<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
« اثر سرماي گذاري مستقيم خارجي و تجارت بين الملل بر كارآفريني »
2
« ارائه الگوريتم مناسب مديريت ادعا در قراردادهاي كليد گردان مطابق با فيديك» (مطالعه موردي بر روي پروژه ساختماني7008 واحدي شهر اهدا در ونزوئلا)
3
« ارائه الگوريتم مناسب مديريت ادعا در قراردادهاي كليد گردان مطابق با فيديك» (مطالعه موردي بر روي پروژه ساختماني7008 واحدي شهر اهدا در ونزوئلا)
4
« استخراج و تحليل الگوهاي سازنده ي بازارهاي تاريخي مبتني بر رهيافتي زبان شناختي ، با هدف معاصرسازي آ ها »
5
« بدست آوردن رابطه پيشنيازيBPR&BPMبراي به اجرا در آوردن ERP
6
« بررسي جلوه هاي انتقام و مرگ آگاهي در تعزيه و كابوكي با تاكيد بر تعزيه خروج مختار ، شهادت حر و نمايشنامه چوشين گورا »
7
« بررسي رابطه ي سرمايه ي اجتماعي با كارآفريني سازماني (مطالعه ي موردي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گيلان) »
8
« بررسي ساختار رنگ هاي فرامرز پايور ( مورد مطالعاتي : بخش راست كوك از مجموعه پيش درآمد و رنگ ) »
9
« بوتو » نمايش مدرن ژاپني
10
« خانه معماران تهران » ﴿ با رويكرد تعامل بنا با عرصه شهري ﴾
11
« طراحي فروشگاه و نمايشگاه فرش تبريز » ( بررسي اصول زيبايي شناختي فرش و تاثير آن بر فضاي معماري داخلي )
12
« طراحي و پياده‌سازي سيستم جريان‌سازي ويديو براي ارائه كلاس‌هاي مجازي»
13
« عملكرد نيروهاي چپ گرا و ضد چپ گرا در مشهد1320تا1360.ه.ش/ 1941 تا 1981.م»
14
« مركز تجارب معماري »
15
« مقايسه حقوق بشر از ديدگاه قرآن كريم و اعلاميه جهاني حقوق بشر»
16
« نقد ديويس بر ديدگاه اسكروتن در باب باز نمايي در عكاسي » ( به پيوست ترجمه مقاله ديويس « عكس ها چگونه دلالت گري مي كنند » )
17
«آسيب‌شناسي توصيّه‌هاي عرفا در مورد مروّت» (با تأكيد بر حكايات بوستان و گلستان سعدي و اسرار‌التوحيد محمّد بن منوّر)
18
«آسيب‌شناسي نافرماني از حضرت عليدر زمان خلافت» يك سطر فاصله
19
«آوارگان بي سرزمين» بحران مسلمانان روهينگيا: ريشه‌ها و راهكارها
20
«ارائه مدلي براي طراحي زنجيره تأمين سبز با رويكرد مدلسازي معادلات ساختاري در صنعت كاشي و سراميك يزد»
21
«ارزيابي عوامل مؤثر بر صنعت گردشگري در كوتاه¬مدت و بلندمدت در كشورهاي منتخب جاده ابريشم»
22
«بازنمايي پديده مهاجرت و بحران هويت در رمان ساق‌البامبو» اثر سعود السنعوسي
23
«بررسي اسباب نزول آيه ي تطهيرو مصاديق آن» «از منظر علامه عسگري و علامه تستري »
24
«بررسي اعلميت در ولي فقيه و مرجعيت در فقه اماميه و قانون اساسي»
25
«بررسي تاثير معرفت به سازوارگي وحي و انسان بر معناداري زندگي از ديدگاه ملاصدرا»
26
«بررسي كاركردهاي دوربين اول‌شخص در شكل دهي حس ترس در بازيهاي ويدئويي ژانر وحشت (نسل هشتم)»
27
«بررسي وتحليل محتواي كتب مطالعات اجتماعي دوره ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم از نظر حقوق شهروندي»
28
«بررسي وضعيت اقتصادي خوزستان در قرون سوم و چهارم هجري »
29
«تاثير اشتباه در قتل عمدي در حقوق ايران و انگلستان»
30
«تحقيق پيرامون تجهيزات پخش رايحه» و «زيبايي شناسي حس بويايي» و «طراحي دستگاه پخش رايحه»
31
«تحليل رويكرد تاريخ نگاري ايران نسبت به جايگاه نهاد وزارت؛ مطالعة تطبيقي دوره هاي سلجوقي و ايلخاني»
32
«تحليل ماهيت و آثار ضمان اعيان در فقه و حقوق ايران»
33
«جرم شناسي رفتار بيمار مبتلا به سيروز كبدي»
34
«جمجمه كاغذي»
35
«حقوق در معماري» تبيين مبناي نظري مبتني بر آموزه‌هاي اسلام
36
«خانه فرهنگ و مركز ايرانيان در سارايوو» بوسني و هرزگوين
37
«درستايش رويا» رهيافتي به جهان رويا و كابوس در سينما و فيلمنامه «خلاء»
38
«روانشناسي تاثير تبليغات برانسان امروز»
39
«شگردهاي ترجمه آيات قرآن در وجه دين»
40
«صورت»يابيِ جهان بينيِ «فتوّتيه» در نگارگري ايراني (قرن هشتم تا چهاردهم ه.ق)
41
«طراحي كانون اصلاح و تربيت پسران يزد با تاكيد بر نقش موثر محيط»
42
«طراحي محصولي تفريحي در پارك ها جهت تعامل استفاده كنندگان»
43
«طرح مجموعه ورزشي بيرجند»
44
«غصب مال غير و دفاع مشروع در برابر آن»
45
«فرايند طراحي معماري»؛ تأملاتي در نحوه ي «تكوين» اثر معماري از منظر «ما»
46
«فهم گفتماني رابطه نظريه سياسي و كنش سياسي در سير تحول انديشه سياسي غرب؛ بازتاب بي قراري نظريه سياسي مدرن در تغيير استراتژي هاي كنش سياسي»
47
«مدل رياضي مسئله‌ي مكان‌يابي تسهيلات و طراحي شبكه در حالت پويا»
48
«مركز باستان شناسي سيلك» مدرسه باستان شناسي موزه ومهمانسرا
49
«هويت خط ملي» «تطبيق تاريخي و ساختاري خطوط كهن ايران و خط تعليق»
بازگشت