<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
پ ژوهشي پيرامون عوامل ايجاد انگيزش دركاركنان
2
پ10
3
پ11
4
پ12
5
پ13
6
پ14
7
پ15
8
پ16
9
پ17
10
پ18
11
پ19
12
پ20
13
پ3
14
پ4
15
پ5
16
پ6
17
پ7
18
پ8
19
پ9
20
پابلو پيكاسو
21
پاتوق كتاب
22
پادشاهان سرزمين فانتزي و مفهوم و ديزاين در انيميشن
23
پادشاهان سرزمين فانتزي و مفهوم و ديزاين در انيميشن
24
پادگان نظامي
25
پارادايم پيچيدگي در معماري
26
پارادوكس
27
پارادوكس دانايي‌پذيري و پيامد‌هاي فلسفي‌- منطقي آن
28
پارادوكس دروغگو ديدگاه هاي مختلف در باره ان
29
پارامتر نقض لورنتسdμv در پراكندگي...
30
پارامتر هاي اساسي در عكاسي
31
پارامترها ي موثر در طراحي سيستم هاي اسمز معكوس
32
پارامترهاي اساسي در عكاسي
33
پارامترهاي اكتشافي موثر در فرآوري و بهينه سازي سنگ چيني ايلگودرز
34
پارامترهاي انتشار امواج راديويي از بانه فركانسي ELF تا HF
35
پارامترهاي بيومكانيكي مؤثر بر سرعت و مهارت اجراي سرويس پرشي واليبال
36
پارامترهاي راهبري دستگاه حفاري EPB-TBM در زمين هاي نرم و آبرفتي- مطالعه موردي خط 7 متروي تهران
37
پارامترهاي ژئوتكنيكي موثر در طراحي تونل (بويژه تونل متروي تهران )
38
پارامترهاي سينماتيكي مرحله تيك آف در ورزشكاران نخبه پرش طول
39
پارامترهاي شبكه راديويي و سخت افزار BSS اريكسون در باند GSM009
40
پارامترهاي طراحي در پروتز مفصل خاصره
41
پارامترهاي مؤثر بر ابعاد TiB2 در سنتز احتراقي
42
پارامترهاي مؤثر در تعيين طيف طراحي حوزه نزديك به گسل
43
پارامترهاي منظم سازي و كاربرد آن در حل دستگاه هاي خطي
44
پارامترهاي موثر بر اختلاط واكنشي پلي يورتان ها در قالبگيري تزريقي واكنشي
45
پارامترهاي موثر بر توليد آزمايشگاهي سديم كلرات با استفاده از الكتروليز
46
پارامترهاي موثر بر جوشكاري سر به سر جرقه اي ريل ها
47
پارامترهاي موثر بر سايش چرخ و ريل و تاثير آن بر خروج از خط
48
پارامترهاي موثر بر قيمت تمام شده آب در استان هرمزگان
49
پارامترهاي موثر در انتخاب و روش هاي طراحي پمپ سانتريفيو‍‍ژ
50
پارامترهاي موثر در مديريت مخازن درميادين دريايي
51
پارامترهاي موثر دوخت بر ثبات ابعادي پارچه گلدوزي شده
52
پارامترهاي مورد توجه موتورهاي جستجو در رتبه بندي سايت
53
پارامترهاي هيدروليكي موثر در بهبود عملكرد سرريزهاي زاويه دار
54
پاراوان ﴿جداكننده فضا﴾
55
پاراوان كاربردي تزئيني
56
پاراوان و آويزه هاي تزئيني در معماري داخلي با الهام از نماد خورشيد
57
پارتيشن بندي امفي تائتر روباز دانشگاه علم وصنعت
58
پارتيشن مدولار ازمايشگاه
59
پارچه در عصر سلجوقي از ديدگاه شاعران ( خاقاني شرواني ، نظامي گنجوي ، عطار نيشابوري )
60
پارچه قلمكار ﴿ مطالعه موردي بر روي رويه تشك قلمكار و حفاظت و مرمت آن ﴾
61
پارچه هاي دارايي
62
پارچه هاي قسمت همكف آپارتمانهاي فروشي ديزين
63
پارسه و آكروپوليس؛ تعامل و تقابل ايران و يونان در عصر باستان (قرن 6 – 4 پ.م.)
64
پارسيان هند و تاثيرات آن ها بر تحولات مذهبي و فرهنگي زرتشتيان يزد از عصر ناصري تا پايان حكومت قاجار «1227-1304 شمسي»
65
پارش خودكار سازه هاي بزرگ
66
پارشمن حفاظت و مرمت آن
67
پارك - موزه كوير (يادمان طبس)
68
پارك - موزه نفت مسجد سليمان
69
پارك آبي كيش
70
پارك آموزشي كودكان
71
پارك اطلاعات و ارتباطات نوين شيراز ﴿پاوان شيراز﴾
72
پارك بازي بزرگسالان
73
پارك بانوان اردكان
74
پارك تحقيقاتي - گردشگري نجوم
75
پارك تفريحي توريستي آبشار
76
پارك تفريحي- توريستي آلماگل
77
پارك تفريحي در گذر زمان
78
پارك تفريحي فرهنگي اراك
79
پارك توريستي - تفريحي ساحل چمخاله
80
پارك خلاقيت كودك
81
پارك دانش
82
پارك عشاير
83
پارك علمي ﴿فناوري﴾ پرديس ﴿تحقيق و طراحي﴾
84
پارك علمي و تفريحي اصفهان
85
پارك فرهنگي تفريحي توريستي آبشار ياسوج
86
پارك فرهنگي تفريحي توريستي آبشار ياسوج
87
پارك فرهنگي ورامين
88
پارك فناوري آبزيان در بندرعباس
89
پارك فناوري تكنولوژيهاي نوين ساختماني
90
پارك فناوري كشاورزي
91
پارك فناوري كشاورزي
92
پارك فناوري معماري تهران
93
پارك فناوري ياسوج ﴿ با تاكيد بر تكنولوژي در معماري﴾
94
پارك كال قره خان مشهد
95
پارك كال قره خان مشهد( حدفاصل خيابان دانشگاه و خيابان اسدالله زاده )
96
پارك كودك پارك كودك شفق
97
پارك كويري مرنجاب،طرح ساماندهي خدمات منطقه نمونه گردشگري و طراحي ساختمان پارك
98
پارك موزه آب قابوس
99
پارك موزه آينده طراحي پارك موزه آينده در شهر مشهد بارويكرد معماري پايدار
100
پارك موزه ايساتيس در استان يزد
101
پارك موزه پاريس
102
پارك موزه خليج فارس
103
پارك موزه دفاع مقدس
104
پارك موزه زلزله تهران با رويكرد آشنايي شهروندان در جهت كاهش مخاطرات
105
پارك موزه شهر تمدن دزفول
106
پارك موزه مجسمه
107
پارك نقاشي
108
پارك نقاشي كودكان تعامل معماري و محيط در معماري هاي محيط زيست گرا
109
پارك نماز
110
پارك هندسه
111
پارك هنر و فناوري در پرديس فارابي دانشگاه هنر
112
پارك و آمفي تئاتر ناحيه 3 [‍‍سه] لار
113
پارك‌هاي ملي آبي ايران مطالعه موردي:كيخسروي زاگرس
114
پاركهاي كوچك تهران
115
پاركينگ طبقاتي
116
پاركينگ هوشمند با استفاده از تكنولوژي RFID
117
پاركينگ هوشنگ
118
پارمترهاي موثر بر لعابهاي احيايي مس
119
پاره اي از مسائل نظري درباره : سينما
120
پاروان هاي ويترين دار منبت مشبك با استفاده از نقشمايه هاي اسليمي و پرندگان نگارگري
121
پاستوريزاسيون سفيده تخم مرغ با روش حرارت دهي اهميك و ارزيابي اثر دما بر ويژگي كيفي آن
122
پاسخ آنتي اكسيداتيو دو رقم خيار به سطوح مختلف ﴿كمبود تا سميت﴾ عنصر نيكل در محيط هيدروپونيك
123
پاسخ آنتي اكسيداني جلبك تك سلولي Dunaliella salina به افزايندگي اثر اكسيدانيو توسط تيمار دماي پايين
124
پاسخ ارتعاشي - آكوستيكي ورق بيضوي جفت شده با محفظه استوانه اي
125
پاسخ ارتعاشي تير دو سر لولا به برخورد گلوله به كمك روابط تحليلي
126
پاسخ ارتعاشي يك نانو لوله همگن الاستيك دوسر گيردار حامل سيال تحت تاثير ميدان الكترواستاتيك
127
پاسخ ارقام گندم به شوري و نيتروژن در شرايط معمول و غني شده دي اكسيد كربن
128
پاسخ اسيد لينولئيك مزدوج شير گاوهاي شيري هلشتاين به عنوان غذاي فراسودمند به منبع غله و مكمل روغن
129
پاسخ بابونه Matricaria chamomilla L. به سطوح مختلف پتاسيم و روي محلول غذايي در شرايط شور
130
پاسخ بانك بذر خاك و پوشش گياهي مراتع به تيمارهاي آتش سوزي و چرا در منطقه فريدون اصفهان
131
پاسخ برخي از فرآيندهاي چرخه نيتروژن خاك به علف كش آترازين
132
پاسخ برخي فرآيندهاي بيولوژيك خاك به آنتي بيوتيك هاي صنعت طيور
133
پاسخ برخي ويژگي هاي بيولوژيك خاك هاي شور و سديمي به تيمارهاي اصلاحي حاوي گوگرد
134
پاسخ به الگوهاي رورشاخ در دختران دانشجوي افسرده وعادي
135
پاسخ به برخي از شبهات جديد بر خاتميت
136
پاسخ بويايي پسيل آسيايي مركبات و پارازيتوييد آن
137
پاسخ بويايي شته جاليز (Aphis gossypii) و شكارگر آن (Menochilus sexmaculatus) به تركيبات فرار ميزبان در سطوح اول و دوم غذايي
138
پاسخ پذيري آنتنهاي خطي
139
پاسخ پوشش گياهي چمنزار به تيمارهاي آزمايشي چرا و پوشش برف در منطقه حفاظت شده سبز كوه، اردل
140
پاسخ تجزيه پذيري لاشبرگ هاي جنگلي بلوط با درجات متفاوت تجزيه به افزودن نيتروژن
141
پاسخ تحليلي و عددي ميدان اكوستيكي چرخ قطار
142
پاسخ توليد و دوام آلكالين ‌فسفاتاز و اسيدفسفاتاز در خاك‌هاي اسيدي به آهك‌دهي
143
پاسخ جنين هاي جوجه كشت شده به مكمل هاي اسيد آمينه
144
پاسخ چند گونه زنبور Trichogramma spp به فرمون جنسي شب پره مينوز گوجه فرنگي (Tuta absoluta (Lep : Gelechiidae
145
پاسخ حاد فعاليت ركاب زدن تداومي همراه و بدون محدوديت جريان خون بر غلظت پلاسمايي فيبرينوژن و كوفتگي عضلاني تاخيري در مردان سالم
146
پاسخ دمايي فرآيند معدني شدن نيتروژن در خاك هاي تيمار شده با بقاياي گياهي
147
پاسخ دمايي فرايندهاي معدني شدن نيتروژن و نيتريفيكاسيون در طول يك رديف ارضي
148
پاسخ دهي به پرسش هاي بصري چند پاسخي با استفاده از شبكه عصبي عميق
149
پاسخ دو رقم پنبه در مراحل جوانه زني و گياه چه به تنش خشكي
150
پاسخ دو گونه مريم گلي(Salvia nemorosa and Salvia virgata ) علف‌كش‌هاي بازدارنده فتوسنتز
151
پاسخ ديناميكي توربي نهاي بادي شناور تحت اثر بارهايموج، باد و جريان
152
پاسخ ديناميكي تونل با پوشش شاتكريت اليافي
153
پاسخ ديناميكي تير تيموشنكوي ترك دار هنگام گذر بار به كمك روش المان محدود طيفي
154
پاسخ ديناميكي زباله شهري ده ساله در ميز لرزه
155
پاسخ ديناميكي كمك فنر هاي حاوي مواد غير خطي
156
پاسخ ديناميكي كمك فنر هاي حاوي مواد غير خطي
157
پاسخ ديناميكي لمينت هاي كامپوزيتي تقويت شده با نانوصفحات گرافن تحت بار ضربه اي
158
پاسخ ديناميكي نقطه انتهايي بازوي مكانيكي ماكرو - ميكرو تحت اثر تحريك اتفاق پايه
159
پاسخ ديناميكي و ارتعاشي تيرها و صفحات نازك در حالات گوناگون با استفاده از روش بدون المان گلركين
160
پاسخ ديناميكي ورق شناور دايروي
161
پاسخ ديناميكي ورق ضخيم مستطيلي مستقر بر بستر ويسكو-پاسترناك تحت اثر جرم متحرك
162
پاسخ ديناميكي ورق نواري ناهمگن تحت بار متحرك
163
پاسخ ديناميكي يك استوانه دايره اي يكسر آزاد يك سرگير كامل به بار ضربه اي پيچشي
164
پاسخ رزيستين به 8 هفته تمرين استقامتي و اينتروال منتخب در زنان چاق
165
پاسخ رفتاري شب پره كرم گلوگاه اناربه تركيبات فرار عصاره هاي برك و ميوه انار در تونل پرواز
166
پاسخ رودخانه به مديريت سيلاب حوضه ﴿مطالعه موردي مسيل جارمه انديمشك﴾
167
پاسخ زماني يك مجرا به هنگام باز و بسته شدن دريچه
168
پاسخ ژنوتيپ هاي جو به كمبود آب در شرايط معمول و غني شده دي اكسيد كربن
169
پاسخ ژنوتيپ هاي مختلف بزرك به تنش شوري
170
پاسخ ژنوتيپ هاي مختلف سورگوم به شوري و نيتروژن در شرايط معمول و غني شده دي اكسيد كربن
171
پاسخ ژنوتيپ‎هاي گندم به كمبود آب در شرايط معمول و غني شده دي‎اكسيدكربن
172
پاسخ سازه ‏اي فضاهاي زيرزميني بزرگ مقطع در اثر حفاري‏ هاي همجوار، مطالعه موردي، ايستگاه‏ هاي مترو
173
پاسخ سازه هاي جداسازي شده با جداگر نوع اصطكاكي به تحريك زلزله
174
پاسخ سازه هاي جداسازي شده تحت اثر زلزله حوزه نزديك و مقايسه آن با پالس ساده شده
175
پاسخ سد بتني وزني به تحريك زلزله در محدوده زمان (شامل اندركنش ديناميكي آب و سد)
176
پاسخ سيستم هاي تاخيري چندگانه ي خطي با استفاده از توابع تركيبي بلاك - پالس و چند جمله اي هاي برنولي
177
پاسخ شاخص هاي بيولوژيك خاك به سوزاندن بقاياي گياهي جو در شرايط مزرعه
178
پاسخ ضربه سرعت پايين روي تيرهاي ضخيم FGM با شرايط مرزي در ميدان گرمايي
179
پاسخ عملكرد و اجزاي عملكرد گلرنگ﴿Corthamus tinctorius L )به تراكم بوته و حذف شاخه هاي جانبي
180
پاسخ فسفومونواسترازها به افزودن آهك در خاكهاي اسيدي با مديريت متفاوت
181
پاسخ فسفومونواسترازها به پيشرفت مراحل تجزيه لاشبرگ در جنگل هاي بلوط منطقه مركزي ايران
182
پاسخ كامپوزيت هاي منحني شكل مقعر پيش تنش دار، به ضربه ناشي از برخورد پرتابه گوي شكل
183
پاسخ گاوهاي دوره انتقال به مكمل كروم و منبع غله جيره، و مطالعه بيان ژن فاكتورهاي مرتبط با سيگنال انسولين در گاوهاي شيري خشك و اوايل شيردهي
184
پاسخ گندم به تيمار بذر با اسيدآسكوربيك و تنش كمبود آب در تاريخ هاي متفاوت كاشت
185
پاسخ گويي و مسئوليت پذيري در سازمان
186
پاسخ گياه دارويي شيرين‌بيان (Glycyrrhiza glabra L.) به تغذيه نيتروژن آمونيومي و نيتراتي در سيستم¬هاي مختلف كشت بدون خاك و كشت خاكي: بررسي ويژگي¬هاي رشدي و فيزيولوژيكي و بيان ژن¬هاي مسئول در توليد اسيد گليسريزيك
187
پاسخ مسايل كنترل بهينه خطي تاخيري با استفاده از يك روش هم مكاني مركب مبتني بر چند جمله اي هاي چبيشف
188
پاسخ نهال هاي پسته به سطوح مختلف منگنز و شوري ﴿كلريد سديم﴾در محيط كشت پرليت
189
پاسخ هاي التهابي و ايمني به يك دوره 3 روزه تمرين اكسنتريك شديد
190
پاسخ هاي تحليلي معادله شرودينگر براي پتانسيل هاي شبه هماهنگ و نوسانگر ناهماهنگ درجه شش و تعيين ترازهاي انرژي تعدادي از مولكول هاي دو اتمي به كمك پتانسيل شبه هماهنگ
191
پاسخ هاي توليدي گاوهاي شيري هلشتاين به جيره هاي حاوي مكمل روغن زرد و نسبت هاي مختلف سيلاژ ذرت به يونجه
192
پاسخ هاي رشد و سلامت گوساله هاي هلشتاين به الگوي تغذيه شير و علوفه در خوراك آغازين تحت شرايط تنش سرمايي
193
پاسخ هاي عملكردي و فيزيولوژي گوساله هاي هلشتاين تحت تنش حرارتي ملايم به مكمل كروم -ميتونين قبل و بعد از شير گيري
194
پاسخ هاي عملكردي و فيزيولوژيكي گاوهاي شيرده هلشتاين به دانه سوياي فرآيند شده با روش هاي فيزيكي
195
پاسخ هاي فيزيولوژيك و عملكردي گاوهاي هلشتاين در دوره انتقال به مخلوطي از برخي گياهان دارويي در جيره هاي با نسبت هاي مختلف اسيدهاي چرب امگا-6 به امگا-3
196
پاسخ هاي فيزيولوژيكي، بيوشيميايي و آنزيمي نهال هاي پسته تلقيح شده با باكتري هاي سودوموناس‎فلوروسنت به تنش شوري و تغييرات شيميايي روي و منگنز در ريزوسفر آن¬ها
197
پاسخ هاي كيهان شناختي با سياه چاله هاي باردار
198
پاسخ هيدروديناميكي و حرارتي يك مجرا در برابر تغييرات زماني سرعت جريان در ورودي به آن
199
پاسخ وروديهاي سكان افقي هواپيما
200
پاسخ ونگرش مردم يزد در برابر پيامك هاي تبليغاتي در زمينه سلامت در سال 1394
201
پاسخ‌گويي به بار در شبكه‌هاي هوشمند با در نظرگيري بازار برق
202
پاسخ‌هاي فيزيولوژيكي پايه‌هاي به و زالزالك به شرايط كمبود آهن ناشي از حضور بي‌كربنات در محلول غذايي
203
پاسخ، پايداري و كنترل سيستم هاي الكتروهيدروليك
204
پاسخ‏پذيري آنتن‏هاي سيمي با عناصر غيرخطي در مجاورت زمين تلفاتي به پالس‏هاي الكترومغناطيسي
205
پاسخگوي تلفن ديجيتال
206
پاسخگوي خودكار تسهيلات مشتركين مراكز تلفني
207
پاسخگويي بار خانگي بر اساس روش تطبيقي با ميزان مصرف و برنامه ريزي با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
208
پاسخگويي بار در شبكه هاي هوشمند با درنظر گرفتن آسايش مصرف كنندگان
209
پاسخگويي بار سرمايشي ادارات دولتي در تهران مبتني بر روش كنترل مستقيم بار
210
پاسخگويي بارزمان حقيقي در شبكه توزيع هوشمند
211
پاسخ‏گويي به سوالات بصري با استفاده از شبكه‏هاي عصبي پيچشي
212
پاسكال و افكار و عقايدش
213
پاشش پلاسمايي كامپوزيت تيتانيم - هيدروكسي آپاتيت TI- HA بر روي آلياژ تيتانيم TI 6AL- 4V و ارزيابي مورفولوژي پوشش
214
پاشش پلاسمايي و ارزيابي تربيولوژيكي پوشش كامپوزيتي نانو ساختار Cr2O3-Ag
215
پاشش سولفات فرو به روش پنيوماتيك در توليد لوله بيدرز
216
پاشندگي امواج درون موجبر استوانه اي فلز حامل پرتو نسبيتي الكترون با كانوني سازي يوني
217
پاشندگي فركانس در محيطهاي پلاسما هادي و دي الكتريك
218
پاك سازي خاك هاي آلوده به نفت با استفاده از پرتوافكني ماكروويو
219
پاك سازي رباتيكي آلودگي هاي محيطي مقره هاي شبكه انتقال برق مبتني بر فن آوري هوشمند
220
پاك كن
221
پاك‌سازي خاك هاي آلوده به گازوئيل به روش شستشو با سورفكتانت و بررسي تأثير آن بر خواص ژئوتكنيكي خاك
222
پاكت الواتور تسمه اي بظرفيت 35 تن در ساعت و ارتفاع موثر 12 متري مخصوص حمل سيمان
223
پاكسازي توام نويز و پژواك از روي سيگنال گفتار با فرض مدل آماري لاپلاسين
224
پاكسازي خاك آلوده به تركيبات نفتي به روش شستشو با سورفكتانت
225
پاكسازي خاك‌ها و روغن‌هاي آلوده به بي فنيل‌هاي پلي كلريناته (PCBs) با استفاده از سامانه باز/گليسرول
226
پاكسازي خاكهاي آلوده به مواد نفتي با استفاده از روشهاي نوين
227
پاكسازي قومي با تÊكيد بر پاكسازي قومي كردها در كركوك عراق
228
پاكسازي لجنهاي نفتي مخازن نگهداري نفت خام با استفاده از روشهاي بيولوژيكي
229
پاكسازي همزمان فلزات سنگين و هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي از خاك طبيعي آلوده شده، به روش الكتروكينتيك بهبود يافته
230
پاكسازي و مرمت پياله و آبريز سفالي منقوش هزاره اول قبل از ميلاد از منطقه اردل بختياري
231
پاكسازي و مرمت پياله وآبريز سفالي منقوش هزاره اول قبل از ميلاد از منطقه اردل بختيار
232
پالئو ژئومرفولوژي درفاز تاخيري كواترنري (نمونه موردي نياسر كاشان )
233
پالئواكولوژي سازند داريان در جنوب ارسنجان (شمال شيراز)
234
پالئواكولوژي و بيوزوناسيون سازند آسماري در منطقه قره كند همدان سنندج از چارگوش تويسركان
235
پالئوژئوگرافي و چينه شناسي رسوبات كرتاسه زيرين شمال شرق اصفهان
236
پالايش خاك آلوده به روغن موتور مصرف شده با استفاده از انرژي گرمايي ريز موج، كربن فعال دانه اي و منگنز دي اكسيد به عنوان جاذب امواج
237
پالايش خاكهاي آلوده به هيدروكربنهاي نفتي و فلزات سنگين سرب و نيكل به وسيله گياهان
238
پالايش داده هاي پرت براي يافتن اطلاعات مفيد در مجموعه داده هاي غير گسترش يافته
239
پالايش روغن مايع خوراكي
240
پالايش زيستي از تفاله سيب جهت توليد اتانول و ساير تركيبات با ارزش به كمك قارچ موكور اينديكوس و مخمر ساكارومايسيس سروسيه
241
پالايش گياهي آرسنيك در منطقه آلوده كوهسرخ (شمال شرقي ايران ) توسط گياه Phragmites australis
242
پالايش نگارگري ايراني از دوره ايلخاني تا صفوي از عناصر بيگانه چيني با تاكيد بر سه شاهنامه بزرگ دموت، بايسنقري و طهماسبي
243
پالايش و تحليل رفتاري مدل هاي مستقل از سكو
244
پالايش و تصفيه روغن بزرگ خام
245
پالايش و هموار سازي كالمن براي مدل هاي سري زماني و تلاطم
246
پالايش و هموار سازي كالمن براي مدلهاي سري زماني و تلاطم
247
پالايشگاه زيستي بر مبناي ضايعات زيتون
248
پالايشگاه نفت و اثرات زيست محيطي آن
249
پالس ژنراتور قابل برنامه ريزي بوسيله LCD و KEYBOARD
250
پاليز خان ديار نون ﴿ هتل در بافت باغات شهر نجف آباد ﴾
251
پالينواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي پالينومورف ها كريپتوسپور آكريتارش و كتينوزوا در مرز اردويسين و سيلورين در كوه بوغو جنوب غرب كاشمر واقع در حوزه ايران مركزي
252
پالينواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي سازند جيرود در ناحيه ده ملا ( كوه خرباش )
253
پالينواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي سازند خوش ييلاق ناحيه ميقان ، شمالغرب شاهرود واقع در رشته كوه البرز شرقي
254
پالينواستراتيگرفي و پالئوژئوگرافي سازندهاي لشكرك و قلي واقع در ناحيه ابرسج ، شمال غرب شاهرود
255
پالينوبايواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي اكرينارشهاي سازند لشگرك در گردنه اسدلي واقع در استان خراسان شمالي
256
پالينوبايواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي رسوبات پرمين و ترياس در ناحيه غزنوي - تيل آباد در شرق البرز
257
پالينوبايواستيگرافي و پالئوژئوگرافي رسوبات دونين پسين ( سازند خوش ييلاق ) و كربونيفر پيشين (سازند مبارك ) ناحيه تيل آبادي در البرز شرقي
258
پانسيون دخترانه بهار
259
پانكراتيت حاد
260
پاويون ايران در اكسپوي 2015 ميلان
261
پاويون ايران-اكسپو2015ميلان
262
پايا محدبي وبهينه سازي برداري روي خمينه هاي هموار
263
پايا هاي كوهمولوژيكي و اعداد ليوبزنيك برخي حلقه هاي خاص
264
پايان آغاز اثر شون اوكيسي
265
پايان دادن ارادي به دادرسي در فرض تعدد طرفين دعوا
266
پايان نامه
267
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي گرايش مهندسي كامپيوتر
268
پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته كتابداري و اطلاع رساني گرايش مديريت فناوري اطلاعات , the study of effect of the development of human resources on knowledge manage ment in academic libraries of yazd province
269
پايان نامه شبيه سازي تشخيص چهره وتعيين گروه سني در محيط متلب
270
پايان نامه كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي"مكانيابي توقفگاههاي عمومي طبقاتي با استفاده AHP,GIS نمونه موردي:محله خاني آباد تهران
271
پايان نامه كارشناسي ارشد معماري سيستمهاي كامپيوتري
272
پايانه ( ايستگاه مسافربري اتوبوس )
273
پايانه اتوبوسراني فرودگاه امام خميني
274
پايانه اتوبوسراني فرودگاه امام خميني
275
پايانه بندر تركمن
276
پايانه بين المللي مسافربري دريايي بندر بوشهر
277
پايانه بين شهري فرودگاه گرگان
278
پايانه تجاري آستارا
279
پايانه دريايي بندر آبادان
280
پايانه دريايي بين المللي منطقه آزاد قشم
281
پايانه دريايي تفريحي - توريستي جزيره قشم
282
پايانه دريايي حجاج چابهار
283
پايانه دريايي كيش
284
پايانه شهيد كلانتري
285
پايانه شهيد كلانتري نوسازي و بهسازي
286
پايانه فرودگاه
287
پايانه مرزي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان
288
پايانه مسافر بري
289
پايانه مسافر بري بروجن
290
پايانه مسافر بري بيهقي
291
پايانه مسافر بري زاينده رود
292
پايانه مسافر بري شهر ضا
293
پايانه مسافربري
294
پايانه مسافربري
295
پايانه مسافربري ايستگاه راه آهن شيراز
296
پايانه مسافربري ايستگاه راه آهن شيراز
297
پايانه مسافربري بزرگ اهواز
298
پايانه مسافربري خرم آباد
299
پايانه مسافربري خمين
300
پايانه مسافربري درون و برون شهري اصفهان
301
پايانه مسافربري دريايي بندرعباس
302
پايانه مسافربري شهر جديد پرند
303
پايانه مسافربري شهر كرد
304
پايانه مسافربري شهرستان آباده
305
پايانه مسافربري شهرستان خرم آباد
306
پايانه مسافربري شهرستان دهلران
307
پايانه مسافربري شهرستان گرگان
308
پايانه مسافربري شهرستان گرگان
309
پايانه مسافربري شهيد كلانتري كرج
310
پايانه مسافربري شوشتر
311
پايانه مسافربري صحرا
312
پايانه مسافربري مشهد
313
پايانه مسافربري يزد
314
پايانه مسافري
315
پايانه مسافري بري
316
پايانه هاي اتوبوس شهري
317
پايانه هاي گربنر روي حلقه ها و كاربرد هاي آن
318
پايانه ي مسافربري شهر جديد پرند
319
پاياها و بعد حلقه و مدول و ارتباط با مفاهيم ديگر
320
پاياها و بعد حلقه و مدول و ارتباط با مفاهيم ديگر
321
پاياها و بعد حلقه و مدول و ارتباط با مفاهيم ديگر
322
پاياهاي بئر و كوهمولوژي مدول هاي متقاطع و شبه متقاطع
323
پاياي بئر و گروه هاي پوششي نسبت به واريته پوچتوان
324
پايايي برخي مفاهيم از انحنا تحت شار ريچي
325
پايايي شكافندگي ابر منيفلدها
326
پايايي طيف براي نمايش هاي -C* جبرهاروي فضاهاي باناخ , Invarriance of spectrum for representationsof C* -algebras on banach spaces
327
پايايي معادلات تابعي درجه دوم در فضاهاي متعامد
328
پايدار سازي اكولوژيكي فضاهاي شهري با تاكيد بر مبلمان دوستار محيط زيست نمونه موردي شهر تهران
329
پايدار سازي به وسيله پس خورد خروجي پويا
330
پايدار سازي حركت مارپيچ يك خودرو مفصلي با به كارگيري روش هاي كنترل مقاوم
331
پايدار سازي در نقطه ربات متحرك غير هولونوميكي با استفاده از كنترل كننده مد لغزشي
332
پايدار سازي دسته اي از سيستم هاي كنترل غير خطي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
333
پايدار سازي فلاتر ورق هاي دوار در جريان سوپر سونيك با استفاده از يك وصله پيزوالكتريك
334
پايدار سازي نانو TiO2 به وسيله كربوكسيليك اسيدها روي پارچه حلقوي پنبه/پلي استر، به منظور خود تميز شوندگي و تكميل چند منظوره
335
پايدار سازي وسيله ابر حفره ساز با استفاده از روش تنظيم كننده خطي درجه دو و طراحي تخمينگر
336
پايدار سازي يك ربات 2R تحريك ناقص كه در صفحه ي افقي حركت مي كندبا استفاده از يك كنترل كننده ي فازي بهينه
337
پايدار كردن سيستم تعقيبگر مسير نگاه نسبت به شرايط محيطي و تغيير كاربر
338
پايدار كننده محصول پارافين كلره
339
پايدار كننده هاي آب اكسيژنه
340
پايدار ي معادلات تابعي )اشتقاقها و معادلات ديفرانسيل (
341
پايدار ي هيرز-اولام از يك اپراتور بسته در فضاي هيلبرت و ثابتهاي هيرز-اولام از فضاهاي هيلبرت , Hyers-ulamstability of a closed operator in a hilbert space and hyers-ulam constants of hilbert spaces
342
پايدار¬سازي ريزشبكه¬هاي DC با در نظرگرفتن نقش مبدل¬ها
343
پايدارسازي آونگ معكوس دو درجه آزادي بر روي يك روبات سيار با چرخ هاي چندجهته
344
پايدارسازي آونگ وارون روي كوادروتور
345
پايدارسازي امولسيون آب در آب مالتود كسترين و ژلاتين به وسيله نانوذرات پروتئين گاودانه
346
پايدارسازي باكتري هاي لاكتيك اسيد جداشده از محصولات لبني سنتي ايران و مطالعه ي خواص ضد ميكروبي پپتيدهاي توليد شده توسط آنها
347
پايدارسازي پلي پروپيلن در برابر پرتوهاي گاما
348
پايدارسازي تطبيقي مقاوم ربات سيار فرمانش لغزشي با در نظر گرفتن اثرات الاستيك تايرها
349
پايدارسازي جانبي خودرو با استفاده از كنترل متوالي
350
پايدارسازي چرخان و كنترل تطبيقي زاويه رقص‌محوري يك سفينه در حين ترمزگيري
351
پايدارسازي خاكريز مسلح شده با المانهاي افقي و قائم تاير لاستيكي فرسوده
352
پايدارسازي خودرو شش با تعليق مستقل فعال
353
پايدارسازي داكتدفن در حركت عرضي و قائم
354
پايدارسازي دسته اي از سيستم هاي كنترل غيرخطي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
355
پايدارسازي ديناميكي شبكه توزيع با استفاده از فناوري ذخيره سازي انرژي مبتني بر فنرهاي الكتريكي
356
پايدارسازي ديواره چاه در مخازن تخليه شده در حين حفاري
357
پايدارسازي سمت يك فضاپيما داراي اجزاي انعطاف پذير
358
پايدارسازي سيال هوشمند مگنتورئولوژيكال با استفاده از امواج التراسونيك
359
پايدارسازي سيستم كليدزن غيرخطي با فيدبك غيراكيد و محدوديت ورودي و خروجي
360
پايدارسازي سيستم هاي پرش با احتمالات گذار متغير با زمان
361
پايدارسازي سيستم هاي كليدزن تحت كليدزني آسنكرون متغير با زمان
362
پايدارسازي سيستم هاي كليدزن ماركوف با تاخير در حالت و خروجي كوانتيزه شده
363
پايدارسازي فعال ماهواره ي انعطاف پذير در مدار
364
پايدارسازي قير براي توليد نانو الياف كربن
365
پايدارسازي كلاس خاصي از سيستمهاي تاخيري متغير با زمان
366
پايدارسازي ماتريس همبستگي مالي با رويكرد تئوري ماتريس تصادفي
367
پايدارسازي مقاوم سيستم‌هاي مرتبه كسري
368
پايدارسازي مقاوم سيستمهاي خطي تصادفي با تاخير در ورودي
369
پايدارسازي هليكوپتر چهارموتوره در شرايط معلق ﴿hovering﴾
370
پايدارسازي و بهبود كيفيت تصوير در فايل¬هاي ويديويي لرزان
371
پايدارسازي و ساخت ربات متحرك در زير آب به وسيله كنترلرهاي PID+فازي
372
پايدارسازي و كنترل سيستم گيمبال دو درجه آزادي
373
پايدارسازي ويدئو براي وسايل نقليه هوشمند
374
پايداركردن )Stabilization( نوعي پليمر پلي يورتان در برابر تخريب زيستي باكتريايي )Biodegradation(
375
پايداري اجتماعي در مركز محله" حاجي " در همدان
376
پايداري الاستيك در ميله هاي مسطح
377
پايداري الگوي كلاسيك در روايت نو
378
پايداري الگوي كلاسيك در روايت نو
379
پايداري باكتري هاي پروبيوتيك در شكلات و اثر آن ها بر استرپتوكوكوس موتانس
380
پايداري تابعك هاي تقريباً ضربي
381
پايداري تحليلي شبكه هاي سنسوري بي سيم
382
پايداري ترمو ديناميكي وفعاليت كاتاليكي الكل دهيدروژناز مخمر در حضور اسموليت هاي قندي
383
پايداري ترموديناميكي و خواص پيوندي بتالاكتوگلوبولين ﴿BLG﴾
384
پايداري تكرار پيكارد در فضاهاي متري مخروطي
385
پايداري توسط چرخش
386
پايداري تيرورق‌هاي فولادي تقويت شده توسط وصله‌هاي پليمري FRP
387
پايداري حالت هم گام نوسانگرهاي فاز در شبكه ها
388
پايداري در برنامه زماني قطار
389
پايداري در دينداري و اخلاق از منظر قرآن و روايات
390
پايداري در معماري
391
پايداري دراز مدت و بررسي فرآيندهاي توامان تونلها در توده سنگ هاي ضعيف-مطالعه ي موردي تونل شبلي
392
پايداري ديناميكي سدهاي خاكي بر مبناي تير برشي و تغيير شكلهاي ماندگار
393
پايداري ديناميكي شناور پلنينگ به كمك اينترسپتور
394
پايداري ديناميكي و كنترل هواپيما
395
پايداري ژنتيكي قارچ نئوتيفوديوم فسكيوي بلند طي دو نسل و ارتباط ان با ژنوتيپ گياه ميزبان
396
پايداري ساختاري در سيستم هاي توابع مكرر و غيرخودگردان
397
پايداري ساختاري ميدان هاي برداري داراي خاصيت سايه زني
398
پايداري سازمان فضايي استان اردبيل با تÊكيد بر تعادل بخشي در نظام شهري
399
پايداري سازمان فضايي استان اردبيل با تاكيد بر تعادل بخشي در نظام شهري
400
پايداري ساليتون هاي زماني در سيستم‌هاي غيرخطي PT-Symmetric با در نظرگرفتن اثرات بالاتر غير خطي
401
پايداري سود و اجزاي تشكيل دهنده آن در سطح صنعت و شركت
402
پايداري سيستم هاي قدرت با استفاده از طراحي همزمان و هماهنگ پارامترهاي PSS و ادوات FACTS
403
پايداري سيستم هاي كنترل تحت شبكه با لحاظ از دست رفتن بسته هاي اطلاعاتي
404
پايداري سيستم‌هاي كنترل تحت شبكه و كاربرد آن در سيستم پاندول معكوس
405
پايداري شيب هاي خاكي تثبيت شده به روش Deep Patch
406
پايداري شيبهاي با توجه به شكست هيدروليكي و محاسبه ضريب اطمينان در سدهاي خاكي
407
پايداري عددي روشهاي چند گامي خطي براي معادلات ديفرانسيل تاخير﴿DDEs )
408
پايداري عملگرهاي خطي مثبت روي -C* جبرها , Stability of positive linear operators c*_algebras
409
پايداري فركانس وكاهش نوسانات توان با استفاده از ذخيره‌ساز انرژي در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ريزشبكه مجهز به منابع توليد پراكنده تجديدپذير ‌و‌ خودروي ‌هيبريدي
410
پايداري فرهنگي و باورهاي مردمي در موسيقي مذهبي بوشهر
411
پايداري قاب هاي موجكي با اتساع هاي ماتريسي
412
پايداري كمي يك معادله ي تعميم يافته و كاربرد آن در مدارهاي الكتريكي نامنظم
413
پايداري كوشي راسياس از اشتقاق ها روي شبه جبر هاي باناخ چندگانه
414
پايداري گذرا سيستم قدرت چند ماشينه
415
پايداري گذراي سيستم هاي قدرت و كاربرد درخت تصميم گير در ارزيابي
416
پايداري گروه‌هاي لي تحت شار ريچي
417
پايداري گلوله هاي نوري در محيط غير خطي
418
پايداري معادلات تابعي به روش نقطه ثابت در فضاهاي متريك غير ارشميدسي و متريك كامل
419
پايداري معادلات تابعي به روش نقطه ثابت روي فضاهاي نرمدار و متريك
420
پايداري معادلات تابعي در فضاهاي شبه 𝛃-نرمدار
421
پايداري معادلات تابعي در فضاي ٢- نرمدار
422
پايداري معادلات تابعي در فضاي باناخ
423
پايداري معادلات تابعي در فضاي نرم دار تصادفي
424
پايداري معادلات تابعي در فضاي نرم دار تصادفي ماتريسي به روش نقطه ثابت
425
پايداري معادلات تابعي در فضاي نرم دار فازي
426
پايداري معادلات تابعي در فضاي نرم دار فازي
427
پايداري معادلات تابعي در مشبكه هاي باناخ
428
پايداري معادله بولتزمن براي مولكولهاي ماكسولي
429
پايداري مقاوم سيستم‌هاي زمان- پيوسته لور (Lur’e) با چند تاخير ثابت
430
پايداري مقاوم وسيله خودگردان زير آبي در سيستمم هاي كنترل با مدل داخلي
431
پايداري نمايي دستگاه هاي لوتكا - ولتراي رقابتي با تاخيرات
432
پايداري نهايي عمق ، ايده آل هاي اول وابسته و كوهمولوژي يك مدول مدرج
433
پايداري هايرز- اولم معادلات ديفرانسيل معمولي، معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي و معادلات انتگرالي ولترا
434
پايداري هايرز-الام -راسياس از نگاهشت ها روي فضاي نرمدار , Hyers-ulam-rassias stability of mappings on norm spase
435
پايداري هايرز-اولام-راسياس براي معادلات تابعي تعميم يافته بر برخي از فضاهاي نرمدار
436
پايداري هايرز-اولم-راسياس
437
پايداري هدايت الكتريكي در پلي استر روكش داده شده بوسيله پلي آنيلين
438
پايداري همومورفيسم ها، مشتقات و معادلات تابعي برجبرهايباناخ
439
پايداري همومورفيسم هاي مشبكه در فضاهاي نرم دار احتمالي ريس
440
پايداري هيدروليكي و بهينه سازي سيستم موج گير دو مخزنه در نيروگاه هاي برقابي
441
پايداري و بررسي روش هاي پيش بيني ناپايداري گذرا
442
پايداري و بهينه سازي رفتار غيرخطي سازه هاي تطبيقي
443
پايداري و بهينه سازي روي مجموعه كارا براي كاهش مرز پارتو
444
پايداري و پايدارسازي سيستم هاي كنترل تحت شبكه داراي تأخير متغير با زمان
445
پايداري و پايدارسازي يك ماهواره ژيروستات به كمك روش هاي شكلي دهي انرژي
446
پايداري و خواص طيفي برخي از دوآنيوني‌هاي دواتمي
447
پايداري و ناپايداري يك شبكه عصبي با اتصالات جهان- كوچك تحريكي و بازدارنده
448
پايداري وهمگرايي يك روش عددي براي رده اي ازمدلي هاي وزش پخش كسري
449
پايداري يك جسم پرنده داراي چرخش فرفره اي (SPIN) پس از جدايش و باز گشت به جو (entry - Re)
450
پايداري يك جسم چرخان تقريبا متقارن در خلا؟ و در بازگشت به جو
451
پايداري-0 اشتقاق ها روي سه تايي هاي Jb*- , On the stability of 0-derivation on JB*-triples
452
پايداري-g قاب ها ودوگان -g قاب ها
453
پايستاري انرژي و اصل هم ارزي در نسبيت عام
454
پايستگي CPT و تاثير آن در برهمكنش ها
455
پايش ، ارسال و ثبت پارامترهاي محيطي در رايانامه
456
پايش آلودگي حرارتي ناشي از توسعه منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر با استفاده از تصاوير ماهواره اي
457
پايش آلودگي ميكربي آب شبكه هاي آب رساني روستاهاي شهرستان شبستر بررسي علل آلودگي ارتباط با بيماريها
458
پايش ارتعاشات به منظور تحليل عيوب ماشين آلات
459
پايش باقيمانده هاي تتراسيكلين در مواد غذايي با منشاء دامي: مقايسه بين تكنيك هاي آناليزي مختلف، استفاده از پلي پيرول به عنوان ماده جاذب موثر در تخليص نمونه ها و بهينه سازي پارامترهاي مختلف در استخراج آناليت از ماتريكس هاي غذايي مختلف
460
پايش بر خط عيوب مكانيكي ترانسفورماتورهاي قدرت با كاوش و تركيب داده‌هاي گذراهاي كليدزني ولتاژ پائين كنترل شده
461
پايش بهينه شبكه توزيع آب مبتني بر مدل پوياي شبيه سازي كيفي
462
پايش بيابان زايي با استفاده از داده هاي حرارتي و انعكاسي سنجش از دور ﴿مطالعه موردي: شرق شهرستان اصفهان﴾
463
پايش بيابان زايي كوير درانجير
464
پايش پديده اصطكاكي جوش سرد در منطقه‌ي فلنج فرايند كشش عميق به كمك امواج آكوستيك اميشن
465
پايش پروفايل با استفاده از روش لَسو
466
پايش پروفايل بيماري قلبي با استفاده از رويكردهاي شبكه عصبي و رگرسيون لجستيك
467
پايش پروفايل در كيفيت خدمات شهرداري
468
پايش پروفايل‌هاي خطي ساده در فرايندهاي توليد كوتاه‌مدت
469
پايش پروفايلهاي خطي با استفاده از بوت اسپرت
470
پايش پروفايلهاي مبتني بر الگوهاي خطي تعميم يافته در فاز 1
471
پايش پوياي ماشين هاي مجازي به هدف زمان بندي پارامتريك بارهاي كاري
472
پايش پيوسته سلامت ساختاري قطعات مكانيكي ثابت و متحرك به روش امپدانس الكترومكانيكي با استفاده از پوشش دهي فيلم ضخيم ترانسديوسر پيزوالكتريك
473
پايش تاثير خشكسالي بر پوشش گياهي مراتع با استفاده از شاخص هاي پوشش گياهي سنجنده MODIS و اطلاعات بارندگي
474
پايش تحولات فضايي كاربري اراضي اسلامشهر در پيرامون كلان شهر تهران
475
پايش تحولات فضايي كاربري اراضي اسلامشهر در پيرامون كلانشهر تهران
476
پايش تغيير مكان جانبي خط آهنCWRبا تراورس اصطكاكي در قوس ها
477
پايش تغييرات پوشش گياهي و برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك در منطقه مسيله قم
478
پايش تغييرات تومورهاي ناهمگن نسبت به درمان در بيماران مبتلا به سرطان با استفاده از تخمين ضريب پخش ظاهري
479
پايش تغييرات سطوح برفي در كوه هاي زاگرس با استفاده از تصاوير NOAA-AVHRR
480
پايش تغييرات سيماي سرزمين و اولويت بندي حفاظت و بهسازي تالاب بين المللي شادگان
481
پايش تغييرات كاربردي اراضي با استفاده از سنجش از دور مطالعه موردي بخش رودبار قصران استان تهران
482
پايش تغييرات كاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردي بخش رودبار قصران ،استان تهران)
483
پايش تغييرات كاربري اراضي با به كارگيري تكنيك سنجش از دور (مطالعه موردي:شهرستان ساوجبلاغ، استان البرز)
484
پايش تغييرات كاربري اراضي با به كارگيري تكنيك سنجش از دور مطالعه موردي شهرستان شاوجبلاغ استان البرز
485
پايش تغييرات كاربري اراضي ناشي از دفت پسماند با روش تحليل آماري مكانمند در سيستم اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي شهرستان چالوس
486
پايش تغييرات مكاني-زماني گردوغبار استان خوزستان به كمك تكنيك هاي سنجش از دور
487
پايش تغييرات نقشه هاي شهري با استفاده از طبقه بندي شي گراي تصاوير ماهواره اي
488
پايش تندرستي سازه ها برپايه ي پخش امواج هدايت شونده ي فرا صوت براي آسيب هاي با هندسه خميده
489
پايش حرارتي پوشش/ كاربري اراضي ناشي از توسعه منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي با استفاده از تصاوير ماهواره اي
490
پايش حركت تپه هاي شني منطقه حسن آباد-جرقويه با استفاده از تصاوير ماهواره اي
491
پايش خشكسالي اقليم ايران با استفاده از شاخص SPI [اس. پي. آي.]
492
پايش خشكسالي با استفاده از تصاوير ماهواره اي با تاكيد بر پوشش گياهي در منطقه سميرم اصفهان
493
پايش خشكسالي با استفاده از شاخص اختلاف پوشش گياهي نرمال شده ﴿NDVI)در استان اصفهان
494
پايش خشكسالي با استفاده از شاخص هاي سنجش از راه دور و اقليمي در استان خراسان رضوي
495
پايش خشكسالي با استفاده از شاخص‌هاي سنجش از دور و تحليل سري زماني در دوره زماني 1382 تا 1394 (بازه مطالعاتي استان‌هاي همدان و ايلام)
496
پايش درمان اولتراسوند كانوني شدت بالا (HIFU) توسط تصويربرداري فوتوآكوستيك (PAI)
497
پايش رواناب ناشي از برف حوضه كاسگان-سميرم با استفاده از توليدات ماهواره اي موديس
498
پايش روند تغييرات كاربردي و پوشش اراضي شهرستان اشتهارد با استفاده از پردازش تصاوير ماهواره اي
499
پايش زمان حقيقي پايداري ولتاژ كوتاه مدت
500
پايش زمان و هزينه يك پروژه ساختماني با استفاده از ابزارهاي كنترل كيفيت آماري در شرايط عدم قطعيت مبتني بر منطق گواه
501
پايش زمانبندي احتراق موتور اشتعال تراكمي مخلوط همگن
502
پايش زماني– مكاني، نشست و شق زمين درارتباط با برداشت آب و شرايط ژئوشيميايي و هيدروشيميايي (شرق دشت يزد حد فاصل روستاي عسگريه و خويدك شهرستان يزد با مقياس 1:1000)
503
پايش زوال پوشش گياهي شهرستان ايلام به كمك داده هاي حرارتي و انعكاسي ماهواره اي
504
پايش سايش ابزار جهت بهينه‌سازي توأم پارامترهاي ماشينكاري و زمان تعويض ابزار با رويكرد قابليت اطمينان
505
پايش سلامت پل هاي بتن آرمه و تعيين شرايط عملكرد و قابليت بهره برداري پل
506
پايش سلامت سازه اي و تشخيص آسيب در سازه ها بر اساس اطلاعات مودال و ترميم سازه ها با آلياژ شكل ياب (SMA)
507
پايش سلامت سازه ها با استفاده از حسگر هاي توري براگ فيبري
508
پايش سلامت سازه هاي كامپوزيتي ورقي توسط امواج فراصوت هدايت شده بر پايه تبديل موجك و الگوريتم شبكه عصبي مصنوعي
509
پايش سلامت سازه هاي هوايي كامپوزيتي با استفاده از امواج هدايت شده فراصوت و الگوريتم شبكهعصبي
510
پايش سلامت سازه‌اي پل‌ها از طريق استخراج و انتخاب ويژگي با استفاده از روش‌هاي يادگيري ماشين
511
پايش سلامت سازه‌ها با تكيه بر قابليت اطمينان و در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه
512
پايش سلامت عرشه پلها به كمك وسيله نقليه متحرك
513
پايش سلامت مخازن بتن پيش تنيده دايروي
514
پايش سيستمهاي بيدرنگ جهت تشخيص خطا با استفاده ازفنون محاسبات نرم
515
پايش شبكه هاي اجتماعي با مشخصه هاي طولي
516
پايش شبكه ي اجتماعي تحت مدلي پيشنهادي برمبناي توزيع پواسون با استفاده از نمودار كنترلي مناسب
517
پايش شبكه‌هاي بيولوژيكي با رويكرد آماري
518
پايش شوري خاك با استفاده از داده هاي سنجش از دور جهت مديريت ويژه اراضي كشاورزي در دشت مروست، استان يزد
519
پايش شوري خاك با استفاده از داده هاي سنجش از دور جهت مديريت ويژه اراضي كشاورزي در دشت هرات استان يزد
520
پايش فرآيند سنگ زني با چرخ سنگCBN به روش آكوستيك اميشن
521
پايش فرآيندهاي دو مرحله¬ايي وابسته با استفاده از نمودارهاي كنترل انتخاب عيب تطابقي تركيبي
522
پايش فلزات سنگين در رودخانه قره سو و اثرات نشت شيرابه زباله سراب قنبر روي آب زيرزميني
523
پايش كيفي آب رودخانه تجن با استفاده از شاخص هاي كيفي و زيستي
524
پايش كيفيت آب رودخانه دز با استفاده از سنجش از دور
525
پايش كيفيت آب و ارزيابي شاخص كيفي رودخانه دز
526
پايش كيفيت آب و شبيه سازي تغذيه گرايي رودخانه دز
527
پايش كيفيت آب و شبيه سازي تغذيه گرايي رودخانه دز
528
پايش لحظه اي وتصميم گيري و مديريت اني عمليات حفاري به منظور بهينه سازي حفاري
529
پايش ماشين‌هاي دوار صنعتي به كمك مكانيزم‌هاي رايانش نرم
530
پايش ماهانه تغييرات برخي از شاخص هاي اكولوژيك تالاب شادگان با استفاده از تصاوير سنجنده موديس
531
پايش ميداني اثر تراورس بال دار در پايداري جانبي خط بالاستي
532
پايش ميداني حركت جانبي قوس تند خط آهن با تكيه گاههاي جانبي
533
پايش ميزان گرايش اساتيد، كاركنان و دانشجويان دانشگاه رازي به فعاليت بدني و رويدادهاي ورزشي
534
پايش نقش احتمالي نواحي غير كد گذار ژن bcl2انساني در تنظيم بيان ژن،مبتني بر داده پردازي هاي رايانه اي
535
پايش همزمان ترانسفورماتورهاي قدرت جهت شناسايي خطاهاي اتصال كوتاه داخلي با استفاده از روش تحليل اجزاء محدود
536
پايش و پالايش زيستي فلزات سنگين و ذرات نمك منتشر شده از درياچه اروميه با استفاده از درختان منطقه
537
پايش و پيش بيني خشكسالي با استفاده از اطلاعات اقليمي و هيدرومتريك
538
پايش و پيش يابي خصوصيات خشكسالي مطالعه موردي : استان قزوين
539
پايش و تبيين رفتار تامين كنندگان و خريدار جهت تعامل پايدار با استفاده از الگوريتم هاي يادگيرنده
540
پايش و عيب يابي عملكرد آسياي نيمه‌خودشكن فاز 1 مجتمع مس سرچشمه با بررسي سختي و دانه‌بندي مواد ورودي و ارائه برنامه خوراك دهي به آن
541
پايش و كنترل پروفايل هاي غير خطي در فاز دوم
542
پايش و كنترل چاه هوشمند با استفاده از شبكه حسگر
543
پايش و مدلسازي خشكسالي با استفاده از شاخص هاي سنجش از دوري و SPI در استان اصفهان
544
پايش و مديريت هزينه هاي تعويض قطعات گارانتي در شبكه نمايندگي هاي خدمات پس از فروش خودرو با استفاده از الگوريتم هاي داده كاوي ( درخت هاي تصميم )
545
پايش وضعيت
546
پايش وضعيت اتصالات پيچ و مهره با استفاده از آناليز مودال و پخش موج فراصوت
547
پايش وضعيت ارتعاشي جعبه‌دنده و بررسي يك مورد صنعتي
548
پايش وضعيت ارتعاشي فن و بررسي خرابي‌هاي توربوشارژر
549
پايش وضعيت ارتعاشي موتور القايي سه فاز
550
پايش وضعيت ارتعاشي و عيب‌يابي موتورهاي تراكشن DC مورد استفاده در لكوموتيوهاي GM
551
پايش وضعيت برخط و تشخيص عيوب جعبه دنده خودرو
552
پايش وضعيت تجهيزات با استفاده از دوربين هاي مادون قرمز
553
پايش وضعيت تمريني با استفاده از معيارهاي ضربان قلب آزمون زير بيشينه گرم كردن و شاخص‌هاي بيوشيميايي بزاقي در بازيكنان حرفه‌اي فوتبال
554
پايش وضعيت خوردگي و فرسايش لوله‌هاي فلزي نفت ، گاز و فاضلاب با بكارگيري امواج راهنماي فراصوتي و الگوريتم شبكه عصبي
555
پايش وضعيت زير ساخت هاي ريلي با توسعه روش هاي شناسايي سيستم
556
پايش وضعيت سامانه پاشش سوخت موتور ديزلي چهار زمانه توسط بررسي تغييرات سطح ارتعاشات
557
پايش وضعيت سيستم تغذيه‌ جريان مستقيم در پست‌ فشارقوي برق
558
پايش وضعيت سيستم مبتني بر ارتعاشات
559
پايش وضعيت سيستم مبتني بر ارتعاشات
560
پايش وضعيت لايه روغن ياتاقان هاي لغزشي هيدروديناميكي در دور پايين با استفاده از روش پخش آوايي
561
پايش وضعيت ماشين آلات دور پايين با استفاده از آزمون پخش آوا
562
پايش وضعيت و تشخيص خطاي موتور خودرو مستقل از نوع خودرو با استفاده از سيگنال انتشار صوتي
563
پايش وضعيت و شناسايي نقص در چرخ دنده
564
پايش وضعيت ياتاقان هاي غلتشي به كمك روش تركيب اطلاعات حسگرها
565
پايش وضعيت يك توربو ماشين مبتني بر آناليز ارتعاشات با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
566
پايش ونگاشت پارامترهاي QoSبهمنظور استفاده در SLAشبكه هاي IPكشور
567
پايش يك سرور شبكه توسط شبكه GSM
568
پايكوبي
569
پايگاه آنلاين خبرگزاري
570
پايگاه آيين مزديسنايي
571
پايگاه اجتماعي هنر موسيقي در بين هنرجويان موسيقي شهر اصفهان
572
پايگاه اجتماعي و اقتصادي بر جهت گيري ارزشي دانشجويان شهر بروجن
573
پايگاه اجتماعي و اقتصادي بر جهت گيري ارزشي دانشجويان شهر بروجن
574
پايگاه اجتماعي و اقتصادي خانواده ؟ نوع بزهكاري كودكان و نوجوانان ؟
575
پايگاه اطلاع رساني برتر با رويكرد تعامل اجتماعي
576
پايگاه اطلاعاتي خبره علم الرجال
577
پايگاه اطلاعاتي خطوط (base Line)؛ ايجاد بانك اطلاعات كامپيوتري براي خطوط فشار قوي ايران (خطوط 400 كيلو ولت )
578
پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده و گروههاي مرجع جوانان ( مطالعه موردي : دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر )
579
پايگاه تحقيقات كوير و بيابان شناسي
580
پايگاه داده دانشجويي
581
پايگاه داده دراكسس
582
پايگاه داده عمومي در Server SQL
583
پايگاه داده فعال
584
پايگاه داده موسسه استاندارد
585
پايگاه داده وشبكه اداره آب وفاضلاب محلات
586
پايگاه صوت و موسيقي
587
پايگاه منطقه اي انتقال خون تبريز
588
پايندگي انرژي بوسيله كنترل چرخه كاري در شبكه‌‌هاي مش بيسيم خورشيدي
589
پايه ريزي بازاريابي شبكه اي در فرش دستباف
590
پايه گذاري اصول اخلاق مهندسي در صنعت ساخت و ساز كشور
591
پايه گروبنر براي مشبكه و كدگشايي آن
592
پايه هاي بازتابي براي سيستم هاي بازتابي آفين
593
پايه هاي تودرتوي مستقل از ترتيب تك جمله اي
594
پايه هاي چهار مضراب ها و ضربي هاي تار نوازي استاد محمدرضا لطفي
595
پايه هاي دوري مينيمال و بهينه در گراف ها و كاربرد آن ها در تحليل سازه ها
596
پايه هاي كروبنر براي دسته هايي از طرحهاي آفين يا تصويري
597
پايه و اساس جغرافياي طبيعي The Physical Basis of Geography
598
پايه و بعد متريك اسكيم هاي شركت پذير
599
پايه ي گربنر تقريبي
600
پايه ي مرزي پايدار براي ايده آل نقاط
601
پاييدن
602
پتانسيل استفاده ازعلوفه آرتيچوك به صورت خشك وسيلو شده درتغذيه دام
603
پتانسيل اقتصادي و ژئوشيمي عناصر فلزي در شيلهاي بيتومين‌دار استان چهار محال و بختياري
604
پتانسيل اقتصادي وژئوشيمي عناصر فلزي در شيلهاي بيتومين داراستان چهارمحال وبختياري
605
پتانسيل باي سنگ هاي تزئيني هورنفلسي استان همدان
606
پتانسيل برهم كنش جفت موثر
607
پتانسيل تجاري كالاهاي بخش كشاورزي با هدف تشكيل بازار مشترك اسلامي: زيربخش هاي زراعت و باغداري
608
پتانسيل حذف كادميم، روي و سرب خاك به وسيله دو گونه گياه خاكشير در حضور قارچ P. indica
609
پتانسيل سنجي احداث نيروگاه خورشيدي متمركز با كلكتورهاي سهموي خطي
610
پتانسيل سنجي استفاده مجدد از زمين هاي مورد معدنكاري مس پورفيري ايران - مطالعه موردي: معدن مس سونگون
611
پتانسيل سنجي افزايش بارش با استفاده از فناوري بارورسازي ابرها در استان لرستان
612
پتانسيل سنجي اقليمي كشت گردو در استان آذربايجان غربي طي 30سال اخير
613
پتانسيل سنجي انرژي خورشيدي در استان يزد
614
پتانسيل سنجي انرژي زيست توده در ايران
615
پتانسيل سنجي داده هاي فراطيفي هايپريون در استخراج عضوهاي پاياني (مطالعه موردي: شهرستان اصفهان)
616
پتانسيل سنجي ژئوتوريسم وژئوپارك دراستان كرمانشاه
617
پتانسيل سنجي سيلاب با استفاده از پارامترهاي هيدروژئومورفولوژيكي در حوضه آبخيز رودخانه مارون
618
پتانسيل سنجي كشت چغندرقند در استان فارس با تاكيد بر پارامترهاي اقليمي
619
پتانسيل سنجي و امكان بكارگيري مكانيسم مگنتو هيدرو ديناميك براي توليد قدرت الكتريكي در ايران
620
پتانسيل سنجي و مكان يابي انرژي باد در استان فارس
621
پتانسيل قاب تلفيقي و كمينه سازهاي آن
622
پتانسيل كرنيگ - پني در نانو حلقه هاي كوانتومي
623
پتانسيل كروميت و بررسي افيوليت هاي كوه سياه ( شمال غرب سبزوار)
624
پتانسيل معدني شدن نيتروژن در يك خاك آهكي تيمار شده با دو نوع كود آلي
625
پتانسيل هاي اقليم كشاورزي بخش لاران
626
پتانسيل هاي اقليم كشاورزي روستاي بام (شهرستان اسفراين)
627
پتانسيل هاي تجاري و ارزيابي نقش آن ها در همگرايي درآمدي بين ايران و شركاي تجاري منتخب
628
پتانسيل هاي در هم تابيده
629
پتانسيل هاي هتلداري در جذب گردشگر
630
پتانسيل هاي هيدرواقليمي شادگان و نقش آنها در توسعه كشت خرما
631
پتانسيل هاي هيدروكليمايي درخت نخل خرما (مطالعه موردي: استان خوزستان)
632
پتانسيل هاي يك بعدي
633
پتانسيل واگرايي و تثبيت بيولوژيكي و شيميايي خاك هاي رسي بنتونيت سپولايت و كائولين
634
پتانسيل يابي آب هاي زيرزميني با استفاده از روش مهندسي ارزش و دلفي به كمك GIS ﴿مطالعه موردي: شهرستان شهركرد﴾
635
پتانسيل يابي اقليمي كشت انار دركوهدشت
636
پتانسيل يابي تغذيه مصنوعي آبخوان حوضه
637
پتانسيل يابي خاك نسوز در محدوده آباده توسط دورسنجي و بازديد نقاط اميد بخش
638
پتانسيل يابي سيستم هاي آبياري تحت فشار در مناطق مختلف استان لرستان
639
پتانسيل يابي طلا با استفاده از تلفيق لايه هاي اطلاعاتي در محيط GIS در ناحيه تكاب، آذربايجان غربي
640
پتانسيل يابي عناصر نادر خاكي در برگه 1:100000 طارم با استفاده از روش هاي AHP & Topsis
641
پتانسيل يابي كاني زايي فلزي با استفاده از تلفيق داده هاي اكتشافي در محيط GIS در كمان ماگمايي اروميه دختر (محور نطنز – طرق)
642
پتانسيل يابي كاني زايي فلزي با استفاده از تلفيق داده‌هاي اكتشافي در برگه 1:100000 كهك
643
پتانسيل يابي كاني زايي مس پورفيري با استفاده از تكنيك هاي دورسنجي و GIS در ناحيه پاريز، كرمان
644
پتانسيل يابي كاني سازي طلا در برگه 1:100,000 تخت سليمان با استفاده از روش تلفيقي AHP-TOPSIS
645
پتانسيل يابي كاني سازي طلا در برگه 1:100،000 محلات به روش تلفيق سلسله مراتبي ﴿AHP ﴾ با نگاهي بر شواهد اكتشافي در معدن طلاي اخترچي
646
پتانسيل يابي كاني سازي مس در كمربند متالوژني كرمان با استفاده از تلفيق داده هاي اكتشافي در محيط GIS
647
پتانسيل يابي كاني سازي مشابه تيپ طلاي موته در محدوده دليجان
648
پتانسيل يابي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني دشت تويسركان
649
پتانسيل يابي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني دشت تويسركان
650
پتانسيل يابي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني دشت تويسركان
651
پتانسيل يابي معدني كانسار مس در محدوده سالاران، شاهرود به روش فركتال در محيط GIS
652
پتانسيل يابي منابع نفت و گاز در محدوده شمال و شمال غرب ايلام با استفاده از روش هاي سنجش از دور﴿سنجنده استر و +ETM ﴾ و كنترل هاي زميني در محيط GIS
653
پتانسيل يابي مواد معدني سرب و روي در محدوده رشته كوه ايرانكوه با استفاده از تلفيق اطلاعات اكتشافي درسيستم GIS
654
پتانسيل يابي نهشته هاي مس در برگه 1:100000 غرب شكسته آبشاله با استفاده از تلفيق اطلاعات اكتشافي
655
پتانسيل ‏يابي و مدل‏ سازي ژئوشيميايي به روش‏ هاي شبكۀ عصبي مصنوعي و فركتال در مقياس ‏هاي ناحيه ‏اي و محلي
656
پتانسيل يابي و مطالعات مغناطيس سنجي زمين در منطقه بند نرگس بادرود
657
پتانسيل‌يابي آهن اسكارن با استفاده از مطالعات دورسنجي، ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي و تلفيق داده‌هاي اكتشافي در GIS، در برگه 1/100000 كاشان
658
پتانسيل‌يابي اقليمي كشت سيب‌ درختي در استان اصفهان
659
پتانسيل‌يابي اقليمي كشت گندم ديم در استان لرستان
660
پتانسيل‌يابي كاني‌زايي با استفاده از GIS در ورقه 1:100000 شهر بابك استان كرمان
661
پتانسيل‌يابي مناطق مستعد كاني سازي (عناصر پلي متال) به روش تلفيق فازي لايه‌هاي مختلف اطلاعات اكتشافي در برگه 1:100000 هشجين با استفاده از GIS
662
پتانسيل¬يابي معدني در ناحيه شهربابك با بكارگيري تكنيك¬هاي دورسنجي و GIS
663
پتانسيومترها
664
پترن ژنراتور
665
پترن ژنراتور سكام ؛ رنگي و سياه و سفيد
666
پترو گرافي . ژئوشيمي و پتروژنز سنگهاي گرانو ديوريت منطقه قلعه گبري
667
پترو گرافي . ژئوشيمي و پتروژنزسنگهاي اتشفشاني تريشكوه واقع در شمال شهر بابك ﴿ كرمان - ايران ﴾
668
پتروژنز سنگ هاي آتشفشاني سنوزوئيك همراه با گنبدهاي نمكي منطقه شوراب- جنوب شرق قم (ايران مركزي)
669
پتروژنز سنگ هاي پلوتونيك و ولكانيك منطقه قلعه يغمش (غرب استان يزد)
670
پتروژنز گرانيتوئيد ها و انكلاوهاي كوه هيمند (شمال غرب نطنز)
671
پتروژنز لكوگرانيت هاي شمال شرق گلپايگان (آدربا- اوچستان، پهنه سنندج- سيرجان)
672
پتروژنز و ايزوتوپ پايدار ( اكسيژن) توده نفوذي گرانيتوئيدي كلاه قاضي
673
پتروژنز و ايزوتوپ هاي پايدار(اكسيژن-هيدرژن)، گرانيتوئيد ملاطالب (شمال اليگودرز)
674
پتروژنز و تكامل ولكانيسم ائوسن قهساره(جنوب خاوري اردستان)
675
پتروژنز، بازسازي شرايط ترموديناميكي،‌ مينرال شيمي مرتبط با عناصر نادر خاكي و ذوب بخشي احتمالي متابازيت هاي حاشيه رودخانه و سد زاينده،‌ پهنه سنندج- سيرجان
676
پتروژونز و تكامل ولكانيسم اليگوسن– پليوسن در بخش مياني كمان ماگمايي اروميه- دختر (شمال شرق اصفهان)
677
پتروشيمي خراسان شمالي
678
پتروشيمي خراسان شمالي بجنورد
679
پتروگرافي . ژئوشيمي و پتروژنز سنگهاي اذرين محدوده غرب استارا ﴿ استان گيلان ﴾
680
پتروگرافي . ژشيمي و خاستگاه تكتونيكي سنگهاي اتشفشاني ائوسن اطراف توده معدني سرچشمه كرمان و ارتباط انها با كانه زايي مس
681
پتروگرافي ، تكتونيك و متالورژي كاني سازي اورانيوم و فلزات همراه در شمال غرب معدن طالمسي اناركي
682
پتروگرافي و پتروژنزكانسار سنگ آهن شهرك تكاب
683
پتروگرافي و پترولوژي توده هاي نفوذي قلعه يقمش غرب استان يزد
684
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني جنوب غرب علي آباد ، شمال زفره (پهنه اروميه – دختر)
685
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني غرب نطنز ، جنوب امامزاده آقا سلطان (كمان ماگمايي اروميه – دختر)
686
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي حد واسط در منطقه شرق نابر ﴿جنوب غرب كاشان﴾
687
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني در منطقه بلطاق (جنوب شرق اليگودرز)، زون سنندج سيرجان
688
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي متاپليتي ناحيه شمال شرق گلپايگان در زون سنندج-سيرجان
689
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي نفوذي جنوب جنبه، شمال غرب زفره (پهنه ماگمايي اروميه-دختر)
690
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي ولكانيكي همراه با گنبدهاي نمكي منطقه كلوت "شمال شرق اردكان"
691
پتروگرافي و پترولوژي سنگ¬هاي آتشفشاني منطقه آزران ( جنوب غرب كاشان)
692
پتروگرافي و پترولوژي منطقه چير ( سوريان استان فارس) با تاكيد بر گابروهاي منطقه
693
پتروگرافي و پترولوژي مونزو گرانيت قيدو در جنوب شرق خمين ﴿ پهنه سنندج -سيرجان﴾
694
پتروگرافي و پترولوژي و لكانيك هاي ائوسن جنوب عرب جندق (شمال شرق اصفهان)
695
پتروگرافي و ژئوشيمي مجموعه افيوليتي ارسنجان (شمال شرق استان فارس)
696
پتروگرافي، پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آذرين درغرب هاشم آباد (جنوب غرب نايين)
697
پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز بازالت¬هاي كوه سه رنگ واقع در جنوب غرب كرمان
698
پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز توده گرانيتي شمال ازنا (مرزيان-كلبور)، پهنه سنندج - سيرجان
699
پتروگرافي، كاني شناسي و شيمي كاني توده نفوذي ميرآباد- چهل خانه، شرق بوئين- مياندشت (پهنه سنندج- سيرجان)
700
پترولوژي . ژئوشيمي و خاستگاه تكتونيكي سي نيت هاي پالئوزونيك زيرين در شمال كوه اسفوردي . منطقه بافق - ايران مركزي
701
پترولوژي ، پتروگرافي و ژئوشيمي توده هاي نفوذي غرب سورك ( استان يزد )
702
پترولوژي آلكالي‌بازالت‌هاي اليگوسن زيرين تويره مركزي (جنوب‌غرب جندق، شمال‌شرق استان اصفهان)
703
پترولوژي آمفيبوليت هاي افيوليت پشت بادام و كمپلكس چاپدوني....
704
پترولوژي افيوليت بياضه ﴿جنوب خور- استان اصفهان﴾
705
پترولوژي انكلاوهاي موجود در بخش شرقي توده گرانيتي شاهكوه و بررسي زمين دما-فشارسنجي سنگ ميزبان آنها ﴿شرق ايران﴾
706
پترولوژي بازالت ها و ديابازها در شمال حاجي آباد (جنوب غرب خور، استان اصفهان)
707
پترولوژي بازالت هاي دونين در منطقه پل خاوند ( جنوب شرق انارك، استان اصفهان )
708
پترولوژي بازالت‌هاي آلكالن اليگوسن زيرين منطقه تويره (جنوب غرب جندق، استان اصفهان)
709
پترولوژي پديده هاي ليستونيتي شدن در مجموعه هاي آذرين و رسوبي شرق خوسف (جنوب غربي بيرجند)
710
پترولوژي پريدوتيت هاي گوشته افيوليت نايين ( استان اصفهان )
711
پترولوژي پريدوتيت هاي گوشته و سنگ هاي ولكانيك آميزه افيوليتي سورك ﴿استان يزد﴾
712
پترولوژي پريدويت هاي گوشته افيوليت لوگر﴿جنوب غرب كابل-افغانستان﴾
713
پترولوژي توده نفوذي شرق بروجرد
714
پترولوژي توده نفوذي و سنگ هاي آتشفشاني گُجد (شرق اصفهان)
715
پترولوژي دايك هاي بازيك كرتاسه در جنوب غرب بياضه )شمال شرق استان اصفهان)
716
پترولوژي دايك هاي صفحه اي افيوليت نائين (ايران مركزي)
717
پترولوژي ژئوشيمي و پتروژنز داسيتهاي نئوژن جبال بارز روستاي بيدويه در جنوب شرق عنبر اباد ﴿جيرفت استان كرمان ﴾
718
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن در جنوب غرب چوپانان ﴿شمال شرق استان اصفهان﴾
719
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن در شمال منطقه انارك ( شمال شرق استان اصفهان)
720
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن روستاي دستگرد و تاگردنه ملا احمد ﴿بخش مياني زون اروميه-دختر، شرق اصفهان﴾
721
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن شمال غرب زوار (شمال غرب انارك، استان اصفهان)
722
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن مناطق ساغند و چاپدوني﴿استان يزد﴾
723
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني پليوكواترنر در جنوب شرق و شمال غرب اصفهان
724
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني پليوكواترنر در غرب و جنوب غرب استان يزد
725
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني كوه سياه ﴿ شمال باتلاق گاوخوني، جنوب شرق اصفهان﴾
726
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني منطقه معدني شمال علي آباد با تأكيد بر اكتشافات اخير پرليت و بنتونيت ﴿شمال غرب نائين﴾
727
پترولوژي سنگ هاي آلكالن پالئوزوئيك مناطق انارك تا بياضه ﴿ايران مركزي، شمال شرق اصفهان﴾
728
پترولوژي سنگ هاي دگرگوني افيوليت ملانژ نايين ( استان اصفهان )
729
پترولوژي سنگ هاي دگرگوني در پهنه سندج سيرجان شمالي ﴿موته-اليگودرز﴾
730
پترولوژي سنگهاي آذرين و دگرگوني گنبدهاي نمكي جنوب استان چهار محال و بختياري
731
پترولوژي سنگهاي دگرگوني شمال شهركرد
732
پترولوژي سنگهاي دگرگوني مجاورتي ناحيه تفت
733
پترولوژي سنگهاي ولكانيك و دگرگوني منطقه تكنار- سربرج شمال غرب كاشمر
734
پترولوژي كاني شناسي ژئوشيمي و ژنز ذخيره بنتونيت باش، گردنه ملااحمد نايين، استان اصفهان، زون اروميه-دختر
735
پترولوژي كنتاكت توده هاي نفوذي گابرويي و پريدوتيت هاي در برگيرنده در افيوليت نائين
736
پترولوژي گدازه‌هاي بالشي و آمفيبوليت‌ها؛ و دگرگوني در پريدوتيت‌هاي گوشته افيوليت‌هاي نايين و عشين
737
پترولوژي گرانيتوئيد هاي منطقه تويره شمالي (جنوب غرب جندق، ايران مركزي)
738
پترولوژي گرانيتوئيدها و مطالعه ذوب بخشي آمفيبوليتهاي شمال كلوت چاپدوني (استان يزد)
739
پترولوژي گرانيتوئيدهاي اميرآباد (بخش جنوب شرقي افيوليت نايين)
740
پترولوژي گرانيتوئيدهاي كمپلكس دگرگوني جندق (ايران مركزي، شمال شرق استان اصفهان)
741
پترولوژي گرانيتوئيدهاي منطقه تكنار- سربرج- شمال غرب كاشمر
742
پترولوژي متاافيوليت پالئوزوئيك و مجموعه دايك‌هاي فلسيك مزوزوئيك در غرب و جنوب‌غرب بياضه (جنوب خور- ايران مركزي)
743
پترولوژي متابازيت هاي مناطق معراجي و چاه پلنگ (شمال شرق استان اصفهان)
744
پترولوژي مجموعه هاي آذرين آلكالن سري دزو در منطقه حرجند (شمال- شمالشرق كرمان)
745
پترولوژي و پتروژنز توده¬هاي نفوذي جنوب نائين (شمال شرق اصفهان)
746
پترولوژي و پتروفابريك متاپليت‌هاي دره ساري و سنگ‌ها‌ي دگرگوني كمپلكس ژان (استان هاي اصفهان و لرستان)
747
پترولوژي و پتروگرافي اسكارن هاي اچستان ﴿ جنوب محلات، استان مركزي﴾
748
پترولوژي و پتروگرافي سنگ هاي آتشفشاني شرق نابر ﴿جنوب غرب كاشان﴾
749
پترولوژي و پتروگرافي گرانيتوئيدهاي اچستان﴿جنوب محلات، استان مركزي﴾
750
پترولوژي و خاستگاه ژئوتكنونيكي بازالت هاي پالئوزوئيك زيرين دره جهق ( شرق روستاي قهرود، جنوب كاشان)
751
پترولوژي و ژئو شيمي سنگهاي آذرينو آلتراسيونهاي هيدروترمال وابسته ، منطقه كشه ( كوهستان كركس )
752
پترولوژي و ژئوشيمي اسكارن شرق نابر در جنوب غرب كاشان ﴿زون اروميه -دختر﴾
753
پترولوژي و ژئوشيمي اسكارن هاي جنوب قمصر
754
پترولوژي و ژئوشيمي افيوليت دگرگون‌شده پشت بادام (شمال شرقي استان يزد)
755
پترولوژي و ژئوشيمي افيوليت ها با نگرشي ويژه بر سنگهاي اولترامافيك كمپلكس گل كهان
756
پترولوژي و ژئوشيمي افيوليتهاي دهشير با تاكيد بر آلتراسيون هاي هيدروترمال وابسته (رودنژيتي شدن، ليستونيتي شدن)
757
پترولوژي و ژئوشيمي پريدوتيت‌ها و گابروها در بخش شرقي افيوليت سبزوار (شمال شرقي ايران مركزي)
758
پترولوژي و ژئوشيمي توده نفوذي ده نو (شمال شرق اليگودرز)
759
پترولوژي و ژئوشيمي توده هاي نفوذي و دگرگوني مجاورتي شرق گردنه ملا احمد ( فوداز )
760
پترولوژي و ژئوشيمي دايك هاي ائوسن كوه كم خاشك ﴿شمال خور، شمال شرق اصفهان﴾
761
پترولوژي و ژئوشيمي دايك¬هاي صفحه¬اي و گدازه¬هاي بالشي افيوليت سبزوار (بخش شرقي)
762
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آتشفشاني شمال شرق بادرود (كاشان)
763
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آتشفشاني قزل قلعه در شمال شرق قروه
764
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي بازيك غرب بياضه ﴿استان اصفهان﴾
765
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي ولكانيك منطقه غرب عروسان كبودان ( جنوب چوپانان - شمال شرق اصفهان)
766
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ‌هاي آتشفشاني منطقه كالچويه، جنوب¬غرب نايين، استان اصفهان
767
پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آذرين دياپيرهاي دشتك، رستم آباد، كاج و دو آب در استان چهار محال و بختياري
768
پترولوژي و ژئوشيمي كالك سيليكاتها و متابازيتهاي شمال شرق گلپايگان
769
پترولوژي و ژئوشيمي مجموعه افيوليتي شرق گيلان
770
پترولوژي و كاني شيمي گرانيت هاي شرق لوشاب ﴿پهنه سنندج- سيرجان﴾
771
پترولوژي و محيط تكتونيكي توده هاي گرانيتوئيدي منطقه ازنا (پهنه سنندج- سيرجان، ايران)
772
پترولوژي و مينرال شيمي اسكارن پاگدارجو در غرب قهرود (شمال غرب اصفهان)
773
پترولوژي و مينرال شيمي توده هاي گابرويي شمال خمين (استان مركزي)
774
پترولوژي وژئوشيمي توده گرانيتوئيدي آستانه (پهنه ي سنندج- سيرجان)
775
پترولوژي وژئوشيمي توده نفوذي نياسر كاشان
776
پترولوژي ولكانيك‌ها و ساب ولكانيك‌هاي كمپلكس ماگمايي كال‌كافي (شمال شرق انارك، استان اصفهان)
777
پترولوژي، پتروگرافي، مينرال شيمي و ژئوترموبارومتري سنگ هاي آندالوزيت دار شمال ازنا (استان لرستان)
778
پترولوژي، ژئوشيمي و جايگاه تكتونوماگمايي گرانيتوئيدهاي قهساره (جنوب شرق اردستان)
779
پترولوژي، ژئوشيمي و دگرساني دونيت هاي كروميت دار موجود در بخش مياني افيوليت نائين (ايران مركزي)
780
پترولوژي، ژئوشيمي و ژنز كانسار بركسيت دوپلان ﴿شهيد نيلچيان- استان چهارمحال و بختياري﴾
781
پترولوژي، مينرال شيمي و ژئوشيمي عناصر نادر خاكي اسكارن¬هاي كالكافي و خوني، شمال شرق انارك، ايران مركزي
782
پتك مكانيكي (فنري)
783
پثياده سازي سخت افزاري مدل بهينه شده ي سيناپس هاي شيميايي
784
پخت ترموپلاستيك الاستومر پلي بوتادي ان-پلي استايرن توسط پرتوهاي الكتروني و بررسي خواص مكانيكي آن
785
پخش اسپين هسته در نقاط كوانتومي
786
پخش اقتصادي بار با استفاده از الگوريتم بهينسازي بهبود يافته كلوني زنبور عسل
787
پخش اقتصادي بار در سيستمهاي قدرت پر تلف با استفاده از شبكه هاي عصبي
788
پخش اقتصادي بار در شبكه هاي قدرت ارائه مدلي براي در نظر گرفتن تلفات
789
پخش بار DC اصلاح شده
790
پخش بار dc بهينه
791
پخش بار DC-AC flow load DC-AC
792
پخش بار احتمالي در شبكه هاي قدرت
793
پخش بار اقتصادي با استفاده از الگوريتم Pso [پي. اس. ا.]
794
پخش بار بهينه احتمالاتي در ريز شبكه هاي هيبريدي AC/DC با لحاظ اثرات نيروگاههاي بادي و سيستم هاي فتوولتاييك
795
پخش بار بهينه با در نظر گيري عدم قطعيت بار و وجود مولد هاي انرژي تجديد پذير
796
پخش بار بهينه با در نظرگرفتن نفوذ توليدات بادي
797
پخش بار بهينه در سيستم هاي قدرت
798
پخش بار بهينه در سيستم‌هاي قدرت متشكل از نيروگاه‌هاي آبي و حرارتي
799
پخش بار بهينه در شبكه هاي تركيبي گازي و الكتريكي با هدف كاهش هزينه و آلودگي هوا
800
پخش بار بهينه در شبكه هاي توزيع الكتريكي هوشمند
801
پخش بار بهينه در شبكه هاي قدرت شامل عناصر FACTS به روش PSO
802
پخش بار بهينه ديناميك در مديريت شبكه هاي فعال با استفاده از بكارگيري همزمان انرژي هاي بادي و خورشيدي
803
پخش بار بهينه سيستم قدرت با در نظر گرفتن تغييرات بار روزانه
804
پخش بار بهينه سيستم هاي قدرت
805
پخش بار بهينه مقاوم با لحاظ نمودن قيود امنيتي در حضور عدم قطعيت هاي بار و نيروگاه بادي
806
پخش بار سه فاز
807
پخش بار شبكه هاي توزيع شعاعي و حلقوي به روش پسرو - پيشرو
808
پخش بار هارمونيكي در شبكه راه‌آهن AC
809
پخش بار هارمونيكي در يك شبكه‌ي توزيع شعاعي با تمركز روي زاويه‎ي فاز هارمونيك‌ها
810
پخش بار هارمونيكي سه فاز با استفاده از روش مدار معادل نورتن هارمونيكي عناصر غيرخطي
811
پخش بارنامتقارن در شبكه هاي توزيع
812
پخش بهينه بار در شبكه تحت كنترل برق منطقه اي تهران با استفاده از روش كلاسيك
813
پخش بهينه بار در شبكه تحت كنترل شركت برق منطقه اي تهران با استفاده از روش هاي كلاسيك و شبكه هاي عصبي
814
پخش حرارت در مري و اثرات آن بر روي بافت
815
پخش غير عادي
816
پخش همگاني مطمئن در شبكه هاي موردي وسائل نقليه
817
پخش وضبط صدا با ميكروكنترلر AVR
818
پخش يون هاي هليوم دستگاه پلاسماي كانوني با خورش الكتروشيمي آشكارساز پلي كربنات
819
پخص بار تصادفي
820
پداگوگي توليد صدا در نوازندگي ساز ويولن در آموزش موسيقي دوره ي دانشگاهي ايران ﴿ 1357 - 1392 ﴾
821
پدر
822
پدرام جوهري
823
پديدار شناسي ايجاد و رشد استارت آپ هاي كشاورزي، موانع و راهكارها
824
پديدار شناسي تاريخي باور شيعيان به علم امامان در سده اول هجري
825
پديدار شناسي تجربه زيباشناختي از ميدان نقش جهان
826
پديدار شناسي دو نمونه از آب انبارهاي شاخص كاشان در دوره صفوي
827
پديدار شناسي قهرمان زن در سينماي دهه اخير ايران
828
پديدار شناسي كنش نمايشي در نمايشنامه با بررسي دو اثر محمد رضايي راد؛ گزارش خواب، رقصي چنين
829
پديدار شناسي مكان در سفر تئاتر
830
پديدار شناسي هرمنوتيك به مثابه روش در پژوهش عكاسي
831
پديدار شناسي هرمنوتيك سينما
832
پديدارشناسي آموزش كارآفريني ازبعد روش ومحتوا ، موانع وراهكارها
833
پديدارشناسي ادبيات از منظر دوفرن
834
پديدارشناسي تجربه زيسته متولدان دهه شصت از مدرنيته و تبلور آن در اخلاق اجتماعي آنها
835
پديدارشناسي تصوير "شقاوت" در تراژدي "چن چي" از پرسي بيشي شلي و انتوان آرتو
836
پديدارشناسي تصوير عكاسيك
837
پديدارشناسي سبك زندگي عشاير منطقه مغان
838
پديدارشناسي كنش نمايشي در نمايشنامه با بررسي دو اثر محمد رضايي راد؛ گزارش خواب، رقصي چنين
839
پديدارشناسي مفهوم خشكسالي از ديدگاه كشاورزان (مطالعه شهرستان سرپل ذهاب )
840
پديدارشناسي مكان در سفر تئاتر
841
پديدارشناسي هرمنوتيك ميدان نقش جهان به مثابه مكان
842
پديدارشناسي و پرسش وجود؛ مقايسه پديدارشناسي هوسرل و هايدگر درباره پرسش وجود
843
پديده GIS [جي. آي. اس] و تاثيرات آن بر سيستم قدرت
844
پديده TRIP و تاثير آن بر شكل پذيري ورقهاي فولادي زنگ نزن آستنيتي 304 و 201
845
پديده انتقال جرم ، كاربرد آن در صنعت و شبيه سازي كامپيوتري يك مورد
846
پديده انسو( Enso ) و تغيير پذيري اقليم جنوب شرق ايران
847
پديده اي بنام سينما واجتماع
848
پديده بنگاه‌داري در نظام بانكي ايران و اثرات آن بر اقتصاد كلان از منظر سياست‌هاي پولي و احتياطي
849
پديده تصادفي در اندازه گيري هاي كوانتمي
850
پديده تضمين در قرآن
851
پديده تقوذ - جابجايي در محيطهاي متخلخل و بررسي امكان استفاده از آن به عنوان يك روشي ازدياد برداشت از مخازن نفت
852
پديده جهاني شدن و تأثير آن بر توسعه كالبدي متروپل تهران
853
پديده جهاني و جهاني شدن
854
پديده جهاني وجهاني شدن
855
پديده دياپريسم و تاثير آن بر آلودگي رودخانه شور دهرم
856
پديده دياپيريسم و تاثير آن بر آلودگي رودخانه دالكي
857
پديده ديناميك بلند مدت سيستم هاي قدرت
858
پديده سونامي و راه هاي پيش بيني و مقابله با آن
859
پديده سونولومينسانس: توصيف نظري و شبيه سازي عددي
860
پديده شاكيان حرفهاي از ديدگاه جرمشناسي
861
پديده شناختي فيزيك جديد در چارچوب مدل استاندارد تعميم يافته
862
پديده شناسي ماده تاريك از نقطه نظر فيزيك ذرات بنيادي
863
پديده ضربه در موتور هاي احتراق داخلي
864
پديده ضربه در موتورهاي احتراقي داخلي
865
پديده طلاق واثرات رواني آن بردانش آموزان مقطع ابتدايي شهركلاله درسال تحصيلي 90-1389
866
پديده كاروگيشن در مترو تهران، بررسي عوامل و روش ترميم
867
پديده كوپلينگ مودهاي شكست II و III در قطعات ترك دار
868
پديده نفوذ
869
پديده هاي انتقال طبيعي در سيالات غير نيوتني
870
پديده هاي حاصله از فرسايش- آبهاي زيرزميني و رودخانه ها; از كتاب جغرافياي طبيعي )Physical geography(
871
پديده ويسكوالستيسيته خطي در پليمرها
872
پديده ي عدول و تÊثير آن بر تحليل هاي رجالي .
873
پديده‌ ترشوندگي در نانومنافذ الياف الكتروريسي‌شده‌ استات سلولز
874
پذير رفتاري مغناطيسي مهم ترين گروه هاي بزرگ خاك هاي مسير اصفهان- چلگرد و نقش برخي خصوصيات خاك بر آن
875
پذير فتاري مغناطيس قرص ابر رساناي حامل جريان انتقالي واقع در ميدان مغناطيس عمودي
876
پذيرش بانكداري الكترونيك در موسسات مالي با توجه به نقش عوامل ساختاري، رفتاري و زمينه اي بانك ملت
877
پذيرش بانكداري الكترونيك درموسسات مالي با توجه به نقش عوامل ساختاري، رفتاري و زمينه اي بانك ملت
878
پذيرش بانكداري اينترنتي: تركيب مدل پذيرش فناوري ،تئوري رفتار برنامه ريزي شده،مزيت و ريسك درك شده و مولفه اعتماد
879
پذيرش بيمه الكترونيك توسط بيمه‌گذاران شركت بيمه ايران در شيراز
880
پذيرش خدمات دولت الكترونيك مبتني بر پيامك : تفاوت بين پذيرندگان و غيرپذيرندگان (مورد مطالعه : استان ايلام )
881
پذيرش سيستم اطلاعات بيمارستاني توسط كاربران بر مبناي مدل TAM در بيمارستان شهيد مدني تبريز
882
پذيرش فناوري اطلاعات در موسسات كوچك و متوسط صنعتي شهر اصفهان
883
پذيرش و زمان بندي سفارش هاي دو عاملي
884
پذيرش و زمان بندي سفارشات مشتريان
885
پذيرش و زمان‌بندي سفارشات دوعاملي در محيط تك ماشين با جريمه‌هاي ديركرد
886
پذيرش و عدم پذيرش توبه در فقه و قوانين جزايي
887
پذيرفتاري باري ايستايي شبكه گرافني تك لايه داراي گاف درحضور آثار تزريق الكترون دردماي محدود
888
پذيرفتاري مغناطيسي به عنوان شاخص آلودگي فلزات سنگين در برخي از اراضي شهرستان اهواز
889
پذيرفتاري مغناطيسي پاوولي نانو نوارهاي گرافيني آرمچير تا تقريب سومين همسايه ها در مدل تنگ بست
890
پذيرفتاري مغناطيسي پاوولي نانو نوارهاي گرافيني آرميچر تا تقريب سومين همسايه ها در مدل تنگ بست
891
پذيرفتاري مغناطيسي پاوولي نانو نوارهاي گرافيني زيگزاگ تا تقريب سومين همسايه ها در مدل تنگ بست
892
پذيرفتاري مغناطيسي پاوولي نانونوارهاي گرافيني آرمچير تا تقريب سومين همسايه ها در مدل تنگ بست
893
پذيرفتاري مغناطيسي پاوولي نانونوارهاي گرافيني زيگزاگ تا تقريب سومين همسايه ها در مدل تنگ بست
894
پذيرفتاري مغناطيسي حلقه¬ها¬ي¬ كوانتومي هگزاگونال با پايه گرافيني با در نظرگيري اثرات لبه¬اي
895
پذيرفتاري مغناطيسي وظرفيت گرمايي نانونوارهاي گرافيني درمدل هاريسون
896
پر اكلامپسي- اكلامپسي و بررسي 55 بيمار در بيمارستان و زايشگاه رشت
897
پر عيارسازي محصول مياني فرآوري خشك مجتمع سنگ آهن احياء سپاهان
898
پراپاگاندا،ادبيات پراپاگانداواچ.جي.ولز:بررسي رمان ﴿﴿آقاي بريتلينگ تا آخرش مي رود﴾﴾از دريچه ي سبك شناسي تاثري
899
پراش غيرخطي امواج حول اجسام ثابت
900
پراكسيداسيون ليپيدهاي غشايي اسپرم و نقش آنتي اكسيدانها در مايع سمينال مردان بارور و نابارور
901
پراكندگي الكترون از روي هسته در فضا-زمان ناجابجايي
902
پراكندگي امواج گذاري آكوستيك از يك پوسته استوانه اي ناهمگن ، مستغرق در سيال ايده آل
903
پراكندگي امواج گذراي آكوستيكي از يك پوسته ي الاستيك كروي ناهمگن مستغرق در سيال ايده آل
904
پراكندگي امواج ماكروويو توسط باران و شبيه سازي مدلهاي مختلف تضعيف
905
پراكندگي امواج ميكروويو توسط باران و شبيه سازي مدلهاي مختلف تضعيف
906
پراكندگي پالس ليزري فوق كوتاه به وسيله نانو ذرات كروي و كاربرد آن در توليد هارمونيك مرتبه بالا
907
پراكندگي پالس ليزري فوق كوتاه به وسيله نانوذرات كروي و كاربرد آن در توليد ھارمونيك مرتبه بالا
908
پراكندگي تصادفي امواج الكترومغناطيسي از سطح ناصاف دريا
909
پراكندگي جغرافيايي اسماعيليان ايران از زمان روي كار آمدن حسن صباح تا حمله مغولان﴿ بررسي علل و پيامدها﴾
910
پراكندگي جغرافيايي سادات علوي در استان مركزي
911
پراكندگي جمعيتي شيعه در ايران از حمله مغول تا تشكيل دولت صفويه﴿907-616 هـ. ق﴾
912
پراكندگي ذرات در ميدان پتانسيل هاي مركزي
913
پراكندگي رامان الكتروني در نقطه كوانتومي كروي و استوانه اي با پتانسيل تحديد سهموي
914
پراكندگي شهر در استان يزد
915
پراكندگي غير الاستيك لپتون -نوكلئون در انرژي هاي نسبيتي و محاسبه ويژگيهاي استاتيكي نوكلئون ها ,
916
پراكندگي غير الاستيك لپتون -نوكلئون در انرژي هاي نسبيتي و محاسبه ويژگيهاي استاتيكي نوكلئون ها , scettering inelastic of lepton-nucleon in relativistic energies and calculation the characteristics of nucleon statices
917
پراكندگي فضايي دفاتر خدمات بيمه ايران در سطح شهر اردبيل
918
پراكندگي كامپتون از طريق گشتاور دو قطبي الكتريكي الكترون با استفاده از مدل استاندارد تعميم يافته
919
پراكندگي معكوس از اجسام دي الكتريك و هادي براساس باز سازي زي فضاي غير تشعشي
920
پراكندگي معكوس دو بعدي با استفاده از روش كيفي نمونه برداري خطي با در نظرگرفتن تاثير پلاريزاسيون و تكنيك چند فركانسي
921
پراكندگي معكوس دو بعدي براي جسم دي الكتريك پنهان شده در محيط چند لايه با سطوح مشترك ناصاف
922
پراكندگي مولر در فضاي كرين
923
پراكندگي نور توسط نانوآنتن ها
924
پراكندگي نورازيك اتم فوق سردبه دام افتاده
925
پراكندگي هاي تك كاناله و چندكاناله در موجبرهاي اتمي
926
پراكندگي و ترابرد الكترون در صفحات تك لايه اي گرافين
927
پراكنده كردن نانولوله هاي كربني با استفاده از روش غيركووالانسي
928
پراكنش ، تنوع زيستي و ريخت شناسي اجتماعات فرامينيفراي بنتيك در سواحل گلستان در طي هولوسن
929
پراكنش آلودگي فلزات سنگين ﴿روي، سرب، مس، كادميوم و نيكل﴾ خاك در مناطق شهري اصفهان
930
پراكنش بذر به شيوه اندُزوكوري توسط پستانداران بزرگ جثه علفخوار و همه چيزخوار در پارك ملي گلستان
931
پراكنش بذر توسط بنيچه اي از علفخواران پستاندار در پارك ملي قطروئيه
932
پراكنش بذر توسط گوسپند وحشي، بز وحشي و آهوي ايراني در پارك ملي گلستان
933
پراكنش پاليگورسكيت و مهم ترين كاني هاي رسي همراه در مواد مادري دوران سوم زمين شناسي، خاك ها و گرد و غبار بخشي از استان بوشهر
934
پراكنش حيات وحش ﴿ پستانداران و پرندگان ﴾ در منطقه شكار ممنوع شيركوه
935
پراكنش خرچنگ گرد لجني در خور موسي خليج فارس و رابطه آن با غلظت فلزات سنگين در رسوبات منطقه
936
پراكنش فضايي بيماري هاي رواني در مناطق روستايي شهرستان نطنز
937
پراكنش فضايي خانه هاي دوم شهرنشينان و ارتباط آن با جايگاه طبقاتي افراد
938
پراكنش فضايي- مكاني فرسودگي محله امامزاده جعفر (ع) شهر پيشوا با تأكيد بر بازآفريني شهري پايدار
939
پراكنش كاربري خدمات شهري در شهرهاي استان مازندران
940
پراكنش و فراواني خفاش هاي غارزي در استان ايلام
941
پراكنش و فراواني خفاش هاي غارزي در استان كهگيلويه و بوير احمد
942
پراكنش و فراواني كلروفيل a با استفاده از تكنيك RS در سواحل جنوبي درياي خزر
943
پراگماتيسم و سينماي آمريكا
944
پراگندگي امواج آكوستيك از دو مانع كروي همجوار
945
پرپزال توجيه اقتصادي واحد توليد كلرات پتاسيم (با ظرفيت 3 تن در روز) در مركز تحقيقات مهندسي وزارت جهاد سازندگي (بخش مهندسي شيمي )
946
پرتابگرهاي الكترومغناطيسي و راكت
947
پرتال انعطاف پذير براساس مدل رفتاري كاربر
948
پرتال جامع مطب شامل ويزيت مجازي، پرتال مخصوص كاربر و نوبت دهي اينترنتي
949
پرتذه نگاري ترمينال
950
پرتره
951
پرتره - فيگور - فضا
952
پرتره اساتيد دانشگاه هنر
953
پرتره اي براي تبليغات
954
پرتره حجاب
955
پرتره صحنه پردازي شده ﴿خاطرات به ياد ماندني﴾
956
پرتره فروشنده هاي بازار هفتگي
957
پرتره كودك در عكاسي تبليغاتي
958
پرتره محمل احساس انسان
959
پرتره محيطي هنرمندان سفالگر
960
پرتره نگاري در عكاسي
961
پرتره نگاري هنرمندان اصفهان
962
پرتره هاي خانگي (فراموش - خانه )
963
پرتره هاي روانكاوانه
964
پرتره هاي محيطي در نور مصنوعي بازار
965
پرتره هاي محيطي وبلاگ نويسان عكاسي
966
پرتره و عكاسي عروسي
967
پرتره ي غير كلاسيك
968
پرتو دهي گرانول پليمري به منظور بهبود خواص مكانيكي
969
پرتو نگاري كامپيوتري نوترون با كمك روشهاي تصوير برداري غير همزماني در شارهاي پايين
970
پرتو نگاري موزه اي ﴿ اشعه ايكس ﴾ و كاربرد آن در آسيب شناسي اشياء فلزي
971
پرتودهي نانوپوسته هاي طلا با ليزر ديود براي ليزرهايپرترميا
972
پرتونگاري موزه اي (اشعه x) و كاربرد آن در آسيب شناسي اشيا: فلزي
973
پرچم ايران ، تاريخچه ، آرم و رنگ
974
پرخاشگري در بين جوانان گنبد كاووس
975
پرخاشگري در كودكان
976
پرخاشگري در نوجوانان
977
پرخاشگري در نوجوانان
978
پرخاشگري رابطه اي وآشكار در كودكان دبستاني شهرستان املش.
979
پرخاشگري كودكان
980
پرخاشگري والدين،افت تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان شهركرد
981
پرخوان يك قطعه براي اركستر و سازهاي ايراني
982
پرخوراني موتور EF7با توجه به پارامترهاي عملكردي طراحي با استفاده از مدلسازي يك بعدي
983
پرداازنده شبكه
984
پرداخت اتكترونيك
985
پرداخت الكترونيك و پروتكل هاي آن
986
پرداخت ديه ي مهاجم محنون و فاضل ديه از بيت المال از ديدگاه فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
987
پرداخت كاري سطح با استفاده از جانمايي ذرات ساينده درون باند نگهدارنده به روش مغناطيسي
988
پرداختكاري شيشه اپتيكي به روش پرداختكاري با ذرات ساينده مغناطيسي و بهينه سازي پارامترهاي موثر در آن
989
پرداز ش سيگنال و بهبود تصاوير بدست آمده از سيستم توموگرافي نوري همدوس براي كاربردهاي ايمني
990
پردازش ‌‌غيرخطي ‌‌سيگنال ‌‌گفتار ‌‌به ‌‌منظور ‌‌استخراج ‌‌ويژگي‌‌‌هاي ‌‌مناسب ‌‌براي ‌‌سيستم ‌‌بازشناسي ‌‌گفتار
991
پردازش آنالوگ سيگنال هاي ناايستادردوبعدزمان /فركانس
992
پردازش ابري
993
پردازش ابري
994
پردازش ابري
995
پردازش ابري
996
پردازش ابري
997
پردازش ابري
998
پردازش ابري
999
پردازش ابري
1000
پردازش ابري//
بازگشت