<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
''تحليل كامپيوتري اثر گاز - ذره در قسمت مافوق صوت شيپوره با استفاده از روش مشخصه ها،،
2
'شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر جانشين پروري در صنعت هوانوردي '
3
<ال>توجيه الادبي
4
<ال>ديانات في افريقيا السوداء
5
<ال>فن الغنائي
6
<ال>قصه القصيره و تطورها في الادب المصري الحديث
7
<ال>مختاران من كتاب المستطرف في كل فن مستظرف (از صفحه 100 تا 150)
8
<ال>معتزله تاليف زهدي حسن جارالله
9
<ال>مقامه نشاتها و دراسه مقارنه بين الحريري و الحميدي
10
<ال>نبويات يا پيامبر سخن مي گويد
11
<ال>نشذرات الذهبيه في تراجم الائمه الاثناعشر عند الاماميه تاليف شمس الدين محمد طولون
12
<ال>يانات في افريقيا السوداء تاليف هوبير ديشان
13
<الاسلام=اسلام> دين و حياه
14
<الاسلام=اسلام> و حاجه الانسانيه اليه
15
<الاسلام=اسلام> و حاجه الانسانيه اليه محمديوسف موسي مصري
16
<الامام=امام> الصادق (ع) تاليف رمضان لاوند بيروت
17
<الحكم=حكم> الجعفريه
18
<الروايع=روايع>
19
<الشتر=شتر> در گذر زمان
20
<العادات=عادات> و الاخلاق البنانيه تاليف اديب لحود
21
<العدا له=عداله> الاجتماعيه
22
<العداله=عداله> الاجتماعيه
23
<العصر=عصر> الخامس و هو عصر النهضه العربيه من مطلع القرن التاسع عشر الي العصر الحاضر از صفحه 317 تا صفحه 354 تاريخ
24
<المدائح=مدائح> النبويه لاهم الشعراء في عصر صدر الاسلام
25
<انسان كامل از ديدگاه ملاصدرا>
26
" ارتقا كيفيت فضاي اجتماعي از طريق دو طرف بزرگراه "
27
" بررسي اصول و معيارهاي محله پايدار، مطالعه موردي بريانك "
28
" بررسي تاثير احداث تونل توحيد بر ترافيك محدوده اطراف "
29
" بررسي تطبيقي نمادهاي تجسمي در هنر مارليك، حسنلو و زيويه"
30
" بررسي عكاسي پرتره در دوره ء قاجار"
31
" بررسي عوامل موثر بر وفاداري الكترونيك مشتري در بانكداري الكترونيك"
32
" بررسي نقوش سنگ مزارهاي ايل بختياري "
33
" بررسي نمايشنامه هاي مارتين مك دونا با رويكرد نظريه انتقادي"
34
" بررسي و تحليل نقاشيهاي ديواري بناي رودبند دزفول "
35
" بقالي "
36
" پديده اي تحت عنوان گالري" بررسي عملكرد و فعاليت پنج نگارخانه در تهران از سال 1375 تا 1380
37
" تاثير متقابل هنرمند بر جامعه "
38
" ترجمه مختارات من شعر المراه في ايران بعد الثوره الاسلاميه" ﴿ حر و تفعيله ﴾
39
" تصميم گيري هوشمند نرم"
40
" جاودانگي "، براي اركستر سمفونيك " پژواك "، براي الكترونيك و آنسامبل
41
" جايگاه اصل مهدويت در پيدايش جنبش هاي سياسي شيعيان بر ضد ستمگران"
42
" جبرها، " - ابرجبرها و برخي خواص آن ها
43
" خصوصيات بارز نقاشي كودك "
44
" سايه هاي خاموش زمستان " بررسي روحيه ي زمستاني درآثار نقاشان معاصر
45
" طراحي كتابخانه محلي "
46
" طراحي مجتمع مسكوني ايراني در تهران با تاكيد بر ارتقاي كيفيت فضاي زندگي " ( خوانش سير تحول فضاي زندگي در مسكن معاصر )
47
" طراحي مجموعه شهرداري وتالار شهرياسوج "
48
" طراحي مجموعه مسكوني حاشيه سيمينه رود بوكان "
49
" عناصر محيطي سازنده تصوير ذهني در بافت قديم و جديد محله بريانك - محدوده ي غربي بزرگراه نواب"
50
" گامهاي نخستين در نقاشي ( بررسي تطبيق آثار نقاشي دوره غار)"
51
" مدم 2400 بيت برثانيه مبتني بر ريزپردازه 80Z-"
52
" نظام مندي شاهنامه درجامعه بي نظم
53
" نظام مندي شاهنامه درجامعه بي نظم
54
" نقطه عطف " درانديشه وآثار" پيتر بروك
55
" نگاهي به خلوت اهل هنر"
56
"اثر مشاركت تبليغات تلويزيوني بر درگيري ذهني مخاطب ، گرايش به تبليغات و به برند به حالت غوطه‌وري و حضور"
57
"ارزيابي سياستهاي دولت در برنامه هاي آبياري نوين كشاورزي" (مطالعه موردي استان اردبيل)
58
"اكسپرسيونيسم ، اونيل ، گرويل پشمالو"
59
"بررسي آثار و زندگي غياث الدين محمد"
60
"بررسي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي مرتبط با محيط زيست در صنايع از ديدگاه صاحبان صنايع(مطالعه موردي: شهرك صنعتي توس) "
61
"بررسي انواع مسموميت )عمدي - اتفاقي ( و رابطه آن با برخي ويژگيهاي فردي مسمومين در بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي توحيد و حضرت رسول )ص ( سنندج در مدت 6 ماهه خرداد تا آبان 1377"
62
"بررسي تاثير خدمات لذت بخش و اعتماد بر وفاداري مشتريان "
63
"بررسي تاثير درماني شير خشت بر درمان زردي دوره نوزادي در بخش نوزادان بيمارستان حضرت رسول )ص ( سنندج 1377"
64
"بررسي تاثير مولفه هاي اخلاق حرفه اي مميزان مالياتي با ميزان اعتماد سازماني موديان مالياتي " ( مورد مطالعه :اداره كل امور مالياتي جنوب استان تهران )
65
"بررسي تحكيم بستر فونداسيون سرريزسد شهيد مدني (وينار) تبريز"
66
"بررسي تطبيقي فيلمبرداري سه ورسيون دراكولا"
67
"بررسي تكنيك ، فرم و نقوش سفال دوره سلجوقي "
68
"بررسي جامعه شناختي درام ايران در سال هاي 1320 - 1300 "
69
"بررسي جنبه هاي دراماتيك قصص قرآن متجلي در شاهنامه" ﴿با تكيه بر قصه حضرت يوسف ﴿ع﴾ در قرآن و داستان سياوش در شاهنامه﴾
70
"بررسي ژنوم هسته اي و ميتوكندريايي از نظر جهشهاي موجود در پوست پير و جوان انسان "
71
"بررسي ساختارهاي پليمري با ضريب پوآسون منفي"
72
"بررسي سير تحول در طرح و نقش خاتم سازي "
73
"بررسي سينماي آلخاندروگونزالس ايناريتو و سه فيلم: عشق سگي، 21گرم، بابل"
74
"بررسي عناصر هويت ساز براي فضاي رستورانها و طراحي ميز و صندلي براي رستورانهاي زنجيره اي گلف"
75
"بررسي عوامل موثر بر توانمندسازي كاركنان بانك صادرات ايران "
76
"بررسي قالي تركمن "
77
"بررسي مباني فلسفي نقاشي متافيزيكي جرجيو دكريكو"
78
"بررسي مسئوليت مدني سازندگان و پيمانكاران سازه هاي ساختماني در كشور با توجه به قوانين موجود در قبال كاركنان ، صاحبان كار و اشخاص ثالث"
79
"بررسي مشكلات سراميك سنتي ايران " (دو ارتباط با لعاب و بدنه )، (سراميك نطنز و شهرضا)
80
"بررسي موارد سه ساله انواژيناسيون (72-1370)" در بيمارستان 17 شهريور رشت
81
"بررسي موارد عفونت ادراري كودكان " در آمار بستري سال 71-1370 در بيمارستان هفده شهريور رشت
82
"بررسي موانع و مزاياي درك شده انجام غربالگري سرطان پستان در زنان مشاركت كننده ، كوهورت گيلان در سال 98-1397"
83
"بررسي ميزان تاثير آموزش مراقبت هاي بهداشتي بر نحوه ارائه مراقبت هاي مادرياران از كودكان عقب مانده ذهني مركز نگهداري شبانه روزي مجتمع خدمات بهزيستي شهيد دكتر بهشتي شهرستان سنندج در سال 1376"
84
"بررسي نقش تبليغات ديداري و تاثير آن در حفظ محيط زيست " با رويكرد تغيير الگوي مصرف براي بهينه سازي
85
"بررسي نقش مدير فيلمبرداري در محتواي فيلم "
86
"بررسي نيازها وعوامل حاكم درطراحي صندلي ويامتمم صندلي اتوبوسهاي واحد ترابري شركت فولاد مباركه
87
"بررسي و اولويت بندي مهم ترين راهكارهاي مديريتي جهت اجراي پروژه ها به روش اجراي سريع (Fast tracking) در پروژه هاي عمراني كشور، مطالعه موردي مترو خط 7 شهر تهران"
88
"بررسي و مقايسه فني و تكنولوژيكي مكانيزيم هاي پود گزاري و كنترل مراقبت ماشين هاي بافندگي و پيرم نرم "
89
"برگمن و بحران اخلاقي انسان معاصر"
90
"بسته نرم افزاري كاوك " آناليز پايداري تونل ها و حفره هاي زيرزميني بوسيله المان هاي محدود
91
"پرده برداري"
92
"پروژه نقل و انتقال و مرمت آثار سنگين " "مجموعه دوران اسلامي -موزه ملي ايران "
93
"تÊثير انسفالوپاتي كبدي از منظر جرم شناسي .) the criminology of the hepatic encephalopathy ( "
94
"تأثير اجراي نظام هماهنگ پرداخت حقوق بر رضايت شغلي محققين يك شركت دانش بنيان دولتي با نقش ميانجي امنيت شغلي"
95
"تأثير تعارضات ساختاري و نظام قومي ـ مذهبي بر ظهور افراط گرايي در عراق نوين"
96
"تبليغات و فيلمبرداري"
97
"تبيين نظري سالمندي موفق در زنان: ارائه مدل"
98
"تحليل و بررسي آثار فرهاد صبا"
99
"تحولات ساختاري و محتوايي نگارگري در عصر صفوي"
100
"تدوين " "قطع نگاتيو" "اتالوناژ"
101
"ترافيك ،ايمني ،علائم ":(بررسي و شناخت نقش خط كشي و نمادهاي رنگي در ايمني ترافيك )
102
"تشخيص خرابي در پردازشگرهاي ديجيتالي " FAULT DIAGNOSIS IN DIGITAL PROCESSORS
103
"تعيين عوامل موثر بر قيمت گذاري ورودي باشگاه هاي بدنسازي شهرستان اصفهان"
104
"توابع مشخصه مخلوط در مقياس آميخته توزيع هاي چند متغيره چوله نرمال"
105
"جايگاه افسانه در نمايش عروسكي "
106
"جنسيت" در فلسفه هنر و زيبايي شناسي فرانسه نيمه دوم قرن بيست
107
"حداكثر سازي قابليت اطمينان و دسترس پذيري تجهيزات شبكه انتقال شركت برق منطقه اي تهران از طريق بهينه سازي نگهداري و تعميرات ( نت ) بااستفاده ازالگوريتمهاي ژنتيك و مورچگان "
108
"خانه بوم ساز" ﴿طراحي مسكن در اقليم مركزي ايران﴾
109
"خانه گفتگو" با رويكرد افزايش تعاملات اجتماعي مردم اهواز در بستر بافت قديمي
110
"خط در نقاشي " تركيب خط و نقاشي جهت خلق فضاهاي نوين
111
"خوردگي سايشي چدنهاي سفيد پركرم "
112
"درباره ي فيلم كوتاه "
113
"ديوار"
114
"ديوانگان "، نمايش در يك پرده
115
"ديويد هاكني " و "كلاژ عكس "
116
"روزي در دوحه قطر"
117
"زيبايي شناسي اينسرت "
118
"ژانر فيلم تلويزيوني"
119
"ساماندهي اسكان موقت گردشگران در شهر سرعين"
120
"ساماندهي كالبدي ميدان تجريش"
121
"سرگيجه " و گزارش دو مورد فيستول پري لنفاتيك
122
"سوئيت براي اركستر باند"
123
"سوئيت"
124
"سي سي فوس و درام انساني " بررسي نمايشنامه كاليگولا اثر آلبركامو
125
"سير تحول مقرنس در ايران "
126
"سينما توهمي از واقعيت "
127
"سينما و تمدن "
128
"سينماي فرانچسكو رزي"
129
"شب سرد و سياه سيمين"
130
"شكل زندگي" در ويتگنشتاين متأخر و ارتباط آن با نسبي گرايي اخلاقي
131
"شناسايي عوامل استراتژيك موثر بر رفتار انتقالي مشتريان بانك هاي خصوصي استان مازندران با استفاده از مدل يانگ"
132
"شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر توانمندسازي مديران مدارس ابتدايي و راهنمايي آموزش و پرورش منطقه هفت شهر تهران "
133
"شيوه هاي بازيگري در مضحكه ايراني "
134
"صحافي و جلدسازي در ايران دوره اسلامي "
135
"طراحي ست روميزي با انتزاع از اجراي نمايش "
136
"طراحي سيستم گردش آب در فضاي داخلي ساختمان به منظور ايجاد فضايي مطبوع و استفاده از زيبايي هاي بصري و صوتي آن"
137
"طراحي مسير يادماني سرباز گمنام" تپه هاي كلكچال
138
"طرح آماده سازي ارضي 40 هكتاري با الگوي كم تراكم براي فرهنگيان در شهر سنندج"
139
"طرح اشيا در تمدن اسلامي"﴿تحقيق كلاسي﴾
140
"عكاسي فيلم در ايران "
141
"فرهنگ واژه هاي انقلاب اسلامي "فارسي -انگليسي "
142
"فيلم مستند و بالندگي فرهنگي "
143
"كاربرد گفتار در فيلم مستند"
144
"كتابشناسي موضوعي مديريت آموزشي" و زمينه هاي وابسته
145
"كشته آز"
146
"كوارتت"
147
"گفتگو در فيلمنامه " (با نگاهي به فيلمنامه هاي ايراني )
148
"مركز توجه در تصوير"
149
"معاني " در غزليات سنايي
150
"معرفي هنرهاي چوبي سنندج و علل ركود"
151
"معرفي و تحليل شاهنامه هاي مصور"
152
"مقايسه تصوير ذهني در بافت قديم و ساخت و سازهاي جديد در بزرگراه نواب، باهدف ارتقاي كيفيت محيط شهري در محله بريانك - محدوده ي غربي بزرگراه"
153
"مقايسه نتايج جراحي بيماران مراجعه كننده با ايكتر كلستاتيك و تشخيص سونوگرافيك قبل از عمل دربيماران درمانگاه سونوگرافي بيمارستان رازي 6 ماهه دوم سال 1375 "
154
"ميلوش فورمن " و پرواز برفراز آشيانه فاخته
155
"نظم " صور مفاهيم در مثنوي مولوي به مثابه "تدوين " در سينما
156
"نقد فيلم از ديدگاه روان شناسي " بررسي تحليل نظرات "پركينز" از ديدگاه "هريس "
157
"نقش ارزشيابي مستمر در تعميق يادگيري دانش آموزان پايه دوم مقطع ابتدائي شهر تهران "
158
"نقش پژوهش و تحقيق در فيلمسازي"
159
"نقش سيمرغ و اژدها در هنرهاي سنتي ايران "
160
"نقش علامه حلي " در ترويج تشيع در ايران
161
"نقش مونولوگ در درام مدرن"
162
"نمد صنعت فراموش شده "
163
"نورپردازي استوديوهاي تلويزيوني رنگي "
164
"هنر سوخت "
165
"هنگام كه گريه ميدهد ساز"
166
"و" و تحول آن در زبان فارسی از آغاز تا پایان قرن چهارم
167
"واقعيت حاد" در رمان سفر در اتاق تحرير اثر پل آستر: مطالعه بودرياري
168
"وضوح و كيفيت تصاوير تلويزيوني در سال 2000"
169
"ويژگيهاي تدوين در نقاشي متحرك "
بازگشت