<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تاثير نامعلوم بودن و ناسازگاري نقشها بر فرسودگي شغلي باتوجه به انواع مختلف شخصيتها (مطالعه موردي سازمان انتقال خون مازندران مركز ساري)
2
تاثير نانو الياف شيشه در مقاومت كششي آسفالت
3
تاثير نانو الياف شيشه در مقاومت كششي آسفالت
4
تاثير نانو بلورك سيليكون بر ويژگيهاي نانو ساختاري سيمان
5
تاثير نانو بلورك هاي بنتونيت رسي بر ويژگي هاي مكانيكي پليمر نشاسته
6
تاثير نانو ذرات Tio2 بر خواص سطحي و رنگرزي نانو الياف پلي استر
7
تاثير نانو ذرات بر خواص برشي كامپوزيت شيشه/اپوكسي
8
تاثير نانو ذرات پلاتين دوپت شده روي سطح آلومينا به عنوان كاتاليست در اكسايش بنزيل الكل
9
تاثير نانو ذرات در عمل انتقال حرارت
10
تاثير نانو ذرات رس بر مورفولوژي و رئولوژي آميزه سه تايي پلي پروپيلن/پلي كربنات/استايرن بوتادين استايرن
11
تاثير نانو ذرات كاربيد سيليسيوم بر ميكرو ساختار و خواص ميكانيكي اتصال آلياژهاي غير همسان آلومينيوم به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
12
تاثير نانو ذرات كامپوزيتي اكسيد فلزي بر پايه آلومينا بر ريز ساختار و خواص مكانيكي جوش در GMAW
13
تاثير نانو ذرات نقره برتحمل به تنش شوري در گياه جعفري
14
تاثير نانو ذرات و نيترات نقره محلول در آب بر تغييرات آسيب شناسي بافتي و خون شناسي عروس ماهي اصفهاني
15
تاثير نانو ذره گرافن اكسايد بر سازگاري و ريزساختار آلياژ بر پايه پلي‌كربنات و كوپليمر (استايرن-اكريلونيتريل)
16
تاثير نانو ذره ها آهن صفر ظرفيتي بر خواص فيلم نانوكامپوزيت اكسو زيست تخريب پذير پلي اتيلن/ اتيلن وينيل استات
17
تاثير نانو رس بر پخت ديناميكي و خواص مكانيكي ديناميكي ترموپلاستيك الاستومر PP/SBR
18
تاثير نانو روي داروهاي ضد سرطان
19
تاثير نانو زايكوترم بر مقاومت كششي مخلوط‌هاي آسفالتي مناطق سردسير(نمونه موردي شهرستان سقز)
20
تاثير نانو سيلور و 1-متيل سيكلوپروپن ﴿1-ام-سي-پي﴾ بر افزايش عمر گلجائي گل شاخه بريده رز
21
تاثير نانو سيليس بر خواص مكانيكي و نفوذپذيري بتن
22
تاثير نانو كامپوزيت تترا اتيل ارتو سيليكات بر ساختارهاي شيميايي و مكانيكي مواد بتني
23
تاثير نانو كلات مس و آهن و تلقيح با قارچ مايكوريزا بر روند رشد، عملكرد و جذب عناصر غذايي در گياه نخود (.Cicer arietinum L)
24
تاثير نانو لايه هاي بازدارنده در ساختار لايه هاي نازك تيتانو زيركونات سرب (PZT)
25
تاثير نانو لوله هاي چندجداره و پرتو الكتروني بر خواص ديناميكي مكانيكي آلياژ بر پايه ي BR/NR حاوي دوده
26
تاثير نانو لوله هاي كربني و زئوليت بر گياه پالايي تريتيكاله در خاك هاي آلوده به هيدرو كربن هاي نفتي
27
تاثير نانو نقره بر رشد گياه سيب زميني رقمWhite Desiree، جداسازي و قدرت زيست پروتوپلاست آن
28
تاثير نانوالياف كامپوزيتي PAN/ZnO/CNT روي خواص جذب امواج الكترومغناطيسي و فرابنفش
29
تاثير نانوپوشش‌هاي آب‌دوست و آب‌گريز سيليكا بر مشخصات جوشش استخري و خواص سطح جوشش
30
تاثير نانوذرات آهن و اكسيد آهن مغناطيسي بر روي نورتابي شيميايي سيستم لومينول و دي پريداتوآرژنات (III) و اندازه گيري تركيبات سيستئين و آمينوفيلين
31
تاثير نانوذرات بر تجزيه زيستي هيدروكربن ها و توليد بيوسورفكتانت
32
تاثير نانوذرات رس بر مورفولوژي و رئولوژي آميزه پلي(بوتيلن ترفتالات) /پلي پروپيلن
33
تاثير نانوذرات روي اكسيد اصلاح شده با پلي(وينيل الكل)، سيتريك اسيد و ويتامين B1، روي ساختار و خواص فيزيكي- شيميايي نانوكامپوزيت‌هاي پلي‌كاپرولاكتون
34
تاثير نانوذرات زيركونيا اصلاح شده با سرم آلبومين گاوي بر ساختار، خواص مكانيكي، ترشوندگي و خواص گرمايي نانوكامپوزيت هاي پلي(وينيل كلريد) و پلي(وينيل الكل)
35
تاثير نانوذرات سلولز بر خواص مكانيكي , جذب رطوبت و مورفولوژي آلياژ سه تايي كيتوسان/پلي لاكتيك اسيد/پلي وينيل الكل
36
تاثير نانوذرات سيليكا دو اندازه يا در تعيين رفتار رئولوژيكي سوسپانسيون غليظ بر پايه پلي اتيلن گليكول با جرم مولكولي كم
37
تاثير نانوذرات كربنات كلسيم ﴿CaCo3﴾ بر رفتار تبلور آلياژ پلي پروپلين /پلي ﴿اتيلن ترفتالات﴾
38
تاثير نانوذرات و ماكرو الياف‌ تقويت‌كننده بر استحكام‌ سازه‌‌هاي اتصال چسبي
39
تاثير نانورس اصلاح شده بر خواص فيلم نانوكامپوزيت اكسوزيست تخريب پذير پلي اتيلن/ اتيلن وينيل استات
40
تاثير نانوسيلور و تيو سولفات نقره در افزايش عمر گلجايي گل بريده آلسترومريا
41
تاثير نانوكود كلات آهن بر واكنش ارقام گندم به تنش شوري در محلول غذايي
42
تاثير نانوهالوسيت بر خواص مكانيكي و دوام بتن خو.دمتراكم
43
تاثير نانوورقه هاي سيليكا بر رفتار فازي سيستم آب/ اسيد فرميك/ پلي آميد 6
44
تاثير ناهمگوني زيستگاه بر ساختار ژني و اكولوژي جمعيت هاي آهوي گواتردار (Gazella subgutturosa) در مناطق مركزي كشور با رويكرد سيما- ژنتيك
45
تاثير ناو لوله هاي كربني چند ديواره اي بر خواص نانو الياف پلي آميد 66 پليمر شده فاز جامد
46
تاثير نايكنواختي نخ بر روي كيفيت نهايي پارچه فاستوني
47
تاثير نبروي لورنتز بر ريزساختار انجمادي آلومينيوم 319
48
تاثير نحوه چيدمان بلوكهاي ليفي بر ميزان جذب نوفه
49
تاثير نحوه حضور لاي و نمونه سازي بر پتانسيل روانگرايي ماسه هاي لاي دار
50
تاثير نحوه كوددهي بر روند تغييرات نيترات خاك در آبياري قطره اي
51
تاثير نحوه ي استقرار نخ پود بر خواص كششي پارچه ي حلقوي پودي مورد استفاده در ژئوتكستايل
52
تاثير نرخ ارز بر بازار هاي كلان اقتصادي
53
تاثير نرخ ارز بر سرمايه گذاري خصوصي
54
تاثير نرخ ارز بر صادرات غير نفتي در اقتصاد ايران
55
تاثير نرخ ارز و هدفمندي يارانه ها بر توليدات گندم در استان ايلام
56
تاثير نرخ ارز واقعي و نوسان‌هاي آن بر توليد ناخالص داخلي ايران(مطالعه موردي ايران)
57
تاثير نرخ بارگذاري بر چقرمگي شكست مود يك چندلايه هاي كامپوزيتي پليمري
58
تاثير نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارايي هاواهرم مالي بر قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
59
تاثير نرخ تورم بر بازده سهام شركت هاي مالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
60
تاثير نرخ تورم بر فقر جامعه
61
تاثير نرخ تورم بر نرخ رشد واقعي در اقتصاد ايران
62
تاثير نرخ كرنش بر خواص مكانيكي و متالور‍‍‍‍‍‍‍ژيكي فولاد كم كربن در فرايند كله زني
63
تاثير نرخ كرنش بر ميزان آسيب سنگ و مواد ترد شكن تحت بارهاي فشاري و كششي
64
تاثير نرخ مذاب خروجي و كشش الياف در منطقه ريسندگي بر روي خواص نخ پلي پروپيلن
65
تاثير نرم افزار آموزشي ترنم وحي در ارتقاء مهارت هاي قرآني و علاقه به درس آموزش قرآن در دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايي
66
تاثير نرم كننده ها بر محركه هاي رنگي كالاي پنبه اي رنگرزي شده با رنگزاي راكتيو
67
تاثير نزول تدريجي قرآن بر تثبيت قلب پيامبر و تحكيم ايمان مسلمانان
68
تاثير نژادو جنسيت بر زندگي زنان سياه پوست دردو رمان توني موريسون دلبند وخدابه بچه كمك كند
69
تاثير نسبت AI2 O3 / Sio2 بر روي مقاومت شيميايي و رهايش فلورايد شيشه هاي كلسيم فلورو آلومينيو سيليكاتي مورد استفاده در سيمانهاي گلاس آينوم
70
تاثير نسبت آب به سيمان در افزايش مقاومت سايشي بتن ميكروسيليسي در مقابل آب
71
تاثير نسبت اجزا كامپوزيت پلي‌كاپرولاكتون/ نشاسته بر ايجاد تخلخل درجا و بررسي درون تني داربست براي كاربرد مهندسي بافت استخوان
72
تاثير نسبت بدهي بر ريسك سيستماتيك شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران(1393-
73
تاثير نسبت توليد كالا به خدمات بر رشد اقتصادي در اقتصاد ايران
74
تاثير نسبت خاكه به اسيد بر ميزان حذف ناخالصي ها در فرآيند شستشوي اسيدي سلستين
75
تاثير نسبت سور فكتانت به مواد اوليه بر ويژگي هاي پودر هيدروكسي آپاتيت مزوپور
76
تاثير نسبت شن به ماسه روي مقاومت فشاري و برشي بتن غلطكي با مصالح سنگي شكسته و گردگوشه در محل درزهاي اجرائي
77
تاثير نسبت كربن به نيتروژن، تهويه و دماي فصل بر تغييرات شيميايي توده در حال كمپوست كود مرغي
78
تاثير نسبت كشش باقيمانده بر خواص فيزيكي و رنگپذيري نخ پلي استر تكسچر شده به روش تاب مجازي
79
تاثير نسبت كشش نخ لايكرا و تاب نخ توليدي بر خواص فيزيكي نخ مغزي دار لايكرا / پنبه در سيستم ريسندگي رينگ
80
تاثير نسبت مخلوط الياف اكريليك بر خواص فشار پذيري فرش ماشيني
81
تاثير نسبت هاي مختلف جذب سديم آب آبياري بر روي نسبت جذب سديم خاك پايداري خاكدانه ها
82
تاثير نسبت هاي مختلف فازهاي آناتاز / روتيل تيتانيوم دي اكسيد بر روي سينتيك واكنش تخريب فتوكاتاليزوري برخي رنگينه هاي آلي
83
تاثير نسبت هاي مختلف كنسانتره به علوفه در دوره پس از شيرگيري بر پاسخهاي عملكردي و متابوليكي گوساله هاي هلشتاين
84
تاثير نسبت هاي مختلف گچ و بيوچار بر رشد جو و اصلاح يك نمونه خاك شور وقليا
85
ت‍اث‍ي‍ر ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ده‍ي‌ ه‍اي‌ ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ و ك‍وت‍اه‌ م‍دت‌ ب‍ر س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
86
تاثير نسبت‌ هاي مختلف بيوچار و اسيد هيوميك بر خصوصيات مورفولوژيكي و جذب عناصر ميكرو (آهن، روي، منگنز و مس) در گياه ذرت
87
تاثير نسبتهاي متفاوت پودر به مايع سمان گلاس يونومر رزيني بر ريز نشت ترميم هاي CLv
88
تاثير نسل جديد روان كننده ها بر رواني و مقاومت فشاري بتن
89
تاثير نشانگان پيش از قاعدگي بر عملكرد انواع حافظه در زنان مبتلا به اين نشانگان با دامنه سني 25-42 سال
90
تاثير نشست نانوذرات بر سطوح ساختاري به منظور بهبود فرآيند جوشش استخري
91
تاثير نظام همسر گزيني همسان و ناهمسان بر روابط خانوادگي كاركنان اداري و آموزشي اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر - سال 1380
92
تاثير نظريه مثل افلاطوني در فلاسفه بعد و قرون وسطي
93
تاثير نظريه همبستگي بين عوض و معوض بعد از انعقاد عقد
94
تاثير نظريه ي صورت هاي حياتي ويتگنشتاين در پلوراليسم ديني معاصر
95
تاثير نظم و قدرت اجتماعي در فضاهاي شهري بازي هاي ويدئويي
96
تاثير نفت بر روي مقاومت فشاري بتن تعميري
97
تاثير نفوذ يون بر خوردگي آرماتور بتن
98
تاثير نقاشي اروپايي بر نقاشي ايران از صفويه تا قاجار
99
تاثير نقاشي در پيدايش و سير تحول سينما
100
تاثير نقاشي كودكان بر نقاشي معاصر
101
تاثير نقاشي مذهبي در هنر نگارگري (نقاشي ) معاصر ايران ، موج نو
102
تاثير نقاشي مذهبي در هنرنگارگري (نقاشي )معاصر ايران ،موج نو
103
تاثير نقاشي هاي اكسپرسيوتيستي بر سينما و ويدئوي معاصر
104
تاثير نقاشيهاي ديواري دوران صفويه بر دوران قاجاريه
105
تاثير نقش بازي در رشد اجتماعي كودكان مهد كودك شهر بهشهر
106
تاثير نقش ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بر امنيت منطقه خليج فارس در سالهاي 84-1376
107
تاثير نقش رفتار شهروندي بر تعهد سازماني
108
تاثير نقش عملكرد بافت بر انتقال مفهوم در نقاشي هاي نقاشان معاصر غربي (با تاكيد بر نظريه گشتالت
109
تاثير نقش كانون هاي فرهنگي شاهد وامورايثارگران بر تربيت ديني فرزندان شاهد
110
تاثير نقش مايه هاي سفال هاي باستاني ﴿سيلك III - باكون الف﴾ در گليم هاي عشايري ﴿بختياري- قشقايي﴾
111
تاثير نقش مايه هاي سنتي اصفهان در طراحي محيطي ﴿عمارت هشت بهشت﴾
112
تاثير نقش معدن و صنعت گل گهر در توسعه كاربري اراضي شهر سيرجان
113
تاثير نقش منابع و قابليت ها در تحقيق
114
تاثير نقش منابع و قابليت ها در تحقيق استراتژي هاي بازاريابي
115
تاثير نقش واسطه اي بازاريابي الكترونيكي در تأثيرگذاري جهت گيري بازار و گرايش تكنولوژي بر عملكرد
116
تاثير نقشه مفهومي راانه محور بر تنوع واژگاني نگارش زبان آموزان
117
تاثير نقشه مفهومي رايانه محور بر تنوع واژگاني نگارش زبان آموزان
118
تاثير نقوش سلتيك بر پوسترهاي سبك آرنوو
119
تاثير نقوش مهرهاي ايران وبين النهرين درنشانه هاي تصويري معاصر
120
تاثير نقوش و الگوهاي هندسي نگاره هاي مكتب هرات بر نقاشي معاصر ايران
121
تاثير نگارش متعامل بر مهارت گفتاري زبان آموزان
122
تاثير نگارگري ايران بر نقاشي غرب
123
تاثير نگارگري ايران بر نقاشي نوين غرب
124
تاثير نگارگري ايران بر نقاشي نوين غرب
125
تاثير نگارگري چين بر تصاوير كتاب الحيوان ( ابن بختيشوع )
126
تاثير نگارگري مكاتب بغداد و سلجوقي بر سفال هاي مينايي
127
تاثير نگرش H.I.P در آثار باخ بر ويلنيست هاي قرن بيستم مقايسه موردي : مقايسه ي اجراهاي ياشا هايفتز و ويكتوريا مولوا از شاكن در « ر » مينور ، پارتيناي شماره دو ، BWV 1400 ، اثر يوهان سباستين باخ
128
تاثير نگرش گسست به جاي نگرش استمرار در معماري؛ تغييرات شش دهه اخير در بافت تاريخي شهرهاي كوچك ايران
129
تاثير نگرش مدرن در طراحي سراميك و ساخت مجموعه ظروف سراميكي كاربردي
130
تاثير نگرش مذهبي و هيجان خواهي با سازگاري زناشويي كاركنان متاهل اداره برق شهرستان ساري
131
ت‍اث‍ي‍ر ن‍گ‍رش‌ س‍ي‍اس‍ي‌ ب‍ر م‍ش‍ارك‍ت‌ س‍ي‍اس‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر
132
تاثير نمادها و نشان ها بر پوستر
133
تاثير نماز بر سلامت روان
134
تاثير نماز بركاهش انحرافات اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور
135
تاثير نماز در بهداشت رواني جوانان از ديدگاه دانشجويان منطقه دولت آباد
136
تاثير نماي دو پوسته در انتقال حرارت بر كاهش مصرف انرژي در ساختمان خدماتي- درماني منطقه گرمسيري (استان سمنان)
137
تاثير نمايش هاي عروسكي بركاهش پرخاشگري كودكان كم توان ذهني
138
تاثير نمره فتيله روي كيفيت نخ رينگ و چرخانه
139
تاثير نمره نخ و تراكم نخهاي تارو پود برروي برخي از خواص فيزيكي پارچه مانند مقاومت پارگي و مقاومت سايشي
140
تاثير نمره وضعيت بدني و كاهش طول دوره ي خشكي گاوهاي شيري هلشتاين بر شاخص هاي سلامت و عملكرد گوساله هاي شيرخوار
141
تاثير نمك فلزي آلبدو و پوست كامل مركبات بر سرعت نوري - زيست تخريب پذيري فيلم ldpe
142
تاثير نمك هاي مختلف فلز سنگين نمك كادميوم بر رشد برخي پارامترهاي بيوشيميايي در گياه گندم
143
تاثير نمكهاي سولفات محلول در آب در ميزان تورم و مقاومت خاكهاي رسي اصلاح شده با آهك و بررسي روش اصلاح
144
تاثير نمونه برداري در بازسازي منحني هاي انعكاسي با استفاده از تابع پايه
145
تاثير نهج البلاغه بر بوستان سعدي
146
تاثير نهج البلاغه بر بوستان سعدي
147
تاثير نهج البلاغه بر قابوس نامه
148
تاثير نهج البلاغه بر قابوسنامه
149
تاثير نهج البلاغه بر گلستان سعدي.
150
تاثير نوآوري بر عملكرد بانكها با تلفيق دو رويكرد تحليل پوششي داده ها و تحليل عاملي
151
تاثير نوآوري خدمات بانكي در توسعه سهم بازار بانك با تاكيد بر مديريت دانش (مطالعه موردي: بانك مسكن استان مازندران )
152
تاثير نوآوري،درجه بازبودن تجاري وحقوق مالكيت بر تنوع صادرات(مورد ايران و منتخبي از كشورهاي درحال توسعه )
153
تاثير نوار پيچيده شده بر چگالش بخار R-404A
154
تاثير نوجويي مصرف كننده بر پذيرش محصولات جديد
155
تاثير نور بر دفورماسيون چهره
156
تاثير نور در طراحي شهري با رويكرد ادراك محيطي ﴿نمونه موردي: ميدان جلفاي اصفهان﴾
157
تاثير نور طبيعي در فضاهاي آموزشي
158
تاثير نور طبيعي در فضاهاي آموزشي طراحي يك مدرسه با رويكرد به نور طبيعي - تهران
159
تاثير نور مصنوعي بر برخي خواص فيلامنتهاي پلي پروپيلن
160
تاثير نور و روشنايي در محيط كار
161
تاثير نورپردازي در جلوه هاي فرمي،رنگي،تصويري گرافيك محيطي
162
تاثير نورد سطحي و عمليات حرارتي برپيركرنشي فولاد HSLA
163
تاثير نوروفيدبك بر امواج مغزي و ميزان هورمون اضطراب (كورتيزول) و استرس در بازيكنان فوتبال
164
تاثير نوسانات ارزي بر واردات و صادرات غير نفتي ايران (74-1360)
165
تاثير نوسانات قيمت نفت بر رشد اقتصادي ايران (1338-1386)
166
تاثير نوسانات قيمت نفت بر سيكل هاي تجاري ايران: رويكرد ماركف سوئيچينگ
167
تاثير نوسانات متغيرهاي كلان اقتصادي بر مطالبات غير جاري بخش بانكي، رهيافت اقتصاد سنجي
168
تاثير نوسانات متغيرهاي كلان اقتصادي بر نوسانات شاخص قيمت سهام: مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران
169
تاثير نوسانات نرخ ارز بر رابطه مبادله‌ بخش كشاورزي در ايران
170
تاثير نوسانات نرخ ارز بر قراردادها
171
تاثير نوشتار و رنگ در هنر گرافيتي اروپا
172
تاثير نوشيدني ورزشي ايزواستار بر برخي پارامترهاي متابوليكي و پلاسمايي فوتباليست¬هاي جوان در يك وهله فعاليت وامانده¬ساز
173
تاثير نوع استراتژي سطح كسب و كار بر عملكرد سازماني در چهار چوب نوع شناسي استراتژيهاي تجاري مايلز و اسنو
174
تاثير نوع بازي در رشد خلاقيت كودكان 10تا12 ساله
175
تاثير نوع بافت بر روي مقاومت خمشي و آويزش پارچه هاي تاري پودي
176
تاثير نوع بافت جوراب واريس هوشمند بر روند بهبود واريس
177
تاثير نوع پود و ساختمان بافت بر هدايت حرارتي پارچه هاي هيبريد حلقوي پودي
178
تاثير نوع پوشش نانو ساختار بر خواص فوم فورستريت نانو متري با درجه پزشكي
179
تاثير ﻧﻮع ﺗحليل ﺑﺮنتايج پاسخ سازه هاي فولادي مهاربندي شده در بهسازي لرزه اي
180
تاثير نوع تعامل در بالا بردن تمايل به برقراري ارتباط در زبان آموزان ايراني
181
تاثير نوع جيره پايه و تركيبات امولسيفايري بر عملكرد ، تيتر آنتي بادي و قابليت هضم ايلئومي مواد مغذي در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با منابع مختلف چربي
182
تاثير نوع حمام مذاب بر فرآيند آلومينيوم دهي سطح فولاد ساختماني به روش غوطه وري گرم
183
تاثير نوع دانه بندي بر خواص مقاومتي مخلوط هايآسفالتي با استخوانبندي سنگدانه اي(SMA﴾
184
تاثير نوع دندانه هاي گياهي ومعدني در كيفيت فام رنگي خامه هاي پشمي با سه ماده رنگزا روناس،اسپرك وسماق
185
تاثير نوع دندانه و عوامل فيزيكي بر تخريب برخي از رنگينه هاي طبيعي در منسوجات ابريشمي صفويه
186
تاثير نوع دندانه و عوامل فيزيكي بر تخريب برخي از رنگينه هاي طبيعي در منسوجات ابريشمي صفويه
187
تاثير نوع ريز نمونه و تركيبات هورموني بر كالزايي و رشد آن در گياه دارويي گل راعي(Hypericum perforatum)
188
تاثير نوع سيال مبرد بر عملكرد ترموديناميكي سيكلهاي تبريد
189
تاثير نوع سيستم تاب دهنده نخ دولا (رينگي one - For - Two) بر خواص فيزيكي نخ اكريليك
190
تاثير نوع شيار باز كن و چرخ فشار رديف كارها بر سبز شدن كلزاي پائيزه
191
تاثير نوع فرآيند بو دادن بر پايداري اكسيداتيو، خاصيت آنتي اكسيداني و خواص فيزيكوشيميايي روغن حاصل از دورقم پسته اهلي و وحشي
192
تاثير نوع فعالسازي بر پوشش نفوذي آلومينيوم به روش گازي روي سوپر آلياژ پايه نيكل IN738LC
193
تاثير نوع فلدسپات بر خواص بدنه هايمونوپروزا
194
تاثير نوع فوم و دماي بار ريزي بر ميزان پر كردن قالب (EPC)
195
تاثير نوع كانه آهن و زغال سنگ بر سينتيك احياء مستقيم پلت كامپوزيتي خود احيا
196
تاثير نوع گاز و فرايند پلاسما بر رفتار فرسايش پلاسمائي پوشش اكسيد ايتريم
197
تاثير نوع گرانيت و بايندر و نوع عمليات حرارتي برخواص نسوزهاي منيزيا گرانيتي
198
تاثير نوع گره ورجشمار بر طول عمر حفظ طرح ونقش فرش دستباف
199
تاثير نوع لايي مصرفي بر بعضي از خواص فيزيكي كالاي فاستوني
200
تاثير نوع متن، طول متن و دشواري متن بر يادگيري واژگان از طريق حاشيه نويس
201
تاثير نوع منبع چربي جيره بر احتياجات متيونين در جوجه هاي گوشتي
202
تاثير نوع مواد اوليه و شرايط سنتز بر روي تشكيل و ريز ساختار آلومينيم نيتريدAlN
203
تاثير نوع مواد ساينده در ساختار و مقاومت سايشي لنت ترمز بدون آزبست
204
تاثير نوع نخ بر جذب آب و مقدار هواي عبوري پارچه حلقوي پودي
205
تاثير نوع نخ دوخت و تراكم دوخت بر استحكام اتصال
206
تاثير نوع نخ و ساختمان بافت در ضربه پذيري پارچه هاي كامپوزيت سه بعدي ﴿spacer﴾ حلقوي پودي
207
تاثير نوع و ابعاد گلوله مصرفي بركارايي آسياهاي اوليه كارخانه پرعياركني مجتمع مس سرچشمه
208
تاثير نوع و سايز اثر نوع فونت، اندازه فونت و فاصله بين خطوط در خوانايي متن، درك مطلب و فراخواني از دانش آموزان متوسط EFL ايران
209
تاثير نوع و سرعت شيطانك هاي C و بيضوي بر خواص نخ پنبه اي شانه شده
210
تاثير نوع و مقدار جوانه زا بر تعداد گرافيت كروي چدن نشكن
211
تاثير نوع و مقدار كاني هاي رسي و برخي ويژگي هاي فيزيكي بر فرسايش پاشماني خاك
212
تاثير نوع و ميزان رس بر خواص بوته هاي گرافيت رسي
213
تاثير نوع و ميزان رس بر روي بدنه هاي گرانيت - رسي
214
تاثير نوع و ميزان كود آهن بر عملكرد، اجزاي عملكرد و كيفيت دانه گندم دو روم و نان
215
ت‍اث‍ي‍ر ن‍وع‌ زاي‍م‍ان‌ (طب‍ي‍ع‍ي‌ و س‍زاراي‍ن‌ ) در ش‍دت‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ پ‍س‌ از زاي‍م‍ان‌ زن‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍رگ‍ان‌( 97-1396 )
216
ت‍اث‍ي‍ر ن‍وع‌ گ‍زارش‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ ب‍ر ارت‍ب‍اط ارزش‍ي‌ اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داري‌ گ‍زارش‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
217
تاثير نوفه بر فرآيند همگام سازي در مدل كوراموتو برروي شبكه هاي بي مقياس وشبكه هاي تصادفي
218
تاثير نوكلئوتيد جيره بر عملكرد و پاسخ به استرس در گربه ماهي رنگين كمان(Pangasianodon hypophthalmus)
219
تاثير نوگرايي مصرف كنندگان بر سبكهاي تصميم گيري خريد
220
تاثير نوگرايي مصرف‌كنندگان بر سبك‌هاي تصميم‌گيري خريد ( مطالعه موردي : شركت سايپا )
221
تاثير نوگرايي مصرف‌كنندگان بر سبك‌هاي تصميم‌گيري خريد ( مطالعه موردي : شركت سايپا )
222
تاثير نيپ گيج بر روي نخ خروجي اين اندورينگ
223
تاثير نيترات بر پارامتر هاي ژئوتكنيكي خاك غيراشباع
224
تاثير نيتراسيون پلاسمايي بر مشخصات لايه سخت شده و رفتار تريبولوژيكي فولادهاي كم آلياژ كروم - موليبدن متالوژي پودر
225
تاثير نيتروژن ،شوري و ماده آلي بر رشد و تركيب شيميايي گياه پسته و بررسي مورفولوژي ريشه
226
تاثير نيتروژن دهي پلاسمايي بر رفتار سايشي فولاد زنگ نزن آستنيتي
227
تاثير نيتروژن دهي پلاسمايي بر لايه كامپوزيتي نيكل حاوي ذرات آلومينيوم
228
تاثير نيتروژن دهي پلاسمايي به روش توري فعال بر روي فولاد كم آلياژ 6580/1 DIN مقايسه آن با روش نيتروژن دهي پلاسمايي متداول
229
تاثير نيتروژن و سيليسيم بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژي دانهال هاي پسته تحت تنش شوري
230
تاثير نيروگاه هاي بادي بر كفايت توليد در سيستم قدرت
231
تاثير نيروهاي برشي در تغيير مورفولوژي تركيبات بين¬¬فلزي حاوي آهن در آلياژ Al-Si-Cu
232
تاثير نيروهاي هيدروديناميكي موج بر آرايش مهاربندهاي سكوي نيمه شناور
233
تاثير نيروي آنتروپي و جفت شدگي گرانشي متغير بر تكينگي هاي كيهانشناسي
234
تاثير نيروي تراوش بر سيستم نگهداري بتني در تونل هاي زير سطح آب زيرزميني
235
تاثير نيروي غير خطي پاندرو ماتيو بر انتشار پالس هاي ليزري فمتو ثانيه اي در هوا
236
تاثير نيروي مكانيكي بر ساختار انجمادي آلياژ هايپريوتكتيك آلومينيوم- سيليسيم
237
تاثير نيروي مكانيكي بر ساختار انجمادي آلياژ هايپريوتكتيك آلومينيوم -سيليسيم
238
تاثير نيكل بر ساختار و خواص سايشي چدن نشكن آستمپر شده ﴿ ADI ) با انجماد هيپويوتكتيك
239
تاثير نيكل تيتانيم بر خواص مكانيكي آلياژ ZA-72در درجه حرارتهاي بالا
240
تاثير نيكل روي چدنهاي سفيد مقاوم به سايش سخت شونده از حالت ريختگي
241
تاثير نيكل روي خواص چدن خاكستري كم سيليس
242
تاثير هارمونيك بر روي كاهش عمر ترانسفورماتورهاي قدرت
243
تاثير هارمونيك بر روي نقطه داغ موتور القايي وعمر عايقي موتور
244
تاثير هارمونيك ناشي از قطارهاي برقي روي كيفيت توان شبكه سراسري
245
تاثير هدايت حرارتي طولي بر عملكرد مبدلهاي دولوله
246
تاثير هدف گذاري تورم برمديريت نرخ ارز دركشورهاي درحال توسعه با تاكيد بر ايران
247
تاثير هدف گزيني عملكردي و نتيجه اي بر يادگيري تكليف دارت در افراد رقابت جو و غير رقابت جو
248
تاثير هدفمندي يارانه ها بر صنعت گلخانه شهرستان ساوه
249
تاثير هدفمندي يارانه ها بر ميزان تورم در ايران
250
تاثير هدفمندي يارانه ها در ميزان مصرف برق مشتركان خانگي شركت توزيع برق استان اردبيل
251
تاثير هزينه R&D و ارزش ويژه برند بر عملكرد بازاريابي با ميانجي گري نوآوري محصول
252
تاثير هزينه هاي نمايندگي بر رابطه بين مسئوليت اجتماعي شركت و حساسيت سرمايه گذاري جريان نقدي
253
تاثير هزينه يابي بر مبناي فعاليت )ABC( بر بهبود عملكرداز ديدگاه پزشكان و كارشناسان بيمارستان ولي عصر(عج )
254
تاثير هشت هفته برنامه تمريني منتخب جسماني بر برخي شاخص هاي جسماني و كيفيت زندگي زنان مبتلا به ام اس
255
تاثير هشت هفته تمرين با تخته تعادل برفاكتورهاي عصبي- عضلاني و حركتي مچ پاي زنان كاراته كا
256
تاثير هشت هفته تمرين تداومي دويدن بر ميزان هماچوري، پروتينوري و دفع كراتينين ادرار ناشي از يك جلسه فعاليت حاد در مردان سالم غيرفعال
257
تاثير هشت هفته تمرين درماني منتخب با و بدون توپ فيزيوبال بر تعادل، ثبات پوسچرال و كيفيت زندگي زنان مبتلا به پاركينسون
258
تاثير هشت هفته تمرين فزاينده هوازي بر برخي از پاسخ هاي متابوليكي آسيب ديدگان نخاعي
259
تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي به همراه مصرف مكمل HMB بر تغييرات هورمون تستوسترون و رشد مردان غير ورزشكار
260
تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي به همراه مصرف مكمل HMB بر تغييرات هورمون تستوسترون و رشد مردان غير ورزشكار
261
تاثير هشت هفته تمرين هوازي (تداومي و تناوبي) بر آنزيم هاي كبدي در مردان داراي اضافه وزن
262
تاثير هشت هفته تمرين هوازي بر miRNA-130a، بيان گيرنده GPIIb و عملكرد پلاكتي در زنان مبتلا به ديابت نوع دو
263
تاثير هشت هفته تمرين هوازي بر توزيع فشاركف پايي بيماران مبتلا به نوروپاتي ديابتي
264
تاثير هشت هفته تمرين هوازي بر ميزان بيان ژن هاي مسير HMGB1-RAGE/TLR4-NF-kB و آنزيم NADPH اكسيداز 2 در بافت قلبي رت¬هاي ديابتي
265
تاثير هشت هفته تمرين هوازي تداومي و تناوبي با شدت بالا بر بيان ژن NFAT وMEF2 بافت قلب رت هاي نر نژاد ويستار
266
تاثير هشت هفته تمرين هوازي تداومي و تناوبي با شدت بالا بر بيان ژن هاي MAPK و آدنيلات سيكلاز بافت قلب رتهاي نر نژاد ويستار
267
تاثير هشت هفته تمرين هوازي(تداومي، تناوبي) بر آسيب هاي قلبيcrp وck-mb در مردان داراي اضافه وزن
268
تاثير هشت هفته تمرين هوازي(تداومي، تناوبي) بر آسيب هاي قلبيcrp وck-mb در مردان داراي اضافه وزن
269
تاثير هشت هفته تمرينات ادراكي -حركتي بر تبحر حركتي و عملكرد شناختي كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي
270
تاثير هشت هفته تمرينات ادراكي حركتي بر فاكتورهاي آمادگي – حركتي دانش آموزان پسر ابتدايي پايه پنجم
271
تاثير هشت هفته تمرينات اصلاح الگوي حركت با رويكرد NASM بر آزمون شنا از مجموعه آزمون هاي غربالگري حركتي عملكردي
272
تاثير هشت هفته تمرينات پيلاتس بر ناهنجاري هاي وضعيتي، قدرت و كيفيت زندگي زنان مبتلا به بيماري قلبي بعد از عمل قلب باز
273
تاثير هشت هفته تمرينات تراباند بر نمرات آزمون غربالگري عملكرد حركتي تكواندوكاران دختر
274
تاثير هشت هفته تمرينات تركيبي (قدرتي و تعادلي) بر تعادل و قدرت عضلاني كودكان پسر 7 تا 14 ساله كم توان ذهني آموزش پذير
275
تاثير هشت هفته تمرينات ريتميك با و بدون موزيك بر كيفيت زندگي و برخي عوامل جسماني كودكان مبتلا به سندرم داون
276
تاثير هشت هفته تمرينات منتخب اصلاحي بر عارضه گام به داخل در دانش آموزان پسر 11 تا 14 ساله
277
تاثير هشت هفته تمرينات منتخب تركيبي (قدرتي-استقامتي) بر شاخص هاي عملكردي و كيفيت زندگي يك بيمار مبتلا به پلي ميوزيت مزمن
278
تاثير هشت هفته تمرينات يوگا روي عوارض استئوآرتريت زانو
279
تاثير هشت هفته حركات اصلاحي بر لوردوز كمري
280
تاثير هشت هفته حركات اصلاحي منتخب بر اختلالات عضلاني- اسكلتي مرتبط با كار برنج كاران شهرستان بابل
281
تاثير هشت هفته حركات اصلاحي منتخب بر اختلالات عضلاني-اسكلتي مرتبط با كار پرستاران بيمارستان الزهرا اصفهان با مداخله ارگونومي شغلي
282
تاثير هشت هفته فعاليت بدني همراه با موسيقي آرام بخش بر اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدايي
283
تاثير هشت هفته ماساژ درماني بر روي بعضي شاخص هاي جسماني و رواني در زنان مبتلا به MS
284
تاثير هشت هفته ماساژ درماني و تمرينات هوازي بر فشار خون، ضربان قلب و كيفيت زندگي مبتلايان به پرفشارخوني
285
تاثير هشت هفته ورزش يوگاي منتخب بر ناهنجاري هاي شايع( پشت گرد و سر به جلو)، دامنه حركتي مفصل شانه و كيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان سينه ماستكتومي
286
تاثير هگزانال و پوشش كيتوزان بر عمر انبارماني گوجه فرنگي رقم ازمير
287
تاثير هم خوني آميزشي بر نرخ گيرايي در گله هاي گاو شيري هلشتاين استان اصفهان
288
تاثير هم‌افزايي HCG و اسپند بر ناباروري موش‌هاي نر نابالغ
289
تاثير همزاد پنداري و صحه گذاري ورزشكاران مشهور بر ابعاد مدل آيدا
290
تاثير همزمان الياف مصنوعي و خرده لاستيك بر رفتار مقاومتي خاك رسي تثبيت شده با سيمان
291
تاثير همزمان بازده سهام، تغييرات جريان نقد عملياتي و تغييرات فروش بر عدم تقارن زماني سود شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
292
تاثير همزمان بي حسي موضعي و فعاليت بدني بر حس عمقي مفصل زانو
293
تاثير همزمان مكمل ياري كلرلا و تمرينات HIIT و مقاومت به انسولين IL - شاخص التهابي 6 در مردان داراي اضافه وزن
294
تاثير همزيستي ريزوبيوم و ميكوريزا بر خصوصيات رويشي و كيفيت علوفه ارقام يونجه ﴿.Medicago sativa L﴾ تحت تنش شوري
295
تاثير همزيستي قارچ Piriformospora indica سيستم ريشه اي گياه ذرت و كيفيت خاك آلوده به مواد نفتي
296
تاثير همزيستي ميكوريزا بر خصوصيات رويشي و عملكرد گلرنگ تحت تاثير شوري
297
تاثير همزيستي ميكوريزي بر رشد و برخي صفات مرفولوژيك و فيزيولوژيك ارقام گلرنگ ﴿.Carthamus tinctorius L .﴾ در سطوح مختلف شوري
298
تاثير همكاري هاي سياسي - نظامي آمريكا و پاكستان بر امنيت ملي ايران پس از يازده سپتامبر(2012 - 2001)
299
تاثير همكاري والدين با مدرسه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
300
تاثير همكاري والدين با مدرسه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
301
تاثير همكاري والدين با مدرسه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
302
تاثير هموارسازي سود بر ريسك سقوط آتي قيمت سهام شركت¬ها با تاكيد بر نقش متغيرهاي كلان اقتصادي
303
تاثير هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتي آن در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
304
تاثير هنجارهاي اخلاقي بر بازاريابي كالاي ورزشي، از ديدگاه دانشجويان تربيت بدني دانشگاه هاي زاهدان
305
تاثير هندسه پلاك و تعداد پيچها بر تثبيت شكستگي استخوان
306
تاثير هندسه پين بر خواص مكانيكي، ريزساختاري و عمر خستگي جوش اغتشاشي اصطكاكي فولاد
307
تاثير هندسه جت بر روي خواص مكانيكي نخهاي ريسيده شده در سيستم ريسندگي جت هوا
308
تاثير هندسه راهگاه عمودي و پاي راهگاه بر تشكيل حفرات گازي در مدل آبي
309
تاثير هندسه سازه بر ضريب رفتار قابهاي فولادي
310
تاثير هندسه ناپيوستگي‌ها بر روي اندازه بار سنگ در طراحي
311
تاثير هندسه نخهاي صنعتي(بريد﴾ بر روي استحكام آنها
312
تاثير هندسه هاي مختلف مانع بر روي رفتارهاي حرارتي در يك كانال داراي پله
313
تاثير هندسه و شكل قطعه بررفتار نيترو‍ن دهي پلاسمايي
314
تاثير هندسه ي پره ي توربين
315
تاثير هنر آشور وبابل بر هنر شمال غرب ايران " دراواخرهزاره دوم و اوائل هزاره اول ق.م"
316
تاثير هنر اسلامي بر جنبه معماري دكوراتيو مكتب آرت نوو
317
تاثير هنر اسلامي بر جنبه معماري ودكوراتيو مكتب آرت نوو
318
تاثير هنر ايران بر قالي بافي هند در قرن 16و17 ميلادي (و پيامدهاي آن در عصرحاضر)
319
تاثير هنر ايلام برهنرتجسمي ايران باستان
320
تاثير هنر تجسمي اروپا بر روند طراحي توليد در انيميشن هاي كلاسيك سينمايي ديزني
321
تاثير هنر مفهومي برگرافيك مدرن
322
تاثير هنرهاي بصري دوره قاجار برآثار هنرمندان پنج دهه اخير ايران
323
تاثير هنرهاي تجسمي در معماري
324
تاثير هنرهاي تجسمي در معماري ﴿تحقيق كلاسي ﴾
325
تاثير هنرهاي چند رسانه اي بر هنرهاي تجسمي اواخر قرن بيستم
326
تاثير هنرهاي چند رسانه اي در شكل گيري هنرهاي تجسمي معاصر ايران
327
تاثير هوا دهي بر روي توزيع فشار بر روي گوه و نمايان سازي سطح آزاد به روش آزمايشات تجربي
328
تاثير هورمون مپيكوات كلرايد، منبع كود نيتروژن و ميزان آهن بر عملكرد ، اجزاء عملكرد و كيفيت پنبه
329
تاثير هوش استراتژيك بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان اداره كل امور اقتصاد و دارايي استان هرمزگان
330
تاثير هوش برپيشرفت تحصيلي دختران وپسران پايه اول
331
تاثير هوش برترتيب تولد
332
تاثير هوش سازماني بر بهبود دوسوتواني يادگيري سازماني (مورد مطالعه كاركنان شركت مخابرات استان قم)
333
تاثير هوش سازماني بر توسعه و ارتقا مديريت دانش در سازمانهاي بازرگانيتعاون و آموزش و پرورش
334
تاثير هوش سازماني بر صداقت و درستي
335
تاثير هوش فرهنگي مديران بر سرمايه اجتماعي كاركنان ( مطالعه موردي، سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان)
336
تاثير هوش هيجاني اعضاي هيئت علمي دانشگاه صنعتي امير كبير بر سرمايه اجتماعي آنان
337
تاثير هوش هيجاني بر آگاهي برند محصولات شركت سوني
338
تاثير هوش هيجاني بر تفكر استراتژيك در شركت مهندسي صنعتي فهامه
339
تاثير هوش هيجاني بر تفكر استراتژيك در شركت مهندسي صنعتي فهامه
340
تاثير هوش هيجاني بر رضايت زناشويي بين كليه متأهلين موسسه علمي وكاربردي درشهرستان تنكابن.
341
تاثير هوش هيجاني بر رفتار شهروندي سازماني مورد مطالعه :كاركنان بيمارستان هاي شهر زاهدان
342
تاثير هوش هيجاني بر روابط زناشويي
343
تاثير هوش هيجاني بر سازگاري شغلي پرستاران (مورد مطالعه: پرستاران بيمارستان پورسيناي شهر رشت)
344
تاثير هوش هيجاني بر سازگاري شغلي پرستاران ﴿مورد مطالعه: پرستاران بيمارستان پورسيناي شهر رشت﴾
345
تاثير هوش هيجاني بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان
346
تاثير هوش هيجاني بر مطلوبيت اجتماعي دانش آموزان شهرستان فردوس
347
تاثير هوش هيجاني بر مولفه هاي سازمان يادگيرنده در دانشگاه اصفهان
348
تاثير هوش هيجاني بر نگرش كاركنان نسبت به تسهيم دانش در شركت نيروكلر
349
تاثير هوش هيجاني برنگرش مديران نسبت به تفويض اختيار درسايت بنزين سازي بالايشگاه اصفهان
350
تاثير هوش هيجاني و هوش معنوي روساي شعب بانك ملي غرب تهران بر نگرش آنها به بازمهندسي فرآيندهاي كسب و كار
351
تاثير هوشمند سازي مدارس بر خلاقيت،پيشرفت تحصيلي و انگيزش پيشرفت در درس حرفه و فن دانش آموزان دختر پايه اول راهنمايي شهربهار در سال تحصيلي 91-90
352
تاثير هوشياري بازاريابي سبز بر قصد خريد مصرف كننده بانقش ميانجي مسئوليت اجتماعي شركت¬ها
353
تاثير هويت بر روابط سياسي ايران و آمريكا پس از پيروزي انقلاب اسلامي بر اساس نظريه سازه انگاري
354
تاثير هويت هاي قومي بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر قوم بلوچ
355
تاثير هيدروكسيد سديم بر خواص منسوج اكريليكي
356
تاثير هيدروليز آنزيمي بر خواص مكانيكي و سطحي پارچه
357
تاثير هيدروليز قليايي و آمينوليز كردن بر فوق آبگريزي پارچه پلي استر
358
تاثير و ارزيابي كمانش پيچپشي و خمشي در اتصالات گيردار فولادي
359
تاثير و اعمال عناصر هنري بر محصولي دخاني
360
تاثير و بررسي هنر در زندگي معلولين و جانبازان
361
تاثير و بررسي هنر در زندگي معلولين و جانبازان
362
تاثير و تاثر عوامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي دوره قاجار بر سنت هاي ازدواج در دوره قاجار تا انقلاب مشروطه
363
تاثير و تاثر هنر ليدي به هنر هخامنشي
364
تاثير و فوايد تجويز پيش داروي بيهوشي بر علايم حياتي ، مقدار مصرف داروهاي بيهوشي كيفيت ريكاوري
365
تاثير و قارچ مايكوريزا آربوسكولار بر گياه پالايي مس توسط فلفل و آفتابگردان در يك خاك آلوده
366
تاثير و نقش فرهنگ كار بر توسعه اقتصادي
367
تاثير و نقش فناوري اطلاعات در پولشويي
368
تاثير و نقش مادران شاغل و غير شاغل در تربيت فرزندان شهر برازجان
369
تاثير و ولتاژ و محيط واكنش بر جدايش غشاي آلوميناي آندايز شده از زيرلايه
370
تاثير واحد فرهنگي بنياد شهيد و فرهنگ جامعه بر فرزندان شاهد در شهر اهرم
371
تاثير وازوپرسين ، اكسي توسين و هيستامين مركزي و محيطي بر ترشح استروئيدها در گوسفند
372
تاثير واژگان هم نشين از طريق پيام كوتاه بر فراگيري واژگان هم نشين توسط فرگيران ايراني در سطح متوسط زبان انگليسي به عنوان زان خارجه: با تمركز برجنسيت
373
تاثير واضح سازي متني بر شناخت و فراگيري جملات شرطي انگليسي
374
تاثير والدين بر تربيت فرزندان وپيشرفت تحصيلي انان
375
تاثير والدين بر تعليم وتربيت كودكان وبررسي مشكلات تربيت تحصيلي
376
تاثير والدين در انتخاب رشته تحصيلي وشغلي فرزندان دختر شهرستان ساري
377
تاثير والدين در جامعه پذيري فرزندان
378
تاثير والزارتان بر ميزان توليد راديكالهاي آزاد نيتروكسيد، آنزيم گلوتاتيون، سوپراكسيد ديسموتاز، مالون دي آلدئيد و ميزان ظرفيت تام آنتي اكسيداني در زخم هاي پوستي القا شده بوسيله ديابت تجربي
379
تاثير والزارتان و كاپتوپريل بر ميزان توليد راديكال هاي آزاد نيتروكسيد، آنزيم گلوتاتيون پراكسيداز (GPx ) سوپراكسيد ديسموتاز( SOD ) مالون دي آلدئيد( MDA ) و ميزان ظرفيت تام آنتي اكسيداني ( TAC) در زخم هاي پوستي القا شده بوسيله ديابت تجربي
380
تاثير واهمدوسي بر درگاههاي كوانتومي مبتني بر نقطه هاي كوانتومي جفت شده
381
تاثير وبلاگها بر روي مهارت نگارش زبان آموزان ايراني , The Effect of Using Weblogs on Iranian EFL Learners Writing Skill and Their Attitudes towards English Learning
382
تاثير وحي در رفتار اجتماعي انسان
383
تاثير ورزش بر اضطراب افسردگي دختران
384
تاثير ورزش بر پيشرفت تحصيل دانش آموزان دختر پايه اول دوم و سوم ابتدايي شهرستان مرودشت
385
تاثير ورزش بر كاهش افسردگي و اضطراب دختران شهر بسطام سال 1386
386
تاثير ورزش بر ميزان كمردرد و قوس كمر زنان حامله
387
تاثير ورزش تردميل بر بهبود حافظه فضايي طي بيماري مالتيپل اسكلروزيس در موشهاي صحرايي نر
388
تاثير ورزش در رشد اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور
389
تاثير ورزش در كاهش افسردگي جوانان حدود سني 18 ساله قم
390
تاثير ورزش صبحگاهي بر برخي فاكتورهاي خطرزاي قلبي عروقي زنان ميانسال
391
تاثير ورزش صبحگاهي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر 15-12 ساله مدارس شبانه روزي شهرستان سبزوار
392
تاثير ورزش صبحگاهي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدائي شهرستان پاكدشت
393
تاثير ورزش صبحگاهي بر روحيه انگيزه تحصيلي دانش اموزان
394
تاثير ورزش صبحگاهي بر روحيه وانگيزه تحصيلي دانش اموزان
395
تاثير ورزش صبحگاهي بر مهارتهاي رواني دانش آموزان دختر غير ورزشكار مقطع متوسطه مدارس دولتي استان ايلام
396
تاثير ورزش صبحگاهي بربهداشت رواني دانشجويان
397
تاثير ورزش يوگا بر استرس
398
تاثير ورزش يوگا براسترس
399
ت‍اث‍ي‍ر ورزش‌ و ام‍اك‍ن‌ ورزش‍ي‌ ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
400
تاثير ورمي كمپوست كود گاوي و فيلتر كيك نيشكر بر سرعت معدني شدن خالص نيتروژن ، فعاليت آنزيمي خاك و عملكرد گندم
401
تاثير وزن لايه بي بافت روي خواص فيزيكي و مكانيكي حفاظ هاي تشعشعي لايه تركيبي بي بافت و آلومينيم
402
تاثير وزن مولكولي و دماي ريسندگي بر روي ساختار و خواص فيزيكي نخ فلامنتي پلي پروپيلن ذوب ريسي شده با دانستيه خطي يكسان
403
تاثير وزن مولكولي و سرعت برداشت بر روي ساختار و خواص فيزيكي نخ فيلامنتي پلي پروپيلن ذوب ريسي شده با دانسيته خطي يكسان
404
تاثير وزن واحد سطح لايه هاي بي بافت اسپان باند با كاربرد پوشاكي بر رفتار شكل پذيري
405
تاثير وسايل كمك آموزشي در ياد گيري دانش آموزان در درس علوم تجربي
406
تاثير وسايل كمك آموزشي در يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي مدرسه دخترانه نيايش در شهرستان اهواز
407
تاثير وسايل كمك آموزشي وكتب روش تدريس بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان تنكابن
408
تاثير وسايل كمك آموزشي وكتب روش تدريس بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان تنكابن
409
تاثير وسيله ارتباط جمعي " تلويزيون " بر روي كودكان و نوجوانان در سنين 12-7 سال
410
تاثير وضعيت اقتصادي خانواده بر وضعيت تحصيل دانش اموزان
411
تاثير وضعيت اقتصادي خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
412
تاثير وضعيت اقتصادي خانواده هابر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
413
تاثير وضعيت ظاهري معلمين بر گرايش به حجاب دانش اموزان دختر مقطع راهنمايي ناحيه3اصفهان
414
تاثير وضعيت ظاهري معلمين بر گرايش به حجاب دختر مقطع راهنمايي اردل
415
تاثير وضعيت متفاوت باليدگي بر توزيع و درصد چربي WHR، BMI دختران نوجوان غيرورزشكار
416
تاثير وضعيت نمايش و توزيع فيلم بر اقتصاد سينماي ايران بعد از دهه 80
417
تاثير وقف و ابتدا بر معناي قرآن (مورد مطالعه: آغاز سوره يس تا پايان قرآن)
418
تاثير وقف و ابتدا بر معناي قرآن (مورد مطالعه: سوره حمد تا پايان سوره نساء)
419
تاثير ولتاژ بر خواص نخهاي مركب ﴿فيلامنت پلي استر- پنبه﴾
420
تاثير ومقايسه مواد شيميايي مورد مصرف در قاليشويي بر روي فرش دستباف
421
تاثير ويتامين C بر آپوپتوز و كيفيت كروماتين اسپرم موشهاي ديابتي
422
تاثير ويتامين c روي بيماري سرطان
423
تاثير ويتامين E و سلنيم بر پراكسيداسيون ليپيدها در موش آزمايشگاهي ديابتي شده
424
تاثير ويتامين ث بر القا كلوني زايي اسپرماتوگوني گوسفند در محيط آزمايشگاه
425
تاثير ويرايش نگارش هم كلاسي از طريق ويكي اسپيسس بر تصحيح نگارش زبان آموزان ايراني
426
تاثير ويژگي شخصيتي درونگرايي وبرونگرايي بر رضايت شغلي به واسطه توانمندسازي روانشناختي دركاركنان دانشگاه آزاداسلامي شيراز در سال 1394
427
تاثير ويژگي شخصيتي درونگرايي وبرونگرايي بر رضايت شغلي به واسطه توانمندسازي روانشناختي دركاركنان دانشگاه آزاداسلامي شيراز در سال 1394
428
تاثير ويژگي كالبدي ساباط بر تغييرات دمايي نمونه موردي: ساباط هاي بافت تاريخي شهر يزد
429
تاثير ويژگي هاي برند بر تصميم خريد يخچال فريزر هيماليا در شهرستان كرج
430
تاثير ويژگي هاي پيش بيني سود توسط مديران بر هزينه حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
431
تاثير ويژگي هاي پيش بيني سود مديريت بر هزينه سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
432
تاثير ويژگي هاي درون شركتي بر اهرم مالي آن در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
433
تاثير ويژگي هاي رنگ در هويت بخشي به فرش يزد
434
تاثير ويژگي هاي سازمان بر نوآوري محصول با نقش تعديل كننده رشد بازار (مطالعه موردي كسب و كارهاي كوچك و متوسط استان مازندران )
435
تاثير ويژگي هاي شخصيتي بر رابطه بين عزت نفس و شبكه هاي اجتماعي آنلاين (مطالعه موردي: دانش آموزان دوره دوم مقطع ابتدايي شهرستان هشترود در سال تحصيلي 99-1398)
436
تاثير ويژگي هاي شخصيتي درونگرا و برونگرا بر پيشرفت توانش كاربردي زبان در فراگيران فارسي زبان
437
تاثير ويژگي هاي شخصيتي و جنسيت بر انتخاب راههكارهاي امتناع فراگيران زبان انگليسي
438
تاثير ويژگي هاي شغل بر تحليل رفتگي شغلي كاركنان
439
تاثير ويژگي هاي شكاف در مخازن و عوامل موثر در بازيافت نفت و يافتن رابطه منطقي بين پارامترها در ميكرومدل ها
440
تاثير ويژگي هاي نخ پود در تغييرات خواص هندسي و فيزيكي پارچه هاي جت هوا
441
تاثير ويژگي‌هاي ارزيابي‌كنندگان بر ميزان سخت‌گيري/ آسان‌گيري آنان در ارزيابي عملكرد نوشتن
442
تاثير ويژگي‌هاي سيليس و كربن به عنوان مواد اوليه بر مقدار سنتز كاربيد سيليسيم با استفاده از ماكروويو
443
تاثير ويژگيهاي بازيكنان ستاره بر ارزش ويژه برند تيم هاي حرفه اي فوتبال
444
تاثير ويژگيهاي سرباره فولاد سازي كوره قوس الكتريك برمصرف انرژي الكتريكي
445
تاثير ويژگيهاي شخصيتي برفرسودگي شغلي در پرستاران بيمارستان رواني وساير بيمارستانها.
446
تاثير ويژگيهاي شخصيتي والدين بر خود باوري كودكان.
447
تاثير ويژگيهاي هيات مديره و كميته حسابرسي بر افشاي داوطلبانه اطلاعات مالي
448
تاثير ويلچر راني همگام و ناهمگام بر برخي از ويژگي هاي عملكردي و روانشناختي معلولين پاراپلژي
449
تاثير يا فقدان والدين در پيشرفت تحصيلي
450
تاثير ياد گيرنده محور در خواندن درك مطلب دانش آموزان ايراني سال سوم دبيرستان
451
تاثير يادآوري موقعيت بر تغيير اسناد هيجان هاي اخلاقي «قرباني كننده شاد» در كودكان پسر شهر اصفهان
452
تاثير يادگيري جنبي بر فراگيري، يادداري و فراخواني واژگان در زبان آموزان ايراني
453
تاثير يادگيري زبان با استفاده از پيكره ها بر دقت افعال كمكي زبان آموزان خانم و آقاي ايراني
454
تاثير يادگيري زبان با كمك رايانه، رويكردهاي تكليف محور و سنتي بر يادآوري بلند مدت و كوتاه مدت ضرب المثل هاي انگليسي
455
تاثير يادگيري سازماني بر سازمانهاي يادگيرنده
456
تاثير يادگيري سازماني بر عملكرد كاركنان ستادي اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر
457
تاثير يادگيري سازماني بر كاهش نارضايتي مشتريان (اولياي دانش آموزان) در مدارس غير دولتي آمل
458
تاثير يادگيري مشاركتي بر يادگيري وازگان و اصطلاحات تخصصي توسط دانشجويان داروسازي
459
تاثير يادگيري واحد هاي معنايي تحت عنوان "چانك" بر رشد توليد زبان انگليسي بعنوان زبان خارجي دانش آموزان ايراني
460
تاثير يافته هاي جرم شناسي بر حقوق كيفري
461
تاثير يك برنامه اصلاحي هشت هفته اي بر كيفوز وضعيتي و ظرفيت هاي حياتي ، دمي و بازدمي ريه پسران 17 و 18 ساله
462
تاثير يك برنامه تركيبي قدرتي -استقامتي معين بر عملكرد زنان قايقران استان تهران
463
تاثير يك برنامه تمرين درماني بر برخي فاكتورهاي جسماني و رواني بيماران هموفيلي نوع A
464
تاثير يك برنامه تمرين هوازي ركاب زدن با دست بر روي برخي فاكتورهاي فيزيولوژيكي وتركيب بدني زنان ميانسال
465
تاثير يك برنامه تمريني ويژه در خانه بر كاهش علائم زنان مبتلا به فيبروميالژي
466
تاثير يك برنامه ي تمريني بر نوع زايمان، كيفيت زندگي، و آمادگي عضلاني زنان باردار
467
تاثير يك برنامه ي جديد مداخله اي مديريت استرس بر اصلاح سبك زندگي ، طرح واره هاي شناختي وحس انسجام در دانشجويان پراسترس .
468
تاثير يك برنامه ي ورزش در آب بر تعادل ايستا و پويا، قدرت عضلاني و كيفيت زندگي زنان سالمند
469
تاثير يك جلسه تمرين حاد بر سطوح آنزيم گاما گلوتاميل ترانسفراز، پروتئين و گراتينين ادراري در بازيكنان نخبه فوتبال
470
تاثير يك جلسه تمرين فزاينده هوازي بر سيستم ايمني خون ورزشكاران جوان و سالم 18-25 سال شهرستان سيرجان
471
تاثير يك جلسه تمرين قدرتي شديد بر فاكتورهاي خوني و حجم پلاسما در دختران غير فعال
472
تاثير يك جلسه تمرين هوازي زيربيشينه بر دامنه حركتي مفصل شانه بيماران مبتلا به كپسوليت چسبنده
473
تاثير يك جلسه شبه عمليات اطفاء حريق بر تعادل و نيروي عكس العمل زمين در حركت فرود در آتش نشانان
474
تاثير يك جلسه فعاليت بدني شديد ( حاد ) بر غلظت گلوكز و هورمون هاي تستوسترون، كورتيزول و انسولين سرم خون در دو و ميداني كاران نخبه ليك برتر كشور
475
تاثير يك جلسه فعاليت ورزشي مقاومتي سنگين بر واكنش مرحله حاد و مراحل باز يافت پروتئين واكنش دهنده c با حساسسيت زياد در دانشجويان مرد ورزشكار
476
تاثير يك دوره آموزش مهارتهاي پايه شنا بر صفات شخصيتي دختران با تاكيد بر سن
477
تاثير يك دوره آموزش مهارتهاي پايه شنا بر مهارتهاي حركتي درشت كودكان اتيسمي 7 تا 11 سال
478
تاثير يك دوره آموزش مهارتهاي يادگيري و مطالعه در پيشرفت تحصيلي و بهبود كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه پيام نور
479
تاثير يك دوره بازتواني ورزشي خانگي بر بيماران آنژيوپلاستي و باي پس
480
تاثير يك دوره بازي ويدئويي تعاملي پر تحرك بر مديريت وزن ،افزايش خودكارآمدي و عزت نفس كودكان داراي اضافه وزن
481
تاثير يك دوره برنامه بازتواني بر عملكرد سيستولي، عملكرد دياستولي، توده ي بطن چپ و ظرفيت عملكردي در بيماران مبتلا به سكته قلبي
482
تاثير يك دوره برنامه تمريني پيلاتس بر ابعاد سلامت جسماني، ذهني و اجتماعي مرتبط با افتادن در سالمندان
483
تاثير يك دوره برنامه تمريني منتخب بر عملكرد ، تعادل و كيفيت زندگي زنان سالمند مبتلا به پوكي استخوان
484
تاثير يك دوره برنامه تمريني يوگا بركاركردهاي شناختي و اجرايي در كودكان داراي اختلال نقص توجه - بيش فعالي
485
تاثير يك دوره برنامه فعاليت هوازي بر تركيب بدني، حداكثر اكسيژن مصرفي و سطوح .....
486
تاثير يك دوره برنامه ي درمان بدني منتخب بر سردرد تنشي نوع مزمن
487
تاثير يك دوره تمرين قدرتي منتخب با استفاده از وزن بدن بر قدرت عضلات دختران ژيمناست 8 تا 13 سال شهرستان نجف آباد
488
تاثير يك دوره تمرين مقاومتي بر سطوح هموسيستئين سرم و برخي عوامل خطرساز متابوليكي زنان غير فعال
489
تاثير يك دوره تمرين هوازي بر تغييرات BDNF و كيفيت زندگي جوانان كم توان ذهني
490
تاثير يك دوره تمرين هوازي فزاينده بر شاخصهاي قلبي عروقي زنان مبتلا به بيماريهاي عروق كرونري
491
تاثير يك دوره تمرين ورزشي تركيبي بر سطوح استراحتي لپتين پلاسما و برخي عوامل هورموني در مردان غير ورزشكار
492
تاثير يك دوره تمرينات ادراكي- حركتي بر مهارت هاي عصب روانشناختي كودكان 4 تا 7 سال مبتلا به اختلال بينايي
493
تاثير يك دوره تمرينات ايروبيك بر تركيب بدني، قند خون و عوامل خطرزاي قلبي-عروقي زنان مبتلا به ديابت نوع دو
494
تاثير يك دوره تمرينات تاي چي بر نشانگان كودكان مبتلا به اختلال طيف اتيسم
495
تاثير يك دوره تمرينات تركيبي روي برخي عوامل فيزيولوژيكي و كاركرد ريوي آسيب ديدگان نخاعي
496
تاثير يك دوره تمرينات ثبات دهنده مركزي بر پارامترهاي مكاني - زماني راه رفتن و تعادل در افراد آسيب نخاعي ناقص
497
تاثير يك دوره تمرينات مقاومتي و تعادلي منتخب روي قدرت، تعادل ايستا، پويا و عملكردي بيماران ديابتي نوروپاتي محيطي
498
تاثير يك دوره تمرينات هوازي منتخب روي برخي فاكتورهاي فيزيولوژيكي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان سينه
499
تاثير يك دوره تمرينات يوگا بر توجه و علائم مثبت ومنفي زنان مبتلا به اسكيزوفرني
500
تاثير يك دوره تمرينات يوگا بر قند خون، هموگلوبين گليكوزيله و توان هوازي بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
501
تاثير يك دوره تمريني بر تعادل پويا، توان عضلاني و چابكي بسكتباليستهاي مرد نخبه با توجه به ويژگيهاي انتروپومتريك
502
تاثير يك دوره توانبخشي ورزشي بر ويژگي راه رفتن و تعادل در بيماران آسيب نخاعي ناقص
503
تاثير يك دوره فعاليت بدني 8 هفته اي بر قند خون ، BMI، VO2max و عوامل خطرزاي بيماريهاي قلبي - عروقي در بيماران ديابتي نوع اول
504
تاثير يك دوره فعاليت بدني منتخب بر رشد مهارت هاي ادراكي- حركتي درشت كودكان 4 تا 6 ساله
505
تاثير يك دوره مصرف كراتين روي تركيب بدني، توان بي هوازي و استقامت عضلاني كشتي گيران نخبه
506
تاثير يك دوره مصرف مكمل كلستروم در تركيب با تمرينات HIIT بر برخي از عوامل آمادگي جسماني و فيزيولوژيك تكواندو كاران.
507
تاثير يك دوره ورزش تاي چي بر برخي عوامل فيزيولوژيك سالمندان مقيم در خانه سالمندان
508
تاثير يك دوره ورزش درماني درآب بر قدرت عضلاني، دامنه ي حركتي مفاصل و كيفيت زندگي در بيماران هموفيلي
509
تاثير يك دوره ورزش درماني درآب بر كيفيت زندگي، قدرت عضلاني و تعادل در بيماران مبتلا به پاركينسون
510
تاثير يك روش درماني تركيبي بر كوفتگي عضلاني تاخيري
511
تاثير يك محيط مجازي يادگيري بر يادگيري و يادآوري گرامر انگليسي دانش آموزان سوم دبيرستان در شهر ايلام
512
تاثير يك ميكرولايه گازي بر پايداري جريان كوئت - تيلور
513
تاثير يك وهله فعاليت ورزشي هوازي تداومي در مقابل اينتروال بر مقادير پلاسمايي 1- Icam و Vcam -1 و در بيماران عروق كرونر
514
تاثير يكنواختي و غير يكنواختي شبكه بر توزيع دما در داخل كانال
515
تاثير يوجين كلادستون اونيل در تئاتر آمريكا وتحليل مختصري از نمايشنامه ميمون پشمالو
516
تاثير يوگا بر اختلالات روان شناختي زنان (اظطراب،افسردگي وپرخاشگري).
517
تاثير يوگا بر سلامت رواني و عزت نفس دختران نوجوان ناشنوا
518
ت‍اث‍ي‍ر ي‍وگ‍ا ب‍ر س‍لام‍ت‌ ج‍س‍م‌ و روان‌
519
تاثير يوگا بر مولفه هاي شخصيتي ،بهزيستي روانشناختي و تاب آوري در خانم هاي مجرد و متاهل با ساير بانوان در شهر اصفهان
520
تاثير يون ‏Ni2+‎‏ بر مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه هگزا ‏فلوئورو زيركونيك اسيد بر روي زيرآيند فولاد گالوانيزه
521
تاثير يون سيترات بر رفتار استخراجي كبالت و نيكل توسط D2EHPA
522
تاثير يون هاي نمكي به روي برخي خواص پليمرهاي پايه آكريلاتي
523
تاثير يون واناديوم بر رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه هگزافلوئورو زيركونيك اسيد بر سطح فلزي
524
تاثير يونيفرم مهمانداران قطار برروي رضايت شغلي آنها
525
تاثير12 هفته تمرين هوازي بر فاكتورهاي فيزيولوژيكي و كيفيت زندگي زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
526
تاثير1-متيل سيكلوپروپن بر افزايش عمر انبار ماني و قفسه اي سيب رقم گلاب كهنز
527
تاثير4هفته پلايومتريك وبيتمريني برتعادل توان انفجاري سرعت چابكي انعطاف پذيري وشاخص توده ي بدن درپسران فوتباليست نونهال
528
تاثير51هفته فعاليتهاي منتخب ورزشي بر مهارتهاي ادراكي - بينايي پسران 5تا8ساله شهرستان روانسر
529
تاثير8 هفته تمرين مهارت¬هاي پايه بسكتبال بر پردازش ضمني كودكان عقب‌مانده ذهني مرزي و عادي
530
تاثير8هفته تمرين درآب برتعادل وقدرت اندام تحتاني مردان سالمند
531
تاثير8هفته تمرينات ثبات مركزي بر استقامت عضلات تنه وتعادل فوتباليستهاي نخبه مرد مبتلا به زانوي پرانتزي
532
تاثيرآلودگي هواي شهرتهران برروي خواص ضدميكروبي گياه اسطوخودوس مطالعه موردي مناطق 7، 6و22تهران
533
تاثيرآموزش ضمن خدمت برعملكردمديران آموزش مدارس ابتدايي از نظرمعلمان ناحيه 1 شهرستان اهواز
534
تاثيرآموزش آكادميك بر نقاش ديواري ﴿در طراحي محيطي﴾
535
تاثيرآموزش آكادميك بر نقاش ديواري ﴿در طراحي محيطي﴾
536
تاثيرآموزش پيش دبستاني درسازگاري عاطفي ،اجتماعي دانش آمزان ابتدايي دامغان
537
تاثيرآموزش روش شادي فوردايس در خانواده بر شادي،بهزيستي روانشناختي وخودكارآمدي فرزندان دانش آموز دوره اول متوسطه شهرانديمشك
538
تاثيرآموزش ضمن خدمت بركارايي واثر بخشي كاركنان ادره دارايي
539
تاثيرآموزش مبتني بر مهرورزي بر ترس از مسخره شدن، ترس از صميميت مادران و پرخاشگري و همدلي دختران ناتوان هوشي دوره ابتدايي شهر اصفهان
540
تاثيرآموزش مبتني بر هيجان ابراز شده بر سرخوردگي زناشويي مادران و علايم بيش فعالي و نقص توجه، اضطراب و حساسيت نسبت به پاداش و تنبيه كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي
541
تاثيرآموزش مسوليت پذيري برپيشرفت تحصيلي برحسب پايگاه اقتصادي واجتماعي دانش آموزان دخترپايه پنجم ابتدايي مدارس دولتي شهرستان ساوه
542
تاثيرآموزش هوش هيجاني بر كاهش هم وابستگي در مربيان پرورشگاه
543
تاثيرآموزش هوش هيجاني برمهارتهاي رواني ورزشكاران ماهر ومبتدي رشته كاراته
544
تاثيرآنلوپاتيك برخي علف هاي هرزبرجوانه زني ورشدگباهچه هاي نخود(Cicerarientinum)وذرت (Zea mays L.)
545
تاثيرات (آموزشي، تربيتي و فرهنگي- اجتماعي) شبكه هاي اجتماعي بر دانش آموزان از ديدگاه دبيران متوسطه شهر اصفهان در سال تحصيلي 96-1395
546
تاثيرات آلاينده ها بر روانكاري و روانكار در ياتاقان هيدروديناميكي
547
تاثيرات آلاينده هاي هيدروكربني بر پارامترهاي مقاومتي خاك پالايشگاه تهران
548
تاثيرات آلودگي بر روي خنك كنندگي روغن هاي آبكاري
549
تاثيرات اجتماعي اينترنت بر روي جوانان
550
تاثيرات اجزاي نقدي سود بر پايداري سود و بازده سهام در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
551
تاثيرات اخلاقي حجاب بر رفتار زنان و مردان
552
تاثيرات استراتژي آموزش متقابل در مقايسه با استراتژي بلند فكر كردن بر درك مطلب دانش آموزان سطح پيش متوسطه در ايران , The Effects of Reciprocal Teaching vs. Think-Aloud on Reading Comprehension of Pre-intermediate Students in Iran
553
تاثيرات استوديو پوش پين برهنر پوسترسازي ايران
554
تاثيرات اصولي مذهب ، درنگارگري ايران
555
تاثيرات افزايش مهارتهاي راهبردي بر خواندن و خودكارآمدي زبان آموزان ايراني
556
تاثيرات اقتصادي قرض الحسنه
557
تاثيرات اقتصادي گسترش پول الكترونيك با تاكيد بر سياست هاي پولي بانك مركزي
558
تاثيرات اقليم بر روي محصول سيب در منطقه سميرم
559
تاثيرات الگو كشت و توليد پسته بر پايداري سكونتگاههاي روستايي نمونه موردي : دهستان آزادگان در بخش مركزي شهرستان رفسنجان , the effect of growing and producing pistachio on the stability of rural settlement areas of rafsanjan
560
تاثيرات الگوي كشت وتوليد پسته بر پايداري سكونتگاههاي روستايي(ازادگان رفسنجان)
561
تاثيرات اوليه ايمپلنت هاي دنداني با طراحي هاي مختلف شيار بر پايداري ايمپلنت
562
تاثيرات ايجاد شهرك هاي صنعتي بر رشد كالبدي شهرها نمونه مورد ي تاثيرات ايجاد شهرك صنعتي شهيد رجايي بر رشد كالبدي تبريز
563
تاثيرات اينترنت بر روي نوجوانان وجوانان شهرستان لنگرود.
564
تاثيرات بازخورد اصلاحي تاخيري و آني اساتيد برروي صحت شفاهي زبان آموزان ايراني
565
تاثيرات بالقوه توجه مقطعي پيشگيرانه و واكنشي برصحت و دقت كلام در كلاس هاي آموزش زبان انگليسي به روش ارتباط محور
566
تاثيرات بخار دادن بر روي نخ نايلون تكسچره شده (بعداز تكسچره شدن و قبل از رنگرزي) و بررسي اثرات زمان بخاردادن بر روي رنگرزي نايلون
567
تاثيرات بصري حجم در تصويرسازي سه بعدي
568
تاثيرات بلندمرتبه سازي بر محيط شهري مورد مطالعه :منطقه يك كلانشهر تهران
569
تاثيرات بيولوژيكي پرتوهاي يون ساز و پيامد هاي مترتب از فروپاشي كربن-14 در برخي مولكول هاي حياتي حاوي ان
570
تاثيرات پارامترهاي موثر در فورج شعاعي
571
تاثيرات پروتز متحرك پارسيل بر روي سلامت پريودنشيوم دندانهاي پايه و غير پايه
572
تاثيرات تاب نخ و كشش نخ پود بر خواص مكانيكي نخ پود در پارچه هاي بافته شده روي ماشين هاي بافندگي جت هوا و پردژ كتايل
573
تاثيرات تبليغات در جذب توريست در شهرستان بروجن
574
تاثيرات تراز آب زيرزميني بر روي منحني نشست سطح زمين در اثر حفاري مكانيزه در محيط هاي شهري
575
تاثيرات ترامادول بر پروفايل متابولوم سرم انساني
576
تاثيرات ترامادول بر پروفايل متابولوم سرم انساني
577
تاثيرات تشعشعات فضايي بر قطعات الكترونيكي ماهواره ها و چگونگي مقاوم سازي آن ها
578
تاثيرات تغيير پارادرايم هاي علم ﴿"علم مدرن" و "علم جديد"﴾ بر هنر مدرن و پست مدرن
579
تاثيرات تكرار تعاوني ﴿در قالب گروهي﴾ بر ارتقاي دقت نوشتاري زبان آموزان مقطع متوسطه
580
تاثيرات تكنولوژي كامپيوتر و سيستم هاي ديجيتال در توليدات موسيقايي ايراني از دهه 70 تا به امروز
581
تاثيرات تمركز توجه دروني و بيروني بر انتقال يادگيري يك مهارت تعادلي در حضور تماشاگر
582
تاثيرات توأم تناوب هاي نوري و رژيم هاي شوري بر رشد و توليد مثل جلبك دريايي Tetraselmis tetrathele
583
تاثيرات توانايي زباني افراد، ارزيابان، نوع تكليف، اضطراب حالت و اظطراب صفت بر نمرات بيان شفاهي داستان انگليسي زبان-آموزان ايراني
584
تاثيرات جريان خون در تصويرگري ام آر آي با رشته پالس SSFP: بررسي كمي و نيز كاهش آرتيفكت
585
تاثيرات جزر‌و‌مد خليج فارس بر سازوكارفرسايش و انتقال رسوب
586
تاثيرات جزوه دان يادگيري انعكاسي بر يادگيري مستقل زبان در ميان دانشجويان زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي در ايران
587
تاثيرات جغرافيايي استقرار صنايع وپالايشگاهها بر توسعه روستايي بررسي تاثيرات جغرافيايي پالايشگاهها بر توسعه شهرستان مهر
588
تاثيرات جهاني شدن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران با تاكيد برشاخص هاي سياسي - فرهنگي
589
تاثيرات جهاني شدن بر حقوق خانواده در جمهوري اسلامي ايران
590
تاثيرات جهت تاب نخ برمقاومت سايشي پارچه هاي تاري- پودي
591
تاثيرات چالش‌هاي حقوق بشري بر موافقتنامه جنبه‌هاي مالي حقوق مالكيت فكري
592
تاثيرات چاله هاي حرارتي و برودتي بر زمين لغزش هاي استان اصفهان
593
تاثيرات چندرسانه اي برروي توانايي درك مطلب و يادگيري مستقل
594
تاثيرات خدمات پس از فروش در بازار
595
تاثيرات دخالت مشتري و تامين كننده بر روي مزيت رقابتي شركت هاي توليدي در استان البرز
596
تاثيرات دما و دوره هاي نوري بر محتواي آسكوربيك اسيد جلبك سبز Scenedesmus quadricauda
597
تاثيرات دماي نور(كلوين) و شوري آب روي گونه Entacmaea quadricolor
598
تاثيرات ديكته بصري بر روي يادگيري گرامر انگليسي در كودكان مركز تهران جنوب
599
تاثيرات رفاه اقتصادي بر كارايي معلمان در آموزش وپرورش
600
تاثيرات رواني نماي نزديك و اندازه كادر بر تماشاگر
601
تاثيرات روش نمايشنامه در تدريس واژگان انگليسي به دانش آموزان ابتدائي
602
تاثيرات ريزساختارها بر توسعه تنشهاي پسماند در اتصالات سازه هاي فولادي
603
تاثيرات ساختار ايلي و اجتماعي ايل فشقايي در مسائل توسعه و برنامه ريزي روستاي آبدوزيه واقع در دهستان حومه شهرستان فيروزآباد فارس
604
تاثيرات ساختمان بافت و خواص نخ پود بررفتار اصطكاكي پارچه هاي تاري و پودي
605
تاثيرات سينماي استعماري و نقش سينماي وظيفه مند در جوامع استعمارزده
606
تاثيرات شستشو ﴿Laundering ﴾ بر روي پارچه هاي حلقوي پودي با بافت ريب 1*1
607
تاثيرات شعر و تفكر عرفاني جامي بر نقاشي هاي بهزاد
608
تاثيرات شيوه رانندگي و عملكرد خودرو بر روي مصرف سوخت خودروهاي سواري
609
تاثيرات عرفان و تصوف اسلامي -ايراني بر آثار عرفاني شريعتي
610
تاثيرات عكاسي بر هنر معاصر ﴿2000 - 1980 ﴾
611
تاثيرات عوامل انساني در ايمني پرواز
612
تاثيرات فرآيندهاي هيدروژئومورفولوژيك بر توسعه فيزيكي شهر شيراز
613
تاثيرات فرهنگي گردشگري بر روي مردم شهرستان بروجن
614
تاثيرات فشار، حرارت، ميدان مغناطيسي و شكل يك پتانسيل محدوده كننده روي حالت هاي الكتروني در چاه كوانتومي
615
تاثيرات فشار، ميدان مغناطيسي و شكل يك پتانسيل محدود كننده روي حالت هاي الكتروني در چاخ كوانتومي
616
تاثيرات فصلي و تقويمي و روش هاي تعديل آن ها در سري هاي زماني بازار كار
617
تاثيرات فلاكس هاي فعال در جوشكاري تيگ (A-TIG) در فولادهاي زنگ نزن آستنيتي
618
تاثيرات قبل از برداشت تيمارهاي ساليسيليك اسيد،پوتريسين و سولفات پتاسيم بر كيفيت و عمر پس از برداشت ميوه توت فرنگي
619
تاثيرات قيمت مواد غذايي بر امنيت غذايي در ايران طي دوره 139-1360
620
تاثيرات گاز رادون بر انسان و محيط زيست
621
تاثيرات گردشگري بر توسعه اقتصادي شهرستان بروجن
622
تاثيرات متدهاي مختلف اصلاح خطا بر روي دقت تلفظ
623
تاثيرات متقابل اسلام و ايران در زمينه ي خط، معماري و زبان
624
تاثيرات متقابل جامعه وهنرمند دريكديگر
625
تاثيرات متقابل حوادث تروريستي يازده سپتامبر وپديده جهاني شدن
626
تاثيرات متقابل رنگزاهاي مستقيم انتخابي و آنزيم هاي سلولاز بر كالاي پنبه اي
627
تاثيرات متقابل فرهنگ و تبليغات
628
تاثيرات متيل ترشياري بوتيل اتر (MTBE) بر روي سلول هاي بنيادي عصبي موش در محيط كشت
629
تاثيرات معدن كاري بر روند تغيير چشم انداز سراب نيلوفر كرمانشاه
630
تاثيرات مفاهيم كوبيستي دربازنمايي زمان ذهني در آثار انيميشني جرج شويزگبل
631
تاثيرات مكاني -فضايي گسترش شهر مشهد بر سكونت گاههاي روستايي (شرق مشهد)
632
تاثيرات منفي فقر در وضعيت تحصيلي دانش آموزان دختر سالهاي اول دبيرستانهاي اصفهان
633
تاثيرات منفي فقر در وضعيت تحصيلي دانش آموزان دختر سالهاي اول دبيرستانهاي اصفهان
634
تاثيرات مورفولوژي نانو ذرات روي اكسيد و نحوه قرارگيري آنها در ساختار كامپوزيتي نانو الياف نايلون - روي اكسيد به منظور محافظت در برابر پرتو فرابنفش
635
تاثيرات نسبت FRP به فولاد در عملكرد ديوارهاي برشي بتني تقويت شده تركيبي
636
تاثيرات نماز جماعت ازنظر اجتماعي فرهنگي - روانشناسي
637
تاثيرات نمك طعام بر خواص فيزيكي الياف نساجي متداول
638
تاثيرات نيروي اصطكاك جو و J_2 درشكل گيري مسير حركت ماهواره اي LEO
639
تاثيرات نيروي رانش جهت دار برروي عملكرد هواپيماي جت حمل و نقل غير نظامي با سرعت مادون صورت بالا در طي مراحل برخاست و صعود
640
تاثيرات واردات بر فرهنگ شهرستان قاينات
641
تاثيرات ويسكو الاستيسيته بر پراگندگي موج از يك كره جامد و يك استوانه حاصلي مستغرق در سيال لزج
642
تاثيرات يادگيري پروژه محور زبان بر مهارت هاي نوشتاري پاراگراف مقايسه و تضاد زبان آموزان ايران
643
تاثيرات يادگيري پروژه محور زبانبر مهارت هاي نوشتاري پاراگراف مقايسه و تضاد زبان آموزان ايران
644
ت‍اث‍ي‍رات‌ اس‍ت‍رس‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
645
تاثيراجتماع برگذر كاشي از هنر به صنعت
646
تاثيراحداث سد كالپوش بر اقتصاد روستاهاي پاياب آن
647
تاثيراحداث سد كالپوش بر اقتصاد روستاهاي پاياب آن
648
تاثيرارايه ي مشاركتي همراه با تصاوير بر پيشرفت بيان شفاهي داستان كوتاه زبان آموزان ايراني
649
تاثيرارتباطات سازماني مديريت بحران
650
تاثيرارتباطات سازماني مديريت بحران
651
تاثيراستراتژي¬هايبازاريابي،ريسك-هايادراكشدهواعتمادمشتريانبرقصدخريدآنلاينبليتهايالكترونيكيسفرهايهوايي(موردمطالعه:فرودگاهمهرابادتهران)
652
تاثيراسترس حاصل ازدستكاري وانتقال بر ابزيان
653
تاثيراستفاده از تخته هوشمند بر انگيزه و ميزان يادگيري دانش آموزان پايه ششم منطقه چمستان )مازندران (
654
تاثيراستفاده ازسطوح مختلف تفاله گوجه فرنگي برعملكرد مرغان تخمگذار،صفات خوني وصفات كيفي تخم مرغ
655
تاثيراستفاده ازسطوح مختلف ويتامين E وسلنيوم آلي برعملكردتوليدي،سيستم ايمني ،صفات خوني و پايداري اكسيداتيوماهيچه اسكلتي جوجه هاي گوشتي درشرايط تنش گرمايي
656
تاثيراسيدهاي چرب لينولنيك ولينولئيك برشاخصه هاي ليپوتوكسيسيتي حاصل از اسيد پالميتيك دركشت اوليه عضلات قلبي رت بالغ
657
تاثيراشتغال زنان برسلامت روان همسرانشان
658
تاثيراصلاح سطحي كالاي پلي‌استر-پنبه بوسيله بتاسيكلودكسترين روي ويژگي‌هاي جذب مواد رنگزا و ذرات نانو
659
تاثيراصلاح وبهسازي رودخانه قره سوبرالگوي فرسايش ورسوب گذاري درمحدوده شهركرمانشاه بااستفاده ه ازمدل رياضي GSTARS.3
660
تاثيراضطراب برعزت نفس دانشجويان دختررشته هاي مختلف دردانشگاه پيام نوراستان قم
661
تاثيراعتبار برند برتبليغات دهان به دهان وگرايش به تعويض برند (مطالعه موردي: فرآورده هاي لبني كاله)
662
تاثيرافزايش پيچيدگي فعاليتهاي شناختي بر توليد شفاهي زبان آموزان ايراني از نظر صحت ، روان گويي و پيچيدگي زباني : تست فرضيه شناختي رابينسون , The Effect of Increase in Task Cognitive Complexity on Iranian EFL Learners Oral Production in Terms of Accuracy, Fluency, and Linguistic Complexity: A Test of Robinson Cognition Hypothesis
663
تاثيرافزودن اكسيژن و نيتروژن به گاز محافظ آرگون در فرآيند جوشكاري GMAW بر خواص ساختاري و مكانيكي منطقه جوش آلياژ آلومينيوم 5083
664
تاثيرافزودن زنجبيل وسولفات مس بر عملكرد رشد وبرخي صفات فيزيولوژيكي جوجه هاي گوشتي درشرايط تنش گرمايي
665
تاثيرافزودن عصاره سرخارگل ،داروي گياهي ايمونوفن وويتامين E به جيره ي غذايي برعملكرد،پاسخ ايمني هومورال وسلولي وفراسنجه هاي خوني مرغان تخم گذار
666
تاثيرافزودهنيهابرروي كاناليست پروسكايت نيكل درريفرمينگ متان
667
تاثيرامتيازوضعيت بدني ووزن بدن درزمان جفتگيري روي عملكردتوليدمثلي ميش هاي افشاري
668
تاثيراموزش بررشد اقتصادي كشور ايران دردوره زماني (1386-1352)
669
تاثيرانديشه هاي لردكرزن درترسيم مناسبات ايران و انگليس دراغاز قرن بيستم
670
تاثيراوقات فراغت برهويت ديني افراد
671
تاثيرايجاد مجتمع هاي آموزشي آموزش و پرورش در بالا بردن انگيزه و روحيه مديران ، معلمان و معاونين مدارس در پيش برد اهداف آموزشي و بالا بردن سطح آموزشي دانش آموزان شهرستان مينودشت از ديدگاه مديران ، معلمان و معاونين مجمع هاي آموزشي
672
تاثيربازي كردن نقش كامل نوشته شده و نقش نيمه نوشته شده بر كاهش اضطراب صحبت كردن زبان آموزان ايراني
673
تاثيربازي هاي رايانه اي بربهداشت رواني
674
تاثيربازي هاي رايانه اي برمهارتهاي نوجوانان
675
تاثيربازيهاي رايانه اي برسلامت رواني وعملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي مدارس دامغان
676
تاثيربازيهاي يارانه اي برسلامت رواني وعملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي مدارس دامغان
677
تاثيربافتهاوبناهاي تاريخي ،سنتي بر روان انسان
678
تاثيرباورهاي فراشناختي وخودكارآمدي برشادكامي دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان اليگودرز
679
تاثيربدحجابي درفروپاشي خانواده ها
680
تاثيربرخي از مولفه هاي اقتصاد كلان بر بازار سرمايه ايران
681
تاثيربرخي شرايط تكميل روي نخ خامه اي فرش دستباف
682
تاثيربررسي ميزان كيفيت خدمات الكترونيكي در ارتقا سطح ارتباط با مشتريان (مورد مطالعه :بانك ملي شعب جنوب تهران)
683
تاثيربهره گيري ازاينترنت بردرك مطلب فراگيران ايراني زبان انگليسي و نگرش آنان به يادگيري زبان
684
تاثيربهره گيري ازمزاياي رايانش ابري براثربخشي سازماني سرم سازي رازي
685
تاثيربي خاكورزي بر برخي خصوصيات فيزيكي خاك وعملكرد سه گياه لگوم درشرايط ديم
686
تاثيرپارامترهاي الكتروريسي بر خواص نانو الياف حاصل از الكتروريسي كاراژينان و كيتوسان
687
تاثيرپارامترهاي جوشكاري TIGبرخصوصيات مكانيكي ،ساختاري،خوردگي تنشي ونمودارهاي پلاريزاسيون منطقه جوش آلياژ آلومينيم
688
تاثيرپذيري 5 تن از شاعران معاصر "نصرالله مرداني،حميد سبزواري ،علي موسوي گرمارودي،حسن حسيني ،علي معلم" از قرآن كريم و احاديث معصومين
689
تاثيرپذيري برخي نمادهاي جانوري در شاهنامه با توجه به ريشه هاي آن در متون آريايي
690
تاثيرپذيري جوانان 24-15ساله ازاينترنت درشهرسمنان
691
تاثيرپذيري حسين پژمان بختياري از غزليات سعدي
692
تاثيرپذيري صدرا از قرآن و روايات در مسئله اختيار
693
تاثيرپذيري فلسفه ازعلم درنظروايتهد
694
تاثيرپذيري لغوي -معنايي نهج البلاغه از قرآن كريم
695
تاثيرپذيري متقابل سينماونقاشي از تجربيات زيبايي شناسي بصري
696
تاثيرپذيري متقابل سينماونقاشي از تجربيات زيبايي شناسي بصري
697
تاثيرپذيري مثنوي معنوي از انجيل مقدس و بررسي مضامين مشابه
698
تاثيرپذيري هنر بداهه پردازي از شخصيت نوازنده
699
تاثيرپذيري هنرمندان تصويرگر معاصر ايران از مكاتب تصويري قديم
700
تاثيرپرايمينگ بذر،برتراكم كاشت وفاصله رديف برصفات كمي وكيفي ذرت
701
تاثيرپلت باسطوح مختلف پساب تقطيري تغليزشده ي ملاس حاصل ازكارخانه جات الكل سازي برعملكرد وفراسنج هاي بيوشيميايي خون بره هاي نرسنجابي
702
تاثيرپلي اتيلن گليكول روي فراسنجه هاي تخميرميوه بلوط درشرايط invivc
703
تاثيرتئاتر بر سينما بر اساس ميزان سن
704
تاثيرتابش پرتو گاما بر خواص و ماندگاري خيار
705
تاثيرتحصيلات والدين درپيشرفت تحصيلي فرزندان دختر پايه اول راهنمايي ميامي
706
تاثيرتربيتي قرآن واسلام در پرورش جوانان ونوجوانان
707
تاثيرتركيب تمرينات ذهني وبدني برقابليت هاي هماهنگي حركتي دانش آموزان بااختلالا ت بينايي
708
تاثيرتشويق دريادگيري دانش آموزان دختردوره متوسطه شهرستان گنبدكاووس
709
تاثيرتصويرذهني كشورمبدابرندبرشكل گيري ارزش ويژه نام تجاري منتج به اعتمادبرنددرصنعت خودرو
710
تاثيرتصويرذهني كشورمبدابرندبرشكل گيري ارزش ويژه نام تجاري منتج به اعتمادبرنددرصنعت خودرو
711
تاثيرتعهد سازماني بر اجراي موفقيت آميز مديريت ارتباط با مشتري در شعب بانك صادرات منطقه گزوبرخواراستان اصفهان
712
تاثيرتغذيه اي آنتي بيوتيك وعصاره الكلي نعناع فلفلي برعملكردرشد،خصوصيات لاشه پاسخ ايمني وبرخي پارامترهاي خوني جوجه هاي گوشتي
713
تاثيرتغذيه اي آنتي بيوتيك وعصاره ي شيرين بيان برعملكرد رشد ،خصوصيات لاشه ،پاسخ ايمني و برخي پارامترهاي خوني ج وجه هاي گوشتي
714
تاثيرتغذيه برروي معتادين درحال ترك گروههاي مختلف موادافيوني 18تا30 سال ساده
715
تاثيرتغييرات آب و هوا بر ميزان برداشت پسته با استفاده از داده كاوي
716
تاثيرتفكرانتقادي برويژگيهاي شخصيتي دانشجويان دختروپسر دانشگاههاي ساوه
717
تاثيرتكانههايقيمتنفت و طلابرنوساناتشاخصسهامدربورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازمدلARCH –GARCH
718
تاثيرتكتونيك فعال برتحول اشكال ژئومورفولوژي حوضه ي ريجاب
719
تاثيرتلويزيون برتعليم وتربيت كودكان مقطع ابتدايي شهرگنبدكاووس
720
تاثيرتماشاي ماهواره برهويت ملي مردم شهرقم
721
تاثيرتمرين بسپارزياديك پارامترخاص روي بازنمايي هاي حافظه ،بازنمايي عمومي يااختصاصي
722
تاثيرتمرينات پلايومتريك و بي تمريني متعاقب آن بر چابكي سرعت و توان پرشي دانش آموزان پسر
723
تاثيرتمرينات پلايومتريك و بي تمريني متعاقب آن بر چابكي سرعت و توان پرشي دانش آموزان پسر
724
تاثيرتمرينات پيلاتس برروي بيماران مبتلا به آسم
725
تاثيرتمرينات مكنزي برنوسانات درد مزمن كمري زنان كارمند
726
تاثيرتمرينات منتخب كششي -قدرتي برناهنجاري شانه به جلووعملكردريوي دانش آموزان مقطع ابتدايي
727
تاثيرتنش هاي برشي بستر بر كارايي طوق در حفاظت اطراف پايه هاي پل در مقابل آبشستگي
728
تاثيرتوليد صنعتي نانو آسفالت ها بر چابكي و بهينه شدن سيستم مديريت روسازي راه
729
تاثيرجايگزيني بخشي از علوفه جيره با كاه فرآوري شده بر عملكرد بره‌هاي پرواري
730
تاثيرجايگزيني مصالح بتن با سرباره به همراه الياف پليمري در افزايش مقاومت بتن هاي غلتكي تسليح شده در روسازي راهها در برابر چرخه هاي ذوب و يخبندان
731
تاثيرجايگزيني مصالح بتن با سرباره به همراه الياف پليمري در افزايش مقاومت بتن هاي غلتكي تسليح شده در روسازي راهها در برابر چرخه هاي ذوب و يخبندان
732
تاثيرجبران ساز توان راكتيو استاتيكي بر ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت
733
تاثيرجهاني شدن برساختارسياسي جمهوري اسلامي ايران
734
تاثيرجهاني شدن فرهنگ (ارزشهاي غربي )برگسترش بنيادگرايي اسلامي درخاورميانه
735
تاثيرجهت گيري هاي برنامه استراتژيك صادراتي بر عملكرد صادراتي در شركت موننكو ايران
736
تاثيرچرخه عمرشركت برساختارسرمايه وسرعت تعديل اهرم مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
737
تاثيرچيدمان فن وجهت جريان هوا برروي عملكرد حرارتي رادياتورترانسفورماتورهاي توزيع نيروي برق
738
تاثيرحاد مصرف كربوهيدرات باشاخص قندي پائين وبالا همراه پروتئين پس ازتمرينات مقاومتي برسطوح انسولين ، كرتيزول وتستوسترون
739
تاثيرحاشيه نشيني برانحرافات اجتماعي درحواشي شهر اهواز از ديد گاه دانشجويان دانشگاه پيام نور اهواز
740
تاثيرحاكميت شركتي برعملكرد مالي بانكهاي منتخب
741
تاثيرحذف كنكورسراسري بركاهش افسردگي افزايش انگيزه وپيشرفت تحصيلي دانش اموزان سال سوم وچهارم شهرستان مراوه تپه
742
تاثيرحشرات گرده افشان خصوصا زنبور عسل﴿Apismellifera ﴾بر كميت و كيفيت 3 رقم كلزا﴿ Brssica sp ﴾در اصفهان
743
تاثيرخانواده بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان مدارس دولتي ناحيه4قم1389-1388
744
تاثيرخانواده برگرايش به اعتيادنوجوانان مقطع متوسطه شهرستان ساوه
745
تاثيرخزه هابرايجادوتوسعه ي كارن هادرسنگ هاي كربناته
746
تاثيرخودگفتاري آموزشي و انگيزشي در شرايط خستگي بر مهارت هاي حركتي فوتبال دانش آموزان پسر ابتدايي شهرستان كاشمر
747
تاثيرخودگفتاري آموزشي و انگيزشي در شرايط خستگي بر مهارت¬هاي حركتي فوتبال دانش¬آموزان پسر ابتدايي شهرستان كاشمر
748
تاثيرخوراندن يك پروبيوتيك باكتريايي بر فراسنجه هاي تخمير شكمبه اي، متابوليت هاي خوني و عملكرد بره هاي پرواري
749
تاثيردانه گلرنگ و روغن ماهي بر پارامترهاي عملكردي متابوليت هاي خوني، تخمير شكمبه و الگوي اسيدهاي چرب شير گاوهاي شيرده
750
تاثيردانه هاي روغني برپروتوزوآي شكمبه ،توليد شير،الگوي اسيدهاي چرب شيروتوليداسيدلينولئيك مزدوج
751
تاثيردرمان شناختي -رفتاري بر اختلال يادگيري خواندن
752
تاثيردرماندگي مالي براجتناب مالياتي دردوره هاي ركوداقتصادي درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
753
تاثيردما در سرعت هاي بارگذاري متفاوت بر پارامترهاي مقاومت برشي زباله جامد شهري با تاكيدبر زباله ايران
754
تاثيردوزبانگي دريادگيري زبان فارسي دانش آموزان اول دبستان شهرستان چابهار
755
تاثيردوشيوه تمرين استقامتي ومقاومتي برپاسخ هورمون pyy زنان چاق غيرورزشكار
756
تاثيردونوع آماده سازي واژگان بردرك مطلب شنيداري، يادگيري واژگان واستفاده ازتدابيرلغت آموزي , The Impact of Two Types of Vocabulary Preparation on Listening Comprehension, Vocabulary Learning, and Vocabulary Learning Strategy
757
تاثيررابطه تعاملي رهبر- عضو بر رفتارشهروندي سازماني (بررسي مقايسه اي بانك ملي با سامان در شهرستانهاي ساري، قائمشهر و بابل )
758
تاثيررژيم غذايي برروي افراد ديابتي
759
تاثيررژيم هايغذائي حاوي قندوپروتئين بربرخي ازخصوصيات زيستي زنبورپارازتوئيدTrichogramma brassicae Bezdenko )Hym.:Trichogrammatidae(
760
تاثيررسانه ها برانحرافات اجتماعي
761
تاثيررسانه هاي تصويري درارتباطات اجتماعي
762
تاثيررضايت شغلي بربازده وكيفيت كار
763
تاثيررفتار كاركنان برميزان رضايتمندي ارباب رجوع
764
تاثيررفتاردرماني شناختي دركاهش اظطراب دختران نوجوان بااختلال اظطراب فراگير
765
تاثيررفتارمعلمين برانگيزه تحصيلي دانش آموزان راهنمايي شهردامغان
766
تاثيرروابط انساني مديران دركارايي معلمان مقطع متوسطه دخترانه گنبد
767
تاثيرروش آموزش مستقيم كنترل مثانه بر شب اداري كودكان.
768
تاثيرزمان برداشت فصل وكودسرك برانتقال مجدد فيزيولوزي وخصوصيات عملكرد دانه وعلوفه سه نوع قلعه
769
تاثيرژنوتيپ ،پيش تيمارسرماي ومحيط كشت القابرروي پاسخ به كشت بساك جوپاييزه (Hordeum vulgre L)
770
تاثيرساختار بافت بر روي برخي خواص فيزيكي پارچه هاي ورزشي اينترلاك
771
تاثيرساختمان لايه هاي نانو ليفي هيبريدي بر جذب صوت
772
تاثيرسبك فرزندپروري والدين برميزان خلاقيت كودكان
773
تاثيرسرمادهي براساس پارامترهاي زيستي سن گندم (eurygasterintegricepsput.(hem.،scutelleridae)
774
تاثيرسرمايه اجتماعي برپيشرفت اقتصادي
775
تاثيرسرمايه اجتماعي برهويت اجتماعي دانشجويان درشهرتهران سال 1382
776
تاثيرسرمايه روانشناختي برهويت سازماني كاركنان دانشگاه هاي كاشان
777
تاثيرسطوح مختلف پروبيوتيك وبوتيرات كلسيم واثرات متقابل آنهابرعملكردتوليدي متابوليت هاي سرم خون وسيستم ايمني طيورتخمگذار
778
تاثيرسطوح مختلف كنجاله هاي گوارهمراه باآنزيم برعملكردجوجه هاي گوشتي
779
تاثيرسندرم متابوليك برپارامترهاي عملكرد ريوي وشدت بيماري در بيماران مبتلا به آسم
780
تاثيرسودهر سهم بر بازده سهام
781
تاثيرسياست هاي مالي بر رفاه : رويكرد مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE)
782
تاثيرسيستم اطلاعات بيمارستاني روي كيفيت فرايند تصويربرداري بيمارستان
783
تاثيرسيستم گسلي زاگرس برتحول اشكال ژئومورفولوژي درتوده ارتفاعي پروا-بيستون
784
تاثيرسيستم مديريتدانش(KMS)بر خلاقيت سازماني
785
تاثيرشبكه هاي اجتماعي وتلگرام برسلامت اجتماعي جوانان شهرستان خواف
786
تاثيرشبكۀ اجتماعي فيس‌بوك بر نگراني تصوير بدني و خلق و خوي اجتماعي دانشجويان دختر شهر تهران
787
تاثيرشش هفته تمرينات منتخب ثبات دهنده مركزي بدن بر درد و ناتواني عملكردي بيماران مبتلا به كمردرد مزمن غير¬اختصاصي
788
تاثيرشفافيت،مسئوليت اجتماعي و بازاريابي از طريق شبكه‌هاي اجتماعي بر عملكرد كسب‌وكار با در نظر گرفتن نقش واسطه‌اي شهرت سازماني و برند پايدار
789
تاثيرشفافيت،مسئوليت اجتماعي و بازاريابي از طريق شبكه‌هاي اجتماعي بر عملكرد كسب‌وكار با در نظر گرفتن نقش واسطه‌اي شهرت سازماني و برند پايدار
790
تاثيرشوك¬هاي درآمد نفتي بر شاخص صنايع كشاورزي منتخب شده در بورس اوراق بهادار تهران
791
تاثيرشيوه هاي مديريت بركارايي كاركنان سازمان آموزش وپرورش ناحيه 2قم
792
تاثيرعدم تقارن اطلاعاتي بر هزينه سرمايه سهام عادي در سطوح متفاوت رقابتي بازار
793
تاثيرعمليات حرارتي بر رفتار سايشي دماي بالاي پوشش‌هاي پاشش حرارتي نيكل- آلومينيوم بر زيرلايه فولاد ساده كربني
794
تاثيرعوامل اجتماعي واقتصادي در مهاجرت مردم شهرستان كوهرنگ
795
تاثيرعوامل اجتماعي وسازماني برشاخصه هاي جامعه برندي،شيوه هاي ارزش آفريني، اعتماد و وفاداري به برند(مراكز فني و حرفه اي حوزه مركزي استان مازندران)
796
تاثيرغزليات شمس بر موسيقي ايراني باتاكيد برموسيقي دستگاهي و مقامي
797
تاثيرفرآورده هاي مختلف سيربرتخميرميكروبي شكمبه درشرايط آزمايشگاهي
798
تاثيرفرايند فورج برعمر خستگي تورشن بارخودرو پژو 405
799
تاثيرفرايندARS بر خواص مكانيكي مس خالص تجارتي
800
تاثيرفرهنگ سازماني مناسب برپياده سازي استراتژي (مطالعه موردي :شركت مخابرات استان همدان )
801
تاثيرفناوري اطلاعات برپزشكي
802
تاثيرقابليت مقايسه حسابداري بر كيفيت گزارشگري مالي و قيمت گذاري اقلام تعهدي اختياري
803
تاثيرقابليت مقايسه صورت هاي مالي بر هزينه سرمايه شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادارتهران
804
تاثيركاربرد كودزيستي نيتراژين ،HB-101 وكوداوره برروي رشدوعملكرد سيب زميني (Solanum tuberosum)
805
تاثيركاربردتكنولوژي آموزشي در ميزان پيشرفت تحصيلي
806
تاثيركاربري هاي تجاري بر ترافيك شهري (تاثير مجتمع هاي مدرن تجاريبر ترافيك شهريمنطقه 5 كلانشهر تهران)
807
تاثيركاركردن با اسمها از طريق جمله‌سازي برسطح نوشتار
808
تاثيركاهش قيمت نفت بر كسري بودجه
809
تاثيركيفيت بر افزايش بهره وري
810
تاثيرگذاري باغ ايراني بر نقاشي هاي مكتب تبريز دو
811
تاثيرگناه برمعرفت ديني درنهج البلاغه
812
تاثيرگياهان بومي و زراعي بر پالايش مس از خاك هاي آلوده و جداسازي باكتريهاي محرك رشد مقاوم به مس
813
تاثيرمالچ پلاستيكي و محلول پاشي كودهاي تجاري در پاييز بر رشد رويشي و برخي از ويژگي هاي كمي و كيفي خشك ميوه پسته رقم كله قوچي
814
تاثيرمالكيت خصوصي برارزش افزوده اقتصادي EVA و نرخ بازده دارايي ها ROA در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
815
تاثيرمحتواي پيام بازاريابي ويروسي برخريداينترنتي ازبرنامه بازار (مطالعه موردي كاربران شهرستان شادگان)
816
تاثيرمداخله تعديل غذاخوردن هيجاني برمديريت وزن ، غذاخوردن هيجاني وشادكامي زنان چاق وداراي اضافه وزن
817
تاثيرمديريت سود وافشاي اطلاعات برعدم تقارن اطلاعاتي شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
818
تاثيرمديريت سود واقعي بر هزينه حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
819
تاثيرمسئوليت اجتماعي سازمان وبازاريابي داخلي برقصدترك خدمت باميانجي گري تعهدسازماني(موردمطالعه بيمارستان عالي نسب تبريز)
820
تاثيرمسئوليت پذيري اجتماعي بر رضايت ارباب رجوع
821
تاثيرمشخصات فيزيكي فرش هاي دستباف در تعيين شاخص راحتي
822
تاثيرمشخصات نخ پرز فرش دستبافت ﴿تعداد لاو تاب نخ﴾در تعيين برخي خواص فيزيكي آنها.
823
تاثيرمكمل سلنيوم بر سطح سرمي 1VEGFR و سطحج ئسلنوپروتئين ها در جفت مادران باردار پره اكلامپتيك , effect of selenium supplementation on sVEGFR-1 level in pregnant women in high risk of preeclampsia
824
تاثيرمنابع اليافي علوفه‌اي و غيرعلوفه‌اي در جيره آغازين بر عملكرد، رفتار تغذيه‌اي و شكمبه بره‌هاي شيرخوار
825
تاثيرمناسبات قبيله اي بر گروه بندي هاي مذهبي در مدينه عصر نبوي
826
تاثيرمنگنز باقي مانده بر رشدوجذب منگنز توسط نهال هاي پسته در برخي ازخاك هاي آهكي رفسنجان
827
تاثيرمنوفسفات آمونيوم به عنوان كودآغازگربردوره بحراني تداخل علف هاي هرزدرسويا(Glycine ma.xl.)
828
تاثيرموسيقي درماني دررشداجتماعي كودكان پيش دبستاني فارسان
829
تاثيرموسيقي عباسيان برتاريخ و تمدن ايران
830
تاثيرموسيقي كلاسيكبررشد مهارت‌هاي حركتي پايه كودكان 2 تا 4 سال شهر تهران
831
تاثيرموننسين، عصاره سير و پودر سير بر عملكرد و سلامت گوساله هاي شيرخوار هلشتاين قبل و بعد از شير گيري
832
تاثيرميراگراهاي الحاقي ونوع ساختگاه برپاسخ لرزه هاي سازه هاي جداسازي شده تحت زلزله هاي حوزه نزديك
833
تاثيرميزان سهام شناور آزاد بر ريسك سهام و درصد نقد شوندگي
834
تاثيرميزان قلياييت روكش الكترودهاي زنگ نزن آستنيتي در خواص چقرمگي جوش
835
تاثيرميزان كربن معادل بر مقاومت به سايش چدن نشكن آستمپر﴿ADI)با مقدار ثابت Si
836
تاثيرنانو ذرات نقره در خواص آنتي باكتريال كامپوزيت هاي دنداني و استخواني از نوع گلاس آينومر
837
تاثيرنحوه ساخت برروي فعاليت نانوذرات نيكل دررفرمينگ خشك متان
838
تاثيرنقاشي بررشد ذهني كودكان
839
تاثيرنقاشي دريادگيري دانش آموزان عقب مانده ذهني درشهرستان گاليكش درمدرسه استثنائي شهيدنقدي پورازديدگاه معلمان
840
تاثيرنقش والدين برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه شهرستان آزادشهر
841
تاثيرنوع بازي برنحوه ياد گيري كودكان پيش دبستاني ناحيه 5استان اصفهان
842
تاثيرهاي ارزيابي پويا بر صحبت كردن دانش آموزان سطح متوسط با اضطراب زياد
843
تاثيرهشت هفته تمرين استقامتي ،قدرتي وتركيبي بر تغييرات سطوح استراحتي هورمون ابستاتين دردانش آموزان غير فعال داراي اضافه وزن
844
تاثيرهشت هفته تمرين تناوبي شديد و مكمل دهي اسپيرولينا بر سيستم ايمني هومورال و تركيب بدني زنان داراي اضافه وزن
845
تاثيرهشت هفته تمرينات عصبي عضلاني ناحيه مركزي و هيپ بر كينماتيك اندام تحتاني و تنه قبل و بعد از خستگي در ورزشكاران مرد با بازسازي رباط صليبي قدامي
846
تاثيرهشت هفته فعاليت هوازي و تناوبي شديد بر بيان SOD و GPX بافت قلب موشهاي صحرايي نر
847
تاثيرهشيار و ناهشيار آواي قرآن و موسيقي آرامش بخش بر آپگار نوزاد و علايم فيزيولوژيك مادر تحت بيهوشي عمومي و نخاعي حين عمل سزارين
848
تاثيرهنردرماني بيانگر بر تنظيم هيجان دانش آموزان مقطع دوم دبستان شهر اصفهان
849
تاثيروالدين وجامعه برميزان خشونت وپرخاشگري جوانان ونوجوانان دبيرستانهاي دخترانه شهرستان آزادشهر
850
تاثيروسايل نقليه روي محيط زيست
851
تاثيروضعيت اقتصاد
852
تاثيروضعيت اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي خانواده هابرموفقيت تحصيلي دانشجويان
853
تاثيريادگيري مشاركتي بررشدمهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دخترپايه اول دبيرستان هاي شهرستان ساوه سال تحصيلي 89-1388
854
تاثيريادگيري مشاركتي دريادگير ي تلف پايانه ها ي تصريفي زبان انگليسي درزبان آموزان مبتدي ايران
855
تاثيريك جلسه تمرين درمانده ساز با شدتهاي مختلف بر پاسخ آييونكتين مردان فعال و غير فعال
856
تاثيريك دوره برنامه بازتواني تسريعي برعملكرد وتعادل افرادمبتلابه پارگي رباط صليبي قدامي بعدازعمل بازسازي
857
تاثيريكپارچگي كيفيت و مديريت زنجيره تامين بربهبودپايداري سازماني ( مورد مطالعه: شركت آذين تنه)
858
تاثيز بلوك خوراك كامل بز رفتار تغذيه اي و توان توليدي گاوهاي شيزده هلشتاين
859
تاجر ونيزي اثر ويليام شكسپير
860
تاچه هاي چهارمحال در دكوراسيون داخلي
861
تاخير بازخورد زبان آموزان ايراني در يك كلاس بر كيفيت ترجمه آن ها در زبان انگليسي
862
تاخير تاديه ديون مبتني بر قاعده لا ضرر با تاكيد بر قوانين بانكي
863
تاخير غير خطي رامان در ساختارهاي CROW
864
تاخيرجريان جوش كاري بر كيفيت جوش نقطه اي ورق هاي فولادي گالوانيزه
865
تاديب كودك در فقه و قانون مجازات اسلامي
866
تاديب كودكان توسط والدين
867
تار و پود خيال هنرمنداني كه براي كودك كار ميكنند
868
تار و پودي از نورهاي رنگين﴿ساخت وسايل شيشه اي بر اساس نقشمايه گليم ايراني﴾
869
تار: تاريخچه و تكنيك ساخت
870
تارو پود خيال هنرمنداني كه براي كودك كار مي كنند
871
تاريخ
872
تاريخ ، زيبايي شناسي و نظريه هاي تدوين فيلم در فيلم در دوره سينماي صامت (1895- 1930)
873
تاريخ آموزش پزشكي در مدرسه دارالفنون و نتايج آن
874
تاريخ آموزش و پرورش اسلام و ايران
875
تاريخ آموزش و پرورش ايران بعد از اسلام
876
تاريخ آموزش و پرورش در اسلام از آغاز تا فرو پاشي ايوبيان در مصر
877
تاريخ آموزش و پرورش در ايران باستان
878
تاريخ اجتماعي انگلستان
879
تاريخ اجتماعي شيعيان ايران در دوره صفويه از ديدگاه خاورشناسان دو قرن اخير
880
تاريخ اجتماعي و سياسي عراق در نيم قرن اخير و ارتباط آن با حوزه علميه نجف
881
تاريخ ادبيات خراسان شمالي در دوره قاجار و پهلوي
882
تاريخ ادبيات شاعران معاصر عرب خوزستان
883
تاريخ ادبيات عرب ( از صفحه 171 تا صفحه 202 الوسيط)
884
تاريخ ادبيات عرب ( از صفحه 290-317 كتاب الوسيط)
885
تاريخ ادبيات عرب (از صفحه 112 تا صفحه 129 الوسيط)
886
تاريخ ادبيات عرب (از صفحه 112 تا صفحه 129 الوسيط)
887
تاريخ ادبيات عرب (از صفحه 261-290 كتاب الوسيط)
888
تاريخ ادبيات عرب( از صفحه 290تا325 الوسيط)
889
تاريخ ادبيات عرب( الوسيط) ازصفحه 354 تا 390 الوسيط
890
تاريخ ادبيات عرب: (از صفحه 73 تا صفحه 113 الوسيط)
891
تاريخ ادبيات گيلان (تا سال 1300 هجري قمري)
892
تاريخ ادبيات وجغرافياي ادبي شاعران استان ايلام
893
تاريخ اسماعيليه ي نيشابور از سده چهار تا سده ي چهارده , The history of neyshaburs ismailiyeh from 4th century to 41th century
894
تاريخ الفلسفه الاروبيه في العصر الوسيط از فصل هشتم باب سوم
895
تاريخ الفلسفه الاروبيه في العصر الوسيط: (از فصل هشتم باب سوم)
896
تاريخ بستك و خاندان بني عباسيان در دوره قاجار و پهلوي
897
تاريخ پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم مستخرج از آيات قرآن و روايات شان نزول
898
تاريخ پيدائي خسرواني و سرود
899
تاريخ تئاتر عروسكي .نوشته :ژ. باتي ور شاوانس .(سري كتابهاي چه ميدانم )
900
تاريخ تحليلي بازار اصفهان در مواجهه با جريان مدرنيسم : دوره ي پهلوي دوم ( 1978-1941م. / 1357-1320ش.)
901
تاريخ تحليلي مطبوعات كرمان از سال 1320 تا 1332
902
تاريخ تحليلي نئاتر در ايران
903
تاريخ تحليلي و رويكردهاي مطرح در علم تناسب آيات و سور قرآن
904
تاريخ تحليلي يزد از شاه اسماعيل تا مرگ شاه عباس اول﴿1038-907ه.ق﴾
905
تاريخ تحول و پيدايش دكور در تاتر ايران
906
تاريخ تحولات باميان از ظهور اسلام تا حمله مغول ( 619 - 1 ق / 1218 - 599م)
907
تاريخ تحولات سياس، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كهكيلويه ...
908
تاريخ تحولات سياسي ، اجتماعي و فرهنگي منطقه قاين از حمله مغول تا روي كار آمدن قاجار
909
تاريخ تحولات سياسي اجتماعي و فرهنگي دوره هلاكو ﴿663- 651ق﴾
910
تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي كرمان در دوره سلجوقيان كرمان
911
تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فارس در دوره تيموريان ( 857 - 771 ه. ق / 1453 - 1369 م )
912
تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فارس در دوره شاه عباس اول صفوي
913
تاريخ تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فارس از مرگ كريم خان زند
914
تاريخ تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فارس از مرگ كريم خان زند
915
تاريخ تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كرمانشاه از ظهور صفويه تا پايان زنديه
916
تاريخ ترجمه متون انگليسي از آغاز قاجاريه تا پايان دوره مظفري.
917
تاريخ تشكيلات اداري و مالي ايران در عصر قاجار
918
تاريخ تشيع ايران در دوره ي تيمور , THE HISTORY OF IRANIAN SHIITES IN TIMUR'S PERIOD
919
تاريخ تشيع ايلام و پشتكوه از صفويه تا پهلوي
920
تاريخ تشيع خوزستان از آغاز تا پايان صفويه
921
تاريخ تشيع در دماوند(از صفويه تا مشروطه )
922
تاريخ تشيع در دوره تيموريان ( 911 - 850 ه . ق ) قراقويونلوها
923
تاريخ تشيع در لارستان ﴿از آغاز تا پايان صفويه﴾
924
تاريخ تشيع در منطقه كاشان در دوره صفويه
925
تاريخ تشيع در يزد تا صفويه﴿ 910-380 ه.ق﴾
926
تاريخ تشيع كاشان تا صفويه
927
تاريخ تطبيقي عكاسي ايران وجهان
928
تاريخ جبر
929
تاريخ خط و نگارش قران
930
تاريخ روزنامه نگاري تخار و عوامل مرتبط با تغيير آن
931
تاريخ زيديان شمال ايران با تكيه بر آثار مير ظهيرالدين مرعشي
932
تاريخ سياسي اجتماعي اقتصادي اراك ( سلطان آباد) از آغاز قاجار تا سال 1332 ش
933
تاريخ سياسي- اقتصادي و اجتماعي ايران: از پايان جنگ جهاني اول تا كودتاي 1921
934
تاريخ سياسي و اجتماعي خمين از دوره صفويه تا انقلاب اسلامي
935
تاريخ سياسي و اجتماعي كرمانشاه از مشروطيت تا حكومت رضاخان
936
تاريخ سياسي، اجتماعي و اقتصادي فارس در عهد ايلخانان (736-654 ه. 1336-1256م)
937
تاريخ سياسي، اجتماعي، اقتصادي كرمانشاه از ورود اسلام تا دوره مغول
938
تاريخ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كاشمر ( از 907 ه. ق تا 1357 ه. ش )
939
تاريخ سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران: از پايان جنگ جهاني اول تا كودتاي 1921 (1299-1296ه. ش)
940
تاريخ سياسي، اقتصادي واداري ادريسيان
941
تاريخ سينماي ايران و ريشه يابي بيماري و انحطاط سينماي ايران از آغاز تا سال 1357
942
تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي در شهرستان بابل با رويكرد تاريخ تشيع
943
تاريخ شفاهي مرمت فرش اصفهان (مطالعه موردي استاد حسن رعنايي)
944
تاريخ شفاهي مهاجران افغان در اصفهان ﴿با تكيه بر كاركردهاي آموزشي﴾
945
تاريخ عكاسي ايران
946
تاريخ عكاسي ايران 77-57 (رويدادهاي عكاسي )
947
تاريخ عكاسي گيلان
948
تاريخ فقه اسلامي
949
تاريخ قاين با تكيه ب ر زندگي سياسي و اجتماعي شيعيان از ورود اسلام تا دوره مغول , qaiens istory to emphasis rainingon shiits political and sociat life since the arrival of isiam to the mongol dynasty
950
تاريخ قم از سال 189 تا 420 هجري قمري
951
تاريخ گاهشماري در ايران و جشن هاي ملي ايران باستان
952
تاريخ مجازات در ايران؛ از غزنويان تا حمله مغول
953
تاريخ مجازات در ايران؛ از غزنويان تا حمله مغول
954
تاريخ مختصر گسترش كوارتت زهي
955
تاريخ مختصر موسيقي
956
تاريخ مطبوعات در شهرهاي كردنشين از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي ايران
957
تاريخ معماري براساس نظر متفكران مسلمان با تاكيد بر آراء ابن خلدون
958
تاريخ نقوش سفالينه ها دوره ايلاميان و چغازنبيل
959
تاريخ نگاران زن در ايران معاصر (مطالعه موردي منصوره اتحاديه ، شيرين بياني ، فرشته نورايي و هما ناطق )
960
تاريخ نگاران زن در ايران معاصر﴿مطالعه موردي منصوره اتحاديه، شيرين بياني ،فرشته نورايي و هما ناطق﴾
961
تاريخ نگاري اندلس از تاسيس دولت امويان تا تشكيل دولتهاي ملوك الطوايفي
962
تاريخ نگاري دلائل در سيره رسول خدا ﴿ص﴾ از آغاز تا نيمه قرن ششم هجري
963
تاريخ و آداب و رسوم شهرستان بم
964
تاريخ و احوال حاضر بهبهاني و دانشمندان و رجال بنام آن
965
تاريخ و موجبات پيدايش علم اصول
966
تاريخ ورود اسلام و تشيع به قشم ونقش امامزادگان وسادات در ساختار اجتماعي فرهنگي شهر
967
تاريخ‌گذاري آيات و سور قرآن در تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)
968
تاريخ‌گذاري آيات و سور قرآن كريم در تفسير المنار
969
تاريخ‌نگاري اجتماعي عصر پهلوي1304-1357 يك تحليل تاريخي
970
تاريخ، اقتباس و تصاحب در سينما
971
تاريخ،اقتباس و تصاحب در سينما
972
تاريخ،جغرافيا و فرهنگ مردمان منطقه ميزدج و مونوگرافي روستاي كران
973
تاريخ¬گذاري آيات و سور در تفسير الميزان
974
تاريخجه علم پژوهش در عمليات و كاربردهاي آن
975
تاريخچه آموزش و پرورش شهرستان فردوس
976
تاريخچه آواز جمعي و آهنگسازي براي آن " در ايران "
977
تاريخچه اعداد و شمارش
978
تاريخچه انواع زبان هاي برنامه نويسي
979
تاريخچه انيميشن در ايران
980
تاريخچه انيميشن در ايران
981
تاريخچه ايمني و بررسي آمار حوادث در معادن ايران
982
تاريخچه اينترنت
983
تاريخچه بانك و بانكداري در ايران (از عصر قاجاريه تا حال)
984
تاريخچه بيماري ام اس در ايران از ابتدا تا پايان سال 1391 ه. ش
985
تاريخچه پست
986
تاريخچه پسته دردامغان
987
تاريخچه پوشاك در اپل سنگسر
988
تاريخچه تئاتر و سير تحولات آن در شيراز
989
تاريخچه تايپوگرافي در مطبوعات
990
تاريخچه تصويرسازي شعر در ايران
991
تاريخچه تكامل ابزار و لوازم و تجهيزات دوربين فيلمبرداري
992
تاريخچه چاپ و زيروگرافي
993
تاريخچه حروف رومي
994
تاريخچه حسابداري و حسابرسي در ايران باستان
995
تاريخچه حفر تونل
996
تاريخچه دامغان واماكن مذهبي وتاريخي آن
997
تاريخچه دانشكده پزشكي دانشگاه اصفهان
998
تاريخچه دانشگاه اصفهان
999
تاريخچه روزنامه نگاري و سبك نگارش آن
1000
تاريخچه رياضيات و تحولات آناليز رياضي در گذر زمان
بازگشت