<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تشخيص خطا در حفاظت تطبيقي ريزشبكه هاي AC-DC در حضور ترانسفورماتورهاي الكترونيكي
2
تشخيص خطا در ريزشبكه هاي DC
3
تشخيص خطا در سيستم هاي توربين بادي بر اساس روش هاي مبتني بر مدل
4
تشخيص خطا در سيستم هاي سرووهيدروليك با كمك شبكه هاي عصبي
5
تشخيص خطا در سيستم هاي قدرت با استفاده از اندازه گيري هاي پراكنده ي محدود
6
تشخيص خطا در سيستم هاي ناوبري با ساختار تركيب غير متمركز اطلاعات
7
تشخيص خطا در سيستم هاي هايبريد به وسيله تكنيك هاي هوش محاسباتي
8
تشخيص خطا در شبكه هاي قدرت با استفاده از سيستم خبره
9
تشخيص خطا در عملگر بويلر با استفاده از تخمينگر هوشمند
10
تشخيص خطا در ماشين هاي الكتريكي گردان با استفاده از داده هاي اندازه گيري شده تخليه جزئي
11
تشخيص خطا در نيروگاههاي هسته اي با استفاده از سيستمهاي هوشمند
12
تشخيص خطا و بازيابي حركت در يك ربات موازي 6 درجه آزادي با محرك هاي دوراني
13
تشخيص خطا و بازيابي سيستم كنترل درايو موتور سنكرون مغناطيس دائم
14
تشخيص خطا و تحمل خطاي مدار باز در اينورتر چند سطحي
15
تشخيص خطا و تعيين تعداد ميله هاي شكسته ي رتورموتور القايي قفسه سنجابي با استفاده از روش هاي پردازش سيگنال و بازشناسي الگو
16
تشخيص خطا و عيب‌يابي در سيستم‌هاي تبريد تركمي به روش مدل محور
17
تشخيص خطاهاي حلقه به حلقه در ژنراتورهاي القايي روتور سيم پيچي شده
18
تشخيص خطاي اتصال كوتاه بين حلقه‎هاي داخلي استاتور موتور القايي با استفاده از تبديل هوآنگ بر روي سيگنال جريان و ارتعاشات مكانيكي
19
تشخيص خطاي الكتريكي در بخش گردان سيستم تحريك بدون جاروبك توربو ژنراتورها
20
تشخيص خطاي الكتريكي در بخش گردان سيستم تحريك بدون جاروبك توربو ژنراتورها
21
تشخيص خطاي امپدانس بالا با در نظر گرفتن مدل قوس خطاي امپدانس بالا به كمك تبديل موجك و شبكه عصبي
22
تشخيص خطاي امپدانس بالا در سيستم توزيع با كمك روش‌هاي پردازش سيگنال
23
تشخيص خطاي بلبرينگ در موتور القايي با استفاده از تحليل طيف فركانس جريان استاتور
24
تشخيص خطاي حالت جزيره اي در ريزشبكه هاي DC
25
تشخيص خطاي سنسور در سيستم هاي كنترل تحت شبكه به روش كنترل پيش بين
26
تشخيص خطاي سيم پيچي استاتور موتور IPMSM با استفاده از مدل به هم پيوسته الكترومغناطيسي - حرارتي
27
تشخيص خطاي شكستگي ميله روتور موتورهاي القايي با استفاده از تبديل موجك
28
تشخيص خطاي عدم تقارن فاصله هوايي در موتور القايي
29
تشخيص خطاي عدم تقارن فاصله ي هوايي در موتورهاي القايي با استفاده از روش المان محدود و آناليز اثر جريان محدود
30
تشخيص خطاي مدار باز در محركه موتور القايي سه فاز و بازسازي الگوريتم كليدزني در اينورتر منبع ولتاژ پس از بروز خطا
31
تشخيص خطاي ميله شكسته روتور در موتور القايي قفس سنجابي با استفاده از المان محدود و تبديل موجك
32
تشخيص خطاي ميله شكسته روتور در موتور القايي قفس سنجابي با استفاده از تبديل موجك و المان
33
تشخيص خطاي ميله هاي شكسته موتورهاي القايي قفس سنجابي با استفاده از شبكه هاي عصبي / فازي
34
تشخيص خطاي ناهم‌ محوري در ماشين شارمحوري آهنرباي دائم
35
تشخيص خطاي ناهمراستايي روتور و استاتور با استفاده از تبديل هيلبرت-هوانگ و فوريه
36
تشخيص خطاي ياتاقان موتور القايي با تركيب تجزيه ي موجك و تبديل فوريه
37
تشخيص خطوط و تصاوير موجود در اسناد فارسي با استفاده از شبكه هاي تقابلي شرطي
38
تشخيص خلوص و گونه ي منشأ گياهي عسل، با استفاده از تكنيك هاي مشخصه يابي نوري و طيف سنجي فلوئورسانس القائي ليزري
39
تشخيص خمش پالت در كارخانه گند له سازي گل گهر سيرجان
40
تشخيص خواب آلودگي به كمك نرخ تغييرات ضربان نبض يك انگشت دست
41
تشخيص خواب آلودگي راننده با استفاده از رزبري پاي
42
تشخيص خواب آلودگي راننده بااستفاده از تكنيك هاي پردازش تصوير
43
تشخيص خواب‌آلودگي راننده به كمك پردازش‌هاي سطح بالا ويدئو
44
تشخيص خواص مكانيكي ورق هاي كم كربن براساس پارامترهاي مغناطيسي
45
تشخيص خود كار حروف فارسي با استفاده ازشبكه هاي عصبي
46
تشخيص خود كار خوشه هاي ميكرو كلسيفيكيشن در مامو گرام هاي ديجيتال با استفاده از پردازش چند دقتي
47
تشخيص خودرو از تصاوير هوايي و ماهواره اي
48
تشخيص خودرو از طريق بافت تصوير
49
تشخيص خودرو در حال حركت به كمك كويل آشكار ساز
50
تشخيص خودرو در ويدئو ترافيك با استفاده از تقطيع حركت مبتني بر آشوب
51
تشخيص خودرو و تعيين نوع آن در تصاوير ويديويي
52
تشخيص خودروها در صحنه هاي ترافيكي به كمك روش هاي هوشمند
53
تشخيص خودكار آريتمي هاي قلبي با استفاده از سيگنال صداي قلب
54
تشخيص خودكار آريتمي¬هاي قلبي و استخراج سيگنال قلب جنين از سيگنال شكم مادر
55
تشخيص خودكار آناتومي كمري براي تزريقات اپيدورال و راهنمايي بر خط پزشك با رديابي سوزن
56
تشخيص خودكار ترك‌هاي سطح راه‌ها و دسته بندي سطوح با استفاده از تكنيك‌هاي پردازش تصوير، يادگيري ماشين و مدل‌هاي ادغامي در مناطق شهري
57
تشخيص خودكار درجه ي اعتبار مولفه هاي مستل سيگنال الكتروانسفالوگرام حين تكليف توجه ديداري
58
تشخيص خودكار رگ ها و استخراج ويژگي هاي آن ها در تصاوير شبكيه چشم
59
تشخيص خودكار رگ‌هاي كلسيمي در تصاوير ماموگرافي
60
تشخيص خودكار رويدادها و فازهاي مختلف الگوي دويدن
61
تشخيص خودكار سرطان ملانوماي بدخيم پوست با استفاده از روش هاي پردازش تصوير
62
تشخيص خودكار مراكز عروق كرونري در تصاوير آنژيوگرافي قلب
63
تشخيص خودكار ناهنجاري هاي قلبي از روي سيگنال ECG با نرم افزار matlab
64
تشخيص خودكار ناهنجاري‌هاي مورفولوژيكي اسپرم و دسته‌بندي آن‌ها در تصاوير ميكروسكوپي
65
تشخيص خودكار نقيصه ها در تصاوير ماموگرافي با استفاده از روش هاي پردازش تصوير و تشخيص الگو و مقايسه آن با نتايج تجربي
66
تشخيص خودكار نوع اسكناس از تصوير با نرم افزار matlab
67
تشخيص خودكار نوع مدولاسيون ديجيتال
68
تشخيص خودكار همزماني فازدرسيگنال هاي چند متغيره وكاربرد آن درسيگنال هاي EEG
69
تشخيص خودكار واج هاي با صدا در جملات پيوسته
70
تشخيص خوش خيم وبدخيم بودن تومورهاي سرطاني بافت نرم در تصاوير سي تي اسكن وماموگرافي با استفاده از نظريه برخال
71
تشخيص دادن جايگاه‌هاي اسپلايسينگ در توالي‌هاي دي‌ان‌اي
72
تشخيص داده بد ناشي از حملات سايبري در شبكه¬هاي هوشمند
73
تشخيص در فلسفه اسلامي
74
تشخيص درخواست در پيام‌هاي فارسي تلگرام مبتني بر روش‌هاي انتخاب ويژگي محلي و سراسري
75
تشخيص رخداد با تحمل پذيري خرابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
76
تشخيص رسوبات ريز كلسيم، در تصاوير ماموگرافي به كمك پردازش تصوير
77
تشخيص رشد درخت الكتريكي به كمك شاخص انرژي
78
تشخيص رفتار غير طبيعي افراد مبتلا به آلزايمر با استفاده از سيگنال EEG از طريق تله مديسين
79
تشخيص رفتار غير عادي مبتني بر مدل تصادفي در سيستم هاي چند عامله
80
تشخيص رفتار غير نرمال در گاوهاي شيري با استفاده از داده‌ كاوي
81
تشخيص رفتار غيرعادي در نظارت ويديويي با به‌كارگيري شبكه‌هاي عصبي عميق
82
تشخيص ركوردهاي تكراري با استفاده از تحليل معنايي داده‌هاي عملياتي
83
تشخيص رنگ
84
تشخيص رنگ در پردازش تصوير
85
تشخيص رنگ هاي طبيعي از رنگ هاي شيميايي در فرش
86
تشخيص رويداد از وب سايت هاي خبري با استفاده از خوشه بندي
87
تشخيص رويداد در جريان كانال هاي پيام رسان تلگرام
88
تشخيص رويداد شيوع بيماري‌هاي مسري با استفاده از توييتر
89
تشخيص رويداد ناهنجار در تصاوير ويديويي با استفاده از شبكه هاي تقابلي مولد و انتقال دانش
90
تشخيص زبان اشاره فارسي با استفاده از پردازش تصوير
91
تشخيص زبان اشاره فارسي با استفاده از كينكت
92
تشخيص زنگ زدگي در اعضاي بتن مسلح با استفاده از مشخصات ديناميكي و استاتيكي
93
تشخيص زنگ زدگي در دال هاي بتن آرمه با استفاده از تبديل ويولت، كرولت و ريجلتو مقايسه آنها
94
تشخيص زود رس پوسيدگي دندان به روش فلورسانس القايي ليزر
95
تشخيص زود رس سرطان سينه با استفاده از تكنيك الاستوگرافي اولتراسوند
96
تشخيص زود هنگام آسيب هاي سرمازدگي و يخ‌زدگي در پرتقال با روش غيرمخرب تصويربرداري بايواسپيكل
97
تشخيص زود هنگام اتوماتيك (كامپيوتري) پوكي استخوان مبتني بر روش T-Score
98
تشخيص زود هنگام زخمهاي اندام تحتاني در افراد مبتلا به ديابت 2 با استفاده از ترموگرافي
99
تشخيص زود هنگام علائم ويروس موزائيك خيار با روش طيف سنجي مرئي- فروسرخ نزديك
100
تشخيص زودرس اختلال نقص خفيف شناختي (MCI) مبتني بر تعيين سوي نگاه و رديابي چشم
101
تشخيص زودرس الگوهاي پزشكي با استفاده از محاسبات پروتئيني
102
تشخيص زودرس سرطان ريه به كمك روشهاي شناسايي الگو
103
تشخيص زودرس سرطان سلول سنگفرشي پوست با استفاده از روش هاي غيرتهاجمي
104
تشخيص زودهنگام سرطان پستان با استفاده از تصاوير ترموگرافي از طريق طبقه بندي پارامترهاي حرارتي بهينه شده با اتوماتاي سلولي
105
تشخيص زودهنگام مرگ ناگهاني قلبي با استفاده از سيگنال‌هاي الكتروكارديوگرام و تكنيك‌هاي يادگيري ماشين
106
تشخيص زيرگراف هاي ممنوعه از گراف هاي دوبخشي قطبي - خطي
107
تشخيص ژانر فيلم از زيرنويس بااستفاده از يادگيري عميق
108
تشخيص ژانر و ساز موسيقي در يك آهنگ به كمك شبكه عصبي كانولوشني
109
تشخيص ژن انتروتوكسين ... استافيلوكوكوس آرئوس در مايع مفصل سرم بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد با روش مولكولي ...
110
تشخيص ساختار سه‌بعدي عروق كرونري قلب با استفاده از خطوط مركزي عروق
111
تشخيص ساختار همايه ها در شبكه هاي پيچيده با استفاده از ماتريس انبوهش
112
تشخيص سايتومگالو باروش تكثير هم دما به واسطه حلقه
113
تشخيص سر‌خوشه‌ها و گره‌هاي نا‌هنجار در شبكه‌هايحسگر بيسيم
114
تشخيص سرطان پروستات با استفاده از تصاوير التراسونيك به روش بازسازي غيرمستقيم
115
تشخيص سرطان پروستات با استفاده از نانو زيست حسگر الكتروشيميايي بر پايه microRNA
116
تشخيص سرطان پوست بر اساس روش هاي پردازش تصاوير رنگي
117
تشخيص سرطان روده ي بزرگ به روش طيف نگاري فلوئورسانس اجزاي خون
118
تشخيص سرطان ريه از تصاوير سي تي و مدلسازي سه بعدي هندسه ي تومور با استفاده از رويكرد يادگيري عميق
119
تشخيص سرطان ريه با از روي تصاوير سي تي اسكن با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق
120
تشخيص سرطان ريه با روش خوشه بندي دسته هاي ذرات همكارانه
121
تشخيص سرطان سينه با استفاده از روش هاي تشخيص الگو
122
تشخيص سرطان سينه با استفاده از روش هاي دسته بندي
123
تشخيص سرطان سينه با استفاده از رويكردهاي تركيبي دسته بندي
124
تشخيص سرطان سينه با استفاده از ويژگي هاي بافتي و هيستوگرام
125
تشخيص سرطان سينه با تصوير برداري در فركانس هاي موج ميليمتري
126
تشخيص سرطان سينه با روش هاي خوشه بندي
127
تشخيص سرطان سينه با روش هاي يادگيري و تشخيص الگو
128
تشخيص سرطان سينه در تصاوير التراسوند
129
تشخيص سرطان سينه در تصاوير ماموگرافي با استفاده از ويژگي‌هاي بافت‌گونه
130
تشخيص سرطان سينه مبتني بر استفاده از شبكه هاي عصبي
131
تشخيص سرطان معده به وسيله سيستم خبره فازي مبتني بر الگوريتم هاي تكامل
132
تشخيص سرطان هاي تخمدان و پروستات با استفاده از الگوي طيف جرم خون
133
تشخيص سرعت خودروها از طريق دوربين با ديد روبرو
134
تشخيص سريع حالت نمايش داده شده توسط دست
135
تشخيص سريع رنگي عفونتها جهت تسريع ترميم بافت
136
تشخيص سريع ويروس آنفولانزاتيپ ...وسروتيپ هاي آن به روش ...وتعين توالي
137
تشخيص سريع، قابل اطمينان و متمايزكننده‌ي خطاي DC در شبكه‌هاي انتقال و توزيع توان DC
138
تشخيص سريهاي زماني با استفاده از آتاماتاي احتمالي
139
تشخيص سطح درد مزمن با استفاده از سيگنال‌هاي عصبي موجود در نخاع
140
تشخيص سطح درد نوروپاتي با استفاده از سيگنال هاي عصبي نخاع
141
تشخيص سلسله مراتبي نفود به روش ناهنجاري بوسيله شبكه هاي عصبي
142
تشخيص سلول سالم از توموري بافت استخوان با استفاده از روش طيف سنجي فلورسانس القايي ليزر(LIFS)
143
تشخيص سلول هاي سرطاني در آزمايش خون به كمك تكنيك هاي پردازش تصاوير
144
تشخيص سلولهاي سرطاني با استفاده از تكنيكهاي پردازش تصوير و يادگيري ماشين
145
تشخيص سن از روي چهره به كمك شبكه عصبي و ماشين بردار پشتيباني
146
تشخيص سن و جنسيت انسان به منظور استفاده در ربات سرويس رسان
147
تشخيص سن و جنسيت كاربر با استفاده از نظرات ثبت شده كاربر در يك شبكه اجتماعي
148
تشخيص سنگ كليه با استفاده از سيستم هاي هوشمند
149
تشخيص سياه چاله در شبكه‌هاي موردي بي‌سيم با استفاده ازسيستم‌هاي ايمني مصنوعي
150
تشخيص شبكه هاي عملكردي توسط كدگذاري تنك سيگنال‌هاي fMRI كل مغز
151
تشخيص شخصيت و حالت روحي كاربر در تعامل با صفحات لمسي در هنگام بازي
152
تشخيص شدت بروز واحدهاي كنشي چهره
153
تشخيص شدت و محل خرابي با استفاده از تبديل موجك داده هاي كرنش
154
تشخيص شرايط جزيره اي شدن سيستم هاي توزيع مبتني بر ريخت شناسي رياضياتي
155
تشخيص شكستگي ميله روتوردر موتورهاي القايي با استفاده از روش المان محدود وآنابيز اثر جريان موتور
156
تشخيص شكستگي ميله هاي روتور در موتورهاي تركشن القايي ﴿با استفاده از روش تزريق سيگنال و تبديل موجك﴾
157
تشخيص شكستگي ميله هاي روتور موتور القائي در حضور نوسانات بارو فركانس بدون وقفه دركار موتور
158
تشخيص شل شدگي پيچ در اتصالات كامپوزيتي با استفاده از تست غير‌مخرب
159
تشخيص شماره پلاك اتومبيل از تصاوير پيش پردازش شده با استفاده از شبكه هاي عصبي
160
تشخيص شماره ي پلاك خودروهاي ايراني توسط تكنيك هاي پردازش تصوير و شبكه عصبي
161
تشخيص شناسايي و حذف خطا در سيستم هاي غيرخطي با استفاده از روشهاي هوشمند
162
تشخيص شي در تصاوير سنجش از دور با استفاده از يادگيري عميق
163
تشخيص صحبت مستقل از گوينده توسط شبكه عصبي تاخير زماني
164
تشخيص صحت امضاهاي فارسي به روش شبكه هاي عصبي فازي
165
تشخيص صحنه در كلان داده با استفاده از يادگيري ژرف
166
تشخيص صفحات اسپم وب با استفاده از انتشار اعتماد و عدم اعتماد
167
تشخيص صفحات فريب‌ آميز وب با رويكرد اثربخشي هسته‌ هاي غيرخطي در ماشين‌ بردار پشتيبان توسعه‌ يافته
168
تشخيص صفحات مرده در وب
169
تشخيص ضايعات سرطاني پوست با استفاده از تصاوير پزشكي
170
تشخيص ضمني احساسات كاربر از روي تعامل وي با تلفن همراه هوشمند با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي شخصيتي
171
تشخيص طيف در باند وسيع، مبتني بر ويژگي‌هاي ايستان گردشي سيگنال‌ها
172
تشخيص عابر پياده در تصاوير ايستا
173
تشخيص عارضه‌هاي پروستات از تصاوير سي تي با استفاده از رويكرد پردازش تصوير
174
تشخيص عدم احتراق درموتورهاي SI با تحليل فشار گازهاي خروجي
175
تشخيص عدم توجه به جلو و خواب آلودگي راننده با استفاده از اطلاعات رنگ و عمق تصوير
176
تشخيص عسل طبيعي كرمانشاه از عسل تقلبي به كمك پردازش تصوير و هوش مصنوعي
177
تشخيص علائم ويروس موزاييك خيار به كمك پردازش تصوير
178
تشخيص علاقه كاربر به فيلم مشاهده‌شده توسط رديابي چشم
179
تشخيص علت گريه نوزادان با استفاده از تحليل هاي آوايي
180
تشخيص علف هرز از برگ چغندر قند با استفاده از پهباد و پردازش تصوير
181
تشخيص عليت از ديناميك‌هاي غيرخطي داده‌هاي سري زماني كوتاه‌مدت ميكروآرايه
182
تشخيص عميق تصاوير با استفاده از عمق يابي از تاري و آناليز استريو
183
تشخيص عنبيه با روش اقتباس ويژگي مبتني بر نقاط كليدي (حساس) تحت شرايط تصاوير با كيفيت هاي متغير
184
تشخيص عيب اتصال كوتاه استاتور موتور القايي قفس سنجابي سه فاز
185
تشخيص عيب اتصالي حلقه هاي سيم پيچي استاتور موتورهاي القائي در شرايط عدم تعادل ولتاژ تغذيه
186
تشخيص عيب استاتور موتور القايي با استفاده از منطق فازي
187
تشخيص عيب استاتور و عيب نامتعادلي منبع تغذيهدر موتور القاييتوسط شبكه هاي عصبي مصنوعي
188
تشخيص عيب بر مبناي رويتگر مقاوم در يك فرايند غير خطي
189
تشخيص عيب براي توربين گاز مليMW25با استفاده از الگوريتم ژنتيك
190
تشخيص عيب بلبرينگ با استفاده از شبكه هوشمند فازي تاكاگي سوگينو و شبكه عصبي توابع پايه شعاعي
191
تشخيص عيب پس زني در يكي از اتصالات يك مكانيزم چهارميله اي
192
تشخيص عيب تخم مرغ با آناليز صوت به كمك ANFIS
193
تشخيص عيب ترك در جعبه دنده هاي سيّاره اي به كمك ارتعاش پيچشي
194
تشخيص عيب توربين بادي با استفاده از روش هاي مبتني بر داده
195
تشخيص عيب در سيستم كنترل و شبكه CAN يك وسيله زميني بدون سرنشين
196
تشخيص عيب در سيستم هاي غيرخطي با استفاده از تئوري تداوم
197
تشخيص عيب در مدارات مجتمع آنالوگ براساس دسته بندي شاخصهاي جريان منبع تغذيه
198
تشخيص عيب درايو الكتريكي در يك خودروي الكتريكي با ساختار موتور در چرخ
199
تشخيص عيب سنسور و عملگر ربات دوپا با مدل سينگولار
200
تشخيص عيب سنسورهاي جريان در مبدل هاي توان به كمك FPGA
201
تشخيص عيب شكستگي ميله هاي روتور موتور القايي با استفاده از سيگنالهاي الكتريكي
202
تشخيص عيب لايه لايه شدگي اوليه در ورق چند لايه فلز-كامپوزيت با استفاده از موج هدايت شده¬ي لمب
203
تشخيص عيب موتور القايي الكتروپمپ با استفاده از تركيب داده سنسوري
204
تشخيص عيب ميله شكسته موتورالقايي الكتروپمپ با استفاده از سيگنال ارتعاشي در حوزه زمان-فركانس
205
تشخيص عيب ناهم‌راستايي موتورهاي القايي با به‌كارگيري يكي از روش‌هاي مبتني بر مدل
206
تشخيص عيب هاي سنسوري به كمك تركيب اطلاعات در سيستم الكتروپمپ
207
تشخيص عيب و كنترل يكپارچه مبتني بر مدل در سيستم هاي چندعاملي خطي
208
تشخيص عيب يابي بر مدل كمي در سيستم هاي سوئيچينگ
209
تشخيص عيب¬هاي كاويتاسيون و عملكرد خشك در الكتروپمپ بر مبناي مدل
210
تشخيص عيوب بافت هاي تصادفي رنگي با استفاده از مدل هاي مخفي ماركف
211
تشخيص عيوب بر اساس اناليز ارتعاشي
212
تشخيص عيوب پارچه هاي حلقوي پودي با استفاده از تئوري موجك
213
تشخيص عيوب چاپ و دكور كاشي هاي سراميكي
214
تشخيص عيوب خارج از مركزي غلتك هاي سيستم كشش بااستفاده از آناليز صدا و شبكه هاي عصبي
215
تشخيص عيوب شمشهاي فولادي به روش آستانه گيري STEEL BLOOMS DEFECT DETECTION USING THRESHOLDING
216
تشخيص عيوب شمشهاي فولادي به روش آستانه گيري STEEL BLOOMS DEFECT DETECTIONUSING THRESHOLDING
217
تشخيص عيوب مكانيكي اكسل عقب با اندازه گيري ارتعاشات
218
تشخيص عيوب نواري در بويين پيچي نامشخص توسط آناليز تصوير به روش ميانگين و واريانس خطي
219
تشخيص غيرطبيعي بودن حركت ديواره قلب با استفاده از الگوهاي مآره حاصل از تصاوير نشان گذاري قطبي ام آر آي
220
تشخيص غيرمخرب شكل هندسي چند ناخالصي با حل معكوس معادله الاستواستاتيك به روش المان‌هاي مرزي و الگوريتم شبكه‌هاي عصبي
221
تشخيص غيرمخرب كيفيت و آفت‌زدگي ميوه‌ي به با استفاده از روش طيف‌سنجي مرئي- فروسرخ نزديك (‏Vis/NIR)
222
تشخيص فاز اتصال كوتاه شده در خطوط فشار قوي به كمك شبكه عصبي
223
تشخيص فاز و تعيين قطعه كابل معيوب ناشي از تخليه جزئي در شبكه كابلي با اتصال متقاطع به روش سناريوي سيستم هاي چند عاملي
224
تشخيص فاز و تعيين قطعه كابل معيوب ناشي از دو منبع تخليه جزئي همزمان در شبكه كابلي با غلاف اتصال متقاطع به روش حين كار
225
تشخيص فاصله موانع تا خودرو توسط سنسورالتراسونيك HC-SR04
226
تشخيص فرمان هاي حركتي دو دست از سيگنالهاي مغزي با استفاده از شبكه هاي عصبي
227
تشخيص فعاليت از روي تصاوير متوالي
228
تشخيص فعاليت انسان با استفاده از داده هاي بازسازي شده سهبعدي حاصل از تركيب ويژگيهاي محلي و سراسري
229
تشخيص فعاليت هاي ذهني از سيگنالهاي مغزي با استفاده از طبقه بندي كننده هاي شبكه هاي عصبي و روش آماري
230
تشخيص فعاليت‌هاي غيرعادي افراد سالخورده در خانه‌هاي هوشمند
231
تشخيص فعاليت‌هاي مشكوك در فايل‌هاي رسانه‌اي موجود در سيستم‌هاي حمل‌ونقل هوشمند
232
تشخيص فعاليت¬هاي پيچيده انسان در ويديو با استفاده از شبكه¬هاي عصبي عميق
233
تشخيص فوق حساس سرطان با استفاده ازآپتاحسگر نورتابي ‏الكتروشيميايي دوقطبي در ميكروسل ساخته شده با ‏چاپگر سه بعدي و‏ ‏نانوردياب نقاط كربني-آپتامر به روش اسپكتروفلورومتري و تعيين چندريختي تك نوكلئوتيدي به روش اسپكتروفلورومتري ، با ‏استفاده ‏ازنقاط كربني
234
تشخيص قطعات و انتقال كد قطعه به وسيله اسكنر 3 بعدي
235
تشخيص كاراكترهاي پلاك خودرو در تصاوير با رزولوشن پايين
236
تشخيص كاراي تصاوير مشابه در موتورهاي جستجو
237
تشخيص كامپيوتري بيماريهاي قلبي با استفاده از صداي قلب
238
تشخيص كامپيوتري ميكروآنوريسم ها در تصاوير شبكيه در بيماران ديابتي
239
تشخيص كانال هاي دستور و كنترل شبكه هاي بات در ترافيك
240
تشخيص كبد چرب غيرالكلي
241
تشخيص كد هاي رادار LPI با بكار گيري استخراج ويژگي ها بر مبناي CWD
242
تشخيص كدر شدن سرريز تيكنرباطله كارخانه بازيابي هماتيت با استفاده با استفاده از پردازش تصوير و تنظيم خودكار پمپ باطله با استفاده از پ
243
تشخيص كدهاي پستي دست نويس فارسي بر روي پاكت هاي پستي به كمك روش هاي هوشمند پردازش تصوير
244
تشخيص كسره اضافه در زبان فارسي با استفاده از روش هاي يادگيري ماشين
245
تشخيص كلام با استفاده از تكنيك هاي بينايي
246
تشخيص كلاه ايمني موتورسواران توسط پردازش تصوير
247
تشخيص كلبول هاي سفيد در تصاوير ميكروسكوپي خون سالم انسان
248
تشخيص كلمات نويسه گردان شده از انگليسي در متون فارسي
249
تشخيص كلمات و ارقام دست نويس فارسي بوسيله شبكه هاي عصبي (خط نسخ )
250
تشخيص كلمات و ارقام گفته شده بر روي خط تلفن توسط كامپيوتر
251
تشخيص كليك هاي هرز در فضاي وب فارسي
252
تشخيص كم هزينه چهره انسان بااستفاده از روش يادگيري عميق
253
تشخيص كمپلكس QRS درالكتروكارديوگرام حالت نرمال و در آريتمي ها با استفاده از روش هاي هوشمند
254
تشخيص كمي سرطان پستان با تصاوير سونوگرافي و الاستوگرافي
255
تشخيص كمي كمپيلوباكتر ژژوني و كمپيلوباكتر كولي در مرغ هاي عرضه شده در فروشگاه هاي مرغ زنده در سطح شهرستان كرمانشاه باروشrealtime pcr
256
تشخيص كمي ميزان عريان شدگي مخلوط هاي آسفالتي بااستفاده ازروش پردازش تصوير
257
تشخيص كنش انسان با استفاده از شبكه هاي عصبي كانولوشنال چند جرياني
258
تشخيص گره (افراد) موثر در شبكه هاي اجتماعي
259
تشخيص گره هاي بحراني در شبكه
260
تشخيص گره ي بدرفتار در شبكه هاي موردي بين خودرويي
261
تشخيص گره‌هاي بدخواه در تجميع داده مبتني بر شايعه در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم
262
تشخيص گره‌هاي هرزنگار در شبكه‌هاي اجتماعي با استفاده از ابزارهاي پردازش گراف‌هاي پيچيده
263
تشخيص گروه تصاوير با استفاده از اطلاعات حركت چشم ميمون
264
تشخيص گروه تصاوير مشاهده شده از روي سيگنال EEG با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
265
تشخيص گزينش پذير يون زيركونيم و آمينو اسيد هيستيدين توسط يك حسگر شيميايي رنگ سنجي ساده بر پايه بروموپيروگالول رد
266
تشخيص گفتار از موسيقي با استفاده از رده‌‌بندهاي مولد و متمايزساز
267
تشخيص گفتار فارسي با بهره گيري از الگوريتم هاي آموزش ماشين و شبكه عصبي
268
تشخيص گفتار گسسته فارسي با استفاده از مدل هاي مخفي ماركوف
269
تشخيص گفتار و امكان سنجي تهيه موتورهاي باز شناسي گفتار زبان فارسي و شبيه سازي يك سيستم تشخيص گوينده
270
تشخيص گفتار واج بنيان در زبان فارسي
271
تشخيص گل از شاخساره در گل محمدي با استفاده از سامانه‌ي پردازش تصوير
272
تشخيص گلومرول با استفاده از پردازش هوشمند تصاوير كليه
273
تشخيص گوينده بملك شبكه عصبي
274
تشخيص گير مكانيكي روتور چرخ‌دنده مغناطيسي استاتور سيم پيچي شده و ارائه‌ راه‌كار
275
تشخيص لايه لايه شدن در ورق هاي كامپوزيت توسط موج پراكنده شده ي بازتابي
276
تشخيص لبه تصوير به كمك كامپيوتر
277
تشخيص لبه در تصاوير ديجيتال با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
278
تشخيص لبه‌هاي تصوير با استفاده از تكنيك PCA
279
تشخيص لرزش (چتر) با استفاده از نرخ تغييرات آنتروپي
280
تشخيص لهجه‌هاي متداول ايراني با استفاده از مشخصه‌هاي به دست آمده از توزيع واج ها در فضاي ويژگي هاي گفتاري
281
تشخيص ليستريا مونوسيتوژنز در مواد غذايي به روش مولكولي PCR
282
تشخيص ليستريامونوسيتوژنزدر مواد غذايي به روش مولكولي
283
تشخيص مؤلفه P300 از سيگنال‌هاي مغزي براي سيستم‌هاي رابط مغز و رايانه
284
تشخيص مبتني بر رفتار كد پوستهء برنامه‌نويسي پرش‌گرا
285
تشخيص مبتني بر ناهنجاري نفوذ در ميزبان از طريق تشابه نمايه كاربر
286
تشخيص مبلغ چك بانكي بصورت دست نوشته به عدد و به حروف
287
تشخيص متن به روش ناحيه بندي
288
تشخيص متن فارسي در تصاوير مناظر طبيعي
289
تشخيص متون محاوره از رسمي
290
تشخيص محل پلاك خودرو با پردازش تصوير
291
تشخيص محل چهره انسان در تصوير
292
تشخيص محل خطا در شبكه قدرت به كمك روش EMTR بهبود يافته
293
تشخيص محل و شدت آسيب در سازه‌ها به وسيله تابع چگالي طيفي داده‌هاي كرنشي
294
تشخيص محل وقوع و نوع خطا در سيستم انتقال HVDC دو ترميناله دوازده پالسه
295
تشخيص مدل پردازش اطلاعات كاربر با استفاده از درخت كلاسه بندي فازي
296
تشخيص مدولاسيون در سيگنال با استفاده از هيستوگرام دوره تناوب و بررسي تجربي
297
تشخيص مدولاسيون سيگنالهاي مخابراتي به روش CSA
298
تشخيص مدولاسيون هاي ديجيتال
299
تشخيص مدولاسيون هاي ديجيتال توسط Wavelet
300
تشخيص مدولاسيون هاي ديجيتال توسط يادگيري عميق
301
تشخيص مدولاسيون هاي ديجيتال خطي غير خطي با استفاده از تبديل ديولت
302
تشخيص مدولاسيون‌هاي ديجيتال در داخل ساختمان با استفاده از داده‌هاي اندازه‌گيري توسط يادگيري عميق
303
تشخيص مديريت سود با استفاده از تغييرات دفعات گردش دارايي ها و حاشيه سود
304
تشخيص مرحله ي رتينوپاتي ديابتي با استفاده از پردازش تصوير شبكيه
305
تشخيص مرحله‌اي پيشرفت بيماري رتينوپاتي اطفال با به‌كارگيري روش‌هاي تشخيص هوشمند و داده‌هاي آماري
306
تشخيص مقاوم شكل وسايل نقليه با استفاده از مدل سه بعدي
307
تشخيص مقاوم عيب در سيستم الكتروموتور القايي و پمپ گريز از مركز
308
تشخيص مكانيزم تغيير شكل پذيري و ارزيابي آنيزوتروپي توده سنگ ساختگاه سد خرسان -2 با استفاده از آزمايش هاي برجا
309
تشخيص ملانوما با به كارگيري آناليز بافت تصاوير پوست
310
تشخيص منابع فليكر در شبكه قدرت با استفاده از جهت انتشار آنها
311
تشخيص منابع نيروي انساني به طرحهاي شركت مهندسي مشاور مهاب قدس
312
تشخيص منحني هاي درجه دوم در تصاوير ديجيتال با استفاده از الگوريتم ژنتيك
313
تشخيص مهارت‌هاي افراد با تجزيه و تحليل درجه سختي پرسش‌ها در شبكه‌هاي پرسش و پاسخ
314
تشخيص موانع جهت كاربرد در تحريك قشر بينايي مغز
315
تشخيص موانع منفي ثابت براي خودروي هوشمند بدون سرنشين به كمك تركيب اطلاعات سنسورها
316
تشخيص موتورسواران در تصاوير ترافيكي با استفاده از مدل اجزا ي انعطاف پذير جهت استفاده در خودروي بي راننده
317
تشخيص موج هاي قلبي با استفاده از روش هاي زمان فركانس
318
تشخيص موجودات زنده در حال حركت و ساكن به وسيله سنسور حساس و اشعه مادون قرمز )Pyroelectirc(
319
تشخيص موجوديت‌هاي نامدار فارسي با استفاده از شبكه‌هاي عصبي عميق
320
تشخيص موقعيت اهداف ساكن و متحرك در محيط تصادفي با استفاده از روش معكوس زماني
321
تشخيص موقعيت و اندازه خرابي بين لايه‌اي در پانل‌هاي كامپوزيتي با استفاده از روش LAMB WAVE
322
تشخيص مولكولي آركوباكترهاي پاتوژن در مواد غذايي به روش پي سي آر
323
تشخيص مولكولي ژئوتيپ هاي پاپيلوما ويروس اچ پي وي عامل سرطان دهانه رحم در شهر تهران
324
تشخيص مولكولي ميكروب ها با روش pcr
325
تشخيص مولكولي يك بيماري ژنتيكي با استفاده از داده بيان ژن
326
تشخيص ميزان آشنايي افراد به موسيقي با پردازش سيگنال هاي مغزي
327
تشخيص ميزان آلودگي و فيدبك جهت تنظيم عملكرد ربات پاكسازي مقري
328
تشخيص ميزان جابجائي و دوران اجسام به كمك پردازش تصوير
329
تشخيص ميزان كيفيت تلفظ اصوات در آموزش گفتار عربي به كمك كامپيوتر
330
تشخيص ميزان نيتريت موجود در بزاق به كمك روش گريس و با بهره‌گيري از اختلاط بهينه در ميكروميكسر كاغذي
331
تشخيص ميزبان هاي بدخواه توسط سيستم پليس عامل ها
332
تشخيص ناحيه پوسيدگي دندان با استفاده از پردازش تصوير
333
تشخيص نامتمركز عيب در سيستمهاي ابعاد وسيع غيرخطي با تمركز بر سيستم ناوبري اينرسي
334
تشخيص ناهماهنگي در جدول‌هاي جريان توزيع‌‌شده‌ در شبكه‌هاي مبتني ‌بر نرم‌افزار
335
تشخيص ناهنجاري ترافيك شبكه بر مبناي تجزيه ماتريسي
336
تشخيص ناهنجاري در اينترنت اشيا: رويكرد سلسله مراتبي مه و ابر
337
تشخيص ناهنجاري در پايگاه‏داده‏ها با استفاده از وابستگي تراكنش‏ها
338
تشخيص ناهنجاري در پروتكل مسيريابي AODV
339
تشخيص ناهنجاري در ترافيك شبكه با استفاده مدل سازي آماري
340
تشخيص ناهنجاري در تصاوير ماموگرافي با استفاده از شبكه‌‌هاي مولد رقابتي
341
تشخيص ناهنجاري در داده هاي جاري
342
تشخيص ناهنجاري در سري‌هاي زماني به كمك شبكه‌هاي عصبي بازگشتي
343
تشخيص ناهنجاري در شبكه با طراحي روشهاي نگاشت ويژگي و ردهبند تركيبي سريع
344
تشخيص ناهنجاري در شبكه به كمك ترافيك طبيعي سرويس هاي شبكه
345
تشخيص ناهنجاري در شبكه مبتني بر هوش مصنوعي
346
تشخيص ناهنجاري در شبكه هاي نرم افزار محور با به كارگيري ويژگي هاي ترافيكي
347
تشخيص ناهنجاري در شبكه‌هاي كامپيوتري با استفاده از تركيب الگوريتم‌هاي انتخاب منفي، انتخاب مثبت و كلوني
348
تشخيص ناهنجاري در گرافهاي جرياني
349
تشخيص ناهنجاري در محيط هاي عايقي با استفاده از سطوح انتخابگر فركانس
350
تشخيص ناهنجاري محلي در دنباله هاي ويدئويي شلوغ با يادگيري مبتني بر نمونه هاي آموزشي نرمال
351
تشخيص ناهنجاري و مكان يابي خطا در نرم افزارهاي عملياتي به صورت پويا بر اساس رفتار برنامه
352
تشخيص نشت اطلاعات در كدهاي بومي برنامه‌هاي آندرويدي با كمك تحليل رديابي جريان
353
تشخيص نشتي خطوط لوله انتقال نفت وگاز با استفاده از روش هاي زمان واقعي
354
تشخيص نظرات تقلبي با استفاده از شبكه هاي عصبي ژرف
355
تشخيص نظرهاي جعلي با استفاده از رابطۀ بين كلمات و جنبه هاي مختلف يك نظر
356
تشخيص نفوذ از نوع آنومائي با استفاده از شبكه هاي عصبي بدون ناظر
357
تشخيص نفوذ با استفاده از سيستم‌هاي چندعامله مبتني بر اتوماتاهاي يادگير
358
تشخيص نفوذ با استفاده ازمدل مخلوط گوسي و مقايسه و تركيب آن با ماشين بردار پشتيبان
359
تشخيص نفوذ با انتخاب ويژگي بر پايه الگوريتم هاي تكاملي و ماشين بردار پشتيبان
360
تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري با استفاده از تحليل مولفه هاي اصلي و تركيب رده بندهاي درخت تصميم گيري و بيزي
361
تشخيص نفوذ در ابر رايانشي توسط تكنيك تشخيص ناهمگوني
362
تشخيص نفوذ در سيستمهاي كامپيوتري به روش آماري
363
تشخيص نفوذ در شبكه با استفاده از يادگيري عميق
364
تشخيص نفوذ در شبكه هاي سيار
365
تشخيص نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري با استفاده از تكنيك هاي هوش مصنوعي
366
تشخيص نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري به شيوه يادگيري نيمه نظارتي
367
تشخيص نفوذ در شبكه هاي موردي
368
تشخيص نفوذ در شبكه هاي موردي
369
تشخيص نفوذ در صفحات وب با استفاده از تحليل فايلهاي ثبت وقايع
370
تشخيص نفوذ مبتني بر يادگيري رفتار طبيعي محتواي بسته‌ها در ترافيك پرسرعتHTTP
371
تشخيص نفوذ و شناسايي حملات در اينترنت اشياء مبتني بر پروتكل مسيريابي RPL
372
تشخيص نقطه تغيير در نمودار هاي كنترل با استفاده از شبكه هاي عصبي
373
تشخيص نقطه ي تغيير دنباله اي در رگرسيون چندكي خطي
374
تشخيص نماي راديوگرافيك شكستگيهاي استخوان منديبل
375
تشخيص نواحي برجسته تصوير RGBD با استفاده از شبكه عصبي عميق
376
تشخيص نواحي چشمگير در تصوير با رويكرد آماري
377
تشخيص نواحي در تصاوير راداري SAR با استفاده از ويژگي هاي مبتني بر بافت
378
تشخيص نواحي ژني كنترل كنند هي كيفيت پخت در برنج شهر گنبد كاووس
379
تشخيص نواحي كپي شده ي جعلي در تصاوير ديجيتال سطح خاكستري
380
تشخيص نوع اتصال پروتئين ها با استفاده از نگاشت هاي شناختي فازي
381
تشخيص نوع اغتشاش در شبكه هاي انتقال با استفاده از فازورهاي ديناميكي
382
تشخيص نوع سرويس در بازي واليبال و موفق يا ناموفق بودن آن در عبور توپ از روي تور
383
تشخيص نوع مدولاسيون سيگنال هاي با مدولاسيون خطي در يك شبكه راديو شناختي
384
تشخيص نوع نقص در لول ههاي انتقال نفت و گاز توسط پردازش داده هاي حاصل از توپك هوشمند(PIG
385
تشخيص نوع و محل خطا در خطوط هوايي به كمك شبكه هاي عصبي پيشرفته
386
تشخيص نويز روي تصاوير OCT
387
تشخيص نياز غذايي سويا به روش دريس (DRIS)
388
تشخيص هدف واقعي از اهداف كاذب در الگوي روزت با روشهايBSS
389
تشخيص هم‌زمان چندين شي‌ء متحرك در يك دنباله كوتاه ويدئويي و ردگيري آن‌ها
390
تشخيص هوشمند ايرادات سطح ريل راه آهن
391
تشخيص هوشمند توابع اوليه در سخ تافزارهاي تكامل پذير در سطح تابع
392
تشخيص هوشمند سرطان پوست بر اساس روش امتيازدهي و سيستم پشتيبان تصميم پزشكي
393
تشخيص هوشمند سرطان ريه با رويكرد تحليل داده
394
تشخيص هوشمند عيوب درمكانيزم نگهدارنده كلاچ تراكتور MF285 باآناليز ارتعاشي به كمك هيبريد عصبي - ژنتيك وتبديل موجك وچرخ دنده شماره يك به كمك ANFIS برروي پايه نصب آزمايشگاهي
395
تشخيص هوشمند فعاليت و كلاس بندي الگو هاي خوني در تصوير نگاري تشديد مغناطيسي عروق
396
تشخيص هوشمند موارد پاتولوژيك از طريق تصاوير ميكروسكوپي كليه
397
تشخيص هويت از روي بيومتريك‌هاي چهره و نحوه راه رفتن از روي تصاوير ويديويي
398
تشخيص هويت از روي صدا
399
تشخيص هويت از طريق الگوي خطوط بند انگشت در پشت دست
400
تشخيص هويت از طريق الگوي رگ هاي پشت دست با استفاده از تابش پرتوها
401
تشخيص هويت از طريق ضرب آهنگ ورودي صفحه كليد
402
تشخيص هويت از طريق ضرب آهنگ ورودي صفحه كليد
403
تشخيص هويت افراد از روي راه رفتن بر مبناي خوشه بندي
404
تشخيص هويت افراد از روي راه رفتن بر مبناي خوشه بنديژژ
405
تشخيص هويت افراد از طريق بيومتريك گوش با بكارگيري يك روش تركيبي
406
تشخيص هويت افراد با استفاده از بررسي زيستسنج ) بايومتريك( چهره
407
تشخيص هويت انسان از روي تصاوير رنگي چهره با استفاده از طبقه بندي كننده شبكه عصبي
408
تشخيص هويت با استفاده از بايومتريك صورت
409
تشخيص هويت با استفاده از بيومتريك
410
تشخيص هويت با استفاده از تصاوير سه‌بعدي چهره
411
تشخيص هويت با استفاده از خطوط كف دست
412
تشخيص هويت بر اساس ساختار گوش افراد
413
تشخيص هويت بر مبناي تحليل تصاوير عنبيه
414
تشخيص هويت بر مبناي تحليل تصاوير عنبيه چشم
415
تشخيص هويت بر مبناي مدل ماهيچه هاي مولد حركات صورت و صوت
416
تشخيص هويت برمبناي تحليل تصاوير عنبيه چشم
417
تشخيص هويت بيومتريك بر مبناي الگوي عنبيه چشم به‌كمك تكنيك‌هاي پردازش تصوير
418
تشخيص هويت تركيبي مبتني بر ويژگي هاي اثر انگشت و تصوير كف دست Multimodal Biometric Based on Fingerprint Features and Palmprint
419
تشخيص هويت سوء استفاده گران داخلي در شبكه با مدلسازي خصوصيات و رفتار كاربران
420
تشخيص هويت كاربر روي دستگاه هاي چند لمسي از طريق حركت دست
421
تشخيص هويت نوزادان از طريق اثر كف پاي آنان
422
تشخيص هويت و بيومتريك بر مبناي عنبيه چشم در سيستم هاي ATM
423
تشخيص و ارزيابي تمرينات فيزيك‌درماني با استفاده از الگوريتم چندالگويي و چندتطبيقي پيچش زماني پويا
424
تشخيص و ارزيابي خسارت با استفاده از خصوصيت ديناميكي در قاب سه بعدي بتن آرمه
425
تشخيص و ارزيابي عيوب جدايش لبه‌اي در وصله‌هاي كامپوزيتي با استفاده از آزمون غيرمخرب دمانگاري
426
تشخيص و اصلاح پيوندهاي RDF شكسته شده در داده هاي پيوندي
427
تشخيص و اندازه گيري انتخابي يون CN^- با استفاده ازكمپلكس مس-اينديگوكارمين به روش اسپكتروفوتومتري
428
تشخيص و اندازه گيري تركيبات آلوده كننده محيطي با استفاده از زيست حسگرها
429
تشخيص و اندازه گيري ميزان لغزش چرخ و ريل قطار با استفاده از منطق فازي و شبكه هاي عصبي
430
تشخيص و انواع مختلف جفت سرراهي
431
تشخيص و ايزوله كردن خودكار و هوشمند نيروگاه هاي ناپايدار با استفاده از PMU هاي نصب شده در سطوح توليد و انتقال
432
تشخيص و بازيابي چهره ها بر مبناي ويژگي هاي بصري و با استفاده از شبكه هاي عصبي
433
تشخيص و بررسي داده هاي برت در تحليل پوششي داده ها
434
تشخيص و بررسي ژن هاي موثر در بيماري مالتيپل اسكلروسيس
435
تشخيص و بررسي لرزه ي دست به كمك روش هاي پردازش تصوير
436
تشخيص و بررسي نقاط پرت در مدل هاي رگرسيون فازي
437
تشخيص و بيان متون تايپ شده فارسي
438
تشخيص و پيش بيني بيماري Sleep Apnea با استفاده از آناليز غيرخطي سيگنال EEG
439
تشخيص و پيش بيني حباب قيمتي سهام با رويكردهاي سري هاي زماني مالي و حسابداري
440
تشخيص و پيش بيني خطا در ماشين هاي الكتريكي از طريق الگوهاي دمايي بر روي بدنه ماشين
441
تشخيص و پيشگيري سريع از حوادث پي در پي و خاموشي سراسري در سيستم هاي قدرت
442
تشخيص و پيگيري منابع انساني با تلفيق سيستم اطلاعات مكاني و مدل سازي اطلاعات ساختمان در پروژه هاي عمراني
443
تشخيص و تجزيه و تحليل خودكار مناطق سايه دار به منظور بهبود كيفيت در تصاوير اولتراسوند درون رگي (IVUS)
444
تشخيص و تحليل خوابآلودگي راننده و مديريت وضعيت خطر
445
تشخيص و تخمين خطاي آب بندي سيلندر در سيستم الكتروهيدروليك سروو
446
تشخيص و تصحيح اعداد فارسي به كمك شبكه هاي عصبي
447
تشخيص و تصحيح اعداد فارسي به كمك شبكه هاي عصبي
448
تشخيص و تصحيح خودكار آرتيفكت‏هاي چشمي در سيگنال EEG با استفاده از يك روش‏ تركيبي
449
تشخيص و تصديق هويت نويسنده با استفاده از الگوهاي دودويي محلي و كانتورها
450
تشخيص و تصديق هويت نويسنده بصورت برون خط و مستقل از متن
451
تشخيص و تعيين آسيب در سازه ها با بروز رساني مدل سازه اي به كمك پارامترهاي ديناميكي حساس به خرابي
452
تشخيص و تعيين حمل اتصال دور به دور در يك سيم پيچ لايه اي نمونه
453
تشخيص و تعيين خطا با استفاده از تئوري تركيب اطلاعات در سيستم آزمايشگاهي سه تانك
454
تشخيص و تعيين محل آسيب در مخزن استوانه اي با دو انتهاي نيم كروي جدار نازك ايزوتروپيك به كمك تحليل نظري و عملي مودال
455
تشخيص و تعيين محل و شدت آسيب در سازه ها با كمك اطلاعات آناليز ديناميكي و روش هاي بهينه يابي
456
تشخيص و تعيين مقدار آسيب سازه ها با استفاده از روش هاي مبتني بر آمار و احتمالات
457
تشخيص و تعيين ميزان آسيب در سازه هاي صفحه اي شكل با استفاده از تبديل پيچك و الگوريتم ژنتيك
458
تشخيص و تفكيك اجسام با استفاده از سنسور
459
تشخيص و تفكيك فرمان‌هاي حركتي قشر مغز مربوط به حركات دست، با استفاده از سيگنال‌هاي مغزي
460
تشخيص و تكنيك اجزاء چهره
461
تشخيص و ثبت برخي تخلفات رانندگي در دنباله‌اي از تصاوير ويديوئي با به‌كارگيري شبكه‌هاي عصبي
462
تشخيص و جايابي تغيير شكل مكانيكي سيم پيچ ترانسفورماتور به كمك فرستنده- گيرنده فراپهن باند(UWB)
463
تشخيص و جايابي خطاي مدارباز و اتصال‌كوتاه در اينورتر با نقطه ي نول مهارشده فعال متصل به شبكه مناسب براي سيستم‌هاي فتوولتائيك
464
تشخيص و جبران عيب در سيستم تعيين و كنترل سمت يك فضاپيما
465
تشخيص و جداسازي بيماران افسرده از افراد سالم با استفاده از سيگنال الكتروانسفالگرام
466
تشخيص و جداسازي عيوب حسگري توربين بادي در حضور نامعيني مدل و اغتشاش با استفاده از روش H_-/H_∞
467
تشخيص و جداسازي عيوب موتور القايي الكتروپمپ با استفاده از تركيب داده عصبي
468
تشخيص و جلوگيري از تباني در كاربرد جريان‌سازي ويديويي زنده در شبكه‌هاي نظير به نظير
469
تشخيص و حذف كدهاي مشابه
470
تشخيص و درجه‌بندي عيوب بافت پارچه‌هاي حلقوي (كتن) با استفاده از پردازش تصوير
471
تشخيص و درمان سرطان زودرس و اوليه پستان
472
تشخيص و دسته بندي عيوب پديدآمده در سطح پالت هاي مجتمع فولاد مباركه ، با استفاده از تكنيك هاي پردازش تصوير در فضاي رنگ
473
تشخيص و دسته بندي عيوب مكانيكي بلبرينگ توسط تجزيه و تحليل در حوزه مشترك زمان - فركانس
474
تشخيص و دسته بندي وسايل نقليه بر اساس پردازش تصوير براي يك سيستم نظارت ترافيكي
475
تشخيص و دنبال كردن عابر پياده در محيط شلوغ
476
تشخيص و ردگيري افراد در محيط هاي طبيعي
477
تشخيص و رديابي انسان در محيط هاي شلوغ با وجود همِپوشاني
478
تشخيص و رديابي حركت انسان مبتني بر مدل دو بعدي
479
تشخيص و رديابي موانع با استفاده از بينايي ماشين در وسائط نقليه هوشمند
480
تشخيص و شناسايي حمله با اثر بلندمدت به سيستم كنترل
481
تشخيص و شناسايي خطا در سيستم سوزن با استفاده از روشهاي مبتني بر سيگنالژژ
482
تشخيص و شناسايي خطا مبتني بر سيگنال در سامانه¬ي سوئيچ خط با استفاده از شبكه عصبي و پياده¬سازي آزمايشگاهي
483
تشخيص و شناسايي شكستگي ميله هاي روتور موتور القايي با استفاده از تبديل موجك مختلط درخت دوگانه
484
تشخيص و شناسايي علائم ترافيكي در تصاوير صحنه متحرك
485
تشخيص و شناسايي علايم راهنمايي و رانندگي به صورت بي‌درنگ
486
تشخيص و شناسايي عيب و تطابق با آن در سيستم ترمز ضد قفل (ABS) با استفاده از روش هاي مبتني بر مدل
487
تشخيص و شناسايي محل منبع كاهش ولتاژ
488
تشخيص و طبقه بندي اتو ماتيك مغزپسته
489
تشخيص و طبقه بندي اغتشاشات كيفيت تواني در سيستم قدرت با استفاده از روش هاي هوشمند و تبديل موجك
490
تشخيص و طبقه بندي تصورات حركتي در سيستمهاي واسطه مغز با رايانه كاربر فرما
491
تشخيص و طبقه بندي عيب نشتي داخلي در عملگر سيستم الكتروهيدروليك سروو با استفاده از تبديلات تعليم يافته ي چندگانه
492
تشخيص و طبقه‌بندي الگوهاي احساسات به وسيله آناليز سيگنال مغزي ﴿EEG﴾
493
تشخيص و كاربرد قطعات DNA كلون شده
494
تشخيص و كلاسه بندي حركات انسان متحرك آنسوي ديوار با استفاده از رادار داپلر
495
تشخيص و كنترل تحمل پذير عيب در سيستم رباتيك توانبخشي از راه دور
496
تشخيص و گروه بندي اثر انگشت با استفاده از روش عصبي -فازي
497
تشخيص و محدود سازي هوشمندانه خطا در يك واحد نيروگاه بخار
498
تشخيص و محل يابي خطاي گذرا در خطوط انتقال نيرو
499
تشخيص و مدل‌سازي هندسه تومور با رويكرد فازي
500
تشخيص و مقابله با اهداف فريب‌دهنده به روش DRFM
501
تشخيص و مكان يابي تخليه جزيي در ترانسفورماتورهاي روغني با استفاده از حسگر فيبرنوري
502
تشخيص و مكان يابي نقص در مدارهاي آنالوگ با استفاده از شبكه هاي عصبي و توليد آزمون نقص
503
تشخيص و مكان يابي همزمان PD و عيوب مكانيكي در ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از امواج الكترومغناطيس و پياده سازي
504
تشخيص و مكان‌يابي بي‌درنگ تابلوهاي راهنما و متن فارسي در ويديوهاي ترافيكي شهري
505
تشخيص و مكان‎يابي متن در تصاوير طبيعي با استفاده از شبكه‎هاي عصبي عميق تماما كانولوشني
506
تشخيص وجود عيب در لوله ها با استفاده از امواج فراصوت لمب
507
تشخيص وجود ناهنجاري در حنجره و بررسي امكان طبقه بندي گونه هاي آن با استفاده از پردازش سيگنال گفتار بيماران
508
تشخيص ورود و خروج استاد از كلاس هوشمند بر اساس تشخيص چهره
509
تشخيص وسايل نقليه از تصاويرهوايي و ماهواره اي
510
تشخيص وقايع غيرمعمول در تصاوير ويديويي با استفاده از شبكه هاي بيزين
511
تشخيص وقوع و تعيين محل خطاهاي جزئي در ترانسفورماتورهاي قدرت در آزمايش ضربه
512
تشخيص وقوع و كنترل لكنت با استفاده از تحليل سيگنال‏هاي مغزي-عصبي
513
تشخيص ويدئوهاي مشابه با استفاده از دسته بندي ويدئو ها بر اساس محتوا
514
تشخيص ويروس پسوروز مركبات با استفاده از آزمون اليزا، نموده سازي و نقوش الكتروفورزي آر.ان.ا. دو رشته اي
515
تشخيص ويروس هرپس سيمپلكس در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس از طريق روش تكثير هم دما به واسطه حلقه (LAMP)
516
تشخيص يخ‌زدگي حركتي در بيماران پاركينسون با استفاده از شبكه عصبي كانولوشني يك‌بعدي
517
تشخيص يكپارچگي متن نويسنده با استفاده از ويژگي هاي كاراكتري، لغوي، نحوي و معنايي در متون فارسي
518
تشخيص يون نيترات توسط نانو ذرات نقره با استفاده از اگزالات پتاسيم به عنوان پايدار كننده
519
تشخيص، تعيين فراواني و خصوصيات مولكولي نژاد هاي نوتركيب ويروس واي سيب زميني در استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري
520
تشخيصو شناسايي محل
521
تشخيض ناباروري با ابزار داه كاوي
522
تشديد اسپين الكترون و كاربردهاي آن در مهندسي پزشكي
523
تشديد بيان ژن HpPKS1 در گياه گل راعي
524
تشديد تظاهر ژن DREB1B به منظور افزايش تحمل به تنش هاي اسمزي در گياه سيب زميني
525
تشديد تظاهر ژن DREB2A در گياه سيب زميني به منظور افزايش تحمل به تنش هاي اسمزي
526
تشديد كننده هاي مايكروويو
527
تشديد گرهاي اپتيكي ناپايدار GSFUR
528
تشديدهاي خط انتقالي در اسكوئيدهاي DC دماي بالا و بهبود كارايي آنها با نامتقارن سازي پيوندگاه ها
529
تشريح اخلاق كشاورزي در اكولوژي انساني شهرستان سنقر
530
تشريح اصول طراحي و ساخت زيرسطحي¬هاي بدون سرنشين
531
تشريح انتقادي مفاهيم رياضي در نقد عقل محض
532
تشريح پديده كرونا بررسي اثرات مخرب آن و ارايه راهكارهايي در جهت كاهش و يا تعديل اثرات محزب آن
533
تشريح توانمندي هاي پوياي مؤثر بر نوآوري خدماتي
534
تشريح توانمندي‌هاي پويا در فرايند نوآوري مدل كسب‌وكار: مطالعه موردي
535
تشريح جهاني‌شدن و تأثير آن بر گفتمان نخبگان دولتي ايران (84-1376)
536
تشريح رگرسيون با نرم افزار ميني تب
537
تشريح سامانه هاي فتوولتائيك و نصب صفحات آنها
538
تشريح فرم هاي بين الملل و راهنماي تكميل آنها ( پست نامه ها)
539
تشريح كارخانه استحصال آهك به شيوه مدرن به همراه تحليل FEM سازه كوره پخت آهك
540
تشريح مدلسازي در نرم افزار CATIA به همراه توضيح عملكرد كاربراتور سري HL ومدل سازي آن
541
تشريح مفاهيم شش سيگما، مهندسي ارزش و مهندسي مجدد به همراه پياده سازي ابتدايي در شركت آلفا
542
تشريح مقايسه اي گونه هاي جنس Pedicularis در ايران
543
تشريح موتور JT8D ـ سيستم هاي موتور JT8D ـ تنظيمات موتور JT8D
544
تشريح نحوه مستندسازي سيستم كيفيت بر اساس استاندارد 9002 ISO در شركت آب و فاضلاب استان يزد
545
تشريح نرم افزار Ansys Workbench
546
تشريح و تحليل مدل رگرسيوني و بدست آوردن مدل جامع بين معدل دانشجويان و عوامل دروني (خانوادگي )
547
تشريح واشنايي با روش هاي قفل گذاري
548
تشعير و كاربرد آن در مرقع گلشن
549
تشكل نانو ويسكرهاي SiC در نسوزهاي منيزيت- كربني
550
تشكيا فاز جامد در محل براي جدا سازي و ژيش تغليظ مقادير كم يون هاي نيكل قبل از تعيين اسژكترومتري جذب اتمي شعله ان
551
تشكيك هاي فخر رازي بر عيون الحكمه ابن سينا
552
تشكيل آنيون سنسور رنگزاي حساس به منظور شناسايي مقادير جزئي يديد و فلوريد و كاربرد آن در نمونه هاي حقيقي
553
تشكيل بانك اطلاعاتي داده‏هاي CPT و CPTu و آزمايش بارگذاري شمع‏ها جهت مقايسه روش‏هاي مختلف تعيين ظرفيت باربري
554
تشكيل بيوفيلم و كنترل آن در طي توليد، فرايند عمل و بسته بندي موادغذايي
555
تشكيل پوزيترونيوم در برخورد پوزيترون با مولكول هيدروژن
556
تشكيل پوشش سيليكا به روش سل ژل بر زير لايه نيكل
557
تشكيل پوشش كامپوزيتي نيكل-بور/ سي ان تي و بررسي تاثير عمليات حرارتي پلاسمايي بر مقاومت به خوردگي و سايش آن
558
تشكيل پيوند كربن - كربن از طريق واكنش افزايشي مايكل ايندول به تركيبات كربونيل غير اشباع a، B و از طريق واكنش مانيخ در آب با استفاده از سديم دود سيل سولفات
559
تشكيل پيوند كربن-كربن از طريق واكنش مانيخ در حضور كاتاليزور Rb2HPW12O40
560
تشكيل تجمعات آميلوئيدي درپروتئين تاو: مطالعات ترموديناميكي وسينتيكي
561
تشكيل تركيبات بين فلزي Fe3Al و FeAl به روش آلياژ سازي مكانيكي
562
تشكيل تركيبات بين فلزي در ور قهاي چند لايه آلومينيم -تيتانيم تهيه شده به وسيله جوشكاري انفجاري
563
تشكيل تصوير پانوراما با استفاده از اطلاعات شبكه هاي حسگر دوربين
564
تشكيل توصيفهاي چندگانه از تصاوير ويدئويي به كمك تخصيص نرخ لاگرانژين JPEْG2000
565
تشكيل حالت هاي همدوس بوسيله هسته گرمايي
566
تشكيل خاك ها تحت اقليم مرزي خشك- نيمه خشك و تغيير كاني هاي رسي در ريزوسفر برخي مركبات در شهرستان داراب، استان فارس
567
تشكيل خانواده از ديدگاه مكتب اسلام
568
تشكيل خانواده از ديدگاه مكتب اسلام
569
تشكيل خانواده از ديدگاه مكتب اسلام
570
تشكيل خانواده در كشورهاي باستاني (ايران= روم= يونان)
571
تشكيل دادگاه نظامي در جنگ عراق عليه جمهوري اسلامي ايران از منظر حقوق بين‌الملل
572
تشكيل دوسيتر ناجابجايي با استفاده از حالت هاي همدوس
573
تشكيل ريزنانوالياف در ساختار نانوالياف الكتروريسي شده نايلون6 به منظور بهبود عملكرد تصفيه هواي كابين خودرو
574
تشكيل سلول در سيستم هاي توليد سلولي با در نظر گرفتن مسيرهاي مختلف با استفاده از الگوريتم تركيبي شبكه عصبي و SA
575
تشكيل شبكه بيزي بر مبناي كات ست هاي حداقلي و كاربرد آن در برآورد قابليت اطمينان سيستم قدرت مركب با درنظر گرفتن شرايط آب و هوايي و اندازه اهميت عناصر سيستم
576
تشكيل فيلم پوششي نانو كامپوزيت HDPE/O-MMT بر سطح فولاد كربني با روش الكتروستاتيك پاششي پودري و ارزيابي خواص مكانيكي و مقاومت خوردگي آن
577
تشكيل كمپلكس گلوكز-نانوذرات پليمري زيست تخريب پذير به عنوان يك مدل آزمايشگاهي به منظور بررسي اثر ضد سرطاني آن
578
تشكيل لايه ي اكسيد نيكل به روش الكتروشيميايي وبررسي تأثير غلظت واكنش كننده ها و pH
579
تشكيل لايه يخ در هواي مرطوب بر روي ديواره سرد
580
تشكيل نانوسيم هاي فلزي در لايه الكتروريسي شده براي ايجاد رسانايي
581
تشكيل و ارزيابي خواص خوردگي و تريبولوژيكي پوشش هاي رسوب فيزيكي بخار آلومينيوم
582
تشكيل و بررسي رفتار خوردگي و تريبولوژيكي پوشش الكترولس كامپوزيتي نيكل-فسفر-نانو لوله كربني
583
تشكيل و بررسي ساختاري پوشش آلومينايد اصلاح شده با تيتانيوم برسوپرآلياژ IN837LC
584
تشكيل و بررسي ساختاري پوشش سيليسيم آلومينايد بر سوپر آلياژ IN837 LC
585
تشكيل و ثبت شركت‌هاي تجاري و شعب آن در حقوق ايران
586
تشكيل و مشخصه يابي پوشش الكترولس كامپوزيتي Ni-P-WS2 و مقايسه آن با پوشش Ni-P-CNT
587
تشكيل و مشخصه يابي پوشش فولادي نفوذي سيليسيم روي فولاد زنگ نزن 304L و فولاد كربني CK10 به روش پودري فشرده
588
تشكيل، ارزيابي ريز ساختاري و مطالعه رفتار دماي بالاي پوشش هاي Al-Ti بر سوپر آلياژ پايه نيكلي B- 1900
589
تشكيلات اداري بنادر جنوب در عصر قاجاريه
590
تشكيلات اداري بنادر جنوب در عصر قاجاريه
591
تشكيلات اداري و سياسي دولت هاي شيعه ايران تا پايان صفويه ﴿ قرن 3 تا 12 هجري﴾
592
تشكيلات جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با تشكيلات ديگر كشورهاي جهان
593
تشكيلات دولت اسلامي ‌در دوران زمامداري امام علي(ع)
594
تشويق و تاثير آن بر روند رشد عاطفي و فكري دانش آموزان ابتدايي
595
تشويق و تنبيه در آيات و روايات
596
تشويق و تنبيه و آثار آن در كارآيي كاركنان
597
تشويق و تنبيه و آثار آن در كارايي كاركنان
598
تشويه كالكوپيريت در حضور دي اكسيد منگنز
599
تشويه مگنتيتي كانسنگ هماتيتي/گوتيتي و پرعيارسازي به روش جدايش مغناطيسي شدت پايين
600
تشيخص اشيا متحرك به كمك دوربين متحرك تثبيت نشده
601
تشيخص بلادرنگ پلاك خودرو در سامانه ي پاركينگ هوشمند
602
تشيع در آذربايجان ايران از ابتدا تا استقرار حكومت صفويه
603
تشيع در استان كردستان
604
تشيع در جبال از سقوط آل بويه تا حمله مغول
605
تشيع در جرحان و استر آباد
606
تشيع در خوزستان از قرن اول تا صفويه
607
تشيع در عصر تيموريان در ايران و ماوراء النهر
608
تشيع در كرمان از آغاز قرن اول تا آغاز قرن دهم
609
تشيع در كوفه ﴿قرن اول و دوم ﴾
610
تشيع در مصر(ازآغاز تا پايان خلافت فاطميان ) , Title of thesis:The sectarian in egypt)from beginning to end of fatemian s caliphate(
611
تشيع در هرات دوره تيموري
612
تشيع در هرمزگان عهد صفوي
613
تشيع و آل بويه در فارس
614
تشيع و تاريخنگاري اسلام ﴿ تا پايان قرن هفتم﴾
615
تصاوير پيش پا افتاده
616
تصاوير تبليغاتي با تاكيد بر ايجاد عمق و پلان هاي كاربردي براي بيلبوردهاي شهري
617
تصاوير ثابت، مخاطب متحرك، توهم حركت
618
تصاوير ثابت، مخاطب متحرك، توهم حركت
619
تصاوير ديداري- تصاوير ذهني
620
تصاوير زمان "بررسي تقويم هاي مصور ايران "
621
تصاوير زمان (بررسي تقويم هاي مصورايران )جلدنخست :علم ونجوم ،جلددوم :هنرونجوم
622
تصاوير سمبليك در سينماي انيميشن
623
تصاوير سمبليك در سينماي انيميشن
624
تصاوير نيمه مقطع
625
تصحيح ، تحشيه وتعليقات كتاب بديع اللغه
626
تصحيح ، تعليقه و تحشيه مناسك العاشقين ميرزا ابوالقاسم راز شيرازي
627
تصحيح ، مقابله و بازنويسي نسخه خطي توضيح الاخلاق تحرير خليفه سلطان
628
تصحيح ، مقابله و بازنويسي نسخه خطي توضيح الاخلاق تحرير خليفه سلطان
629
تصحيح ، مقابله وتحليل آثار منثور ابوالبركات منير لاهوري (1054-1019)
630
تصحيح ،تحشيه ،تعليقه بررستم نامه وهفت لشلكر
631
تصحيح ،شرح ،ارجاع وترجمه ي بخش ايراني امثال وحكم دهخدا
632
تصحيح ،مقابله و تحليل آثار منثور ابوالبركات منير لاهوري﴿ 1054-1019﴾
633
تصحيح «تحفه الملوك» تصنيف علي بن ابي حفض فقيه محمود الاصفهاني
634
تصحيح «لطايف و ظرايف» تاليف حسين بن محسن فيروزكوهي
635
تصحيح «نصيحت نامه شاهي» اثر تاج الدين حسين خوارزمي
636
تصحيح 10 مجلس از مجالس تعزيه زمينه ميرانجم شهرستان خوانسار
637
تصحيح آثار گلستانواره علي اكبر فراهاني
638
تصحيح اريبي برآورد پارامترها
639
تصحيح املايي پرسوجوهاي فارسي براي بازيابي مؤثر اطلاعات در موتور جستجو
640
تصحيح انتقادي اعجاز خسروي اميرخسرو دهلوي
641
تصحيح انتقادي باب سوم از كتاب شاهد صادق نوشته محمد صادق ميناي آزادي اصفهاني
642
تصحيح انتقادي تذكره ي خير البيان
643
تصحيح انتقادي تفسيرفارسي قرآن كريم از محمدبن عبدالرزاق دُنبُلي
644
تصحيح انتقادي تفسيرفارسي قرآن كريم از محمدبن عبدالرزاق دُنبُلي
645
تصحيح انتقادي حدائق البلاغه شمس الدين فقير دهلوي
646
تصحيح انتقادي ديوان اشعار جيحون يزدي
647
تصحيح انتقادي ديوان اكبر اصفهاني
648
تصحيح انتقادي ديوان البسه مولانا محمود نظام قاري يزدي
649
تصحيح انتقادي ديوان البسه مولانا محمود نظام قاري يزدي
650
تصحيح انتقادي ديوان عرشي يزدي
651
تصحيح انتقادي ديوان غزليات صافي اصفهاني ( از ر تا ي)
652
تصحيح انتقادي رسالة حقايق‌الصنايع ميرابوالقاسم فندرسكي؛ تحقيق و تنسيق مفاهيم، و تبيين مباني نظري صناعت بر اساس آراء ميرفندرسكي
653
تصحيح انتقادي رساله "تشويق العارفين " اثر ملامحمد تقي بن علي محمد طبرسي نوري1262 (ه .ق .)
654
تصحيح انتقادي روضه العشاق خرمي تبريزي
655
تصحيح انتقادي شاهنامه نواب عالي
656
تصحيح انتقادي شيرين و خسرو اميرخسرو دهلوي
657
تصحيح انتقادي غزل‌ هاي فدايي يزدي «تا حرف ذ»
658
تصحيح انتقادي قصايد شهاب اصفهاني به همراه مقدمه و تعليقات
659
تصحيح انتقادي كتاب ابواب الجنان بخش دوم ﴿از مجلس هشتم تا پايان مجلس يازدهم﴾
660
تصحيح انتقادي كتاب حاشيه فياض لاهيجي بر شرح اشارات خواجه طوسي و بررسي آراء ابتكاري وي در اين كتاب
661
تصحيح انتقادي گلشن ابرار كاتبي نيشابوري (قرن نهم هجري)
662
تصحيح انتقادي گلشن خيال
663
تصحيح انتقادي مثنوي "انصاف نامه " اثر ميرزا اسماعيل تائب تبريزي
664
تصحيح انتقادي مثنوي خداوند نامه ملك الشعرا صباي كاشاني ﴿بخش چهارم : از غزوه احد تا وفات پيامبر اكرم "ص"﴾
665
تصحيح انتقادي مثنوي خداوند نامه ملك الشعرا صباي كاشاني ﴿بخش سوم : از بعثت پيامبر اكرم "ص" تا غزوه احد﴾
666
تصحيح انتقادي مثنوي خداوند نامه ملك الشعراء صباي كاشاني ﴿بخش دوم : از ولادت تا بعثت پيامبر اكرم ﴿ص﴾﴾
667
تصحيح انتقادي مثنوي منبع الانهار عزلتي
668
تصحيح انتقادي نسخه خطي «قوانين دستگيري»
669
تصحيح انتقادي نسخه خطي ترجمه فارسي نورالدين اخباري از حقايق ملا محسن فيض كاشاني(1007-1091ه.ق)
670
تصحيح انتقادي نسخه خطي ديوان اشعري
671
تصحيح انتقادي نسخه خطي ديوان طاهري ناييني
672
تصحيح انتقادي نسخه خطي روح الله از زين العباد بيرمي(820 هـ .ق)
673
تصحيح انتقادي نسخه خطي كحال العيون
674
تصحيح انتقادي نسخه خطي منظومه "خورشيد و مهپاره " اثر "ميرزا محمدسعيد قمي "
675
تصحيح انتقادي نسخه ي خطي ديوان اشعارمحمد مسيح صاحب كاشاني
676
تصحيح انتقادي و توصيفي نسخه خطي شرح حال حضرت عبدالعظيم (ع )
677
تصحيح انتقادي و شرح و توضيح نسخه خطي منظومه شيرين و شيرويه وفايي
678
تصحيح انتقادي يوسفيه ي ميرزا هادي نائيني
679
تصحيح انحراف فاز در پرتو هاي اولتراسوند با تفرق محدود بسل و X
680
تصحيح انديس ضريب تاثير منبع نوري CIE براي منابع نوري كم مصرف شبيه ساز نور روز
681
تصحيح انديسهاي متاماريزم به كمك تئوري تجزيه كيفي و تطبيق آن با نتايج بصري
682
تصحيح انيس العاقلين اثر ملاقاري گيلاني
683
تصحيح انيس العاقلين ميرقاري گيلاني (1005 ه .ق .)
684
تصحيح بحرالفاظ محمدصادق ناطق اصفهاني
685
تصحيح بحرالفاظ محمدصادق ناطق اصفهاني
686
تصحيح بخش اول ازمثنوي قيصرنامه اديب نيشابوري
687
تصحيح بخش اول قسطاس الاطبا تا پايان برگ 135
688
تصحيح بخش دوم ازمثنوي قيصرنامه اديب پيشاوري
689
تصحيح بخش دوم نسخه خطي قسطاس الاطبا اثر نورالدين محمدعبدالله شيرازي از صفحه ي 631 تا172
690
تصحيح برونراند نرمال بدون كشيدگي با استفاده از الگوريتم Matching-Pursuit
691
تصحيح بلبل نامه فريدالدين عطار نيشابوري (قرن7)
692
تصحيح پاسخنامه هاي تستي به كمك پردازش تصوير
693
تصحيح پروفيل دندانه چرخ دنده هاي هليكال به منظور كاهش صدا
694
تصحيح پس زمينه در مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال Pipeline
695
تصحيح تحقيق وتعليق المطالع السعيده في الشرح الفريده
696
تصحيح تذكره زينت المدايح ميرزا محمدصادق مروزي بخش اول
697
تصحيح تذكره مفتاح التواريخ
698
تصحيح تذكره ي شكرستان پارس
699
تصحيح تصاوير ديجيتال با اطلاعات خود تصوير
700
تصحيح تطبيقي نسخه خطي تكمله الاخبار از ابتداي ملوك عجم تا ابتداي دوره صفوي
701
تصحيح جنگ سعد الهي
702
تصحيح حديقه المعارف در شرح گلشن راز
703
تصحيح حواشي عبداللطيف عباسي بر مثنوي
704
تصحيح خطاهاي ناشي از تغيير نمود در رديابي با استفاده از آشكارسازي كانتور هدف
705
تصحيح خطاهاي ناشي از تغييرنمود در رديابي كانتور فعال
706
تصحيح خطاي رله ديستانس با استفاده از حفاظت هوشمند در شبكه‌هاي گسترده
707
تصحيح دماي بحراني سيالات محدود در منافذ نانومقياس
708
تصحيح ديجيتال پس‌زمينه‌ اثرات غيرخطي مدارهاي آنالوگ به ديجيتال با معماري Pipeline
709
تصحيح ديوان اديب صابرترمذي
710
تصحيح ديوان اشعار شهاب الدين عمعق بخارايي همراه با تحقيق در احوال و آثار و توضيح اشعار او
711
تصحيح ديوان اشعار كمال اسماعيل
712
تصحيح ديوان اشعار وامق يزدي بر اساس نسخۀ خطي كتابخانۀ ملي ملك
713
تصحيح ديوان اطهر رانكوهي املشي
714
تصحيح ديوان اطهر رانكوهي املشي
715
تصحيح ديوان اوحدي مراغه اي
716
تصحيح ديوان جمال الدين عبدالرزاق اصفهاني
717
تصحيح ديوان حسرت همداني
718
تصحيح ديوان حسن كاشي
719
تصحيح ديوان حيران دنبلي
720
تصحيح ديوان درويش عباس جزي (ديواني با گويش محلي گزي )
721
تصحيح ديوان سحاب اصفهاني
722
تصحيح ديوان سعيد نقشبندي يزدي
723
تصحيح ديوان سلطان ابوالفتح ابراهيم ميرزا بن بهرام صفوي متخلص به جاهي
724
تصحيح ديوان شرعي شيرازي(غزليات )
725
تصحيح ديوان شرف جهان قزويني
726
تصحيح ديوان شعر شيخ نجيب الدين رضا زرگر تبريزي اصفهاني
727
تصحيح ديوان شهيدي قمي
728
تصحيح ديوان عنوان تبريزي
729
تصحيح ديوان غزليات صافي اصفهاني (از الف تا د)
730
تصحيح ديوان فريدالدين احول
731
تصحيح ديوان فريدالدين احول
732
تصحيح ديوان فريدن الدين احول
733
تصحيح ديوان ماني شيرازي (قرن 10)
734
تصحيح ديوان مشتاق اصفهاني
735
تصحيح ديوان ملا رجبعلي واحد تبريزي
736
تصحيح ديوان ملولي و تحقيق در اشعار و احول او
737
تصحيح ديوان منسوب به باباكوهي
738
تصحيح ديوان ميرزا محمدصادق منشي بخارايي
739
تصحيح ديوان هلالي جُغَتايي اَسترآبادي
740
تصحيح ديوان ولي دشت بيامني
741
تصحيح ديوان، ديباجه‌ها و منشات نصيراي همداني
742
تصحيح رساله بيان بديع تاليف ميرزا ابوطالب فندرسكي
743
تصحيح ساختار در آليا‍سازي و ريخته گري فولاد ابزار كارسرد 2080/1
744
تصحيح شرح المعلقات السبع للزوزني علي أساس أقدم المخطوطات في المكتبات الإيرانية
745
تصحيح شرح گلشن مظفّرالدّين علي بن محمّد شيرازي
746
تصحيح صحيفه اولي از كتاب مخزن الانشاء واعظ كاشفي
747
تصحيح صد و بيست غزل نخست از نسخه خطي غزليات خليل كاشاني
748
تصحيح ضريب توان مبدل سوئيچينگ بوست DC/AC به كمك كنترل كننده هوشي محاسباتي
749
تصحيح طيف گاماي هم پوشان ناشي از وجود همزمان راديو ايزوتوپ هاي تكنسيوم و تاليوم در تصوير برداري اسپكت از قلب بوسيله روش هاي هوشمند
750
تصحيح عبهرالعاشقين
751
تصحيح علمي و انتقادي نسخه خطي «زبدة الفوايد»
752
تصحيح غزليات والهي قمي
753
تصحيح غزليات والهي قمي
754
تصحيح غلط به طور جامع ياانتخابي ؟بررسي كارآمدي آنها در مهارت نوشتاري فراگيران ايراني زبان انگليسي
755
تصحيح غير موضوعي گرانش نيوتني
756
تصحيح فركانس نوسانات داخل سيم پيچ ترانسفورماتور بر مبناي اطلاعات پايانه اي
757
تصحيح فرهنگ لب اللغه تاليف شيخ محمود لاهيجي ﴿سال تاليف: 1098 ه.ق﴾
758
تصحيح قصايد رضاقلي خان هدايت
759
تصحيح قصايد و غزليات خادم اصفهاني
760
تصحيح قصايد و غزليات خادم اصفهاني
761
تصحيح قصايد وغزليات انوري ابيوردي وشرح برخي ابيات دشوار آن
762
تصحيح كتاب (شرح مثنوي)
763
تصحيح كتاب خطي (تفسير سوره يس )
764
تصحيح كتاب سلسله العارفين و تذكره الصديقين
765
تصحيح كتاب محبوب الصديقين پير جمالي اردستاني
766
تصحيح كتاب مقاصد الاولياء في محاسن الانبياء محمود فاريابي
767
تصحيح كشف الاسرارمعنوي درشرح ابيات مثنوي
768
تصحيح كشف السرار معنوي در شرح ابيات مثنوي
769
تصحيح كليات اشعار رشيداي عباسي متوفي 1083
770
تصحيح كليات خواجه حسين ثنايي مشهدي به همراه تعليقات ﴿دوجلد﴾
771
تصحيح كليات خواجه حسين ثنايي مشهدي به همـراه تعليقـات(دوجلـد)
772
تصحيح كليات وحشي بافقي
773
تصحيح كهن‌ترين ترجمة فارسي تورات
774
تصحيح كوانتومي مرتبه اول تابش لارمور در الكتروديناميك كوانتومي
775
تصحيح گلشن توحيد
776
تصحيح ليلي و مجنون نامي اصفهاني
777
تصحيح متن، تحليل محتوايي و بررسي سبك‌شناختي حدايق الدقايق
778
تصحيح مثنوي بهرام وگل اندام(منسوب به) كاتبي نيشابوري
779
تصحيح مثنوي خسرو و شيرين ( سروده ميرزا جعفر قزويني ملقب به آصف جان )
780
تصحيح مثنوي نقش بديع از غزالي مشهدي (با مقدمه، توضيحات و تعليقات)
781
تصحيح مثنوي هاي ديوان مدهوش گلپايگاني
782
تصحيح مثنوي هاي زلالي خوانساري
783
تصحيح مثنوي يوسف و زليخاي ناظم هروي
784
تصحيح مجمع الباقي(حكايات ظريفه)
785
تصحيح مجموعه بديعيه (منتخب)
786
تصحيح مجموعه رسائل عزيزبن محمد نسفي
787
تصحيح محافظه كاري براي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و كيو توبين
788
تصحيح محافظه كاري براي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و كيو توبين
789
تصحيح مدل هاي زيرشبكه براي جريان هاي همراه با ذرّه
790
تصحيح مرز در برآورد چكالي هسته اي
791
تصحيح مظهرالاسرار عبدي بيگ نويدي و مقايسه ي آن با مخزن الاسرار نظامي
792
تصحيح معادله حالت دو بعدي براي پيش بيني تعادل جذب سطحي اجزاي گاز طبيعي بر روي زئوليت هاي انواع Aو X
793
تصحيح مقدار احتمال آزمونهاي چندگانه براي مدلهاي خطي آميخته
794
تصحيح مقدمه اي بر "فتوحات معنوي" از عبدالقلي سهالوي
795
تصحيح مقصد دوم فرهنگ جامع اللغات اثر ملا محمد جعفر ندوشني (از باب الهمزه تا باب الذال)
796
تصحيح مقصد دوم فرهنگ جامع اللغات اثر ملا محمد جعفر ندوشني (از باب الهمزه تا باب الذال)
797
تصحيح مقصد دوم فرهنگ جامع اللغات اثر ملا محمد جعفر ندوشني (از باب الهمزه تا باب الذال)
798
تصحيح مكاتيب شيخ علي بن محمد كلاه
799
تصحيح منظومه حماسي علي نامه
800
تصحيح منظومه في مدح ائمه اطهار محمد حسين خيالي اصفهاني
801
تصحيح موقعيت اتم ها در بلورهاي Bixbyte با مدل بار نقطه اي
802
تصحيح موقعيت هاي اتمي در مواد يوني خالص با استفاده از بيناب نگاري PAC
803
تصحيح نسخ خطي بيان الواقع
804
تصحيح نسخ خطي تاريخ صاحبقراني
805
تصحيح نسخه جنگ منشأت كتابخانه استانبول به شماره ف 552
806
تصحيح نسخه خطي "اخلاق شاهي " (مقاله اول ) اثر مظفربن محمد حسني (حسيني ) طبيب كاشاني متخلص به شفايي
807
تصحيح نسخه خطي "حديقه القدس و روضه الانس " اثر علي اكبر ابن ميرزابابا تبريزي
808
تصحيح نسخه خطي "رضوان " اثر ميرزا آقاخان كرماني
809
تصحيح نسخه خطي "گزارش وقايع فتنه شيخ عبيدالله و اكراد"
810
تصحيح نسخه خطي "گزارش وقايع فتنه شيخ عبيدالله واكراد"
811
تصحيح نسخه خطي "مجمعالفوايد" از عبدالله جوهري تبريزي
812
تصحيح نسخه خطي انيس السالكين خواجه عبيدالله احرار
813
تصحيح نسخه خطي تذكره نسوان آخندزاده ملامحمد صديق هروي(كابلي)
814
تصحيح نسخه خطي جامعالقصص از ابن ابوالحسن واعظ (از زندگي يوشع بن نون تا آغاز مولود حضرت رسول (ص ))
815
تصحيح نسخه خطي ديباچه نصايح افلاطوني
816
تصحيح نسخه خطي ديوان جرعه تبريزي
817
تصحيح نسخه خطي ديوان علي نقي كمره اي , critical correction of divan ali naghi kamarehi
818
تصحيح نسخه خطي ديوان مسيح كاشاني , editing the manuscript copy of the collection of poems of masih kashani
819
تصحيح نسخه خطي زاد المذكرين اثر جمال‎الدين استاجي
820
تصحيح نسخه خطي شگرف نامه ( ديوان هلالي كاشاني )
821
تصحيح نسخه خطي غزليات ظهوري ترشيزي
822
تصحيح نسخه خطي متن عربي و ترجمه فارسي صحيفه سجاديه (نگاشته در حدود قرن نهم هجري)
823
تصحيح نسخه خطي مثنوي حسن جهانگير
824
تصحيح نسخه خطي مجمع الباقي
825
تصحيح نسخه خطي مجموعه ارشاد المريدين، مثنوي، آداب المريدين
826
تصحيح نسخه خطي مطمح‌الانظار (سيدمحمدامين شهرستاني اصفهاني)
827
تصحيح نسخه خطي منشات خواندمير " نامه نامي " , critical correction of letters by khandmir)famous letter(
828
تصحيح نسخه خطي وقايع زمان سلطنت فتحعلي شاه بعد از مرگ عباس ميرزا
829
تصحيح نسخه خطي يوسفيه (قصه ي يوسف) ميرزا هادي تائيني
830
تصحيح نسخه صهاي خطي غزليات ظهوري ترشيزي .
831
تصحيح نسخه ي خطي تشبيه سلطاني از ابتداي حرف "با" تا ابتداي حرف "سين"
832
تصحيح نسخه ي خطي تشبيه سلطاني از حرف "س" تا پايان حرف "ص"
833
تصحيح نسخه ي خطي ديوان رياضي سمرقندي
834
تصحيح نسخه ي خطي شرح مثنوي احراري دهلوي
835
تصحيح نسخۀ خطي «هفده سلسله»
836
تصحيح نسخۀ خطي نگارستان جويني
837
تصحيح نسخۀ خطي" مَطلَع مَقاصِد اللُّغَه "
838
تصحيح نفايس الكلام و عرايس الاقلام
839
تصحيح هاي اثر جرمي و تاثير آن در پراكندگي ناكشسان ژرف قطبيده
840
تصحيح و بازخواني نسخة خطي خلاصه التواريخ سبحان راي
841
تصحيح و بازخواني نسخه خطي تحفه السعاده (فرهنگ اسكندري )
842
تصحيح و بازنويسي بخش نخست از نسخة خطي كاشف المشكلات از بهاء الدين ابوبكر بن كالنجارشيرازي
843
تصحيح و بررسي «زادالسّالكين»علي اكبر ساري شيرازي
844
تصحيح و بررسي «زادالسّالكين»علي اكبر ساري شيرازي
845
تصحيح و بررسي دفتر دلگشا اثر صاحب شبانكاره اي
846
تصحيح و بررسي ديوان الفت كاشاني
847
تصحيح و بررسي سبك شناسانه ي هفت گنبدي بهرام روح الامين اصفهاني
848
تصحيح و تحشية اخلاق قاسمي اثر امير محمد طاهر علوي
849
تصحيح و تحشيه "بيان الاسرار" شيخ حسين زاهدي
850
تصحيح و تحشيه الارشاد في الانشاء از شمس منشي نخجواني
851
تصحيح و تحشيه بحر الفضائل في منافع الافاضل محمد بن قوام بدر خزانه بلخي
852
تصحيح و تحشيه حديقه سنايي بر اساس نسخه ولي الدين ﴿684ه﴾
853
تصحيح و تحشيه خردنامه و منتخب نجات نامه
854
تصحيح و تحشيه دستورالعمل
855
تصحيح و تحشيه ديوان مجدالدّين همگر
856
تصحيح و تحشيه ديوان ميرزاعبدالله گرجي اصفهاني (متخلص به سرگشته و اشتها)
857
تصحيح و تحشيه رساله قانون الصور صادقي بيك افشار
858
تصحيح و تحشيه رياض الملوك في رياضات السلوك نظامي شامي
859
تصحيح و تحشيه رياض الملوك في رياضيات السلوك نظامي شامي
860
تصحيح و تحشيه كتاب ذيل معارف العوارف معروف به ذيل المعارف في ترجمه العوارف
861
تصحيح و تحشيه نورالحديقه لاهل الحقيقه سنايي عزنوي بر اساس نسخه سفينه تبريز
862
تصحيح و تحشيه ي بخش شرح مشكلات خاقاني از مجموعه ختم الغرائب محمد بن خواجكي گيلاني رشتي
863
تصحيح و تحشيه ي ديوان ميرزا محمد باقر نقاشباشي
864
تصحيح و تحشيه ي منظومه ي خسرو و شيرين
865
تصحيح و تحشيۀ نسخۀ خطّي جنگ نظم و نثر اثر نظام الدّين احمد بن تاج الدّين علي غفّاري مازندراني
866
تصحيح و تحقيق اخلاق شمسيه
867
تصحيح و تحقيق پنج نسخه خطي حديثي و تفسيري
868
تصحيح و تحقيق در ديوان حافظ سعد تبريزي
869
تصحيح و تحقيق در كتاب ( مواهب الرضويه في رد الشبهات المقوله و المنويه ) و تطبيق آرائ مولف ( علامه محمد عصار ) با نظرات علامه طباطبايي
870
تصحيح و تحقيق ديوان طغراي مشهدي
871
تصحيح و تحقيق ديوان طغراي مشهدي
872
تصحيح و تحقيق رساله «المجالس السبعه في البدو و الإعاده» ابن سينا
873
تصحيح و تحقيق فصل اول و دوم كتاب كشف الحقايق المحمديه
874
تصحيح و تحقيق قصص انبيا از روي نسخه خطي جامعالقصص واعظ اصفهاني (1077) ه . ق . (از زندگاني يوسف (ع ) تا يوشع بن نون )
875
تصحيح و تحقيق قصص انبيا از روي نسخه خطي جامعالقصص واعظ كاشاني (1077 ه .ق .) (از مولود خاتم انبياء (ص ) تا امام حسين (ع ))
876
تصحيح و تحقيق كتاب «المفردات في غريب القرآن راغب اصفهاني»
877
تصحيح و تحقيق كتاب «المفردات في غريب القرآن»
878
تصحيح و تحقيق كتاب المفردات في غريب القرآن (از آغاز كتاب تا پايان حرج)
879
تصحيح و تحقيق كتاب المفردات في غريب القرآن (از عري تا پايان كنز)
880
تصحيح و تحقيق مثنوي بلقيس و سليمان
881
تصحيح و تحقيق مثنوي شور خيال بينش كشميري
882
تصحيح و تحقيق مثنوي هاي گنج روان و گلدسته بينش كشميري
883
تصحيح و تحقيق نسخه خطي "غزوات " اثر ميرزا ابوطالب فندرسكي
884
تصحيح و تحقيق نسخه خطي (معيارالفهم و منشارالوهم ) اثر ميرزا اسماعيل ابن الحسين تائب تبريزي
885
تصحيح و تحقيق نسخه خطي اخلاق حسني علي بن طيفور بسطامي (قرن 11ه .ق )
886
تصحيح و تحقيق نسخه خطي اعجاز موسوي (نيمي از كتاب )
887
تصحيح و تحقيق نسخه خطي انيس العشاق <تÊليف شرف الدين رامي > (قرن هشتم )
888
تصحيح و تحقيق نسخه خطي حج العاشقين تاليف قاضي زاده كرهرودي (1073 ه .ق .)
889
تصحيح و تحقيق نسخه خطي ديوان مجذوب تبريزي (1093 م)
890
تصحيح و تحقيق نسخه خطي روضه المحبين في احوال اميرالمومنين تاليف عيسي بن حسين علي الملقب بابن كبه البغدادي
891
تصحيح و تحقيق نسخه خطي مصباح المبتدي
892
تصحيح و تحقيق نسخه ي خطي مثنوي (يوسف و زليخا)اثر ملا حاذق هروي قرن 12و13 ه .ق
893
تصحيح و تحقيق هفت منظر
894
تصحيح و تحليل رياض العارفين و منهاج السالكين تاليف محقق بيدگلي (قرن 11)
895
تصحيح و تحليل مثنوي جام جمشيدي عبدي بيگ نويدي
896
تصحيح و ترجمه نسخه خطي جامع‌الخيرات
897
تصحيح و تشحيه ديوان اشعار ابن يمين فريومدي
898
تصحيح و تعليقات و مجمع الغرائب مفتي بلخي
899
تصحيح و توضيح جاماسب نامه
900
تصحيح و توضيح ديوان ضياالدين خجندي پارسي
901
تصحيح و توضيح نسخه خطي منظومه سي نامه يا محب و محبوب كاتبي ترشيزي نيشابوري
902
تصحيح و شرح تحليلي معيار جمالي و مفتاح ابواسحاقي تاليف شمس فخري اصفهاني
903
تصحيح و شرح جواهر الاسرار ( بخش كلام شعرائ ) شيخ آذري طوسي ( م 866 )
904
تصحيح و شرح جواهر الاسرار (بخش كلام شعرا) «شيخ آذري طوسي (م.866) »
905
تصحيح و شرح جواهر الاسرار (بخش كلام شعرا) «شيخ آذري طوسي (م.866) »
906
تصحيح و شرح چهل مجلس شيخ حسين خوارزمي
907
تصحيح و شرح ديوان الفت اصفهاني
908
تصحيح و شرح سبحه الابرار نورالدين عبدالرحمان جامي
909
تصحيح و شرح سي قصيده از سنائي غزنوي بر اساس قديم ترين نسخه شناخته شده
910
تصحيح و شرح لغات دشوار منظومه ي خسرو و شيرين
911
تصحيح و شرح يوسف و زليخا نورالدين عبدالرحمان جامي
912
تصحيح و مقابله نسخ خطي «شرح تحفه الاحرار» محمدرضا ملتاني
913
تصحيح و نقد ابيات عربي امثال و حكم دهخدا
914
تصحيح و نقد ابيات عربي امثال و حكم دهخدا﴿ نيمه دوم﴾
915
تصحيح و نقد و نظر پيرامون حكايات تمثيلي «درويش قلي خادمي»
916
تصحيح وبررسي نسخه خطي(بديع الملك و بديع الجمال)
917
تصحيح وتعليق نسخه خطي نصرالله بن عبدالمومن منشي سمرقندي
918
تصحيح يوسف و زليخاي علي خان خاكي
919
تصحيح، تحشيه و مقدمه اي بر اصل شانزدهم و هفدهم اصول الفصول في حصول الوصول از رضا قلي خان هدايت
920
تصحيح، تحشيه وتعليقه رونق المجالس نصيبي كرمانشاهي
921
تصحيح، تحقيق و تعليقات بر نسخه خطي كتاب "تعليم المتعلم طريق التعلم، برهان الدين زرنوجي"
922
تصحيح، تحقيق، و تعليق نسخه‌ي خطي «تحف الخُلان لإشحاذ الأذهان» اثر علامه بيتوشي
923
تصحيح، ترجمه و تحشيه ي قواعد الفرس قديم ترين دستور زبان فارسي به زبان عربي
924
تصحيح، ترجمه، تحقيق و شرح نسخه خطي «تحرير البلاغة»
925
تصحيح، نقد و تعليق زبدة التواريخ كمال بن جلال منجم يزدي
926
تصحيحات اثر توپوگرافي بر روي داده هاي ژئوالكتريك با استفاده از روش اجزاء محدود
927
تصحيحات افت و خيز ابر رسانايي در رسانندگي گرمايي فلزات دانه اي , superconducting fluctuation corrections to the thermal conductivity in granular metals
928
تصحيحات تابشي در فضا-زمان دوسيته در فرمولبندي فضاي آمبيان براي ميدان هاي برهمكنشي
929
تصحيحات تابشي در فضاي كرين
930
تصديق اصالت داده هاي دريافتي در خودرو هاي هوشمند به منظور افزايش اطمينان
931
تصديق امضا با پردازش تركيبي سيگنال هاي واحد اندازه گيري اينرسي و تكنيك هاي پردازش تصوير
932
تصديق هويت با اثر انگشت با الگوي حفاظت شده در فضاي انتقال يافته
933
تصديق هويت با استفاده از تگ RFID
934
تصديق هويت بر اساس سيگنال هاي ECG
935
تصديق هويت بر اساس نحوه كليد زني به روش آماري - كوواريانسي
936
تصديق هويت بر پايه ويژگيهاي الگوي عنبيه
937
تصديق هويت بر مبناي اثر انگشت
938
تصديق هويت به كمك ويژگيهاي اثر انگشت با ارائه روش نوين
939
تصديق هويت كاربران پست الكترونيك با استفاده از مدل رفتاري آن ها
940
تصديق هويت گوينده از طريق خط تلفن : مدل كردن گوينده ها، محيطهاي غير متعارف ، تصميم گيري
941
تصديق هويت گوينده با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتم هاي ژنتيكي
942
تصديق هويت گوينده مستقل از متن با اسنفاده از ويژگي هاي انتخاب شده توسط الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچه ها
943
تصرف در منابع طبيعي ، اركان و شرايط آن و دعاوي مربوطه
944
تصرف عدواني در قانون مجازات اسلامي و قانون اصلاحي 52
945
تصرفات عبدالرحمان جامي در طبقات الصوفيه خواجه عبدالله انصاري
946
تصرفات عبدالرحمان جامي درطبقات الصوفيه خواجه عبدالله انصاري (در سطح واژگان)
947
تصريف و ساخت موضوعي فعل در زبان فارسي از منظر صرف توزيعي
948
تصفيه آب آشاميدني بابكارگيري گاز ازن ، اشعه ي ماوراء بنفش وپراكسيد هيدروژن
949
تصفيه آب از روغن ديزل به روش افزون هاي كلوئيدي گازي
950
تصفيه آب با پلاسما
951
تصفيه آب توسط فتوكاتاليست ها
952
تصفيه آب توليدي از مخزن پازنان يك به روش فتوكاتاليستي بر روي TiO2
953
تصفيه آب خاكستري با استفاده از راكتورهاي ترتيبي ناپيوسته
954
تصفيه آب خاكستري با استفاده از روش انعقادسازي الكتريكي
955
تصفيه آب خاكستري با استفاده از روش انعقادسازي شيميايي
956
تصفيه آب خروجي واحد بازيافت پتروشيمي تبريز بوسيله اسمز معكوس
957
تصفيه آب نمك جهت تهيه خوراك واحدهاي كلرآلكالي
958
تصفيه آب هاي سطحي به منظور توليد آب شرب با استفاده از فناوري غشايي
959
تصفيه آب هاي صنعتي
960
تصفيه آب هاي صنعتي به روش نوين و مقايسه با روش هاي سنتي
961
تصفيه آب‌هاي آشاميدني با استفاده از نانوفيلتراسيون و بررسي عوامل موثر بر فرآيند
962
تصفيه آبهاي آلوده به فنل با استفاده از نانو رس در فرآيندهاي پيمانه اي و پيوسته و بررسي عوامل موثر بر آن
963
تصفيه آبهاي صنعتي
964
تصفيه اب همراه در استخراج نفت و گاز
965
تصفيه الكتروشيمياي پسابهاي رنگرزي (مواد رنگزاي گوگردي)، فيلتراسيون و بازيابي آب و مواد رنگزا
966
تصفيه الكتروشيميايي بهينه پساب صنايع كاغذسازي با روش سطح پاسخ
967
تصفيه الكتروشيميايي پساب هاي رنگين و مقايسه آن با ساير روش هاي ديگر
968
تصفيه بيولوژيكي آب آلوده به هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي در راكتور بيو فيلمي قارچي بستر ثابت
969
تصفيه بيولوژيكي آب خاكستري
970
تصفيه بيولوژيكي آب و پسابهاي حاوي تركيبات نيترات و آمونياك
971
تصفيه بيولوژيكي آلاينده هاي هوا
972
تصفيه بيولوژيكي پساب پالايشگاه هاي نفت با استفاده ازروش لجن فعال
973
تصفيه بيولوژيكي پساب حاوي سرب﴿بروش سيستم لجن فعال ﴾
974
تصفيه بيولوژيكي پساب كارخانه نساجي جهان چيت توسط قارچ Aspergillus niger
975
تصفيه بيولوژيكي پساب هاي حاوي متيل ترشيري بوتيل اتر
976
تصفيه بيولوژيكي پساب هاي صنعتي
977
تصفيه بيولوژيكي فاضلاب رنگرزي توسط سيستم تركيبي بيهوازي و هوازي با استفاده از بيوراكتور غشايي
978
تصفيه پساب با استفاده از تلفيق گياه‌پالايي و بتن متخلخل
979
تصفيه پساب با استفاده از فرآيندهاي اكسيداسيون پيشرفته واسمز معكوس
980
تصفيه پساب به روش فيلتراسيون
981
تصفيه پساب پالايشگاه نفت بااستفاده ازروش انعقاد وشناورسازي باهئاي محلول (DAF)
982
تصفيه پساب رنگي با استفاده از گرانول هاي هوازي در راكتور ترتيبي ناچيوسته
983
تصفيه پساب روغن نباتي با استفاده از روش انعقادسازي الكتريكي
984
تصفيه پساب صنايع لبني با استفاده از پيل سوختي ميكروبي تك محفظه اي حلقوي در جريان پيوسته
985
تصفيه پساب صنعتي به روش نانو فيلتر در مقايسه با روش بيولوژيكي جهت مصارف كشاورزي، صنعتي و فضاي سبز
986
تصفيه پساب صنعتي حاوي محلول روان كننده Z1 استفاده شده در صنعت فلز كاري با روش انعقاد الكتروشيميايي
987
تصفيه پساب فنلي با استفاده از كربن فعال تهيه شده از باگاس
988
تصفيه پساب كارخانه توليد خمير مايه با سامانه تركيبي انعقاد سازي- اولترافيلتراسيون
989
تصفيه پساب كارخانه توليد خمير مايه نانوايي به روش تركيبي انعقاد الكتريكي و راكتور زيستي غشايي
990
تصفيه پساب كارخانه توليد خمير مايه نانوايي به وسيله بيوراكتور غشايي
991
تصفيه پساب كشتارگاه با استفاده از گرانول هوازي در راكتور sbr
992
تصفيه پساب كشتارگاه به وسيله بيوراكتور غشايي
993
تصفيه پساب نساجي با استفاده از فيلترهاي تهيه شده از نانو الياف پلي استر عامل دار شده و آكريليك
994
تصفيه پساب نساجي به روش فتوكاتاليز
995
تصفيه پساب نساجي حاوي رنگ هاي راكتيو آزو به روش انعقاد سازي الكتريكي
996
تصفيه پساب نساجي حاوي رنگهاي راكتيو آزو با استفاده از تلفيق روش بيولوژيك و روش اكسيداسيون پيشرفته با استفاده از نانوكاتاليست
997
تصفيه پساب نفتي به وسيله غشاء نانو فيلتراسيون با خاصيت ضد گرفتگي
998
تصفيه پساب نفتي و توليد جريان الكتريكي با استفاده از پيل سوختي ميكروبي تك محفظه اي به صورت ناپيوسته
999
تصفيه پساب هاي پالايشگاهي با استفاده از راكتورهاي غشايي ناپيوسته ترتيبي
1000
تصفيه پساب هاي حاوي فنل با روش لجن فعال
بازگشت