<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تحليل لرزه اي خاكريزهاي راه آهن در حال توسعه ايران و رارئه راهكارهاي مقاوم سازي
2
تحليل لرزه اي ديوارهاي آب بند بتن پلاستيك در سدهاي خاكي
3
تحليل لرزه اي ساختمان با در نظر گرفتن دو مولفه افقي
4
تحليل لرزه اي سازه هاي نامتقارن با تكيه گاه هاي جداسازي شده با در نظرگرفتن اثر اندركنش خاك و سازه
5
تحليل لرزه اي سيستم سدهاي بتني قوسي، مخزن و سنگ پي با استفاده از روش مودال در محدوده زمان
6
تحليل لرزه اي شكنندگي پلهاي بتني جعبه اي چندقابي
7
تحليل لرزه اي غير خطي پل هاي پس كشيده جعبه اي با در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه
8
تحليل لرزه‌اي تونل‌ها با تاكيد بر تغييرشكل‌هاي ناشي از امواج برشي و در نظر گرفتن اندركنش ديناميكي
9
تحليل لرزه‌اي ديوارهاي بلند خاك مسلح با ژئوگريد
10
تحليل لساني لعشرين سورة من الجزء التاسع والعشرين والجزء الثلاثين من القرآن الكريم بالاتجاه الوظيفي
11
تحليل لمينت هاي الياف - فلز- كربن نانو تيوب تحت بار ضربه اي سرعت پايين
12
تحليل لوله هاي كامپوزيتي تحت خمش با استفاده از معيارهاي شكست لايه هاي كامپوزيتي
13
تحليل لينك هاي نوري بين سيستم هاي ماهواره اي
14
تحليل مËلفه هاي اصلي استوار براي داده هاي چوله
15
تحليل مؤلفه هاي اجتماعي نقاشي معاصر كُردستان ايران با تأكيد بر آثار هادي ضياءالديني
16
تحليل مؤلفه هاي تأثيرگذار بر ارتقاء كيفيت زندگي در جوامع شهري ( مورد پژوهش : محله گلشن شهر تهران )
17
تحليل مؤلفه هاي تاريخ نگاري محلي در ايران ﴿1380-1304ش﴾
18
تحليل مؤلفه هاي محتوايي ادب غنايي در اشعار پايداري مشروطه «باتكيه بر اشعار ملك الشعراي بهار، ايرج ميرزا، عارف قزويني، فرخي يزدي، ميرزاده عشقي»
19
تحليل ماده تاريك بااستفاده ازگرانش اصلاح يافته
20
تحليل ماشين القايي به روش تركيبي اجزاء محدود - فضاي حالت
21
تحليل ماشين هاي خورشيدي و انتخاب سيستم رانشي ماشين
22
تحليل مالي نظام پرداخت‌ها در صندوق بازنشستگي كشوري مطالعه موردي اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان
23
تحليل مالي و اقتصادي معدن سرب و روي انگوران، بخش سولفوره
24
تحليل مانده هاي مرتبه اول فرايند هاي نقطه اي فضايي و كار برد آن در ارزيابي مدل تابع درخشندگي كوازار ها ) سياه چاله هاي فضايي QLF (
25
تحليل مانوردهي شناور تندرو منشوري به روش المان مرزي
26
تحليل ماهيت تبديل تعهد و تميز آن از نهادهاي حقوقي مشابه در حقوق ايران، انگليس و فرانسه
27
تحليل ماهيت حقوقي امانت و آثار آن
28
تحليل ماهيت زيبايي ازمنظر علامه طباطبايي و دلالت¬هاي تربيتي آن و تبيين مدل مفهومي زيبايي¬شناسي براي نظام آموزشي
29
تحليل ماهيت عكاسي خياباني و كارهاي عكاسان به نام اين سبك در غرب در نيمه اول قرن بيستم ميلادي
30
تحليل ماهيت عناصر و مجزات جرم بغي در پرتو آموزه هاي فقهي
31
تحليل ماهيت مسئوليت مدني بر مبناي غرامت يا معاوضه قهري
32
تحليل ماهيت نظم عمومي و نسبت آن با اختلال نظام در حقوق خانواده ايران
33
تحليل ماهيت و آثار عقد اكراهي در حقوق ايران، مصر و فقه حنفي
34
تحليل ماهيت و آثار عين مورد معامله در حقوق ايران
35
تحليل ماهيت و آثار قرارداد بر مال آينده
36
تحليل ماهيت و گستره‌ي حق مطالبه‌ي بهاي املاك واقع در طرح‌هاي عمراني شهرداري با تأكيد بر رويه قضايي
37
تحليل ماهيت، آثار و احكام حقوقي كارت بدهي در نظام بانكي ايران
38
تحليل مايكرومكانيك تجربي و عددي رفتار خستگي پرچرخه فولاد دوفازي DP-600
39
تحليل مايكرومكانيكي تنش در كامپوزيت‌هاي تقويت شده با الياف بلند
40
تحليل مباني امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران در پرتوقدرت نرم وهويت فرهنگي
41
تحليل مباني تعديل قراردادها در فقه و حقوق موضوعه
42
تحليل مباني تعديل قراردادها در فقه و حقوق موضوعه
43
تحليل مباني جرم انگاري و جرم زدايي توهين به مقدسات در حقوق كيفري ايران و انگلستان
44
تحليل مباني فقهي حقوقي قلمرو خيار در نكاح
45
تحليل مباني فلسفي راهنمايي و مشاوره در نهج البلاغه و كاربرد آن در آموزش و پرورش ايران
46
تحليل مباني فلسفي سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش ايران
47
تحليل مباني فلسفي وصيت‌نامه شهداي دانشجوي دوران دفاع مقدس
48
تحليل مباني كلامي اعتقاد به مهدويت در المنار و الميزان
49
تحليل مباني معرفت شناسي صدرايي به منظور ارايه ي چشم انداز تربيت متعاليه
50
تحليل مباني نظري استفاده از فن آمره در قراردادهاي مالي و غيرمالي حقوق ايران
51
تحليل مباني نظري و روش شناختي مطالعات تطبيقي در حوزه هنر
52
تحليل مباني و آثار استجازه رئيس قوه قضائيه از رهبري مورخ 20/5/1397
53
تحليل مبدل حرارتي پوسته_لوله اي با استفاده از نرم افزار فلوئنت
54
تحليل مبدل حرارتي دريك تبخير كننده با استفاده از نرم افزار فلوئنت
55
تحليل مبدل حرارتي صفحه اي به كمك نرم افزار ANSYS
56
تحليل مبدل حرارتي واتر باكس
57
تحليل مبنا و ماهيت مال در حقوق مدني و فقه اماميه
58
تحليل مبنا، ماهيت و منابع قواعد حقوق بازرگاني فراملي
59
تحليل مبناي انسان شناسي متاتئوري آيزنر و دلالت هاي تربيتي آن در برنامه ريزي درسي
60
تحليل مبناي معرفت شناسي برنامه درسي از منظر اساتيد و دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه كردستان
61
تحليل متقارن محوري نابجائي لبه اي
62
تحليل متني زيارت امين‌الله با رويكرد قرآني
63
تحليل متون نقيضة ادب فارسي و مقايسة تطبيقي آن با پارودي در ادبيات انگليسي
64
تحليل مثنوي خسرو و شيرين حكيم گنجه
65
تحليل مجسمه هاي شهري با رويكرد بينامتنيت (مطالعه موردي شهر كرمان)
66
تحليل مجموعه داستان هاي كوتاه هوشنگ مرادي كرماني بر اساس برنامة فبك
67
تحليل مجموعه كتابهاي درسي انگليسي از ديدگاه كاربردي سيستميك با تكيه بر مجموعه كتابهاي استانداردانگليس موجود در بازارهاي ايران
68
تحليل مجموعه مقادير تكين بر پايه نرمك ال يك و. كاربرد آن در پيش بيني سري هاي زماني
69
تحليل مجموعه ي مقادير تكين چند متغيره
70
تحليل مجموعه‌هاي تله‌گذر اوليه در كدهاي شبه‌دوري LDPC ساخته شده از روي گراف
71
تحليل محافظ تونل ها براساس تئوري وينكلر و مدل تكيه گاههاي ميله اي به روش اجزاء محدود
72
تحليل محتوا و ساختار غزل پايداري در شعر شاعران خوزستان
73
تحليل محتواي "كتب فارسي بخوانيم " دوره ي ابتدايي از بعد تقويت مهارت هاي زندگي
74
تحليل محتواي (كمي-كيفي) پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد حوزه نگارگري مبتني بر مؤلفه‌هاي نوآوري و كارآفريني فرهنگي (موردپژوهش: دانشگاه هنر اصفهان)
75
تحليل محتواي 5 سوپر گروه تخصصي ورزش در شبكه اجتماعي تلگرام
76
تحليل محتواي احاديث اعتقادي منسوب به امام حسين(ع)
77
تحليل محتواي اخبار خبرگزاري‌هاي رسمي كشور درزمينه ليگ‌هاي برتر فوتبال اروپا طي سال‌هاي 2015 تا 2017
78
تحليل محتواي اخلاقي كتاب هاي ادبيات فارسي عمومي دوره متوسطه
79
تحليل محتواي اطلاعاتي احساس و تأثير حاكميت شركتي بر آن در گزارش‌هاي فعاليت هيات‌ مديره شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
80
تحليل محتواي بخش خبري2030
81
تحليل محتواي برنامه تلويزيوني شبكه اشراق با تأكيد بر ورزش
82
تحليل محتواي برنامه فرهنگي دوره متوسطه بر اساس نمادهاي ملي و مذهبي در شهرستان فسا
83
تحليل محتواي تاريخي عكاسي جنگ تحميلي ايران و عراق در فاصله سالهاي 1361-1359
84
تحليل محتواي تبليغات محيطي با مضمون پيام هاي راهنمايي ورانندگي مبتني بر روش بلاغت بصري
85
تحليل محتواي تطبيقي جريان اخبار در رسانه هاي مكتوب و ديداري و شنيداري شبكه 1 سيما
86
تحليل محتواي جامعه پذيري سياسي در متون مقطع ابتدايي سال تحصيلي 95-96 در جمهوري اسلامي‌ايران
87
تحليل محتواي درس علوم تجربي دوره راهنما يي براساس آموزه هاي سازنده گرايي
88
تحليل محتواي درس محاسبات عددي
89
تحليل محتواي ديوارنويسي و صندلي نويسي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر در 1391
90
تحليل محتواي رسانه الكترونيكي علوم پايه چهارم دبستان براساس مفاهيم و اصول يادگيري "ذهن، مغز و تربيت"
91
تحليل محتواي سخنراني ها و مصاحبه هاي محمد رضا شاه پهلوي بر اساس نظريه ي دولت خودكامه﴿ از 1332 تا 1356﴾
92
تحليل محتواي سخنراني هاي نوروزي رهبري در دوره هاي اول رياست جمهوري احمدي نژاد و روحاني
93
تحليل محتواي سند تحول بنيادين در نظام تعليم تربيت رسمي عمومي در زمينه پرورش تفكر خلاق
94
تحليل محتواي سوالات پاياني كتابهاي بخوانيم مقطع ابتدايي بر اساس سطوح حيطه شناختي ازديدگاه بلوم.
95
تحليل محتواي شاخصه‏ها و مؤلفه‏هاي هويت فرهنگي ايراني و اسلامي در كتب مطالعات اجتماعي مقطع ابتدايي
96
تحليل محتواي شخصيتهاي فانكشنال و پسيكولوژيك در متن داستان ﴿با تكيه بر حركات وگفتار﴾در اثار بوف كور اثر صادق هدايت واهمه هاي بي نام ونشان اثر غلامحسين ساعدي تهوع اثر ژان پل سارتر طاعون وبيگانه اثر البر كامو
97
تحليل محتواي صد فيلم در تاريخ سينماي ايران (قبل و بعد از انقلاب)
98
تحليل محتواي صد مقاله در مورد ايرانگردي و جهانگردي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي
99
تحليل محتواي صفحه ورزشي مطبوعات استان مركزي در شش ماهه اول سال 1393
100
تحليل محتواي صفحه ورزشي مطبوعات استان مركزي در شش ماهه اول سال 1393
101
تحليل محتواي طرح كارآفريني در حوزه آموزش فرهنگ ايران به دانش آموزان دبستاني در شهر اصفهان
102
تحليل محتواي فتوت نامه‌ها بر مبناي ويژگي‌هاي روان‌شناختي كارآفرينان
103
تحليل محتواي فصل 2و3 كتاب حرفه وفن سال اول راهنمايي
104
تحليل محتواي فيلمهاي محسن مخملباف
105
تحليل محتواي كارتون ها بر فرايند تربيتي كودكان
106
تحليل محتواي كتاب «فارسي به فارسي: زبان فارسي (1) » براساس اصول تاملينسون
107
تحليل محتواي كتاب اجتماعي سال پنجم
108
تحليل محتواي كتاب اجتماعي كلاس اول دوره راهنمايي تحصيلي
109
تحليل محتواي كتاب اجتماعي كلاس اول دوره راهنمايي تحصيلي
110
تحليل محتواي كتاب بخوانيم و بنويسيم پنجم ابتدايي از نظر انطباق با اهداف پيش بيني شده براي اين درس
111
تحليل محتواي كتاب بخوانيم و بنويسيم پنجم ابتدايي از نظر انطباق با اهدافي پيش بيني شده براي اين درس
112
تحليل محتواي كتاب جامعه شناسي 2 (اپ آزمايشي ) بر اساس روش ويليام رومي
113
تحليل محتواي كتاب جامعه شناسي دوم متوسطه از ديد معلمين منطقه فريمان
114
تحليل محتواي كتاب درسي رياضي 3 متوسطه رشته فني حرفه اي با استفاده از روش ويليام رومي
115
تحليل محتواي كتاب درسي رياضي نهم بر اساس تكنيك ويليام رومي و حيطه شناختي بلوم
116
تحليل محتواي كتاب درسي هديه هاي آسماني(ابتداي پايه ششم)بر اساس اصول اخلاقي
117
تحليل محتواي كتاب ديني پايه اول دوم سوم راهنمايي از ديدگاه معلمان مدارس خودگردان افغاني در مشهد
118
تحليل محتواي كتاب رياضي 1 دوره متوسطه بر پايه استانداردهاي محتوايي NCTM-0002
119
تحليل محتواي كتاب رياضي پايه نهم متوسطه اولسال تحصيلي 95-1394
120
تحليل محتواي كتاب رياضي پايه هشتم دوره اول متوسطه با استفاده از روش ويليام رومي
121
تحليل محتواي كتاب رياضي پايه هفتم متوسطه ي تحصيلي از ديدگاه ساخت و ساز گرايي
122
تحليل محتواي كتاب رياضي ششم دبستان با استفاده از روش ويليام رومي
123
تحليل محتواي كتاب رياضيات 3 دوره متوسطه رشته علوم تجربي با استفاده از روش ويليام رومي
124
تحليل محتواي كتاب رياضيات نهم دوره اول متوسطه بر اساس استانداردهاي محتوايي NCIM
125
تحليل محتواي كتاب علوم تجربي پايه ششم ابتدايي با روش ويليام رومي
126
تحليل محتواي كتاب فيزيك (2) پايه يازدهم رشته رياضي فيزيك بر اساس روش ويليام رومي و الگوي آموزش خلاقيت پلسك
127
تحليل محتواي كتاب مطالعات اجتماعي پايه اول متوسطه دخترانه از ديدگاه معلمان
128
تحليل محتواي كتاب هاي جامعه شناسي (1) و (2) پايه دوم و سوم مقطع متوسطه به منظور تعيين ميزان انطباق مفاهيم ارائه شده با موارد پيش بيني شده در هدف هاي آموزشي
129
تحليل محتواي كتاب هاي جغرافياي مقاطع ابتدايي و متوسطه در ايران
130
تحليل محتواي كتاب هاي داستاني منتشر شده در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در سال هاي 1360 تا 1390
131
تحليل محتواي كتاب هاي درسي پيام هاي آسمان، تفكر و سبك زندگي و مطالعات اجتماعي دوره متوسطه اول بر مبناي توجه به عناصر كليدي و اصول پايه اي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
132
تحليل محتواي كتاب هاي درسي دوره ابتدايي به لحاظ توجه به مفاهيم تربيت شهروندي
133
تحليل محتواي كتاب هاي درسي دوره دبستان و دوره راهنمايي بر اساس ارزشهاي كاري
134
تحليل محتواي كتاب هاي درسي دوره راهنمايي بر اساس فرهنگ شهادت
135
تحليل محتواي كتاب هاي درسي دوره متوسطه ايران با رويكرد سواد اطلاعاتي
136
تحليل محتواي كتاب هاي درسي دوره ي راهنمايي تحصيلي سال 87-1386 از منظر فرهنگ سياسي مشاركتي
137
تحليل محتواي كتاب هاي درسي علوم تجربي دوره ي راهنمايي تحصيلي براساس فرايند تفكر اكتشافي برونر
138
تحليل محتواي كتاب هاي درسي مطالعات اجتماعي دوره ابتدايي بر اساس مولفه هاي تربيت سياسي در سال تحصيلي 94-95
139
تحليل محتواي كتاب هاي درسي مقاطع دبستان و راهنمايي ايران و افغانستان با تأكيد بر متغيرهاي جنسيتي
140
تحليل محتواي كتاب هاي علوم تجربي دوره ابتدايي بر مبناي مكاتب فلسفي از ديدگاه معلمان ابتدايي شهرستان اردل
141
تحليل محتواي كتاب هاي فارسي دوره ي دوّم ابتدايي (پايه هاي 6-4) از منظر آموزه هاي فرهنگي
142
تحليل محتواي كتاب هاي فارسي مدارس ايران ازنظر ميزان كاربرد واژه هاي حامل خشونت و واژه هاي حامل ملايمت و صلح
143
تحليل محتواي كتاب هاي فرهنگ و هنر متوسطه اول در سه پايه هفتم، هشتم و نهم بر اساس عوامل خلاقيت پلسك
144
تحليل محتواي كتاب‌هاي درسي دوره‌ي متوسطه‌ي حرفه اي دانش آموزان با ناتواني هوشي از لحاظ ميزان توجه به آموزش مهارت‌هاي اساسي زندگي
145
تحليل محتواي كتاب‌هاي درسي علوم تجربي و مطالعات اجتماعي دوره متوسطه اول از نظر توجه به معضلات زيست‌محيطي
146
تحليل محتواي كتاب‌هاي درسي مطالعات اجتماعي دوره ابتدايي از منظر رويكرد تربيت شهروندي
147
تحليل محتواي كتاب‌هاي عربي آموزش و پرورش در ايران بر اساس الگوي آموزشي «آرمسترانگ» بر گرفته از تئوري هوش‌هاي چندگانه‌»گاردنر» و سطوح حيطه‌ شناختي «بلوم»
148
تحليل محتواي كتاب‌هاي علوم تجربي دوره ابتدايي بر مبناي مكاتب فلسفي از ديدگاه معلمان ابتدايي شهرستان اردل
149
تحليل محتواي كتابهاي درسي ابتدايي از نظر موضوع مصرف به منظور ارائه الگوي مناسب
150
تحليل محتواي كتابهاي درسي پايه ششم دوره ابتدايي بر اساس مؤلفه هاي اصلاح الگوي مصرف
151
تحليل محتواي كتابهاي درسي تعليمات اجتماعي سال چهارم و پنجم دوره ابتدايي بر اساس اعمال ذهني و شاخصهاي خلاقيت گيلفورد
152
تحليل محتواي كتابهاي درسي دوره پيش حرفه اي كم تواني ذهن با توجه به لحاظ شدن ميزان آموزش مهارت هاي زندگي
153
تحليل محتواي كتابهاي درسي فارسي ، علوم تجربي ومطالعات اجتماعي پايه ششم ابتدايي ازمنظر توجه به محيط زيست وحفاظت از آن
154
تحليل محتواي كتابهاي درسي مطالعات و علوم اجتماعي، جامعه شناسي دوره متوسطه مبتني بر مباحث روز جهاني درحوزه برنامه درسي
155
تحليل محتواي كتابهاي فارسي سوم تا ششم ابتدايي بر اساس شش شاخص فراي . كانينك . فلش . لافلين . كلوز و ويليام رومي
156
تحليل محتواي كتابهاي قصه ي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در دو مرحله پيش و پس از انقلاب اسلامي ايران
157
تحليل محتواي كتب آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان از لحاظ ميزان برخورداري از اصول طراحي پيام هاي آموزشي
158
تحليل محتواي كتب درسي دوه ي راهنمايي بر اساس مولفه هاي مهارت هاي زندگي
159
تحليل محتواي كتب درسي علوم تجربي پايه پنجم تا هشتم بر اساس نشانگرهاي زيست محيطي پروژه 2061 با استفاده از روش شانون
160
تحليل محتواي كتب فارسي دوره ي ابتدايي بر اساس ميزان توجه به نقشه-هاي تفكر و تدوين بسته ي آموزشي نقشه هاي تفكر و مقايسه ي تاثير آموزش آن با روش نقشه هاي تفكر بر عملكرد خواندن وكاركردهاي اجرايي دانش-آموزان نارساخوان دوره ي ابتدايي(دوره ي اول و دوم) شهر اصفهان
161
تحليل محتواي كتب مطالعات اجتماعي دوره ابتدايي با رويكرد شهروندي
162
تحليل محتواي كتب مطالعات اجتماعي دوره متوسطهاول بر اساس توجه آنها به اهميت گردشگري و برنامه هاي اوقات فراغت
163
تحليل محتواي گفتمان مديران آموزشي
164
تحليل محتواي گلستان و بوستان سعدي در زمينه ازدواج، خانواده و فرزند پروري
165
تحليل محتواي متن تفاهم نامه هاي علمي وفناوري بين المللي ازمنظر دستور نقش گراي نظام مند هليدي
166
تحليل محتواي مطبو عات ورزشي با رويكرد ي بر ورزش زهمگاني در بهخار 1389
167
تحليل محتواي مفاهيم بالا شهر و پايين شهر ﴿نمونه موردي: شهر اصفهان﴾
168
تحليل محتواي نشريات ورزشي كشور
169
تحليل محتواي هويت اجتماعي زن با تاكيد بر هويت ديني در سينماي دهه هشتاد ايران
170
تحليل محتواي وصاياي شهداي دفاع مقدس شهر تهرانبا موضوعيت نهضت عاشورا
171
تحليل محتوايي آثار نيّر تبريزي
172
تحليل محتوايي انديشه مرگ و زندگي در شعر بلند الحيدري و سياوش كسرايي
173
تحليل محتوايي جامع الخيرات ﴿وقف نامه ي سيد ركن الدين و سيد شمس الدين﴾
174
تحليل محتوايي سخنان پادشاهان در شاهنامه فردوسي
175
تحليل محتوايي غزل معاصر افغانستان
176
تحليل محتوايي فال﴿مورد فال قهوه﴾
177
تحليل محتوايي مطبوعات مازندران
178
تحليل محتوايي مقالات علمي با استفاده از متن كاوي در مهندسي صنايع
179
تحليل محتوايي و استنادي فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي بين سال هاي 1392-1388
180
تحليل محتوايي و ساختاري ترانه ها و تصنيف هاي دوره مشروطه (1300-1285) با تكيه بر صد تصنيف
181
تحليل محتوايي و ساختاري رثاي حسيني ( مطالعه موردي: جلد دوم كتاب ادب الطف )
182
تحليل محتوايي و ساختاري رثاي حسيني در عصر مماليك (مطالعه موردي: جلد چهارم كتاب ادب الطّف)
183
تحليل محتوايي و سبكي شعر پايداري حميد مصدق
184
تحليل محتوايي و سبكي مرثيه هاي ادب پارسي از مشروطيت تا سال 1332
185
تحليل محتوايي وجه تسميه كتاب‌هاي نثر فارسي با تكيه بر ديباجه‌ها (از آغاز تا پايان قرن هشتم)
186
تحليل محتوايي وساختاري انديشه مرگ وزندگي درشعرمحموددرويش
187
تحليل محتوايي وساختاري رثاي حسيني (مطالعه ي موردي : جلد اول كتاب ادب الطف )
188
تحليل محتوايي وساختاري شعر ديني احمدوائلي
189
تحليل محتوايي وساختاري نقوش وكتيبه هاي روي گنبد بقعه ها ومساجد قديمي شهر يزد
190
تحليل محتوايي وصاياي اخلاقي عرفاني امان علي (ع )
191
تحليل محتوي كتابهاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در دو مرحله پيش و پس از انقلاب اسلامي
192
تحليل محتوي كتب درسي دوره ابتدايي درخصوص اهمال كاري
193
تحليل محدودساز جريان خطاي ابررسانايي نوع شارقفل مبتني بر مشخصه هاي مغناطيسي آن
194
تحليل محدودساز جريان خطاي ابررسانايي نوع شارقفل مبتنيبر مشخصه هاي مغناطيسي آن
195
تحليل محدوده نفوذ اراده ها درارث بري
196
تحليل محدوده هاي مجاز عملكرد مقاوم در فضاي ضرايب كنترل كننده FID
197
تحليل محدوديت¬هاي عملكردي براي دسته¬اي از سيستم¬هاي غيرخطي غيرحداقل فاز و جبرانسازي آن
198
تحليل محفظه احتراق توربين گاز به روش شبكه
199
تحليل محور محرك نانوكامپوزيتي تقويت شده با لايه‌هاي نانورس با استفاده از روش EFG
200
تحليل محور نانوكامپوزيتي تقويت شده توسط نانولوله¬هاي كربني بر اساس تئوري¬هاي ريزمقياس
201
تحليل محورهاي (مضامين ) استراتژيك در موفقيت كسب و كار الكترونيك با استفاده از كارت امتيازي متوازن
202
تحليل محيط رسوبي، دياژنز و ارزيابي كيفيت مخزني سازند سروك در ميادين نفتي دارخوين و يادآوران، جنوب غرب ايران
203
تحليل محيط هاي پيوسته با مصالح سلولي (فوم) به كمك يك روش بدون شبكه ي هندسه مند
204
تحليل محيط هاي مسكوني مطلوب شهر اصفهان
205
تحليل محيطي ساختار ورزش ايران بر اساس مدل سلسله مراتبي ورزش
206
تحليل مخارج ثابت و متغير كالاهاي مصرفي بادوام موضوع مطالعه : خودرو
207
تحليل مخازن بتني مدفون با توجه به اندركنش مايع و سازه و زمين با استفاده از نرم افزار ABAQUS
208
تحليل مخازن تحت فشار فلزي تحت بارهاي خستگي بكمك آزمايش و تحليل با معيار LBB
209
تحليل مخازن مركب تحت فشار داخلي
210
تحليل مخاطب شناسانه بسته بندي گز اصفهان
211
تحليل مخاطب شناسانه تيزرهاي تلويزيوني ايران در حوزه مواد غذايي
212
تحليل مخاطرات اقليمي باغات پسته در زرند كرمان
213
تحليل مخاطرات اقليمي مؤثر بر تصادفات جادّه اي در محور فريدن- اصفهان
214
تحليل مخاطرات اقليمي موثر بر تصادفات جاده اي محور ترانزيتي يزد-كرمان
215
تحليل مخاطرات امنيتي سايت مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات
216
تحليل مخاطره رقابتي توزيع بتا-بيرن باوم ساندرز
217
تحليل مختواي كتاب رياضي سوم دبستان براساس اهداف آموزشي مريل در سال تحصيلي 92-93
218
تحليل مخروط جدار نازك ساخته شده از مواد هدفمند تحت بارگذاري ديناميكي
219
تحليل مخزن استوانه اي افقي روي تكيه گاه
220
تحليل مخزن استوانه اي تحت فشار با ABAQUS
221
تحليل مدار تناوبي از دو دستگاه ديناميكي و كاربردهاي آن در مهندسي برق
222
تحليل مدار هيدروليك و طراحي آكولاموتور ترمز ضدقفل
223
تحليل مدارات تلويزيون رنگي
224
تحليل مدارات ميكرواستريپ توسط)suprer_compact(
225
تحليل مدارهاي پنوماتيكي
226
تحليل مدال آزمايشي ارتعاشات آزاد موشك سوخت جامد
227
تحليل مدخل هاي اسامي در واژگان زبان فارسي باتوجه به روابط مفهومي
228
تحليل مدل ارتعاشي بدن انسان تحت ارتعاشات عمودي ، معرفي پارامترهاي بهينه مدل و ارائه پارامترهاي بهينه در مدل كفش و صندلي خودرو به منظور كاهش اثرات ناشي از ارتعاش
229
تحليل مدل اكتشافي كانسار طلاي اپي ترمال ارغش با استفاده چند متغيره آماري
230
تحليل مدل برنامه‌ريزي راهبردي اصفهان 95 مبتني بر انگاشت كيفيت زندگي
231
تحليل مدل پارامتر 5سه بعدي المان محدود ناحيه كمري ستون فقرات
232
تحليل مدل تعالي EFQM با استفاده از سيستمهاي ديناميكي
233
تحليل مدل تعميم يافته نيمه پارامتري مخاطره متناسب كاكس
234
تحليل مدل تنش مرحله اي براي داده هاي سانسورفزاينده نوع IIتحت مخاطره هاي رقابتي
235
تحليل مدل رباتيكي دست در رانش ويلچر و تعيين نيروي عضلات و نيرو و گشتاور وارد بر مفاصل از روش بهينه سازي
236
تحليل مدل زير دريايي به كمك نرم افزار ANSYSوبررسي نتايج به كمك شبكه عصبي
237
تحليل مدل سلسله مراتبي مهارت هاي همدلي قومي-فرهنگي نيروهاي فروش: مورد مطالعه سه گروه هتل در ايران
238
تحليل مدل سه بعدي اهرم بازويي ماشين پرايد با المان آجري به كمك نرم افزار supersap
239
تحليل مدل صفحه اي ربات تك چرخ
240
تحليل مدل عضلاني اسكلتي ستون فقرات انسان و ارزيابي تأثير عضلات در شرايط مختلف با استفاده از روش المان محدود
241
تحليل مدل هاي (روش هاي)تصميم گيري در شرايط بحراني در موسسات آموزش عالي؛ مطالعه موردي دانشگاه هاي پيام نور،آزاد و دولتي استان كرمانشاه
242
تحليل مدل‌هاي خطي آميخته
243
تحليل مدل‌هاي ديناميكي جبري بردار شار آشفته زيرشبكه در رهيافت شبيه‌سازي گردابه‌هاي بزرگ
244
تحليل مدل‌هاي ديناميكي سراسري مقياس زيرشبكه براي ميدان‌هاي جريان و غلظت در رهيافت شبيه‌سازي گردابه‌‌هاي بزرگ
245
تحليل مدلهاي فضاي وضعيت و كاربردهاي آن در مسائل مهندسي و مالي
246
تحليل مدلهاي مختلف قيرهاي مركب
247
تحليل مدلي رفتار هيدروليك توري سنگي با نماي نفوذ ناپذير در بالا دست
248
تحليل مديريت ارتباط با مشتري در شركت بيمه آسيا در شهر اصفهان
249
تحليل مديريت بحران هسته اي ايران بر اساس مدل SWOT
250
تحليل مديريت بهينه فضاهاي گردشگري شهري با تأكيد بر شهر اصفهان
251
تحليل مديريت حرا-رت توده پيل‌هاي سوختي غشاء پليمري هوا خنك
252
تحليل مديريت ريسك با استفاده از پيكره مديريت دانش پروژه با نقش ميانجي گري مديريت استراتژيك
253
تحليل مديريت ريسك، اجزا و ارتباط آن با يكپارچگي سازمان
254
تحليل مديريت سرمايه، اجزا و ارتباط آن با مديريت ريسك و يكپارچگي سازمان
255
تحليل مديريت سود با استفاده از تغيير طبقه بندي هزينه هاي عملياتي به هزينه هاي غيرعملياتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
256
تحليل مديريت سود با استفاده از معيار درآمدهاي اختياري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
257
تحليل مديريت منابع آب خلخال
258
تحليل مديريت منابع آب خلخال
259
تحليل مديريت مواد زايد جامد شهري، با تاكيد بر تفكيك و بازيافت زباله مطالعه موردي: شهر بوكان
260
تحليل مردم شناسانه اسناد وقف ﴿مطالعه موردي: اسناد وقف در اداره اوقاف شهرستان مرودشت از صفويه تا معاصر﴾
261
تحليل مردم شناسي و تاثير فرهنگ تاكسيراني و رفتار رانندگان تاكسي و بررسي پاره اي از مشكلات و ارائه راه حلها در ارتباط با مسائل حمل و نقل درون شهري شهرستان سبزوار
262
تحليل مرزهاي هجايي سيگنال با استفاده از ويژگي هاي مقاوم به نويز و خصوصيات پروزوديك
263
تحليل مزيت رقابتي شركت كالوپ بر اساس مدل vrio
264
تحليل مزيت هاي رقابتي ونسبي فرش دستباف ايران در مقايسه با كشورهاي رقيب با تاكييد بر طرح ونقش
265
تحليل مزيت هاي رقابتي ونسبي فرش دستباف ايران در مقايسه با كشورهاي رقيب باتاكييد بر طرح ونقش
266
تحليل مسئله بئرنس فيشر چند متغيره
267
تحليل مسئله تخمين خطا در شبكه هاي بيزين GPON-FTTH
268
تحليل مسئله تماس با وجود ترك در لايه ها با ساختار هدفمند در دماهاي بالا
269
تحليل مسئله تماس مستقيم در يك پمپ باجچرخدنده داخلي
270
تحليل مسئله جانمايي - قيمت گذاري در يك بازار انحصاري تحت شرايط فازي
271
تحليل مسئله جانمايي-قيمت¬گذاري در يك بازار انحصاريتحت شرايط فازي
272
تحليل مسأله شكاف با استفاده از روش تركيبي ممان وتفاضل محدود
273
تحليل مسئوليت كيفري آمر و مامور در حقوق كيفري ايران با نگرشي بر حقوق لبنان و سوريه
274
تحليل مسئوليت كيفري آمر و مامور در حقوق كيفري ايران با نگرشي بر حقوق لبنان و سوريه
275
تحليل مسئوليت مدني ناشي از اشياء و حيوانات با توجه به قانون مجازات سال 13
276
تحليل مسائل ترك در محدوده الاستيك خطي به روش اجزاء محدود
277
تحليل مسائل خمش و پايداري ورق هاي نازك ويسكوالاستيك با استفاده از روش تفاضل مربعات تعميم يافته
278
تحليل مسائل ديناميكي به كمك LS-DYNA
279
تحليل مسائل شكست ديناميكي با استفاده از روش المانهاي مرزي
280
تحليل مسائل شكل دهي فلزات با نرم افزار Super forge
281
تحليل مسائل مقدار مرزي بوسيله روش تركيبي بدون شبكه و اجزاء محدود
282
تحليل مسائل يك بعدي الاسترو پكوپلاستيك بروش اجزاء محدود
283
تحليل مسائل يك و دوبعدي به كمك روش المان محدود و تهيه نرم افزار مناسب
284
تحليل مساله زمان در فلسفه بركسن
285
تحليل مسايل كنترل باMATLAB
286
تحليل مستندات قرآني ويژگي هاي اخلاقي مؤمن در نامه هاي نهج البلاغه
287
تحليل مسكن مهر در شيرين شهر اهواز از منظر هويت شهري
288
تحليل مسوليت پزشك با رويكردي به قانون مجازات اسلامي 1392
289
تحليل مسير توسط مدلهاي رگرسيون لجستيك
290
تحليل مسيرهاي پيام رساني مرتبط با سرطان روده بزرگ با تاكيد بر ويژگي هاي توپولوژيكي
291
تحليل مسيريابي و مكان يابي ايستگاه هاي متروهاي شهري با استفاده از GIS ﴿نمونه موردي: شهر اصفهان﴾
292
تحليل مشاركت سياسي در انتخابات ادوار پنجم تا بيست و چهارم مجلس شوراي ملي (1302-1357 ه.ش/1979-1923 م) (مورد مطالعه: حوزه انتخابيه اصفهان)
293
تحليل مشاركت شهروندان در مديريت پسماند(مطالعه موردي منطقه 20 شهرداري تهران )
294
تحليل مشاركت مردمي در نوسازي بافت فرسوده محله 20 منطقه 17 تهران
295
تحليل مشاركتي راهكارهاي حفاظت و بهره برداري از تالاب هشيلان
296
تحليل مشبكه هاي چگال پايين ﴿ مشبكه هاي با ماتريس مولد چگالي پايين ﴾
297
تحليل مشخصات هيدروليكي و تزريق‌پذيري سنگ درزه‌دار بر اساس نتايج آزمون فشار آب و مغزه‌گيري
298
تحليل مشخصات و ويژگي هاي قطعه بندي زمين در راستاي افزايش كارآيي زيربناي واحدهاي مسكوني ﴿نمونه موردي: شهرك ياغچيان تبريز﴾
299
تحليل مشكلات اجراي نظام پيشنهادها در صنايع خودرو و قطعات خودرو ايران و ارائه راهحلهايي جهت اجراي موفق آن
300
تحليل مضامين اخلاقي امثال در جمهرة الأمثال ابوهلال عسكري
301
تحليل مضامين اشعار ابواسحاق اطعمه
302
تحليل مضامين اشعار عزّالدين ميهوبي در ديوان «في البدء كان أوراس»
303
تحليل مضامين نقوش ونمادها در مسجد امام اصفهان
304
تحليل مضامين نقوش ونمادها در مسجد امام اصفهان
305
تحليل مضموني پوستر هاي جشنواره هاي فيلم ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي
306
تحليل مضموني نمايشنامه هاي ترجمه شده در بيست سال اخير (1377-1357)
307
تحليل مضموني نمايشنامه هاي ترجمه شده در بيست سال اخير (1377-1357)
308
تحليل مضموني وساختاري شعر جودت القزويني
309
تحليل مطالعات ميان رشته اي در ادب فارسي و سينماي ايراني بر اساس ارتباط كلامي و غيركلامي (مطالعة موردي: فيلم هاي گاو، شيار 341 ، ساحره)
310
تحليل معادلات انرژي و اگزرژي خشك كن بستر سيال
311
تحليل معادلات واحد آسفالت زدائي پالايشگاه با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
312
تحليل معادله برگربه روش گروه هايگروه هاي لي
313
تحليل معادله ناويراستوكس تراكم ناپذير سه بعدي گذرا به روش بدون المان پتروف كالركين محلي MLPG
314
تحليل معرفت شناختي انئادهاي فلوتين برمبناي جايگاه تصوير در آن
315
تحليل معكوس ورق نازك براي شناسايي بارگذاري با استفاده از توابع پايه نمايي
316
تحليل معماري سازماني و طراحي معماري موجود دانشگاه پيام نور استان بوشهر
317
تحليل معماري قلعه هاي متعلق به دوره ساساني در استان ايلام
318
تحليل معماري نرم افزاري يك سيستم انتقال پيام بر خط مبتني بر وب
319
تحليل معناشناسي مدل ذهني فيتزجرالد در ترجمه رباعيات خيام
320
تحليل معني داري اثرات زيست محيطي كارخانه سيمان سبزوار در مرحله بهره برداري ، مبتني بر منطق فازي
321
تحليل معني شناسي نامه هاي تاريخ بيهقي با تاكيد بر الگوي معني شناسي كاربردي
322
تحليل معيارهاي برنامه ريزي محله دوستدار كودك (نمونه موردي محله حسين آباد واقع در منطقه 5 شهرداري اصفهان )
323
تحليل معيارهاي زيبايي ‌مردم‌پسند عكس‌هاي دهه چهل در مقايسه با عكس‌هاي دهه نود شمسي در ايران
324
تحليل معيارهاي موثر بر روز شمار تحصيلي مقطع متوسطه نظري در شهرهاي اصفهان و يزد
325
تحليل مفاد اعلاميه جهاني ژنوم انساني از منظر فقه اماميه و حقوق ايران
326
تحليل مفاهيم اخلاق سياسي در متون نثر عصر صفوي
327
تحليل مفاهيم زمان و زمانمندي در رمان درجستجوي زمان از دست رفته، بر اساس هستي و زمان هايدگر
328
تحليل مفاهيم هنر اسلامي در كتاب‌هاي درسي رشته‌هاي هنري در هنرستان‌هاي ايران بر مبناي كتاب‌هاي درسي سال 1394
329
تحليل مفهوم «ديگري» در سينماي اصغر فرهادي از منظر آراي لويناس
330
تحليل مفهوم اميد از منظر قرآن و علم روان شناسي
331
تحليل مفهوم اميد و ياس در محتوا و فرم (صورت ) غزل معاصر با تكيه بر غزليات هوشنگ ابتهاج و حسين منزوي
332
تحليل مفهوم پول و ربا در اقتصاد اسلامي (مطالعه تطبيقي آراء انديشمندان اسلامي)
333
تحليل مفهوم حسرت درمحتوا وفرم غزل معاصر براساس غزليات حسين منزوي وهوشنگ ابتهاج
334
تحليل مفهوم سير و سفر عرفاني در دو مثنوي عطار(منطق الطير و مصيبت نامه)
335
تحليل مفهوم قياس در روايات شيعه
336
تحليل مفهومي پديده ي فساد اقتصادي و شبيه سازي پوياي تأثير آن در قالب الگوي رشد در ونزا
337
تحليل مفهومي غفلت و يقظه نسبت به مËلفه هاي تربيت ديني
338
تحليل مقابله اي سبك هاي بلاغي نوشته هاي توصيفي - توضيحي دانشجويان ايراني رشته زبان انگليسي : باتكيه بر سبك هاي كلامي زبان فارسي و انگليسي
339
تحليل مقابله‌اي خطاهاي املايي فارسي آموزان ارمني زبان در شهر اصفهان
340
تحليل مقادير ويژه يك تير خميده با استفاده از روش اجزاء محدود
341
تحليل مقام عرفاني توكل و بازتاب آن در شعر قرن هفتم هجري با تكيه بر مثنوي
342
تحليل مقام عرفاني توكل و بازتاب آن در شعر قرن هفتم هجري با تكيه بر مثنوي معنوي
343
تحليل مقاومتي سازه ماهواره Z-SAT
344
تحليل مقاومتي غضروف زانو
345
تحليل مقايسه اي GSM-BASEd WLL dECT-BASEd WLL و CdMA-BASEd WLL و طراحي شبكه WLL بر مبناي CdMA
346
تحليل مقايسه اي اثر اقلام تعهدي اختياري بر بازده سهام، در شركت هاي با رشد بالا و ساير شركت ها
347
تحليل مقايسه اي ادب غنايي در مثنوي هاي وحشي بافقي و زلالي خوانساري
348
تحليل مقايسه اي ارزيابي شايستگيهاي مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه سيستان و بلوچستان و دانشگاه علوم پزشكي زاهدان بر اساس الگوي بازخورد 360 درجه
349
تحليل مقايسه اي تأثير الگوي رفتاري تأمين نيازهاي محله اي بر آلودگي هوا با تاكيد بر سبك زندگي (نمونه مورد مطالعه: سه محله شهري اصفهان)
350
تحليل مقايسه اي تأثير ريسك اعتباري بر عملكرد بانك هاي دولتي و خصوصي (مطالعه موردي بانك هاي ايران)
351
تحليل مقايسه اي تأكيد مربيان دوره هاي مدرنيسم و پست مدرنيسم نسبت به آموزش هاي فني و حرفه اي
352
تحليل مقايسه اي تاثير ريسك سياسي بر توسعه بازار سهام كشورهاي منتخب
353
تحليل مقايسه اي تاثير كيفيت، قيمت و خدمات پس از فروش بر تصميم مجدد خريد مشتريان با نقش ميانجي رضايت مشتري (مطالعه موردي: فروشگاه هايپرماركت سيتي سنتر اصفهان)
354
تحليل مقايسه اي تاكيد مربيان دوره هاي مدرنيسم و پست مدرنيسم نسبت به آموزش هاي فني و حرفه اي.
355
تحليل مقايسه اي جايگاه طبيعت در غزليات سعدي و اشعار فريدون مشيري
356
تحليل مقايسه اي چالش هاي مديريت منابع انساني در دو بخش دولتي و خصوصي صنعت پتروشيمي در ايران و طراحي مدل جامع نظام مديريت منابع انساني اثربخش
357
تحليل مقايسه اي چيستي وحي، از ديدگاه علامه طباطبايي ﴿ره﴾و دكتر سروش ﴿نظريه كلام محمد﴿ص﴾﴾
358
تحليل مقايسه اي خاستگاه و خصلت هاي قدرت در شاهنامه ي فردوسي
359
تحليل مقايسه اي دو مدل قيمت گذاري اختيارمعامله فروش اروپايي بلك-شولز و درخت دوجمله اي
360
تحليل مقايسه اي راهكارهاي انقلاب اسلامي و پست مدرنيسم در ارتباط با بحران هويت ناشي از مدرنيسم
361
تحليل مقايسه اي رفتار تير چندلايه كامپوزيتي با يا بدون تقويت نانوذره تحت ضربه سرعت پايين
362
تحليل مقايسه اي رمان كولي كنار آتش منيرو رواني پور و خاله بازي بلقيس سليماني بر اساس نقد اسطوره اي
363
تحليل مقايسه اي روحيه كارآفريني دانشجويان آموزشكده الزهرا با توجه به روش هاي آموزشي جان ديويي
364
تحليل مقايسه اي روحيه كارآفريني دانشجويان آموزشكده الزهرا با توجه به روش هاي جان ديويي
365
تحليل مقايسه اي روش محاسبه راندمان چرخ آبي با جريان زير گذر از طريق انرژي جنبشي و نسبت توانها
366
تحليل مقايسه اي روش هاي رتبه بندي در اندازه گيري توسعه يافتگي﴿ مطالعه موردي: شهرستانهاي استان خوزستان﴾
367
تحليل مقايسه اي سبك زندگي خانواده هاي كودك و نوجوان بزهكار در كانون اصلاح و تربيت با خانواده هاي كودك و نوجوان غير بزهكار
368
تحليل مقايسه اي سياستگذاري هاي نفتي ايران در دولت محمد مصدق و دولت دوم محمود احمدي نژاد
369
تحليل مقايسه اي صبر در گزيده اي از آثار منثور عرفاني (از قرن 5 تا آخر قرن 7) با تاب آوري در روان شناسي
370
تحليل مقايسه اي عملكرد حرارتي و سيالاتي تكنيك هاي مختلف خنك كاري پره هاي توربين گاز به كمك شبيه سازي عددي در شرايط ساكن و دوار
371
تحليل مقايسه اي فرهنگ سياسي مردم ايران در دوره هاي قبل از انقلاب ﴿1357- 1342﴾ و بعد از انقلاب ﴿1384- 1376﴾
372
تحليل مقايسه اي قرارداد خريد مجدد با معامله ي با حق استرداد در حقوق ايران
373
تحليل مقايسه اي كارايي تصميم گيري براي سرمايه گذاري مبتني بر مالي رفتاري و متعارف در بازار بورس اوراق بهادار تهران
374
تحليل مقايسه اي كارايي فني در صنايع كاشي و سراميك استان هاي اصفهان و يزد طي دوره زماني (91-1386)
375
تحليل مقايسه اي كارايي فني متغير در طول زمان صنعت سيمان ايران﴿رهيافت مدل مرزي تصادفي﴾
376
تحليل مقايسه اي مديريت فناوري اطلاعات در دو پروژه سدسازي
377
تحليل مقايسه اي مضامين شعري صوفي مازندراني و ژالۀ قائم مقامي
378
تحليل مقايسه اي معرفت شناسي از ديدگاه حافظ و گوته و دلالت هاي تربيتي آنها
379
تحليل مقايسه اي ملي شدن صنعت نفت با برنامه انرژي هسته اي ايران
380
تحليل مقايسه اي نقش توليد و اشتغال بخش كشاورزي و صنعت در رشد اقتصادي ايران(1390-1361) (با رويكردي برنظريه تغييرات ساختاري)
381
تحليل مقايسه اي نقش توليد و اشتغال بخش كشاورزي و صنعت در رشداقتصادي ايران(1390-1361) (با رويكردي برنظريه تغييرات ساختاري)
382
تحليل مقايسه اي و كاربرد شناسي كنش گفتاري مخالف در انگليسي و فارسي
383
تحليل مقايسه ايي تاثير تفكيك و عدم تفكيك سود به اقلام تعهدي جاري، غير جاري و جريان وجه نقد بر ارزش بازار سهام شركتها
384
تحليل مقايسه و توسعه روش هاي رمز نگاري براي شنود در ممخابره نزديك ميداني NFC
385
تحليل مقايسه‌اي پاسخ ديناميكي سكو جكت توربين بادي در مقابل امواج شكنا براي مدل هاي مختلف نيروي ضربه موج
386
تحليل مقايسه‌اي دو نوع ايمپلنت دنداني پايه زيركونيوم با تيتانيوم خالص تجاري و مته‌هاي مربوطه با روش اجزاي محدود
387
تحليل مقايسه‌اي سياست فرهنگي دولتهاي سيد محمد خاتمي و محمود احمدي نژاد در حوزه مطبوعات
388
تحليل مقايسه‌اي شاخص هاي اجتماعي فرهنگي و سياسي در برنامه هاي توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامي
389
تحليل مقايسه‌اي فناوري‌هاي ATM و P.O.S بانكي توسط مشتريان با استفاده از مدل TAM3(مطالعه موردي: بانك ملت شهر تهران)
390
تحليل مقايسه‌اي گل و ريحان در ديوان متنبي و كليات سعدي
391
تحليل مقايسه‌اي و انتقادي دو شيوۀ نقد عبدالعلي دست‌غيب و رضا براهني در آثار داستاني
392
تحليل مقررات كيفري ثبت احوال " درحقوق ايران و سوريه
393
تحليل مقطع ايده آل سازي شده بال هواپيما به صورت دستي و مقايسه با نرم افزار
394
تحليل مقياس پذيري شبكه هاي نرم افزار محور
395
تحليل مكان گزيني و تغييرات مورفولوژيكي ريگ بافق با تاكيد بر نقش باد و توپوگرافي
396
تحليل مكاني /فضايي بازار روزهاي محله اي در كلان شهرها (مطالعه موردي منطقه 4 كلان شهر تهران )
397
تحليل مكاني استقرار مراكز بهداشتي درماني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي شهر رشت
398
تحليل مكاني جرايم شهري با استفاده از نرم افزار GIS (مطالعه موردي: شهر بهبهان)
399
تحليل مكاني جرايم شهري در كلانشهرها (مطالعة موردي: منطقه 12 كلانشهر تهران)
400
تحليل مكاني جرايم شهري در كلانشهرها (مطالعة موردي: منطقه 12 كلانشهر تهران)
401
تحليل مكاني شاخص هاي كمي و كيفي مسكن ، مطالعه موردي شهر رامشير
402
تحليل مكاني فضايي عوامل موثر بر پايداري محيط زيست شهري در شهركهاي صنعتي(نمونه موردي كلانشهر تبريز)
403
تحليل مكاني -فضايي مراكز آموزش متوسطه (مطالعه موردي منطقه 14 شهر تهران )
404
تحليل مكاني- فضايي مراكز آموزش متوسطه دخترانه كلان شهر تهران (مطالعه موردي منطقه 15)
405
تحليل مكاني فضايي نقش بازارهاي ادواري هفتگي روستايي بر پايداري اقتصاد روستاها در شهرستان آق قلا
406
تحليل مكاني و آماري مشخصه هاي كمي رويشگاه هاي ارس در منطقه حفاظت شده كوه بافق بر اساس ويژگي هاي فيزيوگرافي و ادافيكي
407
تحليل مكاني_فضايي عوامل موثر بر پايداري محيط زيست شهري در شهركهاي صنعتي
408
تحليل مكانيزم انتتشار ترك ها در سنگ اطراف يك چال انفجاري
409
تحليل مكانيزم انتشار شعله ذرات ريز جامد
410
تحليل مكانيزم انتشار شعله ذرات ريز جامد
411
تحليل مكانيزم انتقال بارهاي فشاري در مفصل تيبيوفمورال
412
تحليل مكانيزم توسعه ترك در سنگ¬ها و تعيين چقرمگي شكست سنگ
413
تحليل مكانيزم چهار عضوي داراي اعضاء الاستيك با استفاده از روش جرم متمركز
414
تحليل مكانيزم خرابي در پانلهاي ساندويچي با پوسته چندلايه فلز/الياف تحت اثر بار خستگي كمچرخه
415
تحليل مكانيزم ربات 6 درجه آزادي موازي ﴿PARALLEL PLATFORM﴾ و بررسي يك نمونه صنعتي
416
تحليل مكانيزم شكست قاب هاي بتن آرمه تحت بارگذاري سيكلي بااستفاده ازروش اجزاي محدود
417
تحليل مكانيزم هاي خرابي در صفحات كامپوزيتي چندلايه تحت بار كششي محوري با استفاده از تئوريهاي لايروايز و مكانيك خرابي- پلاستيسيته محيط هاي پيوسته
418
تحليل مكانيزم هاي موجود در يك دست مصنوعي فعال به منظور بهينه سازي عملكرد آن
419
تحليل مكانيزم و خواص پوشش هاي نانوساختار كامپوزيتي اسپينلي Cu-Fe-O/LaCrO3 براي كاربرد در اتصال دهنده هاي پيل هاي سوختي اكسيد جامد
420
تحليل مكانيزمهاي اتوماتيك بانرم افزار MATLAB
421
تحليل مكانيزم‏هاي خرابي ترك ماتريسي و جدايش بين‌لايه‌اي در چند‌لايه‌هاي عمومي متقارن حاوي ناپيوستگي هندسي
422
تحليل مكانيزمهاي خرابي در مواد مركب پايه فلزي با استفاده از تعميم روش سلول واحد
423
تحليل مكانيزمهاي موجود در چرخ خياطي
424
تحليل مكاني-ساختار فضايي بافت فرسوده با رويكرد توسعه پايدار (نمونه موردي:بافت مركزي نيشابور)
425
تحليل مكانيسم گسترش ترك در اطراف انواع مقاطع تونل با استفاده از المان محدود توسعه يافته (XFEM)
426
تحليل مكانيسم ناپايداري چاه‏هاي نفتي با لحاظ رفتار نرم‏شوندگي و اتساعي سنگ‏ها پس از مقاومت حداكثر
427
تحليل مكاني-فضايي نقش بازارهاي ادواري هفتگي روستايي بر پايداري اقتصاد روستاها در شهرستان آق قلا
428
تحليل مكانيك آسيب با رهيافت روش اجزاي محدود توسعه يافته
429
تحليل مكانيك تماس براي دو استوانه ، كره ، چرخ دنده با استفاده از روش اجزاي محدود
430
تحليل مكانيك تماس بين لباس و بدن انسان با استفاده از روش اجزاء محدود
431
تحليل مكانيك تماس در خيز ورق مركب به كمك نرم افزار ABAQUS
432
تحليل مكانيك سيالاتي احتراق لبه اي ابر ذرات آهن
433
تحليل مكانيك سيالاتي احتراق لبه اي ابر ذرات تيتانيوم
434
تحليل مكانيكي آزمايش بيرون كشيدن نخ به منظور توصيف مشخصه هاي پارچه هاي ساده حلقوي پودي
435
تحليل مكانيكي پوشش هاي فشارنده حلقوي پودي با ساختارهاي مختلف پارچه
436
تحليل مكانيكي خودرو برقي تبديلي
437
تحليل مكانيكي دستگاه بالابر موجود در آزمايشگاه مقاومت مصالح
438
تحليل مكانيكي ربات توانبخشي مچ پا
439
تحليل مكانيكي رفتار خستگي كششي پارچه هاي حلقوي تاري تحت بارگذاري سيكلي
440
تحليل مكانيكي سيستم فشرده ساز زباله در محل
441
تحليل مكانيكي كاشتني هاي بين مهره اي ستون فقرات از جنس نيكل تيتانيوم متخلخل
442
تحليل مكانيكي لايه هاي GRP و روش هاي ساخت قايق هاي فايبرگلاس
443
تحليل مكانيكي ميكروسكوپ نيروي اتمي مود ضربه اي در هوا و مايع در مقياس هوا
444
تحليل مكانيكي و اقتصادي نيروگاه‏هاي برج خورشيدي و امكان‏سنجي احداث آن در ايران و ارائه روش‏هاي جديد براي ساخت، افزايش بازده و كاهش هزينه‏هاي آن‏ها با استفاده از روش عملي و ساخت نمونه‏ي آزمايشگاهي برج خورشيدي
445
تحليل مكانيكي و عملكردي توپك هاي بازرسي خطوط لوله گاز
446
تحليل مكانيكي و كنترل بازوي مكانيكي PRP
447
تحليل مكانيكي و هيدرومكانيكي تونل هاي تحت فشار با پوشش بتني
448
تحليل مكتني تاثير عملكرد امنيتي فضاهاي شهري بر احساس امنيت شهروندان شهر ساري
449
تحليل ملاك هاي انتخاب همسر از ديدگاه اميرالمؤمنين عليه السلام
450
تحليل ملاك هاي موثر در تعيين مقدار اقسام مهريه در فقه اماميه
451
تحليل ملت¬سازي در افغانستان
452
تحليل ممنوعيت اعمال قواعد عمومي كيفر در جرايم عليه امنيت در قانون جديد مجازات اسلامي
453
تحليل مميزي بيزي سريع و نيرومند
454
تحليل منابع خطا در سامانه ناوبري سماوي و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن ها
455
تحليل منابع رشد اقتصادي در ايران با استفاده از كاليبراسيون الگوي رشد بهينه اوزاوا - لوكاس
456
تحليل مناسب پوسته هاي استخوانه اي با دهانه بزرگ و سيستم هاي نگهدارنده آنها
457
تحليل مناسبات اجتماعي وبازتاب هنري آن در كليدر
458
تحليل مناسك تكريم واحترام وانواع ان در شاهنامه فردوسي با تاكيد بر بخش پهلواني
459
تحليل مناطق شهري اصفهان بر اساس شاخص هاي شهر زيست پذير (موردمطالعه: مناطق يك، سه، پنج و شش)
460
تحليل منبع مستقل و كاربردهاي آن
461
تحليل منحني جي در تجارت خارجي ايران (مطالعه موردي صنعت آهن و فولاد)
462
تحليل منحني رشد خطي و استنباط پارامتري
463
تحليل منحني مشخصه پمپها بطور آزمايشگاهي همراه با تعمير و راه اندازي Multi-Pump Test Rig Rampump
464
تحليل منحني هاي كاهش توليد در مخازن شكافدار
465
تحليل منطقه اي خشكسالي هيدرولوژيك بر اساس شاخص خشكسالي جريان رودخانه ﴿SDI﴾ ﴿مطالعه موردي: حوزه آبخيز سد درود زن﴾
466
تحليل منطقه اي رشد اقتصادي در ايران با تاكيد بر رهيافت 3D
467
تحليل منطقه اي سيلاب با استفاده از تجزيه خوشه اي و تجزيه تابع تشخيص﴿مطالعه موردي حوضه كارون بزرگ﴾
468
تحليل منطقه اي سيلاب با استفاده از تحليل عاملي، تحليل خوشه اي و تكنيك رگرسيون چند متغيره در استان لرستان
469
تحليل منطقه اي فراواني جريان كم با استفاده از روش گشتاورهاي خطي (مطالعه موردي : سرشاخه هاي حوزه رودخانه كرخه)
470
تحليل منطقه‌اي رسوب معلق حوضه كارون شمالي با استفاده از روش‌هاي چند متغيره
471
تحليل منطقه‌اي رسوب معلق در حوزه آبخيز كرخه
472
تحليل منظومه هاي نيما بر اساس نظريه ي ريخت شناسي پراپ
473
تحليل مهاجرت و مرزنشيني در مناطق غرب ايران ( 1900تا 1930م/ 1317 تا 1349ه.ق)
474
تحليل مهاربندي جرثقيل شناور دريايي
475
تحليل مهندسي كشتي هاي فايبرگلاس ايران در مقايسه با كشتي هاي فايبرگلاس تركيه
476
تحليل مهندسي و عددي تنش در سوخت جامد موشك
477
تحليل مواجهه فقيهان متقدم شيعه با قرائات قرآن و اثر اختلاف قرائات بر فناوري آنان
478
تحليل مواد پيزوالكتريك با نرم افزار ABAQUS/CAE
479
تحليل مواد مركب
480
تحليل موانع جذب سرمايه گذاري در توسعه فضاها و اماكن ورزشي شهر تهران
481
تحليل موانع حقوقي سرمايه گذاري خارجي در ايران و راهكارهاي رفع آن
482
تحليل موانع رضايتمندي تماشاگران مسابقات سواركاري استان گلستان
483
تحليل موتور دوراني X به كمك نرم افزار ANSYS
484
تحليل موتيوهاي نوظهور در غزليات صائب تبريزي
485
تحليل موثر در مهاجر فرستي شهرهاي مياني با تاكيد بر خدمات و امكانات شهري (نمونه موردي : شهركرد)
486
تحليل موجبر شياري با روش چندقطبي تعميم يافته
487
تحليل موجي پديده نوري مزدوج سازي فاز به روش مخلوط سازي چهارموج
488
تحليل موجي فيلترهاي نوري DFB در ليزهاي قابل تنظيم فركانسي
489
تحليل موجي ليزرهاي سيليسيمي رامان
490
تحليل موجي ميدان تابش نزديك در LED تك شكاف
491
تحليل موجي و شبيه سازي رفتار مدولاتور هاي نوري ماك-زيندر pin
492
تحليل مود خرابي،مشخصات فني و روش ارزيابي طراحي براي تاير پلتفرم ملي
493
تحليل مودال ارتعاشات بدنه موتور موشك سوخت جامد و مشخص سازي نيروهاي ارتعاشي آن
494
تحليل مودال ارتعاشات سيستمهاي ديناميكي
495
تحليل مودال سدهاي بتني قوسي در محدوده ي زمان با در نظر گرفتن اندركنش سد و آب
496
تحليل مودال ميل لنگ خودرو با نرم افزار Ansys Workbench
497
تحليل مودال و كمانش پانل آلومينيومي ترك دار ترميم شده با وصله كامپوزيتي
498
تحليل مودهاي مختلف كمانش تيرهاي فولادي I شكل تقويت شده عميق
499
تحليل موردي يك نمونه طلاق در شهرستان گلپايگان
500
تحليل موسيقايي ابيات برجسته صائب تبريزي
501
تحليل موضع راهبردي تركيه نسبت به بحران سوريه
502
تحليل موضوعات استراتژيك با استفاده از روش ديناميكي (مطالعه موردي: شركت نفت ايرانول )
503
تحليل موضوعي فعاليت هاي پ ژوهشي و گرايش به مباحث فناوري اطاعات در بين اعضاي هيئت علمي رشته كتابداري و اطلاع رساني ايران , subject evaluation of research activities and trends to it among faculty of library & information science in iran
504
تحليل موضوعي وروش شناسي پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد پژوهش هنر
505
تحليل موضوعي وروش شناسي پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد رشته پژوهش هنر ﴿دانشگاه هاي دولتي ايران﴾
506
تحليل موقعيت شهرك اداري شهريار بر اساس اصول پدافند غيرعامل
507
تحليل موقعيت مكاني مراكز آموزشي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي(مطالعه موردي: مدارس ابتدايي منطقه هفت شهر تهران)
508
تحليل موقعيت مكاني مراكز آموزشي و تعيين مكان بهينه آن ها ( مطالعه موردي : مدارس ابتدايي منطقه يك شهر زنجان )
509
تحليل مولدهاي باينري تصادفي با استفاده از نگاشت هاي آشوبناك
510
تحليل مولفه هاي اثربخشي دوره كارآموزي رشته ترويج وآموزش كشاورزي به منظور ارائه الگوي مطلوب
511
تحليل مولفه هاي اصلي استوار براي داده هاي چوله
512
تحليل مولفه هاي اصلي با استفاده از تجزيه مقدار منفرد و كاربردهاي آن
513
تحليل مولفه هاي اصلي بيزي
514
تحليل مولفه هاي اصلي در سيستم هاي رتبه بندي دانشگاه ها
515
تحليل مولفه هاي اصلي و كاربردهاي آن
516
تحليل مولفه ي رنگ در تذهيب هاي دوره اي صفوي ازمنظره زيبايي شناسي
517
تحليل ميانگين ريسك قرارداد بازخريد نسبت به هماهنگ‌سازي زنجيره‌تأمين تحت شرايط تقاضاي تصادفي و وابسته به قيمت
518
تحليل ميدان پتانسيل حول استوانه طويل مغروق در نزديكي بستر شيبدار با استفاده از روش تفاضل محدود
519
تحليل ميدان جريان حاصل از برهم‌كنش جت مصنوعي با جريان عرضي توسط رهيافت LES
520
تحليل ميدان جريان خون در رگ صلب با احتساب تپش قلب
521
تحليل ميدان جريان در روش خنك كنندگي سرمايش لايه اي تك سوراخه
522
تحليل ميدان جريان و انتقال گرماي توأمان حاصل از جت مصنوعي برخوردي در جريان عرضي
523
تحليل ميدان جريان و انتقال گرماي جت مصنوعي در حضور جريان عرضي همراه بامدل‌سازي محرك نوساني
524
تحليل ميدان دما و تنش در يك استوانه توخالي تحت اثر دماي پرموديك داخلي به فرم بسط فوريه
525
تحليل ميدان دما و تنش در يك استوانه توخالي تحت اثر شرايط مرزي متغير با زمان
526
تحليل ميدان دما و تنش در يك استوانه توخالي تحت اثر شرايط مرزي متغير با زمان
527
تحليل ميدان سرعت بعد از پره هاي روتور فن با استفاده از دستگاه PIV
528
تحليل ميدان سرعت فن لانه كبوتري با استفاده از سيستم PIV
529
تحليل ميدان سرعت فن لانه كبوتري با استفاده از سيستم PLV
530
تحليل ميدان مغناطيسي و جريان چرخشي در ترانسفورماتورHTS مبتني بر آرايش هاي گوناگون سيم پيچي
531
تحليل ميدانهاي الكترو مغناطيسي در موتور القايي سه فاز قفس سنجابي در زمان راه اندازي و ترمزگيري با درنظر گرفتن اثر اشباع به كمك روش عناصر محدود
532
تحليل ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از تابش پروب كواكسيال بر سطح فلز شكافدار
533
تحليل ميداني ساختار لامپ استبيلوترون بوسبله نرم افزار HFSS
534
تحليل ميراگر جرمي اصطكاكي تنظيم شده و بهينه‌يابي پارامترهاي موثر آن
535
تحليل ميرايي ارتعاشات ورقهاي چند لايه غير آيزوتروپ FRP با روش مينيمم سازي انرژي رايلي - ريتز
536
تحليل ميرايي ترموالاستيك غيركلاسيك و لايه نازك فشرده سيال در سيستم هاي ميكرو/ نانو الكترومكانيكي
537
تحليل ميرايي لامينيت‌‌هاي كامپوزيت بدنه شناورهاي تندرو
538
تحليل ميزان آمادگي سازمان هاي دولتي و مردم در مواجهه با بحران هاي طبيعي ﴿مطالعه موردي: رشت﴾
539
تحليل ميزان اثر عوامل آميخته بازاريابي خدمات بر عملكرد سازمانهاي غيرانتفاعي﴿ مطالعه موردي: مدارس غيرانتفاعي يزد﴾
540
تحليل ميزان اثربخشي هدفمندي يارانه¬ها بر كاهش مصرف انرژي برق در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از مدل سري¬هاي زماني
541
تحليل ميزان اثرگذاري جنبه هاي ساختاري حافظه نهان بر كارايي پردازنده شبكه
542
تحليل ميزان اثرگذاري جنبه‌هاي ساختاري حافظه نهان بر كارايي پردازنده شبكه
543
تحليل ميزان اثرگذاري هوش معنوي بر متغيرهاي نوآوري و عملكرد در بخش بازاريابي و فروش شركت فولاد مباركه اصفهان
544
تحليل ميزان تأثيرگذاري نوآوري هاي شبكه هاي نسل جديد بر كيفيت خدمات، رضايت و وفاداري مشتري
545
تحليل ميزان تاثيرگذاري ارزش ويژه وشخصيت برند برتمايلات مشتريان ازطريق اعتماد مشتريان به برند
546
تحليل ميزان تاثيرگذاري بازاريابي اجتماعي در حفظ و نگهداري فضاي سبز شهري مورد مطالعه: شهر اصفهان
547
تحليل ميزان تحقق حكمروايي خوب شهري در بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده (مطالعه موردي: شهر نائين)
548
تحليل ميزان توانمندي اعضاتعاوني هاي توليدمحصولات گلخانه اي استان كرمانشاه
549
تحليل ميزان حاكميت مؤلفه هاي سازمان ياددهنده و سازمان يادگيرنده و رابطه بين آنها در شركت گاز استان اصفهان
550
تحليل ميزان رضايتمندي مردم از پياده راه ها در شهر نجف آباد
551
تحليل ميزان ريسك‌پذيري سكونت‌گاه‌هاي شهري و روستايي استان كرمان از خطر زلزله
552
تحليل ميزان سازگاري الگوي توسعه ي نئوكلاسيك با آموزه هاي اسلام
553
تحليل ميزان سازگاري پارادايم توسعه اقتصادي نئوماركسيسم با آموزه‌هاي اسلام
554
تحليل ميزان سوء جريان در صورت هاي مالي با استفاده از قانون بن فورد
555
تحليل ميزان سودآوري سرمايه گذاري مسكن در محدوده هاي مختلف منطقه يك اصفهان
556
تحليل ميزان شايسته سالاري كاركنان شركت ملي حفاري اهواز
557
تحليل ميزان هوشمندي حمل و نقل
558
تحليل ميكرو كره ساخته شده از مواد تابعي بر اساس تئوري الاستيسته گراديان
559
تحليل ميكرومكانيك آلياژهاي حافظه دار SMA
560
تحليل ميكرومكانيك انتقال تنش در كامپوزيت زمينه پليمري تقويت شده با سيم آلياژ حافظه دار
561
تحليل ميكرومكانيك ويسكوالاستيك غيرخطي و ويسكوپلاستيك كامپوزيت هاي با الياف تك جهته
562
تحليل ميكرومكانيكي خزش به روش اجزاي محدود
563
تحليل ميكروورق ها بر اساس تئوري هاي اصلاح شده گراديان كرنش و جفت تنش با استفاده از روش نوار محدود
564
تحليل ميل لنگ - طراحي دستگاه تست خستگي و روش تست خستگي ميل لنگ موتور ديزل
565
تحليل ميل لنگ به منظور يافتن حاشيه اطمينان موجود با نرم افزار ANSYS
566
تحليل نئوفرماليستي فيلم هاي محمدرضا اصلاني
567
تحليل نا پايا سيال روغن در پمپ دنده اي جابه جايي مثبت
568
تحليل نابجايي حرارتي در باريكه
569
تحليل نابجايي حلقوي متقارن محوري تحت تحريك ديناميكي
570
تحليل نابرابري درآمد بين نسلي و رشد اقتصادي در نظريه رشد شومپيتري
571
تحليل نابرابري فضايي در نواحي خرد شهري بر پايه سنجش كيفيت زندگي مطالعه موردي: محله هاي منطقه 4 شهر اصفهان
572
تحليل نابرابري هاي اجتماعي در برخورداري از كاربريهاي خدمات شهري-مقايسه تطبيقي مناطق 3 و 9 شهرداري مشهد
573
تحليل نابرابري هاي اجتماعي مناطق شهري اروميه از منظر توسعه پايدار.
574
تحليل نابرابريهاي اجتماعي مناطق شهري اروميه از منظر توسعه پايدار
575
تحليل ناپارامتري اثر فاصله¬ي تكنولوژيكي بر جريان¬هاي دوجانبه¬ي تجاري ايران
576
تحليل ناپايداري آيروالاستيسيتة غير خطي در حوزة فركانس با استفاده از كوپلينگ ميان سازه وسيال
577
تحليل ناپايداري آيروالاستيك غيرخطي پره روتور بدون لولا در پرواز درجا و رو به جلو با استفاده از الگوي تير هندسه دقيق
578
تحليل ناپايداري پلاستيك در شكل دادن ورق هاي فلزي
579
تحليل ناپايداري سكونتگاه‌هاي روستايي در منطقه كوهستاني و پايكوهي زاگرس (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان‌هاي مريوان و سروآباد)
580
تحليل ناپايداري سيال پوازي بين دو صفحه موازي به وسيله روش هاي نيمه تحليلي
581
تحليل ناپايداري سيال در جريان مارپيچي خروجي از توربين هيدروليكي فرانسيس
582
تحليل ناپايداري يك لوپ آزمايشي دوفازي گردش طبيعي سيال با استفاده از روش حوزه تحليل حوزه بسامد
583
تحليل ناپيوستگي ها درمعدن جوشقان و اهميت آن در بهينه سازي استخراج
584
تحليل ناپيوستگي هاي عرضي در خط مايكرواستريپ به روش RCMS
585
تحليل نازل ها
586
تحليل ناكارايي X بنگاه هاي عمومي ( مطالعه موردي: بانك هاي رفاه استان اصفهان (1383-1381))
587
تحليل ناكامي جريان ملي گرايي پس از انقلاب اسلامي
588
تحليل نامه هاي شاهنامه برپايه رويكرد علم ارتباطات , the analysis of letters of shahnameh based on communication science
589
تحليل نانوتير اويلر-برنولي روي بستر الاستيك با استفاده از مدل انتگرالي غيرمحلي ارينگن
590
تحليل نانوساختارهاي تك و دو ورينته ي مارتنزيتي در مختصات قطبي بر مبناي تئوري ميدان فاز و با استفاده از روش اجزاء محدود
591
تحليل نانوورق‌هاي گرافيني بر اساس تئوري جفت تنش اصلاح شده با استفاده از روش نوار محدود و تئوري اصلاح شده دو متغيره
592
تحليل ناهنجاري اقلام تعهدي و راهبردهاي سرمايه‌گذاري مرتبط با آن
593
تحليل ناهنجاري اقلام تعهدي: ريسك يا قيمت‌گذاري نادرست شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
594
تحليل نت انرژي نيروگاه بادي بر اساس وضعيت آن در سيستم قدرت
595
تحليل نتايج آزمايش FWD با استفاده از مدلسازي المان محدود بر اساس مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي
596
تحليل نتايج تست بخشي از خطوط بالاستي كشور و آناليز مودال جهت بررسي سختي خط
597
تحليل نتايج مشخصه جريان-ولتاژ يك نانو ذره فلزي متصل به سيم رابط
598
تحليل نحوي جملات در اثري از محمود دولت ابادي
599
تحليل نرخ براده برداري براي تعيين سرعت پيشروي در فرزكاري با استفاده از كنترل تطبيقي
600
تحليل نرخ سوزش احتراق ذرات ريز جامد
601
تحليل نرم افزار طراحي وشبيه سازي شبكه و ارائه معماري مبتني بر اصول مهندسي نرم افزار
602
تحليل نرم افزاري پل عابر پياده وطراحي پله برقي
603
تحليل نسبت معماري و سياست؛آسيب شناسي معماري جمهوري اسلامي ايران
604
تحليل نسبت ميان خود نگاره و بحران واقعيت با تأكيد بر آثار «جو اسپنس»، «سيندي شرمن» و «كلي وانس»
605
تحليل نشانگان عصبي بيماري ام.اس برپايه مدلسازي الكتريكي
606
تحليل نشانه شناختي از منظر تقابل فرهنگي سنت و تجدد در آثار هنرمندان معاصر ايران
607
تحليل نشانه شناختي زبان عرفاني عطار
608
تحليل نشانه شناختي عكس هاي مستند اجتماعي معاصر ايران (مورد مطالعه نشريه تصوير سال در دهه 1380)
609
تحليل نشانه شناختي گفتمان خوراك در آثار سينمايي داريوش مهرجويي
610
تحليل نشانه شناختي نظامِ توتمي در داستان هاي شاهنامۀ فردوسي
611
تحليل نشانه شناسي اشعار محمد رضا شفيعي كدكني
612
تحليل نشانه شناسي پديده هاي طبيعت در شعر عباس محمود عقاد
613
تحليل نشانه شناسي تصويري نگاره هاي داستان اصحاب كهف
614
تحليل نشانه معناشناختي جايگاه سرير در نگارگري ايراني دوران اسلامي و ارتباط آن با مبلمان معاصر
615
تحليل نشانه‌شناسيداستان‌هاي كودك و نوجوان تاجيكي از ديدگاه گرمس
616
تحليل نشت از بدنه سدهاي خاكي با استفاده از روش احجام محدود
617
تحليل نشت به روش عددي در ساختگاه سد (مطالعه موردي ساختگاه سد ليرو در استان چهارمحال و بختياري)
618
تحليل نشت يابي لوله هاي نفت وگاز
619
تحليل نشست از زير سد بتني با استفاده از روش احجام محدود
620
تحليل نشست زمين در اثر احداث تونلهاي مترو
621
تحليل نشست سطح زمين در اثر استخراج زغال به روش جبهه كار طولاني- مطالعه موردي منطقه زغالدار طبس
622
تحليل نظام آموزش از دور از ديدگاه تربيتي مدرنيسم و پست مدرنيسم
623
تحليل نظام تفكر آموزشي اسلام در شكل گيري مسجد-مدرسه ها؛ نمونه موردي مسجد سيّد اصفهان
624
تحليل نظام تميم گيري در شهر تهران: بررسي امكان پذيري تمركز زدائي در تصميم گيري
625
تحليل نظام توزيع فضايي جمعيت در ناحيه جغرافيايي ملكان
626
تحليل نظام توزيع فضايي و الگوي مكان يابي كاربريهاي ورزشي مطالعه موردي:منطقه 16 شهر تهران
627
تحليل نظام توزيع فضايي و الگوي مكانيابي كابريهاي شهري ( مطاله موردي كاربري آموزش ابتدايي شهر بوشهر )
628
تحليل نظام توزيع فضايي والگوي مكان يابي كاربري هاي شهري ( مطالعه موردي: كاربري فضاي سبزمنطقه 14شهرتهران )
629
تحليل نظام توزيع فضايي والگوي مكان يابي كاربري هاي شهري (مطالعه موردي: كاربري هاي آموزش متوسطه دخترانه منطقه 61 تهران )
630
تحليل نظام شبكه شهري استان چهارمحال و بختياري طي سالهاي 1335 تا 1380
631
تحليل نظام شهري استان كرمانشاه با تاكيد بر نقش آفريني طرح هاي منطقه اي
632
تحليل نظام شوراهاي حل اختلاف از ديدگاه تاريخي و كيفري
633
تحليل نظام فضايي كالبدي بافت تاريخي شهر اصفهان ﴿مطالعه موردي: محله تاريخي عليقلي آقا﴾
634
تحليل نظام قضايي عشايري بر اساس آموزه هاي عدالت ترميمي با تاكيد بر عشاير عراق
635
تحليل نظام گزينش منابع انساني با رويكرد شبكه عصبي مصنوعي
636
تحليل نظام ناپايداري در سكونتگاههاي غيررسمي نمونه موردي : منطقه دو اسلامشهر
637
تحليل نظرات كاربران به منظور بهبود كارايي سامانه‌هاي توصيه‌گر
638
تحليل نظري اثر اقتصاد دانش بنيان بر توزيع درآمد با رويكرد اسلامي
639
تحليل نظري- تجربي فرآيند تخليه الكتريكي برش با سيم براي تراشكاري قطعات مدور در حضور امواج فراصوتي
640
تحليل نظري ليزر هيبريد گاز كربنيك
641
تحليل نظري مسئله اطلاعات نامتقارن در قراردادهاي مشاركتي بانكداري بدون ربا (در چارچوب مدل سهميه‌بندي اعتبار نظريه قراردادها)
642
تحليل نظري نرخ بهره ي حياتي و رشد اقتصادي
643
تحليل نظري و تجرب نا بالانسي تك صفحه اي و نا همراستايي در مجموعه ديسك و كوپلينگ
644
تحليل نظري و تجربي اثر نانولايه‌ي پلي وينيل بوتيرال و عامل‌‌هاي ساختاري آن بر چقرمگي شكست بين‌لايه¬اي كامپوزيت شيشه/فنوليك
645
تحليل نظري و تجربي ارتباط شاخص‌هاي ناهمواري سطحي با اصطكاك
646
تحليل نظري و تجربي ارزشگذاري كالاهاي فرهنگي و هنري(مطالعه موردي شهر هنر اصفهان)
647
تحليل نظري و تجربي تعيين اندازه بهينه و پايدار شهر (مطالعه موردي شهرهاي بزرگ ايران)
648
تحليل نظري و تجربي تغييرات ساختاري و تاثير آن بر اشتغال در ايران
649
تحليل نظري و تجربي خواص فيزيكي و ريزساختار الياف نانوكامپوزيت پلي پروپيلن- نانو گرافن
650
تحليل نظري و تجربي رفتار كششي پارچه هاي حلقوي تاري با استفاده از روش انرژي
651
تحليل نظري و تجربي عملكرد ميكسر پيوسته آشوبناك خمير نان
652
تحليل نظري و تجربي قطبش پرتوي حاصل از كندوسوز ليزري عناصر فلزي
653
تحليل نظري و عددي انتقال حرارت از لايه‌هاي منسوج حاوي ميكروكپسول‌هاي مواد تغييرفاز‌دهنده
654
تحليل نظري و عددي رفتار سنگ دوزهاي تزريقي در تونل ها و مقايسه آنها
655
تحليل نظري و عملي چتر در نورد سرد ورق
656
تحليل نظريه مسئوليت مدني متبوع ناشي از عمل تابع در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي حقوق فرانسه و مصر
657
تحليل نظريه مقداري پول﴿ديدگاه موريس اله﴾
658
تحليل نظريه ي بدهي– ركود فيشر با تأكيد بر بحران مالي
659
تحليل نظم فضايي والگوي مكان يابي كاربري هاي شهري (نمونه مطالعاتي : فضاي سبزشهر نورآباد ممسني )
660
تحليل نظم مكاني والگوي توزيع فضايي كاربري هاي شهري مطالعه موردي: كاربريهاي آموزش متوسطه ناحيه 3 شهر كرج
661
تحليل نفوذ الاستوپلاستيك نانوايندنتيشن با استفاده از تئوري ميكروپولار
662
تحليل نفوذ پذيري و تشخيص آن در سيستم رمز نگاري پخشي
663
تحليل نفوذ پرتابه تغيير فرم پذير در هدف فلزي بر مبناي خواص مادي پرتابه و هدف
664
تحليل نفوذ پرتابه هاي تغيير شكل پذير در اهداف فلزي به كمك انتشار امواج تنش پلاستيك
665
تحليل نفوذ گلوله در جليقه ي ضد گلوله كامپوزيتي - سراميكي
666
تحليل نفوذ گلوله در زره كامپوزيتي- سراميكي
667
تحليل نفوذ و گسترش وهابيت در جهان
668
تحليل نقاشي هاي ادوارد هاپر از منظر پديدارشناسي هنر دوفرن
669
تحليل نقاشي هاي پيتر بروگل بر اساس انديشه باختين
670
تحليل نقاط ضعف و قوت داوري در قراردادهاي اداري پيمانكار ي در حقوق ايران
671
تحليل نقاط قوت ، ضعف ها، فرصت ها وتهديدات (SWOT) درخواست ميزباني وبرگزاري رويدادهاي بزرگ ورزشي درايران
672
تحليل نقاط قوت و ضعف نظام ارزيابي راهبردي محيطزيستي در ايران؛ با تاكيد بر بخش آب
673
تحليل نقش آراء كميسيون هاي ماده صد شهرداريها در ساختار شهري شهرهاي ايران؛ مورد مطالعه: شهر شهركرد
674
تحليل نقش ابعاد بازاريابي محتوا بر خريد و ارزش آفريني برند محصولات گياهان دارويي با نقش ميانجي اعتماد، پسنديدن و اشتراك‌گذاري محتوا در شبكه‌هاي اجتماعي
675
تحليل نقش احياي جاده ابريشم بر قدرت چين
676
تحليل نقش اقلام تعهدي در اندازه‌گيري عملكرد و كيفيت اطلاعات حسابداري بر مبناي مدل نيكلوف
677
تحليل نقش التفات بر تناسب آيات قرآن كريم (مورد مطالعه دو جزء نخست)
678
تحليل نقش املاك وقفي در پويايي بازار زمين و مسكن شهري با تاكيد بر بافت فرسوده
679
تحليل نقش برنامه‌ريزي كاربري زمين در بهبود تاب‌آوري جوامع شهري در برابر زلزله(نمونه موردي:پروژه گل نرگس اصفهان)
680
تحليل نقش پدافند غيرعامل و تاثير آن در ايمني شهرها ﴿مطالعه موردي : شهر تبريز﴾
681
تحليل نقش پيش فهم ها درشكل گيري انديشه ها و مواضع سياسي شريعتي و مطهري
682
تحليل نقش پيش‌فهم‌ها در شكل‌گيري انديشه‌هاي سياسي (مطالعه موردي نزاع‌هاي فقهي – سياسي علامه نائيني و شيخ فضل‌الله نوري)
683
تحليل نقش تربيتي عبرت و موعظه در نهج‌البلاغه
684
تحليل نقش تشبيه و استعاره در گسترش معنا در زبان عرفان
685
تحليل نقش تصرف عدواني اراضي دولتي در پديده حاشيه نشيني و گسترش سكونتگاههاي غير رسمي ( نمونه موردي شهر بندر ماهشهر )
686
تحليل نقش تقابل‌گرايي در شكل‌گيري ديدگاه سكولار والتر سينوت-آرمسترانگ به اخلاق
687
تحليل نقش توانمندي روان‌شناختي، شادي در محيط كار و اشتياق شغلي در بهره‌وري كاركنان شركت گاز استان اصفهان به منظور ارائه الگو
688
تحليل نقش توسعه گردشگري بر تو زيع در آمد (مطالعه موردي استان هاي كشور )
689
تحليل نقش خانه‌هاي دوم در توسعه پايدار گردشگري روستايي (موردمطالعه: روستاهاي بخش مركزي شهرستان دير)
690
تحليل نقش در دريچه هاي آب و فاضلاب شهري به كمك نرم افزار ABAQUS
691
تحليل نقش ساختاري فركتال مهر بهبود سطح گلبرگهاي جانبي آرايه ها
692
تحليل نقش سرمايه هاي اجتماعي در حفظ وگسترش جايگاه فرش دستباف
693
تحليل نقش سهامداران كنترلي دراثرگذاري محافظه كاري شرطي بر ارزش بازار وجه نقد
694
تحليل نقش سياست بهره برداري و خطاي پيش بيني در برنامه ريزي بهره برداري از مخازن سدها
695
تحليل نقش سياست هاي رفاهي مسكن در توليد غيررسميت بررسي نمونه ي ميان آباد اسلامشهر تهران
696
تحليل نقش سياست‌هاي‌رفاهي مسكن در توليد غيررسميت (بررسي نمونه‌ي ميان‌آباد ـ اسلامشهر ـ تهران)
697
تحليل نقش شهر جديد پرند در تمركززدايي جمعيتي از مادر شهر تهران (با تاكيد برتحولات تمركز جمعيت در مجموعه شهري تهران)
698
تحليل نقش شهرهاي مياني در توسعه فضايي كلان منطقه زاگرس
699
تحليل نقش شيعيان اماميه در تحولات فرهنگي جهان اسلام از قرن پنجم تا نيمه قرن هفتم ق
700
تحليل نقش علي شريعتي در انقلاب اسلامي ايران؛ بازخواني انتقادي ديدگاه هاي موافق و مخالف
701
تحليل نقش عملكردهاي روستاي ضيابر در توسعه ي ناحيه اي
702
تحليلِ نقشِ عواملِ انسانيِ موثر بر كسب و كارهاي هنربنيان مطالعه اي پيرامون گالري هايِ عكاسي و نقاشي در تهران
703
تحليل نقش عوامل سياسي بر عدم تعيين حدود فلات قاره ي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي عراق، كويت و امارات متحده عربي
704
تحليل نقش فرم كالبدي در ارتقاء كيفيت هاي بصري ﴿نمونه موردي: بخش مركزي شهر نجف﴾
705
تحليل نقش فرهنگ پذيرش مسافر در جامعه ميزبان بر اساس ارزشهاي توسعه پايدار گردشگري(مورد: لاهيجان)
706
تحليل نقش فرهنگ پذيرش مسافر در جامعه ميزبان بر اساس ارزشهاي توسعه پايدار گردشگري(مورد:لاهيجان)
707
تحليل نقش فناوري هاي نوين اطلاعات و ارتباطات در تحقق شهر خلاق
708
تحليل نقش قنات در حيات تاريخي يزد از دوره ي ايلخانان تا دوران پهلوي اول 674-1320ش/1295-1914م
709
تحليل نقش كاربردهاي فرامحله اي بر رضايتمندي سكونتي ( نمونه موردي : محله جهانشهر كرج )
710
تحليل نقش گردشگري فرهنگي در اقتصاد ايران
711
تحليل نقش گروه هاي اجتمايي سنتي در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي ايران مطالعه موردي بازاريان
712
تحليل نقش محوري رودخانه زاينده رود در گردشگري پايدار شهر اصفهان
713
تحليل نقش مخابرات در توسعه
714
تحليل نقش مسلمانان در شهرسازي بين النهرين تا قرن سوم هجري
715
تحليل نقش مشاركت در بهبود شاخص هاي كيفيت زندگي شهري در محلات شهر رشت
716
تحليل نقش مشوق هاي مالياتي در تحقق اهداف اقتصادي مناطق محروم(مطالعه موردي: معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 132)
717
تحليل نقش منافع فردي و اجتماعي در احياي خانه هاي با ارزش تاريخي ﴿نمونه موردي: خانه هاي با ارزش تاريخي محله جلفاي اصفهان﴾
718
تحليل نقش مهاجرت هاي روستايي بر حاشيه نشيني شهر مهاباد در مقطع زماني ﴿1345تا1392﴾
719
تحليل نقش ميانجي نوآوري هاي سازماني بر رابطه ي قابليت هاي بازاريابي با عملكرد كسب و كار
720
تحليل نقش ميانجي نوآوري هاي سازماني بر رابطه ي قابليت هاي بازاريابي با عملكرد كسب و كار
721
تحليل نقش نخبگان خوزستان در توسعه ي فرهنگ و تمدن ايران و اسلام از سده ي ششم تا دهم ميلادي
722
تحليل نقش نشانه هاي شهري با تاكيد برروانشناسي محيطي ﴿نمونه موردي مركز تاريخي شهر اصفهان﴾
723
تحليل نقش نيروهاي اجتماعي كرمانشاه و جهت گيري آناى نسبت به جنبش مشروطه خواهي
724
تحليل نقش هاي بازنمودي، تعاملي و تركيبي در نگاره هاي داستان هاي در شاهنامه فردوسي بر اساس نظريه دستور » ضحاك « و » سياوش « خوانش تصاوير كرس و ونليوون
725
تحليل نقش هاي گياهي و حيواني ظروف سنگي جيرفت ﴿كاربرد آن در طراحي و عناصر بصري بسته بندي﴾
726
تحليل نقش و تاثير كاربري تجاري بر حمل و نقل و ترافيك شهري ( نمونه موردي : محور چهارباغ عباسي شهر اصفهان )
727
تحليل نقش و جايگاه دولت در توسعه فيزيكي شهر كرمانشاه ار آغاز دوره پهلوي تاكنون
728
تحليل نقش و عملـكرد فضاهاي جمعي در تحـرك و پويايي شهر (نمونه موردي: فضـاهاي جمعي مناطق 5 و 6 شهر اصفهان)
729
تحليل نقش ويژگي هاي فردي مديران محلي در توسعه روستايي (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان ايلام )
730
تحليل نقطه كار پمپ هاي نيروگاه بخار مشهد
731
تحليل نقوش آثار باستاني جيرفت با رويكرد مضمون شناسانه
732
تحليل نقوش جانوران شاخ دار در فرهنگ و تمدن ايران با تاكيد بر نگاره هاي عهد صفوي
733
تحليل نقوش صنايع دستي تركمن در طراحي داخلي هتل جهانگردي گرگان
734
تحليل نقوش هندسي در آجركاري خانه هاي عصر صفوي محله ي جلفاي اصفهان
735
تحليل نقوش و صفحه آرايي قرآن مير عبدالقادر حسيني شيرازي از مكتب هند و مقايسه آن با قرآن روز بهان شيرازي از مكتب شيراز (از گنجينه نفايس آستان قدس رضوي)
736
تحليل نكته هاي اخلاقي سوره نور
737
تحليل نگرش روستائيان به بيمه كشاورزي
738
تحليل نگرش عكاسان به موضوع جاده مورد پژوهي: دهه 60 و 70 آمريكا
739
تحليل نگرش كاركنان با قرارداد دائم و غيردائم نسبت به ايمني در پالايشگاه اصفهان
740
تحليل نگرش مديران مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پيرامون نحوه انتخاب ساختار سرمايه
741
تحليل نگرش مكاتب فلسفي به آموزشهاي زيست محيطي
742
تحليل نگره هاي جغرافي دانان ايراني در شكل گيري علم جغرافيا در تمدن اسلامي از آغاز تا قرن نهم هجري
743
تحليل نماد ها و كهن الگوها در داستان سمك عيار بر اساس نظريه يونگ
744
تحليل نماد و تمثيل در زبان عرفاني مرصادالعباد نجم‌الدين رازي
745
تحليل نمايش آييني لال در مازندران
746
تحليل نمايشنامه "بازي عشق و مرگ " اثر رومن رولان
747
تحليل نمايشنامه "مرگ پيشه ور" اثر آرتور ميلر
748
تحليل نمايشنامه اتللو اثر ويليام شكسپير
749
تحليل نمايشنامه با خشم بيادآور
750
تحليل نمايشنامه درس ،اثر: اوژن يونسكو
751
تحليل نمايشنامه سه خواهر اثر: چخوف
752
تحليل نمايشنامه عروسي خون
753
تحليل نمايشنامه كرگدن
754
تحليل نمايشنامه لير شاه اثر ويليام شكسپير
755
تحليل نمايشنامه مادموزال ژولي
756
تحليل نمايشنامه مرغ دريائي اثر: آنتون چخوف
757
تحليل نمونه ساده كشتي توسط نرم افزار
758
تحليل نمونه قراردادهاي مشاركت مدني بانك ها
759
تحليل نمونه قراردادهاي مشاركت مدني بانك ها
760
تحليل نهادي كنش جمعي در بهره برداري از منابع آب ( مورد مطالعه منطقه محمودآباد شهركيان دراستان چهار¬محال و بختياري
761
تحليل نهادي كنش جمعي در نقل و انتقال پول: مورد مطالعه مهاجرين افغانستاني ساكن شهر اصفهان
762
تحليل نهان‌نگاري كور درتصاوير با استفاده از الگوريتم هاي مبتني بر دستگاه ايمني مصنوعي
763
تحليل نوآوري بنيادي و تدريجي بر اساس عملكرد نوآورانه با رويكرد شبكه عصبي با مطالعه موردي در شركت فولاد مباركه اصفهان
764
تحليل نواحي مختلف طيف مرئي به عنوان منابع ايجاد رنگ در اجسام
765
تحليل نوار صدا در فيلم هاي بهرام بيضايي از ديدگاه تدوين
766
تحليل نوار محدود مرتبه‌ بالاي ناپايداري ديناميكي پنل استوانه‌اي تقويت‌شده كامپوزيتي داراي بريدگي تحت اثر نيروهاي پارامتري هارمونيك
767
تحليل نوار محدود ناپايداري ديناميكي پوسته هاي استوانه اي كامپوزيت چندلايه متورق تحت اثر نيروهاي پارامتري هارمونيك
768
تحليل نورد نامتقارن ورق
769
تحليل نورد ورق هاي دو جنسي
770
تحليل نوسانات قيمت طلا در بازار جهاني و پيش بيني قيمت طلا با نرم افزار ونسيم
771
تحليل نوستالوزي يادكرد دوران وحسرت واندوه
772
تحليل نوع ارتباط تمهيدات فرمي با مضمون در منتخب نگاره هاي رضا عباسي
773
تحليل نوع ارتباط تمهيدات فرمي با مضمون در منتخب نگاره هاي رضا عباسي
774
تحليل نويز جريان سيال درون حلزوني فن لانه سنجابي با روتور نيمه مخروطي، با استفاده از نرم افزار OpenFOAM و مقايسه آن با نتايج تجربي
775
تحليل نويز در ايستگاه گلشهر،خط 5 مترو تهران
776
تحليل نيازمندي ها و طراحي سيستم مديريت يادگيري
777
تحليل نيازهاي آموزشي زنان در زمينه ي سلامت اجتماعي ( مطالعه موردي: زنان روستايي بخش قلعه شاهين سرپل ذهاب)
778
تحليل نيازهاي زبان انگليسي دانشجويان پزشكي: مطالعه موردي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
779
تحليل نيرو و بررسي حركت ورق در قالبهاي خم مركب
780
تحليل نيرو و تنش در استخوان ران و غضروف بيمار مبتلا به پرتس
781
تحليل نيروهاي ماهيچه اي در هنگام راه رفتن با پروتز بالاي زانو
782
تحليل نيروهاي محوري و لنگر خمشي وارد بر پوشش تونل در اثر تغيير شكل هاي اعوجاجي ناشي از زلزله
783
تحليل نيروهاي موثر در تئوري روغنكاري
784
تحليل نيروي پيش‌برنده ترك به منظور تحليل ترك‌هاي سطحي در تماس چرخ و ريل
785
تحليل نيروي چرخ خودرو پيكان
786
تحليل نيروي عكس العمل زمين در سطوح شيب دار براي فرد قطع عضو از زير زانو به هنگام استفاده از سه پروتز غير ديناميك
787
تحليل نيروي ناشي از جريان روغن در سوپاپ هاي كنترل جهت هيدروليكي
788
تحليل نيروي نفوذ سوزن جهت برآورد دوخت‌پذيري پارچه‌هاي جين
789
تحليل نيرويي سنگ شكن پيكور ﴿بيل مكانيكي پيكور دار﴾
790
تحليل نيرويي قالب و پرس در ساخت پنل هاي خودرو
791
تحليل نيرويي قالب و پرس در ساخت پنل هاي خودروژژ
792
تحليل نيرويي و بهينه سازي مقاطع سازه هاي انتقال نيرو به كمك نرم افزار NISA
793
تحليل نيم ميكروسكوپي پاشندگي برخوردهاي هسته اي
794
تحليل نيم ميكروسكوپيكي پاشندگي برخورد هاي هسته - هسته اي , Dispersive semimicropic analysis of the nuclear collisions
795
تحليل نيمه تجربي مقاومت غلتشي در حركت خودرو و تعيين سهم تاير از آن
796
تحليل هارموني رنگي در برخي طرح‌هاي فرش دستباف ايران
797
تحليل هاميلتوني نظريه‌هاي گرانش جرم‌دار و دو گرانش HR ، بررسي مساله‌ي شبح و دوشاخگي
798
تحليل هاي آماري بااستفاده ازs+
799
تحليل هاي آماري بااستفاده ازs+
800
تحليل هاي آماري بااستفاده ازs+
801
تحليل هاي امام علي عليه السلام پيرامون دنيا در نهج البلاغه
802
تحليل هاي سره و رسته هاي گرنشتاين
803
تحليل هاي مكاني و طبقه بندي توزيع قضايي مراكز خدمات روستايي با استفاده از GIS﴿مطالعه موردي:دهستان هاي شهرستان استهبان﴾
804
تحليل هاي نظري و تجربي آزادي اقتصادي و فقر (كشورهاي منتخب)
805
تحليل هدايت حرارتي در كره
806
تحليل هدايت فاز انتهايي موشك هاي آشيانه ياب غير فعال با استفاده از فيلتر هاي ذره اي
807
تحليل هرمنوتيكي خوانش هانري استرلين از ميدان نقش جهان در كتاب اصفهان تصوير بهشت بر مبناي پديدار شناسي ميدان نقش جهان
808
تحليل هرمنوتيگي داستان رابعه و بكتاش الهي نامه عطار نيشابوري
809
تحليل هزينه - فايده پروژه متروي اصفهان
810
تحليل هزينه - فايده كشتارگاه بهين تهران
811
تحليل هزينه - منفعت و رضايت مشتري در خدمات الكترونيكي با استفاده از شبكه بيزي
812
تحليل هزينه چرخه عمر در طراحي عملكردي پل‌هاي مجهز به جداگرهاي الاستومري هسته سربي
813
تحليل هزينه چرخه عمر روسازي راهها با رويكرد توسعه پايدار
814
تحليل هزينه- فايده آموزش عالي در گروه علوم انساني
815
تحليل هزينه -فايده انواع بسته بندي خرما
816
تحليل هزينه فايده با استفاده از جداسازهاي لرزه اي در پل هاي متداول شهري
817
تحليل هزينه فايده برخي صنايع جانبي تئاتر (با تأكيد بر باراوسل)
818
تحليل هزينه- فايده محصولات پيشنهادي براي افزايش سوددهي در كارخانه سبلان پارچه
819
تحليل هزينه هاي آموزش و پرورش
820
تحليل هزينه-فايده سياست افزايش تراكم مسكوني شهرها با رويكرد توسعه پايدار (نمونه موردي :منطقه يك اصفهان)
821
تحليل هزينه-فايده يك طرح نمونه گردشگري در شهرستان ماهان-كرمان
822
تحليل هشدارها و رويدادهاي امنيتي در مقياس داده بزرگ با استفاده از فناوري پردازش رويداد پيچيده
823
تحليل هم واژگاني مقالات مرتبط با درمان ديابت نوع 2 در نشريات تحت پوشش مدلاين (MedLine)
824
تحليل هماهنگي قطعه " سبك بال " استاد حسين دهلوي
825
تحليل همبستگي متقابل دماي سطح دريا با كميت هاي جوي به روش توابع متعامد در شمال اقيانوس هند
826
تحليل همبستگي ميان مشخصه هاي نوايي گفتار و اطلاعات پيرازباني در زبان فارسي با تكيه بر الگوي شيب
827
تحليل همديد ـ آماري پديده رعد و برق در استان لرستان
828
تحليل همديد بارش هاي ابر سنگين ايران
829
تحليل همديد بارش هاي سنگين استان سيستان و بلوچستان
830
تحليل همديد بارش هاي سنگين استان كرمان
831
تحليل همديد بارش هاي سنگين روزانه غرب ايران
832
تحليل همديد پديده شرجي در ايران
833
تحليل همديد دماهاي فرين دوره سرد سال در منطقه شمال غرب ايران
834
تحليل همديد روزهاي گرد و غبار شديد در اهواز
835
تحليل همديد سرماهاي فرين ايران
836
تحليل همديدتوفان هاي گردوغباراستان خوزستان
837
تحليل همديدي بارش هاي سنگين استان هرمزگان
838
تحليل همديدي بارشهاي سنگين استان بوشهر
839
تحليل همديدي و ديناميكي بارش هاي شدبد جنوب غرب ايران با استفاده از مدل عددي
840
تحليل همديدي يخبندان هاي بهاره جنوب شرق اصفهان
841
تحليل همديدي يخبندان هاي سنگين استان آذربايجان شرقي
842
تحليل همديدي-آماري رخداد ترسالي در غرب ايران
843
تحليل همزمان آيروديناميك و انتقال حرارت پره توربين گاز با خنك كاري فيلمي
844
تحليل همزمان تاثير قدرت اجباري و قدرت تشويقي مسئولان مالياتي بر تمكين مالياتي در چارچوب نظريه شيب لغزنده(كشورهاي منتخب)
845
تحليل همزمان حرارتي مكانيكي پوسته استوانه اي جدار ضخيم از جنس مواد هدفمند
846
تحليل همگرايي بهره وري كل عوامل توليد بين بخشهاي كشاورزي وصنعت در اقتصاد ايران(1375 - 1345 )
847
تحليل هموديناميك جريان خون عبوري از دريچه‌ي مكانيكي دولتي آئورت
848
تحليل هنجارگريزي معنايي در غزل آغازين سبك عراقي و هندي بر اساس نظريّۀ جفري ليچ )مطالعۀ موردي: سنايي، انوري، خاقاني، عُرفي شيرازي، طالب آملي و كليم كاشاني
849
تحليل هند سي و جنبشي شكستگي‌هاي سازند آسماري در كوه دارا به عنوان مدل آنالوگ مخزن آسماري در ميادين ديگر
850
تحليل هندسه آجركاري‌هاي مسجد جامع اصفهان به‌منظور استفاده در طراحي كفپوش‌هاي آجري پياده راه‌ها (نمونه‌ي مورد مطالعه؛ خيابان چهارباغ اصفهان)
851
تحليل هندسه آرائه شكستگي ها و ناپيوستگي ها در منطقه 2 مسير راه اسفراين _ ميتروان
852
تحليل هندسه دماغه قطار پرسرعت و بررسي روش هاي بهينه سازي ضرايب آيروديناميكي
853
تحليل هندسي آْرايه شكستگي ها و ناپيوستگي ها در معدن شماره 2 سد سياه بشيه
854
تحليل هندسي ساختار معماري مسجد-مدرسِه هاي شهر اصفهان، با ارائِه راهكارهاي مرمتي مسجد- مدرسه رحيم خان
855
تحليل هندسي فرمان خودرو
856
تحليل هندسي گسل هاي بخش مركزي كمربند ماگمايي اروميه-دختر و تعيين ارتباط بين كاني زايي و عناصر ساختاري، شمال شرق اصفهان
857
تحليل هندسي و جنبشي شكستگي‌هاي سازند آسماري در تاقديس سپيدار
858
تحليل هندسي و جنبشي شكستگي‌هاي سازند هاي ايلام و سروك درمنطقه حنا، جنوب شرق سميرم
859
تحليل هندسي و شبيه سازي عملكرد خمشي پوسته ي كامپوزيتي بال پرنده ي بدون سرنشين توليد شده به روش بريدينگ
860
تحليل هنري آواز ابوعطا با نگرشي به آثار موسيقي دانان بزرگ و قديم ايران
861
تحليل هنري دستگاه شور
862
تحليل هنري موسيقي آوازي ايران
863
تحليل هوش رقابتي و نقش آن در ايجاد تمايز و پرستيژ برند با ميانجي گري سرمايه فكري و نوآوري سازماني ( مطالعه موردي : هتل ها و آژانس هاي مسافرتي منتخب شهر اصفهان )
864
تحليل هويت زن ايراني بر مبناي ارزش¬هاي اساسي در كتاب¬هاي خاطرات دفاع مقدس
865
تحليل هويت شهر از نگاه شهروندان با تأكيد بر خاطرات جمعي
866
تحليل هيدرو ديناميك سيال دو فاز در لوله عمودي
867
تحليل هيدرو ديناميكي 1 بعدي مدار روغن كاري موتور ديزل سنگين 12 استوانه اي د 87
868
تحليل هيدرو ديناميكي ورود گوه به آب و بررسي اثر انحناي كف بر نيروي برآي گوه
869
تحليل هيدرو سازه پروانه مغروق كامپوزيتي
870
تحليل هيدرو فرمينگ لوله هاي دايروي در قالب قطعه Transition piece به كمك نرم افزار Abaqus / Explicit
871
تحليل هيدرو مكانيكي توده سنگ درزه دار پي سد گتوند
872
تحليل هيدروآكوستيكي اثر سطح آزاد دريا بر انتشار صوت شناور زيرسطحي
873
تحليل هيدروآكوستيكي هيدروفويل هاي مغروق
874
تحليل هيدرواستاتيك سازه هاي شناور بروش انتگرال گيري فشار
875
تحليل هيدرواستاتيكي و هيدروديناميكي شناور biaderunner توسط نرم افزار هاي autoship و maxsurf
876
تحليل هيدرواكوستيكي جاذبهاي صوتي در محيط دريايي
877
تحليل هيدروالاستيك پديده اسلوشينگ در ورق‌ جداره تانك‌ها
878
تحليل هيدروالاستيك پروانه متحرك زير سطحي و بررسي ارتعاشات اجباري آن
879
تحليل هيدروالاستيك پروانه هاي اثر سطحي يا نيمه مغروق
880
تحليل هيدروالاستيك ورق‌هاي ساندويچي شناور
881
تحليل هيدروالاستيك ورود نامتقارن گوه به آب با استفاده از نرم افزار اُپنفوم
882
تحليل هيدروالاستيكي برخورد مقاطع دو بعدي كشتي ها با سطح آزاد
883
تحليل هيدروپليتيك رودخانه آمودريا
884
تحليل هيدروپليتيكي استان اصفهان
885
تحليل هيدروپليتيكي استان تهران با تاكيد بر پايداري منابع آب شرب شهري
886
تحليل هيدروپليتيكي استان چهارمحال و بختياري
887
تحليل هيدروپليتيكي استان خوزستان
888
تحليل هيدروديناميك زير دريايي
889
تحليل هيدروديناميك سد و مخزن به روش لاگرانژي
890
تحليل هيدروديناميكي اثرات غير خطي امواج آب روي اجسام بزرگ در دريا
891
تحليل هيدروديناميكي اينترسپتور در شناورهاي تندرو
892
تحليل هيدروديناميكي بدنه شناور تونلدار پروازي در راستاي كاهش مقاومت
893
تحليل هيدروديناميكي به آب اندازي سكو از روي بارج
894
تحليل هيدروديناميكي پروانه محورفين دار با نرم افزار با نرم افزار ANSYS-CFX
895
تحليل هيدروديناميكي پروانه نازلدار به روش تئوري جريان پتانسيل
896
تحليل هيدروديناميكي تونل كاويتاسيون
897
تحليل هيدروديناميكي جريان داخلي غير دائم يك پرتابه زيرآبي
898
تحليل هيدروديناميكي جريان سيال در مدول‌هاي تصفيه آب غشاء مارپيچ و الياف توخالي
899
تحليل هيدروديناميكي حركت يك سيلندر قايم در آب
900
تحليل هيدروديناميكي راكتهاي سوپركاويتاسيوني زيرآبي از لحظه شروع حركت تا سرعت ماكزيمم
901
تحليل هيدروديناميكي رايزر سكوهاي دريايي
902
تحليل هيدروديناميكي سازه هاي دريايي متشكل از المانهاي باريك
903
تحليل هيدروديناميكي سامانه ارتعاشات گردابهاي و بررسي كارايي آن در جريانهاي مختلف
904
تحليل هيدروديناميكي سكوي اسپار به روش عددي
905
تحليل هيدروديناميكي سكوي اسپار در حركات سرج وهيو
906
تحليل هيدروديناميكي سكوي پايه كششي ستاره دريايي به روش عددي
907
تحليل هيدروديناميكي سكوي نيمه مغروق با مهار كاتنري تحت اثر امواج گروهي
908
تحليل هيدروديناميكي سيستم رانش RDT
909
تحليل هيدروديناميكي شناور با نرم افزارهاي حل عددي و روش هاي تخميني
910
تحليل هيدروديناميكي شناور پروازي با استفاده از نرم افزار cfx
911
تحليل هيدروديناميكي شناور هيدروفويلي زيرآب رونده به روش هيبريدي
912
تحليل هيدروديناميكي فاز ورود به آب اجسام خط جرياني
913
تحليل هيدروديناميكي كابل گذاري در بستر دريا به روش تجربي و عددي
914
تحليل هيدروديناميكي مولد موج
915
تحليل هيدروديناميكي هيدروفويل در نزديكي سطح آزاد آب با استفاده از روش تئوري ورتكس ومدلسازي عددي
916
تحليل هيدروديناميكي و حرارتي تقطير جريان بخار اشباع در حين عبور از درون لوله شيبدار
917
تحليل هيدروديناميكي-ارتعاشي پروانه و شفت كشتي
918
تحليل هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز گتوند با تاكيد بر فرسايش و رسوب
919
تحليل هيدروسازه پروانه نيمه مغروق﴿سطحي﴾
920
تحليل هيدروليكي توزيع تنش برشي در كانال هاي مركب
921
تحليل هيدروليكي توزيع تنش برشي در كانال هاي مركب
922
تحليل هيدروليكي جريان گذري روي محيط متخلخل دانه اي با سطح افقي
923
تحليل هيدروليكي سرريزهاي لبه تيز دايره اي كوچك شده باقوس به سمت بالا دست
924
تحليل هيدروليكي و شبيه سازي كامپيوتري شبكه هاي گاز طبيعي
925
تحليل هيدروليكي ومدل سازي كلربا بررسي غلظت تري¬هالومتان ها درسيستم توزيع زون E مشهد
926
تحليل هيدرومكانيكي سدهاي خاكي بصورت سه بعدي (مطالعه موردي : سد ايوشان)
927
تحليل و آزمايش عملكرد منحرف كننده صاعقه
928
تحليل و آزمايش مقاومت پسماند در ورق هاي كامپوزيتي
929
تحليل و آناليز تنشي روي غضروت قوزك داخلي پا با استفاده از روش اجزاء محدود
930
تحليل و آناليز روكش پلهاي فلزي و ارائه بهترين مصالح جهت روكش پلهاي فلزي در ايران
931
تحليل و آناليز مراحل مختلف ساخت يك مدار مجتمع
932
تحليل و آناليز هيدروليكي جريان غيردائمي ناشي از شكست سد توسط مدل عددي مطالعه موردي رودخانه تاكستان
933
تحليل و آناليز يك ارتباط انتها به انتها براي ارائه سرويس IPTV [آي پي تي وي] با تضمين كيفيت سرويس در شبكه هاي نسل آينده ﴿NGN﴾ [ان جي ان]
934
تحليل و ارائه تكنولوژي شكل دهي لوله هاي جدار نازك
935
تحليل و ارائه راه كارهايي به منظور بهبود خواص غيرخطي نوري در سوئيچ هاي بلور فتوني
936
تحليل و ارائه مدلي در ارتباط با رويكرد RBV در استراتژي توليد به منظور ارتقاء مزيت رقابتي
937
تحليل و ارائه ي كاليبراسيون و شبيه سازي يك سيستم ناهمدوس اندازه گيري دامنه ي هارمونيك
938
تحليل و ارتقاء سطح بلوغ فرآيند كسب و كار در بانكداري الكترونيك ﴿مطالعه موردي: شعب منتخب بانك رفاه﴾
939
تحليل و ارتقاي پروتكل تبادل كليد براي امنيت لايه IP همراه با قابليت جابه جايي و چند گانگي در آن
940
تحليل و ارزشيابي كتاب رياضي اول ابتدايي براساس اگوي مريل و روش ويليام رومي در سال تحصيلي 88-87
941
تحليل و ارزيابي آرايش مصالح سنگي نمونه هاي مغزه گيري شده از روسازي آسفالتي گرم با استفاده از پردازش تصوير
942
تحليل و ارزيابي ابزارهاي مسير يابي در وب سايت كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران , Analysis and evaluation of navigation tools of centrallibraries Websites of medical universities in iran
943
تحليل و ارزيابي اثر شاخص هاي كلان استاني بر روي ايمني راه
944
تحليل و ارزيابي اثرات به‌كارگيري نيروگاه‌هاي هسته‌اي بر كاهش هزينه‌هاي زيست‌محيطي و هزينه‌هاي تأمين انرژي در كشور ايران
945
تحليل و ارزيابي اثربخشي تبليغات بانكي با توجه به نقش ويژگيهاي تبليغ و درگيري ذهني مخاطب با استفاده از مدل AISDALSLOVE (مطالعه موردي: بانك تجارت شهر اصفهان)
946
تحليل و ارزيابي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و كيفيت محيط شهري "مورد شهري"
947
تحليل و ارزيابي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و كيفيت محيط شهري مورد مشهد
948
تحليل و ارزيابي استفاده از انرژي خورشيدي در سيكل تبريد اجكتوري
949
تحليل و ارزيابي اقتصادي و زيست محيطي اجراي طرح تفكيك زباله از مبداء در شهر بيرجند
950
تحليل و ارزيابي الگوريتم هاي Hanfoff در شبكه هاي سلولي لايه اي
951
تحليل و ارزيابي ايمني دوربرگردانهاي اجرا شده در شهر تهران
952
تحليل و ارزيابي بر اساس مدل تعالي سازماني EFQM: مطالعه موردي شركت كران پليمرپارت
953
تحليل و ارزيابي پارك ها و فضاهاي سبز شهري در راستاي توسعه پايدار (مطالعه موردي: شهر مباركه)
954
تحليل و ارزيابي پل هاي عابر پياده ( نمونه موردي: پل هاي مسير خط يك BRT اصفهان )
955
تحليل و ارزيابي تاثير خشم راننده بر ايمني و افزايش ريسك تصادفات
956
تحليل و ارزيابي تغييرات اجتماعي در دوران سلطنت رضا شاه ( 1320 - 1304 ش / 1941 - 1925 م )
957
تحليل و ارزيابي تغييرات تنش پسماند طولي در جهت ضخامت در يك اتصال جوشي فولاد زنگ نزن آستنيني به روش آلتراسونيك
958
تحليل و ارزيابي تنش واراده ناشي از باركاميون هاي غير متعارف بر سطح روسازي آسفالتي و ارائه مدلي از زوال روسازي ناشي از اين نوع بارها
959
تحليل و ارزيابي توسعه پايدار فضاهاي سبز شهري .....
960
تحليل و ارزيابي خرابي‌هاي ناشي از زلزله در شبكه‌هاي آب و مديريت بحران در آنها
961
تحليل و ارزيابي رفتار برشي بتن مسلح با استفاده از روش عناصر محدود
962
تحليل و ارزيابي علل وقوع لغزندگي در سطح آسفالت با توجه به شرايط مختلف آب و هوايي و روشهاي بهينه مرمت آن
963
تحليل و ارزيابي عملكرد فني يك بازيكن خاص در جريان بازي فوتبال مبتني بر تصاوير ويديويي
964
تحليل و ارزيابي عملكرد كاربري تجاري و تأثير آن بر حمل ونقل و ترافيك شهري (محدوده مورد مطالعه: بافت مركزي پيرانشهر)
965
تحليل و ارزيابي عمليات امداد رساني پزشكي در در حوادث جاده اي كشور و ارائه برنامه عملياتي مناسب
966
تحليل و ارزيابي عمليات امدادرساني پزشكي در حوادث جاده اي كشور و ارائه برنامه عملياتي مناسب
967
تحليل و ارزيابي عوامل موثر بر ايمني تردد عابرين‌پياده در مناطق پرتراكم شهرستان اردبيل
968
تحليل و ارزيابي عوامل موثر در افزايش چرخه عمر روسازي فرودگاه
969
تحليل و ارزيابي غيرخطي تقويت‌كننده قدرت باند S تحريك‌شده با سيگنال‌هاي مدوله‌شده با حامل چندگانه
970
تحليل و ارزيابي فرايند چگالش درون لوله در رژيم لخته اي
971
تحليل و ارزيابي فضاهاي تفريحي شهر اصفهان از منظر كودكان (نمونه مطالعاتي فضاهاي تفريحي حاشيه زاينده رود پارك ناژوان)
972
تحليل و ارزيابي فضاي سبز شهري ( نمونه موردي: پاركهاي شهر سيرجان)
973
تحليل و ارزيابي فني و اقتصادي اثرات ترافيكي استفاده از سيستم حمل و نقل تركيبي دوچرخه و قطار سبك شهري در كلان شهرها (مطالعه موردي: شهر مشهد)
974
تحليل و ارزيابي فني و اقتصادي ساخت آزاد راهها در بسترهاي سست و باتلاقي
975
تحليل و ارزيابي فني و اقتصادي ساخت آزادراهها در بسترهاي سست و باتلاقي
976
تحليل و ارزيابي قابليت بكارگيري PACS در مراكز تشخيصي و درماني كشور و پياده سازي كامپيوتري آن
977
تحليل و ارزيابي كارآيي روشهاي دسترسي به رسانه انتقال مبتني بر كدينگ شبكه در شبكه هاي موردي
978
تحليل و ارزيابي كاربرد الياف پلي پروپيلن بر كارايي و اجراي آسفالت
979
تحليل و ارزيابي كاربري اراضي شهري بر اساس شاخص هاي توسعه پايدار شهري ﴿نمونه موردي: شهر شوش﴾
980
تحليل و ارزيابي كاربري اراضي شهري مطالعه موردي: ناحيه يك شهر گرگان
981
تحليل و ارزيابي كاركرد مهندسي ارزش و ارائه راهكار سيستماتيك در پروژه‌هاي راه و ترابري
982
تحليل و ارزيابي ميزان ابرناكي با استفاده از مدل پيش بيني عددي WRF
983
تحليل و ارزيابي ميزان تمايل استفاده شهروندان به استفاده از دوچرخه در منطقه 5 تهران
984
تحليل و ارزيابي نقش مديريت نوين روستايي در توسعه و عمران روستاها﴿مطالعه موردي :شهرستان بهمئي ،استان كهگيلويه و بوير احمد﴾
985
تحليل و ارزيابي همبندي و انتشار پيامهاي ايمني در شبكه هاي موردي بين خودرويي
986
تحليل و استاندارد سازي توزيع زير ساخت هاي خدمات گردشگري در روستاهاي بخش سيلوانا با نرم افزارGIS
987
تحليل و استخراج پارامترهاي مدل RLGC وابسته به فركانس خطوط انتقال به كمك اندازه گيري پارامترهاي پراكندگي
988
تحليل و امكان‏سنجي استفاده از رشته‏پالس SSFP براي تصويربرداري تشديد مغناطيسي كاركردي از مغز انسان
989
تحليل و اندازه گيري اثر نابرابري هاي جنسيتي در آموزش و اشتغال بر توسعه انساني در كشورهاي منتخب جهان﴿2010-1990﴾
990
تحليل و اندازه گيري تنش پسماند روي سطح استوانه ايجاد شده از فرآيند Flow forming
991
تحليل و اندازه گيري خستگي در فولاد مرتبه‏اي آستنيت-مارتنزيت-آستنيت
992
تحليل و اندازه گيري داده هاي حاصل از طيف سنجي جرمي گازهاي متصاعد از سلول سرطاني براي تشخيص نوع بافت در حين جراحي
993
تحليل و اندازه گيري ضريب دي الكتريك مختلط مايعات به روش رزوناتور مايكرواستريپ معلق
994
تحليل و بازنمايي گسترش شخصيت هاي مدرن نمايشنامه هاي استريندبرگ در آثار اينگمار برگمان با تاكيد بر نمايشنامه ي سونات شبح و دو اثر پرسونات پاييزي
995
تحليل و برآورد تابع عرضه اعياني واحدهاي مسكوني در دوره زماني 1376-1345
996
تحليل و برآورد ساختار هزينه صنايع قند ايران
997
تحليل و برآورد نشت هاي ناشي از توزيع يارانه هاي دولت در بخش كشاورزي﴿مورد مطالعه:گندم﴾
998
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺘﺐ ﺍدﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﯽ دﻭﺭﻩ ﺍﻭل ﻭدﻭﻡ ﻣﺘﻮﺳطﻪ ﮐﻢ ﺗﻮﺍﻥ ذﻫﻨﯽ ﺍز ﻣﻨﻈﺮ ﺍدﺑﯽ، ديني، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
999
تحليل و بررسي 3 مورد انعطاف پذير در سيستم هاي فضايي و انتخاب مورد برتر براي فن آوري مخابراتي
1000
تحليل و بررسي Brake Squeal با استفاده از مدل غير خطي
بازگشت