<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بهينه سازي سيستم تعليق خودرو به منظور افزايش راحتي سفر و كاهش بارهاي وارد بر جاده
2
بهينه سازي سيستم تعليق غيرفعال
3
بهينه سازي سيستم تعليق فعال خودرو با استفاده از روش ژنتيك فازي براي الگوي رانندگي سرعت متغير
4
بهينه سازي سيستم تقليل اثر كامپتون در طيف نگاري پرتوهاي گاما (تئوري - تجربي )
5
بهينه سازي سيستم تنظيم فشارگاز خانگي
6
بهينه سازي سيستم توليدي - موجودي چند مرحله اي چند ماشينه و چند محصولي
7
بهينه سازي سيستم جمع آوري و حمل ونقل پسماندهاي جامد شهري : مطالعه موردي شهرستان شازند
8
بهينه سازي سيستم جمعآوري مرسولات پستي در شهر تهران
9
بهينه سازي سيستم چندعامله فيزيكي سايبري بر مبناي يادگيري احساسي مغز
10
بهينه سازي سيستم چهار اينرسي چرخ دنده ساده به منظور كاهش بار ديناميكي با در نظر گرفتن اصلاحيه در پروفيل و پهناي رويه
11
بهينه سازي سيستم حمل و نقل كاركنان صنايع بزرگ: مطالعه موردي مجتمع فولاد مباركه اصفهان
12
بهينه سازي سيستم حمل و نقل معدن سنگ آهن چغارت با حدن كمينه كردن تعداد كاميون هاي معدن
13
بهينه سازي سيستم حمل و نقل مواد در شركت ايران كاوه
14
بهينه سازي سيستم خنك كاري شركت بابك مس ايرانيان
15
بهينه سازي سيستم درب باز كن برقي
16
بهينه سازي سيستم رفع آلودگي ﴿پمپاژ وتصفيه﴾ در آبهاي زيرزميني با استفاده از الگوريتم ژنتيك
17
بهينه سازي سيستم سلول خورشيدي متصل به شبكه در شرايط سايه جزئي با الگوريتم PSO
18
بهينه سازي سيستم سوخت رساني يك موتور ساخت داخل با توجه به نتايج آزمايشگاه
19
بهينه سازي سيستم شارژ خودروهاي برقي (PEV) متصل به شبكه همراه با منابع پراكنده با استفاده ازالگوريتم هاي هوشمند
20
بهينه سازي سيستم صفحات مستعرق با استفاده از الگوريتم ژنتيك ﴿GA )و الگوريتم رقابت استعماري ﴿ICA )
21
بهينه سازي سيستم فرمان هيدروليك شانه و دنده با توجه به احساس فرمان
22
بهينه سازي سيستم كف فلزي
23
بهينه سازي سيستم كنترلي در كنفرانس صوتي با مفاهيم شبكه
24
بهينه سازي سيستم مكانيكي دستگاه تزريق پلاستيك
25
بهينه سازي سيستم موجودي قطعي همراه با پس افت جزئي در مقابل استراتژي هاي انگيزشي مختلف فروشندگان
26
بهينه سازي سيستم ناوبري اتوبوس راني با استفاده از الگوريتم ژنتيك
27
بهينه سازي سيستم نگهداري تونلهاي Taile Gate, Main Gate معدن زغال سنگ طبس ﴿منطقه رورده East1﴾
28
بهينه سازي سيستم نيرو محركه كاميون هاي شهري تحت شرايط هيبريد هيدروليكي
29
بهينه سازي سيستم نيرو محركه كاميون هاي شهري تحت شرايط هيبريد هيدروليكي
30
بهينه سازي سيستم هاي ابعاد وسيع با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي و كاربرد آن در مديريت منابع آب
31
بهينه سازي سيستم هاي استنتاج فازي براي مدلسازي بارش - رواناب
32
بهينه سازي سيستم هاي انرژي به كمك مفهوم اگزرژ‍ي توسعه يافته
33
بهينه سازي سيستم هاي پايدارسازي گودهاي عميق با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN)
34
بهينه سازي سيستم هاي تاييد چهره با استفاده از كرئل رنگ
35
بهينه سازي سيستم هاي چند جسمي انعطاف پذير با استفاده از مدلسازي ديناميك معكوس و آناليز حساسيت
36
بهينه سازي سيستم هاي قابليت اطمينان تحت اجزاء تعميرناپذير با استفاده از الگوريتم تكاملي چند هدفه
37
بهينه سازي سيستم هاي كشت روباز ريزجلبك بر پايه شبيه سازي هاي هيدروديناميكي
38
بهينه سازي سيستم هاي مكانيكي به روش برنامه ريزي هندسي تعميم يافته
39
بهينه سازي سيستم ورود مخلوط هوا و سوخت و خروج دود در موتور B3 خودروي پرايد
40
بهينه سازي سيستمهاي Jop Shop بدون توقف بوسيله الگوريتم ژنتيك
41
بهينه سازي سيستمهاي انتقال حرارت ﴿مبدلهاي حرارتي و كوره ها﴾ در واحد هيدروكراكر ﴿آيزوماكس﴾ پالايشگاه اراك
42
بهينه سازي سيستمهاي توزيع چند قلم كالا از طريق يك انبار مركزي و چند انبار خرده فروشي
43
بهينه سازي سيسستم ترمز براي خود روي برقي پيكان
44
بهينه سازي سيكل ترموديناميكي توربوجت
45
بهينه سازي سيكل ترموديناميكي توربوشفت (تك محوري)
46
بهينه سازي سيكل ترموديناميكي توربوشفت (توربين آزاد)
47
بهينه سازي سيكل توليد همزمان قدرت و حرارت به روش الگوريتم ژنتيك
48
بهينه سازي سيكل عمليات آستمپرينگ ميل لنگ ساخته شده از چدن نشكن
49
بهينه سازي سيكل عمليات حرارتي رسوب سختي و خصوصيات ميكروساختاري و مورفولوژيكي يك سوپرآلياژ ريختگي پايه نيكل IN738LC ، با استفاده از روش پير سازي سريع القايي
50
بهينه سازي سيكل عمليات حرارتي فولاد توليد داخل IASC4021/1 معادل ﴿AISI420 ﴾جهت افزايش مقاومت به خوردگي - رفتگي در مقايسه با نوع ريختگي
51
بهينه سازي سيكل عمليات حرارتي فولادهاي ماريجينگ
52
بهينه سازي سيكل عمليلت حرارتي آلياژ آلومينيوم A1319
53
بهينه سازي سيكل هاي حرارتي
54
بهينه سازي سيكلونها
55
بهينه سازي سيلندر موتور احتراق خارجي استرلينگ با استفاده از فين هاي خارجي
56
بهينه سازي سيلندرهاي كامپوزيتي چند لايه
57
بهينه سازي شاخص آسايش اقليمي توريسم﴿TCI)، براي اقليم خشك و نيمه خشك ايران با استفاده از GIS ﴿ نمونه موردي استان اصفهان﴾
58
بهينه سازي شاخه هاي ابررساناي حرارتي جسم داراي توليد حرارت داخلي با استفاده از الگوريتم جانمايي بازگشتي
59
بهينه سازي شارژ خودروهاي هيبريدي در شبكه هوشمند(PHEV)
60
بهينه سازي شاسي خودرو از نقطه نظر وزن و استحكام
61
بهينه سازي شاسي خودرو از نقطه نظز وزن و استحكام
62
بهينه سازي شاسي خودروي سنگين به منظور كاهش وزن
63
بهينه سازي شاسي خودروي سنگين به منظور كاهش وزن
64
بهينه سازي شاسي واگن مسافربري آلمان شرقي با استفاده از كوپل كردن نرم¬افزارهاي FEM و DOE
65
بهينه سازي شبكه پايش كيفي آلودگي منابع آب زيرزميني دشت شوش با استفاده از GIS
66
بهينه سازي شبكه جمع آوري فاضلاب بادر نظرگرفتن آناليز عدم قطعيت ﴿مطالعه موردي شهر يزد﴾
67
بهينه سازي شبكه دولايه با الگوريتم ژ نتيك با استاده از تشابه صفحه اي
68
بهينه سازي شبكه زمانبندي پروژه هاي ساخت بر پايه شرايط تامين بودجه توسط پيمانكار تحت تاثير عدم قطعيت هاي موجود
69
بهينه سازي شبكه زمانبندي يبيبيب پروژه هاي ساخت بر مبناي تامين بودجه در حالت چند پروژه اي تحت عدم قطعيت ها وارائه يك مدل تصميم گيري چند معياره
70
بهينه سازي شبكه زنجيره تامين شركت هاي 3pl به كمك هاب هاي تجميعي با در نظر گرفتن قابليت اطمينان شبكه
71
بهينه سازي شبكه ها و گراف هاي فازي با تأكيد بر الگوريتم هاي DFS و BFS
72
بهينه سازي شبكه هاي انتقال آب توسط الگوريتم ژنتيك و منطق فازي
73
بهينه سازي شبكه هاي تهويه معادن (تحليل شبكه ها)
74
بهينه سازي شبكه هاي توزيع آب در شبكه هاي حلقوي و مختلط براي طرحهاي كوچك
75
بهينه سازي شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از الگوريتم هاي ايمني مصنوعي
76
بهينه سازي شبكه هاي دو لايه با كابل ها
77
بهينه سازي شبكه هاي عصبي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
78
بهينه سازي شبكه هاي عصبي مصنوعي در رنگ همانندي كامپيوتري و مقايسه آن با روش كيويلكو - مالك جرسوم
79
بهينه سازي شبكه هاي فاضلاب با استفاده از الگوريتم PSO
80
بهينه سازي شبكه هاي فاضلاب بر اساس شيب
81
بهينه سازي شبكه ي گره ها و مسيرهاي شهري جهت ارتقاي تعاملات اجتماعي ﴿مطالعه موردي: محله جلفاي اصفهان﴾
82
بهينه سازي شرايط آبكاري روي در حمام هاي اسيدي سولفات و قليايي بدون سيانور
83
بهينه سازي شرايط اتصال دهي اصطكاكي اغتشاشي آلومينيم 5083
84
بهينه سازي شرايط استخراج آنزيمي پروتئين و بيوپپتيد و بررسي امكان استخراج اين تركيبات با استفاده از تخليه الكتريكي با ولتاژ بالا از Gelidiella acerosa (ماكروجلبك درياي عمان)
85
بهينه سازي شرايط استخراج تانن هاي مختلف از بلوط به كمك امواج فراصوت
86
بهينه سازي شرايط استخراج و بازيابي آنزيم گلوكز آميلاز با استفاده از نانو قطرات مايسل معكوس
87
بهينه سازي شرايط اصطكاكي و روانكاري در شكل دهي ورق هاي پوشش دار
88
بهينه سازي شرايط الكتروسنتز پالسي نانوذرات آلومين
89
بهينه سازي شرايط ايجاد پوشش اصلاح شده پلاتين آلومينايد بر روي سوپر آلياژ پايه نيكل IN- 738LC
90
بهينه سازي شرايط پوشش دهي الكتروشيميايي نانوكامپوزيتZn-Ni/Al2O3 تحت امواج فراصوت با استفاده از روش طراحي آزمايش
91
بهينه سازي شرايط تخريب رنگ BB47 بدون استفاده از عوامل اكسنده از تكنيك فراصوت -الكتروشيمي وروش آماري CCD
92
بهينه سازي شرايط تخمير در سبك سازي ميكروبي ته مانده برج تقطير در خلأ در فرمانتور
93
بهينه سازي شرايط توليد بيو سورفكتانت از ميكرو ارگانيسم هاي بومي چاههاي نفت ايران
94
بهينه سازي شرايط توليد بيوديزل بااستفاده از كاتاليست اسيد سولفوريك
95
بهينه سازي شرايط توليد تخميري دي استيل با استفاده از باكتري هاي اسيد لاكتيك
96
بهينه سازي شرايط توليد و استخراج انتي بيوتيكهاي توليدي از قارچ Penicillum Chrysogenum
97
بهينه سازي شرايط توليد و خواص كربن فعال حاصل از ضايعات گياهي با استفاده از شبكه عصبي
98
بهينه سازي شرايط جداسازي حشره كش هاي آلي فسفردار توسط كروماتوگرافي مايع فاز معكوس
99
بهينه سازي شرايط جوشكاري و عمليات حرارتي فولاد 4130 AISI
100
بهينه سازي شرايط حذف آبي متيلن و يون هاي جيوه، سرب، كادميوم، نيكل و مس از نمونه‌هاي زيست ‌محيطي با استفاده از امواج فراصوت و جاذب گرافن اكسيد اصلاح‌شده با گروه هاي آميني
101
بهينه سازي شرايط حذف همزمان يون هاي جيوه، سرب، كادميوم، كبالت، نيكل و مس با روش طرح مركب مركزيبا استفاده از جاذب گرافن اكسيد اصلاح شده
102
بهينه سازي شرايط حذف يون هاي فلزات سنگين از آب توسط ذرات ماسه و نانو ذرات ماسه
103
بهينه سازي شرايط در لحيم كاري سخت آلياژ نقره - قلع بر پايه مسي
104
بهينه سازي شرايط راكتور كاتاليستي اكسيداسيون مونواكسيدكربن با استفاده از الگوريتم ژنتيك
105
بهينه سازي شرايط رشد باكتري Pseudomonas fluorescens VUP f5 جهت افزايش قابليت بيوكنترلي آن
106
بهينه سازي شرايط رشد جلبك ولگاريس در راكتور SBR تصفيه خانه نيروگاه يزد
107
بهينه سازي شرايط رشد جلبك ولگاريس در راكتور SBR تصفيه خانه نيروگاه يزد
108
بهينه سازي شرايط ريخته گري و عمليات حرارتي ثبقثققجهت دستيابي به خواص مكانيكي مطلوب آلياژ ريختگي TI-6A1-4V به منظور جايگزيني به جاي آلياژ كار شده آن
109
بهينه سازي شرايط ريخته گري و عمليات حرارتي جهت دستيابي به خواص مكانيكي مطلوب آلياژ ريختگي TI-6A1-4V به منظور جايگزيني به جاي آلياژ كار شده آن
110
بهينه سازي شرايط ريخته گري و عمليات حرارتي جهت دستيابي به خواص مكانيكي مطلوب آلياژ ريختگي Ti-6Al-4Vبه منظور جايگزيني به جاي آلياژ كار شده آن
111
بهينه سازي شرايط ريزپوشاني باكتري لاكتوباسيلوس پلانتاروم PTCC 1896 توسط ژلاتين و سديم كربوكسي متيل سلولز براي توليد نان لواش پروبيوتيك
112
بهينه سازي شرايط ساخت كامپوزيت Al-SiO تهيه شده به روش متالورژي پودر مطالعه فصل مشترك
113
بهينه سازي شرايط سرنشين خودرو در تصادف از جلو
114
بهينه سازي شرايط سونش آشكار ساز CR-39
115
بهينه سازي شرايط عمليات حرارتي ورق هاي فولاد الكتريكي و مغناطيسي fe- si در محيط كنترل شده
116
بهينه سازي شرايط عمليات فلوتاسيون براي زونهاي دگرساني مختلف معدن مس سرچشمه
117
بهينه سازي شرايط عملياتي بخش تقطير واحد آيزوماكس پالايشگاه اصفهان در جهت رفع تنگناي ايجاد شده در اثر افزايش ظرفيت
118
بهينه سازي شرايط عملياتي جداسازي پروتئين آنتي ژن هپاتيت ب به روش جذب سطحي با استفاده ازجاذب هاي معدني
119
بهينه سازي شرايط عملياتي جذب و دفع دي اكسيد كربن به روش طراحي آزمايش RSM
120
بهينه سازي شرايط عملياتي كندانسورهاي جداساز اورانيوم هگزافلورايد
121
بهينه سازي شرايط عملياتي وبررسي سينيتيكي تهيه سوخت ديزل ازروغن گياهي سويا
122
بهينه سازي شرايط كشت بافت و انتقال ژن در گياه دارويي شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra)
123
بهينه سازي شرايط كشت بافت و...
124
بهينه سازي شرايط كشت بافت وانتقال ژن درگياه دارويي بابا آدم (Arctium lappa)
125
بهينه سازي شرايط كشت بافت وانتقال ژن درگياه دارويي بابونه (Matricaria aurea)
126
بهينه سازي شرايط موزوني ماتريس هاي حلقه اي در شبكه هاي هيدروليكي
127
بهينه سازي شرايط موزوني ماتريس هاي سختي اسكلت هاي ساختماني
128
بهينه سازي شرايط هيدروديناميكي و هندسه يك حوضچه آرامش تحت تاثير شرايط ورودي و بافل ها
129
بهينه سازي شرايط هيدروليز آنزيمي گلوتن براي توليد پلي پپتيدهاي قابل استفاده در محصولات غذايي
130
بهينه سازي شرايط هيدروليز اسيدي خون و توليد آمينوكلات هاي آهن
131
بهينه سازي شرايط و محيط كشت توليد زانتان توسط زانتوموناس كمپستريس
132
بهينه سازي شرايط واكنش فرماليدها با كروموتروپيك اسيد وبكارگيري آن براي اندازه گيري فرمالدهيد وسولفيت
133
بهينه سازي شروع كننده لهيدگي واقع بر ريل جلو خودرو براي بهبود جذب انرژي تصادف با استفاده از الگوريتم ژنيك
134
بهينه سازي شكل اجسام خط جرياني مدور در جريان غير قابل تراكم
135
بهينه سازي شكل باز شدن آنتن TSAو تحليل آن و ساخت يك نمونه
136
بهينه سازي شكل بالواره با استفاده از روش معادلات الحاقي
137
بهينه سازي شكل بالواره در جريان سيال لزج با روش معادلات الحاقي
138
بهينه سازي شكل بدنه اجسام مدور زيرآبي
139
بهينه سازي شكل سدهاي دو قوسي بتني با استفاده از روش هاي تقريبي
140
بهينه سازي شكل سدهاي قوسي در حالت قيد¬هاي فركانسي با بكارگيري روش بهينه سازي توده ذرات باردار (CSS) و شبكه هاي عصبي
141
بهينه سازي شكل مغناطيس دائم در ماشين هاي سنكرون مغناطيس دائم با روش هاي تحليلي-عددي
142
بهينه سازي شكل نازل تونل باد فراصوت با استفاده از روش معادلات الحاقي
143
بهينه سازي شكل و اندازه خرپاهاي فضايي
144
بهينه سازي شكل و تعيين محل بهينه ستون ها در شبكه هاي دولايه با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
145
بهينه سازي شماره گذاري سازه ها
146
بهينه سازي شوك حرارتي جهت القاء تتراپلوييدي در ماهي قزل آلاي رنگين كمان Oncorhynchus mykiss
147
بهينه سازي شيار و شكل هندسي زير دريچه ها
148
بهينه سازي شيب دامنه در آستانه شروع رواناب
149
بهينه سازي شيب عمومي ديواره غربي معدن سنگ آهن چاه گز با استفاده از روش هاي تحليلي و عددي
150
بهينه سازي شيب و آرايش شمع ها در پايدارسازي پي بر روي بستر سنگي شيب دار همراه با موردي بررسي قلعه فلك الافلاك
151
بهينه سازي شيپوره همگراي ورودي در تونل هاي باد سرعت ـپايين
152
بهينه سازي شيوه احياي آبخوان آلوده به نيترات، مطالعه موردي: آبخوان بويين - مياندشت
153
بهينه سازي صافي سطح در فرايند استريوليتوگرافي
154
بهينه سازي صفحات سوراخ دار در ورودي شيرهاي صنعتي گلوب
155
بهينه سازي صفحات كامپوزيت
156
بهينه سازي صفحات كامپوزيتي تحت بارگذاري كمانش
157
بهينه سازي صفحات نازك كامپوزيتي براي ماكزيمم فركانس طبيعي
158
بهينه سازي صفحات وب براي موتورهاي جستجو (Search Engine Optimization)
159
بهينه سازي صفحات وب(SEO)
160
بهينه سازي صفحه بالهاي تك قسمتي و دو قسمتي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
161
بهينه سازي صندلي راننده خودرو پرايد
162
بهينه سازي صوتي محيط كار براي كارگران كارخانجات پوشاك با كنترل و هارمونيزه كردن صداي ماشين آلات﴿ گزارش نهايي طرح تحقيقاتي ﴾
163
بهينه سازي ضخامت لايه و جهت ساخت در قطعات ساخته شده بوسيله دستگاه استريوليتوگرافي به منظور افزايش لستحكام كششي
164
بهينه سازي ضخامت ورقهاي كامپوزيتي براي ظرفيت كمانش بارعايت چيدمان لايه ها
165
بهينه سازي ضرايب كنترلي باز كننده الكترونيكي نخ تار ماشين بافندگي
166
بهينه سازي ضرايب كنترلي سيستم دو محوره جرخان – خطي براي رديابي خورشيد با استفاده از الگوريتم (PSO)
167
بهينه سازي طراحي ابعادي چند موضوعي يك ميكروماهواره
168
بهينه سازي طراحي اجزاي قالب هاي فرم دهي به كمك كامپيوتر
169
بهينه سازي طراحي اورژانس هاي بيمارستاني با رويكرد رضايت شغلي پرسنل درمان نمونه موردي اورژانس بيمارستا طالقاني و اورزژانس بيمارسان كودكان مفيد دانشاه علوم ژشكي شهيد بهشتي
170
بهينه سازي طراحي اوليه كمپرسور محوري زير صوت
171
بهينه سازي طراحي ايستگاه اتوبوس تندرو در تهران
172
بهينه سازي طراحي براساس قابليت اطمينان قاب هاي فولادي با استفاده از الگوريتم هاي فراكاوشي
173
بهينه سازي طراحي بوشينگ هاي فشار قوي با استفاده از الگوريتم باكتري ها
174
بهينه سازي طراحي بيوراكتورهاي مهندسي بافت رگ با توجه به مدل هاي ارائه شده در چند دهه اخير
175
بهينه سازي طراحي تيغه روتور و چيدمان توربين هاي باد در مزرعه بادي
176
بهينه سازي طراحي خطوط آبرساني با هدف كمينه سازي هزينه هاي اجرا و پمپاژ
177
بهينه سازي طراحي داي لند در قالب هاي كراس هد
178
بهينه سازي طراحي ديوار آب بند سدهاي خاكي
179
بهينه سازي طراحي رينگ پيستون با هدف كاهش اصطكاك
180
بهينه سازي طراحي سازه جاكت سكوي فراساحلي شابلوني
181
بهينه سازي طراحي سپر كامپوزيتي در برخورد با پاي عابر پياده
182
بهينه سازي طراحي سدهاي برقابي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
183
بهينه سازي طراحي شبكه هاي فاضلابرو به روش برنامه ريزي پويا
184
بهينه سازي طراحي لاگونهاي هوا دهي تصفيه فاضلاب
185
بهينه سازي طراحي لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي به روش الگوريتم هاي فراكاوشي (CBO)
186
بهينه سازي طراحي مدارهاي الكترونيكي فركانس راديويي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
187
بهينه سازي طراحي مسير حفر چاه
188
بهينه سازي طراحي مفهومي نسل آينده خانواده هواپيماي مسافربري جت تك راهروهه
189
بهينه سازي طراحي منابع آب سدهاي برقابي با استفاده از روشهاي هوش جمعي
190
بهينه سازي طراحي و بهره برداري از سيستم ذخيره ي سيكلي به روش الگوريتم ژنتيك با رويكرد شبيه سازي پويايي سيستم ها
191
بهينه سازي طراحي و بهره برداري در ايستگاه هاي پمپاژ با استفاده از الگوريتم اتوماتاي يادگيري تقويتي پيوسته
192
بهينه سازي طراحي و ساخت پرتابگر الكترومغناطيسي نمونه
193
بهينه سازي طراحي و ساخت حسگر ميدان مغناطيسي سيم پيچ القايي
194
بهينه سازي طراحي و ساخت درايو موتور دلوكتانسي سوييچ شونده
195
بهينه سازي طراحي وساخت آزادراههاباتوجه به ملاحظات زيست محيطي
196
بهينه سازي طرح ابزاربندي سدهاي خاكي به كمك بررسي چند موارد اجراشده
197
بهينه سازي طرح اختلاط بتن سبك خود تراكم با به كارگيري روش آماري طراحي آزمايش ها
198
بهينه سازي طرح اختلاط بتن سبكدانه سازه اي در راستاي بهبود خواص مكانيكي، نفوذپذيري و دوام
199
بهينه سازي طرح اختلاط بتن متخلخل با هدف بهبود خصوصيات فيزيكي آن با استفاده از روش آماري تاگوچي
200
بهينه سازي طرح اختلاط سيالات گلايكول متناسب با شرايط ميادين نفت جنوب ايران
201
بهينه سازي طرح بوژي قطار باربري بر مبناي روش اجزاء محدود
202
بهينه سازي طرح پارچه ژاكارد حلقوي پودي با استفاده از الگوريتم ژنتيك محاوره اي
203
بهينه سازي طرح توليد پوسته گيربكس رنو 5
204
بهينه سازي طرح تيرها و ستون هاي يك دستگاه حمل شناور به روش الگوريتم ژنتيك با قيد اجتناب از كمانش
205
بهينه سازي طرح نگهداري دائم تونل انتقال آب قوچك
206
بهينه سازي طول عمر ابزارهاي كاربيدي در ماشين كاري قطعات موتورهاي توربوفن با استفاده از تئوري آشوب
207
بهينه سازي طولي حلقه و فاصله حلقه هاي پيزو الكتريك در پوسته استوانه اي هدفمند ﴿FGM﴾ تحت بار ديناميكي بر مبناي ارتعاشات آزاد
208
بهينه سازي طيف انرژي نوترون حاصل شكافت با طراحي يك مجموعه شكل دهنده طيف (BSA) به منظور استفاده در BNCT با استفاده از كد MCNPX
209
بهينه سازي ظرفيت سد و نيروگاه با قوانين بهره برداري فازي در سدهاي برقابي با استفاده از روشهاي بهينه سازي تكاملي
210
بهينه سازي ظرفيت سرريز با لحاظ نمودن امكان پيش بيني سيلاب
211
بهينه سازي ظرفيت نيروگاه و قطر تونل انتقال طرح‌هاي برقابي جرياني، مطالعه موردي: پروژه برقابي ارس
212
بهينه سازي ظرفيت و ابعاد طراحي حوضچه هاي آرامشي Optimizing stlling basin discharge and dimentions
213
بهينه سازي عددي پارامترهاي موثر بر احتراق در موتورهاي داخلي در شرايط عملكردي دما پايين
214
بهينه سازي عددي پاسخ ديناميكي تير يكسر گيردار با استفاده از الگوريتم ژنتيك
215
بهينه سازي عددي پره هاي مافوق صوت كمپرسورهاي محوري و اعتبار سنجي نتايج به كمك انجام آزمايشات تونل باد
216
بهينه سازي عددي چند هدفه توزيع هوا در سوراخ هاي محظفه احتراق توربين گاز
217
بهينه سازي عددي چند هدفه توزيع هوا در سوراخ هاي محفظه احتراق توربين گاز
218
بهينه سازي عددي حفره آيروديناميكي روي ايرفويل ريز و به همراه مطالعه تجربي
219
بهينه سازي عددي غني سازي هواي احتراق توسط اكسيژن اضافي و تاثير آن بر دماي شعله
220
بهينه سازي عددي و تجربي ارتعاشات پنل هاي خودرو با استفاده از مواد ويسكوالاستيك و لاستيك با روش پاسخ سطح
221
بهينه سازي عرض پنجره متوسط گيري سيگنال دريافتي جهت فرآيند دست به دست شدن
222
بهينه سازي عرض فن لانه سنجابي
223
بهينه سازي عرض نوار ماتريسهاي مستطيلي براي تحليل موثر سازه ها
224
بهينه سازي عرض نوار، پروفايل و جبهه ماتريس‌ها با استفاده از الگوريتم جستجوي ذرات باردار
225
بهينه سازي عمر عملكردي ماهواره LEO
226
بهينه سازي عمر قالب در فرآيند آهنگري داغ
227
بهينه سازي عمر قالب هاي ريخته گري گريزاز مركز افقي غلتك هاي كار بر مبناي الگوريتم ژنتيك
228
بهينه سازي عملكرد بازشو ها در ساختمان ها
229
بهينه سازي عملكرد بلدرچين ژاپني با استفاده از سطوح مختلف انرژي قابل متابوليسم، ليزين و متيونين+ سيستئين جيره با استفاده از روش تاگوچي
230
بهينه سازي عملكرد جريان و انتقال حرارت نانو سيال در ميكرو چاههاي حرارتي ذوزنقه اي شكل با استفاده از نظريه ساختاري
231
بهينه سازي عملكرد چاه ها با استفاده از خطوط جريان با در نظر گرفتن محدوديت هاي توليد و عملياتي
232
بهينه سازي عملكرد ديافراگم پيزوالكتريكي: كاربرد به عنوان ميكروژنراتور و سنسور
233
بهينه سازي عملكرد راكتور كاناليستي بستر ثابت فيشر - تروبش با توزيع ماده فعال
234
بهينه سازي عملكرد ريزشبكه با در نظر گرفتن پايداري فركانسي
235
بهينه سازي عملكرد زيست حسگرهاي الكتروشيميايي با استفاده از سيستم پيوسته توليد و تعيين بهترين تركيب متغيرهاي مختلف استريپ
236
بهينه سازي عملكرد سامانه سرمايش خورشيدي
237
بهينه سازي عملكرد سيستمهاي فلرينگ
238
بهينه سازي عملكرد فرآيند ترسيب هيدرات آلومينيوم از محلول آلومينات سديم فوق اشباع
239
بهينه سازي عملكرد كمپرسور محوري با استفاده از يك روش رياضي
240
بهينه سازي عملكرد كنترل خطا و كنترل PAPR كد IS-LDPC
241
بهينه سازي عملكرد كوره هاي ريورب مجتمع مس سرچشمه
242
بهينه سازي عملكرد گردآورنده خورشيدي تخت در دستگاه آبگرمكن خورشيدي
243
بهينه سازي عملكرد مبدل هاي حرارتي سه لوله اي داراي ماده ي تغيير فاز دهنده با تغيير هندسه ي سيستم
244
بهينه سازي عملكرد مدار آبگيري كارخانه اردكان بر مبناي مشخصات كاني شناسي و شيمي پالپ
245
بهينه سازي عملكرد مدار بسته آسياي گلوله اي سه چمبره
246
بهينه سازي عملكرد مكانيكي نفوذ سوزن در ماشين دوزندگي
247
بهينه سازي عملكرد موتور سوئيچ رلوكتانس در ناحيه توان ثابت توسعه يافته به روش جريان پيوسته
248
بهينه سازي عملكرد موتور هواپيما
249
بهينه سازي عملكرد ياتاقان هاي ژورنال غير مدور روانكاري شده با سيال غير نيوتني با استفاده از شبكه ي عصبي مصنوعي
250
بهينه سازي عملكرد يك شبكه شهري بر مبناي زمان بندي چراغ
251
بهينه سازي عملكردسيستم تركيبي انرژي هاي تجديدپذير با استفاده از الگوريتم قطرات آب هوشمند
252
بهينه سازي عمليات اسيدكاري جهت تحريك چاه
253
بهينه سازي عمليات ترمو مكانيكي و حرارتي كوينچ مستقيم و تمبر فولاد 4140 با استفاده از شبيه سازي رياضي و فيزيكي
254
بهينه سازي عمليات ترمومكانيكي و حرارتي كوئنچ مستقيم و تمپر فولاد 4140 با استفاده از شبيه سازي رياضي و فيزيكي
255
بهينه سازي عمليات حرارتي آلياژهاي آلومينيوم 356A توليد شده به روش سطح شيبدار در حضور استرانسيوم و بدون استرانسيوم
256
بهينه سازي عمليات دسته بندي و طبقه بندي محصولات با در نظر گرفتن خرابي محصول در يك سيستم بارانداز
257
بهينه سازي عمليات زيركوبي با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چند هدفه
258
بهينه سازي عمليات سيلابزني به روش شبيه سازي خطوط جريان در يكي از ميادين فراساحل ايران
259
بهينه سازي عمليات شستشوي شيميايي جهت حذف بايوفولينگ از سطح به غشاهاي پلي آميدي سيستمهاي اسمز معكوس
260
بهينه سازي عمليات فعال سازي مكانيكي مخلوط كنسانتره كالكوپيرنت و دي اكسيد منگنز به منظور انحلال در محيط اسيد سولفوريك
261
بهينه سازي عوامل فرايندهاي عمليات حرارتي با روش تاگوچي مرتبط با يك آلياژ ايمپلنت
262
بهينه سازي عوامل مؤثر در كيفيت رنگ پذيري گل هاي داوودي و ميخك
263
بهينه سازي عوامل موثر بر اتصال لب به لب ورق هاي مس و آلومينيوم به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
264
بهينه سازي عوامل موثر بر سنتز كربوليت از هيدروكسيد آلومينيوم داخلي
265
بهينه سازي عومل موثر بر سختكاري القايي چدن نشكن 70 GGG
266
بهينه سازي عيار سيليس و آلومينيوم در كائولن با هدف تهيه زئوليت نانو ساختار NaX
267
بهينه سازي عيار سيليس و آلومينيوم در كائولن با هدف تهيه زئوليت نانو ساختار NaX
268
بهينه سازي غشاي آلومينايي بوسيله رسوب نانو ذرات جهت بهبود راندمان پيلهاي سوختي
269
بهينه سازي غلتان پرتفوليوي چند دوره اي در سطح پويايي ريسك با در نظر گرفتن عدم قطعيت - مطالعه موردي بورس اوراق بهادار ايران
270
بهينه سازي غلظت باكتري لاكتوباسيلوس پلانتاروم PTCC1896 براي تجزيه‌ سموم آبامكتين و دينوتفوران در توليد خيارشور پروبيوتيك
271
بهينه سازي غير خطي
272
بهينه سازي غير خطي با استفاده از نظريه كنترل و اندازه
273
بهينه سازي غير خطي بلند مدت فرازآوري مصنوعي با گاز در چاه هاي گازي داراي مشكل پديده تجميع مايعات
274
بهينه سازي غير خطي پاسخ زماني براي كنترل فركانس بار
275
بهينه سازي فازي بازآرايي سيستم هاي توزيع به منظور كاهش تلفات و افزايش تعادل بار بر مبناي تئوري كلني مورچه ها
276
بهينه سازي فازي عملكرد مخازن سدها در شرايط عدم قطعيت مطالعه موردي: مخزن سد زاينده رود
277
بهينه سازي فاصله بين ايستگاه هاي تقويت فشار گاز
278
بهينه سازي فاصله بين ميل مهارها با استفاده از اثر قوس شدگي خاك مطالعه موردي خط 2 قطار شهري مشهد
279
بهينه سازي فاصله طبقات فرعي در روش تخريب در طبقات فرعي (مطالعه موردي معدن چهارگنبد كرمان)
280
بهينه سازي فاكتور در توليد چدن نشكن به روش افزودن منيزيم در راهگاه
281
بهينه سازي فاكتورهاي موثر دركشت مخمر توليد كننده آنتي ژن هپاتيت در فرمانتور ده ليتري
282
بهينه سازي فر آيند هاي نفتي با استفاده از الگاريتم ژنتيك
283
بهينه سازي فرآيند اكستروژن الاستمرها
284
بهينه سازي فرآيند اكسيداسيون حرارتي و اثرات عمليات شيميايي سطحي تيتانيوم براي كاربرد بيو مواد
285
بهينه سازي فرآيند اكسيداسيون واكس پلي اتيلن پليمر كرمانشاه و بررسي اثر ميزان اكسيداسيون بر مورفولوژي واكس
286
بهينه سازي فرآيند انتخاب سطوح مبنا و انتساب تلرانس هاي ماشين كاري براي قطعات استوانه اي با استفاده از چارت تلرانسي دوبعدي
287
بهينه سازي فرآيند پوشش دهي به كمك گاز سرد ﴿Cold gas spraying﴾ با استفاده از روش اجزاي محدود و شبكه هاي عصبي
288
بهينه سازي فرآيند توليد الكل به روش تخميري با تاكيد بر امكانات داخلي
289
بهينه سازي فرآيند توليد تتراكلريد زيركونيوم بااستفاده از راكتور بستر سيال
290
بهينه سازي فرآيند توليد كيتوزان به روش بيولوژيكي
291
بهينه سازي فرآيند توليد گرافيكي به كمك ابزارهاي NVIDIA
292
بهينه سازي فرآيند توليد مانتو با لحاظ المانهاي بالانس خط توليد (مطالعه ي موردي كارخانهي سيوان)
293
بهينه سازي فرآيند جذب توسط نانوگرافن اكسايد عامل دار شده در حذف رنگزاي آبي بازي 41 از محيط هاي آبي
294
بهينه سازي فرآيند جوشكاري لوله ها به منظور كاهش تنش هاي پسماند ناشي از جوشكاري
295
بهينه سازي فرآيند حذف پروتئين و چربي از آب پنير (از فرآيند بازيافت لاكتوز از آب پنير) مدل سازي، طراحي پيلوت پلنت
296
بهينه سازي فرآيند خشك كردن پاششي انجمادي پودر اسپينل (MgAl2O4 ) و بررسي تاثير آن در فرآيند تفجوشي
297
بهينه سازي فرآيند خشك كردن خمير مايه در خشك كن پيوسته بستر سيال
298
بهينه سازي فرآيند خنك كاري قالب هاي پلاستيك
299
بهينه سازي فرآيند ساخت محفظه احتراق موتورهاي توربيني
300
بهينه سازي فرآيند سنتز بلورهاي مايع مونومري از نوع 1 و 4 - فنيلني آروماتيك سه حلقه اي
301
بهينه سازي فرآيند فراز آوري با گاز پيوسته
302
بهينه سازي فرآيند كريستاليزاسيون كارناليت در معدن پتاس خوربيابانك
303
بهينه سازي فرآيند گياه معدني فلزات با ارزش باطله فرآوري معدن مس سرچشمه
304
بهينه سازي فرآيند متداول جداسازي Zr/Hf توسط يك استخراج كننده پايه فسفات
305
بهينه سازي فراز آوري مصنوعي با گاز و طراحي تجهيزات لازم در يكي از چاه هاي ميادين نفتي ايران
306
بهينه سازي فرازآوري مصنوعي با گاز به صورت پيوسته در شرايط وجود منبع گاز نامحدود
307
بهينه سازي فراكاوشي سيستم هاي چند مخزنه و بررسي اثر تغييرات اقليمي بر عملكرد آن ها
308
بهينه سازي فرايند آبكاري بر مدار چاپي ﴿PCB )
309
بهينه سازي فرايند استخراج ،رنگرزي وخواص ثباتي رنگزاهاي روناس ووسمه به كمك فرايند آلتراسونيك
310
بهينه سازي فرايند استخراج بيوپليمركيتوزان از توده زيستي قارچ هاي زيگومايست
311
بهينه سازي فرايند استخراج،رنگرزي و خواص ثباتي رنگزاهاي روناس و وسمه به كمك فرايند التراسونيك
312
بهينه سازي فرايند بازيافت فيزيكي بطري هاي پلي استر به منظور كاربرد در توليد الياف نساجي
313
بهينه ‏سازي فرايند بخش اورژانس از طريق بهبود شاخص هاي سنجش كارايي
314
بهينه سازي فرايند پيوسته استري شدن 2- اتيل هگزانوئيك اسيد و 2- اتيل هگزانول، به عنوان يك نمونه از استرهاي سنگين در حضور كاتاليزور پاراتولوئن سولفونيك اسيد و سنتز تعدادي از استرهاي سنگين با استفاده از چربي كوهان شتر
315
بهينه سازي فرايند توليد آنزيم دكستراناز از طريق كشت غوطه ور در فرمانتور آزمايشگاهي توسط قارج Penicilium lilacinum
316
بهينه سازي فرايند توليد در صنعت فرآورده هاي نسوز با استفاده از روش طراحي آزمايش ها ﴿كاربرد موردي در شركت فرآورده هاي نسوز آذر﴾
317
بهينه سازي فرايند توليد شيشه بطر
318
بهينه سازي فرايند جذب/واجذب در حذف آلاينده هاي منتخب از فاضلاب با استفاده از نانوتيوب هاي كربني (CNTs)
319
بهينه سازي فرايند جوشكاري در مونتاژ قطعات بدنه فلزي ﴿كفي عقب﴾ خودرو جهت كاهش پيچيدگي
320
بهينه سازي فرايند حراري براي عمليات ماشين كاري به كمك مسائل معكوس انتقال حرارت
321
بهينه سازي فرايند خشك كردن جدايه هاي باسيلوسي با ويژگي هاي پروبيوتيكي به منظور افزايش زنده‌ماني و كيفيت محصول
322
بهينه سازي فرايند شوره زدايي ورق گالوانيزه و بهبود مقاومت خوردگي با اعمال پوشش كرومات سه ظرفيتي
323
بهينه سازي فرايند كالوانيزه كردن مايع در فولادهاي ساختماني
324
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭼﻨﺪﭘﺎﺳﺨﻲ در ﺣﻀﻮر ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي كيفي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
325
بهينه سازي فرم بدنه شناور از نقطه نظر كاهش مقاومت
326
بهينه سازي فرم بدنه شناور جابجايي از منظردرياماني
327
بهينه سازي فرمولاسيون جوهر مشكي در حضور پيگمت هاي مختلف و بررسي خواص ظاهري آن
328
بهينه سازي فرمولاسيون چسبهاي پايه اپوكسي جهت اتصال قطعات كامپوزيت از جنس رزين اپوكسي/ الياف كربن به فلز از جنس فولاد ضد زنگ
329
بهينه سازي فرمولاسيون محصولات و توليد روغن هاي روانساز
330
بهينه سازي فرمولاسيون محيط كشت قارچ موكوراينديكوس به منظور حداكثر كردن توليد كيتوزان
331
بهينه سازي فرمولاسيون و ارزيابي خواص فيزيكوشيميايي و رئولوژيكي سس سالاد شيرازي
332
بهينه سازي فضاي داخلي تريلر براي حمل 2 اسب در اژايران
333
بهينه سازي فضاي داخلي يخچال خانگي
334
بهينه سازي فضاي كاري اتوبوس از طريق طراحي ارگونوميكي
335
بهينه سازي فضاي كالبدي بخش مراقبت ويژه با رويكرد كاهش استرس پرسنل )با استفاده از سيستم مقايسه موردي بخش مراقبت ويژه در دو بيمارستان شفا و بوعلي سينا در شهر ساري( ( )RTLS
336
بهينه سازي فن كولر آبي جهت عملكرد مناسب كولر
337
بهينه سازي فني - اقتصادي بويلرهاي بازياب حرارت
338
بهينه سازي فني - اقتصادي سيستمهاي ذخيره انرژي
339
بهينه سازي فني – اقتصادي سيكل توربين گاز با استفاده ار اگزرژي انهدامي در تابع هدف
340
بهينه سازي فني - اقتصادي سيكل توربين گاز با استفاده از سيستم هاي ذخيره ساز انرژي TES
341
بهينه سازي فني اقتصادي پمپ حرارتي تراكمي
342
بهينه سازي فني اقتصادي سيكل تركيب يميكروتوربين-پيل سوختي
343
بهينه سازي فني- اقتصادي سيكل توربين گاز با خنك كاري توسط سيستم جذبي
344
بهينه سازي فني اقتصادي سيكل نيروگاه بخار با استفاده از الگوريتم ژنتيك
345
بهينه سازي فني- اقتصادي لوله هاي گرما در كاربرد تهويه مطبوع
346
بهينه سازي فني اقتصادي مبادله كنهاي گرماي هوا - هوا
347
بهينه سازي فني اقتصادي مصرف سوخت در ايستگاه هاي افزايش فشار خطوط انتقال گاز طبيعي
348
بهينه سازي فني اقتصادي نيروگاه سيكل تركيبي
349
بهينه سازي فني پره توربين بادي كوچك
350
بهينه سازي فني و اقتصادي بازتواني سيكل نيروگاه بخار
351
بهينه سازي فني و اقتصادي پمپ حرارتي تراكمي آب - آب
352
بهينه سازي فني و اقتصادي پمپ هاي حرارتي جذبي آب و ليتيم برمايد
353
بهينه سازي فني و اقتصادي روش هاي كويلي ﴿چيلر تراكمي ﴾در خنك كاري هواي ورودي به كمپرسور در توربين گازي
354
بهينه سازي فني و اقتصادي سيستم گرمايش از كف
355
بهينه سازي فني و اقتصادي سيستمهاي توليد همزمان برق (فتوولتائيك) و حرارت خورشيدي
356
بهينه سازي فني و اقتصادي شبكه تبارنگرهاي حرارتي با استفاده از تكنولوژي پيچ
357
بهينه سازي فني و اقتصادي مبدل حرارتي دسيكنت
358
بهينه سازي فني و اقتصادي مديريت خوردگي در صنعت پالايشگاهي
359
بهينه سازي فني و اقتصاديمحدودساز جريان خطا (FCL) با حضور منابع توليد پراكنده
360
بهينه سازي فني واقتصادي بويلربازياب حرارتي بااحتراق كمكي
361
بهينه سازي فني واقتصادي شبكه مبدلهاي حرارتي بر اساس روش پينچ و اگزرژي
362
بهينه سازي فواصل بين مهارهاي پيش كشيده در تثبيت ديواره هاي گود با استفاده از روش هاي عددي
363
بهينه سازي فورج نهائي پره كمپرسور موتور هوائي
364
بهينه سازي فيزيولوژيكي و ژنتيكي سولفورزدايي از دي بنزوتيوفن توسط ميكروارگانيسم ها
365
بهينه سازي فيلترهاي فضايي موجك بر اساس آنتروپي
366
بهينه سازي فين تيغه اي (Plate) در حجم ثابت براي ماكزيمم نرخ انتقال حرارت
367
بهينه سازي قاب پرس هاي شكل دهي با هدف كاهش وزن
368
بهينه سازي قاب فولادي با اعضاي اينرسي متغير در حالت سه بعدي با تاكيد بر سطح عملكرد
369
بهينه سازي قاب هاي بتن آرمه با استفاده از الگوريتم بيگ بنگ - بيك كرانچ
370
بهينه سازي قاب هاي بتن آرمه بر مبناي هزينه
371
بهينه سازي قاب هاي بتن آرمه تقويت شده با الياف FRP بر مبناي شاخص خسارت
372
بهينه سازي قاب هاي ساختماني براي ظرفيت كمانش غير الاستيك
373
بهينه سازي قاب هاي فولادي با سيستم هاي مهاربندي مگا با استفاده از الگوريتم ژنتيك
374
بهينه سازي قاب هاي فولادي مهار بندي شده با استفاده از الگوريتم Big Bang-Big Crunch
375
بهينه سازي قابليت اطمينان با استفاده از افزونگي به همراه روش حل در سيستم هاي سري - موازي
376
بهينه سازي قابليت اطمينان در تامين تقاضاي مشتريان با در نظر گرفتن انبارهاي متقاطع در زنجيره تامين
377
بهينه سازي قابليت اطمينان در فرآيند طراحي محصولات (مطالعه موردي محصولات خودرويي)
378
بهينه سازي قابليت اطمينان سيستمهاي تعميرپذيربا بكارگيري شبكه هاي عصبي فازي در تحليل وپيشبيني شكست
379
بهينه سازي قابليت اطمينان و پايداري سيستم پخش شبكه هاي تلويزيوني
380
بهينه سازي قابليت اعتماد در سيستم توليد سلولي با استفاده از توزيع مختلط وايبال
381
بهينه سازي قابليت اعتماد سيستم با استفاده از تخصيص اجزاء محدود مازاد با انتخاب چند گانه اجزاء
382
بهينه سازي قابليت اعتماد سيستم با اهداف چند گانه و تخصيص اجزاي مازاد در شرايط عدم قطعيت از قابليت اعتماد آن ها
383
بهينه سازي قابليت اعتماد سيستم با ساختار اجزاي مازاد و در نظرگرفتن تابع توزيع طول عمر متفاوت براي اجزا در هر زير سيستم
384
بهينه سازي قابليت اعتماد سيستم ها با اجزاء وابسته با استفاده از مسئله تخصيص اجزاء مازاد
385
بهينه سازي قابليت اعتماد سيستم ها با استفاده از ارزش زماني پول و الگوريتم رقابت استعماري
386
بهينه سازي قابليت اعتماد سيستم هاي چند حالته با در نظر گرفتن رفتار فازي براي احتمال وقوع حالت هاي مختلف هريك از اجزاء
387
بهينه سازي قالب هاي پيش فرم براي قطعات H شكل با استفاده از روش اجزاي محدود و شبكه هاي عصبي
388
بهينه سازي قطر لوله مغزي در جريان گذار از مخزن
389
بهينه سازي كابين آسانسور 4 نفره
390
بهينه سازي كاتد پيل سوختي اكسيد جامد ﴿La0.6 Ca0.4 Fe0.8Ni0.2O3﴾ با استفاده از امواج ماكروويو
391
بهينه سازي كاتد پيل سوختي اكسيد جامد دماي مياني بر پايه باريوم
392
بهينه سازي كاتد پيل سوختي اكسيد جامد دماي مياني بر پايه ي لانتانيوم
393
بهينه سازي كاتدهاي پيل سوختي اكسيد جامد بر پايه لانتانيوم توسط امواج مايكروويو
394
بهينه سازي كاربرد كود زيستي از توباكتر و نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد جو
395
بهينه سازي كاربري اراضي با برنامه ريزي خطي ﴿مطالعه موردي : شهرستان يزد
396
بهينه سازي كامپيوتري اتصال بادبزنها در شبكه هاي تهويه
397
بهينه سازي كاهش انرژي صوتي از طريق بررسي عددي انتشار موج اكوستيكي درون عايق صوتي تقويت شده با نانولوله هاي كربني
398
بهينه سازي كاهش دهنده هاي سخت افزاري حداكثر به متوسط در سيگنالهاي OFDM
399
بهينه سازي كدها در نسل سوم
400
بهينه سازي كربوكسي متيل سلولز ﴿ ‍CMC ) در برابر عوامل ميكروارگانيسم با هدف ارتقاء كيفيت حفاظتي اين پليمر براي نسخ خطي
401
بهينه سازي كش محتوا در لبه ي شبكه هاي بي سيم با استفاده از يادگيري چندعامله و نظريه بازي ها
402
بهينه سازي كشت بافت گياه بومادران Achillea biebersteinii و شناسايي تركيبات موثره آن در كرمانشاه
403
بهينه سازي كشت بافت و انتقال ژن در گياه دارويي - روغني بالنگوي شهري Lallemantia iberica)
404
بهينه سازي كشت بافت و باززايي گياه زنيان
405
بهينه سازي كشت بافت و باززايي گياه زنيان
406
بهينه سازي كشت بافت و بررسي امكان انتقال ژن گزارشگر GUS در گياه يونجه (Medicago Sativa)
407
بهينه سازي كشت بافت و بررسي امكان انتقال ژنهاي gus و bar به مريستم ساقه و جنين كامل ذرت با استفاده از تفنگ ژني و الكتروپوريشن
408
بهينه سازي كشت بافت و بررسي امكان ژن گزارشگرGUS درگياه نخود(Cicer arietinum)
409
بهينه سازي كشت بافت وباززايي از گياه مرزه
410
بهينه سازي كشت كالوس در شاهي (Lepidium Sativum) به منظور توليد موسيلاژ
411
بهينه سازي كشت مريستم و القاء كالوس در گياه سيب زميني )Solanum tuberosum(
412
بهينه سازي كشف اطلاعات از مستندات نيمه ساختار يافته XML
413
بهينه سازي كفايت شبكه ميكروگريد در حضور خودروهاي الكتريكي هيبريدي
414
بهينه سازي كلاه ايمني موتور سواري
415
بهينه سازي كلكتور سهموي خطي خورشيدي با استفاده از الحاق قطعات در داخل لوله كلكتور
416
بهينه سازي كلكتورهاي خورشيدي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
417
بهينه سازي كلكتورهاي سهموي خطي
418
بهينه سازي كم آبياري بر اساس توابع توليد، هزينه و قيمت گندم در استان يزد (دشت يزد - اردكان )
419
بهينه سازي كمپرسور محوري زير صوت
420
بهينه سازي كمي و تخصيص بار آلودگي رودخانه- مطالعه موردي: رودخانه زاينده رود
421
بهينه سازِي كنترل توان در شبكه هاي بي سيم رله مبتني بر OFDMA
422
بهينه سازي كنترل قابل تطبيق موتورهاي احتراق داخلي
423
بهينه سازي كنترل كننده سيستم هاي آونگ وارون با استفاده از الگوريتم GOA
424
بهينه سازي كنترل كننده مقاوم مود لغزشي براي سيستم سطع مايع غير خطي با اسنفاده ازالگوريتم رقابت استعماري
425
بهينه سازي كنترل كننده ها توسط الگوريتم بهينه سازي فاخته در يك ريزشبكه تركيبي در حضور چرخ طيار به منظور كنترل فركانس
426
بهينه سازي كنترل كوادروتور مجهز به سيستم تنظيم زاويه تراست در شرايط يك موتور خاموش
427
بهينه سازي كنترل نيمه فعال سازه ها با استفاده از مصالح هوشمند
428
بهينه سازي كوره دوار سيمان بوسيله الگوريتم ژنتيك
429
بهينه سازي كوره كو پل ذوب چدن
430
بهينه سازي كولر آبي 3500
431
بهينه سازي كولر آبي اتومبيل و ساخت يك نمونه
432
بهينه سازي كولر هاي گازي
433
بهينه سازي كويلر جهتي خط شاخه تحليل، طراحي و ساخت
434
بهينه سازي كيفيت خاكستر پوسته برنج و بررسي دوام بتنهاي ساخته شده از آن در برابر نفوذ يونهاي كلرايد و خوردگي
435
بهينه سازي كيفيت خدمات با تركيبي از مدل هاي سروكوال، گسترش عملكرد كيفيت و برنامه ريزي آرماني ﴿مطالعه موردي : شركت خدمات مسافرتي و گردشگري گنو كيش﴾
436
بهينه سازي كيفيت فرآيند (يا محصول ) از طريق طراحي ماتريسي آزمايش ها و كاربرد تابع زيان
437
بهينه سازي كيفيت ماشينكاري فولاد6 AISID، با طراحي آزمايش مناسب تجزيه و تحليل تاثير پارامترهاي ماشينكاري
438
بهينه سازي گاردان پيكان و تدوين اصول و مباني طراحي گاردان خودرو
439
بهينه سازي گاز سوز كردن پيكان 1600cc با سوخت گاز مايع
440
بهينه سازي گام ها در راه رفتن تمام جهته ي ربات هاي دوپا با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي چند هدفي پويا
441
بهينه سازي گچ در سيمانهاي مخلوط
442
بهينه سازي گداخت دوتريوم - دوتريوم در دستگاه پلاسماي كانوني UIPF1
443
بهينه سازي گذردهي در شبكه هاي بي سيم با استفاده از كدبندي، مدولاسيون و توان ارسالي وفقي
444
بهينه سازي گسترش وظيفه كيفيت (QFD) براي طراحي معمول
445
بهينه سازي گستره پرده آب بند سد شيرين آب با توجه به مشخصات زمين شناسي مهندسي سنگ پي
446
بهينه سازي گشتاور استاتيكي و انتخاب موتور ربات ها با پيكربندب مختلف با كاربرد در چيدن ميوه هاي درختي
447
بهينه سازي گفتارساز
448
بهينه سازي گنبدها در برابر ناپايداري با تلفيق الگوريتم ژنتيك هدايت شده و آناليز بهينه رياضياتي
449
بهينه سازي گيت هاي پايه و تمام جمع كننده سه مقداري با استفاده از ترانزيستورهاي اثر ميداني نانولوله ي كربني
450
بهينه سازي لايه چيني پوسته كروي نانو كامپوزيتي
451
بهينه سازي لايه هاي فوتورسپتور معدني براي زيراكس و چاپگرهاي ليزري
452
بهينه سازي لايه هاي فوتوسپتور معدني براي زيراكس و چاپگرهاي ليزري
453
بهينه سازي لرزه اي سازه هاي فولادي خمشي با در نظر گرفتن قيود آسيب احتمالي
454
بهينه سازي لعاب فلز مورد مصرف در ايران
455
بهينه سازي ليچينگ آهن از لجن كنورتور ذوب آهن اصفهان
456
بهينه سازي ماتريس پيش كدگذار در تخمين توزيع - شده روي شبكه هاي حسگر بيسيم
457
بهينه سازي ماركر با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
458
بهينه سازي ماشين لباس شويي سطل خانگي
459
بهينه سازي ماشينكاري گوشه ها در واير كات
460
بهينه سازي مبادله كن حرارتي پوسته لوله بر اساس تئوري ساختاري به كمك الگوريتم ژنتيك
461
بهينه ‏سازي مبتني بر جست ‏و جو در تبديل مدل براي مسئله تخصيص مسئوليت به كلاس‏ها
462
بهينه سازي مبدل پيزو- مگنتواستركتيو جهت برداشت انرژي ارتعاشي با محرك مغناطيسي خارجي
463
بهينه سازي مبدل حرارتي بستر سيال دوره اي
464
بهينه سازي مبدل حرارتي صفحه اي به كمك تئوري آشوب
465
بهينه سازي مبدل حرارتي هوا خنك با استفاده از الگوريتم هوشمند زنبور عسل مصنوعي ABC
466
بهينه سازي مبدل هاي حرارتي با رويكرد حرارتي و هيدروليكي
467
بهينه سازي مبدل هاي هوا خنك به روش الگوريتم مورچگان
468
بهينه سازي متغيرهاي پيش عمليات شيميايي و آبكافت آنزيمي مواد ليگنوسلولزي
469
بهينه سازي متغيرهاي ماشين ريسندگي اصطكاكي به كمك طرح آماريBox & Hunter
470
بهينه سازي محاسبات در مدلسازي انتشار امواج لرزه اي صوتي در راستاي مهاجرت زمان معكوس پيش برانبارش
471
بهينه سازي محدب
472
بهينه سازي محدوده استخراج معادن زيرزميني در كانسارهاي فلزي پرشيب
473
بهينه سازي محدوده نهايي معادن روباز با بيشينه كردن همزمان سود و تناژ كانسنگ
474
بهينه سازي محدوده نهايي معادن زيرزميني در كانسارهاي رگه اي
475
بهينه سازي محدوده نهايي معدن سنگ آهن گل گهر به روش سه بعدي لرچ و گروسمن
476
بهينه سازي محرك الكتروهيدروليك با كاربست معيار مجذوري
477
بهينه سازي محفظه اي احتراق موتورهاي ديزل به منظور كاهش مصرف سوخت و كاهش الاينده ها
478
بهينه سازي محل استقرار مفصل مصنوعي ران
479
بهينه سازي محل چاه با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك
480
بهينه سازي محل سنسورهاي پيزوالكتريك بر مبناي انتشار امواج لمب در تشخيص خرابي هاي مكانيكي
481
بهينه سازي محل قرارگيري و كنترل سازه هاي هوشمند ﴿تعداد محدود سنسور و ميراگر و ..﴾به روش بهينه سازي گروه ذرات
482
بهينه سازي محيط كشت هانسنولا پليمورفا جهت توليد آنزيم اندوگلوكاناز II
483
بهينه سازي مخزن در شبكه ي عصبي حالت انعكاسي
484
بهينه سازي مخلوط آغازگرها در فرايند پليمريزاسيون وينيل كلرايد
485
بهينه سازي مدار فلوتاسيون آپاتيت معدن فسفات اسفوردي
486
بهينه سازي مدارات آسنكرون سنتز شده توسط ابزار سنتز Persia با استفاده از تكنيكهاي كامپايلري و سنتز سطح بالا
487
بهينه سازي مدارهاي حسابي به‌صورت خودكار بر اساس توصيف سطح بالاي آن‌ها
488
بهينه سازي مدارهاي محاسباتي و تحمل پذيري نقص درتكنولوژي اتوماتاي سلولي كوانتومي
489
بهينه سازي مدارهاي ناهمگام به روش Slack Matching
490
بهينه سازي مدل بهره برداري از سد زاينده رود بروش برنامه ريزي پويا
491
بهينه سازي مدل پيشگوي مناطق مستعد كاني زائي بر اساس كنترل كننده هاي زمين شناسي و ناهنجاري هاي ژئوشيميايي در ناحيه اهر
492
بهينه سازي مدل چند جسمي جاذب انرژي s شكل به كمك الگوريتم تراكم ذرات اصلاح يافته
493
بهينه سازي مدل رياضي بيماريهاي واگيردار
494
بهينه سازي مدل رياضي و اندازه گيري تجربي مقدار كمي عنصر بور در فولادها به روش نوترون اتو راديوگرافي
495
بهينه سازي مدل ساده سازي شده بدنه خودرو با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
496
بهينه سازي مدل هاي خطي نادقيق با تبديل آنها به مسائل برنامه ريزي خطي قطعي
497
بهينه سازي مدل ولتاژ خروجي پيل سوختي پليمري با بكارگيري الگوريتم مجموعه ذرات و مقايسه آن با الگوريتم ژنتيك
498
بهينه سازي مدلي غير خطي و آشوب گونه از پاسخ شبكيه ي چشم به تابش نور منقطع
499
بهينه سازي مدول، شافت و ياتاقان غلطشي براي چرخدنده ساده از طريق الكوريتم ‍‍ژنتيك
500
بهينه سازي مدولاسيون دمايي جهت تحليل سريع و توان پايين گاز با استفاده از حسگرهاي اكسيد فلزي
501
بهينه سازي مديريت ارتباط مشتري در بانكداري الكترونيك بااستفاده از الگوريتم مورچه مبني برخوشه بندي داده كاوي
502
بهينه سازي مديريت انرژي در خانه هاي هوشمند درحضور ماشين هاي نقليه هيبريدي
503
بهينه سازي مديريت بار با تكنيك هاي چندهدفه (MCDM)
504
بهينه سازي مديريت ريسك در شبكه هاي كامپيوتري توسط رده بندي تركيبي
505
بهينه سازي مديريت سوخت در راكتور US-APWR با استفاده از الگوريتم ژنتيك
506
بهينه سازي مديريت سوخت راكتور هسته اي PWR با استفاده از شبكه هاي عصبي
507
بهينه سازي مديريت سوخت قلب راكتور VVER-1000 با استفاده از شبكه هاي عصبي و اتوماتاي سلولي
508
بهينه سازي مديريت سوخت نيروگاه هسته اي بوشهر با استفاده از الگوريتم PSO
509
بهينه سازي مذاكرات الكترونيكي مبتني بر دو سطح عامل با استفاده از الگوريتم ژنتيك
510
بهينه سازي مرحله تخمير اكسيداتيو در فرآيند توليد چاي سياه ايراني
511
بهينه سازي مرحله خوشه بندي و باز تركيب در روش سنتز تجزيه مبتني بر داده در مدارهاي ناهمگام
512
بهينه سازي مسئله تخصيص فضاي قفسه و قيمت گذاري محصولات مكمل تحت تقاضاي وابسته به تازگي
513
بهينه سازي مسئله تعيين اندازه ناوگان ريلي
514
بهينه سازي مسائل به روش الگوريتم ژنتيك
515
بهينه سازي مسائل مالي بورس با استفاده از آنتروپي
516
بهينه سازي مسائل مكانيابي مسيريابي با دپوي سيار در شرايط عدم قطعيت
517
بهينه سازي مساله تخصيص افزونگي سيستم هاي سري - موازي با اجزاء تعميرپذير به كمك تكنيك شبيه سازي و الگوريتم هاي فراابتكاري
518
بهينه سازي مساله تخصيص افزونگي سيستم هاي سري - موازيبا اجزاء تعميرپذير به كمك تكنيك شبيه سازي و الگوريتم هاي فراابتكاري
519
بهينه سازي مسير AGV در كارخانه با استفاده از الگوريتم گرگ هاي خاكستري
520
بهينه سازي مسير اگزوز موتور MG16-GD براي افزايش بازده حجمي و كاهش نوفه
521
بهينه سازي مسير بارگذاري در فرآيند هيدروفرمينگ اتصالات Tشكل
522
بهينه سازي مسير چاه هاي افقي و جهت دار در حالت سه بعدي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
523
بهينه سازي مسير حركت پرنده بدون سرنشين در شبكه هاي مخابرات رله اي چند آنتي متحرك
524
بهينه سازي مسير حركت در شبكه اي از ربات هاي متحرك زميني و هوايي در زمينه ارتباطات و حمل و نقل
525
بهينه سازي مسير حركت ربات ها در ساختار رهبر و پيرو بدون برخورد به مانع با روش هاي ARO و Simulated Annealing و پياده سازي آن بر روي ربات هاي e-Puck
526
بهينه سازي مسير حركت ميله و بدن وزنه بردار در حركت يك ضرب وزنه برداري و تحليل بيومكانيكي آن
527
بهينه سازي مسير راكت هاي چندمرحله اي
528
بهينه سازي مسير ربات Scout به عنوان ربات توان بخش با كمك كنترل بهينه
529
بهينه سازي مسير ربات انعطاف پذير با پايه متحرك به روش كنترل بهينه
530
بهينه سازي مسير ربات متحرك با اعضاي الاستيك با استفاده از روش پونترياگين
531
بهينه سازي مسير رباط لينك الاستيك تحت ماكزيمم بار ديناميكي به روش ژنتيك الگوريتم
532
بهينه سازي مسير يك ربات تحت ماكزيمم بار ديناميكي
533
بهينه سازي مسير يك موشك بالستيك جهت رسيدن به برد ماكزيمم
534
بهينه سازي مسير يك موشك كروز ضد كشتي
535
بهينه سازي مسيرهاي سيستم اتوبوسراني با استفاده از الگوريتم گرم و سرد كردن شبيه سازي شده و GLS
536
بهينه سازي مسيريابي در شبكه هاي بي سيم مبتني بر zigbee/IEEE 802.15.4 با هدف كاهش مصرف انرژي
537
بهينه سازي مسيريابي شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از روش تئوري بازيها
538
بهينه سازي مسيريابي و مصرف انرژي در شبكه هاي حس گر بي سيم با رويكرد داده كاوي و الگوريتم هاي فرا ابتكاري
539
بهينه سازي مشاركتي تركيب كمپوست بقاياي باقلا با استفاده از اقدام پژوهي مشاركتي و...
540
بهينه سازي مشخصات كيفي قطعات خودرو با استفاده از تكنيك طراحي آزمايشات در كارخانه پلي اوره نان
541
بهينه سازي مشخصات محصول با استفاده از تكنيكهاي حل خلاق مساله(روي يك محصول و سازمان خاص)
542
بهينه سازي مشعلهاي اتمسفريك
543
بهينه سازي مصارف انرژي و استفاده از انرژي خورشيدي در يك واحد مسكوني و يلايي
544
بهينه سازي مصرف آب در ايران
545
بهينه سازي مصرف آب و توليد پساب در واحد هاي صنعتي با استفاده از تئوري جامعه مورچه ها 'ACO
546
بهينه سازي مصرف آب و توليد پساب در واحدهاي صنعتي با استفاده از تئوري جامعه مورچه ها 'ACO
547
بهينه سازي مصرف انرژي آسياب هاي كارخانه سيمان كرمان
548
بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي در كارخانه لاستيك
549
بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي درسيستمهاي سرمايشي با استفاده از كنترل كننده هايWavelet-Neuro-PID
550
بهينه سازي مصرف انرژي با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده
551
بهينه سازي مصرف انرژي در حمل و نقل درون شهري تهران
552
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان و ارائه طرحي مناسب در اين راستا جهت كاربري جديد ساختمان اقبال
553
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمانهاي مسكوني و اداري
554
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختماني با نماي متحرك
555
بهينه سازي مصرف انرژي در سرويس دهنده هاي كلاستري مراكز داده با استفاده از حلقه كنترل فيدبك
556
بهينه سازي مصرف انرژي در شبكه هاي دسترسي راديوئي ابري (C-RAN)
557
بهينه سازي مصرف انرژي در شبكه هاي رله دوسويه چند آنتني
558
بهينه سازي مصرف انرژي در فرايند توليد منو اتيلن گلايكول پتروشيمي مرواريد با استفاده از الگوريتم تكامل تفاضلي در قالب آناليز اكسرژي
559
بهينه سازي مصرف انرژي در فرايند ذوب و ريخته گري شركت صنايع مس شهيد باهنر كرمان
560
بهينه سازي مصرف انرژي در كارخانجات صنعتي به كمك جابجائي زماني بار
561
بهينه سازي مصرف انرژي در كوره گازي پيش گرمكن خط توليد نورد فولاد
562
بهينه سازي مصرف انرژي در كوره گازي پيش گرمكن خط توليد نورد فولاد
563
بهينه سازي مصرف انرژي در يخچال فريزر خانگي، در شرايط استفاده از مبرد .....
564
بهينه سازي مصرف انرژي ديگهاي بخار نيروگاهي
565
بهينه سازي مصرف انرژي ساختمان با كنترل بهينه پمپهاي آب گرم
566
بهينه سازي مصرف انرژي شبكه هاي IP بااستفاده از مهندسي ترافيك
567
بهينه سازي مصرف انرژي قطار با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري جستجوي ممنوعه
568
بهينه سازي مصرف انرژي قطار با استفاده از بررسي ديناميك طولي حركت قطار و شرايط محيطي
569
بهينه سازي مصرف انرژي قطار با روش يادگيري تقويتي
570
بهينه سازي مصرف انرژي قطارهاي برقي با درنظر گرفتن مسير حركت
571
بهينه سازي مصرف انرژي يك ريز شبكه تجاري
572
بهينه سازي مصرف اوره در چاپ راكتيو
573
بهينه سازي مصرف توان در درياچه هاي هوشمند
574
بهينه سازي مصرف توان در سيستمهاي رايانش ابري با استفاده از يكپارچه سازي پوياي ماشينهاي مجازي
575
بهينه سازي مصرف حلال واحد DB / PMN
576
بهينه سازي مصرف در موتورهاي بنزيني
577
بهينه سازي مصرف سوخت داخلي كمپرسورهاي خطوط انتقال گاز
578
بهينه سازي مصرف سوخت در بخاري گاز سوز دودكش دار خانگي
579
بهينه سازي مصرف سوخت در خطوط كشتيراني
580
بهينه سازي مصرف سوخت در خودروهاي تركيبي الكتريكي موازي با استفاده ازاطلاعات مسير
581
بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان
582
بهينه سازي مصرف سوخت در لكوموتيوهاي ديزل الكتريك
583
بهينه سازي مصرف سوخت كشتيها
584
بهينه سازي مصرف سوخت موتور XU7JP4L3 با استفاده از سيستم متغير سوپاپها
585
بهينه سازي مصرف سوخت و كاهش آلاينده ها در مشعل هاي گازسوز
586
بهينه سازي مصرف سوخت و كاهش توليد آلاينده ها در ماشين آلات نيمه سنگين و سنگيني وزارت راه و ترابري
587
بهينه سازي مصرف سيانور، آهك و پارامترهاي فرآيند سيانوراسيون نمونه معدن چاه خاتون مجتمع طلاي موته در مقياس آزمايشگاهي
588
بهينه سازي مصرف مواد شيميايي در مدار فلوتاسيون كارخانه فرآوري مس بوانات
589
بهينه سازي مصرف نرم كنهاي سيليكوني كاتيوني بر روي پارچه استر - ويسكوز
590
بهينه سازي مصرف نسوز در صنعت سيمان و بررسي استفاده از نسوز هاي دور ريز كوره دوار سيمان
591
بهينه سازي معكوس مسائل شبكه: مسئله ي جريان با كمترين هزينه و مسئله ي بيشينه جريان در شبكه
592
بهينه سازي معماري حافظه‌نهان دنباله‌اي و واحدهاي مديريتي آن
593
بهينه سازي معماري نرم افزار رفتار عامل بر اساس مدل مبتني بر انگيزه، با الگوگيري از فيزيولوژي موجودات زنده
594
بهينه سازي مقاطع فولادي سرد نورد شده تحت خمش
595
بهينه سازي مقاطع قوطي تبر چند لايه اي كامپوزيتي براي ظرفيت كمانش و استحكام
596
بهينه سازي مقاومت ضربه پارچه هاي حلقوي پودي نايلون 6،6 فوق مستحكم با استفاده از الگوريتم ژنتيك
597
بهينه سازي مقدار گاز تزريقي در گاز ليفت
598
بهينه سازي مقطع سد انحرافي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
599
بهينه سازي مقطع سد انحرافي با استفاده ازالگوريتم ژنتيك
600
بهينه سازي مقيد در توابع مجموعه مقدار با استفاده از فضاي تصوير
601
بهينه سازي مكان مش هاي روش اختلاف محدود با استفاده از شار الحاقي
602
بهينه سازي مكان هاي تزريق سيستم هاي ضدعفوني كننده در شبكه توزيع آب شهري با استفاده از الگوريتم ‍‍‍‍ژنتيك با اهداف اقتصادي و زيست محيطي Optimization of Disinfection Injection Locat
603
بهينه سازي مكان و جريان سيم پيچ هاي قطبي توكامك دماوند
604
بهينه سازي مكان يابي چاه به كمك الگوريتم ازدحام ذرات و شبكه هاي عصبي مصنوعي
605
بهينه سازي مكان يابي چاه به كمك الگوريتم بهينه سازي PSO
606
بهينه سازي مكانيابي – موجودي قطعات يدكي با زنجيره ماركف
607
بهينه سازي مكانيزم سيستم تعليق خودرو
608
بهينه سازي مكانيزم هاي احتراق متان توسط الگوريتم ژنتيك
609
بهينه سازي مكانيكي پل ايمپلنت دنداني
610
بهينه سازي مكانيكي ساختار داربست پايه كيتوسان-ابريشم جهت كاربرد در مهندسي بافت ناي
611
بهينه سازي مكانيكي كاتاليست در اگزورز خودروها
612
بهينه سازي منابع حرارتي در فين به روش ساختاري
613
بهينه سازي منافع طرفين دعاوي در پروژه هاي عمراني با استفاده از نظريه بازيها
614
بهينه سازي منحني بهره تقويت كننده هاي رامان فيبر نوري به روش حساب تغييرات
615
بهينه سازي منحني بهره ي تقويت كننده ي رامان فيبر نوري با استفاده از روش حساب وردشي و اثر تعداد پمپ بر واريانس بهره
616
بهينه سازي منيفولد هواي موتور XU7/L3
617
بهينه سازي مهارهاي موج شكن شناور
618
بهينه سازي مواد مركب با استفاده از الگوريتم هاي نوين و مبتني بر معيار شكست
619
بهينه سازي موتور شارسوئيچ شونده آهنربا دائم براي بكارگيري در خودروي هيبريد سري
620
بهينه سازي موتورهاي جستجو
621
بهينه سازي موج ارسالي در رادار پالسي به وسيله الگوريتم ژنتيك
622
بهينه سازي موجودي اوراق بهادار با استفاده از اصل كاگسيمم آنتروپي , optimal portfolio using the maximum entropy principle
623
بهينه سازي موقعيت ايستگاه هاي اتوبوس درون شهري
624
بهينه سازي موقعيت ايستگاهها در راه آهن
625
بهينه سازي موقعيت ايستگاههاي اتوبوس درون شهري
626
بهينه سازي موقعيت سنسورها و عملگرها در كنترل دسته اي انرژي پتانسيل آكوستيكي يك محفظه بسته
627
بهينه سازي موقعيت قرارگيري ميراگرهاي ويسكوز در قابهاي دو بعدي با استفاده از روش طراحي براساس تغييرمكان مستقيم
628
بهينه سازي موقعيت مكاني ايستگاه هاي باران سنجي حوضه ي گاوخوني با استفاده از تئوري آنتروپي انتقال اطلاعات و الگوريتم فاخته
629
بهينه سازي موقعيت مكاني ايستگاه هاي هيدرومتري (آب سنجي) با استفاده از تئوري آنتروپي و الگوريتم خفاش (مطالعه موردي: حوضه ي كرخه)
630
بهينه سازي موقعيت مكاني و ظرفيت تجهيزات كنترل جريان ناماندگار در خطوط انتقال آب با استفاده از الگوريتم ژنتيك
631
بهينه سازي موقعيت ميراگرهاي نيمه فعال در ساختمان هاي بلند
632
بهينه سازي موقعيت نصب بادبزن¬هاي سقفي(مطالعه موردي تونل قلاجه)
633
بهينه سازي موقعيت و تعداد ميراگر MR در سازه هاي فضاكار
634
بهينه سازي موقعيت و جريان سيم پيچ هاي ميدان قطبي توكامك دماوند توسط الگوريتم تكاملي
635
بهينه سازي موقعيت و طراحي نگهدارنده ي اگزوز خودرو
636
بهينه سازي موقعيت و ظرفيت تجهيزات كنترل جريان نا ماندگار در سيستم هاي هيدروليكي تحت فشار با منطق فازي
637
بهينه سازي موقعيت واحد تصميم‌گيري به عنوان هدف دوم در ارزيابي متقاطع تحليل پوششي داده‌ها
638
بهينه سازي مولد بخار عمودي با استفاده از روش كمينه سازي توليد آنتروپي و الگوريتم ژنتيك
639
بهينه سازي ميان لاي هاي براي شبك ههاي WiMax
640
بهينه سازي ميدان جريان خنك كاري پيل سوختي غشا پليمري
641
بهينه سازي ميرايي سيال هوشمند در سيستم تعليق پلتفرم كلاس ب با استفاده از الگوريتم ژنتيك
642
بهينه سازي ميزان مصرف سوخت دامپتراك در معادن روباز مطالعه موردي: معدن گل گهر شماره 3 سيرجان
643
بهينه سازي ميكرواستخراج مايع- مايع پخشي تركيبات موجود در عرق آويشن توسط روش هاي كمومتري و شناسايي آن ها به روش كروماتوگرافي گازي- طيف سنجي جرمي
644
بهينه سازي ميكرواستخراج مايع- مايع پخشي تركيبات موجود در عرق نعنا با استفاده از روش هاي كمومتري و شناسايي آن ها به روش كروماتوگرافي گازي- طيف سنجي جرمي
645
بهينه سازي ميكروكانال جاذب گرمايي دو رديفه با استفاده از نانوسيال
646
بهينه سازي ميل لنگ موتور تك سيلندر چهار زمانه با توجه به بارگذاري ديناميكي به منظور بهبود عمر خستگي و كاهش وزن ميل لنگ
647
بهينه سازي نانوذرات غير يوني حاوي اسانس پونه جهت بررسي خواص آنتي اكسيداني با هدف اثرگذاري بر رده سلولي سرطان
648
بهينه سازي ناوگان هاي تجارتي با معيارهاي اقتصادي
649
بهينه سازي نحوه استفاده از نور طبيعي در جداره بيروني مسكن عرفي در مشهد
650
بهينه سازي نحوه فراگيري سيم آلياژهاي حافظه دار در يك ورق كامپوزيتي بر مبناي ارتعاش آزاد
651
بهينه سازي نحوه قرارگيري الياف حافظه دار در يك استوانه كامپوزيتي بر مبناي ارتعاش
652
بهينه سازي نرخ ترافيك فروسو در شبكه هاي دسترسي راديويي ابري (C-RAN) با بكارگيري پرتودهي تنك
653
بهينه سازي نرخ كاشت در نهال كاري هوايي
654
بهينه سازي نشان گذاري هاي دايروي و شعاعي به منظور استفاده در تصويربرداري MRI از قلب
655
بهينه سازي نظارت بر كارايي در شبكه هاي IP با طراحي و شبيه سازي يك سيستم مبتني بر عامل هاي سيار در شبكه هاي فعال
656
بهينه سازي نگاشت هاي مجموعه – مقدار و نابرابري هاي شبه تغييراتي برداري
657
بهينه سازي نگهداري چوبي در معادن
658
بهينه سازي نگهداري و تعميرات با توجه به فاكتورهاي RAMS مطالعه مورد توربو شارژ لكوموتيو
659
بهينه سازي نمايه ي شدت تابش هماهنگ سوم ليزر Nd:YAG و بررسي امكان جبران اثر Walk-off در تابش توليد شده
660
بهينه سازي نمك زدايي سفالينه هاي تاريخي بدون لعاب براساس آناليز پديده انتقال جرم در سيستم غوطه وري
661
بهينه سازي نمونه حجمي ابر رسانا و بررسي اثر ماكروويو بر روي آن و ساخت سيم ابر رساناي Bi-2223/Ag
662
بهينه سازي نمونه رايج آپارتمان مسكوني براي رسيدن به منطقه آسايش به شيوه طراحي غير فعال در اصفهان
663
بهينه سازي نمونه گيري تطبيقي براي نمودارهاي كنترل كيفيت T- هتلينگ
664
بهينه سازي نويز داخل كابين خودرو با استفاده از مواد ويسكوالاستيك با روش پاسخ سطح
665
بهينه سازي نيازهاي مشتري در روش گسترش فعاليتهاي كيفي ﴿QED﴾ با استفاده از روشهاي رياضي
666
بهينه سازي نيروگاه دودكش خورشيدي
667
بهينه سازي نيروگاههاي فسيلي ( سوخت گازي ) با استفاده از انرژي خورشيدي
668
بهينه سازي نيروي نورد نامتقارن ترمومكانيكال ورق فولاد ميكروآلياژي
669
بهينه سازي هزينه استحصال و استفاده از انرژي با قابليت بازتوليد در صنعت حمل و نقل ريلي شهري
670
بهينه سازي هزينه انرژي در ريزشبكه هاي با چند حامل انرژي
671
بهينه سازي هزينه پرو‍‍‍ژه هاي عمراني با در نظر گرفتن عامل تورم در برنامه ريزي پروژه
672
بهينه سازي هزينه ضمانت نامه تحت تاثير عوامل انساني
673
بهينه سازي هزينه ي ساخت موج شكن توده سنگي با استفاده از حل كننده ي ديكاپت در نرم افزار گمز و الگوريتم ژنتيك
674
بهينه سازي هزينه يابي چرخه ي حيات - كيفيت بلوك هاي كف پوش شهري با بهره گيري از مصالح سبز
675
بهينه سازي هم زمان جانمايي و اندازه لوله هاي شبكه هاي آبرساني با استفاده از الگوريتم سيستم مورچگان
676
بهينه سازي هم سويي تداخل با استفاده از يادگيري تقويتي عميق
677
بهينه سازي همزمان اندازه، شكل و توپولوژي خرپاها با استفاده از روش الگوريتم گروه ذرات
678
بهينه سازي همزمان در جايابي واحدهاي اندازه گيري فازوري و طراحي سيستم ارتباطي آن در شبكه هاي WAMS
679
بهينه سازي همزمان راندمان و ضريب قدرت موتور القائي در بارهاي كمتر از نامي توسط يك روش كنترل هوشمند
680
بهينه سازي همزمان هزينه هاي موجودي قطعات يدكي، نگهداري و تعميرات مبتني بر پايش وضعيت و برنامه ريزي توليد
681
بهينه سازي هندسه پروتز مفصل زانوي مصنوعي در جهت كاهش سايش با استفاده از روش اجزاء محدود
682
بهينه سازي هندسه چاههاي حرارتي مستطيلي شكل در ابعاد ميكرو با استفاده از روش ساختارها
683
بهينه سازي هندسه دهانه ورودي S-شكل باهدف كاهش افت فشار كل و بهبود يكنواختي جريان
684
بهينه سازي هندسه ربات بالا رونده از پله جهت كاهش لغزش
685
بهينه سازي هندسه ستون هاي سنگي در معادن زيرزميني اتاق و پايه
686
بهينه سازي هندسه عقب مدل ساده خودرو با در نظرگرفتن پارامترهاي آيروديناميكي و آكوستيكي
687
بهينه سازي هندسه و ميزان سطح مقطع المان هاي سازه هاي فضا كار چليكي
688
بهينه سازي هندسه، شكل و ابعاد شاتون يك خودرودر شرايط بارگذاري استاتيكي و ديناميكي
689
بهينه سازي هندسي پمپ حرارتي زمين گرمايي به منظور بهبود عملكرد آن
690
بهينه سازي هندسي جاذب هاي انرژي تركيبي مقاطع دايره اي و مربعي براي قابليت جذب انرژي عددي و تجربي
691
بهينه سازي هندسي چندراهه ورودي موتور پرايد انژكتوري جهت افزايش راندمان حجمي
692
بهينه سازي هواگرمكن خورشيدي
693
بهينه سازي هوشمند انرژي برپايه مديريت كار آمد انرژي ها ي تجديد پذير در خانه هوشمند
694
بهينه سازي هوشمند ضريب گذردهي سرريز اوجي
695
بهينه سازي هوشمند ضريب گذردهي سرريز اوجي
696
بهينه سازي هوشمند ضريب گذردهي سرريز اوجي
697
بهينه سازي هويت برند با رويكرد ايجاد تجربه ي كاربري مطلوب براي يك گافي شاپ در شهر اصفهان
698
بهينه سازي هيدروديناميكي فرم هندسي بدنه كشتي
699
بهينه سازي هيدروديناميكي، سازه اي و ارتعاشي پروانه كشتي با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك
700
بهينه سازي هيدروسيستمها با استفاده از الگوريتم بهينه يابي جفت گيري زنبورهاي عسل ﴿ HBMO )
701
بهينه سازي و آناليز حساسيت ربات هاي انعطاف پذير
702
بهينه سازي و آناليز حساسيت سازه هاي جدار نازك با هسته هاي ساندويچي و FGF دو جهته تحت بارهاي ضربه اي
703
بهينه سازي و اتوماسيون كامپيوتري يك سيستم شمارش داخلي سنتيلاتوري مايع براي كاربردهاي پزشكي هسته اي و محيط زيست
704
بهينه سازي و اتوماسيون هوشمند سيستم هاي توزيع بوسيله شبكه هاي عصبي
705
بهينه سازي و ارائه راهكارهاي نوين در ساخت آثار كاربردي- هنري با بهره وري از ضايعات چوب
706
بهينه سازي و ارزيابي ماشين جمع آوري و بسته بندي بقاياي نيشكر
707
بهينه سازي و استفاده از فرايند ريخته گري نيمه جامد جهت اتصال آلياژ آلومينيوم 6061 به روش هيبريدي نيمه جامد/اصطكاكي اغتشاشي
708
بهينه سازي و افزايش توليد يك واحد آب شيرين كن خورشيدي
709
بهينه سازي و افزايش راندمان دستگاه آب شيرين كن خورشيدي
710
بهينه سازي و افزايش قابليت تحمل - خطا در ‍‍CAN
711
بهينه سازي و افزايش قابليت تحمل خطا در CAN
712
بهينه سازي و افزايش قابليت تخمل خطا در CAN
713
بهينه سازي و الكوريتم ژنتيك
714
بهينه سازي و انتخاب روش مناسب در حفاري فروتعادلي براي يكي از سازندهاي ايران
715
بهينه سازي و باز طراحي تيپ وداي جهت رفع مشكل داي درول در فرايند اكستروژن كابل سازي سازي فيبر نوري
716
بهينه سازي و بازاريابي محصولات فعلي و جديد شركت صنايع آذر آب
717
بهينه سازي و بررسي تاثير پارامترهاي الكتروشيميايي بر كيفيت سطح برشكاري شده در فرآيند برش مينياتوري شيشه به روش تخليه الكتروشيميايي
718
بهينه سازي و بررسي سينتيكي كاتاليست La-Ni در ريفرمينگ خشك متان
719
بهينه سازي و برنامه ريزي بازار برق در حضور انواع تامين كنندگان چندگانه انرژي با در نظر گرفتن خودروهاي برقي متصل به شبكه
720
بهينه سازي و برنامه ريزي زنجيره تأمين در محيط تعاوني- رقابتي با استفاده از نظريه بازي
721
بهينه سازي و پايش نيروگاه دودكش خورشيدي شناور
722
بهينه سازي و پياده سازي كنترل كننده فازي ماشين الكتريكي DCبر بستر FPGA
723
بهينه سازي و پياده سازي يك سيستم باز شناسي گفتار با كلمات جدا روي FPGA
724
بهينه سازي و تاثير پارامترهاي پالسي در جوشكاري قوسي تنگستن-گاز بر رفتار خوردگي مقاطع جوش فولادهاي زنگ نزن سوپر دو فازي به كمك روش تاگوچي
725
بهينه سازي و تجميع فضاهاي اداري در عصر ارتباطات : نمونه موردي سازمان تآمين اجتماعي كشور
726
بهينه سازي و تحليل راندمان و ضريب اخذ گرما در كلكتورهاي خورشيدي
727
بهينه سازي و تحليل نيرويي بوسيله نرم افزار Araqus و ساخت نمونه چوبي پاي مصنوعي
728
بهينه سازي و تسطيح منابع پروژه هاي ساخت با در نظر گرفتن شرايط عدم قطعيت
729
بهينه سازي و تعيين مسير چاههاي نفت در حفاري جهتدار با در نظر گرفتن پارامترهاي مكانيكي
730
بهينه سازي و تنظيم موقعيت نقطه فرود پرتابه حامل نهال روي زمين
731
بهينه سازي و جلوگيريي از كاويتاسيون اينديوسر پمپ گريز از مركز
732
بهينه سازي و چيدمان و استقرار تسهيلات در كارگاههاي عمراني
733
بهينه سازي و روش ساخت تله بخارهاي ترموديناميكي با مزيتهاي داخل كشور
734
بهينه سازي و ساخت آنتن مايكرواستريپ دو پلاريزه
735
بهينه سازي و ساخت دستگاه ايجاد گرداب
736
بهينه سازي و شبيه سازي شرايط حذف همزمان رنگهاي بروموكرزول سبز و آئوزين B با استفاده از نانو ذرات اكسيد روي تثبيت شده بر روي كربن فعال و استفاده از نانو ذرات اكسيد روي و اسانس گياه آب ليله به منظور خاصيت ضد باكتري و بررسي آنها با DNA
737
بهينه سازي و شبيه سازي مسيريابي استاتيكي واقعي در شبكه هاي نوري با مسيريابي به تفكيك طول موج
738
بهينه سازي و شبيه سازي واحد شيرين سازي گاز طبيعي
739
بهينه سازي و طراحي اجزاء سيستم خط رنگ
740
بهينه سازي و طراحي تونل دود
741
بهينه سازي و طراحي چاه و سيستم جمع آوري سطحي
742
بهينه سازي و طراحي روش اسكن x-ray براي كنترل ابعادي و عيب يابي اتوماتيك قطعات متقارن پر تيراژ
743
بهينه سازي و طراحي سيستم روسازي بتني خطوط راهآهن سريع السير بين شهري در ايران بر اساس نمونه هاي متداول ا
744
بهينه سازي و طراحي سيستم همزن مناسب جهت حوضچه هاي كشت باز ريزجلبك براي توليد بيودبزل
745
بهينه سازي و طراحي هندسي چاه هاي حرارتي ريزمقياس دو طبقه با تمركز بر ديواره هاي موجي شكل
746
بهينه سازي و طراحي و ساخت كاسه تغذيه كننده ارتعاشي (VBF)
747
بهينه سازي و كاهش آلاينده ها در خودروهاي گاز سوز
748
بهينه سازي و كاهش مصرف سوخت در موتورهاي گازسوز حمل و نقل عمومي تهران (LpG-CNG)
749
بهينه سازي و كسب دانش فني سنتز داي اتيلن تراي امين پنتا استيك اسيدو اتيلن داي امين تترا استيك اسيد
750
بهينه سازي و كنترل پارامترهاي موثر بر ريخته گري ماسه اي آلياژ A۳۵۶.۰ آلومينيم
751
بهينه سازي و كنترل سيستم نگهدارنده فعال موتور جهت بهبود رفتار ارتعاشي خودرو
752
بهينه سازي و كنترل عملكرد حرارتي كلكتور خورشيدي
753
بهينه سازي و مدل سازي مدار آسياي گلوله اي ثانويه كارخانه تغليظ 2 مجتمع مس سرچشمه
754
بهينه سازي و مدلسازي سيستمهاي توليد همزمان توان، و واحدهاي محلي (CCHP) گرمايش و سرمايش شيرين سازي آب
755
بهينه سازي و مدلينگ استخراج ژلاتين خوراكي از ضايعات مرغ به روش اسيدي
756
بهينه سازي و مديريت و برنامه ريزي تخت هاي بيمارستان
757
بهينه سازي و مسائل حمل و نقل در معادن روباز
758
بهينه سازي و مشخصه يابي سلول هاي خورشيدي ابر ساختار
759
بهينه سازي و مطالعه سينتيكي توليد يك سورفكتانت زيستي جديد در فرمانتور آزمايشگاهي
760
بهينه سازي و معتبرسازي روش مشتق سازي و ريزاستخراجي جديد به همراه كروماتوگرافي گازي-اسپكترومتري جرمي جهت استخراج واندازه گيري آكريل آميد در نان
761
بهينه سازي و مقايسه خودروي سمند در دو حالت گاز سوز و بنزيني
762
بهينه سازي و مقايسه ي روش هاي آماده سازي فلزات سنگين ( Ni, V, Fe ﴾ در رسوبات خليج فارس و اندازه گيري آنها به روش طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
763
بهينه سازي و مميزي انرژي در صنايع پتروشيمي
764
بهينه سازي و هم جوشي تصاوير حاصل از اسكن هاي SPECT,MRI مغز بيماران با استفاده از روش هاي پردازش تصوير و مقايسه نتايج با داده هاي تجربي
765
بهينه سازي واحد پالايش بنزول كارخانه ذوب آهن اصفهان به منظور رفع تنگناهاي آن
766
بهينه سازي واحد توليد آكريلونيتريل با استفاده از الگوريتم ژنتيك
767
بهينه سازي واحد شيرين سازي گاز و طراحي پايه واحد صنعتي آن
768
بهينه سازي واحد گاز مايع پالايشگاه اصفهان درراستاي رفع تنگناهاي موجود و بهبود كيفيت محصولات
769
بهينه سازي واحد هاي ذخيره سازي در شبكه هوشمند
770
بهينه سازي واكنش توليد روغن دي آسيل گليسرول از روغن گلرنگ توسط گليسروليز آنزيمي با استفاده از طرح RSM
771
بهينه سازي وبررسي تغليظ واندازه گيري برخي كاتيون هاي فلزي با استفاده از ليگاند سنتزي ...به عنوان عامل كمپلس واستخراج نقطه ابري با سور فكتانت آنيوني ﴿ سديم دودسيل سولفات﴾
772
بهينه سازي وبررسي تغليظ واندازه گيري برخي كاتيونهاي فلزي با استفاده از استخراج نقطه ابري باكمك سورفاكتانت آنيوني ( سديم دودسيل سولفات )
773
بهينه سازي ورق از جنس ماده هدفمند با لايه اي حاوي سيم هاي حافظه دار بر مبناي ارتعاشات آزاد
774
بهينه سازي ورق هاي كامپوزيتي تحت بار ضربه اي به كمك الگوريتم ژنتيك
775
بهينه سازي ورقهاي چندلايه با لايه هاي پيزوالكتريك تحت بارهاي استاتيكي
776
بهينه سازي وزن بدنه فولادي كشتي در مقطع مياني با استفاده از الگوريتم ژنتيك و تاثيرات آن بر شاخص طراحي بهره وري انرژي
777
بهينه سازي وزن پوسته هاي كامپوزيتي با استفاده از برقراري ارتباط بين دو نرم افزار تحليگر بهينه ساز
778
بهينه سازي وزن سازه اي يك شناور تندرو با تعريف مجدد المان هاي تشكيل دهنده به وسيله نرم افزار انسيس
779
بهينه سازي وزن سازه اي يك شناور تندرو با تعريف مجدد المان هاي تشكيل دهنده به وسيله نرم افزارansys
780
بهينه سازي وزن صفحات كامپوزيتي تحت بار پين
781
بهينه سازي وزن ورقهاي كامپوزيتي اليافي تحت اثر بارهاي عمود بر سطح
782
بهينه سازي وزني پوسته هاي استوانه اي تقويت شده با استفاده از روش اجزاء محدود
783
بهينه سازي وسيله پرتابي
784
بهينه سازي وضعيت نمايش آثار در موزه كليساي وانك اصفهان
785
بهينه سازي وطراحي تقويت كننده هاي كسكد تاشده برپايه يك روش تحليلي با استفاده ازالگوريتم چند هدفه گروه ذرات ﴿MOPSO)
786
بهينه سازي ومدل سازي فرآيند جوش GMAW بااستفاده از تركيب نانو ذرات اكسيد تيتانيوم وكروم
787
بهينه سازي ومدلسازي حذف مواد آلاينده از محيطهاي آبي با استفاده از جذب سطحي كربن فعال
788
بهينه سازي ياتاقان كشويي پاكتدار با استفاده از روش حجم محدود و شبكه هاي عصبي
789
بهينه سازي ياتاقان هيدرواستاتيكي كف گرد
790
بهينه ‏سازي يادگيري فرهنگ واژگان تمايزي براي بازنمايي تنك با كمك يادگيري نگاشت غيرخطي
791
بهينه سازي يك OCR فارسي با استفادهاز الگوريتم هاي ژنتيكي
792
بهينه سازي يك پردازنده ريسك همگام با طراحي واحد اجرايي آن به صورت ناهمگام
793
بهينه سازي يك پروتكل ارتباطي با قابليت احراز اصالت در شبكه هاي اتوماسيون صنعتي متحرك
794
بهينه سازي يك سيستم PVT-CHP داراي ذخيره ساز، جهت بهره وري الكتريكي و گرمايشي بر اساس الگوريتم بهينه سازي جهش قورباغه پيشرفته
795
بهينه سازي يك طبقه كمپرسور محوري نسبت به پارامترهاي جريان
796
بهينه سازي يك فيلتر هيبريد قدرت براي كاهش توان ظاهري مبدل
797
بهينه سازي يك مدل يكپارچه جهت افزايش توليد از ميادين نفتي تحت فرازآوري مصنوعي با گاز محدود
798
بهينه سازي يك مرحله از يك توربر ماشين نسبت به پارامترهاي ايروديناميكي و مكانيكي
799
بهينه سازي يك مسئله مكانيابي ضد پوشش
800
بهينه سازي يك مساله مكان يابي مجدد درشرايط عدم قطعيت
801
بهينه سازي، شبيه سازي و ساخت SWR Meter به روش پل مقاومتي
802
بهينه سازي، مدلسازي و ساخت پره ميكرو توربين آبي اگنيو
803
بهينه سازيسيستم هايCCHP با استفاده از روش ماكزيمم مستطيل
804
بهينه ساي چند هدفه قابليت دسترسي سيستم ها با تخصيص اجزاي مازاد در شرايط خطي بودن و غير خطي بودن محدوديت ها
805
بهينه صسازي الگوريتم زمانبندي تعادل باردرسيستم هاي چند عاملي توزيع شده .
806
بهينه صسازي و بررسي تغليظ و اندازه صگيري برخي كاتيون صهاي فلزي با استفاده از ليگاند سنتزي )dicarbothioamide-1,2-diphenylhydrazine-N1,N2( به عنوان عامل كمپلكس و استخراج نقطه ابري با سورفكتانت آنيوني ( سديم دودسيل سولفات ).
807
بهينه كاوي بر مبناي مدل CAF براي ارتقاء سطح خدمات مطالعه موردي شعب بانك تجارت شهر زنجان
808
بهينه كردن آزمون عمر شتابيده تنش گام به گام براي داده‌هاي سانسور شده
809
بهينه كردن پارامتر هاي پردازشي داده هاي لرزه اي در محيط هاي پلاستيك در يكي از ميدان هاي فروافتادگي دزفول
810
بهينه كردن پارامترهاي عمليات حرارتي در آلياژ A356 (همراه با Sr و بدون Sr) توليد شده به روش نيمه جامد همزدن مكانيكي
811
بهينه كردن خواص مكانيكي چدن داكتيل به روش In Mold با توجه به افزودن عناصر آلياژي
812
بهينه كردن راهنماي توليد نخ دو رشته اي در سيستم ريسندگي نيمه فاستوني با تغذيه فتيله با استفاده از روش Hunter and Box
813
بهينه كردن رنگرزي پلي استر با مواد رنگزاي فلورسنتي به منظور توليد كالايي با قابليت ديده شدن زياد
814
بهينه كردن سنتز سيليكا سولفوريك اسيد و كاربرد آن در تبديل گروههاي عاملي و همچنين بررسي واكنشهاي فريدل - كرافتس توسط دي فسفر پنتوكسيد تثبيت شده روي آلومينا
815
بهينه كردن سيستم هاي انتقال آب شهري با توجه به هد فشار و ضريب زبري لوله
816
بهينه كردن فاصله ستون سنگي بين مغار نيروگاه و مغار ترانسفورماتور در طرح نيروگاه زيرزميني سد بختياري با استفاده از روش عددي
817
بهينه كردن ورودي فن لانه سنجابي
818
بهينه كردن يك سيكل تركيبي با منبع حرارتي اضافي
819
بهينه نمودن تفسير لرزه نگاري با استفاده از مدل سازي پيشرو در يكي از مناطق جنوب غربي ايران
820
بهينه نمودن شرايط عملياتي سيستم غشائي اولترافيلتراسيون براي شفاف سازي آب هويج
821
بهينه و پياده سازي مبدل تمام پل سوئيچ شونده در ولتاژ و جريان صفر ZVZCS به كمك رزونانس سري
822
بهينه يابي اتوماتيك جابجائي عناصر سوخت راكتور تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي
823
بهينه يابي اقتصادي سيستم هيبريدي براي تامين انرژي الكتريكي موردنياز در ايران: مورد مطالعه استان اصفهان
824
بهينه يابي الگوي توده گذاري بلوك هاي شهري با رويكرد سيستمي
825
بهينه يابي پارامترهاي سيستم تعليق خودرو با استفاده از الگوريت ژنتيك
826
بهينه يابي پارامترهاي طراحي سيستم كنترل سوخت موتور توربوجت
827
بهينه يابي پنجره هاي هواگذر در يك واحد آموزشي در شهركرد
828
بهينه يابي تركيبي شعاعي مسائل سازه اي با در نظر گرفتن قيود فركانسي
829
بهينه يابي تيرهاي پيش تنيده ساده و وصله اي در پلها با در نظر گرفتن طول عمر مفيد سازه
830
بهينه يابي چاه نوري با رويكرد يكپارچه‌سازي سيستم‌هاي روشنايي نور روز و تهويه طبيعي شناوري در ساختمان‌هاي مسكوني با پلان عميق- نمونه موردي شهر تهران
831
بهينه يابي چليك هاي دولايه با استفاده از الگوريتم هاي RO, IRO, PSO, DPSO
832
بهينه يابي چيدمان فضايي در فضاي داخلي با استفاده از شبيه سازي جمعيت ( مطالعه موردي : لابي اصلي ايستگاه راه آهن تهران )
833
بهينه يابي حجم كلي ساختمان در جهت كاهش مصرف انرژي با توجه به راهكارهاي اقليمي (نمونه موردي شهر ايلام)
834
بهينه يابي حمل و نقل گازوئيل ( نفت گاز) از پالايشگاه ها و مبادي ورودي كشور به انبارهاي اصلي شركت ملي نفت ايران
835
بهينه يابي خرپاها با استفاده از الگوريتم ژنتيك و روش جبري نيروها
836
بهينه يابي خرپاهاي دو لايه فضا كار مهار شده توسط كابل با الگوريتم هاي فراكاوشي
837
بهينه يابي دبي و دماي بخار تزريقي در مخازن نفت سنگين با مكانيزم ريزش ثقلي به كمك بخار(SAGD)
838
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
839
بهينه يابي روش آب بندي در مغار نيروگاه تلمبه ذخيره اي رودبار لرستان
840
بهينه يابي سازه هاي صنعتي با استفاده از روش هاي فراابتكاري
841
بهينه يابي سيستم كلكتور آب گرم خورشيدي
842
بهينه يابي شبكه هاي تك لايه اي با روشهاي الاستيك و پلاستيك
843
بهينه يابي شكل گنبد هاي تاريخي آجري ايراني تحت بارهاي ثقلي
844
بهينه يابي طراحي و ساخت اسپول و اسليو شير كنترل دبي سوخت
845
بهينه يابي فشار زيركشها ديگ رهيت در سيكل ايده آل نيروگاه
846
بهينه يابي فينهاي حلقوي
847
بهينه يابي كنترل فعال سازه ها با روش الگوريتم ژنتيك
848
بهينه يابي گشتاور سنكرون در حالت پايدار موتورهاي القايي سنگرون ابر رسانايي بر حسب جريان هاي بحراني
849
بهينه يابي مجموعه اي در نگاشت هاي مجموعه مقدار
850
بهينه يابي مهندسي ابعاد مقاطع پيش ساخته بتني تونل هاي با اجراي مكانيزه به روش الگوريتم بهينه يابي ازدحام ذرات PSO
851
بهينه يابي مهندسي ابعاد مقاطع پيش ساخته بتني تونل هاي بااجراي مكانيزه به روش الگوريتم بهينه يابي ازدحام ذرات PSO
852
بهينه يابي موقعيت ميراگرها در سازه هاي مجاور با روش PSO
853
بهينه يابي نحوه استقرار خطوط لوله انتقال فراساحلي بر روي بستر دريا با توجه به نيروهاي وارد بر آن
854
بهينه يابي يكپارچه و منطقه اي عرضه ي گاز و برق استان اصفهان
855
بهينه يازي سلولهاي خورشيدي سيليسيمي پيوند p-n , Optimization of silicon solar cell p- n
856
بهينه‌ سازي استفاده از خمير كربن به‌ عنوان الكترود مقابل در سلول خورشيدي پروسكايت
857
بهينه‌ سازي پارامترهاي مؤثر در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي با الگوريتم شبكه ‌ي عصبي
858
بهينه‌ سازي جواب مسئله‌ي تخصيص مقادير ويژه براي سيستم‌هاي زمان گسسته
859
بهينه‌ سازي چندهدفه‌ي اندازه و توپولوژي سازه‌هاي فضاكار تخت دو لايه
860
بهينه‌ سازي و انتخاب تامين ‌كننده در يك زنجيره ‌تامين چند سطحي- چند محصولي با رويكرد VRP
861
بهينه‌‌سازي انرژي شبكه‌هاي حمل و نقل ريلي درون شهري با استفاده از بازيابي انرژي
862
بهينه‌سازي ابعاد و لايه‌چيني‌هاي ترميم‌هاي كامپوزيتي در صفحات آلومينيومي با در نظر گرفتن خرابي پيش‌رونده‌ي ترميم در شرايط مودهاي مختلط شكست
863
بهينه‌سازي استوار براي مسئله مكان‌يابي پوششدهي ماكزيمم وابسته به زمان آمبولانس، با در نظر گرفتن هزينه‌هاي مكان‌يابي و مكان‌يابي مجدد در سيستم سرويس‌دهي چند دوره‌اي
864
بهينه‌سازي استوار و شبيه‌سازي سبد سهام چنددوره‌اي
865
بهينه‌سازي استوكستيك بهره‌برداري از مخازن سطحي با استفاده از يادگيري تقويتي
866
بهينه‌سازي اگزرژي – اقتصادي نمك‌زدايي با روش تركيبي اسمز معكوس و تقطير چندمرحله‌اي با استفاده از انرژي خورشيد و باد
867
بهينه‌سازي اگزرژي- اقتصادي نيروگاه زباله‌سوز پسماند جامد به انرژي با استفاده از الگوريتم تكامل يافته تجمع ذرات
868
بهينه‌سازي الگوريتم تشخيص حروف فارسي براي پياده‌سازي بر روي FPGA
869
بهينه‌سازي الگوريتم توازن بار و مهاجرت در محيط گريد
870
بهينه‌سازي الگوريتم‌هاي بازشناسي گفتار و گوينده براي اجرا بر روي سخت‌افزارهاي با حافظه و قدرت پردازشي محدود
871
بهينه‌سازي الگوي جانمايي و هندسه‌ي چاه‌ها در ميدان گازي پارس جنوبي با استفاده از الگوريتم‌هاي بهينه‌سازي تكاملي
872
بهينه‌سازي انتخاب خودروهاي اتفاقات در سيستم‌هاي توزيع انرژي با اهداف زيست‌محيطي، اقتصادي و دستيابي به حداكثر قابليت اطمينان به روش ماركوف
873
بهينه‌سازي انتخاب سرويس‌هاي وب در جريان‌هاي كاري پيچيده
874
بهينه‌سازي انتخاب سطوح مبنا در قطعات تراشكاري با استفاده از چارت تلرانس دو بعدي
875
بهينه‌سازي اندازه و توپولوژي سازه‌هاي خرپايي با استفاده از الگوريتم بهينه‌سازي نهنگ اصلاح‌شده توسط ماشين‌هاي ياخته‌اي
876
بهينه‌سازي انرژي انتقالي به مته با حذف لرزش رشته حفاري
877
بهينه‌سازي بدنه شناور پلنينگ براي حصول به درياماني مطلوب در درياي مواج منظم
878
بهينه‌سازي برنامه حمل فرآورده‌هاي نفتي با خط لوله
879
بهينه‌سازي برنامه‌ريزي مسدودي از طريق زمانبندي پروژه‌هاي نگهداري‌ و‌ تعمير خطوط ‌ريلي و تخصيص ماشين‌آلات مكانيزه
880
بهينه‌سازي بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي برقابي تحت تاثير تغيير اقليم
881
بهينه‌سازي بهره‌برداري زمان واقعي از سيستم مخازن آبي با اهداف برقابي و تأمين آب
882
بهينه‌سازي بهره‌برداري سيستم‌هاي توزيع برق به منظور افزايش تاب‌آوري در برابر مخاطرات با در نظر گرفتن توليدات پراكنده، پاسخگويي بار و جزيره‌سازي
883
بهينه‌سازي پارامتر‌هاي انفجار جهت ارائه الگوي بهينه در معدن سنگ آهك نرداغي
884
بهينه‌سازي پارامتر‌هاي حفّاري حفره‌ي "2/1-17 ميدان نفتي مارون واقع در جنوب غربي ايران
885
بهينه‌سازي پارامتر‌هاي شكل‌دهي نانوكامپوزيت اسپينل آلومينات منيزيم و نيتريد سيليسيم تف‌جوشي شده به روش پلاسماي جرقه‌اي و مشخصه‌يابي خواص اپتيكي و مكانيكي آن
886
بهينه‌سازي پارامترهاي ارگونومي به‌منظور كاهش صدمه سرنشين با شبيه‌سازي مدل چندجسمي در تصادف از جلو
887
بهينه‌سازي پارامترهاي فرايند اكستروژن با كمك الگوريتم ژنتيك
888
بهينه‌سازي پارامترهاي كاواك ليزرهاي فيبري دوغلافه و بررسي پارامترهاي موثر
889
بهينه‌سازي پارامترهاي موثر در روش انعقاد الكتريكي براي حذف رنگزا از فاضلاب
890
بهينه‌سازي پارامترهاي هندسي انباره اگزوز يك خودروي سواري جهت كاهش نويز جريان خروجي
891
بهينه‌سازي پذيرش جزئي توربين‌هاي ضربه‌اي فراصوت
892
بهينه‌سازي پورتفوي مشتريان با پيش‌بيني ايستايي و پويايي رفتار مشتري
893
بهينه‌سازي پيش فرم جهت كاهش ضايعات براي آهنگري بسته داغ يك قطعه فولادي به روش اجزا محدود و الگوريتم ژنتيك
894
بهينه‌سازي تبادل اطلاعات در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم با محدوديت مصرف انرژي به روش مدل‌سازي پتري‌نت
895
بهينه‏‌سازي تجربي و عددي محل تزريق پلاستيك در يك مخزن استوانه‏اي دوتكه
896
بهينه‌سازي ترمز تركيبي سيستم ترمز لكوموتيو بر اساس كاهش مسافت ترمزي
897
بهينه‌سازي تصميم گيري در توسعه طرح هاي سرمايه گذاري مربوط به مديريت مخازن تحت شرايط عدم قطعيت اقتصادي
898
بهينه‌سازي تصميمات اعضاي زنجيره تأمين محصولات تازه در بازار ساخت‌يافته و آزاد با در نظر گرفتن مكانيسم‌هاي انگيزشي (مطالعه موردي: پايانه صادراتي گل و گياه مازندران)
899
بهينه‌سازي تصميمات نگهداري و تعميرات براي يك سيستم چندمولفه‌اي پيچيده با خرابي‌هاي پنهان و آشكار
900
بهينه‌سازي تعداد و موقعيت تردد شمارهاي ثابت ترافيكي به‌منظور بهنگام‌سازي ماتريس مبداء- مقصد سفر در شبكه‌ حمل‌و‌نقل شهري
901
بهينه‌سازي تكميل چاه‌هاي ميدان دارخوين جهت كنترل ته‌نشيني آسفالتين
902
بهينه‌سازي توأم سياست‌هاي خريدار و فروشنده در يك سيستم توليد-موجودي
903
بهينه‌سازي توابع عضويت كنترل‌كننده فازي كوادروتور توسط روش‌هاي مشتق‌پايه و ملهم از طبيعت
904
بهينه‌سازي توپولوژي جاذب انرژي تحت بارگذاري ضربه‌اي عرضي به كمك الگوريتم HCA اصلاح‌شده
905
بهينه‌سازي توزيع ذرات در نانوكامپوزيت AZ31/AL2O3 با هدف بهبود رفتار مكانيكي
906
بهينه‌سازي توليد زيستي نانو كامپوزيت سولفيد كادميوم - دياتوميت و بررسي تأثير فوتوكاتاليستي محصول در تصفيه پساب
907
بهينه‌سازي توليد نانوذرات كلوئيدي سيليكا از پرليت و پودرشيشه
908
بهينه‌سازي توليد يك ميدان نفتي تحت شرايط توليد ذرات سازندي
909
بهينه‌سازي جاذب انرژي جدار نازك در فضاي متغيرهاي معين و نامعين، تحت بارگذاري مايل سه‌بعدي
910
بهينه‌سازي جداسازي و تعيين مقدار همزمان تعدادي از علف‌كش‌ها به روش كروماتوگرافي مايع شبه مايسلي و بهينه‌سازي پيش‌تغليظ و استخراج آنها با جاذب كربن مزومتخلخل و روش استخراج فاز جامد پخشي ميكرو با قرص جوشان
911
بهينه‌سازي جريان كار ابر در گام ساخت با توجه به تكنيك هاي خوشه بندي و الگوهاي اجرا
912
بهينه‌سازي جريان نشتي نوك پره‌هاي توربين محوري به روش ايجاد اسكوئيلر و خنك‌كاري لايه‌اي
913
بهينه‌سازي چند هدفي سيستم تعليق محصول اصلي پلتفرم ملي با استفاده از نرم افزار Adams و الگوريتم NSGA II
914
بهينه‌سازي چند‌هدفه چيدمان بلوك‌هاي مجتمع مسكوني در مراحل اوليه‌ي طراحي با هدف افزايش نظارت پذيري و محرميت
915
بهينه‌سازي چندراهه ورودي يك موتور احتراق داخلي با هدف بهبود بازده حجمي آن
916
بهينه‌سازي چندهدفه در زنجيره‌تامين سبز
917
بهينه‌سازي چندهدفه‌ي مديريت تقاضاي آب به روش برنامه‌ريزي آرماني– مطالعه موردي: حوضه‌ي آبريز زاينده رود
918
بهينه‌سازي چندهدفي محور نانوكامپوزيتي تقويت‌شده توسط نانولوله‌هاي كربني
919
بهينه‌سازي چيدمان تسهيلات در صنايع فرآيندي تحت شرايط عدم‌قطعيت با ملاحظات ريسك (مطالعه موردي؛ فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي)
920
بهينه‌سازي چيدمان كارگاه‌هاي ساختماني با در نظر گرفتن جنبه‌هاي ايمني و زيست‌محيطي
921
بهينه‌سازي خواص تريبولوژي پوشش نيكل-بور الكترولس به كمك تغيير تركيب شيميايي حمام
922
بهينه‌سازي خواص مكانيكي فولادهاي ماريجينگ C300 و T300 از طريق پيرسازي به روش سريع
923
بهينه‌سازي خودكار تأخير در مدارهاي ديجيتال تركيبي بر اساس روش تلاش منطقي
924
بهينه‌سازي خودكار و هم‌زمان توپولوژي سيستم‌هاي چندحوزه‌اي دوبعدي يكپارچه با استفاده از الگوريتم جبهه پيشتاز
925
بهينه‌سازي دسته‌موتور EF7-TC براي بهبود رفتار نوفه – ارتعاشات – لرزش موتور
926
بهينه‌سازي دنباله تحريك بينايي در يك واسط مغز-رايانه مبتني بر پتانسيل‌هاي برانگيخته بينايي مدوله‌شده در كد
927
بهينه‌سازي راندمان عمليات خاكي با استفاده از شبيه‌سازي گسسته
928
بهينه‌سازي راندمان عمليات خاكي با استفاده ازشبيه‌سازي گسسته
929
بهينه‌سازي رفتار خوردگي-رفتگي فولاد ساده كربني از طريق اعمال پوشش كاربيد كروم با روش نفوذ فعال حرارتي
930
بهينه‌سازي رو سازه‌ي پل‌هاي بتني پس كشيده پيش‌ساخته قطعه‌اي با مقاطع جعبه‌اي و اجراي طره‌اي متعادل با استفاده از الگوريتم ژنتيك
931
بهينه‌سازي روش ميخ‌گذاري در گودبرداري با تغيير در زاويه ميخ‌ها
932
بهينه‌سازي روش‌هاي موجود در طراحي مدارهاي منطقي تركيبي
933
بهينه‌سازي زمان جرقه‌زني موتور وانكل دو سيلندر
934
بهينه‌سازي زمان سفر مورد انتظار با استفاده از اطلاعات بهنگام در شبكه‌هاي تصادفي وابسته به زمان
935
بهينه‌سازي زمان مهاجرت ماشين مجازي در ارتباطات خودمجازي‌ساز I/O
936
بهينه‌سازي زمان‌بندي ارسال‌ها مبتني بر پروتكل لايه دسترسي IEEE 802.15.4e TSCH در كاربردهاي اينترنت اشياء
937
بهينه‌سازي زنجيره تامين پلاكت خون با رويكرد VMI با در نظر گرفتن ارتباط بين بيمارستان‌ها
938
بهينه‌سازي ساختار ژيروسكوپ MEMS مناسب كاربرد خودرويي
939
بهينه‌سازي ساختار ژيروسكوپ MEMS مناسب كاربرد خودرويي
940
بهينه‌سازي سبد سرمايه‌گذاري بر اساس ارزش در معرض ريسك با استفاده از الگوريتم كلوني زنبورعسل
941
بهينه‌سازي سبدسهام برمبناي مدل بلك - ليترمن با در نظر گرفتن ديدگاه سرمايه‌گذار به صورت اعداد فازي
942
بهينه‌سازي ستون C خودروي هاچ‌بك در برخورد از عقب با روش تركيبي DOE-ACO
943
بهينه‌سازي سخت‌كننده‌هاي طولي در تيرورق‌ها
944
بهينه‌سازي سناريومحور سبد سهام با ارزش تحت ريسك آنتروپيك
945
بهينه‌سازي سنتز هيدروترمال هگزافريت استرانسيوم براي جذب امواج الكترومغناطيسي در محدوده GHZ12-8
946
بهينه‌سازي سيستم تصفيه پساب صنعت پالايشگاه گاز پارس جنوبي
947
بهينه‌سازي سيستم تصفيه پساب صنعتي پالايشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبي
948
بهينه‌سازي سيستم تعليق جلو خودروي تندر 90 جهت استفاده در پلتفرم كلاس B
949
بهينه‌سازي سيستم نگهداري مغار نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه‌بيشه با مقايسه نتايج مدلسازي عددي و داده‌هاي حاصل از ابزاردقيق
950
بهينه‌سازي سيستم هاي قابليت اطمينان تحت اجزاء تعميرناپذير بااستفاده از الگوريتم تكاملي چند هدفه
951
بهينه‌سازي سيستم‌هاي تقطير چندجزئي از لحاظ مصرف انرژي
952
بهينه‌سازيِ شبيه‌سازيِ برنامه توليد با استفاده از الگوريتم ژنتيك (مطالعه موردي : كارخانه كاشي گلديس)
953
بهينه‌سازي شكل نگهدارندۀ پرخوران موتور ديزل ملي تحت بارهاي ايستايي و حرارتي با قيد ارتعاشي
954
بهينه‌سازي شمع در پايدارسازي گود
955
بهينه‌سازي طراحي حين اجرا با استفاده از نتايج تحليل برگشتي (مطالعه موردي تونل زرين)
956
بهينه‌سازي طراحي سازه جكت سكوي فراساحلي با در نظر گرفتن خستگي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
957
بهينه‌سازي طراحي لرزه‌اي بر اساس عملكرد سازه در سطوح خطر مختلف با استفاده از روش زمان دوام
958
بهينه‌سازي طراحي و بهره‌برداري از سيستم‌هاي چندمخزنه با اهداف برقابي و تأمين آب: مطالعه موردي حوضه كرخه
959
بهينه‌سازي ظرفيت در سامانه‌هاي چند آنتني انبوه همبسته فضايي با ساختار مبدل آنالوگ به ديجيتال تركيبي
960
بهينه‌سازي عمليات دروازه در پايانه‌‌هاي كانتينري دريايي، مبتني بر تحليل مسأله تراكم دروازه و هزينه انتظار كشنده‌ها؛ مطالعه موردي: بندر شهيد رجائي
961
بهينه‌سازي فرآيند تصفيه آب در كارخانه‌هاي سنگ ساختماني با استفاده از آناليز پساب كارخانه و تصحيح روش فلوكولاسيون
962
بهينه‌سازي فرآيند تف‌جوشي انتخابي بستر پودر به‌وسيله‌ ليزر (SLS) به منظور دستيابي به توزيع دماي يكنواخت در سطح بستر پودر
963
بهينه‌سازي فرآيند توليد LNG
964
بهينه‌سازي فرآيند حل‌سازي يك نوع سنگ معدن اكسيده مس داخلي
965
بهينه‌سازي فرآيند سازماندهي منابع انساني در مجموعه‌اي از پروژه‌هاي عمراني
966
بهينه‌سازي فرآيند نيتروژن‌دهي پلاسمايي به منظور بهبود مقاومت سايشي فولاد DIN 1.2344
967
بهينه‌سازي فرآيندي و اقتصادي جداسازي بوتانول از محصولات تخميري توليد استن، بوتانول و اتانول از پسماندهاي جامد شهري توسط نرم‌افزار ®Aspen Plus
968
بهينه‌سازي فرايندهاي ايمني در پروژه‌هاي ساخت‌وساز
969
بهينه‌سازي قابليت اطمينان در سيستمهاي پيچيده همراه با انتخاب نوع استراتژي افزونگي
970
بهينه‌سازي قابليت اطمينان در طراحي مجدد محصول با آناليز حالات بالقوه خرابي در شرايط محدوديت بودجهبا استفاده از شبكههاي عصبي مصنوعي
971
بهينه‌سازي قابليت اطمينان سيستم در پروژه‌هاي ساختماني با استفاده از نظريه قابليت اطمينان
972
بهينه‌سازي قابليت اعتماد سيستم‌ها با امكان تخصيص استراتژي مختلط پشتيبان و استفاده از قطعات غير يكسان
973
بهينه‌سازي كارايي با استفاده از تحليل پوششي داده‌هاي دومرحله‌اي با رويكرد بازي استكلبرگ و برنامه‌ريزي آرماني
974
بهينه‌سازي كاربري دوربين‌هاي نظارت تصويري و كنترل سرعت در شبكه‌هاي جاده‌اي
975
بهينه‌سازي كشت درون شيشه‌اي برخي پايه‌هاي پسته (Pistacia vera L.) با استفاده از جوانه جانبي و انتهايي
976
بهينه‌سازي كمبر و گام پروانه CRP دريايي
977
بهينه‌سازي كنترل بدون‌ حسگر موتور مغناطيس دائم بدون جاروبك با روش پيش‌بين فازي
978
بهينه‌سازي كنترل بدون‌حسگر موتور مغناطيس دائم بدون جاروبك با روش پيش‌بين فازي
979
بهينه‌سازي كنترلر فازي با استفاده از تكنيك الگوريتم ازدحام ذرات در يك سيستم هيبريدي تجديدپذير.
980
بهينه‌سازي كيفيت تجربه سرويس‌هاي تركيبي آگاه از زمينه در محيط محاسبات فراگير
981
بهينه‌سازي گذردهي در سيستم رله‌اي چندكاربره مبتني بر ارسال بي‌سيم و همزمان اطلاعات و توان
982
بهينه‌سازي گروه ذرات همبسته
983
بهينه‌سازي گشتاور كمكي فرمان برقي خودروي سواري با شناسايي الگوي رفتار راننده
984
بهينه‌سازي محدوده نهايي معدنكاري زيرزميني براي روش تخريب در طبقات فرعي-معدن چهارگنبد
985
بهينه‌سازي محل الكترودها جهت تحقق يك واسط مغز_رايانه كارآمد براي كاربران مختلف مبتني بر پتانسيل‌هاي برانگيخته‌ي بينايي حالت دائمي
986
بهينه‌سازي محيط كشت و تنظيم كننده‌هاي رشد گياهي (اكسين و سيتوكنين) بر پرآوري و ريشه‌زايي گل مغربي
987
بهينه‌سازي مدل برنامه‌ريزي توليد چند سطحي با استفاده از رويكرد برنامه‌ريزي توليد سلسله مراتبي فازي
988
بهينه‌سازي مدل‌هاي تصميم‌گيري در مديريت زنجيره‌ي تامين با توابع هدف چندگانه با استفاده از روش خط افق
989
بهينه‌سازي مديريت انرژي در ريزشبكه هوشمند بر اساس مينيمم سازي هزينه توليد و مسائل كيفيت توان
990
بهينه‌سازي مديريت طيف در شبكه‌هاي موردي راديوشناختي
991
بهينه‌سازي مديريت هوشمند برخط انرژي ريزشبكه در حضور سيستم ذخيره‌ساز تلمبه ذخيره‌اي
992
بهينه‌سازي مسئله برنامه‌ريزي تشكيل و مسيردهي قطارهاي باري با استفاده از رويكرد بهينه‌سازي استوار در برنامه‌ريزي فازي
993
بهينه‌سازي مسير آب داخل بلوك سيلندر موتور M16-GD
994
بهينه‌سازي مصرف آب و انرژي توليد اتانول زيستي از بيومس (زيست توده)
995
بهينه‌سازي مصرف انرژي الكتريكي و الكترود مصرفي در فرآيند انعقاد الكتريكي (EC) براي حذف رنگزاي قرمز اسيدي 18
996
بهينه‌سازي مصرف سديم سيانيد در فرايند سيانوراسيون كانسنگ طلاي موته با اعمال پتانسيل خارجي
997
بهينه‌سازي منيفولد هواي ورودي موتور M16-GD به منظور افزايش بازده حجمي موتور و ارايه طرح منيفولد طول متغير
998
بهينه‌سازي موج‌شكن‌هاي توده سنگي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
999
بهينه‌سازي موقعيت‌ ياتاقان‌هاي خط شفت براي پروسه هم‌محورسازي با احتساب تغيير شكل سازه شناور در حالات مختلف بارگيري
1000
بهينه‌سازي ميكروكانال سه‌قسمتي دولايه‌اي جاذب حرارت
بازگشت