<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بيداري اسلامي و تحول در انديشه سياسي اهل سنت
2
بيداري در گذشته
3
بيرون از شهر
4
بيرينگ ها
5
بيزو نااريبي تحت تابع زيان لاينكس
6
بيژن ... منيژه
7
بيسبثبصثبثصب
8
بيسيم با تاكيد بر روش شارژ كوپلر خازني بيسيم
9
بيش بيني طول واقعي دندان پرمولر بر اساس طول راديوگرافي پانوراميك آن
10
بيش ترين جريان استوار و تطبيقي با هدف محاسبه تراكم پذيري گاز طبيعي در سيستم خط لوله
11
بيشينه سازي انتشاردر شبكه‌هاي پيچيده با استفاده از رنگ‌آميزي گراف
12
بيشينه سازي بازيافت نفت در فرآيند تزريق سورفكتانت در مخازن شكافدار
13
بيشينه سازي تاب آوري زنجيره تأمين در صورت بروز اختلال بر اساس انتخاب بهترين استراتژي در خصوص تأمين كنندگان و سيستم حمل و نقل (مطالعه موردي: واردات زردچوبه)
14
بيشينه سازي سود با بهينه سازي طول ضمانت نامه و لحاظ نمودن تاخير در فروش
15
بيشينه سازي سود بازاريابي ويروسي در شبكه هاي اجتماعي مكان محور
16
بيشينه سازي سود در پذيرش و زمان بندي سفارشات مشتريان با جريمه ديركرد وزني
17
بيشينه سازي سود در مسئله ي عمومي تعيين اندازه ي دسته و زمان بندي توليد با فرض انعطاف در انتخاب تقاضا
18
بيشينه سازي شعاع عددي ماتريس‌ها با استفاده از جايگشت درآيه‌هاي آن‌ها
19
بيشينه سازي گسترش تأثير در شبكه هاي اجتماعي
20
بيشينه سازي نفوذ در بازاريابي ويروسي از طريق كشف رهبران در انجمن‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي بر اساس معيار ارزش شبكه‌ي كاربران
21
بيشينه‌سازي انتشار اطلاعات در شبكه‌هاي اجتماعي با ملاحظه اعتماد بين كاربران
22
بيشينه‌سازي تأثير حساس به زمان در شبكه‌هاي اجتماعي
23
بيشينه‌سازي شاخص پايداري بهره‌برداري از مخزن سد زاينده‌رود با استفاده از الگوريتم جستجوي گرانشي شتابدار تطبيقي
24
بيشينه‌سازي گذردهي در شبكه‌هاي مخابراتي مبتني بر ارسال توان بيسيم
25
بيضي گون هاي كناري وشرطي اطمينان وپيش بين
26
بيع با نقض حق مالكيت فكري در حقوق ايران (با رويكردي بر كنوانسيون بيع بين المللي كالا)
27
بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين¬المللي كالا (وين 1980)
28
بيع دين در فقه اماميه و شافعيه
29
بيع سلم وسلف در حقوق اماميه و عرف بازار
30
بيع شرط
31
بيع يا ثمن شناور
32
بيكاري
33
بيكاري
34
بيكاري و آثار آن در استان اصفهان
35
بيكاري و تاثير آن بر رشد اقتصادي
36
بيكاري و رشد اقتصادي در ايران
37
بيگانگي تحصيلي و عوامل مؤثر بر آن در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان
38
بيگانگي نسبت به كار در سازمان هاي خصوصي و دولتي
39
بيگانه سازي از طريق تدوين
40
بيگانه سازي، برشت و سينما
41
بيلان آبي تهران
42
بيلي وايلدر، سينماگر مولف
43
بيلي وايلدر، سينماگر مولف
44
بيم ها و اميدهاي اجتماعي بازگشت به افغانستان : مطالعه كيفي دانشجويان افغان مقيم ايران
45
بيمارستان ﴿ 32 تختخوابي ﴾
46
بيمارستان 100 تخت خوابي جهان شهر كرج
47
بيمارستان 100 تختخوابي آزادگان كرج
48
بيمارستان 100 تختي جهانشهر كرج
49
بيمارستان 100 تختي جهانشهر كرج
50
بيمارستان 100 تختي جهانشهر كرج
51
بيمارستان 100 تختي جهانشهر كرج
52
بيمارستان 130 تختخوابي سوانح سوختگي اصفهان با رويكرد طراحي فضاهاي روح بخش براي بيمارستان
53
بيمارستان 150 تختخوابي شهر جديد بهارستان
54
بيمارستان 150 تختخوابي شهر جديد بهارستان
55
بيمارستان 256 تخته بهارستان
56
بيمارستان 32 تخت خوابه بلوار اندرزگو تهران
57
بيمارستان 32 تخت خوابه جهان شهر كرج
58
بيمارستان 32 تختخوابي
59
بيمارستان 32 تختخوابي
60
بيمارستان 32 تختخوابي [ در جهانشهر كرج ]
61
بيمارستان 32 تختخوابي شهر كرج
62
بيمارستان 32 تخته خوابه بلوار تعاون كرج
63
بيمارستان 32 تخته خوابه بلوار تعاون كرج
64
بيمارستان 32 تخته خوابه جهانشهر كرج
65
بيمارستان 32 تخته خوابه جهانشهر كرج
66
بيمارستان 32 تخته خوابي
67
بيمارستان 32 تخته خوابي
68
بيمارستان 32 تخته خوابي بلوار تعاون كرج
69
بيمارستان 32 تخته خوابي بلوار تعاون كرج
70
بيمارستان 32 تخته خوابي جهان شهر كرج
71
بيمارستان 32 تخته خوابي جهان شهر كرج
72
بيمارستان 32 تخته خوابي جهان شهر كرج
73
بيمارستان 32 تختي جهانشهر كرج
74
بيمارستان 32 تختي جهانشهر كرج
75
بيمارستان 96 تختخوابي عمومي - آموزشي
76
بيمارستان بحران ﴿ با رويكرد پدافند غيرعامل ﴾
77
بيمارستان تخصصي حيوانات
78
بيمارستان تخصصي كودكان
79
بيمارستان تخصصي كودكان شهر كرج
80
بيمارستان تخصصي كودكان شهر كرج
81
بيمارستان تخصصي كودكان گيلان ﴿شهر رشت﴾
82
بيمارستان روان درماني
83
بيمارستان سوانح سوختگي با رويكرد هنر درماني
84
بيمارستان صحرايي سيار
85
بيمارستان عمومي
86
بيمارستان عمومي
87
بيمارستان عمومي آريانا
88
بيمارستان عمومي آريانا منطقه 22 تهران
89
بيمارستان عمومي آريانا﴿منطقه 22تهران﴾
90
بيمارستان فوق تخصصي قلب و عروق
91
بيمارستان فوق تخصصي قلب و عروق طاقبستان كرمانشاه «600 تختخوابي»
92
بيمارستان فوق تخصصي كودكان مشهد
93
بيمارستان كودكان گرگان
94
بيمارستان محلي 32 تخته بلوار تعاون كرج
95
بيمارستان محلي32 تخته بلوار تعاون كرج
96
بيمارستان هوشمند
97
بيمارستان هوشمند؛ معماري فناوري اطلاعات بيمارستاني
98
بيماري Kidney Polycystic Adult
99
بيماري Vitiligo و بررسي فراواني آن در بيمارستان رازي شهرستان رشت در مدت يكسال
100
بيماري آندومتريوزو درمان آن
101
بيماري التهابي لگن ﴿PID﴾ و بررسي موارد آن در بيمارستان بو علي در 5 سال ﴿1376-1372﴾
102
بيماري پاركينسون Parkinson Disease
103
بيماري پاركينسون و تشخيص زودرس آن
104
بيماري پرولاپسوس در نزد اطفال و درمان جراحي آن
105
بيماري پوليوميليت (هاين مدين) در ايران
106
بيماري سفيدك داخلي توتون (پرونوسپرا)
107
بيماري گونتر ﴿پرفيري اريتروپوئيتيك﴾
108
بيماري لكه سفيد درميگو
109
بيماري منيير " بررسي آماري تعدادي از بيماران بعد از عمل جراحي"
110
بيماري منيير" بررسي آماري نعدادي از بيماران بعد از عمل جراحي "
111
بيماري هاي آميزشيיי تازه ها و درمان آلگوريتميك به روش سازمان بهداشتي جهاني
112
بيماري هاي تيروئيد در طي حاملگي
113
بيماري هاي كيستيك مادرزادي مجاري صفراوي (در مورد بيماري كارولي ) در بيمارستان پورسينا طي سالهاي 1376-1372
114
بيماري هاي و اختلالهاي مغزي و رواني شايع در سالمندان
115
بيماري هاي واگير دار در عهد ناصر الدين شاه و تاثير آن بر اوضاع سياسي،اجتماعي و اقتصادي ايران
116
بيماري هلندي و اقتصاد ايران
117
بيماريهاي اسكلتي ماهيچه اي و فاكتورهاي ريسك در بين كاركنان كفش شهر اصفهان
118
بيماريهاي پمفيگوس و بررسي 3 ساله بيماران پمفيگوسي درگيلان
119
بيماريهاي خاص و تجهيزات مرتبط با آنها
120
بيماريهاي سينوس ماكزيلا با منشاء دنداني
121
بيماريهاي عصب تريژمو (آناتومي ، تشخيص ، درمان )
122
بيماريهاي عصب فاسيال (آناتومي تشخيص ، درمان )
123
بيمه اتكايي بهينه تحت برخي اندازه هاي ريسك و اصول حق بيمه
124
بيمه حقوق مالكيت معنوي
125
بيمه خودرو با استفاده از نرم افزار Access
126
بيمه در مهندسي صنايع
127
بيمه محصولات كشاورزي و سرمازدگي
128
بيمه مركزي اصفهان
129
بيمه مهريه از منظر فقه و حقوق موضوعه
130
بين المللي شدن حقوق كيفري و تاثيرات آن بر نظام حقوقي ايران
131
بين هوش هيجاني وميزان استرس دانشجويان رابطه معنا دار وجود دارد
132
بيناب اتم دو ترازي در ميدان خلا مچاله شده
133
بيناب سنجي اپتوگالوانيكي گازهاي CO2 و NH3 با بهره گيري از ليزر CO2 پيوسته
134
بيناب نمايي تشديد مغناطيسي پروتون در تشخيص تومورهاي مغزي
135
بيناب نمايي فروسرخ گازCO و Ch4 در يك كوره صنعتي
136
بيناب نمايي مولكول هاي بزرگ
137
بيناب‌نمايي فروسرخ نزديك امواج ناپايا براي گازهاي مولكولي بر مبناي روش مدولاسيون طول‌موج بهنجار شده پيراسته و استفاده از تار نوري
138
بينابنمائي تبديل فوريه اي با تجهيز تداخل سنج مايكلسون موجود
139
بيناب‏نمايي تجربي فروشكست القايي ليزري مس
140
بينامتني ديني، تاريخي و اسطوره‌اي در شعر فدوي طوقان
141
بينامتني قرآني در خطبه هاي صدر اسلام
142
بينايي ماشين
143
ب‍ي‍ن‍اي‍ي‌ ب‍اش‌، ف‍اطم‍ه‌
144
بيندرهاي چاپ پيگمنت در صنعت نساجي
145
بينش هندسي در هنر نگارگري نقاشي
146
بينش هندسي در هنرگارگري "نقاشي "
147
بينش و روش در تاريخ نگاري تبرستان (از قرن سوم قمري تا آغاز صفويه)
148
بينش و نمايش كنايي (ايرونيك )
149
بينشو روش در تاريخ نگاري تبرستان (ازقرن سوم قمري تا اغاز صفويه)
150
بيننده ي فيلم بسان آفريننده
151
بينه
152
بينه سازي و كسب دانش فني سنتز داي اتيلن تراي امين پنتا استيك اسيد و اتيلن داي امين تترااستيك اسيد
153
بيهنه سازي عملكرد يك دستگاه آب شيرين كن تقطيري خورشيدي
154
بيهوشي در بيماريهاي ميزراه
155
بيو استراتيگرافي بازو پايان رونين فوقاني كوه گوده چاه جنوب شهرستان راور شمال كرمان
156
بيو استراتيگرافي رسوبات دونين پسين ( فرازنين ) در ايران مركزي ( كرمان ، اصفهان ، طبس ) بر اساس بازوپايان
157
بيو استراتيگرافي سازندهاي گورپي و تاربور در جنوب شزق شيراز ناحيه سروستان
158
بيو اكولوژي پروانه برگ خوار سفيد پسته
159
بيو اكولوژي سنك گلابي(Stephanitis pyri (Hem., Tingidae روي درختان گردو در شهر كرمانشاه
160
بيو جذب برخي از رنگهاي آلاينده محيط زيست از محلولهاي آبي برروي توتون بارلي 21
161
بيو سراميك
162
بيو سراميك و كاربرد آن در پزشكي
163
بيو سنتز نانوذرات نقره در گياه زنده يونجه وعصاره آن و بررسي اثر آنتي باكتريالي نانوذرات بر روي باكتريهاي Escherichia coli و Bacillus SP
164
بيو سنتز نانوذرات نقره در گياه زنده يونجه وعصاره آن و بررسي اثر آنتي-باكتريالي نانوذرات بر روي باكتري¬هاي Escherichia coli و Bacillus SP
165
بيو متريك
166
بيواستارنيگرافي سري رسوبي كرتاسه /پالئوسن در منطقه دوروح بين زون سيستان و بلوك افغان
167
بيواستراتيگرافي رسوبات ائوسن در منطقه باباحيدر با تاكيد بر پالئونتولوژي ماكروفونهاي آن
168
بيواستراتيگرافي رسوبات پالئوزوئيك بالائي ( كربونيفر و پرمين ) در منطقه دارچاله شهرضا براساس ماكروو ميكروفسيل
169
بيواستراتيگرافي رسوبات پرومين در زاگرس مرتفع در دره بازوفت
170
بيواستراتيگرافي رسوبات دونين مياني ناحيه سه شمال اصفهان ، بر اساس كنودنتها
171
بيواستراتيگرافي رسوبات كرتاسه بالايي جنوب شرق درياچه بختگان (ناحيه خرامه)
172
بيواستراتيگرافي سازند پابده بر مبناي فرامينيفرها در منطقه كبيركوه - استان لرستان
173
بيواستراتيگرافي سازند گورپي در ناحيه سبزه كوه ، ( بروجن ) براساس فرامينيفرهاي پلانكتونيك
174
بيواستراتيگرافي سازنده دليجان در شمال دامغان (برش آهوانو)
175
بيواستراتيگرافي سنگهاي دونين بالايي ناحيه چاهريسه شمال شرقي اصفهان بر اساس كنودونتها و بقاياي مهره داران
176
بيواستراتيگرافي سنگهاي دونين ديرين در ناحيه دالمه ، شمال شرقي اردكان
177
بيواستراتيگرافي كنودونتهاي دونين پسين در ناحيه زفره (شمال شرق اصفهان)
178
بيواستراتيگرافي گروه بنگستان (كرتاسه بالائي) واقع در شمال غرب خرم آباد
179
بيواستراتيگرافي مرز فرازنين - فامنين در دو ناحيه اصفهان وطبس
180
بيواستراتيگرافي نئوژن زيرين در جنوب شرق اصفهان
181
بيواستراتيگرافي نهشته هاي پرمين در شمال شرق اصفهان ( جنوب چاهريسه ، شمال ديزلو ) بر اساس مطالعه كنودونت و ماكروفسيل ها
182
بيواستراتيگرافي نهشته هاي دونين بالايي (فامنين) برش كوه كفتار (شمال شرق اصفهان) بر اساس فوناي كنودونتي
183
بيواستراتيگرافي نهشته هاي دونين در برش شمال غرب كشه (ناحيه شمال شرق اصفهان) بر اساس فوناي كنودونتي
184
بيواستراتيگرافي نهشته هاي دونين در برش كوه زرد، در ناحيه شرق زفره، (شمال شرق اصفهان) بر اساس فوناي كنودونتي
185
بيواستراتيگرافي نهشته هاي دونين فوقاني ( فامنين) درالبرز شرقي بر مبناي گونياتيت ها، بازوپايان و كنودونت ها
186
بيواستراتيگرافي و آناليز ميكروفاسيس سازند آسماري در برش گرگ دره- كوه ميش (گچساران)
187
بيواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي كرتاسه (آلبين- تورونين) در منطقه كلاه قاضي (در جنوب- جنوب شرقي اصفهان)
188
بيواستراتيگرافي و تاكسونومي تريلوبيت هاي اردويسين در ايران مركزي و شمال شرق ايران (نواحي دامغان و طبس)
189
بيواستراتيگرافي و تعيين محيط رسوبي كرتاسه زيرين در شمال غرب كرمان ( كوه مزار)
190
بيواستراتيگرافي و كنترل پالئوژئوگرافي سازند جهرم در دشت زري شهر كرد﴿چهارمحال و بختياري﴾
191
بيواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي سازند پابده در منطقه باباحيدر براساس ماكروفسيل و ميكروفسيل (در صورت وجود)
192
بيواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي سازند پابده در منطقه باباحيدر براساس ماكروفسيل و ميكروفسيل (در صورت وجود)
193
بيواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي نهشته¬هاي پرمين باقرآباد(شمال شرق اصفهان)
194
بيواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي نهشته¬هاي كرتاسه زيرين درشرق اصفهان براساس ماكروفسيل¬ها
195
بيواستراتيگرافي و محيط رسوبي مرز سازند گورپي و سازند تاربور در نواحي بروجن و سميرم براساس فرامينيفرو پالينومورف
196
بيواستراتيگرافي وآناليز ميكروفاسيس سازند آسماري در برش گرگ دره-كوه ميش ﴿گچساران﴾
197
بيواستراتيگرافي وچينه شناسي رسوبات كرتاسه زيرين درشرق اصفهان(منطقه خوراسگان)
198
بيواستراتيگرافي وليتواستراتيگرافي نهشته هاي دونين مياني منطقه زفره (شمال شرق اصفهان) براساس ماكروفسيل هاوميكروفسيل هايغي غيرفرامنيفر
199
بيواستراتيگرافي وميكروفاسيس سازند آسماري واقع در شمال شهر سوق﴿كهكيلويه وبوير احمد﴾
200
بيواستراتيگرافي، ليتواستراتيگرافي و محيط رسوبي سازند ميشان با تاكيد بر سر سازند ميشان در يكي ازميادين جنوب غربي ايران
201
بيواستراگرافي رسوبات كرتاسه بالايي جنوب- جنوب غرب بروجن (ناحيه گردبيشه)
202
بيواكسيداسيون پارانيتروفنل در يك بيوراكتور پرشده با نگهدارنده سلولي سنگ هاي آذرين با استفاده از ميكروب رالستونياايتروفا
203
بيواكسيداسيون كانه ي كم عيار طلاي مقاوم در رآكتور ستوني با استفاده از كشت مخلوط ميكرو ارگانيسم هاي اكسيد كننده ي سولفور و آهن
204
بيواكسيداسيون كنسانتره سولفيدي فلوتاسيون طلا در راكتور همزن دار با استفاده از كشت مخلوط ميكروارگانيسم هاي ترموفيل معتدل
205
بيواكوتيپ هاي گياه دارويي در منه با قابليت توليد آرتميزينين متفاوت با استفاده از نشانگر مولكولي اختصاصي STS
206
بيواكولوژي پروانه چوبخوار (Kermania Pistaciella Amsel (LeP: Oinophylidae
207
بيواكولوژي شب پره ي برگ خوار دو نواري، Streblote siva (Lep., Lasiocampidae) ، روي درختان كُنوكارپوس و كُنار در منطقه ي بوشهر
208
بيواكولوژي شته كاج (Eulachnus tuberculostemmatus (Hem., Lachnidae در اصفهان
209
بيواكولوژي و مناطق انتشار گونه غالب زنجرك مو در استان اصفهان
210
بيوالكترومغناطيس
211
بيوپسي كبد در اطفال و بررسي آماري آن در بخش اطفال بيمارستان قائم ﴿عج﴾ در سالهاي 1371-1364
212
بيوپسي كبد در اطفال و بررسي آماري آن در بخش اطفال بيمارستان قائم ﴿عج﴾ در سالهاي 1371-1364
213
بيوپسي كبد در اطفال و بررسي آماري آن در بخش اطفال بيمارستان قائم ﴿عج﴾ در سالهاي 1371-1364
214
بيوترببولوژي
215
بيوتروريسم در حقوق ايران و حقوق بين المللي كيفري
216
بيوچار
217
بيوزوناسيون سازندهاي گورپي و پابده در مرز كرتاسه - ترشياري در تنگ ابوالحيات ( شمال كازرون )
218
بيوستراتيگرافي افق هاي بالايي سازند ميشان با تأكيد بر لايه هاي حاوي سخت پوستان در برش كنار تخته ﴿فارس ساحلي﴾
219
بيوستراتيگرافي و پالئواكولوژي سازند آسماري در چاههاي 323 و282 ميدان نفتي مارون ، جنوب غرب ايران .
220
بيوسنتز نانوذرات طلا با استفاده از گياه كامل و عصاره آويبشن شيرازي و بررسي اثرات ضد باكتريايي نانو ذرات توليد شده
221
بيوسنتز و بهينه سازي شرايط توليد رنگينه فلورسنت از ميكروارگانيسم ها و امكان سنجي كاربرد آن در پانسمان هاي هوشمند و دندانه دار كردن پارچه پنبه اي در رنگرزي
222
بيوسنسورهاي ممز
223
بيوسنسورهاي هيدروژلي وابسته به دما
224
بيوسنسورهايي براي تشخيص آلودگيهاي محيطي
225
بيوسورفكتانتها و تكنولو‍‍‍‍‍ژي ازدياد برداشت نفت به روش ميكروبي
226
بيوسيستماتيك برخي از گونه هاي Aegilops L. در ايران
227
بيوسيگنال هاي آي/او پي سي بي
228
بيوشيمي اثرات سمي آرسنيك معدني در نوتروفيل هاي خون انسان و گاو در برون تن
229
بيوفيلتر و كاربردهاي بيوفيلتر در صنعت
230
بيوفيلتراسيون در تصفيه آب و پساب
231
بيوكانژوگاسيون نانوبادي ضد وكتور به سفاروز فعال شده با سيانوژن برومايد،به منظور استفاده در خالص سازي پروتئين هاي بيان شده در اين وكتور
232
بيوكانژوگاسيون نانوبادي ضدوكتور به نانوذرات مگنتيك به منظور استفاده در خالص سازي پروتئين هاي بيان شده در اين وكتور
233
بيوكنترل قارچ بيماريزاي رايزوكتونيا سولاني در سيب زميني
234
بيوگاز 1 و 2
235
بيولوژي پالپ
236
بيولوژي توليد مثل خفاشان غرب كشور Miniopterus schreibersii myotis blythii pipisterellus kuhlii
237
بيولوژي توليد مثل كفشك ماهي گرد(Brachirus orientalis) در سواحل خليج فارس، بوشهر
238
بيولوژي توليد مثل گونه ي سنگسر مخطط ﴿Pomadasys stridens﴾ در بخش شمالي خليخ فارس ﴿استان بوشهر﴾
239
بيولوژي توليد مثل ماهي شاه كولي جنوبي ﴿Alburnus mossulensis﴾ در رودخانه بي بي سيدان سميرم در اصفهان
240
بيولوژي توليد مثل ماهي كريشو، Saurida tambil در خليج فارس ﴿استان بوشهر﴾
241
بيولوژي توليد مثل ماهي نازك ﴿‍Chondrostoma regium﴾ در رودخانه بي بي سيدان سميرم اصفهان
242
بيولوژي توليد مثل و رشد سياه ماهي درشت فلس (Capoeta aculeata) در رودخانه گيزه رود نورآباد در استان لرستان
243
بيولوژي توليد مثل و رشد سياه ماهي ريز فلس، Capoeta damascina، در رودخانه زاينده رود
244
بيولوژي توليدمثل ماهي كپوردندان اصفهان (Aphanius isfahanensis) در رودخانه زاينده‌رود، اصفهان
245
بيولوژي توليدمثل ماهي كوپر ﴿Argyrops spinifer﴾ در آب هاي ساحلي استان بوشهر﴿خليج فارس﴾
246
بيولوژي رشد و توليد مثل لوچ ماهي برگ ﴿Oxynoemacheilus bergianus﴾ در رودخانه كردان استان البرز
247
بيولوژي و پرورش (Ceriodaphnia quadrangula ﴿(O.F.Miiller، 1785) به عنوان غذاي زنده در صنعت آبزي پروري
248
بيولوژي و جدول زندگي بالتوري سبزChrysoperla carnea stephens روي پسيل معمولي پسته
249
بيولوژي و جدول زندگي پالتوري سبز،chrysoperla carnea stephens روي پسيل معمولي پسته
250
بيولوژي و كارايي كفشدوزك.....
251
بيولوژي، رجحان ميزباني و امكان پرورش انبوه سن شكارگر آندرالوس (Andrallus spinidens (F.) (Hemiptera : Pentatomidae در شرايط آزمايشگاه
252
بيوليچينگ طلا از ذخاير اكسيدي توسط باكتري هاي سيانوژنيك
253
بيوليچينگ كنسانتره پرعيار سولفيد روي توسط ميكرواورگانيسم‌هاي مزوفيل
254
بيوليچينگ كنسانتره سولفيدي در حضور تيوباسيلوس فرواكسيدان
255
بيوليچينگ مخلوط زباله هاي الكترونيكي و باطله هاي سولفيدي معدني در سيستم پيوسته
256
بيوليچينگ مس و كاربرد آن در استحصال مس از باطله هاي مجتمع مس سرچشمه
257
بيوليچينگ نيكل از مخلوط كاتاليست هاي مستعمل نيكل و باطله سولفيدي
258
بيوماركرهاي بازدمي در بيماران آلزايمري با دستگاه كروماتوگرافي و اسپكترومتري جرمي
259
بيومتريك
260
بيومتريك
261
بيومتريك
262
بيومتريك
263
بيومس يكي از منابع انرژي تجديدپذير
264
بيومكانيك ورزشي ـ بررسي حركات دوچرخه سوار توسط سيستم هاي آناليز و تحليل
265
بيومكانيك وزنه برداري: آناليز تعادل
266
بيييييييييييييييييييي
بازگشت