<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بهره برداري سيستم توزيع در حضور منابع پراكنده و منابع توان راكتيو
2
بهره برداري نظامي از فضاي ماوراي جو از ديدگاه حقوق بين الملل
3
بهره برداري يكپارچه از منابع سمت عرضه و تقاضا با هدف دستيابي به انعطاف پذيري در سيستم هاي با نفوذ بالاي منابع بادي
4
بهره گير ي از توانها ي محيطي درياچه استيل شهرستان آستارا در ايجاد كانون گردشگري و توسعه شهر
5
بهره گيري از QFD جهت بهينه سازي طراحي محصول
6
بهره گيري از ابزارهاي اقتصادي به منظور بهبود كارايي استفاده از آب، حوضه آبريز زاينده رود
7
بهره گيري از اصول طبيعت گرايي در طراحي موزه تاريخ طبيعي شهر ايلام
8
بهره گيري از انرژي گرمايشي خورشيد براي مصارف خانگي
9
بهره گيري از برخي تكنيك هاي جواهرسازي در ساخت حجم هاي تزئيني
10
بهره گيري از بيوفلوكولاسيون تفريقي در حذف ناخالصي هاي كوارتز از كائولن
11
بهره گيري از تايپ فيس در طراحي پوسترهاي ايراني
12
بهره گيري از تكنيك dMTA در آناليز كيفي و كمي پليمرها
13
بهره گيري از توان هاي بومي گردشگري شهري به عنوان راهبرد توسعه خلاق (مطالعه موردي شهر باغبهادران)
14
بهره گيري از خط در چاپ خط اوستا
15
بهره گيري از روابط فرم ﴿ محراب ، گلدان و سرو ﴾ و رنگ در كاشيكاري مسجد جامع يزد و كاربست ان در طراحي فرش
16
بهره گيري از روش هاي پردازش تصاوير حاصل از خون انسان در تشخيص نارسايي ها
17
بهره گيري از سراميك در كولر آبي خانگي
18
بهره گيري از سيستم واقعيت افزوده در جهت بهبود فرآيند علمي و عملي طراحي جداره هاي شهري
19
بهره گيري از سيستمهاي ناوبري هواپيما در كاهش سوانح جاده اي
20
بهره گيري از سيليكاهاي آلي نانو متخلخل متناوب (PMOS) در تهيه ي مشتقات بيس-4-هيدروكسي كومارين و بهينه سازي سنتز آسپيرين درحضور نانوكامپوزيت صدف فراوري شده
21
بهره گيري از سينما و تلويزيون در پرورش فكري كودكان و نوجوانان
22
بهره گيري از صورت هاي نمادين زن در ايران پيش از اسلام در طراحي و ساخت زيورآلات
23
بهره گيري از ظرفيتها وسازوكارهاي طراحي شهري حساس به آب درجهت مديريت پايدار روانابهاي سطحي، نمونه موردي منطقه 1شهر تهران
24
بهره گيري از عناصر زيبايي شناسانه تذهيب قرآنهاي ايلخاني در طراحي و ساخت انگشتري ها
25
بهره گيري از كاتاليزورهاي نانو مقياس عامل دار شده ي MCM-41 و متناوب آلي - معدني سيليكاتي (PMO) بر پايه ي ساختار ايزوسيانورات در واكنش چند جزئي گيوالد
26
بهره گيري از كاربريهاي مختلط در سلسله مراتب ساخت شهري مطالعه موردي: ازگل
27
بهره گيري از كدهاي فرم بنياد در منطقه بندي شهري ﴿ مورد پژوهشي : ناحيه دو شهر بابلسر ﴾
28
بهره گيري از گرافن اكسيد شبكه اي شده با 5،3،1-تريس(2-هيدروكسي اتيل) سيانوريك اسيد به عنوان كاتاليزور در واكنش چندجزيي بيجينلي
29
بهره گيري از مدل سازي اطلاعات ساختماني ( B I M ) و پرنده هاي بدمن سرنشين ( U A V ) براي نظارت بر پيشرفت پروژه هاي ساخت : چالش ها و راهكارها
30
بهره گيري از معيارهاي ريخت شناسانه در ارزيابي شخصيت (نمونه ي مطالعاتي : دو بافت شهري قديمي و جديد در شهر رشت﴾
31
بهره گيري از معيارهاي شباهت چندگانه در كشف سرويس هاي وب
32
بهره گيري از مفاهيم فاصله مجموعه هاي فازي و تئوري مجموعه هاي راف در يك مدل تشخيص پزشكي
33
بهره گيري از مكانيزم هاي كنترل ازدحام جهت انتقال داده هاي چند رسانه اي در سيستم هاي نظارتي بي سيم
34
بهره گيري از نانو كاتاليزورهاي اصلاح شده zn-mcm-41fe-mcm-41, وهيبريدهاي آلي آنها در نوآرايي بكمن
35
بهره گيري از نانو كامپوزيت زيستي صدف فرآوري شده به عنوان كاتاليزور در تهيه مشتقات 2- آمينوتيوفن و بيس -4- هيدروكسي كومارين
36
بهره گيري از نانو كامپوزيت مغناطيسي گرافن اكسيد عاملدار شده با تركيب 5،3،1-تريس [ 2-هيدروكسي اتيل ] ايزوسيانورات حاوي Cu2+ در سنتز استرهاي هانچ
37
بهره گيري از نانى كاتاليسورهاي اصلاح شده B-MCM-41 ، Fe-MCM-41 و هيبريدهاي آلي در واكنش استركر و نىآرايي فريس فنيل استرها
38
بهره گيري از نظريه تابعي چگالي براي مطالعه خواص ساختاري و الكتروني Nacl با استفاده از شبه پتانسيلهاي سديم و كلر توليد شده
39
بهره گيري از نقوش گليم ورامين به منظور سوزن دوزي به شيوه شماره دوزي بر روي مانتو
40
بهره گيري از نوشتار در ساخت آرايه ها در هنر معاصر
41
بهره گيري از هنرهاي خياباني در توسعه فضاهاي شهري، با تاكيد بر ديوارنگاري نمونه موردي: خيابان وليعصر، حدفاصل چهارراه وليعصر تا ميدان تجريش
42
بهره گيري از ويژگيهاي سيستم شنواييانسان و تكنيك هاي حسگري فشرده براي بازشناسيگفتار نويزي
43
بهره گيري ازفناوري نوين براي ارتقاء كيفيت ساخت در معماري ايران ﴾فضاهاي آموزشي تهران﴾
44
بهره گيري ازنانو مواد گرافن اكسايد و مس (II) تثبيت شده بر روي پليمر زيستي كيتوزان در سنتز 4،1 - دي هيدروپيريدين و پلي هيدرو كينولين
45
بهره گيري توان خروجي بهينه از ژنراتور سوييچ رلوكتانسي در كاربردهاي سرعت متغير
46
بهره مندي از آلكيل بنزن سنگين (HAB) و سنتز افزاينده ه اي بازي و ابر بازي مورد استفاده در روانكارها
47
بهره مندي از راهكارهاي سيستماتيك براي دستيابي به كانسپت براي استايل اتومبيل اس .سي (كوپه اسپرت )
48
بهره هاي غفلت
49
بهره و نرخ رشد در ليزر الكترون آزاد تك باريكه و دوباريكه با ويگلرهاي چهار قطبيو دو قطبي و ليزرچرنكوف
50
بهره وري
51
بهره وري
52
بهره وري
53
بهره وري انرژي در صنعت فولاد ﴿كارخانه فولاد آلياژي ايران﴾
54
بهره وري در زير بخش زراعت استان يزد
55
بهره وري در سازمانها
56
بهره وري در شركت نفت و گاز گچساران و راه كارهاي بهبود آن
57
بهره وري در صنعت فرش
58
بهره وري در صنعت نساجي مطالعه موردي: صنايع چيت ري
59
بهره وري در صنعت وعوامل موثر بر آن
60
بهره وري در مديريت منابع انساني
61
بهره وري در مراكز تحقيقاتي
62
بهره وري در معادن زغال سنگ ناحيه البرزشرقي
63
بهره وري در نظام خدمات بهداشتي درماني
64
بهره وري فرآيند هال - هرولت در توليد آلومينيوم
65
بهره وري كارخانجات پنيرسازي صنايع روستايي جهادسازندگي
66
بهره وري كاركنان وزارت ورزش و جوانان در پرتو هوش فرهنگي و كيفيت زندگي كاري
67
بهره وري كل عوامل و ارائه راهكارهاي بهبود به كمك مدل هاي تعميم يافته تحليل پوششي داده ها :همراه با مطالعه موردي در بخش انرژي
68
بهره وري كل عوامل و ارائه راهكارهاي بهبود به كمك مدل هاي تعميم يافته تحليل پوششي داده ها همراه با مطالعه موردي در بخش انرژي
69
بهره وري منابع انساني در سازمانهاي دولتي ،مطالعه موردي آموزش و پرورش شهرستان گنبد كاووس
70
بهره وري نيروي انساني در بانك
71
بهره وري نيروي كار وارزيابي عوامل اصلي موثر بر بيكاري كشور
72
بهره وري و تدوين شاخصهاي آن در شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي
73
بهره وري و نقش نيروي انساني
74
بهره وري وشيوه هاي ارتقاآن دراداره كل ورزش استان گلستان
75
بهره وري ونقش مدير در افزايش ان
76
بهره‌برداري از تركيب ذخيره‌سازها جهت كنترل همزمان ولتاژ و فركانس در ريزشبكه هاي مجزا
77
بهره‌برداري بهينه از سيستم مخازن سد‌ها با استفاده از الگوريتم كلوني زنبور عسل مصنوعي
78
بهره‌برداري بهينه از شبكه توزيع هوشمند با در نظر گرفتن بارهاي پاسخگو به قيمت
79
بهره‌برداري بهينه از شبكه‌هاي توزيع فعال با درنظرگيري افزايش پايداري ولتاژ
80
بهره‌برداري بهينه از مخازن آب كشاورزي، با استفاده از مدل‌سازي عامل مبنا براي منظور كردن اثرات متقابل كشاورزان و سياست‌گذاران
81
بهره‌برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني در شرايط عدم قطعيت ناشي از تغييرات اقليمي و مبتني بر قوانين جيره بندي
82
بهره‌برداري تلفيقي پايدار از آب‌هاي سطحي و زيرزميني: رويكرد ذخيره سيكلي
83
بهره‌برداري توليدات پراكنده توزيع‌شده در شبكه برق با قابليت عملكرد به صورت جزيره‌اي
84
بهره‌برداري متمركز بهينه از ريزشبكه‌ها با در نظر گرفتن امنيت و مسائل زيست‌محيطي در شرايط عدم‌قطعيت‌ها
85
بهره‌برداري منابع قابل كنترل، ذخيره‌سازهاي انرژي و بارهاي قابل كنترل در يك نيروگاه مجازي با درنظرگرفتن عدم قطعيت منابع تجديدپذير
86
بهره‌برداري هماهنگ منابع توان راكتيو و ادوات كنترل ولتاژ در سيستم‌هاي قدرت
87
بهره‌گيري از ساختار شبكه‌اي براي نمايش مجموعه‌اي از واژه‌هاي مرتبط در فارسي و انگليسي
88
بهره¬گيري از پليمر طبيعي آلژينيك اسيد به عنوان كاتاليزور در سنتز مشتقات 4،1-دي-هيدروپيريديني و پلي هيدروكينوليني
89
بهره¬گيري از نانو كاتاليزورهاي MCM-41 به همراه نمك¬هاي فتالايميد-N-اكسيل در تهيه مشتقات α-آمينونيتريل و H4-كرومن
90
بهره-برداريبهينهازسيستمتركيبيباديتلمبهذخيره-ايبهمنظورشركتدربازاربرق
91
بهره‏گيري از الگوريتم‏هاي پردازش موازي در شبيه‏سازي مخازن نفتي به روش خطوط جريان
92
بهروري به كمك داده كاوي
93
بهزه برداري بهينه از منابع زغال سنگ تزره با توجه به توسعه پايدار
94
بهزيستي روانشناختي كودكان مبتلا به اتيسم و مادران آنها و عوامل موثر در آن: ارائه الگوي علي مبتني بر رابطه ويژگيهاي مادر و كودك
95
بهزيستي معنوي و خودمهارگري با سرسختي روانشناختي دانشجويان پيام نور تهران جنوب
96
بهساري زاويه شيارهاي برقو كاري براي بهبود عملكرد روغن بين رينگ و پيستون بر مبناي تلرانسهاي موتور EF7
97
بهسازي "روش تر " توليد سيمان
98
بهسازي آلياژ Al -13%Si ﴿ توسط مواد جديد ﴾
99
بهسازي اتصال ستون به دال تخت بتن آرمه با استفاده از نوارهاي CFRP
100
بهسازي اتصالات در جلوگيري از خرابي پيشرونده قاب هاي خمشي فولادي
101
بهسازي اتصالات لوله اي فلزي T شكل تحت اثر بار محوري تكرار شونده و استاتيك فشاري به كمك دورپيچ FRP
102
بهسازي انرژي نماي ساختمان هاي موجود در اقليم گرم و خشك ايران ( نمونه موردي : ساختمان اداري در اصفهان )
103
بهسازي انيتر متاليكهاي حاوي آهن توسط استرانسيم در آلياژ 6063 آلومينيم
104
بهسازي بازنمايي ويولت براي بازشناسي گفتار
105
بهسازي بافت با ارزش روستايي ونقش ان برتوسعه صنعت گردشگري روستايي
106
بهسازي بافت تاريخي شهر يزد با رويكرد ايجاد محور گردشگري نمونه موردي: برزن شش بادگيري
107
بهسازي بافت فرسوده محله‌اي با رويكرد جذب گردشگر
108
بهسازي بافت مسئله دار ﴿ محله سنگ دوقلو ﴾
109
بهسازي بافت ناكار آمد شهري با رويكرد TND
110
بهسازي بافت هاي فرسوده شهري با رويكرد مديريت بحران زلزله ﴿نمونه موردي: محله صوفيان شهر بروجرد﴾
111
بهسازي بخش آنكولوژي بيمارستان شاه ولي يزد با رويكرد ترجيحات محيطي بيماران
112
بهسازي براي ماندگاري بافت قديم اصفهان از طريق بررسي مولفه ها و ديدگاههاي زيبايي شناختي
113
بهسازي پي در سازه‌هاي بنايي
114
بهسازي چندكاناله سيگنال گفتار با استفاده از روش‌ هاي مبتني بر تخمين در حوزه فركانس
115
بهسازي چندكاناله سيگنال گفتار در حضور توأم نويز و پژواك
116
بهسازي خاك به روش تزريق الكتروكنتيك غيرفعال
117
بهسازي خاك رسي نمكي نرم با استفاده از امولسيون وسيمان جهت استفاده در راهسازي
118
بهسازي خاك روانگرا به وسيله بيوتكنولوژي با ارزيابي توسط آزمايشات آزمايشگاهي
119
بهسازي خاك روانگرا به وسيله بيوتكنولوژي با ارزيابي توسط آزمايشات آزمايشگاهي
120
بهسازي خاك ريزدانه اشباع بوسيله تزريق نانو ذرات به روش الكتروكينتيك با استفاده از الكتروكينتيك ژئوسينتتيك ها به عنوان الكترود
121
بهسازي خاك سست سيلتي در مقابل فرسايش با استفاده از روش بيوتكنولوژي (افزودن EICP) و ارزيابي توسط آزمايشات مقاومتي تك محوري و تونل باد
122
بهسازي خاك سست سيلتي در مقابل فرسايش با استفاده از روش بيوتكنولوژي (افزودن EICP) و ارزيابي توسط آزمايشات مقاومتي تك محوري و تونل باد
123
بهسازي خاك ماسه اي حاوي نمك به وسيله بيوپليمر
124
بهسازي خاك ماسه‌اي با ژل نانوسيليس (مطالعه موردي كوهپايه)
125
بهسازي خاك محل دفن پسماند شهري اوز با استفاده از مواد افزودني جهت استفاده به‌عنوان آستر
126
بهسازي خاك هاي ماسه اي بوسيله ي رسوب ميكروبي كلسيت
127
بهسازي خاك‌هاي ريزدانه منطقه فولاد مباركه جهت استفاده در راه‌سازي با استفاده از سرباره‌هاي فولادي
128
بهسازي خاكهاي ريز دانه با استفاده از تزريق به روش الكتروكينتيك
129
بهسازي خانه تركمن ﴿ خانه خوزيني ﴾
130
بهسازي خواص و ميكروساختار آلياژ A314
131
بهسازي خيابان شهيد ارجمندي رفسنجان، با رويكرد پياده مداري
132
بهسازي ديناميكي ميل لنگ پيكان 1000CC
133
بهسازي ربات موازي دلتا به منظور بكارگيري در پرينتر سه بعدي
134
بهسازي روش طراحي سرريز كنگره اي
135
بهسازي روش هاي بازيابي تصوير مبتني بر شكل
136
بهسازي زمين هاي سست با استفاده از ميكروپايل
137
بهسازي زهاب اسيدي معدن با استفاده از باكتري‌هاي احياء كننده سولفات
138
بهسازي ساختاري چدن هاي پركرم توسط B & Ce
139
بهسازي سازه بتن آرمه با استفاده از مهاربندهاي EBF
140
بهسازي سامانه بازشناسي چهره با استفاده از معيار سنجش شباهت مبتني بر نمايش تنك
141
بهسازي سيستم هاي تاييد چهره با تركيب ويژگي هاي مبتني بر الگوهاي دودويي محلي و تجزيه به مدهاي تجربي
142
بهسازي سيستم هاي مديريت فرايند كسب و كار با درك خودمختاري عامل ها
143
بهسازي سيگنال گفتار با استفاده از تبديل موجك
144
بهسازي سيگنال گفتار با استفاده از روش هاي مبتني بر آرايه ميكروفوني
145
بهسازي سيگنال گفتار بر پايه آشكارسازي اجزاي زود گذر با استفاده از تبديل ويولت
146
بهسازي سيگنال گفتار برپايه تبديل موجك
147
بهسازي شيشه گري سنتي ايران
148
بهسازي صداهاي ضبط شده توسط تجهيزات قديمي ضبط صدا
149
بهسازي طراحي ريسمان گير كوهنوردي پايين برنده با رويكرد ايمني
150
بهسازي عملكرد موتور ملي با پاشش مستقيم بنزيني دو مرحله اي
151
بهسازي فرآيند ادغام تصاوير با استفاده از تركيب روش هاي مبتني بر تبديل هاي چندمقياسي و نمايش تنك
152
بهسازي قابهاي خمشي سازه‌هاي فولادي با ستونهاي مركب I-شكل
153
بهسازي كيفيت لجن با استفاده از تزريق ازن وآلوم (مطالعه موردي : تصفيه خانه فاضلاب شيراز)
154
بهسازي كيفيت لجن با استفاده از تزريق ازن وآهك(مطالعه موردي : تصفيه خانه فاضلاب شيراز)
155
بهسازي گفتار با استفاده از تبديل موجك
156
بهسازي گفتار با استفاده از روش سنتز بر مبناي كتاب كد
157
بهسازي گفتار با استفاده از روش هاي تركيبي و پردازش هاي زير باندي
158
بهسازي گفتار با استفاده از سيستم هاي GSC
159
بهسازي گفتار با استفاده از شبكه‌ ديناميكي مبتني بر موجك
160
بهسازي گفتار با استفاده از شكل دهنده پرتو فوق جهتي و پسافيلتر
161
بهسازي گفتار با تبديل موجك و منطق فازي
162
بهسازي گفتار با رويكرد تخمين آماري طيف
163
بهسازي گفتار بر اساس استفاده از نسبت سيگنال به نويز پيشين
164
بهسازي گفتار به روش آناليز و سنتز غيرخطي توسط شبكه هاي عصبي
165
بهسازي گفتار به وسيله حذف طنين گفتار در محيط هاي پر طنين
166
بهسازي گفتار توليدي از پارامترهاي LHCB
167
بهسازي گفتار در محيط با نويز جمعي غير ايستان و نويز ضربي ايستان
168
بهسازي گفتار مبتي بر روش تجزيه به ماتريس هاي نامنفي
169
بهسازي لرزه اي اتصالات بتني با مصالح FRP
170
بهسازي لرزه اي اتصالات شكل پذير در سازه هاي بتني
171
بهسازي لرزه اي ساختمان هاي فولادي با مهاربندهاي كمانش ناپذير و مقايسه آن با مهاربندهاي همگرا
172
بهسازي لرزه اي ساختمانها و پلها با استفاده از سيتممهاي جداساز لرزه اي
173
بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بتني با سيستم قاب شمشي متوسط
174
بهسازي لرزه اي سازه هاي بتني با توجه به سطوح عملكرد مختلف مورد نظر و مقايسه آن با ضوابط آئين نامه 2800
175
بهسازي لرزه اي ستونهاي لاغربتن مسلح درقبال بارهاي جانبي بااستفاده ازپوششهاي پليمري
176
بهسازي لرزه اي قاب هاي مقاوم خمشي فولادي با استفاده از اتصالات پس كشيده با مقطع تير كاهش يافته
177
بهسازي لرزه‌اي پل‌هاي سنگي و افزايش ظرفيت بار محوري قطار با مطالعه موردي پل بين ايستگاه مراغه و ميانه، معروف به پل S شكل
178
بهسازي لرزه‌اي ستون‌هاي كوتاه بتن آرمه با استفاده از كامپوزيت‌هاي CFRP
179
بهسازي محله قائميه با رويكرد توانمندسازي در منطقه 13 اصفهان
180
بهسازي محله ي شاه ركن الدين دزفول با رويكرد افزايش سرزندگي
181
بهسازي محيط شهري با تاكيد بر حركت معلولين نمونه موردي : منطقه 12 ﴿ نواب ﴾
182
بهسازي مذاب فولادهاي پركربن كم آلياژ
183
بهسازي مقاومت برشي خاك نمكي با استفاده از شيشه پسماند حاصل از زباله هاي شهري
184
بهسازي مناطق دفن بهداشتي زباله، مطالعه موردي : شهر يزد
185
بهسازي مورفولوژي شبكه پيوسته كاربيد كروم در فولاد ابزار سرد كارلدبوريتي به منظور بهبود خواص مكانيكي
186
بهسازي ميزان اختلاط گاز طبيعي و هوا در منيفلد ورودي در موتور EF7
187
بهسازي نظام بازنشستگي و اثرات آن بر انباشت سرمايه و توزيع درآمد در ايران: كاربرد الگوي نسل هاي همپوشان
188
بهسازي نيروي انساني ( با تاكيد بر آموزش ) ونقش آن در ارتقاء بهره وري مديران و پرسنل شركت مخابرات ايران
189
بهسازي و انجام آزمايشات عملكردي سيستم دفن كابل به كمك جت آن در بستر دريا
190
بهسازي و بررسي ويژگي‌هاي خانه كم مصرف خورشيدي
191
بهسازي و بهبود قابليت فهم سيگنال آغشته به انعكاس
192
بهسازي و توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غير رسمي در قالب نمايانگرهاي كيفيات محيطي (نمونه موردي شهرك وليعصر اراك)
193
بهسازي و ساماندهي محله تاريخي سردار قزوين
194
بهسازي و ساماندهي منطقه 6 اسلام آباد كرج ﴿ تپه مرادآب ﴾
195
بهسازي و نوسازي اراضي بازيافتي با رويكرد توسعه پايدار نمونه موردي: گورستان متروكه مجاور مقبره عرب باغي
196
بهسازي و نوسازي بافت فرسوده با ارزيابي ابعاد كالبدي توسعه پايدار نمونه موردي بافت فرسوده محله تجريش
197
بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري با تاكيد بر مشاركت مردمي(مطالعه موردي شهر خواف، محلات: پايين ده، بسطام و سرتلو)
198
بهسازي و نوسازي بافت فرسوده محله امام زاده صالح تهران
199
بهسازي و نوسازي بافت مساله دار ( فرسوده ) ناحيه 6 شهرداري منطقه 16 تهران
200
بهسازي و نوسازي محله گودال مصلي شهر يزد با رويكرد توسعه خلاق
201
بهسازي، بازسازي و طراحي مسكن در بافت فرسوده با
202
بهشت قالي
203
بهشت كوچك
204
به‎كارگيري اطلاعات كمكي در سامانه بازشناسي خودكار گفتار به كمك شبكه‎هاي عصبي عميق مبتني بر مدل‎هاي گرافي احتمالاتي
205
بهكارگيري يك رآكتور ديسك چرخان جهت تخريب نانوفتوكاتاليستي فنل
206
بهكده آرام شهرك جزامي ها
207
بهگزيني طراحي سيستمهاي چند مخزنه برقابي با مكم يك مدل تركيبي شبيه سازي -بهينه سازي
208
بهگزيني مؤلفه هاي طراحي نيروگاههاي جرياني ﴿ قطر مجراي آب بر ،تعداد ، نوع و ظرفيت واحدهاي نيروگاه ﴾
209
بهنگام سازي احتمالاتي مدل هاي ديناميك سازه ها به كمك روش هاي قضيه بيز و ارتعاشات تصادفي
210
بهنگام سازي سازه ها با استفاده از تبديل موجك
211
بهنگام سازي مدل اجزا محدود سازه ها با استفاده از تابع چگالي توان پاسخ
212
بهنگام سازي مدل سازه اي سكوي دريايي با استفاده از انحناي مودال
213
بهنگام سازي مدل سازه غير خطي با استفاده از فركانس ها و دامنه هاي لحظه اي پاسخ ديناميكي
214
بهنگام سازي مدل غيرخطي سازه داراي اصطكاك تحت نيروي نرمال متغير به كمك تحليل فركانس-انرژي
215
بهنگام سازي مدل هاي ديناميكي المان هاي محدود در سازه پل ها
216
بهنگام سازي مدلهاي سازه اي با استفاده از روابط حساسيت داده هاي ديناميكي
217
بهنه بندي اشكال مختلف فرسايش و برآورد رسوب حوضه آبخيز سد چم گردلان با استفاده از(GIS)
218
بهنه بندي دماي موثر در سطح كشور با تاكيد بر جغرافياي نظامي
219
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ رﯾﺰش در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪل ﺗﺠﺎري از ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺮاردادي
220
بهيافت در معماري داخلي (طراحي ورودي ساختمان ايتاليل پرديس
221
بهين هسازي مبادل هگر صفحه- پره با استفاده از الگوريتم ژنتيك
222
بهينگي برخي از طرح هاي بلوكي تحت مدل تداخلي آميخته
223
بهينگي طرح هاي بلوكي اشباع شده زماني كه مشاهدات همبسته اند
224
بهينگي طرح هاي سطري-ستوني آشيانه اي
225
بهينگي طرح هاي عاملي 2m بلوكي شده
226
بهينگي طرح هايي با سه تيمار و چندين عامل بلوك بندي
227
بهينگي و ساختارهاي طرح هاي بلوك خردشده ناقص
228
بهينه آشكارساز چندكاربره به كمك الگوريتم CRLB
229
بهينه بندي خطر زمينلغزش در مخزن سد كارون 3 و تحليل پايداري شيروانيهاي سنگي آن ( ايذه - استان خوزستان )
230
بهينه پارتو
231
بهينه راندمان دستگاه آب شيرين كن توسط مبدل حرارتي
232
بهينه سازي
233
بهينه‏ سازي "جهت ساخت " در توليد افزايشي با استفاده از فناوري مدل‏سازي رسوب ذوب‌شده
234
بهينه سازي ، ابزاري براي تحليل شبكه هاي آبرساني
235
بهينه سازي Handover بين دو سيستم در مخابرات سيار سلولي
236
بهينه سازي OCR فارسي با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيكي
237
بهينه سازي Online راندمان درايوهاي موتورهاي القايي با استفاده از كنترلر جستجوگر حداقل تلفات و بررسي رفتار ديناميكي آن
238
بهينه سازي آئروديناميكي پره توربين باد محور افقي
239
بهينه سازي آئروديناميكي شكل هندسي كسكيد كمپرسور مادون صوت محوري به وسيله ديناميك سيالات محاسباتي ، شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
240
بهينه سازي آب شيرين كن به روش رطوبت زني رطوبت گيري
241
بهينه سازي آبكاري آلياژي قلع و نيكل
242
بهينه سازي آبگرمكن گازي مخزن دار
243
بهينه سازي آتشكاري در كارهاي سد سازي
244
بهينه سازي آرايش پيچ ها و ابعاد صفحه ي نگهدارنده براي شكستگي هاي استخوان ران با استفاده از روش اجزا محدود
245
بهينه سازي آرايش شبكه جهت كاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ با توجه تغيير توان توليدي منابع توليد پراكنده
246
بهينه سازي آشكارسازي سيگنال در گيرنده هاي MIMO بر اساس الگوريتم بازگشتي
247
بهينه سازي آلياژهاي با پايه مس با نگرشي بر كاربرد ويژه
248
بهينه سازي آمادگي شرايط اضطرار و استفاده از منابع در حوادثي با تلفات گسترده
249
بهينه سازيِ آماريِ تابعِ درهمساز اسكين
250
بهينه سازي آنلاين مسير با استفاده از ميانيابي و شبكه عصبي
251
بهينه سازي آيروديناميكي بدنه كره- مخروط با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
252
بهينه سازي آيروديناميكي پره هاي روتور بالگرد، با استفاده از مدل تلفيقي دنباله آزاد-CFD و روش معادلات الحاقي
253
بهينه سازي آيروديناميكي پره هاي فن موتور توربوفن با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
254
بهينه سازي آيروديناميكي پره هاي فن موتورهاي توربوفن
255
بهينه سازي آيروديناميكي شكل بدنه هواپيماي مسافري با استفاده از الگوريتم ژنتيك و حل عددي جريان
256
بهينه سازي ابررساناي پايه - BIبا جايگزيني Sbو Pbبجاي BI
257
بهينه سازي ابعاد پنجره با توجه به عوامل نور و حرارت در ساختمان هاي مسكوني اقليم سرد نمونه موردي : شهر ايلام
258
بهينه سازي ابعاد پنجره جبهه جنوبي ساختمان هاي مسكوني از ديدگاه حرارت و نور در شهر شيراز
259
بهينه سازي ابعاد تراشه هاي لاستيكهاي فرسوده به منظور افزايش مقاومت ماسه ها
260
بهينه سازي ابعاد سنگ هاي خرد شده براساس شرايط موجود در معدن باغدره لواسان
261
بهينه سازي ابعاد سيستم ريل مدفون با ديدگاه كاهش ارتعاشات به محيط اطراف
262
بهينه سازي ابعاد سيستم هاي انتقال و ذخيره آب با اهداف تأمين آب كشاورزي و برقابي، مطالعه موردي: طرح انتقال آب حوضه بشار به زهره
263
بهينه سازي ابعاد شكافنده ها براي كاهش انرژي و آبشستگي در سرريزهاي ريزشي
264
بهينه سازي ابعاد مكانيزم تعليق مك فرسون به منظور كاهش ارتعاشات
265
بهينه سازي ابعاد هندسي لوله هاي فلزي سري و موازي بعنوان ضربه گير مكانيكي
266
بهينه سازي ابعاد هندسي و چيدمان لايه هاي كامپوزيت در لوله هاي فلزي-كامپوزيتي مربعي ﴿به عنوان ضربه گير مكانيكي﴾
267
بهينه سازي ابعاد يك فين با مقطع مستطيلي شكل با حجم و ضخامت ثابت براي ماكزيمم انتقال حرارت
268
بهينه سازي اتصال تير به ستون در قاب هاي خمشي ساخته شده توسط مقاطع فولاد سرد نورد شده
269
بهينه سازي اتصال فولاد زنگ نزن دوفازي 2205/BNi3/2205 از طريق فرآيند فاز مايع گذرا
270
بهينه سازي اثر ﴿ماتريس﴾ و كاربرد آن در داده كاوي
271
بهينه سازي اجسام دو بعدي جهت كاهش ميزان تنش
272
بهينه سازي احتراق بخاري گاز سوز دودكش دار
273
بهينه سازي احتراق در موتور ديزل 16استوانه اي Wartsila Vasa 22 به روش احتراق HCCI
274
بهينه سازي احتراق موتور ديزل با هدف كاهش مصرف سوخت و كاهش آلاينده ها
275
بهينه سازي احتمالاتي تخصيص بار آلاينده در سيستم هاي رودخانه اي
276
بهينه سازي ارتباطTCP/IP روي شبكه ماهوار هاي DVB-RCS
277
بهينه سازي ارتباطTCP/IPروي شبكه ماهوار هايDVB-RCS
278
بهينه سازي ارتعاشي ورق كامپوزيتي تحت قيد فركانسي
279
بهينه سازي ازدياد برداشت به روش تزريق امتزاجي گاز هيذروكربوري به كمك الگوريتم هاي تكاملي
280
بهينه سازي استخر خورشيدي
281
بهينه سازي استخراج آنزيم گلكوآميلاز از محيط تخمير جامد و خالص سازي آن با استفاده از نانو قطرات
282
بهينه سازي استخراج تاكسان ها در مقياس نيمه صنعتي با استفاده از تكنيك هاي كروماتوگرافي مايع اسپكترومتري جرمي
283
بهينه سازي استخراج فوق‌بحراني روغن غني از امگا-3 از بالنگو شيرازي با استفاده از كربن ‌دي‌اكسيد فوق‌بحراني و اتانول به‌عنوان سيال كمكي
284
بهينه سازي استخراج و حلاليت كيتين و كيتوسان به منظور تهيه محلول قابل ريسيدن
285
بهينه سازي استخراج و شناسايي خواص فيزيكوشيميايي و عملكردي پلي‌ساكاريدهاي سنجد (.Elaeagnus angustifolia L)
286
بهينه سازي استخراج يون آهن با دفرو كسامين مزيلات به كمك نانو لوله كربني
287
بهينه سازي استراتژيهاي مديريت توان براي سيستمهاي تركشن راه آهن
288
بهينه سازي استفاده از خودروهاي الكتريكي به منظور بهبود شبكه ي توزيع
289
بهينه سازي استفاده از رنگ هاي طبيعي در رنگرزي پشم
290
بهينه سازي استقرار ماشين آلات خط توليد اجاق در كارخانه ايرانسيلندر
291
بهينه سازي استوار انتخاب سبد پروژه با در نظر گرفتن بازده، ريسك و كيفيت
292
بهينه سازي استوار براي طراحي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته چنئ محصولي تحت شرايط عدم قطعيت
293
بهينه سازي استوار در برنامه ريزي خطي غير قطعي و كار برد آن در مسائل سرمايه گذاري
294
بهينه سازي استوار در برنامه ريزي غيرخطي در حالت كلي
295
بهينه سازي استوار در برنامه ريزي نگهداري و ترميم روسازي شبكه راه ها
296
بهينه سازي استوار سبد مالي با استفاده از ميانگين انحراف - مطلق
297
بهينه سازي استوار سبد مالي با استفاده از ميانگين انحراف - مطلق
298
بهينه سازي استوار شبكه لجستيك امدادي چند كالايي براي شرايط بحراني بلزله مطالعه موردي شهر اصفهان
299
بهينه سازي استوار مسائل چند پاسخه در مسائل چند مرحله اي
300
بهينه سازي استوار و كاربردها
301
بهينه سازي استوار يكپارچه شبكه زنجيره تامين خون در شرايط بحران با درنظرگيري قابليت اطمينان و عدم قطعيت بصورت اعداد_Z ( مطالعه موردي: زلزله در تهران)
302
بهينه سازي استوانه ايزوگريد با استفاده از روش هاي اكتشافي
303
بهينه سازي استوانه تحت پيچش
304
بهينه سازي استوانه ساخته شده از مود هدفمند با تغييرات دو بعدي خواص، با رويكرد استفاده در موتور احتراق داخلي يستوني
305
بهينه سازي استوانه هاي مركب براي كمانش
306
بهينه سازي استوكستيك بهره برداري از مخزن با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك
307
بهينه سازي اصلاح خاك متورم شونده با استفاده از سرباره و الياف
308
بهينه سازي اصلاح و احياي شبكه توزيع آب شهري
309
بهينه سازي اعضاي سازه اي بتن آرمه به روش الگوريتم ژنتيك
310
بهينه سازي اعوجاج كمانشي منتجه از جوشكاري در ورق هاي تقويت شده آلومينيومي
311
بهينه سازي اعوجاج هارمونيك كل شكل موج ولتاژ خط خروجي اينورتر 9 سطحي آبشاري
312
بهينه‏ سازي افت فشار و اندازه نازل سرمته حفاري جهت تميز كردن چاه هاي نفتي
313
بهينه سازي اقتصادي الگوريتم طراحي روسازي آشتو ﴿ به روش برنامه ريزي خطي﴾
314
بهينه سازي اقتصادي سيكل توربين گاز با استفاده از اگزرژي هدر رفته در تابع هدف
315
بهينه سازي اقتصادي ظرفيت سد و نيروگاه در طرح هاي ذخيره اي برقابي
316
بهينه سازي اقتصادي فرايندهاي شيرين سازي و نم زدايي گازطبيعي
317
بهينه سازي اقتصادي مشخصه هاي طراحي آبياري جويچه اي در شرايط كم آبياري
318
بهينه سازي اقتصادي يك برج خنك كن خشك با جريان طبيعي
319
بهينه سازي اگزرژي - اقتصادي سيستم يكپارچه پيل سوختي اكسيد جامد، توربين گازي و شيرين سازي آب دريا
320
بهينه سازي اگزرژي - اقتصادي سيكل تبريد تراكمي
321
بهينه سازي اگزرژي چرخه دوگانه مخلوط مبردها درتوليد گاز طبيعي مايع توسط الگوريتم ژنتيك
322
بهينه سازي القا كالوس و كشت سلول در گياه دارويي پونه (mentha pulegium)
323
بهينه سازي الكترو پليمريزاسيون پالسي پيرول براي سنتز نانو ساختارهاي پلي پيرول هادي
324
بهينه سازي الگو و مكان چاه هاي توليد نفت و تزريق گاز در توسعه يك ميدان نفتي
325
بهينه سازي الگوريتم DTW براي بازشناسي سيلابها
326
بهينه سازي الگوريتم الگوهاي مكاني مشترك به منظور بهبود عملكرد سيستم هاي واسط مغز - رايانه
327
بهينه سازي الگوريتم تعيين خسارت چندگانه در سازه ها براساس پارامترهاي ديناميكي
328
بهينه سازي الگوريتم رديابي سطوح با استفاده از سنسور CMM نصب شده روي ماشين CNC
329
بهينه سازي الگوريتم رديابي مسير پروب تماسي دستگاه اندازه گيري مختصاتي با استفاده از پروب غير تماسي بر پايه پردازش تصوير
330
بهينه سازي الگوريتم عددي چيدمان ذرات كروي با استفاده از روش المان هاي گسسته و پياده سازي بر روي پردازنده گرافيكي
331
بهينه سازي الگوريتم هاي جايگذاري و پوشش در شبكه هاي حسگر
332
بهينه سازي الگوريتم هاي روتر با استفاده از الگوريتم كلوني مورچگان
333
بهينه سازي الگوريتم هاي مبتني بر ميانگين غير محلي براي حذف نويز گوسي از تصاوير
334
بهينه سازي الگوي آتشباري معدن مس سرچشمه با استفاده از شبكه عصبي
335
بهينه سازي الگوي انفجار در معدن سنگ آهن پيربكران
336
بهينه سازي الگوي مديريتي شهر قزوين
337
بهينه سازي الگوي مضراب گذاري براي ارتقاي توانايي نت نوازي نوازندگان سنتور
338
بهينه سازي الگوي مهار بندي سكوهاي شناور با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
339
بهينه سازي المان بندي مثلثي در سازه هاي دوبعدي
340
بهينه سازي الياف پيزوالكتريك در پانل استوانه اي هدفمند با لايه هاي PFRC با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك
341
بهينه سازي انتخاب چاه افقي در مخازن توسعه يافته
342
بهينه سازي انتخاب چاه، براي حفاري چاههاي خوشه اي در مخازن نفتي
343
بهينه سازي انتخاب شريك و تخصيص توان در شبكه هاي مشاركتي با پروتكل DF - AF
344
بهينه سازي انتخاب طول پنجره در روش تحليل مقادير تكين
345
بهينه سازي انتخاب كمربند سياه هاي شش سيگما مبتني بر رويكرد تئوري مطلوبيت
346
بهينه سازي انتخاب ماشين و انتساب تلرانس هاي ماشين كاري با استفاده از برنامه ريزي ديناميك
347
بهينه سازي انتخاب محل و شرايط توليد از چاه عمودي در مخازن هيدروكربني با استفاده از مفهوم شبكه هاي عصبي
348
بهينه سازي انتخاب مكان چاه با استفاده از الگوريتم ازدحام ذرات
349
بهينه سازي انتخاب موتورهاي ربات
350
بهينه سازي انتخاب و تخصيص توان ارسال رله هاي ثانويه در سيستم ارتباطي همكارانه مبتني بر راديو شناختي
351
بهينه سازي انتساب برخط كارها در سيستم هاي پردازشي چندهسته اي براي مديريت پوياي گرمايش
352
بهينه سـازي انتقـال حرارت در بـافت زنده با فرض محيـط متخلخل و عدم تعـادل حرارتي بين خون و بافت در روش حرارت درماني
353
بهينه سازي انتقال حرارت در بافت زنده در روش حرارت درماني
354
بهينه سازي انتقال ژن به قارچ بيماريزاي گياه fusarium graminearum
355
بهينه سازي اندازه، شكل و توپولوژي سازه هاي خرپايي تحت بارهاي ديناميكي
356
بهينه سازي انرژي الكتريكي در سيستم حمل و نقل درون شهري تركيبي از ديدگاه فني و اقتصادي
357
بهينه سازي انرژي الكتريكي در يك شبكه صنعتي با استفاده از فيلترگذاري مناسب به منظور كاهش اعوجاجات هارمونيكي
358
بهينه سازي انرژي برقابي مخزن سد با رويكرد برنامه ريزي خطي با قيود احتمالاتي
359
بهينه سازي انرژي در شبكه هاي حسگر بيسيم [بي سيم] چند جهشي
360
بهينه سازي انرژي در صنعت
361
بهينه سازي انرژي در كنترل هدايت قطاربا استفاده از الگوريتم كولوني مورچگان
362
بهينه سازي انرژي در كنترل هدايت قطاربا استفاده از الگوريتم كولوني مورچگان
363
بهينه سازي انرژي قطار بادر نظر گرفتن شيب و فراز مسير با استفاده از الگوريتم رقابت استعماريica
364
بهينه سازي انرژي مصرفي يك ريزشبكه ي مسكوني
365
بهينه سازي انرژي و افزايش ظرفيت سيستم پخت ،واحد هفتم سيمان تهران
366
بهينه سازي ايرفويل داراي جريان آرام طبيعي
367
بهينه سازي ايرفويل كمپرسور هاي گذرصوتي
368
بهينه سازي ايروديناميكي بالواره هوشمند براي مرحله نشست و برخاست
369
بهينه سازي ايروديناميكي خودرو پيكان
370
بهينه سازي ايستگاههاي تيپ براي مسيرهاي يك خطه و دو خطه راه آهن
371
بهينه سازي با ANSYS
372
بهينه سازي با ANSYS
373
بهينه سازي باد بندها در قابهاي فولادي دو بعدي با استفاده از تئوري گرافها
374
بهينه سازي بار كمانشي سازه هاي فضاكار با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري
375
بهينه سازي بازارزايي و روش انتقال ژن در پنبه از طريق مريستم انتهايي با استفاده از آگروباكتريوم
376
بهينه سازي بازده در سيستم درايو مو تور القايي- پمپ با استفاده از روشهاي هوشمند
377
بهينه سازي بازده محركه القايي سه فاز بر پايه كنترل غير خطي مستقيم گشتاور با قابليت استفاده در سرعتهاي پايين و با حذف نمونه بردار سرعت
378
بهينه سازي بازده و ساخت يك نمونه مبدل تك فاز به سه فاز پسيو
379
بهينه سازي بازدهي انرژي سيستم هاي انبوه آنتني با در نظر گرفتن كهولت كانال
380
بهينه سازي بازدهي انرژي مجموع در سيستم هاي چند ورودي و چند خروجي چند سلولي با استفاده از شكل دهي پرتو سه بعدي
381
بهينه سازي بازوي كنترلي تعليق يك خودرو
382
بهينه سازي بازيابي مسيرهاي خراب شده در شبكه هاي نرم افزار محور با در نظر گرفتن عمليات جريان و حالت تراقيك شبكه
383
بهينه سازي بافت هاي فرسوده شهري نمونه موردي : شهر تهران ( تكيه رضا قلي خان)
384
بهينه سازي بانرم افزار ANSYS
385
بهينه سازي بانك فيلتر كدينگ زير باند براي فشرده سازي تصوير بر اساس مبادله تمركز در حوزه زمان- فركانس
386
بهينه سازي بايندار پيشرانه ي جامد مركب و ارائه مدل
387
بهينه سازي بتن خود متراكم با استفاده از روش تاگوچي مبتني بر رويكرد بهترين – بدترين در شرايط عدم قطعيت
388
بهينه سازي بتن شبه روان براي روسازي ساخته شده به روش قالب لغزنده
389
بهينه سازي بدنه خودرو سواري با استفاده از روش عددي گراديان پايه با تعداد متغير زياد
390
بهينه سازي بدنه يخچال تجاري
391
بهينه سازي بر مبناي عدم قطعيت تخصيص بار آلاينده در سيستم هاي رودخانه اي با استفاده از برنامه ريزي پوياي احتمالاتي
392
بهينه سازي براي موتورهاي جستجو ﴿ سئو ﴾
393
بهينه سازي برج تقطير واكنشي
394
بهينه سازي برج خنك كن بوسيله تغيير هندسه خروجي و باد شكن
395
بهينه سازي برج خنك كن نيروگاهي
396
بهينه سازي برج هاي خنك كننده
397
بهينه سازي برخي از خصوصيات فيزيكي پارچه هاي تاري- پودي كشسان با استفاده از روش تناسب خاكستري- تاگوچي
398
بهينه سازي برش هاي پروفيل براي توليد ميز ، صندلي و نيمكت و ... در شركت اميد وابسته به آموزش و پرورش
399
بهينه سازي برف پكن پيكان RD (طراحي - تحليل ANSYS)
400
بهينه سازي برنامه بهره برداري از سرريزهاي دريچه دار سدهاي مخزني با آزمون داده هاي مربوط به سد گلورد
401
بهينه سازي برنامه تحويل وتوزيع آب درشبكه هاي آبياري بااستفاده ازالگوريتم ژنتيك
402
بهينه سازي برنامه خط نورد سرد پيوسته به كمك توسعه مدل نيرويي نورد
403
بهينه سازي برنامه ريزي توليد بلندمدت معادن روباز داراي انباشتگاه مواد معدني
404
بهينه سازي برنامه ريزي توليد به هنگام در افق زماني يك ساله﴾ مطالعه موردي: كارخانه توليد كيت CNG
405
بهينه سازي برنامه ريزي ماشين آلات مكانيزه عمليات تعمير و نگهداري خطوط در راه آهن
406
بهينه سازي برنامه ريزي نگهداري روسازي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
407
بهينه سازي بلادرنگ پارامترهاي حفاري با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري چند هدفه
408
بهينه سازي بلادرنگ سيستم تحريك بازو هاي همكار: مطالعه تحليلي و آزمايشگاهي
409
بهينه سازي بلادرنگ سيستم هاي توليد از مخازن نفتي
410
بهينه سازي بلادرنگ سيستم هاي توليد نفت با در نظر گرفتن عملكرد مخزن
411
بهينه سازي بلانك اوليه در عمليات شكل دهي ورق با استفاده از شبيه سازي المان محدود
412
بهينه سازي به كمك تجميع قيود
413
بهينه سازي بهره برداري از سيستم مخازن برقابي
414
بهينه سازي بهره برداري از سيستم هاي چند مخزنه آب سطحي با اتوماتاي سلولي
415
بهينه سازي بهره برداري از مخازن چند منظوره با استفاده از الگوريتم چند جامعه اي مورچه ها
416
بهينه سازي بهره برداري از مخازن سد‌ها با رويكرد پيش بيني جريان ورودي به مخزن سد: مطالعه موردي سد زاينده رود
417
بهينه سازي بهره برداري از مخازن سدهاي چندمنظوره با استفاده از اتوماتاي سلولي
418
بهينه سازي بهره برداري از مخزن بر مبناي اعتماد پذيري با استفاده از روش اتوماتاي سلولي
419
بهينه سازي بهره برداري از منابع آب زير زميني با استفاده از روش هاي جداسازي
420
بهينه سازي بهره برداري چندهدفه از مخزن با بهبود قابليت اعتماد مطالعه موردي: سد زاينده رود
421
بهينه سازي بهره برداري راه آهن با استفاده از مدل هاي رياضي
422
بهينه سازي بهره برداري راه آهن با استفاده از مدل هاي رياضي
423
بهينه سازي بهره برداري زمان واقعي از سيستم هاي جمع آوري رواناب شهري در زمان سيلاب
424
بهينه سازي بهره گيري از جلبك قهوه اي سارگاسوم در استخراج اسيد آلژينيك
425
بهينه سازي بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي تلمبه ذخيره‌اي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
426
بهينه ﺳﺎزي ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش نيوتني در كنترل فرايند پيشرفته بوسيله برنامه ريزي درجه دوم متوالي
427
بهينه سازي بيان موقت در گياهان به روش آگرواينفيلتراسيون
428
بهينه سازي بيوليچينگ ميكروبي فلز روي از باطله هاي كم عيار با استفاده از باكتريهاي بومي
429
بهينه سازي پارامتر دوره اغتشاش در الگوريتم‌هاي MPPT با استفاده از تكنيك شناسايي آنلاين سيستم
430
بهينه سازي پارامتر منظم ساز a در حل عددي معادلات انتگرال فردهلم نوع اول
431
بهينه سازي پارامتر هاي طراحي كاشتني كيج گردني بر پايه PEEK با استفاده از شبيه سازي المان محدود
432
بهينه سازي پارامتر هاي موثر بر واكنش پذيري رزينهاي ملامين-فرمالدئيد محلول در آب , پخت شونده با ديسپرسيونهاي پايه آبي پلي استر
433
بهينه سازي پارامترهاي Plsma etching جهت زدايش لايه هاي Si وSiO2
434
بهينه سازي پارامترهاي آتشباري معدن مس سونگون
435
بهينه سازي پارامترهاي اتاقك نفوذي گاز رادون براي اندازه گيري غلظت تورون با استفاده از آشكارساز ردپاي هسته اي پلي كربنات
436
بهينه سازي پارامترهاي اثر گذار در جوشكاري ورق آلومينيومي به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
437
بهينه سازي پارامترهاي برش در تراشكاري فولاد ضدزنگ
438
بهينه سازي پارامترهاي برش در ماشينكاري كرايوژنيك فولاد
439
بهينه سازي پارامترهاي برشي براي كمينه كردن زبري سطح و نيروهاي برشي با تلفيق شبكه عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
440
بهينه سازي پارامترهاي برقگير متال اكسيد
441
بهينه سازي پارامترهاي تراشكاري توسط جستجوي هارموني، الگوريتم ژنتيك و تاگوچي
442
بهينه سازي پارامترهاي تعيين كننده متمركز كننده فرنل داراي حفره ۴ ضلعي توسط الگوريتم ژنتيك
443
بهينه سازي پارامترهاي جوشكاري قوي تنگستن-گاز آلياژ آلومينيوم 5251 به روش تاگوچي
444
بهينه سازي پارامترهاي جوشكاري مقاومتي نقطه اي نامشابه فولادهاي DP980 و S500MC و ارزيابي ريزساختاري
445
بهينه سازي پارامترهاي جوشكاري و عمليات حرارتي به منظور جلوگيري از ايجاد ترك در جوشكاري سوپر آلياژ اينكونل 939 به روش جوشكاري TIG
446
بهينه سازي پارامترهاي روش امواج فراصوتي جهت استراحت كامل پارچه حلقوي پودي ساده پنبه اي
447
بهينه سازي پارامترهاي ساختاري سازه هاي نانو الياف عامل دار جهت تصفيه پساب حاوي برخي فلزات سنگين
448
بهينه سازي پارامترهاي سرعت پيشروي و دوراني در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي كامپوزيت هاي Al-SiC
449
بهينه سازي پارامترهاي سنگ زني مواد سراميكي پيشرفته در حضور تكنيك روانكاري كمينه
450
بهينه سازي پارامترهاي سنگ‌زني لنزهاي شيشه‌اي
451
بهينه سازي پارامترهاي سيستم تعليق واگن مسافري جهت بهبودشاخص راحتي سفر بوسيله الگوريتم ژنتيك
452
بهينه سازي پارامترهاي شبكه سلول خورشيدي در مدل دو ديود با استفاده از الگوريتم هاي فراتكاملي
453
بهينه سازي پارامترهاي شبكه عصبي با استفاده از الگوريتم POS [پي. ا. اس.] و مقايسهي آن با روش آموزش گراديان نزولي
454
بهينه سازي پارامترهاي طراحي جداگر سه قوسي در سازه‌هاي نامنظم در پلان
455
بهينه سازي پارامترهاي طراحي جهت جداسازي ايزوتوپ هاي سبك به روش تقطير
456
بهينه سازي پارامترهاي طراحي و عملكرد ترمز مگنتو رئولوژيكال
457
بهينه سازي پارامترهاي طراحي يك سيستم كنترلي خطي و شبيه سازي آن در محيط SIMULINK
458
بهينه سازي پارامترهاي عملكردي نويز و توان مصرفي مبدل هاي جريان به ولتاژ در حسگرهاي الكتروشيميايي نانو حفره
459
بهينه سازي پارامترهاي عملياتي موثر بر فلوتاسيون وليچينگ اسيدي كانسنگ اكسيده معدن روي گوجهر
460
بهينه سازي پارامترهاي فرآيند تزريق پلاستيك
461
بهينه سازي پارامترهاي فرايند ماشينكاري واترجت با ذرات ساينده بر قطعات كامپوزيت هيبريدي تقويت شده
462
بهينه سازي پارامترهاي فرزكاري توسط الگوريتم ژنتيك
463
بهينه سازي پارامترهاي فرزكاري فولاد آلياژي AISI 4140 سختكاري شده
464
بهينه سازي پارامترهاي فنر پنوماتيكي در مدل كامل خودرو با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات
465
بهينه سازي پارامترهاي قالب گيري تزريقي يك نمونه تست كشش به كمك الگوريتم سيمپلكس
466
بهينه سازي پارامترهاي كليدي مدار كامل روغنكاري موتور M16-GD با استفاده مدل يك بعدي
467
بهينه سازي پارامترهاي كنترل كننده پيش بين جريان در يك اينورتر سه فاز چهارساق
468
بهينه سازي پارامترهاي كنترل كننده ي مد لغزشي انتگرالي فازي براي كنترل سرعت در ژنراتورهاي القايي دو تغذيه اي
469
بهينه سازي پارامترهاي كنترلي فر جت برخوردي براي پخت نان
470
بهينه سازي پارامترهاي لايه نشاني كندوپاش مغناطيسي بر خواص مكانيكي و مقاومت اكسيداسيون دما بالاي پوشش هاي ZrN آلاييده شده با Al
471
بهينه سازي پارامترهاي مؤثر بر فرآيند تغليظ به روش فلوتاسيون در كارخانه توليد سرب و روي
472
بهينه سازي پارامترهاي مؤثر بر فرآيند تلفيقي انعقاد الكتريكي/ شناورسازي (ECF) در حذف آنيون هاي مهم از فاضلاب
473
بهينه سازي پارامترهاي ماشين بردار پشتيبان با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري براي تشخيص الگوهاي نمودار كنترل كيفيت
474
بهينه سازي پارامترهاي ماشينكاري براي استفاده در ماشينكاري ابزار CNC
475
بهينه سازي پارامترهاي ماشينكاري جريان ساينده ﴿AFM﴾ در ماشينكاري آلومينيوم
476
بهينه سازي پارامترهاي ماشينكاري در سوراخكاري و فرزكاري نانو كامپوزيتها
477
بهينه سازي پارامترهاي ماشينكاري در عمليات فرزكاري
478
بهينه سازي پارامترهاي مربوط به شكاف اسيدي چند مرحله اي در چاه هاي افقي مخازن كربناته نفت سنگين
479
بهينه سازي پارامترهاي موثر بر استخراج برخي آلاينده هاي رنگي توسط سنتز نانوذرات هيدروكسيدي لايه اي مغناطيسي اصلاح شده با سورفكتانت
480
بهينه سازي پارامترهاي موثر بر توليد از طريق فوران طبيعي در چاههاي نفت
481
بهينه سازي پارامترهاي موثر بر تيزي سر سوزنهاي پزشكي
482
بهينه سازي پارامترهاي موثر بر خشك كردن ساكارومايسيس سرويزيه در خشك كن پاششي
483
بهينه سازي پارامترهاي موثر بر سخني خمشي و برگشت پذيري نخ ايرتكسچره پلي استر مورد استفاده در خاب فرش ماشيني
484
بهينه سازي پارامترهاي موثر بر فرآيند ساخت آندهاي سراميكي خنثي
485
بهينه سازي پارامترهاي موثر در آماده سازي پوشش فسفاته روي بر روي فولاد و فولاد گالوانيزه
486
بهينه سازي پارامترهاي موثر در بهره برداري به روش فرازاوري با گاز (Gas lift)
487
بهينه سازي پارامترهاي موثر در جوشكاري تحت گاز محافظ بر روي فولاد ST52
488
بهينه سازي پارامترهاي موثر در خمش ورق هاي نانو كامپوزيت
489
بهينه سازي پارامترهاي موثر در سنتز Si2N2O به روش تف جوشي پلاسماي جرقه اي و ارزيابي رفتار اپتيكي آن
490
بهينه سازي پارامترهاي موثر در طراحي فويل پراكنده الكترون و بررسي سهم نوترون هاي توليدي از آن در شناب دهنده هاي خطي راديوتراپي
491
بهينه سازي پارامترهاي موثر در فرايند اكستروژن به كمك روش اجزاء محدود و شبكه هاي عصبي
492
بهينه سازي پارامترهاي موثر در فلوتاسيون زغال سنگ معدن گليران با استفاده از اصول طراحي آماري آزمايش ها
493
بهينه سازي پارامترهاي موثر در كارائي دستگاه تصوير برداري گسيل پوزيترون حيواني با استفاده از ارزيابي نتايج شبيه سازي و تصوير برداري
494
بهينه سازي پارامترهاي موثر در كشش عميق مقطع مستطيلي به روش الگوريتم ژنتيك
495
بهينه سازي پارامترهاي موثر در ليچينگ كنسانتره سولفيدي روي (اسفالريت)
496
بهينه سازي پارامترهاي موثر در نخ ابريشم حجم دهي شده براي استفاده در داربست تاندون و ليگامنت
497
بهينه سازي پارامترهاي نورد براي پيشگيري از چتر به كمك شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
498
بهينه سازي پارامترهاي نوسانگر قالب ريخته گري مداوم
499
بهينه سازي پارامترهاي هيدروديناميكي مؤثر بر پيشرانش فيلمان نوسانگر، در سيستم حركتي ميكروربات جراحي با استفاده از متد المان محدود
500
بهينه سازي پانل هاي كامپوزيتي گچي
501
بهينه سازي پايدار بازطراحي زنجيره هاي تامين جهاني زيست توده به انرژي زيستي و سوخت زيستي
502
بهينه سازي پايدار قابليت اطمينان سيستم ها با روش تخصيص افزونگي در حالت عدم قطعيت و تخفيف قيمت
503
بهينه سازي پخش بار سيستم هاي قدرت توسط الگوريتم هاي ژنتيك و گلوني مورچه ها
504
بهينه سازي پخش باردر بين نيروگاههاي حرارتي
505
بهينه سازي پرت ناشي از برش ميلگرد
506
بهينه سازي پرتفوليو با استفاده از الگوريتم تكامل تفاضلي
507
بهينه سازي پرتفويي از قراردادهاي تامين براي يك زنجيره تامين چندمنبعي
508
بهينه سازي پردازش پرس و جو هاي چند گانه در شبكه هاي حسگر بي سيم
509
بهينه سازي پردازش پرس و جوهاي چندگانه در شبكه هاي حسگر بي سيم
510
بهينه سازي پرس و جو در بانك اطلاعات متمركز و نامتمركز ﴿ افزودن بهينه ساز پرس و جو به محيط بصري Delphi
511
بهينه سازي پرس و جوهاي پايگاه داده ي تحليلي براساس معماري MOLAP
512
بهينه سازي پرس و جوهاي تك
513
بهينه سازي پرس وجوهاي چندگانه با استفاده از همبستگي داده ها در شبكه هاي حسگر بي سيم
514
بهينه سازي پرسش هاي چند پيوندي با استفاده از الگوريتم زنبور
515
بهينه سازي پروانه يك كمپرسور گريز از مركز در نماي بين پره اي
516
بهينه سازي پروژه هاي تكراري تحت روش زمانبندي خط تعادل با كمك روش كلوني مورچه ها
517
بهينه سازي پروسه كشش عميق به كمك مدلهاي تصميم گيري چند معياره
518
بهينه سازي پروفيل TMBبه منظور افزايش جذب انرژي در برابر با محوري ضربه اي
519
بهينه سازي پروفيل تغذيه كننده ها به روش المان گسسته
520
بهينه سازي پروفيل چرخ در واگن هاي مترو تهران
521
بهينه سازي پروفيل ريل به منظور كمينه كردن تنشهاي تماسي با استفاده از تحليل حساسيت
522
بهينه سازي پروفيل ريل راه آهن در مسيرهاي قوسي با استفاده از روش FEM
523
بهينه سازي پروفيل سرعت قطار برقي براي حداقل سازي انرژي مصرفي شبكه با در نظر گرفتن انرژي احيايي ترمزي
524
بهينه سازي پساب پروسه هاي تر صنايع نساجي: مطالعه موردي
525
بهينه سازي پساب فاضلاب به عنوان محيط كشت جلبك كلرلا به منظور افزايش بيومس و چربي
526
بهينه سازي پل كامپوزيتي ساخته شده از شاهتير هاي I شكل با استفاده از الگوريتم هاي جديد meta-huristic
527
بهينه سازي پلهاي تركه اي براي شرايط هندسي و بارگذاري مشخص
528
بهينه سازي پلهاي خرپايي راهآهن مبتني بر تئوري قابليت اعتماد
529
بهينه سازي پليمريزاسيون ميتل كريلات
530
بهينه سازي پمپاژ خورشيدي
531
بهينه سازي پنجره هاي يك جداره تا چندجداره
532
بهينه سازي پوسته مخروطي تقويت شده تحت بار فشاري محوري
533
بهينه سازي پوسته مخروطي كامپوزيتي با الياف حافظه دار
534
بهينه سازي پوسته هاي مركب استوانه اي، تحت بار عرضي
535
بهينه سازي پوش بك هاي معدن روباز تحت شرايط عدم قطعيت پارامترهاي ژئومكانيكي
536
بهينه سازي پوشش هاي نانوساختار سراميكي سد حرارتي برپايه اكسيد زيركونيا
537
بهينه سازي پي هاي منفرد چسبان
538
بهينه سازي پيش عمليات براي كاهش قيمت چاپ پگيمنت روي پارچه پنبه اي 100%
539
بهينه سازي پيش فرم براي هيدروفورمينگ لوله با روش تحليل حساسيت
540
بهينه سازي پيش فرم در فرايند آهنگري با قالب بسته
541
بهينه سازي پيكربندي سيستم تركيبي مستقل از شبكه باد/خورشيد باتري با لحاظ قيود قابليت اطمينان و هزينه ساليانه به كمك الگوريتم بهينه سازي رقابت استعماري بهبود يافته
542
بهينه سازي تابع هدف چندگانه باتوجه به محدوديتهاي معادلات فازي
543
بهينه سازي تابع هدف خطي با قيود معادلات و نامعادلات رابطه- فازي
544
بهينه سازي تاثير در شبكه‌هاي اجتماعي با استفاده از ميانگين تاثير گره‌هاي شبكه
545
بهينه سازي تاريخچه دمايي پليمريزلسيون تعليقي وينيل كلرايد با استفاده از الگوريتم ژنتيك
546
بهينه سازي تبديل شبكه تهويه با استفاده از روش هاي تحقيق در عمليات
547
بهينه سازي تبديل مستقيم متان به متانول در راكتور بستر ثابت كاتاليستي
548
بهينه سازي تجربي پارامترهاي فرآيند گوگردزدايي
549
بهينه سازي تجربي توليد يون خروجي از دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير با تغيير هندسه آند
550
بهينه سازي تجربي فرآيند جذب CO2 در بستر سيال
551
بهينه سازي تجربي كاهش سطح مقطع راداري توسط ستون پلاسما
552
بهينه سازي تجزيه نفت مصنوعي با استفاده از بيوفيلم
553
بهينه سازي تجهيزات استوديوي طراحي لباس
554
بهينه سازي تخصيص بار چند آلاينده مبتني بر استراتژي موازنه در سيستم رودخانه-مخزن ؛ مطالعه مورد بهشت آباد
555
بهينه سازي تخصيص توان در سيستم هاي مخابراتي همكارانه مجهز به برداشتگر انرژي در حضور رله
556
بهينه سازي تخصيص فضاي قفسه
557
بهينه سازي تخصيص فضاي قفسه‌ها با در نظر گرفتن قرارداد خرده فروش-تامين كننده
558
بهينه سازي تخصيص كاربري زمين در اراضي با قابليت توسعه ميان افزا (مورد مطالعه: شهر اراك)
559
بهينه سازي تخصيص گاز در فرآيند فرازآوري با گاز با استفاده از هوش مصنوعي
560
بهينه سازي تخصيص گاز در فرايند فرازآوري مصنوعي با گاز محدود، با استفاده از هوش مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
561
بهينه سازي تخصيص مسير در شبكه حمل و نقل در تخليه اضطراري با وجود عدم قطعيت
562
بهينه سازي تخصيص منابع در پروژه هاي ساخت با در نظر گرفتن عدم قطعيت
563
بهينه سازي تخصيص منابع در شبكه هاي چند بخشي پوششي
564
بهينه سازي تخصيص منابع در مديريت روكش آسفالت در ايران
565
بهينه سازي تخصيص منابع راديويي در شبكه هاي بي سيم
566
بهينه سازي تخصيص نرخ و انرژي مبتني بر پرتوسازي در شبكه هاي راديو شناختگر
567
بهينه سازي تخصيص نواحي شهر تهران به ايستگاههاي انتقال پسماند ....
568
بهينه سازي تخليص پروتئين انتقال دهنده ليپيد(LTP) و ساخت ستون تمايلي جهت تخليص آن
569
بهينه سازي تخمير سير و پياز با استفاده از لاكتوباسيلوس پلانتروم و بررسي اثر اين فرآورده ها بر روي برخي باكتري هاي بيماري زا و سلول هاي لنفوسيت انساني
570
بهينه سازي تخميردو قارچ خوراكي(آگاريكوس و صدفي)با استفاده از لاكتوباسيلوس پلانتاروم و بررسي اثرشان روي باكتري‌ها و سلول MCF7
571
بهينه سازي ترافيك مسدود شده ناشي از تعويض سلول در شبكه هاي مخابرات سلولي، مبتني بر پيش بيني تحرك
572
بهينه سازي تراورس بتني پيش تنيده بر مبني عملكرد
573
بهينه سازي ترتيب استقرار تخته هاي مختلف قالي بروش ژنيتك روي ماشين فرش بافي ژاكارد رايانه اي
574
بهينه سازي ترتيب قرارگيري لايه هاي مواد متخلخل ناهمسانگرد براي بيشينه سازي جذب صدا
575
بهينه سازي ترشوندگي غشاي توري با نانوساختارهاي بر پايه اكسيد روي به منظور جداسازي كلروفرم و هگزان از آب
576
بهينه سازي تركيب ارزي ذخاير رسمي: تحليل مقايسه اي اقتصادهاي منتخب نوظهور و اقتصادهاي منتخب نفتي خاورميانه
577
بهينه سازي تركيب توري - آينه در آرايش ليتمن با ليزر رنگنيه اي رو دامين
578
بهينه سازي تركيب توليد با استفاده از رويكرد AHP ﴿ در يك واحد توليد فولاد آلياژي ﴾
579
بهينه سازي تركيب روتور موتور سوئيچ رلو كتانس داراي دو استاتور جهت كاهش ريپل گشتاور و افزايش گشتاور متوسط
580
بهينه سازي تركيب شكل در ماشين سنكرون مغناطيس دائم داخلي
581
بهينه سازي تركيب كود هاي زيستي حاوي باكتري‌هاي حل كننده فسفات و نانوذرات سيليكاي سنتزشده به روش سبز
582
بهينه سازي تركيب لعاب سراميك ها با در نظر گرفتن ميزان جذب رطوبت و بازتاب نور
583
بهينه سازي تركيبات مايع ظرفشويي
584
بهينه سازي تركيبي فعاليت هاي نگهداري و تعميرات و موجودي قطعات يدكي براي سيستم هاي چند واحدي
585
بهينه سازي ترمواقتصادي سيستم تبريد اژكتوري با منبع خورشيدي
586
بهينه سازي ترموديناميكي چرخه تبريد با سردكن مياني با مبرد R134a توسط الگوريتم ژنتيك
587
بهينه سازي ترموديناميكي چند چرخه تبريد با سردكن مياني
588
بهينه سازي ترموديناميكي و اقتصادي چرخه تبريد تراكمي با دو كمپرسور
589
بهينه سازي ترموديناميكي يك محفظه احتراق به روش كمينه سازي توليد انتروپي و به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
590
بهينه سازي تزريق آب كربونيزه در مخازن نفتي به منظور ازدياد برداشت
591
بهينه سازي تزريق چرخه اي آب كربناته در مخازن نفتي با هدف ازدياد برداشت و به دام اندازي كربن دي اكسيد
592
بهينه سازي تزريق دي اكسيد كربن در يك مخزن نفت ايراني داراي تغيير تركيب با عمق
593
بهينه سازي تزريق و توليد در مخزن با استفاده از شبيه سازي خطوط جرياني
594
بهينه سازي تشخيص نظم در تصاوير ميكروسكوپي و بررسي تاثير غلظت بر نظم در آندايزينگ آلومينيوم
595
بهينه سازي تصاوير سي‌تي اسكن جهت تشخيص تروماي مغز انسان
596
بهينه سازي تصاوير متحرك با استفاده از تخمين حركت براساس تبديل ويولت
597
بهينه سازي تصميمات سرمايه گذاري پويا جهت محافظت از سيستم هاي حمل و نقل در مسئله مداخلات جزئي
598
بهينه سازي تطابق حركات دست ربات انسان نما با گفتار كاربر
599
بهينه سازي تطبيق پذيري در سيستم هاي ابررسانه اي به كمك بازخوردهاي ضمني
600
بهينه سازي تعادل ترافيك كنترلي براي شبكه هاي نرم افزار محور درون باندي
601
بهينه سازي تعاملات بين مغز موجود زنده و ماشين در يك محيط كاري
602
بهينه سازي تعاملات زنجيره تأمين در يك شهرك صنعتي با كاربرد هاب عرضه تحت شرايط احتمالي
603
بهينه سازي تعاملي پارامترهاي موثر در يك فرآيند نورد سرد نامتقارن به منظور كمينه كردن نيروي نورد و ميزان انحناي خروجي ورق
604
بهينه سازي تعداد برقگيرها در يك شبكه توزيع با استفاده از الگوريتم برخورد صاعقه
605
بهينه سازي تعداد درب هاي بارانداز متقاطع بر مبناي پارامترهاي احتمالي
606
بهينه سازي تعداد و مكان مسير ياب ها در شبكه هاي مش بي سيم
607
بهينه سازي تعيين اندازه ناوگان و مسيريابي واگن هاي مخزندار
608
بهينه سازي تقويتي در صفحات مستطيلي شكل تحت اثر بار محوري و خمش ميان صفحه اي
609
بهينه سازي تقويتي ها در صفحات مستطيلي شكل تحت اثر بارگذاري برشي
610
بهينه سازي تقويتي ها در صفحات مستطيلي شكل تحت اثر بارگذاري خمشي
611
بهينه سازي تك دوره اي و چنددوره اي پرتفليو
612
بهينه سازي تك هدفه و چند هدفه پارامترهاي ميراگر جرمي تنظيم شونده چندگانه با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي فراابتكاري
613
بهينه سازي تكثير گل آنتوريوم از طريق كشت بافت
614
بهينه سازي تكميل محافظت در برابر نور فرابنفش پارچه پنبه اي با استفاده از روشهاي اندازه گيري متفاوت
615
بهينه سازي تكنولوژي تيگ فعال براي جوشكاري ورقهاي ضخيم فولاد زنگ نزن آستنيتي
616
بهينه سازي تكنولوژي جوشكاري الومينيوم در ساخت شناورهاي تندرو
617
بهينه سازي تكنيك ساخت در مسكن در مجموعه هزار واحدي بنياد مسكن خراسان رضوي
618
بهينه سازي تلرانس هاي ابعادي و هندسي اجزاء قالب تزريقي 32 حفره اي توليد پريفرم بطري PET، با توجه به تأثير خيز خمشي صفحات تكيه گاهي گيره
619
بهينه سازي تلفات انرژي و حداقل نمودن اوج بار كارخانه
620
بهينه سازي تلفات در يك شبكه توزيع و فوق توزيع با بكار گيري خازن هاي مناسب و اعمال آن به يك شبكه واقعي
621
بهينه سازي تلفات شبكه توزيع با در نظر گرفتن تجديد آرايش، متعادلسازي بار، انتخاب هاديها و بانكهاي خازني با لحاظ كردن كيفيت توان
622
بهينه سازي تلفات شبكه هاي قدرت براي به حداقل رساندن تلفات خطوط
623
بهينه سازي تميزكاري چاه با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري
624
بهينه سازي تنشهاي پسماند حاصل از فرآيند كششعميق كاسه رينگريو
625
بهينه سازي تنشهاي پسماند حاصل از فرآيندكششعميق كاسه رينگ ريو
626
بهينه سازي تنظيمات بافت جهت كمينه نمودن Set-marks پارچه هاي دوجزئي پلي استر-اسپاندكس
627
بهينه سازي تهيه زيست پلي استر بر پايه ي نشاسته
628
بهينه سازي توأم سياست هاي تخصيص فضاي قفسه و قيمت گذاري
629
بهينه سازي توابع
630
بهينه سازي توابع حقيقي مقدار با تركيب روشهاي الكترومغناطيس ونلدر-ميد
631
بهينه سازي توابع حقيقي مقدار با تركيب روشهاي الكترومغناطيس ونلدر-ميد
632
بهينه سازي توابع غير خطي با محدوديت هاي فازي
633
بهينه سازي توالي جوشكاري در يك سازه فلزي
634
بهينه سازي توام تخصيص فضاي قفسه، قيمت گذاري و موجودي در لايه خرده فروشي
635
بهينه سازي توان دريافتي در يك گيرنده آرايه فازي بدون دانستن مشخصات تغيير دهنده هاي فاز
636
بهينه سازي توان مصرفي حسگرهاي هال مبتني بر تراشه با استفاده از ساختارهاي سوئيچ شونده
637
بهينه سازي توپولوژي جاذب انرژي استوانه اي جدارنازك فلزي با هسته پليمري
638
بهينه سازي توپولوژي جاذب انرژي جدارنازك با پروفيل مربعي
639
بهينه سازي توپولوژي چند هدفه ي سازه هاي پيوسته
640
بهينه سازي توپولوژي خرپا به روش الگوريتم ده پا اصلاح شده
641
بهينه سازي توپولوژي سازه
642
بهينه سازي توپولوژي سازه ها تحت بارهاي ديناميكي
643
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي پيوسته با استفاده از روشهاي تكاملي
644
بهينه ‏سازي توپولوژي سازه ‏هاي پيوسته تحت بارگذاري استاتيكي و ضربه با روش مجموعه ‏ي سطح
645
بهينه ‏سازي توپولوژي سازه ‏هاي پيوسته تحت بارگذاري استاتيكي و ضربه با روش مجموعه ‏ي سطح
646
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي پيوسته تحت بارهاي استاتيكي براساس قابليت اعتماد
647
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي پيوسته صفحه اي با رفتار غير خطي هندسي تحت اثر بارگذاري استاتيكي و ديناميكي
648
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي پيوسته صفحه اي تحت بار استاتيكي و ديناميكي گذرا
649
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي فضا كار با استفاده از روش استراتژي تكاملي و ماشين هاي ياخته اي
650
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي فضا كار با استفاده الگوريتم رقابت استعماري بهبود يافته
651
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي فضا كار دو لايه با استفاده از تركيب روش هاي باز پخت فلزات و ماشين هاي ياخته اي
652
بهينه سازي توپولوژي مدل هاي خرپايي در سازه هاي بتن مسلح
653
بهينه سازي توپولوژي و شكل و اندازه بازوي كنترلي پايين سيستم تعليق بر مبناي عمر خستگي
654
بهينه سازي توپولوژي و كارايي يك سيستم باربردر محيط پيوسته با بهره مندي از عناصر سازه اي گسسته
655
بهينه سازي توپولوژي ورق بيضوي براي بيشينه كردن بار بحراني كمانش
656
بهينه سازي توپولوژي ورق بيضوي براي بيشينهكردن فركانس طبيعي
657
بهينه سازي توپولوژي يك دسته موتور
658
بهينه سازي توپولوژي، شكل و اندازه رينگ چرخ خودرو به منظور بهبود عمر خستگي
659
بهينه سازي توپولوژيك سازه همراه با بارگذاري حرارتي و مكانيكي
660
بهينه سازي توپولوژيكي خرپاهاي مستوي
661
بهينه سازي توربين بادي با استفاده از تركيب الگوريتم هارموني و تئوري تكانه المان پره
662
بهينه سازي توزيع در زنجيره تامين در حالت چندمحصولي با استفاده از الگوريتم زنبور عسل براي كالاهاي فسادپذير
663
بهينه سازي توزيع ضخامت در شكل دهي سوپر پلاستيك قطعه نيم كروي
664
بهينه سازي توزيع ضخامت لايه هاي نازك نانومتري روي سيگمنت هاي كروي با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو و مقايسه ي آن با نتايج تجربي
665
بهينه سازي توزيع عايق با مقدار محدود در يك خط لوله داغ
666
بهينه سازي توزيع گام هندسي براي يك پروانه دريايي با مشخصات معين
667
بهينه سازي توسعه ي ميادين هيدروكربوري با تاكيد بر پايداري فرازآوري با گاز
668
بهينه سازي توليد آرتيميزينين در گياه درمنه ي خزري (Artemisia annua) و آليزارين در گياه روناس ايراني (Rubia tinctorum)
669
بهينه سازي توليد آنزيم بتا - گالاكتوزيداز در مخمرها و كاربردهاي صنعتي آن
670
بهينه سازي توليد اتانول با استفاده از قارچ موكور هميليس
671
بهينه سازي توليد اجزاء فرمان ماشين پرايد
672
بهينه سازي توليد از مخازن هيدروكربني با استفاده از روشهاي جستجوي مستقيم و روشهاي بهينه سازي سراسري
673
بهينه سازي توليد از مخازن هيدروكربني با استفاده از كاهش مرتبه مدل
674
بهينه سازي توليد از يك چاه نفتي با انجام آناليز حساسيت بر روي پارامترهاي مؤثر
675
بهينه سازي توليد از يك ميدان بالغ با در نظر گرفتن محدوديت هاي غير خطي عملياتي
676
بهينه سازي توليد از يك ميدان نفتي با استفاده از روش هاي مبتني بر مشتق مرتبه دوم
677
بهينه سازي توليد اگزوپلي ساكاريد از گليسرول با استفاده از باكتري باسيلوس پلي ميكسا
678
بهينه سازي توليد اگزوپلي ساكاريد توسط باكتري Lactobacillus rhamnosus با استفاده از روش سطح پاسخ ﴿RSM﴾
679
بهينه سازي توليد اگزوپلي ساكاريد توسط باكتري باسيلوس پاستوري و بررسي اثرات زيستي آن
680
بهينه سازي توليد اگزوپلي ساكاريد و بررسي تاثير آنزيم هاي مصرف كننده ساكارز برتوليد آن در گونه هاي لاكتوباسيلوس
681
بهينه سازي توليد الكل از نشاسته
682
بهينه سازي توليد امولسان توسط باكتري اسنيتوباكتر كالكواستيكوس رگ وان
683
بهينه سازي توليد انتقال و مصرف سيستم هاي جامع انرژي با در نظر گرفتن عدم قطعيت و محدوديت هاي زيست محيطي
684
بهينه سازي توليد بيواتانول در مخمر ساكارومايسس سرويزيه از طريق مهندسي متابوليك
685
بهينه سازي توليد بيوپليمر لوان توسطZymomonas mobilis و استفاده از آن جهت سنتز نانو كامپوزيت محتوي نانو ذرات اكسيد روي
686
بهينه سازي توليد بيوديزل از روغن خوراكي مستعمل با كاتاليزور پودر دوريزسنگ تراورتن
687
بهينه سازي توليد بيولوژيكي صمغ زانتان با استفاده از پسماندهاي كشاورزي
688
بهينه سازي توليد تحت عدم قطعيت پارامترهاي اقتصادي
689
بهينه سازي توليد تحت عدم قطعيت هاي زمين شناسي ساختاري
690
بهينه سازي توليد روغن ميكروبي از سبوس گندم با استفاده از Mortierella alpina
691
بهينه سازي توليد زابتان به وسيله ميكروار گانيسم زانتوموناس كمپسترين در شيره خرماي ضايعاتي
692
بهينه سازي توليد كالوس براي توليد موسيلاژ در اسفرزه (Plantago ovata Forsk)
693
بهينه سازي توليد كالوس و باززايي عدس در شرايط اين ويترو
694
بهينه سازي توليد كربوكسي متيل سلولز بااستفاده از نانوسلولز استخراج شده از ضايعات كشاورزي
695
بهينه سازي توليد متابوليت ثانويه تريگونلين در شرايط كشت گياه دارويي شنبليله
696
بهينه سازي توليد متابوليت ثانويه سيلمارين در شرايي كشت ... گياه دارويي مارييغال
697
بهينه سازي توليد محصول در محيط چند گلوگاهي با استفاده از تصميم گيري گروهي
698
بهينه سازي توليد مرباي كم كالري به با استفاده از شيرين كننده مصنوعي استويا و اثر آن بر خواص كيفي و تغذيه اي مربا
699
بهينه سازي توليد مستقيم بيوديزل از دانه كلزا با استفاده از كاتاليست هاي بازي سنتز شده
700
بهينه سازي توليد مستقيم بيوديزل از دانه گلرنگ با استفاده از كاتاليستهاي طبيعي
701
بهينه سازي توليد مستقيم بيوديزل/ از دانه گلرنگ با استفاده از/ كاتاليستهاي طبيعي
702
بهينه سازي توليد مواد آرايشي حاصل از مواد رنگزاي طبيعي به كمك روش سطح پاسخ (RSM)
703
بهينه سازي توليد نانو ذرات اكسيدآهن (Fe2O3) بر پايه اكسيد منيزيم (MgO)
704
بهينه سازي توليد نانوبيوسلولز توسط باكتري گلوكونوباكتر زايلينوس در شرايط مختلف محيطي
705
بهينه سازي توليد نفت و گازهاي همراه در مديريت توليد مناطق خشگي
706
بهينه سازي توليد هورمون رشد انساني پري پلاسمي در بيوراكتور همزن دار ناپيوسته با استفاده از باكتري اشرشيا كلي نوتركيب
707
بهينه سازي توليد هورمون رشد انساني نوتركيب در سلولهاي CHO و مقايسه فعاليت زيستي آن با نوع پروكاريوتيك هورمون رشد
708
بهينه سازي توليد هورمون رشد نوتركيب انساني در باكتري اشرشياكلي
709
بهينه سازي توليد و بررسي خواص قطعه تك زنجيره‌اي ناحيه متغير آنتي‌بادي نشان‌دار با پروتئين فلورسنت سبز بر ضد گيرنده CD4 انساني در باكتري اشرشيا كلي
710
بهينه سازي توليد و جداسازي كيتوزان قارچي
711
بهينه سازي توليد يك آنتي بادي با اختصاصيت دوگانه عليه گيرنده لپتين و CD4 و بررسي خواص آن
712
بهينه سازي توليد يك آنتي بادي نوتركيب عليه گيرنده لپتين انساني
713
بهينه سازي توليد يك چاه گازي با انجام آناليز حساسيت بر روي پارامترهاي موثر
714
بهينه سازي تونل باد و بررسي اثر تغييرات رينولدز بر روي نشست ذرات بر قطعات مختلف داخل تونل
715
بهينه سازي تيوبهاي مدور با روش RSM به منظور كاهش صدمه به سرنشين خودرو در برابر بارهاي ضربه اي
716
بهينه سازي جابجايي كانتينرهاي خالي در حمل و نقل دريايي
717
بهينه سازي جاذب ارتعاشي
718
بهينه سازي جاذبه در معادله¬حالت سوآو-ردليچ-وانگ جهت محاسبه چگالي مايعات¬يوني
719
بهينه سازي جانمايي شبكه هاي آبرساني
720
بهينه سازي جت هوا در فرآيند حجيم كردن نخهاي فيلامنتي
721
بهينه سازي جداسازهاي لرزه اي چند قوسي تحت اثر زلزله هاي نزديك گسل
722
بهينه سازي جداسازي امولسيون ‌آب در نفت خام با ‌‌‌‌‌اضافه شدن ذرات نانو
723
بهينه سازي جداسازي تركيبات قابل تخمير به وسيله هيدروليز اسيدي ضايعات توده هاي زيستي
724
بهينه سازي جداسازي ويتامين‌هاي محلول در چربي با استفاده از افزايش آلكانول‌ها به فاز متحرك توسط كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا فاز معكوس
725
بهينه سازي جدول جست وجو موتور تك سيلندر بنزيني احتراق داخلي
726
بهينه سازي جذب انرژي پنلهاي كامپوزيتي مشبك
727
بهينه سازي جذب انرژي و نيروي تماس در سيستم هاي چندجسمي انعطاف پذير تحت برخورد
728
بهينه سازي جذب رنگ نانو الياف جهت استفاده در سلول هاي خورشيدي
729
بهينه سازي جذب زيستي مالاشيت گرين از محلول هاي آبي توسط ريز جلبك هاي سبزsenedesmus quadircauda chlorella vulgaris
730
بهينه سازي جرم حرارتي موجود در سيستم تهويه شبانه
731
بهينه سازي جرم هاي نسوز آلومينا-كاربيد سيليسيم - كربن جهت راهگاه جوي مذاب
732
بهينه سازي جريان مذاب در تانديش ريخته گري مداوم در جهت حذف آخال ها
733
بهينه سازي جريان هوا در يك خشك كن خورشيدي واثرات ان بر روي چند ميوه
734
بهينه سازي جنين زايي سوماتيكي در گياه دارويي استويا
735
بهينه سازي جهت پنل هاي فتوولتاييك درختي
736
بهينه سازي جوانه زني درون شيشه اي گياه دم گاوي
737
بهينه سازي جوانه زني درون شيشه اي گياه دم گاوي Smirnovia iranica
738
بهينه سازي جوش پذيري سوپرآلياژهاي رسوب سخت شونده پايه نيكل حاوي مقادير متفاوت Ti+Al و Nb
739
بهينه سازي جوش ليزري بر حسب درصد و نوع تركيب گازهاي محافظ هليوم و آرگون با ليزر تپ بلند ‎Nd:YAG ‏در فولاد ضد زنگ‎SS-316
740
بهينه سازي جوش مقاومتي نقطه اي تندر 90
741
بهينه سازي چاپ انتقالي بر روي منسوجات سلولزي و مخطوط آب با پلي استر
742
بهينه سازي چاپ برداشت با پيگمنت سفيد روي كالاي ويسكوزي
743
بهينه سازي چاپ سوخت بر روي كالاي پلي استر - ويسكوز
744
بهينه سازي چاپ ويسكوز - پلي استر با مخلوط رنگهاي راكتيو ديسپرس
745
بهينه سازي چارتهاي كنترل منطقه اي
746
بهينه سازي چارتهاي كنترلي شيوارت با بكارگيري نمونه گيري سازوار
747
بهينه سازي چسبندگي لايزو پيشرانه و بررسي AGING
748
بهينه سازي چقرمگي نانوكامپوزيت هيبريدي PA6/Nanoclay/Rubber بر مبناي سازوكار حاكم بر آن
749
بهينه سازي چگالي مشبك كاري در يك چاه افقي جهت جلوگيري از پديده مخروطي شدن
750
بهينه سازي چند جمله اي و كاربرد آن دركنترل مقاوم
751
بهينه سازي چند فاكتور روي دستگاه رينگ ( به كمك طرح آماري Hunter & Box)
752
بهينه سازي چند منظوره جاذب انرژي زاويه دار جنس ماده مركب پر شده از مواد تابعي در مقابل ضربه
753
بهينه سازي چند منظوره سيستم هاي پيل سوختي غشا تبادل يون پروتون
754
بهينه سازي چند منظوره كمپرسورهاي محوري
755
بهينه سازي چند منظوره ورقهاي هدفمند ضخيم
756
بهينه سازي چند هدفه (هزينه، مقاومت و دوام) طرح مخلوط رويه هاي بتني
757
بهينه سازي چند هدفه آيروديناميكي با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي و ديناميك سيالات عددي
758
بهينه سازي چند هدفه با مقيد به روابط فازي
759
بهينه سازي چند هدفه براي ارتقا سيستم توليد با در نظر گرفتن الزامات زيست محيطي: كاربرد در صنعت توليد مصالح ساختماني
760
بهينه سازي چند هدفه پاراتوباروش احتمالي
761
بهينه سازي چند هدفه تحت قيودي با معادلات رابط فازي
762
بهينه سازي چند هدفه تحت معادلات فازي
763
بهينه سازي چند هدفه تخصيص منابع پزشكي و برنامه زمان بندي در مراكز اورژانس چند مرحله اي
764
بهينه سازي چند هدفه جاذب انرژي هرمي شكل جدار نازك با مقطع هشت گوشه اي با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي
765
بهينه سازي چند هدفه خرپاها و قاب هاي فولادي دو بعدي
766
بهينه سازي چند هدفه خواص مكانيكي و ريزساختاري آلومينيوم با استفاده از روش طراحي آزمايشات براي فرايند نوين اصطكاكي اغتشاشي
767
بهينه سازي چند هدفه سازه هاي متوسط و بلند فولادي بااستفاده از يك الگوريتم تكاملي مركب كارا
768
بهينه سازي چند هدفه سطوح گسترش يافته با استفاده از الگوريتم ژنتيك
769
بهينه سازي چند هدفه شبكه هاي آبرساني شهري با شاخص قابليت اطمينان تركيبي و استفاده از تابع تخطي كلاسيك و فازي Multiobjective Optimization of Water Distribution Networks (WDNs) With Mixed Reliability Index Using Classic an​d Fuzzy Violation Function
770
بهينه سازي چند هدفه قابليت اعتماد سيستم هاي k از n با استفاده از سياست انتخاب استراتژي تخصيص
771
بهينه سازي چند هدفه قابليت اعتماد سيستم هاي پيچيده با استفاده از استراتژي جديد در تخصيص اجزاء مازاد
772
بهينه سازي چند هدفه قابليت دسترسي سيستم هايي با اجزاي تعميرپذير و تعمير ناپذير با تخصيص اجزاي مازاد در محيط فاصله اي
773
بهينه سازي چند هدفه كاربري زمين با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري ﴿نمونه موردي: محله بابلدشت اصفهان﴾
774
بهينه سازي چند هدفه مسير بارگذاري در فرايند هيدروفرمينگ لوله دو لايه
775
بهينه سازي چند هدفه مصرف انرژي و كيفيت آب در شبكه هاي توزيع آب با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي
776
بهينه سازي چند هدفه ي مقطع بال با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك و شبكه هاي عصبي پيشرفته
777
بهينه سازي چند هدفه يك سيستم پمپ حرارتي منيع زميني تركيب شده با سيستم سرمايش خورشيدي
778
بهينه سازي چند هدفي جاذب انرژي جداره نازك تحت بارگذاري مايل با در نظر گرفتن نامعيني هاي احتمالاتي
779
بهينه سازي چند هدفي رفتار جذب انرژي استوانه جدار نازك كامپوزيتي
780
بهينه سازي چند هدفي شكل آيروديناميكي خودرو با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
781
بهينه سازي چند هدفي موتور توربوجت با استفاده از الگوريتم ژنتيك
782
بهينه سازي چندهدفه استوار و بعضي از كاربردهاي آن
783
بهينه سازي چندهدفه با استفاده از فرمول هاي تك-هدفه
784
بهينه سازي چندهدفه بهره برداري از مخزن سد زاينده رود با الگوريتم f-MOPSO/WP تحت تاثير تغيير اقليم
785
بهينه سازي چندهدفه پايايي در سيستم‌هاي با پيكربندي پيچيده با انتخاب نوع افزونگي
786
بهينه سازي چندهدفه محل نصب و اندازه توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيك
787
بهينه سازي چندهدفه ي سازه هاي خرپايي دو بعدي و سه بعدي با استفاده از الگوريتم فراابتكاري ازدحام ذرات
788
بهينه سازي چندهدفي در شبكه هاي حسگر با روش هاي يادگيري
789
بهينه سازي چندهدفي رفتار جذب انرژي قوطي جدار نازك پر شده با فوم آلومينيومي
790
بهينه سازي چيدمان خط توليد پوشاك با در نظر گرفتن تعداد ماشين آلات و اپراتور
791
بهينه سازي چيدمان ديناميكي كارگاه
792
بهينه سازي چيدمان كارگاه به كمك الگوريتم جامعه مورچه ها ثبيطسيس
793
بهينه سازي چيدمان كارگاه به كمك الگوريتمجامعه مورچه ها
794
بهينه سازي چيدمان كارگاه ساخت بر اساس روش شبيه سازي گسسته پيش آمد
795
بهينه سازي چيدمان لايه هاي مركب ازنظر فركانس طبيعي با قيد تنش به كمك روش پنالتي
796
بهينه سازي چيدمان نقاط مرجع در فيكسچرهاي جوشكاري بدنه خودرو
797
بهينه سازي چيدمان و تعداد سنسورهاي پيزوالتريك در سيستم هاي پايش سلامت سازه اي SHM
798
بهينه سازي چيدن لايه هاي كامپوزيت با ضخامت ثابت
799
بهينه سازي چينش حروف فارسي بر روي صفحه كليد با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك و ممتيك
800
بهينه سازي حجم مخزن سد جره با استفاده از الگوريتم ژنتيك تحت شرايط تغيير اقليم آتي
801
بهينه سازي حذف رنگ با استفاده از جاذب هاي بومي
802
بهينه سازي حذف مواد آلي و رنگ از فاضلاب با استفاده از سيستم هاي تلفيقي بي هوازي- هوازي در راكتور ناپيوسته متوالي
803
بهينه سازي حراج برخط از نوع انگليسي از ديدگاه فروشنده با استفاده از روش متامدلينگ مبتني بر شبيه سازي
804
بهينه سازي حرارتي ديوارهاي خارجي بنا با حفظ سيماي ظاهري روستا ( مطالعه موردي : مناطق روستايي اقليم گرم و خشك )
805
بهينه سازي حرارتي و مكانيكي ساختار آوندهاي خنك كاري چند مقياسه
806
بهينه سازي حركت ربات ماهي با باله هاي موجدار
807
بهينه سازي حساس به انرژيرس و جوها در شبكه هاي حسگر بي سيم
808
بهينه سازي حفاري چاههاي گاز ناحيه فارس
809
بهينه سازي حفاري چاههاي لايه هاي نفتي ميدان پارس جنوبي با استفاده از تكنولوژي RSS
810
بهينه سازي حفاري در معادن مس ايران
811
بهينه سازي حفاري در ميدان درود
812
بهينه سازي حفاري ميدان تابناك
813
بهينه سازي حفاري ميدان نفتي آزادگان
814
بهينه سازي حفاري ميدان نفتي اهواز ﴿بهينه كردن پارامترهاي حفاري نظير وزن روي سرمته، دور سرمته، هيدروليك سرمته و انتخاب سرمتة مناسب براي دست يابس به كمترين هزينه﴾
815
بهينه سازي حفاري ميدان نفتي فروزان واقع در خليج فارس
816
بهينه سازي حفاري ميدان نفتي گچساران
817
بهينه سازي حفاري يك ميدان نفتي واقع در خليج فارس
818
بهينه سازي حفاظ تشعشعي ماهواره با استفاده از الگوريتم ژنتيك
819
بهينه سازي حفاظ گاماي تلفيقي ظرف حامل چشمه هاي پرتوزاي مورد استفاده در پرتو پزشكي،با استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو، كد mcnp4c
820
بهينه سازي حمام اسيدي آبكاري پوششهاي آلياژي روي - نيكل همراه با استفاده از جريان ناپيوسته
821
بهينه سازي حمل و نقل فروشگاههاي زنجيره اي داراي بارانداز متقاطع چندگانه
822
بهينه سازي خاصيت خود تميزشوندگي لباس كارگران به كمك نانو ذرات معدني با استفاده از رويه سطح پاسخ (RSM)
823
بهينه سازي خدمان شهري در بافت هاي قديم شهري متناسب با نياز جوانان
824
بهينه سازي خردايش آسياي نيمه خودشكن كارخانه فرآوري طلاي آق دره
825
بهينه سازي خردايش انفجاري با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو بر اساس مدل كاز - رام
826
بهينه سازي خروجي تقويت كننده رامان با استفاده از روش وردشي
827
بهينه سازي خروجي ليزر نيمه رسانا (با استفاده از كاواك فابري پر و استوانه اي)
828
بهينه سازي خشك كردن چاي
829
بهينه سازي خشك كن سيني دار
830
بهينه سازي خطاي انتقال در چرخدنده هاي مارپيچ با تكيه بر تصحيح پروفيل چرخدنده
831
بهينه سازي خطوط مسافري در راه آهن
832
بهينه سازي خطوط ميكس با استفاده از ابزار شبيه سازي
833
بهينه سازي خطي با محدوديت هاي معادلات و نامعادلات فازي
834
بهينه سازي خطي و كاربردها
835
بهينه سازي خنك كاري پست هاي پيش ساخته توزيع برق
836
بهينه سازي خنك كاري سر سيلندر موتور XU7/JPL3 دو گانه سوز
837
بهينه سازي خنك كاري سرسيلندر موتور XU7/JPL3 دو گانه سوز
838
بهينه سازي خواص ارتعاشي سازه ها به روش معادل سازي
839
بهينه سازي خواص استاتيكي و ديناميكي فرش ماشيني با استفاده از الگوريتم ژنتيك
840
بهينه سازي خواص تابشي آندايزينگ آلومينيوم اشباع شده با نانو ذرات فلزي براي پوشش هاي جاذب خورشيدي
841
بهينه سازي خواص تشعشي لايه هاي نازك
842
بهينه سازي خواص رئولوژيكي دوغابهاي سراميكي
843
بهينه سازي خواص روكشهاي پلي يورتان دو جزئي بر پايه اكريليك پلي ال با استفاده از نانو ذرات سيليكا
844
بهينه سازي خواص كششي آلياژ آلومينيوم - ليتيم 8090 در اثر عمليات حرارتي
845
بهينه سازي خواص مكانيكي آسفالت تقويت شده با الياف هيبريدي پلي پروپيلن و پلي استر
846
بهينه سازي خواص مكانيكي آلياژ 7075 از طريق سريع گرم سازي - پيرسازي
847
بهينه سازي خواص مكانيكي آمالگام هاي دنداني مس بالا
848
بهينه سازي خواص مكانيكي چدن داكتيل و جايگزيني آن به جاي يك نمونه فولادي
849
بهينه سازي خواص مكانيكي فولاد 316L زنگ نزن تحت عمليات ترموديناميكي
850
بهينه سازي خواص مكانيكي فولاد AISI 4140 از طريق عمليات حرارتي
851
بهينه سازي خواص مكانيكي فولاد IRIP پرآلياژ از طريق كنترل تركيب شيميايي
852
بهينه سازي خواص مكانيكي فولاد فوق مستحكم D6AC از طريق عمليات حرارتي
853
بهينه سازي خواص مكانيكي كلگي قلابهاي اتوماتيك راه آهن با آلياژ ريختگي GS20MN5 از طريق فرآيند عمليات حرارتي دومرحله اي كوبنچ و تمپر
854
بهينه سازي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت پلي اتيلن/هيدروكسي اپتايت با بهره گيري از تابش الكترون هاي 10 MeV
855
بهينه سازي خواص مكانيكي و چقرمگي شكست فولاد D6A از طريق عمليات حرارتي
856
بهينه سازي خواص مكانيكي و سطحي پروتز نانو ليفي پلي يورتان با پوشش پلي فلوئورواتيلن جهت مجراي صفراوي مشترك
857
بهينه سازي خواص نخهاي هيبريدي اينترمينگل به وسيله هوش مصنوعي
858
بهينه سازي خواص هندسي و مكانيكي ديواره جاذب ارتعاش در كنترل ارتعاشات ناشي از عبور قطار
859
بهينه سازي خودرو نيسان 24 Z گازسوز
860
بهينه سازي خودروي پرايد گازسوز انژكتوري
861
بهينه سازي خودروي همگاني براي معلولين پارپولوژي
862
بهينه سازي دارهاي قالي بافي كارگاهي در راستاي اصلاح سيستم كشش چله ها
863
بهينه سازي داشبورد خودرو سمند به منظور استفاده به عنوان تاكسي
864
بهينه سازي دام يون مكعب مستطيل شكل
865
بهينه سازي داي پوشش دهي سيم با پلي اتيلن سبك شبكه ايشده با DCP براساس مدل
866
بهينه سازي دبي كلكتورصفحه تخت خورشيدي توسط آناليزانرژي واگزرژي
867
بهينه سازي در SQL Server
868
بهينه سازي در سامانه طراحي همزمان ماهواره هاي سنجش از دور
869
بهينه سازي در سيستمهاي توزيع (سطح تحت پوشش پستها و فيدرهاي اوليه و ثانويه و انتخاب نوع هاديها)
870
بهينه سازي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از الگوريتم استعماري
871
بهينه سازي در طراحي شبكه زنجيره تامين با در نظر گرفتن بالانس خط مونتاژ و ملاحظات پيچيدگي
872
بهينه سازي در طراحي لايه ي محافظ پرتويي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
873
بهينه سازي دستگاه آزمايش مقاومت برشي مستقيم قابل حمل موجود در آزمايشگاه
874
بهينه سازي دستگاه اچ الكتروشيميايي و بررسي پارامترهاي موثر بر تخلخل سيليكون
875
بهينه سازي دستگاه جوشكاري مقاومتي - نقطه اي
876
بهينه سازي دستگاه ذرت بخار پز
877
بهينه سازي دستگاه ريسندگي جت هوا
878
بهينه سازي دستگاه فشرده ساز مضاعف بسته هاي علوفه
879
بهينه سازي دستگاه گاز زدايي دوراني جهت اصلاح كيفي مذاب آلومينيوم به صورت تجربي
880
بهينه سازي دستگاه يابنده گاز منواكسيد كربن براساس رفتار كابر
881
بهينه سازي دستگاه يابنده گاز منواكسيد كربن براساس رفتار كاربر
882
بهينه سازي دسته موتور باالگوريتم ژنتيك
883
بهينه سازي دسته موتورهيدروليكي با اسفاده از الگوريتم ژنتيك جهت كاهش ارتعاشات وارد برشاسي و بدنه خودرو
884
بهينه سازي دهانه ورودي آبگير جانبي با مدل رياضي
885
بهينه سازي دو چرخه ثابت ويژه بيماران
886
بهينه سازي دو سطحي سسله‌مراتبي عملكرد ريزشبكه هاي خانگي با هدف مدلسازي رفتار مصرف‌كنندگان
887
بهينه سازي دو منظوره چيدمان لايه ها در پوسته هاي استوانه اي مركب بر مبناي ارتعاشات آزاد و استحكام به كمك الگوريتم ژنتيك و شبكه هاي عصبي
888
بهينه سازي دو هدفه باز تواني به روش گرمايش آب تغذيه موازي بر يك نيروگاه بخار بوسيله الگوريتم ژنتيك
889
بهينه سازي دوربين گاماي داراي آشكار ساز نيمه رسانا با استفاده از روش مونت كارلو , the optimization of gamma camera used semiconductor detectors by MCNPcode
890
بهينه سازي دوهدفه براي مسير چا هاي نفت و گاز با استفاده از الگوريتم ژنتيك
891
بهينه سازي ديسك ترمز ساخته شده از مادهFGM
892
بهينه سازي ديسك غير همگن دوار به روش سيمپلكس
893
بهينه سازي ديفيوزر تونل باد مافوق صوت
894
بهينه سازي ديگ بخار بازياب نيروگاه سيكل تركيبي
895
بهينه سازي ديواره هاي جاذب صوت در حريم خطوط ريلي در برابر منابع نويز متحرك
896
بهينه سازي ديوارهاي هدايت در ورودي سرريزها
897
بهينه سازي ذخاير بين المللي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي 83 - 1340
898
بهينه سازي ذخيره و بازيابي داده هاي بزرگ بر مبناي مدل كيفيت
899
بهينه سازي رابط و تجربه كاربري بازي هاي موبايل با استفاده از روش تست هاي دوگانه براي رشد معيارهاي كليدي عملكرد
900
بهينه سازي رابطه هزينه -زمان در پروژه هاي بزرگ عمراني
901
بهينه سازي رادار پالسي در محيط راديويي نا آمن
902
بهينه سازي راكتور سنتز آمونياك
903
بهينه سازي راكتور سنتز آمونياك با الگوريتم ژنتيك
904
بهينه سازي راكتور فتو كاتاليستي جهت تجزيه فنول
905
بهينه سازي راندمان احتراق نيروگاه حرارتي
906
بهينه سازي راندمان مخزن كامپوزيت فشاري با تقارن محوري
907
بهينه سازي رديابي و ناوبري به كمك پردازش تصوير
908
بهينه سازي رشد و اسپورزايي باسيلوس‌هاي پروبيوتيك انساني و اثر عصاره سلولي آن ها بر زنده ماني رده هاي سلول‌هاي سرطاني و طبيعي
909
بهينه سازي رضايتمندي مشتري بر مبناي الگوي كانو با استفاده از برنامه ريزي آرماني-با مطالعه موردي در بيمارستان آلزهراء اصفهان
910
بهينه سازي رفتار آكوستيكي واگن قطار مسافربري با استفاده از الگوريتم تركيبي رهگيري پرتو و منبع تصوير
911
بهينه سازي رفتار خوردگي و سايشي آلياژ Ti-6Al-4V توسط نيتراسيون ليزري
912
بهينه سازي رفتار زيست تخريب پذيري، زيست فعالي و زيست سازگاري آلياژ منيزيم با استفاده از پوشش هاي بيوسراميكي نانو ساختار سيليكاته حاوي كلسيم و منيزيم براي كاربردهاي پزشكي
913
بهينه سازي رفتار سازه هاي استوانه اي فلزي-مركب تحت بار محوري شبه استاتيك و ضربه اي با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك
914
بهينه سازي روابط دبي - رسوب با استفاده از روش هاي اصلاح منحني سنجه رسوب ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز سد دز﴾
915
بهينه سازي روابط دبي - رسوب با استفاده از روش هاي منحني سنجه و فاكتوهاي اصلاح اريب ﴿مطالعه موردي : حوزه هاي آبخيز استان فارس﴾
916
بهينه سازي روش Fast-SAGD با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي
917
بهينه سازي روش اجراي تونل هاي بزرگ باتوجه به وضعيت ژئوتكنيكي محيط (بررسي موردي تونل شبلي )
918
بهينه سازي روش ازدياد برداشت DDP در يك مخزن نفتي توسط يك مدل تحليلي (proxy model)
919
بهينه سازي روش ازدياد برداشت تزريق آب توسط شبيه سازي خطوط جريان
920
بهينه سازي روش المان محدود با استفاده از الگوريتم چند مرحله اي مش بندي و كاربرد آن در الكترومغناطيس عددي
921
بهينه سازي روش باززايي و انتقال ژن در اسفناج (.Spinacia oleracea L)
922
بهينه سازي روش تامين مالي توسط بخش خصوصي در پرو‍ژه هاي ساخت و ساز
923
بهينه سازي روش تخمين ضرايب پايداري طولي هواپيما با استفاده از آزمايش پروازي يك هواپيماي سبك
924
بهينه سازي روش تشخيص و اولويت بندي رفع نقاط حادثه خيز
925
بهينه سازي روش تقسيم بار بين واحدهاي يك نيروگاه بخار و ارائه روشهايي براي كاهش مصرف سوخت
926
بهينه سازي روش جايگذاري الگوها با در نظر گرفتن چندين دسته الگو و چرخش قطعات
927
بهينه سازي روش رديابي اشعه براي برآورد تاخير تروپوسفري و كاربرد آن در ژئودزي فضايي
928
بهينه سازي روش رنگرزي نخ پشم با رنگزاي طبيعي قرمز دانه
929
بهينه سازي روش زمان‌بندي آنلاين وظايف بلادرنگ به منظور كاهش انرژي مصرفي در پردازنده‌هاي چندهسته‌اي ناهمگن
930
بهينه سازي روش سل - ژل و تاثير افزايش پروموتر بر عملكرد كاتاليست سنتز دي متيل اتر
931
بهينه سازي روش محاسبات هيدرواستاتيك و منحني هاي ايستايي براي يك كشتي مسافربري به طول 47 متر و وزن 450 تن
932
بهينه سازي روش محاسبه نگاشت كرنش در تصاوير ام آر آي قلبي با نشان‌گذاري قطبي با استفاده از روش مدلسازي سينوسي
933
بهينه سازي روش هاي اندازه گيري فرسايش بادي با بررسي عوامل موثر در توزيع افقي و عمودي ذرات (مطالعه موردي ايستگاه ريگان كرمان)
934
بهينه سازي روش هاي شبيه سازي انتشار موج در محيط هاي گسسته
935
بهينه سازي روش‌هاي رايج اصلاح انتقال سختي خط آهن در ناحيه انتقال بين خط سريع السير و پل
936
بهينه سازي روشهاي اجرايي سامانه هاي انتقال آب با استفاده از تكنيكهاي تحليل و تصميم گيري چندمعياره
937
بهينه سازي روشهاي حفاري تونل در يك منطقه كوهستاني البرز
938
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
939
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚو ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
940
بهينه سازي روند ارزيابي سينماتيكي در تدوين پروتكل فرآيند مهندسي سلامت فراگير در صنعت
941
بهينه سازي روند پاك سازي آلاينده هاي نفتي امتزاج ناپذير سبك ﴿LNAPLS ﴾ از آب هاي زير زميني آلوده
942
بهينه سازي رياضي شبكه زنجيره تأمين نفت خام در شرايط عدم قطعيت با لحاظ نمودن فرايند اختلاط نفت خام: مطالعه موردي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب ايران
943
بهينه سازي ريپل گشتاور ماشين DC بدون جاروبك با استفاده از تغيير پارامتر هاي ورودي
944
بهينه سازي ريز ساختار و بررسي خواص مكانيكي﴿سختي ومقاومت به سايش﴾ آلياژ ريختگي ياتاقان پايه آلومينيوم Al-sn
945
بهينه سازي ريزازديادي گياه دارويي
946
بهينه سازي ريزازديادي گياه دارويي Ferula assa- foetida L
947
بهينه سازي ريسك خسارت ناشي از زلزله در ساختمان هاي فولادي با سيستم قاب خمشي
948
بهينه سازي زاويه تقاطع تونل‌هاي Yشكل با توجه به شرايط زمين‌شناسي با مطالعه موردي تونل پنستاك سد رودبار
949
بهينه سازي زاويه قالب در اكستروژن سرد مقاطع مربعي به روش اجزاء محدود
950
بهينه سازي زاويه كمبر چرخ خودروي تندر90
951
بهينه سازي زبري سطح و عدد تورق در فرزكاري پلاستيك هاي تقويت شده با شيشه
952
بهينه سازي زمان بندي پروژه ها با در نظر گرفتن محدوديت منابع با استفاده از روش هاب فرا ابتكاري
953
بهينه سازي زمان بندي پروژه هاي ساخت با در نظر گرفتن محدوديت منابع تحت شرايط عدم قطعيت
954
بهينه سازي زمان بندي مدل جريان مستقيم و معكوس تحويل تك توقفي در خريد آنلاين شبكه لجستيك مبتني بر اينترنت فيزيكي (مطالعه موردي ديجي كالا)
955
بهينه سازي زمان پروژه با منطق فازي
956
بهينه سازي زمان توالي مخازن بر قابي سري
957
بهينه سازي زمان توقف اتوبوس تحت شرايط شلوغي با استفاده از طراحي سرويس توقف-محدود و شبيه سازي جريان مسافران
958
بهينه سازي زمان توليد قطعات متالورژي پودر با تغيير الگوي حمل و نقل مواد و قطعات كارخانه متالورژي پودر لوت
959
بهينه سازي زمان جرقه زني و نسبت هوا به سوخت موتور XU7JP4/L3در حالت VVTبا استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك و تندترين كاهش
960
بهينه سازي زمان در شبكه هاي حسگري بي سيم با استفاده از شبكه هاي عصبي
961
بهينه سازي زمان گذر حاملها در ترانزيستورهاي دو قطبي
962
بهينه سازي زمان لازم جهت محاسبه بردارهاي حركتي در هنگام كد كردن تصاوير متحرك با توجه به محدوديت دقت اعمال شده جهت ارسال سيگنال خطا
963
بهينه سازي زمان مانور جهت يابي مجدد هواپيما
964
بهينه سازي زمان هاي گرمايش و سرمايش كوره
965
بهينه سازي زمان و توان موتور در طراحي مسير در ربات ماهر
966
بهينه سازي زمان و هزينه ي پروژه تحت بودجه ي مقيد، برمبناي مدل سازي اطلاعات ساختمان و شبيه سازي عمليات ساخت
967
بهينه سازي زمانبندي آغاز پاشش و دماي سوخت ورودي در راستاي كاهش NOx و ISFC در يك موتور اشتعال تراكمي پرخوران
968
بهينه سازي زمانبندي با محدوديت منابع تحت شرايط عدم قطعيت در پروژه هاي ساخت
969
بهينه سازي زمانبندي پاشش و موقت انژكتور موتور XU7JP/L3 با شبيه سازي سه بعدي توسط كد KIVA3V
970
بهينه سازي زمانبندي پروژه هاي ساخت با شرايط تامين بودجه در محيط غير قطعي و ارائه يك مدل تصميم گيري براي جبهه پاراتو
971
بهينه سازي زمانبندي پروژه هاي ساخت تحت شرايط قيود منبع
972
بهينه سازي زمانبندي تريلي ها در سيستم بارانداز متقاطع
973
بهينه سازي زمانبندي توليد مولدها در شبكه سراسري برق
974
بهينه سازي زمانبندي فرآيندهاي جراحي با استفاده از مدلسازي رياضي
975
بهينه سازي زمانبندي و سياست هاي سفارش دهي در محيط چند پروژه اي غيرمتمركز با درنظر گرفتن زمان آماده سازي و هزينه هاي سرمايه گذاري: مطالعه موردي
976
بهينه سازي زمانددوره گردش واگنهاي معدني
977
بهينه سازي زنجيره تأمين فروشنده_خريدار به كمك نظريه بازي ها: يك مطالعه موردي بر روي بازار انرژي در ايران
978
بهينه سازي زنجيره تأمين كالاهاي فاسدشدني بااستفاده از نظريه صف
979
بهينه سازي زنجيره تامين با استفاده از يك رويكرد جديد بر مبناي تاگوچي و سيستم ايمني مصنوعي
980
بهينه سازي زنجيره تامين با در نظر گرفتن ارزش پايدار
981
بهينه سازي زنجيره تامين خون با مطابقت گروههاي خوني
982
بهينه سازي زنجيره تامين سه سطحي با در نظرگرفتن انبار هاي عبوري
983
بهينه سازي زواياي باز و بسته شدن سوپاپهاي ورودي و خروجي با هدف كاهش مصرف سوخت و آلايندگي موتور XU7/L3
984
بهينه سازي زواياي باز و بسته شدن سوپاپهاي ورودي و خروجي جهت افزايش بازده موتورM16-GD
985
بهينه سازي ژارامترهاي سيستم تعليق واگن مسافري جهت بهبود شاخص راحتي سفر به وسيله الگوريتم ژنتيك
986
بهينه سازي ژنتيك
987
بهينه سازي ژنتيك
988
بهينه سازي ژنتيكي پرس و جوها در پايگاه داده رابطه اي توزيع شده
989
بهينه سازي ساخت و كاليبراسيون سيستم مانيتورينگ غلاف سوخت در راكتور تحقيقاتي تهران
990
بهينه سازي ساختار چدن هاي MAdI با كنترل ميزان منگنز و سيكل عمليات حرارتي آستمپرينگ
991
بهينه سازي ساختار ژني كاوشگر لوسيفرازي متصل شونده به GM1 با استفاده از مطالعات بيولوژي مولكولي
992
بهينه سازي ساختار شبكه هاي عصبي براساس تلفيق، توليد و تقسيم نورونها، با هدف كاهش بعد غيرخطي داده ها
993
بهينه سازي ساختار شبكه هاي عصبي مصنوعي پيشرو رهيافتي در مهندسي عصبي
994
بهينه سازي ساختار شبكه هاي عصبي مصنوعي خودتكاملي با استفاده از بهينه سازي گروه ذرات(PSO)
995
بهينه سازي ساختار كندوي زنبور عسل ايراني بر اساس سهولت استفاده زنبوردار
996
بهينه سازي ساختار ماشين هاي خطي آهنربايي لوله اي براي كاهش ضربان نيرو
997
بهينه سازي ساختار نانو در فولاد IF از طريق تغيير پارامترهاي فشار داغ
998
بهينه سازي ساختار هندسي مواد ابررساناي تعبيه شده در داخل فين حلقوي به منظور بهبود عملكرد فين
999
بهينه سازي ساختار هندسي مواد ابررساناي گرمايي درون يك پره به منظور بيشينه سازي عملكرد آن
1000
بهينه سازي ساختار هندسي، تعداد و محل قرارگيري بريد هاي مورد استفاده درطناب چتر نجات
بازگشت