<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تاسيسات حرارت مركزي و تهويه مطبوع مجتمع فوريهاي پزشكي (2جلد)
2
تاسيسات ساختمان
3
تاسيسات ساختمان
4
تاسيسات ساختمان و محاسبات آن به روشهاي دستي ونرم افزاري و مقايسه نتايج
5
تاسيسات ساختماني برج 7 طبقه (گرمايش و سرمايش )
6
تاسيسات صنعتي بخار
7
تاسيسات گرمايش اطاق پخت و سرمايش انبار مواد ويژه
8
تاسيسات مجتمع دريايي و آبنگاري بندرعباس
9
تاسيسات مكانيكي ساختمان هاي مرتفع (برج ها، برج آزادي)
10
تاسيسات مكانيكي سالن ورزشي 6000 نفري سمنان
11
تاسيسات مكانيكي يك شهرك
12
تاسيسات يك خوابگاه دانشجويي
13
تاسيسات يك ساختمان اداري صنعتي
14
تاسيسات يك مركز انتقال خون
15
تاشه پردازي با استفاده از تئوري گرافها
16
تاشه پردازي با استفاده از ضرب گراف ها
17
تاصير بكار گيري نوك گوه اي در سطح خاك درز حفاظتي تيغه مورب منفرد بر درجه نرم شدگي و نحوه گسيختگي خاك
18
تاكتيك‌هاي نظامي ‌در عصر دولت شيعي صفوي
19
تاكتيك‌هاي نظامي‌در عصر دولت شيعي صفوي
20
تاكسونومي جنس Bromus L. در ايران
21
تاكسونومي جنس Festuca L. در ايران
22
تاكسونومي عددي برخي از گونه هاي جنس ورث )Reseda L.(
23
تاكسونومي عددي تعدادي از گونه هاي سوئدا و سالسولا در ايران با استفاده از صفات آناتوميك و مرفولوژيك
24
تاكسونومي قارچهاي Ustilaginomycotina روي گياهان تيره گرامينه در استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري
25
تاكسونومي قورباغه هاي قهوه اي جنس رانا (Anura: Ranidae) ( Rana, Linnaeus, 1758 ) در ايران با استفاده از داده هاي مولكولي و ريخت شناسي
26
تاكسونومي ماهي خياطه . Alburnoides sppدر ايران
27
تاكسونومي و بيو سيستماتيك جنس AECILOPSL در ايران
28
تاكسونومي و پالئواكولوژي فرامينيفراي پرمين سازند جمال، ناحيه حلوان، شمال شرق طبس
29
تاكسونومي و سيتوتاكسونومي جنس Nardurus Reichenb. در ايران
30
تاكسونومي و فيلوژني مولكولي بخش Hymenostegis Bunge
31
تاكسونومي و فيلوژني مولكولي جنس Echinops L در ايران
32
تاكسونومي وسيتوتاكسونومي ( سيتوژنتيك و مطالعه كاربوتيپ ) جنس . Triticum L درايران
33
تاكسونومي، فراواني و پراكنش لاروهاي كرونوميده ( دوبالان) در رودخانه ماربر ( استان اصفهان)
34
تاكسي تلفني
35
تاكسي سرويس
36
تاكومتر قابل برنامه ريزي
37
تال
38
تالار پذيرايي
39
تالار شهر
40
تالار شهر
41
تالار شهر
42
تالار شهر
43
تالار شهر رشت
44
تالار شهر شوش
45
تالار شهر وشوراها
46
تالار عقد وعروسي
47
تالار مركزي موسيقي اصفهان
48
تالار موسيقي
49
تالاسمي و بررسي آماري 500 مورد تالاسمي ماژور در استان گيلان
50
تالك و كاربرد آن در صنعت
51
تامل گرايي در شعر مهجر
52
تاملات ديني جبران خليل جبران
53
تاملاتي در تبيين وجود و ماهيت اقتصاد اسلامي
54
تاملي بر آفرينش معماري حرم امام رضا ﴿ع﴾ آموزه هايي براي معماران معاصر حرم
55
تاملي بر جامعه شناسي نقاشي در ايران، از نيمه اول قرن بيستم تا انقلاب اسلامي
56
تاملي بر مقام حقيقي حياط در معماري
57
تاملي بر نقوش نرده اي در سازه هاي بومي شيخعلي كلايه ، هيجان : " فضا، فرم ، سيستم "
58
تاملي بر نقوش نرده اي در سازه هاي بومي شيخعلي كلايه -لاهيجان (فضا،فرم ،ريتم )
59
تاملي براغراض ثانويه قيوداستفهامي كيفيت درديوان حافظ
60
تاملي در باب اسطوره و سينما بررسي ساختارهاي اسطوره اي در سينماي علمي - تخيلي آمريكا (2000-1990).
61
تاملي در باب اسطوره و سينما بررسي ساختارهاي اسطوره اي در سينماي علمي - تخيلي آمريكا (2000-1990).
62
تاملي در سبك شناسي مهرهاي هخامنشي با تاكيد بر صحنه هاي شكار
63
تاملي در لايه هاي رنگ
64
تاملي در نقاشي بازنمايي
65
تاملي ديگر بر مفهوم كشف آهنگ طبيعت
66
تامنعالعغسف
67
تامين آب گرم مصرفي منازل با استفاده از سيستم نيروي ترموسيفون
68
تامين اجتماعي و پژوهشي بر عملكرد آن در شهرستان بوشهر
69
تامين امنيت در كارت هوشمند و پياده سازي يك الگوريتم رمز نگاري
70
تامين انرزي در ساختمانهاي بلند شهر تهران از طريق توربين هاي بادي
71
تامين انرژي الكتريكي پالايشگاه گاز
72
تامين انرژي چاههاي آب كشاورزي به كمك سلولهاي خورشيدي
73
تامين انرژي سيستم آب شيرين كن به روش اسمز معكوس
74
تامين انرژي واحد توليد آلومينيوم
75
تامين انرژي، كربن دي اكسيد و اب گلخانه
76
تامين تقاضاي بار مجزا شده از شبكه با استفاده از سيستم تركيبي بادي - ميكروتورربين باتري به كمك كنترل كننده نظارتي
77
تامين توان مصرفي و بهبود كيفيت توان توسط منابع انرژي توليد پراكنده در راه آهن برقي
78
تامين دانش سيستم تصميم يار با بهره مندي از روش هاي داده كاوي (به همراه مطالعه موردي)
79
تامين رفتار فضايي محاطب از طريق ارتقاي قابليت هاي محيطي ادراكي در كالبد فضاهاي باز شهري
80
تامين سرمايش و گرمايش به روشهاي خورشيدي و تبخيري و انتخاب گزينه مناسب براي شرايط استان يزد
81
تامين كيفيت ارتباط براي زير سيستم چند رسانه اي اينترنت روي شبكه محلي بي سيم
82
تامين كيفيت سرويس در زنجيره سازي كاركرد سرويس در مجازي سازي كاركرد شبكه
83
تامين كيفيت سرويس در شبكه هاي درون تراشه اي با تمركز روي مديريت منابع در مسير يابها
84
تامين كيفيت سرويس در شبكه هاي موردي متحرك با استفادهاز پروتكل مسيريابي OLSR
85
تامين كيفيت سرويس در مسيريابي شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از نظريه بازي ها
86
تامين نيروي پيشرانه سفرهاي بين سياره اي از بادهاي خورشيدي
87
تامين هوشمند بار يك ماكت خانه
88
تامين و توزيع انرژي كارخانه قند اروميه
89
تامين و توزيع انرژي مجتمع كاغذسازي كارون
90
تانتالبتلبالبلابيلب
91
تانسور انحناي متقارن و نقش آن در تعيين خواص منيفلدهاي ريماني
92
تانسورهاي نامنفي متقارن و تانسورهاي همزمان مثبت
93
تاويل از نگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي
94
تاويل اساطيري و تاريخي آئين هاي سرسپردگان، صوفيان و دراويش كرد ايران ﴿اسماء اذكار، الحان، اعداد، نقوش و صور نمايشي﴾
95
تاويل بر اساس دستور گشتاري در قابوس نامه
96
تاويل در كشف الاسرار
97
تاويل در مثنوي
98
تاويل درست از ديدگاه مولوي در مثنوي
99
تاويل عمارت هشت بهشت با تاكيد بر خوانش مخاطبان
100
تاويل قرآن
101
تاويل قرآن و حديث در دفتر سوم وچهارم مثنوي معنوي
102
تاويل و تفسير روايت شناختي اسكندرنامه هاي فارسي و بازنمايي آن در نگارگري ايراني
103
تايپو گرافي
104
تايپوگرافي
105
تايپوگرافي در آگهي تبليغاتي
106
تايپوگرافي در طراحي جلد كتاب
107
تايپوگرافي سه بعدي
108
تايپوگرافي فارسي در پوشاك
109
تايپوگرافي وامكانات حروف در طراحي گرافيك
110
تايپينگ سويه‌هاي اشرشيا كلاي و استافيلوكوكوس مولد بيوفيلم جداسازي شده از عفونت ادراري
111
تاييد پارامتر بهينه در ميز لرزان آزمايشگاهي و تطبيق آن در شرايط صنعتي (كارخانه درين كاشان )
112
تاييد روابط خويشاوندي از طريق تصاوير چهره با استفاده از بينايي كامپيوتري
113
تاييد ژن str R توسط Nested PCR و انتقال آن به وكتور مناسب استرپتومايسس
114
تاييد علائم ارتباطي و نشانه ها در گرافيك محيطي در تبليغات شهري
115
تاييد هويت افراد از شيوه ها ي راه رفتن (Gait) و امن كردن پايگاه داده
116
تاييد هويت افراد با بيومتريك گوش در شرايط متغير روشنايي
117
تاييد هويت افراد سالم با استفاده از تقطيع سيگنال الكتروكارديوگرام و استخراج ويژگيهاي آشوبگونه
118
تب برفكي
119
تبادل آب مجاري بين حوضه اي و ارائه روش نظام مند اصلاح سياست هاي توسعه منابع آب﴿مطالعه موردي:ايران﴾
120
تبادل اطلاعات (ECG) ذخيره شده در FLASH با كامپيوتر با استفاده از گذرگاه USB
121
تبادل اطلاعات از طريق پورت سريال بين كامپيوتر و ميكروكنترلر AVR
122
تبادل اطلاعات در محيط هاي چندرسانه اي
123
تبادل كارامد مسير و راس در الگوريتم هاي درختي اشتاينر
124
تبادل منصفانه ي امضاها با رويكرد گروهي
125
تبار شناسي چوقا در فرهنگ بختياري
126
تبارشناسي انديشه سياسي سهروردي
127
تبارشناسي ايماژ در آثار سهراب سپهري
128
تبارشناسي چوقا در فرهنگ بختياري
129
تبارشناسي روش شناختي نظام سياسي و علمي در تمدن اسلامي-ايراني﴿ قرن 3-7 ه.ق﴾
130
تبارشناسي زيبايي در دوران قاجاريه وتاثيرات متقابل آن با شرايط سياسي واجتماعي
131
تبارشناسي سوژه ي مدرن در ايران (تحليل گفتمان انتقادي سفرنامه هاي ايراني عهد قاجار)
132
تبارشناسي شعر زندگي در فضاي بصري گليم و گبه قشقايي
133
تبارشناسي نظريه گفتمان لاكلائو و موفه و ارزيابي آن
134
تبارشناسي هويت ملي و ارتباط آن با جريان هسته اي ايران
135
تببين اجتماعي طرح تفكيك پسماند از مبدأء در تهران: بررسي علل مؤثر، آسيب شناسي و ارائه راه حل‌ها(مطالعه موردي منطقه8 شهرداري تهران).
136
تببين رويه قضايي در خصوص دعاوي وسايل نقليه موتوري زميني
137
تببين رويه قضايي در خصوص دعاوي وسايل نقليه موتوري زميني
138
تببين عوامل روانشناختي موثر بر ادراك خارش در بيماريهاي مزمن پوستي
139
تببين و نقد ديدگاه دكتر سروش در باب وحي
140
تبخير قطرات تك جزئي در فشار زياد
141
تبديل آلدوكسيم ها به نيتريل و بررسي نوآرايي برخي كتوكسيم ها در شرايط بدون حلال و به كمك تابش ريز موج
142
تبديل اپوكسيدها به تيرانها با استفاده از نانوكاتاليست مغناطيسي CuFe2O4 نشانده شده روي بسترهاي آلومينا و كربن فعال تحت شرايط بدون حلال
143
تبديل اتوماتيك سنبه هاي پيچيده پولك زني به سنبه هاي ساده دوربري و طراحي چيدمان سنبه ها در قالب هاي مرحله اي برش به كمك كامپيوتر
144
تبديل اتيلن گليكول ضايعاتي به استات هاي اتيلن گليكول از طريق استري شدن پيوسته و گزينش پذير در محيط استيك اسيد
145
تبديل ادبيات ايران به دراما در قرن 17 فرانسه
146
تبديل ادبيات ايران به دراما در قرن 17 فرانسه
147
تبديل اراضي جنگلي به ديمزار و اثرات آن بر كيفيت خاك و فرسايش پذيري
148
تبديل اسپكترر فتومتر تك طول موجي به جا روب و ارتباط آن با PC
149
تبديل استوفنون ها به 1،3،5-تري آريل بنزن ها در حضور كاتاليست هاي تنگستوفسفريك اسيد و نانوسيليكاسولفوريك اسيد تحت تابش ريزموج
150
تبديل اسيلوسكوپ يك كاناله به دو كاناله
151
تبديل المان هاي مداري لحظه اي به المان هاي مداري ميانگين در پرواز آرايشي ماهواره ها
152
تبديل انتخابي پروپان جهت توليد اكريليك اسيد در راكتور بستر سيال
153
تبديل باريكه ليزر با توزيع شدت گوسي به باريكه اي با توزيع شدت يكنواخت
154
تبديل باگاس ني شكر به فورفورال و گلوكز
155
تبديل برج خنك كن تر يك نيروگاه به برج خنك¬كن تركيبي جهت كاهش مصرف آب
156
تبديل برنامه از OMŸRON [عمران] به SIEMENS [زيمنس] و شبيه سازي آن توسط برنامه HMI [اچ. ام. آي.]
157
تبديل بسامد غير خطي از مرئي تا مادون قرمز مياني
158
تبديل بكلاند
159
تبديل پارچه پنبه¬اي به منسوج كربن فعال و كاربرد آن در جذب آلاينده¬هاي بنزن / تولوئن و زايلن از هوا
160
تبديل پايه گربنر
161
تبديل پرس وجوي زبان فارسي به دستورات SPARQL در داده‌هاي پيوندي
162
تبديل پسماندهاي پوست ميوه به بيوچار و كاربرد آن در حذف سرب و روي از محلول‌هاي آبي
163
تبديل پورتهاي موازي ( Parallel) به سريال (rs 232)
164
تبديل پي سي هاي286 به پنتيوم
165
تبديل پيمانه و ناوردائي پيمانه اي در الكتروديناميك كوانتمي
166
تبديل تركيبات اكسيژن‌دار به بنزين روي كاتاليستNH4-ZSM-5 با اسيديته پايين
167
تبديل تصاوير دوبعدي رنگي به سه بعدي با تكنيك استريو و برنامه نويسي پويا
168
تبديل تلويزيون به اسيلوسكوپ
169
تبديل حرف به صدا در زبان فارسي با استفاده از وي‍‍ژگي هاي املائي و آوايي زبان فارسي
170
تبديل خانه يزديها (ميريانزاده ) به موزه هنري لباس هاي محلي
171
تبديل خود شكل يافته و مشخصات هندسي و هيدروليكي آن در شرايط آستانه حركت در كانال ماسه اي
172
تبديل داده هاي تصاوير CT از حجم هدف، به داده هاي قابل استفاده در راديوتراپي ذرات باردار و محاسبه دوز ذخيره شده در فانتوم سر با استفاده از نرم افزار Geant4
173
تبديل رشته به يوني كد و بلعكس
174
تبديل زبان طبيعي به تصويردرزبان فارسي
175
تبديل زك و قابهاي گابور گيپ
176
تبديل زيستي با گاس نيشكر به خوراك دام غني شده از پروتئين
177
تبديل زيستي بنز آلدئيد به L-فنيل استيل كاربينول ﴿L-PAC) با استفاده از سلول هاي مخمري آزاد و تثبيت شده بر روي نانوذرات
178
تبديل زيستي بنزالدئيدبه ال-فنيل استيل كربينول توسط مخمر
179
تبديل زيستي زائدات كشاورزي به بيوديزل توسط مخمرهاي الئوژنز
180
تبديل سطح آلياژ ريختگي AL - SI يوتكتيك ( آلياژ پيستون ) به آلياژ هايپريوتيكتيك اصلاح شده با FSP
181
تبديل سوخت در واحدهاي صنعتي
182
تبديل سوخت مشعل ديگ بخار 25 تن در ساعت واتر تيوب از مازوت به دو گانه
183
تبديل سيستم انتقال قدرت پيكان سواري از مكانيكي به هيدروليكي
184
تبديل سيستم پودگذاري ماكوئي به سيستم پودگذاري بدون ماكوي جت هوا
185
تبديل سيستم پودگذاري ماكوئي به سيستم پودگذاري بدون ماكوي جت هوا
186
تبديل سيستم دستي كنترل موجودي به سيستم مكانيزه
187
تبديل سيستم موتور ژنراتور موجود به سيستم ميكروماشين
188
تبديل سيكل تبريد يخچال فريزر خانگي از R-12 به R-13 4a
189
تبديل صدا با استفاده از مدل مخلوط گوسي
190
تبديل صدا بر اساس روشهاي يادگيري ماشين و استنتاج بيزي
191
تبديل ضايعات كشاورزي به بيوچار و كاربرد آن در جذب سرب و كادميم از محلول هاي آبي
192
تبديل عمقي در مقاطع لرزه اي با استفاده از روش رديابي مسير پرتو ﴿برنامه نويسي با ﴿Matlab﴾
193
تبديل غير حرارتي سنگ معدن باريت به كربنات باريم بروش مكانوشيميايي و عوامل موثر بر آن , Mechanochemical processing of barite
194
تبديل فايلهاي گرافيكي Cad Auto به برنامه قابل اجرا روي فرز CNC
195
تبديل فتوكاتاليستي دي اكسيدكربن ومتان بااستفاده ازذرات فتوكاتاليست ZnO
196
تبديل فتوكاتاليستي گازهاي گلخانه اي با استفاده از نانو ذرات فتوكاتاليستي WO3 بهبوديافته با Cs+ تحت نور مرئي
197
تبديل فتوكاتاليستي گازهاي گلخانهاي با استفاده از اتصال p-nكامپوزيت فتوكاتاليستي BiFeO3-Zn
198
تبديل فتوكاتاليستي گازهاي گلخانهاي با استفاده از اتصال P-Nهمراه با ارائه مكانيزم واكنش- BiFeO3-ZnO كامپوزيت فتوكاتاليستي هاي فتوكاتاليستي
199
تبديل فتوكاتاليسستي گازهاي گلخانه اي دي اكسيدكربن به محصولات باارزش بوسياه ي كاتاليست نانوذرات دي اكسيدتيتانيم /اكسيدمس
200
تبديل فرز سنتي به CNC
201
تبديل فوريه چهارگانه پيوسته دوبعدي
202
تبديل قهري قصاص در فقه و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
203
تبديل كاتاليتيكي دي اكسيد گوگرد به تري اكسيد گوگرد به كمك نانو كاتاليست هاي جديد واناديوم اكسيد
204
تبديل كاتاليزوري فروكتوز به هيدروكسي متيل فورفورال (HMF) با استفاده از نانو كاتاليست اسيدي KIT-6-Pr-SO3H
205
تبديل كاتاليستي گلوكز به 5- هيدروكسي متيل فوفورال با استفاده از كاتاليست جامد اسيدي Nano-POM/Nano-ZrO2/Nano--Al2O3
206
تبديل كارخانه سيمان فارس به نمايشگاه دائمي شيراز
207
تبديل كارخانه سيمان فارس به نمايشگاه دايمي شيراز
208
تبديل كامپيوتر PC-AT به اسيلوسكوپ
209
تبديل كد چرخه سوخت روزشمار اورانيوم بر روي كامپيوترهاي شخصي و بررسي محاسبات اقتصاد انرژي هسته اي و عرضه و تقاضاي اورانيوم
210
تبديل كربوهيدرات ها به 5-هيدروكسي متيل فورفورال با استفاده از كاتاليست هاي سيليكاي كروي رشته اي و بررسي برهمكنش حلقه هاي پپتيدي با يون هاي فلزي، هاليدها و انانتيومرهاي لوسين
211
تبديل كننده يك خط تلفن به سه خط
212
تبديل كولرهاي آبي سه درب (4500) به چهار درب و تغيير مسير حركت هوا از كنار به سقف
213
تبديل گاز به فرآورده هاي مايع به روش سنتز فيشر - تروپش
214
تبديل گاز سنتز به الفينهاي سبك از طريق متانول
215
تبديل گاز طبيعي به سوخت مايع
216
تبديل گازهاي گلخانه اي با استفاده از فتوكاتاليست Co/Porphyrin
217
تبديل گفتار با استفاده از مدل‌سازي توأم گوينده مبداء و هدف، مبتني بر GMM
218
تبديل گفتار بر اساس روش‌هاي يادگيري ماشين
219
تبديل گفتار بر پايه‌ تحليل مولفه‌هاي مستقل غير‌خطي با به كار‌گيري گفتار‌هاي همزمان‌شده
220
تبديل گفتار بر مبناي سيستم هاي ديناميكي
221
تبديل گفتار مبتني بر شبكه عصبي مصنوعي
222
تبديل گفتار مستقل از متن
223
تبديل گليسرول به استات هاي گليسرول از طريق استري شدن پيوسته و گزينش پذير در محيط استيك اسيد
224
تبديل گليسرول به استات هاي گليسرول از طريق استري شدن ناپيوسته و گزينش پذير در محيط استيك اسيد
225
تبديل گوينده (گفتار)
226
تبديل گوينده با استفاده از شبكه هاي عصبي با ساختار عميق
227
تبديل گوينده با استفاده از شبكه هاي عصبي غير خطي
228
تبديل لاپلاس
229
تبديل لاپلاس تحقق يافته تلاطم
230
تبديل لاپلاس در ابعاد بالاتر
231
تبديل لوولينك اسيد به n- هگزيل لوولينات با استفاده از كاتاليست SBA-Pr-SO3H و تهيه n- بوتيل لوولينات از گلوكز در حضور كاتاليست SBA-Cu
232
تبديل لوولينيك اسيد به بوتيل لوولينات با استفاده از كاتاليست زيركونيم فسفات مزوپور
233
تبديل لوولينيك اسيد به عنوان مشتق زيست توده به استرهاي بوتيل لوولينات با استفاده از كاتاليست هاي Al-MCM-41
234
تبديل ماشين جت آب به جت هوا
235
تبديل متان به گاز سنتز با راكتور پلاسما
236
تبديل متانول به بنزين
237
تبديل متانول به فرمالدئيد با استفاده از فرآيند دي هيدروژناسيون انتخابي متانول با كمك كاتاليزور نقره
238
تبديل متن به صبحت SPEECH TO TEXT
239
تبديل متن به گفتار
240
تبديل متن به گفتار
241
تبديل متن به گفتار به روش اتصال در دايره كلمات محدود ﴿TTS﴾
242
تبديل متن به گفتار فارسي بر پايه نيمه هجاها براي كاربرد در تبديل گفتار
243
تبديل متن فارسي به گفتار (مدل سازي زبان فارسي )
244
تبديل متن فارسي به واج به كمك شبكه عصبي
245
تبديل متن فارسي به واج به كمك شبكه هاي عصبي
246
تبديل محفظه احتراق توربين گازSGT600 از حلقوي به لوله اي
247
تبديل مخلوط متيل‌استات، اتيل‌استات، مزيتيل اكسيد و متانول به هيدروكربن‌هاي آروماتيك با استفاده از كاتاليست H-ZSM-5
248
تبديل مدل مشروح ترانسفورماتور به مدل ترمينالي آن به كمك روشهاي كاهشي مرتبه
249
تبديل مدل هاي UML به مدارات Reo
250
تبديل مراكز هزينه به مراكز اقتصادي در مجتمع ماشين سازي تبريز
251
تبديل مستقيم ظرفيت خازن به ديجيتال با معماري NS-SAR در سنسورهاي خازني
252
تبديل مستقيم و يك مرحله اي مشتقات N،N-دواستخلافي تيوآميد به مشتقات پراستخلاف تيوفن
253
تبديل مشتقات زيست توده به آلكيل لوولينات ها و 5-هيدروكسي متيل فورفورال با استفاده از كاتاليست هاي بر پايه ي SBA-15 و بررسي نظري تبديل گليسرول به آكرولئين
254
تبديل مكانيزهاي مختلف ماشين نيسان " جت هواي تبديلي " از فيلامنتي به استيپل و راه اندازي آن
255
تبديل منحني سونداژ قطبي ـ دو قطبي پيوسته به نيمه شلومبرژه
256
تبديل موتور بنزيني ساخت داخل با روش تزريق مستقيم گاز CNG
257
تبديل موثر كاه برنج به قندهاي قابل تخمير و توليد بيواتانول با استفاده از پيش فرآوري توسط كربنات سديم
258
تبديل موجك متناهي و كاربرد آن در زلزله شناسي , The finite wavelet transform and the application in seismic
259
تبديل موزه هاي كنوني به موزه هاي فعال و آموزشي (موزه نمونه :موزه آزادي)
260
تبديل نمايشگرهاي آنالوگ به ديجيتال و شبيه سازي آنها بر روي رايانه
261
تبديل نمايي دوگانه در روش هم محلي سينك در روش مقدار مرزي دو نقطه اي
262
تبديل نمايي دوگانه در روش هم محلي سينك و كاربردهاي آن
263
تبديل نورتابي تله‌اي به نورتابي لبه نواري نانوذرات كادميم سلنيد با رشد پوسته زينك سلنيد
264
تبديل هارتلي و كاربرد آن در فشرده سازي تصوير
265
تبديل هسته اي پاره هاي شكافت (Sr90CS,137) در گداخت به روش لختي
266
تبديل هيدروكربور هاي اولفيني سنگين و آروماتيك ها به تركيبات اولفيني سبك
267
تبديل و احاله مسائل NP-COMPLETE و پياده سازي يكي از مسائل اين كلاس به زبان پاسكال
268
تبديل واسطهاي كاربري سيستم هاي بازمانده به وب سرويس
269
تبديل واكس‌هاي پارافيني حاصل از پالايش نفت خام به روغن پايه با استفاده از هيدروكراكينگ كاتاليستي
270
تبديل ولتاژ به جريان و تبديل جريان به ولتاژ ﴿ current loop )
271
تبديل ويدئوي دو بعدي به سه بعدي براساس استخراج عمق
272
تبديل ويولت
273
تبديل يك كشتي ماهيگيري طبس به كشتي يخچالدار
274
تبديل يك كشتي نفتكش موجود به كشتي دومنظوره Carrier O-O
275
تبديل يك مبدل حرارتي بستر شناوري به خشك كن و انجام آزمايشات تجربي و ارائه نتايج
276
تبديل يك موتور موجود به موتوري با حجم سيلندر كمترو بررسي عملكرد آن
277
تبديلات بي نهايت كوچك همديس منيفلدهاي فينسلر فشرده
278
تبديلات خطي
279
تبديلات رياضي و كاربرد آن در مخابرات
280
تبديلات سيستم‌هاي مختصات در ژئودزي و كاربردها در تهيه نقشه
281
تبديلات كنفورم در تئوري اسكالر- تانسور اعمال شده به عالم در حال شتاب
282
تبديلات لا پلاس
283
تبديلات ماتريسي بين فضاهاي دنباله اي تعميم داده شده به وسيله ميانگين وزن دار
284
تبديلات ماتريسي روي فضاهاي دنباله اي فازي و دوگان آن
285
تبديلات متغير در حل عددي معادلات انتگرال ولتراينوع دوم با هسته پيوسته و منفرد ضعيف
286
تبديلات موجك پيوسته روي گروه هاي ضرب نيم مستقيم , continus wavelet transforms on semidirect product groups
287
تبديلات موجكي هموار توابع انتگرالپذير مربعي و توزيع ها , smooth wavelet transforms of square integrecable function and distributions
288
تبديلات همديس بينهايت كوچك فضاي فينسلر
289
تبديلات همديس بينهايت كوچك نگهدارنده تار روي فضاهاي مماس بر منيفلدهاي ريماني
290
تبديلات همديس هم خطي فضا-زمان ريچي
291
تبديلان و ظرفيت همديس روي مينفلدهاي ريمان و فينلر
292
تبرك از ديدگاه قرآن و حديث و نگرشي بر ديدگاه مسيحيت
293
تبريد در سيستمهاي الكترونيكي
294
تبريد صنعتي
295
تبسمي در ذهن﴿طنز پردازي در انيميشن به كمك جناس ها ﴾
296
تبعيت از قانون و ايجاد نظم و آرامش در جامعه
297
تبلور باغ ايراني در هنر مشبك، معرق چوب با الهام از نقوش فرش هاي خشتي چهارمحال و بختياري با محوريت پنجره جهت كاربرد امروزين
298
تبلور درسيستم 5 PBO13CCO2 و تهيه تركيب PB5GC3011
299
تبلور سولوومگنتيكي نمكهاي سولفات و كلريد منگنز)II(، كبالت )II( و بررسي خواص شيميايي و ساختار بلوري آنها در اثر ميدان مغناطيسي , solvomagnetic crystallization of co2+ and mn2+ and verified chemical properties, chloride and sulfat and crystals structure under magnetic field
300
تبليغات
301
﴿تبليغات / طبيعت بي جان ﴾
302
تبليغات آنلاين
303
تبليغات انتظاري
304
تبليغات بازرگاني و چگونگي رابطه آن با ذهنيت و رفتار مصرف كننده در فرآيند خريد محصولات بهداشتي
305
تبليغات بازرگاني و چگونگي رابطه آن با ذهنيت و رفتار مصرف كننده در فرآيند خريد محصولات بهداشتي
306
تبليغات تجاري آمريكا در پنج دهه اخير
307
تبليغات تجاري كت و شلوار
308
تبليغات تجاري و تابلوهاي شهري
309
تبليغات توريستي و گفتگوي تمدنها
310
تبليغات خلاق به زبان فرم
311
تبليغات در بازار يابي
312
تبليغات در بازار يابي
313
تبليغات در دنياي كودكان
314
تبليغات در دنياي مجازي
315
تبليغات در گوگل
316
تبليغات در گوگل
317
تبليغات در مطبوعات
318
تبليغات در مطبوعات
319
تبليغات سرشماري عمومي نفوس و مسكن
320
تبليغات سياسي در تكوين افكار عمومي "بررسي پروپاگاندا در سيستمهاي سياسي "
321
تبليغات كفش بر اساس شعار تبليغاتي
322
تبليغات لباس واسباب بازي با حضور كودك
323
تبليغات لوازم آرايش
324
تبليغات محصول با تاثير از نقاشان پس از رنسانس
325
تبليغات محيطي جهت جلب توريست در شيراز
326
تبليغات محيطي مترو
327
تبليغات و تاثير آن بر رفتار مصرف كننده
328
تبليغات و قيمت گذاري در زنجيره تامين دوكانالي با رويكرد بازي هاي ديفرانسيلي
329
تبليغات وانواع آن
330
تبويب و تحليل تفسير اثري بسمله در منابع حديثي و تفسيري
331
تبين ارتباط ساختار مديريتي با ارزش سهام در شركت هاي صنايع مالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
332
تبين تربيت اخلاقي ازمنظر پروين اعتصامي
333
تبين تكنولوژي بكارگيري كاربراتور پژو 405 برروي پيكان 1600
334
تبين جامعه شناسي ميزان انزواي اجتماعي دربين جوانان
335
تبين جايگاه داستان در ادبيات نمايشي
336
تبين جايگاه داستان در ادبيات نمايشي "نمايشنامه حيدر بابا"
337
تبين رابطه فضاهاي شهري امن با طراحي شهري
338
تبين رابطه معقول بين انسان و خودرو در طراحي فضاي شهري نمونه موردي ميدان ونك تهران
339
تبين فرق آزادي غربي با آزادي در اسلام
340
تبين فرهنگ سازماني و مديريت كيفيت جامع در بين سازمان هاي دولتي منطقه آزاد قشم
341
تبين مدل عوامل اثرگذار بر كاهش ميزان شكايات مرتبط با بي مبالاتي دربين دبيران تربيت بدني
342
تبين معيارهاي براي تعيين مراكز توسعه حمل و نقل محور
343
تبين نقش خروج انگلستان در واگرايي اتحاديه اروپا
344
تبيين ، تحليل و نقد گونه هاي مختلف (ايذا) در فلسف اخلاق .
345
تبيين ،طراحي الكو و اعتبار سنجي برنامه درسي راهبردي آموزش عالي
346
تبيين « نظام هندسي منتج به دايره» در منطقه انتقال گنبدخانه هاي ايران
347
تبيين آثار امنيتي شدن سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر توسعه كشور (1392-1384)
348
تبيين آثار تحولات اجتماعي و سياسي ناشي از غلبه فكر مدرنيته بر توسعه نيافتگي روستايي ايران
349
تبيين آثار نقض تعهدات ناشي از قرارداد بين بيمار با پزشك يا بيمارستان با نگاهي به رويه قضايي ايران
350
تبيين آسيب‌پذيري روان‌شناختي دانشجويان از طريق متغيرهاي انگيزشي يادگيري و اهمال‌كاري
351
تبيين آموزش مهارت‌هاي نرم در دروس علوم پايه رشته دندانپزشكي بر مبناي تلفيق فرايند محور
352
تبيين آموزه هاي تربيتي ديدگاه پست مدرن﴿ليورتار﴾ نسبت به كاربرد فناوري در آموزش﴿از راه دور﴾
353
تبيين آميخته ترفيع مناسب جهت بهبود فروش محصولات صنايع توليدي كاشي و سراميك براي رسيدن به كلاس جهاني صنعت كاشي و سراميك استان يزد
354
تبيين ابعاد برنامه درسي كارورزي دوره كارشناسي در رشتههاي حقوق و روانشناسي دانشگاه اصفهان
355
تبيين ابعاد حقوقي شعب و نمايندگي‏هاي شركت‏هاي خارجي در ايران
356
تبيين ابعاد قابليت يادگيري سازماني موثر بر عملكرد شركت : مورد كاوي در مورد شركت نفت فلات قاره ايران
357
تبيين ابعاد و مولفه‌هاي برنامه درسي معنوي و امكان سنجي اجراي آن از ديدگاه اساتيد و مديران در دانشگاه فرهنگيان
358
تبيين اثر استفاده از سيستم هاي مديريت دانش بر ارتقاي بهره وري و كاهش قيمت تمام شده در بنگاه هاي اقتصادي
359
تبيين اثر توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه برافزايش كارآفريني در تهران پارك علم و فناوري دانشگاه تهران مطالعه موردي
360
تبيين اثر جهت گيري راهبردي و ظرفيت جذب دانش بر قابليت هاي نوآوري در كارشناسان وزارت ورزش و جوانان با ملاحظه نقش ميانجي انعطاف پذيري راهبردي
361
تبيين اثر رهبري اخلاقي بر عملكرد نوآورانه با توجه به نقش ميانجي حكمراني خوب در ادارات ورزش و جوانان غرب ايران
362
تبيين اثر زير ساخت هاي فن آوري اطلاعات بر چابكي استراتژيك در كارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان هاي غرب ايران
363
تبيين اثر ظرفيت جذب و مديريت دانش بر عملكرد نوآورانه از طريق هماهنگي استراتژيك در كارشناسان وزارت ورزش و جوانان ايران
364
تبيين اثر مواد نانو در آلوده زدايي نيترات از خاك رس به روش الكتروكينتيك
365
تبيين اثر نانو ساختار الكتروليت پليمري تهيه شده به روش آلياژ لاتكسي بر هدايت الكتريكي آن جهت استفاده در سلول خورشيدي
366
تبيين اثر يارانه ها بر فرصت هاي سرمايه گذاري در بازار بورس تهران‎- ‏مطالعه موردي صنعت سيمان
367
تبيين اثرات اجراي طرح هادي بر تاب آوري كالبدي سكونتگاه هاي روستايي شهرستان مريوان
368
تبيين اثرات توانمندسازهاي مديريت دانش بر فرايند مديريت دانش صنايع قطعه سازي خودرو (مطالعه موردي:شركت سايپاپرس ).
369
تبيين اثرات فضايي گردشگري شهري بر مسائل ساختار شهري مشهد با تاكيد بر اقتصاد سياسي
370
تبيين اثرگذاري تحريم هاي اقتصادي بر ج.ا. ايران از منظر نظريات روابط بين الملل (مطالعه موردي ج.ا. ايران)
371
تبيين احكام انرژي در معماري ( نمونه موردي : ساختمان شماره 2 فني مهندسي دانشگاه يزد)
372
تبيين احكام خاص جبران خسارت در مسئولي مدني هسته اي در كنوانسيون هاي بين المللي
373
تبيين اختراعات و مقايسه با حكومتهاي شاهان ايران
374
تبيين ارتباط استراتژي خريد،مديريت زنجيره تامين و عملكرد مالي شركت (مطالعه مورد شركت گلديران )
375
تبيين ارتباط اعتماد بين شخصي و رفتار شهروندي سازماني در آموزش و پرورش استان گيلان
376
تبيين ارتباط تابع اتلاف پوشش هاي سطح با خواص توپوگرافي سطوح فلزي ناهموار در پديده چسبندگي
377
تبيين ارتباط مسئوليت پذيري اجتماعي شركت ها با تجديد ارائه صورت هاي مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
378
تبيين ارتباط ميان رضايت شغلي افراد با ميزان خودافشايي آنان بر اساس نظريه دو عاملي هرزبرگ
379
تبيين ارتباط نظام علّي و دعا از منظر سه فيلسوف مسلمان ( ابن سينا، ميرداماد وابوالحسن جلوه اصفهاني)
380
تبيين ارتباط و جايگاه تصويرذهني ارزيابانه در برندسازي شهري (مورد پژوهي شهر بوشهر)
381
تبيين ارزش‌هاي ديوارنگاره‌هاي ايراني با رويكرد ثبت جهاني ميراث غيرمنقول و تدوين مباني حفاظت
382
تبيين ارزشهاي اخلاقي در شبكه هاي اجتماعي مجازي بر اساس حكمت صدرايي
383
تبيين اركان يادگيري مورد انتظار يونسكو و تعيين صلاحيت‌هاي حرفه‌اي دبيران و راهكارهاي مورد نياز جهت تحقق آنها (مورد مطالعه: مقطع متوسطه دوم شهر اصفهان)
384
تبيين استراتژي واليبال ساحلي ايران
385
تبيين استعاره شناختي در نمايشنامه هاي: "هملت ماشين" و "ماموريت" و چند نمايشنامه ديگر اثر هاينر مولر براساس نظريه ليكاف و جانسون
386
تبيين استعاره‌شناختي در نمايشنامه‌هاي: «هملت ماشين» و «ماموريت» و چند نمايشنامه ديگر اثر هاينر مولر بر اساس نظريه ليكاف و جانسون
387
تبيين استلزامات مديريت موفق روستايي در دهياري ها (مورد مطالعه: بخش ماهيدشت شهرستان كرمانشاه)
388
تبيين اسرار تصاوير هنري قرآن
389
تبيين اصول اخلاقي اقتصادي قرآن كريم و تطبيق آن با رويه هاي اسلامي كردن عمليات بانكي در جمهوري اسلامي ايران
390
تبيين اصول اساسي برنامه درسي ميان رشته اي در آموزش عالي و بررسي چالش هاي پيش روي آن
391
تبيين اصول معناييِ حيات پايدار در محله در جهت بسترسازي كمال انسان در انديشه اسلامي
392
تبيين اصول و روش هاي پرورش حس ديني در كودكان براساس قرآن و متون روايي
393
تبيين اصول و ضوابط ارتقاء كيفي فضاهاي شهري با تأكيد بر آسايش اقليمي (نمونه مطالعاتي: ميدان نقش جهان اصفهان در مقايسه با ميدان امامزاده دوخاتون شهركرد)
394
تبيين اصول و معيارهاي مداخله براي حفاظت و مرمت قالي‌هاي موزه‌اي ايران (از منظر مرمت بخش كمبود)
395
تبيين اعتماد اجتماعي عام گرايانه (مطالعه موردي شهر كاشان
396
تبيين الزامات اجرايي سياست‌هاي كلي نظام با تأكيد بر سند چشم‌انداز
397
تبيين الزامات سياست گذاري بهينه سازي مصرف برق خانگي در ايران
398
تبيين الزامات سيستمي و طراحي و ساخت سامانه حمل پهپادهاي نفر حمل
399
تبيين الگوهاي استقرار صنايع دستي و هنرهاي سنتي شهر اصفهان؛ با تاكيد بر مفهوم خوشه‌هاي خلاق فرهنگي
400
تبيين الگوهاي رشد شهرهاي پيرامون كلانشهرها با تأكيد بر سياست زمين شهري، (نمونه موردي: شهرهاي شرق استان تهران، دماوند، پرديس ورودهن)
401
تبيين الگوي ارزيابي عملكرد بيمارستان به روش كارت امتيازي متوازن مطالعه موردي بيمارستان آيت اله طالقاني
402
تبيين الگوي ارزيابي عملكرد نسبي پرستاران با استفاده از تحليل پوششي داده ها - با مطالعه موردي در بخش داخلي بيمارستان سيدالشهداء (ع) اصفهان
403
تبيين الگوي بهينه چگونگي تشكيل شوراياري ها در چارچوب روشهاي انتصابي يا انتخابي (نمونه موردي: شهر يزد)
404
تبيين الگوي پوشش طبقات شهري تهران در دوره پهلوي اول
405
تبيين الگوي پوشش طبقات شهري تهران در دوره پهلوي نخست
406
تبيين الگوي تاثير گروه هاي نسلي بر متغيرهاي منتخب رفتار سازماني ( مورد مطالعه : شركت سهامي ذوب آهن اصفهان )
407
تبيين الگوي توسعه اسلامي از ديدگاه شهيد مطهري
408
تبيين الگوي توسعه گردشگري پايدار با رويكرد سناريو نگاري (مطالعه موردي : شهر ميبد)
409
تبيين الگوي توسعۀ گردشگري پايدار شهري با رويكرد دانش‌ بنيان (مورد مطالعة: شهر اصفهان)
410
تبيين الگوي خودگرداني در تربيت اسلامي بر اساس آيات قرآن كريم
411
تبيين الگوي راهبردي مناسب بر ماندگاري جمعيت در سكونتگاه هاي روستايي در معرض تخليه نمونه موردي: روستاهاي در معرض تخليه جمعيتي دهستان دستجرد استان قم
412
تبيين الگوي رفتاري خريداران مصرفي مسكن،به كمك پديدارشناسي تفسيري با رويكرد آسپرز (واحدهاي مسكوني با قيمت واقع در چارك سوم قيمتي بازار مسكن شهر مشهد)
413
تبيين الگوي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ورزش ايران
414
تبيين الگوي مديريت خشكسالي در نواحي روستايي (مطالعه موردي: شهرستان اسلام آباد غرب)
415
تبيين الگوي مفهومي رزق حلال در سبك زندگي علوي
416
تبيين الگويي جهت تمايل به تامين سرمايه شركت هاي تعاوني مورد مطالعه:گروه تعاوني پيشگامان
417
تبيين المان اتصال استوانه اي مابين ابزار و ابزارگير در ماشين كاري
418
تبيين امنيت راه ها و جاده هاي ايران عصرصفوي (1135-907 ه.ق)
419
تبيين انتظار منجي موعود در تفكر شيعي و دلالت هاي تربيتي آن
420
تبيين اندر كنش جتھاي آب با جريانھوا
421
تبيين اندركنش جت هاي آب يا جريان هوا
422
تبيين انديشه فرهنگي به كار رفته در نقوش زيلوي ميبد
423
تبيين انديشه فرهنگي به كار رفته در نقوش زيلوي ميبد
424
تبيين انديشه هاي تربيتي فردوسي بر اساس نظام تربيتي اسلامي
425
تبيين انذار و تبشيراز منظر قرآن و نقش آن در تربيت انسان
426
تبيين انسان شناسي از منظر ملا هادي سبزواري و دلالت هاي تربيتي آن
427
تبيين اهداف غرب از امنيتي ساختن برنامه هسته اي ايران بر اساس مكتب كپنهاگ﴿2013-2003﴾
428
تبيين اهداف و مباني و اصول و روشهاي تربيتي قصص قرآن
429
تبيين اهمال‌كاري تحصيلي دانشجويان دانشگاه يزد مبتني بر عوامل شناختي، هيجاني و انگيزشي
430
تبيين اهميت دانش ضمني در رشد اقتصادي درعصر اقتصاد دانش بنيان و پيش نيازهاي نهادي بهبود خلق آن
431
تبيين اولويت هاي حفاظت پيشگيرانه براي قالي هاي موزه اي با الياف تركيبي طبيعي براساس عوامل محيطي آسيب رسان
432
تبيين ايده‌ي «چشم دوران» باكساندال و جايگاه آن در تاريخ هنر و فرهنگ ديداري
433
تبيين ايمان به حيات پس از مرگ و دلالت هاي تربيتي آن در ديدگاه علامه طباطبايي ﴿ره﴾
434
تبيين باورهاي مؤثر در سلامت معنوي با تأكيد بر روابط چندگانه انسان، مبتني بر خطبه 193 و نامه 31
435
تبيين بخشي از اصول آزمايش هاي پروازي يك هواپيما سبك
436
تبيين بررسي نقش مسئوليت پذيري اجتماعي در رسيدن به كلاس جهاني بنگاه هاي اقتصادي (مطالعه موردي: شركت مادر تخصصي فرودگاه هاي كشور)
437
تبيين برنامه درسي دانشگاهي متناسب با چشم اندازها و رسالت‌هاي آينده¬ي آموزش عالي ايران
438
تبيين برنامه ريزي درسي مشاركتي در دوره تحصيلات تكميلي دانشگاه هاي مورد مطالعه: اصفهان و صنعتي اصفهان
439
تبيين برنامه ريزي شهري با رويكرد شهروندمداري مطالعه موردي : اصفهان
440
تبيين پارادايمي «دولت» به‌مثابه ديالكتيك ميان دو شيوۀ بازنمايي بوروكراتيك و تئاتريك به‌ميانجي مثال تكيه‌دولت
441
تبيين پايداري نظام هاي بهره برداري اززمين دراستان كرمانشاه وارائه الگوي راهبردي
442
تبيين پديدارشناسي مكان وقوع شر در قصص كتب مقدس (قرآن، عهد جديد، عهد قديم)براي مكان‌يابي همسان در تئاتر محيطي
443
تبيين پديده ترس از جرم در شهر تهران
444
تبيين پديده طرد اجتماعي در بين گروه‌هاي مهاجر شهر اصفهان با تاكيد بر نابرابري‌هاي اجتماعي اقتصادي
445
تبيين پژوهش ميان رشته اي در آموزش عالي قوتها، ضعفها، فرصتها، تهديدها و پيش بايست ها
446
تبيين پيامدهاي چندگانه گردش¬شغلي با تأكيد بر افزايش چابكي سازماني و خلاقيت كاركنان شركت گاز شهر شيراز
447
تبيين پيامدهاي حاشيه نشيني در تحولات فضايي-كالبدي شهر كرج
448
تبيين پيامدهاي مداخلات بافت تاريخي در قالب سياستهاي حفاظت و توسعه مورد پژوهي: بافت تاريخي شهر بوشهر
449
تبيين پيدايش و كاركرد حزب توده ايران از 1340-1320 شمسي بر طبق نظريه "شكافهاي اجتماعي" استين روكان
450
تبيين پيش نيازها و زيرساخت هاي توليد و تجاري سازي دانش و نوآوري براي تحقق اقتصاد دانش بنيان در ايران
451
تبيين پيش نيازها و مولفه هاي نهادي تجارت خارجي در كشورهاي منتخب
452
تبيين پيش‌آيندهاي تعلق سازماني بر تعلق خاطر كاري كاركنان و تاثير آن بر رفتار شهروندي سازماني در مجتمع گروه صنعتي سايپا گلپايگان
453
تبيين تÊثير محورهاي ارتباطي برتغيير كاربري اراضي مورد مطالعه :محور ارتباطي نجف آباد- اصفهان
454
تبيين تأثير بيداري اسلامي از سال 2011 تا كنون بر روند صلح خاورميانه
455
تبيين تأثير تعرفه گمركي بر بهره وري كل عوامل توليد و رشد اقتصادي ايران
456
تبيين تأثير توسعه انساني بر امنيت ملي در افغانستان (2016-2001)
457
تبيين تأثير جهاني شدن بر جنبش هاي دموكراسي خواهي نوين در مصر و ليبي
458
تبيين تأثير چالش‌هاي قومي بر روند دولت- ملت‌سازي در قفقاز جنوبي (مطالعه موردي؛ گرجستان)
459
تبيين تأثير دولت الكترونيك درارتقاي سلامت اداري با نقش واسطه اي شفافيت سازماني درسازمان تأمين اجتماعي شيراز
460
تبيين تأثير ژئوپليتيك روسيه بر موقعيت اين كشور در ساختار نظام بين الملل در قرن 21
461
تبيين تأثير فرهنگ سازماني و دانش آفريني بر نوآوري فني با تكيه بر يادگيري سازماني و استراتژي هاي انسان محور مديريت دانش در شركت هاي دانش بنيان ايران
462
تبيين تأثير متغيرهاي فرهنگي و سياسي بر روابط جمهوري اسلامي ايران و گرجستان 1991-2014
463
تبيين تأثير نابرابري بر امنيت در سطوح خرد و كلان در كشور
464
تبيين تأثير نابرابري بر امنيت در سطوح خرد و كلان در كشور
465
تبيين تأثير نوسان نرخ ارز بر بازده سهام در مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه
466
تبيين تأثير وحي بر ادراكات پيامبر(ص) بر اساس مباني حكمت متعاليه
467
تبيين تاب آوري اجتماعي و اقتصادي شهرهاي زلزله زده، مطالعة موردي : شهرهاي رودبار و بم
468
تبيين تاثير اينترنت بر هنر اجرا در دهه ي اول قرن بيست و يك با تاكيد بر سايبرفورمنس
469
تبيين تاثير برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران بر امنيت منطقه اي درخليج فارس (2013-2003)
470
تبيين تاثير بكارگيري دولت الكترونيك بر مشاركت الكترونيكي شهروندان شهر شيراز با نقش واسط اعتماد الكترونيكي و رسانه هاي اجتماعي در سازمانهاي دولتي شهر شيراز
471
تبيين تاثير تحولات نفتي در شكل گيري انقلاب اسلامي ايران (1357-1332ش)
472
تبيين تاثير توانمندي نظامي امنيتي ايران پس از برجام بر جايگاه منطقه¬اي جمهوري اسلامي ايران
473
تبيين تاثير جو اظهار نظر بر عملكرد شغلي با نقش ميانجي نوآوري درميان كاركنان دانشگاه پيام نور شيراز
474
تبيين تاثير رعايت ارزش هاي اخلاق بازاريابي اسلامي بر رضايت مشتري و مزيت رقابتي پايدار در شعب منتخب بانك مسكن
475
تبيين تاثير رعايت ارزش هاي اخلاق بازاريابي اسلامي بر رضايت مشتري و مزيت رقابتي پايدار در شعب منتخب بانك مسكن
476
تبيين تاثير سبك رهبري بر غيبت شغلي كاركنان با اثر ميانجي ادراك از عدالت سازماني و حمايت سازماني ادراك شده(مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشكي مشهد)
477
تبيين تاثير عناصر بصري ديوارنگاره‌ها بر مطلوبيت ادراكي- بصري ايستگاه‌هاي مترو (مطالعهي موردي: ايستگاه متروي تئاتر شهر تهران)
478
تبيين تاثير عناصر منابع انساني سبز بر رفتارهاي جمعي شهروندي سازماني زيست محيطي با نقش ميانجي تعهد عاطفي به تغيير مديريت محيطي در بيمارستان ابن سينا شيراز
479
تبيين تاثير عوامل منتخب بر سود پيش بيني شده جهت برآورد هزينه سرمايه و نرخ رشد
480
تبيين تاثير فرهنگ سازماني بر استقرار نظام مشاركت كاركنان در شركت آب و فاضلاب
481
تبيين تاثير قيامهاي جهان عرب بر موازنه قدرت جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي در خاورميانه 2015-2010
482
تبيين تاثير كد هاي اخلاقي بر عملكرد پرستاران در بيمارستان وليعصر (ع) شهرستان نورآباد ممسني
483
تبيين تاثير مسئوليت اجتماعي ادراك شده شركت بر ارزش ويژه برند از ديد مشتري با توجه به نقش ميانجي آگاهي از برند و تصوير ادراك شده از شركت (مورد مطالعه:شعب بانك ملي استان گيلان)
484
تبيين تاثير همنوايي استراتژي بازارياي با استراتژي سطح كسب و كار و رابطه ان با عملكرد با استفاده از نقاس مرجع استراتژيك
485
تبيين تاثير همنوايي استراتژي سطح كسب و كار و استراتژي بازاريابي بر عملكرد با استفاده از نقاط مرجع استراتژيك : مطالعه موردي توليد كنندگان محصولات غذايي در شهرهاي تهران و اهواز
486
تبيين تاثير همنوايي استراتژي سطح كسب و كار و استراتژي بازاريابي بر عملكرد با استفاده از نقاط مرجع استراتژيك توليد كنندگان محصولات غذايي در شهرهاي تهران و اهواز
487
تبيين تاثيرات فضايي-مكاني سدهاي مخزني بر توسعه پايدار نواحي روستايي پيراموني (مورد: سد كارون سه-شهرستان ايذه)
488
تبيين تاثيرات فضايي-مكاني سدهاي مخزني بر توسعه پايدار نواحي روستايي پيراموني (مورد: سد كارون سه-شهرستان ايذه)
489
تبيين تاريخي تحولات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي منطقه ياسوج (1357- 1342ش/1979-1963م)
490
تبيين تاريخي زمينه‌هاي شيوع بيماري ام.اس در منطقه پير بكران
491
تبيين تاريخي فرهنگستان در ايران و مقايسه آن با آكادمي فرانسه
492
تبيين تاريخي مسئله زيارت و زيارتگاه در حجاز از ظهور اسلام تا تا پايان خلافت عباسي
493
تبيين تاريخي و مقايسه عملكرد دو نخبه كندي حجر بن عدي و اشعث بن قيس در دوره خلافت راشدين
494
تبيين تجربي اندركنش جت هاي برخوردي آب با جريان هوا
495
تبيين تجربي و عددي فرآيند شكل دهي ورق فولادي با يك منبع حرارتي متحرك
496
تبيين تحولات تجاري مازندران (1320-1206.ش/1941-1828.م)
497
تبيين تحولات مسئوليت مدني دولت با نگاهي به لايحه مسئوليت مدني موسسات عمومي مصوب سال 1383
498
تبيين تربيت اجتماعي از منظر علامه طباطبايي
499
تبيين تربيت اجتماعي از منظر علامه محمّدتقي جعفري
500
تبيين تربيت اجتماعي از منظر مولانا
501
تبيين تربيت اجتماعي در سيره پيامبراكرم (ص)
502
تبيين تربيت اجتماعي زنان از منظر مقام معظم رهبري
503
تبيين تربيت اخلاقي از ديدگاه شهيد مطهري
504
تبيين تربيت اخلاقي از ديدگاه علامه جوادي آملي
505
تبيين تربيت اخلاقي از منظر ابن سينا
506
تبيين تربيت اخلاقي از منظر امام سجاد ﴿ع﴾
507
تبيين تربيت اخلاقي از منظر مقام معظم رهبري
508
تبيين تربيت اخلاقي ازمنظرعلامه محمد تقي جعفري
509
تبيين تربيت اخلاقي در آموزه‌هاي مهدويت و دلالت‌هاي تربيتي آن
510
تبيين تربيت اخلاقي در سنت امام حسين عليه السلام با تكيه بر دانشنامه امام حسين (ع)
511
تبيين تربيت اخلاقي در شاهنامه فردوسي
512
تبيين تربيت جهادي از منظر قرآن
513
تبيين تربيت ديني از منظر مقام معظم رهبري
514
تبيين تربيت زيبايي شناختي از منظر علامه محمد تقي جعفري
515
تبيين تربيت سياسي از منظر فيض كاشاني
516
تبيين تربيت عاطفي (با تاكيد بر محبت) بر مبناي انديشه امام خميني (ره)
517
تبيين تربيت عاطفي از منظر امام سجاد (ع)
518
تبيين تربيت عاطفي از منظر علامه طباطبايي ﴿ره﴾
519
تبيين تربيت عرفاني ازديدگاه عطارنيشابوري
520
تبيين تربيت عقلاني از منظر آيت اله جوادي آملي
521
تبيين تربيت عقلاني از منظر ملاصدرا
522
تبيين تربيت معنوي با تأكيد بر تربيت عرفاني از منظر علامه طباطبايي
523
تبيين تربيت‌اخلاقي از منظر امام خميني(ره)
524
تبيين ترتيبات امنيتي امريكا، هند،ژاپن،استراليا و تأثير آن بر امنيت منطقه آسيا-پاسيفيك
525
تبيين تركزائي در پلي يورتان بسيار پرشده لاستيكي با نانو يا ميكروذرات مدل
526
تبيين تشكيل و فعاليت اتحاديه هاي ضمني بنگاه هاي تجاري (كارتل ها) در حقوق ايران و آلمان
527
تبيين تطبيقي اصل دفاع مشروع در مقابله با تروريسم در حقوق داخلي و حقوق بين الملل
528
تبيين تطبيقي تأثير سياست خارجي ايران و تركيه بر توسعه اقتصادي (2002 تا 2015)
529
تبيين تطبيقي توسعه سياسي و اقتصادي تركيه و مالزي بر اساس نظريه موج سوم دمكراسي
530
تبيين تطبيقي جايگاه اسرائيل و اعراب در سياست خارجي آمريكا بعد از جنگ سرد
531
تبيين تطبيقي سياست منطقه اي ايالات متحده آمريكا و روسيه در خاورميانه پس از 11 سپتامبر﴿2008-2001﴾
532
تبيين تعاليم امام سجاد(ع) در مناجات خمسه عشر از حيث اعتقادي، اخلاقي و تربيتي
533
تبيين تعاملات بين عملكرد حافظه كوتاه مدت و سيستم كنترل اجرايي مركزي در حافظه كاري
534
تبيين تعيين كننده هاي رفتار خود مراقبتي در گيرندگان پيوند كليه بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي
535
تبيين تغليظ ديه در فقه اماميه، اهل سنت و حقوق ايران
536
تبيين تقابل ايران و عربستان در قبال بحران سوريه و تأثير آن بر روابط دو كشور(2015-2011)
537
تبيين تقابل در عوالم و مراتب هستي در نگاه مولانا
538
تبيين تكامل برزخي نفس از ديدگاه ملاصدرا و تطبيق آن با قرآن
539
تبيين تهديدات امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران از سوي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس(1390-1380)
540
تبيين تهديدات نرم ايالات متحده آمريكا عليه امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران و راهكارهاي مقابله با آن ﴿89-1380 شمسي﴾
541
تبيين توانمندي هاي حرفه اي مورد نياز اعضاي هيات علمي با رويكرد رشد حرفه اي مداوم به منظور طراحي ساختار و برنامه درسي مركز رشد حرفه اي در دانشگاه اصفهان
542
تبيين جا معه شناختي ارتباط بين اجتماع علمي اساتيد و توليد علم (مطالعه موردي اساتيد علوم اجتماعي دانشگاه‏هاي شهر تهران)
543
تبيين جامعه شناختي آگاهي از حقوق و تكاليف شهروندي ( مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان )
544
تبيين جامعه شناختي احساس امنيت در بين شهروندان تهراني
545
تبيين جامعه شناختي استفاده از سيستم هاي نوين آبياري در نظام سنتي كشاورزي در ايران (مطالعه موردي :شهرستان اصفهان ).
546
تبيين جامعه شناختي پيامدهاي شبكه هاي اجتماعي مجازي بر هويت اجتماعي كاربران جوان شهر اصفهان
547
تبيين جامعه شناختي پيشرفت هاي سينماي هنري ايران بعد از انقلاب اسلامي (با تأكيد بر دو دهة 60 و 70)
548
تبيين جامعه شناختي تاثير تاب آوري مادران در روابط خانوادگي
549
تبيين جامعه شناختي تاثير تاب آوري مادران در روابط خانوادگي
550
تبيين جامعه شناختي تاثير فرايند نوسازي بر ساختار و كاركرد خانواده و مسائل ناشي از آن ( مقايسه خانواده¬هاي شهري و روستايي در استان مازندران)
551
تبيين جامعه شناختي تغيير سبك پوشش دربين سه نسل از زنان شهر ايلام
552
تبيين جامعه شناختي تفاوت نسلي در حوزه‌ پوشش بين مادران و دختران 18 تا 35 ساله شهر اصفهان
553
تبيين جامعه شناختي جريان معنويت گرايي نوپديد در شهر تبريز
554
تبيين جامعه شناختي ردپاي بوم شناختي و عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه شهر تبريز)
555
تبيين جامعه شناختي رفتارهاي زيست محيطي دانشجويان (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)
556
تبيين جامعه شناختي سبك زندگي دربين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان قاين
557
تبيين جامعه شناختي سليقه خانواده‌ها نسبت به آموزش موسيقي كودك در شهر اصفهان
558
تبيين جامعه شناختي سليقه فرهنگي دانشجويان دانشگاه اصفهان
559
تبيين جامعه شناختي ظرفيت هاي شهروندمداري در سراي محله (مطالعه موردي: منطقه شش تهران)
560
تبيين جامعه شناختي ظهور فردگرايي در عرصه خانواده ايراني
561
تبيين جامعه شناختي علل تحول نگارگري از مكتب تبريز به اصفهان در دوره صفويه ( با تمركز بر آثار كمال الدين بهزاد و رضا عباسي )
562
تبيين جامعه شناختي عوامل مؤثر بر ميزان آگاهي زنان از حقوق خود در خانواده
563
تبيين جامعه شناختي فرسودگي تحصيلي در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان
564
تبيين جامعه شناختي قانون گريزي در استان خوزستان
565
تبيين جامعه شناختي كاهش باروري زنان در شهر يزد
566
تبيين جامعه شناختي كنش اقتصادي كارآفرينان (مورد مطالعه: كارآفرينان استان همدان﴾
567
تبيين جامعه شناختي گرايش به خرافات در ايران ( مطالعه موردي شهرهاي اهواز، اصفهان و ايلام )
568
تبيين جامعه شناختي مداراي اجتماعي نزد جوانان شهر اصفهان: يك رويكرد تركيبي
569
تبيين جامعه شناختي مديريت بدن در ميان زنان شهر تبريز
570
تبيين جامعه شناختي مشاركت ورزشي جوانان شهرستان قائن و عوامل موثر برآن
571
تبيين جامعه شناختي مشاركت ورزشي زنان (مورد مطالعه: استان ايلام)
572
تبيين جامعه شناختي مصرف حامل هاي انرژي و ارائه الگوي بهينه مصرف (مطالعه اي در مصرف برق خانواده هاي شهر اصفهان)
573
تبيين جامعه شناختي نابرابري اجتماعي در كازرون
574
تبيين جامعه شناختي نامگذاري فرزندان ﴿مطالعه موردي شهرستان لامرد﴾
575
تبيين جامعه شناختي نحوه استفاده كودكان پيش دبستاني از فناوري نوين ارتباطي در خانواده با تاكيد بر تبلت و تلفن همراه
576
تبيين جامعه شناختي نگرش به دموكراسي در كشورهاي خاورميانه
577
تبيين جامعه شناسي تاريخي تشكيل دولت مدرن و تأثيرات آن در فروپاشي نظام ايلي در عهد پهلوي اول با تكيه بر ايل بختياري(1320-1304 ه.ش)
578
تبيين جامعه‌شناختي بروز و ظهور جوك‌هاي قوميتي در ايران (با تمركز بر جوك‌هاي مربوط به قوم لر)
579
تبيين جامعه‌شناختي رابطه سطح توسعه يافتگي و ترس از جرم در شهرهاي استان همدان
580
تبيين جامعه‌شناختي رفتار جنسي در بين دختران ساكن در خوابگاه‌هاي دانشگاه اصفهان
581
تبيين جامعه‌شناختي گرايش به جراحي زيبايي در بين دانشجويان دانشگاه يزد و دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
582
تبيين جامعه‌شناختي مزاحمت¬هاي خياباني عليه زنان شهروند ساكن شهر هرات- افغانستان
583
تبيين جامعه‌شناختي موانع جامعه‌پذيري علمي دانشجويان: مطالعه موردي پنج دانشگاه جامع كشور (يك پژوهش تركيبي)
584
تبيين جامعه‌شناختي نگاره‌هاي آييني ايران از دهه 40 تا 80؛ بررسي موردي آثار محمود فرشچيان
585
تبيين جامعيت قرآن در روايات
586
تبيين جايگاه ارزش‌هاي ديني در سينماي جمهوري اسلامي ايران در دهه‌ي 60، 70 و 80
587
تبيين جايگاه افغانستان در سياست خارجي هند در آسياي جنوبي پس از 11 سپتامبر (2001)
588
تبيين جايگاه انواع مختلف دفتر مديريت پروژه در سازمان هاي پروژه محور و ساختارهاي آن
589
تبيين جايگاه تعارضات اخلاقي درميان معلمان مدارس ابتدايي شهر كرمان
590
تبيين جايگاه حكمروايي خوب شهري در ساماندهي اسكان غير رسمي (مطالعه موردي: اسلامشهر)
591
تبيين جايگاه حكمروايي خوب شهري در ساماندهي اسكان غير رسمي ﴿مطالعه موردي : اسلامشهر﴾
592
تبيين جايگاه حكمروايي خوب شهري در ساماندهي اسكان غير رسمي( مطالعه موردي : اسلامشهر)
593
تبيين جايگاه زمان آفاقي در مكتب نقاشي اصفهان (با تاكيد بر آثار رضا عباسي)
594
تبيين جايگاه صلح و همزيستي مسالمت آميز در قرآن
595
تبيين جايگاه عدالت اجتماعي در برنامه توسعه كشور با تاكيد بر توزيع در آمد
596
تبيين جايگاه قيد در زبان فارسي براساس رويكرد سنتي ادات بنياد و رويكرد شاخص بنياد چينكوئه (1999)
597
تبيين جايگاه نهي از سوء ظن در قرآن كريم و آسيب شناسي آن در اخلاق اجتماعي
598
تبيين جايگاه و اعتبار سنجي شاخص هاي چابكي سازماني (مورد مطالعه:دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل)
599
تبيين جدائي فازي القائي در اثر پخت رزين اپوكسي حاوي نانو ذرات هسته – پوسته لاستيكي و چقرمگي محصول
600
تبيين جرائم عليه مالكيت ادبي و هنري با تاكيد بر لايحه جامع قانون حمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط
601
تبيين جنبش اخوان المسلمين در پرتو خيزش هاي اخير عربي و آينده روابط اين جنبش با جمهوري اسلامي ايران
602
تبيين چارچوب مديريت دانش دفاع مقدس
603
تبيين چالش هاي پياده سازي مديريت دانش و معرفي يك مدل مناسب جهت پياده سازي در دانشگاه شهيد چمران اهواز
604
تبيين چالش هاي پيش روي شهرهاي آينده و ارائه راهكار موضوعي با بهره گيري از تجارب سينماي علمي تخيلي
605
تبيين چالشهاي جذب منابع مالي در صندوق هاي قرض الحسنه استان مازندران و ارائه راهكار﴿مطالعه موردي صندوق قرض الحسنه ع شهرستان بابل﴾
606
تبيين چالشهاي فلسفي فناوري اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در تحولات آموزش و پرورش ايران
607
تبيين چگونگي پذيرش قيام امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف در بين عموم مردم جهان با تاكيد بر نقش رهبري
608
تبيين چگونگي حداكثرسازي سود در بانكداري اسلامي
609
تبيين چگونگي شكل گيري و توسعه شهر (مطالعه موردي شهر منجيل)
610
تبيين چگونگي شكل گيري و توسعه شهر (مطالعه موردي شهر منجيل)
611
تبيين حاكميت سياسي پيامبر ﴿ص﴾ از منظر قرآن
612
تبيين حاكميت سياسي پيامبر(ص) از منظر قرآن
613
تبيين حقوق فردي شهروندي از نظر فقه و حقوق موضوعه
614
تبيين حوزه معرفت شناسي آموزش هوشمند
615
تبيين خرد ورزي در دانشگاه از ديدگاه تفكر انتقادي
616
تبيين خواص ويسكوالاستيك كوپليمر بلوكيSBS درحضور وغياب نانوذرات
617
تبيين خودانگيختگي بازيگر براساس نظريه تداعي آزاد فرويد و حافظه عاطفي لي استراسبرگ
618
تبيين دروغ گويي و عوامل اجتماعي موثر بر آن "بررسي موردي: زرين شهر اصفهان"
619
تبيين دلايل چرخش در مراكز ثقل سياست خارجي آمريكا بعد از يازده سپتامبر 2001
620
تبيين دلايل رقابت چين و ايالات متحده در آسيا-پاسفيك(2012-2017)
621
تبيين ديپلماسي زيست محيطي جمهوري اسلامي ايران و بررسي تأثير آن بر امنيت زيست محيطي منطقه خاورميانه
622
تبيين ديدگاه ارزش شناسي علامه طباطبائي و دلالت هاي آن براي تربيت اخلاقي (اهداف و محتوا)
623
تبيين ديدگاه استاد حسن زاده آملي و حائري مازندراني درباره تجرد نفس
624
تبيين ديدگاه انسان شناسي هايدگر و دلالتهاي تربيتي آن در نظام آموزش باز از دور
625
تبيين ديدگاه دانشجويان دندانپزشكي در مورد راهكارهاي ارتقاء فرآيند ارزشيابي نحوه ي تدريس اساتيد
626
تبيين ديدگاه هاي پزشكان اسلامي درباره طبّ زنان و زايمان در تمدّن اسلامي تا قرن نهم هجري
627
تبيين ديدگاه هرمنوتيكي گادامرودلالتهاي آن در تربيت زيبا شناختي
628
تبيين رئولوژي الياژ پلي استايرن pvme سازگار شده با نانو ذرات سيليكا
629
تبيين رابطه استراتژي (براساس مدل رقابتي پورتر) و فرهنگ سازماني Ý مطالعه موردي: شركت توسعه ريزكامپيوتر ايران
630
تبيين رابطه استراتژي هاي منابع انساني و سرمايه انساني استراتژيك با عملكرد سازماني در كارشناسان وزارت ورزش و جوانان ايران
631
تبيين رابطه انسان با انسان در صحيفه سجاديه
632
تبيين رابطه انسان و خدا در صحيفه سجاديه
633
تبيين رابطه بعد فراشناختي برنامه درسي پنهان با مهارت خواندن دانش آموزان چهارم ابتدايي سطح شهر قاين
634
تبيين رابطه بين اقلام تعهدي اختياري با درآمد مشمول ماليات ابرازي اشخاص حقيقي و تشخيص شده مامورين مالياتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
635
تبيين رابطه بين انگيزش و تعهد سازماني و راهكارهاي ارتقاء تعهد سازماني، مورد مطالعه بانك مهر اقتصاد
636
تبيين رابطه بين ريسك‌هاي نقدينگي، اعتباري و ريسك كل در بانك‌هاي تجاري و تخصصي ايران
637
تبيين رابطه بين ساختار سازماني و بهره وري
638
تبيين رابطه بين صلاحيت حرفه‌اي معلمان و خلاقيت دانش آموزان دختر دوره ابتدايي منطقه 1، 2 و 3 تهران
639
تبيين رابطه بين هوش سازماني و كارافريني در كاركنان دانشگاه مازندران
640
تبيين رابطه بين هوش هيجاني و رضايت شغلي كاركنان اداره بهزيستي خراسان شمالي
641
تبيين رابطه تركيه و آمريكا و تاثيرآن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران بعد از حادثه 11 سپتامبر﴿ 2007-2001﴾
642
تبيين رابطه تورم ورشد اقتصادي
643
تبيين رابطه جرايم خشونت آميز با تاكيد بر نابرابري در توسعه اجتماعي –اقتصادي در ايران
644
تبيين رابطه حركت و ابعاد معنا در فضاي معماري رابطه ميدان مطالعه: فضاي دانشگاهي
645
تبيين رابطه زمان و ادراك تداوم معناي مكان به واسطه ريتم هاي شهري
646
تبيين رابطه ساختار فضايي با وقوع جرايم و احساس امنيت، تحليل مقايسه اي از محلات واقع در بافت مياني، بافت تاريخي و بافت جديد كلانشهر تهران
647
تبيين رابطه سبك رهبري و عملكرد شغلي مديران بومي و غيربومي سازمانهاي دولتي استان گيلان از طريق حمايت سازماني، رضايت شغلي و تعهد سازماني
648
تبيين رابطه سبك هاي رهبري تحول گرا و اخلاقي ادراك شده با سلامت روان كاركنان بيمارستان دولتي دكتر حشمت رشت با توجه به نقش ميانجي رضايت شغلي
649
تبيين رابطه سرمايه فرهنگي خانواده ها با هويت اجتماعي جوانان ( مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه كاشان )
650
تبيين رابطه شهروندي سازماني بر رضايت مندي مشتري و ارزش ويژه ي برند با تأكيد بر تهديدها و فرصت ها: مطالعه موردي شعب بانك پارسيان استان مازندران
651
تبيين رابطه شهروندي سازماني بر رضايت مندي مشتري و ارزش ويژه ي برند با تأكيد بر تهديدها و فرصت ها: مطالعه موردي شعب بانك پارسيان استان مازندران
652
تبيين رابطه ليبرال دموكراسي با عرفان¬هاي نوظهور در عصر جهاني شدن
653
تبيين رابطه مستقيم بين معاش و معاد از ديدگاه امام علي ﴿ع﴾ با عنايت به نهج البلاغه
654
تبيين رابطه مكان مواجهه و تماشاگر در شيوه‌هاي اجرايي آگستو‌بوال براساس نظريات «تماشاگر رهايي‌يافته» ژاك رانسير و «همجواري» ادوارد تي‌هال
655
تبيين رابطه مورفولوژي-خواص-كارائي در ليف تو خالي غشائي استات سلولوز ﴿بنا به درخواست استاد راهنما اين عنوان از تاريخ 5/11/88 به مدت دو سال غير قابل دسترسي ميباشد﴾
656
تبيين رابطه ميان سبك زندگي و هويت قومي ، ملي(مطالعه تجربي استان لرستان)
657
تبيين رابطه ميزان تحصيلات زنان روستائي با ميزان مشاركت اجتماعي آنها
658
تبيين رابطه هوش هيجاني و بازاريابي .
659
تبيين رابطه هويت ملي و توسعه سياسي؛ مطالعه ي موردي ايران بعد از انقلاب 1357
660
تبيين رابطه ي خطابه و قدرت و منبر و سياست در دوره ي عباسي ﴿132-656 ق﴾
661
تبيين رابطه يادگيري سازماني و مديريت دانش با تفكر استراتژيك در كارشناسان وزارت ورزش و جوانان ايران
662
تبيين راهبردهاي مديريت تقاضاي آب كشاورزي در دشت ماهيدشت با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره PROMETHEE
663
تبيين راهكارهاي پياده مداري در محافظت شهري با رويكرد ارتقاء كيفيت، مطالعه موردي: محور ميدان نقش‌جهان در قياس با بافت تاريخي كپنهاگ ازمنظركنترل ترافيك سواره و پياده
664
تبيين رفتار خريد سبز مصرف‌كنندگان با استفاده از نظريه‌ رفتار برنامه‌ريزي ‌شده‌ تعميم يافته با تأكيد بر نقش خودانگاره اجتماعي مورد مطالعه خريداران محصولات سبز فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي منتخب در شهر اصفهان
665
تبيين رفتار داده هاي حسابداري ، بر اساس چرخه هاي تجاري ،در بورس اوراق بهادار تهران
666
تبيين رفتار داده هاي حسابداري ،بر اساس چرخه هاي تجاري ،در بورس اوراق بهادار تهران
667
تبيين رفتار سفرهاي سودمندگرا و غير سودمندگرا و تحليل تأثيرپذيري آن‌ها از ويژگي هاي فردي (ذهني) و فضايي
668
تبيين رفتار كارآفرينانه بر مبناي سبك هاي فرزندپروري با ميانجيگري ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينان استان گلستان
669
تبيين رفتار لرزه‌اي تيرهاي داراي بازشو در جان، در قاب‌هاي خمشي فولادي
670
تبيين رقابت منطقه اي جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي در دوره ملك سلمان
671
تبيين روابط ادراكي/ احساسي شهروندان در راستاي ارتقاء منظر ذهني پارك هاي شهري (مورد مطالعه پارك هاي شهري كلانشهر تهران)
672
تبيين روابط استراتژيك ايالات متحده آمريكا و شوراي همكاري خليج فارس پس از اشغال كويت بر اساس رويكرد رئاليسم تهاجمي از 1990 تا 2013(1392-1369)
673
تبيين روابط انساني در دانشگاه براساس دو ديدگاه مدرنيسم وپست مدرنيسم .
674
تبيين روابط ايران و اتحاديه اروپا در زمينه حقوق بشر درسالهاي 1376 تا 1392
675
تبيين روابط ايران و انگليس از سال 1368 تا 1388 ﴿ 2009-1989 ﴾ با تاكيد بر رويكرد سازه انگاري
676
تبيين روابط جمهوري اسلامي ايران وعربستان سعودي با تاكيد بر مسئله حج (1368-1357)
677
تبيين روابط سياسي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با آفريقاي جنوبي پس از آپارتايد ﴿1994-2012﴾
678
تبيين روابط شاميان با خلفاي اُموي
679
تبيين روايت شناختي مستندهاي جنگي روايت فتح
680
تبيين روش آزمايشات و بررسي سيستم تبريد خودرو و در ادامه محاسبه بار برودتي كولر نيسان و تست نمونه اي آن
681
تبيين روش تربيت ديني با تاكيد بر مولفه ارزشي تقوا در قرآن كريم
682
تبيين روش تربيتي تأثير ظاهر بر باطن در كلام امام علي (عليه‌السلام) با تأكيد بر قول سديد
683
تبيين روش شناسي قاطعيت در تربيت اخلاقي كارگزاران در نهج‌البلاغه
684
تبيين روش‌هاي تربيت اخلاقي انبياي اولوا العزم در كتاب و سنت
685
تبيين روش‌هاي كيمياگرى در طبيعيات فلسفه اسلامي و دلالت‌هاى آن بر معرفت نفس
686
تبيين روشي جهت كمي كردن اولويت بندي زير حوزه ها و شناسايي بهترين عمليات آبخيزداري از طريق مدل HEC-HMS و روش مدل سازي چند معياره ﴿مطالعه موردي حوزه آبخيز دوراهان شهرستان بروجن﴾
687
تبيين روند تحولات شهر اميريه با تاكيد بر توسعه كالبدي
688
تبيين روند دستيابي جمهوري اسلامي ايران به انرژي صلح آميز هسته اي در سه دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، خاتمي و احمدي نژاد از منظر تحليل گفتمان
689
تبيين رويكرد بين المللي سازي برنامه هاي درسي در آموزش عالي
690
تبيين رويكرد حفاظتي و مرمتي از منظر ارزش‌شناختي در مرمت‌هاي تكميلي نقش‌برجسته‌هاي سنگي تخت‌جمشيد
691
تبيين رويكرد روش تدريس مونته سوري و نقد آن بر اساس نظريه ماهيت گرايي
692
تبيين رويكردهاي نظري در حفاظت از اشياء آييني زنده مبتني بر ارزش¬شناسي مطالعه ي موردي: نخل در آيين نخل گردانيِ حوزه ي جغرافيايي- فرهنگي كوير يزد
693
تبيين رويه تساهل و تسامح در قرآن و سنت پيامبر ( ص ) و نقد ديدگاه نوانديشان ( دكتر علي شريعتي- دكتر عبدالكريم سروش )
694
تبيين رويه‌هاي تحقق‌پذيري نظام ارتفاعات طرح‌هاي توسعه شهري در بافت مياني مسكوني شهر اصفهان (از منظر ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري)
695
تبيين ريشه هاي تاريخي نقش بته جقه در تمدن ايران باستان و طراحي و نمونه سازي زيور آلات با بهره گيري از فرم بته جقه
696
تبيين زبان انساني قرآن
697
تبيين زبان غنايي در منظومه خسرو و شيرين نظامي و نظاير آن (با تكيه بر پنج اثر)
698
تبيين زمان و مكان در نگارگري ايراني بر طبق انديشه و شهود عرفاي مسلمان
699
تبيين زمينه ها و نحوه مواجهه زنان با اعتياد به موادمخدر در شهر يزد
700
تبيين زمينه‌‌هاي اجتماعي نقاشي‌‌هاي تركيبي صفوي (1135-907 ه. ق) بر اساس نظريه بازتاب
701
تبيين سازوكارهاي توليد فضاي انحصاري در نواحي ساحلي پيراشهري كرانه جنوبي درياي كاسپين
702
تبيين سبك فرزندپروري حضرت فاطمه زهراسلام الله عليها
703
تبيين سرمايه اجتماعي مبتني بر آموزه هاي امام علي ﴿ع﴾
704
تبيين سناريو هاي آينده هويت شغلي زنان در جامعه ايران
705
تبيين سناريوهاي آينده جريان هاي سياسي در ايران 1404
706
تبيين سنت حفاظت در مسجد جامع اصفهان انشاء اصول مداخلات حفاظتي با تكيه بر شواهد سنت مداخله در اين مسجد
707
تبيين سياست جنايي ايران در خصوص فعاليت هاي غيرمجاز سمعي و بصري
708
تبيين شاخص هاي تأثيرگذار در طراحي كالبدي بافت منطقه مركزي اصفهان بر مبناي رويكرد كربن صفر
709
تبيين شاخص هاي سبك زندگي مبتني بر توسعه اسلامي- ايراني و بررسي ميزان توجه برنامه درسي دوره ابتدايي به اين شاخص ها
710
تبيين شاخص‌هاي كالبدي محلات شهري پياده محوربا رويكرد نوشهرگرايي، نمونه موردي: محله زرگنده تهران
711
تبيين شاخصهاي استراتژيك ارزيابي عملكرد در شركتهاي دولتي پروژه محور براساس مدل كارت ارزيابي متوازن مطالعه موردي : شركت توسعه صنايع اب و نيروي ايران
712
تبيين شاخصهاي فرهنگ كار از ديدگاه متخصصين علوم اداري و ديني در سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان
713
تبيين شايستگي هاي مورد انتظار از معلمان براساس اسناد تحولي نظام تعليم و تربيت و تدوين برنامه درسي آن در دانشگاه فرهنگيان
714
تبيين شبكه مفهومي تخصيص بهينه منابع اقتصادي بين خانواري بر مبناي آيات و روايات معصومين (عليهم السلام)
715
تبيين شجره طيبه و شجره خبيثه ازمنظر آيات و احاديث
716
تبيين شكست برشي در تيرورق هاي خميده در افق
717
تبيين شيوه موثر ارجاع قرارداد و انتخاب برنده مناقصات در مجموعه قراردادهاي BOT پروژه هاي زيرساخت در ايران
718
تبيين شيوه هاي اعتمادسازي در روابط بين الملل: مطالعه موردي مذاكرات هسته اي جمهوري اسلامي ايران
719
تبيين ضوابط، استانداردها و شاخصهاي طراحي مدارس پايدار در مقطع تحصيلي ابتدايي با رويكرد بومي سازي راهبردها و سياستهاي توسعه پايدار فضاهاي آموزشي )نمونه موردي: طراحي و ارائه الگوي مدرسه سبز در محدوده پارك شيرين كرمانشاه
720
تبيين طرح جامع حفاظت پايدارموزه هاي ميراث روستايي با تاكيد بر موزه ميراث روستايي گيلان
721
تبيين علل عدم موفقيت عمومي شبكه هاي اجتماعي ايراني و راهكارهاي توسعه و فرهنگ سازي استفاده از آنها
722
تبيين علل گفتمان غرب ستيز در ميان روشنفكران ايران ﴿1357- 1340﴾
723
تبيين علل و عوامل حاشيه نشيني و رابطه آن با مهاجرت هاي روستا- شهري (بناب )
724
تبيين عملكرد احزاب سياسي دولتي در ايران؛ ( 84- 68)
725
تبيين عملكرد جامعه بين‌المللي در قبال نسل كشي مسلمانان ميانمار بر اساس اصل مسئوليت حمايت
726
تبيين عملكرد فرهنگي، اجتماعي، سياسي روحانيت بين سالهاي 1320-1332 هجري شمسي﴿ با تكيه بر شهر اصفهان﴾
727
تبيين عناصر برنامه درسي براي تربيت معلمان فناور در دانشگاه فرهنگيان براساس تجارب كشور هاي منتخب
728
تبيين عوامل استحكام زندگي مشترك زنان فاقد رضايت زناشويي
729
تبيين عوامل جامعه شناختي تÊثيرگذار بر رابطه ي ناب (رابطه ي مبتني بر تعهد، اعتماد، پيوند پايدار و ضابطه ي اخلاقي ) بين دختران و پسران 20 - 30 ساله ي شهر تهران
730
تبيين عوامل كليدي موفقيت دولت الكترونيكي با رويكرد آينده شناسي
731
تبيين عوامل موثر بر اتخاذ استراتژي دولت ترامپ در افغانستان
732
تبيين عوامل موثر بر ارتقاي هويت سازماني و
733
تبيين عوامل موثر بر انتقال پيام در مكان با بهره گيري از رويكرد نشانه شناسي
734
تبيين عوامل موثر بر توسعه اقتصاد ورزش ايران
735
تبيين عوامل موثر بر ميزان رضايتمندي مشتريان اينترنتي خودرو - مطالعه موردي شركت ايران خودرو
736
تبيين عوامل موثر بر وفاداري مشتريان كليدي بانك صادرات ايران
737
تبيين عوامل موثر در گرايش به رفتارهاي خشونت آميز سياسي در ميان شهروندان استان سيستان و بلوچستان (مطالعه موردي شهرستان سراوان)
738
تبيين عوامل موثر سازماني بر اجراي سيستمهاي برنامه ريزي يكپارچه اطلاعات و منابع در شركتهاي بيمه
739
تبيين عوامل و آثار سعادت و شقاوت در قرآن
740
تبيين عوامل و زمينه هاي اجتماعي مرتبط با حسادت در تعاملات روزمره
741
تبيين فاصله گذاري به عنوان يكي از شاخصه هاي پست مدرنيسم با تاكيد بر اجراي مارساد پيتر بروك و انيشتين در ساحل رابرت ويلسن
742
تبيين فاصله گذاري به عنوان يكي از شاخصه هاي پست مدرنيسم با تاكيد بر اجراي مارساد پيتر بروك و انيشتين در ساحل رابرت ويلسن
743
تبيين فرآيند برگشت پذيري كشاورزان شهرستان دهگلان نسبت به خشكسالي
744
تبيين فرآيند تثبيت حاكميت اسلام سياسي فقاهتي در ايران پس از انقلاب
745
تبيين فرآيند و عوامل شكل‌گيري دلبستگي انسان به خانه معاصر در ايران
746
تبيين فرايند طراحي جهت آموزش در رشته صنايع دستي (مورد پژوهي رشته سراميك)
747
تبيين فراينـد قانوني و اجراييِ سلب و تأمين حقوق مالكانه در طرح هاي نوسازي شهري (مورد پژوهـي: پروژه بزرگراه امام علي در محله هاي اتابك و مينابي)
748
تبيين فرايند مديريت دانش درآموزه هاي اسلامي
749
تبيين فرصت‌ها و چالش‌هاي ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در هند
750
تبيين فرصتهاي كارآفرينانه درصنايع دستي استان زنجان
751
تبيين فرهنگ پرسشگري از ديدگاه قرآن و روايات و سيره‏ ي معصومين عليهم السلام
752
تبيين فقهي حقوقي انحرافات جنسي
753
تبيين فقهي و حقوقي تاثير اشتباه در قتل
754
تبيين فكر و ذكر در آموزه هاي اسلامي و استنتاج پيامدهاي آن براي تعليم و تربيت
755
تبيين فلسفه محروميت در قران و بررسي دلالت‌هاي تربيتي آن
756
تبيين فلسفه ميان‌فرهنگي به روايت رام ادهر مال
757
تبيين فلسفي تكامل جهان هستي بر اساس حكمت متعاليه با تكيه بر آيات قرآن كريم
758
تبيين فلسفي خداشناسي فطري در قرآن (با تكيه بر آرا ملاصدرا و آيت الله مصباح يزدي)
759
تبيين قابليت هاي بازاريابي و عملكرد سازمان براي ورود به بازار بين الملل (مورد مطالعه واحدهاي صادراتي بخش كشاورزي استان مازندران)
760
تبيين قدرت يابي دوباره طالبان و شكل گيري داعش در افغانستان و آينده حضور شان در عرصه قدرت(2016-2026)
761
تبيين قراردادهاي مالكيت زماني در فقه و حقوق ايران
762
تبيين قراردادهاي مشاركت در سرمايه گذاري نفتي در حقوق ايران
763
تبيين قلمرو جغرافيايي در احكام شرعي و قوانين جزايي
764
تبيين قلمروي فرهنگي دربافت هاي تاريخي براي حضور در صنايع خلاق (محله فرهنگي سينمايي لاله زار)
765
تبيين قواعد مسئوليت مدني ناشي از فعل اشياء
766
تبيين كارآفريني بر مبناي ويژگيهاي شخصيتي مديران آموزش حوزه صنعت خودرو
767
تبيين كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مبناي فلسفه ي تدوين شده ي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران
768
تبيين كاركرد مفيد نقوش سنتي گياهي براي نقاشي ديواري شهر تهران با الهام از آراء سنت‌گرايان
769
تبيين كاركرد نهاد ولايت فقيه در انسجام ملي جمهوري اسلامي ايران در عصر جهاني شدن
770
تبيين كاركردهاي نور و نقش آن بر شكل‌گيري فضاي اجرا طبق نظريات جوزف اسووبودا
771
تبيين كاهش وابستگي ايالات متحده آمريكا به نفت و تاثير آن بر سياست منطقه اي آن كشور در خاورميانه
772
تبيين كيفيت زندگي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دولتي استان گيلان با تاكيد بر فرسودگي شغلي
773
تبيين گستره رابطه عليت در جرايم قابل ارتكاب از طريق شبكه هاي اجتماعي مجازي
774
تبيين مؤلفه ها، جايگاه و مفهوم شهر خلاق در حوزه ادبيات اقتصاد شهري و منطقه اي
775
تبيين مؤلفه هاي ارائه و نمايش آثار هنري معاصر در موزه
776
تبيين مؤلفه‌اي و روش‌هاي پرورش هوش هيجاني در سنت و سيرة امام علي (عليه‌السلام)
777
تبيين مؤلفه‌هاي برنامه درسي خردگرا در منابع اسلامي با تأكيد بر ارائه برنامه درسي كاربردي براي دوره ابتدايي
778
تبيين مؤلفه‌هاي رويكردهاي تدريس از ديدگاه فنستر ماخر و سولتيس و بررسي ميزان كاربست آنها توسط معلمان پايه چهارم و پنجم ابتدايي مدارس دخترانه-دولتي شهر اصفهان در سال تحصيلي 98-1397
779
تبيين ماتريس SWOT براي تأسيس كارگاههاي توليد فرش در شهركهاي صنعتي كرمان
780
تبيين ماهيت توسل بر مبناي حكمت متعاليه با تأكيد بر آراء ملاصدرا و امام خميني(ره)
781
تبيين ماهيت حقوقي شركت‌هاي مادر تخصصي و رابطه آنها با شركت‌هاي تابعه و دولت
782
تبيين ماهيت زيبايي و هنر در انديشه ي فريدريش شيلر
783
تبيين ماهيت عدالت شرعي و اشتراط آن در مناصب اجتماعي همراه با تعيين مصداق
784
تبيين ماهيت و آثار عقود مشاركتي
785
تبيين ماهيت و احكام تسليم در عقود معاوضي در حقوق ايران و فقه اماميه
786
تبيين ماهيت و احكام حقوقي پيوند عضو از منظر حقوق ايران و كامن لا
787
تبيين ماهيت و ساختار صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك در حقوق ايران
788
تبيين ماهيت و ضوابط حاكم بر واگذاري اراضي ملي در نظام حقوقي ايران
789
تبيين ماهيت، آثار و احكام عقود ديني
790
تبيين ماهيت، آثار و ارزش اثباتي بارنامه دريايي
791
تبيين مباني اخلاق و تدريس بر اساس فلسفه اخلاق اسلامي
792
تبيين مباني ادبيات غنايي و زير گونه‌هاي آن با تكيه بر آثار مولانا
793
تبيين مباني فقهي و حقوقي جرائم مواد مخدر
794
تبيين مباني گفتمان هاي اصلاح طلب و اصول گرا و تأثير آنها بر ظهور و افول احزاب جبهه دوم خرداد و پيروان خط امام و رهبري
795
تبيين مباني معرفت شناختي رويكردهاي يادگيري مبتني بر نوشتن به منظور ارائه الگوي مطلوب يادگيري(اهداف، روش و . . ) متناظر با اقتضائات فضاهاي ابرمتني و ريزوماتيك با تاكيد بر نقد رويكرد يادگيري مبتني بر خواندن
796
تبيين مباني منكران مجاز و نقش آن در دانش تفسير
797
تبيين مباني نظري آموزش صلح در نظام تعليم وتربيت جمهوري اسلامي ايران به‌منظور تدوين يك الگوي بومي
798
تبيين مباني نظري حداكثر دخالت دولت در تربيت: تحليل مقايسه اي انديشه سياسي افلاطون و فارابي
799
تبيين مباني نظري و تجربي نانو ساختار سازي در پلي استايرن مقاوم و ابرچقرمه سازي آن
800
تبيين مباني نظري و تجربي نانوساختارسازي (Nano-structuring) و تنظيم چسبندگي آميزه چسب اكريليك پايه‌آبي در يك نوارچسب
801
تبيين مباني هستي شناسي از منظر آيت اللّه جوادي آملي و دلالت هاي تربيتي آن
802
تبيين مباني هنرهاي تجسمي بر اساس آراءعرفاي مكتب ابن عربي ﴿وحدت وجود﴾
803
تبيين مباني هنرهاي تجسمي براساس آراء عرفاي مكتب ابن عربي﴿وحدت وجود﴾
804
تبيين مباني، اصول و روش‌هاي تربيت اخلاقي در بوستان و گلستان سعدي
805
تبيين مبنا و ماهيت تملكات شهرداري در طرح هاي عمراني
806
تبيين متدولوژي مهندسي معكوس و كاربرد آن در دستيابي به تكنولوژيهاي الكتريكي و الكترونيكي
807
تبيين متغيرهاي تعيين كننده شكاف ديجيتالي از دسترسي فيزيكي تا استفاده متداول
808
تبيين محدوده هاي آسايش روشنايي در فضاهاي اداري شهر تهران
809
تبيين مدل اثرگذار برچرخه رفتار افراد در ورزش شهركرمانشاه
810
تبيين مدل بازآفريني پايدار بافت تاريخي با تأكيد بر نظريه كاركردگرايي ساختاري (بافت تاريخي شهر اصفهان)
811
تبيين مدل تأثير گذاري تبليغات آنلاين بر توسعه ي رفتار خريد مصرف كنندگان وسايل ورزشي
812
تبيين مدل تعالي منابع انساني در شركت برق منطقه اي فارس
813
تبيين مدل تعامل بين بازرسان بهداشت محيط و متصديان مراكز تهيه توزيع و عرضه مواد غذايي بر مبناي تئوري بازي در يزد
814
تبيين مدل جامع مديريت بحران در وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسلامي ايران با رويكرد سيستم مديريت اطلاعات بحران(CIMS)
815
تبيين مدل جهت المان اتصال چسبي بكمك المان Generic
816
تبيين مدل جهت بررسي عوامل موثر رواني،خانوادگي و اجتماعي بر رفتارهاي پرخطر دختران دانشگاه اصفهان
817
تبيين مدل رابطه بين خود گفتاري در ورزش با انگيزش ورزشي و اضطراب ورزشي در دانش آموزان دختر ورزشكار استان همدان
818
تبيين مدل رفتار نوآورانه كاركنان فدراسيونهاي ورزشي ايران
819
تبيين مدل ساختاري سرمايه فكري كاركنان اداره آبفاي فارس براساس هوش و يادگيري سازماني
820
تبيين مدل ساختاري فرهنگ، هويت و تمدن سازماني
821
تبيين مدل سياست هاي استراتژيك موثر بر موفقيت هاي بين المللي ورزش زنان ايران با تاكيد برسيستم SPLISS
822
تبيين مدل علّي فضيلت محوري سازماني و سرمايۀ روانشناختي با تأكيد بر نقش واسطه اي تاب آوري در بين پرستاران بيمارستان‌هاي نمازي و شهيد فقيهي
823
تبيين مدل علي تاثير بازارگرايي بر عناصر مديريت كيفيت و عملكرد عملياتي و لجستيكي در شهرك صنعتي بزرگ شيراز
824
تبيين مدل عوامل اثر گذار بر توسعۀ فرهنگ محيط زيست در ورزش
825
تبيين مدل فرهنگ سازماني موثر جهت ارتقاء بهره‌وري كاركنان(مطالعه موردي : بانك سپه )
826
تبيين مدل كنترل استراتژيك برمبناي كارت امتيازي متوازن درشركت نخريسي خسروي
827
تبيين مدل كيفيت زندگي زناشويي بر اساس سبك هاي دلبستگي، اختلال وسواس فكري- عملي رابطه و حسادت عاشقانه در زنان متأهل شهر اصفهان
828
تبيين مدل ماليات سبز (ماليات زيست محيطي) براي صنايع بر مبناي تئوري بازي ها
829
تبيين مدل مديريت نظام مند پيامبر اعظم (ص )
830
تبيين مدل مديريت نظام مند پيامبر اعظم )ص (
831
تبيين مدل مديريتي كوروش دوم و داريوش اول هخامنشي با رويكرد تطبيقي بر حكمراني خوب
832
تبيين مدل‌هاي تحسين زيبايي و القاي آن به مخاطب با بهره‌گيري از مفهوم حمد
833
تبيين مديريت سوانح طبيعي در شهرها با تأكيد بر نظريه واردن (مطالعه موردي: نورآباد لرستان)
834
تبيين مراحل تدريجي آموزه‌هاي اخلاقي در قرآن
835
تبيين مسئوليت پذيري از منظر آموزه هاي قرآني
836
تبيين مسير دستيابي به چابكي با رويكرد كارت امتيازي متوازن و توسعه عملكرد كيفيت فازي ﴿مطالعه موردي:شركت صنايع پودر شير مشهد﴾
837
تبيين مشاركت سياسي زنان و مردان گيلاني
838
تبيين مشتركات روايي تفاسير ماثور شيعه و سني در جزء آخر قرآن كريم
839
تبيين مشتركات روايي شيعه و سني در جزء 92 قرآن كريم
840
تبيين مشخصات كلاس مجازي و پياده سازي واقعيت مجازي توزيع شده آن
841
تبيين مشخصه هاي استاندارد تحويل گيري موتور سوخت جامد نوعي موشك
842
تبيين مشرب عرفاني عراقي به توجه به آثار ﴿لمعات و غزليات﴾
843
تبيين مصرف فرهنگي در تزيين محيط داخلي خانه (مورد مطالعه: نقاشي هاي تزييني در خانه هاي اصفهان)
844
تبيين معادلات تئوري خمشي پوسته هاي متقارن محوري براي جابجائي هاي الاستيك كوچك و بزرگ به روش اجزا محدود
845
تبيين معامله اتهام در حقوق ايران و حقوق تطبيقي
846
تبيين معيارها و شاخص¬هاي اخلاق در بانكداري اسلامي
847
تبيين معيارها و مدل نقد منظومه اي طرح مسجد مبتني بر نصوص ديني
848
تبيين معيارهاي آفرينش معنا در فضاي شهري ﴿ نمونه موردي : خيابان انقلاب در محدوده ميدان انقلاب تا چهار راه وليعصر ﴾
849
تبيين معيارهاي اندازه گيري كيفيت و قابليت دوام و تعميرات
850
تبيين معيارهاي طداحانه زمين بازي پارك هاي شهري با رويكرد سرزندگي كودك
851
تبيين معيارهاي طراحي شهري با رويكرد تاب آوري جهت مقابله با سوانح طبيعي مطالعه موردي شهر بندرعباس
852
تبيين معيارهاي طراحي شهري در بهره گيري از اقتصاد شهرهاي ساحلي مطالعه موردي شهر بندرعباس
853
تبيين معيارهاي موثر بر تحقق عدالت فضايي در بازآفريني شهري با تاكيد بر رهيافت حقوق كودكان- نمونه موردي: محله ايران در منطقه 12 تهران
854
تبيين مفهوم ، آثار و احكام مالكيت تصرف
855
تبيين مفهوم ارتباط حرفه اي از ديدگاه اساتيد دندانپزشكي
856
تبيين مفهوم تماميت در حوزه آثارموزه اي از منظر مديريت حفظ فرايند ارتباط متقابل اثر - مخاطب-محيط
857
تبيين مفهوم سرمايه مذهبي وتحليل كاركردهاي آن در اقتصاد با تأكيد بر دين اسلام
858
تبيين مفهوم غني سازي كار-خانواده و بررسي مباني نظري و پژوهشي و راه كارهاي اجرايي آن در زنان شاغل
859
تبيين مفهوم ماندگاري در فضاي شهري با تاكيد بر دگرديسي/ پايايي، مورد پژوهي محله ي علي قلي آقا شهر اصفهان
860
تبيين مفهوم منتورينگ از ديدگاه اساتيد باليني دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1398
861
تبيين مفهومي نقش سرمايه اجتماعي درتحقق اقتصاد دانش محوردرايران
862
تبيين مقررات سرمايه گذاري در ذخيره سازها به منظور توسعه بهينه ظرفيت تامين انرژي الكتريكي
863
تبيين مكانيزم شكست برشي در تيرورق هاي فولادي
864
تبيين مكانيزم شكست خمشي در تيرورق هاي خميده در افق
865
تبيين موانع توسعه گردشگري الكترونيك در صنعت گردشگري ايران (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
866
تبيين موانع مشاركت اجتماعي در شهر كاشان در سال 1380
867
تبيين موفقيت و عدم موفقيت شركتهاي پوشاك نساجي چين و ايران با نگاه بازار محور
868
تبيين مولفه هاي موثر بر حكمروايي در مديريت محلي مطالعه موردي: شهرستان زنجان
869
تبيين مولفه‌هاي رشد يافتگي براساس اضطراب زيرآستانه (اضطراب غير باليني) از منظر قرآن
870
تبيين ميزان تاثيرگذاري مديريت دانش مشتري در توسعه نوآوري باز با درنظر گرفتن نقش تعديل گري سبك رهبري مطالعه موردي:شعب بانك سپه شهر قزوين
871
تبيين ناهنجاري اقلام تعهدي و ناهنجاري سرمايه گذاري توسط پراكندگي بازده
872
تبيين نبازهاي آموزشي دانشجويان درزمينه وظايف تجاري كارآفريني ازديدگاه اساتيدودانشجويان كشاورزي غرب كشورودانشكده كارآفريني بااستفاده ازمدل نيازسنجي بوريج وتجزيه وتحليل كوادريت
873
تبيين نسبت تحولات اجتماعي و ملي گرايي بر پوشش و آرايه هاي زنان قاجار
874
تبيين نسبت توحيد با ولايت از ديدگاه احاديث معصومين عليهم السلام (با تأكيد برحديث سلسله الذهب و حديث ولايه علي بن ابي طالب حصني... )
875
تبيين نسبت ميان مثل هاي قرآني با يكديگر و ساير آيات
876
تبيين نسبت ميان نقاشي هاي بهمن محصص و فرانسيس بيكن بر اساس آراء ژيل دلوز
877
تبيين نظام بصري و زيبايي شناختي كتابت در مكتب هرات ﴿مورد پژوهشي :شاهنامه بايسنقري﴾
878
تبيين نظام هندسي قلم نستعليق با تأكيد بر آثار ميرعماد
879
تبيين نظام و نقش شبكة كنشگران در تحولات سازمان فضايي مناطق مرزي (شهرستان مرزي بانه)
880
تبيين نظرات دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان درخصوص تعارضات اخلاق حرفه¬اي با استفاده از بازانديشي روايتي
881
تبيين نظري ورتبه بندي تاثير عناصر گردشگري خلاق بر بازآفريني شهري
882
تبيين نظرية عمومي لاضرر و نقش آن در جبران خسارات معنوي
883
تبيين نظريه برناه درسي تجربي و مقايسه آن با نظريه برنامه درسي ديسيپليني در نظام آموزش متوسطه ايران
884
تبيين نظريه تقلب نسبت به قانون در حقوق ايران و مقايسه آن با حيله هاي شرعي در فقه
885
تبيين نظريه خيال در فلسفه ملاصدرا و دلالت‌هاي آن براي تربيت
886
تبيين نظريه نمايشي اروينگ گافمن با تاكيد بر دونمايشنامه كلفت ها و بالكن اثر ژان ژنه
887
تبيين نظريه نمايشي اروينگ گافمن با تاكيد بر دونمايشنامه كلفت ها و بالكن اثر ژان ژنه
888
تبيين نظريه ي "درام ايده هاي افاطوني" مارتين پوشنر با تكيه بر نمايشنامه هاي تام استاپارد
889
تبيين نظريه‌هاي علمي بر اساس دستاوردهاي محاسباتي-عصب‌شناختي
890
تبيين نظريه‌ي «درام ايده‌هاي افلاطوني» مارتين پوشنر با تكيه بر نمايشنامه‌هاي تام استاپارد
891
تبيين نقش آمريكا در بحران سوريه
892
تبيين نقش بازارچه هاي مرزي در امنيت و اشتغال
893
تبيين نقش پايداري اجتماعي در فرايند مداخلات شهري در بافت‌هاي تاريخي (موردپژوهي: بافت تاريخي شهر اردبيل)
894
تبيين نقش پيشايندهاي فردي اشتراك گذاري دانش در عملكرد شغلي و تمايل كاركنان به ترك خدمت
895
تبيين نقش تركيه در بحران سوريه با تاكيد بر تئوري تصميم گيري
896
تبيين نقش تعديل كنندگي ذهن آگاهي درارتباط بين آموزش ضمن خدمت وعملكرد كاركنان اداره كل زندان هاي استان فارس
897
تبيين نقش تكنولوژي در صنعت توريسم فرهنگي براي دستيابي به خدمات كلاس جهاني( مطالعه موردي شهرتهران )
898
تبيين نقش تكنولوژي در صنعت توريسم فرهنگي براي دستيابي به خدمات كلاس جهاني( مطالعه موردي شهرتهران )
899
تبيين نقش توسعه ي محصول در رسيدن به كلاس جهاني(مطالعه موردي كارخانه سيمان بجنورد)
900
تبيين نقش حمايت سازماني بر عملكرد نوآورانه با نقش واسطه اي تسهيم دانش در شركت زرين غزال(دايتي)
901
تبيين نقش خوشبيني شغلي، شخصيت پيشتاز، حمايت بافتي و آرزوهاي شغلي در خودمديريتي شغلي دانشجويان كارشناسي دانشگاه اصفهان
902
تبيين نقش داراييهاي نامشهود در خلق ارزش از طريق هماهنگي با استراتژي سازمان در مدل امتيازي
903
تبيين نقش دريا در قدرت ملي كشور ها با تاكيد بر ايران
904
تبيين نقش دولت در توسعه آزادي محور ﴿بر اساس ديدگاه آمارتياسن﴾
905
تبيين نقش ديپلماسي خط دو در كاهش بحران‌هاي بين المللي با تاكيد بر بحران روابط ايران و آمريكا در برنامه هسته‌اي ايران
906
تبيين نقش رسانه هاي اجتماعي ﴿فيس بوك، تويتر و يوتيوب﴾ و رسانه هاي جمعي ﴿الجزيره و العربيه﴾ در انقلاب هاي جهان عرب ﴿1390-1391﴾
907
تبيين نقش روسيه در بحران سوريه با تأكيد بر رئاليسم نوكلاسيك
908
تبيين نقش رويكرد نهادگرايي با تاكيد بر اصلاح ساختارها و سيستم ها در راستاي تاب آوري و تعالي عملكرد سازمان ها،
909
تبيين نقش ريسك فرايندها بر مديريت پور تفوليوي پروژه ها در شركت عمراني و صنعتي پارس گرما
910
تبيين نقش ريسك فرايندها بر مديريت پور تفوليوي پروژه ها در شركت عمراني وصنعتي پارس گرما
911
تبيين نقش ريسك فرايندها بر مديريت پورتفوليوي پروژه ها در شركت عمراني و صنعتي پارس گرما
912
تبيين نقش زمينه گرايي كالبدي در مجموعه هاي اقامتي مجموعه اقامتي آبيدر سنندج
913
تبيين نقش ساختارهاي پنهان در تغييرات سازمان فضايي شهرهاي ساحلي (مطالعه موردي: شهر ساحلي بابلسر)
914
تبيين نقش سلامت سازماني ادراك شده در كارايي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي گيلان (مورد مطالعه: دانشكده هاي پرستاري و مامايي شهيد بهشتي و دانشكده بهداشت)
915
تبيين نقش سواد اطلاعاتي در آموزش الكترونيكي و بررسي رابطه سواد اطلاعاتي دانشجويان آموزش الكترونيكي با عملكرد تحصيلي و رضايتمندي دانشجويان از دوره شان
916
تبيين نقش شبكه هاي اجتماعي بر عملكرد اقتصادي
917
تبيين نقش شهرهاي خواهرخوانده در افزايش همگرايي و توسعه روابط سياسي و فرهنگي با اصفهان
918
تبيين نقش طراحي در برندينگ طلا و جواهرات ايراني با رويكرد برندينگ فرهنگي
919
تبيين نقش عدالت سازماني در ايجاد اعتماد سازماني در بانك صادرات استان گيلان
920
تبيين نقش عوامل جامعه پذيري در توسعه مشاركت ورزشي جوانان 29- 15 ساله شهر اصفهان
921
تبيين نقش عوامل فرامنطقه اي بر شكل گيري، تقويت و گسترش داعش در خاورميانه (با تأكيد بر آمريكا)
922
تبيين نقش كاركردهاي فرهنگي در برنامه راهبردي توسعه شهر قزوين
923
تبيين نقش كانون اصلاح و تربيت در پيشگيري از جرم
924
تبيين نقش گروه منصورون در پيروزي انقلاب در استان خوزستان
925
تبيين نقش گروه¬هاي شيعي عراق در ساختار سياسي عراق نوين
926
تبيين نقش گودال باغچه در معماري مناطق كويري تحت تاثير فناوري نوين
927
تبيين نقش ماهواره درافزايش ناهنجاري رفتاري جوانان ( مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر )
928
تبيين نقش محيط در تربيت انسان از منظر قرآن كريم
929
تبيين نقش مديريت دانش در كسب مزيت رقابتي در شعب بانك ملت شهرستان تبريز
930
تبيين نقش مردم اصفهان در دوران جنگ عراق عليه ايران(مطالعه موردي: بررسي عملكرد لشكر امام حسين (ع) در عمليات والفجر 8)
931
تبيين نقش مردم و دولت در بازسازي شهر مهران
932
تبيين نقش مشخصه هاي بيولوژيكي (گروه خوني ،شخصيت و مزاج) در شايستگي مديران
933
تبيين نقش معنويت در محيط كار بر درگير شدن كاركنان در كار (مورد مطالعه: كاركنان پرستاري بيمارستانهاي شهرستان رشت)
934
تبيين نقش معنويت در محيط كار بر درگيرشدن كاركنان در كار(مورد مطالعه: كاركنان پرستاري بيمارستانهاي شهرستان رشت)
935
تبيين نقش ميانجي آموزش‌ الكترونيكي در ارتباط بين نظام جامع الكترونيكي و چابكي نيروي كار (مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش استان فارس)
936
تبيين نقش ميانجي استرس در رابطه بين خودكارآمدي و اميدواري با تمايل به ريسك در سرمايه گذاري در ميان سرمايه گذاران بورس اوراق بهادار گيلان
937
تبيين نقش ميانجي شهرت اخلاقي درك شده از سازمان و رضايت مشتري در رابطه بين ارزش ادراك شده و اعتماد مشتري (مورد مطالعه: سپرده گذاران شعب مركزي بانك هاي دولتي در شهر رشت)
938
تبيين نقش ميانجي شهرت اخلاقي درك شده از سازمان و رضايت مشتري در رابطه بين ارزش ادراك شده و اعتماد مشتري(مورد مطالعه: سپرده گذاران شعب مركزي بانك هاي دولتي در شهر رشت)
939
تبيين نقش ميانجي مديريت دانش در رابطه بين رضايت مندي شغلي و خلاقيت كاركنان ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مازندران
940
تبيين نقش ناتو در بحران اوكراين (1395-1392ش/2017-2014م)
941
تبيين نقش نانو چينش اجزائ سامانه پليمريزاسيون بر خواص پلي استايرن مقاوم:اثر كوپليمرهاي متنوع پيوندي پلي استايرن بر پلي بوتادي ان
942
تبيين نقش نشانه ها در برقراري ارتباط شهروندان با شهر در ژرف ساختار شهر (نمونه موردي: محله ي جويباره اصفهان)
943
تبيين نقش نفت در چالش هاي سياسي و امنيتي كشورهاي خليج‌فارس دردوره پساجنگ سرد (2017-2001)
944
تبيين نقش هشام بن محمد بن سائب كلبي در تمدن اسلامي
945
تبيين نقش هيجانات لذت بخش در ارتباط بين تجربه برند و ارزش ويژه برند(مطالعه موردي:فروشگاه هاي تلفن همراه شهر بابل)
946
تبيين نقش هيجانات لذت‌بخش در ارتباط بين تجربه برند و ارزش ويژه برند (مطالعه موردي: فروشگاه هاي تلفن همراه شهر بابل)
947
تبيين نقش و جايگاه خانواده در سازگاري فرزندان
948
تبيين نقش و جايگاه ديپلماسي عمومي در سياست خارجي چين در خاورميانه
949
تبيين نقش واسطه اي قراردادهاي روان شناختي و رفتارهاي مدني در ارتباط بين ماكياوليسم و عملكرد كارمندان دادگستري شرق استان فارس
950
تبيين نقش ويژگي هاي انساني و محيطي بر الگوي مسكن كاربران اراضي مسكوني شهر بوشهر
951
تبيين نقش ويژگي‌هاي شخصيتي و الگوهاي بنيادين اخلاقي بر گرايش به محافظه‌كاري )مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان)
952
تبيين نگرش شهروندان ساوه اي نسبت به طرح سهميه بندي بنزين
953
تبيين نوآوري محصول و مزيت رقابتي از مجراي قابليت‌هاي پويا(مطالعه موردي: شركت خدمات فني رنا)
954
تبيين هوشمندي كسب و كار درجهت دستيابي به كلاس جهاني سازمان ها (مطالعه موردي :صنعت خودروسازي ايران خودرو)
955
تبيين هوشمندي كسب و كار درجهت دستيابي به كلاس جهاني سازمان ها (مطالعه موردي :صنعت خودروسازي ايران خودرو)
956
تبيين و آزمون برنامه هاي وفاداري برتصميم خريد مشتريان شركت پگاه گلستان
957
تبيين و ارائه ي سامانه اي براي مديريت بحران(آتش سوزي) با تأكيد بر مرحله آمادگي در ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شيراز سال 1391
958
تبيين و اراية الگوي مديريت يكپارچة شهري در بافت تاريخي كلان‌شهرهاي ايران(مطالعة موردي: كلان‌شهر شيراز)
959
تبيين و ارزيابي اثرات كيفيت وب سايت بر رضايت مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيك (مطالعه موردي بانك ملت شهرستان انديمشك)
960
تبيين و ارزيابي اثرات كيفيت وب سايت بر رضايت مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيك (مطالعه ي موردي بانك ملت شهرستان انديمشك)
961
تبيين و ارزيابي اثربخشي طراحي گرافيك بيلبوردهاي تجاري تهران با محوريت مخاطب بر اساس قوانين ادراك ديداري گشتالت
962
تبيين و ارزيابي اخلاق ديني و اخلاق سكولار با تأكيد بر ديدگاه آقاي ابوالقاسم فنايي
963
تبيين و ارزيابي شاخص‌ هاي مديريت پسماند شهري به منظور ارتقاء كارائي (مورد پژوهي : شهر يزد)
964
تبيين و ارزيابي مؤلفه‌هاي انطباق ابزارهاي نوين نور روز با ساختمان (نورگيرهاي متداول ساختمان‌هاي ميان‌مرتبه تهران)
965
تبيين و اولويت بندي مؤلفه هاي راهبردي اقتصاد مقاومتي جهت ارائه نقشه راه
966
تبيين و اولويت¬بندي شاخص¬هاي وضعيت حاكميت شركتي شركتهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران
967
تبيين و باز تعريف شاخص هاي توسعه شهري جهاني و يا بومي با تأكيد بر الگوي اسلامي ايراني
968
تبيين و باز شناسي الگوي عبادي نبوي (ص)
969
تبيين و بررسي آموزه امامت از ديدگاه نوبختيان، شيخ مفيد و علامه حلي
970
تبيين و بررسي تاريخي روابط معتزله با امامان شيعه(عليه السلام) تا سال 260 ق
971
تبيين و بررسي رابطه بين اعتماد اعضا و شركت در نظام مشاركتي با نقش ميانجي؛ تعهد سازماني(مطالعه موردي: شركت خالص سازان روي زنجان)
972
تبيين و بررسي رابطه بين اعتماد اعضا و شركت در نظام مشاركتي با نقش ميانجي؛تعهد سازماني(مطالعه موردي:شركت خالص سازان روي زنجان)
973
تبيين و بررسي رابطه بين هوش معنوي و هوش هيجاني در ميان كارمندان شبكه بهداشت و درمان شهرستان نظرآباد
974
تبيين و بررسي عوامل موثر بر استفاده پيمانكاران از اسناد خزانه اسلامي در استان كهگيلويه و بويراحمد
975
تبيين و بررسي موانع موجود بر توسعه گردشگري خارجي در ايران
976
تبيين و بررسي موانع موجود بر توسعه گردشگري خارجي در ايران
977
تبيين و بررسي نقش اخلاق بر حفظ محيط زيست به منزله يكي از عوامل توسعه پايدار از منظر اسلام
978
تبيين و بهينه سازي الگوي فضايي مراكز امدادي در مديريت بحران زلزله شهر گرگان
979
تبيين و پيش بيني تدريس خلاقانه بر اساس ذهنيت فلسفي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال تحصيلي 93-92
980
تبيين و تحليل بحران ارزاق عمومي و پيامدهاي آن بر اوضاع اجتماعي، اقتصادي و سياسي ايران (99-1290 ه‍‌.ش) با تأكيد بر اسناد
981
تبيين و تحليل تجارت بندر چابهار در دوره پهلوي 1357-1304 ش/1979-1925 م
982
تبيين و تحليل تطبيقي نقش و جايگاه ابريشم و نفت در تغيير و شكل گيري ساختار حكومت در دوره هاي تاريخي 967-1101 ه.ش و 1280 تا 1333 ه.ش در ايران
983
تبيين و تحليل جايگاه علم معاني در متون منثور عرفاني بر اساس ﴿محبت نامه، عبهر العاشقين، عشق و عقل﴾
984
تبيين و تحليل جهت گيري هاي آموزشي و تربيتي در مكتب خانه ها بر اساس كتاب ادبيات مكتب خانه اي
985
تبيين و تحليل خطاب هاي الهي در دفتر اول و دوم مثنوي
986
تبيين و تحليل سامانه تفكر بر مبناي روايات اهل البيت(عليهم السلام)
987
تبيين و تحليل شيوه هاي ارتباط با مخاطب در بوستان سعدي بر اساس علم معاني
988
تبيين و تحليل عملكرد كنسولگري بريتانيا در بندرعباس 1870 تا 1945م/1386 تا 1363ه.ق.
989
تبيين و تحليل مديريت زمان در سنت و سيره رسول الله (ص)
990
تبيين و تحليل نظريات چالمرز در مورد آگاهي در چالش با فيزيكاليسم
991
تبيين و تحليل نظريه بازي‌هاي زباني ويتگنشتاين و دلالت‌هاي تربيتي آن با تأكيد بر مباحث روش‌شناسي
992
تبيين و تحليل وضعيت مبادلات كالاهاي راهبردي ميان ايران و روسيه از 1105 تا 1264هجري قمري
993
تبيين و تحميل تعامل بين سازمانهاي بيمه گر و نظام سلامت در شهر يزد: طراحي مكانيزم بيمه اي بر مبناي تئوري بازي ها
994
تبيين و تشخيص عوامل موثر بر وفاداري كاركنان با رويكرد فازي در شركت ايران خودرو
995
تبيين و تكميل فني هنر خاتم مربع به منظور دستيابي به طرح ها و نقوش جديد و متناسب با كاربرد امروزي
996
تبيين و سنجش شاخص هاي هوش تجاري جهت پياده سازي در سيستم پولي و مالي ( مورد كاوي: بانك صادرات نوشهر)
997
تبيين و شرح مراتب عرفان نظري و عملي ممد الهمم علامه حسن حسن زاده آملي وتطبيق آن با نهج البلاغه
998
تبيين و شناسايي ابعاد و مولفه هاي فرهنگ سازماني اثر بخش در كتابخانه هاي عمومي ايران و ارائه الگوي فرهنگ سازماني كتابخانه اي
999
تبيين و گونه شناسي سبك زندگي متأثر از فضاي مجازي در بين جوانان 15 -34ساله شهر اصفهان (سال94-1393)
1000
تبيين و مقايسه جايگاه صديقين و صالحين از منظر قرآن و روايات
بازگشت