<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
پهنه بندي وضعيت كيفي محيط زيست استان اصفهان با استفاده از ارزيابي چند معياره
2
پهنه بندي وقوع زمين لغزش در حوضه آبريز ليله جوانرود با تاكيد بر عوامل انساني
3
پهنه بندي ومدل سازي كيفي رودخانه قرسو استان كرمانشاه
4
پهنه بندي ويژگي هاي طيفي و حرارتي رخساره هاي ژئومورفولوژي مناطق بياباني و ارتباط آن با پوشش سطحي زمين (مطالعه موردي : دشت يزد-اردكان)
5
پهنه‌ بندي شدت يخبندان در استان فارس
6
پهنه‌بندي آگروكليمايي كشت گندم ديم در استان كرمانشاه با استفاده از GIS
7
پهنه‌بندي اراضي كشاورزي با بازه‌بندي منابع و مصارف آب در زير حوضه لنجانات
8
پهنه‌بندي اقليمي استان خوزستان بر اي كشت ذرت با كمك GIS
9
پهنه‌بندي بيماري تب‌ مالت در استان اصفهان
10
پهنه‌بندي بيماري‌هاي قابل‌انتقال بين انسان و دام در استان چهارمحال و بختياري
11
پهنه‌بندي بيماري‌هاي قابل‌انتقال بين انسان و دام(تب مالت ) در استان البرز
12
پهنه‌بندي پراكنش ذرات معلق هواي شهر اصفهان با استفاده از مدل رگرسيون كاربري اراضي
13
پهنه‌بندي خطر آتش سوزي در اراضي طبيعي شهرستان مرودشت با توجه به عوامل محيطي و اجتماعي
14
پهنه‌بندي خطر روانگرايي در شهر بندرعباس
15
پهنه‌بندي خطر زمين لرزه با استفاده از رهيافت تعيني (مطالعه موردي: شهرستان سمنان)
16
پهنه‌بندي خطر سيلاب حوضه سد شهيد كاظمي(شهرستان سقز)
17
پهنه‌بندي سختي آب استان اصفهان و بررسي رابطه آن با بيماري‌هاي قلبي و عروقي
18
پهنه‌بندي نواحي رويشي استان چهارمحال و بختياري با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي
19
پهنه‎بندي مناطق آسيب‌پذير از سيل در حوضه ميمه ( استان ايلام)
20
پوئم سمفوني
21
پوئم سمفونيك
22
پوتين نظامي
23
پوچ تواني زير گروه هاي نرمالي كه دقيقا داراي G-كلاس تزويج هستند
24
پوچ تواني زيرگروه هاي نرمالي كه دقيقا داراي دو اندازه _G كلاس تزويج هستند
25
پوچ ساز ضعيف روي حلقه هاي توسيعي
26
پوچ‌سازي به‌طور يكنواخت كوهمولوژي و متناهي بودن بعد مشتق‌شده
27
پوچسازهاي همگون مدول هاي موهمولوژي موضعي
28
پوچي گراف ها واعمال مربوط به ان ها
29
پورتال بانك هاي استان يزد
30
پورتال بيمارستان هاي استان يزد
31
پورسانتاژ گروههاي خوني در اصفهان
32
پوستر براي بزرگداشت شهداي جنگ تحميلي
33
پوستر براي بيست روز مهم سياسي - اجتماعي - فرهنگي سال
34
پوستر در جنگ
35
پوستر هاي فرهنگي واجتماعي با تكنيك عكاسي
36
پوستر و سينماي كودكان و نوجوانان
37
پوستر و سينماي كودكان و نوجوانان
38
پوسترهاي تايپوگرافي
39
پوسترهاي سينمائي
40
پوسترهاي فرهنگي و آگهي هاي تجاري دهه 40 و 50 ايران
41
پوسترهاي فيلم
42
پوسترهاي نوشتاري قرن بيستم
43
پوسته استوانهاي ارتوتروپيك FGMتحت بارحرارتي
44
پوسته ي ديويس - ويلانت عملگرهاي فضاي هيلبرت
45
پوسيدگي ريشه و طوقه پسته ﴿گموز﴾:رديابي مولكولي قارچ عامل بيماري از بافت هاي گياهي و آب آبياري و كنترل بيولوژيك با استفاده از باكتري سودوموناس فلورسنت
46
پوش ماتريس هاي توپليتز سه قطري و ماتريس هاي انتقال دهنده ي بلوكي
47
پوش هاي اطمينان جامع براي آماره هاي خلاصه كننده وكاربرد آنهادربررسي نيكويي برازش مدل هاي فرايند نقطه اي فضايي
48
پوشاك ، ابزار جنگي و زيورهاي دوران هخامنشيان و تحليل و بررسي نمايشنامه "تراژدي كمبوجيه "
49
پوشاك دستباف در قرن 21
50
پوشاك سنتي مردم كاشان
51
پوشاك نمايشي يونان - رم قرون وسطي و تعزيه در ايران
52
پوشاك نمايشي يونان . رم و قرون وسطي در اروپا
53
پوشاك نوازندگان ورامشگران در تاريخ موسيقي ايران
54
پوشاك هخامنشي ، احياي مونيف ، رنگ و فرم
55
پوشش آلي روي آلومينيم با استفاده از رزين اپوكسي بطريقه الكترو ديپوزيشن كاتدي
56
پوشش احاطه گر بهينه ي گراف ها : تحليل و الگوريتم
57
پوشش الكترو مغناطيسي منسوجات بي بافت به روش نانو الكتروريسي و بررسي عملكرد منسوج حاصل به عنوان فيلتر ذرات فلزي
58
پوشش الكترولس نيكل فسفر بر فولاد ساده كربني
59
پوشش بانوان در تهران ﴿ سال 1385 ، 1384 ﴾
60
پوشش براي مدول‌ها و مدول‌هاي انژكتيو
61
پوشش برداري سوپر آلياژ اينكونل 738 مورد استفاده در پره توربين به روش اسيدشويي
62
پوشش پلي اتيلن با دانسيته بالا (HDPF)توليد شده توسط روش پاشش الكترواستاتيكي بر روي فولاد ساده كربني
63
پوشش پودري پلي اتيلن بر سطح فولاد با روش بستر سيال و بررسي اثر عوامل موثر بر خواص آنها
64
پوشش تبديلي سريم بر روي استيل گالوانيزه و تاثير نمك مس بر خواص آن
65
پوشش تبديلي فسفاته ZN- MN بر روي فولاد ساده كربني و بررسي خواص مقاومت به خوردگي آن
66
پوشش تبديلي موليبدات روي زيرآيند گالوانيزه
67
پوشش تركيبات ترموكروميك بر پايه¬ي اكسيد واناديم با روش سل-ژل روي شيشه
68
پوشش تصويري گرافهاي جهت دار
69
پوشش تيتانيا بر روي ذرات كوارتز و بررسي متغيرهاي موثر بر فعاليت فوتوكاتاليستي آن در كاربردهاي تصفيه آب
70
پوشش حجمي جهتدار كامل از ميدان ديد دوربين ها در شبكه ي حسگر بي سيم
71
پوشش دادن آلومينا روي تنگستن
72
پوشش دادن المان حرارتي فلزي كروم-نيكل با استفاده از لعاب سراميكي
73
پوشش دادن فلز روي توسط كربن جهت ساخت سل باتري ذخيره اي به روش مهندسي معكوس
74
پوشش دادن فولاد زنگ‏نزن فريتي با منگنز و مس به روش آبكاري الكتريكي جهت استفاده در صفحات اتصال‏دهنده‏ي پيل‏هاي سوختي اكسيد جامد
75
پوشش داركردن پودر سير در ابعاد نانو
76
پوشش در شبكه هاي دوربيني توپولوژيكي: ارائه روشي مبتني بر توپولوژي جبري
77
پوشش درپنج گنج نظامي گنجوي
78
پوشش دهي WO3 و NiS برروي نانوساختارهاي a-Fe2O3 به روش رسوب شيميايي حمامي و سيلار و بررسي خواص نوري و فوتوالكتروشيميايي آن ها
79
پوشش دهي آلومينا يد نيكل بر روي فولاد به روش سنتز احتراقي
80
پوشش دهي آلومينيوم بر روي فولاد ساده كربني با روش جوشكاري تيگ
81
پوشش دهي آلياژي نيكل-روي به روش پلاسما الكتروليتي
82
پوشش دهي الكتروشيميايي اكسيد منيزيم روي فولاد زنگ نزن L304
83
پوشش دهي الكتروشيميايي كامپوزيت Ni-SiC بر روي فولاد نرم
84
پوشش دهي الكتروشيميايي كامپوزيت Ni-SiC بر روي فولاد نرم
85
پوشش دهي الكتروشيميايي كروم از حمام سه ظرفيتي و بررسي رفتار خوردگي پوشش
86
پوشش دهي الكتروشيميايي نيكل - موليبدن روي فولاد زنگ نزن 304L در حضور مايعات يوني و بررسي مقاومت به خوردگي و ميزان آزاد شدن هيدروژن
87
پوشش دهي الكتروفورتيك كامپوزيت زيركونيا/سيليكا روي فولاد زنگ نزن 316L و ارزيابي مشخصه هاي آن
88
پوشش دهي الكترولس نيكل - فسفر بر روي فولاد كربني CK-75 و بررسي اثر پارامترهاي حمام بر خواص پوشش
89
پوشش دهي الكتريكي و بررسي خواص خوردگي پوشش هاي نانو ساختار نيكل-كبالت-تنگستن
90
پوشش دهي الماستيكي منسوجات بي بافت
91
پوشش دهي الياف شيشه توسط رزين اپوكسي به منظور بهبود چسبندگي به بتن
92
پوشش دهي انسولين در مقياس نانو با مخلوط پليمرهاي تخريب پذير زيستي و كنترل رهايش آن
93
پوشش دهي به روش الكتروفورزيسي و اندازه گيري پتانسيل زتاي هيدروكسي آپاتيت در آب و استون
94
پوشش دهي به روش نفوذ حرارتي روي جامد بر روي فولاد ST 37
95
پوشش دهي پارچه هاي شيشه اي با پلي تترافلوئورواتيلن
96
پوشش دهي پايه سراميك متخلخل با لايه اي از پالاديوم به روش الكترولس
97
پوشش دهي پروتئين هاي انسولين وIGF-I با نانو ذرات و محاسبه ميزان جذب آن ها در دوازدهه گوسفند بر اساس متابوليت هاي خوني
98
پوشش دهي روي تيوپ اصلي پيل سوختي به روش پلاسما اسپري
99
پوشش دهي سراميكي كامپوزيت زمينه پليمري با روش پاشش حرارتي
100
پوشش دهي سلولز ميكروبي توسط آلفا آربوتين و حبس آن در كتيرا و بررسي خواص بيولوژيكي آن
101
پوشش دهي سه بعدي شبكه هاي سنسوري بي سيم زير آب
102
پوشش دهي شيشه زيست فعال كلسيم - فسفاتي روي شيشه سودالايم
103
پوشش دهي شيشه ي زيست فعال داراي خاصيت ضدباكتريايي حاوي نانوذرات نقره بر روي ايمپلنت فلزي
104
پوشش دهي فريت كلسيم نانوبلوري و پايدارسازي در سيال مدل و بررسي اثر هايپرترمياي نانوسيال
105
پوشش دهي فولاد با پلي پيرول ، پلي متيل پيرول ، و پلي ( پيرول - كو- متيل پيرول ) به روش پليمر شدن الكتروشيميايي و بررسي مقاومت خوردگي آن
106
پوشش دهي فولادهاي زنگ نزن 304 و 316ال با بيوگلس 5اس45 به روش هاي ذوبي و سل-ژل و بررسي خواص آن
107
پوشش دهي كاربيد سيليسيم روي گرافيت با استفاده از فرايند سنتز احتراقي
108
پوشش دهي كامپوزيت نيكل - آلومينا بر روي فولاد كربني به روش اكتروشيميايي در حضور ميدان مغناطيسي
109
پوشش دهي كامپوزيت هيدروكسيد دوگانه لايه اي/هيدروكسي آپاتيت به روش الكتروفورتيك بر روي ايمپلنت هاي تيتانيومي جهت كاربرد در مهندسي بافت
110
پوشش دهي مكانيكي زير لايه ي تيتانيومي توسط هيدروكسي آپاتيت
111
پوشش دهي منسوج پلي پروپيلني با فلز مس و بررسي خواص و كاربردهاي آن
112
پوشش دهي منيزيم فلوئورآپاتيت روي فولاد زنگ نزن L316 و بررسي خواص پوشش
113
پوشش دهي نانو تيوبهاي كربني توسط Mgo
114
پوشش دهي نانو ذرات فلزي مس/ نيكل ﴿ŸŸcu/Ni) بر روي پايه ي زئوليتي با استفاده از روش احياء شيميايي
115
پوشش دهي نانو ذرات مغناطيسي Fe304 و بررسي اثر پوشش ها براندازه و خواص مغناطيسي نانوذره
116
پوشش دهي نانو ذرات هيدروكسي آپاتيت بر روي آلياژ اصلاح سطح شده Ti-6Al-4V به روش بيوميمتيك
117
پوشش دهي نانو ذرات هيدروكسي آپاتيت بر روي زيرلايه آلياژTi-6Al-4V به روش پلاسما اسپري
118
پوشش دهي نانوذرات مغناطيسي
119
پوشش دهي نانوكامپوزيت نيكل-تفلون به جاي روش آندايزينگ سخت
120
پوشش دهي هيدروكسي آپاتيت روي آلياژ تيتانيوم به روش غوطه وري
121
پوشش دهي و مشخصه يابي پوشش هيدروكسي آپاتيت بر زيرلايه آلياژي Ti6Al4V به روش پاشش شعله
122
پوشش دوخوشه اي گراف ها
123
پوشش دولايه سطح نانوذرات مس ﴿II﴾ اكسيد با مولكول هاي زيست ايمن شامل سيتريك اسيد و آسكوربيك اسيد و استفاده آن ها براي ساخت فيلم هاي نانوكامپوزيتي پلي ﴿وينيل كلريد﴾ و پلي ﴿وينيل الكل﴾
124
پوشش رسانه اي ورزش بانوان در مطبوعات ورزشي و علت يابي آن (با تاكيد بر نگرش مديران ورزشي زن آموزش و پرورش ).
125
پوشش رسوب الكتريكي نيكل- كبالت نانو كريستالي، نحوه رسوب گذاري و رفتار خوردگي
126
پوشش روي چوب
127
پوشش روي چوب
128
پوشش ريسك در بازارهاي ناكامل بر اساس مدل هاي جهش-انتشار
129
پوشش زيركونياي نانو ساختار براي بهبود رفتار خوردگي فولاد زنگ نزن 316 ال
130
پوشش زيرمجموعه هاي اعداد طبيعي (N) توسط مجموعه هاي محاسبه پذير شمارشي و محاسبه پذير
131
پوشش سمانتاسيون بسته اي تيتانيم روي فولاد AISI430
132
پوشش سيليسيم بر زير لايه مس
133
پوشش شيشه زيست فعال روي فولاد ضدزنگ 316L براي افزايش زيست سازگاري و زيست فعالي آن
134
پوشش فاصله اطمينان براي تجزيه و تحليل طرحهاي آزمايشي با استفاده از مدلهاي خطي تعميم يافته
135
پوشش كاربيد كرم بر روي فولاد ابزار به روش جامد و بررسي خواص مكانيكي آن
136
پوشش كلسيم فسفات به روش بيوميمتيك بر روي آلياژ تيتانيوم - آلومينيو - واناديوم
137
پوشش كوپليمر قطعه اي پروپيلن -اتيلن اصلاح شده بر سطح فولاد كربني با اعمال روش الكتروستاتيك پاششي پودري و بررسي خواص مكانيكي -شيميايي
138
پوشش گياهي ﴿ حوزه امين آباد ﴾
139
پوشش گياهي ﴿ حوزه مرور ميبد ﴾
140
پوشش لايه الكترود آند پيل سوختي كربنات مذاب با روش الكتروفورتيك مطابق مشخصه هاي استاندارد
141
پوشش مجموعه نقاط با استفاده از اشكال هندسي
142
پوشش مقاوم به سايش شيشه سراميك روي ورق آهن
143
پوشش مناسب محلهاي دفن در كنترل شيرابه حاصل از چرمسازي
144
پوشش منسوجات بوسيله پلي پورتان C.V.P
145
پوشش منسوجات بوسيله پلي يورتان
146
پوشش نانو ذرات حاوي كليندامايسين بر روي پارچه پنبه اي به منظور درمان زخم هاي آكنه
147
پوشش نپ
148
پوشش نپ با استفاده از دسته رنگزاهاي ريآكتيو
149
پوشش نفوذي كاربيد كروم بر روي فولاد ساده كربني به روش غوطه وري در حمام نمك مذاب
150
پوشش نقاط با چندضلعي پله‌كاني
151
پوشش نقاط در صفحه با استفاده از اشكال هندسي
152
پوشش نقاط در صفحه با استفاده از اشكال هندسي محدب
153
پوشش نقاط رنگي با اشياء هندسي
154
پوشش ها روي مدلهاي نوتري
155
پوشش هاي افشانه حرارتي
156
پوشش هاي پاشش حرارتي پايه ي اكسيدآهن براي كاربردهاي فتو كاتاليتيكي
157
پوشش هاي پلي يورتان بر پايه پلي ال پلي استر: بررسي اثر وزن مولكولي و تركيب درصد پلي ال
158
پوشش هاي تبديلي بر پايه فسفات، زيركونيوم و تيتانيوم بر روي فولاد : بررسي مقاومت به خوردگي، چسبندگي و جدايش كاتدي
159
پوشش هاي حفاظتي بتن و نقش رنگ ها در جلوگيري از خوردگي آن
160
پوشش هاي خود ترميم كننده
161
پوشش هاي خوشه اي و افزارهاي خوشه اي گراف ها
162
پوشش هاي ضد خوردگي خود ترميم با استفاده از ميكرو و نانو كپسول ها
163
پوشش هاي غير صفر انژكتيو و ژوش هاي تصويري مدول ها
164
پوشش هاي ماكسبمال، كاهش يافته و داراي اشتراك بدون هسته براي 3-گروه هاي آبلي مقدماتي
165
پوشش هاي نازك از مدول ها
166
پوشش هاي هندسي براي نقاط در حال حركت
167
پوشش هاي هندسي براي نقاط دقيق و نادقيق: كران پايين و الگوريتم ها
168
پوشش هاي هندسي تماما پويا
169
پوشش هاي يكدست گرنشتاين براي مدول هايي با حلقه زمينه گرنشتاين , Gorenstein flat covers of modules over gorenstein rings
170
پوشش هايي كه به وسيله يExt1 القا مي شوند
171
پوشش همبند در شبكه هاي حسگر بي سيم با وجود تعداد محدودي حسگر
172
پوشش هوشمند اپوكسي حاوي مواد فلورسنت بر روي فولاد گالوانيزه
173
پوشش هيبريدي اپوكسي آكريلات/نانواكسيد روي اصلاح شده:سنتز وبررسي خواص ضد باكتري
174
پوشش و اكتشاف تيمي محيط ناشناخته بوسيله روبات متحرك با هدف مينيمم سازي مصرف انرژي
175
پوشش و پوش تزريقي از نمايش گراف هاي جهت دار خطي
176
پوشش و دوباره سازي گراف هاي كنش
177
پوشش و قيمت گذاري و حق اختيار معامله با يك دارايي وابسته با استفاده از حل معادله ديفرانسيل غير خطي با مشتقات جزئي
178
پوشش و كنترل خوردگي
179
پوشش‌دهي الكتروشيميايي آلومينيم روي زيرلايه فولادي با استفاده از حمام نمك مذاب
180
پوشش‌دهي دوجزئي نيكل-مس بر فولاد ساده كربني و بررسي مقاومت به خوردگي آن در محيط كلريدي
181
پوشش‌دهي سوپرآلياژ IN 738 LC با EB-PVD NiCrAlY و بررسي اثر لايه‌ي سد نفوذي α-Al2O3 بر اكسيداسيون دما بالاي آن
182
پوشش¬دهي سيليسيم سوپرآلياژ پايه نيكل از طريق غوطه¬وري گرم در نمك مذاب
183
پوششدهي كامپوزيتي نيكل- آلومينا بر روي فولاد كربني به روش الكتروشيميايي در حضور ميدان مغناطيسي
184
پوششكاري﴿ COAT HNG) روي چدن و فولادوآندايزنگ آلومينيوم
185
پوششهاي تكميلي پس از چاپ
186
پوششهاي فتوالاستيك
187
پوششهاي كامپوزيتي الكترولس Ni-P-Sic و بررسي خواص آن
188
پوششهاي هادي قابل پخت با UV جهت كاربرد در مدارهاي چاپي ، سنسورها و shiel Electromagnetic بر پايه پلي پنيرول
189
پوشه ها و روش هاي الحاقي در معادلات هميلتون - ژاكوبي
190
پوشينه دار كردن اسانس پرتقال در نانو الياف ژلاتين داراي اتصال عرضي با تركيبات فنوليك با استفاده از روش الكتروريسي
191
پول الكترونيك.چالشها و راهكارها
192
پول الكترونيك: رفع موانع استفاده فراگير در ايران و مديريت پرداخت هاي فرامرزي
193
پول الكترونيكي و تأثير آن در اقتصاد ايران
194
پول شويي
195
پول شويي در گستره صلاحيت جهاني و صلاحيت كيفري محاكم ايران
196
پول و بانكداري اثر ريموند پي . كنت
197
پول وتورم
198
پولشوئي﴿با رويكرد بررسي شگردهاي نوين وراهكارهاي مقابله با آن در جهان...
199
پولشويي
200
پولشويي
201
پولشويي
202
پولشويي
203
پولشويي در بانكداري بين الملل و حقوق بين الملل
204
پولشويي و استانداردهاي بين المللي مربوطه
205
پولشويي واثرات آن بر اقتصاد
206
پولشويي وارزيابي آن بر اقتصاد
207
پولشويي واستانداردهاي بين المللي مربوطه
208
پولشويي وراه هاي مقابله با آن
209
پويا در پرده هاي نور
210
پويائي سينما
211
پوياسازي جاذب هاي پيوسته در شبكه هاي عصبي بازگشتي به منظور بهبود بازشناسي مقاوم به نويز و تنوعات گفتار
212
پويانمايي با نرم افزار تري دي استاديومكس
213
پويايي جمعيت پسيل معمولي پسته، Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer, 1989 (Hemiptera: Aphalaridae) در شهرستان مه ولات
214
پويايي جمعيت سن (Eurygaster integriceps Puton،Hemiptera, Scutelleridae) در مزارع گندم آبي شهرستان چادگان، استان اصفهان
215
پويايي دفع توام با واكنش شيميايي د ربسترهاي آكنده از آكنه هاي كروي پوسته اي
216
پويايي ساختارسرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام
217
پويايي سنجي و ماهيت تجارت درون صنعت :مورد ايران با كشورهاي ASEAN وچين (طي دوره 1997 تا 2000)
218
پويايي شناسي رفتارهاي زنجيره تأمين مبتني بر استراتژي مديريت موجودي توسط فروشنده
219
پويايي شناسي فروش خودرو دربازار ايران:مطالعه موردي شركت سايپا-بررسي عوامل محرك و متوقف كننده رشدفروش
220
پويايي فقه از منظر امام خميني (ره) و آيت‌الله خوئي
221
پويايي فقه در مناسك حج , the dynamically of the jurisprudence in the pilgrimage rituals
222
پويايي قيمت مسكن و واكنش آن به تحولات اقتصادي كلان در ايران
223
پويس - پوميست = Pumicit - Pumic با استخراج - توليد و مصرف
224
پويش ساختاري-كاركردي در تحولات سكونتگاههاي روستايي شمال كلان شهر مشهد
225
پويش مشاركتي طيف و تخصيص منابع در سيستم هاي راديو شناختگر : چالش ها و راهكارها
226
پي - وليوو
227
پي .سي .ام
228
پي آمد بي ثباتي اقتصاد كلان بر فقر ايران ﴿87- 1363﴾
229
پي جوئي افقهاي بوكسيت شمشك در مناطق هدير - نساء
230
پي جوئي ژئو ميكروبيولوژي فلزات پايه و گرانبها در اطراف رخنمونهاي مينراليزه چهار گوشه 50000/1 ميانه .
231
پي جويي اكتشافي طلا و عناصر همراه در محدوده پهناور (آذربايجان شرقي )
232
پي جويي به روش اكتشافات ژئوشيميايي 1:25000 در محدوده اكتشافي ارديب
233
پي جويي به روش اكتشافات ژئوشيميايي در محدوده فيروزان نهاوند در مقياس 1:25000
234
پي جويي ژئوشيميايي كانسار مس آق دره زنجان
235
پي جويي كانسار آهن با استفاده از روش هاي دورسنجي، ژئوشيمي و ژئوفيزيك هوايي و تلفيق آن ها درمحيط GIS در منطقه چادرملو
236
پي جويي نفت در ناحيه ساوه ـزاويه ـسلفچگان با روش مغناطيس سنجي
237
پي جويي و اكتشاف بوراكس در جنوب سبزوار با تلفيق روش هاي دور سنجي، برداشت هاي زميني و مطالعات ژئوشيميايي
238
پي جويي و اكتشاف سنگ هاي ساختماني و نما با استفاده از روش هاي سنجش از دور و ژئوفيزيك در محدوده گسل دهشير
239
پي جويي و اكتشاف مقدماتي طلا با استفاده از روش هاي ژئوشيميايي در شمال شهرستان كوهپايه ، شمال شرق استان اصفهان
240
پي جويي و اكتشاف مقدماتي كروميت در افيوليت هاي كوه سياه سبزوار
241
پي سازي سدها
242
پي سي آر واكنش زنجيره اي پلي مراز
243
پي‌جويي كانسار طلا با استفاده از تلفيق لايه‌هاي اطلاعاتي در محيط GIS در آلوت كردستان
244
پياد ه سازي سيستم مديريت ارتباط با مشتري CRM در دفتر شركت UNITED INDUSTERIAL SUPPLIES (U.I.S) در تهران
245
پياده راه سازي خيابان سي تير شهر تهران
246
پياده راه سازي در مركز تاريخي شهر تهران ﴿نمونه موردي خيابان لاله زار﴾
247
پياده راه سازي محور سي تير با رويكرد خلق فضاهاي مردم مدار
248
پياده سازي
249
پياده سازي active observer در ربات جراح قلب
250
پياده سازي CRM در گروه صنعتي انتخاب ﴿كارخانجات حاير-اسنوا﴾
251
پياده سازي Decoder رمز نگاري پيشرفته استاندارد (Advanced Encryption Standard) بر روي FPGA
252
پياده سازي Encoder رمز نگاري پيشرفته استاندارد (Advanced Encryption Standard) بر روي FPGA با استفاده از زبان سخت افزاري VHDL
253
پياده سازي FMEA دركارخانه اسپادانا گاز
254
پياده سازي GFDM و معرفي ساختاري مناسب براي گيرنده ZeroForcing
255
پياده سازي IPv6بر روي بسترMPLSمبتني برIPv4
256
پياده سازي Multicasting IP در شبكه MPLS با پشتيباني سرويس هاي تفكيك پذير
257
پياده سازي NIDS بااستفاده از PCA برروي FPGA.
258
پياده سازي Platform ماهواره GEO و ارائه يك الگوريتم مسيريابي مناسب در آن
259
پياده سازي QFD در شركت طراحان دوخت يزد
260
پياده سازي SPC در بخش نورد كارخانه ذوب آهن اصفهان
261
پياده سازي SPC در شركت چيني بهداشتي مرواريد
262
پياده سازي SPC در شركت شتاب خودرو
263
پياده سازي spc در شركت كاشي مريم ميبد
264
پياده سازي SPC در كارخانه ارچين
265
پياده سازي VOIPو EGASTIX
266
پياده سازي آسيب خستگي كم چرخه با كار سختي همسان و سينماتيكي
267
پياده سازي ابزاري براي سنجش استفاده پذيري رابط كاربري سامانه هاي مبتني بر وب به روش جمع سپاري
268
پياده سازي ارتباط تك سيم بين دو ريز مهارگر
269
پياده سازي ارتباط چندرسانه اي تحت وب با استفاده از WebRTC
270
پياده سازي ارتباط شبكه هاي انتقال داده بر اساس سيستم سيگنالينگ شماره 7
271
پياده سازي استاندارد ISO / IEC17025 در اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان يزد
272
پياده سازي استاندارد رمز گذاري داده ها
273
پياده سازي استاندارد زيرساخت هاي فناوري اطلاعات در شركت هاي كوچك
274
پياده سازي استراتژي شركت زرنگاه پارسيان براساس مدل رقابتي پورتر
275
پياده سازي استراتژي هاي توسعه ورزش قهرماني كشور بر اساس مدل كارت امتياز متوازن
276
پياده سازي اعتماد مبتني بر زمينه
277
پياده سازي افزونه ي نرم افزاري حاشيه نويسي بر روي محتواهاي آموزشي HTML در محيط سيستم آموزش الكترونيكي مودل
278
پياده سازي الكترونيكي تابع انتقال داده هاي مربوط به طرح سازه چاقوي گاما براي ساخت اين دستگاه
279
پياده سازي الكترونيكي سامانه ماموگرافي با گسيل پوزيترون (PEM)در محيط FPGA براي تشخيص زودرس سرطان پستان
280
پياده سازي الگوريتم Annealing Simulated براي جايابي در سخت افزار قابل بازپيكربندي
281
پياده سازي الگوريتم dechirping
282
پياده سازي الگوريتم DNA با استفاده از رمز نگاري DNA روي بورد FPGA
283
پياده سازي الگوريتم PCA با استفاده از FPGA به منظور تشخيص چهره
284
پياده سازي الگوريتم TREE DMP بر روي FPGA در جهت بدست آوردن كارايي بلا
285
پياده سازي الگوريتم بخش بندي تصاوير MRI براي تشخيص تومور بر روي FPGA
286
پياده سازي الگوريتم تست مدارات تركيبي PODEM با ايژستفاده از FPGA
287
پياده سازي الگوريتم تشخيص ترك در آسفالت جاده ها با استفاده از بوردهاي FPGA
288
پياده سازي الگوريتم تشخيص طبي بيماري هاي آستئوآرتريت و لقي زانو در انسان با استفاده از تحليل داده هاي سينماتيكي حركت
289
پياده سازي الگوريتم تطابق استريو بر روي FPGA (با هدف بهبود عملكرد)
290
پياده سازي الگوريتم جديد جبران ولتاژي در رله ديستانس بر روي شبيه ساز ميكروپروسسور
291
پياده سازي الگوريتم حذف نويز از سيگنال ECG بر روي پردازنده ARM
292
پياده سازي الگوريتم حركت بموزات ديوار و جلوگيري از برخورد با مانع در يك ربات متحرك با استفاده از سنسورهاي سونار
293
پياده سازي الگوريتم رمز نگاري UMTS بر روي تراشه TMS320C6204
294
پياده سازي الگوريتم رمزنگار AESبه صورت تكرار شونده (iterative) و مبتني بر زبان توصيف سخت افزار (VHDL)
295
پياده سازي الگوريتم طراحي كنترل كننده هاي هايبريد به صورت يكپارچه
296
پياده سازي الگوريتم كاهش رنگ مبتني بر self-organizing-map بر روي پردازنده gpu
297
پياده سازي الگوريتم كاهش نويز در تصاوير پزشكي MRI بر روي FPGA
298
پياده سازي الگوريتم كنترل لغزشي و طراحي و ساخت مدار واسط براي ربات اطلس II
299
پياده سازي الگوريتم لغو فيدبك صوتي با استفاده از فيلترهاي وفقي
300
پياده سازي الگوريتم مدلسازي پيشرو يك بعدي سونداژهاي تشديد مغناطيسي پروتون ﴿PMR﴾ بمنظور شناسائي پارامترهاي سفره هاي آب زيرزميني
301
پياده سازي الگوريتم مديريت پهناي باند در شبكه هاي خصوصي مجازي با استفاده از خودمختاري
302
پياده سازي الگوريتم هاي Twofish , Rijndael, Serpent
303
پياده سازي الگوريتم هاي پردازش تصوير بر روي سخت افزار براي شناسايي چهره
304
پياده سازي الگوريتم هاي پردازش تصوير به صورت بلادرنگ با استفاده ازFPGA
305
پياده سازي الگوريتم هاي پردازش سيگنال براي كاربردهاي پايش سلامت سازه ها
306
پياده سازي الگوريتم هاي سطح پايين پردازش تصوير با استفاده از معماري قابل پيكربندي در زمان اجرا (RTR)
307
پياده سازي الگوريتم هاي كدينگ و ديكدينگ بررسي توازن با چگالي كم در نسل دوم پخش ويديويي ديجيتال ماهواره اي
308
پياده سازي الگوريتم هاي كلني مورچه و ابتكاري در حل مسائل شبكه جريان
309
پياده سازي الگوريتم هاي كنترلي مرتبه ي كسري
310
پياده سازي الگوريتم هاي مسئله بار گذاري پلت
311
پياده سازي الگوريتم هوشمند گسترش افزايشي در شبكه هاي حسگر بي سيم و تحليل نتايج بر اساس پارامترهاي مرتبط
312
پياده سازي الگوريتم ويتربي به منظور استفاده در يك سيستم تلفني تشخيص گفتار فارسي و ارزيابي آن
313
پياده سازي امتحان راهنمايي و رانندگي به صورت آنلاين با متودولوژي آژاكس
314
پياده سازي انتقال بار پردازشي با استفاده از مهاجرت در لايه كاربردي برروي بستر پردازش ابري
315
پياده سازي ايزو 9001:2015 در فرآيندهاي تاسيس پژوهشكده در دانشگاه علم وصنعت
316
پياده سازي بازي پونگ بر روي FPGA
317
پياده سازي بخش سرور و ميان افزار يك پلتفرم اينترنت اشيا در زمينه تشخيص نشت آب
318
پياده سازي برنامك اندرويد استخراج دانش در زبان فارسي مبتني بر گراف دانش فارسي
319
پياده سازي برنامه آژانس تلفني
320
پياده سازي برنامه جهت ارسال فرم ثبت نام از طريق اينترنت
321
پياده سازي برنامه ريزي توليد با كمك Access د رشركت شهاب يزد
322
پياده سازي برنامه كاربردي موسسه رشد و پياده سازي سيستم حقوق ودستمزد
323
پياده سازي برنامه ي تشخيص دهنده ي نوع فايل بر اساس محتوا
324
پياده سازي برنامه ي كنترل مستقيم بار با در نظر گرفتن سطوح مختلف مشاركت مصرف كنندگان
325
پياده سازي بسته نرم افزاري امنيتي در جاوا
326
پياده سازي بهينه الگوريتم هاي رمز نگاري در تكنولوژي QCA
327
پياده سازي بهينه نرم افزار پردازش اطراعات سيستم هاي ناوبري
328
پياده سازي بودجه ريزي عملياتي با رويكرد بهايابي بر مبناي فعاليت درشركت هاي توزيع نيروي برق
329
پياده سازي پايدار عددي مدل مخفي مار كف براي تعيين نقش دستوري اجزاي متن
330
پياده سازي پروتكل Anycast در شبكه هاي SDN
331
پياده سازي پروتكل PACS در شبكه هاي فرصت طلب براي شبيه ساز ONE
332
پياده سازي پروتكل SPI بر روي FPGA مرتبط با سنسور جابجايي سنج جريان گردابي در ياتاقان مغناطيسي فعال (AMB)
333
پياده سازي پروتكل TCP/IP بر روي MinSoC
334
پياده سازي پروتكل مرز مسافت (DBP) در بستر مخابراتي راديوشناسه(RFID) بر روي پردازشگر (DSP F2812)
335
پياده سازي پروتكل هاي همه پخشي MPRو SBA درمحيط شبيه سازTOSSIM وارزيابي عملكرد آن ها در شرايط كاري مختلف
336
پياده سازي پروتكلLEACHو بهبودهاي V-LEACHو P-LEACH و TL-LEACH از طريق شبيه سازي و مقايسه عملكرد انها با يكديگر
337
پياده سازي پروكسي سرور در پروتكل SIP
338
پياده سازي پلتفرم اينترنت اشيا در زمينه ي كنترل مصرف آب يك ناحيه زير كشت گياه
339
پياده سازي تجربي CMISE ,CMIP به منظور مديريت لايه ها
340
پياده سازي تحت وب سيستم اعتبار واحدهاي مستقر در يك مركز رشد
341
پياده سازي تحت وب مبادله موافقت نامه اعتبارات جاري
342
پياده سازي تحت وب مبادله موافقتنانه اعتبارات جاري
343
پياده سازي تحت وب مركز گواهي امضاي ديجيتال
344
پياده سازي تحليل توسعه خرابي ناشي از ترك ماتريسي در يك چندلايه متقارن تحت بارگذاري درون صفحه كامل در نرم افزار Abaqus
345
پياده سازي تشخيص دهنده رشته بيت بر روي برد FPGA
346
پياده سازي تشخيص نويسه هاي پلاك خودرو با استفاده از موازي سازي سخت افزاري
347
پياده سازي تعدادي از توابع رياضي بر روي FPGA
348
پياده سازي تعديل كننده ي بار در يك سيستم محاسبات ابري
349
پياده سازي تلفن اينترنتي با استفاده از پروتكل SIP
350
پياده سازي توليد كننده بهينه شبكه مسيريابي در محيط هاي چندلايه سه بعدي
351
پياده سازي توليد ناب در خط توليد كارخانه اگزوز خودرو خراسان
352
پياده سازي جعبه ابزار فازي
353
پياده سازي چارچوب ITIL جهت بهبود استقرار حاكميت فناوري اطلاعات (ITG) با مطالعه موردي سازمان فناوري اطلاعات شهرداري تهران
354
پياده سازي چارچوب پايگاه داده هاي استنتاجي با استفاده از پرولوگ
355
پياده سازي چت روم بدون عبور ترافيك از سرور
356
پياده سازي چت روم بدون عبور ترافيك از سرور مبتني بر سوكت پروگرامينگ
357
پياده سازي حذف و بهنگام سازي منتشرشونده در 0.7 Server SQL
358
پياده سازي حساب اتصال ناحيه فازي و كاربرد آن در بررسي ارتباط مكاني بيماري ها
359
پياده سازي حسابداري تعهدي براي صندوق هاي قرض الحسنه با استفاده از تكنيك AHP
360
پياده سازي حسابداري صنعتي در كارخانه كاشي ارچين
361
پياده سازي حكاكي ليزري روي گريدهاي متنوع لوله هاي گازي API و انجام آزمون هاي مكانيكي و خوردگي برروي نمونه ها
362
پياده سازي حل عددي معادلات ماكسول به روش FDTD بر روي كلاستري مجهز به پردازنده هاي كمكي GPU
363
پياده سازي خانه هوشمند براساس اينترنت و فناوري واي فا و تحليل امنيت مبتني برتهديد براي اينترنت اشيا
364
پياده سازي خلبان خودكار
365
پياده سازي خودكار مدارهاي كوانتومي بر روي QFPGA با هدف همانندسازي
366
پياده سازي دانشگاه مجازي دانشكده الكترونيك
367
پياده سازي در تبادل داده همزمان و غير همزمان
368
پياده سازي دسترسي باز انتقال درسيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته
369
پياده سازي دسته بندي بسته هاي شبكه بر روي سخت افزار
370
پياده سازي دسكتاپ به عنوان سرويس با استفاده از اپن استك
371
پياده سازي دو بلوك رمزنگار موازي به منظور بهبود مقاومت در برابر حملات تفاضلي توان (DPA) در الگوريتم رمزنگاري استاندارد پيشرفته (AES)
372
پياده سازي دو روش تشخيص تروآي سخت افزاري در بلوك هاي مالكيت معنوي (IP)
373
پياده سازي ديجيتال الگوريتم يادگيري تقويتي عميق DQN به منظور ساخت عامل مسيرياب هوشمند
374
پياده سازي ديجيتال سخت افزاري شبكه هاي عصبي اسپايكي با قابليت تشخيص تومورهاي مغزي
375
پياده سازي ديجيتال يك مدل مختصر براي نوسانات كلسيم در استروسايت
376
پياده سازي ديركتوري براي منابع شامل سرويس و داده بر روي وب با اطلاعات QoS
377
پياده سازي ديكدر كانوشنال با قابليت تشخيص خودكار نرخ كد
378
پياده سازي ديكدر كانولوشنال با قابليت تشخيص خودكار نرخ كد
379
پياده سازي ديكشنري انگليسي به فارسي با استفاده از تكنيك بازشناسي متن در محيط اندرويد
380
پياده سازي ديوارآتش به روش DPI براي ترافيك شبكه صنعتي مدباس و رفع عيوب آن
381
پياده سازي رابط كاربري تحت وب براي جمع‌آوري و نمايش اطلاعات پروتكل NetFlow
382
پياده سازي راديو نرم افزاري BTS در استاندارد GSM
383
پياده سازي راهبردهاي توسعه ورزش قهرماني كشور بر اساس الگوي كارت امتيازي متوازن
384
پياده سازي رفتار الكتروترموديناميكي سيم هاي آلياژ حافظه دار در نرم افزار ABAQUS
385
پياده سازي رفتار رله هاي حفاظتي در آناليز پايداري گذراي سه فازه
386
پياده سازي رله هاي ديجيتالي ژنراتور، موتور، ترانسفورماتور و رله توالي منفي در آناليز پايداري گذراي سه فازه
387
پياده سازي رله هاي مجتمع در آناليز پايداري گذرا و اتصال كوتاه
388
پياده سازي رمزنگار و رمزگشاي MP3
389
پياده سازي روش scv [اس سي وي] براي تشخيص نوسان توان بر خطوط انتقال
390
پياده سازي روش آزمون برازندگي مربع كاي در نمودارهاي كنترل كيفي تك متغيره
391
پياده سازي روش اجزا محدود غير خطي برپايه كرنش هاي بزرگ براي استحاله فازي مارتنزيتي تك ورينته در حضور حفره دايروي
392
پياده سازي روش ارزش بدست آمده﴿ EV )در سازمان مسكن و شهرسازي استان قم
393
پياده سازي روش الاستوگرافي اولتراسوند در تشخيص تومور بافت سينه
394
پياده سازي روش پاسخ سطح براي بهينه سازي پارامتر هاي آسياب كاري در پودر مس- آلومينا
395
پياده سازي روش پنهان سازي براي مقاوم كردن ماژول سخت افزاري AES در برابر حمله ي تحليل تواني
396
پياده سازي روش تخمين تأخير تحليل زماني ايستا به صورت سخت افزاري
397
پياده سازي روش تشخيص محلي پيوستن مجدد يك شبكه توزيع فعال جزيره شده مجهز به ژنراتور سنكرون، به شبكه اصلي
398
پياده سازي روش تفريق طيفي براي پاكسازي گفتار نويزي و ارائه روشي جهت كاهش نويز موزيكال
399
پياده سازي روش حداقل مربعات خطا براي تعيين موقعيت در گيرنده هاي جي پي اس به زبان وي اچ دي ال
400
پياده سازي روش راس براي ذذذذ توسعه استراتژي هاي زنجيره تأمين الكترونيكي مطالعه موردي: شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس
401
پياده سازي روش فضاي حالت در تحليل مسائل پراكندگي معكوس ساختارهاي پيچيده و متامتريالي صفحه اي
402
پياده سازي روش هاي آناليز و سنتز گفتار مناسب براي تبديل گفتار
403
پياده سازي روش هاي اتوماتيك تشخيص سرطان خون براساس تصاوير خون محيطي يا مغزاستخوان
404
پياده سازي روش هاي اتوماتيك تشخيص سرطان سينه بر اساس تصاوير ماموگرافي
405
پياده سازي روش هاي پر استفاده كدينگ گفتار مبتني بر LP و برآورد كيفي آن ها
406
پياده سازي روش هاي تبديل خطي ويژگي ها در بازشناسي گفتار و مقايسه آنها باPCA غير خطي
407
پياده سازي روش هاي كاهش تاثير خطا در ارسال رشته تصاوير ويدئويي با استفاده از شبكه هاي چند مسيره
408
پياده سازي روش هاي كنترلي بر روي ربات دو درجه آزادي X-Y﴿كنترل خطي - گشتاور محاسبه شده كنترل تطبيقي ﴾
409
پياده سازي روش هاي مقابله با EMI در مبدل فلاي بك
410
پياده سازي روش هاي مقاوم سازي ماژول سخت افزاري AES در برابر حملات مبتني بر اشكال
411
پياده سازي روش هاي يادگيري ماشين براي محيط هاي داراي كلاس هاي ناشناخته
412
پياده سازي روش همسونهي تداخل در سيستمهاي مخابراتي چند آنتنه با اطلاعات ناقص كانال بمنظور كاهش تداخل
413
پياده سازي روشهاي پيش پردازش به منظور يافتن مكان صورت در تصوير
414
پياده سازي روشهاي دفاعي مقابل مشكل تزريق SQL در ASP.NET
415
پياده سازي روشهاي ديكد كردن كدهاي LDPC وبهبود عملكرد آن
416
پياده سازي روشهاي سنتز سازه اي و جمع همپوشان با تحريك چندباندي با ژريود صحيح براي زبان فارسي و بهبود آنها
417
پياده سازي روشي براي بازسازي سه بعدي بدن انسان از تصوير دو بعدي به كمك الگوريتم هاي شبكه عميق در بازي ها
418
پياده سازي روشي براي بررسي وقوع اراده ي انجام عمل بر اساس فعاليت نورون هاي مغزي
419
پياده سازي روشي براي رديابي اشياء در تصاوير ويدئويي با استفاده از روش طراحي مش وفقي در حضور همپوشاني
420
پياده سازي روشي براي كاويدن(carving) فايل هاي چند رسانه اي پاره پاره شده
421
پياده سازي روشي جديد مبتني بر هدايت الكترونيكي براي كنترل عملكرد حوضچه آهك زني پالايشگاه اصفهان
422
پياده سازي رويكرد شش سيگما در كاهش اتلافات كارخانه نان صنعتي
423
پياده سازي رويكرد ناب در بهبود فرآيند بيماران سطح يك و دو در بخش اورژانس بيمارستان لقمان حكيم
424
پياده سازي رويه كنترل ازدحام در لايه سوم سيستم سيگنالينگ شماره هفت روي سخت افزار كنترل كننده 32 لينگ سيگنالينگ
425
پياده سازي زمانبندي وظايف و مديريت حافظه و داده هاي خانه داري در زيرسيستم فرمان و مديريت داده ماهواره
426
پياده سازي زير ساخت ارتباطي بر اساس سيستم‌هاي توزيع‌شده در كاربرد خانه‌هاي هوشمند
427
پياده سازي زير سيستم نگهداري و تعميرات برنامه ريزي منابع سازمان ﴿ERP ﴾ در خط توليد كنسانتره سنگ آهن
428
پياده سازي ساختارهاي سريع كوانتيزاسيون برداري براي كد كننده صحبت با نرخ بيت 1200bps
429
پياده سازي سامانه رديابي سرويس مدارس
430
پياده سازي سامانه طراحي آزمون برخط (آزمونساز)
431
پياده سازي سامانه كمك آموزشي جهت تسهيل رفع اشكال و برنامه ريزي دانش آموزان
432
پياده سازي سامانه ي تشخيص كاربر غير مجاز با استفاده از فرآيندهاي اجرا شده توسط كاربر
433
پياده سازي سامانه ي طبقه بندي موضوع وب‌سايت‌ها براي استفاده در ماشين هاي جستجو
434
پياده سازي سامانه ي كتابخانه ي ديجيتال
435
پياده سازي سامانه ي محاسبه گر مرتبه ماتريس بر بستر FPGA به صورت طراحي توام سخت افزار و نرم افزار
436
پياده سازي سايت فروش كامپيوتر (فروشگاه كامپيوتري) با php
437
پياده سازي سايت كنفرانس بين المللي اورژانس
438
پياده سازي سايت كنفرانس بين المللي طب اورژانس
439
پياده سازي سبد خريد با قابليت صدور صورت حساب با استفاده از RFID و Zigbee
440
پياده سازي سخا افزاري يك مدل از شبكه سيناپس سه جزيي بر روي برد FPGA
441
پياده سازي سخت افزار سيستم شناسايي گوينده ناوابسته به متن
442
پياده سازي سخت افزاري الگوريتم Annealing Simulated براي حل مساله جايابي توسط FPGA
443
پياده سازي سخت افزاري الگوريتم دسته بندي ISODATAدر الگوي روزت
444
پياده سازي سخت افزاري الگوريتم هاي حسگر ستاره
445
پياده سازي سخت افزاري تحريك عمقي مغز با استفاده از روش فيدبك تاخيردار غيرخطي در جمعيتي از نوسان گرهاي واندرپل
446
پياده سازي سخت افزاري تحريك كننده عمقي مغز در مدل جمعيت نوروني الهام گرفته شده از ناحيه هيپو كمپ مغز
447
پياده سازي سخت افزاري توليد اعداد با توزيه هاي مختلف با استفاده از اف پي جي اي
448
پياده سازي سخت افزاري توليد كننده اعداد تصادفي
449
پياده سازي سخت افزاري چند الگوريتم پردازش تصوير مبتني برFPGA
450
پياده سازي سخت افزاري روش هاي تشخيص اشاره دست در تصاوير
451
پياده سازي سخت افزاري سامانه سنجش كيفيت تصاوير بدون استفاده از مرجع
452
پياده سازي سخت افزاري شبكه موجك به منظور آشكار سازي چهره
453
پياده سازي سخت افزاري شبكه هاي متابوليكي روي بوردFPGA
454
پياده سازي سخت افزاري فشرده سازي تصوير در سيستم كپسول اندوسكوپي
455
پياده سازي سخت افزاري فشرده سازي ويدئو جهت ذخيره ويدئو با نرخ فريم بالا
456
پياده سازي سخت افزاري كنترلر فازي سيستم سوخت موتور جت بر روي ميكروكنترلر AVR
457
پياده سازي سخت افزاري مدل تصادفي نورون هاي بيولوژيكي
458
پياده سازي سخت افزاري مميز ثابت الگوريت تشكيل تصوير در رادار روزنه مصنوعي
459
پياده سازي سخت افزاري ناهمزمان سازآستروسيتي درجمعيتي از نوسانگرهاي Hopf
460
پياده سازي سخت افزاري نورون هاي بيولوژيكي
461
پياده سازي سخت افزاري و نرم افزاري واسط AFDX
462
پياده سازي سخت افزاري يك سيستم باز شناسي گفتار با كلمات جدا به روش DIW
463
پياده سازي سرويس تشخيص نشت اطلاعاتي در برنامه هاي اندرويد با استفاده از تحليل ايستا
464
پياده سازي سرويس هاي آي تي آِ ال كتابخانه خدمات فناوري اطلاعات (چالش ها ، راهكارها )
465
پياده سازي سرويس هاي استاندارد بكارگيري بسته در مخابرات ماهواره اي
466
پياده سازي سرويس هاي نام و رويداد مدل قطعه اي مبتني بر كور با در سيستم هاي بي درنگ
467
پياده سازي سريع آشكارسازي چهره روي FPGA براي كاربردهاي زمان حقيقي با رويكرد كاهش حافظه
468
پياده سازي سزيع سخت افزاري ضرب نقطه اي در امضاي ديجيتال مبتني بر خم بيضوي
469
پياده سازي سنسورهاي موجود در خط بسته بندي يك كارخانه مواد غذايي و مانيتورينگ و شبيه سازي توسط PLC [پي. ال. سي]
470
پياده سازي سوئيچ نرم افزاري براساس استانداردopenflow در زير ساخت ابر
471
پياده سازي سيستم CRM ﴿مديريت ارتباط با مشتري﴾ در شركت خوشه يزد
472
پياده سازي سيستم آبياري هوشمند گياهان به كمك اينترنت اشياء
473
پياده سازي سيستم آشكارساز افتادن با استفاده از تلفن همراه
474
پياده سازي سيستم آموزش دانشگاه
475
پياده سازي سيستم آموزش موسيقي براي كودكان
476
پياده سازي سيستم آموزش و بازشناسي فونمهاي مصوت فارسي به وسيله ماركوف مخفي پيوسته
477
پياده سازي سيستم ارتباطي از طريق بلوتوث تلفن همراه
478
پياده سازي سيستم ارسال و دريافت نامه در شركت فرابرد شبكه اصفهان
479
پياده سازي سيستم اسكاداي تصفيه آب
480
پياده سازي سيستم اعلام حريق مبتني بر اينترنت اشيا
481
پياده سازي سيستم انتخابات الكترونيكي با استفاده از فناوري block chain
482
پياده سازي سيستم اندازه گيري و استخراج پارامترهاي تاخير در محيط وب با استفاده از ساعت GPS
483
پياده سازي سيستم اندازه گيري و اعلان ضربان قلب به وسيله ميكروكنترلر ARM
484
پياده سازي سيستم انگيزشي كاركنان در استانداري يزد
485
پياده سازي سيستم ايزو 9000 در كارخانه نساجي يزدباف
486
پياده سازي سيستم بازشناسي گفتار كلمات مجزا با بكارگيري بورد پردازش گفتار RSC-364 ساخت سنسوري
487
پياده سازي سيستم بايگاني بااستفاده از ASP. NET
488
پياده سازي سيستم بهسازي گفتار با استفاده از فيلتر وينر
489
پياده سازي سيستم بينايي استريو(ديددوتايي)
490
پياده سازي سيستم پرتابل و خودكار دريافت، ذخيره، تفسير و هشدار دهنده سيگنال اطلاعات مرتبط با بيماران ديابتي
491
پياده سازي سيستم پردازش پويا نمايي ميتني بر نرم افزار Deadline [دد لاين]
492
پياده سازي سيستم تشخيص پلاك خودرو در دوربين هاي ترافيكي با استفاده از شبكه هاي عصبي كانولوشن
493
پياده سازي سيستم تشخيص چهره با استفاده از ابزار Arduino
494
پياده سازي سيستم تشخيص هويت با استفاده از تصاوير چهره
495
پياده سازي سيستم تضمين كيفيت بر اساس استاندارد 2000:9001 ISO در كارخانه نشاسته ذرت سفيد يزد
496
پياده سازي سيستم تضمين كيفيت در مجتمع صنعتي غدير
497
پياده سازي سيستم تعليق الكترومغناطيسي
498
پياده سازي سيستم تلفن گويا از طريق وب با موتور تلفني آستريسك
499
پياده سازي سيستم توصيه گر براي فروشگاه هاي الكترونيكي بر اساس الگوهاي رفتاري و پيمايشي كاربر
500
پياده سازي سيستم ثبت احوال
501
پياده سازي سيستم ثبت و مشاهده وقايع سيستمي
502
پياده سازي سيستم چت سرور تحت شبكه LAN
503
پياده سازي سيستم چك الكترونيك با استفاده از موبايل
504
پياده سازي سيستم چند پردازشگري جهت پردازش تصوير
505
پياده سازي سيستم حذف ابرپيوندهاي نويزي با رويكرد معنايي و رابطه¬اي
506
پياده سازي سيستم خلاصه پرونده الكترونيك براي بخش NICU بيمارستان ها
507
پياده سازي سيستم خوشه مبتني بر Redhat Enterprise Linux [ردهت اينترپرايس لينوكس]
508
پياده سازي سيستم رديابي مبتني بر پروتكل LoRaWAN
509
پياده سازي سيستم ساماندهي محيط ﴿5S﴾ در آزمايشگاه اندازه گيري دقيق و ارزيابي كار و زمان دانشكده صنايع دانشگاه يزد
510
پياده سازي سيستم كلاستر مبني بر Microsoft Windows HPC [مايكروسافت ويندوز اچ. پي. سي.]
511
پياده سازي سيستم كنترل آبياري با اينترنت اشيا
512
پياده سازي سيستم كنترل دماي منازل و اعلام هشدار در صورت تغيير محسوس دما
513
پياده سازي سيستم كنترل دور موتور القايي سه فاز از طريق سيمولينك و با استفاده از PLC
514
پياده سازي سيستم كنترل فعال نويز در يك كانال آزمايشگاهي
515
پياده سازي سيستم كنترل كامپيوتري يك آونگ واژگون
516
پياده سازي سيستم كنترل كيفيت در شركت الياف يزد
517
پياده سازي سيستم كنترل كيفيت در شركت نخ آفتاب
518
پياده سازي سيستم كنترل كيفيت در شركت يزد سرنگ
519
پياده سازي سيستم كنترل كيفيت صفر﴿ZQC﴾ در مجتمع صنايع لاستيك يزد
520
پياده سازي سيستم مديريت ارتباط با مشتري ( CRM ﴾ در شركت آب منطقه اي يزد
521
پياده سازي سيستم مديريت پروژه ي PMBOK در شركت آبراه ساز شرق
522
پياده سازي سيستم مديريت كيفيت بر اساس الزامات استاندارد 2002 :16949 TS/ISO در شركت يزدگل
523
پياده سازي سيستم مديريت كيفيت مبتني بر 17025 IEC/ISO در آزمايشگاه تكنولوژي بتن دانشكده عمران دانشگاه يزد
524
پياده سازي سيستم مديريت مراجعات مبتني بر فناوري RFID ﴿حضور و غياب، امنيت، نظارت و كنترل تردد و دسترسي﴾
525
پياده سازي سيستم موقعيت يابي رباتهاي مين ياب
526
پياده ﺳﺎزي سيستم ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮيان ﺑﺮروي مبدلهاي HVDC آزمايشگاهي در شرايط خطا
527
پياده سازي سيستم نشر و سفارش كتاب از طريق اينترنت
528
پياده سازي سيستم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه در كارخانجات كاشي ارچين ميبد
529
پياده سازي سيستم نگهداري و تعميرات و طراحي نرم افزار در شركت كاشي ستاره ميبد
530
پياده سازي سيستم هاي اطلاعات مديريت در شركت كربن سيمرغ
531
پياده سازي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در پروژه هاي ساختماني
532
پياده سازي سيستم هشدار دهنده و اطلاع رساني براي بيماران ديابتي
533
پياده سازي شبكه اجتماعي هنرمندان
534
پياده سازي شبكه سيگناليگ شماره 7 بر روي شبكه مخابراتي كشور و طراحي با كامپيوتر
535
پياده سازي شبكه عصبي بر روي سخت افزار FPGA به منظور طبقه بندي
536
پياده سازي شبكه عصبي كوهونن جهت انجام عمليات جايابي در تراشه هاي fpga
537
پياده سازي شبكه عصبي كوهونن جهت انجام عمليات جايابي در تراشه‌هاي FPGA
538
پياده سازي شبكه هاي LAN با تجهيزات CISCO
539
پياده سازي شبكه هاي چند رسانه اي آگاه به تراكم براساس شبكه هاي نرم افزارمحور
540
پياده سازي شبكه هاي عصبي MLP توسط اكنولوژي FPGA
541
پياده سازي شبكه هاي كامپيوتري
542
پياده سازي شبكه‌هاي توزيع AC و DC با منابع توليد پراكنده و ارائه روشهاي بهره‌برداري هماهنگ در شرايط استاتيك و ديناميك
543
پياده سازي شبيه ساز زمان حقيقي سيستم فتوولتاييك بر روي FPGA
544
پياده سازي شش سيگما ﴿ sigma 6 ﴾ در شركت كاشي مريم ميبد
545
پياده سازي شش سيگما در بخش تصويربرداري يك بيمارستان
546
پياده سازي شش سيگما در سالن ريسندگي شماره يك كارخانجات نساجي بروجرد
547
پياده سازي شش سيگما در سالن ريسندگي فاز 2 كارخانجات نساجي بروجرد
548
پياده سازي شش سيگما در شركت نايل ايران
549
پياده سازي شش سيگما در كارخانه يزد تاير
550
پياده سازي شش سيگما در مجتمع هاي گاز و گاز مايع 1300/1200 شركت نفت گچساران
551
پياده سازي طراحي آزمايش ها در شركت تهران پادنا
552
پياده سازي طراحي آزمايشات در شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي
553
پياده سازي عددي معادلات كوپل الاستيسيته - ميدان فازدو بعدي در تبديل فازهاي مارتنزيتي با استفاده از روش اجزاي محدود
554
پياده سازي عددي يك مدل براي نرخ كرنش هاي بالا به منظور شبيه سازي فرآيند اسپري سرد
555
پياده سازي عددي يك مدل ساختاري براي توصيف رفتار الاستيك غير خطي در پيش بيني پديده بازگشت فنري
556
پياده سازي عمليات كدينگ استاندارد Gsmبر روي Fpgaبا استفاده از مدارهاي چند سطحي در واحد ضرب كننده
557
پياده سازي فرآيند تحليل كسب و كار هوش تجاري در سيستمهاي اتوماسيون اداري سازمان‌هاي ايراني با به كارگيري تكنولوژي AQL
558
پياده سازي فرآيندهاي مديريت زمان پروژه براساس استاندارد PMBOK : پروژه عمراني
559
پياده سازي فرم نزانهاده فيلتر FIR با استفاده از FPGA
560
پياده سازي فروشگاه الكترونيكي براي اقلام يك شركت توليد مواد غذايي با استفاده از بستر Magento
561
پياده سازي فلسفه مديريت كيفيت شش سيگما در مجموعه توليدي زامياد
562
پياده سازي فناوري اطلاعات در سازمانها
563
پياده سازي فيلتر ديجيتال FIR در باند مكالمات صنعتي با استفاده از 57 LC 320 TMS
564
پياده سازي فيلتر كالمن بر روي سيستم توزيع شده
565
پياده سازي فيلتر كالمن تعميم يافته در تخمين مسير حركت هدف
566
پياده سازي قابليت توازن بار در شبيه ساز كلادسيم جهت زمان بندي ماشين هاي مجازي
567
پياده سازي كاربردي سيستم شركت ساختماني
568
پياده سازي كارت امتيازي متوازن در بيمارستان هاي كوچك استان (مطالعه موردي:بيمارستان شهداي پانزده خرداد ورامين
569
پياده سازي كدك BCH روي FPGA با به كارگيري الگوريتم كدبرداري Berlekamp-Massey
570
پياده سازي كدكننده صحبت LPC توسط ريزپردازنده TMS023C52
571
پياده سازي كدكننده هاي صوتي با استفاده از پردازنده هاي ديجيتالي و آرايه هاي تپنده
572
پياده سازي كدهمينگ براي تشخيص خطا در ارسال سريال سيگنال حياتي
573
پياده سازي كدينگ منچستر به همراه FPGA بر روي CRC
574
پياده سازي كدينگ و مدولاسيون هاي مختلف سيستم DVB-S2 و بررسي اثر نويز كانال
575
پياده سازي كلاستر با Red Hat Linux [رد هت لينوكس]
576
پياده سازي كليد زني حذف هارمونيك هاي انتخابي با استفاده از FPGA
577
پياده سازي كنترل آرايش توزيع شده سيستمهاي چندعاملي بر روي رباتهاي سيار e-puck
578
پياده سازي كنترل آماري فرآيند (SPC) در شركت پارس
579
پياده سازي كنترل آماري فرآيند در كارخانه پيچ ستاره يزد
580
پياده سازي كنترل آماري فرايند (SPC) در شركت كارخانجات زاينده رود اصفهان
581
پياده سازي كنترل آماري فرايند در شركت پوشش گستر اردكان
582
پياده سازي كنترل آماري فرايند در شركت سنو پارس تفت
583
پياده سازي كنترل آماري فرايند در شركت كاشي خيام
584
پياده سازي كنترل اتوماتيك ژنراتورها و كنترل اتوماتيك بين ناحيه اي در نرم افزار پاشا
585
پياده سازي كنترل امپدانس براي ربات جبرانساز حركت قلب
586
پياده سازي كنترل بلادرنگ سيستم گوي و ميله با استفاده از نرم افزار Matlab
587
پياده سازي كنترل پيش بين سرعت موتور جريان مستقيم بدون جاروبك
588
پياده سازي كنترل پيش بين غير خطي هوشمند بر روي يك فرايند شبيه سازي شده در محيط HYSYS
589
پياده سازي كنترل دسترسي نقش مبناي زماني در محيط لينوكس
590
پياده سازي كنترل فرآيند آماري در شركت كاشي خاتم
591
پياده سازي كنترل فرآيندهاي متالورژيكي ذوب و سرباره در كوره قوس الكتريكي
592
پياده سازي كنترل كننده چراغ راهنمايي در FPGA
593
پياده سازي كنترل كيفيت آماري در شركت كاشي زمرد بافق
594
پياده سازي كنترل كيفيت آماري در كارخانه كاشي
595
پياده سازي كنترل كيفيت آماري در يزد فاستون
596
پياده سازي كنترل نيرو موقعيت براي روبات جبران ساز حركت قلب
597
پياده سازي كنترلر حافظه DDR2 SDRAM [دي. دي. آر. اس. دي. آر. اي. ام] مبتني بر MIG [ ام. اي. جي]روي FPGA [ اف. پي. جي. آي]
598
پياده سازي كنترلر فازي بر روي سخت افزار
599
پياده سازي كنترلگر PDC روي مجموعه مكاترونيكي ربات بندباز
600
پياده سازي كنترلگر VSC براي سيستم آونگ از طريق شبكه اينترنت
601
پياده سازي كنترلگر پيشرفته روي مجموعه مكاترونيكي روبات بندباز
602
پياده سازي گام‌شمار برروي برد FRDM-KL25z
603
پياده سازي گيت وي خانه هوشمند بر پايه قرارداد Zigbee
604
پياده سازي لايه اپليكيشن پاركينگ هوشمند
605
پياده سازي لايه ارتباطات بين شبكه اي در سيستم عامل MINIX
606
پياده سازي لايه ي كانولوشن و كاهش بعد شبكه ي عصبي روي FPGA
607
پياده سازي لينك مخابراتي ديجيتال مبتني بر MPSK با راديو نرم افزار
608
پياده سازي لينك نوري بين دو رايانه
609
پياده سازي ماژول سخت افزاري رمزگشاييAES به صورت ASIC براي FPGA
610
پياده سازي مترجم خود زمانبند دلتا
611
پياده سازي مترجم يك زبان توصيف سخت افزار
612
پياده سازي مجموعه اندازه گيري سيگنال و ارايه متدولوژي فرآيند مشخصه گذاري سيگنال مدارهاي موج ميليمتري
613
پياده سازي مجموعه هايرياضي با#C
614
پياده سازي محتواي آموزش الكترونيكي درس كارگاه شبكه بوسيله نرم افزار TOOLBOOK
615
پياده سازي محيط هاي غيرهمگن
616
پياده سازي مدار تقسيم كننده سريع با استفاده از ترانزيستورهاي اثر ميداني مبتني بر نانولوله كربن'
617
پياده سازي مدل HMM و SSM - CMT براي بازشناسي گفتار در زبان فارسي
618
پياده سازي مدل آسيب ترد با رهيافت تحليل هم هندسه براي مسايل دو بعدي
619
پياده سازي مدل آسيب غير محلي در مواد شكل پذير و كاربرد آن در فرايند براده برداري متعامد
620
پياده سازي مدل آسيب نرم با در نظرگرفتن اثر بسته شدن ترك ها به روش هاي اجزاء محدود و سلول محدود
621
پياده سازي مدل آسيب نرم-ترد تحت بارگذاري دوره اي در آلياژ آلومينيوم 2024
622
پياده سازي مدل اتوماتاي سلولي تصادفي براي شبيه سازي ديناميك ادراك حسي
623
پياده سازي مدل ارائه شده براي كنترل اعمال حركتي مبتني بر عقده هاي قاعده اي مغز با تاكيد بر يادگيري تقويتي
624
پياده سازي مدل الكتريكي غشاء سلول با استفاده از عناصر الكتريكي در محيط P - SPICE
625
پياده سازي مدل تصميم گيري چند معياري فازي با اطلاعات ناقص ، در ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي شهر كرمانشاه
626
پياده سازي مدل عارضه يابي سازماني در شركت سيم و كابل فروزان
627
پياده سازي مدل عارضه يابي سازماني در شركت شيشه مظروف يزد
628
پياده سازي مدل عارضه يابي سازماني در شركت صنايع غذايي مارال
629
پياده سازي مدل مخچه به روش MPIC و شبكه عصبي
630
پياده سازي مدل هاي نيروگاههاي بادي در نرم افزار پايداري گذرا
631
پياده سازي مدل‌هاي ناحيه چسبي در تحليل جدايش لايه‌ها در پانل‌هاي ساندويچي
632
پياده سازي مدلي امن كارا جهت برقراري امنيت عاملان متحرك
633
پياده سازي مدلي برپايه روش هاي يادگيري ماشين براي تخمين پيوسته ي فشارخون با استفاده از سيگنال هاي ECG و PPG در تلفن همراه
634
پياده سازي مدم FSK توسط پروسسورTMS023C71
635
پياده سازي مدولاسيون ofdm با پوش پيوسته برروي برد ofdm
636
پياده سازي مدولاسيون OFDM پوش ثابت فاز پيوسته بر روي برد FPGA
637
پياده سازي مديريت بار در شبكه هاي هوشمند با در نظر گيري تعادل بار و تثبيت ولتاژ
638
پياده سازي مديريت دانش در شركت برق منطقه اي اصفهان
639
پياده سازي مديريت ريسك بر اساس استاندارد PMBOK در شركت برق منطقه اي يزد
640
پياده سازي مديريت وسايل با استفاده از ميان افزار اينترنت اشيا
641
پياده سازي معماري مبتني بر سرويس براي صنعت بيمه
642
پياده سازي مكانيزم تحقق ﴿QFD﴾ در كارخانه كاشي نارين ميبد
643
پياده سازي مميز ثابت الگوريتم هاي تشكيل تصوير در رادارهاي روزنه مصنوعي روي ِFPGA
644
پياده سازي مهندسي ارزش در اجراي بدنه سدهاي خاكي ﴿ سد سيكان دره شهر-ايلام﴾
645
پياده سازي مهندسي ارزش در خط انتقال گازكارخانه سيمان مند خورموج
646
پياده سازي مهندسي مجدد در حوزه معاونت فناوري پارك علم و فناوري يزد
647
پياده سازي موازي تشخيص ناهنجاري در فعاليت هاي خانه هاي هوشمند
648
پياده سازي موازي يك روش فورنسيك تصاوير مبتني بر SIFT
649
پياده سازي موتور فراجويشگر فارسي
650
پياده سازي موتور گرافيكي براي توليد نرم افزار نمايش دهنده سه بعدي ناهمواري هاي زمين
651
پياده سازي موقعيت يابي و نقشه برداري همزمان بر روي يك ربات زميني
652
پياده سازي ميل سرور دانشگاه آيت الله حائري ميبد
653
پياده سازي ناوبري AGV با استفاده از تكنيك دنبال كردن خط
654
پياده سازي نت بر مبناي قابليت اطمينان در قطارهاي خودكشش راه آهن
655
پياده سازي نرم افزار انتخاب رشته دبيرستان
656
پياده سازي نرم افزار اندرويد يك فروشگاه اينترنتي داراي سيستم توصيه گر براساس زمينه
657
پياده سازي نرم افزار پيش بيني ميزان موفقيت فيلم با خاصيت مقياس پذيري
658
پياده سازي نرم افزار تحليل كد منبع براي حملات تزريق XSS و SQL
659
پياده سازي نرم افزار تشخيص بيماري و تجويز دارو
660
پياده سازي نرم افزار تشخيص مكان متن فارسي در تصاوير مناظر طبيعي تحت سيستم عامل اندرويد
661
پياده سازي نرم افزار تكميل خودكار كلمات فارسي تحت سيستم عامل Symbian
662
پياده سازي نرم افزار دفتر بيمه
663
پياده سازي نرم افزار رنگ آميزي گراف هاي بزرگ
664
پياده سازي نرم افزار ظبط و پخش صوت
665
پياده سازي نرم افزار فروش تحت متدولوژي RUP ﴿ Rational Unified Process﴾
666
پياده سازي نرم افزار كشف توپولوژي شبكه و تجهيزات آن
667
پياده سازي نرم افزار كلاينت سرور با استفاده از CORBA
668
پياده سازي نرم افزار كلاينت سيستم اموزش دانشكده مجازي تحت سيستم عامل اندرويد
669
پياده سازي نرم افزار كنترل ربات دو درجه آزادي توانبخشي دست
670
پياده سازي نرم افزار محاسبه ي اعمال و گناهان انسان روي موبايل
671
پياده سازي نرم افزار مديريت تماس voip براي حمايت از يك آداپتور تلفن آنالوگ ATA بومي
672
پياده سازي نرم افزار مديريت قرض الحسنه
673
پياده سازي نرم افزاري الگوريتمهاي استفاده شده در يك PMU با استفاده از نرم افزار LabVIEW
674
پياده سازي نرم افزاري براي بررسي حفره هاي امنيتي ويندوز ايكس پي
675
پياده سازي نرم افزاري براي پردازش تصاوير VSD با قابليت استخراج ويژگي و طبقه بندي حالات مغزي
676
پياده سازي نرم افزاري پروتكل هاي فشرده سازي و انتقال تصوير نيمه متحرك در شبكه ISDNتحت سيستم عامل WINDOWS
677
پياده سازي ﴿نرم افزاري﴾ رمز نگاري و كشف رمز سيستم هاي با كليد عبارتي
678
پياده سازي نرم افزاري سي تي اسكن اسپيرال با آشكارساز چندگانه جهت بهينه سازي دز دريافتي بيمار و افزايش كيفيت تصوير
679
پياده سازي نرم افزاري سيستم باشگاه ورزشي
680
پياده سازي نرم افزاري كدك تصوير با استفاده از پردازشگر DSP و پروتكل استاندارد MPEG-4 و بهينه سازي براي Video Security Over IP
681
پياده سازي نرم افزاري و شبيه سازي شبكه هايADSL
682
پياده سازي نرم افزاري يك ربات بازرس خط انتقال به صورت واقعيت مجازي
683
پياده سازي نرم افزاري يك مدل براي حلزوني از نوع TWA
684
پياده سازي نرم‌افزار مشاعره
685
پياده سازي نرون طبيعي مبتني بر ممريستور
686
پياده سازي نسل نوين مديريت مالي راهداري در ايران (مطالعه موردي محور سوادكوه در مازندران )
687
پياده سازي نشانه گذاري برگشت پذير با استفاده از الگوريتم RCM بر روي FPGA
688
پياده سازي نظام 5S در كارخانه ويتانا
689
پياده سازي نظام آراستگي محيط كار ﴿ 5S ﴾ در شركت مواد غذايي دراژه
690
پياده سازي نظام آراستگي محيط كار در شركت فرآورده هاي نسوز پارس
691
پياده سازي نظام پيشنهادها در شركت شهركهاي صنعتي استان يزد و طراحي نرم افزار مربوطه
692
پياده سازي نظام تعالي سازماني ﴿EFOM ﴾در شركت هاي نفت و گاز
693
پياده سازي نظام جامع نوآوري در ايران
694
پياده سازي نظام مديريت تكنولوژي هواپيمايي در افق ايران 1404
695
پياده سازي نقشه جابجايي در الگوريتم يبنايي استريو بر روي بورد FPGA
696
پياده سازي نگهداري و تعميرات بهره ورفراگير در سد شهيد رجائي با تاكيد بر نگهداري و تعميرات پيشگيرانه و پيشگويانه
697
پياده سازي نمودار پايداري استاتيكي ولتاژ در نرم افزار پاشا
698
پياده سازي نمونه اي از يك پاركينگ هوشمند با استفاده از اينترنت اشيا
699
پياده سازي هاني پات سمت كاربر به صورت كم تعامل
700
پياده سازي و آزمايش ديوارآتش در بستر IPv6
701
پياده سازي و آناليز پايداري اكيد روشهاي تفاضلي فشرده مرتبه بالا براي سيستمهاي هيپربوليك
702
پياده سازي و اتصال حسگر بر اساس پروتكل‌هاي استاندارد در كاربردهايIOT صنعتي
703
پياده سازي و اجراي انواع روشهاي فشرده سازي تصوير و مقايسه آنها
704
پياده سازي و اجراي تجزيه و تحليل سيستم اندازه گيري ﴿MSA﴾ در كارخانه غدير يزد
705
پياده سازي و ارزيابي الگوريتم هاي جداسازي طيفي در تصاوير فراطيفي براي شناسايي عناصر تشكيل دهنده خاك
706
پياده سازي و ارزيابي تأثيراولويت‌دهي به سامانه حمل‌ونقل همگاني در زمان‌بندي چراغ راهنمايي؛ مطالعه موردي كريدور خيابان كشاورزي - خيابان دانشگاه در شهر اصفهان
707
پياده سازي و ارزيابي عاملهاي سيار CORBA در كاربردهاي مديريت شبكه
708
پياده سازي و ارزيابي مقايسه اي روشهاي HiBOp ﴿به كارگيري روابط اجتماعي كاربران براي ارسال داده﴾ و Epidemic ، در شبكه هاي فرصت طلب، به كمك شبيه سازي با نرم افزار ONE
709
پياده سازي و ارزيابي يك زمان بند تكاملي در سيستم هاي توزيع شده
710
پياده سازي و ارزيابي يك سامانه مانيتورينگ توزيع شده بي درنگ نيروگاه شهيد منتظري اصفهان
711
پياده سازي و امكان سنجي توسعه ناحيه سكوت در سيستم هاي ANCچند كاناله باند باريك
712
پياده سازي و بررسي عملكرد چند روش مدرن براي حصول CFAR در رادار
713
پياده سازي و بررسي كارايي روش هاي آماري در باز شناسي گوينده
714
پياده سازي و برنامه ريزي استرات‍يك سيستم هاي حمل و نقل هوشمند
715
پياده سازي و بهبود استراتژي كنترل جهت كاهش آلايندگي موتور احتراق داخلي در شرايط استارت سرد
716
پياده سازي و بهبود الگوريتم آشكارسازي و رديابي انسان در تصوير با استفاده از پردازنده هاي گرافيكي
717
پياده سازي و بهبود الگوريتم پايدارسازي ويدئوي مبتني بر ويژگي
718
پياده سازي و بهبود الگوريتم هاي حذف نويز اسپكل در تصاوير اولتراسوند
719
پياده سازي و بهبود الگوريتم هايي براي مسئله ارضا پذيري و گونه هايي از آن
720
پياده سازي و بهبود الگوريتم هايي براي مسئله انتخاب ويژگي در رده بندي متون
721
پياده سازي و بهبود بازشناسي گفتار براي 512 كلمه فارسي به صورت بلادرنگ
722
پياده سازي و بهبود برخي روشهاي تصحيح خطاهاي سيستماتيك و غير سيستماتيك ادومتري بر روي ربات Peoplebot
723
پياده سازي و بهبود پروسه مدل سازي و تحليل موج كامل ترانزيستور FET (كاربرد در تحليل موج كامل تقويت كننده موج ميليمتري در رژيم غيرخطي
724
پياده سازي و بهبود تكنيك هاي اعمال شده در شبكه هاي خود سازمان يافته
725
پياده سازي و بهبود سنتز گفتار فارسي مبتني بر روش انتخاب واحد، تعيين توابع هزينه، پيرايش دادگان و بهبود گفتار در محل اتصال واحدها
726
پياده سازي و بهبود عملكرد كدكننده هاي با نرخ بيت پايين و بسيار پايين
727
پياده سازي و بهبود عملكرد يك نقطه ي دسترسي GSM با استفاده از راديو نرم افزاري
728
پياده سازي و بهينه سازي الگوريتم مسيريابي ZRP درشبكه هاي بي سيم AD-HOC تحت سيستم عامل لينوكس
729
پياده سازي و تست الگوريتم ITU-TG723.1همراه با ايجاد Scriptهاي مناسب
730
پياده سازي و تست بهبود كيفيت خدمات در كاربردهاي بي درنگ مبتني بر CCM
731
پياده سازي و تشخيص سيگنال DTMF توسط FPGA
732
پياده سازي و تنظيم رله REF با در نظر گرفتن مدل ترانسفورماتور جريان در محاسبات پايداري گذراي سه فازه نرم افزار پاشا
733
پياده سازي و ساخت يك مغناطيس سنج فلاكس گيت
734
پياده سازي و شبيه سازي الگوريتم F5 توسط زبان توصيفي VHDL برروي FPGA براي پنهان نگاري اطلاعات در تصاوير
735
پياده سازي و شبيه سازي پروتكل هاي كدينگ گفتار، تصوير و ويدئو در مخابرات ماهواره اي
736
پياده سازي و شبيه سازي ماشين حساب مهندسي توسط ميكرو كنتلرهاي AVR
737
پياده سازي و كاربست يك الگوريتم جاسازي گراف براي جاسازي شبكه ي اندركنش دارو-پروتئيني براي پيش بيني دارو-هدف
738
پياده سازي و كامل كردن كد محاسبات آيروالاستيك مبتني بر روش پانل غيردائمي در محيط MATLAB و ANSYS
739
پياده سازي و كنترل بلادرنگ آونگ معكوس دوراني با استفاده از نرم افزار MATLAB
740
پياده سازي و كنترل سيستمهاي ديناميكي با منطق فازي
741
پياده سازي و گسترش روش هاي انتخاب ويژگي همزمان با يادگيري در دسته بندي و برازش داده ها
742
پياده سازي و مقايسه رو شهاي مختلف پخش بار
743
پياده سازي و مقايسه رو شهاي مختلف پخش بار هارمونيكي روي شبكه هاي نمونه با بارهاي غير خطي
744
پياده سازي و مقايسه روش هاي تشكيل نصوير در SAR﴿ ISAR معكوس﴾
745
پياده سازي و مقايسه سه روش توزيع شعاعي در طراحي كمپرسورها
746
پياده سازي و مقايسه عملكرد الگوريتم‌هاي ژنتيك و سردكردن تدريجي براي حل مساله‌ي تعميم‌يافته‌ي فروشنده‌ي دوره‌گرد
747
پياده سازي واستقراركارت امتيازي متوازن در واحدبرنامه ريزي وسفارشات شركت خودروسازي تاپكو
748
پياده سازي واسط كاربر شبكه در نرخ پايه ISDN
749
پياده سازي واسط گذرگاه داده MIL-STD-1553B با استفاده از زبان توصيف سخت افزار (VHDL)
750
پياده سازي واقعيت مجازي عمليات لقاح مصنوعي
751
پياده سازي وب سايت طراحي به زبان c
752
پياده سازي وب سايت مشاوره ويروس ها
753
پياده سازي وب سرويسي براي شناسايي بدافزارها در برنامه‌هاي اندرويدي
754
پياده سازي وبسايت فروش كتاب هاي دست دوم
755
پياده سازي ومقايسه الگوريتمهاي پنهان نگاري درحوزه فركانس به روش تبديل گسسته كسينوسي
756
پياده سازي ونگاشت الگوريتم همترازسازي دنباله ها دربيوانفورماتيك با استفاده از GPU
757
پياده سازي يك Gateway براي برقراري ارتباط IPv6 از طريق شبكه IPv4
758
پياده سازي يك Packet Filter در هسته لينوكس با استفاده از Netfilter و Struct sk-buff
759
پياده سازي يك آشكارساز خطا در سيستم قدرت بااستفاده از روش جمع بازگشتي نمونه ها
760
پياده سازي يك افزونه براي نرم افزار LibreOffice با قابليت ارسال و دريافت نامه هاي الكترونيكي و تصديق هويت به روش كربروس
761
پياده سازي يك الگوريتم تحمل خرابي بر روي يك سيستم پردازش موازي خوشه اي
762
پياده سازي يك الگوريتم رمزگذاري تصاوير قابل اجرا به صورت موازي بر روي FPGA
763
پياده سازي يك الگوريتم قابل موازي سازي به زبان CUDA روي GPU
764
پياده سازي يك الگوريتم مسيريابي ربات با تقريب خطاي كم برروي GPU و CPU براي افزايش بهره وري،دقت انجام كار،سرعت محاسبات
765
پياده سازي يك بازي با HTML5 & Javascript & Easeljs
766
پياده سازي يك بستر مناسب براي حل مسئله ناهمگوني مدل داده در يك سيستم پايگاه داده توزيع شده ناهمگون با استفاده از تكنولوژي وب
767
پياده سازي يك بلوك چند ورودي- چند خروجي با قابليت ارتباط با نرم افزار MATLAB در يك توسعه افزار موجود
768
پياده سازي يك پروتكل سبك وزن از خانواده Kryptoknight براي توزيع كليد و تصديق هويت
769
پياده سازي يك حراجي اينترنتي
770
پياده سازي يك حلقه ي بي سيم محلي مبتني بر نقطه ي دسترسي GSM
771
پياده سازي يك حلگر موازي جريانهاي تراكم ناپذير بر روي پردازشگرهاي گرافيكي
772
پياده سازي يك درايور WDM براي يك دستگاه USB
773
پياده سازي يك روش خلاقيت در فضاي مجازي ( روش اسكمپر)
774
پياده سازي يك روش كنترل ازدحام بهبود يافته در لايه انتقال با استفاده از كنترل بازخورد
775
پياده سازي يك روش مديريت كليد براي شبكه هاي هوشمند بر پايه قابليت اعتماد گره ها به كمك شبيه ساز NS2
776
پياده سازي يك ريز شبكه برق جهت آناليز زمان واقعي
777
پياده سازي يك ست آپ آزمايشگاهي براي اندازه گيري ميدان الكتريكي و مغناطيسي اطراف يك سيم پيچ
778
پياده سازي يك سيستم CAD سونوگرافي سينه با ناحيه بندي بهينه و تلفيق اطلاعات باليني بيمار
779
پياده سازي يك سيستم اتوماسيون اداري و تجزيه و تحليل داده هاي آن
780
پياده سازي يك سيستم انتشار داده ي آگاه اجتماعي در شبيه ساز One
781
پياده سازي يك سيستم برنامه ريز
782
پياده سازي يك سيستم به منظور انجام تست استرس براي سنجش پارامتر كيفي اطمينان پذيري در سيستم هاي وب اشيا
783
پياده سازي يك سيستم پنهان نگاري در تصاوير سياه و سفيد و مقايسه دو الگوريتم نمونه
784
پياده سازي يك سيستم تاييد هويت مبتني بر سيگنال هاي الكتريكي مغز
785
پياده سازي يك سيستم تشخيص موانع براي نابينايان
786
پياده سازي يك سيستم جهت مسيريابي و كنترل ترافيك با استفاده از داده‌ها و مدل ترافيك
787
پياده سازي يك سيستم رمزنگاري امن و سريع مبتني بر مشبّكه در شبكه‌ هاي اسكاداي برق
788
پياده سازي يك سيستم كنترل ترافيك خودرو در تقاطع ها از طريق اينترنت اشياء
789
پياده سازي يك سيستم مخابراتي مبتني بر OFDM برروي تراشهي FPGA بااستفاده از طراحي توأم سختافزار/نرمافزار
790
پياده سازي يك سيستم مخابراتي مبتني برOFDM بر روي تراشه FPGA با استفاده از طراحي توأم سخت افزار/نرم افزار
791
پياده سازي يك سيستم مديريت پايگاه داده تصاوير MRI مغزي با استفاده از تبديل موجك و ARG
792
پياده سازي يك سيستم مديريت محتواي وب سايت
793
پياده سازي يك سيستم موقعيت يابي مبتني بر واي-فاي در مكان هاي سرپوشيده
794
پياده سازي يك سيستم نرم افزاري براي ايجاد يك شبكه مجازي تحت يك محيط مجازي سازي شده
795
پياده سازي يك ضرب كننده سريع با استفاده از ترانزيستورهاي اثر ميداني نانولوله كربني
796
پياده سازي يك فروشگاه مجازي روي اينترنت
797
پياده سازي يك فيلتر و فقي با استفاده از FPGA
798
پياده سازي يك فيلتر وفقي با استفاده از FPGA
799
پياده سازي يك كنترلر الكترومكانيكال توسط تلفن همراه هوشمند به صورت بي سيم
800
پياده سازي يك ماشين مجازي با كارآيي بالا با استفاده از روش توليد كد پويا
801
پياده سازي يك ماشين مجازي با كارايي بالا با استفاده از روش توليد كد پويا
802
پياده سازي يك محيط ارتباطي براي سيستم هاي پردازش موازي
803
پياده سازي يك محيط شبيه سازي به منظور تخريب تصوير و ارزيابي كيفيت تصوير و بررسي تست دود بر روي آن
804
پياده سازي يك معادله ي بينايي حركتي با استفاده از شبكه عصبي اسپايكي
805
پياده سازي يك نرم افزار به منظور بررسي مشخصه هاي فيزيكي رشد نانولوله هاي كربني در مدارهاي بسيار مجتمع
806
پياده سازي يك نرم افزار صفحه خوان در تلفن همراه با قابليت پشتيباني از زبان فارسي
807
پياده سازي يك نمونه تسهيم راز با استفاده از نظريه گراف
808
پياده سازي يك نمونه قفل نرم افزاري
809
پياده سازي يك واسط كاربر گرافيكي(GUI) براي وارسي و نمايش عملكرد مدارهاي كوانتومي
810
پياده سازي يك وب ميل از طريق اتصال با POP3 سرور
811
پياده سازي يكLPC Vocoder براي سيگنال گفتار
812
پياده سازي يكي از الگوريتم هاي پوشينه نگاري تصاوير مبتني بر ‎LSB روي برد fpga
813
پياده سازيةIPv6بر روي بستر MPLSمبتني برIPv4
814
پياده كردن مديريت پروژه در كارخانه الكترو كوير يزد
815
پياده مداري در بافت فرسوده شهري با رويكرد بوم گرايي در يابان امام خميني شهر فسا
816
پياده‌سازي MPEG Layer III بر روي FPGA
817
پياده‌سازي VPLS در شبكه‌هاي نرم‌افزار‌بنيان
818
پياده‌سازي آزمون كامپيوتري CPT و ثبت داده از افراد سالم و ADHD
819
پياده‌سازي ابزاري براي ساخت موسيقي براساس يك قطعۀ مرجع به كمك الگوريتم ژنتيك
820
پياده‌سازي اپلت جاواكارت
821
پياده‌سازي الگوريتم تعيين بي‌درنگ ويژگي‌هاي سيگنال قلبي در آريتمي‌هاي مختلف برروي FPGA
822
پياده‌سازي الگوريتم شا وان روي پردازنده گرافيكي
823
پياده‌سازي الگوريتم شناسايي فعاليت انسان بر روي FPGA بر اساس يادگيري عميق
824
پياده‌سازي الگوريتم فشرده‌سازي LZW روي FPGA
825
پياده‌سازي المان‌هاي DC در شبكه‌هاي AC-DC به منظور انجام شبيه‌سازي زمان‌واقعي
826
پياده‌سازي بهينه الگوريتم‌هاي آشكارسازي هدف متحرك روي برد Raspberry Pi 2
827
پياده‌سازي پلتفرمي براي اينترنت اشيا
828
پياده‌سازي توازن بار در سيستم هاي توزيع شده با استفاده از الگوريتم‌ هاي فرا اكتشافي
829
پياده‌سازي چند الگوريتم مسيريابي نوعي در شبكه‌هاي روي تراشه توري روي FPGA و ارائه يك الگوريتم جديد
830
پياده‌سازي خودكنترلي در سازمان با رويكرد مديريت اسلامي
831
پياده‌سازي رابط نرم‌افزاري پرسش و پاسخ بصري بر پايه يادگيري عميق و مكانيزم توجه بصري
832
پياده‌سازي روابط منطقه‌اي سيلاب در شبكه رودخانه‌ها با استفاده از GIS
833
پياده‌سازي روش ميدان فاز براي شكست ترد و كاربرد در ساختارهاي متخلخل
834
پياده‌سازي رويكرد ناب در بخش مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان لقمان حكيم
835
پياده‌سازي سخت‌‌افزاري استراتژي كنترلي خودرو هيبريد الكتريكي پلاگ‌اين
836
پياده‌سازي سخت‌افزاري الگوريتم كورديك
837
پياده‌سازي سخت‌افزاري الگوريتم‌هاي تخمين فازور و فركانس و مانيتورينگ حالات گذرا براي استفاده در دستگاه‌هاي اندازه‌گيري فازور همزمان(PMU)
838
پياده‌سازي سخت‌افزاري تشخيص شيء در تصوير با استفاده از هيستوگرام گراديان شيب‌گرا و ماشين بردار پشتيبان
839
پياده‌سازي سوئيچ با دو الگوريتم داوري بر روي NetFPGA و مقايسه آن‌ها
840
پياده‌سازي سيستم ارتباطي مبتني بر نور مرئي بر بستر پردازشگر TMS320f2812
841
پياده‌سازي سيستم آشكارساز افتادن سالمندان با استفاده از شتابسنج پوشيدني، بر پايه اينترنت اشياء و يادگيري ماشين
842
پياده‌سازي سيستم راي‌گيري اينترنتي براي انتخابات درون دانشگاهي
843
پياده‌سازي سيستم شبكه‌هاي اجتماعي به‌منظور توسعه ارتباطات و تحويل يكپارچه اقلام پروژه با استفاده از مدل‌سازي اطلاعات ساخت
844
پياده‌سازي شبيه‌ساز اشكال موازي بر روي GPU
845
پياده‌سازي كنترل‌گر فازي جهت تنظيم قند خون بيماران ديابتي بر روي FPGA
846
پياده‌سازي مديريت افزونگي در يك سيستم نهفته و توسعه‌ي گذرگاه‌هاي ارتباطي آن با استفاده از FPGA
847
پياده‌سازي مقاوم رمزنگاري در برابر حملات تواني براي كارت‌هاي هوشمند
848
پياده‌سازي منطق فازي بر پايه مدارهاي منطقي چند ارزشي
849
پياده‌سازي نرم‌افزاري براي مقايسه الگوريتم‌هاي خوشه‌بندي كلان‌داده
850
پياده‌سازي و ارزيابي بستر آزمايش رايانش ابري موبايل
851
پياده‌سازي و تحليل الگوريتم پيدا كردن طولاني‌ترين مسير بين دو رأس در گراف‌هاي شبكه‌اي مستطيلي
852
پياده‌سازي و تست يك طرح حفاظت تطبيقي ريكلوزر-سكشنالايزر براي يك ريزشبكه برمبناي شبيه‌سازي پردازنده در حلقه
853
پياده‌سازي يك ابزار براي گزارش‌گيري از فعاليت‌هاي فايل سيستم برنامه‌ها در سيستم‌عامل ويندوز و تشخيص رفتار مخرب در آن‌ها
854
پياده‌سازي يك ابزار داده‌كاوي مبتني بر آپاچي اسپارك براي داده‌هاي جاري
855
پياده‌سازي يك الگوريتم نشانه‌گذاري با استفاده از تبديل هادامارد و تابع آنتروپي بر روي FPGA
856
پياده‌سازي يك الگوريتم نشانه‌گذاري مقاوم و نامريي بر روي FPGA
857
پياده‌سازي يك بستر چندپخشي نظير به نظير براي ارائه‌ي سرويس جريان‌سازي ويدئو
858
پياده‌سازي يك سيستم كنترل پاركينگ هوشمند مبتني بر اينترنت اشياء
859
پياده‌سازي يك سيستم مقياس‌پذير براي ارسال اطلاعات حسگرها به انبوه‌ساز در پاركينگ هوشمند
860
پياده‌سازي يك سيستم واقعيت افزوده به منظور راهنمايي توريست‌ها بر روي سيستم عامل اندرويد
861
پياده‌مداري با تكيه بر ارتقا كيفيات محيطي و حفاظت بافت ‏باارزش تاريخي موردكاوي: محله فهادان يزد
862
پياده¬سازي روش¬هاي يادگيري عميق در مهندسي پزشكي
863
پيادهسازي IaaS توسط مجازيسازي با استفاده از ابزار OpenStack
864
پياده‏سازي الگوريتم واترماركينگ تصاوير ديجيتال بر روي FPGA
865
پياده‎سازي ديوار آتش از نوع packet filtering در سيستم عامل Ubuntu
866
پيادهسازي روشي كارا براي شناسايي خودكارتودهها در تصاوير ماموگرام
867
پيام رساني بصري در رسانه هاي نوري
868
پيام رنگ در نشانه
869
پيام رنگ در نشانه
870
پيام وپيام رساني اسيران جنگي در اردوگاه هاي عراق
871
پيامبر و قرآن در نهج البلاغه
872
پيامبري كه هرگز برانگيخته نشد
873
پيامد تغييرات كاربري اراضي كشاورزي بر ساكنان روستاهاي مجموعه شهري اصفهان
874
پيامد درمان بيماران مبتلا به هپاتيت c در استان گيلان از ابتداي سال 1381 تا پايان سال 1391
875
پيامد رفتارهاي مجرمانه درمحيط خانواده
876
پيامد طولاني مدت ليگاتور شريان فمورال در درمان سودوآنوريسم شريان فمورال در معتادان تزريقي بستري شده در بيمارستان پورسيناي رشت 1390- 1380
877
پيامد هاي استفاده از زنبور براكون به عنوان عامل كنترل بيولوژيك آفت هليوتيس نخود در شهرستان سنقر كليايي(دهستان باوله و سطر)
878
پيامد هاي حقوقي راي مجمع عمومي سازمان ملل متحد به پذيرش فلسطين بعنوان دولت غيرعضو ناظر
879
پيامد هاي مكر از ديدگاه امام علي (عليه السلام)
880
پيامد هاي ناشي تغييرات مديران مدارس ابتدايي شهرستان جاجرم
881
پيامد و برآورد زيان هاي مالي ناشي از ناهنجارهاي توليد مثلي در گاوهاي هلشتاين ايران
882
پيامدمهاجرت روستائيان به شهردراستان قم منطقه 2
883
پيامدهاي آبياري با پساب تصفيه شده بر برخي ويژگي هاي هيدروليكي و مكانيكي خاك فضاي سبز مجتمع فولاد مباركه اصفهان
884
پيامدهاي آبياري باپساب (فاضلاب شهري تيمار شده ) بر برخي از ويژگيهاي شيميايي خاكهاي ناحيه برخوار اصفهان و انباشتگي برخي عناصر در گياه يونجه
885
پيامدهاي اجتماعي -اقتصادي تغيير بهره برداري هاي دامي در سكونت گاههاي روستايي
886
پيامدهاي اجتماعي -اقتصادي تغييربهره برداري هاي دامي در سكونتگاههاي روستايي ( نمونه موردي : بخش پايين جام شهرستان تربيت جام ) , study case: payin jam district-pain
887
پيامدهاي اجتماعي خانه هاي دوم در نواحي روستايي ﴿مطالعه موردي:دهستان نسا﴾
888
پيامدهاي اخلاقي توكل از نظر دين مبين اسلام
889
پيامدهاي اخلاقي صدقات ﴿واجب و مستحب﴾ از ديدگاه آيات و روايات
890
پيامدهاي استقرار دانشگاه در تحولات اقتصادي ،اجتماعي و كالبدي شهر رودهن
891
پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي استقرار شهرك هاي صنعتي بر تغييرات كالبدي روستاهاي پيرامون (مطالعه موردي شهرك صنعتي سلطان آباد فارس)
892
پيامدهاي بي نزاكتي در محيط كار با توجه به نقش ميانجي عدالت سازماني و رضايت شغلي
893
پيامدهاي تبديل مرتع به ديم‌زار از برخي جنبه‌هاي بوم‌شناختي و اقتصادي در منطقه فريدونشهر استان اصفهان
894
پيامدهاي تعامل و تقابل كردها با حكومت‌هاي مركزي (از صفويه تا پايان قاجار)(907 ق تا 1344 ق)
895
پيامدهاي تعامل و تقابل كردها با حكومتهاي مركزي )از صفويه تا پايان قاجار() 709 ق تا 4411 ق(
896
پيامدهاي حضور آمريكا در افغانستان بر امنيت ملي آن كشور از 2001 الي 2015
897
پيامدهاي خانوادگي اشتغال زنان متأهل (مطالعه كيفي در شهر يزد)
898
پيامدهاي دوري از خانواده بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شبانه روزي نمونه.
899
پيامدهاي دوفضايي شدن شهرها(فضا هاي سايبري ـ فيزيكي)، بر جايگاه و عملكرد فضاهاي باز شهري پژوهش موردي : شهر اصفهان
900
پيامدهاي رواني - اجتماعي كودك آزاري
901
پيامدهاي ساختاري- كاركردي خزش روستايي در سكونتگاههاي روستايي پيرامون همدان
902
پيامدهاي سياسي افزايش تعداد دختران در دانشگاههاي ايران﴿1388-1377﴾
903
پيامدهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي حمله نادر به عمان
904
پيامدهاي ضعف حقوق مالكيت فكري در اقتصاد ايران
905
پيامدهاي فردي و سازماني عدم امنيت شغلي
906
پيامدهاي فردي و سازماني عدم امنيت شغلي
907
پيامدهاي كالبدي-فضايي پيوستن روستاها به شهرها ﴿مورد مطالعه پيوستن روستاهاي احمدآباد و چافجير به شهر رودسر﴾
908
پيامدهاي مثبت و منفي ازدواج بر امر تحصيلي دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
909
پيامدهاي مكاني-فضايي ايجاد مناطق ويژه انرژي(نفت وگاز) برروستاهاي بخش جم
910
پيامدهاي مهاجرت به شهر اهواز
911
پيامدهاي مهاجرت به شهر اهواز
912
پيامهاي پوستر و بهداشت رواني جوانان
913
پيامهاي پوستر و بهداشت رواني جوانان
914
پياه سازي نرم افزاري سيستم آمار و سرشماري
915
پيتده سازي فرستنده - گيرنده آشوبي (ACM﴾ با استفاده از دو كامپيوتر در محيط MATLAB
916
پيجوئي كانيهاي تبخيري و مطالعات هيدروژئوشيميائي كوير در انجير بافق و مقايسه با كوير سياه كوه اردكان
917
پيجيدگي روش موقت كارلو و مقايسه آن با روشهاي تكراري در حل دستگاههاي معادلات خطي
918
پيچ خوردن كيسه تخمدان
919
پيچش مقاطع غير دايره اي
920
پيچش هاي فيزيكي و بيوساواري در سيالات نسبيتي و غيرنسبيتي ايده آل
921
پيچش و كمانش تير كامپوزيتي پلي پروپيلن/اپوكسي
922
پيچيدگي اثبات
923
پيچيدگي خاصيت فصلي و و جودي در منطق شهودي
924
پيچيدگي دستوري متون تخصصي رشته هاي فني : استفاده از دو شيوه تغيير تفصيلي دستوري و ساده سازي دستوري براي افزايش مهارت خواندن
925
پيچيدگي طرح هاي تسهيم راز در ساختارهاي دسترسي گرافي و معرفي يك مدل و تعريف امنيتي بهبود يافته براي طرح هاي تسهيم چند راز
926
پيچيدگي طرح هاي تسهيم راز كامل
927
پيچيدگي محاسبه تعادل نش و الگوريتمهاي تقريبي
928
پيچيدگي هولوگرافيك
929
پيچيدگي هولوگرافيك
930
پيچيدگي و ساخت تنرگراف ها(TG) براي كدهاي گروهي و مشبكه ها
931
پيخش تصاوير بافت دار به كمك فركتال ها
932
پيدا كردن ترازهاي انرژي در ساختار هاي مختلف در سلول خورشيدي GaAs/AlGaAs
933
پيدا كردن ترازهاي انرژي در ساختارهاي مختلف خورشيدي GaAs/AlGaAs
934
پيدا كردن ترازهاي درسا ساختار مختلف در سلول هاي خورشيدي GaN/ALN
935
پيدا كردن تصوير يك چهره در پايگاه تصاوير چهره از روي تصوير نقاشي شده در ورودي
936
پيدا كردن تمام ابرصفحه‌هاي كاراي قوي و ضعيف مجموعه امكان توليد
937
پيدا كردن تنظيمات بهينه پايگاه داده كاساندرا براي مجموعه داده ورودي به وسيله الگوريتم ژنتيك
938
پيدا كردن حداقل تعداد فروشگاه هاي مناسب براي سرويس دهي در سطح شهر با استفاده از حل مساله پوشش راسي در گراف
939
پيدا كردن درصد بهينه پيگمنت هاي زينك فسفات و MIO در پوشش اپوكسي پلي آميد
940
پيدا كردن زير مجموعهاي مناسب از مدهاي پايهي شار در شبكههاي متابوليكي
941
پيدا كردن ضريب كنوكسيون بوسيله كامپيوتر حل عددي معادله فاويراستوك و انرژي
942
پيدا كردن فاكتورهاي مؤثر در جهت كاهش هزينه و اثرات جانبي عمل كاتاراكت: مطالعه موردي در ايران
943
پيدا كردن قوانيعن نوابنقاي معادلات بامشتقات جزيي
944
پيدا كردن گران براي قدر مطلق مقادير ويژه چند جمله ايهاي ماتريسي
945
پيدا كردن محل چهره در يك تصوير تمام قد انسان ورودي از دوربين بمنظور تشخيص هويت از روي چهره در تصاوير سياه و سفيد
946
پيدا كردن مسير كم ترافيك در سيستم هاي كمك راننده پيشرفته با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
947
پيدا كردن معادلات حاكم بر حركت آب در خم كانال ها در حالت فوق بحراني و حل عددي معادلات به دست آمده
948
پيدا كردن مناسب ترين نقاط براي محل چشمه براكي تراپي و زمان تابش دهي به منظور رساندن بيشترين آسيب به بافت تومور و كمترين آسيب به بافت هاي مجاور
949
پيدا كردن مناسب ترين نقاط براي محل چشمه پراكي تراپي وزمان تابش دهي به منظور رساندن بيشترين اسيب به بافت تومور و كمترين آسيب به بافت هاي مجاور
950
پيدا كردن موتيف داياد در توالي هاي زيستي
951
پيدا كردن موتيف در شبكه هاي وزن دار برهم كنش پروتئين-پروتئين
952
پيدا كردن هدف در تصاوير هوايي با استفاده ار توصيف گرهاي جديد DOOS
953
پيداكردن ترازهاي انرژي درساختار مختلف درسلولهاي خورشيدي GaN/ALN
954
پيداكردن قوانين همبستگي در داده هاي پيوندي
955
پيداي ناپيدا
956
پيدايش ، چگونگي و تكنيك ساخت تار
957
پيدايش ، رده بندي و ارزيابي تناسب خاكهاي اراضي خيس براي كشت برنج در شرق استان گيلان
958
پيدايش افكار و مضامين نو در نظم و نثر در فارسي مقارن انقلاب مشروطيت ايران
959
پيدايش بازار روز و بررسي آن
960
پيدايش بازار روز وبررسي آن در ايران
961
پيدايش عكاسي در همدان
962
پيدايش كتيبه‌نگاري نستعليق در تزئينات معماري دوره تيموري ايران و سير تحول آن در دوره صفوي
963
پيدايش كوبيسم و سير تحولات آن
964
پيدايش كوبيسم و سير تحولات آن
965
پيدايش موسيقي
966
پيدايش نئورئالبسم و تحولات آن
967
پيدايش نشانه در ايران
968
پيدايش و اوج گيري انديشه هاي پست مدرن با اشاره به آثار نقاشان و تصويرگران اروپا و آمريكا از 1960 تا كنون
969
پيدايش و تاثير خط كوفي بر صنعت سفال و كاشي
970
پيدايش و تاريخچه هنر باغ آرايي و محوطه سازي در جهان :بررسي در باغهاي ممالك اروپائي ،آمريكائي و خاور دور
971
پيدايش و تطور استصحاب در حقوق اسلامي
972
پيدايش و تكامل آرتيكولاسيون
973
پيدايش و تكامل صنعت چاپ در نساجي
974
پيدايش و تكامل موسيقي. ﴿ نقل از هفت هنر ﴾
975
پيدايش و روند شكل گيري حمام هاي ايراني - اسلامي ﴿از اوايل اسلام تا سلجوقي﴾
976
پيدايش و گسترش تشيع در منطقه گيلان از آغاز تا تشكيل سلسله كيانيان
977
پيدايش وتاريخچه هنرباغ آرائي و محوطه سازي در جهان : بررسي در باغ هاي ممالك اروپائي امريكائي وخاور ميانه
978
پيرامتن هاي عنوان و عنوان بندي به مثابه آستانه متن در سينما با تاكيد بر آثار عباس كيارستمي
979
پيرامون ايدآل هاي اول وابسته در ارتباط با ايدآل هاي تكجمله اي
980
پيرامون تصنيف در موسيقي اصيل ايراني
981
پيرامون تعميم هايي از ايده آل هاي تقريبا اول و اول ضعيف
982
پيرامون دو پوشش دوري گراف ها
983
پيرامون طرح گل و مرغ
984
پيرامون فرمول هاي اساسي زير منيفلدهاي فينسلري مختلط
985
پيرامون فيلمنامه نويسي نوشته : ادوارد دميتريك
986
پيرامون محتواي نقاشي در جهانبيني اسلامي
987
پيرامون محتواي نقاشي در جهانبيني اسلامي
988
پيرامون يك مسئله تركيبي در واريته گروهها
989
پيربورديو و قوائد هنر
990
پيرسازي مصنوعي چهره با استفاده از روش هاي پردازش تصوير
991
پيرو معنوي:تبيين نقش معنويت در اثر بخشي پيروان
992
پيرو و پيرو ضعيف بودن جبرهاي برلينگ و ليپشيتز
993
پيروليز پلي اتيلن ترفتالات و بررسي تأثير افزودن پارافين هاي اشباع سنگين بر محصولات آن
994
پيروليز چوب
995
پيروليز زيست توده جهت توليد زغال زيستي به منظور تصفيه پساب حاوي يك نمونه دارويي منتخب
996
پيروليز ضايعات گياهي در راكتور بستر فوراني
997
پيروي از مسير خودرو هوشمند با به كارگيري از اطلاعات مسير جلو خودرو
998
پيزوالكتريسيته در نيمه هادي هاي گاليم نيترات
999
پيزوالكتريك ، مدل سازي وشبيه سازي به كمك نرم افزار ANSYS
1000
پيش از آنكه انيميشن آغاز شود ، جان كين ميكر
بازگشت