<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ساخت و مشخصه يابي دوفلزي آلومينيوم A356-آلومينيوم 7075 به روش ريخته گري مركب
2
ساخت و مشخصه يابي ديود شاتكي Al/Si
3
ساخت و مشخصه يابي ديودهاي نورافشان آلي نانومتري و بررسي اثر ضخامت لايه ها بر كارايي آن
4
ساخت و مشخصه يابي ذرات نانوساختار هيدروكسي آپاتيت مزومتخلخل حاوي دارو جهت كاربرد در آسيب هاي استخواني
5
ساخت و مشخصه يابي زخم پوش هاي هيدروژلي حاوي عصاره سير
6
ساخت و مشخصه يابي ساختاري و مدل‌سازي هدايت يوني غشاي نانوليفي پلي‌وينيليدين‌فلورايد (PVDF) حاوي نانوذرات‌ گرافن‌اكسيد (GO) و دي‌اكسيد‌تيتانيوم (TiO2)
7
ساخت و مشخصه يابي سامانه هيبريدي هيدروژل فيبروئين ابريشم - نانوذرات كيتوسان جهت رهايش داروي دگزامتازون براي كنترل التهاب چشم
8
ساخت و مشخصه يابي سلول خورشيدي نانومتري CdS/CdTe و بررسي اثر ضخامت لايه ها بر كارايي آن
9
ساخت و مشخصه يابي سلول هاي خورشيدي پروسكايتي و ابرخازن هاي بر پايه ي تركيبات فلزي
10
ساخت و مشخصه يابي سلول هاي خورشيدي پروسكايتي و بررسي اثر ضدحلال آنيزول، سنتز نانوفيبرهاي تيتانيم دي اكسيد آلاييده شده با نانومواد غيرفلزي و به كارگيري آن ها در حسگرهاي الكتروشيميايي
11
ساخت و مشخصه يابي سلول هاي خورشيدي حساس شده با رنگدانه بر پايه نانو ساختارهاي تيتانياي متخلخل سازمان يافته و غيرسازمان يافته و بررسي عملكرد آن ها
12
ساخت و مشخصه يابي سيال مغناطيسي بر پايه آب و روغن
13
ساخت و مشخصه يابي سيليكا ايروژل عامل دار شده توسط اُكتا دسيل تري كلروسيلان
14
ساخت و مشخصه يابي سيمان نانو كامپوزيتي متخلخل كلسيم فسفات - لاپونيت براي پر كردن عيوب استخواني
15
ساخت و مشخصه يابي سيمان نانوكامپوزيتي متخلخل كلسيم فسفات - فورستريت اصلاح شده با استرانسيوم براي پر كردن عيوب استخواني
16
ساخت و مشخصه يابي شيشه زيست فعال براي كاربرد دنداني
17
ساخت و مشخصه يابي شيشه زيست فعال حاوي منيزيم به روش سل- ژل
18
ساخت و مشخصه يابي شيشه‌هاي زيست فعال حاوي اكسيد نقره
19
ساخت و مشخصه يابي غشا دو لايه نانو كامپوزيتي زيست تخريب پذير پلي گليسرول سباسات - پلي كاپرولاكتون( كيتوسان/ بتا تري كلسيم فسفات) جهت بازسازي نواقص استخوان فك و صورت
20
ساخت و مشخصه يابي غشا سراميكي مسطح نانو حفره با استفاده از روش قالب ريزي ژلي اصلاح شده
21
ساخت و مشخصه يابي غشاي تبادل كاتيون هتروژن پلي اتر سولفون اصلاح شده با پلي وينيل پيروليدون
22
ساخت و مشخصه يابي فولاد زنگ نزن آستنيتي پرنيتروژن Fe-Cr-Mn-Mo به روش آلياژ سازي مكانيكي و بررسي شرايط بهبود فاكتور PREN
23
ساخت و مشخصه يابي فوم آلومينيوم A356 به روش فلز خوراني با استفاده از فضاساز نمكي
24
ساخت و مشخصه يابي فوم آلومينيومي با استفاده از كره هاي توخالي سراميكي به روش فلزخوراني
25
ساخت و مشخصه يابي فوم تركيبي آلومينيومي با استفاده از ذرات پرليت منبسط شده به روش رخنه دهي مذاب
26
ساخت و مشخصه يابي فوم نانو كامپوزيتي ديوپسيد-منيزيم فلوئوراپاتيت براي كاربردهاي پزشكي
27
ساخت و مشخصه يابي كاتاليزور كامپوزيتي كربن/كربن به روش نفوذ بخار شيميايي
28
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت Cu-Zn-Al/Al2O3 به وسيله متالورژي پودر
29
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت آلومينيوم - آلومينيوم/نانو سيليكا به روش پودر در لوله
30
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت آلومينيوم- كاربيد بر با استفاده از فرآيند ريخته گري همزدني شبه درجا
31
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت ذره اي در جاي Al/SiaCbNeOd با پيروليز تترااتيل ارتو سيليكات در مذاب
32
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت ريختگي زمينه آلومينيومي تقويت شده با الياف فولادي
33
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت زمينه آلومينيوم تقويت شده با الياف بلند فولادي با پوشش Ni-P
34
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت زمينه آلومينيومي با تقويت كننده نانو رسي و اتصال به روش فاز مايع گذرا
35
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت زمينه آلومينيومي تقويت شده با ذرات حاوي سيليسيم و اكسيژن به روش درجا از طريق پيروليز سيليكون اچ تي وي در مذاب
36
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت سراميكي فوق دما بالا TiB2/SiC/C
37
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت منيزيم/نانوسيليكا به روش اكستروژن تجمعي
38
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت هيبريدي زمينه آلومينيوم با تقويت كننده كاربيد سيليسيم و گرافيت به روش رخنه دهي
39
ساخت و مشخصه يابي گرافين به روش الكتروشيمي و بررسي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت حاصل از آن در زمينه پلي وينيل الكل
40
ساخت و مشخصه يابي لايه هاي نازك اكسيد روي آلايش يافته با مس براي كاربرد هاي اپتوالكترونيكي
41
ساخت و مشخصه يابي لايه هاي نازك نانومتري GaN مورد استفاده در ديودهاي نورافشان
42
ساخت و مشخصه يابي لايه هاي نانو ساختار رنگ - سنتز شده TIO2به روش سل - ژل بااستفاده از رنگ دانه هاي سيانيدين توت سياه
43
ساخت و مشخصه يابي لحيم بدون سرب نانوكامپوزيتي قلع - مس به روش نورد تجمعي
44
ساخت و مشخصه يابي لحيم كامپوزيتي بدون سرب Sn-0.6Al با افزودن نانوذرات تقويت كننده اكسيدي با استفاده از فرآيند شكل دهي حالت جامد اكستروژن تجمعي
45
ساخت و مشخصه يابي لحيم نانوكامپوزيتي بدون سرب قلع - مس/ نانو سيليكا
46
ساخت و مشخصه يابي ماده مرتبه اي تنگستن مس به روش متالورژي پودر
47
ساخت و مشخصه يابي ماكروكامپوزيت دوفلزي آلومينيوم- منيزيم با استفاده از فرايند اكستروژن
48
ساخت و مشخصه يابي ماكروكامپوزيت دوفلزي آلومينيوم/آلومينيوم - مس با استفاده از فرايند ريخته گري كوبشي مركب
49
ساخت و مشخصه يابي ميكروذرات پلي استايرن به روش پليمريزاسيون امولسيوني
50
ساخت و مشخصه يابي نئوبيوم پنتااكسيد و آلاييدن آن با عناصر آلومينيوم و روي
51
ساخت و مشخصه يابي نانو اسپينل آلومينات نيكل به روش فعال سازي مكانيكي
52
ساخت و مشخصه يابي نانو الياف پوسته- مغزي الكتروفعال پلي كاپرولاكتون/ پلي وينيل پيروليدون پوشش داده شده با پلي پيرول براي كنترل رهايش داروي Fluorouracil-5
53
ساخت و مشخصه يابي نانو پودر بتاتري كلسيم فسفات و گرانوله سازي آن با بيو پليمر آلژينات براي جذب يون سرب از محلول هاي آبي
54
ساخت و مشخصه يابي نانو پودر و فوم كامپوزيتي تري كلسيم فسفات - استرانسيوم فلوئور آپاتيت براي كاربرد هاي پزشكي
55
ساخت و مشخصه يابي نانو ذرات اكسيد روي آلائيده شده با قلع به منظور كاربرد رنگدانه اي
56
ساخت و مشخصه يابي نانو ذرات مغناطيسي Fe3O4( حامل بايو مولكول
57
ساخت و مشخصه يابي نانو ذرات و نانو لايه سولفيد مس(CUS)
58
ساخت و مشخصه يابي نانو رنگدانه سراميكي زرد و توليد جوهر نانومتري براي چاپ روي سطح سراميك
59
ساخت و مشخصه يابي نانو رنگدانه هاي سراميكي آبي
60
ساخت و مشخصه يابي نانو ساختار هاي پالاديم / كربن بر پايه بر هم كنش ليزرهاي فروسرخ و فرابنفش
61
ساخت و مشخصه يابي نانو ساختارهاي اكسيدهاي فلزي Fe3o4,CoO،CO3O4
62
ساخت و مشخصه يابي نانو ساختارهاي معدني انتقال دهنده حفره جهت استفاده در سلول هاي خورشيدي پروسكايتي
63
ساخت و مشخصه يابي نانو سامانه نيوزومي حامل دارو جهت درمان سرطان كبد
64
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت B4C-SiC با استفاده از مايكروويو SPS و بررسي رفتار خزشي آن
65
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت NiFe﴿3Al-Al2O3 ﴾ به روش آلياژ سازي مكانيكي و بررسي مكانيزم تشكيل آن
66
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت Ti6AL4V/AL2O3 استفاده از روش آلياژسازي مكانيكي
67
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت اكسيد روي – گرافن اكسايد كاهش يافته و بررسي قابليت آن براي كاربردهاي پزشكي
68
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت اكسيد روي – گرافن اكسايد كاهش يافته و بررسي قابليت آن براي كاربردهاي پزشكي
69
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت اكسيد روي – گرافن اكسايد كاهش يافته و بررسي قابليت آن براي كاربردهاي پزشكي
70
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت پلي اتيلن - فورستريت
71
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت پلي كاپرولاكتان/هيدروكسيددوگانه لايه اي به منظور كاربرد در مهندسي بافت سخت
72
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت زمينه Fe-Ni با تقويت كننده هاي CNT
73
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت طلا– اكسيد گرافن كاهش يافته و بررسي قابليت آن براي كاربردهاي پزشكي
74
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت طلا-اكسيد گرافن كاهش يافته و بررسي قابليت آن براي كاربردهاي پزشكي
75
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت متخلخل NiTi-TiN به روش سنتز احتراقي
76
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت متخلخل زيست فعال پايه آلياژ كبالت - كرم
77
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت نقره - گرافن اكسايد كاهش يافته و بررسي قابليت آن براي كاربردهاي پزشكي
78
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت هاي مغناطيسي نورتاب Fe3O4 /CdTe
79
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت هيدروژلي سوپر جاذب بر پايه ي كيتوزان حاوي نانو الياف استخراج شده سلولزي
80
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيتAl/Al3Ti با استفاده از روش هيبريدي فرايند نورد تجمعي و اصطكاكي - اغتشاشي
81
ساخت و مشخصه يابي نانوالياف الكتروريسي شده پلي كاپرولاكتون به منظور كاربرد در مهندسي بافت
82
ساخت و مشخصه يابي نانوالياف پلي كاپرولاكتون (PCL) تهيه شده به روش الكترواسپينينگ براي مهندسي بافت
83
ساخت و مشخصه يابي نانوحامل حاوي عصاره ي آويشن جهت كاربرد هاي آنتي باكتريال
84
ساخت و مشخصه يابي نانوذرات پليمري پلي لاكنيك گلايكوليك اسيد حاوي داروي ضد سرطان
85
ساخت و مشخصه يابي نانوذرات حامل داروي بربرين با استفاده از فناوري ميكروفلويديك و بررسي تاثير آنها بر سلولهاي سرطاني
86
ساخت و مشخصه يابي نانوذرات دوتايي هسته- پوسته طلا- آهن با روش كندوسوز ليزر پالسي در محلول آهن II كلرايد
87
ساخت و مشخصه يابي نانوذرات فوتوكاتاليستي اصلاح‌شده با اكسيدگرافن احياشده جهت استفاده در غشاهاي پليمري تخريب‌كننده مواد رنگزاي آلي
88
ساخت و مشخصه يابي نانوذرات مس با استفاده از روش ماشين كاري تخليه الكتريكي به كمك ارتعاشات فراصوتي
89
ساخت و مشخصه يابي نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 در حضور ميدان مغناطيسي
90
ساخت و مشخصه يابي نانوذرات مغناطيسي با پوشش شيشه زيست فعال مزومتخلخل جهت درمان تومور سرطاني در بافت استخوان
91
ساخت و مشخصه يابي نانوذراتzn2sno4 به روش آبي-حرارتي با استفاده از مايكروويو
92
ساخت و مشخصه يابي نانورنگدانه‌هاي اسپينلي بازتاب دهنده امواج فروسرخ نزديك جهت استفاده در پوشش‌هاي خنك
93
ساخت و مشخصه يابي نانوكامپوزيت CdWO4 - گرافن
94
ساخت و مشخصه يابي نانوكامپوزيت نيكل - كبالت/ نانولوله كربن به روش رسوب دهي الكتروشيميايي
95
ساخت و مشخصه يابي نانوكپسول هاي كيتوسان حاوي داروي مليتروپيك از طريق مخاط بيني
96
ساخت و مشخصه يابي نوار كامپوزيتي آلومينيوم- نانوكامپوزيت زمينه آلومينيوم توسط فرايند نورد
97
ساخت و مشخصه يابي هيدروژل بر پايه آلجينات حاوي پلاسماي غني از پلاكت جهت كاربرد در مهندسي بافت غضروف
98
ساخت و مشخصه يابي هيدروژل بيوكامپوزيتي بر پايه نشاسته اصلاح شده تقويت شده با نانوالياف كيتين مستخرج از قارچ رايزوپوس اوريزائه
99
ساخت و مشخصه يابي هيدروژل تركيبي به عنوان كاغذزيستي جهت استفاده در چاپ سه بعدي غضروف استئوكندرال
100
ساخت و مشخصه يابي هيدروژل نانوكامپوزيتي تزريق پذير ژلاتين/ دوپامين/ لاپونيت براي استفاده در جراحيهاي داخلي
101
ساخت و مشخصه يابي هيدروژل نانوهيبريدي تزريق پذير كاپاكاراگنان-گرافن براي بازسازي غضروف
102
ساخت و مشخصه يابي هيدروژل هاي آنزيمي جهت تشخيص هاي بيولوژيك
103
ساخت و مشخصه يابي هيدروژل وابسته به دما بر پايه كيتوسان جهت رهايش انسولين
104
ساخت و مشخصه يابي هيدروژل وابسته به دما بر پايه هيالورونيك اسيد جهت ترميم بافت قرنيه
105
ساخت و مشخصه يابي يك سامانه دارويي جهت بهبود درمان زخم هاي ديابتي
106
ساخت و مشخصه‌ يابي حسگر هاي رطوبت بر پايه اكسيدگرافن
107
ساخت و مشخصه‌ يابي سلول‌هاي خورشيدي پروسكايتي بر پايه‏ ي دي‏ اكسيد تيتانيوم
108
ساخت و مشخصه‌يابي الكتروشيميايي و متالورژيكي آندهاي تيتانيومي پوشش داده شده با اكسيدهاي فلزي مخلوط حاوي نانو ذرات فعال كننده
109
ساخت و مشخصه‌يابي بيونانوكامپوزيت بغداديت - پلي‌كاپرولاكتون
110
ساخت و مشخصه‌يابي حسگر دي‌اكسيد نيتروژن با استفاده از اكسيد قلع
111
ساخت و مشخصه‌يابي داربست كامپوزيتي تشكيل‌شونده در محل با قابليت رهايش داروي آتورواستاتين جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان
112
ساخت و مشخصه‌يابي داربست مهندسي بافت عصب با استفاده از نانوالياف پلي‌لاكتيك‌اسيد و هيالورونيك‌اسيد
113
ساخت و مشخصه‌يابي داربست نانو‌فيبري پلي‌كپرولاكتون(PCL)- كربن‌نانوتيوب (CNT) به منظور كاربرد در مهندسي بافت عصبي
114
ساخت و مشخصه‌يابي داربست‌هاي سه بعدي نانوكامپوزيتي جهت ترميم تاندون و ليگامان آسيب‌ديده
115
ساخت و مشخصه‌يابي داربست‌هاي هيبريدي پليمر (PCL) – سراميك (HA) در مهندسي بافت دندان به روش الكتروريسي
116
ساخت و مشخصه‌يابي دزيمتر گرمالياني نانو باريوم استرانسيوم سولفات آلائيده با ديسپرسيوم و تربيوم (BaSrSO4:Dy,Tb)
117
ساخت و مشخصه‌يابي سامانه دارويي جهت بارگذاري داروي آتورواستاتين به‌منظور كاربرد در مهندسي بافت استخوان
118
ساخت و مشخصه‌يابي سلول‌هاي خورشيدي پروسكايتي بدون رساناي حفره برپايه نانوساختار اكسيدروي آلائيده با آلومينيوم (AZO)
119
ساخت و مشخصه‌يابي سيستم دارو رساني چندمنظوره برپايه نانوذرات شيشه زيست فعال مزومتخلخل حاوي داروي آلندرونيت براي كاربرد در بافت استخوان
120
ساخت و مشخصه‌يابي فيلم نانوساختار دوتايي Mg:ZnO/Cs2CO3 و امكان سنجي استفاده در سلول خورشيدي پروسكايتي
121
ساخت و مشخصه‌يابي كانال هدايت عصب بر پايه نانوكامپوزيت پلي‌وينيليدين‌فلورايد-اكسيدگرافن با روش جدايش فازي
122
ساخت و مشخصه‌يابي لايه‌هاي دوتايي NbSnO2/ GZO به روش سل-ژل
123
ساخت و مشخصه‌يابي لحيم نانوكامپوزيت بدون سرب Sn-Cu/SiO2 به روش اكستروژن تجمعي زاويه‌دار
124
ساخت و مشخصه‌يابي نانو رنگدانه سراميكي بر پايه تركيبات تيتانيت و مقايسه با نتايج محاسباتي
125
ساخت و مشخصه‌يابي نانو رنگدانه‌هاي سراميكي سبز
126
ساخت و مشخصه‌يابي نانوذرات SiO2/YAG:Ce براي كاربردهاي اپتيكي
127
ساخت و مشخصه‌يابي نانوذرات فوتو‌كاتاليستي با بهره‌گيري از خواص پلاسمونيك نقره جهت استفاده در غشاهاي پليمري تخريب كننده مواد رنگزاي آلي
128
ساخت و مشخصه‌يابي نانوكامپوزيت آلومينيوم - تركيب بين‌فلزي آلومينايد تيتانيوم توسط فرايندهاي آنيل و نورد تجمعي
129
ساخت و مشخصه¬يابي داربست نانو فايبر رسانا پلي كپرولاكتون كايتوسان پلي پايرول به روش الكتروريسي جهت كاربرد در مهندسي بافت عصب
130
ساخت و مشخصه¬يابي داربست¬هاي زيست تقليدي ژلاتين/ كلسيم فسفاتِ اصلاح شده با روي، منيزيم و استرانسيم به روش نفوذدهي دوگانه جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان
131
ساخت و مشخصه¬يابي ديود شاتكي گرافن/سيليكن و كاربرد آن براي آشكارسازي
132
ساخت و مشخصه¬يابي ميكروذرات حاوي ماده¬ي اكسيژن¬رسان به منظور داربست بافت استخوان
133
ساخت و مشخصهيابي پيگمنت هاي سبز نانوكريستالي اكسيد فلزي مخلوط جهت استفاده در پوشش هاي بازتاب دهنده امواج فروسرخ نزديك
134
ساخت و مطالعه اثر آلايش مرزدانه ها بر خواص ساختاري، مغناطيسي و مغناطومقاومت منگنايت هاي پروسكايتي
135
ساخت و مطالعه اثر آلايش و اندازه دانه ها بر خواص ساختاري ، مغناطيسي، الكتريكي و مغناطو مقاومت منگنايت هاي La1-xRxMnO3
136
ساخت و مطالعه اثر مرزدانه ها بر خواص ساختاري، الكتريكي، مغناطيسي و مغناطو مقاومت منگنايت هاي پروسكايتي
137
ساخت و مطالعه پوشش خود ترميم سل ژل حاوي نانو ذرات تيتانيوم براي جلوگيري از خوردگي الياژ الومينيم 2024
138
ساخت و مطالعه تحليلي و تجربي دستگاه تقطير رطوبت هوا با استفاده از سرمايش ترموالكتريك
139
ساخت و مطالعه خواص آلياژ هاي نانوكامپوزيتي بر ريزساختار كانالهاي تبادلگر يون پلي الكتروليتها، جهت كاربرد در محركهاي مكانو الكتروشيميايي
140
ساخت و مطالعه خواص الكتريكي ، اثرات ميدان قوي و اثر نانوساختاري در تركيب Mgo-P2o5-v2o5 در حالت بي شكل
141
ساخت و مطالعه خواص بين دانه اي و رفتار اتصالات ضعيف ابر رساناهاي دماي بالا
142
ساخت و مطالعه خواص ساختاري و الكتروشيميايي كاتدهاي برپايه ي باريوم ﴿پيل سوختي اكسيد جامد﴾
143
ساخت و مطالعه خواص ساختاري، الكتريكي و مغناطيسي نانو ساختارهاي﴿ La1-xSrxMnO3(x=0.33,0.55
144
ساخت و مطالعه خواص ساختاري، مغناطيسي و الكترونيكي منگنايت...
145
ساخت و مطالعه خواص ضد باكتري نانو كامپوزيت مغناطيسي( NiFe2O4-X (X= PAMA , Ag , Ag/TiO2
146
ساخت و مطالعه خواص نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي NiFe2O4-X و (X= ABS-Ag , ABS-AgTiO2) و Fe3O4-MPTMS-Au
147
ساخت و مطالعه خواص و عملكرد غشاهاي بافت آميخته بر پايه ماتريميد حاوي PVDF و چارچوب¬ فلز- آلي/ مايع يوني براي جداسازي دي اكسيد كربن از متان
148
ساخت و مطالعه رفتار حسگرهاي گازي با استفاده از نانولوله‌هاي كربني اصلاح‌شده و بر پايه بسترهاي متخلخل ليفي
149
ساخت و مطالعه فيزيك حالت جامدي لايه نازك نيمه هادي cds/ cdte
150
ساخت و مطالعه محيط متخلخل اكسيد فلز يا شيشه جهت كاربرد به‌عنوان نانو اسپارژر يا نانو فيلتر
151
ساخت و مطالعه نانو ذرات فريت منگنز (MnFe2O4) و بررسي تاثير افزايش سيليكا ﴿Sio2 ﴾بر خواص مغناطيسي نانو ذرات
152
ساخت و مطالعه نسل جديد نانو آرايه هاي بسيار حساس DNA بر اساس AFM وساخت دو نوع بيوسنسور الكتروشيميايي بر پايه DNA و نوع سنسور الكتروكاتاليستي جهت اندازه گيري داروهاي آميلورايد و تيوگوانين
153
ساخت و مطالعه ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات Ni1-xZnxCrxFe2-xO4
154
ساخت و مطالعه ي ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي برخي از آلياژهاي هويسلر
155
ساخت و مطالعه ي ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات فريت ( NiCoxFe2-xO4(x=0.0,0.1,0.25,0.5,0.75
156
ساخت و مطالعه ي ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي نانوذرات فريت (CoFe2-xCrxO4 (x = 0,0.2,0.4,0.6,0.8
157
ساخت و مطالعه‌ي ويژگي‌هاي ساختاري و مغناطيسي نانوذرات فريت ( CoFe2-xCoxO4) (0/6، 0/5، 0/4، 0/3، 0/2، 0/1، 0/0 = x )
158
ساخت و معناي ايمان در قرآن
159
ساخت و مقايسه تاثير ميكرونانو بر خواص و دماي نرم شوندگي يك لعاب رنگي كاشي كف
160
ساخت و مقايسه خواص سه بدنه چيني پخت سريع
161
ساخت و مقايسه دو نمونه آزمايشگاهي از سلول هاي خورشيدي تركيبي حساس شده توسط نقاط كولنتومي مختلف
162
ساخت و مقايسه زيست سازگاري پوشش نانو ساختار دو لايه و كامپوزيتي TIO2/HA به روش سل - ژل بر روي فيكساتورهاي ارتوپدي
163
ساخت و مقايسه زيست سازگاري پوشش نانو ساختار دو لايه و كامپوزيتيTio2/HA به روش سل- ژل بر روي فيكساتورهاي ارتوپدي
164
ساخت و مقايسه نانوكامپوزيت‌هاي هادي كيتوسان/گرافن و پلي(لاكتيد–كو–گلايكوليد)/گرافن براي مهندسي بافت عصب
165
ساخت و مونتاژ بازوي ربات 6 درجه آزادي
166
ساخت و مونتاژ مچ ربات 6 درجه آزادي
167
ساخت و نصب تجهيزات تهويه و راه اندازي آزمايشگاه تهويه
168
ساخت و نصب دستگاه تست فن استاندارد با اندازه گيري گشتاور نيرو
169
ساخت و هنجاريابي آزمون انواع توجه براي كودكان 5 تا 12 ساله، تدوين برنامه آموزشي توجه بر اساس اين آزمون و بررسي تاثير آن بر عملكرد توجهي،يادگيري،خود ناتوان‌سازي تحصيلي و اشتياق به مدرسه دانش‌آموزان دبستاني داراي اختلالات يادگيري
170
ساخت و هنجاريابي آزمون تشخيص ناتواني يادگيري املا در دانش آموزان پايه ي دوم، سوم و چهارم دبستان در شهر اصفهان
171
ساخت و هنجاريابي آزمون توانش خواندن زبان فارسي براي دانش آموزان دختر پايه ي اول راهنمايي منطقه 6 شهر تهران
172
ساخت و هنجاريابي آزمون سهل انگاري اجتماعي
173
ساخت و هنجاريابي آزمون طلاق عاطفي و رابطه آن با شخصيت جامعه پسند در زوجين شهر تهران
174
ساخت و هنجاريابي آزمون نظريه ذهن و بررسي سير تحول و مقايسه ي ابعاد نظريه ذهن در كودكان مبتلا به آسيب بينايي و عادي گروه سني 4 الي 12 سال در شهر اصفهان
175
ساخت و هنجاريابي پرسشنامه ادراك فساد اداري و رابطه آن با اعتماد اجتماعي
176
ساخت و هنجاريابي پرسشنامه اضطراب ازدواج
177
ساخت و هنجاريابي پرسشنامه اهمال كاري سازماني و بررسي رابطه آن با برانگيختگي شناختي و فرسودگي شغلي كاركنان
178
ساخت و هنجاريابي پرسشنامه مديريت زمان براي دانش آموزان دبيرستاني و بررسي رابطه آن با اضطراب ، عملكرد تحصيلي و سلامت دانش آموزان
179
ساخت و هنجاريابي پرسشنامه مكانيسم هاي دفاعي در شهر بهشهر سال 88
180
ساخت و هنجاريابي سنجش مجموعه استعدادعمومي دانش آموزان دوره ابتدايي شهر اصفهان
181
ساخت و هويت شناسي چند سورفكتانت
182
ساخت و يررسي خواص و كاربرد نانوكاتاليست مركب Pt/Pd/HZSM5/Al2O3
183
ساخت واتمتر ديجيتال توسط ميكروكنترلر 8951 و نمايشگر LCD
184
ساخت وارزيابي غشاهاي تبادل يوني براي استفاده درفرآيند الكترودياليز
185
ساخت وارزيابي هيدروژل هابراي جداسازي
186
ساخت وا‍‍‍ژگان شناختي پويا براي شخصي سازي وب
187
ساخت والوپنيوماتيك 2/5 با تحريك پنيوماتيكي و طرح و نصب مدار پنيوماتيكي در آزمايشگاه براي نمايش چگونگي عملكرد والوها
188
ساخت وبازسازي قطعات داغ توربين هاي گازي
189
ساخت وبررسي برخي ازويژگي هاي فيزيكي ديودهاي نورافشان آلي برپايه ي نانوكامپوزيت ها
190
ساخت وبررسي پارامترهاي موثر بر خواص حرارتي و مكانيكي لعاب ويژه مس
191
ساخت وبررسي خواص ساختاري ،مغناطيسي و الكتريكي منگنايت هاي LCMO و LSBMO
192
ساخت وبررسي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت هاي اپوكسي -بوهميت واپوكسي -آلوموكسان
193
ساخت وبررسي خواص نمونه هاي حجمي و لايه نازك ابر رساناي BSCCO
194
ساخت وبررسي داربست كامپوزيتي هيدروژلي قابل تزريق تخريب‌پذير بر پايه كيتوسان - پلي‌وينيل‌الكل - اسيدهيالورونيك جهت ترميم غضروف مفصلي در مفصل زانو
195
ساخت وبررسي مشخصات نانوسوسوزن اكسيدروي به منظور آشكارسازي تابش هاي ايكس وذرات باردار سنگين
196
ساخت وبررسي مقاومت نانوكامپوزيت هاي STF مقاوم در مقابل ضربه سرعت پايين
197
ساخت وبررسي هيدروژل‌هاي دو شبكه‌اي پلي وينيل الكل با استفاده از نانوذرات آهن و پرتو گاما
198
ساخت وبهينه سازي سلول هاي خورشيدي نانو ساختار بر ژايه اثرترموالكتريك
199
ساخت وبهينه سازي نانو ذرات مغناطيسي جهت استفاده در جاذب ها براي حذف فلزات سنگين در آب
200
ساخت وپياده سازي روبات تعقيب خط
201
ساخت وتعيين ويژگيهاي روان سنجي مقياس قصه هاي عشق وبررسي رابطه آن بارضايت زناشويي
202
ساخت وتعيين ويژگيهاي روانسنجي مقياس قصه هاي عشق وبررسي راطه آن بارضايت زناشويي
203
ساخت ورق نانوساختار به روش نورد تجمعي
204
ساخت ورق هاي تركيبي به كمك فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
205
ساخت ورقهاي دولايه نقره - مس به روش جوش سرد نوري
206
ساخت ورني براي رويه چرم و بررسي خواص آن
207
ساخت وسايل پخت غذاهاي سنتي (كباب پز)
208
ساخت وسايل چوبي كاربردي با الهام از نقوش بقعه پير بكران
209
ساخت وسايل چوبي كاربردي با تاثير از در هاي چوبي گلميخ دار
210
ساخت وسايل روشنايي
211
ساخت وسايل روشنايي از تركيب چوب و پلكسي گلاس با الهام از نقوش گچ بريهاي ايلخاني
212
ساخت وسايل روشنايي با الهام از نقوش مسجد جامع اصفهان
213
ساخت وسايل روشنايي با كاغذ دست ساز
214
ساخت وسايل روشنايي با كاغذ دست ساز
215
ساخت وسايل روشنايي باالهام از پيه سوزهاي تاريخي
216
ساخت وسايل كاربردي چوبي با الهام از برخي نقشمايه هاي گنبدخانه مسجد شيخ لطف الله
217
ساخت وسايل كاربردي چوبي با تكنيك فلز كوبي بر اساس نقشمايه هاي خط كوفي
218
ساخت وسايل كاربردي چوبي به شيوه قواره بري و گره چيني
219
ساخت وسيله ورزشي زير پايي كارمندان ﴿ پا آساي ﴾
220
ساخت وسيله ي سنجش زاويه ي غلتش آب بر روي سطوح مختلف
221
ساخت وسيله ي سنجش زاويه ي غلتش آب بر روي سطوح مختلف
222
ساخت وسيله ي سنجش زاويه ي غلتش آب بر روي سطوح مختلف
223
ساخت وشناسائي كاتاليزورزئوليتي Pt-Re/Kl جهت آروماتيك كردن نفتاي سبك
224
ساخت وطراحي اپليكيشن
225
ساخت وطراحي جلد كتاب با استفاده از هنرپاپيي ماشه
226
ساخت وكتور Minicircle حامل ژن مقاومت به پورومايسين
227
ساخت وكتور پلاسميدي RNAi براي كاهش پروتئين گلوتن گندم
228
ساخت وكتورهاي بياني حامل ژن پراكسيزومال پروتئين موش (PEP) با برچسب هاي GsT و FLAG
229
ساخت ومشخصه نگاري لايه هاي نازك نانوبلورهاي NiAiZnO به روش سل - ژل
230
ساخت ومشخصه نگاري لايه هاي نازك نانوذرات FEAZOبه روش سل - ژل
231
ساخت ومشخصه يابي داربست مهندسي بافت عصب با استفاده از نانوالياف هيالورنيك اسيد و پلي كپرولاكتون
232
ساخت ومشخصه يابي نانوپودر وبالك نانوساختار كامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت - شيشه زيستي براي كاربردهاي پزشكي
233
ساخت ومشخصه يابي نانوذرات دي اكسيد قلع به روش آبي--حرارتي با استفاده ازماكروويو
234
ساخت ومشخصه يابي ناو كامپوزيت هاي بر پايه پلي يورتان تقويت شده با هيدروكسي آپاتيت و فلورهيدروكسي آپاتيت سنتز شده از پوست تخم شترمرغ و مايع يوني به منظور كاربرد در مهندسي بافت استخوان
235
ساخت وهنجاريابي پرسشنامه خود افشايي بر اساس متون ديني
236
ساخت يك آلياژ دنداني Co-Cr -Mo و بررسي تاثير عمليات حرارتي بر خواص كششي و ريز ساختار آن
237
ساخت يك بالانس براي اندازه گيري نيروها روي چند بال كلاسيك براي تونل باد
238
ساخت يك برنامه رايانه‌اي توان‌بخشي حافظه و بررسي تأثير آن بر بهبود عملكرد حافظه بيماران آسيب مغزي تروماتيك
239
ساخت يك پيچ سر پله
240
ساخت يك حسگر الكتروشيمياي براي تعيين الكترو كاتاليزي هيدرو كلرو تيازيد و متيونين با استفاده ار الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانولوله هاي كربني و اصلاحگر بنزوئيل فروسن
241
ساخت يك حسگر الكتروشيميايي با قابليت اندازه گيري هپارين در سرم خون انسان
242
ساخت يك حسگر شيميائي نوري بر پايه اصلاح شيميائي فيلم پليمري براي تعيين كبالت (II)
243
ساخت يك حسگر شيميايي نوري بر پايه اصلاح شيميايي فيلم پليمري براي تعيين نيكل (II)
244
ساخت يك حسگر شيميايي نوري مبتني بر فنيل گلي اكسال a- مونوكسيم براي اندازه گيري يون مس (II)
245
ساخت يك خازن الكتروشيميايي با چگالي انرژي بالا
246
ساخت يك خانواده از پايه هاي موجكي از نوع دوبشي
247
ساخت يك دستگاه MP3 Player [ام پي تري پلي ير] با سيستم فايل FAT 32 با زبان C [سي]
248
ساخت يك دستگاه آزمايش ضريب هدايت
249
ساخت يك دستگاه آزمايشگاهي ريسندگي جت هوا
250
ساخت يك دستگاه اسپارك شماره زن و بررسي پارامترهاي موثر برفرايند باربرداري به روش تخليه الكتريكي
251
ساخت يك دستگاه الكترون مولتي پلاير و اندازه گيري ضريب بهره ي آن
252
ساخت يك دستگاه برنامه ريز EPROM
253
ساخت يك دستگاه تراش در ابعاد كوچك با كاربري دانشجويي
254
ساخت يك دستگاه رنگرزي با قابليت افزايش مداوم رنگزا و كنترل لحظه اي آن و استفاده از اين وسيله در رنگرزي با رنگزاهاي راكتيو
255
ساخت يك دستگاه سرعت سنج با ميكروكنترلر AVR
256
ساخت يك دستگاه فاصله ياب ما فوق صوت
257
ساخت يك دستگاه هپتيك با دو درجه آزادي
258
ساخت يك دسته از كدهاي دوري و شبه دوري بدون دور چهار و مجموعه هاي تله اي كوچك
259
ساخت يك ربات مونتاژگر
260
ساخت يك زيست حسگر الكتروشيميايي مبتني بر DNA به منظور تشخيص آلودگي باسيلوس سرئوس و ارزيابي آن در شير خشك نوزاد
261
ساخت يك سامانه سرمايش آزمايشگاهي و بررسي انتقال حرارت
262
ساخت يك سلول خورشيدي لايه نازك نانومتري آلي و بررسي برخي عوامل موثر بر كارآيي آن
263
ساخت يك سنسور يون گزين ب رپايه -4 كربوكسي بنزو 15- گرون - 5 , Fabrication an ion selective sensor based on 4-carboxy benzo - 51 - crown
264
ساخت يك سوساز فعال توسط مدار تريستوري
265
ساخت يك سيستم حضور و غياب دانشجويان با استفاده از كارت هاي RFID
266
ساخت يك سيستم رابط تلفن PSTN جهت برقراري ارتباط از طريق VOIP
267
ساخت يك سيستم نوسانگر اولتراسوند قابل حمل جهت رهايش بدون درد دارو
268
ساخت يك طرح تقسيم راز با استفاده از كدهاي خطي دوتايي
269
ساخت يك فتوكاتاليست جديد بر پايه دي اكسيد تيتانيوم براي حذف فنل از آب
270
ساخت يك فعال كننده سطح آنيوني و غيريوني مورد مصرف در صنايع پوشش سطوح
271
ساخت يك قطعه براي پيانوسولو و قطعه اي ديگر براي اركستر زهي ، پيكولو و دهل
272
ساخت يك قطعه پاسادوبل
273
ساخت يك قطعه پاسادوبل
274
ساخت يك قطعه مارش
275
ساخت يك قطعه مارش
276
ساخت يك قطعه مارش
277
ساخت يك قطعه مارش نظامي
278
ساخت يك قطعه مارش نظامي
279
ساخت يك قطعه مارش نظامي
280
ساخت يك قطعه مارش نظامي
281
ساخت يك قطعه مارش نظامي
282
ساخت يك قطعه مارش نظامي ﴿مرصاد﴾
283
ساخت يك قطعه مارش نظامي نام اثر: مارش آرش
284
ساخت يك كليد برنامه پذير زماني با استفاده از ميكرو كنترلر AVR
285
ساخت يك مدل تحليلي ﴿Proxy Model) توسط شبكه هاي عصبي جهت آناليز ريسك در شبيه سازي روش تزريق آب در يك مخزن نفتي
286
ساخت يك مكانيزم پرتاب پروژكتايل از دو جهت براي پودگذاري در ماشين هاي بافندگي و پروژكتايل
287
ساخت يك نانو فتوكاتاليست با ساختار هسته – پوسته براي حذف فنل از آب
288
ساخت يك نرم افزار به منظور تبديل گوشي موبايل به كنترلر بازي و اجراي refactoring به منظور بهبود ملزومات غير كاركردي
289
ساخت يك نرم افزار چند رسانه اي براي آشنايي با استان هاي همدان و كرمانشاه
290
ساخت يك نمونه اوليه سيستم دسترسي چندگانه نور مرئي
291
ساخت يك نمونه دستگاه تست برخورد
292
ساخت يك نمونه دستگاه دروغ سنج بر اساس HRV و GSR
293
ساخت يك نمونه سلول خورشيدي نانو ساختار آلي و بررسي مشخصه هاي فوتوولتائيكي آن
294
ساخت يك نمونه سوئيچ موجبري
295
ساخت يك نمونه غشاء زئوليتي به منظور جداسازي هوا و گاز6 SF
296
ساخت يك نمونه مدل فيزيكي اكونومايزر تماس مستقيم و بررسي تجربي آن
297
ساخت يك واحد ريسندگي E.O (End - Open)
298
ساخت يك واحد ريسنده انعقادي
299
ساخت يك واحد ريسنده انعقادي (SPINNING .WET)
300
ساخت‌ حسگرهاي نوري و الكتروشيميايي بر پايه نقاط كوانتومي به‌ منظور اندازه‌گيري دئوكسي ‌ريبونوكلئيك اسيد، فوليك اسيد، متوتريكسات، پرومتازين، مترونيدازول وگلوكز
301
س‍اخ‍ت‌ و ه‍ن‍ج‍اري‍اب‍ي‌ م‍ق‍ي‍اس‌ ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ ف‍رزن‍د خ‍وان‍دگ‍ي‌
302
س‍اخ‍ت‌ وت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ م‍لاك‌ ه‍اي‌ روان‌ س‍ن‍ج‍ي‌ پ‍رس‍ش‌ ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ ف‍رزن‍د خ‍وان‍دگ‍ي‌
303
ساخت، آناليز و ارزيابي درون تني نانوكپسول هاي ليپوزومي حاوي داروهاي ضدليشمانيوز جهت درمان درمان ليشمانيازيس پوستي
304
ساخت، ارزيابي و آزمون ميكروآرايه cDNA براي تشخيص زودرس بيماري مالتيپل‌اسكلروسيس بر پايه تغييرات بيان ژن‌ها
305
ساخت، ارزيابي و مقايسه خواص پيزوسراميك هاي بر پايه نيوبات سديم پتاسيم سينتر شده در كوره معمولي و كوره مايكروويو
306
ساخت، اصلاح و ارزيابي عملكرد غشاهاي نانو كامپوزيتي با پركن ZIF-8 آمينه شده براي شيرين‌سازي گاز طبيعي
307
ساخت، بررسي ريزساختار و رفتار سلولي داربست‌هاي كامپوزيتي ابريشم/رس
308
ساخت، بررسي عملكرد و ارتقاي نانوكاتاليست پروسكايتي LaCuO3 در فرايند اكسيداسيون كامل متان
309
ساخت، بررسي هيدروديناميكي و مدلسازي توزيع زمانهاي يك رآكتور سيكلوني با دو جريان بر خورد كننده هم محور مناسب براي انجام واكنشهاي گاز - جامد
310
ساخت، بررسي و خواص جرم هاي ريختني آلومينا - كاربيد سيليسيم - كربن
311
ساخت، بهينه سازي پارامتر هاي ساختاري و ارزيابي ويژگي هاي مغناطيسي پيگمنت هاي نانو كريستال از خانواده هگزاگونال فريت نوع m تلقيح يافته با عناصر نادر خاكي
312
ساخت، روايي و هنجاريابي آزمون تشخيص نارساخواني در پايه هاي دوم تا چهارم دبستان در شهر اصفهان در سال تحصيلي 91-90
313
ساخت، شناسايي و بررسي خواص فيزيكي، مكانيكي و زيست سازگاري داربست هاي هيدروژلي پلي آكريليك اسيد/ژلاتين تقويت شده با گرافن اكسايد
314
ساخت، شناسايي و بررسي رشد ترك نانوكريستال فورسترايت
315
ساخت، شناسايي و بررسي عملكرد فوتوكاتاليست اصلاح‌شده بر پايه TiO2 براي واكنش فوتوكاتاليستي شكافت آب جهت توليد هيدروژن
316
ساخت، كنترل و شبيه سازي سيستم تهويه مطبوع بر بستر مدل ساختمان هوشمند
317
ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي تجربي عملكرد حرارتي مواد تغييرفازدهنده ميكروكپسوله حاوي نانوذرات
318
ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي خواص انعقاد خون نانورس هاي آنيوني ﴿LDHs﴾
319
ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي خواص مكانيكي و زيست سازگاري نانو كامپوزيت هيدروكسي آپاتيت - ديوپسيد
320
ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي خواص مكانيكي و زيستي داربست نانوكامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت - برديجيت
321
ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي خواص مكانيكي و زيستي داربست هاي نانوكامپوزيتي (مايكرواسفيرهاي PLGA)/(نانو- فلوروهيدروكسي آپاتيت) به منظور كاربرد در مهندسي بافت استخوان فمور
322
ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي داربست نانوكامپوزيتي هيدروكسي-آپاتيت/ سلولز/ پلي اكريل آميد به منظور مهندسي بافت استخوان
323
ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي مقايسه اي پوشش هاي نانو كامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت - تيتانات كلسيم و هيدروكسي آپاتيت - تيتانات باريم براي بهبود زيست سازگاري فولاد زنگ نزن 316ال
324
ساخت، مشخصه يابي و بررسي خاصيت فوتوكاتاليست اكسيد تنگستن آلايش يافته با يون هاي سديم
325
ساخت، مشخصه يابي و بررسي رفتار خوردگي داربست آلياژ وايتاليوم با پوشش بيوگلاس 58S نانوساختار
326
ساخت، مشخصه يابي و بهينه سازي خواص الكتريكي و نوري سازه نانو ليفي طلا
327
ساخت، مشخصه يابي و تحليل مكانيكي داربست‌هاي زيست كامپوزيتي پلي(‌وينيل الكل)/ نانوهيدروكسي آپاتيت تقويت شده با نانوالياف سلولزي جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان
328
ساخت، مشخصه‌يابي و ارزيابي زيستي داربست هاي نانوكامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت/هيدروكسيدهاي لايه اي دوگانه
329
ساخت، مشخصه‌يابي و بهينه‌سازي خواص مكانيكي، زيست‌فعالي و سلولي داربست‌هاي كامپوزيتي نانوساختار ديوپسيد- بريديجيت با پوشش ژلاتين براي كاربرد در مهندسي بافت استخوان
330
ساخت، هنجاريابي و تعيين روايي و پاياني پرسشنامه تشخيص شخصيت شغلي دانش آموزان دختر و پسر سوم راهنمايي و اول دبيرستان شهر اصفهان
331
ساخت، هنجاريابي، بررسي روايي و پايايي پرسش نامه باور به مهارت هاي مسيرشغلي در دانش آموزان دبيرستاني شهر اصفهان
332
ساخت،بررسي عملكرد و ارائه رابطه سينتيكي مناسب براي نانوكاتاليست H-ZSM-5 جهت تبديل متانول به بنزين
333
ساخت،مدل سازي عددي و بهينه سازي كليد شبه جرقه اي توسط الگوريتم ژنتيك
334
ساختCantenaa و بررسي رادارهاي SAR
335
ساختاار شناسي آشفتهدر تكنيك خنك كاري لايه اي لبه جلويي پره توربين مدل
336
ساختار FASTSLAM بهبود يافته با استفاده از فيلتر ذرات مبتني بر الگوريتم بهينه سازي نهنگ
337
ساختار FRAME RELAY و قراردادهاي آن
338
ساختار آزو در رنگينه هاي نساجي
339
ساختار آموزشي ايران از قاجار تا دوره مشروطيت
340
ساختار استعاري حكمت هاي نهج البلاغه
341
ساختار اطلاعاتي در چند سياق زبان فارسي
342
ساختار اقتصاد سياسي ايران عصر قاجار وتاثير آن بر شكنندگي دولت
343
ساختار الكتروني تركيبات RAL2 و UX2 با استفاده از روش انرژي تبادلي دقيق براي الكترون هاي همبسته﴿EECE)
344
ساختار الكتروني گرافن و نانولوله¬هاي كربني تك ديواره و دو ديواره در چارچوب تقريب همبستگي قوي
345
ساختار الكتروني و خواص رسانش الكتريكي ساختارهاي دو بعدي آرسنين
346
ساختار الكتروني، خواص مغناطيسي و گراديان هاي ميدان الكتريكي در انبوهه ها و نانولايه هاي نازك تركيبات عناصر خاكي كمياب
347
ساختار ايدآل هاي ماكزيمال در رده خاصي از جبرهاي باناخ
348
ساختار ايده‌آل‌ها در جبرهاي گرافي
349
ساختار اينشتين و شار ريچي روي منيفلدهاي فينسلري
350
ساختار بصري و عملكرد آن در نقاشي مكتب هرات
351
ساختار بلور و ويژگيهاي آن
352
ساختار به مثابه محصول ﴿طراحي كلاه ايمني محيط‌هاي ساخت‌وساز﴾
353
ساختار پروتكل هاي اينترنت
354
ساختار تصويري در هفت اورنگ جامي
355
ساختار توابع پيوسته ي يكنواخت روي گروه هاي موضعا فشرده
356
ساختار توپولوژي فضاهاي خطي نرمدار فازي
357
ساختار توسيعي حلقه هاي جابجايي نوتري
358
ساختار جامعه زئوپلانكتوني مصب رودخانه حله در استان بوشهر، ايران
359
ساختار جبرهاي با ناخ ماتريسي و كاربردهاي آن
360
ساختار جبرهاي لي كز - مودي آفين و آفين تعميم يافته
361
ساختار جبرهاي ميانگين پذير مدولي و ابر ميانگين پذير مدولي
362
ساختار جبري كدهاي شبه دوري
363
ساختار جبري كدهاي شبه دوري: ريشه هاي تكراري
364
ساختار جديد كنترلي براي سيستمهاي حركتي از راه دور تطابقي با اغتشاس در زمان تاخير كانال ارتباطي
365
ساختار جريان آشفته در فرآيند آب شكستگي حول تكيه گاه هاي بيضوي و ذوزنقه اي لبه گرد
366
ساختار جغرافيايي روستاي زاغمرز بهشهر
367
ساختار جغرافيايي روستاي گرجي محله
368
ساختار جمعيتي استان كهگيلويه و بوير احمد (رهيافت اجتماعي- جمعيتي)
369
ساختار جمعيتي عروس ماهي زاينده رود ﴿Petroleuciscus esfahani﴾ در رودخانه زاينده رود در پاسخ به آلودگي كادميم
370
ساختار جمعيتي و وضعيت اكولوژيك درشت كفزيان نرم تن در منطقه جزر و مدي سواحل شهر بوشهر
371
ساختار چندگوناهاي چنبره اي و شماهاي چنبره اي (بر حلقه ارزياب گسسته )
372
ساختار حركت سلولي
373
ساختار حلقه هاي شبه بئر تعميم يافته
374
ساختار حلقه ي درون ريختي يك مدول كوهمولوژي موضعي مشخص
375
ساختار خانواده در شاهنامه
376
ساختار داده ها در سيستم 12
377
ساختار دانش در حوزه آموزش از راه دور
378
ساختار دانش در حوزه مطالعات سنجشي:مطالعه هم استنادي ، هم نويسندگي،و هم واژگاني توليدات علمي بر اساس رويكردهاي تحليل شبكه و ديداري سازي علم
379
ساختار درختي فرايند شبه زاد و مرگ و كاربرد آن
380
ساختار دستگاه فشار و خلاء جهت كاليبره نمودن آلات دقيق هواپيما
381
ساختار دستوري قصايد ناصر خسرو قبادياني
382
ساختار دهي عوامل موثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني در سازمان مالي شركت ايران خودرو
383
ساختار دوگان كدهاي گراسمن
384
ساختار ديراك و نظريه هاميلتون-ژاكوبي در مكانيك لاگرانژي روي لي الجبروئيد ها
385
ساختار ديناميكي كنش نسبيت عام و دو گرانشي در چهارچوب متغيرهاي چند پايه و فرمول بندي ADM
386
ساختار ديني در عصر صفويه
387
ساختار روايت در حديقه سنايي
388
ساختار روايي و كاربرد موسيقي در سرودواره هاي شمال خراسان
389
ساختار رياضي نظريه واهمدوسي در چارچوب روش پادكوانتش برزين
390
ساختار زباني تبليغات در رسانه هاي ايران
391
ساختار زيباشناسي متحركسازي(انيميشن)
392
ساختار زيبايي شناسي متحرك سازي( انيميشن )
393
ساختار سرمايه ، مالكيت مديريتي و عملكرد مالي ، شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
394
ساختار سرمايه و سودآوري در بانك ها
395
ساختار سه بعدي سيال كره ي سخت محدود شده درون نانو حفره هاي شياري با استفاده از نظريه مقادير بنيادين
396
ساختار سوپر فضاهي فينسلري
397
ساختار سياسي و اداري دوره قاجار و تاثير آن بر فساد مالي-اداري از عهد ناصري تا كودتاي 1299 ه. ش
398
ساختار سياسي و سازمان اداري آل مظفر
399
ساختار سيستم هاي شبكه عملگري
400
ساختار شبكه GPRSو پروتكل هاي آن
401
ساختار شبكه هاي اجتماعي
402
ساختار شكني در ادبيات پست مدرن
403
ساختار شكني در ادبيات پست مدرن
404
ساختار شناسي پهلوان بانوان در اساطير و حماسه هاي هند و ايراني
405
ساختار شناسي پهلوانان ايران باستان در شاهنامه فردوسي
406
ساختار شناسي تيغه هاي فولادي جوهر دار و ارايه طرح درمان و مرمت
407
ساختار شناسي روغن كمان در راستاي طرح حفظ و مرمت قلمدان هاي تاريخي
408
ساختار شناسي قصايد مسعود سعد سلمان
409
ساختار شناسي گونه هاي نوشتاري تلويزيون با تكيه بر عناصر بوم شناسي
410
ساختار شناسي مقام الله در موسيقي شرق خراسان
411
ساختار شناسي و آسيب شناسي سفال خاكستري ميلاجرد نظنز
412
ساختار شناسي و آسيب شناسي كاشيهاي هفت رنگ ضلع شرقي عمارت قزاق خانه در مجموعه باغ ملي
413
ساختار شناسي و بررسي حضور و تاثير كربن بر رنگ سفال خاكستري ﴿ مطالعه موردي شهر سوخته ﴾
414
ساختار شيميايي برخي تركيبات موجود در اندام هاي هوايي گياه شوره گز.
415
ساختار صنعت و ايجاد شغل در صنايع توليدي ايران
416
ساختار عبارتبندي اجراهاي متر آزاد در تارنوازي ايراني ؛ با تمركز بر نقش مكث ها و توقف ها
417
ساختار عصبي با يادگيري بيزين و كاربرد آن در مسائل پيش بيني ﴿شرايط خاص﴾
418
ساختار فاز هولوگرافي سياهچاله هاي باردار
419
ساختار فرآيند خلق و ادراك آثار معماري بر اساس مباني حكمت متعاليه
420
ساختار فركتالي سرعت خروجي امواج براي معادله ي غير خطي غير انتگرال پذير شرودينگر
421
ساختار فرهنگي واجتماعي دهستان جنت رودبار شهرستان رامسر
422
ساختار فضاهاي متريك فازي
423
ساختار فضايي براي معادلات غير خطي جغت شده شرودينگر
424
ساختار فضايي شهر و كارآمدي دسترسي هاي شهري (مورد مطالعه شهر دامغان)
425
ساختار فضايي كالبدي روستاي علمدار از توابع بابل
426
ساختار فضايي- كالبدي مناطق مسكوني و عملكرد اجتماعي آن در شهر مشهد
427
ساختار فني ماشين هاي چاپ افست
428
ساختار قاب هاي تلفيقي تنك بهينه
429
ساختار قدرت در اقتصاد سياسي جهاني و رويكرد توسعه اي جمهوري اسلامي ايران
430
ساختار قدرت در خانواده در شهرستان اردل
431
ساختار قدرت در نظام سياسي ساسانيان
432
ساختار قدرت در نظام سياسي هخامنشي
433
ساختار قيدي روش فديف - جكيف
434
ساختار قيدي و كوانتش همتافته نظريه هاي ميداني در مختصات مخروط نوري
435
ساختار كالبدي فضايي روستا بالا بازيار از توابع شهرستان بابل
436
ساختار كالبدي فضايي روستاي بالا بازيارب از توابع شهرستان بابل
437
ساختار كدهاي قطبي براي رسيدن به ظرفيت كانال
438
ساختار كلاس هايي از حلقه Z- موضعي و c- موضعي
439
ساختار گاليله خاص و عام
440
ساختار گراف تواني و گراف تواني افزايش يافته يك گروه
441
ساختار گرايي در تايپوگرافي ايران
442
ساختار گرايي در مشترك ها و تمايزهاي بين ساين، لوگو، پيكتوگرام
443
ساختار گروه اسمي زبان فارسي بر پايه دستور نقش و ارجاع
444
ساختار گروه فعلي گويش گيلكي رشت بر پايه ي نظريه ايكس -تيره
445
ساختار گروه هاي با چهار اندازه كلاس تزويج
446
ساختار گروه هاي متناهي با رتبه مزدوجي 2
447
ساختار لايه‌اي قيد در زبان فارسي در چهارچوب دستور نقش و ارجاع
448
ساختار مجموعه هاي جاذب توابع پيوسته
449
ساختار مدول هاي H - هم متناهي مكمل شده
450
ساختار مديريت در دانگشاه پيام نور مركز
451
ساختار مركز سوئيچ ترانزيت ونحوه افزايش قابليت اطمينان در اين مركز
452
ساختار مشتق و ايدآلهاي زير حلقه هاي خاصي از حلقه هاي ماتريسي
453
ساختار مفاهيم فيزيك قرن نوزدهم ماده، نيرو، انرژي ﴿با تاكيد بر گزارش پروفسورها ﴾
454
ساختار موجكهاي چند متغيره داراي گشتاور صفر
455
ساختار موسيقايي و سازبندي در آثار چند صدايي پرويز مشكاتيان نمونه موردي : پيروزي ، رزم مشترك ، بيداد ، لاله ي بهار و چكاد
456
ساختار موسيقي آتنال
457
ساختار موضوعي قرآن كريم ( تحليل متني سوره شعرا)
458
ساختار مولفه اي فضاي عملگرهاي تركيبي
459
ساختار ميكروسكوپي و چقرمكي فلز جوشهاي C-Mn
460
ساختار ميكروسكوپي و رفتار سايشي پوششهاي بين فلزي Ni-AIآلياژهاي آلومينيم
461
ساختار نانو نواري و ويژگي هاي اپتيكي تركيب هاي نيم رساناي مكعبي III-V
462
ساختار نمايشنامه راديويي وتطبيق آن بانمايشنامه صحنه اي (ساختار دراماتيك )
463
ساختار نمايشنامه راديويي وتطبيق آن بانمايشنامه صحنه اي (ساختار دراماتيك )
464
ساختار نواري فركانس در بلورهاي فونوني
465
ساختار هاي نظري و امكان و امتناع توده گرايي سياست در ايران پس از انقلاب اسلامي 57
466
ساختار هجايي زبان فارسي در چارچوب نظريه‌ي همخوان-واكه-ايكس
467
ساختار هندسي برد عددي رتبه بالاي ماتريس هاي نرمال
468
ساختار هندسي حالت هاي همدوس غير خطي
469
ساختار هندسي لينكيج هاي n - ميله اي
470
ساختار هيأت مديره و تاخير واكنش قيمت سهام شركت‎هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
471
ساختار و الگوريتم هاي نمايش و فشرده سازي تصاوير گرافيكي
472
ساختار و تركيب‌بندي ديداري در سينماي معاصر ايران
473
ساختار و تنوع پوشش گياهي پارك ملي خبر و پناهگاه حيات و حش روچون ﴿ با تاكيد روي رويشهاي درختي و درختچه اي ﴾
474
ساختار و جذب سيال الكتروليت درون نانوپيپت، كشش سطحي، فشار و قواعد مربوط به آن براي سيالات كره‌ي سخت و لنارد- جونز در نانوحفره‌ها با تقارن كروي با استفاده از نظريه‌ي تابعي چگالي
475
ساختار و شرايط تشكيل كمپلكس بين صمغ كتيرا و پروتئين بتالاكتوگلوبولين
476
ساختار و عملكرد پروتئين
477
ساختار و كارايي محاسبات در نظريه‌ پايه‌هاي مرزي
478
ساختار و كاربرد استعاري رنگ‌واژه‌ها در زبان گرجي فريدون‌شهر
479
ساختار و كاربرد استعاري رنگ‌واژه‌ها در زبان گرجي فريدون‌شهر
480
ساختار و كاربرد فيلترهاي مورد استفاده در صنعت
481
ساختار و كاربرد كدهاي دوري و λ- دوري روي برخي از حلقه هاي زنجيري
482
ساختار و مضمون در نمايشنامه هاي چيني
483
ساختار و مكانيزم اطلاع رساني و كنترل شبكه موبايل
484
ساختار و ميانگين پذيري دسته اي از جبرهاي ماتريسي
485
ساختار و نحوه ي عملكرد بلوتوث در انتقال اطلاعات
486
ساختار و نحوه ي عملكرد بلوتوث در انتقال اطلاعات 1
487
ساختار و ويزگي مركب افست ورقي و اشكالات معمول مركب و سيستم مركبدان در ماشين چاپ افست ورقي
488
ساختار و ويژگي هاي الكتريكي ترانزيستور اثر ميدان گرافني
489
ساختار وامنيت شبكه هاي كامپيوتر
490
ساختار ونحوه عملكردبلوتوث درانتقال اطلاعات
491
ساختار(تيم) مديريت پروژه در شركت هاي پروژه محور
492
ساختار، اصول عملكرد، مشخصات و كاربرد سنسورهاي بدون تماس در پروسه هاي صنعتي
493
ساختار، خواص فيزيكي و مكانيكي و تخلخل نانو الياف حاصل از آميخته پلي(ال-لاكتيك اسيد)/پلي(اتيلن اكسايد)
494
ساختار، خواص و كاربرد مواد كربني مختلف ﴿گرافيت، گرافن، فولرن و نانولوله هاي كربني﴾
495
ساختار، عناصر اسطوره‌اي و درونمايۀ افسانه‌هاي هزاره‌ها
496
ساختاربندي تطبيق پذير وبگاه تجارت الكترونيكي با رويكرد افزايش سودآوري
497
ساختارچند همتافته وهمتافته چند تايي روي كلاف هاي تاري
498
ساختارروايت در حديقه سنايي
499
ساختارسازي آيروالاستيك با استفاده از كامپوزيت هاي tow steered
500
ساختارشناسي سفال‌هاي عصرمفرغ محوطۀ باستاني كنارصندل جنوبي (حوزه فرهنگي هليل‌رود، جنوب‌شرق ايران)
501
ساختارشناسي نمايش ايراني (به همراه فيلمنامه ماهان )
502
ساختارشناسي نمايش ايراني (به همراه فيلمنامه ماهان )
503
ساختارشناسي يك موزه فلز
504
ساختار-عملكرد در سازمان كشور هاي صادر كننده نفت (اوپك ): برآورد درجه توافق اعضاي اوپك و حدس اوپك از واكنش غير اوپك
505
ساختارها و كاربردهاي تقويت كننده عملياتي ترارسانا و طراحي يك فيلتر ترارسانا- خازن با قابليت تنظيم فركانس قطع
506
ساختارهاي EBG و كاربرد آن ها در طراحي آنتن هاي Low Profile
507
ساختارهاي برپيچنده و محكم در هندسه تماس
508
ساختارهاي تراگردي از برگ بندي ها
509
ساختارهاي تصويري و محدب روي منيفلدها
510
ساختارهاي تقريبا ساياي فينسلري و تقارن در آنها
511
ساختارهاي تقريبا مختلط و ضربي روي فضاي مماس
512
ساختارهاي جبري مربوط به پيكربندي در آناليز هارمونيك مجرد
513
ساختارهاي جديد در ليزرهاي با مكانيزم فيدبك گسترده
514
ساختارهاي رياضي نظريه هاي ميدان هاي كوانتمي
515
ساختارهاي زاريسكي و خواص مدل تئوريك فضاهاي مختلط
516
ساختارهاي زماني نو در سينما با رويكرد به سينماي ايران
517
ساختارهاي زماني نو در سينما با رويكرد به سينماي ايران
518
ساختارهاي ژنريك و نظريه گروه ها
519
ساختارهاي ژنريك و همجوشي تئوريهاي مرتبه اول
520
ساختارهاي سايا رويمنيفلدهاي ريماني و فينسلريدر هم تنيده
521
ساختارهاي فضا -زمان لايبنيتري گاليله اي و نيوتني
522
ساختارهاي فضا-زمان لايبنيتزي گاليله اي و نيوتني
523
ساختارهاي قطري روي فضاهاي توپولوژيك , Diagonal structures on topological spaces submitted in partol fulfiilment of the requirments
524
ساختارهاي كربن ،نانو تيوب هاي كربني و خصوصيات فيزيكي آنها
525
ساختارهاي كلافي و معادلات ديفرانسيل معمولي روي خمينه هاي با بعد نامتناهي
526
ساختارهاي مختلط قانونمند روي كلاف مماس تعميم يافته از يك منيفلد ريماني
527
ساختارهاي مدلي و رسته هاي مشتق شده ي نسبي
528
ساختارهاي مرتبه دوم روي خمينه هاي باناخ
529
ساختارهاي مشترك نمايشي در حماسه هاي عرفاني و تراژدي كلاسيك (يوناني )
530
ساختارهاي معرفتي موجود در خاورميانه و نسبت آن با تعميق بحران هاي زيست محيطي منطقه
531
ساختارهاي نامتجانس اكسيد روي /اكسيد مس:رشد و مشخصه يابي
532
ساختارهاي نامتجانس نانوميله‌هاي اكسيد روي/ اكسيد مس؛ رشد و مشخصه¬يابي
533
ساختارهايThat ارزيابي كننده-شكل، عملكرد و فراواني-در چكيده هاي پايان نامه هاي دانشجويان ايراني آموزش زبان انگليسي، مطالعات ترجمه و زبانشناسي در مقايسه با همتايان با زبان مادري انگليسي
534
ساختاري از گروههاي 3- انجل
535
ساختاري پايداري ميدان هاي برداري با ويژگي سايه زني
536
ساختاري جديد براي تحليل فرايندهاي مقياس پاياي گسسته: كواريانس و طيف
537
ساخت‍بازرسي كانواير و مخازن ذخيره ‌ ○ ‌ ■ ‌ساخت،بازرسي كانواير و مخازن ذخيره
538
ساختما جديد هتل كاجره
539
ساختمان آموزش زبان هاي بين المللي
540
ساختمان اتم در تقريب هارتري-فوك
541
ساختمان اجتماعي و اقتصادي ايل هفت لنگ بختياري (كوچ رو)
542
ساختمان اداري پايگاه امداد و نجات شهريزد
543
ساختمان اداري شهرداري گنبد كاووس
544
ساختمان اداري هلال احمر
545
ساختمان اسم هاي خاص مكان در گويش لري بهميي ‌ ○ ‌ ■ ‌ساختمان اسم هاي خاص مكان در گويش لري بهمئي
546
ساختمان اقتصادي و اجتماعي ايلات وعشاير كهكيلويه و بويراحمد
547
ساختمان پارچه هاي منسوخ نبافته مخمل شده به روش پردازش تصوير
548
ساختمان پوسته خارجي زمين
549
ساختمان جبرهاي باناخ پيرو
550
ساختمان جديد هتل گاجر
551
ساختمان چند منظوره دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران
552
ساختمان خدمات اداري شهر دزفول (تالار شهر دزفول )
553
ساختمان داده ها و الگوريتمها
554
ساختمان ستادي و شعبه بانك
555
ساختمان شهرداري بروجرد
556
ساختمان شهرداري گلپايگان
557
ساختمان عملكرد و عيب يابي سيستم فرمان و هيدروليك گريدر كاتر پيلار 14G
558
ساختمان فعل درگويش كردي دينوري
559
ساختمان مديريت پارك علم و فناوري دانشگاه صنعتي جندي شاپور
560
ساختمان مديريت هجران مناطق 14-15-20﴿اسكان موقت﴾
561
ساختمان هاي بلند
562
ساختمان هوشمند ﴿smart home﴾
563
ساختمان هوشمند و بهينه سازي مصرف سوخت
564
ساختمان هوشمند(BMS)
565
ساختمان واحدهاي آموزشي ( مدرسه راهنمائي )
566
ساختمان واحدهاي آموزشي ( مدرسه راهنمايي )
567
ساختمانهاي هوشمند
568
ساختمانهاي هوشمند و سيستم مديريت ساختمان
569
ساختن اسيدهاي جامد جديد و به كارگيري در نيتروزه كردن آمينهاي نوع دوم تحت شرايط ناهمگن و ملايم
570
ساختن الكترود خمير كربن اصلاح شده با ليگاند باز شيف N و N′-بيس(2- هيدروكسي بنزيليدن) هيدرازين-1كربوتيوهيدرازيد براي اندازه گيري جيوه و نقره در نمونه هاي زيست محيطي
571
ساختن الكترود خمير كربن اصلاح شده با ليگاند باز شيف N و N′-بيس(2- هيدروكسي بنزيليدن) هيدرازين-1كربوتيوهيدرازيد براي اندازه¬گيري جيوه و نقره در نمونه¬هاي زيست¬محيطي
572
ساختن الواح پولاد
573
ساختن بانك اطلاعاتي مشخصات ملاقات كنندگان يك سايت با استفاده از IP آدرس
574
ساختن پلاسميد حاوي توالي attB مورد شناسايي آنزيم integrase باكتريوفاژ C31ф در مجاورت توالي EGFP تحت تنظيم پروموتور OCT4
575
ساختن پوسته سيسستم هوشمند برنامه ريزي بودجه﴿ سازمان برنامه و بودجه - دفتر امور پژوهش﴾
576
ساختن پيوسته سيستم هوشمند برنامه ريزي بودجه﴿ سازمان برنامه و بودجه - دفتر امور پژوهش﴾
577
ساختن توابع APN غيرهم ارز آفيني با توابع تواني
578
ساختن توزيع هاي دو متغيره گسسته با استفاده از مفصل ها و موضوع هاي وابسته
579
ساختن طرح هاي ابر اشباع شده با ملاك E(S2) براي آزمايش هاي عاملي 2m
580
ساختن قاب هاي پارسوال هم اندازه با استفاده از معادلات ديفرانسيل معمولي
581
ساختن كربن فعال از پوست پسته به روش فعال سازي حرارتي
582
ساختن گروه هاي ماتيو و t - طرح هاي مربوط به آن
583
ساختن مدل محاسبه سرانه كتابخانه عمومي محله اي (نمونه موردي: بر زن شش بادگير شهر يزد)
584
ساختن مقياسي براي سنجش شخصيت سالم
585
ساختن هموستار همتافته به كمك كاهش مارسن -وينستن
586
ساختن يك شبكه پوشش دهنده با كمترين تعداد يال
587
ساختن يك مدل تقريبي جايگزين براي مدل ديناميكي شبيه سازي يك مخزن هيدرو كربني
588
سادات پارسانيان
589
سادگي در دنياي نور و سايه (زندگي و كار سون نيكويست در آثار اينگمار برگمن )، بررسي فيلم هاي فاني و الكساندروپوسونا
590
ساده بي نهايت ، چون كوير (نگاهي متفاوت به زندگي و بافت روستايي شهرستان فردوس )
591
ساده پردازي و اتفاق در برداشت از طبيعت
592
ساده ترين فرم نرمال دستگاه هاي منفرد صفر- هاپف
593
ساده ساز ي متن با استفاده از استخراج هستي شناسي و تشخيص الگو
594
ساده سازي اندازه گيري فعاليت آلكالين فسفاتاز در خاك هاي هوا-خشك
595
ساده سازي توابع بولين با روش كوئين مك كلاسكي
596
ساده سازي روش تحليل آسيب پذيري ساختمانهاي متداول فولادي به كمك روش طراحي بر اساس عملكرد
597
ساده سازي روش تحليل آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي متداول بتن آرمه به كمك روش طراحي براساس عملكرد
598
ساده سازي شبكه هاي عصبي پيچشي با قابليت پياده سازي سخت افزاري در كاربردهاي تصاوير پزشكي
599
ساده سازي محاسبات چند جمله اي هاي Adomian در تقريب جواب معادلات انتگرال
600
ساده سازي محاسبات چند جمله اي هاي Adomian در تقريب جواب معادلات انتگرال Fredholm
601
ساده كردن الگوريتم كران پايين درجه دوم از طريق كاهش پارامتر
602
ساده نگاري هاي تبليغاتي
603
ساده‌سازي مدارهاي كوانتومي با استفاده از مدل محاسبات كوانتومي يكطرفه
604
سارتر و نظرگاه اگزيستانسياليسم
605
ساز شناسي تار و بم تار
606
ساز شناسي سنتور و قانون
607
ساز شناسي كمانچه و كمانچه آلتو
608
ساز شورانگيز
609
ساز و كار اثر نوسان مادن - جولين ﴿MJO﴾ بر حركت هاي قائم جوي در منطقه جنوب غرب آسيا
610
ساز و كار توسعه شهر الشتر و پيامدهاي آن در مديريت خدمات شهري
611
ساز و كار دمش ليزرهاي اكسايمر
612
ساز و كار شكل‌گيري ريزساختار ذرات دومي از نانو ذرات اولي در ترموپلاستيك الاستومرهاي PP/EPDM
613
ساز و كار متوازن نمودن اجراي واحدهاي عملياتي در سامانه‌هاي توزيعي پردازش رويدادهاي پيچيده
614
سـاز و كـارهاي الزام شــوراي امنيت به رعايت موازين حــقوق بـشر در تحريم هاي بين المللي (با تأكيد بر مسائل هسته اي)
615
سـاز و كـارهاي الزام شــوراي امنيت به رعايت موازين حــقوق بـشر در تحريم هاي بين المللي (با تأكيد بر مسائل هسته اي)
616
ساز و كارهاي تغييرات درون سالي در شمال اقيانوس هند
617
ساز و كارهاي حقوقي مواجهه با تحريم هاي اقتصادي ايران در پروژه هاي بين المللي
618
ساز و كارهاي حل و فصل اختلالات در قراردادهاي بين المللي نفتي در ايران با تاكيد بر روش ADR
619
ساز و كارهاي حمايتي از فرزندان بد سرپرست در ايران
620
ساز و كارهاي خانوادگي مواجهه بيمار با سرطان در ميان مبتلايان شهر اهواز
621
ساز و كارهاي ديوان بين المللي كيفري براي مبارزه با بي كيفري
622
ساز و كارهاي كلامي در توليد و بازتوليد ايدئولوژي «خود» و «ديگري» در سرمقالات مربوط به برجام و انتخابات در روزنامه هاي ايران
623
ساز و كاري براي كشف تأثير ويژگي هاي مختلف ساخت واژي و صرفي بر روي تجزية وابستگي زبان فارسي
624
سازش در دعاوي كيفري در مراحل پيش از دادرسي در پرتو عدالت ترميمي
625
سازشناسي موسيقي ايراني
626
سازشناسي موسيقي لرستان
627
سازشناسي موسيقي لرستان
628
سازشناسي ني هفت بند
629
سازكار اجراي كنوانسيون بين المللي ضرورت لغو تصديق اسنادرسمي بيگانه (كنوانسيون 1961 لاهه – آپوستيل) و تعهدات ناشي از آن
630
سازگار نمودن الگوهاي طراحي شهري با الزامات شهرهوشمند ﴿الكترونيك محور﴾ با تاكيد بر پايداري روابط اجتماعي
631
سازگارسازي زوج پليمر امتزاج ناپذير HDPE/EVA با افزودن نانوسيليكات لايه اي: اثر ريزساختار و پديده هاي بين سطحي
632
سازگاري اجتماعي بين دانش آموزان دختر فقير و غني سنين (18-15)
633
سازگاري اجتماعي در معلولين نخاعي شهر سقز
634
سازگاري از نظر ويليام كي .فرانكنا
635
سازگاري ازدواج در زنان تحصيل كرده و تحصيل نكرده زنان شاغل ذامغان
636
سازگاري ازدواج درزنان تحصيل كرده و تحصيل نكرده
637
سازگاري ملات هاي تعميري و تقويتي و بتن پايه از نظر يكسان بودن مدول الاستيسيته
638
سازگاري منطق فازي با منطقه كلاسيك
639
سازگاري هاي ايجاد تعادل بين نقش هاي اجتماعي و خانوادگي زنان
640
سازگاري و بهينه سازي خواص فيزيكي و مكانيكي مخلوط آسفالتهاي ايران و پليمر براي پوشش بامها
641
سازمان اداري غزنويان با تكيه بر منصب وزارت
642
سازمان اداري و نظامي صفاريان
643
سازمان الكترونيك﴿سازمان ديجيتالي﴾
644
سازمان بورس اوراق بهادر
645
سازمان تجارت جهاني و مزيت نسبي صنايع نساجي ايران در زمينه توليد پوشاك
646
سازمان فرهنگي اجتماعي زنان جمهوري اسلامي ايران
647
سازمان فرهنگي اجتماعي زنان جمهوري اسلامي ايران
648
سازمان فضايي بافت هاي روستا شهري ﴿شكل گيري، رشد، رويكرد مداخله﴾ نمونه موردي: روستا شهرهاي مياني و غرب شهر
649
سازمان مجازي
650
سازمان مركزي تعاون روستائي ايران
651
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران
652
سازمان ملل متحد و دموكراسي بين المللي در قرن 21: پروژه هاي اصلاحات
653
سازمان و مديريت آموزش و پرورش
654
سازمان و مديريت در آموزش و پرورش
655
سازمان واهميت اموزش كاركنان
656
سازماندهي آغازگر در متون داستاني و غير داستاني قران كريم : ديدگاه نقش گرايانه
657
سازماندهي پوياي سيستمهاي چندعامله هولوني با استفاده از مفاهيم اجتماعي
658
سازماندهي فضايي بلوك هاي مركزي شهر ، با استفاده از متد طراحي متريك ( نمونه موردي : بخشي از بافت مركزي منطقه 12 شهر تهران )
659
سازماندهي فضايي نظام شهري استان آذربايجان شرقي با رويكرد پيرامون -مركز
660
سازماندهي گردشگري با استفاده از مدل swot نمونه مورد مطالعه : گلمكان , amending tourism by using swot model case study golmakan
661
سازماندهي مجدد بافت قديم و مياني نايين با تاكيد بر نقش فضايي بازار در ايجاد همپيوندي ساختاري
662
سازماندهي محله مفت آباد اصفهان ﴿نمونه موردي از اسكان غير رسمي﴾
663
سازماندهي مقاطع تحصيلي ابتداي راهنمايي متوسطه
664
سازماندهي مناسب مديريت دانش (مسئوليت ها و نقش ها) در گروه صنعتي ايران خودرو به روش الگوبرداري از بهترين ها
665
سازماندهي مواد هيبريدي نانومتخلخل كمپلكس فلز-آلي سنتزشده به روش «كشتي در بطري» در غشاي شبكه آميخته براي جداسازي دي اكسيدكربن
666
سازماندهي موضوعات قرآن در تبيين هدف خلقت
667
سازماندهي و الگوهاي آن در آموزش و پرورش
668
سازماندهي و سنجش اثرات ترافيكي افزايش تراكم در شهر ها با استفاده از روش نمونه موردي: ئمنطقه 14 شهر تهران
669
سازماندهي و فهرست بندي آرشيوفيلم (آرشيوفيلم دانشكده سينما و تئاتر)
670
سازمانرهي محور تجاري دوشنبه بازار فروشان (سده ) و طراحي گره هاي تجاري (مركزمحله )
671
سازمانهاي غير دولتي و حقوق بشر
672
سازمانهاي غيررسمي
673
سازمانهاي نروتيك﴿روان رنجور﴾و تاثير ان بر عملكرد كاركنان يكي از كارگاههاي كارخانه اي ذوب اهن اصفهان
674
سازماني، عملكرد بررسي رابطه ساده و چندگانه بين اعتماد سازماني و تعهد شغلي و رضايت شغلي در كاركنان شركت گاز تهران
675
سازه نما ﴿سيستم جامع ثبت و گزارش آماري سازه هاي عمراني﴾
676
سازه هاي آبي شهرستان جم، از دوره ي ساساني تا سده هاي مياني اسلام
677
سازه هاي بادي و گازي
678
سازه هاي دريايي ، سكوهاي نفتي (فراساحل )
679
سازه هاي سراميكي ، و بررسي تاثير تخلخل و جذب آب بر روي نت ساز كوزه
680
سازه هاي فولادي با قاب خمشي مقاوم در مقابل انفجار
681
سازه هاي كامپيوزيتي هواپيماهاي بدون سرنشين
682
سازه هاي مدولار نمايشگاهي
683
سازه هاي نوين در طراحي مجتمع هاي ايستگاهي نمونه موردي: طراحي مجتمع ايستگاهي ايران خودرو
684
سازه ي متخلخل حساس به دما و كرنش با ساختار دو فازي پلي اورتان/الاستومر سيليكون RTV و نانو لوله هاي كربني: تاثير الاستيسيته شبكه بر ضريب حساسيت و بازآرايي ساختاري
685
سازه‌هاي آبي ‌يزد از دوره‌ي خوانين تا انقلاب اسلامي
686
سازهاي بادي ايران
687
سازهاي بادي كردستاني
688
سازه‏هاي نانوليفي متخلخل پلي‏اكريلونيتريل (PAN) با پتانسيل كاربرد به‏عنوان جداكننده در باتري‏هاي ليتيومي
689
سازو كارهاي بصري جذب مخاطب در تبليغات بسته بندي مواد غذايي ايران
690
سازو كارهاي ترميمي جرائم جنسي دانش آموزان
691
سازو كارهاي حمايتي از سرمايه گذاري خارجي در نظام حقوقي ايران ،كانادا و سنگاپور
692
سازواري كارايي گرماي محيط بازاستفاده در خانه هاي سنتي يزد با تاكيد بر افزايش آن (نمونه موردي : خانه رسوليان)
693
سازوكار اصطكاكي و چسبندگي در مقاومت برشي درزه¬ها
694
سازوكار موثر در برهمكنش يون ليتيوم با الكترود كاتد در باتري هاي ليتيوم-يون: مطالعه¬اي با استفاده از روش مكانيك كوانتومي و شبيه سازي مولكولي
695
سازوكارهاي اجرايي و نهادي براي تحقق برنامه ريزي ارتباطي در تهران
696
سازوكارهاي بصري جذب مخاطب در تبليغات بسته بندي مواد غذايي ايران
697
سازوكارهاي تحقق منفعت عمومي در طرح هاي موفق توسعه شهري در جهان با تاكيد بر نظريه هاي شهرسازي نيمه دوم سده بيستم
698
سازوكارهاي حقوقي اقتصادي جنبش عدم تعهد و نقش آن در توسعه اقتصداي دول عضو
699
سازوكارهاي مقابله با قاچاق كالا و ارز در نظام حقوقي ايران
700
سازوكارهاي موثر در پاركينگ‌هاي شهري منطقه 7 شهرداري تهران در سال 1393
701
سازوكارهاي موثردر پاركينگ‌هاي شهري منطقه 7 شهرداري تهران در سال 1393
702
سازوكاري براي بهينه‌سازي استخراج ويژگي براي تشخيص هم‌مرجعي در زبان فارسي
703
سازي مخازن شكافدار با بررسي اثر حضور سورفكتانت بر آشام مجدد در فرايند تخليه
704
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﮐﻨﺘﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻨﺎوري
705
ساعت حضور و غياب با استفاده از پي سي
706
ساعت ديجيتال آلارم دار جهت كنترل رله همراه با تقويم و سنسور دما
707
ساعت گويا
708
ساعت هاي اتمي وبهبودبخشيدن به آنهابااستفاده ازتله اندازي اتمي
709
ساعت و تايمر ديجيتال
710
ساعت و تقويم ديجيتال با استفاده از ميكرو كنترلر
711
سافت برد جانبي پرام پروگرام لاله
712
سال يابي رد شكافت
713
سال يابي نمونه سفال هاي پوكردوال بر اساس رفتار ترمولومينسانس و نمودارهاي درخشش آن
714
سالتيون، موج غيرخطي
715
سالخوردگي جمعيت، فرآيند شكل گيري سياست مالي و تاثير آن بر تشكيل سرمايه ....
716
سالمندي فعال و عوامل مؤثر بر آن در بين بازنشستگان ادارات دولتي شهرستان بابل
717
سالن طراحي و فروش لباس شيراز
718
سالن كنسرت
719
سالن كنسرت موسيقي
720
سالن كنسرت وتئاتر كيش
721
سالن كنسرت.
722
سالن موسيقي
723
سالن ورزشي﴿خانه تكواندو﴾
724
سالومه
725
ساليابي رد شكافت و تعيين غلظت اورانيوم برخي سنگ هاي كشور
726
ساليتن ريچي گراديان منقبض شونده روي خمينه فشرده با عملگر انحناي مثبت
727
ساليتون در پيوند جوزفسون
728
ساليتون درپلاسماي يون -الكترون -پوزيترون
729
ساليتون سطحي كاف در مرز ساختارهاي متناوب و همگن
730
ساليتون ها در DNA
731
ساليتون ها در نظريه ي ميدان كوانتمي
732
ساليتون هادرارتباطات نوري
733
ساليتون هاي برداري در سيستم معادلات شرودينگر غير خطي مرتبه 3 جفت شده
734
ساليتون هاي پوششي نور ولتاژي تاريك يك بعدي در مواد نورشكستگي
735
ساليتون هاي ريچي گراديان
736
ساليتون هاي ريچي ليوويل و ژيودزيك
737
ساليتون هاي نوري در سيستم هاي گسسته غير خطي با عامل غير خطي اشباع پذير
738
ساليتونها و كاربرد آنها در فيبر نوري
739
ساليتونهاي اپتيكي فضايي پوششي نور ولتاژي روشن يك بعدي در مواد نور شكستي
740
ساليتونهاي سطحي در لبه محيط هاي گسسته
741
سامان دهي ، حفاظتي و مرمت شش قطعه از يك قاليچه متعلق به كليساي وانك اصفهان
742
سامان دهي اراضي مجاور محور ولي عصر در منطقه 11 با رويكرد توسعه ميان افزا
743
سامان دهي ساحل غروب كيش ﴿آكواريم دريايي﴾
744
سامان دهي فضايي و كالبدي شهر مسجد سليمان
745
سامان دهي كالبدي محله سيچان با رويكرد حمل و نقل آرام
746
سامان دهي محله شهشهان و طراحي نمونه اي از فضاهاي عمومي
747
سامان دهي نقاط روستايي منطقه تنگستان
748
سامان شهري خيابان دهم فروردين يزد با رويكرد تاليف بين بافت شهري تاريخي و مياني
749
سامانبندي هندسي در فرش هاي ايران
750
سامانبندي هندسي در فرش هاي ايران
751
ساماندهي يك محدوده پياده مدار پايدار ﴿ خيابان ستارخان حد فاصل فلكه دوم صادقيه تا تقاطع خسرو
752
ساماندهي ارتفاعات به منظور توسعه اكو توريسم شهري (مطالعه موردي: شهر سنندج)
753
ساماندهي استقرار مراكز آموزشي در حوزه نفوذ شهرها (مورد مطالعه : شهرتكاب)
754
ساماندهي اقتصادي و اجتماعي روستاهاي پراكنده (نمونه موردي دهستان ديناران)
755
ساماندهي الگوي همسايگي در تپه مراد آب كرج
756
ساماندهي الگوي همسايگي در تپه مرادآب كرج
757
ساماندهي بازار فديمي شهر اسفراين
758
ساماندهي بازارهاي محلي / دوره اي با رويكرد حضور پذيري ساكنين محلات. نمونه موردي : پنج شنبه بازار محله هنرستان همدان
759
ساماندهي باغ- محلات يزد با تاكيد بر عوامل كالبدي واجتماعي- فرهنگي نمونه موردي"محله نعيم آباد"
760
ساماندهي بافت امامزاده ابراهيم و طراحي زائرسرا
761
ساماندهي بافت تاريخي با رهيافتي مبتني بر عناصر بافت ﴿نمونه موردي: بافت تاريخي شهر يزد﴾
762
ساماندهي بافت سكونتگاه‌هاي غيررسمي از طريق اصلاح شكل كالبدي؛ نمونه موردي: دولت‌آباد كرمانشاه
763
ساماندهي بافت فرسوده شهر مهاباد نمونه موردي (ارمنيان)
764
ساماندهي بافت فرسوده شهركرد
765
ساماندهي بافت فرسوده شهري با استفاده از GIS (نمونه مورد مطالعه شهر گرمي)
766
ساماندهي بافت فرسوده شهري با تاكيد بر مشاركت مردمي، نمونه موردي: ( محله مشتاقيه ) شهركرمان
767
ساماندهي بافت فرسوده شهري با رويكرد ارتقا امنيت (نمونه موردي محله باغ خلج شهر اراك)
768
ساماندهي بافت فرسوده شهري با رويكرد ارتقا امنيت نمونه موردي محله باغ خلج شهر اراك
769
ساماندهي بافت فرسوده شهري در راستاي بهسازي و نوسازي (مورد پژوهي : منطقه 4 شهر كرمان)
770
ساماندهي بافت فرسوده شهري در راستاي بهسازي و نوسازي و پيشگيري از فرسودگي﴿نمونه موردي: شهر شيراز﴾
771
ساماندهي بافت فرسوده محدوده بخش مركزي (منطقه يك) شهر اهواز بارويكرد برنامه ريزي مشاركتي
772
ساماندهي بافت فرسوده محدوده ده ونك با مشاركت ساكنين
773
ساماندهي بافت فرسوده محله حيدر آباد كرج با رويكرد توسعه پايدار
774
ساماندهي بافت قديم شهرها به نسبت نيازمنديهاي جديدي شهري ﴿ بافت قديم شهر كاشان﴾
775
ساماندهي بافت قديم ميبد(محله بالا)با توجه به تاكيد بر محورهاي دسترسي
776
ساماندهي بافت كالبدي فضايي سكونتگاههاي روستايي با تاكيد بر توسعه پايدار روستاي سفيدسنگ فريمان
777
ساماندهي بافت مركزي شهر ساري
778
ساماندهي بافت مركزي شهرسازي
779
ساماندهي بافت مسكوني محله كرج نو با رويكرد توسعه پايدار
780
ساماندهي بافت هاي فرسوده شهري با تأكيد بر روش كدهاي فرم بنياد نمونه موردي: محله حسن آباد يزد
781
ساماندهي بافت هاي فرسوده شهري با رويكرد مديريت بحران زلزله
782
ساماندهي بافت و طراحي مركز محله اوين
783
ساماندهي بافتهاي فرسوده شهري ، نمونه موردي : بخشي از ناحيه مركزي شهر سلماس
784
ساماندهي بخش تزريقات و جراحي سرپايي در مطب پزشكان عمومي
785
ساماندهي بخش شرقي بافت قديم قشم و طراحي حلقه اتصال آن با ساختار جديد شهر
786
ساماندهي بخش شرقي بافت قديم قشم وطراحي حلقه اتصال آن با ساختار جديد شهر
787
ساماندهي بخش مركزي جلفا
788
ساماندهي بخش مركزي جلفا
789
ساماندهي بخشي ار بافت تاريخي شهر اراك
790
ساماندهي بخشي از بافت تاريخي شهر اراك
791
ساماندهي بدنه هاي تجاري و اداري محور بهشتي با هدف ايجاد پيوستگي در نما و افزايش سرزندگي محور حدفاصل ميدان امام تا ميدان شهدا
792
ساماندهي برزن زرتشتي هاي يزد با رويكرد بازآفريني شهري
793
ساماندهي پارك هنر هفتم ساماندهي پارك ايرانشهر
794
ساماندهي پشت مله شيراز
795
ساماندهي پشت مله شيراز
796
ساماندهي ترافيك در شبكه هاي ATM با استفاده از اتوماتاي يادگير
797
ساماندهي تركيب بدنه خيابان. نمونه موردي: خيابان جمهوري حدفاصل تقريبي خيابان فردوسي و خيابان سي تير
798
ساماندهي توان بخشي گذر بازارچه حاج زينل شيراز با رويكرد معماري زمينه گرا در بافت تاريخي
799
ساماندهي توانمندي ها و قابليت هاي بخش كشاورزي به منظور توسعه روستايي دهستان صحنه- شهرستان صحنه
800
ساماندهي توانمنديهاي بخش كشاورزي به منظور توسعه روستايي در دهستان هاي براآن شمالي وجنوبي
801
ساماندهي جاذبه هاي اكوتوريسمي در منطقه ي بهشت گمشده ﴿تنگ بستانك﴾
802
ساماندهي جاذبه هاي توريسمي آبشار شلماش شهرستان سردشت
803
ساماندهي جاذبه هاي ژئوتوريستي ﴿مطالعه موردي غار قوري قلعه در شهرستان روانسر﴾
804
ساماندهي حمل و نقل عمومي
805
ساماندهي حمل‌ونقل كالا در بازار تاريخي تبريز
806
ساماندهي خيابان محلي جهت دستيابي به مكاني پاسخده با تاكيد بر رابطه كالبد و رفتار ﴿نمونه موردي كوي سيلو و محله چهار منار﴾
807
ساماندهي خيابان هاي شهري در بافت هاي تاريخي از منظر يكپارچگي (نمونه مطالعاتي: خيابان سنبلستان اصفهان)
808
ساماندهي ده ونك تهران و طرح مجموعه فرهنگي
809
ساماندهي ده ونك تهران و طرح مجموعه فرهنگي آن
810
ساماندهي ديد و منظررود - دره دارآباد
811
ساماندهي راسته و طراحي مجتمع تجاري محله ي همت آباد ﴿مفت آباد﴾ اصفهان
812
ساماندهي رود دره كن
813
ساماندهي رود كنار كارون با رويكرد پياده مداري نمونه مطالعاتي: بخشي از كرانه شرقي رودخانه كارون در شهر اهواز (پهنه خطي بين پل سلمان فارسي و پل غدير (پل هشتم))
814
ساماندهي رودخانه خشك شيراز به منظور برنامه ريزي و مديريت بحران
815
ساماندهي زيارتگاه توس و طرحموزه سفالينه هاي توس
816
ساماندهي زيارتگاه توس وطرح موزه سفالينه هاي توس
817
ساماندهي ساحل بوشهر
818
ساماندهي ساحلي بافت تاريخي محله كوتي وطراحي بخش مركزي آن
819
ساماندهي ساخت كالبد محله با استفاده از قواعد نحو ساخت نمونه موردي :محله كوشك نو يزد
820
ساماندهي ساختار فضائي محمدوه ميدان مركزي شهر رشت
821
ساماندهي ساختار فضايي شهر در جهت كاهش آسيب پذيري زلزله (نمونه موردي: بافت فرسوده شهر دوگنبدان مركز شهرستان گچساران)
822
ساماندهي سايت باستانشناسي تپه چغاگاونه شهر اسلام آبادغرب با رويكرد حفاظتي
823
ساماندهي سايت باستانشناسي چغاگاوانه در شهر اسلام آبادغرب با رويكرد حفاظتي
824
ساماندهي سايت هاي گردشگري در شهر سنندج با استفاده از GIS
825
ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي، از نيازمبنايي تا دارايي مبنايي در محدوده هاي مسئله دار شهري، نمونه موردي: محله فرحزاد تهران
826
ساماندهي سيستمي نقش هاي دستگاه هاي دولتي و عمومي در زنجيره تامين آب
827
ساماندهي سيماي بافت قديم شهر خرم آباد با توجه به حضور چشمه ها
828
ساماندهي سيماي شهري خيابان صفائيه ﴿ شهداي ﴾ قم
829
ساماندهي شبكه جمع آوري و دفع آبهاي سطحي ﴿ نمونه موردي پژوهش بخشي از محدوده منطقه 17 شهر تهران﴾
830
ساماندهي شبكه جمع آوري و دفع آبهاي سطحي( نمونه موردي پژوهش بخشي از محدوده منطقه 17 شهر تهران )
831
ساماندهي شبكه دسترسي بافت كالبد مجموعه تاريخي شهر يزد (نمونه موردي: مجموعه دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد)
832
ساماندهي شبكه دسترسي محلي در بافت تاريخي شهر يزد با تاكيد بر الگوي پر و خالي ﴿نمونه موردي : كوچه ناجي﴾
833
ساماندهي عرصه فعاليتهاي جمعي نمونه موردي ميدان امير چخماق
834
ساماندهي عشاير ﴿موانع ومشكلات﴾
835
ساماندهي علائم و نشانه هاي بصري در فضاهاي آموزشي و فرهنگي
836
ساماندهي عملكردي سبزه ميدان تهران
837
ساماندهي فرسودگي عملكردي در بافت روستا شهري نعيم آباد يزد
838
ساماندهي فضاهاي داخلي بيمارستان كودكان ﴿بخش كودك بيمارستان شهيد صدوقي يزد﴾
839
ساماندهي فضاهاي شهري با تاكيد بر خاطرات جمعي (نمونه موردي: خيابان قيام يزد)
840
ساماندهي فضاهاي مسكوني جبهه جنوب شرقي
841
ساماندهي فضاي فرصت در ايستگاه مترو
842
ساماندهي فضايي ، كالبدي شهر گلپايگان
843
ساماندهي فضايي بافت فرسوده شهر سقز با استفاده از GIS
844
ساماندهي فضايي بافت فرسوده محدوده محدوده لاله زار با رويكرد برنامه ريزي مشاركتي
845
ساماندهي فضايي بافت فرسوده محدودۀ بخش مركزي (منطقۀ يك) شهر اهواز با رويكرد برنامه ريزي مشاركتي
846
ساماندهي فضايي شهرستان بوكان
847
ساماندهي فضايي عملكردي بافت قديم بابل (محله پنج شنبه بازار)
848
ساماندهي فضايي كاربري اراضي شهري (فضاي سبز) مطالعه موردي شهر گرگان
849
ساماندهي فضايي كاربري اراضي شهري (فضاي سبز): مطالعه موردي شهر گرگان
850
ساماندهي فضايي محورهاي گردشگري استان كهگيلويه و بويراحمد
851
ساماندهي فضايي ميدان انقلاب اسلامي تهران با رويكرد ارتقا كيفيت پاسخدهي وعملكردي (پياده مداري) مراكز شهري با استفاده فناوري هاي ساخت سازه هاي شهري
852
ساماندهي فضايي ميدان دهكده المپيك و بافت مجاور واقع در منطقه 22 تهران
853
ساماندهي فضايي و ترافيكي ميدان ونك
854
ساماندهي فضايي-كالبدي شهر ماكو با تاكيد بر كاربري اراضي شهري
855
ساماندهي فعاليتي- رفتاري محور شهري مطالعه موردي خيابان سپه قزوين(چهارباغ سابق)
856
ساماندهي كاربريهاي ناسازگار شهري مورد مطالعه محله سيروس و سيداسماعيل منطقه 12 تهران
857
ساماندهي كالبدي خيابان بيهق سبزوار
858
ساماندهي كالبدي خيابان شهيد مصطفي خميني حدفاصل ميدان بهارستان تا چهارراه سرچشمه
859
ساماندهي كالبدي سفين قديم و طراحي الگوي مسكن بومي ( جزيره كيش )
860
ساماندهي كالبدي سفين قديم و طراحي الگوي مسكن بومي (جزيره كيش)
861
ساماندهي كالبدي كوچه اكبر آباد واقع در محله اكبر آباد شهر يزد با هدف تبديل آن به مركز محله
862
ساماندهي كالبدي گذربين دو تكيه تجريش گذر ذغال فروش ها
863
ساماندهي كالبدي مادي ها ، تلاشي در راستاي ارتقاي پايداري زيست محيطي شهر اصفهان
864
ساماندهي كالبدي مادي ها، تلاشي در راستاي ارتقاي پايداري زيست محيطي شهر اصفهان ﴿نمونه موردي : مادي نياصرم، حدفاصل محور چهارباغ و خيابان فردوسي﴾
865
ساماندهي كالبدي مجموعه فاميلي عربها
866
ساماندهي كالبدي مجموعه هاي فاميلي عربها﴿با رويكرد احياء و باززنده سازي﴾
867
ساماندهي كالبدي محور حركتي دزاشيب
868
ساماندهي كالبدي محيط پيرامون مجتمع هنر و معماري دانشگاه يزد
869
ساماندهي كالبدي ميدان بهارستان تهران
870
ساماندهي كشاورزي با تأكيد بر منابع آب﴿مطالعه موردي: دشت داراب﴾
871
ساماندهي كشاورزي با تاكيد بر منابع آب ﴿مطالعه موردي شهرستان كوهدشت﴾
872
ساماندهي گذر سرپولك، واقع در بازار تهران
873
ساماندهي گذرهاي تاريخي عباسقلي خان و باغ حسن خان با تكيه بر طرح مرمت و احياي سراي عزيزالله اف
874
ساماندهي گذرهاي محله گازرگاه بر حركت پياده و دوچرخه
875
ساماندهي گسترش كالبدي پراكنده شهر يزد 1386-1357 ﴿راهبردها و راهكارها﴾
876
ساماندهي لبه ساحلي بافت تاريخي محله كوتي و طراحي بخش مركزي آن
877
ساماندهي لبه ساحلي دز ﴿حد فاصله پل جديد تا امامزاده رودبند﴾
878
ساماندهي مادي نايج و طراحي مركز خدمات ناحيه اي به عنوان حلقه اتصال ما بين تخت فولاد و محوطه هاي مسكوني بلافصل آن ( حد فاصل خيابان آب 250 و خيابان فيض )
879
ساماندهي مادي نايج و طراحي مركزخدمات ناحيه اي به عنوان حلقه اتصال مابين تخت فولاد و محوطه هاي مسكوني بلافصل آن
880
ساماندهي ماديهاي اصفهان نمونه موردي نهرپاچنار بيد آباد
881
ساماندهي مبلمان شهري با تاكيد بر كاربري اراضي (نمونه مورد مطالعه :ناحيه 3 منطقه 2 ساري)
882
ساماندهي مجتمع هاي زيستي مبني برپتانسيل هاي محيطي در جهت كاهش آسيبها بر جوامع انساني در مواجههء باخطرات هسته اي - پرتوي ﴿تدوين معيار و اصول طراحي پناهگاه هاي پرتوي﴾
883
ساماندهي مجموعه دركه
884
ساماندهي مجموعه مسكوني با رويكرد معماري سبز
885
ساماندهي محدوده ميدان نبوت (هفت حوض) تهران با رويكرد پياده راهواري
886
ساماندهي محصول وبازار گردشگري در نواحي پيرامون شهري درود نيشابور
887
ساماندهي محلات تل و پنبه كاران
888
ساماندهي محلات شهشهان ، در دشت و سنبلستان اصفهان با رويكرد محله - مبنا
889
ساماندهي محله ء همت آباد وارائه الگوي مسكن
890
ساماندهي محله با رويكرد كاهش جرائم شهري
891
ساماندهي محله پايدار راهي به سوي توسعه پايدار شهري(نمونه موردي: شهرك نصر)
892
ساماندهي محله تل با تاكيد بر سرزندگي محله
893
ساماندهي محله جويبار اصفهان با رويكردآسيب پذيري ناشي از زلزله
894
ساماندهي محله حيات شاهي ﴿با تاكيد بر بازيابي هويت آن به عنوان محله مسكوني﴾
895
ساماندهي محله خورشيد از منطقه 12
896
ساماندهي محله خيرآباد يزد با تاكيد بر بعد كالبدي آن
897
ساماندهي محله شهباز واقع در منطقه 12
898
ساماندهي محله قلهك با تاكيد بر طراحي بخشي از خيابان دولت
899
ساماندهي محله كن با تكيه بر طراحي محور و ميدان پياده
900
ساماندهي محله مسكوني بر مبناي اصول امنيت اسلامي﴿ نمونه موردي: محله علي مالك دزفول﴾
901
ساماندهي محله همت آباد و ارائه الگوي مسكن
902
ساماندهي محله و طراحي موضعي فضاهاي عمومي و منظر كلي مركز محله اوين
903
ساماندهي محله ي چهارسو آجري با تاكيد بر طرح كالبدي گذر شمالي جنوبي آن
904
ساماندهي محله ي سنبلستان اصفهان با رويكرد محله - مبنا
905
ساماندهي محله يعقوبي
906
ساماندهي محور انقلاب حدفاصل ميدان انقلاب تا فردوسي با هدف سرزندگي و اولويت حركت پياده با ارتقا ديد فرهنگي
907
ساماندهي محور اول جويباره اصفهان با تأكيد بر جلوگيري از ورود وسايل نقليه موتوري به داخل بافت
908
ساماندهي محور تجاري دوشنبه بازار فروشان ﴿سده﴾ و طراحي گره هاي تجاري
909
ساماندهي محور دارآباد با تأكيد بر موضوع پياده مداري
910
ساماندهي محور فردوسي حدفاصل خيابان جمهوري تا ميدان فردوسي با تاكيد بر احياي هويت تاريخي محور
911
ساماندهي محور فرهنگي، تاريخي و گردشگري در محدوده بافت تاريخي شهر يزد
912
ساماندهي محور مادي با رويكرد رنگ ( نمونه موردي مادي فرشادي در خيابان چهارباغ عباسي)
913
ساماندهي محور مسجد جامع تا برج و ساعت
914
ساماندهي محوربلوار كشاورز با ديدگاه فرهنگي - هنري
915
ساماندهي محوطه بناي منارجنبان اصفهان
916
ساماندهي محوطه پيراموني درخت كهنسال سرو واقع در شهرستان ابركوه در راستاي جذب گردشگران داخلي و خارجي و توسعه گردشگردي
917
ساماندهي محوطه كليساي سنت استپانوس و طرح مرمت پيشنهادهاي برج ناقوس آن
918
ساماندهي محيط كالبدي محله خيام ايلام با تاكيد بر مشاركت مردم
919
ساماندهي مراكز محلات ناحيه حسن آباد كرج
920
ساماندهي مرزبندي محلات شهري ، با تأكيده بر ادراك ذهني ساكنين ( مورد پژوهي : محلات منطقه 1 تهران )
921
ساماندهي مسير پياده بين ميادين قدس و تجريش ﴿خيابان شهرداري﴾
922
ساماندهي مسير گردشگري منتهي به باغ تاريخي فين كاشان با الهام از الگوهاي بومي
923
ساماندهي مسير ورودي خرانق ﴿ از ديدگاه نشانه شناسي در معماري﴾
924
ساماندهي مسيرهاي پياده شهر ميبد
925
ساماندهي منظر بزرگراه نواب به كمك كفسازي و عناصر كف با طراحي منظر كف
926
ساماندهي منظر شهري با تاكيد بر بهبود تصوير ذهني شهروندان(نمونه موردي : چهارراه ميدان گرگان)
927
ساماندهي ميدان تجريش با اولويت حركت پياده
928
ساماندهي ميدان مشتاقيه كرمان با تاكيد بر يك عنصر معماري
929
ساماندهي نظام فضايي سكونتگاههاي روستايي ( مطالعه موردي : دهستان بازفت )
930
ساماندهي نظام فضايي سكونتگاههاي روستايي ( مطالعه موردي : دهستان بازفت )
931
ساماندهي نظام فضايي سكونتگاههاي روستايي ( مطالعه موردي : دهستان بازفت )
932
ساماندهي نظام كاربري و فعاليت شهري با بهره‌گيري از الگوي رشد هوشمند (مورد پژوهي: محله حكيميه تهران)
933
ساماندهي نماهاي شهري باتاكيد بر هويت ايراني نمونه موردي شهر تهران محله پونك
934
ساماندهي نوين فضا
935
ساماندهي و احيا ساختار فضائي - كالبدي بافت قديم شهر بهشهر
936
ساماندهي و احيا ساختار فضائي -كالبدي بافت قديم شهر بهشهر
937
ساماندهي و احيا محور مسجد جامع قم تا امامزاده حمزه با تاكيد بر نقش مسجد جامع (با تكيه بر اصول پياده مداري)
938
ساماندهي و احيا مركز روستاي قهي با نگاهي به مرمت مسجد جامع روستا
939
ساماندهي و احيا مسجد مطلب خان خوي
940
ساماندهي و احياء گذر مرادي (اقبال السلطنه) در عودلاجان
941
ساماندهي و احياي محور فرهنگي - تاريخي ملارستم - امامزاده در مراغه
942
ساماندهي و ارتقا كيفي سيما و مناظر شهري در محمدوده ورودي شهر قم از سمت جاده جعفريه
943
ساماندهي و بازآفريني مركز محله در بافت تاريخي شهر شيراز با رويكرد ارتقاء امنيت
944
ساماندهي و باززنده سازي گذرهاي تاريخي شهر شيراز جهت رونق صنعت گردشگري (نمونه موردي : گذر حاج زينل شيراز)
945
ساماندهي و برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري روستايي شهرستان تيران وكرون
946
ساماندهي و برنامه ريزي فضايي - كالبدي بافت تاريخي بيرجند
947
ساماندهي و بهسازي بافت قديم ، نمونه موردي ، محله فهادان يزد
948
ساماندهي و بهسازي بافت قديم شهر كاشان با توجه به خطرات ناشي از زلزله
949
ساماندهي و بهسازي معماري داخلي موزه ملي ايران سالن نمايش آثار موزه ايران باستان
950
ساماندهي و توانمند سازي اسكان غير رسمي شهر اهواز: كوي منبع آب
951
ساماندهي و توانمند سازي اسكان غير رسمي محله حسين آباد در شهر كاشمر
952
ساماندهي و توانمندسازي بافت قديم شهر آران و بيدگل
953
ساماندهي و توانمندسازي محله جنگلده شهر علي آباد كتول
954
ساماندهي و سطح‌بندي كانون‌هاي گردشگري (مطالعه موردي استان چهارمحال و بختياري)
955
ساماندهي و طراحي الگوي مجتمع زيستي عشاير عشاير كرمان- ايل سليماني- طايفه عليدادي
956
ساماندهي و طراحي سالن اصلي اداره پست منطقه 19 تهران
957
ساماندهي و طراحي كناره رودخانه ﴿نمونه موردي : رودخانه بابلسر﴾
958
ساماندهي و طراحي محور تجاري - خدماتي تربت حيدريه
959
ساماندهي و طراحي محور شهري محله باغ شاطر تهران
960
ساماندهي و طراحي مركز محله چيذر تهران
961
ساماندهي و طراحي مناطق مسكوني دربرابر حوادث هسته اي با تاكيد بر مساله تشعشع باران راديو اكتيوي ﴿شهر جديد پرديس ﴾
962
ساماندهي و طراحي موضعي بافت آسيب پذير محدوده امام زاده قاسم ﴿ واقع در منطقه 1 تهران ﴾
963
ساماندهي و طراحي موضعي محله بوعلي تهران
964
ساماندهي و طراحي موضعي محله جماران ﴿منطقه يك شهرداري تهران﴾
965
ساماندهي و طراحي موضعي محله قيطريه ﴿ واقع در منطقه يك شهر تهران ﴾
966
ساماندهي و معاصرسازي محله 7 منطقه 17 تهران و طراحي مركز محله ﴿ حدفاصل بزرگراه نواب ، خيابان شيخ محمدي و خيابان هلال احمر ﴾
967
ساماندهي و مكان يابي پاركينگهاي عمومي در شهر رشت با استفاده از GIS
968
ساماندهي و مكان يابي مراكز اقامتي- سياحتي گردشگري شهر بجنورد با استفاده از مدل ANpو gIS
969
ساماندهي وبرنامه ريزي راهبردي شهر سيرجان با تاكيد بر سالمندان
970
ساماندهي ورودي شهر آباده با تاكيد بر هويت شهري
971
ساماندهي ورودي شهر با رويكرد هويت بخشي فرهنگي (مطالعه موردي:ورودي شرقي شهر ساري)
972
ساماندهي ورودي شهر نجف آباد ﴿مسير اصفهان- نجف آباد﴾
973
ساماندهي ورودي غربي شهر گرگان
974
ساماندهي ورودي هاي چندعملكردي شهر بانه با رويكرد برنامه ريزي طراحي محور
975
ساماندهي وضعيت پاراترانزيت در شهرهاي ايران (مطالعه موردي، اصفهان)
976
ساماندهي وطراحي محور تجاري - خدماتي تربت حيدريه
977
ساماندهي يك محدوده پياده مدار پايدار
978
ساماندهي يك محدوده پياده مدار پايدار خيابان ستارخان حد فاصل فلكه دوم صادقيه تا تقاطع خسرو
979
ساماندهي يك محدوده پياده مدار پايدار﴿خيابان ستارخان حد فاصل فلكه دوم صادقيه تا تقاطع خسرو﴾
980
سامانه ارائه اطلاعات و مخاطرات امنيتي آدرس ها و نرم افزار عامل آن جهت پيكربندي خودكار فايروال
981
سامانه ارسال نمره دانشجويان از طريق پيامك
982
سامانه استخراج آزاد اطلاعات در زبان فارسي
983
سامانه اسلم براي سيستم چند ربات در محيط ديناميك
984
سامانه اطلاعاتي موسسات فناور مركز رشد پارك علم و فن آوري اقبال
985
سامانه اعتماد و اعتبار در اينترنت اشياء با استفاده از دفتر كل توزيع‌شده
986
سامانه انتخاب واحد اينترنتي
987
سامانه اوقات شرعي جهاني تحت وب
988
سامانه اي براي تشخيص پاره اي از حملات تزريق كد SQL
989
سامانه بارگيري در پايانه بار
990
سامانه برخط رزرو غذا
991
سامانه بيمه درمان الكترونيك به همراه پياده سازي
992
سامانه بينايي ماشين براي تشخيص زبان اشاره فارسي ناشنوايان و تبديل به متن در پس زمينه پويا
993
سامانه پايش 8 كانال مبتني بر مبدل آنالوگ به ديجيتال 16 بيتي با چهار محدوده ورودي و واسط SpI
994
سامانه پشتيبان تصميم گيري در راستاي حكمروايي هوشمند شهري نمونه موردي ك شهر تهران
995
سامانه پويا و جامع تركيبي مديريت، رديابي و كنترل به منظور پرداخت، تبليغات و امنيت ناوگان، موسوم به OPA
996
سامانه پيشنهاد دهنده با استفاده از مدل سازي امتيازات ضمني كاربران با شبكه بيز
997
سامانه پيشنهاد دهنده خبر مبتني برهيجان
998
سامانه تشخيص نفوذ بر اساس جريان هاي شبكه: رويكردي مبتني بر تحليل داده هاي كلان
999
سامانه توصيه‌گر بر مبناي شناسايي جوامع كالا در شبكه كالاها و مصرف‌كنندگان
1000
سامانه جامع امور گمركي بر رضايتمندي مشتريان شركتهاي پتروشيمي در گمرك منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي با تاكيد بر نقش ميانجي شفافيت
بازگشت