<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تعيين خاصيت آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي گياه چويل و اثر نانو پودر آن بر استارترهاي دوغ
2
تعيين خاكستر زغال سنگ با استفاده از راديو ايزوتوپ
3
تعيين خردايش سنگ معدن مس سونگون پس از انفجار با استفاده از روش آناليز تصويري
4
تعيين خسارت ايجاد شده در سازه هاي بتني تحت بارگذار يهاي چرخه اي با استفاده از يك مدل آسيب خميري همسانگرد براي بتن
5
تعيين خسارت ايجاد شده در سازه هاي بتني تحت بارگذاري هاي چرخه اي با استفاده از يك مدل آسيب خميري همسانگرد براي بتن
6
تعيين خسارت معنوي ناشي از جرم
7
تعيين خصوصيات ايستگاههاي انتقال موقت زباله
8
تعيين خصوصيات توپوگرافيك قرنيه در افراد فاميل ﴿خواهر و برادر﴾ مبتلايان به كراتوكونوس در مراكز چشم پزشكي يزد
9
تعيين خصوصيات توپوگرافيك قرنيه در افراد فاميل ﴿خواهر و برادر﴾ مبتلايان به كراتوكونوس در مراكز چشم پزشكي يزد
10
تعيين خصوصيات روكش جوشي غني از كروم اعمال شده بر فولاد ساده كربني
11
تعيين خصوصيات زيستي نانو پودر فلوئورو هيدروكسي آپاتيت تهيه شده به روش هيدروترمال
12
تعيين خصوصيات شخصي كاربران نور پلانت از پرونده هاي موجود در مركز تحقيقات و تنظيم خانواده وابسته به مركز بهداشت استان گيلان در ابتداي سال 1373 تا ابتداي سال 1377
13
تعيين خصوصيات فيزيكوشيميايي چربي كوهان شتر و بهينه سازي اينتراستريفيكاسيون آنزيمي آن تحت شرايط ذي اكسيد كربن فوق بحراني به منظور تهيه شبه كره كاكائو
14
تعيين خصوصيات فيزيكوشيميايي و عملكردي صمغ جاوشير
15
تعيين خصوصيات فيزيكي و شيميايي مطلوب براي پارچه لاينر و ارزيابي نمونه هاي تجاري
16
تعيين خصوصيات كمي و كيفي فاضلاب كارخانجات توليد كننده مواد شوينده و ارائه راه حل مناسب تصفيه
17
تعيين خصوصيات گرمايي لحاف هاي روانداز بالايي بي بافت
18
تعيين خط سير هواپيمايي بدون سرنشين با استفاده از تكنيك پردازش نصوير
19
تعيين خطاهاي سيستم هاي بر پايه قوانين با استفاده از محاسبات بر پايه DNA
20
تعيين خطاهاي ماشين فرز CNC سه محوره و جبران خطاي ماشين ابزار توسط تغيير برنامه CNC
21
تعيين خطاي بافت پارچه با تكنيك هاي پردازش تصوير
22
تعيين خطوط اضطرار، احتياط و اطمينان سطح آب درياي خزر و كاربري اراضي خطوط ساحلي (مطالعه موردي: سواحل جنوب شرقي درياي خزر)
23
تعيين خواص آنتي‌اكسيداني و ميزان فنل تام عصاره‌هاي آبي ميوه و پوسته روي ميوه بلوط به روش برون تني
24
تعيين خواص آيروديناميكي و اصطكاكي ذرت علوفه اي سيلو شده
25
تعيين خواص ارتباطيبتن پليمري با استفاده از روابط ميكرو مكانيك
26
تعيين خواص انتقالي سيالات با استفاده از مدل‌سازي بر اساس ترموديناميك آماري و شبيهسازي ديناميك مولكولي
27
تعيين خواص برشي پليمري تقويت شده با نانو ذرات به صورت آزمايشگاهي و مايكرومكانيكي
28
تعيين خواص برشي داخل صفحه‏اي كامپوزيت هاي پليمري به روش عددي و تجربي
29
تعيين خواص ترموديناميكي مايعات يوني، پليمر ها و فلزات با استفاده از معادله هاي حالت جديد بر اساس ترموديناميك آماري و شبيه سازي
30
تعيين خواص تك‌لايه كامپوزيتيو لايه‌چينيكامپوزيت‌هاي لايه‌اي با استفاده از روش معكوس
31
تعيين خواص حجمي و ترموفيزيكي پليمرها و سيستم هاي كوانتومي با استفاده از معادله حالت تائو -ميسون تصحيح شده .2-ارائه معادله حالت جديدجهت سيتم هاي جمع پذير و پليمرها
32
تعيين خواص ديناميكي بافت كيسه آب به كمك تست (DMA (Dynamic Mechanical Analysis
33
تعيين خواص ساختاري و ديناميكي مايعات يوني آمينو اسيدي با استفاده از شبيه سازي ديناميك مو لكولي
34
تعيين خواص شكست بيونانوكامپوزيت سيمان استخواني - نانوهيدروكسي آپاتيت
35
تعيين خواص شكست بيونانوكامپوزيت سيمان استخواني - نانوهيدروكسي آپاتيت
36
تعيين خواص فيزيكي پودر uo 2 و بر رسي اثرات سينتر ينگ روي خواص نهايي قرص هاي سوخت و ارزيابي روش هاي موجود اندازه گيري نسبت o/ u
37
تعيين خواص فيزيكي و شيميايي دامپ هاي باطله هاي معادن مس پورفيري و تاثير آن در بازسازي زمين هاي استخراج شده ﴿مطالعه موردي معادن مس سرچشمه و سونگون﴾
38
تعيين خواص فيزيكي و قابليت ذوب ريسي نخ فيلامنتي PP بازيافت شده از ضايعات ليفي پلي پروپيلن
39
تعيين خواص فيزيكي و مكانيكي پياز زعفران و طراحي و ساخت موزع كارنده
40
تعيين خواص كيفي گوجه فرنگي با استفاده از روش غير مخرب عكس برداري از نور پراكنش يافته ليزر
41
تعيين خواص مخلوط هاي بيوديزل وديزل
42
تعيين خواص مكانيكي بافت مغز بر مبناي ريز ساختار بافت
43
تعيين خواص مكانيكي بافت نرم بر اساس داده هاي الاستوگرافي با استفاده از حل مسائل معكوس
44
تعيين خواص مكانيكي خيار گلخانه اي تحت شرايط تغذيه اي متفاوت و مدل سازي رفتار آن تحت بار گذاري شبه استاتيكي
45
تعيين خواص مكانيكي سلول هاي كندروسيت تحت تاثير تغيير شكل هاي بزرگ با استفاده از روش المان محدود
46
تعيين خواص مكانيكي سلول‌هاي بنيادين مزانشيمال مغز استخوان موش با دستگاه ميكروسكوپ نيروي اتمي(AFM )
47
تعيين خواص مكانيكي ليگامان پريودنتال گاوي
48
تعيين خواص مكانيكي ليگامان زانو توسط تست DMA
49
تعيين خواص مكانيكي مس نانو كريستال تهيه شده از ايكپ
50
تعيين خواص مكانيكي موادفلزي درنرخ كرنش بالابراساس مدل تحليلي تيلوروشبيه سازي عددي آزمايش هاپكينسون
51
تعيين خواص مكانيكي ناحيه بين‌وجهي سيم‌هاي حافظه‌دار و زمينه پليمري در بارگذاري ديناميكي
52
تعيين خواص مكانيكي و دياگرام حد شكل دهي آلياژهاي تيتانيوم و آلومينيوم توسط تست بالج هيدروفرمينگ
53
تعيين خواص مكانيكي و سطحي نانوكامپوزيت پايه اپوكسي به كمك آزمايش هاي نانوسختي سنجي
54
تعيين خوردگي در سازه هاي چندلايه توسط روش تست غير مخرب
55
تعيين خوردگي در لوله ها با استفاده از امواج هدايت شونده التراسونيك
56
تعيين خوردگي در لوله هاي گاز با استفاده از روشهاي آزمون غيرمخرب نوري
57
تعيين خيابان هاي داراي اولويت براي ايجاد مسيرهاي ويژه دوچرخه (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
58
تعيين خيز يك بازوي الاستيك با اندازه گيري كرنش به همراه ساخت دستگاه و آزمايش
59
تعيين دامنه و زاويه فاز ولتاژ تزريقي تغييردهنده فاز PST جهت كاهش تلفات در مسير موازي
60
تعيين دامنه ي كاربرد معادله حالت زنجير محدب سخت
61
تعيين دانسيته محلول سولفات روي
62
تعيين دانسيته محلول سولفات منگنز
63
تعيين دانه بندي گندله هاي توليدي در مجتمع فولاد مباركه با استفاده از تكنيك هاي پردازش ديجيتال تصاوير و الگوريتم هاي هوشمند
64
تعيين دبي جريان و نيرو در سوپاپ پايتي نشيمن گاه مخروطي در شرايط جريان آرام
65
تعيين دبي ماكزيمم لحظه اي در حوزه هاي آبريز فاقد آمار سد زاينده رود
66
تعيين دبي مورد نياز خنك كننده بر اساس دور و بار موتور احتراق داخلي
67
تعيين درجه آسايش و ويژگي هاي معماري اقليمي در شهرستان سنندج
68
تعيين درجه آسايش و ويژگيهاي معماري اقليمي در استان كرمانشاه
69
تعيين درجه اهميت سيستم ها و اجزاء راكتور تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي ايران از نظر ايمني هسته اي با استفاده از روش ارزيابي احتمالاتي ايمني (PSA)
70
تعيين درجه تخريب اراضي با استفاده از برخي خصوصيات فيزيكي شيميايي خاك ها در منطقه كوهرنگ (چلگرد) استان چهارمحال و بختياري
71
تعيين درجه سازگاري چند رنگزاي بازيك كلاسيك توسط روش تحليل اجزاء اصلي
72
تعيين درجه ي توسعه نيافتگي مناطق استان كرمانشاه
73
تعيين درخت شاخه هاي مختلف ICT و ايجاد ويرايش نرم افزار جهت دسترسي و ويرايش ساختار درخت
74
تعيين درصد خاكهاي ريزدانه موجود در خاكهاي دانه اي با استفاده از نتايج آزمايش CPT و بررسي بهسازي اين خاكها در برابر روانگرائي
75
تعيين درصد لپتين آزاد به تو تال در مبتلايان به pcos و ارتباط آن با چاقي و مقاومت به انسولين
76
تعيين درصد لپتين آزاد به تو تال در مبتلايان به pcos و ارتباط آن با چاقي و مقاومت به انسولين
77
تعيين دُز جذبي چشم در پرتودرماني سر و گردن با استفاده از MCNPX
78
تعيين دٌز جذبي قفسه‌ي سينه بعد از ماستكتومي به وسيله‌ي TLD
79
تعيين دز دريافتي كبد در كودكان تحت تصويربرداري كبدي صفراوي با ايمنودي اتيك اسيد به روش مونت كارلو
80
تعيين دز مناسب پرتو تابي جهت ايجاد موتاسيون در جوانه رز رقم ماراسيا
81
تعيين دز موثر مردم رامسر از استنشاق گاز رادن ـ222
82
تعيين دزاپتيموم اشعه گاما در القاء موتاسيون بر روي كشت جنين بالغ و نابالغ برنج
83
تعيين دقت تشخيصي سونوگرافي در مقايسه با MRI در پارگي روتاتوركاف
84
تعيين دقت تشخيصي سونوگرافي در مقايسه با MRI در پارگي روتاتوركاف
85
تعيين دقت روش اندازه گيري ارتفاع رحم و سونوگرافي براي تخمين سن حاملگي و مقايسه با نتايج اولين روز آخرين قاعدگي
86
تعيين دقت روش اندازه گيري ارتفاع رحم و سونوگرافي براي تخمين سن حاملگي و مقايسه با نتايج اولين روز آخرين قاعدگي
87
تعيين دقيق موقعيت ها و پارامترهاي بلور ZRO2 با استفاده از داده هاي پراش پودر و روش ريتولد
88
تعيين دوره انتظار اختياري بهينه براي گاوهاي هلشتاين ايران
89
تعيين دوره بهره برداري در قراردادهاي BOT با استفاده از يكپارچه سازي روشهاي پويايي سيستم و منطق فازي
90
تعيين دوره بهينه توليد و وارانتي محصول در سيستم توليدي رو به زوال با درنظر گرفتن بازرسي تجهيزات توليدي و محصولات به طور همزمان
91
تعيين دوره بهينه توليد و وارانتي محصول در سيستم توليدي رو به زوال با درنظر گرفتن بازرسيتجهيزاتتوليدي و محصولات به طور همزمان
92
تعيين دوره زماني آستانه تاثير حجم نقدينگي بر سطح عمومي قيمت ها در اقتصاد ايران (86-1350)
93
تعيين دوز بهينه علف كش ها جهت كنترل علف هاي هرز...
94
تعيين دوز فوتو نوتروني در اعضاي بدن ناشي از پرتودهي توسط يك شتاب دهنده خطي (linac) واقع در اتاق درمان
95
تعيين ديدگاه پزشكان عمومي شهر يزد در خصوص پيامدها﴿مزايا﴾وموانع اجراي طرح پزشك خانواده شهري در سال 1392
96
تعيين ديدگاه دانشجويان سال آخر دانشكده دندانپزشكي گيلان- رشت از مهارت هاي كسب شده باليني بر اساس برنامه آموزشي
97
تعيين ذخيره اطمينان و نقطه سفارش در سيستم هاي موجودي دو مرحله‌اي با تقاضا و زمان تحويل احتمالي با استفاده از شبيه‌سازي مونت كارلو
98
تعيين رابط برخي ويژگيهاي شناختي-انگيزشي فردي و ويژگيهاي جمعيت شناختي با پيامدهاي آموزشي در ميان كارآموزان مركز كارآفريني دانشگاه اصفهان و ارائۀ الگوي پيشنهادي اثربخشي آموزشي
99
تعيين رابط بين كيفيت خدمات ورضايت مشتريان در باشگاه هاي بدن سازي شهرشيراز
100
تعيين رابطه آماري استحكام-سختي در فولاد هاي چند فازي
101
تعيين رابطه استرس شغلي و مديريت زمان در كاركنان اداره پست شرق استان مازندران
102
تعيين رابطه باورهاي غير منطقي مادران و سلامت رواني فرزندان دختر آنان در مقطع سال سوم متوسطه شهر قائم شهر در سال تحصيلي 86-85
103
تعيين رابطه باورهاي غير منطقي و وسواس مذهبي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر نيمسال 88-78
104
تعيين رابطه بين "رضايت شغلي "و"رعايت اخلاق حرفه اي"در معلمين تربيت بدني استان هرمزگان
105
تعيين رابطه بين آمادگي تنفسي و عوامل خطرزاي منتخب بيماريهاي قلبي عروقي اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان
106
تعيين رابطه بين آموزش پيش دبستاني و انگيزه تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان رامسر.
107
تعيين رابطه بين ابعاد بيضوي تخليه و وزن مخصوص سنگ
108
تعيين رابطه بين استراتژي هاي منابع انساني و حفظ و نگهداري كاركنان دانشگر، مورد مطالعه: شركت سايپا (مركز تحقيقات و نوآوري)
109
تعيين رابطه بين استراتژيهاي خود رهبري و خلاقيت اعضاي هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران
110
تعيين رابطه بين اضطراب و بيماريهاي روان تني ( سايكوسوماتيك )
111
تعيين رابطه بين بازي هاي رايانه اي بر دانش،نگرش ورفتارمديريت پسماند دركودكان پيش دبستاني شهرستان رامسر.
112
تعيين رابطه بين برنامه ريزي استراتژيك و عملكرد كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان فارس
113
تعيين رابطه بين بهزيستي رواني و تعادل عاطفه در شهرستان گرگان 1389
114
تعيين رابطه بين تنش پيش - تراكمي و مقاومت برشي خاك و طراحي دستگاه اندازه گير مقاومت برشي در مزرعه
115
تعيين رابطه بين جرات ورزي بر پرخاشگري دانش آموزان
116
تعيين رابطه بين خلق و خو و درك پذيرش و طرد پدر با رفتار پرخاشگرانه دو گروه دانش آموز شنوا و ناشنوا شهر اصفهان
117
تعيين رابطه بين سازگاري عاطفي و اجتماعي و چگونگي ترسيم شكل شماره 7 بندر گشتالت در دانش آموزان دبيرستانهاي شهرستان نكا در سال تحصيلي 87-86
118
تعيين رابطه بين سرعت خودرو و دبي ورودي در جلوي پنجره براي پلتفرم ملي
119
تعيين رابطه بين سرمايه فكري و تعهد سازماني با مديريت دانش ﴿ مطالعه موردي : آموزش و پرورش شهر قاين
120
تعيين رابطه بين شكيبايي و سازگاري زناشويي در معلمان زن شهرستان سواد كوه سال 87
121
تعيين رابطه بين صفات شخصيت و سلامت عمومي با هليكوباكتر پيلوري و سوءهاظمه
122
تعيين رابطه بين صفات شخصيتي و اميد به زندگي
123
تعيين رابطه بين صفات شخصيتي و گرايش به رفتار مطلوب اجتماعي
124
تعيين رابطه بين صميميت و مدت ازدواج در زوجين شهرستان ساري
125
تعيين رابطه بين عدالت سازماني وارزشهاي فرهنگي در كاركنان بيمارستانهاي آموزشي شهيد صدوقي
126
تعيين رابطه بين قابليت‌هاي مديريت استعداد با امكان استقرار چابكي سازماني مورد مطالعه مديران و سرپرستان شركت گيتي پسند اصفهان
127
تعيين رابطه بين كاربرد تكنولوژي جديد و عوامل ريسك در بيمارستان‌هاي شهر تهران
128
تعيين رابطه بين كمالگرايي منفي و سازگاري عاطفي با استرس ادارك شده دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رامسر.
129
تعيين رابطه بين كيفيت زندگي كاري با فرسودگي شغلي دبيران تربيت بدني شمال فارس
130
تعيين رابطه بين كيفيت زندگي وسرمايه روان شناختي بين بيماران MSومردم عادي
131
تعيين رابطه بين كيفيت زندگي وسرمايه روان شناختي بين بيماران MSومردم عادي
132
تعيين رابطه بين گرايش به خيانت و مهارتهاي ارتباطي در خانواده هاي علي آبادي در سال تحصيلي 92-91
133
تعيين رابطه بين مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان و شخصيت برند (مورد مطالعه : مشتريان گروه صنعتي انتخاب)
134
تعيين رابطه بين مصرف رسانه‌هاي جمعي، رفتار تمريني و مديريت بدن زنان شهر قم
135
تعيين رابطه بين مكانيزم هاي دفاعي و همدلي شناختي با كيفيت زندگي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور رامسر.
136
تعيين رابطه بين مهارت هاي شهر وندي و سازگاري اجتماعي با عزت نفس در دانش اموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر ايرانشهر
137
تعيين رابطه بين مهارتهاي مديريتي سرپرستاران با قصد ترك خدمت كاركنان پرستاري در بيمارستان‌هاي دولتي تهران
138
تعيين رابطه بين ميزان خردشدن سنگ و پارامترهاي انفجار در معدن زيرزميني سرب و روي كوشك
139
تعيين رابطه بين ميزان خود شناسي و بهداشت رواني
140
تعيين رابطه بين ميزان وابستگي به اينترنت وسنجش اضطراب از نوجوانان دوره دبيرستان شهرستان شهركرد در سال تحصيلي90-91
141
تعيين رابطه بين نحوه مطالعه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رستمكلا و روستاي گرجي محله
142
تعيين رابطه بين نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران با استفاده از مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي و نسبت P/E سهام در بازار بورس تهران در دوره 1380 - 1383
143
تعيين رابطه بين نوع ويژگيهاي شخصيت و كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه پيام نور مياندوآب
144
تعيين رابطه بين هوش فرهنگي با هويت قومي در دانشجويان تركمن و غير تركمن
145
تعيين رابطه بين هوش معنوي با شادكامي و اميدواري در دانشجويان
146
تعيين رابطه بين هوش هيجاني ورضايت شغلي كاركنان اداره آموزش وپرورش شهرستان مانه وسملقان
147
تعيين رابطه بين هوش هيجاني وسلامت عمومي دردانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور فارسان
148
تعيين رابطه بين هويت يابي سازماني با كمال گرايي كاركنان با نقش ميانجي اشتياق شغلي كاركنان شهرداري منطقه چهار شهر همدان
149
تعيين رابطه بين ويژگي هاي آنتروپومتريكي و عملكرد حركتي كودكان پسر 9-6 ساله شهر ملاير
150
تعيين رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و گرايش به اصلاح طلبي و اصول گرايي در دانشجويان پيام نور مركز بهشهر
151
تعيين رابطه تفكر انتقادي و راهبردهاي كنترل فكر بر بهزيستي روانشناختي (مطالعه موردي :دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر)
152
تعيين رابطه جهت گيري مذهبي و گرايش به تفكر انتقادي با راهبردهاي مقابله با استرس در دانشجويان دختر دوره كارشناسي دانشكده علوم انساني دانشگاه يزد
153
تعيين رابطه جو سازماني با استرس شغلي و رضايت شغلي دبيران
154
تعيين رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي بين دانش آموزان سال سوم دبيرستانهاي شاهد و عادي دخترانه مدارس دولتي شهر بهشهر
155
تعيين رابطه درگيري عاطفي و ذهني كاركنان با برند كارفرما با در نظر گرفتن نقش ميانجي كارآفريني سازماني- مورد مطالعه: شركت پالايش گاز پارسيان
156
تعيين رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني بين كارشناسان و سرپرستان شركت سيمان اصفهان
157
تعيين رابطه سبك هاي تربيتي والدين با شكل گيري در كودكان خانواده هاي گرگاني در سال تحصيلي 91-90
158
تعيين رابطه سلامت رواني و كمرويي در بين دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان شهرستان نكاء
159
تعيين رابطه سلامت سازماني با تسهيم دانش و نقش ميانجي خلاقيت در بين كاركنان اداري اداره كل آموزش و پرورش شهر شيراز
160
تعيين رابطه سلامت سازماني و جذابيت برند كارفرما مورد مطالعه: شركت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان (فناپ)
161
تعيين رابطه سيرت نيكوي مديران و تفكر انتقادي كاركنان (مورد مطالعه:كاركنان و مديران دانشگاه اصفهان)
162
تعيين رابطه صفات شخصيت با دلبستگي به مكان در دانشجويان دانشگاه پيام نور گرگان
163
تعيين رابطه صفات شخصيت، سبك ها و ابعاد دلبستگي با راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهريز
164
تعيين رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه به رضايت مندي زناشويي وكيفيت زندگي
165
تعيين رابطه فرآيند ارتباط بين فردي و سبك هاي رهبري سازماني با توجه به نقش ميانجي عدالت سازماني (مورد مطالعه:اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي كرمانشاه)
166
تعيين رابطه فراشناخت و حل مسئله دانشجويان علوم تربيتي دانشگاه پيام نور
167
تعيين رابطه فراشناخت و خلاقيت دانشجويان دانشگاه پيام نور
168
تعيين رابطه فرهنگ سازماني باميزان گرايش به فعاليت هاي بازاريابي در سازمان كتابخانه ها و موزه ها و مراكز اسناد آستان قدس رضوي , the study of relationship between organizational culture and attitudes to marketing activities in the organization of libraries,museums and documents center of
169
تعيين رابطه قراردادروانشناختي با رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني در ميان كاركنان دانشگاه اصفهان
170
تعيين رابطه كاهندگي براي بيشينه جابجايي نسبي طبقه
171
تعيين رابطه كنار آمدن با استرس با بي ثباتي در ازدواج بين زوجين شهرستان گرگان در سال 92 - 1391
172
تعيين رابطه مديريت استعداد بر توان دانش آفريني كاركنان اداره آموزش و پرورش نواحي 4و5 استان اصفهان
173
تعيين رابطه مناسب جهت محاسبه افت فشار شكاف در دستگاه اندازه گيري هدايت پذيري
174
تعيين رابطه ميان ابعاد مديريت دانش وعملكرد مديريت مالي در مجموعه شهرداريهاي كلان شهرشيراز
175
تعيين رابطه ميان برخي شاخص‌هاي استعداد‌يابي با ركورد دوندگان نخبه سرعتي و استقامتي كشور
176
تعيين رابطه ميان شخصيت برند و وفاداري مشتريان
177
تعيين رابطه ميان عزت نفس و رضايت زناشويي در مردان و زنان متاهل ناحيه يك شهرستان بندرعباس
178
تعيين رابطه ميان مهارتهاي رواني قهرمانان پسر جودوكار با عملكرد
179
تعيين رابطه ميان هوش با خلاقيت و خودكارامدي در كودكان پيش دبستاني
180
تعيين رابطه ميان ويژگيهاي شخصيتي، خلاقيت و خودشكوفايي در دانشجويان رشته هاي نقاشي، گرافيك، عكاسي، طراحي صنعتي و معماري
181
تعيين رابطه نيمه تجربي براي نيرو- تغيير مكان در فنرهاي ديافراگمي كلاچ
182
تعيين رابطه هوش معنوي با اختلالات شخصيت در والدين شهرستان علي آباد كتول در سال (88-1387)
183
تعيين رابطه ويژگي هاي شخصيتي بر رضايت جنسي افراد متاهل 20 تا 32 سال شهر بندرگز
184
تعيين رابطه ويژگي هاي شخصيتي بر رضايت جنسي افراد متاهل 20تا 32 ساله شهرستان بندرگز
185
تعيين رابطه ي بين شخصيت وسلامت روان با تصوير تن دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان اهواز
186
تعيين رابطه ي بين ويژگيهاي شخصيت وسلامت روان با تصوير تن دانشجويان دختر دانشگاه آزاد شهرستان اهواز
187
تعيين رابطه‌ي اختلال شخصيت مرزي با رفتار وسواس خريد از طريق تكانشگري، عزت نفس، اضطراب و افسردگي
188
تعيين رابطه‌ي بلوغ سازماني با حرفه‌گرايي سازماني كاركنان ناحيه مركزي شركت گاز استان چهارمحال و بختياري
189
تعيين رابطه‌ي بين سرمايه اجتماعي و انگيزه فردي با اشتراك دانش در سازمان آموزش و پرورش استان فارس
190
تعيين رابطه‌ي بين قيمت طلا، نرخ ارز، شاخص سهام و قيمت نفت با استفاده از تبديل موجك پيوسته
191
تعيين راكتيويته افزوده لازم جهت يك دوره كاري نيروگاه 1000-WWER
192
تعيين راندمان نيروگاه سيكل تركيبي گيلان دربار نامي و بارغيرنامي
193
تعيين راندمان و ضرايب كينتيكي لجن فعال تلفيقي با بستر ثابت پوسته ي برنج در تصفيه ي فاضلاب بيمارستاني
194
تعيين راهبرد مطلوب در استخراج و فرآوري سنگ هاي ساختماني با مطالعه تطبيقي كشور هاي پيشرو در زمينه اين صنعت
195
تعيين راهبردهاي بهينه توسعه شهر پايدار (مورد مطالعه: شهر خورموج
196
تعيين راهكار كنترل بهينه براي درمان رشد تومور هاي سرطان ريه با استفاده از روش هاي تركيبي
197
تعيين راهكارهاي اجرايي پذيرش شركت‌ها در بورس‌هاي خارجي و پذيرش شركت‌هاي خارجي در بورس تهران
198
تعيين رسوب آسفالتين در برش هاي نفتي پالايشگاه اصفهان و مدل سازي رسوب با استفاده از معادله حالت PC-SAFT
199
تعيين رضايت كاربران از سيستم اشتراك دوچرخه شهر اصفهان
200
تعيين رفتار بازيابي سنگ آهن كنسانتره پرسولفور گل گهر
201
تعيين رفتار توده سنگ معدن گوشفيل جهت طراحي فضاهاي زيرزميني
202
تعيين رفتار واقعي بارگذاري - باربرداري (اولين سيكل بسته از نمودار سيكليك) فولاد آتوفر تاژ و بررسي عمليات Re-autofrettage براساس نتايج بدست آمده
203
تعيين رنج نرمال بالانس اكسيدان- آنتي اكسيدان در جمعيت بالغين شهر مشهد
204
تعيين رنگ سنجي آهن (II) با استفاده از 4-(2- پيريديل آزو) رزورسينول
205
تعيين رنگ‌سنجي آنتيموان(III ) با استفاده از برمومتيل قرمز
206
تعيين رنگ‌سنجي مس(‌‌II) با استفاده از 1-(2-پيريديل آزو)-2-نفتول در محلول‌هاي اسيدي
207
تعيين روابط بين دبي حداكثر متوسط روزانه و دبي ميانگين ماهانه با خصوصيات فيزيوگرافيك ، در حوضه هاي آبخيز غرب ايران
208
تعيين روابط تجربي مناسب براي برآورد زمان تمركز حوضه هاي آبخيز
209
تعيين روابط چندگانه ميان مراحل فرايند مديريت استراتژيك و فرايند تبديل دانش با مولفه هاي سرمايه فكري در دانشگاه هاي دولتي اصفهان
210
تعيين روابط خود پنداري با سلامت عمومي دردانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهر سيمين شهر
211
تعيين روابط علت و معلولي تاثير پياده سازي برنامه‌ريزي ERP منابع انساني بر دگرگوني سازمانهاي لجستيكي مستقيم و معكوس با رويكرد معادلات ساختاري
212
تعيين روابط منطقه اي شدت، مدت و فراواني بارش با استفاده از تئوري مقياس
213
تعيين روابط منطقه اي شدت،مدت و فراواني بارش با استفاده از تئوري مقياس در استان چهارمحال و بختياري
214
تعيين روابط نيروئي در عمليات فورد ورق و طراحي يك دستكاه نورد آزمايشگاهها
215
تعيين روابط هيدروليكي خاكهاي منطقه اصفهان
216
تعيين روايي و پاياني آزمون بدون فعاليت ورزشي در برآورد VO2max در مقايسه با آزمون بروس در مردان و زنان واليباليست نخبه
217
تعيين روايي وپايايي روش ابداعي ﴿موج اولتراسوند﴾ در اندازه گيري زاويه قوس كمري
218
تعيين روش انتخاب بار در هنگام بازيابي سيستم قدرت مبتني بر پاسخ فركانسي سيستم
219
تعيين روش بهينه ارزيابي فني – اقتصادي، شناسايي و رفع نقاط پر تصادف و تاثير آن بر ارتقاي ايمني ترافيك (مطالعه ميداني محور سنندج-ديواندره ، ديواندره-سقز و سقز-بانه)
220
تعيين روش ساخت جك پيچي خودرو از نوع معمولي
221
تعيين روش طراحي شبكه خطوطاتوبوسراني
222
تعيين روش مناسب براي بررسي زادآوري گونه گيلاس وحشي (Prunus avium L)
223
تعيين روش مناسب براي تبديل يك سازمان وظيفه محور به يك سازمان فرآيندگرا
224
تعيين روش مناسب بيهوشي با استفاده از تكنيك داده كاوي
225
تعيين روش نمونه برداري بهينه جهت برآورد كمي گونه تنگرس ﴿Amygdalus lycloides Speach ﴾ در جنگلهاي زاگرس مطالعه موردي : سر پل ذهاب
226
تعيين روشهاي مناسب جهت رنگرزي الياف پلي پروپيلن با استفاده از ديسپرسهاي انتخابي و حلالهاي مناسب
227
تعيين روشي بهينه در دسته‌بندي اغتشاشات كيفيت توان
228
تعيين روند و درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي 23 گانه استان خوزستان در مقطع 89-1369
229
تعيين رويشگاه بالقوه سه گونه جنگلي صنعتي و نيمه صنعتي مديترانه اي در حوزه آبخيز بازفت با استفاده از تكنيك RSو GIS
230
تعيين رويشگاه بالقوه سه گونه درختي صنعتي يا نيمه صنعتي مديترانه اي در جنگلهاي تخريب يافته لردگان با استفاده از تكنيك RS و GIS
231
تعيين رويشگاه بالقوه سه گونه مرتعي با استفاده از GIS و RS در حوزه رودخانه و هرگان
232
تعيين رويشگاه بالقوه گونه ريواس ﴿Rheum ribes L﴾ با استفاده از روش هاي مكسنت و گارپ در استان اصفهان
233
تعيين رويشگاه بالقوه گونه گون سفيد ﴿Astragalus gossypinus Fischer﴾ در استان اصفهان
234
تعيين رويشگاه بالقوه و بالفعل گونه هاي مرتعي با استفاده از مدل هاي اكولوژيكي در استان چهارمحال و بختياري
235
تعيين رويشگاه هاي بالقوه دوگونه مرتعي Astragalus verus و Agropyron trichophorum با استفاده از تلفيق سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور در منطقه كرچمبوي جنوبي فريدن استان اصفهان
236
تعيين رويشگاه هاي بالقوه مرتعي در جنوب استان يزد با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور، زمين آمار و مدل سازي اكولوژيكي
237
تعيين رويه آسفالتي مناسب در مناطق داراي ريزگرد از ديدگاه اصطكاك سطحي
238
تعيين رويه حالت حدي خاك رس جنوب تهران
239
تعيين ريپيت بافت پارچه هاي تاري - پودري به كمك تكنيك هاي پردازش تصويري
240
تعيين ريز ساختار مواد نانو كريستال به روش ريتولد و تابع توزيع لوگ نرمال با استفاده از تابش سينكروترون
241
تعيين ريز ساختار مواد نانو كريستال به روش وارن - اورباخ
242
تعيين ريز ساختار مواد نانوساختار با استفاده از پراشپرتوهاي
243
تعيين ريسك اعتباري تسهيلات پرداختي به مشتريان بانك ملي: ( مطالعه موردي : بانكهاي سرپرستي شمال شهر تهران)
244
تعيين ريسك اعتباري تسهيلات پرداختي به مشتريان بانك ملي: ( مطالعه موردي : بانكهاي سرپرستي شمال شهر تهران)
245
تعيين ريسك زيست محيطي سواحل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ) ZEESP ( و مديريت آن بر اساس استاندارد 00013 OSI
246
تعيين زاويه تعادل شناوري AUV
247
تعيين زاويه شيب سرتاسري معدن تاگويي 2 بوكسيت جاجرم با استفاده از روش هاي تحليلي و عددي
248
تعيين زمان آبياري لوبياچيتي بر اساس آتمومتر نوع پيچ و تطبيق آن با پتانسيل آب در برگ
249
تعيين زمان بروز رساني صفحات وب براي موتورهاي جستجو با استفاده از طول عمر اطلاعات
250
تعيين زمان بلو-آب براي معادلات نفوذ -واكنشي
251
تعيين زمان بندي بهينه عمليات در سيستم بارانداز متقاطع
252
تعيين زمان بهينه پروژه ها
253
تعيين زمان بهينه تبديل تقاطعات همسطح به غيرهمسطح و تبيين پارامترهاي تأثيرگذار
254
تعيين زمان بهينه تعميرات بهينه پيشگيرانه مبتني بر نت پيشگويانه
255
تعيين زمان بهينه تعميرات پيشگيرانه پايانه فروش در صنعت پرداخت الكترونيكي
256
تعيين زمان پايداري قطع يك شبكه با استفاده از شبكه هاي عصبي
257
تعيين زمان تحريك در سيگنال EEG به كمك شبكه عصبي
258
تعيين زمان تخم ريزي و تغييرات چرخه توليد مثلي ماهي انجك سيستان بر اساس شاخص هاي گنادي كبدي و ضريب چاقي
259
تعيين زمان تخم گذاري و تغييرات چرخه توليد مثلي ماهي انجك سيستان بر اساس شاخص هاي گنادي كبدي و ضريب چاقي
260
تعيين زمان رويش دندانهاي كانين ، پرمولرها و مولر دوم دائمي در دانش آموزان 14-8 ساله مدارس ابتدايي و راهنمايي شهر رشت در سال 1384
261
تعيين زمان سيكل توليد براي يكپارچه سازي سيستم توليد-موجودي در زنجيره تامين سه سطحي
262
تعيين زمان شروع و پايان تحول تشكيل آسفريت در فرآيند آستمپرينگ چدن داكتيل
263
تعيين زمان مناسب شستشوي مقره ها در خطوط توزيع فشار متوسط ﴿20kV﴾
264
تعيين زمان و ظرفيت استاندارد خطوط ميكس در داروسازي با در نظر گرفتن محدوديت ها و استانداردهاي خاص اين صنعت
265
تعيين زنجيره بحراني با توجه به تعامل موجود ما بين ريسك پروژه و اندازه بافرها
266
تعيين زنجيره بحراني با توجه تعامل موجود ميان ريسك پروژه و اندازه بافرها
267
تعيين زيرساخت‎ هاي نورومكانيك در بيومكانيك حركت انسان
268
تعيين ژئو تيپ گونه هاي هليكوباكترپيلوري در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهر تهران با استفاده از ...
269
تعيين ژئوئيد محلي دقيق با استفاده از تركيب مشاهدات ژئودتيك
270
تعيين ژاسخ فركانسي ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از موجهاي ضربه ولتاژ پايين
271
تعيين ژنز و مدلسازي ترموديناميكي كانسار طلاي ارغش با مطالعه سيالات درگير
272
تعيين ژنوتايپ هاي TTV در اهدا كنندگان خون سالم، HBV و HCV مثبت در اصفهان
273
تعيين ژنوتيپ MMP9 در ناحيه پروموتوري 1562- و ارتباط آن با سرطان سينه در جمعيت اصفهان
274
تعيين ژنوتيپ پلي مورفيسم تك نوكلئوتيدي ژن CD24 در بيماران مالتيپل اسكلروز
275
تعيين ژنوتيپ هاي ويروس هپاتيت B در زندانيان معتاد به مواد مخدر تزريقي حامل HBsAg استان تهران با استفاده از روشهاي مولكولي RFLP-PCR در مطالعات سطح انبوه
276
تعيين ساختار APATITE
277
تعيين ساختار -P گروه هاي متناهي با زير گرو ه هاي سره غير آبلي دو مولدي
278
تعيين ساختار Pbo2 و تعيين اثر زمان شمارش بر پارامترهاي ساختاري
279
تعيين ساختار بلوري از روي طرح پراش
280
تعيين ساختار بهينه ريزشبكه ها با توجه به شبكه هاي موجود در سيستم هاي توزيع هوشمند
281
تعيين ساختار ژنتيكي جمعيت‌هاي قارچ Parastagonospora nodorum عامل سوختگي خوشه گندم در ايران
282
تعيين ساختار سازماني مناسب با توجه به اندازه پروژه
283
تعيين ساختار سيستمهاي غيرخطي با استفاده از روش Separation و Lasso و كاربرد آن در ژنراتور سنكرون
284
تعيين ساختار شبكه الماس در T=300, T=0 به كمك شبيه سازي ديناميك ملكولي
285
تعيين ساختار شبكه هاي عصبي مصنوعي با استفاده از ساختارهاي هندسي
286
تعيين ساختار شيميايي برخي از تركيبات موجود در برگ درخت كاج نوئل
287
تعيين ساختار كنترلر فازي بهينه براي موتور توربوجت
288
تعيين ساختار مناسب اتصال ماژول هاي فتوولتائيك در يك نيروگاه خورشيدي تمركزي براي استحصال بيشترين توان با در نظر گرفتن ناهمگني تابش روي ماژول ها
289
تعيين ساختار هاي كريستالي و ثابت پروتوناسيون ليگاند هاي سيس - و ترانس -N : N- بيس (2- سيكلوهگزيل ) اتان - 1 ، 2- دي آمين (2)LH و سنتز كمپلكس هاي )CU)PPH3(LH(K2 )CR)LH(2( , deermination of crystal strructure and protonation constant of n,n - bis )2-hydroxyclohexyl( ethane - 1.2 - diamine )LH2( and synthesis of )CU)PPH3(LH(K2 )CR)LH(2(
290
تعيين ساختار يك سيستم غير خطي NARMAX توسط الگوريتم BSD و كاربرد آن در ژنراتور سنكرون
291
تعيين ساختاربهينه سيستم ذخيره انرژي خودروهاي هيبريد الكتريكي
292
تعيين ساختارهاي پروژه به كمك سيستم خبره
293
تعيين سازگاري رنگزا با استفاده از دستگاه هاي ديجيتالي
294
تعيين سازگاري رنگزاهاي ديسپرس با استفاده از روش تحليل اجزاء اصلي
295
تعيين سازوكار سنجش و محاسبه بهره‌وري نهاده‌هاي حمل‌و‌نقل شهري اصفهان
296
تعيين سايتوكاينهاي سلولهاي T كمكي 17 (TH 17)و T تنظيمي (Treg) در زنان مبتلا به سقط هاي مكرر
297
تعيين سايتوكاينهاي سلولهاي T كمكي 17 (TH 17)و T تنظيمي (Treg) در زنان مبتلا به سقط هاي مكرر
298
تعيين سايز مبدل الكترونيك قدرت در ژنراتورهاي القائي دوسو تغذيه متصل به توربين بادي بر اساس رنج مطلوب تغييرات سرعت
299
تعيين سبد حوزه هاي كسب و كاري براي صندوق سرمايه گذاري خطرپذير هاتف با استفاده از تكنيك Dematel و ANP
300
تعيين سبد سرمايه گذاري در سهام با اهداف چندگانه : كاربرد روش محدوديت ε تعميم يافته
301
تعيين سبد سرويس مخابراتي شبكه نسل آتي به كمك تكنيك داده كاوي در كشور ﴿ در محدوده استان خراسان رضوي ﴾
302
تعيين سبك رهبري مديران در مدارس ابتدايي شهرستان بهشهر
303
تعيين سبك مديريت مناسب دريك شركت توليدي منتخب ﴿نوبنياد ﴾
304
تعيين ستون فقرات مجازي توزيع شده بصورت هوشمند در شبكه هاي حس گر بي سيم
305
تعيين سرانجام حاملگي بر اساس يافته هاي سونوگرافي سرويكس در سه ماهه دوم حاملگي
306
تعيين سرانجام حاملگي بر اساس يافته هاي سونوگرافي سرويكس در سه ماهه دوم حاملگي
307
تعيين سرب با استفاده ار الكترود خمير كربن اصلاح شده 1- ﴿2- پيريد يلازو ﴾ - 2- نفتول با تكنيك ولتا متري عريان سازي اندي پالس تفاضلي
308
تعيين سرعت بحراني در ديسك دوار تركدار
309
تعيين سرعت مطمئنه¬ي خودروي سنگين با توجه به شرايط محيطي و پارامترهاي مؤثر خودرو
310
تعيين سرعت هاي بحراني سيستم روتور به همراه ديسك پره دار هم ميزان و ناهم ميزان
311
تعيين سرنوشت مواد آلي قابل تجزيه در آبهاي زيرزميني با استفاده از مدلسازي عددي انتقال آلودگي
312
تعيين سروتيپهاي شيگلا و تحقيق در مورد مقاومت دارويي آنها
313
تعيين سرووار باكتري آوي باكتريوم پاراگاليناروم با روش هاي تعيين توالي نوكلئودي ‍ژنHMTP 210 و MULTIPLEX PCR در مشهد
314
تعيين سرووار وهويت مولكولي باكتري آوي باكتريوم پاراكاليناروم جداشده از يك كله مرغ تخمگذار شهرستان مشهد
315
تعيين سطح انرژي پتانسيل بين مولكولي سامانه NF3-NF3 با روش از اساس و محاسبه ضريب دوم ويريال گاز NF3
316
تعيين سطح انرژي پتانسيل سامانه CS2 -CS2 به روش از اساس و محاسبه ضريب دوم ويريال
317
تعيين سطح بحراني ريزش در شيب سنگ هاي درزه دار با استفاده از تئوري مكانيك شكست سنگ
318
تعيين سطح بلوغ مديريت پروژه در سازمانهاي مهندسي، خريد بر اساس مدل OPM3
319
تعيين سطح بلوغ مديريت پروژه سازماني در شركتهاي پيمانكاري ساخت و نصب بر اساس مدل OPM3
320
تعيين سطح بهينه ارتقاء، هزينه، قيمت و طول وارانتي محصول دست دوم از ديد مشتري و ارائه كننده آن با استفاده از رويكرد نظريه بازي ها
321
تعيين سطح تكنولوژي توليد كاميون در شركت ايران كاوه
322
تعيين سطح توجه ماندگار ديداري با استفاده از سيگنال الكتروانسفالوگرام
323
تعيين سطح دانش به روش شبكه هاي بيزين به منظور استخراج مفاهيم و توصيه ي منابع
324
تعيين سطح سرمي هورمون آديپونكتين باوزن مولكولي بالا و CRP و ارتباط آنها با تراكم استخوان در بيماران استئوپروز ديابتي وغير ديابتي
325
تعيين سطح سرمي ويتامين D در دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر يزد
326
تعيين سطح سرمي ويتامين D در دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر يزد
327
تعيين سطح سرميTGF_B وارتباط آن با ژنوتيپFOXp3در افراد با سابقه سقط هاي مكرر و خودبه خودي
328
تعيين سطح موجودي سيستم‌هاي كنترل توليد - موجودي تحت شرايط اوليه‎ غير صفر با رويكرد پويايي‌ شناسي سيستم ‎ها (مطالعه‎ موردي: انتقال سوخت در فرودگاه امام خميني)
329
تعيين سطح واكنش P 23 (alfa,n) cl 35 توسط نوترون هاي حرارتي حاصل از چشمه نوتروني Be-AM 241
330
تعيين سطوح تماس سيالات بر اساس نمودارهاي مقاومتي و مقايسه آن با اندازه گيري هاي مستقيم و روش هاي آزمايشگاهي
331
تعيين سطوح توسعه يافتگي سكونتگاههاي روستايي شهرستان بوكان
332
تعيين سطوح فرمي و بسامدهاي دوهاس-‌ ون آلفن براي تركيب‌هاي UX2 (X=P, As, Sb)
333
تعيين سفتي درگيري سيستم‌هاي چرخدنده¬اي سياره¬اي مارپيچ با زاويه مارپيچ بزرگ به روش تحليلي
334
تعيين سفيد مطلوب با استفاده از فرمولهاي موجود و ارزيابيهاي بصري
335
تعيين سلسله مراتب فرسودگي در فضاي شهري بر پايه مدل تاپسيسTOPSIS
336
تعيين سن بهينه مصرف يونجه و بررسي شكل فيزيكي استارتر بر عملكرد گوساله هاي شيرخوار
337
تعيين سن شروع بلوغ در دانش آموزان دختر شهر يزد در سال 1375
338
تعيين سن شروع پير چشمي در مراجعه كنندگان به كلينيك شهيد رهنمون استان يزد
339
تعيين سن شروع پير چشمي در مراجعه كنندگان به كلينيك شهيد رهنمون استان يزد
340
تعيين سن متوسط يائسگي و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه كننده به بيمارستانهاي آموزشي درماني و مطب هاي خصوصي شهرستان رشت
341
تعيين سن منارك و ارتباط آن با BMI در دختران 14-12 ساله شهر يزد
342
تعيين سن منارك و ارتباط آن با BMI در دختران 14-12 ساله شهر يزد
343
تعيين سنجه هاي ارزيابي عملكرد شركت صنعتي سردساز خودرو با رويكرد ارزشيابي متوازن
344
تعيين سنجه هاي ارزيابي عملكرد موسسه اموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي با رويكرد ارزشيابي متوازن
345
تعيين سهم ارزش اقتصادي آب در قيمت تمام شده انار و پسته استان يزد
346
تعيين سهم توليد نيروگاه هاي برقابي مستقل و پشت سرهم با استفاده از روش گيم تئوري
347
تعيين سهم توليد و رزرو نيروگاه ها به طور همزمان با درنظرگيري ظرفيت خطوط
348
تعيين سهم فعاليت هاي مختلف در غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر اصفهان
349
تعيين سهم مخارج تحقيق و توسعه در بهره وري كل عوامل توليد بخش صنعت ايران طي سال هاي.0831- 68
350
تعيين سهم منابع توليد رسوب به روش انگشت نگاري در حوضه چهل گزي، سنندج
351
تعيين سهم نسبي عوامل اجتماعي، اقتصادي بر روي ادراك عدالت سازماني مريان باشگاه سپاهان اصفهان
352
تعيين سهم هارمونيكي خطوط متصل به يك باسبار در شبكه هاي حلقوي به هم پيوسته
353
تعيين سهم هارمونيكي شبكه و بار در نقطه اتصال مشترك با استفاده از اندازه گيري تك نقطه اي و روش جمع آثار وتصوير
354
تعيين سهم هواپيما در حمل مسافر در ايران در مقايسه با ساير وسايل حمل و نقل (دريايي ـزميني ) و مقايسه آن با ساير كشورها
355
تعيين سواد سلامت زنان شهر اصفهان
356
تعيين سونوگرافيك انواع اسكار سزارين قبلي بارداري در هفته هاي 13-11 بارداري و ارزيابي عوارض آن در بارداري
357
تعيين سياست بهينه تعمير - تعويض در دوره ضمانت از طريق به حداقل رسانيدن هزينه ضمانت
358
تعيين سياست بهينه تقسيم سود با رويكرد مديريت دارايي ها و بدهي ها
359
تعيين سياست بهينه زمان بندي و انتخاب واكسن جهت ايمن‌سازي اطفال با حداكثر سازي قابليت ايمني
360
تعيين سياست بهينه‌ي‏ همزمانِ سفارش‌دهي، قيمت‌گذاري و تبليغات براي كالاهاي فسادپذير
361
تعيين سياست هاي بهينه بهر هبرداري از مخزن با در نظر گرفتن اهداف كمي و كيفي
362
تعيين سياست هاي بهينه بهره برداري از مخازن چندمنظوره با تاكيد بر توليد برق آبي
363
تعيين سير باليني در بيماران مبتلا به asd مراجعه كننده به بيمارستان افشار در طي سالهاي 1380 تا 1388
364
تعيين سير باليني در بيماران مبتلا به asd مراجعه كننده به بيمارستان افشار در طي سالهاي 1380 تا 1388
365
تعيين سير تكاملي يك صفحه گسل در يك ميدان نفتي ايران با استفاده از داده هاي لرزه نگاري سه بعدي
366
تعيين سيستم بهينه باربر جانبي قاب هاي ساختماني فولادي جهت مقابله با بارهاي ضربه اي ناشي از زلزله
367
تعيين سيستم مناسب روسازي بدون بالاست براي راه آهن ايران
368
تعيين سيكل بهينه رسوب سختي براي آلياژ آلومينيوم 319 با استفاده از منبع حرارتي مادون قرمز
369
تعيين سيكل بهينه عمليات حرارتي در فولاد تند بر كامپوزيت ريختگي
370
تعيين سيكل بهينه عمليات حرارتي كربوره كردن مايع با مواد غير سيانوري
371
تعيين سيكل عمليات حرارتي مناسب براي بهينه سازي اتصال در كامپوزيت سه لايه نورد شده
372
تعيين سيكل لحيم كاري ورق آلومينيم به تختال فوم آلومينيم سلول بسته براي توليد ساندويچ پنل.
373
تعيين سينتيك رشد كريستال هاي اوره در آب در كريستاليزور تبريدي
374
تعيين سينتيك واكنش هيدروژن زدايي همزمان پروپان و ايزوبوتان با استفاده از كاتاليست Dp803
375
تعيين سينتيكي آهن )III( با استفاده از دوربين ديجيتالي توسط آناليز تصوير
376
تعيين شاخص DMFT در نوجوانان 15 ساله پسر مدارس شهر يزد در سال تحصيلي 1379 - 80.
377
تعيين شاخص DMFT در نوجوانان 15 ساله پسر مدارس شهر يزد در سال تحصيلي 1379 - 80.
378
تعيين شاخص DMFT و شاخص SIC دانش آموزان دختر پانزده ساله شهرستان رشت در سال 1393
379
تعيين شاخص آشكارپذير خطا در سيستمهاي تحت شبكه
380
تعيين شاخص ارزيابي بهره وري نيروي انساني شاغل در صنعت ساخت از طريق تحليل آماري عوامل مؤثر بر آن - پيمايش در پيمانكاران گريدهاي 1-3 شهر تهران
381
تعيين شاخص ارزيابي ذهني باركاري در شغل خلباني مبتني بر پرسشنامه NASA-TLX در شركتهاي هواپيمايي مسافربري تحتت پوشش سازمان هواپيمايي كشور
382
تعيين شاخص الكتروانسفالوگرام به منظور بررسي سطح توجه بينايي
383
تعيين شاخص تاب‌آوري لرزه‌اي سازه بتني قاب خمشي تحت اثر خوردگي كربناته
384
تعيين شاخص توانايي فرآيند براي پروفايل هاي لجستيك
385
تعيين شاخص توده بدني در مبتلايان به اختلالات فانكشنال داراي علائم گوارشي فوقاني و تحتاني مراجعه كننده به كلينيك هاي فوق تخصصي گوارش بيمارستانهاي پورسينا و رازي
386
تعيين شاخص دسترسي در سيستم حمل و نقل عمومي براي سفرهاي كاري
387
تعيين شاخص دسترسي در سيستم حمل و نقل عمومي براي سفرهاي كاري زيبيسقيب
388
تعيين شاخص دسترسي در شبكه حمل و نقل شهري در شرايط زلزله
389
تعيين شاخص عمر براي ابزار برش الماسه سنگ ساختماني بر اساس خصوصيات فيزيكي-مكانيكي سنگ
390
تعيين شاخص عملكرد سيستم MIMO با روش مدل سازي سري زماني چند متغيره
391
تعيين شاخص فرو موج در نخهاي تكسچر شده با استفاده از بينايي رايانه
392
تعيين شاخص قوس كف پا در مفاطع سني مختلف زنان و مردان شهر اصفهان .
393
تعيين شاخص كاربيدي جرمهاي كوبيدني
394
تعيين شاخص ها و برنامه ريزي بهبود بهره وري در صنعت قند كشور و بررسي آن در كارخانه قند كرج
395
تعيين شاخص ها و مدل اندازه گيري بهره وري ارزش افزوده در شركت ايران تاير (يكي از واحدهاي مهم صنعت تاير كشور)
396
تعيين شاخص هاي اندازه گيري با يك اسكنر استريويي
397
تعيين شاخص هاي بهره وري در چاپ افست ورقي
398
تعيين شاخص هاي بهره وري در صنايع دامپروري (گاوداري) كشور و بررسي آن در شركت شير و دام
399
تعيين شاخص هاي بهره وري در صنايع نوشابه سازي و بررسي آن در شركت زمزم ايران
400
تعيين شاخص هاي بهره وري و استاندارد در صنعت هتلداري كشور و بررسي كاربرد آن در هتل استقلال تهران
401
تعيين شاخص هاي تجويز دارو در جمعيت روستايي تحت پوشش پزشكان خانواده استان گيلان در سال 1394
402
تعيين شاخص هاي تكي و كلي كيفيت توان بار با استفاده از روش آماري داده كاوي
403
تعيين شاخص هاي خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژيك در حوضه آبريز كرخه
404
تعيين شاخص هاي رضايتمندي و ارزيابي ميزان رضايت مشتريان داخلي واحد ارتقا ابزارها و سيستم هاي كيفي شركت ايران خودرو
405
تعيين شاخص هاي كليدي اقتصاد مقاومتي در راستاي كارآفريني و كاهش تاثير تحريم ها
406
تعيين شاخص هاي كيفيت و رقابت و انعطاف پذيري در مديريت زنجيره اي تامين در شركت گلرنگ
407
تعيين شاخص هاي مديريت كيفيت و تدوين طرح ارتقا كيفيت در فدراسيون و هيات هاي كشتي ايران
408
تعيين شاخص هاي مكان يابي جهت ايجاد سد زيرزميني و شبيه سازي مدل رياضي جريان در سد زيرزميني
409
تعيين شاخص هاي مورفولوژي و كموسيستماتيك در شناسايي نتايج زايگوتيك جنسي و نوسلار غير جنسي حاصل از برنامه هاي اصلاحي مركبات
410
تعيين شاخص هاي نوآوري در برنامه درسي آموزش عالي هنر و ميزان كاربست آنها در دانشگاه هنر اصفهان
411
تعيين شاخص هاي نوآوري در برنامه درسي آموزش عالي هنر و ميزان كاربست آنها در دانشگاه هنر اصفهان
412
تعيين شاخص هاي هدف در برنامه ريزي راهبردي رسانه و همراستايي آن با شاخص هاي مدل كارت امتيازي متوازن (تحقيق موردي خبرگزاري نامه نيوز)
413
تعيين شاخص هاي هدف در برنامه ريزي راهبردي وهمراستايي آن با شاخص هاي ارزيابي عملكرد اعضاي هيئت علمي موسسات آموزش عالي به منظور بهبود مدل BSC
414
تعيين شاخص‌هاي طراحي بخش بستري بيمارستان سيار (بيمارستان سيار تريلري 40 تختخوابي با سازه تمام كانتينري كشويي﴾
415
تعيين شاخصه هاي انتقال حرارت و خنك كاري در يك موتور بنزيني 16 سوپاپ پرخوران
416
تعيين شاخصهاي ارزيابي بلادرنگ پايداري در سيستم‌هاي قدرت به هم پيوسته و كاربرد آن در عملكرد مطمئن سيستم‌
417
تعيين شاخصهاي ارزيابي عملكرد نيروي انساني در صنايع نساجي ايران ﴿واحدهاي رنگرزي، چاپ و تكميل﴾
418
تعيين شاخصهاي ارزيابي و تكنيكهاي تصميم گيري گروهي ﴿مطالعه موردي در شركت پارس شهاب ﴾
419
تعيين شاخصهاي انتخاب در ارقام ذرت ( Zea mays L.)‌ به منظور افزايش عملكرد دانه در شرايط گلخانه و مزرعه
420
تعيين شاخصهاي بافت نرم صورت بوسيله فتوگرافي و آنتروپومتري در دانشجويان پسر 25-18 ساله دانشكده هاي شهر يزد
421
تعيين شاخصهاي بافتهاي نرم صورت بوسيله فاوگرافي و آنتروپومتري در دانشجويان پسر 25-18 سال دانشكده هاي شهر يزد
422
تعيين شاخصهاي برچسب گذاري محيط زيستي براي محصولات نساجي
423
تعيين شاخصهاي بهره وري در دانشگاه يزد
424
تعيين شاخصهاي عملكرد براي
425
تعيين شاخصهاي عملكرد براي فروشگاههاي زنجيرهاي در ايران
426
تعيين شاخصهاي عملكرد برايفروشگاههاي زنجيرهاي در ايران
427
تعيين شاخصهاي كمي درمانهاي اندودنتيك در مراجعين به دانشكده دندانپزشكي يزد از سال 82-1376
428
تعيين شاخصهاي كمي درمانهاي اندودنتيك در مراجعين به دانشكده دندانپزشكي يزد از سال 82-1376
429
تعيين شادكامي و عوامل پيش بيني كننده ان در زنان باردار مراجعه كننده به مركز آموزشي،پژوهشي و درماني الزهرا (س) شهر رشت در سال 1397
430
تعيين شار نوترون‌هاي گرمايي در راكتور مينياتوري اصفهان به روش k0
431
تعيين شارنوتروني در سناريوهاي مختلف باز
432
تعيين شاعر به كمك روشهاي يادگيري ماشين
433
تعيين شايستگي مراتع منطقه فريدونشهر براي چراي گوسفند
434
تعيين شايستگي مرتع از جنبه برخي محصولات فرعي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و روش هاي تصميم گيري چند معياره (مطالعه موردي: منطقه شيطور - سبزدشت بافق)
435
تعيين شتاب طيفي مناطق مختلف و اثرات حوزه نزديك با استفاده از طيف خطر يكنواخت
436
تعيين شدت استرس شغلي در ميان دستياران ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي ايران
437
تعيين شدت بيابان زايي حاشيه سنگ معدن چغارت بافق با استفاده از معيار پوشش گياهي در مدلIMDPA
438
تعيين شدت بيابان زايي منطقه ريگان در استان كرمان با استفاده از مدل IMDPA ﴿بر اساس معيارهاي خاك، پوشش، آب و فرسايش﴾
439
تعيين شدت بيماريهاي بافت بينابيني ريه با استفاده از تصاوير HRCT
440
تعيين شرايط اوليه ماشين هاي القايي
441
تعيين شرايط بهينه از نظر درجه حرارت زمان و نسبت استوكيومتري در تبديل سولفات استرانسيم به كربنات استرانسيم
442
تعيين شرايط بهينه استخراج حلالي كادميم توسط حلالهاي مختلف
443
تعيين شرايط بهينه براي حذف رنگ از پساب ها با استفاده از لجن تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب
444
تعيين شرايط بهينه تشويه و حل كردن واناريم در خاكستر سوخت هاي سنگين
445
تعيين شرايط بهينه توليد راديو داروهاي 201Tl، 67Ga، 64Cu و 18F با استفاده از باريكه پروتون
446
تعيين شرايط بهينه توليد ريز لايه هاي كيتوسان /پلي وينيل الكل و كيتوسان خالص به روش الكتروريسي و بررسي خواص فيزيكي
447
تعيين شرايط بهينه توليد كادميوم از سولفات كادميوم با روش الكترووينينگ
448
تعيين شرايط بهينه توليد نخ نانو ليفي كازئين و بررسي خواص مكانيكي آن
449
تعيين شرايط بهينه حذف رقابتي (Fe(III) ,Cu(II), Ni(II از پساب هاي صنعتي بوسيله دياتوميت منطقه آذربايجان
450
تعيين شرايط بهينه حذف رنگ با روش تلفيقي بيولوژيكي (SBR) و روش انعقاد ولخته سازي
451
تعيين شرايط بهينه سخت كاري ليزري فولاد زنگ نزن مارتنزيتي 12%Cr
452
تعيين شرايط بهينه عملياتي جهت حذف زيستي استايرن از پساب سنتزي با استفاده از ميكروارگانيسم رودوكوكوس اريتروپوليس
453
تعيين شرايط بهينه عملياتي فلوتاسيون كانسنگ مخلوط سولفيدي-اكسيدي سرب و روي معدن كوه سرمه
454
تعيين شرايط بهينه كك زدايي از كاتاليزورهاي غير فعال شده مورد استفاده در فرآيند هيدروتريتينگ
455
تعيين شرايط بهينه هم زدن فولاد مذاب در كوره پاتيلي توسط دمش گاز آرگون براي رسيدن به تركيب شيميايي و توزيع دمايي همگن
456
تعيين شرايط بهينه و مدل سازي حذف بيولوژيكي سرب و كادميم از محلول هاي آبي توسط جلبك غيرزنده تصفيه شده
457
تعيين شرايط تريپ نيروگاه بخار با توجه به عملكرد سيستم تحريك گاورنر پايدار ساز سيستم قدرت و شبكه محيط با استفاده از مدل سازي اجزاء
458
تعيين شرايط تشكيل هيدرات هاي گازي در ايستگاه هاي گاز شهري و جداسازي و تخريب آن در مسير توزيع به وسيله آناليز CFD
459
تعيين شرايط تك مدي فيبر نوري و محاسبه پارامترهاي پاشندگي و تلفات در يك پيونده مخابرات نوري
460
تعيين شرايط تهيه مخلوط هاي اكسيدي مورد استفاده در جوشكاري A-TIG
461
تعيين شرايط توقف يك پروژه با نتايج ناموفق عملكردي
462
تعيين شرايط حاكم بر ماشينكاري سوپر آلياژاينكونل 718 با اايجاد تغييرات در پارامترهاي براده برداري به كمك طراحي آزمايش و بهينه سازي پروسه ماشينكاري
463
تعيين شرايط فرآيند توليد نخ فيلامنتي با سطح‌مقطع غيردايروي
464
تعيين شرايط مرزي و اوليه در طرح تونل ها با روش عددي
465
تعيين شرايط مناسب براي رسوب دهي تركيب واناديوم دار از محلول حاوي آن
466
تعيين شرايط مناسب پوشش دهي الكترو شيميايي نيكل با ضخامت بالا روي زيره سازه فولادي
467
تعيين شرايط مناسب پوشش دهي الكتروشيميائي نيكل با ضخامت بالا روي زير سازه فولادي
468
تعيين شرايط مناسب پير سختي آلياژ آلومينيم 6061
469
تعيين شرايط نفوذپذيري مذاب زاماك۵ در شبكه 3D فوم سلول باز فلزي
470
تعيين شرح وظايف طراح و ليتوگراف در پيش از چاپ ديجيتال
471
تعيين شركت هاي منطقه اي پست در سطح كشور
472
تعيين شكستگي لوله توسط سرعت سيال
473
تعيين شكل بهينه كاويتاتور در جريان سوپر كاويتاسيون دو بعدي
474
تعيين شكل بهينه ي كاويتاتور در جريان سوپر كاويتاسيون دو بعدي
475
تعيين شيب پايدار ديواره جنوب غربي معدن سرب و روي انگوران
476
تعيين شيب پايدار ديواره نهايي معادن روباز (مورد مطالعاتي ديواره شرقي معدن سرب، روي و باريت مهدي‌آباد)
477
تعيين شيب پله حين كار طبق مطالعات ژئومكانيكي براساس شرايط موجود در معدن كمرد (جاجرود)
478
تعيين شيب جاده براي سيكل رانندگي تاكسي ها در شهر تهران با استفاده از داده هاي GPS
479
تعيين شيب معدن چغارت بروش SMR
480
تعيين شيب مناسب براي معدن سنگ لاشه باغدره لواسان براساس مطالعات ژئومكانيكي
481
تعيين شيوع Scc حفره دهان و درمانهاي همراه در مراجعه كنندگان به بخش راديوتراپي بيمارستان رازي در شهر رشت بين سالهاي 1390- 1384
482
تعيين شيوع اختلال اسكلتي- عضلانيي در كاربران رايانه و مقايسه آن با ساير كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
483
تعيين شيوع اختلال اسكلتي- عضلانيي در كاربران رايانه و مقايسه آن با ساير كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
484
تعيين شيوع افزايش حجم لثه ناشي از CsA و عوامل مرتبط با آن در بيماران كليوي شهر رشت
485
تعيين شيوع انواع سايش دنداني در بين دانشجويان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1393
486
تعيين شيوع انواع عادات دهاني و ارتباط آن با وضعييت خانودگي كودكان 6تا 12 ساله شهر رشت
487
تعيين شيوع ايسكمي هاي قلبي نهفته در بيماران ديابتي بدون علامت با تست ورزش و مقايسه با گروه شاهد
488
تعيين شيوع ايسكمي هاي قلبي نهفته در بيماران ديابتي بدون علامت با تست ورزش و مقايسه با گروه شاهد
489
تعيين شيوع بيماري هاي روماتيسمي درجمعيت زرتشتيان شهر يزد
490
تعيين شيوع بيماريهاي التهابي مزمن گوش مياني در شهر ميبد و مقايسه آن با شهر يزد
491
تعيين شيوع بيمايهاي التهابي مزمن گوش مياني در شهر ميبد و مقايسه آن باشهر يزد
492
تعيين شيوع پاچماقي(CLUBFOOT) در بخش نوزادان بيمارستان دكتر علي شريعتي تهران﴿74-1370﴾
493
تعيين شيوع پديكلوز سر و همبستگي آن با اندازه مو در دختران دبستان دولتي و غير انتفاعي شهر رشت در سال 1379
494
تعيين شيوع پلي فارمسي و همبستگي آن با جنس ،سن و دسته هاي دارويي در نسخه هاي بيمه اي پزشكان شهررشت درسال 1379
495
تعيين شيوع پوسيدگي هاي دنداني در بيماران تحت درمان ارتودنسي متحرك مراجعه كننده به كلينيك هاي آموزشي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال هاي 1395-1394
496
تعيين شيوع ديس ليپيدمي دربيماران همودياليزي مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 1379
497
تعيين شيوع سيگار كشيدن در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
498
تعيين شيوع عفونت HIV در مردان مبتلا به بيماريهاي مقاربتي مراجعه كننده به كلينيك هاي ارولوژي گيلان
499
تعيين شيوع علايم راديوگرافيك بيماري فمورواستابولار ايمپينجمنت و ارتباط آن با عملكرد مفاصل هيپ در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت درسال 1397
500
تعيين شيوع عيوب انكساري و انواع آن در بين كودكان دبستاني شهرهاي استان يزد در سال تحصيلي 72-1371
501
تعيين شيوع فاكتور روماتوئيد دربيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به كلينيك هاي روماتولوژي شهرستان رشت آبان 74 تا ارديبهشت 77
502
تعيين شيوع مال اكلوژن در دانش آموزان پسر 15-13 سال شهر رشت در سال 1384
503
تعيين شيوع محل درگيري آناتوميك شريان كرونر قلب و ريسك فاكتورهاي شايع بيماري كرونري قلب (CAD) در 400 مورد بيماران آنژيوگرافي شده در بيمارستان دكتر حشمت رشت
504
تعيين شيوع ناقلين استافيلو كوك اورئوس و استريتوكوك بتا هموليتيك گروه A در بين دانشجويان پزشكي دوره باليني
505
تعيين شيوع ناقلين استافيلو كوك اورئوس و استريتوكوك بتا هموليتيك گروه A در بين دانشجويان پزشكي دوره باليني
506
تعيين شيوع ناقلين استافيلو كوك اورئوس و استريتوكوك بتاهموليتيك گروه A در بين دانشجويان پزشكي دوره باليني
507
تعيين شيوع نسبي باكتريوري بدون علامت در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان الزهراي رشت سال 90-1389
508
تعيين شيوع هيپوگليسمي در بيماران مبتلا به اسهال كمتراز 5 سال بر حسب وجود يا عدم وجود سوء تغذيه
509
تعيين شيوع هيپوگليسمي در بيماران مبتلا به اسهال كمتراز 5 سال بر حسب وجود يا عدم وجود سوء تغذيه
510
تعيين شيوع هيپوگليسمي در بيماران مبتلا به اسهال كمتراز 5 سال بر حسب وجود يا عدم وجود سوء تغذيه
511
تعيين صحت ايجاد خلط در تشخيص سل ريوي در بيماران اسمير منفي و بدون خلط
512
تعيين صحت تشخيصي كمپلكس فراگمانته يQRS الكتروكارديوگرام سطحي در پيشگويي جريان خون قسمت انتهايي رگ كرونر، در بيماران با انسداد كامل يك رگ كرونري قلب
513
تعيين صحت روشهاي معمول پيش بيني سايز دندان هاي رويش نيافته (كانين ،پرمولرها) در جمعيت گيلاني
514
تعيين صفرهاي چندجمله اي به وسيله روش هاي هم زمان با مرتبه ي همگرايي بالا
515
تعيين ضابطه براي نماسازي جديد در بافت قديم كرمان
516
تعيين ضخامت بالاست براي راه آهن ايران
517
تعيين ضخامت براي ناني باكيفيت مناسب
518
تعيين ضخامت بهينه پوشش WC-Co پاشش شده به روش HVOF بر روي زير لايه فولادي به كمك شبيه سازي كامپيوتري
519
تعيين ضخامت بهينه زغال در روش استخراج جبهه كار طولاني در حوزه زغالي طبس
520
تعيين ضخامت بهينه لاستيك ضربه گير
521
تعيين ضخامت حداقل ورق كف شناور هاي تندرو
522
تعيين ضخامت سگمان تحتاني رحم در بيماران سزارين قبلي در هفته ي 34 تا 36حاملگي با استفاده از سونوگرافي و ارتباط آن با از هم گسيختگي سگمان تحتاني در زمان زايمان سزارين
523
تعيين ضخامت قلع در ورق هاي قلع اندود بااستفاده ازروش كرونوپتانسيومتري واكسيداسيون الكتروكاتاليستي هيدرازين باحد واسط پيروگالل رد برالكترودكربن شيشه
524
تعيين ضرائب آيروديناميكي چند نمونه ايرفويل فوق بحراني(Super Critical) با استفاده از نرم افزارهاي (CFD)
525
تعيين ضرائب خاموشي و پس پراكندگي جو و بررسي پارامترهاي پخش توده هاي آلاينده توسط ليدار جذبي تفاضلي و با استفاده از روش كمترين فاصله مربعات
526
تعيين ضرائب هيدروديناميكي يك AUV به روشهاي ديناميك سيالات محاسباتي و ديناميك سيالات تجربي
527
تعيين ضرايب Kp درايستگاههاي سينوپتيك كشور
528
تعيين ضرايب آكوستوالاستيك در فلز جوش و HAZ در جوشكاري فولاد زنگ نزن آستنيتي
529
تعيين ضرايب آيروديناميكي موشك با موتور جت
530
تعيين ضرايب آيروديناميكي و جرم مجازي ايرفويل با استفاده از CFD
531
تعيين ضرايب انباشت دز معادل نوترون ها با استفاده از كد محاسباتي MCNP در سه ماده آب آهن و سرب
532
تعيين ضرايب اندركنش افقي شمع - خاك - شمع با استفاده از آزمايشات ميزلرزان تحت بار زلزله و مقايسه آن با نتايج حاصل از تحليل هاي عددي
533
تعيين ضرايب ايروديناميكي يك كاوشگر در مسير بازگشت به جو
534
تعيين ضرايب پايداري هواپيماهاي زير صوت
535
تعيين ضرايب پخش هسته هاي راديواكتيو براي سواحل شمالي خليج فارس در شرايط بحران
536
تعيين ضرايب پخش هسته هاي راديواكتيو براي سواحل شمالي خليج فارس در شرايط بحران
537
تعيين ضرايب پسخور دمايي راكتيويته¬ي قلب يك راكتور هسته¬اي آب تحت فشار با نانوسيال خنك كننده و بررسي تأثير غلظت و اندازه ي نانوذرات در سيال خنك كننده بر اين پارامترهاي ديناميكي
538
تعيين ضرايب تقويت ديناميكي ورق هاي ايزوتروپيك الاستيك مورب تحت بارهاي متحرك
539
تعيين ضرايب جرم افزوده يك شناور زير سطحي خودكار به روش المان مرزي
540
تعيين ضرايب فعاليت اسيدهاي آمينه در محلولهاي مايي الكتروليت
541
تعيين ضرايب فعاليت تركيبات آلي و الكتروليت در مخلوطهاي سه جزئي
542
تعيين ضرايب قدرت بهينه عملكرد توربين¬هاي بادي در شبكه¬هاي توزيع با در نظر گرفتن مدل¬هاي تصادفي توان بادي و بار مصرفي شبكه
543
تعيين ضرايب مجهول در معادله نفوذبا استفاده از نگاشتهاي ضريب به داده
544
تعيين ضرايب ههيدروديناميكي آبخوان اصفهك طبس به روش پمپاژ تك چاهي
545
تعيين ضرايب هيدرو ديناميك ليفت و درگ يك AUV و تدوين يك روش جديد براي محاسبه ضرايب جرم مجازي با استفاده از CFD
546
تعيين ضرايب هيدروديناميكي در حركت عمودي سيلندرهاي مستطيلي طويل در كانال هاي با مقاطع مختلف
547
تعيين ضرايب هيدروديناميكي سازه هاي شناور به روش تجربي
548
تعيين ضربگرهاي ايزومتري از فضاي LP(G,X
549
تعيين ضريب انتشار فيلتر و ابعاد بهينه ي چنبره جهت طراحي و ساخت دستگاه پايش غلظت گاز رادن درون خاك
550
تعيين ضريب انتقال حرارت جابجائي آزاد بر روي مارپيچهاي قائم
551
تعيين ضريب انتقال حرارت جابجائي در يك جريان تراكم پذير در شيپوره هاي همگرا-واگرا
552
تعيين ضريب انتقال حرارت كنوكسيوني در ظروف مجهز به همزن ژاكت دار
553
تعيين ضريب پوشانندگي پارچه با استفاده از روش محاسباتي و ميكروسكوپي
554
تعيين ضريب تبديل F جهت محاسبه سال -زوج تحت پوشش (CYP) در دو روش توبكتومي و وازكتومي در مناطق شهري و روستايي ايران (مطالعه طرح پيمايش و ارزشيابي برنامه تنظيم خانواده )
555
تعيين ضريب تمركز تنش صفحات كامپوزيتي به روش المان محدود
556
تعيين ضريب توزيع اورانيوم در سيستم هاي دوفازي (باحلال هاي مختلف )
557
تعيين ضريب توزيع بار بر روي تراورس در روسازي آسفالتي با استفاده از نرم افزار ABAQUS
558
تعيين ضريب توزيع عرضي بار كاميون بوژي آيين نامه بارگذاري پل (نشريه 139) بين تيرهاي طولي با استفاده از پارامترهاي مشخصه α , θ در عرشه‌هاي دو عنصري
559
تعيين ضريب جذب صوتي فوم ها با بكارگيري روش تئوري-تجربي
560
تعيين ضريب رفتار سازه هاي پيش ساخته بتني با اتصالات پس كشيده هيبريدي و ديوارهاي برشي پيش ساخته پس كشيده
561
تعيين ضريب رفتار قاب هاي بتني پيش ساخته با اتصالات نيمه صلب
562
تعيين ضريب رفتار قاب هاي بتني همراه با ديوارهاي برش پيش ساخته و درجا با استفاده از مدل سازي 3 بعدي
563
تعيين ضريب رفتار قاب هاي پيش ساخته مهاربندي شده با بادبندي فلزي
564
تعيين ضريب رفتارلرزه اي قابهاي فولادي داراي ميراگر الاكلنگي
565
تعيين ضريب رفتاري قاب فلزي ساده با ديوارهاي برشي فولادي
566
تعيين ضريب زبري مانينگ كانال آبياري به روش مهندسي معكوس با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك و مقايسه با ساير روش هاي موجود
567
تعيين ضريب ژول تامسون براي سيال چگال بنزن توسط معادله ي حالت LIR با ضرايب توسعه يافته
568
تعيين ضريب سيمان شدگي در سازندهاي كربناته با استفاده از يك روش جديد
569
تعيين ضريب شدت تنش براي ترك هاي موجود در پوسته ي كروي
570
تعيين ضريب شكل تجهيزات فشار قوي در يك پست انتقال
571
تعيين ضريب فشار در سيلندر عمودي در حالت هاي مختلف با استفاده از نرم افزار cfx
572
تعيين ضريب فشار قاعده به روش محاسباتي و تجربي در حالت دو بعدي و تقارن محوري
573
تعيين ضريب قدرت بهينه شبكه و تصحيح ولتاژ سيستم ازديدگاه اقتصادي
574
تعيين ضريب كمانش ورقهاي منحني شكل تحت تاثير بارهاي طولي و جانبي با روش نوار محدود
575
تعيين ضريب نفوذ در رنگرزي الياف پشم با رنگزاهاي اسيدي با استفاده از داده‌هاي طيفي
576
تعيين ضريب نفوذ و بررسي tg فيلم تر به روش الكتروشيميايي
577
تعيين ضريب نفوذپذيري مصالح اساسي و بدست آوردن معادلات و رگراسيون
578
تعيين ضريب همزماني انواع مصرف كنندگان برق
579
تعيين ضعف هاي سازه اي در سيستم لوله با استفاده از حل معكوس ضربه قوچ با در نظر گرفتن اثرات تداخلي سيال - سازه
580
تعيين ضوابط ارتقاء كيفيت محيط شهري، جهت افزايش رابطه متقابل كودكان و محيط﴿مورد پژوهي:محله منيره تهران﴾
581
تعيين ضوابط طراحي پياده راه هاي فعال و پويا ﴿ نمونه موردي : حد فاصل ميدان قدس تا ميدان تجريش تهران ﴾
582
تعيين ضوابط طراحي لرزه اي ساختمان هاي نزديك گسل
583
تعيين ضوابط كنترل كيفيت محصول چاپ فلكسو
584
تعيين طرح انعطاف پذير از ميان چندين طرح توسعه شبكه انتقال
585
تعيين طرح بهينه سانسور فزاينده نوع II در توزيع نمايي تعميم يافته , determine the optimal type-II progressively censoring scheme for generalized exponential distribution
586
تعيين طرفيت باربري و شكل پذيري اعضاي بتني تقويت شده با كامپوزيت هاي FRP تحت فشار
587
تعيين طول بهينه كارگاه زغال سنگ در روش جبهه كار بلند مكانيزه با توجه به جنبه هاي مكانيك سنگ ، فني و اقتصادي
588
تعيين طول كليه طبيعي در سونوگرافي شكم مراجعان بالاي 15سال بخش سونوگرافي بيمارستان رازي رشت
589
تعيين طول گام مناسب در راهبرد جستجوي خطي براي حل عددي مسائل بهينه سازي نامقيّد
590
تعيين طول موثر شيار در روش شيار زني جهت كنترل پديده ي جداشدگي ورق FRP ازسطح بتن با منظور كردن تعداد لايه ها
591
تعيين طيف انرژي نوترونها در رآكتور ( MNSR (Miniature Neutron Source Reacto (واقع در مركز تكنولوژي هسته اي اصفهان )
592
تعيين طيف پاسخ ضربه ساختمانهاي مجاور يكديگر
593
تعيين طيف خطر يكنواخت و طيف طراحي ساختگاه
594
تعيين طيف طرح خطر يكنواخت با توجه به اثرات حوزه نزديك و مقايسه با طيف آيين نامه ها
595
تعيين ظرايب مجهول در چند مسئله هدايت گرمايي معكوس با استفاده از روش جواب هاي بنيادي
596
تعيين ظرفيت آزاد راهها در مقاطع با حركت موجي
597
تعيين ظرفيت باربري بسترهاي سنگي تحت اثر بار دو شالوده نواري مجاور هم به روش مرز بالاي تحليل حدي
598
تعيين ظرفيت باربري پلهاي موجود با استفاده از روش استاتيكي غير خطي و ديناميكي غير خطي فزاينده (IDA )
599
تعيين ظرفيت باربري پي¬هاي سنگي به روش تحليل حدي مرز بالا با در نظر گرفتن معيار غير خطي هوك و براون
600
تعيين ظرفيت باربري پيهاي چندبر
601
تعيين ظرفيت باربري خاك هاي رويين و زيرين با آزمايش نشست صفحه اي در بازروئي هاي متفاوت يك مزرعه نيشكر
602
تعيين ظرفيت باربري شمعها با استفاده از نتايج CPT با ملاحظه اثر مقياس
603
تعيين ظرفيت باربري شمعهاي كوبيده شده با استفاده از مقدار انرژي ديناميكي مصرف شده
604
تعيين ظرفيت باربري قائم در شمعها با استفاده از نتايج آزمايش نفوذ استاندارد
605
تعيين ظرفيت باربري لرزه اي پي هاي نواري در مجاورت شيب ها به روش شبه ديناميكي
606
تعيين ظرفيت باربري محوري شمع با استفاده از نتايج CPT بر اساس معيار جابجايي
607
تعيين ظرفيت باربري و رفتار بار- نشست شمع از طريق مدل رياضي
608
تعيين ظرفيت برخي از تركيبات لانتانيدي با استفاده از مطالعه خواص ساختاري و الكتروني آنها
609
تعيين ظرفيت بهينه بانكهاي خازني در شبكه هاي توزيع با ولتاژ هارمونيكي
610
تعيين ظرفيت بهينه پست كشش هيبريدي خورشيدي و بادي با ديدگاه اقتصادي و فني
611
تعيين ظرفيت بهينه ترانسفورماتورهاي توزيع جهت مصارف خانگي با استفاده از مدل حرارتي و اقتصادي
612
تعيين ظرفيت بهينه توليدكننده‌هاي پراكنده و سيستم‌هاي ذخيره انرژي در ريزشبكه بادرنظرگرفتن مسائل زيست‌محيطي
613
تعيين ظرفيت بهينه سيستمهاي توليد همزمان گرما والكتريسيته
614
تعيين ظرفيت بهينه فناوري هاي عرضه آب در استان تهران در افق 1420 هجري شمسي با لحاظ عوامل عدم قطعيت
615
تعيين ظرفيت بهينه مخزن سد با استفاده از مدل تركيبي بهينه سازي تكاملي- برنامه ريزي خطي
616
تعيين ظرفيت بهينه مولدها در سيستمهاي توليد پراكنده تركيبي
617
تعيين ظرفيت بهينه، ارزيابي اقتصادي و فني سيستم فتوولتائيك خانگي (ROOFTOP PHOTOVOLTAIC SYSTEM) متصل به شبكه با داده¬هاي واقعي بر روي شبكه محلي موردمطالعه
618
تعيين ظرفيت جذب فلزات سنگين توسط رسوبات و مواد معلق رودخانه اي - مطالعه موردي: رودخانه جاجرود
619
تعيين ظرفيت حمل بار ديناميكي ربات بالينك هاي الاستيك به روش خطي سازي فيزيك
620
تعيين ظرفيت حمل بار ديناميكي منيپولاتورهاي انعطاف پذير به روش كنترل بهينه
621
تعيين ظرفيت حمل بار ربات دو پا
622
تعيين ظرفيت سيستم WCDMA
623
تعيين ظرفيت فيلترهاي فعال در شبكه قدرت با استفاده از الگوريتم گرگ خاكستري
624
تعيين ظرفيت گردش‌به‌چپ در تقاطع هاي چراغ‌دار با استفاده از شبيه‌سازي جريان ترافيك
625
تعيين ظرفيت مالياتي استان هاي ايران با رويكرد منطق فازي
626
تعيين ظرفيت نصب منابع توليد پراكنده براي حفظ هماهنگي فيوزها و بازبستها به منظور جلوگيري از كاهش قابليت اطمينان
627
تعيين ظرفيت هاي بالقوه انرژي باد در منطقه فارس و بوشهر از طريق شبيه سازي
628
تعيين ظرفيت و مكان واحدهاي فتوولتائيك در شبكه توزيع با در نظر گرفتن مدل هاي بار متغير با زمان
629
تعيين ظرفيت و مكانيابي بهينه منابع توليد پراكنده
630
تعيين ظرفيت ومكان يابي بهينه ي توليدات پراكنده تجديد پذير با لحاظ مدل بار به وسيله الگوريتم هاي هوشمند تركيبي مبتني برPSO
631
تعيين ظرفيت يك شركت جديدالتاسيس هواپيمايي براساس اصول نظريه صف با توجه به تقاضاي مشتريان آن
632
تعيين عامل اقتصادي موثر بر تقاضاي بيمه هاي مسئوليت
633
تعيين عددي طيف اتمي در قفس مولكولي
634
تعيين عددي و آزمايشگاهي ميدان دما و تغييرشكل در اتصال جوش گلويي
635
تعيين عدم قطعيت در آزمايشهاي تجربي آيروديناميكي
636
تعيين علل اضطراب امتحان دانش آموزان پسر پيش دانشگاهي بهشهر 87 - 86
637
تعيين علل تركيدن برقگيرها
638
تعيين علل تغييرات زماني و مكاني منحني سنجه رسوب
639
تعيين علل توافق يا اختلاف با نتايج تجربي در معادلات حالت گازها با محاسبه ضريب ژول تامسون براي گازهاي مختلف
640
تعيين علل عفونت دستگاه ادراري در بخش اطفال مركز پزشكي افشار يزد در سالهاي 68و69
641
تعيين علل عفونت دستگاه ادراري در يخش اطفال مركز پزشكي افشار يزد در سالهاي 68 و 69
642
تعيين علل عفونت دستگاه ادراري در يخش اطفال مركز پزشكي افشار يزد در سالهاي 68 و 69
643
تعيين علل غيرفعال شدن نمونه كاتاليزورهاي مستعمل واحد هيدروتريتينگ پالايشگاه اصفهان
644
تعيين علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر صنعتي درشهرستان آزادشهر
645
تعيين علل مسموميت و سرانجام مسمومين بستري شده در مراكز درماني شهر يزد از آبان 1385 تا اسفند 1387
646
تعيين علل مسموميت و سرانجام مسمومين بستري شده در مراكز درماني شهر يزد از آبان 1385 تا اسفند 1387
647
تعيين علل نازايي درزوجهاي نابارور مراجعه كننده به درمانگاه نازايي بيمارستان الزهرا(س ) رشت درسال 1379
648
تعيين علل همسر آزاري درشهرستان گرگان
649
تعيين علل و انگيزه هاي خيانت در روابط زناشويي ( ازدواج هاي مجازي ) در شهر بهشهر
650
تعيين علل و فراواني سندرم پاهاي بي قرار در مراجعه كنندگان غيرترومايي به درمانگاه ارتوپدي در بيمارستان پورسينا در سال 1396
651
تعيين عمر باقيمانده و طرح روكش روسازي راه با استفاده از دستگاه FWD و نرم افزار ELMOD
652
تعيين عمر چندلايه هاي كامپوزيتي با لايه چيني متقارن عمومي تحت بارهاي متناوب كششي به روش مايكرومكانيك
653
تعيين عمر خستگي جعبه دنده اصلي دستگاه همتراز ساز ورق
654
تعيين عمر خستگي چندلايه هاي كامپوزيتي شبه ايزوتروپيك با توسعه مدلي چند مقياسه در چارچوب مكانيك خرابي
655
تعيين عمر خستگي قطعات با استفاده از تئوري shakdown
656
تعيين عمر خستگي قطعات با استفاده از تئوري shakedown
657
تعيين عمر خستگي كامپوزيت هاي پايه پليمري تحت بارگذاري فشاري
658
تعيين عمر قطعات فلزي حاوي تمركز تنش (شيار) با استفاده از روش هاي كرنش-عمر غيرمحلي تحت بارهاي متناوب
659
تعيين عمرخستگي در يك اتصال تي شكل سكوي ثابت دريايي با احتساب خوردگي حفره اي
660
تعيين عمق بيهوشي با استفاده از سيگنال هاي حياتي
661
تعيين عمق سنگ بستر حوضه رسوبي ميادين نفتي اهواز تا گچساران با استفاده از معكوس سازي داده هاي گراني‌سنجي و مغناطيسي هوابرد
662
تعيين عمق مناسب براي شكاف هيدروليكي
663
تعيين عملكرد و توسعه يك ساختار براي تشخيص عيب ميكروتوربين گاز
664
تعيين عملكرد،تركيب شيميايي و قابليت هضم in vitro) و (in vivo كلش ارقام مختلف نخود
665
تعيين عناصر تانسوراشلبي به روش المان محدود و مقايسه با نتايج تحليلي
666
تعيين عناصر سنگين موجود در خاكهاي سطحي مناطق جنگي استان خوزستان
667
تعيين عناصر كم مقدار در موي انسان در شهر اصفهان به روش فعال سازي نوتروني
668
تعيين عناصر كم مقدار موجود در هواي تهران با استفاده از تكنيك آناليز بطريق فعالسازي با نوترون
669
تعيين عناصر معدني و سنگين موجود در انجير باغستان هاي استهبان
670
تعيين عناصر و تبيين روابط بين عوامل موثر در شكل گيري اكوسيستم كارآفريني اجتماعي با تمركز بر دانشگاه نسل سوم (مورد مطالعه دانشگاه علم وصنعت ايران)
671
تعيين عنصر خطادار در يك ريزشبكه ي نامتقارن در حالت عملكرد متصل و منفصل از شبكه
672
تعيين عنصر ساختاري مورفولوژي جهت آشكارسازي لبه با استفاده از الگوريتم ژنتيك
673
تعيين عوامل باكتريال مولد سينوزيت ماگزيلاري مزمن
674
تعيين عوامل باكتريال مولد سينوزيت ماگزيلاري مزمن
675
تعيين عوامل برگزاري جلسات موثر در شركت گاز استان اصفهان
676
تعيين عوامل پيش آگهي بقا در زنان مبتلا به سرطان پستان شهر يزد با استفاده از مدلهاي پارامتري و مدل كاكس بيزي طي سالهاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴
677
تعيين عوامل پيش بيني كننده طلاق عاطفي در زنان شهر اصفهان
678
تعيين عوامل تاثير گذار بر مديريت استعداد با تاكيد بر تاثير پاداش دروني
679
تعيين عوامل تاثيرگذار روي ارزش ويژه نام و نشان تجاري در شركت فرآورده هاي لبني گلا آمل
680
ﺗﻌيين ﻋﻮاﻣﻞ ﺣياﺗﯽ ﻣﻮﻓﻘيت ﺟﻬﺖ ﭘياده ﺳﺎزي ﺳيستمهاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن(ERP) در اﯾﺮان ﴿ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي شركت سايپا)
681
تعيين عوامل حياتي موفقيت جهت پياده سازي سيستمهاي برنامه ريزي جامع منابع سازمان ﴿ERP) در ايران ﴿مطالعه موردي شركت سايپا﴾
682
تعيين عوامل حياتي موفقيت در سيستم مديريت ارتباط با مشتريان تحت وب در شركت آّب و فاضلاب شيراز
683
تعيين عوامل كلامي و غيركلامي مؤثر در ارائه دروس رشته هاي علوم پزشكي
684
تعيين عوامل كليدي موفقيت در اجراي پروژ هاي مهندسي ارزش در سدسازي
685
تعيين عوامل گسترش خدمات بانكداري الكترونيك در بانك
686
تعيين ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت درون شهري و طراحي مدل آنها
687
تعيين عوامل مؤثر بر تغيير چشم اندازهاي روستايي در ناحيه باغ بهادران
688
تعيين عوامل مؤثر بر طول لوله راني در زمين هاي آبرفتي با بافت لايه اي با راه كار عددي
689
تعيين عوامل مؤثر بر عملكرد پسته با استفاده از روش كرامر و الگوريتم هيبريد ژنتيك- شبكه¬¬ي¬ عصبي مصنوعي
690
تعيين عوامل مؤثر بر عملكرد نيروي فروش با رويكرد مدل سه شاخگي (مطالعه موردي: صنعت آرايشي و بهداشتي در استان كرمان)
691
تعيين عوامل مؤثر بر فرار مالياتي با استفاده از روش فرا تحليل و تخمين ميزان آن در ايران به روش MIMIC
692
تعيين عوامل مؤثر در ايجاد سيلاب با استفاده از روش پويايي سيستم ‏(مطالعه موردي: حوزه آبخيز اسكندري-اصفهان)‏
693
تعيين عوامل مؤثر مهارت مكالمه اي مديران در ارتباطات تجاري : تحليل عاملي
694
تعيين عوامل مؤثر مهارت مكالمه اي مديران در ارتباطات تجاري: تحليل عاملي
695
تعيين عوامل مؤثردر تحقق خودكفايي اقتصادي زنان سرپرست خانوار مطالعه موردي: شهرستان زابل
696
تعيين عوامل مرتبط با عود اختلال مصرف مواد در بيماران مراجعه كننده به مركز درمان سوء مصرف مواد بيمارستان شفا رشت در سال 96-1395
697
تعيين عوامل مهم در انگيزش نيروي انساني و ارائه پيشنهاداتي جهت پياده سازي نظام انگيزشي
698
تعيين عوامل موثر ارزش ويژه برند رويدادهاي ورزشي در جذب اسپانسرهاي ورزشي
699
تعيين عوامل موثر ارزش ويژه برند رويدادهاي ورزشي در جذب اسپانسرهاي ورزشي
700
تعيين عوامل موثر بر اثر بخشي آموزشهاي كشاورزي ارائه شده به شركت هاي تعاوني كشاورزي استان اصفهان
701
تعيين عوامل موثر بر ارتقاي ارزش ويژه برند از طريق پيوند عاطفي برند با مشتري بادر نظر گرفتن نقش تعديلگر دانش مصرف كننده(مورد مطالعه: شركت ايران رادياتور
702
تعيين عوامل موثر بر استفاده از واسطه هاي الكترونيكي توسط شركت هاي صادركننده﴿مطالعه موردي شركت هاي صادراتي استان اصفهان﴾
703
تعيين عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصيلان كارشناس ارشد رشته تربيت بدني دانشگاههاي دولتي و غير دولتي
704
تعيين عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاههاي دولتي و غيردولتي
705
تعيين عوامل موثر بر اعتماد در تبليغات پيام كوتاه در بين شهروندان شهر اصفهان
706
تعيين عوامل موثر بر افسردگي در دانشجويان دختد ساكن در خوابگاههاي پيراپزشكي وحضرت معصومه﴿س﴾﴿مطالعه كيفي﴾
707
تعيين عوامل موثر بر انگيزش كاركنان در سازمان تامين اجتماعي بر اساس مدل يكپارچه انگيزش
708
تعيين عوامل موثر بر برندسازي صنايع دستي (مورد مطالعه: پارچه قلمكار اصفهان)
709
تعيين عوامل موثر بر بهره وري كل و عوامل توليد و عامل تكنولوژي در اقتصاد ايران (1338-1386)
710
تعيين عوامل موثر بر تسهيم دانش و تاثير آن بر عملكرد كاركنان شركت گاز استان كردستان
711
تعيين عوامل موثر بر تقاضاي گردشگري داخلي در استان همدان
712
تعيين عوامل موثر بر حجم كار ادراك‌شده
713
تعيين عوامل موثر بر رسوب و بررسي خواص كامپوزيتهاي الكترولس Ni-P-MoS2
714
تعيين عوامل موثر بر عدم اجراي روش هاي تدريس فعال از ديدگاه دبيران پايه چهارم ابتدايي شهر قاين در سال تحصيلي 1395-1396
715
تعيين عوامل موثر بر عدم اجراي روش هاي تدريس فعال از ديدگاه دبيران پايه سوم ابتدايي شهر بيرجند در سال تحصيلي 1395-1396
716
تعيين عوامل موثر بر عملكرد زردآلو با استفاده از روش انتخاب ويژگي با الگوريتم هاي تكاملي
717
تعيين عوامل موثر بر مديريت پروژههاي آب كشور و ارائه مدلي براي مقايسه تطبيقي سختي پروژهها با يكديگر براساس روشهاي فازي
718
تعيين عوامل موثر بر مسير و سرعت حركت قطب‌هاي ريزشبكه‌هاي Off-Grid با DG-هاي مبتني بر VSI
719
تعيين عوامل موثر بر مشاركت اجتماعي دختران دانش آموز مقطع متوسطه (مطالعه موردي شهر كردكوي)
720
تعيين عوامل موثر بر موفقيت هاي تيم ملي واليبال در رويداد هاي بين المللي
721
تعيين عوامل موثر بر وفاداري به نام تجاري در هواداران ليگ برتر فوتبال ايران با استفاده از مدل فانك و گلادن
722
تعيين عوامل موثر بررضايت شغلي در صنعت فرش
723
تعيين عوامل موثر در تحقق خودكفايي اقتصادي زنان سرپرست خانوار مطالعه موردي :شهرستان زابل
724
تعيين عوامل موثر در تحقق خودكفايي اقتصادي زنان سرپرست خانوار مطالعه موردي:شهرستان زابل
725
تعيين عوامل موثر در ترك تحصيل دانش آموزان دختر و پسر و تبيين آن در فرآيند توسعه شهر درچه شهرستان خميني شهر، استان اصفهان
726
تعيين عوامل موثر در توسعه تفكر استراتژيك در صنعت نفت
727
تعيين عوامل موثر در رتبه بندي شركت ها و موسسات حمل و نقل﴿باري﴾ و ارائه مدل رتبه بندي شركت هاي مذكور
728
تعيين عوامل موثر در محيط كشت توليد بيوسورفكتانت
729
تعيين عوامل موثر در مهارت هاي كلامي مربيان براي جذب نابينايان
730
تعيين عوامل موثر و آثار رواني درك سرمايه گذاران انفرادي از ريسك در بورس اوراق بهادار منطقه اي اصفهان
731
تعيين عوامل موثر و ارايه راه كارهاي عملي به منظور پياده سازي مهندسي ارزش در شركت كيان برش
732
تعيين عوامل موثردرافزايش انگيزش دانش آموزان به تحصيل
733
تعيين عيار حد آهن (ufGrade cut) در ايران براساس شرايط موجود معدن آهن گل گهر
734
تعيين عيارحد بهينه فرآوري در كانسارهاي سنگ آهن مركزي با استفاده از مدلسازي رياضي
735
تعيين عيارهاي حد بهينه در معادن سنگ‌آهن با رويكرد كاهش مهم‌ترين اثرات نامطلوب زيست‌محيطي
736
تعيين غلظت آرسنيك و ديگر عناصر سنگين موجود در برنج‌هاي وارداتي در مقايسه با برنج‌هاي داخلي به روش فعال سازي نوتروني
737
تعيين غلظت اپتيمم سولفات فرو و فريك جهت درمان بيماري كلروز آهن با روش تزريق از طريق قطع شاخه فرعي
738
تعيين غلظت اكتيويته نوكلئدهاي 40-K,137-Cs,134-Cs
739
تعيين غلظت اورانيوم در سنگ معدن اورانيوم با استفاده از نوترون‌هاي تأخيري در راكتور مينياتوري چشمه نوترون اصفهان (MNSR)
740
تعيين غلظت بهينه پيگمنت ضدخوردگي فسفات روي در رزين اپوكسي-پلي آميد با توجه به پارامتر كارايي به قيمت
741
تعيين غلظت پايداركننده هاي پلي اولفين هاي پتروشيمي بندرامام با روش CLPH
742
تعيين غلظت سرمي عناصر روي، مس ، آهن و نسبت Cu/Zn در بيماران مبتلا به سل ريوي
743
تعيين غلظت كادميم در چرخه توليد پسته با استفاده از پلاسماي جفت شده القايي بعد از استخراج توسط الوميناي اصلاح شده با تيوسمي كار بازيد و مقايسه دو روش اماده سازي در نمونه ميو ه پسته
744
تعيين غلظت محلول سايدكس با استفاده از فضاهاي رنگ در دستگاه رنگ‌سنج و نوار شناساگر
745
تعيين غلظت مواد رنگزا در محلول با استفاده از روش تجزيه اجزاء اصلي
746
تعيين غير تهاجمي درصد هموگلوبين خون با استفاده از سيگنال فوتوپلتيسموگرافي تصويري به كمك گوشي هوشمند
747
تعيين فاصله اپتيم ديافراگم در پل هاي بتني با تير حمال
748
تعيين فاصله اجتماعي ادراك شده خبرنگاران با قشر ورزشكار
749
تعيين فاصله اجتماعي ادراك شده خبرنگاران با قشر ورزشكار
750
تعيين فاصله بهينه تونل هاي دو قلو در زمين هاي آبرفتي با استفاده از تحليل سه بعدي عددي با مطالعه موردي تونل دوقلو متروي اصفهان
751
تعيين فاصله بهينه جاذب وصفحه پشتي درديوارهاي خورشيدي بااستفاده ازتحليل عددي
752
تعيين فاصله توپ از دروازه در تصاوير گرفته شده از ضربات آزاد
753
تعيين فاصله زماني بين شروع درد ،نفاركتوس ميوكارد تا شروع استرپتوكيناز در بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد
754
تعيين فاصله زماني بين شروع درد ،نفاركتوس ميوكارد تا شروع استرپتوكيناز در بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد
755
تعيين فاصله زنتيكي توسط RAPD-PCR ارزيابي شاخصهاي مقاومت به خشكي و تحليل سازگاري در نخود ايراني
756
تعيين فاصله مناسب سينه‌كارهاي دو پهنه استخراجي مجاور در روش جبهه ‌كار كوتاه معدن زغال‌ سنگ طبس
757
تعيين فاصله‌ زماني بازبيني و نگهداري يك سامانه ايمني نوعي راكتور هسته‌اي مبتني بر روش بهينه‌سازي چندهدفه
758
تعيين فاكتور هاي پيش گويي كننده افزايش ضخامت اينتيما-مدياي شريان كاروتيد (IMT) در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
759
تعيين فاكتورهاي تغيير ظرفيت جريان كابل هاي قدرت در شرايط محيطي مختلف به كمك FEM
760
تعيين فاكتورهاي شكل جريان هاي سطحي و زيرسطحي در آبياري نواري با استفاده از حل عددي معادلات سنت - ونانت
761
تعيين فاكتورهاي كليدي و بحراني موفقيت با استفاده از نگاشت ادراكي فازي موردكاوي: شركت خدمات انفورماتيك
762
تعيين فراواني آللي و هتروزيگوسيتي ماركرهاي ژن GJB2 در ايران
763
تعيين فراواني آنومالي شرياني در اهدا كنندگان كليه مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهرستان رشت از سال 1385 تا 1387
764
تعيين فراواني اختلالات تنفسي در تكنسينهاي دهان و دندان شهرستان رشت در سال 86- 85
765
تعيين فراواني اختلالات رشدي ونموي بافت نرم دهان در كودكان 3تا6 سال در مهد كودك هاي شهر رشت
766
تعيين فراواني اختلالات روانپژشكي در بيماران مبتلا به DYSPEPSIA مقاوم و بررسي تاثير ريشه كني هليكو باكترپيلوري در مقابل درمان روانپزشكي در بيماران مراجعه كننده با FUNCTIONAL DYSPEPSIA
767
تعيين فراواني اختلالات روانپژشكي در بيماران مبتلا به DYSPEPSIA مقاوم و بررسي تاثير ريشه كني هليكو باكترپيلوري در مقابل درمان روانپزشكي در بيماران مراجعه كننده با FUNCTIONAL DYSPEPSIA
768
تعيين فراواني اعتياد به اينترنت وارتباط آن با رشد اجتماعي وافسردگي دربين دانشجويان.
769
تعيين فراواني افراد مثبت از نظر آنتي بادي ضد ويروس هپاتيت C در داوطلبين سالم اهداكننده خون در سازمان انتقال خون استان گيلان از سال 1376 تا1380
770
تعيين فراواني اندوسرويسيت گنوككي و برخي عوامل همراه با آن در زنان سنين باروري مراجعه كننده به درمانگاههاي بيمارستان الزهرا(س ) رشت (پائيز و زمستان 1381)
771
تعيين فراواني انواع روش هاي مطالعه و برخي مولفه هاي ديگر در پايان نامه هاي دستياري پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان از ابتداي سال 1383 تا انتهاي سال 1387
772
تعيين فراواني انواع سكته هاي مغزي در بيماران مبتلا به سكته مغزي بستري شده در بخش اعصاب بيمارستان پورسينا
773
تعيين فراواني بيان ژنهاي MGMT وP35 در نمونه هاي تومورال گليوبلاستوماي مولتي فرم , detection of frequency of MGMT and P35 in glioblastoma multiforme
774
تعيين فراواني پلي مورفيسم rs6990375ژن سولفاتاز1درزنان باسابقه حداقل يك بار شكست در روش ivfوزنان نرمال
775
تعيين فراواني پلي مورفيسم تك نوكلئوتيدي وابسته به ژن در ابتلاي به عفونت اچ سي وي
776
تعيين فراواني تشنج متعاقب سكته مغزي و عوامل خطرزاي آن در بيماران بيمارستان پورسيناي رشت طي سال هاي 1394-1393
777
تعيين فراواني تومورها و ضايعات غدد بزاقي در مراكز آسيب شناسي شهر رشت طي سال هاي 1386-1377
778
تعيين فراواني تومورهاي استخواني بمدت 11 سال از مهرماه سال 1364 تا شهريور ماه سال 1375 در نمونه هاي ارسالي به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
779
تعيين فراواني دررفتگي تروماتيك زانو و عوارض عروقي و عصبي همراه در بيماران اورتوپدي مراجعه كننده به بيمارستان هاي پورسينا و آرياي رشت در فاصله سالهاي تا
780
تعيين فراواني ديابت قندي ناشي از گلوكز، كوركورتيكو استروئيد وعوامل خطرزاي ناشي از آن در مبتلايان به پمفيگوس ولگاريس طي سالهاي 1393-1395
781
تعيين فراواني رسوب كمپلمان C3 در ايمنوفلورسانس مستقيم نمونه بيوپسي جلدي و سطح كمپلمان C3، C4 و CH 50 سرم در بيماران مبتلا به پمفيگوس ولگاريس جلدي مخاطي در بخشپوست مركز آموزشي درماني رازي رشت در سال 1388
782
تعيين فراواني سندرم پاهاي بيقرار در بيماران پاركينسون مراجعه كننده به درمانگاه نورولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
783
تعيين فراواني سندرم پاهاي بيقرار در بيماران پاركينسون مراجعه كننده به درمانگاه نورولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
784
تعيين فراواني شاخصهاي سرولوژيك هپاتيت B و C در افراد ساكن آسايشگاه سالمندان و معلولين گيلان در سالهاي 1381
785
تعيين فراواني شدت ميوپي در مراجعين ميوپ درمانگاههاي چشم پزشكي
786
تعيين فراواني شدت ميوپي در مراجعين ميوپ درمانگاههاي چشم پزشكي يزد
787
تعيين فراواني شدت ميوپي در مراجعين ميوپ درمانگاههاي چشم پزشكي يزد
788
تعيين فراواني ضايعات دهاني در افراد ساكن در خانه هاي سالمندان استان يزد در سال 91
789
تعيين فراواني عفونت ‍CMV در بيماران مبتلا به كوليت اولسروز عود كننده
790
تعيين فراواني عفونت زخم ناشي از اعمال جراحي در 83 بيمار ديابتي بستري در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
791
تعيين فراواني علايم بيماري هاي منتقله از راه جنسي در زنان مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1392
792
تعيين فراواني علايم بيماري هاي منتقله از راه جنسي در زنان مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1392
793
تعيين فراواني علل تصميم به عمل برگشت وازكتومي و مقايسه ويژگيهاي دموگرافيك آنان با متقاضيان عمل وازكتومي طي سالهاي 1378 الي 1386 در مزكز تخصصي و تحقيقاتي تنظيم خانواده استان گيلان
794
تعيين فراواني عوارض ناشي از وارد كردن مستقيم تروكار اوليه در جراحي هاي لاپاروسكوپي اورولوژي در بيمارستانهاي رازي و گلسار رشت
795
تعيين فراواني فنوتيپ گروه هاي خوني با بدخيمي هاي ناحيه سر و گردن
796
تعيين فراواني كلونيزاسيون پنوموكوك در ناحيه حلق و بيني و حساسيت آنتي بيوتيكي آن دركودكان مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت
797
تعيين فراواني نسبي افسردگي در زنان نابارور مراجعه كننده به يك مركز درمان ناباروري در شهرستان رشت در سال 1384
798
تعيين فراواني نسبي افسردگي در سه ماهه سوم بارداري ( بيمارستان الزهراء رشت زمستان 1386 )
799
تعيين فراواني نسبي انواع الگوهاي غيرطبيعي قاعدگي در دانشجويان دختر خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1385
800
تعيين فراواني نسبي انواع توده هاي مدياستن به تفكيك نوع تومور در بيماران عمل شده در بخش جراحي توراكس بيماران رازي رشت از مهر 1372 تا اسفند 1375
801
تعيين فراواني نسبي انواع درگيري قلبي در مبتلايان به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي رشت در سال 85-84
802
تعيين فراواني نسبي انواع سرطان هاي ريه در بيماران بستري شده در بخش جراحي بيمارستان آريا و مركز آموزشي درماني رازي رشت از سال 1372 تا پايان سال 1376
803
تعيين فراواني نسبي انواع شكستگي هاي اندام فوقاني و تحتاني و برخي عوامل همراه ( بيمارستان پورسينا 1/ 6/ 86 تا 31/ 5/ 87)
804
تعيين فراواني نسبي انواع ضايعات انسدادي مادرزادي دستگاه گوارش در كودكان عمل شده در بيمارستان پور سيناي رشت طي سالهاي 1376 الي 1377
805
تعيين فراواني نسبي انواع هيدروسفالي در كودكان بستري شده در بيمارستانهاي پورسينا و 17 شهريور رشت از سال 1381-1378
806
تعيين فراواني نسبي اوفوركتومي پروفيلاكتيك در بيماران هيستركتومي آبدومينال در بيمارستان الزهراي رشت در سال 1377
807
تعيين فراواني نسبي برخي از عوامل همراه با تب در بيماران تب دار بستري در بخش مراقبتهاي ويژه جراحي بيمارستان پورسيناي رشت سالهاي80 - 78
808
تعيين فراواني نسبي بيماري سلياك در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت در سال 1391
809
تعيين فراواني نسبي تروماي سرو عوامل آن در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت از تير ماه سال 1380 لغايت آذر ماه 1380
810
تعيين فراواني نسبي تظاهرات باليني و آسيب شناسي انواع لنفوم هاي غير هوچكيني در مراجعه كنندگان به مركز درماني آنكولوژي استان گيلان از سال 1379 تا 1385
811
تعيين فراواني نسبي دوقلويي و عوامل همراه آن در زايمانهاي صورت گرفته در بيمارستان الزهراي رشت از تاريخ 1/1/76 الي 1/1/81
812
تعيين فراواني نسبي ريسك فاكتورهاي تبديل عفونت سلي به بيماري در بيماران مسلول
813
تعيين فراواني نسبي ريسك فاكتورهاي تبديل عفونت سلي به بيماري در بيماران مسلول
814
تعيين فراواني نسبي صدمات قفسه سينه و عوامل همراه در بيماران ترومائي مراجعه كننده به بخش جراحي بيمارستان پورسينا رشت
815
تعيين فراواني نسبي عصب پرونئال فرعيNerve- APN)‎‏ ‏‎ (Accessory Peroneal‏ ‏به طريقه مطالعه هدايت عصبي در همراهان سالم بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا ‏ رشت‏
816
تعيين فراواني نسبي عفونت كلاميديا تراكوماتيس در پارتنر مرد زوجين نابارور مراجعه كننده به يك كلينيك ناباروري
817
تعيين فراواني نسبي عفونت مايكوپلاسما پنومونيه در كودكان 6 ماهه تا 14 ساله مبتلا به پنوموني بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت طي سال هاي 1385- 86
818
تعيين فراواني نسبي علل مختلف توده هاي اسكروتال در بيماران بستري در بخش ارولوژي بيمارستان رازي در ساال 1375-1374
819
تعيين فراواني نسبي علل مختلف كم كاري هيپوفيز قدامي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك خصوصي دكتر محمد حسن هدايتي امامي ، متخصص بيماريهاي داخلي غدد واقع در شهر رشت ، مركز استان گيلان ، طي سالهاي 1374تا 1377
820
تعيين فراواني نسبي علل مرگ و مير نوزادان و كودكان در مركز آموزشي- درماني 17 شهريوررشت طي سالهاي 88 تا 89
821
تعيين فراواني نسبي علل مرگ ومير اطفال بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت از اول اسفند 72لغايت اول اسفند 74
822
تعيين فراواني نسبي علل هماچوري آشكار در افراد 40-20ساله مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت از آبان 1378تا شهريور1380
823
تعيين فراواني نسبي علل هموپتزي در بيماران بستري با شكايت هموپتزي در بيمارستان رازي رشت در سال هاي 1390- 1387
824
تعيين فراواني نسبي عمل سزارين و انديكاسيون هاي آن در حاملگي هاي با نمايش ته درسال 1376 در مركز آموزشي درماني الزهرا(س ) رشت
825
تعيين فراواني نسبي عوارض سنگ شكني برون اندامي (ESWL) در 1205 مورد سنگ دستگاه ادراري از تاريخ 15//1375 تا 26/12/1376در بيمارستان رازي رشت
826
تعيين فراواني نسبي عوارض كاربردي IUD از پرونده هاي موجود در مركز تحقيقات و تنظيم خانواده وابسته به مركز بهداشت استان گيلان از فروردين 74 تا اسفند 76
827
تعيين فراواني نسبي عوامل پيش بيني كننده فيبريلاسيون دهليزي بعد از پيوند باي پس شريان كرونر در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت از ابتداي دي 89 تا پايان ارديبهشت 90
828
تعيين فراواني نسبي مقاومت دارويي استافيلوكوك در نمونه هاي ارجاعي به آزمايشگاه بيمارستان رازي در سال 1377
829
تعيين فراواني نسبي ميكروارگانيسمهاي عامل پنوموني و الگوي مقاومت آنها در بيماران بستري شده در ICU جراحي مغزواعصاب بيمارستان پورسيناي رشت از سال 1377 تا 1380
830
تعيين فراواني نسبي نارسايي حاد كليه در بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه جنرال (ICU) بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت در سالهاي 77-76
831
تعيين فراواني نسبي نارسايي حاد كليه در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه﴿ACU﴾ بيمارستان هاي پور سينا و رازي رشت در سالهاي 76-77
832
تعيين فراواني نسبي ناهنجاري هاي مادرزادي قلبي در بيماران تحت كاتتريزاسيون و آنژيوگرافي قلبي بستري شده در بخش قلب اطفال مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت طي سالهاي 1389-1385
833
تعيين فراواني نسبي ناهنجاريهاي مولرين در بيماراني كه لاپاراسكوپي ، لاپاراتومي و هيستروگرافي شده اند در مراكز آموزشي درماني الزهرا از سال 1376 لغايت شش ماهه اول سال 1378
834
تعيين فراواني نسبي هيپرتري گليسيريدمي در مبتلايان به هايپوتيروئيدي تحت باليني در يك كلينيك خصوصي در سال 1382
835
تعيين فراواني نسبي هيپرليپيدمي(هيپرتري گليسريدمي و هيپر كلسترولمي) در بيماران مبتلا به ميگرن مراجعه كننده به كلينيك امام رضاي بيمارستان پورسينا و مقايسه آن با گروه شاهد
836
تعيين فراواني نسبي هيستركتومي با علل مامائي و عوارض همراه آن در مركز آموزشي و درماني الزهرا(س ) رشت
837
تعيين فراواني نسبي وقوع انفاركتوس حاد ميوكارد در روزهاي با درجه حرارت مختلف در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت از اول مهرماه 1374 تا پايان شهريورماه 1375
838
تعيين فراواني نسبي يافته هاي پرتونگاري قفسه سينه مجروحان شيميايي استان گيلان
839
تعيين فراواني نقص فاكتورV ليدن در جنين هاي سقط شده در شهرستان تنكابن در جريان سال 1390
840
تعيين فراواني هليكو باكتر پيلوري در بيماران مبتلا به كار سينوم معده
841
تعيين فراواني هليكوباكتر پيلوري در بيماران مبتلا به كارسينوم معده
842
تعيين فراواني هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتلا به كارسينوم معده
843
تعيين فراواني هيپوناترمي و تعيين علل آن در بخشهاي مراقبتهاي ويژه بيمارستان شهيد صدوقي يزد
844
تعيين فراواني هيپوناترمي و تعيين علل آن در بخشهاي مراقبتهاي ويژه بيمارستان شهيد صدوقي يزد
845
تعيين فراواني هيدروسفالي و عوامل همراه با آن در اطفال بستري در بيمارستان هاي 17 شهريورو پورسينا در شهر رشت در سال هاي 82-1377
846
تعيين فراواني و بررسي علايم باليني خونريزي ساب ارككنوئيد در بيماران بستري در بخش داخلي اعصاب بيمارستان راه آهن يزد طي 7 سال
847
تعيين فراواني و بررسي علايم باليني خونريزي ساب اركنوئيد در بيماران بستري در بخش داخلي اعصاب بيمارستان راه آهن يزد از 1/10/67 الي 1/10/1374
848
تعيين فراواني و بررسي علايم باليني خونريزي ساب اركنوئيد در بيماران بستري در بخش داخلي اعصاب بيمارستان راه آهن يزد از 1/10/67 الي 1/10/1374
849
تعيين فراواني و شدت سندرم پاي بي قرار در بيماران مبتلا به التهاب روده (IBD) در افراد مراجعه كننده به درمانگاه گوارش بيمارستان رازي در سال 97-1395
850
تعيين فراواني و علل تروماي فك و صورت در مراجعين به اورژانس كلانتري شهر يزد در سال 1377
851
تعيين فراواني" سندرم يوتيروئيد بيمار" در بيماران سوختگي بستري در بخش جراحي سوختگي و مراقبتهاي ويژه سوختگي مركز آموزشي درماني ولايت از فروردين سال 1388 تا پايان شهريور ماه 1390
852
تعيين فراوني نسبي علل آسيت با شيب غلظتي پايين (Gradient Low)در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي و پورسيناي رشت از فروردين ماه تاشهريورماه 1380-1374
853
تعيين فرايند حرارتي و مدل سازي انتقال حرارت در دونوع خوراك ايراني در بسته بندي نيمه سخت آلومينيومي
854
تعيين فرايند و طراحي مدل ايمني صدمات ناشي از آتش سوزي در ساكنين ساختمان هاي مسكوني
855
تعيين فرايندهاي مؤثر بر مديريت استعداد ورزشي در ج.ا.ايران
856
تعيين فركانس رزونانس قطعات كوچك
857
تعيين فركانس طبيعي تيرها و صفحات با مقطع متغير
858
تعيين فركانس طبيعي و سرعتهاي بحراني در روتور توربين نيروگاه آبي
859
تعيين فركانس طبيعي و ضريب ميرايي دندان به روش آناليز مودال
860
تعيين فركانس طبيعي و ضريب ميرايي دندان پيشين با استفاده از روش آناليز مودال
861
تعيين فركانس طبيعي يك تير غوطه ور در سيال
862
تعيين فركانس گام و حداكثر فركانس واكدار در طيف سيگنال صحبت
863
تعيين فركانس هاي طبيعي ارتعاشات پيچشي ميل لنگ
864
تعيين فركانس و سرعت خطي سطوح مرتعش
865
تعيين فركانس‌ طبيعي گلبول قرمز
866
تعيين فركانسهاي طبيعي پره در حال ارتعاش آزاد با استفاده از F.E.M
867
تعيين فرم و موقعيت بهينه بادبندها در ساختمانهاي مدولار شهري
868
تعيين فرمول تجربي نيروها و ثوابت براي فولاد ضد زنگ در فرايند فرزكاري
869
تعيين فرمولاسيون بهينه و بررسي خواص سربار هي فعا لشده فسفر
870
تعيين فروكتوز با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با كمپلكس Ni(II) و گرافن
871
تعيين فشار امتزاجي كمينه از طريق شبيه سازي آزمايش لوله قلمي و مقايسه با داده هاي آزمايشگاهي
872
تعيين فشار بهينه جهت گرمايش مجدد بخار
873
تعيين فشار بهينه سرد كن مياني در سيكل تبريد تراكمي با دو كمپرسور
874
تعيين فشار در لبه فرار جسم دوبعدي در جريان مغشوش
875
تعيين فشار لازم براي انجام عمليات شكاف هيدروليكي در يكي از مخازن گازي ايران
876
تعيين فشار مياني در سيكل تبريد تراكمي دو مرحله اي بكمك بهينه سازي اقتصادي
877
تعيين فشار نرمال داخل چشمي در ساكنين 10 سال به بالاي شهر يزد
878
تعيين فشار نرمال داخل چشمي در ساكنين 10 سال به بالاي شهر يزد
879
تعيين فشار نرمال داخل چشمي در ساكنين 10 سال به بالاي شهر يزد
880
تعيين فشارهاي بهينه انشعاب بخار از توربين هاي بخار به روش جستجوي عددي
881
تعيين فشارهاي بهينه مراحل تفكيك در واحدهاي بهره برداري نفت خام براي دستيابي به بالاترين ميزان توليد نفت
882
تعيين فصل تخمريزي ماهي شورت در آبهاي خليج فارس استان هرمزگان
883
تعيين فصول اقليمي درغرب ايران باروش سينوپتيك
884
تعيين فعاليت آنزيمي﴿فيبرينوليتيك﴾استرپتو كينازموتانت
885
تعيين فعاليت پايه كاتاليست سيليس تيتانيوم در واكنش توليد انيدريد فتاليك
886
تعيين فلاكس نوترون هاي حرارتي و سريع سيستم پرتودهي نوتروني
887
تعيين فومولاسيون پيگمنت كربن بلك در سيستم هاي آبي توسط روغن كوچك سولفونه شده و سديم ـ بتانفتالين سولفونات
888
تعيين قابليت اطمينان شبكه هاي قدرت (با منظورنمودن Failure Active اجزاء سسيستم )
889
تعيين قابليت اعتماد سيستم ها با استفاده از توزيع هاي پارامتري
890
تعيين قابليت اعنماد سيستم ها با استفاده از توزيع هاي پارامتري
891
تعيين قابليت بارگذاري ترانسفورماتور با استفاده از مدل فاري
892
تعيين قابليت بارگذاري ترانسفورماتور هاي نمونه شبكه انتقال و فوق توزيع استان قم با استفاده از محاسبه دماي نقطه داغ
893
تعيين قابليت خردايش مواد اوليه سيمان شهركرد به صورت منفرد و تركيب شده
894
تعيين قانونه زمانبندي بهينه باهدف تامين بازده تنفسي بيشينه و عملكرد مناسب ، با سازكار برقي مغناطيسي در موتور پيكان
895
تعيين قدرت اسيدي اسيد هاي آمينه با دو عامل اسيدي با استفاده از محاسبات شيمي كوانتومي
896
تعيين قدرت گرداب سطحي در يك مدل آزمايشگاهي با روش تصوير نگاري
897
تعيين قطبيت در نظركاوي با استفاده از روش يادگيري عميق
898
تعيين قطر اقتصادي لوله ها در شبكه هاي توزيع آب
899
تعيين قطر و پرز آلودگي نخ بوسيله روش پردازش تصوير
900
تعيين قطر وزاويه‌ي تابش بهينه نازل تخليه‌ي فاضلاب در بستر دريا در پيكره‌ي آبي با لايه‌بندي چگالي
901
تعيين قطر وضريب شكستتارهاي نوري
902
تعيين قطعه نهايي فورج از مدل سه بعدي قطعه به كمك كامپيوتر
903
تعيين قواعد بهره‌برداري از مخزن در شرايط عدم قطعيت جريان
904
تعيين قواعد معاملاتي در بازار ارز با استفاده از برنامه نويسي ژنتيك
905
تعيين قيمت اقتصادي محصولات فناورانه براي ورود به بازار با در نظر گرفتن مفهوم عدم قطعيت مطالعه موردي SELF CHECKOUT TECHNOLOGY
906
تعيين قيمت برق توليدي در يك نيروگاه نمونه بخار
907
تعيين قيمت تعادلي در زنجيره تامين قهوه با استفاده از نظريه بازي¬هاي پوياي پيوسته
908
تعيين قيمت تمام شده تخت روز اشغالي در بيمارستان تك تخصصي و طراحي سيستم نرم افزاري آن
909
تعيين قيمت حمل و نقل شخصي در شبكه‌ي معابر با استفاده از تئوري چشم‌انداز (مورد مطالعه : معابر منتخب شهر اصفهان)
910
تعيين قيمت محصول در زمان واقعي و براساس تغييرات نقطه سر به سر
911
تعيين كارآمدترين روش پيش بيني سرعت باد در پيش بيني هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت
912
تعيين كارايي تطبيقي تعاوني هاي كشاورزي با تاكيد بر رويكرد اقتصاد هزينه مبادله (مطالعه موردي: استان خراسان جنوبي)
913
تعيين كارايي خطوط اتوبوسراني شهر تهران به كمك روش تحليل پوششي داده ها
914
تعيين كارايي فرايند اكسيداسيون كاتاليتيكي نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم توام با ازن در حذف رنگ راكتيو قرمز 198 ازفاضلاب سنتيك نساجي
915
تعيين كارايي و بهره وري در DEA و DEA-R (مطالعه موردي شعب بانك ملت شيراز)
916
تعيين كارايي وعوامل موثر بر توليد گندم (مطالعه موردي: منطقه دره شهراستان ايلام)
917
تعيين كارايي وعوامل موثر بر توليد گندم (مطالعه موردي: منطقه دره شهراستان ايلام)
918
تعيين كاربري اراضي با استفاده از طبقه بندي SVMجهت كاربرد در كاداستر زراعي
919
تعيين كاربري بهينه فضاي شهري زيرزميني ﴿مطالعه موردي خيابان هاي منتخب مناطق 5 و 6 شهر اصفهان﴾
920
تعيين كاربري هاي جايگزين در محدوده ي مركزي شهر اصفهان و ارزيابي تاثير آنها بر حمل و نقل پايدار با تاكيد بر كاربري¬هاي درماني
921
تعيين كرنش كششي ترك خوردگي در سدهاي خاكي
922
تعيين كريدورهاي زيستگاهي يوزپلنگ آسيايي بين مناطق حفاظت شده كوه بافق، دره انجير و سياهكوه در استان يزد
923
تعيين كسر حجمي سيالات چند فازي با استفاده از تضعيف اشعه گاما و شبيه سازي مونت كارلو
924
تعيين كشش سطحي سيالات چگال مانند:بنزن،تولوئن و كربن مونوكسيد
925
تعيين كليات دستگاه نورد حلقه شعاعي - محوري بر مبناي تحليل اجزاي محدود براي رينگ هاي قطور كم ارتفاع
926
تعيين كليه پارامترهاي موثر بر قيمت تمام شده فرش هاي توليدي كارخانه فرش گيلان و ارائه مدلي جهت محاسبه قيمت لحظه اي
927
تعيين كليه پارامترهاي موثر بر قيمت تمام شده گاز و ارائه مدلي جهت محاسبه قيمت تمام شده گاز در بخش عمليات (از مرحله اكتشاف تا مرحله مصرف )
928
تعيين كمييت هاي مولكولي مايع يوني و سيستم سه جزيي اتانول + HMimPF6 + آب
929
تعيين كنترل كننده هاي كاني سازي سرب و روي در محدوده كانسار آي قلعه سي از طريق تلفيق كليه داده هاي اكتشافي و ارائه طرح اكتشاف تكميلي
930
تعيين كننده هاي تورم در فركانس هاي پايين و بالا در ايران: يك تحليل طيفي
931
تعيين كيفيت بهداشتي هواي شهرهاي اهواز، آبادان، و ماهشهر با استفاده از شاخص (aqi), (psi)
932
تعيين كيفيت زندگي افراد اقدام كننده به خودكشي بستري در بخش مسموميت بيمارستان رازي شهرستان رشت و مقايسه آن با افراد بدون سابقه اقدام به خودكشي در سال 1397
933
تعيين كيفيت زير لايه تك بلور GaAs و لايه نازك رشد داده شده بروي آن بكمك تكنيك سونش شيميائي
934
تعيين كيفيت ميوه¬جات با استفاده از امواج اولتراسوند
935
تعيين كيفيت و عملكرد علوفه گياه شمح بياباني در طول دوره رويش (مطالعه موردي ابركوه -استان يزد)
936
تعيين گروههاي آناستوموزي قارچ در استان اصفهان Rhizoctonia Solani Kuhn
937
تعيين گروههاي با گراف اول يكسان با برخي گروههاي متعامد
938
تعيين گروههاي سنگي مخزني گروه دهرم با استفاده از اطلاعات تحت الارضي
939
تعيين گزينشي هيستيدين به عنوان يك آمينو اسيد مهم با استفاده از كمپلكس موليبدن(VI)-برومو پيرو گالول رد به عنوان يك حسگر شيميايي رنگزا در محيط آبي
940
تعيين گشتاور بهينه در عمليات پيش تنش ميله پيچشي
941
تعيين گشتاور در شيرهاي صنعتي جهت باز و بسته نمودن آن ها
942
تعيين گشتاور لازم براي فرمان‌دهي بوژي با تاير جفت در خودروهاي فوق سنگين
943
تعيين گلوگاه‌هاي امنيتي (آسيب‌پذيري‌هاي) منجر به حملات عدم پذيرش سرويس در IPTV و پيشنهاد راهكاري براي جلوگيري از آن در يك بستر نمونه
944
تعيين گونه هاي انگل Leishmania توسط پادتنهاي تك دودماني در اصفهان
945
تعيين گونه هاي سنگي با استفاده از داده هاي پتروفيزيكي و مغزه (مطالعه موردي)
946
تعيين گونه هاي سنگي در مخازن كربناتي: مثال موردي در يكي از ميادين جنوب ايران
947
تعيين لبه بي هنجاري هاي مغناطيسي با استفاده از روش مشتق افقي ارتقاء يافته و كاربرد آن در دادهاي مغناطيسي ناحيه خرم آباد
948
تعيين لبۀ بي هنجاريهاي ميدان پتانسيلي، به وسيلۀ صافي مقدار ويژۀ متوازن تانسور ساختار
949
تعيين لحظه اي ضريب هاي اصطكاك و ثابت هاي معادله ساختاري در نورد سرد پيوسته فولاد مباركه اصفهان
950
تعيين ماتريس انتقال فضاي رنگ جهت شناسايي پوست با استفاده از الگوريتم ژنتيك
951
تعيين ماخ واگرايي و محل شوك در ايرفويل فوق بحراني NASA SC(2)-0710 با استفاده از شبيه سازي عددي
952
تعيين ماكزيمم ظرفيت حمل بار ربات بااستفاده از تركيب روشهاي كنترل غيرخطي و شبكه هاي عصبي
953
تعيين ماهيت برهم كنش هاي پيگمنت و رزين ها واثر آن بر خواص فيزيكي - مكانيكي رنگ ها
954
تعيين ماهيت برهم كنش هاي پيگمنت ورزين ها واثرآن برخواص فيزيكي-مكانيكي رنگ ها
955
تعيين متغيرهاي مؤثر بر قيمت تمام شده آموزش‌هاي الكترونيكي و نحوه اندازه گيري آن
956
تعيين متوسط دز جذبي تيروئيد و بررسي كم كاري آن، متعاقب پرتودرماني بدخيمي هاي سروگردن به روش دزيمتري ترمولومنيسنت در مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده يزد
957
تعيين متوسط زمان انتظارورضايتمندي بيماران مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان افشار وشهيد رهنمون
958
تعيين متوسط زمان رسيدن به بيمارستان تخصصي قلب از شروع درد قفسه سينه . (رشت - 1384)
959
تعيين محتواي مبتني بر نياز و برنامه براي آموزش هاي آزاد دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر
960
تعيين محدود نهائي معدن سنگ آهن زرند
961
تعيين محدوده آنومالي كانسار مس پورفيري در ناحيه رابر كرمان با استفاده از داده هاي ماهواره اي
962
تعيين محدوده پايداري و كنترل موشك
963
تعيين محدوده دزپرتو الكترون جهت بازيافت پلي ﴿تترافلوئو رو اتيلن﴾ و مقايسه خواص فيزيكي-مكانيكي
964
تعيين محدوده سني و زن و مرد بودن گوينده در نمايه‌سازي فايل هاي صوتي
965
تعيين محدوده مجاز برخورد سر جنگي راكت بالستيك با D/L كوچك به كمك شبيه سازي 6 درجه آزادي
966
تعيين محدوده مناسب بارگذاري در فرآيند هيدروفرمينگ لوله
967
تعيين محدوده نرمال بويايي با استفاده از آزمون تشخيص بويايي ايران Ir-SIT)) در استان گيلان
968
تعيين محدوده نهايي آنومالي شمالي معدن سنگ آهن چغارت به روش دو بعدي لرچ و گروسمن
969
تعيين محدوده نهايي قابل اعتماد در يك معدن روباز سنگ آهن با هدف بيشينه كردن دقت در تخمين عمر معدن
970
تعيين محدوده نهايي معادن روباز با احتساب حقوق دولتي
971
تعيين محدوده نهايي معدن چادر ملو براساس كمينه نسبت w/o و بيشينه كردن npv و مقايسه نتايج اين روشها
972
تعيين محدوده نهايي معدن چادرملو و بهينه سازي آن
973
تعيين محدوده نهايي معدن در ذخاير بزرگ با استفاده از روش جريان شبكه: مطالعه موردي معادن سنگ آهن
974
تعيين محدوده نهايي معدن روباز با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
975
تعيين محدوده هاي پايدار ضرايب كنترل كننده ي PID براي تأمين حاشيه هاي بهره و فاز
976
تعيين محدوده و حريم بافت تاريخي همدان با تاكيد بر محورها و قطب هاي قابل احياي تاريخي
977
تعيين محدوده ي پايداري ضرايب كنترل كننده براي سيستمهاي خطي با تأخيرهاي زماني نامعين
978
تعيين محدوده ي نشست زمين و بررسي تغييرات زماني آن با استفاده از روش تداخل سنجي راداري دردشت مهيار
979
تعيين محدوديت سرعت پوياي مسير براي مقاطع تغيير خط با استفاده از شبيه سازي
980
تعيين محل آنومالي هاي مس در منطقه رابر كرمان با استفاده از GIS
981
تعيين محل احتمالي آسيب شنوايي در افراد مبتلا به بيلي روبين بالا با استفاده از ARR و TEOAE
982
تعيين محل احتمالي آسيب شنوايي در افراد مبتلا به بيلي روبين بالا با استفاده از ARR و TEOAE
983
تعيين محل استقرار بهينه و شبيه‌سازي حركت آمبولانس‌ها در يك شهر(منطقه)
984
تعيين محل بهينه استقرار يك واحد بهره برداري و نمكزدائي در ميان چاههاي يك ميدان نفتي در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
985
تعيين محل بهينه دستگاه اندازه گيري هارمونيكها جهت تخمين حالت هارمونيكي در شبكه
986
تعيين محل بهينه شمارش كمان هاي شبكه در شهرهاي بزرگ با استفاده از شبكه هاي بيزين ﴿مطالعه موردي: شهر اصفهان﴾
987
تعيين محل بهينه و ظرفيت محدودكننده جريان خطا به منظور بهبود وضعيت فلش ولتاژ در شبكه هاي توزيع
988
تعيين محل تغيير شكل شعاعي سيم پيچ ترانسفور ماتور به كمك سنسورهاي فرا پهن باند ( UWB )
989
تعيين محل خطا در شبكه هاي توزيع با حضور نيروگاه هاي توليد پراكنده
990
تعيين محل خطا در شبكه هاي توزيع كابلي
991
تعيين محل خطا در شبكه¬هاي توزيع
992
تعيين محل دقيق عيب شعاعي در سيم‌پيچ ترانسفورماتور قدرت با استفاده از آنتنهاي فراپهن باند و تحليل در حوزه زمان
993
تعيين محل ژنهاي كنترل كننده پايداري فنوتيپي در اگروپايرون و چاودار با استفاده از لاينهاي داراي دو كروموزوم اضافي
994
تعيين محل سانترومر در كروموزوم انسان به كمك پردازش تصوير
995
تعيين محل عيوب خطوط هوايي انتقال انرژي با استفاده از تئوري امواج سيار و تبديل موج
996
تعيين محل قرار گرفتن سيم‌هاي گارد در خطوط انتقال با استفاده از مدل تعميم‌يافته فيزيكي سيستم ليدر-استريمر براي حركت در فضاي سه بعدي
997
تعيين محل كروموزومي ژنهاي كنترل كننده مقاومت به خشكي در جو با استفاده از لاين هاي افزايشي ديزوميك جو/ گندم
998
تعيين محل كروموزومي ژنهاي كنترل كننده مقاومت به خشكي در چاودار و آگروپايرون
999
تعيين محل كروموزومي ژنهاي كنترل كننده مقاومت به شوري در جو با استفاده از رگه هاي داراي دو كروموزوم اضافي گندم / جو
1000
تعيين محل متن چاپي فارسي با جهت هاي دلخواه و اعوجاج چشم انداز در تصاوير خاكستري با استفاده از روش هاي مبتني بر مولفه هاي متصل
بازگشت