<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
پ ژوهشي پيرامون عوامل ايجاد انگيزش دركاركنان
2
پ10
3
پ11
4
پ12
5
پ13
6
پ14
7
پ15
8
پ16
9
پ17
10
پ18
11
پ19
12
پ20
13
پ3
14
پ4
15
پ5
16
پ6
17
پ7
18
پ8
19
پ9
20
پابلو پيكاسو
21
پاتوق كتاب
22
پادشاهان سرزمين فانتزي و مفهوم و ديزاين در انيميشن
23
پادشاهان سرزمين فانتزي و مفهوم و ديزاين در انيميشن
24
پادگان نظامي
25
پارادايم پيچيدگي در معماري
26
پارادوكس
27
پارادوكس دانايي‌پذيري و پيامد‌هاي فلسفي‌- منطقي آن
28
پارادوكس دروغگو ديدگاه هاي مختلف در باره ان
29
پارامتر نقض لورنتسdμv در پراكندگي...
30
پارامتر هاي اساسي در عكاسي
31
پارامترها ي موثر در طراحي سيستم هاي اسمز معكوس
32
پارامترهاي اساسي در عكاسي
33
پارامترهاي اكتشافي موثر در فرآوري و بهينه سازي سنگ چيني ايلگودرز
34
پارامترهاي انتشار امواج راديويي از بانه فركانسي ELF تا HF
35
پارامترهاي بيومكانيكي مؤثر بر سرعت و مهارت اجراي سرويس پرشي واليبال
36
پارامترهاي راهبري دستگاه حفاري EPB-TBM در زمين هاي نرم و آبرفتي- مطالعه موردي خط 7 متروي تهران
37
پارامترهاي ژئوتكنيكي موثر در طراحي تونل (بويژه تونل متروي تهران )
38
پارامترهاي سينماتيكي مرحله تيك آف در ورزشكاران نخبه پرش طول
39
پارامترهاي شبكه راديويي و سخت افزار BSS اريكسون در باند GSM009
40
پارامترهاي طراحي در پروتز مفصل خاصره
41
پارامترهاي مؤثر بر ابعاد TiB2 در سنتز احتراقي
42
پارامترهاي مؤثر در تعيين طيف طراحي حوزه نزديك به گسل
43
پارامترهاي منظم سازي و كاربرد آن در حل دستگاه هاي خطي
44
پارامترهاي موثر بر اختلاط واكنشي پلي يورتان ها در قالبگيري تزريقي واكنشي
45
پارامترهاي موثر بر توليد آزمايشگاهي سديم كلرات با استفاده از الكتروليز
46
پارامترهاي موثر بر جوشكاري سر به سر جرقه اي ريل ها
47
پارامترهاي موثر بر سايش چرخ و ريل و تاثير آن بر خروج از خط
48
پارامترهاي موثر بر قيمت تمام شده آب در استان هرمزگان
49
پارامترهاي موثر در انتخاب و روش هاي طراحي پمپ سانتريفيو‍‍ژ
50
پارامترهاي موثر در مديريت مخازن درميادين دريايي
51
پارامترهاي موثر دوخت بر ثبات ابعادي پارچه گلدوزي شده
52
پارامترهاي مورد توجه موتورهاي جستجو در رتبه بندي سايت
53
پارامترهاي هيدروليكي موثر در بهبود عملكرد سرريزهاي زاويه دار
54
پاراوان ﴿جداكننده فضا﴾
55
پاراوان كاربردي تزئيني
56
پاراوان و آويزه هاي تزئيني در معماري داخلي با الهام از نماد خورشيد
57
پارتيشن بندي امفي تائتر روباز دانشگاه علم وصنعت
58
پارتيشن مدولار ازمايشگاه
59
پارچه در عصر سلجوقي از ديدگاه شاعران ( خاقاني شرواني ، نظامي گنجوي ، عطار نيشابوري )
60
پارچه قلمكار ﴿ مطالعه موردي بر روي رويه تشك قلمكار و حفاظت و مرمت آن ﴾
61
پارچه هاي دارايي
62
پارچه هاي قسمت همكف آپارتمانهاي فروشي ديزين
63
پارسه و آكروپوليس؛ تعامل و تقابل ايران و يونان در عصر باستان (قرن 6 – 4 پ.م.)
64
پارسيان هند و تاثيرات آن ها بر تحولات مذهبي و فرهنگي زرتشتيان يزد از عصر ناصري تا پايان حكومت قاجار «1227-1304 شمسي»
65
پارش خودكار سازه هاي بزرگ
66
پارشمن حفاظت و مرمت آن
67
پارك - موزه كوير (يادمان طبس)
68
پارك - موزه نفت مسجد سليمان
69
پارك آبي كيش
70
پارك آموزشي كودكان
71
پارك اطلاعات و ارتباطات نوين شيراز ﴿پاوان شيراز﴾
72
پارك بازي بزرگسالان
73
پارك بانوان اردكان
74
پارك تحقيقاتي - گردشگري نجوم
75
پارك تفريحي توريستي آبشار
76
پارك تفريحي- توريستي آلماگل
77
پارك تفريحي در گذر زمان
78
پارك تفريحي فرهنگي اراك
79
پارك توريستي - تفريحي ساحل چمخاله
80
پارك دانش
81
پارك عشاير
82
پارك علمي ﴿فناوري﴾ پرديس ﴿تحقيق و طراحي﴾
83
پارك علمي و تفريحي اصفهان
84
پارك فرهنگي تفريحي توريستي آبشار ياسوج
85
پارك فرهنگي تفريحي توريستي آبشار ياسوج
86
پارك فرهنگي ورامين
87
پارك فناوري آبزيان در بندرعباس
88
پارك فناوري تكنولوژيهاي نوين ساختماني
89
پارك فناوري كشاورزي
90
پارك فناوري كشاورزي
91
پارك فناوري معماري تهران
92
پارك فناوري ياسوج ﴿ با تاكيد بر تكنولوژي در معماري﴾
93
پارك كال قره خان مشهد
94
پارك كال قره خان مشهد( حدفاصل خيابان دانشگاه و خيابان اسدالله زاده )
95
پارك كودك پارك كودك شفق
96
پارك كويري مرنجاب،طرح ساماندهي خدمات منطقه نمونه گردشگري و طراحي ساختمان پارك
97
پارك موزه آب قابوس
98
پارك موزه آينده طراحي پارك موزه آينده در شهر مشهد بارويكرد معماري پايدار
99
پارك موزه ايساتيس در استان يزد
100
پارك موزه پاريس
101
پارك موزه خليج فارس
102
پارك موزه دفاع مقدس
103
پارك موزه زلزله تهران با رويكرد آشنايي شهروندان در جهت كاهش مخاطرات
104
پارك موزه شهر تمدن دزفول
105
پارك موزه مجسمه
106
پارك نقاشي
107
پارك نقاشي كودكان تعامل معماري و محيط در معماري هاي محيط زيست گرا
108
پارك نماز
109
پارك هندسه
110
پارك هنر و فناوري در پرديس فارابي دانشگاه هنر
111
پارك و آمفي تئاتر ناحيه 3 [‍‍سه] لار
112
پارك‌هاي ملي آبي ايران مطالعه موردي:كيخسروي زاگرس
113
پاركهاي كوچك تهران
114
پاركينگ طبقاتي
115
پاركينگ هوشمند با استفاده از تكنولوژي RFID
116
پاركينگ هوشنگ
117
پارمترهاي موثر بر لعابهاي احيايي مس
118
پاره اي از مسائل نظري درباره : سينما
119
پاروان هاي ويترين دار منبت مشبك با استفاده از نقشمايه هاي اسليمي و پرندگان نگارگري
120
پاستوريزاسيون سفيده تخم مرغ با روش حرارت دهي اهميك و ارزيابي اثر دما بر ويژگي كيفي آن
121
پاسخ آنتي اكسيداتيو دو رقم خيار به سطوح مختلف ﴿كمبود تا سميت﴾ عنصر نيكل در محيط هيدروپونيك
122
پاسخ آنتي اكسيداني جلبك تك سلولي Dunaliella salina به افزايندگي اثر اكسيدانيو توسط تيمار دماي پايين
123
پاسخ ارتعاشي - آكوستيكي ورق بيضوي جفت شده با محفظه استوانه اي
124
پاسخ ارتعاشي تير دو سر لولا به برخورد گلوله به كمك روابط تحليلي
125
پاسخ ارتعاشي يك نانو لوله همگن الاستيك دوسر گيردار حامل سيال تحت تاثير ميدان الكترواستاتيك
126
پاسخ ارقام گندم به شوري و نيتروژن در شرايط معمول و غني شده دي اكسيد كربن
127
پاسخ اسيد لينولئيك مزدوج شير گاوهاي شيري هلشتاين به عنوان غذاي فراسودمند به منبع غله و مكمل روغن
128
پاسخ بابونه Matricaria chamomilla L. به سطوح مختلف پتاسيم و روي محلول غذايي در شرايط شور
129
پاسخ بانك بذر خاك و پوشش گياهي مراتع به تيمارهاي آتش سوزي و چرا در منطقه فريدون اصفهان
130
پاسخ برخي از فرآيندهاي چرخه نيتروژن خاك به علف كش آترازين
131
پاسخ برخي فرآيندهاي بيولوژيك خاك به آنتي بيوتيك هاي صنعت طيور
132
پاسخ برخي ويژگي هاي بيولوژيك خاك هاي شور و سديمي به تيمارهاي اصلاحي حاوي گوگرد
133
پاسخ به الگوهاي رورشاخ در دختران دانشجوي افسرده وعادي
134
پاسخ به برخي از شبهات جديد بر خاتميت
135
پاسخ بويايي پسيل آسيايي مركبات و پارازيتوييد آن
136
پاسخ بويايي شته جاليز (Aphis gossypii) و شكارگر آن (Menochilus sexmaculatus) به تركيبات فرار ميزبان در سطوح اول و دوم غذايي
137
پاسخ پذيري آنتنهاي خطي
138
پاسخ پوشش گياهي چمنزار به تيمارهاي آزمايشي چرا و پوشش برف در منطقه حفاظت شده سبز كوه، اردل
139
پاسخ تجزيه پذيري لاشبرگ هاي جنگلي بلوط با درجات متفاوت تجزيه به افزودن نيتروژن
140
پاسخ تحليلي و عددي ميدان اكوستيكي چرخ قطار
141
پاسخ جنين هاي جوجه كشت شده به مكمل هاي اسيد آمينه
142
پاسخ چند گونه زنبور Trichogramma spp به فرمون جنسي شب پره مينوز گوجه فرنگي (Tuta absoluta (Lep : Gelechiidae
143
پاسخ حاد فعاليت ركاب زدن تداومي همراه و بدون محدوديت جريان خون بر غلظت پلاسمايي فيبرينوژن و كوفتگي عضلاني تاخيري در مردان سالم
144
پاسخ دمايي فرآيند معدني شدن نيتروژن در خاك هاي تيمار شده با بقاياي گياهي
145
پاسخ دمايي فرايندهاي معدني شدن نيتروژن و نيتريفيكاسيون در طول يك رديف ارضي
146
پاسخ دهي به پرسش هاي بصري چند پاسخي با استفاده از شبكه عصبي عميق
147
پاسخ دو رقم پنبه در مراحل جوانه زني و گياه چه به تنش خشكي
148
پاسخ دو گونه مريم گلي(Salvia nemorosa and Salvia virgata ) علف‌كش‌هاي بازدارنده فتوسنتز
149
پاسخ ديناميكي توربي نهاي بادي شناور تحت اثر بارهايموج، باد و جريان
150
پاسخ ديناميكي تير تيموشنكوي ترك دار هنگام گذر بار به كمك روش المان محدود طيفي
151
پاسخ ديناميكي زباله شهري ده ساله در ميز لرزه
152
پاسخ ديناميكي كمك فنر هاي حاوي مواد غير خطي
153
پاسخ ديناميكي كمك فنر هاي حاوي مواد غير خطي
154
پاسخ ديناميكي لمينت هاي كامپوزيتي تقويت شده با نانوصفحات گرافن تحت بار ضربه اي
155
پاسخ ديناميكي نقطه انتهايي بازوي مكانيكي ماكرو - ميكرو تحت اثر تحريك اتفاق پايه
156
پاسخ ديناميكي و ارتعاشي تيرها و صفحات نازك در حالات گوناگون با استفاده از روش بدون المان گلركين
157
پاسخ ديناميكي ورق شناور دايروي
158
پاسخ ديناميكي ورق ضخيم مستطيلي مستقر بر بستر ويسكو-پاسترناك تحت اثر جرم متحرك
159
پاسخ ديناميكي ورق نواري ناهمگن تحت بار متحرك
160
پاسخ ديناميكي يك استوانه دايره اي يكسر آزاد يك سرگير كامل به بار ضربه اي پيچشي
161
پاسخ رزيستين به 8 هفته تمرين استقامتي و اينتروال منتخب در زنان چاق
162
پاسخ رفتاري شب پره كرم گلوگاه اناربه تركيبات فرار عصاره هاي برك و ميوه انار در تونل پرواز
163
پاسخ رودخانه به مديريت سيلاب حوضه ﴿مطالعه موردي مسيل جارمه انديمشك﴾
164
پاسخ زماني يك مجرا به هنگام باز و بسته شدن دريچه
165
پاسخ ژنوتيپ هاي جو به كمبود آب در شرايط معمول و غني شده دي اكسيد كربن
166
پاسخ ژنوتيپ هاي مختلف بزرك به تنش شوري
167
پاسخ ژنوتيپ هاي مختلف سورگوم به شوري و نيتروژن در شرايط معمول و غني شده دي اكسيد كربن
168
پاسخ ژنوتيپ‎هاي گندم به كمبود آب در شرايط معمول و غني شده دي‎اكسيدكربن
169
پاسخ سازه ‏اي فضاهاي زيرزميني بزرگ مقطع در اثر حفاري‏ هاي همجوار، مطالعه موردي، ايستگاه‏ هاي مترو
170
پاسخ سازه هاي جداسازي شده با جداگر نوع اصطكاكي به تحريك زلزله
171
پاسخ سازه هاي جداسازي شده تحت اثر زلزله حوزه نزديك و مقايسه آن با پالس ساده شده
172
پاسخ سد بتني وزني به تحريك زلزله در محدوده زمان (شامل اندركنش ديناميكي آب و سد)
173
پاسخ سيستم هاي تاخيري چندگانه ي خطي با استفاده از توابع تركيبي بلاك - پالس و چند جمله اي هاي برنولي
174
پاسخ شاخص هاي بيولوژيك خاك به سوزاندن بقاياي گياهي جو در شرايط مزرعه
175
پاسخ ضربه سرعت پايين روي تيرهاي ضخيم FGM با شرايط مرزي در ميدان گرمايي
176
پاسخ عملكرد و اجزاي عملكرد گلرنگ﴿Corthamus tinctorius L )به تراكم بوته و حذف شاخه هاي جانبي
177
پاسخ فسفومونواسترازها به افزودن آهك در خاكهاي اسيدي با مديريت متفاوت
178
پاسخ فسفومونواسترازها به پيشرفت مراحل تجزيه لاشبرگ در جنگل هاي بلوط منطقه مركزي ايران
179
پاسخ كامپوزيت هاي منحني شكل مقعر پيش تنش دار، به ضربه ناشي از برخورد پرتابه گوي شكل
180
پاسخ گاوهاي دوره انتقال به مكمل كروم و منبع غله جيره، و مطالعه بيان ژن فاكتورهاي مرتبط با سيگنال انسولين در گاوهاي شيري خشك و اوايل شيردهي
181
پاسخ گندم به تيمار بذر با اسيدآسكوربيك و تنش كمبود آب در تاريخ هاي متفاوت كاشت
182
پاسخ گويي و مسئوليت پذيري در سازمان
183
پاسخ گياه دارويي شيرين‌بيان (Glycyrrhiza glabra L.) به تغذيه نيتروژن آمونيومي و نيتراتي در سيستم¬هاي مختلف كشت بدون خاك و كشت خاكي: بررسي ويژگي¬هاي رشدي و فيزيولوژيكي و بيان ژن¬هاي مسئول در توليد اسيد گليسريزيك
184
پاسخ مسايل كنترل بهينه خطي تاخيري با استفاده از يك روش هم مكاني مركب مبتني بر چند جمله اي هاي چبيشف
185
پاسخ نهال هاي پسته به سطوح مختلف منگنز و شوري ﴿كلريد سديم﴾در محيط كشت پرليت
186
پاسخ هاي التهابي و ايمني به يك دوره 3 روزه تمرين اكسنتريك شديد
187
پاسخ هاي تحليلي معادله شرودينگر براي پتانسيل هاي شبه هماهنگ و نوسانگر ناهماهنگ درجه شش و تعيين ترازهاي انرژي تعدادي از مولكول هاي دو اتمي به كمك پتانسيل شبه هماهنگ
188
پاسخ هاي توليدي گاوهاي شيري هلشتاين به جيره هاي حاوي مكمل روغن زرد و نسبت هاي مختلف سيلاژ ذرت به يونجه
189
پاسخ هاي رشد و سلامت گوساله هاي هلشتاين به الگوي تغذيه شير و علوفه در خوراك آغازين تحت شرايط تنش سرمايي
190
پاسخ هاي عملكردي و فيزيولوژي گوساله هاي هلشتاين تحت تنش حرارتي ملايم به مكمل كروم -ميتونين قبل و بعد از شير گيري
191
پاسخ هاي عملكردي و فيزيولوژيكي گاوهاي شيرده هلشتاين به دانه سوياي فرآيند شده با روش هاي فيزيكي
192
پاسخ هاي فيزيولوژيك و عملكردي گاوهاي هلشتاين در دوره انتقال به مخلوطي از برخي گياهان دارويي در جيره هاي با نسبت هاي مختلف اسيدهاي چرب امگا-6 به امگا-3
193
پاسخ هاي فيزيولوژيكي، بيوشيميايي و آنزيمي نهال هاي پسته تلقيح شده با باكتري هاي سودوموناس‎فلوروسنت به تنش شوري و تغييرات شيميايي روي و منگنز در ريزوسفر آن¬ها
194
پاسخ هاي كيهان شناختي با سياه چاله هاي باردار
195
پاسخ هيدروديناميكي و حرارتي يك مجرا در برابر تغييرات زماني سرعت جريان در ورودي به آن
196
پاسخ وروديهاي سكان افقي هواپيما
197
پاسخ ونگرش مردم يزد در برابر پيامك هاي تبليغاتي در زمينه سلامت در سال 1394
198
پاسخ‌گويي به بار در شبكه‌هاي هوشمند با در نظرگيري بازار برق
199
پاسخ، پايداري و كنترل سيستم هاي الكتروهيدروليك
200
پاسخ‏پذيري آنتن‏هاي سيمي با عناصر غيرخطي در مجاورت زمين تلفاتي به پالس‏هاي الكترومغناطيسي
201
پاسخگوي تلفن ديجيتال
202
پاسخگوي خودكار تسهيلات مشتركين مراكز تلفني
203
پاسخگويي بار خانگي بر اساس روش تطبيقي با ميزان مصرف و برنامه ريزي با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
204
پاسخگويي بار در شبكه هاي هوشمند با درنظر گرفتن آسايش مصرف كنندگان
205
پاسخگويي بار سرمايشي ادارات دولتي در تهران مبتني بر روش كنترل مستقيم بار
206
پاسخگويي بارزمان حقيقي در شبكه توزيع هوشمند
207
پاسخ‏گويي به سوالات بصري با استفاده از شبكه‏هاي عصبي پيچشي
208
پاسكال و افكار و عقايدش
209
پاشش پلاسمايي كامپوزيت تيتانيم - هيدروكسي آپاتيت TI- HA بر روي آلياژ تيتانيم TI 6AL- 4V و ارزيابي مورفولوژي پوشش
210
پاشش پلاسمايي و ارزيابي تربيولوژيكي پوشش كامپوزيتي نانو ساختار Cr2O3-Ag
211
پاشش سولفات فرو به روش پنيوماتيك در توليد لوله بيدرز
212
پاشندگي امواج درون موجبر استوانه اي فلز حامل پرتو نسبيتي الكترون با كانوني سازي يوني
213
پاشندگي فركانس در محيطهاي پلاسما هادي و دي الكتريك
214
پاك سازي خاك هاي آلوده به نفت با استفاده از پرتوافكني ماكروويو
215
پاك سازي رباتيكي آلودگي هاي محيطي مقره هاي شبكه انتقال برق مبتني بر فن آوري هوشمند
216
پاك كن
217
پاك‌سازي خاك هاي آلوده به گازوئيل به روش شستشو با سورفكتانت و بررسي تأثير آن بر خواص ژئوتكنيكي خاك
218
پاكت الواتور تسمه اي بظرفيت 35 تن در ساعت و ارتفاع موثر 12 متري مخصوص حمل سيمان
219
پاكسازي توام نويز و پژواك از روي سيگنال گفتار با فرض مدل آماري لاپلاسين
220
پاكسازي خاك آلوده به تركيبات نفتي به روش شستشو با سورفكتانت
221
پاكسازي خاك‌ها و روغن‌هاي آلوده به بي فنيل‌هاي پلي كلريناته (PCBs) با استفاده از سامانه باز/گليسرول
222
پاكسازي خاكهاي آلوده به مواد نفتي با استفاده از روشهاي نوين
223
پاكسازي قومي با تÊكيد بر پاكسازي قومي كردها در كركوك عراق
224
پاكسازي لجنهاي نفتي مخازن نگهداري نفت خام با استفاده از روشهاي بيولوژيكي
225
پاكسازي همزمان فلزات سنگين و هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي از خاك طبيعي آلوده شده، به روش الكتروكينتيك بهبود يافته
226
پاكسازي و مرمت پياله و آبريز سفالي منقوش هزاره اول قبل از ميلاد از منطقه اردل بختياري
227
پاكسازي و مرمت پياله وآبريز سفالي منقوش هزاره اول قبل از ميلاد از منطقه اردل بختيار
228
پالئو ژئومرفولوژي درفاز تاخيري كواترنري (نمونه موردي نياسر كاشان )
229
پالئواكولوژي سازند داريان در جنوب ارسنجان (شمال شيراز)
230
پالئواكولوژي و بيوزوناسيون سازند آسماري در منطقه قره كند همدان سنندج از چارگوش تويسركان
231
پالئوژئوگرافي و چينه شناسي رسوبات كرتاسه زيرين شمال شرق اصفهان
232
پالايش خاك آلوده به روغن موتور مصرف شده با استفاده از انرژي گرمايي ريز موج، كربن فعال دانه اي و منگنز دي اكسيد به عنوان جاذب امواج
233
پالايش خاكهاي آلوده به هيدروكربنهاي نفتي و فلزات سنگين سرب و نيكل به وسيله گياهان
234
پالايش داده هاي پرت براي يافتن اطلاعات مفيد در مجموعه داده هاي غير گسترش يافته
235
پالايش روغن مايع خوراكي
236
پالايش گياهي آرسنيك در منطقه آلوده كوهسرخ (شمال شرقي ايران ) توسط گياه Phragmites australis
237
پالايش نگارگري ايراني از دوره ايلخاني تا صفوي از عناصر بيگانه چيني با تاكيد بر سه شاهنامه بزرگ دموت، بايسنقري و طهماسبي
238
پالايش و تحليل رفتاري مدل هاي مستقل از سكو
239
پالايش و تصفيه روغن بزرگ خام
240
پالايش و هموار سازي كالمن براي مدل هاي سري زماني و تلاطم
241
پالايش و هموار سازي كالمن براي مدلهاي سري زماني و تلاطم
242
پالايشگاه زيستي بر مبناي ضايعات زيتون
243
پالايشگاه نفت و اثرات زيست محيطي آن
244
پالس ژنراتور قابل برنامه ريزي بوسيله LCD و KEYBOARD
245
پاليز خان ديار نون ﴿ هتل در بافت باغات شهر نجف آباد ﴾
246
پالينواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي پالينومورف ها كريپتوسپور آكريتارش و كتينوزوا در مرز اردويسين و سيلورين در كوه بوغو جنوب غرب كاشمر واقع در حوزه ايران مركزي
247
پالينواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي سازند جيرود در ناحيه ده ملا ( كوه خرباش )
248
پالينواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي سازند خوش ييلاق ناحيه ميقان ، شمالغرب شاهرود واقع در رشته كوه البرز شرقي
249
پالينواستراتيگرفي و پالئوژئوگرافي سازندهاي لشكرك و قلي واقع در ناحيه ابرسج ، شمال غرب شاهرود
250
پالينوبايواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي اكرينارشهاي سازند لشگرك در گردنه اسدلي واقع در استان خراسان شمالي
251
پالينوبايواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي رسوبات پرمين و ترياس در ناحيه غزنوي - تيل آباد در شرق البرز
252
پالينوبايواستيگرافي و پالئوژئوگرافي رسوبات دونين پسين ( سازند خوش ييلاق ) و كربونيفر پيشين (سازند مبارك ) ناحيه تيل آبادي در البرز شرقي
253
پانسيون دخترانه بهار
254
پانكراتيت حاد
255
پاويون ايران در اكسپوي 2015 ميلان
256
پاويون ايران-اكسپو2015ميلان
257
پايا محدبي وبهينه سازي برداري روي خمينه هاي هموار
258
پايا هاي كوهمولوژيكي و اعداد ليوبزنيك برخي حلقه هاي خاص
259
پايان آغاز اثر شون اوكيسي
260
پايان دادن ارادي به دادرسي در فرض تعدد طرفين دعوا
261
پايان نامه
262
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي گرايش مهندسي كامپيوتر
263
پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته كتابداري و اطلاع رساني گرايش مديريت فناوري اطلاعات , the study of effect of the development of human resources on knowledge manage ment in academic libraries of yazd province
264
پايان نامه شبيه سازي تشخيص چهره وتعيين گروه سني در محيط متلب
265
پايان نامه كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي"مكانيابي توقفگاههاي عمومي طبقاتي با استفاده AHP,GIS نمونه موردي:محله خاني آباد تهران
266
پايان نامه كارشناسي ارشد معماري سيستمهاي كامپيوتري
267
پايانه ( ايستگاه مسافربري اتوبوس )
268
پايانه اتوبوسراني فرودگاه امام خميني
269
پايانه اتوبوسراني فرودگاه امام خميني
270
پايانه بندر تركمن
271
پايانه بين المللي مسافربري دريايي بندر بوشهر
272
پايانه بين شهري فرودگاه گرگان
273
پايانه تجاري آستارا
274
پايانه دريايي بندر آبادان
275
پايانه دريايي بين المللي منطقه آزاد قشم
276
پايانه دريايي تفريحي - توريستي جزيره قشم
277
پايانه دريايي حجاج چابهار
278
پايانه دريايي كيش
279
پايانه شهيد كلانتري
280
پايانه شهيد كلانتري نوسازي و بهسازي
281
پايانه فرودگاه
282
پايانه مرزي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان
283
پايانه مسافر بري
284
پايانه مسافر بري بروجن
285
پايانه مسافر بري بيهقي
286
پايانه مسافر بري زاينده رود
287
پايانه مسافر بري شهر ضا
288
پايانه مسافربري
289
پايانه مسافربري
290
پايانه مسافربري ايستگاه راه آهن شيراز
291
پايانه مسافربري ايستگاه راه آهن شيراز
292
پايانه مسافربري بزرگ اهواز
293
پايانه مسافربري خرم آباد
294
پايانه مسافربري خمين
295
پايانه مسافربري درون و برون شهري اصفهان
296
پايانه مسافربري دريايي بندرعباس
297
پايانه مسافربري شهر جديد پرند
298
پايانه مسافربري شهر كرد
299
پايانه مسافربري شهرستان آباده
300
پايانه مسافربري شهرستان خرم آباد
301
پايانه مسافربري شهرستان دهلران
302
پايانه مسافربري شهرستان گرگان
303
پايانه مسافربري شهرستان گرگان
304
پايانه مسافربري شهيد كلانتري كرج
305
پايانه مسافربري شوشتر
306
پايانه مسافربري صحرا
307
پايانه مسافربري مشهد
308
پايانه مسافربري يزد
309
پايانه مسافري
310
پايانه مسافري بري
311
پايانه هاي اتوبوس شهري
312
پايانه هاي گربنر روي حلقه ها و كاربرد هاي آن
313
پايانه ي مسافربري شهر جديد پرند
314
پاياها و بعد حلقه و مدول و ارتباط با مفاهيم ديگر
315
پاياها و بعد حلقه و مدول و ارتباط با مفاهيم ديگر
316
پاياها و بعد حلقه و مدول و ارتباط با مفاهيم ديگر
317
پاياهاي بئر و كوهمولوژي مدول هاي متقاطع و شبه متقاطع
318
پاياي بئر و گروه هاي پوششي نسبت به واريته پوچتوان
319
پايايي برخي مفاهيم از انحنا تحت شار ريچي
320
پايايي شكافندگي ابر منيفلدها
321
پايايي طيف براي نمايش هاي -C* جبرهاروي فضاهاي باناخ , Invarriance of spectrum for representationsof C* -algebras on banach spaces
322
پايايي معادلات تابعي درجه دوم در فضاهاي متعامد
323
پايدار سازي اكولوژيكي فضاهاي شهري با تاكيد بر مبلمان دوستار محيط زيست نمونه موردي شهر تهران
324
پايدار سازي به وسيله پس خورد خروجي پويا
325
پايدار سازي حركت مارپيچ يك خودرو مفصلي با به كارگيري روش هاي كنترل مقاوم
326
پايدار سازي در نقطه ربات متحرك غير هولونوميكي با استفاده از كنترل كننده مد لغزشي
327
پايدار سازي دسته اي از سيستم هاي كنترل غير خطي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
328
پايدار سازي فلاتر ورق هاي دوار در جريان سوپر سونيك با استفاده از يك وصله پيزوالكتريك
329
پايدار سازي نانو TiO2 به وسيله كربوكسيليك اسيدها روي پارچه حلقوي پنبه/پلي استر، به منظور خود تميز شوندگي و تكميل چند منظوره
330
پايدار سازي وسيله ابر حفره ساز با استفاده از روش تنظيم كننده خطي درجه دو و طراحي تخمينگر
331
پايدار سازي يك ربات 2R تحريك ناقص كه در صفحه ي افقي حركت مي كندبا استفاده از يك كنترل كننده ي فازي بهينه
332
پايدار كردن سيستم تعقيبگر مسير نگاه نسبت به شرايط محيطي و تغيير كاربر
333
پايدار كننده محصول پارافين كلره
334
پايدار كننده هاي آب اكسيژنه
335
پايدار ي معادلات تابعي )اشتقاقها و معادلات ديفرانسيل (
336
پايدار ي هيرز-اولام از يك اپراتور بسته در فضاي هيلبرت و ثابتهاي هيرز-اولام از فضاهاي هيلبرت , Hyers-ulamstability of a closed operator in a hilbert space and hyers-ulam constants of hilbert spaces
337
پايدار¬سازي ريزشبكه¬هاي DC با در نظرگرفتن نقش مبدل¬ها
338
پايدارسازي آونگ معكوس دو درجه آزادي بر روي يك روبات سيار با چرخ هاي چندجهته
339
پايدارسازي آونگ وارون روي كوادروتور
340
پايدارسازي امولسيون آب در آب مالتود كسترين و ژلاتين به وسيله نانوذرات پروتئين گاودانه
341
پايدارسازي باكتري هاي لاكتيك اسيد جداشده از محصولات لبني سنتي ايران و مطالعه ي خواص ضد ميكروبي پپتيدهاي توليد شده توسط آنها
342
پايدارسازي پلي پروپيلن در برابر پرتوهاي گاما
343
پايدارسازي تطبيقي مقاوم ربات سيار فرمانش لغزشي با در نظر گرفتن اثرات الاستيك تايرها
344
پايدارسازي جانبي خودرو با استفاده از كنترل متوالي
345
پايدارسازي چرخان و كنترل تطبيقي زاويه رقص‌محوري يك سفينه در حين ترمزگيري
346
پايدارسازي خاكريز مسلح شده با المانهاي افقي و قائم تاير لاستيكي فرسوده
347
پايدارسازي خودرو شش با تعليق مستقل فعال
348
پايدارسازي داكتدفن در حركت عرضي و قائم
349
پايدارسازي دسته اي از سيستم هاي كنترل غيرخطي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
350
پايدارسازي ديناميكي شبكه توزيع با استفاده از فناوري ذخيره سازي انرژي مبتني بر فنرهاي الكتريكي
351
پايدارسازي ديواره چاه در مخازن تخليه شده در حين حفاري
352
پايدارسازي سمت يك فضاپيما داراي اجزاي انعطاف پذير
353
پايدارسازي سيال هوشمند مگنتورئولوژيكال با استفاده از امواج التراسونيك
354
پايدارسازي سيستم كليدزن غيرخطي با فيدبك غيراكيد و محدوديت ورودي و خروجي
355
پايدارسازي سيستم هاي پرش با احتمالات گذار متغير با زمان
356
پايدارسازي سيستم هاي كليدزن تحت كليدزني آسنكرون متغير با زمان
357
پايدارسازي سيستم هاي كليدزن ماركوف با تاخير در حالت و خروجي كوانتيزه شده
358
پايدارسازي فعال ماهواره ي انعطاف پذير در مدار
359
پايدارسازي قير براي توليد نانو الياف كربن
360
پايدارسازي كلاس خاصي از سيستمهاي تاخيري متغير با زمان
361
پايدارسازي ماتريس همبستگي مالي با رويكرد تئوري ماتريس تصادفي
362
پايدارسازي مقاوم سيستم‌هاي مرتبه كسري
363
پايدارسازي مقاوم سيستمهاي خطي تصادفي با تاخير در ورودي
364
پايدارسازي هليكوپتر چهارموتوره در شرايط معلق ﴿hovering﴾
365
پايدارسازي و بهبود كيفيت تصوير در فايل¬هاي ويديويي لرزان
366
پايدارسازي و ساخت ربات متحرك در زير آب به وسيله كنترلرهاي PID+فازي
367
پايدارسازي و كنترل سيستم گيمبال دو درجه آزادي
368
پايدارسازي ويدئو براي وسايل نقليه هوشمند
369
پايداركردن )Stabilization( نوعي پليمر پلي يورتان در برابر تخريب زيستي باكتريايي )Biodegradation(
370
پايداري اجتماعي در مركز محله" حاجي " در همدان
371
پايداري الاستيك در ميله هاي مسطح
372
پايداري الگوي كلاسيك در روايت نو
373
پايداري الگوي كلاسيك در روايت نو
374
پايداري باكتري هاي پروبيوتيك در شكلات و اثر آن ها بر استرپتوكوكوس موتانس
375
پايداري تابعك هاي تقريباً ضربي
376
پايداري تحليلي شبكه هاي سنسوري بي سيم
377
پايداري ترمو ديناميكي وفعاليت كاتاليكي الكل دهيدروژناز مخمر در حضور اسموليت هاي قندي
378
پايداري ترموديناميكي و خواص پيوندي بتالاكتوگلوبولين ﴿BLG﴾
379
پايداري تكرار پيكارد در فضاهاي متري مخروطي
380
پايداري توسط چرخش
381
پايداري تيرورق‌هاي فولادي تقويت شده توسط وصله‌هاي پليمري FRP
382
پايداري حالت هم گام نوسانگرهاي فاز در شبكه ها
383
پايداري در برنامه زماني قطار
384
پايداري در دينداري و اخلاق از منظر قرآن و روايات
385
پايداري در معماري
386
پايداري دراز مدت و بررسي فرآيندهاي توامان تونلها در توده سنگ هاي ضعيف-مطالعه ي موردي تونل شبلي
387
پايداري ديناميكي سدهاي خاكي بر مبناي تير برشي و تغيير شكلهاي ماندگار
388
پايداري ديناميكي شناور پلنينگ به كمك اينترسپتور
389
پايداري ديناميكي و كنترل هواپيما
390
پايداري ژنتيكي قارچ نئوتيفوديوم فسكيوي بلند طي دو نسل و ارتباط ان با ژنوتيپ گياه ميزبان
391
پايداري ساختاري در سيستم هاي توابع مكرر و غيرخودگردان
392
پايداري ساختاري ميدان هاي برداري داراي خاصيت سايه زني
393
پايداري سازمان فضايي استان اردبيل با تÊكيد بر تعادل بخشي در نظام شهري
394
پايداري سازمان فضايي استان اردبيل با تاكيد بر تعادل بخشي در نظام شهري
395
پايداري ساليتون هاي زماني در سيستم‌هاي غيرخطي PT-Symmetric با در نظرگرفتن اثرات بالاتر غير خطي
396
پايداري سود و اجزاي تشكيل دهنده آن در سطح صنعت و شركت
397
پايداري سيستم هاي قدرت با استفاده از طراحي همزمان و هماهنگ پارامترهاي PSS و ادوات FACTS
398
پايداري سيستم هاي كنترل تحت شبكه با لحاظ از دست رفتن بسته هاي اطلاعاتي
399
پايداري سيستم‌هاي كنترل تحت شبكه و كاربرد آن در سيستم پاندول معكوس
400
پايداري شيب هاي خاكي تثبيت شده به روش Deep Patch
401
پايداري شيبهاي با توجه به شكست هيدروليكي و محاسبه ضريب اطمينان در سدهاي خاكي
402
پايداري عددي روشهاي چند گامي خطي براي معادلات ديفرانسيل تاخير﴿DDEs )
403
پايداري عملگرهاي خطي مثبت روي -C* جبرها , Stability of positive linear operators c*_algebras
404
پايداري فركانس وكاهش نوسانات توان با استفاده از ذخيره‌ساز انرژي در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ريزشبكه مجهز به منابع توليد پراكنده تجديدپذير ‌و‌ خودروي ‌هيبريدي
405
پايداري فرهنگي و باورهاي مردمي در موسيقي مذهبي بوشهر
406
پايداري قاب هاي موجكي با اتساع هاي ماتريسي
407
پايداري كمي يك معادله ي تعميم يافته و كاربرد آن در مدارهاي الكتريكي نامنظم
408
پايداري كوشي راسياس از اشتقاق ها روي شبه جبر هاي باناخ چندگانه
409
پايداري گذرا سيستم قدرت چند ماشينه
410
پايداري گذراي سيستم هاي قدرت و كاربرد درخت تصميم گير در ارزيابي
411
پايداري گروه‌هاي لي تحت شار ريچي
412
پايداري گلوله هاي نوري در محيط غير خطي
413
پايداري معادلات تابعي به روش نقطه ثابت در فضاهاي متريك غير ارشميدسي و متريك كامل
414
پايداري معادلات تابعي به روش نقطه ثابت روي فضاهاي نرمدار و متريك
415
پايداري معادلات تابعي در فضاهاي شبه 𝛃-نرمدار
416
پايداري معادلات تابعي در فضاي ٢- نرمدار
417
پايداري معادلات تابعي در فضاي باناخ
418
پايداري معادلات تابعي در فضاي نرم دار تصادفي
419
پايداري معادلات تابعي در فضاي نرم دار تصادفي ماتريسي به روش نقطه ثابت
420
پايداري معادلات تابعي در فضاي نرم دار فازي
421
پايداري معادلات تابعي در فضاي نرم دار فازي
422
پايداري معادلات تابعي در مشبكه هاي باناخ
423
پايداري معادله بولتزمن براي مولكولهاي ماكسولي
424
پايداري مقاوم سيستم‌هاي زمان- پيوسته لور (Lur’e) با چند تاخير ثابت
425
پايداري مقاوم وسيله خودگردان زير آبي در سيستمم هاي كنترل با مدل داخلي
426
پايداري نمايي دستگاه هاي لوتكا - ولتراي رقابتي با تاخيرات
427
پايداري نهايي عمق ، ايده آل هاي اول وابسته و كوهمولوژي يك مدول مدرج
428
پايداري هايرز- اولم معادلات ديفرانسيل معمولي، معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي و معادلات انتگرالي ولترا
429
پايداري هايرز-الام -راسياس از نگاهشت ها روي فضاي نرمدار , Hyers-ulam-rassias stability of mappings on norm spase
430
پايداري هايرز-اولام-راسياس براي معادلات تابعي تعميم يافته بر برخي از فضاهاي نرمدار
431
پايداري هايرز-اولم-راسياس
432
پايداري هدايت الكتريكي در پلي استر روكش داده شده بوسيله پلي آنيلين
433
پايداري همومورفيسم ها، مشتقات و معادلات تابعي برجبرهايباناخ
434
پايداري همومورفيسم هاي مشبكه در فضاهاي نرم دار احتمالي ريس
435
پايداري هيدروليكي و بهينه سازي سيستم موج گير دو مخزنه در نيروگاه هاي برقابي
436
پايداري و بررسي روش هاي پيش بيني ناپايداري گذرا
437
پايداري و بهينه سازي رفتار غيرخطي سازه هاي تطبيقي
438
پايداري و بهينه سازي روي مجموعه كارا براي كاهش مرز پارتو
439
پايداري و پايدارسازي سيستم هاي كنترل تحت شبكه داراي تأخير متغير با زمان
440
پايداري و پايدارسازي يك ماهواره ژيروستات به كمك روش هاي شكلي دهي انرژي
441
پايداري و خواص طيفي برخي از دوآنيوني‌هاي دواتمي
442
پايداري و ناپايداري يك شبكه عصبي با اتصالات جهان- كوچك تحريكي و بازدارنده
443
پايداري وهمگرايي يك روش عددي براي رده اي ازمدلي هاي وزش پخش كسري
444
پايداري يك جسم پرنده داراي چرخش فرفره اي (SPIN) پس از جدايش و باز گشت به جو (entry - Re)
445
پايداري يك جسم چرخان تقريبا متقارن در خلا؟ و در بازگشت به جو
446
پايداري-0 اشتقاق ها روي سه تايي هاي Jb*- , On the stability of 0-derivation on JB*-triples
447
پايداري-g قاب ها ودوگان -g قاب ها
448
پايستاري انرژي و اصل هم ارزي در نسبيت عام
449
پايستگي CPT و تاثير آن در برهمكنش ها
450
پايش ، ارسال و ثبت پارامترهاي محيطي در رايانامه
451
پايش آلودگي حرارتي ناشي از توسعه منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر با استفاده از تصاوير ماهواره اي
452
پايش آلودگي ميكربي آب شبكه هاي آب رساني روستاهاي شهرستان شبستر بررسي علل آلودگي ارتباط با بيماريها
453
پايش ارتعاشات به منظور تحليل عيوب ماشين آلات
454
پايش باقيمانده هاي تتراسيكلين در مواد غذايي با منشاء دامي: مقايسه بين تكنيك هاي آناليزي مختلف، استفاده از پلي پيرول به عنوان ماده جاذب موثر در تخليص نمونه ها و بهينه سازي پارامترهاي مختلف در استخراج آناليت از ماتريكس هاي غذايي مختلف
455
پايش بر خط عيوب مكانيكي ترانسفورماتورهاي قدرت با كاوش و تركيب داده‌هاي گذراهاي كليدزني ولتاژ پائين كنترل شده
456
پايش بهينه شبكه توزيع آب مبتني بر مدل پوياي شبيه سازي كيفي
457
پايش بيابان زايي با استفاده از داده هاي حرارتي و انعكاسي سنجش از دور ﴿مطالعه موردي: شرق شهرستان اصفهان﴾
458
پايش بيابان زايي كوير درانجير
459
پايش پديده اصطكاكي جوش سرد در منطقه‌ي فلنج فرايند كشش عميق به كمك امواج آكوستيك اميشن
460
پايش پروفايل با استفاده از روش لَسو
461
پايش پروفايل بيماري قلبي با استفاده از رويكردهاي شبكه عصبي و رگرسيون لجستيك
462
پايش پروفايل در كيفيت خدمات شهرداري
463
پايش پروفايل‌هاي خطي ساده در فرايندهاي توليد كوتاه‌مدت
464
پايش پروفايلهاي خطي با استفاده از بوت اسپرت
465
پايش پروفايلهاي مبتني بر الگوهاي خطي تعميم يافته در فاز 1
466
پايش پوياي ماشين هاي مجازي به هدف زمان بندي پارامتريك بارهاي كاري
467
پايش پيوسته سلامت ساختاري قطعات مكانيكي ثابت و متحرك به روش امپدانس الكترومكانيكي با استفاده از پوشش دهي فيلم ضخيم ترانسديوسر پيزوالكتريك
468
پايش تاثير خشكسالي بر پوشش گياهي مراتع با استفاده از شاخص هاي پوشش گياهي سنجنده MODIS و اطلاعات بارندگي
469
پايش تحولات فضايي كاربري اراضي اسلامشهر در پيرامون كلان شهر تهران
470
پايش تحولات فضايي كاربري اراضي اسلامشهر در پيرامون كلانشهر تهران
471
پايش تغيير مكان جانبي خط آهنCWRبا تراورس اصطكاكي در قوس ها
472
پايش تغييرات پوشش گياهي و برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك در منطقه مسيله قم
473
پايش تغييرات تومورهاي ناهمگن نسبت به درمان در بيماران مبتلا به سرطان با استفاده از تخمين ضريب پخش ظاهري
474
پايش تغييرات سطوح برفي در كوه هاي زاگرس با استفاده از تصاوير NOAA-AVHRR
475
پايش تغييرات سيماي سرزمين و اولويت بندي حفاظت و بهسازي تالاب بين المللي شادگان
476
پايش تغييرات كاربردي اراضي با استفاده از سنجش از دور مطالعه موردي بخش رودبار قصران استان تهران
477
پايش تغييرات كاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردي بخش رودبار قصران ،استان تهران)
478
پايش تغييرات كاربري اراضي با به كارگيري تكنيك سنجش از دور (مطالعه موردي:شهرستان ساوجبلاغ، استان البرز)
479
پايش تغييرات كاربري اراضي با به كارگيري تكنيك سنجش از دور مطالعه موردي شهرستان شاوجبلاغ استان البرز
480
پايش تغييرات كاربري اراضي ناشي از دفت پسماند با روش تحليل آماري مكانمند در سيستم اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي شهرستان چالوس
481
پايش تغييرات مكاني-زماني گردوغبار استان خوزستان به كمك تكنيك هاي سنجش از دور
482
پايش تغييرات نقشه هاي شهري با استفاده از طبقه بندي شي گراي تصاوير ماهواره اي
483
پايش تندرستي سازه ها برپايه ي پخش امواج هدايت شونده ي فرا صوت براي آسيب هاي با هندسه خميده
484
پايش حرارتي پوشش/ كاربري اراضي ناشي از توسعه منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي با استفاده از تصاوير ماهواره اي
485
پايش حركت تپه هاي شني منطقه حسن آباد-جرقويه با استفاده از تصاوير ماهواره اي
486
پايش خشكسالي اقليم ايران با استفاده از شاخص SPI [اس. پي. آي.]
487
پايش خشكسالي با استفاده از تصاوير ماهواره اي با تاكيد بر پوشش گياهي در منطقه سميرم اصفهان
488
پايش خشكسالي با استفاده از شاخص اختلاف پوشش گياهي نرمال شده ﴿NDVI)در استان اصفهان
489
پايش خشكسالي با استفاده از شاخص هاي سنجش از راه دور و اقليمي در استان خراسان رضوي
490
پايش خشكسالي با استفاده از شاخص‌هاي سنجش از دور و تحليل سري زماني در دوره زماني 1382 تا 1394 (بازه مطالعاتي استان‌هاي همدان و ايلام)
491
پايش درمان اولتراسوند كانوني شدت بالا (HIFU) توسط تصويربرداري فوتوآكوستيك (PAI)
492
پايش رواناب ناشي از برف حوضه كاسگان-سميرم با استفاده از توليدات ماهواره اي موديس
493
پايش روند تغييرات كاربردي و پوشش اراضي شهرستان اشتهارد با استفاده از پردازش تصاوير ماهواره اي
494
پايش زمان حقيقي پايداري ولتاژ كوتاه مدت
495
پايش زمان و هزينه يك پروژه ساختماني با استفاده از ابزارهاي كنترل كيفيت آماري در شرايط عدم قطعيت مبتني بر منطق گواه
496
پايش زمانبندي احتراق موتور اشتعال تراكمي مخلوط همگن
497
پايش زماني– مكاني، نشست و شق زمين درارتباط با برداشت آب و شرايط ژئوشيميايي و هيدروشيميايي (شرق دشت يزد حد فاصل روستاي عسگريه و خويدك شهرستان يزد با مقياس 1:1000)
498
پايش زوال پوشش گياهي شهرستان ايلام به كمك داده هاي حرارتي و انعكاسي ماهواره اي
499
پايش سايش ابزار جهت بهينه‌سازي توأم پارامترهاي ماشينكاري و زمان تعويض ابزار با رويكرد قابليت اطمينان
500
پايش سلامت پل هاي بتن آرمه و تعيين شرايط عملكرد و قابليت بهره برداري پل
501
پايش سلامت سازه اي و تشخيص آسيب در سازه ها بر اساس اطلاعات مودال و ترميم سازه ها با آلياژ شكل ياب (SMA)
502
پايش سلامت سازه ها با استفاده از حسگر هاي توري براگ فيبري
503
پايش سلامت سازه هاي كامپوزيتي ورقي توسط امواج فراصوت هدايت شده بر پايه تبديل موجك و الگوريتم شبكه عصبي مصنوعي
504
پايش سلامت سازه هاي هوايي كامپوزيتي با استفاده از امواج هدايت شده فراصوت و الگوريتم شبكهعصبي
505
پايش سلامت سازه‌ها با تكيه بر قابليت اطمينان و در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه
506
پايش سلامت عرشه پلها به كمك وسيله نقليه متحرك
507
پايش سلامت مخازن بتن پيش تنيده دايروي
508
پايش سيستمهاي بيدرنگ جهت تشخيص خطا با استفاده ازفنون محاسبات نرم
509
پايش شبكه هاي اجتماعي با مشخصه هاي طولي
510
پايش شبكه ي اجتماعي تحت مدلي پيشنهادي برمبناي توزيع پواسون با استفاده از نمودار كنترلي مناسب
511
پايش شبكه‌هاي بيولوژيكي با رويكرد آماري
512
پايش شوري خاك با استفاده از داده هاي سنجش از دور جهت مديريت ويژه اراضي كشاورزي در دشت مروست، استان يزد
513
پايش شوري خاك با استفاده از داده هاي سنجش از دور جهت مديريت ويژه اراضي كشاورزي در دشت هرات استان يزد
514
پايش فرآيند سنگ زني با چرخ سنگCBN به روش آكوستيك اميشن
515
پايش فرآيندهاي دو مرحله¬ايي وابسته با استفاده از نمودارهاي كنترل انتخاب عيب تطابقي تركيبي
516
پايش فلزات سنگين در رودخانه قره سو و اثرات نشت شيرابه زباله سراب قنبر روي آب زيرزميني
517
پايش كيفي آب رودخانه تجن با استفاده از شاخص هاي كيفي و زيستي
518
پايش كيفيت آب رودخانه دز با استفاده از سنجش از دور
519
پايش كيفيت آب و ارزيابي شاخص كيفي رودخانه دز
520
پايش كيفيت آب و شبيه سازي تغذيه گرايي رودخانه دز
521
پايش كيفيت آب و شبيه سازي تغذيه گرايي رودخانه دز
522
پايش لحظه اي وتصميم گيري و مديريت اني عمليات حفاري به منظور بهينه سازي حفاري
523
پايش ماشين‌هاي دوار صنعتي به كمك مكانيزم‌هاي رايانش نرم
524
پايش ماهانه تغييرات برخي از شاخص هاي اكولوژيك تالاب شادگان با استفاده از تصاوير سنجنده موديس
525
پايش ميداني اثر تراورس بال دار در پايداري جانبي خط بالاستي
526
پايش ميداني حركت جانبي قوس تند خط آهن با تكيه گاههاي جانبي
527
پايش ميزان گرايش اساتيد، كاركنان و دانشجويان دانشگاه رازي به فعاليت بدني و رويدادهاي ورزشي
528
پايش نقش احتمالي نواحي غير كد گذار ژن bcl2انساني در تنظيم بيان ژن،مبتني بر داده پردازي هاي رايانه اي
529
پايش همزمان ترانسفورماتورهاي قدرت جهت شناسايي خطاهاي اتصال كوتاه داخلي با استفاده از روش تحليل اجزاء محدود
530
پايش و پالايش زيستي فلزات سنگين و ذرات نمك منتشر شده از درياچه اروميه با استفاده از درختان منطقه
531
پايش و پيش بيني خشكسالي با استفاده از اطلاعات اقليمي و هيدرومتريك
532
پايش و پيش يابي خصوصيات خشكسالي مطالعه موردي : استان قزوين
533
پايش و تبيين رفتار تامين كنندگان و خريدار جهت تعامل پايدار با استفاده از الگوريتم هاي يادگيرنده
534
پايش و عيب يابي عملكرد آسياي نيمه‌خودشكن فاز 1 مجتمع مس سرچشمه با بررسي سختي و دانه‌بندي مواد ورودي و ارائه برنامه خوراك دهي به آن
535
پايش و كنترل پروفايل هاي غير خطي در فاز دوم
536
پايش و كنترل چاه هوشمند با استفاده از شبكه حسگر
537
پايش و مدلسازي خشكسالي با استفاده از شاخص هاي سنجش از دوري و SPI در استان اصفهان
538
پايش و مديريت هزينه هاي تعويض قطعات گارانتي در شبكه نمايندگي هاي خدمات پس از فروش خودرو با استفاده از الگوريتم هاي داده كاوي ( درخت هاي تصميم )
539
پايش وضعيت
540
پايش وضعيت اتصالات پيچ و مهره با استفاده از آناليز مودال و پخش موج فراصوت
541
پايش وضعيت ارتعاشي جعبه‌دنده و بررسي يك مورد صنعتي
542
پايش وضعيت ارتعاشي فن و بررسي خرابي‌هاي توربوشارژر
543
پايش وضعيت ارتعاشي موتور القايي سه فاز
544
پايش وضعيت ارتعاشي و عيب‌يابي موتورهاي تراكشن DC مورد استفاده در لكوموتيوهاي GM
545
پايش وضعيت برخط و تشخيص عيوب جعبه دنده خودرو
546
پايش وضعيت تجهيزات با استفاده از دوربين هاي مادون قرمز
547
پايش وضعيت تمريني با استفاده از معيارهاي ضربان قلب آزمون زير بيشينه گرم كردن و شاخص‌هاي بيوشيميايي بزاقي در بازيكنان حرفه‌اي فوتبال
548
پايش وضعيت خوردگي و فرسايش لوله‌هاي فلزي نفت ، گاز و فاضلاب با بكارگيري امواج راهنماي فراصوتي و الگوريتم شبكه عصبي
549
پايش وضعيت زير ساخت هاي ريلي با توسعه روش هاي شناسايي سيستم
550
پايش وضعيت سامانه پاشش سوخت موتور ديزلي چهار زمانه توسط بررسي تغييرات سطح ارتعاشات
551
پايش وضعيت سيستم مبتني بر ارتعاشات
552
پايش وضعيت سيستم مبتني بر ارتعاشات
553
پايش وضعيت لايه روغن ياتاقان هاي لغزشي هيدروديناميكي در دور پايين با استفاده از روش پخش آوايي
554
پايش وضعيت ماشين آلات دور پايين با استفاده از آزمون پخش آوا
555
پايش وضعيت و تشخيص خطاي موتور خودرو مستقل از نوع خودرو با استفاده از سيگنال انتشار صوتي
556
پايش وضعيت و شناسايي نقص در چرخ دنده
557
پايش وضعيت ياتاقان هاي غلتشي به كمك روش تركيب اطلاعات حسگرها
558
پايش وضعيت يك توربو ماشين مبتني بر آناليز ارتعاشات با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
559
پايش ونگاشت پارامترهاي QoSبهمنظور استفاده در SLAشبكه هاي IPكشور
560
پايش يك سرور شبكه توسط شبكه GSM
561
پايكوبي
562
پايگاه آنلاين خبرگزاري
563
پايگاه آيين مزديسنايي
564
پايگاه اجتماعي هنر موسيقي در بين هنرجويان موسيقي شهر اصفهان
565
پايگاه اجتماعي و اقتصادي بر جهت گيري ارزشي دانشجويان شهر بروجن
566
پايگاه اجتماعي و اقتصادي بر جهت گيري ارزشي دانشجويان شهر بروجن
567
پايگاه اجتماعي و اقتصادي خانواده ؟ نوع بزهكاري كودكان و نوجوانان ؟
568
پايگاه اطلاع رساني برتر با رويكرد تعامل اجتماعي
569
پايگاه اطلاعاتي خبره علم الرجال
570
پايگاه اطلاعاتي خطوط (base Line)؛ ايجاد بانك اطلاعات كامپيوتري براي خطوط فشار قوي ايران (خطوط 400 كيلو ولت )
571
پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده و گروههاي مرجع جوانان ( مطالعه موردي : دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر )
572
پايگاه تحقيقات كوير و بيابان شناسي
573
پايگاه داده دانشجويي
574
پايگاه داده دراكسس
575
پايگاه داده عمومي در Server SQL
576
پايگاه داده فعال
577
پايگاه داده موسسه استاندارد
578
پايگاه داده وشبكه اداره آب وفاضلاب محلات
579
پايگاه صوت و موسيقي
580
پايگاه منطقه اي انتقال خون تبريز
581
پايندگي انرژي بوسيله كنترل چرخه كاري در شبكه‌‌هاي مش بيسيم خورشيدي
582
پايه ريزي بازاريابي شبكه اي در فرش دستباف
583
پايه گذاري اصول اخلاق مهندسي در صنعت ساخت و ساز كشور
584
پايه گروبنر براي مشبكه و كدگشايي آن
585
پايه هاي بازتابي براي سيستم هاي بازتابي آفين
586
پايه هاي تودرتوي مستقل از ترتيب تك جمله اي
587
پايه هاي چهار مضراب ها و ضربي هاي تار نوازي استاد محمدرضا لطفي
588
پايه هاي دوري مينيمال و بهينه در گراف ها و كاربرد آن ها در تحليل سازه ها
589
پايه هاي كروبنر براي دسته هايي از طرحهاي آفين يا تصويري
590
پايه و اساس جغرافياي طبيعي The Physical Basis of Geography
591
پايه و بعد متريك اسكيم هاي شركت پذير
592
پايه ي گربنر تقريبي
593
پايه ي مرزي پايدار براي ايده آل نقاط
594
پاييدن
595
پتانسيل استفاده ازعلوفه آرتيچوك به صورت خشك وسيلو شده درتغذيه دام
596
پتانسيل اقتصادي و ژئوشيمي عناصر فلزي در شيلهاي بيتومين‌دار استان چهار محال و بختياري
597
پتانسيل اقتصادي وژئوشيمي عناصر فلزي در شيلهاي بيتومين داراستان چهارمحال وبختياري
598
پتانسيل باي سنگ هاي تزئيني هورنفلسي استان همدان
599
پتانسيل برهم كنش جفت موثر
600
پتانسيل تجاري كالاهاي بخش كشاورزي با هدف تشكيل بازار مشترك اسلامي: زيربخش هاي زراعت و باغداري
601
پتانسيل حذف كادميم، روي و سرب خاك به وسيله دو گونه گياه خاكشير در حضور قارچ P. indica
602
پتانسيل سنجي احداث نيروگاه خورشيدي متمركز با كلكتورهاي سهموي خطي
603
پتانسيل سنجي استفاده مجدد از زمين هاي مورد معدنكاري مس پورفيري ايران - مطالعه موردي: معدن مس سونگون
604
پتانسيل سنجي افزايش بارش با استفاده از فناوري بارورسازي ابرها در استان لرستان
605
پتانسيل سنجي اقليمي كشت گردو در استان آذربايجان غربي طي 30سال اخير
606
پتانسيل سنجي انرژي خورشيدي در استان يزد
607
پتانسيل سنجي انرژي زيست توده در ايران
608
پتانسيل سنجي داده هاي فراطيفي هايپريون در استخراج عضوهاي پاياني (مطالعه موردي: شهرستان اصفهان)
609
پتانسيل سنجي ژئوتوريسم وژئوپارك دراستان كرمانشاه
610
پتانسيل سنجي سيلاب با استفاده از پارامترهاي هيدروژئومورفولوژيكي در حوضه آبخيز رودخانه مارون
611
پتانسيل سنجي كشت چغندرقند در استان فارس با تاكيد بر پارامترهاي اقليمي
612
پتانسيل سنجي و امكان بكارگيري مكانيسم مگنتو هيدرو ديناميك براي توليد قدرت الكتريكي در ايران
613
پتانسيل سنجي و مكان يابي انرژي باد در استان فارس
614
پتانسيل قاب تلفيقي و كمينه سازهاي آن
615
پتانسيل كرنيگ - پني در نانو حلقه هاي كوانتومي
616
پتانسيل كروميت و بررسي افيوليت هاي كوه سياه ( شمال غرب سبزوار)
617
پتانسيل معدني شدن نيتروژن در يك خاك آهكي تيمار شده با دو نوع كود آلي
618
پتانسيل هاي اقليم كشاورزي بخش لاران
619
پتانسيل هاي اقليم كشاورزي روستاي بام (شهرستان اسفراين)
620
پتانسيل هاي تجاري و ارزيابي نقش آن ها در همگرايي درآمدي بين ايران و شركاي تجاري منتخب
621
پتانسيل هاي در هم تابيده
622
پتانسيل هاي هتلداري در جذب گردشگر
623
پتانسيل هاي هيدرواقليمي شادگان و نقش آنها در توسعه كشت خرما
624
پتانسيل هاي هيدروكليمايي درخت نخل خرما (مطالعه موردي: استان خوزستان)
625
پتانسيل هاي يك بعدي
626
پتانسيل واگرايي و تثبيت بيولوژيكي و شيميايي خاك هاي رسي بنتونيت سپولايت و كائولين
627
پتانسيل يابي آب هاي زيرزميني با استفاده از روش مهندسي ارزش و دلفي به كمك GIS ﴿مطالعه موردي: شهرستان شهركرد﴾
628
پتانسيل يابي اقليمي كشت انار دركوهدشت
629
پتانسيل يابي تغذيه مصنوعي آبخوان حوضه
630
پتانسيل يابي خاك نسوز در محدوده آباده توسط دورسنجي و بازديد نقاط اميد بخش
631
پتانسيل يابي سيستم هاي آبياري تحت فشار در مناطق مختلف استان لرستان
632
پتانسيل يابي طلا با استفاده از تلفيق لايه هاي اطلاعاتي در محيط GIS در ناحيه تكاب، آذربايجان غربي
633
پتانسيل يابي عناصر نادر خاكي در برگه 1:100000 طارم با استفاده از روش هاي AHP & Topsis
634
پتانسيل يابي كاني زايي فلزي با استفاده از تلفيق داده هاي اكتشافي در محيط GIS در كمان ماگمايي اروميه دختر (محور نطنز – طرق)
635
پتانسيل يابي كاني زايي فلزي با استفاده از تلفيق داده‌هاي اكتشافي در برگه 1:100000 كهك
636
پتانسيل يابي كاني زايي مس پورفيري با استفاده از تكنيك هاي دورسنجي و GIS در ناحيه پاريز، كرمان
637
پتانسيل يابي كاني سازي طلا در برگه 1:100,000 تخت سليمان با استفاده از روش تلفيقي AHP-TOPSIS
638
پتانسيل يابي كاني سازي طلا در برگه 1:100،000 محلات به روش تلفيق سلسله مراتبي ﴿AHP ﴾ با نگاهي بر شواهد اكتشافي در معدن طلاي اخترچي
639
پتانسيل يابي كاني سازي مس در كمربند متالوژني كرمان با استفاده از تلفيق داده هاي اكتشافي در محيط GIS
640
پتانسيل يابي كاني سازي مشابه تيپ طلاي موته در محدوده دليجان
641
پتانسيل يابي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني دشت تويسركان
642
پتانسيل يابي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني دشت تويسركان
643
پتانسيل يابي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني دشت تويسركان
644
پتانسيل يابي منابع نفت و گاز در محدوده شمال و شمال غرب ايلام با استفاده از روش هاي سنجش از دور﴿سنجنده استر و +ETM ﴾ و كنترل هاي زميني در محيط GIS
645
پتانسيل يابي مواد معدني سرب و روي در محدوده رشته كوه ايرانكوه با استفاده از تلفيق اطلاعات اكتشافي درسيستم GIS
646
پتانسيل يابي نهشته هاي مس در برگه 1:100000 غرب شكسته آبشاله با استفاده از تلفيق اطلاعات اكتشافي
647
پتانسيل ‏يابي و مدل‏ سازي ژئوشيميايي به روش‏ هاي شبكۀ عصبي مصنوعي و فركتال در مقياس ‏هاي ناحيه ‏اي و محلي
648
پتانسيل يابي و مطالعات مغناطيس سنجي زمين در منطقه بند نرگس بادرود
649
پتانسيل‌يابي اقليمي كشت سيب‌ درختي در استان اصفهان
650
پتانسيل‌يابي اقليمي كشت گندم ديم در استان لرستان
651
پتانسيل‌يابي كاني‌زايي با استفاده از GIS در ورقه 1:100000 شهر بابك استان كرمان
652
پتانسيل‌يابي مناطق مستعد كاني سازي (عناصر پلي متال) به روش تلفيق فازي لايه‌هاي مختلف اطلاعات اكتشافي در برگه 1:100000 هشجين با استفاده از GIS
653
پتانسيل¬يابي معدني در ناحيه شهربابك با بكارگيري تكنيك¬هاي دورسنجي و GIS
654
پتانسيومترها
655
پترن ژنراتور
656
پترن ژنراتور سكام ؛ رنگي و سياه و سفيد
657
پترو گرافي . ژئوشيمي و پتروژنز سنگهاي گرانو ديوريت منطقه قلعه گبري
658
پترو گرافي . ژئوشيمي و پتروژنزسنگهاي اتشفشاني تريشكوه واقع در شمال شهر بابك ﴿ كرمان - ايران ﴾
659
پتروژنز سنگ هاي آتشفشاني سنوزوئيك همراه با گنبدهاي نمكي منطقه شوراب- جنوب شرق قم (ايران مركزي)
660
پتروژنز سنگ هاي پلوتونيك و ولكانيك منطقه قلعه يغمش (غرب استان يزد)
661
پتروژنز گرانيتوئيد ها و انكلاوهاي كوه هيمند (شمال غرب نطنز)
662
پتروژنز لكوگرانيت هاي شمال شرق گلپايگان (آدربا- اوچستان، پهنه سنندج- سيرجان)
663
پتروژنز و ايزوتوپ پايدار ( اكسيژن) توده نفوذي گرانيتوئيدي كلاه قاضي
664
پتروژنز و ايزوتوپ هاي پايدار(اكسيژن-هيدرژن)، گرانيتوئيد ملاطالب (شمال اليگودرز)
665
پتروژنز و تكامل ولكانيسم ائوسن قهساره(جنوب خاوري اردستان)
666
پتروژنز، بازسازي شرايط ترموديناميكي،‌ مينرال شيمي مرتبط با عناصر نادر خاكي و ذوب بخشي احتمالي متابازيت هاي حاشيه رودخانه و سد زاينده،‌ پهنه سنندج- سيرجان
667
پتروژونز و تكامل ولكانيسم اليگوسن– پليوسن در بخش مياني كمان ماگمايي اروميه- دختر (شمال شرق اصفهان)
668
پتروشيمي خراسان شمالي
669
پتروشيمي خراسان شمالي بجنورد
670
پتروگرافي . ژئوشيمي و پتروژنز سنگهاي اذرين محدوده غرب استارا ﴿ استان گيلان ﴾
671
پتروگرافي . ژشيمي و خاستگاه تكتونيكي سنگهاي اتشفشاني ائوسن اطراف توده معدني سرچشمه كرمان و ارتباط انها با كانه زايي مس
672
پتروگرافي ، تكتونيك و متالورژي كاني سازي اورانيوم و فلزات همراه در شمال غرب معدن طالمسي اناركي
673
پتروگرافي و پتروژنزكانسار سنگ آهن شهرك تكاب
674
پتروگرافي و پترولوژي توده هاي نفوذي قلعه يقمش غرب استان يزد
675
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني جنوب غرب علي آباد ، شمال زفره (پهنه اروميه – دختر)
676
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني غرب نطنز ، جنوب امامزاده آقا سلطان (كمان ماگمايي اروميه – دختر)
677
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي حد واسط در منطقه شرق نابر ﴿جنوب غرب كاشان﴾
678
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني در منطقه بلطاق (جنوب شرق اليگودرز)، زون سنندج سيرجان
679
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي متاپليتي ناحيه شمال شرق گلپايگان در زون سنندج-سيرجان
680
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي نفوذي جنوب جنبه، شمال غرب زفره (پهنه ماگمايي اروميه-دختر)
681
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي ولكانيكي همراه با گنبدهاي نمكي منطقه كلوت "شمال شرق اردكان"
682
پتروگرافي و پترولوژي سنگ¬هاي آتشفشاني منطقه آزران ( جنوب غرب كاشان)
683
پتروگرافي و پترولوژي منطقه چير ( سوريان استان فارس) با تاكيد بر گابروهاي منطقه
684
پتروگرافي و پترولوژي مونزو گرانيت قيدو در جنوب شرق خمين ﴿ پهنه سنندج -سيرجان﴾
685
پتروگرافي و پترولوژي و لكانيك هاي ائوسن جنوب عرب جندق (شمال شرق اصفهان)
686
پتروگرافي و ژئوشيمي مجموعه افيوليتي ارسنجان (شمال شرق استان فارس)
687
پتروگرافي، پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آذرين درغرب هاشم آباد (جنوب غرب نايين)
688
پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز بازالت¬هاي كوه سه رنگ واقع در جنوب غرب كرمان
689
پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز توده گرانيتي شمال ازنا (مرزيان-كلبور)، پهنه سنندج - سيرجان
690
پتروگرافي، كاني شناسي و شيمي كاني توده نفوذي ميرآباد- چهل خانه، شرق بوئين- مياندشت (پهنه سنندج- سيرجان)
691
پترولوژي . ژئوشيمي و خاستگاه تكتونيكي سي نيت هاي پالئوزونيك زيرين در شمال كوه اسفوردي . منطقه بافق - ايران مركزي
692
پترولوژي ، پتروگرافي و ژئوشيمي توده هاي نفوذي غرب سورك ( استان يزد )
693
پترولوژي آلكالي‌بازالت‌هاي اليگوسن زيرين تويره مركزي (جنوب‌غرب جندق، شمال‌شرق استان اصفهان)
694
پترولوژي آمفيبوليت هاي افيوليت پشت بادام و كمپلكس چاپدوني....
695
پترولوژي افيوليت بياضه ﴿جنوب خور- استان اصفهان﴾
696
پترولوژي انكلاوهاي موجود در بخش شرقي توده گرانيتي شاهكوه و بررسي زمين دما-فشارسنجي سنگ ميزبان آنها ﴿شرق ايران﴾
697
پترولوژي بازالت ها و ديابازها در شمال حاجي آباد (جنوب غرب خور، استان اصفهان)
698
پترولوژي بازالت هاي دونين در منطقه پل خاوند ( جنوب شرق انارك، استان اصفهان )
699
پترولوژي بازالت‌هاي آلكالن اليگوسن زيرين منطقه تويره (جنوب غرب جندق، استان اصفهان)
700
پترولوژي پديده هاي ليستونيتي شدن در مجموعه هاي آذرين و رسوبي شرق خوسف (جنوب غربي بيرجند)
701
پترولوژي پريدوتيت هاي گوشته افيوليت نايين ( استان اصفهان )
702
پترولوژي پريدوتيت هاي گوشته و سنگ هاي ولكانيك آميزه افيوليتي سورك ﴿استان يزد﴾
703
پترولوژي پريدويت هاي گوشته افيوليت لوگر﴿جنوب غرب كابل-افغانستان﴾
704
پترولوژي توده نفوذي شرق بروجرد
705
پترولوژي توده نفوذي و سنگ هاي آتشفشاني گُجد (شرق اصفهان)
706
پترولوژي دايك هاي بازيك كرتاسه در جنوب غرب بياضه )شمال شرق استان اصفهان)
707
پترولوژي دايك هاي صفحه اي افيوليت نائين (ايران مركزي)
708
پترولوژي ژئوشيمي و پتروژنز داسيتهاي نئوژن جبال بارز روستاي بيدويه در جنوب شرق عنبر اباد ﴿جيرفت استان كرمان ﴾
709
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن در جنوب غرب چوپانان ﴿شمال شرق استان اصفهان﴾
710
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن در شمال منطقه انارك ( شمال شرق استان اصفهان)
711
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن روستاي دستگرد و تاگردنه ملا احمد ﴿بخش مياني زون اروميه-دختر، شرق اصفهان﴾
712
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن شمال غرب زوار (شمال غرب انارك، استان اصفهان)
713
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن مناطق ساغند و چاپدوني﴿استان يزد﴾
714
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني پليوكواترنر در جنوب شرق و شمال غرب اصفهان
715
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني پليوكواترنر در غرب و جنوب غرب استان يزد
716
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني كوه سياه ﴿ شمال باتلاق گاوخوني، جنوب شرق اصفهان﴾
717
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني منطقه معدني شمال علي آباد با تأكيد بر اكتشافات اخير پرليت و بنتونيت ﴿شمال غرب نائين﴾
718
پترولوژي سنگ هاي آلكالن پالئوزوئيك مناطق انارك تا بياضه ﴿ايران مركزي، شمال شرق اصفهان﴾
719
پترولوژي سنگ هاي دگرگوني افيوليت ملانژ نايين ( استان اصفهان )
720
پترولوژي سنگ هاي دگرگوني در پهنه سندج سيرجان شمالي ﴿موته-اليگودرز﴾
721
پترولوژي سنگهاي آذرين و دگرگوني گنبدهاي نمكي جنوب استان چهار محال و بختياري
722
پترولوژي سنگهاي دگرگوني شمال شهركرد
723
پترولوژي سنگهاي دگرگوني مجاورتي ناحيه تفت
724
پترولوژي سنگهاي ولكانيك و دگرگوني منطقه تكنار- سربرج شمال غرب كاشمر
725
پترولوژي كاني شناسي ژئوشيمي و ژنز ذخيره بنتونيت باش، گردنه ملااحمد نايين، استان اصفهان، زون اروميه-دختر
726
پترولوژي كنتاكت توده هاي نفوذي گابرويي و پريدوتيت هاي در برگيرنده در افيوليت نائين
727
پترولوژي گدازه‌هاي بالشي و آمفيبوليت‌ها؛ و دگرگوني در پريدوتيت‌هاي گوشته افيوليت‌هاي نايين و عشين
728
پترولوژي گرانيتوئيد هاي منطقه تويره شمالي (جنوب غرب جندق، ايران مركزي)
729
پترولوژي گرانيتوئيدها و مطالعه ذوب بخشي آمفيبوليتهاي شمال كلوت چاپدوني (استان يزد)
730
پترولوژي گرانيتوئيدهاي اميرآباد (بخش جنوب شرقي افيوليت نايين)
731
پترولوژي گرانيتوئيدهاي كمپلكس دگرگوني جندق (ايران مركزي، شمال شرق استان اصفهان)
732
پترولوژي گرانيتوئيدهاي منطقه تكنار- سربرج- شمال غرب كاشمر
733
پترولوژي متاافيوليت پالئوزوئيك و مجموعه دايك‌هاي فلسيك مزوزوئيك در غرب و جنوب‌غرب بياضه (جنوب خور- ايران مركزي)
734
پترولوژي متابازيت هاي مناطق معراجي و چاه پلنگ (شمال شرق استان اصفهان)
735
پترولوژي مجموعه هاي آذرين آلكالن سري دزو در منطقه حرجند (شمال- شمالشرق كرمان)
736
پترولوژي و پتروژنز توده¬هاي نفوذي جنوب نائين (شمال شرق اصفهان)
737
پترولوژي و پتروفابريك متاپليت‌هاي دره ساري و سنگ‌ها‌ي دگرگوني كمپلكس ژان (استان هاي اصفهان و لرستان)
738
پترولوژي و پتروگرافي اسكارن هاي اچستان ﴿ جنوب محلات، استان مركزي﴾
739
پترولوژي و پتروگرافي سنگ هاي آتشفشاني شرق نابر ﴿جنوب غرب كاشان﴾
740
پترولوژي و پتروگرافي گرانيتوئيدهاي اچستان﴿جنوب محلات، استان مركزي﴾
741
پترولوژي و خاستگاه ژئوتكنونيكي بازالت هاي پالئوزوئيك زيرين دره جهق ( شرق روستاي قهرود، جنوب كاشان)
742
پترولوژي و ژئو شيمي سنگهاي آذرينو آلتراسيونهاي هيدروترمال وابسته ، منطقه كشه ( كوهستان كركس )
743
پترولوژي و ژئوشيمي اسكارن شرق نابر در جنوب غرب كاشان ﴿زون اروميه -دختر﴾
744
پترولوژي و ژئوشيمي اسكارن هاي جنوب قمصر
745
پترولوژي و ژئوشيمي افيوليت دگرگون‌شده پشت بادام (شمال شرقي استان يزد)
746
پترولوژي و ژئوشيمي افيوليت ها با نگرشي ويژه بر سنگهاي اولترامافيك كمپلكس گل كهان
747
پترولوژي و ژئوشيمي افيوليتهاي دهشير با تاكيد بر آلتراسيون هاي هيدروترمال وابسته (رودنژيتي شدن، ليستونيتي شدن)
748
پترولوژي و ژئوشيمي پريدوتيت‌ها و گابروها در بخش شرقي افيوليت سبزوار (شمال شرقي ايران مركزي)
749
پترولوژي و ژئوشيمي توده نفوذي ده نو (شمال شرق اليگودرز)
750
پترولوژي و ژئوشيمي توده هاي نفوذي و دگرگوني مجاورتي شرق گردنه ملا احمد ( فوداز )
751
پترولوژي و ژئوشيمي دايك هاي ائوسن كوه كم خاشك ﴿شمال خور، شمال شرق اصفهان﴾
752
پترولوژي و ژئوشيمي دايك¬هاي صفحه¬اي و گدازه¬هاي بالشي افيوليت سبزوار (بخش شرقي)
753
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آتشفشاني شمال شرق بادرود (كاشان)
754
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آتشفشاني قزل قلعه در شمال شرق قروه
755
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي بازيك غرب بياضه ﴿استان اصفهان﴾
756
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي ولكانيك منطقه غرب عروسان كبودان ( جنوب چوپانان - شمال شرق اصفهان)
757
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ‌هاي آتشفشاني منطقه كالچويه، جنوب¬غرب نايين، استان اصفهان
758
پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آذرين دياپيرهاي دشتك، رستم آباد، كاج و دو آب در استان چهار محال و بختياري
759
پترولوژي و ژئوشيمي كالك سيليكاتها و متابازيتهاي شمال شرق گلپايگان
760
پترولوژي و ژئوشيمي مجموعه افيوليتي شرق گيلان
761
پترولوژي و كاني شيمي گرانيت هاي شرق لوشاب ﴿پهنه سنندج- سيرجان﴾
762
پترولوژي و محيط تكتونيكي توده هاي گرانيتوئيدي منطقه ازنا (پهنه سنندج- سيرجان، ايران)
763
پترولوژي و مينرال شيمي اسكارن پاگدارجو در غرب قهرود (شمال غرب اصفهان)
764
پترولوژي و مينرال شيمي توده هاي گابرويي شمال خمين (استان مركزي)
765
پترولوژي وژئوشيمي توده گرانيتوئيدي آستانه (پهنه ي سنندج- سيرجان)
766
پترولوژي وژئوشيمي توده نفوذي نياسر كاشان
767
پترولوژي ولكانيك‌ها و ساب ولكانيك‌هاي كمپلكس ماگمايي كال‌كافي (شمال شرق انارك، استان اصفهان)
768
پترولوژي، پتروگرافي، مينرال شيمي و ژئوترموبارومتري سنگ هاي آندالوزيت دار شمال ازنا (استان لرستان)
769
پترولوژي، ژئوشيمي و جايگاه تكتونوماگمايي گرانيتوئيدهاي قهساره (جنوب شرق اردستان)
770
پترولوژي، ژئوشيمي و دگرساني دونيت هاي كروميت دار موجود در بخش مياني افيوليت نائين (ايران مركزي)
771
پترولوژي، ژئوشيمي و ژنز كانسار بركسيت دوپلان ﴿شهيد نيلچيان- استان چهارمحال و بختياري﴾
772
پترولوژي، مينرال شيمي و ژئوشيمي عناصر نادر خاكي اسكارن¬هاي كالكافي و خوني، شمال شرق انارك، ايران مركزي
773
پتك مكانيكي (فنري)
774
پثياده سازي سخت افزاري مدل بهينه شده ي سيناپس هاي شيميايي
775
پخت ترموپلاستيك الاستومر پلي بوتادي ان-پلي استايرن توسط پرتوهاي الكتروني و بررسي خواص مكانيكي آن
776
پخش اسپين هسته در نقاط كوانتومي
777
پخش اقتصادي بار با استفاده از الگوريتم بهينسازي بهبود يافته كلوني زنبور عسل
778
پخش اقتصادي بار در سيستمهاي قدرت پر تلف با استفاده از شبكه هاي عصبي
779
پخش اقتصادي بار در شبكه هاي قدرت ارائه مدلي براي در نظر گرفتن تلفات
780
پخش بار DC اصلاح شده
781
پخش بار dc بهينه
782
پخش بار DC-AC flow load DC-AC
783
پخش بار احتمالي در شبكه هاي قدرت
784
پخش بار اقتصادي با استفاده از الگوريتم Pso [پي. اس. ا.]
785
پخش بار بهينه با در نظر گيري عدم قطعيت بار و وجود مولد هاي انرژي تجديد پذير
786
پخش بار بهينه با در نظرگرفتن نفوذ توليدات بادي
787
پخش بار بهينه در سيستم هاي قدرت
788
پخش بار بهينه در سيستم‌هاي قدرت متشكل از نيروگاه‌هاي آبي و حرارتي
789
پخش بار بهينه در شبكه هاي تركيبي گازي و الكتريكي با هدف كاهش هزينه و آلودگي هوا
790
پخش بار بهينه در شبكه هاي توزيع الكتريكي هوشمند
791
پخش بار بهينه در شبكه هاي قدرت شامل عناصر FACTS به روش PSO
792
پخش بار بهينه ديناميك در مديريت شبكه هاي فعال با استفاده از بكارگيري همزمان انرژي هاي بادي و خورشيدي
793
پخش بار بهينه سيستم قدرت با در نظر گرفتن تغييرات بار روزانه
794
پخش بار بهينه سيستم هاي قدرت
795
پخش بار بهينه مقاوم با لحاظ نمودن قيود امنيتي در حضور عدم قطعيت هاي بار و نيروگاه بادي
796
پخش بار سه فاز
797
پخش بار شبكه هاي توزيع شعاعي و حلقوي به روش پسرو - پيشرو
798
پخش بار هارمونيكي در شبكه راه‌آهن AC
799
پخش بار هارمونيكي در يك شبكه‌ي توزيع شعاعي با تمركز روي زاويه‎ي فاز هارمونيك‌ها
800
پخش بار هارمونيكي سه فاز با استفاده از روش مدار معادل نورتن هارمونيكي عناصر غيرخطي
801
پخش بارنامتقارن در شبكه هاي توزيع
802
پخش بهينه بار در شبكه تحت كنترل برق منطقه اي تهران با استفاده از روش كلاسيك
803
پخش بهينه بار در شبكه تحت كنترل شركت برق منطقه اي تهران با استفاده از روش هاي كلاسيك و شبكه هاي عصبي
804
پخش حرارت در مري و اثرات آن بر روي بافت
805
پخش غير عادي
806
پخش همگاني مطمئن در شبكه هاي موردي وسائل نقليه
807
پخش وضبط صدا با ميكروكنترلر AVR
808
پخش يون هاي هليوم دستگاه پلاسماي كانوني با خورش الكتروشيمي آشكارساز پلي كربنات
809
پخص بار تصادفي
810
پداگوگي توليد صدا در نوازندگي ساز ويولن در آموزش موسيقي دوره ي دانشگاهي ايران ﴿ 1357 - 1392 ﴾
811
پدر
812
پدرام جوهري
813
پديدار شناسي ايجاد و رشد استارت آپ هاي كشاورزي، موانع و راهكارها
814
پديدار شناسي تاريخي باور شيعيان به علم امامان در سده اول هجري
815
پديدار شناسي تجربه زيباشناختي از ميدان نقش جهان
816
پديدار شناسي دو نمونه از آب انبارهاي شاخص كاشان در دوره صفوي
817
پديدار شناسي قهرمان زن در سينماي دهه اخير ايران
818
پديدار شناسي كنش نمايشي در نمايشنامه با بررسي دو اثر محمد رضايي راد؛ گزارش خواب، رقصي چنين
819
پديدار شناسي مكان در سفر تئاتر
820
پديدار شناسي هرمنوتيك به مثابه روش در پژوهش عكاسي
821
پديدار شناسي هرمنوتيك سينما
822
پديدارشناسي آموزش كارآفريني ازبعد روش ومحتوا ، موانع وراهكارها
823
پديدارشناسي ادبيات از منظر دوفرن
824
پديدارشناسي تجربه زيسته متولدان دهه شصت از مدرنيته و تبلور آن در اخلاق اجتماعي آنها
825
پديدارشناسي تصوير "شقاوت" در تراژدي "چن چي" از پرسي بيشي شلي و انتوان آرتو
826
پديدارشناسي تصوير عكاسيك
827
پديدارشناسي سبك زندگي عشاير منطقه مغان
828
پديدارشناسي كنش نمايشي در نمايشنامه با بررسي دو اثر محمد رضايي راد؛ گزارش خواب، رقصي چنين
829
پديدارشناسي مفهوم خشكسالي از ديدگاه كشاورزان (مطالعه شهرستان سرپل ذهاب )
830
پديدارشناسي مكان در سفر تئاتر
831
پديدارشناسي هرمنوتيك ميدان نقش جهان به مثابه مكان
832
پديدارشناسي و پرسش وجود؛ مقايسه پديدارشناسي هوسرل و هايدگر درباره پرسش وجود
833
پديده GIS [جي. آي. اس] و تاثيرات آن بر سيستم قدرت
834
پديده TRIP و تاثير آن بر شكل پذيري ورقهاي فولادي زنگ نزن آستنيتي 304 و 201
835
پديده انتقال جرم ، كاربرد آن در صنعت و شبيه سازي كامپيوتري يك مورد
836
پديده انسو( Enso ) و تغيير پذيري اقليم جنوب شرق ايران
837
پديده اي بنام سينما واجتماع
838
پديده بنگاه‌داري در نظام بانكي ايران و اثرات آن بر اقتصاد كلان از منظر سياست‌هاي پولي و احتياطي
839
پديده تصادفي در اندازه گيري هاي كوانتمي
840
پديده تضمين در قرآن
841
پديده تقوذ - جابجايي در محيطهاي متخلخل و بررسي امكان استفاده از آن به عنوان يك روشي ازدياد برداشت از مخازن نفت
842
پديده جهاني شدن و تأثير آن بر توسعه كالبدي متروپل تهران
843
پديده جهاني و جهاني شدن
844
پديده جهاني وجهاني شدن
845
پديده دياپريسم و تاثير آن بر آلودگي رودخانه شور دهرم
846
پديده دياپيريسم و تاثير آن بر آلودگي رودخانه دالكي
847
پديده ديناميك بلند مدت سيستم هاي قدرت
848
پديده سونامي و راه هاي پيش بيني و مقابله با آن
849
پديده سونولومينسانس: توصيف نظري و شبيه سازي عددي
850
پديده شاكيان حرفهاي از ديدگاه جرمشناسي
851
پديده شناختي فيزيك جديد در چارچوب مدل استاندارد تعميم يافته
852
پديده شناسي ماده تاريك از نقطه نظر فيزيك ذرات بنيادي
853
پديده ضربه در موتور هاي احتراق داخلي
854
پديده ضربه در موتورهاي احتراقي داخلي
855
پديده طلاق واثرات رواني آن بردانش آموزان مقطع ابتدايي شهركلاله درسال تحصيلي 90-1389
856
پديده كاروگيشن در مترو تهران، بررسي عوامل و روش ترميم
857
پديده كوپلينگ مودهاي شكست II و III در قطعات ترك دار
858
پديده نفوذ
859
پديده هاي انتقال طبيعي در سيالات غير نيوتني
860
پديده هاي حاصله از فرسايش- آبهاي زيرزميني و رودخانه ها; از كتاب جغرافياي طبيعي )Physical geography(
861
پديده ويسكوالستيسيته خطي در پليمرها
862
پديده ي عدول و تÊثير آن بر تحليل هاي رجالي .
863
پديده‌ ترشوندگي در نانومنافذ الياف الكتروريسي‌شده‌ استات سلولز
864
پذير رفتاري مغناطيسي مهم ترين گروه هاي بزرگ خاك هاي مسير اصفهان- چلگرد و نقش برخي خصوصيات خاك بر آن
865
پذير فتاري مغناطيس قرص ابر رساناي حامل جريان انتقالي واقع در ميدان مغناطيس عمودي
866
پذيرش بانكداري الكترونيك در موسسات مالي با توجه به نقش عوامل ساختاري، رفتاري و زمينه اي بانك ملت
867
پذيرش بانكداري الكترونيك درموسسات مالي با توجه به نقش عوامل ساختاري، رفتاري و زمينه اي بانك ملت
868
پذيرش بانكداري اينترنتي: تركيب مدل پذيرش فناوري ،تئوري رفتار برنامه ريزي شده،مزيت و ريسك درك شده و مولفه اعتماد
869
پذيرش بيمه الكترونيك توسط بيمه‌گذاران شركت بيمه ايران در شيراز
870
پذيرش خدمات دولت الكترونيك مبتني بر پيامك : تفاوت بين پذيرندگان و غيرپذيرندگان (مورد مطالعه : استان ايلام )
871
پذيرش سيستم اطلاعات بيمارستاني توسط كاربران بر مبناي مدل TAM در بيمارستان شهيد مدني تبريز
872
پذيرش فناوري اطلاعات در موسسات كوچك و متوسط صنعتي شهر اصفهان
873
پذيرش و زمان بندي سفارش هاي دو عاملي
874
پذيرش و زمان بندي سفارشات مشتريان
875
پذيرش و زمان‌بندي سفارشات دوعاملي در محيط تك ماشين با جريمه‌هاي ديركرد
876
پذيرش و عدم پذيرش توبه در فقه و قوانين جزايي
877
پذيرفتاري باري ايستايي شبكه گرافني تك لايه داراي گاف درحضور آثار تزريق الكترون دردماي محدود
878
پذيرفتاري مغناطيسي به عنوان شاخص آلودگي فلزات سنگين در برخي از اراضي شهرستان اهواز
879
پذيرفتاري مغناطيسي پاوولي نانو نوارهاي گرافيني آرمچير تا تقريب سومين همسايه ها در مدل تنگ بست
880
پذيرفتاري مغناطيسي پاوولي نانو نوارهاي گرافيني آرميچر تا تقريب سومين همسايه ها در مدل تنگ بست
881
پذيرفتاري مغناطيسي پاوولي نانو نوارهاي گرافيني زيگزاگ تا تقريب سومين همسايه ها در مدل تنگ بست
882
پذيرفتاري مغناطيسي پاوولي نانونوارهاي گرافيني آرمچير تا تقريب سومين همسايه ها در مدل تنگ بست
883
پذيرفتاري مغناطيسي پاوولي نانونوارهاي گرافيني زيگزاگ تا تقريب سومين همسايه ها در مدل تنگ بست
884
پذيرفتاري مغناطيسي حلقه¬ها¬ي¬ كوانتومي هگزاگونال با پايه گرافيني با در نظرگيري اثرات لبه¬اي
885
پذيرفتاري مغناطيسي وظرفيت گرمايي نانونوارهاي گرافيني درمدل هاريسون
886
پر اكلامپسي- اكلامپسي و بررسي 55 بيمار در بيمارستان و زايشگاه رشت
887
پراپاگاندا،ادبيات پراپاگانداواچ.جي.ولز:بررسي رمان ﴿﴿آقاي بريتلينگ تا آخرش مي رود﴾﴾از دريچه ي سبك شناسي تاثري
888
پراش غيرخطي امواج حول اجسام ثابت
889
پراكسيداسيون ليپيدهاي غشايي اسپرم و نقش آنتي اكسيدانها در مايع سمينال مردان بارور و نابارور
890
پراكندگي الكترون از روي هسته در فضا-زمان ناجابجايي
891
پراكندگي امواج گذاري آكوستيك از يك پوسته استوانه اي ناهمگن ، مستغرق در سيال ايده آل
892
پراكندگي امواج گذراي آكوستيكي از يك پوسته ي الاستيك كروي ناهمگن مستغرق در سيال ايده آل
893
پراكندگي امواج ماكروويو توسط باران و شبيه سازي مدلهاي مختلف تضعيف
894
پراكندگي امواج ميكروويو توسط باران و شبيه سازي مدلهاي مختلف تضعيف
895
پراكندگي پالس ليزري فوق كوتاه به وسيله نانو ذرات كروي و كاربرد آن در توليد هارمونيك مرتبه بالا
896
پراكندگي پالس ليزري فوق كوتاه به وسيله نانوذرات كروي و كاربرد آن در توليد ھارمونيك مرتبه بالا
897
پراكندگي تصادفي امواج الكترومغناطيسي از سطح ناصاف دريا
898
پراكندگي جغرافيايي اسماعيليان ايران از زمان روي كار آمدن حسن صباح تا حمله مغولان﴿ بررسي علل و پيامدها﴾
899
پراكندگي جغرافيايي سادات علوي در استان مركزي
900
پراكندگي جمعيتي شيعه در ايران از حمله مغول تا تشكيل دولت صفويه﴿907-616 هـ. ق﴾
901
پراكندگي ذرات در ميدان پتانسيل هاي مركزي
902
پراكندگي رامان الكتروني در نقطه كوانتومي كروي و استوانه اي با پتانسيل تحديد سهموي
903
پراكندگي شهر در استان يزد
904
پراكندگي غير الاستيك لپتون -نوكلئون در انرژي هاي نسبيتي و محاسبه ويژگيهاي استاتيكي نوكلئون ها ,
905
پراكندگي غير الاستيك لپتون -نوكلئون در انرژي هاي نسبيتي و محاسبه ويژگيهاي استاتيكي نوكلئون ها , scettering inelastic of lepton-nucleon in relativistic energies and calculation the characteristics of nucleon statices
906
پراكندگي فضايي دفاتر خدمات بيمه ايران در سطح شهر اردبيل
907
پراكندگي كامپتون از طريق گشتاور دو قطبي الكتريكي الكترون با استفاده از مدل استاندارد تعميم يافته
908
پراكندگي معكوس از اجسام دي الكتريك و هادي براساس باز سازي زي فضاي غير تشعشي
909
پراكندگي معكوس دو بعدي با استفاده از روش كيفي نمونه برداري خطي با در نظرگرفتن تاثير پلاريزاسيون و تكنيك چند فركانسي
910
پراكندگي معكوس دو بعدي براي جسم دي الكتريك پنهان شده در محيط چند لايه با سطوح مشترك ناصاف
911
پراكندگي مولر در فضاي كرين
912
پراكندگي نور توسط نانوآنتن ها
913
پراكندگي نورازيك اتم فوق سردبه دام افتاده
914
پراكندگي هاي تك كاناله و چندكاناله در موجبرهاي اتمي
915
پراكندگي و ترابرد الكترون در صفحات تك لايه اي گرافين
916
پراكنده كردن نانولوله هاي كربني با استفاده از روش غيركووالانسي
917
پراكنش ، تنوع زيستي و ريخت شناسي اجتماعات فرامينيفراي بنتيك در سواحل گلستان در طي هولوسن
918
پراكنش آلودگي فلزات سنگين ﴿روي، سرب، مس، كادميوم و نيكل﴾ خاك در مناطق شهري اصفهان
919
پراكنش بذر به شيوه اندُزوكوري توسط پستانداران بزرگ جثه علفخوار و همه چيزخوار در پارك ملي گلستان
920
پراكنش بذر توسط بنيچه اي از علفخواران پستاندار در پارك ملي قطروئيه
921
پراكنش بذر توسط گوسپند وحشي، بز وحشي و آهوي ايراني در پارك ملي گلستان
922
پراكنش پاليگورسكيت و مهم ترين كاني هاي رسي همراه در مواد مادري دوران سوم زمين شناسي، خاك ها و گرد و غبار بخشي از استان بوشهر
923
پراكنش حيات وحش ﴿ پستانداران و پرندگان ﴾ در منطقه شكار ممنوع شيركوه
924
پراكنش خرچنگ گرد لجني در خور موسي خليج فارس و رابطه آن با غلظت فلزات سنگين در رسوبات منطقه
925
پراكنش فضايي بيماري هاي رواني در مناطق روستايي شهرستان نطنز
926
پراكنش فضايي خانه هاي دوم شهرنشينان و ارتباط آن با جايگاه طبقاتي افراد
927
پراكنش فضايي- مكاني فرسودگي محله امامزاده جعفر (ع) شهر پيشوا با تأكيد بر بازآفريني شهري پايدار
928
پراكنش كاربري خدمات شهري در شهرهاي استان مازندران
929
پراكنش و فراواني خفاش هاي غارزي در استان ايلام
930
پراكنش و فراواني خفاش هاي غارزي در استان كهگيلويه و بوير احمد
931
پراكنش و فراواني كلروفيل a با استفاده از تكنيك RS در سواحل جنوبي درياي خزر
932
پراگماتيسم و سينماي آمريكا
933
پراگندگي امواج آكوستيك از دو مانع كروي همجوار
934
پرپزال توجيه اقتصادي واحد توليد كلرات پتاسيم (با ظرفيت 3 تن در روز) در مركز تحقيقات مهندسي وزارت جهاد سازندگي (بخش مهندسي شيمي )
935
پرتابگرهاي الكترومغناطيسي و راكت
936
پرتال انعطاف پذير براساس مدل رفتاري كاربر
937
پرتال جامع مطب شامل ويزيت مجازي، پرتال مخصوص كاربر و نوبت دهي اينترنتي
938
پرتذه نگاري ترمينال
939
پرتره
940
پرتره - فيگور - فضا
941
پرتره اساتيد دانشگاه هنر
942
پرتره اي براي تبليغات
943
پرتره حجاب
944
پرتره صحنه پردازي شده ﴿خاطرات به ياد ماندني﴾
945
پرتره فروشنده هاي بازار هفتگي
946
پرتره كودك در عكاسي تبليغاتي
947
پرتره محمل احساس انسان
948
پرتره محيطي هنرمندان سفالگر
949
پرتره نگاري در عكاسي
950
پرتره نگاري هنرمندان اصفهان
951
پرتره هاي خانگي (فراموش - خانه )
952
پرتره هاي روانكاوانه
953
پرتره هاي محيطي در نور مصنوعي بازار
954
پرتره هاي محيطي وبلاگ نويسان عكاسي
955
پرتره و عكاسي عروسي
956
پرتره ي غير كلاسيك
957
پرتو دهي گرانول پليمري به منظور بهبود خواص مكانيكي
958
پرتو نگاري كامپيوتري نوترون با كمك روشهاي تصوير برداري غير همزماني در شارهاي پايين
959
پرتو نگاري موزه اي ﴿ اشعه ايكس ﴾ و كاربرد آن در آسيب شناسي اشياء فلزي
960
پرتودهي نانوپوسته هاي طلا با ليزر ديود براي ليزرهايپرترميا
961
پرتونگاري موزه اي (اشعه x) و كاربرد آن در آسيب شناسي اشيا: فلزي
962
پرچم ايران ، تاريخچه ، آرم و رنگ
963
پرخاشگري در بين جوانان گنبد كاووس
964
پرخاشگري در كودكان
965
پرخاشگري در نوجوانان
966
پرخاشگري در نوجوانان
967
پرخاشگري رابطه اي وآشكار در كودكان دبستاني شهرستان املش.
968
پرخاشگري كودكان
969
پرخاشگري والدين،افت تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان شهركرد
970
پرخوان يك قطعه براي اركستر و سازهاي ايراني
971
پرخوراني موتور EF7با توجه به پارامترهاي عملكردي طراحي با استفاده از مدلسازي يك بعدي
972
پرداازنده شبكه
973
پرداخت اتكترونيك
974
پرداخت الكترونيك و پروتكل هاي آن
975
پرداخت ديه ي مهاجم محنون و فاضل ديه از بيت المال از ديدگاه فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
976
پرداخت كاري سطح با استفاده از جانمايي ذرات ساينده درون باند نگهدارنده به روش مغناطيسي
977
پرداختكاري شيشه اپتيكي به روش پرداختكاري با ذرات ساينده مغناطيسي و بهينه سازي پارامترهاي موثر در آن
978
پرداز ش سيگنال و بهبود تصاوير بدست آمده از سيستم توموگرافي نوري همدوس براي كاربردهاي ايمني
979
پردازش ‌‌غيرخطي ‌‌سيگنال ‌‌گفتار ‌‌به ‌‌منظور ‌‌استخراج ‌‌ويژگي‌‌‌هاي ‌‌مناسب ‌‌براي ‌‌سيستم ‌‌بازشناسي ‌‌گفتار
980
پردازش آنالوگ سيگنال هاي ناايستادردوبعدزمان /فركانس
981
پردازش ابري
982
پردازش ابري
983
پردازش ابري
984
پردازش ابري
985
پردازش ابري
986
پردازش ابري
987
پردازش ابري
988
پردازش ابري
989
پردازش ابري//
990
پردازش ابهام واژگاني : هم نامي و چندمعنايي در واژگان ذهني
991
پردازش اثر انگشت در فناوري بيومتريك
992
پردازش اطلاعات پيام هاي تبليغات تلوزيوني توسط كودكان دبستاني شهر اصفهان
993
پردازش اطلاعات در رادار
994
پردازش اطلاعات در سامانه هاي زيستي
995
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي استر براي تفكيك سري سنگ هاي آهكي بوكسيت دار و تعيين پارامترهاي ساختاري در شمال منطقه شاهوار شمال شرق شاهرود
996
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي استر جهت تفكيك آلتراسيون كائولن در محدوده ي دالي سلفچگان با استفاده از دورسنجي و GIS
997
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي جهت تعيين زمينلغزش ها در مسير جاده ي كرمانشاه-ايلام با استفاده از تكنيك دورسنجي
998
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي جهت تفكيك سري سنگهاي مونزوگابرو، مونزوديوريت و تعيين پارامترهاي ساختاري شمال كرج با استفاده از تكنيك‌هاي دورسنجي
999
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي جهت شناسايي زمين لغزش ها در مسير راه آهن كاشمر-طبس با استفاده از تكنيك دورسنجي
1000
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي جهت شناسايي زمين لغزش ها در مسير راه آهن لوشان – رودبار با استفاده از تكنيك دورسنجي
بازگشت