<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تحليل وجوه تفسيري آيات قرآن بر اساس اختلاف قرائات (مورد مطالعه: جزء 1 و 2 قرآن كريم در تفاسير منتخب)
2
تحليل وجوه تفسيري آيات قرآن بر اساس اختلاف قرائات (مورد مطالعه: جزء 17، 18 و 19 قرآن كريم در تفاسير منتخب)
3
تحليل وجوه تفسيري آيات قرآن بر اساس اختلاف قرائات (مورد مطالعه: جزء 17، 18 و 19 قرآن كريم در تفاسير منتخب)
4
تحليل وجوه تفسيري آيات قرآن بر اساس اختلاف قراءات در تفاسير منتخب (مورد مطالعه اجزاء 26و27)
5
تحليل وجوه تفسيري آيات قرآن بر اساس اختلاف قرائات در تفاسير منتخب (مورد مطالعه اجزاء 5، 6 و 7 )
6
تحليل وجوه تفسيري آيات قرآن بر اساس اختلاف قرائات در تفاسير منتخب(مورد مطالعه: جزء 8 ، 9 و 10 قرآن كريم)
7
تحليل وجوه تفسيري آيات قرآن كريم بر اساس اختلاف قراءات در تفاسير منتخب (مورد مطالعه: اجزاء 14، 15 و 16)
8
تحليل وجوه تفسيري آيات قرآن كريم براساس اختلاف قرائات (مورد مطالعه: جزء11 ،12 و13 در تفاسير منتخب)
9
تحليل ورق ارتوتروپيك تحت بار ضربه اي
10
تحليل ورق از جنس ماده هدفمند با لايه پيزوالكتريك تحت بار ديناميكي
11
تحليل ورق قطاع هدفمند دو بعدي ضخيم با استفاده از روش رهايي پويا
12
تحليل ورق مستطيل شكل ضخيم با افت زياد بروش رهايي پويا
13
تحليل ورق هاي ساندويچي كامپوزيتي با رفتار ويسكوالاستيك تحت بارگذاري انفجار زيرآب
14
تحليل ورق‌هاي كامپوزيتي تقويت‌شده با فايبر، با يا بدون تقويت نانوذره تحت ضربه سرعت پايين
15
تحليل ورقها با تيغه هاي تقويت كننده به روش المان محدود
16
تحليل ورودي توربين گاز صنعتي از منظر نويز آيروديناميكي
17
تحليل ورودي توربين گاز صنعتي از منظر نويزآيروديناميكي
18
تحليل وساخت نرم افزار هاي كاربردي تحت زبان#c
19
تحليل وساخت نرم افزارهاي كاربردي تحت زبان#C
20
تحليل وساماندهي ساختارفضايي وكالبدي بندرتركمن
21
تحليل وشبيه سازي تقويت نوري در موج برهاي سيليكوني تحت اثر پراكندگي رامان
22
تحليل وشبيه سازي ساختار فيبر كريستال فوتوني
23
تحليل وشبيه‌سازي سيستم بهينه شده CE-OFDM بمنظور كاهش تداخل بين شبكه‌اي راديو شناختگر
24
تحليل وشرح عملكرد دستگاه حفاري ونقشSCR وتشريح مدارات كنترلي ومكانيزم هاي حفاظتي تعبيه شده در سيستم فايرينگ SCRها
25
تحليل وشناسايي خطا در ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از روش F.R.A
26
تحليل وضع موجود حمل و نقل كانتينري در ايران و راهكارهاي افزايش مطلوبيت حمل آن با راه آهن
27
تحليل وضعيت ارائه خدمات در فروشگاههاي مجازي فرش
28
تحليل وضعيت استنادشدگي بروندادهاي پژوهشي كشور توسط پروانه‌هاي ثبت اختراع
29
تحليل وضعيت انتصاب و عملكرد دانش آموختگان تربيت بدني در پست‌هاي مديريتي ورزش كشور در دولت‌هاي نهم و دهم
30
تحليل وضعيت انتصاب و عملكرد دانش آموختگان تربيت بدني در پستهاي مديريتي ورزش كشور در دولتهاي نهم و دهم
31
تحليل وضعيت بازاريابي محصولات باغي دردهستان گاورود
32
تحليل وضعيت بافت فرسوده شهر دهدشت بر مبناي توسعه ي پايدار
33
تحليل وضعيت تجارت آب مجازي در استان‌هاي اصفهان، يزد و چهارمحال و بختياري
34
تحليل وضعيت توسعه شهري بوشهر با تأكيد بر حكمراني خوب شهري
35
تحليل وضعيت توليد اطلاعات علمي و الگوي مشاركت علمي اعضاي هيئت علمي دانشكده هاي علوم انساني و هنر و رسانه دانشگاه پيام نور در طي سال هاي 1373 تا 1388 , a survey of scientific productions of faculty members in humanities sciences and art and media faculties in payamenoor university)4991-9002
36
تحليل وضعيت خود برند سازي از طريق مهارت¬هاي ارتباطي در بين معلمان تربيت بدني شهرستان بابل
37
تحليل وضعيت خود برند سازي از طريق مهارت¬هاي ارتباطي در بين معلمان تربيت بدني شهرستان بابل
38
تحليل وضعيت درآمدهاي شهرداري ايلام و ارائه الگوي مناسب تامين مالي
39
تحليل وضعيت رقابتي صنعت فروسيليسيوم ايران جهت ورود به بازارهاي جهاني مبتني بر مدل الماس پورتر
40
تحليل وضعيت رقابتي صنعت گردشگري ايران جهت ورود به بازارهاي جهاني
41
تحليل وضعيت شاخصهاي استراتژي توسعة شهري در شهر گلباف با استفاده از تكنيك SWOT
42
تحليل وضعيت شرط خيار در ايقاعات در فقه و حقوق موضوعه
43
تحليل وضعيت فرا بحراني نانو تير مدرج تابعي حامل سيال با استفاده از تئوري غير محلي
44
تحليل وضعيت فضاهاي سبز و باز شهري به منظور توسعه پايدار شهري مورد مطالعه: شهر شيراز
45
تحليل وضعيت فناوري صنايع نساجي بوسيله مدل هاي ارزيابي تكنولوژي (توليد كنندگان پارچه فاستوني كشور)
46
تحليل وضعيت فيلم هاي سينمايي با ژانر ورزشي
47
تحليل وضعيت كتاب هاي تربيت بدني عمومي )1(
48
تحليل وضعيت كتاب هاي روش تحقيق در تربيت بدني و علوم ورزشي
49
تحليل وضعيت كتاب هاي موجود رشته ي واليبال در ايران
50
تحليل وضعيت كتب تربيت بدني پايه دهم آموزش و پرورش
51
تحليل وضعيت كتب درسي مقطع دوم هنرستان هاي تربيت بدني ايران
52
تحليل وضعيت كتب درسي مقطع دوم هنرستان هاي تربيت بدني ايران
53
تحليل وضعيت كيفي با استفاده از منطق فازي
54
تحليل وضعيت مبلمان‌شهري محدوده مركزي شهراهواز
55
تحليل وضعيت مساكن روستايي با توجه به عوامل موثر جغرافيايي
56
تحليل وضعيت معرفي غواصي در فضاي مجازي با بررسي
57
تحليل وضعيت معرفي غواصي در فضاي مجازي با بررسي سايت هاي منتخب داخلي و بين المللي
58
تحليل وضعيت موجود چالش ها و راهكارهاي توسعه كارآفريني در روستاهاي شهرستان سازند
59
تحليل وضعيت نساجي در تحولات شهري اصفهان (1345 – 1300ش/ 1966 – 1921م)
60
تحليل وضعيت نشريات علمي -پژوهشي و علمي- ترويجي حوزه تربيت بدني در ايران
61
تحليل وضعيت نشريات علمي -پژوهشي و علمي- ترويجي حوزه تربيت بدني در ايران
62
تحليل وضعيت نقش رسانه‌هاي جمعي در توسعه صنعت گردشگري ورزشي استان چهارمحال و بختياري
63
تحليل وضعيت نوسانات شبانه روزي و فصلي دما در ايران
64
تحليل وضعيت هنرستان هاي ورزش استان قزوين و ارائه الگو
65
تحليل وضعيت هنرستان هاي ورزش استان قزوين و ارائه الگو
66
تحليل وضعيت و احكام جنين آزمايشگاهي پيش از اهداء
67
تحليل وضعيت و تدوين استراتژي ICT در سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
68
تحليل وضعيت و مقايسه اشتغال زايي و كارآفريني مديران باشگاه هاي ورزشي با تحصيلات تربيت بدني و غير تربيت بدني (مورد مطالعاتي استان تهران)
69
تحليل وضعيت واحدهاي كوچك و متوسط صنعت نساجي كشور و راهكارهاي برون رفت از وضعيت موجود
70
تحليل وضعيت وب¬سايت¬هاي روزنامه¬هاي ورزشي ايران از نظر شاخص¬هاي وب¬سنجي
71
تحليل وضعيت وبلاگ هايي با موضوع مديريت ورزشي به زبان فارسي
72
تحليل وطراحي آنتن آرايه بازتابي با گرافن درباند فركانسي تراهرتز
73
تحليل وطراحي پوشش تونل هاي كم عمق (شهري)باتاكيد براندركنش زمين و پوشش
74
تحليل وطراحي سيستم پاندولي اصطكاكي تحت زلزله به روش اجزاء محدود
75
تحليل وطراحي سيستم هاي اطلاعاتي در دنياي درحال تغيير
76
تحليل وطراحي سيستمهاي مبتني بروب
77
تحليل وطراحي شاسي تيري اتوبوس
78
تحليل وطراحي ورق كامپوزيت كف شناور ﴿كوگار﴾ به روش اجزاي محدود
79
تحليل وطراحي يك موشك هوا به هواي بردكوتاه از ديد ايروديناميك و مكانيك پرواز
80
تحليل وعارضه يابي مشكلات اجتماعي (بيكاري) بااستفاده از تكنيكهاي مهندسي
81
تحليل وقف نامه هاي روزگار قاجار در استان هاي مركزي و كرمانشاه بر اساس نظرية تحليل گفتمان انتقادي
82
تحليل وقوع سيلاب و مديريت ريسك(حوضه رودخانه زرد)
83
تحليل وكاربرد سريهاي زماني در ميزان سرعت وزش باد شهرستان رامسر
84
تحليل وكاربرد نقش وسايل كمك آموزشي درچگونگي يادگيري دانش آموزان راهنمايي دخترانه...
85
تحليل ومدل سازي فرآيند بالج فرمينگ جهت توليد لوله هاي پلاستيكي چند شاخه وتاثير پارامتري توليد جهت به دست آمدن هندسه هاي ممكن
86
تحليل ومقايسه كارايي روش هاي خنك كردن هواي ورودي توربين گاز در شرايط آب وهواي گرم
87
تحليل ومقايسه نيايش هاي فارسي خواجه عبدالله انصاري
88
تحليل ونقدعناصر حماسي منظومه ي علي نامه
89
تحليل ويديو بر حسب تقاضاي مبتني بر كشينگ در شبكه هاي بي سيم
90
تحليل ويديويي فعاليتهاي انسان با استفاده از پردازش تصاوير ژرفا
91
تحليل ويژگي بافتار در پوشش حاوي پرك آلومينيوم و تاثير متقابل آن روي ويژگي هاي طيفي و رنگي
92
تحليل ويژگي نظرات كاربران براي محصولات با استفاده از داده كاوي
93
تحليل ويژگي هاي ادب پايداري در آثار بهار، اديب الممالك فراهاني و اديب پيشاوري
94
تحليل ويژگي هاي اشتغال در باشگاه هاي ورزشي خصوصي شهر ايلام
95
تحليل ويژگي هاي اقتصادي، اجتماعي، ‌كالبدي، نوسازي،‌ وابسته به ايجاد بزرگراههاي درون شهري نمونه موردي: بزرگراه نواب
96
تحليل ويژگي هاي الگوي زنان بر اساس آراء آيت الله خامنه اي
97
تحليل ويژگي هاي دما در طول دوره وزش بادهاي 120 روزه سيستان
98
تحليل ويژگي هاي كالبدي معماري مدارس اصفهان در اواخر دوره قاجار و دوره پهلوي اول
99
تحليل ويژگي هاي معماري مسجد اعظم قم؛ با نظر به همجواري با حرم حضرت معصومه سلام الله عليها
100
تحليل ويژگي هاي مورفومتري ريپل مارك ها (مطالعه موردي:كوير سيرجان)
101
تحليل ويژگي هاي هنري ارسي هاي عمارت مسعوديه تهران جهت كاربرد در طراحي جواهرات امروزي
102
تحليل ويژگي‌ هاي بارش و اثرات آن بر توليد جو ديم در استان چهارمحال و بختياري
103
تحليل ويژگيهاي معماري مسجد جامع(عتيق) اصفهان و تأثير آنها بر رفتار استفاده كنندگان
104
تحليل ويژه برداري تانسور گراديان گراني به منظور تعين مكان توده هاي زمين شناسي
105
تحليل ويسكوالاستيك پارچه هاي درزدار تحت بارگذاري ثابت نسبت به زمان
106
تحليل ويسكوالاستيك غيرخطي تير اويلر برنولي و تيموشنكو با خواص تابعي مدرج دوبعدي
107
تحليل ويسكوالاستيك غيرخطي ورق هدفمند با در نظر گرفتن تغيير شكل برشي مرتبه بالا
108
تحليل ويولت اثر اكوستيك اميشن ناشي از رشد ترك هنگام وقوع lamination در ورق هاي كامپوزيت
109
تحليل ياتاقان توربو شارژر به كمك روش شبكه بندي متحرك و بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر عملكرد آن
110
تحليل ياتاقان كشويي بوسيله نرم افزار fluent
111
تحليل ياتاقان هاي ژورنال به وسيله ي FLUENT
112
تحليل ياتاقان هاي ژورنال هيدروديناميكي روان كاري شده با سيال ميكروپلار، در حالت ناهم راستايي محور
113
تحليل ياتاقان‌هاي ژورنال غيرمدور لب‌دار با روانكار نانو
114
تحليل ياتاقانهاي ژنراتور و توربين نيروگاه سيكل تركيبي يزد
115
تحليل ياتاقانهاي ژورنال هيدروديناميكي با روانكار امولسيون بر پايه آب
116
تحليل يقين در امهات متون قرن هفتم و هشتم با تكيه برآثار مولانا و حافظ
117
تحليل يك آنتن آرايه ديپل با تغذيه استريپ لاين جهت رسيدن به پترن مجذور كسكانت در باند فركانسي تكن (960-1٢1٣ MHz) با پلاريزاسيون متعامد كمتر از -٢0dB
118
تحليل يك بال كامپوزيتي هواپيما ومقايسه آن با آلومينيومي به همراه برسي جريان سيال روي مقطع بال هواپيما به كمك نرم افزار ANSYS
119
تحليل يك بعدي تماس حرارتي سوپاپ دود و نشيمنگاه
120
تحليل يك بعدي تماس حرارتي سوپاپ دود و نشيمنگاه به روش شناسايي سيستم
121
تحليل يك بعدي تماس حرارتي سوپاپ دود و نشيمنگاه به روش شناسايي سيستم
122
تحليل يك بعدي يك استخر گراديان نمك در حالت بهره برداري از لايه گرادياني
123
تحليل يك پره در حال چرخش
124
تحليل يك پروانه‌ي كامپوزيتي با استفاده از كوپل حجم محدود-المان محدود در يك جريان ناپايا
125
تحليل يك پروتكل احراز اصالت در RFID و بهبود آن و ارائه يك پروتكل جديد
126
تحليل يك پروتكل احراز هويت دو سويه فوق سبك وزن RFID براي اينترنت اشياء
127
تحليل يك تير ساندويچي با هسته ويسكوالاستيك و جداره هاي ارتوتروپ تحت خمش
128
تحليل يك تير كنسول پيروالكتريك در ANSYS
129
تحليل يك روش رمز نگاري بر اساس تابع آشوب و apaو اصلاح آن
130
تحليل يك ژنراتور القايي تكفاز مستقل و تاثير مدلسازي بار در پايداري آن
131
تحليل يك سيستم تله متري ديجيتال
132
تحليل يك قطعه ترك دار سه بعدي در حالت مختلف به كمك روش اجزاء محدود
133
تحليل يك لوله ترك دار توسط نرم افزارABAQUS
134
تحليل يك مدل موجودي دو رده اي با بازگشت محصول در حالت وابستگي نرخهاي تقاضا و بازگشت
135
تحليل يك مكانيزم بهينه براي بال تطبيق پذير هواپيما
136
تحليل يك ميله ويسكوالاستيك خطي با سطح مقطع دلخواه تحت كوپل پيچشي
137
تحليل يكپارچه زمان‌بندي هفتگي كار جراحان و زمان‌بندي اعمال جراحي
138
تحليل‌ ترمومكانيكي سلول‌هاي فتوولتاييك تحت اثر بارگذاري حرارتي
139
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ج‍غ‍راف‍ي‍اي‍ي‌ م‍راك‍ز اق‍ام‍ت‍ي‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زي‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌
140
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ و ارزي‍اب‍ي‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ ي‌ ب‍ي‍ن‌ خ‍ودروي‍ي‌ VANET
141
تحليل‌هاي تشخيصي در مدل رگرسيون خطي با داده‌هاي خوشه‌اي
142
تحليل، ارزيابي و بهينه سازي توربين هاي باد به روش BEM
143
تحليل، ارزيابي و بهينه سازي سيستم هاي هوشمند و امنيتي ورودي منازل
144
تحليل، ارزيابي و محاسبه ارتعاشات و نويز صوتي يك موتور الكتريكي صنعتي از نوع سنكرون مغناطيس دائم
145
تحليل، بررسي و سنجش اثر مديريت كيفيت سخت بر كارايي فرايندهاي سازمان
146
تحليل، بررسي و شبيه‌سازي تاثير قطارهاي سريع‌السير بر روي پايداري شبكه‌ي قدرت
147
تحليل، بهبود عملكرد و ساخت آنتن مارپيچ چند رشته اي
148
تحليل، بهينه سازي و ساخت فيلتر ميان گذر باند وسيع بامايكرواستريپ ناقص
149
تحليل، بهينه سازي و ساخت كوپلر 16×3 رادار تكن در باند فركانسي 1213_960 مگاهرتز
150
تحليل، پياده سازي و بهبود روش هاي تصويربرداري با استفاده از امواج فرا پهن باند براي تشخيص ضايعات و بيماري ها
151
تحليل، رتبه بندي و موقعيت يابي نام هاي تجاري برتر با استفاده از روش نقشه برداري برداشت فازي-با مطالعه موردي نام هاي تجاري منتخب صنعت سيمان استان اصفهان
152
تحليل، شبيه سازي و بهبود پارامترهاي افزاره هاي تراهرتزي مبتني بر گرافن
153
تحليل، شبيه سازي و بهبود پارامترهاي قسمت نمونه برداري يك مبدل اپتوالكترونيك آنالوگ به ديجيتال
154
تحليل، شبيه سازي و بهبود پارامترهاي ليزرهاي ترانزيستوري طول موج بلند
155
تحليل، شبيه سازي و بهبود تخصيص منابع در لينك فروسوي مبتني بر OFDMA
156
تحليل، شبيه سازي و بهبود ساختاري يك منبع تك فتون نقطه كوانتومي
157
تحليل، شبيه سازي و بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي EPON
158
تحليل، شبيه سازي و بهبود مشخصات فني ادوات نور آهسته نيمه هادي با ساختار نقطه كوانتومي
159
تحليل، شبيه سازي و بهبود مشخصات فني-ساختاري يك رزوناتور حلقه تزويج شده در سامانه هاي نور آهسته و نور سريع
160
تحليل، شبيه سازي و بهبود مشخصه هاي فني ادوات نيمه هادي نورآهسته به روش شفافيت القايي الكترومغناطيسي
161
تحليل، شبيه سازي و بهبود مشخصه هاي فني يك ترانزيستور پر سرعت SiGe HBT
162
تحليل، شبيه سازي و بهينه سازي عملكرد نوسان ساز باكاتد مجازي جهت حصول بازدهي مناسب
163
تحليل، شبيه سازي و پياده سازي روشهاي بهبود QoSدر شبكه هاي ماهواره اي
164
تحليل، شبيه سازي و ساخت آنتن متناوب لگاريتمي با عناصر دايروي
165
تحليل، شبيه سازي و ساخت مقسم توان هيبريد در باند 26 تا 40 گيگا هرتز
166
تحليل، شبيه سازي وبهبود مشخصات ليزرهاي نيمه هادي چند چاه كوانتمي (MQWL) بدون خنك كننده با تحمل بالاي حرارتي
167
تحليل، شبيه سازي وكاربرد خطوط انتقال متامتريالي تنظيم پذير مبتني بر مواد مغناطيسي
168
تحليل، شبيه‌سازي و بررسي تئوريك ساختارهاي مختلف حبس نوري در ترانزيستور ليزر با هدف بهبود مشخصات فني
169
تحليل، شبيه‌سازي و به دست آوردن ناحيه پوشش راداري و نمودار ارتفاع-رنج-زاويه با توجه به شرايط آب و هوايي ايران (لحاظ نمودن مدل نمايي براي ضريب انكسار و در نظر گرفتن اثر انعكاس و فيدينگ)
170
تحليل، شبيه‌سازي و بهبود پارامترهاي ترانزيستور ليزرهاي كاواك عمودي (T-VCSEL)
171
تحليل، شبيه‌سازي و بهبود پارامترهاي قسمت نمونه برداري نوري در يك مبدل اپتوالكترونيك آنالوگ به ديجيتال
172
تحليل، شبيه‌سازي و بهبود مشخصه‌هاي فني حافظه‌هاي تمام‌نوري نيمه‌هادي جهت استفاده در مدارات مجتمع نوري
173
تحليل، شبيه‌سازي و بهينه‌سازي اختصاص منابع در شبكه‌هايLTE داراي فمتوسل با روش دسترسي OFDMA
174
تحليل، شبيه‌سازي و پياده‌سازي سيستم كنترل دور موتور القايي دو فاز
175
تحليل، شبيه‌سازي و پياده‌سازي سيستم كنترل دور موتور سنكرون دوفاز
176
تحليل، شبيه¬سازي و ساخت نوسان‌ساز TRIPLE-PUSH با رزوناتور عايقي در باند KU
177
تحليل، طراحي و بهبود ساختاري تقويت كننده هاي عملياتي CMOS براي كاربرد در مدارهاي سوئيچ شونده خازني
178
تحليل، طراحي و بهينه سازي آنتن¬هاي مايكرواستريپ چندلايه به منظور افزايش پهناي باند فركانسيبا حفظ پرتو تشعشعي
179
تحليل، طراحي و بهينه سازي هم زمان سازه ها با استفاده از روش نيروها و الگوريتم ذرات باردار
180
تحليل، طراحي و بهينه‏يابي توام سازه ها با استفاده از روش نيروها والگوريتم ذرات باردارشده
181
تحليل، طراحي و پياده سازي پرتال آزمايشگاه تحقيقاتي به وسيله سامانه مديريت محتوا و آزمون سامانه حاصل با رويكرد آزمون نرم افزار براي يافتن دستورالعمل هاي غير قابل دسترس
182
تحليل، طراحي و پياده سازي سايت آژانس هوايي
183
تحليل، طراحي و پياده سازي سيستم جامع مديريت پاركينگ
184
تحليل، طراحي و پياده سازي سيستم قراردادهاي مينو با متدولوزي RUP بر طيق استاندارهاي مينو
185
تحليل، طراحي و پياده سازي شبكه اي از وبسايت هاي پرسش و پاسخ تخصصي به زبان فارسي
186
تحليل، طراحي و پياده سازي نرم افزار بخش پزشكي هسته اي بيمازستان بقيه الله تهران
187
تحليل، طراحي و پياده سازي وب سايت آژانس مسافرتي
188
تحليل، طراحي و پياده‌سازي الگوريتم FDIR براي يك لينك مخابرات ماهواره‌اي
189
تحليل، طراحي و ساخت آنتن آرايه شكاف حلقوي در موجبر مجتمع شده در زيرلايه
190
تحليل، طراحي و ساخت آنتن ايستگاه فرستنده گيرنده موبايل (BTS) در باند UHF
191
تحليل، طراحي و ساخت آنتن دي الكتريك تشديدي ناهمسانگرد
192
تحليل، طراحي و ساخت آنتن هاي مايكرواستريپ در باند فركانسي X
193
تحليل، طراحي و ساخت آنتنهاي چند باند و آرايش پذير
194
تحليل، طراحي و ساخت ترمز خودتغذيه دورگه جريان گردابي/ بازتوليدي
195
تحليل، طراحي و ساخت ساختار تاخيري پاشنده انتقالي فشرده بر اساس فرامواد
196
تحليل، طراحي و ساخت سامانهي ترموالكتريك-فتوولتاييك با هدف افزايش راندمان سلولهاي خورشيدي
197
تحليل، طراحي و ساخت شش دهانهاي با تكنيك موجبرهاي مجتمع در زير لايه
198
تحليل، طراحي و ساخت فيلتر باند X با استفاده از مشددهاي عايقي
199
تحليل، طراحي و ساخت فيلتر فعال مايكروويو به همراه بررسي عوامل موثر بر نويز
200
تحليل، طراحي و ساخت فيلتر موجبري با ساختار شانه اي چپگرد
201
تحليل، طراحي و ساخت كنترل كننده تطبيقي مستقيم گشتاور و شار موتورالقايي بدون حسگر با روشSVM‏ ﴿ DTC-SVM ﴾
202
تحليل، طراحي و ساخت كوپلر Rat-Race با استفاده از DMGS
203
تحليل، طراحي و ساخت مجموع استاندارد كاليبراسيون مايكرواستريژ در باند فركانسي 5/26-1 گيگاهرتز
204
تحليل، طراحي و ساخت مدار اندازه گيري نويز فاز سيگنال
205
تحليل، طراحي و ساخت مقسم توان ويلكينسون با ساختار زمين ناقص
206
تحليل، طراحي و ساخت نانو آنتن هاي روزنه اي پلاسمونيكي مبتني بر تزويج پلاريتونها
207
تحليل، طراحي و ساخت نهان ساز بر مبناي سطوح انتخابگر فركانس
208
تحليل، طراحي و ساخت يك تغيير دهنده فاز مايكروويو با گستره تغيير فاز وسيع
209
تحليل، طراحي و ساخت يك مقسم توان حلقوي باند وسيع
210
تحليل، طراحي و ساخت يك نمونه آنتن مايكرواستريپ فركتالي
211
تحليل، طراحي و شبيه سازي آرايه انعكاسي با پهناي باند بهبود يافته
212
تحليل، طراحي و شبيه سازي آرايه ستوني آنتن SSR با پترن مجذور كسكانت
213
تحليل، طراحي و شبيه سازي آنتن بازتابي گوشه اي دو وجهي با فراسطح
214
تحليل، طراحي و شبيه سازي آنتن دو بانده دوپلاريزه براي BTS هاي موبايل
215
تحليل، طراحي و شبيه سازي آنتن فعال در باند UWB
216
تحليل، طراحي و شبيه سازي آنتن مايكرواستريپي با پلاريزاسيون دايروي با بارگذاري فريتي
217
تحليل، طراحي و شبيه سازي آنتن هاي آرايه اي ميكرواستريپي مغناطيسي با پلاريزاسيون دايروي
218
تحليل، طراحي و شبيه سازي آنتن هاي بازتابنده كسگرين مسطح با قابليت اسكن دو بعدي پرتو براي كاربردهاي راداري موج ميليمتري
219
تحليل، طراحي و شبيه سازي آنتن هاي تراهرتز در حالت پالسي و موج پيوسته
220
تحليل، طراحي و شبيه سازي آنتن هاي تنظيم پذير در هدايت پترن بر اساس فرامواد
221
تحليل، طراحي و شبيه سازي ادوات منطقي تمام نوري فوتونيك كريستالي با بررسي اثر غيرخطي
222
تحليل، طراحي و شبيه سازي تقويت كننده توان مايكروويو با پارامترهاي X
223
تحليل، طراحي و شبيه سازي تقويت كننده ي توان كلاس F در باند S
224
تحليل، طراحي و شبيه سازي حلقه قفل فاز مايكروويو با نويز فاز پائين
225
تحليل، طراحي و شبيه سازي ساختارهاي پلاسمونيك در كاربردهاي فيلتري و تشديد كننده
226
تحليل، طراحي و شبيه سازي فيدآنتن رفلكتور سهموي باپترن مجذور كسكانت اصلاح شده
227
تحليل، طراحي و شبيه سازي نوسان ساز كنترل شونده با ولتاژ مايكروويو با گستره تنظيم بالا و نويز فاز پايين
228
تحليل، طراحي و شبيه سازي يك آنتن در باند تراهرتز
229
تحليل، طراحي و شبيه سازي يك آنتن عدسي مسطح
230
تحليل، طراحي و شبيه سازي يك كوپلر با عناصر فشرده با ضريب تزويج و فركانس قابل تنظيم
231
تحليل، طراحي و شبيه سازي يك نمونه آشكارساز پلاسمونيك مجتمع
232
تحليل، طراحي و شبيه‌سازي آنتن آرايه شكافي پهن باند با IMGW در باند Ku
233
تحليل، طراحي و شبيه‌سازي بين لايه‌اي براي سيستم‌هاي راديو مشاركتي OFDM با رله حافظه‌دار
234
تحليل، طراحي و شبيه‌سازي شبكه اندازه‌گيري مواد به كمك ساختار مسطح مايكروويوي
235
تحليل، طراحي و شبيه‌سازيآنتن پلاسماي Reconfigurable
236
تحليل، طراحي وكوچك سازي فيلترهاي رزوناتور حلقه اي دوبانده ميانگذر باند باريك
237
تحليل، طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن آرايه انعكاسي با قابليت سوئيچينگ پرتو در باند X-Ku
238
تحليل، طراحي، شبيه سازي و ساخت مدولاتور FM و دمدولاتور FM به كمك PLL
239
تحليل، طراحي، شبيه‌سازي و ساخت آنتن كوچك مايكروويو با الهام از فراماده
240
تحليل، طراحي، شبيه¬سازي و ساخت تغييرفازدهنده هاي ديودي 5 بيتي در باند فركانسي 960-1300 مگاهرتز براي استفاده در رادار تكن و بهينه سازي رفتار دامنه اي آن
241
تحليل، مدل سازي و پياده سازي سامانه ارزيابي طرح كسب و كار
242
تحليل، مدل‌سازي و اندازه‌گيري اثر Viaها در پروب‌هاي SIW: كاربرد در ارزيابي غيرمخرب فلزات
243
تحليل، مدلسازي و شبيه سازي مقياس پذيري در شبكه هاي حسگر بدون سيم با معيار ظرفيت
244
تحليل، مدلسازي و شبيه‌سازي ظرفيت در شبكه اقتضايي مشاركتي با استفاده از فرآيند مكاني پواسون (PPP) براي ترافيك ويديو
245
تحليل، مدلسازي و شبيه‌سازي موتور خطي بدون جاروبك با آهنرباي دائم متحرك
246
تحليل، مقايسه و توسعه پروتكلهاي توافق كليد مبتني بر گواهي و هويت
247
تحليل،شبيه سازي و بهبود مشخصات فني يك ترانزيستور نامتجانس سيليسيم-ژرمانيمي ﴿SiGe-HBT ﴾ با هدف ساخت آشكارسازهاي امواج تراهرتز
248
تحليل،طراحي و پياده سازي پايگاه اطلاع رساني بر خط با استفاده از ساختارهاي ASP.NET وپايگاه دادهSQLSERVER
249
تحليل،طراحي و ساخت سامانه آب شيرين كن خورشيدي
250
تحليل،مدلسازي و شبيه سازي مدولاسيونOFDMبا پوش ثابت در ساختارهاي مشاركتي شبكهLTE- Advanced
251
تحليل؛ طراحي و ساخت ربات هاي فوتباليست سايز كوچك جهت شركت در مسابقه ربوكاپ 2007
252
تحليلا موجبرهاي MIM و بررسي اثرات ساختماني برروي طول موج هاي نانو متري عبوري
253
تحليلايستايكدPHPبراي تشخصصامكانحملاتتزريقSQLوXSS
254
تحليلهاي ضعيف
255
تحليلو ارزيابي تاثير خشم راننده بر ايمني و افزايش ريسك تصادفات
256
تحليلي از آثار اطلاعات نامتقارن در بازار پول بر سرمايه‌گذاري، اشتغال و توليد در اقتصاد ايران با رويكرد DSGE
257
تحليلي از ادبيات دوره غزنوي
258
تحليلي از پاسخ هاي امام خميني (ره)به شبهات كلامي حكمي زاده
259
تحليلي از چهره پردازي روان شناختي
260
تحليلي از چهره پردازي روان شناختي ،عملي :نگاهي به دنياي درون
261
تحليلي از داستان رستم واسفنديار
262
تحليلي از رفتار پس انداز و تخمين تابع آن: مورد ايران 1372-1347
263
تحليلي از روند شدت انرژي در كشورهاي OECD وايران
264
تحليلي از مسأله جمع ناپذيري آزادي انسان با توحيد افعالي و راه حل آن بر اساس كلام شيعي
265
تحليلي از مسأله جمع ناپذيري آزادي انسان با توحيد افعالي و راه حل آن براساس كلام شيعي
266
تحليلي از مشكلات مسكن در شهر اصفهان
267
تحليلي از وضعيت موجود و شناسايي وضعيت مطلوب فضاها و تجهيزات آموزشي در مدارس ابتدايي شهر اصفهان
268
تحليلي از وضعيت موجود و مطلوب فضاها و تجهيزات اموزش متوسطه استان فارس با توجه به شاخص هاي برنامه هاي دوم توسعه
269
تحليلي بر آثار مادستي فشن(modesty fashion)در نمايش مد مالزي به منظور ارائه براي جامعه ايراني -اسلامي
270
تحليلي بر آثار مناظر سزان
271
تحليلي بر آثار مهرجوئي
272
تحليلي بر آثار مولانا امير خليل در شاهنامه بايسنغري
273
تحليلي بر آزادي در فلسفه ي ايدئاليستي فيشته
274
تحليلي بر آسيب شناسي انيميشن هاي آموزشي ايراني براي كودكان گروه سني الف (مطالعه موردي :شهر شيراز)
275
تحليلي بر آگروتوريسم و راه كارهاي توسعه آن ، نمونه مورد مطالعه شهرستان محلات
276
تحليلي بر آموزش هاي ضمن خدمت كوتاه مدت مديران دوره متوسطه شهرستان گنبد كاووس
277
تحليلي بر اثرات افتراقات فضايي و اجتماعي در شكل گيري فرهنگ جرم زا در محله هاي مرفه و غيرمرفه شهري (نمونه مورد مطالعه:شهر بابلسر)
278
تحليلي بر اثرات تكانه هاي قيمت نفت بر تراز تجاري ايران ﴿ 1387-1367﴾
279
تحليلي بر اثربخشي دوره هاي آموزشي توسعه كارآفريني در زنان روستايي ﴿مطالعه موردي : دوره هاي آموزشي منتخب اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان يزد﴾
280
تحليلي بر استراتژي هاي زنجيره تأمين جهت بهبود تاب آوري با رويكرد QFD و ISM
281
تحليلي بر اشتغال دانش آموختگان آموزش عالي در بازار كار با رويكرد ARDL شواهدي از اقتصاد ايران
282
تحليلي بر اشتغال زايي هنر جويان دختر هنرستان هاي فني وحرفه اي استان اصفهان
283
تحليلي بر اشتغال زايي هنر جويان دختر هنرستان هاي فني وحرفه اي استان اصفهان
284
تحليلي بر اطلس جغرافياي پزشكي استان اردبيل (مطالعه موردي: تاثير عوامل جغرافيايي بر سرطان دستگاه گوارش)
285
تحليلي بر الگوي رشد هوشمند كلانشهر اهواز
286
تحليلي بر الگوي گسترش فضايي كلانشهر اهواز با GIS (مطالعه موردي: شهر اهواز)
287
تحليلي بر انتظام كالبدي و كار كردي مجموعه بازار قيصريه اصفهان و طرح بازپيرايي محور عبوري بازار قيصريه
288
تحليلي بر انتظام كالبدي وكاركردي مجموعه ء بازار قيصريه اصفهان وطرح بازپيرايي محور عبوري بازار قيصريه
289
تحليلي بر انحراف اجتماعي در سينماي ايران ( دهه 70 تا 90 )
290
تحليلي بر اهميت و نقش نوفه در فرآيند اندازه‌گيري، آشكارسازي و تقويت‌كنندگي در سامانه‌هاي كوانتومي
291
تحليلي بر بخش بندي بازار گردشگري ادبي كلانشهر تبريز با تاكيد بر انگيزه سفر
292
تحليلي بر برخي از عوامل اجتماعي - اقتصادي
293
تحليلي بر برخي عوامل موثر بر مشاركت رابطين بهداشتي
294
تحليلي بر برنامه ريزي كاربري اراضي شهر درچه
295
تحليلي بر برنامه ريزي كاربري اراضي شهر كوهدشت با تاكيد بر كاربري آموزشي (مدارس ابتدايي)
296
تحليلي بر برنامه ريزي مديريت بحران شهري شهر خشت
297
تحليلي بر پايدار و امنيت محيطي با رويكردارتقاي كيفي فضاهاي بي دفاع شهري در اروميه نمونه بافت فرسوده آرامگاه عرب باغي
298
تحليلي بر پايداري شيب ديواره هاي سنگي با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي در ترانشه هاي واقع در مسير تهران - فيروزكوه
299
تحليلي بر پتانسيل هاي اقليم گردشگري در منطقه آزاد انزلي
300
تحليلي بر پتانسيل هاي اقليم گردشگري در منطقه آزاد انزلي
301
تحليلي بر پتانسيل هاي توسعه شهر الكترونيك(مورد مطالعه: شهر ايذه)
302
تحليلي بر پتانسيل هاي موجود و موانع توسعه گردشگري تودشك
303
تحليلي بر پدافند غيرعامل در شهرهاي نفتي با تأكيد بر ابعاد كالبدي-فضايي
304
تحليلي بر پراكنش فضايي حوادث رانندگي درون شهري ﴿مطالعه موردي : شهر يزد﴾
305
تحليلي بر پراكنش فضايي فضاهاي عمومي در شهرهاي ساحلي (بابلسر)
306
تحليلي بر پراكنش فضايي كاربري هاي شهري جهت بهره برداري افراد كم توان جسمي (مطالعه موردي شهربابل)
307
تحليلي بر پراكنش فضايي مبلمان شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي : شهر گلهدار- استان فارس)
308
تحليلي بر پراكنش كاربري هاي اراضي شهري با استفاده از نماگرهاي عملكردي (شهر بابل)
309
تحليلي بر پرتره هاي عكاسانه مهم ترين رجال سياسي ايران در دوره قاجار و پهلوي
310
تحليلي بر پروژه پارچه ونقاشي با مديريت دكتر احمد نادعليان در روستاهاي قشم
311
تحليلي بر تأثير چشم اندازهاي جغرافيايي بر چشم اندازهاي فرهنگي مطالعه موردي: دشتهاي دهلران و شوشان در دوره هاي روستانشيني ميانه و جديد
312
تحليلي بر تأثير عملكرد خدمات بانكداري الكترونيكي بر رضايتمندي مشتريان ﴿مورد كاوي: بانك صادرات﴾
313
تحليلي بر تاثير تسهيلات ويژه ي فرزندان شاهد و ايثارگر بر عدالت اجتماعي ادراك شده
314
تحليلي بر تاثير شوراي شهر بر ميزان مشاركت سياسي مردان در جمهوري اسلامي ايران
315
تحليلي بر تاثير فعاليت هاي اقتصادي بر پروازهاي داخلي فرودگاه بندرعباس
316
تحليلي بر تاثير كيفيت سود بر عدم تقارن اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
317
تحليلي بر تاثير محيط كالبدي بر رفتار شهروندان دربافت فرسوده كلانشهر تبريز(مطالعه موردي محله بهار شرق )
318
تحليلي بر تجربه ي زيبايي شناسي جان ديويي: به منظور پيشنهاد الگوي تجربه ي زيباشناسانه در تربيت اخلاقي
319
تحليلي بر تحقق اجراي ضوابط معماري و شهرسازي درمناسب سازي فضاي شهري ويژه جانبازان و معلولان مطالعه موردي شهر اصفهان
320
تحليلي بر تحولات تاريخي سينماي تاجيكستان از آغاز تا امروز
321
تحليلي بر تحولات تاريخي سينماي تاجيكستان از آغاز تا امروز
322
تحليلي بر تحولات جمعيتي شهر اصفهان﴿85-1335﴾
323
تحليلي بر تحولات كاربردي اراضي شهري با تاكيد بر محركهاي انساني موثر در بخش مركزي شهرستان نوشهر
324
تحليلي بر ترجيعات خاقاني
325
تحليلي بر تغييرات سطح پوشش برف و رواناب در حوضه آبريز كيار
326
تحليلي بر تغييرات سطح پوشش برف و رواناب در حوضه ي آبريز جهان بين
327
تحليلي بر تغييرات سطح تاب آوري سكونتگاه هاي روستايي تبديل شده به شهر مطالعه موردي: روستاهاي برده رشه و اورامان در استان كردستان
328
تحليلي بر تغييرات نظام شبكه شهري و روشهاي متعادل سازي آن به منظور برنامه ريزي شهري و منطقه اي در ايران
329
تحليلي بر تنگناها و مشكلات مسكن شهري در استان سيستان و بلوچستان و برنامه ريزيهاي لازم
330
تحليلي بر توانمند سازهاي سرمايه گذاري ريسك آميز مشترك و ارائه راهكار در بخش تعاون : كاربرد QFD و BSC ﴿مطالعه موردي : بنگاه هاي تعاوني توليد صنعتي شهرستان يزد﴾
331
تحليلي بر توانمندسازهاي توسعه محصول جديد در صنعت نساجي با رويكرد فرايند تحليل شبكه‌اي(ANP)، مدل ساختاري تفسيري(ISM) و ميك‌مك (MICMAC) فازي
332
تحليلي بر توزيع فضايي خدمات آموزشي شهر دهدشت با استفاده از GIS
333
تحليلي بر توزيع فضايي خدمات شهري شهر شهركرد
334
تحليلي بر توزيع فضايي كاربري فضاي سبز شهر اسلام آباد غرب
335
تحليلي بر توزيع فضايي و مكان يابي خدمات شهري شهر دهدشت با استفاده از GIS
336
تحليلي بر توزيع فضايي و مكان يابي خدمات شهري ﴿مطالعه موردي: شهر نجف آباد﴾
337
تحليلي بر توزيع فضايي و مكان يابي سبز شهري، شهر دوگنبدان با استفاده از GIS
338
تحليلي بر توزيع فضايي و مكان يابي كاربري فضاي سبز شهري در مناطق 5، 6و 13 شهر اصفهان
339
تحليلي بر توزيع فضايي و مكانيابي خدمات شهري با استفاده از GIS (مطالعه موردي : شهر ساري )
340
تحليلي بر توزيع فضايي و مكانيابي خدمات شهري با استفاده از GIS نمونه موردي شهر ورزنه
341
تحليلي بر توزيع فضايي و مكانيابي خدمات شهري شهر كازرون با استفاده از GIS
342
تحليلي بر توزيع فضايي و مكانيابي خدمات شهري شهر نورآباد با استفاده از GIS
343
تحليلي بر توزيع فضايي و مكانيابي فضاي سبز شهر يزد با استفاده از GIS ﴿ نمونه موردي: پارك هاي درون شهري﴾
344
تحليلي بر توزيع فضايي ومكانيابي خدمات شهري (مطالعه موردي:شهر كليشاد وسودرجان)
345
تحليلي بر توسعه پايدار روستايي (نمونه موردي: بخش شيروان- استان ايلام)
346
تحليلي بر توسعه پايدار روستايي بر پايه توسعه كشاورزي پايدار ( مطالعه موردي: مناطق روستايي شهرستان فسا)
347
تحليلي بر توسعه پولاد شهر
348
تحليلي بر توسعه روستايي با تاكيد بر بخش كشاورزي﴿ مطالعه موردي: مناطق روستايي شهرستان ازنا﴾
349
تحليلي بر توسعه كار آفريني زنان در صنعت پوشاك ﴿ مجتمع كار آفريني زنان استان يزد ﴾
350
تحليلي بر توسعه و تاثيرآن بر آلودگي محيط زيست شهري
351
تحليلي بر تيپ شخصيتي و رضايت شغلي دبيران
352
تحليلي بر تيپ شخصيتي و رضايت شغلي دبيران
353
تحليلي بر جايگاه بازاريابي فرش دستباف ايران در بخش بين الملل با بهره گيري از مدل pestel
354
تحليلي بر جايگاه برند فرش دستباف ايراني از نگاه مشتريان اروپايي
355
تحليلي بر جايگاه مشاركت شهروندان در توسعه پايدار شهر رشت
356
تحليلي بر جايگاه و تجلي عالم خيال در قالي معاصر ايران
357
تحليلي بر جايگاه وتجلي عالم خيال در قالي معاصر ايران
358
تحليلي بر جغرافياي جمعيت استان چهارمحال و بختياري
359
تحليلي بر جمعيت و تاثير آن بر توسعه كالبدي شهرضا
360
تحليلي بر جنگ و صلح در قرآن
361
تحليلي بر جهادگرايي گروههاي سلفي تكفيري با تاكيد بر آيات جهاد
362
تحليلي بر چالش هاي توسعه توريسم روستايي در استان آذربايجان غربي
363
تحليلي بر چالش هاي شركت هاي كوچك و متوسط ﴿ SME ﴾ ايران در مواجهه با جهاني شدن با رويكرد MADM فازي ﴿ مطالعه موردي : ﴿ SME ) هاي منتخب در شهرستان همدان ﴾
364
تحليلي بر چرخه پسماند شهر اصفهان
365
تحليلي بر چگونگي تغيير و تحولات سيستم پودگذاري ماشين هاي بافندگي واترجت
366
تحليلي بر خنك كاري بردماي الكتريكي
367
تحليلي بر درگيريهاي محلي در كوهدشت لرستان
368
تحليلي بر رابطه بين سبك مديريت مشاركتي و تعهد سازماني كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس
369
تحليلي بر رابطه توسعه سياسي و اقتصادي با شكاف جنسيتي در كشورهاي مسلمان خاورميانه
370
تحليلي بر راهبردهاي ارتقاي سطح بازاريابي الكترونيكي در صنعت گردشگري با استفاده از رويكرد تركيبي نمودار swot و روش هاي تصميم گيري چندمعياره فازي مورد مطالعه: هتل هاي شهر يزد
371
تحليلي بر رده اي از معادلات تفاضلي و كاربردها
372
تحليلي بر رنگ ونقش آثار زرين فام كاشان قرن 7-8 هجري قمري﴿با تاكيد بر آراءسهروردي﴾
373
تحليلي بر رنگ ونقش آثار زرين فام كاشان قرن 7و8 هجري قمري﴿با تاكيد بر آراء سهروردي﴾
374
تحليلي بر روابط جمهوري اسلامي ايران و تركيه با تأكيد بر تحولات اخير (2011-2014) منطقه خاورميانه
375
تحليلي بر روابط عوامل نهادي بر توسعه خلق پتنت (قلمرو مطالعه: فناوري نانو)
376
تحليلي بر روش جامعه شناسي تفهمي ماكس وبر
377
تحليلي بر روش ها واسلوب هاي اجرايي چهره نگاري عهد قاجار
378
تحليلي بر روش ها واسلوب هاي اجرايي چهره نگاري عهد قاجار
379
تحليلي بر روند تاريخي قرآن‌پژوهي در شبه‌قاره هند و تأثير مهاجران ايراني بر آن (قرن 8 تا 12 هجري)
380
تحليلي بر روند توسعه ي كالبدي-فيزيكي شهر فيروزآباد
381
تحليلي بر روند رشد و توسعه كالبدي - فضايي شهر قوچان و برنامه ريزي آتي آن
382
تحليلي بر روند شكل گيري اسكان غير رسمي (نمونه منطقه 19 تهران)
383
تحليلي بر روند گسترش شهر اهر و تغييرات كاربري اراضي در آن
384
تحليلي بر روي گاز بعنوان سوخت غالب در ايران
385
تحليلي بر رويكرد دوچرخه سواري بعنوان مدل حمل ونقل در بافت فرسوده شهر اروميه عسگرخان
386
تحليلي بر ريخت شناسي لاپيه ها وعوامل موثر درايجاد وتوسعه آنها درناهمواري هاي بيستون - كرمانشاه
387
تحليلي بر ريسك وقوع بلاياي اقليمي در ايمني عبور و مرور بزرگراه اصفهان-فريدون شهر
388
تحليلي بر ساختار نقوش وطيف رنگ تذهيب هاي شاهنامه ي بايسنقري وشاه طهماسبي
389
تحليلي بر ساختار وطيف رنگ تذهيب هاي شاهنامه ي بايسنقري وشاه طهماسبي
390
تحليلي بر ساختار وكاربرد موسيقي مراسم زار در هرمزگان
391
تحليلي بر سازمان فضايي و كالبدي بافت قديمي شهر اصفهان ( مطالعه موردي محله پشت مسجد امام )
392
تحليلي بر ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي محلات شهري شهر كرمانشاه (مورد مطالعه شهرك صادقيه )
393
تحليلي بر سناريوهاي ايجاد نوآوري باز در حوزه صنعت با رويكرد پويايي سيستم (SD) و تكنيك تحليل محتوا (مطالعه موردي صنعت كنجدي استان يزد)
394
تحليلي بر سنجش عملكرد فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT و نقش آن در برنامه ريزي شهري ﴿نمونه موردي شهر فسا﴾
395
تحليلي بر سياست هاي متراكم سازي در برنامه هاي توسعه شهري و ارايه يك سياست بهينه ؛ مورد پژوهي: شهر اروميه
396
تحليلي بر سياست يكسان‌ سازي نرخ ارز و تأثير آن بر تورم در ايران
397
تحليلي بر شاخص هاي امنيت ترافيك جاده اي در استان فارس
398
تحليلي بر شاخص هاي رطوبي (نسبت مخلوط و رطوبت نسبي ) در ايران
399
تحليلي بر شبكه هاي عصبي مصنوعي و كاربردهاي آن در پزشكي
400
تحليلي بر عكاسي هنرس بعد از انقلاب - تهران
401
تحليلي بر علل توسعه نيافتگي مناطق روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان بوئين و مياندشت)
402
تحليلي بر علل گرايش جوانان به اينترنت در شهرستان فارسان
403
تحليلي بر عملكرد اتوبوس برقي به عنوان يك سيستم حمل و نقل عمومي شهري
404
تحليلي بر عملكرد سازمان با استفاده از كارت امتيازي متوازن پويا ﴿مطالعه موردي : شركت الكترو كوير﴾
405
تحليلي بر عوامل اجتماعي موثر در اقامه نماز در دبيرستانهاي دخترانه شهرستان بندر تركمن
406
تحليلي بر عوامل كليدي موفقيت توسعه‌ محصول جديد سبز با رويكرد تركيبي تحليل محتوا و ديمتل خاكستري (مورد مطالعه: صنعت كاشي و سراميك يزد)
407
تحليلي بر عوامل مؤثر بر تخريب يا شكل گيري ابنيه ي عمومي و كاخ هاي اصفهان دوره ي مسعودميرزا ظل السلطان(1291-1325قمري)
408
تحليلي بر عوامل مؤثر بر تعاملات اجتماعي اهل تسنن و تشيع شهرستان ميناب
409
تحليلي بر عوامل مؤثر بر ضايعات خط توليد با برنامه ريزي سناريو مبتني بر نقشه شناختي فازي (مورد مطالعه : مجتمع صنايع لاستيك يزد)
410
تحليلي بر عوامل موثر ارزش ويژه نام تجاري در صنايع غذايي﴿ مطالعه موردي: نام تجاري تكدانه﴾
411
تحليلي بر عوامل موثر بر تمايل به شكايت ارباب رجوع: مورد مطالعه مسافران شركت هواپيمايي ملي ايران در فرودگاه مهرآباد تهران
412
تحليلي بر عوامل موثر بر عملكرد مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي در توسعه پايدار كشاورزي (مطالعه موردي استان قزوين )
413
تحليلي بر عوامل موثر بر موفقيت تحويل خدمت در دولت الكترونيك ﴿مطالعه موردي : خدمات الكترونيك ارائه شده در دانشگاه يزد﴾
414
تحليلي بر عوامل موثر بر نوآوري باز از طريق جمع سپاري با استفاده از روش نقشه شناختي فازي و تحليل پوششي داده هاي شبكه اي (مطالعه موردي پارك علم و فناوري يزد)
415
تحليلي بر عوامل موثر در پياده سازي موفقيت آميز مديريت ارتباط با مشتري در صنعت هتل داري
416
تحليلي بر عوامل و مسائل توسعه نيافتگي شهر قمصر
417
تحليلي بر عوامل و مسائل رشد كالبدي و جمعيتي شهر دو گنبدان
418
تحليلي بر فراواني و شدت روزهاي شرجي در ايران
419
تحليلي بر فرايند توسعه پايدار شهري ﺑﺎ تاكيد بر رويكرد زيست محيطي - مطالعه موردي: شهر نور
420
تحليلي بر فرايند توسعه پايدار شهري ﺑﺎ تاكيد بر رويكرد زيست محيطي مطالعه موردي: شهر نور
421
تحليلي بر فرايند ساماندهي مجموعه امير چخماق يزد
422
تحليلي بر فرايندهاي سامانه ي صف پستب
423
تحليلي بر فرم sonate و آناليز sonate op.15 اثر مائورو جولياني
424
تحليلي بر فضاهاي شهري موجود براي رسيدن به الگوي شهر ايراني-اسلامي ﴿نمونه موردي شهر اصفهان﴾
425
تحليلي بر فيلمسازي در فرانسه
426
تحليلي بر قابليت تحقق‌پذيري شهر هوشمند مورد پژوهي: شهر اصفهان
427
تحليلي بر كارآفريني و نقش آن در توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي: مناطق روستايي شهرستان شهرضا)
428
تحليلي بر كاربري اراضي شهر اصفهان
429
تحليلي بر كاربري اراضي شهري ( مطالعه موردي شهر خوراسگان اصفهان )
430
تحليلي بر كاربريهاي شهري در طرح جامع اهواز ( پس از اجرا )
431
تحليلي بر كاربريهاي شهري در طرح جامع اهواز ( پس از اجرا )
432
تحليلي بر مباني ديني، فرهنگي و فلسفي اخلاق زيست محيطي به منظور طراحي تلفيقي محتواي آموزشي دوره تحصيلي ابتدايي و ارائه الگوي مطلوب در نظام آموزش از دور
433
تحليلي بر مديريت پدافند غير عامل در بافت فرسوده مطالعه موردي شهركرد
434
تحليلي بر مديريت منابع آب كشاورزي برخوار
435
تحليلي بر مسئوليت كيفري كارشناسان تصادفات شاغل راهور ناشي از ترسيم كروكي خلاف واقع
436
تحليلي بر مسائلي يكپارچه سازي اراضي زراعي در بخش مركزي شهرستان بستان آباد
437
تحليلي بر مساحت قطعات مسكوني ويلايي در شهرها (نمونه مورد مطالعه : مناطق پنجگانه يزد)
438
تحليلي بر مشاركت زنان روستايي در فعاليتهاي اقتصادي قوچان عتيق
439
تحليلي بر معيارهاي ساماندهي آبشارهاي طبيعي به منظور توسعه اكوتوريسم مطالعه موردي: آبشارهاي استان خراسان رضوي
440
تحليلي بر مفاهيم انتزاعي آثار نابينايان بر اساس نظريه ليكاف
441
تحليلي بر مقررات كيفري قانون كار
442
تحليلي بر مكان گزيني شهرك صنعتي شماره 5 اهواز با استفاده از GIS
443
تحليلي بر مكان گزيني شهرك صنعتي شماره5 اهواز با استفاده از جي آي اس
444
تحليلي بر مكان يابي و توسعه شهرك هاي صنعتي در ايران با تاكيد بر اصول برنامه ريزي فضايي، نمونه موردي شهرك صنعتي شهر يزد
445
تحليلي بر مكانيزم ذخيره- حمل- ارسال در شبكه هاي اقتضائي بين خودرويي و معرفي روشي براي ارسال مبتني بر تخمين چگالي محلي برخوردها
446
تحليلي بر موانع پياده سازي مدل تعالي سازماني EFQM در شركت هاي كوچك و متوسط (SMEs) ايران با رويكرد تركيبي FMEA و MADM فازي شهودي (مورد مطالعه: شركت هاي مستقر در شهرك صنعتي شيراز)
447
تحليلي بر موانع توسعه پايانه هاي فروش ﴿POS﴾ بانك كشاورزي استان يزد با رويكرد MADM فازي
448
تحليلي بر ميزان رضايتمندي شهروندان از عملكرد شهرداري در حوزه زيباسازي شهري با رويكرد تعاملات اجتماعي (مورد مطالعه: منطقه يك شهر سنندج)
449
تحليلي بر ميزان مصرف آب در شهرهاي گرگان و بهشهر
450
تحليلي بر ميزان نابرابريهاي توزيع خدمات عمومي در نواحي شهري از منظر عدالت فضايي (نمونه موردي: شهر زابل)
451
تحليلي بر نابرابري جنسيتي در اقتصاد ايران : رويكرد DSGE
452
تحليلي بر نابرابري هاي منطقه اي در ايران﴿1380-1390﴾
453
تحليلي بر نشانه شناسي لباس در آثار بهرام بيضايي ﴿نمونه مورد مطالعه:سگ گشي،مسافران﴾
454
تحليلي بر نشانه شناسي لباس در آثار سينمايي بهرام بيضايي
455
تحليلي بر نشانه¬شناسي تصاوير زنان، در آثار تصويرگران زن معاصر ايران (دهه 70 تا 90 هجري شمسي)
456
تحليلي بر نظام ارزي و عوامل موثر بر نرخ ارز در اقتصاد ايران
457
تحليلي بر نقش زنان در توسعه اقتصاد روستايي بخش مركزي مشهد
458
تحليلي بر نقش شهرهاي مياني در توسعه استان مازندران مورد مطالعه شهر بابل
459
تحليلي بر نقش عوامل موثر برعملكرد مراكز ترويج وخدمات جهاد كشاورزي
460
تحليلي بر نقش فرايندفضايي-مكاني برگونه شناسي مسكن روستايي
461
تحليلي بر نقش قبايل عرب در تحولات خراسان از آغاز تا پايان دولت امويان﴿132-31ه ق﴾﴿با تاكيد بر مراودات بوميان و اعراب ساكن خراسان﴾
462
تحليلي بر نقش كاربري اراضي در افزايش پايداري و تاب آوري شهري (نمونمه موردي: شهر بابلسر)
463
تحليلي بر نقش متنوع سازي اقتصادي در تغييرات سطح دارايي هاي معيشتي روستاييان مطالعه موردي: روستاهاي بخش خاووميرآباد شهرستان مريوان
464
تحليلي بر نقش و تاثير جاده ترانزيتي خرم آباد - پل زال در توسعه شهر پلدختر
465
تحليلي بر نقش و عملكرد مقام اعتمـادالدوله در تحولات اقتصادي و اجتماعي دوره ي صفويه ( 1135 ـ 996 هـ . ق /1722 ـ 1587 . م )
466
تحليلي بر نقوش گليمچه وگليج در مناطق روستايي﴿متكازين وآلاشت﴾
467
تحليلي بر نقوش ونمادهاي تصويري پوشاك وفرش تركمن
468
تحليلي بر نگاره لوتي هاي دوره گرد اثر محمدي هروي با روش نشانه شناسي امبر تواكو
469
تحليلي بر هجوم هاي بانكي، بيمه سپرده و نقدينگي
470
تحليلي بر وحدت سبك در اصول بصري تذهيب مكتب هرات
471
تحليلي بر وضعيت اقتصادي واجتماعي عشاير اسكان يافته
472
تحليلي بر وضعيت موجود آموزشهاي كوتاه مدت ضمن خدمت مديران مقطع متوسطه استان بوشهر طي سالهاي 75 - 1370 و ارائه الگويي براي بهبود آموزشهاي مذكور
473
تحليلي برتغييرات ضريب برفي در شمال غرب ايران
474
تحليلي برتوسعه فيزيكي وجمعيتي شهرفارسان دراستان چهارمحال بختياري
475
تحليلي برساختارشبكه ارتباطي وجاذبه هاي مهم گردشگري دربخش مركزي شهراصفهان
476
تحليلي برعكاسي مستند نوين و تاثيرات آن بر عكاسي معاصر ايران
477
تحليلي بركودك آزاري وخشونت عليه كودكان درشهرستان دامغان
478
تحليلي برمحدوديت هاي فضايي -كالبدي شهرزابل باتاكيدبرعوامل فرهنگي
479
تحليلي برمكان يابي باغ هاي بانوان در مناطق هفت ونه شهرداري اصفهان
480
تحليلي برمهريه وماهيت آن
481
تحليلي برميزان پايداري كيفيت زندگي سكونت گاه هاي ناكارآمد شهري با تاكيد برشاخصه هاي بوم شناختي (نمونه موردي: كوي غفاري ساري)
482
تحليلي برويژگي هاي آفرينش هنري نزد نقاشان زن قرن بيستم ﴿فريدا كالو، آليس نيل، پائولا رگو﴾
483
تحليلي پترولوژيكي بر سنگهاي دگرگوني شمال درياچه زاينده رود با نگرشي ويژه به پلي متامورفيسم
484
تحليلي پديدارشناسانه بر سرمايه فرهنگي كارآفرينان اجتماعي شهر تهران
485
تحليلي پيرامون بيان انتقادي با نشانه هاي حيوانات در نقاشي معاصر ايران
486
تحليلي پيرامون وجوه تمايز بين تصويرسازي و نقاشي (بر اساس بررسي آثار تصويرگران معاصر ايران)
487
تحليلي تاريخي از سياست گذاري‌ها، چالش‌ها و كاركردهاي توسعه راه‌سازي شوسه در نيمه دوم قاجاريه با تكيه بر اسناد (1264-1344هـ.ق/ 1847-1925م)
488
تحليلي تاريخي بر روند تفسيرنويسي فارسي قرآن در دوره ي صفويه
489
تحليلي ترك هاي خستگي تحت اثر بارهاي فوق سنگين
490
تحليلي تطبيقي از تجربه‌هاي نزديك مرگ در كلام جديد و عرفان اسلامي با توجه به آيات و روايات
491
تحليلي تنش در لوله هاي گاز با حفره خوردگي به كمك نرم افزارABAQUS
492
تحليلي جامعه شناختي از موسيقي زيرزميني در شهر كرمانشاه
493
تحليلي جامعه شناختي بر رابطه ي سرمايه ي اجتماعي و گرايش به اعتياد
494
تحليلي جغرافيايي از توسعه نيافتگي روستايي شهرستان دشتستان ( نمونه بخش شبانكاره )
495
تحليلي جغرافيايي بر شبكه شهري استان ايلام
496
تحليلي جغرافيايي بر: توسعه شهر سيرجان
497
تحليلي در قالي ايران
498
تحليلي ديناميكي تير تيموشنكو FGPM تحت بارگذاري حرارتي
499
تحليلي ساخت‌محور از واژه‌هاي مركب غيرفعليِ نام‌اندام‌ها در زبان فارسي
500
تحليلي ساده از ركود ( بيكاري مداوم ) در اقتصاد پولي
501
تحليلي سبك شناختي از تركمن اثر حسين عليزاده
502
تحليلي فضايي و مكان يابي مجموعه ها و مراكز ورزشي شهر اصفهان با استفاده از روش AHP در محيط GIS ( با تاكيد بر منطقه 1 و 3 اصفهان )
503
تحليلي كيفي از ماده تاريك
504
تحليلي مختصر بر نمايشنامه قبل از شروع :از ميگوئله ارتگاآلوارز
505
تحليلي منطقه اي از روابط متقابل شهري و روستايي در سيستان
506
تحليلي موسيقايي از رمان بوف كور
507
تحليلي نوين از مسئله تاثيرات متقابل خاك و شمعهاي گروهي
508
تحليلي و بررسي خواص ترابري وابسته به اسئين از سدهاي مغناطيسي مبتني بر نانوساختارهاي گرافين و سيليسين
509
تحلييل ديناميكي و الاستيك مكانيزم ها با اعضاي انعطاف پذيربا روش المان محدود با كمك نرم افزار ANSYSW0RkBENchr15.0
510
تحمل اغتشاش خواندن در حافظه هاي مقاومتي
511
تحمل به خشكي و تنوع ژنتيكي در لاينهاي نسل F5 حاصل از سه تلاقي بين گونه اي در گلرنگ
512
تحمل پذير اشكال تطبيقي مبتني بر پيش بيني در سيستم هاي محاسبات كلاستري
513
تحمل پذير اشكال تطبيقي مبتني برپيش بيني درسيستمهاي محاسبات كلاستري
514
تحمل پذير خرابي نمودن طراحي يك شبكه درون تراشه اي با اصتفاده از مدلسازي سطح بالا
515
تحمل پذير نمودن سيستم هاي سايبرفيزيكي در مقابل كلاس خاصي از حملات بهينه شده پنهان
516
تحمل پذيري خطا در رايانش ابري
517
تحمل پذيري خطا در سيستم هاي چند عامله
518
تحمل پذيري عيب در كنترل بار فركانس شبكه هاي هوشمند برق
519
تحمل خرابي و بهبود تخصيص پهناي باند در شبكه هاي بدون سيم سلولي
520
تحمين پارامترهاي پتروفيزيكي ﴿نفوذپذيري و تخلخل﴾ مخازن تركدار با استفاده از داده هاي چاه نگاري به روشهاي هوشمند: ميدان گلشن
521
تحمين تابع تقاضاي ايده آل براي غلات﴿مطالعه موردي استان خراسان رضوي﴾
522
تحول آفريني قرآن در واژگان عربي
523
تحول ابعاد سرشت و منش شخصيت و رابطه آن با پرخاشگري در نوجوانان استان بلخ افغانستان
524
تحول اسطوره ها و چگونگي باز تاب آن هادر آثار نظامي
525
تحول بسته موج الكتروني و حركت هسته اي سامانه دو بعدي H2 تحت ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي تپ هاي ليزري شديد
526
تحول بيان در سينماي ايران
527
تحول بيان در سينماي ايران
528
تحول تئاتر در ايران در نخستين دهه انقلاب سفيد
529
تحول تابع موج در فرآيند انتقال الكترون
530
تحول ترابري دريايي و تاثير آن بر طرح تسهيلات، تجهيزات و ترابري بنادر در ايران
531
تحول تروريسم در عصر جهاني شدن در چهارچوب امنيت پست مدرن
532
تحول تكتونومتامورفيك و ماگماتبك ناحيه بين شهركرد و داران (زون سنندج - سيرجان، ايران)
533
تحول خط در ايران باستان
534
تحول در راهبرد امنيتي آمريكا (بعد از 1002)در خاور ميانه و تاثير آن بر رويكرد جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي
535
تحول در مفهوم امنيت ملي و تاثير آن بر برداشت ها و سياست هاي امنيتي ايران 84- 1368
536
تحول در نظام امنيت جمعي سازمان ملل متحد در پرتو دكترين مسئوليت حمايت
537
تحول درونمايه غزل معاصر با توجه به اشعار سايه و عماد خراساني
538
تحول رفتار مكانيكي قطعات ميان تهي ﴿سيلندري﴾ توليد شده از مواد مركب زمينه فلزي به روش تيگزوفورجينگ
539
تحول زماني سامانه دوالكتروني H2وD2 تحت تپ فرو كوتاه ليزري شديد
540
تحول زماني مختصات رفتار جمعي مربوط به شبكه هاي عصبي، هنگام ادراك تغييرات سريع محيط
541
تحول زماني و ايجاد درهم تنيدگي بين دو اتم دو ترازي به وسيله پراكندگي يك بعدي فوتوني
542
تحول ساختاري و جهش گشتاور رئومتري آلياژ نامتقارن واكنشي دو نوع EVA يا EVA و پلي اتيلن
543
تحول ساز ويلنسل در اواخر دوره كلاسيك و تجزيه و تحليل « سونات ويلنسل يك » بتهوون
544
تحول سينماي ايران در سالهاي اخير
545
تحول شيوه‌ هاي اعمال قدرت در سياست خارجي آمريكا در دوران رياست جمهوري باراك اوباما (2014-2008)
546
تحول صلاحيتهاي راهبردي حساب در كودكان پايه اول ابتدايي شهرستان سيرجان بر اساس آموزش
547
تحول صنايع دستي: ماسكهاي آفريقا، لباس مكزيك، لباس و تزيينات ميائو
548
تحول صور خيال در غزل انقلاب اسلامي
549
تحول فازي سامانه PVC/PVAc/DOP در مجاورت آلومينيوم و چسبندگي ژل حاصل به آن
550
تحول فازي و ريز ساختاري در پوشش هاي Rou 2 /Tio 2 بر روي پايه تيتانيوم با تاكيد بر كاربرد به عنوان آند آب ژاول سازي
551
تحول فكر فلسفي بشر از قديمترين ايام تا زمان رنه دكارت
552
تحول كاربردي فصل ها در شعر فارسي با تاكيد بر اشعار قطران تبريزي،حافظ شيرازي و فروغ فرخزاد
553
تحول كوانتومي بسته موج در فرآيند جذب الكترون
554
تحول مفه.م امارت به سلطنت از سامانيان تا پايان عهد سلجوقيان
555
تحول مفهوم امنيت در جرايم عليه امنيت و چشم انداز پيش رو
556
تحول مفهوم حاكميت در حقوق بين الملل نوين با توجه به حقوق بشر و بشر دوستانه
557
تحول مفهوم حاكميت در حمايت از حقوق بشر با تاكيد بر ديدگاه كشورهاي در حال توسعه .
558
تحول مفهوم عدد در ذهن كودك
559
تحول مفهوم كودكي در ادبيات داستاني كودك و نوجوان ابتداي مشروطه با نگاهي به آثار ( طالبوف ، مراغه اي ، دولت آباد)
560
تحول مفهوم مسئوليت پذيري، ميزان مسئوليت پذيري و رابطه ي آن با سبك هاي فرزندپروري ادراك شده از دوره ي نوجواني تا بزرگسالي
561
تحول مفهوم مصونيت سران دولت ها در حقوق بين الملل كيفري
562
تحول ملودرام: با نگاهي به آثار سيرك و فاسبيندر
563
تحول ملودرام: با نگاهي به آثار سيرك و فاسبيندر
564
تحول نقش تقصير زيان ديده در مسئوليت مدني در حقوق ايران و انگليس
565
تحول نقش در آثار چوبي دوره صفويه تاكنون
566
تحول نقش در آثار چوبي دوره ي صفويه تا كنون
567
تحول نقش ريزه ماهي در فرش شهرستان بيرجند طي دهه هاي اخير
568
تحول نقش زن در خانواده؛ مطالعه كيفي زنان شهر ياسوج
569
تحول نمادهاي كلاسيك درشعر معاصر فارسي (احمد شاملو، نيما يوشيج ، فروغ فرخزاد، شفيعي كدكني )
570
تحول همدوسي كوانتومي در زير فضاهاي بدون واهمدوسي
571
تحول هنر نقاشي درباري از دوره فتحعلي شاه تا پايان دوره ناصرالدين شاه﴿1314 ه ق - 1211 ه ق﴾
572
تحول و تطور توصيف در غزل كلاسيك و شعر نو )بررسي موردي اشعار حافظ، سعدي، نيما، اخوان و فروغ فرخزاد(
573
تحول و تكامل خاك هاي توسعه يافته روي برخي از سنگ هاي آذرين شمال غرب ايران
574
تحول و نوسازي نظامي چين و تاثير آن بر روابط پكن-واشينگتن﴿2010-1999﴾
575
تحولات اجتماعي فرهنگي عصر مظفرالدين شاه قاجار
576
تحولات اجتماعي مشروطيت و تاثير آن در تعليم و تربيت ايران
577
تحولات اجتماعي و فرهنگي در عصر ناصرالدين شاه قاجار
578
تحولات اجتماعي و فرهنگي شهرستان كرمانشاه از سال 1320تا1342شمسي
579
تحولات اختيارات قضات دادسرا در امور جزايي در ايران در سده اخير
580
تحولات اداري و سياسي بويراحمد در دوره ي پهلوي.
581
تحولات اقليم كُردستان عراق و پيامدهاي آن بر تشكيل كشور كُردستان در فاصله ۱۹۹۲-۲۰۱۶
582
تحولات انديشه سياسي در فقه امامي از علامه حلي تا شهيد ثاني
583
تحولات ايران در پرتو اسلام از نظر اجتماعي
584
تحولات بافت روستائي در استان فارس : مطالعه موردي (روستاي دستجه )
585
تحولات بنيادي مورد نياز دانشگاههاي دولتي ايران با رويكردي استراتژيك
586
تحولات پالئوهيدروژئومورفولوژي كوهدشت
587
تحولات پرتره سازي امپرسيونيستي - تاقبل از وقوع جنگ جهاني اول (1914)
588
تحولات تجارت خارجي ايران در پنجاه سال اخير
589
تحولات جمعيتي و پيامدهاي آن بر روند تغييرات جمعيت دانشجويي در ايران تا افق 1405
590
تحولات حقوق بزه ديده از خلاءها تا نوآوريها در سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران با نگرشي به لايحه جديد آيين دادرسي كيفري
591
تحولات داوري در ايكسيد و ميزان نزديكي ايران به اين نهاد داوري
592
تحولات در مذهب زرتشت در ادوار تاريخ
593
تحولات دشتستان در عصر پهلوي
594
تحولات دلايل در حقوق كيفري ايران با تاكيد بر قوانين مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در مقايسه با حقوق فرانسه
595
تحولات ريز ساختاري و خواص مكانيكي فولادهاي دوفازي فوق ريز/ نانو دانه با عمليات ترمومكانيكي
596
تحولات ريز ساختاري يك ماده مدل شفاف در حين فرآوري نيمه جامد
597
تحولات ژئوپليتيكي كردستان عراق و رويكرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
598
تحولات ساختاري - عملكردي در سكونتگاههاي جديد شهري مورد مطالعه: روستا_شهرهاي شهرستان بابل
599
تحولات ساختاري - عملكردي در سكونتگاههاي جديد شهري مورد مطالعه: روستا_شهرهاي شهرستان بابل
600
تحولات ساختاري-كاركردي روستاهاي پيرامون شهري (مطالعه موردي:منطقه خرم آباد)
601
تحولات سنگ شناسي گابروهاي افيوليت انارك (استان اصفهان)
602
تحولات سياسي - اجتماعي كاشان از مرگ ناصرالدين شاه تا كودتاي رضاخان ( 1338 - 1313 ه . ق )
603
تحولات سياسي ، فرهنگي نيشابور از ورود اسلام تا ظهور سلجوقيان
604
تحولات سياسي و اجتماعي ايذه، قلعه تُل و باغملك در دورهي قاجار با تاكيد بر نقش ايل بختياري
605
تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي خوزستان در دوره صفويه﴿ 907-1135 ه.ق﴾
606
تحولات سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي شهرستان ازنا ﴿ 1357-1388﴾
607
تحولات صدا در سينما
608
تحولات فضايي ناشي از توسعه برون زا در همزيستي بين شهر صنعتي البرز و شهر الوند
609
تحولات فضايي ناشي از توسعه برون زا در همزيستي بين شهر صنعتي البرز و شهر الوند
610
تحولات قانون بيمه اجباري مسئوليّت مدني دارندگان وسايل نقليه 1395
611
تحولات قانون مجازات اسلامي 1392 در مورد حمايت از اطفال و نوجوانان بزهكار با رويكردي به اسناد بين المللي
612
تحولات كالبدي مساكن روستايي در پيرامون كلانشهر كرج
613
تحولات كوهمره سرخي و كوهمره نودان و كوهمره جروق در عصر پهلوي
614
تحولات محله كرخ بغداد از تشكيل حكومت سلجوقي تا سقوط بغداد﴿447-656ق.﴾
615
تحولات مصونيت مقامات دولتي در برابر محاكم خارجي
616
تحولات معاصر در مفهوم زمان سينمايي
617
تحولات مفهوم معاونت در جرم در حقوق كيفري ايران با رويكردي بر قانون مجازات اسلامي 1392
618
تحولات مفهوم معاونت در جرم در حقوق كيفري ايران با رويكردي بر قانون مجازات اسلامي 1392
619
تحولات مقررات مربوط به طلاق در حقوق ايران
620
تحولات نظامي ايران در عصر پهلوي
621
تحولات نظري در بازيگري دراماتيك ( متدهاي بازيگري )
622
تحولات نقاشي قرن بيستم اروپائي و رابطه آن با دكور صحنه اين قرن
623
تحولات نقش دبيركل سازمان ملل پس از اعلاميه هزاره
624
تحولات نهاد وقف در عصر نادرشاه افشار
625
تحولات نوآورانه در نستعليق نويسي معاصر﴿1300 تا 1387 شمسي﴾
626
تحولات هنرهاي تجسمي در پايان قرن بيستم
627
تحولاتشهر نشيني و پيامد هاي اجتماعي آندر شهر خورموج
628
تحوّلات فضايي و زماني پالسهاي فوق كوتاه ليزري در گازها و پلاسما تا آستانه ميدانهاي نسبيتي
629
تحوّلات نظام مالياتي فارس در عصر پهلوي اول
630
تحويل زماني جبهه تبخير در مواد متخلخل
631
تحيل عددي تنش در ساختارهاي اسفنجي
632
تحيلل استاتيكي ورق مستطيل شكل روي بستر الاستيك با استفاده از روش Differential Cubature
633
تحيلي بر توسعه فضايي مكانيابي خدمات شهري شهر سميرم با استفاده از GIS
634
تخاصم و جنگ بين دو كشور مسلمان از منظر فقه
635
تخت خواب جمعشو
636
تخت و كمد كودك 1 -6 سال
637
تخته نرد
638
تخحليل عملكرد مبدل هاي لوله-پره دار در واحدهاي آنسالدو نيروگاه سيكل تركيبي يزد
639
تخريب 4،2-دي كلروفنول توسط نانوذرات TiO2 حساس شده با پورفيرين در بستر SBA-15
640
تخريب اكسيداتيو فنل به وسيله رالستونيا ايوتروفا تثبيت يافته بر سنگ آذرين در راكتور بستر ثابت
641
تخريب اموال تاريخي و فرهنگي
642
تخريب امولسيون آب در نفت با استفاده از دي‌الكتروفورز و مدل سازي فرايند آب زدايي
643
تخريب پذير نمودن پلي اتيلن توسط افزودن نشاسته
644
تخريب حرارتي الياف پلي پروپيلن
645
تخريب رسوب هاي مسدود كننده ي چشمه هاي تراوش چاه هاي نفت با امواج فراصوتي
646
تخريب رنگ ديسپرس قرمز 60 با روش هاي سونوشيمي،الكتروشيمي و سونو الكتروشيمي
647
تخريب رنگدانه هاي آزو با استفاده از زئوليت هاي تعويض يوني شده در حضور پراكسيد هيدروژن
648
تخريب زيستي پارانيتروفنول﴿PNP﴾ توسط سلول تثبيت يافته رالستونيا يوتروفا بر سنگ آذرين-بررسي متابوليسم به همراه با استفاده از يك راكتور بستر ثابت
649
تخريب زيستي پساب هاي رنگي صنعتي
650
تخريب زيستي نفتالن توسط باكتري رالستونيا يوتروفا در بيوراكتور هواراند با لوله داخلي مشبك
651
تخريب زيستي همزمان فنل و فرمالدهيد با استفاده از باكتري رالستونيا ايوتروفا در يك راكتور نا پيوسته
652
تخريب سطحي الياف پلي پروپيلن در اثر نور ماورا بنفش لامپ فيليپس TUV (500nm-250)
653
تخريب سواحل به جهت بالا آمدن آب درياها با نگرشي ويژه به سواحل درياي خزر و احياي آن
654
تخريب شيميايي الياف پلي پروپيلن
655
تخريب فتو كاتاليتيكي برخي از تركيبات آلاينده ي زيست محيطي با استفاده از نانو ذرات اكسيد روي
656
تخريب فتو كاتاليزوري فنل و مشتقات آن توسط رزبنگال نشانده شده بر روي Tio2
657
تخريب فتوكاتاليتيكي رنگ هاي آزو( كوپروكسون سورمه اي RL ، سولوفنيل قرمز 3BL ، متيل اورانژ و كنگورد ) و تيول ها ....
658
تخريب فتوكاتاليتيكي متيلن بلو با استفاده از نانوكامپوزيت MgO/CuO/Fe3O4 سنتز شده به روش سل -ژل
659
تخريب فتوكاتاليتيكي متيلن بلو با استفاده از نانوكامپوزيت MgO/CuO/Fe3O4 سنتز شده به روش سل-ژل
660
تخريب فتوكاتاليستي 2و4- دي زرزررلكلرو فنول و متيلن بلو توسط پورفيرين و متالوپورفيرين بروي بستر نانو پودر TiO2 دوپه شده با كبالت
661
تخريب فتوكاتاليستي تركيبات آروماتيكي پساب صنعتي واحد هاي پتروشيميايي
662
تخريب فتوكاتاليستي حشره كش مالاتيون توسط سرباره كوره بلند ذوب آهن و سنتز كاتاليست هاي EDTA/SiO2/كيتوسان و EDTA/ZrO2/ كيتوسان به منظور جذب فلزات سنگين
663
تخريب فوتو كاتاليزوري برخي از رنگ هاي آزو به كمك ذرات با ابعاد نانوي تركيبات اينديم در حضور نور مرئي و امواج فراصوت
664
تخريب فوتوالكتروكاتاليستي رنگ متيلن بلو با استفاده از الكترود فولاد ضد زنگ 304 اصلاح شده با نانولوله ي دي اكسيد تيتانيوم و گرافن اكسيد كاهش يافته
665
تخريب فوتوكاتاليتيكي رنگهاي آزوبوسيله تيتانيم دي اكسيدحساس شده باپلي اكسومتال هاوتخريب فوتوكاتاليزوري فنل21 هابوسيله روي اكسيد
666
تخريب فوتوكاتاليتيكي سيانيدآزادوكمپلكس ازپسابهاي صنعتي درحضورنيمه هادي Al2O3 / TiO2
667
تخريب فوتوكاتاليتيكي متيلن بلو با استفاده از نانوكامپوزيت zno/Mgo/Fe3o4تهيه شده به روش سل-ژل تحت نور مرئيuv
668
تخريب فوتوكاتاليزوري آمين هاورنگهاي آزوبوسيله تيتانيم دي اكسيداصلاح شده بافلزات نقره،پلاتين ومس
669
تخريب فوتوكاتاليزوري برخي ازآمين هاي آروماتيك ورنگهاي آزوبوسيله دي اكسيدتيتانيم نشانده شده بر روي آلومينا
670
تخريب فوتوكاتاليزوري برخي تيولها بوسيله رزبنگال وفتالوسيانين تثبيت شده بر روي تيتانيم دي اكسيد
671
تخريب فوتوكاتاليستي پارانيتروفنل توسط پورفيرين و متالوپورفيرين‌هاي مستقردر نانوذرات TiO2 دوپه شده با نيتروژن و گوگرد
672
تخريب فوتوكاتاليستي تولوئن در فاز گاز توسط كاتاليست TiO2
673
تخريب فوتوكاتاليستي رودامين B با استفاده از سنتز نانوذرات S-doped ZnO به روش هيدروترمال
674
تخريب فورفورال از آبهاي آلوده توسط نانوفتوكاتاليست اكسيدهاي آهن و تيتانيوم بر پايه زئوليت طبيعي (كلينوپتيلوليت)
675
تخريب كاتاليتيكي رنگ ها به كمك ذرات با ابعاد نانوي تركيبات بيسموت در حضور نور مرئي
676
تخريب كمپلكس هاي ساخارينات [Ni(SaC)2(H2O)4] و [Co(SaC)2(H2O)4] به وسيله ي تابش ميكروويو: سنتز نانو ذرات اكسيدهاي NiO و Co3O4
677
تخريب كنترل شده بنا با آتشباري
678
تخريب منظر در خاشيه شهر
679
تخريب موي انسان بر اثر مواد شيميايي
680
تخريب نوري الياف پشمي در بافته هاي تاريخي و حفاظت آن
681
تخريب نوري مواد آلي محلول در آب توسط نانو كاتاليست هاي اكسيد فلزي مغناطيسي تحت تابش نور
682
تخريب هاي فتوشيميائي در نقاشي هاي رنگ و روغن مرمت تابلو بيع و شراي حضرت يوسف اثر محمد زمان
683
تخريب هاي فتوشيميايي در نقاشي هاي رنگ و روغن مرمت تابلو بيع و شراي حضرت يوسف اثر محمد زمان
684
تخريب هيدروكربنهاي كلره از پساب واحد وي.سي.ام با روش فتوكاتاليستي تركيبي
685
تخريب و بازسازي با شبكه هاي عصبي
686
تخصص حسابرس، كيفيت اطلاعات حسابداري و كارآيي سرمايه گذاري
687
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ رادﯾﻮﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﺎ اﺗﺼﺎل دوﮔﺎﻧﻪ
688
تخصيص آگاهانه ترافيك در بزرگراه هاي شهري مبتني بر پيش خريد مسير
689
تخصيص اجزاي مازاد در سيستم هاي سري موازي با تركيب اجزاي تعميرناپذير و تعميرپذيردر هر زير سيستم
690
تخصيص اقتصادي منابع آب حوضه ي آبريز هيرمند در استان سيستان و بلوچستان
691
تخصيص اقتصادي هزينه هاي سربار با هدف كنترل بهينه انحرافات بهاي تمام شده
692
تخصيص انرژي آگاه ماشين هاي مجازي به ميزبان هاي فيزيكي در مراكز داده ابري با بهره گيري از الگوريتم نهنگ به منظور كاهش مصرف انرژي
693
تخصيص بار آلاينده با رويكرد مجموع حداكثر بار روزانه (TMDL) تحت سناريوهاي تغييرات دمايي ناشي از تغيير اقليم (مطالعه موردي :New River )
694
تخصيص بار آلودگي در رودخانه ها با استفاده از رويكرد تجارت مجوزهاي تخليه بار آلودگي،مطالعه موردي رودخانه زرجوب در استان گيلان
695
تخصيص برنامه نيازمنديهاي مواد به تامين كنندگان با استفاده از رويكرد فازي
696
تخصيص بنادر تجاري به كالاهاي اساسي
697
تخصيص بهينه آب از مخزن سد بر اساس پيش نمايي جريان ورودي به مخزن با استفاده از مدل SWAT تحت تاثير تغيير اقليم
698
تخصيص بهينه آب رودخانه هيرمند در زير بخشهاي كشاورزي منطقه سيستان
699
تخصيص بهينه آب زاينده‌رود بين استان‌هاي چهارمحال بختياري، اصفهان و يزد به‌وسيله نظريه بازي ها
700
تخصيص بهينه اجزاي مازاد براي بهبود قابليت اطمينان با در نظر گرفتن محدوديت هاي منابع و عملكرد سيستم
701
تخصيص بهينه افزونگي در سيستم هاي قابليت اعتماد
702
تخصيص بهينه ايستگاههاي انتقال مواد زائد جامد به نواحي توليد كننده مواد زائد جامد در شهر تهران
703
تخصيص بهينه بودجه عمراني در شهرداري اصفهان (رهيافت برنامه‌ريزي آرماني)
704
تخصيص بهينه تعداد اتوبوس هاي شهري با تقاضاي متغير (مطالعه موردي : شبكه اتوبوسراني يزد)
705
تخصيص بهينه توان در شبكه هاي راديوشناختگر چندكاربره با مدولاسيون OFDM با درنظر گرفتن اثر تقويت كننده غيرخطي توان
706
تخصيص بهينه توان متقادن در شبكه هاي بي سيم ﴿ADH.C﴾
707
تخصيص بهينه جايگاه و ظرفيت پاركينگ هاي خودروهاي الكتريكي در يك سيستم توزيع
708
تخصيص بهينه دارايي ها با استفاده از پيش بيني بازدهي دارايي سهام و سكه در بازار سرمايه ايران
709
تخصيص بهينه در شبكه هاي توري بي سيم
710
تخصيص بهينه دريافتي هاي نفتي دولت در شرايط نااطمينان ﴿مطالعه موردي: ايران﴾
711
تخصيص بهينه ذخيره چرخان توسط الگوريتم ژنتيك
712
تخصيص بهينه ذخيره چرخان توسط الگوريتم ژنتيك در سيستم قدرت
713
تخصيص بهينه ذخيره چرخان در سيستم هاي تجديد ساختار شده
714
تخصيص بهينه ذخيره ساز انرژي در سيستم قدرت مبتني بر عدم قطعيت توان توليدي بادي
715
تخصيص بهينه ذخيره ساز در شبكه هاي توزيع تجديد ساختار يافته با هدف كاهش اوج بار و تأخير در توسعه شبكه
716
تخصيص بهينه ذخيره كننده‌ انرژي در ريزشبكه‌هاي مستقل و متصل به شبكه اصلي
717
تخصيص بهينه سازي كارها با ايستگاههاي كاري و بالانس خط
718
تخصيص بهينه سرمايه گذاري در زير بخشهاي صنعتي كشور
719
تخصيص بهينه ظرفيت نيروگاه هخاي بادي در شبكه توزيع
720
تخصيص بهينه كمي ريسك با استفاده از رويكرد پويايي سيستم
721
تخصيص بهينه گاز فرازآوري در چاه هاي توليدي نفت
722
تخصيص بهينه منابع آب با استفاده از روش ‎هاي مناسب بهينه ‎سازي (مطالعه موردي : حوضه آبريز دشت يزد- اردكان)
723
تخصيص بهينه منابع انساني در ساختار شركت هاي ساختماني
724
تخصيص بهينه منابع براي پردازش ابري موبايل در شبكه LTE-A
725
تخصيص بهينه منابع براي مصالح دانه اي قابل استفاده در پروژه هاي عمراني
726
تخصيص بهينه منابع توليد پراكنده به منظور كاهش تلفات
727
تخصيص بهينه منابع توليد پراكنده در شبكه توزيع شعاعي با هدف حداقل‌سازي تلفات
728
تخصيص بهينه منابع در ساختار شركت هاي تونلزني
729
تخصيص بهينه منابع در شبكه هاي فمتوسل راديو شناختي
730
تخصيص بهينه منابع در شبكه هاي وايمكس
731
تخصيص بهينه منابع در شبكه‌ هاي حسگر نرم افزارمحور چند وظيفه‌ اي
732
تخصيص بهينه منابع مالي موقوفات متصرفي با استفاده از برنامه‌ريزي آرماني(مطالعه موردي موقوفه منتخب شهر اصفهان)
733
تخصيص بهينه واحدهاي توليد پراكنده بادي در شبكه توزيع شعاعي با درنظر گرفتن تلفات و قابليت اطمينان
734
تخصيص بهينه واحدهاي توليد پراكنده در شبكه توزيع با مدل هاي بار مختلف با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك
735
تخصيص بهينه واگن‌هاي خالي به ادارات كل مناطق راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران
736
تخصيص بهينه ي لكوموتيو به ادارات كل مناطق راه آهن جمهوري اسلامي ايران
737
تخصيص بهينه ي مولفه هاي افزونگي در سيستم هاي منسجم
738
تخصيص بهينه‌ي كاربري زمين با توجه به هزينه ي حمل و نقل و عدالت اجتماعي
739
تخصيص بين لايه¬اي منابع در شبكه¬هاي رله¬ مبتني بر OFDMA به روش توزيع شده با اطلاعات ناقص از كانال
740
تخصيص پايدار و عملي‌سازي طراحي بازار آب (مطالعه موردي: حوضه آب‌ريز زاينده رود)
741
تخصيص پهناي باند بر آستانه پهناي باند در شبكه هاي بي سيم سلولي
742
تخصيص پهناي باند بر پايه آستانه پهناي باند در شبكه هاي بي سيم سلولي
743
تخصيص پهناي باند در شبكه پوششي با استفاده ازتكنيكهاي نظريه بازيها
744
تخصيص پهناي باند در شبكه هاي ماهواره اي با استفاده از روش تخمين ايستا
745
تخصيص پوياي طيف فركانسي در شبكه‌هاي راديوي شناختي با هدف بيشينه كردن ظرفيت كلي شبكه
746
تخصيص پوياي كنترل گر در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار
747
تخصيص پوياي منابع در شبك ههاي سلولي مبتني برOFDMA
748
تخصيص تطبيقي منابع دركنترل گر شبكه هاي مبتني برنرم افزار
749
تخصيص تلفات انتقال در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته با استفاده از روش مبادلات دو جانبه هم ارز و تحليل هاي اقتصادي
750
تخصيص توام توان و انتخاب آنتن در شبكه‌هاي رله‌ي دو طرفه
751
تخصيص توام توان و مكان در شبكه هاي هميار با مدولاسيون تفاضلي
752
تخصيص توان انتقال و انتخاب كانال در شبكه هاي راديوي تخصيص توان انتقال و انتخاب كانال در شبكه هاي راديوي
753
تخصيص توان به منظور حداكثر كردن نرخ گذردهي كاربران فمتو با در نظر گرفتن حداكثر تداخل كاربران ماكرو
754
تخصيص توان جهت بهبود ظرفيت قطع در راديو شناختگر مشاركتي
755
تخصيص توان در رله براي شبكه¬هاي رله¬اي¬¬ MIMO عظيم تمام دوجهته با چندين زوج كاربر
756
تخصيص توان در شبكه هاي هميار با مدولاسيونOFDM
757
تخصيص توان كارامد از حيث انرژي در ارتباط فراسوي چندورودي - چندخروجي انبوه موج ميليمتري با همياري دستيابي چندگانه غير متعامد
758
تخصيص توان لينك فروسو در سيستم هاي چند ورودي - چند خروجي انبوه بدون سلول
759
تخصيص توان منبع و رله در يك شبكه دوسويه چندآنتني با اطلاعات ناقص كانال و برداشت انرژي
760
تخصيص توان و خوشه بندي كاربران در سيستم هاي چندورودي چند خروجي دستيابي چندگانه غير متعامد
761
تخصيص توزيعي كانال در شبكه هاي راديوي شناختي
762
تخصيص جزئي مقادير ويژه با ديركرد زماني مقاوم
763
تخصيص جزئي مقادير ويژه با نرم كمينه در دستگاه‌هاي خطي مرتبه بالا
764
تخصيص چندهدفه منابع به صورت برون خط با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي در سامانه هاي قابل بازپيكره بندي كامل
765
تخصيص دادن آدرس IP در شبكه‌هاي موردي سيار
766
تخصيص داده در رديابي چندهدفي توسط روشهاي كلاسيك و عصبي
767
تخصيص داده و عمليات در طراحي پايگاه داده توزيع شده
768
تخصيص دارايي بر اساس رخ دادهاي دمي
769
تخصيص دارايي به سبد سرمايه‌گذاري به كمك مدل بلك-ليترمن
770
تخصيص در حمل و نقل
771
تخصيص در حمل و نقل ريلي
772
تخصيص ذخيره چرخان بين واحدهاي توليد با استفاده از برنامه ريزي ديناميكي بر اساس مفهوم تحليل سلامت
773
تخصيص رانش سيستم تثبيت موقعيت ديناميكي شناور دريايي با استفاده از الگوريتم راهبرد تكامل انطباق ماتريس كوواريانس
774
تخصيص روش هاي متفاوت حمل محصولات جنگلي و انتخاب بهينه ترين روش مناسب توسط تئوري برنامه ريزي خطي عدد صحيح
775
تخصيص زمان تحويل پروژه در محيط چند پروژه اي پويا- تصادفي
776
تخصيص زير حامل ها در شبكه هاي رله اي دو طرفه مبتني بر XFDMA
777
تخصيص سازوار در نمونه گيري طبقه بندي
778
تخصيص سرمايه گذاري دفاع از سيستمهاي حسّاس همبسته و تجديدپذير با رويكرد بهبود قابليت اطمينان
779
تخصيص سرويس در محاسبات ابري با استفاده از مدل حراج دوسويه پيوسته
780
تخصيص سفارش به تامين كنندگان به كمك الگوريتم هاي متاهيوريستيك در شركت صنايع برق زاوير يزد
781
تخصيص سلسله مراتبي منبع براي جريان سازي ويدئوي چندكاناله در شبكه هاي نظير به نظير
782
تخصيص شناوري در برنامه زمانبندي پروژه بر اساس تئوري فازي
783
تخصيص فازي كانال پويا در سيستم موبايل سلولي
784
تخصيص فركانس ثابت با استفاده از برنامه نويسي پويا
785
تخصيص قطعات با كيفيت بالا به ماشين‌هاي چندمنظوره بادر نظر گرفتن عامل كيفيت باروش متاهيوريستيك
786
تخصيص كارآمد ماشين هاي مجازي در محيط رايانش ابري
787
تخصيص كارآمد منابع انرژي براي شبكه هاي oFDMAدر مسير فروسو
788
تخصيص كارآمد منابع به منظور بهبود كارايي انرژي در شبكه¬هاي سلولار ناهمگون نسل پنج
789
تخصيص كارامد ايستگاه پايه و كنترل توان در شبكه هاي فمتوسل
790
تخصيص كاربران و منابع مخابراتي و محاسباتي در شبكه دسترسي نسل پنجم
791
تخصيص كاميون- شاول با استفاده از تئوري صف، مطالعه ي موردي: معادن سنگ آهن ايران
792
تخصيص كانال پويا براي ترافيك شبه ايستا در شبكه‌هاي IEEE802.11ax
793
تخصيص كانال در شبكه هاي سلولي سيار با ترافيك چندنرخي
794
تخصيص كانال در شبكه هاي مخابراتي سلولي با استفاده از اتوماتاي يادگيرنده سلولي
795
تخصيص كانال در شبكه هاي مش بي سيم چند راديو چند كاناله به كمك روشهاي مكاشفه اي
796
تخصيص كانال در شبكه هاي مش بي سيم چندراديو-چندكاناله براي كاربردهاي چندپخشي با استفاده از روش هاي هوشمند
797
تخصيص كانال در شبكه هاي موبايل سلولي با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيكي
798
تخصيص كانال در شبكه‌هاي مش بي‌سيم چند راديو، چند كانال، با استفاده از خوشه بندي
799
تخصيص كانال راديو شناختي براي شبكه هاي تركيبي خرد و كلان سلول
800
تخصيص كانال راديويي شبكه سيار با استفاده از شبكه عصبي
801
تخصيص كانال و مسيريابي توامان براي كاهش توان مصرفي در شبكه‌هاي مش بي‌سيم چند كانالي چند راديويي
802
تخصيص كاهش تلفات بين واحدهاي توليد پراكنده در سيستم هاي توزيع
803
تخصيص كدهاي متعامد با ضريب گسترده سازي متغير در شبكه هاي سلولي طيف گسترده باند وسيع
804
تخصيص كمّي ريسك و بررسي رفتار منفعت به هزينه در پروژه هاي ساخت
805
تخصيص كيفي ريسك در پروژه‌هاي عمراني با استفاده از روش ويكور، مطالعه موردي پروژه راه آهن حجاما ساوا
806
تخصيص كيفي ريسك در پروژه‌هاي عمراني با استفاده از روش ويكور، مطالعه موردي پروژه راه آهن حجاما ساوا
807
تخصيص ماشين هاي مجازي در رايانش ابري توزيع شده با دسترسي به انرژي هاي تجديدپذير
808
تخصيص مجدد اقتصادي هوشمند آب در حوزه زاينده رود بين مصارف گوناگون
809
تخصيص مجددمنابع بانكي ورشداقتصادي
810
تخصيص مقادير ويژه براي سيستم هاي پس خورد خروجي به روش دياديك
811
تخصيص مقادير ويژه پس خورد حالت پارامتري غير خطي صريح و كاربردهاي آن
812
تخصيص مقادير ويژه در سيستمهاي نامعين
813
تخصيص منابع (توان) در شبكه راديوشناختي با استفاده از تئوري بازي‌ها
814
تخصيص منابع آب با استفاده از روش هاي حل اختلاف مطالعه موردي: حوضه رودخانه زاينده رود
815
تخصيص منابع آب در رودخانه‌هاي مرزي با ديدگاه نگاه مشترك، مطالعه موردي: رودخانه هريرود Water Allocation in Border River Basin with a Shared Vision, A Case Study: Harirod River
816
تخصيص منابع آب در سطح حوضه آبريز بر اساس مكانيسم اولويت-پايه: مقايسه مدل هاي WEAP و MODSIM
817
تخصيص منابع آب در طرح‌هاي انتقال آب بين حوضه‌اي با استفاده از تئوري بازي‌ها، مطالعه موردي: طرح بهشت‌آباد Water Resources Allocation in Inter-basin Water Transfer Project Using Game Theory, A Case Study: Behesht Abad Project
818
تخصيص منابع آگاه به انرژي در شبكه هاي نرم افزار محورنيمه مستقر
819
تخصيص منابع با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ( AHP ) مطالعه موردي : دانشگاه اصفهان
820
تخصيص منابع با در نظر گرفتن كيفيت سرويس در شبكه هاي نرم افزار محور
821
تخصيص منابع با رويكرد چندعامل در شبكه هاي فمتوسل
822
تخصيص منابع با معيار كارايي انرژي در سيستم هاي مبتني بر OFDM و رله
823
تخصيص منابع با هدف امنيت لايه‌ي فيزيكي در مخابرات بيسيم
824
تخصيص منابع براي ارتباطات دو طرفه دستگاه به دستگاه در شبكه‌هاي سلولي
825
تخصيص منابع براي شبكه هاي متحرك مخابراتي با قابليت D2D
826
تخصيص منابع براي شبكه هاي موج ميلي متري با دسترسي چندگانه غير متعامد تحت اثر انسداد انساني
827
تخصيص منابع براي كاربردهاي جريان سازي ويدئويي در شبكه هاي مش بي سيم با رويكرد بهينه سازي بين لايه اي
828
تخصيص منابع به سبدي از پروژه‌ها با استفاده از رويكرد برنامه‌ريزي پويا
829
تخصيص منابع به كاربران D2D در شبكه C-RAN با هدف افزايش گذردهي و كاهش تداخل
830
تخصيص منابع به وظايف در شبكه هاي حسگر عملگربي سيم با هدف كاهش زمان اتمام وظايف
831
تخصيص منابع تعميم يافته و روشهاي حل آن با رويكرد تحليل پوششي داده ها
832
تخصيص منابع چند پروژه اي
833
تخصيص منابع چند سطحي در شبكه هاي گسترده نرم افزار محور
834
تخصيص منابع در ارتباطات دستگاه به دستگاه به صورت ارتباط دو طرفه درون باندي
835
تخصيص منابع در ارتباطات دستگاه به دستگاه سلولي با اطلاعات وضعيت كانال نامعلوم
836
تخصيص منابع در ارتباطات دوطرفه درون باندي در سلول‏هاي كوچك مبتني بر معماري Cloud-RAN
837
تخصيص منابع در پروژه هاي با زمان بندي بازه اي
838
تخصيص منابع در تحليل پوششي داده ها
839
تخصيص منابع در توزيع چندپخشي محتوا مبتني بر قابليت ارتباطات دستگاه به دستگاه در شبكههاي سلولي راديوشناختي
840
تخصيص منابع در رايانش ابر با در نظرگرفتن زمان پاسخ و نياز كاربران
841
تخصيص منابع در سيستم هاي MIMO-OFDM با به كارگيري نظريه بازي ها
842
تخصيص منابع در سيستم هاي بي سيم مشاركتي
843
تخصيص منابع در شبكه هاي تركيبي فيبر بي سيم با لحاظ نمودن شبكه ي زير ساخت(backhaul)
844
تخصيص منابع در شبكه هاي تعريف شده با نرم افزار (SDN) براي كاربرد هاي نسل پنجم موبايل
845
تخصيص منابع در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از يادگيري عامل ها
846
تخصيص منابع در شبكه هاي دسترسي نسل 5 (5G) با ظرفيت Backhaul محدود با استفاده از يادگيري ماشين
847
تخصيص منابع در شبكه هاي راديو شناختگر MIMO-OFDM مبتني بر همسونهي تداخل
848
تخصيص منابع در شبكه هاي مش بي سيم چند كانالي- چند راديويي
849
تخصيص منابع در شبكه‌ هاي هميارانه متعامد با رويكرد مبتني بر تئوري اطلاعات
850
تخصيص منابع در شبكه‌هاي راديوشناختگر مشاركتي با قابليت برداشت انرژي بيسيم
851
تخصيص منابع در مخابرات بدون سيم افزاره به افزاره (D2D) با هدف بهبود بازدهي انرژي
852
تخصيص منابع راديويي در سيستم هاي سلولي مراتبي نسل سوم با سويچينگ بسته اي
853
تخصيص منابع و انتخاب آنتن در سامانه هاي چندآنتني انرژي‐كارا
854
تخصيص منابع و انتخاب رله در يك شبكه راديو شناختگر با همكاري ميان كاربران اوليه و ثانويه
855
تخصيص منابع و زمانبندي پروژه
856
تخصيص منابع و كنترل تداخل در شبكه هاي دسترسي راديويي ابري
857
تخصيص منابع و كنترل توان مبتني بر استفاده از پايلوت در شبكه‌هاي خودرويي
858
تخصيص منبع در شبكه هاي مخابرات با تغذيه بيسيم به منظور افزايش بهره وري انرژي
859
تخصيص موعد تحويل در سيستم هاي مونتاژ چند مرحله اي با رويكرد بلندترين مسير در شبكه هاي صف
860
تخصيص نرم افزاري فركانس باند UHF
861
تخصيص نيروي انساني در ساخت و توليد سلولي با در نظر گرفتن انعطاف پذيري نيروي كار " يك رويكرد شبيه سازي و DEA"
862
تخصيص هزينه انتقال و تلفات با روش رديابي بهينه توان
863
تخصيص هزينه انتقال و تلفات بر مبناي رديابي توان اكتيو در بازار رقابتي برق
864
تخصيص هزينه به كار رفته در مسيرهاي كاري با استفاده از نظريه بازي
865
تخصيص هزينه جبران آلودگي هارمونيكي به مشتركين برق صنعتي
866
تخصيص هزينه محور قابليت اطمينان در يك ماهواره
867
تخصيص هزينه ي ثابت بر پايه ي روش تحليل پوششي داده ها در محيط رقابتي
868
تخصيص هم زمان ايستگاه پايه، توان و زير كانال فركانسي با تضمين كيفيت سرويس در شبكه‌هاي سلولي راديو شناختي 5G
869
تخصيص هوشمند پردازه ها در سيستم هاي چند هسته اي جهت كمينه كردن دماي تراشه با به كارگيري يادگيري تقويتي
870
تخصيص و مكان يابي هاب در شبكه هاي لجستيك چند وجهي
871
تخصيص وظايف آگاه از نوسان فرآيند و دما در سيستم هاي چندپردازنده روي تراشه
872
تخصيص وظايف به پرنده هاي بدون سرنشين همكار در يك محيط ديناميكي
873
تخصيص وظيفه غيرمتمركز براي ربات‌هاي پرنده ناهمگون بدون سرنشين در مأموريت‌هاي امداد و نجات
874
تخصيص‌منابع در سيستم چندپروژه‌اي تحت شرايط تصادفي و پويا
875
تخصيص، مكان يابي و كاراسازي ترددشمارها وارائه راهكارهاي اصلاح ماتريس هاي مبدا – مقصد سفر
876
تخفيف جمله واره در زبان فارسي بر اساس نظريه حاكميت و مرجع گزيني
877
تخقيق ، مطالعه و پياده سازي Open NMS
878
تخلفات و جرايم وكلاي دادگستري
879
تخلق به اخلاق الله در قرآن
880
تخليص ... از سرم انساني و توليد و تخليص آنتي بادي ضد آن در زرده تخم مرغ
881
تخليص ...وآنتي بادي آن به منظور تعيين سطح سرمي وفوليكولي اين پروتئين در بيماران تحريك شده جهت.../...
882
تخليص 1و1- دي فنيل اتان از FLUX OIL واحد اتيل بنزن بعنوان فراورده جانبي
883
تخليص آنزيم كربونيك انيدرازII انساني و مطالعه اثرات مهارشوندگي آن توسط سلكوكسيب
884
تخليص اسيد استيك با روش تراوش تبخيري
885
تخليص ايزوآنزيم VI اكتينيدين به روش كروماتوفوكوسينگ ومطالعه اثر كلسيم بر عملكردوساختار آنزيم
886
تخليص پروتئن انتقال دهنده ليپيد از شلتوك برنج
887
تخليص پروتئين LTP از باكتري E Coli ترانسفورم شده و بررسي خصوصيات مولكولي و بيوشيميايي آن
888
تخليص پروتئين نوتركيب PEP از باكتري E.coli
889
تخليص پروتئين و مقايسه فريتين موش صحرايي و اسب در اتصال به كوفاكتور هيم و ارزيابي فعاليت پراكسيدازي
890
تخليص پروفيلين طبيعي خربزه مشهد به روش ايمونوافينيتي كروماتوگرافي
891
تخليص سليم بطريق الكترو شيمي
892
تخليص نوكلئوپروتئين ويروس H9N2 آنفلوانزاي پرندگان
893
تخليص نوكلئوپروتئين ويروس N_2 H_9 آنفلوانزاي پرندگان
894
تخليص و بررسي مشخصات گلوكوآميلاز توليد شده از يك سويه ي بومي آسپرژيلوس نايجر
895
تخليص و بكارگيري پروتئين انتقال دهنده ليپيد گياهي به عنوان ناقل در سيستم انتقال دارو
896
تخليص و تعيين برخي خصوصيات آنزيم آميلاز از قارچ آسپرژيلوس تايجر
897
تخليص يون واناديوم با استفاده از روش استخراج حلالي
898
تخليه الكترواستيل در مدارهاي مجتمع و طراحي مدار محافظ
899
تخليه اماكن استيجاري
900
تخليه اماكن تجاري و انتقال به غير
901
تخمير اتانل توسط سلولهاي مخمر تثبيت يافته بر حامل طبيعي لوفا
902
تخمين DOA و TDOA به منظور مكانيابي سه بعدي منابع صوتي در شرايط سطوح بازتابنده با آرايه كروي
903
تخمين line-On درصد تبديل منومر به پليمر بااستفاده از كاليرمتري و تكنيك كالمن فيلتر
904
تخمين آب قابل بارش منطقه ساحلي خليج فارس با استفاده از داده هاي NOOA در سيستم شبكه هاي عصبي
905
تخمين آرتيفكت هاي تصويربرداري MR در حضور اشياء فلزي و اعمال تصحيحات ممكن بر اعوجاج هاي تصوير
906
تخمين آفست فركانس حامل با بازه ي تخمين وسيع در سيستم هاي OFDM
907
تخمين ابعاد چاله آبشستگي در اثر جت ديواره اي مستغرق با استفاده از مدل ANFIS
908
تخمين ابعاد سنگ پس از انفجار با استفاده از روش هاي عددي و مقايسه آن با روش هاي تجربي
909
تخمين احتمال خروج از خط قطار بر اساس تغييرات پروفيل ريل
910
تخمين ارزش در معرض ريسك شاخص گروه پالايشي تحت تاثير شوك هاي قيمت نفت
911
تخمين استحصال انرژي الكتريكي از سلول هاي فتو ولتاييك به كمك شبكه هاي عصبي
912
تخمين استحكام نهايي سازه كشتي با احتساب تأثير ترك
913
تخمين اقتصادسنجي تابع توليد براي صنعت سيمان كشور و كاربردهاي آن
914
تخمين اقتصادسنجي توابع تقاضاي برق براي بخشهاي مختلف اقتصادي كشور
915
تخمين انتگرال C در صفحه Tشكل تحت بار محوري محلي و غير محلي بر اساس ضريب تمركز تنش
916
تخمين اندازه ي شبكه هاي شخصي در سازمان هاي اجتماعي
917
تخمين انرژي امواج ناشي از باد در منطقه چابهار
918
تخمين انرژي امواج ناشي از باد در منطقه چابهار لالاالا
919
تخمين انرژي پيوندهاي هيدروژني NH...N و NH...O در برخي كمپلكس هاي داراي چند پيوند هيدروژني با استفاده از محاسبات NBO
920
تخمين انرژي حالت پايه با استفاده از اطلاع فيشر
921
تخمين اوليه پارامترهاي هواپيما در مراحل اوليه طراحي با استفاده از روش SVD
922
تخمين بار در سيستم هاي توزيع با استفاده از روش حداقل مربعات وزني فازي
923
تخمين بار در سيستمهاي توزيع با استفاده ازروش حداقل مربعات وزني فازي
924
تخمين بار در يك فيدر توزيع نمونه ﴿20kV﴾
925
تخمين بار شكست در اتصال نانو چسبي تك لبه‌اي تحت بارگذاري استاتيك به روشي مبتني بر مفاهيم فاصله بحراني
926
تخمين بار كوتاه مدت فيدرهاي توزيع با استفاده از اطلاعات محدود
927
تخمين بارانهدام غير خطي پلاستيك قابها با رويكرد شبكه هاي عصبي
928
تخمين بارندگي در مناطق كوهستاني حوزه سد زاينده رود با استفاده از روش هاي زمين آمار
929
تخمين بارهاي سرمايشي و گرمايشي ساختمان با جدارهاي متشكل از مواد افزودني
930
تخمين بازده به مقياس در محيط پويا به كمك DEA
931
تخمين بدون باياس پارامتر در شناسايي سيستم غير خطي حلقه بسته
932
تخمين برخط پارامترهاي مدل فيزيولوژيك حمله هاي صرعي از روي سيگنال هاي depth-EEG به منظور استفاده در پيشگويي وقوع حمله
933
تخمين بعضي خواص فيزيكي و مكانيكي سنگها و پيدا كردن روابط بين پارامتر هاي مختلف
934
تخمين بلادرنگ (OnLine)پارامترهاي الكتريكي ژنراتور سنگرون با استفاده از روش اعمال اختلال كوچك در سيستم تحريك و شبكه هاي عصبي
935
تخمين بهره وري كل عوامل توليد بخش كشاورزي كشور در طي برنامه هاي توسعه اجتماعي اقتصادي در ايران
936
تخمين بهره وري كل عوامل توليدبخش صنعت كشور طي برنامه هاي توسعه اجتماعي- اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
937
تخمين بهينه پارامتر هاي الگوي فعاليت واحد حركتي از سيگنال الكترومايوگرام
938
تخمين بهينه موقعيت يك زيردريايي با استفاده از سيستم ناوبري اينرسيايي
939
تخمين بيشترين زمان اجراي كدهاي تكرار پذير
940
تخمين پارامتر به روش حداقل مربعات
941
تخمين پارامتر سختي مچ پروتز پا بر اساس تحليل راه رفتن فرد سالم و معلول
942
تخمين پارامتر غير خطي Jدر مكانيك شكست بكمك آناليز Gloss
943
تخمين پارامتر مكانيك شكست در دماي بالا با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
944
تخمين پارامتر هاي تابع تبديل شبكه مجهول از روي اغتشاشات خط رابط آن با شبكه معلوم
945
تخمين پارامتر هاي يك پالس RF با استفاده از تبديل موجك
946
تخمين پارامتر يا تابع مجهول براي تقريب زدن جواب برخي از مسائل معكوس سهموي
947
تخمين پارامترها و متغيرهاي حالت سيستم هاي داراي آلياژهاي حافظه دار با استفاده از فيلتر كالمن و كاربرد آن در كنترل
948
تخمين پارامترها و مدل سازي ژنراتور سنكرون با اندازه گيري هاي وصل - خط و پاسخ فركانسي حالت ايستا
949
تخمين پارامترهاي انفعالي دندريت هاي فوقاني سلول هاي پيراميدال CA1 با استفاده از ثبت سلولي و نرم افزار NEURON
950
تخمين پارامترهاي بيومكانيكي تارهاي صوتي با استفاده از فيلتر كردن معكوس صدا
951
تخمين پارامترهاي پترو فيزيكي يكي از مخازن متراكم حاوي گاز با استفاده از روش شبيه سازي گوسي متوالي و روش مولتي مين
952
تخمين پارامترهاي پتروفيزيكي مخزن با استفاده از وارون سازي لرزه اي به روش زمين آمار
953
تخمين پارامترهاي پتروفيزيكي يكي از مخازن نفتي جنوب به روش تلفيقي شبكه عصبي فازي (نر و فازي)
954
تخمين پارامترهاي پروازي در حوزه فركانس و مقايسه نتايج آن با حوزه زمان
955
تخمين پارامترهاي پروازي هواپيما در شرايط يخ¬زدگي
956
تخمين پارامترهاي تخلخل و تراوائي با استفاده از داده هاي چاه نگاري و اطلاعات مغزه دريك ميدان گازي جنوب ايران
957
تخمين پارامترهاي جذب سرب در برخي خاك هاي استان مازندران توسط مدل هاي رگرسيوني
958
تخمين پارامترهاي خطوط انتقال سه فاز با استفاده از اندازه گيري حوزه زمان ولتاژ و جريان
959
تخمين پارامترهاي ژئومكانيكي سنگ هاي نرم با استفاده از روش هاي هوشمند
960
تخمين پارامترهاي ژئومكانيكي مخزن اهواز-بنگستان با استفاده از انجام آزمايش هاي مكانيك سنگي بر روي نمونه هاي تهيه شده از سنگ مخزن ، جهت كاربرد در عمليلات لايه شكافي هيدروليكي
961
تخمين پارامترهاي ژنراتور سنكرون با استفاده از اندازه گيريهايOn Line
962
تخمين پارامترهاي سنتز گفتار فارسي با استفاده از تكنيك هاي يادگيري
963
تخمين پارامترهاي سيگنال طيف گسترده دنباله مستقيم با استفاده از آناليز بردار ويژه
964
تخمين پارامترهاي سيگنالهاي جهش فركانس تصادفي
965
تخمين پارامترهاي شكست در ديسكهاي ساكن و چرخان تحت گشتاور پيچشي و سرعت زاويه اي ثابت
966
تخمين پارامترهاي شكست سدهاي خاكي با استفاده از مدل شبكه عصبي
967
تخمين پارامترهاي عمق و قابليت خودپذيري مغناطيسي كاني سازي آهن مگنتيتي در كانسار سنگ آهن ارجين زنجان به روش عدد موجي محلي
968
تخمين پارامترهاي فيزيكي ژنراتور سنكرون در ساختار غيرخطي با استفاده از اطلاعات PMU
969
تخمين پارامترهاي فيلتر AR با استفاده از مدل احتمال ويشارت
970
تخمين پارامترهاي كمي و كيفي لايه هاي معدن زغال سنگ پرورده 4 طبس با استفاده از زمين آمار
971
تخمين پارامترهاي لازم در طراحي مقدماتي هواپيما
972
تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون
973
تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون از مدل SFR2 با استفاده از برآورد پيشينه راستنمايي
974
تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون با استفاده از شبكه هاي عصبي
975
تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون با استفاده از مدل مرجع (MRAS)
976
تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون بروش RLS
977
تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون به روش كمترين مربعات تكراري
978
تخمين پارامترهاي مخزني كربناته به روش بيزين
979
تخمين پارامترهاي مدار معادل ماشينهاي القايي (آسنكرون )
980
تخمين پارامترهاي مدل سيستم با استفاده از الگوريتم ژنتيك
981
تخمين پارامترهاي مدل مشروح ترانسفورماتور به روش تحليلي - تقريبي
982
تخمين پارامترهاي مقاومت برشي خاك با استفاده از نتايج (GPR) رادار نفوذي زمين
983
تخمين پارامترهاي ملاك هاي شكست سنگ با استفاده از شبكه عصبي و ساير روش هاي عددي و مقايسه نتايج
984
تخمين پارامترهاي ممان لولائي دم افقي با استفاده از روشهاي نيمه تجربي شناسايي سيستم از روي داده هاي پروازي
985
تخمين پارامترهاي موثر جنبش نيرومند زمين و توسعه مدل هاي مناسب با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي براي ايران
986
تخمين پارامترهاي مودال با استفاده از روش آناليز زمان فركانس
987
تخمين پارامترهاي يك سيم پيج نمونه با استفاده از دستگاه wayne kerr 6500B
988
تخمين پارامتري امواج دريا با منابع گسترده
989
تخمين پارامتري و ناپارامتري منحني زيست محيطي كوزنتس (مطالعه موردي ايران)
990
تخمين پتانسيل هاي برانگيخته شنوائي از سيگنالهاي مغزي با استفاده از شبكه هاي عصبي
991
تخمين پتانسيلهاي وابسته به رخداد با استفاده از چندبعدي سازي و مدل هاي بازنمايي تنك متمايزكننده
992
تخمين پروفايل انعكاسي نمونه هاي براق با تغيير زاويه تابش نور به وسيله‌ي دوربين ديجيتال
993
تخمين پروفيل نشست زمين ناشي از حفاري تونل هاي دوقلو با درنظر گرفتن فاصله تونل ها و مراحل حفاري
994
تخمين پروفيل ولتاژو جريان خط انتقال در حالت گذرا با استفاده از مدل Dommel و روش Finite Difference
995
تخمين پوياي ماتريس مبدا - مقصد با استفاده از شمارش احجام ترافيكي
996
تخمين پيشرفت فيزيكي پروژه هاي انتقال با استفاده از شبكه هاي عصبي
997
تخمين تابع اختلال سطح آنتن منعكس‌كننده‌ي سهموي با گين بالاي 40dBi در باند X با استفاده از اطلاعات ميدان‌هاي راه دور و اصلاح توسط منعكس‌كننده‌ي ثانوي
998
تخمين تابع تبديل كانال انتشار موج فرا پهن باند (UWB) با توجه به اندازه گيري ها بر روي يك نمونه ترانسفورماتور آزمايشگاهي
999
تخمين تابع تقاضاي آب آشاميدني ( مطالعه موردي شهر كاشان )
1000
تخمين تابع تقاضاي آب صنعتي در استان اصفهان
بازگشت