<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
سئو، بهينه سازي براي موتور جستجو
2
سابكلونينگ ژن 1pdx- موشي جهت ساخت وكتور لنتي ويروس نوتركيب به منظور ترانسداكشن سلول هاي بنيادي
3
ساحت يك حسگر اندازه گيري زاويه
4
ساخت " ميز لرزان " براي تست كنتور هوشمند گاز
5
ساخت . راه اندازي ليزر پالسي CO2
6
ساخت ، ارزيابی و بهينه سازی کاتاليست مناسب جهت توليد گاز سنتز
7
ساخت 3 اثر براساس ريتم هاي ادواري
8
ساخت CDاموزشي
9
ساخت CuO/ZnO/Al2O3 نانو ذره اي از ترموليز نانو كي ليت هاي +Cu2+, Zn2+, Al3 با 8hydroxyquinoline و بهينه سازي روش تهيه با طراحي آماري
10
ساخت Handset براي انتقال صدا و اطلاعات بوسيله بلوتوث
11
ساخت Intelligent Soft Start
12
ساخت usb host
13
ساخت آب شيرين كن خورشيدي به روش رطوبت زني-رطوبت زدايي با ساختار گلخانه اي
14
ساخت آبگرمكن خورشيدي
15
ساخت آبگرمكن خورشيدي داراي مبدل ميكرو هيت پايپ فلت
16
ساخت آپتا حسگر ليزوزيم بر پايه نانولوله هاي كربني و بررسي خواص الكترو كاتاليزوري نانو لوله هاي كربني در واكنش آزادسازي هيدروژن
17
ساخت آپتاحسگر الكتروشيميايي جهت رديابي شيگلا ديسانتري در شير و آب
18
ساخت آپتاحسگر الكتروشيميايي حساس براي اندازه گيري آفلاتوكسينB1
19
ساخت آپتاحسگر الكتروشيميايي حساس براي اندازه گيري ماركر سرطاني HER2
20
ساخت آپتاحسگر الكتروشيميايي حساس براي اندازه گيري يون جيوه (II)
21
ساخت آپتاحسگر الكتروشيميايي و رنگ سنجي حساس براي اندازه گيري يون آرسنيك(III)
22
ساخت آپتاحسگرهاي نوري بر پايه ي نقاط كربني براي اندازه گيري آدنوزين تري فسفات، متاآمفتامين، استامي پرايد، ليزوزيم و يون پتاسيم
23
ساخت آرايه (بااستفاده ازنماد خورشيد)
24
ساخت آرايه آشكارساز ptsi و تصويربرداري با آن
25
ساخت آرايه هاي منظم نانوتيوب دي اكسيد تيتانيوم و بررسي چسبندگي و رشد سلول ها بر آنها
26
ساخت آرايه هاي ميكروعدسي با استفاده از ليزراگزايمر به روش باز شارش گرمايي
27
ساخت آزمايش فن لانه سنجابي بهينه با حلزوني دو گانه
28
ساخت آزمايشگاهي نانو كپسول ها و استفاده از آنها در پارچه
29
ساخت آزمايشگاهي يكسو كننده هاي سه فاز تمام كنترل و نيمه كنترل
30
ساخت آزمايشهاي تنش برش وديسك غلطان روي سطح شيب دار
31
ساخت آزمون شخصيت مستقل از وانمودسازي بر مبناي تأثير متغيرهاي روانشناختي و موقعيتي بر قصد و رفتار وانمودسازي
32
ساخت آسفالت سرد با استفاده از قير محلول كندگير (MC) قطراني در آزمايشگاه و محاسبه خستگي در آسفالت سرد ساخته شده با آن
33
ساخت آشكار ساز اشعه ماورا بنفش با استفاده از نانو ساختار هاي اكسيد روي
34
ساخت آشكار سازربايش الكترون جديد با منبع غير راديو اكتيو الكترون
35
ساخت آشكارساز امواج مادون قرمز در دماي اتاق با استفاده از ديود شاتكي سيليسايد پلاتين و سيليكون متخلخل
36
ساخت آشكارساز گاز H2S در دماي اتاق با استفاده از ديود شاتكي PtSi/Porous Si نوع-n
37
ساخت آشكارساز گاز NOX با استفاده از سيليكان متخلخل و ديود Pt/Si
38
ساخت آكنه هاي كاتاليستي جهت تعبيه در ستون واكنش - تقطير توليد متيل ترشيوبوتيل اتر (MTBE)
39
ساخت آلياژ آنتروپي بالا FeCrCoNiCu به دو روش آلياژسازي مكانيكي و ذوب قوسي تحت خلاء، بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي آن ها
40
ساخت آلياژ آنتروپي بالا نانو/ ريزدانه CoCrFeNiZr و ارزيابي ريزساختار و خواص مكانيكي آن
41
ساخت آلياژ آنتروپي بالا نانو/ريزدانه CoCrMoTiFe و ارزيابي ريزساختار و خواص مكانيكي آن
42
ساخت آلياژ آنتروپي بالاي CoCuFeMnNi با روش آلياژسازي مكانيكي و تف جوشي پلاسمايي جرقه اي و ارزيابي رفتار اتصال فاز مايع گذراي آن
43
ساخت آلياژ حافظه دار پايه مس بروش متالورژي پودر
44
ساخت آلياژ‍ حافظه دار پايه مس و بررسي ميزان حافظه داري آْن
45
ساخت آلياژ حافظه دار نيكل-تيتانيوم متخلخل به روش سنتز احتراقي
46
ساخت آلياژ منيزيم - نيكل به عنوان ذخيره كننده هيدروژن و تاثير عناصر آلياژي بر خواص آن
47
ساخت آلياژ منيزيم - نيكل نانو ساختار به عنوان ذخيره كننده ي هيدروژن و تاثير حضور نانو ذرات اكسيدي بر خواص آن
48
ساخت آلياژ منيزيم AZ31 فوق ريزدانه/نانوساختار به روش اتصال نورد تجمعي (ARB) براي كاربردهاي زيست پزشكي
49
ساخت آلياژ نانوساختار آنتروپي بالاي CuNiCoZnAl به روش آلياژسازي مكانيكي و مطالعه امكان اتصال آن
50
ساخت آلياژ نيكل- تيتانيوم متخلخل به روش سنتز احتراقي
51
ساخت آلياژهاي كبالت - كروم دنداني
52
ساخت آلياژهاي نانو ساختار Al-Fe-V-Si با روش آلياژ سازي مكانيكي و پرس داغ و بررسي خواص آن ها
53
ساخت آند دياكسيدسرب بر پايه تيتانيوم براي كاربرد در توليد الكتروشيميايي پركلرات سديم
54
ساخت آند نانوساختار دي اكسيد تيتانيوم جهت استفاده در باتري هاي يون ليتيوم
55
ساخت آندهاي پلاتيني با پايه تيتانيوم براي توليد الكتروشيميايي پر كلرات سديم
56
ساخت آياتي از قرآن كريم با شيوه معرق و منبت چوب
57
ساخت آيفون تصويري با استفاده از تكنيك Power Line Carrier
58
ساخت آيفون هوشمند
59
ساخت آينه و كنسول و پاراوان با استفاده از تكنيك منبت و معرق
60
ساخت ابزارآلات نوري با استفاده از تلفيق فلز و شيشه
61
ساخت اجاق خورشيدي جعبه اي همراه با منعكس كننده و تحليل به كمك نرم افزار فلوئنت
62
ساخت اجتماعي جنسيت:مطالعه موردي تحليل گفتگوي كنش متقابل زناشويي
63
ساخت احجام چوبي كاربردي-تزئيني
64
ساخت ارتفاع سنج سيال منابع با استفاده از حسگرهاي التراسونيك و گيرنده و فرستنده
65
ساخت ارزيابي بهينه سازي و تعيين پارامترهاي سينتيكي كاتاليست هاي سنتز متانول
66
ساخت اسپكترومتر تحرك يوني
67
ساخت استنت دارويي به روش جوشكاري نقطه اي ليزري سيم هاي فولاد زنگ نزن 316L
68
ساخت اسيلاتور كنترل شونده با ولتاژ با فيلتر كريستالي
69
ساخت اسيلوسكوپ حافظه دار با استفاده از كامپيوتر پي سي
70
ساخت اشياء فلزي به شيوه ريخته گري (ملهم از فرهنگ لرستان )
71
ساخت افزايشي: مطالعه خوردگي و پوشش دهي فرآورده ها با هدف بهينه سازي
72
ساخت اكسيد گرافن و كاهش آن با استفاده از روش هيدروترمال
73
ساخت اكسيدهاي لومينسانس
74
ساخت الكترود آند متخلخل بر پايه نانو كاتاليست هاي غير پلاتيني و ارزيابي ساختار و عملكرد آن جهت كاربرد در پيل سوختي 2- پروپانول مستقيم
75
ساخت الكترود اصلاح شده با نانوذرات فلزي جهت تشخيص هيبريداسيدن و هضم آنزيمي DNA
76
ساخت الكترود اصلاح شده خمير كربن با استفاده از كمپلكس ﴿II﴾ Ni و كاربرد آن در اكسايش متانول و N_ استيل سيستئين
77
ساخت الكترود انتخابگر براي كاتيون كلسيم با استفاده از يونوفر A78132 و آنيون كلريد با استفاده از يونوفر نقره - نقره سولفيد و بكارگيري آن ها در نمونه هاي حقيقي
78
ساخت الكترود انتخابگر يوني بر مبناي حامل جديد و نانو ذرات زئوليت براي اندازه گيري آنيون هاي معدني يا مواد بيولوژيكي
79
ساخت الكترود جهت اندازه گيري مقاومت ويژه به روش ونر براي بتن و ساير اجسام جامد
80
ساخت الكترود خشك مقرون به صرفه انعطاف پذير براي دريافت امواج مغزي آنسفالوگرافي
81
ساخت الكترود خمير كربن اصلاح شده با استفاده از نانو لوله هاي كربني و 5- امينو -3و 40 دي متر كسي - بي فنيل - 20 ال براي اندازه گبري ولتامتري اپي نفرين . نوراپي نفرين و دو پامين
82
ساخت الكترود خمير كربن اصلاح شده با كامپوزيت گرافيت نيتريد - چارچوبهاي آلي فلزي برپايه مس براي اندازه گيري متو كلوپر اميد
83
ساخت الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات اكسيد روي و ليگاند براي اندازه گيري مقادير بسيار كم يون كادميم و پيش تغليظ مقادير كم يون طلا با استفاده از نانو الياف سلولز استات اصلاح شده
84
ساخت الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو لوله هاي كربن وينيل فروسن جهت اندازه گيري برخي از تركيبات و داروهاي بيولوژيكي به عنوان يك سنسور الكتروشيميايي
85
ساخت الكترود خمير كربن براي تعيين پاپاورين هيدروكلرايد بر پايه نانولوله هاي كربني چندديواره
86
ساخت الكترود خمير كربني اصلاح شده براساس نانو كامپوزيت مغناطيسي متشكل ارز اكسيد آهن پوشش داده شده با كربن و نقره براي اندازه گيري سفترياكسون
87
ساخت الكترود خميركربن اصلاح شده با نانو ذرات سيليكا عاملدار شده با متيلن بلو براي اندازه گيري ديفن هيدرامين هيدروكلرايد
88
ساخت الكترود خميري كربن اصلاح شده بر پايه نانو لوله اهي كربني چند ديواره جهت اندازگيري پتانسيومتري داروي ديفنو كسيلات هيدروكلرايد
89
ساخت الكترود رساناي شفاف بر مبناي گرافن، براي استفاده در سلول¬هاي خورشيدي
90
ساخت الكترود طلاي نانو حفره اي به روش آندايزينگ و اصلاح آن با پليمر قالب مولكولي جهت اندازه گيري گزينش پذير داروي كاربامازپين
91
ساخت الكترود كاتيون -گزين غشاي پليمري و اصلاح شده با نانولوله هاي كربني Ý بهينه سازي غشا با استفاده از طراحي آزمايش و بررسي رفتار الكترود با تكنيك هاي پتانسيومتري و اسپكتروسكوپي امپدانس الكتروشيميايي
92
ساخت الكترود گزينش گريوني براي آنيون پركلرات بااستفاده از يون پذير جديد بيس دي بنزونيل متاناتونيكل﴿II﴾
93
ساخت الكترود مسي اسپارك به روش آهنگري
94
ساخت الكترود مواد گرانيت اصلاح شده با نانو ذرات نقره توسط روش الكترو اسيدي و استفاده از آن در اندازه گيري كروم ﴿VI﴾ به روش ولتامتري
95
ساخت الكترود نانو كامپوزيتي MnO2/graphene به منظور استفاده در ابر خازنها
96
ساخت الكترود نانوساختار براي تصفيه پساب به روش اكسيداسيون پيشرفته الكتروشيميايي
97
ساخت الكترود هاي آنيونگزين سيترات و كربنات و كاتيون گزين مس) II ( بر پايه PVC با استفاده از يونوفر جديد و بررسي رفتار آنها با تكنيكهاي امپدانس و پتانسيومتري
98
ساخت الكترود هاي اصلاح شده با نانو مواد و بررسي رفتار الكترود كاتاليستي آن ها بر روي گونه هاي مهم زيستي
99
ساخت الكترود هاي پايه پليمري اصلاح شده با نانو ساختار هاي اكسيد فلزي براي ساخت حسگر الكتروشيميايي گلوكز
100
ساخت الكترود يون گرين خميري كربني بر پايه 4 - متيل پيرانو پيرازول اصلاح شده توسط نانو لوله كربني چند ديواره براي تعيين برخي از عناصر واسطه , Fabrication of carbon paste ion selective electrode based on multi-walled carbon nanotube modified 4-methyl pyrano pyrazol modified with for determination of transition intals
101
ساخت الكترود يون گزين با غشاي پليمري به منظور اندازه گيري يون هاي يديد و كرومات
102
ساخت الكترود يون گزين با غشاي پليمري محتوي يدوكنيول براي اندازه گيري يون هاي cu(II
103
ساخت الكترود يون گزين براي اندازه گيري كاتيون مس﴿II﴾با يونورفور 1 و 8- دي هيدروكسي آنتراكينون
104
ساخت الكترود يون گزين حساس به يون تاليم (1) با استفاده از ميله كربني , fabrication of lon selective electrode for Ti )1( using graphite rod
105
ساخت الكترود يون گزين حساس به يون كروم (111) با استفاده از ليگاند 1,7 دي هيدرو - 6 هيدروژن - پورين - 6 اون ( هيپوگ آنتين ) , Fabrication of ion selective electrode for cr)111(using 1,7-dihydro - 6H-purin -6 on )hypox anthine(ligand
106
ساخت الكترودهاي ارتجاع پذير پليمري براي دريافت سيگنال هاي الكتروميوگرافي بدن
107
ساخت الكترودهاي اصلاح شده با نانو ذرات تيتانيم اكسيد و مطالعه سينتيك جابجايي ليگاند در كمپلكس ها با استفاده از تكنيك هاي الكتروشيميايي
108
ساخت الكترودهاي اصلاح شده با نانو ذرات جهت تعيين هيبريداسيون DNA
109
ساخت الكترودهاي اصلاح شده با نانو ذرات طلا جهت بررسي رفتار الكتروشيميايي DNA هضم شده با آنزيم و اندازه گيري مواد بيولوژيكي
110
ساخت الكترودهاي اصلاح شده براي طراحي حسگرهاي الكتروشيميايي و كاربرد آنها در اندازه گيري برخي داروها و آلاينده ها از قبيل آدنين، گوانين، اكسي كدون و اسيد بلو
111
ساخت الكترودهاي غشايي گزينشگر نقره، سزيم، پتاسيم، تيوسيانات ويديد با استفاده از حامل هاي مختلف استخراج يونهاي سرب، مس وكادميم درفاز....
112
ساخت الكترودهاي غشايي يون گزين بر پايه PVC با استفاده از يون پذيرهاي جديد جهت اندازه گيري يون هاي تيوسيانات ، پركلرات و كادميوم﴿II﴾
113
ساخت الكترودهاي غشايي يون گزين جديد بر پايه PVC جهت اندازه گيري يون هاي هافنيوم و كادميوم
114
ساخت الكترودهاي گزينشگر يوني با استفاده از يون پذيرهاي جديد جهت اندازه گيري يون هاي تيوسيانات و كادميم
115
ساخت الكترودهاي گزينشگر يوني براي يون هاي NO3،IO4،ClO4،I،(Salساليسيلات ) و Pb2+بااستفاده ازيون پذيرهاي جديد و اندازه گيري همزمان كادميم و روي توسط روش ولتامتري عاري سازي جذبي كاتدي
116
ساخت الكترودهاي نقطه جوش به روش متالورژي پودر و روشهاي كنترل كيفي
117
ساخت الكترودهاي يون گزين برپايه ي PVC و خمير كربن اصلاح شده بانانولوله هاي كربني چندديواره وبررسي رفتار آنها با تكنيك هاي پتانسيومتري و امپدانس براي يونهاي كادميوم و فسفات
118
ساخت الكترودهاي يون گزين غشايي براي اندازه گيري كاتيون ها و آنيون هاي مهم (در صنعت و محيط زيست )
119
ساخت الكتروديون گزين آهن با استفاده از پنتو پر ازول به عنوان يونوفر
120
ساخت الكتروديون گزين با غشاي پليمري بر اساس كمپلكس هاي شيف بازمس(II)
121
ساخت الكتروديون گزين با غشاي پليمري براي اندازه گيري تيكوپيدين در نمونه هاي بيولوژيكي , fabrication of lon selective electrodes base on polymer membranes for determination of ticlopidine in biological samples
122
ساخت الكتروديون گزين حساس به يون آهن )111( با استفاده از ليگاند 2 و 2 - دي تيوبيس (بنزوتيازول ) , Fabricathion of ion- selective electrode for fe)111(using 2,2-dithiobis)benzothiazole(ligand
123
ساخت الكتروديون گزين خميري كربني بر پايه بنزيل بيس سمي كاربازون اصلاح شده توسط نانو تيوب كربني چند ديواره براي تعيين برخي عناصر واسطه , Fabrication of carbon paste lon selective electrode based on multi - walled carbon nanotubes modified benzyi bis semi carbazon for some of transition metals
124
ساخت الكتروديون گزين كبالت بر پايه پلي هيدروكينولين با الكترود خميري كربن اصلاح شده با نانو تيوب كربني , Cobaltion selective electrode based on polyhydroquinoline modified nanotube carbon paste electrode
125
ساخت الكتروديون گزين كبالت برپايه يونو فور 4- امينو-5-)E([-2E([-2)-2-[2-(4-امينو-5-سولفانيل -H4-1و2و4- تري ازول -3-ايل ) هيدرازين -1-يليدين ]اتيليدن ]هيدرازين -1-ايل ]-h4-1و2و4-تري ازول -3-تيول , Construction of cobalt)//(ion selective electrode basedon4-amino-5-])E(-2-)2E(-2-]2-)4-amino-5-sulfanyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl(hydrazine-1-yildene[ethylidene[hydrazine-1-yl[-4h-1,2,4triazol-3-thiol
126
ساخت الكتروكاتاليست نانوساختار بدون فلزات گرانبها براي توليد هيدروژن
127
ساخت الياف C.V.P
128
ساخت الياف فولادي تقويت كننده بتن كامپوزيتي
129
ساخت الياف نانو لايه لايه با استفاده از نانوپياز پلي استايرن/ پلي متيل متاكريلات
130
ساخت انيميشن با نرم افزار فلش
131
ساخت ايروژل آلومينا، سيليكا و بنتونيت با استفاده از فناوري فوق بحراني و امكان سنجي استفاده از آن در واكنش تبديل بيواتانول در شرايط فوق بحراني
132
ساخت اينورتر تكفاز هفت سطحي cascade
133
ساخت اينورتر فركانس بالاي ترانزيستوري VVVF
134
ساخت باتري ليتيومي و بررسي V2O5به عنوان كاتد باتري
135
ساخت باتري هسته اي بر پايه تابش بتا در مقياس آزمايشگاهي
136
ساخت بازدارنده ژنريك براي آب يك واحد خنك كننده با استفاده از آب رودخانه كارون
137
ساخت بازي اندرويد )Xo(
138
ساخت بازي رز سياه
139
ساخت بازي سه بعدي در موتور يونيتي
140
ساخت بازي واقعيت مجازي
141
ساخت بالاست الكترونيكي
142
ساخت باند كامپوزيتي يورتاني مورد استفاده در قالبگيري اندام مصدوم
143
ساخت بتن سنگين با خاك سرب و بررسي كارايي آن براي حفاظ سازي
144
ساخت بدنه ماشين هاي ابزار سرعت بروش جوشكاري
145
ساخت بدنه هاي چگال با استفاده از نانو پودر آلومينا در دوغابي حاوي يون هاي ايتريم و منيزيم، به روش ريخته گري دوغابي
146
ساخت برجسته نگار براي كمك به افراد نابينا در استفاده از رايانه
147
ساخت برخي مشتقات كرتونولاكتونهاي و بررسي واكنشهاي آنها
148
ساخت برد تشخيص خطا اي دي درسيستم اعلام پيام ديجيتال )ERROR DETECTOR(DAS 002
149
ساخت برد توسعه به كمك ميكروي 89551
150
ساخت برد كنترل سوئيچينگ تلفني
151
ساخت برد گرافيكي
152
ساخت بررسي ساختار﴿FT-IR, BET, SEM, XRD﴾ِ، واكنش پذيري و گزينش پذيري مخلوط آلومينا با HNO3, H2SO4 يا NANO2 و مطالعاتDFT، MP2,Ab initio اثر آنومري و برهم كنش هاي غير پيوندي در مشتقات4،1 ـ دي اكسان و سيكلو هگزان هاي همولوگ
153
ساخت برنامه هاي كاربردي وب
154
ساخت برنامه ي بهينه سازي كاهش تاثيرات عمليات اجرايي بر شبكه ي حمل و نقل با مقايسه چند روش مشخص(به كمك نرم افزارAIMSUN)
155
ساخت بسترهاي كامپوزيتي نانوساختار زيست تخريب پذير از مشتقات سلولزي
156
ساخت بسترهاي ميكرو و نانو ساختار و بكارگيري پوشش هاي پليمري جهت توسعه روش ريز استخراج فاز جامد و حسگرهاي الكتروشيميايي بر پايه پليمرهاي قالب مولكولي
157
ساخت بسته بندي هاي همتافته و بررسي نشاننده هاي همتافته از چند ديسك
158
ساخت بسته هاي موجكي بر اساس آناليز چند ريزه ساز غير يكنواخت
159
ساخت بلوزهاي نيكلي توسط روش الكتروفرمينگ
160
ساخت بلوك هاي گچي به منظور اجراي سقف هاي صلب
161
ساخت به اصطلاح مجهول در زبان كردي (كرمانجي،سوراني)
162
ساخت بيني الكترونيكي بر پايه پلي آنيلين، پلي پيرول و كامپوزيت هاي پليمر/ كربن سياه براي آشكارسازي تركيبات فرار
163
ساخت بيوسنسور باكتريايي با استفاده از فناوري چاپ جوهرافشان
164
ساخت بيوسنسور فنول و گلوكز بر پايه نانو ساختارهاي دو لايه هيدروكسيدي
165
ساخت بيوسنسورهاي الكتروشيميايي و اصلح سطح آن‌ها با نانومواد به منظور سنجش مواد زيستي
166
ساخت بيومتريالي ازجنس پلي لاكتيك اسيد به عنوان جايگزين عروقي با روش الكترو اسپينينگ
167
ساخت پارچه چند محوري و بررسي رفتار كششي منسوج توليدي
168
ساخت پالس ژنراتور آزمايشگاه مخابرات
169
ساخت پايه چوبي براي آينه با توجه به اساطير ايراني
170
ساخت پايه سراميكي كليه كاردي
171
ساخت پايه كربني براي كاتاليست پالاديم
172
ساخت پايه‌هاي غشا از جنس فولاد زنگ‌نزن، با حفرات فوق ريز
173
ساخت پترن ژنراتور
174
ساخت پترن ژنراتور TV
175
ساخت پخش كننده صوتي(mp3 player)
176
ساخت پرتال با استفاده از تكنيك هاي وب كاوي
177
ساخت پروتز بريد كربن/كولار و بهينه سازي خواص كششي آن جهت ترميم شكستگي استخوان
178
ساخت پروژكتور با استفاده از ديودهاي نور دهنده قدرت سه رنگ
179
ساخت پروژكتور سقفي با استفاده از آرايه LED جايگزيني منبع روشنايي
180
ساخت پليمر حكاكي مولكولي پلي آنيليني جهت استخراج و اندازكپگيري داروي لتروزول با استفاده از روشهاي بهينه شده چند متغيره
181
ساخت پليمر قالب مولكولي پلي پيرول جهت استخراج داروي فلووكسامين در نمونه سرم با استفاده از روشهاي بهينه شده چند متغيره و اندازه گيري آن با روش UV_Vis
182
ساخت پليمر قالب مولوكلي با بستر نانو لوله هاي كربني مغناطيسي شده جهت استخراج رابپرازول و اندازه گيري آن با دستگاه اسپكتروفوتومتر مرئي-ماورابنفش
183
ساخت پليمر متصل شده به سطح نانو كريستال سلولز به كمك پليمريزاسيون راديكال آزاد كنترل شده و بررسي رهايش مولكول مدل
184
ساخت پنج اتود براي ويولا
185
ساخت پنل ساندويچي لانه زنبوري آلومينيومي: بررسي اتصال چسبي
186
ساخت پنل ساندويچي لانه زنبوري آلومينيومي: بررسي تاثير ضخامت پوسته و اندازه فيلت چسب بر رفتار خمشي
187
ساخت پنل ساندويچي لانه زنبوري آلومينيومي: بررسي تاثير ضخامت فويل هسته و ضخامت هسته بر رفتار خمشي
188
ساخت پهپاد سه موتوره
189
ساخت پودر نانو متري اكسيد روي و بررسي ويژگي پيزو الكتريكي آن
190
ساخت پوست حساس ربات با استفاده از سنسورهاي FSR
191
ساخت پوشش كامپوزيتي نيكل -آلومينيوم در فرايند پاشش حرراتي با استفاده از پودر آلياژسازي مكانيكي
192
ساخت پوشش مركب و جايگزين مصنوعي پوست برپايه آلياژ كيتوسان ، ژلاتين و پلي وينيل الكل
193
ساخت پوشش هاي آلي كوره اي براي سطوح آلومينيمي و بررسي خواص آنها
194
ساخت پوشش هاي زخم پيشرفته و نانوساختار برپايه ي ابريشم
195
ساخت پوشش هاي نانوكامپوزيتي بر پايه ي اپوكسي و ارزيابي مقاومت به خوردگي آن ها
196
ساخت پوشه امن با استفاده از رمزنگاري
197
ساخت پيزوسراميك هاي نانو بلور PZTF و بررسي ساختار، ريزساختار و خواص دي الكتريكي آن ها
198
ساخت پيكره ي دو زبانه موازي انگليسي - فارسي و كاربرد آن در سامانه حافظه ترجمه (مبحثي در زبانشناسي پيكره اي)
199
ساخت پيگمنت زرد 4
200
ساخت پيگمنت نانوكريستال لومينسنت سيليكاتي به روش سل-ژ‍ل و مطالعه اثر غلظت فعال كننده و كمك فعال كننده بر خواص نوري و فسفرسنسي آن
201
ساخت پيگمنت هاي نانوكريستال فريت جاذب امواج مايكروويو به روش هم رسوبي و بررسي پارامترهاي موثر بر خواص الكتريكي و مغناطيسي
202
ساخت پيل سوختي خورشيدي (سلول فتوالكتروشيميايي) گلوكز با استفاده از فتوآند هماتيت اصلاح شده با نيكل هيدروكسيد
203
ساخت تابلو روان با استفاده از ميكرو كنترولرAVR
204
ساخت تابلو روان ساعت
205
ساخت تابلوي منبت و معرق با الهام از هنر مدرن
206
ساخت تار بعنوان يكي از آثار هنرهاي دستي
207
ساخت تانكر هاي نفتي در مجتمع كشتي سازي و صنايع فرا ساحل ايران
208
ساخت تايل هاي استيل
209
ساخت تب سنج الكترونيكي
210
ساخت تجهيز و بررسي افزايش نرخ تبخير به كمك پديده تخليه كرونا
211
ساخت تحبيبي در زبان هاي ايراني
212
ساخت ترپليمر اتيلن - و ينيل استات - مينيل الكل از طريق واكنش هيدروليز كوپليمر اتيلن - وينيل استات و شناسايي محصول , synthesis of ethylene - vinyl acetate -vinyl alcohol terpolymer by ethylene - vinyl acetate copolymer hydroysis and characterization of the product
213
ساخت تركيب بين فلزي TiAl توسط فرايند فعالسازي مكانيكي - حرارتي و بررسي مكانيزم تشكيل آن
214
ساخت تركيب بين فلزي دي سيليسيد موليبدن از طريق فرايند سنتز احتراقي در حضور زيركونيم
215
ساخت تركيب كننده ي توان مايكروويو از گونه ي فضايي در باند فركانسي X
216
ساخت تركيبات بين فلزي Ni3AL و NiAL با روش آلياژسازي مكانيكي
217
ساخت تركيبات قالبگيري فنليك با خصوصيات بهبود يافته
218
ساخت تركيباتي از پلي اتيلن با مواد معدني و بررسي تجربي و نظري ﴿با كد MCNP ﴾ خصوصيات تضعيف پرتوهاي نوتروني توسط آنها
219
ساخت تركيبياتي كدهاي متعامد نوري
220
ساخت ترمومتر الكتريكي
221
ساخت تري آزولو[2,1-a]- ايندازول- تري اون ها و2-H- ايندازولو[1,2-b]فتالازين- تري اون ها با استفاده از 1,3- دي سولفونيك اسيد ايميدازوليوم هيدروژن سولفات و N,N- دي اتيل- N- سولفواتان آمونيوم هيدروژن سولفات به عنوان كاتاليزورهاي سبز
222
ساخت تسلا كويل
223
ساخت تقويت كننده : TEA ليزر گاز كربنيك و اندازه گيري بهره آن
224
ساخت تقويت كننده و تفكيك كننده سيگنال مكاني آشكارساز
225
ساخت تلسكوپ
226
ساخت تلفن داخلي با استفاده از plc﴿ power line carrier﴾
227
ساخت توان سنج آرايه خورشيدي
228
ساخت توپولوژي فازي بكمك نرم فازي
229
ساخت توربين بادي و نصب پنل خورشيدي بر روي يك درختچه براي توليد توان در دانشگاه
230
ساخت توري پراش بر پايه پليمر CR39 به روش نوين پرتودهي با ليزر اگزايمر
231
ساخت توري در لايه¬ي نازك نقره-كلريدنقره با تابش غير¬عمودي ليزر و بررسي دوشكستي نانوساختار القاء شده
232
ساخت تيتانات باريم به روش سل _ ژل
233
ساخت تيغ جراحي با سه نوع فولاد مختلف و بررسي فني اقتصادي توليد انبوه آن
234
ساخت ثبات خطا در سيستمهاي قدرت
235
ساخت جاذب با استفاده از ضايعات گياهان و استفاده از آن در تصفيه فاضلاب هاي رنگي
236
ساخت جاذب‌ هاي كامپوزيت هيدروژلي جديد به وسيله اصلاح پليمرهاي طبيعي با استفاده از روش پرتودهي باريكه الكترون و بررسي كاربرد تجزيه اي آن
237
ساخت جاروبك مش گرافيت 73 CU-G مورد مصرف در الكتروموتورهاي DC
238
ساخت جداساز لرزه اي مجهز به آلياژ حافظه دار و بررسي پاسخ لرزه‌اي سازه‌هاي متكي بر آن
239
ساخت جريان سنج مغناطيسي براي اندازهگيري دبي حجمي فاز‌ها در جريانهاي چند فازي
240
ساخت جوهر سبز با نانورنگدانه هاي سراميكي برپايه اكسيدكروم براي چاپ برروي سطح سراميك
241
ساخت چتروم با تكنولوژي SignalR
242
ساخت چراغ قوه ي فارادي
243
ساخت چراغ هوشمند با استفاده از حسگرهاي آلتروسونيك و PIR [پي آي آر]
244
ساخت چرخدنده هاي مخروطي ساده و مارپيچ به روش اضافه نمودن محور چهارم به فرز CNC و مقايسه با روش سنتي
245
ساخت چسب هاي ساختاري اكريليك با استفاده از متيل متا كريليك داراي خواص چقرمگي و مقاومت محيطي بالا
246
ساخت چشمه هاي استاندارد اورانيوم و اسپكترومتري گاما از نمونه برگ درخت
247
ساخت چشمه هاي نوتروني
248
ساخت چكش براي انجام آزمايش مودال برروي سازه پل
249
ساخت چند حسگر پتانسيومتري جديد جهت اندازه گيري جيوه و داروي آميلورايد
250
ساخت چند قطعه تمريني ﴿ اتود ﴾ براي تار
251
ساخت چند نمونه ازاشياء كاربردي وتزئيني بااستفاده ازنقوش تخت جمشيد
252
ساخت حالت هاي هوشمند تعميم يافته ي متناظر به برخي سيستم هاي فيزيكي
253
ساخت حامل پلي‌لاكتيك‌اسيد حاوي داروي دگزامتازون
254
ساخت حسگر QCMو بكارگيري آن در تعيين مقدار دياكسيدگوگرد
255
ساخت حسگر استون با استفاده از كامپوزيت پلي‌پيرول/گرافن/پلي‌متيل‌متاكريلات و كاربرد آن در بيني الكترونيكي براي شناسايي تركيبات فرار
256
ساخت حسگر الكتروشيميايي با استفاده از نانو ذرات و پليمر قالب مولكولي به عنوان اصلاحگر جهت اندازه گيري مقادير كم پاپاورين
257
ساخت حسگر الكتروشيميايي بر پايه نانو ذرات سريم اكسيد و منگنز اكسيد تثبيت شده بر بستر گرافن اكسيد كاهش يافته به منظور اندازه گيري فنيتروتيون و تيوريدازين
258
ساخت حسگر الكتروشيميايي بر پايه نانو ذرات نيكل فريت تثبيت شده بر روي بستر گرافن اكسيد كاهش يافته به منظور آناليز فورازوليدون و مطالعه ي رفتار الكتروشيميايي پلي اكسومتال تثبيت شده بر روي بستر پلي دي آليل دي متيل آمونيوم كلرايد- نانولوله هاي كربني عامل دارشده به عنوان حسگري براي اندازه گيري همزمان آدنين و گوانين
259
ساخت حسگر الكتروشيميايي بر پايه ي نانوذرات نيكل-فريت تثبيت شده بر بستر گرافن اكسيد كاهش يافته به منظور آناليز فلوتاميد و مطالعه ي رفتار الكتروكاتاليستي نانوذرات به عنوان منبعي جهت آزادسازي هيدروژن و اكسيژن
260
ساخت حسگر الكتروشيميايي بر پايه ي نيكل اكسيد تثبيت شده بر بستر پلي ملامين فرمالدهيد-گرافن اكسيد كاهش يافته به منظور اندازه گيري داروي ضد سرطان متوتريكسات
261
ساخت حسگر الكتروشيميايي بر مبناي الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره هيدروكسيد لايه دوگانه منيزيم- آلومينيوم- گرافن جهت اندازه گيري فوروزمايد در نمونه هاي بيولوژيكي
262
ساخت حسگر الكتروشيميايي براي اندازه‌گيري امپرازول، پنتوپرازول و كلرپرومازين
263
ساخت حسگر الكتروشيميايي براي تشخيص انسولين با استفاده از گرافن اكسيد احيا شده و نانوذرات كبالت اكسيد
264
ساخت حسگر الكتروشيميايي براي تشخيص نيكوتين آميد ادنين دي نوكلئوتيد احياءشده با استفاده از گرافن اكسيد احياءشده و كوركومين
265
ساخت حسگر الكتروشيميايي برپايه‌ي گرافن سه بعدي و نانولوله هاي كربني اصلاح شده با نانو ذرات نيكل و مس اكسيد جهت اندازه گيري گلوكز و آسيكلووير
266
ساخت حسگر الكتروشيميايي قالب مولكولي و الكترود يون گزين با استفاده از 4 دي هيدروكسي آنتراكينون بر پايه نانولوله كربني و پلي پيرول
267
ساخت حسگر الكتروشيميايي گلوكز بر پايه نيكل سولفيد تثبيت شده بر بستر سيليكون آسياب شده متخلخل
268
ساخت حسگر الكتروشيميايي نانو كامپوزيتي جهت اندازه گيري هورمون رشد در نمونه هاي سرم خون انسان و نمونه هاي دارويي
269
ساخت حسگر الكتروشيميايي يون Cu1+ بر پايه پليمر PVC با استفاده از متي مازول در غشا به عنوان ليگاند
270
ساخت حسگر امواج الكترومغناطيس با استفاده از ديود شاتكي PtSi و سيليكون متخلخل
271
ساخت حسگر اندازه گيري H2S در گاز طبيعي ﴿متان﴾ و اندازه گيري سيستئين به روش ولتامتري با استفاده از اثر الكترو كاتا ليتيكي نيل بلو
272
ساخت حسگر بيماري وبا بر پايه گرافن اكسيد
273
ساخت حسگر پتانسيومتري با استفاده از الكترود سيم پلاتيني پوشش داده شده با غشاي پليمري ، جهت اندازه گيري مرفين و متادون در نمونه هاي بيولوژيكي
274
ساخت حسگر پتانسيومتري براي اندازه گيري كتامين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده
275
ساخت حسگر پرتو گاما با استفاده از نانوكامپوزيت پليمر/نقاط كوانتومي هسته-پوسته كادميم تلورايد كادميم سولفيد
276
ساخت حسگر تار نوري بر پايه مدهاي نگارخانه ي نجوايي ﴿WGM﴾ ميكروكره ها
277
ساخت حسگر زيستي غير آنزيمي براي اندازه گيري الكتروشيميايي گلوكز بر پايه نانوكامپوزيت فوم گرافن سه بعدي- نانوذرات پايه مس
278
ساخت حسگر شيميايي نوري مبتني بر ليگاند سنتزي 5-{4-Chlorophenyl}4,5-dihydro-3-phenylpyrazol-1-carbothioamide جهت اندازه گيري يون جيوه ﴿II)
279
ساخت حسگر گازي از سيليسيوم متخلخل و بررسي حساسيت آن نسبت به گاز O2
280
ساخت حسگر مقاومت شيميايي گاز هيدروژن با استفاده از لايه‌نشاني پالاديم بر روي كاغذ صافي
281
ساخت حسگر نوري بر پايه تثبيت 4-هيدروكسي سالوفن روي غشاء سلولز تري استات جهت اندازه گيري يونهاي جيوه [II] و سرب [II]
282
ساخت حسگر نوري بر پايه ي پليمر قالب مولكولي و نقاط كوانتومي كربن زيست سازگار سنتز شده از سدر جهت اندازه گيري داروهاي پروپرانولول و فنوباربيتال
283
ساخت حسگر نوري جديد PH، اندازه گيري اگزالات و تعيين همزمان نيتريت ،نيترات بروش اسپكتروفتومتري- تزريق در جريان پيوسته
284
ساخت حسگر نوري جهت اندازه گيري يونهاي كادميم [II] و لانتانيم [III] بر پايه تثبيت 4- هيدروكسي سالوفن بر روي غشاء استات سلولزي
285
ساخت حسگر نوري شيميايي بر پايه تثبيت 2- آمينو-1- سيكلوپنتن - 1- دي تيو كربوكسيليك اسيد روي غشاء سلولز تري استات براي تعيين يونهاي سرب ﴿II ﴾ و كادميم ﴿II﴾
286
ساخت حسگر نوري نانو كامپوزيتي جهت اندازه گيري انسولين در نمونه هاي سرم خون انسان
287
ساخت حسگر هاي نوري حساس به نيتريت بر پايه تثبيت بريلينت كرزيل بلو و تيونين بر روي غشاء سلولز استات
288
ساخت حسگر هيدرازين با استفاده از لايه نشاني نانو ذرات مس هگزا سيانو فرات بر روي ترانزيستورهاي اثر ميداني حساس به يون
289
ساخت حسگرنوري شيميايي برپايه تثبيت 4-(2-پيريدل آزو رزورسين ) روي غشاء استيل سلولز براي تعيين يون جيوه (II)
290
ساخت حسگرها و زيست حسگرهاي الكتروشيميايي با استفاده از مواد نانو ساختار به عنوان اصلاحگر براي آناليز تركيبات دارويي و زيستي شامل متيل دوپا، زانتين، دوكسوروبيسن، آب اكسيژنه و گلوكز
291
ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي با به كارگيري نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن
292
ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي بر پايه ي سيليكون متخلخل، گرافن، پلي زينكون و كربن نيتريد گرافيتي براي اندازه گيري هيدروژن‌پراكسيد، متوتريكسات، فنيتروتيون، پرومتازين و هيدرازين
293
ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي بر پايه ي مواد نانو كامپوزيتي جهت تعيين داروهاي ضد سرطان مانند ايماتينيب در نمونه هاي بيولوژيكي
294
ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي و تلفيق آن با روش هاي استخراج مبتني بر نانو ذرات جهت اندازه گيري بعضي از آنتي بيوتيك ها، يون هاي جيوه و كادميم
295
ساخت حسگرهاي پتانسيومتري غشايي بر پايه PVC جهت اندازه گيري يون هاي ايتربيم و يوروپيم
296
ساخت حسگرهاي پتانسيومتري غشايي بر پايه PVC جهت اندازه گيري يون هاي ساماريم و گادولينيم
297
ساخت حسگرهاي پلاسمونيك بر پايه نانو ذرات نقره براي اندازه گيري يون هاي سرب و جيوه
298
ساخت حسگرهاي زيستي DNA جديد با استفاده از نانومواد مختلف براي تشخيص جهش هاي ژنتيكي
299
ساخت حسگرهاي شيميايي نوري مبتني بر 2 - مركاپتوپيريميدين و 2 - تيول تيازولين براي تعيين مقدار يون جيوه
300
ساخت حسگرهاي شيميايي نوري مبتني بر1،4،7،10-تتراسايكلودودكان و 3،6،9،14-تتراتياباي سايكلو﴿9،2،1﴾تترا دكا11،13-دي ان جهت اندازه گيري يون جيوه﴿II)
301
ساخت حسگرهاي شيميايي و زيستي براي تعيين داروها و گونه هاي بيولوژيكي و استفاده از نانو ذرات جهت افزايش كارايي آنها
302
ساخت حسگرهاي گاز بر پايه نانولوله هاي كربني
303
ساخت حسگرهاي گازي بر پايه پليمرهاي رسانا و بررسي تأثير نانوساختار آن‌ها بر عملكرد تشخيصي تركيبات فرار
304
ساخت حسگرهاي نوري براي اندازه گيري آمونياك و يون هاي+ Pb 2 و+ Hg2 محلول در آب
305
ساخت حسگرهاي نوري شيميايي براي اندازه گيري كاتيونهاي جيوه﴿II﴾، سرب﴿II﴾،تاليم ﴿III﴾ و ساماريوم(III﴾
306
ساخت حفاظ مناسب جهت سيستم اناليز مواد راديوو اكتيو به رروش اسپكتروسپيپرتوهاي گاماي حاصله و به كمك آشكار ساز ژرمانيوم -كيتيم Li-Ge
307
ساخت خشك كن تركيبي پيوسته فروسرخ-هواي داغ به منظور ارزيابي فراسنجه هاي كيفي گياه شويد
308
ساخت خمير بريزينگ
309
ساخت خمير لحيم كاري آلومينيوم 1100
310
ساخت خودكار مدل سه بعدي ساختمان با استفاده از داده هاي ابزار دقيق
311
ساخت داربست استخواني شيشه زيست فعال ژلاتين مهندسي بافت استخوان و بررسي نتايج استخوان زايي بر روي مدل حيواني
312
ساخت داربست الكتروريسي شده پلي وينيليدين فلوريد حاوي دگزامتازون
313
ساخت داربست براي مهندسي بافت ناي
314
ساخت داربست كامپوزيتي از هيدروژل كايتوسان-ژلاتين و نانوالياف PLGA به منظور كاربرد در مهندسي بافت غضروف مفصلي و بررسي تأثير فشار هيدرواستاتيك متناوب بر رفتار سلول‌هاي كشت داده شده داخل آن
315
ساخت داربست كامپوزيتي پلي(لاكتيك–كو–گليكوليك)اسيد/ اكسيد تيتانيم به روش زينتر كردن ميكروذرات كروي به منظور كاربرد در مهندسي بافت استخوان
316
ساخت داربست كامپوزيتي هيدروژل- هيدروكسي آپاتيت جهت مهندسي بافت استخوان
317
ساخت داربست كامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت و شيشه ي زيست فعال آنتي باكتريايي مورد استفاده در مهندسي بافت استخوان
318
ساخت داربست مهندسي بافت غضروف برپايه تركيب پلي‌وينيل الكل شبكه‌اي شده با گروه‌هاي يورتان و بررسي رفتار كندروسيت‌ها برروي آن در شرايط in vitro
319
ساخت داربست نانو الياف جهت مهندسي بافت سلولهاي عصبي
320
ساخت داربست نانو ايفي پلي كاپرو لاكتون/ژلاتين حاوي نانو ذرات peg با روش الكتروريسي و الكترو اسپري همزمان
321
ساخت داربست نانو ساختارحاوي حامل هاي فاكتور رشد براي دستيابي به رگزايي در شرايط برون تني
322
ساخت داربست نانو كامپوزيتي استخوان از جنس ژلاتين و هيدروكسي آپاتيت به روش ريخته گري حلال و لايه چيني و بررسي خواص مورفولوژيكي سطحي، بيولوژيكي و مكانيكي آن
323
ساخت داربست نانو كامپوزيتي پلي هيدروكسي بوتيرات / هيدروكسي آپاتيت به روش الكتروريسي و به منظور استفاده در مهندسي بافت
324
ساخت داربست نانو كامپوزيتي ژلاتين كلسيم فسفات با استفاده از الكتروريسي و تقليد بافت استخوان
325
ساخت داربست نانو كامپوزيتي ژلاتين/آپاتيت با استفاده از روش نفوذ دو سويه
326
ساخت داربست نانو كامژوزيتي ژلاتين كلسيم فسفات به روش نفوذ دو سويه
327
ساخت داربست نانو ليفي پلي ﴿لاكتيك-كو-گلايكوليك اسيد﴾- كيتوزان و بررسي زيست سازگاري، تكثير و تمايز سلول هاي بنيادي بالغ بر روي آن
328
ساخت داربست نانوالياف پليلاكتيك اسيد حاوي نانوذرات سيليكا توسط روش الكتروريسي براي كشت سلولهاي بنيادي
329
ساخت داربست نانوساختار از هيدروژل كيتوسان و ژلاتين به منظوركاربرد در مهندسي بافت عروق به عنوان كاغذ زيستي
330
ساخت داربست نانوفيبري حامل داروي تحريك كننده‏ ي تمايز سلول‏ هاي بنيادي مزانشيمي بر پايه‏ ي كيتوسان به منظور كاربرد در مهندسي بافت غضروف
331
ساخت داربست نانوكامپوزيتي ابريشم- هيدروكسي آپاتيت براي كاربردهاي مهندسي بافت استخوان
332
ساخت داربست نانوكامپوزيتي بر پايه ژلاتين و نانو ذرات شيشه زيستي سه جزئي(SiO2–CaO–P2O5) و بررسي بيواكتيويته ي آن
333
ساخت داربست نانوكامپوزيتي مهندسي بافت استخوان با قابليت رهايش اكسيژن
334
ساخت داربست نانوكامپوزيتي هيبريدي استخوان/ غضروف از جنس آپاتيت / هيدروژل
335
ساخت داربست نانوليفي كلاژن/پلي كاپرولاكتون همراه با نانو ذرات گرافن و بررسي تاثير آن بر روي تمايز سلولهاي بنيادي چربي به سلولهاي عصبي تحت ميدان الكترومغناطيسي
336
ساخت داربست نانوکامپوزيتي بر پايه ژلاتين - شيشه زيستي و بررسي خواص آن
337
ساخت داربست هاي بيولوژيكي نوين نانوساختار بر پايه كتيرا به منظور كاربرد در مهندسي باف
338
ساخت داربست هاي نانو كامپوزيتي پلي لاكتيك اسيد چيگردان / هيدروكسي آپاتيت براي كاربرد در مهندسي بافت استخوان
339
ساخت داربست هاي نانوكامپوزيتي سراميك-پليمربه روش خشكاندن انجمادي و بررسي خواص آن
340
ساخت داربست هيدروژلي ابريشم، اصلاح شده با هالوسيت بارگذاري شده با داروي ونكومايسين براي مهندسي بافت استخوان
341
ساخت داربست‌ الياف نانوكامپوزيتي پليمر- شيشه زيست فعال
342
ساخت داربست‌هاي نانو الياف هيبريدي جهت مهندسي بافت رحم
343
ساخت داربستهاي مهندسي بافت با استفاده از نمونه سازي سريع
344
ساخت در جاي نانو كامپوزيت (Al-Ni/Al2O3) با استفاده از فرايند تركيبي نورد تجمعي پيوندي و فرايند اصطكاكي اغتشاشي و بررسي مكانيزم تشكيل آنها
345
ساخت درايو و طراحي كنترلر به منظور كاهش اعوجاج گشتاور در موتورهاي رلوكتانسي سويچ شونده
346
ساخت درب باز كن وايرلس
347
ساخت درجاي نانو كامپوزيت آلومينيوم تقويت شده با ذرات سيليكا از طريق پيروليز سيليكون آرتي وي
348
ساخت درجاي نانو كامپوزيت در سيستم سه تايي Mg-Cu-O بر سطح آلياژ منيزيم AZ91C با استفاده از فرايند اصطكاكي اغتشاشي و بررسي خواص تريبولوژيكي آن
349
ساخت درخت تصميم براي سيستم تشخيص نفوذ با حفظ حريم خصوصي
350
ساخت درختان چند بخش براي سيستم هاي موبايل توسط اتوماتاهاي يادگير
351
ساخت درختان فيلوژنتيك بر اساس خوشه‌بندي مكرر
352
ساخت دريافت كننده نويز روي پمپ در آستانه كاويتاسيون به هنگام هوارهي
353
ساخت دزيمتر ترمولومينسانس شني جهت اندازه گيري دز هاي بالا
354
ساخت دزيمترهاي دز بالاي شني ساحل در عمقهاي مختلف
355
ساخت دستكاه تست خزش
356
ساخت دستگا EPROM- PROGRAMMER با استفاده از مينيمم سيستم Z-08
357
ساخت دستگاه ECG جيبي
358
ساخت دستگاه FES دو كاناله
359
ساخت دستگاه LOCATOR FAULT
360
ساخت دستگاه TENS/EMS براي فيزيوتراپي بررسي كاركرد دستگاه TENS/EMS در فيزيوتراپي
361
ساخت دستگاه tester box Pilling
362
ساخت دستگاه Train-Gas (محلوطكننده گاز)
363
ساخت دستگاه WISH MAKER
364
ساخت دستگاه آب شيرين كن خورشيدي
365
ساخت دستگاه آزمايش خمشي سه نقطه اي و چهار نقطه اي
366
ساخت دستگاه آزمايشگاهي ارتعاشات پيچشي
367
ساخت دستگاه آزمايشگاهي اندازه گيري افت فشار طولي و محلي
368
ساخت دستگاه آزمايشگاهي اندازه گيري جذب مويينگي در لايه هاي بي بافت و آزمايشات آن
369
ساخت دستگاه آزمايشگاهي به منظور بررسي انتقال حرارت در داخل لوله با محيط متخلخل نيمه پر
370
ساخت دستگاه آزمايشگاهي ريسندگي الياف نانو به روش الكتروستاتيكي
371
ساخت دستگاه آزمايشگاهي كنترل موقعيت
372
ساخت دستگاه آزمايشي شاخص مقدار سايش abrasion value
373
ساخت دستگاه آناليز هيدروليكي انتقال حرارت دو مواد
374
ساخت دستگاه آوانگاري جهت اهداف توانبخشي
375
ساخت دستگاه اسكرابر براي گرفتن مواد آلاينده
376
ساخت دستگاه اسكنر با مبدلهاي مادون قرمز
377
ساخت دستگاه الكترواستاتيك ، رنگرزي و چاپ فلوك
378
ساخت دستگاه اندازه گيري افت فشار در لوله ها
379
ساخت دستگاه اندازه گيري انتقال حرارت بين جامد و گاز
380
ساخت دستگاه اندازه گيري بار الكترواستاتيك
381
ساخت دستگاه اندازه گيري زاويه برگشت از چروک پذيري به روش پردازنده ديجيتالي تصوير
382
ساخت دستگاه اندازه گيري سه بعدي
383
ساخت دستگاه اندازه گيري فاكتور s20 در تعيين قابليت چالخوري سنگ ها
384
ساخت دستگاه اندازه گيري مقدار زاويه تماس سيال
385
ساخت دستگاه اندازه گيري ممان اينرسي مدل هواپيما
386
ساخت دستگاه اندازه گيري هواي روغن
387
ساخت دستگاه با جداكننده و نغليظ كننده هوايي (آبي )
388
ساخت دستگاه بخاردهي Steamer آزمايشگاهي
389
ساخت دستگاه برش پلاسما
390
ساخت دستگاه بوبين رنگ كني آزمايشگاهي
391
ساخت دستگاه پايلوت تصفيه پساب هاي صنايع نساجي و بررسي كارايي روش الكتروشيميايي در رنگبري آب هاي رنگين
392
ساخت دستگاه پرتو خوشه اي يونيزه شده ICB و سپس رشد تك كريستال Cdte بر روي سيليكون
393
ساخت دستگاه پرينتر بتن سه بعدي
394
ساخت دستگاه تحت كنترل آزمايشگاهي پخت مواد آهاري و بررسي منحني هاي پخت آهار در نساجي
395
ساخت دستگاه تراش
396
ساخت دستگاه تراش آزمايشگاهي 100*QA20 L420 (حامل ابزار و مرغك )
397
ساخت دستگاه تركياب در سطح فلزات
398
ساخت دستگاه تركيبي انعقادسازي الكتريكي و نانوفتوكاتاليستي و استفاده از آن براي تصفيه پساب واقعي صنايع نساجي
399
ساخت دستگاه تركيبي انعقادسازي الكتريكي واكسيداسيون الكتريكي و استفاده از آن براي تصفيه پساب واقعي صنايع نساجي
400
ساخت دستگاه ترموزول آزمايشگاهي
401
ساخت دستگاه تست به روش تورمي دو محوره و استخراج خواص مكانيكي بافت وريد سافينوس با استفاده ار آن
402
ساخت دستگاه تست خستگي
403
ساخت دستگاه تست دريچه مصنوعي قلبي
404
ساخت دستگاه تست رادياتور اتومبيل
405
ساخت دستگاه تست رهايي تنش Relaxation Test
406
ساخت دستگاه تست كاوتياسيون در شير و بررسي تاثير كاوتياسيون بر منحني هاي مشخصه عملكردي و آكوستيك اميشن در شير كف فلزي globe valve
407
ساخت دستگاه تست و كاليبراسيون الكترومايوگراف
408
ساخت دستگاه تشخيص و كنترل برق سه فاز
409
ساخت دستگاه تصفيه آب با تكنولوژي پلاسما به روش dbd
410
ساخت دستگاه تغذيه كننده آزمايشگاهيي
411
ساخت دستگاه تقطير غشايي و بررسي اثر پارامترهاي موثر بر عملكرد غشاء در فرآيند شيرين سازي محلول نمكي
412
ساخت دستگاه تلفن الكترونيكي
413
ساخت دستگاه تلفن بي سيم جهت استفاده موثر از دستگاههاي تلفن ثابت
414
ساخت دستگاه تلفن خطوط استيجاري
415
ساخت دستگاه تهيه فتيله بدون استفاده از ماشين كارد و بررسي ويژگي هاي نخ تهيه شده از آن
416
ساخت دستگاه ثبت پتانسيل هاي برانگيختگي شنوايي و بررسي روش هاي كاهش تعداد متوسط گيري
417
ساخت دستگاه ثبت داده و ارسال آن به كامپيوتر
418
ساخت دستگاه ثبت ضربان قلب و مانيتورينگ آن روي صفحه نمايش موبايل
419
ساخت دستگاه جداكننده و تغليظ كننده آبي (هوايي )
420
ساخت دستگاه جوش مقاومتی نقطه ای SAW و کاربردان در صنعت
421
ساخت دستگاه چربي گير الياف
422
ساخت دستگاه چرخ لنگر
423
ساخت دستگاه چگالي سنج و اندازه گيري، سختي و استحكام خرد شوندگي شعاعي در چرخ دنده C
424
ساخت دستگاه چند كاناله‌ي ثبت سيگنال الكتريكي مغز (الكتروانسفالوگرافي) بي‌سيم
425
ساخت دستگاه خزش آزمايشگاهي و بررسي و مقايسه رفتار خزشي فولادهاي ضدزنگ 304 و 316
426
ساخت دستگاه خم كننده ي ميله هاي مورد استفاده در ستون فقرات
427
ساخت دستگاه خمش
428
ساخت دستگاه در سينگ با چرخ الماس
429
ساخت دستگاه دور كننده حيوانات
430
ساخت دستگاه دي سي كاتور تور تلكس
431
ساخت دستگاه ديسكومتر
432
ساخت دستگاه رئومتر
433
ساخت دستگاه رسانائي فوم و بررسي اثر عوامل همترازي بر ميزان شدت ايجاد كف در محيط هاي آبي
434
ساخت دستگاه رسم كنندهي مشخصهي فركانسي تا فركانس 1 مگاهرتز با قابليت تعيين محدوده فركانس توسط كيپد و نمايش نتيجه روي صفحه نمايش
435
ساخت دستگاه زبري سنجي
436
ساخت دستگاه سرند ژيراتوري و مقايسه عملكرد آن با سرند لرزان
437
ساخت دستگاه سنباده كاري دستي و بررسي انواع پودرهاي ساينده و كاغذ سنباده و نحوه سيستم راهگاهي آن
438
ساخت دستگاه سنجش خستگي
439
ساخت دستگاه سيورت اتوماتيك و اندازه گيري جذب و واجذب هيدروژن ذر لانتائيد نيكل
440
ساخت دستگاه شارژ و باطري
441
ساخت دستگاه شبيه ساز ارتفاع سنج
442
ساخت دستگاه شناور آزمايشگاهي
443
ساخت دستگاه طيف سنجي الكتروشيميايي امپدانس با استفاده از قطعه AD5933 براي اندازه گيري امپدانس مختلط سلول بيولوژيكي
444
ساخت دستگاه فاصله سنج ليزري با استفاده از يك روش هندسي
445
ساخت دستگاه فركانس متر ديجيتال با استفاده از AVR microcomtoroller
446
ساخت دستگاه فلوك الكترواستاتيكي آزمايشگاهي و مطالعه تاثير عوامل فرآيند روي خصوصيات نهايي پارچه
447
ساخت دستگاه فولارد آزمايشگاهي
448
ساخت دستگاه فولارد آزمايشگاهي
449
ساخت دستگاه فيلتر الكترواستاتيك
450
ساخت دستگاه قابل حمل تشخيص موانع و پله به منظور كمك به نابينايان
451
ساخت دستگاه كاستيگلانو
452
ساخت دستگاه كنترل حضور و غياب توسط RFID
453
ساخت دستگاه كنترل دما و رطوبت و مانتورينگ بر گوشي
454
ساخت دستگاه لاجيك آنالايزر ( ميكرو مانيتور)
455
ساخت دستگاه مالتي مانومترو تعيين توزيع فشار در نازل و ديفيوزر تونل باد مادون صوت
456
ساخت دستگاه مته تيزكني
457
ساخت دستگاه مدرج كردن فشارسنج بطريق بوردون وروش استفاده ازآن
458
ساخت دستگاه مديريت ساختمان با استفاده از برد آردويينو
459
ساخت دستگاه مغناطيس كننده
460
ساخت دستگاه مولد فليكر ولتاژ
461
ساخت دستگاه مولد هواي تميز و خشك
462
ساخت دستگاه و ارائه روش ميكروماشينكاري فتوشيميايي بدون ماسك با استفاده از ليزر
463
ساخت دستگاه يون¬زدايي خازني براي نمك¬زدايي از آب لب¬شور
464
ساخت دستگاهي آزمايشگاهي جهت اندازه گيري ضريب انتقال حرارت جابجايي داخلي و بررسي نقش نانو ذرات در افزايش ميزان انتقال حرارت
465
ساخت دستگاهي براي برآورد پروفايل فلوي تنفسي با روش‌هاي مبتني برصوت
466
ساخت دسته اي جديد ازكدهاي LDPC با استفاده از ساختارهاي تركيبياتي
467
ساخت دكوراسيون داخلي ﴿پاراوان﴾ با الهام از نقاشي كليمت
468
ساخت دو حسگر بر پايه تثبيت OH-H2Salabza -4 برروي دو غشاء سلولزتري استات و پلي وينيل كلرايد براي اندازه گيري جيوه در محلول هاي آبي
469
ساخت دو حسگر پتانسيومتري جديد بر پايه PVC جهت اندازه گيري داروهاي ونلافاكسين و مرفين در نمونه هاي بيولوژيكي
470
ساخت دو حسگر پتانسيومتري جديد جهت اندازه گيري داروي دسيپرامين و ديبوكائين
471
ساخت دو حسگر شيميايي نوري با استفاده از بيس (تيوفنال)-4و4- متيلن دي آنيلين و مشتق ايميدازول در غشاي PVC جهت اندازه¬گيري يون نقره (I)
472
ساخت دو حسگر شيميايي نوري با استفاده از مشتقات بنزايميدازول و ايندول در غشاي PVC جهت اندازه گيري يون نقره ﴿I)
473
ساخت دو حسگر شيميايي نوري مبتني بر يون پذير سنتزي بيس(تيوفنال)-4و’ 4- متيلن دي آنيلين جهت اندازه گيري مقادير بسيار ناچيز يون هاي جيوه و مس (II)
474
ساخت دو حسگر نوري بر پايه تثبيت واكنشگرهاي Qsalوsal2Dapte بر روي غشاپلي وينيل كلريد براي اندازه گيري يون هاي نيكل﴿II﴾ومس﴿II﴾ در محلول هاي آبي
475
ساخت دو نوع حسگرا الكتروشيميايي بر پايه كمپلكس زوج يون جهت اندازه گيري داروهاي فناز و پيريدين هيدروكلريد و بنتاهيستين دي هيدروكلريد
476
ساخت دوچرخه برقي
477
ساخت دوحسگر شيميايي نوري مبتني بر يون پذير 2- (5-برمو-2-پيريديل آزو) -5- (دي اتيل آمينو) فنل (Br-PADAP) جهت اندازه گيري كاتيون هاي كادميوم (II) و كبالت (II)
478
ساخت دودكش خورشيدي و تعيين عملكرد بهينه از طريق آزمايش و اندازه گيري
479
ساخت ديود نانوساختاري آلي با قابليت توليد نور تك فام و بررسي نقش پارامترهاي موثر بر كارايي آن
480
ساخت ديود نوري پليمري بر پايه پلي ﴿ 1- متوكسي- 2) -4- اتيل هگزيل اُكسي)-2،5- پارا فنيلن وينيلن) (MEH–PPV)پ
481
ساخت ذرات هسته ـ پوسته و اصلاح ضربه پذيري پليمرها: اثر چسبندگي بين فازي
482
ساخت رابط بين سوژه و كاربر جهت تبادل داه بين آنها در MRI
483
ساخت رادار آلتراسونيك با قابليت تبادل اطلاعات بصورت بي سيم
484
ساخت راكتور و كاتاليزورهاي آهن براي فرايند فيشر - تروپش : سنتز ئيدروكربنهاي گازي C1-C5از مازاد ئيدروژن و منوكسيدكربن نيروگاهها و پالايشگاهها
485
ساخت راه اندازي نرم و كنترلر سرعت موتور DC با مشخصات 5A.21,v 200
486
ساخت رايكال داروي انتخابي براي پوشش پالپ و پولپوتومي
487
ساخت ربات با سه درجه آزادي
488
ساخت ربات پرنده چهار موتوره (كوادكوپتر)
489
ساخت ربات دو چرخه با استفاده از Lego Mindstorms NXT
490
ساخت ردياب خورشيدي براي پنل هاي خورشيدي با استفاده از ميكروكنترلر Atmega 61 L
491
ساخت ردياب خورشيدي تك محوره
492
ساخت رزوناتور با استفاده از گرافن ليزري و غيرليزري
493
ساخت رزين رنگ ساختماني نانو كامپوزيت زيست سازگار بروش پليمريزاسيون امولسيوني در حضور ذرات نانو سيليس جهت افزايش كارآيي و كاهش مصرف مواد آلي
494
ساخت رزين هاي الكيد بر پايه آب قابل مصرف در توليد رنگ ها
495
ساخت رله برق گرفتگي
496
ساخت رنگ مشكي گوگردي
497
ساخت روبات Ballbot با استفاده از lego mindstorms
498
ساخت روشنايي با استفاده از طرحهاي اسليمي ﴿منبت و مشبك﴾
499
ساخت روشنايي چوبي باالهام از اسطوره هاي ايراني
500
ساخت روغن هاي خوراكي مناسب براي مصارف مختلف به روش استريفيكاسيون
501
ساخت زئوليت BaX و بررسي عملكرد آن در جداسازي پارازايلن از مخلوط زايلن‌ها
502
ساخت زخم پوش آنتي باكتريال بر پايه ژلاتين با قابليت تشخيص سريع عفونت
503
ساخت زخم پوش با استفاده از تركيب آلجينات و كيتوسان جهت كاربرد در جراحات خارجي
504
ساخت زخم پوش نانوليفي با قابليت رهايش عصاره جلبك درماني جهت ترميم زخم
505
ساخت زخم پوش هيدروژلي بر پايه ي آلوئه ورا و ارزيابي خواص آن
506
ساخت زخم‌پوش الكتروريسي‌شده از سلولزاكسايد بازيافتي و مقايسه خواص فيزيكي و شيميايي آن با زخم‌پوش تهيه‌شده از الياف معمولي سلولز
507
ساخت زيست حسگر الكترو شيمي بسيار حساس براي اندازه‌گيري نشانگرهاي سرطاني بر اساس مولكول‌هاي آپتامر و تركيبات گرافني
508
ساخت زيست حسگر الكتروشيميايي بر پايه ي DNA جهت مطالعه ي تخريب ناشي از دوپامين در حضور مس (ŸIIŸ) و يا آهن ﴿II﴾ و بررسي اثر برخي آنتي اكسيدان ها بر تخريب DNA
509
ساخت زيست حسگر الكتروشيميايي بر پايه ي الكترود فولاد ضد زنگ نانو متخلخل اصلاح شده با نانو ذرات طلا و پالاديوم براي اندازه گيري همزمان لوودوپا و اوريك اسيد
510
ساخت زيست حسگر الكتروشيميايي براي اندازه گيري همزمان استامينوفن و كدئين با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با گرافن اكسيد كاهش يافته و نانو ذرات مكعبي اكسيد مس
511
ساخت زيست حسگر باكتريابي Ecoli TG با استفاده از باكتريوفاژ به روش خازن سنجي
512
ساخت زيست حسگر بر پايه DNA با استفاده از گرافن اصلاح شده با نانو ذره ي TiO2 جهت اندازه گيري فورازوليدون و بررسي اثر ممانعت كنندگي برخي يون هاي فلزي در تخريب DNA توسط فورازوليدون
513
ساخت زيست حسگر بر پايه DNA جهت اندازه گيري فنازوپيريدين و D- پن سيل آمين و بررسي تخريب DNA ناشي از D- پن سيل آمين در حضور يون آهن (III)
514
ساخت زيست حسگر بر پايه DNA جهت اندازه گيري گلوتاتيون و نارينگين و بررسي اثر آنتي اكسيداني گلوتاتيون
515
ساخت زيست حسگر بر پايه DNA و بررسي تاثير نوع نانو ذره و پلي الكتروليت بر كارايي آن جهت اندازه گيري آتروپين سولفات در نمونه هاي بيولوژيكي
516
ساخت زيست حسگر بر پايه ي DNA با استفاده از نانو صفحات اكسيد گرافن كاهش يافته جهت اندازه گيري فلوتاميد در بافت هاي بيولوژيكي
517
ساخت زيست حسگر بر پايه ي DNA جهت اندازه گيري مقادير كم كرايسويدين و بررسي رفتار ضد سرطاني ويتامين K3 (مناديون) در حضور كاهنده هاي مختلف
518
ساخت زيست حسگر جهت تشخيص بيماري هاي سرطان پروستات و سينه
519
ساخت زيست حسگر ميكروسيالي مبتني بر كاغذ براي سنجش گلوكز
520
ساخت زيست حسگرهاي الكتروشيميايي هيبريديزاسيون DNA براي تعيين چند شكلي تك نوكلئوتيدي با استفاده از نانوذرات فلزي و بستر گرافن و تشخيص زود هنگام سرطان با كمك آپتامر و با استفاده از الكتروشيمي دوقطبي و نانوذرات مغناطيسي
521
ساخت زيست‌حسگر بر پايه DNA با استفاده از نانو لوله هاي كربني چند ديواره و فيلم پليمري ليزين براي اندازه گيري مقادير كم ديازينون
522
ساخت زيستگر حسگر بر پايه DNA به منظور بررسي اثر آنتي اكسيدان هاي فلانول بر صدمات وارده به آن و مطالعه ي رفتار الكتروشيميايي برخي نانو ذرات پلي اكسومتال به عنوان منابعي براي آزاد سازي هيدروژن
523
ساخت زيورآلات شيشه اي با ساتفاده از تكنيك فيوزينگ گلس
524
ساخت زيورالات شيشه اي با استفاده از نقوش آبگينه هاي دوره ساساني
525
ساخت ژيروسكوپ و شبيه سازي آن با نرم افزار SIMULINK
526
ساخت ساحرانه ء بستر: طراحي سرويس اتاق خواب ، نگاهي به مفهوم باروري و استفاده از نقوش قدرت
527
ساخت ساختارهاي سه بعدي پليمري اليافي با استفاده از روش ريسندگي سانتريفوژي حلال ياري : روش جديد براي ساخت داربستهاي مهندسي بافت در مقياس بزرگ
528
ساخت سازگاركنندهpp- g- ma‏‏ در فاز جامد و بررسي مقدار بهينه آن در آينده / PET ‏‏
529
ساخت سازه اي نوتركيب جهت الحاق ژن E-GEP به محل ژن فاكتور8 در سلول هاي رده هپاتوماي موشي
530
ساخت ساعت ديجيتال چرخان
531
ساخت سامانه آزمايشگاهي براي بررسي اثر ميدان الكتريكي بر روي انتقال حرارت در لوله حاوي محيط متخلخل
532
ساخت سامانه الكترونيك شناورسازي و به حركت در آوردن اجسام در سيال با استفاده از امواج آكوستيك
533
ساخت سامانه دارويي بر پايه پليمرها جهت كنترل بيماري آلزايمر
534
ساخت سامانه روشنايي هوشمند
535
ساخت سامانه شناور سازي اجسام در سيال با استفاده از امواج آكوستيك
536
ساخت سامانه هاي رهايش داروي كنترل شده ي رساناي الكتريكي با قابليت تشكيل در محل بر پايه ي نانو لوله هاي كربني
537
ساخت سامانه هاي رهايش دارويي ليپوزومي و بررسي برهمكنش آنها باپروتئين
538
ساخت سامانه ي پلاسماي تخليه سد دي الكتريك به منظور افزايش عمر گل رز شاخه بريده
539
ساخت سبز، مشخصه يابي و ارزيابي فعاليت بيولوژيكي نانو ذرات سوپر پارامغناطيس اكسيد آهن
540
ساخت سديم پربورات مونوهيدرات توسط دي هيدراسيون سديم پربورات تتراهيدرات
541
ساخت سراميك هاي پيزوالكتريك نانوكريستال در حالت جامد و ارزيابي خواص آن
542
ساخت سراميك يگ با استفاده از نانوذرات آلومينا و ايتريا و بررسي تاثير فرآيندهاي پس از شكل‏دهي بر خواص اپتيكي آن
543
ساخت سراميك‌هاي نانوكريستال بر پايه Li-B جهت كاربرد در دزميتري گرماليان
544
ساخت سل الكتروشيميايي كاغذي با الكترودهاي كشيده شده با مداد
545
ساخت سل فوتوولتايي از نوع نانو ذرات Tio2 حساس شده رنگي جهت استفاده در واكنش هاي فوتو كاتاليتيك اكسيد -احياء
546
ساخت سلول خورشيدي پليمري ‍‍‍‍‍ بر پايه پلي)2-متوكسي-5-(2- اتيل هگزيل اُكسي)- پارا- فنيلن وينيلن)
547
ساخت سلول خورشيدي نانوساختار پروسكايت و بررسي عملكرد و پايداري آن در شرايط مختلف محيطي
548
ساخت سلول فشار سنج و كاليبراسيون آن جهت استفاده در تونل
549
ساخت سلول هاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي Ag2S
550
ساخت سلول هاي خورشيدي حساس شده توسط نقاط كوانتومي با الكتروليت هاي مختلف و مقايسه عملكرد آنها
551
ساخت سلولهاي خورشيدي p-n و اندازه گيري عمق پوندگاه و بازده آن
552
ساخت سنسور الكتروشيميايي بر پايه الكترود مداد كربن اصلاح شده با پليمر حكاكي شده مولكولي جهت اندازه گيري مقادير كم فوروزمايد
553
ساخت سنسور شست وشوي پيزوالكتريك
554
ساخت سنسور گازهاي قابل اشتعال
555
ساخت سه حسگر شيميايي نوري مبتني بر ليگاند سنتزي....
556
ساخت سوزن دستگاه STM از جنس نانولوله ی کربنی
557
ساخت سوسوزن سراميكي مركب بر پايه پودر نانويي (Y,Gd,Lu)3(Sc,Al)5O12: Tb, Pr, Eu
558
ساخت سي دي اموزش فصيح خواني قران
559
ساخت سيال مغناطيسي نانو ذره اي داراي Magnetite و مطالعه ساختار و فرآيند با طراحيهاي آماري
560
ساخت سيستم استخراج پتانسيل هاي سطح بدن
561
ساخت سيستم اندازه گيري و ثبت زاويه ي مفصل مبتني بر شتاب سنج، واسط بلوتوث و روش DCMR
562
ساخت سيستم ايمني و تعليق فرمان اتومبيل
563
ساخت سيستم بازبيني اتوماتيك با استفاده از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان يك دسته اي و الگوريتم يهينه سازي فوتبال
564
ساخت سيستم برداشت اتوماتيك (كامپيوتري) در ماشين تخت باف
565
ساخت سيستم پخش صوت در يك جهت
566
ساخت سيستم پردازش آنالوگ سيگنال¬هاي آشكارساز( NaI(Tl
567
ساخت سيستم تبخير ساز برای مقايسه راندمان پدهای پوشالی، سلولزی واليافی
568
ساخت سيستم تخمين پتانسيل هاي الكتريكي اپي كارد قلب توسط حل مسئله معكوس الكتروكارديوگرام
569
ساخت سيستم تفريخگاهي مدار‌بسته با تصفيه‌گر شيميايي (معدني، آلي و نانو) به‌منظور حذف عوامل بيماري‌زاي باكتريايي، قارچي و آلاينده‌ها
570
ساخت سيستم تهويه تركيبي با استفاده از يك بادبزن
571
ساخت سيستم حفاظت حرارتي موتور در محفظه
572
ساخت سيستم دريافت و ذخيره‌سازي صوت از داخل بدن با استفاده از آرايه‌اي از ميكروفون ها
573
ساخت سيستم كنترل مركزي با قابليت اتصال به چندزيرسيستم به صورت بيسيم
574
ساخت سيستم لايه ناز ك سه تايي SNO2/AL2O3/SNO2 به روش اسپري پايروليزيز و بررسي اثر تغيير حجم لايه مياني و باز پخت لايه ها روي خواص ساختاري اپتيكي و الكترونيكي , the synthesis of sno2/al2o3/sno2 thin films system by the spray pyrolysis method and the study of structural,optical and electrical properties
575
ساخت سيستم مانيتورنيگ پاسخ فركانسي امپدانس بدن
576
ساخت سيستم موقعيت يابي داخل ساختمان براي ربات چهار چرخ
577
ساخت سيستم ميكروپروسسور آموزشي بدون استفاده از چيپ CPU
578
ساخت سيستم ميكروفلويديك قطره اي بر روي بورد مدار چاپي
579
ساخت سيستم نشان دهنه همه منظور ﴿ Universal Monitoring ﴾ براي انواع متداول ترموكوپل ها و سنسورهاي مقاومتي
580
ساخت سيستم هشدار دهنده ي فاصله براي نابينايان مبتني بر سنسور فراصوت
581
ساخت سيستم هوشمند كنترل روشنايي
582
ساخت سيكلو كانورتر فاز
583
ساخت سيگنال ژنراتور با استفاده از كامپيوترهاي PC
584
ساخت سيگنال ژنراتور فركانس متغير با استفاده از سخت افزار rasp berry p 12 ، evel bord 9833
585
ساخت سيلر دنداني نوين بر پايه سيمان CEM و بهبود كيفيت آن با استفاده از طراحي آزمايش
586
ساخت سيليكاي مزوپور با سطح فعال شده شيميايي به منظور تثبيت آنزيم آلفاآميلاز
587
ساخت سيليكون متخلخل به منظور كاربرد به عنوان يك نانوبيوراكتور
588
ساخت سيم ابررساناي گرم بر پايه ايترييوم
589
ساخت سيمان هاي گلس آيونومر آنتي باكتريال به روش سل ژل
590
ساخت سيمان هاي ويژه مصارف دندانپزشكي
591
ساخت شارژ با استفاده از سلول خورشيدي
592
ساخت شارژ پرتابل خورشيدي به منظور روشنايي و شارژ DC [دي سي]
593
ساخت شارژر خورشيدي موبايل
594
ساخت شبكه تنظيم ژني با استفاده از مجموعه هاي داده چندگانه
595
ساخت شبكه سازهاي زيست تخريب پذير جديد بر پايه مشتقات كربوكسليك اسيد به منظور تهيه نانو پليمر هاي قالب مولكولي
596
ساخت شبكه سوپرامولكولي مدل بر اساس پلي وينيل الكل و شبيه سازي رفتار رئولوژيكي آن
597
ساخت شبكه هاي بي سيم متصل با استفاده از آنتن هاي جهت دار
598
ساخت شبكه هاي تعامل قابل اطمينان با استنتاج فازي و شناسايي كمپلكس هاي پروتئيني
599
ساخت شبكه هاي تنظيم بيان ژن با استفاده از داده هاي ريز آرايه
600
ساخت شبكه هاي عصبي براساس مطالعات شناختي عصب زايي
601
ساخت شبكه ي قابل اطمينان با استنتاج فازي و پيش بيني ژن هاي عامل بيماري روي بستر آپاچي اسپارك
602
ساخت شبيه ساز براي بازسازي سه بعدي صورت انسان
603
ساخت شبيه ساز كنترل دستگاه آبكاري در خلاء
604
ساخت شناساگرها جهت اندازه گيري pH سلولهاي زنده سنتز 2- (هيدروكسي متيل )- 6- متيل - 4- نيتروپيريدين
605
ساخت شناور هوشمند
606
ساخت شير هوشمند چشمي
607
ساخت شيشه با تكنيك فيوزينگ و كاربرد آن در دكوراسيون داخلي
608
ساخت شيشه هاي زيست فعال حاوي فلورايد به روش سل ژل براي درمان حساسيت دنداني
609
ساخت شيشه‌هاي تبادل يون شده و بررسي ويژگي‌هاي اپتيكي آن ها پس از لايه‌نشاني نقره-كلريدنقره برسطح اين شيشه‌ها
610
ساخت صفحات دو قطبي بر پايه ماتريس پلي پروپيلن جهت كاربرد در پيل هاي سوختي پليمري
611
ساخت صفحات دو قطبي پيل سوختي هيدروژني ﴿PEM ﴾ با استفاده از كامپوزيت پليمر رسانا
612
ساخت ظروف سراميكي (سرويس چايخوري)
613
ساخت عروسك براي يك فيلم داستاني (فيلم زنده - عروسكي گلنار)
614
ساخت عينك مراقب حركت مردمك چشم
615
ساخت عیوب جوشکاری
616
ساخت غشا آبگريز با روش الكتروريسي و كاربرد در فرايند تقطير غشايي با فاصله هوايي
617
ساخت غشا آميزه اي پلي اترسولفون (PES) و پلي اترسولفون سولفونه شده (SPES) با درصدهاي مختلف سولفوناسيون جهت استفاده در جداسازي مخلوط آبي-روغني
618
ساخت غشا اولترافيلتراسيون بر پايه پلي اكريلو نيتريل و نانو ذرات گرافن اكسايد
619
ساخت غشا پليمري براي استفاده در فرايند اولترافيلتراسيون و اصلاح سطح غشا توسط كرونا به منظور كاهش گرفتگي در جداسازي آب و روغن
620
ساخت غشا پليمري تركيبي حاوي نانو زئوليت براي استفاده در فرايند تراوش تبخيري
621
ساخت غشا پليمري ميكروفيلتراسيون حاوي نانوذرات نقره با روش لايه نشاني به كمك كرونا
622
ساخت غشا زمينه مركب بر پايه پلي سولفون و نانوذرات گرافن متخلخل براي جداسازي اتيلن از اتان و پروپيلين از پروپان
623
ساخت غشا نانو كامپوزيت نانو فيبري حاوي پلي اتر بلاك آميد براي نمك زدايي از آب با فرآيند تقطير غشايي
624
ساخت غشاء اتيلن وينيل استات اصلاح شده با پلي اتيلن گلايكول براي جداسازي گاز دي اكسيدكربن از نيتروژن
625
ساخت غشاء پليمري اولترافيلتراسيون حاوي نانوذرات زئوليت و اكسيدتيتانيوم به منظور كاهش گرفتگي غشاء
626
ساخت غشاء پليمري حاوي نانو ذرات زئوليت براي آب زدايي از حلال ها با فرآيند تراوش تبخيري
627
ساخت غشاء پليمري ماتريس آميخته پلي‌‌‌اتر‌سولفون/پلي‌آميد/نانو زئوليت جهت جداسازي مخلوط‌هاي گازي
628
ساخت غشاء تخت متخلخل بر پايه پلي اكريلونيتريل
629
ساخت غشاء سراميكي لوله اي با اندازه منافذ سطحي در ابعاد نانوبه روش قالب ريزي ژلي اصلاح شده همراه با پوشش دهي سطحي
630
ساخت غشاء شبكه مركب پلي (وينيل الكل)- نانو سيليكا اتصال عرضي شده با فوماريك اسيد جهت آب گيري تراوش تبخيري از ايزوپروپانول
631
ساخت غشاء فوق‌آب‌گريز بر پايه‌ي PVDF جهت استفاده در تقطير غشايي
632
ساخت غشاء مركب فيلم نازك بر پايه استفاده از نانو الياف و بررسي عملكرد آن
633
ساخت غشاء نانو اليافي جهت حذف آلاينده هاي فلزات سنگين (نظيرCU ) از آب و پساب و بررسي تاثير مورفولوژي و ميزان تخلخل در كارايي آن
634
ساخت غشاء نانوزئوليتي ZSM-5 براي جداسازي گاز هيدروژن از مخلوط گازهاي حاصل از فرآيند ريفورمينگ با بخار آب
635
ساخت غشاءهاي پليمري بر اساس سلولز استات جهت نمك زدايي از آب
636
ساخت غشاتعويض كاتيوني برپايه پلي استايرن بااتصالات عرضي دي وينيل بنزن
637
ساخت غشاهاي نانو كامپوزيت پلي سولفون حاوي نانو بلورها يا نانوالياف سلولزي و بررسي عملكرد آن‌ها
638
ساخت غشاهاي نانو كامپوزيتي آلي ( پلي بنزيميدازول) - معدني و توسعه مدل هاي تطابقي جهت پيش بيني رسانايي پروتون آنها براي استفاده در پيل سوختي غشاي تبادل پروتوني دماي بالا (HT-PEMFC)
639
ساخت غشاهاي نانو كامپوزيتي بر پايه پلي فتالازينون اتر كتون سولفونه براي كاربرد در پيلهاي سوختي با استفاده از نانو ذرات معدني
640
ساخت غشاهاي نانوكامپوزيتي جهت جداسازي مخلوط گازي هيدروژن و دي اكسيد كربن
641
ساخت غشاي آلياژي PC/SEBS-g-MA براي جداسازي گاز Co2 از N2
642
ساخت غشاي اولترافيلتراسيون پليمري فتوكاتاليستي جهت تجزيه متيل نارنجي
643
ساخت غشاي پلي اتر بلاك آميد و كاربرد نانو ذره سيليكا در آن براي جداسازي گاز 2N/2OC
644
ساخت غشاي پلي دي متيل سيلو كسان بر روي پايه ي پلي اتر سولفون و كاربرد آن در جداسازي تولوئن از آب با استفاده از فرآيند تراوش تبخيري
645
ساخت غشاي پليمري حاوي نانوذرات زئوليت و مايعات يوني به منظور جداسازي تركيبات آلي فرار از محلول هاي آبي با فرايند تراوش تبخيري
646
ساخت غشاي پليمري نانو كامپوزيت (پلي يورتان/پلي اتيلن گلايكول/نانوسيليكا) براي بررسي عبور پذيري و انتخاب‌پذيري گازهاي N2 ، CO2،O2 و CH4
647
ساخت غشاي تبادل كاتيوني جهت جداسازي انتخابي يون ليتيم با استفاده از فرآيند الكترودياليز
648
ساخت غشاي تبادلي نسيكوني نانوساختار با قابليت هدايت يون زيركونيوم
649
ساخت غشاي سراميكي با اندازه متوسط حفرات نانومتري به منظور كاربرد در فرآيند الترافيلتراسيون
650
ساخت غشاي شبيه سازي شده سلول و بررسي پارامترهاي عبوري مولكولهاي درماني
651
ساخت غشاي لايه نازك نانوكامپوزيتي اسمز معكوس حاوي نانو ذرات زئوليت با روش dip-coating
652
ساخت غشاي لايه نازك نانوكامپوزيتي اسمز معكوس حاوي نانو ذرات زئوليت با روش پاششي (اسپري)
653
ساخت غشاي مركب پلي دي متيل سيلوكسان با انتخابگري زياد حاوي جاذب مناسب جهت جدا سازي تولوئن از آب با استفاده از فرآيند ترواش تبخيري
654
ساخت غشاي نانوساختار پالاديومي بر روي بستر فولاد ضد زنگ 316L
655
ساخت غشاي نانوساختار كربني با مساحت سطح بالا براي حذف آلاينده هاي نفتي از آب
656
ساخت فاصله سنج آلتراسونيك با AVR
657
ساخت فانوس با استفاده از بافت پارچه
658
ساخت فرز آموزشي CNC محور عرضي (2)
659
ساخت فرستنده - گيرنده فيبر نوري دو كاناله WDM
660
ساخت فرستنده تاج ماودن قرمز و گيرنده مادون قرمز
661
ساخت فرستنده و گيرنده BPSK به كمك راديو نرم افزار
662
ساخت فرستنده و گيرنده فيبر نوري دو كاناله ي TDM
663
ساخت فرستنده و گيرنده نوري
664
ساخت فرمهاي شيشه اي با استفاده از قالب هاي فلزي و سراميك برد
665
ساخت فرمولهای جديد درونيابی و بسط های توابع با استفاده از عملگردهای خطی و کاربرد آنها درانتگرال گيری عددی و حل بعضی از معادلات تابعی
666
ساخت فريم دستگاه هيدروليكي اندازه گيري خستگي ظرفيت ۵ و ارائه روش بكارگيري آن
667
ساخت فعل در گويش گيلكي آبكنار
668
ساخت فك دستگاه كشش براي مواد لاستيكي و پلاستيكي
669
ساخت فلزياب
670
ساخت فلوئورهيدروكسي آپاتيت بالك نانو ساختار با استفاده از نانو پودر و بررسي تاثير ميزان يون فلوئور بر خواص مكانيكي و زيستي
671
ساخت فن سانتريفوژ دو كاناله
672
ساخت فوتورزيستور سلنيم و بررسي خواص فيزيكي آن
673
ساخت فولاد دوفازي توسط فرايندهاي نورد تجمعي و آنيل بين بحراني و بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي آن
674
ساخت فولاد زنگ نزن آستنيتي 316L نانوساختار استحكام يافته با ذرات اكسيدي پراكنده (ODS) با روش آلياژسازي مكانيكي
675
ساخت فوم آلومينيومي مرتبه اي به روش متالورژي پودر
676
ساخت فوم پايه آلومينيوم و مدل سازي رياضي پايداري فوم
677
ساخت فوم كامپوزيتي آلومينيوم -سيليسيم-كار با يدسيليسيم﴿MMC) بروش متالورژي پودر و بررسي تاثير درصد پودرSIC، دما و زمان فوم سازي بر جذب انرژي آن
678
ساخت فوم كربن فعال ونانوكامپوزيت آن توسط اكسيدهاي فلزي و بررسي كاربرد آن
679
ساخت فوم مسي با تخلخل بالا به روش متالورژي پودر و مشخصه يابي آن
680
ساخت فوم هاي سلول بسته لاستيكي بر پايه نانوكامپوزيت لاستيك طبيعي/ لاستيك طبيعي اپوكسيده شده/ نانو ذرات خاك رس: بررسي اثر فرمولاسيون بر خواص فيزيكي، مكانيكي، رفتار جذب و انعكاس امواج صدا
681
ساخت فوم هاي مرتبه اي آلومينيم و روي و برآورد جذب انرژي آنها
682
ساخت فوم‌ بين فلزي دي سيليسيد موليبدن توسط فرآيند سنتز احتراقي
683
ساخت فيبر ميكرواستخراج با فاز جامد بر اساس نانو كامپوزيت گرافن / پلي استايرن و كاربرد آن در اندازه گيري محصولات جانبي ناشي از ضد عفوني آب به وسيله كروماتوگرافي گازي مجهز به آشكار ساز ربايش الكتروني
684
ساخت فيكساتور تست پيچش مطابق استاندارد ASTM F543
685
ساخت فيكسچر خمش
686
ساخت فيلامنت پر محتواي فلزي از ABS و مس به منظور استفاده در FDM و بررسي خواص مكانيكي، الكتريكي، ريولوژي و مورفولوژي قطعات چاپ شده با آن
687
ساخت فيلتر فومي سراميكي و بررسي عملكرد آن در تصفيه مذاب آلياژهاي آلومينيوم
688
ساخت فيلم آموزشي سيستم تهويه معدن زغالسنگ طرزه
689
ساخت فيلم آموزشي سيستم هواي فشرده معدن زغال سنگ طرزه
690
ساخت فيلم انيميشن عروسكي از ابتدا تا انتها
691
ساخت فيلم انيميشن عروسكي از ابتدا تا انتها
692
ساخت فيلم پوششي زانتان داراي عصاره اسپيرولينا به منظور رهايش كنترل شده دارو جهت كاربرد در بهبود زخم
693
ساخت فيلم هاي پليمري با كاربرد دارورساني از طريق دهان بر پايه آلياژ پكتين٬ پلي وينيل پيروليدون و پلي وينيل الكل
694
ساخت فيلم هاي پليمري حاوي نانو ذرات نقره با استفاده از روش لايه نشاني جهت استفاده در بسته بندي موادغذايي
695
ساخت فيلم هاي نانوكامپوزيت پليمري بر مبناي PVC و PVA حاوي نانوذرات آلفا - آلوميناي جفت شده با دولايه متناوب زيست سازگار سيتريك اسيد و ويتامين C
696
ساخت فيلم¬هاي پليمري بر پايه نانو نقره به روش لايه نشاني به كمك كرونا
697
ساخت قاب آيينه هاي مشاطه گري با استفاده از تكنيك منبت
698
ساخت قاب ها براي فضاهاي هيلبرت با بعد متناهي
699
ساخت قاب هاي چسبان هم زاويه با استفاده از دستگاههاي اشتاينر
700
ساخت قاب هاي متناهي با استفاده از ويژگي طيفي و اندازه اي آن
701
ساخت قالب C.R.B
702
ساخت قالب آزمايش مقاومت فشاري بتن
703
ساخت قالب آهنگري جهت قطعات قالب فولادي متالورژي پودر
704
ساخت قالب اكستروژن گرم آلومينيم و بررسي نحوه سيلان مواد از مقطع گردبه مقطع U
705
ساخت قالب اكستروژن گرم آلومينيوم و بررسي نحوه سيلان مواد از مقطع گرد به مقطه S
706
ساخت قالب اكستروژن مقطع I و بررسي نسبت اكستروژن در نحوه سيلان مواد
707
ساخت قالب اكستروژن مقطع T و بررسي نحوه سيلان مواد
708
ساخت قالب اكستروژن و بررسي نحوه سيلان مواد در قالب با خروجي H
709
ساخت قالب اوليه ميكروحلقه به روش ليتوگرافي نوري
710
ساخت قالب براي تعيين مقاومت خمشي سيمان
711
ساخت قالب تحت اكستروژن گرم و بررسي نحوه سيلان مواد
712
ساخت قالب تراكم
713
ساخت قالب مكعبي آزمايش اندازه گيري مقاومت بتن
714
ساخت قالب مكعبي آزمايش اندازه گيري مقاومت بتن
715
ساخت قالب مكعبي آزمايش اندازه گيري مقاومت بتن
716
ساخت قرص سراميكي چند بلوري تنگستات روي (ZnWO4) و بررسي خواص آشكارسازي تابش هاي ايكس(X) و گاما(Y) از قرص تهيه شده
717
ساخت قطره ساز هواكمك جهت پاشش قطرات و بررسي رفتار آن
718
ساخت قطعات ظروف غذا خوري با ماشين قالبگيري با خلا؟
719
ساخت قطعات كامپيوزيتي توخالي الياف بلند(پيوسته) طبيعي به روش پالتروژن
720
ساخت قطعات نانو كامپوزيت Al-B4C به روش آسياب كاري و پرس گرم و ارزيابي رفتار سايشي آنها
721
ساخت قطعات نانو كامپوزيتي Al-Al2O3 به روش آسياب كاري مكانيكي و پرس گرم و بررسي اتصال نامتجانس آن ها توسط جوشكاري اصطكاكي
722
ساخت قطعه براي پيانو
723
ساخت قطعه ي حافظه دار از پودر نيكل- تيتانيوم آلياژي به روش ذوب گزينشي به كمك ليزري
724
ساخت قفل رمزي ميكروكنترلي نيمه صنعتي
725
ساخت قوطي هاي فومي توپر و بررسي پارامترهاي مؤثر بر جذب انرژي آن ها
726
ساخت قيدنيمه اتوماتيك جهت سوراخكاري شعله پخش كن برنجي
727
ساخت قيف هاي هال و كارني و بررسي اثر روان ساز انتشارات روي بر خواص سيلان و تراكم پذيري پودرهاي آهن و تنگستن
728
ساخت كابينت نور
729
ساخت كاتاليست ريفرمينگ متانول و تست راكتوري آن در ميكروراكتور مونوليتي
730
ساخت كاتاليست زئوليتي HZSM-5 براي فرآيند اليگومريزاسيون الفينهاي سبك ﴿پروپن و يا بوتن﴾ و بررسي سينتيك واكنش
731
ساخت كاتاليست فرآيند هيدروژن زدايي اكسايشي پروپان
732
ساخت كاتاليست مخلوط نانو اكسيدهاي سريم، مس ، لانتانوم و سريم، نيكل، لانتانوم جهت احياء SO2 به گوگرد
733
ساخت كاتاليست نوري TiO2 با استفاده از مواد فعال سطحي و SBA - 15 به عنوان پايه جهت تخريب ساختار فنل در آب
734
ساخت كاتاليست هاي الكتروشيميايي بر پايه ي كمپلكس هاي رنيوم، فولاد زنگ نزن با لايه اكسيد آندي نانو متخلخل، بستر هاي نانو فوم مس و نانو ساختار هيدروكسيدهاي لايه مضاعف در مولدهاي انرژي شامل توليد هيدروژن و اكسيژن، كاهش اكسيژن و كربن دي اكسيد، اكسايش متانول و بوروهيدريد
735
ساخت كاتاليست هاي ريفرمينگ متان با پايه اصلاح شده و تست راكتوري آن
736
ساخت كاتاليست هاي فرامتالوسن و سنتزليگندهاي مربوطه براي پليمريزاسيون اتيلن
737
ساخت كاتاليست هاي منگنز بر پايه سيليكا به روش تلقيح مرطوب و ارزيابي عملكرد آن در واكنش زوج شدن اكسايشي متان
738
ساخت كاتاليست هيدرودي سولفوريزاسيون بر پايه نانو ساختار سيليكاتي با حفره هاي متوسط در محيط سيال فوق بحراني
739
ساخت كاتاليست، تعيين پارامترهاي سينتيكي و مدلسازي فرآيند توليد مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز
740
ساخت كاتدLiNi0.5 Mn0.5 O2 پوشش داده شده با كربن براي باتري يون ليتيومي به روش شيميايي
741
ساخت كارت اينترفيس لاين و ترانك
742
ساخت كاست ... براي زير واحد امگا گليادين در گندم
743
ساخت كاست ...براي زير واحد امگاگليادين در گندم
744
ساخت كاغذ زيست فعال با استفاد از آنزيم استيل كولين استراز جهت تشخيص۳ سم افلاتوكسين موجود در گياهان خوراكي
745
ساخت كامپوزيت AI413/Ni/AI3Ni با استفاده از فرايند اصطكاكي اغتشاشي و مشخصه يابي آن
746
ساخت كامپوزيت Al-Cu با شبكه سه بعدي و بررسي خواص مكانيكي آن
747
ساخت كامپوزيت Fe-TiC با استفاده از فروتيتانيوم و اكسيد تيتانيوم به روش مكانوشيميايي و سنتز احتراقي
748
ساخت كامپوزيت آلومينيوم - اكسيد روي به روش نورد تجمعي و بررسي خواص ريزساختاري، مكانيكي و رفتار خوردگي
749
ساخت كامپوزيت خودترميم شونده اپوكسي/پارچه كربن - نانوالياف (پوسته - مغزي تهيه شده از الكتروريسي) و بررسي خواص آن
750
ساخت كامپوزيت دوگانه Al-TiC-B4C از روش ريخته گري كوبشي و ارزيابي خواص آن
751
ساخت كامپوزيت ريختگي آلومينيوم-آلوميناي ذره اي در جا از طريق واكنش هاي آلومينوترمي مخلوط چند گانه پودرها
752
ساخت كامپوزيت ژلاتين- پلي كاپرولاكتون حاوي نانومواد گرافيني به عنوان داربست بافت عصبي
753
ساخت كامپوزيت سطحي هيبريدي AI7075/TiC/MoS2 با استفاده از فرايند اصطكاكي اغتشاشي و ارزيابي ريز ساختار و رفتار تريبولوژيكي آن
754
ساخت كامپوزيت سطحي هيبريدي Al7075/SiCp/MoS2 با استفاده از فرايند اصطكاكي اغتشاشي و ارزيابي ريز ساختار و رفتار تريبولوژيكي آن
755
ساخت كامپوزيت فلز – پليمر براي كاربرد در فيلامنت فرآيند رسوب¬نشاني ذوبي FDM
756
ساخت كامپوزيت¬هاي اكريلاتي تابش¬پز UV-LED و بررسي اثر نانوذرات اصلاح شده به روش سل-ژل بر روي مشخصه¬هاي مكانيكي و پايداري آنها
757
ساخت كامپوزيتهاي لايه اي و تحليل تنشي آنها به كمك اجزا؟ محدود در بارگذاري كشش
758
ساخت كامپيوتر پايه
759
ساخت كانال هدايت عصبي بر پايه نانو الياف پليمري زيست تخريب پذير جهت ترميم ضايعات اعصاب محيطي
760
ساخت كانال هدايت عصبي دو لايه نانو كامپوزيتي ليفي پلي وينيل الكل- آلجينات: گرافن/ داربست دوگانه غشا تخم مرغ- پلي كاپرولاكتون فومارات و مشخصه يابي آن
761
ساخت كپسول هاي نانوكامپوزيتي غشايي نامتقارن هوشمند جهت رهايش كنترل شده ي نيترات
762
ساخت كتابخانه‌ي سلولي استاندارد مبتني بر منطق ترانزيستور عبوري در تكنولوژي ۹۰ نانومتر
763
ساخت كد براي مخابره انكارپذير با قابليت اطمينان بالا
764
ساخت كدمشبكه هاي LDPC چندسطحي به كمك تعميمي از روش هاي موجود
765
ساخت كدهاي LDPC با استفاده از طرح هاي تركيباتي و ميدان هاي متناهي
766
ساخت كدهاي LDPC ساختاريافته خالي از مجموعه هاي تله گذار كوچك
767
ساخت كدهاي خلوت شبه دوري با كمر 18 و وزن ستوني حداقل 3
768
ساخت كربن سخت مزومتخلخل ميكرودانه به عنوان ماده فعال آندي باتري يون ليتيوم
769
ساخت كربن فعال ابرخازن با استفاده از پيش ماده سلولزي
770
ساخت كربن فعال از الياف پنبه ضايعاتي و كاربرد آن در حذف مواد رنگزا از پساب هاي نساجي
771
ساخت كربن فعال از پوست سخت پسته به روش شيميايي و بررسي پارامترهاي عملياتي
772
ساخت كربن فعال از ضايعات پليمري پلي اتيلن ترفتالات با روش فعال سازي شيميايي
773
ساخت كربن فعال از ضايعات كشاورزي [و منابع گياهي]
774
ساخت كربن فعال از هسته آلبالو به روش فعالسازي حرارتي
775
ساخت كربن فعال با سطح بالا از زغال سنگ
776
ساخت كروميت هاي نانو ذره اي كبالت و مس
777
ساخت كلگي اولتراسونيك مگنتواستريكشن
778
ساخت كلگي سوراخ كاري ريز
779
ساخت كمپلكس هاي هيبريدي باز شيف - پلي اكسومتال و كمپلكس هاي پلي اكسومتال از موليبدن براي اكسايش هيدروكربن ها
780
ساخت كمپلكسهاي هيبريدي باز شيفت-پلي اكسومتال و بازهاي شيفت قرار گرفته بر روي نگهدارنده ها براي اكسايش هيدروكربن ها
781
ساخت كمربند با الهام از آثار ساساني
782
ساخت كنترل از راه دور اتاق كنفرانس 359
783
ساخت كنترل دما و بهينه سازي ضرايب PID [پي آي دي] توسط روش فازي
784
ساخت كنترل ديجيتالي قابل برنامه ريزي براي تشك مواج
785
ساخت كنترل كننده روبات مارخزنده با كنترل فرمان بي سيم
786
ساخت كنترلر WIFI مبتني بر ماژول ESP8266
787
ساخت كنترلر ديجيتال PID با استفاده از ميكروكنترلر 80196 و LCD
788
ساخت كنترلر ميكروپروسسوري سيستم هاي هيدروليك
789
ساخت كوره تونلي پيش گرم هوا جهت سينترينگ قطعات متالورژي پودر
790
ساخت كيت اندازه گيري هورمون تيروكسين آزاد در خون به روش راديوايمنواسي
791
ساخت كيت رقص نور
792
ساخت كيتوزان كربوكسيله اصلاح شده با نانوذرات مغناطيسي و ارزيابي كارايي آن در حذف همزمان آنيونهاي فلورايد نيترات و فسفات از محلول آبي
793
ساخت كيف با استفاده از تكنيك هاي مختلف بافت، پارچه و چرم
794
ساخت كيف با استفاده از تكنيكهاي مختلف بافت پارچه
795
ساخت كيليت هاي نانوذره اي α-nitroso-β-naphthol با Co(II) و Fe(III) و بررسي تجزيه ي حرارتي آن ها به منظور توليد نانواكسيدها
796
ساخت كينيزارين
797
ساخت گرافن عامل‌دار و بررسي عملكرد آن در توليد امولسيون‌هاي پايدار به‌منظور استفاده در ازدياد برداشت نفت
798
ساخت گردنبندهاي مليله ، معرق با استفاده از طرح برگ انجير
799
ساخت گره هاي بستر تست شبكه هاي حسگر بي سيم مبتني بر استاندارد 802،15،4
800
ساخت گروه فعلي در زبان فارسي براساس پارامتر جايگاه هسته
801
ساخت گيرنده آنتي ژني كايمر بر عليه CD25به منظور توليد سلول‌هاي مهندسي شده كشنده طبيعي
802
ساخت لايتينگ با نگاهي برنقوش دوره سلجوقي
803
ساخت لايتينگ براساس مفرغ هاي لرستان
804
ساخت لايه حساس حسگر شناسايي گاز كامپوزيت رساناي پليمري متخلخل پلي(وينيل‌الكل)/نانولوله كربني و سلولز استات/نانولوله كربني به روش جدايي فازي محلولي به منظور شناسايي الكل‌ها
805
ساخت لايه ضخيم نانوكامپوزيتي Al/Al2O3 بر زير لايه‌ي آلومينيومي خالص و ارزيابي ريزساختار و خواص مكانيكي آن
806
ساخت لايه نازك اكسيد تنگستن به روش فراوري شعله براي كاربرد حسگر نوري گاز هيدروژن
807
ساخت لايه نانوذره اي نقره با استفاده از قالب هاي زيستي
808
ساخت لايه هاي نازك Pd/WO3 و بررسي تاثير آبدوستي بر رشد نانو ذرات پالاديم و پاسخ گاز و كروميك آن ها
809
ساخت لايه هاي نازك تركيبي MoO3) 1-x(V2O5) x) به روش لايه نشاني ليزر پالسي و بررسي خواص چندگانه ي رنگزايي
810
ساخت لايه هاي نانو ساختار كادميم سولفيد به روش لايه نشاني شيميايي و بررسي مكانيسم رشد لايه
811
ساخت لايه هاي نانو كامپوزيت ... با روش لايه گذاري چرخشي و بررسي خواص ساختاري و اپتيكي آنها
812
ساخت لايه‌هاي نازك سراميكي نانوساختار آبگريز بر پايه سيليكا به عنوان محافظ نماي ساختمان و ارزيابي خواص فيزيكي و مكانيكي آنها
813
ساخت لايه‌هاي نازك كبالت پالاديوم به روش PLD و بررسي ويژگي‌هاي ساختاري و مغناطيسي لايه‌ها با استفاده از اثر مغناطواپتيكي كِر
814
ساخت لايه¬ نازك آهن-بور به روش انباشت فيزيكي بخار و بررسي خواص مغناطيسي و ساختاري آن
815
ساخت لقمه سنگ اسيدي به منظور پردازش نهايي سنگ ساختماني مرمريتي
816
ساخت لمينيت ساندويچ كربن/اپوكسي/پي‌وي‌سي به روش تزريق در خلأ
817
ساخت ماتريس هاي نوساني مثبت و كاربرد آن ها
818
ساخت ماده مركب Al-TiB2به روش درجا و بررسي رفتار خوردگي و خوردگي تنشي آن
819
ساخت مارش نظامي امين
820
ساخت ماشين آهار آزمايشگاهي
821
ساخت ماشين حساب مهندسي تاچ اسكرين
822
ساخت ماكت تهويه تونلهاي راه به روش جت فن
823
ساخت ماكت تهويه تونلهاي راه به روش عرضي
824
ساخت ماكت تهويه تونلهاي راه به روش نيمه عرضي
825
ساخت ماكت قسمتي از اسكله شهيد رجايي﴿حاوي جرثقيل دروازه اي وبارج﴾و آشناييي با اين نوع جرثقيل
826
ساخت ماكت يك معدن زغال سنگ دو طبقه كه به روش پله كاني معكوس، به صورت پسرو استخراج و با روش كناري-مكشي تهويه مي شود
827
ساخت مجموعه آزمايشگاهي تحليل انتقال حرارت جابجايي در يك لوله افقي با استفاده از نانوسيال گرافن
828
ساخت مچ‌بند ورزشي با قابليت تشخيص نبض
829
ساخت مچبند حسي به منظور كمك به جهتيابي نابينايان
830
ساخت محدودكننده ي نوري غيرخطي توان ليزر با استفاده از فتالوسيانين مس آلاييده شده در پليمر پلي متيل متاكريلات
831
ساخت محرك الكتريكي جدار جمجمه‌اي مغز با جريان مستقيم
832
ساخت محفظه و سنتز نانو پودر آلومينا به روش هيدرو ترمال فوق بحراني
833
ساخت محلول فسفاته روي و فسفاته كردن آهن به روش غوطه وري (روش داغ )
834
ساخت مدار آبياري هوشمند
835
ساخت مدار الكتريكي براي سيستم ميكروفلوديك قطره اي
836
ساخت مدار تشخيص رنگ با استفاده از فيلترهاي اپتيكي و فوتوديودها
837
ساخت مدار تقويت كننده سيگنالهاي قلب و نمايش آن توسط كامپيوتر
838
ساخت مدار ردياب حداكثر توان براي يك آرايه خورشيدي
839
ساخت مدار سنسور رطوبت و دما با ارسال داده ﴿آبياري گلداني گياهان﴾
840
ساخت مدار كنترل از راه دور سه كاناله بي سيم
841
ساخت مدار واسط و توليد نرم‌افزار ثبت اطلاعات الكترومايوگرام 16 كاناله
842
ساخت مدل آزمايشگاهي انكر¬گذاري و ميخ¬كوبي خاك¬ها
843
ساخت مدل آزمايشگاهي جهت اندازه گيري و بررسي مشخصات موتورهاي پله اي با استفاده از ميكروكنترولر
844
ساخت مدل آزمايشگاهي سامانه هشدار دهنده فاصله و سرعت نسبي خودروها
845
ساخت مدل انتخاب گونه سفر و پياده سازي آن براي اصفهان
846
ساخت مدل رياضي ملخ هواپيما
847
ساخت مدل سه بعدي اشيا با استفاده از تكنيك ماره افكنشي
848
ساخت مدل سه بعدي به كمك ليزر (استريو ليتوگرافي : lithography Stereo)
849
ساخت مدل سه بعدي جمجمه با استفاده از فن آوري نمونه سازي سريع جهت تدوين فرآيند جراحي
850
ساخت مدل سه بعدي ربات ماهي 2 مفصلي و 3 مفصلي به كمك نرم افزار SolidWorks و تحليل مكانيزم حركتي ماهي به كمك آن نرم افزار و بررسي اثرات اضافه نمودن مخازن تعادل به ربات ماهي
851
ساخت مدل سه بعدي گرافيكي اشياء با استفاده از مجموعه تصاوير
852
ساخت مدل فيزيك‌سنگ با استفاده از داده‌هاي پتروفيزيكي، زمين‌شناسي و لرزه‌اي در يكي از مخازن كربناته جنوب ايران
853
ساخت مدل فيزيكي جهت بررسي اثر ليزرهاي پرتوان در سوراخكاري چاه هاي نفت
854
ساخت مدل فيزيكي سيستم تهويه تونل ها به روش زوج دويل مياني
855
ساخت مدل فيزيكي سيستم تهويه تونل ها به روش نازل ساكاردو
856
ساخت مدل مطلوبيت استفاده از دوچرخه در سفرهاي روزانه
857
ساخت مدل مكانيكي زمين و تعيين پنجره گل براي چاه قائم و جهت دار
858
ساخت مدل هاي توليد و جذب كالا و بررسي پايداري مدل
859
ساخت مدل هاي هندسي سه بعدي كامپيوتري با قالب هاي استاندارد از تصاوير ميكروسكوپي دوبعدي جهت شبيه سازي هاي سلولي
860
ساخت مدل‌هايي جهت برآورد تقاضاي پاركينگ مراكز اداري در شهر تهران
861
ساخت مدلي يكپارجه براي سنجش تراكم سالم جمعيتي ﴿ نمونه موردي : مجيديه شمالي ﴾
862
ساخت معنا در اسم‌هاي مركبِ اسم-اسم زبان فارسي به‌عنوان آميزه‌هاي مفهومي
863
ساخت مكانيزم نيروي دو محوره متصل به دستگاه كشش انيورسال
864
ساخت ملودي در دستگاه سه گاه
865
ساخت منابع يونش گرمايي مثبت و منفي مبتني بر دوپانت براي طيف سنج تحرك يوني
866
ساخت منبع تغذيه DC با كنترل ولتاژ
867
ساخت منبع تغذيه دوبل . تا 30 ولت با قابليت سريال ، موازي ، شناور و تراكينگ
868
ساخت منبع تغذيه رويشي براي يك ليزر ديودي در طول موج 785 نانومتر جهت بيناب نمايي خطوط جذبي روبيديم در فاز بخار و اندازه گيري پهناي خطوط گذار
869
ساخت منبع تغذيه فلاي بك براي راه اندازي كليدهاي اينورتر تك فاز
870
ساخت منحني هاي فشار مويينگي از داده هاي NMR در چارچوب گونه هاي سنگي مخزن در مخزن دهرم يكي از ميادين گازي جنوب ايران
871
ساخت منشي تلفني بر روي اسلات كامپيوتر
872
ساخت منگنايت پروسكايتي La0-8 pb0-2 mno3 به روش آلياژسازي مكانيكي و بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتريكي آن
873
ساخت مواد اسفنجي كننده پليمرها (AZDC)
874
ساخت مواد جاذب امواج ريز موج
875
ساخت مواد رنگرزي فتالوسيانين مس
876
ساخت موتور جستجو مبتني بر منطق فازي و بررسي همكاري تعدادي از آنها در يك
877
ساخت موجكهاي (Wavwlets) مختلف در تحليل سيستمهاي كنترل
878
ساخت مودم PSK با استفاده از كامپوتر و رابط سخت افزاري
879
ساخت موسيقي براساس شعر معاصر ﴿ ساخت قطعاتي براساس شعر " وصل " از احمد شاملو ﴾
880
ساخت مونومرها و پليمرهاي رنگي حاوي گروه آزو بر پايه 4 - فنيل يورازول
881
ساخت موومان سمفونيك تنظيم براي اركستر سمفونيك ساخت سمبوليك مارش تنظيم براي اركستر باند نظامي
882
ساخت ميراگر نيمه‌فعال و بررسي آزمايشگاهي عملكرد آن
883
ساخت ميراگر هيبريدي با استفاده از آلياژهاي حافظه‌دار و بررسي عملكرد لرزهاي سازههاي مجهز به آن
884
ساخت ميز برش دو بعدي با كنترل عددي
885
ساخت ميز و مهره هاي شطرنج با فرم انتزاعي ﴿حجم چوبي ﴾
886
ساخت ميكروذرات متخلخل بر پايه كيتوسان
887
ساخت ميكروسفرهاي PLGA به روش امولسيون دو گانه - تبخير حلال و ارزيابي الگوي رهايش ويروس H9N2 آنفلوانزاي طيور بارگذاري شده در آنها
888
ساخت ميكرونانوكپسول هاي حاوي اسانس نعناع با روش الكترواسپري و بررسي تاثير ضد ميكروبي آن ها بر روي كالاي پنبه اي
889
ساخت ميل بادامك به روش متالورژي پودر با استفاده از پديده نفوذ مس در آهن
890
ساخت نابودگر 2
891
ساخت نازل تجزيه حرارتي پاشش شعله و سيستم‌جمع‌كننده آن به منظور سنتز نانو مواد سراميكي
892
ساخت ناقل...اختصاصي زير واحد گاماگليادين گندم
893
ساخت نانو الياف الكتروريسي شده و بررسي خواص نورتابي آن ها
894
ساخت نانو الياف پلي‌كاپرولاكتون/كيتوسان به روش الكتروريسي به عنوان حامل داروي رزوواستاتين
895
ساخت نانو الياف مغزي-پوسته با كاربرد رهايش دارو
896
ساخت نانو پودر هاي آلياژ Fe-Si با روش آلياژ سازي مكانيكي و بررسي اثر ميزان جانشاني Si بر تراوايي مغناطيسي آن
897
ساخت نانو جاذب از نانو ساختارهاي كربني جهت استفاده براي جذب بخارات هيدروكربني در خودرو
898
ساخت نانو جاذب هاي هيبريدي كربن و MOF به منظور جداسازي CO2 از N2
899
ساخت نانو حسگر از نانو ساختارهاي كربني براي تشخيص گازها
900
ساخت نانو حسگر الكتروشيميايي جهت آناليز كم اپي نفرين و متيل دوپا بر اساس دكوراسيون نانو ذرات مغناطيسي فريت نيكل با نانو لوله هاي كربني چند ديواره به روش ولتامتري پالس تفاضلي
901
ساخت نانو حسگر هاي الكترو شيميايي با استفاده از الكترود هاي اصلاح شده با پليمر هاي حكاكي شده ي مولكولي و نانو مواد براي اندازه گيري برخي از داروها نظير لوراتادين ، ترازوسين و غيره
902
ساخت نانو ديواره هاي گرافين/دي اكسيد تيتانيوم به عنوان فتوكاتايست در نورمرئي
903
ساخت نانو ذرات ﴿coo-Ag-Sio2 -MWŸŸcNTs/Tio2)به عنوان آند در باتري هاي يون ليتيومي
904
ساخت نانو ذرات Gd2O2S (Dy, Ce) به منظور آشكارسازي تابش هاي هسته‮اي‬‬‬‬
905
ساخت نانو ذرات Gd2O2S به صورت خالص و آلاييده با تربيوم و تركيبي از يوروپيوم وتربيوم به منظور آشكارسازي تابش¬هاي هسته¬اي
906
ساخت نانو ذرات﴿ Gd2O2S(Pr,Tlبه منظور آشكارسازي تابش هاي هسته اي
907
ساخت نانو ذرات Tio2 آلاييده شده با Ni و CO به روش سل _‍‍‍‍ ‍ژل و بررسي خاصيت فوتوكاتاليستي آنها
908
ساخت نانو ذرات آنتوموان در فرآوري با راندمان بالا از كاني استبنيت به روش شيمي سبز
909
ساخت نانو ذرات اكسيدي و فلزي به روش كندوسوز ليزري
910
ساخت نانو ذرات تيتانومگنتيك از سنگ معدن به روش شيمي سبز
911
ساخت نانو ذرات دي اكسيد تيتانيم(Ti ) و بررسي زمان تكليس روي ساختار اين نانوذرات
912
ساخت نانو ذرات رنگ دانه اي ضد باكتري اكسيد روي آلائيده شده با بيسموت به منظور پوشش مكان هاي مرطوب
913
ساخت نانو ذرات رنگ دانه اي ضد باكتري اكسيد روي آلاييده شده با كبالت به منظور پوشش مكان هاي مرطوب
914
ساخت نانو ذرات سلنيد روي با تابش امواج مايكروويو و بررسي ويژگي هاي اپتيكي آن ها
915
ساخت نانو ذرات سلنيدروي خالص و سلنيد روي آلاييده با مس به روش فوتوشيميايي و بررسي ويژگي هاي اپتيكي و فوتو كاتاليستي آن ها
916
ساخت نانو ذرات سيليكاي متخلخل به منظور بررسي بارگذاري و رهايش داروهاي پپتيدي
917
ساخت نانو ذرات فريت ﴿Co1-xZnxFe2O4(x=0,0.1 در حضور ميدان مغناطيسي و بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي آنها
918
ساخت نانو ذرات فريت باريم جانشاني با يورپيوم و بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي آن
919
ساخت نانو ذرات فريت باريم و بررسي اثر آلايش عنصر سريوم بر خواص ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات تهيه شده
920
ساخت نانو ذرات كيتوسان جهت بارگذاري دارو براي كاربردهاي مهندسي بافت استخوان
921
ساخت نانو ذرات نقره و بررسي خواص اپتيكي و ضد باكتريايي آن
922
ساخت نانو ذرات هيدروژل آلجينيت و كاربرد آن در دارورساني
923
ساخت نانو ذريمتر گرمالياني از نوع ليتيوم فلورايد
924
ساخت نانو رنگدانه سراميكي آبي به روش حالت جامد و توليد جوهر نانومتري براي چاپ برروي سراميك
925
ساخت نانو ساختار هاي كبالت نيتروپروسايد و بررسي رفتار الكتروشيميايي و الكترو كاتاليزي آن
926
ساخت نانو ساختار هيبريدي از گرافن و به كارگيري آن براي جذب يون فلز سنگين نيكل
927
ساخت نانو ساختارهاي آهن نيتروپروسايد و بررسي رفتار الكتروشيميايي و الكترو كاتاليزوري آن
928
ساخت نانو ساختارهاي آهن نيتروپروسايد و بررسي رفتار الكتروكاتاليزوري آن
929
ساخت نانو سيم هاي اكسيد فلزي به منظور استفاده در فيلترهاي با مقاومت حرارتي بالا
930
ساخت نانو سيم هاي فلزي با استفاده از نانو حفره هاي آلومينيوم و بررسي خواص آنها
931
ساخت نانو كاتالبيست IF-WS2 بر پايه MCM-41 به روش تلقيح مرطوب و ارزيابي آن در واكنش هيدروژناسيون
932
ساخت نانو كاتاليست جديد قلع و بررسي كاربرد اين كاتاليست در سنتز مشتقات تري ازولو . ايندازول تري اون ها
933
ساخت نانو كاتاليست جديدقلع و بررسي كاربرد اين كاتاليست در سنتز مشتقات تري ازولو ايندازول تر ي اون ها
934
ساخت نانو كاتاليست ساپو با استفاده از امواج ماوراي صوت همراه با تعيين مشخصات و بررسي عملكرد آن در فرآيند تبديل متانول به اولفين هاي سبك
935
ساخت نانو كامپوزيت Al-B4C با استفاده از روش فشرده‌سازي پودر ازطريق اكستروژن معكوس تجمعي
936
ساخت نانو كامپوزيت Al-ZrO2 با استفاده از فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
937
ساخت نانو كامپوزيت Cu-SiCp توسط فرايندهاي نورد تجمعي - پيوندي ﴿ARB﴾ و نورد و آنيل متوالي ﴿CAR ﴾ و بررسي ريز ساختار و خواص فيزيكي و مكانيكي آن
938
ساخت نانو كامپوزيت g-C3N4/Fe3O4/Ag3PO4/WO3 و بررسي فعاليت فوتوكاتاليستي در تخريب رنگ هاي متيلن بلو، رودامين بي و اسيدبلو (40)
939
ساخت نانو كامپوزيت آلومينيوم-تيتانيوم-آلومينا توسط نورد تجمعي و ارزيابي خواص مكانيكي و ريز ساختاري
940
ساخت نانو كامپوزيت حاوي نانولوله هاي كربني و اصلاح گر و كاربرد آن براي سنجش الكتروكاتاليستي هيدرازين
941
ساخت نانو كامپوزيت ريختگي زمينه Al با ذرت تقويت كننده هيبريدي Al2O3/Al3Ni به روش درجا با استفاده از فرايند ريخته گري اغتشاشي
942
ساخت نانو كامپوزيت هاي Nb-AI/AI2O3 به روش آلياژ سازي مكانيكي و بررسي ترموديناميك و سينتيك تشكيل آنها
943
ساخت نانو كامپوزيت هاي مزوپوري سيليكات هگزاگونال (HMS) و عامل دار كردن آن ها جهت حذف كاتيون سرب و بررسي سينيتيك جذب آن
944
ساخت نانو كامپوزيت هاي نووالاكي همراه با نانو الياف كربني-نانو لوله ي كربني و بررسي خواص حرارتي و مكانيكي آن ها
945
ساخت نانو كامپوزيت هاي هوشمند حساس به عفونت
946
ساخت نانو كريستال هاي فسفرسنت سولفيد روي جهت استفاده در تشخيص هاي بيولوژيكي
947
ساخت نانو لايه هاي شبه الماسي به روش پلاسماي جريان مستقيم و بررسي خواص اپتيكي آنها
948
ساخت نانو لايه هاي شبه الماسي به روش پلاسماي جريان مستقيم وبررسي خواص اپتيكي آنها
949
ساخت نانو مغناطيس هاي بر پايه آهن،عاملدار شده با اتيلن دي آمين تترااسيك اسيد براي تغليظ و اندازگيري همزمان سرب ،كادميوم و كروم از محلولهاي آبي همراه با اسپكتروسكوپي جذب اتمي
950
ساخت نانو‌فيلتر كامپوزيتي از لايه‌هاي نانوالياف PAN روي بستر پارچه‌هاي تاري پودي پرزدار
951
ساخت نانواسپارژر و بررسي ويژگي هاي آن
952
ساخت نانوالياف الكتروريسي شده پلي كاپرولاكتون حاوي آنزيم ليزوزيم تثبيت شده روي نانوذرات سيليكاي مزومتخلخل و بررسي خواص ضد ميكروبي آن
953
ساخت نانوالياف كربن فعال حاوي گرافن و مطالعه خواص ساختاري و الكتروشيميايي آن
954
ساخت نانوبلور يديد سزيم فعال شده با Ce ، Dy و DyxCe1--x به روش سل- ژل و بررسي خواص سوسوزني آن
955
ساخت نانوبيوكامپوزيت زيست سازگار كيتوسان/هالويسيت براي ريزاستخراج فيلم نازك
956
ساخت نانوبيوكامپوزيت هيدروكسي اپتايت/پلي اتيلن چگال و بهينه سازي خواص مورفولوژيكي آن با بهره گيري از باريكه الكترونهاي پرانرژي و ليزر
957
ساخت نانوحامل پليمري بر پايه سيستم دوفازي-آبي به منظور فرايند رهايش كنترل شده ماده زيستي
958
ساخت نانوحسگر الكتروشيمايي براي اندازه گيري گلوكز
959
ساخت نانوحسگر با استفاده از خواص حسگري نانوسيم هاي اكسيد روي
960
ساخت نانوداربست هاي طبيعي پيشرفته حاوي داروهاي ضد التهابي در سيستم اعصاب مركزي به منظور درمان بيماري مولتيپل اسكلروزيس
961
ساخت نانوداروها به منظور بهبود خواص فيزيكوشيميايي آنها
962
ساخت نانوذرات Zn1-(x‎+‎y) CoNiO به روش سل-ژل و بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي آنها
963
ساخت نانوذرات اكسيد روي Zn O آلاييد شده با كادميوم Cd و نقره Ag به روش سل-ژل احتراقي و بررسي خواص اپتيكي و ساختاري آنها
964
ساخت نانوذرات بر پايه كيتوسان و بررسي اثر خصوصيات نانوذره بر روي تشكيل پروتيين كرونا
965
ساخت نانوذرات به همراه پليمرهاي ميكروبي و تأثير آن ها بر تخريب نفت سنگين
966
ساخت نانوذرات پليمري به شكل پكمن
967
ساخت نانوذرات تقويت شده TiO2 براي حذف 2و4-دي نيتروتولوئن
968
ساخت نانوذرات حاوي داروي كوركومين با استفاده از تراشه هاي ميكروفلوييديك براي كاربردهاي مهندسي بافت
969
ساخت نانوذرات دوتايي هسته - پوسته Au/Pd با روش كندوسوز ليزر پالسي در محلول پالاديم كلرايد
970
ساخت نانوذرات فريت ليتيوم جانشاني شده با روي به روش مكانوشيميايي و بررسي ويژگي‌هاي مغناطيسي آن‌ها
971
ساخت نانوذرات فسفات كبالت
972
ساخت نانوذرات كايتوزان حاوي پپتيد تمپورين و بررسي سميت سلولي آن بر روي رده سلولي سرطاني پروستات (LNCaP) در شرايط برون تن
973
ساخت نانوذرات كلوئيدي اكسيد تنگستن (WO3 ) و بررسي ويژگي هاي گازو كروميك آن
974
ساخت نانوذرات گرافن اكسيد مغناطيسي و كاربرد آن در حذف فلزات سنگين از پساب
975
ساخت نانوذرات مغناطيسي براي حذف كروم(IV) و Methylene Blue از محلول آبي
976
ساخت نانوذرات مغناطيسي تقويت شده TiO2 جهت حذف آلاينده هاي آلي از آب
977
ساخت نانوذرات مغناطيسي توليد كننده حرارت و كاربرد آن در سيستم‌هاي هوشمند رهايش دارو
978
ساخت نانوذرات مغناطيسي گرافن اكسيد و كاربرد آن در حذف رنگ-هاي اسيدي و بازي از پساب
979
ساخت نانوذرات هسته – پوسته آلي – معدني از روش پليمريزاسيون امولسيوني به منظور كاهش تجمع نانوذرات معدني
980
ساخت نانوذره پليمري حاوي داروي ضد سرطان پكلي‌تكسل به كمك روش ميكروفلوييديك
981
ساخت نانوذزات به روش سل -ژل و بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي آنهاCoxNiyZn1-(x+y) O
982
ساخت نانورات پلي هيدروكسي بوتيرات- پلي اتيلن گليكول- فوليك اسيد بارگذاري شده با داروي پاكلي تاكسل و بررسي رهايش دارو به منظور دارو رساني هدفمند به سلول هاي سرطاني
983
ساخت نانورنگدانه آبي سيليكات تيتانات كبالت و بررسي خواص مقاومت شيميايي و خودتميزشوندگي
984
ساخت نانوزئوليت جهت جذب 137 Cs از پسماند مايع راكتور
985
ساخت نانوساختار‌هاي سرب اكسيد و شبيه‌سازي نانوكامپوزيت‌هاي بر پايه پليمر به عنوان لايه محافظ پرتوهاي يونيزان
986
ساخت نانوساختارهاي سيليكا و كربن، بررسي خواص سطحي و ترشوندگي
987
ساخت نانوساختارهاي نمك هاي عناصر واسطه نيتروپروسايد و بررسي رفتار الكتروشيميايي آنها و مطالعه استفاده از فيبر آندي شده براي جداسازي بعضي از الكل ها
988
ساخت نانوسامانه ترانوستيك اكسيد گرافن طلا_آپتامر براي رديابي، تصويربرداري و دارورساني همزمان
989
ساخت نانوسيال از نانوساختارهاي كربني و بكارگيري آن در جذب دي اكسيد كربن
990
ساخت نانوسيم هاي اكسيدروي به منظور استفاده در حس گرهاي پيزوالكتريك
991
ساخت نانوسيم هاي فريت استرانسيوم و ارزيابي ويژگي هاي مغناطيسي
992
ساخت نانوفسفر گادولينيوم اكسي سولفيد آلائيده با تربيوم و ديسپرسيوم به منظور آشكارسازي تابش هاي هسته اي
993
ساخت نانوكاتاليست دوپ شده با فلزات خاكي كمياب در فرايند ريفرمينگ نفتا
994
ساخت نانوكامپوزيت آئروگرافن/اكسيد كبالت، روي و ارزيابي ويژگي هاي ساختاري و الكتروشيميايي
995
ساخت نانوكامپوزيت پلي اتيلن ترفتالات و نانولوله كربني با سطح اصلاح شده براي استفاده در سنسورهاي كامپوزيت پليمري
996
ساخت نانوكامپوزيت پلي‌متيل‌متاكريلات- نانولوله‌كربني به روش پليمريزاسيون درجا
997
ساخت نانوكامپوزيت زمينه آلومينيومي از طريق افزدون محصول پيروليز مواد آلي سيلاني به مذاب
998
ساخت نانوكامپوزيت زمينه آلومينيومي با ذرات تقويت كننده سراميكي حاصل از فراوري ماده سيليكوني BS290
999
ساخت نانوكامپوزيت سيمان دنداني از نوع آيونومر شيشه‌اي حاوي كلسيم فلورايد به روش سل ژل
1000
ساخت نانوكامپوزيت كربن سخت- سيليكون به‎عنوان ماده فعال آندي باتري يون ليتيوم
بازگشت