<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
جا به جايي طبيعي درون يك حفره با ديواره هاي قوسي شكل
2
جا به جايي قدرت هاي بزرگ تا سال 2025 و پيامدهاي امنيتي آن براي ايران ( پيش بيني قدرت اقتصادي- نظامي ايالات متحده آمريكا ، چين ،
3
جابابي واحدهاي اندازه گيري فازوري به منظور رويت پذيري سيستم قدرت با در نظرگرفتن برخي محدوديت هاي عملي
4
جابجاگر عملگرهاي ضربي و هسته هاي مولد
5
جابجاگرهاي اساسي به صورت رابط ها
6
جابجاگرهاي بالايي ايده آلها و اعداد اصلي آنها
7
جابجايي ipad به سفارش cheesign
8
جابجايي بهينه براي اصلاح در طراحي مدارات VLSI با استفاده از روش MFA
9
جابجايي حلق هايي كه در اتحاد چندجمله اي صدق مي كنند
10
جابجايي سنج الكترونيكي با استفاده از GUAGE STRAIN
11
جابه جايي جسم استوان اي مشخص بر روي سطح شيبدار توسط يك ربات متحرك
12
جابه جايي هاي انرژي پيوندي تراز مغزي در سطح ها و در جامدات
13
جابه‌جايي تل‌ماسه‌ها ناشي از انتقال رسوب عمود بر ساحل؛ مطالعه‌ي موردي سواحل نوشهر
14
جادو و جادوگري در داستانهاي هزارو يك شب
15
جادو و جادوگري در مذهب تشيع و قوانين موضوعه ايران
16
جادوي انيميشن
17
جادوي انيميشن
18
جادوي تاريكخانه
19
جاذب ديناميكي تيرهاي ضخيم با سطح مقطع پله اي
20
جاذب هاي طبيعي و كاربرد آنها در حذف آلاينده هاي آلي
21
جاذبه اي گردشگري و نقش آن در توسعه شهر شهربابك
22
جاذبه هاي تاريخي ، فرهنگي و ورزشي شهرستانهاي قاين و زيركوه
23
جاذبه هاي توريستي ايران
24
جاذبه هاي گردشگري شهرستان ميامي وسهم صنعت جهانگردي دررشدوتوسعه اين شهرستان
25
جاذبه هاي مساجد از ديدگاه نوجوانان و جوانان
26
جاذبه‌هاي توريستي و تأثير گردشگري بر شهر (مطالعه موردي شهر كرمانشاه)
27
جاذبهاي الكترومغناطيسي
28
جاري سازي استراتژي در بانك صنعت و معدن .
29
جازميت در كلاسهاي ممتاز
30
جاسازي برخط شبكه هاي مجازي در شبكه هاي نرم افزار محور
31
جاسازي برخط شبكه هاي مجازي عادي بر روي بستر SDN
32
جاسازي برخط شبكه هاي مجازي عادي بر روي بستر SDN
33
جاسازي بهينه ي شبكه هاي مجازي در زيرلايه ي شبكه ي مبتني بر نرم افزار
34
ﺟﺎﺳﺎزي ﮔﺮاف‌ﻫﺎ در ﻓﻀﺎي ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ الگوها
35
جاسازي سلسله مراتبي گراف در فضاي برداري
36
جاسازي شبكه‌هاي مجازي با استفاده از روش‌هاي بهينه‌سازي فراابتكاري
37
جاسازي طيفي گراف در فضاي برداري با استفاده از سيگنال گراف
38
جاسازي مدارات پر تراكم مجتمع با استفاده از شبكه عصبي كوهونن
39
جاسوسي عليه امنيت داخلي ايران
40
جاسوسي و روند امنيتي آن در ابعاد ملي و فراملي
41
جالشهاوفرصت هاي جهاني شدن فراروي هويت ملي درايران
42
جامع شناسي نقوش سفالينه هاي تل باكون
43
جامعه ، فرهنگ و تجدد بررسي جامعه شناختي موانع اجتماعي - فرهنگي توسعه در شهرستان فارسان
44
جامعه ارماني در اشعار عطار و منطق الطير
45
جامعه اطلاعات و هويت
46
جامعه پذيري
47
جامعه پذيري كودكان جنگ در آثار منوچهر اكبرلو و رويا شاه حسين زاده
48
جامعه سينما انيميشن
49
جامعه سينما انيميشن
50
جامعه شناسي ادبي آثار مهدي اخوان ثالث (آخر شاهنامه-ازاين اوستا) از نگاه لوسين گلدمن
51
جامعه شناسي ادبي رمان ها و داستان هاي كوتاه جلال آل احمد
52
جامعه شناسي ادبيات داستاني ايران (از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي)
53
جامعه شناسي ادبيات در داستان هاي كوتاه ليلي محمد صالح
54
جامعه شناسي الگوي سنجش مراتب دينداري ايرانيان مسلمان
55
جامعه شناسي انقلاب بررسي جامعه شناختي انقلاب كمونيستي چين (1949)
56
جامعه شناسي اينترنت
57
جامعه شناسي تاريخي هنر نگارگري عصر شاه تهماسب صفوي
58
جامعه شناسي تاريخي و كاستي هاي روش شناسي اثبات گرايي در فهم باز توليد قدرت در جمهوري اسلامي ايران
59
جامعه شناسي تاريخي وتوهمات شناختي نظريه ي مدرنيزاسيون درايران (2331- 7531)
60
جامعه شناسي تماشاگران تئاتر در دوره پهلوي
61
جامعه شناسي تماشاگران تئاتر در دوره پهلوي
62
جامعه شناسي دگرگوني شيوه هاي صميميت زناشويي با تأكيد بر نقش مدرن شدن زنان: مطالعة تطبيقي سه نسل از زنان تبريز
63
جامعه شناسي دهكده اينترنتي
64
جامعه شناسي رمان كليدر
65
جامعه شناسي رمان هاي منيرو رواني پور و اميرحسن چهل تن
66
جامعه شناسي روستايي
67
جامعه شناسي روستايي مونو گرافي روستاي رزمغان
68
جامعه شناسي روشنفكري در افغانستان﴿1900-1992﴾
69
جامعه شناسي سينما
70
جامعه شناسي سينما
71
جامعه شناسي شغل شخصيتهاي زن در سينماي ايران پس از انقلاب اسلامي
72
جامعه شناسي شهري و نظريات جامعه شهري
73
جامعه شناسي صنعتي نمايشگاه در سال 2000﴿تحقيق كلاسي﴾
74
جامعه شناسي عكاسي عامه پسند در جامعه ي شهري كرمان
75
جامعه شناسي عكاسي هنري ايران از انقلاب 1357 تا كنون
76
جامعه شناسي علف هاي هرز مزارع جاجرم
77
جامعه شناسي فرش
78
جامعه شناسي هنرهاي سنتي
79
جامعه مدني در پيامهاي امام خميني ﴿﴿ره﴾﴾
80
جامعه مطلوب از ديدگاه غرب و اسلام
81
جامعه و خبر
82
جامعه ي پدرسالاري در داستان هاي «ضجيج الجسد» و «غروب و كتابة» اثر «هيفاء بيطار» و مجموعه داستان «سه كتاب» اثر «زويا پيرزاد»
83
جامعه ي جهاني مطلوب در انقلاب هاي بزرگ
84
جامعهشناسي ادبي شعر عصر صفوي
85
جامعيت قرآن و چگونگي پاسخگويي به نيازهاي بشر از ديدگاه دومفسر شيعه آيت ‌الله خويي، آيت الله معرفت و دومفسر اهل تسنن آقايان سيوطي و زرقاني
86
جامعيت و يكپارچگي سيستم هاي راديو شناسه از طريق برنامه نويسي كرانه اي
87
جان آزبرن و نقد و تجزيه و تحليل نمايشنامه با خشم به گذشته بنگر
88
جان استوارت ميل
89
جان انگاري در تفكر عرفاني
90
جان انگاري درتفكر عرفاني
91
جان پروري گياه ، من ، آرايه
92
جان جيمز آزبرن و نمايشنامه "با خشم بياد آر"
93
جان ديوئي و تلخيص كتابهاي مدرسه و شاگرد- آموزشگاههاي فرد او آيا نظريات او در ايران قابل اجرا است يا نه؟
94
جان فورد، نگاهي به آثار و بررسي فيلمهايش
95
جانان
96
جانشاني جهت بالايي بر روي كره و چنبره
97
جانشين سازي محلول هاي آمين توسط كربنات هابراي شيرين سازي گاز طبيعي
98
جانمائي عمومي و طراحي سازه اي مقطع مياني يك تانكر
99
جانمايي المان هاي آنتن آرايه اي به منظور تشخيص بهينه ي DOA سيگنال ماهواره هاي GPS
100
جانمايي بهينه قطعات غيرمنتظم روي ورق و ايجاد كدهاي CNC ماشينكاري با استفاده از روش شبكه هاي عصبي و شبيه سازي بازپخت
101
جانمايي بهينه محل اتصال لوله‌هاي حرارتي چند تايي روي يك قطعه الكترونيكي مولد گرما
102
جانمايي بهينه منابع توليد پراكنده در ريزشبكه‌ها با هدف پايداري ولتاژ
103
جانمايي بهينه ي ميراگرهاي ويسكوالاستيك در يك قاب ساختماني با استفاده از الگوريتم ژنتيك چندهدفه
104
جانمايي بهينه‌ي تاوركرين و نقاط عرضه‌ي مصالح در كارگاه ساختماني
105
جانمايي تجهيزات بي سيم به كمك روش هاي هندسي
106
جانمايي تسهيلات با استفاده از نظريه گراف بر پايه الگوريتم هاي كاوشي و فراكاوشي
107
جانمايي خط توليد آجر روي كفي تريلي و تحليل مقاومت مصالح سازه ي كفي
108
جانمايي خودكار ماشين‌هاي ‌مجازي در محيط ابري با آگاهي از مخاطرات امنيتي
109
جانمايي زير سيستم هاي ماهواره نمونه و طراحي بهينه
110
جاوا اسكرايپت
111
جاوا اسكريپ
112
جاوا اسكريپت
113
جاودانگي
114
جاودانگي نفس در ديالكتيك افلاطون و حركت جوهري ملاصدرا و نتايج اخلاقي آن .
115
جاي پاي عكس
116
جاي دادن مفناميك اسيد در نانوماتريكسهاي معدني با ساختار لايه دوگانه
117
جايا بي بهينه pmu جهت تشخيص شرايط اضطراري ملزم يه بارزدايي
118
جايابي ، عملكرد و تنظيم متغير كنترلي ادوات كنترل پخش بار در شبكه هاي HVDC به منظور بهبود شرايط استاتيك
119
جايابي TCSCبه منظور مديريت چند هدفه تراكم با در نظر گرفتن پايداري ولتاژ و گذرا
120
جايابي TCSCدر سيستمهاي قدرت از طريق بهينه سازي چند منظوره ارتقاء يافته با الگوريتم هاي هوشمند
121
جايابي برنامه هاي پاسخ گويي بار با لحاظ شبكه در سيستم قدرت تجديد ساختار شده
122
جايابي بهينة واحدهاي اندازه گيري فازور به منظورتخمين وضعيت سيستم قدرت
123
جايابي بهينه DG در بازار برق تجديد ساختار يافته با لحاظ شاخص توليد
124
جايابي بهينه pmu ها بر اساس تحليل حساسيت شبكه
125
جايابي بهينه PMUو PDC در شبكه¬هاي قدرت با در نظر گرفتن نقاط آسيب¬پذير در برابر حملات سايبري
126
جايابي بهينه STATCOMدر سيستم قدرت با استفاده از روش بهينه سازي PSO يبيببب
127
جايابي بهينه UIPC در سيستم قدرت براي كاهش سطح اتصال كوتاه
128
جايابي بهينه بازبست در سيستم توزيع برق
129
جايابي بهينه بانكهاي خازني در شبكه هاي توزيع با شرايط هارمونيكي
130
جايابي بهينه برق گيرها در شبكه قدرت براي يك سطح مشخص از تابع ريسك
131
جايابي بهينه برقگيرها در شبكه قدرت با در نظر گرفتن مدل باند پهن سيستم زمين
132
جايابي بهينه پايدار كننده ها مبتني بر facts در سيستمهاي قدرت چند ماشيينه
133
جايابي بهينه پستهاي فشار ضعيف
134
جايابي بهينه تجهيزات حفاظتي اضافه جريان در شبكه هاي توزيع
135
جايابي بهينه توسعه نيروگاه‌هاي تركيبي بادي، خورشيدي و ذخيره‌ساز هواي فشرده (CAES) با فرض وجود اطلاعات باد و خورشيد با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي شبكه ، واحدهاي نيروگاهي فسيلي و ملاحظات اقتصادي
136
جايابي بهينه توليد پراكنده بادرنظر گرفتن وقوع حالت جزيره اي جهت كاهش تلفات سيستم با استفاده ازالگوريتم انبوه ذرات والگوريتم رقابت استعماري
137
جايابي بهينه توليدات پراكنده در شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات توان و بهبود پروفايل ولتاژ با در نظر گرفتن تركيب توامان نيروگاه ها ي بادي و خورشيدي
138
جايابي بهينه جبران كننده هاي استاتيكي (SVC) در شبكه قدرت
139
جايابي بهينه خازن در شبكه هاي توزيع
140
جايابي بهينه خازن در شبكه هاي توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيك و الگوريتم كلوني مورچه
141
جايابي بهينه خازن در شبكه هاي توزيع با استفاده از منطق فازي الگوريتم ژنتيك و شبيه سازي شبكه فيدر 73 باسه IEEE با نرم افزار MATLAB
142
جايابي بهينه خازن ها در شبكه هاي توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيك و الگوريتم كلوني مورچه
143
جايابي بهينه خازن‌ها در شبكه‌هاي توزيع و فوق توزيع با ديدگاه كيفيت توان
144
جايابي بهينه ذخيره كننده هاي انرژي در ريز شبكه متصل به شبكه به منظور حداقل كردن هزينه خريد انرژي
145
جايابي بهينه ذخيره‌سازهاي انرژي در يك شبكه مترو
146
جايابي بهينه ريكلوزر جهت افزايش قابليت اطمينان شبكه توزيع در حضور منابع توليد پراكنده
147
جايابي بهينه عناصر FACTS موازي در شبكه قدرت
148
جايابي بهينه فلايويل در ريزشبكه جهت بهبود عملكرد كنترل فركانس
149
جايابي بهينه فلايويل و باتري در ريز شبكه جهت بهبود عملكرد كنترل فركانس
150
جايابي بهينه فيلترهاي فعال از نوع APLC به منظور كمينه سازي اعوجاج هارمونيكي ولتاژ در شبكه هاي قدرت
151
جايابي بهينه كليدهاي اتوماتيك و خازن ها در شبكه هاي توزيع با حضور منابع توليد پراكنده
152
جايابي بهينه كليدهاي قدرت در شبكه هاي توزيع با در نظر گرفتن منابع توليد پراكنده
153
جايابي بهينه محدود كننده هاي جريان خطا (FCL) در شبكه هاي تجديد ساختار يافته در حضور توليدات پراكنده با كاهش تغييرات تنظيمات حفاظتي
154
جايابي بهينه محدود كننده هاي جريان خطا نوع مقاومتي و سلفي و تنظيم بهينه آنها
155
جايابي بهينه محدودساز جريان خطا در شبكه HVDC
156
جايابي بهينه محدودكننده جريان خطاي ابررسانايي مقاومتي و القايي با در نظر گرفتن ريسك خطا
157
جايابي بهينه مكان و اندازه ايستگاه هاي شارژ خودروهاي الكتريكي با حضور منابع توليد پراكنده در شبكه هوشمند
158
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده با استفاده از الگوريتم ژنتيك
159
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده در سطح شبكه با رويكرد تصميم گيري چند معياري
160
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع
161
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده درراستاي بهبود پروفيل ولتاژ وتلفات با استفاده ازالگوريتم تركيبي زنبور عسل - ژنتيك
162
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده گازي و مولد همزمان برق و حرارت (CHP) در شبكه توزيع
163
جايابي بهينه نصب برقگيرها براي حفاظت تجهيزات شبكه هاي توزيع
164
جايابي بهينه نيروگاه هاي توليد همزمان برق و حرارت با در نظر گرفتن هزينه آلودگي هوا
165
جايابي بهينه نيروگاه هاي كوچك نامتمركز ﴿محلي﴾به روش الگوريتم ژنتيك
166
جايابي بهينه و مقاوم محدودكننده هاي جريان خطا در شبكه هاي داراي منابع توليد پراكنده
167
جايابي بهينه واحد فازور در شبكه ،دوحالت رويت پذيري كامل و ناكامل
168
جايابي بهينه واحدهاي اندازهŸگيري فازوري به‌منظور تخمين حالت هارمونيكي سيستمŸهاي قدرت
169
جايابي بهينه ي توليدات پراكنده و ادوات D-FACTS در جهت كاهش فروافتادگي ولتاژ متقارن و نامتقارن
170
جايابي بهينه ي واحدهاي اندازه گيري فازور در سيستم قدرت
171
جايابي بهينه يك APLC3 با استفاده از منطق فازي
172
جايابي بهينه‌ي منابع توليد پراكنده، اندازه‌گيري هوشمند و پاسخ تقاضا به منظور ساخت نيروگاه مجازي
173
جايابي بيهينه upfcجهت افزايش بارپذيري سيستم و كاهش هزينه توليد به روش الگوريتم ژنتيك
174
جايابي پا در پايداري يك راه رونده تناوبي با كف پاي دايره اي
175
جايابي پاركينگ‌هاي شارژ خودروهاي الكتريكي با در نظر گرفتن فاكتورهاي تلفات، كيفيت توان و قابليت اطمينان
176
جايابي تسهيلات با استفاده از روشهاي الگوريتم ژنتيكي كلوئي مورچه ها و بهينه يابي هارموئي
177
جايابي تسهيلات با استفاده از روشهاي الگوريتم ژنتيكي، كلوني مورچهها و بهينهيابي هارموني
178
جايابي تسهيلات تحت شرايط عدم قطعيت : با رويكرد تجزيه و تحليل سناريويي
179
جايابي ريزمراكزداده ،آگاه از كيفيت سرويس دركاربرد حمل ونقل هوشمند مبتني بر مه
180
جايابي مدارات مجتمع به روش افزايشي
181
جايابي مدارهاي VLSI با استفاده از الگوريتم ژنتيك يادگير
182
جايابي مناسب براي تكرار ذخيره سازي محتوي در شبكه هاي تركيبي CDN-P2P
183
جايابي مناسب براي تكرار ذخيره سازي محتوي درشبكه هاي شبكه هاي تركيبيCDN-P2P
184
جايابي مناسب واحدهاي كنارجاده اي درشبكه هاي موردي خودرويي
185
جايابي و تخصيص ظرفيت بهينه و چندمنظوره پاركينگ هاي خودروهاي الكتريكي در شبكه توزيع هوشمند
186
جايابي و تعيين ظرفيت TCSC, SSSCبه منظور مديريت تراكم با الگوريتم ژنتيك در سيستمهاي تجديد ساختار يافته
187
جايابي و تعيين ظرفيت بهينه پاركينگ خودروهاي الكتريكي در شهر هوشمند و بررسي تاثير آن ها برپايداري شبكه
188
جايابي و تعيين ظرفيت بهينه ذخيره ساز انرژي فتوولتائي در شبكه توزيع با هدف كنترل ولتاژ
189
جايابي و تعيين ظرفيت بهينه منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع
190
جايابي و تعيين ظرفيت منابع توليد پراكنده با در نظرگيريانديس جديد پايداري ولتاژ استاتيكي در شبكه توزيع هوشمند با استفاده از الگوريتم HSS
191
جايابي و جابجايي تك وسيله با توجه به پارامتر زمان
192
جايابي و طراحي پايدار ساز سيستم قدرت با در نظر گرفتن اثرات غير خطي سيستم هاي قدرت استرس
193
جايابي و طراحي مسير بهينه آرايش چهارپره ها جهت نمايش هوايي بر اساس هوش جمعي
194
جايابي و مقداريابي بهينه محدود‌كننده هاي جريان خطاي ابررسانا در شبكه قدرت با در نظر گيري هماهنگي ادوات حفاظتي
195
جايابي واندازه دهي بهينه منابع توليد پراكنده به منظور بهبود پارامترهاي فني شبكه
196
جايابي يك جسم در پس زمينه ناهمسانگرد با آلگوريتم موزيك
197
جايزه ادبيات نوبل و ناكامي هاي ادبيات فارسي
198
جايگاه آراء تفسيري در ترجمه قرآن محمد يزدي
199
جايگاه آرايه شناختي عروس ماهي زاينده رود
200
جايگاه آسيب شناسي رفتاري در قرآن
201
جايگاه آگهي هاي تبليغاتي تجاري در مجلات
202
جايگاه آموزش در بهينه سازي مصرف انرژي نفت دربين ساكنين مناطق روستايي شهرستان بانه
203
جايگاه آموزشي مفاهيم توسعه پايدار در برنامه درسي مقطع كارشناسي مهندسي معدن و ارزيابي فراگيري و پايبندي فارغ التحصيلان
204
جايگاه آواز بيات اصفهان در رديفهاي سنتي موسيقي ايراني
205
جايگاه ابريشم در فرش دستباف ايراني
206
جايگاه اجتماعي زن در دين مبين اسلام
207
جايگاه اجتماعي زنان در انديشه و سيره علوي
208
جايگاه اجتماعي زنان عصر ناصري (مطالعه موردي : تاديب النسوان)
209
جايگاه اجتماعي معمار و شأن معماري در دوره صفوي و قاجار بر پايه متون
210
جايگاه اجتماعي هنر موسيقي در بين هنرجويان موسيقي در شهر اصفهان
211
جايگاه اجتماعي و فرهنگي شيعه ي اثني عشري در ايران عهد سلجوقي
212
جايگاه اجتهادي يا تعبدي بودن عده و ملاكهاي آن
213
جايگاه اخلاق حرفه اي معلمي در نظام آموزشي مكتب خانه اي: پژوهشي پديدارشناختي بر اساس تجربيات زيسته شاگردان مكتب خانه
214
جايگاه اخلاق در كشاورزي صنعتي
215
جايگاه اخلاقي عفت از منظر قرآن و راوايات و تأثير آن در زندگي اجتماعي
216
جايگاه ادبي ابن سينا در شعر و نثر فارسي
217
جايگاه ادبيات وفرهنگ دوره تيموريان بر نگارگري مكتب هرات
218
جايگاه ارتباط بصري وطراحي پوستر در ايجاد فضاي هنجار در جامعه معاصر
219
جايگاه ارتباطات در حقوق بين الملل معاصر
220
جايگاه ارزيابي در موزه‌ها و تدوين الگوي ارزيابي عملكرد موزه‌هاي ايران
221
جايگاه ازبكستان در ديپلماسي قدرت هاي بزرگ ﴿با تأكيد بر آمريكا و روسيه﴾ و تأثير آن بر امنيت ج.ا.ايران
222
جايگاه ازدواج وتشكيل خانواده از منظر قرآن كريم ونهج البلاغه
223
جايگاه اساطيردر نقوش مجموعه گنجعليخان
224
جايگاه اسطوره در سمبليسم كاسيرر
225
جايگاه اصل استقلال و بي طرفي قاضي در محاكمات كيفري بين المللي
226
جايگاه اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت در حقوق بين الملل محيط زيست
227
جايگاه اصل يورا نويت كوريا در داوري تجارت بين الملل
228
جايگاه اصل يورا نويت كوريا در داوري تجارت بين الملل
229
جايگاه اعتقادات شيعي در ارتش دوران پهلوي دوم و تاثير آن بر پيروزي انقلاب اسلامي
230
جايگاه اقتباس از متون نمايشي در سينماي ايران پس از انقلاب اسلامي: موانع و فرصت ها
231
جايگاه اقتباس از متون نمايشي در سينماي ايران پس از انقلاب اسلامي: موانع و فرصت¬ها
232
جايگاه اقتصاد در هنرهاي كاربردي و تجسمي ايران در سه دهه اخير ( با تاكيد بر هنرهاي عكاسي، سينما، طراحي پارچه و لباس)
233
جايگاه اقتصادي و اجتماعي سلطانيه در قرون هفتم و هشتم هجري
234
جايگاه اقليتهاي ديني در سنت نبوي و سيره علوي , POsition of religious minorities in islam prophet tradition and alavi
235
جايگاه الياف ابريشم ايران از نظر استانداردهاي بين المللي
236
جايگاه الياف پشم ايران از نظر استاندارد هاي بين المللي
237
جايگاه امارات در ميان ادله اثبات دعوي در حقوق مدني ايران
238
جايگاه امام رضا نزد عالمان اسلامي
239
جايگاه امام علي بن ابيطالب﴿ع﴾ در تفسير قرآن
240
جايگاه امنيت (سياسي) در اسلام با تاكيد بر نهج البلاغه
241
جايگاه امنيت اجتماعي در فقه شيعه
242
جايگاه انتخابات از ديدگاه فقهي
243
جايگاه انرژي در سازمان تجارت جهاني
244
جايگاه انس با قرآن كريم در زندگي به سبك اسلامي
245
جايگاه انسان در تحقق الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت
246
جايگاه انسان در تذكره الاولياء عطار
247
جايگاه انسان در تربيت قرآني با تاكيد بر تفسير تسنيم
248
جايگاه انسان در ديوان صائب تبريزي
249
جايگاه انسان در رمان هاي منتشر شده بين سالهاي 1332 تا 1357 با تكيه بر اثار محمود دولت ابادي . احمد محمود و سيمين دانشور
250
جايگاه انضباط اجتماعي در اخلاق اسلامي
251
جايگاه اهل بيت عليهم السلام در آثار حكيم سنايي غزنوي
252
جايگاه اهل كتاب در حكومت اسلامي
253
جايگاه اوقات فراغت در مديريت زمان نوجوانان و جوانان شهرستان كنگان
254
جايگاه ايران و ايرانيان از منظر قرآن و حديث
255
جايگاه ايكات در ايران و مقايسه آن با ايكات هنر
256
جايگاه باز در امّهات متون منظوم فارسي (قرن چهارم تا هشتم هجري)
257
جايگاه بدن بازيگر در انديشه و اثار رابرت ويلسون با تاكيد بر نمايش انيشتين درساحل
258
جايگاه بدن و حركت در تئاتر استانيوسكي
259
جايگاه بررسي سرو در تاريخ كهن ايران
260
جايگاه برند در تبليغات
261
جايگاه برند در فقه اسلامي
262
جايگاه بزه ديده در جرم شناسي
263
جايگاه بزه ديده در فقه و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
264
جايگاه بزهكاري اطفال در حقوق جزا
265
جايگاه بصره در روابط ايران وعثماني در دوره زنديه
266
جايگاه بلاغت در غزليات سعدي
267
جايگاه بيمه درنظام حقوقي افغانستان
268
جايگاه پژوهش سينمايي در سينماي داستاني ايران، با تمركز بر سينماي پس از انقلاب
269
جايگاه پژوهش سينمايي در سينماي داستاني ايران، با تمركز بر سينماي پس از انقلاب
270
جايگاه تاريخي شاه اسماعيل صفوي در ميان علويان آناطولي (از 898تا1148ق)
271
جايگاه تاريخي شاه اسماعيل صفوي در ميان علويان آناطولي (از 898تا1148ق)
272
جايگاه تايپو گرافي در بيلبورد مذهبي
273
جايگاه تجويز القائي دارو در سياست جنايي ايران
274
جايگاه تربيت بدني و ورزش در اوقات فراغت دانش اموزان
275
جايگاه تشيع در سياست مذهبي تيموريان
276
جايگاه تصوير سازي در اسلام
277
جايگاه تعزيرات در فقه و حقوق اسلامي
278
جايگاه تعزيرات در فقه وحقوق اسلامي
279
جايگاه تعقل و تفكر در قرآن
280
جايگاه تفسير علمي در قرآن كريم
281
جايگاه تفسير علمي در قرآن كريم
282
جايگاه تفسيرعلمي در قرآن كريم
283
جايگاه تفكر انتقادي در برنامه درسي فلسفه و منطق دوره متوسطه ايران
284
جايگاه تقصير درمسئوليت مدني پزشك
285
جايگاه تكميل پارچه هاي فاستوني در كيفيت نهايي پوشاك ﴿كت و شلوار مردانه﴾
286
جايگاه تنديس در جشنواره هاي سينمايي ايران
287
جايگاه تهذيب نفس درحصول معرفت ازديدگاه حكمت متعاليه
288
جايگاه تواريخ دوره شاه عباس اول در تاريخ نگاري صفويه
289
جايگاه توبه در سياست جنايي ايران (بارويكرد غفه شيعه و قانون مجازات اسلامي )
290
جايگاه توحيد در متون نثر عرفاني تا پايان سده ششم هجري
291
جايگاه جريان محصولات زراعي در پيوندهاي روستا-شهري (مطالعه موردي : بخش مركزي شهرستان دزفول)
292
جايگاه جمهوري اسلامي ايران در سياست خارجي اتحاديه اروپا از 1992-2012
293
جايگاه جهان در بوطيقا و انديشه‌ي نيما يوشيج
294
جايگاه جوانان از ديدگاه مقام معظم رهبري
295
جايگاه چهره پردازي در افرينش شخصيت و پردازش كنش نمايشي با تاكيد بر اجراي نمايش فاوست حميد رضا نعمتي
296
جايگاه چين در بازي بزرگ جديد در آسياي مركزي
297
جايگاه چين در سياست نگاه به شرق جمهوري اسلامي ايران : امكان يا امتناع مناسبات راهبردي (2931-8631)
298
جايگاه حركت در نقاشي معاصر:قرن نوزده
299
جايگاه حركت در هنرهاي تجسمي
300
جايگاه حريم خصوصي در جرم انگاري و واكنش به جرايم سايبري
301
جايگاه حريم خصوصي در فقه و حقوق جزا , Privacy position in figh and criminal low
302
جايگاه حق تعيين سرنوشت در حقوق بين الملل
303
جايگاه حق قسم در تحكيم كيان خانواده و آثار تخطي زوجه از آن
304
جايگاه حقوق شهروندي از ديدگاه قانون و نهج البلاغه و خاستگاه آن در حقوق بشر
305
جايگاه حقوق شهروندي بزه ديده با توجه به وظايف و اختيارات پليس در قانون آيين دادرسي كيفري 1392
306
جايگاه حقوق شهروندي بزه ديده با توجه به وظايف و اختيارات پليس در قانون آيين دادرسي كيفري 1392
307
جايگاه حقوق مالكيت فكري در فناوري نانو
308
جايگاه حقوق محيط ‌زيست در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز با تأكيد بر قوانين ايران
309
جايگاه حقوق مخاصمات مسلحانه داخلي و بين المللي در نظام بين الملل معاصر
310
جايگاه حقوق مدني اشخاص در طرح‌هاي عمومي و عمراني شهرداري با تأكيد بر آراء قضايي
311
جايگاه حقوقي كودكان كار در اسناد بين‌المللي با تأكيد بر حق بر سلامتكودكان
312
جايگاه حقوقي هيأت داوري در نظام حل اختلاف دعاوي بازار سرمايه
313
جايگاه حكم تكليفي در مسئوليت مدني ناشي از ترك فعل
314
جايگاه حيات در اسلام و مقايسه با آراء انديشمندان پس از رنسانس و تاثير آن برخلاف زيست محيطي .
315
جايگاه خانواده در پيشرفت تحصيلي فرزندان در شهرستان عباس آباد.
316
جايگاه خداوند در فلسفه كانت بر اساس نظر شارحانش
317
جايگاه خيال در مكاشفات صوري(با تأكيد بر ديدگاه ابن سينا، شيخ اشراق و مكتب ابن عربي)
318
جايگاه خيال در نقاشي ﴿تحليلي بر آثار مارك شاگال﴾
319
جايگاه دادستان عمومي( در قانون آيين دادرسي كيفري92)
320
جايگاه داستان در سينماي ايران
321
جايگاه داستان هاي رمزي در فلسفه سهروردي
322
جايگاه دانش روانشناسي در طراحي بناهاي معماري (نمونه موردي طراحي واحدهاي طلاب واقع در استان چهارمحال و بختياري شهرستان بروجن )
323
جايگاه دراماتورژي در اجراهاي دهه اول قرن بيست و يكم تئاتر انگلستان
324
جايگاه دراماتورژي در اجراهاي دهه اول قرن بيست و يكم تئاتر انگلستان
325
جايگاه دستور ولي فقيه در مورد امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه فقهي - حقوقي
326
جايگاه دوستي در فلسفه اخلاق ارسطو
327
جايگاه ﴿ديگري﴾ در انديشه هوسرل و خدايگان و بنده هگل
328
جايگاه دين در فلسفه كانت
329
جايگاه دين در فلسفه هگل
330
جايگاه دين و رابطه آن با عقل در فلسفه اخلاق كانت
331
جايگاه ديني و عرفاني وسياسي امام سجاد(ع) در متون و ديدگاه اهل تسنن
332
جايگاه رمان در انديشه ي ريچارد رورتي
333
جايگاه روان شناسي در سينماي كودكان
334
جايگاه روانشناسي تحليلي يونگ در سيستم روانشناسي حركت لابان – مالمگرن
335
جايگاه روانشناسي در سينماي نوجوانان
336
جايگاه روايات امام محمدباقر (ع ) در منابع و مصادر اهل سنت , THE SPEAKES OF CAUSES AND THE DECREASE OF IMAM BAGER DISCOURSES IN MOST IMPORTANT BOOKS OF AHLE SONAT
337
جايگاه روايت ورش از نافع مدني و دستاوردهاي تفسيري آن
338
جايگاه روستا از ديدگاه قرآن , point of view theposition of village from quran
339
جايگاه روستا از ديدگاه قران
340
جايگاه روسيه در آينده نظم منطقه اي غرب آسيا بر اساس روش آينده پژوهي پيتر شوارتز
341
جايگاه روشنفكران در جامعه ايران مطالعه موردي : 1)اساتيددانشگاه پيام نوربهشهر نيمسال دوم 86-85 2)مردم عادي وكسبه شهرستان بندرگز
342
جايگاه رياضيات در هستي شناسي افلاطون
343
جايگاه زمين شناسي و ژنـز كانسار آهن نابـر (جنوب غرب كاشان)
344
جايگاه زن از ديدگاه اديان
345
جايگاه زن از ديدگاه فريقين
346
جايگاه زن در ادبيات داستاني دفاع مقدّس با تكيه بر آثار«سيد مهدي شجاعي» و «سميرا اصلان پور»
347
جايگاه زن در اسلام و مكتب فمنيسم
348
جايگاه زن در اسلام واديان وملل
349
جايگاه زن در انديشه امام خميني ره
350
جايگاه زن در انسان شناسي غزالي
351
جايگاه زن در خانواده (مقايسه اسلام وفمينيسم)
352
جايگاه زن در دين اسلام
353
جايگاه زن در دين اسلام
354
جايگاه زن در سكون فرهنگي و فرهنگ آئيني
355
جايگاه زن در نمايش نامه هاي بهرام بيضايي
356
جايگاه زن و كودك در شعر سميح القاسم
357
جايگاه زن، نزد مفسران شيعه
358
جايگاه زنان در دوره ي صفويه
359
جايگاه سازمان بين المللي دريايي )IMO( با رويكرد به محيط زيست دريايي
360
جايگاه سلامت رواني و تربيت معنوي در تحكيم بنياد خانواده از نگاه نهج البلاغه
361
جايگاه سنت و مدرنيته در نظام ارزشي جوانان و بزرگسالان شهر تهران
362
جايگاه سنت و مدرنيته در نظام فرهنگي جامعه ايران
363
جايگاه سنت ومدرنيته در نظام فرهنگي دانشجويان دانشگاه اصفهان ( سال تحصيلي 1384-1383 )
364
جايگاه سند 2030 يونسكو در نظام تعليم و تربيت جمهوري اسلامي
365
جايگاه سند در ادله ي اثبات دعوي
366
جايگاه سوژه در رهيافت واسازانه ي ژاك دريدا
367
جايگاه سياق در تفسير آيات كلامي كتاب احقاق الحق ﴿ مورد مطالعه مباحث توحيدي﴾
368
جايـگاه سـيسـتان در ادبـيات فارسـي تا قـرن پنـجم
369
جايگاه سيستان در ادبيات فارسي تا قرن پنجم
370
جايگاه شاخص‌هاي توسعه فرهنگي در سياست‌گذاري‌ها و مدل توسعه‌اي در جوامع چند فرهنگي (مطالعه موردي بررسي تطبيقي هند و ايران)
371
جايگاه شخصيت انسان در ترجيحات بصري معماري: به سوي معماري مطبوع
372
جايگاه شركت هاي نظامي و امنيتي خصوصي در پرتو حقوق بين الملل بشر دوستانه
373
جايگاه شعر شيعه و خوارج در شعر صدر اسلام تا پايان عصر اموي
374
جايگاه شعر نزد هيدگر
375
جايگاه صلح و سازش به عنوان يكي از طرق حل و فصل اختلافات در نظام حقوقي كنوني ايران
376
جايگاه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و راه كارهاي توسعه آن در شهرستان فلاورجان
377
جايگاه صنايع دستي در جامعه امروز
378
جايگاه صنايع دستي در جامعه امروز
379
جايگاه صنايع دستي در صنعت توريستي
380
جايگاه صنايع دستي در صنعت گردشگردي در ايران
381
جايگاه صنعت نساجي در ساختمان سازي
382
جايگاه صور خيال در شعر كودك كتاب هاي انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
383
جايگاه صورخيال درشعر كودك
384
جايگاه طبيعت در نقاشي از آغاز تا انتزاع
385
جايگاه عدالت اجتماعي در ايجاد شهرسالم نمونه موردي مناطق توحيد 8 و موزيرج شهر بابل
386
جايگاه عدالت اجتماعي در ايجاد شهرسالم نمونه موردي مناطق توحيد 8و موزيرج شهربابل
387
جايگاه عدالت در اخلاق سياسي اسلام
388
جايگاه عدالت در فقه و تاثير زمان و مكان برآن
389
جايگاه عدالت كيفري و عدالت ترميمي در فقه و حقوق ايران
390
جايگاه عدالت و فايده در شكل‌گيري اصل وفاي به عهد در حقوق بين‌الملل، تقابل يا تعامل؟
391
جايگاه عدد چهل در آيات و روايات و تأثير اخلاقي آن
392
جايگاه عرف در تبيين مصاديق تدليس و آثار آن
393
جايگاه عشق و زيبايي در فلسفه فلوطين
394
جايگاه عقل در استنباط احكام شرعي
395
جايگاه عقل و احساس در قرآن و حديث
396
جايگاه عقل و موضوعيت شريعت در قرآن و روايات
397
جايگاه عكاسي در تاريخ ثبت و نمايش حركت
398
جايگاه علامه مجلسي در نظام آموزشي حوزه‌هاي ديني مدارس شيعيان هند
399
جايگاه علم و عالم در آثار سعدي شيرازي
400
جايگاه علماي شيعي در ساختار اداري و تحولات فرهنگي دوران صفويه , The role of shiite scholars in official structures and cultural developments in safaviyeh era
401
جايگاه علمي و فرهنگي گندي شاپور ﴿﴿از آغاز تا پايان قرن سوم ق.﴾﴾
402
جايگاه علوم طبيعي از منظر امامان شيعه (ع ) , THE NATURAL SCIENCES PLACE FROM IMAMS SHIITE)UPON WHOM BE PEACE( IDEA'S
403
جايگاه علويان نصيريه در سوريه از آغاز تا پايان قرن هشتم هجري قمري
404
جايگاه عناصر و كيفيات بصري در پوستر هاي تجاري
405
جايگاه فرش به عنوان عنصر هويت بخش در هنل هاي ايراني
406
جايگاه فرش دستبافت ايراني در چيدمان داخلي
407
جايگاه فرش وقالي در ادبيات كودك ايران
408
جايگاه فضيلت رازداري و تواضع در مشاوره و روان درماني
409
جايگاه فعاليتهاي اقتصادي زنان روستايي در اقتصاد روستا و راهكارهاي توسعه آن ( مطالعه موردي : منطقه براآن - شهرستان اصفهان )
410
جايگاه فقهي و حقوقي قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم با نگرشي به لايحه آيين دادرسي كيفري
411
جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش ميراث فرهنگي به‌منظور توسعه گردشگري مطالعه موردي: دانش آموزان دبيرستان‌هاي ناحيه 3 اصفهان
412
جايگاه فناوري در آموزش و پرورش ايران
413
جايگاه فيزيكاليسم در مدل¬هاي هستي شناختي وحدت علم
414
جايگاه فيلمنامه نويسي در ادبيات معاصر
415
جايگاه قانون تبادلات ارزي بيت كوين در نظام هاي پرداخت بين المللي
416
جايگاه قدرت نرم درراهبرد دفاعي امام سجاد , History thr position of softpower in emam sajjad
417
جايگاه قراردادهاي الكترونيكي در حقوق تجارت بين الملل با تأكيد بر قانون حاكم در ايران و اتحاديه اروپا
418
جايگاه قضاوت خصوصي در ايران و راه هاي توسعه آن با توجه به قوانين سابق و جاري.
419
جايگاه قضاوت خصوصي در ايران و راه هاي توسعه آن با توجه به قوانين سابق وجاري
420
جايگاه قفقاز جنوبي در سياست خارجي روسيه پس از يازده سپتامبر 2001 م
421
جايگاه قلب در معرفت شناسي ملاصدرا
422
جايگاه قواعد آمره در حقوق بين الملل بشر
423
جايگاه قواعد آمره در فقه و حقوق جزاي ايران
424
جايگاه كار و تلاش در سيره علوي
425
جايگاه كارشناسي در داوري بين المللي
426
جايگاه كاغذ به عنوان بستر در چاپ و تبليغات
427
جايگاه كردها در روابط ايران و عثماني دوره قاجاريه ﴿ از ابتداي قاجار تا معاهده ارزروم دوم ﴾﴿1200 ق تا 1263 ق﴾
428
جايگاه كردها در روابط ايران و عثماني دوره قاجاريه (از ابتداي قاجار تا معاهده ارزروم دوم ) 0021( ق تا3621 ق )
429
جايگاه كُردها در روابط ايران و عثماني دوره قاجاريه(از معاهده ارزروم دوم تا پايان قاجاريه)
430
جايگاه گرافيك وطراحي محيطي دربهداشت رواني وآداب اجتماعي
431
جايگاه گفتگو در آئين تشيع با رويكرد به اخلاق مناظره و با نگاهي به كتاب﴿الخلاف﴾و﴿تلخيص الشافي﴾شيخ طوسي
432
جايگاه گندم در سازمان تجارت جهاني (WTO)در كشور ايران
433
جايگاه گندم در سازمان تجارت جهاني در كشور ايران
434
جايگاهِ لمس درتجربۀ استتيكيِ مجسمه نزد هردر با تمركز بر رسالۀ مجسمه: دريافت هايي دربارۀ فرم و ريخت از رؤياي صورت بخشِ پيگماليون
435
جايگاه مالكيت در فلسفه سياسي لاك و كانت
436
جايگاه مايك لي در سينماي انگلستان
437
جايگاه مايك لي در سينماي انگليس
438
جايگاه مترو در برنامه ريزي شهري با تاكيد بر توسعه ايستگاه ها
439
جايگاه محبت ائمه معصومين (عليهم السلام ) در آثار علمي 41 تن از علماي اخلاقي معاصر
440
جايگاه محدث نوري در جريان اخباريگري
441
جايگاه محيط زيست در اقتصاد توسعه اسلامي
442
جايگاه مدل سازي در طراحي صنعتي ﴿مطالعات فرمي و مدلسازي جاروبرقي﴾
443
جايگاه مدل و مدل سازي در فرآيند طراحي محصول ﴿طراحي سشوار﴾
444
جايگاه مديريت آموزشي
445
جايگاه مسئوليت اجتماعي شركتبر رضايت مصرف كننده و ارزش ادراك شده آنان (مطالعه موردي: نمايندگي هاي ايران خودرو در استان مازندران)
446
جايگاه مسئوليت مدني دولت درفضاي سايبري با تاكيد بر مقررات حقوق بين الملل
447
جايگاه مسعود سعد سلمان در تحول سبك خراساني به سبك عراقي
448
جايگاه مصلحت در نظام بين الملل حقوق بشر
449
جايگاه مطالعه وورزش درپركردن اوقات فراغت دانش آموزان پسرودختر دبيرستاني ناحيه دوقم
450
جايگاه معاهدات در نظام حقوقي ايران
451
جايگاه معرفت و علايق انساني در كتاب هاي جامعه شناسي دوره ي متوسطه دوم
452
جايگاه مقام خلوت در نقاشي ايراني اسلامي با تاكيد بر دو اثر سلطان محمد نقاش مكتب تبريز ﴿معراج پيامبر ﴿ص﴾- بارگاه كيومرث﴾
453
جايگاه منابر در ميان آثار هنر اسلامي
454
جايگاه منابع حقوق بين الملل در مكانيزم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني
455
جايگاه مناطق آزاد تجاري در توسعه گردشگري شهري(نمونه موردي منطقه آزاد انزلي)
456
جايگاه مهندسي ارزش در صنعت معدنكاري
457
جايگاه موسيقي محلي در پايش سبد شنيداري سه منطقه اروميه ، ساري و كرمان
458
جايگاه نادرابراهيمي درميان داستان نويسان معاصرايران
459
جايگاه نظارت و ارزشيابي در نظام مديريت
460
جايگاه نظريه خطر در فقه و حقوق ايران
461
جايگاه نفت در سياست خارجي ايران از كودتاي 28 مرداد تا انقلاب اسلامي
462
جايگاه نقاشي در ايران امروز
463
جايگاه نقاشي در ايران امروز
464
جايگاه نقاشي در دروس دوران ابتدايي
465
جايگاه نقد روانكاوانه در بررسي آثار نقاشان معاصر غرب
466
جايگاه نقوش بته اي در هنر دوره صفويه
467
جايگاه نوجوانان در خانواده
468
جايگاه نور در تليغات وگرافيك محيطي
469
جايگاه نور در معماري اسلامي ﴿ طراحي موردي: دارالقرآن محله شيخداد يزد ﴾
470
جايگاه ني در اركستر
471
جايگاه نيت اخلاقي در عملكرد افراد از منظر قرآن در مقايسه با ديدگاه ايمانوئل كانت
472
جايگاه نيلوفر آبي در فرهنگ و اساطير ايران باستان و بازتاب نمادين آن در فرش
473
جايگاه هنر چند رسانه اي در تصوير سازي معاصر
474
جايگاه هنر ديوارنگاري در فضاهاي عمومي شهر تاريخي اصفهان
475
جايگاه هنر زرگري در صنايع دستي .Crafts Handy in Gilding of status The
476
جايگاه هنر مفهومي در نقاشي معاصر ايران
477
جايگاه هنرمندان زن در مدرنيسم پس از جنگ جهاني دوم در نيويورك
478
جايگاه هويت بصري در طراحي برند
479
جايگاه هويت نظام مند بصري در حيطه ارتباط تصويري ايران ﴿ پوستر ﴾
480
جايگاه و اهميت زن از لحاظ سياسي و اجتماعي در دوره ساساني بر اساس داده هاي باستان شناسي
481
جايگاه و اهميت سياسي و تجاري جزاير ايراني خليج فارس در دوره پهلوي اول
482
جايگاه و شان معمار و پيشه معماري در دوره اياخاني و تيموري ﴿ به روايت متون﴾
483
جايگاه و عملكرد گروه‌هاي فرودست در تغييرات سياسي، اجتماعي و اقتصادي دوره صفويه از996-1135هـ .ق
484
جايگاه و كاركرد نخبگان كرد در دولت مركزي ايران تبيين مقايسه اي دوره هاي صفويه و قاجار
485
جايگاه و مباني آزاد انديشي در كلام امام رضا(ع )
486
جايگاه و مفهوم عدالت در فقه وحقوق خانواده
487
جايگاه و نظريه ي روايت در فلسفه ي پست مدرن
488
جايگاه و نقش زن مسلمان در جامعه ي اسلامي
489
جايگاه و نقش زنان در توسعه صنايع روستايي شهرستان اردستان ( نمونه موردي : صنعت فرش )
490
جايگاه و نقش زنان در صنايع روستاي استان قم (مطالعه موردي دهستان كهك)
491
جايگاه و نقش زنان روستايي در توسعه پايدار مناطق روستايي ( مطالعه موردي : استان چهار محال و بختياري
492
جايگاه و نقش شاعران كرمانشاه در ادبيات مشروطه
493
جايگاه و ويژگيهاي فرم در آثار شعري رضا براهني (با تمركز بر كتاب خطاب به پروانه-ها)
494
جايگاه ورزش همگاني و قهرماني در شهرستان گرگان در سال تحصيلي 92-93
495
جايگاه ومنزلت معلم والا از ديدگاه دانش آموزان دختر وپسر دوره متوسطه شهرستان چالوس.
496
جايگاه يابي بانكداري الكترونيك وارائه استراتژي مطلوب بازار يابي ﴿مطالعه موردي بانك سامان ﴾
497
جايگاه يابي خدمات ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران از منظر مشتريان
498
جايگاه يابي خودروهاي ارزان قيمت در بازار خودرو ايران
499
جايگاه يابي نام و نشان تجاري شركت آرايشي بهداشتي ايران آوند فر نسبت به رقيب از ديدگاه مشتريان برند دكتر ژيلا
500
ج‍اي‍گ‍اه‌ و آث‍ار ض‍رر ي‍ا ع‍دم‌ ال‍ن‍ف‍ع‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌
501
جايگاه، ارزش و حدود مدارا از منظر قرآن و روايات معصومين (عليهم السلام)
502
جايگذاري اجسام در فضا
503
جايگذاري بهينه اجزاي غيرهسته تركيبي در تراشه هاي چندهسته اي با كارايي بالا
504
جايگذاري بهينه حسگرهاي اينترنت اشياء در مزارع هوشمند
505
جايگذاري حسگر ها و مكان يابي با استفاده از فاكتورگراف
506
جايگذاري حسگر‌ها و مكان يابي با استفاده از فاكتورگراف
507
جايگذاري ماشين‌هاي مجازي به منظور كاهش انرژي براي محيط محاسبات ابر با استفاده از الگوريتم واكنش شيميايي
508
جايگذاري نام تجاري و عوامل تاثير گذار بر آن
509
جايگزاري ميكرواسفرهاي PCL حاوي داروي آبگريز درون ژل آلبومين
510
جايگزيدگي حالات الكتروني در سيم هاي مولكولي مبتني بر دنباله اي از DNA
511
جايگزيدگي وعبور امواج الكتريكي آكوستيك از سيستمهاي يك ودو بعدي
512
جايگزين چربي بر پايه كربوهيدرات
513
جايگزين نمودن كربوكسي متيل سلولز(C.M.C) بوسيله نشاسته
514
جايگزين هاي چربي بر پايه پروتئين
515
جايگزين‌هاي مجازات حبس در قانون جديد مجازات اسلامي
516
جايگزينهاي استخواني در بيماري هوجكين
517
جايگزيني آرد ماهي با كنجاله كلزا در جيره غذايي قزل آلاي رنگين كمان به منظور ارزيابي رشد و ميزان آمونياك دفعي
518
جايگزيني آلياژهاي سبك در ساختار موتور با فرآيند "كاسورث"
519
جايگزيني آناتوميك كانسرهاي معده و چگونگي انتشار آنها در نقاط مختلف ايران در 10 سال اخير با توجه به مراجعين به بيمارستان امام خميني
520
جايگزيني آناتوميك كانسرهاي معده و چگونگي انتشار آنها در نقاط مختلف ايران در 10 سال اخير با توجه به مراجعين به بيمارستان امام خميني
521
جايگزيني الكترون هاي 5f در تركيبهاي PuSn3, PuPd3
522
جايگزيني انرژي خورشيدي و بادي در ايران: رهيافت الگوي كنترل بهينه
523
جايگزيني باك سوخت خودرو بامواد كامپوزيت
524
جايگزيني بخشي از علوفه يونجه با منابع علوفه اي و غيرعلوفه اي (كاه و تفاله چغندر) بر اساس ميزان الياف هضم نشده در جيره گاوهاي شيرده‏
525
جايگزيني پليمرهاي طبيعي به‌جاي پليمرهاي مصنوعي براي مصارف مختلف
526
جايگزيني پيت به عنوان خاك پوششي قارچ دكمه‌اي (Agaricus bisporus) با استفاده از پسماندهاي آلي مختلف
527
جايگزيني ترانسيور WLAN استاندارد IEEE802.IIB با ترانسيور MULTPORT
528
جايگزيني حلال غير سمي به جاي ارتو كرزول و يا ارايه روشي جديد در آزمون اندازه گيري گروههاي كربوكسيل انتهايي پلي اتيلن ترفتالات
529
جايگزيني حلال هاي ديگر به جاي فورفورال در استخراج آروماتيك ها از برش روغني و بهينه سازي شرايط با استفاده از شبيه سازي براي حلال جديد
530
جايگزيني خود سازمانده سرويس در شبكه¬هاي ad hoc و حسگر بي‌سيم با رويكرد صرفه¬جويي در مصرف توان
531
جايگزيني دانه هاي كامپوزيتي ساينده و بهينه سازي پارامترهاي موثر بر فرآيند پرداخت كاري با ذرات ساينده مغناطيسي
532
جايگزيني سورگوم دانه اي به جاي جو در جيره گاوهاي شيري و اثر آن بر روي توليد و تركيب شير
533
جايگزيني قطعات آلومينيومي در مجموعه اكسل و تحليل ويژگيهاي عمر اين
534
جايگزيني قطعات آلومينيومي در مجموعه اكسل و تحليل ويژگيهاي عمر اين قطعات
535
جايگزيني كاربرد كود شيميايي نيتروژنه با تلقيح باكتري ريزوبيوم در توليد سورگوم دو منظوره در شرايط پيش¬تيمار كردن مزرعه¬اي بذر
536
جايگزيني كامل يونجه با كاه گندم در جيره هايي با فيبر مساوي و سطوح مختلف تعادل كاتيون -آنيون
537
جايگزيني كاه گندم با سطوح مختلف باگاس نيشكر و تاثير آن بر عملكرد گاوهاي هلشتاين اواسط شيردهي
538
جايگزيني گاز طبيعي به جاي گاز مايع ﴿LPG ) در عمليات احياء مس ﴿poling ) در كوره ذوب آندي
539
جايگزيني گالوانيك پلاتين با مس به عنوان آند در واكنش OER
540
جايگزيني گالوانيك پلاتين و پالاديم روي نانوذرات نيكل و بررسي رفتار الكتروكاتاليستي نانوساختارهاي توليدشده جهت كار در پيل‌هاي سوختي تبادل پروتوني
541
جايگزيني ماهكهاي فولادي با آلومينيوم در گير بكس S5-24/3
542
جايگزيني منابع پروتئين گياهي بجاي پودر ماهي در تغذيه قزل آلاي رنگين كمان (oncorhynchus mykiss‏)
543
جايگزيني مواد اوليه لعاب اپك كاشي ديواري توسط درصدهاي مختلف خرده شيشه و بررسي خواص آن
544
جايگزيني مواد اوليه لعاب خام چيني نرم و چيني سخت توسط ضايعات بدنه چيني مظروب
545
جايگزيني يولاف بجاي ذرت در جيره مرغ هاي گوشتي با و بدون مكمل آنزيم
546
جايگشت پذيري و زير ضربي شعاع طيفي
547
جايگه تفكر در قرآن و نقش آن در زندگي بشر
548
جبر اندازه ها روي نيم گروههاي توپولوژيكي C- متمايز
549
جبر بعد از لي و تاثير ان بر روي گروههاي لي
550
جبر تقارن كامل براي معادلات ديفرانسيل معمولي و دستگاههاي كنترل
551
جبر توليد شده توسط عملگرها با خاصيت كاهشي
552
جبر جابجايي و مثالهاي نقض
553
جبر خطي
554
جبر خطي
555
جبر خطي عددي
556
جبر خطي كاربردي
557
جبر سگال فايتينگر و ساختار فضاي عملگري روي آن
558
جبر كليفورد فضازمان و گروه همديس
559
جبر لبگ- فوريه از يك گروه فشرده ي موضعي
560
جبر هاي فوريه و فوريه-استيليس روي ابر گروه ها
561
جبر همساني مدولها از گروه جبري p- گروه هاي دوري با مشخصه p
562
جبر همولوژيك نسبي در رسته بافه هاي شبه منسجم
563
جبر هوپف متناهي البعدوهم - نيم ساده روي ميدان با مشخصه صفر، نيمه ساده است
564
جبر و اختيار در شعر شاعران سنت گراي معاصر
565
جبر و حساب رشته ها براي اعمال شناختي
566
جبر واره هاي كورانت و ارتباط آنهابا خمينه هاي 2-همتافته
567
جبران ‌سازي حركت تصوير براي جراحي قلب تپنده
568
جبران اتلاف در فراماده ساخته شده از مشددهاي حلقه¬اي شكافته بوسيله¬ي بهره
569
جبران اثر تزويج توالي صفر و مقاومت خطا روي عملكرد رله هاي ديستانس زمين خطوط موازي
570
جبران افت ولتاژ سلفي در خطوط انتقال با استفاده از خازن سري و مبدل تريستوري
571
جبران تداخلهاي بين حاملي و بين بلوكي و عدم توازن IQ براي سامانه هاي MIMO-OFDM در كانالهاي دوگانه انتخابي
572
جبران توان راكتيو در كوره هاي قوس الكتريكي
573
جبران جذب غير خطي انتشار ساليتون ها در فيبرهاي نوري
574
جبران خسارت بزه ديدگان جنايات تروريستي
575
جبران خسارت تجاري در چارچوب نظام سازمان تجارت جهاني WTO
576
جبران خسارت توسط دولت از منظر فقه اماميه و حقوق ايران
577
جبران خسارت در پرتو مسووليت دولت عراق در تجاوز و اشغال جمهوري اسلامي ايران
578
جبران خسارت در پي فسخ قرارداد
579
جبران خسارت معنوي در رويه قضايي جمهوري اسلامي ايران و با تاكيد بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392
580
جبران خسارت ناشي از بازداشت متهمين بي گناه در ايران
581
جبران خسارت ناشي از حوادث ساختماني
582
جبران خسارت ناشي از سرمايه گذاري در پرتو مقررات مركز حل و فصل اختلافات
583
جبران خسارت ناشي از كارافتادگي در نظام حقوقي ايران
584
جبران خطاهاي هندسي ماشين فرز CNC سه محوره توسط اصلاح كدهاي ماشين كاري
585
جبران خطاهاي هندسي و خطاهاي حاصل از كرنش ابزار در ماشين فرز CNC پنج محور توسط اصلاح كدهاي ماشينكاري
586
جبران خطاهاي هندسي و خطاهاي حاصل از كرنش ابزار در ماشين فرز CNC سه محوره توسط اصلاح كدهاي ماشينكاري
587
جبران خطاي ماشينكاري ناشي از خيز ابزار با مكانيزم سروو
588
جبران خمش ابزار ميكروفرزبا بكارگيري سيگنال‌هاي ميز ميكروفرز دومحوره
589
جبران سازي اثر اشباع در ترانسفورماتورهاي جريان براي رله هاي حفاظتي
590
جبران سازي اثر اشباع عملگرها در سيستم هاي غيرخطي با مطالعه موردي سيستم سوپرهيتر
591
جبران سازي اثرات خطي و غيرخطي فيبر نوري در مخابرات نوري همدوس به روش پردازش سيگنال ديجيتال
592
جبران سازي تأخير زماني در تست سخت افزار در حلقه سيستم كنترل سوخت موتور جت
593
جبران سازي تاثير ديناميك موتور AC در شبيه سازي HILسيستم كنترل سوخت موتور
594
جبران سازي تاخير ورودي سيستم هاي غيرخطي در حضور اغتشاش
595
جبران سازي تصوير در عمل جراحي قلب تپنده به كمك ربات-دستيار جراح
596
جبران سازي توالي منفي جريان و بهبود كيفيت توان در شبكه هاي تركشن توسط سيستم بهبود دهنده توان شبكه راه آهن
597
جبران سازي توان راكتيو در خطوط كابلي غيرهمگن
598
جبران سازي توان راكتيو در شبكه هاي الكتريكي بر مبناي اينورترهاي منبع ولتاژي چند سطحي
599
جبران سازي حركت در تصاوير به دست آمده از رادار ISAR با استفاده از معيار آنتروپي
600
جبران سازي حركت قلب تپنده در ربات جراح قلب به كمك پردازش تصاوير
601
جبران سازي سيگنال ارسالي با مدولاسيون OFDM در كانالهاي
602
جبران سازي عملكرد كليد در خطوط انتقال براي كليدزني سنكرون
603
جبران سازي فليكر ناشي از كوره قوس الكتريك با استفاده از تركيب SVC و فيلتر فعال
604
جبران سازي فليكر ناشي از كوره هاي قوسي با استفاده از جبرانساز استاتيكي سنكرون توزيع
605
جبران سازي نابالانسي در سيستم ياتاقانهاي مغناطيسي فعال
606
جبران سازي و پياده سازي بدون ضرب كننده فيلتر ديجيتال Cascade integrator comb
607
جبران سازي و تصحيح خطاهاي DAC در مدولاتورهاي سيگما-دلتا با نسبت بيش نمونه برداري پايين در تكنولوژي هاي نانومتر CMOS
608
جبران سازي و كاهش اثر پارامترهاي مداخله گر بر قرائت، در ابزار دانسيته درون چاهي در چاه نگاري هسته اي با استفاده از شبيه سازي توسط كد MCNP
609
جبران عدم تعادل در ريز شبكه ها با استفاده از مبدل هاي استاتيكي ريز ژنراتورها
610
جبران كننده اثر تغيير ثابت زماني روتور در كنترل برداري موتور القايي و شرايط تغيير گشتاور با استفاده از شبكه هاي عصبي
611
جبران كننده هاي توان راكتيو SVC و ساختارهاي حفاظتي و كنترلي آن
612
جبران مصنوعي منطقه مرده كنترل كننده براي ربات حمل مايع
613
جبران معكوس انحراف و افزايش دقت ابعادي در قطعات توليد شده به روش استريوليتوگرافي
614
جبران همزمان توان راكتيو و هارمونيكهاي شبكه بر اساس كنترل بهنگام يك اينورتر منبع جريان
615
جبران هوشمند اثرات تغيير دما بر سنسورهاي اختلاف فشار خازني
616
جبران‌سازي اثرات غيرخطي درمخابرات همدوس فيبرنوري تك مد
617
جبران‌سازي فريب در سيستم موقعيت‌ياب جهاني(GPS) با استفاده از تبديل موجك
618
جبران‌سازي هارمونيكي با استفاده از ژنراتور القايي دو سو تغذيه در توربين‌هاي بادي
619
جبران‌سازي و مقاوم‌سازي به اثرات تغييرات روشنايي و سايه به‌منظور بهبود در تشخيص چهره
620
جبرانساز استاتيك توان راكتيو در راه آهن برقي
621
جبرانسازي اثرات غيرخطّي در ميكروسكوپهاي پروبي روبشي(SPMs)ونانومنيپوليشن خودكار با ميكروسكوپ نيروي اتمي(AFM
622
جبرانسازي تغيير شكل بافت در عمل جراحي با حداقل تهاجم
623
جبرانسازي نامتعادلي ولتاژ در نقطه اتصال مشترك با استفاده از سيستم فتوولتائيك
624
جبرانسازي نوسانات توان با استفاده از تركيب باتري و ابرخازن در ريزشبكه
625
جبرانسازي نوسانات ميز دو درجه آزادي ناشي از اثر انعطاف پذيري پيچشي جعبه دنده هارمونيك درايو
626
جبرانسازي هارمونيكها و توان راكتيو با استفاده از فيلتر تركيبي سه فاز با سه روش كنترلي در شرايط منبع ولتاژ ايدهآل و غيرايدهآل
627
جبرانسازي هارمونيكها و ميان هارمونيكها در ريزشبكه با استفاده از كنترل كنندة MPC
628
جبرفوريه
629
جبرمشتقات حاصل‌ضرب تانسوري
630
جبرهاي BL و فيلتر هاي ان
631
جبرهاي BSE
632
جبرهاي CM – متناهي و CM - آزاد
633
جبرهاي k-گرنشتاين و مدول‌هاي مرابطه‌اي
634
جبرهاي z2-مدرج شده ،سوپردامنه در منيفلدهاي عجيب و ساختار هندسي
635
جبرهاي احتمال از ديدگاه منطق پيوسته
636
جبرهاي ايواهوري- هكه متناظر با ابر جبرهاي لي ...
637
جبرهاي با ناخ روي گروههاي توپولوژيكي راست فشرده , Banch algebras on compact right topological groups
638
جبرهاي با ناخ و رتبه طيفي جمعوند مستقيمي از عملگرها
639
جبرهاي باناخ با هنج هاي يكاني
640
جبرهاي باناخ تقريبا دوتصويري و ايده آل هاي پوچ توان
641
جبرهاي باناخ حاصل شده از گروه هاي توپولوژيك موضعا" فشرده
642
جبرهاي باناخ دو تصويري مدولي و جبر هاي باناخ دو تختي مدولي
643
جبرهاي باناخ دوتختي تقريبي وجبرهاي باناخ ميانگين پذير
644
جبرهاي باناخ- دوطرفه تخت
645
جبرهاي باناخ دوگان و كاربرد آن روي جبرهاي اندازه ي گروهي
646
جبرهاي باناخ روي گروههاي راست توپولو‍ژيك فشرده
647
جبرهاي باناخ شبه انقباض پذير و شبه ميانگين پذير
648
جبرهاي باناخ شبه ميانگين پذير و شبه انقباض پذير
649
جبرهاي باناخ فازي
650
جبرهاي باناخ مدول ميانگين پذير
651
جبرهاي باناخ منظم توپولوژيك و ساختار عناصر برخي جبرهاي باناخ
652
جبرهاي به طور موضعي حلقوي و جبرهاي به طور موضعي آفين
653
جبرهاي پوششي
654
جبرهاي پيچشي وزن دار بدون هما تقريبي كرندار
655
جبرهاي چند ارزشي
656
جبرهاي چندگانه و روابط اساسي
657
جبرهاي حاصل‌ضرب صليبي وابسته به سيستم‌هاي ديناميكي توپولوژيكي
658
جبرهاي حلقوي مكرر
659
جبرهاي خوشه اي-پنهاني
660
جبرهاي سگال در جبر توپولوژيك (C0(X,A
661
جبرهاي سگال عملگري در جبرهاي فوريه
662
جبرهاي سگال عملگري در جبرهاي فوريه
663
جبرهاي طيفي
664
جبرهاي عملگر راسي ، ابر جبرهاي عملگر راسي و مدولهاي آنها
665
جبرهاي فرشه-هيلبرت
666
جبرهاي فوريه- استيلجس و مضارب هرز- شار و توابع تقريبا متناوب ضعيف روي گروههاي موضعا فشرده
667
جبرهاي فوريه-اشتيليس و Lp روي گروه‌هاي فشرده موضعي
668
جبرهاي فون نيومان و اصل انعكاس موضعي
669
جبرهاي كامل توابع گسترنده روي كلافهاي كتانژ انت فضاهاي همگن
670
جبرهاي لي Bcn-مدرج به دست آمده از نمايش هاي فرميونيك
671
جبرهاي لي به طور موضعي آفين و جبرهاي لي به طور موضعي آفين توسيعي
672
جبرهاي لي يكدار استينبرگ و همولوژي دووجهي چاوله
673
جبرهاي ليپشيتز برداري- مقدار
674
جبرهاي ليپشيتز و اشتقاق آن
675
جبرهاي مثلثي و مشتقات لي
676
جبرهاي منگر و توابع چند مكاني
677
جبهه ها
678
جدا سازي بيو پروتئين زئين از ذرت و كاربرد نانو ذرات آن در روش ميكرو استخراج پخشي جامد-مايع
679
جدا سازي پيش تغليظ مقادير ناچيز يون سرب با استفاده از نانو ذرات اهن اكسيد مغناطيسي بدون معرف كي ليت دهنده قبل از اندازه گيري ان به روش طيف سنجي جذب اتمي الكترو حرارتي
680
جدا سازي خود كار كاني هاي موجود در مقاطع نازك سنگ ها با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي پرسپترون چند لايه
681
جدا سازي سيكنال هاي صحبت به روش كور در حوزه زمان - فركانس
682
جدا سازي لرزه اي در پي ساختمانها Base isolation [بيس ايزوليشن]
683
جدا سازي متغيرهاي آنتروپومتريكي و بيومكانيكي ورزشكاران مرد در شش رشته ورزشي فوتبال ، واليبال ، ژيمناستيك ، اسكيت ، كشتي و ورزش زورخانه اي باشگاه هاي شهر همدان .
684
جدا سازي مقادير كم يون هاي كبالت . منگنز . طلا . پالديم . روديم . مس. كادميم و نيكل با استفاده از انواع روشهاي ميكرو استخراج و استخراج فاز جامد و تعيين انها بوسيله اسپكترومتري جذب اتمي شعله
685
جدا سازي ميكرو ارگانيسمهاي توليد كننده پلي هيدروكسي الكانوات از پساب كار خانجات صنايع غذايي كرمان و بررسي امكان توليد مونومر والرات توسط ميكرو ارگانيسم هاي مذكور
686
جدا سازي نفت در آب دريا به روش بيو لوژيكي
687
جدا سازي هافنيم از زير كوئيم به روش استخراج با حلال
688
جدا سازي هدفهاي واقعي از كاذب با استفاده از الگوريتم تخمين FLFMT,IF در سيستم هاي رتيكلي
689
جدا سازي و اندازه گيري الكتروشيميايي -2 آمينو بنزيميد ازول به روش پليمر حكاكي شده مولكولي با استفاده از ولتا متري ديفرانسيلي پالسي , 1-Solation and electrochemical identification of 2-aminobenZimida Zole using molecularly imprinted polymerdifferential pulse )MIP(method combimd with
690
جدا سازي و پيش تغليظ مقادير كم سرب و منگنز در نمونه هاي ابي با روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي قبا از اندازه گيري با اسپكترومتري جذب اتمي كوره گرافيتي
691
جدا سازي و پيش تغليظ مقادير كم نيكل از نمونه هاي آبي با استفاده از روش استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
692
جدا سازي و پيش تغليظ مقادير كم يون سرب در نمونه هاي آبي و سبزيجات به روش استخراج فاز جامد با استفاده از نانوسيليكاي ملانين دار شده و اندازه گيري آن با طيف سنج جذب اتمي شعله اي
693
جدا سازي و پيش تغليظ مقادير ناچيز طلا و پالاديم بوسيله استخراج نقطه ابري بدون معرف كمپلكس دهنده قبل از تعيين بوسيله جذب اتمي شعله
694
جدا سازي و تغليظ نقره به كمك پليمر نشاندار شده ي يوني
695
جدا سازي و شناسايي قارچ هاي اندوميكوريز گونه هاي صنوبر در استان اصفهان
696
جدا سازي و شناسايي ليگنين موجود در پساب صنعتي كارخانه چوب و كاغذ چوكا و بررسي اثر آن روي صفحات منفي باتري استاتر سرب - اسيدي , isolation and determination of lignin from waste of wood & paper factory )CHUKA( and investigation of its effect on negative plates in starter lead-acid batteries
697
جدا سازي و شناسايي همزمان آمفتامين و متا امفتامين در نمونه هاي ادرار به كمك پيش ستون هاي انباشته از نانو لوله هاي
698
جدا سازي وهمسانه سازي پروموتور بذر اختصاصي ناپين از كلزا (Brassica napus L.)
699
جدا سازي، استخراج و اندازه گيري طلا و نقره در نمونه هاي حقيقي مانند كنسانتره سرب و توسعه روش هاي جديد استخراج براي اندازه گيري برخي گونه هاي داروئي
700
جدا سازي، پيش تغليظ و اندازه گيري بعضي از آلكالوئيدهاي ترياك
701
جدا سازي، پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير بسيار ناچيز نيكل در نمونه هاي آبي پس از استخراج با فاز جامد به روش پلاروگرافي
702
جدا سازي، تغليظ و گونه شناسي آنتيموان با استفاده از روش ميكرو استخراج قطره آلي منجمد شناور (SFODME) و اندازه گيري آن با طيف سنجي جذب اتمي الكترو ترمال
703
جدا كردن نفت از آب به كمك طراحي و ساخت صفحات سينوسي شيبدار
704
جدا كنندهاي تزئيني با استفاده از تكنيك باتيك
705
جدا و خالص سازي مولكولهاي بيولوژيك آلفا -آميلازو گلوكو -آميلاز به روش استخراج دو فاز آبي همراه بررسي انتقال جرم
706
جداساري ليپوپلي ساكاريد ميكروبي ازمحلول دارويي
707
جداساري و شناسايي يك سويه بومي ميكروبي آميلوليتيك مناسب از مناطق صنعتي درايران
708
جداسازي ...جنيني از خون مادر جهت تشخيص غير تهاجمي قبل از تولد تعدادي كروموزومهاي جنيني
709
جداسازي ، بيان و بررسي خصوصيات فيزيولوژيكي آنزيم بتا ا و3- گلوكاناز از يونجه يكساله
710
جداسازي ، پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز يون هاي فلزات سنگين در نمونه هاي محيط زيستي با استفاده از سيليگاژل هاي نانو حفره عامل دار سنتز شده
711
جداسازي ، تغليظ و تثبيت I و MO حاصل از شكافت هسته اي اورانيوم طبيعي بوسيله زئوليت ها و با استفاده از روش گاما اسپكتروسكوپي
712
جداسازي ، خالص سازي و تعيين ساختار تركيبات موجود در گياه مريم كوهي (Swertia longifolia Boiss)
713
جداسازي ، همسانه سازي و بيان دو ژن كد كننده تيوردوكسين ردوكتاز وابسته به NADPH از گياه برنج ﴿Oryza sativa﴾
714
جداسازي ،پيش تغليظ و اندازه گيري نيكل در نمونه هاي آبي با استفاده از ساقه آفتابگردان
715
جداسازي CO2/N2 و CO2/CH4 با استفاده از غشاء پلي¬فنيل¬سولفون اصلاح شده با پلي¬اتيلن¬گلايكول
716
جداسازي DNA جنيني از خون مادر جهت تشخيص غير تهاجمي قبل از تولد تعدادي كروموزومهاي جنيني
717
جداسازي LDL وHDL از سرم انسان با روش اولتراسانتريفيژ و مطالعه تاثيرات تعدادي از ماركرهاي التهابي بر عملكردLDL وHDL و ميزان فعاليت ل نزيم پاراكسوناز-1 در شرايط in vitro , isolation of LDL & HDL from human serum using ultracentrifugation and study of effects of some inflammatory markers on LDL & HDL oxidation and paraoxonase-1activity, in vitro
718
ﺟﺪاﺳﺎزي آب از ﭘﺴﺎبﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش تقطير غشايي
719
جداسازي آب و ايزوپروپيل الكل به روش تراوش تبخيري با استفاده از غشاء پلي( وينيل الكل) ليتيم برومايد
720
جداسازي آروماتيك ها و آلفاتيك ها به وسيله غربالهاي مولكولي
721
جداسازي آزمايشگاهي گازها توسط غشا مايع
722
جداسازي آسپرژيلوس هاي مولد آفلاتوكسين از خاك باغات پسته و شناسايي و طبقه بندي آنها با استفاده از روش هاي ملكولي
723
جداسازي آلايندههاي ناشي ازبكارگيري سموم دفع آفات نباتي از آب آشاميدنيبا استفاده از فرآيند نانوفيلتراسيون
724
جداسازي آلفاآميلازميكروبي﴿Bacillus Licheniformis ﴾به كمك اولترافيلتراسيون
725
جداسازي آلودگي سيگنال الكتروكارديوگرام از سيگنال الكترومايوگرام ثبت شده از عضله‌هاي بخش فوقاني تنه
726
جداسازي آمو نياك از آب توسط فرايند غشايي
727
جداسازي آمونياك به روش جذب سطحي
728
جداسازي آنزيم ليپاز از سويه هاي اكتينوميست محيطي جداشده از نمونه هاي خاك شور و معادن نمك جنوب كشور
729
جداسازي اتوماتيك آرتيفكت ها از سيگنال EEG و بررسي امكان افزايش دقت جداسازي
730
جداسازي اتوماتيك امواج محلي و دورا از طيف موج اقيانوس
731
جداسازي اتيلن از اتان و پروپيلن از پروپان بوسيله غشاي نانو كامپوزيت پلي ايميد- نانو سيليكا
732
جداسازي اجتماعي- فضايي در شهر تهران و راهكارهاي طراحي شهري براي كاهش آن: نمونه‎ي موردي اسلام‎آباد
733
جداسازي اجزاء پروتئيني آرتميا اورميانا و بررسي اثرات ممانعت از پيري اين عوامل در سلولهاي فيبروبلاست انساني در محيط كشت سلولي
734
جداسازي اجزاي تصاوير FMRIجهت آشكار سازي توابع مغز با استفاده از مدل ICA
735
جداسازي اجزاي ريزوم زردچوبه و بررسي خواص پريبيوتيكي آنها بر روي باكتري لاكتوباسيلوس پلانتاروم در مقايسه با پريبيوتيك تجاري (اينولين)
736
جداسازي ارتعاشات كل ماهواره
737
جداسازي استايرن از محلول آبي به روش جذب سطحي به وسيله ي باگاس
738
جداسازي اطلاعات هويت شخص و حذف تنوعات از تصوير چهره
739
جداسازي الكل از محلول هاي آبي رقيق با فرايند ترلوش تبخيري با استفاده از غشا تركيبي
740
جداسازي املاح منيزيم از سنگهاي دولوميت ايران
741
جداسازي امولسيون روغن و آب با استفاده از غشاء پلي وينيل الكل الكتروريسي شده
742
جداسازي اموليسيون روغن در آب با استفاده از غشاهاي اولترافيلتراسيون پوشش داده شده با نانو ذرات اكسيد تيتانيوم
743
جداسازي انتخابي و تغليظ سموم a,b-Endosulfan به روش پليمر حكاكي شده ي مولكولي و اندازه گيري توسط دستگاه كروماتوگرافي گازي
744
جداسازي انتخابي يونهاي كروم ﴿III )و (VI) از محلول آبي حاوي مس با كاربرد همزمان عامل كمپلكس سازEDTA و فرايند الكترودياليز
745
جداسازي اندازه گيري اورانيوم و راديوم در سنگ معدن و پسمانهاي مايع به روشهاي مختلف راديوشيمي
746
جداسازي انسولين درسيستم هاي دوفازي آبي پلي اتيلن گلايكول -فسفات وپلي پروپيلن گلايكول فسفات ومدلسازي ترموديناميكي سيستم هاي دوفازي آبي پلي اتيلن گلايكول - فسفات
747
جداسازي ايزوتوپها به كمك پالسهاي تيز ليزري به روش جذب چند فوتوني
748
جداسازي ايزوتوپهاي مولكولي مانند ايزوتوپهاي SF6 با ليزر Co2 پالسي بطريقه جذب چند فوتوني
749
جداسازي ايزوتوپي به روش پخش حرارتي
750
جداسازي ايزومرهاي زايلن
751
جداسازي با سيالات فوق بحراني
752
جداسازي بار‌هاي مثبت و منفي با استفاده از غشاي گرافن- كربن نانولوله
753
جداسازي بازتاب از تصوير توسط الگوريتمهاي جداسازي كور منابع با استفاده از ويژگيهاي محلي
754
جداسازي باكتري هاي بيماري زاي خانواده سولاناسه و باكتريوفاژهاي آن ها
755
جداسازي باكتري هاي تجزيه كننده ليپيد از پساب هاي صنعتي و شناسايي مولكولي آنها
756
جداسازي باكتري هاي مقاوم به قلع مس كروم و نيكل از پسابهاي صنعتي و شناسايي مولكولي آنها
757
جداسازي باكتري‌هاي اسيد لاكتيك بومي و استفاده از آنها در كنترل رشد قارچ آسپرژيلوس فلاووس مولد آفلاتوكسين و كاربرد بيوسنسور الكترو شيميائي مبتني بر DNA در تشخيص ژن توليد كننده سم آفلاتوكسين در يك ماده غذايي
758
جداسازي باكتريهاي حل كننده فسفات و تشخيص حضور ژنهاي pho موثر در حذف فلزات سنگين
759
جداسازي باكتريهاي مزوفيل هوازي از دستگاه گوارش كرم ابريشم و بررسي كاربرد آنها در صنعت
760
جداسازي باكتريوفاژهاي استرپتوكك هاي بيماريزاي ماهي و بررسي استفاده از آنها در كنترل عفونت
761
جداسازي باكتريوفاژهاي باكتري هاي لاكتيك از صنايع لبني
762
جداسازي باكتريوفاژهاي ريزوبيوم وبررسي كاربردآنها
763
جداسازي باكتريوفاژهاي لايتيك از فاضلاب بيمارستان رازي رشت موثر بر اشريشيا كلاي جدا شده از بيماران دچار عفونت زخم در سال 94 با هدف كاربرد در درمان عفونت¬هاي زخم مقاوم به درمان
764
جداسازي بنتازون از محلول آبي توسّط غشاي مايع نگهداشته شده
765
جداسازي بيومولوكلهادرسيستم هاي دوفازي آبي بااستفاده ازپليمرهاي هوشمند
766
جداسازي پاسخ رسانايي پوستي در يك الگو با فاصله ي بين تحريكي كوتاه
767
جداسازي پالس بر اساس دامنه و زمان ورود
768
جداسازي پروپيلن از نيتروژن با استفاده از غشاء سيليكون رابر بر پايه پلي اتر سولفون
769
جداسازي پروتئين از آب پنير بوسيله روش افرون فلوتاسيون
770
جداسازي پروتئين در سيستم هاي دو فازي آبي
771
جداسازي پلاسما از گلبولهاي قرمز و بررسي پديده "ايجاد لايه غلظت "
772
جداسازي پلاسميد از چند گونه باكتري گياهي
773
جداسازي پلاك هاي آتروسكلروزيس در تصاوير اولتراسوند درون رگي عروق كرونر
774
جداسازي پني سيلين جي توسط غشاهاي مايع امولسيوني
775
جداسازي پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير كم فسفات و سيليكات با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده به روش استخراج فاز جامد
776
جداسازي تئوفيلين به روش كروماتوگرافي لايه نازك و تعيين آن توسط طيف سنجي فلورسانس صفحه خوان و كاربرد اين روش در نمونه هاي دارويي
777
جداسازي تركيب دارويي هايپريسين از گياه گل راعي
778
جداسازي تركيبات آلي فرار از هوا توسط غشاء كامپوزيتي
779
جداسازي تركيبات اسيدي گازهاي فرآيندي و سنتز شده با استفاده از غشا ﴿مدلسازي فرآيند﴾
780
جداسازي تركيبات با ارزش از زائدات مركبات و تبديل باقي مانده ي آن به بيوگاز
781
جداسازي تركيبات پريبيوتيك از برخي منابع گياهي و بررسي خصوصيات ساختاري و عملكردي آن ها
782
جداسازي تركيبات كبالت، منگنز و نيكل از محلول شبيه سازي شده ليچينگ باتري هاي ليتيوم-يون
783
جداسازي تركيبات كروم با كربن فعال اصلاح ساختار يافته توسط تركيبات مختلف
784
جداسازي تركيبات گوگردي از گازوئيل با فرايند تراوش تبخيري
785
جداسازي تصاوير ابرطيفي با تغييرپذيري اعضا و بر اساس تنكي ضرايب
786
جداسازي تصاوير مخلوط شده در حوزه موجك و كانتورلت
787
جداسازي تك ميكروفونه سيگنال آميزش گفتار دو گوينده
788
جداسازي چند پارامتري پالس‌هاي متداخل
789
جداسازي خودكار ناحيه پستان در تصاوير تشديد مغناطيسي مبتني بر اطلس و طبقه بندي ضايعات سرطاني
790
جداسازي داروي مترونيدازول از پساب مصنوعي با استفاده از غشاهاي نانوفيلتراسيون CuS/AA/PSf تهيه‌شده از طريق پوشش دهي لايه‌نازك نانو كامپوزيتي CuS /AA بر روي غشا اولترافيلتراسيون PSf
791
جداسازي درجاي بوتانول در فرآيند تخمير استون-بوتانول-اتانول و تبديل باقيمانده محيط كشت به روغن ميكروبي تك‌ياخته
792
جداسازي دو تصوير همبسته تركيب شده خطي، با بكارگيري الگوريتم جداسازي كور منابع
793
جداسازي دو منبع با كمك TDOA
794
جداسازي دورهاي كزول و كاربردشان در توان هاي ايده آل هاي يالي گراف هاي ويسكر
795
جداسازي دي اكسيد كربن از گاز هاي حاصل از احتراق
796
جداسازي دي اكسيد كربن از متان توسط غشاي پلي يورتاني و نانو كامپوزيت پلي يورتان/سيليكا
797
جداسازي دي اكسيد كربن از نيتروژن، هليوم و متان توسط غشا زمينه مركب پليمر ميكرو متخلخل ذاتي و چهارچوب آلي كوالانسي
798
جداسازي دي اكسيد كربن و متان با غشا نانو كامپوزيتي و نانوپركن اصلاح شده
799
جداسازي دي ان آ جنيني از خون مادر جهت تشخيص غير تهاجمي قبل از تولد تعدادي كروموزومهاي جنيني
800
جداسازي دي‌اكسيد‌كربن از مخلوط گازي دي‌اكسيدكربن و نيتروژن با استفاده از جاذب كربني تلقيح شده
801
جداسازي دي‌اكسيدكربن با استفاده از جاذب‌هاي غربال مولكولي
802
جداسازي ذرات آهني و اكسيد آن توسط نيروهاي مغناطيسي پالسي
803
جداسازي ذرات بر اساس اندازه با استفاده از يك دستگاه ميكروفلوئيديك
804
جداسازي ذرات به روش Field-Flow Fractionation
805
جداسازي ذرات غير مغناطيسي پروتئيني توسط نانوسيال مغناطيسي
806
جداسازي ذرات و سلول ها از سيال به روش مگنتوفورسيس در يك ميكروكانال به كمك دو آهنرباي دائم
807
جداسازي ذرات و سلول ها از سيال به روش مگنتوفورسيس در يك ميكروكانال به كمك دو آهنرباي دائم
808
جداسازي ذرات و سلول ها از سيال به روش مگنتوفورسيس در يك ميكروكانال به كمك دو آهنرباي دائم
809
جداسازي رگ هاي خوني در تصاوير شبكيه چشم به كمك شبكه هاي عصبي عميق
810
جداسازي رنگينه هاي ديسپرس پساب نساجي با استفاده از غشاهاي پليمري نانوكامپوزيتي فوق آبدوست حاوي نانوذرات اكسيد زيركونيوم
811
جداسازي زيركونيوم و هافنيوم با اعمال ميدان الكتريكي و به كمك غشاي مايع
812
جداسازي زيست مولكول ها در سيستم هاي دوفازي آبي پليمر نمك با - تفكيك تمايلي
813
جداسازي سلول ها بدون تغيير ساختار فيزيكي و يا شيميايي
814
جداسازي سلول هاي بنيادي سرطاني ازرده سلولي سرطان پستان انساني MDA-MB231
815
جداسازي سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان رت و پيوند آنها به رت هاي سالم و اشعه ديده و بررسي امكان لانه گزيني آنها در مغز استخوان
816
جداسازي سلولهاي بنيادي خون بندناف انسان و احتمال تمايز آنها به سلولهاي كبدي در آزمايشگاه
817
جداسازي سولفون ها از يك سوخت هيدروكربني تعريف شده توسط يك سامانه استخراجي قطره منفرد
818
جداسازي سويه باكتريايي هالوفيل مولد آنزيم ليپاز از خاك و بهينه سازي شرايط توليد
819
جداسازي سويه هاي باسيلوس كواگولانس، مطالعه خصوصيات پروبيوتيك جدايه ها و كشت آنها با استفاده از منابع كربني مقرون به صرفه
820
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳيگنال اﻟﮑﺘﺮيكي ﻗﻠﺒﯽ ﺟﻨين از ﻣﺎدر
821
جداسازي سيگنال صوتي با استفاده از تبديل فوريه
822
جداسازي سيگنال قلب جنين با استفاده از جداسازي كور منابع مبتني بر تحليل زمان- فركانس
823
جداسازي سيگنال هاي گفتار و موسيقي با بكارگيري الگوريتم جداسازي كور منابع
824
جداسازي سيليس از كاه برنج به منظور بهبود توليد اتانول از آن با استفاده از قارچ موكور هميليس
825
جداسازي شبه كلمات و تعيين تعداد و محل نقاط در كلمات دستنويس
826
جداسازي شبه كلمات و تعيين تعداد و محل نقاط در كلمات دستنويس فارسي
827
جداسازي شناسايي و غربالگري سويه هاي مخمر ... و ارزيابي آنها به عنوان مخمر نان
828
جداسازي طلا از پساب ها توسط كربن فعال تهيه شده از باگاس
829
جداسازي طنين صدا از سيگنال باند باريك گفتار با استفاده از يك ميكروفن
830
جداسازي طيفي تصاوير ابرطيفي بر اساس ساختار تنك بلوكي
831
جداسازي طيفي توزيع شده تصاوير ابر طيفي
832
جداسازي طيفي توزيعشدهي تصاوير ابرطيفي
833
جداسازي عامل ضد انعقاد خون از زهر مار افعي قفقازي ايران
834
جداسازي عناصر خاكي نادر اسكانديوم و ايتريم از محلول حاوي آنها به روش استخراج حلال
835
جداسازي عوامل باكتريايي از آب آشاميدني توسط نانو فيلترهاي الكتروريسي شده
836
جداسازي عيب مبتني بر طبقه بندي سري هاي زماني چند متغيره
837
جداسازي غشايي در صنايع شيميايي
838
جداسازي غشايي درفرآورش آب پنير و بررسي شار (ميكروفيلتراسيون و اولترافيلتراسيون آب پنير)
839
جداسازي غشايي دي‌اكسيدكربن از هيدروژن بااستفاده از نانوكامپوزيت پليمري و مدل‌سازي آن
840
جداسازي غشايي محلول دي متيل هيدرازين نامتقارن
841
جداسازي فاژها و بررسي وجود توالي هاي فاژي در ژنوم اسينتوباكتر بوماني جدا شده از عفونت هاي سوختگي و داراي مقاومت چندگانه به داروها
842
جداسازي فراورده‏هاي نفتي از آب توسط غشاي نانو ليفي كامپوزيت دو جزئي PVDF/PS
843
جداسازي فلز سنگين سرب از محلول هاي آبي توسط بيونانو كامپوزيت زئوليت مغناطيسي
844
جداسازي فلز كادميم از پساب هاي صنعتي با استفاده از نانو زئوليت X
845
جداسازي فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي با استفاده از ميكروارگانيسم ها (Biosorption)
846
جداسازي فلزات سنگين از محيط مايع با نانو جاذب ها
847
جداسازي فلزات سنگين به روش غشاء مايع
848
جداسازي فلزات سنگين توسط فرآيند بيو جذب بوسيله مورفولوژي هاي مختلف قارچ موكوراينديكوس
849
جداسازي فلزات سنگين موجود در پساب پالايشگاهي با سامانه دوفازي آبي
850
جداسازي فلزات غيرفرومغناطيسي از ساير مواد بازيافتي با استفاده از تكنيك القاي جريان گردابي
851
جداسازي فنل و تركيبات فنلي از محلول هاي آبي با استفاده از سيستم اسمز معكوس
852
جداسازي فواره گلئوني و بررسي رويدادهاي سه فواره اي ناشي از نابودي زوج الكترون و پوزيترون به روش هاي خوشه اي و وو -زوبرنيك اصلاح شده
853
جداسازي قطرات با اندازه مختلف در جريان روي يك سطح شيبدار دو بعدي
854
جداسازي كادميم از پسماندهاي كارخانه ذوب روي با روش استخراج حلال اونتراسونيكي
855
جداسازي كادميوم از سنگهاي فسفاته و اسيد فسفريك
856
جداسازي كاني هاي سرب از كانسنگ باريت
857
جداسازي كنسرسيوم ميكروبي براي بيوليچينگ به كمك جهش‌زايي از طريق پرتو گاما جهت فرآوري مس از تركيبات سولفور مس
858
جداسازي كور تركيب هاي كانولوتيو سيگنال هاي اكوستيكي
859
جداسازي كور تصاوير فراطيفي با استفاده از الگوريتم آناليز مورفولوژيكال تصوير
860
جداسازي كور منابع با استفاده از روش تركيبي چند ميكروفنه
861
جداسازي كور منابع با استفاده از روش هاي زمان - فركانسي چند ميكروفونه باند وسيع
862
جداسازي كور منابع بااستفاده از آرايه هاي ميكروفوني
863
جداسازي كور منابع براي مخلوط هاي كانوالو شده با كاربرد مكان يابي
864
جداسازي كور منابع تصويري با استفاده از آناليز مولفه هاي مستقل اصلاح شده
865
جداسازي كور منابع در شرايط استاندارد و فرومعين در حوزه ي زمان-فركانس با استفاده از طبقه بندي اتم هاي زمان-فركانس
866
جداسازي كورِ منابع صوتي با استفاده از روش‌هاي نمايش تنك
867
جداسازي كور منابع هميشه مشتركا ايستان با اجزاء قابل پيش بيني و كانال لحظه اي خطي و تغيير ناپذيري بازمان
868
جداسازي كيتوزان توليد شده به روش بيولوژيكي و بررسي خواص ضد ميكروبي آن
869
جداسازي كيتوزان خالص از قارچ موكور اينديكوس رشد يافته بر عصاره قارچ
870
جداسازي كينولين از سوخت مدل ايزواكتان با استفاده از چارچوب‌هاي آلي – فلزي بر پايه مشتقات كربوكسيليك اسيدها
871
جداسازي گاز CO2 با استفاده از غشا مايع و نانو ذرات
872
جداسازي گاز دي اكسيد كربن از مخلوط گازي CH4/CO2 توسط غشاي نانو كامپوزيت پلي ايميد-اكسيدتيتانيم
873
جداسازي گاز دي اكسيدكربن از مخلوط گازي با تشكيل هيدرات دي اكسيدكربن در حضور بهبود دهنده هاي تترابوتيل آمونيوم كلرايد + استون
874
جداسازي گاز هاي نيتروژن / دي اكسيد كربن با استفاده از غشاي پليمري MDPE
875
جداسازي گاز هيدروژن از گاز سنتز با استفاده از غشاء نانوكامپوزيتي پلي اتر ايميد/ نانو سيليكا
876
جداسازي گازهاي اتيلن/اتان و پروپيلن/پروپان با استفاده از غشاي نانو كامپوزيت سلولز استات - سيليكا
877
جداسازي گازهاي دي اكسيد كربن و دي اكسيد گوگرد از متان با استفاده از نانو لوله AIN به روش محاسباتي
878
جداسازي گفتار از سكوت و موزيك
879
جداسازي گفتار از موزيك با استفاده از تكنيك هاي BSS
880
جداسازي گلوتن و توليد اتانول از گندم توسط قارچ هاي فيلامنتوس
881
جداسازي گوگرد از كنسانتره سنگ آهن حاوي گوگرد گلگهر
882
جداسازي ليپيد و پروتئين از ماكروجلبك آزولا فيليكولايد (Azolla filiculoides ) و توليد متان از زيست توده باقي مانده
883
جداسازي ليزري ايزوتوپ 34S در مولكول SF6 به روش دو بسامدي ﴿IR-IR﴾ با بهره گيري از ليزر TEA CO2 چند خط
884
جداسازي ليزري مولكولي ايزوتوپ كربن- 13 با بهره گيري از تپهاي ليزرهاي پر توان كوك پذير
885
جداسازي ليگنوسولفونات از ليكور سياه صنايع كاغذ سازي
886
جداسازي متانول از حلال هاي آلي توسط غشاهاي كامپوزيتي حاوي نانومواد متخلخل با فرآيند تراوش تبخيري
887
جداسازي محلول فنل -آب توسط تراوش تبخيري
888
جداسازي محلولهاي نفتي با استفاده از اسمز معكوس
889
جداسازي مخلوط متانول و MTBE با استفاده از جاذب گرافيت ورقه ورقه و بررسي اثر تابش فراصوت بر جذب MTBE از آب
890
جداسازي مخلوط هاي آروماتيك / آليفاتيك به روش غشا تراوش تبخيري
891
جداسازي مخلوط هاي كانولوتيو سيگنال هاي گفتار بر مبناي روش هاي جداسازي كور منابع
892
جداسازي مخلوط هيدروكربن‌هاي اولفيني- پارافيني به كمك فرآيند غشايي
893
جداسازي مخلوطها با استفاده از روش ميكروفيلتراسيون كاربرد در برداشت سلولي (harvesting cell)
894
جداسازي مخمرهاي تجزيه كننده آلكانها و بررسي خواص سيتوكروم و پروتئين تك ياخته﴿Single Cell Protein) آنها
895
جداسازي مس )Cu+2( به روش ميكرواستخراج فازمايع توسط فيبر توخالي )HF-LPME( در حضور ليگاند 8- هيدروكسي كينولين و اندازه گيري آن با استفاده ازدستگاه جذب اتمي شعله اي , separation and determination of copper ion)cu+2( in environmental samples by )HF-LPME( techniques combined with atomic absorption spectroscopy
896
جداسازي مس از سرب و قلع با روش استخراج حلالي از محلول ليچينگ قراضه الكترونيكي
897
جداسازي مغناطيسي و اندازه گيري داروي بتا استراديول با استفاده از پليمر قالب مولكولي مغناطيسي Fe3o4- SiO2
898
جداسازي مغناطيسي يون تيوسيانات از پساب با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن عامل دار شده با پورفيرين آهن
899
جداسازي منابع اكوستيكي به روش تلفيقي BSS و PI
900
جداسازي منابع در محيط سونار به وسيله موجك هاي چندگانه
901
جداسازي منابع سيگنال ديجيتال به روش بهينه سازي آماري
902
جداسازي منابع صدا با استفاده از مدل تجزيه ماتريس بيزين
903
جداسازي منابع گفتاري به كمك روش هاي مبتني بر خوشه بندي حوزه ي زمان- فركانس
904
جداسازي منابع موسيقي با بكارگيري شيوه¬هاي يادگيري بدون ناظر
905
جداسازي مواد آروماتيكي از بنزين پيروليز
906
جداسازي مواد تشكيل دهنده عصاره كلروفرمي برگ گياه گردو به منظور بررسي اثرات بيولوژيكي ان
907
جداسازي مواد فيتوشيميايي از برخي گونه هاي سويا و تعيين
908
جداسازي مواد معطر آب ليموترش در هنگام فرايند كنسانتره با استفاده از روش غشايي تراوش تبخيري
909
جداسازي مواد معطر پرتقال توسط فرايند تبخير غشايي
910
جداسازي موسيقي و گفتار با استفاه از شبكه عصبي
911
جداسازي ميكروارگانيسم‌هاي حل كننده فسفات از ريزوسفر به منظور توليد كود زيستي
912
جداسازي نقاط با استفاده از اشكال هندسي نامحدب
913
جداسازي هوا توسط غشا و مدل رياضي آن
914
جداسازي هوشمند تومور در تصاوير تشديد مغناطيسي پستان
915
جداسازي هيدروژن به روش غشايي
916
جداسازي هيدروكربن هاي سنگين تر از متان توسط غشا پلي يورتاني و اثر نانو ذرات سيليكا بر فرآيند جداسازي
917
جداسازي و آشكارسازي آنتي بيوتيك هاي ايمي پنم سيلاستاتين و مروپنم با استفاده از روش استخراج فاز جامد
918
جداسازي و ارزيابي پروتئوم كلروپلاست انار
919
جداسازي و ارزيابي گونه هاي ميكروبي مناسب جهت حذف رسوب آسفالتين
920
جداسازي و اندازه گيري برخي تركيبات دارويي با استفاده از روش هاي لومينسانس
921
جداسازي و اندازه گيري برخي تركيبات دارويي با استفاده از روش هاي لومينسانس
922
جداسازي و اندازه گيري رنگ هاي سودان در نمونه آب هاي طبيعي با استفاده از ميكرواستخراج مايع -مايع پخشي بر پايه جامد شدن قطره آلي شناور و كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا
923
جداسازي و اندازه گيري مقادير كم بيس فنول A از شيرابه مكان دفن زباله شهري با استفاده از روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي و كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
924
جداسازي و اندازه گيري مقادير ناچيز كادميم با استفاده از ليگاند جديد BIMPI در نمونه هاي سيگار به روش استخراج نقطه ابري - اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
925
جداسازي و اندازه گيري همزمان متابوليت هاي سروتونين با نانو مواد و به روش HPLC
926
جداسازي و اندازه‌گيري برخي از داروها، از جمله داروهاي ضدسرطان ارلوتينيب و كپسيتابين، توسط حسگرهاي الكتروشيميايي و نانوجاذب‌‌ها بر پايه‌ي فيبر متخلخل با استفاده از تكنيك‌‌هاي الكتروشيمي و اسپكتروسكوپي
927
جداسازي و بازيابي پلاتين از پساب صنعتي واحد آمونيوم پركلرات توسط نانو ساختارهاي مغناطيسي هسته پوسته اصلاح شده با آمين
928
جداسازي و بازيافت پلاتين توسط نانو ساختار مغناطيسي سلولز عامل دار شده با گروه هاي عاملي
929
جداسازي و بررسي تاثير سودوموناس هاي فلورسنت ريز و سفري بر رشد و جذب عناصر توسط نهال هاي پسته
930
جداسازي و بررسي ساختار شيميايي برخي تركيبات بند آورنده خون موجود در گياه دم اسب
931
جداسازي و بررسي سويه هاي مقاوم ساكار و مايسس سرويزيه به استرس هاي فشار اسمزي و سرما
932
جداسازي و بررسي قارچها براي توليد رنت در صنعت پنير سازي
933
جداسازي و بررسي كارايي باكتري هاي تيوباسيلوس در جذب فسفرو برخي عناصرغذايي كم مصرف توسط نهال پسته
934
جداسازي و بررسي مخمرهاي انباشته كننده فلزات سنگين
935
جداسازي و بهينه سازي رشد قارچ هاي توليدكننده آنزيم پكتيناز از ميوه هاي پوسيده سيب و پرتقال
936
جداسازي و پايدارسازي باكتري هاي پروبيوتيك موثر برميگوي سفيد "ليتوپنوس وانامي"
937
جداسازي و پيش ¬تغليظ تركيبات پلي آروماتيك حلقوي در نمونه¬هاي حقيقي با استخراج پخشي فاز جامد بر اساس فروسيال¬ها و تعيين آن¬ها با استفاده از كروماتوگرافي گازي
938
جداسازي و پيش تغليظ اتوماتيك نيكل با جاذب پيروگالل قرمز تثبيت شده بر روي كربن فعال و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي
939
جداسازي و پيش تغليظ بر خط فلزات سنگين توسط ميكروستونهاي كي ليت دهنده جديد و ترزيق در جريان - اسپكترومتري جذب اتمي
940
جداسازي و پيش تغليظ برخي از فلزات سنگين با استفاده از باز شيف2-﴿2- مركاپتوفيل ايمينو﴾ متيل فنل ﴿mpmp﴾ قبل از اندازه گيري آن ها با اسپكترومتري جذب اتمي
941
جداسازي و پيش تغليظ برخي از كاتيونها به روش استخراج با فاز جامد (كاتيونهاي مس و كادميم )
942
جداسازي و پيش تغليظ برخي تركيبات آلي مهم در نمونه هاي غذايي و بيولوژيكي پيش از اندازه گيري آن ها توسط روش هاي كروماتوگرافي
943
جداسازي و پيش تغليظ بريليانت گرين و نيكل با استفاده از حلال هاي سوپرامولكول و اندازه گيري آن ها با روش اسپكتروفوتومتري
944
جداسازي و پيش تغليظ بعضي از فلزات سنگين با روش استخراج فاز جامد
945
جداسازي و پيش تغليظ بودن مس در محلول هاي آبي از طريق استخراج فاز جامد با استفاده از ليگاند mebqb تثبيت شده بر روي بسترهاي نفتالين و گرافيت
946
جداسازي و پيش تغليظ پالاديم به منظور اندازه گيري آن با اسپكترومتري جذب اتمي
947
جداسازي و پيش تغليظ در خط سرب و كادميم از طريق استخراج فاز جامد با استفاده از كربن فعال اصلاح شده به وسيله متيل تيمول آبي و اندازه گيري آن ها به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله
948
جداسازي و پيش تغليظ رنگ سودان نارنجي G از نمونه آب هاي طبيعي با استفاده از استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال و اندازه گيري آن به روش اسپكتر و فتومتري
949
جداسازي و پيش تغليظ سرب از طريق استخراج جذبي با ميله همزن مغناطيسي پوشش داده شده با پليمر قالب يوني و ليگاند 1،5 دي فنيل كربازيد و اندازه گيري آن به روش طيف سنجي جذب اتمي و پلاسماي جفت شده القايي
950
جداسازي و پيش تغليظ سريع مقادير كم پالاديوم از نمونه آب هاي طبيعي با استفاده از روش استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال و اندازه گيري اسپكتروفتومتري آن
951
جداسازي و پيش تغليظ سم propiconazole به روش پليمر حكاكي شده مولكولي و اندازه گيري آن با دستگاه كروماتوگرافي گازي
952
جداسازي و پيش تغليظ فتالات استرها از نمونه هاي آبي با روش ميكرواستخراج تشكيل حلال در محل با استفاده از مايعات يوني و اندازه گيري با دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا
953
جداسازي و پيش تغليظ گزينشي نيكل از نمونه هاي آبي توسط استخراج فاز جامد با استفاده جاذب هاي جديد قالب يوني و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
954
جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم سرب به روش استخراج توده اي واندازه گيري آن با طيف جذب اتمي شعله اي
955
جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم سرب به روش استخراج توده اي واندازه گيري آن با طيف جذب اتمي شعله اي
956
جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم كادميوم از نمونه آبهاي طبيعي و مواد غذايي به روش ميكرو استخراج تشكيل جاذب در محل واندازه گيري آن با اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي
957
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم جيوه از نمونه آب هاي طبيعي با استفاده از استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال و اندازه گيري اسپكتروفتومتري آنها
958
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم كادميوم از نمونه آب هاي طبيعي با استفاده از روش استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال و اندازه گيري آن با اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
959
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم كادميوم از نمونه هاي محيطي با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي Fe3o4 و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
960
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم مس )2( با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده با آلومينا و معرف هاي 4-(2-پيريديل آزو) رزورسيول )PAR( و 1-[پيريديل -(2)-آزو]-نفتول )PAN( و اندازه گيري به وسيله طيف سنجي جذب اتمي
961
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم مس از نمونه آبهاي طبيعي با استفاده از نانو صفحات مغناطيسي اكسيد گرافن و اندازه گيري با طيف سنج جذب اتمي شعله اي
962
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم نقره از نمونه هاي آبي با استفاده از روش استخراج نقطه ابري هم افزايي سريع
963
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم يون در نمونه هاي آبي به روش استخراج فاز جامد با استفاده از نانو سيليكاي ملامين دار شده و اندازه گيري آن توسط طيف سنج جذب اتمي شعله اي
964
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم يون سلنيوم در نمونه هاي آبي به استخراج فاز جامد با استفاده از نانو سيليكاي تيول دار شده و اندازه گيري آن توسط اسپكتروفتومتري ماورا بنفش - مرئي
965
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم يون هاي روي)2(، كلسيم )2( و منيزيم )2( با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي پوشيده شده با آلوميناي اصلاح شده و اندازه گيري آنها به وسيله طيف سنجي جذي اتمي شعله
966
جداسازي و پيش تغليظ مقادير ناچيز كادميم ،كبالت و سرب توسط ليگاند جديد 1و2- بيس ( 1اچ - بنزو دي ايميدازول 2- ايل متوكسي ) بنزن به روش شناورسازي و اندازه گيري هاي آنها با اسپكترومتر جذب اتمي شعله در نمونه هاي موي رنگ شده و عوامل خشك كننده رنگ
967
جداسازي و پيش تغليظ مقاديربسياركم نيكل(II) از نمونه هاي آبي با استفاده از روش استخراج نقطه ابري هم افزايي تسريع شده واندازه گيري آن با طيفسنجي جذب اتمي شعله اي
968
جداسازي و پيش تغليظ نقره و پالاديم با استفاده از ليگاند جديد به روش استخراج نقطه ابري - اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي تمي شعله اي
969
جداسازي و پيش‌تغليظ سرب(II) از آب آشاميدني با زايلنول نارنجي تثبيت شده بر روي نانولوله‌هاي كربن چند ديواره و تعيين آن به روش نورسنجي جذب اتمي شعله و گونه‌شناسي آهن فلزي، آهن(II) و آهن(III) در نمونه‌هاي حقيقي متالورژيك فولادي
970
جداسازي و تخليص آفلاتوكسين هاي ناشي از آسپرژيلوس هاي مولد آفلاتوكسين جدا شده از خوراك دام و بررسي سل سايتوتوكسي سيتي در لنفوسيت هاي T موشي
971
جداسازي و تخليص پروتئين p4از آزماستيگوت هاي ليشمانيا اينفنتوم و ارزيابي آن از طريق تهيه آنتي بادي منوكلونال
972
جداسازي و تشخيص شكستگي استخوان ميله اي در تصاوير پرتو ايكس
973
جداسازي و تشخيص گونه هاي مختلف بوردتلا از نمونه بيماران مشكوك به سياه سرفه با استفاده از روش
974
جداسازي و تشخيص گونه هاي مختلف بوردتلا از نمونه بيماران مشكوك به سياه سرفه با استفاده از روش real-time PCR
975
جداسازي و تشخيص مخمرهاي فلوكولانت و كاربرد آن در صنعت
976
جداسازي و تشخيص مولكولي كمپيلوباكتر ژژوني از لاشه طيور و تعيين MBC عصاره ريشه زرشك ,با استفاده ازPCR
977
جداسازي و تشخيص مولكولي كمپيلوباكتر ژژوني از لاشه طيور و تعيين MBC عصاره گل گندم ,با استفاده ازPCR
978
جداسازي و تشخيص مولكولي كمپيلوباكتركولاي از لاشه طيور و تعيين MBC عصاره نعناع و سير با استفاده ازPCR
979
جداسازي و تصفيه روغن
980
جداسازي و تعيين خصوصيات سويه هاي جديد باكتريايي توليد كننده ماده فعال در سطح ( بيوسورفكتانت )از پسماندهاي شهري وكشاورزي
981
جداسازي و تعيين خصوصيات مولكولي فاژهاي استرپتوكوكهاي دهاني و بررسي كاربرد بيوتكنولوژيك آن ها در فاژ تراپي
982
جداسازي و تعيين مشخصات in silico راه انداز ژن كليدي تاكسادين سينتاز مسير توليد تاكسول در سرخدار
983
جداسازي و تعيين مشخصات ريزماهواره از خرما
984
جداسازي و تعيين مقدار انانتيومر گاما آمينو اسيد در نمونه پري¬گابالين با استفاده از روش پيش مشتق¬سازي و استفاده از معرف مورفي
985
جداسازي و تعيين مقدار همزمان بيوتين و پانتوتنيك اسيد در نمونه هاي دارويي به روش كروماتوگرافي مايع با برهم كنش آب دوستي ﴿HILIC﴾
986
جداسازي و تعيين مقدار همزمان ويتامينهاي محلول در آن به روش كروماتوگرافي مايع مايسلي
987
جداسازي و تعيين ويژگيهاي سلولهاي بنيادي سرطان سينه از رده سلولي سرطان سينه و تأثير عصاره الكلي بنفشه معطر بر آنها
988
جداسازي و تغليظ الكل از محلول‏هاي آبي رقيق با استفاده از فرآيند غشايي تراوش تبخيري
989
جداسازي و تغليظ سرب و كادميم با استفاده از استخراج فاز جامد و اندازه گيري و بررسي ميزان سرب و كادميم در خون مادران و نوزادان اصفهان
990
جداسازي و تغليظ مقادير ناچيز اورانيوم و مالاشيت گرين و اندازه گيري با سيستم تزريق در جريان - اسپكتروفوتومتري
991
جداسازي و تغليظ يون نقره با ميكرواستخراج فاز جامد با استفاده از جاذب نانوذرات گرافن اكسيد مغناطيسي اصلاح شده با حلال اتكتيك عميق
992
جداسازي و حذف گزينشي CO2 از گازهاي فرآيندي با استفاده از فناوري غشاءهاي انتقال تسهيل يافته
993
ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﻴﻮﻣﻮﻟﻜﻮل با استفاده از سامانه هاي دو فازي آبي و مدلسازي ترموديناميكي آنها
994
جداسازي و رديابي استافيلو كوكوس آرئوس در پنيرهاي سنتي و صنعتي توليد شده در شهرستان مشهد با روش هاي بيوشيميايي و مولكولي , detection and isolation of staphylococcus aureus from produced industrial and traditional cheeses of mashhad township using biochemical and molecular tests
995
جداسازي و شناسائي باكترهاي شكمبه اي تجزيه كننده سلولز و بررسي فعاليت سلولوليتيك آن ها در آزمايشگاه
996
جداسازي و شناسائي باكتري هاي گرم مثبت خاك و تعيين جمعيت ميكروبي آن و ارتباط آن با بيوشيمي خاك
997
جداسازي و شناسايي Salmonella dublin به كمك تستهاي بيوشيميايي و روشهاي مولكولي با استفاده از شناسايي ژن Sop E و كلون كردن قسمتي از اين ژن
998
جداسازي و شناسايي Salmonella enteritidis به روش PCR و بررسي اثر حذف پلاسميد بر روي حساسيت آنتي بيوتيكي و الگوي پروتئيني ايزوله ها
999
جداسازي و شناسايي آدنوويروس عامل هپاتيت كبد طيور
1000
جداسازي و شناسايي اش , isolation and identification of escherichia coli from produced industerial and traditional cheeses of mashhad township using biochemical and serotyping tests
بازگشت