<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تاثير ارتباطات سازماني بر مديريت بحران
2
تاثير ارتباطات سازماني بر مديريت بحران
3
تاثير ارتباطات سازماني بر مديريت بحران در شركت بهپاك شهرستان بهشهر
4
تاثير ارتباطات سازماني بر مديريت بحران شركت صنايع غذايي باز آمل
5
تاثير ارتباطات سازماني بر مديريت بحران شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
6
تاثير ارتباطات سازماني برمديريت بحران
7
تاثير ارتباطات يكپارچه بازاريابي بر ارزش ويژه برند مطالعه موردي بانك كشاورزي
8
تاثير ارتعاش در حين انجماد بر ريز ساختار آلياژ آلومينيوم6063
9
تاثير ارتعاش در ضمن انجماد بر ساختار و خواص مكانيكي فولاد پركرم و پركرين ﴿ G-X100Cr M013 )
10
تاثير ارتعاشات اولتراسونيك بر روي فرآيند نورد سرد
11
تاثير ارتفاع بر روي مدل هاي خرپايي تيرهاي عميق با بارگذاري متمركز
12
تاثير ارتفاع بر روي مدل هاي خرپايي تيرهاي عميق با بارگذاري متمركز
13
تاثير ارتفاع بر فرآيندهاي ژئومورفولوژي دشت بكان
14
تاثير ارتفاع پل تار بر خواص پارچه بافته شده در ماشين بافندگي راپيري
15
تاثير ارتفاع پين در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي AA60-61
16
تاثير ارزش ادراك شده توسط بازديد كنندگان مراكز خريد چند منظوره بر حمايت آنها با توجه به نقش ميانجي نگرش : مطالعه سيتي سنتر اصفهان
17
تاثير ارزش افزوده بخش كشاورزي بر توزيع نابرابر درآمدي در ايران﴿ 1387-1350﴾
18
تاثير ارزش درك شده بر تمايلات رفتاري مشتريان گوشي همراه
19
تاثير ارزش نام تجاري بر وفاداري و فروش محصول
20
تاثير ارزش هاي فرهنگي و رفتاري بر قصد خريد سبز (مورد مطالعه: مصرف‌كنندگان ظروف يكبارمصرف گياهي)
21
تاثير ارزش هاي فرهنگي و رفتاري بر قصد خريد سبز (مورد مطالعه: مصرف‌كنندگان ظروف يكبارمصرف گياهي)
22
تاثير ارزش ويژه برند بر قصد مصرف كننده محصولات لوازم خانگي
23
تاثير ارزش يابي توصيفي بر خلاقيت دانش آموزان ابتدايي از ديدگاه معلمان زن ابتدايي شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 91 - 90
24
تاثير ارزشهاي اخلاقي در اقتصاد با تاكيد بر نظريه شهيد صدر
25
تاثير ارزشهاي فرهنگي بر روي رفتار خريد سبز
26
تاثير ارزشهاي فرهنگي بر عوامل انگيزاننده مدير پروژه ها: بررسي نقش تعهد حرفه اي
27
تاثير ارزشهاي كاري از ديدگاه اسلام بر سكوت سازماني مورد مطالعه سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان
28
تاثير ارزشيابي توصيفي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي دامغان
29
تاثير ارزشيابي توصيفي در بهبود كيفيت فرآيند ياددهي - يادگيري دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر تهران از ديدگاه معلمان سال تحصيلي 89-88
30
تاثير ارزشيابي عملكرد كاركنان برتوانمندسازي آنان (مطالعه موردي بخش فروش شركت ايران خودرو)
31
تاثير ارزيابي پويا بر عملكرد نوشتاري فراگيران درون گرا و برون گراي ايراني زبان انگليسي
32
تاثير ارزيابي پويا در پيشرفت درك مهارت شنيداري فراگيران فارسي زبان
33
تاثير ارزيابي نظام راهبري شركتي بر نقدشوندگي سهام و نقدينگي در شركتهاي خانوادگي بورس اوراق بهادار تهران
34
تاثير ارمان خواهي والدين با عزت نفس . شهامت و استقلال فردي فرزندان انها در بين دانش اموزان دختر دبيرستان هاي ناحيه 3 اموزش و پرورش شهر اصفهان
35
تاثير ازدواج مجدد والدين بر اختلالات رفتاري فرزندان.
36
تاثير ازدياد طول پذيري در جهت پود و قطر فك بر رفتار كاسه‌انداختن پارچه‌هاي پيراهني كشسان
37
تاثير اسانس آويشن و زيره سبز بر عمر پس از برداشت ميوه گوجه فرنگي رقم " دافنيس"
38
تاثير اسانس اويشن اذربايجاني (Thymus- migricus) بر انقباضات ايزوتونيكي ناشي از استيل كولين در ايلئوم موش صحرايي
39
تاثير اسانس رزماري و نعناع فلفلي بر پايداري اكسيداتيو روغن پسته در بسته بندي شيشه و پلي اتيلن تري فتالات ﴿PET﴾
40
تاثير اسانس زيره سبز و رازيانه بر عملكرد رشد، فراسنجه هاي تخمير شكمبه و جمعيت پروتوزوآ در بره هاي پرواري
41
تاثير اسانس عصاره سياه دانه سايتوكنين بر بيان ژن سيكلواكسيژناز
42
تاثير اسانسهاي گياهي( مورد، درمنه، گشنيز و ميخك) بر بيان ژن موسين در بافت روده جوجه هاي گوشتي
43
تاثير اسب‌درماني بر نشانگان كودكان داراي اتيسم
44
تاثير اسپرميدين از دو مسير سنتزي بر گلدهي ژنوتيپ هاي زود و دير گلده بادمجان
45
تاثير اسپرميدين روي تحمل به سرما در بذور و بوته هاي خيار
46
تاثير اسپرومتري تشويقي بر ميزان اكسيژناسيون بيماران پس از جراحي پيوند عروق كرونر
47
تاثير استاندار در رضايت زنان شويي
48
تاثير استاندارد در افزايش رضايت مشتري﴿مطالعه موردي در فرش ماشيني﴾
49
تاثير استاندارد در رضايت مشتري ﴿ مطالعات موردي درباره فرش ماشيني ﴾
50
تاثير استانداردهاي حسابداري ايران بر كفايت افشاي اطلاعات شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
51
تاثير استحصال زهر روي برخي از خصوصيات رفتاري و عملكرد توليد عسل كلني زنبور عسل
52
تاثير استراتژي آموزش تفكر همفكري به اشتراك گذاري بر درك مطلب زبان آموزان درون گرا وبرون گراي ايراني
53
تاثير استراتژي بازاريابي بر مشاركت مشتري و توسعه محصولدر شركت پرديس صنعت سياره سبز
54
تاثير استراتژي تصويري بر روي يادگيري لغات از طريق ديداري و شنيداري
55
تاثير استراتژي تصويري بر روي يادگيري لغات از طريق ديداري و شنيداري
56
تاثير استراتژي رنگ بر وفاداري وقصد خريد مشتريان (مورد مطالعه :گبه فارس)
57
تاثير استراتژي رنگ بر وفاداري وقصد خريد مشتريان ﴿مورد مطالعه:گبه فارس﴾
58
تاثير استراتژي نظامي امريكا بر امنيت ملي ايران از سال 2002 تا 2006
59
تاثير استراتژي هاي اقيانوس آبي بر عملكرد سازمان ﴿مورد مطالعه:بانك پارسيان﴾
60
تاثير استراتژي هاي تفكر انتقادي بر ياد وري و به خاطر سپاري لغات نزد فراگيران زبان انگليسي ايراني با سطوح مهارت هاي زباني متفاوت
61
تاثير استراتژي هاي مديريت دانش بر عملكرد سازماني
62
تاثير استراتژي هاي منابع انساني بر عملكرد سازماني بر اساس مدل امتيازات متوازن در دانشگاه هاي غير انتفاعي شرق استان مازندران
63
تاثير استراتژي هم‌رقابتي بر عملكرد نوآوري شركت‌هاي مستقر در پارك‌هاي علم و فناوري(مطالعه موردي پارك علم و فناوري استان قم)
64
تاثير استرس اشعه ماوراء بنفش روي سنتزآنتوسيانين ها در چند گونه دارويي
65
تاثير استرس بانوان فرهنگي بر رضايت زناشويي در شهرستان گلوگاه
66
تاثير استرس بر ازخودبيگانگي شغلي با تاكيد بر نقش بدگماني (مورد مطالعه : كاركنان شركت ملي گاز استان گيلان)
67
تاثير استرس بر عملكرد شناختي با توجه به ابعاد شناختي مشاغل و كاهش آن از طريق آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد (اكت) و تكنيك الكساندر در شركت سايپا
68
تاثير استرس خشكي و آبسيزيك اسيد بر الگوي پروتئيني در گياه رستاخيزي Cheilanthes frangrans در مقايسه با گياه غير رستاخيزي Nephrolepis sp با روش الكتروفورز دوبعدي
69
تاثير استروژن و پروژسترون سينتتيك بر فراحافظه ، عملكرد حافظه ي روزمره و حافظه ي آينده گرا در زنان
70
تاثير استفاده ار متابوليت 1 و 25- دي هيدروكسي كولكلسيفرول بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني، خصوصيات پوسته و قابليت هضم مواد معدني در مرغان تخمگذار مسن
71
تاثير استفاده از اسيدهاي آلي بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني و جمعيت ميكروبي روده جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره هاي بر پايه غلات مختلف
72
تاثير استفاده از انسولين كلارژين زير جلدي همراه با انفوزيون مداوم وريدي انسولين رگولار در كنترل قند خون بيماران ديابتي تحت عمل جراحي باي پس شريان كرونر﴿CABG﴾
73
تاثير استفاده از انسولين كلارژين زير جلدي همراه با انفوزيون مداوم وريدي انسولين رگولار در كنترل قند خون بيماران ديابتي تحت عمل جراحي باي پس شريان كرونر﴿CABG﴾
74
تاثير استفاده از انواع افزودني‌هاي ملات در خواص مكانيكي اجزاي ديوارها با مصالح بنايي
75
تاثير استفاده از انواع المان ومش بندي برجواب مسائل بارگذاري برخي سازه ها در نرم افزار ANSYS
76
تاثير استفاده از اينترنت بر ميزان يادگيري دانش آموزان از نظر دبيران رياضي در ش
77
تاثير استفاده از بازي هاي رايانه اي خشن در ميزان پرخاشگري دانش اموزان 18-12سال شهرستان كوهرنگ
78
تاثير استفاده از بلوس هايب حاوي كلسيم بر هيپوكلسيمي و بيماري هاي متابوليكي
79
تاثير استفاده از پادكستينگ بر تلفظ زبان آموزان انگليسي
80
تاثير استفاده از پراكسيد در طي فرآيند ذوب ريسي بر تخريب پلي پروپيلين
81
تاثير استفاده از پروبيوتيك ﴿DCP و P1﴾ بر عملكرد گاوهاي پر توليد در اواسط دوره شيردهي
82
تاثير استفاده از پروژه هاي گروهي بر توانايي درك مطلب زبان آموزان سطح متوسطه
83
تاثير استفاده از پسته وحشي در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي بر عملكرد رشد و برخي فراسنجه هاي فيزيولوژي
84
تاثير استفاده از پلت چسبان ها بر كيفيت فيزيكي پلت، عملكرد رشد و خصوصيات لاشه در جوجه هاي گوشتي
85
تاثير استفاده از پودر اكيناسه بر عملكرد پايداري اكسيداتيو زرده و پاسخ هاي ايمني مرغان تخمگذار
86
تاثير استفاده از پيام كوتاه در يادگيري واژگان انگليسي
87
تاثير استفاده از پيش سازمان دهنده توضيحي در مقابل تاثير استفاده از پيش سازمان دهنده داستاني در پيش بيني اطلاعات متن در ارتباط با توانايي خواندن فراگيران ايراني زبان خارجي , s ability to Predict the Text Informationب The Effects of Using Expository versus Narrative Advance Organizers on Iranian EFL Reader
88
تاثير استفاده از تخته هاي هوشمند مجهز به اينترنت بر عملكرد نوشتاري زبان آموزان موسسات زبان انگليسي در ايران
89
تاثير استفاده از تصاوير كارتوني روزنامه ها بر روي پيشرفت مهارت گفتاري زبان آموزان ايراني درونگرا و برونگرا
90
تاثير استفاده از تفاله زيتون در جيره غذايي مرغان تخم گذار بر عملكرد وپارامترهاي كيفي تخم مرغ
91
تاثير استفاده از تكنولوژي آموزشي در بهبود آموزش دبستان ها ي دخترانه شهر بهشهر
92
تاثير استفاده از تكنولوژي رسانه هاي اجتماعي بر عملكرد كاركنان فروش، نقش رفتار، آموزش و ويژگي هاي فردي فروشنده ( مطالعه موردي: فروشگاه هاي لوازم خانگي ال جي در شهر اصفهان)
93
تاثير استفاده از تكنولوژي كلاسهاي وارونه در زبان كاربردي دانشجويان زبان انگليسي: دستاورد، مشاركت ونگرش
94
تاثير استفاده از جريان پالسي در جوشكاري قوسي تنگستن-گاز ﴿GTAW ﴾ بر رفتار خوردگي مقاطع جوش آلياژ آلومينيوم AA5083
95
تاثير استفاده از جنيستئين سويا بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني، جمعيت ميكروبي روده و قابليت هضم ايلئومي مواد مغذي در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف پروتئين
96
تاثير استفاده از چشم بند و گوش بند بر كيفيت خواب بيماران مبتلا به سكته قلبي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي
97
تاثير استفاده از خرده لاستيك بر ظرفيت باربري ستون شني
98
تاثير استفاده از روش هاي بديعه پرداز بر رشد مهارتهاي اجتماعي ،‌كيفيت زندگي در مدرسه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر
99
تاثير استفاده از زبان مادري بر بالا بردن ميزان توجه
100
تاثير استفاده از سوزن هاي سرتوپي بر كيفيت دوخت پارچه هاي حلقوي
101
تاثير استفاده از سيستم مكانيزه تامين به هنگام در شركت ساپكو بر رضايت ذينفعان
102
تاثير استفاده از طرح و الگوي اوليه (فردي و گروهي )بر مهارت نوشتن انگليسي فراگيران فارسي زبان در تعامل با نوع تكليف
103
تاثير استفاده از عوامل ليپوتروپيك بر عملكرد پاسخ هاي ايمني و و ضعيت پاتوفيزيولوژيك كبد در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره هاي پر انرژي
104
تاثير استفاده از فرهنگ لغت يكزبانه يا دوزبانه بر بازيابي واژگان دانش آموزان ايراني در سطح مياني
105
تاثير استفاده از فعاليتهاي كار-محور بر مهارت درك مطلب در بين دانش آموزان متوسط دوره ي پيش دانشگاهي در ايران
106
تاثير استفاده از فناوري اطلاعات در افزايش كارايي سيستم هاي ارائه خدمات بهداشتي و درماني
107
تاثير استفاده از قابليت اصلاح خودكار اشتباهات در نرم افزار آفيس وورد بر يادگيري دستورزبان انگليسي توسط زبان آموزان مبتدي ايراني
108
تاثير استفاده از كارت امتياري متوازن )BSC( Balance Score Card در عمليات پستي ( توزيع)
109
تاثير استفاده از كامپيوتر بر شخصيت جوانان
110
تاثير استفاده از كود آلي مايع و شيرابه كمپوست زباله شهري در مقايسه با اسيد هوميك بر برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك
111
تاثير استفاده از كودهاي آلي و شيميايي بر شكل هاي فسفر در يك خاك آهكي
112
تاثير استفاده از گوشي همراه و نوع تكليف شناختي بر زمان تاخير آغاز پاسخ عضلات مچ پا متعاقب اغتشاش اينورشن در طول راه رفتن
113
تاثير استفاده از مانان اليگوساكاريدهاي ديواره سلولي مخمر بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني، قابليت هضم ايلئومي مواد مغذي و جمعيت ميكروبي روده مرغان تخمگذار
114
تاثير استفاده از ماهواره بر هويت جنسيتي دختران دوره دبيرستان شهر بوشهر
115
تاثير استفاده از مخمر و كربوهيدرات هاي ديواره سلولي آن بر روند تخمير شكمبه و عملكرد گاوهاي شيرده هلشتاين
116
تاثير استفاده از مكمل آلي سلنومتيونين بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني و پايداري اكسيداتيو زرده تخم مرغ در مرغان تخمگذار تغذيه شده با جيره هاي حاوي منابع مختلف چربي
117
تاثير استفاده از مكمل چربي در جيره هاي دوره انتقال بر عملكرد توليد مثلي گاو هاي شيرده هلشتاين
118
تاثير استفاده از ميراگرهاي قوطي شكل قرار داده شده در باد بند در رفتار لرزه اي سازه ها
119
تاثير استفاده از وسايل كمك آموزشي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه از ديدگاه دبيران زن ناحيه 2 اهواز
120
تاثير استفاده از وسايل كمك آموزشي و تراكم ( تعداد دانش آموزان ) كلاس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
121
تاثير استفاده از وسايل كمك اموزشي در يادگيري دانش اموزان ابتدايي
122
تاثير استفاده ازسرباره كوره آهن برروي عمر خستگي در مخلوط‌هاي آسفالتي گرم
123
تاثير استفاده ازسطوح مختلف اسانس مرزه خوزستاني بر صفات عملكردي، صفات كيفي تخم مرغ وپارامترهاي خوني درمرغان تخمگذار
124
تاثير استفاده توأم از الياف و پوزولان در مقدار سايش سازه هاي هيدروليكي بتني
125
تاثير استفاده همزمان از بلوك و پوشش گياهي در كف كانال بر ضريب اختلاط عرضي در يك كانال مستطيلي روباز
126
تاثير استفاده وب كاوي در صنعت
127
ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍اي‌ درم‍ان‍ي‌ ف‍ي‍زي‍وت‍راپ‍ي‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ف‍ن‍ون‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ - رف‍ت‍اري‌ C.B.T در ك‍اه‍ش‌ اض‍طراب‌ اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‌ ت‍ن‍ي‌ در س‍طح‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر - ن‍ك‍اء
128
تاثير استقرار الگوي مديريت واحد شهري بر اثربخشي مديريت شهرداري شيراز
129
تاثير استقرار سيستم lsoدر موفقيت سازمان در تعالي سازماني با مدل efqm
130
تاثير استقرار سيستم هاي مديريت كيفيت بر افزايش كيفيت پروژه هاي عمراني
131
تاثير استقرار فرهنگ سازماني و ايمني بر هزينه و ريسك پروژه‌هاي عمراني براي افزايش ايمني و سلامت
132
تاثير استقرار نخهاي عورب ناپيوسته بر روي خواص مكانيكي پارچه هاي چند محوري
133
تاثير استقراض خارجي بر روند تاريخ سياسي - اجتماعي ايران در دوره قاجار
134
تاثير استقلال بانك مركزي بر نظام مديريت نقدينگي: مورد مطالعه كشورهاي صادر كننده نفت
135
ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ق‍لال‌ ه‍ي‍ئ‍ت‌ م‍دي‍ره‌ ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ اف‍ش‍ا ع‍م‍وم‍ي‌ در گ‍زارش‍ات‌ س‍ال‍ي‍ان‍ه‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
136
تاثير اسلام بر سير تحولي نقوش قالي ايراني
137
تاثير اسماعيليان بر باز پيدايش و رشد گرايش هاي صوفيانه در كرمان روزگار قاجار
138
تاثير اسيد ساليسيليك بر خصوصيات مورفولوژيكي، فيزيولوژيكي وفيتوشيميايي گياه ريحان رقم كشكني لولو تحت تنش شوري
139
تاثير اسيد ساليسيليك و پرايمينگ بر جوانه¬زني بذر و رشد دانهال¬هاي آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) تحت سطوح مختلف شوري
140
تاثير اسيد ساليسيليك و كلريد سديم بر گياه گندم (Triticum aestivum L.)
141
تاثير اسيد ساليسيليك وژل آلوئه ورا بر عمر انباري ميوه ليموترش جهرمي
142
تاثير اسيدچرب غالب در روغن هاي خوراكي بركيفيت نشاسته گندم
143
تاثير اسيدفوليك بر ميزان دفع پروتئين در بيماران ديابت نفروپاتي
144
تاثير اسيدفوليك بر ميزان دفع پروتئين در بيماران ديابت نفروپاتي
145
تاثير اسيدهاي آلي كربوكسيل دار سبك و برخي كلات هاي مصنوعي بر جذب و انتقال روي در دو رقم گندم با روي- كارآيي متفاوت
146
تاثير اسيدهيوميك بر گياه پالايي خاك هاي آلوده به هيدروكربن هاي نفتي
147
تاثير اشتباه در قتل عمدي در حقوق ايران و انگلستان
148
تاثير اشتغال بر رضايت زناشويي همسران
149
تاثير اشتغال بر شخصيت مردان و زنان كارمند سازمان صنايع هواپيمائي ايران
150
تاثير اشتغال زنان بر تربيت فرزندان
151
تاثير اشتغال زنان بر خانواده و فرزندان
152
تاثير اشتغال زنان بر رضايت زناشويي همسران
153
تاثير اشتغال زنان بر رضايت زناشويي همسران
154
تاثير اشتغال زنان بر روابط اعضاي خانواده
155
تاثير اشتغال زنان بر روابط عاطفي آنان وفرزندان
156
تاثير اشتغال زنان بر روابط عاطفي زوجين در زنان شاغل شهر سبزوار
157
تاثير اشتغال زنان بر ساختار خانواده
158
تاثير اشتغال زنان بر سلامت روان و اميد به زندگي
159
تاثير اشتغال زنان بر فرزندان در خانواده
160
تاثير اشتغال زنان بر نهاد خانواده(زنان شاغل قم در سال 1389)
161
تاثير اشتغال زنان بر هرم قدرت وتصميم گيري در خانواده
162
تاثير اشتغال زنان برروابط خانواده
163
تاثير اشتغال زنان پرستار شهرستان رامسر بر روابط خانوادگي آنان در سال1388-1389.
164
تاثير اشتغال زنان در مناسبات زندگي زناشوئي
165
تاثير اشتغال زنان معلم مقطع راهنمايي در تنظيم خانواده مطا لعه موردي در شهرستان آزاد شهر
166
تاثير اشتغال مادر بررشد اجتماعي كودكان 2تا 3 ساله
167
تاثير اشتغال مادران بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه پنجم مدارس ابتدايي شهرستان فردوس
168
تاثير اشتغال مادران بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر7تا11 سال ابتدايي ناحيه 4 اموزش وپرورش مشهد
169
تاثير اشتغال مادران بر پيشرفت تحصيلي فرزندان
170
تاثير اشتغال مادران بر روي رشد شخصيت كودكان
171
تاثير اشتغال مادران برپيشرفت تحصيلي فرزندان پايه ابتدايي دخترانه شهرستان نيشابور
172
تاثير اشتغال والدين بر وضعيت تحصيلي فرزندان
173
تاثير اشتغال والدين در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي
174
تاثير اشعه U V -C درگزينش كالوس هاي متحمل به خشكي درگياه يونجه ( Medicago Sativa)
175
تاثير اشعه ماوراء بنفش و سايش بر رفتار فشاري فرش ماشيني اكريليك
176
تاثير اشغال عراق توسط آمريكا بر تروريسم داخلي (2006-2003)
177
تاثير اشكال و رنگهاي مختاف بسته بندي محصولات لبني با استفاده از تداعي واپه ها و تكنيك conjoint
178
تاثير اصلاح سطحي نانولوله كربني (CNT) برسرعت بازآرايي ساختاري نانوكامپوزيت پايه سيليكان رابر /CNT با رفتار پيزورزيستيو (حساس به فشار)
179
تاثير اصلاح سيليسيم يوتكتيكي در عمليات حرارتي سريع با استفاده از منبع حرارتي مادون قرمز روي خواص مكانيكي آلياژ A356
180
تاثير اصلاح شناختي رفتاري به شيوه گروهي بر رضايتمندي زناشويي در زوجين
181
تاثير اصلاح فاز مشترك و افزودن نانوذرات سيليكا بر خواص جذب انرژي كامپوزيت هاي اپوكسي تقويت شده با الياف شيشه
182
تاثير اصلاح كننده بر خواص ترشوندگي پوشش هاي رسوب الكتريكي نيكل با ساختار سلسله مراتبي ميكرو - نانو
183
تاثير اصلاح كننده هاي آلي در زيست سالم سازي خاك هاي آلوده به مواد نفتي
184
تاثير اصلاح نمودن خطاهاي نوشتاري بر مبناي روش بازخورد انتخابي بر توانايي مهارت پاراگراف نويسي زبان آموزان ايراني سطح متوسطه درفضاي مجازي شبكه اجتماعي تلگرام
185
تاثير اصلاح و بهسازي رودخانه قره سوبرالگوي فرسايش و رسوب گذازي در محدوده شهر كرمانشاه با استفاده از مدل رياضي gstars.3
186
تاثير اصلاحات تجاري بر بهره وري كل عوامل توليد ساختار صنايع ايران
187
تاثير اصوات موسيقي بر طول دوره رشد ماهي ها (قزل الا )
188
تاثير اضافه شدن نيكل در ايجاد ساختار نانو كامپوزيتي در آلياژ شيشه اي حجيم (5.5B1.77Mo5P9C7)xNix-Fe1 1.0-0=x)) و بررسي مكانيزم تبلور آن
189
تاثير اضافه كردن نانوتيوبهاي كربن روي عملكرد ذخيره سازي هيدروژن در LaNi5
190
تاثير اضطراب ،عزت نفس و شاد زيستن بر دانش آموزان سوم متوسطه و پيش دانشگاهي
191
تاثير اضطراب بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسط شهر قم سال تحصيلي 87
192
تاثير اضطراب بر روي دانش آموزان سال اول نظام جديد متوسطه شهر آبپخش
193
تاثير اضطراب بر عملكرد شغلي كاركنان بانكهاي صادرات اهواز
194
تاثير اضطراب بر نگرش سياسي و مشاركت انتخاباتي شهروندان شهر اصفهان
195
تاثير اضطراب برنتايج امتحاني دانش آموزان سال دوم پسر راهنمايي مدارس شهرستان املش
196
تاثير اضطراب برنتايج امتحاني دانش آموزان سال دوم پسر راهنمايي مدارس شهرستان املش.
197
تاثير اضطراب در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان راميان
198
تاثير اضطراب در يادگيري و ارائه راهكارها يي براي درمان آن
199
تاثير اضطراب درافت تحصيلي دانش آموزان
200
تاثير اضطراب و فشارهاي رواني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
201
تاثير اعتبارات بانك كشاورزي در كيفيت زندگي روستائيان (مورد مطالعه: شهرستان زنجان)
202
تاثير اعتبارات بانكي بر صادرات غيرنفتي با تمركز بر دو بخش صنعت و كشاورزي
203
تاثير اعتقادات توحيدي در نگارگري
204
تاثير اعتقادات مذهبي بر پيشگيري از ارتكاب جرم
205
تاثير اعتكاف برتربيت
206
تاثير اعتماد اجتماعي بر قانون گريزي در مشهد
207
تاثير اعتماد درون سازماني در تبديل مشتريان بالقوه به دائمي
208
تاثير اعتماد و هويت برند بر قصد خريد مشتريان بازار تلفن همراه در استان تهران
209
تاثير اعتماد و هويت برند بر قصد خريد مشتريان بازار تلفن همراه در استان تهران
210
تاثير اعتياد بر بزه كاري جوانان شهر خرم ّاباد
211
تاثير اعتياد بر كانون خانواده
212
تاثير اعتياد به اينترنت برسبك زندگي دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه
213
تاثير اعتياد والدين در روند تحصيلي فرزندان آنان
214
تاثير اعتياد ووالدين بر موفقيت تحصيلي فرزندان در مقطع ابتدايي شهرستان
215
تاثير اعداد رينولدزو ماخ جريان بر گردابه هاي ايجاد شده در پشت يك استوانه
216
تاثير اعمال ميدان الكتريكي متناوب بر خصوصيات رشد دندريتي يك ماده مدل شفاف
217
تاثير اعمال نيروي برشي بر ساختار چدن نشكن در فرايند سطح شيبدار
218
تاثير افت تنش بر خواص فيزيكي نخهاي پلي آميد 6 تكسچرشده با تابهاي مختلف به روش تاب مجازي
219
تاثير افت فشار مخزن بر وزن گل و ساير عوامل حفاري
220
تاثير افتراقي فعاليت محور بر يادگيري واژگان انگليسي در فراگيران داراي سبك تجربي متفاوت
221
تاثير افرايش دي اكسيد كربن و تنش شوري بر رشد و پارامترهاي فيزيولوژيكي گياه كنجد
222
تاثير افزايش آگاهي از سبك يادگيري زبان آموزان سطح متوسط ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي بر روي خواندن و درك مطلب زبان آموزان خوذ جوش در تقابل با زبان آموزان تعمقي
223
تاثير افزايش آلومينا بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي ساگارهاي كورديريتي - مولايتي
224
تاثير افزايش انرژي قابل متا بوليسم ،شدت و مدت محدوديت غذايي بر عملكرد و مورفولوژي روده در جوجه هاي ...
225
تاثير افزايش اهرم مالي، ميزان جريان نقدي آزاد و رشد شركت بر مديريت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
226
تاثير افزايش پروفايل دمايي نواحي اكسترودر بر خواص فيزيكي نخ فيلامنتي پلي پروپيلن
227
تاثير افزايش دما بر رفتار تحكيمي بنتونيت در محيط ĩب شور
228
تاثير افزايش سن ازدواج بر افسردگي وانحرافات اخلاقي جوانان
229
تاثير افزايش سن بر پارامترهاي ديناميكي زباله هاي جامد شهري (مطالعه موردي: مركزدفن كهريزك)
230
تاثير افزايش غلظت دي اكسيد كربن و دماي محيط بر پاسخ ارقام گندم ﴿.Triticum aestivum L﴾ در شرايط تنش شوري
231
تاثير افزايش فعال ساز شيميايي در كاهش زمان سمنتاسيون فولاد 107131 در حمام نمك مذاب
232
تاثير افزايش قيمت نفت بر هم گرايي درآمد سرانه در كشورهاي عضوGCC و ايران و رشد تجارت در بين آنها﴿ 1998-2007﴾
233
تاثير افزايش نانوپودر كاربيد سيليسيم بر ريزساختار، سختي و مقاومت سايشي روكش Stellite6 ايجاد شده به روش جوشكاري قوسي تنگستن (TIG) بر روي فولاد ساده كربنيSt37
234
تاثير افزودن CaO بر خواص جرمهاي منيزيتي
235
تاثير افزودن آب بر خواص فيزيكي نخ نايلون 6 تكسچر شده به روش تاب مجازي
236
تاثير افزودن آنزيم بر قابليت استفاده از گندم و ضايعات ماكاروني در جيره جوجه هاي گوشتي
237
تاثير افزودن اسانس آويشن و سلنيوم بر عملكرد رشد و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
238
تاثير افزودن اسانس رازيانه وسولفات مس بر عملكرد رشد، پاسخ ايمني ، خصوصيات لاشه وبرخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
239
تاثير افزودن اسانس رزماري (Rosmarinus Officinalis) و سولفات روي در جيره غذايي بر عملكرد توليدي، ويژگيهاي كيفي تخم مرغ و برخي صفات فيزيولوژيكي مرغان تخم گذار
240
تاثير افزودن اكسيد زير كونيوم بر خواص زيست قعالي هيدروكسي آپاتيت
241
تاثير افزودن امولسيفاير بر عملكرد، فراسنجه هاي بيوشيميايي خون، پاسخ هاي سيستم ايمني و قابليت هضم ايلئومي مواد مغذي در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف انرژي
242
تاثير افزودن بذر رازيانه بر توليد و تركيبات شير، هورمون هاي رشد و پرولاكتين خون و پارامترهاي تخمير شكمبه اي گوسفند سنجابي
243
تاثير افزودن بور و زيركونيوم بر ريزساختار و سختي تركيب بين فلزي آلومينايدآهن Fe3Al
244
تاثير افزودن جوانه زاي Al-Ti-B و عمليات حرارتي بر ريز ساختار و سختي آلياژ 6063 آلومينيوم
245
تاثير افزودن چربي و سطوح مختلف سلنيوم و ويتامين E در جيره گاوهاي شيري دوره انتقال بر سيستم ايمني گاوها و ايمنيت گوساله ها تا پايان شيرخوارگي
246
تاثير افزودن خرده لاستيك بر رفتار مكانيكي ماسه با استفاده از دستگاه برش مستقيم
247
تاثير افزودن روغن هاي اسانس آويشن ، دارچين و ميخك به جيره بر عملكرد پارامترهاي لاشه ، متابوليت هاي سرم ، ويسكوزيته محتويات ايلئوم و پاسخ ايمني هومورال جوجه هاي گوشتي
248
تاثير افزودن روغنهاي گياهي و پيه حيواني در جيره غذايي مرغان تخمگذار بر صفات كمي وكيفي تخم مرغ
249
تاثير افزودن زيركونيا مولايت بر ريز ساختار و خواص تيتانات آلومينيم
250
تاثير افزودن سرباره مس بر خواص بتن خود تراكم در درجه حرارت هاي مختلف
251
تاثير افزودن سطوح مختلف عصاره گياه چوير (Ferulago Angulata) به جيره گاو شير ده، بر قابليت هضم، توليد گاز متان ...
252
تاثير افزودن سولفات منيزيوم به ليدوكائين-اپي نفرين داخل نخاعي بر مدت بيدردي ‏پس از اعمال ارتوپدي اندام تحتاني
253
تاثير افزودن شيشه بازيافتي بر خواص بتن خودتراكم در درجه حرارت¬هاي مختلف
254
تاثير افزودن طولاني مدت مواد آلي به خاك بر ظرفيت باربري و مقاومت برشي خاك
255
تاثير افزودن عصاره الكلي بره موم واسانس زيره سبز بر عملكرد رشد، پاسخ ايمني ، خصوصيات لاشه وبرخي از فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
256
تاثير افزودن عناصر آلياژي نيكل و منگنز بر خواص سايشي و خوردگي كاويتاسيوني آلياژ برنز آلومينيوم
257
تاثير افزودن عناصر جزيي بر روند پير سختي آلياژ A356 آلومينيوم
258
تاثير افزودن فريت كليسيم بر راندمان احياي اكسيد آهن
259
تاثير افزودن فلوئور بر ساختار، سينترپذيري و خواص مكانيكي سراميكهاي هيدروكسيآپاتيتي
260
تاثير افزودن فنتانيل به ليدوكائين اينتراتكال بر درد پس از عمل سزارين در بيمارستان الزهراء(س ) رشت
261
تاثير افزودن گرافن اكسايد كاهش يافته به داربست الكتروريسي شده پلي‌كپرولاكتون بر فعاليت سلول‌هاي استخواني
262
تاثير افزودن ماده پليمري بر اكتيواسيون حمامهاي نيتراسيون
263
تاثير افزودن منابع فيبر نامحلول به جيره در دوره‌هاي مختلف پرورش بر عملكرد و تغييرات دستگاه گوارش در جوجه‌هاي ‌گوشتي
264
تاثير افزودن منگنز بر ساختار و خواص نوري نانو پودرآپاتيت و فلورو آپاتيت
265
تاثير افزودن منيزيم به وان مذاب بر كيفيت پوشش هاي گالوانيزه
266
تاثير افزودن نانو ذرات بر پارامترهاي مقاومتي شاتكريت
267
تاثير افزودن نانو ذرات سراميكي دي اكسيد تيتانيم، شيشه زيستي، هيدروكسي آپاتيت و فلوئور آپاتيت بر خواص زيستي و مكانيكي سيمان هاي گلاس آينومر
268
تاثير افزودن نانو ذرات فورستريت بر خواص مكانيكي و زيستي سيمان هاي گلاس آينومر
269
تاثير افزودن نانو صفحات اكسيد گرافن و نانو لوله هاي كربني چند ديواره بر بهبود رفتار چند لايه هاي فلز – الياف در برابر ضربه سرعت بالا
270
تاثير افزودن نانوذرات پليمري به ماتريس كامپوزيتهاي هيبريدي بر شكلپذيري و چقرمگي شكست در اثر بار استاتيك
271
تاثير افزودن نشاسته بر بدنه هاي ريخته گري شده ي متخلخل نيتريد سيليسيمي
272
تاثير افزودن نشاسته بر بدنه هاي ريخته گري شده ي متخلخل نيتريد سيليسيمي
273
تاثير افزودن نشاسته بر بدنه¬ هاي ريخته¬ گري شده ¬ي متخلخل نيتريد سيليسيمي
274
تاثير افزودن نعناع فلفلي وكروم پيكولينات بر عملكرد رشد وبرخي صفات فيزيولوژيكي جوجه هاي گوشتي درشرايط تنش گرمايي
275
تاثير افزودن نيتروژن بر فوق ريز دانه/نانو ساختار كردن فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 201L به روش ترمومكانيكي پيشرفته
276
تاثير افزودن نيكل و كروم بر ريزساختار انجمادي آلياژ Al-Si-Mg توليد شده به روش نيمه جامد
277
تاثير افزودن نيوبيوم بر سنتز و خواص آلومينايد تيتانيوم نانو كريستال
278
تاثير افزودني
279
تاثير افزودني HTAB بر ميزان همرسوبي و خواص خوردگي پوشش كامپوزيتي Ni-nano SiC
280
تاثير افزودني اكسيد مس بر ريز ساختار و خواص مايكروويو مشدد دي الكتريك Zr0-8Sn0.2) Tio4 ﴾
281
تاثير افزودني بر خواص تركيب كامپوزيتي نانو نيكل_كاربيد سيليسيم توسط جريان مستقيم و پالسي
282
تاثير افزودني بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي نوارهاي آلياژ نانو بلور B- FE- Nd
283
تاثير افزودني زير كونيا بر شوك پذيري حرارتي سراميكهاي آلومينايي
284
تاثير افزودني قير معدني بر بتن آسفالتي گرم
285
تاثير افزودني كربنات كسيم پوشش دار و سيليس ميكرونيزه بر مقاومت بتن
286
تاثير افزودني ها بر ويژگي هاي دير گدازه هاي منيزيت - كربني
287
تاثير افزودني هاي باكتريايي، ملاس و پژمرده كردن بر كيفيت تخمير و ارزش غذايي سيلاژ يونجه
288
تاثير افزودني هاي بر ريز ساختار و رفتار زينتر جرمهاي منيزيا دولومايي
289
تاثير افزودني هاي كبالت و نيكل بر عملكرد ضد خوردگي سامانه پوششي فسفاته/اپوكسي حاوي نانو ذرات سيليكا
290
تاثير افزودني هاي كبالت، تيتانيوم و لانتانيوم بر روي خواص مغناطيسي و فتوكاتاليستي فريت بيسموت
291
تاثير افزودني هاي نيتروژن دار بر خاصيت تاخير اندازي اشتعال پارچه هاي پنبه اي تكميل شده باتري متيل فسفات
292
تاثير افزودني و عمليات حرارتي بر خواص مغناطيسي و ريز ساختار آلياژ نانو بلور Nd-Fe-Co-B
293
تاثير افزودني و فرآيند انجماد سريع بر ساختار و خواص مغناطيسي نوارهاي آلياژ نانو ساختار nd- b- fe
294
تاثير افزودنيها بر تشكيل اتصال نيتريدي در ديرگدازهاي پايه سيليكون كاربيد
295
تاثير افزودنيها(سيمان و آهك) در شيارشدگي و خزش مخلوطهاي بازيافت سرد توليد شده با امولسيون قير پليمري
296
تاثير افزودنيهاي كبالت، تيتانيوم و لانتانيوم بر روي خواص مغناطيسي و فتوكاتاليستي فريت بيسموت
297
تاثير افسردگي مادران در پيشرفت تحصيلي فرزندانشان در منطقه ي يك شهرستان گرگان
298
تاثير اقتصاد بر صنعت گردشگري
299
تاثير اقتصاد خانواده بر پرخاشگري كودكان 3تا7سال شهر قم
300
تاثير اقتصاد ژتوني بر پيشرفت تحصيلي فرزندان پسر بي سرپرست و بدسرپرست 11 تا 16 ساله مراكز نگهداري شبانه روزي بهزيستي اروميه
301
تاثير اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده در ايران
302
تاثير اقدامات استراتژيك منابع انساني در مديريت دانش و عملكرد سازمان (مطالعه موردي :شهرداري منطقه 6 تهران)
303
تاثير اقدامات استراتژيك منابع انساني در مديريت دانش و عملكرد سازمان (مطالعه موردي :شهرداري منطقه 6 تهران)
304
تاثير اقدامات مديريت دانش بر توانمند سازي روانشناختي منابع انساني بانك صادرات شعب جنوب شرق تهران
305
تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر تعهد سازماني كاركنان در شركت بيمه ايران
306
تاثير اقدامات و برنامه هاي عمراني شهرداري منطقه يك اصفهان بر روند نوسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده شهري آن
307
تاثير اقلام تعهدي و رشد شركت بر بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
308
تاثير اقليم بر بيماري هاي قابي و تنفسي در شهر خرم آباد
309
تاثير اقليم بر رفتارهاي انساني با تاكيد بر جرايم شهرستان خوي
310
تاثير اقليم در داستان نويسي جنوب ايران
311
تاثير اقليم و ژئومورفولوژي در معماري عصرآهن ايران در بازه زماني (1500 تا 550 ق.م.)
312
تاثير اكسيد آهن بر خواص تيتانات آلومينيوم
313
تاثير اكسيد بوروليتيم بر زينترينگ لعاب شيشه سراميك هاي فلور و آپاتيت - مولايت
314
تاثير اكسيد روي بر هورمونهاي تيروئيد و بافت آن
315
تاثير اكسيداسيون كالاي پلي پروپيلن بر خواص رنگپذيري آن
316
تاثير اكسيدنيتريك بر خصوصيات كيفي گل بريده ليليوم
317
تاثير اكسيژن زدايي بر خوردگي فولاد كم كربن در حضور كلريد سديم
318
تاثير ال-آرژنين بر بروز رفتار فحلي، رشد و تكامل فوليكولي و برخي صفات توليد مثلي در گوسفند نژاد نائيني
319
تاثير الاستيسيته سطح در باريكه شامل نابجايي پاد صحفه اي
320
تاثير الزام استانداردهاي حسابداري بر محافظه كاري در سود
321
تاثير الفباي فارسي به شكل تصويرگري در زبان آموزي فارسي اول ابتدايي (مورد مطالعه :دبستان پسرانه دولتي شهر كرمان)
322
تاثير الفباي فارسي به شكل تصويري در زبان آموزي فارسي اول ابتدايي(مورد مطالعه :دبستان پسرانه دولتي شهر كرمان)
323
تاثير القاي هيجانات بر نشانگرهاي زيستي حركتي كاربران رايانه "ديدگاه محاسبات احساسي "
324
تاثير الگودهي ويدئويي و نقاط روشن بر اكتساب و يادداري پرتاب آزاد بسكتبال در پسران 12 تا 15 سال
325
تاثير الگوهاي غذايي بر وضعيت استرس اكسيداتيو در افراد مبتلا به سندرم متابوليك
326
تاثير الگوي تدريس بديعه پردازي بر خلاقيت، احساس لذت و خستگي از كلاس در دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي شهرستان اردكان
327
تاثير الگوي تزريق گاز بر اختلاط ذرات در بسترهاي سيال گاز-جامد
328
تاثير الگوي مصرف بر ابعاد هويت جوانان در شهر اصفهان
329
تاثير الماس گونه ها به پليمرهاييكه به انها افزوده شده اند
330
تاثير المان زبري در بالواره هاي رينولدز پايين با استفاده از حل معادلات ناوير-استوكس به روش تراكم پذيري سودو
331
تاثير المانهاي افزاينده سختي و ميرايي ﴿ADAS﴾ بر رفتار لرزه اي سازه ها
332
تاثير الياف بر خواص مكانيكي تثبيت شده با آهك
333
تاثير الياف سرباره فولاد بر خواص مكانيكي شاتكريت
334
تاثير امتحان زبان انگليسي كنكور سراسري بر تدريس معلمان دوره پيش دانشگاهي
335
تاثير امتحانات رشته مترجمي دانشگاه پيام نور بر روش تدريس در اين دانشگاه
336
تاثير امثال و اشعار عربي در شاهنامه فردوسي
337
تاثير امراي آل بويه بر پيشبرد و ثبات مذهب تشيع
338
تاثير امنيت اطلاعات بر تجارت الكترونيكي در بانك صادرات مطالعه موردي شعب شرق تهران
339
تاثير امنيت مالي بر قصد خريد با توجه به نقش ميانجي اعتماد به وبسايت و جستجوي اطلاعات تجارت اجتماعي
340
تاثير امواج فراصوت بر ليچينگ كنسانتره كالكوپيريت مس سرچشمه
341
تاثير اموزش ارتباط بين زوج ها بر صميميت زناشوئي و كيفيت زندگي زنان ناراضي
342
تاثير اموزش از طريق تلفن همراه بر كار افريني و خود شكوفايي هنرجويان فني و حرفه اي
343
تاثير اموزش بر كنترل احساسات و هوش هيجاني افراد
344
تاثير اموزش پيش دبستاني در سازگاري اجتماعي دانش اموزان كلاس اول ابتدايي پسرانه در ناحيه يك اموزش وپرورش مشهد
345
تاثير اموزش تكنيكهاي غلبه بر استرس بر ميزان سلامت عمومي واسترس شغلي
346
تاثير اموزش در كارايي مديريت
347
تاثير اموزش راهبردهاي شناختي-رفتاري بر عزت نفس و ميزان پرخاشگريدر دانش اموزان دختر پايه اول دوره ي متوسطه شهر بن
348
تاثير اموزش سكس بر بهداشت رواني معتادان
349
تاثير اموزش مادران بر توانايي انان در حل مسائل رفتاري فرزندان نوجوان دختر شهر اصفهان
350
تاثير اموزش مهارت هاي سالم جنسي بر صميميت زناشويي در مردان متاهل شهرستان نجف اباد
351
تاثير اموزش مهارت هاي فراشناختي بر حافظه آزمايشگاي و حافظه روزمره
352
تاثير اموزش وپرورش پيش دبستاني در پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر كلاس اول ابتدايي ناحيه 5 مشهد
353
تاثير اموزش يوگا بر مهارتهاي اجتماعي پسران كم توان ذهني شهرستان طرقبه
354
تاثير انتخاب روش سنتر بر شكل هندسي نانو ساختارهاي كربني
355
تاثير انتخاب مدل رفتاري خاك بر روي حركت نوساني سازه هاي مرتفع
356
تاثير انتظام فضايي و تراكم بر تعاملات اجتماعي در محيط‌هاي مسكوني نمونه مورد مطالعه: توسعه‌هاي مسكوني شهر مشهد
357
تاثير انجام فعاليت هاي متفاوت پيش از خواندن بر روي حدس معني واژگان جديد يه وسيله فراگيران ايراني , The Effect of Different Pre-Reading Activities on Guessing the Meaning of Unknown Words by Iranian EFL learners
358
تاثير انجمن اولياء و مربيان در پيشبرد اهداف آموزشگاههاي پسرانه شوشتر
359
تاثير انحراف از ساختار سرمايه بهينه بر بازده سهام
360
تاثير اندازه بدن بر رفتار جفت گيري و عملكرد توليدمثلي Tenebrio molitor و تاثير محيط كشت بر رشد، تكوين و ساختار سني سوسك Tenebrio molitor
361
تاثير اندازه دانه آميژان ﴿1B- 5TI- A1 ) بر خواص فيزيكي و مكانيكي آلياژ A380
362
تاثير اندازه دانه اوليد فريت بر روي خواص مكانيكي و ريز ساختار فولاد دو فازي
363
تاثير اندازه دانه بر رفتار خوردگي يكنواخت و حفره اي فولاد زنگ نزن 304 ال
364
تاثير اندازه دانه زيرلايه آلومينيم بر خواص فيزيكي، مكانيكي و مقاومت به خوردگي پوشش آندايزينگ
365
تاثير اندازه دانه هاي سنگ بر پايداري سنگ چين در اطراف پايه پل
366
تاثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي كشور
367
تاثير اندازه دولت در رشد اقتصادي در ايران
368
تاثير اندازه ذرات Al3Fe در توزيع آنها در كامپوزيت Al/Al3Fe
369
تاثير اندازه ذرات دانه جو بر عملكرد گاو شيري
370
تاثير اندازه ذرات فلزي آلومينيوم بر ويژگي ظاهري جوهر متاليك
371
تاثير اندازه ذرات كك بر كيفيت سينتر
372
تاثير اندازه ذرات نانو بر انرژي شكست چسب هاي پليمري
373
تاثير اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و روند حركت سهام بر بازده موزون سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
374
تاثير اندازه قطعات علوفه و ماهيت كربوهيدرات هاي محلول در شوينده خنثي بر عملكرد گاوهاي شيرده
375
تاثير اندازه مصالح بستر بر روي حداكثر عمق آبشكستگي در حوضچه هاي استغراق
376
تاثير اندازه نمونه هاي آزمايشگاهي و نوع دانه بندي بر پارامترهاي مقاومتي و رفتار تنش-كرنش خاك
377
تاثير اندازه و شكل پلات بر اندازه نمونه با توجه به توزيع مكاني پوشش گياهي به منظور تعيين درصد پوشش تاجي در مراتع فريدن استان اصفهان
378
تاثير اندازه واحد بهره برداري بر بهره وري ذرت علوفه اي دربخش مركزي شهرستان اصفهان
379
تاثير اندازه‌ي نمونه بر خواص مكانيكي سنگ‌هاي لايه‌اي
380
تاثير اندركنش پليمر و ديواره نانو حفره بر تابع توزيع زمان عبور پليمر
381
تاثير اندركنش ترافيك و دما در رفتار مخلوط هاي آسفالتي عريان شده
382
تاثير اندركنش ديناميكي خاك – شمع در پل هاي با عرشه دال- تير ‌ به روش اجزاي محدود
383
تاثير اندوفايت ها در بروز مقاومت به سرما در دوگونه فستوكا
384
تاثير انديشه هاي خيامي بر ساقي نامه هاي فارسي (با تاكيد بر ساقي نامه هاي مندرج در تذكره ي ميخانه و پيمانه )
385
تاثير انديشه هاي فلسفي بر ادبيات معاصر عربي( بررسي موردي مكتب رئاليسم )
386
تاثير انديشه هاي فلسفي عرفاني مولانا بر قواعد حقوق كيفري
387
تاثير انرژي فرايند آسياب كاري بر مكانيزم تشكيل تركيبات بين فلزي نانو ساختار Ni-Ti و مشخصه يابي پوشش هاي پاشش پلاسمايي حاصل از آن
388
تاثير انرژي فرايند آسياب كاري بر مكانيزم تشكيل تركيبات بين فلزي نانو ساختار Ni-Ti-Al و مشخصه يابي پوشش هاي پاشش پلاسمايي حاصل از آن
389
تاثير انرژي و فرم جيره در بروز سندرم آسيت، و تغييرات بيو شيميايي هيستوپاتولوژيك سرخرگ ششي در جوجه هاي گوشتي
390
تاثير انزجار درماني و دارو درماني بر علايم وسواس مراجعين وسواسي با توجه به سلسله مراتب موقعيت هاي وسواس آور
391
تاثير انعطاف پذيري استراتژيك و چابكي زنجيره عرضه (تامين ) بر عملكرد شركت
392
تاثير انعطاف پذيري پي بر رفتار ديناميكي سازه هاي قابي
393
تاثير انعطاف پذيري فونداسيون بر شكل پذيري مورد نياز به سازه هاي قابي شكل سه بعدي بتن آرمه
394
تاثير انعطاف پذيري مالي بر سرمايه گذاري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
395
تاثير انعطاف پذيري موشك روي ديناميك آن
396
تاثير انفيلتراسيون موضعي كتامين در محل انسيزيون جراحي برر ميرزان درد بعد از عمل جراحي سزارين
397
تاثير انقلاب اسلامي ايران بر تحول ساختار طبقاتي ﴿ 1368-1357﴾
398
تاثير انقلاب اسلامي ايران و انقلاب شوروي بر سينما
399
تاثير انقلاب اسلامي ايران و انقلاب شوروي بر سينما
400
تاثير انقلاب مشروطيت بر نثر معاصر
401
تاثير انقلاب مشروطيت در شعر فارسي
402
تاثير انقلاب هاي بزرگ بر تحولات پوششي بانئان(مطالعه موردي :انقلاب چين وانقلاب ايران
403
تاثير انگيزش در يادگيري دانش آموزان دوم متوسطه دخترانه شهرستان گنبد كاووس
404
تاثير انگيزه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني
405
تاثير انگيزه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني
406
تاثير انگيزه هاي دروني بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان پيام نور مركز بهشهر در سال تحصيلي 93 - 1392
407
تاثير انواع اتصالات بر خواص آجرهاي آندالوزيتي
408
تاثير انواع اظهارنظر معلمان زبان خارجي بر اصلاح نوشتاري دانش آموزان
409
تاثير انواع بازخورد افزوده بر اجرا، يادگيري و ادراك از توانايي مهارت آبشار واليبال در پسران جوان مبتدي
410
تاثير انواع راهگاهي بر سياليت مذاب آلومينيوم
411
تاثير انواع فيلم هاي بسته بندي و پوشش با چيتوسان بر عمر انبارماني قارچ تكمه اي
412
تاثير انواع قراردادهاي روانشناختي بر رضايت و خودكارآمدي شغلي با نقش ميانجي سلامت سازماني ادراك شده
413
تاثير انواع كودهاي حيواني بر تغييرات كوتاه مدت نيتروژن معدني، نيتروژن آلي محلول و آمينواسيدهاي محلول خاك
414
تاثير اهرم مالي بر معيارهاي مختلف نقدينگي عملياتي و عملكرد شركت
415
تاثير اهرم مالي و فرصت‌هاي رشد بر تصميمات سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
416
تاثير اهرم مالي، جريان نقد عملياتي و اندازه شركت بر سياست تقسيم سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
417
تاثير اهرم مالي، هزينه مالي و هزينه سرمايه بر تطابق درآمد¬ها و هزينه¬هاي دوره¬ي مالي شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
418
تاثير اهرم هي مالي بر مديريت سود مطالعه موردي صنعت خودروسازي
419
ت‍اث‍ي‍ر اه‍رم‌ در م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود واق‍ع‍ي‌
420
تاثير اواع رنگدانه و تركيب آنها بر كيفيت گيرنده نوري آلي دو لايه اي
421
تاثير اوضاع اجتماعي انگلستان در ظهور شكسپير
422
تاثير اوضاع اجتماعي و تمايلات و معتقدات مردم در هنر تئاتر از پيدايش تئاتر تا رنسانس
423
تاثير اوضاع سياسي، اقتصادي، فرهنگي، علمي و آموزشي، ايران عهد قاجاريه و پهلوي اول بر تاسيس و رشد و توسعه كتابخانه ملي ايران
424
تاثير اوليا با مدرسه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
425
تاثير اولين دانش آموختگان عكاسي ﴿دهه هاي 50 و 60 ه.ش﴾ در اروپا و آمريكا برروند آموزش، رشد و توسعه عكاسي معاصر ايران
426
تاثير ايجاد تعهد ، افزايش تدريجي تعهد و پسخوراند خبري برفيران صرفه جويي مصرف برق مشتركين خانگي برق شهر اصفهان
427
تاثير ايجاد ديابت جديد در بيماران دياليز صفاقي بر روي مرگ و مير و ديگر متغيرهاي دياليز صفاقي
428
تاثير ايجاد نانو كريستال هاي سطحي بر خواص لايه هاي نيتراته در فرايندهاي آبكاري كروم و نيتراسيون
429
تاثير ايجاد نانوكريستالها در فرايند نيتراسيون وبررسي خواص متالوژيكي لايه نيتراته
430
تاثير ايدههاي هنري سبك هاي كوبيسم وانتزاع كرا، برپيكره بندي معماري مدرن قرن بيستم﴿باتاكيد بر منتخبي ازآثار هنرمندان نقاش ومعمار اروپا،آمريكا، آسيا﴾
431
تاثير ايران بر جريانات شيعي در عراق پس از انقلاب اسلامي
432
تاثير ايروبيك برچاقي و توان هوازي در بانوان مبتلا به زانو درد
433
تاثير ايزوفلانوئيد جنيستئين سويا برعملكرد، پاسخ هاي ايمني، مولفه هاي بيوشيميايي خون و تكامل فوليكول هاي تخمداني در مرغان تخمگذار
434
تاثير ايزوفلاونوئيد جنيستئين بر عملكرد، سلامت دستگاه گوارش و پاسخ هاي ايمونولوژيك جوجه هاي گوشتي
435
تاثير ايزولوسين بر سطح سرمي گلوكز تري گليسريد وكلسترول درراتهاي مبتلا به ديابت
436
تاثير ايستادن بر روي شيب هاي مختلف حين تمرينات اصلاحي بر زواياي بيومكانيكي ناحيه لومبوساكرال در دختران داراي هايپرلوردوزيس
437
تاثير ايمني و بهداشت محيط كار بر بهره وري كاركنان (در شركت صنعتي بهپاك )
438
تاثير ايمني و بهداشت محيط كار بر بهره وري كاركنان توليدي
439
تاثير ايمني و بهداشت محيط كار بر بهره وري كاركنان توليدي شركت صنعتي 701 بردنا گلوگاه
440
تاثير ايمونوپارازيتولوژيك اشكال مختلف L-arginine به عنوان پيش ساز توليد نايتريك اكسايد براي كنترل ليشمانيوز ناشي ازLeishmania major در مدل درون تني .
441
تاثير ايمونوتراپي بر تعادلات تي سل - تومور
442
تاثير اينترنت بر ارزش هاي خانوادگي كاربران آن.
443
تاثير اينترنت برجوانان و نوجوانان
444
تاثير اينترنت بركودكان ونوجوانان
445
تاثير اينترنت و فضاي مجازي بر گونه ي نوشتاري زبان فارسي معيار با تاكيد بر واژگان
446
تاثير اينترنت و فضاي مجازي برگونه نوشتاري زبان فارسي معيار با تاكيد بر وا‍‍ژ‍گان ....
447
تاثير ايندول بوتريك اسيد و پوترسين بر ريشه زايي قلمه هاي زيتون
448
تاثير باد اميربلاست (توده هواي ناشي از انفجار) و انفجار روي سازه هاي اطراف
449
تاثير باد بر سازه هاي عظيم
450
تاثير بادبندهاي كمانش تاب بر روي رفتار لرزه اي قاب هاي بتن مصلح
451
تاثير بار ديناميكي و استاتيكي بر خواص فيزيكي و مكانيكي فرش ماشيني
452
تاثير بار كامپيوترها بر شرايط تهويه مطبوع اطاق
453
تاثير بار محوري بر ارتعاشات جانبي تير با مقطع غير يكنواخت و جرم متغير
454
تاثير بارديناميكي و ضربه اي بر عرشه شناور و استحكام سازه اي مربوطه
455
تاثير بارش مغزي بر روي محتواي نوشتاري ياد گيرندگان درونگرا و برون گراي ايراني
456
تاثير باركششي استاتيك برروي خواص مكانيكي سلول هاي مزانشيمال
457
تاثير بارگذاري سيكليك بر پارامترهاي مقاومت برشي زباله جامد شهري با تاكيد بر زباله ايران
458
تاثير بارگذاري مد مختلط در پارامترهاي قيدي شكست با استفاده از T-Q-J
459
تاثير بارگذاري مكانيكي بر سنتز يا بازسازي ECM در سلول هاي بنيادي مزنشيمال
460
تاثير بارگذاري مكانيكي در تمايز سلولهاي بنيادين مزانشيمي به سلولهاي غضروفي
461
تاثير باروري بر رفاه اقتصادي و سرمايه انساني در چارچوب مدل نسل هاي هم پوشان : مطالعه موردي اقتصاد ايران
462
تاثير باز خورد همسان به كمك رايانه بر سطح نگارش فراگيران درونگرا و برونگراي زبان دوم
463
تاثير باز شو و كلاف بندي اطراف آن در رفتار ميانقاب هاي سازه هاي بنايي داراي قاب فولادي تحت بارگذاري چرخه اي
464
تاثير بازارگرايي بر عملكرد كسب و كار با ميانجي (تاثير) مديريت استراتژيك(ميزان و عملكرد نوآوري،وفاداري مشتري) در شركت فراصنعت شمال شهرستان بابلسر
465
تاثير بازارگرايي بر عملكرد واحدهاي اقامتي بر اساس مدل BSC
466
تاثير بازارگرايي داخلي و خارجي بر عملكرد شركتهاي توليدي كوچك و متوسط SME
467
تاثير بازاريابي ارتباطي بر وفاداري مشتريان باشگاه‌هاي ورزشي شهر سنندج
468
تاثير بازاريابي از طريق رسانه هاي اجتماعي بر ارزش برند و پاسخ مشتري (موردمطالعه: برند لوازم خانگي اسنوا)
469
تاثير بازاريابي الكترونيكي بر عملكرد بازاريابي شركت هاي خصوصي )مطالعه موردي: شركت هاي خصوصي فعال در فراورده هاي لبني شهر ساري(
470
تاثير بازاريابي الكترونيكي بر موفقيت شغلي شركتهاي خدمات هواپيمايي
471
تاثير بازاريابي اينترنتي بر افزايش جذب مشتريان هتلهاي شهر اصفهان
472
تاثير بازاريابي اينترنتي بر افزايش درآمد
473
تاثير بازاريابي اينترنتي بر افزايش درآمد هتلهاي شهر مشهد
474
تاثير بازاريابي اينترنتي يكپارچه برعملكرد مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران (مطالعه موردي شركت ليزينگ ايران "سهامي عام")
475
تاثير بازاريابي بر صنعت بيمه در سطح استان چهارمحال وبختياري
476
تاثير بازاريابي جغرافيايي بر پياده سازي پروژه باند پهن موبايل در حوزه ارتباطات سيار استان مازندران
477
تاثير بازاريابي چندحسي و تجربه برند بر قدرت برند با نقش واسطه اي
478
تاثير بازاريابي حسي بر قصد خريد مشتريان از فروشگاه‌هاي اينترنتي (مورد مطالعه فروشگاه اينترنتيزنبيل)
479
تاثير بازاريابي داخلي بر ادراك كاركنان از رضايت مشتري
480
تاثير بازاريابي داخلي بر بازار مداري بانكها با تاكيد بر نقش ميانجي تعهد سازماني رفتار شهروندي سازماني كيفيت خدمات و رضايت شغلي
481
تاثير بازاريابي داخلي بر تعهد سازماني ورفتار شهروندي سازماني معلمان تربيت بدني استان زنجان
482
تاثير بازاريابي داخلي بر توسعه كيفيت خدمات در مركز آموزشي درماني امام خميني﴿ره﴾ ساري
483
تاثير بازاريابي داخلي بر رضايت مشتري در مورد نمايندگيهاي بيمه ايران در شهرستان رشت
484
تاثير بازاريابي داخلي بر شهرت سازماني شركت توليدي فولاد سپيد فراب كوير
485
تاثير بازاريابي داخلي بر عملكرد سازماني با تاكيد بر بازارگرايي
486
تاثير بازاريابي داخلي بر كارآفريني سازماني (مورد مطالعه: بيمارستان سيد الشهدا (ع) شهر اصفهان )
487
تاثير بازاريابي داخلي بر مشتري مداري در شهرداري شهرهاي شيراز و ني ريز
488
تاثير بازاريابي رابطه مدار بر ارزش نام تجاري در بانك هاي خصوصي شهر همدان
489
تاثير بازاريابي رابطه مدار بر ارزش نام تجاري در بانك هاي خصوصي شهر همدان
490
تاثير بازاريابي رابطه مند بر رضايت مندي و وفاداري مشتريان استخرهاي شهر همدان ، آقايان
491
تاثير بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان بانك سامان درشهر كرج
492
تاثير بازاريابي رابطه مند و كيفيت ارتباط بر وفاداري مشتريان هيات هاي ورزشي استان گيلان
493
تاثير بازاريابي رابطه مند و كيفيت خدمات بر وفاداري مشتريان باشگاه هاي خصوصي شهر رشت
494
تاثير بازاريابي شبكه اي بر افزايش توليد ملي تروند زعفران قاين
495
تاثير بازاريابي صنعتي بر افزايش فروش
496
تاثير بازاريابي كارآفرينانه بر مديريت تغيير و عملكرد مالي در مديران باشگاه هاي ورزشي شهر تهران
497
تاثير بازاريابي موتور جستجو بر عملكرد شركت در تجارت الكترونيك در(15 خرده فروش برتر B2C آنلاين ايراني)
498
تاثير بازاريابي وتبليغات در توسعه صنعت گردشگري
499
تاثير بازبودن تجاري بر نابرابري درآمدي ﴿ كشورهاي منتخب عضو سازمان كنفرانس اسلامي 2005-1999﴾
500
تاثير بازخورد از طريق كامپيوتر و بازخورد اصلاحات صريح و ضمني در بهبود نوشتار روايتي
501
تاثير بازخورد اصلاحي بر يادداري كوتاه و بلند مدت يادگيري نقل قول در محيط مجازي
502
تاثير بازخورد اصلاحي نوشتاري همزماني و غيرهمزماني روي كلام نوشتاري زبان آموزان از طريق تلگرام
503
تاثير بازخورد همسان به كمك رايانه بر سطح نگارش فراگيران درونگرا و برونگراي زبان دوم
504
تاثير بازخورد همسان به كمك رايانه بر سطح نگارش فراگيران درونگرا و برونگراي زبان دوم
505
تاثير بازدارنده‎ي 8-هيدروكسي كويينولين در رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي فسفاته‌ي روي بر روي زمينه‌ي فولاد
506
تاثير بازده نامشهود دوره هاي قبل بر رابطه بين اقلام تعهدي و بازده آتي سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
507
تاثير بازدهي اجباري در يادگيري واژگان در زبان آموزان ايراني
508
تاثير بازشوهاي نامنظم بر خصوصيات لرزه اي ديواره هاي برشي بتن آرمه
509
تاثير بازنويسي و كنفرانس پس از نگارش بر نگارش زبان آموزان مرد ايراني زبان انگليسي
510
تاثير بازهاي آموزشي كامپيوتري بر افزايش خلاقيت كودكان دبستاني
511
تاثير بازي بر تبديل كلمات غير فعال به كلمات فعال در كودكان
512
تاثير بازي بر رشد شناختي ، عاطفي ، اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي از ديد معلمان در سال 86-85
513
تاثير بازي بر رشد كودكان گروه سني 3تا 9 سال مهد كودك كيميا فارسان
514
تاثير بازي بر كاهش افسردگي كودكان
515
تاثير بازي در رشد اجتماعي كودك 5تا7 سال
516
تاثير بازي در كاهش افسردگي كودكان
517
تاثير بازي درماني با رويكرد شناختي رفتاري بر عزت نفس و تنظيم هيجان و افسردگي كودكان 8 تا 11 ساله تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان بوشهر
518
تاثير بازي درماني با رويكرد شناختي-رفتاري بر ميزان نشانه هاي اختلال نافرماني مقابله اي در دانش آموزان پايه سوم دبستان در شهر اصفهان
519
تاثير بازي درماني در رفع اختلالات رفتاري كودكان بي سرپرست موسسه ام ابيها علي آباد كتول سال 86
520
تاثير بازي درماني رفتاري شناختي دراصلاح عملكرد خواندن دانش آموزان پسر نارساخوان پايه دوم و سوم ابتدايي شهر همدان
521
تاثير بازي درماني شناختي رفتاري بر علايم افسردگي كودكان مقطع دبستان شهرستان اصفهان: مطاعه موردي
522
تاثير بازي كردن نقش كامل نوشته شده و نقش نيمه نوشته شده بر كاهش اضطراب صحبت كردن زبان آموزان ايراني
523
تاثير بازي كلش بر روي صميميت افراد بزرگسال
524
تاثير بازي كلمات روي گوشي هوشمند روي يادگيري و حفظ لغات انگليسي
525
تاثير بازي كلمات روي گوشي هوشمند روي يادگيري و حفظ لغات انگليسي
526
تاثير بازي گروهي بر موفقيت دانش آموزان ايراني در يادگيري الفباي زبان انگليسي
527
تاثير بازي گروهي و با قاعده در رشد اجتماعي دختران
528
تاثير بازي هاي رايانه اي بر بهداشت روان دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي(پايه سوم) مدارس شهر تهران
529
تاثير بازي هاي رايانه اي بر سلامت جسمي و فكري دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبيرستان شهر شهركرد
530
تاثير بازي هاي رايانه اي بر نوجوانان پسر شهر كلاچاي.
531
تاثير بازي هاي رايانه اي و بومي محلي بر هماهنگي چشم و دست كودكان 7تا10 ساله شهرستان بردسكن
532
تاثير بازي هاي رايانه اي و ويدئويي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي تحصيلي ( پسران ) ناحيه 4 شهرستان اصفهان
533
تاثير بازي هاي كودكانه سنتي و مدرن بر رشد اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع اول ابتدايي
534
تاثير بازي هاي مبتني بر احترام بر همدلي دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي شهر زارچ در سال تحصيلي 98-1397
535
تاثير بازي هاي وانمودي مبتني بر قصه گويي بر ميزان يادداري مطالب درس فارسي در دانش آموزان عقب مانده ي ذهني آموزش پذير پايه سوم مقطع ابتدايي شهر اصفهان
536
تاثير بازيابي خاطرات بر جسم و روان بازيگر در نقش هاي باور پذير از منظر فعل و انفعالات هولوگرافيك مغز انسان
537
تاثير بازيگران جديد در بروز جنگ هاي جديد با تاكيد بر تحولات خاورميانه از 2011 تا 2017
538
تاثير بازيهاي آموزشي (دومينوي رابطه - چي گم شده ) بر حافظه كوتاه مدت و ديكته دانش آموزان پايه دوم ابتدايي
539
تاثير بازيهاي آموزشي تصويري بر بهبود دانش آموزان زبان انگليسي ابتدايي با تمركز بر روند يادگيري واژگان
540
تاثير بازيهاي آموزشي كامپيوتر ي بر افزايش خلاقيت كودكان
541
تاثير بازيهاي اموزشي بر مهارتهاي اجتماعي و پيشرفت در دانش اموزان پسر مدارس دولتي دوره دوم ابتدايي ناحيه دو شهر كرمان
542
تاثير بازيهاي بومي محلي و مداخلات روانشناختي بر علائم بيش فعالي نقص توجه دختران با اختلال بيش فعالي نقص توجه
543
تاثير بازيهاي رايانه اي بر تغيير الگوي امواج مغزي ،حافظه كاري وميزان بهبودي دانش آموزان مبتلا به نارسا خواني
544
تاثير بازيهاي رايانه اي بر رفتار كودكان ونوجوانان از نظر والدين آنها
545
تاثير بازيهاي رايانه اي بر سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال سوم راهنمايي شهرستان ساري در سال تحصيلي 93-92
546
تاثير بازيهاي رايانه اي بر سلامت رواني وعملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي مدارس دامغان
547
تاثير بازيهاي رايانه اي بر هوش هيجاني نوجوانان دختر مقطع دبيرستان رافتي تربت جام
548
تاثير بازيهاي رايانه اي برسلامت رواني وتحصيلي دانش آموزان مقطع راهنماي مدارس دامغان
549
تاثير بازيهاي رايانه اي برميزان پرخاشگري نوجوانان پسر در شهرستان بندر انزلي
550
تاثير بازيهاي رايانه اي برميزان پرخاشگري نوجوانان پسر در شهرستان بندر انزلي
551
تاثير بازيهاي رايانه اي پرخاشگرانه و غيرپرخاشگرانه بر خلاقيت و خودپنداره نوجوانان راهنمايي دختر و پسر شهرستان بندرعباس در سال تحصيلي 87-88
552
تاثير بازيهاي رايانه اي خشن بر ميزان پرخاشگري كودكان ونوجوانان 10تا18 ساله
553
تاثير بازيهاي رايانه اي خشونت اميز بر كودكان
554
تاثير بازيهاي گروهي بر رشد مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان پايه اول دبستان شهرستان قاين
555
تاثير بازيهاي گروهي بر مهارت هاي اجتماعي
556
تاثير بافت تاريخي شهر بوشهر در توسعه آينده شهر
557
تاثير بافت روي خصوصيات فيزيكي پارچه
558
تاثير بافت سرژه بر خواص كششي پارچه تاري - پودي
559
تاثير بافت فرسوده شهري و اماكن غير مجاز بر بزهكاري در مناطق سه و دوازده تهران
560
تاثير بافتار پارچه و تنظيمات پويشگر در مختصات رنگي حاصل از پويش
561
تاثير بافتها و بناهاي تاريخي ، سنتي بر روان انسان
562
تاثير بافتها و بناهاي تاريخي ، سنتي بر روان انسان
563
تاثير باقي مانده فسفر و مواد آلي بر رشد و تركيب شيميايي نهال هاي پسته
564
تاثير باكتري بر جذب آب و بهبود دوام بتن سبك دانه ي سازه اي
565
تاثير باكتري هاي ريزوسفري محرك رشد گياه و ليگاندهاي آلي بر گياه پالايي برخي عناصر سنگين توسط گياه ذرت
566
تاثير باكتري هاي محرك رشد گياه بر مقاومت به شوري در مراحل رشدرويشي و زايشي گلرنگ
567
تاثير باكتري هاي محرك رشد و كاربرد ليگاند EDTA بر گياه پالايي خاك آلوده به مس و آرسنيك توسط گياه ذرت
568
تاثير باكتري¬هاي محرك رشد گياه (PGPR) بر گياه¬پالايي خاك¬هاي آلوده به آرسنيك توسط ذرت، كدو و آفتاب¬گردان
569
تاثير باگاس نيشكر و بيوچار آن و گياه ذرت بر ساختمان يك خاك آلوده به مواد نفتي
570
تاثير باگاس و فيلتر كيك بر فشردگي پذيري و مقاومت برشي خاك
571
تاثير باند فسفاتي بر آجرهاي عايق ورميكوليتي
572
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻧﺴﻮزﻫﺎي بوكسيتي
573
تاثير بانكداري اسلامي بر تورم
574
تاثير بانكداري الكترونيك بر كاهش هزينه مسافرت هاي درون شهري و آلودگي هوا
575
تاثير بانكداري الكترونيك بررضايت مشتريان بانك صادرات
576
تاثير بانكداري الكترونيك در افزايش رضايت مشتري بانك ملي شعبه تيران
577
تاثير باورهاي ديني بر سبك زندگي
578
تاثير باورهاي ديني مذهبي بر تفكر منتقدانه كاركنان صنايع مهام
579
تاثير باورهاي قومي بر زيور زن بلوچ
580
تاثير باورهاي قومي بر زيور زن بلوچ
581
تاثير بايوچار چوب آفتابگردان بر غلظت بعضي از عناصر سنگين در گياه ماش ) Vigna radiata Wilczek )
582
تاثير بتائين و مكمل سولفات بر خصوصيات شير و پشم و عملكرد بره هادر گوسفندان نژاد نائيني
583
تاثير بحث آزاد بر اجتماعي شدن نوجوانان
584
تاثير بحران كشمير بر ناكارآمدي سارك از سال ( 2006-1985)
585
تاثير بخار حلال برروي خصوصيات مكانيكي لايه الكتروريسي شده پلي استايرن تقويت شده با نانو لوله هاي كربن به منظور استفاده در فرايند تقطير غشايي
586
تاثير بدگماني كاركنان بر تغيير سازماني در سلامت سازماني(مطالعه موردي: بيمارستان امام علي آمل)
587
تاثير بر هم كنش هاي بين سطحي هم افزا شده توسط نانو هيبريد كربن بلك/كربن نانو تيوب بر هيسترسيس ،رفنار ويسكو الاستيك و مقاومت خستگي ديناميكي (فتيگ) شبكه ولكانيزاسيوني لاستيك طبيعي (لاستيك طبيعي اپوكسي شده به عنوان سازگار كننده )
588
تاثير برآورد پارامتر بر عملكرد نمودارهاي كنترل نسبت و تعداد اقلام معيوب
589
تاثير برخورداري از حقوق شهروندي بر احساس هويت اجتماعي (مورد نمونه مركز، شمال و جنوب تهران)
590
تاثير برخي آمينواسيدهاي غالب در ريزوسفر بر جذب سيمپلاسمي و آپوپلاسمي كادميم و روي توسط ريشه و انتقال آنها به شاخساره گندم
591
تاثير برخي از پارامترهاي آهارزني بر خواص نخ آهار خورده
592
تاثير برخي از پارامترهاي الياف و سوزن زني بر مقاومت تركيدگي پارچه هاي ژئوتكستايل منسوج نبافته
593
تاثير برخي از پارامترهاي الياف و سوزن زني بر مقاومت سوراخ شدگي پارچه هاي ژئوتكستايل منسوج نبافته
594
تاثير برخي از پارامترهاي پارچه بر روي خاصيت جرخوردگي
595
تاثير برخي از پارامترهاي ماشين سوزن زني بر خواص مكانيكي موكت نمدي
596
تاثير برخي از خصوصيات الياف بر روي سرعت پراكنده شدن الياف پلي استر در آب در لايه هاي بي بافت خيس
597
تاثير برخي از خصوصيات الياف و تنظيمات ماشين بر خواص اصطكاك كفپوش پلي پروپلين مخمل شده
598
تاثير برخي از شاخص هاي كلان اقتصادي و صنعت بر شاخص سهام
599
تاثير برخي از عوامل توليد فرش هاي دستباف در حفظ وضوح نقوش آن در حين استفاده ﴿پاخوردگي﴾
600
تاثير برخي از عوامل توليد فرش هاي دستباف در حفظ وضوح نقوش آن در حين استفاده﴿پاخوردگي﴾
601
تاثير برخي از فاكتورهاي فرايند بر بهينه نمودن توليد نخ چرخانه اي
602
تاثير برخي از مواد معدني روي فعاليت بيو كنترلي باكتري bacillus subtilis عليه rhizoctonia solani عامل مرگ گياهچه لوبيا
603
تاثير برخي از ويژگي هاي شيطانك بر پرزدهي نخ
604
تاثير برخي جدايه هاي تريكودرما بر عملكرد كمي و كيفي گياه دارويي زنيان تحت شرايط تنش خشكي
605
تاثير برخي خصوصيات خاك بر پراكنش گونه هاي اروشيا و استيپا ييلاقي باغدر بافق
606
تاثير برخي خصوصيات خاك سطحي برقابليت تشكيل سله ومقاومت آن در برابرافزايش آبي
607
تاثير برخي عناصر پرمصرف و كم مصرف بر كميت و كيفيت بذر ذرت هيبريد سينگل كراس 407
608
تاثير برخي عوامل بوم شناختي و مديريتي بر وضعيت بيابان‌زايي منطقه‌ي نجف آباد
609
تاثير برخي فراسنجه هاي تيغه ومحصول بر انرژي برشي ويژه ساقه نيشكر
610
تاثير برخي متغيرهاي دستگاه كشش بر ثابت تصحيح نسبت كشش نخ پلي استر يكسره با آرايش يافتگي نسبي ﴿POY﴾
611
تاثير برخي متغيرهاي ماشين و مواد اوليه بر خواص نخ تكسچره اينترمينگل شده به روش تاب مجازي
612
تاثير برخي مكمل هاي معدني - ويتاميني بر فراسنجه هاي توليد و توليد مثل گاوهاي دوره انتقال در فصل تابستان
613
تاثير برخي ويژگي هاي شركتي بر معيارهاي مديريت سود واقعي شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران
614
تاثير برداشت شن و ماسه بر زمين ريخت هاي محيط اطراف ﴿ مطالعه موردي شهرستان سنقر﴾
615
تاثير برداشت علوفه سبزبر روي تغييرات كمي وكيفي پروتئين هاي ذخيره اي بذر در ارقام مختلف گندم
616
تاثير بررسي N- استيل سيستنين در درمان اسهال ناشي از روتاويروس در كودكان
617
تاثير بررسي طرح واره هاي شناختي با جراحي بيني
618
تاثير برگ آرتيشو 0) cynara scolymusl( برميزان فعاليت آنزيم فسفاتيدات فسفوهيدرولارولاركيد ،تري گليسريدكبد ،ميزان چربي ها و ليپو پروتئين هاي سرم موش صحرايي نر هيپرليپيدميك
619
تاثير برگ ها و سرني هاي خرد شده نيشكر، بيوچار و خاكستر آن بر خواص مهندسي و مقاومت برشي دو خاك با بافت متفاوت
620
تاثير برگزاري رويدادهاي ورزشي بر شهر ميزبان
621
تاثير برنامه آموزشي افزايش آگاهي بر نگرش مربيان زبان انگليسي بعنوان زبان بينابين در دوره ضمن خدمت و قبل از آن
622
تاثير برنامه آموزشي فلسفه براي كودكان بر تحول شناختي ، هوش منطقي -رياضي و بهره هوشي )IQ( دانش آموزان دختر سال چهارم ابتدايي منطقه 13 تهران سال تحصيلي 87-1388
623
تاثير برنامه آموزشي يادگيري مستقل(IL) بر عملكرد رياضي و خودپنداره تحصيلي و خودكارآمدي دانش آموزان مبتلا به اختلال يادگيري رياضي
624
تاثير برنامه تغذيه مقدماتي بر عملكرد و توسعه دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي
625
تاثير برنامه تمريني ايروبيك و بازي درماني گروهي بر برخي مهارت هاي ادراكي- حركتي كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي
626
تاثير برنامه ريزي بر كاهش درصد تعميري لكوموتيوهيا GM
627
تاثير برنامه ريزي پيش از انجام تكليف و در هنگام انجام تكليف در رواني، صحت و پيچيدگي مهارت نوشتن
628
تاثير برنامه ريزي درسي و مديريت آموزشي در عصر حاضر
629
تاثير برنامه ريزي راهبردي بر اثربخشي سازماني با نقش ميانجي انعطاف پذيري سازماني در وزارت ورزش وجوانان و فدراسيون هاي ورزشي
630
تاثير برنامه ريزي زماني و زباني بر فرآيند فراشناختي مهارت نگارش فراگيران فارسي زبان
631
تاثير برنامه زودهنگام كوئين بر مهارت اجتماعي و شايستگي هيجاني كودكان پيش دبستاني
632
تاثير برنامه طراحي شده ورزشي ايزوتونيك بر شدت دردهاي كرامپ عظلاني پا در بيماران تحت همودياليز
633
تاثير برنامه فلش كارت كامپيوتري (Anki) بر روي حفظ و بازيابي لغات انگليسي دانش آموزان پسر پيش متوسطه ايران
634
تاثير برنامه ها و سريالهاي ايراني بر پرخاشگري كودكان
635
تاثير برنامه هاي آموزش راهبردهاي كنار آمدن با استرس در كاركنان كارخانه صنعتي بهپاك
636
تاثير برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي بر افزايش كارايي پزشكان متخصص بيهوشي و مراقبت هاي ويژه
637
تاثير برنامه هاي آموزشي در مهارت و كارايي بافندگان و بهبود كيفيت فرش دستباف
638
تاثير برنامه هاي راديو (مطالعه موردي: راديو جوان) بر افزايش دانش زيست محيطي مديران مدارس منطقه 5 تهران
639
تاثير برنامه هاي راديو (مطالعه موردي: راديو جوان) بر افزايش دانش زيست محيطي مديران مدارس منطقه 5 تهران
640
تاثير برنامه هاي رسانه هاي جمعي ﴿ماهواره، تلويزيون﴾ بر انحرافات اجتماعي جوانان و نوجوانان شهر گلوگاه
641
تاثير برنامه هاي ماهواره اي بر رشد اجتماعي نوجوانان
642
تاثير برنامه هاي ماهواره اي بر رشد اجتماعي نوجوانان شهر قاين
643
تاثير برنامه هاي ماهواره بر رشد اجتماعي نوجوانان 12تا 18سال شهرستان تربت جام
644
تاثير برنامه هاي ماهواره بر شخصيت جوانان
645
تاثير برنامه هاي ماهواره بر شخصيت جوانان
646
تاثير برنامه هاي ماهواره بررضايت زنا شويي
647
تاثير برنامه هاي وفاداري بر رضايت مشتري و وفاداري مشتري در فروشگاههاي محصولات پوشاك هاكوپيان در مشهد
648
تاثير برنامه هاي وفاداري بر رضايت مشتري و وفاداري مشتري در فروشگاههاي محصولات پوشاك هاكوپيان در مشهد
649
تاثير برنامهريزي استراتژيك تامينكنندگان در موفقيت صنايع كوچك .
650
تاثير برند تجاري بر وفاداري مشتري
651
تاثير برند كارفرما بر كارآفريني سازماني با متغير ميانجي تعهد سازماني (مورد مطالعه: مجتمع فولاد كوير)
652
تاثير برندسازي استارت¬آپ¬ها در وفاداري مشتريان (مطالعه موردي: مشتريان شركت اسنپ)
653
تاثير برندهاي (مارك) تجاري بررفتار اقتصادي خانواده ها ( مطالعه موردي شهرستان بروجن )
654
تاثير برهم كنش بور و روي بر رشد و تركيب شيميايي نهال هاي پسته
655
تاثير برهم كنش كولني بلند برد روي جذب نوري برن نيتريد تك لايه دررهيافت تقريب فاز تصادفي
656
تاثير برهم كنش هاي جايگزيده همراه با هم بستگي هاي گوناگون در حالت اوليه سامانه -محيط بر تحول زماني درهم تنيدگي
657
تاثير برون سپاري بر چابك سازي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
658
تاثير برون سپاري برسازمانها در هزاره ي سوم
659
تاثير برون سپاري موفق بر مديريت خدمات مشتريان با مطالعه موردي بانك توسعه تعاون
660
تاثير بزه ديده بر مسئوليت كيفري
661
تاثير بساب هاي شهري و كشتارگاه بر روي رشد ريزجلبلك هاي كلرلا ولگاريس و اسپيرولينا پلاتنسيس
662
تاثير بستانكاران بزرگ بر تصميم گيري حسابرسان
663
تاثير بسترهاي كاشت در گلخانه برعملكرد و كيفيت رز شاخه بريده
664
تاثير بسترهاي كشت مختلف و كلريد سديم بر رشد،عملكرد و خصوصيات فيزيولوژيكي فلفل دلمه اي در سيستم هيدروپونيك
665
تاثير بسترهاي مختلف كاشت بر رشد و كيفيت محصول فلفل دلمه اي گلخانه اي
666
تاثير بسترهاي مختلف كاشت بر رشد و نمو محصول فلفل دلمه اي گلخانه اي
667
تاثير بسترهاي مختلف كاشت و قليائيت بر رشدوخصوصيات فيزيولوژيكي ژربرادرسيستم هيدروپونيك
668
تاثير بسته بندي با اتمسفرتغيير يافته بر ويژگي هاي كيفي خرما رقم مضافتي و كلوته طي انبارماني
669
تاثير بسته بندي خشكبار بر رونق اقتصادي شهر فاروج
670
تاثير بسته بندي فعال آنتي اكسيداني حاوي اسانس نعناع فلفلي بر پايداري روغن سويا
671
تاثير بعد بيولوژيك طراحي نور بر نقش اجتماعي فضا
672
تاثير بعد كيفيت خدمات ( محيط فيزيكي ، غذا و خدمات ) بر روي تصوير ذهني رستوران ، ارزش درك شده مشتري و رضايت مشتري
673
تاثير بعد كيفيت خدمات ( محيط فيزيكي ، غذا و خدمات ) بر روي تصوير ذهني رستوران ، ارزش درك شده مشتري و رضايت مشتري ( مطالعه موردي : رستوران هاي منطقه شمال شهر تهران )
674
تاثير بعضي از عوامل فيزيكي و شيميائي بر روي بقاء اسپور باسيلوس سره ئوس )Bacillus. Cereus(
675
تاثير بعضي از ويژگيهاي الياف اكريليك و پلي پروپيلن بر خواص نوري كفپوش ها
676
تاثير بقاياي گياهان زراعي و بيش انباشتگر بر قابليت جذب روي در خاك و غلظت آن در دانه گندم
677
تاثير بقاياي گياهي ذرت بر روند معدني شدن-آلي شدن نيتروژن و فعاليت هاي آنزيمي در يك خاك آهكي با تاريخچه كوددهي متفاوت
678
تاثير بكار گيري فناوري اطلاعات بر ابعاد نقشه استراتژي بهبود كيفيت خدمات در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
679
تاثير بكارگيري statcom بر رفتار ديناميكي سيستم قدرت تحت فشار﴾ديناميك غير خطي سيستم قدرت ﴾از استفاده از فرم نرمال
680
تاثير بكارگيري باله و غلتك بستر ساز در گاو آهن قلمي بر مقاومت كششي و مقدار نرم شدگي خاك
681
تاثير بكارگيري پوشش هاي قيري در كاهش اصطكاك منفي شمعها
682
تاثير بكارگيري تكنولوژي RFID بر ايجاد مزيت رقابتي در فروشگاه هاي زنجيره اي تهران
683
تاثير بكارگيري تكنولوژي هاي نو در كشاورزي با تاكيد بر روشهاي نوين آبياري در توسعه كشاورزي مناطق روستايي بخش كهك استان قم
684
تاثير بكارگيري دبيران غير مرتبط بر وضعيت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي دخترانه شهرستان قوچان
685
تاثير بكارگيري رويكرد بازيكاري بر درگيري مشتريان و نگرش به برند در محيط بازاريابي شركت هاي فعال در زمينه تجارت الكترونيك ( مطالعه موردي : شركت فيديليو )
686
تاثير بكارگيري طراحي گرافيكي با شرايط محيطي با استفاده از موبايل بر روي پيشرفت لغت در بين يادگيرندگان غير زبان انگليسي
687
تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات بر ابعاد نقشه استراتژي بهبود كيفيت خدمات درسازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
688
تاثير بكارگيري محدويت هاي زماني بر روي انواع اشتباهات نگارشي دواطلبان آيلتس ونگرش آنها
689
تاثير بكارگيري مدل اي.اف.كيو.ام برمسئوليت اجتماعي سازمان
690
تاثير بكارگيري نرم افزار آموزش اجزاي كلام بر يادگيري اجزاي كلام توسط دانشجويان ايراني و نگرش به كاربرد كامپيوتر در مقايسه با شيوه سنتي تدريس آن , The Effect of POSS Instruction in Comparison with Conventional Instruction on Development of ESP Learners Parts of Speech Knowledge and Attitude toward CALL
691
تاثير بكارگيري يادداشت هاي نقادانه انعكاسي بر بالا بردن درك مطلب دانش آموزان
692
تاثير بلوغ بر سر امدي سازمان آموزش و پرورش استان مركزي
693
تاثير بلوغ بر مشكلات رفتاري نوجوانان
694
تاثير بلوكينگ بردوره هاي خشك غرب ايران
695
تاثير بليچ بر جوامع كف زي بستر زاينده رود
696
تاثير بناهاي تاريخي شهرستان بهشهر در توسعه گردشگري اين شهرستان
697
تاثير بناهاي تاريخي شهرستان بهشهر در توسعه گردشگري اين شهرستان
698
تاثير به كارگيري اتانول در بهبود خواص غشا الترافيلتراسيون به منظور تغليظ آب پنير
699
تاثير به كارگيري روش بازخورد تصحيح گر ضمني در ارتقاي سطح دستور زبان فراگيران زبان انگليسي
700
تاثير به كارگيري سيستمهاي كيفيت در بهره وري خط توليد
701
تاثير به كارگيري نرم افزارهاي چندرسانه اي در فراگيري واژگان زبان انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
702
تاثير بهداشت رواني بر پيشبرد تحصيلي دانش آموزان ابتدايي روستاهاي شهرستان گنبد كاووس
703
تاثير بهره برداري از آژانس اي پستي در ارائه خدمات پستي
704
تاثير بهره وري بر روي تراز حساب جاري در ايران طي سالهاي 1392-1373
705
تاثير بهره وري بر نرخ واقعي موثر ارز در ايران طي دوره زماني 1980تا2005 ﴿آزمون اثر بالاسا-ساموئلسون در اقتصاد ايران﴾
706
تاثير بهره وري برعملكرد كاركنان
707
تاثير بهره وري سازمان بر عملكرد شغلي كاركنان
708
تاثير بهينه سازي ويژگي هاي متنوع الياف بر رفتار بتن اليافي
709
تاثير بودجه بندي عملياتي بر كارايي سازمان ها
710
تاثير بي تفاوتي سازماني كاركنان بر كيفيت خدمات سلامت
711
تاثير بي ثباتي اقتصاد كلان بر درآمد مالياتي دولت ( مطالعه موردي: ايران)
712
تاثير بي ثباتي سياسي بر صنعت گردشگري ﴿مطالعه موردي: كشورهاي منتخب منطقه منا﴾
713
تاثير بيان دگر ساخت ايزوفرم هاي كلاس I وII متالوتيونين برنج ﴿Oryza sativa﴾ بر روي تحمل باكتري Esherichia coli به فلزات سنگين
714
تاثير بيكاري بر اشاعه عدم امنيت
715
تاثير بيمه محصولات كشاورزي بر كارايي فني گندم كاران ديم استان كرمانشاه - ايران
716
تاثير بيوچار بقاياي پسته بر پويايي و قابليت جذب روي و كادميم توسط گياه ذرت ﴿Zea many L﴾
717
تاثير بيوچار لجن فاضلاب وگياه ذرت براي پاكسازي خاك آلوده به هيدروكربن هاي نفتي
718
تاثير پارامتر اختلاط مكانيكي مخلوط پودري بر توليد كامپوزيتهاي AL2O3-TIC-A1 و AL2O3-TIC به روش سنتز احتراقي
719
تاثير پارامتر ميزان غافلگيركنندگي واثر احساسي بر يادگيري شرطي
720
تاثير پارامتر هاربارد برگراديان ميدان الكتريكي در تركيب UCD3
721
تاثير پارامتر هاي مرفولوژيكي با بزرگنمايي بالا ، ساختار هسته وفرا ساختار اسپرم بر نتايج ART
722
تاثير پارامتر هاي هندسي در پايداري اوليه ي ايمپلنت هاي دنداني
723
تاثير پارامترها بر تغييرات ابعادي و ساختار جوش در جوشكاري TIG
724
تاثير پارامترهاي آْسياكاري بر خصوصيات پودر نانو كامپوزيت تنگستن - مس، ساخته شده به روش آْسياكاري مكانيكي
725
تاثير پارامترهاي اقليمي موثر بر كشت زعفران به منظور شناسايي مناطق مستعد و تخمين عملكرد محصول با شبكه عصبي (مطالعه موردي: كرمان و زرند)
726
تاثير پارامترهاي الكتروريسي جهت توليد تخ تو خالي از الياف نانو و بررسي خواص مكانيكي آن
727
تاثير پارامترهاي انفجار بر شكست ديناميكي توده سنگ اطراف تونل با استفاده از روش هاي عددي
728
تاثير پارامترهاي پارچه بر لغزش دوخت در پارچه هاي تاري پودي ﴿پيراهني﴾
729
تاثير پارامترهاي تنظيمي مختلف ماشين رينگ روي عيوب نخ پنبه اي در تاب بهينه
730
تاثير پارامترهاي توليد بر بافت و رفتار خوردگي ورق گالوانيزه گرم
731
تاثير پارامترهاي توليد بر خواص مكانيكي و شكل پذيري ورق گالوانيزه گرم
732
تاثير پارامترهاي توليد بر يكنواختي خواص متالورژيكي و ضخامت پوشش ورق گالوانيزه گرم مجتمع فولاد مباركه
733
تاثير پارامترهاي توليدي ماشين بوبين پيچي بر ميزان سفتي بسته نخ
734
تاثير پارامترهاي جوشكاري اصطكاكي اختلاطي (FSW) بر ريزساختار، بافت و خواص مكانيكي قطعات جوش آلياژهاي نانوساختار Al – Sc توليد شده به روش نورد تجمعي (ARB)
735
تاثير پارامترهاي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي بر ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال دو آلياژ غير متشابه آلومينيوم
736
تاثير پارامترهاي جوشكاري بر خواص مكانيكي و ساختار ميكروسكوپي فولاد زنگ نزن آستنيتي 316 جوش داده شده به روش اصطكاكي اغتشاشي
737
تاثير پارامترهاي جوشكاري مقاومتي بر استحكام مكانيكي و توزيع تنش پسماند در ورق هاي جوشكاري شده
738
تاثير پارامترهاي خشك‌كن مايكروويو بر خواص فيزيكي ورق رنگي مجتمع فولاد مباركه
739
تاثير پارامترهاي خشك‌كن مايكروويو بر خواص فيزيكي ورق رنگي مجتمع فولاد مباركه
740
تاثير پارامترهاي خط ريسندگي بر استحكام نخ رينگ و چرخانه
741
تاثير پارامترهاي ديواره جدا كننده بر روي الگوي جريان روي سرريز اوجي به منظور يافتن حالت بهينه به كمك شبيه سازي عددي
742
تاثير پارامترهاي رئولوژيكي بر عملكرد گل حفاري
743
تاثير پارامترهاي ريخته گري بر بروز عيب ترك گرم در سوپر آلياژ IN713LC
744
تاثير پارامترهاي ريخته گري كوبشي بر ساختار و خواص مكانيكي چدن خاكستري
745
تاثير پارامترهاي ريخته گري نيمه جامد و كوبشي بر خصوصيات ساختاري و مكانيكي آلياژ AZ91
746
تاثير پارامترهاي ريخته‌گري دوغابي مخلوط نانو¬¬ذرات Al2O3/AlN/MgO بر تشكيل سراميك آلون به روش زينتر بدون فشار تحت جو نيتروژن
747
تاثير پارامترهاي زيستگاهي بر جوامع پرندگان در مقياس چشم انداز در منطقه شكار ممنوع كركس
748
تاثير پارامترهاي ساخت و مواد افزودني بر خواص اپتيكي قطعات سراميكي اسپينل آلومينات منيزيم
749
تاثير پارامترهاي ساخت و نوع باندينگ بر خواص و ريزساختار نسوزهاي آلومينا -گرافيتي
750
تاثير پارامترهاي ساختاري پارچه حلقوي پودي بر روي جلا به روش آناليز تصوير
751
تاثير پارامترهاي ساختاري منسوجات بي بافت سوزن زني شده بر روي تقويت سازه هاي خاكي
752
تاثير پارامترهاي ساختماني ودوخت در تعيين شاخص افتايشي پارچه هاي فاستوني
753
تاثير پارامترهاي ساختماني ودوخت در تعيين شاخص افتايشي پارچه هاي فاستوني
754
تاثير پارامترهاي سطح بر روي جوشش استخري سطوح ميكرو/نانوساختار
755
تاثير پارامترهاي شبكه شكاف در مخزن شكافدار و بررسي درشت نمايي
756
تاثير پارامترهاي طرح هندسي بر ظرفيت ميدان در ايران
757
تاثير پارامترهاي عملكردي بر كارائي تك سل پيل سوختي پليمري
758
تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي بر قابليت ماشين كاري آلياژ A380
759
تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي دماي پيشگرم و محيط خنك كننده بر خواص خستگي فولاد ميكرو آلياژي 55 MNV 38
760
تاثير پارامترهاي عملياتي در رفتار ديناميكي كوره باز گرمكن نورد از نوع پوشر
761
تاثير پارامترهاي عملياتي فرآيندهاي نيترو كربوره گازي و پلاسما بر ساختار و رفتار سايشي
762
تاثير پارامترهاي غير خطي روي تنش حوالي ترك
763
تاثير پارامترهاي فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي غيرهمجنس آلومينيوم به مس بر روي ريزساختار و خواص مكانيكي
764
تاثير پارامترهاي فرآيند نورد در كانال هاي همسان زاويه دار ﴿ECAR﴾ بر تنشهاي پسماند و خواص مكانيكي - ساختاري آلياژهاي آلومينيوم
765
تاثير پارامترهاي فرآيندي بر روي خواص و مورفولوژي نانو كامپوزيتهاي بر پايه پروپيلن -پلي آميد
766
تاثير پارامترهاي ليتولوژي و ژئومكانيكي بر پايداري شيب در معدن طلاي داشكسان قروه
767
تاثير پارامترهاي ليتولوژي و ژيومكانيكي بر پايداري شيب معدن مس ميدوك
768
تاثير پارامترهاي ليفي و توليدي بر خواص فيزيكي، مكانيكي ژئوتكستايلهاي توليدي از الياف بريده پلي پروپيلن
769
تاثير پارامترهاي ماده مربوط به ترابردبار بر روي نمودار جريان-ولتاژ سلول هاي خورشيدي هيبريدي آلي و معدني
770
تاثير پارامترهاي ماشين كاري بر روي عمر ابزار فرزكاري
771
تاثير پارامترهاي مختلف بر جداسازي مايع - مايع به روش شناور سازي
772
تاثير پارامترهاي مختلف برش بر راندمان ماشينكاري فولاد و محاسبه تجربي صافي سطح و عمر ابزار
773
تاثير پارامترهاي مختلف فرآيند توليد بر كيفيت و خواص آهن اسفنجي توليد شده درفرآيند احياء مستقيم براي كانسار آهن چادرملو
774
تاثير پارامترهاي مختلف ماشينكاري بر روي زبري سطح در ماشينكاري به وسيله ابزار چرخان جديد فرز
775
تاثير پارامترهاي مدل موهر كلمب بر تنش و تغيير شكلهاي قائم هسته رسي سدهاي خاكي مطالعه موردي – سد دريك)
776
تاثير پارامترهاي مرفولوژيكي با بزرگنمايي بالا، ساختار هسته و فراساختار اسپرم برنتايج ART
777
تاثير پارامترهاي مرفولوژيكي با بزرگنمايي بالا، ساختار هسته و فراساختار اسپرم برنتايج ART
778
تاثير پارامترهاي مقاومتي ناپيوستگي ها بر ميزان آبشستگي حوضچه آرامش پشت سد (مطالعه موردي سد بهشت آباد)
779
تاثير پارامترهاي مهم در حذف نيترات از آب با استفاده از فرآيند انعقاد الكتريكي (EC) پيوسته
780
تاثير پارامترهاي موثر در پوشش محافظتي بر پايه زرين پلي استر غير اشباع تقويت شده با پيكمنت پرك شيشه
781
تاثير پارامترهاي موثر در تهيه سيستم هيبريدي گرافن-نانوسيم‌هاي نقره به روش شيميايي و بررسي خواص فيزيكي آن
782
تاثير پارامترهاي نورد مباني بر عمليات باز پخت برنز آلومينيوم
783
تاثير پارامترهاي هندسي و تنش بر تغيير شكل پذيري، مقاومت و رفتار پس از مقاومت نهايي توده سنگ هاي درزه دار با استفاده از روش DFN-DEM
784
تاثير پارچه مت بين لايه هاي بافته شده بر چقرمگي شكست مد يك و دو
785
تاثير پارسيان هند بر وضعيت زرتشتيان كرمان از عهد ناصري تا اوايل دوران پهلوي (1304-1226)
786
تاثير پارمتر هاي ضربه بر رفع انسداد سيلوي آزمايشگاهي
787
تاثير پارمترهاي توليد بر تشكيل عيوب اكستروژن آلياژ آلومينيوم AA2024
788
تاثير پاسخگويي عمومي مديران بر رضايت شغلي معلمان مدارس شهرستان املش
789
تاثير پاشش آب در ورودي كمپرسور روي مشخصات عملكردي كمپرسور در توربين گاز
790
تاثير پاشش شورابه ها بر خصوصيات مقاومتي خاك و پايداري آن در برابر فرسايش بادي در دشت سگزي اصفهان
791
تاثير پالس هاي الكتريكي ولتاژ بالا بر خردايش كانسنگ فسفات
792
تاثير پانسمان هيدروژل پلي ونيل پيروليدون بر بهبود زخم باز در رات
793
تاثير پاي پرونيل بوتوكسايد روي تخصيص انرژي سلولي پسيل معمولي پسته Agonoscena pistaciae مقاوم به آفت كش فوزالن
794
تاثير پايبندي به مولفه هاي هويت ايراني - اسلامي بر توسعه صادرات (مطالعه موردي: صنعت پلاستيك )
795
تاثير پايگاه اعتقادي خانواده در تربيت فرزندان
796
تاثير پايگاه طبقاتي بر پيشرفت دانش آموزان
797
تاثير پايگاه هاي طبقاتي برروي گرايش هاي شغلي دانش آموزان پيش دانشگاهي تربيت در سال86
798
تاثير پايه بر خصوصيات كيفي و عمر انبارماني ميوه سيب رقم گلاب كهنز
799
تاثير پايه هاي بومي كدوييان بر رشد خيار رقم Super daminos در دماهاي مختلف
800
تاثير پايه هاي مالياتي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي
801
تاثير پديده آشفتگي در برنامه ريزي توليد ادغامي
802
تاثير پديده آشفتگي در برنامه ريزي توليد ادغامي
803
تاثير پديده اجتماعي طلاق بر روند پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدايي شهرستان فارسان
804
تاثير پديده اندركنش خاك وسازه بر مقاومت غير الاستيك سازه هاي دودكش مانند بتن آرمه در برابر زلزله
805
تاثير پديده بد بيني سازماني بر عملكرد سازماني در مناطق 22 گانه شهرداري تهران
806
تاثير پديده چگالش غير تعادلي بر آيروديناميك جريان در رديف پره توربين بخار
807
تاثير پديده خشكسالي در بروز بيماري ليشمانيوز پوستي در استان اصفهان
808
تاثير پديده هاي جوي در پراكندگي آب و هوا
809
تاثير پذيري بداهه نوازي مترآزاد محمد رضا لطفي از رديف موسيقي ايران
810
تاثير پذيري پس انداز و سرمايه گذاري از نرخ سود بانكي
811
تاثير پذيري تفاسير فارسي از روايات جعلي و اسرائيليات و بررسي علل آن (با تكيه بر تفاسير ادبي)
812
تاثير پذيري جوانان 15-24 ساله از اينترنت در شهر سمنان
813
تاثير پذيري سينتيك تجزيه بقاياي گياهي فسكيوي بلند از همزيستي با قارچ اندوفايت ﴿Neotyphodium coenophialum﴾
814
تاثير پذيري كتاب انيس الناس از فرهنگ و ادب عربي و باز شناسي منابع آن
815
تاثير پراكندگي سود ابرازي و سود مشمول ماليات بر پراكندگي بازده سهام
816
تاثير پرامينگ و محلول پاشي برخي از هورمون هاي گياهي بر روي گل انگيزي و عملكردو...
817
تاثير پرايمينگ بذر بر برخي پارامترهاي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي در گياه گندم تحت تنش شوري
818
تاثير پرايمينگ بر جوانه زني و بنيه بذر سه گونه چاودار( Secanle L ; Poaceae ) تحت تنش خشكي و شوري
819
تاثير پرايمينگ برجوانه زني وبنيه بذر سه گونه چاودار تحت تنش خشكي وشوري
820
تاثير پربيوتيك فروكتوميكس و اسانس روغني نعناع بر عملكرد و فعاليت سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي
821
تاثير پرتو UV روي برخي از پارامترهاي فيزيولوژيكي گياه جعفري Petroselinum crispum
822
تاثير پرتو الكتروني بر خواص مكانيكي و حرارتي نانو كامپوزيت PE/PA6/نانورس اصلاح شده
823
تاثير پرتو الكتروني و ميزان نانو رس اصلاح شده بر ريز ساختار و خواص رئولوژيكي نانوكامپوزيت PVC/ENR50 نانورس اصلاح شده
824
تاثير پرتو تابي پرتو هاي فرابنفش بر دماي اپاسيته ي شيشه هاي فلئوريدي
825
تاثير پرتو ليزر بر زيست سازگاري فولادهاي زنگ نزن آستنتيي 316LVM ايمپلنت هاي ارتوپدي
826
تاثير پرتوافكني مايكروويو بر پاكسازي پساب هاي آلوده به هيدروكربن هاي نفتي
827
تاثير پرتودهي گاما بر ويژگي هاي فيزيكي، شيميايي، ساختاري و ضدميكروبي فيلم بر پايه موسيلاژ دانه ريحان كيتوزان حاوي - اسانس كاكوتي كوهي و نانوذره اكسيد منيزيم و كاربرد آن بر مدت زمان ماندگاري فيله ماهي قزلآلا
828
تاثير پرتودهي نوري بر خواص فيزيكي و رنگپذيري نايلون - 6
829
تاثير پرتوهاي الكتروني بر خواص نانوكامپوزيت زيست تخريب پذير بر پايه نشاسته ترموپلاستيك/ پلي اتيلن
830
تاثير پرتوهاي الكتروني و ميزان نانورس اصلاح شده بر خواص مكانيكي و حرارتي نانو كامپوزيت پلي وينيل كلرايد/پلي اتيلن وينيل استات/ نانورس
831
تاثير پرخاشگري بر روي عملكرد درسي نوجوانان دختر دبيرستان مكتب الزهرا شهرستان ازادشهر
832
تاثير پرداخت يارانه نقدي بر تورم﴿ 1380-1391﴾
833
تاثير پردازش ديجيتالي تصاوير پانوراميك در توافق مشاهده گران بر قابل رويت بودن كانال منديبل
834
تاثير پركننده هاي معدني ATH و سيليكا بر روي خواص پوشش هاي سيليكوني RTV جهت استفاده در مقره هاي الكتريكي
835
تاثير پركننده هاي معدني ATH و سيليكا بر روي خواص پوشش هاي سيليكوني RTV جهت استفاده در مقره هاي الكتريكي
836
تاثير پركننده هاي معدني ATHو سيليكا بر روي خواص پوششهاي سيليكوني ،ي جهت استفاده در مقره هاي الكتريكي
837
تاثير پروبيوتيك و دفعات شيردهي برعملكرد گوساله هاي شير خوار نژاد هلشتاين
838
تاثير پروتستانتيسم در تئاتر مدرن ايران
839
تاثير پروتستانتيسم در تئاتر مدرن ايران
840
تاثير پروتكل بازتواني منتخب بر تعادل سالمندان مبتلا به آرتروز پس از تعويض مفصل زانو
841
تاثير پروتكل تركيبي تمرينات اصلاحي انجمن ملي طب ورزش آمريكا با مداخله ارگونومي بر اختلالات عضلاني- اسكلتي كمربند شانه اي و سندرم متقاطع فوقاني معلمان
842
تاثير پروتكل حركت درماني و ماساژ بر كاهش علائم ناشي از كوفتگي عضلاني تاخيري
843
تاثير پروتون دار كردن آدنين بر پايداري جفت باز آدنين-سيتوزين
844
تاثير پريودنتيت مزمن شديد بروضعيت هيستولوژيك پالپ دندان و مقايسه آن با نمونه هاي سالم
845
تاثير پس خوراند اصلاحجي به دو روش تصحيح خطا و خود اصلاحي برانگيخته بر مهارت گفتاري يادگيرندگان زبان انگليسي
846
تاثير پس خوراند زيستي EEG بر علائم اختلال استرس پس از سانحه
847
تاثير پساب تصفيه شده بر خصوصيات خاك و چمن بر موداگراس در آبياري با لوله هاي تراوا
848
تاثير پساب مغناطيس شده بر برخي از عوامل هيدروليكي آبياري جويچه اي
849
تاثير پساب، پاميس و زئوليت بر جذب كادميم در گياه اسفناج
850
تاثير پست هاي تبليغاتي در رسانه هاي اجتماعي بر مشاركت مشتري در صنايع كالاهاي تندمصرف و با دوام
851
تاثير پسماندهاي آلي و معدني بر شكل هاي شيميايي روي در فازهاي جامد و محلول خاك و ارتباط آن با غلظت روي دانه گندم
852
تاثير پشتوانه هاي تئاتري كارگردانان شاخص سينما بر آثار آنان با تكيه بر آثار اينگمار برگمان
853
تاثير پلاسما برروي نانو الياف پلي آميد و مدلسازي پيوندزني برروي پلي پروپيلن با كمك پلاسما
854
تاثير پلاسماي سرد بر ويژگي‌هاي كيفي توت فرنگي طي نگهداري در دماي پايين
855
تاثير پلاسمون هاي سطحي بر ويژگي هاي غيركلاسيكي تابش نقطه كوانتومي
856
تاثير پلي اتيلن گلايكول بر ميزان تراوايي بخار آب غشاي ميكرو متخلخل پلي يورتان
857
تاثير پلي امين اسپرميدين در القاء مقاومت به بيماري پژمردگي گوجه فرنگي ناشي از قارچ Fusarium Oxysporum
858
تاثير پلي ساكاريد‌هاي بلند زنجيرگياهي بر پايداري و خصوصيات فيزيكوشيميايي پروبيوتيك بعد از اسپري فريز درايينگ
859
تاثير پلي مورفيسم هاي ژن هاي هورمون رشد Growth Hormone و گيرنده ژن هاي هورمون رشد Growth Hormone Receptor روي برخي صفات اقتصادي بز مرغز ايران
860
تاثير پلي‌آمين‌ها بر ناهنجاري قهوه‌اي شدن آريل‌ها و بهبود ويژگي‌هاي كيفي ميوه انار طي مدت انبارداري
861
تاثير پلي‌اتيلن ترفتالات (پت) بازيافتي بر رفتار مكانيكي بتن پليمري
862
تاثير پليمر سوپر جاذب رطوبت و تنش خشكي بر استقرار و رشد گياهچه برخي از گياهان سرمادوست وگرمادوست
863
تاثير پليمر سوپر جاذب و محلول پاشي اسيد ساليسيليك بر واكنش چغندرقند به تنش خشكي
864
تاثير پليمرهاي سوپرجاذب بر جوانه زني و استقرار چند گونه ي بومي براي احياي مناطق خشك
865
تاثير پنج عامل شخصيتي بر سلامت روان كاركنان دانشكده دندانپزشكي گيلان شهر رشت از طريق اعتياد به كار
866
تاثير پنج عامل شخصيتي بر سلامت روان كاركنان دانشكده دندانپزشكي گيلان شهر رشت از طريق اعتياد به كار
867
تاثير پوترسين و ساليسيليك اسيد در افزايش تحمل به سرماي گياه بادمجان
868
تاثير پودر آب پنير، شير خشك بدون چربي، آنزيم ترانس گلوتاميناز و صمغ هاي گوارا و زانتان بر كيفيت نان بدون گلوتن
869
تاثير پودر آلومينيوم بر خواص سايش و حرارتي لنت ترمز پليمري
870
تاثير پودر پسته وحشي بر فعاليت آنزيم فسفاتيدات فسفوهيدرولاز )PAP( و چربيهاي سرم موش صحرايي
871
تاثير پودر زردچوبه بر عملكرد، خصوصيات كيفي تخم مرغ و شاخص هاي مربوط به كبد چرب در مرغان تخمگذار تغذيه شده با سطوح مختلف انرژي
872
تاثير پودر كائولين بر حذف رزانه ي واكنشي از پساب نساجي
873
تاثير پودر گياهان رزماري، نعناع و زيره ي سبز بر ميزان آكريل آميد نان تافتون
874
تاثير پودر و عصاره گياهان دارويي بر عملكرد، سيستم دفاع آنتي اكسيداني ، متابوليسم كلسترول و پايداري چربي هاي زرده تخم مرغ در مرغان تخم گذار
875
تاثير پورنوگرافي در فضاي مجازي بر روابط خانوادگي زوجين از نظر جرم شناسي (حقوق كيفري ايران)
876
تاثير پوزولان بر مقاومت فشاري تك محوري خاك رس تثبيت شده با آهك در معرض سولفات ﴿ گچ﴾
877
تاثير پوزولان سرباره ذغال سنگ و نانو سيليكا بر خواص بتن
878
تاثير پوزولان طبيعي زئوليت بر خصوصيات مكانيكي ، پايايي وسازه اي بتن هاي معمولي وپر مقاومت
879
تاثير پوشش Cr3C2-NiCr ايجاد شده به روش HVOF در كاهش گرده شدن﴿متال داستينگ﴾ فولاد HP
880
تاثير پوشش خوراكي كيتوزان بر كيفيت و افزايش عمر پس از برداشت كدوي خورشتي رقم "ارزا"
881
تاثير پوشش خوراكي كيتوزان و ژل آلوئه ورا بر كيفيت و افزايش عمر پي از برداشت خيار رقم "زمرد"
882
تاثير پوشش دهي هيدروكسي آپاتيت به روش الكتروفورزيس بر روي فعاليت زيستي نمونه هاي تيتانيومي با ساختار بلوري متفاوت
883
تاثير پوشش فلوئورهيدروكسي آپاتيت نانو ساختار بر رفتار خوردگي و زيست اضمحلالي آلياژ منيزيم كاشتني بدن
884
تاثير پوشش كاري لايه بي بافت نانو الياف پلي وينيل الكل ﴿PVA﴾بر جذب رطوبت و انعطاف پذيري پارچه هاي پيراهني
885
تاثير پوشش كيتوزان بر حفظ كيفيت و عمر انبار ماني ليموشيرين
886
تاثير پوشش كيتوزان بر عمر انبار ماني سيب رقم هاي " گلاب كهنز" و "سلطاني"
887
تاثير پوشش گياهي بر شكل بستر و طول ناحيه جدايي
888
تاثير پوشش گياهي بستر بر ساختار جريان با گراديان فشار مطلوب
889
تاثير پوشش گياهي ديواره ، شيب، دانه بندي و شكل بستر برآمدگي بر ويژگي هاي جريان متلاطم
890
تاثير پوشش گياهي ديواره ها و توالي شكل هاي بستر محدب-مقعر بر ويژگي هاي جريان آشفته
891
تاثير پوشش معلم ﴿رنگ و طرح﴾ بر يادگيري كودكان دبستاني
892
تاثير پوشش نانوحامل اوژنول و آلوئه ورا بر ويژگي هاي كيفي و ماندگاري ميگوي تازه و سرخ شده
893
تاثير پوشش هاي بين فلزي Fe-Alو Fe-Al-Niبر رفتار تريبولوژيكي فولاد ابزار كربني
894
تاثير پوشش هاي حاوي نانو ذرات سراميكي بر مشخصات ريخته گري، ساختاري و مكانيكي قطعات جداره نازك آلومينيومي
895
تاثير پوشش هاي نوين بين فلزي Ti-Alبر رفتار تريبولوژيكي آلياژ IMI 813تيتانيم
896
تاثير پوشش هاي نوين بين فلزي ti-cuبر رفتار تربيولوژيكي آلياژهاي تيتانيوم
897
تاثير پوشش هاي نوين بين فلزي Ti-Niو Ti-Ni-Pبر رفتار تريبولوژيكي
898
تاثير پوششهاي بين فلزي تيتانيوم -مس بر روي مقاومت اكسيداسيون و رفتار تريبولوژيكي مس
899
تاثير پي پرونيل بوتوكسايد (PBO) بر فعاليت ويژه آنزيم هاي استراز و گلوتاتيون اس ترانسفر پسيل معمولي پسته Agonoscena pistaciae Burck and laut مقاوم به آفت كش آميتراز
900
تاثير پياده سازي RFID در بهبود عملكرد سيستم حمل و نقل نفت اصفهان
901
تاثير پياده سازي ايزو9001 در فرآيندهاي مجموعه سازي، خدمات فني و اشاعه اطلاعات در كتابخانه هاي مركزي تبريز
902
تاثير پياده سازي سيستم توسعه مسير شغلي بر كارايي كارشناسان در شركت سايپا
903
تاثير پياده سازي سيستم مديريت زنجيره ي عرضه الكترونيكي بر وقاداري مشتريان در صنعت لوازم خانگي
904
تاثير پيامك هاي حاوي جمله هاي مشوق برانگيزدروني و انگيزش پيشرفت پسران دبيرستاني
905
تاثير پيچيدگي هاي سازماني بر دقت پيش بيني سود مديران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
906
تاثير پيرسازي ترمومكانيكي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ AI- ZN-MG
907
تاثير پيش - كشت بر برخي ويژگي هاي شيميايي خاك و رشد، عملكرد و غلظت روي در دانه گندم
908
تاثير پيش آگهي دختران از بلوغ بلاخص قاعدگي در عزت نفس
909
تاثير پيش بيني بالاي سود بر شدت اثر گذاري ريسك سيستماتيك بر ارزش شركت
910
تاثير پيش بيني سود مديريت بر ريسك و ارزش شركت
911
تاثير پيش تيمار بذر بر عملكرد دانه و ميزان اسانس گياه دارويي زنيان
912
تاثير پيش تيمار شوري بر رشد و بهبود جوانه زني عدس در شرايط تنش شوري
913
تاثير پيش دبستاني بر ضريب هوش و مشكلات رفتاري از ديدگاه معلمان كودكان كلاس اول ابتدايي شهر دامغان
914
تاثير پيش زمينه هاي كارآفريني اجتماعي بر نتايج فردي و اجتماعي از ديدگاه نهج البلاغه در بين كارآفرينان اجتماعي شهر اصفهان
915
تاثير پيش كشت و بقاياي گياهي بر برخي ويژگي هاي كيفي و تعيين شاخص كيفيت خاك
916
تاثير پيش گرم و پس گرم بر تنش هاي پسماند و اعوجاج در جوش ستون هاي فولادي
917
تاثير پيشامدهاي اتفاقي در ضريب حساسيت قيمت هاي حاشيه اي محلي سيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته
918
تاثير پيش-كشت و مديريت بقاياي گياهي بر گونه بندي روي در محلول خاك و غلظت آمينو اسيدها در ريز و سفر دورقم گندم
919
تاثير پيشگيرانه قانون گذاريهاي نظام تقنيني ايران در حوزه جرايم IT
920
تاثير پيكربندي عايق بر بار گرمايي ساختمان در گرمايش منقطع و تحليل اقتصادي عايق
921
تاثير پيكره زبان آموز بر روي نگارش زبان آموزان انگليسي به عنوان زبان خارجي
922
تاثير پيوستگي بر رفتار غيرالاستيك تيرورق خميده
923
تاثير پيوستن احتمالي جمهوري آذربايجان به ناتو بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
924
تاثير تئاتر پوچي در تئاتر ايران
925
تاثير تاب بر خواص مكانيكي نخ‌هاي فيلامنتي كشيده شده و تكسچره شده
926
تاثير تاب روي مقاومت چروك پارچه هاي پنبه اي
927
تاثير تاب نخ چرخانه بر روي پرزدهي پارچه هاي تاري - پودي
928
تاثير تاب و درجه حرارت در مراحل تكسجره كردن روي بعضي خواص فيزيكي نخ هاي نايلون 6
929
تاثير تاب و نسبت كشش بر خواص فيزيكي و حجيم بودن نخ پلي استر استرچ داراي مقطع سه پره اي
930
تاثير تابش الكترون هاي MeV 10 بر مشخصه هاي الكتريكي ترانزيستور قدرت سيليكوني نوع 2N5886
931
تاثير تابش هاي گاما-نوترون بر روي ترانزيستور قدرت نوع 2N5886
932
تاثير تاخير انداز هاي شعله بر پايه فسفر در فوم هاي پلي يورتان
933
تاثير تاخير در انتقال به سردخانه وتيمار با منابع مختلف كلسيم بر ويژگي هاي كيفي پسته تر طي انبارماني
934
تاثير تاريخ كاشت روي فنولوژي و شاخص هاي رشد و اجزا عملكرد 4 رقم نخود در منطقه رزن همدان
935
تاثير تاريخ كاشت روي فنولوژي و شاخص هاي رشد و اجزا عملكرد 4 رقم نخود در منطقه رزن همدان
936
تاثير تاريخ هاي كاشت تابستانه بر عملكرد عمي و كيفي علوفه ارقام شبدر در منطقه كرج
937
تاثير تاريخچه مديريت كربن آلي خاك بر حساسيت آنزيم بتاگلو كوزيدار به فلزات سنگين
938
تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه مند بر ارزش ويژه برند (مورد مطالعه: مشتريان شركت ال جي)
939
تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه مند بر كيفيت روابط و وفاداري مشتريان ( مطالعه موردي هتل هاي سواحل درياي خزر
940
تاثير تانين پوست درخت بلوط بر الكتروريسي ژلاتين پوست گاو و بررسي پايداري فيزيكي و شيميايي نانو الياف آن
941
تاثير تاير در مصرف سوخت خودرو
942
تاثير تبديل كاربري اراضي مرتع و جنگل به زمين زراعي بر ساختمان، مواد آلي و دفع آب خاك
943
تاثير تبليغات بر مد و طراحي لباس
944
تاثير تبليغات برواكنشهاي¬احساسي¬مشتريان،ارزش¬ادراك شده وتمايلات¬رفتاري
945
تاثير تبليغات تلويزيوني و رسانه در تبليغات فرش دستباف و سهم آن در بازارهاي داخلي و خارجي
946
تاثير تبليغات در موفقيت برند تجاري
947
تاثير تبليغات دهان به دهان الكترونيكي بر قصد خريد كالاهاي ورزشي با تاكيد برنقش ميانجي تصوير ذهني و شيفتگي به برند
948
تاثير تبليغات سياسي(پروپاگاندا) برارتقاي آگاهي
949
تاثير تبليغات فرهنگي بر نوجوان و جوان
950
تاثير تبليغات محيطي بر روي نگرش بازديدكنندگان{مورد مطالعه: بازديد كنندگان تبليغات محيطي (بيلبورد، استرابورد، عرشه پل و... ) شركت انتقال داده هاي آسياتك در منطقه 6 تهران}
951
تاثير تبليغات و پيشبرد فروش بر افزايش آگاهي و تداعي برند در فروشندگان خريدار از كارخانه پگاه گلپايگان (مورد مطالعه: فروشندگان فروشگاههاي گلپايگان، گوگد و گلشهر)
952
تاثير تثبيت حرارتي بر پرزدهي و خصوصيات فيزيكي پارچه هاي ويسكوز - پلي استر
953
تاثير تثبيت حرارتي بر خواص پارچه هاي فاستوني
954
تاثير تثبيت حرارتي بر خواص فشارپذيري نخ هاي BCF پلي پروپيلن مورد استفاده در خاب فرش ماشيني
955
تاثير تثبيت حرارتي بر روي پارچه هاي نايلوني قبل و بعد از رنگرزي
956
تاثير تجارت الكترونيك بر حوزه هاي ستادي شهرستان اسفراين
957
تاثير تجارت الكترونيك بررقابت پذيري بنگاه هاي اقتصادي كوچك
958
تاثير تجارت بروفاداري مشتري
959
تاثير تجارت خارجي و سرمايه انساني بر بهرهوري عوامل توليد و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو توليد و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي
960
تاثير تجربه صادرات بر عملكرد بازار با نقش ميانجي نوآوري منابع و بازاريابي منابع بين المللي و نقش تعديلگر شبكه روابط بين المللي كسب و كار
961
تاثير تجربه صادرات بر عملكرد بازار با نقش ميانجي نوآوري منابع و بازاريابي منابع بين المللي و نقش تعديلگر شبكه روابط بين المللي كسب و كار
962
تاثير تجربه مشاركت در هنر نمايش بر سطح تفكر انتقادي دانش آموزان دختر دوره ي دوم دبيرستان
963
تاثير تجربه ي دانشگاهي يادگيري زبان بر كاربرد صحيح كارگفت خواهش كردن
964
تاثير تجعد بر جذب صوت و ايزولاسيون گرمايي لايه بي بافت پلي پروپيلن
965
تاثير تجمعي و باقي مانده مواد آلي بر نفوذپذيري و تخلخل خاك
966
تاثير تجويز تركيبي اكسي توسين ، پروستاگلاندين &f2 و ويتامين e وسلنيوم روي ميزان وقوع جفت ماندگي درگاوهاي هلشتاين ايراني
967
تاثير تجويز جداگانه ي اكسي توسين ، پروستاگلاندين &f2 و ويتامين e وسلنيوم روي ميزان وقوع جفت ماندگي درگاوهاي هلشتاين ايراني
968
تاثير تحريكات مكانيكي بر تمايز سلول هاي بنيادي مغز استخوان انسان به سلول هاي ماهيچه اي عضله ي صاف
969
تاثير تحريم منابع نفتي بر تورم در ايران
970
تاثير تحريم ها بر تورم در اقتصاد ايران
971
تاثير تحريم هاي بين المللي برقراردادهاي سرمايه گذاري در ايران
972
تاثير تحريمهاي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران برمسائل سياسي- امنيتي دو كشور (2008- 1979)
973
تاثير تحصيل والدين بر تربيت فرزندان
974
تاثير تحصيلات تكميلي بر جهت گيري دروني بيروني مذهبي افراد
975
تاثير تحصيلات والدين در پيشرفت تحصيلي فرزندان در مقطع راهنمايي منطقه 16 تهران (دختران )
976
تاثير تحقق شرح و وظايف مديريت مدرسه بر رشد تحصيلي دانش آموزان در منطقه 3 تهران
977
تاثير تحليلگرهاي هوشمند بر يادگيري زمان دستوري زبان انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
978
تاثير تحولات اجتماع به نقاشي قرن 19 اروپا ( تاامپرسينونيسم )
979
تاثير تحولات اجتماعي در شكل گيري ساختار و شخصيت پردازي نمايشنامه هاي فتحعلي آخوندزاده با توجه به اراء ژان دو وينيو
980
تاثير تحولات جهاني قيمت گاز روي بودجه دولت
981
تاثير تحولات فناوري بر نظام توليد, توزيع و نمايش فيلم
982
تاثير تحولات فناوري بر نظام توليد، توزيع و نمايش قيلم
983
تاثير تخريب اشعه فرابنفش بر خصوصيات مكانيكي پارچه هاي تاري پودي نايلون 66 صنعتي
984
تاثير تخريب نوري كالاي پنبه اي رنگرزي شده با رنگزاهاي خمي نامحلول
985
تاثير تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بين كيفيت اطلاعات حسابداري و كارايي سرمايه گذار
986
تاثير تخصص حسابرس و همگن بودن صنعت بر حق الزحمه حسابرسي
987
تاثير تخصص و تجربه شركاي حسابرسي بر كيفيت خدمات حسابرسي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
988
تاثير تخصيص منابع بانكي و آزادي تجاري بر ارزش افزوده بخش صنعت در ايران
989
تاثير تخلخل بر الگوي رهايش دارو از ميكروكپسولهاي پلي يورتان تهيه شده به روشي تبخير حلال
990
تاثير تخلخل پايه كاتاليست زيگلر ناتا با مورفولوژي كروي ير راندمان پليمريزاسيون پروپيلن در فاز دوغابي
991
تاثير تخلخل سطحي ذرات بر شناورسازي
992
تاثير تخلخل گرادياني برروي خواص مكانيكي و بيولوژيكي داربست هاي استخواني تهيه شده به روش رسوب نشاني ذوبي
993
تاثير تدريس تلفظ خوشه هاي همخواني زبان انگليسي به دانش آموزان دبيرستاني به دو روش صريح و ضمني و ميزان به يادسپاري اين قاعده در ذهن آنها
994
تاثير تدريس رياضي به روش مشاركتي بر علاقه به رياضي و باورهاي خود كار امدي رياضي دانش اموزان دختر پايه دهم شهر بندر عباس
995
تاثير تدريس صريح گفتار زنجيره اي بر روي درك شنيداري زبان آموزان فارسي زبان
996
تاثير تدريس صريح گفتار زنجيره اي بر روي درك شنيداري زبان آموزان فارسي زبان
997
تاثير تدريس مستقيم خوشه بندي لغات به دو دسته مختلف در يادگيري لغات توسط فراگيران EFL ايراني در سطح متوسط از طريق پاورپوينت , CALL: The Effect of Explicit Instruction of Clustering New Words into Two Different Categories on Vocabulary Learning of Iranian Intermediate EFL Learners through PowerPoint
998
تاثير تدريس معكوس بر روي درك مفهوم زبان آموزان
999
تاثير تدريس موضوع - محور واژگان به وسيله فلش كارت بر يادگيري واژگان در زبان آموزان مرد و زن ايراني
1000
تاثير تدريس همايي ها در به خاطر آوردن واژگان انگليسي
بازگشت