<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
سبزپري ﴿ضميمه : تصاويري از : جزيره هرمز و اجراي تاتر سبزپري ﴾
2
سبك ادبي اشعار آييني يغماي جندقي و خاندان او
3
سبك ادبي غزل هاي حكيم شفائي اصفهاني
4
سبك ازوبا نگاهي به فيلم داستان توكيو
5
سبك استقرايي در روش كنج متحرك كارتان و كاربرد آن در تئوري ناورداي كلاسيك
6
سبك تصميم گيري خريد كندال غالب در انواع سبك زندگي والس
7
سبك رهبري مديران و رضايت شغلي مديران
8
سبك زباني سفر‌نامه‌ هاي ناصرالدين‌ شاه
9
سبك زندگي از ديدگاه امام علي ﴿ع﴾
10
سبك زندگي اقتصادي در حوزه مديريت پول و بدهي با رويكرد اسلامي
11
سبك زندگي اقتصادي در سنت امام علي (ع)
12
سبك زندگي ايرانيان عصر صفوي، عوامل موثر بر شيوه ي پوشش
13
سبك زندگي خانوادگي در سنّت امام علي (ع)
14
سبك زندگي خانواده اسلامي از منظر آيات و روايات
15
سبك زندگي خانواده اسلامي از منظر آيات و روايات
16
سبك زندگي در گلستان سعدي و مقايسۀ آن با قابوس‌نامه
17
سبك زندگي ديني سرپرستان خانوار شهر بهشهر
18
سبك زندگي زن از منظر قرآن و روايات (مورد مطالعه؛ روايات باب النكاح)
19
سبك زندگي زنان شاغل مطالعه موردي معلمان مقطع راهنمايي شهر ساري
20
سبك زندگي عبادي در سنت امام علي (عليه السلام)
21
سبك زندگي مخاطبين موسيقي مردم پسند در تهران معاصر
22
سبك زندگي مطلوب همسران از منظر اخلاق اسلامي
23
سبك سازي شناور تندرو
24
سبك سازي نفت خام بوسيله نانوكاتاليستهاي فعال شده با امواج فراصوت و بهينه سازي راكتور آن
25
سبك سنن عطار در منطق الطير
26
سبك شعر فارسي در دوره قاجاريه
27
سبك شناسي آثار فرصت الدوله شيرازي در فرش دست باف كرمان با تاكيد بر كتاب آثار العجم و فرش تخت جمشيد
28
سبك شناسي آثارباستاني پاريزي
29
سبك شناسي آيات برزخ
30
سبك شناسي ادبي در شعر منوچهر آتشي
31
سبك شناسي اذبيات داستاني كودك ونوجوان (انتشارات كانون پرورش فكري)
32
سبك شناسي اشعار حسين پژمان بختياري
33
سبك شناسي اشعار حسين پژمان بختياري
34
سبك شناسي اشعار سيدمحمد طاهري شهاب
35
سبك شناسي اشعار فارسي مولانا خالد نقشبندي
36
سبك شناسي اعجاز بلاغي قرآن درمثنوي معنوي
37
سبك شناسي بيگانگي (اغتراب) در شعر مظفر نواب بر اساس نظريه وسيله و هدف مرتن
38
سبك شناسي تاريخ طبرستان
39
سبك شناسي تذكره الاوليا عطار
40
سبك شناسي تطبيقي آثار طراحان فرش اصفهان مورد پژوهي(جعفر رشتيان و شاگردان ممتاز: احمد شكراني، سيد محمدعلي مؤيدي)
41
سبك شناسي تطبيقي عناصر روايي دو رمان «زنان بدون مردان» شهرنوش پارسي پور و «سرگذشت نديمه» مارگارت اتوود با تكيه بر متغير جنسيت و آستانه متن
42
سبك شناسي توصيفي گرشاسب نامه اسدي طوسي
43
سبك شناسي جهانشاه نامه پريشان
44
سبك شناسي خط نستعليق سلطان علي مشهدي بررسي و تحليل كتابت بوستان سعدي موجود در موزه ملي ملك به رقم سلطان علي مشهدي و تطبيق آن با ديگر آثار وي)
45
سبك شناسي ديوان حكيم لعلي از لحاظ زباني، ادبي و فكري
46
سبك شناسي سوره اعراف
47
سبك شناسي شعر ديني سيد حيدرحلي
48
سبك شناسي شعر شاعران پايداري دهۀ شصت با تكيه بر آثار حسن حسيني و احمد عزيزي
49
سبك شناسي شعر منوچهر آتشي بر اساس نظريه ي روايت شناسي و شعرشناسي
50
سبك شناسي غزل جنگ
51
سبك شناسي غزل معاصر ﴿ 1357-1370﴾ با تكيه بر شعر پنج شاعر ﴿ امين پور، ابتهاج، منزوي، شفيعي كدكني، بهمني﴾
52
سبك شناسي فرهنگ شاعران دفاع مقدس
53
سبك شناسي كتاب التصفيه في احوال المتصوفه معروف به صوفي نامه
54
سبك شناسي كتاب التصفيه في احوال المتصوفه معروف به صوفي نامه
55
سبك شناسي كتب احتجاجي شيعه(احتجاج طبرسي – نهج الحق و كشف الصدق – الفين – الصوارم المهرقه و دلائل الصدق)
56
سبك شناسي كتب تاريخي عصر صفوي
57
سبك شناسي متون نثر عرفاني ( كشف المحجوب ، اسرارالتوحيد، رساله ي قشريه ، مرصادالعباد)
58
سبك شناسي مجالس سبعه مولانا
59
سبك شناسي موسيقي از دوره باروك تا اوج رومانتيك
60
سبك شناسي نقاشي كودكان
61
سبك شناسي نقشه هاي فرش موجود در شركت سهامي فرش كرمان﴿اواخر قاجار تا اواخر پهاوي﴾
62
سبك شناسي نوحه هاي دفاع مقدس با تكيه بر نوحه هاي حبيب الله معلّمي
63
سبك شناسي نوروزنامه
64
سبك شيوه هاي فرزند پروري والدين با سبك هويت نوجوانان
65
سبك فراغتي و نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان منطقه كيانپارس شهر اهواز
66
سبك لوئي چهاردهم و نمايشنامه تارتوف
67
سبك مديريتي مديران و تاثير ان بر انگيزه شغلي كاركنان
68
سبك نثر ادبي علي شريعتي
69
سبك نگارشي زنانه در كتاب دا
70
سبك هاي دلبستگي و سبك هاي هويت نوجوانان دبيرستاني شهرستان اصفهان
71
سبك هاي رهبري مديران ورابطه آن باخلاقيت مديران
72
سبك هاي زندگي سالمندان در شهر اصفهان
73
سبك هاي طراحي پوسترهاي فرهنگي در ايران
74
سبك هاي مديريت و رضايت شغلي كاركنان در مدارس
75
سبك هنر ايراني در تصاوير زنان تصوير شده در دهه شصت، هفتاد و هشتاد در مجله كيهان بچه ها
76
سبك‌ شناسي اشعار فاطمي شاعران دهۀ 60
77
سبك‌شناسي سور مسبّحات قرآن كريم
78
سبك، خصوصيات و آثار ايرج ميرزا
79
سبكسازي تهمانده برجهاي آتمسفريك و خلا در پالايشگاههاي نفت
80
سبكهاي مديريت در قرآن
81
سبكهاي والديني و شكل گيري هويت فرزندان در شهر برازجان
82
سپي
83
ستارگان دوتائي
84
ستاره سازي در بازار موسيقي پس از انقلاب اسلامي ايران با توجه به پديده بت وارگي كالايي در موسيقي مردم پسند غرب
85
ستاره‌شناسي و ستاره خواني در ايران دوره‌ي ايلخاني (736 – 656 ه.ق)
86
ستال تهيه نانوكامپوزيت فريت روي كربن فعال تهيه شده از پوست گردو و كاربرد آن به عنوان جاذب در حذف رنگ بنفش كريستال
87
ستايش نور
88
ستايش ونيايش خالق درالهي نامه عطارنيشابوري , hymn and worship of god hn elahinameh attar
89
ستراتيگرافي و تكتونيك منطقه شاه كوه
90
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺪل ﻧﺖ اﻓﺰايش ناب در راﺳﺘﺎي افزايش بهره وري نگهداري و تعميرات
91
ستنز،شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي co(bnzacdien)(amine) Amine=bzian, prldn, pprldn,py,3 -mepy,4 -mepy, N-Melm وبررسي عوامل فضايي در اين كمپلكسها
92
سته بندي لوازم آرايشي و بهداشتي
93
سحر در فقه و مباني حقوق اسلامي
94
سحر و جادوگري در قرآن كريم و احاديث با تكيه بر تفاسير عرفاني شيعي و تسنن (كشف الاسرار و بيان السعاده)
95
سخت افزار
96
سخت افزار توليدكننده ي اعداد شبه تصادفي مبتني بر شيفت رجيستر با فيدبك غيرخطي
97
سخت افزار در حلقه
98
سخت افزار وشبكه
99
سخت كاري سطحي ليزري فولاد 420AISI و ارزيابي رفتار خوردگي الكتروشيميايي آن
100
سخت كردن فولاد
101
سختي در حلقه‌ها
102
سختي سنجي و شناسايي اجزاي ريز ساختار چدن نشكن آتمپر شده
103
سخن كاوي نقادانه از سر مقالات فارسي زبان بعد از جنگ تحميلي
104
سخن و آداب آن در نهج البلاغه (اطلاعات اين مدرك در 8131 موجود مي باشد).
105
سخن وآداب آن درنهج البلاغه
106
سخنگوي الكتروني (VOCODER)
107
سخنوري نزد ارسطو بر اساس رتوريكا
108
سخني چند درباره شيخ بهاءالدين محمد عاملي
109
سد محمد رضا شاه پهلوي(دز)
110
سد مخزني و نيروگاه آبي كرخه
111
سدسازي و تأثير آن بر مناطق روستايي (مطالعه موردي: سد ژاوه در شهرستان سنندج)
112
سدها و نقش آنها در توسعه پايدار با نگرشي بر توسعه پايدار شهر باباحيدر
113
سدهاي سنگريزه اي با تزريق دوغاب سيمان
114
سدهاي لاستيكي
115
سديم و نمكهاي آن در ايران
116
سر پناه ايستگاه اتوبوس براي شهر تهران
117
سر درد اطفال
118
سر و مكانيزمهاي نئوماتيكي
119
سراميك
120
سراميك
121
سراميك
122
سراميك جهت فضا سازي محيط كودكان ﴿ با الهام از نقوش غارهاي لرستان
123
سراميك در فضاهاي محيطي
124
سرانجام نفوس انساني پس از مرگ در فلسفه سهروردي و حكمت زرتشت
125
سرانجام نفوس انساني پس ازمرگ درفلسفه سهروردي وحكمت زرتشت
126
سرانجام نگارگري در هنر معاصر ايران
127
سرانه فضاي ورزشي آموزش و پرورش شهرتهران
128
سراي دوستي ﴿مركز همايش هاي اقوام خوزستاني﴾
129
سراي رنگين كمان (شيرخوارگاه)
130
سراي سالمندان
131
سراي سالمندان
132
سراي سالمندان
133
سراي سالمندان شهرستان دزفول
134
سراي سالمندان( مهر)
135
سراي عرفان عين القضات همداني
136
سراي عروج﴿كانون اصلاح وتربيت كودكان ونوجوانان پسر تهران﴾
137
سراي كاروان ﴿مجموعه علمي اقامتي در كوير مرنجاب﴾
138
سراي كتاب اهواز
139
سراي كوهنوردي و گردشگري روستاي خفر پادنا
140
سراي محله ي سعادت آباد
141
سراي محله: مجتمع فرهنگي- تفريحي
142
سراي مشاهير گرگان در قالب شاخصه هاي بومي
143
سراي موسيقي
144
سراي موسيقي ايران
145
سراي موسيقي ايران
146
سرايت پذيري بين بازار نفت و بازارهاي مالي: رويكرد وابستگي اكستريمال
147
سرايندگان لري گوي و نمونه اي از اشعارشان
148
سرب (توليد و فرآوري - مواد مصرف )
149
سرب و روي ايران و ارزش اقتصادي آن
150
سرباره فسفر فعال سازي شده با قليا به عنوان چسباننده پليمري معدني: توليد آزمايشگاهي و شناسايي
151
سرپناهي براي بي خانمانان بروجرد (با رويكرد بازپروري)
152
سرپوش زنان ايراني از كهن ترين زمان تاعصر حاضر
153
سرچشمه هاي آفرينش و اجراي موسيقي در خيابان هاي شهر تهران
154
سرچشمه هاي ايراني امثال و حكم فارسي در متون عربي و فارسي(مطالعه مورد پژوهانه اخلاقيات در ايران باستان)
155
سرچشمه هاي زيبايي شناختي در آثار چهار شاعر معاصر (با تكيه بر آخرين دهه عمر شاعري)
156
سرچشمه هاي فرهنگي آيين نبرد در هنر نگارگري ايران ﴿قرن 8 تا 10 ه.ق﴾: يك مطالعه تطبيقي
157
سرد كردن پوست سر براي جلوگيري از ريزش مو هنگام شيمي درماني
158
سردخانه دوازده هزار تني ترانزيتي در مرز ايران و تركيه
159
سردخانه سيار
160
سردكن خورشيدي
161
سرديس اسب ايجاد فرمهاي انتزاعي از سراسب با چوب
162
سرّ حديث عشق در آفرينش آدم
163
سرريزهاي تحقيق و توسعه، يكپارچگي هاي تجاري و گسترش جريان هاي تجاري در منتخبي از كشورهاي شرق و غرب آسيا و اقيانوسيه
164
سرريزهاي تكنولوژي از طريق تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر بهره وري: مورد كشورهاي OECD و Non- OECD
165
سرزمين افغانستان
166
سرزمين مقدس (مكه و مدينه )
167
سرزمين من ايران : طراحي براي ديواركوب از چشم اندازهاي ايران
168
سرزمين و مردم افغانستان
169
سرزمين و مردم چينThe Chinse People and the Chines Earth
170
سرزندگي در فضاهاي عمومي نمونه موردي ميدان امام حسين
171
سرزندگي محيط هاي شهري رهيافتي كارآمد در جهت زيست پذيري شهري نمونه موردي محلات بابل
172
سرزنده سازي فضا با اولويت بخشي به پياده در حدفاصل ميدان انقلاب تا چهارراه وصال
173
سرشت نمايي تقريبي تصويري و تزريقي بودن مدول هاي باناخ
174
سرشت نمايي گروههاي متناهي توسط مرتبه عناصرشان
175
سرشت‌نمايي ويژگي‌هاي الاستيك بافت‌‌هاي زيستي نرم با استفاده از الاستونگاري فراصوت
176
سرشتنمايي اعمال پوياي جريان اطلاعات امن در زبانهاي برنامه سازي
177
سرشتنمايي صوري اعمال خط مشي امنيتي با استفاده از بازنويسي خودكار برنامه
178
سرطان سينه
179
سرطان معده ومري
180
سرطانهاي شغلي
181
سرطانهاي شغلي
182
سرعت بخشيدن به الگوريتم مقايسه ساختار سوم پروتئين با استفاده از پياده سازي روي تراشه ي FPGA
183
سرعت بخشيدن به الگوريتم موتيف ياب در شبكه هاي زيستي با استفاده از پياده سازي برروي پردازنده هاي گرافيكي
184
سرعت بخشيدن به همگرائي آلگوريتم BP و كاهش ساختار شبكه عصبي MLP
185
سرعت سنج تصويري
186
سرعت سنج ديجيتال
187
سرعت سنج نوري
188
سرعت سنجي دوپلري- ليزري (LDV)
189
سرعت سنجي دوپلري ليزري شعله ها
190
سرعت نفوذ برخي سيالات الكتروليت و غير الكتروليت در ميكرو و نانو لوله هاي شيشه اي
191
سرقت تعزيري
192
سرگئي ايزنشتاين ، زندگي و آثار
193
سرگذشت بناي پيربكران با رويكرد تاريخ فرهنگي
194
سرگذشت زنان اهل بيت﴿س﴾حاضر دركربلا پس از شهادت امام حسين﴿ع﴾
195
سرلشكر محمد حسين آيرم و نقش او در تحولات سياسي و اجتماعي عصر رضاشاه
196
سرمادرماني و شيمي درماني Sprout tips سيب زميني به منظور توليد گياهان عاري از ويروس هاي PLRV و PVY
197
سرمايش خورشيدي
198
سرمايش ساختمان در تابستان با استفاده از سيستم سرمايش مستقيم در اقليم معتدل و مرطوب
199
سرمايش صنعتي در اماكن سكوني در ايران قديم
200
سرمايش مغناطيسي با استفاده از آلياژها
201
سرمايش و گرمايش ساختمان با انرژي خورشيدي
202
سرمايش و گرمايش يك واحد چهار طبقه با استفاده از پمپ‏هاي زمين گرمايي
203
سرمايش واگن مسافربري
204
سرمايه اجتماعي
205
سرمايه اجتماعي درون گروهي و نابرابري هاي اجتماعي مطالعة موردي شهر سنندج
206
سرمايه اجتماعي و احساس امنيت درمناطق مرزي استان كرمانشاه (مطالعه موردي شهرستان هاي پاوه و جوانرود)
207
سرمايه اجتماعي و تاثير آن بر رضايت شغلي اعضاي هيئت علمي دانشكده هاي تربيت بدني ايران و ارائه مدل بهينه
208
سرمايه اجتماعي و تاثير آن بر رضايت شغلي در بيمارستانهاي خصوصي منتخب تهران
209
سرمايه اجتماعي و تاثير آن بر رضايت شغلي در سازمان امور مالياتي استان مازندران
210
سرمايه اجتماعي و تاثير آن بر كيفيت سازمان
211
سرمايه اجتماعي و تاثير آن بررضايت شغلي اعضاي هيات علمي دانشكده هاي تربيت بدني ايران وارائه مدل بهينه
212
سرمايه اجتماعي و رشد اقتصادي، مطالعه مقايسه ‌اي بين كشورهاي با سرمايه اجتماعي بالا و كشورهاي با سرمايه اجتماعي پايين
213
سرمايه اجتماعي ونظام سياسي ( با تاكيد برامنيت ) در نهج البلاغه
214
سرمايه انساني
215
سرمايه گذاري بهينه با استفاده از بازي هاي ديفرانسيلي تصادفي با مجموع ناصفر
216
سرمايه گذاري در بورس
217
سرمايه گذاري در تكنولوژي اطلاعات و تاثير آن بر عملكرد تجاري موسسات توليدي استان اصفهان
218
سرمايه مورد نياز براي ايجاد هر شغل در صنايع توليدي ايران
219
س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌ ن‍ه‍ادي‌ ، ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ي‌ و ن‍ق‍دي‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
220
سرنمون قرباني و بلاگردان در تراژدي مدرن ؛ مطالعه موردي اتاق ورونيكا اثر آيرا لوين
221
سره نويسي و سره نويسان در قرن چهاردهم
222
سرو ولو الكتروهيدروليك
223
سروو سوپاپ ها
224
سرويس پاركينگ ياب بيسيم براي شهر هوشمند
225
سرويس فشرده سازي فعال با استفاده از شبكه هاي
226
سرويس فشرده سازي فعال با استفاده از شبكه هاي فعال
227
سرويس نظارت بر طيف آگاه به زمينه مبتني بر سنجش جمعيتي
228
سرويس هوشمند سازي تعيين كالري ميوه ها با استفاده از يادگيري عميق
229
سرويس و نگهداري ماشين آلات
230
سرويس و نگهداري ماشين آلات صنعتي
231
سرويس واقعيت افزوده شناسايي اشيا و ايجاد تغييرات در آن از طريق مدل رايانش ابري
232
سرويسهاي متحرك ماهواره اي
233
سرويسهاي متفاوت (SERV DIFF) در اينترنت
234
سري بي پايان وفوريه
235
سري زماني
236
سري زماني
237
سري زماني محض و بررسي سري زماني در توليدات ماهانه كارخانه گوني بافي
238
سري هاي تواني ، تابع هاي خاص و مساله مقدار مرزي
239
سري هاي زماني
240
سري هاي زماني " داده هاي هواشناسي استان گلستان "
241
سري هاي زماني چندمتغيره و كاربردهاي آن
242
سري هاي زماني خطي آلفا-پايدار
243
سري يادداشتهاي تحقيقاتي شماره 7 (1963) شهر ايراني شيراز
244
سريال كمدي موقعيت انگليسي : يك بررسي ساختاري
245
سرياليسم
246
سريهاي زماني
247
سريهاي زماني با توزيعهاي كناري نيمه - پايدار گسسته
248
سريهاي زماني با حافظه طولاني و پيش بيني هاي كوتاه مدت
249
سريهاي زماني فازي
250
سريهاي زماني و بررسي رطوبت موجود در هوا با استفاده از آن
251
سسنجش و مقايسه ويژگيهاي فيزيكي نخهاي حجيم
252
سسيل . ب . دوميل
253
سشوار مسافرتي
254
سطح انرژي پتانسيل حاصل ازبرهم كنش با استفاده از روش اختلال تعديل يافته تقارني
255
سطح بندي بيماران اسپونديليت آنكيلوزان به روش سيستم استنتاج فازي بر پايه شبكه عصبي تطبيقي بهينه شده از طريق الگوريتم بهينه سازي گروه ميگوها
256
سطح بندي درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان كرمانشاه بر اساس خدمات روستايي با استفاده از مدل چند معياره تاپسيس
257
سطح بندي دشت ماهيدشت برمبناي شاخص فقرآبي : دستاوردهايي براي مديريت هماهنگي ترويج استان كرمانشاه
258
سطح بندي سكونتگاههاي شهرستان رضوانشهر
259
سطح بندي نشانه هاي شهري در خيابان انقلاب ﴿ حدفاصل ميدان انقلاب تا ميدان فردوسي ﴾
260
سطح بندي و برنامه ريزي فضاهاي گردشگري در شهر بندرانزلي با تاكيد بر زيرساخت هاي شهري
261
سطح حاكميت استراتژي شايسته گزيني و مديديت استعدادها در ادارات دولتي شهرستان بابل
262
سطح دانشجويان مهندسي بر اساس سيفر در تمارين سخنراني استراتزي هاي مورد استفاده مشكلات و نظرات آنها
263
سطح عناصر سنگين در خون شهروندان اصفهاني مبتلا به ام- اس با استفده از روش فعال سازينوتروني
264
سطح معني داري متا رگرسيون در آزمون فرض استاندارد
265
سطح مقطع غير انحصاري توليد باريون هاي دو طعم سنگين bc و bc درLEP
266
سطح مقطعهاي توليد اشعه X در انرژيهاي متفاوت براي لايه K,1 به وسيله پروتون و دوترون و آلفا براي 92=>Z=>4
267
سطح، فضاي بيكران
268
سطوح بسته اساسي بر روي منيفلدهاي سه بعدي مرزدار
269
سطوح شادي از نگاه اخلاق اسلامي
270
سطوح ويژه طيفي
271
سعادت از نظر علم اخلاق
272
سعادت و شقاوت از نظر فارابي، ابن سينا و ملاصدرا
273
سعادت و شقاوت نفس از ديدگاه سهروردي
274
سعدالدوله و جنبش مشروطه ايران
275
سعودت و نحوست ايام از منظر قرآن و روايات
276
سفارت آلمان در تهران
277
سفارت ايران در آرژانتين
278
سفارت ايران در آلمان
279
سفارت ايران در آلمان
280
سفارت ايران در اسپانيا
281
سفارت ايران در استراليا
282
سفارت ايران در ايتاليا
283
سفارت ايران در برزيل
284
سفارت ايران در بلژيك
285
سفارت ايران در ژاپن
286
سفارت ايران در سوئد
287
سفارت ايران در لبنان
288
سفارت ايران در مصر
289
سفارت ايران در هندوستان
290
سفارت خانه اتيوپي در ايران
291
سفارت خانه جمهوري اسلامي ايران در برزيل
292
سفارت خانه جمهوري اسلامي ايران در برزيل
293
سفارتخانه ايران در مالزي
294
سفارتخانه و رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. رام الله. فلسطين
295
سفارشي سازي انبوه مسواك كودك
296
سفال
297
سفال
298
سفال ايراني درپگاه اسلام آيينه دار تحولات فرهنگي
299
سفال تپه حصار دامغان
300
سفال تپه حصار دامغان
301
سفال و سفالگري در رابطه با معماري و معماري داخلي
302
سفال و سفالگري در رابطه با معماري و معماري داخلي
303
سفالگري بدون چرخ
304
سفالگري بدون چرخ
305
سفالينه هاي زرين فام ايران درقرن هفتم هجري
306
سفر با قطار ﴿مستند نگاري ايستگاه قطار﴾
307
سفر با محمل ها
308
سفر در قاب زمان؛ بيان ذهنيت و خاطره در انيميشن با روايت غيرخطي (با تكيه بر برخي از آثاركوتاه انيميشني يرژي كوچيا و يوري نورشتاين)
309
سفر قهرمان در مثنوي مولوي (با رويكرد به تك اسطوره جوزف كمبل)
310
سفر و عكاسي
311
سفرخوب، سفر بد (تصوير سازي توهمات تصويري مصرف كنندگان ال اس دي)
312
سفرنامه نويسان اروپايي و ساختار قدرت در ايران عصر قاجار (از تأسيس تا مشروطيت)
313
سفره آردي (گليم ) روستاي مهنج
314
سفرهاي آفاقي و تاثير آن در تحول روحاني عرفا با توجه به متون برجسته ي ادب عرفاني قرن پنجم تا پايان قرن هفتم هجري
315
سفيد گري سريع پنبه
316
سفيد گري كالاي سلولزي در حمام شستشو به روش الكتروليز
317
سفيدگري پارچه پنبه اي
318
سفيدگري پنبه ، نگرشي ديگر
319
سفيدگري و آهارگيري همزمان كالاي پنبه اي خام با كاربرد پتاسيم پر منگنات
320
سفيدگري و پشمينه كردن نخ جوت
321
سفيدگري و كلرينه كردن كالاي پشمي
322
سفيدي و سياهي (ترجمه كتاب "البياض و السواد من خصائص حكم العباد في نعت المريد والمراد" ابوالحسن علي بن الحسن السيرجاني ).
323
سقاخانه مرمت تزيينات نقاشي﴿تمپرا﴾ سقاخانه ارباب ميرزاي شهركرد
324
سقاخانه: مرمت تزئينات نقاشي ( تمپرا سقاخانه ارباب ميرزاي شهر كرد )
325
سقانفار باران (مركز فرهنگي)
326
سقايي و نقش سقاخانه در باورها و معتقدات عوام
327
سقف آويزهاي هوراد
328
سقف سياه آسمان
329
سقفي براي صلح
330
سقوط به جلو: نقدي بر تغييرات انگيزشي كارآفرينان پس از تجربه شكست
331
سك دسته از منحني هاي درجه چهارم با پارامترهاي حفظ شكل
332
سكانس - پلان در سينما
333
سكه هاي دوران ساساني بررسي و مطالعه تاريخي، هنري بررسي، حفاظت و مرمت
334
سكه هاي دوران ساساني: بررسي و مطالعه تاريخي ، هنري
335
سكو طراحي آنلاين بازي هاي دو نفره
336
سكوت بصري
337
سكوت بينايي مباني نظري و عملي احساس و ادراك نابينا در قالب طراحي مركز گردهمايي نابينايان اصفهان
338
سكوت چهره ها ﴿سكوت و سكون در نقاشي با توجه به تفكر دائو﴾
339
سكوت سنگين سخن ها، وقتي كه من تلفن حرف مي زنم وتو فوتبال مي بيني
340
سكوت و آثار آن در فقه اماميه، حقوق ايران، آمريكا و انگليس
341
سكوت و تنهايي در هنر مفهومي
342
سكوت و خلوت در آثار نقاشان تائوئيست
343
سكون يا پرواز
344
سكونت آينده ﴿ ارائه محلي براي فضاي قابل سكونت﴾
345
سكونت پايدار در بافت فرسوده منطقه 10 تهران
346
سكونت پايدارطراحي مجتمع تجاري مسكوني با تأكيد بر جوانب اجتماعي توسعه پايدار
347
سكونت گاه خودبسنده با رويكرد زيست جمعي
348
سكونت گاه غيررسمي و انگ خوردگي (مطالعه موردي: محله نوكان در كرمانشاه)
349
سكونت گاه موقت پس از سانحه با رويكرد به كارگيري مصالح تغييرفازدهنده
350
سكونت گاه موقت پس از سانحه با رويكرد ساخت سريع و بهره وري در مصرف انرژي با استفاده از مصالح تغييرفازدهنده (كانتينر)
351
سكونت¬گاه موقت انتقالي پس از سانحه(براي جمعيت جابجا شده و آواره)
352
سكونتگاه دانشجويي دختران طراحي سكونتگاه دانشجويان دختر دانشگاه اراك
353
سكونتگاهي براي زندگي جمعي در آينده با رويكرد انطباق نيازهاي بشر در مواجهه با ساختارهاي نوين و تكنولوژيك مسكن آينده
354
سكوي چاروپ ليزري
355
‫سكوي‬ ‫نگاري‬ ‫انگشت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫سازي‬ ‫گمنام‬ ‫براي‬ ‫روشي‬ ‫وب‬ ‫محيط‬ ‫در‬ ‫ويندوز‬ ‫عامل‬ ‫سامانه‬ ‫با‬ ‫شخصي‬ ‫هاي‬ ‫رايانه‬
356
سگمنت تصاوير x-ray قفسه سينه جهت تحليل بيماري هاي ريوي
357
سگمنت كردن سيگنال هاي EEG به كمك الگوريتم هاي هوشمند
358
سل بيضه
359
سل تيروئيد و گزارش سه مورد آن در رشت
360
سل ژل حكاكي شده تركيب شده با نانو مواد به عنوان حسگر الكتروشيميايي حساس براي اندازه گيري مقادير كم اكسي كدون
361
سل ژل حكاكي شده و نانو مواد به عنوان حسگر الكتروشيميايي حساس براي اندازه گيري مقادير كم رانيتيدين
362
سلاح هاي ليزري Laser Weapons
363
سلامت الكترونيك
364
سلامت الكترونيكي )e-Health(
365
سلامت جسماني و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي
366
سلامت جسماني و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي
367
سلامت روان بر دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر ياسوج
368
سلامت روان زنان متاهل شهر مشهد با تاكيد بر خشونت خانگي
369
سلامت رواني از منظر قرآن
370
سلامت سازماني
371
سلامت سنجي سازه ها و كاهش مرتبه ي مدل هاي ديناميكي به كمك روش هاي سيستم شناسي ديناميكي بر پايه ي سيگنال
372
سلامت سنجي سازه هاي بتني با استفاده از فناوري FBG حسگرهاي
373
سلامت معنوي از نظر نهج البلاغه
374
سلامت معنوي ازمنظر نهج البلاغه (با تكيه بر ترجمه و تفسير علامه محمد تقي جعفري و آيت الله العظمي مكارم شيرازي )
375
سلامت نظام اداري و تاثير آن بر رشد ارزش هاي اخلاقي كاركنان اداره كل دادگستري استان كردستان
376
سلامت، ايمني و محيط زيست در كارخانجات كشتي‌سازي
377
سلامتي روحي افراد جامعه
378
سلامي دوباره
379
سلب اعتماد عمومي از ديدگاه فقه و حقوق كيفري
380
سلب مالكيت از بيگانگان
381
سلسله پژوهشي فقهي پيرامون مسئله شبيه سازي انساني
382
سلسله مراتب ارزشها در دختران وارتباط آن با خود پنداري در شهرستان گناوه مقطع راهنمايي
383
سلسله مراتب نيازهاي مازلو
384
سلسله مراتب نيازهاي مازلو
385
سلطان جلال الدين خوارزمشاه
386
سلف پرتره
387
سلف پرتره
388
سلف پرتره با رويكردي بر اشعار فروغ
389
سلف پرتره هاي جمعي (آدم ها و آينه )
390
سلفي گري در فريقين
391
سلمان فارسي و خدمات وي بمعارف اسلامي
392
سلماني
393
سلوك اخلاقي اميرالمومنين ﴿عليه السلام﴾
394
سلوك امام علي ﴿ع﴾ در شئون خانوادگي با تاكيد بر نهج البلاغه
395
سلول خورشيدي كوانتوم دات
396
سلول هاي خورشيدي
397
سلول هاي خورشيدي پليمري و بازدهي آن ها
398
سلول هاي خورشيدي حساس شده با رنگدانه هاي آلي آنتوسيانين
399
سلول هاي خورشيدي حساس شده با رنگدانه هاي آلي آنتوسيانين، مزايا ومعايب، ساخت چندنمونه آزمايشگاهي و مقايسه منحني هاي جريان برحسب ولتاژ و بازده آنها
400
سلول هاي خورشيدي نانومتخلخل رنگدانه اي آنتوسيانين و محاسبه بازده آنها
401
سلول‌هاي حالت جامد زيستيبا لايه فعالي از مجموعه پروتئين‌هاي فوتوسيستم 1
402
سلولز شيميايي
403
سلولهاي بنيادي پرتوان القايي
404
سلولهاي بنيادي و فناوري شبيه سازي
405
سلولهاي خورشيدي
406
سلولهاي خورشيدي ( بررسي تكنولوژي ساخت و كاربردي)
407
سلولهاي فتوولتائيك
408
سليمان العيسي وآرائه السياسية والاجتماعية
409
سم شناسي آفت كش هاي كلره
410
سم شناسي گياهي وميكروبي پساب نساجي وبررسي تجزيه پذيري پساب به وسيله باكتري هالوآركولا (Haloarcula sp.)
411
سمانتاسيون مس از محلول سولفاته توسط ديسك گردان
412
سمبلها و نشانه ها در زيبايي شناسي بيزانس
413
سمبوليسم (رمزگرايي ) در اشعار مهدي اخوان ثالث
414
سمبوليسم فرم و رنگ در زندگي تركمن
415
سمبوليسم و اثرات ذهني رنگ ﴿با توجه به فرهنگ تصويري هنر اسلامي ايران﴾
416
سمبوليسم و كاركرد رنگ در ارسي هاي خانه هاي تاريخي قاجار در دو شهر اصفهان و تبريز
417
سمپلينگ اسيلوسكوپ
418
سمتز و شناسايي كمپلكس هاي جديدي از روي (II) و كادميم (II) با ليگاند 4،4-دي متوكسي-2 ،2- بي پيريدين
419
سمتز و شناسايي كمپلكس هاي كادميم (II) با B- دي كتونهاي فلوئوردار با استخلافات فوريل و متيل
420
سمتز و شناسايي كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ با ليگاند Hppala
421
سمع و استماع و مضاهات و مضافات آن در ادب عرفاني امهات سبك عراقي
422
سمفوني آبي
423
سمفوني شماره 1
424
سمفوني شماره 1
425
سمفوني مردگان ﴿اقتباس از رمان سمفوني مردگان نوشته عباس معروفي ﴾
426
سمنتاسيون فولاد 107131 در حمام نمك با درصد سيانور كم
427
سمنز مشتقات 2 و 6- دي سيانو آنيلين از واكنش آلدهيدهاي آروماتيك با مالونو نيتريل در حضور كاتاليزگر نانو ذرات منگنز دي اكسيد
428
سموم نانو كپسول شده
429
سميت تنفسي و اثر دوركنندگي هفت اسانس گياهي روي آفت انباري شپشه ي دندانه دار برنج Oryzaephilus Surinamensis (L.,1758) , (Col.:Silvanidae)
430
سميت غير هدف برخي حشره‌كش‌ها و قارچ‌كش‌هاي مورد استفاده در گلخانه‌هاي گوجه‌فرنگي روي سن شكارگر Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Hem.: Miridae) و تاثير دما روي واكنش تابعي آن
431
سميت كوتاه مدت و بلند مدت نانو ذرات اكسيد مس بر كبد و طحال بر رت
432
سميت و اثر دوركنندگي چند اسانس گياهي روي سوسك چهارنقطه‎اي حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Chrysomelidae)
433
سميت و اثرات دوركنندگي چند اسانس گياهي شپش دندانه دار غلات oryzaephillous surinamensis و شب پره مديترانه اي آرد
434
سميت يون كلر در گياه لوبيا در ارتباط با شرايط آب و هوائي متفاوت
435
سمينار در مسايل بازرگاني
436
سمينار در مسايل بازرگاني
437
سمينار مسائل تعاوني
438
سن ايده آل ازدواج و عوامل تعيين كننده آن در شهر يزد
439
سناريو سازي استراتژي بي رقيب سازي در بازار رقابتي بر اساس مدل استراتژي اقيانوس آبي )BOS( در صنعت بيمه
440
سناريو سازي و مدلسازي ديناميك بازار سهام با استفاده از كشف روابط علي و معلولي به كمك داده كاوي
441
سناريوهاي آينده انرژي خورشيدي در افق 1404
442
سناريوهاي آينده سبد انرژي ايران در افق 2030
443
سناريوهاي آينده سوريه و تاثير آن بر امنيت ملي اسراييل
444
سناريوهاي آينده مديريت پايدار منابع آب ايران در افق سال 1404
445
سناريوهاي پايداري براي دانشگاه هاي آينده
446
سناريوهاي توسعه پايدار آگاه براي ايران 1414
447
سنت اقتباسي در ادبيات پارسي دوران اسلامي در پرتو تحولات نظريۀ اقتباس در50 سال اخير مورد پژوهي:سلامان و ابسال
448
سنت تدفين دوره فرهنگي آغاز ايلامي بر اساس مدرك باستان شناسي
449
سنت جايگاه و نقش آن در تفكر اسلامي، نگاه تاريخي در ميراث شيعي
450
سنت شكني درآثار ايبسن (ازبراند تادشمن مردم )
451
سنت گرايي - تجددگرايي پساتجددگرايي
452
سنت گرايي در اشعار اخوان ثالث
453
سنت گرايي و سنت گريزي در طرح و رنگ فرش دستباف ايران
454
سنت معماري؛ يگانه راه جاودانه ساختن
455
سنت هاي اجتماعي در نهج البلاغه
456
سنت هاي اجتماعي و آيين ها و مناسك هاي ديني و ملي (عيد نوروز)
457
سنت و تجدد از نگاه رنه گنون و هانري كربن
458
سنت و گرايش‬هاي سنتي در نقاشي نوگراي ايران با ﺗﺄكيد بر آثار همايون سليمي، شهلا حبيبي، ضياءالدين امامي
459
سنت و نوآوري در زبان و ساختار شعر ملك الشعراء بهار و اديب الممالك فراهاني
460
سنت و نوگرايي در اشعار پارسي اقبال لاهوري
461
سنتتز شيميايي گرافن
462
سنتر پلي اولفين هاي عامل دار بر پايه ي كوپليمريزاسيون اتيلن، متيل استايرين و 1-هگزن و اصلاح محصول نهايي
463
سنتر پيرولهاي پر استخلاف از تركيبات استيلني با استفاده از نانوكاتاليست مس
464
سنتر چهارجزئي و بدون حلال تركيبات 2- هيدروكسي- 6،4 - دي آريل– نيكوتينو نيتريل ها در حضور نانو ZnFe2O4
465
سنتر درجاي نانوكامپوزيت پلي بوتادي ان گرفت با PMMA در حضور نانوكلي و بررسي خواص فيزيكي آن
466
سنتر نانو كامپوزيت پروتئين آلبومين سرم گاوي- هيدروكسي آپاتيت HA-BSA
467
سنتر نيتريل به روش آبگيري از آريل آلدوكسيم در فاز مايع د رحضور H3PO4/A1-MCM-41
468
سنتر و بررسي رنگدانه هاي معدني بر پايه سيليكات قلع - كلسيم همدته با كروم ...
469
سنتر و بهينه سازي تركيب دارويي 4،3-دي‌هيدروپاپاورين
470
سنتر و شناسايي كاتاليست ناهمگن كبالت تثبيت شده بر بستر مگنتيت كيتوسان و بررسي كاربرد آن در واكنش هاي جفت شدن كربن- نيتروژن و كربن-كربن
471
سنتر و شناسايي نانوكاتاليست ناهمگن كبالت تثبيت شده بر بستر مگنتيت كيتوسان عامل دارشده با ليگاند متيل هيستينات و بررسي كاربرد آن در واكنش هاي جفت شدن سوزوكي و هك
472
سنتر، شناسايي و بررسي خواص فيزيكي نانوذرات
473
سنتر، شناسايي و بررسي خواص فيزيكي نانوذرات
474
سنتز
475
سنتز ‌ژل كننده هاي آلي داراي بخش اوره و بيس اوره و بررسي سيستماتيك ژل كنندگي آن ها
476
سنتز ‌و شناسايي كمپلكس‌هاي باز شيف هاي جديد مشتق شده ا‌ز داروي گاباپنتين و1،2-فنيل دي آمين، بر همكنش با DNA و BSA، فعاليت ضد سرطاني آن‌ها، محاسبات بيوانفورماتيك و مطالعه‌ي ويژگي فتوكاتاليستي آن‌ها
477
سنتز (-)-(R)-نورلودانوسين و (+)-(S)-نورلودانوسين هيدرو كلريد با معرفهاي فعال نوري
478
سنتز (Si/َALO2)(PW11znO39).nH2O محبوس در مايسل و كاربرد كاتاليستي آن در واكنش هاي اكسايش الكل ها، سولفيدها و آمين ها
479
سنتز ] 3+3 [ مشتقات كينوليني در حضورH3SO-41-MCM و كيتوسان
480
سنتز ، بررسي ريز ساختار و خواص رئولوژيكي نانو كامپوزيت هاي پلي استابرن با yalconagro توسط روش پليمريزاسيون درجا
481
سنتز ، خصوصيت يابي و بكارگيري نانو كامپوزيت ليپوزوم / اكسيد آهن و ليپوزوم / اكسيد آهن / اكسيد روي بر كالاي پشمي
482
سنتز ، ساختار و خواص نوري نانو پليمرهاي كوئورديناسيوني از كادميم (II) با ليگاندهاي نيتروژن دهنده
483
سنتز ، شناسايي ، محاسبات ساختار و فعاليت تركيبات هاليدي به خصوص فلوريدها در مقياس توده اي و نانو
484
سنتز ، شناسايي ، مطالعات ساختاري و آناليز گرمايي پليمرهاي كوئوردينانسيوني جيوه
485
سنتز ، شناسايي ، مطالعه ساختاري و محاسبات تئوري بر روي مشتقاتي از ايزوتيوسمي كربازون و كمپلكس هاي آهن ، نيكل و اورانيوم مربوط به آنها
486
سنتز ، شناسايي و بررسي خواص نوري برخي از كمپلكس هاي آلي قلع (IV) به عنوان پيش ماده براي ساخت نانو اكسيدهاي قلع خالص
487
سنتز ، شناسايي و بررسي رفتار حرارتي كوپليمر پلي(اكريلونيتريل/ آمونيوم متااكريلات) به عنوان پيش ماده الياف كربن
488
سنتز ، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليزگري نوري نانوكامپوزيت گرافن-BiVO4 حساس شده با پورفيرين و متالوپورفيرين
489
سنتز ، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليزگري نوري نانوميله‌هاي تيتانيوم دي اكسيد آلاييده شده با نقره و حساس شده با پورفيرين و متالوپورفيرين
490
سنتز ، شناسايي و بررسي نانولايه هاي كوپليمر جديد ، بر پايه تيوفن 5،2-دي برونيك استر و 4-باي فنيل-6،2-بيس(4-برموفنيل) پيريدين و امكان سنجي كاربرد آن در سلول هاي خورشيدي پليمري
491
سنتز ، شناسايي و خواص نوري يك نانو پليمر كوئورديناسيوني دو بعدي از روي (II) به وسيله روش سونوشيمي
492
سنتز ، شناسايي و كاربرد فوتوكاتاليزگري BiFeO3 اصلاح شده با پورفيرين
493
سنتز ، شناسايي و مطالعه بيولوژيكي تعدادي از كمپلكس هاي آريل و الكيل هيدرازون هاي تركيبات عناصر واسطه
494
سنتز ، شناسايي و مطالعه تئوري كمپلكس هاي مس (2) ، نيكل (2) و كبالت (3) با ليگاندشيف باز , Syntesis , expertimental and theoretical characterization of)N,N-disalicylidene- 1,2-diminocyclohexane(schiff-base ligand its cu)11(,ni)11( and co)111( complex
495
سنتز ، شناسايي و مطالعه نظري كمپلكس هاي نيكل )11( ، آهن )111(، روي )11(، اورانيل ) V1( ، كبالت )11( و مس )11( با ليگاندشيف باز چهاردندانه متقارن -N,N 1 و 2 سيكلو هگزيلن بيس (2 - هيدروكسي استوفنونيليدن ايمين ) , Synthesis , characterization and theoritical study of NI)11(,CO)11(,CU)11(,ZN)11( and UO2)VI(complexes with symmetrically tetra dentate schiff base ligand
496
سنتز ، شناسايي و مطالعه نظري كمپلكس هاي نيكل )11( ،پالاديم )11( ، پلاتين )11(،مس )11( و كبالت )111( با ليگاند شيف باز چهاردندانه متقارن , Synthesis characterization and theoratical study of the pd)11(,ni)11(,pt)11(,cu)11(and co )111( complexes of the symmethrical tetradentate schiff base liganb
497
سنتز ، لايه نشاني و سنتز و بررسي خواص الكتريكي ، اپتيكي و ساختاري لايه هاي اكسيد رساناي شفاف Zno;A1 به روش اسپري پايروليزيز , Synthesis,deposition and study of the electrical,optical and structural properties of Zno;A1transparent conducting oxide films by spray pyrolysis technique
498
سنتز ،شناسايي و بررسي خاصيت كاتاليستي بعضي از كمپلكس هاي فلزات واسطه با يك ليگاند باز شيف جديد سه دانه حاوي ايساتين
499
سنتز 1، 4- دي هيدروپيريدين هاي جديد و اكسايش آنها به پيريدين هاي مربوطه در شرايط جامد و محلول توسط سديم پريدات
500
سنتز 1،3- دي اين هاي حاوي گروه سولفوناميدي
501
سنتز 1و 8 دي اكسو اكتا هيدرو زانتن ها با استفاده از كاتاليست نانو منيزيم آلومينات
502
سنتز 1و3-دي ان هاي استخلاف شده با استفاده از واكنشهاي چند جزيي نوكلئوفيل هاي نيتروژن دار
503
سنتز 2 ، 4، 6 ، 8 ، 10 ، 12- هگزا بنزيل -2 ، 4، 6 ، 8 ، 10 ، 12- هگزا آزا ايزو ورتزيتان (HBIW) از واكنش تراكمي گلي اكسال با بنزيل آمين در حضور نانو ذرات مغناطيسي
504
سنتز 2- آريل پروپيليدين مالوناميدها با استفاده از واكنش هاي چندجزئي بر مبناي ايزوسيانيدها
505
سنتز 2 و '2-دي هيدروكسي 9 و '9-باي آنتريل و...به عنوان باي آريلهاي جديد با تقارن C2با دو روش متفاوت
506
سنتز 2،´2-بي¬نفتالن فسفوروكلريديت ¬(BINOL-PCl)¬ به عنوان يك معرف اكسيدكنندۀ جديد براي تبديل انتخابي بنزوئين¬ها به بنزيل¬ها
507
سنتز 2،3 - دي هيدرو- 1H- پريميدين ها تحت شرايط حرارتي و امواج فراصوت
508
سنتز 2-آمينو-H4-پيران ها از طريق تراكم سه جزئي تحت شرايط بدون حلال در حضور كاتاليزور پيپرازين
509
سنتز 2-آمينو-H4-كرومن در حضور كاتاليست نانو اكسيد سريم (IV) CeO2 سنتز دي هيدرو پيرانو[c ] كرومن در حضور نانو كاتاليست MgAl2O4 سنتز تترا هيدرو بنزو[b] پيران در حضور نانو كاتاليست MgAl2O4
510
سنتز 2و3- دي هيدرو كوينازولين- 4 (1H ) - اون ها و كوينازولين- 4 ﴿3H)- اون ها بوسيله بيسموت نيترات در غياب حلال
511
سنتز 2و3- دي هيدروكوينازولين 2﴿1H﴾ - اون ها و كوينازولين 4﴿3H﴾ - اون ها با استفاده از مايع يوني 1- متيل اپميداروليوم نيترات
512
سنتز 2و6 دي (فوران -2- ايل ) 4- فينيل پيريدين و مشتقات آن , the synthesis of 2-6 di )furan - 2yi(4- phenyi pyridine derivatives
513
سنتز 3،2-دي هيدرو ايميدازو [2،1-a] پيريدين¬هاي زوج يوني سولفون-آميدي جديد
514
سنتز 3،4 دي هيدروپيريميدين -2[ H 1 ]- اون ها در حضور كاتاليست لويس اسيد جامد از طريق واكنش بيجينلي
515
سنتز 4،1- دي هيدروپيريدين هاي نامتقارن از آمين ها، دي آلكيل
516
سنتز 9 و 9 - دي متيل - 12 - آريل -8 و 9 و 10 و 12 تترا هيدرو بنزو (a) - زانتين - 11 - اون
517
سنتز a - آمينو فسفونات از طريق واكنش هاي سه جزئي آلدهيدها، آمين ها و فسفيت ها كاتاليز شده به وسيله سريم كلريد
518
سنتز Acid - Q
519
سنتز AIPO-11 و بررسي خواص تعويض يوني آن
520
سنتز B Rhodomine و بررسي پارامترهاي كنتيكي واكنش آن
521
سنتز B -استاميدو كتون ها از طريق واكنش تك ظرف داكين - وست با استفاده از كاتاليست مايع يوني C10 H18 N2 S2 O1 نشانده شده روي نانو سيليكا
522
سنتز B-آمينو الكل ها از واكنش آمين ها با اپوكسيد در حضور كاتاليزور كامفور سولفونيك اسيد در آب
523
سنتز Fun-CNT/Np-Cu به عنوان الكترو كاتاليست حساس جهت تشخيص آب اكسيژنه و حذف اسيد اورانژ II از طريق پروسه تخريب فوتو كاتاليستي
524
سنتز N - آريل فتاليميدها از واكنش انيدريد فتاليك و آريل آمين ها با كاتاليزگرهاي Bi(NO3)3.5H2o,ZrOCl2.8H2O و L - پرولين در شرايط تابش فراصوت
525
سنتز N - آريل فتاليميدها در بستر سيليكاژل - تسط نمك آمونيوم به عنوان كاتاليزگر قابل بازيافت تحت شرايط بدون حلال
526
سنتز N- آريليدن-2-2- آريل ايميدازولو ﴿1،2-a) پيريدين -3-آمين ها با استفاده از يك واكنش تك ظرف سه جزيي
527
سنتز NMR`پويا ،مطالب شيمي كوانتومي و آناليز كانفور ماسيوني ﴿4-سولفونيل آزيد ﴾فنيل﴾-1-آزيدو محصولات حاصل از واكنش آن با نور بورنن
528
سنتز Nי , N- آلكيليدين بيس آميدها در حضور كاتاليست اسيد جامع
529
سنتز TiO2/CBو بررسي آن براي حذف آمونياك پساب پتروشيمي
530
سنتز α-آمينو كتون‌ها با استفاده از نانوكاتاليست‌هاي اسيدي جامد
531
سنتز -αآمينونيتريلها و بررسي واكنش‌هاي آن‌ها باپرهالوپيريدينها
532
سنتز آزاپپتيدهاي داراي آزاگليسين در فاز جامد با استفاده از مشتقات كلروفرمات
533
سنتز آزمايشگاهي ترپليمر استايرين - بوتادين - 4 - وينيل پيريدين
534
سنتز آزمايشگاهي فرومون جنسي سوسك چوب خوار بزرگ درخت نارون و يك واكنش تك ظرفي براي سنتز آسان تركيبات چديد با ساختار پايه دو آمينوبنزيميدازول به وسيله يك كاتاليزگر موثر
535
سنتز آزيدها از آلكيل هاليدها در شرايط هتروژن
536
سنتز آزيدها از آمين ها و به كار بردن آن ها در واكنش كليك براي توليد 1،2،3-تري آزول ها
537
سنتز آسان تك ظرفي 5- آريلوايل -9,7,3,1- تترامتيل -8,2-دي تيوكسو 9,8,3,2- تتراهيدرو-1H-پيرانو[2,3-d:6,5-d]پيريميدين6,4﴿7H,5H)- ديونها
538
سنتز آسان تك ظرفي مشتقات جديد 5-آريلوبيل-1 ،9-دي متيل 1- پيرانو دي پيريميدين تترا اون
539
سنتز آسيلال ها ﴿1 و 1 - دي استات ها﴾ در حضور كاتاليزگ B (OH) 3) 0.78 ﴾B ﴾OH﴿2 OSO3H) 0.22 )
540
سنتز آسيلالها از آلدئيدها و كتونها در حضور كاتاليزورهاي زير كونيوم هيدروژن سولفات، آلومينيوم هيدروژن سولفات و روتنيوم ﴿III﴾ كلرايد
541
سنتز آلفا - آلوميناي نانومتريك به روش شيميايي ﴿رسوبي﴾
542
سنتز آلفاهيدرو كسي لسيد با كربن 14-
543
سنتز آلكنهاي جديد از واكنش ويتيگ نمك فسفونيوم H4-پيران-4-اون با انواع آريل آلدئيدها
544
سنتز آلكيل آزيدها از الكل ها با استفاده از سيانوريك كلريد و دي متيل فرماميد در حضور ﴿پلي 4- وينيل پيريدين﴾ حاوي يون آزيد
545
سنتز آلكيل اكريليك پلي اتيلن اكسايد
546
سنتز آلكيل بنزن خطي
547
سنتز آلكيل بنزن خطي در حضور زئوليت هاي بتا و موردنيت و ساخت حسگر گلوكز بر پايه ي عامل دار كردن نانو لوله ي كربني
548
سنتز آلومينا با ساختار نانو ذره اي
549
سنتز آلوميناي مزوپور جهت فلوئورزدايي از آب آشاميدني
550
سنتز آلومينايد نيكل به روش احيا آلومينوترمي اكسيد نيكل
551
سنتز آلياژ نانو ساختار Cu-15%Ni-8%Sn به روش آلياژسازي مكانيكي و بررسي ريزساختار و خواص آن
552
سنتز آلياژ نانومتخلخل پالاديوم-كبالت به¬روش ”رسوب¬دهي الكتروشيميايي¬- خوردگي انتخابي“ و بررسي مكانيزم تشكيل و عملكرد آن به¬عنوان الكتروكاتاليست پيل سوختي پليمري
553
سنتز آلياژ نيكل - بر به روش فعال سازي مكانيكي
554
سنتز آليزارين از ريشه گياه روناس
555
سنتز آميدها از طريق آبدار شدن نيتريل ها در حضور نانوكاتاليست بازي جديد
556
سنتز آميدها از نيترول ها
557
سنتز آميدها در شرايط هتروژن
558
سنتز آميدهاي بدون استخلاف و داراي استخلاف NO2- تركيب carboxamide- 3،2H chromene- 2-Oxo -به عنوان پروب هاي جديد فلورسانسي كاتيون ها
559
سنتز آميدهاي حجيم از طريق واكنش ريتر اصلاح شده با استفاده از پيريدينيوم هيدروزن سولفات و ساخارين سولفونيك اسيد
560
سنتز آميدهاي متفاوت با استفاده از واكنش هاي چندجزئي بر مبناي ملدروم اسيد
561
سنتز آمينوكتون ها از آلدهيدها در حضور نانوكامپوزيت ها
562
سنتز آنالوگ هاي نوين داروي اپتيفيباتايد استات
563
سنتز آنزيمي استر اسيدهاي چرب توسط ليپاز قارچي
564
سنتز ابرجاذب دولايه بر پايه نشاسته و N,N- بيس- (2- هيدروكسي اتيل)- آكريل آميد و بررسي رهايش آهسته كود اوره از آن
565
سنتز ابعادي و آناليز ديناميكي مكانيزم تعويض لاينر
566
سنتز اپوكسيدها و تهيه نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي، كمپلكس هاي مهمان - ميزبان و كاربرد آن ها در سنتز هتروسيكل ها
567
سنتز اپوكسيدهاي فعال نوري و آميدهاي غير كايرال از طريق ماكروويو
568
سنتز اتيل -O-متان سولفونيل -)S ((-)-لاكتات ومشتقات
569
سنتز احتراق محلولي ذرات نانو مگنتيت متخلخل با روش احتراق محلولي
570
سنتز احتراق محلولي سولفيد آهن (پيريت)
571
سنتز احتراق محلولي نانو ذرات مگنتايت با استفاده از گرمايش ماكروويو
572
سنتز احتراقي NCM نانو ساختار با افزودني ماده گرافني براي كاربرد در باتري ليتيمي
573
سنتز احتراقي آلوميناي نانوكريستاله، ارا ئه مدل تجربي براساس طراحي آماري آزمايشها و بررسي فرايند رنگزدايي با آلوميناي اصلاح شده با سورفكتانت
574
سنتز احتراقي پودرهاي بيوسراميك كلسيم فسفاتي
575
سنتز احتراقي تركيب بين فلزي آلومينايد نيكل به كمك انرژي مايكروويو
576
سنتز احتراقي تركيبات بين فلزي آلومينيوم و كبالت
577
سنتز احتراقي تركيبات بين فلزي آلومينيوم و كبالت
578
سنتز احتراقي فريت كبالت تحت گرمايش مايكرويو و مقايسه آن با روش گرمايش مرسوم
579
سنتز احتراقي فريت ليتيم
580
سنتز احتراقي قطعات ديبوريد تيتانيوم
581
سنتز احتراقي كامپوزيت A1/TIC/A12O3 از مخلوط پودري TIO2 - A1- C
582
سنتز احتراقي كامپوزيت موليبدن دي سيليسيد- كاربيد سيليسيم
583
سنتز احتراقي محلولي پودر Fe3O4 با استفاده از مخلوط سوخت هاي CTAB و سيتريك اسيد
584
سنتز احتراقي محلولي نانوذرات CoFe2O4 با استفاده از مخلوط سوخت هاي CTAB و گلايسين
585
سنتز احتراقي محلولي نانوذرات CoFe2O4 با استفاده از مخلوط سوخت هاي CTAB و گلايسين
586
سنتز احتراقي محلولي نانوذرات فريت كبالت به منظور كاربرد در حذف يون كادميم از محلول هاي آبي
587
سنتز احتراقي مخلوط پودرهاي Ti و Al جهت توليد تركيبات TiAl و Ti3Al
588
سنتز احتراقي نانو كامپوزيت اكسيد گرافن ، اكسيد نيكل و اكسيد كبالت
589
سنتز احتراقي و بررسي رفتار ترموالكتريكي پودر نانوساختار هگزابورايد استرانسيم
590
سنتز ارتومتوكسي آنيلين به روش الكتروشيميايي و بررسي اثر پوشش ضد خوردگي
591
سنتز اسان بازهاي شيف 2 امينو 3 اريليدنآمينو مالئو نيتريل و 2 اريل ايميدازول هاي مربوطه با استفاده از سريم 4 امونيوم نيترات به عنوان يك كاتاليزور موثر
592
سنتز اسپيرو [3،4-b] پيريدين- 3،4- اكسيندول ها با استفاده از يك واكنش تك ظرف سه جزئي
593
سنتز اسپينل LiMn2O4‌ با مواد حاصل از بازگرداني باتري هاي مستعمل
594
سنتز اسپينل آلومينات منيزيم به روش شيميايي
595
سنتز استرآليفاتيك﴾ پلي گلايكوليك اسيد﴾ با استفاده از روش پليمريزاسيون حلقه گشا و بررسي فعاليت گروه اسيدي آن
596
سنتز استرها از اسيدهاي چرب
597
سنتز اسفنج نانوكامپوزيتي رساناي پلي (استايرن/دي وينيل بنزن) از طريق پليمريزاسيون امولسيون با فاز دروني بالا
598
سنتز اسيد اچ و بررسي قابليت پيش بيني خصوصيات سينتيكي و ترموديناميكي مواد رنگزا توسط خصوصيات سينتيكي و ترموديناميكي مواد حد واسط
599
سنتز اسيد جامد بر پايه تركيبات پليمري مايع يوني و مطالعه كاربرد آنها به عنوان اسيد جامد در واكنش پچمن
600
سنتز اسيد جامد بر پايه تركيبات پليمري مايع يوني ومطالعه كاربرد آنها به عنوان اسيد جامد در واكنش استري شدن
601
سنتز اسيدنيدريدها در شرايط ناهمگن
602
سنتز افزودني¬هاي پليمري به منظور كاهش درگ در جريان دوفازي نفت و آب
603
سنتز اكتيل اولئات توسط قارچ رايزوپوس اوريزا در يك راكتور ناپيوسته
604
سنتز اكسيد روي به روش هيدروترمال
605
سنتز اكسيد روي به روش هيدروترمال
606
سنتز اكسيد روي به روش هيدروترمال با استفاده از پيش ماده هاي استات روي و هيدركسيد آمونيم
607
سنتز اكسيد گرافن عاملدار شده و تهيه كامپوزيت هاي دي اكسيد تيتانيوم/تري اكسيد تنگستن/اكسيدگرافن عاملدار شده با رنگ به منظور تخريب نوري تركيبات آلي فرار در هوا
608
سنتز اكسيدروي همزمان با هيدروليز قليايي كالاي پلي استر
609
سنتز الكترو شيميايي پلي پيرول و استفاده از آن در ميكرو استخراج فاز جامد يدو كينول , electrochemical synthesis and application of polypyrrole as a solid phase fiber coated for the analysis of iodoquinol
610
سنتز الكترو شيميايي پلي﴿آنيلين-كو-4،4_دي آمينو_دي فنيل سولفون﴾توسط نانو ذرات فلزي و غير فلزي بر روي الكترود مس جهت ساخت نانو كامپوزيت و بررسي خواص الكترو شيميايي آن در محيط هاي آبي
611
سنتز الكترو شيميايي نانو ذرات قلع سولفيد و بررسي توانايي آن بعنوان حسگر گاز
612
سنتز الكترود آند با استفاده از نانوالكتروكاتاليست مخلوط اكسيد فلزي به منظور بهبود اكسيداسيون در فرايند الكتروليز
613
سنتز الكتروسراميك‌‌هاي نانو‌‌بلور اكسيد مس و بررسي اثرات اضافه شونده‌‌هاي مختلف بر ساختار و خواص الكتريكي آن‌‌ها
614
سنتز الكتروشيميايي NiAlLDH و كاربرد الكتروكاتاليزگري آن براي اندازه گيري آمينو اسيد ال - سيستئين
615
سنتز الكتروشيميايي پلي پيرول
616
سنتز الكتروشيميايي پلي پيرول و استفاده از ان در ميكرو استخراج فاز جامد داروي سيتالوپرام , electrochemical synthesis and application of polypyrrole as a solid phase microextraction for the analysis of citalopram drug
617
سنتز الكتروشيميايي چارچوب هاي فلز-آلي(MOFها) و كاربرد آنها در الكتروشيمي به عنوان الكتروكاتاليست
618
سنتز الكتروشيميايي دي اكسيد منگنز نانو ساختار و بررسي رفتار ابر خازني ان
619
سنتز الكتروشيميايي مشتقات پيرانو (2،3-d) پيريميدين با استفاده از واكنش هاي چند جزئي
620
سنتز الكتروشيميايي مشتقات پيرانو]3،2-[dپيريميدين با استفاده از واكنش‌هاي چند جزيي
621
سنتز الكتروشيميايي نانو ذرات كبالت
622
سنتز الكتروشيميايي نانو ذرات نيكل تنگستات و توصيف و كاربرد آن ها براي تخريب فوتوكاليستي ميتل اورانژ
623
سنتز الكتروشيميايي نانو ساختارهاي قلع سولفيد
624
سنتز الكتروشيميايي نانو كامپوزيت پلي پيرول سريم اكسيد و بررسي كاربردهاي آن
625
سنتز الكتروشيميايي نانوذرات پلاتين- پالاديوم به عنوان آند در حسگر زيستي
626
سنتز الكتروشيميايي نانوذرات كبالت اكسايد در سطح الكترود به منظور اندازه¬گيري پارانيتروفنول
627
سنتز الكتروشيميايي نانوكامپوزيت گرافن/نقره/پلي آنيلين و مشخصه يابي فيزيكي و شيميايي آن به عنوان يك زيست حسگر
628
سنتز الكتروليت پليمري جديد: كاربرد در ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي مبتني بر فيلم نانوساختارهاي اكسيد نيكل
629
سنتز الكترون¬دهنده¬هاي اتري جديد و كاربرد آنها در پليمريزاسيون پروپيلن
630
سنتز الكيل تيوسيانات ها از الكل ها با استفاده از پليمر حاوي يون تيوسيانات در غياب حلال
631
سنتز الگوهاي اندازه گيري مدل محاسباتي كوانتومي يك طرفه
632
سنتز اليگومر آكريلاتي بر پايه روغن گياهي و استفاده از آن در فرمولاسيون پخت شونده با پرتوفرابنفش
633
سنتز انواع مشتقات بنزيلييدن مالونو تيتريل با استفاده از كاتاليزگرسلكت فلوئور (SelectfluorTM) در دماي محيط
634
سنتز ايزوايندول ها بااستفاده از واكنش هاي چند جزئي بر پايه ايزوسيانيد
635
سنتز ايزوبنزوفوران-1 ﴿3H)-ان با استفاده از كاتاليست هاي دوستدار محيط زيست
636
سنتز ايزومرهاي زايلين با استفاده از واكنش انتقال آلكيلي تولوئن و ايزومرهاي تري متيل بنزن در شرايط زير و فوق بحراني تولوئن با استفاده از كاتاليست زئوليت بتا
637
سنتز ايميدازوايزوايندول -5 اون ها با استفاده ازواكنش هاي چند جزيي
638
سنتز ايميدازول هاي 2، 4، 5 - استخلافي در حضور كاتاليزور مناسب
639
سنتز ايمين ‌هاي ارتو-آمينوفنول در حضور Nano- Al2O3/BF3 و تبديل آن ‌ها به مشتقات بنزواكسازول
640
سنتز ايمين‌ها با كاتاليزور كيتوسان و α-آمينونيتريل ‌ها با استفاده از مايع يوني N ،N-1- بوتيل-3- متيل ايميدازوليوم فتاليميد- N - اكسيل
641
سنتز باده رنگزاي حلال سبز /3 (ك .1.61565)
642
سنتز بازهاي مانيخ با بهره گيري از مايعات يوني و نانوكاتاليزورهاي B-MCM-41 و AL-MCM-41
643
سنتز باكتريايي هيدروكسي آپاتيت نانومتري
644
سنتز بايوگلس و سنتز فورستريت ، بررسي خواص لومينوسنس فورستريت ، تهيه كامپوزيت بايوگلس – فورستريت و بررسي خواص مكانيكي و بيواكتيويته كامپوزيت بايوگلس- فورستريت
645
سنتز بتا كاروتن و واسطه هاي آن
646
سنتز بدنه مولايت كورديريت از تالك و آندالوزيت ايراني
647
سنتز بدنه هاي سيليكون كاربيدي باند واكنشي
648
سنتز بدنه ي مزو متخلخل كربني به روش سل ژل
649
سنتز بدون حلال مشتقات زانتن بااستفاده از -N´،N´،N،Nتترامتيلاتيلن- ديآمينيوم--N´،Nديسولفونيك اسيد متانسولفونات به عنوان كاتاليزوري كارآمد
650
سنتز برخي آلدوكسيم‌هاي اروماتيك در حضور كاتاليزورهاي ناهمگن جديد
651
سنتز برخي از 1 - آزو - 2 - كتومتيل كينولينها ومطالعه پديده تاتومري در آنها
652
سنتز برخي از 1، 5-بنزوتيازپين ها و 1، 5-بنزوديازپين ها از چالكون هاي مربوطه با استفاده از مايع يوني N- متيل ايميدازوليوم نيترات
653
سنتز برخي از اكسازولو پيريدين هاي فلوئور دار جديد
654
سنتز برخي از اكسيم‌اترها و بنزوئيل‌تيواوره‌هاي جديد و بررسي خواص آفت‌كشي آن‌ها
655
سنتز برخي از سيستم هاي پيريدواكسازيني و فوروپيريديني با استفاده از پنتافلوئوروپيريدين
656
سنتز برخي از مشتقات بنزايميدازول ها و بنزوكسازول ها با استفاده از N،N- دي اتيل-N- سولفواتان آمونيوم كلرايد به عنوان مايع يوني و كاتاليزور سبز
657
سنتز برخي از مشتقات بنزوپيرانو¬پيريميدين¬ها توسط واكنش 4- هيدروكسي كومارين، آلدهيدها و اوره يا تيواروه
658
سنتز برخي از مشتقات تيازولو‍‍‍‍[3,2-a] و كينوزولين تيازولو [3,2-a] و ...
659
سنتز برخي از مشتقات تيوبنزاكسازول‌ها، بنزايميدازول‌ها و بنزوتيازول‌ها با استفاده از كاتاليزورهاي جديد
660
سنتز برخي از مشتقات كينوكسالين با استفاده از روش‌هاي جديد
661
سنتز برخي از مشتقات متقارن و نامتقارن تري آريل متانها با استفاده از N,N- دي اتيل N-سولفواتان آمونيوم تترا كلرو آلومينات به عنوان مايع يوني جديد و كاتاليزور اسيدي
662
سنتز برخي از مشتقات متقارن و نامتقارن تري آريل متانها با استفاده از NوN-دي اتيل N-سولفواتان آمونيوم تتراكلروآلومينات به عنوان مايع يوني جديد و كاتاليزور اسيدي
663
سنتز برخي از مشتقات هتروسيكل جديد با استفاده از ملدروم اسيد در واكنش هاي چند جزئي
664
سنتز برخي تركيب هاي جديد پرهالو هتروسيكل وماكروسيكل
665
سنتز برخي تركيبات هتروسيكل نيتروژن دار و گوگرد دار , synthesis of some heterocyclic compounds containing N and S compounds
666
سنتز برخي مشتق¬هاي پيريدو[b-1،2][1،2،4]تري¬آزين¬-6-اون
667
سنتز برخي مشتقات تيونو كاربامات با استفاده از نانو كاتاليست
668
سنتز برخي مشتقات كتومتيل فنانتريدين و مطالعه واكنش پذيري شان با عوامل الكتروفيلي و نوكلئوفيلي و بررسي پديده توتومري آنها
669
سنتز بررسي خواص مغناطيسي و ساختار نانو ذرات FE3 - XZNXO4 پوشش داده
670
سنتز بررسي خواص و سينتيك پيگمنت Red53 Pigment I.C
671
سنتز بررسي واكنش هاي مشتقات ايندول3-ايل و‍پيرول2-ايل α-آسيلوئيل با تري فنيل فسفين
672
سنتز بعضي از كامپوزيت هاي پلي استايرن و بررسي جذب يون سرب ﴿2+﴾ از محلول هاي آبي توسط آنها
673
سنتز بلور زئوليت نوع A به روش هاي هيدروژل و نانوامولسيون و بررسي سينتيك تبلور آن
674
سنتز بنز يميدازول ها در حضور كاتاليست هاي اسيدي جامد
675
سنتز بنزو﴿b)فنازين-3،2﴿H12،H5﴾-دي اون
676
سنتز بنزوتيازول ها در حضور كاتاليست هاي اسيدي جامد
677
سنتز بنزيميدازول ها در حضور 12- تنگستو فسفريك اسيد بر روي بستر جامد
678
سنتز بنزيميدازول ها در حضور كاتاليزگر مناسب
679
سنتز بنزيميدازول هاوبنزوتيازول هابدون استفاده از كاتاليزوربا استفاده از امواج فراصوت
680
سنتز به روش مايكروويو نانو ذرات اكسيد سريم﴿IV﴾ و تهيه كمپلكس هاي كبالت و نيكل دوظرفيتي باليگاند5- آمينوتترازول
681
سنتز بهساز براي خاك‌هاي شور -‌ سديمي و ارزيابي كارآيي آن در حضور گياه
682
سنتز بهينه آرايش هندسي آرايه آنتني براي جهت يابي سيگنال باند پهن با استفاده از الگوريتم باند باريك
683
سنتز بهينه عامل پيوندي PAZ ،بررسي و بهبود خواص آن در كامپوزيتهاي پلي يورتاني با درصد فيلر بالا
684
سنتز بيجينلي با استفاده از مايع يوني1- بوتيل 3-متيل ايميدازوليوم اكسي كلرو زير كونات و تكوين داروهاي سرطان با مطالعات داكينگ مولكولي مشتقات بيجينلي و تركيبات طبيعي بره بوم روي پروتئين هاي KSP و TLR7 و تعديل مسير سيگنال رساني هجهاگ از طريق آنتاگونيست هاي SMO
685
سنتز بيس آريل متيليدن هاي سيكلوآلكانون ها تحت كاتاليز ليتيوم برميد
686
سنتز بيس آريل ميتيليدين هاي گوناگون با استفاده از كاتاليست قابل بازيابي و محيط بدون حلال
687
سنتز بيس(ايندوليل)متان از مشتقات ايندول و آلدهيد با استفاده از بوران سولفونيك اسيد در شرايط بدون حلال و دماي اتاق
688
سنتز بين سطحي نانو كامپوزيت نايلون زئوليت و بررسي عملكرد غشايي آن به لايه پلي اتر سولفون در فرآيند اسمز معكوش (RO )
689
سنتز بيوپليمر از كيتوسان و كاربرد نانوذرات آن در رهايش كنترل شده ي دارو
690
سنتز بيوچار و امكان سنجي كاربرد آن در توليد بتن سبز مخصوص سازه هاي آب و فاضلاپب
691
سنتز بيوسراميك هاي كلسيم فسفاتي دو فازي ﴿BCP﴾ و بررسي خواص فيزيكي و شيميايي
692
سنتز بيونانوكامپوزيت مغناطيسي نشاسته/ نقره/ دوهيدروكسيد لايه‌اي با روش سبز و كاربرد آن در كاهش تركيبات نيترو آروماتيك
693
سنتز پارا ـ تولوئن سولفونيك اسيد
694
سنتز پارامتريك زبان فارسي
695
سنتز پاسخ فركانسي يك سيستم STIFF با كوپلاژ شديد بين صفر و قطب هاي آن قسمت اول : تعيين قطب ها و صفرها
696
سنتز پاسخ فركانسي يك سيستم STIFF با كوپلاژ شديد بين صفر و قطبهاي آن قسمت دوم : ارائه روش نو در معادل سازي بخشي سيستم هاي قدرت
697
سنتز پاي پيريدين ها،2‐ اكسوپيرول ها و2(H5)‐- فورانون ها با استفاده از كاتاليست اتيلن دي آمونيوم دي فرمات و تريتيل كلريد
698
سنتز پدند و كرون اترهاي جديد با استفاده از 2 و 2- دي هيدروكسي 9 و 9- باي آنتريل و مطالعه تجزيه اي تعدادي از آنها
699
سنتز پراكنه هاي پلي يورتان آب پايه خودشبكه اي شونده تاخيرانداز شعله براي پوشش دهي چرم
700
سنتز پرتويي و بررسي خواص هيدروژل حساس به PH بر پايه پلي اكريليك اسيد
701
سنتز پرليت سبك به منظور ساخت عايق هاي صوتي
702
سنتز پروپار جيل آمين ها از طريق واكنش هاي تراكمي سه جزئي
703
سنتز پلاتين نانو ساختار به روش جايگزيني گالوانيك با نيكل و بررسي خواص الكتروكاتاليستي آن
704
سنتز پلاستي سايزرها و آليل آمين ها تحت جريان پيوسته
705
سنتز پلي ( آميد - ايميد) ها و پلي ( آميد - استر- ايميد) هاي فعال نوري جديد داراي اتصالات حلقه ايميدي حاوي -Lلوسين و گروه پاراآميد و بنزوئيك اسيد
706
سنتز پلي (آكريل آميد) كرايوژل ها با نانو ذرات بو هميت تعبيه شده در آن براي جذب پروتئين
707
سنتز پلي (متيل متاكريلات/بوتيل اكريلات/اكريليك اسيد)- نانوسيليكا با پليمريزاسيون امولسيوني: بررسي اثر نانوسيليكا بر اندازه و توزيع ذرات لاتكس و خواص سطحي فيلم حاصل
708
سنتز پلي (هگزا متيلن اگزالات) و تهيه الياف آن به روش الكتروريسي و امكان سنجي كاربرد آن به عنوان داربست در مهندسي بافت
709
سنتز پلي ﴿آميد-ايميد﴾ هاي فعال نوري در محيط مايع يوني با خصلت اسيد لوييس و بررسي تاثير تركيبات حاوي روي و نيتروژن بر عملكرد رشد گياه خيار گلخانه اي
710
سنتز پلي آميدهاي آليفاتيك -آروماتيك جديد با اتصالات بنزوفلورانتن
711
سنتز پلي آنيلين به روش پليمريزاسيون پراكنشي و شناسايي محصول
712
سنتز پلي آنيلين- نانو Clay در محيط دي اكسيد كربن فوق بحراني به منظور كاربرد در پوشش هاي اپوكسي غني از روي
713
سنتز پلي آنيلين نانو ساختار از طريق اكسيداسيون شيميايي به روش هاي گوناگون و بررسي موفولوژي و رسانايي پليمرهاي تهيه شده
714
سنتز پلي ﴿اتر-اوره-يورتان﴾ هاي بر پايه سيكلوپيتيد L-لوسين و فاز نرم PEG و بررسي ويژگي هاي زيست تخريب پذيري و زيست سازگاري آنها در محيط هاي بيولوژيك
715
سنتز پلي اتيلن ايمين (با وزن مولكولي 1800 دالتون ) اصلاح شده با مشتقات برموالكان و بررسي اثر طول زنجيره هيدروفوب مشتق بر مو آلكان بر روي خصوصيات نانو ليپوزوم هاي حاوي ليپو پليمر تهيه شده , synthesis of bromoalkane derivatives of polyethyleneimine )0081 Da( and evaluation of the hydrophobic chain length effect on characteristics of nanoliposomses prepared with lipopolymer
716
سنتز پلي اتيلن ترفتالات با استفاده از كاتاليستهاي پايه تيتانيوم و مدلسازي پليمريزاسيون
717
سنتز پلي اتيلن ترفنالات )TEP(درفرايند حالت مذاب تا 3.O VI و ارائه ي مدل
718
سنتز پلي استايرن قابل اتساع
719
سنتز پلي استايرن، پلي﴿متيل متاكريلات﴾ و پيوند پلي استايرن به پلي وينيل الكل به روش پليمريزاسيون انتقال زنجير برگشت پذير افزايشي - تجزيه ، تهيه و بررسي نانوكامپوزيت هاي مربوطه با خاك رس
720
سنتز پلي استر زيست تخريب پذير از طريق مونومر زيست تخريب پذير
721
سنتز پلي اكسومتالات هيبريدي﴿bmim)5Cow12O4o.3H2o ﴾ وبررسي خاصيت كاتاليستي آن در سنتزهاي آلي
722
سنتز پلي الفبن با كاتاليزور متالوسن و ساپورت سيليكا و تعيين هويت پليمر حاصل
723
سنتز پلي اورتان آميدي
724
سنتز پلي ايزوپوتيلن با جرم مولكولي كم بعنوان ماده واسطه در توليد افزودني روغن موتور
725
سنتز پلي پارا آمنيواستايرن از كو پليمر كلرو متيل استايرن-استايرن
726
سنتز پلي پيرول قالب مولكولي جديد جهت ميكرواستخراج فاز جامد بيس فنول آ
727
سنتز پلي روتاكسان بر پايه آلفا- سيكلو دكسترين و پلي اتيلن گليكول عامل دار شده و بررسي خواص آن
728
سنتز پلي سيالات سيلوكسو با اندازه نانو تخلخل كنترل شده
729
سنتز پلي لاكتايد با استفاده از روش پليمريزاسيون حلقه گشا , submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of M.S cin organic chemistry
730
سنتز پلي‎ ‏متيل متاكريلات با روش ‎RAFT-ISp ‏در حضور نانولوله هاي كربني
731
سنتز پلي نفتالين سولفونه به عنوان عامل پراكنشگر
732
سنتز پلي هيدرازيد و پلي اكساديازول هاي سولفونه شده مرتبط; با توانايي تبادل پروتون جهت استفاده در پيل هاي سوختي
733
سنتز پلي وينيل استات براي هيدروليز به پلي وينيل الكل
734
سنتز پلي ﴿وينيل الكل﴾ مناسب براي عامل معلق ساز واكنش تعليقي پلي ﴿وينيل كلرايد﴾ و بررسي عوامل موثر بر درجه هيدروليز
735
سنتز پلي يورتان الاستومر- نانو كامپوزيت و بررسي خواص مكانيكي پوشش آن بر سطح فولاد ساده كربني
736
سنتز پلي يورتان بر پايه ي ماكرو دي اُل پلي (ε- كاپرولاكتون) و بررسي اثر طول سگمنت نرم بر ريز ساختار نانو الياف حاصل
737
سنتز پلي يورتان شبكه اي با استفاده از نانو ذرات كربن هيدروكسيله
738
سنتز پلي يورتان شبكه اي بااستفاده از كربن فايبر هيدرو كسايد
739
سنتز پلي يورتان ميكرومتخلخل شبكه اي شده با ويژگي مكانيكي مناسب به عنوان محرك الكتريك فعال
740
سنتز پلي يورتان هاي سگمنته و بررسي خاصيت حافظه شكلي در آنها
741
سنتز پلي يورتان و نانوكامپوزيت هاي پلي يورتان -سيليكا در حضور كاتاليزورهاي جديد تترا آلكيل آمونيوم حاصل از قتالايميد مشق N-هيدروكسي آن
742
سنتز پلي يورتان-اوره با استفاده ازتخريب شيميايي PET و بررسي اثر درصد سگمنت هاي سخت و حضور نانو رس برخواص مكانيكي و پايداري حرارتي آنها
743
سنتز پلي يورتانهاي سگمنته و بررسي پارامترهاي ساختاري موثر بر خواص فيزيكي مكانيكي و چسبندگي آنها
744
سنتز پلي‌اكسومتالات قرار گرفته بر روي نگه‌دارنده كربن ‌فعال عامل‌دار شده و بررسي كاربرد كاتاليستي آن در برخي واكنش‌هاي آلي
745
سنتز پلي‌اكسومتالات نوع كگين استخلاف شده با فلزات واسطه قرار گرفته بر روي بستر كربن فعال و بررسي كاربرد كاتاليستي آن در اكسايش الكل‌ها، آمين ها و سولفيدها
746
سنتز پليمر 2-اتيل هگزيل اكريلات- كو- 2- اتيل هگزيل‎ متاكريلات
747
سنتز پليمر پايه آبي و كاربرد آن در سيال حفاري، جايگزين نشاسته دما بالا
748
سنتز پليمر پرشاخه با انتهاي آمين
749
سنتز پليمر پرشاخه با انتهاي آمين و بررسي امكان استفاده آن در تغيير خواص الياف
750
سنتز پليمر جديد پلي آميك هيدرازيد و تهيه نانو كامپوزيت هاي مغناطيسي آن و كاربرد آن ها در حذف كاتيون هاي +Cd2و+Pb2 از پساب صنعتي
751
سنتز پليمر حساس به دما بااستفاده از ...-ايزوپروپيل آكريلاميدوامكان بكار گيري آن به عنوان جاذب چربي
752
سنتز پليمر داراي يون نشانده به منظور جذب انتخابي كاتيون هاي سمي
753
سنتز پليمر دي آزو
754
سنتز پليمر رساناي پلي ژيرول به روش آكسايش شيميايي با دوپنتهاي مختلف و بررسي رسانندگي الكتريكي پليمر پلي پيرول با زمان گروا دادن در دماهاي مختلف , the synthesis of polypyrrole by chemical oxidatation with different dopants and the investigation of electrical conductivity of PPY polymer with the heating time in different tempratures
755
سنتز پليمر زيست تخريب پذير پلي و كوپليمر پلي و مقايسه ويژگي هاي آنها پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته شيمي آلي
756
سنتز پليمر قالب مولكولي انتخابگر سالبوتامول و بررسي ظرفيت و گزينش پذيري آن
757
سنتز پليمر مقاوم دمايي بر پايه اكريل اميد و ارزيابي كارآيي آن ها در ازدياد برداشت نفت
758
سنتز پليمر مولكول ¬نگاري شده مغناطيسي به ¬منظور جداسازي آنتي ¬بيوتيك
759
سنتز پليمر مولكول ¬نگاري شده مغناطيسي به ¬منظور جداسازي آنتي ¬بيوتيك
760
سنتز پليمر نشان دار مولكولي جديد بر بستر نانولوله هاي كربني مغناطيسي عامل دار شده با وينيل و برسي كارآيي آن در ميكرو استخراج فاز جامد بريليانت گرين
761
سنتز پليمر نشاندار شده فلوكستين بر پايه مخلوط مغناطيسي گرافن اكسيد و چيتوسان و بررسي كاربرد آن در جداسازي و تغليظ فلوكستين از نمونه هاي بيولوژيكي
762
سنتز پليمر نشاندار شده يوني روي مخلوط مغناطيسي گرافن اكسيد و چيتوسان و كاربرد آن به عنوان جاذب در جداسازي و تغليظ روي از نمونه هاي مختلف
763
سنتز پليمر(پلي آميد- ايميد)هاي فعال نوري بر پايه آمينو اسيدها
764
سنتز پليمرهاي جديد بر پايه استايرن
765
سنتز پليمرهاي زيست تخريب پذير بر پايه لاكتيك اسيد و بررسي شرايط فرآيندي آن با استفاده از طراحي آزمايش
766
سنتز پليمرهاي شاخه دار عاملدار شده محلول در آب و فعال نوري با گروههاي آمينواسيد متفاوت
767
سنتز پليمرهاي فعال نوري از طريق پليمر شدن تراكمي مستقيم
768
سنتز پليمرهاي فوق شاخه اي و بررسي كاربردهاي آن
769
سنتز پليمرهاي فوق شاخه اي و بررسي كاربردهاي آنها
770
سنتز پليمرهاي قالب مولكولي نانومغناطيسي بر پايه آمينواسيد به روش پليمريزاسيون RAFT براي استفاده در سامانه¬هاي دارورساني
771
سنتز پليمري دندريتيك ( شاخه دار) وخواص الياف حاصل
772
سنتز پنتا اريتريتول از فرمالدئيد و استالدئيد
773
سنتز پودر BaTio3 از طريق رسوبي و مطالعه پارامترهاي سنتز
774
سنتز پودر Cu-Nb3Snبه روش آلياژسازي مكانيكي
775
سنتز پودر Nb3Sn به روش آلياژسازي مكانيكي
776
سنتز پودر NiTi به روش آلياژسازي مكانيكي
777
سنتز پودر دي بوريد تيتانيم در مس مذاب به روش درجا و ارزيابي ويژگي هاي ريز ساختاري آن
778
سنتز پودر دي¬بوريد تيتانيوم در مس مذاب به روش درجا و ارزيابي ويژگي¬هاي ريزساختاري آن
779
سنتز پودر زيركنات لانتانيم به روش هم‌رسوبي وبررسي خواص و ريزساختار بدنه‌هاي زيركنات لانتانيم/آلومينا
780
سنتز پودر كاربيد سيليسيم بسيار نرم از سبوس برنج به روش قوس پلاسما و بررسي تاثير پارامتر¬هاي فرايند بر ويژگي‌هاي كاربيد سيليسيم سنتز شده
781
سنتز پودر كامپوزيتي ZrO2-SiC به روش احياي كربوترمال و بررسي پارامترهاي مؤثر بر آن
782
سنتز پودر مزو فاز كربني از قير قطران
783
سنتز پودر مزو متخلخل تيتانيا به روش سل - ‍‍‍‍ژل
784
سنتز پودر نانوسراميكي اكسيد سريم به روش احتراقي
785
سنتز پودر نانوكامپوزيت Ag/CNTs جهت مطالعه حذف رنگ اسيدي آبي 62
786
سنتز پودر نانوكامپوزيتي نقره اكسيد روي به روش هم‌رسوبي
787
سنتز پودر نانوكامپوزيتي نقره اكسيد قلع به روش هم رسوبي
788
سنتز پودر نيتريد آلومينيوم با استفاده از روش آلياژسازي مكانيكي
789
سنتز پودر نيتريد آلومينيوم-اكسيد آلومينيوم به روش دو مرحله اي احتراقي-نيتريداسيون كربوترمال
790
سنتز پودر هيدروكسي آپاتيت به روش جامد
791
سنتز پودر هيدروكسي آپاتيت به روش فعال سازي مكانيكي
792
سنتز پودر هيدروكسي آپاتيت مزو متخلخل با استفاده از سور فكتانت پليمري
793
سنتز پودرهاي نانومتري الكتروسراميكي به روش هاي شيميايي
794
سنتز پودري MnSi2
795
سنتز پودري TiO
796
سنتز پوشش نانوكامپوزيت پلي اتيلن / اكسيد روي با بررسي تخريب پذيري نوري، خواص ضد جلبك و ضد باكتري به منظور كاهش تبخير از سطح آزاد آب
797
سنتز پوشش نانوكريستال باريم تيتانات به روش الكتروفورتيك بر آلياژ Ti6A14V و ارزيابي خواص آن
798
سنتز پوشش هاي اپوكسي با استفاده از درصد هاي متفاوتي از اسيد الئيك اپوكسي شده و اپوكسي DER736 و بررسي زيست تخريب پذيري آنها
799
سنتز پوشش هاي قابل پخت با پرتو يونساز
800
سنتز پوشش هاي نانوكامپوزيتي كروم سه ظرفيتي و بررسي خواص آن ها
801
سنتز پيرازول ها در حضور اسيدهاي جامد
802
سنتز پيرانو(2،3،)dپيريميدينون ها با استفاده از حلال آب
803
سنتز پيرول هاي استخلا فدار در حضور كاتاليست TiCl4/nano-γ-Al2O3
804
سنتز پيرول هاي استخلاف دار با استفاده از نانو كاتاليست ها و كاتاليست هاي اسيدي
805
سنتز پيرول و مشتقات آن در حضور كاتاليستهاي فلزي هتروزن
806
سنتز پيريديل آلكن ها در حضور كاتاليزورهاي اسيدي و بازي از طريق واكنش نووناگل
807
سنتز پيريدين N- اكسيد و مشتقات آن با استفاده از اكسون
808
سنتز پيريميدو بنزوتيازول ها در حضور نانوكاتاليست حاوي لويس اسيد و نيز طراحي كاتاليستي نوين براي سولفورزدايي از نفت خام
809
سنتز پيزو سراميك هاي نانو ساختار بدون سرب و بررسي خواص حرارتي و الكتريكي آن
810
سنتز پيش ساز رزين فوم كربني و بررسي برخي پارامترهاي فرايندي موثر بر مورفولوژي فوم حاصله
811
سنتز پيگمان ﴿رنگدانه﴾ صورتي بر پايه زيركونيا و كاربرد آن در لعاب كاشي
812
سنتز پيگمنت صورتي اكسي آلومينيم - اكسيد كروم
813
سنتز پيگمنت قرمز112
814
سنتز پيگمنت مشكي مناسب براي استفاده جوهر چاپ ديجيتال كاشي به روش‌هاي شيميايي
815
سنتز پيگمنت هاي فسفرسان جديد هولميوم(Ho)، اربيوم(Er) ، ديسپرسيوم(Dy) و ايتربيوم (Yb)از پيش ماده M(edta)(H2o)n](M=Dy,Ho,Yb,and Er)(n=1-3تثبيت شده بر روي Al2O3/B2O3
816
سنتز پيگمنت هاي نيمه معدني از رنگينه هاي نساجي
817
سنتز پيوسته اتيلن گليكول دي استات از طريق استري شدن اتيلن گليكول و استيك اسيد و بررسي اوليه تاثير آن بر آلايندگي سوخت
818
سنتز پيوسته دي و تري استين در مقياس نيمه صنعتي
819
سنتز تترا اتوكسي سيلان و شناسايي آن
820
سنتز تترازول ها در حضور نانو كاتاليست حامل لوييس اسيد
821
سنتز تترازول هاي جديد( تترازول هاي برمبناي باربيتوريك اسيد و حلقه هاي آروماتيك )
822
سنتز تتراهيدرو و بنزم )b(پيرانها با استفاده از حلال آب
823
سنتز تتراهيدروبنزوپيرانها در حضور 12- تنگستو فسفريك اسيد نشانده شده بر روي نانو ذرات سيليكا
824
سنتز تتراهيدروپيريدين هاي چند استخلافي و -1كرباماتوالكيل--2 نفتول ها با استفاده از -N،Nدياتيل--Nسولفواتانآمينيوم تري- فلورواستات
825
سنتز تتراهيدروپيريدين¬هاي استخلاف¬دار و فوران-2(H5)-اون¬ها در حضور كاتاليزورهاي 2-هيدروكسي اتيل آمونيوم هيدروژن سولفات و اگزاليك-اسيد
826
سنتز ترپليمر اكريليكي با استفاده از روش پليمريزاسيون انتقال اتم راديكالي
827
سنتز ترپليمر ﴿پلي استايرن - پلي متيل متاكريلات- پلي اكريلونيتريل﴾ به روش پليمريزاسيون آنيوني زنده و با استفاده از آغازگر سديم نفتالين
828
سنتز تركيب لانتانيم استرانسيم منگنيت و تلقيح آن با سريا، مس و پالاديم
829
سنتز تركيب هاي آلي فلزي پالاديم و كاربرد آنها در واكنش هاي هك، سوزوكي، هموكوپلينگ و سيانيددار كردن آريل هاليدها
830
سنتز تركيب هاي پلي هيدرو كينولين از طريق واكنش نا متقارن هانتزج با كاتاليزگر L - پرولين
831
سنتز تركيب هاي پلي هيدرو كينولين در مايسل هاي آبي تريتون 100-X
832
سنتز تركيب هاي هتروسيكل نيتروژن دار به روش واكنش هاي چند جزئي و استفاده از كاتاليزگرهاي سازگار با محيط زيست
833
سنتز تركيب هاي هتروسيكل نيتروژن دار به روش واكنش هاي چند جزئي و استفاده از كاتاليزگرهاي سازگار با محيط زيست
834
سنتز تركيب¬هاي هتروسيكل تري‌فلوئورومتيله با استفاده از استيميدوئيل‌كلريد در حضور نانو كاتاليست تيتانيوم دي‌اكسيد يا كاتاليست‌هاي يديد مس يا بيس تري‌فنيل‌فسفين كلريد پالاديم
835
سنتز تركيبات 1،3- اكسازول ها و اكسازولوپيريميدين ها و سيستم هاي ذوب شده ي مشتق از آنها
836
سنتز تركيبات 1،3- اكسازول ها و اكسازولوپيريميدين ها و سيستم هاي ذوب شده ي مشتق از آنها
837
سنتز تركيبات 1و8 دي اكسو دكا هيدرو اكريدين ها با استفاده از كاتاليست بازي در واكنش هانش
838
سنتز تركيبات 2H- ايندازولو {b-1،2} فتالازين- تري اون در حضور ارگانوكاتاليزور اسيدي و بازي نيكوتينيك اسيد
839
سنتز تركيبات 4،1-دي هيدروپيريديني با استفاده از نانو كامپوزيت گرافن اكسيد بر پايه پلي آنيلين
840
سنتز تركيبات 4H-كرومن-4،3،2،1-تتراهيدروپيريميدين-5-كربوكسيلات و مشتقات آن با استفاده از واكنش بيجينلي در حضور كاتاليزور كيتوسان و تحت شرايط مايكروويو
841
سنتز تركيبات α-آمينونيتريل ها با استفاده از نانو كاتاليزور مغناطيسي/كامپوزيتي Fe3O4@cellulose-OSO3H
842
سنتز تركيبات آروماتيك برم دار با استفاده از واكنشگرهاي پليمري
843
سنتز تركيبات آلي از طريق واكنش‌ هاي سه و چهار جزئي در محيط آبي با استفاده از سورفكتانت‌ ها
844
سنتز تركيبات آلي بدون حلال با استفاده از امواج ميكروموج
845
سنتز تركيبات آلي جديد با استفاده از واكنشهاي چند جزيي بر پايه N- متيل ايميدازول
846
سنتز تركيبات اسپايرواكسيندل با استفاده از نانو بيوكاتاليزورايزين گلس تحت شرايط شيمي سبز
847
سنتز تركيبات بيس ايندوليل متان و واكنش هم-زمان حلقه¬گشايي اپوكسيدها و نوآرايي پيناكولون آن¬ها توسط نانو كاتاليزورهاي اسيدي بر پايه MCM
848
سنتز تركيبات بين فلزي NI- AL به روش آلياژ سازي مكانيكي و برسي تاثير زمان سرعت آسيا كاري و نسبت مولي نيكل و آلومينيوم
849
سنتز تركيبات بين فلزي NI-AL با استفاده از آلياژسازي مكانيكي
850
سنتز تركيبات پر انرژي بر پايه ي ساختار ايزوسيانورات
851
سنتز تركيبات پيرانوپيراني از طريق واكنش سه جزئي كوجيك اسيد، مالونونيتريل و آلدئيدهاي مختلف كاتاليز شده با نانوZnO
852
سنتز تركيبات پيرانوكرومني از طريق واكنش سه جزيي كوجيك اسيد، ديمدون و آلدئيدهاي مختلف كاتاليز شده با BiCI3 تثبيت شده روي نانوZnO
853
سنتز تركيبات پيريدواكسادي آزين با استفاده از واكنش پنتافلوئورپيريدين با آميد اكسيم هاي مختلف
854
سنتز تركيبات پيريدين N- اكسايد و مشتقات آن با استفاده از هيدروژن پراكسايد و كاتاليزور گرهتروپلي اسيد در شرايط بدون حلال
855
سنتز تركيبات تيازپيني با استفاده از واكنش 2-(3،1–دي‌اكسو-1H-ايندن 2(3H)–ايليدن) مالونونيتريل و مشتقات تيوسمي كربازون
856
سنتز تركيبات جديد (1و2.3) تري آزينو(1و6-a) كوينازولين-13-اون با استفاده از ايزواتوييك انيدريد
857
سنتز تركيبات جديد آلي بر پايه واكنش آلدهيدهاي آروماتيك با گراتينين در شرايط شيمي سبز
858
سنتز تركيبات جديد فلورسانس دار و بررسي كاربرد آن ها به عنوان حسگر در تشخيص كاتيون هاي فلزي، آنيون ها و بازهاي آلي نوكلئيك
859
سنتز تركيبات جديد[1و2و3]تري‌آزينو [1و6-α]كوينازولين-13-اون با استفاده از ايزاتوييك انيدريد
860
سنتز تركيبات چند حلقه اي آروماتيك از طريق حد واسط هاي فعال
861
سنتز تركيبات حاوي حلقه ي H4-پيران طي استراتژي واكنش هاي چند جزيي با استفاده از كاتاليزورهاي آلي تك عاملي و دو عاملي تحت شرايط شيمي سبز
862
سنتز تركيبات دارويي 4،1- دي هيدرو پيريدين با استفاده از كاتاليزور تثبيت شده و جديد نانو مگنتيت عامل دار شده با مس (II)
863
سنتز تركيبات فرو الكتريك PY52T با استفاده از روش آلياژ سازي مكانيكي
864
سنتز تركيبات فسفردار ﴿ ايليدهاي فسفر ﴾
865
سنتز تركيبات فعال بيولوژيكي كينازولين-4-اون ها در مجاورت كاتاليزور نانو متخلخل MCM-41-Pr-SO3H تحت امواج فراصوت
866
سنتز تركيبات فعال دارويي خانواده اسپيروپيران شامل تركيبات اسپيرواكس‌ايندول‌ها، اسپيرواسنفتيلن‌ها و H4-كرومن‌ها بر پايه اصول شيمي سبز
867
سنتز تركيبات كايرال C2جديد بعنوان كمك دهنده هاي كايرال
868
سنتز تركيبات كرومن در آب
869
سنتز تركيبات مختلف روتنيوم با اعداد اكسيداسيون مختلف و بررسي نقش كاتاليزوري آنها بر روي اكسيداسيون الكل هاي نوع اول و دوم , synthesis of ruthenium complexes with different oxidation oxidation states and studies of their catalytic effect on the oxidation of primary and secondary alcohols
870
سنتز تركيبات مياني AI- NI به روش احياء حرارتي نمك مذاب و بررسي سينيتك تشكيل آنها
871
سنتز تركيبات نانو مس روي كالاي پنبه/نايلون با استفاده از دوپامين هيدروكلريد و بررسي خواص رنگي، ضد باكتري، ضد قارچي، سميت سلولي و فتوكاتاليستي آنها
872
سنتز تركيبات نيتروآروماتيك، هتروسيكل و آلفاتيك
873
سنتز تركيبات نيتريل دار در آب و تبديل آن ها به آميد
874
سنتز تركيبات هتروسيكل با استفاده از نانومگنتيت پوشش دار و محلول اتكتيك كولين كلرايد- قلع (II) كلرايد و بررسي نظري جذب دارو، قابليت حسگري و كاتاليستي نانوساختارهاي كربني ذوپ شده
875
سنتز تركيبات هتروسيكل با استفاده از واكنش‌هاي جاگيري ايزوسيانيدي كاتاليست شده با يد
876
سنتز تركيبات هتروسيكل جديد از طريق واكنش‌هاي چند جزئي ميان NH ، OH و يا CH اسيدها و تركيبات كم الكترون فعال در مجاورت نانوكاتاليزگرها
877
سنتز تركيبات هتروسيكل حاوي نيتروژن با استفاده از كاتاليست-هاي تثبيت شده برروي پلي(4-وينيل پيريدين‌)
878
سنتز تركيبات هتروسيكل داراي دو هترو اتم در شرايط جديد
879
سنتز تركيبات هتروسيكل شش عضوي از طريق واكنش هاي هانش وبيجينلي با استفاده از نانو كاتاليست
880
سنتز تركيبات هتروسيكل نيتروژن دار در حضور نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد نشانده شده بر روي معرف پليمري پلي 4-وينيل پيريدين مشبك شده با 2% دي وينيل بنزن و بررسي اثر بازدارندگي اين معرف پليمري بر روي خوردگي فولاد ST- 37
881
سنتز تركيبات هتروسيكل نيتروژن دار در حضور نانوكاتاليست هاي حاوي لويس اسيد
882
سنتز تركيبات هيبريدي آلي- معدني بر پايه ساختارهاي پلي اكسومتالات و بررسي كاربردهاي نوري و زيستي آن ها
883
سنتز تركيبات هيبريدي آنتي UV با استفاده از نانو ذرات به منظور استفاده در پوشش هاي پلي يورتاني
884
سنتز تركيبات هيتروسيكل چند حلقه اي بر پايه نيتروژن به مظور بررسي اثرات بيولوژيكي آنها
885
سنتز تري آزول ها با استفاده از كامپوزيت كيتوسان/MOF
886
سنتز تعداد مكانيزم ها با استفاده از تئوري اشكال
887
سنتز تعدادي از پلي هيدرو كينولين ها در شرايط بدون حلال
888
سنتز تعدادي از تركيبات آلي تك فلوئوره با استفاده از معرف هاي N-F
889
سنتز تعدادي از تركيبات جديد آن آريل تئوفيلين ها و مطالعه فعاليت مهار كنندگي آنها در برابر آنزيم فسفودي استراز ...
890
سنتز تعدادي از مشتقات n,آريل متيليدين4-ايمينو-5، 6- دي فنيل فورو پيريميدين-3- 4h آمين و آريل9و8
891
سنتز تعدادي از مشتقات تيونوپيريدين از پنتافلوئوروپيريدين از پنتافلوئوروپيريدين و بررسي قدرت كمپلكس دهندگي آنها
892
سنتز تعدادي از مواد رنگزاي فلورسنت بر پايه نفتاليميد براي ساخت پليمرهاي خودرنگ
893
سنتز تك ظرف 2H-ايندازولو[2,1- b]فتال آزين-تري اون ها و 1H-پيرازولو[1,2-b]فتال آزين-5,10-دي اون ها در حضور كاتاليست مايع يوني نشانده شده روي نانو سيليكا تحت شرايط بدون حلال
894
سنتز تك ظرف 3-آلكيل آمينو اكسيندول ها از طريق واكنش هاي چند جزئي
895
سنتز تك ظرف ايميدازول هاي 1،2،4،5- چهار استخلافي
896
سنتز تك ظرف ايميدازولهاي 2 ، 4 ، 5 – سه استخلافي و 1 ، 2 ، 4 ، 5 – چهار استخلافي در حضور نانو ذرات
897
سنتز تك ظرف چند جزيي مشتقات تري آزولوپيريميدينها و بنزوايميدازوپيريميدينها با استفاده از كاتاليزور تريتيل كلريد()
898
سنتز تك ظرف مشتقات پيريميدوبنزازول كاتاليزشده با نانوكامپوزيت بر پايه غلاف بادام زميني
899
سنتز تك ظرف نانو ذرات اكسيدروي به روش شيميايي و روش سبز و برآورد اندازه نانو ذرات با استفاده از داده هاي اسپكتروفتومتري uv-vis
900
سنتز تك ظرف و چند جزئي مشتقات تري آزولوپيريميدين¬ها وبنزوايميدازوپيريميدين¬هاي چنداستخلافي در حضور اگزاليك اسيد
901
سنتز تك ظرف و چندجزيي مشتقات آلفا-ايمينونيتريل با استفاده از نانوكاتاليزگر سلولز عامل دار شده مغناطيسي
902
سنتز تك ظرف و شناسايي برخي از مشتقات 4-آريل اكتاهيدروكينازولين-5،2-دي اون از طريق واكنشهاي سه جزئي آنها
903
سنتز تك ظرفي ايميدازول ها با استفاده از واكنش هاي چند جزئي در حضور دي متيل سولفوكسايد
904
سنتز تك ظرفي تركيبات آلي بر اساس واكنشهاي چند جزئي با استفاده از كالكون هاي واسطه فعال
905
سنتز تك ظرفي سه جزئي 6- متيل -3- آريل پيريميدو و [5-c] پيريدازين -5,7﴿8H,6H)- ديونهاي جديد
906
سنتز تك ظرفي سه جزئي مشتقات 3- آريل پيريميدوپيريدازين استخلافدار جديد
907
سنتز تك ظرفي مشتقات آكريديني با كاتاليزگر بستر سيليكاژل - نمك آمونيوم قابل بازيافت تحت شرايط تابش فراصوت و گرمايي بدون حلال
908
سنتز تك ظرفي مشتقات ايميدازو (1,2 - a) پيريدين ها به كمك امواج ماكروويو و در شرايط بدون حلال و بررسي اثر كاتاليزگري نانو ذرات گاما منگنزي دي اكسيد و آلفا - آهن (III) اكسيد (هماتيت)
909
سنتز تك ظرفي مشتقات بيس (ايندوليل) متان با استفاده از كاتاليز گر موثر 3،1 - دي برمو -5،5- دي متيل هيدانتويين تحت شرايط بدون حلال
910
سنتز تك ظرفي مشتقات پيرانوپيرازول در حضور كاتاليزگرهاي آلي طبيعي كايرال
911
سنتز تك ظرفي مشتقات هتروسيكل كومارين بر اساس واكنشهاي تراكمي چند جزئي
912
سنتز تك ظرفي و سه جزئي 5،3،1- تري آريل پيرازولها در حضور نانو ذراتZnFe2O4
913
سنتز تك ظرفي و سه جزئي 5،3،1- تري آريل پيرازولها در حضور نانو ذراتZnFe2O4
914
سنتز تك مرحله اي ايميدهاي متقارن و نامتقارن خطي در حضور نمك هاي زير كونيوم
915
سنتز تك مرحله اي بنزايميدازول با استفاده از پلي﴿N-كلروبنزن-1و3-دي سولفون آميد﴾﴿PCBS﴾وN,N,N,N-تتراكلروبنزن-1و3-دي سولفون آميد﴿TCBDA)واسيداگزاليك
916
سنتز تك مرحله اي و موثر ايميدازول هاي سه استخلافي (5،4،2) از طريق واكنش چند جزيي (مشتقات بنزيل ، انواع بنز آلدهيد و آمونيوم استات) با استفاده از نانو كاتاليزور مغناطيسي Fe3O4 تحت تابش مايكروويو و بدون حلال
917
سنتز تك مرحله اي و موثر پروپارژيل آمين ها با استفاده از كمپلكس تيوآميد و Cu(II) به عنوان يك كاتاليزور قابل بازيافت
918
سنتز تك مرحله اي و موثر پروپارژيل آمينها با استفاده از كمپلكس تيوآميد- مس(II) به عنوان يك كاتاليزور قابل بازيافت
919
سنتز تك مرحله‌اي و موثر آريل-14H-دي‌بنزو[a,j]زانتن‌ها با استفاده از نانوكاتاليزورهاي مغناطيسي MFe2O4 تحت شرايط رفلاكس و حلال‌هاي مختلف
920
سنتز تك مرحلهاي، تك ظرف و بدون حلال مشتقات H2- ايندازولو [b-1,2] فتالازين -11،6،1- تري اون در حضور نانوكاتاليزگر MCM-41-SO3H
921
سنتز تمپلت، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي مس ﴿II﴾، نيكل﴿II﴾ و جيوه ﴿II﴾ با ليگاندهاي بازشيف نامتقارن و بررسي اثر كاتاليتيكي يون فلزي بر هيدروليز و نوآرايي ايمين ، مطالعه رفتار الكتروشيميايي و فعاليت ضد باكتريايي كمپلكس ها
922
سنتز تيتانات آلومينيوم به روش سل - ژل در ابعاد ريز دانه و بررسي پايداري حرارتي آن
923
سنتز تيو مورفوليدها در حضور نانو پروس سيليكاتي
924
سنتز تيوكيتونهاي حلقوي و بررسي صورتبندي :1- تيوسيكلواكتان -3- اون 1 و 9- دي تيوسيكلوهگزادكان -3 و 11- دي اون
925
سنتز تيونوكربامات در حضور كاتاليزورهاي ناهمگن جديد
926
سنتز جاذب نانو كامپوزيت پليمري با استفاده از نانو رس و كربن فعال در فوم پلي يورتان به منظور حذف آلاينده هاي نفتي از آب و پساب
927
سنتز جديد نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم براي حذف تركيبات رنگي
928
سنتز جديد و تك ظرف 3-N-آلكيل آمينو-2 آريل -5H-ايميدازو(1,2-b)پيرازول ها
929
سنتز جديد و تك ظرف 5-﴿3-﴿3- هيدروكسي -1،4-دي اكسو -1، 4-دي هيدرو نفتالن-2-ايل﴾-2-اكسو-3-ايندولينيل﴾ پيريميدين -2، 4، 6-﴿H1, H3,H5) - تري اون ها
930
سنتز جديد و تك ظرف اسپيرو [ايندولين- ايزواكسازولو.....
931
سنتز جديد و تك ظرف اسپيرو بنزو [h] كوئينولين- 307- ايندولين ها
932
سنتز جهت گزين دي سيانو آنيلين هاي پر استخلاف در حضور كاتاليزور پيريدين و بررسي اثر كاتاليزوري نانو ذرات SiO2
933
سنتز جوهر ديجيتال پايه AL-CO در كاشي و سراميك
934
سنتز چارچوب آلي- فلزي (MOF) نانومتخلخل با پايه تيتانيوم و تعيين مشخصات آن
935
سنتز چارچوب‌هاي فلز-آلي متخلخل بر پايه ليگاند اتصال دهنده پورفيريني تتراكيس (4-كربوكسي فنيل) پورفيرين (TCPP) و بررسي كاربرد آن‌ها در حسگري كاتيون‌هاي فلزي
936
سنتز چارچوب‌هاي فلز-آلي نانومتخلخل و نانوكامپوزيت‌هاي‌ هيبريدي چارچوب‌هاي فلز-آلي/كيتوسان(MOF/ Chitosan) و بررسي كاربردهاي آن ها به عنوان جاذب براي حذف آلاينده‌هاي آلي و كاتاليزور براي واكنش‌هاي آلي
937
سنتز چسب بافت با استفاده از فناوري نانو در ترميم بافت ها
938
سنتز چسب بافت بر پايه بهبود خواص اتصال سلولي به وسيله گروه هاي پپتيدي
939
سنتز چسب بايو بر پايه پلي يورتان
940
سنتز چسب زيست سازگار پليمري بر پايه يورتان
941
سنتز چسب گرما ذوب پلي وينيل بوتيرال (PVB) براي چسباندن فلزات (آلومينيم و آهن ) به آينه
942
سنتز چسب هاي نشاسته اي
943
سنتز چسب و پلي‎يورتان‎هاي زيست‎تخريب‎پذير با استفاده از آمينوليز ضايعات پلي‎اتيلن‎ترفتالات (PET)
944
سنتز چند جزئي اسپيرو[دي ايندنوپيريدين-ايندولين]تري اون ها با استفاده از كاتاليزور ناهمگن و قابل بازيافت MCM-41-SO3H
945
سنتز چند جزئي بر پايه ايزوسيانيد محصولات فعال زيستي جديد پاسريني
946
سنتز چند جزئي و تك ظرفي 1- آزابي سيكلو [3 ، 1 ، 0 ] هگز - 3 - ان به كمك امواج ماكروويو در شرايط بدون حلال
947
سنتز چند جزئي و تك ظرفي برخي مشتقات تري آريل اكسازول ها و تري آريل ايميدازول ها به كمك امواج ماكروويو در حضور كاتاليزگر نانو ذرات Al2O3 َو در شرايط بدون حلال
948
سنتز چند جزيي 1و4-دي هيدروپيريدين ها به روش واكنش هانش با استفاده از سوكسينيميد و ساخارين
949
سنتز چند جزيي مشتقات ايميدازول و بنزايميدازول با استفاده از نانو كامپوزيت طبيعي پوسته صدف فرآوري شده با آسياب گلوله‌اي
950
سنتز چند جزيي مشتقات دي هيدرو پيريميدينوني با استفاده از نانو كاتاليزگر هسته/پوسته جديد مغناطيسي كامپوزيتي سولفونه شده بر پايه پلي اتيلن گليكول
951
سنتز چند كتودي هيدروپيريدين جديد
952
سنتز چند گونه نانو ذرات زئوليتي بدون استفاده از عوامل آلي هدايت كننده ساختار و شكل دهي آنها با و بدون كاربرد پايه به منظور ساخت جاذب هاي زئو ليتي
953
سنتز چند مشتق از 1-﴿a- آلكيل آمينو بنزيل﴾ -2- نفتول به روش يك مرحله اي با استفاده از كاتاليزور نانوجانيت بال
954
سنتز چند مشتق از 2-﴿آريل﴾-8 و 9 دي فنيل فورو﴿3 و2 -e)(1و2و4﴾ تري آزولو﴿1و5-c﴾پيريميدين
955
سنتز چند مشتق از اتيل 3- آمينو-1- IH- بنزو f كرومن -2- كربوكسيلات
956
سنتز چندجزئي مشتق هاي كرومنو [3,2-d] پيريميدينون ها تحت شرايط بدون حلال
957
سنتز چندجزئي مشتقات4H-پيران با استفاده از نانوكاتاليزور مغناطيسي Fe3O4@Asp
958
سنتز چندجزيي مشتقات ايميدازولي با استفاده از نانوكاتاليزگر سبز گرافن اكسيد/كيتوسان
959
سنتز چهار جزئي مشتق‌هاي ايندنوپيريدين در حضور كاتاليزگر سولفاميك اسيد تثبيت شده بر روي نانو ذرات سيليس
960
سنتز چهار جزئي مشتقات 6- آمينو -1- هيدروكسي -2 و 4- دي آريل دي هيدرو پيريميدين - 5 - كربونيتريل
961
سنتز چهار جزئي مشتقات پيرول با كمك كاتاليزور كيتوسان و ذرات نانو متخلخل MCM-41-SO3Hدر شيمي سبز
962
سنتز چهار جزئي و بدون حلال تركيبات 2- هيدروكسي - 4 ، 6- دي آريل - نيكوتينو نيتريل ها در حضور نانو ZnFe2O4
963
سنتز چهار جزئي و تك ظرف مشتق‌هاي 2-آمينو-3-سيانو پيريدين با استفاده از نانو سيليكاي پوشش داده شده با سولفاميك اسيد به عنوان كاتاليزور ناهمگن
964
سنتز چهار جزيي مشتقات پيرانوپيرازولي در مجاورت نانوكاتاليزور مغناطيسي كامپوزيتي آهن اكسيد/ سلولز سولفوريك اسيد
965
سنتز چيدمان هاي ممكن براي فرايندهاي شامل جداسازي و يك واكنش شيميايي دو¬جزيي
966
سنتز حرارتي پودر و لاستوتيت
967
سنتز حساس كننده هاي جديد پيل خورشيدي بر پايه ي تترازول و مطالعه ي نظري استخراج يون هاي فلزي با استفاده از پپتيد هاي حلقوي
968
سنتز حسگر پليمري فلوروسنت براي شناسايي كاتيون آهن
969
سنتز حسگر گاز هيدروژن‌ بر پايه‌ي سازه‌هاي ليفي حاوي نانوذرات اكسيد فلزي
970
سنتز حسگرهاي گزينشي يون (Zn(II و كمپلكس هاي نشركننده سيكلومتال (Rh(III براي تصويربرداري سلولي و درمان : بررسي تجربي و نظري، و مطالعه نظري تشكيل كلاسترهاي جديد(Cu(I
971
سنتز حلقه هاي پنج عضوي نيتروژن دار با استفاده از پليمر حاوي يون آزيد و مطالعه محاسباتي خواص ساختاري و پيوندي تعدادي از مشتقات فلوئوردار كومارين
972
سنتز خود احتراقي بورات آلومينيوم و عوامل موثر بر آن
973
سنتز خود انتشار دما بالاي پودر نانوكامپوزيتي NiAl تقويت شده با ذرات تقويت كننده
974
سنتز داربست هيدروژلي بر پايه گيتوسان و نانو ذرات مختلف در مهندسي بافت
975
سنتز داروي آتنولول در مقياسي Batch
976
سنتز دترجنت آنيوني
977
سنتز در محل (in situ) نانو هيدروكسي اپاتيت بر روي نانو الياف پلي كاپرو لاكتان/ژلاتين به روش الكترو اسپري و الكتروريسي همزمان
978
سنتز در محل نانو ذرات اكسيد روي توسط دندريمر هاي پلي آميد آمين و پلي پروپيلن ايمن بر روي كالاي پلي استري
979
سنتز در محل نانو ذرات اكسيد روي/سيليكا بر كالاي پلي استر و ببرسي تاثير عمليات بعدي با تركيبات سيليكوني
980
سنتز در محل نانو ذرات مس روي كالاي پنبه¬اي بوسيله هيدرازين هيدرات جهت كاهش مقاومت الكتريكي
981
سنتز در محل نانو ذرات مس و اكسيد روي و نانو كامپوزيت آنها روي پارچه پلي استري با استفاده از دوپامين هيدروكلريد
982
سنتز در محل نانو كامپوزيت SnO2/Ag روي كالاي پنبه اي و بررسي خواص آن
983
سنتز در محل نانوتركيبات مس و اكسيدآهن در بستر هيدروژل طبيعي روي پارچه پنبه¬اي به منظور حصول خواص چندگانه
984
سنتز در محل نانوذرات منگنز دي اكسيد و منگنز فريت بر روي كالاي پنبه اي و بررسي خواص آن ها
985
سنتز در محل و خصوصيت يابي نانو ذرات اكسيد روي و اكسيد آهن بر پارچه پنبه / پلي استر
986
سنتز درايمرهاي نسل اول سيكلوتري فسفازن با N- متيل، N- اتيل، N - فنيل پيپرازين
987
سنتز درجات نانو ذرات اكسيد روي توسط كلياب با روش فراصوت بر روي كالاي پنبه اي
988
سنتز درجاي PDMS گرفت شده در حضور نانوسيليكا و بررسي خواص مكانيكي
989
سنتز درجاي نانوذرات LiF روي پيش ماده هاي اسپينل آلومينات منيزيم و تاثير آن بر ريزساختار و خواص اپتيكي قطعات تفجوشي شده با SPS
990
سنتز درجاي نانوكامپوزيت هاي پلي يورتاني در حضور نانوذرات هالويزيت عامل دار شده با Fe3O4 با رفتار حافظه ي شكلي
991
سنتز دما پايين نانو زير كونات كلسيم به روش نمك مذاب
992
سنتز دندرايمر AB2 مشتق پامام با گروه انتهايي آزو
993
سنتز دندرايمر AB2 مشتق پامام با گروه انتهايي آزو , the synthesis of AB2 derivative of PAMAM dendrimer with axo end groups
994
سنتز دندرايمري با گروه انتهايي آلدئيدي از PAMAM , sythesisof a dendrimer with aldehyde surface group rrom OAMAM
995
سنتز دندرايمري با گروه انتهايي آلدئيدي از PPI , synthesis of a dendrimer with aldehyde surface group from PPI
996
سنتز دندريمرها و اصلاح آن ها با تركيبات نفتاليميدي جهت تهيه مواد رنگزاي فلورسنتي
997
سنتز دندريمرهاي پلي آميدو آمين با گروه هاي انتهايي كروبو كسيليات و هيدروكسيل و بررسي خواص بيولوژيكي آن
998
سنتز دي آريل و آلكيل - آريل سولفونها از سولفونيك اسيدها و سنتز آريل سولفونيك اسيدها با استفاده از معرف سيليكا سولفوريك اسيد
999
سنتز دي آمنيو تري فنيل متان ها با استفاده از كاتاليزور تنگستو فسفريك اسيد هيدرات در شرايط بدون حلال
1000
سنتز دي اكسيد توريوم- دي اكسيد اورانيوم با استفاده از روش ژلاسيون داخلي
بازگشت