<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
سئو چيست
2
سئو، بهينه سازي براي موتور جستجو
3
ساب كلونينگ ژن كربنيك انيدراز XII در سيستم بياني pET28a و بررسي اثر چند تركيب شيميايي و مشتقات سولفوناميدي آنها بر فعاليت آنزيمي كربنيك انيدرازهاي II, IX, XII
4
سابكلونينگ ژن 1pdx- موشي جهت ساخت وكتور لنتي ويروس نوتركيب به منظور ترانسداكشن سلول هاي بنيادي
5
سابمرشن ها و منيفلدهاي ريماني با ساختار انيشتين-ويل
6
ساحت يك حسگر اندازه گيري زاويه
7
ساخت " ميز لرزان " براي تست كنتور هوشمند گاز
8
ساخت . راه اندازي ليزر پالسي CO2
9
ساخت ، ارزيابي و بهينه سازي كاتاليست مناسب جهت توليد گاز سنتز
10
ساخت ، اصلاح وارزيابي غشاهاي انتقال تسهيل يافته براي جداسازي اتيلن از اتان
11
ساخت ، بررسي و خواص جرم هاي ريختني آلومينا - كلريد سيليسيم - كربن
12
ساخت 3 اثر براساس ريتم هاي ادواري
13
ساخت CDاموزشي
14
ساخت CuO/ZnO/Al2O3 نانو ذره اي از ترموليز نانو كي ليت هاي +Cu2+, Zn2+, Al3 با 8hydroxyquinoline و بهينه سازي روش تهيه با طراحي آماري
15
ساخت Handset براي انتقال صدا و اطلاعات بوسيله بلوتوث
16
ساخت Intelligent Soft Start
17
ساخت PLC [پي. ال. سي.] با استفاده از ميكروكنترلر
18
ساخت TCP از پوسته تخم مرغ و بررسي خواص بيولوژيكي آن درداربست كامپوزيتي Ti/TCP با بهره گيري از روش متالورژي پودر
19
ساخت usb host
20
ساخت آب شيرين كن خورشيدي به روش رطوبت زني-رطوبت زدايي با ساختار گلخانه اي
21
ساخت آبگرمكن خورشيدي
22
ساخت آبگرمكن خورشيدي داراي مبدل ميكرو هيت پايپ فلت
23
ساخت آپتا حسگر ليزوزيم بر پايه نانولوله هاي كربني و بررسي خواص الكترو كاتاليزوري نانو لوله هاي كربني در واكنش آزادسازي هيدروژن
24
ساخت آپتاحسگر الكتروشيميايي جهت رديابي شيگلا ديسانتري در شير و آب
25
ساخت آپتاحسگر الكتروشيميايي حساس براي اندازه گيري آفلاتوكسينB1
26
ساخت آپتاحسگر الكتروشيميايي حساس براي اندازه گيري ماركر سرطاني HER2
27
ساخت آپتاحسگر الكتروشيميايي حساس براي اندازه گيري يون جيوه (II)
28
ساخت آپتاحسگر الكتروشيميايي و رنگ سنجي حساس براي اندازه گيري يون آرسنيك(III)
29
ساخت آپتاحسگرهاي نوري بر پايه ي نقاط كربني براي اندازه گيري آدنوزين تري فسفات، متاآمفتامين، استامي پرايد، ليزوزيم و يون پتاسيم
30
ساخت آثار چوبي كاربردي به منظور دكوراسيون داخلي با الهام از نقش بته جقه در ترمه هاي ايران و كشمير
31
ساخت آثار سفالي با رويكرد معرفتي به مباني نور از ديدگاه اسلامي به كمك گره مود
32
ساخت آجرهاي عايق با استفاده از مواد اوليه داخلي
33
ساخت آجرهاي عايق حرارتي شاموتي به روش شيميايي
34
ساخت آجرهاي عايق ديرگداز با دانسيته پائين به روش اكستروژن
35
ساخت آجرهاي عايق شاموتي به روش فومي
36
ساخت آرايه (بااستفاده ازنماد خورشيد)
37
ساخت آرايه آشكارساز ptsi و تصويربرداري با آن
38
ساخت آرايه هاي منظم نانوتيوب دي اكسيد تيتانيوم و بررسي چسبندگي و رشد سلول ها بر آنها
39
ساخت آرايه هاي ميكروعدسي با استفاده از ليزراگزايمر به روش باز شارش گرمايي
40
ساخت آزمايش فن لانه سنجابي بهينه با حلزوني دو گانه
41
ساخت آزمايشگاهي نانو كپسول ها و استفاده از آنها در پارچه
42
ساخت آزمايشگاهي يكسو كننده هاي سه فاز تمام كنترل و نيمه كنترل
43
ساخت آزمايشهاي تنش برش وديسك غلطان روي سطح شيب دار
44
ساخت آزمون شخصيت مستقل از وانمودسازي بر مبناي تأثير متغيرهاي روانشناختي و موقعيتي بر قصد و رفتار وانمودسازي
45
ساخت آسفالت سبك براي پل ها
46
ساخت آسفالت سرد با استفاده از قير محلول كندگير (MC) قطراني در آزمايشگاه و محاسبه خستگي در آسفالت سرد ساخته شده با آن
47
ساخت آشكار ساز اشعه ماورا بنفش با استفاده از نانو ساختار هاي اكسيد روي
48
ساخت آشكار سازربايش الكترون جديد با منبع غير راديو اكتيو الكترون
49
ساخت آشكارساز امواج مادون قرمز در دماي اتاق با استفاده از ديود شاتكي سيليسايد پلاتين و سيليكون متخلخل
50
ساخت آشكارساز گاز H2S در دماي اتاق با استفاده از ديود شاتكي PtSi/Porous Si نوع-n
51
ساخت آشكارساز گاز NOX با استفاده از سيليكان متخلخل و ديود Pt/Si
52
ساخت آكنه هاي كاتاليستي جهت تعبيه در ستون واكنش - تقطير توليد متيل ترشيوبوتيل اتر (MTBE)
53
ساخت آكواريوم با دوران پره در دو حالت افقي و عمودي بر اختلاط مايع در محفظه استوانه اي
54
ساخت آكواريوم و بررسي تجربي جريان هاي سطح آزاد
55
ساخت آلياژ آنتروپي بالا FeCrCoNiCu به دو روش آلياژسازي مكانيكي و ذوب قوسي تحت خلاء، بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي آن ها
56
ساخت آلياژ آنتروپي بالا نانو/ ريزدانه CoCrFeNiZr و ارزيابي ريزساختار و خواص مكانيكي آن
57
ساخت آلياژ آنتروپي بالا نانو/ريزدانه CoCrMoTiFe و ارزيابي ريزساختار و خواص مكانيكي آن
58
ساخت آلياژ آنتروپي بالاي CoCuFeMnNi با روش آلياژسازي مكانيكي و تف جوشي پلاسمايي جرقه اي و ارزيابي رفتار اتصال فاز مايع گذراي آن
59
ساخت آلياژ با بيت و تهيه بي متال با بيت - فولاد با استحكام اتصال مناسب
60
ساخت آلياژ بابيت (پايه قلع) و سطح نشاني آن بر روي فولاد ساده كربني
61
ساخت آلياژ بابيت و تهيه بي متال بابيت - فولاد با استحكام اتصال مناسب
62
ساخت آلياژ حافظه دار پايه مس بروش متالورژي پودر
63
ساخت آلياژ‍ حافظه دار پايه مس و بررسي ميزان حافظه داري آْن
64
ساخت آلياژ حافظه دار نيكل-تيتانيوم متخلخل به روش سنتز احتراقي
65
ساخت آلياژ منيزيم - نيكل به عنوان ذخيره كننده هيدروژن و تاثير عناصر آلياژي بر خواص آن
66
ساخت آلياژ منيزيم - نيكل نانو ساختار به عنوان ذخيره كننده ي هيدروژن و تاثير حضور نانو ذرات اكسيدي بر خواص آن
67
ساخت آلياژ منيزيم AZ31 فوق ريزدانه/نانوساختار به روش اتصال نورد تجمعي (ARB) براي كاربردهاي زيست پزشكي
68
ساخت آلياژ نانوساختار آنتروپي بالاي CuNiCoZnAl به روش آلياژسازي مكانيكي و مطالعه امكان اتصال آن
69
ساخت آلياژ نيكل- تيتانيوم متخلخل به روش سنتز احتراقي
70
ساخت آلياژسازهاي آلومينيوم - استرانسيم از نمكهاي استرانسيم
71
ساخت آلياژهاي كبالت - كروم دنداني
72
ساخت آلياژهاي نانو ساختار Al-Fe-V-Si با روش آلياژ سازي مكانيكي و پرس داغ و بررسي خواص آن ها
73
ساخت آند دياكسيدسرب بر پايه تيتانيوم براي كاربرد در توليد الكتروشيميايي پركلرات سديم
74
ساخت آند نانوساختار دي اكسيد تيتانيوم جهت استفاده در باتري هاي يون ليتيوم
75
ساخت آندهاي پلاتيني با پايه تيتانيوم براي توليد الكتروشيميايي پر كلرات سديم
76
ساخت آهنرباهاي Nd2FE14B از پودرهاي نانو سايز پوشش داده شده با روي (ZN ) و بررسي خواص خوردگي آن
77
ساخت آياتي از قرآن كريم با شيوه معرق و منبت چوب
78
ساخت آيفون تصويري با استفاده از تكنيك Power Line Carrier
79
ساخت آيفون هوشمند
80
ساخت آينه و كنسول و پاراوان با استفاده از تكنيك منبت و معرق
81
ساخت ابزارآلات نوري با استفاده از تلفيق فلز و شيشه
82
ساخت اپليكيشن شيريني فروشي اندرويد
83
ساخت اجاق خورشيدي جعبه اي همراه با منعكس كننده و تحليل به كمك نرم افزار فلوئنت
84
ساخت اجتماعي تغيير مواضع ايدئولوژيكي سازمان مجاهدين خلق
85
ساخت اجتماعي جنسيت:مطالعه موردي تحليل گفتگوي كنش متقابل زناشويي
86
ساخت احجام چوبي كاربردي -تزئيني
87
ساخت احجام چوبي كاربردي-تزئيني
88
ساخت احجام فلزي بر اساس نقش مايه و فرم پرندگان قرن شش و يازده
89
ساخت احجام فيگوراتيو با الهام از اسطوره هاي شاهنامه ﴿رستم و سهراب﴾ ، از جنس بدنه هاي سراميكي مقائم براي استفاده در فضاي محيطي
90
ساخت احجام كاربردي فلزي با الهام از نقشمايه اسب ايراني
91
ساخت احجام كاربردي و نقش برجسته سفالين با الهام از نمادهاي آناهيتا
92
ساخت ارتفاع سنج سيال منابع با استفاده از حسگرهاي التراسونيك و گيرنده و فرستنده
93
ساخت ارزيابي بهينه سازي و تعيين پارامترهاي سينتيكي كاتاليست هاي سنتز متانول
94
ساخت اسپكترومتر تحرك يوني
95
ساخت استنت دارويي به روش جوشكاري نقطه اي ليزري سيم هاي فولاد زنگ نزن 316L
96
ساخت اسيلاتور كنترل شونده با ولتاژ با فيلتر كريستالي
97
ساخت اسيلوسكوپ حافظه دار با استفاده از كامپيوتر پي سي
98
ساخت اشياء فلزي به شيوه ريخته گري ( ملهم از فرهنگ لرستان )
99
ساخت اشياء فلزي به شيوه ريخته گري (ملهم از فرهنگ لرستان )
100
ساخت اشياء كاربردي توسط كلاژ موزائيك
101
ساخت اكسيد رساناي شفاف با استفاده از سنتز نانوذرات اكسيدروي آلاييده شده با تاليم و بررسي خواص اپتيكي،الكتريكي و ساختاري آ«
102
ساخت اكسيدهاي لومينسانس
103
ساخت الكترود آند متخلخل بر پايه نانو كاتاليست هاي غير پلاتيني و ارزيابي ساختار و عملكرد آن جهت كاربرد در پيل سوختي 2- پروپانول مستقيم
104
ساخت الكترود ابرخازن بر پايه كبالت هيدروكسيد و بررسي پايداري آن
105
ساخت الكترود اصلاح شده با نانوذرات فلزي جهت تشخيص هيبريداسيدن و هضم آنزيمي DNA
106
ساخت الكترود اصلاح شده خمير كربن با استفاده از كمپلكس ﴿II﴾ Ni و كاربرد آن در اكسايش متانول و N_ استيل سيستئين
107
ساخت الكترود اصلاح شده كربن – مايع يوني(CILE)و استفاده از آن در بررسي الكتروشيميايي سيتوكرومها
108
ساخت الكترود انتخابگر براي كاتيون كلسيم با استفاده از يونوفر A78132 و آنيون كلريد با استفاده از يونوفر نقره - نقره سولفيد و بكارگيري آن ها در نمونه هاي حقيقي
109
ساخت الكترود انتخابگر يوني بر مبناي حامل جديد و نانو ذرات زئوليت براي اندازه گيري آنيون هاي معدني يا مواد بيولوژيكي
110
ساخت الكترود بر پايه ي TiO2 حساس شده با پورفيرين و بررسي كاربرد آن به عنوان حسگر فتوالكتروشيميايي NADH
111
ساخت الكترود جهت اندازه گيري مقاومت ويژه به روش ونر براي بتن و ساير اجسام جامد
112
ساخت الكترود خمير كربن اصلاح شده با استفاده از نانو لوله هاي كربني و 5- امينو -3و 40 دي متر كسي - بي فنيل - 20 ال براي اندازه گبري ولتامتري اپي نفرين . نوراپي نفرين و دو پامين
113
ساخت الكترود خمير كربن اصلاح شده با كامپوزيت گرافيت نيتريد - چارچوبهاي آلي فلزي برپايه مس براي اندازه گيري متو كلوپر اميد
114
ساخت الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات اكسيد روي و ليگاند براي اندازه گيري مقادير بسيار كم يون كادميم و پيش تغليظ مقادير كم يون طلا با استفاده از نانو الياف سلولز استات اصلاح شده
115
ساخت الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو لوله هاي كربن وينيل فروسن جهت اندازه گيري برخي از تركيبات و داروهاي بيولوژيكي به عنوان يك سنسور الكتروشيميايي
116
ساخت الكترود خمير كربن براي تعيين پاپاورين هيدروكلرايد بر پايه نانولوله هاي كربني چندديواره
117
ساخت الكترود خمير كربني اصلاح شده براساس نانو كامپوزيت مغناطيسي متشكل ارز اكسيد آهن پوشش داده شده با كربن و نقره براي اندازه گيري سفترياكسون
118
ساخت الكترود خميركربن اصلاح شده با نانو ذرات سيليكا عاملدار شده با متيلن بلو براي اندازه گيري ديفن هيدرامين هيدروكلرايد
119
ساخت الكترود خميري كربن اصلاح شده بر پايه نانو لوله اهي كربني چند ديواره جهت اندازگيري پتانسيومتري داروي ديفنو كسيلات هيدروكلرايد
120
ساخت الكترود رساناي شفاف بر مبناي گرافن، براي استفاده در سلول¬هاي خورشيدي
121
ساخت الكترود طلاي نانو حفره اي به روش آندايزينگ و اصلاح آن با پليمر قالب مولكولي جهت اندازه گيري گزينش پذير داروي كاربامازپين
122
ساخت الكترود كاتيون -گزين غشاي پليمري و اصلاح شده با نانولوله هاي كربني Ý بهينه سازي غشا با استفاده از طراحي آزمايش و بررسي رفتار الكترود با تكنيك هاي پتانسيومتري و اسپكتروسكوپي امپدانس الكتروشيميايي
123
ساخت الكترود گزينش گريوني براي آنيون پركلرات بااستفاده از يون پذير جديد بيس دي بنزونيل متاناتونيكل﴿II﴾
124
ساخت الكترود مسي اسپارك به روش آهنگري
125
ساخت الكترود مواد گرانيت اصلاح شده با نانو ذرات نقره توسط روش الكترو اسيدي و استفاده از آن در اندازه گيري كروم ﴿VI﴾ به روش ولتامتري
126
ساخت الكترود هاي آنيونگزين سيترات و كربنات و كاتيون گزين مس) II ( بر پايه PVC با استفاده از يونوفر جديد و بررسي رفتار آنها با تكنيكهاي امپدانس و پتانسيومتري
127
ساخت الكترود هاي اصلاح شده با نانو مواد و بررسي رفتار الكترود كاتاليستي آن ها بر روي گونه هاي مهم زيستي
128
ساخت الكترود هاي پايه پليمري اصلاح شده با نانو ساختار هاي اكسيد فلزي براي ساخت حسگر الكتروشيميايي گلوكز
129
ساخت الكترود يون گرين خميري كربني بر پايه 4 - متيل پيرانو پيرازول اصلاح شده توسط نانو لوله كربني چند ديواره براي تعيين برخي از عناصر واسطه , Fabrication of carbon paste ion selective electrode based on multi-walled carbon nanotube modified 4-methyl pyrano pyrazol modified with for determination of transition intals
130
ساخت الكترود يون گزين اورانيل بر پايه نانوذرات پليمر قالب يوني
131
ساخت الكترود يون گزين با غشاي پليمري به منظور اندازه گيري يون هاي يديد و كرومات
132
ساخت الكترود يون گزين با غشاي پليمري محتوي يدوكنيول براي اندازه گيري يون هاي cu(II
133
ساخت الكترود يون گزين براي اندازه گيري كاتيون مس﴿II﴾با يونورفور 1 و 8- دي هيدروكسي آنتراكينون
134
ساخت الكترود يون گزين حساس به يون تاليم (1) با استفاده از ميله كربني , fabrication of lon selective electrode for Ti )1( using graphite rod
135
ساخت الكترود يون گزين حساس به يون كروم (111) با استفاده از ليگاند 1,7 دي هيدرو - 6 هيدروژن - پورين - 6 اون ( هيپوگ آنتين ) , Fabrication of ion selective electrode for cr)111(using 1,7-dihydro - 6H-purin -6 on )hypox anthine(ligand
136
ساخت الكترودهاي ارتجاع پذير پليمري براي دريافت سيگنال هاي الكتروميوگرافي بدن
137
ساخت الكترودهاي اصلاح شده با نانو ذرات تيتانيم اكسيد و مطالعه سينتيك جابجايي ليگاند در كمپلكس ها با استفاده از تكنيك هاي الكتروشيميايي
138
ساخت الكترودهاي اصلاح شده با نانو ذرات جهت تعيين هيبريداسيون DNA
139
ساخت الكترودهاي اصلاح شده با نانو ذرات طلا جهت بررسي رفتار الكتروشيميايي DNA هضم شده با آنزيم و اندازه گيري مواد بيولوژيكي
140
ساخت الكترودهاي اصلاح شده براي طراحي حسگرهاي الكتروشيميايي و كاربرد آنها در اندازه گيري برخي داروها و آلاينده ها از قبيل آدنين، گوانين، اكسي كدون و اسيد بلو
141
ساخت الكترودهاي غشايي گزينشگر نقره، سزيم، پتاسيم، تيوسيانات ويديد با استفاده از حامل هاي مختلف استخراج يونهاي سرب، مس وكادميم درفاز....
142
ساخت الكترودهاي غشايي يون گزين بر پايه PVC با استفاده از يون پذيرهاي جديد جهت اندازه گيري يون هاي تيوسيانات ، پركلرات و كادميوم﴿II﴾
143
ساخت الكترودهاي غشايي يون گزين جديد بر پايه PVC جهت اندازه گيري يون هاي هافنيوم و كادميوم
144
ساخت الكترودهاي گزينشگر يوني با استفاده از يون پذيرهاي جديد جهت اندازه گيري يون هاي تيوسيانات و كادميم
145
ساخت الكترودهاي گزينشگر يوني براي يون هاي NO3،IO4،ClO4،I،(Salساليسيلات ) و Pb2+بااستفاده ازيون پذيرهاي جديد و اندازه گيري همزمان كادميم و روي توسط روش ولتامتري عاري سازي جذبي كاتدي
146
ساخت الكترودهاي نقطه جوش به روش متالورژي پودر و روشهاي كنترل كيفي
147
ساخت الكترودهاي يون گزين برپايه ي PVC و خمير كربن اصلاح شده بانانولوله هاي كربني چندديواره وبررسي رفتار آنها با تكنيك هاي پتانسيومتري و امپدانس براي يونهاي كادميوم و فسفات
148
ساخت الكترودهاي يون گزين غشايي براي اندازه گيري كاتيون ها و آنيون هاي مهم (در صنعت و محيط زيست )
149
ساخت الكتروديون گزين آهن با استفاده از پنتو پر ازول به عنوان يونوفر
150
ساخت الكتروديون گزين با غشاي پليمري بر اساس كمپلكس هاي شيف بازمس(II)
151
ساخت الكتروديون گزين با غشاي پليمري براي اندازه گيري تيكوپيدين در نمونه هاي بيولوژيكي , fabrication of lon selective electrodes base on polymer membranes for determination of ticlopidine in biological samples
152
ساخت الكتروديون گزين حساس به يون آهن )111( با استفاده از ليگاند 2 و 2 - دي تيوبيس (بنزوتيازول ) , Fabricathion of ion- selective electrode for fe)111(using 2,2-dithiobis)benzothiazole(ligand
153
ساخت الكتروديون گزين خميري كربني بر پايه بنزيل بيس سمي كاربازون اصلاح شده توسط نانو تيوب كربني چند ديواره براي تعيين برخي عناصر واسطه , Fabrication of carbon paste lon selective electrode based on multi - walled carbon nanotubes modified benzyi bis semi carbazon for some of transition metals
154
ساخت الكتروديون گزين كبالت بر پايه پلي هيدروكينولين با الكترود خميري كربن اصلاح شده با نانو تيوب كربني , Cobaltion selective electrode based on polyhydroquinoline modified nanotube carbon paste electrode
155
ساخت الكتروديون گزين كبالت برپايه يونو فور 4- امينو-5-)E([-2E([-2)-2-[2-(4-امينو-5-سولفانيل -H4-1و2و4- تري ازول -3-ايل ) هيدرازين -1-يليدين ]اتيليدن ]هيدرازين -1-ايل ]-h4-1و2و4-تري ازول -3-تيول , Construction of cobalt)//(ion selective electrode basedon4-amino-5-])E(-2-)2E(-2-]2-)4-amino-5-sulfanyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl(hydrazine-1-yildene[ethylidene[hydrazine-1-yl[-4h-1,2,4triazol-3-thiol
156
ساخت الكتروكاتاليست نانوساختار بدون فلزات گرانبها براي توليد هيدروژن
157
ساخت الياف C.V.P
158
ساخت الياف فولادي تقويت كننده بتن كامپوزيتي
159
ساخت الياف نانو لايه لايه با استفاده از نانوپياز پلي استايرن/ پلي متيل متاكريلات
160
ساخت امضاي ديجيتال براساس رمزنگاري DNA
161
ساخت انيميشن با نرم افزار فلش
162
ساخت انيميشن نرم افزار 3DMAX
163
ساخت اولين پيكره حاشيه نگاري شده پيونددهي موجوديت در زبان عربي، با استفاده از ويكي پديا و ارزيابي رويكردهاي مبتني بر يادگيري عميق روي آن
164
ساخت ايروژل آلومينا، سيليكا و بنتونيت با استفاده از فناوري فوق بحراني و امكان سنجي استفاده از آن در واكنش تبديل بيواتانول در شرايط فوق بحراني
165
ساخت ايروژل هيبريدي گرافن/ مگنتيت و بررسي خواص مكانيكي و حرارتي آن
166
ساخت اينورتر تكفاز هفت سطحي cascade
167
ساخت اينورتر فركانس بالاي ترانزيستوري VVVF
168
ساخت باتري قابل شارژ با كاتد پلي آنيلين با استفاده از بستر پارچه اي يا الياف كربني
169
ساخت باتري ليتيومي و بررسي V2O5به عنوان كاتد باتري
170
ساخت باتري هسته اي بر پايه تابش بتا در مقياس آزمايشگاهي
171
ساخت بازدارنده ژنريك براي آب يك واحد خنك كننده با استفاده از آب رودخانه كارون
172
ساخت بازي Battleنرم افزار #C
173
ساخت بازي Tetris Boardنرو افزار#C
174
ساخت بازي اندرويد )Xo(
175
ساخت بازي رز سياه
176
ساخت بازي سه بعدي در موتور يونيتي
177
ساخت بازي واقعيت مجازي
178
ساخت بالاست الكترونيكي
179
ساخت باند كامپوزيتي يورتاني مورد استفاده در قالبگيري اندام مصدوم
180
ساخت بتن سنگين با خاك سرب و بررسي كارايي آن براي حفاظ سازي
181
ساخت بتن هوشمند و بكارگيري آن درالمان سازه اي
182
ساخت بتونهاي عايق نسوز با استفاده از مواد اوليه داخلي
183
ساخت بتونهاي نسوز پايه بوكسيتي
184
ساخت بتونهاي نسوز شاموتي با 40 درصد آلومينا
185
ساخت بدنه ماشين هاي ابزار سرعت بروش جوشكاري
186
ساخت بدنه متخلخل سراميكي از ژئو پليمر كائولني جهت كاربرد به عنوان زير پايه ممبران
187
ساخت بدنه متخلخل سراميكي از ژئوپليمر كائولني جهت كاربرد به عنوان زيرپايه ممبران
188
ساخت بدنه ممبران ژئوپليمري به روش اكستروژن و پوشش دهي نانو TiO2 به منظور تامين خواص فوتوكاتاليستي
189
ساخت بدنه هاي چگال با استفاده از نانو پودر آلومينا در دوغابي حاوي يون هاي ايتريم و منيزيم، به روش ريخته گري دوغابي
190
ساخت بدنه هاي چگال با استفاده از نانو پودر آلومينا در دوغابي حاوي يون هاي ايتريم و منيزيم، به روش ريخته گري دوغابي
191
ساخت بدنه هاي چيني استخواني
192
ساخت بدنه هاي سراميكي ضد اسيد
193
ساخت بدنه هايي در سيستم سه تايي MgO-Al2O3-SiO2 و بررسي خواص آنها
194
ساخت بدنه و لعاب كاشي تك پخت سريع ديواري
195
ساخت بدنه ي آلومينايي به روش ريخته گري انجمادي
196
ساخت برجسته نگار براي كمك به افراد نابينا در استفاده از رايانه
197
ساخت برخي مشتقات كرتونولاكتونهاي و بررسي واكنشهاي آنها
198
ساخت برد تشخيص خطا اي دي درسيستم اعلام پيام ديجيتال )ERROR DETECTOR(DAS 002
199
ساخت برد توسعه به كمك ميكروي 89551
200
ساخت برد كنترل سوئيچينگ تلفني
201
ساخت برد گرافيكي
202
ساخت بررسي ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيتهاي پركننده دنداني bis - gma تقويت شده توسط نانو ذرات آلومينا
203
ساخت بررسي ساختار﴿FT-IR, BET, SEM, XRD﴾ِ، واكنش پذيري و گزينش پذيري مخلوط آلومينا با HNO3, H2SO4 يا NANO2 و مطالعاتDFT، MP2,Ab initio اثر آنومري و برهم كنش هاي غير پيوندي در مشتقات4،1 ـ دي اكسان و سيكلو هگزان هاي همولوگ
204
ساخت بررسي و خواص جرم هاي ريختني آلوميتا - كاربيد سيليسيم - كربن
205
ساخت بررسي و خواص جرم هاي ريختني آلومينا - كلربيد سيليسيم - كربن
206
ساخت بررسي و خواص جرم هاي ريختني آلومينا- كاربيد سيليسيم - كربن
207
ساخت برنامه هاي كاربردي وب
208
ساخت برنامه ي بهينه سازي كاهش تاثيرات عمليات اجرايي بر شبكه ي حمل و نقل با مقايسه چند روش مشخص(به كمك نرم افزارAIMSUN)
209
ساخت بستر تست حركت ذرات نانو مغناطيس در سيال
210
ساخت بسترهاي كامپوزيتي نانوساختار زيست تخريب پذير از مشتقات سلولزي
211
ساخت بسترهاي ميكرو و نانو ساختار و بكارگيري پوشش هاي پليمري جهت توسعه روش ريز استخراج فاز جامد و حسگرهاي الكتروشيميايي بر پايه پليمرهاي قالب مولكولي
212
ساخت بسته بندي هاي همتافته و بررسي نشاننده هاي همتافته از چند ديسك
213
ساخت بسته هاي موجكي بر اساس آناليز چند ريزه ساز غير يكنواخت
214
ساخت بلوزهاي نيكلي توسط روش الكتروفرمينگ
215
ساخت بلوك هاي گچي به منظور اجراي سقف هاي صلب
216
ساخت به اصطلاح مجهول در زبان كردي (كرمانجي،سوراني)
217
ساخت بوته آلومينايي به روش ريخته گري دوغابي
218
ساخت بوته هاي رسي - گرافيتي به روش پلاستيك
219
ساخت بيسكويت سراميكي به روش الكتروفورز
220
ساخت بيل مكانيكي
221
ساخت بيني الكترونيكي بر پايه پلي آنيلين، پلي پيرول و كامپوزيت هاي پليمر/ كربن سياه براي آشكارسازي تركيبات فرار
222
ساخت بيوسنسور باكتريايي با استفاده از فناوري چاپ جوهرافشان
223
ساخت بيوسنسور فنول و گلوكز بر پايه نانو ساختارهاي دو لايه هيدروكسيدي
224
ساخت بيومتريالي ازجنس پلي لاكتيك اسيد به عنوان جايگزين عروقي با روش الكترو اسپينينگ
225
ساخت پارچه چند محوري و بررسي رفتار كششي منسوج توليدي
226
ساخت پالس ژنراتور آزمايشگاه مخابرات
227
ساخت پايه چوبي براي آينه با توجه به اساطير ايراني
228
ساخت پايه سراميكي كليه كاردي
229
ساخت پايه كاتاليست آلومينات كلسيم
230
ساخت پايه كربني براي كاتاليست پالاديم
231
ساخت پايه‌هاي غشا از جنس فولاد زنگ‌نزن، با حفرات فوق ريز
232
ساخت پترن ژنراتور
233
ساخت پترن ژنراتور TV
234
ساخت پخش كننده صوتي(mp3 player)
235
ساخت پرتال با استفاده از تكنيك هاي وب كاوي
236
ساخت پرسلان غني از آلومينا
237
ساخت پروتز بريد كربن/كولار و بهينه سازي خواص كششي آن جهت ترميم شكستگي استخوان
238
ساخت پروژكتور با استفاده از ديودهاي نور دهنده قدرت سه رنگ
239
ساخت پروژكتور سقفي با استفاده از آرايه LED جايگزيني منبع روشنايي
240
ساخت پروگرمر براي ميكروكنترلر AVR [اي. وي. آر.]
241
ساخت پليمر حكاكي مولكولي پلي آنيليني جهت استخراج و اندازكپگيري داروي لتروزول با استفاده از روشهاي بهينه شده چند متغيره
242
ساخت پليمر قالب مولكولي پلي پيرول جهت استخراج داروي فلووكسامين در نمونه سرم با استفاده از روشهاي بهينه شده چند متغيره و اندازه گيري آن با روش UV_Vis
243
ساخت پليمر قالب مولوكلي با بستر نانو لوله هاي كربني مغناطيسي شده جهت استخراج رابپرازول و اندازه گيري آن با دستگاه اسپكتروفوتومتر مرئي-ماورابنفش
244
ساخت پنج اتود براي ويولا
245
ساخت پهپاد سه موتوره
246
ساخت پودر نانو متري اكسيد روي و بررسي ويژگي پيزو الكتريكي آن
247
ساخت پوست حساس ربات با استفاده از سنسورهاي FSR
248
ساخت پوشش كامپوزيتي نيكل -آلومينيوم در فرايند پاشش حرراتي با استفاده از پودر آلياژسازي مكانيكي
249
ساخت پوشش مركب و جايگزين مصنوعي پوست برپايه آلياژ كيتوسان ، ژلاتين و پلي وينيل الكل
250
ساخت پوشش نانو هيدروكسي آپاتيت آنتي باكتريايي به روش سل - ژل
251
ساخت پوشش نانو هيدروكسي آپاتيت آنتي باكتريايي به روش سل- ژل
252
ساخت پوشش نانوكامپوزيتي رسانا با استفاده از رزين اپوكسي و نانوذرات مختلف
253
ساخت پوشش هاي آلي كوره اي براي سطوح آلومينيمي و بررسي خواص آنها
254
ساخت پوشش هاي زخم پيشرفته و نانوساختار برپايه ي ابريشم
255
ساخت پوشش هاي نانوكامپوزيتي بر پايه ي اپوكسي و ارزيابي مقاومت به خوردگي آن ها
256
ساخت پولك توسط تكنولوژي تزريق پودر اكسترو در
257
ساخت پيزوسراميك هاي نانو بلور PZTF و بررسي ساختار، ريزساختار و خواص دي الكتريكي آن ها
258
ساخت پيكره ي دو زبانه موازي انگليسي - فارسي و كاربرد آن در سامانه حافظه ترجمه (مبحثي در زبانشناسي پيكره اي)
259
ساخت پيگمنت زرد 4
260
ساخت پيگمنت نانوكريستال لومينسنت سيليكاتي به روش سل-ژ‍ل و مطالعه اثر غلظت فعال كننده و كمك فعال كننده بر خواص نوري و فسفرسنسي آن
261
ساخت پيگمنت هاي نانوكريستال فريت جاذب امواج مايكروويو به روش هم رسوبي و بررسي پارامترهاي موثر بر خواص الكتريكي و مغناطيسي
262
ساخت پيل سوختي خورشيدي (سلول فتوالكتروشيميايي) گلوكز با استفاده از فتوآند هماتيت اصلاح شده با نيكل هيدروكسيد
263
ساخت تابلو روان با استفاده از ميكرو كنترولرAVR
264
ساخت تابلو روان ساعت
265
ساخت تابلوي منبت و معرق با الهام از هنر مدرن
266
ساخت تار بعنوان يكي از آثار هنرهاي دستي
267
ساخت تار به شيوه استاد محمد گلي
268
ساخت تاربه عنوان يكي از آثار هنرهاي دستي
269
ساخت تانكر هاي نفتي در مجتمع كشتي سازي و صنايع فرا ساحل ايران
270
ساخت تايل هاي استيل
271
ساخت تب سنج الكترونيكي
272
ساخت تجهيز و بررسي افزايش نرخ تبخير به كمك پديده تخليه كرونا
273
ساخت تجهيزات اندازه گيري پارامتر هاي ساختاري يك نمونه سيمان
274
ساخت تحبيبي در زبان هاي ايراني
275
ساخت ترازوي ديجيتال
276
ساخت ترپليمر اتيلن - و ينيل استات - مينيل الكل از طريق واكنش هيدروليز كوپليمر اتيلن - وينيل استات و شناسايي محصول , synthesis of ethylene - vinyl acetate -vinyl alcohol terpolymer by ethylene - vinyl acetate copolymer hydroysis and characterization of the product
277
ساخت تركيب بين فلزي TiAl توسط فرايند فعالسازي مكانيكي - حرارتي و بررسي مكانيزم تشكيل آن
278
ساخت تركيب بين فلزي دي سيليسيد موليبدن از طريق فرايند سنتز احتراقي در حضور زيركونيم
279
ساخت تركيب كننده ي توان مايكروويو از گونه ي فضايي در باند فركانسي X
280
ساخت تركيبات بين فلزي Ni3AL و NiAL با روش آلياژسازي مكانيكي
281
ساخت تركيبات قالبگيري فنليك با خصوصيات بهبود يافته
282
ساخت تركيباتي از پلي اتيلن با مواد معدني و بررسي تجربي و نظري ﴿با كد MCNP ﴾ خصوصيات تضعيف پرتوهاي نوتروني توسط آنها
283
ساخت تركيبياتي كدهاي متعامد نوري
284
ساخت ترموسيفون دوفازي بسته و تاثير عوامل طراحي بر عملكرد آن
285
ساخت ترمومتر الكتريكي
286
ساخت تري آزولو[2,1-a]- ايندازول- تري اون ها و2-H- ايندازولو[1,2-b]فتالازين- تري اون ها با استفاده از 1,3- دي سولفونيك اسيد ايميدازوليوم هيدروژن سولفات و N,N- دي اتيل- N- سولفواتان آمونيوم هيدروژن سولفات به عنوان كاتاليزورهاي سبز
287
ساخت تزئينات ﴿بارويكرد بر روي ساخت زيورآلات﴾ با تكنيك پاييه ماشه و الهام از تذهيب دوره تيموري
288
ساخت تسلا كويل
289
ساخت تقويت كننده : TEA ليزر گاز كربنيك و اندازه گيري بهره آن
290
ساخت تقويت كننده و تفكيك كننده سيگنال مكاني آشكارساز
291
ساخت تلسكوپ
292
ساخت تلفن داخلي با استفاده از plc﴿ power line carrier﴾
293
ساخت توابع درجه دوم APN
294
ساخت توان سنج آرايه خورشيدي
295
ساخت توپولوژي فازي بكمك نرم فازي
296
ساخت توربين بادي و نصب پنل خورشيدي بر روي يك درختچه براي توليد توان در دانشگاه
297
ساخت توري بازتابي با استفاده از توري پراش تمام نگاري و متاليزه كردن سطح آن
298
ساخت توري پراش بر پايه پليمر CR39 به روش نوين پرتودهي با ليزر اگزايمر
299
ساخت توري در لايه¬ي نازك نقره-كلريدنقره با تابش غير¬عمودي ليزر و بررسي دوشكستي نانوساختار القاء شده
300
ساخت تيتانات باريم به روش سل _ ژل
301
ساخت تيغ جراحي با سه نوع فولاد مختلف و بررسي فني اقتصادي توليد انبوه آن
302
ساخت ثبات خطا در سيستمهاي قدرت
303
ساخت جاذب‌ هاي كامپوزيت هيدروژلي جديد به وسيله اصلاح پليمرهاي طبيعي با استفاده از روش پرتودهي باريكه الكترون و بررسي كاربرد تجزيه اي آن
304
ساخت جاروبك مش گرافيت 73 CU-G مورد مصرف در الكتروموتورهاي DC
305
ساخت جدا كننده بر اساس تكنيك هاي چوبي
306
ساخت جداساز لرزه اي مجهز به آلياژ حافظه دار و بررسي پاسخ لرزه‌اي سازه‌هاي متكي بر آن
307
ساخت جرمهاي شبه سيليسي كوبيدني براي كوره هاي دوار فريت سازي
308
ساخت جريان سنج مغناطيسي براي اندازهگيري دبي حجمي فاز‌ها در جريانهاي چند فازي
309
ساخت جعبه هاي چوبي با الهام از نقوش دوره سلجوقي و ايلخاني
310
ساخت جواهر با الهام هنرسنگ و مرواريد دوزي با استفاده از نقشمايه گل و بوته
311
ساخت جواهرات با تزئينات ميناي نقاشي
312
ساخت جوهر سبز با نانورنگدانه هاي سراميكي برپايه اكسيدكروم براي چاپ برروي سطح سراميك
313
ساخت چارچوبيبراياستخراج خودكار نام اشخاصاز متن. مورد مطالعه: زبان عربي
314
ساخت چراغ قوه ي فارادي
315
ساخت چراغ هوشمند با استفاده از حسگرهاي آلتروسونيك و PIR [پي آي آر]
316
ساخت چرخدنده هاي مخروطي ساده و مارپيچ به روش اضافه نمودن محور چهارم به فرز CNC و مقايسه با روش سنتي
317
ساخت چسب حساس به فشارنانوكامپوزيتي پلي آكريلات/نانورس به روش پليمريزاسيون امولسيوني
318
ساخت چسب نانوكامپوزيتي اپوكسي مخصوص كاشت آرماتور در بتن
319
ساخت چسب هاي حساس به فشار نانو كامپوزيتي برپايه¬ كوپليمراكريلات/ كريستال سلولز به روش پليمريزاسيون ميني¬امولسيوني
320
ساخت چسب هاي ساختاري اكريليك با استفاده از متيل متا كريليك داراي خواص چقرمگي و مقاومت محيطي بالا
321
ساخت چشمه هاي استاندارد اورانيوم و اسپكترومتري گاما از نمونه برگ درخت
322
ساخت چشمه هاي نوتروني
323
ساخت چكش براي انجام آزمايش مودال برروي سازه پل
324
ساخت چند حسگر پتانسيومتري جديد جهت اندازه گيري جيوه و داروي آميلورايد
325
ساخت چند قطعه تمريني ﴿ اتود ﴾ براي تار
326
ساخت چند نمونه آزمايشگاهي سلول هاي خورشيدي حساس شده با رنگدانه هاي آنتوسيانين و مقايسه آنها
327
ساخت چند نمونه ازاشياء كاربردي وتزئيني بااستفاده ازنقوش تخت جمشيد
328
ساخت چيني سلولزي ظريف به منظور بكارگيري نور در خلق آثار هنري سراميكي
329
ساخت چيني نرم
330
ساخت چيني و لعاب سخت پخت سريع
331
ساخت حالت هاي هوشمند تعميم يافته ي متناظر به برخي سيستم هاي فيزيكي
332
ساخت حامل پلي‌لاكتيك‌اسيد حاوي داروي دگزامتازون
333
ساخت حسگر QCMو بكارگيري آن در تعيين مقدار دياكسيدگوگرد
334
ساخت حسگر استون با استفاده از كامپوزيت پلي‌پيرول/گرافن/پلي‌متيل‌متاكريلات و كاربرد آن در بيني الكترونيكي براي شناسايي تركيبات فرار
335
ساخت حسگر الكتروشيميايي با استفاده از نانو ذرات و پليمر قالب مولكولي به عنوان اصلاحگر جهت اندازه گيري مقادير كم پاپاورين
336
ساخت حسگر الكتروشيميايي بر پايه نانو ذرات سريم اكسيد و منگنز اكسيد تثبيت شده بر بستر گرافن اكسيد كاهش يافته به منظور اندازه گيري فنيتروتيون و تيوريدازين
337
ساخت حسگر الكتروشيميايي بر پايه نانو ذرات نيكل فريت تثبيت شده بر روي بستر گرافن اكسيد كاهش يافته به منظور آناليز فورازوليدون و مطالعه ي رفتار الكتروشيميايي پلي اكسومتال تثبيت شده بر روي بستر پلي دي آليل دي متيل آمونيوم كلرايد- نانولوله هاي كربني عامل دارشده به عنوان حسگري براي اندازه گيري همزمان آدنين و گوانين
338
ساخت حسگر الكتروشيميايي بر پايه ي نانوذرات نيكل-فريت تثبيت شده بر بستر گرافن اكسيد كاهش يافته به منظور آناليز فلوتاميد و مطالعه ي رفتار الكتروكاتاليستي نانوذرات به عنوان منبعي جهت آزادسازي هيدروژن و اكسيژن
339
ساخت حسگر الكتروشيميايي بر پايه ي نيكل اكسيد تثبيت شده بر بستر پلي ملامين فرمالدهيد-گرافن اكسيد كاهش يافته به منظور اندازه گيري داروي ضد سرطان متوتريكسات
340
ساخت حسگر الكتروشيميايي بر مبناي الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره هيدروكسيد لايه دوگانه منيزيم- آلومينيوم- گرافن جهت اندازه گيري فوروزمايد در نمونه هاي بيولوژيكي
341
ساخت حسگر الكتروشيميايي براي اندازه‌گيري امپرازول، پنتوپرازول و كلرپرومازين
342
ساخت حسگر الكتروشيميايي براي تشخيص انسولين با استفاده از گرافن اكسيد احيا شده و نانوذرات كبالت اكسيد
343
ساخت حسگر الكتروشيميايي براي تشخيص نيكوتين آميد ادنين دي نوكلئوتيد احياءشده با استفاده از گرافن اكسيد احياءشده و كوركومين
344
ساخت حسگر الكتروشيميايي برپايه الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانولوله هاي كربني - پلي دوپامين به منظور اندازه گيري مورفين و سيپروفلوكساسين
345
ساخت حسگر الكتروشيميايي برپايه‌ي گرافن سه بعدي و نانولوله هاي كربني اصلاح شده با نانو ذرات نيكل و مس اكسيد جهت اندازه گيري گلوكز و آسيكلووير
346
ساخت حسگر الكتروشيميايي قالب مولكولي و الكترود يون گزين با استفاده از 4 دي هيدروكسي آنتراكينون بر پايه نانولوله كربني و پلي پيرول
347
ساخت حسگر الكتروشيميايي گلوكز بر پايه نيكل سولفيد تثبيت شده بر بستر سيليكون آسياب شده متخلخل
348
ساخت حسگر الكتروشيميايي نانو كامپوزيتي جهت اندازه گيري هورمون رشد در نمونه هاي سرم خون انسان و نمونه هاي دارويي
349
ساخت حسگر الكتروشيميايي يون Cu1+ بر پايه پليمر PVC با استفاده از متي مازول در غشا به عنوان ليگاند
350
ساخت حسگر امواج الكترومغناطيس با استفاده از ديود شاتكي PtSi و سيليكون متخلخل
351
ساخت حسگر اندازه گيري H2S در گاز طبيعي ﴿متان﴾ و اندازه گيري سيستئين به روش ولتامتري با استفاده از اثر الكترو كاتا ليتيكي نيل بلو
352
ساخت حسگر بر اساس جذب شيميايي و فعاليت فتوكاتاليزوري بالا در سطح نانو ذرات دي اكسيد تيتانيم براي جذب آلودگي هاي آلي آب
353
ساخت حسگر بيماري وبا بر پايه گرافن اكسيد
354
ساخت حسگر پتانسيومتري با استفاده از الكترود سيم پلاتيني پوشش داده شده با غشاي پليمري ، جهت اندازه گيري مرفين و متادون در نمونه هاي بيولوژيكي
355
ساخت حسگر پتانسيومتري براي اندازه گيري كتامين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده
356
ساخت حسگر پرتو گاما با استفاده از نانوكامپوزيت پليمر/نقاط كوانتومي هسته-پوسته كادميم تلورايد كادميم سولفيد
357
ساخت حسگر تار نوري بر پايه مدهاي نگارخانه ي نجوايي ﴿WGM﴾ ميكروكره ها
358
ساخت حسگر خازني بر پايه پليمر قالب مولكولي براي داروها β-لاكتام، سفالكسين
359
ساخت حسگر زيستي غير آنزيمي براي اندازه گيري الكتروشيميايي گلوكز بر پايه نانوكامپوزيت فوم گرافن سه بعدي- نانوذرات پايه مس
360
ساخت حسگر شيميايي نوري مبتني بر ليگاند سنتزي 5-{4-Chlorophenyl}4,5-dihydro-3-phenylpyrazol-1-carbothioamide جهت اندازه گيري يون جيوه ﴿II)
361
ساخت حسگر گازي از سيليسيوم متخلخل و بررسي حساسيت آن نسبت به گاز O2
362
ساخت حسگر گازي اكسيد روي و بررسي ريزساختار، خواص الكتريكي و اپتيكي آن
363
ساخت حسگر مقاومت شيميايي گاز هيدروژن با استفاده از لايه‌نشاني پالاديم بر روي كاغذ صافي
364
ساخت حسگر نوري بر پايه تثبيت 4-هيدروكسي سالوفن روي غشاء سلولز تري استات جهت اندازه گيري يونهاي جيوه [II] و سرب [II]
365
ساخت حسگر نوري بر پايه ي پليمر قالب مولكولي و نقاط كوانتومي كربن زيست سازگار سنتز شده از سدر جهت اندازه گيري داروهاي پروپرانولول و فنوباربيتال
366
ساخت حسگر نوري جديد PH، اندازه گيري اگزالات و تعيين همزمان نيتريت ،نيترات بروش اسپكتروفتومتري- تزريق در جريان پيوسته
367
ساخت حسگر نوري جهت اندازه گيري يونهاي كادميم [II] و لانتانيم [III] بر پايه تثبيت 4- هيدروكسي سالوفن بر روي غشاء استات سلولزي
368
ساخت حسگر نوري شيميايي بر پايه تثبيت 2- آمينو-1- سيكلوپنتن - 1- دي تيو كربوكسيليك اسيد روي غشاء سلولز تري استات براي تعيين يونهاي سرب ﴿II ﴾ و كادميم ﴿II﴾
369
ساخت حسگر نوري نانو كامپوزيتي جهت اندازه گيري انسولين در نمونه هاي سرم خون انسان
370
ساخت حسگر هاي نوري حساس به نيتريت بر پايه تثبيت بريلينت كرزيل بلو و تيونين بر روي غشاء سلولز استات
371
ساخت حسگر هيدرازين با استفاده از لايه نشاني نانو ذرات مس هگزا سيانو فرات بر روي ترانزيستورهاي اثر ميداني حساس به يون
372
ساخت حسگرنوري شيميايي برپايه تثبيت 4-(2-پيريدل آزو رزورسين ) روي غشاء استيل سلولز براي تعيين يون جيوه (II)
373
ساخت حسگرها و زيست حسگرهاي الكتروشيميايي با استفاده از مواد نانو ساختار به عنوان اصلاحگر براي آناليز تركيبات دارويي و زيستي شامل متيل دوپا، زانتين، دوكسوروبيسن، آب اكسيژنه و گلوكز
374
ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي با به كارگيري نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن
375
ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي بر پايه ي سيليكون متخلخل، گرافن، پلي زينكون و كربن نيتريد گرافيتي براي اندازه گيري هيدروژن‌پراكسيد، متوتريكسات، فنيتروتيون، پرومتازين و هيدرازين
376
ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي بر پايه ي مواد نانو كامپوزيتي جهت تعيين داروهاي ضد سرطان مانند ايماتينيب در نمونه هاي بيولوژيكي
377
ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي و تلفيق آن با روش هاي استخراج مبتني بر نانو ذرات جهت اندازه گيري بعضي از آنتي بيوتيك ها، يون هاي جيوه و كادميم
378
ساخت حسگرهاي پتانسيومتري غشايي بر پايه PVC جهت اندازه گيري يون هاي ايتربيم و يوروپيم
379
ساخت حسگرهاي پتانسيومتري غشايي بر پايه PVC جهت اندازه گيري يون هاي ساماريم و گادولينيم
380
ساخت حسگرهاي پلاسمونيك بر پايه نانو ذرات نقره براي اندازه گيري يون هاي سرب و جيوه
381
ساخت حسگرهاي زيستي DNA جديد با استفاده از نانومواد مختلف براي تشخيص جهش هاي ژنتيكي
382
ساخت حسگرهاي شيميايي نوري مبتني بر 2 - مركاپتوپيريميدين و 2 - تيول تيازولين براي تعيين مقدار يون جيوه
383
ساخت حسگرهاي شيميايي نوري مبتني بر1،4،7،10-تتراسايكلودودكان و 3،6،9،14-تتراتياباي سايكلو﴿9،2،1﴾تترا دكا11،13-دي ان جهت اندازه گيري يون جيوه﴿II)
384
ساخت حسگرهاي شيميايي و زيستي براي تعيين داروها و گونه هاي بيولوژيكي و استفاده از نانو ذرات جهت افزايش كارايي آنها
385
ساخت حسگرهاي گاز بر پايه نانولوله هاي كربني
386
ساخت حسگرهاي گازي بر پايه پليمرهاي رسانا و بررسي تأثير نانوساختار آن‌ها بر عملكرد تشخيصي تركيبات فرار
387
ساخت حسگرهاي نوري براي اندازه گيري آمونياك و يون هاي+ Pb 2 و+ Hg2 محلول در آب
388
ساخت حسگرهاي نوري شيميايي براي اندازه گيري كاتيونهاي جيوه﴿II﴾، سرب﴿II﴾،تاليم ﴿III﴾ و ساماريوم(III﴾
389
ساخت حفاظ مناسب جهت سيستم اناليز مواد راديوو اكتيو به رروش اسپكتروسپيپرتوهاي گاماي حاصله و به كمك آشكار ساز ژرمانيوم -كيتيم Li-Ge
390
ساخت خشك كن تركيبي پيوسته فروسرخ-هواي داغ به منظور ارزيابي فراسنجه هاي كيفي گياه شويد
391
ساخت خمير بريزينگ
392
ساخت خمير رنگي پليمري آماده و نانوكامپوزيت آن، به منظور فام بخشي به محصولات پايه سيماني
393
ساخت خمير لحيم كاري آلومينيوم 1100
394
ساخت خودروي باگي سه چرخ
395
ساخت خودروي باگي سه چرخ
396
ساخت خودكار مدل سه بعدي ساختمان با استفاده از داده هاي ابزار دقيق
397
ساخت خوشبوكننده هاي خودسوز با عطر خاص
398
ساخت داربست استخواني شيشه زيست فعال ژلاتين مهندسي بافت استخوان و بررسي نتايج استخوان زايي بر روي مدل حيواني
399
ساخت داربست الكتروريسي شده پلي وينيليدين فلوريد حاوي دگزامتازون
400
ساخت داربست براي مهندسي بافت ناي
401
ساخت داربست تيتانيمي با شيب غلظتي با پوشش هيدروكسي آپاتيت
402
ساخت داربست كامپوزيتي از هيدروژل كايتوسان-ژلاتين و نانوالياف PLGA به منظور كاربرد در مهندسي بافت غضروف مفصلي و بررسي تأثير فشار هيدرواستاتيك متناوب بر رفتار سلول‌هاي كشت داده شده داخل آن
403
ساخت داربست كامپوزيتي پلي(لاكتيك–كو–گليكوليك)اسيد/ اكسيد تيتانيم به روش زينتر كردن ميكروذرات كروي به منظور كاربرد در مهندسي بافت استخوان
404
ساخت داربست كامپوزيتي هيدروژل- هيدروكسي آپاتيت جهت مهندسي بافت استخوان
405
ساخت داربست كامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت و شيشه ي زيست فعال آنتي باكتريايي مورد استفاده در مهندسي بافت استخوان
406
ساخت داربست متخلخل هيدروكسي آپاتيت با استفاده از نشاسته ذرت
407
ساخت داربست مهندسي بافت غضروف برپايه تركيب پلي‌وينيل الكل شبكه‌اي شده با گروه‌هاي يورتان و بررسي رفتار كندروسيت‌ها برروي آن در شرايط in vitro
408
ساخت داربست نانو الياف جهت مهندسي بافت سلولهاي عصبي
409
ساخت داربست نانو ايفي پلي كاپرو لاكتون/ژلاتين حاوي نانو ذرات peg با روش الكتروريسي و الكترو اسپري همزمان
410
ساخت داربست نانو ساختارحاوي حامل هاي فاكتور رشد براي دستيابي به رگزايي در شرايط برون تني
411
ساخت داربست نانو كامپوزيتي استخوان از جنس ژلاتين و هيدروكسي آپاتيت به روش ريخته گري حلال و لايه چيني و بررسي خواص مورفولوژيكي سطحي، بيولوژيكي و مكانيكي آن
412
ساخت داربست نانو كامپوزيتي پلي هيدروكسي بوتيرات / هيدروكسي آپاتيت به روش الكتروريسي و به منظور استفاده در مهندسي بافت
413
ساخت داربست نانو كامپوزيتي ژلاتين كلسيم فسفات با استفاده از الكتروريسي و تقليد بافت استخوان
414
ساخت داربست نانو كامپوزيتي ژلاتين/آپاتيت با استفاده از روش نفوذ دو سويه
415
ساخت داربست نانو كامژوزيتي ژلاتين كلسيم فسفات به روش نفوذ دو سويه
416
ساخت داربست نانو ليفي پلي ﴿لاكتيك-كو-گلايكوليك اسيد﴾- كيتوزان و بررسي زيست سازگاري، تكثير و تمايز سلول هاي بنيادي بالغ بر روي آن
417
ساخت داربست نانوالياف پليلاكتيك اسيد حاوي نانوذرات سيليكا توسط روش الكتروريسي براي كشت سلولهاي بنيادي
418
ساخت داربست نانوساختار از هيدروژل كيتوسان و ژلاتين به منظوركاربرد در مهندسي بافت عروق به عنوان كاغذ زيستي
419
ساخت داربست نانوفيبري حامل داروي تحريك كننده‏ ي تمايز سلول‏ هاي بنيادي مزانشيمي بر پايه‏ ي كيتوسان به منظور كاربرد در مهندسي بافت غضروف
420
ساخت داربست نانوكامپوزيتي ابريشم- هيدروكسي آپاتيت براي كاربردهاي مهندسي بافت استخوان
421
ساخت داربست نانوكامپوزيتي بر پايه ژلاتين - شيشه زيستي و بررسي خواص آن
422
ساخت داربست نانوكامپوزيتي بر پايه ژلاتين و نانو ذرات شيشه زيستي سه جزئي(SiO2–CaO–P2O5) و بررسي بيواكتيويته ي آن
423
ساخت داربست نانوكامپوزيتي مهندسي بافت استخوان با قابليت رهايش اكسيژن
424
ساخت داربست نانوكامپوزيتي هيبريدي استخوان/ غضروف از جنس آپاتيت / هيدروژل
425
ساخت داربست نانوليفي كلاژن/پلي كاپرولاكتون همراه با نانو ذرات گرافن و بررسي تاثير آن بر روي تمايز سلولهاي بنيادي چربي به سلولهاي عصبي تحت ميدان الكترومغناطيسي
426
ساخت داربست هاي بيولوژيكي نوين نانوساختار بر پايه كتيرا به منظور كاربرد در مهندسي باف
427
ساخت داربست هاي نانو كامپوزيتي پلي لاكتيك اسيد چيگردان / هيدروكسي آپاتيت براي كاربرد در مهندسي بافت استخوان
428
ساخت داربست هاي نانوكامپوزيتي سراميك-پليمربه روش خشكاندن انجمادي و بررسي خواص آن
429
ساخت داربست هيدروژلي ابريشم، اصلاح شده با هالوسيت بارگذاري شده با داروي ونكومايسين براي مهندسي بافت استخوان
430
ساخت داربست‌ الياف نانوكامپوزيتي پليمر- شيشه زيست فعال
431
ساخت داربستهاي مهندسي بافت با استفاده از نمونه سازي سريع
432
ساخت در جاي نانو كامپوزيت (Al-Ni/Al2O3) با استفاده از فرايند تركيبي نورد تجمعي پيوندي و فرايند اصطكاكي اغتشاشي و بررسي مكانيزم تشكيل آنها
433
ساخت درايو و طراحي كنترلر به منظور كاهش اعوجاج گشتاور در موتورهاي رلوكتانسي سويچ شونده
434
ساخت درب باز كن وايرلس
435
ساخت درجاي نانو كامپوزيت آلومينيوم تقويت شده با ذرات سيليكا از طريق پيروليز سيليكون آرتي وي
436
ساخت درجاي نانو كامپوزيت در سيستم سه تايي Mg-Cu-O بر سطح آلياژ منيزيم AZ91C با استفاده از فرايند اصطكاكي اغتشاشي و بررسي خواص تريبولوژيكي آن
437
ساخت درخت تصميم براي سيستم تشخيص نفوذ با حفظ حريم خصوصي
438
ساخت درختان چند بخش براي سيستم هاي موبايل توسط اتوماتاهاي يادگير
439
ساخت درختان فيلوژنتيك بر اساس خوشه‌بندي مكرر
440
ساخت دريافت كننده نويز روي پمپ در آستانه كاويتاسيون به هنگام هوارهي
441
ساخت دريچه مبتني بر ويسكوزيته در سيستم ميكروسيالات گريز از مركز
442
ساخت دريل ستوني
443
ساخت دزيمتر ترمولومينسانس شني جهت اندازه گيري دز هاي بالا
444
ساخت دزيمترهاي دز بالاي شني ساحل در عمقهاي مختلف
445
ساخت دستكاه تست خزش
446
ساخت دستگا EPROM- PROGRAMMER با استفاده از مينيمم سيستم Z-08
447
ساخت دستگاه ECG جيبي
448
ساخت دستگاه FES دو كاناله
449
ساخت دستگاه LOCATOR FAULT
450
ساخت دستگاه TENS/EMS براي فيزيوتراپي بررسي كاركرد دستگاه TENS/EMS در فيزيوتراپي
451
ساخت دستگاه tester box Pilling
452
ساخت دستگاه Train-Gas (محلوطكننده گاز)
453
ساخت دستگاه WISH MAKER
454
ساخت دستگاه آب شيرين كن خورشيدي
455
ساخت دستگاه آزمايش خمشي سه نقطه اي و چهار نقطه اي
456
ساخت دستگاه آزمايشگاهي ارتعاشات پيچشي
457
ساخت دستگاه آزمايشگاهي اندازه گيري افت فشار طولي و محلي
458
ساخت دستگاه آزمايشگاهي اندازه گيري جذب مويينگي در لايه هاي بي بافت و آزمايشات آن
459
ساخت دستگاه آزمايشگاهي به منظور بررسي انتقال حرارت در داخل لوله با محيط متخلخل نيمه پر
460
ساخت دستگاه آزمايشگاهي ريسندگي الياف نانو به روش الكتروستاتيكي
461
ساخت دستگاه آزمايشگاهي كنترل موقعيت
462
ساخت دستگاه آزمايشي شاخص مقدار سايش abrasion value
463
ساخت دستگاه آزمون جوشش استخري
464
ساخت دستگاه آناليز هيدروليكي انتقال حرارت دو مواد
465
ساخت دستگاه آوانگاري جهت اهداف توانبخشي
466
ساخت دستگاه اسكرابر براي گرفتن مواد آلاينده
467
ساخت دستگاه اسكنر با مبدلهاي مادون قرمز
468
ساخت دستگاه اكسترودر
469
ساخت دستگاه اكستروژن
470
ساخت دستگاه الكترواستاتيك ، رنگرزي و چاپ فلوك
471
ساخت دستگاه اندازگيري خاصيت تراوايي مواد متخلخل پودري و تحليل و بررسي افت فشار و پارامتر¬هاي هندسي مرتبط براي سايز¬¬¬¬¬هاي مختلف كربن گرانول در جريانهاي محوري سيال
472
ساخت دستگاه اندازه گيري افت فشار در لوله ها
473
ساخت دستگاه اندازه گيري انتقال حرارت بين جامد و گاز
474
ساخت دستگاه اندازه گيري بار الكترواستاتيك
475
ساخت دستگاه اندازه گيري زاويه برگشت از چروك پذيري به روش پردازنده ديجيتالي تصوير
476
ساخت دستگاه اندازه گيري سه بعدي
477
ساخت دستگاه اندازه گيري ضريب سيبك نمونه هاي توده اي در دماي پايين و اندازه گيري ضريب سيبك نمونه نانو ذره بيسموت تلورايد
478
ساخت دستگاه اندازه گيري فاكتور s20 در تعيين قابليت چالخوري سنگ ها
479
ساخت دستگاه اندازه گيري مقدار زاويه تماس سيال
480
ساخت دستگاه اندازه گيري ممان اينرسي مدل هواپيما
481
ساخت دستگاه اندازه گيري هواي روغن
482
ساخت دستگاه با جداكننده و نغليظ كننده هوايي (آبي )
483
ساخت دستگاه بخاردهي Steamer آزمايشگاهي
484
ساخت دستگاه برش پلاسما
485
ساخت دستگاه بوبين رنگ كني آزمايشگاهي
486
ساخت دستگاه پايلوت تصفيه پساب هاي صنايع نساجي و بررسي كارايي روش الكتروشيميايي در رنگبري آب هاي رنگين
487
ساخت دستگاه پرتو خوشه اي يونيزه شده ICB و سپس رشد تك كريستال Cdte بر روي سيليكون
488
ساخت دستگاه پرينتر بتن سه بعدي
489
ساخت دستگاه پكنيگ گريس
490
ساخت دستگاه تحت كنترل آزمايشگاهي پخت مواد آهاري و بررسي منحني هاي پخت آهار در نساجي
491
ساخت دستگاه تراش
492
ساخت دستگاه تراش آزمايشگاهي 100*QA20 L420 (حامل ابزار و مرغك )
493
ساخت دستگاه تركياب در سطح فلزات
494
ساخت دستگاه تركيبي انعقادسازي الكتريكي و نانوفتوكاتاليستي و استفاده از آن براي تصفيه پساب واقعي صنايع نساجي
495
ساخت دستگاه تركيبي انعقادسازي الكتريكي واكسيداسيون الكتريكي و استفاده از آن براي تصفيه پساب واقعي صنايع نساجي
496
ساخت دستگاه ترموزول آزمايشگاهي
497
ساخت دستگاه تست به روش تورمي دو محوره و استخراج خواص مكانيكي بافت وريد سافينوس با استفاده ار آن
498
ساخت دستگاه تست خستگي
499
ساخت دستگاه تست دريچه مصنوعي قلبي
500
ساخت دستگاه تست رادياتور اتومبيل
501
ساخت دستگاه تست رهايي تنش Relaxation Test
502
ساخت دستگاه تست كاوتياسيون در شير و بررسي تاثير كاوتياسيون بر منحني هاي مشخصه عملكردي و آكوستيك اميشن در شير كف فلزي globe valve
503
ساخت دستگاه تست و كاليبراسيون الكترومايوگراف
504
ساخت دستگاه تشخيص و كنترل برق سه فاز
505
ساخت دستگاه تصفيه آب با تكنولوژي پلاسما به روش dbd
506
ساخت دستگاه تقطير غشايي و بررسي اثر پارامترهاي موثر بر عملكرد غشاء در فرآيند شيرين سازي محلول نمكي
507
ساخت دستگاه تلفن الكترونيكي
508
ساخت دستگاه تلفن بي سيم جهت استفاده موثر از دستگاههاي تلفن ثابت
509
ساخت دستگاه تلفن خطوط استيجاري
510
ساخت دستگاه تنش سنج لعاب ﴿ روش stogct ﴾
511
ساخت دستگاه تهيه فتيله بدون استفاده از ماشين كارد و بررسي ويژگي هاي نخ تهيه شده از آن
512
ساخت دستگاه ثبت پتانسيل هاي برانگيختگي شنوايي و بررسي روش هاي كاهش تعداد متوسط گيري
513
ساخت دستگاه ثبت داده و ارسال آن به كامپيوتر
514
ساخت دستگاه جداكننده و تغليظ كننده آبي (هوايي )
515
ساخت دستگاه جوش مقاومتي نقطه اي SAW و كاربردان در صنعت
516
ساخت دستگاه چربي گير الياف
517
ساخت دستگاه چرخ سنج با حذف اثر شيب
518
ساخت دستگاه چرخ لنگر
519
ساخت دستگاه چگالي سنج و اندازه گيري، سختي و استحكام خرد شوندگي شعاعي در چرخ دنده C
520
ساخت دستگاه چند كاناله‌ي ثبت سيگنال الكتريكي مغز (الكتروانسفالوگرافي) بي‌سيم
521
ساخت دستگاه خزش آزمايشگاهي و بررسي و مقايسه رفتار خزشي فولادهاي ضدزنگ 304 و 316
522
ساخت دستگاه خم كننده ي ميله هاي مورد استفاده در ستون فقرات
523
ساخت دستگاه خمش
524
ساخت دستگاه در سينگ با چرخ الماس
525
ساخت دستگاه دور كننده حيوانات
526
ساخت دستگاه دي سي كاتور تور تلكس
527
ساخت دستگاه ديسكومتر
528
ساخت دستگاه رئومتر
529
ساخت دستگاه رسانائي فوم و بررسي اثر عوامل همترازي بر ميزان شدت ايجاد كف در محيط هاي آبي
530
ساخت دستگاه رسم كنندهي مشخصهي فركانسي تا فركانس 1 مگاهرتز با قابليت تعيين محدوده فركانس توسط كيپد و نمايش نتيجه روي صفحه نمايش
531
ساخت دستگاه زبري سنجي
532
ساخت دستگاه سرند ژيراتوري و مقايسه عملكرد آن با سرند لرزان
533
ساخت دستگاه سنباده كاري دستي و بررسي انواع پودرهاي ساينده و كاغذ سنباده و نحوه سيستم راهگاهي آن
534
ساخت دستگاه سنجش خستگي
535
ساخت دستگاه سيورت اتوماتيك و اندازه گيري جذب و واجذب هيدروژن ذر لانتائيد نيكل
536
ساخت دستگاه شارژ و باطري
537
ساخت دستگاه شبيه ساز ارتفاع سنج
538
ساخت دستگاه شناور آزمايشگاهي
539
ساخت دستگاه طيف سنجي الكتروشيميايي امپدانس با استفاده از قطعه AD5933 براي اندازه گيري امپدانس مختلط سلول بيولوژيكي
540
ساخت دستگاه فاصله سنج ليزري با استفاده از يك روش هندسي
541
ساخت دستگاه فاصله ياب خطا و آزمايشگر آن
542
ساخت دستگاه فركانس متر ديجيتال با استفاده از AVR microcomtoroller
543
ساخت دستگاه فلوك الكترواستاتيكي آزمايشگاهي و مطالعه تاثير عوامل فرآيند روي خصوصيات نهايي پارچه
544
ساخت دستگاه فولارد آزمايشگاهي
545
ساخت دستگاه فولارد آزمايشگاهي
546
ساخت دستگاه فيلتر الكترواستاتيك
547
ساخت دستگاه قابل حمل تشخيص موانع و پله به منظور كمك به نابينايان
548
ساخت دستگاه كارتخوان با تكنولوژي RFID [آر. اف. آي. دي.]
549
ساخت دستگاه كارتخوان با تكنولوژي RFID [آر. اف. آي. دي]
550
ساخت دستگاه كاستيگلانو
551
ساخت دستگاه كنترل AVR [اي. وي. آر.] با فرمان هاي صوتي
552
ساخت دستگاه كنترل حضور و غياب توسط RFID
553
ساخت دستگاه كنترل دما و رطوبت و مانتورينگ بر گوشي
554
ساخت دستگاه كنترل ماشين برش گاز CNC
555
ساخت دستگاه لاجيك آنالايزر ( ميكرو مانيتور)
556
ساخت دستگاه مالتي مانومترو تعيين توزيع فشار در نازل و ديفيوزر تونل باد مادون صوت
557
ساخت دستگاه مته تيزكني
558
ساخت دستگاه مدرج كردن فشارسنج بطريق بوردون وروش استفاده ازآن
559
ساخت دستگاه مديريت ساختمان با استفاده از برد آردويينو
560
ساخت دستگاه مرتب سازي عكس با avr [آ. وي. آر]
561
ساخت دستگاه مغناطيس كننده
562
ساخت دستگاه مكبر ذكر شمار و ركعت شمار هوشمند
563
ساخت دستگاه مولد جريان الكتريكي ( منبع تغذيه )
564
ساخت دستگاه مولد فليكر ولتاژ
565
ساخت دستگاه مولد مغناطيسي
566
ساخت دستگاه مولد هواي تميز و خشك
567
ساخت دستگاه و ارائه روش ميكروماشينكاري فتوشيميايي بدون ماسك با استفاده از ليزر
568
ساخت دستگاه يون¬زدايي خازني براي نمك¬زدايي از آب لب¬شور
569
ساخت دستگاهي آزمايشگاهي جهت اندازه گيري ضريب انتقال حرارت جابجايي داخلي و بررسي نقش نانو ذرات در افزايش ميزان انتقال حرارت
570
ساخت دستگاهي براي حذف نويز به طريقه فعال
571
ساخت دستگاهي براي كپي كردن از يك حافظه به ديگري با استفاده از ميكروكنترلر
572
ساخت دسته اي جديد ازكدهاي LDPC با استفاده از ساختارهاي تركيبياتي
573
ساخت دكوراسيون داخلي ﴿پاراوان﴾ با الهام از نقاشي كليمت
574
ساخت دو حسگر بر پايه تثبيت OH-H2Salabza -4 برروي دو غشاء سلولزتري استات و پلي وينيل كلرايد براي اندازه گيري جيوه در محلول هاي آبي
575
ساخت دو حسگر پتانسيومتري جديد بر پايه PVC جهت اندازه گيري داروهاي ونلافاكسين و مرفين در نمونه هاي بيولوژيكي
576
ساخت دو حسگر پتانسيومتري جديد جهت اندازه گيري داروي دسيپرامين و ديبوكائين
577
ساخت دو حسگر شيميايي نوري با استفاده از بيس (تيوفنال)-4و4- متيلن دي آنيلين و مشتق ايميدازول در غشاي PVC جهت اندازه¬گيري يون نقره (I)
578
ساخت دو حسگر شيميايي نوري با استفاده از مشتقات بنزايميدازول و ايندول در غشاي PVC جهت اندازه گيري يون نقره ﴿I)
579
ساخت دو حسگر شيميايي نوري مبتني بر يون پذير سنتزي بيس(تيوفنال)-4و’ 4- متيلن دي آنيلين جهت اندازه گيري مقادير بسيار ناچيز يون هاي جيوه و مس (II)
580
ساخت دو حسگر نوري بر پايه تثبيت واكنشگرهاي Qsalوsal2Dapte بر روي غشاپلي وينيل كلريد براي اندازه گيري يون هاي نيكل﴿II﴾ومس﴿II﴾ در محلول هاي آبي
581
ساخت دو فلزي فولاد - مس با روش ريخته گري
582
ساخت دو فلزي هاي ريختگي با استفاده از روش ريخته گري گريز از مركز
583
ساخت دو نوع حسگرا الكتروشيميايي بر پايه كمپلكس زوج يون جهت اندازه گيري داروهاي فناز و پيريدين هيدروكلريد و بنتاهيستين دي هيدروكلريد
584
ساخت دوچرخه برقي
585
ساخت دوحسگر شيميايي نوري مبتني بر يون پذير 2- (5-برمو-2-پيريديل آزو) -5- (دي اتيل آمينو) فنل (Br-PADAP) جهت اندازه گيري كاتيون هاي كادميوم (II) و كبالت (II)
586
ساخت دودكش خورشيدي و تعيين عملكرد بهينه از طريق آزمايش و اندازه گيري
587
ساخت ديرگدازهاي منيزيتي قير و قطران
588
ساخت ديود نانوساختاري آلي با قابليت توليد نور تك فام و بررسي نقش پارامترهاي موثر بر كارايي آن
589
ساخت ديود نوري پليمري بر پايه پلي ﴿ 1- متوكسي- 2) -4- اتيل هگزيل اُكسي)-2،5- پارا فنيلن وينيلن) (MEH–PPV)پ
590
ساخت ديودهاي نورافشان آلي با استفاده ازنقاط كوانتومي وبررسي برخي ازويژگي هاي فيزيكي آن
591
ساخت ذرات نانو كامپوزيتي پليمر / نانو رس بروش به روش پليمريزاسيون امولسيوني جهت بهبود خواص سيمان
592
ساخت ذرات هسته ـ پوسته و اصلاح ضربه پذيري پليمرها: اثر چسبندگي بين فازي
593
ساخت رابط بين سوژه و كاربر جهت تبادل داه بين آنها در MRI
594
ساخت رادار آلتراسونيك با قابليت تبادل اطلاعات بصورت بي سيم
595
ساخت راكتور و كاتاليزورهاي آهن براي فرايند فيشر - تروپش : سنتز ئيدروكربنهاي گازي C1-C5از مازاد ئيدروژن و منوكسيدكربن نيروگاهها و پالايشگاهها
596
ساخت راه اندازي نرم و كنترلر سرعت موتور DC با مشخصات 5A.21,v 200
597
ساخت رايكال داروي انتخابي براي پوشش پالپ و پولپوتومي
598
ساخت ربات با سه درجه آزادي
599
ساخت ربات پرنده ( Ducted fan )
600
ساخت ربات پرنده چهار موتوره (كوادكوپتر)
601
ساخت ربات تعقيب كننده نور
602
ساخت ربات دو چرخه با استفاده از Lego Mindstorms NXT
603
ساخت ربات كنترل از راه دور
604
ساخت رباط حركتي با استفاده از نرم افزار Bascom و Isis
605
ساخت رباط حركتي با استفاده از نرم افزار Bascom و Isis
606
ساخت ردياب خورشيدي براي پنل هاي خورشيدي با استفاده از ميكروكنترلر Atmega 61 L
607
ساخت ردياب خورشيدي تك محوره
608
ساخت رزوناتور با استفاده از گرافن ليزري و غيرليزري
609
ساخت رزين رنگ ساختماني نانو كامپوزيت زيست سازگار بروش پليمريزاسيون امولسيوني در حضور ذرات نانو سيليس جهت افزايش كارآيي و كاهش مصرف مواد آلي
610
ساخت رزين هاي الكيد بر پايه آب قابل مصرف در توليد رنگ ها
611
ساخت رله برق گرفتگي
612
ساخت رنگ مشكي گوگردي
613
ساخت رنگينه هاي سراميكي
614
ساخت رنگينه هاي قهوه اي - قرمز
615
ساخت روبات Ballbot با استفاده از lego mindstorms
616
ساخت روشنايي با استفاده از طرحهاي اسليمي ﴿منبت و مشبك﴾
617
ساخت روشنايي چوبي باالهام از اسطوره هاي ايراني
618
ساخت روغن هاي خوراكي مناسب براي مصارف مختلف به روش استريفيكاسيون
619
ساخت زئوليت BaX و بررسي عملكرد آن در جداسازي پارازايلن از مخلوط زايلن‌ها
620
ساخت زخم پوش آنتي باكتريال بر پايه ژلاتين با قابليت تشخيص سريع عفونت
621
ساخت زخم پوش با استفاده از تركيب آلجينات و كيتوسان جهت كاربرد در جراحات خارجي
622
ساخت زخم پوش نانوليفي با قابليت رهايش عصاره جلبك درماني جهت ترميم زخم
623
ساخت زخم پوش هيدروژلي بر پايه ي آلوئه ورا و ارزيابي خواص آن
624
ساخت زخم‌پوش الكتروريسي‌شده از سلولزاكسايد بازيافتي و مقايسه خواص فيزيكي و شيميايي آن با زخم‌پوش تهيه‌شده از الياف معمولي سلولز
625
ساخت زيست حسگر الكترو شيمي بسيار حساس براي اندازه‌گيري نشانگرهاي سرطاني بر اساس مولكول‌هاي آپتامر و تركيبات گرافني
626
ساخت زيست حسگر الكتروشيميايي بر پايه ي DNA جهت مطالعه ي تخريب ناشي از دوپامين در حضور مس (ŸIIŸ) و يا آهن ﴿II﴾ و بررسي اثر برخي آنتي اكسيدان ها بر تخريب DNA
627
ساخت زيست حسگر الكتروشيميايي بر پايه ي الكترود فولاد ضد زنگ نانو متخلخل اصلاح شده با نانو ذرات طلا و پالاديوم براي اندازه گيري همزمان لوودوپا و اوريك اسيد
628
ساخت زيست حسگر الكتروشيميايي براي اندازه گيري همزمان استامينوفن و كدئين با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با گرافن اكسيد كاهش يافته و نانو ذرات مكعبي اكسيد مس
629
ساخت زيست حسگر باكتريابي Ecoli TG با استفاده از باكتريوفاژ به روش خازن سنجي
630
ساخت زيست حسگر بر پايه DNA با استفاده از گرافن اصلاح شده با نانو ذره ي TiO2 جهت اندازه گيري فورازوليدون و بررسي اثر ممانعت كنندگي برخي يون هاي فلزي در تخريب DNA توسط فورازوليدون
631
ساخت زيست حسگر بر پايه DNA جهت اندازه گيري فنازوپيريدين و D- پن سيل آمين و بررسي تخريب DNA ناشي از D- پن سيل آمين در حضور يون آهن (III)
632
ساخت زيست حسگر بر پايه DNA جهت اندازه گيري گلوتاتيون و نارينگين و بررسي اثر آنتي اكسيداني گلوتاتيون
633
ساخت زيست حسگر بر پايه DNA و بررسي تاثير نوع نانو ذره و پلي الكتروليت بر كارايي آن جهت اندازه گيري آتروپين سولفات در نمونه هاي بيولوژيكي
634
ساخت زيست حسگر بر پايه ي DNA با استفاده از نانو صفحات اكسيد گرافن كاهش يافته جهت اندازه گيري فلوتاميد در بافت هاي بيولوژيكي
635
ساخت زيست حسگر بر پايه ي DNA جهت اندازه گيري مقادير كم كرايسويدين و بررسي رفتار ضد سرطاني ويتامين K3 (مناديون) در حضور كاهنده هاي مختلف
636
ساخت زيست حسگر جهت تشخيص بيماري هاي سرطان پروستات و سينه
637
ساخت زيست حسگر ميكروسيالي مبتني بر كاغذ براي سنجش گلوكز
638
ساخت زيست حسگر نوري لومينسانس الكتروشيميايي و اندازه گيري پروتئين P53 با استفاده از آن
639
ساخت زيست حسگرهاي الكتروشيميايي هيبريديزاسيون DNA براي تعيين چند شكلي تك نوكلئوتيدي با استفاده از نانوذرات فلزي و بستر گرافن و تشخيص زود هنگام سرطان با كمك آپتامر و با استفاده از الكتروشيمي دوقطبي و نانوذرات مغناطيسي
640
ساخت زيست‌حسگر بر پايه DNA با استفاده از نانو لوله هاي كربني چند ديواره و فيلم پليمري ليزين براي اندازه گيري مقادير كم ديازينون
641
ساخت زيستگر حسگر بر پايه DNA به منظور بررسي اثر آنتي اكسيدان هاي فلانول بر صدمات وارده به آن و مطالعه ي رفتار الكتروشيميايي برخي نانو ذرات پلي اكسومتال به عنوان منابعي براي آزاد سازي هيدروژن
642
ساخت زيورآلات شيشه اي با ساتفاده از تكنيك فيوزينگ گلس
643
ساخت زيورالات سراميكي معاصر و تزيين ان با لعاب زرين فام
644
ساخت زيورالات شيشه اي با استفاده از نقوش آبگينه هاي دوره ساساني
645
ساخت ژل پليمر و مدلسازي پديده تورم به منظور ازدياد برداشت نفت
646
ساخت ژل هاي پليمري پيش ساخته پلي اكريل آميد با قابليت اصلاح تراوايي مخازن
647
ساخت ژيروسكوپ و شبيه سازي آن با نرم افزار SIMULINK
648
ساخت ساحرانه ء بستر: طراحي سرويس اتاق خواب ، نگاهي به مفهوم باروري و استفاده از نقوش قدرت
649
ساخت ساختارهاي سه بعدي پليمري اليافي با استفاده از روش ريسندگي سانتريفوژي حلال ياري : روش جديد براي ساخت داربستهاي مهندسي بافت در مقياس بزرگ
650
ساخت سازگاركنندهpp- g- ma‏‏ در فاز جامد و بررسي مقدار بهينه آن در آينده / PET ‏‏
651
ساخت سازه اي نوتركيب جهت الحاق ژن E-GEP به محل ژن فاكتور8 در سلول هاي رده هپاتوماي موشي
652
ساخت ساعت چوبي با الهام از نقش مايه هاي ايراني﴿سنتي﴾
653
ساخت ساعت ديجيتال چرخان
654
ساخت سامانه آزمايشگاهي براي بررسي اثر ميدان الكتريكي بر روي انتقال حرارت در لوله حاوي محيط متخلخل
655
ساخت سامانه بستر سيال گازي و بررسي رفتار حباب در بستر سيال به كمك تحليل الگوي نوسانات فشار
656
ساخت سامانه دارويي بر پايه پليمرها جهت كنترل بيماري آلزايمر
657
ساخت سامانه روشنايي هوشمند
658
ساخت سامانه شناور سازي اجسام در سيال با استفاده از امواج آكوستيك
659
ساخت سامانه هاي رهايش داروي كنترل شده ي رساناي الكتريكي با قابليت تشكيل در محل بر پايه ي نانو لوله هاي كربني
660
ساخت سامانه هاي رهايش دارويي ليپوزومي و بررسي برهمكنش آنها باپروتئين
661
ساخت سامانه ي پلاسماي تخليه سد دي الكتريك به منظور افزايش عمر گل رز شاخه بريده
662
ساخت سبز، مشخصه يابي و ارزيابي فعاليت بيولوژيكي نانو ذرات سوپر پارامغناطيس اكسيد آهن
663
ساخت سديم پربورات مونوهيدرات توسط دي هيدراسيون سديم پربورات تتراهيدرات
664
ساخت سراميك هاي پيزوالكتريك نانوكريستال در حالت جامد و ارزيابي خواص آن
665
ساخت سراميك يگ با استفاده از نانوذرات آلومينا و ايتريا و بررسي تاثير فرآيندهاي پس از شكل‏دهي بر خواص اپتيكي آن
666
ساخت سراميك‌هاي نانوكريستال بر پايه Li-B جهت كاربرد در دزميتري گرماليان
667
ساخت سراميكهاي pzt و بررسي خواص دي الكتريكي و پيزوالكتريكي بر اساس تغييرات دماي زينترينگ
668
ساخت سري گلدان هاي چوبي با استفاده از شيوه هاي سنتي ايران ﴿معرق، مشبك، فلزكوبي﴾
669
ساخت سطح ابرآبگريز روي فلز مس به روش الكتروشيميايي و پوشش‌دهي با لايه آب گريز
670
ساخت سفالينه با استفاده از روش ورقه
671
ساخت سل الكتروشيميايي كاغذي با الكترودهاي كشيده شده با مداد
672
ساخت سل فوتوولتايي از نوع نانو ذرات Tio2 حساس شده رنگي جهت استفاده در واكنش هاي فوتو كاتاليتيك اكسيد -احياء
673
ساخت سلول خورشيدي با ساختار معكوس از نيمرساناهاي آلي بر روي زير لايه انعطاف پذير ITO
674
ساخت سلول خورشيدي با لايه جاذب پروسكايت با غلظت هاي مختلف متيل آمونيوم يديد
675
ساخت سلول خورشيدي پليمري ‍‍‍‍‍ بر پايه پلي)2-متوكسي-5-(2- اتيل هگزيل اُكسي)- پارا- فنيلن وينيلن)
676
ساخت سلول خورشيدي رنگ دانه اي با استفاده از رنگ دانه دي آزو و بررسي آن
677
ساخت سلول خورشيدي نانوساختار پروسكايت و بررسي عملكرد و پايداري آن در شرايط مختلف محيطي
678
ساخت سلول فشار سنج و كاليبراسيون آن جهت استفاده در تونل
679
ساخت سلول هاي بيوفوتوولتائيك حالت جامد و الكتروليتي حاوي پروتئين فتوسيستم 1
680
ساخت سلول هاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي Ag2S
681
ساخت سلول هاي خورشيدي حساس شده توسط نقاط كوانتومي با الكتروليت هاي مختلف و مقايسه عملكرد آنها
682
ساخت سلولهاي خورشيدي p-n و اندازه گيري عمق پوندگاه و بازده آن
683
ساخت سنسور الكتروشيميايي بر پايه الكترود مداد كربن اصلاح شده با پليمر حكاكي شده مولكولي جهت اندازه گيري مقادير كم فوروزمايد
684
ساخت سنسور به همراه رمز
685
ساخت سنسور تشخيص دما
686
ساخت سنسور شست وشوي پيزوالكتريك
687
ساخت سنسور گازهاي قابل اشتعال
688
ساخت سنسور هوشمند
689
ساخت سنسورهاي اندازه گيري درصد منيزيم در آلياژهاي آلومينيم با استفاده از روش EMF
690
ساخت سه حسگر شيميايي نوري مبتني بر ليگاند سنتزي....
691
ساخت سوزن دستگاه STM از جنس نانولوله ي كربني
692
ساخت سوسپانسيون پلي استايرن به روش وارونگي فاز و ارزيابي رئولوژيكي آن
693
ساخت سوسوزن سراميكي مركب بر پايه پودر نانويي (Y,Gd,Lu)3(Sc,Al)5O12: Tb, Pr, Eu
694
ساخت سي دي اموزش فصيح خواني قران
695
ساخت سي دي چندرسانه اي
696
ساخت سيال مغناطيسي نانو ذره اي داراي Magnetite و مطالعه ساختار و فرآيند با طراحيهاي آماري
697
ساخت سيستم استخراج پتانسيل هاي سطح بدن
698
ساخت سيستم اعلام خطر هوشمند
699
ساخت سيستم اعلام نشت گاز هوشمند
700
ساخت سيستم اندازه گيري دستگاه تست بالج
701
ساخت سيستم اندازه گيري و ثبت زاويه ي مفصل مبتني بر شتاب سنج، واسط بلوتوث و روش DCMR
702
ساخت سيستم ايمني و تعليق فرمان اتومبيل
703
ساخت سيستم بازبيني اتوماتيك با استفاده از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان يك دسته اي و الگوريتم يهينه سازي فوتبال
704
ساخت سيستم برداشت اتوماتيك (كامپيوتري) در ماشين تخت باف
705
ساخت سيستم پخش صوت در يك جهت
706
ساخت سيستم پردازش آنالوگ سيگنال¬هاي آشكارساز( NaI(Tl
707
ساخت سيستم تبخير ساز براي مقايسه راندمان پدهاي پوشالي، سلولزي واليافي
708
ساخت سيستم تخمين پتانسيل هاي الكتريكي اپي كارد قلب توسط حل مسئله معكوس الكتروكارديوگرام
709
ساخت سيستم تفريخگاهي مدار‌بسته با تصفيه‌گر شيميايي (معدني، آلي و نانو) به‌منظور حذف عوامل بيماري‌زاي باكتريايي، قارچي و آلاينده‌ها
710
ساخت سيستم تهويه تركيبي با استفاده از يك بادبزن
711
ساخت سيستم حفاظت حرارتي موتور در محفظه
712
ساخت سيستم دريافت و ذخيره‌سازي صوت از داخل بدن با استفاده از آرايه‌اي از ميكروفون ها
713
ساخت سيستم دزدگير با استفاده از آردوينو با امكان پيام رساني GSM
714
ساخت سيستم كنترل سه دستگاه با باس كن توسط دبليو لن
715
ساخت سيستم كنترل مركزي با قابليت اتصال به چندزيرسيستم به صورت بيسيم
716
ساخت سيستم لايه ناز ك سه تايي SNO2/AL2O3/SNO2 به روش اسپري پايروليزيز و بررسي اثر تغيير حجم لايه مياني و باز پخت لايه ها روي خواص ساختاري اپتيكي و الكترونيكي , the synthesis of sno2/al2o3/sno2 thin films system by the spray pyrolysis method and the study of structural,optical and electrical properties
717
ساخت سيستم مانيتورنيگ پاسخ فركانسي امپدانس بدن
718
ساخت سيستم موقعيت يابي داخل ساختمان براي ربات چهار چرخ
719
ساخت سيستم ميكروپروسسور آموزشي بدون استفاده از چيپ CPU
720
ساخت سيستم ميكروفلويديك قطره اي بر روي بورد مدار چاپي
721
ساخت سيستم نشان دهنه همه منظور ﴿ Universal Monitoring ﴾ براي انواع متداول ترموكوپل ها و سنسورهاي مقاومتي
722
ساخت سيستم هشدار دهنده ي فاصله براي نابينايان مبتني بر سنسور فراصوت
723
ساخت سيستم هوشمند كنترل روشنايي
724
ساخت سيكلو كانورتر فاز
725
ساخت سيگنال ژنراتور با استفاده از كامپيوترهاي PC
726
ساخت سيگنال ژنراتور فركانس متغير با استفاده از سخت افزار rasp berry p 12 ، evel bord 9833
727
ساخت سيلر دنداني نوين بر پايه سيمان CEM و بهبود كيفيت آن با استفاده از طراحي آزمايش
728
ساخت سيليكاي مزوپور با سطح فعال شده شيميايي به منظور تثبيت آنزيم آلفاآميلاز
729
ساخت سيليكون متخلخل به منظور كاربرد به عنوان يك نانوبيوراكتور
730
ساخت سيم ابررساناي گرم بر پايه ايترييوم
731
ساخت سيمان هاي گلس آيونومر آنتي باكتريال به روش سل ژل
732
ساخت سيمان هاي ويژه مصارف دندانپزشكي
733
ساخت سيمولاتور (آنالوگ هواپيما)
734
ساخت شارژ با استفاده از سلول خورشيدي
735
ساخت شارژ پرتابل خورشيدي به منظور روشنايي و شارژ DC [دي سي]
736
ساخت شارژر خورشيدي موبايل
737
ساخت شبكه تنظيم ژني با استفاده از مجموعه هاي داده چندگانه
738
ساخت شبكه سازهاي زيست تخريب پذير جديد بر پايه مشتقات كربوكسليك اسيد به منظور تهيه نانو پليمر هاي قالب مولكولي
739
ساخت شبكه سوپرامولكولي مدل بر اساس پلي وينيل الكل و شبيه سازي رفتار رئولوژيكي آن
740
ساخت شبكه هاي بي سيم متصل با استفاده از آنتن هاي جهت دار
741
ساخت شبكه هاي تعامل قابل اطمينان با استنتاج فازي و شناسايي كمپلكس هاي پروتئيني
742
ساخت شبكه هاي عصبي براساس مطالعات شناختي عصب زايي
743
ساخت شبكه ي قابل اطمينان با استنتاج فازي و پيش بيني ژن هاي عامل بيماري روي بستر آپاچي اسپارك
744
ساخت شبيه ساز براي بازسازي سه بعدي صورت انسان
745
ساخت شبيه ساز كنترل دستگاه آبكاري در خلاء
746
ساخت شمعدان هاي فلزي با استفاده از فرم هاي اسليمي صفوي
747
ساخت شناساگرها جهت اندازه گيري pH سلولهاي زنده سنتز 2- (هيدروكسي متيل )- 6- متيل - 4- نيتروپيريدين
748
ساخت شناور هوشمند
749
ساخت شير هوشمند چشمي
750
ساخت شيشه اوپال فلوريدي و بررسي خواص آن
751
ساخت شيشه با تكنيك فيوزينگ و كاربرد آن در دكوراسيون داخلي
752
ساخت شيشه با ضريب شكست شيب دار
753
ساخت شيشه سراميك مولايتي شفاف نانو ساختار و بررسي خواص نوري آن
754
ساخت شيشه سراميك هاي سيستم Sio2 - A1203 - Cao - Mgo با استفاده از مواد اوليه طبيعي ارزان قيمت
755
ساخت شيشه موج بر
756
ساخت شيشه موج بر
757
ساخت شيشه هاي زيست فعال حاوي فلورايد به روش سل ژل براي درمان حساسيت دنداني
758
ساخت شيشه هاي فوتوكروميك بوروسيليكاتي
759
ساخت صفحات دو قطبي بر پايه ماتريس پلي پروپيلن جهت كاربرد در پيل هاي سوختي پليمري
760
ساخت صفحات دو قطبي پيل سوختي هيدروژني ﴿PEM ﴾ با استفاده از كامپوزيت پليمر رسانا
761
ساخت صفحات ذخيره ساز هيدروژن بر پايه پلي آنيلين
762
ساخت ظروف سراميكي (سرويس چايخوري)
763
ساخت عروسك براي يك فيلم داستاني (فيلم زنده - عروسكي گلنار)
764
ساخت عصاي هوشمند نابينايان
765
ساخت عينك مراقب حركت مردمك چشم
766
ساخت عيوب جوشكاري
767
ساخت غشا آبگريز با روش الكتروريسي و كاربرد در فرايند تقطير غشايي با فاصله هوايي
768
ساخت غشا آميزه اي پلي اترسولفون (PES) و پلي اترسولفون سولفونه شده (SPES) با درصدهاي مختلف سولفوناسيون جهت استفاده در جداسازي مخلوط آبي-روغني
769
ساخت غشا اولترافيلتراسيون بر پايه پلي اكريلو نيتريل و نانو ذرات گرافن اكسايد
770
ساخت غشا پليمري براي استفاده در فرايند اولترافيلتراسيون و اصلاح سطح غشا توسط كرونا به منظور كاهش گرفتگي در جداسازي آب و روغن
771
ساخت غشا پليمري تركيبي حاوي نانو زئوليت براي استفاده در فرايند تراوش تبخيري
772
ساخت غشا پليمري ميكروفيلتراسيون حاوي نانوذرات نقره با روش لايه نشاني به كمك كرونا
773
ساخت غشا ردياب‌مولكولي به منظور جداسازي يون فلزي
774
ساخت غشا زمينه مركب بر پايه پلي سولفون و نانوذرات گرافن متخلخل براي جداسازي اتيلن از اتان و پروپيلين از پروپان
775
ساخت غشا سلولز استاتي براي فرآيند اسمز مستقيم
776
ساخت غشا كامپوزيتي پلي اترسولفون/نانوذره مغناطيسي براي حذف يون كروم
777
ساخت غشا ماتريس آميخته )پل يايميد متريميد 5218زئوليت نانو حفره( براي تراوش گزينشي د ياكسيد كربن
778
ساخت غشا ماتريس آميخته با پركن هاي چارچوب فلز-آلي (metal-organic framework)
779
ساخت غشا ماتريس آميخته با نانوذرات اكسيدفلزي آبدار جهت حذف يون فلزي
780
ساخت غشا نانو كامپوزيت نانو فيبري حاوي پلي اتر بلاك آميد براي نمك زدايي از آب با فرآيند تقطير غشايي
781
ساخت غشا نانوكامپوزيتي بر پايه كوپليمر براي جداسازي دي اكسيد كربن و متان و مدل سازي آن
782
ساخت غشاء اتيلن وينيل استات اصلاح شده با پلي اتيلن گلايكول براي جداسازي گاز دي اكسيدكربن از نيتروژن
783
ساخت غشاء اولترافيلتراسيون بر پايه پلي سولفون و پلي اتر سولفون براي تغليظ شير
784
ساخت غشاء پليمري اولترافيلتراسيون حاوي نانوذرات زئوليت و اكسيدتيتانيوم به منظور كاهش گرفتگي غشاء
785
ساخت غشاء پليمري جداسازي گاز طبيعي
786
ساخت غشاء پليمري حاوي نانو ذرات زئوليت براي آب زدايي از حلال ها با فرآيند تراوش تبخيري
787
ساخت غشاء پليمري ماتريس آميخته پلي‌‌‌اتر‌سولفون/پلي‌آميد/نانو زئوليت جهت جداسازي مخلوط‌هاي گازي
788
ساخت غشاء تخت متخلخل بر پايه پلي اكريلونيتريل
789
ساخت غشاء سراميكي لوله اي با اندازه منافذ سطحي در ابعاد نانوبه روش قالب ريزي ژلي اصلاح شده همراه با پوشش دهي سطحي
790
ساخت غشاء شبكه مركب پلي (وينيل الكل)- نانو سيليكا اتصال عرضي شده با فوماريك اسيد جهت آب گيري تراوش تبخيري از ايزوپروپانول
791
ساخت غشاء فلزي با استفاه از روش پاشش حرارتي
792
ساخت غشاء فوق‌آب‌گريز بر پايه‌ي PVDF جهت استفاده در تقطير غشايي
793
ساخت غشاء كامپوزيتي پليسولفون/پليآميد حاوي نانوذرات سيليكا به روش پليمريزاسيون فصل مشترك
794
ساخت غشاء مركب فيلم نازك بر پايه استفاده از نانو الياف و بررسي عملكرد آن
795
ساخت غشاء مركب فيلم نازكنانوفيلتراسيون براي جداسازي نمك‏ها از آب
796
ساخت غشاء نامتقارن نانوفيلتراسيون بر پايه اكريلو نيتريل بوتادين استايرن (ABS)/ پلي وينيل پيروليدون (PVP)وبهينه سازي فرآيند به روش رويه هاي پاسخ
797
ساخت غشاء نانو اليافي جهت حذف آلاينده هاي فلزات سنگين (نظيرCU ) از آب و پساب و بررسي تاثير مورفولوژي و ميزان تخلخل در كارايي آن
798
ساخت غشاء نانوزئوليتي ZSM-5 براي جداسازي گاز هيدروژن از مخلوط گازهاي حاصل از فرآيند ريفورمينگ با بخار آب
799
ساخت غشاءپليمري جهت جداسازي اكسيزن ازهوا
800
ساخت غشاءهاي پليمري بر اساس سلولز استات جهت نمك زدايي از آب
801
ساخت غشاءهاي پليمري جداسازي گاز جهت جداسازي اكسيژن
802
ساخت غشاءهاي متخلخل پليمري ميكروفيلتراسيون
803
ساخت غشاتعويض كاتيوني برپايه پلي استايرن بااتصالات عرضي دي وينيل بنزن
804
ساخت غشاهاي ماتريس ‌آميخته با استفاده از پركن MOF جهت جداسازي CO2/CH4
805
ساخت غشاهاي ماتريس آميخته براي زدودن د ياكسيد كربن از متان
806
ساخت غشاهاي مركب و نانومركب لايه نازك نانوفيلتراسيون بار مثبت بر پايه پلي اكريلونيتريل-نانومواد كربني به منظور استفاده در فرآيند نمك¬زدايي
807
ساخت غشاهاي مركب و نانومركب لايه نازك نانوفيلتراسيون بر پايه پلي‌اترسولفون- نانوموادكربني در فرآيند نمك‌زدايي
808
ساخت غشاهاي نانو كامپوزيت پلي سولفون حاوي نانو بلورها يا نانوالياف سلولزي و بررسي عملكرد آن‌ها
809
ساخت غشاهاي نانو كامپوزيتي آلي ( پلي بنزيميدازول) - معدني و توسعه مدل هاي تطابقي جهت پيش بيني رسانايي پروتون آنها براي استفاده در پيل سوختي غشاي تبادل پروتوني دماي بالا (HT-PEMFC)
810
ساخت غشاهاي نانو كامپوزيتي بر پايه پلي فتالازينون اتر كتون سولفونه براي كاربرد در پيلهاي سوختي با استفاده از نانو ذرات معدني
811
ساخت غشاهاي نانوكامپوزيتي جهت جداسازي مخلوط گازي هيدروژن و دي اكسيد كربن
812
ساخت غشاي آلياژي PC/SEBS-g-MA براي جداسازي گاز Co2 از N2
813
ساخت غشاي الياف توخالي اولترافيلتراسيون پلي اتر سولفون وبهبود خواص آن با استفاده از نانو ذرات
814
ساخت غشاي اولترافيلتراسيون پليمري فتوكاتاليستي جهت تجزيه متيل نارنجي
815
ساخت غشاي پلي اتر بلاك آميد و كاربرد نانو ذره سيليكا در آن براي جداسازي گاز 2N/2OC
816
ساخت غشاي پلي دي متيل سيلو كسان بر روي پايه ي پلي اتر سولفون و كاربرد آن در جداسازي تولوئن از آب با استفاده از فرآيند تراوش تبخيري
817
ساخت غشاي پليمري حاوي نانوذرات زئوليت و مايعات يوني به منظور جداسازي تركيبات آلي فرار از محلول هاي آبي با فرايند تراوش تبخيري
818
ساخت غشاي پليمري نانو كامپوزيت (پلي يورتان/پلي اتيلن گلايكول/نانوسيليكا) براي بررسي عبور پذيري و انتخاب‌پذيري گازهاي N2 ، CO2،O2 و CH4
819
ساخت غشاي پليمري نانوليفي حاوي نانوذره به روش الكتروريسي با قابليت جداسازي ذرات جامد معلق
820
ساخت غشاي تبادل كاتيوني جهت جداسازي انتخابي يون ليتيم با استفاده از فرآيند الكترودياليز
821
ساخت غشاي تبادلي نسيكوني نانوساختار با قابليت هدايت يون زيركونيوم
822
ساخت غشاي زئوليتي نانو حفره كابازيت و بررسي كاربرد آن در صنايع گاز
823
ساخت غشاي سراميكي با اندازه متوسط حفرات نانومتري به منظور كاربرد در فرآيند الترافيلتراسيون
824
ساخت غشاي شبيه سازي شده سلول و بررسي پارامترهاي عبوري مولكولهاي درماني
825
ساخت غشاي لايه نازك (TFC) و بهبود آن براي فرآيند اسمز مستقيم با استفاده از نانو ذرات كربني
826
ساخت غشاي لايه نازك نانوكامپوزيتي اسمز معكوس حاوي نانو ذرات زئوليت با روش dip-coating
827
ساخت غشاي لايه نازك نانوكامپوزيتي اسمز معكوس حاوي نانو ذرات زئوليت با روش پاششي (اسپري)
828
ساخت غشاي ماتريس آميخته با استفاده از نانوپركن هاي آلي براي جداسازي دي اكسيدكربن و متان
829
ساخت غشاي ماتريس آميخته پل يد يمتي لسيلوكسان/ بيلبل نانولوله كربن براي جداسازي گاز
830
ساخت غشاي ماتريس آميخته پل يد يمتي لسيلوكسان/ نانولوله كربن براي جداسازي گاز
831
ساخت غشاي مركب پلي دي متيل سيلوكسان با انتخابگري زياد حاوي جاذب مناسب جهت جدا سازي تولوئن از آب با استفاده از فرآيند ترواش تبخيري
832
ساخت غشاي نانوساختار پالاديومي بر روي بستر فولاد ضد زنگ 316L
833
ساخت غشاي نانوساختار كربني با مساحت سطح بالا براي حذف آلاينده هاي نفتي از آب
834
ساخت غشاي نانوكامپوزيتي نانولوله هالوسيت پلي اتر بلاك آميد - (PEBA) براي جداسازي دي اكسيد كربن و متان
835
ساخت غشاي نانولوله كربني - سراميكي به منظور استفاده در فرآيندهاي تصفيه آب
836
ساخت غشلهاي نانوكامپوزيت براي آب زدايي الكل ها با استفاده از فرايند تراوش تبخيري
837
ساخت فاصله سنج آلتراسونيك با AVR
838
ساخت فاصله سنج اولتراسونيك
839
ساخت فانتوم بافت نرم با رفتار الاستيك خطي
840
ساخت فانوس با استفاده از بافت پارچه
841
ساخت فرز آموزشي CNC محور عرضي (2)
842
ساخت فرستنده - گيرنده فيبر نوري دو كاناله WDM
843
ساخت فرستنده تاج ماودن قرمز و گيرنده مادون قرمز
844
ساخت فرستنده و گيرنده BPSK به كمك راديو نرم افزار
845
ساخت فرستنده و گيرنده فيبر نوري دو كاناله ي TDM
846
ساخت فرستنده و گيرنده نوري
847
ساخت فرمهاي شيشه اي با استفاده از قالب هاي فلزي و سراميك برد
848
ساخت فرمولهاي جديد درونيابي و بسط هاي توابع با استفاده از عملگردهاي خطي و كاربرد آنها درانتگرال گيري عددي و حل بعضي از معادلات تابعي
849
ساخت فريم دستگاه هيدروليكي اندازه گيري خستگي ظرفيت 5 و ارائه روش بكارگيري آن
850
ساخت فعل در گويش گيلكي آبكنار
851
ساخت فك دستگاه كشش براي مواد لاستيكي و پلاستيكي
852
ساخت فلزياب
853
ساخت فلوئورهيدروكسي آپاتيت بالك نانو ساختار با استفاده از نانو پودر و بررسي تاثير ميزان يون فلوئور بر خواص مكانيكي و زيستي
854
ساخت فن سانتريفوژ دو كاناله
855
ساخت فوتورزيستور سلنيم و بررسي خواص فيزيكي آن
856
ساخت فولاد تند بر ريختگي و بررسي خواص آن
857
ساخت فولاد دوفازي توسط فرايندهاي نورد تجمعي و آنيل بين بحراني و بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي آن
858
ساخت فولاد زنگ نزن آستنيتي 316L نانوساختار استحكام يافته با ذرات اكسيدي پراكنده (ODS) با روش آلياژسازي مكانيكي
859
ساخت فوم آلومينيومي مرتبه اي به روش متالورژي پودر
860
ساخت فوم پايه آلومينيوم و مدل سازي رياضي پايداري فوم
861
ساخت فوم كامپوزيتي آلومينيوم -سيليسيم-كار با يدسيليسيم﴿MMC) بروش متالورژي پودر و بررسي تاثير درصد پودرSIC، دما و زمان فوم سازي بر جذب انرژي آن
862
ساخت فوم كربن فعال ونانوكامپوزيت آن توسط اكسيدهاي فلزي و بررسي كاربرد آن
863
ساخت فوم مسي با تخلخل بالا به روش متالورژي پودر و مشخصه يابي آن
864
ساخت فوم هاي سلول بسته لاستيكي بر پايه نانوكامپوزيت لاستيك طبيعي/ لاستيك طبيعي اپوكسيده شده/ نانو ذرات خاك رس: بررسي اثر فرمولاسيون بر خواص فيزيكي، مكانيكي، رفتار جذب و انعكاس امواج صدا
865
ساخت فوم هاي مرتبه اي آلومينيم و روي و برآورد جذب انرژي آنها
866
ساخت فوم‌ بين فلزي دي سيليسيد موليبدن توسط فرآيند سنتز احتراقي
867
ساخت فيبر آلومينيم آندايز شده داراي پوشش طلا جهت ميكرو استخراج فاز جامد برخي تركيبات گوگرددار
868
ساخت فيبر ميكرواستخراج با فاز جامد بر اساس نانو كامپوزيت گرافن / پلي استايرن و كاربرد آن در اندازه گيري محصولات جانبي ناشي از ضد عفوني آب به وسيله كروماتوگرافي گازي مجهز به آشكار ساز ربايش الكتروني
869
ساخت فيكساتور تست پيچش مطابق استاندارد ASTM F543
870
ساخت فيكسچر خمش
871
ساخت فيلتر فومي سراميكي و بررسي عملكرد آن در تصفيه مذاب آلياژهاي آلومينيوم
872
ساخت فيلم آموزشي سيستم تهويه معدن زغالسنگ طرزه
873
ساخت فيلم آموزشي سيستم هواي فشرده معدن زغال سنگ طرزه
874
ساخت فيلم انيميشن عروسكي از ابتدا تا انتها
875
ساخت فيلم انيميشن عروسكي از ابتدا تا انتها
876
ساخت فيلم پوششي زانتان داراي عصاره اسپيرولينا به منظور رهايش كنترل شده دارو جهت كاربرد در بهبود زخم
877
ساخت فيلم هاي پليمري با كاربرد دارورساني از طريق دهان بر پايه آلياژ پكتين٬ پلي وينيل پيروليدون و پلي وينيل الكل
878
ساخت فيلم هاي پليمري حاوي نانو ذرات نقره با استفاده از روش لايه نشاني جهت استفاده در بسته بندي موادغذايي
879
ساخت فيلم هاي نانوكامپوزيت پليمري بر مبناي PVC و PVA حاوي نانوذرات آلفا - آلوميناي جفت شده با دولايه متناوب زيست سازگار سيتريك اسيد و ويتامين C
880
ساخت فيلم¬هاي پليمري بر پايه نانو نقره به روش لايه نشاني به كمك كرونا
881
ساخت فيلمهاي نانوذره Tio2 و بررسي ويژگيهاي الكتريكي و اپتيكي آنها
882
ساخت قاب آيينه هاي مشاطه گري با استفاده از تكنيك منبت
883
ساخت قاب ها براي فضاهاي هيلبرت با بعد متناهي
884
ساخت قاب هاي چسبان هم زاويه با استفاده از دستگاههاي اشتاينر
885
ساخت قاب هاي چوبي معرق بر اساس نقش مايه هاي گليم تركمن
886
ساخت قاب هاي متناهي با استفاده از ويژگي طيفي و اندازه اي آن
887
ساخت قالب C.R.B
888
ساخت قالب آزمايش مقاومت فشاري بتن
889
ساخت قالب آهنگري جهت قطعات قالب فولادي متالورژي پودر
890
ساخت قالب اكستروژن گرم آلومينيم و بررسي نحوه سيلان مواد از مقطع گردبه مقطع U
891
ساخت قالب اكستروژن گرم آلومينيوم و بررسي نحوه سيلان مواد از مقطع گرد به مقطه S
892
ساخت قالب اكستروژن مقطع I و بررسي نسبت اكستروژن در نحوه سيلان مواد
893
ساخت قالب اكستروژن مقطع T و بررسي نحوه سيلان مواد
894
ساخت قالب اكستروژن و بررسي نحوه سيلان مواد در قالب با خروجي H
895
ساخت قالب اوليه ميكروحلقه به روش ليتوگرافي نوري
896
ساخت قالب بتن
897
ساخت قالب براي تعيين مقاومت خمشي سيمان
898
ساخت قالب تحت اكستروژن گرم و بررسي نحوه سيلان مواد
899
ساخت قالب تراكم
900
ساخت قالب فلزي فلانچ + يك جلد نقشه
901
ساخت قالب فلزي فلانچ + يك جلد نقشه
902
ساخت قالب مكعبي آزمايش اندازه گيري مقاومت بتن
903
ساخت قالب مكعبي آزمايش اندازه گيري مقاومت بتن
904
ساخت قالب مكعبي آزمايش اندازه گيري مقاومت بتن
905
ساخت قالب مكعبي آزمايش فشاري بتن
906
ساخت قرص سراميكي چند بلوري تنگستات روي (ZnWO4) و بررسي خواص آشكارسازي تابش هاي ايكس(X) و گاما(Y) از قرص تهيه شده
907
ساخت قطره ساز هواكمك جهت پاشش قطرات و بررسي رفتار آن
908
ساخت قطعات آلومينايي به روش ساخت افزايشي
909
ساخت قطعات ظروف غذا خوري با ماشين قالبگيري با خلا؟
910
ساخت قطعات نانو كامپوزيت Al-B4C به روش آسياب كاري و پرس گرم و ارزيابي رفتار سايشي آنها
911
ساخت قطعات نانو كامپوزيتي Al-Al2O3 به روش آسياب كاري مكانيكي و پرس گرم و بررسي اتصال نامتجانس آن ها توسط جوشكاري اصطكاكي
912
ساخت قطعات هيدروكسي آپاتيت از پودر تجاري
913
ساخت قطعات هيدروكسي آپاتيت متخلخل با استفاده از اسفنج پلي يوريتان
914
ساخت قطعات هيدروكسي آپاتيت متخلخل با استفاده از سبوس برنج
915
ساخت قطعه PTC بر پايه تركيب تيتانات باريم (BaTiO3)
916
ساخت قطعه براي پيانو
917
ساخت قطعه ي حافظه دار از پودر نيكل- تيتانيوم آلياژي به روش ذوب گزينشي به كمك ليزري
918
ساخت قفل رمزي ميكروكنترلي نيمه صنعتي
919
ساخت قفل سخت افزاري با استفاده از Flash Memory [فلش مموري]
920
ساخت قوطي هاي فومي توپر و بررسي پارامترهاي مؤثر بر جذب انرژي آن ها
921
ساخت قيدنيمه اتوماتيك جهت سوراخكاري شعله پخش كن برنجي
922
ساخت قيف هاي هال و كارني و بررسي اثر روان ساز انتشارات روي بر خواص سيلان و تراكم پذيري پودرهاي آهن و تنگستن
923
ساخت كابينت نور
924
ساخت كاتاليزورهاي ناهمگن اكسيد فلزات قليايي برپايه ي سيليس با استفاده ازروش سل -ژل براي توليد بيوديزل
925
ساخت كاتاليست زئوليتي HZSM-5 براي فرآيند اليگومريزاسيون الفينهاي سبك ﴿پروپن و يا بوتن﴾ و بررسي سينتيك واكنش
926
ساخت كاتاليست فرآيند هيدروژن زدايي اكسايشي پروپان
927
ساخت كاتاليست مخلوط نانو اكسيدهاي سريم، مس ، لانتانوم و سريم، نيكل، لانتانوم جهت احياء SO2 به گوگرد
928
ساخت كاتاليست نوري TiO2 با استفاده از مواد فعال سطحي و SBA - 15 به عنوان پايه جهت تخريب ساختار فنل در آب
929
ساخت كاتاليست هاي الكتروشيميايي بر پايه ي كمپلكس هاي رنيوم، فولاد زنگ نزن با لايه اكسيد آندي نانو متخلخل، بستر هاي نانو فوم مس و نانو ساختار هيدروكسيدهاي لايه مضاعف در مولدهاي انرژي شامل توليد هيدروژن و اكسيژن، كاهش اكسيژن و كربن دي اكسيد، اكسايش متانول و بوروهيدريد
930
ساخت كاتاليست هاي ريفرمينگ متان با پايه اصلاح شده و تست راكتوري آن
931
ساخت كاتاليست هاي فرامتالوسن و سنتزليگندهاي مربوطه براي پليمريزاسيون اتيلن
932
ساخت كاتاليست هاي مناسب براي سنتز فيشر - تروپش
933
ساخت كاتاليست هاي منگنز بر پايه سيليكا به روش تلقيح مرطوب و ارزيابي عملكرد آن در واكنش زوج شدن اكسايشي متان
934
ساخت كاتاليست هيدرودي سولفوريزاسيون بر پايه نانو ساختار سيليكاتي با حفره هاي متوسط در محيط سيال فوق بحراني
935
ساخت كاتاليست، تعيين پارامترهاي سينتيكي و مدلسازي فرآيند توليد مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز
936
ساخت كاتدLiNi0.5 Mn0.5 O2 پوشش داده شده با كربن براي باتري يون ليتيومي به روش شيميايي
937
ساخت كارت اينترفيس لاين و ترانك
938
ساخت كارتريج توربين دندانپزشكي
939
ساخت كاست ... براي زير واحد امگا گليادين در گندم
940
ساخت كاست ...براي زير واحد امگاگليادين در گندم
941
ساخت كاست به روش ريخته گري
942
ساخت كاشيهاي تك پخت سريع با استفاده از سرباره
943
ساخت كاغذ زيست فعال با استفاد از آنزيم استيل كولين استراز جهت تشخيص3 سم افلاتوكسين موجود در گياهان خوراكي
944
ساخت كامپوريت پايه فلزي روي آلومينيوم 7075 با استفاده از فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
945
ساخت كامپوزيت A356/SICP به روش گردابي و بررسي نحوه توزيع ذرات SIc در آن
946
ساخت كامپوزيت AI413/Ni/AI3Ni با استفاده از فرايند اصطكاكي اغتشاشي و مشخصه يابي آن
947
ساخت كامپوزيت Al-Cu با شبكه سه بعدي و بررسي خواص مكانيكي آن
948
ساخت كامپوزيت Fe-TiC با استفاده از فروتيتانيوم و اكسيد تيتانيوم به روش مكانوشيميايي و سنتز احتراقي
949
ساخت كامپوزيت ZA27 با ذرات SiC
950
ساخت كامپوزيت ZA-27 با ريز ذره AI203 به روش ريخته گري نيمه جامد
951
ساخت كامپوزيت آلومينيوم - اكسيد روي به روش نورد تجمعي و بررسي خواص ريزساختاري، مكانيكي و رفتار خوردگي
952
ساخت كامپوزيت بر پايه پليمر طبيعي كراتين (پر مرغ) و بررسي عملكرد عايق حرارتي آن
953
ساخت كامپوزيت پلي اتيلن با وزن مولكولي بالا/ پلي اتيلن با دانسيته بالا و نانو ذرات هيدروكسي آپاتيت و بررسي خواص مكانيكي و زيست سازگاري آن در محيط in vitro
954
ساخت كامپوزيت خودترميم شونده اپوكسي/پارچه كربن - نانوالياف (پوسته - مغزي تهيه شده از الكتروريسي) و بررسي خواص آن
955
ساخت كامپوزيت دوگانه Al-TiC-B4C از روش ريخته گري كوبشي و ارزيابي خواص آن
956
ساخت كامپوزيت ريختگي آلومينيوم-آلوميناي ذره اي در جا از طريق واكنش هاي آلومينوترمي مخلوط چند گانه پودرها
957
ساخت كامپوزيت زمينه پليمري با ذرات فلزي و بررسي عوامل موثر بر خواص فيزيكي آن
958
ساخت كامپوزيت ژلاتين- پلي كاپرولاكتون حاوي نانومواد گرافيني به عنوان داربست بافت عصبي
959
ساخت كامپوزيت سطحي هيبريدي AI7075/TiC/MoS2 با استفاده از فرايند اصطكاكي اغتشاشي و ارزيابي ريز ساختار و رفتار تريبولوژيكي آن
960
ساخت كامپوزيت سطحي هيبريدي Al7075/SiCp/MoS2 با استفاده از فرايند اصطكاكي اغتشاشي و ارزيابي ريز ساختار و رفتار تريبولوژيكي آن
961
ساخت كامپوزيت فلز – پليمر براي كاربرد در فيلامنت فرآيند رسوب¬نشاني ذوبي FDM
962
ساخت كامپوزيت فولاد-آلومينيوم لايه اي سبك و با استحكام بالا توسط فرايند نورد سرد پيوندي و ارزيابي ريزساختار و خواص مكانيكي آن
963
ساخت كامپوزيت گرافن / اكسيد روي به روش الكتروشيمي
964
ساخت كامپوزيت متخلخل نانوهيدروكسي آپاتيت/نايتينول براي كاربردهاي بافت سخت
965
ساخت كامپوزيت نانولوله كربني/زيركونياي پايدار‌شدهو بررسي خواص مكانيكي
966
ساخت كامپوزيت هاي تنگستن/كاربيد زير كنيم به روش تف جوشي فعال سازي شده
967
ساخت كامپوزيت¬هاي اكريلاتي تابش¬پز UV-LED و بررسي اثر نانوذرات اصلاح شده به روش سل-ژل بر روي مشخصه¬هاي مكانيكي و پايداري آنها
968
ساخت كامپوزيتهاي لايه اي و تحليل تنشي آنها به كمك اجزا؟ محدود در بارگذاري كشش
969
ساخت كامپيوتر پايه
970
ساخت كانال هدايت عصبي بر پايه نانو الياف پليمري زيست تخريب پذير جهت ترميم ضايعات اعصاب محيطي
971
ساخت كانال هدايت عصبي دو لايه نانو كامپوزيتي ليفي پلي وينيل الكل- آلجينات: گرافن/ داربست دوگانه غشا تخم مرغ- پلي كاپرولاكتون فومارات و مشخصه يابي آن
972
ساخت كپسول هاي نانوكامپوزيتي غشايي نامتقارن هوشمند جهت رهايش كنترل شده ي نيترات
973
ساخت كتاب الكترونيكي گليم هاي ايراني
974
ساخت كتابخانه‌ي سلولي استاندارد مبتني بر منطق ترانزيستور عبوري در تكنولوژي 90 نانومتر
975
ساخت كد براي مخابره انكارپذير با قابليت اطمينان بالا
976
ساخت كدهاي LDPC با استفاده از طرح هاي تركيباتي و ميدان هاي متناهي
977
ساخت كدهاي LDPC ساختاريافته خالي از مجموعه هاي تله گذار كوچك
978
ساخت كدهاي خلوت شبه دوري با كمر 18 و وزن ستوني حداقل 3
979
ساخت كرايوژل مولكول‌نگاري شده براي كاربرد در جداسازي ليزوزيم
980
ساخت كربن سخت مزومتخلخل ميكرودانه به عنوان ماده فعال آندي باتري يون ليتيوم
981
ساخت كربن فعال ابرخازن با استفاده از پيش ماده سلولزي
982
ساخت كربن فعال از الياف پنبه ضايعاتي و كاربرد آن در حذف مواد رنگزا از پساب هاي نساجي
983
ساخت كربن فعال از پوست سخت پسته به روش شيميايي و بررسي پارامترهاي عملياتي
984
ساخت كربن فعال از ضايعات پليمري پلي اتيلن ترفتالات با روش فعال سازي شيميايي
985
ساخت كربن فعال از ضايعات كشاورزي [و منابع گياهي]
986
ساخت كربن فعال از هسته آلبالو به روش فعالسازي حرارتي
987
ساخت كربن فعال با سطح بالا از زغال سنگ
988
ساخت كربن فعال مزومتخلخل و بررسي خواص الكتروشيميايي آن
989
ساخت كروميت هاي نانو ذره اي كبالت و مس
990
ساخت كستهاي نسوز
991
ساخت كلگي اولتراسونيك براي كاربرد شستشو
992
ساخت كلگي اولتراسونيك مگنتواستريكشن
993
ساخت كلگي سوراخ كاري ريز
994
ساخت كمپلكس بتالاكتوگلوبولين-ايرينوتكان و ارزيابي سميت اين نانوحامل در بررسي خصوصيات اتصالي داروي درمان سرطان كولوركتال، ايرينوتكان با پروتئين هاي بتالاكتوگلوبولين و آلبومين سرم انساني توسط روش هاي اسپكتروسكوپيك
995
ساخت كمپلكس هاي هيبريدي باز شيف - پلي اكسومتال و كمپلكس هاي پلي اكسومتال از موليبدن براي اكسايش هيدروكربن ها
996
ساخت كمپلكسهاي هيبريدي باز شيفت-پلي اكسومتال و بازهاي شيفت قرار گرفته بر روي نگهدارنده ها براي اكسايش هيدروكربن ها
997
ساخت كمربند با الهام از آثار ساساني
998
ساخت كنترل از راه دور اتاق كنفرانس 359
999
ساخت كنترل دما و بهينه سازي ضرايب PID [پي آي دي] توسط روش فازي
1000
ساخت كنترل ديجيتالي قابل برنامه ريزي براي تشك مواج
بازگشت