<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
پ ژوهشي پيرامون عوامل ايجاد انگيزش دركاركنان
2
پ10
3
پ11
4
پ12
5
پ13
6
پ14
7
پ15
8
پ16
9
پ17
10
پ18
11
پ19
12
پ20
13
پ3
14
پ4
15
پ5
16
پ6
17
پ7
18
پ8
19
پ9
20
پابلو پيكاسو
21
پاتوق كتاب
22
پادشاهان سرزمين فانتزي و مفهوم و ديزاين در انيميشن
23
پادشاهان سرزمين فانتزي و مفهوم و ديزاين در انيميشن
24
پادگان نظامي
25
پارادايم پيچيدگي در معماري
26
پارادوكس
27
پارادوكس دانايي‌پذيري و پيامد‌هاي فلسفي‌- منطقي آن
28
پارادوكس دروغگو ديدگاه هاي مختلف در باره ان
29
پارامتر نقض لورنتسdμv در پراكندگي...
30
پارامتر هاي اساسي در عكاسي
31
پارامترها ي موثر در طراحي سيستم هاي اسمز معكوس
32
پارامترهاي اساسي در عكاسي
33
پارامترهاي اكتشافي موثر در فرآوري و بهينه سازي سنگ چيني ايلگودرز
34
پارامترهاي انتشار امواج راديويي از بانه فركانسي ELF تا HF
35
پارامترهاي بيومكانيكي مؤثر بر سرعت و مهارت اجراي سرويس پرشي واليبال
36
پارامترهاي راهبري دستگاه حفاري EPB-TBM در زمين هاي نرم و آبرفتي- مطالعه موردي خط 7 متروي تهران
37
پارامترهاي ژئوتكنيكي موثر در طراحي تونل (بويژه تونل متروي تهران )
38
پارامترهاي سينماتيكي مرحله تيك آف در ورزشكاران نخبه پرش طول
39
پارامترهاي شبكه راديويي و سخت افزار BSS اريكسون در باند GSM009
40
پارامترهاي طراحي در پروتز مفصل خاصره
41
پارامترهاي مؤثر بر ابعاد TiB2 در سنتز احتراقي
42
پارامترهاي مؤثر در تعيين طيف طراحي حوزه نزديك به گسل
43
پارامترهاي منظم سازي و كاربرد آن در حل دستگاه هاي خطي
44
پارامترهاي موثر بر اختلاط واكنشي پلي يورتان ها در قالبگيري تزريقي واكنشي
45
پارامترهاي موثر بر توليد آزمايشگاهي سديم كلرات با استفاده از الكتروليز
46
پارامترهاي موثر بر جوشكاري سر به سر جرقه اي ريل ها
47
پارامترهاي موثر بر سايش چرخ و ريل و تاثير آن بر خروج از خط
48
پارامترهاي موثر بر قيمت تمام شده آب در استان هرمزگان
49
پارامترهاي موثر در انتخاب و روش هاي طراحي پمپ سانتريفيو‍‍ژ
50
پارامترهاي موثر در تشكيل ساختار ژل در ميدان نوساني در سامانه‌ي گرافن‌اكسايد/پلي‌وينيل‌الكل
51
پارامترهاي موثر در مديريت مخازن درميادين دريايي
52
پارامترهاي موثر دوخت بر ثبات ابعادي پارچه گلدوزي شده
53
پارامترهاي مورد توجه موتورهاي جستجو در رتبه بندي سايت
54
پارامترهاي هيدروليكي موثر در بهبود عملكرد سرريزهاي زاويه دار
55
پاراوان ﴿جداكننده فضا﴾
56
پاراوان كاربردي تزئيني
57
پاراوان و آويزه هاي تزئيني در معماري داخلي با الهام از نماد خورشيد
58
پارتيشن بندي امفي تائتر روباز دانشگاه علم وصنعت
59
پارتيشن مدولار ازمايشگاه
60
پارچه در عصر سلجوقي از ديدگاه شاعران ( خاقاني شرواني ، نظامي گنجوي ، عطار نيشابوري )
61
پارچه قلمكار ﴿ مطالعه موردي بر روي رويه تشك قلمكار و حفاظت و مرمت آن ﴾
62
پارچه هاي دارايي
63
پارچه هاي قسمت همكف آپارتمانهاي فروشي ديزين
64
پارسه و آكروپوليس؛ تعامل و تقابل ايران و يونان در عصر باستان (قرن 6 – 4 پ.م.)
65
پارسيان هند و تاثيرات آن ها بر تحولات مذهبي و فرهنگي زرتشتيان يزد از عصر ناصري تا پايان حكومت قاجار «1227-1304 شمسي»
66
پارش خودكار سازه هاي بزرگ
67
پارشمن حفاظت و مرمت آن
68
پارك - موزه كوير (يادمان طبس)
69
پارك - موزه نفت مسجد سليمان
70
پارك آبي كيش
71
پارك آموزشي كودكان
72
پارك اطلاعات و ارتباطات نوين شيراز ﴿پاوان شيراز﴾
73
پارك بازي بزرگسالان
74
پارك بانوان اردكان
75
پارك تحقيقاتي - گردشگري نجوم
76
پارك تفريحي توريستي آبشار
77
پارك تفريحي- توريستي آلماگل
78
پارك تفريحي در گذر زمان
79
پارك تفريحي فرهنگي اراك
80
پارك توريستي - تفريحي ساحل چمخاله
81
پارك خلاقيت كودك
82
پارك دانش
83
پارك عشاير
84
پارك علمي ﴿فناوري﴾ پرديس ﴿تحقيق و طراحي﴾
85
پارك علمي و تفريحي اصفهان
86
پارك فرهنگي تفريحي توريستي آبشار ياسوج
87
پارك فرهنگي تفريحي توريستي آبشار ياسوج
88
پارك فرهنگي ورامين
89
پارك فناوري آبزيان در بندرعباس
90
پارك فناوري تكنولوژيهاي نوين ساختماني
91
پارك فناوري كشاورزي
92
پارك فناوري كشاورزي
93
پارك فناوري معماري تهران
94
پارك فناوري ياسوج ﴿ با تاكيد بر تكنولوژي در معماري﴾
95
پارك كال قره خان مشهد
96
پارك كال قره خان مشهد( حدفاصل خيابان دانشگاه و خيابان اسدالله زاده )
97
پارك كودك پارك كودك شفق
98
پارك كويري مرنجاب،طرح ساماندهي خدمات منطقه نمونه گردشگري و طراحي ساختمان پارك
99
پارك موزه آب قابوس
100
پارك موزه آينده طراحي پارك موزه آينده در شهر مشهد بارويكرد معماري پايدار
101
پارك موزه ايساتيس در استان يزد
102
پارك موزه پاريس
103
پارك موزه خليج فارس
104
پارك موزه دفاع مقدس
105
پارك موزه زلزله تهران با رويكرد آشنايي شهروندان در جهت كاهش مخاطرات
106
پارك موزه شهر تمدن دزفول
107
پارك موزه مجسمه
108
پارك نقاشي
109
پارك نقاشي كودكان تعامل معماري و محيط در معماري هاي محيط زيست گرا
110
پارك نماز
111
پارك هندسه
112
پارك هنر و فناوري در پرديس فارابي دانشگاه هنر
113
پارك و آمفي تئاتر ناحيه 3 [‍‍سه] لار
114
پارك‌هاي ملي آبي ايران مطالعه موردي:كيخسروي زاگرس
115
پاركهاي كوچك تهران
116
پاركينگ طبقاتي
117
پاركينگ هوشمند با استفاده از تكنولوژي RFID
118
پاركينگ هوشنگ
119
پارمترهاي موثر بر لعابهاي احيايي مس
120
پاره اي از مسائل نظري درباره : سينما
121
پاروان هاي ويترين دار منبت مشبك با استفاده از نقشمايه هاي اسليمي و پرندگان نگارگري
122
پاستوريزاسيون سفيده تخم مرغ با روش حرارت دهي اهميك و ارزيابي اثر دما بر ويژگي كيفي آن
123
پاسخ آنتي اكسيداتيو دو رقم خيار به سطوح مختلف ﴿كمبود تا سميت﴾ عنصر نيكل در محيط هيدروپونيك
124
پاسخ آنتي اكسيداني جلبك تك سلولي Dunaliella salina به افزايندگي اثر اكسيدانيو توسط تيمار دماي پايين
125
پاسخ ارتعاشي - آكوستيكي ورق بيضوي جفت شده با محفظه استوانه اي
126
پاسخ ارتعاشي تير دو سر لولا به برخورد گلوله به كمك روابط تحليلي
127
پاسخ ارتعاشي يك نانو لوله همگن الاستيك دوسر گيردار حامل سيال تحت تاثير ميدان الكترواستاتيك
128
پاسخ ارقام گندم به شوري و نيتروژن در شرايط معمول و غني شده دي اكسيد كربن
129
پاسخ اسيد لينولئيك مزدوج شير گاوهاي شيري هلشتاين به عنوان غذاي فراسودمند به منبع غله و مكمل روغن
130
پاسخ بابونه Matricaria chamomilla L. به سطوح مختلف پتاسيم و روي محلول غذايي در شرايط شور
131
پاسخ بانك بذر خاك و پوشش گياهي مراتع به تيمارهاي آتش سوزي و چرا در منطقه فريدون اصفهان
132
پاسخ برخي از فرآيندهاي چرخه نيتروژن خاك به علف كش آترازين
133
پاسخ برخي فرآيندهاي بيولوژيك خاك به آنتي بيوتيك هاي صنعت طيور
134
پاسخ برخي ويژگي هاي بيولوژيك خاك هاي شور و سديمي به تيمارهاي اصلاحي حاوي گوگرد
135
پاسخ به الگوهاي رورشاخ در دختران دانشجوي افسرده وعادي
136
پاسخ به برخي از شبهات جديد بر خاتميت
137
پاسخ به تقاضا در شبكه هوشمند برق با استفاده از سيستم هاي چند عامله
138
پاسخ بويايي پسيل آسيايي مركبات و پارازيتوييد آن
139
پاسخ بويايي شته جاليز (Aphis gossypii) و شكارگر آن (Menochilus sexmaculatus) به تركيبات فرار ميزبان در سطوح اول و دوم غذايي
140
پاسخ پذيري آنتنهاي خطي
141
پاسخ پوشش گياهي چمنزار به تيمارهاي آزمايشي چرا و پوشش برف در منطقه حفاظت شده سبز كوه، اردل
142
پاسخ تجزيه پذيري لاشبرگ هاي جنگلي بلوط با درجات متفاوت تجزيه به افزودن نيتروژن
143
پاسخ تحليلي و عددي ميدان اكوستيكي چرخ قطار
144
پاسخ توليد و دوام آلكالين ‌فسفاتاز و اسيدفسفاتاز در خاك‌هاي اسيدي به آهك‌دهي
145
پاسخ جنين هاي جوجه كشت شده به مكمل هاي اسيد آمينه
146
پاسخ چند گونه زنبور Trichogramma spp به فرمون جنسي شب پره مينوز گوجه فرنگي (Tuta absoluta (Lep : Gelechiidae
147
پاسخ حاد فعاليت ركاب زدن تداومي همراه و بدون محدوديت جريان خون بر غلظت پلاسمايي فيبرينوژن و كوفتگي عضلاني تاخيري در مردان سالم
148
پاسخ دمايي فرآيند معدني شدن نيتروژن در خاك هاي تيمار شده با بقاياي گياهي
149
پاسخ دمايي فرايندهاي معدني شدن نيتروژن و نيتريفيكاسيون در طول يك رديف ارضي
150
پاسخ دهي به پرسش هاي بصري چند پاسخي با استفاده از شبكه عصبي عميق
151
پاسخ دو رقم پنبه در مراحل جوانه زني و گياه چه به تنش خشكي
152
پاسخ دو گونه مريم گلي به كاربرد علف‌كش‌ها، اسيد آسكوربيك و پوترسين تحت رژيم‌هاي آبياري
153
پاسخ دو گونه مريم گلي(Salvia nemorosa and Salvia virgata ) علف‌كش‌هاي بازدارنده فتوسنتز
154
پاسخ ديناميكي توربي نهاي بادي شناور تحت اثر بارهايموج، باد و جريان
155
پاسخ ديناميكي تونل با پوشش شاتكريت اليافي
156
پاسخ ديناميكي تير تيموشنكوي ترك دار هنگام گذر بار به كمك روش المان محدود طيفي
157
پاسخ ديناميكي زباله شهري ده ساله در ميز لرزه
158
پاسخ ديناميكي كمك فنر هاي حاوي مواد غير خطي
159
پاسخ ديناميكي كمك فنر هاي حاوي مواد غير خطي
160
پاسخ ديناميكي لمينت هاي كامپوزيتي تقويت شده با نانوصفحات گرافن تحت بار ضربه اي
161
پاسخ ديناميكي نقطه انتهايي بازوي مكانيكي ماكرو - ميكرو تحت اثر تحريك اتفاق پايه
162
پاسخ ديناميكي و ارتعاشي تيرها و صفحات نازك در حالات گوناگون با استفاده از روش بدون المان گلركين
163
پاسخ ديناميكي ورق شناور دايروي
164
پاسخ ديناميكي ورق ضخيم مستطيلي مستقر بر بستر ويسكو-پاسترناك تحت اثر جرم متحرك
165
پاسخ ديناميكي ورق نواري ناهمگن تحت بار متحرك
166
پاسخ ديناميكي يك استوانه دايره اي يكسر آزاد يك سرگير كامل به بار ضربه اي پيچشي
167
پاسخ رزيستين به 8 هفته تمرين استقامتي و اينتروال منتخب در زنان چاق
168
پاسخ رفتاري شب پره كرم گلوگاه اناربه تركيبات فرار عصاره هاي برك و ميوه انار در تونل پرواز
169
پاسخ رودخانه به مديريت سيلاب حوضه ﴿مطالعه موردي مسيل جارمه انديمشك﴾
170
پاسخ زماني يك مجرا به هنگام باز و بسته شدن دريچه
171
پاسخ ژنوتيپ هاي جو به كمبود آب در شرايط معمول و غني شده دي اكسيد كربن
172
پاسخ ژنوتيپ هاي مختلف بزرك به تنش شوري
173
پاسخ ژنوتيپ هاي مختلف سورگوم به شوري و نيتروژن در شرايط معمول و غني شده دي اكسيد كربن
174
پاسخ ژنوتيپ‎هاي گندم به كمبود آب در شرايط معمول و غني شده دي‎اكسيدكربن
175
پاسخ سازه ‏اي فضاهاي زيرزميني بزرگ مقطع در اثر حفاري‏ هاي همجوار، مطالعه موردي، ايستگاه‏ هاي مترو
176
پاسخ سازه هاي جداسازي شده با جداگر نوع اصطكاكي به تحريك زلزله
177
پاسخ سازه هاي جداسازي شده تحت اثر زلزله حوزه نزديك و مقايسه آن با پالس ساده شده
178
پاسخ سد بتني وزني به تحريك زلزله در محدوده زمان (شامل اندركنش ديناميكي آب و سد)
179
پاسخ سيستم هاي تاخيري چندگانه ي خطي با استفاده از توابع تركيبي بلاك - پالس و چند جمله اي هاي برنولي
180
پاسخ شاخص هاي بيولوژيك خاك به سوزاندن بقاياي گياهي جو در شرايط مزرعه
181
پاسخ صفات زراعي و فيزيولوژيك گندم ايمر به رژيم رطوبتي و نيتروژن در شرايط آب و هوايي شرق استان لرستان (اليگودرز)
182
پاسخ ضربه سرعت پايين روي تيرهاي ضخيم FGM با شرايط مرزي در ميدان گرمايي
183
پاسخ عملكرد و اجزاي عملكرد گلرنگ﴿Corthamus tinctorius L )به تراكم بوته و حذف شاخه هاي جانبي
184
پاسخ فسفومونواسترازها به افزودن آهك در خاكهاي اسيدي با مديريت متفاوت
185
پاسخ فسفومونواسترازها به پيشرفت مراحل تجزيه لاشبرگ در جنگل هاي بلوط منطقه مركزي ايران
186
پاسخ كامپوزيت هاي منحني شكل مقعر پيش تنش دار، به ضربه ناشي از برخورد پرتابه گوي شكل
187
پاسخ گاوهاي دوره انتقال به مكمل كروم و منبع غله جيره، و مطالعه بيان ژن فاكتورهاي مرتبط با سيگنال انسولين در گاوهاي شيري خشك و اوايل شيردهي
188
پاسخ گندم به تيمار بذر با اسيدآسكوربيك و تنش كمبود آب در تاريخ هاي متفاوت كاشت
189
پاسخ گويي و مسئوليت پذيري در سازمان
190
پاسخ گياه دارويي شيرين‌بيان (Glycyrrhiza glabra L.) به تغذيه نيتروژن آمونيومي و نيتراتي در سيستم¬هاي مختلف كشت بدون خاك و كشت خاكي: بررسي ويژگي¬هاي رشدي و فيزيولوژيكي و بيان ژن¬هاي مسئول در توليد اسيد گليسريزيك
191
پاسخ مسايل كنترل بهينه خطي تاخيري با استفاده از يك روش هم مكاني مركب مبتني بر چند جمله اي هاي چبيشف
192
پاسخ نهال هاي پسته به سطوح مختلف منگنز و شوري ﴿كلريد سديم﴾در محيط كشت پرليت
193
پاسخ هاي التهابي و ايمني به يك دوره 3 روزه تمرين اكسنتريك شديد
194
پاسخ هاي تحليلي معادله شرودينگر براي پتانسيل هاي شبه هماهنگ و نوسانگر ناهماهنگ درجه شش و تعيين ترازهاي انرژي تعدادي از مولكول هاي دو اتمي به كمك پتانسيل شبه هماهنگ
195
پاسخ هاي توليدي گاوهاي شيري هلشتاين به جيره هاي حاوي مكمل روغن زرد و نسبت هاي مختلف سيلاژ ذرت به يونجه
196
پاسخ هاي رشد و سلامت گوساله هاي هلشتاين به الگوي تغذيه شير و علوفه در خوراك آغازين تحت شرايط تنش سرمايي
197
پاسخ هاي عملكردي و فيزيولوژي گوساله هاي هلشتاين تحت تنش حرارتي ملايم به مكمل كروم -ميتونين قبل و بعد از شير گيري
198
پاسخ هاي عملكردي و فيزيولوژيكي گاوهاي شيرده هلشتاين به دانه سوياي فرآيند شده با روش هاي فيزيكي
199
پاسخ هاي فيزيولوژيك و عملكردي گاوهاي هلشتاين در دوره انتقال به مخلوطي از برخي گياهان دارويي در جيره هاي با نسبت هاي مختلف اسيدهاي چرب امگا-6 به امگا-3
200
پاسخ هاي فيزيولوژيكي، بيوشيميايي و آنزيمي نهال هاي پسته تلقيح شده با باكتري هاي سودوموناس‎فلوروسنت به تنش شوري و تغييرات شيميايي روي و منگنز در ريزوسفر آن¬ها
201
پاسخ هاي كيهان شناختي با سياه چاله هاي باردار
202
پاسخ هاي گوجه فرنگي گيلاسي به توزيع غيريكنواخت شوري با استفاده از روش لايه مغذي
203
پاسخ هيدروديناميكي و حرارتي يك مجرا در برابر تغييرات زماني سرعت جريان در ورودي به آن
204
پاسخ وروديهاي سكان افقي هواپيما
205
پاسخ ونگرش مردم يزد در برابر پيامك هاي تبليغاتي در زمينه سلامت در سال 1394
206
پاسخ‌گويي به بار در شبكه‌هاي هوشمند با در نظرگيري بازار برق
207
پاسخ‌هاي فيزيولوژيكي پايه‌هاي به و زالزالك به شرايط كمبود آهن ناشي از حضور بي‌كربنات در محلول غذايي
208
پاسخ، پايداري و كنترل سيستم هاي الكتروهيدروليك
209
پاسخ‏پذيري آنتن‏هاي سيمي با عناصر غيرخطي در مجاورت زمين تلفاتي به پالس‏هاي الكترومغناطيسي
210
پاسخگوي تلفن ديجيتال
211
پاسخگوي خودكار تسهيلات مشتركين مراكز تلفني
212
پاسخگويي بار خانگي بر اساس روش تطبيقي با ميزان مصرف و برنامه ريزي با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
213
پاسخگويي بار در شبكه هاي هوشمند با درنظر گرفتن آسايش مصرف كنندگان
214
پاسخگويي بار سرمايشي ادارات دولتي در تهران مبتني بر روش كنترل مستقيم بار
215
پاسخگويي بارزمان حقيقي در شبكه توزيع هوشمند
216
پاسخ‏گويي به سوالات بصري با استفاده از شبكه‏هاي عصبي پيچشي
217
پاسكال و افكار و عقايدش
218
پاشش پلاسمايي كامپوزيت تيتانيم - هيدروكسي آپاتيت TI- HA بر روي آلياژ تيتانيم TI 6AL- 4V و ارزيابي مورفولوژي پوشش
219
پاشش پلاسمايي و ارزيابي تربيولوژيكي پوشش كامپوزيتي نانو ساختار Cr2O3-Ag
220
پاشش سولفات فرو به روش پنيوماتيك در توليد لوله بيدرز
221
پاشندگي امواج درون موجبر استوانه اي فلز حامل پرتو نسبيتي الكترون با كانوني سازي يوني
222
پاشندگي فركانس در محيطهاي پلاسما هادي و دي الكتريك
223
پاك سازي خاك هاي آلوده به نفت با استفاده از پرتوافكني ماكروويو
224
پاك سازي رباتيكي آلودگي هاي محيطي مقره هاي شبكه انتقال برق مبتني بر فن آوري هوشمند
225
پاك كن
226
پاك‌سازي خاك هاي آلوده به گازوئيل به روش شستشو با سورفكتانت و بررسي تأثير آن بر خواص ژئوتكنيكي خاك
227
پاكت الواتور تسمه اي بظرفيت 35 تن در ساعت و ارتفاع موثر 12 متري مخصوص حمل سيمان
228
پاكسازي توام نويز و پژواك از روي سيگنال گفتار با فرض مدل آماري لاپلاسين
229
پاكسازي خاك آلوده به تركيبات نفتي به روش شستشو با سورفكتانت
230
پاكسازي خاك‌ها و روغن‌هاي آلوده به بي فنيل‌هاي پلي كلريناته (PCBs) با استفاده از سامانه باز/گليسرول
231
پاكسازي خاكهاي آلوده به مواد نفتي با استفاده از روشهاي نوين
232
پاكسازي قومي با تÊكيد بر پاكسازي قومي كردها در كركوك عراق
233
پاكسازي لجنهاي نفتي مخازن نگهداري نفت خام با استفاده از روشهاي بيولوژيكي
234
پاكسازي همزمان فلزات سنگين و هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي از خاك طبيعي آلوده شده، به روش الكتروكينتيك بهبود يافته
235
پاكسازي و مرمت پياله و آبريز سفالي منقوش هزاره اول قبل از ميلاد از منطقه اردل بختياري
236
پاكسازي و مرمت پياله وآبريز سفالي منقوش هزاره اول قبل از ميلاد از منطقه اردل بختيار
237
پالئو ژئومرفولوژي درفاز تاخيري كواترنري (نمونه موردي نياسر كاشان )
238
پالئواكولوژي سازند داريان در جنوب ارسنجان (شمال شيراز)
239
پالئواكولوژي و بيوزوناسيون سازند آسماري در منطقه قره كند همدان سنندج از چارگوش تويسركان
240
پالئوژئوگرافي و چينه شناسي رسوبات كرتاسه زيرين شمال شرق اصفهان
241
پالايش خاك آلوده به روغن موتور مصرف شده با استفاده از انرژي گرمايي ريز موج، كربن فعال دانه اي و منگنز دي اكسيد به عنوان جاذب امواج
242
پالايش خاكهاي آلوده به هيدروكربنهاي نفتي و فلزات سنگين سرب و نيكل به وسيله گياهان
243
پالايش داده هاي پرت براي يافتن اطلاعات مفيد در مجموعه داده هاي غير گسترش يافته
244
پالايش درهمتنيدگي در حوزه‌ي متغيرهاي پيوسته با اعمال آبشاري جايگزيني فوتون
245
پالايش روغن مايع خوراكي
246
پالايش زيستي از تفاله سيب جهت توليد اتانول و ساير تركيبات با ارزش به كمك قارچ موكور اينديكوس و مخمر ساكارومايسيس سروسيه
247
پالايش گياهي آرسنيك در منطقه آلوده كوهسرخ (شمال شرقي ايران ) توسط گياه Phragmites australis
248
پالايش نگارگري ايراني از دوره ايلخاني تا صفوي از عناصر بيگانه چيني با تاكيد بر سه شاهنامه بزرگ دموت، بايسنقري و طهماسبي
249
پالايش و تحليل رفتاري مدل هاي مستقل از سكو
250
پالايش و تصفيه روغن بزرگ خام
251
پالايش و هموار سازي كالمن براي مدل هاي سري زماني و تلاطم
252
پالايش و هموار سازي كالمن براي مدلهاي سري زماني و تلاطم
253
پالايشگاه زيستي بر مبناي ضايعات زيتون
254
پالايشگاه نفت و اثرات زيست محيطي آن
255
پالس ژنراتور قابل برنامه ريزي بوسيله LCD و KEYBOARD
256
پاليز خان ديار نون ﴿ هتل در بافت باغات شهر نجف آباد ﴾
257
پالينواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي پالينومورف ها كريپتوسپور آكريتارش و كتينوزوا در مرز اردويسين و سيلورين در كوه بوغو جنوب غرب كاشمر واقع در حوزه ايران مركزي
258
پالينواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي سازند جيرود در ناحيه ده ملا ( كوه خرباش )
259
پالينواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي سازند خوش ييلاق ناحيه ميقان ، شمالغرب شاهرود واقع در رشته كوه البرز شرقي
260
پالينواستراتيگرفي و پالئوژئوگرافي سازندهاي لشكرك و قلي واقع در ناحيه ابرسج ، شمال غرب شاهرود
261
پالينوبايواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي اكرينارشهاي سازند لشگرك در گردنه اسدلي واقع در استان خراسان شمالي
262
پالينوبايواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي رسوبات پرمين و ترياس در ناحيه غزنوي - تيل آباد در شرق البرز
263
پالينوبايواستيگرافي و پالئوژئوگرافي رسوبات دونين پسين ( سازند خوش ييلاق ) و كربونيفر پيشين (سازند مبارك ) ناحيه تيل آبادي در البرز شرقي
264
پانسيون دخترانه بهار
265
پانكراتيت حاد
266
پاويون ايران در اكسپوي 2015 ميلان
267
پاويون ايران-اكسپو2015ميلان
268
پايا محدبي وبهينه سازي برداري روي خمينه هاي هموار
269
پايا هاي كوهمولوژيكي و اعداد ليوبزنيك برخي حلقه هاي خاص
270
پايان آغاز اثر شون اوكيسي
271
پايان دادن ارادي به دادرسي در فرض تعدد طرفين دعوا
272
پايان نامه
273
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي گرايش مهندسي كامپيوتر
274
پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته كتابداري و اطلاع رساني گرايش مديريت فناوري اطلاعات , the study of effect of the development of human resources on knowledge manage ment in academic libraries of yazd province
275
پايان نامه شبيه سازي تشخيص چهره وتعيين گروه سني در محيط متلب
276
پايان نامه كارشناسي
277
پايان نامه كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي"مكانيابي توقفگاههاي عمومي طبقاتي با استفاده AHP,GIS نمونه موردي:محله خاني آباد تهران
278
پايان نامه كارشناسي ارشد معماري سيستمهاي كامپيوتري
279
پايانه ( ايستگاه مسافربري اتوبوس )
280
پايانه اتوبوسراني فرودگاه امام خميني
281
پايانه اتوبوسراني فرودگاه امام خميني
282
پايانه بندر تركمن
283
پايانه بين المللي مسافربري دريايي بندر بوشهر
284
پايانه بين شهري فرودگاه گرگان
285
پايانه تجاري آستارا
286
پايانه دريايي بندر آبادان
287
پايانه دريايي بين المللي منطقه آزاد قشم
288
پايانه دريايي تفريحي - توريستي جزيره قشم
289
پايانه دريايي حجاج چابهار
290
پايانه دريايي كيش
291
پايانه شهيد كلانتري
292
پايانه شهيد كلانتري نوسازي و بهسازي
293
پايانه فرودگاه
294
پايانه مرزي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان
295
پايانه مسافر بري
296
پايانه مسافر بري بروجن
297
پايانه مسافر بري بيهقي
298
پايانه مسافر بري زاينده رود
299
پايانه مسافر بري شهر ضا
300
پايانه مسافربري
301
پايانه مسافربري
302
پايانه مسافربري ايستگاه راه آهن شيراز
303
پايانه مسافربري ايستگاه راه آهن شيراز
304
پايانه مسافربري بزرگ اهواز
305
پايانه مسافربري خرم آباد
306
پايانه مسافربري خمين
307
پايانه مسافربري درون و برون شهري اصفهان
308
پايانه مسافربري دريايي بندرعباس
309
پايانه مسافربري شهر جديد پرند
310
پايانه مسافربري شهر كرد
311
پايانه مسافربري شهرستان آباده
312
پايانه مسافربري شهرستان خرم آباد
313
پايانه مسافربري شهرستان دهلران
314
پايانه مسافربري شهرستان گرگان
315
پايانه مسافربري شهرستان گرگان
316
پايانه مسافربري شهيد كلانتري كرج
317
پايانه مسافربري شوشتر
318
پايانه مسافربري صحرا
319
پايانه مسافربري مشهد
320
پايانه مسافربري يزد
321
پايانه مسافري
322
پايانه مسافري بري
323
پايانه هاي اتوبوس شهري
324
پايانه هاي گربنر روي حلقه ها و كاربرد هاي آن
325
پايانه ي مسافربري شهر جديد پرند
326
پاياها و بعد حلقه و مدول و ارتباط با مفاهيم ديگر
327
پاياها و بعد حلقه و مدول و ارتباط با مفاهيم ديگر
328
پاياها و بعد حلقه و مدول و ارتباط با مفاهيم ديگر
329
پاياهاي بئر و كوهمولوژي مدول هاي متقاطع و شبه متقاطع
330
پاياي بئر و گروه هاي پوششي نسبت به واريته پوچتوان
331
پايايي برخي مفاهيم از انحنا تحت شار ريچي
332
پايايي شكافندگي ابر منيفلدها
333
پايايي طيف براي نمايش هاي -C* جبرهاروي فضاهاي باناخ , Invarriance of spectrum for representationsof C* -algebras on banach spaces
334
پايايي معادلات تابعي درجه دوم در فضاهاي متعامد
335
پايدار سازي اكولوژيكي فضاهاي شهري با تاكيد بر مبلمان دوستار محيط زيست نمونه موردي شهر تهران
336
پايدار سازي به وسيله پس خورد خروجي پويا
337
پايدار سازي حركت مارپيچ يك خودرو مفصلي با به كارگيري روش هاي كنترل مقاوم
338
پايدار سازي در نقطه ربات متحرك غير هولونوميكي با استفاده از كنترل كننده مد لغزشي
339
پايدار سازي دسته اي از سيستم هاي كنترل غير خطي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
340
پايدار سازي فلاتر ورق هاي دوار در جريان سوپر سونيك با استفاده از يك وصله پيزوالكتريك
341
پايدار سازي نانو TiO2 به وسيله كربوكسيليك اسيدها روي پارچه حلقوي پنبه/پلي استر، به منظور خود تميز شوندگي و تكميل چند منظوره
342
پايدار سازي وسيله ابر حفره ساز با استفاده از روش تنظيم كننده خطي درجه دو و طراحي تخمينگر
343
پايدار سازي يك ربات 2R تحريك ناقص كه در صفحه ي افقي حركت مي كندبا استفاده از يك كنترل كننده ي فازي بهينه
344
پايدار كردن سيستم تعقيبگر مسير نگاه نسبت به شرايط محيطي و تغيير كاربر
345
پايدار كننده محصول پارافين كلره
346
پايدار كننده هاي آب اكسيژنه
347
پايدار ي معادلات تابعي )اشتقاقها و معادلات ديفرانسيل (
348
پايدار ي هيرز-اولام از يك اپراتور بسته در فضاي هيلبرت و ثابتهاي هيرز-اولام از فضاهاي هيلبرت , Hyers-ulamstability of a closed operator in a hilbert space and hyers-ulam constants of hilbert spaces
349
پايدار¬سازي ريزشبكه¬هاي DC با در نظرگرفتن نقش مبدل¬ها
350
پايدارسازي آونگ معكوس دو درجه آزادي بر روي يك روبات سيار با چرخ هاي چندجهته
351
پايدارسازي آونگ وارون روي كوادروتور
352
پايدارسازي امولسيون آب در آب مالتود كسترين و ژلاتين به وسيله نانوذرات پروتئين گاودانه
353
پايدارسازي باكتري هاي لاكتيك اسيد جداشده از محصولات لبني سنتي ايران و مطالعه ي خواص ضد ميكروبي پپتيدهاي توليد شده توسط آنها
354
پايدارسازي پلي پروپيلن در برابر پرتوهاي گاما
355
پايدارسازي تطبيقي مقاوم ربات سيار فرمانش لغزشي با در نظر گرفتن اثرات الاستيك تايرها
356
پايدارسازي جانبي خودرو با استفاده از كنترل متوالي
357
پايدارسازي چرخان و كنترل تطبيقي زاويه رقص‌محوري يك سفينه در حين ترمزگيري
358
پايدارسازي خاكريز مسلح شده با المانهاي افقي و قائم تاير لاستيكي فرسوده
359
پايدارسازي خودرو شش با تعليق مستقل فعال
360
پايدارسازي داكتدفن در حركت عرضي و قائم
361
پايدارسازي دسته اي از سيستم هاي كنترل غيرخطي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
362
پايدارسازي ديناميكي شبكه توزيع با استفاده از فناوري ذخيره سازي انرژي مبتني بر فنرهاي الكتريكي
363
پايدارسازي ديواره چاه در مخازن تخليه شده در حين حفاري
364
پايدارسازي سمت يك فضاپيما داراي اجزاي انعطاف پذير
365
پايدارسازي سيال هوشمند مگنتورئولوژيكال با استفاده از امواج التراسونيك
366
پايدارسازي سيستم كليدزن غيرخطي با فيدبك غيراكيد و محدوديت ورودي و خروجي
367
پايدارسازي سيستم هاي پرش با احتمالات گذار متغير با زمان
368
پايدارسازي سيستم هاي كليدزن تحت كليدزني آسنكرون متغير با زمان
369
پايدارسازي سيستم هاي كليدزن ماركوف با تاخير در حالت و خروجي كوانتيزه شده
370
پايدارسازي فعال ماهواره ي انعطاف پذير در مدار
371
پايدارسازي قير براي توليد نانو الياف كربن
372
پايدارسازي كلاس خاصي از سيستمهاي تاخيري متغير با زمان
373
پايدارسازي ماتريس همبستگي مالي با رويكرد تئوري ماتريس تصادفي
374
پايدارسازي مقاوم سيستم‌هاي مرتبه كسري
375
پايدارسازي مقاوم سيستمهاي خطي تصادفي با تاخير در ورودي
376
پايدارسازي هليكوپتر چهارموتوره در شرايط معلق ﴿hovering﴾
377
پايدارسازي و بهبود كيفيت تصوير در فايل¬هاي ويديويي لرزان
378
پايدارسازي و ساخت ربات متحرك در زير آب به وسيله كنترلرهاي PID+فازي
379
پايدارسازي و كنترل سيستم گيمبال دو درجه آزادي
380
پايدارسازي ويدئو براي وسايل نقليه هوشمند
381
پايداركردن )Stabilization( نوعي پليمر پلي يورتان در برابر تخريب زيستي باكتريايي )Biodegradation(
382
پايداري اجتماعي در مركز محله" حاجي " در همدان
383
پايداري الاستيك در ميله هاي مسطح
384
پايداري الگوي كلاسيك در روايت نو
385
پايداري الگوي كلاسيك در روايت نو
386
پايداري باكتري هاي پروبيوتيك در شكلات و اثر آن ها بر استرپتوكوكوس موتانس
387
پايداري تابعك هاي تقريباً ضربي
388
پايداري تحليلي شبكه هاي سنسوري بي سيم
389
پايداري ترمو ديناميكي وفعاليت كاتاليكي الكل دهيدروژناز مخمر در حضور اسموليت هاي قندي
390
پايداري ترموديناميكي و خواص پيوندي بتالاكتوگلوبولين ﴿BLG﴾
391
پايداري تكرار پيكارد در فضاهاي متري مخروطي
392
پايداري توسط چرخش
393
پايداري تيرورق‌هاي فولادي تقويت شده توسط وصله‌هاي پليمري FRP
394
پايداري حالت هم گام نوسانگرهاي فاز در شبكه ها
395
پايداري در برنامه زماني قطار
396
پايداري در دينداري و اخلاق از منظر قرآن و روايات
397
پايداري در معماري
398
پايداري دراز مدت و بررسي فرآيندهاي توامان تونلها در توده سنگ هاي ضعيف-مطالعه ي موردي تونل شبلي
399
پايداري ديناميكي سدهاي خاكي بر مبناي تير برشي و تغيير شكلهاي ماندگار
400
پايداري ديناميكي شناور پلنينگ به كمك اينترسپتور
401
پايداري ديناميكي و كنترل هواپيما
402
پايداري ژنتيكي قارچ نئوتيفوديوم فسكيوي بلند طي دو نسل و ارتباط ان با ژنوتيپ گياه ميزبان
403
پايداري ساختاري در سيستم هاي توابع مكرر و غيرخودگردان
404
پايداري ساختاري ميدان هاي برداري داراي خاصيت سايه زني
405
پايداري سازمان فضايي استان اردبيل با تÊكيد بر تعادل بخشي در نظام شهري
406
پايداري سازمان فضايي استان اردبيل با تاكيد بر تعادل بخشي در نظام شهري
407
پايداري ساليتون هاي زماني در سيستم‌هاي غيرخطي PT-Symmetric با در نظرگرفتن اثرات بالاتر غير خطي
408
پايداري سود و اجزاي تشكيل دهنده آن در سطح صنعت و شركت
409
پايداري سيستم هاي قدرت با استفاده از طراحي همزمان و هماهنگ پارامترهاي PSS و ادوات FACTS
410
پايداري سيستم هاي كنترل تحت شبكه با لحاظ از دست رفتن بسته هاي اطلاعاتي
411
پايداري سيستم‌هاي كنترل تحت شبكه و كاربرد آن در سيستم پاندول معكوس
412
پايداري شيب هاي خاكي تثبيت شده به روش Deep Patch
413
پايداري شيبهاي با توجه به شكست هيدروليكي و محاسبه ضريب اطمينان در سدهاي خاكي
414
پايداري عددي روشهاي چند گامي خطي براي معادلات ديفرانسيل تاخير﴿DDEs )
415
پايداري عملگرهاي خطي مثبت روي -C* جبرها , Stability of positive linear operators c*_algebras
416
پايداري فركانس وكاهش نوسانات توان با استفاده از ذخيره‌ساز انرژي در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ريزشبكه مجهز به منابع توليد پراكنده تجديدپذير ‌و‌ خودروي ‌هيبريدي
417
پايداري فرهنگي و باورهاي مردمي در موسيقي مذهبي بوشهر
418
پايداري قاب هاي موجكي با اتساع هاي ماتريسي
419
پايداري كمي يك معادله ي تعميم يافته و كاربرد آن در مدارهاي الكتريكي نامنظم
420
پايداري كوشي راسياس از اشتقاق ها روي شبه جبر هاي باناخ چندگانه
421
پايداري گذرا سيستم قدرت چند ماشينه
422
پايداري گذراي سيستم هاي قدرت و كاربرد درخت تصميم گير در ارزيابي
423
پايداري گروه‌هاي لي تحت شار ريچي
424
پايداري گلوله هاي نوري در محيط غير خطي
425
پايداري معادلات تابعي به روش نقطه ثابت در فضاهاي متريك غير ارشميدسي و متريك كامل
426
پايداري معادلات تابعي به روش نقطه ثابت روي فضاهاي نرمدار و متريك
427
پايداري معادلات تابعي در فضاهاي شبه 𝛃-نرمدار
428
پايداري معادلات تابعي در فضاي ٢- نرمدار
429
پايداري معادلات تابعي در فضاي باناخ
430
پايداري معادلات تابعي در فضاي نرم دار تصادفي
431
پايداري معادلات تابعي در فضاي نرم دار تصادفي ماتريسي به روش نقطه ثابت
432
پايداري معادلات تابعي در فضاي نرم دار فازي
433
پايداري معادلات تابعي در فضاي نرم دار فازي
434
پايداري معادلات تابعي در مشبكه هاي باناخ
435
پايداري معادله بولتزمن براي مولكولهاي ماكسولي
436
پايداري مقاوم سيستم‌هاي زمان- پيوسته لور (Lur’e) با چند تاخير ثابت
437
پايداري مقاوم وسيله خودگردان زير آبي در سيستمم هاي كنترل با مدل داخلي
438
پايداري نمايي دستگاه هاي لوتكا - ولتراي رقابتي با تاخيرات
439
پايداري نهايي عمق ، ايده آل هاي اول وابسته و كوهمولوژي يك مدول مدرج
440
پايداري هايرز- اولم معادلات ديفرانسيل معمولي، معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي و معادلات انتگرالي ولترا
441
پايداري هايرز-الام -راسياس از نگاهشت ها روي فضاي نرمدار , Hyers-ulam-rassias stability of mappings on norm spase
442
پايداري هايرز-اولام-راسياس براي معادلات تابعي تعميم يافته بر برخي از فضاهاي نرمدار
443
پايداري هايرز-اولم-راسياس
444
پايداري هدايت الكتريكي در پلي استر روكش داده شده بوسيله پلي آنيلين
445
پايداري همومورفيسم ها، مشتقات و معادلات تابعي برجبرهايباناخ
446
پايداري همومورفيسم هاي مشبكه در فضاهاي نرم دار احتمالي ريس
447
پايداري هيدروليكي و بهينه سازي سيستم موج گير دو مخزنه در نيروگاه هاي برقابي
448
پايداري و بررسي روش هاي پيش بيني ناپايداري گذرا
449
پايداري و بهينه سازي رفتار غيرخطي سازه هاي تطبيقي
450
پايداري و بهينه سازي روي مجموعه كارا براي كاهش مرز پارتو
451
پايداري و پايدارسازي سيستم هاي كنترل تحت شبكه داراي تأخير متغير با زمان
452
پايداري و پايدارسازي كلاس خاصي از سيستم‌هاي مرتبه كسري غيرخطي با الزام به محدوديت ورودي
453
پايداري و پايدارسازي يك ماهواره ژيروستات به كمك روش هاي شكلي دهي انرژي
454
پايداري و خواص طيفي برخي از دوآنيوني‌هاي دواتمي
455
پايداري و ناپايداري يك شبكه عصبي با اتصالات جهان- كوچك تحريكي و بازدارنده
456
پايداري وهمگرايي يك روش عددي براي رده اي ازمدلي هاي وزش پخش كسري
457
پايداري يك جسم پرنده داراي چرخش فرفره اي (SPIN) پس از جدايش و باز گشت به جو (entry - Re)
458
پايداري يك جسم چرخان تقريبا متقارن در خلا؟ و در بازگشت به جو
459
پايداري-0 اشتقاق ها روي سه تايي هاي Jb*- , On the stability of 0-derivation on JB*-triples
460
پايداري-g قاب ها ودوگان -g قاب ها
461
پايستاري انرژي و اصل هم ارزي در نسبيت عام
462
پايستگي CPT و تاثير آن در برهمكنش ها
463
پايش ، ارسال و ثبت پارامترهاي محيطي در رايانامه
464
پايش آلودگي حرارتي ناشي از توسعه منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر با استفاده از تصاوير ماهواره اي
465
پايش آلودگي ميكربي آب شبكه هاي آب رساني روستاهاي شهرستان شبستر بررسي علل آلودگي ارتباط با بيماريها
466
پايش ارتعاشات به منظور تحليل عيوب ماشين آلات
467
پايش باقيمانده هاي تتراسيكلين در مواد غذايي با منشاء دامي: مقايسه بين تكنيك هاي آناليزي مختلف، استفاده از پلي پيرول به عنوان ماده جاذب موثر در تخليص نمونه ها و بهينه سازي پارامترهاي مختلف در استخراج آناليت از ماتريكس هاي غذايي مختلف
468
پايش بر خط عيوب مكانيكي ترانسفورماتورهاي قدرت با كاوش و تركيب داده‌هاي گذراهاي كليدزني ولتاژ پائين كنترل شده
469
پايش بهينه شبكه توزيع آب مبتني بر مدل پوياي شبيه سازي كيفي
470
پايش بيابان زايي با استفاده از داده هاي حرارتي و انعكاسي سنجش از دور ﴿مطالعه موردي: شرق شهرستان اصفهان﴾
471
پايش بيابان زايي كوير درانجير
472
پايش پديده اصطكاكي جوش سرد در منطقه‌ي فلنج فرايند كشش عميق به كمك امواج آكوستيك اميشن
473
پايش پروفايل با استفاده از روش لَسو
474
پايش پروفايل بيماري قلبي با استفاده از رويكردهاي شبكه عصبي و رگرسيون لجستيك
475
پايش پروفايل در كيفيت خدمات شهرداري
476
پايش پروفايل‌هاي خطي ساده در فرايندهاي توليد كوتاه‌مدت
477
پايش پروفايلهاي خطي با استفاده از بوت اسپرت
478
پايش پروفايلهاي مبتني بر الگوهاي خطي تعميم يافته در فاز 1
479
پايش پوياي ماشين هاي مجازي به هدف زمان بندي پارامتريك بارهاي كاري
480
پايش پيوسته سلامت ساختاري قطعات مكانيكي ثابت و متحرك به روش امپدانس الكترومكانيكي با استفاده از پوشش دهي فيلم ضخيم ترانسديوسر پيزوالكتريك
481
پايش تاثير خشكسالي بر پوشش گياهي مراتع با استفاده از شاخص هاي پوشش گياهي سنجنده MODIS و اطلاعات بارندگي
482
پايش تحولات فضايي كاربري اراضي اسلامشهر در پيرامون كلان شهر تهران
483
پايش تحولات فضايي كاربري اراضي اسلامشهر در پيرامون كلانشهر تهران
484
پايش تغيير مكان جانبي خط آهنCWRبا تراورس اصطكاكي در قوس ها
485
پايش تغييرات پوشش گياهي و برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك در منطقه مسيله قم
486
پايش تغييرات تومورهاي ناهمگن نسبت به درمان در بيماران مبتلا به سرطان با استفاده از تخمين ضريب پخش ظاهري
487
پايش تغييرات سطوح برفي در كوه هاي زاگرس با استفاده از تصاوير NOAA-AVHRR
488
پايش تغييرات سيماي سرزمين و اولويت بندي حفاظت و بهسازي تالاب بين المللي شادگان
489
پايش تغييرات كاربردي اراضي با استفاده از سنجش از دور مطالعه موردي بخش رودبار قصران استان تهران
490
پايش تغييرات كاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردي بخش رودبار قصران ،استان تهران)
491
پايش تغييرات كاربري اراضي با به كارگيري تكنيك سنجش از دور (مطالعه موردي:شهرستان ساوجبلاغ، استان البرز)
492
پايش تغييرات كاربري اراضي با به كارگيري تكنيك سنجش از دور مطالعه موردي شهرستان شاوجبلاغ استان البرز
493
پايش تغييرات كاربري اراضي ناشي از دفت پسماند با روش تحليل آماري مكانمند در سيستم اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي شهرستان چالوس
494
پايش تغييرات مكاني-زماني گردوغبار استان خوزستان به كمك تكنيك هاي سنجش از دور
495
پايش تغييرات نقشه هاي شهري با استفاده از طبقه بندي شي گراي تصاوير ماهواره اي
496
پايش تندرستي سازه ها برپايه ي پخش امواج هدايت شونده ي فرا صوت براي آسيب هاي با هندسه خميده
497
پايش حرارتي پوشش/ كاربري اراضي ناشي از توسعه منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي با استفاده از تصاوير ماهواره اي
498
پايش حركت تپه هاي شني منطقه حسن آباد-جرقويه با استفاده از تصاوير ماهواره اي
499
پايش خشكسالي اقليم ايران با استفاده از شاخص SPI [اس. پي. آي.]
500
پايش خشكسالي با استفاده از تصاوير ماهواره اي با تاكيد بر پوشش گياهي در منطقه سميرم اصفهان
501
پايش خشكسالي با استفاده از شاخص اختلاف پوشش گياهي نرمال شده ﴿NDVI)در استان اصفهان
502
پايش خشكسالي با استفاده از شاخص هاي سنجش از راه دور و اقليمي در استان خراسان رضوي
503
پايش خشكسالي با استفاده از شاخص‌هاي سنجش از دور و تحليل سري زماني در دوره زماني 1382 تا 1394 (بازه مطالعاتي استان‌هاي همدان و ايلام)
504
پايش درمان اولتراسوند كانوني شدت بالا (HIFU) توسط تصويربرداري فوتوآكوستيك (PAI)
505
پايش رواناب ناشي از برف حوضه كاسگان-سميرم با استفاده از توليدات ماهواره اي موديس
506
پايش روند تغييرات كاربردي و پوشش اراضي شهرستان اشتهارد با استفاده از پردازش تصاوير ماهواره اي
507
پايش زمان حقيقي پايداري ولتاژ كوتاه مدت
508
پايش زمان و هزينه يك پروژه ساختماني با استفاده از ابزارهاي كنترل كيفيت آماري در شرايط عدم قطعيت مبتني بر منطق گواه
509
پايش زمانبندي احتراق موتور اشتعال تراكمي مخلوط همگن
510
پايش زماني– مكاني، نشست و شق زمين درارتباط با برداشت آب و شرايط ژئوشيميايي و هيدروشيميايي (شرق دشت يزد حد فاصل روستاي عسگريه و خويدك شهرستان يزد با مقياس 1:1000)
511
پايش زوال پوشش گياهي شهرستان ايلام به كمك داده هاي حرارتي و انعكاسي ماهواره اي
512
پايش سايش ابزار جهت بهينه‌سازي توأم پارامترهاي ماشينكاري و زمان تعويض ابزار با رويكرد قابليت اطمينان
513
پايش سلامت پل هاي بتن آرمه و تعيين شرايط عملكرد و قابليت بهره برداري پل
514
پايش سلامت سازه اي و تشخيص آسيب در سازه ها بر اساس اطلاعات مودال و ترميم سازه ها با آلياژ شكل ياب (SMA)
515
پايش سلامت سازه ها با استفاده از حسگر هاي توري براگ فيبري
516
پايش سلامت سازه هاي كامپوزيتي ورقي توسط امواج فراصوت هدايت شده بر پايه تبديل موجك و الگوريتم شبكه عصبي مصنوعي
517
پايش سلامت سازه هاي هوايي كامپوزيتي با استفاده از امواج هدايت شده فراصوت و الگوريتم شبكهعصبي
518
پايش سلامت سازه‌اي پل‌ها از طريق استخراج و انتخاب ويژگي با استفاده از روش‌هاي يادگيري ماشين
519
پايش سلامت سازه‌ها با تكيه بر قابليت اطمينان و در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه
520
پايش سلامت عرشه پلها به كمك وسيله نقليه متحرك
521
پايش سلامت مخازن بتن پيش تنيده دايروي
522
پايش سيستمهاي بيدرنگ جهت تشخيص خطا با استفاده ازفنون محاسبات نرم
523
پايش شبكه هاي اجتماعي با مشخصه هاي طولي
524
پايش شبكه ي اجتماعي تحت مدلي پيشنهادي برمبناي توزيع پواسون با استفاده از نمودار كنترلي مناسب
525
پايش شبكه‌هاي بيولوژيكي با رويكرد آماري
526
پايش شوري خاك با استفاده از داده هاي سنجش از دور جهت مديريت ويژه اراضي كشاورزي در دشت مروست، استان يزد
527
پايش شوري خاك با استفاده از داده هاي سنجش از دور جهت مديريت ويژه اراضي كشاورزي در دشت هرات استان يزد
528
پايش فرآيند سنگ زني با چرخ سنگCBN به روش آكوستيك اميشن
529
پايش فرآيندهاي دو مرحله¬ايي وابسته با استفاده از نمودارهاي كنترل انتخاب عيب تطابقي تركيبي
530
پايش فلزات سنگين در رودخانه قره سو و اثرات نشت شيرابه زباله سراب قنبر روي آب زيرزميني
531
پايش كيفي آب رودخانه تجن با استفاده از شاخص هاي كيفي و زيستي
532
پايش كيفيت آب رودخانه دز با استفاده از سنجش از دور
533
پايش كيفيت آب و ارزيابي شاخص كيفي رودخانه دز
534
پايش كيفيت آب و شبيه سازي تغذيه گرايي رودخانه دز
535
پايش كيفيت آب و شبيه سازي تغذيه گرايي رودخانه دز
536
پايش لحظه اي وتصميم گيري و مديريت اني عمليات حفاري به منظور بهينه سازي حفاري
537
پايش ماشين‌هاي دوار صنعتي به كمك مكانيزم‌هاي رايانش نرم
538
پايش ماهانه تغييرات برخي از شاخص هاي اكولوژيك تالاب شادگان با استفاده از تصاوير سنجنده موديس
539
پايش ميداني اثر تراورس بال دار در پايداري جانبي خط بالاستي
540
پايش ميداني حركت جانبي قوس تند خط آهن با تكيه گاههاي جانبي
541
پايش ميزان گرايش اساتيد، كاركنان و دانشجويان دانشگاه رازي به فعاليت بدني و رويدادهاي ورزشي
542
پايش نقش احتمالي نواحي غير كد گذار ژن bcl2انساني در تنظيم بيان ژن،مبتني بر داده پردازي هاي رايانه اي
543
پايش همزمان ترانسفورماتورهاي قدرت جهت شناسايي خطاهاي اتصال كوتاه داخلي با استفاده از روش تحليل اجزاء محدود
544
پايش و پالايش زيستي فلزات سنگين و ذرات نمك منتشر شده از درياچه اروميه با استفاده از درختان منطقه
545
پايش و پيش بيني خشكسالي با استفاده از اطلاعات اقليمي و هيدرومتريك
546
پايش و پيش يابي خصوصيات خشكسالي مطالعه موردي : استان قزوين
547
پايش و تبيين رفتار تامين كنندگان و خريدار جهت تعامل پايدار با استفاده از الگوريتم هاي يادگيرنده
548
پايش و عيب يابي عملكرد آسياي نيمه‌خودشكن فاز 1 مجتمع مس سرچشمه با بررسي سختي و دانه‌بندي مواد ورودي و ارائه برنامه خوراك دهي به آن
549
پايش و كنترل پروفايل هاي غير خطي در فاز دوم
550
پايش و كنترل چاه هوشمند با استفاده از شبكه حسگر
551
پايش و مدلسازي خشكسالي با استفاده از شاخص هاي سنجش از دوري و SPI در استان اصفهان
552
پايش و مديريت هزينه هاي تعويض قطعات گارانتي در شبكه نمايندگي هاي خدمات پس از فروش خودرو با استفاده از الگوريتم هاي داده كاوي ( درخت هاي تصميم )
553
پايش وضعيت
554
پايش وضعيت اتصالات پيچ و مهره با استفاده از آناليز مودال و پخش موج فراصوت
555
پايش وضعيت ارتعاشات صفحه دوار به كمك وصله هاي پيزوالكتريك
556
پايش وضعيت ارتعاشي جعبه‌دنده و بررسي يك مورد صنعتي
557
پايش وضعيت ارتعاشي فن و بررسي خرابي‌هاي توربوشارژر
558
پايش وضعيت ارتعاشي موتور القايي سه فاز
559
پايش وضعيت ارتعاشي و عيب‌يابي موتورهاي تراكشن DC مورد استفاده در لكوموتيوهاي GM
560
پايش وضعيت برخط و تشخيص عيوب جعبه دنده خودرو
561
پايش وضعيت تجهيزات با استفاده از دوربين هاي مادون قرمز
562
پايش وضعيت تمريني با استفاده از معيارهاي ضربان قلب آزمون زير بيشينه گرم كردن و شاخص‌هاي بيوشيميايي بزاقي در بازيكنان حرفه‌اي فوتبال
563
پايش وضعيت خوردگي و فرسايش لوله‌هاي فلزي نفت ، گاز و فاضلاب با بكارگيري امواج راهنماي فراصوتي و الگوريتم شبكه عصبي
564
پايش وضعيت زير ساخت هاي ريلي با توسعه روش هاي شناسايي سيستم
565
پايش وضعيت سامانه پاشش سوخت موتور ديزلي چهار زمانه توسط بررسي تغييرات سطح ارتعاشات
566
پايش وضعيت سيستم تغذيه‌ جريان مستقيم در پست‌ فشارقوي برق
567
پايش وضعيت سيستم مبتني بر ارتعاشات
568
پايش وضعيت سيستم مبتني بر ارتعاشات
569
پايش وضعيت لايه روغن ياتاقان هاي لغزشي هيدروديناميكي در دور پايين با استفاده از روش پخش آوايي
570
پايش وضعيت ماشين آلات دور پايين با استفاده از آزمون پخش آوا
571
پايش وضعيت و تشخيص خطاي موتور خودرو مستقل از نوع خودرو با استفاده از سيگنال انتشار صوتي
572
پايش وضعيت و شناسايي نقص در چرخ دنده
573
پايش وضعيت ياتاقان هاي غلتشي به كمك روش تركيب اطلاعات حسگرها
574
پايش وضعيت يك توربو ماشين مبتني بر آناليز ارتعاشات با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
575
پايش ونگاشت پارامترهاي QoSبهمنظور استفاده در SLAشبكه هاي IPكشور
576
پايش يك سرور شبكه توسط شبكه GSM
577
پايكوبي
578
پايگاه آنلاين خبرگزاري
579
پايگاه آيين مزديسنايي
580
پايگاه اجتماعي هنر موسيقي در بين هنرجويان موسيقي شهر اصفهان
581
پايگاه اجتماعي و اقتصادي بر جهت گيري ارزشي دانشجويان شهر بروجن
582
پايگاه اجتماعي و اقتصادي بر جهت گيري ارزشي دانشجويان شهر بروجن
583
پايگاه اجتماعي و اقتصادي خانواده ؟ نوع بزهكاري كودكان و نوجوانان ؟
584
پايگاه اطلاع رساني برتر با رويكرد تعامل اجتماعي
585
پايگاه اطلاعاتي خبره علم الرجال
586
پايگاه اطلاعاتي خطوط (base Line)؛ ايجاد بانك اطلاعات كامپيوتري براي خطوط فشار قوي ايران (خطوط 400 كيلو ولت )
587
پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده و گروههاي مرجع جوانان ( مطالعه موردي : دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر )
588
پايگاه تحقيقات كوير و بيابان شناسي
589
پايگاه داده دانشجويي
590
پايگاه داده دراكسس
591
پايگاه داده عمومي در Server SQL
592
پايگاه داده فعال
593
پايگاه داده موسسه استاندارد
594
پايگاه داده وشبكه اداره آب وفاضلاب محلات
595
پايگاه صوت و موسيقي
596
پايگاه منطقه اي انتقال خون تبريز
597
پايندگي انرژي بوسيله كنترل چرخه كاري در شبكه‌‌هاي مش بيسيم خورشيدي
598
پايه ريزي بازاريابي شبكه اي در فرش دستباف
599
پايه گذاري اصول اخلاق مهندسي در صنعت ساخت و ساز كشور
600
پايه گروبنر براي مشبكه و كدگشايي آن
601
پايه هاي بازتابي براي سيستم هاي بازتابي آفين
602
پايه هاي تودرتوي مستقل از ترتيب تك جمله اي
603
پايه هاي چهار مضراب ها و ضربي هاي تار نوازي استاد محمدرضا لطفي
604
پايه هاي دوري مينيمال و بهينه در گراف ها و كاربرد آن ها در تحليل سازه ها
605
پايه هاي كروبنر براي دسته هايي از طرحهاي آفين يا تصويري
606
پايه و اساس جغرافياي طبيعي The Physical Basis of Geography
607
پايه و بعد متريك اسكيم هاي شركت پذير
608
پايه ي گربنر تقريبي
609
پايه ي مرزي پايدار براي ايده آل نقاط
610
پاييدن
611
پتانسيل استفاده ازعلوفه آرتيچوك به صورت خشك وسيلو شده درتغذيه دام
612
پتانسيل اقتصادي و ژئوشيمي عناصر فلزي در شيلهاي بيتومين‌دار استان چهار محال و بختياري
613
پتانسيل اقتصادي وژئوشيمي عناصر فلزي در شيلهاي بيتومين داراستان چهارمحال وبختياري
614
پتانسيل باي سنگ هاي تزئيني هورنفلسي استان همدان
615
پتانسيل برهم كنش جفت موثر
616
پتانسيل تجاري كالاهاي بخش كشاورزي با هدف تشكيل بازار مشترك اسلامي: زيربخش هاي زراعت و باغداري
617
پتانسيل حذف كادميم، روي و سرب خاك به وسيله دو گونه گياه خاكشير در حضور قارچ P. indica
618
پتانسيل سنجي احداث نيروگاه خورشيدي متمركز با كلكتورهاي سهموي خطي
619
پتانسيل سنجي استفاده مجدد از زمين هاي مورد معدنكاري مس پورفيري ايران - مطالعه موردي: معدن مس سونگون
620
پتانسيل سنجي افزايش بارش با استفاده از فناوري بارورسازي ابرها در استان لرستان
621
پتانسيل سنجي اقليمي كشت گردو در استان آذربايجان غربي طي 30سال اخير
622
پتانسيل سنجي انرژي خورشيدي در استان يزد
623
پتانسيل سنجي انرژي زيست توده در ايران
624
پتانسيل سنجي داده هاي فراطيفي هايپريون در استخراج عضوهاي پاياني (مطالعه موردي: شهرستان اصفهان)
625
پتانسيل سنجي ژئوتوريسم وژئوپارك دراستان كرمانشاه
626
پتانسيل سنجي سيلاب با استفاده از پارامترهاي هيدروژئومورفولوژيكي در حوضه آبخيز رودخانه مارون
627
پتانسيل سنجي كشت چغندرقند در استان فارس با تاكيد بر پارامترهاي اقليمي
628
پتانسيل سنجي و امكان بكارگيري مكانيسم مگنتو هيدرو ديناميك براي توليد قدرت الكتريكي در ايران
629
پتانسيل سنجي و مكان يابي انرژي باد در استان فارس
630
پتانسيل قاب تلفيقي و كمينه سازهاي آن
631
پتانسيل كرنيگ - پني در نانو حلقه هاي كوانتومي
632
پتانسيل كروميت و بررسي افيوليت هاي كوه سياه ( شمال غرب سبزوار)
633
پتانسيل معدني شدن نيتروژن در يك خاك آهكي تيمار شده با دو نوع كود آلي
634
پتانسيل هاي اقليم كشاورزي بخش لاران
635
پتانسيل هاي اقليم كشاورزي روستاي بام (شهرستان اسفراين)
636
پتانسيل هاي تجاري و ارزيابي نقش آن ها در همگرايي درآمدي بين ايران و شركاي تجاري منتخب
637
پتانسيل هاي در هم تابيده
638
پتانسيل هاي هتلداري در جذب گردشگر
639
پتانسيل هاي هيدرواقليمي شادگان و نقش آنها در توسعه كشت خرما
640
پتانسيل هاي هيدروكليمايي درخت نخل خرما (مطالعه موردي: استان خوزستان)
641
پتانسيل هاي يك بعدي
642
پتانسيل واگرايي و تثبيت بيولوژيكي و شيميايي خاك هاي رسي بنتونيت سپولايت و كائولين
643
پتانسيل يابي آب هاي زيرزميني با استفاده از روش مهندسي ارزش و دلفي به كمك GIS ﴿مطالعه موردي: شهرستان شهركرد﴾
644
پتانسيل يابي اقليمي كشت انار دركوهدشت
645
پتانسيل يابي تغذيه مصنوعي آبخوان حوضه
646
پتانسيل يابي خاك نسوز در محدوده آباده توسط دورسنجي و بازديد نقاط اميد بخش
647
پتانسيل يابي سيستم هاي آبياري تحت فشار در مناطق مختلف استان لرستان
648
پتانسيل يابي طلا با استفاده از تلفيق لايه هاي اطلاعاتي در محيط GIS در ناحيه تكاب، آذربايجان غربي
649
پتانسيل يابي عناصر نادر خاكي در برگه 1:100000 طارم با استفاده از روش هاي AHP & Topsis
650
پتانسيل يابي كاني زايي فلزي با استفاده از تلفيق داده هاي اكتشافي در محيط GIS در كمان ماگمايي اروميه دختر (محور نطنز – طرق)
651
پتانسيل يابي كاني زايي فلزي با استفاده از تلفيق داده‌هاي اكتشافي در برگه 1:100000 كهك
652
پتانسيل يابي كاني زايي مس پورفيري با استفاده از تكنيك هاي دورسنجي و GIS در ناحيه پاريز، كرمان
653
پتانسيل يابي كاني سازي طلا در برگه 1:100,000 تخت سليمان با استفاده از روش تلفيقي AHP-TOPSIS
654
پتانسيل يابي كاني سازي طلا در برگه 1:100،000 محلات به روش تلفيق سلسله مراتبي ﴿AHP ﴾ با نگاهي بر شواهد اكتشافي در معدن طلاي اخترچي
655
پتانسيل يابي كاني سازي مس در كمربند متالوژني كرمان با استفاده از تلفيق داده هاي اكتشافي در محيط GIS
656
پتانسيل يابي كاني سازي مشابه تيپ طلاي موته در محدوده دليجان
657
پتانسيل يابي كاني‌زايي طلا و مس در برگه زمين شناسي 1:100000 اهر
658
پتانسيل يابي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني دشت تويسركان
659
پتانسيل يابي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني دشت تويسركان
660
پتانسيل يابي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني دشت تويسركان
661
پتانسيل يابي معدني كانسار مس در محدوده سالاران، شاهرود به روش فركتال در محيط GIS
662
پتانسيل يابي منابع نفت و گاز در محدوده شمال و شمال غرب ايلام با استفاده از روش هاي سنجش از دور﴿سنجنده استر و +ETM ﴾ و كنترل هاي زميني در محيط GIS
663
پتانسيل يابي مواد معدني سرب و روي در محدوده رشته كوه ايرانكوه با استفاده از تلفيق اطلاعات اكتشافي درسيستم GIS
664
پتانسيل يابي نهشته هاي مس در برگه 1:100000 غرب شكسته آبشاله با استفاده از تلفيق اطلاعات اكتشافي
665
پتانسيل ‏يابي و مدل‏ سازي ژئوشيميايي به روش‏ هاي شبكۀ عصبي مصنوعي و فركتال در مقياس ‏هاي ناحيه ‏اي و محلي
666
پتانسيل يابي و مطالعات مغناطيس سنجي زمين در منطقه بند نرگس بادرود
667
پتانسيل‌يابي آهن اسكارن با استفاده از مطالعات دورسنجي، ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي و تلفيق داده‌هاي اكتشافي در GIS، در برگه 1/100000 كاشان
668
پتانسيل‌يابي اقليمي كشت سيب‌ درختي در استان اصفهان
669
پتانسيل‌يابي اقليمي كشت گندم ديم در استان لرستان
670
پتانسيل‌يابي كاني‌زايي با استفاده از GIS در ورقه 1:100000 شهر بابك استان كرمان
671
پتانسيل‌يابي مناطق مستعد كاني سازي (عناصر پلي متال) به روش تلفيق فازي لايه‌هاي مختلف اطلاعات اكتشافي در برگه 1:100000 هشجين با استفاده از GIS
672
پتانسيل¬يابي معدني در ناحيه شهربابك با بكارگيري تكنيك¬هاي دورسنجي و GIS
673
پتانسيومترها
674
پترن ژنراتور
675
پترن ژنراتور سكام ؛ رنگي و سياه و سفيد
676
پترو گرافي . ژئوشيمي و پتروژنز سنگهاي گرانو ديوريت منطقه قلعه گبري
677
پترو گرافي . ژئوشيمي و پتروژنزسنگهاي اتشفشاني تريشكوه واقع در شمال شهر بابك ﴿ كرمان - ايران ﴾
678
پتروژنز سنگ هاي آتشفشاني سنوزوئيك همراه با گنبدهاي نمكي منطقه شوراب- جنوب شرق قم (ايران مركزي)
679
پتروژنز سنگ هاي پلوتونيك و ولكانيك منطقه قلعه يغمش (غرب استان يزد)
680
پتروژنز گرانيتوئيد ها و انكلاوهاي كوه هيمند (شمال غرب نطنز)
681
پتروژنز لكوگرانيت هاي شمال شرق گلپايگان (آدربا- اوچستان، پهنه سنندج- سيرجان)
682
پتروژنز و ايزوتوپ پايدار ( اكسيژن) توده نفوذي گرانيتوئيدي كلاه قاضي
683
پتروژنز و ايزوتوپ هاي پايدار(اكسيژن-هيدرژن)، گرانيتوئيد ملاطالب (شمال اليگودرز)
684
پتروژنز و تكامل ولكانيسم ائوسن قهساره(جنوب خاوري اردستان)
685
پتروژنز، بازسازي شرايط ترموديناميكي،‌ مينرال شيمي مرتبط با عناصر نادر خاكي و ذوب بخشي احتمالي متابازيت هاي حاشيه رودخانه و سد زاينده،‌ پهنه سنندج- سيرجان
686
پتروژونز و تكامل ولكانيسم اليگوسن– پليوسن در بخش مياني كمان ماگمايي اروميه- دختر (شمال شرق اصفهان)
687
پتروشيمي خراسان شمالي
688
پتروشيمي خراسان شمالي بجنورد
689
پتروگرافي . ژئوشيمي و پتروژنز سنگهاي اذرين محدوده غرب استارا ﴿ استان گيلان ﴾
690
پتروگرافي . ژشيمي و خاستگاه تكتونيكي سنگهاي اتشفشاني ائوسن اطراف توده معدني سرچشمه كرمان و ارتباط انها با كانه زايي مس
691
پتروگرافي ، تكتونيك و متالورژي كاني سازي اورانيوم و فلزات همراه در شمال غرب معدن طالمسي اناركي
692
پتروگرافي و پتروژنزكانسار سنگ آهن شهرك تكاب
693
پتروگرافي و پترولوژي توده هاي نفوذي قلعه يقمش غرب استان يزد
694
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني جنوب غرب علي آباد ، شمال زفره (پهنه اروميه – دختر)
695
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني غرب نطنز ، جنوب امامزاده آقا سلطان (كمان ماگمايي اروميه – دختر)
696
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي حد واسط در منطقه شرق نابر ﴿جنوب غرب كاشان﴾
697
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني در منطقه بلطاق (جنوب شرق اليگودرز)، زون سنندج سيرجان
698
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي متاپليتي ناحيه شمال شرق گلپايگان در زون سنندج-سيرجان
699
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي نفوذي جنوب جنبه، شمال غرب زفره (پهنه ماگمايي اروميه-دختر)
700
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي ولكانيكي همراه با گنبدهاي نمكي منطقه كلوت "شمال شرق اردكان"
701
پتروگرافي و پترولوژي سنگ¬هاي آتشفشاني منطقه آزران ( جنوب غرب كاشان)
702
پتروگرافي و پترولوژي منطقه چير ( سوريان استان فارس) با تاكيد بر گابروهاي منطقه
703
پتروگرافي و پترولوژي مونزو گرانيت قيدو در جنوب شرق خمين ﴿ پهنه سنندج -سيرجان﴾
704
پتروگرافي و پترولوژي و لكانيك هاي ائوسن جنوب عرب جندق (شمال شرق اصفهان)
705
پتروگرافي و ژئوشيمي مجموعه افيوليتي ارسنجان (شمال شرق استان فارس)
706
پتروگرافي، پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آذرين درغرب هاشم آباد (جنوب غرب نايين)
707
پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز بازالت¬هاي كوه سه رنگ واقع در جنوب غرب كرمان
708
پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز توده گرانيتي شمال ازنا (مرزيان-كلبور)، پهنه سنندج - سيرجان
709
پتروگرافي، كاني شناسي و شيمي كاني توده نفوذي ميرآباد- چهل خانه، شرق بوئين- مياندشت (پهنه سنندج- سيرجان)
710
پترولوژي . ژئوشيمي و خاستگاه تكتونيكي سي نيت هاي پالئوزونيك زيرين در شمال كوه اسفوردي . منطقه بافق - ايران مركزي
711
پترولوژي ، پتروگرافي و ژئوشيمي توده هاي نفوذي غرب سورك ( استان يزد )
712
پترولوژي آلكالي‌بازالت‌هاي اليگوسن زيرين تويره مركزي (جنوب‌غرب جندق، شمال‌شرق استان اصفهان)
713
پترولوژي آمفيبوليت هاي افيوليت پشت بادام و كمپلكس چاپدوني....
714
پترولوژي افيوليت بياضه ﴿جنوب خور- استان اصفهان﴾
715
پترولوژي انكلاوهاي موجود در بخش شرقي توده گرانيتي شاهكوه و بررسي زمين دما-فشارسنجي سنگ ميزبان آنها ﴿شرق ايران﴾
716
پترولوژي بازالت ها و ديابازها در شمال حاجي آباد (جنوب غرب خور، استان اصفهان)
717
پترولوژي بازالت هاي دونين در منطقه پل خاوند ( جنوب شرق انارك، استان اصفهان )
718
پترولوژي بازالت‌هاي آلكالن اليگوسن زيرين منطقه تويره (جنوب غرب جندق، استان اصفهان)
719
پترولوژي پديده هاي ليستونيتي شدن در مجموعه هاي آذرين و رسوبي شرق خوسف (جنوب غربي بيرجند)
720
پترولوژي پريدوتيت هاي گوشته افيوليت نايين ( استان اصفهان )
721
پترولوژي پريدوتيت هاي گوشته و سنگ هاي ولكانيك آميزه افيوليتي سورك ﴿استان يزد﴾
722
پترولوژي پريدويت هاي گوشته افيوليت لوگر﴿جنوب غرب كابل-افغانستان﴾
723
پترولوژي توده نفوذي شرق بروجرد
724
پترولوژي توده نفوذي و سنگ هاي آتشفشاني گُجد (شرق اصفهان)
725
پترولوژي دايك هاي بازيك كرتاسه در جنوب غرب بياضه )شمال شرق استان اصفهان)
726
پترولوژي دايك هاي صفحه اي افيوليت نائين (ايران مركزي)
727
پترولوژي ژئوشيمي و پتروژنز داسيتهاي نئوژن جبال بارز روستاي بيدويه در جنوب شرق عنبر اباد ﴿جيرفت استان كرمان ﴾
728
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن در جنوب غرب چوپانان ﴿شمال شرق استان اصفهان﴾
729
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن در شمال منطقه انارك ( شمال شرق استان اصفهان)
730
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن روستاي دستگرد و تاگردنه ملا احمد ﴿بخش مياني زون اروميه-دختر، شرق اصفهان﴾
731
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن شمال غرب زوار (شمال غرب انارك، استان اصفهان)
732
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن مناطق ساغند و چاپدوني﴿استان يزد﴾
733
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني پليوكواترنر در جنوب شرق و شمال غرب اصفهان
734
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني پليوكواترنر در غرب و جنوب غرب استان يزد
735
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني كوه سياه ﴿ شمال باتلاق گاوخوني، جنوب شرق اصفهان﴾
736
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني منطقه معدني شمال علي آباد با تأكيد بر اكتشافات اخير پرليت و بنتونيت ﴿شمال غرب نائين﴾
737
پترولوژي سنگ هاي آلكالن پالئوزوئيك مناطق انارك تا بياضه ﴿ايران مركزي، شمال شرق اصفهان﴾
738
پترولوژي سنگ هاي دگرگوني افيوليت ملانژ نايين ( استان اصفهان )
739
پترولوژي سنگ هاي دگرگوني در پهنه سندج سيرجان شمالي ﴿موته-اليگودرز﴾
740
پترولوژي سنگهاي آذرين و دگرگوني گنبدهاي نمكي جنوب استان چهار محال و بختياري
741
پترولوژي سنگهاي دگرگوني شمال شهركرد
742
پترولوژي سنگهاي دگرگوني مجاورتي ناحيه تفت
743
پترولوژي سنگهاي ولكانيك و دگرگوني منطقه تكنار- سربرج شمال غرب كاشمر
744
پترولوژي كاني شناسي ژئوشيمي و ژنز ذخيره بنتونيت باش، گردنه ملااحمد نايين، استان اصفهان، زون اروميه-دختر
745
پترولوژي كنتاكت توده هاي نفوذي گابرويي و پريدوتيت هاي در برگيرنده در افيوليت نائين
746
پترولوژي گدازه‌هاي بالشي و آمفيبوليت‌ها؛ و دگرگوني در پريدوتيت‌هاي گوشته افيوليت‌هاي نايين و عشين
747
پترولوژي گرانيتوئيد هاي منطقه تويره شمالي (جنوب غرب جندق، ايران مركزي)
748
پترولوژي گرانيتوئيدها و مطالعه ذوب بخشي آمفيبوليتهاي شمال كلوت چاپدوني (استان يزد)
749
پترولوژي گرانيتوئيدهاي اميرآباد (بخش جنوب شرقي افيوليت نايين)
750
پترولوژي گرانيتوئيدهاي كمپلكس دگرگوني جندق (ايران مركزي، شمال شرق استان اصفهان)
751
پترولوژي گرانيتوئيدهاي منطقه تكنار- سربرج- شمال غرب كاشمر
752
پترولوژي متاافيوليت پالئوزوئيك و مجموعه دايك‌هاي فلسيك مزوزوئيك در غرب و جنوب‌غرب بياضه (جنوب خور- ايران مركزي)
753
پترولوژي متابازيت هاي مناطق معراجي و چاه پلنگ (شمال شرق استان اصفهان)
754
پترولوژي مجموعه هاي آذرين آلكالن سري دزو در منطقه حرجند (شمال- شمالشرق كرمان)
755
پترولوژي و پتروژنز توده¬هاي نفوذي جنوب نائين (شمال شرق اصفهان)
756
پترولوژي و پتروفابريك متاپليت‌هاي دره ساري و سنگ‌ها‌ي دگرگوني كمپلكس ژان (استان هاي اصفهان و لرستان)
757
پترولوژي و پتروگرافي اسكارن هاي اچستان ﴿ جنوب محلات، استان مركزي﴾
758
پترولوژي و پتروگرافي سنگ هاي آتشفشاني شرق نابر ﴿جنوب غرب كاشان﴾
759
پترولوژي و پتروگرافي گرانيتوئيدهاي اچستان﴿جنوب محلات، استان مركزي﴾
760
پترولوژي و خاستگاه ژئوتكنونيكي بازالت هاي پالئوزوئيك زيرين دره جهق ( شرق روستاي قهرود، جنوب كاشان)
761
پترولوژي و ژئو شيمي سنگهاي آذرينو آلتراسيونهاي هيدروترمال وابسته ، منطقه كشه ( كوهستان كركس )
762
پترولوژي و ژئوشيمي اسكارن شرق نابر در جنوب غرب كاشان ﴿زون اروميه -دختر﴾
763
پترولوژي و ژئوشيمي اسكارن هاي جنوب قمصر
764
پترولوژي و ژئوشيمي افيوليت دگرگون‌شده پشت بادام (شمال شرقي استان يزد)
765
پترولوژي و ژئوشيمي افيوليت ها با نگرشي ويژه بر سنگهاي اولترامافيك كمپلكس گل كهان
766
پترولوژي و ژئوشيمي افيوليتهاي دهشير با تاكيد بر آلتراسيون هاي هيدروترمال وابسته (رودنژيتي شدن، ليستونيتي شدن)
767
پترولوژي و ژئوشيمي پريدوتيت‌ها و گابروها در بخش شرقي افيوليت سبزوار (شمال شرقي ايران مركزي)
768
پترولوژي و ژئوشيمي توده نفوذي ده نو (شمال شرق اليگودرز)
769
پترولوژي و ژئوشيمي توده هاي نفوذي و دگرگوني مجاورتي شرق گردنه ملا احمد ( فوداز )
770
پترولوژي و ژئوشيمي دايك هاي ائوسن كوه كم خاشك ﴿شمال خور، شمال شرق اصفهان﴾
771
پترولوژي و ژئوشيمي دايك¬هاي صفحه¬اي و گدازه¬هاي بالشي افيوليت سبزوار (بخش شرقي)
772
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آتشفشاني شمال شرق بادرود (كاشان)
773
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آتشفشاني قزل قلعه در شمال شرق قروه
774
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي بازيك غرب بياضه ﴿استان اصفهان﴾
775
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي ولكانيك منطقه غرب عروسان كبودان ( جنوب چوپانان - شمال شرق اصفهان)
776
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ‌هاي آتشفشاني منطقه كالچويه، جنوب¬غرب نايين، استان اصفهان
777
پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آذرين دياپيرهاي دشتك، رستم آباد، كاج و دو آب در استان چهار محال و بختياري
778
پترولوژي و ژئوشيمي كالك سيليكاتها و متابازيتهاي شمال شرق گلپايگان
779
پترولوژي و ژئوشيمي مجموعه افيوليتي شرق گيلان
780
پترولوژي و كاني شيمي گرانيت هاي شرق لوشاب ﴿پهنه سنندج- سيرجان﴾
781
پترولوژي و محيط تكتونيكي توده هاي گرانيتوئيدي منطقه ازنا (پهنه سنندج- سيرجان، ايران)
782
پترولوژي و مينرال شيمي اسكارن پاگدارجو در غرب قهرود (شمال غرب اصفهان)
783
پترولوژي و مينرال شيمي توده هاي گابرويي شمال خمين (استان مركزي)
784
پترولوژي وژئوشيمي توده گرانيتوئيدي آستانه (پهنه ي سنندج- سيرجان)
785
پترولوژي وژئوشيمي توده نفوذي نياسر كاشان
786
پترولوژي ولكانيك‌ها و ساب ولكانيك‌هاي كمپلكس ماگمايي كال‌كافي (شمال شرق انارك، استان اصفهان)
787
پترولوژي، پتروگرافي، مينرال شيمي و ژئوترموبارومتري سنگ هاي آندالوزيت دار شمال ازنا (استان لرستان)
788
پترولوژي، ژئوشيمي و جايگاه تكتونوماگمايي گرانيتوئيدهاي قهساره (جنوب شرق اردستان)
789
پترولوژي، ژئوشيمي و دگرساني دونيت هاي كروميت دار موجود در بخش مياني افيوليت نائين (ايران مركزي)
790
پترولوژي، ژئوشيمي و ژنز كانسار بركسيت دوپلان ﴿شهيد نيلچيان- استان چهارمحال و بختياري﴾
791
پترولوژي، مينرال شيمي و ژئوشيمي عناصر نادر خاكي اسكارن¬هاي كالكافي و خوني، شمال شرق انارك، ايران مركزي
792
پتك مكانيكي (فنري)
793
پثياده سازي سخت افزاري مدل بهينه شده ي سيناپس هاي شيميايي
794
پخت ترموپلاستيك الاستومر پلي بوتادي ان-پلي استايرن توسط پرتوهاي الكتروني و بررسي خواص مكانيكي آن
795
پخش اسپين هسته در نقاط كوانتومي
796
پخش اقتصادي بار با استفاده از الگوريتم بهينسازي بهبود يافته كلوني زنبور عسل
797
پخش اقتصادي بار در سيستمهاي قدرت پر تلف با استفاده از شبكه هاي عصبي
798
پخش اقتصادي بار در شبكه هاي قدرت ارائه مدلي براي در نظر گرفتن تلفات
799
پخش بار DC اصلاح شده
800
پخش بار dc بهينه
801
پخش بار DC-AC flow load DC-AC
802
پخش بار احتمالي در شبكه هاي قدرت
803
پخش بار اقتصادي با استفاده از الگوريتم Pso [پي. اس. ا.]
804
پخش بار بهينه احتمالاتي در ريز شبكه هاي هيبريدي AC/DC با لحاظ اثرات نيروگاههاي بادي و سيستم هاي فتوولتاييك
805
پخش بار بهينه با در نظر گيري عدم قطعيت بار و وجود مولد هاي انرژي تجديد پذير
806
پخش بار بهينه با در نظرگرفتن نفوذ توليدات بادي
807
پخش بار بهينه در ريزشبكه ها با استفاده از الگوريتم بهينه سازي نامحدب توزيع شده
808
پخش بار بهينه در سيستم هاي قدرت
809
پخش بار بهينه در سيستم‌هاي قدرت متشكل از نيروگاه‌هاي آبي و حرارتي
810
پخش بار بهينه در شبكه هاي تركيبي گازي و الكتريكي با هدف كاهش هزينه و آلودگي هوا
811
پخش بار بهينه در شبكه هاي توزيع الكتريكي هوشمند
812
پخش بار بهينه در شبكه هاي قدرت شامل عناصر FACTS به روش PSO
813
پخش بار بهينه ديناميك در مديريت شبكه هاي فعال با استفاده از بكارگيري همزمان انرژي هاي بادي و خورشيدي
814
پخش بار بهينه سيستم قدرت با در نظر گرفتن تغييرات بار روزانه
815
پخش بار بهينه سيستم هاي قدرت
816
پخش بار بهينه مقاوم با لحاظ نمودن قيود امنيتي در حضور عدم قطعيت هاي بار و نيروگاه بادي
817
پخش بار سه فاز
818
پخش بار شبكه هاي توزيع شعاعي و حلقوي به روش پسرو - پيشرو
819
پخش بار هارمونيكي در شبكه راه‌آهن AC
820
پخش بار هارمونيكي در يك شبكه‌ي توزيع شعاعي با تمركز روي زاويه‎ي فاز هارمونيك‌ها
821
پخش بار هارمونيكي سه فاز با استفاده از روش مدار معادل نورتن هارمونيكي عناصر غيرخطي
822
پخش بارنامتقارن در شبكه هاي توزيع
823
پخش بهينه بار در شبكه تحت كنترل برق منطقه اي تهران با استفاده از روش كلاسيك
824
پخش بهينه بار در شبكه تحت كنترل شركت برق منطقه اي تهران با استفاده از روش هاي كلاسيك و شبكه هاي عصبي
825
پخش حرارت در مري و اثرات آن بر روي بافت
826
پخش غير عادي
827
پخش همگاني مطمئن در شبكه هاي موردي وسائل نقليه
828
پخش وضبط صدا با ميكروكنترلر AVR
829
پخش يون هاي هليوم دستگاه پلاسماي كانوني با خورش الكتروشيمي آشكارساز پلي كربنات
830
پخص بار تصادفي
831
پداگوگي توليد صدا در نوازندگي ساز ويولن در آموزش موسيقي دوره ي دانشگاهي ايران ﴿ 1357 - 1392 ﴾
832
پدر
833
پدرام جوهري
834
پديدار شناسي ايجاد و رشد استارت آپ هاي كشاورزي، موانع و راهكارها
835
پديدار شناسي تاريخي باور شيعيان به علم امامان در سده اول هجري
836
پديدار شناسي تجربه زيباشناختي از ميدان نقش جهان
837
پديدار شناسي تجربه زيسته ساكنان بافت هاي تاريخي در مواجهه با گردشگري شهري به منظور سنجش پايداري اجتماعي جوامع ميزبان. مورد پژوهي : بافت تاريخي شهر يزد
838
پديدار شناسي دو نمونه از آب انبارهاي شاخص كاشان در دوره صفوي
839
پديدار شناسي قهرمان زن در سينماي دهه اخير ايران
840
پديدار شناسي كنش نمايشي در نمايشنامه با بررسي دو اثر محمد رضايي راد؛ گزارش خواب، رقصي چنين
841
پديدار شناسي مكان در سفر تئاتر
842
پديدار شناسي هرمنوتيك به مثابه روش در پژوهش عكاسي
843
پديدار شناسي هرمنوتيك سينما
844
پديدارشناسي آموزش كارآفريني ازبعد روش ومحتوا ، موانع وراهكارها
845
پديدارشناسي ادبيات از منظر دوفرن
846
پديدارشناسي تجربه زيسته متولدان دهه شصت از مدرنيته و تبلور آن در اخلاق اجتماعي آنها
847
پديدارشناسي تصوير "شقاوت" در تراژدي "چن چي" از پرسي بيشي شلي و انتوان آرتو
848
پديدارشناسي تصوير عكاسيك
849
پديدارشناسي سبك زندگي عشاير منطقه مغان
850
پديدارشناسي كنش نمايشي در نمايشنامه با بررسي دو اثر محمد رضايي راد؛ گزارش خواب، رقصي چنين
851
پديدارشناسي مفهوم خشكسالي از ديدگاه كشاورزان (مطالعه شهرستان سرپل ذهاب )
852
پديدارشناسي مكان در سفر تئاتر
853
پديدارشناسي هرمنوتيك ميدان نقش جهان به مثابه مكان
854
پديدارشناسي و پرسش وجود؛ مقايسه پديدارشناسي هوسرل و هايدگر درباره پرسش وجود
855
پديده GIS [جي. آي. اس] و تاثيرات آن بر سيستم قدرت
856
پديده TRIP و تاثير آن بر شكل پذيري ورقهاي فولادي زنگ نزن آستنيتي 304 و 201
857
پديده انتقال جرم ، كاربرد آن در صنعت و شبيه سازي كامپيوتري يك مورد
858
پديده انسو( Enso ) و تغيير پذيري اقليم جنوب شرق ايران
859
پديده اي بنام سينما واجتماع
860
پديده بنگاه‌داري در نظام بانكي ايران و اثرات آن بر اقتصاد كلان از منظر سياست‌هاي پولي و احتياطي
861
پديده تصادفي در اندازه گيري هاي كوانتمي
862
پديده تضمين در قرآن
863
پديده تقوذ - جابجايي در محيطهاي متخلخل و بررسي امكان استفاده از آن به عنوان يك روشي ازدياد برداشت از مخازن نفت
864
پديده جهاني شدن و تأثير آن بر توسعه كالبدي متروپل تهران
865
پديده جهاني و جهاني شدن
866
پديده جهاني وجهاني شدن
867
پديده دياپريسم و تاثير آن بر آلودگي رودخانه شور دهرم
868
پديده دياپيريسم و تاثير آن بر آلودگي رودخانه دالكي
869
پديده ديناميك بلند مدت سيستم هاي قدرت
870
پديده سونامي و راه هاي پيش بيني و مقابله با آن
871
پديده سونولومينسانس: توصيف نظري و شبيه سازي عددي
872
پديده شاكيان حرفهاي از ديدگاه جرمشناسي
873
پديده شناختي فيزيك جديد در چارچوب مدل استاندارد تعميم يافته
874
پديده شناسي ماده تاريك از نقطه نظر فيزيك ذرات بنيادي
875
پديده ضربه در موتور هاي احتراق داخلي
876
پديده ضربه در موتورهاي احتراقي داخلي
877
پديده طلاق واثرات رواني آن بردانش آموزان مقطع ابتدايي شهركلاله درسال تحصيلي 90-1389
878
پديده كاروگيشن در مترو تهران، بررسي عوامل و روش ترميم
879
پديده كوپلينگ مودهاي شكست II و III در قطعات ترك دار
880
پديده نفوذ
881
پديده هاي انتقال در سلول الكترووينينگ مس
882
پديده هاي انتقال طبيعي در سيالات غير نيوتني
883
پديده هاي حاصله از فرسايش- آبهاي زيرزميني و رودخانه ها; از كتاب جغرافياي طبيعي )Physical geography(
884
پديده ويسكوالستيسيته خطي در پليمرها
885
پديده ي عدول و تÊثير آن بر تحليل هاي رجالي .
886
پديده‌ ترشوندگي در نانومنافذ الياف الكتروريسي‌شده‌ استات سلولز
887
پذير رفتاري مغناطيسي مهم ترين گروه هاي بزرگ خاك هاي مسير اصفهان- چلگرد و نقش برخي خصوصيات خاك بر آن
888
پذير فتاري مغناطيس قرص ابر رساناي حامل جريان انتقالي واقع در ميدان مغناطيس عمودي
889
پذيرش بانكداري الكترونيك در موسسات مالي با توجه به نقش عوامل ساختاري، رفتاري و زمينه اي بانك ملت
890
پذيرش بانكداري الكترونيك درموسسات مالي با توجه به نقش عوامل ساختاري، رفتاري و زمينه اي بانك ملت
891
پذيرش بانكداري اينترنتي: تركيب مدل پذيرش فناوري ،تئوري رفتار برنامه ريزي شده،مزيت و ريسك درك شده و مولفه اعتماد
892
پذيرش بيمه الكترونيك توسط بيمه‌گذاران شركت بيمه ايران در شيراز
893
پذيرش خدمات دولت الكترونيك مبتني بر پيامك : تفاوت بين پذيرندگان و غيرپذيرندگان (مورد مطالعه : استان ايلام )
894
پذيرش سيستم اطلاعات بيمارستاني توسط كاربران بر مبناي مدل TAM در بيمارستان شهيد مدني تبريز
895
پذيرش فناوري اطلاعات در موسسات كوچك و متوسط صنعتي شهر اصفهان
896
پذيرش و زمان بندي سفارش هاي دو عاملي
897
پذيرش و زمان بندي سفارشات مشتريان
898
پذيرش و زمان‌بندي سفارشات دوعاملي در محيط تك ماشين با جريمه‌هاي ديركرد
899
پذيرش و عدم پذيرش توبه در فقه و قوانين جزايي
900
پذيرفتاري باري ايستايي شبكه گرافني تك لايه داراي گاف درحضور آثار تزريق الكترون دردماي محدود
901
پذيرفتاري مغناطيسي به عنوان شاخص آلودگي فلزات سنگين در برخي از اراضي شهرستان اهواز
902
پذيرفتاري مغناطيسي پاوولي نانو نوارهاي گرافيني آرمچير تا تقريب سومين همسايه ها در مدل تنگ بست
903
پذيرفتاري مغناطيسي پاوولي نانو نوارهاي گرافيني آرميچر تا تقريب سومين همسايه ها در مدل تنگ بست
904
پذيرفتاري مغناطيسي پاوولي نانو نوارهاي گرافيني زيگزاگ تا تقريب سومين همسايه ها در مدل تنگ بست
905
پذيرفتاري مغناطيسي پاوولي نانونوارهاي گرافيني آرمچير تا تقريب سومين همسايه ها در مدل تنگ بست
906
پذيرفتاري مغناطيسي پاوولي نانونوارهاي گرافيني زيگزاگ تا تقريب سومين همسايه ها در مدل تنگ بست
907
پذيرفتاري مغناطيسي حلقه¬ها¬ي¬ كوانتومي هگزاگونال با پايه گرافيني با در نظرگيري اثرات لبه¬اي
908
پذيرفتاري مغناطيسي وظرفيت گرمايي نانونوارهاي گرافيني درمدل هاريسون
909
پر اكلامپسي- اكلامپسي و بررسي 55 بيمار در بيمارستان و زايشگاه رشت
910
پر عيارسازي محصول مياني فرآوري خشك مجتمع سنگ آهن احياء سپاهان
911
پراپاگاندا،ادبيات پراپاگانداواچ.جي.ولز:بررسي رمان ﴿﴿آقاي بريتلينگ تا آخرش مي رود﴾﴾از دريچه ي سبك شناسي تاثري
912
پراش غيرخطي امواج حول اجسام ثابت
913
پراكسيداسيون ليپيدهاي غشايي اسپرم و نقش آنتي اكسيدانها در مايع سمينال مردان بارور و نابارور
914
پراكندگي الكترون از روي هسته در فضا-زمان ناجابجايي
915
پراكندگي امواج گذاري آكوستيك از يك پوسته استوانه اي ناهمگن ، مستغرق در سيال ايده آل
916
پراكندگي امواج گذراي آكوستيكي از يك پوسته ي الاستيك كروي ناهمگن مستغرق در سيال ايده آل
917
پراكندگي امواج ماكروويو توسط باران و شبيه سازي مدلهاي مختلف تضعيف
918
پراكندگي امواج ميكروويو توسط باران و شبيه سازي مدلهاي مختلف تضعيف
919
پراكندگي پالس ليزري فوق كوتاه به وسيله نانو ذرات كروي و كاربرد آن در توليد هارمونيك مرتبه بالا
920
پراكندگي پالس ليزري فوق كوتاه به وسيله نانوذرات كروي و كاربرد آن در توليد ھارمونيك مرتبه بالا
921
پراكندگي تصادفي امواج الكترومغناطيسي از سطح ناصاف دريا
922
پراكندگي جغرافيايي اسماعيليان ايران از زمان روي كار آمدن حسن صباح تا حمله مغولان﴿ بررسي علل و پيامدها﴾
923
پراكندگي جغرافيايي سادات علوي در استان مركزي
924
پراكندگي جمعيتي شيعه در ايران از حمله مغول تا تشكيل دولت صفويه﴿907-616 هـ. ق﴾
925
پراكندگي ذرات الكترون-پوزيترون در ميدان مغناطيسي قوي با در نظر گرفتن ضريب نقض لورنتسd
926
پراكندگي ذرات در ميدان پتانسيل هاي مركزي
927
پراكندگي رامان الكتروني در نقطه كوانتومي كروي و استوانه اي با پتانسيل تحديد سهموي
928
پراكندگي شهر در استان يزد
929
پراكندگي غير الاستيك لپتون -نوكلئون در انرژي هاي نسبيتي و محاسبه ويژگيهاي استاتيكي نوكلئون ها ,
930
پراكندگي غير الاستيك لپتون -نوكلئون در انرژي هاي نسبيتي و محاسبه ويژگيهاي استاتيكي نوكلئون ها , scettering inelastic of lepton-nucleon in relativistic energies and calculation the characteristics of nucleon statices
931
پراكندگي فضايي دفاتر خدمات بيمه ايران در سطح شهر اردبيل
932
پراكندگي كامپتون از طريق گشتاور دو قطبي الكتريكي الكترون با استفاده از مدل استاندارد تعميم يافته
933
پراكندگي معكوس از اجسام دي الكتريك و هادي براساس باز سازي زي فضاي غير تشعشي
934
پراكندگي معكوس دو بعدي با استفاده از روش كيفي نمونه برداري خطي با در نظرگرفتن تاثير پلاريزاسيون و تكنيك چند فركانسي
935
پراكندگي معكوس دو بعدي براي جسم دي الكتريك پنهان شده در محيط چند لايه با سطوح مشترك ناصاف
936
پراكندگي مولر در فضاي كرين
937
پراكندگي نور توسط نانوآنتن ها
938
پراكندگي نورازيك اتم فوق سردبه دام افتاده
939
پراكندگي هاي تك كاناله و چندكاناله در موجبرهاي اتمي
940
پراكندگي و ترابرد الكترون در صفحات تك لايه اي گرافين
941
پراكنده كردن نانولوله هاي كربني با استفاده از روش غيركووالانسي
942
پراكنش ، تنوع زيستي و ريخت شناسي اجتماعات فرامينيفراي بنتيك در سواحل گلستان در طي هولوسن
943
پراكنش آلودگي فلزات سنگين ﴿روي، سرب، مس، كادميوم و نيكل﴾ خاك در مناطق شهري اصفهان
944
پراكنش بذر به شيوه اندُزوكوري توسط پستانداران بزرگ جثه علفخوار و همه چيزخوار در پارك ملي گلستان
945
پراكنش بذر توسط بنيچه اي از علفخواران پستاندار در پارك ملي قطروئيه
946
پراكنش بذر توسط گوسپند وحشي، بز وحشي و آهوي ايراني در پارك ملي گلستان
947
پراكنش پاليگورسكيت و مهم ترين كاني هاي رسي همراه در مواد مادري دوران سوم زمين شناسي، خاك ها و گرد و غبار بخشي از استان بوشهر
948
پراكنش حيات وحش ﴿ پستانداران و پرندگان ﴾ در منطقه شكار ممنوع شيركوه
949
پراكنش خرچنگ گرد لجني در خور موسي خليج فارس و رابطه آن با غلظت فلزات سنگين در رسوبات منطقه
950
پراكنش فضايي بيماري هاي رواني در مناطق روستايي شهرستان نطنز
951
پراكنش فضايي خانه هاي دوم شهرنشينان و ارتباط آن با جايگاه طبقاتي افراد
952
پراكنش فضايي- مكاني فرسودگي محله امامزاده جعفر (ع) شهر پيشوا با تأكيد بر بازآفريني شهري پايدار
953
پراكنش كاربري خدمات شهري در شهرهاي استان مازندران
954
پراكنش و فراواني خفاش هاي غارزي در استان ايلام
955
پراكنش و فراواني خفاش هاي غارزي در استان كهگيلويه و بوير احمد
956
پراكنش و فراواني كلروفيل a با استفاده از تكنيك RS در سواحل جنوبي درياي خزر
957
پراگماتيسم و سينماي آمريكا
958
پراگندگي امواج آكوستيك از دو مانع كروي همجوار
959
پرپزال توجيه اقتصادي واحد توليد كلرات پتاسيم (با ظرفيت 3 تن در روز) در مركز تحقيقات مهندسي وزارت جهاد سازندگي (بخش مهندسي شيمي )
960
پرتابگرهاي الكترومغناطيسي و راكت
961
پرتال انعطاف پذير براساس مدل رفتاري كاربر
962
پرتال جامع مطب شامل ويزيت مجازي، پرتال مخصوص كاربر و نوبت دهي اينترنتي
963
پرتذه نگاري ترمينال
964
پرتره
965
پرتره - فيگور - فضا
966
پرتره اساتيد دانشگاه هنر
967
پرتره اي براي تبليغات
968
پرتره حجاب
969
پرتره صحنه پردازي شده ﴿خاطرات به ياد ماندني﴾
970
پرتره فروشنده هاي بازار هفتگي
971
پرتره كودك در عكاسي تبليغاتي
972
پرتره محمل احساس انسان
973
پرتره محيطي هنرمندان سفالگر
974
پرتره نگاري در عكاسي
975
پرتره نگاري هنرمندان اصفهان
976
پرتره هاي خانگي (فراموش - خانه )
977
پرتره هاي روانكاوانه
978
پرتره هاي محيطي در نور مصنوعي بازار
979
پرتره هاي محيطي وبلاگ نويسان عكاسي
980
پرتره و عكاسي عروسي
981
پرتره ي غير كلاسيك
982
پرتو دهي گرانول پليمري به منظور بهبود خواص مكانيكي
983
پرتو نگاري كامپيوتري نوترون با كمك روشهاي تصوير برداري غير همزماني در شارهاي پايين
984
پرتو نگاري موزه اي ﴿ اشعه ايكس ﴾ و كاربرد آن در آسيب شناسي اشياء فلزي
985
پرتودهي قطعات الكترونيك مبدلDC-DC و بررسي اثرات تابش ها
986
پرتودهي نانوپوسته هاي طلا با ليزر ديود براي ليزرهايپرترميا
987
پرتونگاري موزه اي (اشعه x) و كاربرد آن در آسيب شناسي اشيا: فلزي
988
پرچم ايران ، تاريخچه ، آرم و رنگ
989
پرخاشگري در بين جوانان گنبد كاووس
990
پرخاشگري در كودكان
991
پرخاشگري در نوجوانان
992
پرخاشگري در نوجوانان
993
پرخاشگري رابطه اي وآشكار در كودكان دبستاني شهرستان املش.
994
پرخاشگري كودكان
995
پرخاشگري والدين،افت تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان شهركرد
996
پرخوان يك قطعه براي اركستر و سازهاي ايراني
997
پرخوراني موتور EF7با توجه به پارامترهاي عملكردي طراحي با استفاده از مدلسازي يك بعدي
998
پرداازنده شبكه
999
پرداخت اتكترونيك
1000
پرداخت الكترونيك و پروتكل هاي آن
بازگشت