<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بهينه‌سازي نقاط اتصال سيستم اگزوز جهت كاهش ارتعاشات در طرح پلتفرم ملي
2
بهينه‌سازي هزينه چرخه عمر سازه‌هاي فولادي مقاوم شده با ميراگرهاي ويسكوالاستيك با لحاظ اثر پارامترهاي تصادفي
3
بهينه‌سازي هزينه موج‌شكن‌هاي سنگريزه‌اي با استفاده از مدل GAMS و الگوريتم ژنتيك
4
بهينه‌سازي هم‌زمان توان مصرفي و شاخص‌هاي ديناميكي حركت يك خودرو شني‌دار در مانور‌هاي برون‌جاده‌اي
5
بهينه‌سازي همزمان ترافيك و داده انتقالي در كنترل ترافيك شهري
6
بهينه‌سازي همزمان مسئله بارگذاري محصولات و مسيريابي وسايل حمل - مطالعه موردي
7
بهينه‌سازي همزمان مصرف انرژي و عملكرد قطار در سيستم‌هاي راه‌آهن برقي
8
بهينه‌سازي همزمان موجودي قطعات يدكي و نگهداري و تعميرات سيستم‌هاي زوال‌پذير با رويكرد پيشبينانه
9
بهينه‌سازي همزمان نگهداري و تعميرات و موجودي چندمكاني قطعات يدكي براي سيستم‌هاي زوال‌پذير با لحاظ تعمير كامل و ناكامل
10
بهينه‌سازي هورمون رشد انساني نوتركيب در لاكتوكوكوس لاكتيس وانتقال آن به حيوان آزمايشگاهي
11
بهينه‌سازي و ارزيابي فني اقتصادي فرآيند ليچينگ اسيدي - بازي آلونيت تايكند با لحاظ استحصال محصولات فرعي
12
بهينه‌سازي و به‌كارگيري EMD براي آشكارسازي مؤلفه‌هاي شناختي سيگنال مغز در داده‌هاي دروغ سنجي
13
بهينه‌سازي و پياده‌سازي امكانات تضمين كيفيت خدمات سرويس VPLS در بستر شبكه‌هاي نرم‌افزار محور
14
بهينه‌سازي و ساخت سامانه‌ي توليد نخ نانو‌ليفي به روش الكتروريسي
15
بهينه‌سازي و طراحي آئروديناميكي پره‌هاي فن سانتريفيوژ تهويه
16
بهينه‌سازي و طراحي قالب‌هاي پيش‌فرم در فرآيند آهنگري بدون پليسه
17
بهينه‌سازي وزن سكوي فرا‌ساحلي ثابت شابلوني با استفاده از الگوريتم بهينه سازي
18
بهينه‌سازي وزنه‌هاي تعادلي براي متوازن‌سازي ديناميكي يك موتور سه استوانه‌اي
19
بهينه‌سازي يكپارچه توليد يكي از ميادين جنوب‌غربي ايران
20
بهينه‌كاوي كارايي تحقيق و توسعه تكنولوژي نانو در ايران– مقايسه بين‌المللي با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها
21
بهينه‌يابي توسط الگوريتم شعاعي و تركيب آن با يك الگوريتم فراكاوشي مناسب
22
بهينه‌يابي سخت‌كننده‌هاي تير پيوند در قاب‌هاي مهاربندي واگرا به منظور افزايش جذب انرژي
23
بهينه‌يابي غلظت اكسيژن اضافه و زمان جرقه زني براي بالابردن بازده احتراق موتور XU7
24
بهينه‌يابي و تنظيم پارامترهاي فرآيند توليد با هدف كاهش هزينه توليد و افزايش كيفيت (مطالعه موردي شركت لوله و اتصالات يزد)
25
بهينه¬سازي ابعاد ميانبر تهويه به روش دويل مياني در تونل¬هاي قديمي راه¬آهن از ديدگاه پايداري تونل و تهويه مطالعه موردي: تونل راه¬آهن گدوك
26
بهينه¬سازي پارامترهاي عملياتي راكتور فرآيند HDS
27
بهينه¬سازي توپولوژي سازه فضاكار تخت دولايه با استفاده از الگوريتم جستجوي ذرات باردار اصلاح شده و الگوريتم تكاملي سازه¬ها
28
بهينه¬سازي توپولوژي سازه هاي فضاكار با استفاده از تيپ بندي موثر اعضا و روش بهينه سازي جستجوي گرانشي اصلاح شده
29
بهينه¬سازي توربوشارژر براي موتور ديزل
30
بهينه¬سازي چندهدفه براي مسئله مكان‌يابي - مسيريابي روي كمان¬ در شرايط عدم قطعيت
31
بهينه¬سازي چندهدفي مقاوم سيستم تعليق خودرو با در نظر گرفتن نامعيني¬هاي احتمالاتي
32
بهينه¬سازي سازه¬ها تحت بار زلزله توسط الگوريم¬هاي فراكاوشي با تقريب¬سازي سريع پاسخ
33
بهينه¬سازي سازه¬هاي فضا كار تحت بارهاي لرزه‌اي توسط الگوريتم فراكاوشي بااستفاده از پيش‌بيني پاسخ‌ها
34
بهينه¬سازي سبد شركت¬هاي متقاضي وام در يك زنجيره تأمين دوسطحي بانكي مطالعه موردي
35
بهينه¬سازي سيستم تهويه مطبوع با بكارگيري انرژي خورشيدي
36
بهينه¬سازي سيستم¬هاي هيبريدي خورشيدي-بادي-باتري با محرك¬هاي مختلف شامل موتور ديزل، موتور گازسوز و توربين گازي
37
بهينه¬سازي عملكرد ايمني شبكه¬هاي شهري با منابع محدود به كمك الگوريتم ژنتيك
38
بهينه¬سازي فواصل طبقات معادن زيرزميني مطالعۀ موردي معدن منگنز پيروزي ونارچ قم
39
بهينه¬سازي كشت درون شيشه¬اي و باززايي گياه پرنده بهشتي
40
بهينه¬سازي مصرف انرژي در خانه¬هاي هوشمند متصل به ريزشبكه
41
بهينه¬سازي مصرف توان در سيستم¬هاي رايانش ابري با استفاده از يكپارچه سازي پوياي ماشين¬هاي مجازي
42
بهينه¬سازي مصرف توان در سيستم¬هاي رايانش ابري با استفاده از يكپارچه سازي پوياي ماشين¬هاي مجازي
43
بهينه¬سازي همزمان توان اكتيو و راكتيو در شبكه توزيع هوشمند
44
بهينهسازي برنامه ريزي آبياري تحت شرايط عدم قطعيت
45
بهينهسازي بهره برداري كمي كيفي سيستم هاي منابع آب با استفاده از - الگوريتم چند هدفه ازدحام ذرات
46
بهينهسازي پارامترها و بهبود عملكرد روش آستانهگذاري ضرايب موجك در كاربرد بهسازي گفتار
47
بهينهسازي پرسوجوهاي چندگانه مبتني بر تقريب دادهها در شبكههاي حسگر بيسيم
48
بهينهسازي پوشش تبديلي فسفاته بر روي فولاد ST37 به همراه افزودني مس
49
بهينه‎سازي تصميمات قيمت‎گذاري و بازپرسازي جهت هماهنگي زنجيره تامين تحت تقاضاي وابسته به قيمت و سطح موجودي لحظه‎اي
50
بهينهسازي توليد و ساخت كربن فعال از پوست پسته جهت حذف يون‌هاي فلزي و مدلسازي فعالسازي زغال
51
بهينهسازي چندمنظوره برنامهريزي توليدات پراكنده با در نظر گرفتن مدلهاي بار
52
بهينهسازي چندمنظوره و همزمان برنامهريزي واحدهاي توليد پراكنده و خازنها در سيستم توزيع در مدلهاي مختلف بار با استفاده از الگوريتم ژنتيك
53
بهينه‏سازي خانه هوشمند داراي ريزشبكه
54
بهينه‏سازي سيستم اندازه‏گيري گسترده به منظور تأمين رويت‏پذيري و ارتقاء بهره‏برداري از سيستم قدرت
55
بهينهسازي شبكه توزيع آب شهري با استفاده از الگوريتم فراكاوشي چندهدفه
56
بهينهسازي فرآيند توليد پروپن از پروپان و ايزوبوتن از ايزوبوتان با استفاده از كاتاليست DP803
57
بهينهسازي فرآيند شيرين سازي گاز مايع در مقياس صنعتي بوسيله آناليزنمك هاي كربنات و سولفات موجود در محلول كاستيك
58
بهينه‏سازي فرايند بخش اورژانس از طريق بهبود شاخص هاي سنجش كارايي
59
بهينه‎سازي قابليت اطمينان با استفاده از افزونگي به همراه روش حل در سيستم‎هاي سري- موازي
60
بهينهسازي كمانش ورقهاي كامپوزيتي ذوزنقهاي شكل تحت محيطهاي حرارتي و رطوبتي
61
بهينهسازي مدل چند جسمي جاذب انرژي s شكل به كمك الگوريتم تراكم ذرات اصلاح يافته
62
بهينهسازي مساله مسيريابي وسايل نقليه براي ارايه سرويس با روشهاي ابتكاري
63
بهينه‏سازي موقعيت و دبي چاه‏ها در طي فرآيند سيلاب‏زني با استفاده از اطلاعات خطوط جريان
64
بهينه‏سازي نانوكامپوزيت ذره‏اي مرتبه‏اي Al6061-SiC توليد شده به روش اصطكاكي اغتشاشي جهت بهبود مقاومت به سايش
65
بهيود روش هاي ابطال گواهي در شبكه هاي موردي سيار
66
بهيود كيفيت پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب با استفاده از بتن متخلخل
67
بواستراتيگرافي رسوبات كرتاسه بالايي در ناحيه سميرم (آب ملخ)
68
بوته ميري خيار ،شناسايي ،رديابيمولكولي عامل بيماري و كنترل بيماري با استفاده از روش پيوند
69
بوتو،نمايش مدرن ژاپني
70
بودجه انضباطي﴿نگاهي كوتاه به بودجه سال 1394﴾
71
بودجه بندي بانك صادرات ايران بر مبناي عملكرد با رويكرد برنامه ريزي آرماني
72
بودجه بندي عملياتي و رابطه آن با كارآيي سازمان )مطالعه موردي: دانشگاه علوم پزشكي تهران
73
بودجه‏ بندي وب‏ سايت‏هاي فارسي براي استفاده در خزشگر موتورهاي جستجو
74
بودجه ريزي دانشكده هاي يك دانشگاه با تركيبي از مدلهاي تحليل پوششي داده ها و برنامه ريزي آرماني (مطالعه موردي : دانشگاه يزد)
75
بودجه ريزي در سازمان تامين اجتماعي استان مازندران
76
بوراتها: اكتشاف ، استخراج ، فرآوري
77
بوردل
78
بوردهي سطحي آلياژ سنگين تنگستن به روش سمانتاسيون و بررسي كيفيت و خواص مكانيكي پوشش
79
بوردهي فولاد ابزار سردكار D2 با استفاده از حمام نمك بوراكس
80
بوردهي فولاد نيتروكربوراسيون شده به روش پلاسماي الكتروليتي
81
بورس
82
بورس اوراق بهاداروسازمان هاي ايران
83
بورس و تاثير آن در اجتماع
84
بورس وتحليل آن
85
بوروكراسي و عملكرد نهادهاي فرهنگي در جامعه ايران (مطالعه موردي سازمان تبليغات اسلامي)
86
بوستان بابِل
87
بوستان خانواده
88
بوستان معارف ومعنويت
89
بوطيقاي داستان نويسي درآثاررضابراهني
90
بوطيقاي روايت در منظومه ليلي و مجنون مكتبي شيرازي
91
بوطيقاي فضا به روايت گاستون باشلار
92
بوطيقاي گونه‌هاي ادب غنايي در كلّيّات سعدي
93
بوم شناسي فرش سنه از لحاظ طراحي رنگ و بافت
94
بوم شناسي قرآني مكه و تأثير آن بر فهم آيات مرتبط
95
بوم گرايي در آثار داستان نويسان معاصر مازندراني
96
بوم‌شناسي تاريخي جريان‌هاي فكري اصحاب ائمه(ع) و تأثير آن بر مفاهيم امامت و عقل (95 ـ 260 ﻫ.ق)
97
بومارشه
98
بومي سازي الگوي بهينه ي طراحي LDRP با استفاده از تحليل سلسله مراتبيAHP
99
بومي سازي تدوين استراتژي شركتهاي مادر تخصصي صنعت نفت و گاز با استفاده از ماتريس SWOT در ايران
100
بومي سازي شاخص ECSI براي سنجش رضايت مشتريان خدمات الكترونيك پست بانك استان يزد
101
بومي سازي فرهنگ يوناني در اخلاق اسلامي توسط ابن مسكويه
102
بومي سازي كارتريج توربين دندانپزشكي
103
بومي سازي واجي و صرفي واژگان قرضي در زبان فارسي
104
بومي سازي واجي و صرفي وام واژه ها در زبان تركي آذربايجاني
105
بومي سازي وام واژه هاي فرانسه در زبان فارسي بر اساس نظريه ي بهينگي
106
بومي شناسي شاخص هاي نظام ارزيابي عملكرد دانشگاه پيام نور براساس مدل كارت امتيازي متوازن )BSC(
107
بومي گرائي در طراحي ساختمان هاي بلند مرتبه مسكوني در مشهد
108
بومي گرايي در آثار نويسندگان كرمانشاهي با تكيه بر سه اثر علي محمد افغاني ، علي اشرف درويشيان و منصور ياقوتي
109
بومي گرايي در شعر شاعران خوزستان
110
بومي گرايي درشاعران خوزستان
111
بومي گرايي و تجدد ستيزي در سينماي آوانگارد ايران از دهه ي سي تا پنجاه شمسي
112
بومي‌سازي و تبيين شاخص‌هاي مكاني و فضايي شهر خلاق در كلان‌شهر تهران
113
بومي‌گرايي و تجددستيزي در سينماي آوانگارد ايران از دهه‌ي سي تا پنجاه شمسي
114
بويلمرهاي بازتاب حرارت
115
بي اختياري استرسي و بررسي ميزان رتانسيون ادراري در ارتباط با مدت زمان سونداژ بعد از Kellyplicationو كولپو رافي قدامي در بيمارستان و زايشگاه حمايت مادران رشت
116
بي استعدادي بانكداري سكولار براي اسلامي شوندگي از منظر فقه اماميه
117
بي بو كردن نفت بر پايه نفتانيك
118
بي حرمتي به زمانها و مكانهاي مقدس در دين اسلام و دين يهود
119
بي حسي موضعي در دندانپزشكي
120
بي حسي موضعي در دندانپزشكي كودكان
121
بي كيفري و ديوان كيفري بين المللي
122
بي گاه ، بي جا طراحي مكاني براي آفرينش آثار هنري توسط هنرمندان
123
بي گناهي
124
بيان cDNA فاكتورIX انساني در كراتينوسيت هاي پوست انسان تحت كنترل پروموتر ژن كراتين 41 انسان
125
بيان انديشه در طراحي مبلمان ﴿مبلمان به عنوان اثر هنري﴾
126
بيان بصري در هنر بدوي
127
بيان بصري نقطه در طراحي نشانه
128
بيان پروتئين تار عنكبوت در ريشه مويين توتون
129
بيان تئوري موسيقي براي كودكان زير هفت سال
130
بيان تصوير
131
بيان تصويري
132
بيان تصويري
133
بيان تصويري از منظر ديجيتال: ويژگي ها و خصوصيات
134
بيان تصويري در شاهنامه فردوسي و نقد نمود آن در شاهنامه بايسنقري
135
بيان تصويري در قرآن كريم
136
بيان تصويري در قرآن كريم
137
بيان تصويري صلح در تبليغات
138
بيان تصويري مفاهيم اتوپيا و ديستوپيا در آثار نقاشان سوررئاليست
139
بيان حالت پيكره و نقش مايه ها
140
بيان خطي در نقاشي نيمه دوم قرن بيستم: بانگاهي به آثار ساي تومبلي
141
بيان در ديوان شاه نعمت الله ولي
142
بيان در مصيبت نامه عطار نيشابوري
143
بيان درشعر سياوش كسرايي
144
بيان ديوارها
145
بيان ديوارها و نقاشي ديواري
146
بيان رنگ در تصويرگري كودكان
147
بيان روياي روان در نقش برجسته هاي چوبي
148
بيان رياضي مفهوم دانش به كمك نظريه مجموعه هاي ناهموار
149
بيان ژن رمزگذار بنزويل فرمات دكربوكسيلاز از باكتري سودوموناس پوتيدا در مخمر ساكارومايسس سرويزيه براي توليد دگرساخت 2-هيدروكسي پروپيوفنون
150
بيان ژن سيناپتوفيزين در سلول‌هاي عصبي تمايز يافته از سلول‌هاي بنيادي كارسينوماي جنيني تحت تأثير عصاره مغز نوزاد رت
151
بيان ژن هورمون رشد انسان در گياهان گوجه فرنگي و توتون تراريخت
152
بيان ژن هورمون رشد انساني GH به صورت موقت در گياه يونجه
153
بيان ژن هورمون رشد انساني به عنوان يك پروتئين دارويي در گياه بياباني Artemisia a sieberi
154
بيان سطحي آنزيم كيتيناز در باكتري باسيلوس سوبتيليس با استفاده از سيستم آنزيمي سورتاز به منظور توليد يك قارچ كش طبيعي
155
بيان شاخص انتيژنيك گليكوپروتئين NSP4 روتا ويروس در باكتري الژيشيا كلي ( E . coli )
156
بيان شاعرانه در تصوير متحرك
157
بيان شاعرانه درتصويرمتحرك
158
بيان شيوه هاي روايي در تصوير
159
بيان طنز تصويري در پوستر
160
بيان فراوان ژن - پرولين -5-كربوكسيلات سنتاز)p5cs(، با هدف افزايش مقاومت به تنش هاي اسموتيك در گشاه تراز ريخت توتون )Nicotiana tabacum cv. Xanthi(
161
بيان فراوان و خالص سازي بخشي آنزيم Pfu دي. ان. آ پليمر از از باكتري pyrococcus furiosus
162
بيان فرم و رنگ در آثار گوگن
163
بيان فرم و رنگ درآثار گوگن
164
بيان مفهوم در انيميشن بدون كلام به شيوه حركات بدن و زبان سينمايي
165
بيان مفهوم در انيميشن بدون كلام به شيوه حركات بدن و زبان سينمايي
166
بيان موقت زنجيره سبك آنتي بادي ضد ويروس هاري در گياه تنباكو
167
بيان موقت زنجيره ي سبك آنتي بادي ضد ويروس هاري در گياه تنباكو گياه تنباكو
168
بيان موقت فيوژن پروتئين شكل دهنده استخواني 2 به همراه هيدرفوبين
169
بيان موقت فيوژن پروتئين شكل دهنده استخواني 2 به همراه هيدرفوبين
170
بيان ناحيه متغير ژن VP2 بورس عفوني طيور (IBDV)در باكتري اشريشياكلي
171
بيان نامتعارف در عكاسي مد
172
بيان نمادين در زيورآلات دست ساز امروز ايران ﴿مطالعه موردي زيورآلات فلزي تهران﴾
173
بيان نمادين لباس در آثار استاد كمال الدين بهزاد
174
بيان نوروسپين در باكتري و ارزيابي نقش چپروني نانوژل روي ساختارو عملكرد آن تحت شرايط خاص فيزيكوشيميايي
175
بيان نوروسرپين در باكتري وارزيابي نقش چپروني نانوژل روي ساختار وعملكرد آن تحت شرايط خاص فيزيكوشيميايي
176
بيان هترولوگ سوپراكسيد ديسموتاز (Cu/Zn-SOD) از گياه حرا (Avicennia marina) در باكتري اشريشياكلي
177
بيان هترولوگ متالوتيونين گياه حرا (Avicennia marina) و بررسي قابليت اتصال آن به فلزات سنگين
178
بيان هترولوگ يكي از ايزوفرم هاي تيپ 2 متالوتيونين برنج ﴿oryza sativa﴾ در باكتري اشرشياكلي و تاثير آن بر تحمل باكتري به فلزات سنگين
179
بيان هترولوگ، خالص سازي و بررسي قابليت اتصال به فلز يكي از ايزوفروم هاي تيپ 3 متالوتيونين برنج (Oryza sativa)
180
بيان و ارزيابي فعاليت بيولوژيك آنالوگ هاي سيستئينه اريتروپوئيتين نو تركيب انساني به روش برون تني
181
بيان و بديع در ديوان مدام ديري
182
بيان و بديع در مجموعه اشعار شمس لنگرودي
183
بيان و تخليص پروتئين P19 ويروس HTILV-I در سلولهاي E.coli
184
بيان و خالص سازي پروتيئن cyn d 7 در گرده گياه پنجخ مرغي در وكتور PET21b+
185
بيان وسنتز فاكتور محرك رشد كلوني گرانولوسيت انساني(hG-CSF) در باكتري E.coli سويه BL21
186
بيان، خالص سازي و سنجش فعاليت لوسيفراز رنيلا در حضور مايعات يوني
187
بيانگري در طبيعت بي جان نقاشان نيمه دوم سده بيستم
188
بيانگري و نماد آينه در هنر مدرن و معاصر
189
بيبيب
190
بيتل ها
191
بيحسي نخاعي و حوادث آن
192
بيداري اسلامي و تحول در انديشه سياسي اهل سنت
193
بيداري در گذشته
194
بيرون از شهر
195
بيرينگ ها
196
بيزو نااريبي تحت تابع زيان لاينكس
197
بيژن ... منيژه
198
بيسبثبصثبثصب
199
بيسيم با تاكيد بر روش شارژ كوپلر خازني بيسيم
200
بيش بيني طول واقعي دندان پرمولر بر اساس طول راديوگرافي پانوراميك آن
201
بيش ترين جريان استوار و تطبيقي با هدف محاسبه تراكم پذيري گاز طبيعي در سيستم خط لوله
202
بيشينه سازي انتشاردر شبكه‌هاي پيچيده با استفاده از رنگ‌آميزي گراف
203
بيشينه سازي بازيافت نفت در فرآيند تزريق سورفكتانت در مخازن شكافدار
204
بيشينه سازي تاب آوري زنجيره تأمين در صورت بروز اختلال بر اساس انتخاب بهترين استراتژي در خصوص تأمين كنندگان و سيستم حمل و نقل (مطالعه موردي: واردات زردچوبه)
205
بيشينه سازي سود با بهينه سازي طول ضمانت نامه و لحاظ نمودن تاخير در فروش
206
بيشينه سازي سود بازاريابي ويروسي در شبكه هاي اجتماعي مكان محور
207
بيشينه سازي سود در پذيرش و زمان بندي سفارشات مشتريان با جريمه ديركرد وزني
208
بيشينه سازي سود در مسئله ي عمومي تعيين اندازه ي دسته و زمان بندي توليد با فرض انعطاف در انتخاب تقاضا
209
بيشينه سازي شعاع عددي ماتريس‌ها با استفاده از جايگشت درآيه‌هاي آن‌ها
210
بيشينه سازي گسترش تأثير در شبكه هاي اجتماعي
211
بيشينه سازي نفوذ در بازاريابي ويروسي از طريق كشف رهبران در انجمن‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي بر اساس معيار ارزش شبكه‌ي كاربران
212
بيشينه‌سازي انتشار اطلاعات در شبكه‌هاي اجتماعي با ملاحظه اعتماد بين كاربران
213
بيشينه‌سازي تأثير حساس به زمان در شبكه‌هاي اجتماعي
214
بيشينه‌سازي گذردهي در شبكه‌هاي مخابراتي مبتني بر ارسال توان بيسيم
215
بيضي گون هاي كناري وشرطي اطمينان وپيش بين
216
بيع با نقض حق مالكيت فكري در حقوق ايران (با رويكردي بر كنوانسيون بيع بين المللي كالا)
217
بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين¬المللي كالا (وين 1980)
218
بيع دين در فقه اماميه و شافعيه
219
بيع سلم وسلف در حقوق اماميه و عرف بازار
220
بيع شرط
221
بيع يا ثمن شناور
222
بيكاري
223
بيكاري
224
بيكاري و آثار آن در استان اصفهان
225
بيكاري و تاثير آن بر رشد اقتصادي
226
بيكاري و رشد اقتصادي در ايران
227
بيگانگي تحصيلي و عوامل مؤثر بر آن در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان
228
بيگانگي نسبت به كار در سازمان هاي خصوصي و دولتي
229
بيگانه سازي از طريق تدوين
230
بيگانه سازي، برشت و سينما
231
بيلان آبي تهران
232
بيلي وايلدر، سينماگر مولف
233
بيلي وايلدر، سينماگر مولف
234
بيم ها و اميدهاي اجتماعي بازگشت به افغانستان : مطالعه كيفي دانشجويان افغان مقيم ايران
235
بيمارستان ﴿ 32 تختخوابي ﴾
236
بيمارستان 100 تخت خوابي جهان شهر كرج
237
بيمارستان 100 تختخوابي آزادگان كرج
238
بيمارستان 100 تختي جهانشهر كرج
239
بيمارستان 100 تختي جهانشهر كرج
240
بيمارستان 100 تختي جهانشهر كرج
241
بيمارستان 100 تختي جهانشهر كرج
242
بيمارستان 130 تختخوابي سوانح سوختگي اصفهان با رويكرد طراحي فضاهاي روح بخش براي بيمارستان
243
بيمارستان 150 تختخوابي شهر جديد بهارستان
244
بيمارستان 150 تختخوابي شهر جديد بهارستان
245
بيمارستان 256 تخته بهارستان
246
بيمارستان 32 تخت خوابه بلوار اندرزگو تهران
247
بيمارستان 32 تخت خوابه جهان شهر كرج
248
بيمارستان 32 تختخوابي
249
بيمارستان 32 تختخوابي
250
بيمارستان 32 تختخوابي [ در جهانشهر كرج ]
251
بيمارستان 32 تختخوابي شهر كرج
252
بيمارستان 32 تخته خوابه بلوار تعاون كرج
253
بيمارستان 32 تخته خوابه بلوار تعاون كرج
254
بيمارستان 32 تخته خوابه جهانشهر كرج
255
بيمارستان 32 تخته خوابه جهانشهر كرج
256
بيمارستان 32 تخته خوابي
257
بيمارستان 32 تخته خوابي
258
بيمارستان 32 تخته خوابي بلوار تعاون كرج
259
بيمارستان 32 تخته خوابي بلوار تعاون كرج
260
بيمارستان 32 تخته خوابي جهان شهر كرج
261
بيمارستان 32 تخته خوابي جهان شهر كرج
262
بيمارستان 32 تخته خوابي جهان شهر كرج
263
بيمارستان 32 تختي جهانشهر كرج
264
بيمارستان 32 تختي جهانشهر كرج
265
بيمارستان 96 تختخوابي عمومي - آموزشي
266
بيمارستان بحران ﴿ با رويكرد پدافند غيرعامل ﴾
267
بيمارستان تخصصي حيوانات
268
بيمارستان تخصصي كودكان
269
بيمارستان تخصصي كودكان شهر كرج
270
بيمارستان تخصصي كودكان شهر كرج
271
بيمارستان تخصصي كودكان گيلان ﴿شهر رشت﴾
272
بيمارستان روان درماني
273
بيمارستان سوانح سوختگي با رويكرد هنر درماني
274
بيمارستان صحرايي سيار
275
بيمارستان عمومي
276
بيمارستان عمومي
277
بيمارستان عمومي آريانا
278
بيمارستان عمومي آريانا منطقه 22 تهران
279
بيمارستان عمومي آريانا﴿منطقه 22تهران﴾
280
بيمارستان فوق تخصصي قلب و عروق طاقبستان كرمانشاه «600 تختخوابي»
281
بيمارستان فوق تخصصي كودكان مشهد
282
بيمارستان كودكان گرگان
283
بيمارستان محلي 32 تخته بلوار تعاون كرج
284
بيمارستان محلي32 تخته بلوار تعاون كرج
285
بيمارستان هوشمند
286
بيمارستان هوشمند؛ معماري فناوري اطلاعات بيمارستاني
287
بيماري Kidney Polycystic Adult
288
بيماري Vitiligo و بررسي فراواني آن در بيمارستان رازي شهرستان رشت در مدت يكسال
289
بيماري آندومتريوزو درمان آن
290
بيماري التهابي لگن ﴿PID﴾ و بررسي موارد آن در بيمارستان بو علي در 5 سال ﴿1376-1372﴾
291
بيماري پاركينسون Parkinson Disease
292
بيماري پاركينسون و تشخيص زودرس آن
293
بيماري پرولاپسوس در نزد اطفال و درمان جراحي آن
294
بيماري پوليوميليت (هاين مدين) در ايران
295
بيماري سفيدك داخلي توتون (پرونوسپرا)
296
بيماري گونتر ﴿پرفيري اريتروپوئيتيك﴾
297
بيماري لكه سفيد درميگو
298
بيماري منيير " بررسي آماري تعدادي از بيماران بعد از عمل جراحي"
299
بيماري منيير" بررسي آماري نعدادي از بيماران بعد از عمل جراحي "
300
بيماري هاي آميزشيיי تازه ها و درمان آلگوريتميك به روش سازمان بهداشتي جهاني
301
بيماري هاي تيروئيد در طي حاملگي
302
بيماري هاي كيستيك مادرزادي مجاري صفراوي (در مورد بيماري كارولي ) در بيمارستان پورسينا طي سالهاي 1376-1372
303
بيماري هاي و اختلالهاي مغزي و رواني شايع در سالمندان
304
بيماري هاي واگير دار در عهد ناصر الدين شاه و تاثير آن بر اوضاع سياسي،اجتماعي و اقتصادي ايران
305
بيماري هلندي و اقتصاد ايران
306
بيماريهاي اسكلتي ماهيچه اي و فاكتورهاي ريسك در بين كاركنان كفش شهر اصفهان
307
بيماريهاي پمفيگوس و بررسي 3 ساله بيماران پمفيگوسي درگيلان
308
بيماريهاي خاص و تجهيزات مرتبط با آنها
309
بيماريهاي سينوس ماكزيلا با منشاء دنداني
310
بيماريهاي عصب تريژمو (آناتومي ، تشخيص ، درمان )
311
بيماريهاي عصب فاسيال (آناتومي تشخيص ، درمان )
312
بيمه اتكايي بهينه تحت برخي اندازه هاي ريسك و اصول حق بيمه
313
بيمه حقوق مالكيت معنوي
314
بيمه خودرو با استفاده از نرم افزار Access
315
بيمه در مهندسي صنايع
316
بيمه محصولات كشاورزي و سرمازدگي
317
بيمه مركزي اصفهان
318
بيمه مهريه از منظر فقه و حقوق موضوعه
319
بين المللي شدن حقوق كيفري و تاثيرات آن بر نظام حقوقي ايران
320
بين هوش هيجاني وميزان استرس دانشجويان رابطه معنا دار وجود دارد
321
بيناب اتم دو ترازي در ميدان خلا مچاله شده
322
بيناب سنجي اپتوگالوانيكي گازهاي CO2 و NH3 با بهره گيري از ليزر CO2 پيوسته
323
بيناب نمايي تشديد مغناطيسي پروتون در تشخيص تومورهاي مغزي
324
بيناب نمايي فروسرخ گازCO و Ch4 در يك كوره صنعتي
325
بيناب نمايي مولكول هاي بزرگ
326
بيناب‌نمايي فروسرخ نزديك امواج ناپايا براي گازهاي مولكولي بر مبناي روش مدولاسيون طول‌موج بهنجار شده پيراسته و استفاده از تار نوري
327
بينابنمائي تبديل فوريه اي با تجهيز تداخل سنج مايكلسون موجود
328
بيناب‏نمايي تجربي فروشكست القايي ليزري مس
329
بينامتني ديني، تاريخي و اسطوره‌اي در شعر فدوي طوقان
330
بينامتني قرآني در خطبه هاي صدر اسلام
331
بينايي ماشين
332
ب‍ي‍ن‍اي‍ي‌ ب‍اش‌، ف‍اطم‍ه‌
333
بيندرهاي چاپ پيگمنت در صنعت نساجي
334
بينش هندسي در هنر نگارگري نقاشي
335
بينش هندسي در هنرگارگري "نقاشي "
336
بينش و روش در تاريخ نگاري تبرستان (از قرن سوم قمري تا آغاز صفويه)
337
بينش و نمايش كنايي (ايرونيك )
338
بينشو روش در تاريخ نگاري تبرستان (ازقرن سوم قمري تا اغاز صفويه)
339
بيننده ي فيلم بسان آفريننده
340
بينه
341
بينه سازي و كسب دانش فني سنتز داي اتيلن تراي امين پنتا استيك اسيد و اتيلن داي امين تترااستيك اسيد
342
بيهنه سازي عملكرد يك دستگاه آب شيرين كن تقطيري خورشيدي
343
بيهوشي در بيماريهاي ميزراه
344
بيو استراتيگرافي بازو پايان رونين فوقاني كوه گوده چاه جنوب شهرستان راور شمال كرمان
345
بيو استراتيگرافي رسوبات دونين پسين ( فرازنين ) در ايران مركزي ( كرمان ، اصفهان ، طبس ) بر اساس بازوپايان
346
بيو استراتيگرافي سازندهاي گورپي و تاربور در جنوب شزق شيراز ناحيه سروستان
347
بيو اكولوژي پروانه برگ خوار سفيد پسته
348
بيو اكولوژي سنك گلابي(Stephanitis pyri (Hem., Tingidae روي درختان گردو در شهر كرمانشاه
349
بيو جذب برخي از رنگهاي آلاينده محيط زيست از محلولهاي آبي برروي توتون بارلي 21
350
بيو سراميك
351
بيو سراميك و كاربرد آن در پزشكي
352
بيو سنتز نانوذرات نقره در گياه زنده يونجه وعصاره آن و بررسي اثر آنتي باكتريالي نانوذرات بر روي باكتريهاي Escherichia coli و Bacillus SP
353
بيو سنتز نانوذرات نقره در گياه زنده يونجه وعصاره آن و بررسي اثر آنتي-باكتريالي نانوذرات بر روي باكتري¬هاي Escherichia coli و Bacillus SP
354
بيو متريك
355
بيواستارنيگرافي سري رسوبي كرتاسه /پالئوسن در منطقه دوروح بين زون سيستان و بلوك افغان
356
بيواستراتيگرافي رسوبات ائوسن در منطقه باباحيدر با تاكيد بر پالئونتولوژي ماكروفونهاي آن
357
بيواستراتيگرافي رسوبات پالئوزوئيك بالائي ( كربونيفر و پرمين ) در منطقه دارچاله شهرضا براساس ماكروو ميكروفسيل
358
بيواستراتيگرافي رسوبات پرومين در زاگرس مرتفع در دره بازوفت
359
بيواستراتيگرافي رسوبات دونين مياني ناحيه سه شمال اصفهان ، بر اساس كنودنتها
360
بيواستراتيگرافي رسوبات كرتاسه بالايي جنوب شرق درياچه بختگان (ناحيه خرامه)
361
بيواستراتيگرافي سازند پابده بر مبناي فرامينيفرها در منطقه كبيركوه - استان لرستان
362
بيواستراتيگرافي سازند گورپي در ناحيه سبزه كوه ، ( بروجن ) براساس فرامينيفرهاي پلانكتونيك
363
بيواستراتيگرافي سازنده دليجان در شمال دامغان (برش آهوانو)
364
بيواستراتيگرافي سنگهاي دونين بالايي ناحيه چاهريسه شمال شرقي اصفهان بر اساس كنودونتها و بقاياي مهره داران
365
بيواستراتيگرافي سنگهاي دونين ديرين در ناحيه دالمه ، شمال شرقي اردكان
366
بيواستراتيگرافي كنودونتهاي دونين پسين در ناحيه زفره (شمال شرق اصفهان)
367
بيواستراتيگرافي گروه بنگستان (كرتاسه بالائي) واقع در شمال غرب خرم آباد
368
بيواستراتيگرافي مرز فرازنين - فامنين در دو ناحيه اصفهان وطبس
369
بيواستراتيگرافي نئوژن زيرين در جنوب شرق اصفهان
370
بيواستراتيگرافي نهشته هاي پرمين در شمال شرق اصفهان ( جنوب چاهريسه ، شمال ديزلو ) بر اساس مطالعه كنودونت و ماكروفسيل ها
371
بيواستراتيگرافي نهشته هاي دونين بالايي (فامنين) برش كوه كفتار (شمال شرق اصفهان) بر اساس فوناي كنودونتي
372
بيواستراتيگرافي نهشته هاي دونين در برش شمال غرب كشه (ناحيه شمال شرق اصفهان) بر اساس فوناي كنودونتي
373
بيواستراتيگرافي نهشته هاي دونين در برش كوه زرد، در ناحيه شرق زفره، (شمال شرق اصفهان) بر اساس فوناي كنودونتي
374
بيواستراتيگرافي نهشته هاي دونين فوقاني ( فامنين) درالبرز شرقي بر مبناي گونياتيت ها، بازوپايان و كنودونت ها
375
بيواستراتيگرافي و آناليز ميكروفاسيس سازند آسماري در برش گرگ دره- كوه ميش (گچساران)
376
بيواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي كرتاسه (آلبين- تورونين) در منطقه كلاه قاضي (در جنوب- جنوب شرقي اصفهان)
377
بيواستراتيگرافي و تاكسونومي تريلوبيت هاي اردويسين در ايران مركزي و شمال شرق ايران (نواحي دامغان و طبس)
378
بيواستراتيگرافي و تعيين محيط رسوبي كرتاسه زيرين در شمال غرب كرمان ( كوه مزار)
379
بيواستراتيگرافي و كنترل پالئوژئوگرافي سازند جهرم در دشت زري شهر كرد﴿چهارمحال و بختياري﴾
380
بيواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي سازند پابده در منطقه باباحيدر براساس ماكروفسيل و ميكروفسيل (در صورت وجود)
381
بيواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي سازند پابده در منطقه باباحيدر براساس ماكروفسيل و ميكروفسيل (در صورت وجود)
382
بيواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي نهشته¬هاي پرمين باقرآباد(شمال شرق اصفهان)
383
بيواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي نهشته¬هاي كرتاسه زيرين درشرق اصفهان براساس ماكروفسيل¬ها
384
بيواستراتيگرافي و محيط رسوبي مرز سازند گورپي و سازند تاربور در نواحي بروجن و سميرم براساس فرامينيفرو پالينومورف
385
بيواستراتيگرافي وآناليز ميكروفاسيس سازند آسماري در برش گرگ دره-كوه ميش ﴿گچساران﴾
386
بيواستراتيگرافي وچينه شناسي رسوبات كرتاسه زيرين درشرق اصفهان(منطقه خوراسگان)
387
بيواستراتيگرافي وليتواستراتيگرافي نهشته هاي دونين مياني منطقه زفره (شمال شرق اصفهان) براساس ماكروفسيل هاوميكروفسيل هايغي غيرفرامنيفر
388
بيواستراتيگرافي وميكروفاسيس سازند آسماري واقع در شمال شهر سوق﴿كهكيلويه وبوير احمد﴾
389
بيواستراتيگرافي، ليتواستراتيگرافي و محيط رسوبي سازند ميشان با تاكيد بر سر سازند ميشان در يكي ازميادين جنوب غربي ايران
390
بيواستراگرافي رسوبات كرتاسه بالايي جنوب- جنوب غرب بروجن (ناحيه گردبيشه)
391
بيواكسيداسيون پارانيتروفنل در يك بيوراكتور پرشده با نگهدارنده سلولي سنگ هاي آذرين با استفاده از ميكروب رالستونياايتروفا
392
بيواكسيداسيون كانه ي كم عيار طلاي مقاوم در رآكتور ستوني با استفاده از كشت مخلوط ميكرو ارگانيسم هاي اكسيد كننده ي سولفور و آهن
393
بيواكسيداسيون كنسانتره سولفيدي فلوتاسيون طلا در راكتور همزن دار با استفاده از كشت مخلوط ميكروارگانيسم هاي ترموفيل معتدل
394
بيواكوتيپ هاي گياه دارويي در منه با قابليت توليد آرتميزينين متفاوت با استفاده از نشانگر مولكولي اختصاصي STS
395
بيواكولوژي پروانه چوبخوار (Kermania Pistaciella Amsel (LeP: Oinophylidae
396
بيواكولوژي شب پره ي برگ خوار دو نواري، Streblote siva (Lep., Lasiocampidae) ، روي درختان كُنوكارپوس و كُنار در منطقه ي بوشهر
397
بيواكولوژي شته كاج (Eulachnus tuberculostemmatus (Hem., Lachnidae در اصفهان
398
بيواكولوژي و مناطق انتشار گونه غالب زنجرك مو در استان اصفهان
399
بيوالكترومغناطيس
400
بيوپسي كبد در اطفال و بررسي آماري آن در بخش اطفال بيمارستان قائم ﴿عج﴾ در سالهاي 1371-1364
401
بيوپسي كبد در اطفال و بررسي آماري آن در بخش اطفال بيمارستان قائم ﴿عج﴾ در سالهاي 1371-1364
402
بيوپسي كبد در اطفال و بررسي آماري آن در بخش اطفال بيمارستان قائم ﴿عج﴾ در سالهاي 1371-1364
403
بيوترببولوژي
404
بيوتروريسم در حقوق ايران و حقوق بين المللي كيفري
405
بيوزوناسيون سازندهاي گورپي و پابده در مرز كرتاسه - ترشياري در تنگ ابوالحيات ( شمال كازرون )
406
بيوستراتيگرافي افق هاي بالايي سازند ميشان با تأكيد بر لايه هاي حاوي سخت پوستان در برش كنار تخته ﴿فارس ساحلي﴾
407
بيوستراتيگرافي و پالئواكولوژي سازند آسماري در چاههاي 323 و282 ميدان نفتي مارون ، جنوب غرب ايران .
408
بيوسنتز نانوذرات طلا با استفاده از گياه كامل و عصاره آويبشن شيرازي و بررسي اثرات ضد باكتريايي نانو ذرات توليد شده
409
بيوسنتز و بهينه سازي شرايط توليد رنگينه فلورسنت از ميكروارگانيسم ها و امكان سنجي كاربرد آن در پانسمان هاي هوشمند و دندانه دار كردن پارچه پنبه اي در رنگرزي
410
بيوسنسورهاي ممز
411
بيوسنسورهاي هيدروژلي وابسته به دما
412
بيوسنسورهايي براي تشخيص آلودگيهاي محيطي
413
بيوسورفكتانتها و تكنولو‍‍‍‍‍ژي ازدياد برداشت نفت به روش ميكروبي
414
بيوسيستماتيك برخي از گونه هاي Aegilops L. در ايران
415
بيوسيگنال هاي آي/او پي سي بي
416
بيوشيمي اثرات سمي آرسنيك معدني در نوتروفيل هاي خون انسان و گاو در برون تن
417
بيوفيلتر و كاربردهاي بيوفيلتر در صنعت
418
بيوفيلتراسيون در تصفيه آب و پساب
419
بيوكانژوگاسيون نانوبادي ضد وكتور به سفاروز فعال شده با سيانوژن برومايد،به منظور استفاده در خالص سازي پروتئين هاي بيان شده در اين وكتور
420
بيوكانژوگاسيون نانوبادي ضدوكتور به نانوذرات مگنتيك به منظور استفاده در خالص سازي پروتئين هاي بيان شده در اين وكتور
421
بيوكنترل قارچ بيماريزاي رايزوكتونيا سولاني در سيب زميني
422
بيوگاز 1 و 2
423
بيولوژي پالپ
424
بيولوژي توليد مثل خفاشان غرب كشور Miniopterus schreibersii myotis blythii pipisterellus kuhlii
425
بيولوژي توليد مثل كفشك ماهي گرد(Brachirus orientalis) در سواحل خليج فارس، بوشهر
426
بيولوژي توليد مثل گونه ي سنگسر مخطط ﴿Pomadasys stridens﴾ در بخش شمالي خليخ فارس ﴿استان بوشهر﴾
427
بيولوژي توليد مثل ماهي شاه كولي جنوبي ﴿Alburnus mossulensis﴾ در رودخانه بي بي سيدان سميرم در اصفهان
428
بيولوژي توليد مثل ماهي كريشو، Saurida tambil در خليج فارس ﴿استان بوشهر﴾
429
بيولوژي توليد مثل ماهي نازك ﴿‍Chondrostoma regium﴾ در رودخانه بي بي سيدان سميرم اصفهان
430
بيولوژي توليد مثل و رشد سياه ماهي درشت فلس (Capoeta aculeata) در رودخانه گيزه رود نورآباد در استان لرستان
431
بيولوژي توليد مثل و رشد سياه ماهي ريز فلس، Capoeta damascina، در رودخانه زاينده رود
432
بيولوژي توليدمثل ماهي كپوردندان اصفهان (Aphanius isfahanensis) در رودخانه زاينده‌رود، اصفهان
433
بيولوژي توليدمثل ماهي كوپر ﴿Argyrops spinifer﴾ در آب هاي ساحلي استان بوشهر﴿خليج فارس﴾
434
بيولوژي رشد و توليد مثل لوچ ماهي برگ ﴿Oxynoemacheilus bergianus﴾ در رودخانه كردان استان البرز
435
بيولوژي و پرورش (Ceriodaphnia quadrangula ﴿(O.F.Miiller، 1785) به عنوان غذاي زنده در صنعت آبزي پروري
436
بيولوژي و جدول زندگي بالتوري سبزChrysoperla carnea stephens روي پسيل معمولي پسته
437
بيولوژي و جدول زندگي پالتوري سبز،chrysoperla carnea stephens روي پسيل معمولي پسته
438
بيولوژي و كارايي كفشدوزك.....
439
بيولوژي، رجحان ميزباني و امكان پرورش انبوه سن شكارگر آندرالوس (Andrallus spinidens (F.) (Hemiptera : Pentatomidae در شرايط آزمايشگاه
440
بيوليچينگ طلا از ذخاير اكسيدي توسط باكتري هاي سيانوژنيك
441
بيوليچينگ كنسانتره پرعيار سولفيد روي توسط ميكرواورگانيسم‌هاي مزوفيل
442
بيوليچينگ كنسانتره سولفيدي در حضور تيوباسيلوس فرواكسيدان
443
بيوليچينگ مخلوط زباله هاي الكترونيكي و باطله هاي سولفيدي معدني در سيستم پيوسته
444
بيوليچينگ مس و كاربرد آن در استحصال مس از باطله هاي مجتمع مس سرچشمه
445
بيوليچينگ نيكل از مخلوط كاتاليست هاي مستعمل نيكل و باطله سولفيدي
446
بيومتريك
447
بيومتريك
448
بيومتريك
449
بيومتريك
450
بيومس يكي از منابع انرژي تجديدپذير
451
بيومكانيك ورزشي ـ بررسي حركات دوچرخه سوار توسط سيستم هاي آناليز و تحليل
452
بيومكانيك وزنه برداري: آناليز تعادل
453
بيييييييييييييييييييي
بازگشت