<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
توسعه و ارزيابي پوشش هاي نانوساختار هيدروكسي آپاتيت به روش پاشش حرارتي بر سطح آلياژ منيزيم و عملكرد آنها بر روي سازوكار زيست تخريب پذيري
2
توسعه و ارزيابي خواص تريبولوژيكي پوشش هاي DLC رينگ پيستون و ارزيابي خواص اپتيكي پوشش هاي DLC
3
توسعه و ارزيابي خواص روكش هاي كامپوزيتي اينكونل 718 بر روي فولاد زنگ نزن 304L
4
توسعه و ارزيابي راكتور بيوفيلمي در توليد بيوهيدروژن با روش تخمير تاريك از پساب صنعتي
5
توسعه و ارزيابي مدل حاصل از اتصال مدل هاي SWAP و CSM-CERES-Maize
6
توسعه و ارزيابي مدل عمومي تبادل اطلاعات علمي كتابخانه ديجيتال در بستر اينترنت اشيا
7
توسعه و ارزيابي واحد درسي اينترنتي انگليسي با اهداف ويژه براي داشجويان پزشكي و تاثير آن بر نگرش دانشجويان
8
توسعه و ارزيابي واحد درسي اينترنتي انگليسي با اهداف ويژه براي دانشجويان پزشكي و تاثير آن بر نگرش دانشجويان
9
توسعه و ارزيابي يك بسته نرم افزاري پردازش تصاوير
10
توسعه و ايجاد يك سيستم ترجمه ماشيني فارسي-انگليسي با استفاده از روش هاي آماري و ساختاري
11
توسعه و بررسي رفتار سايشي پوشش هاي ( WC-(FeAl-Bاعمال شده به روش پاشش حرارتيHVOF
12
توسعه و بررسي فرآيند پرعيارسازي روي از محلول باردار ليچينگ كانسنگ اكسيده روي معدن مهدي‌آباد حاوي آهن و منگنز به روش استخراج حلالي
13
توسعه و بهبود الگوريتم بازشناسي عمل شخص روي تصاوير ويدئويي
14
توسعه و بهبود برنامه ريزي توليد و مواد شركت جابون
15
توسعه و بهبود پايگاه دانش بصورت همزمان با استفاده از روش هاي يادگيري تحليلي
16
توسعه و بهبود پلتفرم اينترنت اشياء دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات
17
توسعه و بهبود روش هاي مكان يابي غيرفعال منابع سيگنال با استفاده از آمارگان مرتبه چهارم
18
توسعه و بهبود روش‌هاي دوميكروفونه بهسازي گفتار
19
توسعه و بهبود روش‌هاي مكان‌يابي
20
توسعه و بهبود روشهاي جابجايي كلمات در ترجمه ماشيني آماري
21
توسعه و بهبود سلول‌هاي خورشيدي پروسكايتي نانوساختار مسطح با لايه‌هاي انتقال‌دهنده الكترون دي‌اكسيدقلع
22
توسعه و بهبود شبكه هاي ايمني مصنوعي هميار براي حل مسائل بهينه سازي چند وجهي
23
توسعه و بهبود كيفيت روش هاي رايج استخراج پارامترهاي بازنهايي در سيستم هاي بازشناسي گفتار
24
توسعه و بهره وري شبيه سازها در امور آموزش
25
توسعه و بهينه سازي الگوريتم شبكه تعيين موقعيت كينماتيك آني (NRTK)
26
توسعه و بهينه سازي تعاوني ها در زنجيره تامين كشاورزي، مطالعه موردي: شركت تعاوني مرغداران سبزوار
27
توسعه و بهينه سازي كوليماتورهاي با بازدهي بالا جهت تصويربرداري فوتونهاي پرانرژي در پزشكي هسته اي با بهره گيري از روشهاي شبيه سازي مونت كارلو MCNP
28
توسعه و بهينه سازي ليچينگ همزن‌دار كانسنگ و محصولات پيش‌تغليظ روي اكسيده مهديآباد يزد
29
توسعه و پاشش حرارتي پودر نانو ساختار كامپوزيتي CoNiCrAlY/YSZ به روش HVOF و ارزيابي خواص
30
توسعه و پياده سازي الگوريتم شناسايي سه بعدي هندسه بلوك هاي توده سنگ و كاربرد آن در بهينه سازي استخراج معادن سنگ تزئيني
31
توسعه و پياده سازي به هنگام روش iSAM بر مبناي داده هاي حسگر دوربين در مكان يابي و نقشه يابي همزمان ربات سيار
32
توسعه و پياده سازي روش EKF SLAM با تلفيق اطلاعات IMU براي يك ربات سيار
33
توسعه و پياده سازي روش Fast-SLAM در مكان يابي و نقشه يابي همزمان ربات سيار
34
توسعه و پياده سازي روش هاي تشخيص الگو براي كمك به تشخيص سرطان سينه
35
توسعه و پياده سازي سامانه بيني الكترونيك به منظور تشخيص روغن حيواني گاوي از نوع تقلبي
36
توسعه و پياده سازي سيستم مديريت يادگيري با قابليت مديريت گزارشات و تشخيص عدم تكراري بودن آنها
37
توسعه و پياده سازي يك زبان برنامه سازي جهت اعمال خودكار عدم تداخل با رويكرد نوع هاي امنيتي
38
توسعه و پياده‌سازي يك روش تركيبي فرآيند ساخت لايه‌اي با استفاده از ريزآينه‌هاي ديجيتالي
39
توسعه و پياده‎سازي الگوريتم رديابي اشياي متحرك، مبتني بر شاخص‎هاي كليدي با پس‎زمينه شلوغ
40
توسعه و تدوين روش تست غير تخريبي فراآوايي به منظور تشخيص خوردگي در لوله هاي فولادي
41
توسعه و تركيب روش‌هاي خوشه‌بندي داده‌ها بر مبناي نظريه گراف و كم‌ترين درخت‌هاي پوشاي فراگير
42
توسعه و تكميل روش تبديل صداي يك شخص به شخص ديگر
43
توسعه و حل مدل چند هدفه جهت تكميل توأم موجودي چند كالا
44
توسعه و حل مدل طراحي شبكه توزيع در زنجيره تامين چند سطحي
45
توسعه و حل مدل طراحي شبكه توزيع، با در نظر گرفتن سطوح چندگانه ظرفيت براي تسهيلات، حمل و نقل و موجودي
46
توسعه و حل يك مدل جديد براي مسئله پوشش مجموعه در فضاي پيوسته
47
توسعه و ساخت فوم فولادي به روش متالورژي پودر و بررسي مشخصات آن
48
توسعه و ساخت يك حسگر نوري براي اسكوربيك اسيد بر اساس شبكه سل - زل اصلاح شده با 2و 6 -دي كلر و فنول ايندوفنول
49
توسعه و طراحي فرآيند استخراج حلالي روي از محلول‌هاي باردار در حضور ناخالصي‌هاي مختلف
50
توسعه و طراحي ميان‌افزاري جهت تبديل برنامه‌هاي كاربردي موروثي زبان دلفي در محيط ويندوز به محيط لينوكس
51
توسعه و طراحي يك استاندارد ملي براي مديريت پروژه در ايران
52
توسعه و كاربرد داده هاي ترافيكي و سيكل رانندگي در استراتژي كنترل فازي خودرو هيبريد الكتريكي پلاگين
53
توسعه و كاربرد روش ميكرو استخراج تشكيل جاذب در محل در درون سرنگ براي جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم يون كبالت از نمونه آب هاي طبيعي و اندازه گيري آن با اسپكرترومتر جذب اتمي شعله اي
54
توسعه و كاربرد روش‌هاي انتخاب ويژگي نيمه‌ نظارتي در روابط كمي ساختار- فعاليت تركيبات دارويي
55
توسعه و كاربرد سيستم تضمين كيفيت تامين كننده در شركت قطاارهاي مسافري رجاء
56
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﻄﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺴﺎﻓﺮﻱ ﺭﺟﺎ
57
توسعه و مشخصه يابي پوشش هاي نوين سرمتي B4C-TiB2-TiC-Ni توليد شده توسط فرايند پاشش شعله اي پر سرعت
58
توسعه و مشخصه يابي پوشش‌هاي سد حرارتي ترك‌دار پره‌هاي توربين گازي
59
توسعه و مشخصه‌يابي نانوپوشش‌هاي TiO2 حاوي تركيبات زيست‌فعال با استفاده از فرايند اكسيداسيون ميكروقوس
60
توسعه و معتبرسازي روش هاي ميكرواستخراج جهت تعيين آلاينده ها و مواد زيست فعال در آناليز نمونه هاي غذايي
61
توسعه و معتبرسازي يك روش عددي براي محاسبه ضرايب ويك و كاهش تراست براي يك كشتي
62
توسعه و مقايسه روشهاي كارآمد براي تحليل ديناميكي خطي سدهاي بتني
63
توسعه و مقايسه كارآيي مدلهاي آماري نمودارهاي كنترل انطباق پذير
64
توسعه و مقايسه كارآيي مدلهاي آماري نمودارهاي كنترلا نطباق پذير
65
توسعه و مقايسه مدل هاي مختلف براي پيش بيني تصادفات و شناسايي عوامل موثر بر آن در مبادي ورودي شهرها
66
توسعه و مقايسه مدل هاي مختلف براي پيش بيني تصادفات و شناسايي عوامل موثر بر آن در مبادي ورودي شهرها
67
توسعه و نوسازي دهاقان
68
توسعه و واسنجي مدل مديريت منابع آب رودخانه‌هاي زرينه‌رود و سيمينه‌رود با استفاده از الگوريتم بهينه‌سازي توابع متعدد
69
توسعه و ويژگي هاي مواد مركب لايه اي توليد شده از الياف خيزرانو اسيد پلي لاكتيك
70
توسعه واكنش هاي جفت شدن كربن-كربن و كربن-گوگرد بوسيله تركيبات آهن، مس و نانو كاتاليست هاي پالاديم در محيط هاي سبزتر
71
توسعه وبرنامه ريزي روستايي
72
توسعه وكاربرد روش آلتراسونيك جهت اندازه گيري تنشهاي پسماند جوشي در يك اتصال لب به لب
73
توسعه ي اجتماعي - اقتصادي و تأثيرات بر تلقي افراد از امر خرافي مطالعه موردي: شهرستان هاي استان اصفهان
74
توسعه ي استراتژي كنترل مود لغزشي - فازي - تطبيقي براي هماهنگ سازي شبكه اي از سيستم هاي فروعملگر - داراي تاخير و توپولوژي سوئيچينگ ارتباطاتي
75
توسعه ي الگوريتم هدايت پرنده هاي بي سرنشين در پرواز گروهي در حضور عوارض طبيعي
76
توسعه ي الگوي نظري بحران‌هاي مالي ناشي از اهرم مالي
77
توسعه ي الگويي يكپارچه جهت تجزيه و تحليل زنجيره تامين ناب – چابك و ارزيابي عملكرد تامين كننده بر مبناي تلفيقي از روش ها ( مورد مطالعه: شركت اسنوا )
78
توسعه ي پالايشگاه زيستي با استفاده از ميكروارگانيسم هاي قارچ موكور اينديكوس و ريزجلبك كلرلا ولگاريس
79
توسعه ي پالايشگاه زيستي بر مبناي ضايعات درخت خرما
80
توسعه ي پوشش هاي اسپينلي Mn-Cu-O بر روي فولادهاي زنگ نزن فريتي به عنوان اتصال دهنده در پيل هاي سوختي اكسيد جامد
81
توسعه ي تئوري و تجربي الگوريتم SLAM براي محيط هاي ديناميكي
82
توسعه ي حسگرهاي زيستي DNA با استفاده از شناساگرهاي جديد هيبريداسيون و بسترهاي اصلاح شده با نانومواد براي شناسايي عوامل بيماري زا و تشخيص زودهنگام بيماري ها
83
توسعه ي دادرسي عادلانه در پرتو رويه قضايي دادگاه كيفري بين المللي با مطالعه ي موردي پرونده توماس لوبانگو ديالو
84
توسعه ي راهكار هاي تقويت پاسخ در زيست حسگر هايي بر مبناي نوكلئيك اسيد هاي عملكردي براي اندازه گيري آدنوزين تري فسفات و يون سرب
85
توسعه ي ربات هاي اجتماعي با رفتارهاي شخصي سازي شده براي مراقبت سالمندان
86
توسعه ي روش سلول محدود در حل مسايل مكانيك آسيب
87
توسعه ي روش شبكه بولتزمن براي جريان هاي سه مؤلفه اي با نسبت چگالي بالا
88
توسعه ي روش فازي تطبيقي لغزشي براي سيستم هاي چند ورودي چند خروجي با بهره ي ورودي نامتغران
89
توسعه ي روش هاي اندازه گيري با آشكارساز تلفن هوشمند و روش هاي ريزاستخراج بر پايه ي جاذب هاي نوين همراه با كروماتوگرافي
90
توسعه ي رويكرد بازي هاي ميدان مياني جهت برنامه ريزي شارژ در خودروهاي الكتريكي
91
توسعه ي سواد اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تربيت مدرس از طريق كاربرد پذيري وب سايت كتابخانه دانشگاه , Development of gtaduate students information literacy viausability of university library weasite intarbiat modarres university
92
توسعه ي سيستمي جهت ارزيابي ترجمه ماشيني
93
توسعه ي شبكه بر تراشه هاي دو بعدي به سه بعدي با در نظر گرفتن محدوديت توان مصرفي
94
توسعه ي شبكه هاي زير ساخت براي وسايل نقليه با سوخت جايگزين(AFV)
95
توسعه ي قسمت حذف بار در نرم افزار پاشا و مدل سازي فركانسي موتورهاي آسنكرون
96
توسعه ي كاربردي الگوي كانو براي گروه‌بندي ابعاد كيفيت رابطه و تعيين شاخص ترك مشتري(با مطالعه موردي در بيمارستان ميلاد در شهر اصفهان)
97
توسعه ي گام به گام سكونت گاه خودكفا براي حاشيه نشينان با رويكرد پايداري اجتماعي و محيطي : نمونه ي موردي پل كوره ي فيروزآباد شهرستان ري استان تهران
98
توسعه ي ماشين افزار فورج سرد مافوق صوت به منظور ايجاد سطوح نانو داخل سيلندرها
99
توسعه ي ماشين بلتزمن محدود براي مدل سازي مشترك موضوع و احساس در داده هاي متني
100
توسعه ي مدل دسترسي به فرصت هاي شهري: رويكرد منشور فضا-زمان شبكه مبنا
101
توسعه ي مدل رياضي جهت تعيين مكان و ظرفيت بهينه ي هتل در شرايط عدم قطعيت با استفاده از تئوري صف
102
توسعه ي مدل زنجيره تامين معكوس سبز دورهاي، مطالعه موردي اقلام دارويي
103
توسعه ي مدل منظر برازنده ي مهندس صنايع با استفاده از نظريه ي انتخاب
104
توسعه ي ميان افزارهاي بازتابي با استفاده از تكنيك جنبه گرا در شبكه هاي حس گر بي سيم
105
توسعه ي ميدان عصبي شرطي بر اساس تركيب خبرگان براي برچسب زدن داده هاي داراي توالي
106
توسعه ي نانو كامپوزيت سطحي در سيستم سه تايي Al-Ni-O بر سطح آلياژAl6061 با استفاده از فرايند اصطكاكي -اغتشاشي و ارزيابي خواص آن
107
توسعه ي نظام ملي نوآوري با رويكرد مديريت دانش ﴿ مطالعه موردي : نرم افزارهاي چند رسانه اي فرهنگي ﴾
108
توسعه ي نوگرايي در فقه
109
توسعه ي يك الگوريتم استخراج رابطه براي زبان فارسي
110
توسعه ي يك الگوريتم جديد مبتني بر بهينه سازي اجتماع ذرات براي ارتقاء يادگيري درخت تصميم از داده هاي نويزي
111
توسعه ي يك الگوريتم رايانه اي جهت محاسبه ي سفتي ياتاقان هاي غلتشي به روش تحليلي
112
توسعه ي يك برنامه به هنگام كنترل عيوب شكلي در نورد ورق
113
توسعه ي يك روش بهينه براي شبيه سازي رفتار ترموديناميكي محفظه ي راكتور در حين حادثه از دست رفتن خنك كننده
114
توسعه ي يك روش تعيين موقعيت تلفيقي غير راديويي
115
توسعه ي يك روش جديد براي تثبيت پلي اكسومتالات هابرروي الكترود طلا
116
توسعه ي يك سيستم خبره‌ي تصميم گير در تعيين روش تامين مالي براي مگاپروژه‌هاي صنعت نفت
117
توسعه ي يك مدل اسكلتي عضلاني از ستون فقرات و استفاده از تكنيك هاي مختلف براي پيش بيني نيروي عضلات آنتاگونيستيك حين فعاليت هاي فيزيكي
118
توسعه ي يك مدل زنجيره تأمين حلقه بسته ي چند هدفه، تحت شرايط عدم قطعيت براساس مديريت ضايعات
119
توسعه ي يك مدل موجودي براي كالاهاي زوال پذير با تقاضاي وابسته به قيمت و تازگي و ميزان موجودي قابل نمايش
120
توسعه ي يك ويرايشگر گرافيكي براي لاتك
121
توسعه ي يكمدل الكتروشيميايي براي بررسي رفتار جريان– ولتاژ پيل هاي سوختي پليمر جامد در حالت پايا و ديناميك
122
توسعه يادگيري ‌سازماني بر پايه فناوري‌ اطلاعات (مطالعه موردي: مديران شهرداري)
123
توسعه يادگيري ماشين درحوزه داده¬هاي جرياني براساس مكانيزم¬هاي يادگيري انسان
124
توسعه يك الگوريتم براي طراحي مشخصات هندسي يك پروانه دريايي
125
توسعه يك الگوريتم براي كارهاي انقطاع پذير بر روي يك ماشين
126
توسعه يك الگوريتم بهبود يافته براي رديابي اهداف متحرك در شبكه هاي حسگر بي سيم دودويي
127
توسعه يك الگوريتم بهينه سازي سراسري براي مسائل بهينه سازي جعبه سياه
128
توسعه يك الگوريتم ژنتيك براي طراحي در توليد سلولي
129
توسعه يك الگوريتم فراكاوشي براي بهينه سازي دو هدفه؛ كاربرد آن در صفحات خمشي هوشمند
130
توسعه يك الگوي تلفيقي از DSM-FHOQ-IPA براي اولويت بندي عوامل ناب و چابك بر اساس عوامل ريسك در زنجيره هاي تامين ناب-چابك مورد مطالعه شركت سينا كنترل
131
توسعه يك الگوي مديريت تغيير براي گذار از پارادايم نوآوري بسته به نوآوري باز (مطالعه موردي: شركت سيمان تهران)
132
توسعه يك برنامه دو گروهي ، دو بعدي، دو ناحيه اي معادله پخش جهت محاسبات بحراني شدن و توزيع شار نوتروني با استفاده از كد Wims و مقايسه نتايج با كد exterminator
133
توسعه يك برنامه عمل حفاظتي براي غاروكارست در استان كرمانشاه
134
توسعه يك برنامه فرترن جهت بررسي محاسباتي شعله نفوذي آرام محبوس شده به استوانه
135
توسعه يك حل نيمه تحليلي براي انبساط حدود صوت مخلوط چگال شونده هواي مرطوب
136
توسعه يك روش ‌بهينه‌سازي استوار براي مسئله شير فروش در شرايط عدم قطعيت تقاضا و زمان جابجايي
137
توسعه يك روش آماري براي توليد شرط اوليه ﴿ورودي﴾ براي جريانهاي مغشوش همراه با واكنش شيميايي
138
توسعه يك روش تلفيقي و مدل سازي پويا براي اندازه گيري و بهبود انواع دانش در سازمان
139
توسعه يك روش چند معياره جهت تعيين رابطه عدالت سازماني و بهره وري كاركنان مطالعه موردي: كميته امداد امام خميني(ره) كل استان خراسان رضوي
140
توسعه يك روش حل مسائل برنامه ريزي دو سطحي با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
141
توسعه يك روش طراحي پروفيل پره توربين جريان محوري در رژيم مادون صوت و گذر صوت با تركيب الگوريتم ژنتيك و حل گر جريان لزج
142
توسعه يك روش عددي-تحليلي به ‌منظور تفكيك مولفه هاي افت در يك پروفيل توربين بخار فشار پايين
143
توسعه يك روش قطعه ريزي تك مرحله اي جهت توليد مستقيم ريز ساختار غير دندريتي از مذاب
144
توسعه يك روش مؤثر كشف اشتباهات در مدل‌هاي خطا در متغير
145
توسعه يك رويكرد مبتني برسناريو درمسئله زمانبندي كاميونها در بارانداز متقاطع در شرايط عدم قطعيت
146
توسعه يك سامانه پشتيبان تصميم گيري مكاني براي ارزيابي كمّي آثار محيط زيستي شبكه حمل و نقل جاده اي
147
توسعه يك سيستم امنيتي براي شبكه هاي موردي سيار براساس اعتبار امنيتي نود ها
148
توسعه يك سيستم امنيتي براي شبكه هاي موردي سيار براساس اعتبار امنيتي نود ها دد
149
توسعه يك سيستم انتقال قدرت القايي يك مگاواتي براي يك قطار سريع السير
150
توسعه يك سيستم پشتيباني تصميم گيري با الگوريتم ژنتيك براي حل يك مسئله تسطيح منابع
151
توسعه يك سيستم پشتيباني تصميم گيري براي برنامه ريزي و كنترل توليد به همراه مطالعه موردي : شركت شهاب خودرو
152
توسعه يك سيستم تعاملي مبتني بر كارت امتيازي متوازن با رويكرد تئوري بازيها
153
توسعه يك سيستم توزيع استوار با فرض تقاضا و زمان انتظار غيرقطعي
154
توسعه يك سيستم حسابداري آب با استفاده از مدل هاي پشتيبان و سنجش از دور
155
توسعه يك سيستم خبره براي بهبود كيفيت با رويكرد شش سيگما
156
توسعه يك سيستم خبره براي تشخيص عيوب نخ استريل
157
توسعه يك سيستم خبره تصميم گير در تعيين روش تامين مالي براي مگاپروژه هاي صنعت نفت با در نظر گرفتن قراردادهاي IPC
158
توسعه يك سيستم دانش محور براي بكارگيري در فرآيندهاي نمونه سازي سريع
159
توسعه يك سيستم دانش محور يكپارچه پشتيبان طراحي محصول در فرآيند تزريق پلاستيك
160
توسعه يك سيستم كامپيوتري جهت تقويت حافظه كاري و سطح توجه كودكان كم توان ذهني
161
توسعه يك سيستم هوشمند مديريت استراتژيك منابع انساني، طراحي الگوي جامع و ارزيابي آن (مطالعه موردي: شركت فولاد مباركه اصفهان)
162
توسعه يك سيستم واسط مغز رايانه مبتني بر تصورحركتي با كمترين الكترودگذاري
163
توسعه يك سيستم واسط مغز رايانه مبتني بر تصورحركتي با كمترين الكترودگذاري
164
توسعه يك شبكه يعصبي مصنوعي بر پايه ي الگوريتم فرا ابتكاري
165
توسعه يك شبيه ساز اشكال براي FPGA‌هاي مبتني بر نانو لوله‌هاي كربني
166
توسعه يك شبيه ساز دوبعدي، موازي و تركيبي براي مخازن گاز ميعاني با درنظرگرفتن تاثيرات جريان غيردارسي در نزديكي چاه
167
توسعه يك كد المان محدود بر اساس تكنيك لاگرانژي-اويلري اختياري
168
توسعه يك كد يك بعدي براي بررسي افت هاي آيروديناميكي توربين گاز
169
توسعه يك لگوريتم جديد براي مدل برنامه ريزي خطي چند هدفه
170
توسعه يك متدولوژي براي رقابت بين دو زنجيره ‌تامين با رويكرد تئوري بازي‌ها
171
توسعه يك مدل ANP فازي جهت تركيب و اولويت بندي عوامل انگيزشي كاركنان با هدف افزايش بهره وري
172
توسعه يك مدل SPH به كمك نگاشت براي مدلسازي هندسه هاي پيچيده
173
توسعه يك مدل آسيب ناهمسانگرد پيش رونده و بكارگيري آن در مسئله ضربه بر روي تيرهاي كامپوزيتي
174
توسعه يك مدل آناليز مسير بر روي نقشه استراتژي سازمان مبتني بر كارت امتيازي متوازن با استفاده از شبكه‌هاي بيزين
175
توسعه يك مدل ابتكاري تشكيل سلول توليدي با استفاده از رويكرد فازي
176
توسعه يك مدل ابتكاري تشكيل سلول توليدي با استفاده از رويكرد فازي
177
توسعه يك مدل احتراقي دو ناحيه‌اي براي شبيه‌سازي موتور دوگانه‌سوز پاشش مستقيم گاز-ديزل
178
توسعه يك مدل ارزيابي ريسك براي سازه‌هاي زيرزميني
179
توسعه يك مدل ارزيابي عملكرد زنجيره تامين در صنعت پوشاك و نساجي
180
توسعه يك مدل اقتصادسنجي براي پيش بيني تقاضاي سنگ آهن
181
توسعه يك مدل اقتصادسنجي جهت بررسي متغيرهاي تاثيرگذار بر عملكرد بورس اوراق بهادار تهران
182
توسعه يك مدل اقتصادي جهت تخصيص منابع در شركت هاي چندپروژه اي
183
توسعه يك مدل براي امتياز دهي اعتباري شركت هاي ايراني مطالعه موردي : شركت هاي پذيرفته شده در بورس
184
توسعه يك مدل براي شبيه سازي پويايي نيتروژن در زمين هاي كشاورزي تحت پوشش سيستم هاي زهكشي با استفاده از رويكرد پويايي سيستم
185
توسعه يك مدل برنامه ريزي اصلي چند محصولي چند دوره اي در زنجيره تامين در شرايط عدم قطعيت
186
توسعه يك مدل برنامه ريزي توليد چند محصولي چند دوره اي براي تعيين اندازه انباشته در شرايط عدم قطعيت
187
توسعه يك مدل برنامه ريزي چند هدفه فازي براي تعيين ذخيره هاي اطمينان در زنجيره تامين
188
توسعه يك مدل بهينه سازي امتزاج با اهداف طراحي اثرزدا در محيط فازي
189
توسعه يك مدل بهينه سازي براي تشويق پزشكان به منظور تجويز داروهاي ژنريك در مقابل داروهاي تجاري
190
توسعه يك مدل بهينه‌سازي بازرسي مبتني بر مفهوم زمان تأخير با استفاده از فرايند نيمه ماركوف
191
توسعه يك مدل پويا براي پيش بيني رويگرداني مشتريان با استفاده از داده كاوي در صنعت بانكداري
192
توسعه يك مدل پوياييي هاي سيستم براي برنامه ريزي و كنترل پروژه
193
توسعه يك مدل پيش‌بيني سه‌بعدي جهت برآورد شاخص دوغاب پذيري توده سنگ درزه‌دار
194
توسعه يك مدل تجربي جهت تخمين مدول تغيير شكل پذيري توده سنگ با استفاده از نتايج آزمايشگاهي و برجا با كمك منطق فازي ﴿مطالعه موردي: سد بهشت آباد﴾
195
توسعه يك مدل تحليلي براي رفتار چرخه‌اي سازه‌هاي چند درجه آزادي با در نظر گرفتن اثر لغزش
196
توسعه يك مدل تخصيص منابع آب زيرزميني و منابع آب غير متعارف (پساب) با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادي و هيدرولوژيكي
197
توسعه يك مدل تركيبي براي تخمين زمان و قيمت تمام شده نرم افزار در شرايط عدم اطمينان
198
توسعه يك مدل تصادفي با لحاظ روابط دوطرفه براي ايجاد يك شبكه امدادرساني (مكان يابي و تخصيص منابع) بعد از حوادث و بلاياي طبيعي (موردكاوي: زلزله شهر تهران)
199
توسعه يك مدل تصادفي مكانيابي – تخليه با درنظرگرفتن بحران هاي طبيعي
200
توسعه يك مدل تعاملي مصورسازي نتياج جستجو در پايگاه هاي مقالات علمي
201
توسعه يك مدل چند هدفهفازي براي تعيين حداقل دستمزد كارگران در ايران و حل آن با استفاده از روش هاي سازشي تاپسيس و ويكور چند هدفه
202
توسعه يك مدل دو هدفه مكان يابي - مسيريابي با در نظر گرفتن تقاضاي غير قطعي
203
توسعه يك مدل ذوب برف گسترده مكاني جهت برآورد توزيعي آب معادل ذوب برف با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي (مطالعه موردي- رودخانه كارون، حوضه بالادست سد كارون3)
204
توسعه يك مدل رقابتي غير قطعي در زنجيره لجستيك معكوس بين يك توليدكننده تجهيزات اصلي و يك باز توليدكننده مستقل با استفاده از رويكرد نظريه بازي ها
205
توسعه يك مدل رياضي براي زمان‌بندي و تخصيص كارگر در مسئله چيدمان پوياي سلولي با درنظر گرفتن محدوديت منابع مالي
206
توسعه يك مدل رياضي براي مكانيابي سلسله مراتبي چند هدفه با پوشش جزئي
207
توسعه يك مدل رياضي براي يافتن حداقل تعداد فيلتر با منحني عبوري بهينه به‌منظور دستيابي به بازسازي طيفي مطلوب
208
توسعه يك مدل رياضي به منظور تعيين استراتژي بهينه جهت انجام آزمايشات غربالگري براي بيماري هپاتيت سي
209
توسعه يك مدل رياضي تخصيص منابع آب سطحي و زير زميني در سطح حوضه آبريز
210
توسعه يك مدل رياضي جامع و ارزيابي مدل هاي پيشنهاد شده براي تصفيه ي هواي آلوده در بيوفيلترها
211
توسعه يك مدل رياضي جهت زمانبندي پروژه بامحدوديت منابع با پارامترهاي فازي و بيشينه سازي ارزش خالص فعلي
212
توسعه يك مدل رياضي حل معادله سنت و نان در سيستم هاي انتقال آب تحت شرايط كنترل از بالادست ، در يك مطالعه موردي
213
توسعه يك مدل رياضي دو بعدي براي جريان آب هاي كم عمق
214
توسعه يك مدل زنجيره تامين امداد پايا تحت شرايط بحران
215
توسعه يك مدل زنجيره تامين چند سطحي در شرايط عدم قطعيت
216
توسعه يك مدل ساختاري-مفهومي سلسله مراتبي فازي براي رتبه بندي عكس هاي مدرن معماري (مطالعه موردي: يك مجموعه عكس معماري)
217
توسعه يك مدل سينتيكي براي واكنش تبديل كاتاليستي نفتا
218
توسعه يك مدل عامل بنيان وكاربرد تئوري بازي‌ها در تخصيص تلفيقي بهينه آب درحوضه‌هاي آبريز
219
توسعه يك مدل عددي براي پيش بيني فشارهاي ديناميك در جريان كانال هاي باز
220
توسعه يك مدل عددي براي حل معادلات ناوير - استوكس روي شبكه‌هاي بي سازمان كارتزين
221
توسعه يك مدل عددي براي حل موازي معادلات آب هاي كم عمق
222
توسعه يك مدل عددي براي محاسبه مشخصات هيدروديناميكي پروانه هاي مغروق
223
توسعه يك مدل غير خطي تراوش در محيط هاي متخلخل درشت دانه
224
توسعه يك مدل غيرقطعي بهينه¬سازي به¬منظور تحليل كمي اقدامات پاسخ در مديريت ريسك پروژه
225
توسعه يك مدل قابليت اطمينان در صنايع استراتژيك
226
توسعه يك مدل محاسباتي براي تحليل جريان درتوربوماشين هاي جريان محوري
227
توسعه يك مدل مكانيابي، مسيريابي، موجودي با در نظر گرفتن پنجره زماني و ناوگان ناهمگن
228
توسعه يك مدل نورد سرد ورق تحت رژيم روانكاوي مخلوط
229
توسعه يك مدل نوين استخراج رفتار مشتري به منظور بازاريابي موثر
230
توسعه يك مدل هيبريدي براي حل مسائل كنترل بهينه سيستم اسكلتي-عضلاني بدن انسان: تركيب محرك‌هاي خطي و دوراني
231
توسعه يك مدل هيدرولوژيكي – اقتصادي براي طراحي بهينه پروژه‌هاي برقابي
232
توسعه يك مدل هيورستيك جهت محاسبه قيمت تمام شده و مصالح لازم در شرايط مختلف براي ساختمان سازي
233
توسعه يك مدل يكپارچه توليد-موجودي براي سيستم توليدي با كيفيت ناقص
234
توسعه يك مدل يكپارچه طراحي كاربري زمين و حمل ونقل با رويكرد توسعه پايدار
235
توسعه يك مدل يكپارچه و روش تركيبي براي حل مسأله مسيريابي موجودي چند سطحي توسط فروشنده
236
توسعه يك مسئله مكان يابي_تخصيص براي زنجيره تامين خون در شرايط اضطراري
237
توسعه يكپارچه شهر و پيرامون با تأكيد بر ظرفيت‌هاي گردشگري مطالعه موردي: شهر گرگان و پيرامون جنوبي
238
توسعه يكروش وردشي جهت مطالعه نظريه پخش نوترون‌ها
239
توسعه يكي از ميادين جنوب ايران با استفاده از فيلتر كالمن
240
ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ روس‍ت‍اه‍اي‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر ب‍ه‌ واس‍طه‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌: روس‍ت‍اي‌ ال‍ت‍پ‍ه‌ )
241
توسعه‌ پليمرهاي قالب مولكولي روي سطوح نقاط كوانتومي براي اندازه گيري داروهاي تئوفيلين، تيوريدازين، هيستامين و قارچ كش ديفنوكونازول با استفاده از اسپكتروفلوريمتري
242
توسعه‌ روش‌هاي كاهش بعد غيرخطي مبتني بر شبكه‌هاي عصبي به‌منظور تجزيه و تحليل اطلاعات چهره
243
توسعه‌ نانوكامپوزيت‬هاي زمينه آلومينيمي AA1050 با روش نوين پرس تجمعي پيوندي
244
ت‍وس‍ع‍ه‌ و ك‍ارب‍رد روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ف‍از ج‍ام‍د پ‍خ‍ش‍ي‌ ك‍م‍ك‌ ش‍ده‌ ب‍ا ح‍لال‌ ب‍راي‌ ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ م‍س‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ آب‌ ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ اس‍پ‍ك‍ت‍روف‍ت‍وم‍ت‍ري‌
245
ت‍وس‍ع‍ه‌ و ك‍ارب‍رد روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ن‍ق‍طه‌ اب‍ري‌ ه‍م‌ اف‍زاي‍ي‌ ت‍س‍ري‍ع‌ ش‍ده‌ ب‍راي‌ ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ك‍م‌ ي‍ون‌ م‍س‌ از ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ آب‍ي‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ اس‍پ‍ك‍ت‍روف‍ت‍وم‍ت‍ري‌ آن‌
246
توسعه‌ ي سيستم كنترل ترافيك سرعت مجاز متغير بر اساس روش تشخيص سطح تراكم براي آزادراه ها
247
توسعه‌‌ي حسگر‌‌هاي نوري پليمر قالب مولكولي بر پايه‌ي نقاط كوانتومي پليمري و كربني جهت آناليز مقادير كم استامي‌‌پرايد و آناليز همزمان داروي لوودوپا و پيريدوكسين
248
توسعه‌‌ي روش طراحي شناور باربري عمومي كوچك براي منطقه‌‌ي خليج فارس و درياي عمان
249
توسعه‌‌ي ماتريس تريز جهت ارائه‌‌ي راه‌‌حل‌‌هاي تعارض‌‌هاي بين فردي: مورد مطالعه، شركت گاز استان چهارمحال و بختياري
250
توسعه‌پذيركننده‌ي خودكار براي Docker Swarm
251
توسعه‌هاي اخير در زمينه آنتروپي باقيمانده تجمعي
252
توسعه‌ي الگوريتم آشكارسازي خطاهاي سامانه‌ي مديريت موتور و بكارگيري راهبردهاي كنترل جايگزين و مقاوم به خطا
253
توسعه‌ي الگوريتم‌هاي مبتني بر الگوريتم جستجوي فاخته براي محيط‌هاي ايستا و پويا
254
توسعه‌ي پرس‌وجوي نزديك‌ترين همسايه و بهبود روش‌هاي پاسخ‌گويي به آن
255
توسعه‌ي حسگرهاي نوري با استفاده از نقاط‌ كوانتومي روي اكسيد و كربني بر پايه پليمر قالب مولكولي براي اندازه گيري كلروژنيك اسيد و مترونيدازول
256
توسعه‌ي حسگرهاي نوري بر پايه‌ي نقاط‌ كوانتومي كادميم تلوريد براي اندازه‌گيري سيانيد، ارسنيك(III)، پروتامين، پريلوكائين و پروپرانولول
257
توسعه‌ي حسگرهاي نوري بر پايه‌ي نقاط‌ كوانتومي كادميم تلوريد و نقاط كوانتومي كربني براي اندازه‌گيري هپارين، آسكوربيك اسيد، جيوه، متوتريكسات و پروتامين
258
توسعه‌ي ديزاين تعاملي به ديزاين ديداري
259
توسعه‌ي روش موجبر در برآورد غيرمخرب فراسنجه‌هاي كيفي تخم‌مرغ و مقايسه‌ي آن با اسپكتروسكوپي مرئي- فروسرخ نزديك
260
توسعه‌ي روش‌هاي بدون شبكه‌ي مبتني بر تقريب كمترين مربعات متحرّك براي حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي و معادلات انتگرال
261
توسعه‌ي طراحي و ساخت يك دستگاه حركت غير فعال پيوسته جهت توانبخشي انگشتان دست
262
توسعه‌ي مدل المان محدود پارامتري ساده‌سازي‌شده از ستون فقرات
263
توسعه‌ي مدل بهينه‌سازي انتشار اطلاعات در شبكه‌هاي اجتماعي در بستر مخابرات همراه
264
توسعه‌ي مدل‌رانده‌ي تبديل مدل‌هاي دوسويه
265
توسعه‌ي مسكوني درون‌زا در زمين‌هاي قابل بازيافت شهري (نمونه موردي: محله‌ي نعمت‌آباد تهران)
266
توسعه‌ي معابر عرضي خط‌كشي شده به ‌منظور تأثير بر روي مدل رفتاري رانندگان و واكنش آنان جهت عبور امن عابران
267
توسعه‌ي نانو ذرات سيليكا متخلخل پوشش داده شده روي نقاط كربني و استفاده آن در دارورساني اتوپوزيد، كمپلكس پالاديوم و حسگرهاي نوري استامي‌پرايد و ايندوكساكارب
268
توسعه‌ي نرم‌افزار كاربردي جهت بصري‌سازي ساختارهاي مغزي بصورت واقعيت افزوده
269
توسعه‌ي يك مدل نوين كنترل زمان، هزينه و كيفيت پروژه با استفاده از نمودارهاي كنترل آماري چندمتغيره
270
توسعه، مشخصه يابي و ارزيابي مقاومت به خوردگي اتمسفري پوشش هاي خودترميم شونده كامپوزيتي پايه پلي يورتان حاوي نانوكپسول هاي اتيل سلولز
271
توسعه، نصب و راه اندازي سيستم EMM براي مدارس هوشمند
272
توسعه¬ي الگوريتم همانندي طيفي براي توليد فيلم¬هاي رنگي شفاف
273
توسعه¬ي فروشگاه اندرويدي آنلاين با استفاده از معماري MVVM
274
توسعه¬ي مدل فراگير برنامه¬ريزي زنجيره¬ي تامين با نگرش هزينه¬ي كيفيت
275
توسعهي سيستمهاي فازي نوع 2 و كاربرد آن در پيشبيني اپيزودهاي افت حاد فشار خون
276
توسعه‎ي گردشگري براي ناتوانان جسمي (مطالعه‎ي موردي: هتل‎هاي 3 ،4 و5 ستاره در شهر اصفهان)
277
توسعهي مكانيزمهاي حراجي جستجوي داراي حامي مالي
278
توسعه‎ي يك مدل آماري در تشخيص زودهنگام سرطان پستان با استفاده از تصاوير ماموگرافي
279
توسعهيدانشفنيتوليدحاملهايداروييازنانوذراتهيدروژليكيتوساندرطراحيرهاسازيدارو
280
توسعۀ روش ديفرانسيل كوادريچر الماني (DQEM) به تحليل مايكرومكانيك مواد مركب تحت بارهاي ترمومكانيكي
281
توسعۀ روش هاي پردازش هوشمند سيگنال در بهبود عملكرد سامانه هاي كنترل از طريق شبكه
282
توسيع )analytic hierchy process( ahp در محيط فازي , extended of ahp method in fuzzy environment
283
توسيع Ahp(analytic hierchy process در محيط فازي
284
توسيع آزمون انتخاب مدل در مدل هاي متناهي آميخته
285
توسيع آزمون وونگ براي مدل هاي رقابتي بد - توصيف شده غير آشياني
286
توسيع اتومورفيسم هاي جزيي در گراف ها و فضاهاي متريك متناهي
287
توسيع برخي روش هاي تحليلي و عددي براي حل مسايل بهينه سازي فازي
288
توسيع خم هاي بيضوي و برخي فرم هاي درجه دو برابر ميدان كراسنر
289
توسيع روش هاي عددي انتگرال گيري
290
توسيع روش‌هاي حل مسائل بهينه سازي مبتني بر نظريه آشوب
291
توسيع ساختار جمعي مرتب توسط دو زير گروه گسسته
292
توسيع قضاياي نقطه ثابت روي فضاهاي متريك مخروطي
293
توسيع قضيه ي هان-باناخ و برخي كاربردهاي آن
294
توسيع كاربرد روش گاوس نيوتن اصلاح شده براي حل مسائل غيرخطي بدوضع
295
توسيع مفهوم انتگرال هاربراي فضاهاي فشرده و هاسدورفي كه يك نيمگروه فشرده بطور پيوسته برآن عمل ميكند
296
توسيع ميانگين پذيري و ميانگين پذيري ضعيف برخي از جبرهاي باناخ
297
توسيع نظريه KKM و كاربردهاي آن در فضاهاي متريك احتمال تعميم يافته
298
توسيع نظريه فريم ها به فضاهاي باناخ
299
توسيع هاي اركه دئو-حلقه هستند
300
توسيع هاي جديدي از روش هاي تكراري براي حل برخي معادلات عملگري خطي روي حلقه كواتر نيون ها
301
توسيع هاي دنباله هاي بسل به زوج هاي دو گان قاب ها
302
توسيع هاي هم - جبري و هم-توسيع هاي جبري گالوايي
303
توسيع هايي از زيرمدول هاي اول
304
توسيع هايي از زيز مدول هاي اول
305
توسيع هايي از مدول ها
306
توسيع‌هاي مركزي از حدهاي مستقيم از ابرجبرهاي لي
307
توسيعي از حلقه هاي كامل نيمه كامل و نيمه منظم
308
توسيعي از قضيه كريلوف-بوگوليوبوف
309
توسيعي از مدول ها و حلقه هاي فيتينگ تعميم يافته، مدول هاي هاپفين و ارتباط بين آن ها
310
توسيعي در مورد زير راديكال پوچ توان ( بر ) براي مدولها
311
توصيف رياضي گشتاور حالت گذراي يك موتور استعال جرقه اي با استفاده از روابط جبري
312
توصيف استحكام نظام ضمانت اجرا در حقوق بين الملل كيفري با تاكيد بر ضمانت اجراها در ديوان بين المللي كيفري
313
توصيف الكتروشيميائي تك لايه هاي خودسامان سيستئامين تشكيل شده روي الكترودبس بلورين طلا(Au-CASAMs) بوسيله طيف سنجي مقاومت ظاهري الكتروشيميائي (EIS)
314
توصيف الكتروشيميايي آنزيم لاكاز تثبيت شده بر روي الكترود طلاي پوشيده شده با تك لايه هاي خودآراي مركاپتوپروپيونيك اسيد و مطالعه بر همكنش آن با دوپامين به روش هاي ولتامتري چرخه اي و ولتامتري پالس تفاضلي
315
توصيف برخي ويژگي هاي واجي ، ساخت واژي و نحوي گويش رودسري صحنه سرا
316
توصيف بهشت و تجليات آن در شعر فارسي ( تا قرن هشتم هجري )
317
توصيف پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان
318
توصيف پديدارهاي رواني در مثنوي مولوي
319
توصيف پروفيل حركتي مهره S1 حين راه رفتن با تحليل غيرخطي
320
توصيف تحليل و تفسير هشت نگاره از منطق الطير نسخه موزه متروپوليتن
321
توصيف تصوير با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري عميق
322
توصيف تغييرات انرژتيكي حاصل از اعمال خانواده داروهاي ضد آريتمي بر روي سلولهاي ضربان ساز گره سينوسي دهليزي قلب
323
توصيف تغييرات واجي حاصل از وندافزايي در زبان فارسي بر پايه نظريه واج شناسي واژگاني
324
توصيف توان هوازي و بي هوازي بانوان تيم فوتسال دانشگاه فردوسي مشهد و مقايسه نتايج آن با تيم ملي فوتسال بانوان
325
توصيف توپولوژيك برخي از جريان هاي سيالي ايده آل
326
توصيف جامع زبان جدگالي
327
توصيف جامع زبان جدگالي
328
توصيف جملات ساده در كردي سوراني براساس نظريه ي حاكميت و مرجع گزيني (ايكس - تيره )
329
توصيف جملات ساده گويش بختياري براساس نظريه حاكميت و مرجع گزيني (ايكس تيره )
330
توصيف خداوند در نهج البلاغه , describes god in nahjolbalaghe
331
توصيف خرده فرهنگ دانش آموزان دبيرستان پسرانه شهيد حسن دهقان نژادخور (ساوجبلاغ )
332
توصيف خلاقيت صرفي در مجموعه ي طنز شب‌هاي برره اثر مهران مديري
333
توصيف در آثار داستاني بيژن نجدي
334
توصيف در تاريخ بيهقي
335
توصيف در طبيعت جاندار خاقاني
336
توصيف دستوري زمان و نمود در گويش جوشقان قالي
337
توصيف دوزخ و بازتاب آن در ديوان و حديقه الحقيقه سنايي و منطق الطير عطار
338
توصيف رده شناختي زبان بلوچي
339
توصيف رده شناختي ساخت سببي در گويش گيلكي
340
توصيف رده شناختي گويش جرقويه
341
توصيف رده‌شناختي زمان دستوري در گويش گرجي فريدن
342
توصيف رياضي ساختار اسكلتي - ماهيچه اي 16 قسمتي بدن انسان
343
توصيف زبان شناختي گونه ي جاهلي زبان فارسي در فيلم ها و برنامه هاي راديو و تلويزيون ( و مقايسه ي آن با فارسي معيار )
344
توصيف زبان شناختي گويش برد خون (شهرستان دير)
345
توصيف زبان شناختي گويش تركي بن
346
توصيف زبانشناختي كويش لكي (نور آبادي) و بررسي موقعيت دوزبانگونگي آن
347
توصيف زبانشناختي كويش لكي (نور آبادي) و بررسي موقعيت دوزبانگونگي آن
348
توصيف زبانشناختي گويش بختياري رايج در ايذه و حومه
349
توصيف زبانشناختي گويش خراساني ( گونه بجستاني )
350
توصيف زبانشناختي گويش دهستان كوهستان
351
توصيف زبانشناختي گويش رفسنجاني
352
توصيف زبانشناختي گويش كردي سنندجي
353
توصيف زبانشناختي گويش لري ( گونه دهلراني )
354
توصيف زبانشناختي گويش لري خسرو شيريني همراه با مقابله واژگاني كوتاه با زبانهاي باستان، ميانه و معيار
355
توصيف زبانشناختي گويش لكي (نور آبادي) و بررسي موقعيت دوزبانگونگي آن
356
توصيف زبانشناختي گويش منطقه جرقويه (گرگويي يا ولايتي)
357
توصيف زبانشناختي لهجه بوشهري
358
توصيف زبانشناسي گويش كاشان
359
توصيف زيرمدول¬هاي به طورضعيف دوجاذب
360
توصيف ساخت نحوي كلهري بر اساس " نظريه اصول و پارامترها "
361
توصيف ساخت نحوي گويش بختياري از ديدگاه رده شناسي
362
توصيف ساختار جمله در در تاريخ جهانگشاي جويني بر اساس نظريه ي زباني مقوله و ميزان
363
توصيف ساختارهسته جبرهاي لي افاين تعميم يافته (تاحدمركزآنها)
364
توصيف ساختاري و سه بعدي استخوانهاي جمجمه از تصاوير برش نگاري كامپيوتري
365
توصيف ساختمان دستوري زبان تركمني(براساس نطريه مقوله وميزان)
366
توصيف ساختمان دستوري زبان تركمني(براساس نطريه مقوله وميزان)
367
توصيف ساختمان دستوري قابوسنامه
368
توصيف ساختمان دستوري مرزبان نامه
369
توصيف ساختمان دستوري منشات خاقاني
370
توصيف ساختمان دستوري منشات قائم مقام فراهاني
371
توصيف ساختمان گروه تعريف (DP) در گويش كردي سنقري بر پايه نظريه حاكميت و مرجع گزيني
372
توصيف ساختمان گويش كوهپايه
373
توصيف ساختواژي گويش سوراني زبان كردي
374
توصيف شكل با استفاده از الگوهاي محلي و كاربرد آن در تشخيص امضاء و دسته بندي اشياء
375
توصيف صحنه هاي نبرد در حمله حيدري
376
توصيف صوري بازسازي مدلهاي UML با هدف حفظ سازگاري
377
توصيف صوري سيستم انتخاب واحد دانشجويي با استفاده از زبان z و پياده سازي آن
378
توصيف صوري سيستم برنامهريزي و برگزاري رويداد با استفاده از زبان Z و پياده سازي آن
379
توصيف صوري و پياده سازي سيستم پرداخت الكترونيك
380
توصيف فرآيند واژه سازي موقتي (بافتي) درزبان فارسي
381
توصيف فرايندهاي واژه سازي در زبان تركي آذري بر پايه ي دستور زايشي
382
توصيف فرم ونماد شناختي مجسمه هاي شير سنگي اقوام بختياري
383
توصيف فعل در گويش تالشي ماكلوان
384
توصيف فعل در گويش لري بختياري ده تيراني اليگودرز
385
توصيف قاعده بنياد نظام واجي گويش آباداني
386
توصيف كانال هاي انتشار بي سيم ناهمسانگرد چند ورودي- چند خروجي ﴿MIMO﴾
387
توصيف گونه ي بشرويه:رويكردي زايشي
388
توصيف گويش بهدينان يزد
389
توصيف گويش دشتي بر اساس ملاك هاي در اير
390
توصيف گويش لري ممسني
391
توصيف مجالس بزم در پنج گنج نظامي
392
توصيف محتواي ويدئوهاي كوتاه با استفاده از ساختار كدگذار-كدگشا
393
توصيف مخزن ژئوترمال سبلان با استفاده از مدل معكوس سه بعدي داده هاي مگنتوتلوريك ﴿MT﴾
394
توصيف نظام آوايي گويش روييني روستاي رويين (شهرستان اسفراين ).
395
توصيف نظام صرفي زبان تركي نيشابوري.
396
توصيف نظام همخواني شاخه مكرياني ازگويش كرمانج مركزي زبان كردي
397
توصيف هاي جديد از مدول هاي سيگما-تزريقي بر اساس حاصل جمع هاي مستقيم از مدول هاي تزريقي و تصويري
398
توصيف هايي از دوگان g- فريم ها
399
توصيف همومورفيسم جردن دوتايي روي جبرهاي باناخ
400
توصيف هندسي تحول پذيري خم و مجموعه هاي تراز
401
توصيف و ارزيابي مخازن كربناته با استفاده از داده‌هاي زمين شناسي، پتروفيزيك و مهندسي مخزن بوسيله نمودار پيكت، مطالعه موردي ميدان نفتي در غرب ايران
402
توصيف و اعمال زبان مبناي خطمشي امنيتي يكپارچگي جريان كنترل با ارائه گرامرهاي ويژه ناظر درخط
403
توصيف و بررسي جرائم اجتماعي در منطقه دلوار
404
توصيف و بررسي ويژگي‏هاي نحوي و واژگاني متون نوشتاري فارسي حقوق بين‏الملل خصوصي
405
توصيف و برسي صرف و نحو گويش خوانساري
406
توصيف و تبيين جامعه شناختي عموميت تقليد از مراجع ديني در بين جوانان 29-20 ساله شهر لردگان
407
توصيف و تبيين شكاف نسلي بين مادران و دختران در شهرستان اهر
408
توصيف و تحليل امنيتي پروتكل SNMP بر پايه منطق BAN
409
توصيف و تحليل سياست هاي كنترل دسترسي در تركيب وب سرويس ها
410
توصيف و تحليل عبارات از پيش ساخته شده در زبان فارسي
411
توصيف و تصوير وطن در شعر فرخي يزدي ، ميرزاده ي عشقي ، ايرج ميرزاو دهخدا
412
توصيف و توجيه استنتاج بهترين تبيين
413
توصيف و مدل سازي سيتم كتابخانه الكترونيكي با استفاده از زبان توصيف z و پياده سازي آن
414
توصيف و مقايسه واژه سازي موقتي در زبان فارسي
415
توصيف واج شناختي گويش ويدر ساوه در چارچوب واج شناسي قاعده - بنياد
416
توصيف واولويت بندي عوامل انگيزش شغلي معلمان تربيت بدني
417
توصيف وتبيين جرائم اجتماعي در استان بوشهر
418
توصيف وتحليل نوع بكارگيري نقوش ونمادهاي سنتي در پوستر هاي معاصر (بعد از انقلاب)
419
توصيف ومقايسه صرف فعل در سه گويش رخشاني ،مكراني ودلگاني گويش هاي شمال جنوب وغرب بلوچستان
420
توصيف وي‍ژگي ها و كاربردهاي تابع توزيع آماره ترتيبي يك جامعه دلخواه زماني كه تعداد نمونه ها تصادفي است
421
توصيف ويژگي هاي نحوي و واژگاني متون نوشتاري حقوق مدني فارسي
422
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻲ درﻧﮓ ﻧﻬﻔﺘﻪ
423
توصيف يك سيستم عامل بي درنگ نهفته
424
توصيفات متقابل پيامبر اكرم ﴿ص﴾ و علي ﴿ع﴾ از يكديگر
425
توصيفگر مقياس مقاوم مبتني بر ماتريس كواريانس براي انطباق ابرهاي نقطه ي سه بعدي
426
توصيفي از عملگرد هاي داراي برد بسته , Acharacterization of closed range operators
427
توصيفي بر جبرهاي گرنشتاين مجازي
428
توصيه خودكار پرس‌وجو بر اساس سابقه كاربر با استفاده از پالايش اشتراكي
429
توصيه گروهي بر اساس شبكه ترجيحات شرطي وزن‌دار
430
توصيه ها و پيشنهادات بهينه سازي مسائل اجرايي در واحدها و مجموعه هاي مسكوني بندرعباس
431
توصيه هاي تربيتي از نظر اسلام
432
توصيه هاي تربيتي از نظر اسلام
433
توصيه هاي تربيتي از نظر اسلام
434
توصيه‌گر تطبيقي - نمايشي مكان‌هاي مورد‌علاقه كاربران با استفاده از متون و مكان‌هاي به‌اشتراك گذاشته‌شده در شبكه‌هاي اجتماعي
435
توضيح امور جنسي بموقع و بطور صحيح
436
توضيح امور جنسي به موقع و به طور صحيح
437
توضيح دهندگي سودآوري بازار و سودآوري حسابداري براي بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
438
توضيح رنگ حاصله در مخلوط الياف از قبل رنگ شده با استفاده از معادله اصلي كيوبلكا-مانك
439
توضيح رنگ همانندي مخلوط الياف از قبل رنگ شده با استفاده از معادله كيوبلكا ـ مانك و مقايسه با روابط فرايل استرن
440
توضيح ريسك ورشكستگي با استفاده از مدل دو بتا بر مبناي ريسك نرخ تنزيل و ريسك جريان نقدي
441
توضـيح مبتني بر ويژگـي عمل براي برآورد فاصـله و شيب در سنگ‌نوردي
442
توضيح نويسي تصوير با استفاده از ساز و كار توجه در شبكه‌هاي عصبي
443
توضيح و انجام پروژه درباره نانوهسته/پوسته پلي استايرن وپلي متيل متاكريلات
444
توضيح‌نويسي تصوير با استفاده از ساز و كار توجه در شبكه‌هاي عصبي
445
توضيحي بر روشهاي كاربردي دستگاههاي كراس و آكسبري
446
توضيحي برروشهاي كاربردي دستگاههاي كراس وآكسبري فيلم ويدئويي بتاكم
447
توظيف التراث في القصص القصيرةلإبراهيم الكوني تركيزا علي (القفص، خريف الدرويش، الصلاةخارج نطاق الأوقات الخمسة)
448
توقف گاه شاهراههاي كمربندي
449
توقف گاه شاهراههاي كمربندي
450
توكل برخدا وسلامت روان مادران كودكان عقب مانده ذهني
451
تولد رنگ در بافت
452
تولد رنگ در بافت
453
تولد و مرگ ستارگان
454
تولدي دوباره
455
تولي و تبري از منظر قرآن و روايات
456
توليت در مال موقوفه
457
توليت در وقف , Custodianship in Endowment
458
توليد ، كاربرد و خواص نانوالياف الكتروريسي شده پلي آكريلونيتريل و گرافن اصلاح شده
459
توليد 5- هيدروكسي متيل فورفورال از گلوكز و فروكتوز با استفاده از كاتاليزورهاي جامد اسيدي و بررسي اثر استخلاف بر روي پارامترهاي مختلف NMR در مشتقات 1 و 4- دي اكسان
460
توليد MoSi2 به روشهاي آلياژ سازي مكانيكي و سنتز احتراقي در حضور مس
461
توليد S-boxes هاي وابسته به كليد در الگوريتم AES باستفاده از نگاشت هاي آشوب
462
توليد VEGF-111 در سلول هاي يوكاريوتي
463
توليد VSCF با استفاده از ژنراتور القائي دو خروجي
464
توليد آب از مه
465
توليد آب بندهاي مكانيكي به روش سنتز احتراقي ﴿ SHS﴾ و بررسي مشخصه متالورژيكي آنها
466
توليد آجر سبك كامپوزيتي با استفاده از پوكه معدني
467
توليد آرايه منظم نانوتيوب دي اكسيد تيتانيوم به روش آندايزينگ در محلول آلي
468
توليد آرد فوري براي پخت نان در زمان كوتاه
469
توليد آزمايش به روش تطبيقي براي برد خطوط مشتركين تلفن
470
توليد آزمايشگاهي بتن پودري واكنش زاي سبك
471
توليد آزمايشگاهي بتن سبك سلولي بر پايه ي سرباره فسفر فعال شده با قليايي
472
توليد آزمايشگاهي بتن سبك غيراتوكلاو
473
توليد آزمايشگاهي ديزل زيستي از ريزجلبك به روش‌هاي مختلف صنعتي و مقايسه فني-اقتصادي آن‌ها
474
توليد آزمايشگاهي سوخت زيست‌ديزل به عنوان سوخت پاك نيروگاه‌هاي‌حرارتي با استفاده از كلزا‌
475
توليد آزمايشگاهي كربن فعال با سطح بالا از كك نفتي
476
توليد آزمايشگاهي نانو ذره معدني دي سولفيد تنگستن ﴿ WS2 )
477
توليد آزمايشگاهي نانو‌كامپوزيت پلي‌اتيلن‌ترفتالات نانو ذره با پليمريزاسيون درجا و بررسي توليد نانوالياف به روش برق‌ريسي
478
توليد آزمايشگاهي نانوسيليس از دوده سيليس
479
توليد آزمايشگاهي و بررسي برخي خواص الياف حاصل از مخلوط پلي پروپيلن و پلي آميد 6 به همراه سازگاركننده
480
توليد آزمايشگاهي و تست پمپ تزريق ماده كنتراست با قابليت تزريق مبتني بر مدل ديناميك گردش ماده كنتراست در بدن
481
توليد آزمايشگاهي و طراحي واحد توليد پودر تخم مرغ
482
توليد آزمايشگاهي واكس ميوه و بهينه سازي پارامترهاي موثر
483
توليد آزمون براي مدارات تركيبي به روش احتمالاتي
484
توليد آستازانتين، اتانول و بيوگاز با استفاده از ريزجلبك هماتوكوكوس پلووياليس با رويكرد پالايشگاه زيستي
485
توليد آشكارساز سوسوزن سولفيد روي (فعال شده) براي كاربردهاي گوناگون
486
توليد آلفاسلولز (خمير حل شونده ) از ساقه و ضايعات ذرت بلا استفاده در كرمانشاه
487
توليد آلياژ آلومينيوم - ليتم و بررسي سيكل عمليات حرارتي رسوب سختي آن
488
توليد آلياژ آلومينيوم - ليتيم ﴿AI- LI8090 ﴾ به روش فروبردن PLUNGING و بررسي سيكل عمليات حرارتي پير سازي آن
489
توليد آلياژ آلومينيوم 6061 فوق ريز دانه به روش پرس در كانال هاي هم مقطع زاويه دار ( ECAP ) و بررسي خواص مكانيكي آن
490
توليد آلياژ كبالت-كروم به روش آلياژسازي مكانيكي از اكسيدهاي كبالت و كروم
491
توليد آلياژ مادر AL-SI از طريق الكتروليز مذاب
492
توليد آلياژ‏هاي نانوكريستالي مس- تانتالم به روش آلياژسازي مكانيكي و بررسي خواص آن‌ها پس از تف‏جوشي
493
توليد آمونياك و نقش كاتاليست هاي جامد در فرآيند توليد آن
494
توليد آميژان AL-SI به روش الكتروليز مذاب در سلول هاي آزمايشگاهي
495
توليد آميژان آلومينيم - سيلسيم به روش الكتروليز نمك مذاب
496
توليد آميژان آلومينيم-تيتانيوم به روش احياء حرارتي
497
توليد آميژان آلومينيم-ليتيمبه روش الكتروليز حمام مذاب
498
توليد آنتي بادي پلي كلونال خرگوشي عليه آنتي بادي شتري و استفاده آن در الايزا
499
توليد آنتي بادي پلي كلونال عليه ديگوكسين و بررسي خصوصيات آن بوسيله تكنيك هاي دورنگ نمايي دوراني و ELISA
500
توليد آنتي بادي منوكلونال عليه پروتئين پوششي نوتركيب ويروس عامل بيماري ريشه گنايي چغندر قند﴿BNYVV﴾
501
توليد آنزيم a - آميلاز از روش ميكروبي و تعيين ويژگي هاي آنزيم
502
توليد آنزيم پروتئاز برون سلولي و تعيين شرايط بهينه بوسيله باكتري باسيلوس ليكني فرميس
503
توليد آنزيم پروتئاز برون سلولي وتعيين شرايط بهينه بوسيله باكتري باسيلوس ليكني فرميس
504
توليد آنزيم هاي پراكسيداتيو قارچي توسط فانروكايت كريسوسپوريم تثبيت يافته بر سنگ آذرين و بررسي عملكرد سيستم در تجزيه آلاينده هاي مقاوم مدل در شيك فلاسك و بيورآكتور بسترچكنده
505
توليد آنزيمي استر 1-بوتيل اولئات با استفاده از سيستم سلولي قارچ رايزوپوس اوريزا
506
توليد آنزيمي بتاسايكلودكسترين توسط باسيلوس DSM 2523 تثبيت يافته در كيتوسان در راكتور بستر سيال
507
توليد آنزيمي بيوديزل با استفاده از سيستم سلولي قارچي
508
توليد آنزيمي بيوديزل با استفاده از قارچ رايزوپوس
509
توليد آنزيمي تركيبات اپوكسي از اسيدهاي چرب گياهي ( soapstock ) در يك راكتور ميكروكانالي
510
توليد آنلاين پروفيل سرعت با هدف بهينه سازي مصرف انرژي قطار
511
توليد آهن‌رباي دائمي Fe-Cr-Co، بررسي خواص و بهبود آن
512
توليد اتانول ، گاز زيستي و آلجينات از بيومس نيزيمودنيا زانارديني برداشت شده از آبهاي خليج فارس
513
توليد اتانول از باگاس به صورت مستقيم توسط ميكروارگانيسم Clostridium cellulolyticum H10T
514
توليد اتانول از باگاس و اپتيم كردن شرايط توليد با استفاده از بيولوژي
515
توليد اتانول از تركيبات ليگنوسلولزي
516
توليد اتانول از ساقه سورگوم شيرين با استفاده از قارچ موكوراينديكوس به روش تخمير حالت جامد
517
توليد اتانول از سبوس برنج توسط قارچ موكور هماليس و جداسازي كيتوزان از بيومس توليدي
518
توليد اتانول از ضايعات نان
519
توليد اتانول از كاه برنج و علوفه ذرت به روش هيدروليز و تخمير همزمان با درصد جامد بالا
520
توليد اتانول زيستي از گياه تريتيكاله توسط پيش فرآوري با مايعات يوني مورفولينيومي
521
توليد اتانول زيستي از ماكروجلبك قهوه اي سارگاسوم آنگوستيفوليوم
522
توليد اتانول و بتاكاروتن از كاه برنج به وسيله قارچ موكور هيماليس
523
توليد اتانول و بيو‌گاز از بخش آلي زباله جامد شهري
524
توليد اتانول و كيتوزان توسط مورفولوژي هاي مختلف قارچ موكوراينديكوس از ملاس
525
توليد اتانول و كيتوزان توسط مورفولوژي هاي مختلف قارچ موكورهيماليس از كاه برنج
526
توليد اتوماتيك الگو براي كرم واره هاي چندريختي
527
توليد اتوماتيك قطعات توسطCNC و حمل آن توسط ربات آزمايشگاهي اطلس 2
528
توليد اجتماعي فضا (مطالعه موردي: پارك نوبهاركرمانشاه)
529
توليد اجتماعي فضاي شهري در كرمانشاه 1395-1375
530
توليد اريتروميسين به روش خوراك دهي شده غيرمداوم دوره اي
531
توليد ازون به روش الكتروشيميايي روي سطح الكترود تيتانيم اصلاح شده شيميايي
532
توليد اسپرد شكلاتي فراسودمند حاوي روغن هسته اناربا استفاده از اولئوژل حاصل از بره موم و موم زنبورعسل
533
توليد استن و بوتانل به روش تخميري با استفاده از نشاسته ضايعاتي به عنوان سوبسترا
534
توليد استن، بوتانل و اتانل به روش تخميري با استفاده از گياه سورگوم شيرين به عنوان سوبسترا
535
توليد استن، بوتانول و اتانول از جزء آلي ضايعات جامد شهري
536
توليد استن، بوتانول و اتانول به روش تخميري با استفاده از پوسته دانه كنجد به همراه آناليزهاي فني اقتصادي
537
توليد استون، بوتانول و اتانول از ضايعات مختلف گياه سيب‌زميني با استفاده از باكتري كلستريديوم استوبوتيليكوم
538
توليد استون، بوتانول و اتانول از گياه سورگوم شيرين با استفاده از باكتري كلستريديوم استوبوتيليكم
539
توليد اسفنج هاي پليمري ميكروسلولي به روش ناپيوسته
540
توليد اسيدلينولئيك مزدوج از گونه هاي بومي باكتريهاي اسيد لاكتيك ، به منظور ارزيابي امكان توليد آن در حجم نيمه صنعتي
541
توليد اطلاعات طراحي بافت پارچه هاي سه بعدي با سطوح باز براي يك ماشين الكترونيك تخت باف
542
توليد اعداد تصادفي به روشهاي مختلف
543
توليد اكريليك با ماشين آلات (SACM) موجود در كارگاه ريسندگي الياف بلند
544
توليد اكسيد مس (II) روش هيدرومتالوژي
545
توليد اكسيد مس (II)بروش هيدرومتالورژي
546
توليد اكسيد مس به روش الكتروشيميايي
547
توليد اكسيدروي از اسفالريت معادن ايران
548
توليد اكسي‍‍ژن به روش كرايژنيك
549
توليد الكترو شيميايي دي اكسيد منگنز از منابع معدني منگنز
550
توليد الكترود منعطف مبدل پيزوالكتريك PVDF/ZnO بر پايه تركيبات نانوكربني
551
توليد الكترودهاي بر پايه‌ي نانولوله‌هاي كربني اصلاح شده با نانوذرات فلزي جهت حسگر الكتروشيميايي داروهاي ضد سرطان
552
توليد الكترودهاي بر پايه‌ي نانولوله‌هاي كربني اصلاح شده با نانوذرات فلزي جهت حسگر الكتروشيميايي داروهاي ضد سرطان
553
توليد الكترودهاي بر پايه‌ي نانولوله‌هاي كربني اصلاح شده با نانوذرات فلزي جهت حسگر الكتروشيميايي داروهاي ضد سرطان
554
توليد الكتروشيميايي گاز هيدروژن با استفاده از نانولوله‌هاي كربني پوشش داده شده با نانوكاتاليست‌هاي اكسيد آهن (Fe2O3)
555
توليد الگوهاي آزمايش جهت ارزيابي قطعه مدار مجتمع 8259 ( كنترل كننده وقفه با قابليت برنامه ريزي
556
توليد الياف آميزه اي پلي پروپيلن - پلي اتيلن ترفتالات به منظور افزايش قابليت رنگ پذيري پلي پروپيلن
557
توليد الياف آميزه ايي PP/PTT/Nanoclayباخواص طراحي شده
558
توليد الياف استات سلولز
559
توليد الياف پلي پروپيلن مصرفي در تهيه پارچه هاي مش پرولين
560
توليد الياف تو خالي سلولزي
561
توليد الياف فوق آب‌دوست آلياژي و كامپوزيتي پلي‌لاكتيك اسيد با توانايي حفظ بلند مدت خواص در محيط‌هاي آبي و نانو‌كامپوزيتي
562
توليد الياف كربن
563
توليد الياف كربن فعال با خواص مكانيكي مطلوب از الياف اكريليك براي جذب رنگزا از پساب نساجي
564
توليد الياف مركب نانورس-پلي پروپيلن و مطالعه تاثير تركيب نانورس بر برخي خواص فيزيكي و حرارتي الياف
565
توليد الياف مغناطيسي با استفاده از نانو ذرات فلزي به روش ذوب ريسي و مطالعه خواص الكترومغناطيسي الياف حاصله
566
توليد الياف نايلون 6 از محلول پلي آميد حاوي نانوذره/ اسيد فرميك به روش ريسندگي تر
567
توليد الياف ويسكوز از چوب ني
568
توليد امونياك از اوره با استفاده از نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم
569
توليد انتخابي استر قندي به عنوان سورفاكتانت با استفاده از اسيد لينولئيك مزدوج توليد شده از روغن كرچك به طريق شيميايي و ارزيابي ويژگيهاي آن
570
توليد انرژي الكتريكي با استفاده از سرعت گيرهاي خياباني
571
توليد انرژي توسط امواج دريا
572
توليد انرژي و نمك زدايي ميكروبي از پساب نفتي همراه با تشخيص مولكولي ژئوباكتر و ادونلا
573
توليد اولئوژل از روغن كنجد با ويژگي‏ هاي مشابه چربي حيواني و جايگزيني آن در فرمولاسيون همبرگر
574
توليد اولئوژل با استفاده از زيست پليمر‌هاي زانتان و ژلاتين به روش توليد كف
575
توليد اولئوژل به روش امولسيون با استفاده از بيوپليمرهاي سديم كازئينات و صمغ زانتان
576
توليد ايتريتول توسط مخمرها و بهينه سازي توليد با استفاده از روش هاي مهندسي متابوليك
577
توليد ايستاي دستورالعمل سفارشي براي پردازنده هاي قابل پيكربندي
578
توليد با ريسك محدود در بازار برق
579
توليد باريكه فرابنفش 266nm پيوسته ناشي از تطابق فاز در بلور KDP با تابش ليزر CW نئوديميم ياگ
580
توليد باريكه يون آرگون مثبت بوسيله تخليه الكتريكي كورونا
581
توليد باريون هاي با سه طعم سنگين در CERN LHC
582
توليد باريون هاي سنگين در تركش دوكوارك اسكالر bc
583
توليد باريونهاي سنگين در مدل كوارك - دوكوارك
584
توليد بافت لنو با عرض هاي مختلف و بررسي خواص فيزيكي آن
585
توليد بانك اطلاعاتي فعال براي استفاده در شبيه ساز مراقبت پرواز
586
توليد بايو مالچ با استفاده از قير طبيعي
587
توليد بتن پودري واكنش‌پذير و بررسي آزمايشگاهي خواص آن
588
توليد بذر يونجه يكساله
589
توليد بردارهاي الگو با استفاده از شبيه سازي ترافيك بزرگراه به روش پنجره بندي
590
توليد برق با توربين بادي كوچك جهت مصارف خانگي
591
توليد برنامه اتصال بسته هاي محاسباتي FPLO و WANNIER90 براي محاسبه توابع وانير بيشينه جايگزيده در زنجيره ي كربن و سيليسين
592
توليد برنامه از روي نمودار ER
593
توليد برنامه ماشينكاري CNC سطوح سه بعدي با ابزار سر كروي و شبيه سازي برنامه به كمك كامپيوتر
594
توليد برنامه ماشينكاري CNC سطوح سه بعدي با ابزار سرتخت
595
توليد بستني فراسودمند حاوي فايكوسيانين با طعم بلوبري
596
توليد بستني هاي كم يا بدون چربي با استفاده از جانشين هاي چربي ﴿سيمپلس و مالتودكسترين﴾ و ارزيابي خواص رئولوژيكي و حسي آنها
597
توليد بنزين و گازوئيل از بيومس از طريق پيروليز
598
توليد بنزين و گازوييل از بيومس توسط فرايند پيروليز
599
توليد به روش دايكاست
600
توليد بهنگام و ناب
601
توليد بهينه مسير ابزار جهت ماشينكاري سطوح سه بعدي
602
توليد بيو پليمر لوان توستوليد بيو پليمر لوان توسط باسيلوس پلي ميكسا در شرايط مختلف محيطي و استفاده ازآن جهت سنتز نانو كامپوزيت محتوي ذرات مغنا طيسي آهن
603
توليد بيو ديزل از دانه روغني ﴿سويا﴾ در مقياس آزمايشگاهي
604
توليد بيو ديزل با استفاده از روش هاي بيولوژيكي -شيميايي
605
توليد بيواتانول از پودر هسته خرما به روش تخمير حالت جامد
606
توليد بيواتانول با استفاده از كشت تركيبي ميكروارگانيسم‌ها
607
توليد بيواتانول و كيتوزان از كاه برنج با مورفولوژي هاي مختلف قارچ موكور اينديكوس
608
توليد بيوانرژي از گياه كرچك و منداب
609
توليد بيوديزل ا ز چربي حيواني با استفاده از كاتاليست جامد
610
توليد بيوديزل از روغن پسماند خوراكي به روش متانول فوق بحراني
611
توليد بيوديزل از روغن پسماند و تخمين عملكرد آن به كمك پردازش تصوير و هوش مصنوعي
612
توليد بيوديزل از روغن ضايعات ماهي به كمك تركيب همزن مكانيكي و ريزموج و تحليل انرژي و اقتصادي آن
613
توليد بيوديزل از روغن كاملينا با استفاده از نانو كاتاليست مغناطيسي MgO/Fe3O4@SiO2
614
توليد بيوديزل از ريزجلبك
615
توليد بيوديزل با استفاده از آنزيم تثبيت يافته
616
توليد بيوديزل با استفاده از كشت ميكروجلبكها: كاربرد راكتور ستون حبابي و هواراند
617
توليد بيوديزل با استفاده از كمك حلال در ميكروراكتورها
618
توليد بيوديزل با استفاده از نانوكاتاليست بر پايه سيليس تهيه شده از ضايعات كشاورزي
619
توليد بيوديزل در حضورمايع يوني هيدروژن سولفات دار
620
توليد بيوديزل در شرايط فوق بحراني با استفاده از متانول و جداسازي اسيدهاي چرب از روغن ضايعات ماهي
621
توليد بيوسورفكتانت با استفاده از باكتري B. mojavenesis PTCC 1696 و بررسي مشخصه ضد ميكروبي آن
622
توليد بيوسورفكتانت با استفاده از باكتري جداسازي شده از منطقه نفتي جنوب ايران ﴿مسجد سليمان﴾ و سد بسترات ملاس صنعت قند
623
توليد بيوسورفكتانت به روش تخمير حالت جامد
624
توليد بيوگاز از پسماند ميوه و سبزيجات
625
توليد بيوگاز از نيشكر با استفاده از پيش فرآوري آمونياكي
626
توليد بيوگاز به روش هوازي-بي هوازي از چوب كاج
627
توليد بيوگاز، بيوهيدروژن و بيواتانول از ضايعات باغباني
628
توليد بيولوژيكي استن، بوتانول و اتانول از كاه برنج با استفاده از باكتري كلستريديوم استوبوتيليكم
629
توليد بيولوژيكي اسيد لاكتيك از چوب درخت كاج با استفاده از قارچ و بهينه سازي شرايط فرآيند
630
توليد بيولوژيكي هيدروژن از پساب صنايع كاغذسازي در رآكتور بيوفيلمي
631
توليد بيوهيدروژن و بيوگاز از با گاس به كمك فتو كاتاليست نانودي اكسيد تيتانيوم
632
توليد بيوهيدروژن و بيوگاز از باگاس پيش فرآوري شده با حلال آلي با استفاده از انترو باكترائروژنز
633
توليد بيوهيدروژن و بيوگاز از كاه برنج با استفاده از پيش‌فرآوري قليايي و فتوكاتاليست نانودي‌اكسيد تيتانيوم
634
توليد پارچه پلي استر عمل آوري شده با ذرات نانو دي اكسيد تيتانيوم در شرايط حرارت بالا جهت حصول خاصيت خود تميز شوندگي
635
توليد پارچه ضد ضربه در سيستم حلقوي پودي با استفاده از فوم
636
توليد پارچه مخلوط پنبه و پلي استر (35% ـ 65%) و مقايسه آن با پارچه مخلوط پنبه ـ پلي پروپيان
637
توليد پارچه مخلوط پنبه و پلي پروپيلن (35% ـ 65%) و مقايسه آن با پارچه مخلوط پنبه ـ پلي استر
638
توليد پارچه مش مصرفير جراحي فتق
639
توليد پارچه هاي 1x1 و 2x1 و 3x1 يك شانه حلقه بسته و اثر تغييرات اندرلپ و تغييرات كشش روي خواص هندسي ، ابعادي و مكانيكي آنها
640
توليد پارچه هاي دورو در طرحهاي مختلف با دستگاه بافندگي روتي
641
توليد پارچه هاي سه بعدي با قابليت خنك كنندگي و جذب رطوبت مطلوب
642
توليد پارچه‌هاي دوجداره (اسپيسر) تاري پودي و بررسي خواص فشارپذيري آنها
643
توليد پازچه هاي ژئوگريد با نخ هاي قطري و بررسي خواص كششي آن ها
644
توليد پالس اپتيكي كوتاه با شدت ثابت با استفاده از تركيب مدولاتور الكترواپتيكي و مواد غير خطي
645
توليد پانسمان ضد باكتري پلي وينيل الكل حاوي مازو
646
توليد پانسمان هاي زخم مدرن با خواص متنوع بهداشتي و درماني
647
توليد پانل كامپوزيتي از الياف ضايعاتي
648
توليد پايگاه داده براي حملات BYE و CANCEL و ارائه يك راهكار براي شناسايي اين نوع حملات در سرورهاي SIP
649
توليد پايه سيليكا با حفرات نانو به عنوان پايه كاتاليست براي پليمريزاسيون پروپيلن
650
توليد پايه هاي نانو حفره آلومينايي به روش ريخته گري ژلي
651
توليد پتاسيم كلرايد با خلوص بالا از كارناليت در مقياس آزمايشگاهي
652
توليد پتوي پروپيلن و بررسي مقايسه خواص آن با پتوي اكريليك
653
توليد پراكنده باد و فتوولتائيك جهت تامين بار و فروش با تاكيد بر قيود ظرفيت شبكه و استفاده از كنتورهاي هوشمند
654
توليد پرتو x و گاما و كاربرد آنها در آناليز مواد
655
توليد پرتو هيوغ فاز با استفاده از پراكندگي القايي بريلوين
656
توليد پرتوهاي مرتبه بالاي بسل از ليزر Nd:YAG
657
توليد پروتئين عبوري با جذب بسيار بالا از ضايعات كشتارگاهها و ضايعات كارخانه هاي آرد و نشاسته در صنعت خوراك دام و طيور
658
توليد پروتئين ميكروبي از ضايعات ليگنوسلولزي
659
توليد پروتئين نوتركيب .lin82
660
توليد پروتئين نوتركيب GM-CSF در باكتري Ecoli
661
توليد پروتئين نوتركيب TGIFLY به صورت GST-Fusion در سيستم پروكاريوتي
662
توليد پلي اتيلن عاملدار شده با گليسيديل متاكريلات و كاربرد آن به عنوان سازگار كننده در آلياژ هاي پلي اتيلن/ پلي آميد6 وپلي اتيلن /پلي ﴿اتيلن ترفتالات﴾
663
توليد پلي پروپيلن گريد الياف قابل رنگرزي به وسيله اختلاط با پلي اتيلن ترفتالات
664
توليد پلي ساكاريدهاي ميكروبي و تاثيرآن برخصوصيات رئولوژيكي خميرنان
665
توليد پلي هيدروكسي بوتيرات باكتريايي و بررسي سميت و ساختار ميكرويانانوي آن
666
توليد پلي هيدروكسي بوتيريك اسيد توسط رالستينا اوتروفا با استفاده از منابع مختلف كربني
667
توليد پلي‌اتيلن‌ترفتالات مقاوم در برابر اشعه‌ي فرابنفش همراه با كومونومر نفتالن‌دي‌كربوكسيليك‌اسيد
668
توليد پليت الكتروكوتر جراحي
669
توليد پليمر زيست تخريب پذير پلي هيدروكسي - بوتيرات به روش تخمير حالت جامد
670
توليد پليمر زيستي پلي هيدروكسي بوتيرات با استفاده از ميكروارگانيسم ها
671
توليد پودر دوغ و بهينه سازي فرايند خشك كردن آن
672
توليد پودر سرمت نانو ساختار﴿ C-Ni-Co (W,Ti به روش مكانوشيميايي و سنتز احتراقي
673
توليد پودر شوينده و بررسي خواص پاك كنندگي آن بر لكه هاي حاصل از آلماينده هاي مختلف در منسوجات
674
توليد پودر كامپوزيت CU- NI از طريق هيدرومتالورژي
675
توليد پودر كامپوزيت مس و نيكل به روش هيدرومتالورژي با استفاده از ديسك چرخان روي
676
توليد پودر كامپوزيتي WC –Coبه روش درجا از طريق احياي كربوترميك
677
توليد پودر كروي آمالگام با بهره گيري از اتمايزينگ گازي و بررسي خواص مكانيكي آمالگام توليد شده
678
توليد پودر نانو سراميك به روش مكانيكي جت متقابل
679
توليد پودر نانوساختار نيتريد بور با استفاده از روش سنتز احتراقي
680
توليد پودر نقره - اكسيد كادميم به روش همرسوبي به منظور ساخت كانتكت هاي الكتريكي
681
توليد پوشش ارتوپدي سه بعدي با كمك الياف نانوي پلي اورتان
682
توليد پوشش روي - مس بر روي فولاد با استفاده از الكتروليت پلاسما و ارزيابي رفتار خوردگي آن
683
توليد پوشش كامپوزيت درجاي Al-Cu/Al2O3 بر روي آلياژ پايه آلومينيومي به روش ريخته گري در ماسه
684
توليد پوشش نانو كامپوزيت Cu-Ni-W/SiC به روش آبكاري بر روي فولاد كم كربن و بررسي خصوصيات سايشي آن
685
توليد پيش شكل هاي حلقوي پودي جهت استفاده در اتصالات لوله اي پيوسته
686
توليد پيگمان توسط اكسترموفيل هاي مقاوم به اشعه و مطالعه ويژگي هاي آن
687
توليد تابش تراهرتز توسط آرايه اي از باريكه هاي ليزري به روش خودكانوني
688
توليد تابش تراهرتز توسط باريكه هاي ليزري و پروفايلهاي مختلف پلاسما
689
توليد تانول از همي سلولز با گاس نيشكر با استفاده از كشت غوطه ور
690
توليد تخميري اسيد آمينه ال -ليزين و بررسي اثر آن بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
691
توليد تركيب بين‌فلزي Ni3Si2 از مخلوط پودري Ni و Si به روش سنتز احتراقي
692
توليد تركيب بين‌فلزي Ni3Si2 از مخلوط پودري Ni و Si به روش سنتز احتراقي
693
توليد تركيب مياني AINI از مخلوط پودري NI و AL به روش سنتز احتراقي
694
توليد تركيبات بين فلزي FeAl به روش واكنش هاي جامد-مذاب
695
توليد تركيبات بين فلزي نيكل-تنگستن از طريق احياء آلومينوترمي هم زمان اكسيدهاي نيكل و تنگستن
696
توليد تصاوير جديد با توجه به مفاهيم بصري با استفاده از يادگيري عميق
697
توليد تك مرحله اي نانورشته هاي نقره به روش كندگي ليزري با استفاده از هارمونيك اصلي ليزر Nd:YAG
698
توليد تنگستات آمونيوم به روش استخراج حلالي از محلول تنگستات سديم
699
توليد تيتانيوم دي بورايد به روش سنتز خود انتشار ﴿SHS﴾
700
توليد جاذب صوتي از ضايعات پوشاك بي بافت پلي استر و پلي پروپلين با استفاده از رزين
701
توليد جاذب صوتي با استفاده از ضايعات پوشاك بي بافت
702
توليد جواب هاي موثر در مسائل بهينه سازي چندهدفه دوسطحي
703
توليد چابك
704
توليد چابك
705
توليد چابك
706
توليد چابك چيست؟ و يك سيستم چگونه بدان دست مي يابد؟
707
توليد چدن چشم نرم به روش عمليات حرارتي ساختار ريختگي
708
توليد چدنهاي پركم فرسايش
709
توليد چرخش و افزايش عملكرد هواپيما با كنترل گردابه نوك بال
710
توليد چند نمونه پارچه هاي مركب بر روي ماشين نواربافي
711
توليد چيپس و طراحي فرايند آن
712
توليد چيني مظروف با استفاده از خاكهاي صددرصد ايراني
713
توليد حالت هاي غير كلاسيكي در برهم كنش هاي اتم - ميدان تعميم يافته
714
توليد حالت هاي همدوس تعميم يافته در پايه هاي متعامد و نامتعامد
715
توليد حالت هاي همدوس غير خطي بار
716
توليد حالت هاي همدوس فوتون - افزوده درهم تنيده ناشي از برهم كنشاتم - ميدان و بررسي جلوه هاي فيزيكي آن ها
717
توليد حالت همدوس بار تغيير شكل يافته -f
718
توليد حالتهاي Entangled در محيط هاي پريوديك غير خطي با استفاده ازپديده FWM براي استفاده در مخابرات كوانتمي
719
توليد حداكثر توان ثابت اقتصادي توسط سلول خورشيدي و باتري
720
توليد حركات منحني خطي در ربات انسان نما به كمك مولد مركزي الگو
721
توليد حركات موزون دست در شبيه‌ساز ربات انسان نما به روش يادگيري تقليدي
722
توليد حسگر پيزو الكتريك نانو ليفي به منظور تشخيص بارهاي ضربه اي دوره اي
723
توليد خشت هاي سفالي با الهام از نقوش هخامنشي
724
توليد خم ها و سطوح در هندسه كامپيوتري
725
توليد خمير خوراك (پاستا) بدون گلوتن فرا‎‎سودمند جهت استفاده بيماران سلياكي
726
توليد خميرهاي پلاستيزول قابل استفاده در چاپ منسوجات
727
توليد خودرو براساس پلتفرم مشترك و تبيين راهكارهاي آن
728
توليد خودرو برقي در ايران
729
توليد خودكار الگو براي كرم واره هاي چندريختي با استفاده از الگوريتم هاي هم ترازي تكرار شونده
730
توليد خودكار الگوي آزمايش جهت آزمون خطاهاي اتصال كوتاه در مدارهاي تركيبي به روش صدق پذيري بولي
731
توليد خودكار داده آزمون در فازرهاي قالب فايل
732
توليد خودكار داده هاي تست بر پايه روش هاي جستجو
733
توليد خودكار شرح تصاوير با استفاده از شبكه هاي عصبي كانولوشني عميق و بازگشتي
734
توليد خودكار كد بهره بردار براي آسيب پذيري هاي سرريز Heap با استفاده از تكنيك Unlink
735
توليد دابل هاپلوئيد از طريق كشت بساك در برنج
736
توليد داربست حلقوي بافت چند لايه و بهينه سازي خصوصيات مكانيكي آن به منظور بازسازي مري
737
توليد داربست سه جزئي نانوكامپوزيت هيدروكسي آپاتيت/ژلاتين/نانولوله‌ي كربني به‌منظور كاربرد در مهندسي بافت استخوان و بررسي خواص آن
738
توليد داربست كامپوزيتي پايه Ti-6Al-4V با ذرات منيزيم و بررسي خواص مكانيكي و زيست سازگاري آن
739
توليد داربست نانو ليفي پلي وينيل الكل/ سريسين به روش الكتروريسي
740
توليد داربست نانو ليفي عروقي و بهينه سازي برخي از خصوصيات مكانيكي و بيولوژيكي آن
741
توليد داربست نانوليفي PCL با اندازه تخلخل تنظيم شده جهت كشت سلول عصبي
742
توليد داربست نانوليفي زيست سازگار آميزه PCL و پلي آنيلين با قابليت تحريك پذيري الكتريكي
743
توليد داربست هاي مهندسي بافت چند لايه فيبروئين ابريشم با قالبيت رها سازي تدريجي دارو
744
توليد داربستهاي پزشكي پلي كاپرولاكتن توسط الكتروريسي و بررسي خواص آن
745
توليد دانه هاي EPLA و بررسي اثر افزودن نانوالياف سلولز بر خواص مكانيكي قطعات توليدي از آنها
746
توليد درجاي كامپوزيت Al-TiAl3 به كمك دو فرآيند نورد تجمعي و آنيل
747
توليد درهم‌تنيدگي با استفاده از پراكندگي از يك نانو ريبون در فسفرين
748
توليد دزيمترهاي حساس ترمولومينسانس P ,Cu ,Mg :LiF جهت خدمات دزيمتري
749
توليد دودمان سلولي بيان كننده ژن CCRL1 انساني
750
توليد دي متيل اتر با آب گيري از متانول به كمك يك كاتاليست بهبود يافته گاما آلومينا در راكتور بستر ثابت
751
توليد ديسك به روش متالوژي پودر و آناليز آن
752
توليد ذرات در بر همكنشهاي هسته اي ومقايسه انها در انرژيهاي گوناگون
753
توليد ذرات در برهم كنشهاي هسته اي ومقايسه اي انها در انرژي هاي گوناگون
754
توليد ذرات فوق ريز زيركونيم دي برايد به روش سنتز احتراقي حجمي
755
توليد ذرات نانو در فاز گازي براي كاربردهاي الكترونيك، نوري و مغناطيسي
756
توليد ذرات نانو ساختار نيمرساناي ZnS آلائيده با آهن، مطالعه اثر اندازه كوانتومي در خواص نوري آنها و بررسي كاربرد آنها در صنايع
757
توليد راديو ايزوتوپ اينديوم -111 با استفاده از شتاب دهنده در انرژيهاي مختلف براي بدست آوردن انرژي بهينه و حداكثر راندمان
758
توليد راديو ايزوتوپ گاليم - 67 با استفاده از روي طبيعي توسط بمباران دوتريمي با انرژيهاي مختلف و تعيين انرژي بهينه براي حصول به راندمان حداكثر
759
توليد راديو ايزوتوپهاي رنيوم 186 و188 بهمراه بررسي پايداري كمپلكس هاي نشاندار شده توسط اين راديونوكلئيدها وبهينه سازي طرح درمان دستگاه چاقوي گاما
760
توليد راديوايزوتوپ استرانسيوم89 به منظور تهيه متاسترون( استرانسيوم كلرايد89) با استفاده از روشهاي نوين جداسازي ونيز بهينه سازي پارامترهاي مدل جداسازي با استفاده از شبكه هاي هوشمند مصنوعي
761
توليد راديوايزوتوپ ديسپرسيوم-165 و نشاندارسازي ماكرواگرگيت‌ها با آن جهت راديوسينووكتومي
762
توليد راديوايزوتوپ كلرور استرانسيم 89 به وسيله پرتودهي نوتروني
763
توليد رده سلول هاي بنيادي جنيني موشي تراريخت ... با روش ... به عنوان ابزاري براي رديابي دودمان سلولي
764
توليد روتيل متخلخل از كنستانتره ايليمينيت توسط ليچينگ اسيدي
765
توليد روغن بيوديزل از ضايعات پارچه
766
توليد روغن تك‌ياخته با استفاده از كشت مخمرهاي روغني در فرمانتور
767
توليد روغن ميكروبي ﴿SCO﴾ به وسيله كپك آسپرژيلوس نايجر در محيط مخلوط سبوس ساقه گندم و آب پنير دپروتئينه
768
توليد زئوليت و شبه زئوليت هاي بهبود يافته به منظور جداسازي انتخابي مخلوط چند جزئي گازهاي دي اكسيد كربن و متان از هيدروژن
769
توليد زايليتول از باگاس نيشكر با استفاده از مخمر پيچيا گيلرموندي
770
توليد زوج خود به خودي در سياهچاله هاي BTZ
771
توليد زيستي بيوهيدروژن، استن، بوتانول و اتانول از خوراك هاي سلولزي با استفاده از كشت همزمان كلستريديوم استوبوتيليكوم و انتروباكترائرو جنس
772
توليد زيستي نانو ذرات سولفيدي نيمه رساناي تثبيت شده بر پودر دياتوميت
773
توليد زيستي و بررسي توليد نانوذرات نقره به وسيله عصاره آبي ميوه گياه فلوس و بررسي اثرات ضد ميكروبي و جهش زايي نانو ذرات توليد شده
774
توليد ساختار لايه اي نانو توسط برسكاري در فولادهاي IF
775
توليد ساختار نانو در آلياژ AA5052 از طريق فرآيند اصطكاكي اغتشاشي(FSP) و بررسي خواص مكانيكي آن
776
توليد ساختار نانو در آلياژ AZ91 منيزيم به روش FSP و بررسي خواص مكانيكي آن
777
توليد ساختار نانو در آلياژ آلومينيوم A413.1
778
توليد ساختار نانو در فولاد IF از طريق برس زني و مطالعه خواص خوردگي آن
779
توليد ساختارهاي نانو از طريق فرايند اغتشاشي اصطكاكي (FSP) در مس و بررسي رفتار خستگي آن
780
توليد ساختارهاي نانو در آلياژهاي AI
781
توليد ساختارهاي نانو در فولادهاي IF از طريق برس‌زني و بررسي خواص مكانيكي آن
782
توليد ساختارهاي نانو در فولادهاي IF از طريق عمليات ترمومكانيكي برسرزني گرم
783
توليد ساختارهاي نانو در فولادهاي IF از طريق فرايند اصطكاك اغتشاشي و بررسي خواص خستگي آن
784
توليد سازه ي نوتركيب pBud.CE4.1IFNβ حاوي ژن نوتركيب اينترفرون بتاي انساني و انتقال آن به رده ي سلولي HEK 293
785
توليد سامانه دارورساني بر پايه اكسيد گرافن و آمينواسيد ليزين و آرژنين براي بارگذاري تركيب ضد سرطان جينسنوسايد Rh2 و مقايسه اثر ضدسرطاني آن ها
786
توليد سامانه دارورساني بر پايه اكسيدگرافن تزئين شده با نانوذرات مغناطيسي آهن عاملدار شده با پلي‌اتيلن گليكول ليزيني براي بارگذاري داروي ضدسرطان متوتروكسات
787
توليد سايكلودكسترين گلايكوزيل ترانسفراز در يك بيوراكتور ايرليفت با استفاده از سيستم باكتريايي باسيلوس تثبيت يافته بر لوفا
788
توليد سراميك هاي هادي به روش پچيني اصلاح شده
789
توليد سرمايه از انر‍‍‍‍‍‍ژي خورشيدي بوسيله فرآيند جذب سطحي
790
توليد سريشم و بهينه سازي آن
791
توليد سطوح آبگريز با استفاده از نانو ذرات اكسيد مغناطيسي آهن
792
توليد سلول هاي بنيادي جنيني موشي تراريخته با ژن گزارشگر GFP تحت پروموتر ژن Sox17 و تمايز آن به سلول هاي اندودرم قطعي
793
توليد سلول هاي بنيادي جنيني موشي تراريخته باژن گزارشگر تحت پروموترژن...وتمايز آن به سلولهاي اندودرم قطعي
794
توليد سلولز ميكروبي
795
توليد سوپر آلياژ پايه كبالت مورد استفاده در مفصل زانو
796
توليد سوپر آلياژ پايه كبالت ويتاليوم ﴿Co -C5-Mo﴾
797
توليد سوخت از زباله هاي شهري
798
توليد سوخت بيوديزل از ميكروجلبك در يك فتوبيوراكتور وتعيين برخي از خواص فيزيكي و شيميايي آن
799
توليد سوخت پاك (Biofuel) با استفاده از مايعات يوني
800
توليد سوخت هاي امولسيوني حاوي آب/ديزل/بيوديزل روغن پسماند ماهي به كمك امواج مافوق صوت: بررسي تجربي و مدل سازي آماري
801
توليد سوراخ مربعي با استفاده از مته و حركت دوراني
802
توليد سولفات آهن از محلول هاي ليچينگ لجن كارخانه ي ذوب آهن اصفهان
803
توليد سيتريك اسيد از تخمير ملاس نيشكر تيمارشده با استفاده از سلول هاي تثبيت يافته آسپرژيلوس نايجر
804
توليد سيليكا آئروژل از سرباره سيليكو منگنز
805
توليد سيم فولادي patent شده با استحكام كششي بالا
806
توليد شبكه بي سازمان
807
توليد شبكه بي‌سازمان ناهمسانگرد در دو بعد و بررسي كاربرد آن در حل خطوط جريان براي شبيه‌سازي ميدان‌هاي نفتي
808
توليد شبكه درشت با استفاده از روش هاي UP-SCALING موجود
809
توليد شبكه سه بعدي براي هندسه دلخواه
810
توليد شبكه سه بعدي كارتزين بي سازمان
811
توليد شبكه كارتزين تطبيقي براي يك ميدان با مرز متحرك
812
توليد شبكه كارتزين سازگارشونده با سلول هاي منظم در لايه مرزي براي حل جريان هاي لزج دوبعدي
813
توليد شبه پتانسيل بهينه و بكارگيري آن در بلور NAH
814
توليد شتابنگاشت مصنوعي با استفاده از تبديل ويولت پكت شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم زنبورها ببلببلل
815
توليد شتابنگاشت مصنوعي با استفاده از تبديل ويولت شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم كلوني مورچه هاي
816
توليد شتابنگاشت مصنوعي سازگار با طيف طرح ساختگاه با استفاده از شبكه هاي نروفازي و تبديل ويولت پكت
817
توليد شتابنگاشت مصنوعي نزديك گسل با استفاده از تجزيه پيوسته موجك
818
توليد شتابنگاشت هاي مصنوعي سازگار (منطبق) با طيف خطر يكسان بر اساس الگوريتم پرندگان و شبكه عصبي مصنوعي
819
توليد شمش سرب از كنسانتره سرب كارخانه سرب-روي باما
820
توليد شيميايي اسيد لينولينك مزدوج (CLA) و استفاده آن در فرمولاسيون مارگارين
821
توليد صمغ زانتان از چوب سرو و نارون توسط پيش قراوري با اسيد فسفريك
822
توليد صمغ زانتان از كاه برنج با استفاده از پيش فرآوري قليايي
823
توليد صمغ زانتان از ميكروارگانيسم زانتوموناس كمپستريس با استفاده از شيره خرماي ضايعاتي در يك بيوراكتور آزمايشگاهي
824
توليد صمغ زانتان با استفاده از نشاسته‌ي ميوه‌ي درخت بلوط
825
توليد صنعتي ليتوپن
826
توليد طرح هايي به منظور افزايش ميزان پنهان شدگي اشياء در صحنه هاي بازي هاي كامپيوتري
827
توليد طرحهاي چاپي پارچه با كاهش رنگ و در نظر گرفتن تأثير بافتار
828
توليد غده بذري سيب زميني در شرايط آئرو پونيك با استفاده از تغذيه آلي
829
توليد غربال هاي مولكولي
830
توليد غشاءهاي نانوكامپوزيتي پلي سديم اكريلات جهت تصفيه پساب
831
توليد غشاءهاي نانوليفي از كوپليمر اكريليكي و پلي آميدي و بررسي عملكرد آن ها در حذف رنگزا از پساب نساجي
832
توليد غشاهاي نانوليفي الكتروريسي شده با قابليت كاربرد در تصفيه آب
833
توليد غشاي مركب لايه نازك پلي آميد و بررسي شرايط تهيه غشاء بر ميزان شار و نمكزدايي
834
توليد فتوكاتاليسـتي، الكتروشيميايي و فوتوالكتروشيميايي آب اكسيژنه با استفاده از نانولوله هاي تيتانيوم دي اكسيد تهيه شده با روش آندايزينگ الكتروشيميايي يك مرحله اي تيتانيوم
835
توليد فرآورده پروبيوتيك براي كنترل و پيشگيري پوسيدگي‌دندان
836
توليد فراورده‌هاي زيستي با ارزش افزوده به روش تخميري با استفاده از لجن مازاد حاصل از تصفيه فاضلاب به عنوان سوبسترا
837
توليد فركانسهاي راديويي از روي هارمونيكهاي يك اسيلاتور كريستالي
838
توليد فرم فلزي پايه منيزيمي به روش ريخته گري و بررسي عوامل موثر بر پارامترهاي كيفي آن
839
توليد فرم نوتركيب برازئين به عنوان يك شيرين كننده پروتئيني در باكتري اشرشياكولاي
840
توليد فرمان ها بلا درنگ در ماشين هاي CNC بر اساس منحني هاي پارامتريك NURBS
841
توليد فروتيتانيوم از طريق احياء ايلمنايت به روش فعالسازي مكانيكي
842
توليد فريت آهن و بررسي خواص مغناطيسي آن
843
توليد فريت بيسموت به روش احتراق محلولي
844
توليد فريت بيسموت به روش احتراق محلولي
845
توليد فلزات متخلخل (فومهاي فلزي)
846
توليد فليملت پايا و تشكيل كتابخانه فليملت بر مبناي متغيرهاي ورودي متعدد
847
توليد فنل و استون
848
توليد فورفورال با استفاده از ژوست سبز پسته و استخراج شناسايي و اندازه گيري ان
849
توليد فولاد TWIP فوق ريزدانه بوسيله فرايند استحاله برگشت مارتنزيتي
850
توليد فولاد TWIP فوق ريزدانه/نانوساختار به روش اتصال نورد تجمعي
851
توليد فولاد زنگ نزن آستنيتي پر نيتروژن با روش آلياژ سازي مكانيكي
852
توليد فولادهاي زنگ نزن Crofer به روش آلياژ سازي مكانيكي و بررسي خواص آنها به منظور استفاده در اينتر كانكت هاي پيل سوختي اكسيد جامد
853
توليد فوم سلول باز نيكلي و اندازه‌گيري سطح ويژه آن به منظور تعيين كارايي گرمايي
854
توليد فوم فلزي آلومينيومي به روش نورد انباشتي ﴿ARB﴾
855
توليد فوم فلزي سلول باز به روش پوشش دهي مس روي پلي اورتان
856
توليد فوم كربني و اندازه گيري مشخصات فوم حاصله و بررسي تأثير پارامترهاي فرآيندي روي ريزساختار و خواص مكانيكي فوم كربني
857
توليد فوم هاي پلي يورتان سخت با استفاده از پلي ال بدست آمده از بازيافت ضايعات pet
858
توليد فيلتر برنزي ‎Cu_Sn10 ‏به روش متالورژي پودر
859
توليد فيلم كامپوزيتي پلي پروپيلن-نانوكلي و بررسي خواص آن
860
توليد فيلم هاي پروتئيني حاوي نانو ذرات كيتوزان به منظور پوشش دهي و بررسي خواص فيزيكي آن
861
توليد فيلم‌هاي نانو متخلخل پلي‌پروپيلن مورداستفاده در باتري‌هاي ليتيم يون به‌عنوان غشاء جداكننده الكترودها
862
توليد فيلمهاي نانوكامپوزيت پليمري از طريق چيدمان نزديك به هم ذرات و آغشته سازي آنها
863
توليد قالب هاي فولادي لوله ريزي به روش ريخته گري گريز از مركز
864
توليد قرصهاي توريم اورانيوم به روش اشباع سازي
865
توليد قطعات آلومينيومي با فرآيند ساخت افزايشي مبتني بر سيم و قوس ) WAAM )
866
توليد قطعات اسفنج فلزي
867
توليد قطعات بروش متالوژري پودر( برش -فيلتر)
868
توليد قطعات دقيق ريخته گري در قالبهاي فلزي
869
توليد كاتاليزوري افزودني هاي اكسيژن دار سوختي با استفاده از اتانول فوق بحراني و اتصال مستقيم دستگاه كروماتوگرافي فوق بحراني با ستون پر شده به آشكار ساز طيف سنج تحرك يوني كروناي پيوسته
870
توليد كاتاليست نيكل/ليگاندهاي دي ايمين به همراه نانو لوله هاي كربن جهت پليمريزاسيون اتيلن در فرايندهاي اسلاري
871
توليد كاربيد تنگستن با استفاده از اكسيد آن به روش مكانوشيميايي
872
توليد كاربيد سيليسيم از سبوس برنج با استفاده از ماكروويو
873
توليد كاربيد سيليسيم و كامپوزيت آلومينيم - كاربيد سيليسيم به روش سنتز احتراقي
874
توليد كالوس از گونه بومي Onosma ايران و بررسي عوامل فيزيكي و شيميايي مËثر بر رشد كالوس
875
توليد كامپوزيت (MMC) زمينه AZ91 تقويت شده با ذرات AL203 به روش Vortex و بررسي تاثير سيكل عملياتي حرارتي T4 و T6 بر سختي و ريز ساختار
876
توليد كامپوزيت A1356-Fe توسط كاشت ذرات آهن در مدل فومي
877
توليد كامپوزيت AI-TIC
878
توليد كامپوزيت AL- AL2O3 به روش اكسيداسيون سطحي پودر آلومينيوم
879
توليد كامپوزيت Al/SiC به روش Pressureless Infiltration و بررسي اثر منيزيم بر خواص و تركيبات تشكيل شده در فصل مشترك
880
توليد كامپوزيت Al-TiC به روش سنتز احتراقي
881
توليد كامپوزيت Al-TiC به روش سنتز احتراقي
882
توليد كامپوزيت CuNb3Sn با استفاده ازفرايند نورد تجمعي
883
توليد كامپوزيت Fe3Al/TiC به روش سنتز احتراقي
884
توليد كامپوزيت Ni-(Ti,W)C به روش سنتز احتراقي
885
توليد كامپوزيت Ti3SiC2-TiC به روش زينتر بدون فشار و بررسي خواص بدست‌آمده از آن
886
توليد كامپوزيت TiAl/Al2O3توسط سنتز احتراقي مخلوط پودري Al-TiO2با گرمادهي مايكروويو
887
توليد كامپوزيت Ti-TiB-TiB2 به روش SHS و اعمال آن بر زيرلايه Ti6Al4V به روش الكترواسپارك و مشخصه يابي پوشش ايجاد شده
888
توليد كامپوزيت za27 تقويت شده با ذرات سراميكي SIC و A1203 به روش ريخته گري گردابي
889
توليد كامپوزيت آلومينيوم - آلوميناي ذره اي به روش درجا و ارزيابي خواص آن
890
توليد كامپوزيت آلومينيوم - گرافيت به روش ريخته گري ماسه ‍Co2
891
توليد كامپوزيت آلياژ AZ91 با ذرات SIC
892
توليد كامپوزيت الياف شيشه - پولي اتيلن تترافتالات به كمك سامانه تزريق آّب
893
توليد كامپوزيت پايه آلومينايد آهن با استفاده از پودر هماتيت و براده آلياژ آلومينيوم 6061 به روش آلياژسازي مكانيك كارشناسي
894
توليد كامپوزيت پلي استر – چوب و بررسي خواص و مقدار بهينه پركننده به كار رفته در آن
895
توليد كامپوزيت دي بوريد تيتانيم در زمينه نيكل به روش سنتز احتراقي
896
توليد كامپوزيت زمينه آلومينيومي با استفده از تزريق مذاب درون فوم هاي سراميكي پيش ساخته
897
توليد كامپوزيت زمينه منيزيمي با استفاده از روش ريخته گري نفوذي فشاري به فوم سراميكي
898
توليد كامپوزيت كاربيد مضاعف Ti ،Cr﴿ C-Ni﴾به روش سنتز احتراقي
899
توليد كامپوزيت گرافين/نانو لوله هاي كربني/اكسيد منگنز و استفاده از آن در ساخت الكترود ابر خازن ها
900
توليد كامپوزيت منسوج/ نانوالياف كربن و بررسي خواص آن
901
توليد كامپوزيت نانو لوله‌هاي‌كربني باز (آنزيپ) شده/پلي‌آنيلين و استفاده از آن به عنوان ماده مورد استفاده در ساخت ابرخازن‌ها
902
توليد كامپوزيت هاي بيو-نانومغناطيس به منظور جذب كروم شش ظرفيتي از پساب هاي معدني
903
توليد كامپوزيت هاي نانو ساختار آلومينيوم- نانو لوله هاي كربني به روش نورد تجمعي پيوندي ( ARB)
904
توليد كامپوزيت هاي ورتي مس آلومينيوم از طريق ريخته گري دو فلزي
905
توليد كامپوزيت هيبريدي Al/Cu به روش نورد تجمعي
906
توليد كامپوزيتهاي Al/SiC به روش ريخته گري گردابي و بررسي خواص سايشي آنها
907
توليد كامپوزيتهاي Al/SiC-TiB2 به روش ريخته گري گردابي و بررسي خواص سايشي آنها
908
توليد كامپوزيتهاي Al5052/TiB2p و بررسي خواص سايشي و ريز ساختار آن
909
توليد كبالت و اكسيد هاي كبالت با روش احتراق محلولي
910
توليد كد كحافظ براي محافظت نرم افزار از خود در برابر حملات
911
توليد كدCRC با زبان VHDL
912
توليد كربن فعال از باگاس
913
توليد كربن فعال از پوست تخمه آفتابگردن
914
توليد كربن فعال از ضايعات پليمري﴿ نظير PET﴾ به روش حرارتي
915
توليد كربن فعال از ضايعات گياهي
916
توليد كربن فعال از ضايعات لاستيكي نظير تاير به روش شيميايي
917
توليد كربن فعال از هسته زيتون به روش شيميايي
918
توليد كربن فعال با استفاده از ضايعات زيست توده
919
توليد كربن فعال پايه زغال سنگ، منطقه (سبزك كرخ- استان هرات- افغانستان) و بهينه سازي مشخصات سطحي آن جهت جذب رنگدانه ها
920
توليد كربن هاي فعال گوگردي جهت حذف تركيبات جيوه از آب و پساب هاي صنعتي
921
توليد كروميم ترفتالات متخلخل، MIL-101(Cr) در يك واحد پيشتاز كوچك با راكتور مايكروويو و بررسي پارامترهاي مؤثر
922
توليد كليد با سيگنال آشوب در كانال هاي غيرهم پاسخ MIMO
923
توليد كليد رمز از بيومتريك چهره
924
توليد كليد رمزبيومتريك چهره Facial Cryptographic key generation
925
توليد كليد عمومي در سيستم رمزنگاري نامتقارن با استفاده از گروه هاي متناهي غير آبلي
926
توليد كنسانتره (سيب ، انار ، انگور )
927
توليد كنندگان و مصرف كنندگان نسوز در ايران
928
توليد كواركونيوم هاي سنگين در LHC
929
توليد كوپليمرهاي پلي هيدروكسي آلكانوات همراه با نانوذرات با استفاده از باكتري هاي جدا شده محلي
930
توليد كود بيوكمپوست از ضايعات گياهي با استفاده از روش بيولوژيك
931
توليد كود مايع آلي از لجن فاضلاب شهري و كمپوست
932
توليد كود مايع و زغال زيستي از لجن بيولوژيك تصفيه خانه فاضلاب شهري و اثر آنها بر رشد گياه ذرت
933
توليد كوكيل فولادي به روش گريز از مركز
934
توليد كونژوگه پروژسترون با آلبومين گاوي به منظور توليد و تخصيص آنتي بادي ضد پروژسترون از زرده تخم مرغ , conjugation of progesterone to bovine albumin in order to produce and purify of anti- progesterone antibody form egg yolk
935
توليد كيتوزان بروش بيولوژيكي
936
توليد كيك غني شده با فيبرهاي سيب و سيب زميني و ارزيابي خصوصيات فيزيكي و شيميايي آن
937
توليد گاز از كاه برنج به روش خشك و بررسي اثر پارامترهاي موثر
938
توليد گاز سنتز با استفاده از سيستم احتراق Hi TAC ازگازطبيعي
939
توليد گراف هاي قابل اعتماد مبتني بر يادگيري اتوماتا در شبكه هاي اجتماعي برخط
940
توليد گراف هاي متناظر با فولرن ها
941
توليد گراف هاي مكعبي و پيش گراف هاي مكعبي
942
توليد گرافن در محيط آرگون مايع و بررسي خواص آن
943
توليد گرانول از پت بازيافتي
944
توليد گروههاي متناهي به وسيله زير گروههاي ماكسيمال از زير گروههاي ماكسيمال
945
توليد گسسته انرژي هاي تجديدپذير (باد) به روشFAHP با كمك نرم افزارArc GIS
946
توليد گل رز شاخه بريده هلندي
947
توليد گلاسه كننده هاي چند تايي متخصص راف از داده هاي جرياني
948
توليد گلوكز آمين هيدروكلريد با استفاده از قارچ هاي زايگومايست
949
توليد گياهان هاپلوئيد خيار با استفاده از روش هاي نرزايي و ماده زايي
950
توليد لاستيك اسيد توسط باكتري لاكتو باسيلوس پلانتاروم بر روي محيط كشت بر پايه شيره خرماي ضايعاتي
951
توليد لاكتوز از آب پنير با تاكيد بر فرآيندهاي مقدماتي و كريستاليزاسيون لاكتوز
952
توليد لاكتيك اسيد ميكروبي توسط قارچ رايزوپوس اوريزا تثبيت يافته بر لوفا در بيوراكتور هواراند با لوله مشبك داخلي
953
توليد لايه چسب از نانو الياف سلولز ميكروبي با ويژگي هاي چندگانه
954
توليد لايه سوزن زني شده از مخلوط الياف استبرق و پلي پروپيلن و بررسي خصوصيات آن
955
توليد لايه متخلخل نانو ليفي پلي آميد و بررسي اثر تخلخل و ضخامت لايه روي ميزان جذب امواج صوتي
956
توليد لايه نازك ZNO از اسپري محلول SPIN COATING
957
توليد لايه نازك نانو كامپوزيتي نشاسته-خاك رس با خواص ضد ميكروبي و چاپ پذيري بهبوديافته در اكسترودر دوپيچه
958
توليد لايه نانوالياف پلي استر و پلي استر/ كتيرا همراه با گياهان دارويي و تاثير سنتز در محل نانو ذرات سلنيوم روي آن
959
توليد لايه هاي الكتروريسي‌شده α-Fe2O3 به عنوان فتوآند
960
توليد لايه هاي بي بافت از مخلوط نانوالياف PVA/PA به كمك الكتروريسي چند جته و بررسي برخي خواص فيزيكي و مكانيكي آنها
961
توليد لايه هاي نازك فوتوولتائيك آلي از مواد مختلف و بهينه سازي آنها
962
توليد لايه هاي نانو كامپوزيت نشاسته/خاك رس با استفاده از اكسترودر دو مارپيچ براي كاربرد در صنايع بسته بندي
963
توليد لايه ي بي بافت پيزو الكتريك با قابليت تبديل انرژي ناشي از وزش هوا به انرژي الكتريكي
964
توليد لايه‌هاي متخلخل از پلي‌يورتان‌ حافظه شكلي و بررسي تنفس‌پذيري هوشمند آن
965
توليد لايي ضد آب با كمك نانو الياف پلي اورتان/ نايلون
966
توليد لوله جدار نازك منيزمي با استفاده از فرايند فلوفرمينگ داغ
967
توليد لوله ريزدانه و فوق ريزدانه آلومينيومي به كمك تغيير شكل پلاستيك شديد
968
توليد لوله هاي سه لايه يو پي وي سي
969
توليد لوله هاي نانوليفي پلي كاپرولاكتون (PCL) و بررسي ويژگي هاي مكانيكي آن
970
توليد لوله‌هاي جدار نازك ريزساختار از طريق فرآيند هيدروايكپ
971
توليد ليپوسام حاوي نمك آهن، تعيين مشخصه هاي فيزيكي و شيميايي، مطالعه سينتيك آزادسازي
972
توليد ليپيد فراسودمند حاوي اسيد لينولئيك و لينولنيك مزدوج و ارزيابي اثرات سلامتي آن در موش آزمايشگاهي
973
توليد ماءالعشير پروبيوتيك با استفاده از سويه لاكتوباسيلوس پلانتاروم PTCC1896
974
توليد ماتريس كاربر-محصول بر اساس نظركاوي فارسي براي سيستم‌هاي توصيه‌گر مبتني بر مشاركت
975
توليد ماده موثره‌ي دارويي لنسوپرازول باصرفه اقتصادي و قابليت استفاده آسان و راحت در صنعت داروسازي
976
توليد ماست سينبيوتيك با استفاده از پلي ساكاريد استخراج شده از مغز بلوط و لاكتوباسيلوس پلانتاروم PTCC 1896
977
توليد ماست همزده فراسودمند حاوي فايكوسيانين، بررسي عمر ماندگاري و اثرات ضدچاقي آن روي چاقي به صورت درون تني
978
توليد ماكروليف نانولوله هاي كربن با استفاده از روش انباشت بخار شيميايي با كاتاليزور معلق و بررسي عوامل توليد بر روي ساختار و خواص مكانيكي
979
توليد متانول از گاز طبيعي )LTG(
980
توليد مجموعه ويژگي هاي مناسب براي سيستم هاي شناسايي حملات مبتني بر پروتكل سيگنالينگ XMPP
981
توليد محتواي آموزشي در حوزه اندرويد
982
توليد محتواي الكترونيكي
983
توليد محتواي الكترونيكي نسل هاي موبايل
984
توليد محصولات ارزشمند زيستي و استفاده از گليسرول حاصل از فرايند توليد پودر چربي
985
توليد محصولات با ارزش افزوده از لجن فاضلاب شهري
986
توليد محصولات تخميري از باگاس نيشكر ﴿زايليتول﴾
987
توليد محصولات تخميري از چوب سپيدار تبريزي
988
توليد مدل رقومي سطح با استفاده از تصاوير ماهواره GeoEye-1
989
توليد مدل عددي براي معادلات آب كم عمق با در نظر گرفتن بستر متحرك
990
توليد مراحل متعادل به صورت پويا براي بازي‌هاي رايانه‌اي سكويي با استفاده از شبكه‌هاي مولد رقابتي عميق
991
توليد مستقيم بيوديزل از دانه روغني كرچك با استفاده از كاتاليست هاي ناهمگن بازي
992
توليد مستقيم پودر كاربيد تنگستن نانو ساختاراز اكسيد تنگستن به روش آلياژ سازي مكانيكي و سنتز احتراقي
993
توليد مستقيم سرب
994
توليد مستقيم متانول از متان
995
توليد مسير بر اساسTrajectory Plan توسط روبات Moto Man SV3X
996
توليد مسير بلادرنگ براي خودرو خودگردان در محيط هاي ديناميكي
997
توليد مش المان محدود در رويه هاي سه بعدي حاوي ترك هاي پيشرونده در شرايط مودهاي مختلط
998
توليد مطالعه و بررسي خواص الياف ضد ميكروب اكريليك
999
توليد معادلات حركت بدن انسان با توجه به سطوح مفصلي
1000
توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني
بازگشت