<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ذائقه موسيقايي نسلي ( پژوهشي پيرامون ذائقه موسيقي متولدين دهه چهل تا دهه هشتاد ايران )
2
ذات باوري در منطق موجهات و نقد كواين برآن
3
ذبح حيوانات از منظر فقهاي اماميه و قوانين موضوعه
4
ذبيح الله بهروز
5
ذخيره اسكندر ذوالقرنين
6
ذخيره توان با رعايت كيفيت سرويس در شبكه هاي بي سيم موردي
7
ذخيره ساز هيدروژني
8
ذخيره سازي انرژي حرارتي ﴿TES﴾
9
ذخيره سازي داده محور براي شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده از سيستم اعداد باقيمانده
10
ذخيره سازي در حافظه نهان و واگذاري بار در شبكه هاي بي سيم با ارتباطات دستگاه به دستگاه
11
ذخيره سازي زيرزميني گاز طبيعي درون گنبدهاي نمكي سمنان - ايوانكي
12
ذخيره سازي گاز در مخازن سنگي با پوشش فلزي
13
ذخيره سازي گاز طبيعي با نانو ساختار كربني ﴿مدل سازي و ساخت﴾
14
ذخيره سازي گاز مايع در گنبدهاي نمكي و ارزيابي كوه نمك قم
15
ذخيره سازي و ارسال دما از طريق GSM [جي. اس. ام.]
16
ذخيره سازي و استخراج نتايج حاصل از نمونه برداري مقاومت بتن و تحليل اطلاعات با فرمت Excel در محيط برنامه نويسي LabVIEW جهت يافتن همبستگي بين زمان رسيدن به گيرش اوليه سيمان و مقاومت آن
17
ذخيره سازي و انتقال گاز بصورت HGN
18
ذخيره سازي و بازيابي انرژي دوچرخه با توجه به شرايط كاري
19
ذخيره سازي و بازيابي تصوير تلويزيون
20
ذخيره سازي و بازيابي تصوير در تلويزيون با امكان تغيير اندازه تصوير
21
ذخيره سازي و بازيابي تك فوتون بر اساس پديده ي شفافيت الكترومغناطيس القائيده
22
ذخيره سازي و بازيابي متناوب گرما در ديواره مجاري
23
ذخيره كارآمد داده ها و بازيابي آنها در محيط ابر
24
ذخيره كننده هاي اطلاعات ديجيتالي وانواع حافظه
25
ذخيره و باز يابي داده ها ي چند رسانه اي
26
ذخيره و بازيابي اطلاعات بيماران بيمارستان
27
ذخيره و محبوس سازي گازهاي گلخانه اي با تاكيد بر گاز كربن دي اكسيد
28
ذخيره و نگه داري اطلاعات در كامپيوتر
29
ذخيره و نمايش تصوير
30
ذخيره‌و‌بازيابي داده‌ها در قالب درياچه‌داده با به‌كارگيري ابزار هادوپ
31
ذخيره، بازيابي و بهينه سازي اطلاعات با استفاده از شبكه عصبي آشبگونه
32
ذخيرۀ اسكندر ذوالقرنين (تصحيح وتعليقات نسخۀ خطي)
33
ذد ريزر
34
ذرات بنيادي
35
ذرات بنيادي
36
ذرات بنيادي و ابرذرات در جهان اوليه
37
ذرات جرم دار و بي جرم دوگاني نظريه هاي همديس
38
ذرات و كانكشنها بر روي منيفلدهاي چهار بعدي
39
ذره هيگز و آزمايش هاي سال 2011 در سرن
40
ذكر در عرفان
41
ذكر در محضر قرآن كريم از ديدگاه ملاصدرا
42
ذكر مختصري از تاريخچه چهار محال و بررسي و تحقيق درباره شعراي بختياري
43
ذكر و نقش آن در تكامل انسان از ديدگاه عرفان و تصوف در متون نظم و نثر فارسي﴿تا پايان قرن هفتم هجري﴾
44
ذن بوديسم و تاثير آن بر نقاشي معاصر
45
ذن در نقاشي ژاپن
46
ذهن بر گذري از طبيعت
47
ذهن در جستجوي بيان تصوير
48
ذهن زيبا . زبان زيبا ﴿بررسي الگوهاي ساخت وازه و تركيب در هزار غزل نخست كليات شمس ﴾
49
ذهن گرائي در تئاتر
50
ذهن گسترده و بازنمايي
51
ذهن ها مي بينند وقتي فردوسي سخن مي گوييد
52
ذهن و روان هنرمند و تاثير متقابل آن روي اثر هنري " نقاشي "
53
ذهن و روان هنرمند و تاثير متقابل آن روي اثر هنري<<نقاشي >>
54
ذهن و زبان اميري فيروزكوهي
55
ذهن و زبان فرخي يزدي
56
ذهني بودن زمان در فلسفه صدرائي
57
ذهنيت شفاف گونه
58
ذهنيت فلسفي و ابعاد آن در معلمين و مربيان ورزش شهرستان گلپايگان
59
ذهنيت كودك و انسان بدوي در آيينه تصوير
60
ذهنيت گرائي در هنر
61
ذهنيت من از هنر عكاسي و معرفي اولين عكسهاي تاريخ عكاسي ايران
62
ذهنيت هاي انيمه شده : انيميشن مستند و تجارب شخصي
63
ذهنيت هاي انيمه شده : انيميشن مستند و تجارب شخصي
64
ذوب آهن اصفهان و اثرات اقتصادي، اجتماعي آن بويژه در بخش كشاورزي منطقه لنجانات
65
ذوب آهن اصفهان و روند خصوصي سازي با تكيه بر افزايش وسعت اختيار مديران و كاهش ميزان بوروكراسي
66
ذوب آهن در ايران
67
ذوب آهن گازي
68
ذوب ريسي و تعيين برخي از ويژگيهاي نخ يكسره حاصل از پليمر پلي تري متيلن ترفتالات
69
ذوب ريسي و مشخصه يابي الياف پلي پروپيلن حاوي نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم و آلي رس اصلاح شده در محيط پلاسما جهت كند كنندگي شعله
70
ذوب ريسي و مشخصه يابي الياف دو جزئي با پوسته پليمري مغزي مايع به همراه شبيه سازي رفتار جرياني در درون رشته ساز
71
ذوب نامتقارن در محفظه هاي بسته
72
ذوب و پالايش مس و تشريح ذوب و پالايش مس سرچشمه
73
ذوب و ريخته گري سفاله هاي برنجي و تعيين تلفات سرب و روي موجود در آن
74
ذوب‌ريسي الياف نانوكامپوزيتي پلي‌استر شب‌تاب و بررسي خواص فيزيكي آن
75
ذوي القربي در مسند احمد بن حنبل , zavelghorba to mosnad of ahmadibn hanbel
بازگشت