<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
سونات هاي باروك ﴿ با آناليز سوناتي از يوهان سباستين باخ ﴾
2
سونو‌سنتز و خصوصيت‌يابي نانو ذرات TiO2 و N/TiO2 بر روي پارچه پنبه‌اي توسط كلياب و آمونياك
3
سويت در دو موومان
4
سويت درسه موومان
5
سويت نداي عشق
6
سوييت پوئتيك ، تجزيه و تحليل ، ع .ع . پارتيتور تنظيم براي پيانو
7
سوييت جنگل
8
سي تي اسكن جمجمه
9
سي تي اسكن جمجمه
10
سي چهره مطبوعاتي (پرتره فتوژورناليستي )ازسران شركت كننده در كنفراس اسلامي تهران
11
سي دي روم
12
سي وسه جلوه ويژه براي سينما و تلويزيون / نويسنده برناردويلكي
13
سياست ، خانه خدا (نحوÞ رابطÞ فضيلت و رذيلت اخلاقي با مثل افلاطوني )
14
سياست افتراقي احكام زنان آزاده و مسلمان و غيرمسلمان در الزام به حجاب
15
سياست افتراقي احكام زنان ازاده و مسلمان و غير مسلمان در الزام به حجاب
16
سياست افتراقي حقوق كيفري در مواد مخدر در مقايسه با شرب خمر
17
سياست امويان نسبت به علويان در مثلث شام، عراق و حجاز: 20- 62ق
18
سياست بهينه سفارش‌دهي در سيستم موجودي دوسطحي با رويكرد زنجيره ماركف
19
سياست بهينه نگهداري و تعميرات در شبكه هاي بزرگ حمل و نقل با استفاده از روند تصميم گيري ماركوف
20
سياست پولي، محافظه كاري و اعتبارتجاري
21
سياست تصوير در عصر قاجار
22
سياست جمهوري اسلامي ايران درلبنان
23
سياست جنايي اجرايي در قلمرو جرايم اقتصادي
24
سياست جنايي افتراقي در خصوص جرايم ارتكابي نيروهاي مسلح در قوانين ايران
25
سياست جنايي ايران در پيشگيري از جرايم رايانه اي
26
سياست جنايي ايران در خصوص جلوگيري از سواستفاده مامورين دولت از مقام خود
27
سياست جنايي ايران در قبال جرايم عليه ميراث فرهنگي
28
سياست جنايي ايران در مبارزه با دخانيات با محوريت پيشگيري از استعمال دخانيات نوجوانان با نگاهي به حقوق ايالات متحده آمريكا
29
سياست جنايي تحصيل مال از طريق نامشروع در حقوق ايران و كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد مريدا
30
سياست جنايي تقنيني ايران در ارتباط با اصل فردي كردن مجازات ها با تاكيدي بر قانون مجازات اسلامي جديد
31
سياست جنايي تقنيني ايران در قبال بزه ديدگي زنان .
32
سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرائم ثبتي
33
سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرايم ارتكابي در مكان هاي عمومي
34
سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرايم ارتكابي در مكان‏هاي عمومي
35
سياست جنايي تقنيني جمهوري اسلامي ايران در خصوص بازداشت موقت
36
سياست جنايي تقنيني و اجرائي ناظر بر اهم قوانين و مقررات خدمت وظيفه عمومي
37
سياست جنايي سازمان ملل متحد در قبال نسل كشي
38
سياست جنايي_ قضايي دادگاه هاي ايران در خصوص خشونت خانگي (مطالعه موردي استان اصفهان)
39
سياست خارجي آلمان پس از جنگ سرد با تكيه بر نقش قدرت غير نظامي
40
سياست خارجي آمريكا در خاورميانه (1991-2001)
41
سياست خارجي اسرائيل در عراق پس از سقوط صدام حسين از 3002 تا كنون
42
سياست خارجي تركيه در قبال حكومت اقليم كردستان عراق (2016-2002)
43
سياست خارجي چين در آفريقا﴿از ايدئولوژي تا عمل گرايي﴾
44
سياست خارجي خاورميانه اي روسيه در دوره پوتين
45
سياست خارجي روسيه در آسياي مركزي (دوران پوتين)
46
سياست خارجي روسيه در قبال اتحاديه اروپا در دوران پوتين
47
سياست خارجي روسيه در قبال گسترش نانو به شرق
48
سياست خارجي منطقه اي ايران در خليج فارس در دهه دوم انقلاب اسلامي (تنش زدايي )
49
سياست خاورميانه اي روسيه در دوره پوتين
50
سياست در آثار ماريو بارگاس يوسا
51
سياست سفارش دهي تك دوره اي و قيمت گذاري چندگانه براي اقلام زوال پذير با تقاضاي وابسته به قيمت محصول و سطح موجودي لحظه اي
52
سياست شاهان صفوي در تقويت و نهادينه سازي باورهاي عاميانه مذهبي
53
سياست عشايري پهلوي اول دربارÞ ايلات كرد با تكيه بر ايلات كردستان و كرمانشاه
54
سياست فرهنگي آموزش وپرورش
55
سياست قيمت گذاري بر اساس آناليز احتمالي سر به سر و پياده سازي آن در كلاسهاي IELTS دانشگاه اصفهان
56
سياست كنترلي بهنگام براي شريانهاي فوق اشباع
57
سياست كيفري ايران در قلمرو حقوق با تاكيد بر اخلاق پزشكي
58
سياست كيفري ايران عليه جاعلين علائم تجاري، صنعتي و توليدكنندگان كالاهاي تقلبي
59
سياست كيفري كرامت مدار
60
سياست گذاري فناوري هاي مرتبط با انرژي هاي تجديد پذير در ايران
61
سياست گسترش نانو به شرق و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
62
سياست مذهبي تيموريان
63
سياست مذهبي شاه عباس اول
64
سياست معطوف به ميراث فرهنگي در عصر پهلوي اول
65
سياست نزد ابن سينا و ارسطو
66
سياست ها و راهبردهاي نظام هاي بهره برداري خرد روستايي (مطالعه موردي: بخش چنارود شهرستان چادگان)
67
سياست ها و راهكارهاي بهينه سازي و گسترش مشاغل خانگي توسط زنان
68
سياست هاي اقتصادي در اسلام
69
سياست هاي برنامه ريزي شهري در راستاي مديريت يكپارچه منابع آبي در شهرها با رويكرد توسعه پايدار ﴿ مطالعه موردي تهران ﴾
70
سياست هاي پولي بهينه و راهكارهاي دست يابي به نرخ بهره اسمي صفر
71
سياست هاي تئاتر در ايران امروز:نمونه ،جشنواره و همكاري تئاتر شهرستان
72
سياست هاي تطبيقي علم و فناوري
73
سياست هاي تورم آور و تأثير آن بر اقتصاد
74
سياست هاي توسعه پايدار روستايي در جنوب شرق اسيا كشورهاي هند چين ومالزي
75
سياست هاي توسعه مسكن و ارائه ي راهبردهايي در جهت پايداري مسكن روستايي در استان لرستان
76
سياست هاي حمايت از انرژي هاي نو در كشورهاي مختلف جهان
77
سياست هاي دولت در زمينه فيلم و سينما
78
سياست هاي قبيلگي و اقتصادي ﴿ با توجه به فتح ايران ﴾ در دوران عمر و عثمان
79
سياست هاي مالي
80
سياست هاي مالي تحت راهبرد اقتصاد مقاومتي
81
سياست هاي مالي و پولي در كوتاه مدت و روشهاي كلاسيك ، كينز جديد درمورد سياست مالي
82
سياست هاي مذهبي افشاريه و زنديه و پيامدهاي آن بر تشيع
83
سياست و اخلاق در نصيحت الملوك
84
سياست و توسعه در بنگلادش
85
سياست و حكومت بر اساس شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد
86
سياست‌گذاري در حوزه آموزش عالي كشور مبتني بر برنامه‌ريزي سناريو و با رويكرد حكمراني دانشگاه‌ها
87
سياست‌گذاري فرهنگي هويتي در جمهوري اسلامي ايران
88
سياست‌هاي راهبردي ايران در برابر تهديدها و بازداري از تهاجم احتمالي از مرزهاي مشترك با كشور عراق
89
سياستگذاري مدل اقتصاد كلان ايران با استفاده از تئوري كنترل بهينه
90
سياستگزاري كنترل كيفيت در قبال محصولات مقبول ، مردود و نيازمند به اصلاح به كمك نظريه بيزي
91
سياستهاي بهره برداري از كارگران داراي چند مهارت و ماشين آلات در ساخت
92
سياستهاي توسعه روستايي در جنوب شرق اسيا هند چين مالزي
93
سياق شناسي آيات متشابه (مورد مطالعه: سور حمد و بقره)
94
سياق و اثر آن در اختيار قراءات
95
سيالات حفاري
96
سيالات حفاري بازدار
97
سيالات فوق بحراني
98
سيالات هيدروليك مقاوم در برابر آتش
99
سياليت آلومينيوم و عوامل موثر بر روي آن
100
سيانيداسيون آمونياكي طلا از كانسنگ مس-طلا با استفاده از باكتري b. megaterium
101
سياه چاله ها در ابرگرانش و نظريه ريسمان
102
سياه چاله ها منشا ذرات پر انرژي كيهاني
103
سياه چاله ها و سياه حلقه هاي پنج بعدي
104
سياه چاله هاي متن و كاركرد آن در ايجاد تنوع در اجراهاي مختلف از يك متن واحد با تكيه بر ارا و نظرات بروك ،گروتوفسكي و استانيسلاوسكي
105
سياه رنگين در نقاشي
106
سياه رنگين در نقاشي
107
سياه زخم گوارشي: براي متون و معرفي 2 مورد نادر از آن همراه با يافته هاي اتوپسي
108
سياه غشا
109
سياه مشق
110
سياهان
111
سياهچاله
112
سياهچاله ها
113
سياهچاله ها
114
سياهچاله ها
115
سياهچاله هاي انيوني و انيون - واندروالس
116
سياهچاله هاي متن و كاركرد آن در ايجاد تنوع در اجراهاي مختلف از يك متن واحد با تكيه بر آرا و نظرات بروك ، گروتفسكي و استانيسلاوسكي
117
سياوچمانه
118
سياوش كاراكتر ديونيزوسي
119
سياوش كاراكتر ديونيزوسي
120
سيتم پرچ فلزات با شليك ميخ پرچ
121
سيتم مديريت كتابخانه
122
سيتم هاي مخابراتي طيف گسترده
123
سيتماتيك و پراكنش خانواده هاي Viperidae با تاكيد بر جنس Macrovipera Reuss 1927 در فلات ايران
124
سيتوتاكسونومي و مطالعه روابط بين گونه‌اي در جنس Jurinea Cass. با استفاده از داده‌هاي مولكولي در ايران
125
سيتولوژي تشخيص و بررسي نتايج آزمايشگاهي
126
سير اشتياق مسيرشغلي دانشجويان دختر و مقايسه تأثير روش هاي مشاوره مسيرشغلي مبتني بر نظريه شناختي- اجتماعي، سازه گرايي و انگيزشي بر ميزان اشتياق مسيرشغلي دانشجويان
127
سير اشتياق مسيرشغلي دانشجويان دختر و مقايسه تأثير روش هاي مشاوره مسيرشغلي مبتني بر نظريه شناختي- اجتماعي، سازه گرايي و انگيزشي بر ميزان اشتياق مسيرشغلي دانشجويان
128
سير املاي فارسي بر اساس بيست نسخه ي خطي
129
سير انفسي از منظر امام محمد غزالي (ره) و صدرالمتالهين شيرازي(ره)
130
سير بازنمايي تصوير فضاي داخلي در نقاشي معاصر ايران
131
سير پيدايش اولين نقوش در نقاشي كودكان
132
سير پيدايش و تكامل نسبي عكسبرداري ماهواره اي و تكنولوژي آن
133
سير تاريخي اختراعات در ايران و جهان و تطبيق آنها با دوره زيست شاهان ايراني
134
سير تاريخي تشيع در شيراز از آل بويه تا پايان فرمانروايي آل مظفر﴿ شاه منصور795ه.ق﴾
135
سير تاريخي علوم طبيعي در ميان شيعيان از سده نخست تا ششم هجري , historical development of natural science among shiites from the first to the 6th century)ah(
136
سير تاريخي موسيقي رزمي و حماسي در ايران
137
سير تجسمي در خيال
138
سير تحول آموزش هنر نقاشي در ايران از دارالفنون تا دانشگاه تهران
139
سير تحول اجتهاد در يكصدسال اخير
140
سير تحول انديشه اجتماعي و تاثير آن در روند شكل گيري آثار چاپ سنگي دوران ناصري
141
سير تحول بالابرها و جكها در ايران
142
سير تحول بالابرها و جكها در ايران
143
سير تحول برهان صديقين در فلسفه اسلامي
144
سير تحول تئاتر روسيه در قرن نوزدهم واورنيف
145
سير تحول تذهيب در قرآن نگاري هاي مكتب شيراز
146
سير تحول تشيع در آذربايجان ( تا تأسيس صفويه )
147
سير تحول تصوير سازي در كتاب هاي فارسي دبستان از سال 1350 تا 1375
148
سير تحول تمبك نوازي از دوره قاجار تا دهه نود شمسي
149
سير تحول تنظيم خانواده (بررسي تنظيم خانواده در جهان، كشورهاي در حال توسعه، ايران در شهر اصفهان)
150
سير تحول توليد فرش كرمان در دوره ي معاصر
151
سير تحول جواهرات ايران قبل از اسلام
152
سير تحول چهره سازي در سده نوزدهم فرانسه
153
سير تحول چهره سازي در سده نوزدهم فرانسه
154
سير تحول چوب در ايران
155
سير تحول چوب در ايران (2 جلد)
156
سير تحول حيات شعري ايليا ابوماضي از آغاز تا پايان
157
سير تحول خانه هاي تهران در سال هاي 1330-1350 با رويكرد بررسي سطح كيفي زندگي
158
سير تحول خط در ايران و اثرات آن بر فرهنگ ما
159
سير تحول در سينماي ايران
160
سير تحول در نظام آموزش و پرورش ايران از ابتدا تا كنون
161
سير تحول رسم الخط قرآن از آغاز تاكنون
162
سير تحول رنگها بسيط و كمپوزيسيون رنگي در مينياتور ايراني
163
سير تحول رنگهاي بسيط و كمپوزيسيون رنگي در مينيتاور ايراني
164
سير تحول رويكرد كانت به امر والا از دوره‌ي پيشانقدي تا دوره‌ي نقدي
165
سير تحول ژانر پساآخرالزماني از سينماي زنده تا انيميشن
166
سير تحول سازهاي زهي در خاورميانه
167
سير تحول شيوه ي عود نوازي معاصر در ايران ( از دهه ي سي هجري تا دهه ي نود هجري )
168
سير تحول صور خيال در غزل سبك عراقي
169
سير تحول طرح و نقش منسوجات ايران از آغاز دوره اسلامي تا قرن هفتم هجري
170
سير تحول عكاسي ورزشي در ايران ﴿1360 تا 1390﴾
171
سير تحول علم فيزيك در تمدن اسلامي( از ظهور عباسيان تا پايان قرن پنجم)
172
سير تحول عناصر فضايي در خانه هاي قاجاري اصفهان
173
سير تحول قدرت عرفي و قدرت قدسي در نظام جمهوري اسلامي ايران
174
سير تحول كات اوت در انيميشن ايران
175
سير تحول كات اوت در انيميشن ايران
176
سير تحول كنده كاري فلز در ايران
177
سير تحول گفتمان جمهوري خواهي در ايران پس از انقلاب اسلامي
178
سير تحول لباس و ابزار چوگان بازان ايران با استناد بر نسخ خطي و نگاره هااز دوره ساساني تا دوره معاصر
179
سير تحول محتواي كتابهاي فارسي دوره پنج ساله ابتدايي در سده ي اخير
180
سير تحول مسجد جامع اصفهان از دوران سلجوقي تا پايان قاجار با تاكيد بر معماري
181
سير تحول معرق چوب در ايران
182
سير تحول مقرنس در ايران
183
سير تحول نشانه هاي مطبوعاتي در مجلات ايران
184
سير تحول نقاشي ايران در دوران اسلامي (صفويه )
185
سير تحول نقش گيس باف در هنر ايران پيش از اسلام با تاكيد بر سه حوزه مطالعاتي شوش، سيلك و جيرفت و ساخت آثار سفالي و شيشه اي با بهره گيري از آن
186
سير تحول نقش مايه بته جقه در ايران تا پايان دوره صفوي
187
سير تحول نقش مايه هاي كويري سرو و پرنده (يزد،در كوير)
188
سير تحول نقش مايه هاي كويري سرو وپرنده (يزد، دركوير)
189
سير تحول نقش هاي هندسي در هنر سلجوقي
190
سير تحول نقوش و كتيبه هاي مسجد جامع فرومد ﴿دوره خوارزمشاهيان﴾
191
سير تحول نگاره انسان بر سفالينه هاي سلجوقي تا صفوي
192
سير تحول نيروهاي نظامي و انتظامي از صفويه تا قاجار ،بررسي اثرات استفاده
193
سير تحول نيروهاي نظامي و انتظامي از صفويه تا قاجار بررسي اثرات استفاده
194
سير تحول هاله ي مقدّس به شكل نور و آتش در نگارگري ايران
195
سير تحول هنر كنده كاري در ايران
196
سير تحول هنر نقاشيخط در دوره معاصر و ارائه چند نمونه عملي
197
سير تحول و پيدايش عكاسي معاصر ايران از 1340 تا 1380 ﴿عكاسي براي تبليغات ﴾
198
سير تحول و تطور نقاشي انقلاب اسلامي با تكيه بر آثار حسين خسروجردي
199
سير تحول واژگان نظامي در زبان فارسي
200
سير تحول وزن شعر فارسي از آغاز تا پايان قرن ششم
201
سير تحولات آموزشي در ايران
202
سير تحولات تشيع از قرن هفتم تا دهم در ايران
203
سير تحولات در مديريت دولتي وانواع پارادايم هاي مطرح در آن
204
سير تحولات صفحه آرايي در قرن بيستم ارپا، آمريكا و ايران
205
سير تحولات صفحه آرايي در قرن بيستم اروپا، آمريكا، و ايران
206
سير تحولات عكاسي مستند اجتماعي ايران :از ابتداي انقلاب اسلامي تاكنون﴿1382 - 1357 ﴾
207
سير تحولات معماري سيلك Iو II درشمال مركزي ايران
208
سير تحولات و آينده نگري جمعيتي شهر دزفول
209
سير تحولي حجاب از دوره پهلوي تا دوره معاصردر زنان فرهنگي دامغان
210
سير تخلص در غزل فارسي و رابطه ي آن با اوزان عروضي
211
سير تطور تاريخي اشتغال زنان از عهد ناصري تا پايان دوره قاجار
212
سير تطور عشقنامه‌هاي عرفاني تا قرن هفتم هجري قمري
213
سير تطور كاركرد سرنا و دهل در موسيقي كرمانشاه
214
سير تطور نقد ادبي درعصر عباسي ﴿مطالعه موردي ناقدان شاخص ﴾
215
سير تغيرات عناصر تصويري در نگارگري از منظر طراحي ﴿تيموري و صفوي﴾
216
سير تكامل بيهوشي از لحاظ داروشناسي
217
سير تكامل كوك در موسيقي غرب با تاكيد بر نظام هاي كوك مطروحه شاخص در قرون شانزدهم و هفدهم خصوصا در حوزه فرانسه و ايتاليا
218
سير تكاملي IS-59 به CDMA 0002
219
سير تكاملي- اجتماعي آموزش و پرورش ايران
220
سير تكاملي سيستم هاي توليدي ﴿ توليد دستي - توليد انبوه - توليد ناب - توليد چابك ﴾
221
سير تكويني اشعار آئيني
222
سير جدالي و تعامل حقوق و عدالت
223
سير خوشنويسي در دوره تيموري ﴿تحقيق كلاسي ﴾
224
سير داستان پردازي در سينماي ايران
225
سير ساده نويسي در آثار مهدي آذر يزدي
226
سير طبيعت پردازي﴿گياهان﴾در تصاوير شاهنامه بايسنقري ومنتخبي از تصاوير شاهنامه طهماسبي
227
سير فيلمهاي مستند تا داستاني در آثار خسرو سينايي
228
سير كوچ نشيني در تركمن صحرا
229
سير گرايش اكسپرسيون در نقاشي ايران (بعدازاسلام )
230
سير مستندسازي در ايران
231
سير منظره پردازي در تاريخ نقاشي ايران
232
سير نحول مفهوم محله در تهران
233
سير نقاشي از فيگوراتيو به انتزاعي در غرب
234
سير نقاشي از فيگوراتيو به انتزاعي در غرب
235
سير نقاشي قهوه خانه اي در اصفهان
236
سير نقاشي قهوه خانه اي در اصفهان
237
سير نقوش ماهي درايران ازكهن ترين ايام تاپايان عهد صفوي
238
سير و سلوك و بررسي موانع آن در آثار منثور مولانو و مقايسه و تطبيق آن با كشف المحجوب هجويري
239
سير و عوامل موثر بر رشد مسير شغلي دانش آموزان سوم راهنمايي، دبيرستان و پيش دانشگاهي
240
سير و نگرشي در نقوش آثار باستاني زيويه به منظور الهام گرفتن در طراحي لباس بانوان ايراني با تاكيد بر طراحي مانتو
241
سير و نگرشي در نقوش آثار باستاني زيويه به منظور الهام گرفتن در طراحي لباس بانوان ايراني(با تاكيد بر طراحي مانتو )
242
سيرت اخلاق مبني عقل
243
سيرة عملي و نظري امام علي (ع) در تعامل با اهل كتاب
244
سيرت و صورت
245
سيرتاريخي استفاده از نمادگل در فرهنگ ايران : از ماقبل تاريخ تاعصر حاضر
246
سيرتحول كمدي در درام انگلستان
247
سيرتحول كمدي در درام انگلستان
248
سيرگرايش اكسپرسيون در نقاشي (بعداز اسلام )
249
سيرنگارگري روي سفال و فلز در دوره سلجوقي
250
سيره ائمه اطهار﴿ع﴾ در كتاب انساب الاشراف بلاذري و عقد الفريد ابن عبد ربه
251
سيره اخلاقي پيامبر اكرم ﴿ص﴾ در برخورد با مخالفان
252
سيره اقتصادي امام علي (ع ) در دوران حكومت , economic approach of emam ali)a.s( in his government
253
سيره امام علي﴿ع﴾ در جذب و دفع افراد با تأكيد بر نهج البلاغه
254
سيره امامان شيعه (عليهم السلام) در برخورد با اهل كتاب از امام حسن مجتبي(ع) تا امام حسن عسكري(ع)(260تا40ه.ق)
255
سيره تبليغي امام صادق ﴿ع﴾
256
سيره تربيتي بر اساس آموزهها و عملكردهاي علوي
257
سيره رسول اكرم (ص ) و تاثير آن در پيشرفت جامعه
258
سيره شناسي صادقين (ع) در برخورد با جريان هاي حديثي
259
سيره صادقين عليهما السلام درمواجهه باانديشه هاي عصرخود
260
سيره عملي پيامبر﴿ص﴾ و ائمه اطهار ﴿ع﴾ در برخورد با جوانان
261
سيره فرهنگي امام علي در نهج البلاغه
262
سيرو سلوك و مقامات عرفاني در ديوان اشعار فيض كاشاني
263
سيروتحول جايگاه اجتماعي زنان با تاكيد بر نظام حقوقي زن در اسلام
264
سيري بر تاريخچه هنر،فرهنگ و موزه ( موزه هنرهاي اسلامي )
265
سيري بر تحول تاريخي كاربرد و تاثير نور در آثار نقاشي
266
سيري بر زندگي عشاير كرد شمال خراسان (قوچان )
267
سيري برتاريخچه هنر، فرهنگ وموزه (موزه هنرهاي اسلامي )
268
سيري برتحول تاريخي كاربردوتاثيرنوردرآثارنقاشي
269
سيري تاريخي در قشربندي اجتماعي در ايران
270
سيري د ر رياضيات
271
سيري در آثار كريستف كيسلوفسكي
272
سيري در آثار و افكار اكابر صوفيه در باب ابليس با تاكيد بر: طواسين حلاج ، تمهيدات و نامه هاي عين القضات همداني ، رساله العشق احمد غزالي ، امهات آثار عطار و مثنوي مولوي
273
سيري در اعماق زمين ( عكاسي از غار كتله خور)
274
سيري در انديشه عرفاني امام خميني (ره ) در تفسيرقرآن كريم
275
سيري در تاريخ پيدايش مونتاژ
276
سيري در تطور تعليم و تربيت
277
سيري در جنبش اكسپرسيونسيم
278
سيري در جنبش اكسپرسيونيسم
279
سيري در چاپ سنگي ايران . 56 مجلس از دومين شاهنامه چاپ سنگي ايران
280
سيري در رساله هاي رشته گرافيك در ده سال اخير
281
سيري در زندگاني امير المومنين علي ﴿عليه السلام﴾ ﴿پژوهشي ار زمينه سيره اخلاقي - سياسي امام﴿عليه السلام﴾
282
سيري در سفالينه هاي ماقبل تاريخ شوش
283
سيري در سينماي جنگي
284
سيري در صنايع دستي استان مركزي
285
سيري در طبيعت
286
سيري در كتيبه هاي مسجد امام و مسجد شيخ لطف اله
287
سيري در كتيبه هايمسجد امام و مسجد شيخ لطف اله
288
سيري در مقاطع سه گانه
289
سيري در مكاتب مديريتي و ويژگيهاي رفتاري مدير آموزشي موفق
290
سيري در نحو زبان عربي
291
سيري در نقاشي هاي تزئيني تكيه معاون الملك
292
سيري در نقاشيهاي تزئيني تكيه معاون الملك
293
سيري در نقش مايه هاي گياهي و جانوري دوره صفوي، مطالعه موردي تالار طبقه سوم كاخ عالي قاپو
294
سيري در نقشمايه هاي سنتي عصر سلجوقي ايران بر اساس گزيده اي از آثار فلزي و سفالي اين دوره
295
سيري در نقوش بافته هاي دوره قاجار
296
سيري در نگاره هاي محمود فرشچيان
297
سيري در نگاره هاي محمود فرشچيان
298
سيري در هنر قلمزني دوران هخامنشي
299
سيري در هنرهاي ظريفه اصفهان با تكيه بر هنرهاي دستي بانوان
300
سيزده گفتگو با معتادان گمنام و نكاتي درباره NA
301
سيستان در گذرگاه تاريخ:.1 سيستان از دير باز تا معاهده پاريس (رجب 1273). .2 سيستان بعد از معاهده پاريس (رجب 1273) شامل: جغرافياي تاريخي- تاريخ جغرافيائي- پاره اي نكات تاريخي- پاره اي خصوصيات اخلاقي و اجتماعي مردم سيستان
302
سيستم 32020 TMS و طراحي فيلتر ديجيتال توسط آن
303
سيستم 8086 بهمراه چيپ هاي جانبي آن
304
سيستم Multiprocesseing شامل MP 68000 MC AND TMS3203 DSP
305
سيستم Pager با محدود و واسط تلفني
306
سيستم SDH, SONET
307
سيستم آب شيرين كن خورشيدي به روش رطوبت زني - رطوبت زدايي
308
سيستم آبياري هوشمند گياهان
309
سيستم آزمايشگاهي 8087/8086
310
سيستم آزمايشگاهي 8087-8086 و كاربردهاي آن
311
سيستم آزمون الكترونيكي تحت شبكه
312
سيستم آژانس هوايي
313
سيستم آشكارسازي فعاليت گفتاري در حضور نويزناايستا
314
سيستم آموزش الكترونيكي
315
سيستم آموزش هوشمند دانشگاه
316
سيستم آموزشگاه آزاد كامپيوتر
317
سيستم آموزشي شبكه پروفي باس
318
سيستم آموزشي مدرسه
319
سيستم آموزشي هوشمند(ITS)
320
سيستم آناليز اسناد چند زبانه
321
سيستم آنتن مركزي
322
سيستم آيفن همراه- سيستم مديريت آيفن منزل با استفاده از موبايل
323
سيستم اتوماسيون اداري
324
سيستم اتوماسيون دفاتر هوايي
325
سيستم اثبات دانايي صفر غير تعاملي براي كلاس NP با استفاده از مساله يادگيري با خطا
326
سيستم احتراق الكترونيكي
327
سيستم ارتباطي LINE-ON در تحليل شبكه هاي قدرت از طريق LAN
328
سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان سازمان تامين اجتماعي بر اساس مدل بازخور 360 درجه
329
سيستم ارزشيابي كارگاه هاي آموزشي برگزار شده بر روي بستر موبايل
330
سيستم ارزشيابي و انگيزش كاركنان در شركت مهستان اردكان
331
سيستم ارزيابي امنيتي خودكار براي پروتكل اس اس ال - تي ال اس
332
سيستم ارزيابي ايمني محيط كار بر اساس بازرسي و ارائه راهكارهاي ارتقاء آن در پروژه هاي ساختماني
333
سيستم ارزيابي برخط كيفيت تجربه براي كاربردهاي تعاملي در شبكه‌هاي كامپيوتري
334
سيستم ارسال تصاوير ويدئويي ديجيتال بر روي شبكه و ارسال آن توسط كامپيوتر شخصي
335
سيستم ارسال و دريافت اتوماتيك پيام كوتاه ﴿SMS﴾
336
سيستم استخراج اطلاعات از طريق تلفن
337
سيستم استنتاج عصبي فازي وفقي براي طبقه بندي سيگنال هاي ECG
338
سيستم اشتراك گذاري دانش به منظور بهبود مديريت بحران و پاكسازي
339
سيستم اطلاع رساني جلسات
340
سيستم اطلاع رساني مركز احياء ميراث اسلامي
341
سيستم اطلاعات اداره اموال مجتمع فني و مهندسي
342
سيستم اطلاعات بازاريابي
343
سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS ﴾
344
سيستم اطلاعات حقوق بين الملل براي سرمايه گذاري مشترك و تامين مالي خارجي
345
سيستم اطلاعات مددكاري كميته امداد امام خميني ﴿ره﴾
346
سيستم اطلاعات مديريت (MIS)؛ به همراه طرح جامع از بنياد مستضعفان و جانبازان
347
سيستم اطلاعات مديريت پروژه در پزوژه عمراني ساختماني ورداورد [كرج]
348
سيستم اطلاعات مديريت در پارك علم و فناوري يزد
349
سيستم اطلاعات مديريت در مجتمع فولاد مباركه، اصفهان
350
سيستم اطلاعات مديريت صنايع و معادن استان يزد
351
سيستم اطلاعات مديريت كنترل پروژه هاي جهادسازندگي (MIS)
352
سيستم اطلاعات مديريت كنترل موجودي در شركت وكيل يزد
353
سيستم اطلاعاتي امور شغلي شركتهاي توليدي و مديريت توليد محصولات
354
سيستم اطلاعاتي انبار در شركت آب و فاضلاب استان يزد
355
سيستم اطلاعاتي انبار در كارخانه فرش يزد
356
سيستم اطلاعاتي انبار و بررسي آن در كارخانجات ماشين آلات نساجي غدير
357
سيستم اطلاعاتي درمانگاه
358
سيستم اطلاعاتي عملياتي تشريفات برگزاري مناقصه داخلي و تعيين برنده
359
سيستم اطلاعاتي مديريت (MIS) در سازمان جهاد كشاورزي استان يزد
360
سيستم اطلاعاتي مديريت كادر هيئت علمي دانشگاه يزد
361
سيستم اطلاعاتي مراقبت پرواز فرودگاه يزد
362
سيستم اطلاعاتي نگهداري و تعميرات شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي
363
سيستم اعداد مانده
364
سيستم اعلام اعتبار
365
سيستم اعلام حريق كابينت ها ( راكها) به روش آسپريشن
366
سيستم اعلام نمرات از طريق پيام كوتاه
367
سيستم اعلام نمرات دانشجويان از طريق تلفن گويا
368
سيستم اقتصاد كلان ايران (نگرش سيستمي )
369
سيستم اكتساب داده توزيع شده سخت افزار
370
سيستم اكتساب داده توزيع شده نرم افزار
371
سيستم اكستروژن الياف فيلامنت پلي آميد (نايلون )
372
سيستم الكتريكي خودرو
373
سيستم امنيت مديريت اطلاعات
374
سيستم امنيتي با استفاده از سنسور اثر انگشت350R
375
سيستم انبارداري
376
سيستم انبارداري در سازمان
377
سيستم انبارداري صنعتي﴿آهن آلات﴾
378
سيستم انتخاب پيمانكاران بر اساس منطق فازي
379
سيستم انتخاب واحد دانشگاه
380
سيستم انتخاب واحدوثبت نمرات دانشجويان
381
سيستم انتقال آب و جمع آوري و دفع فاضلاب
382
سيستم انتقال انرژي بيسيم با تزويج خازني براي شارژ ديناميك
383
سيستم انتقال انرژي نوراني خورشيدي به اماكن زيرزميني توسط منيبرنوري
384
سيستم انتقال دانش فني شناسايي با امواج راديويي
385
سيستم انتقال در ارتباطات سيار ( سيستم زيمنس )
386
سيستم انتقال دهنده قطعات در قالبهاي فرمينگ و كشش و طراحي يك سيستم دو بعدي
387
سيستم انتقال ديجيتال صوت از طريق درگاه USB
388
سيستم انتقال صوت بر مبناي PPM
389
سيستم انتقال قدرت بلدوزر D- 155A
390
سيستم انتقال قدرت ﴿گيربكس﴾
391
سيستم انتقال قدرت هيدرواستاتيكي
392
سيستم انتقال قدرت﴿گيربكس﴾
393
سيستم اندازه گيري انرژي برق هوشمند
394
سيستم اندازه گيري پارامترهاي ترافيكي به كمك پردازش ديجيتال تصوير
395
سيستم اندازه گيري پنج كاره باكنترل اتوماتيك رنج اندازه گيري اندازه گيري فركانس پريود - نسبت دو فركانس TIMEINTERVALشمارش پارس
396
سيستم اندازه گيري دما ي محيط با پروتكل 1-wire
397
سيستم اندازه گيري ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از صاعقه با انتخاب خودكاربره
398
سيستم اندازه گيري ميزان آلودگي هوا مبتني بر اينترنت اشيا
399
سيستم اندازه گيري و نظارت بر خطوط تلفني
400
سيستم انوماسيون اداري آموزشگاه به زيان#C و SQL
401
سيستم بازار الكترونيك
402
سيستم بازرسي برد مدار چاپي با استفاده از بينايي كامپيوتر
403
سيستم بازشناسي اتوماتيك هويت گوينده با الگوريتم HMM
404
سيستم بازشناسي واحدهاي كنشي جهت مانيتورينگ فرايند درمان بيماري ترس مرضي
405
سيستم بازي MgCl2-Et3N :يك كاتاليست جديد براي تهيهa -هيدروكسي فسفونات ها تحت شرايط ملايم
406
سيستم بايگاني دانشگاه
407
سيستم برآورد احتياجات و تامين نيروي انساني در سازمان
408
سيستم برق اضطراري (S.P.U)
409
سيستم برگزاري آزمون تستي پويا
410
سيستم برنامه ريز نهايي (Last Planner System) در پروژه هاي ساخت
411
سيستم برنامه ريزي آموزشي
412
سيستم برنامه ريزي ترمي اساتيد ودانشجويان
413
سيستم برنامه ريزي توليد و موجودي
414
سيستم برنامه ريزي حمل فرآورده ها با خط لوله در حالت پيوسته
415
سيستم برنامه ريزي حمل فرآورده هاي نفتي با خط لوله در حالت پيوسته با تاريخ تحويل
416
سيستم برنامه ريزي و كنترل يكپارچه پروژه ها
417
سيستم برنامه ريزي يكپارچه منابع سازماني
418
سيستم بهينه گرمايش و سرمايش براي مسجد دانشگاه و ارزيابي بادگيرآن
419
سيستم بينائي تاييد هويت بر رديابي حركت قلم در حين امضاء
420
سيستم بينايي مصنوعي
421
سيستم پارك سوار
422
سيستم پارك سوار
423
سيستم پاسخگويي دانشجويان
424
سيستم پايانه راه دور بي سيم
425
سيستم پايش خواب آلودگي توسط تشخيص واحد هاي كنشي چهره
426
سيستم پايگاه داده اي RBM
427
سيستم پرچ فلزات با شليك ميخ پرچ
428
سيستم پردازش داده هاي ام دي اف
429
سيستم پردازش موازي با استفاده از كامپيوترهاي پنتيوم
430
سيستم پردازش و تشخيص فرمان صوتي با استفاده از منطق فازي
431
سيستم پردازشگر 68000 MC
432
سيستم پرسش و پاسخ به زبان طبيعي در حوزه زندگي نامه به زبان فارسي
433
سيستم پروسه
434
سيستم پشتيبان تصميم گيري مديريت برمبناي اطلاعات فروش
435
سيستم پشتيبان سرمايه گذاري خبره
436
سيستم پشتيباني تصميم به منظور اندازه گيري و ارتقاء بهره وري منابع انساني از منظر مديريت دانش
437
سيستم پشتيباني تصميم توسعه يافته با استفاده ار داده كاوي و تصميم گيري چند معياره
438
سيستم پشتيباني تصميم گير فازي )براي مدل كردن رفتار مدير) در مديريت بحران
439
سيستم پشتيباني در تصميم گيري بهره برداري از سدهاي چند منظوره برق آبي
440
سيستم پورتابل تقسيم كننده فضاي داخلي (اداري و مسكوني) با رويكرد پايداري
441
سيستم پوياي تشخيص بيماري با استفاده از جريان دادههاي واردشده توسط پزشكان
442
سيستم پيش برنده پروانه - نازل و محاسبات آن
443
سيستم پيش بيني فروش بر اساس شبكه هاي عصبي - فازي و الگوريتم ژنتيك
444
سيستم پيشنهاد دهنده اطلاعات با استفاده از روش تركيبي مدل غذايابي بهينه و رتبه بندي سه گانه روابط معنايي داده هاي متصل
445
سيستم پيشنهاددهنده مبتني بر اعتماد گروه محور
446
سيستم پيگيري وظايف
447
سيستم تاكسي تلفني
448
سيستم تبريد دسيكنت جامد خورشيدي
449
سيستم تجزيه و تحليل خطر نقطه كنترل بحراني شركت HACCP شركت بيسكويت آرمين
450
سيستم تجزيه و تحليل كننده سيكنال الكترو كارديوگرام
451
سيستم تجزيه و تحليل و كنترل نقاط بحراني Haccp شركت خوشه يزد (ماكاروني رشد)
452
سيستم تحليل صرع با استفاده از پردازش ابري
453
سيستم ترجمه ماشيني انگليسي-فارسي با استفاده از روشهاي تركيب سيستمهاي ترجمه
454
سيستم تركيبي بينايي براي تفسير معنايي فعاليت هاي دست بر روي اشيا در محيط هاي خانگي
455
سيستم تركيبي ليدار جذبي تفاضلي كوپل شده با آشكار ساز فوزويچ به منظور رديابي و دور سنجي توده هاي آلاينده
456
سيستم ترمز
457
سيستم ترمز خودكار بر پايه ي هم جوشي سنسورهاي درون خودرو و ارتباطات بي سيم
458
سيستم ترمز ضد قفل چرخها
459
سيستم ترمو ديزل
460
سيستم تست IC هاي TTL و حافظه ها
461
سيستم تشخيص اثر انگشت با استفاده از مدل شبكه عصبي هاپفيلد
462
سيستم تشخيص الگوي عدم تعادل ايستايي- حركتي در انسان بر اساس فاكتورهاي فعاليت عضلاني
463
سيستم تشخيص برخط چند حالت هيجاني پايه با استفاده از تصاوير چهره
464
سيستم تشخيص پلاك خودرو
465
سيستم تشخيص تقلب بانكي با استفاده از تراكنش هاي كارت هاي اعتباري
466
سيستم تشخيص جهت اشاره دست در تصاوير اتاق معمولي با كاربرد در خانه هاي هوشمند
467
سيستم تشخيص رويداد در شبكه‌ي اجتماعي توئيتر با استفاده از روش هاي پردازش گراف
468
سيستم تشخيص زاويه چرخ هاي خودرو
469
سيستم تشخيص شئ درسطح جاده‏هاي هموار براي خودروهاي بدون ‏سرنشين
470
سيستم تشخيص عيب و ارائه راه حل با رويكرد مبتني بر تحليل نحوي و استفاده از پايگاه دانش بدون استفاده از مدل
471
سيستم تشخيص فعاليت هاي فيزيكي انسان با استفاده از داده هاي گوشي هوشمند
472
سيستم تشخيص مانع در مسير درب آسانسور
473
سيستم تشخيص ناهنجاري هاي شبكه با استفاده از يادگيري بدون نظارت
474
سيستم تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتريبا استفاده از ماشين بردار پشتيبان براساس پايگاه داده ( KDD99(DARPA
475
سيستم تشخيص نفوذ توزيع شده مبتني بر عامل هاي متحرك
476
سيستم تشخيص نفوذ مبتني بر ناهنجاري با استفاده از يادگيري عميق
477
سيستم تشخيص هويت بيومتريك
478
سيستم تشخيص و ايزولاسيون عيب مدار راه TI21-M با استفاده از شبكه‌هاي پتري
479
سيستم تشخيص، رديابي و موقعيت‌يابي سه‌بعدي شي‌ء به‌صورت بلادرنگ با چند دوربين ثابت
480
سيستم تصديق اصالت غيرمتمركز مبتني بر زنجيرهبلوك براي اينترنت اشياء
481
سيستم تصفيه آب
482
سيستم تصميم گير فازي تصويرمبنا براي تخريب‌هاي ناشي از زلزله
483
سيستم تصميم يار تخصيص بودجخ به زيرپرو‍ژه ها در مديريت روسازي
484
سيستم تصميم يار موبايل مبنا جهت پشتيباني از مديريت وقايع
485
سيستم تصويري نظارت بر حركت بيماران و سالخوردگان
486
سيستم تضمين كيفيت جهت اخذ .A Grade در شركت صنعتي پولادگر
487
سيستم تعليق خودرو
488
سيستم تعليق شامل فنر برگي
489
سيستم تعليق هوشمند
490
سيستم تعمير و نگهداري كامپيوترهاي تحت شبكه يك سازمان
491
سيستم تعميرات و نگهداري كارخانه سعادت نساجان بخش بافندگي و تكميل چاپ
492
سيستم تعيين وضعيت
493
سيستم تغذيه آب گرم و سرد يك مجموعه پرس هاي پخت تاير
494
سيستم تغذيه شبكه تك فاز در راه آهن برقي پرسرعت با حضور جبران ساز هيبريدي (HPQC)
495
سيستم تلفن ديجيتال 12
496
سيستم تلفيقي تراكمي - تبخيري
497
سيستم تلفيقي خبره فازي و شبيه سازي لاتين هايپركيوب براي ارزيابي و اولويت بندي ريسك هاي ايمني و بهداشت حرفهاي در پروژه هاي ساخت
498
سيستم تهويه سالن هاي مربوط به قلعكاري و اسيد شوئي محصولات كارخانه
499
سيستم تهويه و تنظيم دماي كابين هواپيماي فوكر 100-F
500
سيستم توصيه گر موسيقي
501
سيستم توصيه‌گر اقلام فروشگاه‌هاي اينترنتي با استفاده از روش شبكه بيزي ساده
502
سيستم توصيه‌گر تركيبي با استفاده از روش‌هاي پالايش مشاركتي و خوشه‌بندي
503
سيستم توصيه¬گر گردشگري مبتني بر الگوريتم¬هاي داده¬كاوي براي برنامه¬ريزي سفر در اصفهان
504
سيستم توليد چابك و كاربرد آن در سازمانهاي توليدي
505
سيستم توليد همزمان CHP و طرح استفاده از ميكرو توربين در نيروگاه دماوند
506
سيستم توليدي انعطاف پذير و مراحل اجراي آن
507
سيستم ثبت درخواست آزمايش و ذخيره و ارزيابي نتايج
508
سيستم ثبت دروس و صدور كارنامه يك مركز آموزشي پودماني
509
سيستم ثبت نام متقاضيان تدريس در دانشگاه
510
سيستم ثبت نام و دعوت از متقاضيان و آمار گيري دوره هاي كوتاه مدت
511
سيستم ثبت نام و مديريت آموزشگاه زبان
512
سيستم جامع اتوماسيون شهرسازي، نوسازي و GIS
513
سيستم جامع انبار داري شركت هاي توليدي
514
سيستم جامع مديريت آزمايشگاه تشخيص طبي
515
سيستم جامع مديريت ساخت و هزينه در كارخانجات كشتي سازي ايراني
516
سيستم جبرانساز براي شبكه راه‌آهن برقي شبه تك‌فاز با استفاده از مبدل هيبريد سري و مبدل اكتيو موازي
517
سيستم جستجو بر تالار هاي گفتگو
518
سيستم جستجوي پيشرفته فايل در محيط ويندوز
519
سيستم جستجوي عمومي در پايگاه داده
520
سيستم جلوگيري از نفوذ
521
سيستم جمع آوري آب باران و بررسي اقتصادي آن
522
سيستم چند عامله براي كنترل ترافيك هوايي و مديريت موقعيت هاي اضطراري هواپيما
523
سيستم چندعامله جهت استخراج دانش از چند داده‌ي جرياني
524
سيستم حسابداري طلا سازي
525
سيستم حسابداري مالي و فروش
526
سيستم حسابداري و انبارداري شركت معاملاتي فرش
527
سيستم حسابداري و انبارداري كارخانه سنگبري
528
سيستم حضور و غياب كاركنان
529
سيستم حضورغياب خودكاربرپايه تكنيكهاي پردازش تصوير
530
سيستم حفاظت اموال
531
سيستم حفاظت و اعلام هشدار ميكروكنترلي
532
سيستم حق و دستمزد و انبارداري شركت خوش و نوش ساري
533
سيستم حقوق و دستمزد يك موسسه
534
سيستم حمل و نقل ريلي و راهكارهاي مناسب توسعه آن
535
سيستم حمل و نقل عمومي مكمل ﴿feeder )مترو -پايانه كرج
536
سيستم حمل و نقل هوشمند مبتني بر محاسبات توري و ابري
537
سيستم خانه هوشمند
538
سيستم خبره EX-CAST HOB جهت انتخاب ابزار توليد چرخدنده به روش Hobbing و تعيين پرامترهاي ماشينكاري
539
سيستم خبره انتخاب ابزار برش و شرايط ماشين كاري به كمك كامپيوتر جهت قطعات تراشكاري
540
سيستم خبره انتخاب ابزار در عمليات سوراخكاري
541
سيستم خبره انتخاب ابزار در عمليات فرزكاري
542
سيستم خبره براي ارزيابي خرابي دال هاي بتني در منطقه خليج فارس
543
سيستم خبره طراحي قالب هاي خم
544
سيستم خبره فازي- احتمالي تركيبي براي ارزيابي ريسك‌هاي مرتبط با ايمني شغلي در صنعت ساخت و ساز
545
سيستم خبره فازي براي ارزيابي بتن سيستم هاي فاضلاب
546
سيستم خبره فازي نوع دوم جهت تعيين وضعيت سرطان پروستات
547
سيستم خبره مشاوره بر اساس تعامل كاربر با صفحات لمسي در محيط آموزش الكترونيك
548
سيستم خبره¬ي فازي پيش¬بيني آلودگي¬هوا در شرايط عدم¬قطعيت
549
سيستم خصوصي خودكار تبادل داده ها
550
سيستم خودرو- اتوبان هوشمند
551
سيستم خودكار پيگيري پيشرفت پروژه در تعامل با مدل سازي اطلاعات ساختمان
552
سيستم خودكار تشخيص احساسات گفتار در زبان فارسي با استفاده از مجموعه ويژگي‌هاي آكوستيكي و الگوريتم‌ ماشين بردار پشتيبان
553
سيستم خودكار تشخيص افتادن انسان در تصاوير ويدئويي
554
سيستم خودكار قرار دهنده پنل خورشيدي در بهترين زاويه نسبت به منبع نور
555
سيستم داروخانه
556
سيستم داروخانه
557
سيستم داروخانه
558
سيستم داروخانه
559
سيستم داروخانه آنلاين
560
سيستم داروخانه به زبان ويژوال بيسيك 2008
561
سيستم دريافت و پرداخت آنلاين Paypal و پياده سازي يك نمونه از آن در e-shop
562
سيستم دسته بندي چندگانه براي تشخيص پوياي امضاهاي عربي و فارسي
563
سيستم دستيار راننده به منظور هشدار و جلوگيري از تصادفات جلو به عقب
564
سيستم دفاعي و تهاجمي ساسانيان
565
سيستم دوربين هاي حفاظتي مدار بسته شامل چند دوربين با يك مانيتور
566
سيستم ديجيتالي IDR در ارتباطات ماهواره اي
567
سيستم ديريت امنيت اطلاعات ISMS
568
سيستم ذخيره‌سازي انرژي حرارتي با مواد تغيير فازدهنده
569
سيستم راديو ديجيتال كم ظرفيت sral
570
سيستم رانش الكترومغناطيسي MHD براي شناورهاي دريايي
571
سيستم رانش واترجت
572
سيستم راهگاهي قطعات فولادي بكمك كامپيوتر
573
سيستم راهنماي مسير مبتني بر تلفن همراه آگاه از محيط
574
سيستم راي گيري اينترنتي
575
سيستم ردياب خورشيدي در نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي
576
سيستم رديابي پويايي سيگنالهاي مغزي
577
سيستم رزرواسيون واتوماسيون هتل
578
سيستم رمزنگاري مك آليس با كدهايLDPC
579
سيستم روشنايي ماشين به روش ديجيتالي
580
سيستم ريز پردازنده اندازه گيري مشخصه هاي ورقه هاي مغناطيسي و رسم منحني B-H
581
سيستم ريشه تعميم يافته به وسيله يك گروه آبلي وجبرهاي لي ونظير آن
582
سيستم زمين و آثار هارموني ها و عدم تقارن بر آن
583
سيستم سرعت متغير براي مديريت تراكم ترافيك در بزرگراه‍‌‍ها
584
سيستم سرمايش افشانك خورشيدي
585
سيستم سنجش موقعيت بر پايه اينرسي
586
سيستم سوئيچينگ در ارتباطات سيار( زيمنس )
587
سيستم سوخت رساني مشعل مازوت سوز
588
سيستم سوخت رساني موتور ديزل
589
سيستم سوخت رساني هواپيماي فوكر - 100
590
سيستم شبيه ساز تغيير ارتفاع
591
سيستم شناسايي چهره با استفاده از تركيب دسته بندي كننده ها
592
سيستم شناسايي حالت چهره ي انسان
593
سيستم شناسايي كدپستي دستنويس و تايپي پاكت نامه
594
سيستم شناسايي و تأييد هويت افراد بر پايه ويژگيهاي تصويري عنبيه چشم
595
سيستم شناسايي و تشخيص علايم راهنمايي و رانندگي با تركيب روش‌هاي مختلف
596
سيستم شناسنامه سخت افزاري
597
سيستم شنود راداري ﴿كشف و شناسايي رادارها ﴾﴿طراحي سيستم و شبيه سازي واحد پردازش اطلاعات ﴾
598
سيستم صدور استعلام
599
سيستم طرح درمان كبالت در ماني بر مبناي محاسبات منحني هاي هم دز با استفاده از كد MCNP
600
سيستم عامل )OSN( S21
601
سيستم عامل 8031
602
سيستم عامل 8031
603
سيستم عامل اندرويد
604
سيستم عامل تحت وب web os
605
سيستم عامل شبكه هاي بيسيم
606
سيستم عامل لينوكس
607
سيستم عامل لينوكس
608
سيستم عامل لينوكس ( آشنايي با سيستم عامل لينوكس امنيت و شبكه ، برنامه نويسي در لينوكس )
609
سيستم عامل هاي بلا درنگ
610
سيستم عامل هاي موبايل
611
سيستم عامل هاي موبايل
612
سيستم عامل هاي موبايل و امنيت نرم افزارهاي موبايل
613
سيستم فايل امن مبتني بر پردازنده هاي گرافيكي
614
سيستم فرمان هيدرو استاتيك دستگاه لودرهپكو 90l
615
سيستم فرود خودكار هواپيماي بدون سرنشين با استفاده از روش تصويري مبناي زمين
616
سيستم فروش
617
سيستم فروش قطعات دريك تعميرگاه رايانه
618
سيستم فروش كتاب آنلاين
619
سيستم فروش واموزش انلاين
620
سيستم فروش واموزش انلاين
621
سيستم فروش وبازاريابي شبكه اي بيمه عمر و سرمايه گذاري
622
سيستم فروشگاه الكترونيكي
623
سيستم قفل الكترونيكي كنترل از راه دور
624
سيستم قيمت گذاري بصورت زمان واقعي در محيط تجارت الكترونيك
625
سيستم كائولن - فلدسپات - كوارتز
626
سيستم كامپيوتري تحريك الكتريكي كاركردي براي ايستادن و گام برداشتن
627
سيستم كامپيوتري طرح ريزي فرآيند ساخت براي قطعات ريخته گري تحت فشار
628
سيستم كانبان و استقرار آن در شركت جهان الكترونيك
629
سيستم كتابخانه
630
سيستم كتابخانه
631
سيستم كتابخانه به زبان سي شارپ
632
سيستم كدينگ شركت آرپكو
633
سيستم كسب اطلاعاتي (DAS) كنترل متمركز ديسپاچينگ
634
سيستم كشش
635
سيستم كشف نفوذ IDS Intrusion Detection System
636
سيستم كشف و هشدار عدم هوشياري راننده با پردازش تصوير روي چهره
637
سيستم كمك مترجم "ابزارهاي نرم افزاري"
638
سيستم كمك مترجم "ويرايشگر خاص مترجم "
639
سيستم كنترل آسانسور با PLC [پي ال سي]
640
سيستم كنترل از راه دور هشت كاناله
641
سيستم كنترل پرواز حلقه بسته براي كوادروتور و پياده سازي سخت افزاري
642
سيستم كنترل توليد در شركت جارو برقي سازه
643
سيستم كنترل درب بازكن از راه دور از طريق تلفن همراه
644
سيستم كنترل كيفيت بالا
645
سيستم كنترل هوشمند دما و رطوبت در گلخانه
646
سيستم كنترل هوشمند وضعيت كودك
647
سيستم كنترل و حفاظت نوسانات شبكه برق براي يك واحد مسكوني
648
سيستم كنترل و مانيتورينگ دماي سالنهاي يك مجتمع صنعتي
649
سيستم كنترل و نظارت در راديو و تلويزيون
650
سيستم كنترل و هدايت از راه دور
651
سيستم كنترل ورود و خروج به كمك اثر انگشت
652
سيستم كنترل‌كننده خودكار سوخت ¬پاش‌ها در كوره آجرپزي
653
سيستم گرمايش كفي
654
سيستم گزارش دهي مديريتي ﴿MRS﴾
655
سيستم گزارشساز [ گزارش ساز ] پويا تحت وب
656
سيستم گفتگوي زنده مشتريان
657
سيستم لغزشي خالص براي ايزوله كردن پي ساختمانهاي كوچك آجري و روستايي مسلح شده
658
سيستم مانيتور دما از طريق خط تلفن
659
سيستم مانيتورينگ ارتعاشات مكانيكي
660
سيستم محاسبه استهلاك اثاثيه
661
سيستم محتواي فروشگاه اينترنتي آريو
662
سيستم مدرسه
663
سيستم مديري انرژي يك ريز شبكه خانگي با در نظر گرفتن قابليت شارژ و دشارژ خودروي الكتريكي با حضور سيستم فتوولتائيك و سيستم ذخيره باتري
664
سيستم مديريت ISP
665
سيستم مديريت آزمايشگاه
666
سيستم مديريت آموزش
667
سيستم مديريت آموزشي موسسه قرآني ولعصر عج كرمان
668
سيستم مديريت ارتباط با مشتري ﴿CRM﴾
669
سيستم مديريت ارزش كسب شده و پياده سازي آن در يك پروژه خاص
670
سيستم مديريت اطلاعات ﴿ISMS )بر مبناي استانداردBS7799 در شركت بلبرينگ ايران
671
سيستم مديريت اطلاعات طرح هاي پژوهشي مركز تحقيقات مهندسي دانشگاه يزد
672
سيستم مديريت اطلاعات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
673
سيستم مديريت امنيت اطلاعات
674
سيستم مديريت پروژه هاي شركت شهرك هاي صنعتي استان يزد
675
سيستم مديريت تأمين برق و تقاضا در ساختمان¬ها همراه با مديريت و كنترل و مصرف بهينه هوشمند
676
سيستم مديريت حقوق و دستمزد
677
سيستم مديريت دسترسي
678
سيستم مديريت دسترسي 2
679
سيستم مديريت سايت وب بصورت پويا
680
سيستم مديريت شبكه با استفاده از پروتكل SNMPv2
681
سيستم مديريت فروشگاههاي زنجيره اي
682
سيستم مديريت كاريابي هوشمند با تصميم گيري چند معياره
683
سيستم مديريت كلوپ هاي ويديويي
684
سيستم مديريت كيفيت
685
سيستم مديريت محتواي يادگيري LCMS
686
سيستم مديريت مدارس ابتدايي سما
687
سيستم مديريت مطب چشم پزشكي سيستم مديريت دفتر ثبت اسناد و املاك
688
سيستم مديريت هوشمند ساختمان BMS
689
سيستم مديريت هوشمند و اطلاع رساني مدارس مهرافزا
690
سيستم مديريت و پشتيباني فني
691
سيستم مديريت واحدهاي سيار با استفاده از مكان ياب GPS-GSM
692
سيستم مديريت وسايل نقليه گشت راهداري برپايه اطلاعات رهگيري آن ها
693
سيستم مديريت يادگيري الكترونيكي متن بازمودل (پياده سازي واستانداردهاي وابسته به آن )
694
سيستم مستندسازي پايگاه داده ها
695
سيستم مشاهده نمرات دانشجويان
696
سيستم مشاوره هوشمند در ثبت نام دانشگاه
697
سيستم مقاوم تشخيص چهره در برابر تغييرات روشنايي با استفاده از الگوريتم فازيLDA
698
سيستم مكانيابي و پيگيري منابع صوتي و تفكيك منابع صوتي چند گانه
699
سيستم مكانيزه اطلاعات ام - دي - اف
700
سيستم مكانيزه اطلاعات شبكه هاي هوايي
701
سيستم مكانيزه ام دي اف
702
سيستم مكانيزه امور دانشجويي مركز آموزش مخابرات
703
سيستم مكانيزه امور مشتركين مخابرات
704
سيستم مكانيزه امور مشتركين و شبكه
705
سيستم مكانيزه انبار
706
سيستم مكانيزه انبار مركز آموزش
707
سيستم مكانيزه اندازه گيري بهره وري در صنايع
708
سيستم مكانيزه بررسي هاي مالي و بهبود بهره وري
709
سيستم مكانيزه بررسي و تجزيه و تحليل ترافيك مركز S21
710
سيستم مكانيزه حق الزحمه مربيان كارورزي
711
سيستم مكانيزه حقوق و دستمزد
712
سيستم مكانيزه دبيرخانه
713
سيستم مكانيزه دبيرخانه
714
سيستم مكانيزه كردن درس آمار
715
سيستم مكانيزه مدرسه راهنمائي
716
سيستم موبايل وبررسي معماري ،سيستم عامل ها وبرنامه نويسي ان
717
سيستم موقعيت يابي مكانهاي داخلي با استفاده از اطلاعات لايه فيزيكي در سيستمهاي Wi-Fi
718
سيستم مولد نرم افزارهاي توصيف كننده
719
سيستم ميكروپروسسوري آناليز فركانس سيگنال EMG
720
سيستم نامه نگاري الكترونيكي تحت شبكه با استفاده ازwindows application
721
سيستم نرم افزار تست ارتباط گره ها و اندازه گيري سرعت انتقال اطلاعات روي شبكه با قاليت مشاهده نتايج روي وب
722
سيستم نرم افزار شركت آسانسور
723
سيستم نرم افزاري جهت رسم نمودارهاي دمايي پره هاي مبدلهاي فشرده
724
سيستم نرم افزاري سازمان شركت
725
سيستم نرم افزاري فروش بليط شركت هواپيمايي
726
سيستم نرم افزاري قسمت آموزش دانشكده تكنولوژي
727
سيستم نرم افزاري كتابخانه
728
سيستم نرم افزاري كتابخانه دانشكده تكنولوژي
729
سيستم نرم افزاري مركز نگهداري و تعميرات كارخانه ماشين آلات صنعتي غدير
730
سيستم نرم افزاري مطب
731
سيستم نرم افزاري نظارت و كنترل پروژه
732
سيستم نشاندهنده دور ميزان سوخت و حرارت بدنه موتور اتومبيل
733
سيستم نگهداري اطلاعات مشتركين و محاسبات حق المكالمه مراكز كم ظرفيت BILLING
734
سيستم نگهداري و تعميرات
735
سيستم نگهداري و تعميرات ﴿ نت ﴾ در شركت ايران خودرو ديزل
736
سيستم نگهداري و تعميرات (نت ) براي تجهيزات ترمينال هاي كانتينري بنادر كشور
737
سيستم نگهداري و تعميرات 900 NGL
738
سيستم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه در واگن هاي باري
739
سيستم نگهداري و تعميرات شركت توليدي و صنعتي نسيم آور همدان
740
سيستم نمايش حقيقي ECG قلب 64 كاناله بر روي مونيتور كامپيوتر
741
سيستم نمايش همزمان دو كانال تلويزيوني
742
سيستم نمايشگر تعاملي اتاق هوشمند
743
سيستم نوبت دهي آنلاين پزشكان
744
سيستم نوبت دهي اينترنتي بيمارستان
745
سيستم نوبت دهي بهينه بيماران مبتني بر الگوريتم ژنتيك
746
سيستم ها و عملكرد هاي امنيتي در NGN و IMS
747
سيستم هاي آبياري و كاربرد جغرافياي آن در ايران
748
سيستم هاي آموزش هوشمند ﴿ITS﴾
749
سيستم هاي آموزشي هوشمند
750
سيستم هاي آنوزوف و برخي ويزگي هاي آن
751
سيستم هاي اثبات دانائي صفر
752
سيستم هاي ارتينگ
753
سيستم هاي اطلاعات مديريت
754
سيستم هاي اطلاعات مديريت ﴿ MIS ﴾
755
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
756
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته
757
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت در بخش تحقيقات اداره برق منطقه اي يزد
758
سيستم هاي انتقال دارو قابل نصب در بدن بر مبناي محرك آلياژ حافظه دار
759
سيستم هاي اندازه گيري
760
سيستم هاي اندازه گيري هندسه ريل
761
سيستم هاي اندازه گيري و مطالعه تجربي عملكرد پروانه ها
762
سيستم هاي ايمني به منظور مقابله با آتش در تونل ها ﴿بررسي موردي تونل البرز﴾
763
سيستم هاي ايمني مصنوعي
764
سيستم هاي ايمني مصنوعي
765
سيستم هاي بازتابي و سيستم هاي ريشه ي جزيي
766
سيستم هاي بلادرنگ
767
سيستم هاي بيان پروتئين نو تركيب
768
سيستم هاي بيومتريك روش نوين تامين امنيت
769
سيستم هاي پايگاه دانش و ابزارهاي مديريت دانش
770
سيستم هاي پرداخت الكترونيك
771
سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري هوشمند DSS
772
سيستم هاي پيش رانش واتر جت
773
سيستم هاي تبريد جذبي و ترموالكتريك
774
سيستم هاي تبريد جذبي و ترموالكتريك
775
سيستم هاي تبريد چرخه هوا
776
سيستم هاي تبريد خورشيد
777
سيستم هاي تبرييد خورشيدي
778
سيستم هاي ترمز
779
سيستم هاي ترمز و بررسي عملكرد ترمز ضد قفل
780
سيستم هاي تشخيص گوينده
781
سيستم هاي تشخيص نفوذ
782
سيستم هاي تشخيص نفوذ
783
سيستم هاي تشخيص نفوذ فازي: بهبود عملكرد از طريق طبقه بندي حملات ممانعت از سرويس
784
سيستم هاي تشخيص نفوذ و همبسته ساز هشدارها
785
سيستم هاي تشخيص و تاييد هويت بر اساس مشخصات بيومتريكي صورت و كف دست
786
سيستم هاي تصميم يار و هوشمند مديريت
787
سيستم هاي تعميم يافته از نوع لورنز
788
سيستم هاي تكرار توابع و پايداري ساختاري روي دايره يكه
789
سيستم هاي تلفن سلولي سيار
790
سيستم هاي تهويه صنعتي
791
سيستم هاي تهويه مطبوع و تامين فشار كابين هواپيماي بوئنيگ
792
سيستم هاي توربين بخار
793
سيستم هاي توزيع
794
سيستم هاي توزيع شده
795
سيستم هاي توزيع شده
796
سيستم هاي توزيع شده Grid و Cloud
797
سيستم هاي توصيه گر
798
سيستم هاي توصيه گر فازي براي بازارهاي الكترونيكي
799
سيستم هاي توصيه گر مبتني بر شبكه اجتماعي
800
سيستم هاي توصيه گر وب
801
سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت = Combined heat & power systems
802
سيستم هاي چند عامل و نرم افزارهاي شبيه ساز آن ها
803
سيستم هاي حمل و نقل مناسب شهري براي معلولين
804
سيستم هاي حمل و نقل مناسب شهري براي معلولين
805
سيستم هاي خبره و برنامه نويسي آن ها با استفاده از پوسته ي سيستم خبره Clips [كليپس]
806
سيستم هاي خبره و منطق فازي///
807
سيستم هاي خط راديوئي مايكروويو (دير مستقيم )
808
سيستم هاي خطي
809
سيستم هاي خود سازمانده ؛ تحليل و كنترل
810
سيستم هاي دارو رسان مغناطيسي - حل تحليلي - تقريبي مساله ي حركت ذرات مغناطيسي توزيع شده در محيط سيال
811
سيستم هاي دستمزد تشويقي كارخانجات تعمير اساسي نيروي كشش و ماشين آلات ريلي راه آهن جمهوري اسلامي ايران
812
سيستم هاي ديناميكي بر رويc مدول هاي هيلبرت , Dynamical systems on hilbert c*. modules
813
سيستم هاي ديناميكي روي فضاهاي شماراي فشرده
814
سيستم هاي ذخيره كننده انرژي گرمايي پيل هاي سوختي
815
سيستم هاي رمز مبتني بر هويت
816
سيستم هاي رمزنگاري باقابليت دستيابي قانوني كليد
817
سيستم هاي ريشه آفين تعميم يافته غير كاهشي از پوچي 3
818
سيستم هاي ريشه به طور موضعي آفين توسيعي
819
سيستم هاي ريشه ي آفين توسيعي از نوع BC
820
سيستم هاي غير خطي با رفتار آشوب گونه
821
سيستم هاي فازي
822
سيستم هاي فازي ديناميك واستاتيك
823
سيستم هاي فتوولتائيك
824
سيستم هاي قابل پيكربندي مجدد درون تراشه
825
سيستم هاي قاعده مبناي فازي به منظور ارزيابي آسيب پذيري آبهاي زيرزميني در محيط GIS
826
سيستم هاي كشش در فاستوني بافي
827
سيستم هاي كشش فاستوني
828
سيستم هاي كشف مزاحم
829
سيستم هاي كنترل برداري
830
سيستم هاي كنترل حركت در فيلمبرداري جلوه هاي ويژه
831
سيستم هاي كنترل ديجيتالي
832
سيستم هاي كنترل گسترده در پست هاي فشارقوي ﴿پست هاي DCS﴾ [دي. سي. اس.]
833
سيستم هاي كنترل موقعيت سروهيدروليك
834
سيستم هاي كينزي با انعطاف پذيري و چسبندگي قيمت ها و انتظار تورم- تورم منفي
835
سيستم هاي گرمايش و سرمايش خورشيدي شرايط استفاده تحليل و شبيه سازي
836
سيستم هاي ماهواره اي موجود
837
سيستم هاي مبتني بر عامل AOP
838
سيستم هاي مجتمع اُپتوفلوئيدي براي مطالعه فنوتيپ سلولي
839
سيستم هاي مخابرات و ارتباطات
840
سيستم هاي مختلف و سيكل ترموديناميكي موتور JT8D
841
سيستم هاي مديريت اطلاعات MIS
842
سيستم هاي مديريت راهها براي ايران
843
سيستم هاي مديريت محتوا
844
سيستم هاي مديريت محتوا
845
سيستم هاي مديريت محتوا
846
سيستم هاي مديريت محتوا
847
سيستم هاي مديريت محتوا...
848
سيستم هاي مديريت منابع انساني مورد كاوي: استاندارد سازي مشاغل
849
سيستم هاي ميكرو فلوئيديك
850
سيستم هاي نظام بانكي و نوع پروتكل هاي ارتباطي
851
سيستم هاي نوين دارو رساني و حامل هاي دارو رساني
852
سيستم هاي نيوماتيك هواپيماي بوئينگ 747 و كاربردهاي آن
853
سيستم هاي هاميلتوني بي نهايت بعدي
854
سيستم هاي هسته اي 1
855
سيستم هاي همبسته قوي به همراه بي نظمي
856
سيستم هاي همياري چندرله اي چندآنتني در كانال هاي بي سيم محوشدگي
857
سيستم هاي هوشمند حمل و نقلي
858
سيستم هاي هوشمند(تشخيص هويت توسط صدا در شبكه هاي عصبي)
859
سيستم هايk ازn وزني
860
سيستم هتل داري
861
سيستم هدايت و نظارت بر تجهيزات الكترونيكي خانه هاي هوشمند از طريق تلفن موبايل
862
سيستم هدفمند رهايش دارو در درمان سرطان
863
سيستم هشدار دهنده فاصله با سنسور آلتراسونيك و ميكروكنترلر 8051
864
سيستم هشدار زود هنگام بحران بانكي (مطالعه موردي: بانك هاي ايران)
865
سيستم هشدار مبتني بر پردازش تصوير چراغ هاي عقب خودرو به همراه محاسبه ي تقريبي زمان برخورد
866
سيستم هماهنگي در فرآيند برنامه‌ريزي
867
سيستم همبستگي‌سنجي هشدار موبايل‌هاي هوشمندمبتني بر رايانش ابري
868
سيستم هوشمند آبياري گياهان
869
سيستم هوشمند اعلام حريق
870
سيستم هوشمند اعلام و اطفاءحريق با استفاده از ميكرو كنترلر ARDUINO LEONARDO
871
سيستم هوشمند براي انتخاب جنس ابزار برش با توجه به جنس قطعه كار
872
سيستم هوشمند پيش گيري و اطفاء حريق
873
سيستم هوشمند تشخيص بيماري رتينوپاتي نوزادان
874
سيستم هوشمند تشخيص تعداد دندانه هاي بيل تجهيزات معدن كاري
875
سيستم هوشمند تشخيص شكل موجهاي اعوجاجي كيفيت توان به روش موجك -عصبي
876
سيستم هوشمند تشخيص عيب خودرو
877
سيستم هوشمند تشخيص و ثبت ورود موتورسيكلت به بزرگراه
878
سيستم هوشمند جمع آوري الكترونيكي عوارض براساس ارزيابي وضعيت جاده-وسيله نقليه
879
سيستم هوشمند رديابي ليزري با استفاده از پردازش تصوير
880
سيستم هوشمند كنترل ورود و خروج پاركينگ
881
سيستم هوشمند مبتني بر تلفن همراه هوشمند جهت حفاظت از كاربران آسيب پذير ترافيك
882
سيستم هيدروليك در ماشين هاي كشاورزي
883
سيستم و تجهيزات اطفاء حريق
884
سيستم و شبكه مبتني بر لينوكس
885
سيستم واسط مغز و رايانه خود تنظيم مبتني بر ريتم هاي حسي حركتي
886
سيستم واسط مغز و كامپيوتر تلفيقي مبتني بر سيگنال مغز و چشم
887
سيستم واگن مولد بخار قابل كنترل از لوكوموتيو
888
سيستم وضعيت حسابهاي مشتركين خطوط تلفن
889
سيستم وفقي تشخيص بصري نشانگرهاي صنعتي عقربه اي و ستوني
890
سيستم يابنده آي. سي FINDER IC
891
سيستم يادگيرنده استخراج ويژگي هاي صحنه تصادفات رانندگي به منظور بهبود مديريت وقايع
892
سيستم يكپارچه طراحي فرآيند ساخت و برنامه ريزي توليد براي قطعات دوار
893
سيستم يكپارچه طراحي فرآيند ساخت و برنامه ريزي توليد در محيط توليد براي قطعات فرزكاري
894
سيستم يكپارچه مالي و حسابداري رز
895
سيستم‌هاي اپتوفلوئيدي براي آناليز تك‌سلول در بيولوژي سيستم‌ها و كاربردهاي پزشكي
896
سيستم‌هاي توصيه‌گر مبتني بر گراف‌هاي چندلايه
897
سيستماتيك Artemia Urmiana دردرياچه اروميه :يك نگرش مورفولوژيكي
898
سيستماتيك پراكنش جنس Trachylepis Fitzinger,1843 با تاكيد بر گونه ي Trachylepis Vittata(Olivier,1804)درغرب فلات ايران ومقايسه ي جمجمه ي Trachylepis Vittata وTrachylepis aurata
899
سيستماتيك پرتاران نرئيد (Annelida: Polycheata: Nereididae ) بين جزر و مدي سواحل شرقي خليج فارس و درياي عمان با تاكيد ويژه بر .Perinereis spp
900
سيستماتيك جمعيت هاي جكوي كوتوله ي خوزستاني Microgecko 1907,Helenae Nikolsky ﴿ سوسماران: جكونيده﴾در ايران با استفاده از داده هاي مولكولي و ريخت شناسي
901
سيستماتيك جنس Lacerta باتاكيد بر گونه ي Lacerta media LANTZ&CYREN;1920 درفلات ايران
902
سيستماتيك خانواده Eublepharidae درايران باتاكيدبرگونه 1966،Eublepharis angramainyu Anderson and Leviton ومقايسه جمجمه جنس هاي Eublepharis و Asaccus
903
سيستماتيك سوسمارهاي استان همدان با توجه ويژه به جنس Eremias
904
سيستماتيك سوسمارهاي جنوب غربي فلات ايران (استان لرستان )
905
سيستماتيك و بيوجغرافي كمپلكس (Sauria:Agamidae) Laudakia nupta در فلات ايران
906
سيستماتيك و بيوسيستماتيك جنس Medicago L. در ايران
907
سيستماتيك و پالئواكولوژي مرجان هاي ميوسن منطقه ي بشاگرد در حوضه مكران
908
سيستماتيك و فايلوژني جنس اسكينك مارچشم Ablepharus Fitzinger, 1823 (Sauria: Scincidae) در ايران با استفاده از دادههاي ريختي و مولكولي
909
سيستماتيك و فيلوژني سوسماران جنس (Heremites Gray, 1845 Trachylepis) در ايران
910
سيستماتيك و فيلوژني سوسماران جنس Acanthodactylus Fitzinger,1834 در ايران بر اساس مطالعات مولكولي . ريخت شناسي
911
سيستماتيك و فيلوژني سوسماران جنس Eumeces با استفاده از داده هاي مولكولي و مورفولوژيكي
912
سيستماتيك وپراكنش جنس (LaudaKia) باتاكيدبرگونه LaidaKia nupta درفلات ايران
913
سيستماتيك وپراكنش جنس 368Eirenis Jan 1 باتاكيدبرگونه ي)2381( Meuetries Eirenis coIIaris درفلات ايران
914
سيستماتيك وپراكنش جنس Apathya باتاكيد برگونه ي Apathya yassujica دراستان كهگيلويه وبويراحمد ومقايسه جمجمه Apathya yassujica باLacerta media
915
سيستماتيك وپراكنش جنس Luadakiaدرفلات ايران باتاكيدبرگونه Laudakia caucasia (Eich wald.1381)
916
سيستماتيك وپراكنش جنس Trapelus باتكيه برگونه Trapelus Lessonae درفلات ايران (Sauria:Agamidae)
917
سيستماتيك وپراكنش گونه ي Acanthodactylus nilsoni در ايران ومقايسه جمجمه ي آن با گونه ي Acanthodactylus
918
سيستمهاي آموزش انيميشن
919
سيستمهاي آموزش انيميشن
920
سيستمهاي اطلاعات بيمارستان HIS
921
سيستمهاي اطلاعات مديريت ارزيابي پيمانكاران در شركت ايمن خودرو شرق
922
سيستمهاي اطلاعات مديريت در شركت هاي آسانسوري
923
سيستمهاي اطلاعات مديريت در مدارس غير انتفاعي
924
سيستمهاي اطلاعات مديريت نگهداري و تعميرات
925
سيستمهاي اطلاعات مديريت ومدلهاي تصميم گيري در شركت صنايع مس شهيد باهنر كرمان
926
سيستمهاي اطلاعاتي توليد و فروش
927
سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق در تونلهاي جاده اي
928
سيستمهاي اندازه گيري و بهبود بهره وري
929
سيستمهاي انگيزشي و نقش آنها در بهره وري
930
سيستمهاي با كنترل كامپيوتري
931
سيستمهاي بازيابي انرژي با استفاده از لوله هاي گرمايي براي نيروگاههاي بخار در مسيرگازهاي احتراق
932
سيستمهاي بالابر ونقاله ها
933
سيستمهاي پيشرانه لازم براي كنترل مداري و وضيعتي ماهواره
934
سيستمهاي ترمز
935
سيستمهاي ترمز اتومبيل
936
سيستمهاي تصوير برداري حرارتي
937
سيستمهاي تعليق خودرو
938
سيستمهاي توزين صنعتي
939
سيستمهاي جابجايي پنو ماتيكي
940
سيستمهاي رادار Monopvlse
941
سيستمهاي رمز مبتني بر كدهاي پيچشي
942
سيستمهاي رمزكننده پي درپي
943
سيستمهاي ريشه افين و گروههاي وايل آنها ( تبديلات كاكستر)
944
سيستمهاي ريشه ي متناهي موضعي
945
سيستمهاي ژئومورفولوژيك بلاياي فيروز آباد
946
سيستمهاي ژئومورفيك و توانهاي محيطي آن در برنامه ريزي شهري مطالعه ي موردي: شهر قروه
947
سيستمهاي سلولي مخابرات سيار هوشمند
948
سيستمهاي فازي و هوشمندسازي پروژه باآن
949
سيستمهاي كنترل بهينه ووفقي
950
سيستمهاي كنترل پروژه
951
سيستمهاي كنترل وضعيت و تصحيح مدار ماهواره هاي LEO مرحله اول: بررسي وشناسايي روش ها
952
سيستمهاي گرمايش تشعشعي
953
سيستمهاي مديريت اطلاعات و جايگاه داشبورد مديريت در آنها
954
سيستمهاي مديريت محتوا ﴿CMS )
955
سيستمهاي موبايل ماهواره اي
956
سيستمهاي نمايش فيلم
957
سيستمهاي هوشمند و كاربرد آنها در مهندسي صنايع
958
سيستمي براي جستجو، ذخيره و بازيابي تصاوير چهره انسان
959
سيفليس اكتسابي كودكان
960
سيكل بهينه پيرسختي فوم سلول بسته آلومينيم 2024 توليد شده به روش ذوبي
961
سيكل پذيري برخي مراكز پوچتوان متقارن
962
سيكل پذيري كانون ساده از طريق مرتبه تكرار صفر عامل هاي انتگرال ساز وارون
963
سيكل پذيري متناهي گرافيك ها با تكنيگي پوچ توان از هم بعد 3 از نوع زيني
964
سيكل تبريد جذبي و كاربرد آن در صنايع هوايي
965
سيكل تركيبي نيروگاه فسيلي با پيشگرم كن خورشيدي
966
سيكل هاي حدي در سيستم هاي ديفرانسيلي ناپيوسته قطعه اي خطي مسطح
967
سيكل هاي حدي ميدان هاي برداري خطي روي منيفلدها
968
سيكل هاي كانارد در جريان سراسري
969
سيكل هاي كانارد در حضور جريان هاي كند داراي نقاط تكين
970
سيكلهاي فوق بحراني
971
سيكلهاي هتروكلينيك شامل جوابهاي تناوبي در تداخل مد با تقارن (2o)
972
سيكلون دو جداره مشبك با جريان برگشتي
973
سيگنال ژنراتور
974
سيگنال ژنراتور قابل برنامه ريزي
975
سيگنالينگ بين مراكز تلفن شهري و مراكز تلفن سانترال
976
سيگنالينگ داخلي شبكه PLMN
977
سيل هاي چرخشي
978
سيلان فرم در قالب خط
979
سيلو كردن تفاله چغندر قند با رطوبت زياد با استفاده از افزودني هاي خوراكي و غير خوراكي
980
سيليس زدايي از سنگ معدن كلسيت با كلكتورهاي...وكنترل فرايند با استفاده از طيف سنجي
981
سيليس زدايي ازسنگ معدن كلسيت باكلكتورهاي Aero845 و Doumac T وكنترل فرايند با استفاده ازطيف سنجي XRF
982
سيليس زدايي منيزيت معدن ترشك محمدي به طريق فلوتاسيون
983
سيليسيم دهي فولاد
984
سيليسيم دهي فولاد و بررسي خواص آن
985
سيليكا سولفوريك اسيد به عنوان يك كاتاليست هتروژن موثر براي سنتز 1-اچ-1-2-3-4-تترازول هاي تك استخلافي در شرايط بدون حلال
986
سيليكاژل اصلاح شده با مشتق پيريميدين جهت استخراج و پيش تغليظ جهت استخراج و پيش تغليظ مقادير جزيي سرب در نمونه هاي محيطي و اندازه گيري توسط اسپكترومتري جذب اتمي شعله
987
سيليكاي ميان حفره اي MCM-41 تيول دار شده به عنوان جاذب جديد استخراج فا جامد براي پيش تغليظ مقدار كم سرب در نمونه هاي آبي
988
سيليكون برنز
989
سيم آلومينيوم آندايزشده و كاربرد آن در ميكرواستخراج فازجامد برپايه پليمرهاي قالب گيري شده مولكولي جهت استخراج و اندازه گيري داروي آمي تريپتيلين
990
سيم پيچ روگوفسكي و كاربرد آن در حفاظت سيستم هاي قدرت
991
سيم پيچ هاي تشديدي و چرخشي
992
سيم پيچ هاي تشديدي و چرخشي توكامك
993
سيم پيچي ماشين هاي الكتريكي
994
سيم كوانتومي - كاربردي از نظريه تابعي چگالي
995
سيمان تقويت شده با الياف غير آزبست به روش هت شك
996
سيمان كاري چاه نفت
997
سيمان و گچ
998
سيمانكاري چاه هاي افقي و جهت دار
999
سيمانهاي ديرگداز و ديرگدازهاي سيماني
1000
سيماي "ديگران " بر پرده سينما
بازگشت