<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تاثير ميزان آلومينيوم بر آستمپر پذيري چدن نشكن حاويAI
2
تاثير ميزان آلومينيوم بر حباب دارشدن شمشهاي فولاد ساختماني ذوب آهن اصفهان و ارائه راهكارهاي عملي براي كاهش رسوب AL2 O3 در نازل پاتيل فولاد
3
تاثير ميزان استفاده از اينترنت بر شگل گيري و رشد هويت فردي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
4
تاثير ميزان افسردگي مادران در ميزان پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر
5
تاثير ميزان بار سطح بر سينتيك جذب پروتئين روي سطح هيدروژن بر پايه HEMA و اكريليك اسيد
6
تاثير ميزان پرخاشگري والدين بر خشونت فرزندان در مقطع دبيرستان شهرستان فارسان در سال92-93
7
تاثير ميزان پلي پروپيلن اتاكتيك بر روي برخي از خواص الياف پلي پروپيلن
8
تاثير ميزان تاب نخ بر خواص فيزيكي نخ پود و پارچه بافته شده از آن در ماشين بافندگي جت هوا
9
تاثير ميزان تغير فرم و دماي آنيل مياني بر ريزساختار و سختي آلياژ 5083
10
تاثير ميزان تغيير فرم و دماي آنيل مياني بر ريزساختار و سختي آلياژ 5083
11
تاثير ميزان تقويت كننده (الياف شيشه) بر خواص مكانيكي و ساختار كامپوزيت پليمر / الياف شيشه
12
تاثير ميزان تيتانيم بر خواص مكانيكي فولاد ماريجينگ فرآوري شده در كوره القايي تحت گاز آرگون c300
13
تاثير ميزان حقوق و مزايا بر انگيزش كاركنان سازمان تامين اجتماعي بابل
14
تاثير ميزان رضامندي زناشويي بر عزت نفس فرزندان
15
تاثير ميزان سطح سواد والدين بر پيشرفت دانش آموزان
16
تاثير ميزان سيليسيم و مدول قطعه ريخته گري بر ساختار چدن نشكن غير آلياژي
17
تاثير ميزان سيمان بر خواص بتون هاي نسوز تابولار آلومينايي
18
تاثير ميزان كاني رس بر خواص مكانيكي بتن پلاستيك
19
تاثير ميزان لاي در مقاومت سه محوري ماسه و ارتباط پارامترهاي مقاومتي با نتايج آزمايشات CPT
20
تاثير ميزان مهريه بر رضايتمندي زناشويي
21
تاثير ميزان ميكا بر شوك پذيري بدنه هاي رسي كامپوزيتي
22
تاثير ميزان ميكروسيليس بر خواص بتونهاي نسوز شاموتي
23
تاثير ميزان نانو رس بر ريز ساختار و خواص ديناميكي مكانيكي آميزه SBR/ENR/ دوده، در دو سيستم پخت گوگردي و پرتو الكتروني
24
تاثير ميزان نانورس بر ريزساختار و خواص ديناميكي مكانيكي آلياژ EPDM/SBR پخت شده با دو سيستم پخت متفاوت گوگردي و اشعه ي الكتروني
25
تاثير ميزان نانورس و تابش پرتو الكتروني بر ريز ساختار و خواص ديناميكي مكانيكي آلياژ EPDM/SBR حاوي دوده
26
تاثير ميكرو سيليس بر خواص جرمهاي كم سيمان
27
تاثير ميكروار گانيسم هاي محرك رشد گياه بر افزايش مقاومت گياه يونجه ﴿Medicago Sative﴾ به تنش كادميم
28
تاثير ميكروساختار بر سطح سلول خورشيدي و بررسي خواص الكترواپتيكي آن در راستاي بهبود راندمان
29
تاثير ميكروسيليس در افزايش مقاومت سايشي بتن سرريزها
30
تاثير ميناكاري در جواهرات دوره قاجار
31
تاثير نا اطميناني در متغيرهاي اقتصاد كلان بر واردات در كشورهاي منتخب در حال توسعه
32
تاثير نا اطميناني نرخ ارز بر توزيع درآمد در ايران
33
تاثير نااطميناني تورم بر تخصيص وام هاي بانكي
34
تاثير نااطميناني تورمي بر تورم وانتظارات تورمي درايران
35
تاثير نااطميناني در نرخ يادگيري فناوريهاي انرژي تجديد پذير بر ظرفيت توليد برق: نمونه ايران
36
تاثير ناتوراليسم در نمايشنامه "پدر" اثر اگوست استريندبرگ
37
تاثير ناحيه محدود سوپرپيو در شيارشدگي
38
تاثير ناخالصي Mn بر روي نانو‌لايه‌هاي YAuPb و YAuSn
39
تاثير ناخالصي آهن و كلرايد در حمام هاي آبكاري كروم براق و مس اسيدي
40
تاثير ناخالصي منگنز در الكترو وينينگ نيكل
41
تاثير ناخالصيهاي غير مغناطيسي بر خواص فيزيكي ابررساناهاي دماي بالا
42
تاثير نازل بر خواص فيزيكي نخ چرخانه
43
تاثير نام تجاري بر اثربخشي تبليغات در صنعت لوازم خانگي ايران ( مطالعه موردي شركت ال جي )
44
تاثير نامعلوم بودن و ناسازگاري نقشها بر فرسودگي شغلي باتوجه به انواع مختلف شخصيتها (مطالعه موردي سازمان انتقال خون مازندران مركز ساري)
45
تاثير نامعلوم بودن و ناسازگاري نقشها بر فرسودگي شغلي باتوجه به انواع مختلف شخصيتها (مطالعه موردي سازمان انتقال خون مازندران مركز ساري)
46
تاثير نانو الياف شيشه در مقاومت كششي آسفالت
47
تاثير نانو الياف شيشه در مقاومت كششي آسفالت
48
تاثير نانو بلورك سيليكون بر ويژگيهاي نانو ساختاري سيمان
49
تاثير نانو بلورك هاي بنتونيت رسي بر ويژگي هاي مكانيكي پليمر نشاسته
50
تاثير نانو ذرات Tio2 بر خواص سطحي و رنگرزي نانو الياف پلي استر
51
تاثير نانو ذرات بر خواص برشي كامپوزيت شيشه/اپوكسي
52
تاثير نانو ذرات پلاتين دوپت شده روي سطح آلومينا به عنوان كاتاليست در اكسايش بنزيل الكل
53
تاثير نانو ذرات در عمل انتقال حرارت
54
تاثير نانو ذرات رس بر مورفولوژي و رئولوژي آميزه سه تايي پلي پروپيلن/پلي كربنات/استايرن بوتادين استايرن
55
تاثير نانو ذرات كاربيد سيليسيوم بر ميكرو ساختار و خواص ميكانيكي اتصال آلياژهاي غير همسان آلومينيوم به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
56
تاثير نانو ذرات كامپوزيتي اكسيد فلزي بر پايه آلومينا بر ريز ساختار و خواص مكانيكي جوش در GMAW
57
تاثير نانو ذرات نقره برتحمل به تنش شوري در گياه جعفري
58
تاثير نانو ذرات و نيترات نقره محلول در آب بر تغييرات آسيب شناسي بافتي و خون شناسي عروس ماهي اصفهاني
59
تاثير نانو ذره گرافن اكسايد بر سازگاري و ريزساختار آلياژ بر پايه پلي‌كربنات و كوپليمر (استايرن-اكريلونيتريل)
60
تاثير نانو ذره ها آهن صفر ظرفيتي بر خواص فيلم نانوكامپوزيت اكسو زيست تخريب پذير پلي اتيلن/ اتيلن وينيل استات
61
تاثير نانو رس بر پخت ديناميكي و خواص مكانيكي ديناميكي ترموپلاستيك الاستومر PP/SBR
62
تاثير نانو روي داروهاي ضد سرطان
63
تاثير نانو زايكوترم بر مقاومت كششي مخلوط‌هاي آسفالتي مناطق سردسير(نمونه موردي شهرستان سقز)
64
تاثير نانو سيلور و 1-متيل سيكلوپروپن ﴿1-ام-سي-پي﴾ بر افزايش عمر گلجائي گل شاخه بريده رز
65
تاثير نانو سيليس بر خواص مكانيكي و نفوذپذيري بتن
66
تاثير نانو كامپوزيت تترا اتيل ارتو سيليكات بر ساختارهاي شيميايي و مكانيكي مواد بتني
67
تاثير نانو كلات مس و آهن و تلقيح با قارچ مايكوريزا بر روند رشد، عملكرد و جذب عناصر غذايي در گياه نخود (.Cicer arietinum L)
68
تاثير نانو لايه هاي بازدارنده در ساختار لايه هاي نازك تيتانو زيركونات سرب (PZT)
69
تاثير نانو لوله هاي چندجداره و پرتو الكتروني بر خواص ديناميكي مكانيكي آلياژ بر پايه ي BR/NR حاوي دوده
70
تاثير نانو لوله هاي كربني و زئوليت بر گياه پالايي تريتيكاله در خاك هاي آلوده به هيدرو كربن هاي نفتي
71
تاثير نانو نقره بر رشد گياه سيب زميني رقمWhite Desiree، جداسازي و قدرت زيست پروتوپلاست آن
72
تاثير نانوالياف كامپوزيتي PAN/ZnO/CNT روي خواص جذب امواج الكترومغناطيسي و فرابنفش
73
تاثير نانوپوشش‌هاي آب‌دوست و آب‌گريز سيليكا بر مشخصات جوشش استخري و خواص سطح جوشش
74
تاثير نانوذرات آهن و اكسيد آهن مغناطيسي بر روي نورتابي شيميايي سيستم لومينول و دي پريداتوآرژنات (III) و اندازه گيري تركيبات سيستئين و آمينوفيلين
75
تاثير نانوذرات بر تجزيه زيستي هيدروكربن ها و توليد بيوسورفكتانت
76
تاثير نانوذرات رس بر مورفولوژي و رئولوژي آميزه پلي(بوتيلن ترفتالات) /پلي پروپيلن
77
تاثير نانوذرات روي اكسيد اصلاح شده با پلي(وينيل الكل)، سيتريك اسيد و ويتامين B1، روي ساختار و خواص فيزيكي- شيميايي نانوكامپوزيت‌هاي پلي‌كاپرولاكتون
78
تاثير نانوذرات زيركونيا اصلاح شده با سرم آلبومين گاوي بر ساختار، خواص مكانيكي، ترشوندگي و خواص گرمايي نانوكامپوزيت هاي پلي(وينيل كلريد) و پلي(وينيل الكل)
79
تاثير نانوذرات سلولز بر خواص مكانيكي , جذب رطوبت و مورفولوژي آلياژ سه تايي كيتوسان/پلي لاكتيك اسيد/پلي وينيل الكل
80
تاثير نانوذرات سيليكا دو اندازه يا در تعيين رفتار رئولوژيكي سوسپانسيون غليظ بر پايه پلي اتيلن گليكول با جرم مولكولي كم
81
تاثير نانوذرات كربنات كلسيم ﴿CaCo3﴾ بر رفتار تبلور آلياژ پلي پروپلين /پلي ﴿اتيلن ترفتالات﴾
82
تاثير نانوذرات و ماكرو الياف‌ تقويت‌كننده بر استحكام‌ سازه‌‌هاي اتصال چسبي
83
تاثير نانورس اصلاح شده بر خواص فيلم نانوكامپوزيت اكسوزيست تخريب پذير پلي اتيلن/ اتيلن وينيل استات
84
تاثير نانوسيلور و تيو سولفات نقره در افزايش عمر گلجايي گل بريده آلسترومريا
85
تاثير نانوكود كلات آهن بر واكنش ارقام گندم به تنش شوري در محلول غذايي
86
تاثير نانوهالوسيت بر خواص مكانيكي و دوام بتن خو.دمتراكم
87
تاثير نانوورقه هاي سيليكا بر رفتار فازي سيستم آب/ اسيد فرميك/ پلي آميد 6
88
تاثير ناهمگوني زيستگاه بر ساختار ژني و اكولوژي جمعيت هاي آهوي گواتردار (Gazella subgutturosa) در مناطق مركزي كشور با رويكرد سيما- ژنتيك
89
تاثير ناو لوله هاي كربني چند ديواره اي بر خواص نانو الياف پلي آميد 66 پليمر شده فاز جامد
90
تاثير نايكنواختي نخ بر روي كيفيت نهايي پارچه فاستوني
91
تاثير نبروي لورنتز بر ريزساختار انجمادي آلومينيوم 319
92
تاثير نحوه چيدمان بلوكهاي ليفي بر ميزان جذب نوفه
93
تاثير نحوه حضور لاي و نمونه سازي بر پتانسيل روانگرايي ماسه هاي لاي دار
94
تاثير نحوه كوددهي بر روند تغييرات نيترات خاك در آبياري قطره اي
95
تاثير نحوه ي استقرار نخ پود بر خواص كششي پارچه ي حلقوي پودي مورد استفاده در ژئوتكستايل
96
تاثير نرخ ارز بر بازار هاي كلان اقتصادي
97
تاثير نرخ ارز بر سرمايه گذاري خصوصي
98
تاثير نرخ ارز بر صادرات غير نفتي در اقتصاد ايران
99
تاثير نرخ ارز و هدفمندي يارانه ها بر توليدات گندم در استان ايلام
100
تاثير نرخ ارز واقعي و نوسان‌هاي آن بر توليد ناخالص داخلي ايران(مطالعه موردي ايران)
101
تاثير نرخ بارگذاري بر چقرمگي شكست مود يك چندلايه هاي كامپوزيتي پليمري
102
تاثير نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارايي هاواهرم مالي بر قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
103
تاثير نرخ تورم بر بازده سهام شركت هاي مالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
104
تاثير نرخ تورم بر فقر جامعه
105
تاثير نرخ تورم بر نرخ رشد واقعي در اقتصاد ايران
106
تاثير نرخ كرنش بر خواص مكانيكي و متالور‍‍‍‍‍‍‍ژيكي فولاد كم كربن در فرايند كله زني
107
تاثير نرخ كرنش بر ميزان آسيب سنگ و مواد ترد شكن تحت بارهاي فشاري و كششي
108
تاثير نرخ مذاب خروجي و كشش الياف در منطقه ريسندگي بر روي خواص نخ پلي پروپيلن
109
تاثير نرم افزار آموزشي ترنم وحي در ارتقاء مهارت هاي قرآني و علاقه به درس آموزش قرآن در دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايي
110
تاثير نرم كننده ها بر محركه هاي رنگي كالاي پنبه اي رنگرزي شده با رنگزاي راكتيو
111
تاثير نزول تدريجي قرآن بر تثبيت قلب پيامبر و تحكيم ايمان مسلمانان
112
تاثير نژادو جنسيت بر زندگي زنان سياه پوست دردو رمان توني موريسون دلبند وخدابه بچه كمك كند
113
تاثير نسبت AI2 O3 / Sio2 بر روي مقاومت شيميايي و رهايش فلورايد شيشه هاي كلسيم فلورو آلومينيو سيليكاتي مورد استفاده در سيمانهاي گلاس آينوم
114
تاثير نسبت آب به سيمان در افزايش مقاومت سايشي بتن ميكروسيليسي در مقابل آب
115
تاثير نسبت اجزا كامپوزيت پلي‌كاپرولاكتون/ نشاسته بر ايجاد تخلخل درجا و بررسي درون تني داربست براي كاربرد مهندسي بافت استخوان
116
تاثير نسبت بدهي بر ريسك سيستماتيك شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران(1393-
117
تاثير نسبت توليد كالا به خدمات بر رشد اقتصادي در اقتصاد ايران
118
تاثير نسبت خاكه به اسيد بر ميزان حذف ناخالصي ها در فرآيند شستشوي اسيدي سلستين
119
تاثير نسبت سور فكتانت به مواد اوليه بر ويژگي هاي پودر هيدروكسي آپاتيت مزوپور
120
تاثير نسبت شن به ماسه روي مقاومت فشاري و برشي بتن غلطكي با مصالح سنگي شكسته و گردگوشه در محل درزهاي اجرائي
121
تاثير نسبت كربن به نيتروژن، تهويه و دماي فصل بر تغييرات شيميايي توده در حال كمپوست كود مرغي
122
تاثير نسبت كشش باقيمانده بر خواص فيزيكي و رنگپذيري نخ پلي استر تكسچر شده به روش تاب مجازي
123
تاثير نسبت كشش نخ لايكرا و تاب نخ توليدي بر خواص فيزيكي نخ مغزي دار لايكرا / پنبه در سيستم ريسندگي رينگ
124
تاثير نسبت مخلوط الياف اكريليك بر خواص فشار پذيري فرش ماشيني
125
تاثير نسبت هاي مختلف جذب سديم آب آبياري بر روي نسبت جذب سديم خاك پايداري خاكدانه ها
126
تاثير نسبت هاي مختلف فازهاي آناتاز / روتيل تيتانيوم دي اكسيد بر روي سينتيك واكنش تخريب فتوكاتاليزوري برخي رنگينه هاي آلي
127
تاثير نسبت هاي مختلف كنسانتره به علوفه در دوره پس از شيرگيري بر پاسخهاي عملكردي و متابوليكي گوساله هاي هلشتاين
128
تاثير نسبت هاي مختلف گچ و بيوچار بر رشد جو و اصلاح يك نمونه خاك شور وقليا
129
ت‍اث‍ي‍ر ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ده‍ي‌ ه‍اي‌ ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ و ك‍وت‍اه‌ م‍دت‌ ب‍ر س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
130
تاثير نسبت‌ هاي مختلف بيوچار و اسيد هيوميك بر خصوصيات مورفولوژيكي و جذب عناصر ميكرو (آهن، روي، منگنز و مس) در گياه ذرت
131
تاثير نسبتهاي متفاوت پودر به مايع سمان گلاس يونومر رزيني بر ريز نشت ترميم هاي CLv
132
تاثير نسل جديد روان كننده ها بر رواني و مقاومت فشاري بتن
133
تاثير نشانگان پيش از قاعدگي بر عملكرد انواع حافظه در زنان مبتلا به اين نشانگان با دامنه سني 25-42 سال
134
تاثير نشست نانوذرات بر سطوح ساختاري به منظور بهبود فرآيند جوشش استخري
135
تاثير نظام همسر گزيني همسان و ناهمسان بر روابط خانوادگي كاركنان اداري و آموزشي اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر - سال 1380
136
تاثير نظريه مثل افلاطوني در فلاسفه بعد و قرون وسطي
137
تاثير نظريه همبستگي بين عوض و معوض بعد از انعقاد عقد
138
تاثير نظريه ي صورت هاي حياتي ويتگنشتاين در پلوراليسم ديني معاصر
139
تاثير نظم و قدرت اجتماعي در فضاهاي شهري بازي هاي ويدئويي
140
تاثير نفت بر روي مقاومت فشاري بتن تعميري
141
تاثير نفوذ يون بر خوردگي آرماتور بتن
142
تاثير نقاشي اروپايي بر نقاشي ايران از صفويه تا قاجار
143
تاثير نقاشي در پيدايش و سير تحول سينما
144
تاثير نقاشي كودكان بر نقاشي معاصر
145
تاثير نقاشي مذهبي در هنر نگارگري (نقاشي ) معاصر ايران ، موج نو
146
تاثير نقاشي مذهبي در هنرنگارگري (نقاشي )معاصر ايران ،موج نو
147
تاثير نقاشي هاي اكسپرسيوتيستي بر سينما و ويدئوي معاصر
148
تاثير نقاشيهاي ديواري دوران صفويه بر دوران قاجاريه
149
تاثير نقش بازي در رشد اجتماعي كودكان مهد كودك شهر بهشهر
150
تاثير نقش ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بر امنيت منطقه خليج فارس در سالهاي 84-1376
151
تاثير نقش رفتار شهروندي بر تعهد سازماني
152
تاثير نقش عملكرد بافت بر انتقال مفهوم در نقاشي هاي نقاشان معاصر غربي (با تاكيد بر نظريه گشتالت
153
تاثير نقش كانون هاي فرهنگي شاهد وامورايثارگران بر تربيت ديني فرزندان شاهد
154
تاثير نقش مايه هاي سفال هاي باستاني ﴿سيلك III - باكون الف﴾ در گليم هاي عشايري ﴿بختياري- قشقايي﴾
155
تاثير نقش مايه هاي سنتي اصفهان در طراحي محيطي ﴿عمارت هشت بهشت﴾
156
تاثير نقش معدن و صنعت گل گهر در توسعه كاربري اراضي شهر سيرجان
157
تاثير نقش منابع و قابليت ها در تحقيق
158
تاثير نقش منابع و قابليت ها در تحقيق استراتژي هاي بازاريابي
159
تاثير نقش واسطه اي بازاريابي الكترونيكي در تأثيرگذاري جهت گيري بازار و گرايش تكنولوژي بر عملكرد
160
تاثير نقشه مفهومي راانه محور بر تنوع واژگاني نگارش زبان آموزان
161
تاثير نقشه مفهومي رايانه محور بر تنوع واژگاني نگارش زبان آموزان
162
تاثير نقوش سلتيك بر پوسترهاي سبك آرنوو
163
تاثير نقوش مهرهاي ايران وبين النهرين درنشانه هاي تصويري معاصر
164
تاثير نقوش و الگوهاي هندسي نگاره هاي مكتب هرات بر نقاشي معاصر ايران
165
تاثير نگارش متعامل بر مهارت گفتاري زبان آموزان
166
تاثير نگارگري ايران بر نقاشي غرب
167
تاثير نگارگري ايران بر نقاشي نوين غرب
168
تاثير نگارگري ايران بر نقاشي نوين غرب
169
تاثير نگارگري چين بر تصاوير كتاب الحيوان ( ابن بختيشوع )
170
تاثير نگارگري مكاتب بغداد و سلجوقي بر سفال هاي مينايي
171
تاثير نگرش H.I.P در آثار باخ بر ويلنيست هاي قرن بيستم مقايسه موردي : مقايسه ي اجراهاي ياشا هايفتز و ويكتوريا مولوا از شاكن در « ر » مينور ، پارتيناي شماره دو ، BWV 1400 ، اثر يوهان سباستين باخ
172
تاثير نگرش گسست به جاي نگرش استمرار در معماري؛ تغييرات شش دهه اخير در بافت تاريخي شهرهاي كوچك ايران
173
تاثير نگرش مدرن در طراحي سراميك و ساخت مجموعه ظروف سراميكي كاربردي
174
تاثير نگرش مذهبي و هيجان خواهي با سازگاري زناشويي كاركنان متاهل اداره برق شهرستان ساري
175
ت‍اث‍ي‍ر ن‍گ‍رش‌ س‍ي‍اس‍ي‌ ب‍ر م‍ش‍ارك‍ت‌ س‍ي‍اس‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر
176
تاثير نمادها و نشان ها بر پوستر
177
تاثير نماز بر سلامت روان
178
تاثير نماز بركاهش انحرافات اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور
179
تاثير نماز در بهداشت رواني جوانان از ديدگاه دانشجويان منطقه دولت آباد
180
تاثير نماي دو پوسته در انتقال حرارت بر كاهش مصرف انرژي در ساختمان خدماتي- درماني منطقه گرمسيري (استان سمنان)
181
تاثير نمايش هاي عروسكي بركاهش پرخاشگري كودكان كم توان ذهني
182
تاثير نمره فتيله روي كيفيت نخ رينگ و چرخانه
183
تاثير نمره نخ و تراكم نخهاي تارو پود برروي برخي از خواص فيزيكي پارچه مانند مقاومت پارگي و مقاومت سايشي
184
تاثير نمره وضعيت بدني و كاهش طول دوره ي خشكي گاوهاي شيري هلشتاين بر شاخص هاي سلامت و عملكرد گوساله هاي شيرخوار
185
تاثير نمك فلزي آلبدو و پوست كامل مركبات بر سرعت نوري - زيست تخريب پذيري فيلم ldpe
186
تاثير نمك هاي مختلف فلز سنگين نمك كادميوم بر رشد برخي پارامترهاي بيوشيميايي در گياه گندم
187
تاثير نمكهاي سولفات محلول در آب در ميزان تورم و مقاومت خاكهاي رسي اصلاح شده با آهك و بررسي روش اصلاح
188
تاثير نمونه برداري در بازسازي منحني هاي انعكاسي با استفاده از تابع پايه
189
تاثير نهج البلاغه بر بوستان سعدي
190
تاثير نهج البلاغه بر بوستان سعدي
191
تاثير نهج البلاغه بر قابوس نامه
192
تاثير نهج البلاغه بر قابوسنامه
193
تاثير نهج البلاغه بر گلستان سعدي.
194
تاثير نوآوري بر عملكرد بانكها با تلفيق دو رويكرد تحليل پوششي داده ها و تحليل عاملي
195
تاثير نوآوري خدمات بانكي در توسعه سهم بازار بانك با تاكيد بر مديريت دانش (مطالعه موردي: بانك مسكن استان مازندران )
196
تاثير نوآوري،درجه بازبودن تجاري وحقوق مالكيت بر تنوع صادرات(مورد ايران و منتخبي از كشورهاي درحال توسعه )
197
تاثير نوار پيچيده شده بر چگالش بخار R-404A
198
تاثير نوجويي مصرف كننده بر پذيرش محصولات جديد
199
تاثير نور بر دفورماسيون چهره
200
تاثير نور در طراحي شهري با رويكرد ادراك محيطي ﴿نمونه موردي: ميدان جلفاي اصفهان﴾
201
تاثير نور طبيعي در فضاهاي آموزشي
202
تاثير نور طبيعي در فضاهاي آموزشي طراحي يك مدرسه با رويكرد به نور طبيعي - تهران
203
تاثير نور مصنوعي بر برخي خواص فيلامنتهاي پلي پروپيلن
204
تاثير نور و روشنايي در محيط كار
205
تاثير نورپردازي در جلوه هاي فرمي،رنگي،تصويري گرافيك محيطي
206
تاثير نورد سطحي و عمليات حرارتي برپيركرنشي فولاد HSLA
207
تاثير نوروفيدبك بر امواج مغزي و ميزان هورمون اضطراب (كورتيزول) و استرس در بازيكنان فوتبال
208
تاثير نوسانات ارزي بر واردات و صادرات غير نفتي ايران (74-1360)
209
تاثير نوسانات قيمت نفت بر رشد اقتصادي ايران (1338-1386)
210
تاثير نوسانات قيمت نفت بر سيكل هاي تجاري ايران: رويكرد ماركف سوئيچينگ
211
تاثير نوسانات متغيرهاي كلان اقتصادي بر مطالبات غير جاري بخش بانكي، رهيافت اقتصاد سنجي
212
تاثير نوسانات متغيرهاي كلان اقتصادي بر نوسانات شاخص قيمت سهام: مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران
213
تاثير نوسانات نرخ ارز بر رابطه مبادله‌ بخش كشاورزي در ايران
214
تاثير نوسانات نرخ ارز بر قراردادها
215
تاثير نوشتار و رنگ در هنر گرافيتي اروپا
216
تاثير نوشيدني ورزشي ايزواستار بر برخي پارامترهاي متابوليكي و پلاسمايي فوتباليست¬هاي جوان در يك وهله فعاليت وامانده¬ساز
217
تاثير نوع اتم مركزي بر برهمكنش و ارتعاش شكل‌هاي مختلف سيستئين كمپلكس شده با نانو‌خوشه‌هاي ‌ M@Au12 از طريق پيوند Au-S و طيف‌سنجي رامان تقويت شده سطحي آن‌ها
218
تاثير نوع استراتژي سطح كسب و كار بر عملكرد سازماني در چهار چوب نوع شناسي استراتژيهاي تجاري مايلز و اسنو
219
تاثير نوع بازي در رشد خلاقيت كودكان 10تا12 ساله
220
تاثير نوع بافت بر روي مقاومت خمشي و آويزش پارچه هاي تاري پودي
221
تاثير نوع بافت جوراب واريس هوشمند بر روند بهبود واريس
222
تاثير نوع پود و ساختمان بافت بر هدايت حرارتي پارچه هاي هيبريد حلقوي پودي
223
تاثير نوع پوشش نانو ساختار بر خواص فوم فورستريت نانو متري با درجه پزشكي
224
تاثير ﻧﻮع ﺗحليل ﺑﺮنتايج پاسخ سازه هاي فولادي مهاربندي شده در بهسازي لرزه اي
225
تاثير نوع تداخل و قضاوت از يادگيري بر اكتساب و يادداري با فواصل تمرين آسايي بر دقت ضربات تاپ اسپين تنيس روي ميز
226
تاثير نوع تعامل در بالا بردن تمايل به برقراري ارتباط در زبان آموزان ايراني
227
تاثير نوع جيره پايه و تركيبات امولسيفايري بر عملكرد ، تيتر آنتي بادي و قابليت هضم ايلئومي مواد مغذي در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با منابع مختلف چربي
228
تاثير نوع حمام مذاب بر فرآيند آلومينيوم دهي سطح فولاد ساختماني به روش غوطه وري گرم
229
تاثير نوع دانه بندي بر خواص مقاومتي مخلوط هايآسفالتي با استخوانبندي سنگدانه اي(SMA﴾
230
تاثير نوع دندانه هاي گياهي ومعدني در كيفيت فام رنگي خامه هاي پشمي با سه ماده رنگزا روناس،اسپرك وسماق
231
تاثير نوع دندانه و عوامل فيزيكي بر تخريب برخي از رنگينه هاي طبيعي در منسوجات ابريشمي صفويه
232
تاثير نوع دندانه و عوامل فيزيكي بر تخريب برخي از رنگينه هاي طبيعي در منسوجات ابريشمي صفويه
233
تاثير نوع ريز نمونه و تركيبات هورموني بر كالزايي و رشد آن در گياه دارويي گل راعي(Hypericum perforatum)
234
تاثير نوع سيال مبرد بر عملكرد ترموديناميكي سيكلهاي تبريد
235
تاثير نوع سيستم تاب دهنده نخ دولا (رينگي one - For - Two) بر خواص فيزيكي نخ اكريليك
236
تاثير نوع شيار باز كن و چرخ فشار رديف كارها بر سبز شدن كلزاي پائيزه
237
تاثير نوع فرآيند بو دادن بر پايداري اكسيداتيو، خاصيت آنتي اكسيداني و خواص فيزيكوشيميايي روغن حاصل از دورقم پسته اهلي و وحشي
238
تاثير نوع فعالسازي بر پوشش نفوذي آلومينيوم به روش گازي روي سوپر آلياژ پايه نيكل IN738LC
239
تاثير نوع فلدسپات بر خواص بدنه هايمونوپروزا
240
تاثير نوع فوم و دماي بار ريزي بر ميزان پر كردن قالب (EPC)
241
تاثير نوع كانه آهن و زغال سنگ بر سينتيك احياء مستقيم پلت كامپوزيتي خود احيا
242
تاثير نوع گاز و فرايند پلاسما بر رفتار فرسايش پلاسمائي پوشش اكسيد ايتريم
243
تاثير نوع گرانيت و بايندر و نوع عمليات حرارتي برخواص نسوزهاي منيزيا گرانيتي
244
تاثير نوع گره ورجشمار بر طول عمر حفظ طرح ونقش فرش دستباف
245
تاثير نوع لايي مصرفي بر بعضي از خواص فيزيكي كالاي فاستوني
246
تاثير نوع متن، طول متن و دشواري متن بر يادگيري واژگان از طريق حاشيه نويس
247
تاثير نوع منبع چربي جيره بر احتياجات متيونين در جوجه هاي گوشتي
248
تاثير نوع مواد اوليه و شرايط سنتز بر روي تشكيل و ريز ساختار آلومينيم نيتريدAlN
249
تاثير نوع مواد ساينده در ساختار و مقاومت سايشي لنت ترمز بدون آزبست
250
تاثير نوع نخ بر جذب آب و مقدار هواي عبوري پارچه حلقوي پودي
251
تاثير نوع نخ دوخت و تراكم دوخت بر استحكام اتصال
252
تاثير نوع نخ و ساختمان بافت در ضربه پذيري پارچه هاي كامپوزيت سه بعدي ﴿spacer﴾ حلقوي پودي
253
تاثير نوع و ابعاد گلوله مصرفي بركارايي آسياهاي اوليه كارخانه پرعياركني مجتمع مس سرچشمه
254
تاثير نوع و سايز اثر نوع فونت، اندازه فونت و فاصله بين خطوط در خوانايي متن، درك مطلب و فراخواني از دانش آموزان متوسط EFL ايران
255
تاثير نوع و سرعت شيطانك هاي C و بيضوي بر خواص نخ پنبه اي شانه شده
256
تاثير نوع و مقدار جوانه زا بر تعداد گرافيت كروي چدن نشكن
257
تاثير نوع و مقدار كاني هاي رسي و برخي ويژگي هاي فيزيكي بر فرسايش پاشماني خاك
258
تاثير نوع و ميزان رس بر خواص بوته هاي گرافيت رسي
259
تاثير نوع و ميزان رس بر روي بدنه هاي گرانيت - رسي
260
تاثير نوع و ميزان كود آهن بر عملكرد، اجزاي عملكرد و كيفيت دانه گندم دو روم و نان
261
ت‍اث‍ي‍ر ن‍وع‌ زاي‍م‍ان‌ (طب‍ي‍ع‍ي‌ و س‍زاراي‍ن‌ ) در ش‍دت‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ پ‍س‌ از زاي‍م‍ان‌ زن‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍رگ‍ان‌( 97-1396 )
262
ت‍اث‍ي‍ر ن‍وع‌ گ‍زارش‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ ب‍ر ارت‍ب‍اط ارزش‍ي‌ اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داري‌ گ‍زارش‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
263
تاثير نوفه بر فرآيند همگام سازي در مدل كوراموتو برروي شبكه هاي بي مقياس وشبكه هاي تصادفي
264
تاثير نوكلئوتيد جيره بر عملكرد و پاسخ به استرس در گربه ماهي رنگين كمان(Pangasianodon hypophthalmus)
265
تاثير نوگرايي مصرف كنندگان بر سبكهاي تصميم گيري خريد
266
تاثير نوگرايي مصرف‌كنندگان بر سبك‌هاي تصميم‌گيري خريد ( مطالعه موردي : شركت سايپا )
267
تاثير نوگرايي مصرف‌كنندگان بر سبك‌هاي تصميم‌گيري خريد ( مطالعه موردي : شركت سايپا )
268
تاثير نيپ گيج بر روي نخ خروجي اين اندورينگ
269
تاثير نيترات بر پارامتر هاي ژئوتكنيكي خاك غيراشباع
270
تاثير نيتراسيون پلاسمايي بر مشخصات لايه سخت شده و رفتار تريبولوژيكي فولادهاي كم آلياژ كروم - موليبدن متالوژي پودر
271
تاثير نيتروژن ،شوري و ماده آلي بر رشد و تركيب شيميايي گياه پسته و بررسي مورفولوژي ريشه
272
تاثير نيتروژن دهي پلاسمايي بر رفتار سايشي فولاد زنگ نزن آستنيتي
273
تاثير نيتروژن دهي پلاسمايي بر لايه كامپوزيتي نيكل حاوي ذرات آلومينيوم
274
تاثير نيتروژن دهي پلاسمايي به روش توري فعال بر روي فولاد كم آلياژ 6580/1 DIN مقايسه آن با روش نيتروژن دهي پلاسمايي متداول
275
تاثير نيتروژن و سيليسيم بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژي دانهال هاي پسته تحت تنش شوري
276
تاثير نيروگاه هاي بادي بر كفايت توليد در سيستم قدرت
277
تاثير نيروهاي برشي در تغيير مورفولوژي تركيبات بين¬¬فلزي حاوي آهن در آلياژ Al-Si-Cu
278
تاثير نيروهاي هيدروديناميكي موج بر آرايش مهاربندهاي سكوي نيمه شناور
279
تاثير نيروي آنتروپي و جفت شدگي گرانشي متغير بر تكينگي هاي كيهانشناسي
280
تاثير نيروي تراوش بر سيستم نگهداري بتني در تونل هاي زير سطح آب زيرزميني
281
تاثير نيروي غير خطي پاندرو ماتيو بر انتشار پالس هاي ليزري فمتو ثانيه اي در هوا
282
تاثير نيروي مكانيكي بر ساختار انجمادي آلياژ هايپريوتكتيك آلومينيوم- سيليسيم
283
تاثير نيروي مكانيكي بر ساختار انجمادي آلياژ هايپريوتكتيك آلومينيوم -سيليسيم
284
تاثير نيكل بر ساختار و خواص سايشي چدن نشكن آستمپر شده ﴿ ADI ) با انجماد هيپويوتكتيك
285
تاثير نيكل تيتانيم بر خواص مكانيكي آلياژ ZA-72در درجه حرارتهاي بالا
286
تاثير نيكل روي چدنهاي سفيد مقاوم به سايش سخت شونده از حالت ريختگي
287
تاثير نيكل روي خواص چدن خاكستري كم سيليس
288
تاثير هارمونيك بر روي كاهش عمر ترانسفورماتورهاي قدرت
289
تاثير هارمونيك بر روي نقطه داغ موتور القايي وعمر عايقي موتور
290
تاثير هارمونيك ناشي از قطارهاي برقي روي كيفيت توان شبكه سراسري
291
تاثير هدايت حرارتي طولي بر عملكرد مبدلهاي دولوله
292
تاثير هدف گذاري تورم برمديريت نرخ ارز دركشورهاي درحال توسعه با تاكيد بر ايران
293
تاثير هدف گزيني عملكردي و نتيجه اي بر يادگيري تكليف دارت در افراد رقابت جو و غير رقابت جو
294
تاثير هدفمندي يارانه ها بر صنعت گلخانه شهرستان ساوه
295
تاثير هدفمندي يارانه ها بر ميزان تورم در ايران
296
تاثير هدفمندي يارانه ها در ميزان مصرف برق مشتركان خانگي شركت توزيع برق استان اردبيل
297
تاثير هزينه R&D و ارزش ويژه برند بر عملكرد بازاريابي با ميانجي گري نوآوري محصول
298
تاثير هزينه هاي نمايندگي بر رابطه بين مسئوليت اجتماعي شركت و حساسيت سرمايه گذاري جريان نقدي
299
تاثير هزينه يابي بر مبناي فعاليت )ABC( بر بهبود عملكرداز ديدگاه پزشكان و كارشناسان بيمارستان ولي عصر(عج )
300
تاثير هشت هفته برنامه تمريني منتخب جسماني بر برخي شاخص هاي جسماني و كيفيت زندگي زنان مبتلا به ام اس
301
تاثير هشت هفته تمرين با تخته تعادل برفاكتورهاي عصبي- عضلاني و حركتي مچ پاي زنان كاراته كا
302
تاثير هشت هفته تمرين تداومي دويدن بر ميزان هماچوري، پروتينوري و دفع كراتينين ادرار ناشي از يك جلسه فعاليت حاد در مردان سالم غيرفعال
303
تاثير هشت هفته تمرين درماني منتخب با و بدون توپ فيزيوبال بر تعادل، ثبات پوسچرال و كيفيت زندگي زنان مبتلا به پاركينسون
304
تاثير هشت هفته تمرين فزاينده هوازي بر برخي از پاسخ هاي متابوليكي آسيب ديدگان نخاعي
305
تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي به همراه مصرف مكمل HMB بر تغييرات هورمون تستوسترون و رشد مردان غير ورزشكار
306
تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي به همراه مصرف مكمل HMB بر تغييرات هورمون تستوسترون و رشد مردان غير ورزشكار
307
تاثير هشت هفته تمرين هوازي (تداومي و تناوبي) بر آنزيم هاي كبدي در مردان داراي اضافه وزن
308
تاثير هشت هفته تمرين هوازي بر miRNA-130a، بيان گيرنده GPIIb و عملكرد پلاكتي در زنان مبتلا به ديابت نوع دو
309
تاثير هشت هفته تمرين هوازي بر توزيع فشاركف پايي بيماران مبتلا به نوروپاتي ديابتي
310
تاثير هشت هفته تمرين هوازي بر ميزان بيان ژن هاي مسير HMGB1-RAGE/TLR4-NF-kB و آنزيم NADPH اكسيداز 2 در بافت قلبي رت¬هاي ديابتي
311
تاثير هشت هفته تمرين هوازي تداومي و تناوبي با شدت بالا بر بيان ژن NFAT وMEF2 بافت قلب رت هاي نر نژاد ويستار
312
تاثير هشت هفته تمرين هوازي تداومي و تناوبي با شدت بالا بر بيان ژن هاي MAPK و آدنيلات سيكلاز بافت قلب رتهاي نر نژاد ويستار
313
تاثير هشت هفته تمرين هوازي(تداومي، تناوبي) بر آسيب هاي قلبيcrp وck-mb در مردان داراي اضافه وزن
314
تاثير هشت هفته تمرين هوازي(تداومي، تناوبي) بر آسيب هاي قلبيcrp وck-mb در مردان داراي اضافه وزن
315
تاثير هشت هفته تمرينات ادراكي -حركتي بر تبحر حركتي و عملكرد شناختي كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي
316
تاثير هشت هفته تمرينات ادراكي حركتي بر فاكتورهاي آمادگي – حركتي دانش آموزان پسر ابتدايي پايه پنجم
317
تاثير هشت هفته تمرينات اصلاح الگوي حركت با رويكرد NASM بر آزمون شنا از مجموعه آزمون هاي غربالگري حركتي عملكردي
318
تاثير هشت هفته تمرينات پيلاتس بر ناهنجاري هاي وضعيتي، قدرت و كيفيت زندگي زنان مبتلا به بيماري قلبي بعد از عمل قلب باز
319
تاثير هشت هفته تمرينات تراباند بر نمرات آزمون غربالگري عملكرد حركتي تكواندوكاران دختر
320
تاثير هشت هفته تمرينات تركيبي (قدرتي و تعادلي) بر تعادل و قدرت عضلاني كودكان پسر 7 تا 14 ساله كم توان ذهني آموزش پذير
321
تاثير هشت هفته تمرينات ريتميك با و بدون موزيك بر كيفيت زندگي و برخي عوامل جسماني كودكان مبتلا به سندرم داون
322
تاثير هشت هفته تمرينات عصبي-عضلاني بر حس عمقي، تعادل و قدرت مچ پاي اسكيت بازان سرعت حرفه اي
323
تاثير هشت هفته تمرينات فيفا s+11 بر برخي فاكتورهاي عملكردي بالاتنه در نوجوانان پسر واليباليست
324
تاثير هشت هفته تمرينات منتخب اصلاحي بر عارضه گام به داخل در دانش آموزان پسر 11 تا 14 ساله
325
تاثير هشت هفته تمرينات منتخب تركيبي (قدرتي-استقامتي) بر شاخص هاي عملكردي و كيفيت زندگي يك بيمار مبتلا به پلي ميوزيت مزمن
326
تاثير هشت هفته تمرينات يوگا روي عوارض استئوآرتريت زانو
327
تاثير هشت هفته حركات اصلاحي بر لوردوز كمري
328
تاثير هشت هفته حركات اصلاحي منتخب بر اختلالات عضلاني- اسكلتي مرتبط با كار برنج كاران شهرستان بابل
329
تاثير هشت هفته حركات اصلاحي منتخب بر اختلالات عضلاني-اسكلتي مرتبط با كار پرستاران بيمارستان الزهرا اصفهان با مداخله ارگونومي شغلي
330
تاثير هشت هفته فعاليت بدني همراه با موسيقي آرام بخش بر اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدايي
331
تاثير هشت هفته ماساژ درماني بر روي بعضي شاخص هاي جسماني و رواني در زنان مبتلا به MS
332
تاثير هشت هفته ماساژ درماني و تمرينات هوازي بر فشار خون، ضربان قلب و كيفيت زندگي مبتلايان به پرفشارخوني
333
تاثير هشت هفته ورزش يوگاي منتخب بر ناهنجاري هاي شايع( پشت گرد و سر به جلو)، دامنه حركتي مفصل شانه و كيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان سينه ماستكتومي
334
تاثير هگزانال و پوشش كيتوزان بر عمر انبارماني گوجه فرنگي رقم ازمير
335
تاثير هم خوني آميزشي بر نرخ گيرايي در گله هاي گاو شيري هلشتاين استان اصفهان
336
تاثير هم‌افزايي HCG و اسپند بر ناباروري موش‌هاي نر نابالغ
337
تاثير همزاد پنداري و صحه گذاري ورزشكاران مشهور بر ابعاد مدل آيدا
338
تاثير همزمان الياف مصنوعي و خرده لاستيك بر رفتار مقاومتي خاك رسي تثبيت شده با سيمان
339
تاثير همزمان بازده سهام، تغييرات جريان نقد عملياتي و تغييرات فروش بر عدم تقارن زماني سود شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
340
تاثير همزمان بي حسي موضعي و فعاليت بدني بر حس عمقي مفصل زانو
341
تاثير همزمان مكمل ياري كلرلا و تمرينات HIIT و مقاومت به انسولين IL - شاخص التهابي 6 در مردان داراي اضافه وزن
342
تاثير همزيستي ريزوبيوم و ميكوريزا بر خصوصيات رويشي و كيفيت علوفه ارقام يونجه ﴿.Medicago sativa L﴾ تحت تنش شوري
343
تاثير همزيستي قارچ Piriformospora indica سيستم ريشه اي گياه ذرت و كيفيت خاك آلوده به مواد نفتي
344
تاثير همزيستي ميكوريزا بر خصوصيات رويشي و عملكرد گلرنگ تحت تاثير شوري
345
تاثير همزيستي ميكوريزي بر رشد و برخي صفات مرفولوژيك و فيزيولوژيك ارقام گلرنگ ﴿.Carthamus tinctorius L .﴾ در سطوح مختلف شوري
346
تاثير همكاري هاي سياسي - نظامي آمريكا و پاكستان بر امنيت ملي ايران پس از يازده سپتامبر(2012 - 2001)
347
تاثير همكاري والدين با مدرسه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
348
تاثير همكاري والدين با مدرسه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
349
تاثير همكاري والدين با مدرسه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
350
تاثير هموارسازي سود بر ريسك سقوط آتي قيمت سهام شركت¬ها با تاكيد بر نقش متغيرهاي كلان اقتصادي
351
تاثير هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتي آن در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
352
تاثير هنجارهاي اخلاقي بر بازاريابي كالاي ورزشي، از ديدگاه دانشجويان تربيت بدني دانشگاه هاي زاهدان
353
تاثير هندسه پلاك و تعداد پيچها بر تثبيت شكستگي استخوان
354
تاثير هندسه پين بر خواص مكانيكي، ريزساختاري و عمر خستگي جوش اغتشاشي اصطكاكي فولاد
355
تاثير هندسه جت بر روي خواص مكانيكي نخهاي ريسيده شده در سيستم ريسندگي جت هوا
356
تاثير هندسه راهگاه عمودي و پاي راهگاه بر تشكيل حفرات گازي در مدل آبي
357
تاثير هندسه سازه بر ضريب رفتار قابهاي فولادي
358
تاثير هندسه ناپيوستگي‌ها بر روي اندازه بار سنگ در طراحي
359
تاثير هندسه نخهاي صنعتي(بريد﴾ بر روي استحكام آنها
360
تاثير هندسه هاي مختلف مانع بر روي رفتارهاي حرارتي در يك كانال داراي پله
361
تاثير هندسه و شكل قطعه بررفتار نيترو‍ن دهي پلاسمايي
362
تاثير هندسه ي پره ي توربين
363
تاثير هنر آشور وبابل بر هنر شمال غرب ايران " دراواخرهزاره دوم و اوائل هزاره اول ق.م"
364
تاثير هنر اسلامي بر جنبه معماري دكوراتيو مكتب آرت نوو
365
تاثير هنر اسلامي بر جنبه معماري ودكوراتيو مكتب آرت نوو
366
تاثير هنر ايران بر قالي بافي هند در قرن 16و17 ميلادي (و پيامدهاي آن در عصرحاضر)
367
تاثير هنر ايلام برهنرتجسمي ايران باستان
368
تاثير هنر تجسمي اروپا بر روند طراحي توليد در انيميشن هاي كلاسيك سينمايي ديزني
369
تاثير هنر مفهومي برگرافيك مدرن
370
تاثير هنرهاي بصري دوره قاجار برآثار هنرمندان پنج دهه اخير ايران
371
تاثير هنرهاي تجسمي در معماري
372
تاثير هنرهاي تجسمي در معماري ﴿تحقيق كلاسي ﴾
373
تاثير هنرهاي چند رسانه اي بر هنرهاي تجسمي اواخر قرن بيستم
374
تاثير هنرهاي چند رسانه اي در شكل گيري هنرهاي تجسمي معاصر ايران
375
تاثير هوا دهي بر روي توزيع فشار بر روي گوه و نمايان سازي سطح آزاد به روش آزمايشات تجربي
376
تاثير هورمون مپيكوات كلرايد، منبع كود نيتروژن و ميزان آهن بر عملكرد ، اجزاء عملكرد و كيفيت پنبه
377
تاثير هوش استراتژيك بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان اداره كل امور اقتصاد و دارايي استان هرمزگان
378
تاثير هوش برپيشرفت تحصيلي دختران وپسران پايه اول
379
تاثير هوش برترتيب تولد
380
تاثير هوش سازماني بر بهبود دوسوتواني يادگيري سازماني (مورد مطالعه كاركنان شركت مخابرات استان قم)
381
تاثير هوش سازماني بر توسعه و ارتقا مديريت دانش در سازمانهاي بازرگانيتعاون و آموزش و پرورش
382
تاثير هوش سازماني بر صداقت و درستي
383
تاثير هوش سازماني بر عملكرد كاركنان
384
تاثير هوش فرهنگي مديران بر سرمايه اجتماعي كاركنان ( مطالعه موردي، سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان)
385
تاثير هوش هيجاني اعضاي هيئت علمي دانشگاه صنعتي امير كبير بر سرمايه اجتماعي آنان
386
تاثير هوش هيجاني بر آگاهي برند محصولات شركت سوني
387
تاثير هوش هيجاني بر تفكر استراتژيك در شركت مهندسي صنعتي فهامه
388
تاثير هوش هيجاني بر تفكر استراتژيك در شركت مهندسي صنعتي فهامه
389
تاثير هوش هيجاني بر رضايت زناشويي بين كليه متأهلين موسسه علمي وكاربردي درشهرستان تنكابن.
390
تاثير هوش هيجاني بر رفتار شهروندي سازماني مورد مطالعه :كاركنان بيمارستان هاي شهر زاهدان
391
تاثير هوش هيجاني بر روابط زناشويي
392
تاثير هوش هيجاني بر سازگاري شغلي پرستاران (مورد مطالعه: پرستاران بيمارستان پورسيناي شهر رشت)
393
تاثير هوش هيجاني بر سازگاري شغلي پرستاران ﴿مورد مطالعه: پرستاران بيمارستان پورسيناي شهر رشت﴾
394
تاثير هوش هيجاني بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان
395
تاثير هوش هيجاني بر مطلوبيت اجتماعي دانش آموزان شهرستان فردوس
396
تاثير هوش هيجاني بر مولفه هاي سازمان يادگيرنده در دانشگاه اصفهان
397
تاثير هوش هيجاني بر نگرش كاركنان نسبت به تسهيم دانش در شركت نيروكلر
398
تاثير هوش هيجاني برنگرش مديران نسبت به تفويض اختيار درسايت بنزين سازي بالايشگاه اصفهان
399
تاثير هوش هيجاني و هوش معنوي روساي شعب بانك ملي غرب تهران بر نگرش آنها به بازمهندسي فرآيندهاي كسب و كار
400
تاثير هوشمند سازي مدارس بر خلاقيت،پيشرفت تحصيلي و انگيزش پيشرفت در درس حرفه و فن دانش آموزان دختر پايه اول راهنمايي شهربهار در سال تحصيلي 91-90
401
تاثير هوشمندي كسب و كار و امنيت ديجيتال در گردشگري هوشمند با هدف رضايت گردشگر(مورد مطالعه: شهر اصفهان)
402
تاثير هوشياري بازاريابي سبز بر قصد خريد مصرف كننده بانقش ميانجي مسئوليت اجتماعي شركت¬ها
403
تاثير هويت بر روابط سياسي ايران و آمريكا پس از پيروزي انقلاب اسلامي بر اساس نظريه سازه انگاري
404
تاثير هويت هاي قومي بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر قوم بلوچ
405
تاثير هيدروكسيد سديم بر خواص منسوج اكريليكي
406
تاثير هيدروليز آنزيمي بر خواص مكانيكي و سطحي پارچه
407
تاثير هيدروليز قليايي و آمينوليز كردن بر فوق آبگريزي پارچه پلي استر
408
تاثير و ارزيابي كمانش پيچپشي و خمشي در اتصالات گيردار فولادي
409
تاثير و اعمال عناصر هنري بر محصولي دخاني
410
تاثير و بررسي هنر در زندگي معلولين و جانبازان
411
تاثير و بررسي هنر در زندگي معلولين و جانبازان
412
تاثير و تاثر عوامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي دوره قاجار بر سنت هاي ازدواج در دوره قاجار تا انقلاب مشروطه
413
تاثير و تاثر هنر ليدي به هنر هخامنشي
414
تاثير و فوايد تجويز پيش داروي بيهوشي بر علايم حياتي ، مقدار مصرف داروهاي بيهوشي كيفيت ريكاوري
415
تاثير و قارچ مايكوريزا آربوسكولار بر گياه پالايي مس توسط فلفل و آفتابگردان در يك خاك آلوده
416
تاثير و نقش فرهنگ كار بر توسعه اقتصادي
417
تاثير و نقش فناوري اطلاعات در پولشويي
418
تاثير و نقش مادران شاغل و غير شاغل در تربيت فرزندان شهر برازجان
419
تاثير و ولتاژ و محيط واكنش بر جدايش غشاي آلوميناي آندايز شده از زيرلايه
420
تاثير واحد فرهنگي بنياد شهيد و فرهنگ جامعه بر فرزندان شاهد در شهر اهرم
421
تاثير وازوپرسين ، اكسي توسين و هيستامين مركزي و محيطي بر ترشح استروئيدها در گوسفند
422
تاثير واژگان هم نشين از طريق پيام كوتاه بر فراگيري واژگان هم نشين توسط فرگيران ايراني در سطح متوسط زبان انگليسي به عنوان زان خارجه: با تمركز برجنسيت
423
تاثير واضح سازي متني بر شناخت و فراگيري جملات شرطي انگليسي
424
تاثير والدين بر تربيت فرزندان وپيشرفت تحصيلي انان
425
تاثير والدين بر تعليم وتربيت كودكان وبررسي مشكلات تربيت تحصيلي
426
تاثير والدين در انتخاب رشته تحصيلي وشغلي فرزندان دختر شهرستان ساري
427
تاثير والدين در جامعه پذيري فرزندان
428
تاثير والزارتان بر ميزان توليد راديكالهاي آزاد نيتروكسيد، آنزيم گلوتاتيون، سوپراكسيد ديسموتاز، مالون دي آلدئيد و ميزان ظرفيت تام آنتي اكسيداني در زخم هاي پوستي القا شده بوسيله ديابت تجربي
429
تاثير والزارتان و كاپتوپريل بر ميزان توليد راديكال هاي آزاد نيتروكسيد، آنزيم گلوتاتيون پراكسيداز (GPx ) سوپراكسيد ديسموتاز( SOD ) مالون دي آلدئيد( MDA ) و ميزان ظرفيت تام آنتي اكسيداني ( TAC) در زخم هاي پوستي القا شده بوسيله ديابت تجربي
430
تاثير واهمدوسي بر درگاههاي كوانتومي مبتني بر نقطه هاي كوانتومي جفت شده
431
تاثير وبلاگها بر روي مهارت نگارش زبان آموزان ايراني , The Effect of Using Weblogs on Iranian EFL Learners Writing Skill and Their Attitudes towards English Learning
432
تاثير وحي در رفتار اجتماعي انسان
433
تاثير ورزش بر اضطراب افسردگي دختران
434
تاثير ورزش بر پيشرفت تحصيل دانش آموزان دختر پايه اول دوم و سوم ابتدايي شهرستان مرودشت
435
تاثير ورزش بر كاهش افسردگي و اضطراب دختران شهر بسطام سال 1386
436
تاثير ورزش بر ميزان كمردرد و قوس كمر زنان حامله
437
تاثير ورزش تردميل بر بهبود حافظه فضايي طي بيماري مالتيپل اسكلروزيس در موشهاي صحرايي نر
438
تاثير ورزش در رشد اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور
439
تاثير ورزش در كاهش افسردگي جوانان حدود سني 18 ساله قم
440
تاثير ورزش صبحگاهي بر برخي فاكتورهاي خطرزاي قلبي عروقي زنان ميانسال
441
تاثير ورزش صبحگاهي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر 15-12 ساله مدارس شبانه روزي شهرستان سبزوار
442
تاثير ورزش صبحگاهي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدائي شهرستان پاكدشت
443
تاثير ورزش صبحگاهي بر روحيه انگيزه تحصيلي دانش اموزان
444
تاثير ورزش صبحگاهي بر روحيه وانگيزه تحصيلي دانش اموزان
445
تاثير ورزش صبحگاهي بر مهارتهاي رواني دانش آموزان دختر غير ورزشكار مقطع متوسطه مدارس دولتي استان ايلام
446
تاثير ورزش صبحگاهي بربهداشت رواني دانشجويان
447
تاثير ورزش يوگا بر استرس
448
تاثير ورزش يوگا براسترس
449
ت‍اث‍ي‍ر ورزش‌ و ام‍اك‍ن‌ ورزش‍ي‌ ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
450
تاثير ورمي كمپوست كود گاوي و فيلتر كيك نيشكر بر سرعت معدني شدن خالص نيتروژن ، فعاليت آنزيمي خاك و عملكرد گندم
451
تاثير وزن لايه بي بافت روي خواص فيزيكي و مكانيكي حفاظ هاي تشعشعي لايه تركيبي بي بافت و آلومينيم
452
تاثير وزن مولكولي و دماي ريسندگي بر روي ساختار و خواص فيزيكي نخ فلامنتي پلي پروپيلن ذوب ريسي شده با دانستيه خطي يكسان
453
تاثير وزن مولكولي و سرعت برداشت بر روي ساختار و خواص فيزيكي نخ فيلامنتي پلي پروپيلن ذوب ريسي شده با دانسيته خطي يكسان
454
تاثير وزن واحد سطح لايه هاي بي بافت اسپان باند با كاربرد پوشاكي بر رفتار شكل پذيري
455
تاثير وسايل كمك آموزشي در ياد گيري دانش آموزان در درس علوم تجربي
456
تاثير وسايل كمك آموزشي در يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي مدرسه دخترانه نيايش در شهرستان اهواز
457
تاثير وسايل كمك آموزشي وكتب روش تدريس بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان تنكابن
458
تاثير وسايل كمك آموزشي وكتب روش تدريس بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان تنكابن
459
تاثير وسيله ارتباط جمعي " تلويزيون " بر روي كودكان و نوجوانان در سنين 12-7 سال
460
تاثير وضعيت اقتصادي خانواده بر وضعيت تحصيل دانش اموزان
461
تاثير وضعيت اقتصادي خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
462
تاثير وضعيت اقتصادي خانواده هابر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
463
تاثير وضعيت ظاهري معلمين بر گرايش به حجاب دانش اموزان دختر مقطع راهنمايي ناحيه3اصفهان
464
تاثير وضعيت ظاهري معلمين بر گرايش به حجاب دختر مقطع راهنمايي اردل
465
تاثير وضعيت متفاوت باليدگي بر توزيع و درصد چربي WHR، BMI دختران نوجوان غيرورزشكار
466
تاثير وضعيت نمايش و توزيع فيلم بر اقتصاد سينماي ايران بعد از دهه 80
467
تاثير وقف و ابتدا بر معناي قرآن (مورد مطالعه: آغاز سوره يس تا پايان قرآن)
468
تاثير وقف و ابتدا بر معناي قرآن (مورد مطالعه: سوره حمد تا پايان سوره نساء)
469
تاثير ولتاژ بر خواص نخهاي مركب ﴿فيلامنت پلي استر- پنبه﴾
470
تاثير ومقايسه مواد شيميايي مورد مصرف در قاليشويي بر روي فرش دستباف
471
تاثير ويتامين C بر آپوپتوز و كيفيت كروماتين اسپرم موشهاي ديابتي
472
تاثير ويتامين c روي بيماري سرطان
473
تاثير ويتامين E و سلنيم بر پراكسيداسيون ليپيدها در موش آزمايشگاهي ديابتي شده
474
تاثير ويتامين ث بر القا كلوني زايي اسپرماتوگوني گوسفند در محيط آزمايشگاه
475
تاثير ويرايش نگارش هم كلاسي از طريق ويكي اسپيسس بر تصحيح نگارش زبان آموزان ايراني
476
تاثير ويژگي شخصيتي درونگرايي وبرونگرايي بر رضايت شغلي به واسطه توانمندسازي روانشناختي دركاركنان دانشگاه آزاداسلامي شيراز در سال 1394
477
تاثير ويژگي شخصيتي درونگرايي وبرونگرايي بر رضايت شغلي به واسطه توانمندسازي روانشناختي دركاركنان دانشگاه آزاداسلامي شيراز در سال 1394
478
تاثير ويژگي كالبدي ساباط بر تغييرات دمايي نمونه موردي: ساباط هاي بافت تاريخي شهر يزد
479
تاثير ويژگي هاي برند بر تصميم خريد يخچال فريزر هيماليا در شهرستان كرج
480
تاثير ويژگي هاي پيش بيني سود توسط مديران بر هزينه حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
481
تاثير ويژگي هاي پيش بيني سود مديريت بر هزينه سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
482
تاثير ويژگي هاي درون شركتي بر اهرم مالي آن در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
483
تاثير ويژگي هاي رنگ در هويت بخشي به فرش يزد
484
تاثير ويژگي هاي سازمان بر نوآوري محصول با نقش تعديل كننده رشد بازار (مطالعه موردي كسب و كارهاي كوچك و متوسط استان مازندران )
485
تاثير ويژگي هاي شخصيتي بر رابطه بين عزت نفس و شبكه هاي اجتماعي آنلاين (مطالعه موردي: دانش آموزان دوره دوم مقطع ابتدايي شهرستان هشترود در سال تحصيلي 99-1398)
486
تاثير ويژگي هاي شخصيتي درونگرا و برونگرا بر پيشرفت توانش كاربردي زبان در فراگيران فارسي زبان
487
تاثير ويژگي هاي شخصيتي و جنسيت بر انتخاب راههكارهاي امتناع فراگيران زبان انگليسي
488
تاثير ويژگي هاي شغل بر تحليل رفتگي شغلي كاركنان
489
تاثير ويژگي هاي شكاف در مخازن و عوامل موثر در بازيافت نفت و يافتن رابطه منطقي بين پارامترها در ميكرومدل ها
490
تاثير ويژگي هاي نخ پود در تغييرات خواص هندسي و فيزيكي پارچه هاي جت هوا
491
تاثير ويژگي‌هاي ارزيابي‌كنندگان بر ميزان سخت‌گيري/ آسان‌گيري آنان در ارزيابي عملكرد نوشتن
492
تاثير ويژگي‌هاي سيليس و كربن به عنوان مواد اوليه بر مقدار سنتز كاربيد سيليسيم با استفاده از ماكروويو
493
تاثير ويژگيهاي بازيكنان ستاره بر ارزش ويژه برند تيم هاي حرفه اي فوتبال
494
تاثير ويژگيهاي سرباره فولاد سازي كوره قوس الكتريك برمصرف انرژي الكتريكي
495
تاثير ويژگيهاي شخصيتي برفرسودگي شغلي در پرستاران بيمارستان رواني وساير بيمارستانها.
496
تاثير ويژگيهاي شخصيتي والدين بر خود باوري كودكان.
497
تاثير ويژگيهاي هيات مديره و كميته حسابرسي بر افشاي داوطلبانه اطلاعات مالي
498
تاثير ويلچر راني همگام و ناهمگام بر برخي از ويژگي هاي عملكردي و روانشناختي معلولين پاراپلژي
499
تاثير يا فقدان والدين در پيشرفت تحصيلي
500
تاثير ياد گيرنده محور در خواندن درك مطلب دانش آموزان ايراني سال سوم دبيرستان
501
تاثير يادآوري موقعيت بر تغيير اسناد هيجان هاي اخلاقي «قرباني كننده شاد» در كودكان پسر شهر اصفهان
502
تاثير يادگيري جنبي بر فراگيري، يادداري و فراخواني واژگان در زبان آموزان ايراني
503
تاثير يادگيري زبان با استفاده از پيكره ها بر دقت افعال كمكي زبان آموزان خانم و آقاي ايراني
504
تاثير يادگيري زبان با كمك رايانه، رويكردهاي تكليف محور و سنتي بر يادآوري بلند مدت و كوتاه مدت ضرب المثل هاي انگليسي
505
تاثير يادگيري سازماني بر سازمانهاي يادگيرنده
506
تاثير يادگيري سازماني بر عملكرد كاركنان ستادي اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر
507
تاثير يادگيري سازماني بر كاهش نارضايتي مشتريان (اولياي دانش آموزان) در مدارس غير دولتي آمل
508
تاثير يادگيري مشاركتي بر يادگيري وازگان و اصطلاحات تخصصي توسط دانشجويان داروسازي
509
تاثير يادگيري واحد هاي معنايي تحت عنوان "چانك" بر رشد توليد زبان انگليسي بعنوان زبان خارجي دانش آموزان ايراني
510
تاثير يافته هاي جرم شناسي بر حقوق كيفري
511
تاثير يك برنامه اصلاحي هشت هفته اي بر كيفوز وضعيتي و ظرفيت هاي حياتي ، دمي و بازدمي ريه پسران 17 و 18 ساله
512
تاثير يك برنامه تركيبي قدرتي -استقامتي معين بر عملكرد زنان قايقران استان تهران
513
تاثير يك برنامه تمرين درماني بر برخي فاكتورهاي جسماني و رواني بيماران هموفيلي نوع A
514
تاثير يك برنامه تمرين هوازي ركاب زدن با دست بر روي برخي فاكتورهاي فيزيولوژيكي وتركيب بدني زنان ميانسال
515
تاثير يك برنامه تمريني ويژه در خانه بر كاهش علائم زنان مبتلا به فيبروميالژي
516
تاثير يك برنامه ي تمريني بر نوع زايمان، كيفيت زندگي، و آمادگي عضلاني زنان باردار
517
تاثير يك برنامه ي جديد مداخله اي مديريت استرس بر اصلاح سبك زندگي ، طرح واره هاي شناختي وحس انسجام در دانشجويان پراسترس .
518
تاثير يك برنامه ي ورزش در آب بر تعادل ايستا و پويا، قدرت عضلاني و كيفيت زندگي زنان سالمند
519
تاثير يك جلسه تمرين حاد بر سطوح آنزيم گاما گلوتاميل ترانسفراز، پروتئين و گراتينين ادراري در بازيكنان نخبه فوتبال
520
تاثير يك جلسه تمرين فزاينده هوازي بر سيستم ايمني خون ورزشكاران جوان و سالم 18-25 سال شهرستان سيرجان
521
تاثير يك جلسه تمرين قدرتي شديد بر فاكتورهاي خوني و حجم پلاسما در دختران غير فعال
522
تاثير يك جلسه تمرين هوازي زيربيشينه بر دامنه حركتي مفصل شانه بيماران مبتلا به كپسوليت چسبنده
523
تاثير يك جلسه شبه عمليات اطفاء حريق بر تعادل و نيروي عكس العمل زمين در حركت فرود در آتش نشانان
524
تاثير يك جلسه فعاليت بدني شديد ( حاد ) بر غلظت گلوكز و هورمون هاي تستوسترون، كورتيزول و انسولين سرم خون در دو و ميداني كاران نخبه ليك برتر كشور
525
تاثير يك جلسه فعاليت ورزشي مقاومتي سنگين بر واكنش مرحله حاد و مراحل باز يافت پروتئين واكنش دهنده c با حساسسيت زياد در دانشجويان مرد ورزشكار
526
تاثير يك دوره آموزش مهارتهاي پايه شنا بر صفات شخصيتي دختران با تاكيد بر سن
527
تاثير يك دوره آموزش مهارتهاي پايه شنا بر مهارتهاي حركتي درشت كودكان اتيسمي 7 تا 11 سال
528
تاثير يك دوره آموزش مهارتهاي يادگيري و مطالعه در پيشرفت تحصيلي و بهبود كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه پيام نور
529
تاثير يك دوره بازتواني ورزشي خانگي بر بيماران آنژيوپلاستي و باي پس
530
تاثير يك دوره بازي ويدئويي تعاملي پر تحرك بر مديريت وزن ،افزايش خودكارآمدي و عزت نفس كودكان داراي اضافه وزن
531
تاثير يك دوره برنامه بازتواني بر عملكرد سيستولي، عملكرد دياستولي، توده ي بطن چپ و ظرفيت عملكردي در بيماران مبتلا به سكته قلبي
532
تاثير يك دوره برنامه تمريني پيلاتس بر ابعاد سلامت جسماني، ذهني و اجتماعي مرتبط با افتادن در سالمندان
533
تاثير يك دوره برنامه تمريني منتخب بر عملكرد ، تعادل و كيفيت زندگي زنان سالمند مبتلا به پوكي استخوان
534
تاثير يك دوره برنامه تمريني يوگا بركاركردهاي شناختي و اجرايي در كودكان داراي اختلال نقص توجه - بيش فعالي
535
تاثير يك دوره برنامه فعاليت هوازي بر تركيب بدني، حداكثر اكسيژن مصرفي و سطوح .....
536
تاثير يك دوره برنامه ي درمان بدني منتخب بر سردرد تنشي نوع مزمن
537
تاثير يك دوره تمرين ذهن‌آگاهي بر بهزيستي روان شناختي و تعادل ايستا و پويا در سالمندان
538
تاثير يك دوره تمرين قدرتي منتخب با استفاده از وزن بدن بر قدرت عضلات دختران ژيمناست 8 تا 13 سال شهرستان نجف آباد
539
تاثير يك دوره تمرين مقاومتي بر سطوح هموسيستئين سرم و برخي عوامل خطرساز متابوليكي زنان غير فعال
540
تاثير يك دوره تمرين هوازي بر تغييرات BDNF و كيفيت زندگي جوانان كم توان ذهني
541
تاثير يك دوره تمرين هوازي فزاينده بر شاخصهاي قلبي عروقي زنان مبتلا به بيماريهاي عروق كرونري
542
تاثير يك دوره تمرين ورزشي تركيبي بر سطوح استراحتي لپتين پلاسما و برخي عوامل هورموني در مردان غير ورزشكار
543
تاثير يك دوره تمرينات ادراكي- حركتي بر مهارت هاي عصب روانشناختي كودكان 4 تا 7 سال مبتلا به اختلال بينايي
544
تاثير يك دوره تمرينات ايروبيك بر تركيب بدني، قند خون و عوامل خطرزاي قلبي-عروقي زنان مبتلا به ديابت نوع دو
545
تاثير يك دوره تمرينات برين جيم بر حافظه كاري و نشانگان كودكان مبتلا به طيف اوتيسم
546
تاثير يك دوره تمرينات تاي چي بر نشانگان كودكان مبتلا به اختلال طيف اتيسم
547
تاثير يك دوره تمرينات تركيبي روي برخي عوامل فيزيولوژيكي و كاركرد ريوي آسيب ديدگان نخاعي
548
تاثير يك دوره تمرينات ثبات دهنده مركزي بر پارامترهاي مكاني - زماني راه رفتن و تعادل در افراد آسيب نخاعي ناقص
549
تاثير يك دوره تمرينات مقاومتي و تعادلي منتخب روي قدرت، تعادل ايستا، پويا و عملكردي بيماران ديابتي نوروپاتي محيطي
550
تاثير يك دوره تمرينات هوازي منتخب روي برخي فاكتورهاي فيزيولوژيكي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان سينه
551
تاثير يك دوره تمرينات يوگا بر توجه و علائم مثبت ومنفي زنان مبتلا به اسكيزوفرني
552
تاثير يك دوره تمرينات يوگا بر قند خون، هموگلوبين گليكوزيله و توان هوازي بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
553
تاثير يك دوره تمريني بر تعادل پويا، توان عضلاني و چابكي بسكتباليستهاي مرد نخبه با توجه به ويژگيهاي انتروپومتريك
554
تاثير يك دوره توانبخشي ورزشي بر ويژگي راه رفتن و تعادل در بيماران آسيب نخاعي ناقص
555
تاثير يك دوره فعاليت بدني 8 هفته اي بر قند خون ، BMI، VO2max و عوامل خطرزاي بيماريهاي قلبي - عروقي در بيماران ديابتي نوع اول
556
تاثير يك دوره فعاليت بدني منتخب بر رشد مهارت هاي ادراكي- حركتي درشت كودكان 4 تا 6 ساله
557
تاثير يك دوره مصرف كراتين روي تركيب بدني، توان بي هوازي و استقامت عضلاني كشتي گيران نخبه
558
تاثير يك دوره مصرف مكمل كلستروم در تركيب با تمرينات HIIT بر برخي از عوامل آمادگي جسماني و فيزيولوژيك تكواندو كاران.
559
تاثير يك دوره ورزش تاي چي بر برخي عوامل فيزيولوژيك سالمندان مقيم در خانه سالمندان
560
تاثير يك دوره ورزش درماني درآب بر قدرت عضلاني، دامنه ي حركتي مفاصل و كيفيت زندگي در بيماران هموفيلي
561
تاثير يك دوره ورزش درماني درآب بر كيفيت زندگي، قدرت عضلاني و تعادل در بيماران مبتلا به پاركينسون
562
تاثير يك روش درماني تركيبي بر كوفتگي عضلاني تاخيري
563
تاثير يك محيط مجازي يادگيري بر يادگيري و يادآوري گرامر انگليسي دانش آموزان سوم دبيرستان در شهر ايلام
564
تاثير يك ميكرولايه گازي بر پايداري جريان كوئت - تيلور
565
تاثير يك وهله فعاليت ورزشي هوازي تداومي در مقابل اينتروال بر مقادير پلاسمايي 1- Icam و Vcam -1 و در بيماران عروق كرونر
566
تاثير يكنواختي و غير يكنواختي شبكه بر توزيع دما در داخل كانال
567
تاثير يوجين كلادستون اونيل در تئاتر آمريكا وتحليل مختصري از نمايشنامه ميمون پشمالو
568
تاثير يوگا بر اختلالات روان شناختي زنان (اظطراب،افسردگي وپرخاشگري).
569
تاثير يوگا بر سلامت رواني و عزت نفس دختران نوجوان ناشنوا
570
ت‍اث‍ي‍ر ي‍وگ‍ا ب‍ر س‍لام‍ت‌ ج‍س‍م‌ و روان‌
571
تاثير يوگا بر مولفه هاي شخصيتي ،بهزيستي روانشناختي و تاب آوري در خانم هاي مجرد و متاهل با ساير بانوان در شهر اصفهان
572
تاثير يون ‏Ni2+‎‏ بر مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه هگزا ‏فلوئورو زيركونيك اسيد بر روي زيرآيند فولاد گالوانيزه
573
تاثير يون سيترات بر رفتار استخراجي كبالت و نيكل توسط D2EHPA
574
تاثير يون هاي نمكي به روي برخي خواص پليمرهاي پايه آكريلاتي
575
تاثير يون واناديوم بر رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه هگزافلوئورو زيركونيك اسيد بر سطح فلزي
576
تاثير يونيفرم مهمانداران قطار برروي رضايت شغلي آنها
577
تاثير12 هفته تمرين هوازي بر فاكتورهاي فيزيولوژيكي و كيفيت زندگي زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
578
تاثير1-متيل سيكلوپروپن بر افزايش عمر انبار ماني و قفسه اي سيب رقم گلاب كهنز
579
تاثير4هفته پلايومتريك وبيتمريني برتعادل توان انفجاري سرعت چابكي انعطاف پذيري وشاخص توده ي بدن درپسران فوتباليست نونهال
580
تاثير51هفته فعاليتهاي منتخب ورزشي بر مهارتهاي ادراكي - بينايي پسران 5تا8ساله شهرستان روانسر
581
تاثير8 هفته تمرين مهارت¬هاي پايه بسكتبال بر پردازش ضمني كودكان عقب‌مانده ذهني مرزي و عادي
582
تاثير8هفته تمرين درآب برتعادل وقدرت اندام تحتاني مردان سالمند
583
تاثير8هفته تمرينات ثبات مركزي بر استقامت عضلات تنه وتعادل فوتباليستهاي نخبه مرد مبتلا به زانوي پرانتزي
584
تاثيرآلودگي هواي شهرتهران برروي خواص ضدميكروبي گياه اسطوخودوس مطالعه موردي مناطق 7، 6و22تهران
585
تاثيرآموزش ضمن خدمت برعملكردمديران آموزش مدارس ابتدايي از نظرمعلمان ناحيه 1 شهرستان اهواز
586
تاثيرآموزش آكادميك بر نقاش ديواري ﴿در طراحي محيطي﴾
587
تاثيرآموزش آكادميك بر نقاش ديواري ﴿در طراحي محيطي﴾
588
تاثيرآموزش پيش دبستاني درسازگاري عاطفي ،اجتماعي دانش آمزان ابتدايي دامغان
589
تاثيرآموزش روش شادي فوردايس در خانواده بر شادي،بهزيستي روانشناختي وخودكارآمدي فرزندان دانش آموز دوره اول متوسطه شهرانديمشك
590
تاثيرآموزش ضمن خدمت بركارايي واثر بخشي كاركنان ادره دارايي
591
تاثيرآموزش مبتني بر مهرورزي بر ترس از مسخره شدن، ترس از صميميت مادران و پرخاشگري و همدلي دختران ناتوان هوشي دوره ابتدايي شهر اصفهان
592
تاثيرآموزش مبتني بر هيجان ابراز شده بر سرخوردگي زناشويي مادران و علايم بيش فعالي و نقص توجه، اضطراب و حساسيت نسبت به پاداش و تنبيه كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي
593
تاثيرآموزش مسوليت پذيري برپيشرفت تحصيلي برحسب پايگاه اقتصادي واجتماعي دانش آموزان دخترپايه پنجم ابتدايي مدارس دولتي شهرستان ساوه
594
تاثيرآموزش هوش هيجاني بر كاهش هم وابستگي در مربيان پرورشگاه
595
تاثيرآموزش هوش هيجاني برمهارتهاي رواني ورزشكاران ماهر ومبتدي رشته كاراته
596
تاثيرآنلوپاتيك برخي علف هاي هرزبرجوانه زني ورشدگباهچه هاي نخود(Cicerarientinum)وذرت (Zea mays L.)
597
تاثيرات (آموزشي، تربيتي و فرهنگي- اجتماعي) شبكه هاي اجتماعي بر دانش آموزان از ديدگاه دبيران متوسطه شهر اصفهان در سال تحصيلي 96-1395
598
تاثيرات آلاينده ها بر روانكاري و روانكار در ياتاقان هيدروديناميكي
599
تاثيرات آلاينده هاي هيدروكربني بر پارامترهاي مقاومتي خاك پالايشگاه تهران
600
تاثيرات آلودگي بر روي خنك كنندگي روغن هاي آبكاري
601
تاثيرات اجتماعي اينترنت بر روي جوانان
602
تاثيرات اجزاي نقدي سود بر پايداري سود و بازده سهام در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
603
تاثيرات اخلاقي حجاب بر رفتار زنان و مردان
604
تاثيرات استراتژي آموزش متقابل در مقايسه با استراتژي بلند فكر كردن بر درك مطلب دانش آموزان سطح پيش متوسطه در ايران , The Effects of Reciprocal Teaching vs. Think-Aloud on Reading Comprehension of Pre-intermediate Students in Iran
605
تاثيرات استوديو پوش پين برهنر پوسترسازي ايران
606
تاثيرات اصولي مذهب ، درنگارگري ايران
607
تاثيرات افزايش مهارتهاي راهبردي بر خواندن و خودكارآمدي زبان آموزان ايراني
608
تاثيرات اقتصادي قرض الحسنه
609
تاثيرات اقتصادي گسترش پول الكترونيك با تاكيد بر سياست هاي پولي بانك مركزي
610
تاثيرات اقليم بر روي محصول سيب در منطقه سميرم
611
تاثيرات الگو كشت و توليد پسته بر پايداري سكونتگاههاي روستايي نمونه موردي : دهستان آزادگان در بخش مركزي شهرستان رفسنجان , the effect of growing and producing pistachio on the stability of rural settlement areas of rafsanjan
612
تاثيرات الگوي كشت وتوليد پسته بر پايداري سكونتگاههاي روستايي(ازادگان رفسنجان)
613
تاثيرات اوليه ايمپلنت هاي دنداني با طراحي هاي مختلف شيار بر پايداري ايمپلنت
614
تاثيرات ايجاد شهرك هاي صنعتي بر رشد كالبدي شهرها نمونه مورد ي تاثيرات ايجاد شهرك صنعتي شهيد رجايي بر رشد كالبدي تبريز
615
تاثيرات اينترنت بر روي نوجوانان وجوانان شهرستان لنگرود.
616
تاثيرات بازخورد اصلاحي تاخيري و آني اساتيد برروي صحت شفاهي زبان آموزان ايراني
617
تاثيرات بالقوه توجه مقطعي پيشگيرانه و واكنشي برصحت و دقت كلام در كلاس هاي آموزش زبان انگليسي به روش ارتباط محور
618
تاثيرات بخار دادن بر روي نخ نايلون تكسچره شده (بعداز تكسچره شدن و قبل از رنگرزي) و بررسي اثرات زمان بخاردادن بر روي رنگرزي نايلون
619
تاثيرات بصري حجم در تصويرسازي سه بعدي
620
تاثيرات بلندمرتبه سازي بر محيط شهري مورد مطالعه :منطقه يك كلانشهر تهران
621
تاثيرات بيولوژيكي پرتوهاي يون ساز و پيامد هاي مترتب از فروپاشي كربن-14 در برخي مولكول هاي حياتي حاوي ان
622
تاثيرات پارامترهاي موثر در فورج شعاعي
623
تاثيرات پروتز متحرك پارسيل بر روي سلامت پريودنشيوم دندانهاي پايه و غير پايه
624
تاثيرات تاب نخ و كشش نخ پود بر خواص مكانيكي نخ پود در پارچه هاي بافته شده روي ماشين هاي بافندگي جت هوا و پردژ كتايل
625
تاثيرات تبليغات در جذب توريست در شهرستان بروجن
626
تاثيرات تراز آب زيرزميني بر روي منحني نشست سطح زمين در اثر حفاري مكانيزه در محيط هاي شهري
627
تاثيرات ترامادول بر پروفايل متابولوم سرم انساني
628
تاثيرات ترامادول بر پروفايل متابولوم سرم انساني
629
تاثيرات تشعشعات فضايي بر قطعات الكترونيكي ماهواره ها و چگونگي مقاوم سازي آن ها
630
تاثيرات تغيير پارادرايم هاي علم ﴿"علم مدرن" و "علم جديد"﴾ بر هنر مدرن و پست مدرن
631
تاثيرات تكرار تعاوني ﴿در قالب گروهي﴾ بر ارتقاي دقت نوشتاري زبان آموزان مقطع متوسطه
632
تاثيرات تكنولوژي كامپيوتر و سيستم هاي ديجيتال در توليدات موسيقايي ايراني از دهه 70 تا به امروز
633
تاثيرات تمركز توجه دروني و بيروني بر انتقال يادگيري يك مهارت تعادلي در حضور تماشاگر
634
تاثيرات توأم تناوب هاي نوري و رژيم هاي شوري بر رشد و توليد مثل جلبك دريايي Tetraselmis tetrathele
635
تاثيرات توانايي زباني افراد، ارزيابان، نوع تكليف، اضطراب حالت و اظطراب صفت بر نمرات بيان شفاهي داستان انگليسي زبان-آموزان ايراني
636
تاثيرات جريان خون در تصويرگري ام آر آي با رشته پالس SSFP: بررسي كمي و نيز كاهش آرتيفكت
637
تاثيرات جزر‌و‌مد خليج فارس بر سازوكارفرسايش و انتقال رسوب
638
تاثيرات جزوه دان يادگيري انعكاسي بر يادگيري مستقل زبان در ميان دانشجويان زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي در ايران
639
تاثيرات جغرافيايي استقرار صنايع وپالايشگاهها بر توسعه روستايي بررسي تاثيرات جغرافيايي پالايشگاهها بر توسعه شهرستان مهر
640
تاثيرات جهاني شدن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران با تاكيد برشاخص هاي سياسي - فرهنگي
641
تاثيرات جهاني شدن بر حقوق خانواده در جمهوري اسلامي ايران
642
تاثيرات جهت تاب نخ برمقاومت سايشي پارچه هاي تاري- پودي
643
تاثيرات چالش‌هاي حقوق بشري بر موافقتنامه جنبه‌هاي مالي حقوق مالكيت فكري
644
تاثيرات چاله هاي حرارتي و برودتي بر زمين لغزش هاي استان اصفهان
645
تاثيرات چندرسانه اي برروي توانايي درك مطلب و يادگيري مستقل
646
تاثيرات خدمات پس از فروش در بازار
647
تاثيرات دخالت مشتري و تامين كننده بر روي مزيت رقابتي شركت هاي توليدي در استان البرز
648
تاثيرات دما و دوره هاي نوري بر محتواي آسكوربيك اسيد جلبك سبز Scenedesmus quadricauda
649
تاثيرات دماي نور(كلوين) و شوري آب روي گونه Entacmaea quadricolor
650
تاثيرات ديكته بصري بر روي يادگيري گرامر انگليسي در كودكان مركز تهران جنوب
651
تاثيرات رفاه اقتصادي بر كارايي معلمان در آموزش وپرورش
652
تاثيرات رواني نماي نزديك و اندازه كادر بر تماشاگر
653
تاثيرات روش نمايشنامه در تدريس واژگان انگليسي به دانش آموزان ابتدائي
654
تاثيرات ريزساختارها بر توسعه تنشهاي پسماند در اتصالات سازه هاي فولادي
655
تاثيرات ساختار ايلي و اجتماعي ايل فشقايي در مسائل توسعه و برنامه ريزي روستاي آبدوزيه واقع در دهستان حومه شهرستان فيروزآباد فارس
656
تاثيرات ساختمان بافت و خواص نخ پود بررفتار اصطكاكي پارچه هاي تاري و پودي
657
تاثيرات سينماي استعماري و نقش سينماي وظيفه مند در جوامع استعمارزده
658
تاثيرات شستشو ﴿Laundering ﴾ بر روي پارچه هاي حلقوي پودي با بافت ريب 1*1
659
تاثيرات شعر و تفكر عرفاني جامي بر نقاشي هاي بهزاد
660
تاثيرات شيوه رانندگي و عملكرد خودرو بر روي مصرف سوخت خودروهاي سواري
661
تاثيرات عرفان و تصوف اسلامي -ايراني بر آثار عرفاني شريعتي
662
تاثيرات عكاسي بر هنر معاصر ﴿2000 - 1980 ﴾
663
تاثيرات عوامل انساني در ايمني پرواز
664
تاثيرات فرآيندهاي هيدروژئومورفولوژيك بر توسعه فيزيكي شهر شيراز
665
تاثيرات فرهنگي گردشگري بر روي مردم شهرستان بروجن
666
تاثيرات فشار، حرارت، ميدان مغناطيسي و شكل يك پتانسيل محدوده كننده روي حالت هاي الكتروني در چاه كوانتومي
667
تاثيرات فشار، ميدان مغناطيسي و شكل يك پتانسيل محدود كننده روي حالت هاي الكتروني در چاخ كوانتومي
668
تاثيرات فصلي و تقويمي و روش هاي تعديل آن ها در سري هاي زماني بازار كار
669
تاثيرات فلاكس هاي فعال در جوشكاري تيگ (A-TIG) در فولادهاي زنگ نزن آستنيتي
670
تاثيرات قبل از برداشت تيمارهاي ساليسيليك اسيد،پوتريسين و سولفات پتاسيم بر كيفيت و عمر پس از برداشت ميوه توت فرنگي
671
تاثيرات قيمت مواد غذايي بر امنيت غذايي در ايران طي دوره 139-1360
672
تاثيرات قيمت نفت خام بر نرخ بهره بانكي و نرخ ارز در ايران با رويكرد ماركوف سويچينگ
673
تاثيرات گاز رادون بر انسان و محيط زيست
674
تاثيرات گردشگري بر توسعه اقتصادي شهرستان بروجن
675
تاثيرات متدهاي مختلف اصلاح خطا بر روي دقت تلفظ
676
تاثيرات متقابل اسلام و ايران در زمينه ي خط، معماري و زبان
677
تاثيرات متقابل جامعه وهنرمند دريكديگر
678
تاثيرات متقابل حوادث تروريستي يازده سپتامبر وپديده جهاني شدن
679
تاثيرات متقابل رنگزاهاي مستقيم انتخابي و آنزيم هاي سلولاز بر كالاي پنبه اي
680
تاثيرات متقابل فرهنگ و تبليغات
681
تاثيرات متيل ترشياري بوتيل اتر (MTBE) بر روي سلول هاي بنيادي عصبي موش در محيط كشت
682
تاثيرات معدن كاري بر روند تغيير چشم انداز سراب نيلوفر كرمانشاه
683
تاثيرات مفاهيم كوبيستي دربازنمايي زمان ذهني در آثار انيميشني جرج شويزگبل
684
تاثيرات مكاني -فضايي گسترش شهر مشهد بر سكونت گاههاي روستايي (شرق مشهد)
685
تاثيرات منفي فقر در وضعيت تحصيلي دانش آموزان دختر سالهاي اول دبيرستانهاي اصفهان
686
تاثيرات منفي فقر در وضعيت تحصيلي دانش آموزان دختر سالهاي اول دبيرستانهاي اصفهان
687
تاثيرات مورفولوژي نانو ذرات روي اكسيد و نحوه قرارگيري آنها در ساختار كامپوزيتي نانو الياف نايلون - روي اكسيد به منظور محافظت در برابر پرتو فرابنفش
688
تاثيرات نسبت FRP به فولاد در عملكرد ديوارهاي برشي بتني تقويت شده تركيبي
689
تاثيرات نماز جماعت ازنظر اجتماعي فرهنگي - روانشناسي
690
تاثيرات نمك طعام بر خواص فيزيكي الياف نساجي متداول
691
تاثيرات نيروي اصطكاك جو و J_2 درشكل گيري مسير حركت ماهواره اي LEO
692
تاثيرات نيروي رانش جهت دار برروي عملكرد هواپيماي جت حمل و نقل غير نظامي با سرعت مادون صورت بالا در طي مراحل برخاست و صعود
693
تاثيرات واردات بر فرهنگ شهرستان قاينات
694
تاثيرات ويسكو الاستيسيته بر پراگندگي موج از يك كره جامد و يك استوانه حاصلي مستغرق در سيال لزج
695
تاثيرات يادگيري پروژه محور زبان بر مهارت هاي نوشتاري پاراگراف مقايسه و تضاد زبان آموزان ايران
696
تاثيرات يادگيري پروژه محور زبانبر مهارت هاي نوشتاري پاراگراف مقايسه و تضاد زبان آموزان ايران
697
ت‍اث‍ي‍رات‌ اس‍ت‍رس‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
698
تاثيراجتماع برگذر كاشي از هنر به صنعت
699
تاثيراحداث سد كالپوش بر اقتصاد روستاهاي پاياب آن
700
تاثيراحداث سد كالپوش بر اقتصاد روستاهاي پاياب آن
701
تاثيرارايه ي مشاركتي همراه با تصاوير بر پيشرفت بيان شفاهي داستان كوتاه زبان آموزان ايراني
702
تاثيرارتباطات سازماني مديريت بحران
703
تاثيرارتباطات سازماني مديريت بحران
704
تاثيراستراتژي¬هايبازاريابي،ريسك-هايادراكشدهواعتمادمشتريانبرقصدخريدآنلاينبليتهايالكترونيكيسفرهايهوايي(موردمطالعه:فرودگاهمهرابادتهران)
705
تاثيراسترس حاصل ازدستكاري وانتقال بر ابزيان
706
تاثيراستفاده از تخته هوشمند بر انگيزه و ميزان يادگيري دانش آموزان پايه ششم منطقه چمستان )مازندران (
707
تاثيراستفاده ازسطوح مختلف تفاله گوجه فرنگي برعملكرد مرغان تخمگذار،صفات خوني وصفات كيفي تخم مرغ
708
تاثيراستفاده ازسطوح مختلف ويتامين E وسلنيوم آلي برعملكردتوليدي،سيستم ايمني ،صفات خوني و پايداري اكسيداتيوماهيچه اسكلتي جوجه هاي گوشتي درشرايط تنش گرمايي
709
تاثيراسيدهاي چرب لينولنيك ولينولئيك برشاخصه هاي ليپوتوكسيسيتي حاصل از اسيد پالميتيك دركشت اوليه عضلات قلبي رت بالغ
710
تاثيراشتغال زنان برسلامت روان همسرانشان
711
تاثيراصلاح سطحي كالاي پلي‌استر-پنبه بوسيله بتاسيكلودكسترين روي ويژگي‌هاي جذب مواد رنگزا و ذرات نانو
712
تاثيراصلاح وبهسازي رودخانه قره سوبرالگوي فرسايش ورسوب گذاري درمحدوده شهركرمانشاه بااستفاده ه ازمدل رياضي GSTARS.3
713
تاثيراضطراب برعزت نفس دانشجويان دختررشته هاي مختلف دردانشگاه پيام نوراستان قم
714
تاثيراعتبار برند برتبليغات دهان به دهان وگرايش به تعويض برند (مطالعه موردي: فرآورده هاي لبني كاله)
715
تاثيرافزايش پيچيدگي فعاليتهاي شناختي بر توليد شفاهي زبان آموزان ايراني از نظر صحت ، روان گويي و پيچيدگي زباني : تست فرضيه شناختي رابينسون , The Effect of Increase in Task Cognitive Complexity on Iranian EFL Learners Oral Production in Terms of Accuracy, Fluency, and Linguistic Complexity: A Test of Robinson Cognition Hypothesis
716
تاثيرافزودن اكسيژن و نيتروژن به گاز محافظ آرگون در فرآيند جوشكاري GMAW بر خواص ساختاري و مكانيكي منطقه جوش آلياژ آلومينيوم 5083
717
تاثيرافزودن زنجبيل وسولفات مس بر عملكرد رشد وبرخي صفات فيزيولوژيكي جوجه هاي گوشتي درشرايط تنش گرمايي
718
تاثيرافزودن عصاره سرخارگل ،داروي گياهي ايمونوفن وويتامين E به جيره ي غذايي برعملكرد،پاسخ ايمني هومورال وسلولي وفراسنجه هاي خوني مرغان تخم گذار
719
تاثيرافزودهنيهابرروي كاناليست پروسكايت نيكل درريفرمينگ متان
720
تاثيرامتيازوضعيت بدني ووزن بدن درزمان جفتگيري روي عملكردتوليدمثلي ميش هاي افشاري
721
تاثيراموزش بررشد اقتصادي كشور ايران دردوره زماني (1386-1352)
722
تاثيرانديشه هاي لردكرزن درترسيم مناسبات ايران و انگليس دراغاز قرن بيستم
723
تاثيراوقات فراغت برهويت ديني افراد
724
تاثيرايجاد مجتمع هاي آموزشي آموزش و پرورش در بالا بردن انگيزه و روحيه مديران ، معلمان و معاونين مدارس در پيش برد اهداف آموزشي و بالا بردن سطح آموزشي دانش آموزان شهرستان مينودشت از ديدگاه مديران ، معلمان و معاونين مجمع هاي آموزشي
725
تاثيربازي كردن نقش كامل نوشته شده و نقش نيمه نوشته شده بر كاهش اضطراب صحبت كردن زبان آموزان ايراني
726
تاثيربازي هاي رايانه اي بربهداشت رواني
727
تاثيربازي هاي رايانه اي برمهارتهاي نوجوانان
728
تاثيربازيهاي رايانه اي برسلامت رواني وعملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي مدارس دامغان
729
تاثيربازيهاي يارانه اي برسلامت رواني وعملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي مدارس دامغان
730
تاثيربافتهاوبناهاي تاريخي ،سنتي بر روان انسان
731
تاثيرباورهاي فراشناختي وخودكارآمدي برشادكامي دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان اليگودرز
732
تاثيربدحجابي درفروپاشي خانواده ها
733
تاثيربرخي از مولفه هاي اقتصاد كلان بر بازار سرمايه ايران
734
تاثيربرخي شرايط تكميل روي نخ خامه اي فرش دستباف
735
تاثيربررسي ميزان كيفيت خدمات الكترونيكي در ارتقا سطح ارتباط با مشتريان (مورد مطالعه :بانك ملي شعب جنوب تهران)
736
تاثيربهره گيري ازاينترنت بردرك مطلب فراگيران ايراني زبان انگليسي و نگرش آنان به يادگيري زبان
737
تاثيربهره گيري ازمزاياي رايانش ابري براثربخشي سازماني سرم سازي رازي
738
تاثيربي خاكورزي بر برخي خصوصيات فيزيكي خاك وعملكرد سه گياه لگوم درشرايط ديم
739
تاثيرپارامترهاي الكتروريسي بر خواص نانو الياف حاصل از الكتروريسي كاراژينان و كيتوسان
740
تاثيرپارامترهاي جوشكاري TIGبرخصوصيات مكانيكي ،ساختاري،خوردگي تنشي ونمودارهاي پلاريزاسيون منطقه جوش آلياژ آلومينيم
741
تاثيرپذيري 5 تن از شاعران معاصر "نصرالله مرداني،حميد سبزواري ،علي موسوي گرمارودي،حسن حسيني ،علي معلم" از قرآن كريم و احاديث معصومين
742
تاثيرپذيري برخي نمادهاي جانوري در شاهنامه با توجه به ريشه هاي آن در متون آريايي
743
تاثيرپذيري جوانان 24-15ساله ازاينترنت درشهرسمنان
744
تاثيرپذيري حسين پژمان بختياري از غزليات سعدي
745
تاثيرپذيري صدرا از قرآن و روايات در مسئله اختيار
746
تاثيرپذيري فلسفه ازعلم درنظروايتهد
747
تاثيرپذيري لغوي -معنايي نهج البلاغه از قرآن كريم
748
تاثيرپذيري متقابل سينماونقاشي از تجربيات زيبايي شناسي بصري
749
تاثيرپذيري متقابل سينماونقاشي از تجربيات زيبايي شناسي بصري
750
تاثيرپذيري مثنوي معنوي از انجيل مقدس و بررسي مضامين مشابه
751
تاثيرپذيري هنر بداهه پردازي از شخصيت نوازنده
752
تاثيرپذيري هنرمندان تصويرگر معاصر ايران از مكاتب تصويري قديم
753
تاثيرپرايمينگ بذر،برتراكم كاشت وفاصله رديف برصفات كمي وكيفي ذرت
754
تاثيرپلت باسطوح مختلف پساب تقطيري تغليزشده ي ملاس حاصل ازكارخانه جات الكل سازي برعملكرد وفراسنج هاي بيوشيميايي خون بره هاي نرسنجابي
755
تاثيرپلي اتيلن گليكول روي فراسنجه هاي تخميرميوه بلوط درشرايط invivc
756
تاثيرتئاتر بر سينما بر اساس ميزان سن
757
تاثيرتابش پرتو گاما بر خواص و ماندگاري خيار
758
تاثيرتحصيلات والدين درپيشرفت تحصيلي فرزندان دختر پايه اول راهنمايي ميامي
759
تاثيرتربيتي قرآن واسلام در پرورش جوانان ونوجوانان
760
تاثيرتركيب تمرينات ذهني وبدني برقابليت هاي هماهنگي حركتي دانش آموزان بااختلالا ت بينايي
761
تاثيرتريم تب و بهينه سازي ابعاد آن براي كاهش درگ شناور پلنينگ
762
تاثيرتشويق دريادگيري دانش آموزان دختردوره متوسطه شهرستان گنبدكاووس
763
تاثيرتصويرذهني كشورمبدابرندبرشكل گيري ارزش ويژه نام تجاري منتج به اعتمادبرنددرصنعت خودرو
764
تاثيرتصويرذهني كشورمبدابرندبرشكل گيري ارزش ويژه نام تجاري منتج به اعتمادبرنددرصنعت خودرو
765
تاثيرتعهد سازماني بر اجراي موفقيت آميز مديريت ارتباط با مشتري در شعب بانك صادرات منطقه گزوبرخواراستان اصفهان
766
تاثيرتغذيه اي آنتي بيوتيك وعصاره الكلي نعناع فلفلي برعملكردرشد،خصوصيات لاشه پاسخ ايمني وبرخي پارامترهاي خوني جوجه هاي گوشتي
767
تاثيرتغذيه اي آنتي بيوتيك وعصاره ي شيرين بيان برعملكرد رشد ،خصوصيات لاشه ،پاسخ ايمني و برخي پارامترهاي خوني ج وجه هاي گوشتي
768
تاثيرتغذيه برروي معتادين درحال ترك گروههاي مختلف موادافيوني 18تا30 سال ساده
769
تاثيرتغييرات آب و هوا بر ميزان برداشت پسته با استفاده از داده كاوي
770
تاثيرتفكرانتقادي برويژگيهاي شخصيتي دانشجويان دختروپسر دانشگاههاي ساوه
771
تاثيرتكانههايقيمتنفت و طلابرنوساناتشاخصسهامدربورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازمدلARCH –GARCH
772
تاثيرتكتونيك فعال برتحول اشكال ژئومورفولوژي حوضه ي ريجاب
773
تاثيرتلويزيون برتعليم وتربيت كودكان مقطع ابتدايي شهرگنبدكاووس
774
تاثيرتماشاي ماهواره برهويت ملي مردم شهرقم
775
تاثيرتمرين بسپارزياديك پارامترخاص روي بازنمايي هاي حافظه ،بازنمايي عمومي يااختصاصي
776
تاثيرتمرينات پلايومتريك و بي تمريني متعاقب آن بر چابكي سرعت و توان پرشي دانش آموزان پسر
777
تاثيرتمرينات پلايومتريك و بي تمريني متعاقب آن بر چابكي سرعت و توان پرشي دانش آموزان پسر
778
تاثيرتمرينات پيلاتس برروي بيماران مبتلا به آسم
779
تاثيرتمرينات مكنزي برنوسانات درد مزمن كمري زنان كارمند
780
تاثيرتمرينات منتخب كششي -قدرتي برناهنجاري شانه به جلووعملكردريوي دانش آموزان مقطع ابتدايي
781
تاثيرتنش هاي برشي بستر بر كارايي طوق در حفاظت اطراف پايه هاي پل در مقابل آبشستگي
782
تاثيرتوليد صنعتي نانو آسفالت ها بر چابكي و بهينه شدن سيستم مديريت روسازي راه
783
تاثيرجايگزيني بخشي از علوفه جيره با كاه فرآوري شده بر عملكرد بره‌هاي پرواري
784
تاثيرجايگزيني مصالح بتن با سرباره به همراه الياف پليمري در افزايش مقاومت بتن هاي غلتكي تسليح شده در روسازي راهها در برابر چرخه هاي ذوب و يخبندان
785
تاثيرجايگزيني مصالح بتن با سرباره به همراه الياف پليمري در افزايش مقاومت بتن هاي غلتكي تسليح شده در روسازي راهها در برابر چرخه هاي ذوب و يخبندان
786
تاثيرجبران ساز توان راكتيو استاتيكي بر ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت
787
تاثيرجهاني شدن برساختارسياسي جمهوري اسلامي ايران
788
تاثيرجهاني شدن فرهنگ (ارزشهاي غربي )برگسترش بنيادگرايي اسلامي درخاورميانه
789
تاثيرجهت گيري هاي برنامه استراتژيك صادراتي بر عملكرد صادراتي در شركت موننكو ايران
790
تاثيرچرخه عمرشركت برساختارسرمايه وسرعت تعديل اهرم مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
791
تاثيرچيدمان فن وجهت جريان هوا برروي عملكرد حرارتي رادياتورترانسفورماتورهاي توزيع نيروي برق
792
تاثيرحاد مصرف كربوهيدرات باشاخص قندي پائين وبالا همراه پروتئين پس ازتمرينات مقاومتي برسطوح انسولين ، كرتيزول وتستوسترون
793
تاثيرحاشيه نشيني برانحرافات اجتماعي درحواشي شهر اهواز از ديد گاه دانشجويان دانشگاه پيام نور اهواز
794
تاثيرحاكميت شركتي برعملكرد مالي بانكهاي منتخب
795
تاثيرحذف كنكورسراسري بركاهش افسردگي افزايش انگيزه وپيشرفت تحصيلي دانش اموزان سال سوم وچهارم شهرستان مراوه تپه
796
تاثيرحشرات گرده افشان خصوصا زنبور عسل﴿Apismellifera ﴾بر كميت و كيفيت 3 رقم كلزا﴿ Brssica sp ﴾در اصفهان
797
تاثيرخانواده بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان مدارس دولتي ناحيه4قم1389-1388
798
تاثيرخانواده برگرايش به اعتيادنوجوانان مقطع متوسطه شهرستان ساوه
799
تاثيرخزه هابرايجادوتوسعه ي كارن هادرسنگ هاي كربناته
800
تاثيرخودگفتاري آموزشي و انگيزشي در شرايط خستگي بر مهارت هاي حركتي فوتبال دانش آموزان پسر ابتدايي شهرستان كاشمر
801
تاثيرخودگفتاري آموزشي و انگيزشي در شرايط خستگي بر مهارت¬هاي حركتي فوتبال دانش¬آموزان پسر ابتدايي شهرستان كاشمر
802
تاثيرخوراندن يك پروبيوتيك باكتريايي بر فراسنجه هاي تخمير شكمبه اي، متابوليت هاي خوني و عملكرد بره هاي پرواري
803
تاثيردانه گلرنگ و روغن ماهي بر پارامترهاي عملكردي متابوليت هاي خوني، تخمير شكمبه و الگوي اسيدهاي چرب شير گاوهاي شيرده
804
تاثيردانه هاي روغني برپروتوزوآي شكمبه ،توليد شير،الگوي اسيدهاي چرب شيروتوليداسيدلينولئيك مزدوج
805
تاثيردرمان شناختي -رفتاري بر اختلال يادگيري خواندن
806
تاثيردرماندگي مالي براجتناب مالياتي دردوره هاي ركوداقتصادي درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
807
تاثيردما در سرعت هاي بارگذاري متفاوت بر پارامترهاي مقاومت برشي زباله جامد شهري با تاكيدبر زباله ايران
808
تاثيردوزبانگي دريادگيري زبان فارسي دانش آموزان اول دبستان شهرستان چابهار
809
تاثيردوشيوه تمرين استقامتي ومقاومتي برپاسخ هورمون pyy زنان چاق غيرورزشكار
810
تاثيردونوع آماده سازي واژگان بردرك مطلب شنيداري، يادگيري واژگان واستفاده ازتدابيرلغت آموزي , The Impact of Two Types of Vocabulary Preparation on Listening Comprehension, Vocabulary Learning, and Vocabulary Learning Strategy
811
تاثيررابطه تعاملي رهبر- عضو بر رفتارشهروندي سازماني (بررسي مقايسه اي بانك ملي با سامان در شهرستانهاي ساري، قائمشهر و بابل )
812
تاثيررژيم غذايي برروي افراد ديابتي
813
تاثيررژيم هايغذائي حاوي قندوپروتئين بربرخي ازخصوصيات زيستي زنبورپارازتوئيدTrichogramma brassicae Bezdenko )Hym.:Trichogrammatidae(
814
تاثيررسانه ها برانحرافات اجتماعي
815
تاثيررسانه هاي تصويري درارتباطات اجتماعي
816
تاثيررضايت شغلي بربازده وكيفيت كار
817
تاثيررفتار كاركنان برميزان رضايتمندي ارباب رجوع
818
تاثيررفتاردرماني شناختي دركاهش اظطراب دختران نوجوان بااختلال اظطراب فراگير
819
تاثيررفتارمعلمين برانگيزه تحصيلي دانش آموزان راهنمايي شهردامغان
820
تاثيرروابط انساني مديران دركارايي معلمان مقطع متوسطه دخترانه گنبد
821
تاثيرروش آموزش مستقيم كنترل مثانه بر شب اداري كودكان.
822
تاثيرزمان برداشت فصل وكودسرك برانتقال مجدد فيزيولوزي وخصوصيات عملكرد دانه وعلوفه سه نوع قلعه
823
تاثيرژنوتيپ ،پيش تيمارسرماي ومحيط كشت القابرروي پاسخ به كشت بساك جوپاييزه (Hordeum vulgre L)
824
تاثيرساختار بافت بر روي برخي خواص فيزيكي پارچه هاي ورزشي اينترلاك
825
تاثيرساختمان لايه هاي نانو ليفي هيبريدي بر جذب صوت
826
تاثيرسبك فرزندپروري والدين برميزان خلاقيت كودكان
827
تاثيرسرمادهي براساس پارامترهاي زيستي سن گندم (eurygasterintegricepsput.(hem.،scutelleridae)
828
تاثيرسرمايه اجتماعي برپيشرفت اقتصادي
829
تاثيرسرمايه اجتماعي برهويت اجتماعي دانشجويان درشهرتهران سال 1382
830
تاثيرسرمايه روانشناختي برهويت سازماني كاركنان دانشگاه هاي كاشان
831
تاثيرسطوح مختلف پروبيوتيك وبوتيرات كلسيم واثرات متقابل آنهابرعملكردتوليدي متابوليت هاي سرم خون وسيستم ايمني طيورتخمگذار
832
تاثيرسطوح مختلف كنجاله هاي گوارهمراه باآنزيم برعملكردجوجه هاي گوشتي
833
تاثيرسندرم متابوليك برپارامترهاي عملكرد ريوي وشدت بيماري در بيماران مبتلا به آسم
834
تاثيرسودهر سهم بر بازده سهام
835
تاثيرسياست هاي مالي بر رفاه : رويكرد مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE)
836
تاثيرسيستم اطلاعات بيمارستاني روي كيفيت فرايند تصويربرداري بيمارستان
837
تاثيرسيستم گسلي زاگرس برتحول اشكال ژئومورفولوژي درتوده ارتفاعي پروا-بيستون
838
تاثيرسيستم مديريتدانش(KMS)بر خلاقيت سازماني
839
تاثيرشبكه هاي اجتماعي وتلگرام برسلامت اجتماعي جوانان شهرستان خواف
840
تاثيرشبكۀ اجتماعي فيس‌بوك بر نگراني تصوير بدني و خلق و خوي اجتماعي دانشجويان دختر شهر تهران
841
تاثيرشش هفته تمرينات منتخب ثبات دهنده مركزي بدن بر درد و ناتواني عملكردي بيماران مبتلا به كمردرد مزمن غير¬اختصاصي
842
تاثيرشفافيت،مسئوليت اجتماعي و بازاريابي از طريق شبكه‌هاي اجتماعي بر عملكرد كسب‌وكار با در نظر گرفتن نقش واسطه‌اي شهرت سازماني و برند پايدار
843
تاثيرشفافيت،مسئوليت اجتماعي و بازاريابي از طريق شبكه‌هاي اجتماعي بر عملكرد كسب‌وكار با در نظر گرفتن نقش واسطه‌اي شهرت سازماني و برند پايدار
844
تاثيرشوك¬هاي درآمد نفتي بر شاخص صنايع كشاورزي منتخب شده در بورس اوراق بهادار تهران
845
تاثيرشيوه هاي مديريت بركارايي كاركنان سازمان آموزش وپرورش ناحيه 2قم
846
تاثيرعدم تقارن اطلاعاتي بر هزينه سرمايه سهام عادي در سطوح متفاوت رقابتي بازار
847
تاثيرعمليات حرارتي بر رفتار سايشي دماي بالاي پوشش‌هاي پاشش حرارتي نيكل- آلومينيوم بر زيرلايه فولاد ساده كربني
848
تاثيرعوامل اجتماعي واقتصادي در مهاجرت مردم شهرستان كوهرنگ
849
تاثيرعوامل اجتماعي وسازماني برشاخصه هاي جامعه برندي،شيوه هاي ارزش آفريني، اعتماد و وفاداري به برند(مراكز فني و حرفه اي حوزه مركزي استان مازندران)
850
تاثيرغزليات شمس بر موسيقي ايراني باتاكيد برموسيقي دستگاهي و مقامي
851
تاثيرفرآورده هاي مختلف سيربرتخميرميكروبي شكمبه درشرايط آزمايشگاهي
852
تاثيرفرايند فورج برعمر خستگي تورشن بارخودرو پژو 405
853
تاثيرفرايندARS بر خواص مكانيكي مس خالص تجارتي
854
تاثيرفرهنگ سازماني مناسب برپياده سازي استراتژي (مطالعه موردي :شركت مخابرات استان همدان )
855
تاثيرفناوري اطلاعات برپزشكي
856
تاثيرقابليت مقايسه حسابداري بر كيفيت گزارشگري مالي و قيمت گذاري اقلام تعهدي اختياري
857
تاثيرقابليت مقايسه صورت هاي مالي بر هزينه سرمايه شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادارتهران
858
تاثيركاربرد كودزيستي نيتراژين ،HB-101 وكوداوره برروي رشدوعملكرد سيب زميني (Solanum tuberosum)
859
تاثيركاربردتكنولوژي آموزشي در ميزان پيشرفت تحصيلي
860
تاثيركاربري هاي تجاري بر ترافيك شهري (تاثير مجتمع هاي مدرن تجاريبر ترافيك شهريمنطقه 5 كلانشهر تهران)
861
تاثيركاركردن با اسمها از طريق جمله‌سازي برسطح نوشتار
862
تاثيركاهش قيمت نفت بر كسري بودجه
863
تاثيركيفيت بر افزايش بهره وري
864
تاثيرگذاري باغ ايراني بر نقاشي هاي مكتب تبريز دو
865
تاثيرگناه برمعرفت ديني درنهج البلاغه
866
تاثيرگياهان بومي و زراعي بر پالايش مس از خاك هاي آلوده و جداسازي باكتريهاي محرك رشد مقاوم به مس
867
تاثيرمالچ پلاستيكي و محلول پاشي كودهاي تجاري در پاييز بر رشد رويشي و برخي از ويژگي هاي كمي و كيفي خشك ميوه پسته رقم كله قوچي
868
تاثيرمالكيت خصوصي برارزش افزوده اقتصادي EVA و نرخ بازده دارايي ها ROA در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
869
تاثيرمحتواي پيام بازاريابي ويروسي برخريداينترنتي ازبرنامه بازار (مطالعه موردي كاربران شهرستان شادگان)
870
تاثيرمداخله تعديل غذاخوردن هيجاني برمديريت وزن ، غذاخوردن هيجاني وشادكامي زنان چاق وداراي اضافه وزن
871
تاثيرمديريت سود وافشاي اطلاعات برعدم تقارن اطلاعاتي شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
872
تاثيرمديريت سود واقعي بر هزينه حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
873
تاثيرمسئوليت اجتماعي سازمان وبازاريابي داخلي برقصدترك خدمت باميانجي گري تعهدسازماني(موردمطالعه بيمارستان عالي نسب تبريز)
874
تاثيرمسئوليت پذيري اجتماعي بر رضايت ارباب رجوع
875
تاثيرمشخصات فيزيكي فرش هاي دستباف در تعيين شاخص راحتي
876
تاثيرمشخصات نخ پرز فرش دستبافت ﴿تعداد لاو تاب نخ﴾در تعيين برخي خواص فيزيكي آنها.
877
تاثيرمكمل سلنيوم بر سطح سرمي 1VEGFR و سطحج ئسلنوپروتئين ها در جفت مادران باردار پره اكلامپتيك , effect of selenium supplementation on sVEGFR-1 level in pregnant women in high risk of preeclampsia
878
تاثيرمنابع اليافي علوفه‌اي و غيرعلوفه‌اي در جيره آغازين بر عملكرد، رفتار تغذيه‌اي و شكمبه بره‌هاي شيرخوار
879
تاثيرمناسبات قبيله اي بر گروه بندي هاي مذهبي در مدينه عصر نبوي
880
تاثيرمنگنز باقي مانده بر رشدوجذب منگنز توسط نهال هاي پسته در برخي ازخاك هاي آهكي رفسنجان
881
تاثيرمنوفسفات آمونيوم به عنوان كودآغازگربردوره بحراني تداخل علف هاي هرزدرسويا(Glycine ma.xl.)
882
تاثيرموسيقي درماني دررشداجتماعي كودكان پيش دبستاني فارسان
883
تاثيرموسيقي عباسيان برتاريخ و تمدن ايران
884
تاثيرموسيقي كلاسيكبررشد مهارت‌هاي حركتي پايه كودكان 2 تا 4 سال شهر تهران
885
تاثيرموننسين، عصاره سير و پودر سير بر عملكرد و سلامت گوساله هاي شيرخوار هلشتاين قبل و بعد از شير گيري
886
تاثيرميراگراهاي الحاقي ونوع ساختگاه برپاسخ لرزه هاي سازه هاي جداسازي شده تحت زلزله هاي حوزه نزديك
887
تاثيرميزان سهام شناور آزاد بر ريسك سهام و درصد نقد شوندگي
888
تاثيرميزان قلياييت روكش الكترودهاي زنگ نزن آستنيتي در خواص چقرمگي جوش
889
تاثيرميزان كربن معادل بر مقاومت به سايش چدن نشكن آستمپر﴿ADI)با مقدار ثابت Si
890
تاثيرنانو ذرات نقره در خواص آنتي باكتريال كامپوزيت هاي دنداني و استخواني از نوع گلاس آينومر
891
تاثيرنحوه ساخت برروي فعاليت نانوذرات نيكل دررفرمينگ خشك متان
892
تاثيرنقاشي بررشد ذهني كودكان
893
تاثيرنقاشي دريادگيري دانش آموزان عقب مانده ذهني درشهرستان گاليكش درمدرسه استثنائي شهيدنقدي پورازديدگاه معلمان
894
تاثيرنقش والدين برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه شهرستان آزادشهر
895
تاثيرنوع بازي برنحوه ياد گيري كودكان پيش دبستاني ناحيه 5استان اصفهان
896
تاثيرهاي ارزيابي پويا بر صحبت كردن دانش آموزان سطح متوسط با اضطراب زياد
897
تاثيرهشت هفته تمرين استقامتي ،قدرتي وتركيبي بر تغييرات سطوح استراحتي هورمون ابستاتين دردانش آموزان غير فعال داراي اضافه وزن
898
تاثيرهشت هفته تمرين تناوبي شديد و مكمل دهي اسپيرولينا بر سيستم ايمني هومورال و تركيب بدني زنان داراي اضافه وزن
899
تاثيرهشت هفته تمرينات عصبي عضلاني ناحيه مركزي و هيپ بر كينماتيك اندام تحتاني و تنه قبل و بعد از خستگي در ورزشكاران مرد با بازسازي رباط صليبي قدامي
900
تاثيرهشت هفته فعاليت هوازي و تناوبي شديد بر بيان SOD و GPX بافت قلب موشهاي صحرايي نر
901
تاثيرهشيار و ناهشيار آواي قرآن و موسيقي آرامش بخش بر آپگار نوزاد و علايم فيزيولوژيك مادر تحت بيهوشي عمومي و نخاعي حين عمل سزارين
902
تاثيرهنردرماني بيانگر بر تنظيم هيجان دانش آموزان مقطع دوم دبستان شهر اصفهان
903
تاثيروالدين وجامعه برميزان خشونت وپرخاشگري جوانان ونوجوانان دبيرستانهاي دخترانه شهرستان آزادشهر
904
تاثيروسايل نقليه روي محيط زيست
905
تاثيروضعيت اقتصاد
906
تاثيروضعيت اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي خانواده هابرموفقيت تحصيلي دانشجويان
907
تاثيريادگيري مشاركتي بررشدمهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دخترپايه اول دبيرستان هاي شهرستان ساوه سال تحصيلي 89-1388
908
تاثيريادگيري مشاركتي دريادگير ي تلف پايانه ها ي تصريفي زبان انگليسي درزبان آموزان مبتدي ايران
909
تاثيريك جلسه تمرين درمانده ساز با شدتهاي مختلف بر پاسخ آييونكتين مردان فعال و غير فعال
910
تاثيريك دوره برنامه بازتواني تسريعي برعملكرد وتعادل افرادمبتلابه پارگي رباط صليبي قدامي بعدازعمل بازسازي
911
تاثيريكپارچگي كيفيت و مديريت زنجيره تامين بربهبودپايداري سازماني ( مورد مطالعه: شركت آذين تنه)
912
تاثيز بلوك خوراك كامل بز رفتار تغذيه اي و توان توليدي گاوهاي شيزده هلشتاين
913
تاجر ونيزي اثر ويليام شكسپير
914
تاچه هاي چهارمحال در دكوراسيون داخلي
915
تاخير بازخورد زبان آموزان ايراني در يك كلاس بر كيفيت ترجمه آن ها در زبان انگليسي
916
تاخير تاديه ديون مبتني بر قاعده لا ضرر با تاكيد بر قوانين بانكي
917
تاخير غير خطي رامان در ساختارهاي CROW
918
تاخيرجريان جوش كاري بر كيفيت جوش نقطه اي ورق هاي فولادي گالوانيزه
919
تاديب كودك در فقه و قانون مجازات اسلامي
920
تاديب كودكان توسط والدين
921
تار و پود خيال هنرمنداني كه براي كودك كار ميكنند
922
تار و پودي از نورهاي رنگين﴿ساخت وسايل شيشه اي بر اساس نقشمايه گليم ايراني﴾
923
تار: تاريخچه و تكنيك ساخت
924
تارو پود خيال هنرمنداني كه براي كودك كار مي كنند
925
تاريخ
926
تاريخ ، زيبايي شناسي و نظريه هاي تدوين فيلم در فيلم در دوره سينماي صامت (1895- 1930)
927
تاريخ آموزش پزشكي در مدرسه دارالفنون و نتايج آن
928
تاريخ آموزش و پرورش اسلام و ايران
929
تاريخ آموزش و پرورش ايران بعد از اسلام
930
تاريخ آموزش و پرورش در اسلام از آغاز تا فرو پاشي ايوبيان در مصر
931
تاريخ آموزش و پرورش در ايران باستان
932
تاريخ اجتماعي انگلستان
933
تاريخ اجتماعي شيعيان ايران در دوره صفويه از ديدگاه خاورشناسان دو قرن اخير
934
تاريخ اجتماعي و سياسي عراق در نيم قرن اخير و ارتباط آن با حوزه علميه نجف
935
تاريخ ادبيات خراسان شمالي در دوره قاجار و پهلوي
936
تاريخ ادبيات شاعران معاصر عرب خوزستان
937
تاريخ ادبيات عرب ( از صفحه 171 تا صفحه 202 الوسيط)
938
تاريخ ادبيات عرب ( از صفحه 290-317 كتاب الوسيط)
939
تاريخ ادبيات عرب (از صفحه 112 تا صفحه 129 الوسيط)
940
تاريخ ادبيات عرب (از صفحه 112 تا صفحه 129 الوسيط)
941
تاريخ ادبيات عرب (از صفحه 261-290 كتاب الوسيط)
942
تاريخ ادبيات عرب( از صفحه 290تا325 الوسيط)
943
تاريخ ادبيات عرب( الوسيط) ازصفحه 354 تا 390 الوسيط
944
تاريخ ادبيات عرب: (از صفحه 73 تا صفحه 113 الوسيط)
945
تاريخ ادبيات گيلان (تا سال 1300 هجري قمري)
946
تاريخ ادبيات وجغرافياي ادبي شاعران استان ايلام
947
تاريخ اسماعيليه ي نيشابور از سده چهار تا سده ي چهارده , The history of neyshaburs ismailiyeh from 4th century to 41th century
948
تاريخ الفلسفه الاروبيه في العصر الوسيط از فصل هشتم باب سوم
949
تاريخ الفلسفه الاروبيه في العصر الوسيط: (از فصل هشتم باب سوم)
950
تاريخ بستك و خاندان بني عباسيان در دوره قاجار و پهلوي
951
تاريخ پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم مستخرج از آيات قرآن و روايات شان نزول
952
تاريخ پيدائي خسرواني و سرود
953
تاريخ تئاتر عروسكي .نوشته :ژ. باتي ور شاوانس .(سري كتابهاي چه ميدانم )
954
تاريخ تحليلي بازار اصفهان در مواجهه با جريان مدرنيسم : دوره ي پهلوي دوم ( 1978-1941م. / 1357-1320ش.)
955
تاريخ تحليلي مطبوعات كرمان از سال 1320 تا 1332
956
تاريخ تحليلي نئاتر در ايران
957
تاريخ تحليلي و رويكردهاي مطرح در علم تناسب آيات و سور قرآن
958
تاريخ تحليلي يزد از شاه اسماعيل تا مرگ شاه عباس اول﴿1038-907ه.ق﴾
959
تاريخ تحول و پيدايش دكور در تاتر ايران
960
تاريخ تحولات باميان از ظهور اسلام تا حمله مغول ( 619 - 1 ق / 1218 - 599م)
961
تاريخ تحولات سياس، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كهكيلويه ...
962
تاريخ تحولات سياسي ، اجتماعي و فرهنگي منطقه قاين از حمله مغول تا روي كار آمدن قاجار
963
تاريخ تحولات سياسي اجتماعي و فرهنگي دوره هلاكو ﴿663- 651ق﴾
964
تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي كرمان در دوره سلجوقيان كرمان
965
تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فارس در دوره تيموريان ( 857 - 771 ه. ق / 1453 - 1369 م )
966
تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فارس در دوره شاه عباس اول صفوي
967
تاريخ تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فارس از مرگ كريم خان زند
968
تاريخ تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فارس از مرگ كريم خان زند
969
تاريخ تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كرمانشاه از ظهور صفويه تا پايان زنديه
970
تاريخ ترجمه متون انگليسي از آغاز قاجاريه تا پايان دوره مظفري.
971
تاريخ تشكيلات اداري و مالي ايران در عصر قاجار
972
تاريخ تشيع ايران در دوره ي تيمور , THE HISTORY OF IRANIAN SHIITES IN TIMUR'S PERIOD
973
تاريخ تشيع ايلام و پشتكوه از صفويه تا پهلوي
974
تاريخ تشيع خوزستان از آغاز تا پايان صفويه
975
تاريخ تشيع در دماوند(از صفويه تا مشروطه )
976
تاريخ تشيع در دوره تيموريان ( 911 - 850 ه . ق ) قراقويونلوها
977
تاريخ تشيع در لارستان ﴿از آغاز تا پايان صفويه﴾
978
تاريخ تشيع در منطقه كاشان در دوره صفويه
979
تاريخ تشيع در يزد تا صفويه﴿ 910-380 ه.ق﴾
980
تاريخ تشيع كاشان تا صفويه
981
تاريخ تطبيقي عكاسي ايران وجهان
982
تاريخ جبر
983
تاريخ خط و نگارش قران
984
تاريخ روزنامه نگاري تخار و عوامل مرتبط با تغيير آن
985
تاريخ زيديان شمال ايران با تكيه بر آثار مير ظهيرالدين مرعشي
986
تاريخ سياسي اجتماعي اقتصادي اراك ( سلطان آباد) از آغاز قاجار تا سال 1332 ش
987
تاريخ سياسي- اقتصادي و اجتماعي ايران: از پايان جنگ جهاني اول تا كودتاي 1921
988
تاريخ سياسي و اجتماعي خمين از دوره صفويه تا انقلاب اسلامي
989
تاريخ سياسي و اجتماعي كرمانشاه از مشروطيت تا حكومت رضاخان
990
تاريخ سياسي، اجتماعي و اقتصادي فارس در عهد ايلخانان (736-654 ه. 1336-1256م)
991
تاريخ سياسي، اجتماعي، اقتصادي كرمانشاه از ورود اسلام تا دوره مغول
992
تاريخ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كاشمر ( از 907 ه. ق تا 1357 ه. ش )
993
تاريخ سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران: از پايان جنگ جهاني اول تا كودتاي 1921 (1299-1296ه. ش)
994
تاريخ سياسي، اقتصادي واداري ادريسيان
995
تاريخ سينماي ايران و ريشه يابي بيماري و انحطاط سينماي ايران از آغاز تا سال 1357
996
تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي در شهرستان بابل با رويكرد تاريخ تشيع
997
تاريخ شفاهي مرمت فرش اصفهان (مطالعه موردي استاد حسن رعنايي)
998
تاريخ شفاهي مهاجران افغان در اصفهان ﴿با تكيه بر كاركردهاي آموزشي﴾
999
تاريخ عكاسي ايران
1000
تاريخ عكاسي ايران 77-57 (رويدادهاي عكاسي )
بازگشت