<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تاريخچه اعداد و شمارش
2
تاريخچه انواع زبان هاي برنامه نويسي
3
تاريخچه انيميشن در ايران
4
تاريخچه انيميشن در ايران
5
تاريخچه ايمني و بررسي آمار حوادث در معادن ايران
6
تاريخچه اينترنت
7
تاريخچه بانك و بانكداري در ايران (از عصر قاجاريه تا حال)
8
تاريخچه بيماري ام اس در ايران از ابتدا تا پايان سال 1391 ه. ش
9
تاريخچه پست
10
تاريخچه پسته دردامغان
11
تاريخچه پوشاك در اپل سنگسر
12
تاريخچه تئاتر و سير تحولات آن در شيراز
13
تاريخچه تايپوگرافي در مطبوعات
14
تاريخچه تصويرسازي شعر در ايران
15
تاريخچه تكامل ابزار و لوازم و تجهيزات دوربين فيلمبرداري
16
تاريخچه چاپ و زيروگرافي
17
تاريخچه حروف رومي
18
تاريخچه حسابداري و حسابرسي در ايران باستان
19
تاريخچه حفر تونل
20
تاريخچه دامغان واماكن مذهبي وتاريخي آن
21
تاريخچه دانشكده پزشكي دانشگاه اصفهان
22
تاريخچه دانشگاه اصفهان
23
تاريخچه روزنامه نگاري و سبك نگارش آن
24
تاريخچه رياضيات و تحولات آناليز رياضي در گذر زمان
25
تاريخچه ساخت و تكامل پيانو
26
تاريخچه شركتهاي تعاوني و اثر اقتصادي آن در ده اصغرآباد ماربين
27
تاريخچه شهرستان اردستان شرح حال شعراء و نويسندگان و ابنيه تاريخي
28
تاريخچه شهرستان گلپايگان- علماء و دانشمندان و شعراء و آثار تاريخي و بقاع متبركه
29
تاريخچه صناعت قاليبافي كاشان دوره قاجار و معاصر (تا 1357 ه ش )
30
تاريخچه صنعت سفالگري در استان خراسان و بررسي ايجاد يك كارگاه سفالگري تجربي
31
تاريخچه صنعت سفالگري در استان خراسان وبررسي ايجاد يك كارگاه سفالگري تجربي
32
تاريخچه ضمن خدمت استان مازندران
33
تاريخچه عكاسي در شهر قم
34
تاريخچه عكاسي در شهر كرمان
35
تاريخچه علم رياضي و نيم نگاهي به معادلات ديفرانسيل
36
تاريخچه فراماسونري و بررسي نقش آن در تحولات اجتماعي ايران معاصر
37
تاريخچه قنوات يزد و ارزش اقتصادي آنها
38
تاريخچه كاشي تا به امروز
39
تاريخچه كتابخانه گرافيكي
40
تاريخچه مطبوعات استان گلستان از سال 5121 تا0731 با رويكرد جامعه شناسي تاريخي .
41
تاريخچه مطبوعات خوزستان (1357-1304) هجري- شمسي
42
تاريخچه نفت و گاز در استان اصفهان دوره ي پهلوي
43
تاريخچه نقش ونقش اندازي
44
تاريخچه هوانبردي
45
تاريخچه هوانوردي
46
تاريخچه و آناليز روش هاي تفاضلات متناهي و روش هاي عناصر نامحدود براي حل معادلات ديفرانسيل جزيي
47
تاريخچه و اهميت ارگودوسگل از نظر پزشكي
48
تاريخچه و بررسي تصويرسازي كتاب كودك در ايران﴿از شروع فعاليت كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در سال 1345﴾
49
تاريخچه و بررسي نحوه تشكيل حكومت اسرائيل
50
تاريخچه و بررسي نقوش ترمه
51
تاريخچه و جايگاه مطبوعات فارس در تحولات استان فارس از مشروطيت تا انقلاب اسلامي
52
تاريخچه و سير تحول ساز ترومبون
53
تاريخچه و شرح فرآيند داگرئو تايپ
54
تاريخچه و كاربرد هيدروژل ها در صنايع پزشكي و نفت، بررسي انتقال جرم در دانه هاي هيدروژلي
55
تاريخچه ي بيمارستان از عصر صفوي تا قاجار
56
تاريخچه ي رويدادهاي ايل بويراحمد از سال 0231 تا پايان 2431 با تكيه بر رخدادهاي سياسي -نظامي .
57
تاريخچه ي ستاره سازي و توليد غبار در كهكشان هاي كوتوله با فلزيت كم: NGC 147 و NGC 185
58
تاريخچه ي نخستين انجمن كتابداران ايران بين سالهاي 1345 تا 1359 با تاكيد بر شرايط اجتماعي انحلال آن
59
تاريخ‎نگاري براي مخاطب عام، با بررسي بينش، روش، زمينه‎ها و پي‎آمدهاي آن در عصر پهلوي (1357-1304 ش)
60
تاريخ‎نگاري محلي مسلمان‎نشين‎هاي قفقاز جنوبي در سده‎هاي 19 و 20 ميلادي: تحليل تحولات محتوايي
61
تاريك روشن به مثابه عامل تعيين كننده دريك اثر تصويري
62
تاريكخانهء ديجيتال
63
تازه هاي درمان بيماران سوختگي : استروئيد درماني زخم هاي سوختگي
64
تازه هاي فناوري نانو و كاربرد هاي آن
65
تاسيس چاپخانه روزنامه به منظور 400 هزار تيراژ در روز
66
تاسيس واحد توليد صنعتي رگولاتور گاز مايع براي مصارف خانگي The low Press A Regasllpe Regulator
67
تاسيسات الكتريك كارخانه رنو؛ ديزل ژنراتورها
68
تاسيسات برج بيست طبقه
69
تاسيسات برجهاي نياوران
70
تاسيسات بهداشتي
71
تاسيسات بهداشتي و تاسيسات الكتريكي
72
تاسيسات بيمارستان
73
تاسيسات بيمارستان شامل تهويه مطبوع- تاسيسات بهداشتي - تاسيسات الكتريكي
74
تاسيسات تهويه مشروط بالن و ساختمانهاي كارخانه آجر نسوز
75
تاسيسات تهويه مطبوع بهداشتي و الكتريكي
76
تاسيسات تهويه مطبوع، بهداشتي الكتريكي ساختمان
77
تاسيسات تهويه مطبوع، بهداشتي و الكتريكي
78
تاسيسات تهويه مطبوع، بهداشتي، سردخانه آشپزخانه و رختشويخانه
79
تاسيسات حرارت مركزي و تهويه مطبوع مجتمع فوريهاي پزشكي (2جلد)
80
تاسيسات ساختمان
81
تاسيسات ساختمان
82
تاسيسات ساختمان و محاسبات آن به روشهاي دستي ونرم افزاري و مقايسه نتايج
83
تاسيسات ساختماني برج 7 طبقه (گرمايش و سرمايش )
84
تاسيسات صنعتي بخار
85
تاسيسات گرمايش اطاق پخت و سرمايش انبار مواد ويژه
86
تاسيسات مجتمع دريايي و آبنگاري بندرعباس
87
تاسيسات مكانيكي ساختمان هاي مرتفع (برج ها، برج آزادي)
88
تاسيسات مكانيكي سالن ورزشي 6000 نفري سمنان
89
تاسيسات مكانيكي يك شهرك
90
تاسيسات يك خوابگاه دانشجويي
91
تاسيسات يك ساختمان اداري صنعتي
92
تاسيسات يك مركز انتقال خون
93
تاشه پردازي با استفاده از تئوري گرافها
94
تاشه پردازي با استفاده از ضرب گراف ها
95
تاصير بكار گيري نوك گوه اي در سطح خاك درز حفاظتي تيغه مورب منفرد بر درجه نرم شدگي و نحوه گسيختگي خاك
96
تاكتيك‌هاي نظامي ‌در عصر دولت شيعي صفوي
97
تاكتيك‌هاي نظامي‌در عصر دولت شيعي صفوي
98
تاكسونومي جنس Bromus L. در ايران
99
تاكسونومي جنس Festuca L. در ايران
100
تاكسونومي عددي برخي از گونه هاي جنس ورث )Reseda L.(
101
تاكسونومي عددي تعدادي از گونه هاي سوئدا و سالسولا در ايران با استفاده از صفات آناتوميك و مرفولوژيك
102
تاكسونومي قارچهاي Ustilaginomycotina روي گياهان تيره گرامينه در استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري
103
تاكسونومي قورباغه هاي قهوه اي جنس رانا (Anura: Ranidae) ( Rana, Linnaeus, 1758 ) در ايران با استفاده از داده هاي مولكولي و ريخت شناسي
104
تاكسونومي ماهي خياطه . Alburnoides sppدر ايران
105
تاكسونومي و بيو سيستماتيك جنس AECILOPSL در ايران
106
تاكسونومي و پالئواكولوژي فرامينيفراي پرمين سازند جمال، ناحيه حلوان، شمال شرق طبس
107
تاكسونومي و سيتوتاكسونومي جنس Nardurus Reichenb. در ايران
108
تاكسونومي و فيلوژني مولكولي بخش Hymenostegis Bunge
109
تاكسونومي و فيلوژني مولكولي جنس Echinops L در ايران
110
تاكسونومي وسيتوتاكسونومي ( سيتوژنتيك و مطالعه كاربوتيپ ) جنس . Triticum L درايران
111
تاكسونومي، فراواني و پراكنش لاروهاي كرونوميده ( دوبالان) در رودخانه ماربر ( استان اصفهان)
112
تاكسي تلفني
113
تاكسي سرويس
114
تاكومتر قابل برنامه ريزي
115
تال
116
تالار پذيرايي
117
تالار شهر
118
تالار شهر
119
تالار شهر
120
تالار شهر
121
تالار شهر رشت
122
تالار شهر شوش
123
تالار شهر وشوراها
124
تالار عقد وعروسي
125
تالار مركزي موسيقي اصفهان
126
تالار موسيقي
127
تالاسمي و بررسي آماري 500 مورد تالاسمي ماژور در استان گيلان
128
تالك و كاربرد آن در صنعت
129
تامل گرايي در شعر مهجر
130
تاملات ديني جبران خليل جبران
131
تاملاتي در تبيين وجود و ماهيت اقتصاد اسلامي
132
تاملي بر آفرينش معماري حرم امام رضا ﴿ع﴾ آموزه هايي براي معماران معاصر حرم
133
تاملي بر جامعه شناسي نقاشي در ايران، از نيمه اول قرن بيستم تا انقلاب اسلامي
134
تاملي بر مقام حقيقي حياط در معماري
135
تاملي بر نقوش نرده اي در سازه هاي بومي شيخعلي كلايه ، هيجان : " فضا، فرم ، سيستم "
136
تاملي بر نقوش نرده اي در سازه هاي بومي شيخعلي كلايه -لاهيجان (فضا،فرم ،ريتم )
137
تاملي براغراض ثانويه قيوداستفهامي كيفيت درديوان حافظ
138
تاملي در باب اسطوره و سينما بررسي ساختارهاي اسطوره اي در سينماي علمي - تخيلي آمريكا (2000-1990).
139
تاملي در باب اسطوره و سينما بررسي ساختارهاي اسطوره اي در سينماي علمي - تخيلي آمريكا (2000-1990).
140
تاملي در سبك شناسي مهرهاي هخامنشي با تاكيد بر صحنه هاي شكار
141
تاملي در لايه هاي رنگ
142
تاملي در نقاشي بازنمايي
143
تاملي ديگر بر مفهوم كشف آهنگ طبيعت
144
تامنعالعغسف
145
تامين آب گرم مصرفي منازل با استفاده از سيستم نيروي ترموسيفون
146
تامين اجتماعي و پژوهشي بر عملكرد آن در شهرستان بوشهر
147
تامين امنيت در كارت هوشمند و پياده سازي يك الگوريتم رمز نگاري
148
تامين انرزي در ساختمانهاي بلند شهر تهران از طريق توربين هاي بادي
149
تامين انرژي الكتريكي پالايشگاه گاز
150
تامين انرژي چاههاي آب كشاورزي به كمك سلولهاي خورشيدي
151
تامين انرژي سيستم آب شيرين كن به روش اسمز معكوس
152
تامين انرژي واحد توليد آلومينيوم
153
تامين انرژي، كربن دي اكسيد و اب گلخانه
154
تامين تقاضاي بار مجزا شده از شبكه با استفاده از سيستم تركيبي بادي - ميكروتورربين باتري به كمك كنترل كننده نظارتي
155
تامين توان مصرفي و بهبود كيفيت توان توسط منابع انرژي توليد پراكنده در راه آهن برقي
156
تامين دانش سيستم تصميم يار با بهره مندي از روش هاي داده كاوي (به همراه مطالعه موردي)
157
تامين رفتار فضايي محاطب از طريق ارتقاي قابليت هاي محيطي ادراكي در كالبد فضاهاي باز شهري
158
تامين سرمايش و گرمايش به روشهاي خورشيدي و تبخيري و انتخاب گزينه مناسب براي شرايط استان يزد
159
تامين كيفيت ارتباط براي زير سيستم چند رسانه اي اينترنت روي شبكه محلي بي سيم
160
تامين كيفيت سرويس در زنجيره سازي كاركرد سرويس در مجازي سازي كاركرد شبكه
161
تامين كيفيت سرويس در شبكه هاي درون تراشه اي با تمركز روي مديريت منابع در مسير يابها
162
تامين كيفيت سرويس در شبكه هاي موردي متحرك با استفادهاز پروتكل مسيريابي OLSR
163
تامين كيفيت سرويس در مسيريابي شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از نظريه بازي ها
164
تامين نيروي پيشرانه سفرهاي بين سياره اي از بادهاي خورشيدي
165
تامين هوشمند بار يك ماكت خانه
166
تامين و توزيع انرژي كارخانه قند اروميه
167
تامين و توزيع انرژي مجتمع كاغذسازي كارون
168
تانتالبتلبالبلابيلب
169
تانسور انحناي متقارن و نقش آن در تعيين خواص منيفلدهاي ريماني
170
تانسورهاي نامنفي متقارن و تانسورهاي همزمان مثبت
171
تاويل از نگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي
172
تاويل اساطيري و تاريخي آئين هاي سرسپردگان، صوفيان و دراويش كرد ايران ﴿اسماء اذكار، الحان، اعداد، نقوش و صور نمايشي﴾
173
تاويل بر اساس دستور گشتاري در قابوس نامه
174
تاويل در كشف الاسرار
175
تاويل در مثنوي
176
تاويل درست از ديدگاه مولوي در مثنوي
177
تاويل عمارت هشت بهشت با تاكيد بر خوانش مخاطبان
178
تاويل قرآن
179
تاويل قرآن و حديث در دفتر سوم وچهارم مثنوي معنوي
180
تاويل و تفسير روايت شناختي اسكندرنامه هاي فارسي و بازنمايي آن در نگارگري ايراني
181
تايپو گرافي
182
تايپوگرافي
183
تايپوگرافي در آگهي تبليغاتي
184
تايپوگرافي در طراحي جلد كتاب
185
تايپوگرافي سه بعدي
186
تايپوگرافي فارسي در پوشاك
187
تايپوگرافي وامكانات حروف در طراحي گرافيك
188
تايپينگ سويه‌هاي اشرشيا كلاي و استافيلوكوكوس مولد بيوفيلم جداسازي شده از عفونت ادراري
189
تاير سبز؛ تاثير تقويت¬كننده¬ي سيليكا بر رئولوژي آميزه¬هاي لاستيكي
190
تاييد پارامتر بهينه در ميز لرزان آزمايشگاهي و تطبيق آن در شرايط صنعتي (كارخانه درين كاشان )
191
تاييد روابط خويشاوندي از طريق تصاوير چهره با استفاده از بينايي كامپيوتري
192
تاييد ژن str R توسط Nested PCR و انتقال آن به وكتور مناسب استرپتومايسس
193
تاييد علائم ارتباطي و نشانه ها در گرافيك محيطي در تبليغات شهري
194
تاييد هويت افراد از شيوه ها ي راه رفتن (Gait) و امن كردن پايگاه داده
195
تاييد هويت افراد با بيومتريك گوش در شرايط متغير روشنايي
196
تاييد هويت افراد سالم با استفاده از تقطيع سيگنال الكتروكارديوگرام و استخراج ويژگيهاي آشوبگونه
197
تب برفكي
198
تبادل آب مجاري بين حوضه اي و ارائه روش نظام مند اصلاح سياست هاي توسعه منابع آب﴿مطالعه موردي:ايران﴾
199
تبادل اطلاعات (ECG) ذخيره شده در FLASH با كامپيوتر با استفاده از گذرگاه USB
200
تبادل اطلاعات از طريق پورت سريال بين كامپيوتر و ميكروكنترلر AVR
201
تبادل اطلاعات در محيط هاي چندرسانه اي
202
تبادل كارامد مسير و راس در الگوريتم هاي درختي اشتاينر
203
تبادل منصفانه ي امضاها با رويكرد گروهي
204
تبار شناسي چوقا در فرهنگ بختياري
205
تبارشناسي انديشه سياسي سهروردي
206
تبارشناسي ايماژ در آثار سهراب سپهري
207
تبارشناسي چوقا در فرهنگ بختياري
208
تبارشناسي روش شناختي نظام سياسي و علمي در تمدن اسلامي-ايراني﴿ قرن 3-7 ه.ق﴾
209
تبارشناسي زيبايي در دوران قاجاريه وتاثيرات متقابل آن با شرايط سياسي واجتماعي
210
تبارشناسي سوژه ي مدرن در ايران (تحليل گفتمان انتقادي سفرنامه هاي ايراني عهد قاجار)
211
تبارشناسي شعر زندگي در فضاي بصري گليم و گبه قشقايي
212
تبارشناسي نظريه گفتمان لاكلائو و موفه و ارزيابي آن
213
تبارشناسي هويت ملي و ارتباط آن با جريان هسته اي ايران
214
تببين اجتماعي طرح تفكيك پسماند از مبدأء در تهران: بررسي علل مؤثر، آسيب شناسي و ارائه راه حل‌ها(مطالعه موردي منطقه8 شهرداري تهران).
215
تببين رويه قضايي در خصوص دعاوي وسايل نقليه موتوري زميني
216
تببين رويه قضايي در خصوص دعاوي وسايل نقليه موتوري زميني
217
تببين عوامل روانشناختي موثر بر ادراك خارش در بيماريهاي مزمن پوستي
218
تببين مشكلات والدين كودكان با نقص ژنتيكي غير قابل درمان و ارائه يك برنامه آموزشي
219
تببين و نقد ديدگاه دكتر سروش در باب وحي
220
تبخير قطرات تك جزئي در فشار زياد
221
تبخير قطرات چند‌جزئي در فشار زياد
222
تبديل آلدوكسيم ها به نيتريل و بررسي نوآرايي برخي كتوكسيم ها در شرايط بدون حلال و به كمك تابش ريز موج
223
تبديل اپوكسيدها به تيرانها با استفاده از نانوكاتاليست مغناطيسي CuFe2O4 نشانده شده روي بسترهاي آلومينا و كربن فعال تحت شرايط بدون حلال
224
تبديل اتوماتيك سنبه هاي پيچيده پولك زني به سنبه هاي ساده دوربري و طراحي چيدمان سنبه ها در قالب هاي مرحله اي برش به كمك كامپيوتر
225
تبديل اتيلن گليكول ضايعاتي به استات هاي اتيلن گليكول از طريق استري شدن پيوسته و گزينش پذير در محيط استيك اسيد
226
تبديل ادبيات ايران به دراما در قرن 17 فرانسه
227
تبديل ادبيات ايران به دراما در قرن 17 فرانسه
228
تبديل اراضي جنگلي به ديمزار و اثرات آن بر كيفيت خاك و فرسايش پذيري
229
تبديل اسپكترر فتومتر تك طول موجي به جا روب و ارتباط آن با PC
230
تبديل استوفنون ها به 1،3،5-تري آريل بنزن ها در حضور كاتاليست هاي تنگستوفسفريك اسيد و نانوسيليكاسولفوريك اسيد تحت تابش ريزموج
231
تبديل اسيلوسكوپ يك كاناله به دو كاناله
232
تبديل المان هاي مداري لحظه اي به المان هاي مداري ميانگين در پرواز آرايشي ماهواره ها
233
تبديل انتخابي پروپان جهت توليد اكريليك اسيد در راكتور بستر سيال
234
تبديل باريكه ليزر با توزيع شدت گوسي به باريكه اي با توزيع شدت يكنواخت
235
تبديل باگاس ني شكر به فورفورال و گلوكز
236
تبديل برج خنك كن تر يك نيروگاه به برج خنك¬كن تركيبي جهت كاهش مصرف آب
237
تبديل برنامه از OMŸRON [عمران] به SIEMENS [زيمنس] و شبيه سازي آن توسط برنامه HMI [اچ. ام. آي.]
238
تبديل بسامد غير خطي از مرئي تا مادون قرمز مياني
239
تبديل بكلاند
240
تبديل پارچه پنبه¬اي به منسوج كربن فعال و كاربرد آن در جذب آلاينده¬هاي بنزن / تولوئن و زايلن از هوا
241
تبديل پايه گربنر
242
تبديل پرس وجوي زبان فارسي به دستورات SPARQL در داده‌هاي پيوندي
243
تبديل پسماندهاي پوست ميوه به بيوچار و كاربرد آن در حذف سرب و روي از محلول‌هاي آبي
244
تبديل پورتهاي موازي ( Parallel) به سريال (rs 232)
245
تبديل پي سي هاي286 به پنتيوم
246
تبديل پيمانه و ناوردائي پيمانه اي در الكتروديناميك كوانتمي
247
تبديل تركيبات اكسيژن‌دار به بنزين روي كاتاليستNH4-ZSM-5 با اسيديته پايين
248
تبديل تصاوير دوبعدي رنگي به سه بعدي با تكنيك استريو و برنامه نويسي پويا
249
تبديل تلويزيون به اسيلوسكوپ
250
تبديل حرف به صدا در زبان فارسي با استفاده از وي‍‍ژگي هاي املائي و آوايي زبان فارسي
251
تبديل خانه يزديها (ميريانزاده ) به موزه هنري لباس هاي محلي
252
تبديل خود شكل يافته و مشخصات هندسي و هيدروليكي آن در شرايط آستانه حركت در كانال ماسه اي
253
تبديل داده هاي تصاوير CT از حجم هدف، به داده هاي قابل استفاده در راديوتراپي ذرات باردار و محاسبه دوز ذخيره شده در فانتوم سر با استفاده از نرم افزار Geant4
254
تبديل رشته به يوني كد و بلعكس
255
تبديل زبان طبيعي به تصويردرزبان فارسي
256
تبديل زك و قابهاي گابور گيپ
257
تبديل زيستي با گاس نيشكر به خوراك دام غني شده از پروتئين
258
تبديل زيستي بنز آلدئيد به L-فنيل استيل كاربينول ﴿L-PAC) با استفاده از سلول هاي مخمري آزاد و تثبيت شده بر روي نانوذرات
259
تبديل زيستي بنزالدئيدبه ال-فنيل استيل كربينول توسط مخمر
260
تبديل زيستي زائدات كشاورزي به بيوديزل توسط مخمرهاي الئوژنز
261
تبديل سطح آلياژ ريختگي AL - SI يوتكتيك ( آلياژ پيستون ) به آلياژ هايپريوتيكتيك اصلاح شده با FSP
262
تبديل سوخت در واحدهاي صنعتي
263
تبديل سوخت مشعل ديگ بخار 25 تن در ساعت واتر تيوب از مازوت به دو گانه
264
تبديل سيستم انتقال قدرت پيكان سواري از مكانيكي به هيدروليكي
265
تبديل سيستم پودگذاري ماكوئي به سيستم پودگذاري بدون ماكوي جت هوا
266
تبديل سيستم پودگذاري ماكوئي به سيستم پودگذاري بدون ماكوي جت هوا
267
تبديل سيستم دستي كنترل موجودي به سيستم مكانيزه
268
تبديل سيستم موتور ژنراتور موجود به سيستم ميكروماشين
269
تبديل سيكل تبريد يخچال فريزر خانگي از R-12 به R-13 4a
270
تبديل صدا با استفاده از مدل مخلوط گوسي
271
تبديل صدا بر اساس روشهاي يادگيري ماشين و استنتاج بيزي
272
تبديل ضايعات كشاورزي به بيوچار و كاربرد آن در جذب سرب و كادميم از محلول هاي آبي
273
تبديل عمقي در مقاطع لرزه اي با استفاده از روش رديابي مسير پرتو ﴿برنامه نويسي با ﴿Matlab﴾
274
تبديل غير حرارتي سنگ معدن باريت به كربنات باريم بروش مكانوشيميايي و عوامل موثر بر آن , Mechanochemical processing of barite
275
تبديل فايلهاي گرافيكي Cad Auto به برنامه قابل اجرا روي فرز CNC
276
تبديل فتوكاتاليستي دي اكسيدكربن ومتان بااستفاده ازذرات فتوكاتاليست ZnO
277
تبديل فتوكاتاليستي گازهاي گلخانه اي با استفاده از نانو ذرات فتوكاتاليستي WO3 بهبوديافته با Cs+ تحت نور مرئي
278
تبديل فتوكاتاليستي گازهاي گلخانهاي با استفاده از اتصال p-nكامپوزيت فتوكاتاليستي BiFeO3-Zn
279
تبديل فتوكاتاليستي گازهاي گلخانهاي با استفاده از اتصال P-Nهمراه با ارائه مكانيزم واكنش- BiFeO3-ZnO كامپوزيت فتوكاتاليستي هاي فتوكاتاليستي
280
تبديل فتوكاتاليسستي گازهاي گلخانه اي دي اكسيدكربن به محصولات باارزش بوسياه ي كاتاليست نانوذرات دي اكسيدتيتانيم /اكسيدمس
281
تبديل فرز سنتي به CNC
282
تبديل فوريه چهارگانه پيوسته دوبعدي
283
تبديل قهري قصاص در فقه و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
284
تبديل كاتاليتيكي دي اكسيد گوگرد به تري اكسيد گوگرد به كمك نانو كاتاليست هاي جديد واناديوم اكسيد
285
تبديل كاتاليزوري فروكتوز به هيدروكسي متيل فورفورال (HMF) با استفاده از نانو كاتاليست اسيدي KIT-6-Pr-SO3H
286
تبديل كاتاليستي گلوكز به 5- هيدروكسي متيل فوفورال با استفاده از كاتاليست جامد اسيدي Nano-POM/Nano-ZrO2/Nano--Al2O3
287
تبديل كارخانه سيمان فارس به نمايشگاه دائمي شيراز
288
تبديل كارخانه سيمان فارس به نمايشگاه دايمي شيراز
289
تبديل كامپيوتر PC-AT به اسيلوسكوپ
290
تبديل كد چرخه سوخت روزشمار اورانيوم بر روي كامپيوترهاي شخصي و بررسي محاسبات اقتصاد انرژي هسته اي و عرضه و تقاضاي اورانيوم
291
تبديل كربوهيدرات ها به 5-هيدروكسي متيل فورفورال با استفاده از كاتاليست هاي سيليكاي كروي رشته اي و بررسي برهمكنش حلقه هاي پپتيدي با يون هاي فلزي، هاليدها و انانتيومرهاي لوسين
292
تبديل كننده يك خط تلفن به سه خط
293
تبديل كولرهاي آبي سه درب (4500) به چهار درب و تغيير مسير حركت هوا از كنار به سقف
294
تبديل گاز به فرآورده هاي مايع به روش سنتز فيشر - تروپش
295
تبديل گاز سنتز به الفينهاي سبك از طريق متانول
296
تبديل گاز طبيعي به سوخت مايع
297
تبديل گازهاي گلخانه اي با استفاده از فتوكاتاليست Co/Porphyrin
298
تبديل گفتار با استفاده از مدل‌سازي توأم گوينده مبداء و هدف، مبتني بر GMM
299
تبديل گفتار بر اساس روش‌هاي يادگيري ماشين
300
تبديل گفتار بر پايه‌ تحليل مولفه‌هاي مستقل غير‌خطي با به كار‌گيري گفتار‌هاي همزمان‌شده
301
تبديل گفتار بر مبناي سيستم هاي ديناميكي
302
تبديل گفتار مبتني بر شبكه عصبي مصنوعي
303
تبديل گفتار مستقل از متن
304
تبديل گليسرول به استات هاي گليسرول از طريق استري شدن پيوسته و گزينش پذير در محيط استيك اسيد
305
تبديل گليسرول به استات هاي گليسرول از طريق استري شدن ناپيوسته و گزينش پذير در محيط استيك اسيد
306
تبديل گوينده (گفتار)
307
تبديل گوينده با استفاده از شبكه هاي عصبي با ساختار عميق
308
تبديل گوينده با استفاده از شبكه هاي عصبي غير خطي
309
تبديل لاپلاس
310
تبديل لاپلاس تحقق يافته تلاطم
311
تبديل لاپلاس در ابعاد بالاتر
312
تبديل لوولينك اسيد به n- هگزيل لوولينات با استفاده از كاتاليست SBA-Pr-SO3H و تهيه n- بوتيل لوولينات از گلوكز در حضور كاتاليست SBA-Cu
313
تبديل لوولينيك اسيد به بوتيل لوولينات با استفاده از كاتاليست زيركونيم فسفات مزوپور
314
تبديل لوولينيك اسيد به عنوان مشتق زيست توده به استرهاي بوتيل لوولينات با استفاده از كاتاليست هاي Al-MCM-41
315
تبديل ماشين جت آب به جت هوا
316
تبديل متان به گاز سنتز با راكتور پلاسما
317
تبديل متانول به بنزين
318
تبديل متانول به فرمالدئيد با استفاده از فرآيند دي هيدروژناسيون انتخابي متانول با كمك كاتاليزور نقره
319
تبديل متن به صبحت SPEECH TO TEXT
320
تبديل متن به گفتار
321
تبديل متن به گفتار
322
تبديل متن به گفتار به روش اتصال در دايره كلمات محدود ﴿TTS﴾
323
تبديل متن به گفتار فارسي بر پايه نيمه هجاها براي كاربرد در تبديل گفتار
324
تبديل متن فارسي به گفتار (مدل سازي زبان فارسي )
325
تبديل متن فارسي به واج به كمك شبكه عصبي
326
تبديل متن فارسي به واج به كمك شبكه هاي عصبي
327
تبديل محفظه احتراق توربين گازSGT600 از حلقوي به لوله اي
328
تبديل مخلوط متيل‌استات، اتيل‌استات، مزيتيل اكسيد و متانول به هيدروكربن‌هاي آروماتيك با استفاده از كاتاليست H-ZSM-5
329
تبديل مدل مشروح ترانسفورماتور به مدل ترمينالي آن به كمك روشهاي كاهشي مرتبه
330
تبديل مدل هاي UML به مدارات Reo
331
تبديل مراكز هزينه به مراكز اقتصادي در مجتمع ماشين سازي تبريز
332
تبديل مستقيم ظرفيت خازن به ديجيتال با معماري NS-SAR در سنسورهاي خازني
333
تبديل مستقيم و يك مرحله اي مشتقات N،N-دواستخلافي تيوآميد به مشتقات پراستخلاف تيوفن
334
تبديل مشتقات زيست توده به آلكيل لوولينات ها و 5-هيدروكسي متيل فورفورال با استفاده از كاتاليست هاي بر پايه ي SBA-15 و بررسي نظري تبديل گليسرول به آكرولئين
335
تبديل مكانيزهاي مختلف ماشين نيسان " جت هواي تبديلي " از فيلامنتي به استيپل و راه اندازي آن
336
تبديل منحني سونداژ قطبي ـ دو قطبي پيوسته به نيمه شلومبرژه
337
تبديل موتور بنزيني ساخت داخل با روش تزريق مستقيم گاز CNG
338
تبديل موثر كاه برنج به قندهاي قابل تخمير و توليد بيواتانول با استفاده از پيش فرآوري توسط كربنات سديم
339
تبديل موجك متناهي و كاربرد آن در زلزله شناسي , The finite wavelet transform and the application in seismic
340
تبديل موزه هاي كنوني به موزه هاي فعال و آموزشي (موزه نمونه :موزه آزادي)
341
تبديل نمايشگرهاي آنالوگ به ديجيتال و شبيه سازي آنها بر روي رايانه
342
تبديل نمايه ي گاوسي پرتوي ليزر به نمايه ي بسل با استفاده از يك مدوله ساز فضايي دامنه
343
تبديل نمايي دوگانه در روش هم محلي سينك در روش مقدار مرزي دو نقطه اي
344
تبديل نمايي دوگانه در روش هم محلي سينك و كاربردهاي آن
345
تبديل نورتابي تله‌اي به نورتابي لبه نواري نانوذرات كادميم سلنيد با رشد پوسته زينك سلنيد
346
تبديل هارتلي و كاربرد آن در فشرده سازي تصوير
347
تبديل هسته اي پاره هاي شكافت (Sr90CS,137) در گداخت به روش لختي
348
تبديل هيدروكربور هاي اولفيني سنگين و آروماتيك ها به تركيبات اولفيني سبك
349
تبديل و احاله مسائل NP-COMPLETE و پياده سازي يكي از مسائل اين كلاس به زبان پاسكال
350
تبديل واسطهاي كاربري سيستم هاي بازمانده به وب سرويس
351
تبديل واكس‌هاي پارافيني حاصل از پالايش نفت خام به روغن پايه با استفاده از هيدروكراكينگ كاتاليستي
352
تبديل ولتاژ به جريان و تبديل جريان به ولتاژ ﴿ current loop )
353
تبديل ويدئوي دو بعدي به سه بعدي براساس استخراج عمق
354
تبديل ويولت
355
تبديل يك كشتي ماهيگيري طبس به كشتي يخچالدار
356
تبديل يك كشتي نفتكش موجود به كشتي دومنظوره Carrier O-O
357
تبديل يك مبدل حرارتي بستر شناوري به خشك كن و انجام آزمايشات تجربي و ارائه نتايج
358
تبديل يك موتور موجود به موتوري با حجم سيلندر كمترو بررسي عملكرد آن
359
تبديلات بي نهايت كوچك همديس منيفلدهاي فينسلر فشرده
360
تبديلات خطي
361
تبديلات رياضي و كاربرد آن در مخابرات
362
تبديلات سيستم‌هاي مختصات در ژئودزي و كاربردها در تهيه نقشه
363
تبديلات كنفورم در تئوري اسكالر- تانسور اعمال شده به عالم در حال شتاب
364
تبديلات لا پلاس
365
تبديلات ماتريسي بين فضاهاي دنباله اي تعميم داده شده به وسيله ميانگين وزن دار
366
تبديلات ماتريسي روي فضاهاي دنباله اي فازي و دوگان آن
367
تبديلات متغير در حل عددي معادلات انتگرال ولتراينوع دوم با هسته پيوسته و منفرد ضعيف
368
تبديلات موجك پيوسته روي گروه هاي ضرب نيم مستقيم , continus wavelet transforms on semidirect product groups
369
تبديلات موجكي هموار توابع انتگرالپذير مربعي و توزيع ها , smooth wavelet transforms of square integrecable function and distributions
370
تبديلات همديس بينهايت كوچك فضاي فينسلر
371
تبديلات همديس بينهايت كوچك نگهدارنده تار روي فضاهاي مماس بر منيفلدهاي ريماني
372
تبديلات همديس هم خطي فضا-زمان ريچي
373
تبديلان و ظرفيت همديس روي مينفلدهاي ريمان و فينلر
374
تبرك از ديدگاه قرآن و حديث و نگرشي بر ديدگاه مسيحيت
375
تبريد در سيستمهاي الكترونيكي
376
تبريد صنعتي
377
تبسمي در ذهن﴿طنز پردازي در انيميشن به كمك جناس ها ﴾
378
تبعيت از قانون و ايجاد نظم و آرامش در جامعه
379
تبلور باغ ايراني در هنر مشبك، معرق چوب با الهام از نقوش فرش هاي خشتي چهارمحال و بختياري با محوريت پنجره جهت كاربرد امروزين
380
تبلور درسيستم 5 PBO13CCO2 و تهيه تركيب PB5GC3011
381
تبلور سولوومگنتيكي نمكهاي سولفات و كلريد منگنز)II(، كبالت )II( و بررسي خواص شيميايي و ساختار بلوري آنها در اثر ميدان مغناطيسي , solvomagnetic crystallization of co2+ and mn2+ and verified chemical properties, chloride and sulfat and crystals structure under magnetic field
382
تبليغات
383
﴿تبليغات / طبيعت بي جان ﴾
384
تبليغات آنلاين
385
تبليغات انتظاري
386
تبليغات بازرگاني و چگونگي رابطه آن با ذهنيت و رفتار مصرف كننده در فرآيند خريد محصولات بهداشتي
387
تبليغات بازرگاني و چگونگي رابطه آن با ذهنيت و رفتار مصرف كننده در فرآيند خريد محصولات بهداشتي
388
تبليغات تجاري آمريكا در پنج دهه اخير
389
تبليغات تجاري كت و شلوار
390
تبليغات تجاري و تابلوهاي شهري
391
تبليغات توريستي و گفتگوي تمدنها
392
تبليغات خلاق به زبان فرم
393
تبليغات در بازار يابي
394
تبليغات در بازار يابي
395
تبليغات در دنياي كودكان
396
تبليغات در دنياي مجازي
397
تبليغات در گوگل
398
تبليغات در گوگل
399
تبليغات در مطبوعات
400
تبليغات در مطبوعات
401
تبليغات سرشماري عمومي نفوس و مسكن
402
تبليغات سياسي در تكوين افكار عمومي "بررسي پروپاگاندا در سيستمهاي سياسي "
403
تبليغات كفش بر اساس شعار تبليغاتي
404
تبليغات لباس واسباب بازي با حضور كودك
405
تبليغات لوازم آرايش
406
تبليغات محصول با تاثير از نقاشان پس از رنسانس
407
تبليغات محيطي جهت جلب توريست در شيراز
408
تبليغات محيطي مترو
409
تبليغات و تاثير آن بر رفتار مصرف كننده
410
تبليغات و قيمت گذاري در زنجيره تامين دوكانالي با رويكرد بازي هاي ديفرانسيلي
411
تبليغات وانواع آن
412
تبويب و تحليل تفسير اثري بسمله در منابع حديثي و تفسيري
413
تبين ارتباط ساختار مديريتي با ارزش سهام در شركت هاي صنايع مالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
414
تبين تربيت اخلاقي ازمنظر پروين اعتصامي
415
تبين تكنولوژي بكارگيري كاربراتور پژو 405 برروي پيكان 1600
416
تبين جامعه شناسي ميزان انزواي اجتماعي دربين جوانان
417
تبين جايگاه داستان در ادبيات نمايشي
418
تبين جايگاه داستان در ادبيات نمايشي "نمايشنامه حيدر بابا"
419
تبين رابطه فضاهاي شهري امن با طراحي شهري
420
تبين رابطه معقول بين انسان و خودرو در طراحي فضاي شهري نمونه موردي ميدان ونك تهران
421
تبين فرق آزادي غربي با آزادي در اسلام
422
تبين فرهنگ سازماني و مديريت كيفيت جامع در بين سازمان هاي دولتي منطقه آزاد قشم
423
تبين مدل عوامل اثرگذار بر كاهش ميزان شكايات مرتبط با بي مبالاتي دربين دبيران تربيت بدني
424
تبين معيارهاي براي تعيين مراكز توسعه حمل و نقل محور
425
تبين نقش خروج انگلستان در واگرايي اتحاديه اروپا
426
تبيين ، تحليل و نقد گونه هاي مختلف (ايذا) در فلسف اخلاق .
427
تبيين ،طراحي الكو و اعتبار سنجي برنامه درسي راهبردي آموزش عالي
428
تبيين « نظام هندسي منتج به دايره» در منطقه انتقال گنبدخانه هاي ايران
429
تبيين آثار امنيتي شدن سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر توسعه كشور (1392-1384)
430
تبيين آثار تحولات اجتماعي و سياسي ناشي از غلبه فكر مدرنيته بر توسعه نيافتگي روستايي ايران
431
تبيين آثار نقض تعهدات ناشي از قرارداد بين بيمار با پزشك يا بيمارستان با نگاهي به رويه قضايي ايران
432
تبيين آسيب‌پذيري روان‌شناختي دانشجويان از طريق متغيرهاي انگيزشي يادگيري و اهمال‌كاري
433
تبيين آموزش تفكر نقادانه به كودكان از طريق بازي
434
تبيين آموزش مهارت‌هاي نرم در دروس علوم پايه رشته دندانپزشكي بر مبناي تلفيق فرايند محور
435
تبيين آموزه هاي تربيتي ديدگاه پست مدرن﴿ليورتار﴾ نسبت به كاربرد فناوري در آموزش﴿از راه دور﴾
436
تبيين آميخته ترفيع مناسب جهت بهبود فروش محصولات صنايع توليدي كاشي و سراميك براي رسيدن به كلاس جهاني صنعت كاشي و سراميك استان يزد
437
تبيين ابعاد برنامه درسي كارورزي دوره كارشناسي در رشتههاي حقوق و روانشناسي دانشگاه اصفهان
438
تبيين ابعاد حقوقي شعب و نمايندگي‏هاي شركت‏هاي خارجي در ايران
439
تبيين ابعاد قابليت يادگيري سازماني موثر بر عملكرد شركت : مورد كاوي در مورد شركت نفت فلات قاره ايران
440
تبيين ابعاد و مولفه‌هاي برنامه درسي معنوي و امكان سنجي اجراي آن از ديدگاه اساتيد و مديران در دانشگاه فرهنگيان
441
تبيين اثر استفاده از سيستم هاي مديريت دانش بر ارتقاي بهره وري و كاهش قيمت تمام شده در بنگاه هاي اقتصادي
442
تبيين اثر توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه برافزايش كارآفريني در تهران پارك علم و فناوري دانشگاه تهران مطالعه موردي
443
تبيين اثر جهت گيري راهبردي و ظرفيت جذب دانش بر قابليت هاي نوآوري در كارشناسان وزارت ورزش و جوانان با ملاحظه نقش ميانجي انعطاف پذيري راهبردي
444
تبيين اثر جهت گيري راهبردي و فرهنگ نوآوري بر كارآفريني راهبردي كارشناسان وزارت ورزش و جوانان ايران
445
تبيين اثر رهبري اخلاقي بر عملكرد نوآورانه با توجه به نقش ميانجي حكمراني خوب در ادارات ورزش و جوانان غرب ايران
446
تبيين اثر زير ساخت هاي فن آوري اطلاعات بر چابكي استراتژيك در كارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان هاي غرب ايران
447
تبيين اثر ظرفيت جذب و مديريت دانش بر عملكرد نوآورانه از طريق هماهنگي استراتژيك در كارشناسان وزارت ورزش و جوانان ايران
448
تبيين اثر مواد نانو در آلوده زدايي نيترات از خاك رس به روش الكتروكينتيك
449
تبيين اثر نانو ساختار الكتروليت پليمري تهيه شده به روش آلياژ لاتكسي بر هدايت الكتريكي آن جهت استفاده در سلول خورشيدي
450
تبيين اثر يارانه ها بر فرصت هاي سرمايه گذاري در بازار بورس تهران‎- ‏مطالعه موردي صنعت سيمان
451
تبيين اثرات اجراي طرح هادي بر تاب آوري كالبدي سكونتگاه هاي روستايي شهرستان مريوان
452
تبيين اثرات توانمندسازهاي مديريت دانش بر فرايند مديريت دانش صنايع قطعه سازي خودرو (مطالعه موردي:شركت سايپاپرس ).
453
تبيين اثرات فضايي گردشگري شهري بر مسائل ساختار شهري مشهد با تاكيد بر اقتصاد سياسي
454
تبيين اثرگذاري تحريم هاي اقتصادي بر ج.ا. ايران از منظر نظريات روابط بين الملل (مطالعه موردي ج.ا. ايران)
455
تبيين احكام انرژي در معماري ( نمونه موردي : ساختمان شماره 2 فني مهندسي دانشگاه يزد)
456
تبيين احكام خاص جبران خسارت در مسئولي مدني هسته اي در كنوانسيون هاي بين المللي
457
تبيين اختراعات و مقايسه با حكومتهاي شاهان ايران
458
تبيين ارتباط استراتژي خريد،مديريت زنجيره تامين و عملكرد مالي شركت (مطالعه مورد شركت گلديران )
459
تبيين ارتباط اعتماد بين شخصي و رفتار شهروندي سازماني در آموزش و پرورش استان گيلان
460
تبيين ارتباط اوصاف الهي ذيل آيه با محتواي صدر آيه و آيات قبل در سوره بقره
461
تبيين ارتباط تابع اتلاف پوشش هاي سطح با خواص توپوگرافي سطوح فلزي ناهموار در پديده چسبندگي
462
تبيين ارتباط مسئوليت پذيري اجتماعي شركت ها با تجديد ارائه صورت هاي مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
463
تبيين ارتباط ميان رضايت شغلي افراد با ميزان خودافشايي آنان بر اساس نظريه دو عاملي هرزبرگ
464
تبيين ارتباط نظام علّي و دعا از منظر سه فيلسوف مسلمان ( ابن سينا، ميرداماد وابوالحسن جلوه اصفهاني)
465
تبيين ارتباط و جايگاه تصويرذهني ارزيابانه در برندسازي شهري (مورد پژوهي شهر بوشهر)
466
تبيين ارزش‌هاي ديوارنگاره‌هاي ايراني با رويكرد ثبت جهاني ميراث غيرمنقول و تدوين مباني حفاظت
467
تبيين ارزشهاي اخلاقي در شبكه هاي اجتماعي مجازي بر اساس حكمت صدرايي
468
تبيين اركان يادگيري مورد انتظار يونسكو و تعيين صلاحيت‌هاي حرفه‌اي دبيران و راهكارهاي مورد نياز جهت تحقق آنها (مورد مطالعه: مقطع متوسطه دوم شهر اصفهان)
469
تبيين استراتژي واليبال ساحلي ايران
470
تبيين استعاره شناختي در نمايشنامه هاي: "هملت ماشين" و "ماموريت" و چند نمايشنامه ديگر اثر هاينر مولر براساس نظريه ليكاف و جانسون
471
تبيين استعاره‌شناختي در نمايشنامه‌هاي: «هملت ماشين» و «ماموريت» و چند نمايشنامه ديگر اثر هاينر مولر بر اساس نظريه ليكاف و جانسون
472
تبيين استلزامات مديريت موفق روستايي در دهياري ها (مورد مطالعه: بخش ماهيدشت شهرستان كرمانشاه)
473
تبيين اسرار تصاوير هنري قرآن
474
تبيين اصول اخلاقي اقتصادي قرآن كريم و تطبيق آن با رويه هاي اسلامي كردن عمليات بانكي در جمهوري اسلامي ايران
475
تبيين اصول اساسي برنامه درسي ميان رشته اي در آموزش عالي و بررسي چالش هاي پيش روي آن
476
تبيين اصول حفاظت از منظرفرهنگي پل هاي تاريخي منسوب به دوره ساساني رودخانه كشكان لرستان (پل هاي ارزشمند كشكان، معمولان، پل دختر و گاوميشان)
477
تبيين اصول طراحي شهري جهت ارتقاء تاب آوري و حيات بخشي به بافت تاريخي مبتني بر مدل زوال و احياي محلات مسكوني ، با بهره گيري از راهبردهاي بيوميميكري ( مورد پژوهي : بافت تاريخي گرگان )
478
تبيين اصول معناييِ حيات پايدار در محله در جهت بسترسازي كمال انسان در انديشه اسلامي
479
تبيين اصول و روش هاي پرورش حس ديني در كودكان براساس قرآن و متون روايي
480
تبيين اصول و ضوابط ارتقاء كيفي فضاهاي شهري با تأكيد بر آسايش اقليمي (نمونه مطالعاتي: ميدان نقش جهان اصفهان در مقايسه با ميدان امامزاده دوخاتون شهركرد)
481
تبيين اصول و معيارهاي مداخله براي حفاظت و مرمت قالي‌هاي موزه‌اي ايران (از منظر مرمت بخش كمبود)
482
تبيين اعتماد اجتماعي عام گرايانه (مطالعه موردي شهر كاشان
483
تبيين الزامات اجرايي سياست‌هاي كلي نظام با تأكيد بر سند چشم‌انداز
484
تبيين الزامات سياست گذاري بهينه سازي مصرف برق خانگي در ايران
485
تبيين الزامات سيستمي و طراحي و ساخت سامانه حمل پهپادهاي نفر حمل
486
تبيين الگوهاي استقرار صنايع دستي و هنرهاي سنتي شهر اصفهان؛ با تاكيد بر مفهوم خوشه‌هاي خلاق فرهنگي
487
تبيين الگوهاي رشد شهرهاي پيرامون كلانشهرها با تأكيد بر سياست زمين شهري، (نمونه موردي: شهرهاي شرق استان تهران، دماوند، پرديس ورودهن)
488
تبيين الگوهاي رشد شهري با تاكيد بر توسعه ميان افزا (مورد پژوهي : شهر اراك)
489
تبيين الگوي ارزيابي عملكرد بيمارستان به روش كارت امتيازي متوازن مطالعه موردي بيمارستان آيت اله طالقاني
490
تبيين الگوي ارزيابي عملكرد نسبي پرستاران با استفاده از تحليل پوششي داده ها - با مطالعه موردي در بخش داخلي بيمارستان سيدالشهداء (ع) اصفهان
491
تبيين الگوي بهينه چگونگي تشكيل شوراياري ها در چارچوب روشهاي انتصابي يا انتخابي (نمونه موردي: شهر يزد)
492
تبيين الگوي پوشش طبقات شهري تهران در دوره پهلوي اول
493
تبيين الگوي پوشش طبقات شهري تهران در دوره پهلوي نخست
494
تبيين الگوي تاثير گروه هاي نسلي بر متغيرهاي منتخب رفتار سازماني ( مورد مطالعه : شركت سهامي ذوب آهن اصفهان )
495
تبيين الگوي توسعه اسلامي از ديدگاه شهيد مطهري
496
تبيين الگوي توسعه گردشگري پايدار با رويكرد سناريو نگاري (مطالعه موردي : شهر ميبد)
497
تبيين الگوي توسعۀ گردشگري پايدار شهري با رويكرد دانش‌ بنيان (مورد مطالعة: شهر اصفهان)
498
تبيين الگوي خودگرداني در تربيت اسلامي بر اساس آيات قرآن كريم
499
تبيين الگوي راهبردي مناسب بر ماندگاري جمعيت در سكونتگاه هاي روستايي در معرض تخليه نمونه موردي: روستاهاي در معرض تخليه جمعيتي دهستان دستجرد استان قم
500
تبيين الگوي رفتاري خريداران مصرفي مسكن،به كمك پديدارشناسي تفسيري با رويكرد آسپرز (واحدهاي مسكوني با قيمت واقع در چارك سوم قيمتي بازار مسكن شهر مشهد)
501
تبيين الگوي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ورزش ايران
502
تبيين الگوي مديريت خشكسالي در نواحي روستايي (مطالعه موردي: شهرستان اسلام آباد غرب)
503
تبيين الگوي مفهومي رزق حلال در سبك زندگي علوي
504
تبيين الگويي جهت تمايل به تامين سرمايه شركت هاي تعاوني مورد مطالعه:گروه تعاوني پيشگامان
505
تبيين المان اتصال استوانه اي مابين ابزار و ابزارگير در ماشين كاري
506
تبيين امنيت راه ها و جاده هاي ايران عصرصفوي (1135-907 ه.ق)
507
تبيين انتظار منجي موعود در تفكر شيعي و دلالت هاي تربيتي آن
508
تبيين انتقادي فرا فيلم و نسبت خود و ديگري در سينماي ايران
509
تبيين اندر كنش جتھاي آب با جريانھوا
510
تبيين اندركنش جت هاي آب يا جريان هوا
511
تبيين انديشه فرهنگي به كار رفته در نقوش زيلوي ميبد
512
تبيين انديشه فرهنگي به كار رفته در نقوش زيلوي ميبد
513
تبيين انديشه هاي تربيتي فردوسي بر اساس نظام تربيتي اسلامي
514
تبيين انذار و تبشيراز منظر قرآن و نقش آن در تربيت انسان
515
تبيين انسان شناسي از منظر ملا هادي سبزواري و دلالت هاي تربيتي آن
516
تبيين اهداف غرب از امنيتي ساختن برنامه هسته اي ايران بر اساس مكتب كپنهاگ﴿2013-2003﴾
517
تبيين اهداف و مباني و اصول و روشهاي تربيتي قصص قرآن
518
تبيين اهمال‌كاري تحصيلي دانشجويان دانشگاه يزد مبتني بر عوامل شناختي، هيجاني و انگيزشي
519
تبيين اهميت دانش ضمني در رشد اقتصادي درعصر اقتصاد دانش بنيان و پيش نيازهاي نهادي بهبود خلق آن
520
تبيين اولويت هاي حفاظت پيشگيرانه براي قالي هاي موزه اي با الياف تركيبي طبيعي براساس عوامل محيطي آسيب رسان
521
تبيين ايده‌ي «چشم دوران» باكساندال و جايگاه آن در تاريخ هنر و فرهنگ ديداري
522
تبيين ايمان به حيات پس از مرگ و دلالت هاي تربيتي آن در ديدگاه علامه طباطبايي ﴿ره﴾
523
تبيين باورهاي مؤثر در سلامت معنوي با تأكيد بر روابط چندگانه انسان، مبتني بر خطبه 193 و نامه 31
524
تبيين بخشي از اصول آزمايش هاي پروازي يك هواپيما سبك
525
تبيين بررسي نقش مسئوليت پذيري اجتماعي در رسيدن به كلاس جهاني بنگاه هاي اقتصادي (مطالعه موردي: شركت مادر تخصصي فرودگاه هاي كشور)
526
تبيين برنامه امامان شيعه (ع) در فرايند آموزش
527
تبيين برنامه درسي دانشگاهي متناسب با چشم اندازها و رسالت‌هاي آينده¬ي آموزش عالي ايران
528
تبيين برنامه ريزي درسي مشاركتي در دوره تحصيلات تكميلي دانشگاه هاي مورد مطالعه: اصفهان و صنعتي اصفهان
529
تبيين برنامه ريزي شهري با رويكرد شهروندمداري مطالعه موردي : اصفهان
530
تبيين پارادايمي «دولت» به‌مثابه ديالكتيك ميان دو شيوۀ بازنمايي بوروكراتيك و تئاتريك به‌ميانجي مثال تكيه‌دولت
531
تبيين پايداري نظام هاي بهره برداري اززمين دراستان كرمانشاه وارائه الگوي راهبردي
532
تبيين پديدارشناسي مكان وقوع شر در قصص كتب مقدس (قرآن، عهد جديد، عهد قديم)براي مكان‌يابي همسان در تئاتر محيطي
533
تبيين پديده ترس از جرم در شهر تهران
534
تبيين پديده طرد اجتماعي در بين گروه‌هاي مهاجر شهر اصفهان با تاكيد بر نابرابري‌هاي اجتماعي اقتصادي
535
تبيين پژوهش ميان رشته اي در آموزش عالي قوتها، ضعفها، فرصتها، تهديدها و پيش بايست ها
536
تبيين پيامدهاي چندگانه گردش¬شغلي با تأكيد بر افزايش چابكي سازماني و خلاقيت كاركنان شركت گاز شهر شيراز
537
تبيين پيامدهاي حاشيه نشيني در تحولات فضايي-كالبدي شهر كرج
538
تبيين پيامدهاي رهبري معنوي و معنويت در محيط كار بر عملكرد شغلي با در نظر گرفتن نقش متغيرهاي ميانجي
539
تبيين پيامدهاي مداخلات بافت تاريخي در قالب سياستهاي حفاظت و توسعه مورد پژوهي: بافت تاريخي شهر بوشهر
540
تبيين پيدايش و كاركرد حزب توده ايران از 1340-1320 شمسي بر طبق نظريه "شكافهاي اجتماعي" استين روكان
541
تبيين پيش نيازها و زيرساخت هاي توليد و تجاري سازي دانش و نوآوري براي تحقق اقتصاد دانش بنيان در ايران
542
تبيين پيش نيازها و مولفه هاي نهادي تجارت خارجي در كشورهاي منتخب
543
تبيين پيش‌آيندهاي تعلق سازماني بر تعلق خاطر كاري كاركنان و تاثير آن بر رفتار شهروندي سازماني در مجتمع گروه صنعتي سايپا گلپايگان
544
تبيين تÊثير محورهاي ارتباطي برتغيير كاربري اراضي مورد مطالعه :محور ارتباطي نجف آباد- اصفهان
545
تبيين تأثير بيداري اسلامي از سال 2011 تا كنون بر روند صلح خاورميانه
546
تبيين تأثير تعرفه گمركي بر بهره وري كل عوامل توليد و رشد اقتصادي ايران
547
تبيين تأثير توسعه انساني بر امنيت ملي در افغانستان (2016-2001)
548
تبيين تأثير جهاني شدن بر جنبش هاي دموكراسي خواهي نوين در مصر و ليبي
549
تبيين تأثير چالش‌هاي قومي بر روند دولت- ملت‌سازي در قفقاز جنوبي (مطالعه موردي؛ گرجستان)
550
تبيين تأثير دولت الكترونيك درارتقاي سلامت اداري با نقش واسطه اي شفافيت سازماني درسازمان تأمين اجتماعي شيراز
551
تبيين تأثير ژئوپليتيك روسيه بر موقعيت اين كشور در ساختار نظام بين الملل در قرن 21
552
تبيين تأثير فرهنگ سازماني و دانش آفريني بر نوآوري فني با تكيه بر يادگيري سازماني و استراتژي هاي انسان محور مديريت دانش در شركت هاي دانش بنيان ايران
553
تبيين تأثير متغيرهاي فرهنگي و سياسي بر روابط جمهوري اسلامي ايران و گرجستان 1991-2014
554
تبيين تأثير نابرابري بر امنيت در سطوح خرد و كلان در كشور
555
تبيين تأثير نابرابري بر امنيت در سطوح خرد و كلان در كشور
556
تبيين تأثير نوسان نرخ ارز بر بازده سهام در مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه
557
تبيين تأثير همدلي در خدمات بر پيامدهاي رفتاري ارباب‌رجوع با تمركز بر نقش قدرداني و رضايت ارباب‌رجوع ( موردمطالعه: مراكز خدماتي درماني شهرستان جم )
558
تبيين تأثير وحي بر ادراكات پيامبر(ص) بر اساس مباني حكمت متعاليه
559
تبيين تاب آوري اجتماعي و اقتصادي شهرهاي زلزله زده، مطالعة موردي : شهرهاي رودبار و بم
560
تبيين تاثير اينترنت بر هنر اجرا در دهه ي اول قرن بيست و يك با تاكيد بر سايبرفورمنس
561
تبيين تاثير برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران بر امنيت منطقه اي درخليج فارس (2013-2003)
562
تبيين تاثير بكارگيري دولت الكترونيك بر مشاركت الكترونيكي شهروندان شهر شيراز با نقش واسط اعتماد الكترونيكي و رسانه هاي اجتماعي در سازمانهاي دولتي شهر شيراز
563
تبيين تاثير تحولات نفتي در شكل گيري انقلاب اسلامي ايران (1357-1332ش)
564
تبيين تاثير توانمندي نظامي امنيتي ايران پس از برجام بر جايگاه منطقه¬اي جمهوري اسلامي ايران
565
تبيين تاثير جو اظهار نظر بر عملكرد شغلي با نقش ميانجي نوآوري درميان كاركنان دانشگاه پيام نور شيراز
566
تبيين تاثير رعايت ارزش هاي اخلاق بازاريابي اسلامي بر رضايت مشتري و مزيت رقابتي پايدار در شعب منتخب بانك مسكن
567
تبيين تاثير رعايت ارزش هاي اخلاق بازاريابي اسلامي بر رضايت مشتري و مزيت رقابتي پايدار در شعب منتخب بانك مسكن
568
تبيين تاثير سبك رهبري بر غيبت شغلي كاركنان با اثر ميانجي ادراك از عدالت سازماني و حمايت سازماني ادراك شده(مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشكي مشهد)
569
تبيين تاثير عناصر بصري ديوارنگاره‌ها بر مطلوبيت ادراكي- بصري ايستگاه‌هاي مترو (مطالعهي موردي: ايستگاه متروي تئاتر شهر تهران)
570
تبيين تاثير عناصر منابع انساني سبز بر رفتارهاي جمعي شهروندي سازماني زيست محيطي با نقش ميانجي تعهد عاطفي به تغيير مديريت محيطي در بيمارستان ابن سينا شيراز
571
تبيين تاثير عوامل منتخب بر سود پيش بيني شده جهت برآورد هزينه سرمايه و نرخ رشد
572
تبيين تاثير فرهنگ سازماني بر استقرار نظام مشاركت كاركنان در شركت آب و فاضلاب
573
تبيين تاثير قيامهاي جهان عرب بر موازنه قدرت جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي در خاورميانه 2015-2010
574
تبيين تاثير كد هاي اخلاقي بر عملكرد پرستاران در بيمارستان وليعصر (ع) شهرستان نورآباد ممسني
575
تبيين تاثير مسئوليت اجتماعي ادراك شده شركت بر ارزش ويژه برند از ديد مشتري با توجه به نقش ميانجي آگاهي از برند و تصوير ادراك شده از شركت (مورد مطالعه:شعب بانك ملي استان گيلان)
576
تبيين تاثير همنوايي استراتژي بازارياي با استراتژي سطح كسب و كار و رابطه ان با عملكرد با استفاده از نقاس مرجع استراتژيك
577
تبيين تاثير همنوايي استراتژي سطح كسب و كار و استراتژي بازاريابي بر عملكرد با استفاده از نقاط مرجع استراتژيك : مطالعه موردي توليد كنندگان محصولات غذايي در شهرهاي تهران و اهواز
578
تبيين تاثير همنوايي استراتژي سطح كسب و كار و استراتژي بازاريابي بر عملكرد با استفاده از نقاط مرجع استراتژيك توليد كنندگان محصولات غذايي در شهرهاي تهران و اهواز
579
تبيين تاثيرات فضايي-مكاني سدهاي مخزني بر توسعه پايدار نواحي روستايي پيراموني (مورد: سد كارون سه-شهرستان ايذه)
580
تبيين تاثيرات فضايي-مكاني سدهاي مخزني بر توسعه پايدار نواحي روستايي پيراموني (مورد: سد كارون سه-شهرستان ايذه)
581
تبيين تاريخي تحولات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي منطقه ياسوج (1357- 1342ش/1979-1963م)
582
تبيين تاريخي تحولات سياسي، اقتصادي و فرهنگي شوشتر در دوره پهلوي (1357-1304ش)
583
تبيين تاريخي زمينه‌هاي شيوع بيماري ام.اس در منطقه پير بكران
584
تبيين تاريخي فرهنگستان در ايران و مقايسه آن با آكادمي فرانسه
585
تبيين تاريخي مسئله زيارت و زيارتگاه در حجاز از ظهور اسلام تا تا پايان خلافت عباسي
586
تبيين تاريخي نقش دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان در انقلاب اسلامي (مهر1354 تا خرداد 1358)
587
تبيين تاريخي و مقايسه عملكرد دو نخبه كندي حجر بن عدي و اشعث بن قيس در دوره خلافت راشدين
588
تبيين تاريخي و نقد نحوه‌ء بازنمايي چگونگي اعمال قدرت سياسي حاكميت صفوي در سفرنامه‌هاي اروپائيان
589
تبيين تجربي اندركنش جت هاي برخوردي آب با جريان هوا
590
تبيين تجربي و عددي فرآيند شكل دهي ورق فولادي با يك منبع حرارتي متحرك
591
تبيين تحولات تجاري مازندران (1320-1206.ش/1941-1828.م)
592
تبيين تحولات مسئوليت مدني دولت با نگاهي به لايحه مسئوليت مدني موسسات عمومي مصوب سال 1383
593
تبيين تربيت اجتماعي از منظر علامه طباطبايي
594
تبيين تربيت اجتماعي از منظر علامه محمّدتقي جعفري
595
تبيين تربيت اجتماعي از منظر مولانا
596
تبيين تربيت اجتماعي بر مبناي انديشه علامه جوادي آملي
597
تبيين تربيت اجتماعي در سيره پيامبراكرم (ص)
598
تبيين تربيت اجتماعي زنان از منظر مقام معظم رهبري
599
تبيين تربيت اخلاقي از ديدگاه شهيد مطهري
600
تبيين تربيت اخلاقي از ديدگاه علامه جوادي آملي
601
تبيين تربيت اخلاقي از منظر ابن سينا
602
تبيين تربيت اخلاقي از منظر امام سجاد ﴿ع﴾
603
تبيين تربيت اخلاقي از منظر مقام معظم رهبري
604
تبيين تربيت اخلاقي ازمنظرعلامه محمد تقي جعفري
605
تبيين تربيت اخلاقي در آموزه‌هاي مهدويت و دلالت‌هاي تربيتي آن
606
تبيين تربيت اخلاقي در سنت امام حسين عليه السلام با تكيه بر دانشنامه امام حسين (ع)
607
تبيين تربيت اخلاقي در شاهنامه فردوسي
608
تبيين تربيت جهادي از منظر قرآن
609
تبيين تربيت ديني از منظر مقام معظم رهبري
610
تبيين تربيت زيبايي شناختي از منظر علامه محمد تقي جعفري
611
تبيين تربيت سياسي از منظر فيض كاشاني
612
تبيين تربيت عاطفي (با تاكيد بر محبت) بر مبناي انديشه امام خميني (ره)
613
تبيين تربيت عاطفي از منظر امام سجاد (ع)
614
تبيين تربيت عاطفي از منظر علامه طباطبايي ﴿ره﴾
615
تبيين تربيت عرفاني ازديدگاه عطارنيشابوري
616
تبيين تربيت عقلاني از منظر آيت اله جوادي آملي
617
تبيين تربيت عقلاني از منظر ملاصدرا
618
تبيين تربيت معنوي با تأكيد بر تربيت عرفاني از منظر علامه طباطبايي
619
تبيين تربيت‌اخلاقي از منظر امام خميني(ره)
620
تبيين ترتيبات امنيتي امريكا، هند،ژاپن،استراليا و تأثير آن بر امنيت منطقه آسيا-پاسيفيك
621
تبيين تركزائي در پلي يورتان بسيار پرشده لاستيكي با نانو يا ميكروذرات مدل
622
تبيين تشكيل و فعاليت اتحاديه هاي ضمني بنگاه هاي تجاري (كارتل ها) در حقوق ايران و آلمان
623
تبيين تطبيقي اصل دفاع مشروع در مقابله با تروريسم در حقوق داخلي و حقوق بين الملل
624
تبيين تطبيقي تأثير سياست خارجي ايران و تركيه بر توسعه اقتصادي (2002 تا 2015)
625
تبيين تطبيقي توسعه سياسي و اقتصادي تركيه و مالزي بر اساس نظريه موج سوم دمكراسي
626
تبيين تطبيقي جايگاه اسرائيل و اعراب در سياست خارجي آمريكا بعد از جنگ سرد
627
تبيين تطبيقي سياست منطقه اي ايالات متحده آمريكا و روسيه در خاورميانه پس از 11 سپتامبر﴿2008-2001﴾
628
تبيين تعاليم امام سجاد(ع) در مناجات خمسه عشر از حيث اعتقادي، اخلاقي و تربيتي
629
تبيين تعاملات بين عملكرد حافظه كوتاه مدت و سيستم كنترل اجرايي مركزي در حافظه كاري
630
تبيين تعيين كننده هاي رفتار خود مراقبتي در گيرندگان پيوند كليه بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي
631
تبيين تغليظ ديه در فقه اماميه، اهل سنت و حقوق ايران
632
تبيين تقابل ايران و عربستان در قبال بحران سوريه و تأثير آن بر روابط دو كشور(2015-2011)
633
تبيين تقابل در عوالم و مراتب هستي در نگاه مولانا
634
تبيين تكامل برزخي نفس از ديدگاه ملاصدرا و تطبيق آن با قرآن
635
تبيين تهديدات امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران از سوي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس(1390-1380)
636
تبيين تهديدات نرم ايالات متحده آمريكا عليه امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران و راهكارهاي مقابله با آن ﴿89-1380 شمسي﴾
637
تبيين توانمندي هاي حرفه اي مورد نياز اعضاي هيات علمي با رويكرد رشد حرفه اي مداوم به منظور طراحي ساختار و برنامه درسي مركز رشد حرفه اي در دانشگاه اصفهان
638
تبيين جا معه شناختي ارتباط بين اجتماع علمي اساتيد و توليد علم (مطالعه موردي اساتيد علوم اجتماعي دانشگاه‏هاي شهر تهران)
639
تبيين جامعه شناختي آگاهي از حقوق و تكاليف شهروندي ( مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان )
640
تبيين جامعه شناختي احساس امنيت در بين شهروندان تهراني
641
تبيين جامعه شناختي استفاده از سيستم هاي نوين آبياري در نظام سنتي كشاورزي در ايران (مطالعه موردي :شهرستان اصفهان ).
642
تبيين جامعه شناختي پيامدهاي شبكه هاي اجتماعي مجازي بر هويت اجتماعي كاربران جوان شهر اصفهان
643
تبيين جامعه شناختي پيشرفت هاي سينماي هنري ايران بعد از انقلاب اسلامي (با تأكيد بر دو دهة 60 و 70)
644
تبيين جامعه شناختي تاثير تاب آوري مادران در روابط خانوادگي
645
تبيين جامعه شناختي تاثير تاب آوري مادران در روابط خانوادگي
646
تبيين جامعه شناختي تاثير فرايند نوسازي بر ساختار و كاركرد خانواده و مسائل ناشي از آن ( مقايسه خانواده¬هاي شهري و روستايي در استان مازندران)
647
تبيين جامعه شناختي تغيير سبك پوشش دربين سه نسل از زنان شهر ايلام
648
تبيين جامعه شناختي تفاوت نسلي در حوزه‌ پوشش بين مادران و دختران 18 تا 35 ساله شهر اصفهان
649
تبيين جامعه شناختي جريان معنويت گرايي نوپديد در شهر تبريز
650
تبيين جامعه شناختي ردپاي بوم شناختي و عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه شهر تبريز)
651
تبيين جامعه شناختي رفتارهاي زيست محيطي دانشجويان (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)
652
تبيين جامعه شناختي سبك زندگي دربين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان قاين
653
تبيين جامعه شناختي سليقه خانواده‌ها نسبت به آموزش موسيقي كودك در شهر اصفهان
654
تبيين جامعه شناختي سليقه فرهنگي دانشجويان دانشگاه اصفهان
655
تبيين جامعه شناختي ظرفيت هاي شهروندمداري در سراي محله (مطالعه موردي: منطقه شش تهران)
656
تبيين جامعه شناختي ظهور فردگرايي در عرصه خانواده ايراني
657
تبيين جامعه شناختي علل تحول نگارگري از مكتب تبريز به اصفهان در دوره صفويه ( با تمركز بر آثار كمال الدين بهزاد و رضا عباسي )
658
تبيين جامعه شناختي عوامل مؤثر بر ميزان آگاهي زنان از حقوق خود در خانواده
659
تبيين جامعه شناختي فرسودگي تحصيلي در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان
660
تبيين جامعه شناختي قانون گريزي در استان خوزستان
661
تبيين جامعه شناختي كاهش باروري زنان در شهر يزد
662
تبيين جامعه شناختي كنش اقتصادي كارآفرينان (مورد مطالعه: كارآفرينان استان همدان﴾
663
تبيين جامعه شناختي گرايش به خرافات در ايران ( مطالعه موردي شهرهاي اهواز، اصفهان و ايلام )
664
تبيين جامعه شناختي مداراي اجتماعي نزد جوانان شهر اصفهان: يك رويكرد تركيبي
665
تبيين جامعه شناختي مديريت بدن در ميان زنان شهر تبريز
666
تبيين جامعه شناختي مشاركت ورزشي جوانان شهرستان قائن و عوامل موثر برآن
667
تبيين جامعه شناختي مشاركت ورزشي زنان (مورد مطالعه: استان ايلام)
668
تبيين جامعه شناختي مصرف حامل هاي انرژي و ارائه الگوي بهينه مصرف (مطالعه اي در مصرف برق خانواده هاي شهر اصفهان)
669
تبيين جامعه شناختي نابرابري اجتماعي در كازرون
670
تبيين جامعه شناختي نامگذاري فرزندان ﴿مطالعه موردي شهرستان لامرد﴾
671
تبيين جامعه شناختي نحوه استفاده كودكان پيش دبستاني از فناوري نوين ارتباطي در خانواده با تاكيد بر تبلت و تلفن همراه
672
تبيين جامعه شناختي نگرش به دموكراسي در كشورهاي خاورميانه
673
تبيين جامعه شناسي تاريخي تشكيل دولت مدرن و تأثيرات آن در فروپاشي نظام ايلي در عهد پهلوي اول با تكيه بر ايل بختياري(1320-1304 ه.ش)
674
تبيين جامعه‌شناختي بروز و ظهور جوك‌هاي قوميتي در ايران (با تمركز بر جوك‌هاي مربوط به قوم لر)
675
تبيين جامعه‌شناختي رابطه سطح توسعه يافتگي و ترس از جرم در شهرهاي استان همدان
676
تبيين جامعه‌شناختي رفتار جنسي در بين دختران ساكن در خوابگاه‌هاي دانشگاه اصفهان
677
تبيين جامعه‌شناختي گرايش به جراحي زيبايي در بين دانشجويان دانشگاه يزد و دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
678
تبيين جامعه‌شناختي مزاحمت¬هاي خياباني عليه زنان شهروند ساكن شهر هرات- افغانستان
679
تبيين جامعه‌شناختي موانع جامعه‌پذيري علمي دانشجويان: مطالعه موردي پنج دانشگاه جامع كشور (يك پژوهش تركيبي)
680
تبيين جامعه‌شناختي نگاره‌هاي آييني ايران از دهه 40 تا 80؛ بررسي موردي آثار محمود فرشچيان
681
تبيين جامعيت قرآن در روايات
682
تبيين جايگاه ارزش‌هاي ديني در سينماي جمهوري اسلامي ايران در دهه‌ي 60، 70 و 80
683
تبيين جايگاه افغانستان در سياست خارجي هند در آسياي جنوبي پس از 11 سپتامبر (2001)
684
تبيين جايگاه انواع مختلف دفتر مديريت پروژه در سازمان هاي پروژه محور و ساختارهاي آن
685
تبيين جايگاه تعارضات اخلاقي درميان معلمان مدارس ابتدايي شهر كرمان
686
تبيين جايگاه حكمروايي خوب شهري در ساماندهي اسكان غير رسمي (مطالعه موردي: اسلامشهر)
687
تبيين جايگاه حكمروايي خوب شهري در ساماندهي اسكان غير رسمي ﴿مطالعه موردي : اسلامشهر﴾
688
تبيين جايگاه حكمروايي خوب شهري در ساماندهي اسكان غير رسمي( مطالعه موردي : اسلامشهر)
689
تبيين جايگاه زمان آفاقي در مكتب نقاشي اصفهان (با تاكيد بر آثار رضا عباسي)
690
تبيين جايگاه صلح و همزيستي مسالمت آميز در قرآن
691
تبيين جايگاه عدالت اجتماعي در برنامه توسعه كشور با تاكيد بر توزيع در آمد
692
تبيين جايگاه قيد در زبان فارسي براساس رويكرد سنتي ادات بنياد و رويكرد شاخص بنياد چينكوئه (1999)
693
تبيين جايگاه نهي از سوء ظن در قرآن كريم و آسيب شناسي آن در اخلاق اجتماعي
694
تبيين جايگاه هوش معنوي و عدالت سازماني مبتني بر معيارهاي اسلامي بر ارتقاء عملكرد شغلي
695
تبيين جايگاه و اعتبار سنجي شاخص هاي چابكي سازماني (مورد مطالعه:دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل)
696
تبيين جدائي فازي القائي در اثر پخت رزين اپوكسي حاوي نانو ذرات هسته – پوسته لاستيكي و چقرمگي محصول
697
تبيين جرائم عليه مالكيت ادبي و هنري با تاكيد بر لايحه جامع قانون حمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط
698
تبيين جنبش اخوان المسلمين در پرتو خيزش هاي اخير عربي و آينده روابط اين جنبش با جمهوري اسلامي ايران
699
تبيين چارچوب بازآفريني زمين هاي رها شده در محلات مسكوني با رويكرد طراحي شهري رويداد محور ( مورد پژوهي : محله عظيميه واقع در منطقه يك كرج )
700
تبيين چارچوب عملي حفاظت منظر شهري بافت تاريخي با تأكيد بر عناصر عيني و ذهني نمونه موردي: خيابان ناصرخسرو تهران
701
تبيين چارچوب مديريت دانش دفاع مقدس
702
تبيين چالش هاي پياده سازي مديريت دانش و معرفي يك مدل مناسب جهت پياده سازي در دانشگاه شهيد چمران اهواز
703
تبيين چالش هاي پيش روي شهرهاي آينده و ارائه راهكار موضوعي با بهره گيري از تجارب سينماي علمي تخيلي
704
تبيين چالشهاي جذب منابع مالي در صندوق هاي قرض الحسنه استان مازندران و ارائه راهكار﴿مطالعه موردي صندوق قرض الحسنه ع شهرستان بابل﴾
705
تبيين چالشهاي فلسفي فناوري اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در تحولات آموزش و پرورش ايران
706
تبيين چگونگي بازنمايي مشاغل در نگاره هاي كمال الدين بهزاد
707
تبيين چگونگي پذيرش قيام امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف در بين عموم مردم جهان با تاكيد بر نقش رهبري
708
تبيين چگونگي حداكثرسازي سود در بانكداري اسلامي
709
تبيين چگونگي شكل گيري و توسعه شهر (مطالعه موردي شهر منجيل)
710
تبيين چگونگي شكل گيري و توسعه شهر (مطالعه موردي شهر منجيل)
711
تبيين حاكميت سياسي پيامبر ﴿ص﴾ از منظر قرآن
712
تبيين حاكميت سياسي پيامبر(ص) از منظر قرآن
713
تبيين حقوق فردي شهروندي از نظر فقه و حقوق موضوعه
714
تبيين حوزه معرفت شناسي آموزش هوشمند
715
تبيين خرد ورزي در دانشگاه از ديدگاه تفكر انتقادي
716
تبيين خواص ويسكوالاستيك كوپليمر بلوكيSBS درحضور وغياب نانوذرات
717
تبيين خودانگيختگي بازيگر براساس نظريه تداعي آزاد فرويد و حافظه عاطفي لي استراسبرگ
718
تبيين دروغ گويي و عوامل اجتماعي موثر بر آن "بررسي موردي: زرين شهر اصفهان"
719
تبيين دلايل چرخش در مراكز ثقل سياست خارجي آمريكا بعد از يازده سپتامبر 2001
720
تبيين دلايل رقابت چين و ايالات متحده در آسيا-پاسفيك(2012-2017)
721
تبيين ديپلماسي زيست محيطي جمهوري اسلامي ايران و بررسي تأثير آن بر امنيت زيست محيطي منطقه خاورميانه
722
تبيين ديدگاه ارزش شناسي علامه طباطبائي و دلالت هاي آن براي تربيت اخلاقي (اهداف و محتوا)
723
تبيين ديدگاه استاد حسن زاده آملي و حائري مازندراني درباره تجرد نفس
724
تبيين ديدگاه انسان شناسي هايدگر و دلالتهاي تربيتي آن در نظام آموزش باز از دور
725
تبيين ديدگاه دانشجويان دندانپزشكي در مورد راهكارهاي ارتقاء فرآيند ارزشيابي نحوه ي تدريس اساتيد
726
تبيين ديدگاه هاي پزشكان اسلامي درباره طبّ زنان و زايمان در تمدّن اسلامي تا قرن نهم هجري
727
تبيين ديدگاه هرمنوتيكي گادامرودلالتهاي آن در تربيت زيبا شناختي
728
تبيين رئولوژي الياژ پلي استايرن pvme سازگار شده با نانو ذرات سيليكا
729
تبيين رابطه استراتژي (براساس مدل رقابتي پورتر) و فرهنگ سازماني Ý مطالعه موردي: شركت توسعه ريزكامپيوتر ايران
730
تبيين رابطه استراتژي هاي منابع انساني و سرمايه انساني استراتژيك با عملكرد سازماني در كارشناسان وزارت ورزش و جوانان ايران
731
تبيين رابطه انسان با انسان در صحيفه سجاديه
732
تبيين رابطه انسان و خدا در صحيفه سجاديه
733
تبيين رابطه بعد فراشناختي برنامه درسي پنهان با مهارت خواندن دانش آموزان چهارم ابتدايي سطح شهر قاين
734
تبيين رابطه بين اقلام تعهدي اختياري با درآمد مشمول ماليات ابرازي اشخاص حقيقي و تشخيص شده مامورين مالياتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
735
تبيين رابطه بين انگيزش و تعهد سازماني و راهكارهاي ارتقاء تعهد سازماني، مورد مطالعه بانك مهر اقتصاد
736
تبيين رابطه بين ريسك‌هاي نقدينگي، اعتباري و ريسك كل در بانك‌هاي تجاري و تخصصي ايران
737
تبيين رابطه بين ساختار سازماني و بهره وري
738
تبيين رابطه بين صلاحيت حرفه‌اي معلمان و خلاقيت دانش آموزان دختر دوره ابتدايي منطقه 1، 2 و 3 تهران
739
تبيين رابطه بين هوش سازماني و كارافريني در كاركنان دانشگاه مازندران
740
تبيين رابطه بين هوش هيجاني و رضايت شغلي كاركنان اداره بهزيستي خراسان شمالي
741
تبيين رابطه تركيه و آمريكا و تاثيرآن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران بعد از حادثه 11 سپتامبر﴿ 2007-2001﴾
742
تبيين رابطه تورم ورشد اقتصادي
743
تبيين رابطه جرايم خشونت آميز با تاكيد بر نابرابري در توسعه اجتماعي –اقتصادي در ايران
744
تبيين رابطه حركت و ابعاد معنا در فضاي معماري رابطه ميدان مطالعه: فضاي دانشگاهي
745
تبيين رابطه زمان و ادراك تداوم معناي مكان به واسطه ريتم هاي شهري
746
تبيين رابطه ساختار فضايي با وقوع جرايم و احساس امنيت، تحليل مقايسه اي از محلات واقع در بافت مياني، بافت تاريخي و بافت جديد كلانشهر تهران
747
تبيين رابطه سبك رهبري و عملكرد شغلي مديران بومي و غيربومي سازمانهاي دولتي استان گيلان از طريق حمايت سازماني، رضايت شغلي و تعهد سازماني
748
تبيين رابطه سبك هاي رهبري تحول گرا و اخلاقي ادراك شده با سلامت روان كاركنان بيمارستان دولتي دكتر حشمت رشت با توجه به نقش ميانجي رضايت شغلي
749
تبيين رابطه سرمايه فرهنگي خانواده ها با هويت اجتماعي جوانان ( مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه كاشان )
750
تبيين رابطه شهروندي سازماني بر رضايت مندي مشتري و ارزش ويژه ي برند با تأكيد بر تهديدها و فرصت ها: مطالعه موردي شعب بانك پارسيان استان مازندران
751
تبيين رابطه شهروندي سازماني بر رضايت مندي مشتري و ارزش ويژه ي برند با تأكيد بر تهديدها و فرصت ها: مطالعه موردي شعب بانك پارسيان استان مازندران
752
تبيين رابطه ليبرال دموكراسي با عرفان¬هاي نوظهور در عصر جهاني شدن
753
تبيين رابطه مستقيم بين معاش و معاد از ديدگاه امام علي ﴿ع﴾ با عنايت به نهج البلاغه
754
تبيين رابطه مكان مواجهه و تماشاگر در شيوه‌هاي اجرايي آگستو‌بوال براساس نظريات «تماشاگر رهايي‌يافته» ژاك رانسير و «همجواري» ادوارد تي‌هال
755
تبيين رابطه مورفولوژي-خواص-كارائي در ليف تو خالي غشائي استات سلولوز ﴿بنا به درخواست استاد راهنما اين عنوان از تاريخ 5/11/88 به مدت دو سال غير قابل دسترسي ميباشد﴾
756
تبيين رابطه ميان سبك زندگي و هويت قومي ، ملي(مطالعه تجربي استان لرستان)
757
تبيين رابطه ميزان تحصيلات زنان روستائي با ميزان مشاركت اجتماعي آنها
758
تبيين رابطه هوش هيجاني و بازاريابي .
759
تبيين رابطه هويت ملي و توسعه سياسي؛ مطالعه ي موردي ايران بعد از انقلاب 1357
760
تبيين رابطه ي خطابه و قدرت و منبر و سياست در دوره ي عباسي ﴿132-656 ق﴾
761
تبيين رابطه يادگيري سازماني و مديريت دانش با تفكر استراتژيك در كارشناسان وزارت ورزش و جوانان ايران
762
تبيين راهبردهاي مديريت تقاضاي آب كشاورزي در دشت ماهيدشت با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره PROMETHEE
763
تبيين راهكارهاي پياده مداري در محافظت شهري با رويكرد ارتقاء كيفيت، مطالعه موردي: محور ميدان نقش‌جهان در قياس با بافت تاريخي كپنهاگ ازمنظركنترل ترافيك سواره و پياده
764
تبيين رفتار خريد سبز مصرف‌كنندگان با استفاده از نظريه‌ رفتار برنامه‌ريزي ‌شده‌ تعميم يافته با تأكيد بر نقش خودانگاره اجتماعي مورد مطالعه خريداران محصولات سبز فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي منتخب در شهر اصفهان
765
تبيين رفتار داده هاي حسابداري ، بر اساس چرخه هاي تجاري ،در بورس اوراق بهادار تهران
766
تبيين رفتار داده هاي حسابداري ،بر اساس چرخه هاي تجاري ،در بورس اوراق بهادار تهران
767
تبيين رفتار سفرهاي سودمندگرا و غير سودمندگرا و تحليل تأثيرپذيري آن‌ها از ويژگي هاي فردي (ذهني) و فضايي
768
تبيين رفتار كارآفرينانه بر مبناي سبك هاي فرزندپروري با ميانجيگري ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينان استان گلستان
769
تبيين رفتار لرزه‌اي تيرهاي داراي بازشو در جان، در قاب‌هاي خمشي فولادي
770
تبيين رقابت منطقه اي جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي در دوره ملك سلمان
771
تبيين روابط ادراكي/ احساسي شهروندان در راستاي ارتقاء منظر ذهني پارك هاي شهري (مورد مطالعه پارك هاي شهري كلانشهر تهران)
772
تبيين روابط استراتژيك ايالات متحده آمريكا و شوراي همكاري خليج فارس پس از اشغال كويت بر اساس رويكرد رئاليسم تهاجمي از 1990 تا 2013(1392-1369)
773
تبيين روابط انساني در دانشگاه براساس دو ديدگاه مدرنيسم وپست مدرنيسم .
774
تبيين روابط ايران و اتحاديه اروپا در زمينه حقوق بشر درسالهاي 1376 تا 1392
775
تبيين روابط ايران و انگليس از سال 1368 تا 1388 ﴿ 2009-1989 ﴾ با تاكيد بر رويكرد سازه انگاري
776
تبيين روابط جمهوري اسلامي ايران وعربستان سعودي با تاكيد بر مسئله حج (1368-1357)
777
تبيين روابط سبك شناختي فرش هاي بابا حيدر چهارمحال و بختياري و فرش هاي شيروان قفقاز
778
تبيين روابط سياسي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با آفريقاي جنوبي پس از آپارتايد ﴿1994-2012﴾
779
تبيين روابط شاميان با خلفاي اُموي
780
تبيين روايت شناختي مستندهاي جنگي روايت فتح
781
تبيين روش آزمايشات و بررسي سيستم تبريد خودرو و در ادامه محاسبه بار برودتي كولر نيسان و تست نمونه اي آن
782
تبيين روش تربيت ديني با تاكيد بر مولفه ارزشي تقوا در قرآن كريم
783
تبيين روش تربيتي تأثير ظاهر بر باطن در كلام امام علي (عليه‌السلام) با تأكيد بر قول سديد
784
تبيين روش شناسي قاطعيت در تربيت اخلاقي كارگزاران در نهج‌البلاغه
785
تبيين روش‌هاي تربيت اخلاقي انبياي اولوا العزم در كتاب و سنت
786
تبيين روش‌هاي كيمياگرى در طبيعيات فلسفه اسلامي و دلالت‌هاى آن بر معرفت نفس
787
تبيين روشي جهت كمي كردن اولويت بندي زير حوزه ها و شناسايي بهترين عمليات آبخيزداري از طريق مدل HEC-HMS و روش مدل سازي چند معياره ﴿مطالعه موردي حوزه آبخيز دوراهان شهرستان بروجن﴾
788
تبيين روند تحولات شهر اميريه با تاكيد بر توسعه كالبدي
789
تبيين روند دستيابي جمهوري اسلامي ايران به انرژي صلح آميز هسته اي در سه دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، خاتمي و احمدي نژاد از منظر تحليل گفتمان
790
تبيين رويكرد بين المللي سازي برنامه هاي درسي در آموزش عالي
791
تبيين رويكرد حفاظتي و مرمتي از منظر ارزش‌شناختي در مرمت‌هاي تكميلي نقش‌برجسته‌هاي سنگي تخت‌جمشيد
792
تبيين رويكرد روش تدريس مونته سوري و نقد آن بر اساس نظريه ماهيت گرايي
793
تبيين رويكردهاي نظري در حفاظت از اشياء آييني زنده مبتني بر ارزش¬شناسي مطالعه ي موردي: نخل در آيين نخل گردانيِ حوزه ي جغرافيايي- فرهنگي كوير يزد
794
تبيين رويه تساهل و تسامح در قرآن و سنت پيامبر ( ص ) و نقد ديدگاه نوانديشان ( دكتر علي شريعتي- دكتر عبدالكريم سروش )
795
تبيين رويه‌هاي تحقق‌پذيري نظام ارتفاعات طرح‌هاي توسعه شهري در بافت مياني مسكوني شهر اصفهان (از منظر ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري)
796
تبيين ريشه هاي تاريخي نقش بته جقه در تمدن ايران باستان و طراحي و نمونه سازي زيور آلات با بهره گيري از فرم بته جقه
797
تبيين زبان انساني قرآن
798
تبيين زبان غنايي در منظومه خسرو و شيرين نظامي و نظاير آن (با تكيه بر پنج اثر)
799
تبيين زمان و مكان در نگارگري ايراني بر طبق انديشه و شهود عرفاي مسلمان
800
تبيين زمينه ها و نحوه مواجهه زنان با اعتياد به موادمخدر در شهر يزد
801
تبيين زمينه‌‌هاي اجتماعي نقاشي‌‌هاي تركيبي صفوي (1135-907 ه. ق) بر اساس نظريه بازتاب
802
تبيين سازوكارهاي توليد فضاي انحصاري در نواحي ساحلي پيراشهري كرانه جنوبي درياي كاسپين
803
تبيين سبك فرزندپروري حضرت فاطمه زهراسلام الله عليها
804
تبيين سرمايه اجتماعي مبتني بر آموزه هاي امام علي ﴿ع﴾
805
تبيين سناريو هاي آينده هويت شغلي زنان در جامعه ايران
806
تبيين سناريوهاي آينده جريان هاي سياسي در ايران 1404
807
تبيين سنت حفاظت در مسجد جامع اصفهان انشاء اصول مداخلات حفاظتي با تكيه بر شواهد سنت مداخله در اين مسجد
808
تبيين سياست جنايي ايران در خصوص فعاليت هاي غيرمجاز سمعي و بصري
809
تبيين سياست خارجي چين در خاورميانه در چارچوب يك كمربند- يك راه
810
تبيين شاخص هاي تأثيرگذار در طراحي كالبدي بافت منطقه مركزي اصفهان بر مبناي رويكرد كربن صفر
811
تبيين شاخص هاي سبك زندگي مبتني بر توسعه اسلامي- ايراني و بررسي ميزان توجه برنامه درسي دوره ابتدايي به اين شاخص ها
812
تبيين شاخص هاي كالبدي فضاهاي باز دانشگاهي اجتماع‌پذير با رويكرد ارتقاء سرمايه اجتماعي (نمونه موردي: دانشگاه بوعلي سينا)
813
تبيين شاخص‌هاي كالبدي محلات شهري پياده محوربا رويكرد نوشهرگرايي، نمونه موردي: محله زرگنده تهران
814
تبيين شاخصهاي استراتژيك ارزيابي عملكرد در شركتهاي دولتي پروژه محور براساس مدل كارت ارزيابي متوازن مطالعه موردي : شركت توسعه صنايع اب و نيروي ايران
815
تبيين شاخصهاي فرهنگ كار از ديدگاه متخصصين علوم اداري و ديني در سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان
816
تبيين شايستگي هاي مورد انتظار از معلمان براساس اسناد تحولي نظام تعليم و تربيت و تدوين برنامه درسي آن در دانشگاه فرهنگيان
817
تبيين شبكه مفهومي تخصيص بهينه منابع اقتصادي بين خانواري بر مبناي آيات و روايات معصومين (عليهم السلام)
818
تبيين شجره طيبه و شجره خبيثه ازمنظر آيات و احاديث
819
تبيين شكست برشي در تيرورق هاي خميده در افق
820
تبيين شيوه موثر ارجاع قرارداد و انتخاب برنده مناقصات در مجموعه قراردادهاي BOT پروژه هاي زيرساخت در ايران
821
تبيين شيوه هاي اعتمادسازي در روابط بين الملل: مطالعه موردي مذاكرات هسته اي جمهوري اسلامي ايران
822
تبيين صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي در دوره پهلوي در شاهين‌شهر و برخوار و ميمه
823
تبيين ضوابط، استانداردها و شاخصهاي طراحي مدارس پايدار در مقطع تحصيلي ابتدايي با رويكرد بومي سازي راهبردها و سياستهاي توسعه پايدار فضاهاي آموزشي )نمونه موردي: طراحي و ارائه الگوي مدرسه سبز در محدوده پارك شيرين كرمانشاه
824
تبيين طرح جامع حفاظت پايدارموزه هاي ميراث روستايي با تاكيد بر موزه ميراث روستايي گيلان
825
تبيين علل عدم موفقيت عمومي شبكه هاي اجتماعي ايراني و راهكارهاي توسعه و فرهنگ سازي استفاده از آنها
826
تبيين علل گفتمان غرب ستيز در ميان روشنفكران ايران ﴿1357- 1340﴾
827
تبيين علل و عوامل حاشيه نشيني و رابطه آن با مهاجرت هاي روستا- شهري (بناب )
828
تبيين عملكرد احزاب سياسي دولتي در ايران؛ ( 84- 68)
829
تبيين عملكرد جامعه بين‌المللي در قبال نسل كشي مسلمانان ميانمار بر اساس اصل مسئوليت حمايت
830
تبيين عملكرد فرهنگي، اجتماعي، سياسي روحانيت بين سالهاي 1320-1332 هجري شمسي﴿ با تكيه بر شهر اصفهان﴾
831
تبيين عناصر برنامه درسي براي تربيت معلمان فناور در دانشگاه فرهنگيان براساس تجارب كشور هاي منتخب
832
تبيين عوامل استحكام زندگي مشترك زنان فاقد رضايت زناشويي
833
تبيين عوامل جامعه شناختي تÊثيرگذار بر رابطه ي ناب (رابطه ي مبتني بر تعهد، اعتماد، پيوند پايدار و ضابطه ي اخلاقي ) بين دختران و پسران 20 - 30 ساله ي شهر تهران
834
تبيين عوامل كليدي موفقيت دولت الكترونيكي با رويكرد آينده شناسي
835
تبيين عوامل مؤثر بر رويكرد چين در قبال برجام
836
تبيين عوامل موثر بر اتخاذ استراتژي دولت ترامپ در افغانستان
837
تبيين عوامل موثر بر ارتقاي هويت سازماني و
838
تبيين عوامل موثر بر انتقال پيام در مكان با بهره گيري از رويكرد نشانه شناسي
839
تبيين عوامل موثر بر توسعه اقتصاد ورزش ايران
840
تبيين عوامل موثر بر ميزان رضايتمندي مشتريان اينترنتي خودرو - مطالعه موردي شركت ايران خودرو
841
تبيين عوامل موثر بر وفاداري مشتريان كليدي بانك صادرات ايران
842
تبيين عوامل موثر در گرايش به رفتارهاي خشونت آميز سياسي در ميان شهروندان استان سيستان و بلوچستان (مطالعه موردي شهرستان سراوان)
843
تبيين عوامل موثر سازماني بر اجراي سيستمهاي برنامه ريزي يكپارچه اطلاعات و منابع در شركتهاي بيمه
844
تبيين عوامل و آثار سعادت و شقاوت در قرآن
845
تبيين عوامل و زمينه هاي اجتماعي مرتبط با حسادت در تعاملات روزمره
846
تبيين فاصله گذاري به عنوان يكي از شاخصه هاي پست مدرنيسم با تاكيد بر اجراي مارساد پيتر بروك و انيشتين در ساحل رابرت ويلسن
847
تبيين فاصله گذاري به عنوان يكي از شاخصه هاي پست مدرنيسم با تاكيد بر اجراي مارساد پيتر بروك و انيشتين در ساحل رابرت ويلسن
848
تبيين فرآيند برگشت پذيري كشاورزان شهرستان دهگلان نسبت به خشكسالي
849
تبيين فرآيند تثبيت حاكميت اسلام سياسي فقاهتي در ايران پس از انقلاب
850
تبيين فرآيند شكل گيري و دگرگوني فضايي شهر منطقه ها؛ ارائه آموزه‌هايي منطبق بر شرايط ايران
851
تبيين فرآيند و عوامل شكل‌گيري دلبستگي انسان به خانه معاصر در ايران
852
تبيين فرايند طراحي جهت آموزش در رشته صنايع دستي (مورد پژوهي رشته سراميك)
853
تبيين فراينـد قانوني و اجراييِ سلب و تأمين حقوق مالكانه در طرح هاي نوسازي شهري (مورد پژوهـي: پروژه بزرگراه امام علي در محله هاي اتابك و مينابي)
854
تبيين فرايند مديريت دانش درآموزه هاي اسلامي
855
تبيين فرصت‌ها و چالش‌هاي ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در هند
856
تبيين فرصتهاي كارآفرينانه درصنايع دستي استان زنجان
857
تبيين فرهنگ پرسشگري از ديدگاه قرآن و روايات و سيره‏ ي معصومين عليهم السلام
858
تبيين فقهي حقوقي انحرافات جنسي
859
تبيين فقهي و حقوقي تاثير اشتباه در قتل
860
تبيين فكر و ذكر در آموزه هاي اسلامي و استنتاج پيامدهاي آن براي تعليم و تربيت
861
تبيين فلسفه محروميت در قران و بررسي دلالت‌هاي تربيتي آن
862
تبيين فلسفه ميان‌فرهنگي به روايت رام ادهر مال
863
تبيين فلسفي تكامل جهان هستي بر اساس حكمت متعاليه با تكيه بر آيات قرآن كريم
864
تبيين فلسفي خداشناسي فطري در قرآن (با تكيه بر آرا ملاصدرا و آيت الله مصباح يزدي)
865
تبيين قابليت هاي بازاريابي و عملكرد سازمان براي ورود به بازار بين الملل (مورد مطالعه واحدهاي صادراتي بخش كشاورزي استان مازندران)
866
تبيين قدرت يابي دوباره طالبان و شكل گيري داعش در افغانستان و آينده حضور شان در عرصه قدرت(2016-2026)
867
تبيين قراردادهاي مالكيت زماني در فقه و حقوق ايران
868
تبيين قراردادهاي مشاركت در سرمايه گذاري نفتي در حقوق ايران
869
تبيين قلمرو جغرافيايي در احكام شرعي و قوانين جزايي
870
تبيين قلمروي فرهنگي دربافت هاي تاريخي براي حضور در صنايع خلاق (محله فرهنگي سينمايي لاله زار)
871
تبيين قواعد مسئوليت مدني ناشي از فعل اشياء
872
تبيين كارآفريني بر مبناي ويژگيهاي شخصيتي مديران آموزش حوزه صنعت خودرو
873
تبيين كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مبناي فلسفه ي تدوين شده ي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران
874
تبيين كاركرد مفيد نقوش سنتي گياهي براي نقاشي ديواري شهر تهران با الهام از آراء سنت‌گرايان
875
تبيين كاركرد نهاد ولايت فقيه در انسجام ملي جمهوري اسلامي ايران در عصر جهاني شدن
876
تبيين كاركردهاي نور و نقش آن بر شكل‌گيري فضاي اجرا طبق نظريات جوزف اسووبودا
877
تبيين كاهش وابستگي ايالات متحده آمريكا به نفت و تاثير آن بر سياست منطقه اي آن كشور در خاورميانه
878
تبيين كيفيت زندگي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دولتي استان گيلان با تاكيد بر فرسودگي شغلي
879
تبيين گستره رابطه عليت در جرايم قابل ارتكاب از طريق شبكه هاي اجتماعي مجازي
880
تبيين مؤلفه ها، جايگاه و مفهوم شهر خلاق در حوزه ادبيات اقتصاد شهري و منطقه اي
881
تبيين مؤلفه هاي ارائه و نمايش آثار هنري معاصر در موزه
882
تبيين مؤلفه‌اي و روش‌هاي پرورش هوش هيجاني در سنت و سيرة امام علي (عليه‌السلام)
883
تبيين مؤلفه‌هاي برنامه درسي خردگرا در منابع اسلامي با تأكيد بر ارائه برنامه درسي كاربردي براي دوره ابتدايي
884
تبيين مؤلفه‌هاي رويكردهاي تدريس از ديدگاه فنستر ماخر و سولتيس و بررسي ميزان كاربست آنها توسط معلمان پايه چهارم و پنجم ابتدايي مدارس دخترانه-دولتي شهر اصفهان در سال تحصيلي 98-1397
885
تبيين ماتريس SWOT براي تأسيس كارگاههاي توليد فرش در شهركهاي صنعتي كرمان
886
تبيين ماهيت توسل بر مبناي حكمت متعاليه با تأكيد بر آراء ملاصدرا و امام خميني(ره)
887
تبيين ماهيت حقوقي شركت‌هاي مادر تخصصي و رابطه آنها با شركت‌هاي تابعه و دولت
888
تبيين ماهيت زيبايي و هنر در انديشه ي فريدريش شيلر
889
تبيين ماهيت عدالت شرعي و اشتراط آن در مناصب اجتماعي همراه با تعيين مصداق
890
تبيين ماهيت و آثار عقود مشاركتي
891
تبيين ماهيت و احكام تسليم در عقود معاوضي در حقوق ايران و فقه اماميه
892
تبيين ماهيت و احكام حقوقي پيوند عضو از منظر حقوق ايران و كامن لا
893
تبيين ماهيت و ساختار صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك در حقوق ايران
894
تبيين ماهيت و ضوابط حاكم بر واگذاري اراضي ملي در نظام حقوقي ايران
895
تبيين ماهيت، آثار و احكام عقود ديني
896
تبيين ماهيت، آثار و ارزش اثباتي بارنامه دريايي
897
تبيين مباني اخلاق و تدريس بر اساس فلسفه اخلاق اسلامي
898
تبيين مباني ادبيات غنايي و زير گونه‌هاي آن با تكيه بر آثار مولانا
899
تبيين مباني فقهي و حقوقي جرائم مواد مخدر
900
تبيين مباني گفتمان هاي اصلاح طلب و اصول گرا و تأثير آنها بر ظهور و افول احزاب جبهه دوم خرداد و پيروان خط امام و رهبري
901
تبيين مباني معرفت شناختي رويكردهاي يادگيري مبتني بر نوشتن به منظور ارائه الگوي مطلوب يادگيري(اهداف، روش و . . ) متناظر با اقتضائات فضاهاي ابرمتني و ريزوماتيك با تاكيد بر نقد رويكرد يادگيري مبتني بر خواندن
902
تبيين مباني منكران مجاز و نقش آن در دانش تفسير
903
تبيين مباني نظري آموزش صلح در نظام تعليم وتربيت جمهوري اسلامي ايران به‌منظور تدوين يك الگوي بومي
904
تبيين مباني نظري حداكثر دخالت دولت در تربيت: تحليل مقايسه اي انديشه سياسي افلاطون و فارابي
905
تبيين مباني نظري و تجربي نانو ساختار سازي در پلي استايرن مقاوم و ابرچقرمه سازي آن
906
تبيين مباني نظري و تجربي نانوساختارسازي (Nano-structuring) و تنظيم چسبندگي آميزه چسب اكريليك پايه‌آبي در يك نوارچسب
907
تبيين مباني هستي شناسي از منظر آيت اللّه جوادي آملي و دلالت هاي تربيتي آن
908
تبيين مباني هنرهاي تجسمي بر اساس آراءعرفاي مكتب ابن عربي ﴿وحدت وجود﴾
909
تبيين مباني هنرهاي تجسمي براساس آراء عرفاي مكتب ابن عربي﴿وحدت وجود﴾
910
تبيين مباني، اصول و روش‌هاي تربيت اخلاقي در بوستان و گلستان سعدي
911
تبيين مبنا و ماهيت تملكات شهرداري در طرح هاي عمراني
912
تبيين متدولوژي مهندسي معكوس و كاربرد آن در دستيابي به تكنولوژيهاي الكتريكي و الكترونيكي
913
تبيين متغيرهاي تعيين كننده شكاف ديجيتالي از دسترسي فيزيكي تا استفاده متداول
914
تبيين متغيرهاي ميانجي رهبري اصيل بر عملكرد شغلي و ارائه الگويي براي آن
915
تبيين محدوده هاي آسايش روشنايي در فضاهاي اداري شهر تهران
916
تبيين مخاطرات آب وهوايي بر درختان بادام در استان كرمان
917
تبيين مدل اثرگذار برچرخه رفتار افراد در ورزش شهركرمانشاه
918
تبيين مدل بازآفريني پايدار بافت تاريخي با تأكيد بر نظريه كاركردگرايي ساختاري (بافت تاريخي شهر اصفهان)
919
تبيين مدل تأثير گذاري تبليغات آنلاين بر توسعه ي رفتار خريد مصرف كنندگان وسايل ورزشي
920
تبيين مدل تعالي منابع انساني در شركت برق منطقه اي فارس
921
تبيين مدل تعامل بين بازرسان بهداشت محيط و متصديان مراكز تهيه توزيع و عرضه مواد غذايي بر مبناي تئوري بازي در يزد
922
تبيين مدل جامع مديريت بحران در وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسلامي ايران با رويكرد سيستم مديريت اطلاعات بحران(CIMS)
923
تبيين مدل جهت المان اتصال چسبي بكمك المان Generic
924
تبيين مدل جهت بررسي عوامل موثر رواني،خانوادگي و اجتماعي بر رفتارهاي پرخطر دختران دانشگاه اصفهان
925
تبيين مدل رابطه بين خود گفتاري در ورزش با انگيزش ورزشي و اضطراب ورزشي در دانش آموزان دختر ورزشكار استان همدان
926
تبيين مدل رفتار نوآورانه كاركنان فدراسيونهاي ورزشي ايران
927
تبيين مدل ساختاري سرمايه فكري كاركنان اداره آبفاي فارس براساس هوش و يادگيري سازماني
928
تبيين مدل ساختاري فرهنگ، هويت و تمدن سازماني
929
تبيين مدل سياست هاي استراتژيك موثر بر موفقيت هاي بين المللي ورزش زنان ايران با تاكيد برسيستم SPLISS
930
تبيين مدل علّي فضيلت محوري سازماني و سرمايۀ روانشناختي با تأكيد بر نقش واسطه اي تاب آوري در بين پرستاران بيمارستان‌هاي نمازي و شهيد فقيهي
931
تبيين مدل علي اتحاد والديني بر اساس استرس والدگري با تعديل گري شوخي و فراغت خانواده
932
تبيين مدل علي تاثير بازارگرايي بر عناصر مديريت كيفيت و عملكرد عملياتي و لجستيكي در شهرك صنعتي بزرگ شيراز
933
تبيين مدل عوامل اثر گذار بر توسعۀ فرهنگ محيط زيست در ورزش
934
تبيين مدل فرهنگ سازماني موثر جهت ارتقاء بهره‌وري كاركنان(مطالعه موردي : بانك سپه )
935
تبيين مدل كنترل استراتژيك برمبناي كارت امتيازي متوازن درشركت نخريسي خسروي
936
تبيين مدل كيفيت زندگي زناشويي بر اساس سبك هاي دلبستگي، اختلال وسواس فكري- عملي رابطه و حسادت عاشقانه در زنان متأهل شهر اصفهان
937
تبيين مدل ماليات سبز (ماليات زيست محيطي) براي صنايع بر مبناي تئوري بازي ها
938
تبيين مدل مديريت نظام مند پيامبر اعظم (ص )
939
تبيين مدل مديريت نظام مند پيامبر اعظم )ص (
940
تبيين مدل مديريتي كوروش دوم و داريوش اول هخامنشي با رويكرد تطبيقي بر حكمراني خوب
941
تبيين مدل‌هاي تحسين زيبايي و القاي آن به مخاطب با بهره‌گيري از مفهوم حمد
942
تبيين مديريت سوانح طبيعي در شهرها با تأكيد بر نظريه واردن (مطالعه موردي: نورآباد لرستان)
943
تبيين مراحل تدريجي آموزه‌هاي اخلاقي در قرآن
944
تبيين مسئوليت پذيري از منظر آموزه هاي قرآني
945
تبيين مسير دستيابي به چابكي با رويكرد كارت امتيازي متوازن و توسعه عملكرد كيفيت فازي ﴿مطالعه موردي:شركت صنايع پودر شير مشهد﴾
946
تبيين مشاركت سياسي زنان و مردان گيلاني
947
تبيين مشتركات روايي تفاسير ماثور شيعه و سني در جزء آخر قرآن كريم
948
تبيين مشتركات روايي شيعه و سني در جزء 92 قرآن كريم
949
تبيين مشخصات كلاس مجازي و پياده سازي واقعيت مجازي توزيع شده آن
950
تبيين مشخصه هاي استاندارد تحويل گيري موتور سوخت جامد نوعي موشك
951
تبيين مشرب عرفاني عراقي به توجه به آثار ﴿لمعات و غزليات﴾
952
تبيين مصرف فرهنگي در تزيين محيط داخلي خانه (مورد مطالعه: نقاشي هاي تزييني در خانه هاي اصفهان)
953
تبيين معادلات تئوري خمشي پوسته هاي متقارن محوري براي جابجائي هاي الاستيك كوچك و بزرگ به روش اجزا محدود
954
تبيين معامله اتهام در حقوق ايران و حقوق تطبيقي
955
تبيين معيارها و شاخص¬هاي اخلاق در بانكداري اسلامي
956
تبيين معيارها و مدل نقد منظومه اي طرح مسجد مبتني بر نصوص ديني
957
تبيين معيارهاي آفرينش معنا در فضاي شهري ﴿ نمونه موردي : خيابان انقلاب در محدوده ميدان انقلاب تا چهار راه وليعصر ﴾
958
تبيين معيارهاي اندازه گيري كيفيت و قابليت دوام و تعميرات
959
تبيين معيارهاي طداحانه زمين بازي پارك هاي شهري با رويكرد سرزندگي كودك
960
تبيين معيارهاي طراحي شهري با رويكرد تاب آوري جهت مقابله با سوانح طبيعي مطالعه موردي شهر بندرعباس
961
تبيين معيارهاي طراحي شهري در بهره گيري از اقتصاد شهرهاي ساحلي مطالعه موردي شهر بندرعباس
962
تبيين معيارهاي موثر بر تحقق عدالت فضايي در بازآفريني شهري با تاكيد بر رهيافت حقوق كودكان- نمونه موردي: محله ايران در منطقه 12 تهران
963
تبيين مفهوم ، آثار و احكام مالكيت تصرف
964
تبيين مفهوم ارتباط حرفه اي از ديدگاه اساتيد دندانپزشكي
965
تبيين مفهوم تماميت در حوزه آثارموزه اي از منظر مديريت حفظ فرايند ارتباط متقابل اثر - مخاطب-محيط
966
تبيين مفهوم سرمايه مذهبي وتحليل كاركردهاي آن در اقتصاد با تأكيد بر دين اسلام
967
تبيين مفهوم غني سازي كار-خانواده و بررسي مباني نظري و پژوهشي و راه كارهاي اجرايي آن در زنان شاغل
968
تبيين مفهوم ماندگاري در فضاي شهري با تاكيد بر دگرديسي/ پايايي، مورد پژوهي محله ي علي قلي آقا شهر اصفهان
969
تبيين مفهوم منتورينگ از ديدگاه اساتيد باليني دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1398
970
تبيين مفهومي نقش سرمايه اجتماعي درتحقق اقتصاد دانش محوردرايران
971
تبيين مقررات سرمايه گذاري در ذخيره سازها به منظور توسعه بهينه ظرفيت تامين انرژي الكتريكي
972
تبيين مكانيزم شكست برشي در تيرورق هاي فولادي
973
تبيين مكانيزم شكست خمشي در تيرورق هاي خميده در افق
974
تبيين موانع توسعه گردشگري الكترونيك در صنعت گردشگري ايران (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
975
تبيين موانع مشاركت اجتماعي در شهر كاشان در سال 1380
976
تبيين موفقيت و عدم موفقيت شركتهاي پوشاك نساجي چين و ايران با نگاه بازار محور
977
تبيين مولفه هاي موثر بر حكمروايي در مديريت محلي مطالعه موردي: شهرستان زنجان
978
تبيين مولفه‌هاي رشد يافتگي براساس اضطراب زيرآستانه (اضطراب غير باليني) از منظر قرآن
979
تبيين ميزان تاثيرگذاري مديريت دانش مشتري در توسعه نوآوري باز با درنظر گرفتن نقش تعديل گري سبك رهبري مطالعه موردي:شعب بانك سپه شهر قزوين
980
تبيين ناهنجاري اقلام تعهدي و ناهنجاري سرمايه گذاري توسط پراكندگي بازده
981
تبيين نبازهاي آموزشي دانشجويان درزمينه وظايف تجاري كارآفريني ازديدگاه اساتيدودانشجويان كشاورزي غرب كشورودانشكده كارآفريني بااستفاده ازمدل نيازسنجي بوريج وتجزيه وتحليل كوادريت
982
تبيين نسبت تحولات اجتماعي و ملي گرايي بر پوشش و آرايه هاي زنان قاجار
983
تبيين نسبت توحيد با ولايت از ديدگاه احاديث معصومين عليهم السلام (با تأكيد برحديث سلسله الذهب و حديث ولايه علي بن ابي طالب حصني... )
984
تبيين نسبت ميان مثل هاي قرآني با يكديگر و ساير آيات
985
تبيين نسبت ميان نقاشي هاي بهمن محصص و فرانسيس بيكن بر اساس آراء ژيل دلوز
986
تبيين نظام بصري و زيبايي شناختي كتابت در مكتب هرات ﴿مورد پژوهشي :شاهنامه بايسنقري﴾
987
تبيين نظام هندسي قلم نستعليق با تأكيد بر آثار ميرعماد
988
تبيين نظام و نقش شبكة كنشگران در تحولات سازمان فضايي مناطق مرزي (شهرستان مرزي بانه)
989
تبيين نظرات دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان درخصوص تعارضات اخلاق حرفه¬اي با استفاده از بازانديشي روايتي
990
تبيين نظري ورتبه بندي تاثير عناصر گردشگري خلاق بر بازآفريني شهري
991
تبيين نظرية عمومي لاضرر و نقش آن در جبران خسارات معنوي
992
تبيين نظريه برناه درسي تجربي و مقايسه آن با نظريه برنامه درسي ديسيپليني در نظام آموزش متوسطه ايران
993
تبيين نظريه تقلب نسبت به قانون در حقوق ايران و مقايسه آن با حيله هاي شرعي در فقه
994
تبيين نظريه خيال در فلسفه ملاصدرا و دلالت‌هاي آن براي تربيت
995
تبيين نظريه نمايشي اروينگ گافمن با تاكيد بر دونمايشنامه كلفت ها و بالكن اثر ژان ژنه
996
تبيين نظريه نمايشي اروينگ گافمن با تاكيد بر دونمايشنامه كلفت ها و بالكن اثر ژان ژنه
997
تبيين نظريه ي "درام ايده هاي افاطوني" مارتين پوشنر با تكيه بر نمايشنامه هاي تام استاپارد
998
تبيين نظريه‌هاي علمي بر اساس دستاوردهاي محاسباتي-عصب‌شناختي
999
تبيين نظريه‌ي «درام ايده‌هاي افلاطوني» مارتين پوشنر با تكيه بر نمايشنامه‌هاي تام استاپارد
1000
تبيين نقش آمريكا در بحران سوريه
بازگشت