<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تحليل رگرسيون
2
تحليل رگرسيون بيز تجربي با متغيرهاي توضيح دهنده ي زياد و مشاهدات كم
3
تحليل رگرسيون چند متغيره خطي
4
تحليل رگرسيون چند متغيري
5
تحليل رگرسيون در نرم افزار R
6
تحليل رگرسيون غير خطي
7
تحليل رگرسيون كاربردي
8
تحليل رگرسيون معكوس قطعه اي استوار
9
تحليل رگرسيوني خطي چندمتغيره برعوامل موثر بر درآمد شركت
10
تحليل رگرسيوني داده هاي زمان شكست سانسور بازه اي
11
تحليل رگرسيوني رابطه مربي -ورزشكار با ترس ازشكست درورزشكاران نوجوان شهر كرمانشاه
12
تحليل رگريسون خطي چند متغيره
13
تحليل رمان «أرض النفاق» يوسـف السباعي از ديدگاه مكتب واقع گرايي
14
تحليل رمان هاي(سال هاي ابري) علي اشرف درويشيان و (شوهر آهو خانم) علي محمد افغاني بر مبناي نظريه زمان در روايت ژرارژنت
15
تحليل رمز سيستم هاي رمز مبتني بر ساختارهاي فيستل با كمك مولكول هاي زيستي
16
تحليل رمز شناختي رسالهء عرفاني سهروردي براساس نظريه سنتي رمزپردازي
17
تحليل رمز يك روش رمزنگاري تصوير مبتني بر تركيب تابع آشوب و خم بيضوي و بهبود آن
18
تحليل رمزنگار FDE و پياده سازي نرم افزاري سريع آن
19
تحليل رمزيك روش رمزنگاري تصوير مبتني بر تابع آشوب چپيشف و بهبود آن
20
تحليل رنگ در مبلمان شهري كيش با محوريت گردشگري
21
تحليل رنگ در مبلمان شهري كيش با محوريت گردشگري
22
تحليل رنگ ها در سروده هاي چهار شاعر معاصر:سيمين بهبهاني،سياوش كسرايي،فريدون مشيري،نادر نادرپور
23
تحليل رنگ و همانندي آن در فضاي بردارهاي ويژه
24
تحليل رنگي نمونه هاي خاكستري
25
تحليل روابط برون بخشي در شبكه دست‌اندركاران سازماني در راستاي مديريت جامع مناطق بياباني (منطقه موردمطالعه: حوزه آبخيز ارسك- فتح‌آباد؛ بشرويه، استان خراسان جنوبي)
26
تحليل روابط برون كلامي در هفت پيكر نظامي گنجه اي
27
تحليل روابط بين بخش هاي حقيقي و مالي اقتصاد ايران در شرايط وجود اطلاعات نامتقارن با هدف افزايش رشد اقتصادي
28
تحليل روابط بين پارامترهاي ژئوفيزيكي و خواص فيزيكي رسوبات تحكيم نيافته
29
تحليل روابط بين كيفيت زندگي كاري، لنگرهاي مسير شغلي و منظرهاي عملكرد سازماني اعضاي هيات علمي دانشگاههاي تبريز، اروميه و اردبيل
30
تحليل روابط بين هوش هاي چند گانه ي سازماني درمراكز تربيت معلم ايران
31
تحليل روابط بينامتني قرآني در اشعار محمد مهدي جواهري
32
تحليل روابط تنش - كرنش در محيط ايزوتروپيك عبوري با كد نرم افزار UDEC و اعتبارسنجي كد جديد
33
تحليل روابط چندگانه ميان اعتماد، خودكارآمدي و عملكرد پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي منتخب دولتي شهر اصفهان
34
تحليل روابط چين و آمريكا در چارچوب تئوري سيكل قدرت﴿2008-1990﴾
35
تحليل روابط علي بين متغيرهاي كلان اقتصادي به منظور كاهش نرخ بهره در ايران با روش نقشه علي بيزين(BCM)
36
تحليل روابط عمق - سطح - تداوم بارش در دشت يزد - اردكان
37
تحليل روابط عمق - سطح - تداوم بارش در دشت يزد -اردكان
38
تحليل روابط فضايي شهر وروستا در ارتباط با توسعه ناحيه اي (شهرستان بجستان)
39
تحليل روابط فضايي شهر وروستا در ارتباط با توسعه ناحيه اي (شهرستان بجستان)
40
تحليل روابط كنشگران اصلي اكوسيستم نوآوري با استفاده از رويكرد عدالت ساختاري مبتني بر نظريه شبكه روابط حقي
41
تحليل روابط متن و تصوير در سفالينه هاي منسوب به شاهنامه در قرن 6 و 7 هجري قمري
42
تحليل روابط نسبت‌هاي مالي و شاخص‌هاي حاكميتي شركتي در پيش‌بيني ورشگستگي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
43
تحليل روان شناختي پيشنهادهاي ازدواج در سيره انبياء الهي واهل بيت عليهم السلام
44
تحليل روان شناختي ساختار شخصيّت در چند رمان معاصر فارسي (چهل سالگي، پرنده ي من، به هادس خوش آمديد، پري فراموشي)
45
تحليل روان شناسانه آثار نجيب محفوظ: مطالعه موردي )زقاق المدق، خان الخليلي، القاهرة الجديدة و السراب(
46
تحليل روان كاري الاستوهيدروديناميك چرخ دنده هاي مارپيچ با در نظرگرفتن زبري سطح
47
تحليل روان¬شناختي ساختار شخصيّت¬ در چند رمان معاصر فارسي (چهل سالگي، پرنده¬ي من، به هادس خوش آمديد، پري فراموشي)
48
تحليل روانشناختي داستان تقدير عاشقي شيخ صنعان با تكيه بر نمادپردازي عرفاني و استناد وجوه مشترك آن با رويكرد مولانا در مثنوي
49
تحليل روانشناختي شخصيت هاي برجسته بخش پهلواني شاهنامه
50
تحليل روانشناختي شخصيتها در چهار رمان ( ماه كامل مي شود ، در راه ويلا ، رازي در كوچه ها ، همه افق ) خانم فريبا وفي
51
تحليل روانشناسنامه ي شخصيتهاي اصلي در داستانهاي كوتاه صادق هدايت بر مبناي نظريه مزلو
52
تحليل روانشناسي آسيب هاي روحي و جسمي در گزيده اي از داستان هاي كوتاه همينگوي
53
تحليل روانشناسي ديدگاه مولانا درباره نوع دوستي
54
تحليل روانكاري هيدروديناميك ياتاقان ژورنال با استفاده از روش برهم كنش سازه - سيال
55
تحليل روانكاري هيدروديناميك ياتاقان ژورنال دولب با استفاده از روش برهم كنش سازه سيال
56
تحليل روانگرايي ماسه تقويت شده بوسيله پارچه گونه ها
57
تحليل روايت تروماي تجاوز جنسي بين دختران 15 تا 30 ساله
58
تحليل روايت در رمان هاي فريبا وفي ( بر مبناي الگوي ولاديمير پراپ
59
تحليل روايت روابط دروني خانواده (مورد مطالعه: فيلم‌هاي دهه‌ي هشتاد سينماي ايران)
60
تحليل روايت شناسي فيلمنامه هاي سينماي ايران در دهه هشتاد خورشيدي با موضوع خانواده
61
تحليل روايت و تحول آن در آثار بهرام بيضايي با تكيه بر پنج اثر: شب هزار و يكم، طومار شيخ شرزين، مرگ يزدگرد، سه برخواني، ديباچه نوين شاهنامه
62
تحليل روايت‌شناختي داستان‌هاي برگزيده جمال ميرصادقي (درازناي شب، شب‌چراغ، بادها خبر از تغيير فصل مي‌دهند و اضطراب ابراهيم)
63
تحليل روش Weihrauch در آناليز محاسبه پذير
64
تحليل روش بدون شبكه با استفاده از المان محدود
65
تحليل روش تزريق هوا در مجاري پايين دست سدها با هدف كنترل كاويتاسيون
66
تحليل روش عناصر متناهي در حل عددي معادلات ديفرانسيل
67
تحليل روش كدينگ انتخابي در WiMAXو بهبود آن
68
تحليل روش ميله گذاري و كاربرد پيچ سنگ در مرمت آثار سنگي ﴿ پژوهشي در حفاظت و مرمت آثار منحصر به فرد محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد
69
تحليل روش هاي تشخيص هويت بر مبناي عنبيه با استفاده از تبديل موجك و ماشين بردار پشتيبان (SVM) و پياده سازي بخشي از آن
70
تحليل روش هاي تكراري براي حل دستگاه هاي فازي وروش هاي فوق تخفيف متوالي بلوكي براي حل مسائل كمترين مربعات دستگاه هاي فازي
71
تحليل روش هاي حجم متناهي براي يك مدل از مسائل مشتقات جزئي
72
تحليل روش هاي حفاظت پيشرفته خطوط انتقال چند پايانه اي (t-off)در شبكه برق منطقه اي غرب
73
تحليل روش هاي ساخت ستون فقرات كار آمد انرژي در شبكه هاي حس گر بي سيم
74
تحليل روش هاي كاهش نيروي پسا و انتقال حرارت براي جريان هاي بالاي صوت حول اجسام پخ
75
تحليل روش هاي مداخله دربافت هاي فرسوده شهري به منظور ارايه روش مناسب براي شهرهاي كوچك ﴿نمونه موردي: شهر درچه﴾
76
تحليل روش هاي نوين بازاريابي در جهت حفظ وتوسعه بازار فرش در شرايط رقابتي
77
تحليل روش هاي نوين ترميم آسيب هاي زانو با مهندسي بافت و مقايسه با روش هاي قديمي
78
تحليل روش‌هاي بازسازي تزئينات گچ‌بري در معماري بومي ايران
79
تحليل روش‌هاي پيشبرد (Promotion) فروش در خرده فروشي پارچه
80
تحليل روش‌هاي تعيين بهاي تمام شده بليط مسافري در صنعت هواپيمايي
81
تحليل روش‌هاي حفاري فضاهاي زيرزميني بزرگ مقطع كم‌عمق و تأثير آن بر ايمني ابنيه شهري، مطالعه موردي
82
تحليل روش‌هاي رمزنگاري تصوير با ساختار جايگشت-جانشيني به‌منظور طراحي الگوريتم مقاوم
83
تحليل روش‌هاي ساماندهي و بهسازي بافت قديم شهري با رويكرد محله محوري (مورد مطالعه: منطقه يك نجف‌آباد)
84
تحليل روش‌هاي نوين الگو‌سازي رفتار قيمت سهام و قيمت‌گذاري اختيار معامله (مطالعه موردي: ايران و ايالات متحده)
85
تحليل روشها و تكنيك هاي اجرا شده در فينال مسابقات جهاني كاراته مردان 2006
86
تحليل روش‏هاي بازسازي تصاوير MRI فشرده شده بر مبناي پردازش تنك و پياده سازي بخشي از آن
87
تحليل روشهاي تشخيص مدولاسيون و شبيه سازي برخي ا آنها به منظور افزايش كارايي
88
تحليل روشهاي مدرن در سيستم هاي راي گيري الكترونيكي و بهبودي بر آنها
89
تحليل روند بارش سنگين استان كرمان
90
تحليل روند تحولات سرحدي شمال شرق ايران از دهانه ي ذوالفقار تا خليج حسينقلي از عهدنامه ي آخال 1299ه ق/1881 م تا عهدنامه ي مودت 1339 ه ق/1921م
91
تحليل روند تحولات مسكن در ايران و چشم ‌انداز آيندۀ آن تا افق 1410
92
تحليل روند تغييرات شاخص هاي تراكم و سرانه فضاي مسكوني در شهر تهران ، با تآكيد بر تآثير قوانين و سياستگذاري هاي شهري بر اين روندها ؛ در دوره 1375 - 1390.
93
تحليل روند تغييرات نمايه هاي حدي دما وبارش در استان يزد
94
تحليل روند توسعه فضايي شهر بجنورد به منظور راهكارهاي بهبود وضعيت مسكن شهري بر مبناي الگوي رشد هوشمند
95
تحليل روند توسعه فضايي و تعيين جهات بهينه توسعه شهر رشت با استفاده از GIS
96
تحليل روند توسعه فضايي و تعيين جهات مناسب توسعه شهر كرمانشاه با استفاده از GIS
97
تحليل روند جنبه هاي كمي و كيفي منابع انساني آموزش ابتدايي راهنمايي و متوسطه استان فارس در طول برنامه دوم توسعه
98
تحليل روند دامنه دما در ايستگاههاي منتخب استان فارس
99
تحليل روند دما و بارش و تأثير لكه هاي خورشيدي بر آنها در استان هاي چهارمحال و بختياري و اصفهان
100
تحليل روند رشد فيزيكي سكونتگاه هاي شهري با تأكيد بر اسكان غيررسمي (مطالعه موردي: شهر كرمان)
101
تحليل روند رطوبت جو ايران درطي نيم سده گذشته
102
تحليل روند سياست هاي توسعه فضاهاي سبز شهر قزوين با رهيافت برنامه ريزي محيطي ( سال 1373 تا 1396 )
103
تحليل روند شاخص كيفيت آب زيرزميني (WQI) درحوضه گاوخوني
104
تحليل روند گازهاي گلخانه اي كشور و تأثير آن بر دماي سالانه ي ايران
105
تحليل روند گستـرش سـكونتـگاه هاي شهـري در عـرصه هـاي مـنابع طبيـعي و كـشاورزي( مورد مطالعه استان البرز)
106
تحليل روند مرگ ومير بيماري ديابت با استفاده از روش رگرسيون نقطه اتصال در 20 كشور جهان
107
تحليل روند مولفه هاي باد و نقش آن بر ريزگردهاي تالاب مهارلو
108
تحليل روند و ارائه راهكار در بازار آزاد مسكن بعد از انقلاب اسلامي(نمونه موردي : مناطق مركزي كلانشهر تهران)
109
تحليل روند و پيش بيني نوسانات پارامترهاي اقليمي شهرستان بافت با استفاده از مدل لارس
110
تحليل روند و شناسايي سامانه هاي همديد موثر بر بارش هاي فرين بندر عباس
111
تحليل روندها و جريان هاي مهاجرتي استان آذربايجان غربي طول دوره 1335 تا 1390
112
تحليل روندهاي تصادفي شاخص قيمت سهام صنايع فعال در بورس اوراق بهادار تهران
113
تحليل روندهاي تصادفي مشترك بين شاخص قيمتي سهام صنايع منتخب و تأثير آن در سبد هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران
114
تحليل روندهاي مهاجرتي در استان آذربايجان شرقي طي دهه هاي اخير
115
تحليل رويا هاي شاهنامه بر اساس ديدگاه يونگ
116
تحليل روياهاي شاهنامه
117
تحليل رويت پذيري دسته اي خاص از سيستمهاي فازي
118
تحليل رويداد گسترش نظام اجاره اي نقدي در منطقه ماهيدشت استان كرمانشاه ، با استفاده از تكنيكهايFTA,ETA
119
تحليل رويكرد توسعه مشاركت بخش خصوصي از طريق پروژه خريد خدمت درمان بستري بخش خصوصي توسط دولت؛ مطالعه موردي: بيمارستان وليعصر (عج) آبيك
120
تحليل رويكرد حسين عليزاده به موسيقي ايراني در قطعه ي عصيان ( نسخه دوم )
121
تحليل رويكرد روايت‌ها در «موزه‌ها براي صلح»
122
تحليل رويكرد هيندميت به موسيقي بر پايه ي سخنراني هاي دانشگاه هاروارد
123
تحليل رياضي برخورد مايل يك پوسته كروي حاوي سيال با يك جسم چمبره اي شكل الاستيك - مدلي براي ضربه به سر
124
تحليل رياضي خصوصيات هيدروليكي گرداب در شيب شكن قائم
125
تحليل رياضي سيستم قطارهاي كوپل شده
126
تحليل رياضي فاصله بهينه توربينهاي بادي در يك مجتمع نيروگاهي بر اساس توپوگرافي مناطق بادخيز ايران
127
تحليل رياضي نيروهاي برشي در فرزكاري و بررسي تجربي آن روي فولاد
128
تحليل رياضي و توسعه تئوري محدوديت ها (TOC ) در برنامه ريزي توليد
129
تحليل رياضي و مدل سازي نيروهاي ماشينه كاري در فرزانگشتي و مقايسه آن با نتايج تجربي
130
تحليل رياضي وضعيت بهينه محل قرارگيري پهنه جبهه كار طولاني در لايه هاي ذغالسنگ شيب دار
131
تحليل ريخت شناختي الگوي حركت – فعاليت بافت شهري با تأكيد بر مركزيت شبكه گذربندي مطالعه موردي: شهر قم
132
تحليل ريخت شناسانه و روانشناسانه داستان هاي تحول روحي عارفان و شاعران ايراني تا پايان قرن هفتم
133
تحليل ريخت شناسي بافت شهري با رويكرد انرژي كارايي ﴿نمونه موردي: شهر يزد﴾
134
تحليل ريخت شناسي خوردگي و شرايط حفاظتي در مجموعه هاي برنزي به دست آمده از حفاري با تمركز بر سيستم فلز - محيط - خوردگي
135
تحليل ريز ساختار و نانو كاربيد ايجاد شده در آلياژ Co-28Cr-5Mo-0.3C توسط روش هاي مختلف مكانيكي و حرارتي با هدف بهبود رفتار سايشي
136
تحليل ريزساختار فولادهاي دو يا چند فازي با كمك نگاشت سختي سطح بوسيله ي سختي سنجي روبشي
137
تحليل ريزساختار و شكست نگاري ناشي از آزمون خستگي در فولاد مرتبه اي
138
تحليل ريسك آلاينده ها در سيستم هاي زهكشي رواناب شهري
139
تحليل ريسك اعتباري با استفاده از شبكه هاي بيزي
140
تحليل ريسك ايمني با استفاده از نقشه شناختي فازي و شبكه بيزين
141
تحليل ريسك براي تعيين الگوي نگهداري تونل مطالعه موردي: تونل تالون
142
تحليل ريسك پرو‍ژه هاي انتقال آب تحت اثر تغيير اقليم
143
تحليل ريسك خشكسالي هيدرولوژيكي بر مبناي كميت و كيفيت (شوري) آب‌هاي سطحي - مطالعه موردي: حوضه آبريز رودخانه حله
144
تحليل ريسك دنباله چپ و شدت استمرار آن در بورس اوراق بهادار تهران
145
تحليل ريسك روگذري سد كرخه با در نظر گرفتن برنامه نظارتي
146
تحليل ريسك زلزله با استفاده از روش فازي و مطالعه موردي شهر تهران
147
تحليل ريسك سيستم هاي ابعاد وسيع با استفاده از روش تركيب داده هاي سنسوري
148
تحليل ريسك سيلاب بر اساس روش هاي تحليل فراواني و تغيير اقليم
149
تحليل ريسك عمل جراحي تعويض دريچه¬ي ميترال قلب با روش FMEA (آناليز حالات شكست و تاثيرات آن¬ها)
150
تحليل ريسك عمل جراحي مفصل مصنوعي زانو با روش FMEA (آناليز حالات شكست و تاثيرات آن ها)
151
تحليل ريسك لنگه معدن سنگ نمك قاپلوق خوي
152
تحليل ريسك هاي ژئوتكنيكي در حفر تونل هاي طولاني ﴿مطالعه موردي تونل انتقال آب كرمان﴾
153
تحليل ريسك و هزينه هاي سازه هاي حائل موقت در متروي تهران با نگرش مهندسي ارزش
154
تحليل ريسك وقوع بلاياي اقليمي در آزاد راه اصفهان-كاشان با استفاده از GIS
155
تحليل ريسك يك پروژه مديريت فرآيندهاي كسب و كار
156
تحليل ريسك‌‎هاي ژِئوتكنيكي و زمين‌شناسي پروژه‌هاي تونل‌سازي- مطالعه موردي تونل انتقال آب بازي‌دراز
157
تحليل ريشه هاي دولت ستيزي ايرانيان از منظر جامعه شناسي سياسي
158
تحليل ريل راه آهن (ايجاد ترك) با استفاده از نرم افزار ANsyS
159
تحليل رينگ خودرو
160
تحليل رينگ خودرو پيكان
161
تحليل رينگ دو چرخه به كمك نرم افزار ABAQUC
162
تحليل زاويه جدايش حول استوانه بر حسب عدد رينولدز به كمك نرم افزار Fluent
163
تحليل زبان اسطوره در شاهنامة فردوسي با تكيه بر مفاهيم غنايي
164
تحليل زبان روايت در تاريخ بيهقي
165
تحليل زبان شناختي و معرفت شناختي عرفان
166
تحليل زبان شناسي اشعار سيمين بهبهاني بر اساس نظريه ياكويسن
167
تحليل زبان عرفاني در آثار عطار
168
تحليل زبان عرفاني روح الارواح سمعاني بر اساس نشانه شناسي
169
تحليل زبان عرفاني مقالات شمس تبريزي
170
تحليل زبان عرفاني مولانا در مثنوي و ديوان شمس بر اساس نشانه شناسي
171
تحليل زباني فيلمنامه هاي اقتباسي داريوش مهرجويي
172
تحليل زرتشت نامه
173
تحليل زمان در حفاظت و مرمّت آثار تاريخي و فرهنگي
174
تحليل زمان دستوري، وجه و نمود در زبان فارسي بر اساس زبان‌شناسي شناختي
175
تحليل زمان -فركانس داپلر جريان خون
176
تحليل زماني - مكاني بيماري سالك در استان كرمانشاه
177
تحليل زماني پروژه با زمانهاي بازه‌اي و روابط پيش نيازي تعميم يافته
178
تحليل زماني پوسته دوار الاستيك - ويسكوالاستيك
179
تحليل زماني مكاني پديده گرد و غبار گسترده در استان اصفهان
180
تحليل زماني و مكاني دماي ايران در نيم سده گذشته
181
تحليل زماني و مكاني گردشگري استان خوزستان
182
تحليل زمين آْماري داده هاي ژئومكانيكي معدن مس ميدوك
183
تحليل زمين ساختاري و پايداري شيروانيهاي مخزن بالادست سد آزاد، كردستان
184
تحليل زمين لرزه بيست و يكم مرداد ماه 1391 اهر ورزقان
185
تحليل زمين لرزه بيست و يكم مرداد ماه 1391 اهر- ورزقان
186
تحليل زمينه ها و روند گرايش به تشيع در مناطق كردنشين ( از سال 900 تا 1400 ه.ق)
187
تحليل زمينه ها، عوامل و پيامدهاي تقابل بازاريان با حكومت پهلوي دوم (1357-1320 ش)
188
تحليل زمينه‌هاي تاريخي رشد و گسترش سلفي‌گري در پاكستان (2001-1947م/1380-1326ه.ش)
189
تحليل زن كامل در قرآن بر مبناي آراي چهار مفسرمعاصر شيعه(علامه طباطبائي، علامه جوادي آملي، آيت الله مكارم شيرازي، بانو مجتهده امين)
190
تحليل زنجيره ارزش در صنعت پوشاك (مطالعه موردي برند هاكوپيان)
191
تحليل زنجيره تامين با استفاده از تحليل شبكه هاي اجتماعي
192
تحليل زودهنگام خشكسالي با استفاده از شاخص‌هاي خشكسالي و با بكارگيري داده‌هاي ماهواره‌اي در ايران
193
تحليل زيارت غديريه؛ امام علي(ع) در كلام امام هادي(ع)
194
تحليل زيبا شناختي نگاره هاي كليله و دمنه نسخه شماره 1422 كتابخانه استانبول و بررسي چگونگي ارتباط نگاره ها با متن منثور اثر
195
تحليل زيباشناسانه غزليات خاقاني
196
تحليل زيباشناسي ساختار زباني اشعار محمد رضا شفيعي كدكني
197
تحليل زيبايي در كتاب المناظر ابن‌هيثم
198
تحليل زيبايي شناختي "التوسل الي الترسل" با تكيه بر استعاره
199
تحليل زيبايي شناسي 20 مثل منظوم و 20 مثل منثور از هر مدخل الفبايي كتاب فرهنگ جامع ضرب المثل‌هاي فارسي بر پاية علم معاني
200
تحليل زيبايي شناسي هاچسين از رهگذر شرح رساله " پژوهشي در منشآ تصورات ما از زيبايي و فضليت "
201
تحليل زيبايي‌شناسي نقوش تذهيب نگاره‌هاي هفت‌اورنگ جامي و بهره‌گيري از نقوش در طراحي و ساخت زيورآلات
202
تحليل زيرساختهاي ضروري شهري به منظور توسعه گردشگري
203
تحليل زيرساختهاي ضروري شهري به منظور توسعه گردشگري
204
تحليل زيست محيطي و امكان سنجي اقتصادي استفاده از پيل سوختي جهت توليد غير متمركز انرژي در مناطق مسكوني
205
تحليل ژئوپليتيكي بحران افغانستان بعد از سقوط طالبان
206
تحليل ژئوپليتيكي بحران يمن
207
تحليل ژئوپليتيكي روابط ايران و عربستان در نيم قرن اخير (2015-1965)
208
تحليل ژئوپليتيكي زمينه‌ها و پيامدهاي بنيادگرايي اسلامي در افغانستان (از 1979 تا 2019)
209
تحليل ژئوگفتمان جريان‌هاي تكفيري در بستر تحولات خاورميانه- با تمركز بر IS
210
تحليل ژئومورفولوژي (زمين ريخت شناسي ) توسعه كالبدي شهر كرمانشاه با مدل تاپسيس
211
تحليل ژئومورفومتري نمونه هاي تيپيك تپه هاي ماسه اي (مطالعه موردي: بارخان هاي اطراف بافق)
212
تحليل ژانر در حيطة آموزش زبان :بررسي ساختار بخش مباحثه مقالات چاپ شده در مجلات مربوط به آموزش زبان
213
تحليل ژانر مستند داستاني كودك ونوجوان درآثار احمد دهقان
214
تحليل ژنتيكي استراتژي هاي سازش با تنش خشكي در ژنوتيپ هاي فسكيوي بلند
215
تحليل ساخت انديشگاني شعر پونه نيكوي ﴿انار سبز زيتون سرخ﴾ و مجيد سعدآبادي ﴿سربازي با گلوله برفي﴾
216
تحليل ساخت روايي مثنوي مولوي
217
تحليل ساخت فضايي جرايم در شهر رشت
218
تحليل ساخت گفتماني قوانين كنترل اجتماعي مجلس شوراي اسلامي (مقايسه روند گفتماني دوره هاي دوم ، ششم و هفتم مجلس)
219
تحليل ساختار اقتصادي- كالبدي اسكان غير رسمي در شهر مراغه (نمونه موردي:محله ميكائيل آباد)
220
تحليل ساختار بافت كالبد بخشه مركزي شهر اسفراين با استفاده از space syntax به منظور ارائه راهبردهايي براي توسعه آتي آن
221
تحليل ساختار حكايت¬هاي مرزبان¬نامه بر مبناي ريخت¬شناسي قصّه¬هاي پريان از ولاديمير پراپ
222
تحليل ساختار حكايتهاي مرزبان نامه بر مبناي ريخت شناسي قصّه هاي پريان از ولاديمير پراپ
223
تحليل ساختار داستاني منظومه "زهره و طاهير" و مقايسه آن با "منظومه هاي عاشقانه ي نظامي "
224
تحليل ساختار دروني كشف و شهودهاي مبتني بر نور و رنگ در عرفان اسلامي
225
تحليل ساختار روايت در انيميشنهاي كوتاه بي كلام برنده اسكار
226
تحليل ساختار روايت در انيميشنهاي كوتاه بي كلام برنده ي اسكار
227
تحليل ساختار روايي آثار داستاني بيژن نجدي بر اساس نظرية روايت‌شناسي ژرار ژنت
228
تحليل ساختار روايي ادبيات داستاني كودك گروه سني هفت تا نه سال ﴿دهه ي هشتاد﴾
229
تحليل ساختار علمي بروندادهاي حوزه سردردهاي ضرباندار با استفاده از مدل نفوذ علمي
230
تحليل ساختار فرايندهاي مقياس پاياي گسسته؛ كواريانس و طيف
231
تحليل ساختار فضايي شهر ساري با تاكيد بر الگوي دسترسي شهروندان به خدمات شهري
232
تحليل ساختار فضايي- كالبدي محدوده مركزي شهر زنجان با رويكرد تفكر راهبردي
233
تحليل ساختار فضايي مناطق روستايي (نمونه موردي: دهستان تازيان شهرستان بندرعباس )
234
تحليل ساختار فني فرش يلمه بروجن و مرمت يك نمونه از آن
235
تحليل ساختار قصه هاي عاميانه خراسان شمالي
236
تحليل ساختار كالبدي -فضايي بافت فرسوده شهري در راستاي بهسازي و نوسازي ﴿مطالعه موردي: بافت فرسوده شهر دو گنبدان﴾
237
تحليل ساختار كالبدي-فيزيكي بافت قديم شهر خرم آباد ( با تاكيد بر محله زيدبن علي)
238
تحليل ساختار هاي جريان اطراف استوانه هاي دايره اي با اندازه گيري نوسانات فشار سطحي
239
تحليل ساختار همسايگي در روش مانند سازي تبريدي جهت بهبود تابع هدف "الگوريتم انتخاب هوشمندانه ي همسايگي"
240
تحليل ساختار و آيين رسيدگي شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد و رابطه جمهوري اسلامي ايران با آن شورا
241
تحليل ساختار و الگوي عمليات بازار سرمايه در اقتصاد اسلامي (مطالعه تطبيقي آراء انديشمندان اسلامي)
242
تحليل ساختار و بافت اجتماعي- اقتصادي- فرهنگي شهرستان اردستان
243
تحليل ساختار و بررسي محتوايي «جاويدنامه» اقبال لاهوري و مقايسه آن با «سير العباد الي المعاد» حكيم سنايي
244
تحليل ساختار و بررسي محتوايي «جاويدنامه» اقبال لاهوري و مقايسه آن با «سير العباد الي المعاد» حكيم سنايي
245
تحليل ساختار و درون مايه نامه هاي رزمندگان اسلام
246
تحليل ساختار و سبك شناسي نگاره هاي نسخه خطي نوش آفرين گوهرتاج (1199ه.ق) محفوظ در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي
247
تحليل ساختار و عملكرد مراتع با استفاده از داده هاي سنجش از راه دور و روش زميني LFA
248
تحليل ساختار و كارايي مشبكه‌هاي GLD
249
تحليل ساختار و محتواي شهرآشوب‌هاي منتخب عصرصفوي
250
تحليل ساختار و محتواي قصه ي امير ارسلان نامدار
251
تحليل ساختار و محتواي مدح و ستايش در شعر قرن ششم(سبك سلجوقي)
252
تحليل ساختار يافته نيازمندي هاي فني در آموزش مجازي و طراحي يك الگوي كاربردي استاندارد براي توليد محتواي الكترونيكي دروس دانشگاهي
253
تحليل ساختارگرايانه نقشمايه‌هاي آثار سنگ صابوني حوزه تاريخي هليل رود
254
تحليل ساختارهاي استوانه اي و كروي كايرال غير همگن با استفاده از روش سري تيلور
255
تحليل ساختارهاي توربولانسي در جريان لايه برشي با استفاده از داده هاي SPIV
256
تحليل ساختارهاي شكننده در بخش مركزي پهنه اروميه-دختر، جنوب كاشان
257
تحليل ساختارهاي شكننده و ارتباط پترولوژيكي -كانه زائي آن ها در منطقه ي ارزوئيه، شمال استان هرمزگان
258
تحليل ساختارهاي كامپوزيتي چندلايه با تقارن محوري دوار در حفاظ سازي الكترومغناطيسي
259
تحليل ساختارهاي متناوب مبتني بر گرافن در حضور ميدان مغناطيسي
260
تحليل ساختاري – كاركردي روستاهاي تبديل شده به شهر در انتظام بخشي به شبكه شهري مطالعه موردي : سكونتگاه هاي روستايي استان آذربايجان شرقي
261
تحليل ساختاري ‌پهنه اروميه- دختر در منطقه نطنز با تكيه برتغيير شكل‌هاي شكننده
262
تحليل ساختاري آيين نمايشي اسب چوبي و كوسه برنشين
263
تحليل ساختاري اشعار پروين اعتصامي
264
تحليل ساختاري بخش شمالي گسل شهربابك
265
تحليل ساختاري بخشي از گسل تفت در جنوب غرب يزد، ايران مركزي
266
تحليل ساختاري برنامه در جهت افزايش مسيرهاي پوشش داده شده با استفاده از روش‌هاي داده-محور
267
تحليل ساختاري پهنه اروميه- دختر در جنوب قم با تكيه بر تغيير شكل‌هاي شكننده
268
تحليل ساختاري پهنه سنندج – سيرجان در شمال- غرب ميمه با تكيه بر تغيير شكل هاي شكننده
269
تحليل ساختاري جريان و انتقال حرارت در ميكروكانال هاي جاذب حرارت
270
تحليل ساختاري جنوب شرق لردگان(تاقديس كوه ريگ)
271
تحليل ساختاري چيستان هاي زبان گيلكي
272
تحليل ساختاري داستان هاي دفتر اول مثنوي بر پايه نظريه گريماس
273
تحليل ساختاري داستان هاي عاشقانه در ادبيات آذربايجان و تطبيق آن با شاهكارهاي ادب فارسي
274
تحليل ساختاري داستان هاي غلامحسين ساعدي
275
تحليل ساختاري داستان هاي فارسي سهروردي بر مبناي شيوه پراپ
276
تحليل ساختاري داستان هاي كوتاه اميرحسن چهل تن
277
تحليل ساختاري دوگانگي نقش نمادين ماهي درهم در هنر ايراني-اسلامي
278
تحليل ساختاري رمان زمين سوخته احمد
279
تحليل ساختاري رمان سووشون
280
تحليل ساختاري روايت در سينماي اقتباسي داريوش مهرجويي از ديدگاه جرالد پرينس
281
تحليل ساختاري شعرهاي عبدالرضا رضايي نيا
282
تحليل ساختاري شعرهاي عبدالرضا رضايي‌نيا
283
تحليل ساختاري شكستگي ها در طاقديس عسلويه شرقي با استفاده از روش مشتق دوم و دايره محاطي
284
تحليل ساختاري شكستگي هادر يكي از مخازن ساختماني واقع در حوضه زاگرس با استفاده از روش مشتق دوم ودايره محاطي
285
تحليل ساختاري شكستگي هاي تاقديس تابناك با استفاده از روش مشتق دوم و دايره محاطي
286
تحليل ساختاري شكستگي هاي يكي از مخازن جنوب غربي ايران به روش مشتق دوم و دايره ي محاطي
287
تحليل ساختاري غزليات شمس براساسِ آراي يوري لوتمن
288
تحليل ساختاري فيلمنامه هاي برنده سيمرغ بهترين فيلمنامه از جشنواره فيلم فجر بر اساس الگوي سيد فيلد
289
تحليل ساختاري فيلمنامه هاي برنده سيمرغ بهترين فيلمنامه از جشنواره فيلم فجر براساس الگوي سيدفيلد
290
تحليل ساختاري قصه هاي عاميانه ايران و گفتمان آن مطالعه موردي ﴿قصه هاي عاميانه فارس﴾
291
تحليل ساختاري كلاسي از فرايندهاي ايستاي دوره اي و مقياس پايا با رفتارهاي موضعي
292
تحليل ساختاري گسل ارديب و بررسي نقش آن در تكامل تكتونيكي جنوب خور- ايران مركزي
293
تحليل ساختاري گونه هاي غنايي در ادبيات فارسي از آغاز تا ابتداي قرن هفتم هجري
294
تحليل ساختاري ماشين سوييچ رلوكتانس بامسير شار كوتاه
295
تحليل ساختاري محدوده تونل دشتك بختياري - جنوب غرب شهركرد
296
تحليل ساختاري مدول هاي چندجمله اي با استفاده از پايه ي پماره
297
تحليل ساختاري منطق الطير عطار
298
تحليل ساختاري منطقه جنوب اردستان و تعيين ارتباط بين كاني¬سازي و عناصر ساختاري
299
تحليل ساختاري منطقه جنوب بياضه، ايران مركزي (جنوب خور، استان يزد)
300
تحليل ساختاري منطقه سپيددشت استان لرستان در زاگرس چين خورده- رانده
301
تحليل ساختاري منطقه شمال خور درحاشيه گسل درونه
302
تحليل ساختاري منطقه مرنجاب- شمال شرق كاشان، ايران مركزي
303
تحليل ساختاري منطقه ي غرب سميرم در محل تلاقي گسل دنا با گسل اصلي عهد حاضر زاگرس
304
تحليل ساختاري منطقۀ سرخشاد، شمال شرق اردستان، ايران مركزي
305
تحليل ساختاري منظومه هاي طالب وزهره وامير وگوهر،براساس نظريه ريخت شناسي ولاديمير پراپ
306
تحليل ساختاري منظومه ي هماي و همايون
307
تحليل ساختاري و بررسي تطبيقي ضرب المثل هاي استان بوشهر
308
تحليل ساختاري و بررسي تطبيقي ضرب المثل هاي استان بوشهر
309
تحليل ساختاري و تجسمي گزيده اي از نبردهاي رستم در نقاشي ايراني
310
تحليل ساختاري و تعيين تعداد واحد جريان هيدروليكي در يكي از مخازن هيدروكربوري، جنوب غرب زاگرس
311
تحليل ساختاري و تهيه مدل سه بعدي يكي از مخازن هيدروكربوري شمالشرق ايران
312
تحليل ساختاري و شبيه سازي سه بعدي سازه هاي بي بافت سوزني شده و تأثير آن بر نفوذپذيري هوا
313
تحليل ساختاري و شبيه سازي عملكرد ميله سوخت راكتورهاي آبي
314
تحليل ساختاري و عملكرد سيستم شكستگي هاي مخزن آسماري ميدان آغاجاري
315
تحليل ساختاري و محتوايي داستان هاي قرآن كريم ﴿با نقدي برنظريه ي سنتي قائل به تكرار وتاريخي نگر﴾
316
تحليل ساختاري و محتوايي داستان هاي كوتاه بهرام صادقي
317
تحليل ساختاري و محتوايي رثاي حسيني (مطالعه موردي: جلد پنجم كتاب ادب الطّف)
318
تحليل ساختاري و محتوايي رثاي حسيني (مطالعه موردي: جلد سوم كتاب ادب الطّفّ)
319
تحليل ساختاري و محتوايي رمان سووشون اثر سيمين دانشور
320
تحليل ساختاري و محتوايي رمان، جاي خالي سلوج، اثر محمود دولت آبادي
321
تحليل ساختاري و محتوايي ژانر تصنيف از مشروطيت تا آغاز دهة 50
322
تحليل ساختاري و محتوايي شعر احمد سحنون
323
تحليل ساختاري و محتوايي شعر عاشورايي (مطالعه موردي: جلد ششم كتاب ادب الطّفّ)
324
تحليل ساختاري و محتوايي عبهر العاشقين
325
تحليل ساختاري و محتوايي فراقنامه هاي منظوم و منثور فارسي
326
تحليل ساختاري و محتوايي نمايشنامه هاي منظوم دوره مشروطه (ميرزاده عشقي، اويسي، كاظم زاده، فروغي، ميرزا حبيب اصفهاني)
327
تحليل ساختاري و محتوايي نمايشنامه هاي منظوم دوره مشروطه (ميرزاده عشقي، اويسي، كاظم زاده، فروغي، ميرزا حبيب اصفهاني)
328
تحليل ساختاري و محتوايي وصيت نامه هاي شهداي دفاع مقدس
329
تحليل ساختاري و مدل سازي سه بعدي يكي از مخازن هيدرو كربوري
330
تحليل ساختاري و مضموني در اشعار كمال ناصر
331
تحليل ساختاري و مضموني مجموعه شعر «تنهاتر از تنهايي» گلرخسار صفي آوا
332
تحليل ساختاري و مضموني مجموعه شعر «تنهاتر از تنهايي» گلرخسار صفي آوا
333
تحليل ساختاري و مضموني نمايشنامه¬هاي بهمن فرسي
334
تحليل ساختاري و معنايي تبليغات ديوارنوشته هاي تجاري شهري هنديجان د رچارچوب تحليل گفتمان انتقادي فركلاف
335
تحليل ساختاري و نحوه عملكرد ليزرهاي ژرمانيومي و بررسي راهكارهايي بمنظور بهبود مشخصات آنها
336
تحليل ساختاري و نقد داستانهاي كوتاه الهي نامه عطار
337
تحليل ساختاري ومحتوايي شعر پايداري عبدالله بردوني
338
تحليل ساختاري يكي از ميدان هاي هيدروكربوري غرب كشور و مدل سازي سه بعدي شكستگي ها در آن ميدان
339
تحليل ساختمان صرفي كلمات مركب كتب درسي دوره ابتدايي با رويكرد صرف طبيعي
340
تحليل ساختمان فعل د رجلد دوم كتاب كليدر(اثر محمد دولت آبادي)
341
تحليل ساختمان فعل در جلد دوّم كتاب كليدر ( اثر محمود دولت آبادي )
342
تحليل ساختمان هاي مصالح بنايي تقويت شده با FRP با استفاده از نظريه ميدان فشاري
343
تحليل ساختماني انواع پمپ ها وطراحي شبكه آبرساني تحت فشار
344
تحليل ساز و كارهاي موثر بر توسعه و موانع وسع سيستم هاي نوين آبياري از ديدگا كارشناسان وزارت جهاد كشاورزي
345
تحليل سازمان فضايي استان مازندران
346
تحليل سازمان فضايي مراكزآموزشي درشهرري(پژوهش موردي:ناحيه2 آموزش وپرورش شهرري)
347
تحليل سازه انگارانه از شكل گيري و گسترش جريان سلفي گري در كشورهاي سوريه و عراق
348
تحليل سازه اي استاتيكي ميز سه درجه آزادي
349
تحليل سازه اي بال كامپوزيتي يك پرنده بدون سرنشين
350
تحليل سازه اي بدنه مياني يك كشتي نفت كش تحت هيدروستاتيك و ممان خمشي
351
تحليل سازه اي گنبدهاي آجري ايراني تقويت شده با ورق هاي FRP تحت بارهاي افزاينده
352
تحليل سازه اي ملخ
353
تحليل سازه اي و طراحي يك كاوشگر كامپوزيتي تحت اثر فشار هيدرواستاتيك و فشار هيدرو ديناميك
354
تحليل سازه اي و طراحي يك كاوشگر كامپوزيتي تحت اثر فشار هيدرواستاتيك و فشار هيدروديناميك
355
تحليل سازه برج هاي خنك كن تحت بار حرارتي و باد
356
تحليل سازه پروانه هاي دريايي تحت بارگذاري هيدروديناميكي
357
تحليل سازه دستگاه كابل گذار در بستر دريا
358
تحليل سازه شناور تندرو آلومينيومي تك بدنه با كمك نرم افزار اجزاي محدود
359
تحليل سازه كف شناور در هنگام به آب اندازي بر روي كيسه هاي هوا
360
تحليل سازه كف شناورها به هنگام به‌آب‌اندازي
361
تحليل سازه مسجذ شيخ لطف الله
362
تحليل سازه ها و بازدارنده هاي توسعه كارآفريني در مشاغل خانگي -مورد مطالعه: مشاغل خانگي شهر اصفهان
363
تحليل سازه هاي استاتيكي بانرم افزار ANSYS
364
تحليل سازه هاي الاستيك غيرخطي به روش حداقل سازي كل انرژي پتانسيل به كمك نرم افزار MATLAB
365
تحليل سازه هاي بدنه ي مياني يك كشتي نفت كش تحت فشار هيدرواستاتيك وممان خمشي
366
تحليل سازه هاي گنبدي شكل كامپوزيتي
367
تحليل سازه هاي متقارن به روش نيروها
368
تحليل سازه و مدار تونل كاويتاسيون
369
تحليل سازه يك سكوي حفاري تحت بارهاي ناشي از انفجار
370
تحليل سازه يك شناورسه بدنه درحالات مختلف آسيب ديدگي
371
تحليل سازه‌انگارانه آمريكاستيزي و ايران‌هراسي در سياست خارجي جمهوري اسـلامي ايـران و ايالات متحده آمريكا در دوران پسابرجام
372
تحليل سازهاي مواد مدرج تابعي) FGM ) به صورت مجازي)با استفاده از توزيع دما( با نرم افزار Ansys
373
تحليل سازواري رويكرد عقلي- نقلي معادجسماني از ديدگاه حكيم زنوزي و ميرزا مهدي اصفهاني
374
تحليل سازوكار توليد معنا در نمايشنامه هاي نغمه ثميني از منظر نشانه شناسي
375
تحليل سازوكارهاي معنايي گرافيك متحرك در پروژهاي بين المللي با رويكرد مخاطب شناسي
376
تحليل سازوكارهاي همكاري نهادهاي توسعه فناوري با رويكرد آينده‌پژوهانه نمونه موردي: حوزه فناوري اطلاعات
377
تحليل سامانه انرژي كل مناسب براي كاربري موتور ديزل د 87 درصد در صنعت دريايي
378
تحليل سامانه هاي سوخت رساني تزرِيق مستقيم ( direct injection ﴾ به لحاظ مصرف سوخت و كاهش آلاينده هاي اگزوز
379
تحليل سبك ادبي و زباني اشعار مشفق كاشاني(با تكيه بر غزليات)
380
تحليل سبك سرمايه‌گذاري صنعت‌پايه و رفتار سرمايه‌گذاران خرد
381
تحليل سبك شناختي ديوان اميرشاهي سبزواري
382
تحليل سبك شناختي و محتوايي خاطرات دفاع مقدس براساس ده كتاب برگزيده
383
تحليل سبك شناسانه كتاب حاجي باباي اصفهاني
384
تحليل سبك شناسانه ي غزليات سنجر كاشاني
385
تحليل سبكي ديوان سيف الدين محمد فرغامي
386
تحليل سپر خودرو به منظور كاهش زمان تحليل جذب انرژي در تصادف با مدل سازيديناميك چند جسمي
387
تحليل ستايش و نكوهش انسان در قرآن (بر اساس قاعده سياق)
388
تحليل ستون كامپوزيتي تحت ضربه محوري خارج مركز
389
تحليل سخت كننده هاي T شكل براي اتصالات تيرهاي I به ستون هاي قوطي شكل
390
تحليل سختي و مودال بدنه يك خودرو ي سواري
391
تحليل سرتاسري سازه بدنه شناوربا استفاده ازروش المان محدود و بررسي قابليت اطمينان آن
392
تحليل سرعت در سامانه هاي هيدروليك تناسبي
393
تحليل سرعت در محيط ناهمسانگردقائمدريكي از مخازن هيدروكربوري ايران
394
تحليل سرعت گسترش تورق در صفحات چندلايه كامپوزيتي تحت شرايط كمانشي
395
تحليل سرعت گسترش تورق در صفحات كامپوزيتي چند لايه تحت بار ديناميكي داخل صفحه ي فشاري
396
تحليل سرعت واژگوني خودروي ميكسر حامل بتن
397
تحليل سرعتها و نيروهاي حدي بازوها در رباتهاي موازي
398
تحليل سرمايه گذاري در معادن
399
تحليل سري زماني داده هاي هواشناسي بابلسر ( مجموع بارندگي ، ميانگگين درجه حرارت وميانگين رطوبت نسبي )
400
تحليل سري زماني داده هاي هواشناسي قائم شهر ( مجموع بارندگي ، ميانگين درجه حرارت و ميانگين رطوبت نسبي )
401
تحليل سري زماني روند تغييرات كيفيت آب در حوضه زاينده رود
402
تحليل سري زماني شاخص صادرات در ايران
403
تحليل سري هاي زماني
404
تحليل سري هاي زماني بارش هاي فصلي در ايران
405
تحليل سري هاي زماني پيچيده به روش هاي آنتروپي چند مقياسي و قطع تراز
406
تحليل سري هاي زماني در محيط فازي
407
تحليل سري‌هاي زماني شمارشي بر اساس مدل‌هاي آستانه‌اي اتورگرسيو پواسون تعميم‌يافته صحيح-مقدار
408
تحليل سريع سازه ها تحت بارهاي متناوب با استفاده از تحليل حوزه هاي زمان و فركانس
409
تحليل سريهاي زماني بر روي مقادير ثبت شده وقايع چهارگانه در استان مازندارن
410
تحليل سطح برخورداري مناطق پانزده گانه شهر اصفهان از زير ساخت هاي رويداد
411
تحليل سطح حكمراني خوب و رقابت پذيري در بافت فرسوده شهر اصفهان با تاكيد بر CDS
412
تحليل سطح قابليت زندگي و بانك پذيري شهري در بافت فرسوده شهري با تأكيد بر رويكرد CDS (مطالعه موردي شهر اصفهان)
413
تحليل سطح لغات كتابهاي درسي انگليسي در ايران با تاكيد بر پيشرفت يادگيري لغات در سرفصل درس زبان دوره متوسطه اول
414
تحليل سطوح اخلاق ورزشي ،شخصيت و هدف گرايي دانشجويان ورزشكار كشور:ارائه ي مدل هاي علي
415
تحليل سطوح اخلاق ورزشي، شخصيت و هدف‌گرايي دانشجويان ورزشكار كشور: ارائه ي مدل هاي علّي
416
تحليل سطوح پايداري در محلات بافت قديم شهر گرگان
417
تحليل سفتي پيچشي و خمشي كابين كاميون باري
418
تحليل سقوط جسم كروي در سيال به كمك نرم افزار ANSYS
419
تحليل سكوهاي دريايي در حالت آب اندازي
420
تحليل سكوي خود بالابر تحت اثر بارهاي محيطي
421
تحليل سلامت روان مبتني بر سبك زندگي در سنت امام علي(ع)
422
تحليل سليقه مخاطب در بازار زيور آلات سنتي يزد
423
تحليل سليقه ي عاميانه در منطقه كرمانشاه برمبناي اصول چيدمان مغازه ها در بازارسنتي
424
تحليل سليقه ي عاميانه در منطقه ي كرمانشاه بر مبناي اصول چيدمان مغازه ها در بازار سنتي
425
تحليل سناريوهاي آينده انرژي
426
تحليل سناريوهاي آينده صنعت خودرو با رويكرد سبد انرژي ايران
427
تحليل سناريوهاي آينده مناطق ويژه علم و فناوري
428
تحليل سناريوهاي برنامه ريزي و مديريت جامع منابع آب در حوضه آبريز زاينده رود تحت شرايط عدم قطعيت بر اساس معيارهاي عملكرد و شاخص پايداري فازي
429
تحليل سناريوي رادار MIMO و موشك ARM به كمك نظريه بازي ها
430
تحليل سنجش شاخص هاي كيفيت زندگي درشهر جديد عاليشهر
431
تحليل سنجمان در متون فارسي به شيوه با ناظر
432
تحليل سنجمان در متون فارسي به شيوه با ناظر
433
تحليل سه اثر " تناسخ " ، تبديلات " و " مي زاك " از محمد رضا درويشي
434
تحليل سه بعدي آبگذري، راههاي كنترل آن و پايداري استاتيكي ساختگاه سد سورك
435
تحليل سه بعدي اتصال ساده تيروستون .P.R.F با اتصال نبشي با جان يا نبشي نشيمن
436
تحليل سه بعدي ارتعاشات مخروط هاي
437
تحليل سه بعدي ارتعاشات ورق بيضوي شكل واقع بر بسته پستر ناك با استفاده روش ريلي ريتز
438
تحليل سه بعدي پايداري گود در خاك اشباع با در نظر گرفتن اثر زهكش
439
تحليل سه بعدي تماس چرخ و ريل در حالت پايدار و ناپايدار (بررسي اثرات لغزش در تماس چرخ و ريل)
440
تحليل سه بعدي تنش و كرنش در يك دندان در مجاورت لثه و استخوان فك و كاربرد آن در ارتودنسي
441
تحليل سه بعدي جدايش پيشرونده اتصال پره به هاب توربين بادي تحت اثر بارهاي خستگي
442
تحليل سه بعدي جريان درون پره هاي يك توربين محوري ميكرو جت
443
تحليل سه بعدي جريان روي اجسام زير آبي توسط نرم افزار FLUNET
444
تحليل سه بعدي خمش استاتيكي و ارتعاشات آزاد ميكرو / نانو ورق FGM
445
تحليل سه بعدي ديناميكي غير خطي لوله هاي مدفون
446
تحليل سه بعدي ديوارهاي تحكيم شده محدب گودهاي عميق
447
تحليل سه بعدي رفتار روسازي هاي بلوكي بتني با اسلفاده از روش المان محدود
448
تحليل سه بعدي ريزش هاي دايروي توده سنگ هاي خرد شده ﴿ مطالعه موردي ديواره ي بلوك تكتونيك III معدن چغارت ﴾
449
تحليل سه بعدي سازه هاي خاكي فولادي راه آهن با رويكردي حداقل پوشش خاكي
450
تحليل سه بعدي سازه هاي قاب - ديوار برشي به كمك روش گالركين
451
تحليل سه بعدي عملكرد يك Nozzle همگرا-واگرا با اعمال Loss
452
تحليل سه بعدي فرآيند شكافت هيدروليكي در مخازن نفتي
453
تحليل سه بعدي فرايندهاي شكل دهي ورق فلزي ناهمسانگرد به روش اجزاء محدود
454
تحليل سه بعدي لرزه اي لوله هاي مدفون پيوسته با در نظر گرفتن لغزش لوله نسبت به خاك و اثر حركت سيال
455
تحليل سه بعدي مغار نيروگاه طرح و توسعه سد مسجد سليمان با استفاده از نتايج بدست آمده از آناليز برگشتي در نرم افزار ANSYS
456
تحليل سه بعدي نگهداري حفاري تونل با استفاده از روش چتري
457
تحليل سه بعدي نگهداري متداخل چتري تونل
458
تحليل سه بعدي و ديناميكي روشهاي غير حرارتي براي سيكل جويدن در پروتز ثابت پل واره (Bridge) سه واحدي دندان به روش اجزاء محدود
459
تحليل سه بعدي يك صفحه ضخيم حاوي ترك مستطيلي محصور تحت بارهاي استاتيكي
460
تحليل سه بعدي يك طبقه روتور كمپرسور با استفاده از ايرفويل پله اي
461
تحليل سه عملكرد مطلوب و طراحي فيدبك ديناميكي خروجي براي سيستم هاي سوئيچينگ تحت سيگنال سوئيچ دلخواه
462
تحليل سه منظومه خسرو و شيرين، ليلي و مجنون و هفت پيكر نظامي از ديدگاه روان شناسي يونگ
463
تحليل سه نمايشنامه يرما،افرا و خانه عروسك بر اساس نظريه فمينيسم(با تأكيد بر سه اجرا از اين آثار)
464
تحليل سه‌بعدي تراوش تكيه‌گاه سمت چپ سد چمشير وآناليز عدم قطعيت روابط تجربي در برآورد نفوذپذيري پرده تزريق
465
تحليل سه‎بعدي ارتعاشات آزاد و پديده دوشاخگي در پوسته‎هاي تقويت‎شده كامپوزيتي استوانه‎اي و مخروطي چرخان
466
تحليل سوات ميزباني رويداد هاي ورزشي در شهر كرمانشاه
467
تحليل سواد رسانه اي ورزشي كاركنان اداره كل ورزش و جوانان شهرستان بيرجند بر اساس متغيرهاي جمعيت شناختي
468
تحليل سوپر شارژر در نرم افزار فلوئنت
469
تحليل سودمندي تكنيك‌هاي تحليل بنيادي و قدرت بنيادي به كمك تحليل عاملي
470
تحليل سوره ي ياسين بر اساس نظريه ي سيستمي - نقشي هاليدي
471
تحليل سوژه در آثار فرانسيس بيكن
472
تحليل سياست امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران در پرونده هسته‌اي در چارچوب نظريه سازه‌انگاري
473
تحليل سياست اَي مالي حاكم بر پيشرفت عملكرد پريش اَي ساخت ي ساز با رييكرد سيستم پ يًا
474
تحليل سياست پولي استوار در شرايط نااطميناني براي اقتصاد ايران در قالب مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي
475
تحليل سياست پولي بر اساس نتايج قاعده فريدمن مطالعه موردي - افغانستان
476
تحليل سياست جنايي ايران در قبال تخلفات رانندگي در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389
477
تحليل سياست حبس زدايي در قانون جديد مجازات اسلامي
478
تحليل سياست خارجي اتحاديه اروپا در قبال بحران هسته اي كره‌شمالي
479
تحليل سياست خارجي ايالات متحده و روسيه در آسياي مركزي بعد از يازده سپتامبر ﴿2008-2001﴾
480
تحليل سياست خارجي ايران در حوزه مسائل هسته اي بر اساس چارچوب ساختار-كارگزار 1390- 1384
481
تحليل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از منظر تئوري سازه انگاري
482
تحليل سياست هاي دولت مصدق در مقابله با تحريم هاي خارجي ﴿ به روش كيلومتريك﴾
483
تحليل سياست هاي دولت مصدق در مقابله با تحريم هاي خارجي (به روش كليومتريك)
484
تحليل سيالاتي اير فويل ها و مقايسه آنها به كمك نرم افزار فلوئنت
485
تحليل سير آسماني درارداويرافنامه، سير العباد الي المعاد و جاويدنامه
486
تحليل سير تحوّل تشبيب در قصايد سبك هاي خراساني و عراقي (تا پايان سدۀ هشتم)
487
تحليل سيستم انتقال توان هيدروليكي
488
تحليل سيستم برنامه ريزي و كنترل پروژه مناسب قسمت پشتيباني هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
489
تحليل سيستم پيش رانش CRP
490
تحليل سيستم تثبيت استخوان، گرافت و ايمپلنت در نقايص بزرگ استخوان هاي بلند با مدل سازي به روش المان محدود
491
تحليل سيستم تركيبي خورشيدي، بادي و موجي جهت توليد انرژي
492
تحليل سيستم تعليق خودرو و تعيين زاويه ROLL خودرو در سبقت به كمك نرم افزار ADAMS
493
تحليل سيستم تعليق خودرو ومدلساز سيستم تعليق SLA به كمك CATIA
494
تحليل سيستم دفتر آمار شركت برق منطقه اي يزد
495
تحليل سيستم رانش براي يك پروانه خاص
496
تحليل سيستم رانش به كمك جت مصنوعي
497
تحليل سيستم رانش واترجت در شناورهاي تندرو و طراحي پمپ آن
498
تحليل سيستم رزرو وفروش بليط آنلاين
499
تحليل سيستم ضد نوسان بار در جرثقيل ها
500
تحليل سيستم عامل ميكروتيك ومزايا
501
تحليل سيستم فرمان ميني بوس مهسان
502
تحليل سيستم كنترل رباط
503
تحليل سيستم كنترل طرح رعد
504
تحليل سيستم كنترل فرآيند صنعتي مولدهاي بخار شماره 2 [دو] پالايشگاه آبادان: پياده سازي شده با كنترل كننده S7-400H و سيستم نمايش WINCC
505
تحليل سيستم ها
506
تحليل سيستم ها
507
تحليل سيستم هاي الاستيك غير خطي با روش انرژي و بدون نياز به گرايان تابع پتانسيل
508
تحليل سيستم هاي ايمني با در نظر گرفتن آثار متقابل شكست هاي متفاوت
509
تحليل سيستم هاي تعليق خودرو
510
تحليل سيستم هاي تلفن اينترنتي
511
تحليل سيستم هاي قدرت ac و dc
512
تحليل سيستم هاي مديريت ساختمان و واكاوي و امكان سنجي نصب اين سامانه در ايران
513
تحليل سيستم هيدروليك ماشين ASWM در كارخانه ذوب خاتون آباد
514
تحليل سيستم ياتاقان هاي هيدروديناميكي غير مدور با روش شبكه هاي عصبي
515
تحليل سيستم¬هاي چند ورودي چند خروجي مبتني بر سيگنال مارپيچي با آرايه¬هاي خطي آنتني
516
تحليل سيستمهاي ژئومورفيك در پلاياي داراب
517
تحليل سيستمهاي ژئومورفيك در حوضه آبريز رودخانه سلطاني (زير حوضه هليل رود)
518
تحليل سيستمي انتشار آلودگي هواي شهر اصفهان ناشي از حمل و نقل شهري
519
تحليل سيستمي تصادفات ترافيكي درون شهري با هدف ارائه ي راه حل هاي تكنولوژيكي ﴿مطالعه ي موردي : شهر اصفهان﴾
520
تحليل سيستمي و شبيه سازي عملكرد فرستنده هوشمند سيستم 5G در باند Ka موج ميليمتري
521
تحليل سيستمي وضعيت آب مجازي محصولات و فرآورده هاي كشاورزي در سطح كشور (ردپاي آب ملي)
522
تحليل سيكل تبريد تراكمي بخار مجهز به اجكتور دو فازي و دو اواپراتور
523
تحليل سيكل توليد و بازيافت همزمان انرژي پيل سوختي براي كاربري مسكوني
524
تحليل سيكل گازسازي زيست توده براي يك واحد تركيبي توليد توان و گرما
525
تحليل سيكل هاي تبريد ﴿تهيه نرم افزار﴾
526
تحليل سيگنال حياتي مغزي EEG و استفاده از آن به منظور كنترل ماشين
527
تحليل سيگنال مكانيكي نبض به منظور استخراج ويژگي هاي آن براي استفاده در تشخيص بيماري هاي مختلف
528
تحليل سيگنال نبض به عنوان شاخص زيستي به منظور تشخيص بيماري
529
تحليل سيگنال هاي مغزي براي به كار گيري در كنترل اعضاي مصنوعي
530
تحليل سيگنال هاي مغزي به منظور مررسي تاثير فعاليت ذهني جانبي بر توجه ديداري
531
تحل‍يل سيگنال‌هاي مغزي به منظور بررسي ارتباط ميان توجه و هشياري
532
تحليل سيگنالهاي تصويري با استفاده از فرآيند گاوسي و ساختارهاي عميق
533
تحليل سيگنالهاي مغزي به منظور بررسي تاثير تصوير هدف بر توجه
534
تحليل سيلاب رودخانه گاماسياب با روش رگرسيون چند گانه
535
تحليل سيلان مواد در اكستروژن مقطع L با استفاده از روش حد فوقاني
536
تحليل سيلان مواد در اكستروژن مقطع L شكل به روش المان محدود
537
تحليل سيلان مواد در اكستروژن مقطع T با استفاده از روش حد فوقاني
538
تحليل سيلان مواد در فرآيند اكستروژن مقاطع متقارن به روش المان محدود
539
تحليل سيلندر جدا ضخيم تو خالي تحت بارگذاري هاي نامتقارن حرارتي و رطوبتي در يك ميدان مغناطيسي
540
تحليل سيماي معشوق در اشعار احمد شاملو
541
تحليل سيماي مورفولوژيكي - هيدرولوژيكي فرسايش كارستي و اهميت آن در مديريت محيط
542
تحليل سينتيكي راكتور بوشهر در لحظه استارت آپ
543
تحليل سينتيكي سامانه چرخ دنده بادامكي و تحليل تنش آن
544
تحليل سينتيكي مفصل سرعت ثابت براي محورهاي ناهمراستاي زاويه اي و ارائه طرح براي پذيرش زاويه بيشتر
545
تحليل سينتيكي و مدل‌سازي رياضي واكنش‌هاي توليد الفين از متانول در راكتورهاي بستر ثابت و لانه زنبوري
546
تحليل سينماتيك ، ديناميك و كنترل ربات 2R با استفاده از كنترل PD و PID
547
تحليل سينماتيك معكوس بازوي ربات با افزونگي درجات آزادي با استفاده از روش فازي
548
تحليل سينماتيك و اردن روبات دو بازديي با استفاده از شبكه عصبي
549
تحليل سينماتيك و ديناميك ربات 2000 MA
550
تحليل سينماتيكي ، ديناميكي و طراحي كنترل كننده مكانيزم شبيه ساز موج
551
تحليل سينماتيكي آرايه شكستگي هاي طاقديس كن در محدوده ترانشه ورودي تونل شماره يك آزادراه تهران چالوس
552
تحليل سينماتيكي پشتك جمع ژيمناستيك در اجراهاي موفق و نا موفق
553
تحليل سينماتيكي ربات هاي موازي سه درجه و پنج درجه آزادي با آرايش سينماتيكي يكسان
554
تحليل سينماتيكي رباتهاي موازي از نقطه نظر سينماتيك مستقيم، نقاط منفرد، محدوده حركت پارامترهاي طراحي
555
تحليل سينماتيكي مكانيزم سواش پليت با ميله پايدار كننده در بالگردها
556
تحليل سينماتيكي مكانيزمهاي شناور صفحه اي و استفاده از كامپيوتر
557
تحليل سينماتيكي و بيومكانيكي پرتاب آزاد بسكتبال
558
تحليل سينماتيكي و ديناميكي جرثقيل زرافه اي و تحليل تنشي آن به كمك نرم افزار ABAQUS
559
تحليل سينماتيكي و ديناميكي حركت ربات ماهي
560
تحليل سينماتيكي و ديناميكي روبات
561
تحليل سينماتيكي و ديناميكي سيستم تعليق خودروي سمند
562
تحليل سينماتيكي و ديناميكي سيستم حركتي شبيه ¬ساز آموزشي قطار و بهينه سازي شتاب طولي براي بهبود عملكرد اين سيستم حركتي
563
تحليل سينماتيكي و ديناميكي مكانيزم هاي صفحه اي با استفاده از مكانيزم هاي پايه
564
تحليل سينماتيكي و ديناميكي يك ربات موازي با طراحي جدبد
565
تحليل سينماتيكي و ديناميكي يك ربات هفت درجه آزادي در زير آب
566
تحليل سينماتيكي و ديناميكي يك روبات دو پا با هفت درجه آزادي
567
تحليل سينماتيكي و ديناميكي يك مكانيزم كروي
568
تحليل سينماتيكي و ديناميكي يك مكانيزم موازي فضايي
569
تحليل سينماتيكي و سينتيكي دوي سرعت
570
تحليل سينوپتيك توده هاي هواي ورودي به غرب ايران در سال 4891-3891
571
تحليل سينوپتيك سنگين ترين بارشهاي ماهانه غرب ايران در سال آبي 5891-4891
572
تحليل سينوپتيك سيستم هاي موجد گرد و غبار در استان كرمانشاه در بازه¬ي زماني (2010-1987)
573
تحليل سينوپتيك سيستمهاي گردوغبار در غرب ايران
574
تحليل سينوپتيكي - آماري روند تغييرات بارش و دما در ايران ( از سال هاي 1997 - 1951 ) :ج اول : فصول 1-6 ، جلددوم : نقشه هاي سينوپتيكي
575
تحليل سينوپتيكي امواج گرمايي جنوب غرب كشور( 1990 -2015 )پيش يابي دوره هاي بازگشت آن در استان خوزستان به روش مدل ماركوف
576
تحليل سينوپتيكي بارش هاي سنگين استان خوزستان
577
تحليل سينوپتيكي ترازهاي توفاني سواحل جنوبي درياي خزر ﴿ايران﴾
578
تحليل سينوپتيكي دما و بارش و پهنه بندي زماني – مكاني آن ها در ارتفاعات شيركوه
579
تحليل شاخص هاي انتصاب مديران مدارس ابتدايي استان مازندران از سال 1369 تا 1389
580
تحليل شاخص هاي پاسخگويي در مديريت بحران
581
تحليل شاخص هاي پايداري شهر هوشمند(مورد:شهر لاهيجان)
582
تحليل شاخص هاي پايداري محله اي در منطقه سه شهر اصفهان
583
تحليل شاخص هاي تاب آوري شهري در بافت هاي فرسوده شهري (مطالعه موردي: بافت فرسوده منطقه 7 شهر اصفهان)
584
تحليل شاخص هاي توسعه كالبدي شهر شيراز ﴿در سطح مناطق﴾ با رويكرد توسعه پايدار
585
تحليل شاخص هاي حكمروايي خوب در روستاهاي مناطق مرزي(مورد مطالعه شهرستان مريوان)
586
تحليل شاخص هاي حمل و نقل پايدار بر اساس مدل سازي سهم گونه هاي شهرهاي جهان- مطالعه موردي: شهر اصفهان
587
تحليل شاخص هاي زيست پذيري در سكونتگاهاي روستايي مطالعه موردي )دهستان خورموج(
588
تحليل شاخص هاي زيست محيطي موثر در تهيه طرح هاي توسعه شهري و مكان يابي شهرهاي جديد
589
تحليل شاخص هاي سبك زندگي در ارتباط با شهرنشيني و مولفه هاي توسعه پايدار شهر رشت
590
تحليل شاخص هاي شهر يادگيرنده و شهر خلاق و ارتباط آن با توسعه ي پايدار شهري ﴿مورد: شهر رشت﴾
591
تحليل شاخص هاي كالبدي موثر بر امنيت زنان در محله ﴿نمونه موردي: محله دردشت اصفهان﴾
592
تحليل شاخص هاي كالبدي موثر بر امنيت محورهاي گردشگري شهر اصفهان
593
تحليل شاخص هاي كمي و كيفي مسكن در شهرهاي مياني ايران ﴿مطالعه موردي: شهر بناب﴾
594
تحليل شاخص هاي كيفي و طراحي و تدوين پروتكل آزمايش و تست چاقوي جراحي چشم
595
تحليل شاخص هاي موثر در مديريت و برنامه ريزي بافت هاي فرسودة شهري(مطالعة موردي: محله رودكي شهر اراك)
596
تحليل شاخصه هاي رديف دوره ي عالي علي اكبرخان شهنازي
597
تحليل شار حرارت در قطعه جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي به كمك روش حل معكوس
598
تحليل شاسي خودرو 2.5 تن
599
تحليل شالوده‌شكنانه بحران هويت در رژيم صهيونيستي؛ از سال 1948 تا 2016
600
تحليل شبكه آبكشي مركب با استفاده از كامپيوتر
601
تحليل شبكه اي استفاده از اطلاعات در يك شركت مهندسي مشاور در زمينه راه و پل
602
تحليل شبكه بازاررساني و توزيع قارچ خوراكي در استان قزوين : مطالعه موردي قارچ دكمه اي.
603
تحليل شبكه برق رساني معدن هجدك (كرمان )
604
تحليل شبكه خدمات و فوريت هاي پزشكي با استفاده از GIS ﴿ مطالعه موردي: شهر اصفهان﴾
605
تحليل شبكه خطوط لوله مدفون بر اثر انتشار امواج
606
تحليل شبكه هاي اب با كيفيت مختلف
607
تحليل شبكه هاي اجتماعي با استفاده از گراف‏هاي استوكستيك
608
تحليل شبكه هاي اجتماعي مجازي
609
تحليل شبكه هاي زمين با استفاده از روشهاي تفاضلات متناهي موازي
610
تحليل شبكه هم نويسندگي و هم واژگاني مقالات فارسي در حوزۀ كشاورزي مرتبط با استان كرمانشاه در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)
611
تحليل شبكه‌ي حمل‌ونقل همگاني با استفاده از مفهوم شبكه‌هاي پيچيده مطالعه موردي: سامانه اتوبوس‌راني ‌شهر اصفهان
612
تحليل شبه استاتيك ميدانهاي ناشي از ضربه برگشت صاعقه در مجاورت زمين دو لايه با مرز عمودي
613
تحليل شبه ايستاي آنتن هاي ميدان تقاطعي (CFA ) جهت تعيين مشخصات ديناميكي آنتن
614
تحليل شبيه سازي و ساخت فيلترهاي دو فركانسي ميكرواستريپي با ساختارهاي موج كندلراي WLAN
615
تحليل شتاب سنج هاي پيزوالكتريك به كمك نرم افزار ANSYS
616
تحليل شخصيت الگوهاي قرآني ﴿بررسي موردي حضرت نوح و حضرت موسي﴾
617
تحليل شخصيت در آثار داستاني رضا امير خاني
618
تحليل شخصيت زن آرماني در برجسته ترين داستانهاي غنايي (مطالعه موردي:وامق و عذرا،ورقه وگلشاه ،ويس ورامين ،خسرو و شيرين ،ليلي و مجنون )
619
تحليل شخصيت عارفان تذكرة الاؤلياء با توجه به معيارهاي هوش هيجاني دانيل گلمن
620
تحليل شخصيت فرهنگي-اجتماعي زن در آثار علي محمد افغاني
621
تحليل شخصيت هاي محوري رمان هاي سيمين دانشور بر اساس نظريه "اينياگرام"
622
تحليل شخصيت هاي مذهبي در شعر دفاع مقدس
623
تحليل شخصيّت نوجوان در رمان دفاع مقدّس با تكيه بر رمان¬هاي شطرنج با ماشين قيامت، عقابهاي تپّۀ 60، پل معلّق، سفر به گراي 270 درجه، كودكيهاي زمين، آواز نيمه شب
624
تحليل شخصيّت‌هاي محوري چند اثر داستاني معاصر فارسي بر مبناي ديدگاه فرويد(خواب زمستاني: گلي ترقّي، مهرگياه: اميرحسن چهل‌تن، شرق بنفشه: شهريار مندني‌پور)
625
تحليل شدت انرژي بخش حمل و نقل ريلي نسبت به حمل و نقل جاده اي
626
تحليل شرايط اعتبار شهودات فراطبيعي از ديدگاه ابن عربي و علاء الدوله سمناني
627
تحليل شرايط اقليمي كشت كلزا در استان فارس
628
تحليل شرايط توزيع و نمايش فيلم هاي مستقل در ايران
629
تحليل شرايط توزيع و نمايش فيلم‌هاي مستقل در ايران
630
تحليل شرايط و آثار خيار تبعض صفقه در حقوق ايران
631
تحليل شرايط و بهينه سازي اير فويل معمولي NACA4412 وفوق بحراني NACASC(2) 0714 به كمك نرم افزار فلوئنت
632
تحليل شروط ثبات و تعادل اقتصادي در قراردادهاي بين المللي نفت و گاز و پروژه هاي خط لوله فرامرزي در پرتو رويه داوري بين المللي
633
تحليل شروع و تكامل يك موج خودنگهدار در حال سوختن هسته اي در يك راكتور سريع بحراني
634
تحليل شعر شاعران دفاع مقدس بر اساس حسّي و عقلي بودن طرفين تشبيه ( شاعران برجستۀ دهه¬هاي 60 تا 80 )
635
تحليل شغل فرد-‌ محور و به روز رساني سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان مورد مطالعه: واحد لوازم اندازه‌گيري شركت توزيع برق استان اصفهان
636
تحليل شغل وظيفه-‌ محور و به روز رساني سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان مورد مطالعه: واحد لوازم اندازه‌گيري شركت توزيع برق استان اصفهان
637
تحليل شكاف (بين خواسته هاي مشتريان با وضعيت موجود)بانكداري الكترونيك مورد مطالعه :بانك اقتصاد نوين براساس مدل SERVQUAL و كائو
638
تحليل شكاف ادراكي مشتريان در مورد ابعاد كيفيت خدمات در بخش خدمات مشتركين با استفاده از مدل سروكوال در شركت توزيع برق
639
تحليل شكاف هاي مستطيلي به كمك معادله انتگرالي حوزه زمان و جريان هاي سطحي معادل
640
تحليل شكاف هوايي در سكو‌هاي نيمه‌شناور تحت اثر نيرو‌‌هاي موج، باد و جريان
641
تحليل شكست استاتيكي با استفاده از تلفيق روش هاي MLPG و المان محدود
642
تحليل شكست استاتيكي با استفاده از روش المان محدود توسعه يافته
643
تحليل شكست ترموالاستيك مسائل صفحه‌اي حاوي ترك در شرايط مودهاي مختلط با استفاده از روش اجزاء محدود توسعه يافته
644
تحليل شكست جك بالابر واگن باري
645
تحليل شكست در اتصالات پرچ بدنه هواپيما با استفاده از روش اجزاء محدود
646
تحليل شكست در سنگ مرمريت هرسين به كمك قطعه استاندارد ISRM
647
تحليل شكست در لوله هاي نفت و گاز مدفون شده در خاك
648
تحليل شكست ديناميكي FGM ﴿ مواد هدفمند ﴾ با روش MLPG
649
تحليل شكست ديناميكي با استفاده از مدل پري دايناميك
650
تحليل شكست سرند ثانويه مجتمع مس سرچشمه توسط نرم افزار ANSYS
651
تحليل شكست كمك فنر عقب پرايد مدل صبا
652
تحليل شكست لمينيت پارچه الياف كربن بدنه شناور در مقياس مزو
653
تحليل شكست هيدروليكي بوسيله مفهوم تخلخل دوگانه در محيط هاي دانه اي
654
تحليل شكست و رفتار غيرخطي پانلهاي ترك خورده آلومينيومي تعمير شده با استفاده از وصله‌هاي كامپوزيتي
655
تحليل شكست و ساخت محور جعبه دنده
656
تحليل شكستگي ها با روش تغييرات دامنه نسبت به دوراُفت در يك مخزن هيدروكربني
657
تحليل شكستگي ها در مجموعه معدني سنگ ساختماني لاشتر و اهميت آن در بهينه سازي استخراج
658
تحليل شكستگي‌ها توسط نمودار تصويري FMI در ميدان گازي پارس جنوبي
659
تحليل شكستگي‌هاي گروه بنگستان، محدوده تاقديس انجير
660
تحليل شكل پذيري لوح تركيبي در فرآيند كشش عميق
661
تحليل شكل پذيري ورق هاي ساندويچي با استفاده از مدل GTN
662
تحليل شكل پذيري ورق هاي فلزي در فرايند هاي سرعت بالا با استفاده از روش اجزاء محدود
663
تحليل شكل دهي حرارتي ورقه هاي كامپوزيتي
664
تحليل شكل دهي دقيق قطعات شبه چرخ دنده به روش تعادل نيروها
665
تحليل شكل دهي ورق هاي دو جنسي تحت بار انفجاري توسط نرم افزار ABAQUS
666
تحليل شكل دهي ورقهاي فلزي به روش اجزاء محدود
667
تحليل شكل شهر معنا و معيار
668
تحليل شكل مود و ارتعاشات ورق روي بستر الاستيك با استفاده از روش GDQ
669
تحليل شكل‌پذيري ورق فلزي به كمك تئوري گراديان كرنش پلاستيك
670
تحليل شكل‌گيري لايه نانو الياف PAN روي لايه‌هاي مختلف بي بافت پرزدار
671
تحليل شكلي و محتوايي نقش مايه هاي سفالينه هاي دوره صفويه و الهام از آن جهت كاربردامروزين
672
تحليل شكنندگي لرزه‌اي قاب‌هاي خمشي فولادي متوسط نامنظم با ميانقاب‌هاي مصالح بنايي بر روي خاك نرم
673
تحليل شكنندگي لرزه‌اي قاب‌هاي خمشي فولادي ويژه نامنظم با ميانقاب‌هاي مصالح بنايي بر روي خاك سخت
674
تحليل شكنندگي‌لرزه‌اي قاب خمشي بتن‌آرمه تحت خوردگي
675
تحليل شكنندگي‌لرزه‌اي قاب خمشي بتن‌آرمه تحت خوردگي
676
تحليل شگردهاي بلاغي و بلاغت تصوير در شعر كيومرث عباسي و علي الفتي
677
تحليل شمع مخروطي در خاك ماسه اي
678
تحليل شمع هاي واقع در بستر متخلخل دريا تحت بارگذاري جانبي موج
679
تحليل شمع‌هاي منفرد دريايي تحت بارهاي چرخه‌اي
680
تحليل شناختي خطبه هاي نهج البلاغه امام علي (ع) بر پايه چارچوب نظريه فضاهاي ذهني فوكونيه
681
تحليل شناورسازي باريت با انديس انتخابي
682
تحليل شوك بازار نرخ ارز بر تصميم هاي سياست پولي در ايران
683
تحليل شيميايي - هيدرو - مكانيكي توده سنگ درزه دار - مطالعه موردي معدن دره زار كرمان
684
تحليل شيوه ها و شگرد هاي مخالف خواني در آثار منظوم پنج شاعر برجسته سبك عراقي (سعدي، حافظّ،عبيد زاكاني ، و ...
685
تحليل شيوه ها و شگردهاي مخالف خواني در آثار منظوم پنج شاعر برجستة سبك عراقي(سعدي، حافظ، عبيد زاكاني، مجدالدّين همگر، ابن يمين)
686
تحليل شيوه هاي برخورد حفاظتي و مرمتي با گسستگي لايه هاي نقاشي رنگ و روغن روي كرباس.
687
تحليل شيوه ي بيان داستان هاي قراني
688
تحليل شيوۀ تفسيري رولان بارت از عكس ها بر مبناي كتاب اتاق روشن
689
تحليل صف گروهي غيرقابل اعتماد با ورودهاي وابسته به حالت
690
تحليل صفات ساندويچي هاني كمب - كامپوزيت تحت بار ضربه اي عمودي
691
تحليل صفات شخصيت قهرمان در داستان هاي كودك و نوجوان( گروه سني ج) كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در سال هاي 1392-1393 با رويكرد كتل
692
تحليل صفحات ارتوتروپ بروش اجزاء محدود
693
تحليل صفحات با شرايط مختلف تكيه گاهي و بار با روش انرژي
694
تحليل صفحات ساندويچي فوم - كامپوزيت تحت ضربه عمودي
695
تحليل صفحات ساندويچي كامپوزيت - هاني كمب مدور تحت بار ضربه اي سرعت پايين
696
تحليل صفحات ضخيم مستطيلي تحت اثر بارهاي ديناميكي حاصل از انفجار به وسيله نرم افزار ABAQUS
697
تحليل صفحات فلزي تقويت شده با تيرچه تحت تاثير بار فشاري
698
تحليل صفحات نامنظم به روش توابع پتانسيل
699
تحليل صفحه ترك دار و تعيين محل بهينه ترك روي صفحه با استفاده از نرم افزار Abaqus
700
تحليل صفخات فلزي تقويت شده با تيرچه تحت تاثير بارگذاري فشاري
701
تحليل صلاحيت حرفه اي دبيران دبيرستانهاي كرمان دربخش دولتي وغيردولتي
702
تحليل صنعت مراكز تلفن خصوصي (PBX) با استفاده از مدل الماس گون پورتر به منظور ارائه راهكارهايي براي توسعه اين صنعت
703
تحليل صوري پروتكل مديريت شبكهNetConf به كمك ابزار ProVerif
704
تحليل صوري شمايل امام علي ﴿ع﴾ در نگاره هاي برخي كتب مصور سده 9 تا 11 ه.ق
705
تحليل صوري ويژگي هاي امنيتي پروتكل مديريت شبكه SNMP و درستي يابي آن به كمك ابزار ProVerif
706
تحليل صيانت از حق حيات در اسناد حقوق بشري و اسلام
707
تحليل ضربه - ارتعاش ميله ضد پيچش در سيستم تعليق خودرو
708
تحليل ضربه ارتعاشي سيستم تعليق خودرو با در نظر گرفتن پديده آشوب
709
تحليل ضربه به سرعت پايين بر تيرهاي كامپوزيتي هدفمند شده در راستاي طولي تقويت شده با نانو لوله هاي كربني تقويت شده
710
تحليل ضربه به سرعت پايين روي صفحات كامپوزيتي هيبريدي تقويت شده با آلياژهاي حافظه دار
711
تحليل ضربه در مواد غير ايزوتوپ با روش SPH
712
تحليل ضربه در نانو ورق گرافن مستطيلي الاستيك بر اساس تئوري غيرمحلي
713
تحليل ضربه سرعت پايين بر روي صفحات چند لايه كامپوزيتي در بدنه واگن قطار
714
تحليل ضربه سرعت پايين روي ساندويچ پنلها با رويه كامپوزيتي و هسته فوم
715
تحليل ضربه سرعت پايين روي صفحات كامپوزيتي الياف فلز با تكيه گاه ويسكو پسترنايك
716
تحليل ضربه سرعت پايين روي ورق مدورباخواص تابعي (FGM)
717
تحليل ضربه قوچ و عوامل موثر بر آن با استفاده از نرم افزار Water hammer 7 [واتر هامر هفت]
718
تحليل ضربه گيرهاي مكانيكي لوله اي ﴿با چين هاي اوليه﴾ تحت بار محوري
719
تحليل ضربه وارد بر سرنشين خودرو در برخورد از عقب با مدل سازي ديناميك چند جسمي
720
تحليل ضربه وارد بر سرنشين خودرو در برخورد از عقب با مدل‌سازي ديناميك چند‌جسمي
721
تحليل ضمانت و مباحث مرتبط با آن
722
تحليل ضمير ناخودآگاه با رويكرد مكتب فرويد در آثار پنج نمونه از هنرمندان فتو مونتاژ معاصر غرب
723
تحليل ضوابط و مقررات شهرسازي با رويكرد كاهش مصرف انرژي (نمونه موردي ضوابط و مقررات طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان)
724
تحليل طبقاتي تغيير الگوي گذران اوقات فراغت در فضاي شهري تحت تأثير فضاي مجازي در اصفهان
725
تحليل طبقاتي رابطه نظام ارزشي و نگرش دختران نسبت به ازدواج (جامعه ي آماري شهر اصفهان)
726
تحليل طراحي روندكاليبراسيون آرايه فازي توان بالا با استفاده از اهداف فضايي متحرك
727
تحليل طراحي لايه دروني (فلزي) مخازن دوجداره اتمسفري هيدروكربني دماپايين
728
تحليل طراحي و امنيت زير ساخت پروتكل بيتكوين وپياده سازي حمله 51%
729
تحليل طراحي و بهبود ساختاري تقويت كننده هاي چند طبقه CMOS در مدارهاي سوئيچ شونده خازني
730
تحليل طراحي و پياده سازي سايت آموزشي (استاد و دانشجو)
731
تحليل طراحي و پياده سازي سايت بانك سوال
732
تحليل طراحي و پياده سازي كنترل ديداري در ربات انجام تزريقات چشمي
733
تحليل طراحي و ساخت آنتن هليكس چهار شاخه اي براي ايستگاه زميني ماهواره هاي كوچك در باند UHF
734
تحليل طراحي و ساخت يك آنتن آرايه مايكرو استريپي 2*2براي فرستنده و گيرنده ارتفاع سنج راديويي
735
تحليل طراحي و ساخت يك لينگ مخابرات نوري اتمسفريك
736
تحليل طراحي و مراحل ساخت توربين هاي تسلا در مقياس آزمايشگاهي
737
تحليل طرح بهسازي خيابان خاقاني
738
تحليل طرح تفكيك آب شرب و غير شرب از منظر مهندسي صنايع
739
تحليل طرح چينش ترمينال ها و كشتي هاي كانتينربر
740
تحليل طرح ناحيه محوري مبتني بر معيارهاي شهرداري الكترونيك (مطالعه موردي: منطقه 6 و 15 شهرداري تهران)
741
تحليل طرح واره هاي تصويري در كتاب فارسي پايه هشتم با رويكرد معنا شناسي شناختي
742
تحليل طرحواره هاي تصوري در كتاب فارسي پايه هشتم با رويكرد معناشناسي شناختي
743
تحليل طيف اشعه ي گاماي آشكارساز( Nal(Tl با استفاده از كد MCNP
744
تحليل طيف انرژي موج در خليج فارس
745
تحليل طيف داپلر اهداف در رادارهاي چند PRF اي بر اساس تئوري حسگري فشرده
746
تحليل طيفي آناليز انعكاس امواج دريا از سواحل
747
تحليل طيفي كاني بوكسيت در تصاوير فراطيفي و چندطيفي سنجش از دور
748
تحليل طيفي نمونه هاي متامار با استفاده از روش تحليل اجزاي اصلي
749
تحليل طيفي و بازسازي منحني انعكاسي نمونه هاي درخشان با استفاده از تحليل اجزاي اصلي
750
تحليل طيفي و رنگي نمونه هاي سياه
751
تحليل ظرفيت باربري بسترهاي سنگي در اثر بارهاي وارده با در نظر گرفتن اندركنش پي‌هاي مجاور
752
تحليل ظرفيت باربري پي هاي سنگي خرد شده به روش آناليز حدي مرز بالا
753
تحليل ظرفيت باربري پي هاي سنگي درزدار به روش مرز بالاي آناليز حدي با در نظر گرفتن اثر آب
754
تحليل ظرفيت باربري پي هاي نيمه عميق لبه دار تحت بارهاي تركيبي
755
تحليل ظرفيت باربري خاكهاي تقويت شده با ژئوگريد در مقابل بارهاي ديناميكي قائم
756
تحليل ظرفيت باربري و نيروي محوري- جابجايي شمع‌هاي كوبشي در ماسه با استفاده از داده‌هاي آزمايش نفوذ مخروط
757
تحليل ظرفيت بازدهي در شبكه هاي مش بي سيم بزرگ، بررسي اثر عدم برابري تعداد كانال هاي ارتباطي و رابط هاي بي سيم
758
تحليل ظرفيت پذيري شبكه هاي توزيع ولتاژ كم براي نصب منابع فتوولتائيك با در نظر گرفتن محدوديت اضافه ولتاژ
759
تحليل ظرفيت زيست بوم شهرستان سميرم در راستاي برنامه ريزي مهاجرت معكوس
760
تحليل ظرفيت شبكه هاي بدون سيم موردي ﴿Ad Hoc﴾ متحرك با به كارگيري سيستم هاي MIMO
761
تحليل ظرفيت‌هاي تعقيب كيفري حادثه‌ي منا در دادگاه‌هاي داخلي
762
تحليل عامل محور از اثرات سرريزي و بازخوردي در مدل داده-ستانده دو منطقه اي (استان اصفهان و ساير استان هاي كشور)
763
تحليل عاملي
764
تحليل عاملي
765
تحليل عاملي با نرم افزار Minitab
766
تحليل عاملي با نرم افزار spss
767
تحليل عاملي بيزي نيرومند
768
تحليل عاملي كم رنگ شدن زنگ ورزش در مدارس استان همدان
769
تحليل عاملي كم رنگ شدن زنگ ورزش در مدارس استان همدان
770
تحليل عاملي موانع توسعه ورزش همگاني در شركت خودرو سازي سايپا
771
تحليل عبور نرخ ارز و تعيين رابطه ان با سياست هاي پولي و درجه باز بودن اقتصاد در ايران به روش سيستم هاي فازي عصبي
772
تحليل عدالت فضايي خدمات شهري در بيله سوار
773
تحليل عدالت فضايي در نقاط شهري با تاكيد بر تسهيلات عمومي شهري با استفاده از مدل AHP (مورد شهر گرگان)
774
تحليل عدد تغيير شكل و انجماد قطره بر روي سطوح سوپر آبگريز
775
تحليل عددي (غيرخطي ) اندركنش شسشتشو وشكست آبي در پي سدهاي خاكي
776
تحليل عددي آزمايشات برجاي ساختگاه سد بختياري
777
تحليل عددي آنتنهاي سيمي نازك به روش كمترين مربعات
778
تحليل عددي آيروديناميك بال توربين بادي محور عمودي
779
تحليل عددي آيروديناميك سيستم ورودي يك هواپيما
780
تحليل عددي آيروديناميكي جريان در پايين دست ناحيه اختلاط محفظه احتراق حلقوي توربين گاز
781
تحليل عددي آيروديناميكي جريان در ناحيه ديفيوزر- محفظه احتراق توربين گازي
782
تحليل عددي آيروديناميكي دماغه هاي مختلف يك موشك با استفاده از مدل تقريبي اين موشك با استفاده از نرم افزارهاي Fluent و MD
783
تحليل عددي اثر افزايش اكسيژن بر مشخصات و آلاينده هاي احتراق گاز طبيعي
784
تحليل عددي اثر بلوك هاي T شكل در خروجي از لوله انتقال سيال
785
تحليل عددي اثر پركننده سيماني بر استخراج زيرزميني
786
تحليل عددي اثر تأخير بين انفجار چال‌هاي متوالي در خردايش سنگ
787
تحليل عددي اثر تغيير گام پروانه از ريشه تا محفظه در دستگاه كمك كننده بطني با پمپ جريان محوري
788
تحليل عددي اثر تونل سازي در مناطق شهري بر سازه هاي مجاور
789
تحليل عددي اثر روانگرايي بر رفتار پي هاي سطحي
790
تحليل عددي اثر فعاليت گسل بر روي سازه هاي خاكي
791
تحليل عددي اثرات آيروديناميكي نصب دفكتور داراي سطح مقطع ايرفويل در ناحيه انتهاي يكجسم احمد به روشعددي
792
تحليل عددي اثرات پارامترهاي هندسي بر استحكام سازه¬اي پروانه با لحاظ كردن نيروي هيدروديناميكي
793
تحليل عددي اثرات جريان نشتي نوك پروانه بر عملكرد كمپرسورهاي گريز از مركز و روش‌هاي توسعه محدوده عملكرد آن‌ها و بررسي تجربي عملكرد كلي
794
تحليل عددي اثرات ديناميكي باد روي پل هاي كابلي تركه اي با مطالعه موردي پل شوشتر
795
تحليل عددي اثرات محيطي بر رفتار ديوارهاي مسلح شده به روش ميخ كوبي
796
تحليل عددي اثرات محيطي بررفتار ديوارهاي مسلح شده به روش ميخ كوبي
797
تحليل عددي اثرات ناشي از بارهاي ديناميكي حاصل از انفجار در يك حفريه زيرزميني
798
تحليل عددي اجزاي ييلان آب حوضه زاينده رود با استفاده از سنجش از دور
799
تحليل عددي اختلاط سوخت و هوا در موتور پرايد انژكتوري
800
تحليل عددي ارتعاشات گردابه هاي القا شده در رايزر ها
801
تحليل عددي ارتعاشات و بالانس ديناميكي مجموعه اجزاء دوار در پمپهاي سانتريفيوژ
802
تحليل عددى ارتقاى انتقال حرارت در مواد تغيير فاز بااستفاده از متال فوم ها
803
تحليل عددي استاتيكي عملكرد زهكش چتري در تونل دايروي عميق تحت تراوش پايدار
804
تحليل عددي استحكام كمانشي و رفتار پس‌كمانشي ورق‌هاي داراي خوردگي حفره‌اي تحت فشار درون‌صفحه‌اي دومحوري
805
تحليل عددي استحكام ورقهاي تقويت نشده و يا تقويت شده در سازه شناورهاي رزمي تحت بارهاي ضربه اي انفجاري
806
تحليل عددي استفاده از روش ميخكوبي براي پايدارسازي شيرواني هاي سنگي در اماكن تاريخي همراه بررسي موردي قلعه فلك الافلاك
807
تحليل عددي استفاده از نانو سيال در آرايه اي از جت هاي برخوردي
808
تحليل عددي الگوي امواج توليد شده ناشي از حركت اجسام سه بعدي
809
تحليل عددي انتشار امواج حاصل از انفجار در محيط هاي پيوسته و ناپيوسته
810
تحليل عددي انتشار صوت ناشي از پروانه مغروق
811
تحليل عددي انتشار موج در نيم صفحه الاستيك تحت بارگذاري ديناميكي
812
تحليل عددي انتقال حرارت تركيبي (جابجايي مختلط- تشعشع گرمايي) آشفته در كانال قائم
813
تحليل عددي انتقال حرارت تركيبي ﴿جابجايي مختلط - تشعشع ﴾بر روي پديده جريان برگشتي داخل كانال قائم
814
تحليل عددي انتقال حرارت جريان سيال در اطراف سطح با مقطع بيضوي و آثار ناشي از گردابه هاي متناوب
815
تحليل عددي انتقال حرارت در پايين دست ناحيه اختلاط محفظه احتراق حلقوي توربين گاز
816
تحليل عددي انتقال حرارت دو بعدي دائم در مواد هدفمند تابعي در مختصات استوانه اي
817
تحليل عددي انتقال حرارت و جريان سيال در كانال هاي همگرا / واگراي دندانه دار
818
تحليل عددي اندر كنش گسلش معكوس و تونل
819
تحليل عددي اندركنش آب و خاك و سازه هاي قديمي و جديد
820
تحليل عددي اندركنش استاتيكي زمين و شالوده هاي بزرگ
821
تحليل عددي اندركنش چرخ و روسازي انعطافپذير در حالت بارگذاري استاتيكي
822
تحليل عددي اندركنش خاك - پي -سازه ومقايسه آن با مدل مخروط
823
تحليل عددي اندركنش ساختارهاي نازك انعطاف پذير و سيال آكوستيك با استفاده از روش بدون شبكه
824
تحليل عددي اندركنش كوله پل-خاك
825
تحليل عددي اندركنش موج منظم و پانتون شناور با استفاده از نرم افزار اپن فوم
826
تحليل عددي اندركنشهاي سازه و سيال در راستاي ارزيابي عملكرد سيستم رانش جت در شناورهاي سطحي
827
تحليل عددي اندركنشي رفتار لرزهاي لوله هاي مدفون تحت اثر جابجايي گسل
828
تحليل عددي اندركنشي سازه سد تبني قوسي - پي سنگي (با ملاحظه شرايط موجود در ساختگاه سد سولكان 5)
829
تحليل عددي ايرفويل به كار رفته در يك هواپيماي بدون دم
830
تحليل عددي باربري ستون هاي سنگي اجرا شده در خاك هاي غيراشباع
831
تحليل عددي بالواره فوق بحراني و بهبود آن براي عدد ماخ بالاتر
832
تحليل عددي بدنه پلنينگ با فرم مقطع مقعر، محدب و منشوري و مقايسه¬ي آن-ها
833
تحليل عددي بر روي عملكرد هود در ير مخروطي ثابت
834
تحليل عددي براي پيشگويي هيدروديناميكي بدنه هاي استپدار و چاين دار
835
تحليل عددي برخورد مدل پاي فوقاني با خودروي سواري
836
تحليل عددي بررسي تنش هاي بين تيغه هاي FRP و بتن در روش NSM به منظور مقاوم سازي برشي
837
تحليل عددي برش صفحات فلزي با استفاده از روش المان محدود
838
تحليل عددي برگشت شعله آرام در محفظه احتراق پيش مخلوط
839
تحليل عددي بلورينگي و جريان در فرآيند قالبريزي تزريقي
840
تحليل عددي به هم پيوستگي تركها در نمونههاي داراي ترك اوليه تحت بار يك محوري با استفاده از روش عدديEFGM
841
تحليل عددي بهبود انتقال حرارت آتشدان هيتر ايستگاه هاي تقليل فشار گاز با نصب توربولاتور
842
تحليل عددي پارامترهاي مؤثر بر پروسه تزريق در محيط هاي درزه دار سنگي
843
تحليل عددي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد پمپ هاي سانتريفيوژ
844
تحليل عددي پارامترهاي موثر بر عملكرد كانال باد توربين بادي اينولاكس
845
تحليل عددي پارامترهاي هيدروديناميكي موثر در برج هاي جذب بستر چرخان (RPB ) توسط آناليز ديناميك سيالات محاسباتي
846
تحليل عددي پاسخ سيستم نگهداري تونل در مجاورت گسل تحت بارهاي لرزه‏اي
847
تحليل عددي پايداري جريان درون لوله وكمپرسور
848
تحليل عددي پايداري شعله در شرايط برخورد شوك با جت سوخت در جريان مافوق صوت
849
تحليل عددي پايداري محدوده تقاطع دو تونل غير هم‌سطح و يك ايستگاه مترو در مسير خط 7 متروي تهران
850
تحليل عددي پايه هاي سنگريزه اي كوبيده شده تحت بارگذاري استاتيكي و ديناميكي
851
تحليل عددي پديده ضربه قوچ بااستفاده از روش رو
852
تحليل عددي پديده كاويتاسيون در تخليه كننده تحتاني سدها
853
تحليل عددي پديده كاويتاسيون در شيرهاي صنعتي گلوب با تعداد مختلف صفحات سوراخ دار
854
تحليل عددي پديده واماندگي بر روي ايرفويل، با استفاده از روش مدل سازي گردابه هاي بزرگ
855
تحليل عددي پديده ي انتقال حرارت همراه با تغيير فاز نانو سيالات در يك لوله گرمايي توموسيفون با استفاده از آناليز CFD
856
تحليل عددي پروانه كشتي
857
تحليل عددي پروسه شكافت هيدروليكي در مخازن نفتي
858
تحليل عددي پس سوز موتور جت
859
تحليل عددي پمپ محوري به عنوان توربين
860
تحليل عددي پي سطحي واقع بر لايه خاكي سست
861
تحليل عددي پي نواري واقع بر خاك هاي با لايه بندي مورب
862
تحليل عددي تأثير برش در مقطع عرضي كشتي بر روي استحكام نهايي آن تحت خمش قائم
863
تحليل عددي تأثير زاويه بين شمع و راستاي زلزله بر روي اندركنش پي-شمع-خاك
864
تحليل عددي تاثير آبگرفتگي مخازن شناور آسيب ديده بر حركت شناور
865
تحليل عددي تاثير بار ديناميكي حاصل از انفجار بر لوله¬هاي انتقال گاز
866
تحليل عددي تاثير پارامترهاي هندسي شكستگيهاي منفصل بر نرخ نفوذ دستگاه TBM درتوده سنگ شكسته- مطالعه موردي تونل بلند زاگرس
867
تحليل عددي تاثير حفاري تونل هاي دوربرگردان بر پايداري تونل هاي اصلي آزاد راه تهران-شمال
868
تحليل عددي تاثير روشهاي مدل سازي رفتار نزديك ديواره در پيش بيني جريان و انتقال حرارت
869
تحليل عددي تاثير ستون هاي سنگي بر افزايش مقاومت دربرابر روانگرايي در بستر هاي مستعد روانگرايي
870
تحليل عددي تاثير فشارآب حفره اي بر پايداري ديواره هاي معدن شماره يك گل گهر سيرجان
871
تحليل عددي تاثير متقابل پروانه و بدنه شناور زيرسطحي بدون سرنشين هوشمند
872
تحليل عددي تاثير ناپيوستگي بار اصلي توده سنگ بر امواج حاصله از انفجاري
873
تحليل عددي تاثيرهندسه ساختمان برضريب تخليه
874
تحليل عددي تبادل گاز در حبابچه هاي ششي
875
تحليل عددي ترانزيستور MESFET موج ميليمتري بر اساس مدلهاي فيزيكي حاكم بر قطعه
876
تحليل عددي تراوش آب در تونل زهكش مغار نيروگاه سد رودبار با نگرش هيدرومكانيكي
877
تحليل عددي تراوش سه بعدي در پي و تكيه گاههاي سدهاي بتني - قوسي ﴿مطالعه موردي سد كارون 3﴾
878
تحليل عددي ترك در صفحه محدود از جنس FGM به روش MLPG
879
تحليل عددي تركيب اثر سوئيرلر و جهت هاي هواي ورودي در ناحيه اوليه محفظه احتراق توربين گاز
880
تحليل عددي تغيير شكل يك قطره و يك جفت قطره، در شرايط غير پايا براي معادله ي بقاي بار تحت ميدان الكتريكي يكنواخت با استفاده از روش Front-tracking در سه بعد
881
تحليل عددي تنش - كرنش سازه هاي خاكي با توجه به غير ايزوتوپ بودن محيط
882
تحليل عددي تنش ايجاد شده در قطعه در اثر ماشينكاري
883
تحليل عددي تنش پسماند در جوش چند پاسه فولادهاي استحكام بالا
884
تحليل عددي تنش در اتصالات چسبي تك لبه اي متشكل از دو نوع چسب
885
تحليل عددي تنش در صفحات مستطيلي چند جنسي تحت شكل دهي انفجاري
886
تحليل عددي تنش در لوله كامپوزيتي تحت فشار هيدرواستاتيك داخلي
887
تحليل عددي تنش ها با استفاده از نرم افزار ansysدر كف يك كشتي تندرو
888
تحليل عددي تنش هاي حرارتي در روسازي هاي بتني پيش تنيده
889
تحليل عددي توربين بادي محور افقي واثرات پارامترهاي هندسي وجهت باد
890
تحليل عددي توربين جزر و مدي محور افقي معكوس‌گرد و توسعه آن جهت افزايش بازدهي
891
تحليل عددي توربين جزرومدي محور افقي با در نظر گرفتن تغييرات پارامترهاي هندسي آن
892
تحليل عددي توزيع تنش و كرنش پلاستيك در فرايند جوشكاري اصطكاكي- اغتشاشي به كمك نرم افزار ABAQUS
893
تحليل عددي توليد آنتروپي جوشش سيال اشباع عبوري از كويل مارپيچ در شار ثابت جداره
894
تحليل عددي تونل‌هاي حفاري شده توسط ماشين‌هاي كنترل تعادلي (EPB-TBM) به كمك نتايج ابزار دقيق (مطالعه موردي تونل خط 7 متروي تهران)
895
تحليل عددي تونلسازي به شيوه تعادل فشار زمين ﴿EPB ﴾ توسط روش المان مجزا﴿ِDEM﴾ با تمركز بر خط 7 مترو تهران
896
تحليل عددي جت خروجي در زير آب
897
تحليل عددي جريان اطراف دهانه مجراي هواي ورودي راكتها
898
تحليل عددي جريان اطراف سوپاپ خروجي پيكان به روش المان محدود
899
تحليل عددي جريان بر روي اجسام چرخان
900
تحليل عددي جريان برروي يك پرتابه
901
تحليل عددي جريان پتانسيل حول اجسام
902
تحليل عددي جريان پريستالتيك ادرار از كليه به مثانه
903
تحليل عددي جريان تراكم ناپذير حول وسيله نقليه جاده اي سنگين
904
تحليل عددي جريان حول اجسام متقارن محوري با زاويه حمله
905
تحليل عددي جريان خون در باي پس كرونري با در نظرگرفتن روش‌هاي جراحي
906
تحليل عددي جريان خون در داخل بطن چپ و دريچه آئورت
907
تحليل عددي جريان خون در قلب مصنوعي هارت سيور و بررسي وجود هموليز و اعنقاد خون در آن
908
تحليل عددي جريان داراي ذرات معلق از سطوح متخلخل- كاربرد در مهندسي پزشكي
909
تحليل عددي جريان در Casecad توربين جريان محوري توربين گاز
910
تحليل عددي جريان در توربين فشار بالاي موتور توربوفن در حالت هاي طرح و خارج طرح و بررسي اثرات ميزان درز نوك پره ها بر عملكرد آن
911
تحليل عددي جريان در راهگاههاي موتور احتراق داخل
912
تحليل عددي جريان در رگ كرونري انسان با توجه به يك مدل واقعي
913
تحليل عددي جريان در كانال با زائده خارجي و داخلي به كمك نرم افزار FLUENT
914
تحليل عددي جريان در ميكروپمپ
915
تحليل عددي جريان در يك پمپ خلاء و بررسي اثر پارامتر هاي اصلي موثر
916
تحليل عددي جريان در يك پمپ خلاء و بررسي اثر پارامتر هاي اصلي موثر
917
تحليل عددي جريان درمحفظه احتراق جريان معكوس توربين گازي
918
تحليل عددي جريان درون محفظه احتراق يك موتور توربوجت
919
تحليل عددي جريان دو فازي گاز - جامد در جدا كننده هاي سيليكوني
920
تحليل عددي جريان دودي شكل و ارزيابي آزمايشگاهي آن
921
تحليل عددي جريان سرد روي شعله نگهدار وي شكل لبه سينوسي
922
تحليل عددي جريان سيال در مجاري و تنگناها
923
تحليل عددي جريان سيال و انتقال حرارت آرام ، در كانال افقي با پره هاي عرضي
924
تحليل عددي جريان سيال و انتقال حرارت و تعيين مشخصات بهينه بافل‌هاي متخلخل در مبدل‌هاي حرارتي پوسته و لوله
925
تحليل عددي جريان ضرباني خون بر انتقال ليپوپروتين¬هاي كم چگال (ال دي ال) در رگ كرونر چپ خميده با فرض غير نيوتوني خون
926
تحليل عددي جريان ضرباني خون به عنوان سيال ميكروپولار در رگ ويسكوالاستيك به روش اندركنش سيال- جامد با در نظر گرفتن جابجايي بزرگ
927
تحليل عددي جريان ضرباني خون به عنوان محيط كسرات در رگ الاستيك به روش اندركنش سيال جامد
928
تحليل عددي جريان عبوري از شير سوزني و بررسي كاويتاسيون ناشي از آن
929
تحليل عددي جريان گاز داغ خروجي از اگزوز پرايد
930
تحليل عددي جريان مافوق صوت برروي يك ايرفويل دو بعدي
931
تحليل عددي جريان مغشوش حول يك جسم زير سطحي
932
تحليل عددي جريان ناپايدار خون با رفتار غيرنيوتني در گرافت باي پس شريان كرونر حاوي گرفتگي
933
تحليل عددي جريان ناپايدارحول پره بالگرد بدون سرنشين
934
تحليل عددي جريان هاي در حال گذار روي صفحه تحت
935
تحليل عددي جريان هاي عرضي حول هيدروفويل هاي سه بعدي
936
تحليل عددي جريان همراه با ميكروحباب حول يك جسم متقارن محوري
937
تحليل عددي جريان هواي ورودي به اتاق سرنشين خودرو سمند و تاثير آن در جلوگيري از بخار گرفتگي شيشه ها
938
تحليل عددي جريان و انتقال حرارت در مبدل هاي حرارتي دو لوله اي داراي فوم فلزي
939
تحليل عددي جريان و انتقال حرارت سيال غير نيوتني در لوله شياردار
940
تحليل عددي جريان واقعي حول استوانه با مقطع بيضوي با تاكيد بر مدلسازي پديده گذار
941
تحليل عددي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي فلزات همجنس
942
تحليل عددي حركت دو هيدروفويل متحرك در زير سطح آب
943
تحليل عددي خرابي در اتصالات پيچي صفحات كامپوزيتي ناشي از بار كششي پيچ
944
تحليل عددي خستگي مكانيكي حرارتي قالب هاي آهنگري
945
تحليل عددي خم‌كاري چرخشي (SPINNING) مخازن تحت فشار و بررسي اثر پارامترهاي فرآيند
946
تحليل عددي دودكش خورشيدي و مقايسه ي آن با داده هاي تجربي
947
تحليل عددي ديناميكي ساختمانهاي پيش ساخته سبك سه بعدي مقياس شده بر روي ميز لرزان
948
تحليل عددي ديناميكي محل دفن مواد زايد جامد شهري تهران در روش دفن سطحي
949
تحليل عددي ديوار‏هاي تحكيم شده با مهارهاي پيش‏كشيده در مقابل بار لرزه‏اي
950
تحليل عددي ديوارهاي خاك مسلح به ژئوسنتتيك با عناصر تسليح مورب
951
تحليل عددي راديه-شمع واقع بر خاك رسي تحت بار زلزله
952
تحليل عددي رشد ترك تحت بارگذاري برش خالص
953
تحليل عددي رشد حباب و پاشش قطره
954
تحليل عددي رفتار استاتيكي و ضربه تير ساندويچي با هسته ويسكوالاستيك
955
تحليل عددي رفتار اندركنشي شالوده هاي نيمه عميق (شمع هاي پافيلي ) وتونل قطار شهري
956
تحليل عددي رفتار تغييرشكلي سدهاي سنگريزه‌اي با هسته رسي در دره‌هاي تنگ (مطالعه موردي: سد مسجدسليمان)
957
تحليل عددي رفتار تونل هاي دو قلو در تشكيلات چند لايه و مقايسه با نتايج آزمايشگاهي ثثق
958
تحليل عددي رفتار چندلايه هاي فلز - كامپوزيت تحت ضربه سرعت پايين
959
تحليل عددي رفتار خاك در اطراف تونلهاي حفر شده در محيطهاي خاكي و مقايسه با نتايج مشاهدات
960
تحليل عددي رفتار خاك و سازه تحت انفجار زير زميني با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار
961
تحليل عددي رفتار داولها در روسازيهاي بتني
962
تحليل عددي رفتار دوغاب در محيطهاي سنگي ناپيوسته
963
تحليل عددي رفتار ديناميكي تيرهاي ساندويچي با هسته ويسكوالاستيك
964
تحليل عددي رفتار ديوارهاي حائل ساحلي در مقابل خاك هاي روان شده
965
تحليل عددي رفتار ديوارهاي حائل ميخ كوبي شده تحت بارهاي لرزه اي
966
تحليل عددي رفتار ستون هاي سنگي در خاك غير اشباع
967
تحليل عددي رفتار سدهاي خاكي با هسته مايل در برابر بارهاي زلزله - مطالعه موردي سد بيدواز اسفراين
968
تحليل عددي رفتار سدهاي خاكي و سنگريزه اي با در نظر گرفتن مولفه قائم زلزله
969
تحليل عددي رفتار سدهاي خاكي/سنگريزه‏ اي با هسته رسي در دره‏‏ هاي تنگ
970
تحليل عددي رفتار سيستم‏هاي مركب پايدارسازي ديوارهاي حايل شامل ميخكوبي و مهار و بهينه‏سازي آن‏ها
971
تحليل عددي رفتار شيرواني ها در خاك هاي غير اشباع
972
تحليل عددي رفتار مكانيكي زمين هاي تقويت شده با ستون هاي سنگي
973
تحليل عددي رفتار و نشست گروهي شمع ها در رس هاي نرم: مطالعه موردي
974
تحليل عددي رفتار ورقهاي چند لايه تحت بار ضربه اي و مقايسه آن با نتايج تجربي
975
تحليل عددي رفتار يون در دام پائول با ابعاد محدود
976
تحليل عددي رفتارهاي تيرهاي ساندويچي با هسته ناپيوسته تحت بار خمش سه نقطه اي شبه استاتيكي
977
تحليل عددي روانگرايي بستر ناهمگن پي
978
تحليل عددي روسازيهاي بتني تحت بار چرخ هواپيما
979
تحليل عددي روش پيش طاق با تزريق پرفشار در حفاري تونل ها
980
تحليل عددي روش هاي حل معادلات انتگرال ديفرانسيل جزئي فيشر كلوموگروف
981
تحليل عددي روكش بتني بر روي رويه هاي انعطاف پذير (آسفالتي)
982
تحليل عددي ريز احتراق(Micro Combustion) و امكان سنجي ساخت يك نمونة سامانة ريز احتراق
983
تحليل عددي ريزاحتراق(Micro Combustion) و امكان سنجي ساخت يك نمونه سامانه ريزاحتراق
984
تحليل عددي سدهاي خاكي/ سنگريزه اي با هستهء رسي با در نظر گرفتن اثر سه بعدي دره
985
تحليل عددي سه بعدي تنش - كرنش سدهاي بتني قوسي با مدلسازي دقيقتر محدوده سنگ پي
986
تحليل عددي سه بعدي تونل باد كوچك دانشگاه يزد با نرم افزار Fluent
987
تحليل عددي سه بعدي جريان در پاشنه ترانسوم يك شناور پروازي جهت پيش بيني شكل سطح آزاد
988
تحليل عددي سه بعدي جريان در واكنشگر شيميايي بر روي موتور پيكان RD
989
تحليل عددي سه نوع پد سلولزي موجود در بازار جهت استفاده در آب شيرين كن خورشيدي
990
تحليل عددي سيستم رانش و اتر جت دو قلوي موازي براي شناور SES
991
تحليل عددي سيستم رانش واتر جت دوقلوي موازي براي شناور ses
992
تحليل عددي سيستم گودبرداري مهاربندي شده دددرذ متشكل از پايه هاي نگهبان، بست هاي افقي ومهار اصطكاكي(مطالعه موردي)
993
تحليل عددي سيستم گودبرداري مهاربندي شده متشكل از پايه هاي نگهبان، بست هاي افقي ومهار اصطكاكي(مطالعه موردي)
994
تحليل عددي سيستم نگهداري منفصل ﴾سگمنتال﴿ تحت بار زلزله
995
تحليل عددي شمع تحت بارجانبي سيكلي در خاك هاي چسبنده
996
تحليل عددي شيب هاي مسلح شده با روش AGS و ارائه نمودارهاي طراحي
997
تحليل عددي شيرهاي پروانه‌اي دو ديسكي از نظر افت فشار و كاويتاسيون
998
تحليل عددي شيرهاي كاهنده چند مرحله اي فشار جهت جلوگيري از كاويتاسيون
999
تحليل عددي ضربه ي قوچ با استفاده از روش هاي حجم محدود براي شرايط مرزي ژيچيده
1000
تحليل عددي طراحي يك هلي دك بر اساس آيين نامه
بازگشت