<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تحليل رزوه و زاويه پيچ كاشتني دندان به‌صورت تركيبي با روش المان محدود
2
تحليل رسانه اي نقوش وطرح هاي تي شرت مردانه در بازار ايران در دهه اخير
3
تحليل رسانه اي نقوش وطرح هاي تي شرت مردانه در بازار ايران در دهه اخير
4
تحليل رشد اقتصادي با تأكيد بر نهاده ي انرژي: رهيافت اگزرژي
5
تحليل رشد اقتصادي تحت شرايط اقتصاد دانش بنيان در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي﴿2009-2007﴾
6
تحليل رشد ترك با استفاده از روش ترموگرافي ارتعاشي
7
تحليل رشد ترك در پانل هاي نازك با استفاد از روش المان محدود توسعه يافته
8
تحليل رشد ترك ناشي ازخستگي درسيلندرهاي جدارضخيم دراثرفشارداخلي متغير،فشارخارجي ثابت ،تنش پس ماند و اختلاف درجه حرارت
9
تحليل رشد جدايش بين لايه اي مواد مركب چندلايه تحت بارگذاري فشاري متناوب با استفاده از قانون چسبندگي
10
تحليل رشد خرابي تحت اثر بارگذاري ضربه سرعت پايين تكرار شونده در چند لايه هاي فلز الياف Glare
11
تحليل رشد ديناميكي ترك در نيم صفحه الاستيك
12
تحليل رشوه در فقه و حقوق از ديدگاه اماميه
13
تحليل رضامندي كشاورزان ازاجراي سيستم هاي آبياري تحت فشاردراستان كرمانشاه
14
تحليل رضايت ذينفعان بيروني از شايستگي دانش‌ آموختگان فني و مهندسي دانشگاه يزد
15
تحليل رضايت مسافران در شيوه¬هاي حمل و نقل همگاني شهر تهران
16
تحليل رفتار آكوستيكي استوانه چندلايه كامپوزيتي با در نظر گرفتن تئوري تغيير شكل برشي مرتبه بالا TSDTZ
17
تحليل رفتار آكوستيكي پوسته ي استوانه اي كامپوزيتي با لايه-ي مياني متخلخل فشرده با استفاده از تئوري سه بعدي
18
تحليل رفتار آكوستيكي سوپركاويتاسيون هوادهي شده
19
تحليل رفتار آيروالاستيك بال ذوزنقه اي داراي نسبت منظري پايين در جريان مادون صوت براساس نظريه ورقهاي غيركلاسيك داراي خيز بزرگ همراه با تغيير شكل برشي عرضي و اينرسي دوراني
20
تحليل رفتار آيروالاستيك غير‌خطي پره توربين بادي
21
تحليل رفتار احتراق تك ذره در چگونگي احتراق ابر ذرات چوب BIOMASS
22
تحليل رفتار ارتعاشات آكوستيك پوسته هاي استوانه اي شكل
23
تحليل رفتار ارتعاشي تيرهاي نانو كامپوزيت FGM چندلايه تقويت شده با نانو لوله كربني چندجداره تحت شرايط حرارتي استاد
24
تحليل رفتار ارتعاشي جاذب ارتعاشي ساخته شده از آلياژ حافظه دار
25
تحليل رفتار ارتعاشي عملگرها و حسگرهاي كروي
26
تحليل رفتار ارتعاشي يك وسيله نقليه سنگين با در نظر گرفتن انعطاف پذيري قاب شاسي
27
تحليل رفتار استاتيكي و ارتعاشي ورق‌هاي مركب چندپايداره تحت بارگذاري مكانيكي
28
تحليل رفتار اعضاء اوپك در بازار جهاني نفت
29
تحليل رفتار الاستيك - پلاستيك استوانه ي توخالي هدفمند دوار با در نظر گرفتن تغييرات چگالي و تنش تسليم
30
تحليل رفتار الكتروشيميايي غشاهاي جامد نانوليفي جهت كاربرد به-عنوان الكتروليت قابل استفاده در باتري هاي ليتيم يون
31
تحليل رفتار انتخاباتي ( مطالعه مورد دوره ششم مجلس شوري اسلامي حوزه انتخابيه دهلران )
32
تحليل رفتار انتخاباتي دوره دهم مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه شهرستان¬هاي رفسنجان و انار
33
تحليل رفتار بافت نرم تحت تست فشار نقطه اي با ابزار فشار استوانه اي و كروي
34
تحليل رفتار برشي تيرورق فولادي با جان موج‌دار محلي تحت بارگذاري استاتيكي افزايشي
35
تحليل رفتار بعد از كمانش صفحات مدور ، تحت اثر بارگذاري نامتقارن
36
تحليل رفتار بعد از كمانش ورق متوازي الاضلاع به روش گالركين
37
تحليل رفتار بيومكانيكي نانو داربست الكتروريسي شده پلي كاپرولاكتون در مهندسي بافت عروق
38
تحليل رفتار پس از كمانش و گسترش تورق در تيرستون هاي كامپوزيتي چندلايه
39
تحليل رفتار پس ازكمانش موضعي مقاطع جدارنازك كامپوزيتي با استفاده از روش نوارمحدود نيمه انرژي
40
تحليل رفتار پس كمانش ورق قطاع مركب ويسكوالاستيك غيرخطي تحت بار فشاري درون صفحه
41
تحليل رفتار پس كمانش ورق هاي دايرويFGMتحت بارهاي داخل صفحه اي وجانبي
42
تحليل رفتار تاج پيستون موتور ديزل بكمك NISA
43
تحليل رفتار تراكم ناپذير مواد در حالت الاستيك و پلاستيك به روش المان محدود
44
تحليل رفتار ترمومكانيكي مواد و سازه هاي تقويت شده با الياف حافظه‌دار با استفاده از مدل ميكرومكانيك
45
تحليل رفتار تنش - كرنش براي مواد اسفنجي با كمك روش المان هاي محدود
46
تحليل رفتار تنش-تغييرمكان تونل با درنظر گرفتن اندركنش زمين-پوشش
47
تحليل رفتار توده هاي سنگ در حفريات زيرزميني به كمك ابزاربندي
48
تحليل رفتار تير FGM تحت اثر بار پيچشي
49
تحليل رفتار تيرساندويچي با هسته الاستيك- پلاستيك دوخطي و تغيير شكل بزرگ رويه ها تحت بارگذاري استاتيكي
50
تحليل رفتار تيرهاي بتن مسلح تقويت شده توسط نوارهاي كامپوزيتي CFRP با استفاده از تكنيك NSM
51
تحليل رفتار جذب انرژي ديناميكي و شبه استاتيكي فوم¬هاي فلزي لايه اي Al، A356 و Zn در سازه هاي جدارنازك با هدف بهبود سامانه جذب انرژي
52
تحليل رفتار خريد سرمايه گذاران حقيقي در بورس تهران
53
تحليل رفتار خريد مجازي مصرف كنندگان پوشاك با تمركز بر پوشاك كودك
54
تحليل رفتار خستگي پرچرخه مواد سلولي حفره باز
55
تحليل رفتار خستگي مخلوط‌هاي آسفالتي گرم
56
تحليل رفتار خستگي و تغيير فرم ماندگار در فنرهاي واسلو SKL1 به كمك روش المان هاي محدود
57
تحليل رفتار خستگي و دوام در برابر رطوبت مخلوط آسفالتي داغ اصلاح شده توسط تركيب نانوسيليس و پليمر استايرن بوتادين استايرن
58
تحليل رفتار خيرخواهانه در ايران
59
تحليل رفتار ديناميكي سازه ها به روش آناليز مودال و بررسي پديده فلاتر روي بال يك هواپيما
60
تحليل رفتار ديناميكي لوله هاي فولادي مدفون در خاك در ناحيه خم تحت اثر انتشار موج
61
تحليل رفتار ديناميكي نانو تشديدگر الكترومكانيكي با استفاده ار تئوري الاستيسيته غير محلي
62
تحليل رفتار ديوارهاي ميخكوبي شده تحت بار زلزله
63
تحليل رفتار راحتي- حرارتي پارچه هاي مخلوط پنبه- نايلون با الياف كرمل
64
تحليل رفتار رانندگان در پذيرش سرفاصله هاي ايمن
65
تحليل رفتار رشد ترك ناشي از جمع شدگي پلاستيك در رويه هاي بتني تحت شرايط محيطي
66
تحليل رفتار روسازيهاي انعطاف پذير تحت تاثير بارهاي ثابت و متحرك
67
تحليل رفتار سد سنگريزه‌اي با رويه بتني سياه‌بيشه و مقايسه با نتايج ابزار دقيق
68
تحليل رفتار سه بعدي مكانيكي كامپوزيت هاي كربن - كربن لايه اي
69
تحليل رفتار سيستم خنك كننده اتومبيل پيكان
70
تحليل رفتار شكل موج جريانهاي ديفرانسيل براي بهبود عملكرد حفاظت ديفرانسيل ترانسفورمرقدرت
71
تحليل رفتار صفحات كامپوزيت حاوي الياف خميده تحت بار متحرك با استفاده از تئوري الاستيسيته سه بعدي و منحني هاي نربز
72
تحليل رفتار طيفي- رنگي سطوح بر پايداري رنگ آنان
73
تحليل رفتار عملكردي مخلوط آسفالتي داغ اصلاح شده با تركيب نانوسيليس و پليمر استايرن بوتادين استايرن
74
تحليل رفتار عملكردي مخلوط آسفالتي داغ اصلاح شده با تركيب نانوسيليس و پليمر استايرن بوتادين استايرن
75
تحليل رفتار عوامل موثر بر كيفيت محصول در سيستم خنك سازي گندله(مطالعه موردي : شركت گندله سازي اردكان)
76
تحليل رفتار فراكمانشي و خرابي پانل هاي كامپوزيتي تقويت شده تحت فشار تك محوري
77
تحليل رفتار فشار پذيري پرز در فرشهاي پرز بريده
78
تحليل رفتار فشار پذيري در چندين لايه پارچه هاي سه بعدي
79
تحليل رفتار فضايي مدل موش پاركينسوني به روش پردازش تصوير
80
تحليل رفتار فوم هاي فلزي سلول باز منظم تحت بارگذاري هاي ايستايي و خستگي پرچرخه
81
تحليل رفتار قوطي جاذب انرژي با سوراخكاري محيطي و بهينه سازي به كمك الگوريتم هاي MOPSO و NSGA
82
تحليل رفتار قيمت زمين به عنوان يك دارايي در شهرهاي بزرگ منتخب كشور طي سال هاي ﴿85- 1371﴾
83
تحليل رفتار قيمت مسكن با استفاده از روش سري هاي زماني دوره اي ﴿ شهر تهران﴾
84
تحليل رفتار قيمت مسكن كلان شهري در ايران نسبت به درآمد سرانه و سرانه زمين ﴿1386- 1376﴾
85
تحليل رفتار كششي پارچه هاي تاري- پودي در منطقه غيرخطي به كمك ضريب پوآسون
86
تحليل رفتار كششي پارچه هاي تاري-پودي با طرح بافت سرژه با استفاده از روش انرژي
87
تحليل رفتار كششي پارچه هاي سه بعدي تاري پودي با استفاده از روش باقي مانده هاي متوالي اجسام ويسكوالاستيك
88
تحليل رفتار كششي چندلايه هاي فلز-كامپوزيت حاوي سوراخ با هندسه هاي مختلف
89
تحليل رفتار كششي كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه هاي حلقوي- پودي با مدل فنر
90
تحليل رفتار كمانش برشي پوسته هاي خميده داراي بارگذاري هيدرواستاتيكي
91
تحليل رفتار كمانش ميكروصفحات پيزوالكتريك هيبريد تحت اثر بارهاي مكانيكي، گرمايي و الكتريكي با در نظر گرفتن اثرات سطحي
92
تحليل رفتار كمانشي و انهدامي اجزاي لوله اي سكوهاي دريايي با احتساب خرابي خوردگي
93
تحليل رفتار گسلها در اطراف تونلها به روش تحليلي و عددي
94
تحليل رفتار لغزش درز در پارچه هاي كشسان تاري- پودي دوخته شده تحت بار كششي استاتيكي
95
تحليل رفتار مچاله شوندگي توده سنگ تونل دشت ذهاب
96
تحليل رفتار مدير پروژه بر موفقيت پروژه‌هاي ساخت
97
تحليل رفتار مشتريان با تلفيق داده كاوي و الگوريتم ژنتيك(موسسه اعتباري نور)
98
تحليل رفتار مصرفي مناطق شهري استان اصفهان با كاربرد يك مدل تقاضاي تقريبا ايده آل طي دوره 1350 - 1378
99
تحليل رفتار مكانيكي الاستو-پلاستيك آلياژ‍ زيركونيوم با استفاده از نانوفروروندگي
100
تحليل رفتار مكانيكي پروتز پاي مصنوعي ساخته شده از كامپوزيت كربن/اپوكسي
101
تحليل رفتار مكانيكي خطوط لوله كامپوزيتي تقويت شده با الياف شيشه مدفون در خاك و مقايسه با خطوط لوله فولادي
102
تحليل رفتار مكانيكي سازه هاي فلزي چند لايه تحت بارگذاري ضربه اي
103
تحليل رفتار مكانيكي سازه هاي فلزي چند لايه تحت بارگذاري ضربه اي
104
تحليل رفتار مكانيكي صفحات كامپوزيتي با استفاده از روش تخريب پيش رونده در دماهاي پايين
105
تحليل رفتار مكانيكي غضروف مفصلي
106
تحليل رفتار مكانيكي غضروف مفصلي
107
تحليل رفتار مكانيكي مواد چند جنسي با استفاده از روش المان محدود توسعه‌يافته
108
تحليل رفتار مكانيكي و بررسي تاثير پارامترها بر اتصالات تركيبي چسبي و پرچي
109
تحليل رفتار مكانيكي ورق نانو كامپوزيت ويسكوالاستيك دو لايه تقويت شده با نانو لوله هاي كربني بر اساس تئوري گراديان كرنش و تئوري مرتبه سوم تغيير شكل برشي ورق
110
تحليل رفتار مواد تردشكن (سنگ و بتن) تحت بارهاي تناوبي با استفاده از مدل هاي تحليلي آسيب و مقايسه با نتايج آزمايشگاهي
111
تحليل رفتار ميكرومكانيكي و خرابي مواد داراي ساختار چندفازي با استفاده از تئوري غير موضعي پريدايناميك تحت اثر بارهاي استاتيكي
112
تحليل رفتار ناپايداري بهرهبرداران زراعي در شهرستان كرمانشاه
113
تحليل رفتار نوساني شعله در چگونگي احتراق ابر ذرات چوب ﴿ BIOMASS)
114
تحليل رفتار و كنترل سيستم هاي كوانتومي تحت ورودي هاي غير كلاسيكي
115
تحليل رفتار و مكانيزم عملگرهاي پيزو در سنگ زني دقيق
116
تحليل رفتار ورق كامپوزيتي تقويت شده با نانولوله هاي كربني تك‌جداره تحت ضربه سرعت پايين
117
تحليل رفتارذرات تغيير شكل پذير درون لوله هاي موبين با استفاده از روش CFD
118
تحليل رفتارهاي ايمني ترافيك نوجوانان ايران
119
تحليل رفتارهاي غير كلامي در گزيده اي از داستان هاي سيمين دانشور﴿ مجموعه داستان شهري چون بهشت﴾
120
تحليل رفتارهاي مكانيكي نانولوله هاي كربني با استفاده از مدل تير تيموشنگو و تئوري تنش كوپل اصلاح شده
121
تحليل رفتاري اتصالات سيستم قاب مهاربند واگرا بر اساس رفتار هيسترتيك سازه
122
تحليل رفتاري الگوي سياست‌ گذاري پولي بر روي تورم در اقتصاد ايران
123
تحليل رفتاري اندركنش سنگ و حايل در سازه هاي زير زميني با مقاطع غيردايره به روش المان هاي محدود
124
تحليل رفتاري تشكيل سرمايه فيزيكي و رابطه‌ي آن با رشد اقتصادي ايران
125
تحليل رفتاري ديافراگمهاي صلب و انعطاف پذير در ساختمانهاي بتني در مقابل بارهاي جانبي
126
تحليل رفتاري ديناميكي سيستم ريل - واگن و تخمين پاسخ هاي واگن به ناهمواري هاي ريلي
127
تحليل رفتاري رانندگان در تقابل با عابرين پياده در خطوط عابر بدون چراغ راهنمايي
128
تحليل رفتاري سدهاي سنگريزه اي با پوشش بتني و مقايسه با اندازه گيري هاي ابزار دقيق
129
تحليل رفتاي توده هاي سنگي ناپيوسته با استفاده از روش اجزاء محدود
130
تحليل رقابت پذيزي ايران در صادرات
131
تحليل رقابت دو شركت با استفاده از نظريه بازي ها
132
تحليل رقومي تغييرات خط ساحلي در محيط GIS
133
تحليل ركوردهاي ريزمكالمات تلفن ثابت در جهت بهبود عملكرد شبك ههاي مخابراتي
134
تحليل رگرسيون
135
تحليل رگرسيون بيز تجربي با متغيرهاي توضيح دهنده ي زياد و مشاهدات كم
136
تحليل رگرسيون چند متغيره خطي
137
تحليل رگرسيون چند متغيري
138
تحليل رگرسيون در نرم افزار R
139
تحليل رگرسيون غير خطي
140
تحليل رگرسيون كاربردي
141
تحليل رگرسيون معكوس قطعه اي استوار
142
تحليل رگرسيوني خطي چندمتغيره برعوامل موثر بر درآمد شركت
143
تحليل رگرسيوني داده هاي زمان شكست سانسور بازه اي
144
تحليل رگرسيوني رابطه مربي -ورزشكار با ترس ازشكست درورزشكاران نوجوان شهر كرمانشاه
145
تحليل رگريسون خطي چند متغيره
146
تحليل رمان «أرض النفاق» يوسـف السباعي از ديدگاه مكتب واقع گرايي
147
تحليل رمان هاي(سال هاي ابري) علي اشرف درويشيان و (شوهر آهو خانم) علي محمد افغاني بر مبناي نظريه زمان در روايت ژرارژنت
148
تحليل رمز سيستم هاي رمز مبتني بر ساختارهاي فيستل با كمك مولكول هاي زيستي
149
تحليل رمز شناختي رسالهء عرفاني سهروردي براساس نظريه سنتي رمزپردازي
150
تحليل رمز يك روش رمزنگاري تصوير مبتني بر تركيب تابع آشوب و خم بيضوي و بهبود آن
151
تحليل رمزنگار FDE و پياده سازي نرم افزاري سريع آن
152
تحليل رمزيك روش رمزنگاري تصوير مبتني بر تابع آشوب چپيشف و بهبود آن
153
تحليل رنگ در مبلمان شهري كيش با محوريت گردشگري
154
تحليل رنگ در مبلمان شهري كيش با محوريت گردشگري
155
تحليل رنگ ها در سروده هاي چهار شاعر معاصر:سيمين بهبهاني،سياوش كسرايي،فريدون مشيري،نادر نادرپور
156
تحليل رنگ و همانندي آن در فضاي بردارهاي ويژه
157
تحليل رنگي نمونه هاي خاكستري
158
تحليل روابط برون بخشي در شبكه دست‌اندركاران سازماني در راستاي مديريت جامع مناطق بياباني (منطقه موردمطالعه: حوزه آبخيز ارسك- فتح‌آباد؛ بشرويه، استان خراسان جنوبي)
159
تحليل روابط برون كلامي در هفت پيكر نظامي گنجه اي
160
تحليل روابط بين بخش هاي حقيقي و مالي اقتصاد ايران در شرايط وجود اطلاعات نامتقارن با هدف افزايش رشد اقتصادي
161
تحليل روابط بين پارامترهاي ژئوفيزيكي و خواص فيزيكي رسوبات تحكيم نيافته
162
تحليل روابط بين كيفيت زندگي كاري، لنگرهاي مسير شغلي و منظرهاي عملكرد سازماني اعضاي هيات علمي دانشگاههاي تبريز، اروميه و اردبيل
163
تحليل روابط بين هوش هاي چند گانه ي سازماني درمراكز تربيت معلم ايران
164
تحليل روابط بينامتني قرآني در اشعار محمد مهدي جواهري
165
تحليل روابط تنش - كرنش در محيط ايزوتروپيك عبوري با كد نرم افزار UDEC و اعتبارسنجي كد جديد
166
تحليل روابط چندگانه ميان اعتماد، خودكارآمدي و عملكرد پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي منتخب دولتي شهر اصفهان
167
تحليل روابط چين و آمريكا در چارچوب تئوري سيكل قدرت﴿2008-1990﴾
168
تحليل روابط علي بين متغيرهاي كلان اقتصادي به منظور كاهش نرخ بهره در ايران با روش نقشه علي بيزين(BCM)
169
تحليل روابط عمق - سطح - تداوم بارش در دشت يزد - اردكان
170
تحليل روابط عمق - سطح - تداوم بارش در دشت يزد -اردكان
171
تحليل روابط فضايي شهر وروستا در ارتباط با توسعه ناحيه اي (شهرستان بجستان)
172
تحليل روابط فضايي شهر وروستا در ارتباط با توسعه ناحيه اي (شهرستان بجستان)
173
تحليل روابط كنشگران اصلي اكوسيستم نوآوري با استفاده از رويكرد عدالت ساختاري مبتني بر نظريه شبكه روابط حقي
174
تحليل روابط متن و تصوير در سفالينه هاي منسوب به شاهنامه در قرن 6 و 7 هجري قمري
175
تحليل روابط نسبت‌هاي مالي و شاخص‌هاي حاكميتي شركتي در پيش‌بيني ورشگستگي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
176
تحليل روان شناختي پيشنهادهاي ازدواج در سيره انبياء الهي واهل بيت عليهم السلام
177
تحليل روان شناختي ساختار شخصيّت در چند رمان معاصر فارسي (چهل سالگي، پرنده ي من، به هادس خوش آمديد، پري فراموشي)
178
تحليل روان شناسانه آثار نجيب محفوظ: مطالعه موردي )زقاق المدق، خان الخليلي، القاهرة الجديدة و السراب(
179
تحليل روان كاري الاستوهيدروديناميك چرخ دنده هاي مارپيچ با در نظرگرفتن زبري سطح
180
تحليل روان¬شناختي ساختار شخصيّت¬ در چند رمان معاصر فارسي (چهل سالگي، پرنده¬ي من، به هادس خوش آمديد، پري فراموشي)
181
تحليل روانشناختي داستان تقدير عاشقي شيخ صنعان با تكيه بر نمادپردازي عرفاني و استناد وجوه مشترك آن با رويكرد مولانا در مثنوي
182
تحليل روانشناختي شخصيت هاي برجسته بخش پهلواني شاهنامه
183
تحليل روانشناختي شخصيتها در چهار رمان ( ماه كامل مي شود ، در راه ويلا ، رازي در كوچه ها ، همه افق ) خانم فريبا وفي
184
تحليل روانشناسنامه ي شخصيتهاي اصلي در داستانهاي كوتاه صادق هدايت بر مبناي نظريه مزلو
185
تحليل روانشناسي آسيب هاي روحي و جسمي در گزيده اي از داستان هاي كوتاه همينگوي
186
تحليل روانشناسي ديدگاه مولانا درباره نوع دوستي
187
تحليل روانكاري هيدروديناميك ياتاقان ژورنال با استفاده از روش برهم كنش سازه - سيال
188
تحليل روانكاري هيدروديناميك ياتاقان ژورنال دولب با استفاده از روش برهم كنش سازه سيال
189
تحليل روانگرايي ماسه تقويت شده بوسيله پارچه گونه ها
190
تحليل روايت تروماي تجاوز جنسي بين دختران 15 تا 30 ساله
191
تحليل روايت در رمان هاي فريبا وفي ( بر مبناي الگوي ولاديمير پراپ
192
تحليل روايت روابط دروني خانواده (مورد مطالعه: فيلم‌هاي دهه‌ي هشتاد سينماي ايران)
193
تحليل روايت شناسي فيلمنامه هاي سينماي ايران در دهه هشتاد خورشيدي با موضوع خانواده
194
تحليل روايت و تحول آن در آثار بهرام بيضايي با تكيه بر پنج اثر: شب هزار و يكم، طومار شيخ شرزين، مرگ يزدگرد، سه برخواني، ديباچه نوين شاهنامه
195
تحليل روايت‌شناختي داستان‌هاي برگزيده جمال ميرصادقي (درازناي شب، شب‌چراغ، بادها خبر از تغيير فصل مي‌دهند و اضطراب ابراهيم)
196
تحليل روش Weihrauch در آناليز محاسبه پذير
197
تحليل روش بدون شبكه با استفاده از المان محدود
198
تحليل روش تزريق هوا در مجاري پايين دست سدها با هدف كنترل كاويتاسيون
199
تحليل روش تسهيم بهاي سوخت در مجتمع هاي مسكوني
200
تحليل روش عناصر متناهي در حل عددي معادلات ديفرانسيل
201
تحليل روش كدينگ انتخابي در WiMAXو بهبود آن
202
تحليل روش ميله گذاري و كاربرد پيچ سنگ در مرمت آثار سنگي ﴿ پژوهشي در حفاظت و مرمت آثار منحصر به فرد محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد
203
تحليل روش هاي تشخيص هويت بر مبناي عنبيه با استفاده از تبديل موجك و ماشين بردار پشتيبان (SVM) و پياده سازي بخشي از آن
204
تحليل روش هاي تكراري براي حل دستگاه هاي فازي وروش هاي فوق تخفيف متوالي بلوكي براي حل مسائل كمترين مربعات دستگاه هاي فازي
205
تحليل روش هاي حجم متناهي براي يك مدل از مسائل مشتقات جزئي
206
تحليل روش هاي حفاظت پيشرفته خطوط انتقال چند پايانه اي (t-off)در شبكه برق منطقه اي غرب
207
تحليل روش هاي ساخت ستون فقرات كار آمد انرژي در شبكه هاي حس گر بي سيم
208
تحليل روش هاي كاهش نيروي پسا و انتقال حرارت براي جريان هاي بالاي صوت حول اجسام پخ
209
تحليل روش هاي مداخله دربافت هاي فرسوده شهري به منظور ارايه روش مناسب براي شهرهاي كوچك ﴿نمونه موردي: شهر درچه﴾
210
تحليل روش هاي نوين بازاريابي در جهت حفظ وتوسعه بازار فرش در شرايط رقابتي
211
تحليل روش هاي نوين ترميم آسيب هاي زانو با مهندسي بافت و مقايسه با روش هاي قديمي
212
تحليل روش‌هاي بازسازي تزئينات گچ‌بري در معماري بومي ايران
213
تحليل روش‌هاي پيشبرد (Promotion) فروش در خرده فروشي پارچه
214
تحليل روش‌هاي تعيين بهاي تمام شده بليط مسافري در صنعت هواپيمايي
215
تحليل روش‌هاي حفاري فضاهاي زيرزميني بزرگ مقطع كم‌عمق و تأثير آن بر ايمني ابنيه شهري، مطالعه موردي
216
تحليل روش‌هاي رمزنگاري تصوير با ساختار جايگشت-جانشيني به‌منظور طراحي الگوريتم مقاوم
217
تحليل روش‌هاي ساماندهي و بهسازي بافت قديم شهري با رويكرد محله محوري (مورد مطالعه: منطقه يك نجف‌آباد)
218
تحليل روش‌هاي نوين الگو‌سازي رفتار قيمت سهام و قيمت‌گذاري اختيار معامله (مطالعه موردي: ايران و ايالات متحده)
219
تحليل روشها و تكنيك هاي اجرا شده در فينال مسابقات جهاني كاراته مردان 2006
220
تحليل روش‏هاي بازسازي تصاوير MRI فشرده شده بر مبناي پردازش تنك و پياده سازي بخشي از آن
221
تحليل روشهاي تشخيص مدولاسيون و شبيه سازي برخي ا آنها به منظور افزايش كارايي
222
تحليل روشهاي مدرن در سيستم هاي راي گيري الكترونيكي و بهبودي بر آنها
223
تحليل روند بارش سنگين استان كرمان
224
تحليل روند تحولات سرحدي شمال شرق ايران از دهانه ي ذوالفقار تا خليج حسينقلي از عهدنامه ي آخال 1299ه ق/1881 م تا عهدنامه ي مودت 1339 ه ق/1921م
225
تحليل روند تحولات مسكن در ايران و چشم ‌انداز آيندۀ آن تا افق 1410
226
تحليل روند تغييرات شاخص هاي تراكم و سرانه فضاي مسكوني در شهر تهران ، با تآكيد بر تآثير قوانين و سياستگذاري هاي شهري بر اين روندها ؛ در دوره 1375 - 1390.
227
تحليل روند تغييرات نمايه هاي حدي دما وبارش در استان يزد
228
تحليل روند توسعه فضايي شهر بجنورد به منظور راهكارهاي بهبود وضعيت مسكن شهري بر مبناي الگوي رشد هوشمند
229
تحليل روند توسعه فضايي و تعيين جهات بهينه توسعه شهر رشت با استفاده از GIS
230
تحليل روند توسعه فضايي و تعيين جهات مناسب توسعه شهر كرمانشاه با استفاده از GIS
231
تحليل روند جنبه هاي كمي و كيفي منابع انساني آموزش ابتدايي راهنمايي و متوسطه استان فارس در طول برنامه دوم توسعه
232
تحليل روند دامنه دما در ايستگاههاي منتخب استان فارس
233
تحليل روند دما و بارش و تأثير لكه هاي خورشيدي بر آنها در استان هاي چهارمحال و بختياري و اصفهان
234
تحليل روند رشد فيزيكي سكونتگاه هاي شهري با تأكيد بر اسكان غيررسمي (مطالعه موردي: شهر كرمان)
235
تحليل روند رطوبت جو ايران درطي نيم سده گذشته
236
تحليل روند سياست هاي توسعه فضاهاي سبز شهر قزوين با رهيافت برنامه ريزي محيطي ( سال 1373 تا 1396 )
237
تحليل روند شاخص كيفيت آب زيرزميني (WQI) درحوضه گاوخوني
238
تحليل روند گازهاي گلخانه اي كشور و تأثير آن بر دماي سالانه ي ايران
239
تحليل روند گستـرش سـكونتـگاه هاي شهـري در عـرصه هـاي مـنابع طبيـعي و كـشاورزي( مورد مطالعه استان البرز)
240
تحليل روند مرگ ومير بيماري ديابت با استفاده از روش رگرسيون نقطه اتصال در 20 كشور جهان
241
تحليل روند مولفه هاي باد و نقش آن بر ريزگردهاي تالاب مهارلو
242
تحليل روند و ارائه راهكار در بازار آزاد مسكن بعد از انقلاب اسلامي(نمونه موردي : مناطق مركزي كلانشهر تهران)
243
تحليل روند و پيش بيني نوسانات پارامترهاي اقليمي شهرستان بافت با استفاده از مدل لارس
244
تحليل روند و شناسايي سامانه هاي همديد موثر بر بارش هاي فرين بندر عباس
245
تحليل روندها و جريان هاي مهاجرتي استان آذربايجان غربي طول دوره 1335 تا 1390
246
تحليل روندهاي تصادفي شاخص قيمت سهام صنايع فعال در بورس اوراق بهادار تهران
247
تحليل روندهاي تصادفي مشترك بين شاخص قيمتي سهام صنايع منتخب و تأثير آن در سبد هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران
248
تحليل روندهاي مهاجرتي در استان آذربايجان شرقي طي دهه هاي اخير
249
تحليل رويا هاي شاهنامه بر اساس ديدگاه يونگ
250
تحليل روياهاي شاهنامه
251
تحليل رويت پذيري دسته اي خاص از سيستمهاي فازي
252
تحليل رويداد گسترش نظام اجاره اي نقدي در منطقه ماهيدشت استان كرمانشاه ، با استفاده از تكنيكهايFTA,ETA
253
تحليل رويكرد توسعه مشاركت بخش خصوصي از طريق پروژه خريد خدمت درمان بستري بخش خصوصي توسط دولت؛ مطالعه موردي: بيمارستان وليعصر (عج) آبيك
254
تحليل رويكرد حسين عليزاده به موسيقي ايراني در قطعه ي عصيان ( نسخه دوم )
255
تحليل رويكرد روايت‌ها در «موزه‌ها براي صلح»
256
تحليل رويكرد هيندميت به موسيقي بر پايه ي سخنراني هاي دانشگاه هاروارد
257
تحليل رياضي برخورد مايل يك پوسته كروي حاوي سيال با يك جسم چمبره اي شكل الاستيك - مدلي براي ضربه به سر
258
تحليل رياضي خصوصيات هيدروليكي گرداب در شيب شكن قائم
259
تحليل رياضي سيستم قطارهاي كوپل شده
260
تحليل رياضي فاصله بهينه توربينهاي بادي در يك مجتمع نيروگاهي بر اساس توپوگرافي مناطق بادخيز ايران
261
تحليل رياضي نيروهاي برشي در فرزكاري و بررسي تجربي آن روي فولاد
262
تحليل رياضي و توسعه تئوري محدوديت ها (TOC ) در برنامه ريزي توليد
263
تحليل رياضي و مدل سازي نيروهاي ماشينه كاري در فرزانگشتي و مقايسه آن با نتايج تجربي
264
تحليل رياضي وضعيت بهينه محل قرارگيري پهنه جبهه كار طولاني در لايه هاي ذغالسنگ شيب دار
265
تحليل ريخت شناختي الگوي حركت – فعاليت بافت شهري با تأكيد بر مركزيت شبكه گذربندي مطالعه موردي: شهر قم
266
تحليل ريخت شناسانه و روانشناسانه داستان هاي تحول روحي عارفان و شاعران ايراني تا پايان قرن هفتم
267
تحليل ريخت شناسي بافت شهري با رويكرد انرژي كارايي ﴿نمونه موردي: شهر يزد﴾
268
تحليل ريخت شناسي خوردگي و شرايط حفاظتي در مجموعه هاي برنزي به دست آمده از حفاري با تمركز بر سيستم فلز - محيط - خوردگي
269
تحليل ريز ساختار و نانو كاربيد ايجاد شده در آلياژ Co-28Cr-5Mo-0.3C توسط روش هاي مختلف مكانيكي و حرارتي با هدف بهبود رفتار سايشي
270
تحليل ريزساختار فولادهاي دو يا چند فازي با كمك نگاشت سختي سطح بوسيله ي سختي سنجي روبشي
271
تحليل ريزساختار و شكست نگاري ناشي از آزمون خستگي در فولاد مرتبه اي
272
تحليل ريسك آلاينده ها در سيستم هاي زهكشي رواناب شهري
273
تحليل ريسك اعتباري با استفاده از شبكه هاي بيزي
274
تحليل ريسك ايمني با استفاده از نقشه شناختي فازي و شبكه بيزين
275
تحليل ريسك براي تعيين الگوي نگهداري تونل مطالعه موردي: تونل تالون
276
تحليل ريسك پرو‍ژه هاي انتقال آب تحت اثر تغيير اقليم
277
تحليل ريسك خشكسالي هيدرولوژيكي بر مبناي كميت و كيفيت (شوري) آب‌هاي سطحي - مطالعه موردي: حوضه آبريز رودخانه حله
278
تحليل ريسك دنباله چپ و شدت استمرار آن در بورس اوراق بهادار تهران
279
تحليل ريسك روگذري سد كرخه با در نظر گرفتن برنامه نظارتي
280
تحليل ريسك زلزله با استفاده از روش فازي و مطالعه موردي شهر تهران
281
تحليل ريسك سيستم هاي ابعاد وسيع با استفاده از روش تركيب داده هاي سنسوري
282
تحليل ريسك سيلاب بر اساس روش هاي تحليل فراواني و تغيير اقليم
283
تحليل ريسك عمل جراحي تعويض دريچه¬ي ميترال قلب با روش FMEA (آناليز حالات شكست و تاثيرات آن¬ها)
284
تحليل ريسك عمل جراحي مفصل مصنوعي زانو با روش FMEA (آناليز حالات شكست و تاثيرات آن ها)
285
تحليل ريسك لنگه معدن سنگ نمك قاپلوق خوي
286
تحليل ريسك هاي ژئوتكنيكي در حفر تونل هاي طولاني ﴿مطالعه موردي تونل انتقال آب كرمان﴾
287
تحليل ريسك و هزينه هاي سازه هاي حائل موقت در متروي تهران با نگرش مهندسي ارزش
288
تحليل ريسك وقوع بلاياي اقليمي در آزاد راه اصفهان-كاشان با استفاده از GIS
289
تحليل ريسك يك پروژه مديريت فرآيندهاي كسب و كار
290
تحليل ريسك‌‎هاي ژِئوتكنيكي و زمين‌شناسي پروژه‌هاي تونل‌سازي- مطالعه موردي تونل انتقال آب بازي‌دراز
291
تحليل ريشه هاي دولت ستيزي ايرانيان از منظر جامعه شناسي سياسي
292
تحليل ريل راه آهن (ايجاد ترك) با استفاده از نرم افزار ANsyS
293
تحليل رينگ خودرو
294
تحليل رينگ خودرو پيكان
295
تحليل رينگ دو چرخه به كمك نرم افزار ABAQUC
296
تحليل زاويه جدايش حول استوانه بر حسب عدد رينولدز به كمك نرم افزار Fluent
297
تحليل زبان اسطوره در شاهنامة فردوسي با تكيه بر مفاهيم غنايي
298
تحليل زبان روايت در تاريخ بيهقي
299
تحليل زبان شناختي و معرفت شناختي عرفان
300
تحليل زبان شناسي اشعار سيمين بهبهاني بر اساس نظريه ياكويسن
301
تحليل زبان عرفاني در آثار عطار
302
تحليل زبان عرفاني روح الارواح سمعاني بر اساس نشانه شناسي
303
تحليل زبان عرفاني مقالات شمس تبريزي
304
تحليل زبان عرفاني مولانا در مثنوي و ديوان شمس بر اساس نشانه شناسي
305
تحليل زباني فيلمنامه هاي اقتباسي داريوش مهرجويي
306
تحليل زرتشت نامه
307
تحليل زمان در حفاظت و مرمّت آثار تاريخي و فرهنگي
308
تحليل زمان دستوري، وجه و نمود در زبان فارسي بر اساس زبان‌شناسي شناختي
309
تحليل زمان -فركانس داپلر جريان خون
310
تحليل زماني - مكاني بيماري سالك در استان كرمانشاه
311
تحليل زماني پروژه با زمانهاي بازه‌اي و روابط پيش نيازي تعميم يافته
312
تحليل زماني پوسته دوار الاستيك - ويسكوالاستيك
313
تحليل زماني مكاني پديده گرد و غبار گسترده در استان اصفهان
314
تحليل زماني و مكاني دماي ايران در نيم سده گذشته
315
تحليل زماني و مكاني گردشگري استان خوزستان
316
تحليل زمين آْماري داده هاي ژئومكانيكي معدن مس ميدوك
317
تحليل زمين ساختاري و پايداري شيروانيهاي مخزن بالادست سد آزاد، كردستان
318
تحليل زمين لرزه بيست و يكم مرداد ماه 1391 اهر ورزقان
319
تحليل زمين لرزه بيست و يكم مرداد ماه 1391 اهر- ورزقان
320
تحليل زمينه ها و روند گرايش به تشيع در مناطق كردنشين ( از سال 900 تا 1400 ه.ق)
321
تحليل زمينه ها، عوامل و پيامدهاي تقابل بازاريان با حكومت پهلوي دوم (1357-1320 ش)
322
تحليل زمينه‌هاي تاريخي رشد و گسترش سلفي‌گري در پاكستان (2001-1947م/1380-1326ه.ش)
323
تحليل زن كامل در قرآن بر مبناي آراي چهار مفسرمعاصر شيعه(علامه طباطبائي، علامه جوادي آملي، آيت الله مكارم شيرازي، بانو مجتهده امين)
324
تحليل زنجيره ارزش در صنعت پوشاك (مطالعه موردي برند هاكوپيان)
325
تحليل زنجيره تامين با استفاده از تحليل شبكه هاي اجتماعي
326
تحليل زودهنگام خشكسالي با استفاده از شاخص‌هاي خشكسالي و با بكارگيري داده‌هاي ماهواره‌اي در ايران
327
تحليل زيارت غديريه؛ امام علي(ع) در كلام امام هادي(ع)
328
تحليل زيبا شناختي نگاره هاي كليله و دمنه نسخه شماره 1422 كتابخانه استانبول و بررسي چگونگي ارتباط نگاره ها با متن منثور اثر
329
تحليل زيباشناسانه غزليات خاقاني
330
تحليل زيباشناسي ساختار زباني اشعار محمد رضا شفيعي كدكني
331
تحليل زيبايي در كتاب المناظر ابن‌هيثم
332
تحليل زيبايي شناختي "التوسل الي الترسل" با تكيه بر استعاره
333
تحليل زيبايي شناسي 20 مثل منظوم و 20 مثل منثور از هر مدخل الفبايي كتاب فرهنگ جامع ضرب المثل‌هاي فارسي بر پاية علم معاني
334
تحليل زيبايي شناسي چل سروها و مويه ها در زبان لكي
335
تحليل زيبايي شناسي هاچسين از رهگذر شرح رساله " پژوهشي در منشآ تصورات ما از زيبايي و فضليت "
336
تحليل زيبايي‌شناسي نقوش تذهيب نگاره‌هاي هفت‌اورنگ جامي و بهره‌گيري از نقوش در طراحي و ساخت زيورآلات
337
تحليل زيرساختهاي ضروري شهري به منظور توسعه گردشگري
338
تحليل زيرساختهاي ضروري شهري به منظور توسعه گردشگري
339
تحليل زيست محيطي و امكان سنجي اقتصادي استفاده از پيل سوختي جهت توليد غير متمركز انرژي در مناطق مسكوني
340
تحليل ژئوپليتيكي بحران افغانستان بعد از سقوط طالبان
341
تحليل ژئوپليتيكي بحران يمن
342
تحليل ژئوپليتيكي روابط ايران و عربستان در نيم قرن اخير (2015-1965)
343
تحليل ژئوپليتيكي زمينه‌ها و پيامدهاي بنيادگرايي اسلامي در افغانستان (از 1979 تا 2019)
344
تحليل ژئوگفتمان جريان‌هاي تكفيري در بستر تحولات خاورميانه- با تمركز بر IS
345
تحليل ژئومورفولوژي (زمين ريخت شناسي ) توسعه كالبدي شهر كرمانشاه با مدل تاپسيس
346
تحليل ژئومورفومتري نمونه هاي تيپيك تپه هاي ماسه اي (مطالعه موردي: بارخان هاي اطراف بافق)
347
تحليل ژانر در حيطة آموزش زبان :بررسي ساختار بخش مباحثه مقالات چاپ شده در مجلات مربوط به آموزش زبان
348
تحليل ژانر مستند داستاني كودك ونوجوان درآثار احمد دهقان
349
تحليل ژنتيكي استراتژي هاي سازش با تنش خشكي در ژنوتيپ هاي فسكيوي بلند
350
تحليل ساخت انديشگاني شعر پونه نيكوي ﴿انار سبز زيتون سرخ﴾ و مجيد سعدآبادي ﴿سربازي با گلوله برفي﴾
351
تحليل ساخت روايي مثنوي مولوي
352
تحليل ساخت فضايي جرايم در شهر رشت
353
تحليل ساخت گفتماني قوانين كنترل اجتماعي مجلس شوراي اسلامي (مقايسه روند گفتماني دوره هاي دوم ، ششم و هفتم مجلس)
354
تحليل ساختار اقتصادي- كالبدي اسكان غير رسمي در شهر مراغه (نمونه موردي:محله ميكائيل آباد)
355
تحليل ساختار بافت كالبد بخشه مركزي شهر اسفراين با استفاده از space syntax به منظور ارائه راهبردهايي براي توسعه آتي آن
356
تحليل ساختار حكايت¬هاي مرزبان¬نامه بر مبناي ريخت¬شناسي قصّه¬هاي پريان از ولاديمير پراپ
357
تحليل ساختار حكايتهاي مرزبان نامه بر مبناي ريخت شناسي قصّه هاي پريان از ولاديمير پراپ
358
تحليل ساختار داستاني منظومه "زهره و طاهير" و مقايسه آن با "منظومه هاي عاشقانه ي نظامي "
359
تحليل ساختار دروني كشف و شهودهاي مبتني بر نور و رنگ در عرفان اسلامي
360
تحليل ساختار روايت در انيميشنهاي كوتاه بي كلام برنده اسكار
361
تحليل ساختار روايت در انيميشنهاي كوتاه بي كلام برنده ي اسكار
362
تحليل ساختار روايي آثار داستاني بيژن نجدي بر اساس نظرية روايت‌شناسي ژرار ژنت
363
تحليل ساختار روايي ادبيات داستاني كودك گروه سني هفت تا نه سال ﴿دهه ي هشتاد﴾
364
تحليل ساختار علمي بروندادهاي حوزه سردردهاي ضرباندار با استفاده از مدل نفوذ علمي
365
تحليل ساختار فرايندهاي مقياس پاياي گسسته؛ كواريانس و طيف
366
تحليل ساختار فضايي شهر ساري با تاكيد بر الگوي دسترسي شهروندان به خدمات شهري
367
تحليل ساختار فضايي- كالبدي محدوده مركزي شهر زنجان با رويكرد تفكر راهبردي
368
تحليل ساختار فضايي مناطق روستايي (نمونه موردي: دهستان تازيان شهرستان بندرعباس )
369
تحليل ساختار فني فرش يلمه بروجن و مرمت يك نمونه از آن
370
تحليل ساختار قصه هاي عاميانه خراسان شمالي
371
تحليل ساختار كالبدي -فضايي بافت فرسوده شهري در راستاي بهسازي و نوسازي ﴿مطالعه موردي: بافت فرسوده شهر دو گنبدان﴾
372
تحليل ساختار كالبدي-فيزيكي بافت قديم شهر خرم آباد ( با تاكيد بر محله زيدبن علي)
373
تحليل ساختار هاي جريان اطراف استوانه هاي دايره اي با اندازه گيري نوسانات فشار سطحي
374
تحليل ساختار همسايگي در روش مانند سازي تبريدي جهت بهبود تابع هدف "الگوريتم انتخاب هوشمندانه ي همسايگي"
375
تحليل ساختار و آيين رسيدگي شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد و رابطه جمهوري اسلامي ايران با آن شورا
376
تحليل ساختار و الگوي عمليات بازار سرمايه در اقتصاد اسلامي (مطالعه تطبيقي آراء انديشمندان اسلامي)
377
تحليل ساختار و بافت اجتماعي- اقتصادي- فرهنگي شهرستان اردستان
378
تحليل ساختار و بررسي محتوايي «جاويدنامه» اقبال لاهوري و مقايسه آن با «سير العباد الي المعاد» حكيم سنايي
379
تحليل ساختار و بررسي محتوايي «جاويدنامه» اقبال لاهوري و مقايسه آن با «سير العباد الي المعاد» حكيم سنايي
380
تحليل ساختار و درون مايه نامه هاي رزمندگان اسلام
381
تحليل ساختار و سبك شناسي نگاره هاي نسخه خطي نوش آفرين گوهرتاج (1199ه.ق) محفوظ در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي
382
تحليل ساختار و عملكرد مراتع با استفاده از داده هاي سنجش از راه دور و روش زميني LFA
383
تحليل ساختار و كارايي مشبكه‌هاي GLD
384
تحليل ساختار و محتواي شهرآشوب‌هاي منتخب عصرصفوي
385
تحليل ساختار و محتواي قصه ي امير ارسلان نامدار
386
تحليل ساختار و محتواي مدح و ستايش در شعر قرن ششم(سبك سلجوقي)
387
تحليل ساختار يافته نيازمندي هاي فني در آموزش مجازي و طراحي يك الگوي كاربردي استاندارد براي توليد محتواي الكترونيكي دروس دانشگاهي
388
تحليل ساختارگرايانه نقشمايه‌هاي آثار سنگ صابوني حوزه تاريخي هليل رود
389
تحليل ساختارهاي استوانه اي و كروي كايرال غير همگن با استفاده از روش سري تيلور
390
تحليل ساختارهاي توربولانسي در جريان لايه برشي با استفاده از داده هاي SPIV
391
تحليل ساختارهاي شكننده در بخش مركزي پهنه اروميه-دختر، جنوب كاشان
392
تحليل ساختارهاي شكننده و ارتباط پترولوژيكي -كانه زائي آن ها در منطقه ي ارزوئيه، شمال استان هرمزگان
393
تحليل ساختارهاي كامپوزيتي چندلايه با تقارن محوري دوار در حفاظ سازي الكترومغناطيسي
394
تحليل ساختارهاي متناوب مبتني بر گرافن در حضور ميدان مغناطيسي
395
تحليل ساختاري – كاركردي روستاهاي تبديل شده به شهر در انتظام بخشي به شبكه شهري مطالعه موردي : سكونتگاه هاي روستايي استان آذربايجان شرقي
396
تحليل ساختاري ‌پهنه اروميه- دختر در منطقه نطنز با تكيه برتغيير شكل‌هاي شكننده
397
تحليل ساختاري آيين نمايشي اسب چوبي و كوسه برنشين
398
تحليل ساختاري اشعار پروين اعتصامي
399
تحليل ساختاري بخش شمالي گسل شهربابك
400
تحليل ساختاري بخشي از گسل تفت در جنوب غرب يزد، ايران مركزي
401
تحليل ساختاري برنامه در جهت افزايش مسيرهاي پوشش داده شده با استفاده از روش‌هاي داده-محور
402
تحليل ساختاري پهنه اروميه- دختر در جنوب قم با تكيه بر تغيير شكل‌هاي شكننده
403
تحليل ساختاري پهنه سنندج – سيرجان در شمال- غرب ميمه با تكيه بر تغيير شكل هاي شكننده
404
تحليل ساختاري جريان و انتقال حرارت در ميكروكانال هاي جاذب حرارت
405
تحليل ساختاري جنوب شرق لردگان(تاقديس كوه ريگ)
406
تحليل ساختاري چيستان هاي زبان گيلكي
407
تحليل ساختاري داستان هاي دفتر اول مثنوي بر پايه نظريه گريماس
408
تحليل ساختاري داستان هاي عاشقانه در ادبيات آذربايجان و تطبيق آن با شاهكارهاي ادب فارسي
409
تحليل ساختاري داستان هاي غلامحسين ساعدي
410
تحليل ساختاري داستان هاي فارسي سهروردي بر مبناي شيوه پراپ
411
تحليل ساختاري داستان هاي كوتاه اميرحسن چهل تن
412
تحليل ساختاري دوگانگي نقش نمادين ماهي درهم در هنر ايراني-اسلامي
413
تحليل ساختاري رمان زمين سوخته احمد
414
تحليل ساختاري رمان سووشون
415
تحليل ساختاري روايت در سينماي اقتباسي داريوش مهرجويي از ديدگاه جرالد پرينس
416
تحليل ساختاري شعرهاي عبدالرضا رضايي نيا
417
تحليل ساختاري شعرهاي عبدالرضا رضايي‌نيا
418
تحليل ساختاري شكستگي ها در طاقديس عسلويه شرقي با استفاده از روش مشتق دوم و دايره محاطي
419
تحليل ساختاري شكستگي هادر يكي از مخازن ساختماني واقع در حوضه زاگرس با استفاده از روش مشتق دوم ودايره محاطي
420
تحليل ساختاري شكستگي هاي تاقديس تابناك با استفاده از روش مشتق دوم و دايره محاطي
421
تحليل ساختاري شكستگي هاي يكي از مخازن جنوب غربي ايران به روش مشتق دوم و دايره ي محاطي
422
تحليل ساختاري غزليات شمس براساسِ آراي يوري لوتمن
423
تحليل ساختاري فيلمنامه هاي برنده سيمرغ بهترين فيلمنامه از جشنواره فيلم فجر بر اساس الگوي سيد فيلد
424
تحليل ساختاري فيلمنامه هاي برنده سيمرغ بهترين فيلمنامه از جشنواره فيلم فجر براساس الگوي سيدفيلد
425
تحليل ساختاري قصه هاي عاميانه ايران و گفتمان آن مطالعه موردي ﴿قصه هاي عاميانه فارس﴾
426
تحليل ساختاري كلاسي از فرايندهاي ايستاي دوره اي و مقياس پايا با رفتارهاي موضعي
427
تحليل ساختاري گسل ارديب و بررسي نقش آن در تكامل تكتونيكي جنوب خور- ايران مركزي
428
تحليل ساختاري گونه هاي غنايي در ادبيات فارسي از آغاز تا ابتداي قرن هفتم هجري
429
تحليل ساختاري ماشين سوييچ رلوكتانس بامسير شار كوتاه
430
تحليل ساختاري محدوده تونل دشتك بختياري - جنوب غرب شهركرد
431
تحليل ساختاري مدول هاي چندجمله اي با استفاده از پايه ي پماره
432
تحليل ساختاري- مفهومي سوره يونس
433
تحليل ساختاري منطق الطير عطار
434
تحليل ساختاري منطقه جنوب اردستان و تعيين ارتباط بين كاني¬سازي و عناصر ساختاري
435
تحليل ساختاري منطقه جنوب بياضه، ايران مركزي (جنوب خور، استان يزد)
436
تحليل ساختاري منطقه سپيددشت استان لرستان در زاگرس چين خورده- رانده
437
تحليل ساختاري منطقه شمال خور درحاشيه گسل درونه
438
تحليل ساختاري منطقه مرنجاب- شمال شرق كاشان، ايران مركزي
439
تحليل ساختاري منطقه ي غرب سميرم در محل تلاقي گسل دنا با گسل اصلي عهد حاضر زاگرس
440
تحليل ساختاري منطقۀ سرخشاد، شمال شرق اردستان، ايران مركزي
441
تحليل ساختاري منظومه هاي طالب وزهره وامير وگوهر،براساس نظريه ريخت شناسي ولاديمير پراپ
442
تحليل ساختاري منظومه ي هماي و همايون
443
تحليل ساختاري و بررسي تطبيقي ضرب المثل هاي استان بوشهر
444
تحليل ساختاري و بررسي تطبيقي ضرب المثل هاي استان بوشهر
445
تحليل ساختاري و تجسمي گزيده اي از نبردهاي رستم در نقاشي ايراني
446
تحليل ساختاري و تعيين تعداد واحد جريان هيدروليكي در يكي از مخازن هيدروكربوري، جنوب غرب زاگرس
447
تحليل ساختاري و تهيه مدل سه بعدي يكي از مخازن هيدروكربوري شمالشرق ايران
448
تحليل ساختاري و شبيه سازي سه بعدي سازه هاي بي بافت سوزني شده و تأثير آن بر نفوذپذيري هوا
449
تحليل ساختاري و شبيه سازي عملكرد ميله سوخت راكتورهاي آبي
450
تحليل ساختاري و عملكرد سيستم شكستگي هاي مخزن آسماري ميدان آغاجاري
451
تحليل ساختاري و محتوايي داستان هاي قرآن كريم ﴿با نقدي برنظريه ي سنتي قائل به تكرار وتاريخي نگر﴾
452
تحليل ساختاري و محتوايي داستان هاي كوتاه بهرام صادقي
453
تحليل ساختاري و محتوايي رثاي حسيني (مطالعه موردي: جلد پنجم كتاب ادب الطّف)
454
تحليل ساختاري و محتوايي رثاي حسيني (مطالعه موردي: جلد سوم كتاب ادب الطّفّ)
455
تحليل ساختاري و محتوايي رمان سووشون اثر سيمين دانشور
456
تحليل ساختاري و محتوايي رمان، جاي خالي سلوج، اثر محمود دولت آبادي
457
تحليل ساختاري و محتوايي ژانر تصنيف از مشروطيت تا آغاز دهة 50
458
تحليل ساختاري و محتوايي شعر احمد سحنون
459
تحليل ساختاري و محتوايي شعر عاشورايي (مطالعه موردي: جلد ششم كتاب ادب الطّفّ)
460
تحليل ساختاري و محتوايي عبهر العاشقين
461
تحليل ساختاري و محتوايي فراقنامه هاي منظوم و منثور فارسي
462
تحليل ساختاري و محتوايي نمايشنامه هاي منظوم دوره مشروطه (ميرزاده عشقي، اويسي، كاظم زاده، فروغي، ميرزا حبيب اصفهاني)
463
تحليل ساختاري و محتوايي نمايشنامه هاي منظوم دوره مشروطه (ميرزاده عشقي، اويسي، كاظم زاده، فروغي، ميرزا حبيب اصفهاني)
464
تحليل ساختاري و محتوايي وصيت نامه هاي شهداي دفاع مقدس
465
تحليل ساختاري و مدل سازي سه بعدي يكي از مخازن هيدرو كربوري
466
تحليل ساختاري و مضموني در اشعار كمال ناصر
467
تحليل ساختاري و مضموني مجموعه شعر «تنهاتر از تنهايي» گلرخسار صفي آوا
468
تحليل ساختاري و مضموني مجموعه شعر «تنهاتر از تنهايي» گلرخسار صفي آوا
469
تحليل ساختاري و مضموني نمايشنامه¬هاي بهمن فرسي
470
تحليل ساختاري و معنايي تبليغات ديوارنوشته هاي تجاري شهري هنديجان د رچارچوب تحليل گفتمان انتقادي فركلاف
471
تحليل ساختاري و نحوه عملكرد ليزرهاي ژرمانيومي و بررسي راهكارهايي بمنظور بهبود مشخصات آنها
472
تحليل ساختاري و نقد داستانهاي كوتاه الهي نامه عطار
473
تحليل ساختاري ومحتوايي شعر پايداري عبدالله بردوني
474
تحليل ساختاري يكي از ميدان هاي هيدروكربوري غرب كشور و مدل سازي سه بعدي شكستگي ها در آن ميدان
475
تحليل ساختمان صرفي كلمات مركب كتب درسي دوره ابتدايي با رويكرد صرف طبيعي
476
تحليل ساختمان فعل د رجلد دوم كتاب كليدر(اثر محمد دولت آبادي)
477
تحليل ساختمان فعل در جلد دوّم كتاب كليدر ( اثر محمود دولت آبادي )
478
تحليل ساختمان هاي مصالح بنايي تقويت شده با FRP با استفاده از نظريه ميدان فشاري
479
تحليل ساختماني انواع پمپ ها وطراحي شبكه آبرساني تحت فشار
480
تحليل ساز و كارهاي موثر بر توسعه و موانع وسع سيستم هاي نوين آبياري از ديدگا كارشناسان وزارت جهاد كشاورزي
481
تحليل سازمان فضايي استان مازندران
482
تحليل سازمان فضايي مراكزآموزشي درشهرري(پژوهش موردي:ناحيه2 آموزش وپرورش شهرري)
483
تحليل سازه انگارانه از شكل گيري و گسترش جريان سلفي گري در كشورهاي سوريه و عراق
484
تحليل سازه اي استاتيكي ميز سه درجه آزادي
485
تحليل سازه اي بال كامپوزيتي يك پرنده بدون سرنشين
486
تحليل سازه اي بدنه مياني يك كشتي نفت كش تحت هيدروستاتيك و ممان خمشي
487
تحليل سازه اي گنبدهاي آجري ايراني تقويت شده با ورق هاي FRP تحت بارهاي افزاينده
488
تحليل سازه اي ملخ
489
تحليل سازه اي و طراحي يك كاوشگر كامپوزيتي تحت اثر فشار هيدرواستاتيك و فشار هيدرو ديناميك
490
تحليل سازه اي و طراحي يك كاوشگر كامپوزيتي تحت اثر فشار هيدرواستاتيك و فشار هيدروديناميك
491
تحليل سازه برج هاي خنك كن تحت بار حرارتي و باد
492
تحليل سازه پروانه هاي دريايي تحت بارگذاري هيدروديناميكي
493
تحليل سازه دستگاه كابل گذار در بستر دريا
494
تحليل سازه شناور تندرو آلومينيومي تك بدنه با كمك نرم افزار اجزاي محدود
495
تحليل سازه كف شناور در هنگام به آب اندازي بر روي كيسه هاي هوا
496
تحليل سازه كف شناورها به هنگام به‌آب‌اندازي
497
تحليل سازه مسجذ شيخ لطف الله
498
تحليل سازه ها و بازدارنده هاي توسعه كارآفريني در مشاغل خانگي -مورد مطالعه: مشاغل خانگي شهر اصفهان
499
تحليل سازه هاي استاتيكي بانرم افزار ANSYS
500
تحليل سازه هاي الاستيك غيرخطي به روش حداقل سازي كل انرژي پتانسيل به كمك نرم افزار MATLAB
501
تحليل سازه هاي بدنه ي مياني يك كشتي نفت كش تحت فشار هيدرواستاتيك وممان خمشي
502
تحليل سازه هاي تأثير گذار بر رفتار حفاظت از آب كشاورزان در مواجهه با خشكسالي: كاربرد تئوري انگيزش حفاظت
503
تحليل سازه هاي گنبدي شكل كامپوزيتي
504
تحليل سازه هاي متقارن به روش نيروها
505
تحليل سازه و مدار تونل كاويتاسيون
506
تحليل سازه يك سكوي حفاري تحت بارهاي ناشي از انفجار
507
تحليل سازه يك شناورسه بدنه درحالات مختلف آسيب ديدگي
508
تحليل سازه‌انگارانه آمريكاستيزي و ايران‌هراسي در سياست خارجي جمهوري اسـلامي ايـران و ايالات متحده آمريكا در دوران پسابرجام
509
تحليل سازهاي مواد مدرج تابعي) FGM ) به صورت مجازي)با استفاده از توزيع دما( با نرم افزار Ansys
510
تحليل سازواري رويكرد عقلي- نقلي معادجسماني از ديدگاه حكيم زنوزي و ميرزا مهدي اصفهاني
511
تحليل سازوكار توليد معنا در نمايشنامه هاي نغمه ثميني از منظر نشانه شناسي
512
تحليل سازوكارهاي معنايي گرافيك متحرك در پروژهاي بين المللي با رويكرد مخاطب شناسي
513
تحليل سازوكارهاي همكاري نهادهاي توسعه فناوري با رويكرد آينده‌پژوهانه نمونه موردي: حوزه فناوري اطلاعات
514
تحليل سامانه انرژي كل مناسب براي كاربري موتور ديزل د 87 درصد در صنعت دريايي
515
تحليل سامانه هاي سوخت رساني تزرِيق مستقيم ( direct injection ﴾ به لحاظ مصرف سوخت و كاهش آلاينده هاي اگزوز
516
تحليل سبك ادبي و زباني اشعار مشفق كاشاني(با تكيه بر غزليات)
517
تحليل سبك سرمايه‌گذاري صنعت‌پايه و رفتار سرمايه‌گذاران خرد
518
تحليل سبك شناختي ديوان اميرشاهي سبزواري
519
تحليل سبك شناختي و محتوايي خاطرات دفاع مقدس براساس ده كتاب برگزيده
520
تحليل سبك شناسانه كتاب حاجي باباي اصفهاني
521
تحليل سبك شناسانه ي غزليات سنجر كاشاني
522
تحليل سبكي ديوان سيف الدين محمد فرغامي
523
تحليل سپر خودرو به منظور كاهش زمان تحليل جذب انرژي در تصادف با مدل سازيديناميك چند جسمي
524
تحليل ستايش و نكوهش انسان در قرآن (بر اساس قاعده سياق)
525
تحليل ستون كامپوزيتي تحت ضربه محوري خارج مركز
526
تحليل سخت كننده هاي T شكل براي اتصالات تيرهاي I به ستون هاي قوطي شكل
527
تحليل سختي و مودال بدنه يك خودرو ي سواري
528
تحليل سرتاسري سازه بدنه شناوربا استفاده ازروش المان محدود و بررسي قابليت اطمينان آن
529
تحليل سرعت در سامانه هاي هيدروليك تناسبي
530
تحليل سرعت در محيط ناهمسانگردقائمدريكي از مخازن هيدروكربوري ايران
531
تحليل سرعت گسترش تورق در صفحات چندلايه كامپوزيتي تحت شرايط كمانشي
532
تحليل سرعت گسترش تورق در صفحات كامپوزيتي چند لايه تحت بار ديناميكي داخل صفحه ي فشاري
533
تحليل سرعت واژگوني خودروي ميكسر حامل بتن
534
تحليل سرعتها و نيروهاي حدي بازوها در رباتهاي موازي
535
تحليل سرمايه گذاري در معادن
536
تحليل سري زماني داده هاي هواشناسي بابلسر ( مجموع بارندگي ، ميانگگين درجه حرارت وميانگين رطوبت نسبي )
537
تحليل سري زماني داده هاي هواشناسي قائم شهر ( مجموع بارندگي ، ميانگين درجه حرارت و ميانگين رطوبت نسبي )
538
تحليل سري زماني روند تغييرات كيفيت آب در حوضه زاينده رود
539
تحليل سري زماني شاخص صادرات در ايران
540
تحليل سري هاي زماني
541
تحليل سري هاي زماني بارش هاي فصلي در ايران
542
تحليل سري هاي زماني پيچيده به روش هاي آنتروپي چند مقياسي و قطع تراز
543
تحليل سري هاي زماني در محيط فازي
544
تحليل سري‌هاي زماني شمارشي بر اساس مدل‌هاي آستانه‌اي اتورگرسيو پواسون تعميم‌يافته صحيح-مقدار
545
تحليل سريع سازه ها تحت بارهاي متناوب با استفاده از تحليل حوزه هاي زمان و فركانس
546
تحليل سريهاي زماني بر روي مقادير ثبت شده وقايع چهارگانه در استان مازندارن
547
تحليل سطح برخورداري مناطق پانزده گانه شهر اصفهان از زير ساخت هاي رويداد
548
تحليل سطح حكمراني خوب و رقابت پذيري در بافت فرسوده شهر اصفهان با تاكيد بر CDS
549
تحليل سطح قابليت زندگي و بانك پذيري شهري در بافت فرسوده شهري با تأكيد بر رويكرد CDS (مطالعه موردي شهر اصفهان)
550
تحليل سطح لغات كتابهاي درسي انگليسي در ايران با تاكيد بر پيشرفت يادگيري لغات در سرفصل درس زبان دوره متوسطه اول
551
تحليل سطوح اخلاق ورزشي ،شخصيت و هدف گرايي دانشجويان ورزشكار كشور:ارائه ي مدل هاي علي
552
تحليل سطوح اخلاق ورزشي، شخصيت و هدف‌گرايي دانشجويان ورزشكار كشور: ارائه ي مدل هاي علّي
553
تحليل سطوح پايداري در محلات بافت قديم شهر گرگان
554
تحليل سفتي پيچشي و خمشي كابين كاميون باري
555
تحليل سقوط جسم كروي در سيال به كمك نرم افزار ANSYS
556
تحليل سكوهاي دريايي در حالت آب اندازي
557
تحليل سكوي خود بالابر تحت اثر بارهاي محيطي
558
تحليل سلامت روان مبتني بر سبك زندگي در سنت امام علي(ع)
559
تحليل سليقه مخاطب در بازار زيور آلات سنتي يزد
560
تحليل سليقه ي عاميانه در منطقه كرمانشاه برمبناي اصول چيدمان مغازه ها در بازارسنتي
561
تحليل سليقه ي عاميانه در منطقه ي كرمانشاه بر مبناي اصول چيدمان مغازه ها در بازار سنتي
562
تحليل سناريوهاي آينده انرژي
563
تحليل سناريوهاي آينده صنعت خودرو با رويكرد سبد انرژي ايران
564
تحليل سناريوهاي آينده مناطق ويژه علم و فناوري
565
تحليل سناريوهاي برنامه ريزي و مديريت جامع منابع آب در حوضه آبريز زاينده رود تحت شرايط عدم قطعيت بر اساس معيارهاي عملكرد و شاخص پايداري فازي
566
تحليل سناريوي رادار MIMO و موشك ARM به كمك نظريه بازي ها
567
تحليل سنجش شاخص هاي كيفيت زندگي درشهر جديد عاليشهر
568
تحليل سنجمان در متون فارسي به شيوه با ناظر
569
تحليل سنجمان در متون فارسي به شيوه با ناظر
570
تحليل سه اثر " تناسخ " ، تبديلات " و " مي زاك " از محمد رضا درويشي
571
تحليل سه بعدي آبگذري، راههاي كنترل آن و پايداري استاتيكي ساختگاه سد سورك
572
تحليل سه بعدي اتصال ساده تيروستون .P.R.F با اتصال نبشي با جان يا نبشي نشيمن
573
تحليل سه بعدي ارتعاشات مخروط هاي
574
تحليل سه بعدي ارتعاشات ورق بيضوي شكل واقع بر بسته پستر ناك با استفاده روش ريلي ريتز
575
تحليل سه بعدي پايداري گود در خاك اشباع با در نظر گرفتن اثر زهكش
576
تحليل سه بعدي تماس چرخ و ريل در حالت پايدار و ناپايدار (بررسي اثرات لغزش در تماس چرخ و ريل)
577
تحليل سه بعدي تنش و كرنش در يك دندان در مجاورت لثه و استخوان فك و كاربرد آن در ارتودنسي
578
تحليل سه بعدي جدايش پيشرونده اتصال پره به هاب توربين بادي تحت اثر بارهاي خستگي
579
تحليل سه بعدي جريان درون پره هاي يك توربين محوري ميكرو جت
580
تحليل سه بعدي جريان روي اجسام زير آبي توسط نرم افزار FLUNET
581
تحليل سه بعدي خمش استاتيكي و ارتعاشات آزاد ميكرو / نانو ورق FGM
582
تحليل سه بعدي ديناميكي غير خطي لوله هاي مدفون
583
تحليل سه بعدي ديوارهاي تحكيم شده محدب گودهاي عميق
584
تحليل سه بعدي رفتار روسازي هاي بلوكي بتني با اسلفاده از روش المان محدود
585
تحليل سه بعدي ريزش هاي دايروي توده سنگ هاي خرد شده ﴿ مطالعه موردي ديواره ي بلوك تكتونيك III معدن چغارت ﴾
586
تحليل سه بعدي سازه هاي خاكي فولادي راه آهن با رويكردي حداقل پوشش خاكي
587
تحليل سه بعدي سازه هاي قاب - ديوار برشي به كمك روش گالركين
588
تحليل سه بعدي عملكرد يك Nozzle همگرا-واگرا با اعمال Loss
589
تحليل سه بعدي فرآيند شكافت هيدروليكي در مخازن نفتي
590
تحليل سه بعدي فرايندهاي شكل دهي ورق فلزي ناهمسانگرد به روش اجزاء محدود
591
تحليل سه بعدي لرزه اي لوله هاي مدفون پيوسته با در نظر گرفتن لغزش لوله نسبت به خاك و اثر حركت سيال
592
تحليل سه بعدي مغار نيروگاه طرح و توسعه سد مسجد سليمان با استفاده از نتايج بدست آمده از آناليز برگشتي در نرم افزار ANSYS
593
تحليل سه بعدي نگهداري حفاري تونل با استفاده از روش چتري
594
تحليل سه بعدي نگهداري متداخل چتري تونل
595
تحليل سه بعدي و ديناميكي روشهاي غير حرارتي براي سيكل جويدن در پروتز ثابت پل واره (Bridge) سه واحدي دندان به روش اجزاء محدود
596
تحليل سه بعدي يك صفحه ضخيم حاوي ترك مستطيلي محصور تحت بارهاي استاتيكي
597
تحليل سه بعدي يك طبقه روتور كمپرسور با استفاده از ايرفويل پله اي
598
تحليل سه عملكرد مطلوب و طراحي فيدبك ديناميكي خروجي براي سيستم هاي سوئيچينگ تحت سيگنال سوئيچ دلخواه
599
تحليل سه متغيره فراواني سيلاب با استفاده از توابع مفصل
600
تحليل سه منظومه خسرو و شيرين، ليلي و مجنون و هفت پيكر نظامي از ديدگاه روان شناسي يونگ
601
تحليل سه نمايشنامه يرما،افرا و خانه عروسك بر اساس نظريه فمينيسم(با تأكيد بر سه اجرا از اين آثار)
602
تحليل سه‌بعدي تراوش تكيه‌گاه سمت چپ سد چمشير وآناليز عدم قطعيت روابط تجربي در برآورد نفوذپذيري پرده تزريق
603
تحليل سه‎بعدي ارتعاشات آزاد و پديده دوشاخگي در پوسته‎هاي تقويت‎شده كامپوزيتي استوانه‎اي و مخروطي چرخان
604
تحليل سوات ميزباني رويداد هاي ورزشي در شهر كرمانشاه
605
تحليل سواد رسانه اي ورزشي كاركنان اداره كل ورزش و جوانان شهرستان بيرجند بر اساس متغيرهاي جمعيت شناختي
606
تحليل سوپر شارژر در نرم افزار فلوئنت
607
تحليل سودمندي تكنيك‌هاي تحليل بنيادي و قدرت بنيادي به كمك تحليل عاملي
608
تحليل سوره ي ياسين بر اساس نظريه ي سيستمي - نقشي هاليدي
609
تحليل سوژه در آثار فرانسيس بيكن
610
تحليل سياست امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران در پرونده هسته‌اي در چارچوب نظريه سازه‌انگاري
611
تحليل سياست اَي مالي حاكم بر پيشرفت عملكرد پريش اَي ساخت ي ساز با رييكرد سيستم پ يًا
612
تحليل سياست پولي استوار در شرايط نااطميناني براي اقتصاد ايران در قالب مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي
613
تحليل سياست پولي بر اساس نتايج قاعده فريدمن مطالعه موردي - افغانستان
614
تحليل سياست جنايي ايران در قبال تخلفات رانندگي در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389
615
تحليل سياست حبس زدايي در قانون جديد مجازات اسلامي
616
تحليل سياست خارجي اتحاديه اروپا در قبال بحران هسته اي كره‌شمالي
617
تحليل سياست خارجي ايالات متحده و روسيه در آسياي مركزي بعد از يازده سپتامبر ﴿2008-2001﴾
618
تحليل سياست خارجي ايران در حوزه مسائل هسته اي بر اساس چارچوب ساختار-كارگزار 1390- 1384
619
تحليل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از منظر تئوري سازه انگاري
620
تحليل سياست هاي دولت مصدق در مقابله با تحريم هاي خارجي ﴿ به روش كيلومتريك﴾
621
تحليل سياست هاي دولت مصدق در مقابله با تحريم هاي خارجي (به روش كليومتريك)
622
تحليل سيالاتي اير فويل ها و مقايسه آنها به كمك نرم افزار فلوئنت
623
تحليل سير آسماني درارداويرافنامه، سير العباد الي المعاد و جاويدنامه
624
تحليل سير تحوّل تشبيب در قصايد سبك هاي خراساني و عراقي (تا پايان سدۀ هشتم)
625
تحليل سيستم انتقال توان هيدروليكي
626
تحليل سيستم برنامه ريزي و كنترل پروژه مناسب قسمت پشتيباني هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
627
تحليل سيستم پيش رانش CRP
628
تحليل سيستم تثبيت استخوان، گرافت و ايمپلنت در نقايص بزرگ استخوان هاي بلند با مدل سازي به روش المان محدود
629
تحليل سيستم تركيبي خورشيدي، بادي و موجي جهت توليد انرژي
630
تحليل سيستم تعليق خودرو و تعيين زاويه ROLL خودرو در سبقت به كمك نرم افزار ADAMS
631
تحليل سيستم تعليق خودرو ومدلساز سيستم تعليق SLA به كمك CATIA
632
تحليل سيستم دفتر آمار شركت برق منطقه اي يزد
633
تحليل سيستم رانش براي يك پروانه خاص
634
تحليل سيستم رانش به كمك جت مصنوعي
635
تحليل سيستم رانش واترجت در شناورهاي تندرو و طراحي پمپ آن
636
تحليل سيستم رزرو وفروش بليط آنلاين
637
تحليل سيستم ضد نوسان بار در جرثقيل ها
638
تحليل سيستم عامل ميكروتيك ومزايا
639
تحليل سيستم فرمان ميني بوس مهسان
640
تحليل سيستم كنترل رباط
641
تحليل سيستم كنترل طرح رعد
642
تحليل سيستم كنترل فرآيند صنعتي مولدهاي بخار شماره 2 [دو] پالايشگاه آبادان: پياده سازي شده با كنترل كننده S7-400H و سيستم نمايش WINCC
643
تحليل سيستم ها
644
تحليل سيستم ها
645
تحليل سيستم هاي الاستيك غير خطي با روش انرژي و بدون نياز به گرايان تابع پتانسيل
646
تحليل سيستم هاي ايمني با در نظر گرفتن آثار متقابل شكست هاي متفاوت
647
تحليل سيستم هاي تعليق خودرو
648
تحليل سيستم هاي تلفن اينترنتي
649
تحليل سيستم هاي قدرت ac و dc
650
تحليل سيستم هاي مديريت ساختمان و واكاوي و امكان سنجي نصب اين سامانه در ايران
651
تحليل سيستم هيدروليك ماشين ASWM در كارخانه ذوب خاتون آباد
652
تحليل سيستم ياتاقان هاي هيدروديناميكي غير مدور با روش شبكه هاي عصبي
653
تحليل سيستم¬هاي چند ورودي چند خروجي مبتني بر سيگنال مارپيچي با آرايه¬هاي خطي آنتني
654
تحليل سيستمهاي ژئومورفيك در پلاياي داراب
655
تحليل سيستمهاي ژئومورفيك در حوضه آبريز رودخانه سلطاني (زير حوضه هليل رود)
656
تحليل سيستمي انتشار آلودگي هواي شهر اصفهان ناشي از حمل و نقل شهري
657
تحليل سيستمي تصادفات ترافيكي درون شهري با هدف ارائه ي راه حل هاي تكنولوژيكي ﴿مطالعه ي موردي : شهر اصفهان﴾
658
تحليل سيستمي و شبيه سازي عملكرد فرستنده هوشمند سيستم 5G در باند Ka موج ميليمتري
659
تحليل سيستمي وضعيت آب مجازي محصولات و فرآورده هاي كشاورزي در سطح كشور (ردپاي آب ملي)
660
تحليل سيكل تبريد تراكمي بخار مجهز به اجكتور دو فازي و دو اواپراتور
661
تحليل سيكل توليد و بازيافت همزمان انرژي پيل سوختي براي كاربري مسكوني
662
تحليل سيكل گازسازي زيست توده براي يك واحد تركيبي توليد توان و گرما
663
تحليل سيكل هاي تبريد ﴿تهيه نرم افزار﴾
664
تحليل سيگنال حياتي مغزي EEG و استفاده از آن به منظور كنترل ماشين
665
تحليل سيگنال مكانيكي نبض به منظور استخراج ويژگي هاي آن براي استفاده در تشخيص بيماري هاي مختلف
666
تحليل سيگنال نبض به عنوان شاخص زيستي به منظور تشخيص بيماري
667
تحليل سيگنال هاي مغزي براي به كار گيري در كنترل اعضاي مصنوعي
668
تحليل سيگنال هاي مغزي به منظور مررسي تاثير فعاليت ذهني جانبي بر توجه ديداري
669
تحل‍يل سيگنال‌هاي مغزي به منظور بررسي ارتباط ميان توجه و هشياري
670
تحليل سيگنالهاي تصويري با استفاده از فرآيند گاوسي و ساختارهاي عميق
671
تحليل سيگنالهاي مغزي به منظور بررسي تاثير تصوير هدف بر توجه
672
تحليل سيلاب رودخانه گاماسياب با روش رگرسيون چند گانه
673
تحليل سيلان مواد در اكستروژن مقطع L با استفاده از روش حد فوقاني
674
تحليل سيلان مواد در اكستروژن مقطع L شكل به روش المان محدود
675
تحليل سيلان مواد در اكستروژن مقطع T با استفاده از روش حد فوقاني
676
تحليل سيلان مواد در فرآيند اكستروژن مقاطع متقارن به روش المان محدود
677
تحليل سيلندر استوانه اي جدار ضخيم اتوفرتاژ حرارتي شده همراه با ترك سطحي
678
تحليل سيلندر جدا ضخيم تو خالي تحت بارگذاري هاي نامتقارن حرارتي و رطوبتي در يك ميدان مغناطيسي
679
تحليل سيماي معشوق در اشعار احمد شاملو
680
تحليل سيماي مورفولوژيكي - هيدرولوژيكي فرسايش كارستي و اهميت آن در مديريت محيط
681
تحليل سينتيكي راكتور بوشهر در لحظه استارت آپ
682
تحليل سينتيكي سامانه چرخ دنده بادامكي و تحليل تنش آن
683
تحليل سينتيكي مفصل سرعت ثابت براي محورهاي ناهمراستاي زاويه اي و ارائه طرح براي پذيرش زاويه بيشتر
684
تحليل سينتيكي و مدل‌سازي رياضي واكنش‌هاي توليد الفين از متانول در راكتورهاي بستر ثابت و لانه زنبوري
685
تحليل سينماتيك ، ديناميك و كنترل ربات 2R با استفاده از كنترل PD و PID
686
تحليل سينماتيك معكوس بازوي ربات با افزونگي درجات آزادي با استفاده از روش فازي
687
تحليل سينماتيك و اردن روبات دو بازديي با استفاده از شبكه عصبي
688
تحليل سينماتيك و ديناميك ربات 2000 MA
689
تحليل سينماتيكي ، ديناميكي و طراحي كنترل كننده مكانيزم شبيه ساز موج
690
تحليل سينماتيكي آرايه شكستگي هاي طاقديس كن در محدوده ترانشه ورودي تونل شماره يك آزادراه تهران چالوس
691
تحليل سينماتيكي پشتك جمع ژيمناستيك در اجراهاي موفق و نا موفق
692
تحليل سينماتيكي ربات هاي موازي سه درجه و پنج درجه آزادي با آرايش سينماتيكي يكسان
693
تحليل سينماتيكي رباتهاي موازي از نقطه نظر سينماتيك مستقيم، نقاط منفرد، محدوده حركت پارامترهاي طراحي
694
تحليل سينماتيكي مكانيزم سواش پليت با ميله پايدار كننده در بالگردها
695
تحليل سينماتيكي مكانيزمهاي شناور صفحه اي و استفاده از كامپيوتر
696
تحليل سينماتيكي و بيومكانيكي پرتاب آزاد بسكتبال
697
تحليل سينماتيكي و ديناميكي بدن انسان و شبيه سازي به كمك نرم افزار OpenSim
698
تحليل سينماتيكي و ديناميكي جرثقيل زرافه اي و تحليل تنشي آن به كمك نرم افزار ABAQUS
699
تحليل سينماتيكي و ديناميكي حركت ربات ماهي
700
تحليل سينماتيكي و ديناميكي روبات
701
تحليل سينماتيكي و ديناميكي سيستم تعليق خودروي سمند
702
تحليل سينماتيكي و ديناميكي سيستم حركتي شبيه ¬ساز آموزشي قطار و بهينه سازي شتاب طولي براي بهبود عملكرد اين سيستم حركتي
703
تحليل سينماتيكي و ديناميكي مكانيزم هاي صفحه اي با استفاده از مكانيزم هاي پايه
704
تحليل سينماتيكي و ديناميكي يك ربات موازي با طراحي جدبد
705
تحليل سينماتيكي و ديناميكي يك ربات هفت درجه آزادي در زير آب
706
تحليل سينماتيكي و ديناميكي يك روبات دو پا با هفت درجه آزادي
707
تحليل سينماتيكي و ديناميكي يك مكانيزم كروي
708
تحليل سينماتيكي و ديناميكي يك مكانيزم موازي فضايي
709
تحليل سينماتيكي و سينتيكي دوي سرعت
710
تحليل سينوپتيك توده هاي هواي ورودي به غرب ايران در سال 4891-3891
711
تحليل سينوپتيك سنگين ترين بارشهاي ماهانه غرب ايران در سال آبي 5891-4891
712
تحليل سينوپتيك سيستم هاي موجد گرد و غبار در استان كرمانشاه در بازه¬ي زماني (2010-1987)
713
تحليل سينوپتيك سيستمهاي گردوغبار در غرب ايران
714
تحليل سينوپتيكي - آماري روند تغييرات بارش و دما در ايران ( از سال هاي 1997 - 1951 ) :ج اول : فصول 1-6 ، جلددوم : نقشه هاي سينوپتيكي
715
تحليل سينوپتيكي امواج گرمايي جنوب غرب كشور( 1990 -2015 )پيش يابي دوره هاي بازگشت آن در استان خوزستان به روش مدل ماركوف
716
تحليل سينوپتيكي بارش هاي سنگين استان خوزستان
717
تحليل سينوپتيكي ترازهاي توفاني سواحل جنوبي درياي خزر ﴿ايران﴾
718
تحليل سينوپتيكي دما و بارش و پهنه بندي زماني – مكاني آن ها در ارتفاعات شيركوه
719
تحليل شاخص هاي انتصاب مديران مدارس ابتدايي استان مازندران از سال 1369 تا 1389
720
تحليل شاخص هاي پاسخگويي در مديريت بحران
721
تحليل شاخص هاي پايداري شهر هوشمند(مورد:شهر لاهيجان)
722
تحليل شاخص هاي پايداري محله اي در منطقه سه شهر اصفهان
723
تحليل شاخص هاي تاب آوري شهري در بافت هاي فرسوده شهري (مطالعه موردي: بافت فرسوده منطقه 7 شهر اصفهان)
724
تحليل شاخص هاي توسعه كالبدي شهر شيراز ﴿در سطح مناطق﴾ با رويكرد توسعه پايدار
725
تحليل شاخص هاي حكمروايي خوب در روستاهاي مناطق مرزي(مورد مطالعه شهرستان مريوان)
726
تحليل شاخص هاي حمل و نقل پايدار بر اساس مدل سازي سهم گونه هاي شهرهاي جهان- مطالعه موردي: شهر اصفهان
727
تحليل شاخص هاي زيست پذيري در سكونتگاهاي روستايي مطالعه موردي )دهستان خورموج(
728
تحليل شاخص هاي زيست محيطي موثر در تهيه طرح هاي توسعه شهري و مكان يابي شهرهاي جديد
729
تحليل شاخص هاي سبك زندگي در ارتباط با شهرنشيني و مولفه هاي توسعه پايدار شهر رشت
730
تحليل شاخص هاي شهر يادگيرنده و شهر خلاق و ارتباط آن با توسعه ي پايدار شهري ﴿مورد: شهر رشت﴾
731
تحليل شاخص هاي كالبدي موثر بر امنيت زنان در محله ﴿نمونه موردي: محله دردشت اصفهان﴾
732
تحليل شاخص هاي كالبدي موثر بر امنيت محورهاي گردشگري شهر اصفهان
733
تحليل شاخص هاي كمي و كيفي مسكن در شهرهاي مياني ايران ﴿مطالعه موردي: شهر بناب﴾
734
تحليل شاخص هاي كيفي و طراحي و تدوين پروتكل آزمايش و تست چاقوي جراحي چشم
735
تحليل شاخص هاي موثر در مديريت و برنامه ريزي بافت هاي فرسودة شهري(مطالعة موردي: محله رودكي شهر اراك)
736
تحليل شاخصه هاي رديف دوره ي عالي علي اكبرخان شهنازي
737
تحليل شار حرارت در قطعه جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي به كمك روش حل معكوس
738
تحليل شاسي خودرو 2.5 تن
739
تحليل شالوده‌شكنانه بحران هويت در رژيم صهيونيستي؛ از سال 1948 تا 2016
740
تحليل شبكه آبكشي مركب با استفاده از كامپيوتر
741
تحليل شبكه اجتماعي توييتر با استفاده از الگوريتم هاي داده كاوي
742
تحليل شبكه اي استفاده از اطلاعات در يك شركت مهندسي مشاور در زمينه راه و پل
743
تحليل شبكه بازاررساني و توزيع قارچ خوراكي در استان قزوين : مطالعه موردي قارچ دكمه اي.
744
تحليل شبكه برق رساني معدن هجدك (كرمان )
745
تحليل شبكه خدمات و فوريت هاي پزشكي با استفاده از GIS ﴿ مطالعه موردي: شهر اصفهان﴾
746
تحليل شبكه خطوط لوله مدفون بر اثر انتشار امواج
747
تحليل شبكه هاي اب با كيفيت مختلف
748
تحليل شبكه هاي اجتماعي با استفاده از گراف‏هاي استوكستيك
749
تحليل شبكه هاي اجتماعي مجازي
750
تحليل شبكه هاي زمين با استفاده از روشهاي تفاضلات متناهي موازي
751
تحليل شبكه هم نويسندگي و هم واژگاني مقالات فارسي در حوزۀ كشاورزي مرتبط با استان كرمانشاه در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)
752
تحليل شبكه‌ي حمل‌ونقل همگاني با استفاده از مفهوم شبكه‌هاي پيچيده مطالعه موردي: سامانه اتوبوس‌راني ‌شهر اصفهان
753
تحليل شبه استاتيك ميدانهاي ناشي از ضربه برگشت صاعقه در مجاورت زمين دو لايه با مرز عمودي
754
تحليل شبه ايستاي آنتن هاي ميدان تقاطعي (CFA ) جهت تعيين مشخصات ديناميكي آنتن
755
تحليل شبيه سازي و ساخت فيلترهاي دو فركانسي ميكرواستريپي با ساختارهاي موج كندلراي WLAN
756
تحليل شتاب سنج هاي پيزوالكتريك به كمك نرم افزار ANSYS
757
تحليل شخصيت اعلام معاصر امام علي(ع) در نهج‌البلاغه
758
تحليل شخصيت الگوهاي قرآني ﴿بررسي موردي حضرت نوح و حضرت موسي﴾
759
تحليل شخصيت در آثار داستاني رضا امير خاني
760
تحليل شخصيت زن آرماني در برجسته ترين داستانهاي غنايي (مطالعه موردي:وامق و عذرا،ورقه وگلشاه ،ويس ورامين ،خسرو و شيرين ،ليلي و مجنون )
761
تحليل شخصيت عارفان تذكرة الاؤلياء با توجه به معيارهاي هوش هيجاني دانيل گلمن
762
تحليل شخصيت فرهنگي-اجتماعي زن در آثار علي محمد افغاني
763
تحليل شخصيت هاي محوري رمان هاي سيمين دانشور بر اساس نظريه "اينياگرام"
764
تحليل شخصيت هاي مذهبي در شعر دفاع مقدس
765
تحليل شخصيّت نوجوان در رمان دفاع مقدّس با تكيه بر رمان¬هاي شطرنج با ماشين قيامت، عقابهاي تپّۀ 60، پل معلّق، سفر به گراي 270 درجه، كودكيهاي زمين، آواز نيمه شب
766
تحليل شخصيّت‌هاي محوري چند اثر داستاني معاصر فارسي بر مبناي ديدگاه فرويد(خواب زمستاني: گلي ترقّي، مهرگياه: اميرحسن چهل‌تن، شرق بنفشه: شهريار مندني‌پور)
767
تحليل شدت انرژي بخش حمل و نقل ريلي نسبت به حمل و نقل جاده اي
768
تحليل شدت حوادث ترافيكي بر اساس مدلسازي معادلات ساختاري
769
تحليل شرايط اعتبار شهودات فراطبيعي از ديدگاه ابن عربي و علاء الدوله سمناني
770
تحليل شرايط اقليمي كشت كلزا در استان فارس
771
تحليل شرايط توزيع و نمايش فيلم هاي مستقل در ايران
772
تحليل شرايط توزيع و نمايش فيلم‌هاي مستقل در ايران
773
تحليل شرايط و آثار خيار تبعض صفقه در حقوق ايران
774
تحليل شرايط و بهينه سازي اير فويل معمولي NACA4412 وفوق بحراني NACASC(2) 0714 به كمك نرم افزار فلوئنت
775
تحليل شروط ثبات و تعادل اقتصادي در قراردادهاي بين المللي نفت و گاز و پروژه هاي خط لوله فرامرزي در پرتو رويه داوري بين المللي
776
تحليل شروع و تكامل يك موج خودنگهدار در حال سوختن هسته اي در يك راكتور سريع بحراني
777
تحليل شعر شاعران دفاع مقدس بر اساس حسّي و عقلي بودن طرفين تشبيه ( شاعران برجستۀ دهه¬هاي 60 تا 80 )
778
تحليل شغل فرد-‌ محور و به روز رساني سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان مورد مطالعه: واحد لوازم اندازه‌گيري شركت توزيع برق استان اصفهان
779
تحليل شغل وظيفه-‌ محور و به روز رساني سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان مورد مطالعه: واحد لوازم اندازه‌گيري شركت توزيع برق استان اصفهان
780
تحليل شكاف (بين خواسته هاي مشتريان با وضعيت موجود)بانكداري الكترونيك مورد مطالعه :بانك اقتصاد نوين براساس مدل SERVQUAL و كائو
781
تحليل شكاف ادراكي مشتريان در مورد ابعاد كيفيت خدمات در بخش خدمات مشتركين با استفاده از مدل سروكوال در شركت توزيع برق
782
تحليل شكاف هاي مستطيلي به كمك معادله انتگرالي حوزه زمان و جريان هاي سطحي معادل
783
تحليل شكاف هوايي در سكو‌هاي نيمه‌شناور تحت اثر نيرو‌‌هاي موج، باد و جريان
784
تحليل شكست استاتيكي با استفاده از تلفيق روش هاي MLPG و المان محدود
785
تحليل شكست استاتيكي با استفاده از روش المان محدود توسعه يافته
786
تحليل شكست ترموالاستيك مسائل صفحه‌اي حاوي ترك در شرايط مودهاي مختلط با استفاده از روش اجزاء محدود توسعه يافته
787
تحليل شكست جك بالابر واگن باري
788
تحليل شكست در اتصالات پرچ بدنه هواپيما با استفاده از روش اجزاء محدود
789
تحليل شكست در سنگ مرمريت هرسين به كمك قطعه استاندارد ISRM
790
تحليل شكست در لوله هاي نفت و گاز مدفون شده در خاك
791
تحليل شكست ديناميكي FGM ﴿ مواد هدفمند ﴾ با روش MLPG
792
تحليل شكست ديناميكي با استفاده از مدل پري دايناميك
793
تحليل شكست سرند ثانويه مجتمع مس سرچشمه توسط نرم افزار ANSYS
794
تحليل شكست كمك فنر عقب پرايد مدل صبا
795
تحليل شكست لمينيت پارچه الياف كربن بدنه شناور در مقياس مزو
796
تحليل شكست هيدروليكي بوسيله مفهوم تخلخل دوگانه در محيط هاي دانه اي
797
تحليل شكست و رفتار غيرخطي پانلهاي ترك خورده آلومينيومي تعمير شده با استفاده از وصله‌هاي كامپوزيتي
798
تحليل شكست و ساخت محور جعبه دنده
799
تحليل شكستگي ها با روش تغييرات دامنه نسبت به دوراُفت در يك مخزن هيدروكربني
800
تحليل شكستگي ها در مجموعه معدني سنگ ساختماني لاشتر و اهميت آن در بهينه سازي استخراج
801
تحليل شكستگي‌ها توسط نمودار تصويري FMI در ميدان گازي پارس جنوبي
802
تحليل شكستگي‌هاي گروه بنگستان، محدوده تاقديس انجير
803
تحليل شكل پذيري لوح تركيبي در فرآيند كشش عميق
804
تحليل شكل پذيري ورق هاي ساندويچي با استفاده از مدل GTN
805
تحليل شكل پذيري ورق هاي فلزي در فرايند هاي سرعت بالا با استفاده از روش اجزاء محدود
806
تحليل شكل دهي حرارتي ورقه هاي كامپوزيتي
807
تحليل شكل دهي دقيق قطعات شبه چرخ دنده به روش تعادل نيروها
808
تحليل شكل دهي ورق هاي دو جنسي تحت بار انفجاري توسط نرم افزار ABAQUS
809
تحليل شكل دهي ورقهاي فلزي به روش اجزاء محدود
810
تحليل شكل شهر معنا و معيار
811
تحليل شكل مود و ارتعاشات ورق روي بستر الاستيك با استفاده از روش GDQ
812
تحليل شكل‌پذيري ورق فلزي به كمك تئوري گراديان كرنش پلاستيك
813
تحليل شكل‌گيري لايه نانو الياف PAN روي لايه‌هاي مختلف بي بافت پرزدار
814
تحليل شكلي و محتوايي نقش مايه هاي سفالينه هاي دوره صفويه و الهام از آن جهت كاربردامروزين
815
تحليل شكنندگي لرزه‌اي قاب‌هاي خمشي فولادي متوسط نامنظم با ميانقاب‌هاي مصالح بنايي بر روي خاك نرم
816
تحليل شكنندگي لرزه‌اي قاب‌هاي خمشي فولادي ويژه نامنظم با ميانقاب‌هاي مصالح بنايي بر روي خاك سخت
817
تحليل شكنندگي‌لرزه‌اي قاب خمشي بتن‌آرمه تحت خوردگي
818
تحليل شكنندگي‌لرزه‌اي قاب خمشي بتن‌آرمه تحت خوردگي
819
تحليل شگردهاي بلاغي و بلاغت تصوير در شعر كيومرث عباسي و علي الفتي
820
تحليل شمع مخروطي در خاك ماسه اي
821
تحليل شمع هاي واقع در بستر متخلخل دريا تحت بارگذاري جانبي موج
822
تحليل شمع‌هاي منفرد دريايي تحت بارهاي چرخه‌اي
823
تحليل شناختي خطبه هاي نهج البلاغه امام علي (ع) بر پايه چارچوب نظريه فضاهاي ذهني فوكونيه
824
تحليل شناورسازي باريت با انديس انتخابي
825
تحليل شوك بازار نرخ ارز بر تصميم هاي سياست پولي در ايران
826
تحليل شيميايي - هيدرو - مكانيكي توده سنگ درزه دار - مطالعه موردي معدن دره زار كرمان
827
تحليل شيوه ها و شگرد هاي مخالف خواني در آثار منظوم پنج شاعر برجسته سبك عراقي (سعدي، حافظّ،عبيد زاكاني ، و ...
828
تحليل شيوه ها و شگردهاي مخالف خواني در آثار منظوم پنج شاعر برجستة سبك عراقي(سعدي، حافظ، عبيد زاكاني، مجدالدّين همگر، ابن يمين)
829
تحليل شيوه هاي برخورد حفاظتي و مرمتي با گسستگي لايه هاي نقاشي رنگ و روغن روي كرباس.
830
تحليل شيوه هاي معارضه در روايات فضائل
831
تحليل شيوه ي بيان داستان هاي قراني
832
تحليل شيوۀ تفسيري رولان بارت از عكس ها بر مبناي كتاب اتاق روشن
833
تحليل صف گروهي غيرقابل اعتماد با ورودهاي وابسته به حالت
834
تحليل صفات ساندويچي هاني كمب - كامپوزيت تحت بار ضربه اي عمودي
835
تحليل صفات شخصيت قهرمان در داستان هاي كودك و نوجوان( گروه سني ج) كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در سال هاي 1392-1393 با رويكرد كتل
836
تحليل صفحات ارتوتروپ بروش اجزاء محدود
837
تحليل صفحات با شرايط مختلف تكيه گاهي و بار با روش انرژي
838
تحليل صفحات ساندويچي فوم - كامپوزيت تحت ضربه عمودي
839
تحليل صفحات ساندويچي كامپوزيت - هاني كمب مدور تحت بار ضربه اي سرعت پايين
840
تحليل صفحات ضخيم مستطيلي تحت اثر بارهاي ديناميكي حاصل از انفجار به وسيله نرم افزار ABAQUS
841
تحليل صفحات فلزي تقويت شده با تيرچه تحت تاثير بار فشاري
842
تحليل صفحات نامنظم به روش توابع پتانسيل
843
تحليل صفحه ترك دار و تعيين محل بهينه ترك روي صفحه با استفاده از نرم افزار Abaqus
844
تحليل صفخات فلزي تقويت شده با تيرچه تحت تاثير بارگذاري فشاري
845
تحليل صلاحيت حرفه اي دبيران دبيرستانهاي كرمان دربخش دولتي وغيردولتي
846
تحليل صنعت مراكز تلفن خصوصي (PBX) با استفاده از مدل الماس گون پورتر به منظور ارائه راهكارهايي براي توسعه اين صنعت
847
تحليل صوري پروتكل مديريت شبكهNetConf به كمك ابزار ProVerif
848
تحليل صوري شمايل امام علي ﴿ع﴾ در نگاره هاي برخي كتب مصور سده 9 تا 11 ه.ق
849
تحليل صوري ويژگي هاي امنيتي پروتكل مديريت شبكه SNMP و درستي يابي آن به كمك ابزار ProVerif
850
تحليل صيانت از حق حيات در اسناد حقوق بشري و اسلام
851
تحليل ضربه - ارتعاش ميله ضد پيچش در سيستم تعليق خودرو
852
تحليل ضربه ارتعاشي سيستم تعليق خودرو با در نظر گرفتن پديده آشوب
853
تحليل ضربه به سرعت پايين بر تيرهاي كامپوزيتي هدفمند شده در راستاي طولي تقويت شده با نانو لوله هاي كربني تقويت شده
854
تحليل ضربه به سرعت پايين روي صفحات كامپوزيتي هيبريدي تقويت شده با آلياژهاي حافظه دار
855
تحليل ضربه در مواد غير ايزوتوپ با روش SPH
856
تحليل ضربه در نانو ورق گرافن مستطيلي الاستيك بر اساس تئوري غيرمحلي
857
تحليل ضربه سرعت پايين بر روي صفحات چند لايه كامپوزيتي در بدنه واگن قطار
858
تحليل ضربه سرعت پايين روي ساندويچ پنلها با رويه كامپوزيتي و هسته فوم
859
تحليل ضربه سرعت پايين روي صفحات كامپوزيتي الياف فلز با تكيه گاه ويسكو پسترنايك
860
تحليل ضربه سرعت پايين روي ورق مدورباخواص تابعي (FGM)
861
تحليل ضربه قوچ و عوامل موثر بر آن با استفاده از نرم افزار Water hammer 7 [واتر هامر هفت]
862
تحليل ضربه گيرهاي مكانيكي لوله اي ﴿با چين هاي اوليه﴾ تحت بار محوري
863
تحليل ضربه وارد بر سرنشين خودرو در برخورد از عقب با مدل سازي ديناميك چند جسمي
864
تحليل ضربه وارد بر سرنشين خودرو در برخورد از عقب با مدل‌سازي ديناميك چند‌جسمي
865
تحليل ضمانت و مباحث مرتبط با آن
866
تحليل ضمير ناخودآگاه با رويكرد مكتب فرويد در آثار پنج نمونه از هنرمندان فتو مونتاژ معاصر غرب
867
تحليل ضوابط و مقررات شهرسازي با رويكرد كاهش مصرف انرژي (نمونه موردي ضوابط و مقررات طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان)
868
تحليل طبقاتي تغيير الگوي گذران اوقات فراغت در فضاي شهري تحت تأثير فضاي مجازي در اصفهان
869
تحليل طبقاتي رابطه نظام ارزشي و نگرش دختران نسبت به ازدواج (جامعه ي آماري شهر اصفهان)
870
تحليل طراحي روندكاليبراسيون آرايه فازي توان بالا با استفاده از اهداف فضايي متحرك
871
تحليل طراحي لايه دروني (فلزي) مخازن دوجداره اتمسفري هيدروكربني دماپايين
872
تحليل طراحي و امنيت زير ساخت پروتكل بيتكوين وپياده سازي حمله 51%
873
تحليل طراحي و بهبود ساختاري تقويت كننده هاي چند طبقه CMOS در مدارهاي سوئيچ شونده خازني
874
تحليل طراحي و پياده سازي سايت آموزشي (استاد و دانشجو)
875
تحليل طراحي و پياده سازي سايت بانك سوال
876
تحليل طراحي و پياده سازي كنترل ديداري در ربات انجام تزريقات چشمي
877
تحليل طراحي و ساخت آنتن هليكس چهار شاخه اي براي ايستگاه زميني ماهواره هاي كوچك در باند UHF
878
تحليل طراحي و ساخت يك آنتن آرايه مايكرو استريپي 2*2براي فرستنده و گيرنده ارتفاع سنج راديويي
879
تحليل طراحي و ساخت يك لينگ مخابرات نوري اتمسفريك
880
تحليل طراحي و مراحل ساخت توربين هاي تسلا در مقياس آزمايشگاهي
881
تحليل طرح بهسازي خيابان خاقاني
882
تحليل طرح تفكيك آب شرب و غير شرب از منظر مهندسي صنايع
883
تحليل طرح چينش ترمينال ها و كشتي هاي كانتينربر
884
تحليل طرح ناحيه محوري مبتني بر معيارهاي شهرداري الكترونيك (مطالعه موردي: منطقه 6 و 15 شهرداري تهران)
885
تحليل طرح واره هاي تصويري در كتاب فارسي پايه هشتم با رويكرد معنا شناسي شناختي
886
تحليل طرحواره هاي تصوري در كتاب فارسي پايه هشتم با رويكرد معناشناسي شناختي
887
تحليل طيف اشعه ي گاماي آشكارساز( Nal(Tl با استفاده از كد MCNP
888
تحليل طيف انرژي موج در خليج فارس
889
تحليل طيف داپلر اهداف در رادارهاي چند PRF اي بر اساس تئوري حسگري فشرده
890
تحليل طيفي آناليز انعكاس امواج دريا از سواحل
891
تحليل طيفي كاني بوكسيت در تصاوير فراطيفي و چندطيفي سنجش از دور
892
تحليل طيفي نمونه هاي متامار با استفاده از روش تحليل اجزاي اصلي
893
تحليل طيفي و بازسازي منحني انعكاسي نمونه هاي درخشان با استفاده از تحليل اجزاي اصلي
894
تحليل طيفي و رنگي نمونه هاي سياه
895
تحليل ظرفيت باربري بسترهاي سنگي در اثر بارهاي وارده با در نظر گرفتن اندركنش پي‌هاي مجاور
896
تحليل ظرفيت باربري پي هاي سنگي خرد شده به روش آناليز حدي مرز بالا
897
تحليل ظرفيت باربري پي هاي سنگي درزدار به روش مرز بالاي آناليز حدي با در نظر گرفتن اثر آب
898
تحليل ظرفيت باربري پي هاي نيمه عميق لبه دار تحت بارهاي تركيبي
899
تحليل ظرفيت باربري خاكهاي تقويت شده با ژئوگريد در مقابل بارهاي ديناميكي قائم
900
تحليل ظرفيت باربري و نيروي محوري- جابجايي شمع‌هاي كوبشي در ماسه با استفاده از داده‌هاي آزمايش نفوذ مخروط
901
تحليل ظرفيت بازدهي در شبكه هاي مش بي سيم بزرگ، بررسي اثر عدم برابري تعداد كانال هاي ارتباطي و رابط هاي بي سيم
902
تحليل ظرفيت پذيري شبكه هاي توزيع ولتاژ كم براي نصب منابع فتوولتائيك با در نظر گرفتن محدوديت اضافه ولتاژ
903
تحليل ظرفيت زيست بوم شهرستان سميرم در راستاي برنامه ريزي مهاجرت معكوس
904
تحليل ظرفيت شبكه هاي بدون سيم موردي ﴿Ad Hoc﴾ متحرك با به كارگيري سيستم هاي MIMO
905
تحليل ظرفيت‌هاي تعقيب كيفري حادثه‌ي منا در دادگاه‌هاي داخلي
906
تحليل عامل محور از اثرات سرريزي و بازخوردي در مدل داده-ستانده دو منطقه اي (استان اصفهان و ساير استان هاي كشور)
907
تحليل عاملي
908
تحليل عاملي
909
تحليل عاملي با نرم افزار Minitab
910
تحليل عاملي با نرم افزار spss
911
تحليل عاملي بيزي نيرومند
912
تحليل عاملي كم رنگ شدن زنگ ورزش در مدارس استان همدان
913
تحليل عاملي كم رنگ شدن زنگ ورزش در مدارس استان همدان
914
تحليل عاملي موانع توسعه ورزش همگاني در شركت خودرو سازي سايپا
915
تحليل عبور نرخ ارز و تعيين رابطه ان با سياست هاي پولي و درجه باز بودن اقتصاد در ايران به روش سيستم هاي فازي عصبي
916
تحليل عدالت فضايي خدمات شهري در بيله سوار
917
تحليل عدالت فضايي در نقاط شهري با تاكيد بر تسهيلات عمومي شهري با استفاده از مدل AHP (مورد شهر گرگان)
918
تحليل عدد تغيير شكل و انجماد قطره بر روي سطوح سوپر آبگريز
919
تحليل عددي (غيرخطي ) اندركنش شسشتشو وشكست آبي در پي سدهاي خاكي
920
تحليل عددي آزمايشات برجاي ساختگاه سد بختياري
921
تحليل عددي آنتنهاي سيمي نازك به روش كمترين مربعات
922
تحليل عددي آيروديناميك بال توربين بادي محور عمودي
923
تحليل عددي آيروديناميك سيستم ورودي يك هواپيما
924
تحليل عددي آيروديناميكي جريان در پايين دست ناحيه اختلاط محفظه احتراق حلقوي توربين گاز
925
تحليل عددي آيروديناميكي جريان در ناحيه ديفيوزر- محفظه احتراق توربين گازي
926
تحليل عددي آيروديناميكي دماغه هاي مختلف يك موشك با استفاده از مدل تقريبي اين موشك با استفاده از نرم افزارهاي Fluent و MD
927
تحليل عددي اثر افزايش اكسيژن بر مشخصات و آلاينده هاي احتراق گاز طبيعي
928
تحليل عددي اثر بلوك هاي T شكل در خروجي از لوله انتقال سيال
929
تحليل عددي اثر پركننده سيماني بر استخراج زيرزميني
930
تحليل عددي اثر تأخير بين انفجار چال‌هاي متوالي در خردايش سنگ
931
تحليل عددي اثر تغيير گام پروانه از ريشه تا محفظه در دستگاه كمك كننده بطني با پمپ جريان محوري
932
تحليل عددي اثر تونل سازي در مناطق شهري بر سازه هاي مجاور
933
تحليل عددي اثر روانگرايي بر رفتار پي هاي سطحي
934
تحليل عددي اثر فعاليت گسل بر روي سازه هاي خاكي
935
تحليل عددي اثرات آيروديناميكي نصب دفكتور داراي سطح مقطع ايرفويل در ناحيه انتهاي يكجسم احمد به روشعددي
936
تحليل عددي اثرات پارامترهاي هندسي بر استحكام سازه¬اي پروانه با لحاظ كردن نيروي هيدروديناميكي
937
تحليل عددي اثرات جريان نشتي نوك پروانه بر عملكرد كمپرسورهاي گريز از مركز و روش‌هاي توسعه محدوده عملكرد آن‌ها و بررسي تجربي عملكرد كلي
938
تحليل عددي اثرات ديناميكي باد روي پل هاي كابلي تركه اي با مطالعه موردي پل شوشتر
939
تحليل عددي اثرات محيطي بر رفتار ديوارهاي مسلح شده به روش ميخ كوبي
940
تحليل عددي اثرات محيطي بررفتار ديوارهاي مسلح شده به روش ميخ كوبي
941
تحليل عددي اثرات ناشي از بارهاي ديناميكي حاصل از انفجار در يك حفريه زيرزميني
942
تحليل عددي اجزاي ييلان آب حوضه زاينده رود با استفاده از سنجش از دور
943
تحليل عددي اختلاط سوخت و هوا در موتور پرايد انژكتوري
944
تحليل عددي ارتعاشات گردابه هاي القا شده در رايزر ها
945
تحليل عددي ارتعاشات و بالانس ديناميكي مجموعه اجزاء دوار در پمپهاي سانتريفيوژ
946
تحليل عددى ارتقاى انتقال حرارت در مواد تغيير فاز بااستفاده از متال فوم ها
947
تحليل عددي استاتيكي عملكرد زهكش چتري در تونل دايروي عميق تحت تراوش پايدار
948
تحليل عددي استحكام كمانشي و رفتار پس‌كمانشي ورق‌هاي داراي خوردگي حفره‌اي تحت فشار درون‌صفحه‌اي دومحوري
949
تحليل عددي استحكام ورقهاي تقويت نشده و يا تقويت شده در سازه شناورهاي رزمي تحت بارهاي ضربه اي انفجاري
950
تحليل عددي استفاده از روش ميخكوبي براي پايدارسازي شيرواني هاي سنگي در اماكن تاريخي همراه بررسي موردي قلعه فلك الافلاك
951
تحليل عددي استفاده از نانو سيال در آرايه اي از جت هاي برخوردي
952
تحليل عددي الگوهاي پيچ‌سنگ متقارن و نامتقارن بر پايداري ساختارهاي زيرزميني درزه‌دار با استفاده از روش شبكه ناپيوستگي‌ مجزا و المان مجزا (مطالعه موردي مغار كلاب2، سوئد)
953
تحليل عددي الگوي امواج توليد شده ناشي از حركت اجسام سه بعدي
954
تحليل عددي انتشار امواج حاصل از انفجار در محيط هاي پيوسته و ناپيوسته
955
تحليل عددي انتشار صوت ناشي از پروانه مغروق
956
تحليل عددي انتشار موج در نيم صفحه الاستيك تحت بارگذاري ديناميكي
957
تحليل عددي انتقال حرارت تركيبي (جابجايي مختلط- تشعشع گرمايي) آشفته در كانال قائم
958
تحليل عددي انتقال حرارت تركيبي ﴿جابجايي مختلط - تشعشع ﴾بر روي پديده جريان برگشتي داخل كانال قائم
959
تحليل عددي انتقال حرارت جريان سيال در اطراف سطح با مقطع بيضوي و آثار ناشي از گردابه هاي متناوب
960
تحليل عددي انتقال حرارت در پايين دست ناحيه اختلاط محفظه احتراق حلقوي توربين گاز
961
تحليل عددي انتقال حرارت دو بعدي دائم در مواد هدفمند تابعي در مختصات استوانه اي
962
تحليل عددي انتقال حرارت و جريان سيال در كانال هاي همگرا / واگراي دندانه دار
963
تحليل عددي اندر كنش گسلش معكوس و تونل
964
تحليل عددي اندركنش آب و خاك و سازه هاي قديمي و جديد
965
تحليل عددي اندركنش استاتيكي زمين و شالوده هاي بزرگ
966
تحليل عددي اندركنش چرخ و روسازي انعطافپذير در حالت بارگذاري استاتيكي
967
تحليل عددي اندركنش خاك - پي -سازه ومقايسه آن با مدل مخروط
968
تحليل عددي اندركنش ساختارهاي نازك انعطاف پذير و سيال آكوستيك با استفاده از روش بدون شبكه
969
تحليل عددي اندركنش كوله پل-خاك
970
تحليل عددي اندركنش موج منظم و پانتون شناور با استفاده از نرم افزار اپن فوم
971
تحليل عددي اندركنشهاي سازه و سيال در راستاي ارزيابي عملكرد سيستم رانش جت در شناورهاي سطحي
972
تحليل عددي اندركنشي رفتار لرزهاي لوله هاي مدفون تحت اثر جابجايي گسل
973
تحليل عددي اندركنشي سازه سد تبني قوسي - پي سنگي (با ملاحظه شرايط موجود در ساختگاه سد سولكان 5)
974
تحليل عددي ايرفويل به كار رفته در يك هواپيماي بدون دم
975
تحليل عددي باربري ستون هاي سنگي اجرا شده در خاك هاي غيراشباع
976
تحليل عددي بالواره فوق بحراني و بهبود آن براي عدد ماخ بالاتر
977
تحليل عددي بدنه پلنينگ با فرم مقطع مقعر، محدب و منشوري و مقايسه¬ي آن-ها
978
تحليل عددي بر روي عملكرد هود در ير مخروطي ثابت
979
تحليل عددي براي پيشگويي هيدروديناميكي بدنه هاي استپدار و چاين دار
980
تحليل عددي برخورد مدل پاي فوقاني با خودروي سواري
981
تحليل عددي بررسي تنش هاي بين تيغه هاي FRP و بتن در روش NSM به منظور مقاوم سازي برشي
982
تحليل عددي برش صفحات فلزي با استفاده از روش المان محدود
983
تحليل عددي برگشت شعله آرام در محفظه احتراق پيش مخلوط
984
تحليل عددي بلورينگي و جريان در فرآيند قالبريزي تزريقي
985
تحليل عددي به هم پيوستگي تركها در نمونههاي داراي ترك اوليه تحت بار يك محوري با استفاده از روش عدديEFGM
986
تحليل عددي بهبود انتقال حرارت آتشدان هيتر ايستگاه هاي تقليل فشار گاز با نصب توربولاتور
987
تحليل عددي پارامترهاي مؤثر بر پروسه تزريق در محيط هاي درزه دار سنگي
988
تحليل عددي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد پمپ هاي سانتريفيوژ
989
تحليل عددي پارامترهاي موثر بر عملكرد كانال باد توربين بادي اينولاكس
990
تحليل عددي پارامترهاي هيدروديناميكي موثر در برج هاي جذب بستر چرخان (RPB ) توسط آناليز ديناميك سيالات محاسباتي
991
تحليل عددي پاسخ سيستم نگهداري تونل در مجاورت گسل تحت بارهاي لرزه‏اي
992
تحليل عددي پايداري جريان درون لوله وكمپرسور
993
تحليل عددي پايداري شعله در شرايط برخورد شوك با جت سوخت در جريان مافوق صوت
994
تحليل عددي پايداري محدوده تقاطع دو تونل غير هم‌سطح و يك ايستگاه مترو در مسير خط 7 متروي تهران
995
تحليل عددي پايه هاي سنگريزه اي كوبيده شده تحت بارگذاري استاتيكي و ديناميكي
996
تحليل عددي پديده ضربه قوچ بااستفاده از روش رو
997
تحليل عددي پديده كاويتاسيون در تخليه كننده تحتاني سدها
998
تحليل عددي پديده كاويتاسيون در شيرهاي صنعتي گلوب با تعداد مختلف صفحات سوراخ دار
999
تحليل عددي پديده واماندگي بر روي ايرفويل، با استفاده از روش مدل سازي گردابه هاي بزرگ
1000
تحليل عددي پديده ي انتقال حرارت همراه با تغيير فاز نانو سيالات در يك لوله گرمايي توموسيفون با استفاده از آناليز CFD
بازگشت