<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تهيه نرم افزار كامپيوتري رسم دياگرام پايداري در محيط اكسيژن و دياكسيد گوگرد
2
تهيه نرم افزار كامپيوتري طراحي كشتي
3
تهيه نرم افزار كامپيوتري طراحي مسير 3 بعدي چاههاي جهت دار و افقي
4
تهيه نرم افزار كامپيوتري مدلهاي محاسبه تغيير انرژي آزاد انحلال
5
تهيه نرم افزار كامپيوتري، آناليز حالت پايدار و ديناميكي موتور سنكرون قطب برجسته از نوع تحريك دار با روش كنترل برداري
6
تهيه نرم افزار كاهش درجه سيستم و كاربردهاي آن
7
تهيه نرم افزار كمك طراحي در پيش بيني نحوه تأثيرات ابعاد طراحي استتاري در لباس سرباز
8
تهيه نرم افزار گرافيكي انتخاب شينه در پست هاي فشار قوي
9
تهيه نرم افزار گرافيكي جهت انتخاب دژنكتور در پستهاي فشار قوي
10
تهيه نرم افزار گرافيكي جهت تابلوهاي توزيع برق
11
تهيه نرم افزار گرافيكي محاسبات مكانيكي خط بصورت ONLINE با ورودي اطلاعات دما و سرعت باد
12
تهيه نرم افزار گرفيكي محاسبات الكتريكي خطي انتقال براي شرايط ماندگار و سويئچينگ به كمك نرم افزار LAB VIEW
13
تهيه نرم افزار لازم جهت نمونه برداري از سيگنال صوتي اعمال فعليتر انتخابي روي آن و شنيدن آن
14
تهيه نرم افزار محاسبات ضربه قوچ در خطوط انتقال آب با استفاده از روش امتداد مشخصه
15
تهيه نرم افزار محاسبات كابلستون در شناور هاي اثر سطحي
16
تهيه نرم افزار محاسبات مانورپذيري شناورهاي جابجايي
17
تهيه نرم افزار محاسباتي تجزيه فني پارچه هاي داراي رنگبندري تاري و پودي
18
تهيه نرم افزار مديريت آموزش الكترونيك سازگار با خصوصيات آموزش هاي تخصصي مخابرات ( مديريت آموزش LMS + مديريت محتواLCMS + مديريت مالي LAMS
19
تهيه نرم افزار معادلات غير خطي حركات شناور در موج جهت آناليز پارامتريك رولينگ
20
تهيه نرم افزار مناسب جهت طراحي پارچه هاي تاري-پودي يك رو و دورو
21
تهيه نرم افزار و آناليز تنش و جابجايي اطراف حفاريهاي زيرزميني همراه با يك ناپيوستگي عمده غيرالاستيك به روش اجزاء محدود
22
تهيه نرم افزار کامپيوتري براي ارزيابي پتانسيل استخراج کانسار به روش روباز در مرحله اکتشاف
23
تهيه نرم افزارطراحي قالبهاي فورج براي قطعات دوونيم بعدي
24
تهيه نرم افزاري براي پارچه هاي بيش از يك سيستم تاري پودي
25
تهيه نرم افزاري براي محاسبه پارامترهاي خطوط انتقال انرژي
26
تهيه نرم افزاري براي مطالعات تئمگرافي لرزه اي درون چاهي
27
تهيه نرم افزاري جهت بررسي استاتيك امنيت ولتاژ به روش SVM
28
تهيه نرم افزاري جهت محاسبه جداول افست خطوط بدنه شناورهاي پروازي تك بدنه
29
تهيه نرم كننده آمفوتريك با استفاده از دي اتيلن تري آمين
30
تهيه نرم‌افزار طراحي پارچه‌هاي تاري پودي تك لايه
31
تهيه نرم‏افزار بصري براي محاسبات سيستم رانش شناور تندرو بر اساس پيش‏فرض‏هاي اوليه
32
تهيه نرمافزار جهت طراحي بهينه شبكههاي انتقال آب با استفاده از الگوريتم ژنتيك
33
تهيه نشاسته ليپوفيليك با استفاده از نشاسته برنج و كاربرد آن در ميكروكپسوله سازي اسانس وانيل
34
تهيه نقشه آسيب پذيري ناشي از زلزله و ارائه راهكارهاي كالبدي جهت كاهش آن: تهيه نقشه آسيب پذيري و ارائه راهكارهاي كالبدي جهت كاهش آسيب فيزيكي و جاني زلزله در مرحله وقوع زلزله و گريز و پناه در بافت تاريخي ﴿نمونه موردي: محور اصلي در دشت اصفهان﴾
35
تهيه نقشه از محيط داخلي با استفاده از داده‌هاي تصوير و عمق
36
تهيه نقشه پتانسيل معدني با استفاده از تكنيك‌هاي GIS در منطقه شامكان، سبزوار
37
تهيه نقشه پتانسيل معدني مس پور فيري در برگه ي يكصد هزار پاريز به روش مدل سازي فازي
38
تهيه نقشه پروتئوم فرم پروماستيگوت انگل ليشمانيا ماژور ترانژن
39
تهيه نقشه پهنه بندي خطر سقوط سنگ در دامنه هاي مشرف به مسير خط راه آهن دورود – انديمشك با استفاده از GIS
40
تهيه نقشه پوشش گياهي بروش فلوريستيك - فيزيونوميك (منطقه نياسر كاشان )
41
تهيه نقشه پيوستگي ژنتيكي بين گونه اي گلرنگ با استفاده از نشانگر مولكولي EST-SSR
42
تهيه نقشه تضعيف در انرژي 511 keV از تصاوير CT به روش دوانرژي جهت كاربرد در سيستم هاي PET/CT؛ امكان سنجي استفاده از تصاوير CT در يك انرژي جهت پياده سازي تكنيك دوانرژي با هدف كاهش دوز بيمار
43
تهيه نقشه تغييرات پوشش برف و شبيه سازي رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از مدل SRM و سنجش از دور ( حوزه همدان - بهار)
44
تهيه نقشه جامع وكارت امتيازي متوازن براي معاونت آموزشي دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
45
تهيه نقشه حاصلخيزي بخشي از اراضي زراعي منطقه محمد آباد يزد و توصيه كودي مناسب جهت مديريت بهينه كاربرد كودهاي شيميايي
46
تهيه نقشه حاصلخيزي خاك منطقه فهرج در استان يزد به منظور توسعه اراضي كشاورزي
47
تهيه نقشه حساسيت به فرسايش بادي اراضي حوزه دشت يزد - اردكان با كاربرد دستگاه سنجش فرسايش بادي ﴿ Wind Erosion Meter ﴾
48
تهيه نقشه راه به منظور تدوين استراتژی مالی برای شرکت‏های پذيرفته شده در بورس
49
تهيه نقشه راه صنعت سيمان﴿مطالعه موردي:سيمان جوين﴾
50
تهيه نقشه راهبرد و كارت امتيازي متوازن براي معاونت دانشجويي دانشگاه ولي عصر رفسنجان
51
تهيه نقشه زمين شناسي 10000: 1 منطقه زركوئيه شمال بافت كرمان
52
تهيه نقشه زمين شناسي منطقه آهن دار سنقر (كرمانشاه )
53
تهيه نقشه زمين شناسي منطقه سرقوچان (شمال غرب بافت كرمان ) مقايس 10000 : 1
54
تهيه نقشه سرعت با استفاده از اينترفرومتري لرزه اي
55
تهيه نقشه هاي پتانسيل معدني زون متالوژني كاشان- نائين در محيط GIS با استفاده از شبكه عصبي فازي
56
تهيه نقشه و ارزيابي بيابان زايي با استفاده از مدل مدالوس و شبكه هاي باور بيزين
57
تهيه نقشه و پايش تغييرات كاربري اراضي حوزه كال شور خراسان شمالي با استفاده از تصاويرماهواره اي
58
تهيه نقشه‌هاي درجه روز رشد گونه‌هاي مرتعي Bromus tomentellus و Astragalus effususe در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي
59
تهيه نمونه اوليه براي استفاده از ERP در كارخانه هاي فرآوري با استفاده از بستر متن باز ERP5
60
تهيه نورم آزمون 50 متر ، 200 متر و 12 دقيقه دويدن كوپر داوران زن فوتبال استان و ضريب همبستگي بين متغييرهاي آن
61
تهيه نورم مهارتي براي رشته ورزشي فوتبال در دانش آموزان پسردوره متوسطه شهرستان شيراز
62
تهيه نوعي پلي استر اشباع اصلي شده با رزين اپوكسي جهت پوشش دهي سطوح درپوش هاي فلزي
63
تهيه نيترو آلدول ها از طريق واكنش هنري در محيط هتروژن در حلال آب
64
تهيه نيتروزوهم در شرايط بهينه و ريز پوشينه نمودن آن به روش ضد حلال فوق بحراني ﴿SAS﴾
65
تهيه نيمه صنعتي رزينهاي الكيد كوتاه و متوسط محلول درآب با استفاده از TMA
66
تهيه هيبريد سيليكوتنگستيك اسيد – هگزامين – نيكل و كاربرد آن در جذب سطحي و تخريب فتوكاتاليستي رنگ‌هاي آلي
67
تهيه هيدروژل پليمري بر پايه پليمر PVA توسط پرتو گاما به منظور استفاده در پانسمان زخم
68
تهيه هيدروژل روان شونده برشي با استفاده از پيوند هاي كوالانسي ديناميكي به عنوان جوهر زيستي براي چاپ زيستي سه بعدي
69
تهيه هيدروژل كيتوسان حاوي نانوالياف پلي كاپرولاكتون باردار شده با پاراستامول جهت كاربرد در باند زخم
70
تهيه هيدروژل نانوكامپوزيت پلي (وينيل الكل)/خاك رس با سيستم افروني به عنوان جاذب موثر در جداسازي رنگ متيلن آبي
71
تهيه هيدروژل هاي آلژيناتي درجا تشكيل شونده حاوي كوركومين كپسوله شده در ساختارهاي چند حفره اي كليكس]4[آرن- سيكلودكسترين ها به منظور ترميم زخم هاي پوستي
72
تهيه هيدروژل هاي با خلل و فرج درشت و تعيين پارامترهاي مهم طراحي
73
تهيه هيدروژل هاي بر پايه كربوكسي متيل كيتوسان براي كاربرد در دارو رساني
74
تهيه هيدروژلهاي نانو كامپوزيتي بر پايه پلي اكريليك اسيد و نانوكريستالهاي سلولز و كاربرد آنها در حذف آلاينده هاي رنگي
75
تهيه هيدروژن از اتانول از طريق تبديل با بخار آب برروي نانو كاتاليست
76
تهيه هيدروژن پراكسيد به روش مستقيم از گاز اكسيژن و هيدروژن با استفاده از كاتاليست‌هاي پالاديم-كبالت تثبيت شده روي سيليكاي مزو حفره KIT-6
77
تهيه و آماده سازي نانوهيبريد گرافن/دي اكسيد تيتانيوم و بررسي ميزان پايداري كلوييدي آن در محيط آبي
78
تهيه و آناليز آلياژ بر هم كنش شده اكسيد سيليس - دوده و مطالعه خواص ديناميك و پارگي آميزه حاوي آلياژ
79
تهيه و ارزيابي بيواکتيويته نانوکامپوزيت تزريق پذير بيوگلس/کيتوسان در مهندسي بافت استخوان
80
تهيه و ارزيابي پلي اتيلن تاخيراندازنده ي شعله با روش افزودن پركننده هاي بازدارنده‌ي شعله همراه با يك تركيب فسفري جهت كاربرد در نماي آلومينيوم كامپوزيت
81
تهيه و ارزيابي خواص داربست پليمري مهندسي بافت پوست
82
تهيه و ارزيابي خواص زخم پوش هيدروژلي برپايه كيتوسان و پلي استر غيراشباع فوماراتي
83
تهيه و ارزيابي خواص نانوكامپوزيت حاوي سلولز استات/نانو كريستال سلولز اصلاح شده با تركيبات دندريمري با گروه‌هاي انتهايي آمين
84
تهيه و ارزيابي داربست الكتروريسي و الكتروريسي اصلاح شده بر پايه هيدروكسي اتيل سلولز
85
تهيه و ارزيابي داربست كامپوزيتي PLGA/nano-BCP براي مهندسي بافت استخوان
86
تهيه و ارزيابي داربستهاي نانو الياف پلي يورتان-ژلاتين جهت كاربرد در مهندسي بافت قلب
87
تهيه و ارزيابي زخم پوش حامل جزء فعال برپايه نانو كامپوزيت پلي يورتاني جهت ترميم بافت پوست
88
تهيه و ارزيابي سامانه رهايش كنترل شده داروي بكلوفن بر پايه كوپليمر PLGA جهت استفاده در بيماران ضايعه نخاعي
89
تهيه و ارزيابي سيستم دارو رساني زيست تخريب پذير قابل تزريق بر پايه پلي كاپرولاكتون و فوماريك اسيد حاوي داروي ضد سرطان
90
تهيه و ارزيابي عملكرد جوهر رسانا بر پايه نانوذرات فلزي/گرافن جهت چاپ روي پلي اتيلن ترفتالات
91
تهيه و ارزيابي كامپوزيت PCL/Nano-Graphene به منظور تمايز عصبي سلول‌هاي بنيادي پالپ دندان
92
تهيه و ارزيابي ليپوپلكس هاي با اندازه ي نانو به عنوان وكتورهاي غير ويروسي در ژن درماني : بررسي اثر سياليت دو لايه ايپوزوم كاتيوني بر ميزان ترانسفكشن , preparation and evaluation of nano scaled lipoplexes as a non-viral vectors in gene therapy: effect of bilayer fluidity of cationi liposomes on transfection efficiency.
93
تهيه و ارزيابي ميكرواسفرهاي بر پايه كوپليمر پلي لاكتيد - گلايكوليد اسيد بارگذاري شده با داروي بكلوفن در سوسپانسيون هاي ژلي جهت رهايش ميان نخاعي براي درمان اسپاستيسيته
94
تهيه و ارزيابي ميكروسفرهاي هيدروژلي زيست سازگار به عنوان كامل هموستات موضعي
95
تهيه و ارزيابي ميكروكپسول پلي‌يورتان/ايزوسيانات حاوي نانوسيليكا به عنوان عامل ترميم‌كننده
96
تهيه و ارزيابي نانو الياف PEO/Chitosan حاوي آنتي بيوتيك جهت رهايش كنترل شده دارو
97
تهيه و ارزيابي نانو الياف پلي كاپر ولاكتون حاوي مترونيدازول جهت رهايش كنترل شده دارو در درمان بيماري هاي پريودنتال
98
تهيه و ارزيابي نانو الياف زيست تخريب پذير ﴿ پلي وينل الكل/ پلي وينل استات ﴾حاوي سيپرو فلو كساسين هيدرو كلرايد جهت رهايش كنترل شده دارو و بهبود زخم ها و يا سوختگي هاي شديد سوختگي
99
تهيه و ارزيابي نانو الياف هادي پليمر_گرافن
100
تهيه و ارزيابي نانو بلور سلولز از برخي ضايعات كشاورزي به روش شيميايي
101
تهيه و ارزيابي نانوالياف فيبروئين ابريشم با قابليت رهايش كنترل شده اكسيژن
102
تهيه و ارزيابي نانوالياف كامپوزيت پروتئين گاودانه – كيتوزان به روش الكتروريسي
103
تهيه و ارزيابي نانوالياف مخلوط پلي كاپرولاكتون حاوي سيمواستاتين و نانو ذرات شيشه زيست فعال جهت رهايش كنترل شده دارو در بازسازي استخوان
104
تهيه و ارزيابي نانوپارتيكل هاي PLGAŸ حاوي دو كسوروبيسن و كروستين استخراج شده از زعفران به منظور بهبود خواص ضد سرطاني دو كسوروبيسين به روش برون تني
105
تهيه و ارزيابي هيدروژل خودترميم شونده بر پايه آلجينات براي كاربرد در مهندسي بافت
106
تهيه و ارزيابي هيدروژل هاي تشكيل شونده در محل بر پايه آلژينات/ پلي اتيلن گلايكول براي كاربرد در مهندسي بافت
107
تهيه و استفاده از 3- كربوكسي پيريدينيوم كلرو كرومات در اكسيداسيون تركيبات مختلف آلي
108
تهيه و استفاده از الياف اصلاح شده پلي پروپيلن ﴿PP﴾ جهت تقويت بتن
109
تهيه و استفاده از بيسموت ( III ) تري فلوئورومتان سولفونات و بيسموت ( III ) تري فلوئوراستات در سنتزهاي آلي
110
تهيه و استفاده از تترابوتيل فسفونيوم دي كرومات در اكسايش تركيبات مختلف آلي
111
تهيه و استفاده از نانوكاتاليست ‌هاي مغناطيسي در سنتز تركيبات آلي
112
تهيه و اصلاح خواص سطحي پلي دي متيل سيلوكسان براي تثبيت كلاژن به منظور كاربرد قرنيه اي
113
تهيه و بررسي Gd-LDH به عنوان عامل كنتراستزا در MRI
114
تهيه و بررسي آلكيد - سرامرهاي حاوي مخلوط پيش سازهاي زير كونيوم وتيتانيوم به روش gel-Sol
115
تهيه و بررسي آلكيد سرامر بر پايه آلكوكسايد فلزات واسطه
116
تهيه و بررسي آلياژ PP/TEP توسط اكستروژن واكنش جهت بهبود ضربه پذيري TEP
117
تهيه و بررسي آلياژ ترموپلاستيك الاستومرهاي NBR/PU
118
تهيه و بررسي آلياژهاي FLA/PCL حاوي نانوذرات Zno
119
تهيه و بررسي آلياژهاي PLA/PCL حاوي نانوذرات ZnO
120
تهيه و بررسي آلياژهاي PLA/PCL حاوي نانوذرات ZnO
121
تهيه و بررسي آندهاي نانوكامپوزيتي گرافني NixCoyOz باتري¬هاي ليتيوم يون با استفاده از روش الكتروفورتيك
122
تهيه و بررسي اثر پلي اتيلن- اكتن الاستومر گرافت شده با ايتاكونيك اسيد و مالئيك انيدريد بر خواص مكانيكي و ممانعتي فيلم بسته بندي پلي اتيلن سبك خطي/ ترموپلاستيك نشاسته/ نانو رس
123
تهيه و بررسي اثر ليپوزوم هاي حاوي آنتي بيوتيك سفتازيديم بر باكتري پسودوموناس آئروژينوازي مقاوم به آنتي بيوتيك
124
تهيه و بررسي اثر نحوه خوراك دهي بر مورفولوژي و خواص مكانيكي نانو كامپوزيت ترموپلاستيك الاستومرهاي PP/EPDM پر شده با خاك رس و شبكهاي شده با سيستم پخت
125
تهيه و بررسي اثر وزن مولكولي پلي ال بر خواص حافظه شكلي الياژ پلي يورتان و رزين بنزوكسازين
126
تهيه و بررسي اثرات تشديدكنندگي مخلوط هاي فلزي در پايداري حرارتي PVC
127
تهيه و بررسي ارتباط بين مورفولوژي و خواص الكتريكي / مكانيكي فوم پلي اتيلن سنگين با نانو گرافيت
128
تهيه و بررسي ارتباط مورفولوژي و تأخيراندازي اشتعال نانو كامپوزيت هاي بر پايه پلي اتيلن وينيل استات
129
تهيه و بررسي ارتباط مورفولوژي و تاخير اندازي اشتعال نانو كامپوزيتهاي بر پايه پلي اتيلن وينيل استات
130
تهيه و بررسي اسفنج هاي پلي اتيلن اصلاح شده شبكه اي
131
تهيه و بررسي الكتروشيميايي آندهاي پايه گرافن براي باتري هاي سديم يون
132
تهيه و بررسي الكتروشيميايي مواد كاتدي فسفات آهن ليتيم با نانو پوشش كربني براي كاربرد در باتريهاي ليتيم يون
133
تهيه و بررسي الكتروشيميايي مواد كاتدي نانو ذرات ‌اكسيدهاي لايه‌اي نيكل منگنز غني از ليتيوم براي كاربرد در باتري‌هاي ليتيوم-يون
134
تهيه و بررسي الكتروشيميايي نانو مواد فعال كاتدي ليتيم نيكل منگنز كبالت اكسيد به روش حالت جامد
135
تهيه و بررسي برخي از پارامترهاي موثر براندازه ذرات حامل هاي ليپيدي نانوساختار حاوي بتاكاروتن
136
تهيه و بررسي برخي از نانوكامپوزتهاي فلزي پايه گرافن براي واكنش احياي اكسيژن در پيل سوختي پليمري
137
تهيه و بررسي برون تن خصوصيات فيزيكوشيميايي نيوزوم هاي حاوي اسيدهاي صفراوي جهت تجويز خوراكي تاموكسيفن سيترات
138
تهيه و بررسي برون تن ژل موضعي داپسون 5%
139
تهيه و بررسي برون تن فيلم مخاط چسب حاوي ميكروذرات كايتوزان جهت دارورساني موضعي تريامسينولون در حفره ي دهاني
140
تهيه و بررسي پاكليتاكسل نشاندارشده با 99mTc(CO)3 جهت تصويربرداري از تومورهاي سرطاني
141
تهيه و بررسي پايداركننده هاي پليمري
142
تهيه و بررسي پليمرهاي قالب مولكولي براي داروي ترامادول و بررسي پروفايل رهاسازي دارو
143
تهيه و بررسي پليمرهاي قالب يوني نانو متخلخل به منظور طراحي و ساخت حسگرهاي نوري جهت اندازه گيري لانتانيدها
144
تهيه و بررسي تأثير ذرات نانو كِلي بر ساختار سلولي و خواص نهايي فومهاي پلي يورتان
145
تهيه و بررسي تاثير شرايط فرآيندي و اختلاط مذاب بر روي خواص مكانيكي آلياژ سه تايي ) نانو تيوپ چند جداره / اكريلو نيتريل بوتا دي ان استايرن / پلي آميد 6 (
146
تهيه و بررسي توزيع بيولوژيكي تركيب نشاندارشده زولدرونيك اسيد با راديونوكليد تكنسيم-۹۹m جهت تصويربرداري استخوان
147
تهيه و بررسي خصوصيات الكترودهاي شفاف گرافن فرآوري شده در فاز محلول براي كاربرد در سلول هاي خورشيدي پليمري منعطف
148
تهيه و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي نانو ذرات كيتوزان حاوي سم عقرب كمسوبوتوس
149
تهيه و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي نانو ذرات ليپيدي جامد با روكش كايتوزان جهت دارورساني خوراكي داروي ضد HIV نلفيناوير
150
تهيه و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي نانوامولسيون حاوي پپتيد ضد چروك استيل هگزاپپتيد-8
151
تهيه و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي نانوذرات جامد ليپيدي حاوي كولكلسيفرول
152
تهيه و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي نانوژل پوشش داده شده با كايتوزان حاوي داروي افلوكساسين
153
تهيه و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي نيوزومهاي اكسي بنزون به عنوان يك فرآورده ضد آفتاب
154
تهيه و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و ضد باكتريايي نانوذرات جامد ليپيدي حاوي ترتينوئين و اريترومايسين جهت استفاده در درمان موضعي آكنه ولگاريس
155
تهيه و بررسي خصوصيات نانوكامپوزيتهاي پلي‎يورتان / نانولوله كربن ديرسوز بر پايه محصولات بدست آمده از تخريب پلي‎اتيلن ترفتالات
156
تهيه و بررسي خواص آتش گيري پارچه توليد شده از الياف پلي آميد
157
تهيه و بررسي خواص آلياژ آكريلونيتريل بوتادي¬ان استايرن و پلي¬متيل¬متاكريلات
158
تهيه و بررسي خواص آلياژ پلي استال - پلي يورتان ترموپلاستيك الاستومر
159
تهيه و بررسي خواص آلياژ زيست سازگار بر پايه PHEMA / PDMS
160
تهيه و بررسي خواص آلياژهاي LLDPE & PB
161
تهيه و بررسي خواص اپتيك غيرخطي فيلم‏هاي نانوساختار حاوي قرمز ديسپرس 1 در شبكه‏هاي پخت‏شونده با اشعه ماورابنفش
162
تهيه و بررسي خواص الاستومرهاي هادي الكتريسيته بر پايه نئوپرن و سيليكون
163
تهيه و بررسي خواص الكترودهاي اصلاح شده با زئوليت- تهيه و بررسي خواص الكترودهاي يون گزين
164
تهيه و بررسي خواص الكتروشيميايي كمپلكس هاي جديدي از نيكل كبالت و مس باليگاندهاي
165
تهيه و بررسي خواص الكتروشيميايي كمپليكس هاي مس و واناديل باليگاندهاي باز شيف چهار دندانه
166
تهيه و بررسي خواص الكتريكي و رئولوژيكي ترموپلاستيك الاستومرهاي پخت شده ديناميكي بر پايه EPDM/PP در حضور نانوگرافن
167
تهيه و بررسي خواص الكتريكي و رئولوژيكي ترموپلاستيك الاستومرهاي پخت شده ديناميكي بر پايه PP/EPDM در حضور نانولوله كربني
168
تهيه و بررسي خواص پلي استيرن حاوي نانو ذرات اكسيد فلزي توسط حلال سبز ليمونن
169
تهيه و بررسي خواص پلي الكتروليت پلي بوتيلن سوكسينات-كو- فومارات سولفونه شده
170
تهيه و بررسي خواص پليمرهاي رساناي الكتريسيته از تيوفن
171
تهيه و بررسي خواص پوشش پلي يورتان/نانوكلي حاوي پيگمنت ضدخوردگي پلي پايرول
172
تهيه و بررسي خواص ترموپلاستيك الاستومر برپايه PE/NR به روش ساده و پخت ديناميكي
173
تهيه و بررسي خواص چيب هاي مذاب داغ بر پايه همبسپار اتيلن وينيل استات
174
تهيه و بررسي خواص حافظه شكلي سيستم هيبريدي بر پايه پلي‌يورتان ترموپلاستيك(TPU)/نانورس صفحه‌اي/نانولوله هالوزيت (HNT)
175
تهيه و بررسي خواص حرارتي و مقاومت در برابر شعله نانوكامپوزيت اپوكسي/ گرافن اكسيد / POSS
176
تهيه و بررسي خواص داربست¬هاي پلي هيدروكسي بوتيرات/ ژلاتين/ شيشه زيست فعال براي كاربرد مهندسي بافت
177
تهيه و بررسي خواص رئولوژيكي قيرهاي اصلاح‌شده با آميزه‌هاي پليمري بر پايه پلي‌اتيلن‌ترفتالات ضايعاتي و پودر لاستيك
178
تهيه و بررسي خواص رئولوژيكي نانو كامپوزيت نايلون - 6 حاوي etinoliromtnoM به روش پليمريزاسيون درجا )noitaziremyloP utiS - nI(
179
تهيه و بررسي خواص رئولوژيكي و مكانيكي هيدروژل هاي بر پايه پليمر (آكريلاميد – كو – آكريليك اسيد) /سلولز نانو ويسكر
180
تهيه و بررسي خواص سيمان استخواني بر پايه هيدروكسي آپاتيت
181
تهيه و بررسي خواص ضدميكروبي پليمر تعديل شده با يك گونه هيدانتويني
182
تهيه و بررسي خواص فرمولاسيون رنگ اپوكسي ضد حريق پف كننده حاوي نانو سيليكا و نانو هيدروكسيدهاي دوتايي لايه اي (nanometer layer double hydroxides)
183
تهيه و بررسي خواص فيزيكوشيميايي ميكروسفرهاي شناور حاوي بوسپيرون
184
تهيه و بررسي خواص فيزيكي - مكانيكي ، الكتريكي و ويژگي هاي سطحي آلياژ EPR / PDMS
185
تهيه و بررسي خواص فيزيكي- مكانيكي آلياژ NR/BR/ENR/EPDM-g-GMA به عنوان آميزه ي ديواره جانبي تاير وسايل نقليه سنگين
186
تهيه و بررسي خواص فيزيكي مكانيكي ترموپلاستيك الاستومر ولكانيزه شده ديناميكي بر پايه آميزه PLA/EVA در حضور نانو ذرات
187
تهيه و بررسي خواص فيزيكي و شيميايي غشاهاي نانوكامپوزيتي بر پايه پلي اتركتون هاي آروماتيك براي استفاده در پيل سوختي متانولي
188
تهيه و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي فيلم هاي توليد شده بر پايه ي آلياژ TPS/PE
189
تهيه و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نانو كامپوزيت هاي نشاسته- خاك رس جهت كاربرد در صنايع بسته بندي
190
تهيه و بررسي خواص فيلم پلي اتيلن ترفتالات پيوند خورده با كيتوزان
191
تهيه و بررسي خواص فيلمهاي بسته بندي خوراكي زيست تخريب پذير از پروتئين آب پنير و زئين ذرت
192
تهيه و بررسي خواص كامپوزيت ضد باكتريائي بر پايه پلي پروپيلن با استفاده از نانو ذرات نقره و كيتوزان
193
تهيه و بررسي خواص كامپوزيت هاي پلي پروپيلن تقويت كننده با الياف كوتاه پلي ﴿اتيلن ترفتالات﴾ در حضور سازگار كننده هاي گليسيديل متاكريلات و مالئيك انيدريد
194
تهيه و بررسي خواص كامپوزيتهاي ترموپلاستيك الاستومر پلي يورتان و الياف كوتاه آراميد
195
تهيه و بررسي خواص لايه‌هاي كامپوزيتي نانوالياف پلي‌آنيلين به منظور محافظت در برابر امواج الكترومغناطيس
196
تهيه و بررسي خواص لوله هاي تهيه شده از كامپوزيتهاي پل اتيلن / ORGANO - CLAY
197
تهيه و بررسي خواص مكانيكي آلياژ PC/ABS با استفاده از مواد پايه بازيافتي اثر سازگار كننده هاي مختلف
198
تهيه و بررسي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت بر پايه پي وي سي / پلي متيل متا كريلات / نانو رس ) yalc-onaN/AMMP/CVP (
199
تهيه و بررسي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت هيبريدي پلي پروپيلن / نانو كلي / كربنات كلسيم
200
تهيه و بررسي خواص مكانيكي و الكتريكي نانو كامپوزيت هاي ABS / PMMA / MWCNTs
201
تهيه و بررسي خواص مكانيكي و ضد باكتري آميزه پلي ﴿اتيلن ترفتالات﴾ /كيتوزان
202
تهيه و بررسي خواص مكانيكي و هدايت الكتريكي نانوكامپوزيت لاستيك سيليكون/ گرافن: تأثير دانسيته‌ي اتصالات عرضي
203
تهيه و بررسي خواص مورفولوژي، فرآيندپذيري و ولكانيزه كردن ديناميكي ترموپلاستيك الاستومرهاي سه جزيي
204
تهيه و بررسي خواص نانو الياف پلي آميد 66 حاوي نانو ذرات اكسيد منيزيم و اكسيد آلومينيوم جهت خنثي سازي ماده ي سمي 2- كلرواتيل اتيل سولفايد
205
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت پلي (لاكتيك اسيد) و نانو كربنات كلسيم
206
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت پلي اورتان الاستومتر و اكسيد تيتانيوم
207
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت پلي كربنات و نانو لوله كربني
208
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت پلي لاكتيك اسيد / پروتئين(Whey) / نانو ذرات رس
209
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت پلي لاكتيك اسيد و نانولوله كربني چند ديواره
210
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت ترموپلاستيك الفين بر پايه ي و نانورس EPDM/P.P
211
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي بر پايه شبكه هاي در هم نفوذ كرده اپوكسي- يورتان
212
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد﴾/ اكسيد روي فعال نوري جديد و پلي وينيل الكل/ خاك رس اصلاح شده / اكسيد روي مشتق شده از آمينو اسيدهاي L- فنيل آلانين و L- تيروسين
213
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي پلي لاكتيك اسيد/پلي اتيلن گلايكول/نانو نقره
214
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي پلي﴿آميد-ايميد﴾/روي اكسيداصلاح شده وپلي﴿آميد-ايميد﴾/ نانولوله كربني عامل دار شده بر پايه تري مليتيل ايميدوبنزن وS-والين آمينو اسيد
215
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي نوين با كارايي بالا حاوي آمينو اسيدهاي مختلف بر پايه استفاده از نانو ذرات اكسيد روي و تيتانيوم دي اكسيد
216
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيتهاي پلي اتيلن / خاك رس با روش پليمريزاسيون همزمان
217
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيتهاي پلي يورتاني زيست سازگار
218
تهيه و بررسي خواص نانوالياف اكريليك حاوي نانو ذرات نقره
219
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت HDPE/Organoclay و مطالعه سينتيك بلورينگي آن
220
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت پلي لاكتيك اسيد و نانورس
221
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي بر پايه HDPE/EOC/Nanosilica
222
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي پلي كربنات/نانولوله هاي كربني
223
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي پلي لاكتيك اسيد/پلي كاپرولاكتون/نانو كربنات كلسيم
224
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي پلي يورتان / اكسيد گرافن بر پايه روغن گياهي با قابليت حافظه شكلي
225
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي پليمري زيستي به روش SI-ATRP
226
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيتهاي TPV برپايه EPDM/PP
227
تهيه و بررسي خواص ومورفولوژي نانو كامپوزيت ترموپلاستيك الاستومر زيست تخريب پذير بر پايه پلي لاكتيك اسيد (PLA) و اتيلن پروپيلن دي ان مونومر (EPDM)
228
تهيه و بررسي خواص ويسكوالاستيك نانو كامپوزيت بر پايه ترموپلاستيك الاستومرهاي پخت شده ديناميكي epdm/pp با استفاده از سيستم پخت پراكسيدي
229
تهيه و بررسي خواص ويسكوالاستيك نانوكامپوزيت‌هاي جاذب امواج الكترومغناطيس بر پايه ترموپلاستيك يورتان/نانوگرافيت
230
تهيه و بررسي خواص ويسكوالاستيك و قابليت جذب انرژي مكانيكي آميزه هاي الاستومري حاوي نانوفيلر
231
تهيه و بررسي داربست قابل تزريق بر پايه ژلاتين-متاكريلات براي مهندسي بافت غضروف
232
تهيه و بررسي داربست هيدروژلي رساناي تقويت شده با الياف كوپل شده با كلاژن جهت كاربرد در مهندسي بافت عصب
233
تهيه و بررسي داربست‌هاي نانوليفي الكتروريسي‌شده بر پايه ژلاتين و پلي‌پيرول جهت كاربردهاي مهندسي بافت عصب
234
تهيه و بررسي راندمان سلول خورشيدي نانو ساختار حساس شده به مواد رنگزا
235
تهيه و بررسي رفتار الكتروشيميايي الكترود خمير كربن اصلاح شده با اصلاحگر و نانو ذرات مغناطيسي هسته - پوسته در محيط ابي و مطالعه كاربرد ان در الكترو كاتاليز و اندازه گيري ولتامتري اپي نفرين اوريك اسيد و فوليك اسيد
236
تهيه و بررسي رفتار الكتروشيميايي الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با مشتق ايميدازول و نانو‌ذرات نقره به روش خودآرايش يافته و كاربرد آن در اندازه‌گيري تيواوره‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
237
تهيه و بررسي رفتار خوردگي پوششهاي نانوكامپوزيتي حاوي اكسيدهاي
238
تهيه و بررسي ريز ساختار آلياژ بر پايه پلي اتيلن ترتالات- پلي كربنات﴿pet/pc﴾ با استفاده از كاتاليزور لانتانيوم استيل استونات﴿3 la﴾acac ﴾
239
تهيه و بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي نانو كامپوزيتهاي تقويت شده بر پاية PP/EPDM/Organoclay
240
تهيه و بررسي ريزساختار و خواص فيزيكي/مكانيكي نانوكامپوزيت پلي لاكتيك اسيد/نشاسته گرمانرم/نانورس
241
تهيه و بررسي ساختمان a, N- دي متيل- 2- كتومتيل كينولين ها
242
تهيه و بررسي ساختمان پاپرولوكينو لينون ها
243
تهيه و بررسي سامانه دارورساني تركيبي بر پايه ي نانو ذرات كيتوسان براي درمان سرطان سينه
244
تهيه و بررسي سامانه قابل تزريق رهايش داروي گلوكانتيم بر پايه هيدروژل كيتوسان
245
تهيه و بررسي سنتيك پلي وينيل بوتيرال جهت توليد فيلم
246
تهيه و بررسي شبكه اي كردن پراكسيدي پلي اتيلن با دانستنيه پائين بمنظور روكش دهي سيم
247
تهيه و بررسي شيشه هاي بيواكتيو حاوي روي به روش سل-‍ژل
248
تهيه و بررسي شيف بازهاي 2-پروپارژيله شده سالسيل آلائيد با دي آمين هاي مختلف و بررسي اتصال آن ها به پروتئين ها (docking)
249
تهيه و بررسي عايق هاي صوتي بر پايه EPDM پرشده
250
تهيه و بررسي عملكرد الكتروشيميايي نانوكامپوزيت هاي گرافن/Fe3O4 بعنوان ماده آندي در باتري هاي ليتيم-يون
251
تهيه و بررسي عملكرد مواد رسانا و شفاف پايه گرافني به منظور استفاده در سنسورهاي گازي
252
تهيه و بررسي عوامل مؤثر در تشكيل ريز ساختار ونقش آن روي كامپوزيت هاي هيبريدي بر پايه پلي آميدي /پلي اتيلن سبك /خاك رس اصلاح شده
253
تهيه و بررسي عوامل موثر بر تشكيل ريز ساختار و نقش آن روي خواص مكانيكي كامپوزيت بر پايه پلي آميد 6 / پروپيلن / خاك رس اصلاح شده
254
تهيه و بررسي عوامل موثر بر ريز ساختار و خواص نانو كامپوزيت هاي بر پايه پلي آميد 6 پلي پروپيلن /كربن نانو نيوپ چند ديواره
255
تهيه و بررسي غشا الكتروليت پليمري دما بالا بر پايه پلي بنزايميدازول و مايعات يوني جهت كاربرد در پيل¬هاي سوختي
256
تهيه و بررسي غشا بر مبناي پلي سولفون و مطالعه اثر نانوذرات گرافن اكسيد بر عملكرد غشا در شيرين سازي آب
257
تهيه و بررسي غشاهاي نانوكامپوزيتي اصلاح شده با نانوله هاي كربني تك جداره عامل دار شده با ال-سيستئين براي حذف يون هاي جيوه
258
تهيه و بررسي غشاهاي نانوكامپوزيتي معدني- پليمري اصلاح شده به منظور استفاده در سلول هاي خورشيدي
259
تهيه و بررسي غشاي لايه نازك پلي آميد - نانو نقره با كارايي مطلوب جهت كاربرد در فرآيند اسمز معكوس
260
تهيه و بررسي غشاي نانوكامپوزيت زئوليت - پليمر
261
تهيه و بررسي فوم پلي‌لاكتيك اسيد كامپوزيت شده هيبريدي با گرافن اكسايد و نانولوله‌هاي كربني چندلايه
262
تهيه و بررسي فيلم زيست تخريب پذير از نشاسته تعديل شده ساگو
263
تهيه و بررسي كاتدهاي غني از ليتيم برپايه اكسيد ليتيم منگنز نيكل كبالت و پوشش‌هاي اكسيد فلزي جهت استفاده در باتري¬هاي ليتيم-يون
264
تهيه و بررسي كارآيي غشاي نانوكامپوزيتي مبتني بر كيتوسان اصلاح شده با گروه¬هاي تبادلگر پروتن براي كاربرد در پيل سوختي
265
تهيه و بررسي كلشيسين نشان دار شده با 99mTc جهت تصوير برداري از تومورهاي سرطاني
266
تهيه و بررسي كينتيك رزين هاي اكريليك براي پوشش هاي ضدخوردگي در صنايع نفت
267
تهيه و بررسي ليتيوم منگنز دي اكسيد به روش پالس در حضور يون كلر جهت كاربرد در باتري هاي ليتيومي
268
تهيه و بررسي ليتيوم منگنز دي اكسيد به روش پالس و پالس معكوس جهت كاربرد در باتري‌هاي ليتيوم- يون
269
تهيه و بررسي مقاومت به خوردگي مبدل زنگ بر پايه اسيد فسفريك و تانيك اسيد بر روي زمينه فولادي
270
تهيه و بررسي مقاومت در برابر امواج الكترومغناطيسي نانو كامپوزيت TPU/CNT
271
تهيه و بررسي مقاومت در برابر شكست صفحات ارتوپدي بر پايه نانوكامپوزيت pla/nano clay/nanohydroxyapatite در محيط شبيه سازي شده بدن
272
تهيه و بررسي مكانيزم تشكيل نانوكامپوزيت هاي TiAl-Al2o3 با استفاده از آلياژسازي مكانيكي
273
تهيه و بررسي مورفولوژي داربست كيتوسان/بيوگلس/ژالتين براي مهندسي بافت استئوكندرال
274
تهيه و بررسي مورفولوژي نانوكامپوزيت پخت ديناميكي شده پلي‌لاكتيك‌اسيد/لاستيك‌طبيعي/نانوذره؛ مطالعه برهمكنش نانوذره-پليمر با استفاده از شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
275
تهيه و بررسي مورفولوژي و تاثير آن بر حافظه شكلي نانوكامپوزيت پلي لاكتيك اسيد/ پلي يورتان/ نانولوله هاي كربني همراه با پخت ديناميكي
276
تهيه و بررسي مورفولوژي و تاثير آن بر خواص مكانيكي و حافظه شكلي نانو كامپوزيت PLA/PU/CNT همراه با پخت ديناميكي
277
تهيه و بررسي مورفولوژيكي و محاسبه گاف انرژي ذرات در مقياس نانو به منظور پيش بيني خواص جديد آنها
278
تهيه و بررسي ميكرو/نانو كپسول‌ و عملكرد آن در پوشش‌هاي هوشمند خودترميم‌شونده مقاوم به خوردگي
279
تهيه و بررسي ميكروسفر و نانوسفرهاي پليمر قالب مولكولي (MIP) متصل به فوليك اسيد به منظور دارورساني هدفمند
280
تهيه و بررسي نانو كامپوزيت هاي پلي وينيل بوتيرال/ نانو لوله هاي كربني
281
تهيه و بررسي نانو كامپوزيت هاي پي وي سي امولسيوني/نانو لوله هاي كربني
282
تهيه و بررسي نانو كامپوزيت هاي سه تايي بر پايه پلي وينيل كلرايد / اكريلو نيتريل بوتا دي ان رابر / ارگانو كلي و مطالعه بر روابط بين خواص مكانيكي و مورفولوژي
283
تهيه و بررسي نانو ليپوزم هاي حاوي كوركومين
284
تهيه و بررسي نانوفيبرهاي كيتوسان اصلاح شده و كاربرد آن جهت تصفيه آب
285
تهيه و بررسي نانوكامپوزيت NBR/PVC تقويت شده با ارگانو كلي و اثر اشعه الكتروني بر خواص نانو كامپوزيت
286
تهيه و بررسي نايلون هاي سوپر تاف
287
تهيه و بررسي هيدروژل بر پايه ي پلي (آكريل آميد) و نانولوله هاي كربني
288
تهيه و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي پودرهاي نانومتري فريت منگنز- روي به وسيله يفرايند مكانو شيميايي و استفاده از مخلوط فريت هاي منگنز و روي از قبل تهيه شده
289
تهيه و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي نانو كامپوزيت هاي آهن - اكسيد آهن
290
تهيه و بكارگيري نانو كامپوزيت نانو لوله كربن/نقره روي كالاي پنبه اي و بررسي خصوصيات حاصل از آن
291
تهيه و به كارگيري نانوذرات مغناطيسي پوشش دار شده با پليمر قالب مولكولي جهت تغليظ و اندازه گيري داروي لاموتريژين در سرم خون
292
تهيه و بهبود غشاهاي كربوهيدراتي نانوليفي- نانوكامپوزيتي بر پايه نانوگرافن براي كاربرد حسگرهاي زيستي
293
تهيه و بهينه سازي ساختار نانو كامپوزيت هيدرو ژلهاي بر پايه اكريل آميد با استفاده از فيلتر Nanoclay به منظور كاهش پديده مخروطي شدن آب سازند
294
تهيه و بهينه سازي غشاهاي قالب مولكولي براي حذف 2-دي‌اتيل‌هگزيل فتالات از آب
295
تهيه و بهينه سازي كيفيت فيزيكي ترتيلا تهيه شده از آرد دانه جودوسر
296
تهيه و تبيين رفتار رئولوژيكي و ريزساختار فيلمهاي قابل تنفس بر پايه پلياُلفين/ كربنات كلسيم با ابعاد نانو و ميكرو
297
تهيه و تدوين بسته نرم افزاري توليد سطح بدنه كشتي
298
تهيه و تدوين دانش و فناوري ساخت مغزه نگهدارنده
299
تهيه و تدوين دانش و فناوري ساخت مغزه نگهدارننده
300
تهيه و تدوين راهنماي آموزشي نرم افزار ايلوستريتور
301
تهيه و تدوين راهنماي آموزشي نرم افزار اين ديزاين
302
تهيه و تدوين راهنماي آموزشي نرم افزار فتوشاپ
303
تهيه و تدوين سرفصل هاي آموزشي ومسا-ل حل شده در حوزه آموزش فيبر نوري
304
تهيه و تدوين متون فارسي جهت تقويت مهارت گوش دادن به فراگيران غيرفارسي زبان
305
تهيه و تدوين محتواي الكترونيكي سواد اطلاعاتي و بررسي تاثير آن برمهارت هاي حل مساله، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانشجويان آموزش از دور
306
تهيه و تدوين محتواي شنيداري براي زبان آموزان سطح متوسط بالا و پيشرفته زبان انگليسي در محيط يادگيري مجازي
307
تهيه و تدوين مطالب درس انگليسي تخصصي براي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي
308
تهيه و تدوين نرم افزار Corel DRAW X4
309
تهيه و تدوين نرم افزار ارزيابي امنيت ولتاژ بر مبناي شبكه هاي عصبي
310
تهيه و تدوين نورم يابي آزمون پله كوئين در دختران 18-15 ساله شهرستان يزد
311
تهيه و تدوين يك الگوي مناسب به منظور تقويت توان رقابتي يك واحد صنعتي براي ورود به سازمان تجارت جهاني با استفاده از روش الگو برداري ﴿بنچ ماركينگ﴾ مطالعه موردي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران
312
تهيه و تعريف استانداردهاي (شاخصهاي) طراحي و نصب و راه اندازي شبكه هاي كامپيوتري حوزه معاونت برق وزارت نيرو
313
تهيه و تعيين مشخصات نانو كامپوزيت پليپروپيلن فومارات/نانوهيدروكسي آپاتيت با قابليت شبكه اي شدن بروش پليمريزاسيون درجا
314
تهيه و تكميل يك بانك اطلاعاتي براي واژگان فارسي معادل اصطلاحات كامپيوتري
315
تهيه و تنظيم بودجه در شركت سهامي ذوب اهن اصفهان
316
تهيه و تنظيم و كنترل بودجه
317
تهيه و توصيف الكتروشيميايي فيلم هاي نازك موليبدوفسفريك اسيد / زير كونيوم لايه به لايه تجمع يافته در سطح الكترود
318
تهيه و توصيف خواص گرمايي، ريخت شناسي و رئولوژي نانو كامپوزيت زيست تخريب پذير بر پايه آميخته پلي لاكتيك اسيد/اتيلن-وينيل استات كوپليمر/نانو رس
319
تهيه و توصيف نانوكامپوزيت گرافن نايل بلو به روش الكتروشيميايي :كاربرد تعيين مقدار هيدروژن پراكسيد و يون نيتريت
320
تهيه و توليد سولفات منگنز خالص منگز (MNO2)
321
تهيه و توليد نانو الياف كيتوسان - پلي اتيلن اكسيد حاوي عصاره گياهان و بررسي خواص ضد ميكروبي
322
تهيه و چاپ كتاب و بررسي نحوه اجراي فني آن
323
تهيه و خالص سازي BLG استري شده و بررسي خواص ضدباكتريايي آن
324
تهيه و خالص سازي آلفالاكتالبومين استري شده و بررسي خاصيت ضد باكتريايي آن
325
تهيه و ساخت بانك اطلاعاتي نمونه به زبان فاكس پرو ( نحوه استفاده از آن شبكه )
326
تهيه و ساخت جايگزين پوستي با استفاده از اصلاح الاستومر سيليكون با كمك اكريليك اسيد – كلاژن و كيتوسان
327
تهيه و ساخت لايه ي نازك ZnSe و بررسي تاثير ضخامت لايه ها بر مشخصه هاي نوري آن
328
تهيه و ساخت نانو سامانه رهايش كنترل شده دارو در درمان پوكي استخوان
329
تهيه و ساخت نانوالياف مركب از كيتوسان/آلجينات براي مهندسي بافت پوست
330
تهيه و سامان‌دهي نانوسيم‌هاي خاردار نيكل در سطح فلز مس و مطالعه ي آن به كمك روش‌هاي الكتروشيمي و تجزيه سطح
331
تهيه و سنتز پودرLiF:Mg,Ti وLiF:Mg,Cu,P و ساخت لايه نازك ترمولومينسانس براي دزيمتري پرتوهاي β
332
تهيه و سنتز كمپلكس بازشيف پالاديوم﴿II﴾ و قرار دادن آن بر روي بستر رزين هاي تعويض يون و بررسي عملكرد آن روي واكنش هاي جفت شدن كربن- كربن
333
تهيه و شناسايي ﴿3،4- اتيلن دي اكسي تيوفن متين﴾ ها، پلي كاپرولاكتون و نشاسته-پيوند شده-پلي كاپرولاكتون با استفاده از مايعات يوني
334
تهيه و شناسايي آميدها و پلي آميدها به روش ايزوسيانات در مايعات يوني، همچنين پلي آميدهاي پايدار حرارتي جديد با اتصال جانبي حجيم كايرال شامل قطعات زيست سازگار آمينو اسيد
335
تهيه و شناسايي الكترو كاتاليست هاي جديد بر پايه پليمر هاي ستاره اي بنزايميدازول / موليبيدن دي سولفيد و هيبريدهاي گرافن اكسايد نيتروژن دار شده / هيدروكسيدهاي لايه ي مضاعف براي توليد هيدروژن
336
تهيه و شناسايي برخي از پلي اكسومتالات هاي كگيني و مشتقات محبوس شده اين تركيبات در حامل هاي زيست ساز گار نانو حفره و بررسي فعاليت ضدسرطاني و برهمكنش آن ها با DDNA تيموس گوساله
337
تهيه و شناسايي برخي نانو ذرات اكسيدهاي فلزي و بررسي خواص كاتاليزگري آنها در واكنشهاي چند جزئي
338
تهيه و شناسايي بيو نانوكامپوزيت هاي جديد فعال نوري پلي ﴿استر-آميد﴾/اكسيد روي مشتق شده از N،N-بيس [ 2-متيل 3-﴿4-هيدروكسي فنيل﴾پروپانوآت﴾] ايزوفتال آميد و دي اسيد كلرايدهاي آروماتيك
339
تهيه و شناسايي پلي آميد هاي مقاوم گرمايي جديد تحت امواج ميكروويو حاوي پيتريدين تيواتر در زنجيراصلي و ساختار نانو ذره ايي آنها با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي
340
تهيه و شناسايي پلي ﴿آميد-ايميد﴾ هاي نانو ساختار فعال نوري جديد بر پايه آمينواسيدهاي مختلف و3، 5 -دي آمينو-N- ﴿تيازول-2-يل﴾ بنزآميد و تهيه نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد ﴾ حاوي نانو ذرات اكسيد روي
341
تهيه و شناسايي پلي آميدها، پي استرها و كوپلي استر - ايميدهاي پايدار حرارتي جديد با معماري كايرال حاوي قطعات دي اسيدهاي آليفاتيك، آروماتيك و آمينو اسيدهاي متيونين و لوسين
342
تهيه و شناسايي پلي آميدهاي جديد فعال نوري و مقاوم به حرارت حاوي آمينواسيدL- لوسين در زنجيره جانبي به عنوان يك گروه زيست تخريب پذير
343
تهيه و شناسايي پلي اتيلن گليكول ايميدازوليوم برميد متصل به نانوذرات Fe3O4 و كاربرد آن به عنوان يك كاتاليزور انتقال فاز مغناطيسي و بازيافت پذير در سنتز مشتقات H4-پيران در محيط آبي
344
تهيه و شناسايي پلي يورتان پايه آب بر مبناي پلي ال روغن كرچك و بررسي اثر نانو ذرّات سپيوليت اصلاح شده و منومر اكريليك فلورينه
345
تهيه و شناسايي پليمرهاي جديد بر پايه تائورين
346
تهيه و شناسايي پليمرهاي جديد حاوي گروه سولفونيك اسيد و نانو كامپوزيت جديد پلي ﴿ايميد و سولفيد﴾ بر پايه نانو ذرات نقره، از بيس مالئيميد حاوي گروه آويزان اسيدي
347
تهيه و شناسايي تبادل گرهاي يوني كامپوزيتي و كاربرد آنها براي حذف راديونوكلئيدها
348
تهيه و شناسايي چارچوبهاي فلز - آلي كبالت و كاربرد آنها جهت تهيه نانو ساختارهاي كبالت اكسيد
349
تهيه و شناسايي خواص سازه نانوكامپوزيتي ليفي اروژلي مورد استفاده به عنوان عايق حرارتي
350
تهيه و شناسايي خواص نانوكامپوزيت پلي استايرن به روش پليمريزاسيون امولسيوني
351
تهيه و شناسايي سامانه‎ تزريق‏ پذير بر پايه‏ ژلاتين تقويت شده توسط نانوذرات با پتانسيل كاربرد در ترميم بافت غضروف
352
تهيه و شناسايي طيفي تركيبات جديد rac-C6H5OP(S)[NR1R2][NR3R4] (R1-4 = H، گروههاي آلكيل يا آريل
353
تهيه و شناسايي طيفي تركيبات جديد با فرمول عمومي [CH3O]2P(S)[NR1R2] و مطالعه برهم كنش آنها با برخي كاتيون هاي نرم
354
تهيه و شناسايي طيفي تركيبات جديد با فرمول عمومي 2[NR3 R4 OAr=x) XP (O) {NR1 R2) و مطالعه برهمكنش آن ها با Sn(CH3) Cl
355
تهيه و شناسايي طيفي تركيبات جديد راسميك فسفر تيويك تري آميد
356
تهيه و شناسايي فيلم هاي نانو كامپوزيتي كيتوسان پلي وينيل الكل پلي لاكتيك اسيد
357
تهيه و شناسايي فيلم هاي نانوذرات تيتانيم دي اكسيد اصلاح شده با كمپلكس روتنيم پيريديل: ساخت و بررسي اثر آن ها بر بازده سلول هاي خورشيدي حساس شده با رنگ
358
تهيه و شناسايي فيلم هاي نانوكامپوزيتي بر پايه كيتوسان-كتيرا حاوي نانو ذره-هاي روي اكسيد و هيبريد روي اكسيد و نقره: مطالعه ويژگي زيست واكنش پذيري و كارآيي ضد باكتريايي
359
تهيه و شناسايي كاتاليست هاي نيكل و منگنز زيركونيوم فسفات و استفاده آن ها در برخي واكنش هاي شيمي آلي
360
تهيه و شناسايي كاتاليست هاي هيبريدي دندريمر-پلي اكسومتالات و بررسي كاربرد آن ها در برخي از واكنش هاي آلي
361
تهيه و شناسايي كاتاليست هاي واناديم بر پايه ي آلومينا جهت دهيدروژناسيون اكسايشي اتان به اتيلن
362
تهيه و شناسايي كامپوزيت برپايه باطله پيريت كارخانه زغال شويي زرند كرمان به منظور حذف برخي آلودگي هاي زيست محيطي
363
تهيه و شناسايي كمپلكس ارتو پالاديت دو هسته اي4- نيتروبنزوئيل تري فنيل فسفوران با پل يد و كاربرد آن جهت تهيه ي نانو كاتاليست پالاديوم روي بستر پلي وينيل پيروليدين ﴿PVP﴾ براي واكنش هاي هك و سوزكي
364
تهيه و شناسايي كمپلكس باز شيف منگنز قرار گرفته بر روي دندريمر تري‌آزين نانوسيليكا و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در واكنش هاي اپوكسايش آلكن‌ها و اكسايش الكل‌ها
365
تهيه و شناسايي كمپلكس پالاديم تتراكيس ﴿3- تري متيل فنيل آمونيوم﴾ پورفيرين يديد قرار گرفته بر روي نگه دارنده هاي يوني و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش هاي جفت شدن متقاطع كربن -كربن
366
تهيه و شناسايي كمپلكس پالاديم تتراكيس ﴿4-N- متيل پيريدينيوم﴾ پورفيرين يد يد قرارگرفته بر روي رزين هاي تعويض يوني و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در واكنش هاي جفت شدن كربن- كربن
367
تهيه و شناسايي كمپلكس جديد مس(I)-تيوآميد و بررسي كاربرد كاتاليزوري آن در سنتز تركيبات3،2،1-تري آزول ها با استفاده از واكنش چند جزئي آزيد، آلكينها و آلكيلهاليدها
368
تهيه و شناسايي كمپلكس موليبدن در ابعاد نانو ،استفاده از آن در تهييه نانو ذرات اكسيد موليبدن و بررسي خواص كاتاليستي آن در اكسايش الكل ها
369
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي Cr II Mn II با تركيب هاي انتقال پروتون
370
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي باز شيف منگنز، كروم و روتنيوم قرار گرفته برروي بستر نانوذرات مغناطيسي آهن و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در واكنش هاي آلي
371
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي پالاديوم با ليگاند آنتراسن 9- كربالدهيد -O- متيل اكسيم، برهم كنش آن ها با CT-DNA و BSA
372
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي جديد باز شيف حاصل از دي امينو مالئو نيتريل
373
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي سه هسته اي﴿pd(II با ليگاند 2-برمو 4-فنيل استوفنون اكسيم و تهيه نانو كاتاليست ناهمگن و قابل بازيافتpd(II)Tio2 و كاربرد آن در واكنش جفت شدن متقاطع سوزوكي
374
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي كايرال واناديم با استفاده از ليگاندهاي قندي و ليگاندهاي دودندانه AHA و BHA و كاربرد آن ها در تهيه نانواكسيدهاي واناديم
375
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي كبالت ﴿III﴾ با فسفين و ليگاندهاي باز شيف چهار دندانه N2O2، بر همكنش و تثبيت كمپلكس در نانو ذرات مونتموريلونيت -MMT-K10)K10 )
376
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي مس (I) ، نقره (I) ، جيوه (II) و روي (II) با استفاده از برخي ليگاندهاي باز شيف دودندانه بر پايه ي مشتقات بنزآلدهيد
377
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي مس (II) با ليگاندهاي پينسر NNN تثبيت شده بر روي نانو ذره هاي سيليكا با پيوندسازهاي آلي و نانو دندريمرهاي پلي آميدوآمين
378
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي نيكل با مشتقات ليگاندهاي بي پيريدين و 1و 10 فنانترولين و يك ليگاند جديد
379
تهيه و شناسايي كمپلكس و نانو كمپلكس هاي جديد از يوروپيوم . مس باليگاند شيف باز و انجام مطالعات بيو شيميايي
380
تهيه و شناسايي كمپلكسهاي مس با مشتقات پيريدين 1-10 فنانترولين و يك ليگاند جديد حاصل از تركم بين 21 هيدروكسي استوفنون و 4- هيدروكسي بنزوئيك اسيد هيدرازيد
381
تهيه و شناسايي ليگاندهاي باز شيف چهار دانه اي n2o2 و كمپلكس هاي واناديم( v)،مس( ii)،منگنز(ii )،آهن( ii)،كبالت( ii) و نيكل( ii) آن ها
382
تهيه و شناسايي ليگاندهاي جديد كايرال و غيركايرال بازشيف مشتق شده از 2-هيدروكسي‌نفتالدهيد به همراه كمپلكس‌هاي پالاديوم، مس، نيكل، واناديوم، روي و موليبدن آن‌ها و بررسي فعاليت بيولوژيكي آن‌ها: برهمكنش با DNA و HSA و خاصيت ضدسرطاني
383
تهيه و شناسايي مايع يوني اسيدي بر پايه آمينيوم و نانوماده نمك آمينيوم نشانده شده روي سيليكاي جديد و كاربردشان به عنوان كاتاليزور براي سنتز مشتقات ايزوكسازول، تيوآميدو آلكيل نفتول، ديهيدروپيريميدين-تيون و تتراهيدروپيريدين
384
تهيه و شناسايي مايع يوني قرار گرفته بر روي نانوذرات مغناطيسي و مايع يوني بر پايه كاليكس آرن و استفاده از آن ها در سنتز برخي هتروسيكل هاي نيتروژن دار
385
تهيه و شناسايي مشتقات ايزوبنزوفوران-1﴿3H) ان ها در حضور نمك هاي بيسموت ﴿III) وزير كونيم﴿IV) تحت شرايط سبز
386
تهيه و شناسايي منوليت زئوليت ZSM5 بدون چسب با استفاده از الياف گياهي
387
تهيه و شناسايي موليببدن هگزاكربونيل كپسوله شده در داخل پلي استايرن و بررسي فعاليت كاتاليستي آن
388
تهيه و شناسايي نانو ذرات اكسيد آهن ﴿III﴾ و كاربرد آن ها به عنوان نانو پيگمنت در ساخت رنگ هاي ضد خوردگي بر پايه رزين هاي آلكيدي
389
تهيه و شناسايي نانو ذرات رنگي فسفرآميدي و كمپلكس هاي آنها با فلزات واسطه براي كاربرد در سلول هاي خورشيدي حساس شده با رنگ
390
تهيه و شناسايي نانو ذرات هيبريد شده Ni-Mo روي بستر Al2O3 -TiO2 و Al2O3-ZrO2 و كاربرد آنها در واكنش اكسايش تولوئن; كاربرد نانو ذرات پالاديم روي بستر بنتونيت و سيليكا در واكنش جفت شدن هك
391
تهيه و شناسايي نانو ساختار دو هيدروكسيد لايه اي نيكل -كبالت دوپه شده با سريم و رشد آن بر روي نانولوله هاي كربني به عنوان الكتروكاتاليست كارآمد براي واكنش توليد اكسيژ ن
392
تهيه و شناسايي نانو ساختارهاي سرب (II) با استفاده از پيش ماده پليمر كوئور ديناسيوني جديد سرب با ليگاند پرولين
393
تهيه و شناسايي نانو ساختارهاي سرب سولفيد به روش سونوشيمي و اندازه گيري توان ، زمان و دما در يكنواخت شدن اندازه نانو ذرات
394
تهيه و شناسايي نانو ساختارهاي طلا به روش شيميايي ماكروويو و بررسي تاثير توان و عامل سور فكتانت در يكنواخت شدن اندازه نانو ذرات
395
تهيه و شناسايي نانو ساختارهاي نقره به روش سونوشيمي و اندازه گيري تاثير عامل توان . زمان و دما در يكنواخت شدن اندازه نانو ذرات و بررسي كاربرد اين نانو ذرات در شيمي تجزيه
396
تهيه و شناسايي نانو ساختارهاي نيكل فريت به روش ماكروويو و اندازه گيري تاثير عامل توان و دما در يكنواخت شدن اندازه و شكل نانو ذرات
397
تهيه و شناسايي نانو سيليكاهاي عامل دار شده )اصلاح شده ( جديد و استفاده از آن به عنوان كاتاليست هتروژن در واكنش هاي چند جزئي
398
تهيه و شناسايي نانو فوتوكاتاليست هاي كامپوزيتي TiO2 به روش آندايزينگ الكتروشيميايي و ارزيابي عملكرد نوري آن ها
399
تهيه و شناسايي نانو كاتاليزور پالاديم بر پايه سيليكا و كاربرد آن در واكنش هاي هك و سونوگاشيرا
400
تهيه و شناسايي نانو كاتاليزورهاي اوراسيل اصلاح شده با پورفيرين و كاربرد آن در اكسايش كيومين
401
تهيه و شناسايي نانو كاتاليست اورموسيل اصلاح شده با پورفيرين و كاربرد آن د ر اكسايش اتيل بنزن
402
تهيه و شناسايي نانو كاتاليست پالاديوم و نانو كامپوزيت مغناطيسي نقره بر پايه سلولز و كاربرد آن ها در كاهش نيترو آروماتيك و حذف كنگورد
403
تهيه و شناسايي نانو كاتاليست هاي ﴿Pd﴾ II تثبيت شده بر بستر Fe3O4@SiO2 ; اصلاح شده با 3- آمينوپروپيل تري متوكسي سيلان و كاربرد آن در واكنش هاي جفت شدن متقاطع هياما
404
تهيه و شناسايي نانو كاتاليست هاي مس و كاربرد آن در واكنش هاي جفت شدن كربن- كربن و كربن - هترواتم در محيط هاي سبزتر
405
تهيه و شناسايي نانو كامپوزيت پلي اتيلن آديپات، نشاسته، پوست سير،و بررسي آبگيري و رهايش دارويي آن TiO نانو ذرات 2
406
تهيه و شناسايي نانو كامپوزيت پلي پيرول . نانو ذره غشاهاي سفيد اطراف دانه انار و بررسي رهايش دارويي ان
407
تهيه و شناسايي نانو كامپوزيت جديد پلي پيرول ونشاسته و نانو ذرات 3 α-Al2O و بررسي رهايش دارويي آن
408
تهيه و شناسايي نانو كامپوزيت هاي جديد پلي ﴿آميد-ايميد﴾ شامل قطعات 4، " 4- متيلن بيس ﴿3- كلرو-2، 6-دي اتيل تري مليتيل ايميدوبنزن﴾ و N-تري مليتيل ايميدو-L- والين با استفاده از نانو ذرات اصلاح شده ي تيتانيم دي اكسيد
409
تهيه و شناسايي نانو كامپوزيت هاي جديد پلي ﴿بنزايميدازول-آميد﴾ بر پايه نقره، مس و اكسيد روي از دي آمين هاي مشتق شده از بيس بنزايميدازول
410
تهيه و شناسايي نانو لوله هاي دي اكسيد تيتانيوم دوپ شده (باCd،Zn،Fe،‍Cu،Cr) و بررسي خواص نوري و فوتوكاتاليستي آن هاl,dn
411
تهيه و شناسايي نانو لوله هاي كربني كامپوزيتي TiO2-WO3 ذوب شده با فلزات سنگين پلاتين، طلا، پالاديم و كبالت و بررسي خواص نوري و فتوكاتاليستي آن
412
تهيه و شناسايي نانو هيبريد كامپوزيت دارويي از انسولين و بررسي رهايش كنترل شده آن، سنتز و شناسايي نانو كاتاليست نقره تثبيت شده بر روي بستر اكسيد روي و قابليت استفاده ي آن در واكنش اكسايش الكل هاي آروماتيك و آليفاتيك
413
تهيه و شناسايي نانو هيبريد كمپلكس پالاديوم (II) حاوي ليگاند موكسي فلوكساسين تثبيت شده بر بستر كوكوربيت[6] اوريل و بررسي كاربرد زيستي و كاتاليستي
414
تهيه و شناسايي نانو‌‌كامپوزيت فيبروين MCM- 41ابريشم/كيتوسان/ به‌روش خشك كردن انجمادي و كاربرد آن در مهندسي‌بافت
415
تهيه و شناسايي نانوذرات آهن اكسيد به روش هيدروترمال و سل -ژل و بررسي خواص نوري و فتوكاليستي نانوذرات تثبيت شده بر روي بستر رسانا در تجزيه نوري آب
416
تهيه و شناسايي نانوذرات اسپينل منيزيم آلومينات به روش سل-ژل اصلاح شده و بررسي كاربرد آنها در حذف يون هاي سرب و كادميوم
417
تهيه و شناسايي نانوذرات طلا با استفاده از اسيدهاي آمينه مختلف و بررسي پايداري آنها و اتصال آنتي بادي آنتي مورفين به نانوذرات طلا
418
تهيه و شناسايي نانوژل ﴿وينيل پيروليدون + آكريليك ﴾ با استفاده از تشعشع گاما
419
تهيه و شناسايي نانوساختارهاي MgO/ZnO در حضور مايعات يوني و كاربرد آنها در تخريب نوري آلاينده هاي هوا
420
تهيه و شناسايي نانوساختارهاي اكسيدي آهن از تخريب سريع تركيب فلز ـ آلي Fe-MIL101 MOF تحت گرمايش ميكروويو
421
تهيه و شناسايي نانوساختارهاي روي سولفيد به روش رفلاكس و بررسي خواص نوري سراميك تف جوشي شده آن ها به روش فشار داغ
422
تهيه و شناسايي نانوقفس هاي پلي‌اكسوموليبداتي حاوي پلي‌اكسومتالات نوع كگين و بررسي كاربرد كاتاليستي آن در واكنش اكسايش الكل‌ها و سولفيدها
423
تهيه و شناسايي نانوكاتاليست TiO2-Nb2O5 و كاربرد آن در تهيه 5-هيدروكسيمتيل فورفورال از فروكتوز و گلوكز، تهيه و شناسايي كاتاليست نوري ناهمگن Fe-g-C3N4/CF و بررسي اثر تخريب آن بر MB، RhB و MO
424
تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت پلي آميك اسيد/ زنوليت و بررسي كارآيي آن در زمينه ي جذب فلزات سنگين
425
تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت هاي PVA/SiO2 و PVC/SiO2 حاوي BSA به عنوان جفت كننده زيست ايمن با استفاده از امواج فراصوت
426
تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت هاي بر پايه ي بافت هاي پلي (وينيل كلريد) يا پلي (وينيل الكل) تقويت شده با نانولوله هاي كربني عامل دار شده با ويتامين B1 و ويتامين B2 به كمك امواج فراصوت
427
تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت هاي زيركونيا - منيزيا به روش سل - ژل اصلاح شده و بررسي مقاومت آن به خوردگي
428
تهيه و شناسايي نانوكامپوزيتهاي هيدروژلي بر پايه صمغ كتيرا، نانو ذره هاي كلسيم كربنات خالص و اصلاح شده با EDTA : كاربرد در حذف رنگ متيلن بلو و يون سرب(II)
429
تهيه و شناسايي نانولوله هاي WO3-TiO2 اصلاح شده با CuO-Fe2O3 و بررسي خواص نوري و فوتوكاتاليستي آنها در شكافت فوتوالكتروشيميايي آب
430
تهيه و شناسايي نانولوله هاي تنگستن تري اكسيد-تيتانيوم دي اكسيد اصلاح شده با نانوذره هاي قلع دي اكسيد و بررسي ويژگي هاي نوري و فوتوكاتاليتيكي آنها
431
تهيه و شناسايي نانولوله‌هاي CrTiO2 اصلاح شده با Fe2O3-WO3 و CuO-WO3 و بررسي خواص نوري و فوتوكاتاليستي آن‌ها
432
تهيه و شناسايي و بررسي خواص نورتايي يك پيش ماده ي جديد براي سنتز نانو اكسيد فلز كادميوم با استفاده از تركيب 2 0 هيدروكسي پروپيل ايمينومتيل - متو كسي فنول
433
تهيه و شناسيي هيدروكسيدهاي لايه مضاعف اصلاح شده با N- تترابرومو فتالوئيل گلوتاميك و كاربرد آن در سنتز نانو كامپوزيت هاي بر پايه پلي ﴿آميد-ايميد﴾ حاوي N- تري مليتييل ايميد و -L- لوسين و پلي ﴿وينيل الكل﴾
434
تهيه و طراحي حسگر فلورسانس برپايه پليمرهاي قالب مولكولي براي شناسايي داروي فني توئين
435
تهيه و طراحي مايعات يوني پروتيك نيكوتيني نشانده شده بر بستر نانو‌مغناطيس و كاربرد آن‌ها در سنتز آميدو‌آلكيل‌نفتول‌ها از طريق واكنش سه‌جزئي‎
436
تهيه و كاربرد 3-(دودسيل آمينو)-2-هيدروكسي- N,N,N-تري متيل پروپان-1-آمونيوم كلريد و ليگنيل هيدروژن سولفات به عنوان كاتاليست براي سنتز مشتقات آريليدين و آميدوالكيل نفتول
437
تهيه و كاربرد β-سيكلودكسترين-سولفونه‌شده در سنتز α-آمينوفسفونات‌ها
438
تهيه و كاربرد بعضي از مونوكربوكسيلات ها و دي كربوكسيلات هاي فلزات سنگين به عنوان پايدار كننده هاي حرارتي در پلي وينيل كلرايد نرم و بررسي تاثير هم افزايي آن ها
439
تهيه و كاربرد پالاديوم نشانده شده بر بستر نانوذرات مغناطيسي Fe3O4@SiO2 فسفينيت دار شده در سنتز سينامات ها
440
تهيه و كاربرد پوشش هاي پلي بورتان دوجزئي پايه آبي / پلي اكريلات
441
تهيه و كاربرد جديد از نانو Fe3O4-SO3H در سنتز كينولين ها
442
تهيه و كاربرد ستيل تري متيل آمونيوم هيدروژن سولفات در سنتز كينوكسالين و تهيه و كاربرد كمپلكس سولفاديازين مس استات در سنتز1 ،2،3 -تري آزول
443
تهيه و كاربرد غشاء نانوكامپوزيتي بر پايه‌ي PVC، نانو‌لوله‌هاي كربني و بعضي مواد فوم‌كننده براي تصفيه‌ي آب
444
تهيه و كاربرد فريت هاي مغناطيسي
445
تهيه و كاربرد كاتاليزگر هاي بر پايه نانوسلولز، نانوسيليكاژل و صمغ عربي در سنتز تركيبات هتروسيكل
446
تهيه و كاربرد كاتاليزگر هاي بر پايه نانوسلولز، نانوسيليكاژل و صمغ عربي در سنتز تركيبات هتروسيكل
447
تهيه و كاربرد كاتاليست TiCl4/nanocellulose و فرم‌هاي مغناطيسي آن در سنتز تركيبات هتروسيكل شش عضوي
448
تهيه و كاربرد كاتاليست هاي مزوپور و نانو ساختار بهينه شده با فلز در سنتز آلي
449
تهيه و كاربرد كمپلكس هاي پالاديوم (II) و مس(I) در واكنش هاي جفت شدن كربن- كربن و كربن- هترواتم در محيط هاي سبزتر
450
تهيه و كاربرد نانو Fe3O4 سولفونه شده به عنوان كاتاليست مغناطيسي قابل بازيافت در سنتز استرها و آميدها
451
تهيه و كاربرد نانو كاتاليست Fe3O4 - SO3H در سنتز بيس ﴿ايندوليل﴾ آلكان ها
452
تهيه و كاربرد نانو كاتاليست‌هاي كربوهيدراتي مغناطيسي اصلاح شده براي سنتز مشتقات پيرانوپيرازول و پيرازول
453
تهيه و كاربرد نانوكاتاليست Fe‎3O4@SiO2-OPPh2.Pd(OAc)2 در سنتز بي‎آريل‎ها
454
تهيه و كاربرد نانوكاتاليست Mg-K/Fe3O4@SiO2 براي توليد بيوديزل از روغن هاي گياهي
455
تهيه و كاليبره كردن مدل تفكيك سفر در مسيرهاي دسترسي به فروگاه بين المللي امام خميني ﴿ره﴾ با استفاده از نرم افزارهاي حرفه اي
456
تهيه و لايه نشاني اكسيدهاي فلزي ناهمسان بر پايه واناديوم جهت استفاده در سلول‌هاي فتوالكتروشيميايي تجزيه آب و بررسي تاثير بسترهاي نانوساختاري بر روي مشخصه هاي فتوكاتاليستي
457
تهيه و مدل ارتفاع ديجيتال با استفاده از تكنيك تداخل سنجي راداري
458
تهيه و مشخصه يابي الكترودهاي نانوكامپوزيتي گرافن/پلاتين براي كاربرد در پيل سوختي متانولي
459
تهيه و مشخصه يابي الكتروليت‌هاي پليمري نانو كامپوزيتي بر پايه پلي متيل متاكريلات براي باتري‌هاي يون ليتيم
460
تهيه و مشخصه يابي برون تن هيدروژل قابل تزريق پلورونيك-كيتوسان حاوي ملاتونين و نانوذرات طلا براي مهندسي بافت ميوكارد
461
تهيه و مشخصه يابي بيوفوم هاي كامپوزيتي بر پايه نشاسته تقويت شده با نانو الياف سلولزي استخراج شده از ساقه گندم
462
تهيه و مشخصه يابي پلي يورتان پايه آبي و بررسي اثر افزودن نانوالياف سلولزي استخراج شده از تفاله هاي هويج بر روي خواص كامپوزيت حاصل
463
تهيه و مشخصه يابي پليمر قالب مولكولي فلورسانس جديد براي تشخيص نوري گزينشي دارودر سيال هاي بيولوژيكي
464
تهيه و مشخصه يابي پودر نانو متري فلوئور هيدروكسي آپاتيت به روش سل - ژل و سنتز مكانو شيميايي
465
تهيه و مشخصه يابي پودر نانو متري فورستريت به روش آلياژ سازي مكانيكي و سل - ژل
466
تهيه و مشخصه يابي پودر نانومتري و پوشش نانو ساختار هيدروكسي آپاتيت به روش سل - ژل
467
تهيه و مشخصه يابي پوشش هاي فريتي جاذب مايكروويو مورد استفاده در محيط هاي دريايي
468
تهيه و مشخصه يابي تركيب جديدي از شيشه هاي زيست فعال حاوي روي وبور به روش سل-ژل
469
تهيه و مشخصه يابي خواص زيستي و مكانيكي داربست كامپوزيتي ميكرواسفيرهاي پلي كاپرولاكتون/شيشه زيست فعال 45S5 به منظور كاربرد در مهندسي بافت استخوان
470
تهيه و مشخصه يابي خواص فيلتراسيون وآنتي باكتريال فيلتر فومي هيدروكسي آپاتيت پوشش داده شده توسط عصاره گياهان دارويي
471
تهيه و مشخصه يابي خواص مكانيكي نانوالياف پلي (اكريلونيتريل)(PAN) حاوي نانو سيليسيم كاربيد (SiC) ذره اي و ميله‌اي اصلاح‌شده
472
تهيه و مشخصه يابي شيشه هاي بايواكتيو حاوي روي و منيزيم سنتز شده به روش سل- ژل
473
تهيه و مشخصه يابي شيشه هاي بيو اكتيو حاوي منيزيوم با روش سل- ژل
474
تهيه و مشخصه يابي غشاء كامپوزيتي پلي اكريلونيتريل/نانوذرات آلي_معدني براي بستر فيلتراسيون به روش الكتروريسي
475
تهيه و مشخصه يابي غشاهاي لايه‌نازك نانو كامپوزيتي بر پايه گرافن اكسيد سولفونه براي كاربرد در شيرين سازي آب
476
تهيه و مشخصه يابي فيزيكي-شيميايي نانو ذرات بيو گلاس و ذرات هيدروكسي آپاتيت طبيعي و مقايسه رفتار زيستي اين مواد به روش نوين ميكرو/نانو گرما سنجي همدما
477
تهيه و مشخصه يابي فيلم بيو نانو كامپوزيتي بر پايه ي پروتئين آب پنير و روغن گردو تقويت شده با نانو الياف سلولزي اصلاح شده
478
تهيه و مشخصه يابي فيلم بيو نانوكامپوزيتي بر پايه نشاسته ذرت و پروتئين سويا تقويت‌شده با نانو صفحات گرافن و گرافن اكسيد
479
تهيه و مشخصه يابي فيلم بيونانو كامپوزيتي بر پايه نشاسته ترموپلاستيك، تقويت شده با نانو الياف سلولز و نانو صفحات اكسيدگرافن
480
تهيه و مشخصه يابي فيلم كامپوزيت هاي زيست تخريب پذير بر پايه پلي وينيل الكل/ نشاسته تقويت شده با نانو الياف سلولزي خاك اره
481
تهيه و مشخصه يابي فيلم هاي شبكه اي شده بر پايه يورتان پايه آبي- اكريلات حاوي مقادير مختلف نشاسته
482
تهيه و مشخصه يابي كامپوزيت اپوكس تقويت شده با نانوالياف سلولزي الكتروريسي شده
483
تهيه و مشخصه يابي كامپوزيت بر پايه نايلون 6 و پلي اتيلن گرافت شده با مالئيك انيدريد حاوي نانورس
484
تهيه و مشخصه يابي كامپوزيت زيست فعال آلياژ پايه كبالت با تقويت كننده شيشه زيست فعال نانو متري
485
تهيه و مشخصه يابي كامپوزيت هيدروژل رشته اي به عنوان داربست مهندسي بافت غضروف
486
تهيه و مشخصه يابي كلوئيد طلا براي استفاده در تست هاي تشخيص سريع بر پايه جريان پيشرو
487
تهيه و مشخصه يابي لايه هاي نازك تيتانياي حساس شده با رنگ دانه هاي طبيعي به روش سل ژل
488
تهيه و مشخصه يابي موليبدات هاي كبالت، نيكل و مس نانوذره اي
489
تهيه و مشخصه يابي ميكروكپسوله هاي لاريك اسيد در حضور و عدم حضور نانو ذرات سيليكا جهت ذخيره‌سازي انرژي گرمايي
490
تهيه و مشخصه يابي نانو الياف الكتروريسي شده پلي( ε-كاپرولاكتون) و بررسي اثر افزودن ميكروفيبريل هاي سلولزي بر آبگريزي و نرخ تخريب نانو الياف
491
تهيه و مشخصه يابي نانو الياف الكتروريسي شده پلي(ε-كاپرولاكتون) / ژلاتين حاوي نانوالياف سلولزي جهت كاربرد در مهندسي بافت
492
تهيه و مشخصه يابي نانو الياف كامپوزيتي برپايه ي اكريليك/نانو لوله هالوايزيت
493
تهيه و مشخصه يابي نانو پودر شيشه زيست فعال و بهينه سازي پوشش آن براي بهبود رفتار خوردگي كاشتني فلزي بدن
494
تهيه و مشخصه يابي نانو پودر و بالك نانو ساختار كامپوزيت بيو سراميكي زيست فعال و آنتي باكتريال
495
تهيه و مشخصه يابي نانو پودر و بالك نانو ساختار كامپوزيت هيدروكسي آپاتيت - فورستريت براي درمان نواقص استخوان فك و دهان
496
تهيه و مشخصه يابي نانو پودر و بالك نانو ساختار كامپوزيتي تيتانات كلسيم- فلوئور آپاتيت براي كاربردهاي پزشكي
497
تهيه و مشخصه يابي نانو ذرات نيكل (II) اكسيد به روش شيمي سبز و بررسي اثرات سميت سلولي و اثر بخشي آن در حذف برخي رنگدانه هاي آلي در آب
498
تهيه و مشخصه يابي نانوذرات اكسي سولفيد ايتريم آلاييده شده به يونهاي يوروپيوم و اربيم به عنوان آشكار ساز اشعه ايكس
499
تهيه و مشخصه يابي نانوذرات منگنز فسفات و كروميك فسفات
500
تهيه و مشخصه يابي نانوكامپوزيت هاي پلي وينيل الكل - پتاسيم هيدروكسيد در پيل هاي سوختي قليايي
501
تهيه و مشخصه يابي نانوكامپوزيت هاي پلي وينيليدين فلورايد/پلي متيل متاكريلات تقويت شده با گرافن اكسايد – نيترات نقره
502
تهيه و مشخصه‌يا‌بي فتوآند مبتني بر نانوساختار هماتيت اصلاح‌شده با الكتروكاتاليست اكسيد نيكل و هماتيت آلايش شده با گوگرد با پتانسيل استفاده در رآكتور فتوالكتروشيميايي توليد هيدروژن
503
تهيه و مشخصه‌يابي فوم سلول بسته بيو نانوكامپوزيتي بر پايه نشاسته/ پلي(‌وينيل‌الكل) تقويت شده با نانو الياف سلولز استخراج شده از تفاله هويج
504
تهيه و مشخصه‌يابي نانوپودر TiO2 دوپ شده با عناصر فلزي و شبه‌فلزي زيركونيم و بور به روش CVS
505
تهيه و مشخصه‌يابي نانوكامپوزيتPMMA/PVC /نانورس در حضور مالئيك انيدريد و دي كيوميل پراكسايد و بررسي خواص فيزيكي، مكانيكي و گرمايي آن
506
تهيه و مطالعه آهنرباي فريت استرانسيوم
507
تهيه و مطالعه الكتروشيميايي الكتروليت ژل پليمري نانو كامپوزيـتي بر پايه PVDF/GO براي باتري¬هاي ليتيم-يون
508
تهيه و مطالعه الكتروشيميايي تك لايه هاي خود سامان سيستئامين عامل دار شده در سطح الكترود طلا
509
تهيه و مطالعه پارامترهاي ترموديناميكي حاكم بر تشكيل ريز ساختار مواد نانو كامپوزيت هادي با ضريب پيزورزيست منفي بر پايه الاستومرPDMS و نانو گرافيت
510
تهيه و مطالعه خواص حرارتي و تريبولوژيك نانوكامپوزيت ترموپلاستيك اولفين ها (TPO) بر پايه PP/EPDM و نانوالماس گونه كربني
511
تهيه و مطالعه خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت PVC/AIM/TiO2/CaCO3
512
تهيه و مطالعه خواص نانو كامپوزيت پلي اتيلن قرفتالات از طريق اينتر كلاسيون PET ضايعاتي با مونت موريلونيت اصلاح شده، تحت فرآيند مذاب
513
تهيه و مطالعه خواص نانو كامپوزيت هاي (لاكتيك اسيد) با استفاده از نانو خاك رس اصلاح شده و نانو كربنات كلسيم و سامانه هيبريدي آن ها
514
تهيه و مطالعه خواص نانوكامپوزيت PP/PET/Nanoclay به عنوان رشته چاپگر سه بعدي مدل سازي ذوب نهش
515
تهيه و مطالعه خواص نانوكامپوزيت هاي هيبريدي پلي﴿لاكتيك اسيد﴾/ نشاسته گرمانرم/ نانوكربنات كلسيم و بررسي امكان تهيه فوم از آن
516
تهيه و مطالعه خواص نانوكامپوزيت هيبريدي پلي لاكتيك اسيد/ نشاسته گرمانرم/ نانولوله هاي كربن : كاربرد به عنوان سنسور تخريب
517
تهيه و مطالعه رفتار الكتريكي نانو كامپوزيت هاي ترمو پلاستيك ولكانيزه- شده ﴿tpv ﴾ دوده نانو ساختار و نانو الياف كربني
518
تهيه و مطالعه رهايش كنترل شده آنتي بيوتيك از ريزكره ها بعد از ايمپلنت دندان
519
تهيه و مطالعه سينتيك پخت نانوكامپوزيت علي اپوكسي اكسيد گرافن اصلاح شده با نشاسته
520
تهيه و مطالعه مورفولوژي و خواص مكانيكي كامپوزيتي SBR با استفاده از فيلتر Organaclay به روش محلولي
521
تهيه و مطالعه نانو ذرات نيكل فريت اسپينل دوپه شده با كبالت در حضور اسيدهاي چرب غير اشباع به روش هيدروترمال
522
تهيه و مطالعه نانو كامپوزيت هاي جديد پلي اتيلن حاوي گروههاي حساس به نور و مطالعه تئوري (محاسباتي) در حالتهاي پايه و برانگيخته: نانوساختارهاي جديد به عنوان سنسورهاي جديد براي شناسايي يونها ومولكولها
523
تهيه و مطالعه نانوكامپوزيت قابل تزريق مورد مصرف در مهندسي بافت استخوان
524
تهيه و مطالعه ويژگي هاي ترمو پلاستيك الاستومر بر پايه اتيلن سبك و پودر تاير آسيابي
525
تهيه و مطالعه ي ارتباط بين ريز ساختار و هدايت حرارتي نانو كامپوزيت هيبريدي بر پايه ي پلي آميد/ سيكلو اولفين كوپليمر/ بورون نيتريد
526
تهيه و مطالعه ي كيتوسان اصلاح شده با پلي اتيلن گلايكول (PEG) با قابليت حساسيت به PH
527
تهيه و نشاندارسازي عصاره گياه كارتاموس تينك توريوس (گل رنگ) با تكنسيوم -99M جهت تصويربرداري از تومورهاي سرطاني
528
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي تحصيلي ، شغلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه 18 آموزش و پرورش تهران
529
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي تحصيلي ، شغلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه چهارده آموزش و پرورش تهران
530
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي تحصيلي ، شغلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه شش آموزش و پرورش تهران
531
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي تحصيلي ، شغلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه نوزده آموزش و پرورش تهران
532
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي تحصيلي و شغلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه 4 تهران
533
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي شغلي ، تحصيلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي شهر تهران (منطقه 7 آموزش و پرورش )
534
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي شغلي ، تحصيلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه 3 تهران
535
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي شغلي ، تحصيلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه 8 تهران
536
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي شغلي ، تحصيلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهيي شهر تهران (منطقه 2 آموزش و پرورش )
537
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي شغلي تحصيلي خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه 9 تهران
538
تهيه و هويت‌شناسي پلي‌استر پلي هيدروكسي بوتيرات و نانوكامپوزيت آن توسط ميكروارگانيسم Alcaligenes eutrophus
539
تهيه واكنشگر ارتوزايلن بيس (تري فنيل فسفونيم )پر اكسو دي سولفات و بكارگيري معرف تهيه شده براي اكسايش الكل ها ،تري متيل سيليل اترها و تترا هيدرو پيرانيل اترها به كربونيل مربوطه
540
تهيه واكنشگر دي (فنيل )متيل تري فنيل فسفونيم پراكسو دي سولفات و تبديل اكسيم ها ،فنيل هيدرازونها و سمي كاربازونها به تركيبات كربونيل مربوطه با اين واكنشگر
541
تهيه واكنشگر4،1 -بيس (تري فنيل فسفونيوم) بوتان پراكسودي سولفات و اكسايش الكلها ،تري متيل سيليل اترها و تترا هيدروپيرانيل اترها به تركيبات كربونيل مربوطه با اين واكنشگر
542
تهيه وبررسي باز شيف هاي 3- فرميل كينولين و مشتقات آن با دي آمين هاي مختلف وبررسي خواص ضد باكتري برخي از تركيبات سنتز شده
543
تهيه وبررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و اثر ضدباكتريايي نانوذرات ليپيدي جامد حاوي داروي موپيروسين
544
تهيه وبررسي خواص ضد ميكروبي پليمر تعديل شده بايك گونه هيدانتويني
545
تهيه وبررسي خواص مكانيكي اصلاح كننده هاي ضربه پذيردرضايعات پلاستيكي بازيافتي
546
تهيه وتدوين جزوه كاربردي در طراحي وساخت مدار چاپي
547
تهيه وساخت ring-o فيلتر دياليز، انجام كشت سلولي و بررسي خواص مكانيكي فيزيكي و شيميايي آن
548
تهيه وشناسايي SAPO-11,نانوZnSوبررسي اثر فتو كاتاليتيكي آنها دردگراداسيون4-نيتروفنل
549
تهيه وشناسايي مشتقات ايزوبنزوفوران-1(H3)اُن ها در حضور كاتاليست تترافنيل پورفيريناتوقلع (IV) تري فلورومتان سولفونات در شرايط بدون حلال
550
تهيه وشناسايي نانو سيليكاهاي عامل دار شده ( اصلاح شده ) جديد واستفاده ازآن به عنوان كاتاليست هتروژن در واكنش هاي چند جزئي
551
تهيه وكاربرد فيبرهاي اصلاح شده با نانو كمپوزيت پلي ايميدكبالت تيتاناتدرميكرو واستخراج بافاز جامد تلفيق شده با كروماتوگرافي گازي
552
تهيه وكاربردالكترود گرافيك - ايوكسي اصلاح شده با كبالت فتالوسيانين به عنوان آشكارسازي الكتروشيميائي درروش تزريق در جريان پيوسته براي ...
553
تهيه ومطالعه الكتروشيميايي الكتروليت هاي كامپوزيتي متخلخل براي باتري هاي يون ليتيم پليمري
554
تهيه ي آلومينات هاي نانو ذره اي نيكل و روي
555
تهيه ي آلياژ TPU/PP و بررسي اثر نانوساختار بر خواص فيزيكي-مكانيكي حاصل
556
تهيه ي اكسيد روي نانومتري به روش مكانوشيميايي و بررسي ويژگي هاي الكتريكي آن
557
تهيه ي الكترود طلا با ساختار نانوحفره و پوشيده شده با پالاديم
558
تهيه ي الكترود نقره بر پايه ي كاغذ براي بررسي اكسايش الكتروشيميايي هيدرازين
559
تهيه ي الكتروشيميايي نانوكامپوزيت گرافن -مس برروي الكترودگرافيت مدادوكاربرآن در اندازه گيري مقادير بسيار كم گلوكز
560
تهيه ي پليمر هاي كئورديناسي بيسموت (III) با عامل پلساز آزيد
561
تهيه ي پودر نانومتري اكسيدروي و بررسي تاثير افزودن برخي از اكسيدهاي فلزي بر ضريب غيرخطي آن
562
تهيه ي پودرهاي بس ريز گارنت ايتريوم آهن جانشاني شده با بيسموت به روش مكانو شيميايي و بررسي تاثير نسبت مولي بيسموت جانشاني شده و اندازه ي ذره برويژگي هاي مغناطيسي آن
563
تهيه ي پودرهاي نانومتري اورتوفريت ايتريوم جانشاني شده با بيسموت از روش سل- ژل و بررسي خواص فيزيكي آن
564
تهيه ي پودرهاي نانومتري فريت باريوم شش گوشي نوع M به روش سل - ژل و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
565
تهيه ي پودرهاي نانومتري گارنت ايتريوم- آهن با جانشاني هم زمان آلومينيوم و گروم و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
566
تهيه ي حامل هاي ليپيدي نانوساختار حاوي بتاكاروتن به روش تزريق حلالي
567
تهيه ي حسگر الكتروشيميايي قالب مولكولي براي اندازه گيري برخي داروهاي ديورتيك و مشابه آن با استفاده از روش هاي محاسباتي و بهينه سازي چند متغيره بر پايه ي نانولوله هاي كربني چند ديواره
568
تهيه ي داربست هاي آلجينات/ كيتوسان مورد استفاده در ترميم زخم هاي پوستي
569
تهيه ي داربست هاي هيبريدي حاوي سلول بر پايه پليمرهاي زيستي براي ترميم غضروف زانو
570
تهيه ي دي وراتريل متان ها به روش فريدل -كرافتس اسيد كاتاليز شده و بررسي كاربرد آن ها در سنتز 2،3، 6،7-تترا متوكسي آنتراسن هاي 9، 10-دي آريلي
571
تهيه ي رنگ هاي ترافيكي از پسماند هاي شركت ايرانخودرو و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي
572
تهيه ي زينك بورات از پيش ماده هاي2(BPh4) [Zn(en)3]و H3BO3/ZnO و كاربرد آن به عنوان عامل بازدارنده‌ آتش در پلي‌آكريلونيتريل
573
تهيه ي ژل قابل ديسپرس در آب نانو ذرات اكسيد روي
574
تهيه ي ساختار متخلخل از موسيلاژ دانه ي ريحان و ترسيب نانو ذرات داروي ضد سرطان پكليتاكسل در آن با استفاده از دي اكسيد كربن فوق بحراني
575
تهيه ي سازه ي اسفنجي نانو ساختار رساناي الكتريكي بر پايه ي EVA/CNT: مطالعه ي تأثير پارامترهاي ساختاري اسفنج بر روي خواص دي الكتريك و جذب امواج سازه
576
تهيه ي سبز نانوكامپوزيت هاي پلي(وينيل الكل)، كيتوسان و آلژينات حاوي نانوساختارهاي هيدروكسيد دوگانه لايه اي و نانوذره ي نقره: مطالعه جذب رنگ متيل اورانژ، و رفتار ضد باكتريايي و زيست فعالي
577
تهيه ي سلول خورشيدي منعطف با استفاده از كامپوزيت گرافن و مواد هادي مانند نانولوله هاي كربني و... به‌عنوان الكترود.
578
تهيه ي سوخت پاك از متانول
579
تهيه ي شبيه ساز هماهنگي عايقي در پست هاي فشار قوي جهت آموزش دانشجويان
580
تهيه ي فوم هاي پلي يورتان مقاوم به آتش
581
تهيه ي كاتاليزورهاي مبتني بر پلاتين - روتنيم با روش هاي مختلف و مقايسه ي فعاليت الكتروكاتاليزوري آن ها در اكسايش متانول
582
تهيه ي كاتاليست هاي CoSeوRU*Sey به روش ماكروويو بر روي بستر نانوذرات كربني و كاربرد آنها براي احياي اكسيژن در پيل سوختي متانولي مستقيم
583
تهيه ي كالاي بهداشتي-دارويي با استفاده از هيدروژل طبيعي و آلوورا و عسل و اكاليپتوس
584
تهيه ي كامپوزيت پايه زئوليتي به منظور حذف روي از پساب هاي صنعتي
585
تهيه ي لايه تركيبي متشكل از مس يديد سرب يديد به عنوان لايه مخلوط از انتقال-دهنده ي حفره و پيش ماده ي جاذب نور بر روي بستر اكسيد هادي شفاف در سلول-هاي خورشيدي پروسكايت
586
تهيه ي لايه هاي نازك ZnS با روش رسوب حمام شيميايي به كمك مايكروويو و مطالعه مورفولوژي سطح،ساختار و خواص نوري نانو بلورها
587
تهيه ي لايه هاي نازك به روش لايه نشاني رشد محلول در شرايط جديد و مطالعه ي ويژگي هاي نانو بلورها
588
تهيه ي ماده ي هيبريدي بر پايه ي ساختارهاي ليگاندي دي كربوكسيليك اسيدي / فلزي جهت تكميل كالاي نساجي
589
تهيه ي مدل رفتاري واحدهاي آجركاري معمول در ساختمان هاي بنايي جهت استفاده در تحليل هاي ديناميكي
590
تهيه ي مكانو شيميايي پودرهاي نانومتري فريت نيكل- روي جانشاني شده با مس و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
591
تهيه ي مواد نانوکامپوزيت فعال الکتريکي ترموپلاستيک ولکانيزيت بر پايه ي PP/EPDM/ نانوگرافيت: مطالعه ي ارتباط رفتار پيزورزيستيو با ريزساختار و خواص ترمومکانيک ماده
592
تهيه ي ميكروكپسول ميكروبي با استفاده از كيتوسان استخراج شده از پوسته ي ميگو
593
تهيه ي نانو پودر فريت روي به روش سل ژل و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن
594
تهيه ي نانو پودرهاي فريت نيكل-روي به روش سل-ژل و بررسي برخي از ويژگيهاي فيزيكي آن ها
595
تهيه ي نانو ذره هاي كادميم اكسيد از Cd No3 2 . 4 H2O به روش سل - ژل و مايكروويو و بررسي عوامل موثر بر اندازه ي ذره ها .
596
تهيه ي نانو كامپوزيت هاي آهن-آلومينا(Fe/Al2O3) با روش سل-ژل و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن
597
تهيه ي نانو كامپوزيت هاي آهن-سيليس﴿Fe/SiO2) به روش آسياب كاري مكانيكي و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
598
تهيه ي نانو كامپوزيت هاي آهن-هماتيت ﴿Fe/Fe2O3) و بررسي پديده ي باياس تبادلي در آن
599
تهيه ي نانو كامپوزيت هاي بر پايه ي رزين هاي اپوكسي و بررسي خواص آن ها
600
تهيه ي نانو كامپوزيت هاي پلي اتيلن - نقره به روش آسيا كاري مكانيكي و بررسي برخي خواص شيمي فيزيكي آن
601
تهيه ي نانو مايسل ها جهت تداخل در تشكيل فيبريل هاي آميلويدي
602
تهيه ي نانوپودرهاي فريت نيكل-آلومينيوم به روش سل-ژل و بررسي ويژگيهاي مغناطيسي آن
603
تهيه ي نانوپودرهاي فريت نيكل-كبالت به روش سل-ژل و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
604
تهيه ي نانوپودرهاي گارنت هاي ايتريوم-آهن جانشاني شده با آلومينيوم و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آنها
605
تهيه ي نانوذرات اكسيدي و اكسي سولفاتي از كمپلكس هاي جديد لانتانيم ﴿III﴾ ، ايتريم ﴿III﴾ و اسكانديم ﴿III﴾ با ليگاند متيل اورانژ و بررسي اثر الكترو كاتاليستي آن ها در جذب ،واجذب و توليد هيدروژن
606
تهيه ي نانوذرات مس از طريق رسوب دهي الكتروشيميايي
607
تهيه ي نانوكامپوزيت YALCONAN/EPDL ,مطالعه ي خواص فيزيكي -مكانيكي ,رئولوژيكي وبررسي فيلم پذيري ان
608
تهيه ي نانوكامپوزيت پلي كاپرولاكتام/ نانولوله هاي كربني چند ديواره با استفاده از پليمريزاسيون درجا در اكسترودر واكنشي
609
تهيه ي نانوكامپوزيت پلي يورتان-كِلي و بررسي خواص ضد خوردگي آن
610
تهيه ي نانوكامپوزيت ترموپلاستيك الاستومر ولكانيزه و رساناي الكتريكي شده بر پايه ي PP/EPDM/CNT از طريق فرآيند پخت ديناميكي پراكسيدي هم زمان به عنوان جاذب امواج الكترومغناطيس
611
تهيه ي نانوكامپوزيت رساناي الكتريكي حساس به فشار (پيزورزيستيو) بر پايه ترموپلاستيك الاستومر PP / EPDMاز نوع﴿TPV ﴾/ هيبريد نانوگرافيت و نانو خاك رس و طراحي حسگر حاوي غشاء نانوكامپوزيت
612
تهيه ي نانوكامپوزيت هاي آلكيدي بر پايه ي اسيدچرب سويا و اصلاح خواص آن توسط نانوذرات سيليكا و نانولوله هاي كربني اصلاح شده و بررسي ويژگي هاي پوششي آن ها
613
تهيه ي نانوكامپوزيت هاي بر پايه ي پلي تيواتر/نانولوله ي كربني و بررسي خواص مكانيكي سامانه هاي حاصل
614
تهيه ي نانوكامپوزيت هاي چندتايي پايه نيكلي تقويت شده با نانومواد: مطالعه ي خواص فيزيكي-شيميايي و كاربرد آن ها به عنوان پوشش هاي ضدخوردگي
615
تهيه ي نانوكامپوزيت¬هاي باردار سيليسي عامل¬دار براي اهداف دارورساني خوراكي
616
تهيه ي نرم افزار مدل پيش بيني پارامترهاي پتروفيزيكي سنگ مخزن نفتي با استفاده از روش هاي چند متغيره ي آماري و زمين آماري
617
تهيه ي نمونه هاي مشكي با ته رنگ هاي مختاف و بررسي رفتار رنگي و انعكاسي آنان
618
تهيه ي هيدروژل سه جزئي كيتوسان/ عسل/ PVA به عنوان زخم پوش براي بهبود سوختگي
619
تهيه ي3-بنزيل كوئينوكسالين-2-(1H)-اون ها از واكنش آزلاكتون هاي آروماتيك با فنيلن-1،2- دي آمين
620
تهيه يك الكترود اصلاح شده با پلي پيرول و كاربردآن براي تعيين مقدار يون نقره
621
تهيه يك برنامه كامپيوتري جهت طراحي ستون ضربه اي براي تخليص اورانيوم
622
تهيه يك برنامه كامپيوتري گرافيكي براي محاسبه خواص هندسي و پيچشي (آزاد ومقيد) مقاطع جداره نازك
623
تهيه يك بسته نرم افزاري به زبان Basic Visual جهت سيستم مدل هاي آب هاي زيرزميني با استفاده از روش برنامه ريزي پويا
624
تهيه يك بسته نرم افزاري در تحليل تيرها و شفت ها و انتخاب ياتاقان غلطنده براي تكيه گاه هاي آن
625
تهيه يك جامع براي بررسي اثر پارامترهاي مختلف سينماتيكي كرويت و دوران بر رفتار ديناميكي يك پرتابه
626
تهيه يك حسگر الكترو شيميايي قالب مولكولي براي شناسايي هيدروكلرو تيازيدو اندازه گيري آن بر پايه يك فيلم نانو لوله ي كربي /پلي پيرول , Preparation of a molecularly imprinted electrochemical sensor for hydrochlorothiazide recognition and its determination based on a carbon nanotube/polypyrrole film
627
تهيه يك حسگر الكتروشيميايي نانو ساختار جديد به منظور مطالعه و اندازه گيري هم زمان پنتوكسي فيلين و آسكوربيك اسيد با استفاده از روش بهينه سازي چند متغيره
628
تهيه يك حسگر نوري بر اساس غشاي پليمري براي تعيين مقادير جزئي يون نقره
629
تهيه يك رابط برنامه كاربردي C++ براي توابع پركاربرد نربز و كاربرد آن در مدل سازي پروانه متحرك هاي دريايي
630
تهيه يك ساخت كلي جهت طراحي زائرسرا
631
تهيه يك مدل محلي هواويز در مناطق شهري ايران براي تعيين هواويزها
632
تهيه يك نانو داردي جديد با استفاده از عصاره گياه قوسكو بررسي اثر ترميم دهندگي ان در زخمها
633
تهيه يك نانو كامپوزيت جديد با استفاده از پليمر پلي يورتان قسمت ميان بر گوشتي انار و ذرات نانو نقره و بررسي ميزان جذب اب و رهايش دارويي ان
634
تهيه يك نانو كامپوزيت جديد با استفاده از گياه prosopic cineraria پلي اتيلن فتالات . نشاسته و ذرات نانو نقره و بررسي ابگيري و رهايش دارويي ان
635
تهيه يك نرافزار كامپيوتري جهت مدلسازي وتحليل استحكام منطقه اي شناورهاي فله بر
636
تهيه يك نرم افزار براي تخمين هزينه ساخت كشتي
637
تهيه يك نرم افزار جامع كامپيوتري به منظور انجام محاسبات به آب اندازي كشتي ها
638
تهيه يك نرم افزار جهت بررسي هارمونيكي سيستمهاي قدرت در حالتهاي متقارن و نامتقارن
639
تهيه يك نرم افزار جهت تحليل و شبيه سازي مدارات خطي مايكروويو در حوزه فركانس و در حالت دائم
640
تهيه يك نرم افزار كاربر دوستانه جهت محاسبه بار برودتي سردخانه
641
تهيه يك نرم افزار كامپيوتري براي محاسبات خواص گل حفاري
642
تهيه يك نرم افزار كامپيوتري جهت مدل سازي و تحليل استحكام منطقه اي شناور هاي فله بر
643
تهيه يك نرم‌افزار كامپيوتري براي ثبات، بارگيري و تخليه مخازن سكوي حفاري نيمه شناور
644
تهيه يك نمونه پارچه از نخ حاصل از الياف الكتروريسي شده
645
تهيه يک سيستم خبره جهت شناسائي خرابي روسازي ناشي از ترک خوردگي
646
تهيه کاتاليزورهای زيگلر-ناتا پايه نانو سيليکا به منظور پليمريزاسيون پلی الفينها
647
تهيه‌ و شناسايي نانو هيدروكسيد لايه دوگانه (CaFe-LDH) و (CaMgFe-LDH) و بررسي فعاليت‌هاي كاتاليستي، فوتوكاتاليستي و رهايش دارويي
648
تهيه‌ ي پيش‌شكل‌هاي حلقوي پودي جهت تهيه‌ي اتصالات زانويي كامپوزيتي
649
تهيه‌ي تعدادي كامپوزيت بر پايه‌ي Mg-Zn-Al-LDH ‌براي حذف همزمان دو رنگ كاتيوني و آنيوني از محلول آبي
650
تهيه‌ي سامانه‌ي پيزورزيستيو بر پايه‌ي EVA/EPDM/CNT و بررسي نقش مورفولوژي در بازآرايي ساختاري
651
تهيه‌ي كاتاليزگر‌هاي نانو ساختار بر پايه‌ي FSM-16 وكاربرد آن‌ها در واكنش‌هاي آلي
652
تهيه‌ي كربوكساميدهاي شبه پپتيدي جديد با استفاده از واكنش‌هاي چند جزئي و استفاده از آن‌ها در تهيه‌ي ژل‌ها و بررسي خواص آن‌ها
653
تهيه‌ي هاليد پروسكايت هيبريدي آلي-معدني متخلخل با مورفولوژي اوپال معكوس و به كار بردن آن در سلول خورشيدي نانوساختار
654
تهيه، ارزيابي مورفولوژيكي، خواص نوري و مغناطيسي نانوذرات فريت¬هاي روي، روي- منگنز و روي- كبالت
655
تهيه، بررسي الكتروشيميايي و تاثير يون +Pr3 بر نانوذرات فعال كاتدي غني از ليتيم منگنز نيكل كبالت اكسيد
656
تهيه، بررسي موفولوژي و خواص مکانيکي نانوکامپوزيتهاي پلي اتيلني با استفاده از نانو فيلر اصلاح نشده به روش اختلاط مذاب با کمک تزريق آب
657
تهيه، بررسي و مقايسه عملكرد پوششهاي پلي يورتان متداول و هيبريدي نانو ساختار با انرژي سطحي كم
658
تهيه، بهينه سازي، شناسايي و مطالعه سينتيكي نانو جاذب اصلاح شده ZnO براي حذف آلودگي آب
659
تهيه، توصيف و كاربرد نانوساختارهاي تشكيل‌شده بر اساس گرافن اصلاح شده با گوگرد
660
تهيه، شناسايي و استفاده از كاتاليست هاي نانو ذرات زير كونيوم فسفات و برخي كاتيون هاي﴿+Cu2+،Zn2)تعويض يون شده ي آن در برخي واكنش هاي شيمي آليŸ
661
تهيه، شناسايي و بررسي خواص بيونانو كامپوزيتهاي پلي يورتان ايميد/تيتانيوم دي اكسيد و پليمرهاي جديد فعال نوري و زيست تخريب پذير حاوي آمينواسيد تيروسين و آلانين
662
تهيه، شناسايي و بررسي خواص فوتوالكتروكاتاليستي نانولوله هاي Co-TiO2 و B-TiO2 به روش آندايزينگ همزمان يك مرحله اي
663
تهيه، شناسايي و بررسي خواص كاتاليستي مزوپورهاي بهينه شده با تنگستن در فرآيند گوگردزدايي اكسايشي دي بنزوتيوفن
664
تهيه، شناسايي و بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي جديد حاوي پلي آنيلين/ گرافن كوانتوم دات دوپ شده با نيتروژن و گوگرد و بررسي خواص الكتروشيمياي آن
665
تهيه، شناسايي و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي پليمري پلي(وينيل الكل) و پلي(اترسولفون)، با استفاده از گرافن اصلاح شده با تريس(هيدروكسي متيل)آمينومتان و هيستيدين
666
تهيه، شناسايي و بررسي خواص نوري و فوتوكاتاليزوري لايه نازك روي اكسيد نانو ساختار بر روي بستر شيشه اي به روش سل- ژل
667
تهيه، شناسايي و بررسي خواص نوري وفتوكاتاليستي فيلم هاي لايه نازك نانوساختار روي اكسيد، دوپ شده وفرونشاني شده فتوشيميايي با نانوذرات نقره، بر روي بستر شيشه اي به روش سل-ژل
668
تهيه، شناسايي و بررسي سينتيك نانو كاتاليست Zn ارتقا يافته بر پايه زئوليت ZSM-5 براي هيدروژناسيون كربن منوكسيد و جذب سطحي آلودگي هاي رنگي در آب
669
تهيه، شناسايي و كاربرد تري اتيل آمينيوم-N-سولفونيك اسيد تتراكلروآلومينات و 3-متيل-1-سولفونيك اسيد ايميدازوليوم مسيلات به عنوان كاتاليزورهاي كارآمد براي سنتز مشتقات بيس- كومارين و تري آزولِو پيريميدين و تيوآميدوآلكيل نفتول وپيپريدين
670
تهيه، شناسايي و كاربرد فتالوسيانين آهن(II) و هيبريد ناهمگن اكسيد‌هاي روي/نيوبيوم/تيتانيوم در واكنش‌هاي هيدروكسيل‌دار كردن بنزن و متانوليز اوره
671
تهيه، شناسايي و كاربرد مايعات يوني اسيدي جديد و نانومواد بر پايه گرافن به عنوان كاتاليزور براي سنتز مشتقات پليهيدروكينولين، -N'،Nآلكيليدن بيسآميد و (-4'،4آريل متيلن)-بيس(-3متيل–-1 فنيل--1Hپيرازول--5ال)، و سنتز نانوكامپوزيتهاي پليمري و نانوسنسورهاي جاذب يونهاي فلزي و مواد شيميايي بر پايه گرافن اكسيد
672
تهيه، شناسايي و كاربرد مايعات يوني بر پايه كاتيون -3متيل--1سولفونيك اسيد ايميدازوليوم به عنوان كاتاليزورهايي كارآمد براي ساخت -3،3ديهيدروپيريميدين- -)1H(-2اونها و -1،1دياكسو-دكاهيدروآكريدينها
673
تهيه، شناسايي، بررسي ساختار و ويژگي هاي كمپلكس هاي جديد سرب و روي با ليگاندهاي پيريديني و كاپفرون و كاربرد آن ها در تهيه نانو اكسيدهاي سرب و دوپه شده در TiO2
674
تهيه، شناسايي،مطالعه حرارتي و بررسي خواص بيولوژيكي كمپلكس هاي مس1 و نقره 1 با ليگاندهاي تيوسمي گر بازوني و تهيه نانو ذرات مس اكسيد و نقره هاليد
675
تهيه، كنترل كيفي و بررسي پراكنش زيستي تركيبات نشاندار BPAMD با گاليوم-68 و ايتريوم-90
676
تهيه، مشخصه يابي و ارزيابي پوشش نانو كامپوزيت تخريب پذير و ضد باكتريايي پلي لاكتيك-كو-گلايكوليك اسيد- هيدروكسي آپاتيت-شيشه زيست فعال براي كاشتني هاي دنداني و ارتوپدي
677
تهيه، مشخصه يابي و ارزيابي غشا نانو كامپوزيتي پلي وينيل الكل، كيتوسان و نانو ذره كيتوسان حاوي پنتوكسيفيلين براي مهندسي بافت پوست
678
تهيه، مشخصه يابي و بررسي خواص فوتوالكتروكاتاليستي و پايداري نوري نانوكامپوزيت هايrGO/Cu2O CNT/Cu2Oو،CuWO4/Cu2O در واكنش شكافت فوتوالكتروشيميايي آب
679
تهيه، مشخصه يابي و بررسي فعاليت ضدباكتري نانوكامپوزيت Fe3O4/TEOS-APTES/Ag@TiO2.
680
تهيه، مشخصه‌يابي و بررسي رفتار فتوكاتد Cu2O در پيل سوختي ميكروبي
681
تهيه، مشخصه¬يابي و مطالعه رفتار شبه خازني فتوآند هماتيت/آبي پروس با پتانسيل كاربرد در شبه خازن¬هاي شارژشونده با نور
682
تهيه، مطالعات پيش فرمولاسيون و ارزيابي بيولوژيك ال‌‌آسپاراژيناز كنژوگه شده بر نانو ذرات صمغ گزانتان
683
تهيه¬ي مشتقات ايندول از واكنش بين آمين¬هاي آروماتيك، آريل گلي‌اكسال¬ها و 4-هيدروكسي كومارين
684
تهيه¬ي نانوكامپوزيت هيبريدي پلي وينيليدن فلورايد/گرافن/كربن نانوتيوب از طريق اختلاط مذاب و بررسي ريزساختار و خواص الكتريكي و مكانيكي آن
685
تهيهوبررسيرفتارالكتروشيمياييالكتروداصلاحشدهكربنشيشهايبانانوساختارهيدروكسيددوگانهلايهاينيكل–آلومينيوم , واردشدهباآنيونهايهگزاسيانوفرات ( II ) و ( III )
686
تهييه پليمر لانكس(آنيزيدين-وينيل استات-بوتيل متاكريلات) و بررسي خواص رسانايي ,ساختماني و الكتروشيميايي آن
687
تهييه و ارزيابي خواص داربست بيولوژيكي آنتي باكتريال بر پايه پرده آمنيون جهت كاربرد در ترميم بافت پوست
688
تهييه و بررسي خواص الكتروشيميايي كمپلكس هاي كبالت و واناديم باليگاندهاي بازشيف
689
تهييه و بررسي خواص حرارتي ليگاندها و كمپلكس هاي شيف بازواناديل فاقد و حاوي گروه دي آزو
690
تهييه و شناسايي كمپلكس مس در ابعاد نانو ، استفاده از آن براي تهيه نانو ذرات اكسيد مس و بررسي خواص كاتاليستي آن در اكسايش الكل ها
691
تهيۀ سازه اسفنجي نانوساختار رساناي الكتريكي با قابليت جذب امواج صوتي بر پايۀ آلياژ EPDM/EVA و نانوگرافيت
692
تهیه و تدوین نقشه اجرای استراتژی شرکت پالایش نفت لاوان بر اساس مدل BSC
693
تهیه وتولید تراورس
694
توأمان ازلي در اساطير ايراني با محوريت شاهنامه
695
توابع Bezier و B-Spline دوبعدي و كاربرد آنها
696
توابع σ- هارمونيك روي گروه هاي فشرده ي موضعي
697
توابع ابر مهندسي وچند كاربرد آنها
698
توابع ابرهندسي و چند كاربرد آنها
699
توابع اسپلاين و دنباله خطاها در بهترين تقريب چندجمله اي ها
700
توابع انتگرال
701
توابع اينوكس اسكالري و مقدار برداري
702
توابع به طور كامل يكنوا و L^p- تقريب آنها
703
توابع پايه رنگهاي طبيعي خامه قالي ايران
704
توابع پيوسته نوعي و كاربرد آن
705
توابع تحليلي كراندار بر فضاهاي ديريكله
706
توابع تركيبي چبيشف- بلاك پالس و روش شبه خطي سازي براي يك دسته از مسائل كنترل بهينه غير خطي
707
توابع ترموديناميكي نانو سيستم‌هاي كوچك
708
توابع تصفيه پذير و كاربردهاي آن‌ها
709
توابع تقريبا" n- ضربي روي جبرهاي نرم دار و جبرهاي توپولوژيكي
710
توابع تقريبا" محدب و عملگرهاي تقريبا" يكنوا
711
توابع توزيع تعميم يافته پارتوني و تاثير آن در اصلاح تابع ساختار نوكلئوني
712
توابع جمعي-خوشه اي روي كويورهاي انتقال پايدار
713
توابع دوبار همساز و كاربرد آن ها
714
توابع رفاه اجتماعي در قطبنماي سياسي
715
توابع رفاه اجتماعي درقطب نماي سياسي
716
توابع شبه كراندار و ميانگين پذيري
717
توابع شكاف و كاربردهاي آن در مسائل نابرابري تغيراتي برداري
718
توابع فضاي شبه خطي و خواص آن
719
توابع فيتزپاتريك و عملگرهاي يكنواي ماكسيمال
720
توابع گرين كسري و كاربردهاي آنها
721
توابع مثبت معين و نامساويهاي عملگري
722
توابع مجانبي شبه‌محدب و كاربردهاي آنها
723
توابع محدب و نامساوي ينسن
724
توابع مختلط
725
توابع معين مثبت و منفي روي ابر گروهها
726
توابع مقياس و موجكهاي چند گانه خاص در روش هاي طيفي
727
توابع موضعا ليپ شيتز روي خمينه هاي ريماني
728
توابع نوعي و كاربردشان در فضاهاي باناخ مرتب
729
توابع و رگرسيون مفصل - مبنا و كاربرد آن ها در مدل سازي وابستگي
730
توابعي محدب از متغيرهاي تصادفي و كاربردهاي آن‌ها
731
تواتر بهينه بازرسي براي حداقل زمان توقف تجهيزات ناحيه خط نورد شركت فولاد كاويان
732
توارث پذيري و ارتباط صفات در جوامع F2 حاصل از تلاقي بين سه گونه گلرنگ تحت شرايط عادي و تنش خشكي
733
توازن بار بر روي سرور در شبكه هاي نرم افزار محور
734
توازن بار در سرويس دهنده ي ابر متحد
735
توازن بار در شبكه هاي توري بي سيم
736
توازن بار در شبكه‌هاي مبتنى بر نرم‌افزار به وسيله مديريت كارآمد جريان‌هاي بزرگ
737
توازن بار در معماري ElastiCon در شبكه‌هاي نرم‌افزار محور
738
توازن بار و خودسازماندهي درگريدهاي رايانشي با استفاده از آتاماتاي يادگيري
739
توازن‌بار در شبكه نرم‌افزارمحور نسل آينده (5G)
740
توافق بيشينه در سيستم هاي چند عامله مرتبه دوم با توپولوژي متغير
741
توافق تصاوير پانوراميك ديجيتال و CBCT در تشخيص ضايعات لوسنت آپيكالي
742
توافق خوشه اي در سيستمهاي چندعاملي مرتبه كسري غيرخطي
743
توافق سنجي مولفه هاي تبيين كننده كيفيت آموزش محيط زيست دردانشگاههاي استان
744
توالي يا تحول و بلوغ اكوسيستم و بيوم ها
745
توالي يابي برخي از ژن هاي دخيل در سنتز آنتي اكسيدان ها و استفاده از آن ها در فيلوژني جنس هاي مهم زير خانوداه Anthemideae
746
توامندسازي روستا- شهرها در محيط هاي پيراشهري و ارائه راهبردهايي در راستاي توسعه موزون روستا- شهري ﴿نمونه موردي روستا- شهر كلم خواران واقع در استان اصفهان﴾
747
توان تحمل فضايي بر اساس مولفه هاي كالبدي معماري
748
توان توضيح دهندگي سود حسابداري محافظه كارانه و غير محافظه كارانه در تبيين بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
749
توان سنجي پتانسيل هاي گردشگري در توسعه روستايي،مطالعه موردي بخش سرولايت نيشابور
750
توان سنجي پتانسيل هاي گردشگري در توسعه روستايي،مطالعه موردي بخش سرولايت نيشابور
751
توان سنجي طبيعت گردي ﴿اكوتوريسم﴾ منطقه حسن آباد به روش تحليل سلسله مراتبي ﴿AHP﴾ و استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿GIS﴾ و ارزش گذاري اقتصادي آن
752
توان سنجي محيطي و نقش آن در توسعه توريسم روستايي با استفاده از مدل SWOT نمونه مورد مطالعه (بخش كوهسرخ كاشمر) , the environmental assessment of its role in the development of rural tourism using swot model model case study:kohsorkh-kashmar
753
توان سنجي محيطي ونقش آن در توسعه توريسم روستايي با استفاده از مدل كوهسرخ كاشمر
754
توان هاي آب و هوايي شهرهاي توريستي ايران نمونه موردي اصفهان، شيراز و يزد
755
توان هاي هادامارد و ماتريس هاي تمام مثبت
756
توانايي تاثير كنترل بيولوژيك استروپتومايسس هاي بومي جدا شده بر روي فوزاريوم اكسيسپوروم عامل پژمردگي آوندي فوزاريومي (خيار،گوجه فرنگي و پياز)
757
توانايي تقسيم سود نقدي در پيش بيني جريان وجوه نقد عملياتي و جريان وجوه نقد آزاد
758
توانايي توضيح دهندگي بازده هر سهم بواسطه معيارهاي منتخب در شرايط روند صعودي يا نزولي بورس اوراق بهادار تهران
759
توانايي جلبك تك سلولي Dunaliella در زدايش آلومينيوم از محيط
760
توانايي حاصلضرب پوچتوان گروههاي دوري , capability of nilpotent products of cyclic groups
761
توانايي حاصلضرب پوچتوانگروههاي دوري
762
توانايي سه رقم يونجه در جذب پتاسيم از فلوگوپيت با اندازه ذرات متفاوت و تغييرات كاني شناسي رسي
763
توانايي سود و جريان هاي نقدي عملياتي در توضيح ارزش ذاتي تحقق يافته سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
764
توانايي عقل در دستيابي به معرفت يعني ازديدگاه غزالي
765
توانايي متغيرهاي بنيادي حسابداري در پيش بيني عملكرد مالي شركت
766
توانايي هاي هندسه در غني سازي فيزيك
767
توانبخشي تعادلي بيماران مبتلا به MS به‌كمك روش‌هاي بازي‌درماني و بينايي ماشين
768
توانش بين فرهنگي دانشجويان بين المللي دانشگاه يزد
769
توانمند سازي EPON براي قرارگرفتن در کنار WiMAX در لايه دسترسي شبکه
770
توانمند سازي جاذبه هاي گردشگري در پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو
771
توانمند سازي سكونتگاه هاي غير رسمي حاشيه شهر تربت حيدريه با تاكيد بر مسائل اقتصادي و اجتماعي ( نمونه موردي : مخله قاسم آباد شهر تربت حيدريه)
772
توانمند سازي سكونتگاه هاي غير رسمي حاشيه شهر مشهد با تاكيد بر مسائل اقتصادي و اجتماعي
773
توانمند سازي فضايي - عملكردي توسعه گردشگري در استان آذربايجان غربي
774
توانمند سازي كاركنان گمركات
775
توانمند سازي نيروي انساني وعوامل موثر برآن
776
توانمندسازي اقتصادي سكونتگاه‌هاي غيررسمي با رويكرد برندسازي مكان(نمونه موردي: محله فلك‌الدين خرم‌آباد)
777
توانمندسازي اقتصادي كودكان و نوجوانان مناطق محروم ( ارائه يك برنامه محتوايي براي اردوهاي جهادي)
778
توانمندسازي زنان سرپرست خانوار ناحيه 3 شهر اصفهان با تأكيد بر مؤلفه اشتغال
779
توانمندسازي سكونتگاههاي غير رسمي با روديكرد اجتماع محور (نمونه مورد مطالعه محله شيرآباد زاهدان)
780
توانمندسازي سكونتگاههاي غير رسمي با رويكرد حكمروايي خوب شهري (نمونه موردي: شهر ايلام)
781
توانمندسازي سكونتگاههاي غير رسمي با رويكرد حكمروايي خوب شهري (نمونه موردي: شهر ايلام)
782
توانمندسازي كاركنان
783
توانمندسازي كاركنان
784
توانمندسازي كاركنان عامل كليدي در رونق سازمانها
785
توانمندسازي كاركنان و نقش آن در پيشبرد اهداف سازماني
786
توانمندسازي مديران معدني از طريق افزايش مهارت تصميم گيري
787
توانمندسازي ميراث فرهنگي و توسعه گردشگري شهري در ايران مركزي (مورد مطالعه: شهر يزد)
788
توبه در مثنوي معنوي و مقايسه آن با المحجة البيضا في تهذيب الاحيا فيض كاشاني
789
توپوكليما و پديده وارونگي ﴿مطالعه موردي: شهر اصفهان- 1389﴾
790
توپوگرافي و تاثير آن در سيماي فضائي منطقه اصفهان
791
توپولوژي ، لايه بندي ، همزماني و مديديت شبكه هاي جديدSDH
792
توپولوژي بهينه براي خرپاهاي مستوي
793
توپولوژي توليد شده بوسيله نرم فازي
794
توپولوژي روي قاب ها درفضاهاي هيلبرت و باناخ
795
توپولوژي رويه ها با سايه هاي همبند
796
توپولوژي زاريسكي بر طيف دوم مدول
797
توپولوژي عمومي و فضاي هاسدورف
798
توپولوژي فازي
799
توپولوژي مجتمعهاي سادكي
800
توپولوژي هاي القايي توسط متريك هاي معتبر درℓ__ گروه هاي آبلي
801
توپولوژي هاي نوين كوپلرهاي جريان گردابي: مدلسازي، طراحي، بهينه سازي، ساخت، شناسايي و كنترل سرعت با DSP
802
توپولو‍‍ژي و داده ها
803
توپولوژي وساختارC*-جبر دنباله هاي بسل در فضاهاي هيلبرت
804
توجه فني،اقتصادي وبازار طرح توليد وبهبود شبكه هاي فولادي با نرم افزار
805
توجه و ادراك افراد اسكيزوفرن و مقايسه آن با افراد طبيعي
806
توجيه فني اقتصادي روش هاي مختلف ريسندگي
807
توجيه فني واقتصادي طرح كارخانه ريخته گري قطعات چدني
808
توجيه منطقي ترجيح تعادل نش به پيامد بهينه پارتو در نظريه بازي
809
توجيه¬پذيري انتقال آب بين حوضه¬اي از تونل البرز به دامنه جنوبي رشته¬كوه البرز
810
توجيهات براي دانش عمومي
811
توحيد از ديدگاه سيدحيدر آملي و علامه طباطبايي
812
توحيد در طبيعت يا نگرشي بر آب و هواشناسي در قرآن مجيد
813
توحيد ذاتي و صفاتي و تحليل عقلاني آن در نهج البلاغه
814
توحيد و كمال آن در نهج البلاغه
815
توده هاي پستاني بررسي 1250 مورد توده ي پستاني در شهر رشت
816
توربو كد
817
توربين گاز و موتور ديزل دريائي و مقايسه آنها
818
توربين هاي بادي
819
توربين هاي بادي با پره هاي كامپوزيت
820
توربين هاي بادي چند پره براي پمپاژ آب
821
توربين هاي بادي دو سو تغذيه و روش هاي كنترل آن
822
توربينهاي احتراقي گازي
823
تورم
824
تورم
825
تورم ، علل شيوع و راههاي مهار آن
826
تورم تعميم يافته گاليله اي و داده هاي رصدي جديد
827
تورم تعميم يافته گاليله اي و داده هاي رصدي جديد
828
تورم علل و راهكارها در اقتصاد ايران
829
تورم و پراكندگي قيمت هاي نسبي در ايران
830
تورم و رابطه آن با ساير متغير هاي اقتصادي و راه هاي مقابله با آن
831
تورم و راههاي مقابله با آن
832
تورم و عوامل موثر بر ان
833
تورنتون وايلدر
834
تورهاي ماهيگيري
835
توريست و تاثير ان بر امنيت ملي
836
توريست و تاثيرات آن بر امنيت ملي
837
توريستي تفريحي اقامتي
838
توريسم در كشورهاي در حال توسعه و نقش دولتها در آن
839
توريسم درشهرستان لاهيجان(بررسي جامعه شناختي توريسم وموانع توسعه آن درشهرستان لاهيجان).
840
توريسم روستايي ونقش آن در توسعه روستاها
841
توريسم و تاثير آن بر امنيت ملي
842
توريسم و تاثير آن بر امنيت ملي
843
توريسم و تاثير ان بر امنيت ملي
844
توريسم و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان چهار محال و بختياري
845
توزيع 238U ، 232Th ،40K و 137Cs در برخي مناطق سواحل درياي خزر
846
توزيع S-TABLE
847
توزيع آماره هاي ترتيبي با روش بوت استرپ
848
توزيع اسلش- چوله و تعميم هاي آن
849
توزيع اقتصادي بار بين خودروهاي برقي با در نظرگرفتن مراحل شارژ و
850
توزيع اقتصادي بار بين نيروگاه ها
851
توزيع اقتصادي ديناميكي با درنظر گرفتن برنامه پاسخگويي تقاضا
852
توزيع اندازه بنگاه هاي جديد الورود صنايع توليدي ايران و عوامل مؤثر بر آن
853
توزيع انرژي در استان زنجان
854
توزيع انرژي در استان سمنان
855
توزيع انرژي در استان كردستان
856
توزيع اولين زمان عبور حركت براوني از مر زهاي تكه اي-خطي و كاربرد آن در قيمت گذاري اختيار معامله ي با مانع
857
توزيع بار ترافيكي در شبكه هاي اترنتي
858
توزيع بار در سيستم هاي پردازش موازي مبتني بر Cluster-PC
859
توزيع بتا - نمايي گسسته
860
توزيع بتا وايبل-پواسن وكاربرد آن
861
توزيع بتا-دو جمله اي : خواص و كاربردهاي آن
862
توزيع بتاي دو ماتريسي
863
توزيع بتاي مكمل
864
توزيع برش پايه در سازه هاي جداسازي شده تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك
865
توزيع برق در شبكه هاي قدرت
866
توزيع بهينه تغيير شكل در طراحي ظرفيت قابهاي خمشي و مهاربندي فولادي
867
توزيع بهينه و تحليل هزينه - فايده ميراگرهاي تسليمي و اصطكاكي در مقايسه با توزيع يكنواخت در ساختمانهاي فولادي
868
توزيع بيرنبام- ساندرز و تعميم هاي آن
869
توزيع پذيري بين t- نورم ها و t - همنرم ها
870
توزيع پذيري داروي اريترومايسين در سيستم دو فازي آبي بر پايه پليمر و نمك
871
توزيع پروفيلي برخي عناصر سنگين و تغذيه اي در خاكهاي مرتعي كوهستاني كوهرنگ تحت تاثير مواد مادري و گونه هاي گياهي
872
توزيع پواسن آميخته متناهي و كاربرد آن
873
توزيع پواسن نمايي تواني )EEP(
874
توزيع پواسن و تركيباتي از آن، همراه با كاربرد ها
875
توزيع پواسون كانوي- ماكسول نمايي و كاربردهاي آن
876
توزيع تركيبي پارتو - نمايي و پارتو - لگ نرمال
877
توزيع تركيبي پارتو نمايي و پارتو لگ نرمال
878
توزيع تقاضاي شكل پذيري ساختمان هاي نامتقارن بتن آرمه با سيستم دوگانه قاب خمشي و ديوار برشي
879
توزيع تنش در توده سنگ درزه دار تقويت شده با مهار پس تنيده
880
توزيع تنش در خاك با توجه به شرايط مرزي مختلف
881
توزيع تنش هاي پسماند در زمين بعد از خاكبرداري
882
توزيع تواني نامتقارن و كاربردهاي آن
883
توزيع تي چند متغيره و كاربردهاي آن
884
توزيع جانبي تنش بستر در كانالهاي مركب
885
توزيع جغرافيايي اديان در شهر تهران با تاكيد بر امنيت اجتماعي
886
توزيع جمعيت،آمايش و توسعه مناطق ساحلي جنوب كشور (محدوده مورد مطالعه : استانهاي بوشهر و هرمزگان)
887
توزيع چگالي جريان الكتريكي و ميدان مغناطيسي در دستگاه هاي ابر رساناي چند نواره با استفاده از مفاهيم ميدان هاي مغناطيسي مختلط
888
توزيع حدي نرم بردارهايي از متغيرهاي تصادفي مثبت
889
توزيع خاكدانه اي آميدوهيدرولازها در اكوسيستم هاي مختلف
890
توزيع خاكدانه اي آنزيم هاي آلكالين فسفاتاز، اسيد فسفاتاز و آريل سولفاتاز در اكوسيستم هاي مختلف
891
توزيع خي دو وموارد استفاده آن
892
توزيع در آمد امنيت غذايي در استان همدان ( 78 - 1368 )
893
توزيع درآمد در ايران و بررسي اقتصادسنجي و علل نابرابري آن (1347-1363)
894
توزيع درآمد و عدالت اجتماعي
895
توزيع درهمتنيدگي و اشتراك اطلاعات در يك شبكه كوانتومي
896
توزيع دما در اطراف يك چشمه حرارتي متحرك (خطي و استوانه اي) با استفاده از مدل هيپربوليك
897
توزيع دما و تغييرات عدد نوسلت در داخل لوله در جريان توسعه يافته هيدروديناميكي
898
توزيع دنباله اي و توزيع زمان هاي توقف دو مرحله اي در آزمايش هاي برنولي
899
توزيع دو متغيره پارتو و كاربرد آن در قابليت اعتماد
900
توزيع دوجمله اي منفي نمايي
901
توزيع رطوبت در پروفيل خاك از منبع نقطه اي در سطوح شيب دار
902
توزيع روي در ارقام گندم با روي- كارايي مختلف تحت تاثير مصرف خاكي و تغذيه برگي روي
903
توزيع سرعت در جريان هاي يكنواخت درمقطع مستطيلي با زبري هاي متفاوت
904
توزيع سرعت در كانالهاي روباز مستطيلي شكل داراي خم
905
توزيع سرعت متوسط عمقي و تنش برشي در كانال هاي با بهترين مقطع هيدروليكي ذوزنقه اي و مستطيلي به روش نگاشت همديسي
906
توزيع سري لگاريتمي آميخته و كاربردآن درمدل بندي اثرتغذيه بر بروز عارضه دربيماران ديابتي
907
توزيع صفر آزمون نسبت درستنمايي تعميم يافته در طرح هاي فاكتوريل بدون تكرار
908
توزيع ضريب انتقال حرارت داخل محفظۀ احتراق موتور ديزل ملي
909
توزيع طول عمر جديد (آماره های ترتيبی توزيع نمايي-پواسن)
910
توزيع طول عمر داده هاي قابليت اعتماد
911
توزيع طول عمر داده هاي قابليت اعتماد
912
توزيع طول عمردوپارامتري جديد
913
توزيع عادلانه درآمد و ثروت از ديدگاه امام علي ﴿ع﴾ با محوريت نهج البلاغه
914
توزيع عادلانه منابع طيفي در سيستم‌هاي مخابراتي دسترسي چندگانه
915
توزيع فاز- نوع در مدل بندي تصادفي و برآورد پارامترهاي آن
916
توزيع فاصله ها در درخت هاي جستجوي دودويي
917
توزيع فراواني علل سقط در افراد معرفي شده جهت سقط درماني به پزشكي قانوني ‏شهر رشت از ابتداي سال‎1380‎‏ تا پايان سال ‏‎1385‎
918
توزيع فراواني كيستهاي ادنتوژنيك درمراجعين آزمايشگاه رازي رشت طي سالهاي80-1379
919
توزيع فرم هاي درجه دوم تحت شرايط چوله - نرمال
920
توزيع فشار بر روي مقطع كاتاماران (گوه دو بدنه) به روش تست مدل و روش عددي
921
توزيع فضايي بيماري كم خوني در جمعيت دانش آموزي استان فارس
922
توزيع فضايي توسعه پايدار گردشگري نمونه موردي شهرستان تيران وكرون
923
توزيع فضايي و مكانيابي باجه هاي مطبوعاتي در شهر رشت با استفاده از GIS به روش AHP
924
توزيع كاماراسوامي كامبل
925
توزيع كرانگين دو متغيره
926
توزيع كوشي چوله تعميم يافته و ويزگي هاي آن
927
توزيع كوماراسوامي و ويژگيهاي آن
928
توزيع كوماراسوامي: خواص، كاربرد‌ها و تعميم‌هاي آن
929
توزيع لاپلاس نامتقارن تعميم يافته و رگرسيون چندكي
930
توزيع لاگرانژيان كاتز
931
توزيع متغير همراه آماره ترتيبي بدست آمده از تركيب خطي مشاهدات
932
توزيع متغير همراه آماره‌هاي ترتيبي شرطي نرمال چند‌متغيره
933
توزيع مرسولات پستي
934
توزيع مركب وايبول معكوس تعميم يافته و كاربردها
935
توزيع مسئوليت در مسئوليتهاي تضامني
936
توزيع مكاني برخي فلزات سنگين در خاك هاي سطحي استان اصفهان و ارتباط آن ها با ويژگي هاي خاك، اقليم و مواد مادري
937
توزيع مكاني سرب، كادميم و نيكل در خاك هاي محدوده بختيار دشت اصفهان
938
توزيع مكاني فلزات سنگين در خاك هاي كشاورزي، شهري و صنعتي اصفهان
939
توزيع مكاني كادميوم، روي و واناديوم در خاك سطحي و تجمع آن ها در تعدادي از محصولات زراعي استان همدان
940
توزيع مكاني كروم، كبالت و نيكل در خاك سطحي و تجمع آنها در تعدادي از محصولات زراعي استان همدان
941
توزيع مكاني مس و روي در خاكهاي سطحي استان همدان با استفاده از مدل طبقه بندي و رگرسيون درختي
942
توزيع مناسب هوا در اتاق ها و راهرو هاي روش اتاق و پايه – بررسي موردي معدن پروده طبس
943
توزيع مويرگي
944
توزيع ميدان مغناطيسي ناشي از سيمهاي حامل جريان با شكل دلخواه در هوا
945
توزيع نرخ شكست خطي تعميم يافته دو متغيره
946
توزيع نرمال بريده شده
947
توزيع نرمال چوله بسته، گشتاورهاي موزون احتمال، توزيع نرمال چوله ناتكين.
948
توزيع نرمال و كاربرد آن
949
توزيع نرمال وانواع آن
950
توزيع نمايي - پواسن و تعميم هايي از آن
951
توزيع نمايي -- هندسي و تعميم هايي از آن
952
توزيع نمايي تعميم يافته دومتغيره مطلقاً پيوسته
953
توزيع نمايي كام - پواسون )ECOMP(
954
توزيع نمايي،نمايي تعميم يافته وخواص آنها
955
توزيع نوسان تحقق يافته نرخ ارز
956
توزيع نيترات در پروفيل خاك تحت تاثير سطوح مختلف آب و كود نيتروژن در سيستم آبياري قطره اي- نواري
957
توزيع نيترات در خاك تحت آبياري قطره اي-نواري ذرت و مدل سازي با نرم افزار HYDRUS-2D/3D
958
توزيع نيتروژن آلي محلول در اكوسيستم هاي جنگلي
959
توزيع هاي آلفا -تك مدي گسسته
960
توزيع هاي آلفا- چوله و موضوع هاي مرتبط
961
توزيع هاي آميخته-مقياس نرمال-چوله و كاربرد آن ها در مدل هاي رگرسيوني غيرخطي
962
توزيع هاي پايدار چوله ي آميخته و كاربردهاي آن در خوشه بندي
963
توزيع هاي پلي تروپ در اخترفيزيك
964
توزيع هاي پواسن و نرمال
965
توزيع هاي چند متغيره با مدل هاي شرطي معين
966
توزيع هاي چند متغيره ي بتا- توليد شده
967
توزيع هاي چوله متقارن
968
توزيع هاي چوله و كاربرد آنها در قابليت اعتماد
969
توزيع هاي كهلري منيفلدهاي سايا
970
توزيع هاي لوژستيك تعميم يافته
971
توزيع هاي نرمال چوله و خواص آن ها
972
توزيع هاي نوع-كاتز چند متغيره و كاربرد آنها در مدل هاي رگرسيوني
973
توزيع هذلولي تعميم‌يافته چوله-نرمال چندمتغيره و خصوصيات آن
974
توزيع و برق رساني كارخانه خمير مايه تبريز
975
توزيع و توسعه ترك در سنگ و شبه سنگ تحت تنش تك محوري با در نظر گرفتن اثر هندسه
976
توزيع و ژراكنش فضايي كاربري فضاي سبز شهر بروجن و تجزيه و تحليل آن
977
توزيع و منشا فلزات سنگين در رسوبات عمقي دلتاي تالاب گاوخوني
978
توزيع و منشاءيابي فلزات سنگين در رسوبات عمقي درياچه‌هاي شهري حاشيه رودخانه زاينده‌رود
979
توزيع وايبل معكوس تعميم يافته
980
توزيع وايبل و وايبل معكوس با مدل هاي آميخته متناهي، وزن هاي مثبت و منفي
981
توزيع وزن برخي از كدهاي دوري تحويل ناپذير
982
توزيع وضعيت ديس¬پپسي و عوامل مرتبط با آن در مراجعه كنندگان به كلينيك فوق تخصصي گوارش وكبد كاسپين در سال 1397
983
توزيع‌بار در سطح كنترل شبكه‌هاي مبتني بر نرم‌افزار با رويكرد نگاشت پويا مابين سوئيچ و كنترلر
984
توزيع‌هاي آلفا-چوله و كاربرد آنها
985
توزيع‌هاي آميخته متناهي با مؤلفه‌هاي‏ تي-چوله چندمتغيره
986
توزيع‌هاي آميخته متناهي با مولفه‌هاي نرمال چوله
987
توزيع‌هاي آميخته‌ي متناهي با مولفه‌هاي پارتو و كاربردهاي آن
988
توزيع‌هاي پيوسته دومتغيره با شرطي‌هاي مشخص
989
توزيع‌هاي مجموعه متوقف‌كننده كدهاي ريد-مولر
990
توزيعهاي پارتوي تعميم يافته و مشخص ساري آنها
991
توزيعهاي زير نمائي
992
توزيعهاي گسسته و پيوسته
993
توزيعهاي مجانبي آماره ها براي فرآيندهاي پواسن آميخته
994
توزيعهاي نرمال بريده شده و خواص آنها
995
توسط يك روش جديد بر اساس مفاهيم PINCH براي بررسي و كنترل آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ
996
توسع الگوريتم ايمني براي حل مساله جريان کارگاهي منعطف با ماشينهاي موازي غير مرتبط براي حداقل کردن زمان تکميل و ديرکردها
997
توسعة روش استاتيكي غيرخطي براي سازه‌هاي بلند نامتقارن تحت اثر دو مولفة افقي زلزله
998
توسعة روشهاي طراحي كنترل تطبيقي براي سيستمهاي غيرخطي با فرم خاص فيدبك اكيد
999
توسعة مدلي براي ارزيابي نقش بازارچه هاي مرزي برفعاليت‌هاي اقتصادي ( مطالعه موردي : بازارچه مرزي پرويزخان(
1000
توسعه IE به منظور توليد يك بانك اطلاعاتي شخصي از منابع بر روي اينترنت
بازگشت