<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
دابة الارض و دجال در تفاسير قرانمجيدو
2
دات نت و طراحي سايت بنگاه معاملاتي
3
داخلي/ خارجي تر
4
دادخواهي در شعر مشهورترين شاعران معاصر عراق
5
دادرسي جرايم اقتصادي
6
دادرسي كيفري ويژه نوجوانان در ايران به استثناي صلاحيت ها
7
دادسرا روند رسيدگي و نقش آن در حقوق كيفري كنوني ايران
8
دادگاه تجارت الكترونيكي ايران
9
داده برداري ، ثبت و نمايش داده ها و كنترل روي خط ستون تقطير آكنده
10
داده پردازي جهت تعيين ساختار مولكول C2HD
11
داده پردازي جهت تعيين ساختار مولكولCHD
12
داده كاري و كاربردي گوناگون آن
13
داده كاوي
14
داده كاوي
15
داده كاوي
16
داده كاوي
17
داده كاوي
18
داده كاوي
19
داده كاوي
20
داده كاوي
21
داده كاوي
22
داده كاوي
23
داده كاوي
24
داده كاوي
25
داده كاوي
26
داده كاوي
27
داده كاوي
28
داده كاوي
29
داده كاوي (Data Mining)و كاربرد آن در تجارت امروز و مقايسه روشهاي مطرح با استفاده از سيستم سفارشات كتب
30
داده كاوي )Data Mininc(
31
داده كاوي ، فرايند داده كاوي و الگوريتم آن
32
داده كاوي آماري; تركيب رگرسيون لجستيك چندگانه بادرخت تصميم
33
داده كاوي بر روي گراف هاي حجيم به منظور HCI
34
داده كاوي براي بهبود توان عملياتي بنادر كانتينري
35
داده كاوي به وسيله شبكه هاي بيز
36
داده كاوي پويا با استفاده از عامل
37
داده كاوي تصادفات با استفاده از يادگيري ماشين
38
داده كاوي توزيع شده با استفاده از وب سرويس ها
39
داده كاوي داده هاي آموزشي با استفاده از يك مدل هيبريد؛ مطالعه ي موردي (كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري دانشگاه علم و صنعت ايران)
40
داده كاوي داده هاي ممتاز با استفاده از تئوري استثنائات: انتخاب سهام استثنايي
41
داده كاوي در بازار سهام
42
داده كاوي در بانكداري
43
داده كاوي در بانكداري اليكترونيكي
44
داده كاوي در مديريت ارتباط با مشتري
45
داده كاوي در مديريت ارتباط با مشتري
46
داده كاوي در مديريت ارتباط با مشتري
47
داده كاوي در نرم افزاركلمنتاين
48
داده كاوي در وب
49
داده كاوي در وب
50
داده كاوي در وب /
51
داده كاوي در وب//
52
داده كاوي در ورزش
53
داده كاوي درپايگاه داده هاي همگون جهت استخراج قوانين ارتباطي توسط عاملهاي متحرك
54
داده كاوي درشهرالكترونيك
55
داده كاوي دركسب وكار (مطالعه موردي)
56
داده كاوي ساختار وب با استفاده از اتوماتاي يادگير توزيع شده و سلولي و كاربردهاي آن
57
داده كاوي ظرفيت بنادر ايران
58
داده كاوي فازي در مديريت ارتباط با مشتري
59
داده كاوي كامپيوتر
60
داده كاوي مباني و كاربردها
61
داده كاوي مباني و كاربردها
62
داده كاوي مديريت ارتباط با مشتري براي پيش بيني رفتار مشتري
63
داده كاوي مركز ترك اعتياد
64
داده كاوي مفاهيم كاربرد
65
داده كاوي موازي و توزيع شده براي تجارت الكترونيك بر روي گريد
66
داده كاوي ميكرو آرايه و انتخاب ژن
67
داده كاوي همراه بامعرفي نرم افزار WEKA
68
داده كاوي و استخراج الگوهاي تكرار شونده
69
داده كاوي و الگوريتم هاي درخت تصميم
70
داده كاوي و بررسي الگوريتم هاي آن در پزشكي
71
داده كاوي و تاثير آن بر تصميم گيري
72
داده كاوي و روش خوشه بندي
73
داده كاوي و رويكرد داده كاوي براي برنامه ريزي فرآيند مبتني بر دانش
74
داده كاوي و كاربرد آن افزايش بهره وري
75
داده كاوي و كاربرد آن در افزايش بهره وري كارخانه خودرو سازي
76
داده كاوي و كاربرد آن در پزشكي
77
داده كاوي و كاربرد آن در كشاورزي
78
داده كاوي و كاربرد آن در مديريت زنجيره تامين
79
داده كاوي و كاربردها
80
داده كاوي و كاربردي گوناگون آن
81
داده كاوي و كاوش نظرات
82
داده كاوي و كشف دانش
83
داده كاوي و كشف دانش : تكنيك ، كاربردها و چالش ها
84
داده كاوي و كشف دانش و پياده سازي يك نمونه
85
داده كاوي و هوشمندي كسب و كار در صنعت بيمه
86
داده كاوي و هوشمندي كسب و كار در صنعت خودرو
87
داده كاوي و هوشمندي كسب و كار در صنعت نفت
88
داده كاوي و وب كاوي
89
داده كاوي وخوشه بندي جريان هاي متني
90
داده كاوي وكاربرد آن در اقتصاد
91
داده كاوي وكاربرد ان
92
داده كاوي، مفاهيم، كاربرد و ارائه ي نمونه اي از آن
93
داده كاوي،تكنيكها ومتدلوژي آن
94
داده كاوي،چيستي،چرايي،وكاربردهاي ان در وب
95
داده كاويData mining
96
داده نمايي با استفاده از الگوريتم ژنتيك; مطالعه موردي : بار برق مصرفي اصفهان
97
داده هاي سانسور يده در طرح مخاطره رقيب , censoring data in the design of competing risks
98
داده هاي فضايي
99
داده هاي لگاريتمي
100
داده‌ ك‍اوي‌ و ك‍ارب‍رد آن‌ در دان‍ش‌ ش‍ن‍اس‍ي‌
101
داده‌گيري بلادرنگ از يك سنسور توكامك البرز
102
داده¬پردازي همزمان دو روش طيف¬سنجي LIF و LIBS در تشخيص In Vitro تومورهاي سرطاني
103
دارا شدن بلاجهت در حقوق موضوعه ايران و تطبيق آن با فقه
104
داراب شناسي
105
دارالكفر و دارالاسلام در فقه و احكام آن
106
داربست‌هاي بر پايه هيدروكسيدهاي دوگانه لايه‌اي با قابليت رهايش بيسفوسفونات و ويتامين د به‌منظور استفاده در مهندسي بافت استخوان
107
داربستهاي كامپوزيتي پليمر- سراميك در مهندسي بافت استخوان
108
دارو سازي در ايران
109
داروخانه
110
داروخانه
111
داروخانه 1
112
دارورساني هدفمند با استفاده از گرافن به عنوان نانو حامل
113
داروهاي آرام كننده: (موارد استعمال و مضار)
114
داروهاي ايراني در فرهنگ آنندراج
115
داروهاي جديد ضد اولسر معده و اثني عشر (اكسي فريسكوربن سديك)
116
داروهاي گياهي تب بر
117
داروهاي معالج فشار خون
118
داروهاي موثر بر روي پلاسموديومهاي مختلف
119
داستان THE TIME MACHINE (ماشين دوران پيما) اثر ولز
120
داستان پيامبر در آثار منظوم عطار
121
داستان پيامبران در آثار سنائي
122
داستان پيامبران در قصص الانبيا و مثنوي معنوي
123
داستان پيامبران، عرفاو فرشتگان در مقالات شمس تبريزي
124
داستان حماسي و حادثه هاي پر ماجرا، مطالعه در ادبيات غرب
125
داستان دو شهر
126
داستان زندگي ﴿بررسي الگوهاي رويداد در خانه براي ايجاد هويت واحد به واسطه ي معماري﴾ طراحي يك واحد همسايگي در محله عباس آباد اصفهان
127
داستان سليمان (ع) در ادب پارسي
128
داستان عود
129
داستان فرشتگان و بازتاب آن در شعر فارسي
130
داستان گويي تعاملي: مطالعه سهم مخاطب، مولف و روايت در انيميشن هاي واقعيت مجازي
131
داستان گويي در كلاس هاي زبان انگليسي (انگليسي به عنوان زبان خارجه)، نقش سطح توانايي زبان، جنسيت و زبان اول
132
داستان گيلگمش به روايت تصوير سازي
133
داستان معكوس رياضي ودانش اموزان امريكايي افريقايي اموزش رياضيات شهري از منظر تئوري
134
داستان نوح در متون تفسيري و بازتاب آن در متون نظم فارسي ( تا پايان قرن نهم)
135
داستان هاي پهلواني و اساطيري شاهنامه و قابليت تجلي ان در شاهنامه ﴿سيماي رستم در شاهنامه﴾
136
داستان و شخصيت هاي داستاني در ديوان حافظ
137
داستان و ضد داستان در فيلمنامه
138
داستان‌گويي تعاملي: مطالعه سهم مخاطب، مؤلف و روايت در انيميشن‌هاي واقعيت مجازي
139
داستانهاي پهلواني واساطيري شاهنامه وقابليت تجلي آن در انيميشن ( سيماي رستم درشاهنامه ): نقطه ء شروع نقطه پايان
140
داستانهاي شاهنامه كه از متون پهلوي بفارسي ترجمه شده است
141
داستانهاي عاشقانه و درام
142
داستانويسي معاصر
143
داستاني براي آنها كه هنوزبه دنيا نيامده اند
144
داشبورد ديجيتال
145
داشبورد ميني بوس رهرو
146
داعش و عمق استراتژيك ايران در خاورميانه
147
داغ ننگ تجرد دختران 30 سال و بالاتر در سطح تجربه ي فردي و نگرش اجتماعي
148
داغيدن در سيستم هاي قابل تعمير
149
داكينگ و شبيه سازي ديناميك مولكولي فيستين و كامپفرول با آلبومين سرم انساني
150
داكيومنت پرورژه پايان ترم
151
دامغان شهري تاريخي درشمال كويرايران
152
دامنه مك مولن در ديناميك خانواده اي از نگاشت هاي گوياي مختلط
153
دامنه هاي تربيع در صفحه مختلط
154
دامنه هاي تربيع و تربيع مثبت در فضاي Rn
155
دانسيته مواد معدني استخوان: مقايسه دست برتر و غير برتر ورزشكاران زن نخبه رشته ي دراگون بوت با زنان غيرورزشكار
156
دانسيتومتري و سانسيتومتري
157
دانش آموزان و آرزوهايشان
158
دانش پزشكي مسلمانان در اندلس
159
دانش تغذيه اي و عادت غذايي ورزشكاران رشته دو و ميداني
160
دانش چشم پزشكي در دوره سلجوقي : (با تكيه بر استخراج واژگان چشم پزشكي كتاب نورالعيون ).
161
دانش حل مساله در طراحي مجسمه سازي با رويكرد قياس تصويري
162
دانش زمين و فضا
163
دانش زمين و فضا Earth and science
164
دانش عمومي توجيه شده
165
دانش فني ، طراحي ، و ساخت اولين سيستم بررسي بيماري پوكي استخوان با تكنيك فراصوت در ايران (و خاورميانه )
166
دانش فني آسفالت و طراحي كارخانه آن
167
دانش فني ساخت فولادهاي آلياژي مقاوم به سايش و ضربه مورد استفاده در آليابهاي خردايش كلوخه به روش مهندسي معكوس
168
دانش فني طراحي مدار تهويه خودرو همراه با مدلسازي و بهينه سازي جريان داخلي كابين
169
دانش مديريت مخازن نفت و گاز با تاكيد خاص بر روش هاي ازدياد برداشت از مخازن
170
دانش مديريت مخازن نفتي با تكيه بر روش خاص ازدياد برداشت(تزريق آب گرم و ميكروبيال)
171
دانش مربيان از مسئوليت حقوقي خويش در قبال ورزشكاران
172
دانش معماران بومي در حفاظت از معماري ؛ زمينه ها و عوامل مؤثر بر مداخله در معماري خاكي از منظر معماران بومي در جنوب خراسان
173
دانشجو محوري در دانشگاه پيام نور استان اصفهان
174
دانشسراي هنر كرمان
175
دانشسراي هنر كرمان ﴿تحقيق كلاسي﴾
176
دانشكده باستان شناسي شوش
177
دانشكده پزشكي
178
دانشكده دريائي چابهار
179
دانشكده علوم دريايي و شيلات قشم
180
دانشكده فني و حرفه اي پسران قم (با رويكردآموزش از طريق تقويت تعاملات اجتماعي)
181
دانشكده فني و مهندسي بروجرد
182
دانشكده فني و مهندسي شهرستان دورود
183
دانشكده كشاورزي و دامپروري دانشگاه آذر آبادگان
184
دانشكده كشاورزي ودامپروري دانشگاه آذرآبادگان
185
دانشكده كشاورزي ودامپروري دانشگاه آذربادگان
186
دانشكده معماري
187
دانشكده معماري
188
دانشكده معماري
189
دانشكده معماري
190
دانشكده معماري - بلوار كشاورز
191
دانشكده معماري با رهيافتي از معماري سنتي ايران
192
دانشكده معماري با رويكرد پايداري اخلاق¬مدارساختگاه: پرديس دماوند دانشگاه علم و صنعت ايران
193
دانشكده معماري با رويكرد پايداري اخلاق¬مدارساختگاه: پرديس دماوند دانشگاه علم و صنعت ايران
194
دانشكده معماري پايدار در سايت دانشگاه علم و صنعت ايران
195
دانشكده معماري پايداردر سايت دانشگاه علم و صنعت ايران
196
دانشكده معماري پرديس گرگان
197
دانشكده معماري پيام نورمركزگنبدكاووس
198
دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
199
دانشكده معماري دانشگاه آزادواحدمينودشت / دانشكده معماري وشهرسازي دانشگاه آزادواحد گاليكش
200
دانشكده معماري دانشگاه ازاد مينودشت
201
دانشكده معماري دانشگاه پيام نور بندر تركمن
202
دانشكده معماري دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
203
دانشكده معماري دانشگاه پيام نورواحدگرگان
204
دانشكده معماري دانشگاه چمران﴿ جندي شاپور ﴾
205
دانشكده معماري دانشگاه قم با هدف ارزش گذاري به اصول معماري پايدار به منظور افزايش تعاملات اجتماعي
206
دانشكده معماري دانشگاه منابع طبيعي گرگان
207
دانشكده معماري دزفول
208
دانشكده معماري و شهرسازي
209
دانشكده معماري و شهرسازي
210
دانشكده معماري و شهرسازي
211
دانشكده معماري و شهرسازي
212
دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه خراسان شمالي
213
دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد باهنر كرمان
214
دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر
215
دانشكده معماري و شهرسازي ﴿مجتمع عالي هنر كرج﴾
216
دانشكده معماري واقع در شهر كرمان
217
دانشكده معماري وشهرسازي
218
دانشكده معماري وشهرسازي
219
دانشكده هنر و معماري
220
دانشكده هنر و معماري
221
دانشكده هنر و معماري خرم آباد
222
دانشكده هنر و معماري دانشگاه كردستان
223
دانشكده هنر و معماري1
224
دانشكده هنر ومعماري
225
دانشكده هنر ومعماري شهر كرد
226
دانشكده هنر ومعماري*
227
دانشكده هنر ومعماري.
228
دانشكده هنر ومعماري..
229
دانشكده هنرهاي تجسمي
230
دانشكده هنرهاي كاربردي شيخ بهايي بهارستان
231
دانشكده ي معماري پيام نورمركزگنبدكاووس
232
دانشكده¬ي معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد چمران اهواز
233
دانشگاه
234
دانشگاه آموزشي ضمن كار
235
دانشگاه باز، طرح پيشنهادي
236
دانشگاه بوعلي سينا ( همدان )
237
دانشگاه بوعلي سينا(همدان ).(دوره مشترك پايه )
238
دانشگاه هنر
239
دانشگاه هنر كاسپين
240
دانشگاه هنر ومعماري
241
دانشگاه و پايانه كشاورزي با گرايش گل و گياه تزئيني
242
دانشگاه و گفتگوي تمدنها ، بررسي و تحليل راهبردها و راهكارهاي تاثير گذار در توسعه ايده گفتگوي تمدنها
243
دانشگاههاي شهرشاهرودبه موادمخدر
244
دانشنامه بناهاي شيعي تاريخي استان كهگيلويه و بوير احمد
245
دانه بندي اطلاعات؛ شناسايي سيستم و طراحي كنترل كننده به روش هاي Rough و Fuzzy- Rough
246
دانه بندي و ارزيابي نقاط پرعيار معدن پوكه معدني ملك آباد گزانه
247
دانه هاي روغني ايران
248
داه كاوي و استفاده آن در وب
249
داه هاي گمشده ، تخصيص و بوتسترپ
250
داوري
251
داوري پذيري اختلافات تجاري در حقوق ايران و حقوق تجارت بين‌الملل
252
داوري در قراردادهاي انتقال فناوري در حقوق تجارت بين الملل
253
داويد هيوم: ترجمه قسمتي از كتاب شماره 7 نوابغ الفكر الغربي
254
داي سوئل درسيستم هاي پر شده
255
داير كشنال كوپلر هاي مايكرواستريپي
256
دايرة المعارف تكنيكهاي انيميشن ريچارد تيلور
257
دايره المعارف تكنيكهاي انيميشن : نوشته ريچارد تيلور
258
دايره المعارف عكاسان مستند نگار برجسته جهان .
259
دايره ي مرگ
260
دبستان
261
دبستان
262
دبستان
263
دبستان
264
دبستان
265
دبستان امروز
266
دبستان پسرانه
267
دبستان پسرانه طراحي مدرسهء ابتدايي در مركز شهر تهران
268
دبستان دخترانه
269
دبيرستان 12 كلاسه
270
دبيرستان پسرانه شيراز
271
دبيرستان پيش ساخته
272
دبيرستان پيش ساخته
273
دبيرستان جامع قم
274
دبيرستان دخترانه 18 كلاسه شهرستان گنبد كاووس
275
دبيرستان دوازده كلاسه
276
دپليمريزاسيون به كمك سديم هيدراكسيد
277
دترجنت و روش هاي حذف دترجنت ها
278
دترجنت و روش هاي حذف دترجنت ها
279
دتغغفف
280
دخالت اطلاعات سطح بالا در درك صحنه
281
دخالت شخص ثالث در دعاوى مدني ( مطالعه تطبيقى در حقوق عراق وايران )
282
دخانيات ايران
283
دختران خوابگاه
284
دختران فراري
285
دختران فراري
286
دختران فراري تاكيد بر عوامل اجتماعي و فرهنگي
287
دددتحليل و بهبودي پايداري طولي و عرضي خودرو ي برون جاده اي در حال حركت روي شيب در مقابل بار ضربه اي خارجي
288
در آمدي بر جامعه شناسي دين تحليل ساختارانديشه اجتماعي سيد جمال الدين اسد آبادي
289
در آمدي بر گونه شناسي مسكن با محوريت قابليت در كنترل تعامل در سبزوار
290
در استخوان فك با چگالي هاي مختلف براي چند ايمپلنت مختلف به كمك روشي اجزاء محدود
291
در امتداد دولت آباد﴿مجموعه گردشگري﴾ باغ دولت آباد
292
در انتظار در انتظار گودو
293
در اين شماره ﴿اقتباسي از داستان در اين شماره بهرام صادقي
294
در باب برخي از خواص مترهاي راندرز
295
در باب تحقق جبرهاي لي به طور موضعي آفين توسيعي
296
در باب مساله اي تركيباتي درواريته گروهها , On a combinatorial problem in varities of groups
297
در باره ي مجتمع هاي جابه جايي و ناجابه جايي و ارتباط بين گراف جابه جايي و گراف اول
298
در باز كن با )RFID DOOR OPENER( REID
299
در باز كن بيسيم 16 طبقه
300
در بازكن RFID [آر. اف. آي. دي.]
301
در برپائي آزمايشگاه هيدروليك دريائي طرح و محاسبه آبسردكن خورشيدي
302
در بررسي پايداري احتمالاتي LS-SVM كاربرد روش شيب هاي خاكي
303
در بررسي هاي ژئومكانيكي توده سنگ : كانسارمس ميدوك
304
در پرورش تن و روان كودكان- به چه عواملي بيشتر بايد توجه داشت
305
در پس كوچه هاي سكوت"بررسي كيفيتهاي بصري و ادراكي دسترسي ها در مجموعه هاي فاميلي بافت قديم شهر يزد"
306
در پشت كوهها
307
در پيله هاي خيال
308
در تجهيزات Predictive Maintenance بررسي بكارگيري متد پتروشيمي
309
در جست و جوي الگوهاي موجود در اقتباس هاي آزاد از متون كهن
310
در جستجوي «فضاي رشد كودك» از دريچه نگاه اريكسون به رشد ويژه گروه سني ﴿12-7﴾ سال ﴿در قالب طراحي «فضاي آفرينش هنري»﴾
311
در جستجوي اصول و مباني باغسازي ايراني ﴿مطالعه موردي باغهاي بيرجند﴾
312
در جستجوي الگوي خانه ايراني ﴿نمونه موردي: تهران﴾
313
در جستجوي اهداف نوين آموزش علوم در كتابهاي درسي علوم دوره ابتدايي
314
در جستجوي بستر رشد خلاقيت: باغآهنگ خيال كودك
315
در جستجوي راهبردهايي براي فرايند طراحي معماري با تمركز بر روش هاي كاري معماران ايراني
316
در جستجوي راهكارهاي ارتقاء دهنده كيفيات حسي - زيباشناسي منظر مسير شهري
317
در جستجوي راهي براي فهم يا تفسير معماري اثر با تأملي در معماري مسجد حكيم اصفهان (رهيافتي از نقد به تفسير)
318
در جستجوي قاب گم شده
319
در جستجوي مباني طرح ساماندهي گلزار شهداء اردكان
320
در جستجوي معنا "
321
در جستجوي معنا "نمايشنامه : سبز"
322
در جستجوي معناي خانه﴿از خانه تا خانه باغ﴾
323
در جستجوي نظام حقوقي فرآيند صدور مجوز نشر آلبوم و اجراي صحنه اي موسيقي ﴿ كنسرت ﴾
324
در جستجوي هويت معابر شهري مطالعه معابر بافت قديم يزد ﴿نمونه موردي گودال مصلي﴾
325
در جهت مدل تعهد كاري و توانمندسازي كاركنان
326
در حقيقت ايمان و صفات مومنين كنجكاو
327
در خلوت اشياء
328
در رابطه با سواد تكنولوژي آموزش معلمان زبان انگليسي و اعتقادات آنها در توانايي تدريس: آيا ترجمه تدري مهم است؟
329
در رابطه با فرادوري و ابر دوري بودن يك عملگر بر فضاهايي خاص
330
در رابطه با فضاهاي با ناخ سريهاي تواني و لوران صوري
331
در رابطه با فضاهاي باناخ سريهاي تواني و لوران صوري
332
در رابطه با فضاهاي هاردي وزندار
333
در رابطه با قضيه اگوروف در فضاهاي اندازه يكنواي غير جمعي
334
در راه(فيلمنامه)
335
در رشد و نمو كودك
336
در زمان پايين آمدن ارزش ارز ﴿پول﴾ كشور،دولت ها بايستي به صادرات بپردازند يا واردات
337
در سايه سار هستي
338
در سلول عضله بطني EAD مدل سازي پديده
339
در عشق عارفانه و نغمه هاي عاشقانه از نظر باباطاهر عريان- خواجه عبدالله انصاري- سنائي- عطار- مولوي- عراقي حافظ
340
در كوچه هاي خيال
341
در متن قرار دادن كلمات ،مهارت هاي زباني وروش هاي راهبرد ي در پاسخ دادن به سوالات واژگان
342
در مجموعه گنجينه 5s بررسي و اجراي نظام آراستگي
343
در مدار قرار دادن نيروگاهها با در نظرگرفتن قيود امنيت و ذخيره سيستم در ساختارهاي مبتني بر بازار
344
در مدار قرار گرفتن واحدها در سيستم هاي تجديد ساختار شده با استفاده از الگوريتم ژنتيك
345
در مدارات آسنكرون STUCK-AT تشخيص خطاهاي منطقي
346
در مدلسازي احتراق نانو ذرات آلومينيوم
347
در مسير ساكت جنگل
348
در مقام مكان حرم، طراحي پياده راه با تاكيد بر مفهوم زيارت ﴿نمونه موردي : يكي از ره باغ هاي منتهي به حرم رضوي﴾
349
در مكتب هاي اقتصادي
350
در مورد اجتماع زيرمجموعه هاي بسته سره جبرهاي جدولي
351
در مورد حلقه هاي تكيني منفرد
352
در مورد حلقه هاي شور و اسكيم هاي شركت پذير
353
در مورد رياضيات بيشتر بدانيم
354
در مورد رياضيات بيشتر بدانيم
355
در مورد معيارهايD و-A بهينه براي يافتن طرحي مناسب براي اثرات اصلي در مدل هاي مقايسه اي زوجي
356
در نظر گرفتن رفتار غير خطي مصالح بر رفتار لرزه اي دودكشها
357
در نظر گرفتن عدم قطعيت در مكان‌يابي رقابتي پيشرو - پيرو
358
در نظر گرفتن محدوديت هاي فازي براي مسئله مسيريابس موجودي در زنجيره تأمين
359
در نظر گرفتن معيارهاي ريسك در طراحي زنجيره تامين حلقه بسته
360
در نظر گرفتن ميكرو/نانوذرات زيستي با شكلها و جنسهاي مختلفدر مدلسازي و شبيهسازي سه بعدي منيپوليشن توسط AFM
361
در نظر گيري تغييرات مقاومت خطوط در تخصيص هزينه تلفات در بازار برق
362
در نظرگرفتن ريسك در جريان نقدينگي با استفاده از شبكه‎هاي اعتقادي بيزين
363
در هم تنيدگي، قطبيدگي و ويژگي هاي فيزيكي رده هاي جديدي از حالت هاي درهم تنيده نوع متغير پيوسته همدوس و چلانده غير خطي
364
در همسايگي
365
در همسايگي
366
در همين حوالي
367
در واكنش انتقال Pt/TiO2 بهبود عملكرد كاتاليست آب-گاز
368
در وراء ديوارها
369
درB وA بررسي اثر تيپ شخصيتي بيماران قلبي وعروقي ومقايسه آن با افراد سالم
370
درآمد ملي ،پول و تورم و اقتصادي آزاد
371
درآمد نفت و توسعه پايدار در ايران : يك راهبرد ديناميك سيستمي
372
درآمدها و هزينه هاي شهرداري بهشهر
373
درآمدي بر آزمون جايگشت
374
درآمدي بر بازاريابي حلال از نگاه اسلام
375
درآمدي بر بازشناسي گفتار
376
درآمدي بر پديدار شناسي به مثابه روش پژوهش در هنر
377
درآمدي بر تعامل هنر و سياست در آمريكا پس از جنگ جهاني دوم
378
درآمدي بر تعزيه
379
درآمدي بر توريسم و اثرات اجتماعي، اقتصادي آن بر توسعه (در ايران)
380
درآمدي بر راهنماي عكس برداري از صنايع دستي
381
درآمدي بر طنز با توجه خاص به شخصيت ملانصرالدين
382
درآمدي بر كاربردهاي عناصر ديجيتالي در اجرا
383
درآمدي بر كاربردهاي عناصر ديجيتالي در اجرا
384
درآمدي بر ماهيت فلسفهء فيلم ﴿سينمايي﴾
385
درآمدي بر مفهوم شهر هوشمند پايدار: تعارف، ابعاد، پايش و مديريت ذينفعان
386
درآمدي بر نظريه آشوب و بررسي رفتار آشوبناك آونگ مغناطيسي
387
درآمدي بركرامات عارفان و ويژگي هاي ساختاري آن بر اساس اسرارالتوحيد و تذكره الاولياء
388
درآمدي برنرم افزار كتيا
389
درآمدي برنقوش سفال پيش ازاسلام : بررسي بخشي از نقوش سفال موزه ايران باستان دوره پيش از اسلام
390
درآمدي برهنر تعزيه
391
درآيگاه...
392
دراسة «اعترافات تام سيتي 2039» لعزالدين الميهوبي و تحليلها
393
دراسة أدبية و تحليلية لمعارضة أبي الفضل الطهراني لتائية دعبل الخزاعي(228 بيتاً)
394
دراسة آراء الفراء النحوية في كتابه «معاني القرآن» و مقارنتها بآراء البصريين من سورة المنافقين حتي نهاية سورة الناس
395
دراسة آراء الفراء النحوية و مقارنتها بآراء البصرين المعاصرين له
396
دراسة أسلوبية في الشعر الفلسطيني المقاوم بعد نكسة 1967م (أشعار معين بسيسو، زينب حبش، سميح صباغ، إبراهيم المقادمة، ونبيلة الخطيب أنموذجاً)
397
دراسة أسلوبية في الصحيفة السجادية (النصف الأول)
398
دراسة أسلوبية في الصحيفة السجادية (النصف الثاني:من الدعاء 28إلي الدعاء 54 )
399
دراسة أسلوبية في رسائل الإمام علي عليه السلام (عشرين رسالة)
400
دراسة أسلوبية في شعر حسين القاصد )ديوان تفاحة في يدي الثالثة أنموذج ا (
401
دراسة الأخطاء الصرفية والنحوية في كتابات متعلمي الفارسية من الناطقين بالعربية ومتعلمي العربية من الناطقين بالفارسية )دراسة تقابلية)
402
دراسة الأسلوب في السّور المسبّحات
403
دراسة التداولية في أدوات الإقناع في الخطب العشرين الأولي لنهج البلاغةموضوعيّاً
404
دراسةُ الرّموز الدينية ونقدها في شِعر الصابئة المندائيين في قرني العشرين والواحد والعشرين؛ عبد الرّزاق عبد الواحد، لميعة عبّاس عَمارة نموذجاً
405
دراسة الشعر العربي أدبياً وتاريخياً في العصر الصفوي في إيران
406
دراسة الشعر العربي المعاصرفي إيران أدبياً وتاريخياً (من القرن الرابع عشر للهجرة حتي الآن)
407
دراسة الشعر الفلسطيني المعاصر ( محمود درويش وسميح القاسم نموذجا
408
دراسة القصائد الـمستشهد بأبياتها في كلام أهل البيت: (التخريج والشرح)
409
دراسة المعارضات الشعرية لعدد من الشعراء الإيرانيين المعاصرين للشعراء العرب الأقدميين(مضموناً وشكلاً)
410
دراسة الوجوه الإعرابية في تفسير مجمع البيان ومدي التزام الطبرسي بها في بيان معني الآيات (الأجزاء العشرة الأولي من القرآن الكريم)
411
دراسة تحليلية وبلاغية في ديوان علي بن عيسي الإربلي
412
دراسة تقنيات مابعدالحداثة في الروايات العربية والفارسية (جمال الغيطاني وأبوتراب خسروي نموذجان)
413
دراسة حياة مشاهير الشعراء المعروفين من اصحاب اميرالمومنين علي ﴿ع﴾
414
دراسة مقارنة في آثار محمد علي شمس‌الدين و فريد‌الدين العطار النيسابوري (ديوان الأشعار، منطق الطير، مصيبت‌نامه، الهي‌نامه)
415
دراسة مقارنة لمظاهر المقاومة في أشعار زينب حبش وطاهره صفّارزاده
416
دراسة مقارنة وتقابلية عن الحركة الدستورية لدي محمد تقي بهار ومحمود سامي البارودي (معنيً و مبنيً)
417
دراسة موازنة بين فاعلية المنهج التلقيني والمنهج التعاوني في تعليم مهارة ترجمة العربية لطلاب الثانوية في إيران (دراسة حالة طلاب السنة الثالثة في فرع العلوم التجريبية بمحافظة فارس نموذجاً)
418
دراسة موازنة لأسلوب دعاء عرفة للإمام الحسين والإمام السجاد عليهما السلام
419
دراسة وتحليل للتحديات الثقافية في مسرحيات «الضائعون» و«الطريق العاصف لفرمان بن فرمان من بين الظلام» لـ«بهرام بيضايي» و«ملحمة السراب» و«الأيام المخمورة» لـ«سعدالله ونوس»
420
دراسه "ثلاثيه" محمد ديب و تحليلها
421
دراسه آثار الاملاء العربي علي المهارات اللغويه لطلاب المدارس الثانويه من الناطقين بالفارسيه
422
دراسه آرا الفرا النحويه في كتابه "معاني القرآن"و مقارنتها با آرا البصريين في عصره﴿من سوره المومن حتي نهايه سوره الجمعه﴾
423
دراسه آراء الفراء النحويه في كتابه
424
دراسه آراء الفراء النحويه في كتابه «معاني القرآن»، و مقارنتها بآراء البصريين و الاخرين في عصره
425
دراسه آراء الفراء النحويه في كتابه معاني القرآن و مقارنتها بآراء البصريين ؤالآخريين في عصره﴿من سوره المومنون حتي نهايه سوره الزمر﴾
426
دراسه اجتماعيه في شعر آبي نواس
427
دراسه الاخطا التعبيريه التحريريه عند طلاب اللغه العربيه و آدابها في مرحله الليسانس في جامعتي اصفهان و كاشان
428
دراسه الامثال في مقامات الحريري
429
دراسه التكافو اللغوي و التركيبي في ترجمه محمدرضا مرعشي پورعن"زفاق المدق" لنجيب محفوظ
430
دراسه الجوانب الادبيه واللغويه لشعر مهيار الديلمي في اهل البيت
431
دراسه الشواهد الشعريه في تفسير البحر المحيط
432
دراسه الفكاهه في مقامات الهمذاني
433
دراسه المدخل التواصلي في تدريس الادب العربي المعاصر لطلاب العربيه لايرانيين
434
دراسه المرادفات الفارسيه للالفاظ القرآنيه ﴿ الحروف ت، ث، ج علي اساس المعجم المفهرس لفواد عبدالباقي﴾
435
دراسه المرادفات الفارسيه للالفاظ القرآنيه ﴿ حرف ح علي اساس معجم المفهرس لفواد عبدالباقي﴾
436
دراسه المعادلات الفارسيه للالفاظ القرآنيه ﴿ حرفي الهمزه و الباء علي اساس المعجم المفهرس لفواد عبدالباقي﴾
437
دراسه الهجاء السياسي في شعر شعراء الشيعه في العصر العباسي الاول .....
438
دراسه الوجوه البيانيه في الامثال و الحكم القرآنيه ﴿في ثلثي القرآن الكريم الاخيرين﴾
439
دراسه الوجوه البيانيه في المثال و الحكم القرآنيه ﴿في الثلث الاول للقرآن المجيد﴾
440
دراسه جماليات التقديم و التاخير في خطب نهج البلاغه في ضوء نظريه النظم لعبد القاهر الجرجاني
441
دراسه حياه مشاهير الشعراء المعرفين من اصحاب امير المومنين علي﴿ع﴾
442
دراسه رسائل قابوس بن وشمگير بلاغيا
443
دراسه صرفيه لكلمات المعلقات السبع من الهمزه الي الخاء و ذكر مرادفاتها الفارسيه
444
دراسه صرفيه لكلمات المعلقات السبع و ذكر مرادفاتها الفارسيه من الضاد الي القاف
445
دراسه مباحث المنصوبات و الفعل و نقدها في كتب فن الترجمه وفقا لترجمتين ادبيتين من العربيه الي الفارسيه
446
دراسه مقارنه بين اشعار خليل مطران و فريدون مشيري
447
دراسه موازنه لشعر الحرب في ديوان ابي تمام و ابي فراس الحمداني
448
درام و درام نويسانThe literature of westerman
449
دراماتورژي زندگي حضرت عيسي ( ع ) از منظر قرآن و انجيل هاي معتبر براي اجراي نمايش راديويي بر اساس نظريه ي مايكل چمرز
450
دراماتورژي نمايش دن كاميلو از منظر بازيگري با تاكيد بر نظريات ميخاييل چخوف
451
درايرو مسيحيت (عشق و ايمان ): درايرو سبك استعلايي (تجلي امر مقدس در سينما)
452
درايو LED [ال. اي. دي.]
453
درايور دسترسي از راه دور به ديتابيس در سيستم عامل اندرويد
454
درايور موتور DC جهت اسپندل ماشين CNC
455
درايورهاي الكتريكي در خودروهاي هيبريدي
456
دربار ساساني و تاثير آن برخلافت عباسيان
457
درباره nr-زيرگروههاي متناهي
458
درباره آداب و رسوم محلي بروجرد
459
درباره اسپكتروگرافي و استفاده از طيف جذبي در شناسائي انواع هموگلبين
460
درباره باله
461
درباره بيماريهاي جراحي فوري جهاز هاضمه كودكان
462
درباره ترجمه مبادي العربيه جلد چهارم بخش نحو
463
درباره خود ريختي هاي برخي p-گروههاي متناهي
464
درباره خودريختي هاي گروههاي متناهي
465
درباره خودريختي هايي كه زيرگروههاي معيني را نگه ميدارند
466
درباره دوره تناوب سيكلهاي حدي ظاهر شده درانشعابات يك پارامتري
467
درباره زندگي و افكار و انديشه محمد زكرياي رازي
468
درباره زير¬مدول¬هاي اول مدرج، اول ضعيف، مدرج و نخستين مدرج از مدول¬هاي مدرج.
469
درباره سينما: در سينما تجارت وسيله است يا هدف
470
درباره عقاي و قلاح اسماعيليه
471
درباره فضاهاي متريك مدولار
472
درباره قضاوت ارزشي : مقالاتي از مايكل كربي ، باربارا هرنشتاين اسميت ، نورتروپ فراي
473
درباره قضاياي نقطه ثابت و نگاشت هاي انقباضي
474
درباره قضاياي نقطه ثابت و نگاشت هاي انقباضي , around fixed point and conracive maps
475
درباره گروههاي 4 - انگل , On 4-engel grops
476
درباره گروههاي4-انگل
477
درباره مدعيان مهدويت از قرن دوم هجرت نبوي به بعد
478
درباره مدول هاي ضربي و خواص آن ها
479
درباره مدول هاي متقاطع گروه ها (ابرساختارها) و نمايش ها و خودريختي هاي آن ها
480
درباره مسائل نابرابريهاي تغييراتي تعميم يافته كاربرد آنها
481
درباره نفس و عقل از فلاسفه اغريق و اسلام
482
درباره نفس و عقل از فلاسفه اغريق و اسلام
483
درباره نوارهاي برخي از نيم گروه هاي خاص
484
درباره وجود P- گروه هاي متناهي غيربديهي كه با گروه كامل خودريختي هاي خود يكريخت مي باشند
485
درباره وجود خودريختي هاي غيرداخلي از مرتبه p براي p- گروه هاي ناآبلي متناهي
486
درباره ي انديس هاي توپولوژيك گراف لوله هاي نانو و حاصل ضرب ريشه اي گراف ها
487
درباره ي انديسهاي توپولوژيك گراف لوله هاي نانو و حاصلضرب ريشه اي گرافها
488
درباره ي ايده آل اوليه 2-جاذب و اوليه 2-جاذب و اوليه 2-جاذب ضعيف در حلقه هاي جابه جايي
489
درباره ي توزيع نمايي تعميم يافته ي گسسته
490
درباره ي خودريختي هاي برخي -p گروههاي متناهي , on automorphims of some finite p-groups
491
درباره ي شهر - تهران
492
درباره ي عكاسي مستند
493
درباره ي گراف هاي الحاق و اشتراك زير گروه هاي يك گروه متناهي
494
درباره ي گراف هاي كيلي يكاني حلقه هاي متناهي
495
درباره ي گروه ها با نوع مرتبه ي يكسان داده شده
496
دربررسي آزمايشگاهي- عددي تاثير خرده لاستيك ها بر كاهش ارتعاشات در خطوط ريلي
497
درج تبليغات مجازي در ويدئوهاي ورزشي
498
درج يك تابع پيوسته بين دو تابع مقدار حقيقي
499
درجات بهشت و جهنم از ديدگاه قرآن و روايات معصومين(عليهم السلام)
500
درجه آشفتگي ( انحراف از مسير تعادلي بلند مدت ) نرخ ارز در ايران و تاثير آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي
501
درجه بندي پيوسته سيب هاي زرد و قرمز لبناني بر اساس رنگ و اندازه با استفاده از ماشين بينايي
502
درجه بندي تظاهرات احساسي درد در چهره
503
درجه بندي عملي براي كمك به تصميم گيري آپاندكتومي
504
درجه بندي عملي براي كمك به تصميم گيري آپاندكتومي
505
درجه بندي مجازات هاي تعزيري در قانون مجازات اسلامي 1392 در تطبيق با طبقه بندي جرايم قبل از انقلاب ( جنحه، جنايت و خلاف)
506
درجه تاثير نام تجاري بر تصميم گيري خريداران در صنعت لوازم خانگي برقي
507
درجه جابه جايي نسبي يك زير گروه از گروهي متناهي
508
درجه حرارت نويز آنتن در محدوده فركانسي KA (22ـ4/21 گيگاهرتز)
509
درجه مقياس صرفه جويي ها و تراكم با استفاده از تكنيك DEM
510
درحاشيه اعتياد
511
درحاشيه راهپيمايي 22 بهمن 1384
512
درخت از طبيعت تا هنر
513
درخت از طبيعت تاهنر
514
درخت اشتاينر در چند ضلعي ساده
515
درخت پوشاي بهينه در شبكه هاي اترنتي
516
درخت توت
517
درخت در نگارگري ايراني قرن دهم، ايده اي براي طراحي و ساخت ديوار نگاره هاي سراميكي
518
درخت كاج ( رشد سال جاري 1385 وعوامل مرتبط باآن )
519
درخت مقدس در خيال من
520
درخت نوشته ها
521
درخت ها ،دورها و گرافهاي خطي فازي
522
درخت هاي متري، ابرمحدب بودن و قضاياي نقطه ثابت
523
درخت و زندگي
524
درخت،مسير،همبندي در گراف فازي
525
درختان مقدس در استان كهگيلويه و بويراحمد
526
درد مزمن پاشنه پا روش ارزيابي و برنامه ريزي درماني
527
درد مزمن پاشنه پا روش ارزيابي و برنامه ريزي درماني
528
دردها و آرمانهاي مشترك انساني در شعر معاصر فارسي
529
دررابطه با ابردوري و سوپردوري بر بعضي از فضاهاي برداري
530
دررفتگي مادرزادي مفصل خاصره اي راني
531
درس اخلاق حرفه اي
532
درس پروژه تحقيقاتي
533
درس هايي از كودكان: ارائه پيشنهادهايي جهت طراحي خانه با توجه به شرايط و ويژگيهاي كودكان
534
درست به موقع
535
درستي يابي صوري قراردادهاي هوشمند
536
درستي يابي صوري يك پروتكل تبادل كليد با رمزعبور احراز اصالت شده
537
درستي‌يابي امنيتي برنامه‌هاي همروند از طريق بررسي مدل بدون حالت كد
538
درستي‌يابي صوري سيستم رأي‌گيري الكترونيكي مبتني بر زنجيره‌بلوكي
539
درستيابي صوري احراز هويت پروتكل نيدهام -شرويدر با استفاده از معناشناسي عملياتي
540
درشت سازي مخازن ناهمگون و شكافدار با استفاده از تبديل موجك
541
درصد تركيب بهينه الياف در مواد مركب
542
درك انيميشن
543
درك انيميشن
544
درك انيميشن هاي نقاشانه
545
درك انيميشن هاي نقاشانه
546
درك انيميشن، ترجمه كتاب Understamding Animation نوشته پاول ولزفصلهاي 1و2و3
547
درك انيميشن، ترجمه كتاب Understamding Animation نوشته پاول ولزفصلهاي 1و2و3
548
درك بصري و روانشناسي ديدن در سينما
549
درك تجربه زيسته زنان متأهل خانه دار 20 تا 40 سال شهر اصفهان از مصرف تجملي
550
درك تصوير توسط شبكه هاي عصبي اعداد مختلط.
551
درك رفتار جمعيت ها مبتني بر مدل سازي الگوهاي حركتي
552
درك زبان آموزان ايراني سطح پيش از متوسط از اهميت و استفاده از استراتژيهاي انگيزشي
553
درك صحنه به منظور شناسايي كنش افراد
554
درك فوكويي و اوورولي از قدرت و نظارت بر اساس مزرعه حيوانات وهزار ونهصد وهشتاد چهار
555
درك كاربر از واژگان به كاررفته در محيط رابط پايگاه هايي سيد و مگ ايران درميان دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد , users' perception of vocabulary used in the interfacrs of SID and magiran databases among BD,MD and PHD students in ferdowsi university of mashhad
556
درك كنش متقابل شهر و روستا در برخوردگاههاي روستا شهري ﴿با تيلشي براي شناسايي برخورد بهينه و دست يابي به راهبردهايي كارا در برنامه ريزي و سازماندهي كالبدي- اجتماعي محله شاهحسيني﴾
557
درك گزينشي عكس‌ها در اينستاگرام نسبت مجرا و پيام در مدل ارتباطي گربنر
558
درك معناي غيرت در ميان زنان متاهل اصفهان براساس خوانش يك فيلم سينمايي
559
درك معنايي بحران آب در شرق اصفهان (زيار، اژيه و ورزنه)
560
درك نيازهاي آموزشي دانشجويان رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد: يك مطالعه كيفي
561
درك و پردازش معناي ضمني به عنوان شاخصي از توانش منظور شناختي زبان خارجي
562
درك و تفسير خانواده توسط زنان متأهل دهه ي هفتاد؛ مطالعه كيفي زنان شهر سقز
563
درك و توليد بندهاي موصولي انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
564
درگيري ذهني مشتريان در تجارت الكترونيك : پيشايندها و پيامدها
565
درگيري ناتمام
566
درمان آسيب هاي سوختگي با استفاده از زخم پوش هاي نوين
567
درمان از راه دور )TELEMEDINE(
568
درمان اضطراب از ديدگاه قرآن
569
درمان پانكراتيت هاي حاد خصوصا
570
درمان تخريب اسيدي در چرم‌هاي تاريخيِ دباغي‌شده با تانن‌هاي متراكم با استفاده از عوامل تثبيت كلاژن، آنتي‌اكسيدان‌ها و ربايندۀ اسيد
571
درمان تراخم
572
درمان تومورهاي سرطاني به وسيله جراحي با سرما و گرمادرماني
573
درمان تيفوئيد با آنتي بيوتيكها و كرتن
574
درمان جديد عوارض سوختگي
575
درمان جديد كوليت اولسروز
576
درمان جراحي تنگي ميترال يا كميسوروتومي در تنگي ميترال
577
درمان جراحي فتق سياتيك
578
درمان جراحي و عوارض سنگهاي كلدوك در 86 بيمار (بررسي شده در بخش هاي جراحي بيمارستان هاي دولتي رشت )
579
درمان سرطان با ابرگرما:شبيه سازي توزيع انر‍ژي گرمايي در بافت هاي سرطاني
580
درمان سرطان با استفاده از نانوذرات مغناطيسي و ايجاد هايپرترميا
581
درمان سرطان با تزريق موضعي داروهاي كارسينوليتيك در شريان ناحيه آسيب ديده
582
درمان سرطان پوست با استفاده از عملكرد ليزرهاي پالسي فراكوتاه در آب و بافت‌هاي بيولوژيكي
583
درمان شكستگي تنه استخوان ران
584
درمان شناختي – رفتاري، درمان با مكمل كلسيم همراه با ويتامين D و تركيبي از اين دو روش بر سلامت عمومي، سازگاري و بهبود علايم زنان مبتلا به سندرم قبل از قاعدگي
585
درمان طبي- جراحي- انسداد مجاري ناقل مني: يكي از علل (استريليته در مرد)
586
درمان فلج بل با آسيكلووير وكورتون درمقايسه باكورتون به تنهايي در65بيمار
587
درمان لايه هاي رنگ ترك خورده مقعر ﴿ نقاشي سه پايه اي - نقاشي رنگ و روغ روي پارچه ﴾
588
درمان لايه هاي رنگ ترك خورده مقعر"نقاشي سه پايه اي رنگ و روغن روي پارچه "
589
درمان و مرمت يك شمايل مذهبي (آبرنگ روي كاغذ)
590
درمان و مرمت يك شمايل مذهبي﴿آبرنگ روي كاغذ﴾
591
درماندگي مالي به عنوان عامل وقوع مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
592
درمانگاه
593
درمانگاه تخصصي كرج
594
درمانهاي اورژانس در اندو
595
درمانهاي جديد كانسر اندومتر و بررسي بيماران در بيمارستان شهيد رهنمون
596
درمانهاي مختلف ديسمنوره
597
درمانهاي نوين پسوريازيس
598
درمورد بغد مجموعه هاي پريشيدگي حاشيه اي براي پايايي افراز بهينه
599
درنظرگرفتن عدم قطعيت در روش هاي عددي و كاربرد آن در مسائل مكانيك جامدات
600
دره كوهرنگ بختياري
601
درهم تنيدگي اسپين وعدد اشغال براي ميدان ديراك وناظرهاي غير لخت
602
درهم تنيدگي پيچشي سه بخشي در چارجوب هاي لخت
603
درهم تنيدگي حقوق و اخلاق در روابط زوجين در فقه جعفري
604
درهم تنيدگي حقوق و اخلاق در روابط زوجين در فقه جعفري
605
درهم تنيدگي در نسبيت خاص
606
درهم تنيدگي درون و برون: بررسي ارتباط اثر و محيط اطراف در تبليغات نوين
607
درهم تنيدگي ساختار داخلي و بين المللي؛ ناكامي دولت سازي در اقليم كردستان عراق
608
درهم تنيدگي سه بخشي ميدان بوزوني در چارچوب شتابدار فراتر از تقريب تك مد
609
درهم تنيدگي كوانتومي
610
درهم تنيدگي كوانتومي در نانوساختارهاي ابر رسانايي
611
درهم تنيدگي كوانتومي و ارتباط آن با غيركلاسيكي بودن در فضاي فاز
612
درهم تنيدگي متغيرهاي پيوسته در چارچوب هاي نالخت
613
درهم تنيدگي هاي سه پاره اي در ميدان گرانشي
614
درهم تنيدگي و ناهم خواني كوانتومي در برخورد ذرات در يك نانوسيم كوانتومي
615
درهم شكني ديناميكي سازه هاي كامپوزيتي تحت نرخ هاي كرنش متوسط
616
درهم نهي فرصت طلبانه به منظور بهبود گذردهي سيستم هاي بي سيم
617
درهم‌تنيدگي حالت‌هاي همدوس فوتون-افزوده‌ي غيرخطي
618
درهم‌تنيدگي كوانتومي در سامانه‌هاي سه‌ترازي با ميدان‌هاي همدوس (SU (1,1
619
درهم‌شكني ديناميكي كامپوزيت‌هاي لايه‌اي پرشده با نانورشته‌هاي كربن
620
درهمتنيدگي حالت هاي هليسيتي در سيستم هاي دو و سه ذره اي
621
درهمتنيدگي كيوبيت هاي ابررسانا با استفاده ازامواج ميكروويو
622
درهمتنيدگي وچرخش ويگنر درفضا- زمان خميده
623
درهمتنيدگي ونامساوي بل درنسبيت خاص
624
دروغ و علل دروغگويي
625
دروغ و علل دروغگويي
626
دروغ ونمودهاي آن در داستان هاي شاهنامه
627
درون ‌مايه‌ هاي اشعار بابا فغاني شيرازي
628
درون آينه
629
درون پوشاني كردن روغن بزرك در كمپلكس سه گانه‌ي ژلاتين - موسيلاژ بزرك - تانيك اسيد اكسيد
630
درون زايي پيشرفت تكنولوژي در رشد اقتصادي ايران با در نظر گرفتن مصرف اكسرژي منابع طبيعي
631
درون مايه هاي مشترك شعري در شعر معاصر ايران و عراق (مطالعه مورد پژوهانه: شعر بهار و زهاوي)
632
درون مايه و بن‌مايه در اسرارنامه عطار نيشابوري
633
درون نسبي، دوگان فنچل و كاربردهاي آن
634
درون نشانس سلول هپاتوسايت با آلجينات براي كاربرد مهندسي بافت كبد
635
درون و مرز دايره فازي . ديسك باز فازي . توپولوژي القا شده به صفحه فازي
636
درون يابي
637
درون يابي خوش وضع مبتني بر توابع پايه اي شعاعي
638
درون يابي در حساب هاي رشته هاي تودرتو براي منطق وجهي
639
درون يابي ماتريسي و كاربردهاي آن در كنترل
640
درونمايه هاي ايدئولوژيك رمان نوجوان با تكيه بر چند رمان برگزيده انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
641
درونيابهاييكنواخت در حلالهاي تك گاهي OEDكاربرد آنها در روشهاي كوتاRung-kutta
642
درونيابي
643
درونيابي توابع چند متغيره
644
درونيابي چندنقطه اي داده هاي معدني با استفاده از سري ولتراي ضمني و روش هاي كرنلي
645
درونيابي داده هاي پراكنده به وسيله توابع تابع شعاعي داراي محل فشرده
646
درونيابي داده هاي پراكنده بوسيله توابع پايه شعاعي داراي محمل فشرده
647
درونيابي سطوح براي تصاوير پزشكي
648
درونيابي فركتالي و بعد جعبه اي نمودار آن
649
درونيابي لاگرانژ در حل عددي معادلات ديفرانسيل، معادلات انتگرالي و معادلات انتگرال
650
درونيابي لاگرانژ در حل عددي معادلات ديفرانسيل، معادلات انتگرالي و معادلات انتگرال - ديفرانسيلي
651
درونيابي لاگرانژو فرمول كوادراتورمادر دستگاه گويا
652
درونيابي و انتگرال گيري عددي توابع فازي
653
دروي آب از هوا
654
دريافت اتوماتيك فكس از طريق كامپيوتر
655
دريافت اتوماتيك فكس از طريق كامپيوتر
656
دريافت ارز راه دور
657
دريافت اطلاعات سه بعدي اجسام با استفاده از تكنيك بينايي استريو
658
دريافت اطلاعات سه بعدي اجسام با استفاده از روش تور ساختار يافته
659
دريافت امواج EEG و طراحي سيستم نوروفيدبك بر اساس امواج دلتا، تتا، آلفا، بتا و گاماي استخراج شده از آن
660
دريافت بينامتني نقاشان معاصر از ادبيات كلاسيك ﴿نقاشان نقاشي هاي كتاب شمس فرهنگستان﴾
661
دريافت ترانشانه اي نظام كلامي در هنر نساجي با تاكيد بر دوره صفوي
662
دريافت داده هاي عددي به طريق تون از طريق خط تلفن توسط كامپيوتر
663
دريافت فلزات با ارزش از كاتاليست هاي مستعمل صنعت خودرو و نفت و پتروشيمي
664
دريچه اي رو به آسمان
665
دريل هوشمند= Intelligent CNC Drill
666
دريم ويور
667
دز واژه ها مجموعه اي از تك واژه هاي گويش دزفولي
668
دزدگير بيسيم
669
دزدي دريايي در خليج فارس، دخالتها و پيامدها
670
دزفول- سوابق و احوال- رجال و حالت حاضر
671
دزيمتري اختصاصي بيمار در كد مونت كارلو GATE براي تصويربرداري كودكان با راديوداروي TC-DMSA
672
دزيمتري تابش در سيستو گرافي راديونوكلئيد مستقيم كودكان به روش مونت كالو , Radiation dosimetry during diret radionuclide cystography in child with monte-carlo method
673
دزيمتري تابش در سيستوگرافي راديونو كلئيد در كودكان به روش مونت كارلو , Radiation dosimetry daring radionuclide cystography in children with monte carlo method
674
دس مله
675
دست بافته هاي ايساتيس (يزد)
676
دست بافته هاي تزئيني :گزارش كار عملي
677
دست بافته هاي تصويري با الهام از مينياتورهاي تك نگاره
678
دست بافتهاي سنتي ايران
679
دست بافتهاي مدرن با استفاده از الگوي قواره بافي ايراني ﴿دردكوراسيون داخلي﴾
680
دست به دست كردن عمودي ارتباط در شبكه هاي بدون سيم تركيبي بر مبناي روش هاي خود سازماندهي
681
دست دوخته ها، رسانه ي كهن خلق اثر تجسمي در جهان امروز
682
دست فروشي و دورگردي و علل آن در شهر كرمانشاه
683
دست مصنوعي از ديدگاه مهندسي پزشكي
684
دست هاي خاكي ما:مردم¬نگاري سفالگران شهرضا
685
دست يابي به استرات‍ژي پويا در مذاكره سيستم هاي چندعامله ﴿مبتني بر نظريه بازيها﴾
686
دست يابي به استراتژي پويادر مزاكره سيستمهاي چند عامله
687
دست يابي به انرژي مصرفي قلب در هر سيكل با مدل سازي سيال جامد - دريچه ها
688
دست يابي به پارامترهاي بهينه ي توليد نانو كامپوزيت يگ- آلومينا از طريق مدل هاي محاسباتي و اپتيكي موجود و مقايسه‌ي آن با داده هاي تجربي
689
دست يابي به تكنولوژي ساخت پيل سوختي كربنات مذاب MCFC
690
دست يابي به تكنيك ساخت، آسيب شناسي و مقايسه چهار شئ برنزي عصرآهن از دو محوطه باستاني تپه فرودگاه و سنگتراشان خرم آباد لرستان و ارائه طرح حفاظتي براي آن ها
691
دست يابي به ساختار نانو در ورق آلياژمنيزيم توسط فرآيند نورد زاويه اي با كانال هاي برابر
692
دست يابي به ساختار نانوپرليتي در سيم هاي استحكام بالا
693
دست¬يابي به غيرهم¬پاسخي در ادوات نوري بدون استفاده از اثر مگنتواپتيك
694
دستاوردهاي بنيادي در نظريه بازي ها و نقش نظريه بازي ها در تقابل استراتژيك بين سياست گذار پولي و مالي كاربردي از بازي هاي ديفرانسيلي
695
دستاوردهاي جديدي در مورد توزيع نمايي تعميم يافته
696
دستبافت هاي متكازين و آلاشت
697
دستبافته هاي ايساتيس (يزد)
698
دستبافته هاي فراموش شده استان چهار محال و بختياري
699
دستبافتهاي تجسمي
700
دستبافتهاي سنتي در ايران
701
دستبافتهاي متكازين و آلاشت
702
دستبافهاي ايساتيس
703
دستبندها يا حلقه هاي مبادلاتي
704
دستخط شناسي
705
دسترس پذيري و پايداري استنادهاي اينترنتي مقالات مجلات كتابداري و اطلاع رساني پايگاههاي اطلاعاتي امرالدemerald وساينس دايركت و سيج نمايه شده در آي.اس .آي , accessibility and persistence of internet citations......
706
دسترسي آني به پرونده مشتركين در سوئيچ hot billing S21
707
دسترسي از راه دور
708
دسترسي به رسانه ي چند كاناله بي سيم
709
دسترسي به شناخت از نحوه استفاده از دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهرستان يزد از رايانه
710
دسترسي به طيف به صورت غير متمركز در شبكه هاي با كاربران داراي اولويت هاي مختلف مبتني بر مكانيزم حراج
711
دسترسي به طيف در شبكه هاي سيار موردي راديوي شناختي با درنظر گرفتن تحرك كاربران
712
دسترسي به فام هاي رنگي رايج در نخ هاي پنبه اي زيلوبا استفاده از رنگزاهاي طبيعي
713
دسترسي چندگانه به روش نامتعامد در نسل پنجم
714
دسترسي مستقيم به داخلي هاي يك مركز تلفن (DURCHWAHL DIALING INWARD DIRECT)
715
دستفروشي
716
دستگاه (SPMT)
717
دستگاه GC-MASS
718
دستگاه آب شيرن كن خورشيدي
719
دستگاه آزمايشگر يونيتهاي RG
720
دستگاه آسفالت بر ضربه اي
721
دستگاه آسياب قرص سازي (گرانولاتور)
722
دستگاه آسياب قرص سازي (گرانولاتور)
723
دستگاه آسياب قرص سازي ﴿كرانولاتور﴾
724
دستگاه اسپري كننده زرين
725
دستگاه اسپري كننده زرين
726
دستگاه اندازه گير ديجيتالي خازن و مقاومت DIGITAL R & CMETER
727
دستگاه اندازه گيري زمان سرعت و شتاب توسط ميكرو پرسسور 6808 برروي pc
728
دستگاه اندازه گيري ضريب تشعشع
729
دستگاه اندازه گيري مقاومت خاك
730
دستگاه اندازه گيري مقاومت عايق
731
دستگاه بالابر سيلندر گاز به داخل خودرو سواري
732
دستگاه بخار سرد
733
دستگاه بدنسازي آپارتماني (14) منظوره
734
دستگاه برنامه ريز آي سي EPROM با استفاده از امكانات كامپيوترهاي شخصي PC PROGRAMMER EPROM
735
دستگاه بسته بندي همبرگر
736
دستگاه پاك كننده و چك كننده حافظه هاي EPROM
737
دستگاه پخش خودكار دعاي عهد
738
دستگاه پرس هيدروليكي ضايعات خاك اره
739
دستگاه پرورش جوانه انواع دانه ها به صورت خانگي(ژرميناتور خانگي- آزمايشگاهي)
740
دستگاه تزريق بادي
741
دستگاه تزريق پلاستيك پيچي ﴿100گرمي﴾In-line reciprocating screw injection machine
742
دستگاه تست چرخ ماشين
743
دستگاه تست خستگي فرمان خودرو
744
دستگاه تست سايش﴿ تريبومتر ﴾
745
دستگاه تست نفوذ پذيري خاك
746
دستگاه تشخيص موانع هوايي براي نابينايان
747
دستگاه تصحيح اوراق تستي چهار جوابي MARK PEADER
748
دستگاه تغذيه نوساني شيبدار
749
دستگاه تقويت كننده قدرت استريو صنعتي 100W قابل نصب روي دستگاه پخش اتومبيل
750
دستگاه تلفن پيامگير با امكانات ويژه
751
دستگاه تلفن كننده اتوماتيك با قابليت ارسال SMS
752
دستگاه توربين رينگ پيستون
753
دستگاه چيلر به ظرفيت 30 تن تبريد
754
دستگاه حوضچه جوشش آزمايشگاهي
755
دستگاه خم كن ورق
756
دستگاه خنك كن با سيكل جذبي
757
دستگاه دو جمله ايها روي ايده آل يك واريته توريك
758
دستگاه رطوبت ساز خانگي
759
دستگاه زمان سنج با استفاده از ميكروكنترلر
760
دستگاه سنجش انرژي الكتريكي (كنتور الكترونيكي )
761
دستگاه شستشو و خشك كن سرسيلندر
762
دستگاه قابل حمل تصفيه آب آشاميدني با تاكيد بر استفاده از انرژي خورشيدي
763
دستگاه قلاويز زن
764
دستگاه كامپيوتري تست رله هاي حفاظتي
765
دستگاه كنترل خودكار سطح آب
766
دستگاه كوك وسايل موسيقي
767
دستگاه ليدار متحرك و مطالعه بينابنمائي آلاينده هاي جوي
768
دستگاه مانيتورينگ سرورهاي شبكه
769
دستگاه ميز لرزه- انواع و كاربردهاي آن در مهندسي عمران و ژئوتكنيك
770
دستگاه نوبت دهنده
771
دستگاه هاي انتقال جرمي در استخراج مايع - مايع
772
دستگاه هاي برشكاري و حكاكي ليزري
773
دستگاه هاي مقيد كاهش پذير
774
دستگاه‌هاي متمايل ساده در رسته‌هاي مدول پايدار
775
دستگاههاي استوديويي دريك استوديوي ديجيتال
776
دستگاههاي تصفيه آب خانگي
777
دستگاههاي حرارتي
778
دستگاههاي دو ستاره اي تفكيك پذير وتعيين مدار آنها
779
دستگاههاي ديفرانسيل خارجي و معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي اويلر- لاگرانژ
780
دستگاههاي ديناميكي با ضرايب متفاوت وتاخيرهاي متغير
781
دستگاههاي ديناميكي با ضرايب متناوب وتاخيرهاي متغير
782
دستگاههاي رمز كليد عمومي مبتني بر توسيع ميدان هاي متناهي
783
دستگاههاي نمايش فيلم
784
دستگاههاي نوري در دوربين هاي فيلمبرداري و عكاسي
785
دستگاههاي هسته اي روي گروههاي متناهي
786
دستگاههاي هسته اي روي گروههاي متناهي , Commutativity degree,central extensions and isoclinism
787
دسته اي از خمينه هاي كنموتسو
788
دسته بند پرسرعت بسته هابامعماري چند پايپلاين شده روي FPGA
789
دسته بندي (classification) روي سيگنال هاي مغزي(eeg)
790
دسته بندي آسيب پذيري هاي نرم افزار با استفاده از نگاشت خود سازمانده همپوشان
791
دسته بندي آلات موسيقي با استفاده از روش هاي آماري
792
دسته بندي ابر رويه ها با انحناي مقطعي نامنفي در يك فضافرم حقيقي
793
دسته بندي اثر انگشت با استفاده از شبكه عصبي و مقايسه با ديگر روشهاي مشابه
794
دسته بندي اختلالات قلبي بر اساس الگوريتم MUSIC ، متد VE، توصيف گرهاي شكل شناسي سيگنال و شبكه عصبي
795
دسته بندي استغراق هاي ريماني صادق در يك تساوي اساسي
796
دسته بندي اطلاعات مربوط به فلش ولتا‍‍ژ وتعيين تعداد ومحل بهينه نصب دستگاههاي اندازه گيري فلش ولتاژ
797
دسته بندي اغتشاشات كيفيت توان در شبكه‎هاي الكتريكي با استفاده از آناليز حوزه‏ي زمان-فركانس و مدل‏هاي مخفي ماركوف
798
دسته بندي انواع چادر مشكي براساس ويژگي هاي فني و خصوصيات مطلوب مصرف كننده
799
دسته بندي ايزوله هاي قارچ Fusarium oxysporum بااستفاده از تكنيك Overlaying zymogram grouping و مطالعه انزيمهاي پكتيني
800
دسته بندي با استفاده از بازنمايي تنك و حقه كرنل
801
دسته بندي بسته ها در شبكه هاي IP با استفاده از روش هاي هندسي
802
دسته بندي به وسيله شبكه عصبي
803
دسته بندي پروتئين ها با استفاده از روش هاي كرنل و خواص شيميايي آمينواسيدها
804
دسته بندي پوشاك و تهيه نرم افزار تصويري
805
دسته بندي ترافيك P2P مبتني بر روش تركيبي
806
دسته بندي تصاوير با چند برچسب به كمك تكميل ماتريس مرتبه پايين
807
دسته بندي تكانه هاي عصبي به منظور تخمين ارتباطات بين نورون هاي مغز
808
دسته بندي جبرهاي لايبنيتس پوچتوان و غيرمقدماتي
809
دسته بندي چندوجهي ويديو بر اساس محتواي احساسي
810
دسته بندي خودكار متن Automatic Text Classification
811
دسته بندي خودكار متون فارسي
812
دسته بندي داده هاي بيان ‍‍‍‍ژن به كمك الگوريتم هاي هندسي
813
دسته بندي داده هاي رانندگي و تحليل شرايط ترافيكي خودرو با استفاده از نرم افزار ADVISOR
814
دسته بندي داده هاي مكاني به منظور مديريت توسعه مناطي شهري با استفاده از الگوريتم MOSES
815
دسته بندي درزه اصلي با استفاده از روش خوشه بندي فازي در پروژه هاي مهندسي سنگ
816
دسته بندي رنگها و استخراج رنگهاي مرجح مبني بر جامعه ايراني
817
دسته بندي زير گروه هاي فازي گروه هاي متناهي خاص تحت يك رابطه هم ارزي طبيعي با تاكيد بر شمارش كلاسهاي هم ارزي
818
دسته بندي زير مدول هاي متناهيا توليد شده جبري *C ...
819
دسته بندي سلسله مراتبي اخبار وب پارسي با استفاده از مجموعه كلمات كليدي از پيش پردازش شده
820
دسته بندي سنگ مخزن با توجه به توابع اشباع
821
دسته بندي سيگنال هاي حياتي با استفاده از p300
822
دسته بندي شاخص هاي ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با به كارگيري روش تحليل عاملي
823
دسته بندي شيد دستگاهي با استفاده از تكنيك تحليل اجزا اصلي
824
دسته بندي طرح هاي تسهيم راز بر اساس ساختارهاي جبري و ماتريسي و ارزيابي امنيت آن ها
825
دسته بندي عوامل به وجود آورنده كاروگيشن در ريل
826
دسته بندي عوامل موثر بر ساختار سرمايه و بهينه سازي آن براي شركت هاي خودرو و قطعه ساز حاضر در بازار بورس تهران
827
دسته بندي كانال هاي پيام رسان تلگرام
828
دسته بندي كشورها براساس شاخص هاي اقتصادي بخش خصوصي و عمومي ( مطالعه اي در كشورهاي حوزه چشم انداز 20 ساله)
829
دسته بندي كلمات براي استفاده در مدل زباني فارسي
830
دسته بندي كيت هاي تشخيصي و بررسي ساختار عملكردي آن ها
831
دسته بندي مصرف نهايي پوشاك در اثر تغيير نوع ليف، ساختمان نخ و پارچه و تحقيق عملي آن در مصرف جوراب
832
دسته بندي معنايي كاتالوگ محصولات در تجارت الكترونيكي
833
دسته بندي مكانيزم خرابي ها در ارگ بم و آناليز برگشتي آنها با استفاده از روش عددي
834
دسته بندي منابع توليد پراكنده در يك ريز شبكه به گروه ها به منظور حداقل كردن لينك هاي مخابراتي با روش گراف
835
دسته بندي مواد با استفاده از تصوير برداري اشعه ايكس در دو طيف انرژي مختلف و با هدف پياده سازي روي FPGA
836
دسته بندي موضوعي متون فارسي بر اساس روش قواعد انجمني .
837
دسته بندي مولكولي ايزوله هاي يوروپاتوژن اشرشياكلي جدا شده از بيماران مراجعه كننده به بيمارستان بقيه الله بااستفاده از روش انگشت نگاري ژنومي ...
838
دسته بندي نازلها با طراحي و مدلسازي نازلهاي افشان
839
دسته بندي نقوش تزئيني كاخ عالي قاپوي اصفهان بر اساس سبك شناسي
840
دسته بندي نيمه نظارتي چند ماهيتي تصاوير فراطيفي
841
دسته بندي نيمه نظارتي در فضاي لايه اي
842
دسته بندي هشدارها بر اساس نوع حمله در سيستم هاي تشخيص نفوذ
843
دسته بندي همخوانهاي انفجاري گفتار فارسي براساس نحوه توليد آنها و تبديل ويولت
844
دسته بندي هوشمند ضايعات در تصاوير تشديد مغناطيسي پستان
845
دسته بندي و باز شناسي داده هاي راداري به كمك ويژگي هاي متمايز كننده
846
دسته بندي و بررسي تاثير نوع بار در پايداري گذراي شبكه
847
دسته بندي و تحليل سيگنال هاي حاصل از تست آكوستيك اميشن با روش عددي به منظور بررسي مكانيزم شكست كامپوزيت
848
دسته بندي و تدوين اتودهايي براي اجراي كاپريس هاي پاگانيني
849
دسته بندي و شناسايي عوامل موثر بر استقرار مديريت ارتباط با مشتريان الكترونيكي در شركت بيمه ايران
850
دسته بندي و شناسايي عوامل موثر بر استقرار مديريت ارتباط با مشتريان الكترونيكي در شركت بيمه ايران
851
دسته بندي و گونه شناسي ميادين و گره هاي محور انقلاب و پيرامون آن ﴿ حدفاصل ميدان انقلاب تا ميدان فردوسي ﴾
852
دسته بندي و مشخص كردن زير مدول هاي اول
853
دسته بندي و معرفي انواع سوييچ ها در شركت هاي ‍CISCO & D_LINKŸ &Ÿ DATAŸ SHEEN شرح ويژگي هاي سويج ها و مسيرياب ها و نقش پروتكل در پياده سازي شبكه
854
دسته بندي و مقايسه سيگنال هاي بصري از سيستم عصبي مغز انسان
855
دسته بندي وضعيت ابتلا به پوسيدگي دنداني بر اساس نگاشتهاي ادراكي فازي
856
دسته بندي وقايع براي تشخيص كنش‌هاي انسان بااستفاده از يادگيري چند نمونه‌اي
857
دسته بندي، خواص و كاربرد آلياژهاي دندانپزشكي
858
دسته جديدي از جفت هاي هيلبرت تقريبا متقارن متعامد از موجك ها
859
دسته‌ بندي پرسش‌ ها با استفاده از تركيب روش‌ هاي مبتني بر قانون و يادگيري ماشين
860
دسته‌ بندي داده‌ هاي با حجم بالا با استفاده از روش ‌هاي دسته ‌بندي تركيبي
861
دسته‌بندي بوته سيب‌زميني با استفاده از تصوير برگ
862
دسته‌بندي پرسش‌هاي پزشكي كاربران عادي در يك سيستم پرسش و پاسخ
863
دسته‌بندي تصاوير با استفاده از شبكه‌هاي عصبي پيچيده و با تكنيك يادگيري عميق به كمك واحد پردازشگر گرافيكي
864
دسته‌بندي حالات وقوع انواع خرابي در سيستم توزيع آب شهري با استفاده درخت تصميم (مورد مطالعه : شهر تفت)
865
دسته‌بندي خطا‌ها در خطوط انتقال تك ‌مداره و دو مداره با استفاده از ابزار كندوكاو داده
866
دسته‌بندي كارا مبتني بر رگرسيون تنك
867
دسته‌بندي كننده قطعه قطعه خطي با استفاده از شبكه ايمني فازي
868
دسته‌بندي مطالعات بهينه‌سازي مديريت درآمد
869
دسته‌بندي هوشمند دستگاه‌هاي موسيقي سنتي ايراني به‌كمك شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
870
دسته‌بندي و حاشيه‌نويسي همزمان تصاوير با استفاده از مدل‌هاي احتمالاتي موضوع
871
دسته‌بندي و كاربردهاي مولتي روتورها
872
دسته¬بندي داروهاي ضدسرطاني و تخمين عامل IC50 با استفاده از روش شبكه¬هاي عصبي
873
دستها بيان ناگفته
874
دستهبندي گروههاي متناهي با استفاد ه از تعداد زيرگروههاي غيرپوچتوان
875
دسته‏بندي مزاج‏ها از ديدگاه طب سنتي و بررسي ارتباط آن‏ها با موسيقي سنتي بر اساس رويكرد اسپكترومتري FTIR
876
دستور العمل آزمايشات كنترل ابعادي و كنترل كيفي لوله هاي پلي اتيلن چگالي بالا (pe-hd)
877
دستور العمل براي بهره برداري ايمن از آزمايشگاه هاي هيدروژني
878
دستور العمل دستگاه ساخت لايه هاي نازك 306 E (Vacuum High) لايه گذاري بروش تبخير فيزيكي D.V.P
879
دستور بيضايي
880
دستور بيضايي .ع .ع . روايت سايان
881
دستور تاريخي زبان فارسي در مرزبان نامه , the persian historical order in marzbanname
882
دستور زبان فارسي و گرشاسب نامه
883
دستور زبان لهجه نائيني و مقايسه آن با دستور زبان فارسي با ذكر مثال
884
دستور زبان و تطور و فرهنگ لهجه اصفهان
885
دستور كار آزمايشگاه مدار منطقي
886
دستور كار آزمايشگاه مقاومت مصالح
887
دستور كار سياست خارجي تركيه: تحليل پيوند ژئوپليتيكي قدرت ملي و نفوذ منطقهاي ( 1394 - 1381)
888
دستور هاي توقف در روش هاي تكراري خانواده ي گراديان مزدوج و مسائل بدوضع
889
دستور و گرشاسب نامه
890
دستورالعمل استفاده ازنرم افزارآماري
891
دستورالعمل و راهنماي اپليكيشن اندرويد سفارش غذا از طريق wifi
892
دستورالعملي براي طراحي (اقتباس از كتاب كالين هيز)
893
دستوركارهاي امنيتي - سياسي سيستم بين الملل وكمك هاي خارجي مطالعه مورديك كمك هاي خارجي به افغانستان وجهان عرب (مصر وتونس )
894
دستيابي به الگوي پايدارتر قطعات شهري با رويكرد ريخت شناسانه ﴿بررسي اصول حاكم بر قطعات شهري سنتي، نمونه موردي محله جماله اصفهان﴾
895
دستيابي به پاكيزگي مغناطيسي كنترل شده يك ماهواره با استفاده از مدل‌سازي دوقطبي مغناطيسي و الگوريتم بهينه‌سازي هوشمند
896
دستيابي به چابكي بر اساس پايه‌هاي رقابتي با رويكرد گسترش عملكرد كيفيت (QFD) (مورد مطالعه : صنعت كاشي و سراميك استان يزد)
897
دستيابي به چابكي سازماني با تاكيد بر مديريت فرايند هاي كسب وكار(BPM) (مورد مطالعه: صنعت فولاد اصفهان)
898
دستيابي به حداكثر توان خروجي ژنراتور جريان مستقيم بدون جاروبك براي كاربردهاي سرعت متغير
899
دستيابي به خواص ويپه در نخ پشمي رنگرزي شده با رنگزاي پوست گردو واسپرك با استفاده از فناوري نانو
900
دستيابي به راهكارهاي راه يابي جهت تسهيل خواندن فضاي داخلي معماري نمونه موردي؛ كتابخانه ملي ايران
901
دستيابي به روش مطلوب جهت محصول افزايش جلاي و زير دست نرم در فرش هاي دستباف
902
دستيابي به روشي آسان جهت تعيين جدب پروتئين روي سطوح با استفاده از مواد رنگزا
903
دستيابي به ساختار نانو در فولاد ميكروآلياژ توسط فرآيند نورد تجمعي(Accumulative Roll Bonding)
904
دستيابي به ساختار نانو در ورق فولاد CK 20 به روش نورد سرد
905
دستيابي به ساختار نانو در ورق فولاد ST 37 توسط نورد سرد
906
دستيابي به سيستمي براي مقايسه ي تصاوير عنبيه با معاينه ي شبكيه در بيماران ديابتي با كمك تكنيك هاي پردازش تصوير و عنبيه شناسي
907
دستيابي به شاخصهاي طراحي احساس گرا با هدف ارتقاء طراحي در صنايع دستي كشور
908
دستيابي به شرايط بهينه فرآوري نانو كامپوزيت Al-B4C براي چگالش و توزيع يكنواخت ذرات تقويت‌كننده
909
دستيابي به طراحي فضاهاي استحمام در منازل مسكوني با عنوان حمام امن، با تكيه بر اصول طراحي فراگيرINCLUSIVE DESIGN قابل استفاده براي سالمندان و افراد كم توان جسمي
910
دستيابي به طرح الگوي محله پايدار در شهرهاي جديد ايران ﴿نمونه موردي: شهر جديد بهارستان﴾
911
دستيابي به ظرفيت محرمانگي در كانال‌هاي نامتقارن شنود با استفاده از كُدگذاري قطبي
912
دستيابي به فام آبي در خامه قالي با وسمه ايراني و بررسي مولفه هاي رنگي و ثبات هاي خامه رنگرزي شده
913
دستيابي به فرآينده هاي سنتي خلاق در توليدات صنايع دستي كشور مورد پژوهي: كارگاه هاي شيشه گري استان تهران
914
دستيابي به فرم بهينه مجتمع هاي مسكوني جهت استفاده از حداكثري انرژي تابشي در تهران
915
دستيابي به كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده از آتوماتاهاي يادگير سلولي
916
دستيابي به مدل تعيين تراكم ساختماني از نگاه بازار مسكن (مطالعه موردي شهر اراك)
917
دستيابي به مولفه هاي ايجاد حواسپرتي مثبت در كودكان سرطاني به روش نروساينس
918
دستيابي به نانو ساختار آلياژ حافظه دار پايه Cu-Al توسط فرآيند تغييرفرم پلاستيك شديد
919
دستيابي به نانوساختار مس توسط فرايند نورد زاويه اي با كانال هاي برابر
920
دستيابي چند گانه و تخصيص بهينه بيت، توان و زير كانال در شبكه هاي بي سيم OFDM چند كاربري با QOS تضمين شده
921
دستيابي چندگانه و تخمين بهينه بيت توان و زير كانال در شبكه هاي بي سيم OFDM چند كاربري با OQS تضمين شده
922
دستيار صوتي خانه هوشمند بر مبناي پردازش زبان طبيعي
923
دستياري گوش گلو بيني و جراحي سر و گردن
924
دستياري گوش گلو بيني و جراحي سر و گردن
925
دسيكا و نئوراليسم
926
دسيكنت و سيستم هاي سرمايش جذبي
927
دشمن شناسي از ديدگاه مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي
928
دشمن شناسي در صحيفه سجاديه
929
دشواري و اهميت نسبي مهارت هاي خواندن در آزمون IELTS
930
دعا در نهج البلاغه
931
دعا در نهج البلاغه
932
دعا درشاهنامه‌
933
دعاهاي مربوط به امام عصر ﴿عج﴾ و آثار تربيتي آن
934
دعاوي انبوه بين المللي
935
دعاوي تصرف
936
دعاوي حقوقي عليه دولت ها آسيب شناسي از منظر حقوق بين الملل با تاكيد بر ايران
937
دعاوي حقوقي عليه دولت ها آسيب شناسي از منظر حقوق بين الملل با تاكيد بر ايران
938
دعاوي و نحوه رسيدگي آنها در يونسكو
939
دعواي انحلال قرارداد از منظر قواعد ماهوي و شكلي در حقوق ايران
940
دعواي عمومي
941
دعواي متقابل دولت عليه سرمايه¬گذار خصوصي خارجي
942
دعواي مطالبه خسارات دادرسي
943
دفاتر خدمات جهانگردي و صنعت گردشگري
944
دفاتر خدمات جهانگردي و صنعت گردشگري
945
دفاتر خدمات مسافرتي و جذب توريستي
946
دفاتر خدماتي مسافرتي و جذب توريست
947
دفاتر معماري امروز، طراحي فضاي كار پويا و كارآمد، با تاكيد بر استفاده از فضاي انعطاف پذير
948
دفاتر مهمّة عثماني و اهميت آنها در شناخت تاريخ ايران (مطالعة موردي: دفتر مهمّه از رمضان1146 تا ذيحجة 1147)
949
دفاع با متحرك سازي هدف براي مقابله با حملات منع سرويس توزيع شده در وب سرورها
950
دفاع تحرك مبنا: راه كاري جديد براي مقابله با حمله هاي پاياي پيشرفته در شبكه هاي كامپيوتري
951
دفاع شخصي از ديدگاه مذاهب خمسه
952
دفاع غير عامل در پدافند هوايي ﴿سايت موشكي اراك﴾
953
دفاع مشروع در حقوق ايران و حقوق بين الملل
954
دفاع معماگونه در مقابل حمله¬هاي پهناي باند با استفاده از نظريه بازيها
955
دفاع مقدس ، زن و سينماگر مولف ابراهيم حاتمي كيا
956
دفتر چه تلفن
957
دفتر مجله معماري
958
دفتر مديريت پروژه﴿PMO)
959
دفتر مركزي روزنامه ايران با رويكرد ميان افزا
960
دفتر معماري در سايت آموزشي
961
دفتر نمايندگي سياسي ايران در ارمنستان
962
دفتر نمايندگي سياسي ايران در سير الئون
963
دفتر نمايندگي سياسي ايران در سيرالئون
964
دفتر نمايندگي نظام مهندسي اهواز
965
دفتر نمره الكترونيكي
966
دفتر هواپيمايي و آژانس مسافرتي مركزي
967
دفترچه تلفن
968
دفترچه تلفن پيشرفته موبايل
969
دفترچه يادداشت گويا با استفاده از ميكروكنترلر 89 C51
970
دفرماسيون در نقاشي فيگوراتيو (اروپا دهه شصت به بعد)
971
دفع آب منسوج نبافته
972
دفع آبهاي سطحي شهر هرات
973
دفع فاضلابهاي نساجي و به كارگيري روش بهينه در كارگاههاي رنگرزي سنتي
974
دفن بهداشتي نيمه هوازي با بازچرخش شيرابه
975
دقت CBCTدر تشخيص تعداد و فرم كانال ريشه: يك مطالعه آزمايشگاهي
976
دقت رنگي تكنيك هاي مختلف كاهش رنگ تصاوير ديجيتالي
977
دقت محاسبه تنش برشي در مواد مركب با نرم افزار ANSYS
978
دكارت و بشر انگاري
979
دكانولوشن كور سه بعدي از طريق بهينه سازي محدب
980
دكتر سلام
981
دكتر مهدي حميدي شيرازي در آيينه آثارش
982
دكترين آينده جهان از منظر دعاهاي (ندبه، افتتاح، عهد) و مقايسه آن با مولفه هاي اساسي فيلم آخر الزماني 2012
983
دكترين پيراموني و امنيت اسرائيل
984
دكترين سلامت جغرافيايي ايران
985
دكترين مسئوليت حمايت در حقوق بين الملل؛ گذاري بر مباني، مصاديق و نقدها
986
دكترين مسئوليت حمايت شوراي امنيت در بحران يمن و سازو كارهاي قدرت در خاورميانه
987
دكوپاز در انيميشن
988
دكوپاژ تصاوير در آيات قرآن
989
دكوپاژ در انيميشن
990
دكوپاژ در سكانسهاي پرتحرك
991
دكوپاژ فيلم " كلاس آخر"
992
دكوپاژ مدرن در سينما
993
دكوپاژ مدرن در سينما
994
دكوپلاژ توان در ميكرو اينورترها براي كاربرد در سلول‌هاي خورشيدي
995
دكودروانكو در FM استريو
996
دكور براي نمايشنامه آنتيگون ژان آنوي
997
دكور در تراژدي رمئو و ژوليت
998
دكور در تراژدي مكبث
999
دكور در تلويزيون
1000
دكور صحنه و لباس براي نمايشنامه ايرانيان
بازگشت