<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
سنسور الكتروشيميايي ترپونين جهت تشخيص سكته حاد قلبي
2
سنسور دنده عقب آلتراسونيك با استفاده از AVR
3
سنسورهاي آلودگي هوا
4
سنسورهاي الكترومغناطيسي، ويژگيها و كاربردها
5
سنسورهاي اندازه گيري PH
6
سنسورهاي اولتراسونيك تشخيص جريان سيالات
7
سنسورهاي روبوت طراحي و ساخت مبدل فشار
8
سنسورهاي فاصله ياب فيبر نوري
9
سنسورهاي فيبر نوري
10
سنسورهاي فيبر نوري
11
سنسورهاي قطبشي
12
سنكرون سازي زماني و فركانسي سيگنال OFDM با استفاده از راديو نرم افزار
13
سنكرون سازي ژنراتور القايي تغذيه دوگانه با شبكه قدرت با استفاده از روش كنترل مستقيم پيش بين
14
سنكرون سازي مبدل ها با شبكه
15
سنكرون سازي مقاوم در شبكه ديناميكي پيچيده به روش كنترل ايمپالسي
16
سنكرون كردن سيستم هاي آشوبي با كنترلر غيرخطي و كاربرد آن در مخابرات امن
17
سنكرون كردن كانال OFDM با استفاده از تكنيك HMM
18
سنكوبها و درمان آنها
19
سنگ
20
سنگ تخت: توصيف و تحليل معماري اواخر دوران فرتركه ها در فارس
21
سنگ چينه شناسي،زيست چينه شناسي وبازسازي محيط رسوبي سازند آسماري تاقديس كوه سياه شمال شرق دهدشت،برش بر آفتاب
22
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازند آسماري در تاقديس آغار( جنوب شرق شيراز)
23
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازند آسماري در دشت ارژن
24
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازند آسماري در ميدان نفتي آغاجاري ، چاه هاي شماره 57، 61 و 64
25
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازند آسماري در يال جنوبي تاقديس پشت چنگل شمال شهرستان معمولان لرستان
26
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازند سور گادر شرق خرم آباد (زاگرس )
27
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازند ميشان در ناحيه فيروزآباد فارس بر اساس ماكروفاسيل
28
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازندهاي گدوان و داريان در ميادين نفتي گچساران (چاه‌هاي شماره 55 و 83 ) و چلينگر( چاه شماره 4 )
29
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري لايه كليدي كرينوئيد دار كربونيفر در شرق ايران (طبس) و ايران مركزي (رامشه و دارچاله) بر اساس ميكروفسيل و ماكروفسيل
30
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين در شمال غرب اصفهان ﴿منطقه سه، برش هاي نچفت و نقله ﴾بر اساس درشت سنگواره و ريزسنگواره
31
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري نهفنه هاي دونين پسين در شمال كرمان ﴿منطقه حرجند، برش سزاشك﴾ بر اساس درشت سنگواره ﴿مرجان، براكيو پود و ماهي﴾ و ريز سنگواره ﴿كنودونت﴾
32
سنگ چينه نگاري وزيست چينه نگاري سازندميشان درمنطقه كازرون(كنارتخته) براساس ماكروفسيل وميكروفسيل
33
سنگ چينه نگاري وزيست چينه نگاري قاعده سازند خوش ييلاق براساس ميكروفسيل ها كونودونت
34
سنگ چينه نگاري، زيست چينه نگاري و چينه نگاري شيميايي سازند داريان در شرق زاگرس مرتفع، شمال و شرق شيراز
35
سنگ چينه¬نگاري، زيست چينه نگاري و محيط رسوبي ديرينه ي سازند جهرم در تَنگِ نيم باشي، باختر اِستَهبان، استان فارس
36
سنگ زني كانتورهاي آزاد با استفاده از ژل ساينده مغناطيسي در قطعات فلزي و غير فلزي
37
سنگ شناسي مخزن و تخمين تخلخل و آب اشباع شدگي در ميدان نفتي پارسي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
38
سنگ گورهاي هزار جريب
39
سنگ مخزن و خصوصيات زيرلايه ها در سازند آسماري ميدان مارون
40
سنگ نگاره هاي باستاني ايران
41
سنگ و فلز در تابلوهاي تزئيني معاصر
42
سنگ‌زني شيشه‌ي اپتيكي به كمك ارتعاشات فراصوت
43
سنگ، رنگ، ماكروگرافي
44
سنگزني CNC خزش پره موتور توربيني
45
سنگزني خزشي سوپر آلياژ Incone 1738 LC به كمك ارتعاشات التراسونيك
46
سنگها سخن مي گويند " مطالعه تطبيقي نقاشي غارها و صخره هاي فرانسه ، اسپانيا و ايران "
47
سنگهاي صفراوي و عوارض جراحي آن بررسي آماري 1069 بيمار
48
سنن ربوبي در تقابل حق و باطل
49
سه برابركننده فركانس MHZ 1800 - 600
50
سه برگشت روي جبرهاي باناخ
51
سه بعدي سازي تصاوير پزشكي
52
سه بعدي سازي تصاوير ماموگرافي از دو تصوير دو بعدي
53
سه تار
54
سه تار
55
سه تار كتابي رسا
56
سه تار كتابي رسا ( شيوه آقاي طالب پور)
57
سه تار نامه
58
سه تايي مقدس در انديشه اسطوره اي ايران باستان و عرفان اسلامي
59
سه چرخه بازي كودكان 2-5 سال
60
سه راه براي تحليل داده هاي كيفي كه از جامعه هاي غير نرمال گرفته شده اند
61
سه شاه عباس كبير
62
سه شنبه صبح يك روز اواخر اسفند
63
سه فصل اول از كتاب علم النفس
64
سه فصل دوم از ك تاب علم النفس
65
سه فصل دوم از كتاب علم النفس
66
سه فصل سوم از كتاب علم النفس
67
سه قطعه دو نوازي براي تار
68
سه مسئله بهينه سازي در جريان هاي شبكه توليد پويا , Three optimization problem on dynamic generative network flows
69
سه وجهي كردن مديريت عملكرد
70
سه¬بعدي سازي روش گلوله-اسپاين براي تعيين پروفيل پره يك كمپرسور جريان محوري با توزيع فشار مشخص
71
سهراب شهيد ثالث به عنوان فيلمساز صاحب سبك
72
سهم احزاب درتوسعه اجتماعي كشور
73
سهم اصفهان در برنامه هاي عمراني كشور و صنايع در حال بنا
74
سهم اصفهان در نهضت مشروطيت ايران
75
سهم الارث زوجه
76
سهم بري عوامل توليد و رشد اقتصادي
77
سهم بورس در پويايي اقتصادها و مقايسه بورس ايران با كشورهاي توسعه يافته
78
سهم جلگه هاي ساحلي جنوب ايران در توليد ريزگردهاي اقليمي
79
سهم حمايت اجتماعي ، هوش هيجاني و خودكارآمدي در پيش بيني رضايت از زندگي كارمندان اداري شهرداري شهركرد
80
سهم سرمايه انساني از رشد اقتصادي در دوره سي ساله انقلاب اسلامي ايران (87-57)
81
سهم سرمايه انساني از رشد اقتصادي در دوره سي ساله انقلاب اسلامي ايران (87-57)
82
سهم غير مصدقي ملي شدن صنعت نفت
83
سهم فتوسنتزي گل آذين و برگ هاي فوقاني چهار رقم گلرنگ در عملكرد دانه و اجزاي آن در اصفهان
84
سهم فرار و وقفه‌هاي جمع آوري ماليات در ايجاد شكاف مالياتي
85
سهم من ازآسمان
86
سهم نفتي ايران وعوامل اين سهم در اوپك
87
سهم نيروگاه ها در آلودگي محيط زيست
88
سهم هنر معماري ايران در معماري مساجد ايراني درقرون اوليه هجري
89
سهم و نقش شاعران فارسي زبان بلوچستان در ادبيات انقلاب اسلامي
90
سو استفاده ازحق مالكيت در آپارتمان ها
91
سو پَرماتيسم اجباري در گب اّي فارس
92
سوء استفاده از اختيارات و مشاغل در حقوق تجارت
93
سوء استفاده از حق در حقوق خانواده
94
سوء استفاده از حق در روابط زناشويي از منظر فقه اماميه و حقوق ايران
95
سوء استفاده از حقوق مربوط به گواهي هاي ثبت اختراع از سوي دارندگان اين حقوق تحت قوانين ايران و موافقت نامه ي جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي
96
سوء قصد در حقوق كيفري ايران و مقايسه آن با شروع به جرم
97
سوء قصد و توهين به جان مقامات سياسي و مذهبي داخلي و خارجي
98
سوءاستفاده از حق ولايت بر محجور در فقه اماميه و حقوق ايران
99
سوءاستفاده هاي مالي مديران و كارمندان دولتي در حقوق كيفري ايران
100
سوئچينگ ترانسفورماتورهاي 3 فاز و تك فاز و بررسي پديده اشباع و جريانهاي هجومي : سوئچينگ انسفورماتورها: اثر اشباع هسته
101
سوءنيت در جرايم عليه امنيت كشور
102
سوئيت
103
سوئيت براي اركستر
104
سوئيت بلوچي
105
سوئيت در دوموومان
106
سوئيت در دوموومان
107
سوئيت سمفوني ليلي ﴿ بر اساس قصه ليلي و مجنون ﴾
108
سوئيچ پلاسمايي
109
سوئيچ تيراترون
110
سوئيچ خودكار حفاظت در SDH
111
سوئيچ قابل برنامه ريزي 8*8
112
سوئيچ موبايل و كاركرد متقابل آن با ISDN
113
سوئيچينگ بدون صدمه
114
سوئيچينگ بر مبناي برچسب چند پروتكلي )MPLS( در شبكه هاي ATM و Frame Relay
115
سوئيچينگ تمام نوري با استفاده از ساختار SCISSOR دو كاناله در نيمه هادي و مواد چلكو جنايد
116
سوئيچينگ در سيستم GSM
117
سوئيچينگ در ليزرهاي نيمه رساناي دو پايدار پلاريزاسيون
118
سوئيچينگ دگولاتور
119
سواد بصري در فرش دستباف
120
سوال نويمن درباره يك شرط جابجايي روي گروه هاي متناهي
121
سوبژ كتيويسم در نقد قوهء حكم كانت
122
سوبژكتيويته هاي زنانه و نظام رؤيتپذير ي آن در جامعه مصرفي )مطالعه موردي زنان شهر ايلام(
123
سوپاپهاي مقسم جريان
124
سوپانسيون ها و انتقال حرارت با نانو سيالات
125
سوپر پلاستيك ها
126
سوپر رزولوشن دو بعدي با استفاده از بهينه سازي محدب
127
سوپر ماركت
128
سوپر منيفلدهاي پواسون
129
سوپرجبرهاي لي آفين توسيعي، آفين‌سازي و درجه‌بندي
130
سوپرسارژينگ در موتورهاي بنزيني وديزل
131
سوپرمنيفلدهاي خارج قسمتي
132
سوپروايزري سيستم هاي عمومي
133
سوتفاهمات: ديالوگ در ملودرام
134
سوخت هاي جايگزين براي استفاده در كشتي
135
سوخت هاي جايگزين براي استفاده در كشتي با تاكيد بر نانوامولسيون ها و كاربرد آن در صنايع دريايي
136
سوخت و ساز ماهي نازك (Chondrostoma regium) در شرايط متفاوت دمايي و PH
137
سوختهاي جايگزين شونده
138
سوختهاي صنعتي
139
سود قبل از كسر ماليات ، ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام و گردش وجوه نقدي عملياتي درارزش گذاري سهام
140
سود مورد انتظار تسهيلات اعطايي پست بانك و نقش آن در ميزان مطالبات معرفه
141
سوداي مكالمه
142
سودمندي برنامه آموزش دانشگاهي و ضمن خدمت از ديد دانش آموختگان كارشناسي رشته علوم كتابداري و اطلاع‌رساني شاغل در كتابخانه هاي شهر اصفهان
143
سور
144
سورِئاليسم در داستان نويسي معاصر ايران
145
سورئاليسم در معارف بهاء ولد
146
سورآليسم آبشخور طنز سياه
147
سوراخ زني به عنوان روشي جاي گزين براي آماده سازي سطح در تيرهاي بتني تقويت شده با كامپوزيت هاي CFRP
148
سوراخ كاري به روش انفجاري
149
سوراخ نبودن مقعد
150
سوراخ‌كاري سنگ‌هاي معدني توأم با ارتعاشات آلتراسونيك
151
سوراخكاري انفجاري
152
سوراخكاري انفجاري
153
سورر ئاليستي در رمان هاي﴿سمفوني مردگان و پيكر فرهاد﴾عباس معروفي
154
سوررئاليسم جديد با نگاهي به آثار ديويد لينچ
155
سوررئاليسم جديد با نگاهي به آثار ديويد لينچ
156
سوررئاليسم و سالوادور دالي
157
سورفاكتانت آنيوني سديم دو دسيل سولفات براي تغليظ و اندازه گيري اسپكتروفتومتري جيوه براساس تشكيل كمپلكس با دي تيزون با روش استخراج نقطه اي ابري
158
سوره حجرات در پرتو مطالعات سوره شناسي
159
سوزن دوزيهاي بلوچستان و كاربرد آن در نقش پارچه
160
سوژه از ديدگاه لكان
161
سوژه، ميل و ايدئولوژي ﴿مطالعه ي موردي: پنج فيلم سينماي ايران در دهه هاي چهل و پنجاه ﴾
162
سوفسطائيان از منظر افلاطون با تأكيد بر رساله هاي پروتاگوراس وگرگياس
163
سوق ذره ناپايدار در عرض ميدان مغناطيسي به وسيله گراديانهاي ميدان الكتريكي مايل
164
سوكت پروگرامينگ با زبان سي شارپ
165
سوكت نويسي در ويژوال بيسيك 6
166
سوگواره هاي نمايشي در اقوام عرب خوزستان
167
سوگواره هاي نمايشي در اقوام عرب خوزستان
168
سوگواري و اعياد مذهبي در عصر صفويه
169
سولفور زدايي از سوخت هاي مايع به روش جذب سطحي
170
سولفور زدايي از فراورده هاي نفت با اعمال ميدان هاي خارجي و نانو كاتاليست
171
سولفور زدايي بيولوژيكي نفت خام
172
سولفورز دايي عميق برش هاي نفت خام بوسيله كاتاليزورهاي پلي اكسومتال با استفاده از پراكسيد هيدروژن به عنوان اكسيدانت
173
سولفورزدايي از بنزين توسط زئوليت نانو حفره 7 سنتز شده
174
سولفورزدايي از دي‌بنزوتيوفن در مدل نفت با استفاده از كنسرسيوم ميكروبي باكتري‌ها و قارچ‌ها
175
سولفورزدايي اكسيداسيوني گازوئيل با كاتاليست جامد و امواج مافوق صوت
176
سولفورزدايي عميق از سوخت ها با پلي اكسومتالات بعنوان كاتاليست و پراكسيد هيدروژن بعنوان اكسيد كننده
177
سولفورزدايي عميق برش هاي نفت خام بوسيله و...
178
سولفوكسيداسيون گروه هاي عاملي آلي توسط هيدروژن پروكسيد در حضور نانوفتوكاتاليزگرها
179
سولفوناسيون آروماتيك هاي استخراج شده در تصفيه روغن هاي روانكار وسنتز مواد فعال سطحي آنيوني
180
سولفوناسيون روغن كرچك جهت توليد نوعي نرم كننده الياف پشمي
181
سولفيداسيون فولاد در حمام نمك دما متوسط
182
سولفيدايزينگ فولاد در محلول هاي آبي
183
سوم شخص مفرد
184
سونات درون
185
سونات هاي باروك ﴿ با آناليز سوناتي از يوهان سباستين باخ ﴾
186
سونو‌سنتز و خصوصيت‌يابي نانو ذرات TiO2 و N/TiO2 بر روي پارچه پنبه‌اي توسط كلياب و آمونياك
187
سويت در دو موومان
188
سويت درسه موومان
189
سويت نداي عشق
190
سوييت پوئتيك ، تجزيه و تحليل ، ع .ع . پارتيتور تنظيم براي پيانو
191
سوييت جنگل
192
سي تي اسكن جمجمه
193
سي تي اسكن جمجمه
194
سي چهره مطبوعاتي (پرتره فتوژورناليستي )ازسران شركت كننده در كنفراس اسلامي تهران
195
سي دي روم
196
سي وسه جلوه ويژه براي سينما و تلويزيون / نويسنده برناردويلكي
197
سياست ، خانه خدا (نحوÞ رابطÞ فضيلت و رذيلت اخلاقي با مثل افلاطوني )
198
سياست افتراقي احكام زنان آزاده و مسلمان و غيرمسلمان در الزام به حجاب
199
سياست افتراقي احكام زنان ازاده و مسلمان و غير مسلمان در الزام به حجاب
200
سياست افتراقي حقوق كيفري در مواد مخدر در مقايسه با شرب خمر
201
سياست امويان نسبت به علويان در مثلث شام، عراق و حجاز: 20- 62ق
202
سياست بهينه سفارش‌دهي در سيستم موجودي دوسطحي با رويكرد زنجيره ماركف
203
سياست بهينه نگهداري و تعميرات در شبكه هاي بزرگ حمل و نقل با استفاده از روند تصميم گيري ماركوف
204
سياست پولي، محافظه كاري و اعتبارتجاري
205
سياست تصوير در عصر قاجار
206
سياست جمهوري اسلامي ايران درلبنان
207
سياست جنايي اجرايي در قلمرو جرايم اقتصادي
208
سياست جنايي افتراقي در خصوص جرايم ارتكابي نيروهاي مسلح در قوانين ايران
209
سياست جنايي ايران در پيشگيري از جرايم رايانه اي
210
سياست جنايي ايران در خصوص جلوگيري از سواستفاده مامورين دولت از مقام خود
211
سياست جنايي ايران در قبال برخورد با فعاليت هاي غير مجاز سمعي و بصري
212
سياست جنايي ايران در قبال جرايم عليه ميراث فرهنگي
213
سياست جنايي ايران در مبارزه با دخانيات با محوريت پيشگيري از استعمال دخانيات نوجوانان با نگاهي به حقوق ايالات متحده آمريكا
214
سياست جنايي ايران در مورد حبس و مجازات هاي جايگزين با نگرش به قانون مجازات اسلامي1392
215
سياست جنايي تحصيل مال از طريق نامشروع در حقوق ايران و كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد مريدا
216
سياست جنايي تقنيني ايران در ارتباط با اصل فردي كردن مجازات ها با تاكيدي بر قانون مجازات اسلامي جديد
217
سياست جنايي تقنيني ايران در پيشگيري از كودك آزاري
218
سياست جنايي تقنيني ايران در زمينه حمل و نگهداري سلاح سرد
219
سياست جنايي تقنيني ايران در قبال بزه ديدگي زنان .
220
سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرائم ثبتي
221
سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرايم ارتكابي در مكان هاي عمومي
222
سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرايم ارتكابي در مكان‏هاي عمومي
223
سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرايم بدون بزه ديده
224
سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرايم زيست محيطي
225
سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرايم سمعي و بصري
226
سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرايم و تخلفات راهنمايي و رانندگي
227
سياست جنايي تقنيني ايران در مورد جرم سياسي
228
سياست جنايي تقنيني جمهوري اسلامي ايران در خصوص بازداشت موقت
229
سياست جنايي تقنيني و اجرائي ناظر بر اهم قوانين و مقررات خدمت وظيفه عمومي
230
سياست جنايي سازمان ملل متحد در قبال نسل كشي
231
سياست جنايي مشاركتي در قانون آيين دارسي كيفري
232
سياست جنايي_ قضايي دادگاه هاي ايران در خصوص خشونت خانگي (مطالعه موردي استان اصفهان)
233
سياست خارجي آلمان پس از جنگ سرد با تكيه بر نقش قدرت غير نظامي
234
سياست خارجي آمريكا در خاورميانه (1991-2001)
235
سياست خارجي اسرائيل در عراق پس از سقوط صدام حسين از 3002 تا كنون
236
سياست خارجي تركيه در قبال حكومت اقليم كردستان عراق (2016-2002)
237
سياست خارجي چين در آفريقا﴿از ايدئولوژي تا عمل گرايي﴾
238
سياست خارجي خاورميانه اي روسيه در دوره پوتين
239
سياست خارجي روسيه در آسياي مركزي (دوران پوتين)
240
سياست خارجي روسيه در قبال اتحاديه اروپا در دوران پوتين
241
سياست خارجي روسيه در قبال گسترش نانو به شرق
242
سياست خارجي منطقه اي ايران در خليج فارس در دهه دوم انقلاب اسلامي (تنش زدايي )
243
سياست خاورميانه اي روسيه در دوره پوتين
244
سياست در آثار ماريو بارگاس يوسا
245
سياست سفارش دهي تك دوره اي و قيمت گذاري چندگانه براي اقلام زوال پذير با تقاضاي وابسته به قيمت محصول و سطح موجودي لحظه اي
246
سياست شاهان صفوي در تقويت و نهادينه سازي باورهاي عاميانه مذهبي
247
سياست عشايري پهلوي اول دربارÞ ايلات كرد با تكيه بر ايلات كردستان و كرمانشاه
248
سياست فرهنگي آموزش وپرورش
249
سياست قيمت گذاري بر اساس آناليز احتمالي سر به سر و پياده سازي آن در كلاسهاي IELTS دانشگاه اصفهان
250
سياست كنترلي بهنگام براي شريانهاي فوق اشباع
251
سياست كيفري ايران در قلمرو حقوق با تاكيد بر اخلاق پزشكي
252
سياست كيفري ايران عليه جاعلين علائم تجاري، صنعتي و توليدكنندگان كالاهاي تقلبي
253
سياست كيفري كرامت مدار
254
سياست گذاري فناوري هاي مرتبط با انرژي هاي تجديد پذير در ايران
255
سياست گسترش نانو به شرق و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
256
سياست مذهبي تيموريان
257
سياست مذهبي شاه عباس اول
258
سياست معطوف به ميراث فرهنگي در عصر پهلوي اول
259
سياست نزد ابن سينا و ارسطو
260
سياست ها و راهبردهاي نظام هاي بهره برداري خرد روستايي (مطالعه موردي: بخش چنارود شهرستان چادگان)
261
سياست ها و راهكارهاي بهينه سازي و گسترش مشاغل خانگي توسط زنان
262
سياست هاي اقتصادي در اسلام
263
سياست هاي برنامه ريزي شهري در راستاي مديريت يكپارچه منابع آبي در شهرها با رويكرد توسعه پايدار ﴿ مطالعه موردي تهران ﴾
264
سياست هاي پولي بهينه و راهكارهاي دست يابي به نرخ بهره اسمي صفر
265
سياست هاي تئاتر در ايران امروز:نمونه ،جشنواره و همكاري تئاتر شهرستان
266
سياست هاي تطبيقي علم و فناوري
267
سياست هاي تورم آور و تأثير آن بر اقتصاد
268
سياست هاي توسعه پايدار روستايي در جنوب شرق اسيا كشورهاي هند چين ومالزي
269
سياست هاي توسعه مسكن و ارائه ي راهبردهايي در جهت پايداري مسكن روستايي در استان لرستان
270
سياست هاي حمايت از انرژي هاي نو در كشورهاي مختلف جهان
271
سياست هاي دولت در زمينه فيلم و سينما
272
سياست هاي قبيلگي و اقتصادي ﴿ با توجه به فتح ايران ﴾ در دوران عمر و عثمان
273
سياست هاي مالي
274
سياست هاي مالي تحت راهبرد اقتصاد مقاومتي
275
سياست هاي مالي و پولي در كوتاه مدت و روشهاي كلاسيك ، كينز جديد درمورد سياست مالي
276
سياست هاي مذهبي افشاريه و زنديه و پيامدهاي آن بر تشيع
277
سياست و اخلاق در نصيحت الملوك
278
سياست و توسعه در بنگلادش
279
سياست و حكومت بر اساس شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد
280
سياست‌گذاري در حوزه آموزش عالي كشور مبتني بر برنامه‌ريزي سناريو و با رويكرد حكمراني دانشگاه‌ها
281
سياست‌گذاري فرهنگي هويتي در جمهوري اسلامي ايران
282
سياست‌هاي بازگشت محصولات با در نظر گرفتن مصرف‌كنندگان فرصت طلب در فضاي رقابتي
283
سياست‌هاي راهبردي ايران در برابر تهديدها و بازداري از تهاجم احتمالي از مرزهاي مشترك با كشور عراق
284
سياستگذاري مدل اقتصاد كلان ايران با استفاده از تئوري كنترل بهينه
285
سياستگزاري كنترل كيفيت در قبال محصولات مقبول ، مردود و نيازمند به اصلاح به كمك نظريه بيزي
286
سياستهاي بهره برداري از كارگران داراي چند مهارت و ماشين آلات در ساخت
287
سياستهاي توسعه روستايي در جنوب شرق اسيا هند چين مالزي
288
سياق شناسي آيات متشابه (مورد مطالعه: سور حمد و بقره)
289
سياق و اثر آن در اختيار قراءات
290
سيالات حفاري
291
سيالات حفاري بازدار
292
سيالات فوق بحراني
293
سيالات هيدروليك مقاوم در برابر آتش
294
سياليت آلومينيوم و عوامل موثر بر روي آن
295
سيانيداسيون آمونياكي طلا از كانسنگ مس-طلا با استفاده از باكتري b. megaterium
296
سياه چاله ها در ابرگرانش و نظريه ريسمان
297
سياه چاله ها منشا ذرات پر انرژي كيهاني
298
سياه چاله ها و سياه حلقه هاي پنج بعدي
299
سياه چاله هاي متن و كاركرد آن در ايجاد تنوع در اجراهاي مختلف از يك متن واحد با تكيه بر ارا و نظرات بروك ،گروتوفسكي و استانيسلاوسكي
300
سياه رنگين در نقاشي
301
سياه رنگين در نقاشي
302
سياه زخم گوارشي: براي متون و معرفي 2 مورد نادر از آن همراه با يافته هاي اتوپسي
303
سياه غشا
304
سياه مشق
305
سياهان
306
سياهچاله
307
سياهچاله ها
308
سياهچاله ها
309
سياهچاله ها
310
سياهچاله هاي انيوني و انيون - واندروالس
311
سياهچاله هاي متن و كاركرد آن در ايجاد تنوع در اجراهاي مختلف از يك متن واحد با تكيه بر آرا و نظرات بروك ، گروتفسكي و استانيسلاوسكي
312
سياوچمانه
313
سياوش كاراكتر ديونيزوسي
314
سياوش كاراكتر ديونيزوسي
315
سيتم پرچ فلزات با شليك ميخ پرچ
316
سيتم مديريت كتابخانه
317
سيتم هاي مخابراتي طيف گسترده
318
سيتماتيك و پراكنش خانواده هاي Viperidae با تاكيد بر جنس Macrovipera Reuss 1927 در فلات ايران
319
سيتوتاكسونومي و مطالعه روابط بين گونه‌اي در جنس Jurinea Cass. با استفاده از داده‌هاي مولكولي در ايران
320
سيتولوژي تشخيص و بررسي نتايج آزمايشگاهي
321
سير اتوماسيون در فرايند توليد فرش دستباف
322
سير اتوماسيون در فرايند توليد فرش دستباف
323
سير اشتياق مسيرشغلي دانشجويان دختر و مقايسه تأثير روش هاي مشاوره مسيرشغلي مبتني بر نظريه شناختي- اجتماعي، سازه گرايي و انگيزشي بر ميزان اشتياق مسيرشغلي دانشجويان
324
سير اشتياق مسيرشغلي دانشجويان دختر و مقايسه تأثير روش هاي مشاوره مسيرشغلي مبتني بر نظريه شناختي- اجتماعي، سازه گرايي و انگيزشي بر ميزان اشتياق مسيرشغلي دانشجويان
325
سير املاي فارسي بر اساس بيست نسخه ي خطي
326
سير انفسي از منظر امام محمد غزالي (ره) و صدرالمتالهين شيرازي(ره)
327
سير بازنمايي تصوير فضاي داخلي در نقاشي معاصر ايران
328
سير پيدايش اولين نقوش در نقاشي كودكان
329
سير پيدايش و تكامل نسبي عكسبرداري ماهواره اي و تكنولوژي آن
330
سير تاثير گذاري ادبيات بر نگارگري ايران با تاكيد برگل ومرغ سازي
331
سير تاريخي اختراعات در ايران و جهان و تطبيق آنها با دوره زيست شاهان ايراني
332
سير تاريخي تشيع در شيراز از آل بويه تا پايان فرمانروايي آل مظفر﴿ شاه منصور795ه.ق﴾
333
سير تاريخي علوم طبيعي در ميان شيعيان از سده نخست تا ششم هجري , historical development of natural science among shiites from the first to the 6th century)ah(
334
سير تاريخي موسيقي رزمي و حماسي در ايران
335
سير تجسمي در خيال
336
سير تحول آرم و نشانه
337
سير تحول آموزش هنر نقاشي در ايران از دارالفنون تا دانشگاه تهران
338
سير تحول اجتهاد در يكصدسال اخير
339
سير تحول انديشه اجتماعي و تاثير آن در روند شكل گيري آثار چاپ سنگي دوران ناصري
340
سير تحول بالابرها و جكها در ايران
341
سير تحول بالابرها و جكها در ايران
342
سير تحول برهان صديقين در فلسفه اسلامي
343
سير تحول پوشاك ايران و جهان
344
سير تحول پوشش زنان بعد از انقلاب اسلامي
345
سير تحول پوشش زنان بعد از انقلاب اسلامي
346
سير تحول تئاتر روسيه در قرن نوزدهم واورنيف
347
سير تحول تذهيب در قرآن نگاري هاي مكتب شيراز
348
سير تحول تشيع در آذربايجان ( تا تأسيس صفويه )
349
سير تحول تصوير سازي در كتاب هاي فارسي دبستان از سال 1350 تا 1375
350
سير تحول تمبر در ايران
351
سير تحول تمبك نوازي از دوره قاجار تا دهه نود شمسي
352
سير تحول تنظيم خانواده (بررسي تنظيم خانواده در جهان، كشورهاي در حال توسعه، ايران در شهر اصفهان)
353
سير تحول توليد فرش كرمان در دوره ي معاصر
354
سير تحول جواهرات ايران قبل از اسلام
355
سير تحول چهره سازي در سده نوزدهم فرانسه
356
سير تحول چهره سازي در سده نوزدهم فرانسه
357
سير تحول چوب در ايران
358
سير تحول چوب در ايران (2 جلد)
359
سير تحول حيات شعري ايليا ابوماضي از آغاز تا پايان
360
سير تحول خانه هاي تهران در سال هاي 1330-1350 با رويكرد بررسي سطح كيفي زندگي
361
سير تحول خط در ايران و اثرات آن بر فرهنگ ما
362
سير تحول خط سفالينه هاي ايران قرن هاي يك تا شش بامحوريت كاشان ،ري ونيشابور
363
سير تحول در سينماي ايران
364
سير تحول در نظام آموزش و پرورش ايران از ابتدا تا كنون
365
سير تحول رسم الخط قرآن از آغاز تاكنون
366
سير تحول رنگها بسيط و كمپوزيسيون رنگي در مينياتور ايراني
367
سير تحول رنگهاي بسيط و كمپوزيسيون رنگي در مينيتاور ايراني
368
سير تحول رويكرد كانت به امر والا از دوره‌ي پيشانقدي تا دوره‌ي نقدي
369
سير تحول ژانر پساآخرالزماني از سينماي زنده تا انيميشن
370
سير تحول سازهاي زهي در خاورميانه
371
سير تحول شيوه ي عود نوازي معاصر در ايران ( از دهه ي سي هجري تا دهه ي نود هجري )
372
سير تحول صور خيال در غزل سبك عراقي
373
سير تحول طرح و نقش منسوجات ايران از آغاز دوره اسلامي تا قرن هفتم هجري
374
سير تحول عكاسي ورزشي در ايران ﴿1360 تا 1390﴾
375
سير تحول علم فيزيك در تمدن اسلامي( از ظهور عباسيان تا پايان قرن پنجم)
376
سير تحول عناصر فضايي در خانه هاي قاجاري اصفهان
377
سير تحول قدرت عرفي و قدرت قدسي در نظام جمهوري اسلامي ايران
378
سير تحول كات اوت در انيميشن ايران
379
سير تحول كات اوت در انيميشن ايران
380
سير تحول كنده كاري فلز در ايران
381
سير تحول گچ‌بري مسجد جامع عتيق اصفهان تا پايان دوره ايلخاني
382
سير تحول گفتمان جمهوري خواهي در ايران پس از انقلاب اسلامي
383
سير تحول لباس و ابزار چوگان بازان ايران با استناد بر نسخ خطي و نگاره هااز دوره ساساني تا دوره معاصر
384
سير تحول مجسمه سازي و نقش آن در سيما و منظر شهري
385
سير تحول محتواي كتابهاي فارسي دوره پنج ساله ابتدايي در سده ي اخير
386
سير تحول مسجد جامع اصفهان از دوران سلجوقي تا پايان قاجار با تاكيد بر معماري
387
سير تحول معرق چوب در ايران
388
سير تحول معماري امنيت شبكه هاي بيسيم از 802.11 تا شبكه بندي هوشمند (IPN)
389
سير تحول مقرنس در ايران
390
سير تحول نشانه هاي مطبوعاتي در مجلات ايران
391
سير تحول نقاشي ايران در دوران اسلامي (صفويه )
392
سير تحول نقش گيس باف در هنر ايران پيش از اسلام با تاكيد بر سه حوزه مطالعاتي شوش، سيلك و جيرفت و ساخت آثار سفالي و شيشه اي با بهره گيري از آن
393
سير تحول نقش مايه بته جقه در ايران تا پايان دوره صفوي
394
سير تحول نقش مايه هاي كويري سرو و پرنده (يزد،در كوير)
395
سير تحول نقش مايه هاي كويري سرو وپرنده (يزد، دركوير)
396
سير تحول نقش هاي هندسي در هنر سلجوقي
397
سير تحول نقوش فرش كرمان ﴿ صفويه - معاصر ﴾
398
سير تحول نقوش و كتيبه هاي مسجد جامع فرومد ﴿دوره خوارزمشاهيان﴾
399
سير تحول نگاره انسان بر سفالينه هاي سلجوقي تا صفوي
400
سير تحول نماد پرنده در هنر ايران
401
سير تحول نوش نباتي انار و انگور بر روي هنرهاي سنتي ايران
402
سير تحول نيروهاي نظامي و انتظامي از صفويه تا قاجار ،بررسي اثرات استفاده
403
سير تحول نيروهاي نظامي و انتظامي از صفويه تا قاجار بررسي اثرات استفاده
404
سير تحول هاله ي مقدّس به شكل نور و آتش در نگارگري ايران
405
سير تحول هنر كنده كاري در ايران
406
سير تحول هنر نقاشيخط در دوره معاصر و ارائه چند نمونه عملي
407
سير تحول و پيدايش عكاسي معاصر ايران از 1340 تا 1380 ﴿عكاسي براي تبليغات ﴾
408
سير تحول و تطور نقاشي انقلاب اسلامي با تكيه بر آثار حسين خسروجردي
409
سير تحول واژگان نظامي در زبان فارسي
410
سير تحول وتطور نقش اسليمي در هنرهاي قبل وبعد از اسلام
411
سير تحول وتطور نقش طلسم برروي اشيا دوران قاجار
412
سير تحول وزن شعر فارسي از آغاز تا پايان قرن ششم
413
سير تحولات آموزشي در ايران
414
سير تحولات تشيع از قرن هفتم تا دهم در ايران
415
سير تحولات در مديريت دولتي وانواع پارادايم هاي مطرح در آن
416
سير تحولات صفحه آرايي در قرن بيستم ارپا، آمريكا و ايران
417
سير تحولات صفحه آرايي در قرن بيستم اروپا، آمريكا، و ايران
418
سير تحولات عكاسي مستند اجتماعي ايران :از ابتداي انقلاب اسلامي تاكنون﴿1382 - 1357 ﴾
419
سير تحولات معماري سيلك Iو II درشمال مركزي ايران
420
سير تحولات و آينده نگري جمعيتي شهر دزفول
421
سير تحولي حجاب از دوره پهلوي تا دوره معاصردر زنان فرهنگي دامغان
422
سير تخلص در غزل فارسي و رابطه ي آن با اوزان عروضي
423
سير تطور تاريخي اشتغال زنان از عهد ناصري تا پايان دوره قاجار
424
سير تطور عشقنامه‌هاي عرفاني تا قرن هفتم هجري قمري
425
سير تطور كاركرد سرنا و دهل در موسيقي كرمانشاه
426
سير تطور نقد ادبي درعصر عباسي ﴿مطالعه موردي ناقدان شاخص ﴾
427
سير تغيرات عناصر تصويري در نگارگري از منظر طراحي ﴿تيموري و صفوي﴾
428
سير تكامل بيهوشي از لحاظ داروشناسي
429
سير تكامل كوك در موسيقي غرب با تاكيد بر نظام هاي كوك مطروحه شاخص در قرون شانزدهم و هفدهم خصوصا در حوزه فرانسه و ايتاليا
430
سير تكاملي IS-59 به CDMA 0002
431
سير تكاملي- اجتماعي آموزش و پرورش ايران
432
سير تكاملي جلدسازي و تزيينات روي جلد از گذشته تاكنون در ايران
433
سير تكاملي سيستم هاي توليدي ﴿ توليد دستي - توليد انبوه - توليد ناب - توليد چابك ﴾
434
سير تكويني اشعار آئيني
435
سير جدالي و تعامل حقوق و عدالت
436
سير خوشنويسي در دوره تيموري ﴿تحقيق كلاسي ﴾
437
سير دادرسي در دعاوي مربوط به چك
438
سير داستان پردازي در سينماي ايران
439
سير ساده نويسي در آثار مهدي آذر يزدي
440
سير طبيعت پردازي﴿گياهان﴾در تصاوير شاهنامه بايسنقري ومنتخبي از تصاوير شاهنامه طهماسبي
441
سير فيلمهاي مستند تا داستاني در آثار خسرو سينايي
442
سير كوچ نشيني در تركمن صحرا
443
سير گرايش اكسپرسيون در نقاشي ايران (بعدازاسلام )
444
سير مجتمع مسكوني از ديروز تا امروز
445
سير مستندسازي در ايران
446
سير منظره پردازي در تاريخ نقاشي ايران
447
سير نحول مفهوم محله در تهران
448
سير نقاشي از فيگوراتيو به انتزاعي در غرب
449
سير نقاشي از فيگوراتيو به انتزاعي در غرب
450
سير نقاشي قهوه خانه اي در اصفهان
451
سير نقاشي قهوه خانه اي در اصفهان
452
سير نقوش ماهي درايران ازكهن ترين ايام تاپايان عهد صفوي
453
سير و تحول چهره پردازي در نگارگري از سده6 تا دوره قاجاريه
454
سير و سلوك و بررسي موانع آن در آثار منثور مولانو و مقايسه و تطبيق آن با كشف المحجوب هجويري
455
سير و عوامل موثر بر رشد مسير شغلي دانش آموزان سوم راهنمايي، دبيرستان و پيش دانشگاهي
456
سير و نگرشي در نقوش آثار باستاني زيويه به منظور الهام گرفتن در طراحي لباس بانوان ايراني با تاكيد بر طراحي مانتو
457
سير و نگرشي در نقوش آثار باستاني زيويه به منظور الهام گرفتن در طراحي لباس بانوان ايراني(با تاكيد بر طراحي مانتو )
458
سير وتحول نقش ماهي در سفال ايران
459
سيرت اخلاق مبني عقل
460
سيرة عملي و نظري امام علي (ع) در تعامل با اهل كتاب
461
سيرت و صورت
462
سيرتاريخي استفاده از نمادگل در فرهنگ ايران : از ماقبل تاريخ تاعصر حاضر
463
سيرتحول كمدي در درام انگلستان
464
سيرتحول كمدي در درام انگلستان
465
سيرگرايش اكسپرسيون در نقاشي (بعداز اسلام )
466
سيرنگارگري روي سفال و فلز در دوره سلجوقي
467
سيره ائمه اطهار﴿ع﴾ در كتاب انساب الاشراف بلاذري و عقد الفريد ابن عبد ربه
468
سيره اخلاقي پيامبر اكرم ﴿ص﴾ در برخورد با مخالفان
469
سيره اقتصادي امام علي (ع ) در دوران حكومت , economic approach of emam ali)a.s( in his government
470
سيره امام علي﴿ع﴾ در جذب و دفع افراد با تأكيد بر نهج البلاغه
471
سيره امامان شيعه (عليهم السلام) در برخورد با اهل كتاب از امام حسن مجتبي(ع) تا امام حسن عسكري(ع)(260تا40ه.ق)
472
سيره تبليغي امام صادق ﴿ع﴾
473
سيره تربيتي بر اساس آموزهها و عملكردهاي علوي
474
سيره رسول اكرم (ص ) و تاثير آن در پيشرفت جامعه
475
سيره شناسي صادقين (ع) در برخورد با جريان هاي حديثي
476
سيره صادقين عليهما السلام درمواجهه باانديشه هاي عصرخود
477
سيره عملي پيامبر﴿ص﴾ و ائمه اطهار ﴿ع﴾ در برخورد با جوانان
478
سيره فرهنگي امام علي در نهج البلاغه
479
سيرو سلوك و مقامات عرفاني در ديوان اشعار فيض كاشاني
480
سيروتحول جايگاه اجتماعي زنان با تاكيد بر نظام حقوقي زن در اسلام
481
سيري بر تاريخچه هنر،فرهنگ و موزه ( موزه هنرهاي اسلامي )
482
سيري بر تحول تاريخي كاربرد و تاثير نور در آثار نقاشي
483
سيري بر زندگي عشاير كرد شمال خراسان (قوچان )
484
سيري برتاريخچه هنر، فرهنگ وموزه (موزه هنرهاي اسلامي )
485
سيري برتحول تاريخي كاربردوتاثيرنوردرآثارنقاشي
486
سيري تاريخي در قشربندي اجتماعي در ايران
487
سيري د ر رياضيات
488
سيري در آثار كريستف كيسلوفسكي
489
سيري در آثار و افكار اكابر صوفيه در باب ابليس با تاكيد بر: طواسين حلاج ، تمهيدات و نامه هاي عين القضات همداني ، رساله العشق احمد غزالي ، امهات آثار عطار و مثنوي مولوي
490
سيري در اعماق زمين ( عكاسي از غار كتله خور)
491
سيري در انديشه عرفاني امام خميني (ره ) در تفسيرقرآن كريم
492
سيري در تاريخ پيدايش مونتاژ
493
سيري در تطور تعليم و تربيت
494
سيري در جنبش اكسپرسيونسيم
495
سيري در جنبش اكسپرسيونيسم
496
سيري در چاپ سنگي ايران . 56 مجلس از دومين شاهنامه چاپ سنگي ايران
497
سيري در رساله هاي رشته گرافيك در ده سال اخير
498
سيري در زندگاني امير المومنين علي ﴿عليه السلام﴾ ﴿پژوهشي ار زمينه سيره اخلاقي - سياسي امام﴿عليه السلام﴾
499
سيري در سفالينه هاي ماقبل تاريخ شوش
500
سيري در سينماي جنگي
501
سيري در صنايع دستي استان مركزي
502
سيري در طبيعت
503
سيري در كتيبه هاي مسجد امام و مسجد شيخ لطف اله
504
سيري در كتيبه هايمسجد امام و مسجد شيخ لطف اله
505
سيري در مقاطع سه گانه
506
سيري در مكاتب مديريتي و ويژگيهاي رفتاري مدير آموزشي موفق
507
سيري در نحو زبان عربي
508
سيري در نقاشي هاي تزئيني تكيه معاون الملك
509
سيري در نقاشيهاي تزئيني تكيه معاون الملك
510
سيري در نقش مايه هاي گياهي و جانوري دوره صفوي، مطالعه موردي تالار طبقه سوم كاخ عالي قاپو
511
سيري در نقشمايه هاي سنتي عصر سلجوقي ايران بر اساس گزيده اي از آثار فلزي و سفالي اين دوره
512
سيري در نقوش بافته هاي دوره قاجار
513
سيري در نگاره هاي محمود فرشچيان
514
سيري در نگاره هاي محمود فرشچيان
515
سيري در هنر قلمزني دوران هخامنشي
516
سيري در هنرهاي ظريفه اصفهان با تكيه بر هنرهاي دستي بانوان
517
سيزده گفتگو با معتادان گمنام و نكاتي درباره NA
518
سيستان در گذرگاه تاريخ:.1 سيستان از دير باز تا معاهده پاريس (رجب 1273). .2 سيستان بعد از معاهده پاريس (رجب 1273) شامل: جغرافياي تاريخي- تاريخ جغرافيائي- پاره اي نكات تاريخي- پاره اي خصوصيات اخلاقي و اجتماعي مردم سيستان
519
سيستم 32020 TMS و طراحي فيلتر ديجيتال توسط آن
520
سيستم 8086 بهمراه چيپ هاي جانبي آن
521
سيستم Multiprocesseing شامل MP 68000 MC AND TMS3203 DSP
522
سيستم Pager با محدود و واسط تلفني
523
سيستم SDH, SONET
524
سيستم آب شيرين كن خورشيدي به روش رطوبت زني - رطوبت زدايي
525
سيستم آبياري هوشمند گياهان
526
سيستم آزمايشگاهي 8087/8086
527
سيستم آزمايشگاهي 8087-8086 و كاربردهاي آن
528
سيستم آزمون الكترونيكي تحت شبكه
529
سيستم آژانس هوايي
530
سيستم آشكارسازي فعاليت گفتاري در حضور نويزناايستا
531
سيستم آموزش الكترونيكي
532
سيستم آموزش هوشمند دانشگاه
533
سيستم آموزشگاه آزاد كامپيوتر
534
سيستم آموزشي شبكه پروفي باس
535
سيستم آموزشي مدرسه
536
سيستم آموزشي هوشمند(ITS)
537
سيستم آناليز اسناد چند زبانه
538
سيستم آنتن مركزي
539
سيستم آيفن همراه- سيستم مديريت آيفن منزل با استفاده از موبايل
540
سيستم اتوماسيون اداري
541
سيستم اتوماسيون خانگي با استفاده از پروتكل TCP/IP و ميكروكنترلر
542
سيستم اتوماسيون خانگي با استفاده از ماژول GSM
543
سيستم اتوماسيون دفاتر هوايي
544
سيستم اثبات دانايي صفر غير تعاملي براي كلاس NP با استفاده از مساله يادگيري با خطا
545
سيستم احتراق الكترونيكي
546
سيستم ارتباطي LINE-ON در تحليل شبكه هاي قدرت از طريق LAN
547
سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان سازمان تامين اجتماعي بر اساس مدل بازخور 360 درجه
548
سيستم ارزشيابي كارگاه هاي آموزشي برگزار شده بر روي بستر موبايل
549
سيستم ارزشيابي و انگيزش كاركنان در شركت مهستان اردكان
550
سيستم ارزيابي امنيتي خودكار براي پروتكل اس اس ال - تي ال اس
551
سيستم ارزيابي ايمني محيط كار بر اساس بازرسي و ارائه راهكارهاي ارتقاء آن در پروژه هاي ساختماني
552
سيستم ارزيابي برخط كيفيت تجربه براي كاربردهاي تعاملي در شبكه‌هاي كامپيوتري
553
سيستم ارسال تصاوير ويدئويي ديجيتال بر روي شبكه و ارسال آن توسط كامپيوتر شخصي
554
سيستم ارسال و دريافت اتوماتيك پيام كوتاه ﴿SMS﴾
555
سيستم استخراج اطلاعات از طريق تلفن
556
سيستم استنتاج عصبي فازي وفقي براي طبقه بندي سيگنال هاي ECG
557
سيستم اشتراك گذاري دانش به منظور بهبود مديريت بحران و پاكسازي
558
سيستم اطلاع رساني جلسات
559
سيستم اطلاع رساني مركز احياء ميراث اسلامي
560
سيستم اطلاعات اداره اموال مجتمع فني و مهندسي
561
سيستم اطلاعات بازاريابي
562
سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS ﴾
563
سيستم اطلاعات حقوق بين الملل براي سرمايه گذاري مشترك و تامين مالي خارجي
564
سيستم اطلاعات مددكاري كميته امداد امام خميني ﴿ره﴾
565
سيستم اطلاعات مديريت (MIS)؛ به همراه طرح جامع از بنياد مستضعفان و جانبازان
566
سيستم اطلاعات مديريت پروژه در پزوژه عمراني ساختماني ورداورد [كرج]
567
سيستم اطلاعات مديريت در پارك علم و فناوري يزد
568
سيستم اطلاعات مديريت در مجتمع فولاد مباركه، اصفهان
569
سيستم اطلاعات مديريت صنايع و معادن استان يزد
570
سيستم اطلاعات مديريت كنترل پروژه هاي جهادسازندگي (MIS)
571
سيستم اطلاعات مديريت كنترل موجودي در شركت وكيل يزد
572
سيستم اطلاعاتي امور شغلي شركتهاي توليدي و مديريت توليد محصولات
573
سيستم اطلاعاتي انبار در شركت آب و فاضلاب استان يزد
574
سيستم اطلاعاتي انبار در كارخانه فرش يزد
575
سيستم اطلاعاتي انبار و بررسي آن در كارخانجات ماشين آلات نساجي غدير
576
سيستم اطلاعاتي درمانگاه
577
سيستم اطلاعاتي عملياتي تشريفات برگزاري مناقصه داخلي و تعيين برنده
578
سيستم اطلاعاتي مديريت (MIS) در سازمان جهاد كشاورزي استان يزد
579
سيستم اطلاعاتي مديريت كادر هيئت علمي دانشگاه يزد
580
سيستم اطلاعاتي مراقبت پرواز فرودگاه يزد
581
سيستم اطلاعاتي نگهداري و تعميرات شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي
582
سيستم اعداد مانده
583
سيستم اعلام اعتبار
584
سيستم اعلام حريق كابينت ها ( راكها) به روش آسپريشن
585
سيستم اعلام نمرات از طريق پيام كوتاه
586
سيستم اعلام نمرات دانشجويان از طريق تلفن گويا
587
سيستم اقتصاد كلان ايران (نگرش سيستمي )
588
سيستم اكتساب داده توزيع شده سخت افزار
589
سيستم اكتساب داده توزيع شده نرم افزار
590
سيستم اكستروژن الياف فيلامنت پلي آميد (نايلون )
591
سيستم الكتريكي خودرو
592
سيستم امنيت مديريت اطلاعات
593
سيستم امنيتي با استفاده از سنسور اثر انگشت350R
594
سيستم انبارداري
595
سيستم انبارداري
596
سيستم انبارداري در سازمان
597
سيستم انبارداري صنعتي﴿آهن آلات﴾
598
سيستم انتخاب پيمانكاران بر اساس منطق فازي
599
سيستم انتخاب واحد دانشگاه
600
سيستم انتخاب واحدوثبت نمرات دانشجويان
601
سيستم انتقال آب و جمع آوري و دفع فاضلاب
602
سيستم انتقال انرژي بيسيم با تزويج خازني براي شارژ ديناميك
603
سيستم انتقال انرژي نوراني خورشيدي به اماكن زيرزميني توسط منيبرنوري
604
سيستم انتقال دانش فني شناسايي با امواج راديويي
605
سيستم انتقال در ارتباطات سيار ( سيستم زيمنس )
606
سيستم انتقال دهنده قطعات در قالبهاي فرمينگ و كشش و طراحي يك سيستم دو بعدي
607
سيستم انتقال ديجيتال صوت از طريق درگاه USB
608
سيستم انتقال صوت بر مبناي PPM
609
سيستم انتقال قدرت بلدوزر D- 155A
610
سيستم انتقال قدرت ﴿گيربكس﴾
611
سيستم انتقال قدرت هيدرواستاتيكي
612
سيستم انتقال قدرت﴿گيربكس﴾
613
سيستم اندازه گيري انرژي برق هوشمند
614
سيستم اندازه گيري پارامترهاي ترافيكي به كمك پردازش ديجيتال تصوير
615
سيستم اندازه گيري پنج كاره باكنترل اتوماتيك رنج اندازه گيري اندازه گيري فركانس پريود - نسبت دو فركانس TIMEINTERVALشمارش پارس
616
سيستم اندازه گيري دما ي محيط با پروتكل 1-wire
617
سيستم اندازه گيري ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از صاعقه با انتخاب خودكاربره
618
سيستم اندازه گيري ميزان آلودگي هوا مبتني بر اينترنت اشيا
619
سيستم اندازه گيري و نظارت بر خطوط تلفني
620
سيستم انوماسيون اداري آموزشگاه به زيان#C و SQL
621
سيستم بازار الكترونيك
622
سيستم بازرسي برد مدار چاپي با استفاده از بينايي كامپيوتر
623
سيستم بازشناسي اتوماتيك هويت گوينده با الگوريتم HMM
624
سيستم بازشناسي واحدهاي كنشي جهت مانيتورينگ فرايند درمان بيماري ترس مرضي
625
سيستم بازي MgCl2-Et3N :يك كاتاليست جديد براي تهيهa -هيدروكسي فسفونات ها تحت شرايط ملايم
626
سيستم بايگاني دانشگاه
627
سيستم برآورد احتياجات و تامين نيروي انساني در سازمان
628
سيستم برق اضطراري (S.P.U)
629
سيستم برگزاري آزمون تستي پويا
630
سيستم برنامه ريز نهايي (Last Planner System) در پروژه هاي ساخت
631
سيستم برنامه ريزي آموزشي
632
سيستم برنامه ريزي ترمي اساتيد ودانشجويان
633
سيستم برنامه ريزي توليد و موجودي
634
سيستم برنامه ريزي حمل فرآورده ها با خط لوله در حالت پيوسته
635
سيستم برنامه ريزي حمل فرآورده هاي نفتي با خط لوله در حالت پيوسته با تاريخ تحويل
636
سيستم برنامه ريزي و كنترل يكپارچه پروژه ها
637
سيستم برنامه ريزي يكپارچه منابع سازماني
638
سيستم بهينگي لاگرانژ براي يك كلاس ازمسائل بهينه‌سازي محدب غيرهموار
639
سيستم بهينه گرمايش و سرمايش براي مسجد دانشگاه و ارزيابي بادگيرآن
640
سيستم بينائي تاييد هويت بر رديابي حركت قلم در حين امضاء
641
سيستم بينايي مصنوعي
642
سيستم پارك سوار
643
سيستم پارك سوار
644
سيستم پاسخگويي دانشجويان
645
سيستم پايانه راه دور بي سيم
646
سيستم پايش خواب آلودگي توسط تشخيص واحد هاي كنشي چهره
647
سيستم پايگاه داده اي RBM
648
سيستم پرچ فلزات با شليك ميخ پرچ
649
سيستم پردازش داده هاي ام دي اف
650
سيستم پردازش موازي با استفاده از كامپيوترهاي پنتيوم
651
سيستم پردازش و تشخيص فرمان صوتي با استفاده از منطق فازي
652
سيستم پردازشگر 68000 MC
653
سيستم پرسش و پاسخ به زبان طبيعي در حوزه زندگي نامه به زبان فارسي
654
سيستم پروسه
655
سيستم پشتيبان تصميم گيري مديريت برمبناي اطلاعات فروش
656
سيستم پشتيبان سرمايه گذاري خبره
657
سيستم پشتيباني تصميم به منظور اندازه گيري و ارتقاء بهره وري منابع انساني از منظر مديريت دانش
658
سيستم پشتيباني تصميم توسعه يافته با استفاده ار داده كاوي و تصميم گيري چند معياره
659
سيستم پشتيباني تصميم گير فازي )براي مدل كردن رفتار مدير) در مديريت بحران
660
سيستم پشتيباني در تصميم گيري بهره برداري از سدهاي چند منظوره برق آبي
661
سيستم پورتابل تقسيم كننده فضاي داخلي (اداري و مسكوني) با رويكرد پايداري
662
سيستم پوياي تشخيص بيماري با استفاده از جريان دادههاي واردشده توسط پزشكان
663
سيستم پيش برنده پروانه - نازل و محاسبات آن
664
سيستم پيش بيني فروش بر اساس شبكه هاي عصبي - فازي و الگوريتم ژنتيك
665
سيستم پيشنهاد دهنده اطلاعات با استفاده از روش تركيبي مدل غذايابي بهينه و رتبه بندي سه گانه روابط معنايي داده هاي متصل
666
سيستم پيشنهاددهنده مبتني بر اعتماد گروه محور
667
سيستم پيگيري وظايف
668
سيستم تاكسي تلفني
669
سيستم تاكسي تلفني
670
سيستم تبريد دسيكنت جامد خورشيدي
671
سيستم تجزيه و تحليل خطر نقطه كنترل بحراني شركت HACCP شركت بيسكويت آرمين
672
سيستم تجزيه و تحليل كننده سيكنال الكترو كارديوگرام
673
سيستم تجزيه و تحليل و كنترل نقاط بحراني Haccp شركت خوشه يزد (ماكاروني رشد)
674
سيستم تحليل صرع با استفاده از پردازش ابري
675
سيستم ترجمه ماشيني انگليسي-فارسي با استفاده از روشهاي تركيب سيستمهاي ترجمه
676
سيستم تركيبي بينايي براي تفسير معنايي فعاليت هاي دست بر روي اشيا در محيط هاي خانگي
677
سيستم تركيبي ليدار جذبي تفاضلي كوپل شده با آشكار ساز فوزويچ به منظور رديابي و دور سنجي توده هاي آلاينده
678
سيستم ترمز
679
سيستم ترمز جرثقيل سقفي ۲۰تن
680
سيستم ترمز خودكار بر پايه ي هم جوشي سنسورهاي درون خودرو و ارتباطات بي سيم
681
سيستم ترمز ضد قفل چرخها
682
سيستم ترمو ديزل
683
سيستم تست IC هاي TTL و حافظه ها
684
سيستم تشخيص اثر انگشت با استفاده از مدل شبكه عصبي هاپفيلد
685
سيستم تشخيص الگوي عدم تعادل ايستايي- حركتي در انسان بر اساس فاكتورهاي فعاليت عضلاني
686
سيستم تشخيص برخط چند حالت هيجاني پايه با استفاده از تصاوير چهره
687
سيستم تشخيص بروز عارضه ريوي بعد از عمل جراحي قلب با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري جمعي
688
سيستم تشخيص پلاك خودرو
689
سيستم تشخيص پلاك خودرو با استفادع از برد Raspberry
690
سيستم تشخيص تقلب بانكي با استفاده از تراكنش هاي كارت هاي اعتباري
691
سيستم تشخيص جهت اشاره دست در تصاوير اتاق معمولي با كاربرد در خانه هاي هوشمند
692
سيستم تشخيص رويداد در شبكه‌ي اجتماعي توئيتر با استفاده از روش هاي پردازش گراف
693
سيستم تشخيص زاويه چرخ هاي خودرو
694
سيستم تشخيص شئ درسطح جاده‏هاي هموار براي خودروهاي بدون ‏سرنشين
695
سيستم تشخيص عيب و ارائه راه حل با رويكرد مبتني بر تحليل نحوي و استفاده از پايگاه دانش بدون استفاده از مدل
696
سيستم تشخيص فعاليت هاي فيزيكي انسان با استفاده از داده هاي گوشي هوشمند
697
سيستم تشخيص مانع در مسير درب آسانسور
698
سيستم تشخيص ناهنجاري هاي شبكه با استفاده از يادگيري بدون نظارت
699
سيستم تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتريبا استفاده از ماشين بردار پشتيبان براساس پايگاه داده ( KDD99(DARPA
700
سيستم تشخيص نفوذ توزيع شده مبتني بر عامل هاي متحرك
701
سيستم تشخيص نفوذ مبتني بر ناهنجاري با استفاده از يادگيري عميق
702
سيستم تشخيص هويت بيومتريك
703
سيستم تشخيص و ايزولاسيون عيب مدار راه TI21-M با استفاده از شبكه‌هاي پتري
704
سيستم تشخيص، رديابي و موقعيت‌يابي سه‌بعدي شي‌ء به‌صورت بلادرنگ با چند دوربين ثابت
705
سيستم تصديق اصالت غيرمتمركز مبتني بر زنجيرهبلوك براي اينترنت اشياء
706
سيستم تصفيه آب
707
سيستم تصميم گير فازي تصويرمبنا براي تخريب‌هاي ناشي از زلزله
708
سيستم تصميم يار تخصيص بودجخ به زيرپرو‍ژه ها در مديريت روسازي
709
سيستم تصميم يار موبايل مبنا جهت پشتيباني از مديريت وقايع
710
سيستم تصويري نظارت بر حركت بيماران و سالخوردگان
711
سيستم تضمين كيفيت جهت اخذ .A Grade در شركت صنعتي پولادگر
712
سيستم تعليق خودرو
713
سيستم تعليق شامل فنر برگي
714
سيستم تعليق هوشمند
715
سيستم تعمير و نگهداري كامپيوترهاي تحت شبكه يك سازمان
716
سيستم تعميرات و نگهداري كارخانه سعادت نساجان بخش بافندگي و تكميل چاپ
717
سيستم تعيين وضعيت
718
سيستم تغذيه آب گرم و سرد يك مجموعه پرس هاي پخت تاير
719
سيستم تغذيه شبكه تك فاز در راه آهن برقي پرسرعت با حضور جبران ساز هيبريدي (HPQC)
720
سيستم تلفن ديجيتال 12
721
سيستم تلفيقي تراكمي - تبخيري
722
سيستم تلفيقي خبره فازي و شبيه سازي لاتين هايپركيوب براي ارزيابي و اولويت بندي ريسك هاي ايمني و بهداشت حرفهاي در پروژه هاي ساخت
723
سيستم تهويه سالن هاي مربوط به قلعكاري و اسيد شوئي محصولات كارخانه
724
سيستم تهويه و تنظيم دماي كابين هواپيماي فوكر 100-F
725
سيستم توصيه گر موسيقي
726
سيستم توصيه‌گر اقلام فروشگاه‌هاي اينترنتي با استفاده از روش شبكه بيزي ساده
727
سيستم توصيه‌گر تركيبي با استفاده از روش‌هاي پالايش مشاركتي و خوشه‌بندي
728
سيستم توصيه¬گر گردشگري مبتني بر الگوريتم¬هاي داده¬كاوي براي برنامه¬ريزي سفر در اصفهان
729
سيستم توليد چابك و كاربرد آن در سازمانهاي توليدي
730
سيستم توليد همزمان CHP و طرح استفاده از ميكرو توربين در نيروگاه دماوند
731
سيستم توليدي انعطاف پذير و مراحل اجراي آن
732
سيستم ثبت درخواست آزمايش و ذخيره و ارزيابي نتايج
733
سيستم ثبت دروس و صدور كارنامه يك مركز آموزشي پودماني
734
سيستم ثبت نام آموزشگاه زبان
735
سيستم ثبت نام متقاضيان تدريس در دانشگاه
736
سيستم ثبت نام و دعوت از متقاضيان و آمار گيري دوره هاي كوتاه مدت
737
سيستم ثبت نام و مديريت آموزشگاه زبان
738
سيستم جامع اتوماسيون شهرسازي، نوسازي و GIS
739
سيستم جامع انبار داري شركت هاي توليدي
740
سيستم جامع مديريت آزمايشگاه تشخيص طبي
741
سيستم جامع مديريت ساخت و هزينه در كارخانجات كشتي سازي ايراني
742
سيستم جبرانساز براي شبكه راه‌آهن برقي شبه تك‌فاز با استفاده از مبدل هيبريد سري و مبدل اكتيو موازي
743
سيستم جستجو بر تالار هاي گفتگو
744
سيستم جستجوي پيشرفته فايل در محيط ويندوز
745
سيستم جستجوي عمومي در پايگاه داده
746
سيستم جلوگيري از نفوذ
747
سيستم جمع آوري آب باران و بررسي اقتصادي آن
748
سيستم چند عامله براي كنترل ترافيك هوايي و مديريت موقعيت هاي اضطراري هواپيما
749
سيستم چندعامله جهت استخراج دانش از چند داده‌ي جرياني
750
سيستم حسابداري طلا سازي
751
سيستم حسابداري مالي و فروش
752
سيستم حسابداري مراكز آموزشي
753
سيستم حسابداري و انبارداري شركت معاملاتي فرش
754
سيستم حسابداري و انبارداري كارخانه سنگبري
755
سيستم حضور و غياب كاركنان
756
سيستم حضورغياب خودكاربرپايه تكنيكهاي پردازش تصوير
757
سيستم حفاظت اموال
758
سيستم حفاظت و اعلام هشدار ميكروكنترلي
759
سيستم حق و دستمزد و انبارداري شركت خوش و نوش ساري
760
سيستم حقوق و دستمزد يك موسسه
761
سيستم حمل و نقل ريلي و راهكارهاي مناسب توسعه آن
762
سيستم حمل و نقل عمومي مكمل ﴿feeder )مترو -پايانه كرج
763
سيستم حمل و نقل هوشمند مبتني بر محاسبات توري و ابري
764
سيستم خانه هاي هوشمند
765
سيستم خانه هوشمند
766
سيستم خبره EX-CAST HOB جهت انتخاب ابزار توليد چرخدنده به روش Hobbing و تعيين پرامترهاي ماشينكاري
767
سيستم خبره انتخاب ابزار برش و شرايط ماشين كاري به كمك كامپيوتر جهت قطعات تراشكاري
768
سيستم خبره انتخاب ابزار در عمليات سوراخكاري
769
سيستم خبره انتخاب ابزار در عمليات فرزكاري
770
سيستم خبره براي ارزيابي خرابي دال هاي بتني در منطقه خليج فارس
771
سيستم خبره طراحي قالب هاي خم
772
سيستم خبره فازي- احتمالي تركيبي براي ارزيابي ريسك‌هاي مرتبط با ايمني شغلي در صنعت ساخت و ساز
773
سيستم خبره فازي براي ارزيابي بتن سيستم هاي فاضلاب
774
سيستم خبره فازي نوع دوم جهت تعيين وضعيت سرطان پروستات
775
سيستم خبره مشاوره بر اساس تعامل كاربر با صفحات لمسي در محيط آموزش الكترونيك
776
سيستم خبره¬ي فازي پيش¬بيني آلودگي¬هوا در شرايط عدم¬قطعيت
777
سيستم خدمات پس از فروش
778
سيستم خصوصي خودكار تبادل داده ها
779
سيستم خودرو- اتوبان هوشمند
780
سيستم خودكار پيگيري پيشرفت پروژه در تعامل با مدل سازي اطلاعات ساختمان
781
سيستم خودكار تشخيص احساسات گفتار در زبان فارسي با استفاده از مجموعه ويژگي‌هاي آكوستيكي و الگوريتم‌ ماشين بردار پشتيبان
782
سيستم خودكار تشخيص افتادن انسان در تصاوير ويدئويي
783
سيستم خودكار قرار دهنده پنل خورشيدي در بهترين زاويه نسبت به منبع نور
784
سيستم داروخانه
785
سيستم داروخانه
786
سيستم داروخانه
787
سيستم داروخانه
788
سيستم داروخانه آنلاين
789
سيستم داروخانه به زبان ويژوال بيسيك 2008
790
سيستم دريافت و پرداخت آنلاين Paypal و پياده سازي يك نمونه از آن در e-shop
791
سيستم دسته بندي چندگانه براي تشخيص پوياي امضاهاي عربي و فارسي
792
سيستم دستيار راننده به منظور هشدار و جلوگيري از تصادفات جلو به عقب
793
سيستم دفاعي و تهاجمي ساسانيان
794
سيستم دوربين هاي حفاظتي مدار بسته شامل چند دوربين با يك مانيتور
795
سيستم ديجيتالي IDR در ارتباطات ماهواره اي
796
سيستم ديريت امنيت اطلاعات ISMS
797
سيستم ذخيره سازي انرژي
798
سيستم ذخيره‌سازي انرژي حرارتي با مواد تغيير فازدهنده
799
سيستم راديو ديجيتال كم ظرفيت sral
800
سيستم رانش الكترومغناطيسي MHD براي شناورهاي دريايي
801
سيستم رانش واترجت
802
سيستم راهگاهي قطعات فولادي بكمك كامپيوتر
803
سيستم راهنماي مسير مبتني بر تلفن همراه آگاه از محيط
804
سيستم راي گيري اينترنتي
805
سيستم ردياب خورشيدي در نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي
806
سيستم رديابي پويايي سيگنالهاي مغزي
807
سيستم رزرواسيون واتوماسيون هتل
808
سيستم رستوران
809
سيستم رمزنگاري مك آليس با كدهايLDPC
810
سيستم روشنايي ماشين به روش ديجيتالي
811
سيستم ريز پردازنده اندازه گيري مشخصه هاي ورقه هاي مغناطيسي و رسم منحني B-H
812
سيستم ريشه تعميم يافته به وسيله يك گروه آبلي وجبرهاي لي ونظير آن
813
سيستم زمين و آثار هارموني ها و عدم تقارن بر آن
814
سيستم سرعت متغير براي مديريت تراكم ترافيك در بزرگراه‍‌‍ها
815
سيستم سرمايش افشانك خورشيدي
816
سيستم سنجش موقعيت بر پايه اينرسي
817
سيستم سوئيچينگ در ارتباطات سيار( زيمنس )
818
سيستم سوخت رساني مشعل مازوت سوز
819
سيستم سوخت رساني موتور ديزل
820
سيستم سوخت رساني هواپيماي فوكر - 100
821
سيستم شبيه ساز تغيير ارتفاع
822
سيستم شناسايي چهره با استفاده از تركيب دسته بندي كننده ها
823
سيستم شناسايي حالت چهره ي انسان
824
سيستم شناسايي كدپستي دستنويس و تايپي پاكت نامه
825
سيستم شناسايي و تأييد هويت افراد بر پايه ويژگيهاي تصويري عنبيه چشم
826
سيستم شناسايي و تشخيص علايم راهنمايي و رانندگي با تركيب روش‌هاي مختلف
827
سيستم شناسنامه سخت افزاري
828
سيستم شنود راداري ﴿كشف و شناسايي رادارها ﴾﴿طراحي سيستم و شبيه سازي واحد پردازش اطلاعات ﴾
829
سيستم صدور استعلام
830
سيستم طرح درمان كبالت در ماني بر مبناي محاسبات منحني هاي هم دز با استفاده از كد MCNP
831
سيستم عامل )OSN( S21
832
سيستم عامل 8031
833
سيستم عامل 8031
834
سيستم عامل اندرويد
835
سيستم عامل تحت وب web os
836
سيستم عامل شبكه هاي بيسيم
837
سيستم عامل لينوكس
838
سيستم عامل لينوكس
839
سيستم عامل لينوكس ( آشنايي با سيستم عامل لينوكس امنيت و شبكه ، برنامه نويسي در لينوكس )
840
سيستم عامل هاي بلا درنگ
841
سيستم عامل هاي موبايل
842
سيستم عامل هاي موبايل
843
سيستم عامل هاي موبايل و امنيت نرم افزارهاي موبايل
844
سيستم فايل امن مبتني بر پردازنده هاي گرافيكي
845
سيستم فرمان هيدرو استاتيك دستگاه لودرهپكو 90l
846
سيستم فرود خودكار هواپيماي بدون سرنشين با استفاده از روش تصويري مبناي زمين
847
سيستم فروش
848
سيستم فروش قطعات دريك تعميرگاه رايانه
849
سيستم فروش كتاب آنلاين
850
سيستم فروش واموزش انلاين
851
سيستم فروش واموزش انلاين
852
سيستم فروش وبازاريابي شبكه اي بيمه عمر و سرمايه گذاري
853
سيستم فروشگاه الكترونيكي
854
سيستم قفل الكترونيكي كنترل از راه دور
855
سيستم قيمت گذاري بصورت زمان واقعي در محيط تجارت الكترونيك
856
سيستم كائولن - فلدسپات - كوارتز
857
سيستم كامپيوتري تحريك الكتريكي كاركردي براي ايستادن و گام برداشتن
858
سيستم كامپيوتري طرح ريزي فرآيند ساخت براي قطعات ريخته گري تحت فشار
859
سيستم كامپيوتري كتابخانه
860
سيستم كانبان و استقرار آن در شركت جهان الكترونيك
861
سيستم كتابخانه
862
سيستم كتابخانه
863
سيستم كتابخانه به زبان سي شارپ
864
سيستم كدينگ شركت آرپكو
865
سيستم كسب اطلاعاتي (DAS) كنترل متمركز ديسپاچينگ
866
سيستم كشش
867
سيستم كشف نفوذ IDS Intrusion Detection System
868
سيستم كشف و هشدار عدم هوشياري راننده با پردازش تصوير روي چهره
869
سيستم كمك آموزشي ومديريت اينترنت در مراكز آموزشي
870
سيستم كمك مترجم "ابزارهاي نرم افزاري"
871
سيستم كمك مترجم "ويرايشگر خاص مترجم "
872
سيستم كنترل آسانسور با PLC [پي ال سي]
873
سيستم كنترل از راه دور هشت كاناله
874
سيستم كنترل پرواز حلقه بسته براي كوادروتور و پياده سازي سخت افزاري
875
سيستم كنترل توليد در شركت جارو برقي سازه
876
سيستم كنترل درب بازكن از راه دور از طريق تلفن همراه
877
سيستم كنترل كيفيت بالا
878
سيستم كنترل هوشمند دما و رطوبت در گلخانه
879
سيستم كنترل هوشمند وضعيت كودك
880
سيستم كنترل و حفاظت نوسانات شبكه برق براي يك واحد مسكوني
881
سيستم كنترل و مانيتورينگ دماي سالنهاي يك مجتمع صنعتي
882
سيستم كنترل و نظارت در راديو و تلويزيون
883
سيستم كنترل و هدايت از راه دور
884
سيستم كنترل ورود و خروج به كمك اثر انگشت
885
سيستم كنترل‌كننده خودكار سوخت ¬پاش‌ها در كوره آجرپزي
886
سيستم گرمايش از كف و مقايسه آن با سيستم گرمايش متمركز
887
سيستم گرمايش كفي
888
سيستم گزارش دهي مديريتي ﴿MRS﴾
889
سيستم گزارشساز [ گزارش ساز ] پويا تحت وب
890
سيستم گفتگوي زنده مشتريان
891
سيستم لغزشي خالص براي ايزوله كردن پي ساختمانهاي كوچك آجري و روستايي مسلح شده
892
سيستم مانيتور دما از طريق خط تلفن
893
سيستم مانيتورينگ ارتعاشات مكانيكي
894
سيستم محاسبه استهلاك اثاثيه
895
سيستم محتواي فروشگاه اينترنتي آريو
896
سيستم مدرسه
897
سيستم مديري انرژي يك ريز شبكه خانگي با در نظر گرفتن قابليت شارژ و دشارژ خودروي الكتريكي با حضور سيستم فتوولتائيك و سيستم ذخيره باتري
898
سيستم مديريت ISP
899
سيستم مديريت آزمايشگاه
900
سيستم مديريت آموزش
901
سيستم مديريت آموزشي موسسه قرآني ولعصر عج كرمان
902
سيستم مديريت ارتباط با مشتري
903
سيستم مديريت ارتباط با مشتري ﴿CRM﴾
904
سيستم مديريت ارزش كسب شده و پياده سازي آن در يك پروژه خاص
905
سيستم مديريت اطلاعات ﴿ISMS )بر مبناي استانداردBS7799 در شركت بلبرينگ ايران
906
سيستم مديريت اطلاعات طرح هاي پژوهشي مركز تحقيقات مهندسي دانشگاه يزد
907
سيستم مديريت اطلاعات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
908
سيستم مديريت امنيت اطلاعات
909
سيستم مديريت امنيت اطلاعات﴿isms﴾
910
سيستم مديريت امور خوابگاه
911
سيستم مديريت انبار
912
سيستم مديريت پروژه هاي شركت شهرك هاي صنعتي استان يزد
913
سيستم مديريت تأمين برق و تقاضا در ساختمان¬ها همراه با مديريت و كنترل و مصرف بهينه هوشمند
914
سيستم مديريت حقوق و دستمزد
915
سيستم مديريت دسترسي
916
سيستم مديريت دسترسي 2
917
سيستم مديريت سايت وب بصورت پويا
918
سيستم مديريت شبكه با استفاده از پروتكل SNMPv2
919
سيستم مديريت فروشگاههاي زنجيره اي
920
سيستم مديريت كاريابي هوشمند با تصميم گيري چند معياره
921
سيستم مديريت كلاس درس تحت وب
922
سيستم مديريت كلوپ هاي ويديويي
923
سيستم مديريت كيفيت
924
سيستم مديريت محتوا
925
سيستم مديريت محتوا جوملا
926
سيستم مديريت محتواي جوملا
927
سيستم مديريت محتواي جوملا
928
سيستم مديريت محتواي يادگيري LCMS
929
سيستم مديريت مدارس ابتدايي سما
930
سيستم مديريت مطب چشم پزشكي سيستم مديريت دفتر ثبت اسناد و املاك
931
سيستم مديريت هوشمند ساختمان BMS
932
سيستم مديريت هوشمند و اطلاع رساني مدارس مهرافزا
933
سيستم مديريت و پذيرش مقالات
934
سيستم مديريت و پشتيباني فني
935
سيستم مديريت واحدهاي سيار با استفاده از مكان ياب GPS-GSM
936
سيستم مديريت وسايل نقليه گشت راهداري برپايه اطلاعات رهگيري آن ها
937
سيستم مديريت يادگيري الكترونيكي متن بازمودل (پياده سازي واستانداردهاي وابسته به آن )
938
سيستم مستندسازي پايگاه داده ها
939
سيستم مشاهده نمرات دانشجويان
940
سيستم مشاوره هوشمند در ثبت نام دانشگاه
941
سيستم مقاوم تشخيص چهره در برابر تغييرات روشنايي با استفاده از الگوريتم فازيLDA
942
سيستم مكانيابي و پيگيري منابع صوتي و تفكيك منابع صوتي چند گانه
943
سيستم مكانيزه اطلاعات ام - دي - اف
944
سيستم مكانيزه اطلاعات شبكه هاي هوايي
945
سيستم مكانيزه ام دي اف
946
سيستم مكانيزه امور دانشجويي مركز آموزش مخابرات
947
سيستم مكانيزه امور مشتركين مخابرات
948
سيستم مكانيزه امور مشتركين و شبكه
949
سيستم مكانيزه انبار
950
سيستم مكانيزه انبار مركز آموزش
951
سيستم مكانيزه اندازه گيري بهره وري در صنايع
952
سيستم مكانيزه بررسي هاي مالي و بهبود بهره وري
953
سيستم مكانيزه بررسي و تجزيه و تحليل ترافيك مركز S21
954
سيستم مكانيزه حق الزحمه مربيان كارورزي
955
سيستم مكانيزه حقوق و دستمزد
956
سيستم مكانيزه دبيرخانه
957
سيستم مكانيزه دبيرخانه
958
سيستم مكانيزه كردن درس آمار
959
سيستم مكانيزه مدرسه راهنمائي
960
سيستم موبايل وبررسي معماري ،سيستم عامل ها وبرنامه نويسي ان
961
سيستم موقعيت يابي مكانهاي داخلي با استفاده از اطلاعات لايه فيزيكي در سيستمهاي Wi-Fi
962
سيستم مولد نرم افزارهاي توصيف كننده
963
سيستم ميكروپروسسوري آناليز فركانس سيگنال EMG
964
سيستم نامه نگاري الكترونيكي تحت شبكه با استفاده ازwindows application
965
سيستم نرم افزار تست ارتباط گره ها و اندازه گيري سرعت انتقال اطلاعات روي شبكه با قاليت مشاهده نتايج روي وب
966
سيستم نرم افزار شركت آسانسور
967
سيستم نرم افزاري
968
سيستم نرم افزاري جهت رسم نمودارهاي دمايي پره هاي مبدلهاي فشرده
969
سيستم نرم افزاري راهنماي برخط
970
سيستم نرم افزاري سازمان شركت
971
سيستم نرم افزاري فروش بليط شركت هواپيمايي
972
سيستم نرم افزاري قسمت آموزش دانشكده تكنولوژي
973
سيستم نرم افزاري كتابخانه
974
سيستم نرم افزاري كتابخانه دانشكده تكنولوژي
975
سيستم نرم افزاري مركز نگهداري و تعميرات كارخانه ماشين آلات صنعتي غدير
976
سيستم نرم افزاري مطب
977
سيستم نرم افزاري نظارت و كنترل پروژه
978
سيستم نشاندهنده دور ميزان سوخت و حرارت بدنه موتور اتومبيل
979
سيستم نظارت بر سلامت ساختاري مخازن تحت فشار كامپوزيتي با استفاده از فيبر نوري
980
سيستم نگهداري اطلاعات مشتركين و محاسبات حق المكالمه مراكز كم ظرفيت BILLING
981
سيستم نگهداري و تعميرات
982
سيستم نگهداري و تعميرات ﴿ نت ﴾ در شركت ايران خودرو ديزل
983
سيستم نگهداري و تعميرات (نت ) براي تجهيزات ترمينال هاي كانتينري بنادر كشور
984
سيستم نگهداري و تعميرات 900 NGL
985
سيستم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه در واگن هاي باري
986
سيستم نگهداري و تعميرات شركت توليدي و صنعتي نسيم آور همدان
987
سيستم نمايش حقيقي ECG قلب 64 كاناله بر روي مونيتور كامپيوتر
988
سيستم نمايش همزمان دو كانال تلويزيوني
989
سيستم نمايشگاه اتومبيل
990
سيستم نمايشگر تعاملي اتاق هوشمند
991
سيستم نوبت دهي آنلاين پزشكان
992
سيستم نوبت دهي اينترنتي بيمارستان
993
سيستم نوبت دهي بهينه بيماران مبتني بر الگوريتم ژنتيك
994
سيستم ها و عملكرد هاي امنيتي در NGN و IMS
995
سيستم هاي آبياري و كاربرد جغرافياي آن در ايران
996
سيستم هاي آموزش هوشمند ﴿ITS﴾
997
سيستم هاي آموزشي هوشمند
998
سيستم هاي آنوزوف و برخي ويزگي هاي آن
999
سيستم هاي اثبات دانائي صفر
1000
سيستم هاي ارتينگ
بازگشت