<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
دابة الارض و دجال در تفاسير قرانمجيدو
2
دات نت و طراحي سايت بنگاه معاملاتي
3
داخلي/ خارجي تر
4
دادخواهي در شعر مشهورترين شاعران معاصر عراق
5
دادرسي جرايم اقتصادي
6
دادرسي كيفري ويژه نوجوانان در ايران به استثناي صلاحيت ها
7
دادسرا روند رسيدگي و نقش آن در حقوق كيفري كنوني ايران
8
دادگاه تجارت الكترونيكي ايران
9
داده برداري ، ثبت و نمايش داده ها و كنترل روي خط ستون تقطير آكنده
10
داده پردازي جهت تعيين ساختار مولكول C2HD
11
داده پردازي جهت تعيين ساختار مولكولCHD
12
داده كاري و كاربردي گوناگون آن
13
داده كاوي
14
داده كاوي
15
داده كاوي
16
داده كاوي
17
داده كاوي
18
داده كاوي
19
داده كاوي
20
داده كاوي
21
داده كاوي
22
داده كاوي
23
داده كاوي
24
داده كاوي
25
داده كاوي
26
داده كاوي
27
داده كاوي
28
داده كاوي
29
داده كاوي (Data Mining)و كاربرد آن در تجارت امروز و مقايسه روشهاي مطرح با استفاده از سيستم سفارشات كتب
30
داده كاوي )Data Mininc(
31
داده كاوي ، فرايند داده كاوي و الگوريتم آن
32
داده كاوي آماري; تركيب رگرسيون لجستيك چندگانه بادرخت تصميم
33
داده كاوي بر روي گراف هاي حجيم به منظور HCI
34
داده كاوي براي بهبود توان عملياتي بنادر كانتينري
35
داده كاوي به وسيله شبكه هاي بيز
36
داده كاوي پويا با استفاده از عامل
37
داده كاوي تصادفات با استفاده از يادگيري ماشين
38
داده كاوي توزيع شده با استفاده از وب سرويس ها
39
داده كاوي داده هاي آموزشي با استفاده از يك مدل هيبريد؛ مطالعه ي موردي (كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري دانشگاه علم و صنعت ايران)
40
داده كاوي داده هاي ممتاز با استفاده از تئوري استثنائات: انتخاب سهام استثنايي
41
داده كاوي در بازار سهام
42
داده كاوي در بانكداري
43
داده كاوي در بانكداري اليكترونيكي
44
داده كاوي در مديريت ارتباط با مشتري
45
داده كاوي در مديريت ارتباط با مشتري
46
داده كاوي در مديريت ارتباط با مشتري
47
داده كاوي در نرم افزاركلمنتاين
48
داده كاوي در وب
49
داده كاوي در وب
50
داده كاوي در وب /
51
داده كاوي در وب//
52
داده كاوي در ورزش
53
داده كاوي درپايگاه داده هاي همگون جهت استخراج قوانين ارتباطي توسط عاملهاي متحرك
54
داده كاوي درشهرالكترونيك
55
داده كاوي دركسب وكار (مطالعه موردي)
56
داده كاوي ساختار وب با استفاده از اتوماتاي يادگير توزيع شده و سلولي و كاربردهاي آن
57
داده كاوي ظرفيت بنادر ايران
58
داده كاوي فازي در مديريت ارتباط با مشتري
59
داده كاوي كامپيوتر
60
داده كاوي مباني و كاربردها
61
داده كاوي مباني و كاربردها
62
داده كاوي مديريت ارتباط با مشتري براي پيش بيني رفتار مشتري
63
داده كاوي مركز ترك اعتياد
64
داده كاوي مفاهيم كاربرد
65
داده كاوي موازي و توزيع شده براي تجارت الكترونيك بر روي گريد
66
داده كاوي ميكرو آرايه و انتخاب ژن
67
داده كاوي همراه بامعرفي نرم افزار WEKA
68
داده كاوي و استخراج الگوهاي تكرار شونده
69
داده كاوي و الگوريتم هاي درخت تصميم
70
داده كاوي و بررسي الگوريتم هاي آن در پزشكي
71
داده كاوي و تاثير آن بر تصميم گيري
72
داده كاوي و روش خوشه بندي
73
داده كاوي و رويكرد داده كاوي براي برنامه ريزي فرآيند مبتني بر دانش
74
داده كاوي و كاربرد آن افزايش بهره وري
75
داده كاوي و كاربرد آن در افزايش بهره وري كارخانه خودرو سازي
76
داده كاوي و كاربرد آن در پزشكي
77
داده كاوي و كاربرد آن در كشاورزي
78
داده كاوي و كاربرد آن در مديريت زنجيره تامين
79
داده كاوي و كاربردها
80
داده كاوي و كاربردي گوناگون آن
81
داده كاوي و كاوش نظرات
82
داده كاوي و كشف دانش
83
داده كاوي و كشف دانش : تكنيك ، كاربردها و چالش ها
84
داده كاوي و كشف دانش و پياده سازي يك نمونه
85
داده كاوي و هوشمندي كسب و كار در صنعت بيمه
86
داده كاوي و هوشمندي كسب و كار در صنعت خودرو
87
داده كاوي و هوشمندي كسب و كار در صنعت نفت
88
داده كاوي و وب كاوي
89
داده كاوي وخوشه بندي جريان هاي متني
90
داده كاوي وكاربرد آن در اقتصاد
91
داده كاوي وكاربرد ان
92
داده كاوي، مفاهيم، كاربرد و ارائه ي نمونه اي از آن
93
داده كاوي،تكنيكها ومتدلوژي آن
94
داده كاوي،چيستي،چرايي،وكاربردهاي ان در وب
95
داده كاويData mining
96
داده نمايي با استفاده از الگوريتم ژنتيك; مطالعه موردي : بار برق مصرفي اصفهان
97
داده هاي سانسور يده در طرح مخاطره رقيب , censoring data in the design of competing risks
98
داده هاي فضايي
99
داده هاي لگاريتمي
100
داده‌ كاوي داده‌ هاي حجيم توييتر با روش اثرانگشت فازي
101
داده‌ ك‍اوي‌ و ك‍ارب‍رد آن‌ در دان‍ش‌ ش‍ن‍اس‍ي‌
102
داده‌گيري بلادرنگ از يك سنسور توكامك البرز
103
داده¬پردازي همزمان دو روش طيف¬سنجي LIF و LIBS در تشخيص In Vitro تومورهاي سرطاني
104
دارا شدن بلاجهت در حقوق موضوعه ايران و تطبيق آن با فقه
105
داراب شناسي
106
دارالكفر و دارالاسلام در فقه و احكام آن
107
داربست‌هاي بر پايه هيدروكسيدهاي دوگانه لايه‌اي با قابليت رهايش بيسفوسفونات و ويتامين د به‌منظور استفاده در مهندسي بافت استخوان
108
داربستهاي كامپوزيتي پليمر- سراميك در مهندسي بافت استخوان
109
دارو سازي در ايران
110
داروخانه
111
داروخانه
112
داروخانه 1
113
دارورساني هدفمند با استفاده از گرافن به عنوان نانو حامل
114
داروهاي آرام كننده: (موارد استعمال و مضار)
115
داروهاي ايراني در فرهنگ آنندراج
116
داروهاي جديد ضد اولسر معده و اثني عشر (اكسي فريسكوربن سديك)
117
داروهاي گياهي تب بر
118
داروهاي معالج فشار خون
119
داروهاي موثر بر روي پلاسموديومهاي مختلف
120
داستان THE TIME MACHINE (ماشين دوران پيما) اثر ولز
121
داستان پيامبر در آثار منظوم عطار
122
داستان پيامبران در آثار سنائي
123
داستان پيامبران در قصص الانبيا و مثنوي معنوي
124
داستان پيامبران، عرفاو فرشتگان در مقالات شمس تبريزي
125
داستان حماسي و حادثه هاي پر ماجرا، مطالعه در ادبيات غرب
126
داستان دو شهر
127
داستان زندگي ﴿بررسي الگوهاي رويداد در خانه براي ايجاد هويت واحد به واسطه ي معماري﴾ طراحي يك واحد همسايگي در محله عباس آباد اصفهان
128
داستان سليمان (ع) در ادب پارسي
129
داستان عود
130
داستان فرشتگان و بازتاب آن در شعر فارسي
131
داستان گويي تعاملي: مطالعه سهم مخاطب، مولف و روايت در انيميشن هاي واقعيت مجازي
132
داستان گويي در كلاس هاي زبان انگليسي (انگليسي به عنوان زبان خارجه)، نقش سطح توانايي زبان، جنسيت و زبان اول
133
داستان گيلگمش به روايت تصوير سازي
134
داستان معكوس رياضي ودانش اموزان امريكايي افريقايي اموزش رياضيات شهري از منظر تئوري
135
داستان نوح در متون تفسيري و بازتاب آن در متون نظم فارسي ( تا پايان قرن نهم)
136
داستان هاي پهلواني و اساطيري شاهنامه و قابليت تجلي ان در شاهنامه ﴿سيماي رستم در شاهنامه﴾
137
داستان و شخصيت هاي داستاني در ديوان حافظ
138
داستان و ضد داستان در فيلمنامه
139
داستان‌گويي تعاملي: مطالعه سهم مخاطب، مؤلف و روايت در انيميشن‌هاي واقعيت مجازي
140
داستانهاي پهلواني واساطيري شاهنامه وقابليت تجلي آن در انيميشن ( سيماي رستم درشاهنامه ): نقطه ء شروع نقطه پايان
141
داستانهاي شاهنامه كه از متون پهلوي بفارسي ترجمه شده است
142
داستانهاي عاشقانه و درام
143
داستانويسي معاصر
144
داستاني براي آنها كه هنوزبه دنيا نيامده اند
145
داشبورد ديجيتال
146
داشبورد ميني بوس رهرو
147
داعش و عمق استراتژيك ايران در خاورميانه
148
داغ ننگ تجرد دختران 30 سال و بالاتر در سطح تجربه ي فردي و نگرش اجتماعي
149
داغيدن در سيستم هاي قابل تعمير
150
داكينگ و شبيه سازي ديناميك مولكولي فيستين و كامپفرول با آلبومين سرم انساني
151
داكيومنت پرورژه پايان ترم
152
دامغان شهري تاريخي درشمال كويرايران
153
دامنه مك مولن در ديناميك خانواده اي از نگاشت هاي گوياي مختلط
154
دامنه هاي تربيع در صفحه مختلط
155
دامنه هاي تربيع و تربيع مثبت در فضاي Rn
156
دانسيته مواد معدني استخوان: مقايسه دست برتر و غير برتر ورزشكاران زن نخبه رشته ي دراگون بوت با زنان غيرورزشكار
157
دانسيتومتري و سانسيتومتري
158
دانش آموزان و آرزوهايشان
159
دانش پزشكي مسلمانان در اندلس
160
دانش تغذيه اي و عادت غذايي ورزشكاران رشته دو و ميداني
161
دانش چشم پزشكي در دوره سلجوقي : (با تكيه بر استخراج واژگان چشم پزشكي كتاب نورالعيون ).
162
دانش حل مساله در طراحي مجسمه سازي با رويكرد قياس تصويري
163
دانش زمين و فضا
164
دانش زمين و فضا Earth and science
165
دانش عمومي توجيه شده
166
دانش فني ، طراحي ، و ساخت اولين سيستم بررسي بيماري پوكي استخوان با تكنيك فراصوت در ايران (و خاورميانه )
167
دانش فني آسفالت و طراحي كارخانه آن
168
دانش فني ساخت فولادهاي آلياژي مقاوم به سايش و ضربه مورد استفاده در آليابهاي خردايش كلوخه به روش مهندسي معكوس
169
دانش فني طراحي مدار تهويه خودرو همراه با مدلسازي و بهينه سازي جريان داخلي كابين
170
دانش مديريت مخازن نفت و گاز با تاكيد خاص بر روش هاي ازدياد برداشت از مخازن
171
دانش مديريت مخازن نفتي با تكيه بر روش خاص ازدياد برداشت(تزريق آب گرم و ميكروبيال)
172
دانش مربيان از مسئوليت حقوقي خويش در قبال ورزشكاران
173
دانش معماران بومي در حفاظت از معماري ؛ زمينه ها و عوامل مؤثر بر مداخله در معماري خاكي از منظر معماران بومي در جنوب خراسان
174
دانشجو محوري در دانشگاه پيام نور استان اصفهان
175
دانشسراي هنر كرمان
176
دانشسراي هنر كرمان ﴿تحقيق كلاسي﴾
177
دانشكده باستان شناسي شوش
178
دانشكده پزشكي
179
دانشكده دريائي چابهار
180
دانشكده علوم دريايي و شيلات قشم
181
دانشكده فني و حرفه اي پسران قم (با رويكردآموزش از طريق تقويت تعاملات اجتماعي)
182
دانشكده فني و مهندسي بروجرد
183
دانشكده فني و مهندسي شهرستان دورود
184
دانشكده كشاورزي و دامپروري دانشگاه آذر آبادگان
185
دانشكده كشاورزي ودامپروري دانشگاه آذرآبادگان
186
دانشكده كشاورزي ودامپروري دانشگاه آذربادگان
187
دانشكده معماري
188
دانشكده معماري
189
دانشكده معماري
190
دانشكده معماري
191
دانشكده معماري - بلوار كشاورز
192
دانشكده معماري با رهيافتي از معماري سنتي ايران
193
دانشكده معماري با رويكرد پايداري اخلاق¬مدارساختگاه: پرديس دماوند دانشگاه علم و صنعت ايران
194
دانشكده معماري با رويكرد پايداري اخلاق¬مدارساختگاه: پرديس دماوند دانشگاه علم و صنعت ايران
195
دانشكده معماري پايدار در سايت دانشگاه علم و صنعت ايران
196
دانشكده معماري پايداردر سايت دانشگاه علم و صنعت ايران
197
دانشكده معماري پرديس گرگان
198
دانشكده معماري پيام نورمركزگنبدكاووس
199
دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
200
دانشكده معماري دانشگاه آزادواحدمينودشت / دانشكده معماري وشهرسازي دانشگاه آزادواحد گاليكش
201
دانشكده معماري دانشگاه ازاد مينودشت
202
دانشكده معماري دانشگاه پيام نور بندر تركمن
203
دانشكده معماري دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
204
دانشكده معماري دانشگاه پيام نورواحدگرگان
205
دانشكده معماري دانشگاه چمران﴿ جندي شاپور ﴾
206
دانشكده معماري دانشگاه قم با هدف ارزش گذاري به اصول معماري پايدار به منظور افزايش تعاملات اجتماعي
207
دانشكده معماري دانشگاه منابع طبيعي گرگان
208
دانشكده معماري دزفول
209
دانشكده معماري و شهرسازي
210
دانشكده معماري و شهرسازي
211
دانشكده معماري و شهرسازي
212
دانشكده معماري و شهرسازي
213
دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه خراسان شمالي
214
دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد باهنر كرمان
215
دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر
216
دانشكده معماري و شهرسازي ﴿مجتمع عالي هنر كرج﴾
217
دانشكده معماري واقع در شهر كرمان
218
دانشكده معماري وشهرسازي
219
دانشكده معماري وشهرسازي
220
دانشكده هنر و معماري
221
دانشكده هنر و معماري
222
دانشكده هنر و معماري خرم آباد
223
دانشكده هنر و معماري دانشگاه كردستان
224
دانشكده هنر و معماري1
225
دانشكده هنر ومعماري
226
دانشكده هنر ومعماري شهر كرد
227
دانشكده هنر ومعماري*
228
دانشكده هنر ومعماري.
229
دانشكده هنر ومعماري..
230
دانشكده هنرهاي تجسمي
231
دانشكده هنرهاي كاربردي شيخ بهايي بهارستان
232
دانشكده ي معماري پيام نورمركزگنبدكاووس
233
دانشكده¬ي معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد چمران اهواز
234
دانشگاه
235
دانشگاه آموزشي ضمن كار
236
دانشگاه باز، طرح پيشنهادي
237
دانشگاه بوعلي سينا ( همدان )
238
دانشگاه بوعلي سينا(همدان ).(دوره مشترك پايه )
239
دانشگاه هنر
240
دانشگاه هنر كاسپين
241
دانشگاه هنر ومعماري
242
دانشگاه و پايانه كشاورزي با گرايش گل و گياه تزئيني
243
دانشگاه و گفتگوي تمدنها ، بررسي و تحليل راهبردها و راهكارهاي تاثير گذار در توسعه ايده گفتگوي تمدنها
244
دانشگاههاي شهرشاهرودبه موادمخدر
245
دانشنامه بناهاي شيعي تاريخي استان كهگيلويه و بوير احمد
246
دانه بندي اطلاعات؛ شناسايي سيستم و طراحي كنترل كننده به روش هاي Rough و Fuzzy- Rough
247
دانه بندي و ارزيابي نقاط پرعيار معدن پوكه معدني ملك آباد گزانه
248
دانه هاي روغني ايران
249
داه كاوي و استفاده آن در وب
250
داه هاي گمشده ، تخصيص و بوتسترپ
251
داوري
252
داوري پذيري اختلافات تجاري در حقوق ايران و حقوق تجارت بين‌الملل
253
داوري در قراردادهاي انتقال فناوري در حقوق تجارت بين الملل
254
داويد هيوم: ترجمه قسمتي از كتاب شماره 7 نوابغ الفكر الغربي
255
داي سوئل درسيستم هاي پر شده
256
داير كشنال كوپلر هاي مايكرواستريپي
257
دايرة المعارف تكنيكهاي انيميشن ريچارد تيلور
258
دايره المعارف تكنيكهاي انيميشن : نوشته ريچارد تيلور
259
دايره المعارف عكاسان مستند نگار برجسته جهان .
260
دايره ي مرگ
261
دبستان
262
دبستان
263
دبستان
264
دبستان
265
دبستان
266
دبستان امروز
267
دبستان پسرانه
268
دبستان پسرانه طراحي مدرسهء ابتدايي در مركز شهر تهران
269
دبستان دانش آموز محور طوبي
270
دبستان دخترانه
271
دبيرستان 12 كلاسه
272
دبيرستان پسرانه شيراز
273
دبيرستان پيش ساخته
274
دبيرستان پيش ساخته
275
دبيرستان جامع قم
276
دبيرستان دخترانه 18 كلاسه شهرستان گنبد كاووس
277
دبيرستان دوازده كلاسه
278
دپليمريزاسيون به كمك سديم هيدراكسيد
279
دترجنت و روش هاي حذف دترجنت ها
280
دترجنت و روش هاي حذف دترجنت ها
281
دتغغفف
282
دخالت اطلاعات سطح بالا در درك صحنه
283
دخالت شخص ثالث در دعاوى مدني ( مطالعه تطبيقى در حقوق عراق وايران )
284
دخانيات ايران
285
دختران خوابگاه
286
دختران فراري
287
دختران فراري
288
دختران فراري تاكيد بر عوامل اجتماعي و فرهنگي
289
دددتحليل و بهبودي پايداري طولي و عرضي خودرو ي برون جاده اي در حال حركت روي شيب در مقابل بار ضربه اي خارجي
290
در آمدي بر جامعه شناسي دين تحليل ساختارانديشه اجتماعي سيد جمال الدين اسد آبادي
291
در آمدي بر گونه شناسي مسكن با محوريت قابليت در كنترل تعامل در سبزوار
292
در استخوان فك با چگالي هاي مختلف براي چند ايمپلنت مختلف به كمك روشي اجزاء محدود
293
در امتداد دولت آباد﴿مجموعه گردشگري﴾ باغ دولت آباد
294
در انتظار در انتظار گودو
295
در اين پايان نامه نخست يك طرح تفاضلي متناهي غير استاندارد براي مدل بيماري ،SIR معرفي شده است. در ادامه نشان داده شده است كه نقاط تعادلي مدل گسسته دقيقا همان نقاط تعادلي مدل پيوسته خواهد بود و علاوه بر اين، آناليز پايداري عمومي اين نقاط تعادلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته شده است.
296
در اين شماره ﴿اقتباسي از داستان در اين شماره بهرام صادقي
297
در باب برخي از خواص مترهاي راندرز
298
در باب تحقق جبرهاي لي به طور موضعي آفين توسيعي
299
در باب مساله اي تركيباتي درواريته گروهها , On a combinatorial problem in varities of groups
300
در باره ي مجتمع هاي جابه جايي و ناجابه جايي و ارتباط بين گراف جابه جايي و گراف اول
301
در باز كن با )RFID DOOR OPENER( REID
302
در باز كن بيسيم 16 طبقه
303
در بازكن RFID [آر. اف. آي. دي.]
304
در برپائي آزمايشگاه هيدروليك دريائي طرح و محاسبه آبسردكن خورشيدي
305
در بررسي پايداري احتمالاتي LS-SVM كاربرد روش شيب هاي خاكي
306
در بررسي هاي ژئومكانيكي توده سنگ : كانسارمس ميدوك
307
در پرورش تن و روان كودكان- به چه عواملي بيشتر بايد توجه داشت
308
در پس كوچه هاي سكوت"بررسي كيفيتهاي بصري و ادراكي دسترسي ها در مجموعه هاي فاميلي بافت قديم شهر يزد"
309
در پشت كوهها
310
در پيله هاي خيال
311
در تجهيزات Predictive Maintenance بررسي بكارگيري متد پتروشيمي
312
در جست و جوي الگوهاي موجود در اقتباس هاي آزاد از متون كهن
313
در جستجوي «فضاي رشد كودك» از دريچه نگاه اريكسون به رشد ويژه گروه سني ﴿12-7﴾ سال ﴿در قالب طراحي «فضاي آفرينش هنري»﴾
314
در جستجوي اصول و مباني باغسازي ايراني ﴿مطالعه موردي باغهاي بيرجند﴾
315
در جستجوي الگوي خانه ايراني ﴿نمونه موردي: تهران﴾
316
در جستجوي اهداف نوين آموزش علوم در كتابهاي درسي علوم دوره ابتدايي
317
در جستجوي بستر رشد خلاقيت: باغآهنگ خيال كودك
318
در جستجوي راهبردهايي براي فرايند طراحي معماري با تمركز بر روش هاي كاري معماران ايراني
319
در جستجوي راهكارهاي ارتقاء دهنده كيفيات حسي - زيباشناسي منظر مسير شهري
320
در جستجوي راهي براي فهم يا تفسير معماري اثر با تأملي در معماري مسجد حكيم اصفهان (رهيافتي از نقد به تفسير)
321
در جستجوي قاب گم شده
322
در جستجوي مباني طرح ساماندهي گلزار شهداء اردكان
323
در جستجوي معنا "
324
در جستجوي معنا "نمايشنامه : سبز"
325
در جستجوي معناي خانه﴿از خانه تا خانه باغ﴾
326
در جستجوي نظام حقوقي فرآيند صدور مجوز نشر آلبوم و اجراي صحنه اي موسيقي ﴿ كنسرت ﴾
327
در جستجوي هويت معابر شهري مطالعه معابر بافت قديم يزد ﴿نمونه موردي گودال مصلي﴾
328
در جهت مدل تعهد كاري و توانمندسازي كاركنان
329
در حقيقت ايمان و صفات مومنين كنجكاو
330
در خلوت اشياء
331
در رابطه با سواد تكنولوژي آموزش معلمان زبان انگليسي و اعتقادات آنها در توانايي تدريس: آيا ترجمه تدري مهم است؟
332
در رابطه با فرادوري و ابر دوري بودن يك عملگر بر فضاهايي خاص
333
در رابطه با فضاهاي با ناخ سريهاي تواني و لوران صوري
334
در رابطه با فضاهاي باناخ سريهاي تواني و لوران صوري
335
در رابطه با فضاهاي هاردي وزندار
336
در رابطه با قضيه اگوروف در فضاهاي اندازه يكنواي غير جمعي
337
در راه(فيلمنامه)
338
در رشد و نمو كودك
339
در زمان پايين آمدن ارزش ارز ﴿پول﴾ كشور،دولت ها بايستي به صادرات بپردازند يا واردات
340
در سايه سار هستي
341
در سلول عضله بطني EAD مدل سازي پديده
342
در عشق عارفانه و نغمه هاي عاشقانه از نظر باباطاهر عريان- خواجه عبدالله انصاري- سنائي- عطار- مولوي- عراقي حافظ
343
در كوچه هاي خيال
344
در متن قرار دادن كلمات ،مهارت هاي زباني وروش هاي راهبرد ي در پاسخ دادن به سوالات واژگان
345
در مجموعه گنجينه 5s بررسي و اجراي نظام آراستگي
346
در مدار قرار دادن نيروگاهها با در نظرگرفتن قيود امنيت و ذخيره سيستم در ساختارهاي مبتني بر بازار
347
در مدار قرار گرفتن واحدها در سيستم هاي تجديد ساختار شده با استفاده از الگوريتم ژنتيك
348
در مدارات آسنكرون STUCK-AT تشخيص خطاهاي منطقي
349
در مدلسازي احتراق نانو ذرات آلومينيوم
350
در مسير ساكت جنگل
351
در مقام مكان حرم، طراحي پياده راه با تاكيد بر مفهوم زيارت ﴿نمونه موردي : يكي از ره باغ هاي منتهي به حرم رضوي﴾
352
در مكتب هاي اقتصادي
353
در مورد اجتماع زيرمجموعه هاي بسته سره جبرهاي جدولي
354
در مورد حلقه هاي تكيني منفرد
355
در مورد حلقه هاي شور و اسكيم هاي شركت پذير
356
در مورد رياضيات بيشتر بدانيم
357
در مورد رياضيات بيشتر بدانيم
358
در مورد معيارهايD و-A بهينه براي يافتن طرحي مناسب براي اثرات اصلي در مدل هاي مقايسه اي زوجي
359
در نظر گرفتن رفتار غير خطي مصالح بر رفتار لرزه اي دودكشها
360
در نظر گرفتن عدم قطعيت در مكان‌يابي رقابتي پيشرو - پيرو
361
در نظر گرفتن محدوديت هاي فازي براي مسئله مسيريابس موجودي در زنجيره تأمين
362
در نظر گرفتن معيارهاي ريسك در طراحي زنجيره تامين حلقه بسته
363
در نظر گرفتن ميكرو/نانوذرات زيستي با شكلها و جنسهاي مختلفدر مدلسازي و شبيهسازي سه بعدي منيپوليشن توسط AFM
364
در نظر گيري تغييرات مقاومت خطوط در تخصيص هزينه تلفات در بازار برق
365
در نظرگرفتن ريسك در جريان نقدينگي با استفاده از شبكه‎هاي اعتقادي بيزين
366
در هم تنيدگي، قطبيدگي و ويژگي هاي فيزيكي رده هاي جديدي از حالت هاي درهم تنيده نوع متغير پيوسته همدوس و چلانده غير خطي
367
در همسايگي
368
در همسايگي
369
در همين حوالي
370
در واكنش انتقال Pt/TiO2 بهبود عملكرد كاتاليست آب-گاز
371
در وراء ديوارها
372
درB وA بررسي اثر تيپ شخصيتي بيماران قلبي وعروقي ومقايسه آن با افراد سالم
373
درآمد ملي ،پول و تورم و اقتصادي آزاد
374
درآمد نفت و توسعه پايدار در ايران : يك راهبرد ديناميك سيستمي
375
درآمدها و هزينه هاي شهرداري بهشهر
376
درآمدي بر آزمون جايگشت
377
درآمدي بر بازاريابي حلال از نگاه اسلام
378
درآمدي بر بازشناسي گفتار
379
درآمدي بر پديدار شناسي به مثابه روش پژوهش در هنر
380
درآمدي بر تعامل هنر و سياست در آمريكا پس از جنگ جهاني دوم
381
درآمدي بر تعزيه
382
درآمدي بر توريسم و اثرات اجتماعي، اقتصادي آن بر توسعه (در ايران)
383
درآمدي بر راهنماي عكس برداري از صنايع دستي
384
درآمدي بر طنز با توجه خاص به شخصيت ملانصرالدين
385
درآمدي بر كاربردهاي عناصر ديجيتالي در اجرا
386
درآمدي بر كاربردهاي عناصر ديجيتالي در اجرا
387
درآمدي بر ماهيت فلسفهء فيلم ﴿سينمايي﴾
388
درآمدي بر مفهوم شهر هوشمند پايدار: تعارف، ابعاد، پايش و مديريت ذينفعان
389
درآمدي بر نظريه آشوب و بررسي رفتار آشوبناك آونگ مغناطيسي
390
درآمدي بركرامات عارفان و ويژگي هاي ساختاري آن بر اساس اسرارالتوحيد و تذكره الاولياء
391
درآمدي برنرم افزار كتيا
392
درآمدي برنقوش سفال پيش ازاسلام : بررسي بخشي از نقوش سفال موزه ايران باستان دوره پيش از اسلام
393
درآمدي برهنر تعزيه
394
درآيگاه...
395
دراسة «اعترافات تام سيتي 2039» لعزالدين الميهوبي و تحليلها
396
دراسة أدبية و تحليلية لمعارضة أبي الفضل الطهراني لتائية دعبل الخزاعي(228 بيتاً)
397
دراسة آراء الفراء النحوية في كتابه «معاني القرآن» و مقارنتها بآراء البصريين من سورة المنافقين حتي نهاية سورة الناس
398
دراسة آراء الفراء النحوية و مقارنتها بآراء البصرين المعاصرين له
399
دراسة أسلوبية في الشعر الفلسطيني المقاوم بعد نكسة 1967م (أشعار معين بسيسو، زينب حبش، سميح صباغ، إبراهيم المقادمة، ونبيلة الخطيب أنموذجاً)
400
دراسة أسلوبية في الصحيفة السجادية (النصف الأول)
401
دراسة أسلوبية في الصحيفة السجادية (النصف الثاني:من الدعاء 28إلي الدعاء 54 )
402
دراسة أسلوبية في رسائل الإمام علي عليه السلام (عشرين رسالة)
403
دراسة أسلوبية في شعر حسين القاصد )ديوان تفاحة في يدي الثالثة أنموذج ا (
404
دراسة الأخطاء الصرفية والنحوية في كتابات متعلمي الفارسية من الناطقين بالعربية ومتعلمي العربية من الناطقين بالفارسية )دراسة تقابلية)
405
دراسة الأسلوب في السّور المسبّحات
406
دراسة التداولية في أدوات الإقناع في الخطب العشرين الأولي لنهج البلاغةموضوعيّاً
407
دراسةُ الرّموز الدينية ونقدها في شِعر الصابئة المندائيين في قرني العشرين والواحد والعشرين؛ عبد الرّزاق عبد الواحد، لميعة عبّاس عَمارة نموذجاً
408
دراسة الشعر العربي أدبياً وتاريخياً في العصر الصفوي في إيران
409
دراسة الشعر العربي المعاصرفي إيران أدبياً وتاريخياً (من القرن الرابع عشر للهجرة حتي الآن)
410
دراسة الشعر الفلسطيني المعاصر ( محمود درويش وسميح القاسم نموذجا
411
دراسة القصائد الـمستشهد بأبياتها في كلام أهل البيت: (التخريج والشرح)
412
دراسة المعارضات الشعرية لعدد من الشعراء الإيرانيين المعاصرين للشعراء العرب الأقدميين(مضموناً وشكلاً)
413
دراسة الوجوه الإعرابية في تفسير مجمع البيان ومدي التزام الطبرسي بها في بيان معني الآيات (الأجزاء العشرة الأولي من القرآن الكريم)
414
دراسة تحليلية وبلاغية في ديوان علي بن عيسي الإربلي
415
دراسة تقنيات مابعدالحداثة في الروايات العربية والفارسية (جمال الغيطاني وأبوتراب خسروي نموذجان)
416
دراسة حياة مشاهير الشعراء المعروفين من اصحاب اميرالمومنين علي ﴿ع﴾
417
دراسة مقارنة في آثار محمد علي شمس‌الدين و فريد‌الدين العطار النيسابوري (ديوان الأشعار، منطق الطير، مصيبت‌نامه، الهي‌نامه)
418
دراسة مقارنة لمظاهر المقاومة في أشعار زينب حبش وطاهره صفّارزاده
419
دراسة مقارنة وتقابلية عن الحركة الدستورية لدي محمد تقي بهار ومحمود سامي البارودي (معنيً و مبنيً)
420
دراسة موازنة بين فاعلية المنهج التلقيني والمنهج التعاوني في تعليم مهارة ترجمة العربية لطلاب الثانوية في إيران (دراسة حالة طلاب السنة الثالثة في فرع العلوم التجريبية بمحافظة فارس نموذجاً)
421
دراسة موازنة لأسلوب دعاء عرفة للإمام الحسين والإمام السجاد عليهما السلام
422
دراسة وتحليل للتحديات الثقافية في مسرحيات «الضائعون» و«الطريق العاصف لفرمان بن فرمان من بين الظلام» لـ«بهرام بيضايي» و«ملحمة السراب» و«الأيام المخمورة» لـ«سعدالله ونوس»
423
دراسه "ثلاثيه" محمد ديب و تحليلها
424
دراسه آثار الاملاء العربي علي المهارات اللغويه لطلاب المدارس الثانويه من الناطقين بالفارسيه
425
دراسه آرا الفرا النحويه في كتابه "معاني القرآن"و مقارنتها با آرا البصريين في عصره﴿من سوره المومن حتي نهايه سوره الجمعه﴾
426
دراسه آراء الفراء النحويه في كتابه
427
دراسه آراء الفراء النحويه في كتابه «معاني القرآن»، و مقارنتها بآراء البصريين و الاخرين في عصره
428
دراسه آراء الفراء النحويه في كتابه معاني القرآن و مقارنتها بآراء البصريين ؤالآخريين في عصره﴿من سوره المومنون حتي نهايه سوره الزمر﴾
429
دراسه اجتماعيه في شعر آبي نواس
430
دراسه الاخطا التعبيريه التحريريه عند طلاب اللغه العربيه و آدابها في مرحله الليسانس في جامعتي اصفهان و كاشان
431
دراسه الامثال في مقامات الحريري
432
دراسه التكافو اللغوي و التركيبي في ترجمه محمدرضا مرعشي پورعن"زفاق المدق" لنجيب محفوظ
433
دراسه الجوانب الادبيه واللغويه لشعر مهيار الديلمي في اهل البيت
434
دراسه الشواهد الشعريه في تفسير البحر المحيط
435
دراسه الفكاهه في مقامات الهمذاني
436
دراسه المدخل التواصلي في تدريس الادب العربي المعاصر لطلاب العربيه لايرانيين
437
دراسه المرادفات الفارسيه للالفاظ القرآنيه ﴿ الحروف ت، ث، ج علي اساس المعجم المفهرس لفواد عبدالباقي﴾
438
دراسه المرادفات الفارسيه للالفاظ القرآنيه ﴿ حرف ح علي اساس معجم المفهرس لفواد عبدالباقي﴾
439
دراسه المعادلات الفارسيه للالفاظ القرآنيه ﴿ حرفي الهمزه و الباء علي اساس المعجم المفهرس لفواد عبدالباقي﴾
440
دراسه الهجاء السياسي في شعر شعراء الشيعه في العصر العباسي الاول .....
441
دراسه الوجوه البيانيه في الامثال و الحكم القرآنيه ﴿في ثلثي القرآن الكريم الاخيرين﴾
442
دراسه الوجوه البيانيه في المثال و الحكم القرآنيه ﴿في الثلث الاول للقرآن المجيد﴾
443
دراسه جماليات التقديم و التاخير في خطب نهج البلاغه في ضوء نظريه النظم لعبد القاهر الجرجاني
444
دراسه حياه مشاهير الشعراء المعرفين من اصحاب امير المومنين علي﴿ع﴾
445
دراسه رسائل قابوس بن وشمگير بلاغيا
446
دراسه صرفيه لكلمات المعلقات السبع من الهمزه الي الخاء و ذكر مرادفاتها الفارسيه
447
دراسه صرفيه لكلمات المعلقات السبع و ذكر مرادفاتها الفارسيه من الضاد الي القاف
448
دراسه مباحث المنصوبات و الفعل و نقدها في كتب فن الترجمه وفقا لترجمتين ادبيتين من العربيه الي الفارسيه
449
دراسه مقارنه بين اشعار خليل مطران و فريدون مشيري
450
دراسه موازنه لشعر الحرب في ديوان ابي تمام و ابي فراس الحمداني
451
درام و درام نويسانThe literature of westerman
452
دراماتورژي زندگي حضرت عيسي ( ع ) از منظر قرآن و انجيل هاي معتبر براي اجراي نمايش راديويي بر اساس نظريه ي مايكل چمرز
453
دراماتورژي نمايش دن كاميلو از منظر بازيگري با تاكيد بر نظريات ميخاييل چخوف
454
درايرو مسيحيت (عشق و ايمان ): درايرو سبك استعلايي (تجلي امر مقدس در سينما)
455
درايو LED [ال. اي. دي.]
456
درايور دسترسي از راه دور به ديتابيس در سيستم عامل اندرويد
457
درايور موتور DC جهت اسپندل ماشين CNC
458
درايورهاي الكتريكي در خودروهاي هيبريدي
459
دربار ساساني و تاثير آن برخلافت عباسيان
460
درباره nr-زيرگروههاي متناهي
461
درباره آداب و رسوم محلي بروجرد
462
درباره اسپكتروگرافي و استفاده از طيف جذبي در شناسائي انواع هموگلبين
463
درباره باله
464
درباره بيماريهاي جراحي فوري جهاز هاضمه كودكان
465
درباره ترجمه مبادي العربيه جلد چهارم بخش نحو
466
درباره خود ريختي هاي برخي p-گروههاي متناهي
467
درباره خودريختي هاي گروههاي متناهي
468
درباره خودريختي هايي كه زيرگروههاي معيني را نگه ميدارند
469
درباره دوره تناوب سيكلهاي حدي ظاهر شده درانشعابات يك پارامتري
470
درباره زندگي و افكار و انديشه محمد زكرياي رازي
471
درباره زير¬مدول¬هاي اول مدرج، اول ضعيف، مدرج و نخستين مدرج از مدول¬هاي مدرج.
472
درباره سينما: در سينما تجارت وسيله است يا هدف
473
درباره عقاي و قلاح اسماعيليه
474
درباره فضاهاي متريك مدولار
475
درباره قضاوت ارزشي : مقالاتي از مايكل كربي ، باربارا هرنشتاين اسميت ، نورتروپ فراي
476
درباره قضاياي نقطه ثابت و نگاشت هاي انقباضي
477
درباره قضاياي نقطه ثابت و نگاشت هاي انقباضي , around fixed point and conracive maps
478
درباره گروههاي 4 - انگل , On 4-engel grops
479
درباره گروههاي4-انگل
480
درباره مدعيان مهدويت از قرن دوم هجرت نبوي به بعد
481
درباره مدول هاي ضربي و خواص آن ها
482
درباره مدول هاي متقاطع گروه ها (ابرساختارها) و نمايش ها و خودريختي هاي آن ها
483
درباره مسائل نابرابريهاي تغييراتي تعميم يافته كاربرد آنها
484
درباره نفس و عقل از فلاسفه اغريق و اسلام
485
درباره نفس و عقل از فلاسفه اغريق و اسلام
486
درباره نوارهاي برخي از نيم گروه هاي خاص
487
درباره وجود P- گروه هاي متناهي غيربديهي كه با گروه كامل خودريختي هاي خود يكريخت مي باشند
488
درباره وجود خودريختي هاي غيرداخلي از مرتبه p براي p- گروه هاي ناآبلي متناهي
489
درباره ي انديس هاي توپولوژيك گراف لوله هاي نانو و حاصل ضرب ريشه اي گراف ها
490
درباره ي انديسهاي توپولوژيك گراف لوله هاي نانو و حاصلضرب ريشه اي گرافها
491
درباره ي ايده آل اوليه 2-جاذب و اوليه 2-جاذب و اوليه 2-جاذب ضعيف در حلقه هاي جابه جايي
492
درباره ي توزيع نمايي تعميم يافته ي گسسته
493
درباره ي خودريختي هاي برخي -p گروههاي متناهي , on automorphims of some finite p-groups
494
درباره ي شهر - تهران
495
درباره ي عكاسي مستند
496
درباره ي گراف هاي الحاق و اشتراك زير گروه هاي يك گروه متناهي
497
درباره ي گراف هاي كيلي يكاني حلقه هاي متناهي
498
درباره ي گروه ها با نوع مرتبه ي يكسان داده شده
499
دربررسي آزمايشگاهي- عددي تاثير خرده لاستيك ها بر كاهش ارتعاشات در خطوط ريلي
500
درج تبليغات مجازي در ويدئوهاي ورزشي
501
درج يك تابع پيوسته بين دو تابع مقدار حقيقي
502
درجات بهشت و جهنم از ديدگاه قرآن و روايات معصومين(عليهم السلام)
503
درجه آشفتگي ( انحراف از مسير تعادلي بلند مدت ) نرخ ارز در ايران و تاثير آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي
504
درجه بندي پيوسته سيب هاي زرد و قرمز لبناني بر اساس رنگ و اندازه با استفاده از ماشين بينايي
505
درجه بندي تظاهرات احساسي درد در چهره
506
درجه بندي عملي براي كمك به تصميم گيري آپاندكتومي
507
درجه بندي عملي براي كمك به تصميم گيري آپاندكتومي
508
درجه بندي مجازات هاي تعزيري در قانون مجازات اسلامي 1392 در تطبيق با طبقه بندي جرايم قبل از انقلاب ( جنحه، جنايت و خلاف)
509
درجه تاثير نام تجاري بر تصميم گيري خريداران در صنعت لوازم خانگي برقي
510
درجه جابه جايي نسبي يك زير گروه از گروهي متناهي
511
درجه حرارت نويز آنتن در محدوده فركانسي KA (22ـ4/21 گيگاهرتز)
512
درجه مقياس صرفه جويي ها و تراكم با استفاده از تكنيك DEM
513
درحاشيه اعتياد
514
درحاشيه راهپيمايي 22 بهمن 1384
515
درخت از طبيعت تا هنر
516
درخت از طبيعت تاهنر
517
درخت اشتاينر در چند ضلعي ساده
518
درخت پوشاي بهينه در شبكه هاي اترنتي
519
درخت توت
520
درخت در نگارگري ايراني قرن دهم، ايده اي براي طراحي و ساخت ديوار نگاره هاي سراميكي
521
درخت كاج ( رشد سال جاري 1385 وعوامل مرتبط باآن )
522
درخت مقدس در خيال من
523
درخت نوشته ها
524
درخت ها ،دورها و گرافهاي خطي فازي
525
درخت هاي متري، ابرمحدب بودن و قضاياي نقطه ثابت
526
درخت و زندگي
527
درخت،مسير،همبندي در گراف فازي
528
درختان مقدس در استان كهگيلويه و بويراحمد
529
درد مزمن پاشنه پا روش ارزيابي و برنامه ريزي درماني
530
درد مزمن پاشنه پا روش ارزيابي و برنامه ريزي درماني
531
دردها و آرمانهاي مشترك انساني در شعر معاصر فارسي
532
دررابطه با ابردوري و سوپردوري بر بعضي از فضاهاي برداري
533
دررفتگي مادرزادي مفصل خاصره اي راني
534
درس اخلاق حرفه اي
535
درس پروژه تحقيقاتي
536
درس هايي از كودكان: ارائه پيشنهادهايي جهت طراحي خانه با توجه به شرايط و ويژگيهاي كودكان
537
درست به موقع
538
درستي يابي صوري قراردادهاي هوشمند
539
درستي يابي صوري يك پروتكل تبادل كليد با رمزعبور احراز اصالت شده
540
درستي‌يابي امنيتي برنامه‌هاي همروند از طريق بررسي مدل بدون حالت كد
541
درستي‌يابي صوري سيستم رأي‌گيري الكترونيكي مبتني بر زنجيره‌بلوكي
542
درستيابي صوري احراز هويت پروتكل نيدهام -شرويدر با استفاده از معناشناسي عملياتي
543
درشت سازي مخازن ناهمگون و شكافدار با استفاده از تبديل موجك
544
درصد تركيب بهينه الياف در مواد مركب
545
درك انيميشن
546
درك انيميشن
547
درك انيميشن هاي نقاشانه
548
درك انيميشن هاي نقاشانه
549
درك انيميشن، ترجمه كتاب Understamding Animation نوشته پاول ولزفصلهاي 1و2و3
550
درك انيميشن، ترجمه كتاب Understamding Animation نوشته پاول ولزفصلهاي 1و2و3
551
درك بصري و روانشناسي ديدن در سينما
552
درك تجربه زيسته زنان متأهل خانه دار 20 تا 40 سال شهر اصفهان از مصرف تجملي
553
درك تصوير توسط شبكه هاي عصبي اعداد مختلط.
554
درك رفتار جمعيت ها مبتني بر مدل سازي الگوهاي حركتي
555
درك زبان آموزان ايراني سطح پيش از متوسط از اهميت و استفاده از استراتژيهاي انگيزشي
556
درك صحنه به منظور شناسايي كنش افراد
557
درك فوكويي و اوورولي از قدرت و نظارت بر اساس مزرعه حيوانات وهزار ونهصد وهشتاد چهار
558
درك كاربر از واژگان به كاررفته در محيط رابط پايگاه هايي سيد و مگ ايران درميان دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد , users' perception of vocabulary used in the interfacrs of SID and magiran databases among BD,MD and PHD students in ferdowsi university of mashhad
559
درك كنش متقابل شهر و روستا در برخوردگاههاي روستا شهري ﴿با تيلشي براي شناسايي برخورد بهينه و دست يابي به راهبردهايي كارا در برنامه ريزي و سازماندهي كالبدي- اجتماعي محله شاهحسيني﴾
560
درك گزينشي عكس‌ها در اينستاگرام نسبت مجرا و پيام در مدل ارتباطي گربنر
561
درك معناي اقتداردرميان دختران بر اساس خوانش متني و فرا متني فيلم "دختر"
562
درك معناي غيرت در ميان زنان متاهل اصفهان براساس خوانش يك فيلم سينمايي
563
درك معنايي بحران آب در شرق اصفهان (زيار، اژيه و ورزنه)
564
درك نيازهاي آموزشي دانشجويان رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد: يك مطالعه كيفي
565
درك و پردازش معناي ضمني به عنوان شاخصي از توانش منظور شناختي زبان خارجي
566
درك و تفسير خانواده توسط زنان متأهل دهه ي هفتاد؛ مطالعه كيفي زنان شهر سقز
567
درك و توليد بندهاي موصولي انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
568
درگيري ذهني مشتريان در تجارت الكترونيك : پيشايندها و پيامدها
569
درگيري ناتمام
570
درمان آسيب هاي سوختگي با استفاده از زخم پوش هاي نوين
571
درمان از راه دور )TELEMEDINE(
572
درمان اضطراب از ديدگاه قرآن
573
درمان پانكراتيت هاي حاد خصوصا
574
درمان تخريب اسيدي در چرم‌هاي تاريخيِ دباغي‌شده با تانن‌هاي متراكم با استفاده از عوامل تثبيت كلاژن، آنتي‌اكسيدان‌ها و ربايندۀ اسيد
575
درمان تراخم
576
درمان تومورهاي سرطاني به وسيله جراحي با سرما و گرمادرماني
577
درمان تيفوئيد با آنتي بيوتيكها و كرتن
578
درمان جديد عوارض سوختگي
579
درمان جديد كوليت اولسروز
580
درمان جراحي تنگي ميترال يا كميسوروتومي در تنگي ميترال
581
درمان جراحي فتق سياتيك
582
درمان جراحي و عوارض سنگهاي كلدوك در 86 بيمار (بررسي شده در بخش هاي جراحي بيمارستان هاي دولتي رشت )
583
درمان سرطان با ابرگرما:شبيه سازي توزيع انر‍ژي گرمايي در بافت هاي سرطاني
584
درمان سرطان با استفاده از نانوذرات مغناطيسي و ايجاد هايپرترميا
585
درمان سرطان با تزريق موضعي داروهاي كارسينوليتيك در شريان ناحيه آسيب ديده
586
درمان سرطان پوست با استفاده از عملكرد ليزرهاي پالسي فراكوتاه در آب و بافت‌هاي بيولوژيكي
587
درمان شكستگي تنه استخوان ران
588
درمان شناختي – رفتاري، درمان با مكمل كلسيم همراه با ويتامين D و تركيبي از اين دو روش بر سلامت عمومي، سازگاري و بهبود علايم زنان مبتلا به سندرم قبل از قاعدگي
589
درمان طبي- جراحي- انسداد مجاري ناقل مني: يكي از علل (استريليته در مرد)
590
درمان فلج بل با آسيكلووير وكورتون درمقايسه باكورتون به تنهايي در65بيمار
591
درمان لايه هاي رنگ ترك خورده مقعر ﴿ نقاشي سه پايه اي - نقاشي رنگ و روغ روي پارچه ﴾
592
درمان لايه هاي رنگ ترك خورده مقعر"نقاشي سه پايه اي رنگ و روغن روي پارچه "
593
درمان و مرمت يك شمايل مذهبي (آبرنگ روي كاغذ)
594
درمان و مرمت يك شمايل مذهبي﴿آبرنگ روي كاغذ﴾
595
درماندگي مالي به عنوان عامل وقوع مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
596
درمانگاه
597
درمانگاه تخصصي كرج
598
درمانهاي اورژانس در اندو
599
درمانهاي جديد كانسر اندومتر و بررسي بيماران در بيمارستان شهيد رهنمون
600
درمانهاي مختلف ديسمنوره
601
درمانهاي نوين پسوريازيس
602
درمورد بغد مجموعه هاي پريشيدگي حاشيه اي براي پايايي افراز بهينه
603
درنظرگرفتن عدم قطعيت در روش هاي عددي و كاربرد آن در مسائل مكانيك جامدات
604
دره كوهرنگ بختياري
605
درهم تنيدگي اسپين وعدد اشغال براي ميدان ديراك وناظرهاي غير لخت
606
درهم تنيدگي پيچشي سه بخشي در چارجوب هاي لخت
607
درهم تنيدگي حقوق و اخلاق در روابط زوجين در فقه جعفري
608
درهم تنيدگي حقوق و اخلاق در روابط زوجين در فقه جعفري
609
درهم تنيدگي در نسبيت خاص
610
درهم تنيدگي درون و برون: بررسي ارتباط اثر و محيط اطراف در تبليغات نوين
611
درهم تنيدگي ساختار داخلي و بين المللي؛ ناكامي دولت سازي در اقليم كردستان عراق
612
درهم تنيدگي سه بخشي ميدان بوزوني در چارچوب شتابدار فراتر از تقريب تك مد
613
درهم تنيدگي كوانتومي
614
درهم تنيدگي كوانتومي در نانوساختارهاي ابر رسانايي
615
درهم تنيدگي كوانتومي و ارتباط آن با غيركلاسيكي بودن در فضاي فاز
616
درهم تنيدگي متغيرهاي پيوسته در چارچوب هاي نالخت
617
درهم تنيدگي هاي سه پاره اي در ميدان گرانشي
618
درهم تنيدگي و ناهم خواني كوانتومي در برخورد ذرات در يك نانوسيم كوانتومي
619
درهم شكني ديناميكي سازه هاي كامپوزيتي تحت نرخ هاي كرنش متوسط
620
درهم نهي فرصت طلبانه به منظور بهبود گذردهي سيستم هاي بي سيم
621
درهم‌تنيدگي حالت‌هاي همدوس فوتون-افزوده‌ي غيرخطي
622
درهم‌تنيدگي كوانتومي در سامانه‌هاي سه‌ترازي با ميدان‌هاي همدوس (SU (1,1
623
درهم‌شكني ديناميكي كامپوزيت‌هاي لايه‌اي پرشده با نانورشته‌هاي كربن
624
درهمتنيدگي حالت هاي هليسيتي در سيستم هاي دو و سه ذره اي
625
درهمتنيدگي كيوبيت هاي ابررسانا با استفاده ازامواج ميكروويو
626
درهمتنيدگي وچرخش ويگنر درفضا- زمان خميده
627
درهمتنيدگي ونامساوي بل درنسبيت خاص
628
دروغ و علل دروغگويي
629
دروغ و علل دروغگويي
630
دروغ ونمودهاي آن در داستان هاي شاهنامه
631
درون ‌مايه‌ هاي اشعار بابا فغاني شيرازي
632
درون آينه
633
درون پوشاني كردن روغن بزرك در كمپلكس سه گانه‌ي ژلاتين - موسيلاژ بزرك - تانيك اسيد اكسيد
634
درون زايي پيشرفت تكنولوژي در رشد اقتصادي ايران با در نظر گرفتن مصرف اكسرژي منابع طبيعي
635
درون مايه هاي مشترك شعري در شعر معاصر ايران و عراق (مطالعه مورد پژوهانه: شعر بهار و زهاوي)
636
درون مايه و بن‌مايه در اسرارنامه عطار نيشابوري
637
درون نسبي، دوگان فنچل و كاربردهاي آن
638
درون نشانس سلول هپاتوسايت با آلجينات براي كاربرد مهندسي بافت كبد
639
درون و مرز دايره فازي . ديسك باز فازي . توپولوژي القا شده به صفحه فازي
640
درون يابي
641
درون يابي خوش وضع مبتني بر توابع پايه اي شعاعي
642
درون يابي در حساب هاي رشته هاي تودرتو براي منطق وجهي
643
درون يابي ماتريسي و كاربردهاي آن در كنترل
644
درونمايه هاي ايدئولوژيك رمان نوجوان با تكيه بر چند رمان برگزيده انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
645
درونيابهاييكنواخت در حلالهاي تك گاهي OEDكاربرد آنها در روشهاي كوتاRung-kutta
646
درونيابي
647
درونيابي توابع چند متغيره
648
درونيابي چندنقطه اي داده هاي معدني با استفاده از سري ولتراي ضمني و روش هاي كرنلي
649
درونيابي داده هاي پراكنده به وسيله توابع تابع شعاعي داراي محل فشرده
650
درونيابي داده هاي پراكنده بوسيله توابع پايه شعاعي داراي محمل فشرده
651
درونيابي سطوح براي تصاوير پزشكي
652
درونيابي فركتالي و بعد جعبه اي نمودار آن
653
درونيابي لاگرانژ در حل عددي معادلات ديفرانسيل، معادلات انتگرالي و معادلات انتگرال
654
درونيابي لاگرانژ در حل عددي معادلات ديفرانسيل، معادلات انتگرالي و معادلات انتگرال - ديفرانسيلي
655
درونيابي لاگرانژو فرمول كوادراتورمادر دستگاه گويا
656
درونيابي و انتگرال گيري عددي توابع فازي
657
دروي آب از هوا
658
دريافت اتوماتيك فكس از طريق كامپيوتر
659
دريافت اتوماتيك فكس از طريق كامپيوتر
660
دريافت ارز راه دور
661
دريافت اطلاعات سه بعدي اجسام با استفاده از تكنيك بينايي استريو
662
دريافت اطلاعات سه بعدي اجسام با استفاده از روش تور ساختار يافته
663
دريافت امواج EEG و طراحي سيستم نوروفيدبك بر اساس امواج دلتا، تتا، آلفا، بتا و گاماي استخراج شده از آن
664
دريافت بينامتني نقاشان معاصر از ادبيات كلاسيك ﴿نقاشان نقاشي هاي كتاب شمس فرهنگستان﴾
665
دريافت ترانشانه اي نظام كلامي در هنر نساجي با تاكيد بر دوره صفوي
666
دريافت داده هاي عددي به طريق تون از طريق خط تلفن توسط كامپيوتر
667
دريافت فلزات با ارزش از كاتاليست هاي مستعمل صنعت خودرو و نفت و پتروشيمي
668
دريچه اي رو به آسمان
669
دريل هوشمند= Intelligent CNC Drill
670
دريم ويور
671
دز واژه ها مجموعه اي از تك واژه هاي گويش دزفولي
672
دزدگير بيسيم
673
دزدي دريايي در خليج فارس، دخالتها و پيامدها
674
دزفول- سوابق و احوال- رجال و حالت حاضر
675
دزيمتري اختصاصي بيمار در كد مونت كارلو GATE براي تصويربرداري كودكان با راديوداروي TC-DMSA
676
دزيمتري تابش در سيستو گرافي راديونوكلئيد مستقيم كودكان به روش مونت كالو , Radiation dosimetry during diret radionuclide cystography in child with monte-carlo method
677
دزيمتري تابش در سيستوگرافي راديونو كلئيد در كودكان به روش مونت كارلو , Radiation dosimetry daring radionuclide cystography in children with monte carlo method
678
دس مله
679
دست بافته هاي ايساتيس (يزد)
680
دست بافته هاي تزئيني :گزارش كار عملي
681
دست بافته هاي تصويري با الهام از مينياتورهاي تك نگاره
682
دست بافتهاي سنتي ايران
683
دست بافتهاي مدرن با استفاده از الگوي قواره بافي ايراني ﴿دردكوراسيون داخلي﴾
684
دست به دست كردن عمودي ارتباط در شبكه هاي بدون سيم تركيبي بر مبناي روش هاي خود سازماندهي
685
دست دوخته ها، رسانه ي كهن خلق اثر تجسمي در جهان امروز
686
دست فروشي و دورگردي و علل آن در شهر كرمانشاه
687
دست مصنوعي از ديدگاه مهندسي پزشكي
688
دست هاي خاكي ما:مردم¬نگاري سفالگران شهرضا
689
دست يابي به استرات‍ژي پويا در مذاكره سيستم هاي چندعامله ﴿مبتني بر نظريه بازيها﴾
690
دست يابي به استراتژي پويادر مزاكره سيستمهاي چند عامله
691
دست يابي به انرژي مصرفي قلب در هر سيكل با مدل سازي سيال جامد - دريچه ها
692
دست يابي به پارامترهاي بهينه ي توليد نانو كامپوزيت يگ- آلومينا از طريق مدل هاي محاسباتي و اپتيكي موجود و مقايسه‌ي آن با داده هاي تجربي
693
دست يابي به تكنولوژي ساخت پيل سوختي كربنات مذاب MCFC
694
دست يابي به تكنيك ساخت، آسيب شناسي و مقايسه چهار شئ برنزي عصرآهن از دو محوطه باستاني تپه فرودگاه و سنگتراشان خرم آباد لرستان و ارائه طرح حفاظتي براي آن ها
695
دست يابي به ساختار نانو در ورق آلياژمنيزيم توسط فرآيند نورد زاويه اي با كانال هاي برابر
696
دست يابي به ساختار نانوپرليتي در سيم هاي استحكام بالا
697
دست¬يابي به غيرهم¬پاسخي در ادوات نوري بدون استفاده از اثر مگنتواپتيك
698
دستاوردهاي بنيادي در نظريه بازي ها و نقش نظريه بازي ها در تقابل استراتژيك بين سياست گذار پولي و مالي كاربردي از بازي هاي ديفرانسيلي
699
دستاوردهاي جديدي در مورد توزيع نمايي تعميم يافته
700
دستبافت هاي متكازين و آلاشت
701
دستبافته هاي ايساتيس (يزد)
702
دستبافته هاي فراموش شده استان چهار محال و بختياري
703
دستبافتهاي تجسمي
704
دستبافتهاي سنتي در ايران
705
دستبافتهاي متكازين و آلاشت
706
دستبافهاي ايساتيس
707
دستبندها يا حلقه هاي مبادلاتي
708
دستخط شناسي
709
دسترس پذيري و پايداري استنادهاي اينترنتي مقالات مجلات كتابداري و اطلاع رساني پايگاههاي اطلاعاتي امرالدemerald وساينس دايركت و سيج نمايه شده در آي.اس .آي , accessibility and persistence of internet citations......
710
دسترسي آني به پرونده مشتركين در سوئيچ hot billing S21
711
دسترسي از راه دور
712
دسترسي به رسانه ي چند كاناله بي سيم
713
دسترسي به شناخت از نحوه استفاده از دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهرستان يزد از رايانه
714
دسترسي به طيف به صورت غير متمركز در شبكه هاي با كاربران داراي اولويت هاي مختلف مبتني بر مكانيزم حراج
715
دسترسي به طيف در شبكه هاي سيار موردي راديوي شناختي با درنظر گرفتن تحرك كاربران
716
دسترسي به فام هاي رنگي رايج در نخ هاي پنبه اي زيلوبا استفاده از رنگزاهاي طبيعي
717
دسترسي چندگانه به روش نامتعامد در نسل پنجم
718
دسترسي مستقيم به داخلي هاي يك مركز تلفن (DURCHWAHL DIALING INWARD DIRECT)
719
دستفروشي
720
دستگاه (SPMT)
721
دستگاه GC-MASS
722
دستگاه آب شيرن كن خورشيدي
723
دستگاه آزمايشگر يونيتهاي RG
724
دستگاه آسفالت بر ضربه اي
725
دستگاه آسياب قرص سازي (گرانولاتور)
726
دستگاه آسياب قرص سازي (گرانولاتور)
727
دستگاه آسياب قرص سازي ﴿كرانولاتور﴾
728
دستگاه اسپري كننده زرين
729
دستگاه اسپري كننده زرين
730
دستگاه اندازه گير ديجيتالي خازن و مقاومت DIGITAL R & CMETER
731
دستگاه اندازه گيري زمان سرعت و شتاب توسط ميكرو پرسسور 6808 برروي pc
732
دستگاه اندازه گيري ضريب تشعشع
733
دستگاه اندازه گيري مقاومت خاك
734
دستگاه اندازه گيري مقاومت عايق
735
دستگاه بالابر سيلندر گاز به داخل خودرو سواري
736
دستگاه بخار سرد
737
دستگاه بدنسازي آپارتماني (14) منظوره
738
دستگاه برنامه ريز آي سي EPROM با استفاده از امكانات كامپيوترهاي شخصي PC PROGRAMMER EPROM
739
دستگاه بسته بندي همبرگر
740
دستگاه پاك كننده و چك كننده حافظه هاي EPROM
741
دستگاه پخش خودكار دعاي عهد
742
دستگاه پرس هيدروليكي ضايعات خاك اره
743
دستگاه پرورش جوانه انواع دانه ها به صورت خانگي(ژرميناتور خانگي- آزمايشگاهي)
744
دستگاه تزريق بادي
745
دستگاه تزريق پلاستيك پيچي ﴿100گرمي﴾In-line reciprocating screw injection machine
746
دستگاه تست چرخ ماشين
747
دستگاه تست خستگي فرمان خودرو
748
دستگاه تست سايش﴿ تريبومتر ﴾
749
دستگاه تست نفوذ پذيري خاك
750
دستگاه تشخيص موانع هوايي براي نابينايان
751
دستگاه تصحيح اوراق تستي چهار جوابي MARK PEADER
752
دستگاه تغذيه نوساني شيبدار
753
دستگاه تقويت كننده قدرت استريو صنعتي 100W قابل نصب روي دستگاه پخش اتومبيل
754
دستگاه تلفن پيامگير با امكانات ويژه
755
دستگاه تلفن كننده اتوماتيك با قابليت ارسال SMS
756
دستگاه توربين رينگ پيستون
757
دستگاه چيلر به ظرفيت 30 تن تبريد
758
دستگاه حوضچه جوشش آزمايشگاهي
759
دستگاه خم كن ورق
760
دستگاه خنك كن با سيكل جذبي
761
دستگاه دو جمله ايها روي ايده آل يك واريته توريك
762
دستگاه رطوبت ساز خانگي
763
دستگاه زمان سنج با استفاده از ميكروكنترلر
764
دستگاه سنجش انرژي الكتريكي (كنتور الكترونيكي )
765
دستگاه شستشو و خشك كن سرسيلندر
766
دستگاه قابل حمل تصفيه آب آشاميدني با تاكيد بر استفاده از انرژي خورشيدي
767
دستگاه قلاويز زن
768
دستگاه كامپيوتري تست رله هاي حفاظتي
769
دستگاه كنترل خودكار سطح آب
770
دستگاه كوك وسايل موسيقي
771
دستگاه ليدار متحرك و مطالعه بينابنمائي آلاينده هاي جوي
772
دستگاه مانيتورينگ سرورهاي شبكه
773
دستگاه ميز لرزه- انواع و كاربردهاي آن در مهندسي عمران و ژئوتكنيك
774
دستگاه نوبت دهنده
775
دستگاه هاي انتقال جرمي در استخراج مايع - مايع
776
دستگاه هاي برشكاري و حكاكي ليزري
777
دستگاه هاي مقيد كاهش پذير
778
دستگاه‌هاي متمايل ساده در رسته‌هاي مدول پايدار
779
دستگاههاي استوديويي دريك استوديوي ديجيتال
780
دستگاههاي تصفيه آب خانگي
781
دستگاههاي حرارتي
782
دستگاههاي دو ستاره اي تفكيك پذير وتعيين مدار آنها
783
دستگاههاي ديفرانسيل خارجي و معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي اويلر- لاگرانژ
784
دستگاههاي ديناميكي با ضرايب متفاوت وتاخيرهاي متغير
785
دستگاههاي ديناميكي با ضرايب متناوب وتاخيرهاي متغير
786
دستگاههاي رمز كليد عمومي مبتني بر توسيع ميدان هاي متناهي
787
دستگاههاي نمايش فيلم
788
دستگاههاي نوري در دوربين هاي فيلمبرداري و عكاسي
789
دستگاههاي هسته اي روي گروههاي متناهي
790
دستگاههاي هسته اي روي گروههاي متناهي , Commutativity degree,central extensions and isoclinism
791
دسته اي از خمينه هاي كنموتسو
792
دسته بند پرسرعت بسته هابامعماري چند پايپلاين شده روي FPGA
793
دسته بندي (classification) روي سيگنال هاي مغزي(eeg)
794
دسته بندي آسيب پذيري هاي نرم افزار با استفاده از نگاشت خود سازمانده همپوشان
795
دسته بندي آلات موسيقي با استفاده از روش هاي آماري
796
دسته بندي ابر رويه ها با انحناي مقطعي نامنفي در يك فضافرم حقيقي
797
دسته بندي اثر انگشت با استفاده از شبكه عصبي و مقايسه با ديگر روشهاي مشابه
798
دسته بندي اختلالات قلبي بر اساس الگوريتم MUSIC ، متد VE، توصيف گرهاي شكل شناسي سيگنال و شبكه عصبي
799
دسته بندي استغراق هاي ريماني صادق در يك تساوي اساسي
800
دسته بندي اطلاعات مربوط به فلش ولتا‍‍ژ وتعيين تعداد ومحل بهينه نصب دستگاههاي اندازه گيري فلش ولتاژ
801
دسته بندي اغتشاشات كيفيت توان در شبكه‎هاي الكتريكي با استفاده از آناليز حوزه‏ي زمان-فركانس و مدل‏هاي مخفي ماركوف
802
دسته بندي انواع چادر مشكي براساس ويژگي هاي فني و خصوصيات مطلوب مصرف كننده
803
دسته بندي ايزوله هاي قارچ Fusarium oxysporum بااستفاده از تكنيك Overlaying zymogram grouping و مطالعه انزيمهاي پكتيني
804
دسته بندي با استفاده از بازنمايي تنك و حقه كرنل
805
دسته بندي بسته ها در شبكه هاي IP با استفاده از روش هاي هندسي
806
دسته بندي به وسيله شبكه عصبي
807
دسته بندي پروتئين ها با استفاده از روش هاي كرنل و خواص شيميايي آمينواسيدها
808
دسته بندي پوشاك و تهيه نرم افزار تصويري
809
دسته بندي ترافيك P2P مبتني بر روش تركيبي
810
دسته بندي ترافيك رمز شده‌ي آي‌پي بر اساس روش‌هاي يادگيري عميق
811
دسته بندي تصاوير با چند برچسب به كمك تكميل ماتريس مرتبه پايين
812
دسته بندي تكانه هاي عصبي به منظور تخمين ارتباطات بين نورون هاي مغز
813
دسته بندي جبرهاي لايبنيتس پوچتوان و غيرمقدماتي
814
دسته بندي چندوجهي ويديو بر اساس محتواي احساسي
815
دسته بندي خودكار متن Automatic Text Classification
816
دسته بندي خودكار متون فارسي
817
دسته بندي داده هاي بيان ‍‍‍‍ژن به كمك الگوريتم هاي هندسي
818
دسته بندي داده هاي رانندگي و تحليل شرايط ترافيكي خودرو با استفاده از نرم افزار ADVISOR
819
دسته بندي داده هاي مكاني به منظور مديريت توسعه مناطي شهري با استفاده از الگوريتم MOSES
820
دسته بندي درزه اصلي با استفاده از روش خوشه بندي فازي در پروژه هاي مهندسي سنگ
821
دسته بندي رنگها و استخراج رنگهاي مرجح مبني بر جامعه ايراني
822
دسته بندي زير گروه هاي فازي گروه هاي متناهي خاص تحت يك رابطه هم ارزي طبيعي با تاكيد بر شمارش كلاسهاي هم ارزي
823
دسته بندي زير مدول هاي متناهيا توليد شده جبري *C ...
824
دسته بندي سلسله مراتبي اخبار وب پارسي با استفاده از مجموعه كلمات كليدي از پيش پردازش شده
825
دسته بندي سنگ مخزن با توجه به توابع اشباع
826
دسته بندي سيگنال هاي حياتي با استفاده از p300
827
دسته بندي شاخص هاي ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با به كارگيري روش تحليل عاملي
828
دسته بندي شيد دستگاهي با استفاده از تكنيك تحليل اجزا اصلي
829
دسته بندي طرح هاي تسهيم راز بر اساس ساختارهاي جبري و ماتريسي و ارزيابي امنيت آن ها
830
دسته بندي عوامل به وجود آورنده كاروگيشن در ريل
831
دسته بندي عوامل موثر بر ساختار سرمايه و بهينه سازي آن براي شركت هاي خودرو و قطعه ساز حاضر در بازار بورس تهران
832
دسته بندي كانال هاي پيام رسان تلگرام
833
دسته بندي كشورها براساس شاخص هاي اقتصادي بخش خصوصي و عمومي ( مطالعه اي در كشورهاي حوزه چشم انداز 20 ساله)
834
دسته بندي كلمات براي استفاده در مدل زباني فارسي
835
دسته بندي كيت هاي تشخيصي و بررسي ساختار عملكردي آن ها
836
دسته بندي مشتريان بانكي
837
دسته بندي مصرف نهايي پوشاك در اثر تغيير نوع ليف، ساختمان نخ و پارچه و تحقيق عملي آن در مصرف جوراب
838
دسته بندي معنايي كاتالوگ محصولات در تجارت الكترونيكي
839
دسته بندي مكانيزم خرابي ها در ارگ بم و آناليز برگشتي آنها با استفاده از روش عددي
840
دسته بندي منابع توليد پراكنده در يك ريز شبكه به گروه ها به منظور حداقل كردن لينك هاي مخابراتي با روش گراف
841
دسته بندي مواد با استفاده از تصوير برداري اشعه ايكس در دو طيف انرژي مختلف و با هدف پياده سازي روي FPGA
842
دسته بندي موضوعي متون فارسي بر اساس روش قواعد انجمني .
843
دسته بندي مولكولي ايزوله هاي يوروپاتوژن اشرشياكلي جدا شده از بيماران مراجعه كننده به بيمارستان بقيه الله بااستفاده از روش انگشت نگاري ژنومي ...
844
دسته بندي نازلها با طراحي و مدلسازي نازلهاي افشان
845
دسته بندي نقوش تزئيني كاخ عالي قاپوي اصفهان بر اساس سبك شناسي
846
دسته بندي نيمه نظارتي چند ماهيتي تصاوير فراطيفي
847
دسته بندي نيمه نظارتي در فضاي لايه اي
848
دسته بندي هشدارها بر اساس نوع حمله در سيستم هاي تشخيص نفوذ
849
دسته بندي همخوانهاي انفجاري گفتار فارسي براساس نحوه توليد آنها و تبديل ويولت
850
دسته بندي هوشمند ضايعات در تصاوير تشديد مغناطيسي پستان
851
دسته بندي و باز شناسي داده هاي راداري به كمك ويژگي هاي متمايز كننده
852
دسته بندي و بررسي تاثير نوع بار در پايداري گذراي شبكه
853
دسته بندي و تحليل سيگنال هاي حاصل از تست آكوستيك اميشن با روش عددي به منظور بررسي مكانيزم شكست كامپوزيت
854
دسته بندي و تدوين اتودهايي براي اجراي كاپريس هاي پاگانيني
855
دسته بندي و شناسايي عوامل موثر بر استقرار مديريت ارتباط با مشتريان الكترونيكي در شركت بيمه ايران
856
دسته بندي و شناسايي عوامل موثر بر استقرار مديريت ارتباط با مشتريان الكترونيكي در شركت بيمه ايران
857
دسته بندي و شناسايي وسايل نقليه توسط يادگيري عميق در سيستم هاي كنترل ترافيك
858
دسته بندي و گونه شناسي ميادين و گره هاي محور انقلاب و پيرامون آن ﴿ حدفاصل ميدان انقلاب تا ميدان فردوسي ﴾
859
دسته بندي و مشخص كردن زير مدول هاي اول
860
دسته بندي و معرفي انواع سوييچ ها در شركت هاي ‍CISCO & D_LINKŸ &Ÿ DATAŸ SHEEN شرح ويژگي هاي سويج ها و مسيرياب ها و نقش پروتكل در پياده سازي شبكه
861
دسته بندي و مقايسه سيگنال هاي بصري از سيستم عصبي مغز انسان
862
دسته بندي وضعيت ابتلا به پوسيدگي دنداني بر اساس نگاشتهاي ادراكي فازي
863
دسته بندي وقايع براي تشخيص كنش‌هاي انسان بااستفاده از يادگيري چند نمونه‌اي
864
دسته بندي، خواص و كاربرد آلياژهاي دندانپزشكي
865
دسته جديدي از جفت هاي هيلبرت تقريبا متقارن متعامد از موجك ها
866
دسته‌ بندي پرسش‌ ها با استفاده از تركيب روش‌ هاي مبتني بر قانون و يادگيري ماشين
867
دسته‌ بندي داده‌ هاي با حجم بالا با استفاده از روش ‌هاي دسته ‌بندي تركيبي
868
دسته‌بندي بوته سيب‌زميني با استفاده از تصوير برگ
869
دسته‌بندي پرسش‌هاي پزشكي كاربران عادي در يك سيستم پرسش و پاسخ
870
دسته‌بندي تصاوير با استفاده از شبكه‌هاي عصبي پيچيده و با تكنيك يادگيري عميق به كمك واحد پردازشگر گرافيكي
871
دسته‌بندي حالات وقوع انواع خرابي در سيستم توزيع آب شهري با استفاده درخت تصميم (مورد مطالعه : شهر تفت)
872
دسته‌بندي خطا‌ها در خطوط انتقال تك ‌مداره و دو مداره با استفاده از ابزار كندوكاو داده
873
دسته‌بندي كارا مبتني بر رگرسيون تنك
874
دسته‌بندي كننده قطعه قطعه خطي با استفاده از شبكه ايمني فازي
875
دسته‌بندي مطالعات بهينه‌سازي مديريت درآمد
876
دسته‌بندي هوشمند دستگاه‌هاي موسيقي سنتي ايراني به‌كمك شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
877
دسته‌بندي و حاشيه‌نويسي همزمان تصاوير با استفاده از مدل‌هاي احتمالاتي موضوع
878
دسته‌بندي و كاربردهاي مولتي روتورها
879
دسته¬بندي داروهاي ضدسرطاني و تخمين عامل IC50 با استفاده از روش شبكه¬هاي عصبي
880
دستها بيان ناگفته
881
دستهبندي گروههاي متناهي با استفاد ه از تعداد زيرگروههاي غيرپوچتوان
882
دسته‏بندي مزاج‏ها از ديدگاه طب سنتي و بررسي ارتباط آن‏ها با موسيقي سنتي بر اساس رويكرد اسپكترومتري FTIR
883
دستور العمل آزمايشات كنترل ابعادي و كنترل كيفي لوله هاي پلي اتيلن چگالي بالا (pe-hd)
884
دستور العمل براي بهره برداري ايمن از آزمايشگاه هاي هيدروژني
885
دستور العمل دستگاه ساخت لايه هاي نازك 306 E (Vacuum High) لايه گذاري بروش تبخير فيزيكي D.V.P
886
دستور بيضايي
887
دستور بيضايي .ع .ع . روايت سايان
888
دستور تاريخي زبان فارسي در مرزبان نامه , the persian historical order in marzbanname
889
دستور زبان فارسي و گرشاسب نامه
890
دستور زبان لهجه نائيني و مقايسه آن با دستور زبان فارسي با ذكر مثال
891
دستور زبان و تطور و فرهنگ لهجه اصفهان
892
دستور كار آزمايشگاه مدار منطقي
893
دستور كار آزمايشگاه مقاومت مصالح
894
دستور كار سياست خارجي تركيه: تحليل پيوند ژئوپليتيكي قدرت ملي و نفوذ منطقهاي ( 1394 - 1381)
895
دستور هاي توقف در روش هاي تكراري خانواده ي گراديان مزدوج و مسائل بدوضع
896
دستور و گرشاسب نامه
897
دستورالعمل استفاده ازنرم افزارآماري
898
دستورالعمل و راهنماي اپليكيشن اندرويد سفارش غذا از طريق wifi
899
دستورالعملي براي طراحي (اقتباس از كتاب كالين هيز)
900
دستوركارهاي امنيتي - سياسي سيستم بين الملل وكمك هاي خارجي مطالعه مورديك كمك هاي خارجي به افغانستان وجهان عرب (مصر وتونس )
901
دستيابي به الگوي پايدارتر قطعات شهري با رويكرد ريخت شناسانه ﴿بررسي اصول حاكم بر قطعات شهري سنتي، نمونه موردي محله جماله اصفهان﴾
902
دستيابي به پاكيزگي مغناطيسي كنترل شده يك ماهواره با استفاده از مدل‌سازي دوقطبي مغناطيسي و الگوريتم بهينه‌سازي هوشمند
903
دستيابي به چابكي بر اساس پايه‌هاي رقابتي با رويكرد گسترش عملكرد كيفيت (QFD) (مورد مطالعه : صنعت كاشي و سراميك استان يزد)
904
دستيابي به چابكي سازماني با تاكيد بر مديريت فرايند هاي كسب وكار(BPM) (مورد مطالعه: صنعت فولاد اصفهان)
905
دستيابي به حداكثر توان خروجي ژنراتور جريان مستقيم بدون جاروبك براي كاربردهاي سرعت متغير
906
دستيابي به خواص ويپه در نخ پشمي رنگرزي شده با رنگزاي پوست گردو واسپرك با استفاده از فناوري نانو
907
دستيابي به راهكارهاي راه يابي جهت تسهيل خواندن فضاي داخلي معماري نمونه موردي؛ كتابخانه ملي ايران
908
دستيابي به روش مطلوب جهت محصول افزايش جلاي و زير دست نرم در فرش هاي دستباف
909
دستيابي به روشي آسان جهت تعيين جدب پروتئين روي سطوح با استفاده از مواد رنگزا
910
دستيابي به ساختار نانو در فولاد ميكروآلياژ توسط فرآيند نورد تجمعي(Accumulative Roll Bonding)
911
دستيابي به ساختار نانو در ورق فولاد CK 20 به روش نورد سرد
912
دستيابي به ساختار نانو در ورق فولاد ST 37 توسط نورد سرد
913
دستيابي به سيستمي براي مقايسه ي تصاوير عنبيه با معاينه ي شبكيه در بيماران ديابتي با كمك تكنيك هاي پردازش تصوير و عنبيه شناسي
914
دستيابي به شاخصهاي طراحي احساس گرا با هدف ارتقاء طراحي در صنايع دستي كشور
915
دستيابي به شرايط بهينه فرآوري نانو كامپوزيت Al-B4C براي چگالش و توزيع يكنواخت ذرات تقويت‌كننده
916
دستيابي به طراحي فضاهاي استحمام در منازل مسكوني با عنوان حمام امن، با تكيه بر اصول طراحي فراگيرINCLUSIVE DESIGN قابل استفاده براي سالمندان و افراد كم توان جسمي
917
دستيابي به طرح الگوي محله پايدار در شهرهاي جديد ايران ﴿نمونه موردي: شهر جديد بهارستان﴾
918
دستيابي به ظرفيت محرمانگي در كانال‌هاي نامتقارن شنود با استفاده از كُدگذاري قطبي
919
دستيابي به فام آبي در خامه قالي با وسمه ايراني و بررسي مولفه هاي رنگي و ثبات هاي خامه رنگرزي شده
920
دستيابي به فرآينده هاي سنتي خلاق در توليدات صنايع دستي كشور مورد پژوهي: كارگاه هاي شيشه گري استان تهران
921
دستيابي به فرم بهينه مجتمع هاي مسكوني جهت استفاده از حداكثري انرژي تابشي در تهران
922
دستيابي به كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده از آتوماتاهاي يادگير سلولي
923
دستيابي به مدل تعيين تراكم ساختماني از نگاه بازار مسكن (مطالعه موردي شهر اراك)
924
دستيابي به مولفه هاي ايجاد حواسپرتي مثبت در كودكان سرطاني به روش نروساينس
925
دستيابي به نانو ساختار آلياژ حافظه دار پايه Cu-Al توسط فرآيند تغييرفرم پلاستيك شديد
926
دستيابي به نانوساختار مس توسط فرايند نورد زاويه اي با كانال هاي برابر
927
دستيابي چند گانه و تخصيص بهينه بيت، توان و زير كانال در شبكه هاي بي سيم OFDM چند كاربري با QOS تضمين شده
928
دستيابي چندگانه و تخمين بهينه بيت توان و زير كانال در شبكه هاي بي سيم OFDM چند كاربري با OQS تضمين شده
929
دستيار صوتي خانه هوشمند بر مبناي پردازش زبان طبيعي
930
دستياري گوش گلو بيني و جراحي سر و گردن
931
دستياري گوش گلو بيني و جراحي سر و گردن
932
دسيكا و نئوراليسم
933
دسيكنت و سيستم هاي سرمايش جذبي
934
دشت قم در گذار از عصر مفرغ به عصرآهن، مطالعه موردي: محوطه قلي درويش
935
دشمن شناسي از ديدگاه مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي
936
دشمن شناسي در صحيفه سجاديه
937
دشواري و اهميت نسبي مهارت هاي خواندن در آزمون IELTS
938
دعا در نهج البلاغه
939
دعا در نهج البلاغه
940
دعا درشاهنامه‌
941
دعاهاي مربوط به امام عصر ﴿عج﴾ و آثار تربيتي آن
942
دعاوي انبوه بين المللي
943
دعاوي تصرف
944
دعاوي حقوقي عليه دولت ها آسيب شناسي از منظر حقوق بين الملل با تاكيد بر ايران
945
دعاوي حقوقي عليه دولت ها آسيب شناسي از منظر حقوق بين الملل با تاكيد بر ايران
946
دعاوي و نحوه رسيدگي آنها در يونسكو
947
دعواي انحلال قرارداد از منظر قواعد ماهوي و شكلي در حقوق ايران
948
دعواي عمومي
949
دعواي متقابل دولت عليه سرمايه¬گذار خصوصي خارجي
950
دعواي مطالبه خسارات دادرسي
951
دفاتر خدمات جهانگردي و صنعت گردشگري
952
دفاتر خدمات جهانگردي و صنعت گردشگري
953
دفاتر خدمات مسافرتي و جذب توريستي
954
دفاتر خدماتي مسافرتي و جذب توريست
955
دفاتر معماري امروز، طراحي فضاي كار پويا و كارآمد، با تاكيد بر استفاده از فضاي انعطاف پذير
956
دفاتر مهمّة عثماني و اهميت آنها در شناخت تاريخ ايران (مطالعة موردي: دفتر مهمّه از رمضان1146 تا ذيحجة 1147)
957
دفاع با متحرك سازي هدف براي مقابله با حملات منع سرويس توزيع شده در وب سرورها
958
دفاع تحرك مبنا: راه كاري جديد براي مقابله با حمله هاي پاياي پيشرفته در شبكه هاي كامپيوتري
959
دفاع شخصي از ديدگاه مذاهب خمسه
960
دفاع غير عامل در پدافند هوايي ﴿سايت موشكي اراك﴾
961
دفاع مشروع در حقوق ايران و حقوق بين الملل
962
دفاع معماگونه در مقابل حمله¬هاي پهناي باند با استفاده از نظريه بازيها
963
دفاع مقدس ، زن و سينماگر مولف ابراهيم حاتمي كيا
964
دفتر چه تلفن
965
دفتر مجله معماري
966
دفتر مديريت پروژه﴿PMO)
967
دفتر مركزي روزنامه ايران با رويكرد ميان افزا
968
دفتر معماري در سايت آموزشي
969
دفتر نمايندگي سياسي ايران در ارمنستان
970
دفتر نمايندگي سياسي ايران در سير الئون
971
دفتر نمايندگي سياسي ايران در سيرالئون
972
دفتر نمايندگي نظام مهندسي اهواز
973
دفتر نمره الكترونيكي
974
دفتر هواپيمايي و آژانس مسافرتي مركزي
975
دفترچه تلفن
976
دفترچه تلفن پيشرفته موبايل
977
دفترچه يادداشت گويا با استفاده از ميكروكنترلر 89 C51
978
دفرماسيون در نقاشي فيگوراتيو (اروپا دهه شصت به بعد)
979
دفع آب منسوج نبافته
980
دفع آبهاي سطحي شهر هرات
981
دفع فاضلابهاي نساجي و به كارگيري روش بهينه در كارگاههاي رنگرزي سنتي
982
دفن بهداشتي نيمه هوازي با بازچرخش شيرابه
983
دقت CBCTدر تشخيص تعداد و فرم كانال ريشه: يك مطالعه آزمايشگاهي
984
دقت رنگي تكنيك هاي مختلف كاهش رنگ تصاوير ديجيتالي
985
دقت محاسبه تنش برشي در مواد مركب با نرم افزار ANSYS
986
دكارت و بشر انگاري
987
دكانولوشن كور سه بعدي از طريق بهينه سازي محدب
988
دكتر سلام
989
دكتر مهدي حميدي شيرازي در آيينه آثارش
990
دكترين آينده جهان از منظر دعاهاي (ندبه، افتتاح، عهد) و مقايسه آن با مولفه هاي اساسي فيلم آخر الزماني 2012
991
دكترين پيراموني و امنيت اسرائيل
992
دكترين سلامت جغرافيايي ايران
993
دكترين مسئوليت حمايت در حقوق بين الملل؛ گذاري بر مباني، مصاديق و نقدها
994
دكترين مسئوليت حمايت شوراي امنيت در بحران يمن و سازو كارهاي قدرت در خاورميانه
995
دكوپاز در انيميشن
996
دكوپاژ تصاوير در آيات قرآن
997
دكوپاژ در انيميشن
998
دكوپاژ در سكانسهاي پرتحرك
999
دكوپاژ فيلم " كلاس آخر"
1000
دكوپاژ مدرن در سينما
بازگشت