<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
جا به جايي طبيعي درون يك حفره با ديواره هاي قوسي شكل
2
جا به جايي قدرت هاي بزرگ تا سال 2025 و پيامدهاي امنيتي آن براي ايران ( پيش بيني قدرت اقتصادي- نظامي ايالات متحده آمريكا ، چين ،
3
جابابي واحدهاي اندازه گيري فازوري به منظور رويت پذيري سيستم قدرت با در نظرگرفتن برخي محدوديت هاي عملي
4
جابجاگر عملگرهاي ضربي و هسته هاي مولد
5
جابجاگرهاي اساسي به صورت رابط ها
6
جابجاگرهاي بالايي ايده آلها و اعداد اصلي آنها
7
جابجايي ipad به سفارش cheesign
8
جابجايي بهينه براي اصلاح در طراحي مدارات VLSI با استفاده از روش MFA
9
جابجايي حلق هايي كه در اتحاد چندجمله اي صدق مي كنند
10
جابجايي سنج الكترونيكي با استفاده از GUAGE STRAIN
11
جابه جايي هاي انرژي پيوندي تراز مغزي در سطح ها و در جامدات
12
جابه‌جايي تل‌ماسه‌ها ناشي از انتقال رسوب عمود بر ساحل؛ مطالعه‌ي موردي سواحل نوشهر
13
جادو و جادوگري در داستانهاي هزارو يك شب
14
جادو و جادوگري در مذهب تشيع و قوانين موضوعه ايران
15
جادوي انيميشن
16
جادوي انيميشن
17
جادوي تاريكخانه
18
جاذب ديناميكي تيرهاي ضخيم با سطح مقطع پله اي
19
جاذب هاي طبيعي و كاربرد آنها در حذف آلاينده هاي آلي
20
جاذبه اي گردشگري و نقش آن در توسعه شهر شهربابك
21
جاذبه هاي توريستي ايران
22
جاذبه هاي گردشگري شهرستان ميامي وسهم صنعت جهانگردي دررشدوتوسعه اين شهرستان
23
جاذبه هاي مساجد از ديدگاه نوجوانان و جوانان
24
جاذبه‌هاي توريستي و تأثير گردشگري بر شهر (مطالعه موردي شهر كرمانشاه)
25
جاذبهاي الكترومغناطيسي
26
جاري سازي استراتژي در بانك صنعت و معدن .
27
جازميت در كلاسهاي ممتاز
28
جاسازي برخط شبكه هاي مجازي در شبكه هاي نرم افزار محور
29
جاسازي برخط شبكه هاي مجازي عادي بر روي بستر SDN
30
جاسازي بهينه ي شبكه هاي مجازي در زيرلايه ي شبكه ي مبتني بر نرم افزار
31
ﺟﺎﺳﺎزي ﮔﺮاف‌ﻫﺎ در ﻓﻀﺎي ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ الگوها
32
جاسازي سلسله مراتبي گراف در فضاي برداري
33
جاسازي طيفي گراف در فضاي برداري با استفاده از سيگنال گراف
34
جاسازي مدارات پر تراكم مجتمع با استفاده از شبكه عصبي كوهونن
35
جاسوسي عليه امنيت داخلي ايران
36
جالشهاوفرصت هاي جهاني شدن فراروي هويت ملي درايران
37
جامعه ، فرهنگ و تجدد بررسي جامعه شناختي موانع اجتماعي - فرهنگي توسعه در شهرستان فارسان
38
جامعه ارماني در اشعار عطار و منطق الطير
39
جامعه اطلاعات و هويت
40
جامعه پذيري
41
جامعه پذيري كودكان جنگ در آثار منوچهر اكبرلو و رويا شاه حسين زاده
42
جامعه سينما انيميشن
43
جامعه سينما انيميشن
44
جامعه شناسي ادبي آثار مهدي اخوان ثالث (آخر شاهنامه-ازاين اوستا) از نگاه لوسين گلدمن
45
جامعه شناسي ادبي رمان ها و داستان هاي كوتاه جلال آل احمد
46
جامعه شناسي ادبيات داستاني ايران (از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي)
47
جامعه شناسي ادبيات در داستان هاي كوتاه ليلي محمد صالح
48
جامعه شناسي الگوي سنجش مراتب دينداري ايرانيان مسلمان
49
جامعه شناسي انقلاب بررسي جامعه شناختي انقلاب كمونيستي چين (1949)
50
جامعه شناسي اينترنت
51
جامعه شناسي تاريخي هنر نگارگري عصر شاه تهماسب صفوي
52
جامعه شناسي تاريخي و كاستي هاي روش شناسي اثبات گرايي در فهم باز توليد قدرت در جمهوري اسلامي ايران
53
جامعه شناسي تاريخي وتوهمات شناختي نظريه ي مدرنيزاسيون درايران (2331- 7531)
54
جامعه شناسي تماشاگران تئاتر در دوره پهلوي
55
جامعه شناسي تماشاگران تئاتر در دوره پهلوي
56
جامعه شناسي دگرگوني شيوه هاي صميميت زناشويي با تأكيد بر نقش مدرن شدن زنان: مطالعة تطبيقي سه نسل از زنان تبريز
57
جامعه شناسي دهكده اينترنتي
58
جامعه شناسي رمان كليدر
59
جامعه شناسي رمان هاي منيرو رواني پور و اميرحسن چهل تن
60
جامعه شناسي روستايي
61
جامعه شناسي روستايي مونو گرافي روستاي رزمغان
62
جامعه شناسي روشنفكري در افغانستان﴿1900-1992﴾
63
جامعه شناسي سينما
64
جامعه شناسي سينما
65
جامعه شناسي شغل شخصيتهاي زن در سينماي ايران پس از انقلاب اسلامي
66
جامعه شناسي شهري و نظريات جامعه شهري
67
جامعه شناسي صنعتي نمايشگاه در سال 2000﴿تحقيق كلاسي﴾
68
جامعه شناسي عكاسي عامه پسند در جامعه ي شهري كرمان
69
جامعه شناسي عكاسي هنري ايران از انقلاب 1357 تا كنون
70
جامعه شناسي علف هاي هرز مزارع جاجرم
71
جامعه شناسي هنرهاي سنتي
72
جامعه مدني در پيامهاي امام خميني ﴿﴿ره﴾﴾
73
جامعه مطلوب از ديدگاه غرب و اسلام
74
جامعه و خبر
75
جامعه ي پدرسالاري در داستان هاي «ضجيج الجسد» و «غروب و كتابة» اثر «هيفاء بيطار» و مجموعه داستان «سه كتاب» اثر «زويا پيرزاد»
76
جامعه ي جهاني مطلوب در انقلاب هاي بزرگ
77
جامعهشناسي ادبي شعر عصر صفوي
78
جامعيت قرآن و چگونگي پاسخگويي به نيازهاي بشر از ديدگاه دومفسر شيعه آيت ‌الله خويي، آيت الله معرفت و دومفسر اهل تسنن آقايان سيوطي و زرقاني
79
جامعيت و يكپارچگي سيستم هاي راديو شناسه از طريق برنامه نويسي كرانه اي
80
جان آزبرن و نقد و تجزيه و تحليل نمايشنامه با خشم به گذشته بنگر
81
جان استوارت ميل
82
جان انگاري در تفكر عرفاني
83
جان انگاري درتفكر عرفاني
84
جان پروري گياه ، من ، آرايه
85
جان جيمز آزبرن و نمايشنامه "با خشم بياد آر"
86
جان ديوئي و تلخيص كتابهاي مدرسه و شاگرد- آموزشگاههاي فرد او آيا نظريات او در ايران قابل اجرا است يا نه؟
87
جان فورد، نگاهي به آثار و بررسي فيلمهايش
88
جانان
89
جانشاني جهت بالايي بر روي كره و چنبره
90
جانشين سازي محلول هاي آمين توسط كربنات هابراي شيرين سازي گاز طبيعي
91
جانمائي عمومي و طراحي سازه اي مقطع مياني يك تانكر
92
جانمايي المان هاي آنتن آرايه اي به منظور تشخيص بهينه ي DOA سيگنال ماهواره هاي GPS
93
جانمايي بهينه قطعات غيرمنتظم روي ورق و ايجاد كدهاي CNC ماشينكاري با استفاده از روش شبكه هاي عصبي و شبيه سازي بازپخت
94
جانمايي بهينه منابع توليد پراكنده در ريزشبكه‌ها با هدف پايداري ولتاژ
95
جانمايي بهينه ي ميراگرهاي ويسكوالاستيك در يك قاب ساختماني با استفاده از الگوريتم ژنتيك چندهدفه
96
جانمايي بهينه‌ي تاوركرين و نقاط عرضه‌ي مصالح در كارگاه ساختماني
97
جانمايي تجهيزات بي سيم به كمك روش هاي هندسي
98
جانمايي تسهيلات با استفاده از نظريه گراف بر پايه الگوريتم هاي كاوشي و فراكاوشي
99
جانمايي خط توليد آجر روي كفي تريلي و تحليل مقاومت مصالح سازه ي كفي
100
جانمايي زير سيستم هاي ماهواره نمونه و طراحي بهينه
101
جاوا اسكرايپت
102
جاوا اسكريپ
103
جاوا اسكريپت
104
جاودانگي
105
جاودانگي نفس در ديالكتيك افلاطون و حركت جوهري ملاصدرا و نتايج اخلاقي آن .
106
جاي پاي عكس
107
جاي دادن مفناميك اسيد در نانوماتريكسهاي معدني با ساختار لايه دوگانه
108
جايا بي بهينه pmu جهت تشخيص شرايط اضطراري ملزم يه بارزدايي
109
جايابي TCSCبه منظور مديريت چند هدفه تراكم با در نظر گرفتن پايداري ولتاژ و گذرا
110
جايابي TCSCدر سيستمهاي قدرت از طريق بهينه سازي چند منظوره ارتقاء يافته با الگوريتم هاي هوشمند
111
جايابي برنامه هاي پاسخ گويي بار با لحاظ شبكه در سيستم قدرت تجديد ساختار شده
112
جايابي بهينة واحدهاي اندازه گيري فازور به منظورتخمين وضعيت سيستم قدرت
113
جايابي بهينه DG در بازار برق تجديد ساختار يافته با لحاظ شاخص توليد
114
جايابي بهينه pmu ها بر اساس تحليل حساسيت شبكه
115
جايابي بهينه STATCOMدر سيستم قدرت با استفاده از روش بهينه سازي PSO يبيببب
116
جايابي بهينه UIPC در سيستم قدرت براي كاهش سطح اتصال كوتاه
117
جايابي بهينه بازبست در سيستم توزيع برق
118
جايابي بهينه بانكهاي خازني در شبكه هاي توزيع با شرايط هارمونيكي
119
جايابي بهينه برق گيرها در شبكه قدرت براي يك سطح مشخص از تابع ريسك
120
جايابي بهينه پايدار كننده ها مبتني بر facts در سيستمهاي قدرت چند ماشيينه
121
جايابي بهينه پستهاي فشار ضعيف
122
جايابي بهينه تجهيزات حفاظتي اضافه جريان در شبكه هاي توزيع
123
جايابي بهينه توسعه نيروگاه‌هاي تركيبي بادي، خورشيدي و ذخيره‌ساز هواي فشرده (CAES) با فرض وجود اطلاعات باد و خورشيد با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي شبكه ، واحدهاي نيروگاهي فسيلي و ملاحظات اقتصادي
124
جايابي بهينه توليد پراكنده بادرنظر گرفتن وقوع حالت جزيره اي جهت كاهش تلفات سيستم با استفاده ازالگوريتم انبوه ذرات والگوريتم رقابت استعماري
125
جايابي بهينه جبران كننده هاي استاتيكي (SVC) در شبكه قدرت
126
جايابي بهينه خازن در شبكه هاي توزيع
127
جايابي بهينه خازن در شبكه هاي توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيك و الگوريتم كلوني مورچه
128
جايابي بهينه خازن در شبكه هاي توزيع با استفاده از منطق فازي الگوريتم ژنتيك و شبيه سازي شبكه فيدر 73 باسه IEEE با نرم افزار MATLAB
129
جايابي بهينه خازن ها در شبكه هاي توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيك و الگوريتم كلوني مورچه
130
جايابي بهينه خازن‌ها در شبكه‌هاي توزيع و فوق توزيع با ديدگاه كيفيت توان
131
جايابي بهينه ذخيره كننده هاي انرژي در ريز شبكه متصل به شبكه به منظور حداقل كردن هزينه خريد انرژي
132
جايابي بهينه ذخيره‌سازهاي انرژي در يك شبكه مترو
133
جايابي بهينه ريكلوزر جهت افزايش قابليت اطمينان شبكه توزيع در حضور منابع توليد پراكنده
134
جايابي بهينه عناصر FACTS موازي در شبكه قدرت
135
جايابي بهينه فلايويل در ريزشبكه جهت بهبود عملكرد كنترل فركانس
136
جايابي بهينه فلايويل و باتري در ريز شبكه جهت بهبود عملكرد كنترل فركانس
137
جايابي بهينه فيلترهاي فعال از نوع APLC به منظور كمينه سازي اعوجاج هارمونيكي ولتاژ در شبكه هاي قدرت
138
جايابي بهينه كليدهاي اتوماتيك و خازن ها در شبكه هاي توزيع با حضور منابع توليد پراكنده
139
جايابي بهينه كليدهاي قدرت در شبكه هاي توزيع با در نظر گرفتن منابع توليد پراكنده
140
جايابي بهينه محدود كننده هاي جريان خطا (FCL) در شبكه هاي تجديد ساختار يافته در حضور توليدات پراكنده با كاهش تغييرات تنظيمات حفاظتي
141
جايابي بهينه محدود كننده هاي جريان خطا نوع مقاومتي و سلفي و تنظيم بهينه آنها
142
جايابي بهينه محدودكننده جريان خطاي ابررسانايي مقاومتي و القايي با در نظر گرفتن ريسك خطا
143
جايابي بهينه مكان و اندازه ايستگاه هاي شارژ خودروهاي الكتريكي با حضور منابع توليد پراكنده در شبكه هوشمند
144
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده در سطح شبكه با رويكرد تصميم گيري چند معياري
145
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع
146
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده درراستاي بهبود پروفيل ولتاژ وتلفات با استفاده ازالگوريتم تركيبي زنبور عسل - ژنتيك
147
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده گازي و مولد همزمان برق و حرارت (CHP) در شبكه توزيع
148
جايابي بهينه نصب برقگيرها براي حفاظت تجهيزات شبكه هاي توزيع
149
جايابي بهينه نيروگاه هاي توليد همزمان برق و حرارت با در نظر گرفتن هزينه آلودگي هوا
150
جايابي بهينه نيروگاه هاي كوچك نامتمركز ﴿محلي﴾به روش الگوريتم ژنتيك
151
جايابي بهينه و مقاوم محدودكننده هاي جريان خطا در شبكه هاي داراي منابع توليد پراكنده
152
جايابي بهينه واحد فازور در شبكه ،دوحالت رويت پذيري كامل و ناكامل
153
جايابي بهينه واحدهاي اندازهŸگيري فازوري به‌منظور تخمين حالت هارمونيكي سيستمŸهاي قدرت
154
جايابي بهينه ي توليدات پراكنده و ادوات D-FACTS در جهت كاهش فروافتادگي ولتاژ متقارن و نامتقارن
155
جايابي بهينه ي واحدهاي اندازه گيري فازور در سيستم قدرت
156
جايابي بهينه يك APLC3 با استفاده از منطق فازي
157
جايابي بهينه‌ي منابع توليد پراكنده، اندازه‌گيري هوشمند و پاسخ تقاضا به منظور ساخت نيروگاه مجازي
158
جايابي بيهينه upfcجهت افزايش بارپذيري سيستم و كاهش هزينه توليد به روش الگوريتم ژنتيك
159
جايابي پاركينگ‌هاي شارژ خودروهاي الكتريكي با در نظر گرفتن فاكتورهاي تلفات، كيفيت توان و قابليت اطمينان
160
جايابي تسهيلات با استفاده از روشهاي الگوريتم ژنتيكي كلوئي مورچه ها و بهينه يابي هارموئي
161
جايابي تسهيلات با استفاده از روشهاي الگوريتم ژنتيكي، كلوني مورچهها و بهينهيابي هارموني
162
جايابي تسهيلات تحت شرايط عدم قطعيت : با رويكرد تجزيه و تحليل سناريويي
163
جايابي مدارات مجتمع به روش افزايشي
164
جايابي مدارهاي VLSI با استفاده از الگوريتم ژنتيك يادگير
165
جايابي مناسب براي تكرار ذخيره سازي محتوي در شبكه هاي تركيبي CDN-P2P
166
جايابي مناسب براي تكرار ذخيره سازي محتوي درشبكه هاي شبكه هاي تركيبيCDN-P2P
167
جايابي مناسب واحدهاي كنارجاده اي درشبكه هاي موردي خودرويي
168
جايابي و تخصيص ظرفيت بهينه و چندمنظوره پاركينگ هاي خودروهاي الكتريكي در شبكه توزيع هوشمند
169
جايابي و تعيين ظرفيت TCSC, SSSCبه منظور مديريت تراكم با الگوريتم ژنتيك در سيستمهاي تجديد ساختار يافته
170
جايابي و تعيين ظرفيت بهينه پاركينگ خودروهاي الكتريكي در شهر هوشمند و بررسي تاثير آن ها برپايداري شبكه
171
جايابي و تعيين ظرفيت بهينه منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع
172
جايابي و تعيين ظرفيت منابع توليد پراكنده با در نظرگيريانديس جديد پايداري ولتاژ استاتيكي در شبكه توزيع هوشمند با استفاده از الگوريتم HSS
173
جايابي و جابجايي تك وسيله با توجه به پارامتر زمان
174
جايابي و طراحي پايدار ساز سيستم قدرت با در نظر گرفتن اثرات غير خطي سيستم هاي قدرت استرس
175
جايابي و مقداريابي بهينه محدود‌كننده هاي جريان خطاي ابررسانا در شبكه قدرت با در نظر گيري هماهنگي ادوات حفاظتي
176
جايابي واندازه دهي بهينه منابع توليد پراكنده به منظور بهبود پارامترهاي فني شبكه
177
جايابي يك جسم در پس زمينه ناهمسانگرد با آلگوريتم موزيك
178
جايزه ادبيات نوبل و ناكامي هاي ادبيات فارسي
179
جايگاه آراء تفسيري در ترجمه قرآن محمد يزدي
180
جايگاه آرايه شناختي عروس ماهي زاينده رود
181
جايگاه آسيب شناسي رفتاري در قرآن
182
جايگاه آموزش در بهينه سازي مصرف انرژي نفت دربين ساكنين مناطق روستايي شهرستان بانه
183
جايگاه آموزشي مفاهيم توسعه پايدار در برنامه درسي مقطع كارشناسي مهندسي معدن و ارزيابي فراگيري و پايبندي فارغ التحصيلان
184
جايگاه آواز بيات اصفهان در رديفهاي سنتي موسيقي ايراني
185
جايگاه اجتماعي زن در دين مبين اسلام
186
جايگاه اجتماعي زنان عصر ناصري (مطالعه موردي : تاديب النسوان)
187
جايگاه اجتماعي معمار و شأن معماري در دوره صفوي و قاجار بر پايه متون
188
جايگاه اجتماعي هنر موسيقي در بين هنرجويان موسيقي در شهر اصفهان
189
جايگاه اجتماعي و فرهنگي شيعه ي اثني عشري در ايران عهد سلجوقي
190
جايگاه اجتهادي يا تعبدي بودن عده و ملاكهاي آن
191
جايگاه اخلاق حرفه اي معلمي در نظام آموزشي مكتب خانه اي: پژوهشي پديدارشناختي بر اساس تجربيات زيسته شاگردان مكتب خانه
192
جايگاه اخلاق در كشاورزي صنعتي
193
جايگاه اخلاقي عفت از منظر قرآن و راوايات و تأثير آن در زندگي اجتماعي
194
جايگاه ادبي ابن سينا در شعر و نثر فارسي
195
جايگاه ارزيابي در موزه‌ها و تدوين الگوي ارزيابي عملكرد موزه‌هاي ايران
196
جايگاه ازبكستان در ديپلماسي قدرت هاي بزرگ ﴿با تأكيد بر آمريكا و روسيه﴾ و تأثير آن بر امنيت ج.ا.ايران
197
جايگاه ازدواج وتشكيل خانواده از منظر قرآن كريم ونهج البلاغه
198
جايگاه اساطيردر نقوش مجموعه گنجعليخان
199
جايگاه اسطوره در سمبليسم كاسيرر
200
جايگاه اصل يورا نويت كوريا در داوري تجارت بين الملل
201
جايگاه اصل يورا نويت كوريا در داوري تجارت بين الملل
202
جايگاه اعتقادات شيعي در ارتش دوران پهلوي دوم و تاثير آن بر پيروزي انقلاب اسلامي
203
جايگاه اقتباس از متون نمايشي در سينماي ايران پس از انقلاب اسلامي: موانع و فرصت ها
204
جايگاه اقتباس از متون نمايشي در سينماي ايران پس از انقلاب اسلامي: موانع و فرصت¬ها
205
جايگاه اقتصاد در هنرهاي كاربردي و تجسمي ايران در سه دهه اخير ( با تاكيد بر هنرهاي عكاسي، سينما، طراحي پارچه و لباس)
206
جايگاه اقتصادي و اجتماعي سلطانيه در قرون هفتم و هشتم هجري
207
جايگاه اقليتهاي ديني در سنت نبوي و سيره علوي , POsition of religious minorities in islam prophet tradition and alavi
208
جايگاه الياف ابريشم ايران از نظر استانداردهاي بين المللي
209
جايگاه الياف پشم ايران از نظر استاندارد هاي بين المللي
210
جايگاه امارات در ميان ادله اثبات دعوي در حقوق مدني ايران
211
جايگاه امام رضا نزد عالمان اسلامي
212
جايگاه امام علي بن ابيطالب﴿ع﴾ در تفسير قرآن
213
جايگاه امنيت (سياسي) در اسلام با تاكيد بر نهج البلاغه
214
جايگاه امنيت اجتماعي در فقه شيعه
215
جايگاه انتخابات از ديدگاه فقهي
216
جايگاه انرژي در سازمان تجارت جهاني
217
جايگاه انس با قرآن كريم در زندگي به سبك اسلامي
218
جايگاه انسان در تحقق الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت
219
جايگاه انسان در تذكره الاولياء عطار
220
جايگاه انسان در تربيت قرآني با تاكيد بر تفسير تسنيم
221
جايگاه انسان در ديوان صائب تبريزي
222
جايگاه انسان در رمان هاي منتشر شده بين سالهاي 1332 تا 1357 با تكيه بر اثار محمود دولت ابادي . احمد محمود و سيمين دانشور
223
جايگاه انضباط اجتماعي در اخلاق اسلامي
224
جايگاه اهل بيت عليهم السلام در آثار حكيم سنايي غزنوي
225
جايگاه اهل كتاب در حكومت اسلامي
226
جايگاه اوقات فراغت در مديريت زمان نوجوانان و جوانان شهرستان كنگان
227
جايگاه ايران و ايرانيان از منظر قرآن و حديث
228
جايگاه ايكات در ايران و مقايسه آن با ايكات هنر
229
جايگاه باز در امّهات متون منظوم فارسي (قرن چهارم تا هشتم هجري)
230
جايگاه بدن بازيگر در انديشه و اثار رابرت ويلسون با تاكيد بر نمايش انيشتين درساحل
231
جايگاه بدن و حركت در تئاتر استانيوسكي
232
جايگاه برند در تبليغات
233
جايگاه برند در فقه اسلامي
234
جايگاه بزه ديده در جرم شناسي
235
جايگاه بزه ديده در فقه و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
236
جايگاه بصره در روابط ايران وعثماني در دوره زنديه
237
جايگاه بلاغت در غزليات سعدي
238
جايگاه پژوهش سينمايي در سينماي داستاني ايران، با تمركز بر سينماي پس از انقلاب
239
جايگاه پژوهش سينمايي در سينماي داستاني ايران، با تمركز بر سينماي پس از انقلاب
240
جايگاه تاريخي شاه اسماعيل صفوي در ميان علويان آناطولي (از 898تا1148ق)
241
جايگاه تاريخي شاه اسماعيل صفوي در ميان علويان آناطولي (از 898تا1148ق)
242
جايگاه تجويز القائي دارو در سياست جنايي ايران
243
جايگاه تربيت بدني و ورزش در اوقات فراغت دانش اموزان
244
جايگاه تشيع در سياست مذهبي تيموريان
245
جايگاه تعزيرات در فقه و حقوق اسلامي
246
جايگاه تعزيرات در فقه وحقوق اسلامي
247
جايگاه تعقل و تفكر در قرآن
248
جايگاه تفسير علمي در قرآن كريم
249
جايگاه تفسير علمي در قرآن كريم
250
جايگاه تفسيرعلمي در قرآن كريم
251
جايگاه تفكر انتقادي در برنامه درسي فلسفه و منطق دوره متوسطه ايران
252
جايگاه تكميل پارچه هاي فاستوني در كيفيت نهايي پوشاك ﴿كت و شلوار مردانه﴾
253
جايگاه تهذيب نفس درحصول معرفت ازديدگاه حكمت متعاليه
254
جايگاه تواريخ دوره شاه عباس اول در تاريخ نگاري صفويه
255
جايگاه توبه در سياست جنايي ايران (بارويكرد غفه شيعه و قانون مجازات اسلامي )
256
جايگاه توحيد در متون نثر عرفاني تا پايان سده ششم هجري
257
جايگاه جريان محصولات زراعي در پيوندهاي روستا-شهري (مطالعه موردي : بخش مركزي شهرستان دزفول)
258
جايگاه جمهوري اسلامي ايران در سياست خارجي اتحاديه اروپا از 1992-2012
259
جايگاه جهان در بوطيقا و انديشه‌ي نيما يوشيج
260
جايگاه جوانان از ديدگاه مقام معظم رهبري
261
جايگاه چهره پردازي در افرينش شخصيت و پردازش كنش نمايشي با تاكيد بر اجراي نمايش فاوست حميد رضا نعمتي
262
جايگاه چين در بازي بزرگ جديد در آسياي مركزي
263
جايگاه چين در سياست نگاه به شرق جمهوري اسلامي ايران : امكان يا امتناع مناسبات راهبردي (2931-8631)
264
جايگاه حركت در نقاشي معاصر:قرن نوزده
265
جايگاه حركت در هنرهاي تجسمي
266
جايگاه حريم خصوصي در جرم انگاري و واكنش به جرايم سايبري
267
جايگاه حريم خصوصي در فقه و حقوق جزا , Privacy position in figh and criminal low
268
جايگاه حقوق شهروندي از ديدگاه قانون و نهج البلاغه و خاستگاه آن در حقوق بشر
269
جايگاه حقوق شهروندي بزه ديده با توجه به وظايف و اختيارات پليس در قانون آيين دادرسي كيفري 1392
270
جايگاه حقوق شهروندي بزه ديده با توجه به وظايف و اختيارات پليس در قانون آيين دادرسي كيفري 1392
271
جايگاه حقوق مالكيت فكري در فناوري نانو
272
جايگاه حقوق محيط ‌زيست در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز با تأكيد بر قوانين ايران
273
جايگاه حقوق مخاصمات مسلحانه داخلي و بين المللي در نظام بين الملل معاصر
274
جايگاه حقوقي كودكان كار در اسناد بين‌المللي با تأكيد بر حق بر سلامتكودكان
275
جايگاه حقوقي هيأت داوري در نظام حل اختلاف دعاوي بازار سرمايه
276
جايگاه حكم تكليفي در مسئوليت مدني ناشي از ترك فعل
277
جايگاه حيات در اسلام و مقايسه با آراء انديشمندان پس از رنسانس و تاثير آن برخلاف زيست محيطي .
278
جايگاه خانواده در پيشرفت تحصيلي فرزندان در شهرستان عباس آباد.
279
جايگاه خداوند در فلسفه كانت بر اساس نظر شارحانش
280
جايگاه خيال در مكاشفات صوري(با تأكيد بر ديدگاه ابن سينا، شيخ اشراق و مكتب ابن عربي)
281
جايگاه خيال در نقاشي ﴿تحليلي بر آثار مارك شاگال﴾
282
جايگاه دادستان عمومي( در قانون آيين دادرسي كيفري92)
283
جايگاه داستان در سينماي ايران
284
جايگاه داستان هاي رمزي در فلسفه سهروردي
285
جايگاه داوري شيرازي در شعر دورة بازگشت
286
جايگاه دراماتورژي در اجراهاي دهه اول قرن بيست و يكم تئاتر انگلستان
287
جايگاه دراماتورژي در اجراهاي دهه اول قرن بيست و يكم تئاتر انگلستان
288
جايگاه دستور ولي فقيه در مورد امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه فقهي - حقوقي
289
جايگاه دوستي در فلسفه اخلاق ارسطو
290
جايگاه ﴿ديگري﴾ در انديشه هوسرل و خدايگان و بنده هگل
291
جايگاه دين در فلسفه كانت
292
جايگاه دين در فلسفه هگل
293
جايگاه دين و رابطه آن با عقل در فلسفه اخلاق كانت
294
جايگاه ديني و عرفاني وسياسي امام سجاد(ع) در متون و ديدگاه اهل تسنن
295
جايگاه رمان در انديشه ي ريچارد رورتي
296
جايگاه روان شناسي در سينماي كودكان
297
جايگاه روانشناسي تحليلي يونگ در سيستم روانشناسي حركت لابان – مالمگرن
298
جايگاه روانشناسي در سينماي نوجوانان
299
جايگاه روايات امام محمدباقر (ع ) در منابع و مصادر اهل سنت , THE SPEAKES OF CAUSES AND THE DECREASE OF IMAM BAGER DISCOURSES IN MOST IMPORTANT BOOKS OF AHLE SONAT
300
جايگاه روايت ورش از نافع مدني و دستاوردهاي تفسيري آن
301
جايگاه روستا از ديدگاه قرآن , point of view theposition of village from quran
302
جايگاه روستا از ديدگاه قران
303
جايگاه روسيه در آينده نظم منطقه اي غرب آسيا بر اساس روش آينده پژوهي پيتر شوارتز
304
جايگاه روشنفكران در جامعه ايران مطالعه موردي : 1)اساتيددانشگاه پيام نوربهشهر نيمسال دوم 86-85 2)مردم عادي وكسبه شهرستان بندرگز
305
جايگاه رياضيات در هستي شناسي افلاطون
306
جايگاه زمين شناسي و ژنـز كانسار آهن نابـر (جنوب غرب كاشان)
307
جايگاه زن از ديدگاه اديان
308
جايگاه زن از ديدگاه فريقين
309
جايگاه زن در ادبيات داستاني دفاع مقدّس با تكيه بر آثار«سيد مهدي شجاعي» و «سميرا اصلان پور»
310
جايگاه زن در اسلام و مكتب فمنيسم
311
جايگاه زن در اسلام واديان وملل
312
جايگاه زن در انسان شناسي غزالي
313
جايگاه زن در خانواده (مقايسه اسلام وفمينيسم)
314
جايگاه زن در دين اسلام
315
جايگاه زن در سكون فرهنگي و فرهنگ آئيني
316
جايگاه زن در نمايش نامه هاي بهرام بيضايي
317
جايگاه زن و كودك در شعر سميح القاسم
318
جايگاه زن، نزد مفسران شيعه
319
جايگاه زنان در دوره ي صفويه
320
جايگاه سازمان بين المللي دريايي )IMO( با رويكرد به محيط زيست دريايي
321
جايگاه سنت و مدرنيته در نظام ارزشي جوانان و بزرگسالان شهر تهران
322
جايگاه سنت و مدرنيته در نظام فرهنگي جامعه ايران
323
جايگاه سنت ومدرنيته در نظام فرهنگي دانشجويان دانشگاه اصفهان ( سال تحصيلي 1384-1383 )
324
جايگاه سند 2030 يونسكو در نظام تعليم و تربيت جمهوري اسلامي
325
جايگاه سند در ادله ي اثبات دعوي
326
جايگاه سوژه در رهيافت واسازانه ي ژاك دريدا
327
جايگاه سياق در تفسير آيات كلامي كتاب احقاق الحق ﴿ مورد مطالعه مباحث توحيدي﴾
328
جايگاه سيستان در ادبيات فارسي تا قرن پنجم
329
جايـگاه سـيسـتان در ادبـيات فارسـي تا قـرن پنـجم
330
جايگاه شاخص‌هاي توسعه فرهنگي در سياست‌گذاري‌ها و مدل توسعه‌اي در جوامع چند فرهنگي (مطالعه موردي بررسي تطبيقي هند و ايران)
331
جايگاه شركت هاي نظامي و امنيتي خصوصي در پرتو حقوق بين الملل بشر دوستانه
332
جايگاه شعر شيعه و خوارج در شعر صدر اسلام تا پايان عصر اموي
333
جايگاه شعر نزد هيدگر
334
جايگاه صلح و سازش به عنوان يكي از طرق حل و فصل اختلافات در نظام حقوقي كنوني ايران
335
جايگاه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و راه كارهاي توسعه آن در شهرستان فلاورجان
336
جايگاه صنايع دستي در جامعه امروز
337
جايگاه صنايع دستي در جامعه امروز
338
جايگاه صنايع دستي در صنعت توريستي
339
جايگاه صنايع دستي در صنعت گردشگردي در ايران
340
جايگاه صنعت نساجي در ساختمان سازي
341
جايگاه صور خيال در شعر كودك كتاب هاي انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
342
جايگاه صورخيال درشعر كودك
343
جايگاه طبيعت در نقاشي از آغاز تا انتزاع
344
جايگاه عدالت اجتماعي در ايجاد شهرسالم نمونه موردي مناطق توحيد 8 و موزيرج شهر بابل
345
جايگاه عدالت اجتماعي در ايجاد شهرسالم نمونه موردي مناطق توحيد 8و موزيرج شهربابل
346
جايگاه عدالت در اخلاق سياسي اسلام
347
جايگاه عدالت در فقه و تاثير زمان و مكان برآن
348
جايگاه عدالت كيفري و عدالت ترميمي در فقه و حقوق ايران
349
جايگاه عدد چهل در آيات و روايات و تأثير اخلاقي آن
350
جايگاه عرف در تبيين مصاديق تدليس و آثار آن
351
جايگاه عشق و زيبايي در فلسفه فلوطين
352
جايگاه عقل در استنباط احكام شرعي
353
جايگاه عقل و احساس در قرآن و حديث
354
جايگاه عقل و موضوعيت شريعت در قرآن و روايات
355
جايگاه عكاسي در تاريخ ثبت و نمايش حركت
356
جايگاه علامه مجلسي در نظام آموزشي حوزه‌هاي ديني مدارس شيعيان هند
357
جايگاه علم و عالم در آثار سعدي شيرازي
358
جايگاه علماي شيعي در ساختار اداري و تحولات فرهنگي دوران صفويه , The role of shiite scholars in official structures and cultural developments in safaviyeh era
359
جايگاه علمي و فرهنگي گندي شاپور ﴿﴿از آغاز تا پايان قرن سوم ق.﴾﴾
360
جايگاه علوم طبيعي از منظر امامان شيعه (ع ) , THE NATURAL SCIENCES PLACE FROM IMAMS SHIITE)UPON WHOM BE PEACE( IDEA'S
361
جايگاه علويان نصيريه در سوريه از آغاز تا پايان قرن هشتم هجري قمري
362
جايگاه فرش به عنوان عنصر هويت بخش در هنل هاي ايراني
363
جايگاه فرش دستبافت ايراني در چيدمان داخلي
364
جايگاه فضيلت رازداري و تواضع در مشاوره و روان درماني
365
جايگاه فعاليتهاي اقتصادي زنان روستايي در اقتصاد روستا و راهكارهاي توسعه آن ( مطالعه موردي : منطقه براآن - شهرستان اصفهان )
366
جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش ميراث فرهنگي به‌منظور توسعه گردشگري مطالعه موردي: دانش آموزان دبيرستان‌هاي ناحيه 3 اصفهان
367
جايگاه فناوري در آموزش و پرورش ايران
368
جايگاه فيلمنامه نويسي در ادبيات معاصر
369
جايگاه قانون تبادلات ارزي بيت كوين در نظام هاي پرداخت بين المللي
370
جايگاه قدرت نرم درراهبرد دفاعي امام سجاد , History thr position of softpower in emam sajjad
371
جايگاه قضاوت خصوصي در ايران و راه هاي توسعه آن با توجه به قوانين سابق و جاري.
372
جايگاه قضاوت خصوصي در ايران و راه هاي توسعه آن با توجه به قوانين سابق وجاري
373
جايگاه قفقاز جنوبي در سياست خارجي روسيه پس از يازده سپتامبر 2001 م
374
جايگاه قلب در معرفت شناسي ملاصدرا
375
جايگاه قواعد آمره در حقوق بين الملل بشر
376
جايگاه كار و تلاش در سيره علوي
377
جايگاه كارشناسي در داوري بين المللي
378
جايگاه كردها در روابط ايران و عثماني دوره قاجاريه ﴿ از ابتداي قاجار تا معاهده ارزروم دوم ﴾﴿1200 ق تا 1263 ق﴾
379
جايگاه كردها در روابط ايران و عثماني دوره قاجاريه (از ابتداي قاجار تا معاهده ارزروم دوم ) 0021( ق تا3621 ق )
380
جايگاه كُردها در روابط ايران و عثماني دوره قاجاريه(از معاهده ارزروم دوم تا پايان قاجاريه)
381
جايگاه گفتگو در آئين تشيع با رويكرد به اخلاق مناظره و با نگاهي به كتاب﴿الخلاف﴾و﴿تلخيص الشافي﴾شيخ طوسي
382
جايگاه گندم در سازمان تجارت جهاني (WTO)در كشور ايران
383
جايگاه گندم در سازمان تجارت جهاني در كشور ايران
384
جايگاهِ لمس درتجربۀ استتيكيِ مجسمه نزد هردر با تمركز بر رسالۀ مجسمه: دريافت هايي دربارۀ فرم و ريخت از رؤياي صورت بخشِ پيگماليون
385
جايگاه مالكيت در فلسفه سياسي لاك و كانت
386
جايگاه مايك لي در سينماي انگلستان
387
جايگاه مايك لي در سينماي انگليس
388
جايگاه مترو در برنامه ريزي شهري با تاكيد بر توسعه ايستگاه ها
389
جايگاه محبت ائمه معصومين (عليهم السلام ) در آثار علمي 41 تن از علماي اخلاقي معاصر
390
جايگاه محدث نوري در جريان اخباريگري
391
جايگاه محيط زيست در اقتصاد توسعه اسلامي
392
جايگاه مدل سازي در طراحي صنعتي ﴿مطالعات فرمي و مدلسازي جاروبرقي﴾
393
جايگاه مدل و مدل سازي در فرآيند طراحي محصول ﴿طراحي سشوار﴾
394
جايگاه مديريت آموزشي
395
جايگاه مسئوليت اجتماعي شركتبر رضايت مصرف كننده و ارزش ادراك شده آنان (مطالعه موردي: نمايندگي هاي ايران خودرو در استان مازندران)
396
جايگاه مسئوليت مدني دولت درفضاي سايبري با تاكيد بر مقررات حقوق بين الملل
397
جايگاه مسعود سعد سلمان در تحول سبك خراساني به سبك عراقي
398
جايگاه مصلحت در نظام بين الملل حقوق بشر
399
جايگاه مطالعه وورزش درپركردن اوقات فراغت دانش آموزان پسرودختر دبيرستاني ناحيه دوقم
400
جايگاه معرفت و علايق انساني در كتاب هاي جامعه شناسي دوره ي متوسطه دوم
401
جايگاه مقام خلوت در نقاشي ايراني اسلامي با تاكيد بر دو اثر سلطان محمد نقاش مكتب تبريز ﴿معراج پيامبر ﴿ص﴾- بارگاه كيومرث﴾
402
جايگاه منابر در ميان آثار هنر اسلامي
403
جايگاه منابع حقوق بين الملل در مكانيزم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني
404
جايگاه مهندسي ارزش در صنعت معدنكاري
405
جايگاه موسيقي محلي در پايش سبد شنيداري سه منطقه اروميه ، ساري و كرمان
406
جايگاه نادرابراهيمي درميان داستان نويسان معاصرايران
407
جايگاه نظارت و ارزشيابي در نظام مديريت
408
جايگاه نظريه خطر در فقه و حقوق ايران
409
جايگاه نفت در سياست خارجي ايران از كودتاي 28 مرداد تا انقلاب اسلامي
410
جايگاه نقاشي در ايران امروز
411
جايگاه نقاشي در ايران امروز
412
جايگاه نقاشي در دروس دوران ابتدايي
413
جايگاه نقد روانكاوانه در بررسي آثار نقاشان معاصر غرب
414
جايگاه نقوش بته اي در هنر دوره صفويه
415
جايگاه نوجوانان در خانواده
416
جايگاه نور در معماري اسلامي ﴿ طراحي موردي: دارالقرآن محله شيخداد يزد ﴾
417
جايگاه ني در اركستر
418
جايگاه نيت اخلاقي در عملكرد افراد از منظر قرآن در مقايسه با ديدگاه ايمانوئل كانت
419
جايگاه نيلوفر آبي در فرهنگ و اساطير ايران باستان و بازتاب نمادين آن در فرش
420
جايگاه هنر ديوارنگاري در فضاهاي عمومي شهر تاريخي اصفهان
421
جايگاه هنر زرگري در صنايع دستي .Crafts Handy in Gilding of status The
422
جايگاه هنر مفهومي در نقاشي معاصر ايران
423
جايگاه هنرمندان زن در مدرنيسم پس از جنگ جهاني دوم در نيويورك
424
جايگاه هويت نظام مند بصري در حيطه ارتباط تصويري ايران ﴿ پوستر ﴾
425
جايگاه و اهميت زن از لحاظ سياسي و اجتماعي در دوره ساساني بر اساس داده هاي باستان شناسي
426
جايگاه و اهميت سياسي و تجاري جزاير ايراني خليج فارس در دوره پهلوي اول
427
جايگاه و شان معمار و پيشه معماري در دوره اياخاني و تيموري ﴿ به روايت متون﴾
428
جايگاه و عملكرد گروه‌هاي فرودست در تغييرات سياسي، اجتماعي و اقتصادي دوره صفويه از996-1135هـ .ق
429
جايگاه و كاركرد نخبگان كرد در دولت مركزي ايران تبيين مقايسه اي دوره هاي صفويه و قاجار
430
جايگاه و مباني آزاد انديشي در كلام امام رضا(ع )
431
جايگاه و نظريه ي روايت در فلسفه ي پست مدرن
432
جايگاه و نقش زن مسلمان در جامعه ي اسلامي
433
جايگاه و نقش زنان در توسعه صنايع روستايي شهرستان اردستان ( نمونه موردي : صنعت فرش )
434
جايگاه و نقش زنان در صنايع روستاي استان قم (مطالعه موردي دهستان كهك)
435
جايگاه و نقش زنان روستايي در توسعه پايدار مناطق روستايي ( مطالعه موردي : استان چهار محال و بختياري
436
جايگاه ورزش همگاني و قهرماني در شهرستان گرگان در سال تحصيلي 92-93
437
جايگاه ومنزلت معلم والا از ديدگاه دانش آموزان دختر وپسر دوره متوسطه شهرستان چالوس.
438
جايگاه يابي بانكداري الكترونيك وارائه استراتژي مطلوب بازار يابي ﴿مطالعه موردي بانك سامان ﴾
439
جايگاه يابي خدمات ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران از منظر مشتريان
440
جايگاه يابي خودروهاي ارزان قيمت در بازار خودرو ايران
441
جايگاه يابي نام و نشان تجاري شركت آرايشي بهداشتي ايران آوند فر نسبت به رقيب از ديدگاه مشتريان برند دكتر ژيلا
442
ج‍اي‍گ‍اه‌ و آث‍ار ض‍رر ي‍ا ع‍دم‌ ال‍ن‍ف‍ع‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌
443
جايگاه، ارزش و حدود مدارا از منظر قرآن و روايات معصومين (عليهم السلام)
444
جايگذاري اجسام در فضا
445
جايگذاري بهينه اجزاي غيرهسته تركيبي در تراشه هاي چندهسته اي با كارايي بالا
446
جايگذاري بهينه حسگرهاي اينترنت اشياء در مزارع هوشمند
447
جايگذاري حسگر ها و مكان يابي با استفاده از فاكتورگراف
448
جايگذاري حسگر‌ها و مكان يابي با استفاده از فاكتورگراف
449
جايگذاري نام تجاري و عوامل تاثير گذار بر آن
450
جايگزاري ميكرواسفرهاي PCL حاوي داروي آبگريز درون ژل آلبومين
451
جايگزيدگي حالات الكتروني در سيم هاي مولكولي مبتني بر دنباله اي از DNA
452
جايگزيدگي وعبور امواج الكتريكي آكوستيك از سيستمهاي يك ودو بعدي
453
جايگزين چربي بر پايه كربوهيدرات
454
جايگزين نمودن كربوكسي متيل سلولز(C.M.C) بوسيله نشاسته
455
جايگزين هاي چربي بر پايه پروتئين
456
جايگزين‌هاي مجازات حبس در قانون جديد مجازات اسلامي
457
جايگزينهاي استخواني در بيماري هوجكين
458
جايگزيني آرد ماهي با كنجاله كلزا در جيره غذايي قزل آلاي رنگين كمان به منظور ارزيابي رشد و ميزان آمونياك دفعي
459
جايگزيني آلياژهاي سبك در ساختار موتور با فرآيند "كاسورث"
460
جايگزيني آناتوميك كانسرهاي معده و چگونگي انتشار آنها در نقاط مختلف ايران در 10 سال اخير با توجه به مراجعين به بيمارستان امام خميني
461
جايگزيني آناتوميك كانسرهاي معده و چگونگي انتشار آنها در نقاط مختلف ايران در 10 سال اخير با توجه به مراجعين به بيمارستان امام خميني
462
جايگزيني الكترون هاي 5f در تركيبهاي PuSn3, PuPd3
463
جايگزيني انرژي خورشيدي و بادي در ايران: رهيافت الگوي كنترل بهينه
464
جايگزيني باك سوخت خودرو بامواد كامپوزيت
465
جايگزيني بخشي از علوفه يونجه با منابع علوفه اي و غيرعلوفه اي (كاه و تفاله چغندر) بر اساس ميزان الياف هضم نشده در جيره گاوهاي شيرده‏
466
جايگزيني پيت به عنوان خاك پوششي قارچ دكمه‌اي (Agaricus bisporus) با استفاده از پسماندهاي آلي مختلف
467
جايگزيني ترانسيور WLAN استاندارد IEEE802.IIB با ترانسيور MULTPORT
468
جايگزيني حلال غير سمي به جاي ارتو كرزول و يا ارايه روشي جديد در آزمون اندازه گيري گروههاي كربوكسيل انتهايي پلي اتيلن ترفتالات
469
جايگزيني حلال هاي ديگر به جاي فورفورال در استخراج آروماتيك ها از برش روغني و بهينه سازي شرايط با استفاده از شبيه سازي براي حلال جديد
470
جايگزيني خود سازمانده سرويس در شبكه¬هاي ad hoc و حسگر بي‌سيم با رويكرد صرفه¬جويي در مصرف توان
471
جايگزيني دانه هاي كامپوزيتي ساينده و بهينه سازي پارامترهاي موثر بر فرآيند پرداخت كاري با ذرات ساينده مغناطيسي
472
جايگزيني سورگوم دانه اي به جاي جو در جيره گاوهاي شيري و اثر آن بر روي توليد و تركيب شير
473
جايگزيني قطعات آلومينيومي در مجموعه اكسل و تحليل ويژگيهاي عمر اين
474
جايگزيني قطعات آلومينيومي در مجموعه اكسل و تحليل ويژگيهاي عمر اين قطعات
475
جايگزيني كاربرد كود شيميايي نيتروژنه با تلقيح باكتري ريزوبيوم در توليد سورگوم دو منظوره در شرايط پيش¬تيمار كردن مزرعه¬اي بذر
476
جايگزيني كامل يونجه با كاه گندم در جيره هايي با فيبر مساوي و سطوح مختلف تعادل كاتيون -آنيون
477
جايگزيني كاه گندم با سطوح مختلف باگاس نيشكر و تأثير آن بر عملكرد گاوهاي هلشتاين اواسط شيردهي
478
جايگزيني كاه گندم با سطوح مختلف باگاس نيشكر و تاثير آن بر عملكرد گاوهاي هلشتاين اواسط شيردهي
479
جايگزيني گاز طبيعي به جاي گاز مايع ﴿LPG ) در عمليات احياء مس ﴿poling ) در كوره ذوب آندي
480
جايگزيني گالوانيك پلاتين و پالاديم روي نانوذرات نيكل و بررسي رفتار الكتروكاتاليستي نانوساختارهاي توليدشده جهت كار در پيل‌هاي سوختي تبادل پروتوني
481
جايگزيني ماهكهاي فولادي با آلومينيوم در گير بكس S5-24/3
482
جايگزيني منابع پروتئين گياهي بجاي پودر ماهي در تغذيه قزل آلاي رنگين كمان (oncorhynchus mykiss‏)
483
جايگزيني مواد اوليه لعاب اپك كاشي ديواري توسط درصدهاي مختلف خرده شيشه و بررسي خواص آن
484
جايگزيني مواد اوليه لعاب خام چيني نرم و چيني سخت توسط ضايعات بدنه چيني مظروب
485
جايگزيني يولاف بجاي ذرت در جيره مرغ هاي گوشتي با و بدون مكمل آنزيم
486
جايگشت پذيري و زير ضربي شعاع طيفي
487
جايگه تفكر در قرآن و نقش آن در زندگي بشر
488
جبر اندازه ها روي نيم گروههاي توپولوژيكي C- متمايز
489
جبر بعد از لي و تاثير ان بر روي گروههاي لي
490
جبر تقارن كامل براي معادلات ديفرانسيل معمولي و دستگاههاي كنترل
491
جبر توليد شده توسط عملگرها با خاصيت كاهشي
492
جبر جابجايي و مثالهاي نقض
493
جبر خطي
494
جبر خطي
495
جبر خطي عددي
496
جبر خطي كاربردي
497
جبر سگال فايتينگر و ساختار فضاي عملگري روي آن
498
جبر كليفورد فضازمان و گروه همديس
499
جبر لبگ- فوريه از يك گروه فشرده ي موضعي
500
جبر هاي فوريه و فوريه-استيليس روي ابر گروه ها
501
جبر همساني مدولها از گروه جبري p- گروه هاي دوري با مشخصه p
502
جبر همولوژيك نسبي در رسته بافه هاي شبه منسجم
503
جبر هوپف متناهي البعدوهم - نيم ساده روي ميدان با مشخصه صفر، نيمه ساده است
504
جبر و اختيار در شعر شاعران سنت گراي معاصر
505
جبر و حساب رشته ها براي اعمال شناختي
506
جبر واره هاي كورانت و ارتباط آنهابا خمينه هاي 2-همتافته
507
جبران ‌سازي حركت تصوير براي جراحي قلب تپنده
508
جبران اتلاف در فراماده ساخته شده از مشددهاي حلقه¬اي شكافته بوسيله¬ي بهره
509
جبران اثر تزويج توالي صفر و مقاومت خطا روي عملكرد رله هاي ديستانس زمين خطوط موازي
510
جبران افت ولتاژ سلفي در خطوط انتقال با استفاده از خازن سري و مبدل تريستوري
511
جبران تداخلهاي بين حاملي و بين بلوكي و عدم توازن IQ براي سامانه هاي MIMO-OFDM در كانالهاي دوگانه انتخابي
512
جبران توان راكتيو در كوره هاي قوس الكتريكي
513
جبران جذب غير خطي انتشار ساليتون ها در فيبرهاي نوري
514
جبران خسارت بزه ديدگان جنايات تروريستي
515
جبران خسارت تجاري در چارچوب نظام سازمان تجارت جهاني WTO
516
جبران خسارت توسط دولت از منظر فقه اماميه و حقوق ايران
517
جبران خسارت در پرتو مسووليت دولت عراق در تجاوز و اشغال جمهوري اسلامي ايران
518
جبران خسارت در پي فسخ قرارداد
519
جبران خسارت معنوي در رويه قضايي جمهوري اسلامي ايران و با تاكيد بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392
520
جبران خسارت ناشي از بازداشت متهمين بي گناه در ايران
521
جبران خسارت ناشي از حوادث ساختماني
522
جبران خسارت ناشي از كارافتادگي در نظام حقوقي ايران
523
جبران خطاهاي هندسي ماشين فرز CNC سه محوره توسط اصلاح كدهاي ماشين كاري
524
جبران خطاهاي هندسي و خطاهاي حاصل از كرنش ابزار در ماشين فرز CNC پنج محور توسط اصلاح كدهاي ماشينكاري
525
جبران خطاهاي هندسي و خطاهاي حاصل از كرنش ابزار در ماشين فرز CNC سه محوره توسط اصلاح كدهاي ماشينكاري
526
جبران خطاي ماشينكاري ناشي از خيز ابزار با مكانيزم سروو
527
جبران خمش ابزار ميكروفرزبا بكارگيري سيگنال‌هاي ميز ميكروفرز دومحوره
528
جبران سازي اثر اشباع در ترانسفورماتورهاي جريان براي رله هاي حفاظتي
529
جبران سازي اثر اشباع عملگرها در سيستم هاي غيرخطي با مطالعه موردي سيستم سوپرهيتر
530
جبران سازي اثرات خطي و غيرخطي فيبر نوري در مخابرات نوري همدوس به روش پردازش سيگنال ديجيتال
531
جبران سازي تأخير زماني در تست سخت افزار در حلقه سيستم كنترل سوخت موتور جت
532
جبران سازي تاثير ديناميك موتور AC در شبيه سازي HILسيستم كنترل سوخت موتور
533
جبران سازي تاخير ورودي سيستم هاي غيرخطي در حضور اغتشاش
534
جبران سازي تصوير در عمل جراحي قلب تپنده به كمك ربات-دستيار جراح
535
جبران سازي توالي منفي جريان و بهبود كيفيت توان در شبكه هاي تركشن توسط سيستم بهبود دهنده توان شبكه راه آهن
536
جبران سازي توان راكتيو در خطوط كابلي غيرهمگن
537
جبران سازي حركت در تصاوير به دست آمده از رادار ISAR با استفاده از معيار آنتروپي
538
جبران سازي حركت قلب تپنده در ربات جراح قلب به كمك پردازش تصاوير
539
جبران سازي سيگنال ارسالي با مدولاسيون OFDM در كانالهاي
540
جبران سازي عملكرد كليد در خطوط انتقال براي كليدزني سنكرون
541
جبران سازي فليكر ناشي از كوره قوس الكتريك با استفاده از تركيب SVC و فيلتر فعال
542
جبران سازي فليكر ناشي از كوره هاي قوسي با استفاده از جبرانساز استاتيكي سنكرون توزيع
543
جبران سازي و پياده سازي بدون ضرب كننده فيلتر ديجيتال Cascade integrator comb
544
جبران سازي و تصحيح خطاهاي DAC در مدولاتورهاي سيگما-دلتا با نسبت بيش نمونه برداري پايين در تكنولوژي هاي نانومتر CMOS
545
جبران سازي و كاهش اثر پارامترهاي مداخله گر بر قرائت، در ابزار دانسيته درون چاهي در چاه نگاري هسته اي با استفاده از شبيه سازي توسط كد MCNP
546
جبران عدم تعادل در ريز شبكه ها با استفاده از مبدل هاي استاتيكي ريز ژنراتورها
547
جبران كننده اثر تغيير ثابت زماني روتور در كنترل برداري موتور القايي و شرايط تغيير گشتاور با استفاده از شبكه هاي عصبي
548
جبران مصنوعي منطقه مرده كنترل كننده براي ربات حمل مايع
549
جبران معكوس انحراف و افزايش دقت ابعادي در قطعات توليد شده به روش استريوليتوگرافي
550
جبران همزمان توان راكتيو و هارمونيكهاي شبكه بر اساس كنترل بهنگام يك اينورتر منبع جريان
551
جبران هوشمند اثرات تغيير دما بر سنسورهاي اختلاف فشار خازني
552
جبران‌سازي فريب در سيستم موقعيت‌ياب جهاني(GPS) با استفاده از تبديل موجك
553
جبران‌سازي و مقاوم‌سازي به اثرات تغييرات روشنايي و سايه به‌منظور بهبود در تشخيص چهره
554
جبرانساز استاتيك توان راكتيو در راه آهن برقي
555
جبرانسازي اثرات غيرخطّي در ميكروسكوپهاي پروبي روبشي(SPMs)ونانومنيپوليشن خودكار با ميكروسكوپ نيروي اتمي(AFM
556
جبرانسازي تغيير شكل بافت در عمل جراحي با حداقل تهاجم
557
جبرانسازي نامتعادلي ولتاژ در نقطه اتصال مشترك با استفاده از سيستم فتوولتائيك
558
جبرانسازي نوسانات توان با استفاده از تركيب باتري و ابرخازن در ريزشبكه
559
جبرانسازي نوسانات ميز دو درجه آزادي ناشي از اثر انعطاف پذيري پيچشي جعبه دنده هارمونيك درايو
560
جبرانسازي هارمونيكها و توان راكتيو با استفاده از فيلتر تركيبي سه فاز با سه روش كنترلي در شرايط منبع ولتاژ ايدهآل و غيرايدهآل
561
جبرفوريه
562
جبرمشتقات حاصل‌ضرب تانسوري
563
جبرهاي BL و فيلتر هاي ان
564
جبرهاي BSE
565
جبرهاي CM – متناهي و CM - آزاد
566
جبرهاي k-گرنشتاين و مدول‌هاي مرابطه‌اي
567
جبرهاي z2-مدرج شده ،سوپردامنه در منيفلدهاي عجيب و ساختار هندسي
568
جبرهاي احتمال از ديدگاه منطق پيوسته
569
جبرهاي ايواهوري- هكه متناظر با ابر جبرهاي لي ...
570
جبرهاي با ناخ روي گروههاي توپولوژيكي راست فشرده , Banch algebras on compact right topological groups
571
جبرهاي با ناخ و رتبه طيفي جمعوند مستقيمي از عملگرها
572
جبرهاي باناخ با هنج هاي يكاني
573
جبرهاي باناخ تقريبا دوتصويري و ايده آل هاي پوچ توان
574
جبرهاي باناخ حاصل شده از گروه هاي توپولوژيك موضعا" فشرده
575
جبرهاي باناخ دو تصويري مدولي و جبر هاي باناخ دو تختي مدولي
576
جبرهاي باناخ دوتختي تقريبي وجبرهاي باناخ ميانگين پذير
577
جبرهاي باناخ- دوطرفه تخت
578
جبرهاي باناخ دوگان و كاربرد آن روي جبرهاي اندازه ي گروهي
579
جبرهاي باناخ روي گروههاي راست توپولو‍ژيك فشرده
580
جبرهاي باناخ شبه انقباض پذير و شبه ميانگين پذير
581
جبرهاي باناخ شبه ميانگين پذير و شبه انقباض پذير
582
جبرهاي باناخ فازي
583
جبرهاي باناخ مدول ميانگين پذير
584
جبرهاي باناخ منظم توپولوژيك و ساختار عناصر برخي جبرهاي باناخ
585
جبرهاي به طور موضعي حلقوي و جبرهاي به طور موضعي آفين
586
جبرهاي پوششي
587
جبرهاي پيچشي وزن دار بدون هما تقريبي كرندار
588
جبرهاي چند ارزشي
589
جبرهاي چندگانه و روابط اساسي
590
جبرهاي حاصل‌ضرب صليبي وابسته به سيستم‌هاي ديناميكي توپولوژيكي
591
جبرهاي حلقوي مكرر
592
جبرهاي خوشه اي-پنهاني
593
جبرهاي سگال در جبر توپولوژيك (C0(X,A
594
جبرهاي سگال عملگري در جبرهاي فوريه
595
جبرهاي سگال عملگري در جبرهاي فوريه
596
جبرهاي طيفي
597
جبرهاي عملگر راسي ، ابر جبرهاي عملگر راسي و مدولهاي آنها
598
جبرهاي فرشه-هيلبرت
599
جبرهاي فوريه- استيلجس و مضارب هرز- شار و توابع تقريبا متناوب ضعيف روي گروههاي موضعا فشرده
600
جبرهاي فون نيومان و اصل انعكاس موضعي
601
جبرهاي كامل توابع گسترنده روي كلافهاي كتانژ انت فضاهاي همگن
602
جبرهاي لي Bcn-مدرج به دست آمده از نمايش هاي فرميونيك
603
جبرهاي لي به طور موضعي آفين و جبرهاي لي به طور موضعي آفين توسيعي
604
جبرهاي لي يكدار استينبرگ و همولوژي دووجهي چاوله
605
جبرهاي ليپشيتز و اشتقاق آن
606
جبرهاي مثلثي و مشتقات لي
607
جبرهاي منگر و توابع چند مكاني
608
جبهه ها
609
جدا سازي بيو پروتئين زئين از ذرت و كاربرد نانو ذرات آن در روش ميكرو استخراج پخشي جامد-مايع
610
جدا سازي پيش تغليظ مقادير ناچيز يون سرب با استفاده از نانو ذرات اهن اكسيد مغناطيسي بدون معرف كي ليت دهنده قبل از اندازه گيري ان به روش طيف سنجي جذب اتمي الكترو حرارتي
611
جدا سازي خود كار كاني هاي موجود در مقاطع نازك سنگ ها با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي پرسپترون چند لايه
612
جدا سازي سيكنال هاي صحبت به روش كور در حوزه زمان - فركانس
613
جدا سازي لرزه اي در پي ساختمانها Base isolation [بيس ايزوليشن]
614
جدا سازي متغيرهاي آنتروپومتريكي و بيومكانيكي ورزشكاران مرد در شش رشته ورزشي فوتبال ، واليبال ، ژيمناستيك ، اسكيت ، كشتي و ورزش زورخانه اي باشگاه هاي شهر همدان .
615
جدا سازي مقادير كم يون هاي كبالت . منگنز . طلا . پالديم . روديم . مس. كادميم و نيكل با استفاده از انواع روشهاي ميكرو استخراج و استخراج فاز جامد و تعيين انها بوسيله اسپكترومتري جذب اتمي شعله
616
جدا سازي ميكرو ارگانيسمهاي توليد كننده پلي هيدروكسي الكانوات از پساب كار خانجات صنايع غذايي كرمان و بررسي امكان توليد مونومر والرات توسط ميكرو ارگانيسم هاي مذكور
617
جدا سازي نفت در آب دريا به روش بيو لوژيكي
618
جدا سازي هافنيم از زير كوئيم به روش استخراج با حلال
619
جدا سازي هدفهاي واقعي از كاذب با استفاده از الگوريتم تخمين FLFMT,IF در سيستم هاي رتيكلي
620
جدا سازي و اندازه گيري الكتروشيميايي -2 آمينو بنزيميد ازول به روش پليمر حكاكي شده مولكولي با استفاده از ولتا متري ديفرانسيلي پالسي , 1-Solation and electrochemical identification of 2-aminobenZimida Zole using molecularly imprinted polymerdifferential pulse )MIP(method combimd with
621
جدا سازي و پيش تغليظ مقادير كم سرب و منگنز در نمونه هاي ابي با روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي قبا از اندازه گيري با اسپكترومتري جذب اتمي كوره گرافيتي
622
جدا سازي و پيش تغليظ مقادير كم نيكل از نمونه هاي آبي با استفاده از روش استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
623
جدا سازي و پيش تغليظ مقادير كم يون سرب در نمونه هاي آبي و سبزيجات به روش استخراج فاز جامد با استفاده از نانوسيليكاي ملانين دار شده و اندازه گيري آن با طيف سنج جذب اتمي شعله اي
624
جدا سازي و پيش تغليظ مقادير ناچيز طلا و پالاديم بوسيله استخراج نقطه ابري بدون معرف كمپلكس دهنده قبل از تعيين بوسيله جذب اتمي شعله
625
جدا سازي و تغليظ نقره به كمك پليمر نشاندار شده ي يوني
626
جدا سازي و شناسايي قارچ هاي اندوميكوريز گونه هاي صنوبر در استان اصفهان
627
جدا سازي و شناسايي ليگنين موجود در پساب صنعتي كارخانه چوب و كاغذ چوكا و بررسي اثر آن روي صفحات منفي باتري استاتر سرب - اسيدي , isolation and determination of lignin from waste of wood & paper factory )CHUKA( and investigation of its effect on negative plates in starter lead-acid batteries
628
جدا سازي و شناسايي همزمان آمفتامين و متا امفتامين در نمونه هاي ادرار به كمك پيش ستون هاي انباشته از نانو لوله هاي
629
جدا سازي وهمسانه سازي پروموتور بذر اختصاصي ناپين از كلزا (Brassica napus L.)
630
جدا سازي، استخراج و اندازه گيري طلا و نقره در نمونه هاي حقيقي مانند كنسانتره سرب و توسعه روش هاي جديد استخراج براي اندازه گيري برخي گونه هاي داروئي
631
جدا سازي، پيش تغليظ و اندازه گيري بعضي از آلكالوئيدهاي ترياك
632
جدا سازي، پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير بسيار ناچيز نيكل در نمونه هاي آبي پس از استخراج با فاز جامد به روش پلاروگرافي
633
جدا سازي، تغليظ و گونه شناسي آنتيموان با استفاده از روش ميكرو استخراج قطره آلي منجمد شناور (SFODME) و اندازه گيري آن با طيف سنجي جذب اتمي الكترو ترمال
634
جدا كردن نفت از آب به كمك طراحي و ساخت صفحات سينوسي شيبدار
635
جدا كنندهاي تزئيني با استفاده از تكنيك باتيك
636
جدا و خالص سازي مولكولهاي بيولوژيك آلفا -آميلازو گلوكو -آميلاز به روش استخراج دو فاز آبي همراه بررسي انتقال جرم
637
جداساري ليپوپلي ساكاريد ميكروبي ازمحلول دارويي
638
جداساري و شناسايي يك سويه بومي ميكروبي آميلوليتيك مناسب از مناطق صنعتي درايران
639
جداسازي ...جنيني از خون مادر جهت تشخيص غير تهاجمي قبل از تولد تعدادي كروموزومهاي جنيني
640
جداسازي ، بيان و بررسي خصوصيات فيزيولوژيكي آنزيم بتا ا و3- گلوكاناز از يونجه يكساله
641
جداسازي ، پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز يون هاي فلزات سنگين در نمونه هاي محيط زيستي با استفاده از سيليگاژل هاي نانو حفره عامل دار سنتز شده
642
جداسازي ، تغليظ و تثبيت I و MO حاصل از شكافت هسته اي اورانيوم طبيعي بوسيله زئوليت ها و با استفاده از روش گاما اسپكتروسكوپي
643
جداسازي ، خالص سازي و تعيين ساختار تركيبات موجود در گياه مريم كوهي (Swertia longifolia Boiss)
644
جداسازي ، همسانه سازي و بيان دو ژن كد كننده تيوردوكسين ردوكتاز وابسته به NADPH از گياه برنج ﴿Oryza sativa﴾
645
جداسازي ،پيش تغليظ و اندازه گيري نيكل در نمونه هاي آبي با استفاده از ساقه آفتابگردان
646
جداسازي CO2/N2 و CO2/CH4 با استفاده از غشاء پلي¬فنيل¬سولفون اصلاح شده با پلي¬اتيلن¬گلايكول
647
جداسازي DNA جنيني از خون مادر جهت تشخيص غير تهاجمي قبل از تولد تعدادي كروموزومهاي جنيني
648
جداسازي LDL وHDL از سرم انسان با روش اولتراسانتريفيژ و مطالعه تاثيرات تعدادي از ماركرهاي التهابي بر عملكردLDL وHDL و ميزان فعاليت ل نزيم پاراكسوناز-1 در شرايط in vitro , isolation of LDL & HDL from human serum using ultracentrifugation and study of effects of some inflammatory markers on LDL & HDL oxidation and paraoxonase-1activity, in vitro
649
ﺟﺪاﺳﺎزي آب از ﭘﺴﺎبﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش تقطير غشايي
650
جداسازي آب و ايزوپروپيل الكل به روش تراوش تبخيري با استفاده از غشاء پلي( وينيل الكل) ليتيم برومايد
651
جداسازي آروماتيك ها و آلفاتيك ها به وسيله غربالهاي مولكولي
652
جداسازي آزمايشگاهي گازها توسط غشا مايع
653
جداسازي آسپرژيلوس هاي مولد آفلاتوكسين از خاك باغات پسته و شناسايي و طبقه بندي آنها با استفاده از روش هاي ملكولي
654
جداسازي آلايندههاي ناشي ازبكارگيري سموم دفع آفات نباتي از آب آشاميدنيبا استفاده از فرآيند نانوفيلتراسيون
655
جداسازي آلفاآميلازميكروبي﴿Bacillus Licheniformis ﴾به كمك اولترافيلتراسيون
656
جداسازي آلودگي سيگنال الكتروكارديوگرام از سيگنال الكترومايوگرام ثبت شده از عضله‌هاي بخش فوقاني تنه
657
جداسازي آمو نياك از آب توسط فرايند غشايي
658
جداسازي آمونياك به روش جذب سطحي
659
جداسازي آنزيم ليپاز از سويه هاي اكتينوميست محيطي جداشده از نمونه هاي خاك شور و معادن نمك جنوب كشور
660
جداسازي اتوماتيك آرتيفكت ها از سيگنال EEG و بررسي امكان افزايش دقت جداسازي
661
جداسازي اتوماتيك امواج محلي و دورا از طيف موج اقيانوس
662
جداسازي اتيلن از اتان و پروپيلن از پروپان بوسيله غشاي نانو كامپوزيت پلي ايميد- نانو سيليكا
663
جداسازي اجتماعي- فضايي در شهر تهران و راهكارهاي طراحي شهري براي كاهش آن: نمونه‎ي موردي اسلام‎آباد
664
جداسازي اجزاء پروتئيني آرتميا اورميانا و بررسي اثرات ممانعت از پيري اين عوامل در سلولهاي فيبروبلاست انساني در محيط كشت سلولي
665
جداسازي اجزاي تصاوير FMRIجهت آشكار سازي توابع مغز با استفاده از مدل ICA
666
جداسازي اجزاي ريزوم زردچوبه و بررسي خواص پريبيوتيكي آنها بر روي باكتري لاكتوباسيلوس پلانتاروم در مقايسه با پريبيوتيك تجاري (اينولين)
667
جداسازي ارتعاشات كل ماهواره
668
جداسازي استايرن از محلول آبي به روش جذب سطحي به وسيله ي باگاس
669
جداسازي اطلاعات هويت شخص و حذف تنوعات از تصوير چهره
670
جداسازي الكل از محلول هاي آبي رقيق با فرايند ترلوش تبخيري با استفاده از غشا تركيبي
671
جداسازي املاح منيزيم از سنگهاي دولوميت ايران
672
جداسازي امولسيون روغن و آب با استفاده از غشاء پلي وينيل الكل الكتروريسي شده
673
جداسازي اموليسيون روغن در آب با استفاده از غشاهاي اولترافيلتراسيون پوشش داده شده با نانو ذرات اكسيد تيتانيوم
674
جداسازي انتخابي و تغليظ سموم a,b-Endosulfan به روش پليمر حكاكي شده ي مولكولي و اندازه گيري توسط دستگاه كروماتوگرافي گازي
675
جداسازي انتخابي يونهاي كروم ﴿III )و (VI) از محلول آبي حاوي مس با كاربرد همزمان عامل كمپلكس سازEDTA و فرايند الكترودياليز
676
جداسازي اندازه گيري اورانيوم و راديوم در سنگ معدن و پسمانهاي مايع به روشهاي مختلف راديوشيمي
677
جداسازي انسولين درسيستم هاي دوفازي آبي پلي اتيلن گلايكول -فسفات وپلي پروپيلن گلايكول فسفات ومدلسازي ترموديناميكي سيستم هاي دوفازي آبي پلي اتيلن گلايكول - فسفات
678
جداسازي ايزوتوپها به كمك پالسهاي تيز ليزري به روش جذب چند فوتوني
679
جداسازي ايزوتوپهاي مولكولي مانند ايزوتوپهاي SF6 با ليزر Co2 پالسي بطريقه جذب چند فوتوني
680
جداسازي ايزوتوپي به روش پخش حرارتي
681
جداسازي ايزومرهاي زايلن
682
جداسازي با سيالات فوق بحراني
683
جداسازي بار‌هاي مثبت و منفي با استفاده از غشاي گرافن- كربن نانولوله
684
جداسازي بازتاب از تصوير توسط الگوريتمهاي جداسازي كور منابع با استفاده از ويژگيهاي محلي
685
جداسازي باكتري هاي بيماري زاي خانواده سولاناسه و باكتريوفاژهاي آن ها
686
جداسازي باكتري‌هاي اسيد لاكتيك بومي و استفاده از آنها در كنترل رشد قارچ آسپرژيلوس فلاووس مولد آفلاتوكسين و كاربرد بيوسنسور الكترو شيميائي مبتني بر DNA در تشخيص ژن توليد كننده سم آفلاتوكسين در يك ماده غذايي
687
جداسازي باكتريهاي حل كننده فسفات و تشخيص حضور ژنهاي pho موثر در حذف فلزات سنگين
688
جداسازي باكتريهاي مزوفيل هوازي از دستگاه گوارش كرم ابريشم و بررسي كاربرد آنها در صنعت
689
جداسازي باكتريوفاژهاي استرپتوكك هاي بيماريزاي ماهي و بررسي استفاده از آنها در كنترل عفونت
690
جداسازي باكتريوفاژهاي باكتري هاي لاكتيك از صنايع لبني
691
جداسازي باكتريوفاژهاي ريزوبيوم وبررسي كاربردآنها
692
جداسازي باكتريوفاژهاي لايتيك از فاضلاب بيمارستان رازي رشت موثر بر اشريشيا كلاي جدا شده از بيماران دچار عفونت زخم در سال 94 با هدف كاربرد در درمان عفونت¬هاي زخم مقاوم به درمان
693
جداسازي بنتازون از محلول آبي توسّط غشاي مايع نگهداشته شده
694
جداسازي بيومولوكلهادرسيستم هاي دوفازي آبي بااستفاده ازپليمرهاي هوشمند
695
جداسازي پاسخ رسانايي پوستي در يك الگو با فاصله ي بين تحريكي كوتاه
696
جداسازي پالس بر اساس دامنه و زمان ورود
697
جداسازي پروپيلن از نيتروژن با استفاده از غشاء سيليكون رابر بر پايه پلي اتر سولفون
698
جداسازي پروتئين از آب پنير بوسيله روش افرون فلوتاسيون
699
جداسازي پروتئين در سيستم هاي دو فازي آبي
700
جداسازي پلاسما از گلبولهاي قرمز و بررسي پديده "ايجاد لايه غلظت "
701
جداسازي پلاسميد از چند گونه باكتري گياهي
702
جداسازي پلاك هاي آتروسكلروزيس در تصاوير اولتراسوند درون رگي عروق كرونر
703
جداسازي پني سيلين جي توسط غشاهاي مايع امولسيوني
704
جداسازي پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير كم فسفات و سيليكات با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده به روش استخراج فاز جامد
705
جداسازي تئوفيلين به روش كروماتوگرافي لايه نازك و تعيين آن توسط طيف سنجي فلورسانس صفحه خوان و كاربرد اين روش در نمونه هاي دارويي
706
جداسازي تركيب دارويي هايپريسين از گياه گل راعي
707
جداسازي تركيبات آلي فرار از هوا توسط غشاء كامپوزيتي
708
جداسازي تركيبات اسيدي گازهاي فرآيندي و سنتز شده با استفاده از غشا ﴿مدلسازي فرآيند﴾
709
جداسازي تركيبات با ارزش از زائدات مركبات و تبديل باقي مانده ي آن به بيوگاز
710
جداسازي تركيبات پريبيوتيك از برخي منابع گياهي و بررسي خصوصيات ساختاري و عملكردي آن ها
711
جداسازي تركيبات كبالت، منگنز و نيكل از محلول شبيه سازي شده ليچينگ باتري هاي ليتيوم-يون
712
جداسازي تركيبات كروم با كربن فعال اصلاح ساختار يافته توسط تركيبات مختلف
713
جداسازي تركيبات گوگردي از گازوئيل با فرايند تراوش تبخيري
714
جداسازي تصاوير مخلوط شده در حوزه موجك و كانتورلت
715
جداسازي تك ميكروفونه سيگنال آميزش گفتار دو گوينده
716
جداسازي چند پارامتري پالس‌هاي متداخل
717
جداسازي خودكار ناحيه پستان در تصاوير تشديد مغناطيسي مبتني بر اطلس و طبقه بندي ضايعات سرطاني
718
جداسازي داروي مترونيدازول از پساب مصنوعي با استفاده از غشاهاي نانوفيلتراسيون CuS/AA/PSf تهيه‌شده از طريق پوشش دهي لايه‌نازك نانو كامپوزيتي CuS /AA بر روي غشا اولترافيلتراسيون PSf
719
جداسازي درجاي بوتانول در فرآيند تخمير استون-بوتانول-اتانول و تبديل باقيمانده محيط كشت به روغن ميكروبي تك‌ياخته
720
جداسازي دو تصوير همبسته تركيب شده خطي، با بكارگيري الگوريتم جداسازي كور منابع
721
جداسازي دو منبع با كمك TDOA
722
جداسازي دورهاي كزول و كاربردشان در توان هاي ايده آل هاي يالي گراف هاي ويسكر
723
جداسازي دي اكسيد كربن از گاز هاي حاصل از احتراق
724
جداسازي دي اكسيد كربن از متان توسط غشاي پلي يورتاني و نانو كامپوزيت پلي يورتان/سيليكا
725
جداسازي دي اكسيد كربن از نيتروژن، هليوم و متان توسط غشا زمينه مركب پليمر ميكرو متخلخل ذاتي و چهارچوب آلي كوالانسي
726
جداسازي دي اكسيد كربن و متان با غشا نانو كامپوزيتي و نانوپركن اصلاح شده
727
جداسازي دي ان آ جنيني از خون مادر جهت تشخيص غير تهاجمي قبل از تولد تعدادي كروموزومهاي جنيني
728
جداسازي دي‌اكسيد‌كربن از مخلوط گازي دي‌اكسيدكربن و نيتروژن با استفاده از جاذب كربني تلقيح شده
729
جداسازي دي‌اكسيدكربن با استفاده از جاذب‌هاي غربال مولكولي
730
جداسازي ذرات آهني و اكسيد آن توسط نيروهاي مغناطيسي پالسي
731
جداسازي ذرات به روش Field-Flow Fractionation
732
جداسازي ذرات غير مغناطيسي پروتئيني توسط نانوسيال مغناطيسي
733
جداسازي ذرات و سلول ها از سيال به روش مگنتوفورسيس در يك ميكروكانال به كمك دو آهنرباي دائم
734
جداسازي ذرات و سلول ها از سيال به روش مگنتوفورسيس در يك ميكروكانال به كمك دو آهنرباي دائم
735
جداسازي ذرات و سلول ها از سيال به روش مگنتوفورسيس در يك ميكروكانال به كمك دو آهنرباي دائم
736
جداسازي رنگينه هاي ديسپرس پساب نساجي با استفاده از غشاهاي پليمري نانوكامپوزيتي فوق آبدوست حاوي نانوذرات اكسيد زيركونيوم
737
جداسازي زيركونيوم و هافنيوم با اعمال ميدان الكتريكي و به كمك غشاي مايع
738
جداسازي زيست مولكول ها در سيستم هاي دوفازي آبي پليمر نمك با - تفكيك تمايلي
739
جداسازي سلول هاي بنيادي سرطاني ازرده سلولي سرطان پستان انساني MDA-MB231
740
جداسازي سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان رت و پيوند آنها به رت هاي سالم و اشعه ديده و بررسي امكان لانه گزيني آنها در مغز استخوان
741
جداسازي سلولهاي بنيادي خون بندناف انسان و احتمال تمايز آنها به سلولهاي كبدي در آزمايشگاه
742
جداسازي سولفون ها از يك سوخت هيدروكربني تعريف شده توسط يك سامانه استخراجي قطره منفرد
743
جداسازي سويه باكتريايي هالوفيل مولد آنزيم ليپاز از خاك و بهينه سازي شرايط توليد
744
جداسازي سويه هاي باسيلوس كواگولانس، مطالعه خصوصيات پروبيوتيك جدايه ها و كشت آنها با استفاده از منابع كربني مقرون به صرفه
745
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳيگنال اﻟﮑﺘﺮيكي ﻗﻠﺒﯽ ﺟﻨين از ﻣﺎدر
746
جداسازي سيگنال صوتي با استفاده از تبديل فوريه
747
جداسازي سيگنال قلب جنين با استفاده از جداسازي كور منابع مبتني بر تحليل زمان- فركانس
748
جداسازي سيگنال هاي گفتار و موسيقي با بكارگيري الگوريتم جداسازي كور منابع
749
جداسازي سيليس از كاه برنج به منظور بهبود توليد اتانول از آن با استفاده از قارچ موكور هميليس
750
جداسازي شبه كلمات و تعيين تعداد و محل نقاط در كلمات دستنويس
751
جداسازي شبه كلمات و تعيين تعداد و محل نقاط در كلمات دستنويس فارسي
752
جداسازي شناسايي و غربالگري سويه هاي مخمر ... و ارزيابي آنها به عنوان مخمر نان
753
جداسازي طلا از پساب ها توسط كربن فعال تهيه شده از باگاس
754
جداسازي طنين صدا از سيگنال باند باريك گفتار با استفاده از يك ميكروفن
755
جداسازي عامل ضد انعقاد خون از زهر مار افعي قفقازي ايران
756
جداسازي عوامل باكتريايي از آب آشاميدني توسط نانو فيلترهاي الكتروريسي شده
757
جداسازي غشايي در صنايع شيميايي
758
جداسازي غشايي درفرآورش آب پنير و بررسي شار (ميكروفيلتراسيون و اولترافيلتراسيون آب پنير)
759
جداسازي غشايي دي‌اكسيدكربن از هيدروژن بااستفاده از نانوكامپوزيت پليمري و مدل‌سازي آن
760
جداسازي غشايي محلول دي متيل هيدرازين نامتقارن
761
جداسازي فاژها و بررسي وجود توالي هاي فاژي در ژنوم اسينتوباكتر بوماني جدا شده از عفونت هاي سوختگي و داراي مقاومت چندگانه به داروها
762
جداسازي فراورده‏هاي نفتي از آب توسط غشاي نانو ليفي كامپوزيت دو جزئي PVDF/PS
763
جداسازي فلز سنگين سرب از محلول هاي آبي توسط بيونانو كامپوزيت زئوليت مغناطيسي
764
جداسازي فلز كادميم از پساب هاي صنعتي با استفاده از نانو زئوليت X
765
جداسازي فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي با استفاده از ميكروارگانيسم ها (Biosorption)
766
جداسازي فلزات سنگين از محيط مايع با نانو جاذب ها
767
جداسازي فلزات سنگين به روش غشاء مايع
768
جداسازي فلزات سنگين توسط فرآيند بيو جذب بوسيله مورفولوژي هاي مختلف قارچ موكوراينديكوس
769
جداسازي فلزات سنگين موجود در پساب پالايشگاهي با سامانه دوفازي آبي
770
جداسازي فنل و تركيبات فنلي از محلول هاي آبي با استفاده از سيستم اسمز معكوس
771
جداسازي فواره گلئوني و بررسي رويدادهاي سه فواره اي ناشي از نابودي زوج الكترون و پوزيترون به روش هاي خوشه اي و وو -زوبرنيك اصلاح شده
772
جداسازي قطرات با اندازه مختلف در جريان روي يك سطح شيبدار دو بعدي
773
جداسازي كادميم از پسماندهاي كارخانه ذوب روي با روش استخراج حلال اونتراسونيكي
774
جداسازي كادميوم از سنگهاي فسفاته و اسيد فسفريك
775
جداسازي كاني هاي سرب از كانسنگ باريت
776
جداسازي كور تركيب هاي كانولوتيو سيگنال هاي اكوستيكي
777
جداسازي كور تصاوير فراطيفي با استفاده از الگوريتم آناليز مورفولوژيكال تصوير
778
جداسازي كور منابع با استفاده از روش تركيبي چند ميكروفنه
779
جداسازي كور منابع با استفاده از روش هاي زمان - فركانسي چند ميكروفونه باند وسيع
780
جداسازي كور منابع بااستفاده از آرايه هاي ميكروفوني
781
جداسازي كور منابع براي مخلوط هاي كانوالو شده با كاربرد مكان يابي
782
جداسازي كور منابع تصويري با استفاده از آناليز مولفه هاي مستقل اصلاح شده
783
جداسازي كور منابع در شرايط استاندارد و فرومعين در حوزه ي زمان-فركانس با استفاده از طبقه بندي اتم هاي زمان-فركانس
784
جداسازي كورِ منابع صوتي با استفاده از روش‌هاي نمايش تنك
785
جداسازي كور منابع هميشه مشتركا ايستان با اجزاء قابل پيش بيني و كانال لحظه اي خطي و تغيير ناپذيري بازمان
786
جداسازي كيتوزان توليد شده به روش بيولوژيكي و بررسي خواص ضد ميكروبي آن
787
جداسازي كيتوزان خالص از قارچ موكور اينديكوس رشد يافته بر عصاره قارچ
788
جداسازي كينولين از سوخت مدل ايزواكتان با استفاده از چارچوب‌هاي آلي – فلزي بر پايه مشتقات كربوكسيليك اسيدها
789
جداسازي گاز CO2 با استفاده از غشا مايع و نانو ذرات
790
جداسازي گاز دي اكسيد كربن از مخلوط گازي CH4/CO2 توسط غشاي نانو كامپوزيت پلي ايميد-اكسيدتيتانيم
791
جداسازي گاز دي اكسيدكربن از مخلوط گازي با تشكيل هيدرات دي اكسيدكربن در حضور بهبود دهنده هاي تترابوتيل آمونيوم كلرايد + استون
792
جداسازي گاز هاي نيتروژن / دي اكسيد كربن با استفاده از غشاي پليمري MDPE
793
جداسازي گاز هيدروژن از گاز سنتز با استفاده از غشاء نانوكامپوزيتي پلي اتر ايميد/ نانو سيليكا
794
جداسازي گازهاي اتيلن/اتان و پروپيلن/پروپان با استفاده از غشاي نانو كامپوزيت سلولز استات - سيليكا
795
جداسازي گازهاي دي اكسيد كربن و دي اكسيد گوگرد از متان با استفاده از نانو لوله AIN به روش محاسباتي
796
جداسازي گفتار از سكوت و موزيك
797
جداسازي گفتار از موزيك با استفاده از تكنيك هاي BSS
798
جداسازي گلوتن و توليد اتانول از گندم توسط قارچ هاي فيلامنتوس
799
جداسازي گوگرد از كنسانتره سنگ آهن حاوي گوگرد گلگهر
800
جداسازي ليپيد و پروتئين از ماكروجلبك آزولا فيليكولايد (Azolla filiculoides ) و توليد متان از زيست توده باقي مانده
801
جداسازي ليزري ايزوتوپ 34S در مولكول SF6 به روش دو بسامدي ﴿IR-IR﴾ با بهره گيري از ليزر TEA CO2 چند خط
802
جداسازي ليزري مولكولي ايزوتوپ كربن- 13 با بهره گيري از تپهاي ليزرهاي پر توان كوك پذير
803
جداسازي ليگنوسولفونات از ليكور سياه صنايع كاغذ سازي
804
جداسازي متانول از حلال هاي آلي توسط غشاهاي كامپوزيتي حاوي نانومواد متخلخل با فرآيند تراوش تبخيري
805
جداسازي محلول فنل -آب توسط تراوش تبخيري
806
جداسازي محلولهاي نفتي با استفاده از اسمز معكوس
807
جداسازي مخلوط متانول و MTBE با استفاده از جاذب گرافيت ورقه ورقه و بررسي اثر تابش فراصوت بر جذب MTBE از آب
808
جداسازي مخلوط هاي آروماتيك / آليفاتيك به روش غشا تراوش تبخيري
809
جداسازي مخلوط هاي كانولوتيو سيگنال هاي گفتار بر مبناي روش هاي جداسازي كور منابع
810
جداسازي مخلوط هيدروكربن‌هاي اولفيني- پارافيني به كمك فرآيند غشايي
811
جداسازي مخلوطها با استفاده از روش ميكروفيلتراسيون كاربرد در برداشت سلولي (harvesting cell)
812
جداسازي مخمرهاي تجزيه كننده آلكانها و بررسي خواص سيتوكروم و پروتئين تك ياخته﴿Single Cell Protein) آنها
813
جداسازي مس )Cu+2( به روش ميكرواستخراج فازمايع توسط فيبر توخالي )HF-LPME( در حضور ليگاند 8- هيدروكسي كينولين و اندازه گيري آن با استفاده ازدستگاه جذب اتمي شعله اي , separation and determination of copper ion)cu+2( in environmental samples by )HF-LPME( techniques combined with atomic absorption spectroscopy
814
جداسازي مس از سرب و قلع با روش استخراج حلالي از محلول ليچينگ قراضه الكترونيكي
815
جداسازي مغناطيسي و اندازه گيري داروي بتا استراديول با استفاده از پليمر قالب مولكولي مغناطيسي Fe3o4- SiO2
816
جداسازي مغناطيسي يون تيوسيانات از پساب با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن عامل دار شده با پورفيرين آهن
817
جداسازي منابع اكوستيكي به روش تلفيقي BSS و PI
818
جداسازي منابع در محيط سونار به وسيله موجك هاي چندگانه
819
جداسازي منابع سيگنال ديجيتال به روش بهينه سازي آماري
820
جداسازي منابع صدا با استفاده از مدل تجزيه ماتريس بيزين
821
جداسازي منابع گفتاري به كمك روش هاي مبتني بر خوشه بندي حوزه ي زمان- فركانس
822
جداسازي منابع موسيقي با بكارگيري شيوه¬هاي يادگيري بدون ناظر
823
جداسازي مواد آروماتيكي از بنزين پيروليز
824
جداسازي مواد تشكيل دهنده عصاره كلروفرمي برگ گياه گردو به منظور بررسي اثرات بيولوژيكي ان
825
جداسازي مواد فيتوشيميايي از برخي گونه هاي سويا و تعيين
826
جداسازي مواد معطر آب ليموترش در هنگام فرايند كنسانتره با استفاده از روش غشايي تراوش تبخيري
827
جداسازي مواد معطر پرتقال توسط فرايند تبخير غشايي
828
جداسازي موسيقي و گفتار با استفاه از شبكه عصبي
829
جداسازي ميكروارگانيسم‌هاي حل كننده فسفات از ريزوسفر به منظور توليد كود زيستي
830
جداسازي نقاط با استفاده از اشكال هندسي نامحدب
831
جداسازي هوا توسط غشا و مدل رياضي آن
832
جداسازي هوشمند تومور در تصاوير تشديد مغناطيسي پستان
833
جداسازي هيدروژن به روش غشايي
834
جداسازي هيدروكربن هاي سنگين تر از متان توسط غشا پلي يورتاني و اثر نانو ذرات سيليكا بر فرآيند جداسازي
835
جداسازي و آشكارسازي آنتي بيوتيك هاي ايمي پنم سيلاستاتين و مروپنم با استفاده از روش استخراج فاز جامد
836
جداسازي و ارزيابي پروتئوم كلروپلاست انار
837
جداسازي و ارزيابي گونه هاي ميكروبي مناسب جهت حذف رسوب آسفالتين
838
جداسازي و اندازه گيري برخي تركيبات دارويي با استفاده از روش هاي لومينسانس
839
جداسازي و اندازه گيري برخي تركيبات دارويي با استفاده از روش هاي لومينسانس
840
جداسازي و اندازه گيري رنگ هاي سودان در نمونه آب هاي طبيعي با استفاده از ميكرواستخراج مايع -مايع پخشي بر پايه جامد شدن قطره آلي شناور و كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا
841
جداسازي و اندازه گيري مقادير كم بيس فنول A از شيرابه مكان دفن زباله شهري با استفاده از روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي و كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
842
جداسازي و اندازه گيري مقادير ناچيز كادميم با استفاده از ليگاند جديد BIMPI در نمونه هاي سيگار به روش استخراج نقطه ابري - اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
843
جداسازي و اندازه گيري همزمان متابوليت هاي سروتونين با نانو مواد و به روش HPLC
844
جداسازي و اندازه‌گيري برخي از داروها، از جمله داروهاي ضدسرطان ارلوتينيب و كپسيتابين، توسط حسگرهاي الكتروشيميايي و نانوجاذب‌‌ها بر پايه‌ي فيبر متخلخل با استفاده از تكنيك‌‌هاي الكتروشيمي و اسپكتروسكوپي
845
جداسازي و بازيابي پلاتين از پساب صنعتي واحد آمونيوم پركلرات توسط نانو ساختارهاي مغناطيسي هسته پوسته اصلاح شده با آمين
846
جداسازي و بازيافت پلاتين توسط نانو ساختار مغناطيسي سلولز عامل دار شده با گروه هاي عاملي
847
جداسازي و بررسي تاثير سودوموناس هاي فلورسنت ريز و سفري بر رشد و جذب عناصر توسط نهال هاي پسته
848
جداسازي و بررسي ساختار شيميايي برخي تركيبات بند آورنده خون موجود در گياه دم اسب
849
جداسازي و بررسي سويه هاي مقاوم ساكار و مايسس سرويزيه به استرس هاي فشار اسمزي و سرما
850
جداسازي و بررسي قارچها براي توليد رنت در صنعت پنير سازي
851
جداسازي و بررسي كارايي باكتري هاي تيوباسيلوس در جذب فسفرو برخي عناصرغذايي كم مصرف توسط نهال پسته
852
جداسازي و بررسي مخمرهاي انباشته كننده فلزات سنگين
853
جداسازي و بهينه سازي رشد قارچ هاي توليدكننده آنزيم پكتيناز از ميوه هاي پوسيده سيب و پرتقال
854
جداسازي و پيش تغليظ اتوماتيك نيكل با جاذب پيروگالل قرمز تثبيت شده بر روي كربن فعال و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي
855
جداسازي و پيش تغليظ بر خط فلزات سنگين توسط ميكروستونهاي كي ليت دهنده جديد و ترزيق در جريان - اسپكترومتري جذب اتمي
856
جداسازي و پيش تغليظ برخي از فلزات سنگين با استفاده از باز شيف2-﴿2- مركاپتوفيل ايمينو﴾ متيل فنل ﴿mpmp﴾ قبل از اندازه گيري آن ها با اسپكترومتري جذب اتمي
857
جداسازي و پيش تغليظ برخي از كاتيونها به روش استخراج با فاز جامد (كاتيونهاي مس و كادميم )
858
جداسازي و پيش تغليظ برخي تركيبات آلي مهم در نمونه هاي غذايي و بيولوژيكي پيش از اندازه گيري آن ها توسط روش هاي كروماتوگرافي
859
جداسازي و پيش تغليظ بريليانت گرين و نيكل با استفاده از حلال هاي سوپرامولكول و اندازه گيري آن ها با روش اسپكتروفوتومتري
860
جداسازي و پيش تغليظ بعضي از فلزات سنگين با روش استخراج فاز جامد
861
جداسازي و پيش تغليظ بودن مس در محلول هاي آبي از طريق استخراج فاز جامد با استفاده از ليگاند mebqb تثبيت شده بر روي بسترهاي نفتالين و گرافيت
862
جداسازي و پيش تغليظ پالاديم به منظور اندازه گيري آن با اسپكترومتري جذب اتمي
863
جداسازي و پيش تغليظ در خط سرب و كادميم از طريق استخراج فاز جامد با استفاده از كربن فعال اصلاح شده به وسيله متيل تيمول آبي و اندازه گيري آن ها به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله
864
جداسازي و پيش تغليظ رنگ سودان نارنجي G از نمونه آب هاي طبيعي با استفاده از استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال و اندازه گيري آن به روش اسپكتر و فتومتري
865
جداسازي و پيش تغليظ سرب از طريق استخراج جذبي با ميله همزن مغناطيسي پوشش داده شده با پليمر قالب يوني و ليگاند 1،5 دي فنيل كربازيد و اندازه گيري آن به روش طيف سنجي جذب اتمي و پلاسماي جفت شده القايي
866
جداسازي و پيش تغليظ سريع مقادير كم پالاديوم از نمونه آب هاي طبيعي با استفاده از روش استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال و اندازه گيري اسپكتروفتومتري آن
867
جداسازي و پيش تغليظ سم propiconazole به روش پليمر حكاكي شده مولكولي و اندازه گيري آن با دستگاه كروماتوگرافي گازي
868
جداسازي و پيش تغليظ فتالات استرها از نمونه هاي آبي با روش ميكرواستخراج تشكيل حلال در محل با استفاده از مايعات يوني و اندازه گيري با دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا
869
جداسازي و پيش تغليظ گزينشي نيكل از نمونه هاي آبي توسط استخراج فاز جامد با استفاده جاذب هاي جديد قالب يوني و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
870
جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم سرب به روش استخراج توده اي واندازه گيري آن با طيف جذب اتمي شعله اي
871
جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم سرب به روش استخراج توده اي واندازه گيري آن با طيف جذب اتمي شعله اي
872
جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم كادميوم از نمونه آبهاي طبيعي و مواد غذايي به روش ميكرو استخراج تشكيل جاذب در محل واندازه گيري آن با اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي
873
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم جيوه از نمونه آب هاي طبيعي با استفاده از استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال و اندازه گيري اسپكتروفتومتري آنها
874
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم كادميوم از نمونه آب هاي طبيعي با استفاده از روش استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال و اندازه گيري آن با اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
875
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم كادميوم از نمونه هاي محيطي با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي Fe3o4 و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
876
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم مس )2( با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده با آلومينا و معرف هاي 4-(2-پيريديل آزو) رزورسيول )PAR( و 1-[پيريديل -(2)-آزو]-نفتول )PAN( و اندازه گيري به وسيله طيف سنجي جذب اتمي
877
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم مس از نمونه آبهاي طبيعي با استفاده از نانو صفحات مغناطيسي اكسيد گرافن و اندازه گيري با طيف سنج جذب اتمي شعله اي
878
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم نقره از نمونه هاي آبي با استفاده از روش استخراج نقطه ابري هم افزايي سريع
879
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم يون در نمونه هاي آبي به روش استخراج فاز جامد با استفاده از نانو سيليكاي ملامين دار شده و اندازه گيري آن توسط طيف سنج جذب اتمي شعله اي
880
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم يون سلنيوم در نمونه هاي آبي به استخراج فاز جامد با استفاده از نانو سيليكاي تيول دار شده و اندازه گيري آن توسط اسپكتروفتومتري ماورا بنفش - مرئي
881
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم يون هاي روي)2(، كلسيم )2( و منيزيم )2( با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي پوشيده شده با آلوميناي اصلاح شده و اندازه گيري آنها به وسيله طيف سنجي جذي اتمي شعله
882
جداسازي و پيش تغليظ مقادير ناچيز كادميم ،كبالت و سرب توسط ليگاند جديد 1و2- بيس ( 1اچ - بنزو دي ايميدازول 2- ايل متوكسي ) بنزن به روش شناورسازي و اندازه گيري هاي آنها با اسپكترومتر جذب اتمي شعله در نمونه هاي موي رنگ شده و عوامل خشك كننده رنگ
883
جداسازي و پيش تغليظ مقاديربسياركم نيكل(II) از نمونه هاي آبي با استفاده از روش استخراج نقطه ابري هم افزايي تسريع شده واندازه گيري آن با طيفسنجي جذب اتمي شعله اي
884
جداسازي و پيش تغليظ نقره و پالاديم با استفاده از ليگاند جديد به روش استخراج نقطه ابري - اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي تمي شعله اي
885
جداسازي و پيش‌تغليظ سرب(II) از آب آشاميدني با زايلنول نارنجي تثبيت شده بر روي نانولوله‌هاي كربن چند ديواره و تعيين آن به روش نورسنجي جذب اتمي شعله و گونه‌شناسي آهن فلزي، آهن(II) و آهن(III) در نمونه‌هاي حقيقي متالورژيك فولادي
886
جداسازي و تخليص آفلاتوكسين هاي ناشي از آسپرژيلوس هاي مولد آفلاتوكسين جدا شده از خوراك دام و بررسي سل سايتوتوكسي سيتي در لنفوسيت هاي T موشي
887
جداسازي و تخليص پروتئين p4از آزماستيگوت هاي ليشمانيا اينفنتوم و ارزيابي آن از طريق تهيه آنتي بادي منوكلونال
888
جداسازي و تشخيص شكستگي استخوان ميله اي در تصاوير پرتو ايكس
889
جداسازي و تشخيص گونه هاي مختلف بوردتلا از نمونه بيماران مشكوك به سياه سرفه با استفاده از روش
890
جداسازي و تشخيص گونه هاي مختلف بوردتلا از نمونه بيماران مشكوك به سياه سرفه با استفاده از روش real-time PCR
891
جداسازي و تشخيص مخمرهاي فلوكولانت و كاربرد آن در صنعت
892
جداسازي و تشخيص مولكولي كمپيلوباكتر ژژوني از لاشه طيور و تعيين MBC عصاره ريشه زرشك ,با استفاده ازPCR
893
جداسازي و تشخيص مولكولي كمپيلوباكتر ژژوني از لاشه طيور و تعيين MBC عصاره گل گندم ,با استفاده ازPCR
894
جداسازي و تشخيص مولكولي كمپيلوباكتركولاي از لاشه طيور و تعيين MBC عصاره نعناع و سير با استفاده ازPCR
895
جداسازي و تشخيص ندول هاي ريوي در تصاوير سي تي اسكن
896
جداسازي و تصفيه روغن
897
جداسازي و تعيين خصوصيات سويه هاي جديد باكتريايي توليد كننده ماده فعال در سطح ( بيوسورفكتانت )از پسماندهاي شهري وكشاورزي
898
جداسازي و تعيين خصوصيات مولكولي فاژهاي استرپتوكوكهاي دهاني و بررسي كاربرد بيوتكنولوژيك آن ها در فاژ تراپي
899
جداسازي و تعيين مشخصات in silico راه انداز ژن كليدي تاكسادين سينتاز مسير توليد تاكسول در سرخدار
900
جداسازي و تعيين مشخصات ريزماهواره از خرما
901
جداسازي و تعيين مقدار همزمان بيوتين و پانتوتنيك اسيد در نمونه هاي دارويي به روش كروماتوگرافي مايع با برهم كنش آب دوستي ﴿HILIC﴾
902
جداسازي و تعيين مقدار همزمان ويتامينهاي محلول در آن به روش كروماتوگرافي مايع مايسلي
903
جداسازي و تعيين ويژگيهاي سلولهاي بنيادي سرطان سينه از رده سلولي سرطان سينه و تأثير عصاره الكلي بنفشه معطر بر آنها
904
جداسازي و تغليظ الكل از محلول‏هاي آبي رقيق با استفاده از فرآيند غشايي تراوش تبخيري
905
جداسازي و تغليظ سرب و كادميم با استفاده از استخراج فاز جامد و اندازه گيري و بررسي ميزان سرب و كادميم در خون مادران و نوزادان اصفهان
906
جداسازي و تغليظ مقادير ناچيز اورانيوم و مالاشيت گرين و اندازه گيري با سيستم تزريق در جريان - اسپكتروفوتومتري
907
جداسازي و تغليظ يون نقره با ميكرواستخراج فاز جامد با استفاده از جاذب نانوذرات گرافن اكسيد مغناطيسي اصلاح شده با حلال اتكتيك عميق
908
جداسازي و حذف گزينشي CO2 از گازهاي فرآيندي با استفاده از فناوري غشاءهاي انتقال تسهيل يافته
909
ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﻴﻮﻣﻮﻟﻜﻮل با استفاده از سامانه هاي دو فازي آبي و مدلسازي ترموديناميكي آنها
910
جداسازي و رديابي استافيلو كوكوس آرئوس در پنيرهاي سنتي و صنعتي توليد شده در شهرستان مشهد با روش هاي بيوشيميايي و مولكولي , detection and isolation of staphylococcus aureus from produced industrial and traditional cheeses of mashhad township using biochemical and molecular tests
911
جداسازي و شناسائي باكترهاي شكمبه اي تجزيه كننده سلولز و بررسي فعاليت سلولوليتيك آن ها در آزمايشگاه
912
جداسازي و شناسائي باكتري هاي گرم مثبت خاك و تعيين جمعيت ميكروبي آن و ارتباط آن با بيوشيمي خاك
913
جداسازي و شناسايي Salmonella dublin به كمك تستهاي بيوشيميايي و روشهاي مولكولي با استفاده از شناسايي ژن Sop E و كلون كردن قسمتي از اين ژن
914
جداسازي و شناسايي Salmonella enteritidis به روش PCR و بررسي اثر حذف پلاسميد بر روي حساسيت آنتي بيوتيكي و الگوي پروتئيني ايزوله ها
915
جداسازي و شناسايي آدنوويروس عامل هپاتيت كبد طيور
916
جداسازي و شناسايي اش , isolation and identification of escherichia coli from produced industerial and traditional cheeses of mashhad township using biochemical and serotyping tests
917
جداسازي و شناسايي باكتري سرمادوست توليدكننده آنزيم آميلاز از خاك و مطالعه بر روي ويژگيهاي بيوشيميايي آنزيم توليد شده
918
جداسازي و شناسايي باكتري هاي حل كننده فلزات از خاك هاي آلوده و تأثير زيست افزايي آنها بر قابليت جذب روي و سرب توسط گياه
919
جداسازي و شناسايي باكتري هاي متيلوتروف (مصرف كننده متانل) و بررسي كاربرد آنها در تهيه پروتئين تك ياخته
920
جداسازي و شناسايي باكتري هاي مولد پروتئاز از زيست بوم جنوب استان كرمان
921
جداسازي و شناسايي باكتري هاي مولد پرونتاز از زيست بوم جنوب استان كرمان
922
جداسازي و شناسايي باكتريهاي گرم منفي خانواده هاي انتروباكتر ياسه و پسود و موناداسه خاك در سه منطقه پر تراكم دانشگاه اصفهان و بررسي بيوشيمي خاك اين مناطق
923
جداسازي و شناسايي باكتريهاي موثر بر روي پليمر پلي يورتان و تاثير آنها برروي پليمرهاي مشابه سالم
924
جداسازي و شناسايي باكتريوفاژ هاي ليتيك عليه برخي از عوامل شايع باكتريايي ايجاد كننده عفونت ادراري براي فاژ درماني
925
جداسازي و شناسايي باكتريوفاژهاي حاد جنس شيگلا و ارزيابي پتانسيل كنترل زيستي و فاژ درماني آن‌ها
926
جداسازي و شناسايي باكتريوفاژهاي كنترل كننده ي عامل بيماري شانكر مركبات
927
جداسازي و شناسايي برخي ميكرو ارگانيسمها در طي فرآيند تهيه كمپوست و ارزيابي اثرات عوامل مختلف بر جمعيت هاي ميكروبي
928
جداسازي و شناسايي بعضي از باكتري هاي نمك دوست و بررسي اثر برخي عوامل موثر در رشد آن ها
929
جداسازي و شناسايي تركيبات آلي
930
جداسازي و شناسايي تركيبات آلي (تيواره)
931
جداسازي و شناسايي تركيبات آلي (تيواره)
932
جداسازي و شناسايي تركيبات اصلي موجود در گياه Salvia macrosiphin
933
جداسازي و شناسايي تركيبات با اثر انعقاد خون در گياه انجبار)polygonum bistorta(
934
جداسازي و شناسايي تركيبات شيميايي در عصاره گياه نسترن كوهي منطقه كردستان
935
جداسازي و شناسايي تركيبات فنلي -پلي فنلي در گياه آمله
936
جداسازي و شناسايي تركيبات ليپوفيليك موجود در عصاره چوپ و پوست راش با استفاده از فنون كروماتوگرافي گازي و طيف سنجي جرمي , separation and identification of lipophilic compounds derived from extractive of beech wood and bark by using GC/MS spectroscopy
937
جداسازي و شناسايي جدايه هاي بومي قارچ M. anisopliae توسط روش هاي مورفولوژيكي و بررسي ژن هايChi1 ، Chi3 وPr1A
938
جداسازي و شناسايي ژن VvDREB از انگور و تشديد تظاهر اين ژن منظور افزايش تحمل تنش هاي اسمزي در گياه مدل توتون
939
جداسازي و شناسايي سالمونلاتيفي موريم از نمونه هاي غذايي بوسيله تكثير ژن fliC و بررسي اثر حذف پلاسميد بر روي حساسيت آنتي بيوتيكي و الگوي پروتئيني ايزوله ها
940
جداسازي و شناسايي قارچ هاي هوازي از ديواره شكمبه در اطراف رگ هاي خوني و بررسي پروفيل آنزيم هاي خارج سلولي آن ها
941
جداسازي و شناسايي قارچهاي اندوميكوريز گونه هاي صنوبر در استان اصفهان
942
جداسازي و شناسايي قارچهاي موثر بر روي پليمرپلي يورتان و تاثير آنها بر روي پليمرهاي مشابه سالم
943
جداسازي و شناسايي كلستريديوم پرفرنژنس به روش آزمون هاي بيوشيميايي , isolation and identification of clostridium perfringes by biochemical test
944
جداسازي و شناسايي گونه هاي ليستريادرپنيرهاي سنتي و صنعتي منطقه اصفهان
945
جداسازي و شناسايي متابوليت هاي فعال عليه باكتري‌هاي مقاوم به داروهاي ضد ميكروبي از اكتينوميست هاي درياي مازندران
946
جداسازي و شناسايي محصولات حاصل از تخريب قرص كوئيتياپين تحت آزمايش استرس با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا
947
جداسازي و شناسايي مخمرهاي توليد كننده اسيد سيتريك از منابع متفاوت
948
جداسازي و شناسايي مخمرهاي توليد كننده ليپاز
949
جداسازي و شناسايي مخمرهاي توليدكننده كاروتنوئيد و كاربرد آنها در صنعت
950
جداسازي و شناسايي مواد آلي
951
جداسازي و شناسايي مواد آلي
952
جداسازي و شناسايي مورفولوژيكي - مولكولي جلبك هاي سواحل استان گلستان با استفاده از پي سي آر و سنجش كاروتنوئيدها و بررسي فعاليت آنتي اكسيداني آنها
953
جداسازي و شناسايي مورفولوژيكي - مولكولي ريز جلبكهاي سواحل استان گلستان با استفاده از روش پي سي آر و سنجش اسيدهاي چرب آنها
954
جداسازي و شناسايي مورفولوژيكي - مولكولي ريزجلبك هاي سواحل استان گلستان و شرق استان مازندران با استفاده از PCR و سنجش پروتئين آنها
955
جداسازي و شناسايي مورفولوژيكي مولكولي ريز جلبك هاي سواحل استان گلستان و شرق مازندران با استفاده از پي سي آر و سنجش پروتئين آنها
956
جداسازي و شناسايي مولكولي باكتري هاي مقاوم به اشعه فرابنفش
957
جداسازي و شناسايي مولكولي قارچ‌هاي سولفورزداي دي‌بنزوتيوفن
958
جداسازي و شناسايي ميكروفلور كفير روسي و بهينه سازي شرايط توليد Eps در كفير
959
جداسازي و شناسايي همزمان آمفتامين و متا آمفتامين در نمونه هاي ادرار به كم پيش ستون هاي انباشته از نانو لوله هاي كربنب چند ديواره اصلاح شده در سامانه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
960
جداسازي و شناسايي هوشمند و همزمان متون چاپي
961
جداسازي و شناسايي يك باكتري گرمادوست توليد كننده آنزيم آميلاژ و مطالعه بر روي ويژگيهاي بيوشيميايي آنزيم توليد شده
962
جداسازي و طراحي نشانگرهاي ريز ماهواره و مطالعه تنوع ژنتيكي در گياه بو مادران با استفاده از خصوصيات مورفولوژيك و مولكولي
963
جداسازي و كاربرد باكتري هاي تجزيه كننده اگزالات
964
جداسازي و كشت سلول هاي بنيادي مزانشيمي از مغز استخوان جوجه و تمايز آنها به سلولهاي پيوندي
965
جداسازي و كلونينگ ژن آنزيم كلسترول اكسيداز ازباكتري گونه رودو كوكوس جدا شده از خاك جهت مقاصد كشاورزي
966
جداسازي و كلونينگ ژن انزيم كلسترول اكسيداز از باكتري گونه رودو كوكوس جدا شده از خاك جهت مقاصد كشاورزي
967
جداسازي و مطالعه ساختار ليگنين هاي مختلف پهن برگ با استفاده از حلال هاي جديد.
968
جداسازي و نمايش پالس هاي راداري در سيستم هاي پشتيباني جنگ الكترونيك
969
جداسازي و همسانه سازي ژن سالات از گياه خشخاش ايراني
970
جداسازي و همسانه سازي ژن متحمل به شوري Betaine aldehyde dehydrogenase از باكتري Nesteren konia sp. strain F و تعيين مشخصات مولكولي آن
971
جداسازي و همسانه سازي قطعه ي DNA به منظور كاهش بيان ژن كنترل كننده آنزيم هاي كولين مونو اكسيژناز(CMO) در گياه آرابيدوپسيس
972
جداسازي واناديم و نيكل از اسيدهاي آلي به روش جذب سطحي
973
جداسازي واندازه گيري بعضي گونه هاي شيميايي به كمك روشهاي نقطه ابري شدن ، استخراج مايع - مايع، استخراج فاز جامدتحت سيستم تزريق در جريان و اتوماسيون دستگاهي
974
جداسازي وبهينه سازي مخمرهاي مولد آميلاژ و كاربرد آن در صنعت
975
جداسازي وتشخيص گونه هاي مختلف بوردتلا از نمونه بيماران مشكوك به سياه سرفه بااستفاده از روش...
976
جداسازي وتشخيص مولكولي كمپيلوباكتركولاي از لاشه طيور وتعيين عصاره نعناع وسير بااستفاده از...
977
جداسازي وتشخيص مولكولي ويروس برونشيت عفوني طيور از مزارع مشكوك پرورش جوجه هاي گوشتي استان كرمانشاه و مقايسه آن با سوش اي واكسينال
978
جداسازي وتعيين مقدار همزمان ويتامينهاي محلول در چربي بروش كروماتوگرافي مايع مايسلي
979
جداسازي وتعيين مقدار يونهاي ساليسيلات ، اورانيوم ،سرب،مس وكادميوم بروش استخراج در فاز جامد،انتقال انبي يونهاي تيوسيانات وساليسيلاتات از غشاي....
980
جداسازي وشناسايي گوينده ها در محيط متشكل از چند گوينده با استفاده از روشهاي نوين
981
جداسازي ويتامرهاي B6 به روش كروماتوگرافي مايع لسلي- آشكارساز الكتروشيميايي و جداسازي و تعيين مقدار همزمان قندهاي مشتق سازي شده با 4- آمينوبنزوئيك اسيد اتيل استرو و 4- نيتروآنيلين با استفاده از كروماتوگرافي مايع مايسلي، كروماتوگرافي مايع فاز معكوس و الكتروفورز نواري مولينه
982
جداسازي ويروسها از آبها و پسابها بوسيله غشاء ميكروفيلتراسيون
983
جداسازي يك آمينواسيد با استفاده از پليمرهاي مولكول‌نگاري‌ شده
984
جداسازي يورپيوم ازساماريوم توليد شده بوسيله تابش دهي هدف هاي ساماريوم طبيعي جهت كاربردهاي پزشكي هسته اي و دزيمتري
985
جداسازي يون سرب از محيط آبي توسط غشاي مايع تثبيت شده
986
جداسازي يون سرب توسط غشاپلي اترسولفون اصلاح شده به روش دياليز نفوذي
987
جداسازي يون ليتيم به روش الكترودياليز با استفاده از نانوغشاي سراميكي نسيكوني
988
جداسازي يون نيترات از آب توسط فرآيند الكترودياليز
989
جداسازي يون هاي روي و مس از پساب هاي صنعتي به روش الكترودياليز
990
جداسازي يون هاي فلزات سنگين با استفاده از نانو الياف پلي اكريلونيتريل
991
جداسازي يون هاي فلزي با استفاده از غشا مايع نگه داشته شده
992
جداسازي يون‌هاي فلزي (سرب،آهن و نيكل) از آب با استفاده از جاذب نانو‌ذرات سيليكاي پوشش داده شده با مايع‌يوني بعنوان جاذب
993
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ك‍ب‍ال‍ت‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ آب‌ ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ و م‍واد غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍و ذرات‌ آل‍وم‍ي‍ن‍اي‌ م‍غ‍ن‍اطي‍س‍ي‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
994
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز در ن‍م‍ون‍ه‌ آب‍ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ و م‍واد غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اس‍ت‍خ‍راج‌ ف‍از ج‍ام‍د پ‍خ‍ش‍ي‌ ك‍م‍ك‌ ش‍ده‌ ب‍ا ح‍لال‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
995
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ن‍ق‍ره‌ ب‍ه‌ روش‌ اس‍ت‍خ‍را ت‍وده‌ اي‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ا طي‍ف‌ س‍ن‍ج‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
996
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ن‍ق‍ره‌ ب‍ه‌ روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ت‍وده‌ اي‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ا طي‍ف‌ س‍ن‍ج‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
997
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ن‍ي‍ك‍ل‌ از ن‍م‍ون‍ه‌ آب‌ ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ و م‍واد غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ه‌ روش‌ م‍ي‍ك‍رواس‍ت‍خ‍راج‌ ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ ج‍اذب‌ در م‍ح‍ل‌ در درون‌ س‍رن‍گ‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ا اس‍پ‍ك‍ت‍روم‍ت‍ر ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
998
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ك‍م‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز از ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ آب‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ن‍ق‍طه‌ اب‍ري‌ ه‍م‌ اف‍زاي‍ي‌ س‍ري‍ع‌
999
ج‍داس‍ازي‌ وپ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ن‍ي‍ك‍ل‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ آب‌ ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍و آل‍وم‍ي‍ن‍اي‌ م‍غ‍ن‍اطي‍س‍ي‌ ش‍ده‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ طي‍ف‌ س‍ن‍ج‍ي‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
1000
جداسازي، بيان فراوان و بررسي خصوصيات فيزيولوژيك پروتين شبه تئوماتين از گياه يونجه يكساله
بازگشت