<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
سئو چيست
2
سئو، بهينه سازي براي موتور جستجو
3
ساب كلونينگ ژن كربنيك انيدراز XII در سيستم بياني pET28a و بررسي اثر چند تركيب شيميايي و مشتقات سولفوناميدي آنها بر فعاليت آنزيمي كربنيك انيدرازهاي II, IX, XII
4
سابكلونينگ ژن 1pdx- موشي جهت ساخت وكتور لنتي ويروس نوتركيب به منظور ترانسداكشن سلول هاي بنيادي
5
سابمرشن ها و منيفلدهاي ريماني با ساختار انيشتين-ويل
6
ساحت يك حسگر اندازه گيري زاويه
7
ساخت " ميز لرزان " براي تست كنتور هوشمند گاز
8
ساخت . راه اندازي ليزر پالسي CO2
9
ساخت ، ارزيابي و بهينه سازي كاتاليست مناسب جهت توليد گاز سنتز
10
ساخت ، اصلاح وارزيابي غشاهاي انتقال تسهيل يافته براي جداسازي اتيلن از اتان
11
ساخت ، بررسي و خواص جرم هاي ريختني آلومينا - كلريد سيليسيم - كربن
12
ساخت 3 اثر براساس ريتم هاي ادواري
13
ساخت CDاموزشي
14
ساخت CuO/ZnO/Al2O3 نانو ذره اي از ترموليز نانو كي ليت هاي +Cu2+, Zn2+, Al3 با 8hydroxyquinoline و بهينه سازي روش تهيه با طراحي آماري
15
ساخت Handset براي انتقال صدا و اطلاعات بوسيله بلوتوث
16
ساخت Intelligent Soft Start
17
ساخت PLC [پي. ال. سي.] با استفاده از ميكروكنترلر
18
ساخت TCP از پوسته تخم مرغ و بررسي خواص بيولوژيكي آن درداربست كامپوزيتي Ti/TCP با بهره گيري از روش متالورژي پودر
19
ساخت usb host
20
ساخت آب شيرين كن خورشيدي به روش رطوبت زني-رطوبت زدايي با ساختار گلخانه اي
21
ساخت آبگرمكن خورشيدي
22
ساخت آبگرمكن خورشيدي داراي مبدل ميكرو هيت پايپ فلت
23
ساخت آپتا حسگر ليزوزيم بر پايه نانولوله هاي كربني و بررسي خواص الكترو كاتاليزوري نانو لوله هاي كربني در واكنش آزادسازي هيدروژن
24
ساخت آپتاحسگر الكتروشيميايي جهت رديابي شيگلا ديسانتري در شير و آب
25
ساخت آپتاحسگر الكتروشيميايي حساس براي اندازه گيري آفلاتوكسينB1
26
ساخت آپتاحسگر الكتروشيميايي حساس براي اندازه گيري ماركر سرطاني HER2
27
ساخت آپتاحسگر الكتروشيميايي حساس براي اندازه گيري يون جيوه (II)
28
ساخت آپتاحسگر الكتروشيميايي و رنگ سنجي حساس براي اندازه گيري يون آرسنيك(III)
29
ساخت آپتاحسگرهاي نوري بر پايه ي نقاط كربني براي اندازه گيري آدنوزين تري فسفات، متاآمفتامين، استامي پرايد، ليزوزيم و يون پتاسيم
30
ساخت آثار چوبي كاربردي به منظور دكوراسيون داخلي با الهام از نقش بته جقه در ترمه هاي ايران و كشمير
31
ساخت آثار سفالي با رويكرد معرفتي به مباني نور از ديدگاه اسلامي به كمك گره مود
32
ساخت آجرهاي عايق با استفاده از مواد اوليه داخلي
33
ساخت آجرهاي عايق حرارتي شاموتي به روش شيميايي
34
ساخت آجرهاي عايق ديرگداز با دانسيته پائين به روش اكستروژن
35
ساخت آجرهاي عايق شاموتي به روش فومي
36
ساخت آرايه (بااستفاده ازنماد خورشيد)
37
ساخت آرايه آشكارساز ptsi و تصويربرداري با آن
38
ساخت آرايه هاي منظم نانوتيوب دي اكسيد تيتانيوم و بررسي چسبندگي و رشد سلول ها بر آنها
39
ساخت آرايه هاي ميكروعدسي با استفاده از ليزراگزايمر به روش باز شارش گرمايي
40
ساخت آزمايش فن لانه سنجابي بهينه با حلزوني دو گانه
41
ساخت آزمايشگاهي نانو كپسول ها و استفاده از آنها در پارچه
42
ساخت آزمايشگاهي يكسو كننده هاي سه فاز تمام كنترل و نيمه كنترل
43
ساخت آزمايشهاي تنش برش وديسك غلطان روي سطح شيب دار
44
ساخت آزمون شخصيت مستقل از وانمودسازي بر مبناي تأثير متغيرهاي روانشناختي و موقعيتي بر قصد و رفتار وانمودسازي
45
ساخت آسفالت سبك براي پل ها
46
ساخت آسفالت سرد با استفاده از قير محلول كندگير (MC) قطراني در آزمايشگاه و محاسبه خستگي در آسفالت سرد ساخته شده با آن
47
ساخت آشكار ساز اشعه ماورا بنفش با استفاده از نانو ساختار هاي اكسيد روي
48
ساخت آشكار سازربايش الكترون جديد با منبع غير راديو اكتيو الكترون
49
ساخت آشكارساز امواج مادون قرمز در دماي اتاق با استفاده از ديود شاتكي سيليسايد پلاتين و سيليكون متخلخل
50
ساخت آشكارساز گاز H2S در دماي اتاق با استفاده از ديود شاتكي PtSi/Porous Si نوع-n
51
ساخت آشكارساز گاز NOX با استفاده از سيليكان متخلخل و ديود Pt/Si
52
ساخت آشكارساز نورفرابنفش بر پايه نانوكامپوزيت روي اكسيد-پليمر
53
ساخت آكنه هاي كاتاليستي جهت تعبيه در ستون واكنش - تقطير توليد متيل ترشيوبوتيل اتر (MTBE)
54
ساخت آكواريوم با دوران پره در دو حالت افقي و عمودي بر اختلاط مايع در محفظه استوانه اي
55
ساخت آكواريوم و بررسي تجربي جريان هاي سطح آزاد
56
ساخت آلياژ آنتروپي بالا FeCrCoNiCu به دو روش آلياژسازي مكانيكي و ذوب قوسي تحت خلاء، بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي آن ها
57
ساخت آلياژ آنتروپي بالا نانو/ ريزدانه CoCrFeNiZr و ارزيابي ريزساختار و خواص مكانيكي آن
58
ساخت آلياژ آنتروپي بالا نانو/ريزدانه CoCrMoTiFe و ارزيابي ريزساختار و خواص مكانيكي آن
59
ساخت آلياژ آنتروپي بالاي CoCuFeMnNi با روش آلياژسازي مكانيكي و تف جوشي پلاسمايي جرقه اي و ارزيابي رفتار اتصال فاز مايع گذراي آن
60
ساخت آلياژ با بيت و تهيه بي متال با بيت - فولاد با استحكام اتصال مناسب
61
ساخت آلياژ بابيت (پايه قلع) و سطح نشاني آن بر روي فولاد ساده كربني
62
ساخت آلياژ بابيت و تهيه بي متال بابيت - فولاد با استحكام اتصال مناسب
63
ساخت آلياژ حافظه دار پايه مس بروش متالورژي پودر
64
ساخت آلياژ‍ حافظه دار پايه مس و بررسي ميزان حافظه داري آْن
65
ساخت آلياژ حافظه دار نيكل-تيتانيوم متخلخل به روش سنتز احتراقي
66
ساخت آلياژ منيزيم - نيكل به عنوان ذخيره كننده هيدروژن و تاثير عناصر آلياژي بر خواص آن
67
ساخت آلياژ منيزيم - نيكل نانو ساختار به عنوان ذخيره كننده ي هيدروژن و تاثير حضور نانو ذرات اكسيدي بر خواص آن
68
ساخت آلياژ منيزيم AZ31 فوق ريزدانه/نانوساختار به روش اتصال نورد تجمعي (ARB) براي كاربردهاي زيست پزشكي
69
ساخت آلياژ نانوساختار آنتروپي بالاي CuNiCoZnAl به روش آلياژسازي مكانيكي و مطالعه امكان اتصال آن
70
ساخت آلياژ نيكل- تيتانيوم متخلخل به روش سنتز احتراقي
71
ساخت آلياژسازهاي آلومينيوم - استرانسيم از نمكهاي استرانسيم
72
ساخت آلياژهاي كبالت - كروم دنداني
73
ساخت آلياژهاي نانو ساختار Al-Fe-V-Si با روش آلياژ سازي مكانيكي و پرس داغ و بررسي خواص آن ها
74
ساخت آند دياكسيدسرب بر پايه تيتانيوم براي كاربرد در توليد الكتروشيميايي پركلرات سديم
75
ساخت آند نانوساختار دي اكسيد تيتانيوم جهت استفاده در باتري هاي يون ليتيوم
76
ساخت آندهاي پلاتيني با پايه تيتانيوم براي توليد الكتروشيميايي پر كلرات سديم
77
ساخت آهنرباهاي Nd2FE14B از پودرهاي نانو سايز پوشش داده شده با روي (ZN ) و بررسي خواص خوردگي آن
78
ساخت آياتي از قرآن كريم با شيوه معرق و منبت چوب
79
ساخت آيفون تصويري با استفاده از تكنيك Power Line Carrier
80
ساخت آيفون هوشمند
81
ساخت آينه و كنسول و پاراوان با استفاده از تكنيك منبت و معرق
82
ساخت ابزارآلات نوري با استفاده از تلفيق فلز و شيشه
83
ساخت اپليكيشن شيريني فروشي اندرويد
84
ساخت اجاق خورشيدي جعبه اي همراه با منعكس كننده و تحليل به كمك نرم افزار فلوئنت
85
ساخت اجتماعي تغيير مواضع ايدئولوژيكي سازمان مجاهدين خلق
86
ساخت اجتماعي جنسيت:مطالعه موردي تحليل گفتگوي كنش متقابل زناشويي
87
ساخت احجام چوبي كاربردي -تزئيني
88
ساخت احجام چوبي كاربردي-تزئيني
89
ساخت احجام فلزي بر اساس نقش مايه و فرم پرندگان قرن شش و يازده
90
ساخت احجام فيگوراتيو با الهام از اسطوره هاي شاهنامه ﴿رستم و سهراب﴾ ، از جنس بدنه هاي سراميكي مقائم براي استفاده در فضاي محيطي
91
ساخت احجام كاربردي فلزي با الهام از نقشمايه اسب ايراني
92
ساخت احجام كاربردي و نقش برجسته سفالين با الهام از نمادهاي آناهيتا
93
ساخت ارتفاع سنج سيال منابع با استفاده از حسگرهاي التراسونيك و گيرنده و فرستنده
94
ساخت ارزيابي بهينه سازي و تعيين پارامترهاي سينتيكي كاتاليست هاي سنتز متانول
95
ساخت اسپكترومتر تحرك يوني
96
ساخت استنت دارويي به روش جوشكاري نقطه اي ليزري سيم هاي فولاد زنگ نزن 316L
97
ساخت اسيلاتور كنترل شونده با ولتاژ با فيلتر كريستالي
98
ساخت اسيلوسكوپ حافظه دار با استفاده از كامپيوتر پي سي
99
ساخت اشياء فلزي به شيوه ريخته گري ( ملهم از فرهنگ لرستان )
100
ساخت اشياء فلزي به شيوه ريخته گري (ملهم از فرهنگ لرستان )
101
ساخت اشياء كاربردي توسط كلاژ موزائيك
102
ساخت افزايشي: مطالعه خوردگي و پوشش دهي فرآورده ها با هدف بهينه سازي
103
ساخت اكسيد رساناي شفاف با استفاده از سنتز نانوذرات اكسيدروي آلاييده شده با تاليم و بررسي خواص اپتيكي،الكتريكي و ساختاري آ«
104
ساخت اكسيدهاي لومينسانس
105
ساخت اگهي تبليغاتي با استفاده از پويا نمايي
106
ساخت الكترود آند متخلخل بر پايه نانو كاتاليست هاي غير پلاتيني و ارزيابي ساختار و عملكرد آن جهت كاربرد در پيل سوختي 2- پروپانول مستقيم
107
ساخت الكترود ابرخازن بر پايه كبالت هيدروكسيد و بررسي پايداري آن
108
ساخت الكترود اصلاح شده با نانوذرات فلزي جهت تشخيص هيبريداسيدن و هضم آنزيمي DNA
109
ساخت الكترود اصلاح شده خمير كربن با استفاده از كمپلكس ﴿II﴾ Ni و كاربرد آن در اكسايش متانول و N_ استيل سيستئين
110
ساخت الكترود اصلاح شده كربن – مايع يوني(CILE)و استفاده از آن در بررسي الكتروشيميايي سيتوكرومها
111
ساخت الكترود انتخابگر براي كاتيون كلسيم با استفاده از يونوفر A78132 و آنيون كلريد با استفاده از يونوفر نقره - نقره سولفيد و بكارگيري آن ها در نمونه هاي حقيقي
112
ساخت الكترود انتخابگر يوني بر مبناي حامل جديد و نانو ذرات زئوليت براي اندازه گيري آنيون هاي معدني يا مواد بيولوژيكي
113
ساخت الكترود بر پايه ي TiO2 حساس شده با پورفيرين و بررسي كاربرد آن به عنوان حسگر فتوالكتروشيميايي NADH
114
ساخت الكترود جهت اندازه گيري مقاومت ويژه به روش ونر براي بتن و ساير اجسام جامد
115
ساخت الكترود خمير كربن اصلاح شده با استفاده از نانو لوله هاي كربني و 5- امينو -3و 40 دي متر كسي - بي فنيل - 20 ال براي اندازه گبري ولتامتري اپي نفرين . نوراپي نفرين و دو پامين
116
ساخت الكترود خمير كربن اصلاح شده با كامپوزيت گرافيت نيتريد - چارچوبهاي آلي فلزي برپايه مس براي اندازه گيري متو كلوپر اميد
117
ساخت الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات اكسيد روي و ليگاند براي اندازه گيري مقادير بسيار كم يون كادميم و پيش تغليظ مقادير كم يون طلا با استفاده از نانو الياف سلولز استات اصلاح شده
118
ساخت الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو لوله هاي كربن وينيل فروسن جهت اندازه گيري برخي از تركيبات و داروهاي بيولوژيكي به عنوان يك سنسور الكتروشيميايي
119
ساخت الكترود خمير كربن براي تعيين پاپاورين هيدروكلرايد بر پايه نانولوله هاي كربني چندديواره
120
ساخت الكترود خمير كربني اصلاح شده براساس نانو كامپوزيت مغناطيسي متشكل ارز اكسيد آهن پوشش داده شده با كربن و نقره براي اندازه گيري سفترياكسون
121
ساخت الكترود خميركربن اصلاح شده با نانو ذرات سيليكا عاملدار شده با متيلن بلو براي اندازه گيري ديفن هيدرامين هيدروكلرايد
122
ساخت الكترود خميري كربن اصلاح شده بر پايه نانو لوله اهي كربني چند ديواره جهت اندازگيري پتانسيومتري داروي ديفنو كسيلات هيدروكلرايد
123
ساخت الكترود رساناي شفاف بر مبناي گرافن، براي استفاده در سلول¬هاي خورشيدي
124
ساخت الكترود طلاي نانو حفره اي به روش آندايزينگ و اصلاح آن با پليمر قالب مولكولي جهت اندازه گيري گزينش پذير داروي كاربامازپين
125
ساخت الكترود كاتيون -گزين غشاي پليمري و اصلاح شده با نانولوله هاي كربني Ý بهينه سازي غشا با استفاده از طراحي آزمايش و بررسي رفتار الكترود با تكنيك هاي پتانسيومتري و اسپكتروسكوپي امپدانس الكتروشيميايي
126
ساخت الكترود گزينش گريوني براي آنيون پركلرات بااستفاده از يون پذير جديد بيس دي بنزونيل متاناتونيكل﴿II﴾
127
ساخت الكترود مسي اسپارك به روش آهنگري
128
ساخت الكترود مواد گرانيت اصلاح شده با نانو ذرات نقره توسط روش الكترو اسيدي و استفاده از آن در اندازه گيري كروم ﴿VI﴾ به روش ولتامتري
129
ساخت الكترود هاي آنيونگزين سيترات و كربنات و كاتيون گزين مس) II ( بر پايه PVC با استفاده از يونوفر جديد و بررسي رفتار آنها با تكنيكهاي امپدانس و پتانسيومتري
130
ساخت الكترود هاي اصلاح شده با نانو مواد و بررسي رفتار الكترود كاتاليستي آن ها بر روي گونه هاي مهم زيستي
131
ساخت الكترود هاي پايه پليمري اصلاح شده با نانو ساختار هاي اكسيد فلزي براي ساخت حسگر الكتروشيميايي گلوكز
132
ساخت الكترود يون گرين خميري كربني بر پايه 4 - متيل پيرانو پيرازول اصلاح شده توسط نانو لوله كربني چند ديواره براي تعيين برخي از عناصر واسطه , Fabrication of carbon paste ion selective electrode based on multi-walled carbon nanotube modified 4-methyl pyrano pyrazol modified with for determination of transition intals
133
ساخت الكترود يون گزين اورانيل بر پايه نانوذرات پليمر قالب يوني
134
ساخت الكترود يون گزين با غشاي پليمري به منظور اندازه گيري يون هاي يديد و كرومات
135
ساخت الكترود يون گزين با غشاي پليمري محتوي يدوكنيول براي اندازه گيري يون هاي cu(II
136
ساخت الكترود يون گزين براي اندازه گيري كاتيون مس﴿II﴾با يونورفور 1 و 8- دي هيدروكسي آنتراكينون
137
ساخت الكترود يون گزين حساس به يون تاليم (1) با استفاده از ميله كربني , fabrication of lon selective electrode for Ti )1( using graphite rod
138
ساخت الكترود يون گزين حساس به يون كروم (111) با استفاده از ليگاند 1,7 دي هيدرو - 6 هيدروژن - پورين - 6 اون ( هيپوگ آنتين ) , Fabrication of ion selective electrode for cr)111(using 1,7-dihydro - 6H-purin -6 on )hypox anthine(ligand
139
ساخت الكترودهاي ارتجاع پذير پليمري براي دريافت سيگنال هاي الكتروميوگرافي بدن
140
ساخت الكترودهاي اصلاح شده با نانو ذرات تيتانيم اكسيد و مطالعه سينتيك جابجايي ليگاند در كمپلكس ها با استفاده از تكنيك هاي الكتروشيميايي
141
ساخت الكترودهاي اصلاح شده با نانو ذرات جهت تعيين هيبريداسيون DNA
142
ساخت الكترودهاي اصلاح شده با نانو ذرات طلا جهت بررسي رفتار الكتروشيميايي DNA هضم شده با آنزيم و اندازه گيري مواد بيولوژيكي
143
ساخت الكترودهاي اصلاح شده براي طراحي حسگرهاي الكتروشيميايي و كاربرد آنها در اندازه گيري برخي داروها و آلاينده ها از قبيل آدنين، گوانين، اكسي كدون و اسيد بلو
144
ساخت الكترودهاي غشايي گزينشگر نقره، سزيم، پتاسيم، تيوسيانات ويديد با استفاده از حامل هاي مختلف استخراج يونهاي سرب، مس وكادميم درفاز....
145
ساخت الكترودهاي غشايي يون گزين بر پايه PVC با استفاده از يون پذيرهاي جديد جهت اندازه گيري يون هاي تيوسيانات ، پركلرات و كادميوم﴿II﴾
146
ساخت الكترودهاي غشايي يون گزين جديد بر پايه PVC جهت اندازه گيري يون هاي هافنيوم و كادميوم
147
ساخت الكترودهاي گزينشگر يوني با استفاده از يون پذيرهاي جديد جهت اندازه گيري يون هاي تيوسيانات و كادميم
148
ساخت الكترودهاي گزينشگر يوني براي يون هاي NO3،IO4،ClO4،I،(Salساليسيلات ) و Pb2+بااستفاده ازيون پذيرهاي جديد و اندازه گيري همزمان كادميم و روي توسط روش ولتامتري عاري سازي جذبي كاتدي
149
ساخت الكترودهاي نقطه جوش به روش متالورژي پودر و روشهاي كنترل كيفي
150
ساخت الكترودهاي يون گزين برپايه ي PVC و خمير كربن اصلاح شده بانانولوله هاي كربني چندديواره وبررسي رفتار آنها با تكنيك هاي پتانسيومتري و امپدانس براي يونهاي كادميوم و فسفات
151
ساخت الكترودهاي يون گزين غشايي براي اندازه گيري كاتيون ها و آنيون هاي مهم (در صنعت و محيط زيست )
152
ساخت الكتروديون گزين آهن با استفاده از پنتو پر ازول به عنوان يونوفر
153
ساخت الكتروديون گزين با غشاي پليمري بر اساس كمپلكس هاي شيف بازمس(II)
154
ساخت الكتروديون گزين با غشاي پليمري براي اندازه گيري تيكوپيدين در نمونه هاي بيولوژيكي , fabrication of lon selective electrodes base on polymer membranes for determination of ticlopidine in biological samples
155
ساخت الكتروديون گزين حساس به يون آهن )111( با استفاده از ليگاند 2 و 2 - دي تيوبيس (بنزوتيازول ) , Fabricathion of ion- selective electrode for fe)111(using 2,2-dithiobis)benzothiazole(ligand
156
ساخت الكتروديون گزين خميري كربني بر پايه بنزيل بيس سمي كاربازون اصلاح شده توسط نانو تيوب كربني چند ديواره براي تعيين برخي عناصر واسطه , Fabrication of carbon paste lon selective electrode based on multi - walled carbon nanotubes modified benzyi bis semi carbazon for some of transition metals
157
ساخت الكتروديون گزين كبالت بر پايه پلي هيدروكينولين با الكترود خميري كربن اصلاح شده با نانو تيوب كربني , Cobaltion selective electrode based on polyhydroquinoline modified nanotube carbon paste electrode
158
ساخت الكتروديون گزين كبالت برپايه يونو فور 4- امينو-5-)E([-2E([-2)-2-[2-(4-امينو-5-سولفانيل -H4-1و2و4- تري ازول -3-ايل ) هيدرازين -1-يليدين ]اتيليدن ]هيدرازين -1-ايل ]-h4-1و2و4-تري ازول -3-تيول , Construction of cobalt)//(ion selective electrode basedon4-amino-5-])E(-2-)2E(-2-]2-)4-amino-5-sulfanyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl(hydrazine-1-yildene[ethylidene[hydrazine-1-yl[-4h-1,2,4triazol-3-thiol
159
ساخت الكتروكاتاليست نانوساختار بدون فلزات گرانبها براي توليد هيدروژن
160
ساخت الياف C.V.P
161
ساخت الياف فولادي تقويت كننده بتن كامپوزيتي
162
ساخت الياف نانو لايه لايه با استفاده از نانوپياز پلي استايرن/ پلي متيل متاكريلات
163
ساخت امضاي ديجيتال براساس رمزنگاري DNA
164
ساخت انيميشن با نرم افزار فلش
165
ساخت انيميشن نرم افزار 3DMAX
166
ساخت اولين پيكره حاشيه نگاري شده پيونددهي موجوديت در زبان عربي، با استفاده از ويكي پديا و ارزيابي رويكردهاي مبتني بر يادگيري عميق روي آن
167
ساخت ايروژل آلومينا، سيليكا و بنتونيت با استفاده از فناوري فوق بحراني و امكان سنجي استفاده از آن در واكنش تبديل بيواتانول در شرايط فوق بحراني
168
ساخت ايروژل هيبريدي گرافن/ مگنتيت و بررسي خواص مكانيكي و حرارتي آن
169
ساخت اينورتر تكفاز هفت سطحي cascade
170
ساخت اينورتر فركانس بالاي ترانزيستوري VVVF
171
ساخت باتري قابل شارژ با كاتد پلي آنيلين با استفاده از بستر پارچه اي يا الياف كربني
172
ساخت باتري ليتيومي و بررسي V2O5به عنوان كاتد باتري
173
ساخت باتري هسته اي بر پايه تابش بتا در مقياس آزمايشگاهي
174
ساخت بازدارنده ژنريك براي آب يك واحد خنك كننده با استفاده از آب رودخانه كارون
175
ساخت بازي Battleنرم افزار #C
176
ساخت بازي Tetris Boardنرو افزار#C
177
ساخت بازي اندرويد )Xo(
178
ساخت بازي رز سياه
179
ساخت بازي سه بعدي در موتور يونيتي
180
ساخت بازي واقعيت مجازي
181
ساخت بالاست الكترونيكي
182
ساخت باند كامپوزيتي يورتاني مورد استفاده در قالبگيري اندام مصدوم
183
ساخت بتن سنگين با خاك سرب و بررسي كارايي آن براي حفاظ سازي
184
ساخت بتن هوشمند و بكارگيري آن درالمان سازه اي
185
ساخت بتونهاي عايق نسوز با استفاده از مواد اوليه داخلي
186
ساخت بتونهاي نسوز پايه بوكسيتي
187
ساخت بتونهاي نسوز شاموتي با 40 درصد آلومينا
188
ساخت بدنه ماشين هاي ابزار سرعت بروش جوشكاري
189
ساخت بدنه متخلخل سراميكي از ژئو پليمر كائولني جهت كاربرد به عنوان زير پايه ممبران
190
ساخت بدنه متخلخل سراميكي از ژئوپليمر كائولني جهت كاربرد به عنوان زيرپايه ممبران
191
ساخت بدنه ممبران ژئوپليمري به روش اكستروژن و پوشش دهي نانو TiO2 به منظور تامين خواص فوتوكاتاليستي
192
ساخت بدنه هاي چگال با استفاده از نانو پودر آلومينا در دوغابي حاوي يون هاي ايتريم و منيزيم، به روش ريخته گري دوغابي
193
ساخت بدنه هاي چگال با استفاده از نانو پودر آلومينا در دوغابي حاوي يون هاي ايتريم و منيزيم، به روش ريخته گري دوغابي
194
ساخت بدنه هاي چيني استخواني
195
ساخت بدنه هاي سراميكي ضد اسيد
196
ساخت بدنه هايي در سيستم سه تايي MgO-Al2O3-SiO2 و بررسي خواص آنها
197
ساخت بدنه و لعاب كاشي تك پخت سريع ديواري
198
ساخت بدنه ي آلومينايي به روش ريخته گري انجمادي
199
ساخت برجسته نگار براي كمك به افراد نابينا در استفاده از رايانه
200
ساخت برخي مشتقات كرتونولاكتونهاي و بررسي واكنشهاي آنها
201
ساخت برد تشخيص خطا اي دي درسيستم اعلام پيام ديجيتال )ERROR DETECTOR(DAS 002
202
ساخت برد توسعه به كمك ميكروي 89551
203
ساخت برد كنترل سوئيچينگ تلفني
204
ساخت برد گرافيكي
205
ساخت بررسي ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيتهاي پركننده دنداني bis - gma تقويت شده توسط نانو ذرات آلومينا
206
ساخت بررسي ساختار﴿FT-IR, BET, SEM, XRD﴾ِ، واكنش پذيري و گزينش پذيري مخلوط آلومينا با HNO3, H2SO4 يا NANO2 و مطالعاتDFT، MP2,Ab initio اثر آنومري و برهم كنش هاي غير پيوندي در مشتقات4،1 ـ دي اكسان و سيكلو هگزان هاي همولوگ
207
ساخت بررسي و خواص جرم هاي ريختني آلوميتا - كاربيد سيليسيم - كربن
208
ساخت بررسي و خواص جرم هاي ريختني آلومينا - كلربيد سيليسيم - كربن
209
ساخت بررسي و خواص جرم هاي ريختني آلومينا- كاربيد سيليسيم - كربن
210
ساخت برنامه هاي كاربردي وب
211
ساخت برنامه ي بهينه سازي كاهش تاثيرات عمليات اجرايي بر شبكه ي حمل و نقل با مقايسه چند روش مشخص(به كمك نرم افزارAIMSUN)
212
ساخت بستر تست حركت ذرات نانو مغناطيس در سيال
213
ساخت بسترهاي كامپوزيتي نانوساختار زيست تخريب پذير از مشتقات سلولزي
214
ساخت بسترهاي ميكرو و نانو ساختار و بكارگيري پوشش هاي پليمري جهت توسعه روش ريز استخراج فاز جامد و حسگرهاي الكتروشيميايي بر پايه پليمرهاي قالب مولكولي
215
ساخت بسته بندي هاي همتافته و بررسي نشاننده هاي همتافته از چند ديسك
216
ساخت بسته هاي موجكي بر اساس آناليز چند ريزه ساز غير يكنواخت
217
ساخت بلوزهاي نيكلي توسط روش الكتروفرمينگ
218
ساخت بلوك هاي گچي به منظور اجراي سقف هاي صلب
219
ساخت به اصطلاح مجهول در زبان كردي (كرمانجي،سوراني)
220
ساخت بوته آلومينايي به روش ريخته گري دوغابي
221
ساخت بوته هاي رسي - گرافيتي به روش پلاستيك
222
ساخت بيسكويت سراميكي به روش الكتروفورز
223
ساخت بيل مكانيكي
224
ساخت بيني الكترونيكي بر پايه پلي آنيلين، پلي پيرول و كامپوزيت هاي پليمر/ كربن سياه براي آشكارسازي تركيبات فرار
225
ساخت بيوسنسور باكتريايي با استفاده از فناوري چاپ جوهرافشان
226
ساخت بيوسنسور فنول و گلوكز بر پايه نانو ساختارهاي دو لايه هيدروكسيدي
227
ساخت بيومتريالي ازجنس پلي لاكتيك اسيد به عنوان جايگزين عروقي با روش الكترو اسپينينگ
228
ساخت پارچه چند محوري و بررسي رفتار كششي منسوج توليدي
229
ساخت پالس ژنراتور آزمايشگاه مخابرات
230
ساخت پانل هاي كامپوزيت سيماني مهندسي مسلح به بافته هاي شيشه به منظور تقويت تيرهاي بتن آرمه
231
ساخت پايه چوبي براي آينه با توجه به اساطير ايراني
232
ساخت پايه سراميكي كليه كاردي
233
ساخت پايه كاتاليست آلومينات كلسيم
234
ساخت پايه كربني براي كاتاليست پالاديم
235
ساخت پايه‌هاي غشا از جنس فولاد زنگ‌نزن، با حفرات فوق ريز
236
ساخت پترن ژنراتور
237
ساخت پترن ژنراتور TV
238
ساخت پخش كننده صوتي(mp3 player)
239
ساخت پرتال با استفاده از تكنيك هاي وب كاوي
240
ساخت پرسلان غني از آلومينا
241
ساخت پروتز بريد كربن/كولار و بهينه سازي خواص كششي آن جهت ترميم شكستگي استخوان
242
ساخت پروژكتور با استفاده از ديودهاي نور دهنده قدرت سه رنگ
243
ساخت پروژكتور سقفي با استفاده از آرايه LED جايگزيني منبع روشنايي
244
ساخت پروگرمر براي ميكروكنترلر AVR [اي. وي. آر.]
245
ساخت پليمر حكاكي مولكولي پلي آنيليني جهت استخراج و اندازكپگيري داروي لتروزول با استفاده از روشهاي بهينه شده چند متغيره
246
ساخت پليمر قالب مولكولي پلي پيرول جهت استخراج داروي فلووكسامين در نمونه سرم با استفاده از روشهاي بهينه شده چند متغيره و اندازه گيري آن با روش UV_Vis
247
ساخت پليمر قالب مولوكلي با بستر نانو لوله هاي كربني مغناطيسي شده جهت استخراج رابپرازول و اندازه گيري آن با دستگاه اسپكتروفوتومتر مرئي-ماورابنفش
248
ساخت پنج اتود براي ويولا
249
ساخت پنل ساندويچي لانه زنبوري آلومينيومي: بررسي تاثير ضخامت فويل هسته و ضخامت هسته بر رفتار خمشي
250
ساخت پهپاد سه موتوره
251
ساخت پودر نانو متري اكسيد روي و بررسي ويژگي پيزو الكتريكي آن
252
ساخت پوست حساس ربات با استفاده از سنسورهاي FSR
253
ساخت پوشش كامپوزيتي نيكل -آلومينيوم در فرايند پاشش حرراتي با استفاده از پودر آلياژسازي مكانيكي
254
ساخت پوشش مركب و جايگزين مصنوعي پوست برپايه آلياژ كيتوسان ، ژلاتين و پلي وينيل الكل
255
ساخت پوشش نانو هيدروكسي آپاتيت آنتي باكتريايي به روش سل - ژل
256
ساخت پوشش نانو هيدروكسي آپاتيت آنتي باكتريايي به روش سل- ژل
257
ساخت پوشش نانوكامپوزيتي رسانا با استفاده از رزين اپوكسي و نانوذرات مختلف
258
ساخت پوشش هاي آلي كوره اي براي سطوح آلومينيمي و بررسي خواص آنها
259
ساخت پوشش هاي زخم پيشرفته و نانوساختار برپايه ي ابريشم
260
ساخت پوشش هاي نانوكامپوزيتي بر پايه ي اپوكسي و ارزيابي مقاومت به خوردگي آن ها
261
ساخت پولك توسط تكنولوژي تزريق پودر اكسترو در
262
ساخت پيزوسراميك هاي نانو بلور PZTF و بررسي ساختار، ريزساختار و خواص دي الكتريكي آن ها
263
ساخت پيكره ي دو زبانه موازي انگليسي - فارسي و كاربرد آن در سامانه حافظه ترجمه (مبحثي در زبانشناسي پيكره اي)
264
ساخت پيگمنت زرد 4
265
ساخت پيگمنت نانوكريستال لومينسنت سيليكاتي به روش سل-ژ‍ل و مطالعه اثر غلظت فعال كننده و كمك فعال كننده بر خواص نوري و فسفرسنسي آن
266
ساخت پيگمنت هاي نانوكريستال فريت جاذب امواج مايكروويو به روش هم رسوبي و بررسي پارامترهاي موثر بر خواص الكتريكي و مغناطيسي
267
ساخت پيل سوختي خورشيدي (سلول فتوالكتروشيميايي) گلوكز با استفاده از فتوآند هماتيت اصلاح شده با نيكل هيدروكسيد
268
ساخت تابلو روان با استفاده از ميكرو كنترولرAVR
269
ساخت تابلو روان ساعت
270
ساخت تابلوي منبت و معرق با الهام از هنر مدرن
271
ساخت تار بعنوان يكي از آثار هنرهاي دستي
272
ساخت تار به شيوه استاد محمد گلي
273
ساخت تاربه عنوان يكي از آثار هنرهاي دستي
274
ساخت تانكر هاي نفتي در مجتمع كشتي سازي و صنايع فرا ساحل ايران
275
ساخت تايل هاي استيل
276
ساخت تب سنج الكترونيكي
277
ساخت تجهيز و بررسي افزايش نرخ تبخير به كمك پديده تخليه كرونا
278
ساخت تجهيزات اندازه گيري پارامتر هاي ساختاري يك نمونه سيمان
279
ساخت تحبيبي در زبان هاي ايراني
280
ساخت ترازوي ديجيتال
281
ساخت ترپليمر اتيلن - و ينيل استات - مينيل الكل از طريق واكنش هيدروليز كوپليمر اتيلن - وينيل استات و شناسايي محصول , synthesis of ethylene - vinyl acetate -vinyl alcohol terpolymer by ethylene - vinyl acetate copolymer hydroysis and characterization of the product
282
ساخت تركيب بين فلزي TiAl توسط فرايند فعالسازي مكانيكي - حرارتي و بررسي مكانيزم تشكيل آن
283
ساخت تركيب بين فلزي دي سيليسيد موليبدن از طريق فرايند سنتز احتراقي در حضور زيركونيم
284
ساخت تركيب كننده ي توان مايكروويو از گونه ي فضايي در باند فركانسي X
285
ساخت تركيبات بين فلزي Ni3AL و NiAL با روش آلياژسازي مكانيكي
286
ساخت تركيبات قالبگيري فنليك با خصوصيات بهبود يافته
287
ساخت تركيباتي از پلي اتيلن با مواد معدني و بررسي تجربي و نظري ﴿با كد MCNP ﴾ خصوصيات تضعيف پرتوهاي نوتروني توسط آنها
288
ساخت تركيبياتي كدهاي متعامد نوري
289
ساخت ترموسيفون دوفازي بسته و تاثير عوامل طراحي بر عملكرد آن
290
ساخت ترمومتر الكتريكي
291
ساخت تري آزولو[2,1-a]- ايندازول- تري اون ها و2-H- ايندازولو[1,2-b]فتالازين- تري اون ها با استفاده از 1,3- دي سولفونيك اسيد ايميدازوليوم هيدروژن سولفات و N,N- دي اتيل- N- سولفواتان آمونيوم هيدروژن سولفات به عنوان كاتاليزورهاي سبز
292
ساخت تزئينات ﴿بارويكرد بر روي ساخت زيورآلات﴾ با تكنيك پاييه ماشه و الهام از تذهيب دوره تيموري
293
ساخت تسلا كويل
294
ساخت تقويت كننده : TEA ليزر گاز كربنيك و اندازه گيري بهره آن
295
ساخت تقويت كننده و تفكيك كننده سيگنال مكاني آشكارساز
296
ساخت تلسكوپ
297
ساخت تلفن داخلي با استفاده از plc﴿ power line carrier﴾
298
ساخت تلفيقي سيستم‌هاي انتزاعي براي سيستم‌هاي زمان گسسته داراي تأخير زماني
299
ساخت توابع درجه دوم APN
300
ساخت توان سنج آرايه خورشيدي
301
ساخت توپولوژي فازي بكمك نرم فازي
302
ساخت توربين بادي و نصب پنل خورشيدي بر روي يك درختچه براي توليد توان در دانشگاه
303
ساخت توري بازتابي با استفاده از توري پراش تمام نگاري و متاليزه كردن سطح آن
304
ساخت توري پراش بر پايه پليمر CR39 به روش نوين پرتودهي با ليزر اگزايمر
305
ساخت توري در لايه¬ي نازك نقره-كلريدنقره با تابش غير¬عمودي ليزر و بررسي دوشكستي نانوساختار القاء شده
306
ساخت تيتانات باريم به روش سل _ ژل
307
ساخت تيغ جراحي با سه نوع فولاد مختلف و بررسي فني اقتصادي توليد انبوه آن
308
ساخت ثبات خطا در سيستمهاي قدرت
309
ساخت جاذب‌ هاي كامپوزيت هيدروژلي جديد به وسيله اصلاح پليمرهاي طبيعي با استفاده از روش پرتودهي باريكه الكترون و بررسي كاربرد تجزيه اي آن
310
ساخت جاروبك مش گرافيت 73 CU-G مورد مصرف در الكتروموتورهاي DC
311
ساخت جدا كننده بر اساس تكنيك هاي چوبي
312
ساخت جداساز لرزه اي مجهز به آلياژ حافظه دار و بررسي پاسخ لرزه‌اي سازه‌هاي متكي بر آن
313
ساخت جرمهاي شبه سيليسي كوبيدني براي كوره هاي دوار فريت سازي
314
ساخت جريان سنج مغناطيسي براي اندازهگيري دبي حجمي فاز‌ها در جريانهاي چند فازي
315
ساخت جعبه هاي چوبي با الهام از نقوش دوره سلجوقي و ايلخاني
316
ساخت جواهر با الهام هنرسنگ و مرواريد دوزي با استفاده از نقشمايه گل و بوته
317
ساخت جواهرات با تزئينات ميناي نقاشي
318
ساخت جوهر سبز با نانورنگدانه هاي سراميكي برپايه اكسيدكروم براي چاپ برروي سطح سراميك
319
ساخت چارچوبيبراياستخراج خودكار نام اشخاصاز متن. مورد مطالعه: زبان عربي
320
ساخت چراغ قوه ي فارادي
321
ساخت چراغ هوشمند با استفاده از حسگرهاي آلتروسونيك و PIR [پي آي آر]
322
ساخت چرخدنده هاي مخروطي ساده و مارپيچ به روش اضافه نمودن محور چهارم به فرز CNC و مقايسه با روش سنتي
323
ساخت چسب حساس به فشارنانوكامپوزيتي پلي آكريلات/نانورس به روش پليمريزاسيون امولسيوني
324
ساخت چسب نانوكامپوزيتي اپوكسي مخصوص كاشت آرماتور در بتن
325
ساخت چسب هاي حساس به فشار نانو كامپوزيتي برپايه¬ كوپليمراكريلات/ كريستال سلولز به روش پليمريزاسيون ميني¬امولسيوني
326
ساخت چسب هاي ساختاري اكريليك با استفاده از متيل متا كريليك داراي خواص چقرمگي و مقاومت محيطي بالا
327
ساخت چشمه هاي استاندارد اورانيوم و اسپكترومتري گاما از نمونه برگ درخت
328
ساخت چشمه هاي نوتروني
329
ساخت چكش براي انجام آزمايش مودال برروي سازه پل
330
ساخت چند حسگر پتانسيومتري جديد جهت اندازه گيري جيوه و داروي آميلورايد
331
ساخت چند قطعه تمريني ﴿ اتود ﴾ براي تار
332
ساخت چند نمونه آزمايشگاهي سلول هاي خورشيدي حساس شده با رنگدانه هاي آنتوسيانين و مقايسه آنها
333
ساخت چند نمونه ازاشياء كاربردي وتزئيني بااستفاده ازنقوش تخت جمشيد
334
ساخت چيني سلولزي ظريف به منظور بكارگيري نور در خلق آثار هنري سراميكي
335
ساخت چيني نرم
336
ساخت چيني و لعاب سخت پخت سريع
337
ساخت حالت هاي هوشمند تعميم يافته ي متناظر به برخي سيستم هاي فيزيكي
338
ساخت حامل پلي‌لاكتيك‌اسيد حاوي داروي دگزامتازون
339
ساخت حسگر QCMو بكارگيري آن در تعيين مقدار دياكسيدگوگرد
340
ساخت حسگر استون با استفاده از كامپوزيت پلي‌پيرول/گرافن/پلي‌متيل‌متاكريلات و كاربرد آن در بيني الكترونيكي براي شناسايي تركيبات فرار
341
ساخت حسگر الكتروشيميايي با استفاده از نانو ذرات و پليمر قالب مولكولي به عنوان اصلاحگر جهت اندازه گيري مقادير كم پاپاورين
342
ساخت حسگر الكتروشيميايي بر پايه الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با MIP@pg-C3N4-MWCNTs-SnS2-QDs جهت اندازه گيري مقاديركم حشره‌كش ايندوكساكارب
343
ساخت حسگر الكتروشيميايي بر پايه نانو ذرات سريم اكسيد و منگنز اكسيد تثبيت شده بر بستر گرافن اكسيد كاهش يافته به منظور اندازه گيري فنيتروتيون و تيوريدازين
344
ساخت حسگر الكتروشيميايي بر پايه نانو ذرات نيكل فريت تثبيت شده بر روي بستر گرافن اكسيد كاهش يافته به منظور آناليز فورازوليدون و مطالعه ي رفتار الكتروشيميايي پلي اكسومتال تثبيت شده بر روي بستر پلي دي آليل دي متيل آمونيوم كلرايد- نانولوله هاي كربني عامل دارشده به عنوان حسگري براي اندازه گيري همزمان آدنين و گوانين
345
ساخت حسگر الكتروشيميايي بر پايه ي نانوذرات نيكل-فريت تثبيت شده بر بستر گرافن اكسيد كاهش يافته به منظور آناليز فلوتاميد و مطالعه ي رفتار الكتروكاتاليستي نانوذرات به عنوان منبعي جهت آزادسازي هيدروژن و اكسيژن
346
ساخت حسگر الكتروشيميايي بر پايه ي نيكل اكسيد تثبيت شده بر بستر پلي ملامين فرمالدهيد-گرافن اكسيد كاهش يافته به منظور اندازه گيري داروي ضد سرطان متوتريكسات
347
ساخت حسگر الكتروشيميايي بر مبناي الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره هيدروكسيد لايه دوگانه منيزيم- آلومينيوم- گرافن جهت اندازه گيري فوروزمايد در نمونه هاي بيولوژيكي
348
ساخت حسگر الكتروشيميايي براي اندازه‌گيري امپرازول، پنتوپرازول و كلرپرومازين
349
ساخت حسگر الكتروشيميايي براي تشخيص انسولين با استفاده از گرافن اكسيد احيا شده و نانوذرات كبالت اكسيد
350
ساخت حسگر الكتروشيميايي براي تشخيص نيكوتين آميد ادنين دي نوكلئوتيد احياءشده با استفاده از گرافن اكسيد احياءشده و كوركومين
351
ساخت حسگر الكتروشيميايي برپايه الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانولوله هاي كربني - پلي دوپامين به منظور اندازه گيري مورفين و سيپروفلوكساسين
352
ساخت حسگر الكتروشيميايي برپايه‌ي گرافن سه بعدي و نانولوله هاي كربني اصلاح شده با نانو ذرات نيكل و مس اكسيد جهت اندازه گيري گلوكز و آسيكلووير
353
ساخت حسگر الكتروشيميايي قالب مولكولي و الكترود يون گزين با استفاده از 4 دي هيدروكسي آنتراكينون بر پايه نانولوله كربني و پلي پيرول
354
ساخت حسگر الكتروشيميايي گلوكز بر پايه نيكل سولفيد تثبيت شده بر بستر سيليكون آسياب شده متخلخل
355
ساخت حسگر الكتروشيميايي نانو كامپوزيتي جهت اندازه گيري هورمون رشد در نمونه هاي سرم خون انسان و نمونه هاي دارويي
356
ساخت حسگر الكتروشيميايي يون Cu1+ بر پايه پليمر PVC با استفاده از متي مازول در غشا به عنوان ليگاند
357
ساخت حسگر امواج الكترومغناطيس با استفاده از ديود شاتكي PtSi و سيليكون متخلخل
358
ساخت حسگر اندازه گيري H2S در گاز طبيعي ﴿متان﴾ و اندازه گيري سيستئين به روش ولتامتري با استفاده از اثر الكترو كاتا ليتيكي نيل بلو
359
ساخت حسگر بر اساس جذب شيميايي و فعاليت فتوكاتاليزوري بالا در سطح نانو ذرات دي اكسيد تيتانيم براي جذب آلودگي هاي آلي آب
360
ساخت حسگر بيماري وبا بر پايه گرافن اكسيد
361
ساخت حسگر پتانسيومتري با استفاده از الكترود سيم پلاتيني پوشش داده شده با غشاي پليمري ، جهت اندازه گيري مرفين و متادون در نمونه هاي بيولوژيكي
362
ساخت حسگر پتانسيومتري براي اندازه گيري كتامين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده
363
ساخت حسگر پرتو گاما با استفاده از نانوكامپوزيت پليمر/نقاط كوانتومي هسته-پوسته كادميم تلورايد كادميم سولفيد
364
ساخت حسگر تار نوري بر پايه مدهاي نگارخانه ي نجوايي ﴿WGM﴾ ميكروكره ها
365
ساخت حسگر خازني بر پايه پليمر قالب مولكولي براي داروها β-لاكتام، سفالكسين
366
ساخت حسگر زيستي غير آنزيمي براي اندازه گيري الكتروشيميايي گلوكز بر پايه نانوكامپوزيت فوم گرافن سه بعدي- نانوذرات پايه مس
367
ساخت حسگر شيميايي نوري مبتني بر ليگاند سنتزي 5-{4-Chlorophenyl}4,5-dihydro-3-phenylpyrazol-1-carbothioamide جهت اندازه گيري يون جيوه ﴿II)
368
ساخت حسگر گازي از سيليسيوم متخلخل و بررسي حساسيت آن نسبت به گاز O2
369
ساخت حسگر گازي اكسيد روي و بررسي ريزساختار، خواص الكتريكي و اپتيكي آن
370
ساخت حسگر مقاومت شيميايي گاز هيدروژن با استفاده از لايه‌نشاني پالاديم بر روي كاغذ صافي
371
ساخت حسگر نوري بر پايه تثبيت 4-هيدروكسي سالوفن روي غشاء سلولز تري استات جهت اندازه گيري يونهاي جيوه [II] و سرب [II]
372
ساخت حسگر نوري بر پايه ي پليمر قالب مولكولي و نقاط كوانتومي كربن زيست سازگار سنتز شده از سدر جهت اندازه گيري داروهاي پروپرانولول و فنوباربيتال
373
ساخت حسگر نوري جديد PH، اندازه گيري اگزالات و تعيين همزمان نيتريت ،نيترات بروش اسپكتروفتومتري- تزريق در جريان پيوسته
374
ساخت حسگر نوري جهت اندازه گيري يونهاي كادميم [II] و لانتانيم [III] بر پايه تثبيت 4- هيدروكسي سالوفن بر روي غشاء استات سلولزي
375
ساخت حسگر نوري شيميايي بر پايه تثبيت 2- آمينو-1- سيكلوپنتن - 1- دي تيو كربوكسيليك اسيد روي غشاء سلولز تري استات براي تعيين يونهاي سرب ﴿II ﴾ و كادميم ﴿II﴾
376
ساخت حسگر نوري نانو كامپوزيتي جهت اندازه گيري انسولين در نمونه هاي سرم خون انسان
377
ساخت حسگر هاي نوري حساس به نيتريت بر پايه تثبيت بريلينت كرزيل بلو و تيونين بر روي غشاء سلولز استات
378
ساخت حسگر هيدرازين با استفاده از لايه نشاني نانو ذرات مس هگزا سيانو فرات بر روي ترانزيستورهاي اثر ميداني حساس به يون
379
ساخت حسگرنوري شيميايي برپايه تثبيت 4-(2-پيريدل آزو رزورسين ) روي غشاء استيل سلولز براي تعيين يون جيوه (II)
380
ساخت حسگرها و زيست حسگرهاي الكتروشيميايي با استفاده از مواد نانو ساختار به عنوان اصلاحگر براي آناليز تركيبات دارويي و زيستي شامل متيل دوپا، زانتين، دوكسوروبيسن، آب اكسيژنه و گلوكز
381
ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي با به كارگيري نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن
382
ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي بر پايه ي سيليكون متخلخل، گرافن، پلي زينكون و كربن نيتريد گرافيتي براي اندازه گيري هيدروژن‌پراكسيد، متوتريكسات، فنيتروتيون، پرومتازين و هيدرازين
383
ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي بر پايه ي مواد نانو كامپوزيتي جهت تعيين داروهاي ضد سرطان مانند ايماتينيب در نمونه هاي بيولوژيكي
384
ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي و تلفيق آن با روش هاي استخراج مبتني بر نانو ذرات جهت اندازه گيري بعضي از آنتي بيوتيك ها، يون هاي جيوه و كادميم
385
ساخت حسگرهاي پتانسيومتري غشايي بر پايه PVC جهت اندازه گيري يون هاي ايتربيم و يوروپيم
386
ساخت حسگرهاي پتانسيومتري غشايي بر پايه PVC جهت اندازه گيري يون هاي ساماريم و گادولينيم
387
ساخت حسگرهاي پلاسمونيك بر پايه نانو ذرات نقره براي اندازه گيري يون هاي سرب و جيوه
388
ساخت حسگرهاي زيستي DNA جديد با استفاده از نانومواد مختلف براي تشخيص جهش هاي ژنتيكي
389
ساخت حسگرهاي شيميايي نوري مبتني بر 2 - مركاپتوپيريميدين و 2 - تيول تيازولين براي تعيين مقدار يون جيوه
390
ساخت حسگرهاي شيميايي نوري مبتني بر1،4،7،10-تتراسايكلودودكان و 3،6،9،14-تتراتياباي سايكلو﴿9،2،1﴾تترا دكا11،13-دي ان جهت اندازه گيري يون جيوه﴿II)
391
ساخت حسگرهاي شيميايي و زيستي براي تعيين داروها و گونه هاي بيولوژيكي و استفاده از نانو ذرات جهت افزايش كارايي آنها
392
ساخت حسگرهاي گاز بر پايه نانولوله هاي كربني
393
ساخت حسگرهاي گازي بر پايه پليمرهاي رسانا و بررسي تأثير نانوساختار آن‌ها بر عملكرد تشخيصي تركيبات فرار
394
ساخت حسگرهاي نوري براي اندازه گيري آمونياك و يون هاي+ Pb 2 و+ Hg2 محلول در آب
395
ساخت حسگرهاي نوري شيميايي براي اندازه گيري كاتيونهاي جيوه﴿II﴾، سرب﴿II﴾،تاليم ﴿III﴾ و ساماريوم(III﴾
396
ساخت حفاظ مناسب جهت سيستم اناليز مواد راديوو اكتيو به رروش اسپكتروسپيپرتوهاي گاماي حاصله و به كمك آشكار ساز ژرمانيوم -كيتيم Li-Ge
397
ساخت خشك كن تركيبي پيوسته فروسرخ-هواي داغ به منظور ارزيابي فراسنجه هاي كيفي گياه شويد
398
ساخت خمير بريزينگ
399
ساخت خمير رنگي پليمري آماده و نانوكامپوزيت آن، به منظور فام بخشي به محصولات پايه سيماني
400
ساخت خمير لحيم كاري آلومينيوم 1100
401
ساخت خودروي باگي سه چرخ
402
ساخت خودروي باگي سه چرخ
403
ساخت خودكار مدل سه بعدي ساختمان با استفاده از داده هاي ابزار دقيق
404
ساخت خوشبوكننده هاي خودسوز با عطر خاص
405
ساخت داربست استخواني شيشه زيست فعال ژلاتين مهندسي بافت استخوان و بررسي نتايج استخوان زايي بر روي مدل حيواني
406
ساخت داربست الكتروريسي شده پلي وينيليدين فلوريد حاوي دگزامتازون
407
ساخت داربست براي مهندسي بافت ناي
408
ساخت داربست تيتانيمي با شيب غلظتي با پوشش هيدروكسي آپاتيت
409
ساخت داربست كامپوزيتي از هيدروژل كايتوسان-ژلاتين و نانوالياف PLGA به منظور كاربرد در مهندسي بافت غضروف مفصلي و بررسي تأثير فشار هيدرواستاتيك متناوب بر رفتار سلول‌هاي كشت داده شده داخل آن
410
ساخت داربست كامپوزيتي پلي(لاكتيك–كو–گليكوليك)اسيد/ اكسيد تيتانيم به روش زينتر كردن ميكروذرات كروي به منظور كاربرد در مهندسي بافت استخوان
411
ساخت داربست كامپوزيتي هيدروژل- هيدروكسي آپاتيت جهت مهندسي بافت استخوان
412
ساخت داربست كامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت و شيشه ي زيست فعال آنتي باكتريايي مورد استفاده در مهندسي بافت استخوان
413
ساخت داربست متخلخل هيدروكسي آپاتيت با استفاده از نشاسته ذرت
414
ساخت داربست مهندسي بافت غضروف برپايه تركيب پلي‌وينيل الكل شبكه‌اي شده با گروه‌هاي يورتان و بررسي رفتار كندروسيت‌ها برروي آن در شرايط in vitro
415
ساخت داربست نانو الياف جهت مهندسي بافت سلولهاي عصبي
416
ساخت داربست نانو ايفي پلي كاپرو لاكتون/ژلاتين حاوي نانو ذرات peg با روش الكتروريسي و الكترو اسپري همزمان
417
ساخت داربست نانو ساختارحاوي حامل هاي فاكتور رشد براي دستيابي به رگزايي در شرايط برون تني
418
ساخت داربست نانو كامپوزيتي استخوان از جنس ژلاتين و هيدروكسي آپاتيت به روش ريخته گري حلال و لايه چيني و بررسي خواص مورفولوژيكي سطحي، بيولوژيكي و مكانيكي آن
419
ساخت داربست نانو كامپوزيتي پلي هيدروكسي بوتيرات / هيدروكسي آپاتيت به روش الكتروريسي و به منظور استفاده در مهندسي بافت
420
ساخت داربست نانو كامپوزيتي ژلاتين كلسيم فسفات با استفاده از الكتروريسي و تقليد بافت استخوان
421
ساخت داربست نانو كامپوزيتي ژلاتين/آپاتيت با استفاده از روش نفوذ دو سويه
422
ساخت داربست نانو كامژوزيتي ژلاتين كلسيم فسفات به روش نفوذ دو سويه
423
ساخت داربست نانو ليفي پلي ﴿لاكتيك-كو-گلايكوليك اسيد﴾- كيتوزان و بررسي زيست سازگاري، تكثير و تمايز سلول هاي بنيادي بالغ بر روي آن
424
ساخت داربست نانوالياف پليلاكتيك اسيد حاوي نانوذرات سيليكا توسط روش الكتروريسي براي كشت سلولهاي بنيادي
425
ساخت داربست نانوساختار از هيدروژل كيتوسان و ژلاتين به منظوركاربرد در مهندسي بافت عروق به عنوان كاغذ زيستي
426
ساخت داربست نانوفيبري حامل داروي تحريك كننده‏ ي تمايز سلول‏ هاي بنيادي مزانشيمي بر پايه‏ ي كيتوسان به منظور كاربرد در مهندسي بافت غضروف
427
ساخت داربست نانوكامپوزيتي ابريشم- هيدروكسي آپاتيت براي كاربردهاي مهندسي بافت استخوان
428
ساخت داربست نانوكامپوزيتي بر پايه ژلاتين - شيشه زيستي و بررسي خواص آن
429
ساخت داربست نانوكامپوزيتي بر پايه ژلاتين و نانو ذرات شيشه زيستي سه جزئي(SiO2–CaO–P2O5) و بررسي بيواكتيويته ي آن
430
ساخت داربست نانوكامپوزيتي مهندسي بافت استخوان با قابليت رهايش اكسيژن
431
ساخت داربست نانوكامپوزيتي هيبريدي استخوان/ غضروف از جنس آپاتيت / هيدروژل
432
ساخت داربست نانوليفي كلاژن/پلي كاپرولاكتون همراه با نانو ذرات گرافن و بررسي تاثير آن بر روي تمايز سلولهاي بنيادي چربي به سلولهاي عصبي تحت ميدان الكترومغناطيسي
433
ساخت داربست هاي بيولوژيكي نوين نانوساختار بر پايه كتيرا به منظور كاربرد در مهندسي باف
434
ساخت داربست هاي نانو كامپوزيتي پلي لاكتيك اسيد چيگردان / هيدروكسي آپاتيت براي كاربرد در مهندسي بافت استخوان
435
ساخت داربست هاي نانوكامپوزيتي سراميك-پليمربه روش خشكاندن انجمادي و بررسي خواص آن
436
ساخت داربست هيدروژلي ابريشم، اصلاح شده با هالوسيت بارگذاري شده با داروي ونكومايسين براي مهندسي بافت استخوان
437
ساخت داربست‌ الياف نانوكامپوزيتي پليمر- شيشه زيست فعال
438
ساخت داربستهاي مهندسي بافت با استفاده از نمونه سازي سريع
439
ساخت در جاي نانو كامپوزيت (Al-Ni/Al2O3) با استفاده از فرايند تركيبي نورد تجمعي پيوندي و فرايند اصطكاكي اغتشاشي و بررسي مكانيزم تشكيل آنها
440
ساخت درايو و طراحي كنترلر به منظور كاهش اعوجاج گشتاور در موتورهاي رلوكتانسي سويچ شونده
441
ساخت درب باز كن وايرلس
442
ساخت درجاي نانو كامپوزيت آلومينيوم تقويت شده با ذرات سيليكا از طريق پيروليز سيليكون آرتي وي
443
ساخت درجاي نانو كامپوزيت در سيستم سه تايي Mg-Cu-O بر سطح آلياژ منيزيم AZ91C با استفاده از فرايند اصطكاكي اغتشاشي و بررسي خواص تريبولوژيكي آن
444
ساخت درخت تصميم براي سيستم تشخيص نفوذ با حفظ حريم خصوصي
445
ساخت درختان چند بخش براي سيستم هاي موبايل توسط اتوماتاهاي يادگير
446
ساخت درختان فيلوژنتيك بر اساس خوشه‌بندي مكرر
447
ساخت دريافت كننده نويز روي پمپ در آستانه كاويتاسيون به هنگام هوارهي
448
ساخت دريچه مبتني بر ويسكوزيته در سيستم ميكروسيالات گريز از مركز
449
ساخت دريل ستوني
450
ساخت دزيمتر ترمولومينسانس شني جهت اندازه گيري دز هاي بالا
451
ساخت دزيمترهاي دز بالاي شني ساحل در عمقهاي مختلف
452
ساخت دستكاه تست خزش
453
ساخت دستگا EPROM- PROGRAMMER با استفاده از مينيمم سيستم Z-08
454
ساخت دستگاه ECG جيبي
455
ساخت دستگاه FES دو كاناله
456
ساخت دستگاه LOCATOR FAULT
457
ساخت دستگاه TENS/EMS براي فيزيوتراپي بررسي كاركرد دستگاه TENS/EMS در فيزيوتراپي
458
ساخت دستگاه tester box Pilling
459
ساخت دستگاه Train-Gas (محلوطكننده گاز)
460
ساخت دستگاه WISH MAKER
461
ساخت دستگاه آب شيرين كن خورشيدي
462
ساخت دستگاه آزمايش خمشي سه نقطه اي و چهار نقطه اي
463
ساخت دستگاه آزمايشگاهي ارتعاشات پيچشي
464
ساخت دستگاه آزمايشگاهي اندازه گيري افت فشار طولي و محلي
465
ساخت دستگاه آزمايشگاهي اندازه گيري جذب مويينگي در لايه هاي بي بافت و آزمايشات آن
466
ساخت دستگاه آزمايشگاهي به منظور بررسي انتقال حرارت در داخل لوله با محيط متخلخل نيمه پر
467
ساخت دستگاه آزمايشگاهي ريسندگي الياف نانو به روش الكتروستاتيكي
468
ساخت دستگاه آزمايشگاهي كنترل موقعيت
469
ساخت دستگاه آزمايشي شاخص مقدار سايش abrasion value
470
ساخت دستگاه آزمون جوشش استخري
471
ساخت دستگاه آناليز هيدروليكي انتقال حرارت دو مواد
472
ساخت دستگاه آوانگاري جهت اهداف توانبخشي
473
ساخت دستگاه اسكرابر براي گرفتن مواد آلاينده
474
ساخت دستگاه اسكنر با مبدلهاي مادون قرمز
475
ساخت دستگاه اكسترودر
476
ساخت دستگاه اكستروژن
477
ساخت دستگاه الكترواستاتيك ، رنگرزي و چاپ فلوك
478
ساخت دستگاه اندازگيري خاصيت تراوايي مواد متخلخل پودري و تحليل و بررسي افت فشار و پارامتر¬هاي هندسي مرتبط براي سايز¬¬¬¬¬هاي مختلف كربن گرانول در جريانهاي محوري سيال
479
ساخت دستگاه اندازه گيري افت فشار در لوله ها
480
ساخت دستگاه اندازه گيري انتقال حرارت بين جامد و گاز
481
ساخت دستگاه اندازه گيري بار الكترواستاتيك
482
ساخت دستگاه اندازه گيري زاويه برگشت از چروك پذيري به روش پردازنده ديجيتالي تصوير
483
ساخت دستگاه اندازه گيري سه بعدي
484
ساخت دستگاه اندازه گيري ضريب سيبك نمونه هاي توده اي در دماي پايين و اندازه گيري ضريب سيبك نمونه نانو ذره بيسموت تلورايد
485
ساخت دستگاه اندازه گيري فاكتور s20 در تعيين قابليت چالخوري سنگ ها
486
ساخت دستگاه اندازه گيري مقدار زاويه تماس سيال
487
ساخت دستگاه اندازه گيري ممان اينرسي مدل هواپيما
488
ساخت دستگاه اندازه گيري هواي روغن
489
ساخت دستگاه با جداكننده و نغليظ كننده هوايي (آبي )
490
ساخت دستگاه بخاردهي Steamer آزمايشگاهي
491
ساخت دستگاه برش پلاسما
492
ساخت دستگاه بوبين رنگ كني آزمايشگاهي
493
ساخت دستگاه پايلوت تصفيه پساب هاي صنايع نساجي و بررسي كارايي روش الكتروشيميايي در رنگبري آب هاي رنگين
494
ساخت دستگاه پرتو خوشه اي يونيزه شده ICB و سپس رشد تك كريستال Cdte بر روي سيليكون
495
ساخت دستگاه پرينتر بتن سه بعدي
496
ساخت دستگاه پكنيگ گريس
497
ساخت دستگاه تحت كنترل آزمايشگاهي پخت مواد آهاري و بررسي منحني هاي پخت آهار در نساجي
498
ساخت دستگاه تراش
499
ساخت دستگاه تراش آزمايشگاهي 100*QA20 L420 (حامل ابزار و مرغك )
500
ساخت دستگاه تركياب در سطح فلزات
501
ساخت دستگاه تركيبي انعقادسازي الكتريكي و نانوفتوكاتاليستي و استفاده از آن براي تصفيه پساب واقعي صنايع نساجي
502
ساخت دستگاه تركيبي انعقادسازي الكتريكي واكسيداسيون الكتريكي و استفاده از آن براي تصفيه پساب واقعي صنايع نساجي
503
ساخت دستگاه ترموزول آزمايشگاهي
504
ساخت دستگاه تست به روش تورمي دو محوره و استخراج خواص مكانيكي بافت وريد سافينوس با استفاده ار آن
505
ساخت دستگاه تست خستگي
506
ساخت دستگاه تست دريچه مصنوعي قلبي
507
ساخت دستگاه تست رادياتور اتومبيل
508
ساخت دستگاه تست رهايي تنش Relaxation Test
509
ساخت دستگاه تست كاوتياسيون در شير و بررسي تاثير كاوتياسيون بر منحني هاي مشخصه عملكردي و آكوستيك اميشن در شير كف فلزي globe valve
510
ساخت دستگاه تست و كاليبراسيون الكترومايوگراف
511
ساخت دستگاه تشخيص و كنترل برق سه فاز
512
ساخت دستگاه تصفيه آب با تكنولوژي پلاسما به روش dbd
513
ساخت دستگاه تغذيه كننده آزمايشگاهيي
514
ساخت دستگاه تقطير غشايي و بررسي اثر پارامترهاي موثر بر عملكرد غشاء در فرآيند شيرين سازي محلول نمكي
515
ساخت دستگاه تلفن الكترونيكي
516
ساخت دستگاه تلفن بي سيم جهت استفاده موثر از دستگاههاي تلفن ثابت
517
ساخت دستگاه تلفن خطوط استيجاري
518
ساخت دستگاه تنش سنج لعاب ﴿ روش stogct ﴾
519
ساخت دستگاه تهيه فتيله بدون استفاده از ماشين كارد و بررسي ويژگي هاي نخ تهيه شده از آن
520
ساخت دستگاه ثبت پتانسيل هاي برانگيختگي شنوايي و بررسي روش هاي كاهش تعداد متوسط گيري
521
ساخت دستگاه ثبت داده و ارسال آن به كامپيوتر
522
ساخت دستگاه ثبت ضربان قلب و مانيتورينگ آن روي صفحه نمايش موبايل
523
ساخت دستگاه جداكننده و تغليظ كننده آبي (هوايي )
524
ساخت دستگاه جوش مقاومتي نقطه اي SAW و كاربردان در صنعت
525
ساخت دستگاه چربي گير الياف
526
ساخت دستگاه چرخ سنج با حذف اثر شيب
527
ساخت دستگاه چرخ لنگر
528
ساخت دستگاه چگالي سنج و اندازه گيري، سختي و استحكام خرد شوندگي شعاعي در چرخ دنده C
529
ساخت دستگاه چند كاناله‌ي ثبت سيگنال الكتريكي مغز (الكتروانسفالوگرافي) بي‌سيم
530
ساخت دستگاه خزش آزمايشگاهي و بررسي و مقايسه رفتار خزشي فولادهاي ضدزنگ 304 و 316
531
ساخت دستگاه خم كننده ي ميله هاي مورد استفاده در ستون فقرات
532
ساخت دستگاه خمش
533
ساخت دستگاه در سينگ با چرخ الماس
534
ساخت دستگاه دور كننده حيوانات
535
ساخت دستگاه دي سي كاتور تور تلكس
536
ساخت دستگاه ديسكومتر
537
ساخت دستگاه رئومتر
538
ساخت دستگاه رسانائي فوم و بررسي اثر عوامل همترازي بر ميزان شدت ايجاد كف در محيط هاي آبي
539
ساخت دستگاه رسم كنندهي مشخصهي فركانسي تا فركانس 1 مگاهرتز با قابليت تعيين محدوده فركانس توسط كيپد و نمايش نتيجه روي صفحه نمايش
540
ساخت دستگاه زبري سنجي
541
ساخت دستگاه سرند ژيراتوري و مقايسه عملكرد آن با سرند لرزان
542
ساخت دستگاه سنباده كاري دستي و بررسي انواع پودرهاي ساينده و كاغذ سنباده و نحوه سيستم راهگاهي آن
543
ساخت دستگاه سنجش خستگي
544
ساخت دستگاه سيورت اتوماتيك و اندازه گيري جذب و واجذب هيدروژن ذر لانتائيد نيكل
545
ساخت دستگاه شارژ و باطري
546
ساخت دستگاه شبيه ساز ارتفاع سنج
547
ساخت دستگاه شناور آزمايشگاهي
548
ساخت دستگاه طيف سنجي الكتروشيميايي امپدانس با استفاده از قطعه AD5933 براي اندازه گيري امپدانس مختلط سلول بيولوژيكي
549
ساخت دستگاه فاصله سنج ليزري با استفاده از يك روش هندسي
550
ساخت دستگاه فاصله ياب خطا و آزمايشگر آن
551
ساخت دستگاه فركانس متر ديجيتال با استفاده از AVR microcomtoroller
552
ساخت دستگاه فلوك الكترواستاتيكي آزمايشگاهي و مطالعه تاثير عوامل فرآيند روي خصوصيات نهايي پارچه
553
ساخت دستگاه فولارد آزمايشگاهي
554
ساخت دستگاه فولارد آزمايشگاهي
555
ساخت دستگاه فيلتر الكترواستاتيك
556
ساخت دستگاه قابل حمل تشخيص موانع و پله به منظور كمك به نابينايان
557
ساخت دستگاه كارتخوان با تكنولوژي RFID [آر. اف. آي. دي.]
558
ساخت دستگاه كارتخوان با تكنولوژي RFID [آر. اف. آي. دي]
559
ساخت دستگاه كاستيگلانو
560
ساخت دستگاه كنترل AVR [اي. وي. آر.] با فرمان هاي صوتي
561
ساخت دستگاه كنترل حضور و غياب توسط RFID
562
ساخت دستگاه كنترل دما و رطوبت و مانتورينگ بر گوشي
563
ساخت دستگاه كنترل ماشين برش گاز CNC
564
ساخت دستگاه لاجيك آنالايزر ( ميكرو مانيتور)
565
ساخت دستگاه مالتي مانومترو تعيين توزيع فشار در نازل و ديفيوزر تونل باد مادون صوت
566
ساخت دستگاه مته تيزكني
567
ساخت دستگاه مدرج كردن فشارسنج بطريق بوردون وروش استفاده ازآن
568
ساخت دستگاه مديريت ساختمان با استفاده از برد آردويينو
569
ساخت دستگاه مرتب سازي عكس با avr [آ. وي. آر]
570
ساخت دستگاه مغناطيس كننده
571
ساخت دستگاه مكبر ذكر شمار و ركعت شمار هوشمند
572
ساخت دستگاه مولد جريان الكتريكي ( منبع تغذيه )
573
ساخت دستگاه مولد فليكر ولتاژ
574
ساخت دستگاه مولد مغناطيسي
575
ساخت دستگاه مولد هواي تميز و خشك
576
ساخت دستگاه و ارائه روش ميكروماشينكاري فتوشيميايي بدون ماسك با استفاده از ليزر
577
ساخت دستگاه يون¬زدايي خازني براي نمك¬زدايي از آب لب¬شور
578
ساخت دستگاهي آزمايشگاهي جهت اندازه گيري ضريب انتقال حرارت جابجايي داخلي و بررسي نقش نانو ذرات در افزايش ميزان انتقال حرارت
579
ساخت دستگاهي براي حذف نويز به طريقه فعال
580
ساخت دستگاهي براي كپي كردن از يك حافظه به ديگري با استفاده از ميكروكنترلر
581
ساخت دسته اي جديد ازكدهاي LDPC با استفاده از ساختارهاي تركيبياتي
582
ساخت دكوراسيون داخلي ﴿پاراوان﴾ با الهام از نقاشي كليمت
583
ساخت دو حسگر بر پايه تثبيت OH-H2Salabza -4 برروي دو غشاء سلولزتري استات و پلي وينيل كلرايد براي اندازه گيري جيوه در محلول هاي آبي
584
ساخت دو حسگر پتانسيومتري جديد بر پايه PVC جهت اندازه گيري داروهاي ونلافاكسين و مرفين در نمونه هاي بيولوژيكي
585
ساخت دو حسگر پتانسيومتري جديد جهت اندازه گيري داروي دسيپرامين و ديبوكائين
586
ساخت دو حسگر شيميايي نوري با استفاده از بيس (تيوفنال)-4و4- متيلن دي آنيلين و مشتق ايميدازول در غشاي PVC جهت اندازه¬گيري يون نقره (I)
587
ساخت دو حسگر شيميايي نوري با استفاده از مشتقات بنزايميدازول و ايندول در غشاي PVC جهت اندازه گيري يون نقره ﴿I)
588
ساخت دو حسگر شيميايي نوري مبتني بر يون پذير سنتزي بيس(تيوفنال)-4و’ 4- متيلن دي آنيلين جهت اندازه گيري مقادير بسيار ناچيز يون هاي جيوه و مس (II)
589
ساخت دو حسگر نوري بر پايه تثبيت واكنشگرهاي Qsalوsal2Dapte بر روي غشاپلي وينيل كلريد براي اندازه گيري يون هاي نيكل﴿II﴾ومس﴿II﴾ در محلول هاي آبي
590
ساخت دو فلزي فولاد - مس با روش ريخته گري
591
ساخت دو فلزي هاي ريختگي با استفاده از روش ريخته گري گريز از مركز
592
ساخت دو نوع حسگرا الكتروشيميايي بر پايه كمپلكس زوج يون جهت اندازه گيري داروهاي فناز و پيريدين هيدروكلريد و بنتاهيستين دي هيدروكلريد
593
ساخت دوچرخه برقي
594
ساخت دوحسگر شيميايي نوري مبتني بر يون پذير 2- (5-برمو-2-پيريديل آزو) -5- (دي اتيل آمينو) فنل (Br-PADAP) جهت اندازه گيري كاتيون هاي كادميوم (II) و كبالت (II)
595
ساخت دودكش خورشيدي و تعيين عملكرد بهينه از طريق آزمايش و اندازه گيري
596
ساخت ديرگدازهاي منيزيتي قير و قطران
597
ساخت ديود نانوساختاري آلي با قابليت توليد نور تك فام و بررسي نقش پارامترهاي موثر بر كارايي آن
598
ساخت ديود نوري پليمري بر پايه پلي ﴿ 1- متوكسي- 2) -4- اتيل هگزيل اُكسي)-2،5- پارا فنيلن وينيلن) (MEH–PPV)پ
599
ساخت ديودهاي نورافشان آلي با استفاده ازنقاط كوانتومي وبررسي برخي ازويژگي هاي فيزيكي آن
600
ساخت ذرات نانو كامپوزيتي پليمر / نانو رس بروش به روش پليمريزاسيون امولسيوني جهت بهبود خواص سيمان
601
ساخت ذرات هسته ـ پوسته و اصلاح ضربه پذيري پليمرها: اثر چسبندگي بين فازي
602
ساخت رابط بين سوژه و كاربر جهت تبادل داه بين آنها در MRI
603
ساخت رادار آلتراسونيك با قابليت تبادل اطلاعات بصورت بي سيم
604
ساخت راكتور و كاتاليزورهاي آهن براي فرايند فيشر - تروپش : سنتز ئيدروكربنهاي گازي C1-C5از مازاد ئيدروژن و منوكسيدكربن نيروگاهها و پالايشگاهها
605
ساخت راه اندازي نرم و كنترلر سرعت موتور DC با مشخصات 5A.21,v 200
606
ساخت رايكال داروي انتخابي براي پوشش پالپ و پولپوتومي
607
ساخت ربات با سه درجه آزادي
608
ساخت ربات پرنده ( Ducted fan )
609
ساخت ربات پرنده چهار موتوره (كوادكوپتر)
610
ساخت ربات تعقيب كننده نور
611
ساخت ربات دو چرخه با استفاده از Lego Mindstorms NXT
612
ساخت ربات كنترل از راه دور
613
ساخت رباط حركتي با استفاده از نرم افزار Bascom و Isis
614
ساخت رباط حركتي با استفاده از نرم افزار Bascom و Isis
615
ساخت ردياب خورشيدي براي پنل هاي خورشيدي با استفاده از ميكروكنترلر Atmega 61 L
616
ساخت ردياب خورشيدي تك محوره
617
ساخت رزوناتور با استفاده از گرافن ليزري و غيرليزري
618
ساخت رزين رنگ ساختماني نانو كامپوزيت زيست سازگار بروش پليمريزاسيون امولسيوني در حضور ذرات نانو سيليس جهت افزايش كارآيي و كاهش مصرف مواد آلي
619
ساخت رزين هاي الكيد بر پايه آب قابل مصرف در توليد رنگ ها
620
ساخت رله برق گرفتگي
621
ساخت رنگ مشكي گوگردي
622
ساخت رنگينه هاي سراميكي
623
ساخت رنگينه هاي قهوه اي - قرمز
624
ساخت روبات Ballbot با استفاده از lego mindstorms
625
ساخت روشنايي با استفاده از طرحهاي اسليمي ﴿منبت و مشبك﴾
626
ساخت روشنايي چوبي باالهام از اسطوره هاي ايراني
627
ساخت روغن هاي خوراكي مناسب براي مصارف مختلف به روش استريفيكاسيون
628
ساخت زئوليت BaX و بررسي عملكرد آن در جداسازي پارازايلن از مخلوط زايلن‌ها
629
ساخت زخم پوش آنتي باكتريال بر پايه ژلاتين با قابليت تشخيص سريع عفونت
630
ساخت زخم پوش با استفاده از تركيب آلجينات و كيتوسان جهت كاربرد در جراحات خارجي
631
ساخت زخم پوش نانوليفي با قابليت رهايش عصاره جلبك درماني جهت ترميم زخم
632
ساخت زخم پوش هيدروژلي بر پايه ي آلوئه ورا و ارزيابي خواص آن
633
ساخت زخم‌پوش الكتروريسي‌شده از سلولزاكسايد بازيافتي و مقايسه خواص فيزيكي و شيميايي آن با زخم‌پوش تهيه‌شده از الياف معمولي سلولز
634
ساخت زيست حسگر الكترو شيمي بسيار حساس براي اندازه‌گيري نشانگرهاي سرطاني بر اساس مولكول‌هاي آپتامر و تركيبات گرافني
635
ساخت زيست حسگر الكتروشيميايي بر پايه ي DNA جهت مطالعه ي تخريب ناشي از دوپامين در حضور مس (ŸIIŸ) و يا آهن ﴿II﴾ و بررسي اثر برخي آنتي اكسيدان ها بر تخريب DNA
636
ساخت زيست حسگر الكتروشيميايي بر پايه ي الكترود فولاد ضد زنگ نانو متخلخل اصلاح شده با نانو ذرات طلا و پالاديوم براي اندازه گيري همزمان لوودوپا و اوريك اسيد
637
ساخت زيست حسگر الكتروشيميايي براي اندازه گيري همزمان استامينوفن و كدئين با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با گرافن اكسيد كاهش يافته و نانو ذرات مكعبي اكسيد مس
638
ساخت زيست حسگر باكتريابي Ecoli TG با استفاده از باكتريوفاژ به روش خازن سنجي
639
ساخت زيست حسگر بر پايه DNA با استفاده از گرافن اصلاح شده با نانو ذره ي TiO2 جهت اندازه گيري فورازوليدون و بررسي اثر ممانعت كنندگي برخي يون هاي فلزي در تخريب DNA توسط فورازوليدون
640
ساخت زيست حسگر بر پايه DNA جهت اندازه گيري فنازوپيريدين و D- پن سيل آمين و بررسي تخريب DNA ناشي از D- پن سيل آمين در حضور يون آهن (III)
641
ساخت زيست حسگر بر پايه DNA جهت اندازه گيري گلوتاتيون و نارينگين و بررسي اثر آنتي اكسيداني گلوتاتيون
642
ساخت زيست حسگر بر پايه DNA و بررسي تاثير نوع نانو ذره و پلي الكتروليت بر كارايي آن جهت اندازه گيري آتروپين سولفات در نمونه هاي بيولوژيكي
643
ساخت زيست حسگر بر پايه ي DNA با استفاده از نانو صفحات اكسيد گرافن كاهش يافته جهت اندازه گيري فلوتاميد در بافت هاي بيولوژيكي
644
ساخت زيست حسگر بر پايه ي DNA جهت اندازه گيري مقادير كم كرايسويدين و بررسي رفتار ضد سرطاني ويتامين K3 (مناديون) در حضور كاهنده هاي مختلف
645
ساخت زيست حسگر جهت تشخيص بيماري هاي سرطان پروستات و سينه
646
ساخت زيست حسگر ميكروسيالي مبتني بر كاغذ براي سنجش گلوكز
647
ساخت زيست حسگر نوري لومينسانس الكتروشيميايي و اندازه گيري پروتئين P53 با استفاده از آن
648
ساخت زيست حسگرهاي الكتروشيميايي هيبريديزاسيون DNA براي تعيين چند شكلي تك نوكلئوتيدي با استفاده از نانوذرات فلزي و بستر گرافن و تشخيص زود هنگام سرطان با كمك آپتامر و با استفاده از الكتروشيمي دوقطبي و نانوذرات مغناطيسي
649
ساخت زيست‌حسگر بر پايه DNA با استفاده از نانو لوله هاي كربني چند ديواره و فيلم پليمري ليزين براي اندازه گيري مقادير كم ديازينون
650
ساخت زيستگر حسگر بر پايه DNA به منظور بررسي اثر آنتي اكسيدان هاي فلانول بر صدمات وارده به آن و مطالعه ي رفتار الكتروشيميايي برخي نانو ذرات پلي اكسومتال به عنوان منابعي براي آزاد سازي هيدروژن
651
ساخت زيورآلات شيشه اي با ساتفاده از تكنيك فيوزينگ گلس
652
ساخت زيورالات سراميكي معاصر و تزيين ان با لعاب زرين فام
653
ساخت زيورالات شيشه اي با استفاده از نقوش آبگينه هاي دوره ساساني
654
ساخت ژل پليمر و مدلسازي پديده تورم به منظور ازدياد برداشت نفت
655
ساخت ژل هاي پليمري پيش ساخته پلي اكريل آميد با قابليت اصلاح تراوايي مخازن
656
ساخت ژيروسكوپ و شبيه سازي آن با نرم افزار SIMULINK
657
ساخت ساحرانه ء بستر: طراحي سرويس اتاق خواب ، نگاهي به مفهوم باروري و استفاده از نقوش قدرت
658
ساخت ساختارهاي سه بعدي پليمري اليافي با استفاده از روش ريسندگي سانتريفوژي حلال ياري : روش جديد براي ساخت داربستهاي مهندسي بافت در مقياس بزرگ
659
ساخت سازگاركنندهpp- g- ma‏‏ در فاز جامد و بررسي مقدار بهينه آن در آينده / PET ‏‏
660
ساخت سازه اي نوتركيب جهت الحاق ژن E-GEP به محل ژن فاكتور8 در سلول هاي رده هپاتوماي موشي
661
ساخت ساعت چوبي با الهام از نقش مايه هاي ايراني﴿سنتي﴾
662
ساخت ساعت ديجيتال چرخان
663
ساخت سامانه آزمايشگاهي براي بررسي اثر ميدان الكتريكي بر روي انتقال حرارت در لوله حاوي محيط متخلخل
664
ساخت سامانه الكترونيك شناورسازي و به حركت در آوردن اجسام در سيال با استفاده از امواج آكوستيك
665
ساخت سامانه بستر سيال گازي و بررسي رفتار حباب در بستر سيال به كمك تحليل الگوي نوسانات فشار
666
ساخت سامانه دارويي بر پايه پليمرها جهت كنترل بيماري آلزايمر
667
ساخت سامانه روشنايي هوشمند
668
ساخت سامانه شناور سازي اجسام در سيال با استفاده از امواج آكوستيك
669
ساخت سامانه هاي رهايش داروي كنترل شده ي رساناي الكتريكي با قابليت تشكيل در محل بر پايه ي نانو لوله هاي كربني
670
ساخت سامانه هاي رهايش دارويي ليپوزومي و بررسي برهمكنش آنها باپروتئين
671
ساخت سامانه ي پلاسماي تخليه سد دي الكتريك به منظور افزايش عمر گل رز شاخه بريده
672
ساخت سبز، مشخصه يابي و ارزيابي فعاليت بيولوژيكي نانو ذرات سوپر پارامغناطيس اكسيد آهن
673
ساخت سديم پربورات مونوهيدرات توسط دي هيدراسيون سديم پربورات تتراهيدرات
674
ساخت سراميك هاي پيزوالكتريك نانوكريستال در حالت جامد و ارزيابي خواص آن
675
ساخت سراميك يگ با استفاده از نانوذرات آلومينا و ايتريا و بررسي تاثير فرآيندهاي پس از شكل‏دهي بر خواص اپتيكي آن
676
ساخت سراميك‌هاي نانوكريستال بر پايه Li-B جهت كاربرد در دزميتري گرماليان
677
ساخت سراميكهاي pzt و بررسي خواص دي الكتريكي و پيزوالكتريكي بر اساس تغييرات دماي زينترينگ
678
ساخت سري گلدان هاي چوبي با استفاده از شيوه هاي سنتي ايران ﴿معرق، مشبك، فلزكوبي﴾
679
ساخت سطح ابرآبگريز روي فلز مس به روش الكتروشيميايي و پوشش‌دهي با لايه آب گريز
680
ساخت سفالينه با استفاده از روش ورقه
681
ساخت سل الكتروشيميايي كاغذي با الكترودهاي كشيده شده با مداد
682
ساخت سل فوتوولتايي از نوع نانو ذرات Tio2 حساس شده رنگي جهت استفاده در واكنش هاي فوتو كاتاليتيك اكسيد -احياء
683
ساخت سلول خورشيدي با ساختار معكوس از نيمرساناهاي آلي بر روي زير لايه انعطاف پذير ITO
684
ساخت سلول خورشيدي با لايه جاذب پروسكايت با غلظت هاي مختلف متيل آمونيوم يديد
685
ساخت سلول خورشيدي پليمري ‍‍‍‍‍ بر پايه پلي)2-متوكسي-5-(2- اتيل هگزيل اُكسي)- پارا- فنيلن وينيلن)
686
ساخت سلول خورشيدي رنگ دانه اي با استفاده از رنگ دانه دي آزو و بررسي آن
687
ساخت سلول خورشيدي نانوساختار پروسكايت و بررسي عملكرد و پايداري آن در شرايط مختلف محيطي
688
ساخت سلول فشار سنج و كاليبراسيون آن جهت استفاده در تونل
689
ساخت سلول هاي بيوفوتوولتائيك حالت جامد و الكتروليتي حاوي پروتئين فتوسيستم 1
690
ساخت سلول هاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي Ag2S
691
ساخت سلول هاي خورشيدي حساس شده توسط نقاط كوانتومي با الكتروليت هاي مختلف و مقايسه عملكرد آنها
692
ساخت سلولهاي خورشيدي p-n و اندازه گيري عمق پوندگاه و بازده آن
693
ساخت سنسور الكتروشيميايي بر پايه الكترود مداد كربن اصلاح شده با پليمر حكاكي شده مولكولي جهت اندازه گيري مقادير كم فوروزمايد
694
ساخت سنسور به همراه رمز
695
ساخت سنسور تشخيص دما
696
ساخت سنسور شست وشوي پيزوالكتريك
697
ساخت سنسور گازهاي قابل اشتعال
698
ساخت سنسور هوشمند
699
ساخت سنسورهاي اندازه گيري درصد منيزيم در آلياژهاي آلومينيم با استفاده از روش EMF
700
ساخت سه حسگر شيميايي نوري مبتني بر ليگاند سنتزي....
701
ساخت سوزن دستگاه STM از جنس نانولوله ي كربني
702
ساخت سوسپانسيون پلي استايرن به روش وارونگي فاز و ارزيابي رئولوژيكي آن
703
ساخت سوسوزن سراميكي مركب بر پايه پودر نانويي (Y,Gd,Lu)3(Sc,Al)5O12: Tb, Pr, Eu
704
ساخت سي دي اموزش فصيح خواني قران
705
ساخت سي دي چندرسانه اي
706
ساخت سيال مغناطيسي نانو ذره اي داراي Magnetite و مطالعه ساختار و فرآيند با طراحيهاي آماري
707
ساخت سيستم استخراج پتانسيل هاي سطح بدن
708
ساخت سيستم اعلام خطر هوشمند
709
ساخت سيستم اعلام نشت گاز هوشمند
710
ساخت سيستم اندازه گيري دستگاه تست بالج
711
ساخت سيستم اندازه گيري و ثبت زاويه ي مفصل مبتني بر شتاب سنج، واسط بلوتوث و روش DCMR
712
ساخت سيستم ايمني و تعليق فرمان اتومبيل
713
ساخت سيستم بازبيني اتوماتيك با استفاده از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان يك دسته اي و الگوريتم يهينه سازي فوتبال
714
ساخت سيستم برداشت اتوماتيك (كامپيوتري) در ماشين تخت باف
715
ساخت سيستم پخش صوت در يك جهت
716
ساخت سيستم پردازش آنالوگ سيگنال¬هاي آشكارساز( NaI(Tl
717
ساخت سيستم تبخير ساز براي مقايسه راندمان پدهاي پوشالي، سلولزي واليافي
718
ساخت سيستم تخمين پتانسيل هاي الكتريكي اپي كارد قلب توسط حل مسئله معكوس الكتروكارديوگرام
719
ساخت سيستم تفريخگاهي مدار‌بسته با تصفيه‌گر شيميايي (معدني، آلي و نانو) به‌منظور حذف عوامل بيماري‌زاي باكتريايي، قارچي و آلاينده‌ها
720
ساخت سيستم تهويه تركيبي با استفاده از يك بادبزن
721
ساخت سيستم حفاظت حرارتي موتور در محفظه
722
ساخت سيستم دريافت و ذخيره‌سازي صوت از داخل بدن با استفاده از آرايه‌اي از ميكروفون ها
723
ساخت سيستم دزدگير با استفاده از آردوينو با امكان پيام رساني GSM
724
ساخت سيستم كنترل سه دستگاه با باس كن توسط دبليو لن
725
ساخت سيستم كنترل مركزي با قابليت اتصال به چندزيرسيستم به صورت بيسيم
726
ساخت سيستم لايه ناز ك سه تايي SNO2/AL2O3/SNO2 به روش اسپري پايروليزيز و بررسي اثر تغيير حجم لايه مياني و باز پخت لايه ها روي خواص ساختاري اپتيكي و الكترونيكي , the synthesis of sno2/al2o3/sno2 thin films system by the spray pyrolysis method and the study of structural,optical and electrical properties
727
ساخت سيستم مانيتورنيگ پاسخ فركانسي امپدانس بدن
728
ساخت سيستم موقعيت يابي داخل ساختمان براي ربات چهار چرخ
729
ساخت سيستم ميكروپروسسور آموزشي بدون استفاده از چيپ CPU
730
ساخت سيستم ميكروفلويديك قطره اي بر روي بورد مدار چاپي
731
ساخت سيستم نشان دهنه همه منظور ﴿ Universal Monitoring ﴾ براي انواع متداول ترموكوپل ها و سنسورهاي مقاومتي
732
ساخت سيستم هشدار دهنده ي فاصله براي نابينايان مبتني بر سنسور فراصوت
733
ساخت سيستم هوشمند كنترل روشنايي
734
ساخت سيكلو كانورتر فاز
735
ساخت سيگنال ژنراتور با استفاده از كامپيوترهاي PC
736
ساخت سيگنال ژنراتور فركانس متغير با استفاده از سخت افزار rasp berry p 12 ، evel bord 9833
737
ساخت سيلر دنداني نوين بر پايه سيمان CEM و بهبود كيفيت آن با استفاده از طراحي آزمايش
738
ساخت سيليكاي مزوپور با سطح فعال شده شيميايي به منظور تثبيت آنزيم آلفاآميلاز
739
ساخت سيليكون متخلخل به منظور كاربرد به عنوان يك نانوبيوراكتور
740
ساخت سيم ابررساناي گرم بر پايه ايترييوم
741
ساخت سيمان هاي گلس آيونومر آنتي باكتريال به روش سل ژل
742
ساخت سيمان هاي ويژه مصارف دندانپزشكي
743
ساخت سيمولاتور (آنالوگ هواپيما)
744
ساخت شارژ با استفاده از سلول خورشيدي
745
ساخت شارژ پرتابل خورشيدي به منظور روشنايي و شارژ DC [دي سي]
746
ساخت شارژر خورشيدي موبايل
747
ساخت شبكه تنظيم ژني با استفاده از مجموعه هاي داده چندگانه
748
ساخت شبكه سازهاي زيست تخريب پذير جديد بر پايه مشتقات كربوكسليك اسيد به منظور تهيه نانو پليمر هاي قالب مولكولي
749
ساخت شبكه سوپرامولكولي مدل بر اساس پلي وينيل الكل و شبيه سازي رفتار رئولوژيكي آن
750
ساخت شبكه هاي بي سيم متصل با استفاده از آنتن هاي جهت دار
751
ساخت شبكه هاي تعامل قابل اطمينان با استنتاج فازي و شناسايي كمپلكس هاي پروتئيني
752
ساخت شبكه هاي عصبي براساس مطالعات شناختي عصب زايي
753
ساخت شبكه ي قابل اطمينان با استنتاج فازي و پيش بيني ژن هاي عامل بيماري روي بستر آپاچي اسپارك
754
ساخت شبيه ساز براي بازسازي سه بعدي صورت انسان
755
ساخت شبيه ساز كنترل دستگاه آبكاري در خلاء
756
ساخت شمعدان هاي فلزي با استفاده از فرم هاي اسليمي صفوي
757
ساخت شناساگرها جهت اندازه گيري pH سلولهاي زنده سنتز 2- (هيدروكسي متيل )- 6- متيل - 4- نيتروپيريدين
758
ساخت شناور هوشمند
759
ساخت شير هوشمند چشمي
760
ساخت شيشه اوپال فلوريدي و بررسي خواص آن
761
ساخت شيشه با تكنيك فيوزينگ و كاربرد آن در دكوراسيون داخلي
762
ساخت شيشه با ضريب شكست شيب دار
763
ساخت شيشه سراميك مولايتي شفاف نانو ساختار و بررسي خواص نوري آن
764
ساخت شيشه سراميك هاي سيستم Sio2 - A1203 - Cao - Mgo با استفاده از مواد اوليه طبيعي ارزان قيمت
765
ساخت شيشه موج بر
766
ساخت شيشه موج بر
767
ساخت شيشه هاي زيست فعال حاوي فلورايد به روش سل ژل براي درمان حساسيت دنداني
768
ساخت شيشه هاي فوتوكروميك بوروسيليكاتي
769
ساخت صفحات دو قطبي بر پايه ماتريس پلي پروپيلن جهت كاربرد در پيل هاي سوختي پليمري
770
ساخت صفحات دو قطبي پيل سوختي هيدروژني ﴿PEM ﴾ با استفاده از كامپوزيت پليمر رسانا
771
ساخت صفحات ذخيره ساز هيدروژن بر پايه پلي آنيلين
772
ساخت ظروف سراميكي (سرويس چايخوري)
773
ساخت عروسك براي يك فيلم داستاني (فيلم زنده - عروسكي گلنار)
774
ساخت عصاي هوشمند نابينايان
775
ساخت عينك مراقب حركت مردمك چشم
776
ساخت عيوب جوشكاري
777
ساخت غشا آبگريز با روش الكتروريسي و كاربرد در فرايند تقطير غشايي با فاصله هوايي
778
ساخت غشا آميزه اي پلي اترسولفون (PES) و پلي اترسولفون سولفونه شده (SPES) با درصدهاي مختلف سولفوناسيون جهت استفاده در جداسازي مخلوط آبي-روغني
779
ساخت غشا اولترافيلتراسيون بر پايه پلي اكريلو نيتريل و نانو ذرات گرافن اكسايد
780
ساخت غشا پليمري براي استفاده در فرايند اولترافيلتراسيون و اصلاح سطح غشا توسط كرونا به منظور كاهش گرفتگي در جداسازي آب و روغن
781
ساخت غشا پليمري تركيبي حاوي نانو زئوليت براي استفاده در فرايند تراوش تبخيري
782
ساخت غشا پليمري ميكروفيلتراسيون حاوي نانوذرات نقره با روش لايه نشاني به كمك كرونا
783
ساخت غشا ردياب‌مولكولي به منظور جداسازي يون فلزي
784
ساخت غشا زمينه مركب بر پايه پلي سولفون و نانوذرات گرافن متخلخل براي جداسازي اتيلن از اتان و پروپيلين از پروپان
785
ساخت غشا سلولز استاتي براي فرآيند اسمز مستقيم
786
ساخت غشا كامپوزيتي پلي اترسولفون/نانوذره مغناطيسي براي حذف يون كروم
787
ساخت غشا ماتريس آميخته )پل يايميد متريميد 5218زئوليت نانو حفره( براي تراوش گزينشي د ياكسيد كربن
788
ساخت غشا ماتريس آميخته با پركن هاي چارچوب فلز-آلي (metal-organic framework)
789
ساخت غشا ماتريس آميخته با نانوذرات اكسيدفلزي آبدار جهت حذف يون فلزي
790
ساخت غشا نانو كامپوزيت نانو فيبري حاوي پلي اتر بلاك آميد براي نمك زدايي از آب با فرآيند تقطير غشايي
791
ساخت غشا نانوكامپوزيتي بر پايه كوپليمر براي جداسازي دي اكسيد كربن و متان و مدل سازي آن
792
ساخت غشاء اتيلن وينيل استات اصلاح شده با پلي اتيلن گلايكول براي جداسازي گاز دي اكسيدكربن از نيتروژن
793
ساخت غشاء اولترافيلتراسيون بر پايه پلي سولفون و پلي اتر سولفون براي تغليظ شير
794
ساخت غشاء پليمري اولترافيلتراسيون حاوي نانوذرات زئوليت و اكسيدتيتانيوم به منظور كاهش گرفتگي غشاء
795
ساخت غشاء پليمري جداسازي گاز طبيعي
796
ساخت غشاء پليمري حاوي نانو ذرات زئوليت براي آب زدايي از حلال ها با فرآيند تراوش تبخيري
797
ساخت غشاء پليمري ماتريس آميخته پلي‌‌‌اتر‌سولفون/پلي‌آميد/نانو زئوليت جهت جداسازي مخلوط‌هاي گازي
798
ساخت غشاء تخت متخلخل بر پايه پلي اكريلونيتريل
799
ساخت غشاء سراميكي اصلاح شده با نانو ذرات ZrO2 جهت تصفيه آب
800
ساخت غشاء سراميكي لوله اي با اندازه منافذ سطحي در ابعاد نانوبه روش قالب ريزي ژلي اصلاح شده همراه با پوشش دهي سطحي
801
ساخت غشاء شبكه مركب پلي (وينيل الكل)- نانو سيليكا اتصال عرضي شده با فوماريك اسيد جهت آب گيري تراوش تبخيري از ايزوپروپانول
802
ساخت غشاء فلزي با استفاه از روش پاشش حرارتي
803
ساخت غشاء فوق‌آب‌گريز بر پايه‌ي PVDF جهت استفاده در تقطير غشايي
804
ساخت غشاء كامپوزيتي پليسولفون/پليآميد حاوي نانوذرات سيليكا به روش پليمريزاسيون فصل مشترك
805
ساخت غشاء مركب فيلم نازك بر پايه استفاده از نانو الياف و بررسي عملكرد آن
806
ساخت غشاء مركب فيلم نازكنانوفيلتراسيون براي جداسازي نمك‏ها از آب
807
ساخت غشاء نامتقارن نانوفيلتراسيون بر پايه اكريلو نيتريل بوتادين استايرن (ABS)/ پلي وينيل پيروليدون (PVP)وبهينه سازي فرآيند به روش رويه هاي پاسخ
808
ساخت غشاء نانو اليافي جهت حذف آلاينده هاي فلزات سنگين (نظيرCU ) از آب و پساب و بررسي تاثير مورفولوژي و ميزان تخلخل در كارايي آن
809
ساخت غشاء نانوزئوليتي ZSM-5 براي جداسازي گاز هيدروژن از مخلوط گازهاي حاصل از فرآيند ريفورمينگ با بخار آب
810
ساخت غشاءپليمري جهت جداسازي اكسيزن ازهوا
811
ساخت غشاءهاي پليمري بر اساس سلولز استات جهت نمك زدايي از آب
812
ساخت غشاءهاي پليمري جداسازي گاز جهت جداسازي اكسيژن
813
ساخت غشاءهاي متخلخل پليمري ميكروفيلتراسيون
814
ساخت غشاتعويض كاتيوني برپايه پلي استايرن بااتصالات عرضي دي وينيل بنزن
815
ساخت غشاهاي پليمري ماتريس آميخته با نانوذرات مغناطيسي اكسيدآهن و گرافن اكسايد به منظور جلوگيري از پديده گرفتگي در فرآيند تصفيه پساب ها
816
ساخت غشاهاي ماتريس ‌آميخته با استفاده از پركن MOF جهت جداسازي CO2/CH4
817
ساخت غشاهاي ماتريس آميخته براي زدودن د ياكسيد كربن از متان
818
ساخت غشاهاي مركب و نانومركب لايه نازك نانوفيلتراسيون بار مثبت بر پايه پلي اكريلونيتريل-نانومواد كربني به منظور استفاده در فرآيند نمك¬زدايي
819
ساخت غشاهاي مركب و نانومركب لايه نازك نانوفيلتراسيون بر پايه پلي‌اترسولفون- نانوموادكربني در فرآيند نمك‌زدايي
820
ساخت غشاهاي نانو كامپوزيت پلي سولفون حاوي نانو بلورها يا نانوالياف سلولزي و بررسي عملكرد آن‌ها
821
ساخت غشاهاي نانو كامپوزيتي آلي ( پلي بنزيميدازول) - معدني و توسعه مدل هاي تطابقي جهت پيش بيني رسانايي پروتون آنها براي استفاده در پيل سوختي غشاي تبادل پروتوني دماي بالا (HT-PEMFC)
822
ساخت غشاهاي نانو كامپوزيتي بر پايه پلي فتالازينون اتر كتون سولفونه براي كاربرد در پيلهاي سوختي با استفاده از نانو ذرات معدني
823
ساخت غشاهاي نانوكامپوزيتي جهت جداسازي مخلوط گازي هيدروژن و دي اكسيد كربن
824
ساخت غشاي آلياژي PC/SEBS-g-MA براي جداسازي گاز Co2 از N2
825
ساخت غشاي الياف توخالي اولترافيلتراسيون پلي اتر سولفون وبهبود خواص آن با استفاده از نانو ذرات
826
ساخت غشاي اولترافيلتراسيون پليمري فتوكاتاليستي جهت تجزيه متيل نارنجي
827
ساخت غشاي پلي اتر بلاك آميد و كاربرد نانو ذره سيليكا در آن براي جداسازي گاز 2N/2OC
828
ساخت غشاي پلي دي متيل سيلو كسان بر روي پايه ي پلي اتر سولفون و كاربرد آن در جداسازي تولوئن از آب با استفاده از فرآيند تراوش تبخيري
829
ساخت غشاي پليمري حاوي نانوذرات زئوليت و مايعات يوني به منظور جداسازي تركيبات آلي فرار از محلول هاي آبي با فرايند تراوش تبخيري
830
ساخت غشاي پليمري نانو كامپوزيت (پلي يورتان/پلي اتيلن گلايكول/نانوسيليكا) براي بررسي عبور پذيري و انتخاب‌پذيري گازهاي N2 ، CO2،O2 و CH4
831
ساخت غشاي پليمري نانوليفي حاوي نانوذره به روش الكتروريسي با قابليت جداسازي ذرات جامد معلق
832
ساخت غشاي تبادل كاتيوني جهت جداسازي انتخابي يون ليتيم با استفاده از فرآيند الكترودياليز
833
ساخت غشاي تبادلي نسيكوني نانوساختار با قابليت هدايت يون زيركونيوم
834
ساخت غشاي زئوليتي نانو حفره كابازيت و بررسي كاربرد آن در صنايع گاز
835
ساخت غشاي سراميكي با اندازه متوسط حفرات نانومتري به منظور كاربرد در فرآيند الترافيلتراسيون
836
ساخت غشاي شبيه سازي شده سلول و بررسي پارامترهاي عبوري مولكولهاي درماني
837
ساخت غشاي لايه نازك (TFC) و بهبود آن براي فرآيند اسمز مستقيم با استفاده از نانو ذرات كربني
838
ساخت غشاي لايه نازك نانوكامپوزيتي اسمز معكوس حاوي نانو ذرات زئوليت با روش dip-coating
839
ساخت غشاي لايه نازك نانوكامپوزيتي اسمز معكوس حاوي نانو ذرات زئوليت با روش پاششي (اسپري)
840
ساخت غشاي ماتريس آميخته با استفاده از نانوپركن هاي آلي براي جداسازي دي اكسيدكربن و متان
841
ساخت غشاي ماتريس آميخته پل يد يمتي لسيلوكسان/ بيلبل نانولوله كربن براي جداسازي گاز
842
ساخت غشاي ماتريس آميخته پل يد يمتي لسيلوكسان/ نانولوله كربن براي جداسازي گاز
843
ساخت غشاي مركب پلي دي متيل سيلوكسان با انتخابگري زياد حاوي جاذب مناسب جهت جدا سازي تولوئن از آب با استفاده از فرآيند ترواش تبخيري
844
ساخت غشاي نانوساختار پالاديومي بر روي بستر فولاد ضد زنگ 316L
845
ساخت غشاي نانوساختار كربني با مساحت سطح بالا براي حذف آلاينده هاي نفتي از آب
846
ساخت غشاي نانوكامپوزيتي نانولوله هالوسيت پلي اتر بلاك آميد - (PEBA) براي جداسازي دي اكسيد كربن و متان
847
ساخت غشاي نانولوله كربني - سراميكي به منظور استفاده در فرآيندهاي تصفيه آب
848
ساخت غشلهاي نانوكامپوزيت براي آب زدايي الكل ها با استفاده از فرايند تراوش تبخيري
849
ساخت فاصله سنج آلتراسونيك با AVR
850
ساخت فاصله سنج اولتراسونيك
851
ساخت فانتوم بافت نرم با رفتار الاستيك خطي
852
ساخت فانوس با استفاده از بافت پارچه
853
ساخت فرز آموزشي CNC محور عرضي (2)
854
ساخت فرستنده - گيرنده فيبر نوري دو كاناله WDM
855
ساخت فرستنده تاج ماودن قرمز و گيرنده مادون قرمز
856
ساخت فرستنده و گيرنده BPSK به كمك راديو نرم افزار
857
ساخت فرستنده و گيرنده فيبر نوري دو كاناله ي TDM
858
ساخت فرستنده و گيرنده نوري
859
ساخت فرمهاي شيشه اي با استفاده از قالب هاي فلزي و سراميك برد
860
ساخت فرمولهاي جديد درونيابي و بسط هاي توابع با استفاده از عملگردهاي خطي و كاربرد آنها درانتگرال گيري عددي و حل بعضي از معادلات تابعي
861
ساخت فريم دستگاه هيدروليكي اندازه گيري خستگي ظرفيت 5 و ارائه روش بكارگيري آن
862
ساخت فعل در گويش گيلكي آبكنار
863
ساخت فك دستگاه كشش براي مواد لاستيكي و پلاستيكي
864
ساخت فلزياب
865
ساخت فلوئورهيدروكسي آپاتيت بالك نانو ساختار با استفاده از نانو پودر و بررسي تاثير ميزان يون فلوئور بر خواص مكانيكي و زيستي
866
ساخت فن سانتريفوژ دو كاناله
867
ساخت فوتورزيستور سلنيم و بررسي خواص فيزيكي آن
868
ساخت فولاد تند بر ريختگي و بررسي خواص آن
869
ساخت فولاد دوفازي توسط فرايندهاي نورد تجمعي و آنيل بين بحراني و بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي آن
870
ساخت فولاد زنگ نزن آستنيتي 316L نانوساختار استحكام يافته با ذرات اكسيدي پراكنده (ODS) با روش آلياژسازي مكانيكي
871
ساخت فوم آلومينيومي مرتبه اي به روش متالورژي پودر
872
ساخت فوم پايه آلومينيوم و مدل سازي رياضي پايداري فوم
873
ساخت فوم كامپوزيتي آلومينيوم -سيليسيم-كار با يدسيليسيم﴿MMC) بروش متالورژي پودر و بررسي تاثير درصد پودرSIC، دما و زمان فوم سازي بر جذب انرژي آن
874
ساخت فوم كربن فعال ونانوكامپوزيت آن توسط اكسيدهاي فلزي و بررسي كاربرد آن
875
ساخت فوم مسي با تخلخل بالا به روش متالورژي پودر و مشخصه يابي آن
876
ساخت فوم هاي سلول بسته لاستيكي بر پايه نانوكامپوزيت لاستيك طبيعي/ لاستيك طبيعي اپوكسيده شده/ نانو ذرات خاك رس: بررسي اثر فرمولاسيون بر خواص فيزيكي، مكانيكي، رفتار جذب و انعكاس امواج صدا
877
ساخت فوم هاي مرتبه اي آلومينيم و روي و برآورد جذب انرژي آنها
878
ساخت فوم‌ بين فلزي دي سيليسيد موليبدن توسط فرآيند سنتز احتراقي
879
ساخت فيبر آلومينيم آندايز شده داراي پوشش طلا جهت ميكرو استخراج فاز جامد برخي تركيبات گوگرددار
880
ساخت فيبر ميكرواستخراج با فاز جامد بر اساس نانو كامپوزيت گرافن / پلي استايرن و كاربرد آن در اندازه گيري محصولات جانبي ناشي از ضد عفوني آب به وسيله كروماتوگرافي گازي مجهز به آشكار ساز ربايش الكتروني
881
ساخت فيكساتور تست پيچش مطابق استاندارد ASTM F543
882
ساخت فيكسچر خمش
883
ساخت فيلتر فومي سراميكي و بررسي عملكرد آن در تصفيه مذاب آلياژهاي آلومينيوم
884
ساخت فيلم آموزشي سيستم تهويه معدن زغالسنگ طرزه
885
ساخت فيلم آموزشي سيستم هواي فشرده معدن زغال سنگ طرزه
886
ساخت فيلم انيميشن عروسكي از ابتدا تا انتها
887
ساخت فيلم انيميشن عروسكي از ابتدا تا انتها
888
ساخت فيلم پوششي زانتان داراي عصاره اسپيرولينا به منظور رهايش كنترل شده دارو جهت كاربرد در بهبود زخم
889
ساخت فيلم هاي پليمري با كاربرد دارورساني از طريق دهان بر پايه آلياژ پكتين٬ پلي وينيل پيروليدون و پلي وينيل الكل
890
ساخت فيلم هاي پليمري حاوي نانو ذرات نقره با استفاده از روش لايه نشاني جهت استفاده در بسته بندي موادغذايي
891
ساخت فيلم هاي نانوكامپوزيت پليمري بر مبناي PVC و PVA حاوي نانوذرات آلفا - آلوميناي جفت شده با دولايه متناوب زيست سازگار سيتريك اسيد و ويتامين C
892
ساخت فيلم¬هاي پليمري بر پايه نانو نقره به روش لايه نشاني به كمك كرونا
893
ساخت فيلمهاي نانوذره Tio2 و بررسي ويژگيهاي الكتريكي و اپتيكي آنها
894
ساخت قاب آيينه هاي مشاطه گري با استفاده از تكنيك منبت
895
ساخت قاب ها براي فضاهاي هيلبرت با بعد متناهي
896
ساخت قاب هاي چسبان هم زاويه با استفاده از دستگاههاي اشتاينر
897
ساخت قاب هاي چوبي معرق بر اساس نقش مايه هاي گليم تركمن
898
ساخت قاب هاي متناهي با استفاده از ويژگي طيفي و اندازه اي آن
899
ساخت قالب C.R.B
900
ساخت قالب آزمايش مقاومت فشاري بتن
901
ساخت قالب آهنگري جهت قطعات قالب فولادي متالورژي پودر
902
ساخت قالب اكستروژن گرم آلومينيم و بررسي نحوه سيلان مواد از مقطع گردبه مقطع U
903
ساخت قالب اكستروژن گرم آلومينيوم و بررسي نحوه سيلان مواد از مقطع گرد به مقطه S
904
ساخت قالب اكستروژن مقطع I و بررسي نسبت اكستروژن در نحوه سيلان مواد
905
ساخت قالب اكستروژن مقطع T و بررسي نحوه سيلان مواد
906
ساخت قالب اكستروژن و بررسي نحوه سيلان مواد در قالب با خروجي H
907
ساخت قالب اوليه ميكروحلقه به روش ليتوگرافي نوري
908
ساخت قالب بتن
909
ساخت قالب براي تعيين مقاومت خمشي سيمان
910
ساخت قالب تحت اكستروژن گرم و بررسي نحوه سيلان مواد
911
ساخت قالب تراكم
912
ساخت قالب فلزي فلانچ + يك جلد نقشه
913
ساخت قالب فلزي فلانچ + يك جلد نقشه
914
ساخت قالب مكعبي آزمايش اندازه گيري مقاومت بتن
915
ساخت قالب مكعبي آزمايش اندازه گيري مقاومت بتن
916
ساخت قالب مكعبي آزمايش اندازه گيري مقاومت بتن
917
ساخت قالب مكعبي آزمايش فشاري بتن
918
ساخت قرص سراميكي چند بلوري تنگستات روي (ZnWO4) و بررسي خواص آشكارسازي تابش هاي ايكس(X) و گاما(Y) از قرص تهيه شده
919
ساخت قطره ساز هواكمك جهت پاشش قطرات و بررسي رفتار آن
920
ساخت قطعات آلومينايي به روش ساخت افزايشي
921
ساخت قطعات ظروف غذا خوري با ماشين قالبگيري با خلا؟
922
ساخت قطعات نانو كامپوزيت Al-B4C به روش آسياب كاري و پرس گرم و ارزيابي رفتار سايشي آنها
923
ساخت قطعات نانو كامپوزيتي Al-Al2O3 به روش آسياب كاري مكانيكي و پرس گرم و بررسي اتصال نامتجانس آن ها توسط جوشكاري اصطكاكي
924
ساخت قطعات هيدروكسي آپاتيت از پودر تجاري
925
ساخت قطعات هيدروكسي آپاتيت متخلخل با استفاده از اسفنج پلي يوريتان
926
ساخت قطعات هيدروكسي آپاتيت متخلخل با استفاده از سبوس برنج
927
ساخت قطعه PTC بر پايه تركيب تيتانات باريم (BaTiO3)
928
ساخت قطعه براي پيانو
929
ساخت قطعه ي حافظه دار از پودر نيكل- تيتانيوم آلياژي به روش ذوب گزينشي به كمك ليزري
930
ساخت قفل رمزي ميكروكنترلي نيمه صنعتي
931
ساخت قفل سخت افزاري با استفاده از Flash Memory [فلش مموري]
932
ساخت قوطي هاي فومي توپر و بررسي پارامترهاي مؤثر بر جذب انرژي آن ها
933
ساخت قيدنيمه اتوماتيك جهت سوراخكاري شعله پخش كن برنجي
934
ساخت قيف هاي هال و كارني و بررسي اثر روان ساز انتشارات روي بر خواص سيلان و تراكم پذيري پودرهاي آهن و تنگستن
935
ساخت كابينت نور
936
ساخت كاتاليزورهاي ناهمگن اكسيد فلزات قليايي برپايه ي سيليس با استفاده ازروش سل -ژل براي توليد بيوديزل
937
ساخت كاتاليست ريفرمينگ متانول و تست راكتوري آن در ميكروراكتور مونوليتي
938
ساخت كاتاليست زئوليتي HZSM-5 براي فرآيند اليگومريزاسيون الفينهاي سبك ﴿پروپن و يا بوتن﴾ و بررسي سينتيك واكنش
939
ساخت كاتاليست فرآيند هيدروژن زدايي اكسايشي پروپان
940
ساخت كاتاليست مخلوط نانو اكسيدهاي سريم، مس ، لانتانوم و سريم، نيكل، لانتانوم جهت احياء SO2 به گوگرد
941
ساخت كاتاليست نوري TiO2 با استفاده از مواد فعال سطحي و SBA - 15 به عنوان پايه جهت تخريب ساختار فنل در آب
942
ساخت كاتاليست هاي الكتروشيميايي بر پايه ي كمپلكس هاي رنيوم، فولاد زنگ نزن با لايه اكسيد آندي نانو متخلخل، بستر هاي نانو فوم مس و نانو ساختار هيدروكسيدهاي لايه مضاعف در مولدهاي انرژي شامل توليد هيدروژن و اكسيژن، كاهش اكسيژن و كربن دي اكسيد، اكسايش متانول و بوروهيدريد
943
ساخت كاتاليست هاي ريفرمينگ متان با پايه اصلاح شده و تست راكتوري آن
944
ساخت كاتاليست هاي فرامتالوسن و سنتزليگندهاي مربوطه براي پليمريزاسيون اتيلن
945
ساخت كاتاليست هاي مناسب براي سنتز فيشر - تروپش
946
ساخت كاتاليست هاي منگنز بر پايه سيليكا به روش تلقيح مرطوب و ارزيابي عملكرد آن در واكنش زوج شدن اكسايشي متان
947
ساخت كاتاليست هيدرودي سولفوريزاسيون بر پايه نانو ساختار سيليكاتي با حفره هاي متوسط در محيط سيال فوق بحراني
948
ساخت كاتاليست، تعيين پارامترهاي سينتيكي و مدلسازي فرآيند توليد مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز
949
ساخت كاتدLiNi0.5 Mn0.5 O2 پوشش داده شده با كربن براي باتري يون ليتيومي به روش شيميايي
950
ساخت كارت اينترفيس لاين و ترانك
951
ساخت كارتريج توربين دندانپزشكي
952
ساخت كاست ... براي زير واحد امگا گليادين در گندم
953
ساخت كاست ...براي زير واحد امگاگليادين در گندم
954
ساخت كاست به روش ريخته گري
955
ساخت كاشيهاي تك پخت سريع با استفاده از سرباره
956
ساخت كاغذ زيست فعال با استفاد از آنزيم استيل كولين استراز جهت تشخيص3 سم افلاتوكسين موجود در گياهان خوراكي
957
ساخت كامپوريت پايه فلزي روي آلومينيوم 7075 با استفاده از فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
958
ساخت كامپوزيت A356/SICP به روش گردابي و بررسي نحوه توزيع ذرات SIc در آن
959
ساخت كامپوزيت AI413/Ni/AI3Ni با استفاده از فرايند اصطكاكي اغتشاشي و مشخصه يابي آن
960
ساخت كامپوزيت Al-Cu با شبكه سه بعدي و بررسي خواص مكانيكي آن
961
ساخت كامپوزيت Fe-TiC با استفاده از فروتيتانيوم و اكسيد تيتانيوم به روش مكانوشيميايي و سنتز احتراقي
962
ساخت كامپوزيت ZA27 با ذرات SiC
963
ساخت كامپوزيت ZA-27 با ريز ذره AI203 به روش ريخته گري نيمه جامد
964
ساخت كامپوزيت آلومينيوم - اكسيد روي به روش نورد تجمعي و بررسي خواص ريزساختاري، مكانيكي و رفتار خوردگي
965
ساخت كامپوزيت بر پايه پليمر طبيعي كراتين (پر مرغ) و بررسي عملكرد عايق حرارتي آن
966
ساخت كامپوزيت پلي اتيلن با وزن مولكولي بالا/ پلي اتيلن با دانسيته بالا و نانو ذرات هيدروكسي آپاتيت و بررسي خواص مكانيكي و زيست سازگاري آن در محيط in vitro
967
ساخت كامپوزيت خودترميم شونده اپوكسي/پارچه كربن - نانوالياف (پوسته - مغزي تهيه شده از الكتروريسي) و بررسي خواص آن
968
ساخت كامپوزيت دوگانه Al-TiC-B4C از روش ريخته گري كوبشي و ارزيابي خواص آن
969
ساخت كامپوزيت ريختگي آلومينيوم-آلوميناي ذره اي در جا از طريق واكنش هاي آلومينوترمي مخلوط چند گانه پودرها
970
ساخت كامپوزيت زمينه پليمري با ذرات فلزي و بررسي عوامل موثر بر خواص فيزيكي آن
971
ساخت كامپوزيت ژلاتين- پلي كاپرولاكتون حاوي نانومواد گرافيني به عنوان داربست بافت عصبي
972
ساخت كامپوزيت سطحي هيبريدي AI7075/TiC/MoS2 با استفاده از فرايند اصطكاكي اغتشاشي و ارزيابي ريز ساختار و رفتار تريبولوژيكي آن
973
ساخت كامپوزيت سطحي هيبريدي Al7075/SiCp/MoS2 با استفاده از فرايند اصطكاكي اغتشاشي و ارزيابي ريز ساختار و رفتار تريبولوژيكي آن
974
ساخت كامپوزيت فلز – پليمر براي كاربرد در فيلامنت فرآيند رسوب¬نشاني ذوبي FDM
975
ساخت كامپوزيت فولاد-آلومينيوم لايه اي سبك و با استحكام بالا توسط فرايند نورد سرد پيوندي و ارزيابي ريزساختار و خواص مكانيكي آن
976
ساخت كامپوزيت گرافن / اكسيد روي به روش الكتروشيمي
977
ساخت كامپوزيت متخلخل نانوهيدروكسي آپاتيت/نايتينول براي كاربردهاي بافت سخت
978
ساخت كامپوزيت نانولوله كربني/زيركونياي پايدار‌شدهو بررسي خواص مكانيكي
979
ساخت كامپوزيت هاي تنگستن/كاربيد زير كنيم به روش تف جوشي فعال سازي شده
980
ساخت كامپوزيت¬هاي اكريلاتي تابش¬پز UV-LED و بررسي اثر نانوذرات اصلاح شده به روش سل-ژل بر روي مشخصه¬هاي مكانيكي و پايداري آنها
981
ساخت كامپوزيتهاي لايه اي و تحليل تنشي آنها به كمك اجزا؟ محدود در بارگذاري كشش
982
ساخت كامپيوتر پايه
983
ساخت كانال هدايت عصبي بر پايه نانو الياف پليمري زيست تخريب پذير جهت ترميم ضايعات اعصاب محيطي
984
ساخت كانال هدايت عصبي دو لايه نانو كامپوزيتي ليفي پلي وينيل الكل- آلجينات: گرافن/ داربست دوگانه غشا تخم مرغ- پلي كاپرولاكتون فومارات و مشخصه يابي آن
985
ساخت كپسول هاي نانوكامپوزيتي غشايي نامتقارن هوشمند جهت رهايش كنترل شده ي نيترات
986
ساخت كتاب الكترونيكي گليم هاي ايراني
987
ساخت كتابخانه‌ي سلولي استاندارد مبتني بر منطق ترانزيستور عبوري در تكنولوژي 90 نانومتر
988
ساخت كد براي مخابره انكارپذير با قابليت اطمينان بالا
989
ساخت كدمشبكه هاي LDPC چندسطحي به كمك تعميمي از روش هاي موجود
990
ساخت كدهاي LDPC با استفاده از طرح هاي تركيباتي و ميدان هاي متناهي
991
ساخت كدهاي LDPC ساختاريافته خالي از مجموعه هاي تله گذار كوچك
992
ساخت كدهاي خلوت شبه دوري با كمر 18 و وزن ستوني حداقل 3
993
ساخت كرايوژل مولكول‌نگاري شده براي كاربرد در جداسازي ليزوزيم
994
ساخت كربن سخت مزومتخلخل ميكرودانه به عنوان ماده فعال آندي باتري يون ليتيوم
995
ساخت كربن فعال ابرخازن با استفاده از پيش ماده سلولزي
996
ساخت كربن فعال از الياف پنبه ضايعاتي و كاربرد آن در حذف مواد رنگزا از پساب هاي نساجي
997
ساخت كربن فعال از پوست سخت پسته به روش شيميايي و بررسي پارامترهاي عملياتي
998
ساخت كربن فعال از ضايعات پليمري پلي اتيلن ترفتالات با روش فعال سازي شيميايي
999
ساخت كربن فعال از ضايعات كشاورزي [و منابع گياهي]
1000
ساخت كربن فعال از هسته آلبالو به روش فعالسازي حرارتي
بازگشت