<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تاثير تجارت خارجي و سرمايه انساني بر بهرهوري عوامل توليد و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو توليد و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي
2
تاثير تجربه صادرات بر عملكرد بازار با نقش ميانجي نوآوري منابع و بازاريابي منابع بين المللي و نقش تعديلگر شبكه روابط بين المللي كسب و كار
3
تاثير تجربه صادرات بر عملكرد بازار با نقش ميانجي نوآوري منابع و بازاريابي منابع بين المللي و نقش تعديلگر شبكه روابط بين المللي كسب و كار
4
تاثير تجربه مشاركت در هنر نمايش بر سطح تفكر انتقادي دانش آموزان دختر دوره ي دوم دبيرستان
5
تاثير تجربه ي دانشگاهي يادگيري زبان بر كاربرد صحيح كارگفت خواهش كردن
6
تاثير تجعد بر جذب صوت و ايزولاسيون گرمايي لايه بي بافت پلي پروپيلن
7
تاثير تجمعي و باقي مانده مواد آلي بر نفوذپذيري و تخلخل خاك
8
تاثير تجويز تركيبي اكسي توسين ، پروستاگلاندين &f2 و ويتامين e وسلنيوم روي ميزان وقوع جفت ماندگي درگاوهاي هلشتاين ايراني
9
تاثير تجويز جداگانه ي اكسي توسين ، پروستاگلاندين &f2 و ويتامين e وسلنيوم روي ميزان وقوع جفت ماندگي درگاوهاي هلشتاين ايراني
10
تاثير تحريكات مكانيكي بر تمايز سلول هاي بنيادي مغز استخوان انسان به سلول هاي ماهيچه اي عضله ي صاف
11
تاثير تحريم منابع نفتي بر تورم در ايران
12
تاثير تحريم ها بر تورم در اقتصاد ايران
13
تاثير تحريم هاي بين المللي برقراردادهاي سرمايه گذاري در ايران
14
تاثير تحريمهاي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران برمسائل سياسي- امنيتي دو كشور (2008- 1979)
15
تاثير تحصيل والدين بر تربيت فرزندان
16
تاثير تحصيلات تكميلي بر جهت گيري دروني بيروني مذهبي افراد
17
تاثير تحصيلات والدين در پيشرفت تحصيلي فرزندان در مقطع راهنمايي منطقه 16 تهران (دختران )
18
تاثير تحقق شرح و وظايف مديريت مدرسه بر رشد تحصيلي دانش آموزان در منطقه 3 تهران
19
تاثير تحليلگرهاي هوشمند بر يادگيري زمان دستوري زبان انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
20
تاثير تحولات اجتماع به نقاشي قرن 19 اروپا ( تاامپرسينونيسم )
21
تاثير تحولات اجتماعي در شكل گيري ساختار و شخصيت پردازي نمايشنامه هاي فتحعلي آخوندزاده با توجه به اراء ژان دو وينيو
22
تاثير تحولات جهاني قيمت گاز روي بودجه دولت
23
تاثير تحولات فناوري بر نظام توليد, توزيع و نمايش فيلم
24
تاثير تحولات فناوري بر نظام توليد، توزيع و نمايش قيلم
25
تاثير تخريب اشعه فرابنفش بر خصوصيات مكانيكي پارچه هاي تاري پودي نايلون 66 صنعتي
26
تاثير تخريب نوري كالاي پنبه اي رنگرزي شده با رنگزاهاي خمي نامحلول
27
تاثير تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بين كيفيت اطلاعات حسابداري و كارايي سرمايه گذار
28
تاثير تخصص حسابرس و همگن بودن صنعت بر حق الزحمه حسابرسي
29
تاثير تخصص و تجربه شركاي حسابرسي بر كيفيت خدمات حسابرسي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
30
تاثير تخصيص منابع بانكي و آزادي تجاري بر ارزش افزوده بخش صنعت در ايران
31
تاثير تخلخل بر الگوي رهايش دارو از ميكروكپسولهاي پلي يورتان تهيه شده به روشي تبخير حلال
32
تاثير تخلخل پايه كاتاليست زيگلر ناتا با مورفولوژي كروي ير راندمان پليمريزاسيون پروپيلن در فاز دوغابي
33
تاثير تخلخل سطحي ذرات بر شناورسازي
34
تاثير تخلخل گرادياني برروي خواص مكانيكي و بيولوژيكي داربست هاي استخواني تهيه شده به روش رسوب نشاني ذوبي
35
تاثير تدريس تلفظ خوشه هاي همخواني زبان انگليسي به دانش آموزان دبيرستاني به دو روش صريح و ضمني و ميزان به يادسپاري اين قاعده در ذهن آنها
36
تاثير تدريس رياضي به روش مشاركتي بر علاقه به رياضي و باورهاي خود كار امدي رياضي دانش اموزان دختر پايه دهم شهر بندر عباس
37
تاثير تدريس صريح گفتار زنجيره اي بر روي درك شنيداري زبان آموزان فارسي زبان
38
تاثير تدريس صريح گفتار زنجيره اي بر روي درك شنيداري زبان آموزان فارسي زبان
39
تاثير تدريس مستقيم خوشه بندي لغات به دو دسته مختلف در يادگيري لغات توسط فراگيران EFL ايراني در سطح متوسط از طريق پاورپوينت , CALL: The Effect of Explicit Instruction of Clustering New Words into Two Different Categories on Vocabulary Learning of Iranian Intermediate EFL Learners through PowerPoint
40
تاثير تدريس معكوس بر روي درك مفهوم زبان آموزان
41
تاثير تدريس موضوع - محور واژگان به وسيله فلش كارت بر يادگيري واژگان در زبان آموزان مرد و زن ايراني
42
تاثير تدريس همايي ها در به خاطر آوردن واژگان انگليسي
43
تاثير تراپلي گروهي بر انعطاف‌پذيري، ادراك احساسات، تعاملات بين فردي و مهارت حل مسئله در كودكان 7 تا 11 سال
44
تاثير تراكم ، رطوبت و كود دامي بر ذخاير كربن و ويژگي هاي ساختماني خاك هاي مختلف تحت كشت ذرت
45
تاثير تراكم بافت جوراب بر توزيع فشار در كف پا
46
تاثير تراكم بر عملكرد كمي و كيفي توده هاي گياه دارويي اسفرزه
47
تاثير تراكم تاري و پودي بر قابليت تر شدن پارچه پنبه اي
48
تاثير تراكم خاك و قارچ اندفايت Piriformospora indica بر گياه پالايي توسط ذرات در خاك هاي آلوده به هيدرو كربن هاي نفتي
49
تاثير تراكم دوخت و پارچه بر لغزش دوخت در پارچه‌هاي تاري پودي تحت بارهاي سيكلي
50
تاثير تراكم دوخت و نوع اتصال بر برخي خواص مكانيكي پوشاك جين
51
تاثير تراكم سطحي پلي استايرن پيوند زده شده روي سطح دوده كربن بر خواص مكانيكي لاستيك استايرن ـ بوتادين تقويت شده بادوده كربن
52
تاثير تراكم شهري بر مصرف انرژي در ايران
53
تاثير ترانكساميك اسيد موضعي در كاهش ميزان خونريزي حين عمل جراحي آندوسكوپيك سينوس
54
تاثير ترانكساميك اسيد موضعي در كاهش ميزان خونريزي حين عمل جراحي اندوسكوپيك سينوس
55
تاثير تربيت ديني بر تربيت فرزندان
56
تاثير تربيت ديني و عاطفي والدين بر فرزندان
57
تاثير ترتيب بارگذاري بارهاي متغير در رشد ترك ناشي از خستگي در قطعات
58
تاثير ترتيب تمرين تركيبي قدرتي و استقامتي بر سطوح پنتراكسين 3 و مقاومت به انسولين در زنان داراي اضافه وزن
59
تاثير ترتيب تمرين تركيبي قدرتي و استقامتي بر سطوح پنتراكسين3 و مقاومت به انسولين زنان داراي اضافه وزن
60
تاثير ترتيب تمرين تركيبي قدرتي و استقامتي بر سطوح نسفاتين 1 و برخي عوامل خطر متابوليكي در زنان داراي اضافه وزن
61
تاثير ترتيب تمرين تركيبي قدرتي و استقامتي بر سطوح نسفاتين 1 و برخي عوامل خطر متابوليكي در زنان داراي اضافه وزن
62
تاثير ترتيب تمرينات تركيبي استقامتي و قدرتي بر سطوح ليپوكالين-2 و برخي شاخص هاي خطر متابوليكي در زنان داراي اضافه وزن
63
تاثير ترتيب تمرينات تركيبي استقامتي و قدرتي بر سطوح ليپوكالين-2 و برخي شاخص هاي خطر متابوليكي در زنان داراي اضافه وزن
64
تاثير ترتيب تولد بر ميزان شادكامي دانشجويان پيام نور بهشهر
65
تاثير ترتيب تولد در اعتمادبه نفس
66
تاثير ترتيب جوشكاري بر اعوجاج و تنش هاي پسماند در صفحات تقويت شده
67
تاثير ترتيب عمليات حرارتي و پوشش دهي بر ساختار پوشش هاي آلومينايدي سوپر آلياژ IN738LC
68
تاثير ترجيحات و ديدگاه مشتريان بر راهبردهاي آميخته بازاريابي (مطالعه موردي: صنعت خودروسازي سايپا)
69
تاثير ترسيم (تصويرسازي ذهني ) قبل از نوشتن در نگارش خلاقانه انشا دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي شهرستان فاروج سال تحصيلي 85-86
70
تاثير ترك در رفتار پانلهاي برشي فولادي
71
تاثير تركيب بر خواص حرارتي و مكانيكي لعاب گلوگاه آمپول
72
تاثير تركيب بر خواص حرارتي و مكانيكي لعاب گلوگاه آمپول
73
تاثير تركيب بر خواص حرارتي و مكانيكي لعاب گلوگاه آمپول ثثث
74
تاثير تركيب بر خواص كلينيكي گرفت استخواني بر پايه آپاتيت
75
تاثير تركيب پودر روي خواص پوشش در فرايند آلومينا يزينگ به روش سمانتاسيون بسته اي
76
تاثير تركيب تصويرسازي ذهني و مشاهده بر يادداري و انتقال مهارت سرويس بلند بدمينتون در رده هاي سني مختلف با تاكيد بر نقش نورون هاي آينه اي
77
تاثير تركيب تصويرسازي ذهني و مشاهده عمل (به صورت متوالي و همزمان) بريادگيري مهارت سرويس كوتاه بدمينتون با تاكيد برنقش نورون هاي آينه اي
78
تاثير تركيب تمرين مشاهده اي وتصوير سازي بر اكتساب ، يادداري وانتقال سرويس بلند بدمينتون
79
تاثير تركيب حمام نمك بوراكس مذاب در روش TRD بر فرآيند كروم دهي فولاد ساده كربني
80
تاثير تركيب زباله در سرعتهاي بارگذاري مختلف بر پارامترهاي مقاومت برشي زباله جامد شهري با تاكيد بر زباله ايران
81
تاثير تركيب سرمايه انساني بر همگرايي فناوري كشورهاي منتخب توسعه يافته و در حال توسعه
82
تاثير تركيب سيانوريك كلرايد و ذرات مشتق شده بر پايه آن بر خواص جداسازي گاز غشاي پلي سولفون
83
تاثير تركيب گاز محافظ بر روي خواص مكانيكي منطقه جوش در جوشكاري GMAW فولاد ساختماني
84
تاثير تركيب لايه پيش نشاني بر ريز ساختار و خواص مكانيكي روكش ايجاد شده بر روي فولاد زنگ نزن 304 به روش GTAW
85
تاثير تركيب منعقدكننده ي داخلي بر ريز ساختار و خصوصيات غشاء الياف توخالي پلي اكريلونيتريل
86
تاثير تركيب هاي مختلف تصويرسازي ذهن دروني و تمرين فيزيكي بر يادگيري مهارت پاس واليبال در دانش آموزان پسر 12 تا 15 سال
87
تاثير تركيب هاي مختلف موسيقي و حركات هماهنگ بر ميزان بروز مشكلات رفتاري دانش آموزان پسر 8 تا 14 سال كم توان ذهني آموزش پذير
88
تاثير تركيب هيات مديره و ساير عوامل منتخب بر خط مشي تقسيم سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
89
تاثير تركيب و مخلوط پودر جوش بر خواص كششي و رسانائي الكتريكي نمونه آلومينيومي
90
تاثير تركيب و مخلوط پودر جوش بر خواص كششي و رسانايي الكتريكي نمونه آلومينيومي
91
تاثير تركيبات بين فلزي حاوي آهن بر رفتار سايشي آلياژ آلومينيم- سيليسيم يوتكتيك و هايپريوتكتيك
92
تاثير تركيبات بين فلزي حاوي آهن بر رفتار سايشي آلياژ آلومينيوم - سيليسيم يوتكنيك و هايپر يو تكتيك
93
ﺗﺎثير تركيبات ﺳﺮﺑﺎره ﺑﺮ روي ﮐﺎﻫﺶN,O,S و اثر آن روي خواص مكانيكي فولاد ماريجينگ T300 در فرايند ESR
94
تاثير تركيبات سرباره بر روي كاهش N,O,S و اثر آن روي خواص مكانيكي فولاد ماريجينگT300 د رفرايند ESR
95
تاثير تركيبات شيميائي مختلف آب آبياري بر گرفتگي قطره چكانها در آبياري قطره اي
96
تاثير تركيبات مختلف بر پارامترهاي مقاومت برشي زباله جامد شهري با تاكيد بر زباله ايران
97
تاثير تركيبي تمرين هوازي و مصرف β گلوكان جو بر نيم رخ ليپيدي و قند خون زنان مبتلا به ديابت نوع دو
98
تاثير تركيبي عوامل ريسك ايمني جهت مجسم سازي در مدلسازي اطلاعات ساختمان
99
تاثير تركيبي فعاليت ورزشي حاد و دريافت مكمل ال آرژنين بر نيتريك اكسايد به عنوان ماركر استرس اكسيداتيو– نيتروزاتيو در موش نر ويستار
100
تاثير تركيبي ويژگيهاي كالبدي پوسته بنا و الگوهاي تهويه بر ميزان مصرف انرژي در ساختمانهاي مسكوني(نمونه موردي ساختمانهاي تهويه يكطرفه در اقليم گرم و خشك شيراز)
101
تاثير تروريسم بر حقوق مخاصمات بين المللي و غير بين المللي
102
تاثير ترويج و آموزرش كشاورزي بر پايداري معيشت كشاورزان خانوادگي شهرستان سلسله در پنج سال اخير
103
تاثير ترويج و آموزش كشاورزي برپايداري معيشت كشاورزان خانوادگي شهرستان سلسله در 5 سال اخير
104
تاثير ترياك بر ميزان آپوپتوز رده هاي سلولي مختلف در محيط كشت
105
تاثير تريم تب بر روي كنترل و مينيم كردن مقاومت
106
تاثير تزئينات وابسته به معماري بر روي لباسهاي دوره صفوي
107
تاثير تزريق تماسي ولايه ي پي گراول بر انتقال بار و رفتار سگمنت در تونل سازي مكانيزه
108
تاثير تزريق سطوح مختلف ويتامين E و سلنيوم در اواخر آبستني بر سيستم ايمني و عملكرد تليسه هاي شيري و گوساله هاي آنها
109
تاثير تزريق مكمل ويتامين اي يا مكمل ويتامين اي و سلنيوم در اواخر آبستني بر ايمني و عملكرد ميش ها و بره هاي آنها در شرايط عشايري و صنعتي
110
تاثير تزريق يكطرفه داخل زجاجيه اي بي واسي زوماب، بر فشار پايدار داخل چشمي بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي اميرالمومنين(ع) رشت و شهيد دكتر لبافي نژاد تهران
111
تاثير تسلط نيمكره چپ وراست مغز بر روي مهارت هاي درك مطلب زبان آموزان ايراني
112
تاثير تسليحات هسته اي پاكستان بر روابط اسلام آباد-واشنگتن﴿2009-1998﴾
113
تاثير تسهيلات صنعتي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت و معدن ( در تمام استان هاي كشور )
114
تاثير تشابه تيپ شخصيتي كاراكتر با بازيگر در ايفاي نقش با تكيه بر گزيده اي از آثار رابرت دنيرو و آل پاچينو
115
تاثير تشديد در زبان فارسي بر روي تلفظ كلمات انگليسي مشابه توسط زبان آموزان فارسي زبان
116
تاثير تشكل دانش اموزي هلال احمر بر رشد اجتماعي وپيشرفت تحصيلي دانش اموزان
117
تاثير تشكل دانش اموزي هلال احمر بر رشد اجتماعي وپيشرفت تحصيلي دانش اموزان
118
تاثير تشويق بر افزايش يادگيري دربين معلمان و مديران مدارس راهنمايي
119
تاثير تشويق در انگيزه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان
120
تاثير تشويق در انگيزه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان مقطع ابتدايي
121
تاثير تشويق در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبستان دخترانه قدس شهرستان گرگان
122
تاثير تشويق و تنبيه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
123
تاثير تشويق و عملكرد در يادگيري
124
تاثير تصحيح فردي و دونفري بر درستي و پيچيدگي عملكرد زباني يادگيرندگان زبان خارجي
125
تاثير تصميمات رفتاري در تصميم گيري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار اصفهان
126
تاثير تصميمات مديران بر چابكي سازماني در شركت سوياب صنعت
127
تاثير تصوير ذهني بر ميزان تعلق خاطر شهروندان ﴿نمونه موردي محله شاهد واقع در شهرك غرب مشهد﴾
128
تاثير تصوير سازي در آموزش به كودك
129
تاثير تصوير سازي كودك بر جنبه هاي روانشناختي كودكان
130
تاثير تصوير نام تجاري محصول و تصوير فروشگاه بر درك مخاطرات و نيات خريد پوشاك
131
تاثير تصويرسازي بر رشد ذهن كودكان دبستاني
132
تاثير تصويرسازي در طراحي بسته بندي محصولات تجاري
133
تاثير تصويرسازي هدايت شده در بازتواني عملكردي در ورزشكاران مرد مبتلا به آسيب هاي زانو
134
تاثير تصويري بر القاي لايه هاي معنايي در شعر
135
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ض‍اد م‍ن‍اف‍ع‌ س‍ه‍ام‍داران‌ ب‍ر س‍ي‍اس‍ت‌ ه‍اي‌ ت‍ق‍س‍ي‍م‌ س‍ود
136
تاثير تعارض هاي قومي در بين دانش آموزان
137
تاثير تعالي سازمان بر افزايش سود و بهره وري
138
تاثير تعامل ادراكي وب‌ سايت بر واكنش‌ هاي احساسي، شناختي و رفتاري مصرف‌كننده
139
تاثير تعامل دانش آموز- دانش آموز از طريق فعاليت ايفاي نقش بر يادگيري ارتباطي دانش آموزان زبان انگليسي به عنوان زبان خارجه
140
تاثير تعامل دو سويه هم سطح و غير هم سطح بر درك و توليد كنش هاي گفتاري درخواست و عذرخواهي در زبان آموزان ايراني
141
تاثير تعامل و توالي ارايه در تمرينهاي برونداد بر توجه به واژگان و ارتقا دانش واژگان توليديدر زبان آموزان ايراني
142
تاثير تعاملات اجتماعي و فرهنگي بر اعتماد به برند و اتصال به برند با توجه به شبكه سازي اجتماعي
143
تاثير تعداد اولاد در وضعيت آموزشي و روحي دانش آموزان
144
تاثير تعداد جلسات تمرين در هفته بر فاكتورهاي روانشناختي و حافظه سالمندان مرد غيرفعال استان خراسان شمالي
145
تاثير تعداد شكم زايش و فصل بر تركيب آغوز گاوي و مديريت آغوز در گاوداري هاي شيري اصفهان
146
تاثير تعداد فرزندان خانواده در پيشرفت تحصيلي آنان مطالعه موردي مدارس مقطع ابتدايي شهر گرگان
147
تاثير تعداد مراحل خارزني روي خواص مكانيكي پتوهاي تاري-پودي
148
تاثير تعداد مراحل نورد تجمعي و درصد گرافن بر ريزساختار، خواص مكانيكي و خواص الكتريكي نانو كامپوزيت مس/گرافن توليد شده به روش اتصال نورد تجمعي (ARB)
149
تاثير تعدادي از عوامل طبيعي و شيميايي بر روي ميكروفلور دستگاه گوارش زنبور عسل
150
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ع‍دي‍ل‌ ك‍ن‍ن‍دگ‍ي‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ك‍م‍ي‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ ب‍ر ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ و ت‍اخ‍ي‍ر گ‍زارش‌ ح‍س‍اب‍رس‌
151
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ع‍دي‍لات‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
152
تاثير تعطيلات بر اقتصاد كشور
153
تاثير تعليم تربيت اسلامي بر جوانان
154
تاثير تعليم و تربيت بر بزه نوجوانان
155
تاثير تعليم وتربيت اسلامي بر اموزش
156
تاثير تعميرهاي مكرر جوشكاري به روش پلاسما بر خواص مكانيكي و ريزساختار سوپرآلياژ اينكونل 625
157
تاثير تعهد به مسئوليت اجتماعي بر وفاداري مشتريان با توجه به نقش ميانجي رضايت و اعتماد مشتري (مطالعه موردي شركت مازند عايق)
158
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ر ب‍ه‍ره‌ وري‌ س‍ازم‍ان‌
159
تاثير تعهد عاطفي كاركنان بر رضايت شغلي آنها در بانك سپه.
160
تاثير تعهد مديريت به بازاريابي داخلي بر نگرش كاركنان به كار (مورد مطالعه: شركت پگاه)
161
تاثير تعهد مديريت به بازاريابي داخلي بر نگرش كاركنان به كار (مورد مطالعه: شركت پگاه)
162
تاثير تغذيه آمينو كلات هاي روي بر تحمل به شوري كاهو
163
تاثير تغذيه بر پاسخ آفتابگردان به تنش شوري در محيط آبكشت
164
تاثير تغذيه برگي آمينوكلات هاي روي بر جذب، توزيع آپوپلاسمي و سيمپلاسمي و جزءبندي درون سلولي روي در برگ، شاخص هاي رشد، عملكرد و كيفيت پياز
165
تاثير تغذيه برگي سولفات روي بر الگوي رشد ريشه چهار رقم گندم در سطوح مختلف رطوبت خاك
166
تاثير تغذيه برگي منيزيم به شكل هاي معدني و كمپلكس شده با آمينواسيد بر عملكرد و كيفيت سـيب زميني
167
تاثير تغذيه برگي نانو ذرات آهن و روي بر برخي صفات فيزيولوژيك آفتابگردان تحت تنش شوري
168
تاثير تغذيه برگي نانو ذرات آهن و روي بر پاسخ گندم و ذرت به تنش شوري
169
تاثير تغذيه پتاسيم به شكل معدني و كمپلكس شده با آمينواسيد بر كاهش خسارت اكسيداتيو ناشي از تنش سرما در توت فرنگي
170
تاثير تغذيه چند ماده پروتئيني بر رشد و نمو، عملكرد و زمستان گذراني زنبور عسل(.Apis mellifera L)
171
تاثير تغذيه دانه گلرنگ و كانولا بر سيستم ايمني و عملكرد رشدي گوساله هاي هلشتاين
172
تاثير تغذيه روي بر برخي صفات فيزيولوژيك و رشدي انگور در شرايط تنش خشكي
173
تاثير تغذيه روي بر كاهش خسارت ناشي از انتشارات گازي حاصل از سوزاندن لاستيك در زيتون
174
تاثير تغذيه روي بر ويژگي هاي رشد رويشي پايه درختان بادام در شرايط شور
175
تاثير تغذيه روي و مس بر برخي خصوصيات فيزيولوژيكي بيو شيميايي و آنتي اكسيداني رز ماري در شرايط شور
176
تاثير تغذيه سطوح مختلف پروتئين بر عملكرد، خصوصيات كيفي تخم مرغ و پاسخ هاي ايمونولوژيك مرغ هاي تخم گذار
177
تاثير تغذيه سطوح مختلف كنجاله سوياي فرآوري شده بر عملكرد رشد، فراسنجه هاي خوني و برخي از پاسخ هاي ايمني در گوساله هاي هلشتاين
178
تاثير تغذيه سيليسيم بر پاسخ آنتي اكسيداتيو دو ژنوتيپ خيار به تنش شوري و سميت كادميم
179
تاثير تغذيه كنجاله كلزا بر قابليت هضم، مصرف غذا و توليد شير در گاو شيري
180
تاثير تغذيه مصنوعي سيلاب در تحول روستايي دهستان سميرم سفلي
181
تاثير تغذيه مكمل چربي محافظت شده طي دوره انتقال گاوهاي شيرده هلشتاين بر عملكرد، سيستم ايمني و فراسنجه هاي خوني گوساله هاي آنها
182
تاثير تغذيه نيكل و منبع نيتروژن بر انباشت نيترات و اوره و برخي از واكنش هاي اكسيد اتيو در كاهو در محيط آبكشت
183
تاثير تغذيه ي مقادير متفاوت شير بر رشد و عملكرد گوساله هاي شيري
184
تاثير تغيير ابعاد و موقيت سازه هاي صنعتي و ارتفاع دودكش هايصنايع بر خروجي مدل AERMOD
185
تاثير تغيير اقليم بر امواج گرمايي و سرمايي فرين افق 2039-2013 مطالعه ي موردي (استان هاي ايلام و كرمانشاه)
186
تاثير تغيير اقليم بر توليد محصولات باغي روستاهاي شهرستان نهاوند
187
تاثير تغيير اقليم بر جريان هاي كم حوضه زاينده رود
188
تاثير تغيير اقليم بر دبي هاي حداكثر در دوره هاي آتي ﴿مطالعه موردي:حوضه بهشت آباد﴾
189
تاثير تغيير اقيلم بر پيش بيني دوره هاي خشك و تر آني در برخي از مناطق ايران با استفاده از مدل SDSM
190
تاثير تغيير پارامتر فشار بر روي ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 2024 جوشكاري شده به روش Seam Welding
191
تاثير تغيير پارامترهاي مختلف از جمله فشار و دما و دبي جرمي بر روي اگزرژي توربين گازي
192
تاثير تغيير پارامترهاي موثر در پيش بيني انديس كاربلند
193
تاثير تغيير پذيري زماني بر خصوصيات هيدروليكي خاك در مدل سازي حركت آب و املاح
194
تاثير تغيير جايگاه صفت در ساخت اضافه ي فارسي (ديدگاه همزماني )
195
تاثير تغيير درصد دندانه سولفات مس در رنگزاي زرد طبيعي متداول بر روي كالاي پشمي
196
تاثير تغيير دما در سازه هاي فضايي دو لايه استوانه اي با توجه به شرايط تكيه گاهي
197
تاثير تغيير سيستم آبياري از سطحي به قطره اي بر شاخص هاي رشد درختان بالغ زيتون
198
تاثير تغيير شكل بر مكانيزم تبلور مجدد و ايجاد رسوب در آلياژ برنج دو فاز
199
تاثير تغيير شكل به روش RCSR بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد L316
200
تاثير تغيير شكل پلاستيك و عمليات پيرسازي بر ميكروساختار و دماهاي استحاله ي آلياژ حافظه دار نايتينول غني از نيكل
201
تاثير تغيير كاربري اراضي بر بيابان زايي با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردي : دشت ابركوه)
202
تاثير تغيير كاربري اراضي بر رواناب سطحي در حوضه دويرج استان ايلام
203
تاثير تغيير كاربري اراضي بر روي رواناب سطحي و آب هاي زيرزميني(مطالعه موردي : دشت نجف آباد)
204
تاثير تغيير هيئت مديره بر رابطه ميان صورتهاي مالي اصلاح شده و حق الزحمه حسابرسي
205
تاثير تغيير وو جابجايي بافل ها بر عملكرد يك مبدل حرارتي پوسته لوله
206
تاثير تغييرات بارندگي و دما بر پوشش گياهي مراتع استپي و نيمه استپي استان اصفهان
207
تاثير تغييرات تكنيكي هدايت‌شده بر مصرف انرژي و اشتغال در ايران
208
تاثير تغييرات درجه ي حرارت وهيدروپريود بر رشد ودگر ديسي وزغ سبز pseudepidalea variabilis
209
تاثير تغييرات ساختاري پارچه هاي حلقوي پودي دورو سيلندر بر روي خواص انتقال حرارت آن
210
تاثير تغييرات طول جاري روي خواص پارچه حلقوي تاري لاكنيت
211
تاثير تغييرات نرخ بهره(سود) تسهيلات بانكي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران طي سال هاي 1392-1360
212
تاثير تغييرات نرخ سود بانكي و نرخ ارز بر ريسك سيستماتيك، عملكرد و حجم معاملات شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
213
تاثير تف جوشي فعا ل سازي شده بر فرسايش دماي بالاي كامپوزيت هاي تنگستن-مس
214
تاثير تفاوتهاي فردي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
215
تاثير تفكر استراتژيك مديران بر توانمندسازي كاركنان دانشگاه پيام نور استان كرمان
216
تاثير تفكر راهبردي در اجراي استراتژيهاي سازمان تامين اجتماعي اصفهان
217
تاثير تفكرات اجتماعي پس از جنگ جهاني دوم در آثارآلبرتو جاكومتي
218
تاثير تفكرات ادوارد گوردون گريك بر تئاتر مدرن
219
تاثير تقابل روسيه و آمريكا در قبال بحران اوكراين بر منافع ملي جمهوري اسلامي ايران
220
تاثير تقسيم بندي پياژه بر يادگيري لغت هاي انتزاعي و غيرانتزاعي در دانش آموزان دختر و پسر
221
تاثير تقسيم كشش بين مراحل رينگ و فلاير در سيستم ريسندگي الياف كوتاه بر روي كيفيت محصول نهايي
222
تاثير تقوا در تحكيم نظام خانواده
223
تاثير تقويت عضلات ابداكتور و چرخاننده خارجي ران بر بيماران زن مبتلا به سندرم درد كشككي راني
224
تاثير تقويت مشتري مداري و جهت گيري مبتني بر عرضه شركت بر عملكرد شركت صنعتي پارس خزر رشت
225
تاثير تقويت مشتري مداري و جهت گيري مبتني بر عرضه شركت بر عملكرد شركت صنعتي پارس خزر رشت
226
تاثير تكاليف درونداد بنياد و برونداد بنياد بر ارزيابي واژگان زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي
227
تاثير تكانه هاي قيمت نفت بر حجم پول و تورم در اقتصاد ايران، با رويكرد استاني
228
تاثير تكرار عمليات جوشكاري بر خواص مكانيكي، ريز ساختار و مقاومت به خوردگي مقاطع جوشكاري شده فولاد ميكرو آلياژ استحكام بالا P460N
229
تاثير تكليف شب بر يادگيري مطلوب و موثر دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان بجنورد
230
تاثير تكليف شب در يادگيري دانش آموزان سال چهارم ابتدايي مدارس دخترانه منطقه 13 تهران
231
تاثير تكليف شب در يادگيري دانش اموزان
232
تاثير تكليف نوشتاري فعاليتهاي فوق برنامه اي آموزشي بر نگارش خلاقانه در فراگيران ايراني
233
تاثير تكميل نانو بر روي خصوصيات فيزيكي انواع پارچه
234
تاثير تكنولوژي آموزشي ، فناوري اطلاعات و ارتباطات ) ICT ( بر آموزش و يادگيري دانش آموزان
235
تاثير تكنولوژي آموزشي بر افزايش مهارتهاي يادگيري دانش آموزان مقطع راهنمايي سال تحصيلي 84-83 شهر بجنورد
236
تاثير تكنولوژي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر بجنوردسال تحصيلي 86-85
237
تاثير تكنولوژي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز صفا شهر
238
تاثير تكنولوژي اطلاعات بر برنامه ريزي كاربري اراضي شهري ( نمونه موردي : كاربري هاي فرهنگي - تفريحي در شهر اصفهان
239
تاثير تكنولوژي اطلاعات بر ساختار سازمان در موسسات صنعتي و خدماتي استان اصفهان
240
تاثير تكنولوژي اموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان كم توان ذهني از ديدگاه كادر اموزشي مقطع ابتدايي دخترانه مشهد
241
تاثير تكنولوژي درپيشرفت تحصيلي دانش آموزان
242
تاثير تكنولوژي هاي نوين ارتباطي- اطلاعاتي بر گستره آزادي دانشجويان دانشگاه اصفهان
243
تاثير تكنولوژيهاي جديد اطلاعاتي - ارتباطي بر تغيير حوزه عمومي
244
تاثير تكنولوژيهاي نوين ارتباطي و سرمايه اجتماعي بر انزواي اجتماعي فرزندان در خانواده
245
تاثير تكنيك EMDR بر اختلال بدشكلي بودن
246
تاثير تكنيك هاي درمان فراشناختي افسردگي و اضطراب تنظيم قند خون بيماران ديابتي شهرستان بهشهر
247
تاثير تكنيك هاي عكاسي در گرافيك
248
تاثير تكنيك هاي مختلف بافت بر روي فرم نقوش
249
تاثير تكنيكهاي بيان مجدد شفاهي و خلاصه نويسي بر درك مطلب دانشجويان متوسط بالاي انگليسي به عنوان زبان خارجه در ايران , The Effect of Oral Retelling and Summary Writing Techniques on Iranian Upper Intermediate EFL Learners' Reading Comprehension
250
تاثير تلفن همراه برافزايش استرس دانشجويان دختردانشگاه پيام نورگنبد
251
تاثير تلفيق فرايند ECAP و عمليات پيرسازي بعدي بر خواص آلياژ آلومينيم 6061
252
تاثير تلفيقي بازي درماني و قصه درماني بر مهارت هاي اجتماعي و مشكلات رفتاري هيجاني دانش آموزان پايه اول تا سوم ابتدايي
253
تاثير تلقيح تلفيقي جدايه هاي سينوريزوبيوم و باكتري هاي ريز وسفري محرك رشد گياه بر كره زايي و رشد يونجه
254
تاثير تلقيح قارچ ميكوريزا بر پاسخ ژنوتيپ هاي سور گرم به تنش شوري
255
تاثير تلقيح مايكوريزايي، عمق كاشت و كشت مخلوط با شبدر برسيم (TrifoIium aIexandrinum L.) بر شدت آلودگي گل جاليز (Orobanche cumana W.) ، رشد و عملكرد در آفتابگردان (Helianthus annuus L.)
256
تاثير تلقيح ميكروبي و همزيستي اندوفايت بر آزاد سازي روي ﴿Zn﴾ از ضايعات لاستيك هاي فرسوده و جذب آن توسط گياه
257
تاثير تله شن ها با تاج تخت در برآورد ضريب زبري از طريق كاربرد روش ميانگين گيري دوگانه
258
تاثير تلويزين بر تعليم و تربيت كودكان شهرستان گنبد كاووس مقطع ابتدايي
259
تاثير تلويزيون بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان پسر دوره ابتدايي
260
تاثير تلويزيون بر تعليم و تربيت كودكان مقطع ابتدايي شهرستان راميان
261
تاثير تلويزيون بر خانواده و فرزندان از ديدگاه والدين دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان كرج
262
تاثير تلويزيون بر رفتار اجتماعي كودكان 7-12
263
تاثير تلويزيون بر روي خانواده هاي شهر سرابله
264
تاثير تلويزيون بر روي رفتار كودك از ديدگاه معلمان دبستانهاي ناحيه 2 يزد
265
تاثير تلويزيون بر روي كودكان
266
تاثير تلويزيون بر عملكرد تحصيلي كودكان
267
تاثير تلويزيون بر عملكرد تحصيلي نوجوانان دبيرستاني شهرستان اردل در سال 88-89
268
تاثير تلويزيون بريادگيري آموزشي درسي دانش آموزان مقطع راهنمايي تحصيلي روستاهاي منطقه كوچصفهان
269
تاثير تلويزيون در پيشرفت تحصيلي دانش اآموزان پيش دانشگاهي شهرستان اسفراين
270
تاثير تماشاي برنامه هاي ماهواره اي بر فرهنگ خانواده
271
تاثير تماشاي تلويزيون بر عملكرد درسي دانش آموزان دبيرستانهاي شهرستان ناغان
272
تاثير تماشاي ماهواره بر رفتار اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور قاين
273
تاثير تمركز زدايي مالي بر اندازه دولت در ايران(1382 -1368)
274
تاثير تمركز مالكيت و كيفيت افشا بر عدم تقارن اطلاعاتي شركتهاي پزيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
275
تاثير تمركز مالكيت و كيفيت افشاء بر عدم تقارن اطلاعاتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
276
تاثير تمركز نيروگذاري بر رفتار كششي پارچه هاي سبك وزن بي بافت
277
تاثير تمركز و عدم تمركز تصميم گيري در كارايي مديران دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 2 شهرري
278
تاثير تمرين آموزش تمرين مجزا بر مهارت‌هاي اجتماعي و كلامي كودكان 6-3 سال مبتلا به اختلال اتيسم
279
تاثير تمرين با رنگ هاي زمينه منتخب بر اكتساب و يادداري مهارت پرتاب دارت در دختران نوجوان
280
تاثير تمرين تدامي و تناوبي شديد بر بيان ژن ICAM-1 و VCAM بافت بطن چپ قلب موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار
281
تاثير تمرين تداومي و تناوبي شديد بر بيان ژن HAND2 , ANP بافت قلب موش هاي صحرايي نر
282
تاثير تمرين تقويتي عضله اصلي بازكننده ران بر شدت انقباض عضله چهارسر، زواياي مفاصل اندام تحتاني و مولفه عمودي نيروي عكس العمل زمين در فرود تك
283
تاثير تمرين دسته جمعي بر مهارت نوشتاري زبان آموزان زبان انگليسي سطح متوسطه
284
تاثير تمرين ذهني به عنوان مكمل تمرين بدني بر عملكرد شوت فوتبال بر تاكيد بر تقدم و تاخر تمرين ذهني
285
تاثير تمرين مقاومتي بر فاكتور نوروتروفيك مشتق از مغز در عضلات اسكلتي موش هاي صحرايي
286
تاثير تمرين هوازي برسطوح سرمي اوركسين-A، بيان ژن برخي شاخص-هاي ترموژنيكي بافت¬هاي چربي اپيكاردي و زيرجلدي در رت¬هاي چاق شده با رژيم غذايي پرچرب
287
تاثير تمرين هوازي در دوران بارداري بر آمادگي عصبي رفتاري مواليد موش سوري مدل صرع كيندل شده - با پنتيلن تترازول؛ با تاكيد بر اثرگذاري بر شدت تشنج مادر و سطوح BDNF و GDNF مواليد
288
تاثير تمرين هوازي منظم بر كاهش نفروتوكسيستي ناشي از سيس پلاتين در مدل حيواني رات
289
تاثير تمرين و قطع تمرين بر حركات عملكردي در آتش¬نشان¬ها
290
تاثير تمرين ويبريشن بر كوفتگي عضلاني تاخيري
291
تاثير تمرينات ادراكي و حركتي بر تصوير سازي حركتي كودكان معلول جسمي و حركتي مؤسسه خيريه فرزندان آسماني يزد
292
تاثير تمرينات استقامتي و موازي در تركيب با تمرينات مهارتي فوتبال بر برخي شاخص هاي فيزيولوژيكي بازيكانان جوان
293
تاثير تمرينات اصلاحي آكادميملي طب ورزش آمريكابر قوس داخلي پا و عملكرد اندام تحتاني در دختران 12 تا 9 ساله مبتلا به كف پاي صاف منعطف شهر ايلام
294
تاثير تمرينات بدني تركيبي (مقاومتي و استقامتي ) بر عوامل خطرزاي بيماري هاي قلبي و عروقي در بيماران زن ديابتي نوع 2
295
تاثير تمرينات بدني منتخب بر آمادگي جسماني مرتبط با سلامتي و زواياي كيفوز پشتي و لوردوز كمري نوجوانان كم توان ذهني
296
تاثير تمرينات پلايومتريك ،قدرتي وپلايومتريك - قدرتي برتوان بي هوازي ،قدرت عضلاني پاوتركيب بدني
297
تاثير تمرينات پلايومتريك و با وزنه منتخب برتوان ضربات پا در تكواندوكاران كانون ها و باشگاه هاي ورزشي آموزش و پرورش شهرستان سنندج
298
تاثير تمرينات پيلاتس بر برخي ويژگي هاي جسماني و رواني بيماران تعويض كامل مفصل زانو
299
تاثير تمرينات پيلاتس بر بهبود برخي ازفاكتورهاي شناختي ، تعادل وكيفيت زندگي سالمندان مرد غير فعال شهر كرمانشاه
300
تاثير تمرينات پيلاتس بر بي اختياري ادراري و كيفيت زندگي زنان 25 تا 50 سال مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس انجمن ام اس تهران
301
تاثير تمرينات پيلاتس بر بي اختياري ادراريو كيفيت زندگي زنان 25 تا 50سال مبتلا به مولتيپل اسكلروزيسانجمن ام اس تهران
302
تاثير تمرينات پيلاتس بر بيماران زن داراي كمردرد مزمن
303
تاثير تمرينات پيلاتس بر روي برخي عوامل فيزيولوژيكي و آمادگي جسماني زنان غير ورزشكار داراي اضافه وزن
304
تاثير تمرينات پيلاتس بر هماهنگي و كيفيت زندگي زنان 25 تا 50 سال مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس انجمن ام اس تهران
305
تاثير تمرينات پيلاتس بردرد و شاخص ضخامت عضلات شكم زنان مبتلا به كمر درد مزمن غير اختصاصي بوسيله روش سونوگرافي
306
تاثير تمرينات تركيبي و مكمل گيري چاي سبز روي تغييرات فشارخون و نيمرخ ليپيدي زنان و مردان سالمند مبتلا به پرفشار خوني
307
تاثير تمرينات تعادلي ايستا و پويا بر رشد حركتي و رشد اجتماعي كودكان كم شنوا كاشت حلزون 4تا7 سال
308
تاثير تمرينات تعادلي بر افسردگي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به پاركينسون
309
تاثير تمرينات تعادلي بر پيشگيري از پيچ خوردگي مچ پا در بازيكنان مرد حرفه اي فوتبال
310
تاثير تمرينات تعادلي بر تعادل ايستا و پوياي دانش آموزان كم توان ذهني
311
تاثير تمرينات تنفسي ثبات عصبي عضلاني پويا بر كيفيت تنفس و پاسچر دانشجويان پسر كم تحرك داراي پاسچر ضعيف
312
تاثير تمرينات ثبات مركزي بر تعادل و آزمونهاي غربالگري عملكرد حركتي در فوتساليست هاي مرد جوان شهرستان پارس آباد
313
تاثير تمرينات ثبات مركزي بر توزيع فشار كف پايي افراد مبتلا به پيچ خوردگي مزمن مچ پا
314
تاثير تمرينات ريتميك بر توانايي‌هاي ادراكي-حركتي و رشد شناخت اجتماعي كودكان كم‌توان ذهني آموزش‌پذير شهر يزد
315
تاثير تمرينات شكم و پهلو بر تركيب بدني و اجراهاي حركتي ورزشكاران ورزش زورخانه اي
316
تاثير تمرينات شناختي - حركتي يكپارچه بر واسطه هاي شناخته شده خطر افتادن درسالمندان مبتلا به دمانس :همراه باارزيابي رايانه اي مولفه هاي شناختي
317
تاثير تمرينات مبتني بر راهبردهاي NASM برحركات عملكردي اندام تحتاني
318
تاثير تمرينات مسدود و تصادفي بر عملكرد و ياد داري مهارتهاي پاس فوتبال
319
تاثير تمرينات مسدود، تصادفي و تركيبي بر اكتساب و يادداري ضربه فور هند و بك هند تنيس روي ميز دانش آموزان مبتدي
320
تاثير تمرينات معين پلايومتريك بر طول ، تواتر گام ها و مراحل مختلف دوي 100 متر (شتابگيري، اوج سرعت و حفظ سرعت )
321
تاثير تمرينات مكنزي بر كمردرد مزمن در افراد با قوس كمري بيشتر و كمتر از حالت طبيعي
322
تاثير تمرينات منتخب جسماني بر بي اختياري ادراري و عوارض جسمي و رواني ناشي از آن و كيفيت زندگي بيماران مرد آسيب ديده نخاعي
323
تاثير تمرينات منتخب يوگا بر برخي از فاكتورهاي فيزيولوژيك و روانشناختي بيماران مبتلا به سرطان سينه بعد از شيمي درماني
324
تاثير تمرينات منتخب يوگا بر عوامل خطرزا در بيماران مبتلا به ديابت نوع دوم
325
تاثير تمرينات نوروفيدبك برتواناي ادراكي - حركتي ورزشكاران دو و ميداني .
326
تاثير تمرينات هوازي بر بيان ژن مبادله گر سديم -هيدروژن و كوترانسپورتر سديم بيكربنات در عضله قلبي رت هاي سالم و ديابتي نوع دو
327
تاثير تمرينات هوازي بر عملكرد عضلاني، كيفيت دياليز و كيفيت زندگي بيماران همودياليزي
328
تاثير تمرينات هوازي در سيستم ايمني در بيماران سرطان پستان بيمارستان اميد مشهد سال 88
329
تاثير تمرينات هوازي و موازي بر پروتئين اوري مردان جوان فعال
330
تاثير تمرينات ورزشي بر سلامت در بين مردان 20تا 30 سال شهرستان فارسان روان در سال 91-92
331
تاثير تمرينات يوگا بر برخي عوامل فيزيولوژيكي و آمادگي جسماني زنان ورزشكار
332
تاثير تمرينات يوگا و ديد ورزشي بر تعادل ايستا و پوياي زنان سالمند
333
تاثير تمرينات يوگاي خنده بر عوامل رواني و حركتي بيماران مبتلا به پاركينسون
334
تاثير تن آرامي در كاهش اضطراب زنان استان يزد
335
تاثير تناوبهاي زراعي مختلف بر عملكرد گندم ديم و خصوصيات خاك در كرمانشاه
336
تاثير تنبيه بدني در وضعيت تحصيلي دانش آموزان ابتداي شهرستان علي آباد كتول
337
تاثير تنش آبي و تغذيه سولفات روي بر توسعه ريشه و عملكرد چهار رقم گندم
338
تاثير تنش بر پايداري الياف پلي پروپيلن در مقابل نور
339
تاثير تنش بر خزش خاكهاي رسي با توجه به مدل وابسته به زمان
340
تاثير تنش پسماند و اعوجاج ناشي از جوشكاري بر سازه يك شناور تحقيقاتي نظامي
341
تاثير تنش تك محوره سيكلي و مورفولوژي بستر بر تمايز سلول هاي بنيادي به سلول هاي تاندون
342
تاثير تنش خشكي بر الگوي پدوتيوم ريشه آفتابگردان
343
تاثير تنش خشكي بر پارامترهاي فيزيولوژيكي برخي ارقام گياه سورگوم در شرايط كشت درون شيشه‎اي
344
تاثير تنش خشكي بر روابط آبي و برخي از خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه زيتون تلخ(Melia azedarach)
345
تاثير تنش خشكي بر شاخص هاي رشد، بيوماس و محتويات كربوهيدراتي دورقم سورگوم شيرين
346
تاثير تنش خشكي در مرحله رشد زايشي بر فعاليت برخي آنزيم هاي آنتي اكسيدانت و محتواي برخي متابوليت ها در پنج رقم نخود
347
تاثير تنش خشكي روي فعاليت آنزيم نيتروژناز در همزيستي حساس و مقاوم به خشكي نخود-ريزوبيوم
348
تاثير تنش خشكي و نيتروژن بر برخي خصوصيات زراعي فيزيولوژيك كدوي تخم كاغذي﴿cucurbita pepoL.)
349
تاثير تنش رطوبتي بر رشد، نمو و ميزان ماده موثره گياه ماريتيغال﴿Silybum marianum﴾
350
تاثير تنش رطوبتي بر شاخص هاي رشد و عملكرد هاي كمي و كيفي چغندر قند
351
تاثير تنش رطوبتي و رقم بر جمعيت برخي آفات مهم گندم پاييزه در اصفهان
352
تاثير تنش شوري بر برخي از متابوليت هاي ثانويه در سياه دانه (.Nigella sativa L) در شرايط درون شيشه اي
353
تاثير تنش شوري بر رشد، عملكرد و ميزان اسانس در ژنوتيپ هاي نعناع
354
تاثير تنش شوري بر روي مرحله جوانه زني بذر و رشد گياهچه 6 رقم و لاين گندم
355
تاثير تنش شوري بر شاخص هاي فيزيولوژيكي گياه قيچ (Zygophyllum atriplicoides Fisch& C.A) در شرايط كشت گلداني
356
تاثير تنش كم آبي و محلول پاشي ساليسيليك اسيد و گلايسين بتائين بر خصوصيات فيزيولوژيكي، بيوشيميايي و عملكرد ارقام سيب زميني
357
تاثير تنش مانده محيطي در ديواره شريان بر پروفيل غير خطي تنش كششي محيطي به روش اجزاي محدود
358
تاثير تنش ناشي از سيكل عمليات حرارتي رسوب سختي ،بر ريز ساختار سوپر آلياژ GTD 111
359
تاثير تنش هاي آفلاتوكسين و آلودگي ميكروبي بر بيان ژن آنزيم هاي آنتي اكسيداني وايمونولوژيك كبد و فراسنجه هاي بيوشيميايي خون در جوجه هاي گوشتي
360
تاثير تنش هاي كششيي بر منافذ مويينگي نخ هاي نانوليفي
361
تاثير تنش و كرنش بر قطبش نانولايه فروالكتريك سرب تيتانات PbTiO3
362
تاثير تنش‌زدايي عضلاني در مديريت استرس بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير
363
تاثير تنش‌هاي حرارتي بر اتصال شاهتير فولادي به كوله بتني در پل‌هاي يكپارچه
364
تاثير تنشهاي الاستيك بر دماي تبلور مجدد فولادهاي كم كربن
365
تاثير تنشهاي پسماند حرارتي بر روي رشد ترك ناشي از خستگي بر روي پانلهاي آلمينيومي ترميم شده توسط مواد كامپوزيتي مختلف
366
تاثير تنشهاي پسماند ناشي از فرايند RollingFilletبر عمر خستگي ميل لنگ تحت بار خمشي
367
تاثير تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر القاء كالوس و باززايي بابونه شفاف﴿ANTHEMISŸHUALINEŸDC)Ÿ
368
تاثير تنظيم كننده هاي رشد گياهي و نوع ريز نمونه بر كالوس زايي و باززايي درون شيشه اي گياه دارويي وسمه
369
تاثير تنظيم¬كننده¬هاي رشد و ريزنمونه¬هاي مختلف بر كالوس¬زايي گياه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) در شرايط درون شيشه¬اي
370
تاثير تنظيمات كارد پشمي بر مقدار نپ توليدي
371
تاثير تنظيمات كاردينگ بر روي نپ و كيفيت محصول نهايي آن
372
تاثير تنفس كنترل شده بر اضطراب و ترس بيماران بستري كانديد آنژيوگرافي عروق كرونر در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1396
373
تاثير تنك ميوه و محلول پاشي پتاسيم بر مشخصه هاي كمي و كيفي ميوه انار رقم "ميخوش"
374
تاثير تنگ شدگي موضعي در كانال پايين دست بر جريان ناشي از شكست ناگهاني سد
375
تاثير تنگستن بر خواص فولاد زنگ نزن كروفر نانو ساختار توليد شده به روش آلياژ سازي مكانيكي جهت استفاده در صفحات اتصال دهنده پيل هاي سوختي اكسيد جامد
376
تاثير تنوع ژنتيكي ژن دي آسيل گليسرول آسيل ترانسفراز1 (K232A DGAT1)
377
تاثير تهذيب نفس بر معرفت از ديدگاه ابن عربي و ملاصدرا
378
تاثير تواترهاي مختلف تصويرسازي پتلپ بر اعتماد به نفس و يادگيري مهارت كرال سينه دختران نوجوان
379
تاثير توالي طبيعي تجزيه لاشبرگ جنگل هاي بلوط زاگرس بر برخي ويژگي هاي بيولوژيك خاك و لاشبرگ
380
تاثير توام عصاره متانولي دارچين و ورزش هوازي بر فاكتورهاي التهابي در آسيل ايسكمي رپرفيوژن ميو كارد رت
381
تاثير توام عصاره متانولي دارچين وورزش هوازي بر فاكتورهاي التهابي در آسيب ايسكمي-رپرفيوژن ميوكاردرت
382
تاثير توام نور و سيكوسل بر روي رشد جوانه هاي انواع گندم
383
تاثير توان بخشي رواني به شيوه دو ساهو بر سلامت روان زنان سالمند
384
تاثير توان بخشي شناختي رايانه يار بر بهبود كاركردهاي اجرايي (بازداري پاسخ، توجه ، برنامه ريزي) كودكان واجد نشانه هاي نارساي توجه - بيش فعالي (ADHD) در شهر شهرضا
385
تاثير توان تبريدي و صلبيت قالب بر رفتار انقباضي چدنهاي نشكن
386
تاثير توان قيمت گذاري بازار محصول بر مديريت سود
387
تاثير توان هسته اي جمهوري اسلامي ايران بر روابط آن با كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس
388
تاثير توانايي مديريتي بر اجتناب مالياتي در شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
389
تاثير توانايي مديريتي بر كارايي سرمايه گذاري و ريسك سقوط قيمت سهام
390
تاثير توانايي مديريتي بر كيفيت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
391
تاثير توانبخشي ورزشي بر ناپايداري مزمن مچ پاي ورزشكاران نخبه
392
تاثير توانش پراگماتيك بر روي سطح بهبودي مهارت شنيداري دانشجويان ايراني دربخش شنيداري امتحان تافل
393
تاثير توانمند سازي منابع انساني درعملكرد كاركنان وكارگران شركت سايل
394
تاثير توانمندسازهاي تعادلي سازماني EFQM بر مسئوليت اجتماعي سازمان در مديريت درمان تامين اجتماعي منطقه كرج
395
تاثير توانمندسازي روانشناختي بر رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: شعب شركت بيمه ايران در شهر تهران)
396
تاثير توانمندسازي ساختاري بر رفتار شهروند سازماني با نقش ميانجي بدبيني سازماني كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان گيلان
397
تاثير توانمندسازي ساختاري بر رفتار شهروند سازماني با نقش ميانجي بدبيني سازماني كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان گيلان
398
تاثير توانمندسازي كاركنان بر رفتار شهروندي در دانشگاه پيام نور استان فارس
399
تاثير توانمندسازي مصرفكننده بر كيفيت خدمات، رضايتمندي و وفاداري در باشگاههاي ورزشي استان همدان
400
تاثير توانمندي روانشناختي بر عملكرد شغلي با توجه به نقش ميانجي مديريت استعداد
401
تاثير توانمندي هاي پويا بر پذيرش نوآوري معكوس و تقويت مزيت رقابتي در صنعت كسب و كارهاي الكترونيكي
402
تاثير توانمندي هاي چابكي بر مزيت هاي رقابتي سازمان با رويكرد شبكه هاي بيز ﴿مورد مطالعه : شركت هاي پارك علم و فناوري يزد﴾
403
تاثير توانمندي‌هاي تكنولوژيك و بازاريابي بر عملكرد بنگاه‌هاي گروه‌هاي استراتژيك: بررسي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
404
تاثير تورق بر پارامترهاي ارتعاشي يك تير خميده ي كامپوزيتي ساندويچي
405
تاثير تورم بر توزيع درآمد خانوارهاي شهري استان‌هاي شمالي (گلستان، مازندران و گيلان) طي سال‌هاي 1390-1358
406
تاثير تورم بر توزيع درآمد خانوارهاي شهري استانهاي شمالي گلستان، مازندران و گيلان( طي سالهاي 093
407
تاثير تورم بر عملكرد بورس اوراق بهادار تهران 1388-1378
408
تاثير تورم بر فقر
409
تاثير تورم برتوزيع درآمدخانوارهاي شهري استان هاي شمالي كشور (كلستان -مازندران -گيلان ) طي سالهاي48- 8531
410
تاثير توزيع اندازه شهرها بر توزيع درآمد در استان هاي ايران1380 تا 1390
411
تاثير توزيع تنش برشي موضعي در مقاطع غير يكنواخت در بيش بيني مشخصات كانال پايدار دانه درشت با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
412
تاثير توزيع دانه بندي بر قابليت سينترينگ آلومينا
413
تاثير توزيع دانه بندي سيمان بر كيفيت سيمان توليدي و كاهش انرزي مصرفي
414
تاثير توزيع عادلاته پاداش در ميزان بازدهي و رضامندي كاركنان
415
تاثير توزيع نابرابر درآمدها بر وضعيت سلامتي مورد مطالعه: منتخبي از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي﴿1980-2005﴾
416
تاثير توزيع نسبت كشش در كشش دومرحله اي بر ساختار و خواص نخ پلي آميد 6
417
تاثير توزيع وزن مولكولي پلي پروپيلن روي ويژگيهاي تكسچر ايزنگ نخ يكسره پلي پروپيلن
418
تاثير توسعه شهري بر منابع زيست محيطي (مطالعات موردي شهر نيشابور 1395- 1373)
419
تاثير توسعه شهري بر منابع زيست محيطي (مطالعات موردي شهر نيشابور 1395- 1373)
420
تاثير توسعه كاربرد فناوري هاي رايانه اي بر اصطلاح ساختار فرآيند ياددهي -يادگيري
421
تاثير توسعه كلان شهر تهران در گسترش بافت هاي فرسوده شهري ﴿مطالعه موردي: محله هفت چنار شهر تهران﴾
422
تاثير توسعه كمي افزايش دفاتر خدمات پستي در جذب ترافيك پستي
423
تاثير توسعه مالي بر ارتباط بين تلاطمهاي نفت و تلاطمهاي رشد اقتصادي
424
تاثير توسعه مالي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي منتخب
425
تاثير توسعه مالي بر نابرابري توزيع درآمد مطالعه موردي منتخبي از كشورهاي در حال توسعه﴿2005-1984﴾
426
تاثير توسعه مالي و تكنولوژي بر رشد اقتصادي
427
تاثير توسعه مالي و يكپارچگي تجارت بين الملل بر همگرايي بورس اوراق بهادار تهران
428
تاثير تولد زودرس بر توجه و كاركردهاي اجرايي كودكان
429
تاثير تي اس اليوت بر سهراب سپهري
430
تاثير تيتانيا بر سراميك هاي متخلخل جهت تصفيه آب
431
تاثير تيتانيم بر ريز ساختار و خواص سايشي ZA27
432
تاثير تيرهاي كناري در بهينه سازي شبكه هاي دو لايه
433
تاثير تيمار جداگانه آلرژينات و تلفيق آلرژينات و آسكوربيك اسيد بر ويژگي هاي ميوه ي توت فرنگي در انبار سرد
434
تاثير تيمار كردن بذر با اسيد ساليسيليك و همزيستي ميكوريزي بر برخي خصوصيات مورفولوژيك و فيزيولوژيك بزرك در شرايط تنش خشكي
435
تاثير تيمار كلسيم بر عمر پس از برداشت ميوه خيار رقم گرين مجيك
436
تاثير تيمار كلسيم بر عمر پس از برداشت ميوه گوجه فرنگي رقم " دافنيس"
437
تاثير تيمار هرس آتريپلكس لنتي فورميس بر تغييرات شوري خاك در منطقه چاه افضل اردكان
438
تاثير تيمارهاي كلسيمي بر عمر پس از برداشت ميوه فلفل دلمه اي رقم تورنتو
439
تاثير تيمارهاي مختلف دمايي و رطوبتي بر برخي ويژگيهاي زيستي دو جمعيت زنبور Trichogramma brassicae bezd جمع آوري شده از انارستان هاي يزد و ساوه
440
تاثير تيوسولفات نقره ﴿اس-تي-اس﴾ و 1-متيل سيكلوپروپن ﴿1- ام-سي-پي﴾ در افزايش عمر انبار ماني و گلجايي گل بريده ژربرا
441
تاثير ثابت دي الكتريك حلال مخلوط در حلاليت و تجمع يوني
442
تاثير جابجايي پل تار روي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه دنيم
443
تاثير جاذب هاي معدني بر گونه بندي، تحرك و تثبيت آرسنيك در ريز و سفر آفتابگردان ﴿Helianthus annuus. L﴾
444
تاثير جامعه پذيري جنسيتي برخشونت زنان و راههاي تغيير و كاهش آن
445
تاثير جامعه شناختي مذهب برسازش يافتگي جوانان
446
تاثير جانشاني روي با منيزيم بر ويژگي هاي مغناطيسي فريت منيزيم نانومتري
447
تاثير جانشيني كشورها د رتعيين رژيم حقوقي درياي خزر
448
تاثير جايگزين شير در مقايسه با شير كامل بر بازده و عملكرد گوساله هاي هلشتاين
449
تاثير جايگزيني بخشي از دانه جو و يونجه خشك با پوسته بادام بر عملكرد بره‌هاي پرواري افشاري
450
تاثير جايگزيني پوزولان در استحكام بتن هاي سيماني - پوزولاني
451
تاثير جايگزيني جو باضايعات ماكاروني بر توليد و تركيب شير در گاوهاي شيري
452
تاثير جايگزيني ذرت با گندم و جو بر عملكرد، پاسخ هاي سيستم ايمني و جمعيت ميكروبي قسمت هاي مختلف دستگاه گوارش در جوجه هاي گوشتي
453
تاًثير جايگزيني سطوح مختلف علوفه هاي با كيفيت جيره با سرشاخه خرما بر عملكرد گاوهاي هلشتاين اواخر شيردهي
454
تاثير جايگزيني فسفر به جاي فلوئور بر اپسيته شيشه هاي اپال فلوئوريدي
455
تاثير جايگزيني كنجاله سويا با كنجاله كاملينا ساتيوا بر عملكرد توليدي، صفات كيفي تخم وفراسنجه هاي خوني دربلدرچين ژاپني
456
تاثير جايگشت پذيري و زيرضربي بودن طيف عملگرها روي تحويل پذيري نيمگروهها
457
تاثير جبرانساز استاتكام بر مزارع بادي
458
تاثير جداكننده Y شكل بر ميزان انتقال حرارت يك ميكروكانال
459
تاثير جداگرها بر رفتار لرزه اي ساختمان هاي مهاربندي شده واگرا
460
تاثير جدايش الياف و ماتريس بر رفتار مكانيكي چندلايه هاي كامپوزيتي پليمري با استفاده از نگرش ميكرومكانيك
461
تاثير جذب در فرآيند شكست اپتيكي طي برهم كنش ليزر پالسي فمتوثانيه با دي الكتريك
462
تاثير جرم شناختي بيكاري جوانان 18 تا 25 سال شهرستان بندر انزلي در طي سالهاي 90 تا 96 بر ارتكاب خشونت هاي فيزيكي
463
تاثير جريان DC و DC پالسي بر ايجاد پوشش كامپوزيتي نيكل حاوي نانو ذرات كاربيد تنگستن
464
تاثير جريان غير يكنواخت تند شونده بر آستانه حركت ذرات رسوب و مقايسه آن با جريان غير يكنواخت كند شونده
465
تاثير جريان كندشونده بر توزيع تنش برشي و ضريب زبري در يك كانال آزمايشگاهي با پوشش گياهي روي ديواره ها و شن در كف
466
تاثير جريان نقد عملياتي و اندازه شركت بر مخارج سرمايه اي
467
تاثير جريان هارمونيكي بر جريان مجاز كابل
468
تاثير جريان هاي نقدآزاد بر رابطه بين سود عملياتي و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
469
تاثير جريان هاي ويك غيريكنواخت محوري، مماسي و شعاعي بر عملكرد هيدروديناميكي پروانه
470
تاثير جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر كيفيت محيط زيست مطالعه موردي:كشورهاي منتخب حوزه منا
471
تاثير جشنواره كن بر تحولات بياني سينماي اروپا از 1990 تا 2010
472
تاثير جشنوارهء كن بر تحولات بياني سينماي اروپا از 1990 تا 2010
473
تاثير جغرافيا بر حيات سياسي، اجتماعي، فرهنگي شهر يزد
474
تاثير جفت شدگي ويژگي شخصيتي رقابت جويي و غير رقابت جويي و محيط تمريني در تمرين مشاهده اي بر اكتساب، يادداري و انتقال پرتاب دارت
475
تاثير جلسات آموزش خانواده بر تعليم و تربيت دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي مدارس منطقه 16 تهران
476
تاثير جنبش حركتي (مومنتوم) بر معيار ريسك سيستماتيك در بورس اوراق بهادار تهران
477
تاثير جنس ابزارهاي مختلف بر اصطكاك در فرآيند تراشكاري
478
تاثير جنس پاتيل بر وي‍ژگي هاي ثباتي وفام الياف پشم رنگرزي شده با رنگزاهاي گياهي
479
تاثير جنس و نوع لباس در شخصيت افراد
480
تاثير جنسيت بر زبان شعر پروين اعتصامي ، فروغ فرخزاد و فاطمه راكعي از نظر واژگان و معنا
481
تاثير جنسيت بر شيوه بيان تقاضا در زبان فارسي
482
تاثير جنسيت در رسيدگي كيفري
483
تاثير جنگ در آثار طراحي و نقاشي <<گويا>>
484
تاثير جهاد كشاورزي كرج بر روند مهاجرت روستا ئيان
485
تاثير جهانگردي بر اقتصاد چهارمحال و بختياري
486
تاثير جهاني شدن اقتصاد بر فقر ﴿توزيع درآمد﴾ در كشور ايران﴿ 1382 -1347 ﴾
487
تاثير جهاني شدن بر بنياد گرايي اسلامي در خاورميانه پس از جنگ سرد
488
تاثير جهاني شدن بر دين (با تاكيد بر دين اسلام)
489
تاثير جهاني شدن بر شكاف هاي اجتماعي در ايران پس از انقلاب اسلامي
490
تاثير جهاني شدن بر فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي ايران
491
تاثير جهاني شدن بر قوميت گرايي ﴿ مطالعه موردي كردستان عراق 1991-2008﴾
492
تاثير جهاني شدن بر نظام هاي آموزشي
493
تاثير جهاني شدن بر هويت قومي در ايران با تاكيد بر قوم كرد
494
تاثير جهاني شدن بر هويت ملي در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي (1357- 1387) : فرصت ها و چالش ها
495
تاثير جهاني شدن برامنيت ملي جمهوري اسلامي ايران باتاكيد بر مكتب سازه انگاري
496
تاثير جهاني شدن برمنطقه گرايي با تاكيد بر سازمان همكاري شانگهاي
497
تاثير جهاني شدن و آزادسازي مالي بر اندازه دولت در ايران طي دوره 6831-8331
498
تاثير جهت تاب نخ هاي تاروپود بر خواص مكانيكي پارچه
499
تاثير جهت جريان بر عملكرد شكاف در كنترل و كاهش آب شستگي موضعي در گروه پايه هاي استوانه اي
500
تاثير جهت دهي نانو لوله هاي كربن و نانو صفحات اكسيد گرافن بر رفتار شكست اتصالات چسبي كامپوزيتي
501
تاثير جهت كوهستان بر ارتفاع خط تعادل آب و يخ كواترنري در دامنه هاي نسار و بر آفتاب ارتفاعات شيركوه يزد
502
تاثير جهت گيري بازار بر بهبود و توسعه محصول با نقش واسطه گري استراتژي هاي نوآوري
503
تاثير جهت گيري ساختمان بر كاهش مصرف انرژي در ساختمان هاي تجاري اداري
504
تاثير جهت گيري كارآفرينانه و سرمايه فكري بر عملكرد شركت با نقش ميانجي تصوير برند داخلي و قابليت نوآوري ـ مورد مطالعه: شعب بيمه آسيا استان اصفهان
505
تاثير جهت گيري مذهبي دروني بر رضايت زناشويي
506
تاثير جهت گيري هاي استراتژيك بر عملكرد بين المللي سازمان مورد مطالعه شركت ايران خودرو
507
تاثير جهل و اشتباه بر مسئوليت كيفري در فقه و حقوق اسلامي
508
تاثير جهل و اشتباه بر مسئوليت كيفري در فقه و مباني حقوق اسلامي
509
تاثير جو اجتماعي مدرسه بر عملكرد معلمان
510
تاثير جو اخلاقي سازماني بر سكوت كاركنان با نقش ميانجي درك از حمايت سازماني (مورد مطالعه : شركت هاي مواد غذايي واقع در شهر صنعتي رشت)
511
تاثير جو عاطفي خانواده بر عزت نفس فرزندان 19-13 ساله شهرستان بهشهر
512
تاثير جو عاطفي خانواده بر كمرويي در بين دانش آموزان دختر و پسر فرخ شهر
513
تاثير جو عاطفي خانواده و سازگاري اجتماعي بر خلاقيت دانش آموزان متوسطه شهر گنبد
514
تاثير جو مسابقات ورزشي بر پرخاشگري تماشاگران با نقش تعديل گري رضايت ) مطالعه موردي: مسابقات بين المللي كشتي جام تختي كرمانشاه(
515
تاثير جو مشاركتي بر اشتراك دانش كاركنان نقش تعديل كننده انگيزش دروني و استقلال شغلي
516
تاثير جواخلاقي با نقش ميانجي سياست هاي سازماني برعملكرد و تعهد سازمان(مطالعه مورديشركت ايران آوندفر
517
تاثير جوامع برندي مبتني بر رسانه هاي اجتماعي بر عناصر جامعه و اعتماد و وفاداري به برند (مطالعه موردي برند ورزشي برند آديداس)
518
تاثير جوانه زاهاي تيتانيوم بر روي ساختار و خواص مكانيكي آلياژ A1319
519
تاثير جوانه زني و اصلاح ساختار بر خواص مكانيكي آلياژهاي ريختگي آلومينيم - سيليسيم 8-6- مس 2-4
520
تاثير جوايز صادراتي بر رقابت پذيري صنعت كاشي و سراميك استان يزد
521
تاثير جوراب واريس لرزاننده بر روي بهبود آن
522
تاثير جيره غذايي حاوي روي و مس بر رشد و كاني زايي بافت استخوان ماهي كپور معمولي(Cyprinus carpio)
523
تاثير جيره هاي حاوي مكمل چربي بر توليد شير و قابليت هضم در گاوهاي شيري
524
تاثير جيره هاي غذايي گلوكوژنيك و ليپوژنيك در دوره انتقال بر كميت و كيفيت آغوز و عملكرد گوساله هاي شيرخوار
525
تاثير چابكي سازماني بر قابليت يادگيري سازماني با ميانجيگري متغيير فرهنگ سازماني (مورد مطالعه: بانك مركزي)
526
تاثير چاپ بر نقش پارچه در ايران
527
تاثير چاپ هاي دستي بر نقاشي معاصر ايران
528
تاثير چت كردن بر يادگيري مهارت صحبت كردن زبان آموزان ايراني
529
تاثير چرخه عمر شركت و تغيير در مراحل چرخه عمر شركت ها بر سرعت تعديل ساختار سرمايه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
530
تاثير چرخه عمر مالي بر سياست پرداخت سود سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
531
تاثير چرخه هاي تر و خشك شدن و بارگذاري خارجي بر شاخص هاي تراكم پذيري خاك مزارع زير كشت نيشكر
532
تاثير چرخه هاي حرارتي - مكانيكي بر خواص حافظه داري دوطرفه آلياژهاي حافظه دار
533
تاثير چرخه هاي خشك و مرطوب شدن بر فرايند معدني شدن نيتروژن در خاك جنگل بلوط
534
تاثير چسب هاي نيترات سلولز در مرمت سفال
535
تاثير چسب هاي نيترات سلولز در مرمت سفال
536
تاثير چسب و مواد افزودني بر ماسه كروميتي ايران در فرايند Hot Box و بررسي سطوح قطعات چدني ريخته گري شده
537
تاثير چسبها در استحكام پوسته قالبهاي سراميكي ريخته گري دقيق
538
تاثير چشم اندازهاي مشترك و ماموريت اجتماعي ادراك شده بر قصد ترك شغل كاركنان با توجه به نقش ميانجي معني دار بودن كار و نقش تعديلگري خودكارمدي
539
تاثير چشمه باداب برفرهنگ مردم روستاي تويه دروار
540
تاثير چگالي انباشتگي شن و ماسه در فشار جانبي قالب بتني خود تراكم
541
تاثير چگالي جريان پوشش دهي بر خواص فوق آبگريزي پوشش هاي رسوب الكتريكي نيكل با ساختار سلسله مراتبي ميكرو - نانو
542
تاثير چگالي مواد در تكامل عالم
543
تاثير چند شبكه اي (Multi Grid) در تسريع همگرايي حل ميدان جريان
544
تاثير چند عصاره گياهي و حشره كش ايميداكلوپرايدبرپارامترهاي زيستي و فعاليت آنزيم استرازبالتوري سبز
545
تاثير چند عصاره گياهي و حشره كش تيامتو كسام بر پارامترهاي زيستي و بيوشيميايي بالتوري سبز chrysoperla carnea
546
تاثير چند قارچكش روي جدايه هاي Botrytis cinerea و قارچ هاي بيمارگر حشرات و اثر متقابل آنها بر سفيد بالك پنبه (Bemisia tabaci) در شرايط آزمايشگاهي و گلخانه اي
547
تاثير چندجمله اي هاي جايگشت دهنده خودوارون بر روي عملكرد كدهاي توربو
548
تاثير چهار رژيم آبياري بر رشد، عملكرد و اجزا عملكرد ارقام سورگوم دانه اي در شرايط اصفهان
549
تاثير چهار شيوه تمرينات ورزشي بر بيان ژن‌ها‌ي 1β‌TGF و TSP-1 در بطن چپ قلب ‌رت‌هاي نر ويستار
550
تاثير چهار شيوه تمرينات ورزشي بر بيان ژن‌ها‌ي 1β‌TGF و TSP-1 در بطن چپ قلب ‌رت‌هاي نر ويستار
551
تاثير چهار شيوه تمريني بر بيان ژن هاي TIMP و MMP9 در بطن چپ موش هاي نر نژاد ويستار
552
تاثير چهار هفته تمرينات ورزشي در شرايط هيپوكسي بر سطوح بزاقي PGC-1α , EPO, HIF-1 و عملكرد هوازي دوندگان استقامتي نخبه
553
تاثير چوب هاي متفاوت در صدادهي ساز سه تار
554
تاثير چولگي سودآوري بر بازده آتي سهام، فرصت رشد و سودآوري آتي
555
تاثير چيدمان فن و جهت جريان هوا بر روي عملكرد حرارتي رادياتور ترانسفورماتورهاي توزيع نيروي برق
556
تاثير چيدمان لايه ها در پديده اثر لبه آزاد در سازه هاي كامپوزيتي
557
تاثير چين و مرحله رشد بر تجزيه پذيري يونجه
558
تاثير حاد نيرومند سازي پس فعالي با شدت هاي گوناگون بر اوج گشتاور خم و باز كننده هاي زانو در انقباض¬هاي درون گرا و برون گرا
559
تاثير حادثه ي يازده سپتامبر 2001 بر روند هژموني گرايي آمريكا در خاورميانه﴿ 2001 تا 2011﴾
560
تاثير حاشيه نشيني بر انحرافات
561
تاثير حافظه فعال بر رواني كلام زبان آموزان ايراني
562
تاثير حافظه كاري و سرعت پردازش بر درك مطلب شنيداري
563
تاثير حاكميت شركتي بر سطوح سرمايه گذاري و نقش رشد اقتصادي
564
تاثير حاكميت شركتي بر نوسانات بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
565
تاثير حاكميت شركتي بر نوسانات بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
566
تاثير حاكميت شركتي قوي بر شدت اثر گذاري مازاد جريان نقد آزاد
567
تاثير حاكميت شركتي، ساختار مالكيت و موجودي نقد بر ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
568
تاثير حباب قيمت مسكن بر شاخص هاي رفاه اقتصادي
569
تاثير حجم اعتبارات اعطايي شبكه بانكي بر رشد اقتصادي ايران
570
تاثير حجم نقدينگي بر نرخ ارز
571
تاثير حداقل دستمزد بر تورم
572
تاثير حدايق السحر بر بديع نگاران بعدي و تصحيح بدايع السحر
573
تاثير حدود بر بازدارندگي تكرار جرم درشهر اصفهان
574
تاثير حرارت بر دماي سطحي پوست، فشار خون و ضربان قلب افراد با شاخص‌هاي بيولوژيكي متفاوت
575
تاثير حرارت دهي سريع بر تحول مارتنزيتي در برنزهاي آلومينيم
576
تاثير حرارت دهي سريع و ميزان كار سرد بر سختي و اندازه دانه تبلور آلياژ CU- MG - ZN- AI
577
تاثير حرارت دهي قبلي كامپوزيت بر تطابق لبه اي ترميم هاي آن
578
تاثير حرارت دهي مقدماتي سيب زميني و استفاده از برخي هيدروكلوئيدها در كاهش جذب روغن و كيفيت فرنچ فرايز منجمد نيمه سرخ شده
579
تاثير حرارت ورودي بر جوشكاري غيرمشابه سوپرآلياژ اينكونل 617 به فولاد زنگ‌نزن آستنيتي پايدار‏شده 321 AISI به ‏روش قوسي تنگستن- گاز و ارزيابي خواص اتصال
580
تاثير حرارت ورودي جوشكاري قوس- تنگستن-گاز، بر ريز ساختار و مقاومت به خوردگي فولاد زنگ نزن سوپر دوفازي UNS S32750
581
تاثير حرف ربط به عنوان يك گره انسجامي در درك خواندن
582
تاثير حركات ريتميك با و بدون موسيقي بر كارايي توجه در شرايط حواس پرتي و كار مضاعف
583
تاثير حركات موزون بر مهارت هاي ادراكي -حركتي كودكان كم توان ذهني آموزش پذير دبستان
584
تاثير حركت گسل بر روي لوله هاي زيرزميني
585
تاثير حس مكان بر امنيت در محلات شهري نمونه موردي: محله شش بادگير و محله شهرك دانشگاه در شهر يزد
586
ت‍اث‍ي‍ر ح‍س‍اب‍داري‌ م‍ح‍اف‍ظه‌ ك‍اران‍ه‌ ب‍ر اع‍ت‍ب‍ار ت‍ج‍اري‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ در س‍ي‍اس‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ول‍ي‌
587
تاثير حشو در خواندن و درك مطلب فارسي در دانش آموزان پسر دبيرستانهاي شهر زرقان
588
تاثير حضور آهن در احياء مكانوشيميايي MOO3 توسط Si
589
تاثير حضور پليس در امنيت اجتماعي جوانان ( 15 الي 25 سال )
590
تاثير حضور تماشاگربر اجراي مهارت هاي حركتي ظريف و درشت
591
تاثير حضور سازگار كننده بر پراكنش نانو رس و خواص نهايي نانو كامپوزيت لاستيك طبيعي - لاستيك بوتادي ان - نانو كلي
592
تاثير حضور كلاسي و جنسيت بر موفقيت دانشجويان پيام نور در درس زبان عمومي در مقطع كارشناسي
593
تاثير حضور ماده پلي لاكتيك اسيد بين پلاك DCP و استخوان بر پايداري ساختار پيچ-پلاك-استخوان
594
تاثير حضور نانورس بر رفتار ولكانش و خواص نهايي لاستيك اكريليك
595
تاثير حضور والدين بر رفتار و ديدگاه كودك نسبت به درمان دندانپزشكي
596
تاثير حضور واليان حكومت اسلامي در تحولات خراسان از فتوح تا پايان امويان ( 132-21)
597
تاثير حضور يا فقدان والدين در پيشرفت تحصيلي
598
تاثير حفاري تونل هاي كم عمق بر روي سازه هاي سطحي ﴿مطالعه موردي متروي كرج﴾
599
تاثير حفاري مرحله ايي بر منحني هاي همگرائي - همجواري در فضاي سه بعدي ﴿تونلهاي اصلي تالون آزاد راه تهران - شمال﴾
600
تاثير حفاظت بر مشخصه هاي كمي و كيفي درختان و تنوع زيستي گياهي در منطقه حفاظت شده دنا و منطقه آزاد پيراموني
601
تاثير حفر تونل بر پايداري شيرواني هاي درونگير (مطالعه موردي)
602
تاثير حفظ ارزشهاي اسلامي در امنيت كشور (مورد مطالعه شهر گنبد )
603
تاثير حفظ ارزشهاي اسلامي در امنيت كشور(مطالعه موردي شهرگنبد)
604
تاثير حق بر سلامت جسمي و رواني بر حقوق زنان
605
تاثير حقوق مالكيت ﴿ حفاظت و وضعيت﴾ بر رشد اقتصادي ايران ﴿ 1352-1385﴾
606
تاثير حكمت اشراق در پيدايش تاريخچه تصوف
607
تاثير حكمراني خوب بر الگوهاي تجاري (بين صنعتي و درون صنعتي) ايران و شركاي تجاري عضو D8
608
تاثير حكمراني خوب بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي منتخب
609
تاثير حكمراني خوب بر رشد اقتصادي در گروه كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و كمتر توسعه يافته، با ديدگاه نهادگرايي
610
تاثير حلال بر روي ورنيها ، بررسي مسائل مربوط به چرم ( مرمت تابلوي رنگ روغن دورو روي چرم )
611
تاثير حلال بر روي ورنيها بررسي مسائل مربوط به چرم مرمت تابلوي رنگ و روغن دورو روي چرم
612
تاثير حلال ها بر روي سطح الياف نايلون و پلي پروپيلن
613
تاثير حمايت از حقوق مالكيت فكري بر تاب آوري اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته
614
تاثير حمايت مالي برند همراه اول از فعاليتهاي ورزشي در رسانه هاي اجتماعي بر روي كيفيت رابطه برند-مصرف كننده و انطباق برند-مصرف كننده
615
تاثير حمايت هاي اقتصادي-اجتماعي كميته امداد بر عزت نفس فرزندان خانواده هاي تحت پوشش شهرستان مانه
616
تاثير حمل و نقل دريايي و هوايي بر تجارت خارجي در كشورهاي حاشيه درياي خزر، خليج فارس و درياي عمان از سال 2000 الي 201
617
تاثير حمل و نقل دريايي و هوايي بر تجارت خارجي در كشورهاي حاشيه درياي خزر، خليج فارس و درياي عمان از سال 2000 الي 2013
618
تاثير حمله عرب در سير تطور زبان و ادبيات فارسي
619
تاثير حمله مغول در ايران و اثر ديانت و فلسفه اسلام در قوم مغول
620
تاثير حواس پرتي بينايي و شنوايي بر يادگيري سرويس ساده واليبال در پسران 10-12 سال
621
تاثير حواسپرتي بر فرآيند تصميم گيري دانشجويان براساس سيستم هاي مغزي-رفتاري.
622
تاثير خارج دهاني يك تركيب ضدحساسيت عاجي جديد ساختني بر روي استحكام وطول عمر اتصال كامپوزيت به عاج دندان و مقايسه ي آن با كلرهگزيدين و گلوما
623
تاثير خارخاسك ﴿Tribulus terrestris ﴾ و هورمون 17- آلفامتيل تستوسترون بر رشد و نر سازي قزل آلاي رنگين كمان ﴿Oncorhynchus mykiss﴾
624
تاثير خاك ورزي و ابعادبركه باطله بر زوال طبيعي سيانور
625
تاثير خاكپوش زنده بر رشد عملكرد وكنترل علف هاي هرز در ذرت
626
تاثير خاكپوش و دور آبياري بر شاخص‌هاي رشد رويشي و زايشي، ميزان عملكرد و روغن بذر كدو پوست كاغذي cucurbita pepo var styriaca
627
تاثير خانه هاي دوم بر توسعه منطقه باغبهادران (اصفهان)
628
تاثير خانواده بر (اعتياد به مواد مخدر)جوانان
629
تاثير خانواده بر افزايش بزهكاري نوجوانان در شهر قم
630
تاثير خانواده بر پيشگيري از وقوع جرم ، مطالعه موردي شهرستان بروجن
631
تاثير خانواده بر روي گرايش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر
632
تاثير خانواده بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان شهرستان اردل
633
تاثير خدمات بانكداري الكترونيك بر رضايت مشتريان در بانك ملي گنبد
634
تاثير خدمات بانكداري الكترونيك بر رضايت مشتريان در بانك ملي گنبد كاووس
635
تاثير خدمات بانكداري الكترونيك برتغييرات سپرده گذاري مشتريان
636
تاثير خراديش بر ابعاد و شكل گرونا
637
تاثير خرافات بر روابط اجتماعي نسل جوان امروزي
638
تاثير خرافات بر زندگي اجتماعي مرم دهستان
639
تاثير خرافات در خانواده
640
تاثير خردايش ناشي از انفجار در رويكرد معدن-كارخانه
641
تاثير خرده‌لاستيك بر نفوذپذيري ستون‌سنگي
642
تاثير خروج از گردي بر كاهش استحكام زيردريايي
643
تاثير خستگي عضلات مركزي بدن بر تعادل استقامت و توان زنان ورزشكار
644
تاثير خستگي عملكردي بر تعادل پوياي دانش آموزان دختر با قوس كف پاي متفاوت
645
تاثير خستگي نخ و ساختمان پارچه روي خستگي پارچه
646
تاثير خشكسالي بر ساختار اقتصاد روستايي (مطالعه موردي :شهرستان خليل آباد، دهستان كوير )
647
تاثير خشكسالي هاي اخير بر منابع آبهاي زيرزميني دشت شيراز
648
تاثير خشكي بر واكنش هاي نوري فتوسنتز و عملكرد گلرنگ
649
تاثير خشم اخلاقي رهبر بر اعتماد به رهبر بر مبناي تعهد سازماني و عملكرد شغلي
650
تاثير خشم بر روابط اعضاي خانواده و راهكارهاي مقابله باآن در آموزه هاي معصومين﴿عليهم السلام﴾
651
تاثير خشونت درمدارس بر رفتار كودكان ابتدايي.
652
تاثير خشونت والدين بر رشد جسمي ،رواني و اجتمتعي كودكان
653
تاثير خشونت والدين بر رشدجسمي،رواني و اجتماعي كودكان
654
تاثير خصوصي سازي بر نقدينگي بازار و شاخص بازار سهام - طي سال هاي 1392-1395
655
تاثير خصوصيات الياف اكريليك در ويژگي هاي پتو
656
تاثير خصوصيات شبكه محاسباتي بر دقت نتايج يك مدل عددي آبهاي كم عمق در سيستم مختصات منطبق بر مرزها
657
تاثير خصوصيات لايه نانوكامپوزيت PVDF/TiO2 الكتروريسي شده بر عملكرد تقطير غشايي آن
658
تاثير خصوصيات ميكروسكپي و ماكروسكپي سنگ بكر دانه اي بر روي مقاومت خستگي آن
659
تاثير خصيصه هاي شخصيتي بر اندازه و تركيب مجموعه بانك هاي مورد توجه شهروندان شهر اصفهان﴿ مرداد88 تا بهمن 88﴾
660
تاثير خط لوله صلح بر امنيت جنوب آسيا
661
تاثير خطاي ادراك بينايي ابينگهاوس بر يادگيري مهارت هدفگيري: نقش سبك هاي شناختي
662
تاثير خطبه هاي نماز جمعه تهران بر جهت گيري هاي سياست خارجي ايران دوره 1376-1368 ﴿ با تكيه بر خطبه هاي آقاي هاشمي رفسنجاني﴾
663
تاثير خطوط كوفي در تايپوگرافي هنرمندان گرافيك معاصر ايران
664
تاثير خلاء بر خواص چدن خاكستري در فرايند توپر
665
تاثير خلاقيت بر رشد اخلاقي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان اسفراين در سال تحصيلي 91-1389
666
تاثير خلاقيت بر روي پيشرفت تحصيلي
667
تاثير خلاقيت بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان
668
تاثير خلاقيت مدير بر عملكرد يادگيري دانش اموزان منطقه يك مشهد
669
تاثير خلق گرداني بر افسردگي در سالمندان 65 سال به بالا ساكن در سراي سالمندان ستايش شهرستان كرج
670
تاثير خم كردن مفصل آرنج بر نيروهاي عضلاني مفصل شانه در حركت تحت وزنه
671
تاثير خميدگي هاي طولي و عرضي بر رفتاركمانشي و استحكام نهايي ورق تقويت شده به روش اجزاي محدود
672
تاثير خنده بركاهش اضطراب دانشجويان پيام نور بجنورد
673
تاثير خنك سازي توربين گازي در افزايش بازده
674
تاثير خنك كاري و كاهش تعداد پره هاي رديف اول بر عملكرد توربين گاز
675
تاثير خوابگاههاي دانشجويي بر بزهكاري دانشجويان
676
تاثير خواص اصطكاكي نخ بر خواص اصطكاكي پارچه تاري - پودي
677
تاثير خواص پايه روي عملكرد نانو كاتاليست بر اساس نيكل در رفرمينگ خشك متان
678
تاثير خواص تاب نخ پرز در تعيين خواص فشاري در فرش دستباف
679
تاثير خواص ژئومكانيكي توده سنگ هاي شيستي عميق بر روش اجراي تونل انتقال آب قمرود ﴿قطعه 3﴾
680
تاثير خواص شيميايي و مينرالوژيكي مواد اوليه بر پخت بدنه هاي برسلاني
681
تاثير خواص فيزيكي داربست بر روي رفتار سلول بنيادي مزانشيمي
682
تاثير خواص مكانيكي الياف سلولزي بر روي خواص خمشي پنل هاي سيماني
683
تاثير خواص مكانيكي لايه هاي مورد استفاده در ژئوسل هاي حلقوي تاري بر روي افزايش ظرفيت باربري خاك مسلح
684
تاثير خواندن اخبار از طريق برنامه هاي تلفن همراه بر غناي واژگاني در مهارت نوشتاري زبان آموزان
685
تاثير خواندن متون پازلي تكليف محور بر مهارت گفتاري زبان آموزان ايراني
686
تاثير خواندن متون خبري از طريق برنامه هاي تلفن همراه براي ارائه حقايق و عقايد در مهارتهاي نوشتاري زبان آموزان ايراني
687
تاثير خواندن متون خبري از طريق برنامه هاي تلفن همراه براي ارائه حقايق و عقايد در مهارتهاي نوشتاري زبان آموزان ايراني
688
تاثير خود استنادي بر رتبه بندي كشورهاي آسياي جنوب غربي در حوزه ميكروب شناسي در پايگاه اطلاعاتي Web of science از سال 2002 تا 2011
689
تاثير خود اگاهي بر توانمند سازي كاركنان دادگستري خرم اباد
690
تاثير خودارزشيابي مركزي بر رفتارهاي انحرافي كاري با نقش تعديل كنندگي اعتماد به سرپرست در بيمارستان امير شيراز
691
تاثير خودارزيابي و ارزيابي هم كلاسي آموزش ديده بر نگارش توصيفي زبان آموزان ايراني
692
تاثير خودباوري بر خلاقيت در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان بروجن
693
تاثير خودپنداره بدني و خودتنظيمي بر يادگيري سرويس ساده واليبال
694
تاثير خودپنداره، هويت و ارزشهاي سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان سازمان تامين اجتماعي شهر اصفهان
695
تاثير خودرو برقي در كاهش آلودگي محيط زيست
696
تاثير خودرو هاي الكتريكي شارژ شونده بر يك شبكه مسكوني
697
تاثير خودروهاي هيبريدي بر روي توزيع انرژي الكتريكي
698
تاثير خودكارآمدي بر قصد رزرو آنلاين هتل با توجه به ميانجي گري محرك ها و بازدارنده ها
699
تاثير خودكارآمدي مقابله بر مشكلات بر استرس شغلي معلمان استثنايي و اثر تعديل كنندگي سخت رويي
700
تاثير خودكارآمدي و تعارضات بين فردي بر دوگانگي احساسي و ترك سبد خريد موبايلي
701
تاثير خودگشني و دگرگشني بر ويژگي هاي كمي و كيفي گياه فسكيوي بلند (.Festuca arundinacea schreb)
702
تاثير خودگفتاري آموزشي برعملكرد و يادگيري مهارت سرويس واليبال دختران نوجوان
703
تاثير خودگفتاري آموزشي بريادگيري تكليف پيچيده وتكليف دشوار در مهارت هاي پايه بسكتبال در دانشجويان دختر
704
تاثير خودگفتاري آموزشي و انگيزشي بر اجراي مهارت سه گام هندبال
705
تاثير خوردگي بر اتصالات جوشي در كشتي از نظر ساختار فلزي و خواص مكانيكي آن
706
تاثير خوردگي حفره اي بر ظرفيت باربري ستون هاي قوطي شكل سرد نورد شده تحت تنش فشاري تك محوره با استفاده شبكه هاي عصبي مصنوعي
707
تاثير خوردگي حفره اي بر ظرفيت باربري ورق هاي فلزي تحت تنش فشاوري تك محمره با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
708
تاثير خويش آميزي بر صفات زراعي و درصد اسانس در رازيانه ﴿Foeniculum vulgare Mill﴾
709
تاثير خويش آميزي در نسل S0:S2 بر ويژگي هاي مورفوفيزيولوژيك گياه فسكيوي بلند همزيست با قارچ اندوفايت
710
تاثير داده هاي تجربي جديد HERA RUN-II در تعيين توابع توزيع پارتوني در تقريب NLO
711
تاثير داده هاي زباني آشكار و ضمني بر روي يادگيري زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي توسط فارسي زبانان
712
تاثير داده هاي زباني ضمني و آشكار روي الگوي تكيه گذاري فراگيران فارسي
713
تاثير داده هاي سازمان هواشناسي، وزارت نيرو، CRU در پيش بيني رواناب و رسوب حوزه كرخه با استفاده از مدل SWAT
714
تاثير داروهاي تعديل كننده سيستم ايمني بر روي فاگوسيتوز در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
715
تاثير داروي N- استيل سيستئين بر روي بيان ژن هاي خوشه يHOXA در مرحله ي لانه گزيني جنين
716
تاثير داروي گياهي NOFODA بر پارامتر هاي اسپرم مردان نابارور
717
تاثير داروي گياهي NOFODA بر پارامترهاي اسپرم مردان نابارور
718
تاثير داشتن رابطه هاي دوستانه قبل ازدواج در رضايتمندي زناشويي
719
تاثير داكسي سايكلين و محدوديت غذايي بر ريمادلينگ ماتريكس خارج سلولي قلب، شش و كبد جوجه هاي گوشتي در سندروم افزايش فشارخون ريوي
720
تاثير دانسيته خطي فيلامنت ها بر خصوصيات فيزيكي نخ پلي استر تكسچر شده در دماهاي مختلف هيتر به روش تاب مجازي
721
تاثير دانسيته خطي فيلامنت ها بر خصوصيات فيزيكي نخ پلي استر تكسچرشده در كشش هاي مختلف به روش تاب مجازي
722
تاثير دانسيته خطي فيلامنتها بر خواص فيزيكي و حجيم بودن نخ پلي استر استرچ
723
تاثير دانسيته خطي فيلامنتها و برخي از متغييرهاي دستگاه بر خواص فيزيك نخ پلي استر تكسچرشده به روش تاب مجازي
724
تاثير دانسيته خطي كل نخ و تاب بر خواص فيزيكي نخ پلي آميد 6 تكسچر شده به روش تاب مجازي
725
تاثير دانسيته خطي كل نخ و دماي هيتر بر خواص فيزيكي نخ پلي آميد (6) تكسچرشده به روش تاب مجازي
726
تاثير دانسيته خطي كل نخ و سرعت ، بر خواص نخ پلي آميد 6، تكسچره شده بروش تاب مجازي
727
تاثير دانسيته فرم و ضخامت پوشان بر كيفيت قطعات توليد شده به روش EPC
728
تاثير دانسيته و جهت داري ناپيوستگي ها در ناپايداري تونل با استفاده از مدل سازي فيزيكي و مقايسه آن با نتايج مدل سازي هاي عددي
729
تاثير دانش تخصصي انگليسي بر عملكرد نوشتار دانشجويان مهندسي كامپيوتر : مورد نشانگرهاي كلامي
730
تاثير دانش نرم افزار واژه پرداز Word بر روي مهارت نوشتاري فراگيران زبان انگليسي
731
تاثير دانه بندي، خواص مواد در سايش ابزار برش و كمينه كردن ميزان سايش
732
تاثير در صد خاك رس بر رفتار مكانيكي زباله هاي شهري با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس ﴿ مطالعه موردي مركز دفن كهريزك﴿
733
تاثير در صد مخلوط پنبه - پلي استر بر خواص نفوذ پذيري و هوا، بخار آب و نفوذ موينگي آب از پارچه تاري پودي
734
تاثير در صد مخلوط ضايعات ابريشم / پنبه بر خواص فيزيكي و مكانيكي نخهاي توليدي در سيستم ريسندگي چرخانه اي
735
تاثير درآمد خانواده بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
736
تاثير درآمدها و مصارف شهرداري در روند رشد اقتصادي
737
تاثير درآمدهاي نفتي بر ساختار اقتصاد ايران
738
تاثير درآمدهاي نفتي بر قيمت بخش مسكن در استان هاي ايران طي دوره زماني 1385-1375
739
تاثير درامد ومشاغل والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان
740
تاثير درامدهاي نفتي بر اشتغال
741
تاثير درجه حرارت آب آبياري بر دبي چكاننده ها در سيستم آبياري قطره اي
742
تاثير درجه همگني و غيرهمگني مواد تردشكن بر مقاومت خستگي
743
تاثير درزه داري سنگ بستر بر حركت آب¬هاي زير زميني
744
تاثير درزه و ناپيوستگيها بر سرعت حفاري در معادن سيمان تهران
745
تاثير درصد تخلخل و مقاومت آسفالت بر مقاومت الكتريكي آسفالت
746
تاثير درصد جامد پالپ در سينتيك شناورسازي كوارتز
747
تاثير درصد كم پلي استر بر استحكام نخ پنبه اي (پنبه پست )
748
تاثير درصد مخلوط الياف اكريليك / پنبه در ميزان نفوذ هواي پارچه حلقوي پودي
749
تاثير درصد مخلوط الياف اكريليك با ظرافت هاي مختلف بر رفتار فشارپذيري نخ خاب فرش ماشيني تحت بارهاي ديناميكي
750
تاثير درصد مخلوط الياف اكريليك جمع شونده و جمع نشونده بر ويژگيهاي فشار پذيري پارچه هاي حلقوي پودي
751
تاثير درصد مخلوط الياف بر ضخامت و خواص فشردگي پارچه هاي حلقوي پودي
752
تاثير درصد مخلوط الياف جمع شونده بر خواص فيزيكي نخ هاي حجيم اكريليك
753
تاثير درصد موليبدن بر انرژي ضربه چدن نشكن آستچر شده ADI
754
تاثير درصد نانوذرات TiO2 بر تغييرات قطري نانوالياف PA/TiO2 و PA/TiO2
755
تاثير درك از رهبري اخلاقي بر تحليل رفتگي شغلي با نقش ميانجي درك از حمايت مديران و احساس خودكارآمدي
756
تاثير درك از رهبري اخلاقي بر تلاش مضاعف و تمايل به ترك شغل با نقش ميانجي رضايت شغلي و تعهد سازماني ( مورد مطالعه: مديران وكاركنان آموزش و پرورش فومن)
757
تاثير درك از رهبري اخلاقي بر تلاش مضاعف و تمايل به ترك شغل با نقش ميانجي رضايت شغلي و تعهد سازماني (مورد مطالعه: مديران و كاركنان آموزش و پرورش فومن)
758
تاثير درك از عدالت سازماني بر دلبستگي به كار با نقش ميانجي امنيت رواني در كاركنان دادگستري شهرستان تنكابن
759
تاثير درك از عدالت سازماني بر دلبستگي به كار با نقش ميانجي امنيت رواني در كاركنان دادگستري شهرستان تنكابن
760
تاثير درك از معنويت در محيط كار بر رفتار غيرمولد از طريق اعتماد سازماني (مورد مطالعه: كاركنان آموزش و پرورش شهر رشت)
761
تاثير درك كاركنان از رهبري اخلاقي بر رفتارهاي غيرمولد با نقش ميانجي دلبستگي به كار مورد مطالعه(كاركنان شركت توزيع برق استان گيلان(
762
تاثير درك مشتري از فعاليت¬هاي بازاريابي در رسانه ¬اجتماعي¬ اينستاگرام بر ارزش ويژه برند و قصد خريد؛ مورد مطالعه: مجموعه ورزشي CNCLUB
763
تاثير درمان پريودنتيت مزمن بر پارامترهاي خوني
764
تاثير درمان حساسيت زدايي حركات چشم و پردازش مجدد بر حافظه فعال، اضطراب و علايم نقص توجه-بيش فعالي كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه-بيش فعالي
765
تاثير درمان حل مساله مدار بر كاهش افسردگي دختران داراي سندرم پيش قاعدگي
766
تاثير درمان شناختي - رفتاري و خانواده درماني بر افسردگي نوجوانان كرمانشاه
767
تاثير درمان شناختي- رفتاري بر اختلالات يادگيري رياضي
768
تاثير درمان شناختي رفتاري بر كاهش اضطراب و افزايش عملكرد جنسي و رضامندي زناشويي در بيماران مبتلا به واژينيسموس
769
تاثير درمان غيرجراحي پريودنتال بر سطح هموگلوبين گليكوزيله خون در افراد غيرديابتيك مبتلا به پريودنتيت مزمن مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس بين¬الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 98-1397
770
تاثير درمان گروهي راه حل مدار بر ميزان هم وابستگي مادران دانش آموزان پسر كم توان ذهني با يكديگر
771
تاثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (‌ACT) بر اعتياد به اينترنت، تعارض با والدين و تكانشگري دانش‌آموزان دختر معتاد به اينترنت دبيرستان‌هاي شهر اصفهان
772
تاثير درمان مبتني بر شبيه سازي ذهني بر خود آگاهي و انگيزه پيشرفت در افراد داراي لكنت زبان
773
تاثير درمان نگهدارنده متادون برشاخصهاي سلامت روان در معتادان زنداني شهرستان گلپايگان سال 1393
774
تاثير درماندگي مالي بر اثرگذاري اقلام تعهدي بر بازده‎هاي آتي
775
تاثير درمانگري شناختي رفتاري بر افسردگي ، سلامت عمومي و سازگاري زنان متاهل افسرده ديابتي
776
تاثير درماني هنر سفالگري بر بيماران اسكيزوفرني
777
تاثير دريافت گواهي نامه ايزو سري9000 بر عملكرد مالي شركتها پذيرفته شده در بورس اوراق بها در تهران
778
تاثير دسترسي به كتاب بر پيشرفت سواد خواندن دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي شهر تهران
779
تاثير دستكاري عزت نفس آشكار و نا آشكار بر تغييرپذيري عملكرد قلبي عروقي
780
تاثير دستگاه هاي تصفيه آب خانگي بر روي ميزان فلورايد آب آشاميدني شهر رشت
781
تاثير دستگاه هاي ضبط صدا در فرايند آموزش موسيقي ايراني
782
تاثير دسته بندي معنايي و مضموني بر يادگيري لغات زبان دوم
783
تاثير دسته بندي موضوعي و معنايي كلمات و آموزش آنها به طرق مختلف در فراگيري لغات
784
تاثير دعا بر معرفت خدا،از منظر قرآن
785
تاثير دفاع مقدس برآثار نقاشان معاصر
786
تاثير دفعات دوشش بر كميت و كيفيت شير، متابوليت هاي خون و برخي فراسنجه هاي توليد مثلي گاوهاي تازه زا
787
تاثير دفعات دوشش و تزريق اكسي توسين بر مصرف ماده خشك ، توليد و تركيب شير گاوهاي شيري
788
تاثير دگر ارزيابي در مهارت هاي ارتباطي كلامي بر انگيزه دانشجويان زبان انگليسي دانشگاه ولي عصر(عج)
789
تاثير دگرساني و هوازدگي بر پايداري شيب هاي سنگي (براساس شرايط موجود در معدن فارياب )
790
تاثير دگرساني و هوازدگي بر روي پارامترهاي ژئومكانيكي سنگها (بر پايه شرايط موجود در معدن مس سرچشمه )
791
تاثير دگزامتازون در پيشگيري از تهوع و استفراغ بعد از اعمال جراحي انتخابي قلب (پيوند عروق كرونري) در بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال 1384
792
تاثير دگزامتازون قبل از القاء بيهوشي بر لرز پس از عمل
793
تاثير دلبستگي بر سلامت روان
794
تاثير دلبستگي به برند كالا بر وفاداري به برند درمحيط صنعتي ( مطالعه موردي: گروه خودرو سازي سايپا)
795
تاثير دما بر خواص تشديدگرهاي ابررسانا
796
تاثير دما بر رفتار مكانيكي- حرارتي مخلوطهاي بنتونيت- ماسه
797
تاثير دما بر سنتز شيميايي بوريد زير كونيوم
798
تاثير دما درصد sic و عوامل اكسيد كننده بر فرآيند اسفنجي شدن شيشه سودالايم
799
تاثير دما و آب بر تكسچره كردن نخ پلي آميدي (نايلون 6) بطريق تاب مجازي
800
تاثير دما و آلومينيوم محلول در آب بر جذب كيسه زرده، بقا و ناهنجاري اسكلتي در لارو ماهي تيلاپياي نيل(Oreochromis niloticus)
801
تاثير دما و برخي تركيبات القاكننده مقاومت در گياه خيار بر پارامتر‌هاي زيستي كنه تارتن دولكه‌اي Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)
802
تاثير دما و دور همزن بر آلياژ آلومينيوم 356 رئوكست شده
803
تاثير دما و دورهمزن و زمان بر آلياژ (AL- (4 -710 رئوكست شده
804
تاثير دما و رطوبت به عنوان پارامترهاي عمل آوري بر مقاومت و نفوذ پذيري بتن
805
تاثير دما و زمان آستينه كردن بر خواص مكانيكي چدنهاي نشكن آستمپر غير آلياژي
806
تاثير دما و زمان بر روي لايه نفوذي در نيتراسيون فولاد H13 در حمامهاي نمك مذاب
807
تاثير دما و زمان بر گسترش موج نخ هاي تكسچره شده تاب مجازي
808
تاثير دما و زمان جوشكاري بر خواص مكانيكي منطقه جوش لوله هاي پلي اتيلن جوشكاري شده به روش BUTTFUSION
809
تاثير دما و سرعت كرنش بر ريز ساختار در فورج همدماي آلياژ Ti-6Al-4V
810
تاثير دما و سيكل كاري بر خواص پوشش نيكل - مس ايجاد شده به روش آبكاري با جريان پالسي
811
تاثير دما و فشار جوشكاري بر خواص مكانيكي منطقه جوش لوله هاي پلي اتيلن جوشكاري شده به روش buttfuslon
812
تاثير دما و مدت فرايندهاي خشك كردن و استراحت دهي بر ترك خوردگي شلتوك و مدل سازي پديده شناختي آن
813
تاثير دما و مواد اوليه مختلف بر سنتز نانو اسپينل mgal2o3 به روش نمك مذاب
814
تاثير دمابر ساختار هيدروكسيدهاي لايه اي دوگانه كلسيم_آلومنيوم
815
تاثير دماهاي آستنيته كردن و باز پخت بر خواص ضربه فولادهاي Cr-W-V
816
تاثير دماي آستمپر بر خواص فولاد CK75
817
تاثير دماي الكتروليت در فرآيند الكترونشست بر روي ساختار متخلخل مس به منظور بهبود فرآيند جوشش استخري
818
تاثير دماي بار ريزي و جوانه زايي بر خواص انقباضي در آلياژ آلومينيوم A356
819
تاثير دماي بازپخت بر ريز ساختار اكسيد منيزيم
820
تاثير دماي بالاي ذوب بر خواص فيلامنت هاي معمولي
821
تاثير دماي بستره وعوامل بهينه سازي در ساخت لايه هاي نازك TIO
822
تاثير دماي بين پاسي و عمليات حرارتي پس گرم بر جوش فولاد زنگ نزن مارتنزيتي CA6NM
823
تاثير دماي پخت بر خواص الكتريكي و مكانيكي آلوميناي سينتر شده
824
تاثير دماي ريسندگي بر خواص فيزيكي الياف پروپيلن
825
تاثير دماي زينترينگ بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي آهن رباي Nd-Fe-B داراي عنصر افزودني Ge
826
تاثير دماي فرآيند ريفولدينگ بر كيفيت پروتئين اينترفرون بتا1b - توليد شده بوسيله E.coli نوتركيب
827
تاثير دماي گاز بر سرعت خشك شدن گندله معلق
828
تاثير دماي هيتر برخواص فيزيكي نخهاي مخلوط پلي استر و پلي پروپيلن تكسچرشده به روش تاب مجازي
829
تاثير دمش گاز CO2 بر ميزان جوانه زايي چدن هاي نشكن
830
تاثير دمش گاز خنثي بر ساختار و خواص مكانيكي آلياژ Al-4.3%Cu در فرآيند نيمه جامد
831
تاثير دندانپزشكي ترميمي و پروتز بر انساج پريودنتال
832
تاثير دنيرهاي مختلف بر درصد جمع شدگي نخ هايبالك آكريليك
833
تاثير ده هفته تمرينات پلايومتريك بر پرش واليباليست هاي نوجوان شهرستان سيرجان
834
تاثير دهانشويه پرسيكا بر قارچ كانديدا در مخاط افراد داراي پروتز كامل
835
تاثير دهانشويه پرسيكا بر قارچ كانديدا در مخاط افراد داراي پروتز كامل
836
تاثير دو برنامه ورزشي"كششي" و "كششي-قدرتي" خانگي بر مبتلايان به سندرم درد پتلوفمورال
837
تاثير دو روش تمريني فعاليت ايروبيك و مقاومتي بر تغييرات سطح ملكول چسبان سلولي )ICAM-1 (در زنان ميانسال بي تحرك
838
تاثير دو زبانگي بر افت تحصيلي دانش آموزان دو زبانه
839
تاثير دو شيوه تمرين استقامتي و مقاومتي بر پاسخ هورمون IGF-1زنان چاق غير ورزشكار
840
تاثير دو شيوه تمريني استقامتي و مقاومتي بر پاسخ سطوح نسفاتين-1 و مقاومت به انسولين به يك جلسه فعاليت هوازي وامانده ساز در مردان غير فعال داراي اضافه وزن
841
تاثير دو شيوه تمريني پرش عمقي پلايومتريك بر توان انفجاري دانش آموزان واليباليست پسر شهرستان ابهر
842
تاثير دو شيوه تمريني سرعتي مقاومتي (RST) و سرعتي آزاد (FST) بر قابليت سرعت و تاثير جهت هاي تكراري بازيكنان فوتبال
843
تاثير دو شيوه تمريني سرعتي مقاومتي (RST) و سرعتي آزاد (FST) بر قابليت سرعت و تاثير جهت هاي تكراري بازيكنان فوتبال
844
تاثير دو شيوه تمريني سرعتي مقاومتي (RST) و سرعتي آزاد(FST) بر سطوح استراحتي واسطه هاي رشدي بازيكنان فوتبال 18 تا 21 سال
845
تاثير دو شيوه تمريني سرعتي مقاومتي (RST) و سرعتي آزاد(FST) بر سطوح استراحتي واسطه هاي رشدي بازيكنان فوتبال 18 تا 21 سال
846
تاثير دو عصاره گياه اسپند و دار فلفل بر روي موش سوري نر
847
تاثير دو عملگر جت مصنوعي در كنترل جدايش جريان تراكم‌ناپذير با شبيه‌سازي گردابه‌هاي بزرگ
848
تاثير دو منبع مختلف چربي ﴿ كلسيمي و پالم﴾ بر عملكرد گاوهاي هلشتاين در فصل تابستان
849
تاثير دو نوع بازخورد تدريس شده بوسيله مدرس و يافت شده توسط دانش آموز بر روي زبان آموزان ايراني زبان انگليسي , The effects of peer feedback instructed by teacher vs. peer feedback discovered by students on Iranian EFL students writing
850
تاثير دو نوع بازخورد مختلف بر عملكرد نوشتاري زبان آموزان انگليسي : مطالعه موردي در صحت كاربرد هم آيي ها با استفاده از شبكه اجتماعي تلگرام
851
تاثير دو نوع بازخورد نوشتاري متمركز و غير متمركز بر درستي استفاده از نكات دستوري حال ساده توسط فراگيران ايراني زبان دوم
852
تاثير دو نوع تمرين تناوبي هوازي و بي تمريني روي كاركردهاي ريوي و توان هوازي دانشجويان دختر غيرفعال
853
تاثير دو نوع تمرين هوازي تداومي و تناوبي بر ساختار و عملكرد بطن چپ قلب مردان سالم و غيرورزشكار
854
تاثير دو نوع دستورالعمل توجه بيروني دور و نزديك بر فعاليت الكتريكي عضلات چهارسرراني و همسترينگ در تكليف شبيه سازي شوت فوتبال
855
تاثير دو نوع محيط رقابتي و غير رقابتي بر اكتساب و يادداري يك مهارت ادراكي- حركتي در افراد رقابت جو و غيررقابت جو
856
تاثير دو نوع مختلف پري بيوتيك با منبع ديواره سلولي مخمر و فيبر گياهي بر شاخص هاي عملكرد و سلامت گوساله شيري هلشتاين
857
تاثير دو نوع واژگان بر درك مطلب فراگيران ايراني انگليسي ﴿خارجي﴾ در فعاليت هاي قبل از خواندن: واژگان مشكلي كه تعريف شده اند در مقابل اژگان كليدي زنجيره ي همبسته
858
تاثير دوازده هفته تمرين استقامتي بر سطوح آنزيم هاي كبدي زنان چاق شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
859
تاثير دوازده هفته تمرين استقامتي بر سطوح آنزيم هاي كبدي زنان چاق شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
860
تاثير دوازده هفته تمرينات ريباند بر عملكرد حركتي و كيفيت زندگي بيماران آسيب نخاعي ناقص
861
تاثير دوازده هفته تمرينات مقاومتي بردانسيته استخواني،پوسچر،كيفيت زندگي و برخي فاكتورهاي عملكردي دربيماران مرد پيوندكليه
862
تاثير دوازده هفته تمرينات ورزش در آب عميق بر شدت درد، دامنه حركتي و ESR در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
863
تاثير دوازده هفته تمرينات يوگا بر برخي عوامل فيزيولوژيك و كيفيت زندگي زنان مبتلا به ميگرن
864
تاثير دوپ اتم هاي نيتروژن و بور روي پتانسيل يونيزاسيون،الكترون خواهي و باند گپ نانو ذرات فولرن 30-20 با استفاده از تئوري تابعيت چگالي
865
تاثير دوپ اتم هاي نيتروژن و بور روي پتانسيل يونيزاسيون،الكترون خواهي و باند گپ نانو ذرات فولرن 30-20 با استفاده از تئوري تابعيت چگالي
866
تاثير دوره آبياري و كود بر رشد و ميزان آلكالوئيدهاي گياه داتورا استرامونيوم
867
تاثير دوره آمادگي رسمي بر پيشرفت تحصيلي "در مناطق يك ، يازده ، شانزده "
868
تاثير دوره آمادگي يك ماهه پيش دبستاني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان اول ابتدايي
869
تاثير دوره آمادگي يك ماهه شهريور ماه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
870
تاثير دوره آمادگي يكماهه شهريور در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس اول ابتدايي در منطقه دو زبانه آق قلا
871
تاثير دوره آموزش بر ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان نظامي ورزشكار
872
تاثير دوره آموزشي كنار آمدن با استرس در نوجوانان دختر بي سرپرست و بدسرپرست شهرستان گرگان در سال تحصيلي 92 - 1391
873
تاثير دوره امادگي بر پيشرفت درسي واجتماعي شدن در پايه اول ابتدايي
874
تاثير دوره پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي و رشد اجتماعي دانش آموزان دوره ابتدايي از ديدگاه معلمان ناحيه1اصفهان
875
تاثير دوره پيش دبستاني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول
876
تاثير دوره پيش دبستاني وپيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر پايه اول ناحيه 5 مشهد
877
تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازي روانشناختي و مولفه هاي آن در معلمان مقطع ابتدايي شهر هيرمند
878
تاثير دوره هاي آموزشي كوتاه مدت بر عملكرد كاركنان شركت آب و فاضلاب استان همدان
879
تاثير دوره هاي نوري بر پارامترهاي زيستي سن گندم Eurygaster integriceps puton
880
تاثير دوره هاي نوري و جيره هاي جلبكي بر رشد، توليد، هم آوري و تركيب اسيدهاي چرب در آنتن منشعب آب شيرينCeriodaphnia quadrangula
881
تاثير دوز نگهدارنده ويتامين d سي هزار واحد ماهيانه بر ميزان بروز عفونت هاي سيستم تنفسي فوقاني در كودكان مهد كودك
882
تاثير دوز نگهدارنده ويتامين d سي هزار واحد ماهيانه بر ميزان بروز عفونت هاي سيستم تنفسي فوقاني در كودكان مهد كودك
883
تاثير دوزبانگي بر وضعيت تحصيلي دانش آموزان مقطع دوم ابتدائي در درس املا
884
تاثير دوزهاي مختلف اسيد اسكوربيك بر روي لقاح آزمايشگاهي تخمك هاي موش درتكوين جنين هاي حاصل تا مرحله بلاستوسيست
885
تاثير دوست بر موفقيت يا عدم موفقيت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني منطقه 18 تهران
886
تاثير دوشكل فيزيكي گندم در جيره آغازين بر پايه جيره ذرت بر عملكرد گوساله هاي شيري هلشتاين
887
تاثير دوغاب پليمري بر نفوذپذيري و مقاومت لايه بندي (برشي ) بتن كوبيده
888
تاثير دياستازها در اعمال شيميائي- نباتي و حيواني
889
تاثير ديدگاه دوفازي جامد و مايع در بررسي انتقال حرارت جابجايي نانوسيال در لوله
890
تاثير ديدگاه هاي متداول مرمتي در نيم قرن اخير بر شيوه هاي موزون سازي رنگي ديوارنگاره هاي تاريخي اصفهان
891
تاثير ديدن فيلم با زيرنويس بر يادگيري واژگان انگليسي زبان آموزان ايراني در سطح متوسط پايين
892
تاثير دين اسلام برسلامت جسم وروان دانشجويان دختر رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور دامغان
893
تاثير دين بر روابط اجتماعي ( بررسي موردي دانشجويان شهر ساري )
894
تاثير دين بر روابط اجتماعي ( مطالعه موردي دختران دانشگاه پيام نور)
895
تاثير دين و باورهاي مذهبي بر فشارهاي رواني دختران جوان شهر قم
896
تاثير ديناميكهاي بار در پايداري اختلال كوچك سيستم قدرت
897
تاثير دينداري بر شادكامي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد شاهرود
898
تاثير دينداري بر كاهش انحرافات اجتماعي
899
تاثير دينداري بر گرايش خرافات در دانشگاه پيام نور بجنورد در سال 92
900
تاثير دينداري خرافات در دانشگاه پيام نور بجنورد در سال 92
901
تاثير دينداري در ارتقاي روابط اجتماعي از ديدگاه قرآن
902
تاثير ديوارنگاره هاي شهري سالهاي 80 الي 95 اصفهان بر بافت تاريخي شهر
903
تاثير ديواره هاي داخلي بر عملكرد برج خنك كن خشك
904
تاثير ديواره هاي قالب بر زمان انجماد آلياژ آلومينيوم 5/4 % مس در قالب فلزي
905
تاثير ذرات نانو بر بهبود رفتار چندلايه هاي فلز-الياف در برابر برخورد بالستيك
906
تاثير ذرات نانوكاربيد بر خواص مكانيكي و متالورژيكي فولادهاي ميكروآلياژي
907
تاثير ذرت ورقه اي و آسياب شده با اندازه ذرات متفاوت بر عملكرد گاوهاي شيرده در جيره هايي با كنسانتره بالا و تحت تنش گرمايي
908
تاثير ذن بوديزم بر هايكو
909
تاثير رابطه حكمراني خوب شهري بر توسعه كارآفريني ﴿مورد: شهر رشت﴾
910
تاثير رابطه خود كارآمدي در تصميم گيري شغلي و مهارتهاي كار آفريني دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان سال 91-92
911
تاثير رابطه رضايت شغلي معلمان بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان شهرستان سيرجان
912
تاثير رابطه روانشناسي رنگها بر شخصيت و احساسات افراد متاهل شهرستان بهشهر
913
تاثير رابطه مادر در بي اشتهايي عصبي واختلال تصوير بدني دانشجويان پيام نور شهرستان محلات
914
تاثير رابطه مستمر استفاده از وسايل كمك اموزشي در امر تدريس با پيشرفت تحصيلي
915
تاثير رابطه مستمر اولياء و مربيان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در مدارس راهنمايي دخترانه شهرستان درگز
916
ت‍اث‍ي‍ر راب‍طه‌ ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازي‌ زن‍ان‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍وار(ب‍ي‍وه‌ - م‍طل‍ق‍ه‌) ب‍ر ازدواج‌ م‍ج‍دد ((م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : زن‍ان‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍وار ك‍ل‍ي‍ن‍ي‍ك‌ م‍ددك‍اري‌ ب‍اران‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍اري‌ ))
917
تاثير رانت نفتي بر جامعه مدني با استفاده از سنجش سرمايه اجتماعي﴿1368-1384﴾
918
تاثير راه اندازيميزخدمات با بهره گيري از تعاريف نسخه سوم ITIL بر عملكرد فرآيند مديريت وقايع فناوري اطلاعات (مطالعه موردي: گروه صنايع غذايي سوليكو)
919
تاثير راهبردهاي خود تنظيمي بر سطوح سرمي GDNF، عملكرد شناختي و اكتساب مهارت شوت سه گام هندبال
920
تاثير راهبردهاي فراشناختي يادگيري بر موفقيت تحصيلي دانشجويان زبان انگليسي در آموزش از راه دور
921
تاثير راهكارهاي ارتباط بر انگيزه پيشرفت تحصيلي (مطالعه موردي)
922
تاثير راهكارهاي غيرفعال بر مصرف انرژي در مناطق گرم و مرطوب: بررسي موردي روش هاي سرمايشي بومي در ساختمان هاي مسكوني متداول شهر بوشهر
923
تاثير راويان كوفي بر اسناد كافي
924
تاثير ربات هاي زيرآبي در مديريت عمليات زيرسطحي دريا
925
تاثير رجشمار وارتفاع پرز در مقاومت خمشي فرش دستباف
926
تاثير رجشمار وارتفاع پرز در مقاومت خمشي فرش دستباف
927
تاًثير رزين آكريليك پايه آب بر روي خصوصيات مكانيكي ملات تعميري و عملكرد آن در مقابل يخ زدگي-ذوب شدگي
928
تاًثير رزين آكريليك پايه آب بر روي خصوصيات مكانيكي ملات تعميري و عملكرد آن در مقابل يخ زدگي-ذوب شدگي
929
تاثير رزين اكريليك پايه آبي بر خواص فيزيكي، نفوذي و مكانيكي بتن
930
تاثير رزينهاي كامارون طبيعي موجود در ايران بر پايداري پلي الفين ها (PE)
931
تاثير رژيم آبياري بر برخي خصوصيات زراعي و فيزيولوژيك ژنوتيپ هاي بزرگ
932
تاثير رژيم آبياري بر ويژگي هاي مورفولوژيك، فيزيولوژيك و بيوشيميايي ژنوتيپ هاي كنجد(.Sesamum indicum L )
933
تاثير رژيم آبياري و كاربرد هيدروژل بر گياه پالايي خاك هاي آلوده به مواد نفتي
934
تاثير رژيم گرمايي بر خواص فيزيكي و شيميايي گندله كنسانتره سنگ آهن
935
تاثير رژيم هاي آبياري بر رشد ، فلورسانس كلروفيل و عملكرد ذرت ﴿.Zea mays L ﴾
936
تاثير رژيم هاي آبياري بر كيفيت دانه، عملكرد گندم نان و دوروم
937
تاثير رژيم هاي آبياري و قارچ ميكوريزا بر عملكرد و اجزاي عملكرد كنجد
938
تاثير رژيم هاي مختلف آبياري با آب شور بر عملكرد سورگوم دانه اي و شبيه سازي عملكرد آن با استفاده از مدل SWAP
939
تاثير رژيم هاي مختلف آبياري بر رشد رويشي و زايشي گلرنگ
940
تاثير رژيم هاي مختلف تغذيه اي و هورمون درماني بر عملكرد توليد مثلي، غلظت متابوليت ها و هورمون هاي سرم در ميش هاي ناييني طي فصل توليد مثل
941
تاثير رژيمهاي مختلف آبياري در تعداد غده، پراكندگي وزني و عملكرد محصول چهار واريته مختلف سيب زميني
942
تاثير رس بنتونيت، پليمر پلي وينيل استات و بيوچار خرما بر فرسايش پذيري ماسه هاي بادي
943
تاثير رسانه بر تربيت ايراني اسلامي
944
تاثير رسانه تلويزيون بر جنبه هاي روحي و رواني كودكان و نوجوانان از ديدگاه معلمان مربيان منطقه شوش دانيال (ع)
945
تاثير رسانه دينداري مردم شهرستان فارسان
946
تاثير رسانه ها بر انحرافات اجتماعي
947
تاثير رسانه هاي تصويري شنيداري برمسائل خانوادگي جوانان با تاكيد برنقش تلويزيون برآنها
948
تاثير رسانه هاي جمعي ( تلويزيون ) بر اجتماعي شدن
949
تاثير رسانه هاي جمعي (راديو و تلويزيون ) بر روابط اجتماعي
950
تاثير رسانه هاي جمعي بر روي دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهرستان فارسان
951
تاثير رسانه هاي جمعي بر مدگرايي نوجوانان
952
تاثير رسانه هاي جمعي بر نگرش اجتماعي دانش آموزان دوره ي متوسطه شهرستان بوشهر
953
تاثير رسانه هاي ديجيتال ﴿ تلفن همراه﴾ بر سلامت رواني دانش آموزان دختر مدرسه شهيد قلندري شهر بهشهر
954
تاثير رسانه هاي گروهي بر تجمل گرايي ومدگرايي جوانان
955
تاثير رسانه هاي گروهي بر رشد اخلاقي و اجتماعي نوجوان
956
تاثير رسانه هاي نوين بر مهارت هاي حرفه اي معلمان دوره متوسطه اول شهرستان نكا
957
تاثير رسانه هاي نوين بر مهارت هاي حرفه اي معلمان دورهمتوسطه اول شهرستان نكا
958
تاثير رسانه و سينما بر فرهنگ سازي استفاده از حمل و نقل ريلي
959
تاثير رشته كوه زاگرس بر طوفان گرد و غبار
960
تاثير رشته هاي تحصيلي مديران متوسطه و راهنمايي با نوع گرايش علوم تربيتي بر ايجاد خلاقيت در دانش آموزان مدارس استان لرستان از نظر دبيران
961
تاثير رشد اجتماعي برميزان رضايت زناشويي
962
تاثير رشد اخلاقي بر كاهش اضطراب دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان شهرستان بوشهر
963
تاثير رشد اقتصادي بر انتشار گازهاي گلخانه اي در دو گروه از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه
964
تاثير رشد جمعيت بر آموزش و پرورش
965
تاثير رشد سرمايه گذاري بر ارتباط بين سود و ارزش جاري هر سهم در سطوح متفاوت سودآوري
966
تاثير رشوه در فساد اداري و سلب حقوق شهروندي
967
تاثير رضاي مجني عليه در انتفاي حرمت نفس و اسقاط كيفر
968
تاثير رضايت شغلي بر رفتارهاي به اشتراك گذاري دانش با بررسي نقش تعديل گري اعتماد، تعهد و عوامل انگيزشي كاركنان شاغل در بيمارستان هاي منطقه 18 تهران
969
تاثير رضايت شغلي برتعهد سازماني با اثر واسطه اي انگيزش كاركنان شركت سالمين
970
تاثير رضايت شغلي كاركنان بر رضايت مشتريان در سازمان
971
تاثير رضايت مشتريان از كيفيت خدمات بخش خصوصي در بانك هاي خصوصي شهر اصفهان
972
تاثير رضايت مصرف كننده و شخصيت برند بر وفاداري برند در چارچوب ويژگي هاي شخصيتي مصرف كننده
973
تاثير رضايت مندي زناشويي بر ميزان افسردگي زنان خانه دار
974
تاثير رطوبت بر رفتار خاك مسلح داراي ريزدانه تحت تاثير سربار با استفاده از سانتريفيوژ
975
تاثير رطوبت و تراكم روي پارامترهاي مدل الاستوپلاستيك
976
تاثير رطوبت، آهك و تر و خشك شدن بر فشردگي پذيري و مقاومت برشي خاك
977
تاثير رفتار اخلاقي بر تعهد فردي كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در سال 95-1394
978
تاثير رفتار اخلاقي بر تعهد فردي كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در سال 95-1394
979
تاثير رفتار اخلاقي فروشنده بر وفاداري مشتريان
980
تاثير رفتار اخلاقي فروشنده بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي: شركت بيمه آسيا شهر مشهد)
981
تاثير رفتار اشتراك دانش و گرايش به تغيير بر بكارگيري دولت الكترونيك در شعب بانك ملي شهر اصفهان
982
تاثير رفتار الاستيكي - پلاستيكي روي پير سازي آلياژ آلومينيوم 2024
983
تاثير رفتار توانمند سازي نيروي انساني به منظور تعالي سازماني
984
تاثير رفتار توانمندساز رهبر بر تعهد سازماني كاركنان شركت آب و فاضلاب شهري استان گيلان،با توجه به توانمندي روانشناختي و رضايت شغلي
985
تاثير رفتار رانندگان در ظرفيت تقاطع هاي بدون چراغ راهنما يي در ايران و تطبيق آن با روش HCM2000
986
تاثير رفتار رانندگان در ظرفيت تقاطع هاي بدون چراغ راهنمايي در ايران با روش HCM 2000
987
تاثير رفتار رزين نو والاك و فرايند ساخت بر خواص مكانيكي و ساختار كامپوزيت كربن -كربن دو بعدي
988
تاثير رفتار رهبري اخلاقي برآواي كاركنان وعملكرد كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان هرمزگان
989
تاثير رفتار رهبري قابل اعتماد و رهبري تحول گراي ادراك شده بر تمايل به نوآوري با توجه به نقش تعديلگر اشتراك گذاري دانش
990
تاثير رفتار سازماني مثبت كارمندان بر روي سكوت سازماني در شركت بازرگاني متين كالا در شهر تهران
991
تاثير رفتار شهروندي سازماني بر سرمايه اجتماعي در اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
992
تاثير رفتار شهروندي و توانمندسازي بر بهره وري نيروي انساني (مورد مطالعه: شعب بانك ملي شهرستان رشت)
993
تاثير رفتار غير خطي رو سازه بر ضوابط طراحي ساختمانهاي فلزي با جداگرهاي لرزه اي و مقايسه آن با آيين نامه هاي موجود
994
تاثير رفتار غيراخلاقي بر ارزش ويژه برند مطالعه موردي بانك ملي استان مازندران شعب شهرستان ساري
995
تاثير رفتار كششي نخ دوخت و فرآيند شست و شو بر كيس خوردگي دوخت پارچه هاي تاري پودي كشسان و غيركشسان
996
تاثير رفتار كششي نخ دوخت و فرايند شستشو بر كيس خوردگي دوخت پارچه هاي تاري پودي كشسان و غيركشسان
997
تاثير رفتار معلم در انگيزه تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه (دختر)ناحيه 1 شهر اصفهان
998
تاثير رفتار ناهمسانگرد آلياژ آلفاي تيتانيوم در فرآيندهاي شكل‌دهي:معادله‌هاي ساختاري و تحليل اجزاءمحدود
999
تاثير رفتار ها و رشد اجتماعي بر مهارت هاي اجتماعي كودكان
1000
تاثير رفتار والدين بر لكنت زبان كودكان
بازگشت