<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تجزيه و تحليل و طراحي سيستم اطلاعاتي ابزارآلات كارخانه غدير
2
تجزيه و تحليل و طراحي سيستم حفاظت
3
تجزيه و تحليل و طراحي كلان سيستم توليد گزارشات مديريت ارشد در شركت برق منطقه اي اصفهان
4
تجزيه و تحليل و طراحي مفهومي سيستم هاي اطلاعاتي در شركت رينگ سازي مشهد
5
تجزيه و تحليل و طراحي نمايشنامه ژاندارك اثر: جرج برناردشاو
6
تجزيه و تحليل و كنترل مدارهاي گردشي در سيستمهاي ماهواره اي
7
تجزيه و تحليل و مدل سازي گسترده ترانزيستور موج متحرك از نظر سيگنال و نويز (براي كاربرد ميكسر موج رونده )
8
تجزيه و تحليل و مقايسه روش هاي اندازه گيري آويزش پارچه
9
تجزيه و تحليل و مكان يابي مبادين ميوه و تره بار و بازار هاي روز شهر اصفهان
10
تجزيه و تحليل و نقد آثار مرحوم استاد سيد جعفر رشتيان
11
تجزيه و تحليل و نقد آثار مرحوم استاد سيد جعفر رشتيان
12
تجزيه و تحليل و نقد شش اثر ازنگارگريهاي شاهنامه شاه طهماسب
13
تجزيه و تحليل و نقد و بررسي خمسه نظامي اوايل قرن 8 هجري قمري موجوددر كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به شماره ثبت 5179
14
تجزيه و تحليل و نقد و بررسي نقاشيهاي ديواري تكيه معاو ن الملك كرمانشاه
15
تجزيه و تحليل وضعيت تأثير بالقوه مديريت دانش بر انعطاف سازماني (نظرسنجي از مديران و كارشناسان سازمانهاي منتخب شهر اصفهان و شهركهاي صنعتي اطراف)
16
تجزيه و تحليل ومقايسه رنگي آثار سلطانمحمد و ورميه
17
تجزيه و تحليل ومهندسي خواسته ها در سيستم سنتي صدور مجوز اداره صنايع و معادن و طراحي و پياده سازي و استقرار سامانه الكترونيكي صدور مجوز با استفاده از زبان هاي برنامه نويسي تحت وب و پايگاه داده ها
18
تجزيه و تحليل ويدئويي آسيب هاي بسكتبال مسابقات ليگ برتر باشگاههاي ايران
19
تجزيه و تحليل ويدئويي آسيب هاي جودوكاران مرد المپيك 2008 پكن و جهاني 2009 روتردام
20
تجزيه و تحليل ويديوئي آسيب هاي واليباليست هاي مرد ليگ برتر باشگاه هاي ايران
21
تجزيه و تحليل ويژگي هاي حركتي از امواج انفرادي توليد شده داخلي با تصاوير SAR
22
تجزيه و تحليل يك قرارداد جديد براي هماهنگي زنجيره تامين هاي معكوس رقابتي و همكاري افقي
23
تجزيه و تنش ريل
24
تجزيه و توليد پارچه ديسكت كامپيوتر
25
تجزيه و شناسايي مواد متشكله اسانس Ziziphora tenuiore منطقه ميمند شهربابك
26
تجزيه و كروي كردن فريت دلتا زنگ نزن آستينتي CF-3M در فرايند ريخته گري دقيق توپر
27
تجزيه و مقايسه اجزاي تشكيل دهنده اسانس اندامهاي هوايي گياهان Ferula ovina و Diplotaenia damavandica با روش GC/MS
28
تجزيه وتحليل DEM هابراي شناسايي زمين ريخت ها وارتباط آنهاباوضعيت توپوگرافي وزمين شناسي توده ي پرآو
29
تجزيه وتحليل آثار برونوبزتو
30
تجزيه وتحليل آثار صنيعالملك (مصورسازيهاي كتاب هزارويك شب )
31
تجزيه وتحليل آرم هاي شبكه هاي استاني
32
تجزيه وتحليل استراتژيك شركت آب وفاضلاب استان تهران وارائه استراتژهاي مطلوب با استفاده از مدل SWOT براساس منطق فازي
33
تجزيه وتحليل امنيت شبكه وايمكس درپروتكل شبكه هاي محلي بي سيم
34
تجزيه وتحليل بحران حالات شكست بااستفاده ازمنطق فازي
35
تجزيه وتحليل بخش عملي
36
تجزيه وتحليل پنج نگاره ي شاهنامه ي شاه طهماسبي وبه كارگيري آن در طراحي لباس مهماندار
37
تجزيه وتحليل پيامدهاي سياسي و اجتماعي سياست جمعيتي درجمهوري اسلامي ايران (از1368تا1391)
38
تجزيه وتحليل پيچانرودهاي رودخانه كرند در محدوده ي دشت كرند (استان كرمانشاه )
39
تجزيه وتحليل تابلوي نبرد سان رومانو اثر پائولواوچلو
40
تجزيه وتحليل تاثير سياست هاي مالي وپولي برسرمايه گذاري بخش خصوصي دربخش كشاورزي ايران
41
تجزيه وتحليل تصويرسازي اندرزنامه امير عنصرالمعالي
42
تجزيه وتحليل تطبيقي رابطه اخلاق وسياست در دوره جمهوري اسلامي ايران (باتاكيد بر دهه‌هاي اول و سوم)
43
تجزيه وتحليل تكنيك هاي رايج درپايدار سازي ماهواره ها
44
تجزيه وتحليل رگرسيون به زبان برنامه نويسي sas
45
تجزيه وتحليل ريسك كولبك -ليب لر
46
تجزيه وتحليل زمين آمادي تغييرات مكاني برخي فلزات سنگين دراطراف ذوب آهن اصفهان و فولاد مباركه
47
تجزيه وتحليل ساختار نقاشي كودكان باموضوع خانواده
48
تجزيه وتحليل سامانه ثبت نام دانشجويان
49
تجزيه وتحليل سريهاي زمانيبه زبان برنامه نويسي sas
50
تجزيه وتحليل سيستم انتخاب واحد دانشگاه
51
تجزيه وتحليل سيستم هاي RFID وبرقراري امنيت آنها
52
تجزيه وتحليل شبكه هاي اطلاعاتي صنعتي وطراحي كنترلر CAN با زبان VHDL
53
تجزيه وتحليل عوامل داخلي براي كسب مزيت رقابتي در مجتمع فولاد مباركه
54
تجزيه وتحليل فرم قطعه سوئيت ايراني .عنوان عملي : بارتيتو قطعه سوئيت
55
تجزيه وتحليل مالي شركت فراورده هاي نسوز آذر با رويكرد استراتژيك در دوره هفت ساله 81 - 1375
56
تجزيه وتحليل مدل موجود ارزيابي رضايت مشتري در خدمات پس از فروش و ارائه راهكارهايي براي ارتقاء آن با در نظر گرفتن نيازمندي‌هاي جديد
57
تجزيه وتحليل مديريت ارتباط با مشتري و ارائه راهكارهايي به منظور بهبود ارتباطات مشتري و بنگاه (مطالعه موردي: فروشگاه رفاه)
58
تجزيه وتحليل مشتري مداري در سازمان مخابرات
59
تجزيه وتحليل ميانگين درجه حرارت شهرستان قائم شهر
60
تجزيه وتحليل نقوش آثار فلز كاري خراسان از دوره سلجوقي تا تيموري
61
تجزيه وتحليل نقوش آثار فلز كاري خراسان از دوره سلجوقي تا تيموري
62
تجزيه وتحليل نگاره هاي شيخ محمد در مثنوي يوسف وزليخاي جامي
63
تجزيه وتحليل نگاره هاي شيخ محمد در مثنوي يوسف وزليخاي جامي
64
تجزيه وتحليل نمايشنامه سه خواهر اثر: آنتوان چخوف
65
تجزيه وتحليل نمونه هاي فسيلي فرامينيفرا ترشيري زيرين منطقه خور بااستفاده از اطلاعات رياضي وآماري
66
تجزيه وتحليل و بهينه سازي مدارهاي ديجيتال برگشت پذير نانو متري
67
تجزيه وتحليل و شبيه سازي SDHوNG-SDH وكاربرد آن در سيستم هاي انتقال
68
تجزيه وتحليل و نقد و بررسي نقاشي هاي ديواري تكيه معاون الملك كرمانشاه
69
تجزيه وتحليل وارزيابي نظريات كارل ريموندپوپر درباره دموكراسي
70
تجزيه وميانگين پذيري ضعيف جبر A(X
71
تجزيه ي اوليه مدول هاروي حلقه هاي جابجايي و اول هاي شريك ضعيف در حلقه هاي نوتري و غير نوتري
72
تجزيه ي بندرز براي حل مسائل برنامه ريزي عددصحيح آميخته ي دوهدفه با محدوديت هاي مخروطي
73
تجزيه ي چند جمله اي ها روي ميدان هاي متناهي و كاربردهاي آن
74
تجزيه ي دامنه براي حل معادلات با مشتقات پاره اي با استفاده از روش هاي هم مكاني مبتني بر توابع پايه شعاعي
75
تجزيه ي زنجيري ايده آل هاي راست در يك حلقه
76
تجزيه ي زيستي ديزل از محيط هاي آبي توسط مخمر تجزيه كننده ي مواد نفتي كانديدا كاتنولاتا
77
تجزيه ي شبيه اوليه در مدول ها روي دامنه ي پروفر
78
تجزيه يكتايي به عوامل اوليه در مدولها
79
تجزيه‌ و تحليل داده‌هاي حوزه سلامت با استفاده‌ از ‌تكنيك‌هاي داده‌كاوي در قالب يك سيستم پشتيبان‌ تصميم
80
تجزيه‌وتحليل تطبيقي حكمراني خوب در دولت خاتمي و دولت احمدي‌نژاد
81
تجزيه‌وتحليل جايگاه تكفير در اسلام و تأثير آن بر تحول در انديشه سياسي اسلام
82
تجزيه‌وتحليل عوامل موثر در پيروزي جريان اعتدال در انتخابات رياست جمهوري سال 1392
83
تجزيه‌وتحليل عوامل موثر در پيروزي جريان اعتدال در انتخابات رياست جمهوري سال 1392
84
تجزيه‌وتحليل كسب‌وكار با استفاده از روش‌هاي پيش‌بيني كننده در تجزيه‌وتحليل داده‌ها
85
تجزيه‌وتحليل مقايسه‌اي تأثير رسانه‌هاي سنتي و جديد بر مشاركت و جهت‌گيري انتخاباتي (مطالعه موردي دانشگاه اصفهان)
86
تجزيه‌وتحليل و شبيه‌سازي ارتباط به هنگام (Real Time ) در شبكه ماهواره اي بين مدارهاي ارتفاع پائين (LEO) و مدار زمين ثابت (GEO) با تأكيد بر ماهواره‌هاي سنجش‌ازدور
87
تجزيه‌ي سلسله‌مراتبي شبكه‌هاي متابوليكي جهت محاسبه‌ي مدهاي پايه‌ي شار
88
تجزيه‌ي متعامد از جبرهاي لي كلاسيك روي حلقه‌هاي جابه‌جايي متناهي
89
تجزيه، تحليل و بررسي نقوش تصويري و نوشتاري سكه هاي قاجاريه
90
تجزيه، تحليل و شبيه سازي مديريت اعتماد در اينترنت اشياء
91
تجزيه، تحليل و شبيه سازي هارمونيكي سيستم هاي قدرت در كارخانه پلي نار تبريز
92
تجزيه، تحليل و شناخت فرم نقش مايه هاي اشكاني
93
تجزيه، تحليل، شبيه سازي و ساخت يك ستون از آرايه تكن براي پوشش بادبزني در صفحه قائم
94
تجزيه،تحليل و شبيه سازي روش هاي مقابله با حملات جلوگيري از دسترسي﴿DoS﴾ در شبكه هاي نسل آتي﴿NGN﴾ و كاربرد پروتكل IPSec در محافظت از آن
95
تجزيه¬ي ميكروبي پكتين، مطالعه اثر مواد حاصل بر رشد مخمر صنعتي و بررسي خواص آنتي اكسيداني و ضد سرطاني آنها
96
تجسس در اسلام
97
تجسس و تعيين مقدار فلوئور در انواع چاي ايران
98
تجسم اخلاقي از منظر قرآن
99
تجسم اعمال از ديدگاه ملاصدرا و علامه مجلسي
100
تجسم تعاملي گراف هاي بزرگ
101
تجسم صداي موزون ﴿بررسي مشابهت هاي ساختاري سينما و موزيك ويدئو﴾
102
تجسم صداي موزون ﴿بررسي مشابهت هاي ساختاري سينما و موزيك ويدئو﴾
103
تجسم عرفان وجود در حجم هايي از خاك زمين
104
تجسم عرفان وجود در حجمهايي از خاك زمين
105
تجسيه و تحليل برازش دادههاي پنلي در حالت تاثيرات ثابت با خطاي يك طرفه
106
تجلّي اكسپرسيونيسم در اشعار فروغ فرخزاد
107
تجلي آئين مهر در نقش فرش
108
تجلي آيات و روايات : در حكمت متعاليه صدرا
109
تجلي آيه ي امانت در متون مهم عرفاني و تفسيري فارسي
110
تجلي آيين مهر در نقش فرش
111
تجلي آيين مهر در نقش فرش
112
تجلي اسطوره مذهبي در شعر انقلاب اسلامي با محوريت اشعار علي معلم ، علي موسوي گرمارودي، علي رضا قزوه ، محمد جواد محبت
113
تجلي تشبيه و مبالغه در شعر عاشورايي معاصر (استعاره ، تشخيص ، مجاز، كنايه )
114
تجلي تعزيه در عكس
115
تجلي جمال در غزليات شمس
116
تجلي خيال
117
تجلي در عرفان
118
تجلي رافت الهي در پيامبر (ص) با استناد به آيات قرآن كريم
119
تجلي سنت در مدرنيسم
120
تجلي سنگ در هنر معرق
121
تجلي سنگ در هنر معرق
122
تجلي شاعرانه اساطير و روايات تاريخي در كليات سعدي شيرازي
123
تجلي شخصيت هاي اسطوره اي . تاريخي و ديني عرفاني در ديوان محمد حسين صغير اصفهاني
124
تجلي طرح در هنر مليله كاري
125
تجلي طرح در هنر مليله كاري
126
تجلي عدد چهار در سفالينه هاي پيش از ميلاد در ايران
127
تجلي عرفان اسلامي درمعماري مذهبي عصر صفوي ﴿مورد مطالعاتي: مجموعه آرمگاهي شيخ صفي الدين اردبيلي﴾
128
تجلي علايق مشروطه خواهي در آثار نقاشان دوره ناصري و مظفري
129
تجلي فرهنگ و غادبيات عامه در اثار سنايي
130
تجلي قرآن در نهج البلاغه
131
تجلي كلامي و تصويري داستان خسرو و شيرين نظامي در دوره قاجار با مطالعه اسطوره كاوي
132
تجلي مفاهيم قرآن در منطق الطير عطار
133
تجلي مفاهيم قرآني در مثنوي هاي تحفه الاحرار و سبحه الابرار جامي
134
تجلي مكتب هاي ادبي در شعر شاملو
135
تجلي مهدي موعود (عج) در ادب منظوم فارسي تا پايان سده نهم هجري
136
تجلي نقش خورشيد در باتيك و قلمكار
137
تجلي نقش خورشيد و مهر در هنر باتيك
138
تجلي نقوش حيواني در نقاشي
139
تجلي نور به كمك تكنيك تلفيق منبت كاري چوب و زمينه سنگ
140
تجلي هنر آئينه كاري در نقوش اسلامي
141
تجلي هنرها در سينماي صامت اروپا
142
تجلي هويت ايراني در باله ي امپرسين اثر احمد پژمان
143
تجلي هويت فردي در خود‌نگاره‌هاي نقاشان زن بعد از انقلاب ايران
144
تجلي و تجسم نور در نگارگري ايران
145
تجلي ويژگي ها و مراتب عرفاني در زندگاني چندتن از شهداي دفاع مقدس
146
تجليل عملكرد و قابليت گيرنده و فرستنده مخابرات سيار در خارج از باند فركانس نعلي جهت كاربرد در سلولهاي آتي سيستمهاي مخابرات سيار و شبيه سازي بخشي از آن
147
تجليل ها رمونيلكي سيستم برق مجتمع صنايع لاستيك سازي (بارز كرمان ) و ارائه روشهاي مطلوب براي كاهش اثرات آن در شبكه
148
تجمع پاسخ تقاضا در شبكه هاي هوشمند برق
149
تجمع زيستي جيوه در اندام هاي پرندگان برخي از مناطق استان اصفهان
150
تجمع زيستي سرب و كادميم درCeriodaphnia quadrangula و Daphnia magna
151
تجمع زيستي فلزات سنگين در زنجيره ي غذايي تعدادي از پرندگان ذخيره گاه زيست كره دنا
152
تجمع فلزات سنگين در رسوبات سطحي گياه آبزي Typha latifolia در تالاب بين المللي انزلي
153
تجميع اطلاعات به منظور كاهش انر‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژي مصرفي در شبكه با درنظر گرفتن همبستگي اطلاعات
154
تجميع بهره‌برداري از انرژي‌هاي تجديد پذير و بارهاي پاسخگو در شبكه هوشمند
155
تجميع داده در شبكههاي بي‌سيم ادهاك خودرويي با استفاده از الگوريتم بهينه‌سازي قورباغه
156
تجميع داده رمزنگاري شده در شبكه هاي حسگر بي سيم
157
تجميع داده شي متحرك با هدف كاهش مصرف انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم
158
تجميع داده هاي لاگ و مغزه و چاهآزمايي به منظور ايجاد نقشه هاي تراوايي مخزن
159
تجميع شهرت مبتني بر شايعه در شبكه هاي نظير به نظير گروه‌محور
160
تجهيز انباره خاك دوار به منظور اندازه گيري تون مصرفي تيغه هاي خاك ورز
161
تجهيز تراكتور مسي فرگوسن ﴿ MF-285 ) به ابزار اندازه گيري جهت تعيين نقشه تغييرپذيري مكاني پارامترهاي عمكردي تراكتور و ابزار خاك ورز
162
تجهيز ترمز يك هواپيماي سبك به سيستم ABS
163
تجهيز دستگاه آزمايش موتورهاي احتراق داخلي به سيستم نمونه برداري رايانه اي و نرم افزار مناسب
164
تجهيز دستگاه آزمايش موتورهاي احتراق داخلي به سيستم نمونه برداري رايانه اي و نرم افزار مناسب
165
تجهيز دستگاه پ خور زيستي استرس به كانال ارتباطي بلوتوث با رايانه
166
تجهيز دستگاه پس خور زيستي استرس به كانال ارتباطي بلوتوث با دستگاه دستي متحرك
167
تجهيز موتور تك سيلندر ريكاردو به وسايل اندازه گيري وا نجام آزمايش هاي عملكردي بر روي آن
168
تجهيز و ساماندهي محله قلعه محمود كرمان
169
تجهيز وساماندهي محله قلعه محمود كرمان
170
تجهيز يك بيمارستان جديدالتاسيس
171
تجهيزات ترمينالي و پروتكهابراي سرويسهاي تله ماتيك
172
تجهيزات دريايي و تاسيسات عمومي در كشتيهاي اقيانوس پيما
173
تجهيزات شهري عمومي﴿كيوسك تلفن شهري،صندق پست،صندوق صدقات،تابلو تبليغاتي4 وجهي
174
تجهيزات كندن چغندر (2 جلد)
175
تجهيزات مخابرات نوري ...
176
تجهيزات و روش هاي معدنكاري ترجمه كتاب Equipment and Methods Mining (Stout .S Khohler :by)
177
تجويز توام روغن بزرگ و Trientine بر ظرفيت آنتي اكسيداني پلاسما سطح پلاسمايي مالون دي آلدئيد، جلوگيري و بهبود ضايعات بافتي قلب و عروق در رتهاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
178
تحت الحمايگي در عصر قاجار : بررسي تحت الحمايگي اتباع ايراني از سوي سفارتخانه هاي خارجي در ايران عصر ناصري (1264-1313 ه. ق.)
179
تحت تأثير(Triticum aestivum) مطالعه كارايي جذب و مصرف تشعشع ارقام گندم كود نيتروژن در شرايط آب و هوايي كرمانشاه
180
تحت عنوان بررسي بسته نرم افزاري
181
تحت عنوان تسويه بازار توان راكتيو با در نظر گرفتن تلفات توان راكتيو حاصل از عبور توان اكتيو و با مشاركت منابع انرژي تجديدپذير
182
تححيح ديوان ملارجبعلي واحد تبريزي
183
تححيح ديوان ملارجبعلي واحد تبريزي
184
تحدب ابر رويه هاي غوطه ور در فضاي اقليدسي
185
تحدب تصادفي اكيد و تحدب تصادفي يكنواخت در مدول هاي تصادفي نرم دار
186
تحدب تعميم يافته روي خمينه هاي ريماني
187
تحدب تعميم يافته، يكنوايي تعميم يافته و كاربردها
188
تحدب تقريبي و يكنوايي
189
تحدب عملگري در فضاي كرين
190
تحدب ماتريسي مشابه عملگري قضيه هاي هان - باناخ و دو قطبي (باي پلار)
191
تحدب متريك كوباياشي روي خمينه هاي مختلط
192
تحديد توسعه ي برونزاي يزد با اصلاح ساختار كالبدي روستاي ادغام شده در شهر ﴿نمونه موردي: روستا شهر اكبر آباد﴾
193
تحديد حدود مرزهاي دريايي كشورهاي همسايه ساحلي مقايسه خليج فارس و درياي مديترانه .
194
تحديد حركت براي اعمال گروه غير انتقالي
195
تحرك اجتماعي در ايران
196
تحرك اجتماعي ميان نسلي در شهرستان سبزوار
197
تحرك پذيري تك لايه ي هيدروژنه اكسيد روي تحت تغيير غلظت هيدروژن
198
تحريرهاي آزاد ايتاليايي و شيوه دستان نگاره فرانسوي در آثار جان داولند
199
تحريك الكتريكي كاركردي FES
200
تحريك جمعي نورون ها تحت اثر نوفه
201
تحريك ژنراتور
202
تحريك غيرتهاجمي عمقي مغز: بهبود مدل‌هاي محاسباتي و ارزيابي آزمايشگاهي
203
تحريك غيرتهاجمي عمقي مغز: مدلسازي بافت و مطالعه ميدان‌هاي الكتريكي تداخلي
204
تحريم هاي اقتصادي از ديدگاه حقوق بين المللي بشر
205
تحريم هاي بين المللي و يك جانبه عليه ايران از ديدگاه حقوق بشر :آثار آن بر حقوق اقتصادي و توسعه
206
تحريم هاي بين المللي و يك جانبه عليه ايران از ديدگاه حقوق بشر: آثار آن بر حقوق اقتصادي و توسعه
207
تحريم هاي عليه ايران و راه مقابله با آن با رويكرد اقتصاد مقاومتي
208
تحريم و آثار آن بر اقتصاد ايران و بين الملل
209
تحريم‌هاي بين‌المللي و نقض حقوق بنيادين بشر
210
تحصيل مال ازطريق نامشروع ازمعاملات دولتي موضوع ماده ا.م .ق .599
211
تحصيلات زنان و توسعه اقتصادي در كشورهاي منتخب اسلامي
212
تحقق اهداف استفاده منطقي از انرژي وكيفيت محيط¬زيست به كمك ابزار مديريت مالي (هزينه-فايده اجتماعي) مطالعه موردي: مجتمع آموزشي، درماني و پژوهشي خورشيد
213
تحقق پايداري
214
تحقق پايداري در شهر بم
215
تحقق پذيري اصول توسعه پايدار در نوسازي و بهسازي بافت فرسوده شهري﴿ نمونه موردي: بافت فرسوده محلات خواجه ربيع، دروي و كارخانه سيمان مشهد﴾
216
تحقق دخكده هشري بومي در منطقه ناژوان شهر اصفهان
217
تحقق دولت الكترونيك و افزايش سهم شركت پست جمهوري اسلامي ايران در استقرار آن، مطالعه تطبيقي شاخص¬هاي استقرار دولت الكترونيك در ايران و كره جنوبي
218
تحقق ديجيتالي اثرات متقابل آستروسيت، سيناپس و نورون بيولوژيكي
219
تحقق رويكرد اصلاح مجدد نظام زمين در احياي بافت فرسوده با تاكيد بر مشاركت مردمي نمونه موردي: محله كوچه بيوك يزد
220
تحقق سوپرجبرهاي لي آفين توسيعي
221
تحقق سيستم تصويربرداري تانسور انتشار آب براي تشخيص بيماري هاي مغز، عصب و عضله
222
تحقق فضاي حالت سيستم هاي كوانتومي
223
تحقق محيط هاي داراي چرخش فارادي بدون استفاده از فريت
224
تحقق و مقايسه روشهاي مشخص سازي اهداف متحرك در تصويرSAR با استفاده از يك آنتن
225
تحقيق ، بررسي و ا يده پردازي براي بسته بندي يك مجموعه موادشوينده ، پاك كننده
226
تحقيق ، بررسي و بهينه سازي فرمان پژو 405
227
تحقيق ، بررسي و شبيه سازي سيستم Wimax
228
تحقيق ، بررسي و طراحي المان تبليغاتي نمايشگاهي (استند مانيتور ماديران )
229
تحقيق ، بررسي و طراحي يك ست كامل از شير آلات بهداشتي ﴿ شير ظرفشويي ، حمام دستشويي و ديواري توالت ﴾ براي شركت شيبه
230
تحقيق ، پژوهش و طراحي پيرامون بسته بندي ميگو
231
تحقيق ، پژوهش وطراحي ساعت ديواري منزل
232
تحقيق ، مطالعه و پياده سازي JFF NMS
233
تحقيق آزمايشگاهي و عددي جريان اطراف تركيب بال و بدنه يك هواپيما مادون صوت
234
تحقيق آماري انواع سرطان و هپاتيت B با استفاده از PCR در كرمانشاه
235
تحقيق اثر پاشنه كفش بر توزيع تنش در پاشنه پا
236
تحقيق بر آثار معماري ايران " اصفهان" ﴿ تحقيق كلاسي ﴾
237
تحقيق بر روي– n ميانگين پذيري مدولي ضعيف جبرهاي باناخ
238
تحقيق بر روي چادر شبهاي منطقه قاسم آباد گيلان
239
تحقيق بر روي چادرشبهاي منطقه قاسم آباد گيلان
240
تحقيق بر روي خواص مكانيكي ذغال سنگ و ارائه يك مدل مناسب براي ابعاد لنگه هاي ذغال براساس شرايط موجود در معدن پابداناي كرمان
241
تحقيق بر روي دستگاه هاي آزمايش خستگي فنرها
242
تحقيق بر روي رابطه محيط مثلث و بين Papilla Incisive ,notch Hamuular هاي دو طرف ، با عرض مزيو-ديستال دندان سانترال فك بالا
243
تحقيق بر روي رفتار جريانهاي چرخشي در دهانه هاي آبگير افقي و رو به پايين
244
تحقيق بر روي رنگ هاي پايه آبي و انديس لاتكس بيندرو فرموله كردن يك رنگ هنري
245
تحقيق بر روي ساخت مركب فلكسوگرافي پايه آبي و كاربرد آن روي كاغذ گرافت
246
تحقيق بر روي قاب هاي عملگري مقدار
247
تحقيق بر روي قواعد نواي گفتار در فارسي و اعمال آن در يك سازنده گفتار پارامتري
248
تحقيق بر روي مدارات جبران ساز جهت خطوط مخابراتي ( تلفن )
249
تحقيق بر روي مودهاي ناپايداري چليك هاي فضا كار
250
تحقيق بر روي مودهاي ناپايداري گنبدهاي فضا كار
251
تحقيق براي يافتن بهترين شيوه بازكردن ذخيره زيرزميني بوكسيت جاجرم
252
تحقيق بررسي علل اجتماعي و اقتصادي اعتياد به مواد مخدر در بين سيتانيهاي مقيم حيدر آباد گرگان
253
تحقيق بررسي و ساخت اتصالات سازه هاي شيشه اي
254
تحقيق بررسي و طراحي ايده هاي فرمي براي پوشش پا
255
تحقيق بصري: روش هاي تحقيق در طراحي گرافيك
256
تحقيق پيرامون "تنسي ويليامز و تابستان و دود"
257
تحقيق پيرامون "تنسي ويليامز و گربه روي شيرواني داغ "
258
تحقيق پيرامون ابعاد پنهان وجود و طراحي المان فرمي
259
تحقيق پيرامون اثر تغيير شرايط ماشينكاري (تراشكاري، مته كاري) (باانضمام تدوين و انجام آزمايشات مربوطه )
260
تحقيق پيرامون استاندارد IPSEE جهت ايمن سازي لايه IP شبكه
261
تحقيق پيرامون بررسي فاكتورهاي انساني در دستگاههاي خوراك دام
262
تحقيق پيرامون بيوگاز (توليد سوخت با روش بيوگاز)
263
تحقيق پيرامون پيوند موسيقي و نقاشي
264
تحقيق پيرامون تقسيم بندي فضاي مسكوني و Home Office وطراحي جداكننده فضاي چند منظوره براي خانه هاي كوچك ايراني
265
تحقيق پيرامون دانشگاه هاي مجازي
266
تحقيق پيرامون سرويسهاي بهداشتي عمومي ﴿ثابت﴾ داخل شهري و طراحي روشوئي مناسب با اين فضا
267
تحقيق پيرامون علل رله اي شدن باريت دره كاشان در گل حفاري با PH قليايي بالا
268
تحقيق تاثير كرم آرايشي بر خواص مكانيكي پوست
269
تحقيق تجربي اثر گراديان فشار همراستاي جريان آزاد بر فرآيند گذار در لايه هاي مرزي به كمك جريان سنج سيم داغ
270
تحقيق تجربي اثرات اصلاح پوسته روي عملكرد آيروديناميكي رديف پره رتور كمپرسورهاي محوري
271
تحقيق تجربي اثرات توربولانس جريان آزاد بر فرآيند گذار در لايه هاي مرزي به كمك جريان سنج سيم داغ
272
تحقيق تجربي اثرات عدد رينولدز جريان در دنباله و حباب جدايي كسكيد پره هاي كمپرسور محوري با استفاده از جريان سنجي سيم و فيلم داغ
273
تحقيق تجربي اثرات گراديان فشار همراستاي جريان آزاد برفرآيند گذار در لايه هاي مرزي به كمك جريان سنج سيم داغ
274
تحقيق تجربي بررسي اثرات خنك‌كاري لايه‌اي بر انتقال حرارت رديف پره توربين‌محوري
275
تحقيق تجربي تاثير نانوسيال آب -اكسيد آلمنيوم ( Al2o3-Water ) بر عملكرد حرارتي لوله هاي حرارتي در cpu ها
276
تحقيق تجربي تاثيرناسيونال آب -اكسيدمس درلوله هاي حرارتي cpuها
277
تحقيق تجربي توزيع فشار در پره و كسكيد كمپرسور
278
تحقيق تجربي جريان در رديف پره رتور كمپرسور محوري با ملاحظه بر طراحي و ساخت تست‌ريگ مربوطه
279
تحقيق تجربي عملكرد ورودي جداساز جريان محوري حلزوني
280
تحقيق تجربي و شبيه سازي عددي جريان در درز نوك پره كمپرسورهاي محوري
281
تحقيق تجربي و عددي اثرات tripwire بر كنترل لايه مرزي در كسكيد پره هاي كمپرسور محوري
282
تحقيق تجربي و عددي اثرات اغتشاشات و گرفتگي جريان برعملكرد رديف پره رتور كمپرسور محوري
283
تحقيق تجربي و عددي اثرات اغتشاشات ورودي ...
284
تحقيق تجربي و عددي اثرات زاويه برخورد جريان بر روي آيروديناميك كسكيد كمپرسور محوري
285
تحقيق تجربي و عددي اثرات وينگلت و اسكوييلر بر عملكرد آئروديناميكي رديف پره توربين محوري
286
تحقيق تجربي و عددي افت پروفيل در كسكيد پره هاي كمپرسور محوري
287
تحقيق تجربي و عددي توزيع شعاعي خواص ديناميك گازي جريان در مقطع خروجي رتور كمپرسور محوري تحت شرايط عملكردي مختلف
288
تحقيق تجربي و عددي شكل‌گيري استال دوراني ناشي از جريان نشتي نوك پره‌ها در كمپرسورهاي محوري
289
تحقيق تعامل رگ و استنت بر روي يكديگر به كمك روش المان محدود
290
تحقيق چگونگي استفاده از انرژي امواج دريا و طراحي و ساخت دستگاه تبديل آن به كار مكانيكي
291
تحقيق در آثار عبيد زاكاني
292
تحقيق در آداب و رسوم و عقايد صابيان
293
تحقيق در آداب ورسوم و لهجه مردم ميبد
294
تحقيق در آيروديناميك خودروها و طرح اتوبو آيروديناميك
295
تحقيق در احوال شمس الدين محمد تبريزي
296
تحقيق در احوال و آثار احمد مجد الاسلام كرماني
297
تحقيق در احوال و آثار و آراء سهل بن عبدالله تستري
298
تحقيق در احوال و آثار و افكار فتح الله خان شيباني به همراه تصحيح مجموع آثار منظوم و منثور او
299
تحقيق در احوال و اشعار اميدي رازي به همراه گردآوري و تصحيح اشعار وي
300
تحقيق در احوال و شيوه ي نثر دكتر اسلامي ندوشن
301
تحقيق در ادبيات اروپا
302
تحقيق در ادبيات تطبيقي اروپا
303
تحقيق در ادبيات تطبيقي اروپا (قسمت اول) از تاريخ ادبيات غرب
304
تحقيق در ادبيات تطبيقي اروپا از تاريخ ادبيات غرب
305
تحقيق در ادبيات تطبيقي اروپا(قسمت دوم)از: تاريخ ادبيات غرب
306
تحقيق در اوار جلال الدين سيوطي
307
تحقيق در باره فرشهاي درشت بافت (خرسك ). شامل دو بخش رنگي و خودرنگ
308
تحقيق در باره نقوش و هنر اسلامي
309
تحقيق در تذهيب
310
تحقيق در تذهيب
311
تحقيق در توليد قطعات از طريق فورج
312
تحقيق در توليد كاتاليست هاي مورد استفاده در احياء مستقيم
313
تحقيق در چاپ باتيك (كلاقه اي)
314
تحقيق در خط بنايي ايران
315
تحقيق در خطوط اسلامي
316
تحقيق در دبي و افت فشار جريان عبوري از صفحه اوريفيس
317
تحقيق در ديدگاه فقهي محقق سبزواري
318
تحقيق در ذرات ريز و تهيه ذرات ريز هيدروكسيد آهن از روش رسوبي
319
تحقيق در رابطه با دستگاه تلفن همراه (هندست )نحوه كار و توانايي هاي مربوطه
320
تحقيق در روشهاي مختلف توليد لوله و پروفيل و توليد آنها به طريق فرآيند اكستروژن
321
تحقيق در روشهاي مقاوم سازي و ارائه يك طرح جهت افزايش تعداد طبقات يك ساختمان با سازه بتني موجود
322
تحقيق در روند توليد شيشه هاي جام در ايران
323
تحقيق در روياهاي عارفان بر اساس كتابهاي تذكره الاوليا
324
تحقيق در زندگي و اشعار ملك الشعراء صبوري
325
تحقيق در سابقه تاريخي مسجد حاجي و سير تحول مسجد جامع روستاي كفران
326
تحقيق در ساخت پوششهاي سراميكي شيشه اي روي فلز
327
تحقيق در شبهات فلسفي و كلامي بداء
328
تحقيق در شخصيت كودك و بيماريهاي آن
329
تحقيق در شرح حال و سبك شعر مرحوم محمدعلي مصاحبي نائيني متخلص بصيرت
330
تحقيق در شرح حال و شيوه گفتار و انديشه دانشمندان: غزالي- خليل بن احمد- ابوعلي محمد بن مقله
331
تحقيق در شعر عرفاني دورۀ قاجار
332
تحقيق در شيوه هاي فن شناسي آثار تاريخي
333
تحقيق در طراحي و انتخاب مهاربندي جرثقيل هاي دريايي
334
تحقيق در عرائس شعر عرب بر اساس عرائس الشعراء سليم مكرزل و مقايسه اجمالي با كاربردهاي آن در زبان فارسي
335
تحقيق در عقايد حكيم ناصر خسرو از نظر
336
تحقيق در عقايد و نظريات افلاطون
337
تحقيق در عمليات
338
تحقيق در عمليات بنادر (مسئله بيشترين جريان كالا)
339
تحقيق در عمليات روش سيمپلكس
340
تحقيق در عناصر موسيقايي غزلهاي بيدل دهلوي
341
تحقيق در قصايد، قطعات و مثنويهاي ديوان سيدالشعراء اميري فيروزكوهي (مضامين ، اعلام ، اشارات و آرايه هاي ادبي )
342
تحقيق در كلاسهاي ريختگي چدن نشكن با مدول بالا
343
تحقيق در لهجه محلي و آداب و رسوم رامهرمز
344
تحقيق در معادله اساسي براي پاسخ خطي تك بعدي حامل يك ماده ويسكوالاستيك
345
تحقيق در مفاهيم نور و وجود و بنيانهاي فلسفه هنر بر پايه مباني زيبايي شناسي حكمت اشراق
346
تحقيق در مورد announcment و نحو روتينگ آن در سيستم EWSD
347
تحقيق در مورد آب اندازي و برپاسازي سكوهاي تيپ جاكت
348
تحقيق در مورد آبخوري پارك وليعصر
349
تحقيق در مورد آموزش از راه دور و روشهاي مناسب براي شبكه مركز آموزش مخابرات در سطح كشور
350
تحقيق در مورد اتصال
351
تحقيق در مورد تابلوي جنگ خانه خواجه پطرس و ليجانيان و باز آفريني طرح آن
352
تحقيق در مورد چيلرهاي خورشيدي
353
تحقيق در مورد دبي موثر و ارتباط آن با آستانه حركت
354
تحقيق در مورد زبري در رودخانه هاي پرشيب
355
تحقيق در مورد سيستمهاي ايمني خودرو
356
تحقيق در مورد شيشه - سراميكهاي ساختماني آندزيتي
357
تحقيق در مورد كاربرد پروژه ماهواره اي ثريا
358
تحقيق در مورد كنورتور ال - دي موجود در كارخانه ذوب اصفهان
359
تحقيق در مورد ماشينهاي ابزار
360
تحقيق در مورد مسائل پايداري و ريزش گودبرداري هاي ساختماني در مناطق شهري
361
تحقيق در مورد معادلات رژيم رودخانه مطالعه موردي رودخانه هاي سيستان و كرج
362
تحقيق در مورد نحوه عملكرد سيستمهاي SX A/O و چگونگي ارتباط آن با سيستمهاي PDH و SDH
363
تحقيق در مورد نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع راهنمائي و ميزان علاقه مندي آنها
364
تحقيق در مورد نرم افزارهاي تشخيص چهره و طراحي يك نرم افزار براي تشخيص اشكال ساده
365
تحقيق در مورد نيروگاه هاي زباله سوز
366
تحقيق در مورد وسايل نقليه سه چرخ
367
تحقيق در مورد وسايل نقليه سه چرخ : ماشين سه چرخ معلولين
368
تحقيق در مورد وضعيت نان و پخت آن در كشور
369
تحقيق در مورد وضعيت نان و پخت آن در كشور
370
تحقيق در نحوه ي تاثيرپذيري ملاصدرا از فلسفه ي اشراق در تبيين نظام هستي
371
تحقيق در نظيره سرايي شاعران دوره بازگشت در حوزه غزل
372
تحقيق در نقوش هندسي هنر اسلامي
373
تحقيق در همنشيني نور و سفال جهت طراحي روشنائيها
374
تحقيق در واژگان و تركيبات ديوان عنصري
375
تحقيق درباره «عدل جبر تفويض امر بين الامرين»
376
تحقيق درباره ايستگاه اتوبوس شهري
377
تحقيق درباره روح از نظر روانشناسي عمومي و اجتماعي و نظريات مختلف راجع به آن
378
تحقيق درباره قالبهاي چوبي و بتوني و فايبر گلاس
379
تحقيق درباره كارآمدي چراغهاي LED و طراحي و ساخت يك نمونه چراغ گردان الكترونيكي
380
تحقيق درباره لهجه و ضرب المثلها و لغات محلي اقليد فارس
381
تحقيق درباره مس
382
تحقيق درباره ي وضعيت عناصر كم مقدار روي (Zn) ، مس (Cu) ، منگنز (Mn) وبور(B) وتستوسترون دربيماران سوء مصرف كننده ي داروتحت سم زدائي
383
تحقيق درمورد تابلوي جنگ خانه خواجه پطرس وليجانيان و بازآفريني طرح آن
384
تحقيق درمورد مدولاسيون OFDM و مقايسه آن با DMT و CAP
385
تحقيق درميزان تاثيرپذيري آثارسعدي ازنهج البلاغه درزمينه سلوك كارگزاران
386
تحقيق رفتار رگ در حالت غير خطي و غير ايزوتروپ
387
تحقيق روي پارامترهاي موثر در بازيابي تركيبات واناديومي از سرباره
388
تحقيق روي ساخت يورتان الاستومرهاي جديد " براي استفاده در صنايع تاير و حمل و نقل "
389
تحقيق روي منحني هاي سنجه رسوب و حدود اطمينان آنها در شرايط گوناگون محيطي
390
تحقيق ز بررسي وضعيت ورزشي معلولين
391
تحقيق عددي انتقال حرارت جريان نانو سيال در مبدل هاي حرارتي لوله-پره اي همراه با مولد گردابه
392
تحقيق عددي تاثير تزريق جت سيال بر روي ناپايداري هاي كمپرسورهاي سانتريفوژ
393
تحقيق عددي جريان سيال تواني حول دو سيلندر با مقطع مربعي
394
تحقيق عددي در جنس و ضخامت لايه هاي جذب كننده انرژي در كلاه ايمني
395
تحقيق عددي در جنس و ضخامت لايه هاي جذب كننده انرژي در كلاه ايمني
396
تحقيق عددي عملكرد كمپرسور گريز از مركز
397
تحقيق عددي و تجربي اثر تزريق جت هوا در ناحيه درز نوك بر روي عملكرد رديف پره كمپرسور محوري
398
تحقيق عددي و تجربي سرعت شعلۀ آرام سوخت تركيبي گاز و بنزين در محفظة حجم ثابت
399
تحقيق عددي و تجربي فرآيند گذار ميانبر در جريان هاي تراكم ناپذير
400
تحقيق عددي و تجربي كنترل جريان درز نوك رديف پره رتور كمپرسور محوري با استفاده از تزريق جت هوا
401
تحقيق عملي در اتومبيل پيكان ارائه برش موتور گيربكس ديفرانسيل چرخ تعليق و نصب قوه محركه
402
تحقيق كلاسي ﴿فرهنگ و ميراث فرهنگي﴾ تبديل موزه هاي كشور به موزه هاي فعال و آموزشي
403
تحقيق كلاسي﴿ترانس پارنسي سياه و سفيد﴾ سير پيدايش و تكامل نسبي عكسبرداري ماهواره اي و تكنولوژي آن
404
تحقيق مدلسازي عددي تاثيركفي كفش در توزيع تنش در
405
تحقيق مقايسه اي متون درك مطلب در سري كتاب هاي تاچ استون: تحليلي چند وجهي
406
تحقيق موردي اختلالات يادگيري
407
تحقيق نرم افزاري روشهاي سنكرون كردن CLOCK و بيت در مخابرات ديجيتال
408
تحقيق و آناليز آبهاي منطقه نفتي قم
409
تحقيق و آناليز روي آب شهرستان ميمه
410
تحقيق و اجراي طرح احمد محمد آبادي
411
تحقيق و اجراي طرح سردار جنگي
412
تحقيق و بررسي آسيب سنگ حاصل از انفجار در معادن روباز
413
تحقيق و بررسي اجراي دوره هاي باروك و كلاسيك
414
تحقيق و بررسي انواع پوتين هاي نظامي و طراحي پوتين سربازي با كمك فناوري نانو
415
تحقيق و بررسي ايجاد يك مركز تعميرات اساسي موتور و متعلقات آن در مهندسي و تعميرات هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
416
تحقيق و بررسي بر روي برخي الگوريتم هاي يادگيري ماشين و پياده سازي سخت افزاري
417
تحقيق و بررسي بر روي خواص آلياژهاي نقره - اكسيد كادميم جهت استفاده در اتصالات الكتريكي
418
تحقيق و بررسي بر روي سيگنالينگ هاي بكار گرفته شده در شبكه سوئيچ ايران و چگونگي تطبيق آنها با يكديرگ
419
تحقيق و بررسي براي بهينه سازي احساسگر جريان الكتريكي و ساخت فيبر غلاف بيضي
420
تحقيق و بررسي به منظور طراحي جعبه حمل غذا براي نصب روي موتورسيكلت
421
تحقيق و بررسي پيرامون آناتومي ستون فقرات و ناهنجاري هاي آن
422
تحقيق و بررسي پيرامون پوشش دستگاه اكسترو در خوراك دام
423
تحقيق و بررسي پيرامون ساختمان داخلي كمپرسور (كمپرسورهاي جريان محوري)
424
تحقيق و بررسي پيرامون طراحي پاروي شست و شو وآبكشي فرش
425
تحقيق و بررسي پيرامون فضاي اختصاصي كودكان زير 6 سال در خانه و طراحي المان جدا كننده اين فضااز فضاي عمومي خانه
426
تحقيق و بررسي پيرامون كانترهاي پذيرش ادارات عمومي و طراحي يك نمونه كانتر پذيرش
427
تحقيق و بررسي پيرامون مصرف گرايي و طراحي كيفي با كاربري هاي مختلف به منظور كاهش آن
428
تحقيق و بررسي پيرامون ميزهاي اداري و طراحي ميز مديريتي
429
تحقيق و بررسي پيرامون نور موضعي
430
تحقيق و بررسي تاثير انواع سيكل عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم319
431
تحقيق و بررسي تيرهاي مركب پيوسته با روش نوين طراحي و اجراي بهينه آن در سازه هاي هيدروليكي
432
تحقيق و بررسي خصوصيات جوراب هاي Stump پا
433
تحقيق و بررسي در بالابردن بهره وري بخش تعميرات هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (با تاكيد بر TPM)
434
تحقيق و بررسي در خصوص استاندار آزمون هاي آماري AES
435
تحقيق و بررسي در زمينه اثر شرايط فضايي بر پوشش آينه در مقياس آزمايشگاهي
436
تحقيق و بررسي در كوچكترين فضاي مسكوني استاندارد
437
تحقيق و بررسي در كوچكترين فضاي مسكوني استاندارد ﴿اسكان سريع و فضاهاي چند منظوره با ويژگيهاي كانتينرها﴾
438
تحقيق و بررسي در منحني هاي كشش و سرعت در قطار
439
تحقيق و بررسي در مورد بلندگوها و طراحي بلندگوي رايانه (PC Speaker )
440
تحقيق و بررسي در مورد روش هاي تامين امنيت در شبكه هاي نسل آينده
441
تحقيق و بررسي در مورد سيگنالينگ گيت وي
442
تحقيق و بررسي در مورد ظروف چاي ساز﴿Tea maker ﴾ روگازي و برقي و طراحي كتري و قوري براي بازار ايران با نگرش آينده گرايانه
443
تحقيق و بررسي در وضع علمي- ادبي و مذهبي عصر سلجوقيان
444
تحقيق و بررسي درمورد روترهاي Cisco
445
تحقيق و بررسي درمورد مكانيزمهاي با سينماتيك موازي
446
تحقيق و بررسي روي مدهاي شكست اتصالات T شكل كامپوزيتي
447
تحقيق و بررسي روي مدهاي شكست اتصالات T شكل كامپوزيتي
448
تحقيق و بررسي سيستم نورد پوسته اي شركت فولاد مباركه به منظور پيشگيري و يا كاهش اثرات ويبره در محصول اين واحد
449
تحقيق و بررسي شبكه انتقال داده ها
450
تحقيق و بررسي شبيه سازي مدولاسيون سي آ پي
451
تحقيق و بررسي شكل دهي انفجاري و بررسي شكل دهي لوله ها
452
تحقيق و بررسي عمليات سنگ زني و آزمايش تاثير سرعت پيشروي در خوردگي سنگ سنباده
453
تحقيق و بررسي عوامل موثر در نخ پارگي ماشين هاي الياف بلند
454
تحقيق و بررسي فرايند جوشكاري انفجاري
455
تحقيق و بررسي فيبرهاي دو شكستي و ساخت يك نمونه از اين نوع فيبرها
456
تحقيق و بررسي گسترده بر روي تئوري و كاربردهاي پزشكي از راه دور TELEMEDICINE
457
تحقيق و بررسي مشخصات كلي ابزارهاي سوراخكاري مته ها طراحي و ساخت كامل دستگاه سنگ زني مته مدل G20 BS KAINDL
458
تحقيق و بررسي نقوش دوره ساساني و كاربرد آن در نقش چاپ پارچه
459
تحقيق و بررسي نيازهاي عملكردي و طراحي نوعي استند به منظور ارايه و نگهداري روزنامه
460
تحقيق و بررسي نيازهاي موجود در ايستگاه كاري منشي و طراحي ميز كار متناسب براي اين فضا
461
تحقيق و بررسي و چگونگي پياده سازي شبكه پي جو )...(
462
تحقيق و بررسي و طراحي يك واحد تبريد ترموالكتريك
463
تحقيق و برسي پيرامون پديده ي دستفروشي و طراحي وسيله اي جهت سهولت و ساماندهي فعاليت دستفروشان در امر ارائه كالا
464
تحقيق و پژوهش پيرامون هويت مند سازي مكان هاي فروش و طراحي عناصرمكان فروش شركت آرماني براساس طراحي هويت سازماني
465
تحقيق و پژوهش منظومه شمسي
466
تحقيق و تتبع در آثار و فلسفه زندگاني امام محمد غزالي و تلخيص
467
تحقيق و تتبع در شرح حال و عقايد و آثار شيخ احمد احسائي
468
تحقيق و تتبع درباره كتاب گلشن راز شيخ محمود شبستري
469
تحقيق و تتبع و تلخيص اسرار الحكم و فلسفه زندگاني حاج ملاهادي سبزواري
470
تحقيق و تحليل اثرات نويز ناشي از رگولاتور وتاثير آن بر كنتور التراسونيك، در ايستگاه گاز پتروشيمي LABكرمانشاه
471
تحقيق و تحليل در خصوص مطالعات حمل و نقل و ترافيك در محدوده شهرداري منطقه 12
472
تحقيق و ترجمه ( التعليقات ) ابن سينا
473
تحقيق و ترجمه ي كتاب " مضاهاه امثال كليله و دمنه بما اشبهها من اشعار العرب
474
تحقيق و تصحيح قصايد، قطعات و رباعيات كاتبي ترشيزي
475
تحقيق و تصحيح كتاب گزيده در اخلاق و تصوف تاليف:ابونصر طاهر بن محمد خانقاهي
476
تحقيق و تصحيح نسخه خطي منشات سلطان محمدشاه بهمني و محمود گجراتي (منشات بهمني )
477
تحقيق و تصحيح، نخبةالتواريخ في مواد التاريخ تأليف ميرزا اسماعيل‌خان دبير تفرشي (1261/1322 ق.)
478
تحقيق و توسعه پوششهاي محافظ فولاد از اكسايش در كوره هاي پيشگرم
479
تحقيق و توسعه در صنايع كشتي سازي
480
تحقيق و توسعه نوسانگر پارامتري نوري (OPO) پيكوثانيه و فمتوثانيه با دمش همزمان
481
تحقيق و حل عددي اثر پره ها در خروجي شيرهاي صنعتي سوزني
482
تحقيق و ساخت يك سيستم اندازه گيري جريان از نوع سيم داغ (wire Hot)
483
تحقيق و شرح شواهد الكشاف للزمخشري(ازسوره فاتحه الكتاب تاپايان سوره بقره)
484
تحقيق و شرح شواهد مجمع البيان ( من الاية الثالثة من سورة المائدة حتي الاية الثالثة بعد المائة منها )
485
تحقيق و شرح شواهد مجمع البيان «للطبرسي» ﴿من الايه 104 من سوره المائده الي الايه 98 من سوره انعام﴾
486
تحقيق و شرح شواهد مجمع البيان ﴿ابتداء بسوره ابراهيم و انتهاء بالآيه الحاديه و الثلاثين من سوره بني اسرائيل﴾
487
تحقيق و شرح شواهد مجمع البيان ﴿من الايه التاسعه من سوره التوبه الي الايه الثامنه و التسعين من سوره يونس﴾
488
تحقيق و شرح شواهد مجمع البيان ﴿من سوره النساء الايه السادسه الي سوره المائده الايه الثانيه﴾
489
تحقيق و شرح شواهد مجمع البيان ﴿من سوره انعام الايه 99 الي سوره الاعراف الايه 89﴾
490
تحقيق و شرح شواهد مجمع البيان ﴿من سوره بني اسرائيل الايه الحاديه و الثلاثين الي سوره مريم الايه الثانيه و الثماني﴾
491
تحقيق و شرح شواهد مجمع البيان ﴿من سوره مريم الآيه الثالثه و الثمانين الي سوره النور الآيه الثمانه و الثلاثين﴾
492
تحقيق و شرح شواهد مجمع البيان من سوره نور الايه التاسعه و الثلاثين الي سوره لقمان الايه الثامنه عشره
493
تحقيق و شرح شواهد مجمع البيان ﴿من سوره يوسف الايه الثالثه عشره الي نهايه سوره الرعد﴾
494
تحقيق و شرح شواهد مجمع البيان ﴿من سوره يونس الايه التاسعه و التسعين الي سوره يوسف الايه الثانيه عشره﴾
495
تحقيق و طراحي آبخوري با توجه به المانهاي پارك لاله
496
تحقيق و طراحي آبخوري مدارس ابتدايي
497
تحقيق و طراحي پيرامون ماشين هاي لباسشويي نيمه اتوماتيك
498
تحقيق و طراحي دستگيره در با الهام از انواع قديمي آن نظير كلون
499
تحقيق و طراحي دستگيرهء در جهت استفاده در منازل مسكوني
500
تحقيق و طراحي سازگار تجهيزات عمومي براي كودكان در فضا و معابر شهري
501
تحقيق و طراحي ست شير آلات بهداشتي براي اماكن مسكوني
502
تحقيق و طراحي سرگرمي براي گروه سني "د"
503
تحقيق و طراحي سرمته PDC
504
تحقيق و طراحي سرويس صبحانه خوري هتل
505
تحقيق و طراحي سيستم مالتي پلكس و ارسال هفت كانال تلفني به روش ...
506
تحقيق و طراحي سيستمي جهت اصلاح ساختار بدن دانش آموزان ابتدايي حين انجام تكاليف در منزل
507
تحقيق و طراحي فرمي و مكانيزمي خودكار فشاري شركت پليكان
508
تحقيق و طراحي كتري و قوري ايراني
509
تحقيق و طراحي ماشين شيردش سيار 2 واحدي
510
تحقيق و طراحي ماشين هاي شيردوش سيار دو واحدي
511
تحقيق و طراحي مجموعه دستگيره در براساس نقوش هنر اسلامي
512
تحقيق و طراحي وسيله سرگرمي كمك آموزشي براي آموزش زبان به كودكان 6 تا 8 ساله
513
تحقيق و مدل سازي فرايند خشك كردن ورقه هاي موز به شيوه الكتروهيدروديناميك
514
تحقيق و معرفي ساختمان اداري كارخانجات ريسندگي و بافندگي ايران پوشش
515
تحقيق و مقايسه ادواري و تطبيق علمي تشكيلات سازمان آب و برق خوزستان در سالهاي 1370-75
516
تحقيق وبررسي برروي طراحي واجراي پارتيشن هاي مدولار اداري
517
تحقيق وبررسي كارآفريني بر اشتغال
518
تحقيق وبررسي يوسف و زليخا ي جامي و مقايسه با تفسيرعرفاني سوره يوسف (املاي احمد بن محمد بن زيد طوسي)
519
تحقيق وطراحي دستگاه چيپس كن سيب زميني دستي جهت مصارف خانگي
520
تحقيق ومعرفي ساختمان اداري كارخانجات ريسندگي وبافندگي ايران پوشش
521
تحقيق، بررسي و طراحي چراغ روشنايي براي فضاهاي داخلي منزل
522
تحقيق، بررسي، طراحي و ساخت كفپوش چوبي براي منازل با استفاده از نقوش هندسه اسلامي
523
تحقيق، پژوهش و طراحي صندلي هواپيماي ايران 140
524
تحقيق، طراحي و بهينه سازي پوسته كلاه ايمني صنعتي براساس استاندارد ملي
525
تحقيق، طراحي و محاسبه سيستم انتقال اطلاعات در لوله گازها
526
تحقيق،بررسي، تصحيح و بازخواني كتاب لوامع الاحكام تاليف علامه محمدمهدي نراقي
527
تحقيقات بر روي كانترهاي موجود در اس - 12 بعنوان اندازه گيري ترافيكي بصورت محلي
528
تحقيقات برروي سيكل تبريد جذبي و ارائه طرح بهينه
529
تحقيقات تئوري درباره رفتار خشك شدن مواد غذايي در خشك كن سيال بستر
530
تحقيقات جغرافياي شهر خرم آباد: (طبيعي، انساني، اقتصادي)
531
تحقيقات در مورد داينمومتر طراحي و محاسبه
532
تحقيقات كلي درباره سيستم PLC و ساخت برد Wire 4/Wire 2
533
تحقيقات مقدماتي در دادگاه اطفال در حقوق ايران
534
تحقيقات و تدوين فرهنگ لغات كتيبه بيستون
535
تحقيقي بر اسطوره ضحاك و تطبيق آن با نمايشنامه داستان ضحاك ، اثر سعيد پورصميمي
536
تحقيقي بر ايجاد خاصيت خود تميزشوندگي بر روي سازه هاي پارچه اي
537
تحقيقي بر تكميل و قابليت شارژ البسه چسبان لاغري
538
تحقيقي بر تنظيم خانواده با تاكيد به روش وازكتومي
539
تحقيقي بر خواص سيليكون كاربايد و تاثير آن در ساخت كامپوزيت AL-SICp
540
تحقيقي بر رابطه بين درك دبيران زبان انگليسي ايراني از روش ارتباطي و بكارگيري روش ارتباطي در شيوه تدريس آنها در كلاس درس
541
تحقيقي بر روش دور شدت تزريق، GIN در سنگ هاي درزه دار و پتانسيل بكارگيري آن در ايران
542
تحقيقي بر عوامل روانشناختي وسليقه اي انتخاب رنگ فرش در استان يزد
543
تحقيقي بر قابليت تطابق حرارتي منسوجات با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده
544
تحقيقي بر مبناي نقوش صخره اي ماقبل از تاريخ
545
تحقيقي پيرامون "تنسي ويليامزوتابستان ودود"
546
تحقيقي پيرامون "فردريك دورنمات و ملاقات بانوي سالخورده "
547
تحقيقي پيرامون آرتور ميلر و نمايشنامه "مرگ فروشنده "
548
تحقيقي پيرامون آموزش هنر به كودكان در ايران
549
تحقيقي پيرامون ارگونومي در خودرو
550
تحقيقي پيرامون ارگونومي در خودرو
551
تحقيقي پيرامون بخاري و اجاق برقي
552
تحقيقي پيرامون بخاري و اجاق برقي
553
تحقيقي پيرامون پارچه قلمكار اصفهان (با نگرشي بر چاپ باتيك )
554
تحقيقي پيرامون پارچه قلمكار اصفهان (با نگرشي بر چاپ پارچه )
555
تحقيقي پيرامون پوست و چرم ايران
556
تحقيقي پيرامون پوست و چرم ايران
557
تحقيقي پيرامون پيدايش و چگونگي يكي از اصيل ترين سازهاي ايراني <<سه تار>>
558
تحقيقي پيرامون پيدايش و چگونگي يكي از اصيل ترين سازهاي ايراني "سه تار"
559
تحقيقي پيرامون تاريخچه و طرحها و نقوش قالي اصفهان (بات:كيد بر طرحها و نقوش قاليهاي موجود در هنرستان هنرهاي زيبا اصفهان )
560
تحقيقي پيرامون تاريخچه و طرحهاونقوش قالي اصفهان (باتاكيدبرطرحهاونقوش قاليهاي موجود درهنرستان هنرهاي زيبااصفهان )
561
تحقيقي پيرامون تجهيزات نمايش هاي سنتي
562
تحقيقي پيرامون تجهيزات نمايشهاي سنتي
563
تحقيقي پيرامون تنسي ويليا مزد تابستان و دود
564
تحقيقي پيرامون حاتم سازي در ايران
565
تحقيقي پيرامون ساز كمانچه و چگونگي ساخت آن
566
تحقيقي پيرامون طراحي دوچرخه
567
تحقيقي پيرامون طرح گل و مرغ
568
تحقيقي پيرامون فرم پوشش ماشينهاي كاغذ سازي
569
تحقيقي پيرامون گليم شيركي پيچ در استان كرمان
570
تحقيقي پيرامون گليم شيريكي پيچ در استان كرمان
571
تحقيقي پيرامون لعابهاي تزئيني شفاف
572
تحقيقي پيرامون معماري و تاتر روم باستان
573
تحقيقي پيرامون موزه آبگينه و سفالينه هاي ايران
574
تحقيقي پيرامون موزه آبگينه و سفالينه هاي ايران
575
تحقيقي پيرامون موسيقي بوشهر
576
تحقيقي پيرامون هنر مليله كاري در ايران از ديرباز تا كنون
577
تحقيقي پيرامون هنر مليله كاري در ايران از ديرباز تاكنون
578
تحقيقي در باره طرح و پارچه هاي دوران صفوي و كاربرد آن در طراحي پارچه
579
تحقيقي در باره نقاشي ايراني : مكتب تبريز / تحقيق كلاسي
580
تحقيقي در خط و نقاشي خط
581
تحقيقي در خط و نقاشيخط
582
تحقيقي در خط و نقاشيخط
583
تحقيقي در زمينه مديريت ومديريت اموزشي
584
تحقيقي در سبك و گزيده اي از اشعار شعراي معاصر اصفهان
585
تحقيقي در سينماي مستند ﴿فيلم مستند شيشه گري 1﴾
586
تحقيقي در طراحي سيستمهاي تهويه مطبوع
587
تحقيقي در مباحث الهيات عيون الحكمه
588
تحقيقي در مورد چگونگي آهن اسفنجي
589
تحقيقي در مورد فرسايش مراتع حوضه آبريز كشكان در ارتباط با ميزان و شدت بارندگي
590
تحقيقي درباره چگونگي ساخت و احيائ پلت
591
تحقيقي درباره طراحي بدنه انواع اتومبيل
592
تحقيقي درباره ي اسكان موقت تفريحي
593
تحقيقي درمورد ساخت فرآورده هاي سفال و سراميك
594
تحقيقي نو در كنايه بر اساس غزليات حافظ
595
تحكيم باربري خاك هاي رسي مسلح شده با تسليح كننده هاي تركيبي
596
تحلبل ديناميكي و غير خطي خاك مسلح شده باژئو گريدها در كوله پل
597
تحلل رابطه جهاني شدن و آنتروپي اقتصادي
598
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي كتابﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎي آﺳﻤﺎني پايه چهارم ابتدايي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎيﺗﺮﺑﯿﺖ جهادي
599
تحلليل سيگنال‌هاي الكتروانسفالوگرام بيماران مبتلا به ام‌اس با روش‌‌هاي غيرخطي
600
تحلي ساختاري و محتوايي طنز در آثار علامه دهخدا
601
تحليل - ساختاري محتوايي شعر دفاع مقدس (علي معلم، حسين اسرافيلي، محمدرضا عبدالملكيان، سيد حسن حسيني و عليرضا قزوه)
602
تحليل ‌ عملكرد اقتصادي صفويه (با رويكرد نهادگرايي جديد و تكيه بر آراي داگلاس نورث)
603
تحليل " ضربه گير " سژر خودرو و تعيين توزيع تنش و تغيير مكان در آن
604
تحليل "اعتقاد ديني " از موضع معرفت شناسي و مقايسه آن با درك درون ديني -قرآني از "ايمان "
605
تحليل "مشاهده" در متون ادبي-عرفاني تا قرن هفتم هجري
606
تحليل , شبيه سازي و اندازه گيري تاثير پذيري الكترومغناطيسي مدارات چاپي قرار گرفته در داخل محفظه فلزي
607
تحليل ، بررسي ، نصب وراه اندازي سيستم ... مايتل
608
تحليل ، شبيه سازي و ساخت آنتن پچ مثلثي كوچك شده با فركتالي جديد
609
تحليل ، شبيه سازي و ساخت آنتن تك پنجره مونوپالس باپلاريزاسيون دايروي
610
تحليل ، طراحي و بهينه سازي آرايه هاي آنتن قطبي شدگي دايروي با بكارگيري روش هاي جديد فركتالي در تغذيه و چيدمان المان ها در باند X
611
تحليل ، طراحي و بهينه سازي آنتن متناوب لگاريتمي مايكرواستريپ u-shape
612
تحليل ، طراحي و پايدارسازي دهانه خروجي تونل آب بر سد سيمره
613
تحليل ، طراحي و پايدارسازي دهانه ورودي و خروجي تونل آب بر سد سيمره
614
تحليل ، طراحي و پايداري دهانه ورودي تونل آب بر سد سيمره
615
تحليل ، طراحي و پياده سازي مدل آماري زبان با دامنه لغات محدود
616
تحليل ، طراحي و پيش بيني خيز و وزن سازه هاي فضا كار با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
617
تحليل ، طراحي و ساخت يك آرايه انعكاسي مايكرواستريپي در باند x
618
تحليل ، طراحي و ساخت يك پرنده بالزن
619
تحليل ، طراحي وشبيه سازي ساختارهاي موجبري مجتمع درزيرلايه ﴿SIW﴾
620
تحليل ، مقايسه و ارزيابي روش هاي قطعه بندي و طبقه بندي تصاوير ماهواره اي
621
تحليل ،طراحي و ساخت آرايه آنتن فعال مايكرواستريپي با بكارگيري تكنيك قفل تزريقي
622
تحليل ،طراحي و ساخت سينتي سايزر فركانسي باند 18 گيگاهرتز
623
تحليل ٬ طراحي و بهينه‌سازي آنتن UWB داراي سه باند ناچ
624
تحليل « فود آرت » به مثابه هنر معاصر با مطالعه موردي غذاي ايراني
625
تحليل 3 محوره پنل استوانه اي از جنس مواد هدفمند تحت بار استاتيكي و حرارتي با شرايط تكيه گاهي مختلف تا رسيدن به تسليم
626
تحليل Airfoil به كمك نرم افزار Fluent
627
تحليل BOOMING NOISEخودرو به وسيله روش المان مرزي BE
628
تحليل CFD ايرفويل هاي فوق بحراني نسبت به ايرفويل هاي ساده
629
تحليل CFD برج خنك كن تر و جابجايي طبيعي با مدلسازي Peliodic
630
تحليل CFD و بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد اجكتور
631
تحليل CFD و بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي موثر بر عملكرد اجكنور
632
تحليل OUT CUT در پوسته -استرينگر
633
تحليل QCD توابع تركش پروتون تا مرتبه NLO
634
تحليل qcd توزيع پارتون ها بر اساس چند جمله اي هاي ژاكوبي . حالت غير يكتا تا مرتبه nnlo
635
تحليل Skein؛ يك تابع درهم ساز مبتني بر تابع معمانگاري قطعه اي
636
تحليل SWOT اداره كل ورزش وجوانان استان كرمانشاه در حوزه ورزش وتربيت بدني
637
تحليل Swot فدراسيون كبدي جمهوري اسلامي ايران
638
تحليل SWOT﴿ضعف،قوت و فرصت،تهديد﴾ در جلب مشاركت بخش خصوصي در پروژه هاي بخش آب
639
تحليل آئرو الاستيك ديناميكي بال هواپيما در مانور
640
تحليل آئروالاستيك تير و جرم متصل به آن با در نظر گرفتن خصوصيات الاستيك و ميرايي در محل اتصال
641
تحليل آئروالاستيك كابل با استفاده از شبيه سازي عددي
642
تحليل آئروديناميكي بال محدود فوق بحراني در رژيم گذر صوتي
643
تحليل آئروديناميكي بال محدود و ملحقات آن در رژيم گذر صوتي
644
تحليل آب بندي و رفتار واشرسرسيلندر چندلايه فولادي تحت شرايط عملكرد موتور
645
تحليل آب شستگي در محل پل در اثر كم شدن عرض آبراهه
646
تحليل آب شيرين كن هاي خورشيدي
647
تحليل آبريخت شناسي حوضه آبي چغاخور با توجه خاص به آبشناسي كارست
648
تحليل آبشستگي جت هاي دايره اي مستغرق تحت زاويه 45 درجه
649
تحليل آثار اجرا شده ي موسيقي قديم و معاصر ايراني مبتني بر ادوار ايقاعي و ساخت 4 قطعه براي سنتور بر اساس دور دويك
650
تحليل آثار اصل نسبي بودن و قاعده قابليت استناد قراردادها با مطالعه تطبيقي در حقوق انگليس
651
تحليل آثار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر اشتغال نيروي‌كار ماهر و غيرماهر (رويكرد CGE)
652
تحليل آثار اقتصاد كلان اوراق بهادارسازي در بانكداري اسلامي خارجي
653
تحليل آثار اقتصاد كلان اوراق بهادارسازي در بانكداري اسلامي داخلي
654
تحليل آثار اقتصادي الحاق ايران به كنوانسيون برن بر مصرف موسيقي
655
تحليل آثار پژوهشي مرتبط با مسئله حجاب و عفاف با رويكرد فقهي
656
تحليل آثار پژوهشي مرتبط با مسئله حجاب و عفاف با رويكردجامعه شناختي
657
تحليل آثار جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي با فناوري بالا بر رشد اقتصادي: شواهدي از كشورهاي نوظهور منتخب و ايران
658
تحليل آثار سياستي گسترش صنعت بيمه بر ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي: كاربرد جداول داده - ستانده ايران
659
تحليل آثار فريدا كالو و تاثير آن بر فمينيسم آمريكا و اواخر قرن بيستم
660
تحليل آثار كلان اقتصادي برون سپاري بين المللي بر اقتصاد ايران: مطالعه ي موردي رابطه ي تجاري با چين
661
تحليل آثار متقابل توسعه حمل ونقل درياييو اقتصاد كشور
662
تحليل آثار هنري تعاملي بر اساس نظريه بازي گادامر : مجسمه هاي يك دقيقه اي اروين ورم
663
تحليل آثار و موانع تشكيل پرونده شخصيت بزه ديده
664
تحليل آثارديناميكي، هندسه ومشخصات مفصل زانوبربيومكانيك زانو
665
تحليل آخرين فناوري هاي روز دنيا در صنعت درياي
666
تحليل آراء آيت الله خامنه اي پيرامون جايگاه زن در فرهنگ غرب
667
تحليل آراء انسان شناختي ملاصدرا
668
تحليل آراء مقام معظم رهبري پيرامون نقش زن در خانواده
669
تحليل آرايه ياگي - يودا به كمك كامپيوتر
670
تحليل آزاد مينيمال توسط مشبكه هاي ك.م.م
671
تحليل آزمايش آنتوان زيلينگر و همكارانش با فرستادن دو فوتون همبسته در جزاير قناري به فاصله 341 كيلومتر
672
تحليل آزمايش فشردن رينگ فلزي به روش اجزاء محدود
673
تحليل آزمايش هاي عاملي بدون تكرار
674
تحليل آزمايش هاي محيطي در ژنوتيپ هاي فسكيوي بلند و نتايج گزينش شده آن ها از جوامع پلي كراس با استفاده از مدل هاي جمع پذير - ضرب پذير
675
تحليل آزمايشگاهي اثر الاستيسيته سطح بر روي چسبندگي سلول – سطح
676
تحليل آزمايشگاهي و عددي فرآيند لهيدگي جانبي بر روي مقاطع چهار گوش تودرتو
677
تحليل آزمايشي ارتعاشات سازه ها
678
تحليل آزمونهاي آماري پارامتري و ناپارامتري و چگونگي محاسبه آنها از طريق نرم افزارهاي آماري Spss و Sas و بررسي روابط با استفاده از نرم افزار R
679
تحليل آسيب به ديسكهاي مهرهاي گردن در تصادف از عقب خودرو با سرعتهاي مختلف
680
تحليل آسيب پذير يهاي سرورهايSIP
681
تحليل آسيب پذيري شبكه معابر شهر اصفهان بر اساس رويكرد تشخيص همايه
682
تحليل آسيب پذيري و بهسازي ساختمان هاي با سيستم دال و ديوار و مقايسه نتايج آن با ساير ساختمان هاي مشابه بتني
683
تحليل آسيب پذيري و بهسازي ساختمان هاي بنايي داراي ستون (نيم اسكلت)
684
تحليل آسيب شناسانه تمايل كاركنان به نوآوري فناورانه با كاربرد روش هاي مدل سازي معادلات ساختاري و نقشه شناختي فازي
685
تحليل آسيب شناسانه ي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در خاورميانه از منظر قدرت
686
تحليل آسيب شناسي سياسي قوم يهود در قرآن
687
تحليل آسيب شناسي مكاني ترافيك در محدوده مركزي شهر ﴿ مطالعه موردي شهر ياسوج ﴾
688
تحليل آسيب وارد بر ديسك هاي مهره هاي كمر در اثر رانندگي طولاني مدت
689
تحليل آسيب‌پذيري امنيتي حمل‌ و نقل كالاهاي خطرناك توسط راه‌آهن
690
تحليل آسيب‌پذيري جاذبه‌هاي ‌تاريخي‌ گردشگري در برابر زلزله با رويكرد مديريت بحران (مطالعۀ موردي: مناطق 3 و 1 شهر اصفهان
691
تحليل آسيبهاي ناشي از عوامل محيطي در سيستم اطلاعات جغرافيايي در آثار صخرهاي محوطه تاريخي نقش رستم به منظور حفاظت پيشگيرانه
692
تحليل آشكارسازي سمبول در سيستمهاي چند ورودي چند خروجي
693
تحليل آشوب در يك پوسته ي استوانه اي از جنس ماده با خواص عملكردي مدرج تابعي (FGM)
694
تحليل آشوب روبات دوپاي غيرفعال با بدنه فوقاني بر روي يك سطح ناصاف
695
تحليل آشوبناك دسته موتور هيدروليكي در برابر ارتعاشات متقابل ناشي از موتور و بدنه
696
تحليل آكوستيك كابين خودرو بر اثر ارتعاشات موتور
697
تحليل آكوستيكي پنل‌هاي چندجداره متخلخل عايق صوت به روش ماتريس انتقال و بهينه‌سازي رفتار آكوستيكي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
698
تحليل آكوستيكي يك پوسته سيلندر FGM
699
تحليل آگزيوماتيك وجود و بهينگي تعادل در يك اقتصاد با پول محض و اعتبار محض
700
تحليل آماري - همديد بارش‌هاي رگباري شديد در ناحيه كوهپايه‌اي داخلي ايران
701
تحليل آماري پارامترهاي ماشينكاري فولاد durcomet 5 با استفاده از روش تاگوچي و بهينه سازي آنها با روش GONNS
702
تحليل آماري تأثير آلودگي هوا بر تعداد تصادفات رانندگي
703
تحليل آماري تاثير خصوصيات نخ پود و سرعت ماشين بافندگي جت هوا بر زمان رسيدن نخ پود و كشش وارده به آن
704
تحليل آماري تاثيراسم برروي خودپنداره و شخصيت افراد
705
تحليل آماري تغييرات شروع و خاتمه بارش هاي جنوب غرب ايران
706
تحليل آماري تغييرات شروع و خاتمه بارش هاي جنوب غرب ايران
707
تحليل آماري تغييرات معيارهاي سودآوري شركت‌هاي صنعتي در اثر ورود به بازار بورس تهران
708
تحليل آماري توليد فولاد در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
709
تحليل آماري جرائم 17 گانه خانواده دادگستري هاي استان مازندران 1385 - 1384
710
تحليل آماري داده هاي ترافيك
711
تحليل آماري داده هاي هواشناسي و يافتن همبستگي بين كميت هاي مختلف
712
تحليل آماري دانشجويان دانشگاه و بررسي عوامل افسردگي آنها
713
تحليل آماري دلايل ضايعات مصالح پايه در پروژه هاي ساختماني
714
تحليل آماري رابطه باد و بارش در استان كردستان
715
تحليل آماري رابطه باد و بارش در استان كردستان
716
تحليل آماري رابطه باد و بارش در هرمزگان
717
تحليل آماري سري هاي زماني گسسته مقدار با استفاده از مدل هاي ARMA رسته اي و كاربرد آن در آمار رسمي
718
تحليل آماري -سينوپتيك دماهاي بالاي 04 درجه سانتيگراد دوره گرم سال در غرب ايران
719
تحليل آماري طرح نمونه گيري سانسور شده فزاينده نوع دوم
720
تحليل آماري عدم اعتماد به بارندگي در ايران
721
تحليل آماري علل رسوب كالا در بنادر تجاري جنوب كشور و پيش بيني روند آن
722
تحليل آماري قابليت اعتماد براي مدل‌هاي تنش - مقاومت تحت نمونه‌هاي سانسور شده
723
تحليل آماري مجموعه هاي متامار در تجزيه متاماريكي و بازسازي طيفي
724
تحليل آماري- همديد آلودگي هواي شهر اهواز
725
تحليل آماري- همديد آلودگي هواي شهر اهواز
726
تحليل آماري همديد پديده شرجي استان هرمزگان
727
تحليل آماري- همديدي سرمازدگي شديد پاييزه سيب زميني در جيرفت
728
تحليل آماري همديدي يخبندان‌هاي استان كرمان
729
تحليل آماري و برآورد اثرات بهداشتي ناشي از مواجهه با آلاينده‌هاي كربن سياه و ازون در سال‌هاي اخير در تهران
730
تحليل آماري و داده كاوي
731
تحليل آماري و سينوپتيكي بارش هاي سنگين استان كرمان
732
تحليل آماري و سينوپتيكي سرمازدگي شديد بهاره باغ هاي پسته در استان يزد
733
تحليل آماري و سينوپتيكي سرمازدگي شديد بهاره باغ هاي سيب در سميرم
734
تحليل آماري-همديدي بارندگي‌هاي فصل سرد در سواحل جنوبي درياي خزر
735
تحليل آموزشي كنسرتو ويلن شماره ي 3 كاميل سن سانس در سي مينور اپوس 61
736
تحليل آموزه‌هاي فرهنگي جهاني‌سازي بر اساس مؤلفه‌هاي فرهنگي اسلام
737
تحليل آناتومي بدن انسان از ديدگاه مهندسي مكانيك
738
تحليل آنتروپي اقتصادي؛ رويكردي تازه به هزينه‌هاي اجتماعي
739
تحليل آنتروپي و بهينه سازي توليد نفت سنگين با مكانيزم ريزش ثقلي به كمك بخار (SAGD)
740
تحليل آنتن پچ ريز نواري و افزايش پهناي باند آن با استفاده از شبكه هاي عصبي و الگوريتم ‍‍‍‍‍ژنتبك
741
تحليل آنتن پچ ريز نواري و بهينه سازي آن با استفاده از روش تاگوچي
742
تحليل آنتن پلاسمايي DC با شكل استوانه اي
743
تحليل آنتن تشديد كننده عايقي به شكل صليب شكسته
744
تحليل آنتن تك قطبي روي صفحه زمين محدود با استفاده از نظريه هندسي پراش
745
تحليل آنتن سيمي افقي در حضور زمين تلفاتي با استفاده از توابع گرين زمان مختلط
746
تحليل آنتن فركتال ريز نواري نيم دايره اي چند بانده
747
تحليل آنتن مايكرو استريپ حلقوي با روش كمترين مرپطت
748
تحليل آنتن مايكروستريب دايروي و حلقوي و آنتن مايكروستريب دايروي با المان پارازيتي حلقوي روي زير لايه ي ناهمه سو يكسان يك محوري
749
تحليل آنتن ميكرو استريپ باند دوگانه موبايل با روش FDTD
750
تحليل آنتن هاي چندلايه مايكرواستريپ محدود با استفاده از اصل هم ارزي سطحي و تئوري شبكه چندتايي
751
تحليل آنتن هاي مايكرواستريپ با مواد مغناطيس‐دي الكتريكي در بخشي از زيرلايه آنتن به منظور بهبود مشخصات آنتن در باندX
752
تحليل آنتن هاي ميكرواستريپي فعال و غير فعال با روش ماتريس خط انتقالي
753
تحليل آنتن ياگي به روش ممان
754
تحليل آنتن يانگي - يودا به روش كمترين مربعات بهينه سازي بهره آن
755
تحليل آنتن‌هاي ريزنوار با الگوي تشعشعي تك‌قطبي‌ گونه
756
تحليل آنتنهاي فركتال مايكرواستريپ بروش حوزه زمان-فركانس(ويولت)
757
تحليل آوايي، واژگاني و نحوي قرآن كريم (سوره هاي زخرف، دخان، جاثيه و احقاف)
758
تحليل آيئروديناميكي ،حل عددي جرديان اطراف بالواره ناكا0012 وبال ساده
759
تحليل آيات طلاق در قرآن از ديدگاه مفسران معاصر شيعه (علامه طباطبايي،آيت الله مكارم شيرازي،آيت الله جوادي آملي،حاجيه خانم امين)
760
تحليل آيات قرآني موجود در مناقب نامه هاي فردي مشايخ تصوف
761
تحليل آيروآكوستيك جريان حول ايرفويلِ مقطعِ پره توربين باد با استفاده از نرم افزار FLUENT
762
تحليل آيروالاستيسيته كابل‌هاي انتقال برق
763
تحليل آيروالاستيسيته يك ايرفول دو درجه آزادي با سطح كنترلي متصل به آن
764
تحليل آيروالاستيك بال هاي صدمه ديده در جريان مادون صوت تراكم ناپذير
765
تحليل آيروالاستيك بال هواپيما و سطح كنترلي متصل به آن
766
تحليل آيروالاستيك پره بالگرد با استفاده از مدل تير از نظر هندسي دقيق و مدل آيروديناميك دنباله آزاد شبه پايا در پرواز رو به جلو
767
تحليل آيروالاستيك تئوري و تجربي مقطع بال و سطح كنترلي با موتور نابالانس متصل به آن به صورت الاستيك
768
تحليل آيروالاستيك تمام غيرخطي بالهاي با انعطاف پذيري بالا
769
تحليل آيروالاستيك توربين بادي با پايه متحرك
770
تحليل آيروالاستيك تير يكسرگيردار و روتور عرضي متصل به آن
771
تحليل آيروالاستيك سازه هاي استوانه اي توخالي
772
تحليل آيروالاستيك صفحاتمتشكل از مواد هدفمند در جريان ماوراي صوت تحت اثر ارهاي حرارتي
773
تحليل آيروالاستيك غيرخطي بال‌هاي داراي ضريب منظري بالا بر مبناي معادلات كاملاً ذاتي
774
تحليل آيروالاستيك غيرخطي يك بال دو بعدي داراي سطح كنترلي در رژيم جريان مافوق صوت
775
تحليل آيروديناميك بال عريض و انعطاف پذير هواپيماي نيرو انساني فرنانس
776
تحليل آيروديناميك حشرات
777
تحليل آيروديناميك مقطع بال با پوسته كاو هواپيماي بدون سرنشين سبكبال
778
تحليل آيروديناميكي اثر تغيير شكل هندسي پره‌ دوار
779
تحليل آيروديناميكي بال و ملخ با استفاده از روش پنل
780
تحليل آيروديناميكي پرواز ايستا و عمودي بالگرد بدون سرنشين
781
تحليل آيروديناميكي پرواز يك پرنده
782
تحليل آيروديناميكي توربين باد عمودي در شرايط مختلف عملكردي
783
تحليل آيروديناميكي جدايش سرجنگي از بدنه در يك موشك دومرحله اي
784
تحليل آيروديناميكي جسم مخروطي همراه با نوسان
785
تحليل آيروديناميكي حل عددي جريان اطراف بالواره ناكا0012 و بال ساده مستطيلي با شهپر و بدون شهپر
786
تحليل آيروديناميكي و حرارتي يك مرحله از توربين با جريان مغشوش
787
تحليل آيروديناميكي يك ايرشيپ خورشيدي بدون سرنشين خودكار
788
تحليل آيروديناميكي يك موشك هوا به هوا و پيشنهاد اصلاحي براي افزايش قابليت مانور آن
789
تحليل آيروسروالاستيك بال هواپيما با عملگرهاي پيزوالكتريك
790
تحليل آيين نامه ميانجيگري در امور كيفري مصوب 1394 بر اساس اصول عدالت ترميمي
791
تحليل ابر كاواك حول اجسام متقارن محوري به روش LES
792
تحليل ابزارها و روش هاي ممنوعه در جنگ از منظر اسلام و حقوق بين الملل بشردوستانه
793
تحليل ابعاد بازاريابي مبتني بر دانش و نقش آن در ايجاد مزيت رقابتي با نقش ميانجي سرمايه فكري، هوش تجاري و تصوير برند (مطالعه موردي سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، نيروگاه برق قزوين و فولاد مباركه)
794
تحليل ابعاد حقوقي مصوبات شوراي اسلامي فرا دست و ضمانت اجرايي آن ها در دوره چهارم انتخابات
795
تحليل ابعاد فرهنگي(مونوگرافي) شهرستان دير(مطالعه موردي شهرآبدان)
796
تحليل ابعاد نابرابري فضايي در مجموعه شهري اصفهان
797
تحليل ابعاد نور روز در سه محدوده ي مرئي، زيرقرمز وفرابنفش با استفاده از روش اجزاي اصلي
798
تحليل ابعادي ياتاقان هاي ژورنال بيضي شكل و بررسي اثرات آن بر روي پارامترهاي اصطكاك و توانايي تحمل بار
799
تحليل اپتيكي و بررسي غلظت بعضي از تركيبات و عناصرموجود در برخي از آشاميدني ها و مواد غذايي
800
تحليل اتصالات پيچي قطعات كامپوزيتي و بررسي نوع آسيب در اثر بارهاي نوساني
801
تحليل اتصالات چسبي در لوله هايي از جنس مواد مركب
802
تحليل اتصالات عملكردي پويا در داده هاي fMRI بر روي GPU
803
تحليل اتصالات قشري مغز در ناحيه بينايي با استفاده از ثبت سيگنال EEG
804
تحليل اتصالات لوله هاي مدفون در خاك تحت اثر زلزله
805
تحليل اثر آزادسازي تجاري بر بهره وري بخش بازرگاني
806
تحليل اثر آيروالاستيسيته بر روي يك نوع موشك بالستيك (شبيه سازي 6 درجه آزادي + n مود ارتعاشي )
807
تحليل اثر اجراي حقوق مالكيت معنوي و سرمايه انساني بر مخارج تحقيق و توسعه مطالعه ي كشورهاي آسيا و اقيانوسيه طي سالهاي (2007-1996)
808
تحليل اثر اخبار مرتبط با اعلان سود و محافظه كاري حسابداري بر اصلاح نابهنجاري اقلام تعهدي، مورد مطالعه: شركت¬هاي منتخب بورس اوراق بهادار
809
تحليل اثر اختلافات بهره وري بخشي و رابطه ي مبادله تجاري بر نرخ واقعي ارز مؤثر بين ايران و شركاي عمده تجاري آن
810
تحليل اثر ارتعاشات بر روي عملكرد باتري ليتيومي
811
تحليل اثر استفاده از ژئوسينتيكها در اصلاح رفتار روسازيهاي انعطاف پذير
812
تحليل اثر اصلاح كنندۀ تركيبي پليمر استايرن بوتادين استايرن و نانوسيليس بر روي خصوصيات رئولوژي قير
813
تحليل اثر اعداد بدون بعد (لوئيس و ...) در احتراق ذرات ارگانيك
814
تحليل اثر امواج خارجي بر روي ساختارهاي ميكرو شيلد V شكل با روش تفاضل محدود حوزه زمان
815
تحليل اثر انفصال بر روي سيگنال اندازه گيري شده توسط يك موجبر مستطيلي دهانه باز در ارزيابي قطعات فلزي حاوي شكاف
816
تحليل اثر بازاريابي داخلي بر شادي كاركنان درشركت كاشي نيلو
817
تحليل اثر بازبودن تجاري و مالي بر اندازه دولت در منتخبي از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي ﴿دوره زماني 2007- 1997﴾
818
تحليل اثر بازخورد حرارت در احتراق ذرات ارگانيك
819
تحليل اثر بخشي ايزو9000در شركت آب و فاضلاب استان يزد
820
تحليل اثر بخشي برنامه هاي آموزشي ايمني وبهداشت حرفه اي كشاورزي ( مطالعه كشاورزان شهرستان ماهيدشت )
821
تحليل اثر بخشي تبليغات: مورد مطالعه بنرهاي شهرداري اصفهان در خصوص جمع آوري و تفكيك پسامند
822
تحليل اثر برون سپاري بر كارائي فني شركت هاي توزيع نيروي برق ايران
823
تحليل اثر پارامترهاي بام سبز و پنل هاي فتولتائيك برمصرف انرژي ساختمان (مطالعه موردي در شهر اصفهان)
824
تحليل اثر پديده تلاطم در مخازن استوانه اي
825
تحليل اثر پيرشدگي بر دوام و رفتار خزشي قير خالص با استفاده از روش باقي مانده هاي متوالي
826
تحليل اثر تاخير برشي در تيرهاي صندوقه اي
827
تحليل اثر تخلخل در احتراق ذرا ت چوب
828
تحليل اثر تراكم پذيري و محفظه ي جت مصنوعي بر روي ميدان جريان و گرما
829
تحليل اثر تراورس‌هاي معلق بر پاسخ‌هاي ديناميكي حاصل از اندركنش خط و قطار
830
تحليل اثر تزريق دوغاب سيمان بر كاهش تراوش و افزايش پايداري فشاهاي زيرزميني
831
تحليل اثر تزريق ميكروحباب بر ويژگي هاي جريان آرام و درهم بررسي اثرات آن بر كاهش درگ اجسام دو بعدي
832
تحليل اثر تسهيلات بانكي بر تأمين مالي سرمايه گذاري براي صادرات غيرنفتي بخش هاي اقتصادي ايران
833
تحليل اثر تغييرات در بدهي‌هاي كوتاه‌مدت بر اقلام تعهدي اختياري با در نظر گرفتن اثر بدهي‌هاي بلندمدت
834
تحليل اثر تنش بر انتشار ترك خستگي فولاد دو فازي زينتر شده با استفاده از نتايج تجربي و شبكه عصبي
835
تحليل اثر توام حفاري و آب زدايي در توزيع مجدد تنشهاي پسماند در ساحل بوشهر (عسلويه )
836
تحليل اثر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و تغييرات نرخ ارز بر توسعه گردشگري استان اصفهان (1385-1394)
837
تحليل اثر چسبندگي بر استحكام مكانيكي داربست استخواني ساخته شده به روش FDMبا روش Cohesive Zoneدر نرم افزار آباكوس
838
تحليل اثر چسبندگي در ميكرو رباتهاي حشره شكل همراه با ساخت و تحليل نمونه ازمايشگاهي
839
تحليل اثر حفرات زيرزميني بر ظرفيت باربري پي نواري واقع بر خاك مسلح
840
تحليل اثر حفظ مشتري بر عملكرد كسب و كار از طريق بازارگرايي، مورد مطالعه: شركت سرمايه گذاري دامپروري پارس
841
تحليل اثر درك مديران مالي از متغيرهاي كلان اقتصادي بر تركيب ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
842
تحليل اثر دين داري بر اخلاق مالياتي مطالعه موردي شهر اصفهان
843
تحليل اثر ديوار ناهمگن متناوب در تصوير برداري از پشت ديوار با استفاده از تابع گرين
844
تحليل اثر رابطه مبادله بر سرمايه گذاري: كاربرد رهيافت الگوي رمزي و الگوهاي اقتصادسنجي در اقتصاد ايران
845
تحليل اثر رشد اقتصادي بخش كشاورزي بر كاهش فقر روستايي در ايران
846
تحليل اثر رشد جمعيت بر رشد اقتصادي ايران در قالب الگوي نسل هاي هم پوشان براي دوره زماني 1385 تا 1430
847
تحليل اثر رقابت بازار محصول بر ارتباط بين حاكميت شركتي و پويايي ساختار سرمايه
848
تحليل اثر رقابت بانكي بر ثبات مالي سيستم بانكي ايران
849
تحليل اثر ساختار شكلي بر فن‌آوري ساخت و مرمت كاربندي‌هاي بازار تبريز
850
تحليل اثر سالخوردگي جمعيت بر پس انداز جامعه در منتخبي از كشورهاي در حال توسعه ﴿2005-1995﴾
851
تحليل اثر سالخوردگي جمعيت و نرخ پس¬انداز بر رشد اقتصادي ـ ايران (1394-1342)
852
تحليل اثر سامانه اتوبوس هاي تندرو (BRT) بر توسعه شهري با تاكيد بر كيفيت زندگي(مطالعه موردي: شهر اصفهان)
853
تحليل اثر سختي بستر بر كاركرد سلول اندوتليال در تشكيل شبكه مويرگي
854
تحليل اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر توسعه انساني در منتخبي از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي
855
تحليل اثر سنگ در سينگ ديسكي بر راندمان فرآيند سنگ زني
856
تحليل اثر سود و جريان نقد عملياتي و حفاظت از سرمايه‌گذار بر چرخش مديرعامل شركت‌هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران
857
تحليل اثر سياست‌هاي پولي بر ركود تورمي در ايران
858
تحليل اثر سينه كار در پايداري اوليه تونل
859
تحليل اثر ضربه ناشي از بارهاي خارجي بر بدن انسان واقع بر روي بستر ويسكوالاستيك با استفاده از مدل المان محدود
860
تحليل اثر ضريب رگرسيون بر امتياز معيارهاي الگوي EFQM در واحد مركزي منطقه دوم عمليات انتقال گاز
861
تحليل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در كشورهاي صادركننده نفت: مطالعه موردي ايران (1391-1370)
862
تحليل اثر عمليات محوطه روي زمان هندلينگ كشتي‌ها با استفاده از شبيه‌سازي گسسته پيشامد در يك پايانه كانتينري (مطالعه موردي: بندر شهيد رجايي
863
تحليل اثر عوامل مختلف با تاكيد بر اثر آموزش فني و حرفه اي بر دستمزد بافندگان قالي دستباف شهرستان فريدون شهر
864
تحليل اثر فساد مالي بر سرمايه گذاري داخلي در منتخبي از كشورهاي در حال توسعه
865
تحليل اثر گذاري تبليغات و ارزش برند بر نرخ بازده سهام و عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (گروه صنايع غذايي )
866
تحليل اثر گرفتگي بر جريان داخل رگ به كمك روش بولتزمن
867
تحليل اثر گرفتگي بر جريان در دوشاخگي كاروتيد به روش بر هم كنش سيال- جامد
868
تحليل اثر متغيرهاي كلان اقتصادي بر قيمت مسكن در كلان شهرهاي
869
تحليل اثر متغيرهاي كلان اقتصادي بر نوسان بازار آتي طلا در ايران
870
تحليل اثر محيط متخلخل بر فرآيند انتقال حرارت در جت برخوردي نوساني آرام
871
تحليل اثر مدل اجزاء بر روي اضافه ولتاژهاي ناشي از صاعقه در پست‌هاي HVAC و HVDC
872
تحليل اثر مدل سازي جريان هاي شهري بر بهينه سازي تخصيص منابع و پيامدهاي ناشي از آن بر فرآيند تعريف پروژه هاي بهينه محرك توسعه گامي در جهت بازآفريني بافت هاي تاريخي
873
تحليل اثر مقياس بر رفتار ارتعاشي پوسته كروي بر اساس تئوري تنش وابسته
874
تحليل اثر ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از تشعشع آنتن BTS تلفن همراه بر روي بدن انسان با استفاده از روشهاي تركيبي MOM و FDTD
875
تحليل اثر نايكنواختي هاي موضعي بر رفتار كششي پارچه هاي تاري پودي
876
تحليل اثر نرخ ارز واقعي و نوسان آن بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي طي دوره: 2007-1970 مطالعه موردي ايران و تركيه
877
تحليل اثر نسبت تنش در انتشار ترك خستگي با استفاده از شبكه عصبي
878
تحليل اثر نوع گسل بر وقوع زلزله‌هاي القايي در هنگام تخليه و آبگيري سدها
879
تحليل اثر هزينه مبادله و زبان مشترك بر تجارت دو جانبه ايران و كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي دوره 2002 -2014
880
تحليل اثر هزينه هاي ورود به بازارهاي داخلي و خارجي بر تنوع‌پذيري صادرات مطالعه كاربردي: ايران و شركاي عمده تجاري آن
881
تحليل اثر همبستگي سريال جريان هاي رودخانه بر افق پيش آگاهي قابل استفاده از آورد آينده در بهينه سازي طراحي و بهره برداري از مخازن سدها
882
تحليل اثر هندسه ، بارگذاري و خواص فيزيكي برخيز نوار نقاله در فضاي بين غلتك ها در جهت كاهش نيروهاي مقاوم نوار
883
تحليل اثر هيدروكسيدهاي دوگانه لايه اي بر خواص مكانيكي داربست استخواني
884
تحليل اثر ورزش بر قلب با استفاده از آزمايشگاه قلب مجازي
885
تحليل اثر ويژگي هاي هيأت مديره بر عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
886
تحليل اثر يكسان سازي نرخ ارز بر رابطه مبادله ي تجاري: تجربه پساتحريم در ايران
887
تحليل اثرات اخلاقي و اجتماعي سياست هاي اقتصادي ﴿با تأكيد بر تأثير نرخ تورم بر ميزان جرائم ايران طي سالهاي 1390-1370﴾
888
تحليل اثرات استقرار كارخانه سيمان بر فرايند توسعه پايدار فضايي-كالبدي:نمونه موردي كارخانه سيمان در شهر آبيك
889
تحليل اثرات اصلاح كننده‌هاي آسفالت بر مقاومت در برابر گسترش ترك
890
تحليل اثرات اقتصادي گردشگري شهر هرات با تاكيد بر جاذبههاي تاريخي- فرهنگي (مطالعه موردي: آرامگاه خواجه عبدالله انصاري، مسجد جامع شريف، قلعه اختيار الدين)
891
تحليل اثرات اقتصادي و اجتماعي صنعت سفال و سراميك مطالعه موردي شهر لالجين
892
تحليل اثرات اقتصادي و هيدرولوژيكي ايجاد نهاد بازار آب با استفاده از مدل عامل-بنيان؛ مطالعه موردي: دشت رفسنجان
893
تحليل اثرات اقليمي در توسعه كشت پسته دشت يزد - اردكان
894
تحليل اثرات ايجاد بازار آب در حوضه آبريز زرينه رود با استفاده از يك مدل بهينه سازي تصادفي هيدرولوژيكي اقتصادي
895
تحليل اثرات بارگذاري پيچشي سيكلي بر روي ميله با استفاده از مدل سختي سينماتيك پراگر
896
تحليل اثرات بارگذاري سيكلي بر روي يك ديسك دوار بر اساس مدل سختي سينماتيك فردريك - آرمسترانگ
897
تحليل اثرات بازبودن مالي وكيفيت نهادها بر جريان هاي سرمايه ي بين المللي: كشورهاي منتخب داراي بازار نوظهور
898
تحليل اثرات بحران مالي، نظم بازار و فشارهاي نظارتي بر ريسك مالي بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
899
تحليل اثرات بهره وري و تجارت اشتغال صنايع كارخانه اي ايران در سالهاي 1386-1374
900
تحليل اثرات پراكنده رويي شهري بر كيفيت زندگي شهروندان دليجان
901
تحليل اثرات پوشش آنتن Radome بر عملكرد آنتن و طراحي يك پوشش مناسب براي آنتن رادار تكن
902
تحليل اثرات تاخير پروژ هاي گاز پارس جنوبي در سودآوري آن با استفاده از پويايي هاي سيستمي
903
تحليل اثرات تجارت غيررسمي بر پايداري اجتماعي شهرهاي مرزي ايران
904
تحليل اثرات تحريك ديناميكي لايه مرزي آرام روي صفحه تخت به كمك روش ورتكس هاي تصادفي
905
تحليل اثرات تحريم¬هاي بين¬المللي بر تراز تجاري ايران
906
تحليل اثرات تشعشع گرمايي بر جريان و انتقال حرارت جابجايي مختلط در كانال مورب
907
تحليل اثرات تعاملي حاكميت شركتي و ريسك مالي بر ارتباط رقابت بازار محصول و ساختار بدهي شركت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران
908
تحليل اثرات تغيير اقليم (عناصر دما و بارش) بر رواناب سطحي : حوضه ي آبريز قلعه شاهرخ
909
تحليل اثرات تغيير پوشش و كاربري اراضي بر دماي سطحي با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردي شهر شيراز)
910
تحليل اثرات تغييرات بارش بر مديريت منابع آب سد درودزن
911
تحليل اثرات تغييرات بارش برمنابع آب روستائي (مطالعه موردي روستاهاي شهرستان داراب)
912
تحليل اثرات تمركززدايي مالي بر ارتباط متقابل رشد و توزيع عادلانه ي منابع مالي در استان هاي ايران ﴿1380- 1386﴾
913
تحليل اثرات تهويه طبيعي بر ميدان جريان و پراكندگي آلاينده ها در يك ساختمان مدل
914
تحليل اثرات تورمي ناشي ازحذف يارانه هاي انرژي درايران
915
تحليل اثرات توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات بر كاربري زمين با تاكيد بر انگاشت شهر مختلط (مطالعه موردي: منطقه 5 شهر اصفهان)
916
تحليل اثرات جدايي بين اتصالات سازههاي كامپوزيتي هوايي تحت بارهاي متناوب به كمك المانهاي واسط
917
تحليل اثرات جهاني شدن﴿آزاد سازي تجاري﴾ روي شاخص هاي زيست محيطي ايران
918
تحليل اثرات حقوق مالكيت، آزادسازي تجاري و سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر بهره وري كل عوامل توليد در ايران (1394-1371)
919
تحليل اثرات خرابي ريل از نوع اسكواد بر روي تنش هاي تماسي چرخ و ريل
920
تحليل اثرات دوگانگي جغرافيايي بازاركار درمناطق روستايي شهرستان هرسين
921
تحليل اثرات ديناميكي بريدگي بر عمر جوانه زني ترك در چرخ قطار
922
تحليل اثرات ساخت ايستگاههاي خط 5 متروي تهران بر تغييرات كاربري اراضي مجاور (مطالعه موردي:ايستگاههاي صادقيه-كرج گلشهر)
923
تحليل اثرات ساختار مالكيت بركارايي عملياتي شركت‌هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران
924
تحليل اثرات ساماندهي معابر مركز تاريخي اصفهان بر ارتقاي سرزندگي در راستاي تدوين برنامه راهبردي حفاظت‌مبنا
925
تحليل اثرات سياست محدوديت حركت بر ساختار فضايي ناحيه نركزي شهرها نمونه موردي: محدوده ممنوعه حركت شهر تهران
926
تحليل اثرات شبكه برق بالادست بر شبكه برق پايين دست
927
تحليل اثرات شوك حرارتي در محيط الاستيك خطي دوبعدي با ترك لبه اي با استفاده از روش المان هاي مرزي
928
تحليل اثرات شوكهاي سياست پولي بر متغيرهاي بخش مسكن در ايران
929
تحليل اثرات ضرايب مواد تابع دما در تنش هاي حرارتي پره توربين
930
تحليل اثرات عملكردي تبديل روستا به شهر ﴿مطالعه موردي: شهر چورزق﴾
931
تحليل اثرات عناصر اقليمي و آلودگي هوا بر بيماري آسم كودكان در شهر اصفهان
932
تحليل اثرات غير خطي تقويت كننده توان بر روي پترن آنتن آرايه فازي فعال
933
تحليل اثرات غيرخطي تقويت‌كننده توان در تخصيص منابع در شبكه‌هاي راديوشناختي هميار
934
تحليل اثرات فرهنگي و اجتماعي گردشگري
935
تحليل اثرات فضايي توسعه شهرهاي ساحلي بر زيستگاههاي طبيعي (مورد:شهر نوشهر)
936
تحليل اثرات قوانين و مقررات برنامه ريزي شهري بر روند كار رآمد و پيامدهاي عمل برنامه ريزي شهري نمونه موردي : شهر قزوين
937
تحليل اثرات كاربري هاي فرامنطقه اي در تحولات فضايي ناحيه دو منطقه 6 شهر تهران
938
تحليل اثرات كالبدي طرح توسعه حرم مطهر امام رضا (ع) بر فضاي پيرامون
939
تحليل اثرات كسري بودجه بر حجم پول با استفاده از روش اقتصاد سنجي
940
تحليل اثرات لكه هاي خورشيدي بر روي خشكسالي در جنوب شرقي ايران
941
تحليل اثرات متغيرهاي اقتصادي بر تعداد گردشگران بين‌المللي وارد شده به ايران، با تاكيد بر رشد اقتصادي و اشتغال (1393-1368)
942
تحليل اثرات مخرب تخلفات ساختماني بر ساختار محيطي شهر اصفهان
943
تحليل اثرات مسئوليت‌پذيري اجتماعي شركت بر سود تقسيمي شركت‌هاي پذيرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
944
تحليل اثرات مشاركت شهروندي بر بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده (مورد مطالعه: محله فهادان شهر يزد)
945
تحليل اثرات مكانيكي و زيست‌محيطي استفاده از پسماند تصفيه لجن اسيدي (پودر كربن آمورف) بر خصوصيات مخلوط هاي گرم آسفالتي با مصالح سيليسي
946
تحليل اثرات ميدان الكترومغناطيسي خطوط انتقال فشار قوي بروي بدن انسان
947
تحليل اثرات ناشي از استهلاك ويسكوز جريان بر پديده چتر در سوراخ كاري عميق
948
تحليل اثرات نرخ بهره پولي مثبت بر بهينگي و پايداري ﴿با تأكيد بر مدل هاي پس انداز احتياطي﴾
949
تحليل اثرات نوسانات متغيرهاي منتخب كلان اقتصادي بر نوسانات بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
950
تحليل اثرات هدفمندسازي يارانه ها بر قاچاق كالا در مناطق روستايي اروميه
951
تحليل اثرات هيدراسيون در ساخت سدهاي بتن غلتكي
952
تحليل اثربخشي دفاترICTروستايي ازديگاه روستاييان ومتصديان دفاترفناوري اطلاعات وارتباطات روستايي شهرستان كرمانشاه
953
تحليل اثربخشي كاهش سرعت در حداقل كردن مصرف سوخت (انتشار آلاينده هاي سوختي) كشتي هاي تجاري (مطالعه موردي: ناوگان شركت ملي نفتكش ايران)
954
تحليل اثرتمركز تنش در اتصال چسبي يك لبه كامپوزيتي به روش حل بسته واجزاء محدود
955
تحليل اثرگذاري رفتار رمه‌اي و نوسانات نرخ ارز برشكل‌گيري حباب قيمت در بازار سرمايه (مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران)
956
تحليل اثرگذاري مباني فلسفي مدرن بر انديشه‌هاي اقتصادي كلاسيك (با تأكيد بر كتاب ثروت ملل آدام اسميت)
957
تحليل اجتماعي - فرهنگي افسانه هاي قاينات
958
تحليل اجتماعي تفاوتهاي جنسيتي در فعاليتهاي ورزشي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه مازندران )
959
تحليل اجتماعي داستان هاي كوتاه سيمين دانشور
960
تحليل اجتماعي -فضايي بافتهاي فرسوده شهري جهت ساماندهي انها(مطالعه موردي:بافت مركزي شهر سقز)
961
تحليل اجتماعي كامپيوتر آرت ووجه تكنولوژيك د رهنر معاصر ايران
962
تحليل اجتماعي كامپيوتر آرت ووجه تكنولوژيك در هنر معاصر ايران
963
تحليل اجتماعي مهمترين آثارعرفاني قرن پنجم
964
تحليل اجرايي و ساختاري تصانيف هفت گانه ي سيد علي اصغر كردستاني
965
تحليل اجزا محدود تأثير نانو ذرات گرافن بر روي سازه آلومينيومي اتصال چسبي تحت بارگذاري مود يك
966
تحليل اجزا محدود سينتيك تبلورمجدد ديناميكي فرايند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي بر اساس مدل آورامي
967
تحليل اجزاء مجزاي شيرواني هاي سنگي مشرف بر سازه آبگير نيروگاه سد بختياري تحت بارگذاري ديناميكي
968
تحليل اجزاء محدود ايمپلنت پايروكربني مفصل متاكارپوفلنژيال
969
تحليل اجزاء محدود تركهاي تمام عمق در بدنه بوژي قطارهاي باربري به منظور بهبود روش تعمير
970
تحليل اجزاء محدود تست كنش نمونه هاي خم دار در شرايط بارگذاري استاتيكي و ديناميكي
971
تحليل اجزاء محدود تيرتيمو تحت بار خمشي
972
تحليل اجزاء محدود خمش صفحات با استفاده از المان مثلثي
973
تحليل اجزاء محدود خمش صفحات با استفاده از المان مستطيلي
974
تحليل اجزاء محدود خيز خمشي تيرها
975
تحليل اجزاء محدود ديسكهاي نوار تحت بارگزاري نامتقارن از روش
976
تحليل اجزاء محدود صفحه سوراخدار تحت كشش
977
تحليل اجزاء محدود فرآيند بستن سرلوله نورينگ به روش ديناميكي
978
تحليل اجزاء محدود فرآيند نورد حلقه در شكل دهي ديسك هاي كمپرسور موتور هواپيماي جت به منظور طراحي شكل دهي
979
تحليل اجزاء محدود نقش ليگامان پريودنتال در حركت دندان
980
تحليل اجزاء محدود و تنش در يك ديسك دوار تحت شوك حرارتي - مكانيكي
981
تحليل اجزا‍ء محدود يك خودرو بدون سرنشين زير آبي
982
تحليل اجزاء محدود يك صفحه تحت شوك حرارتي و بارديناميكي و مدلسازي مناسب كامپيوتري
983
تحليل اجزاء محدود يك مهره از ستون فقرات كمري و تاثيرات پوكي استخوان بر آن
984
تحليل اجزاي محدود ارتعاش خمشي تيرها و مقايسه آن با حل تئوريك
985
تحليل اجزاي محدود تصادفي محور محرك خودرو
986
تحليل اجزاي محدود خستگي در يك ماده‌ي هيبريدي با رهيافت مكانيك آسيب
987
تحليل اجزاي محدود درب موتور محصول اصلي پلت فرم ملي با هدف بررسي ايمني عابرپي
988
تحليل اجزاي محدود عرشه شناورهاي رزمي تحت اثر فشار ناشي از شليك سلاح
989
تحليل اجزاي محدود مچالگي جاذب انرژي كلاهي شكل نقطه جوش شده با استفاده از pam crash
990
تحليل اجزاي محدود ورق هاي فولادي در سازه كشتي تحت بار هاي حرارتي
991
تحليل اجزاي‌ محدود آسيب در كامپوزيتهاي حلقوي - پودي
992
تحليل اجمالي تحريف قرآن از نقطه نظر علماي اهل تسنن
993
تحليل احتراقي و ديناميك گازي محفظه هاي احتراق و سيستم هاي پيشرانش (تراستر ) بسيار كوچك
994
تحليل احتمال خاموشي در شبكه هاي فمتوسل راديوشناختي فراسو با سياست دسترسي باز
995
تحليل احتمال كاهش آسيب سر در تصادفات موتورسيكلت با اعمال تغييرات در خواص مكانيكي فوم به كار رفته در كلاه ايمني
996
تحليل احتمالاتي تقاضاي لرزه‌اي به روش بيزين و كاربرد آن در قابهاي خمشي فولادي با اتصالات صفحات كناري
997
تحليل احتمالي بقاي بنگاه در كد رشته‌هاي منتخب با رويكرد شبكه بيزين
998
تحليل احتمالي عددي پايداري استاتيكي و ديناميكي شيرواني سنگي تكيه گاه سمت راست سد و نيروگاه كارون 4
999
تحليل احساسات براي استخراج جنبه محصول
1000
تحليل احكام فقهي- حقوقي مرجفه و الگوهاي رفتاري با آنها
بازگشت