<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
سيستم نرم افزاري فروش بليط شركت هواپيمايي
2
سيستم نرم افزاري قسمت آموزش دانشكده تكنولوژي
3
سيستم نرم افزاري كتابخانه
4
سيستم نرم افزاري كتابخانه دانشكده تكنولوژي
5
سيستم نرم افزاري مركز نگهداري و تعميرات كارخانه ماشين آلات صنعتي غدير
6
سيستم نرم افزاري مطب
7
سيستم نرم افزاري نظارت و كنترل پروژه
8
سيستم نشاندهنده دور ميزان سوخت و حرارت بدنه موتور اتومبيل
9
سيستم نظارت بر سلامت ساختاري مخازن تحت فشار كامپوزيتي با استفاده از فيبر نوري
10
سيستم نگهداري اطلاعات مشتركين و محاسبات حق المكالمه مراكز كم ظرفيت BILLING
11
سيستم نگهداري و تعميرات
12
سيستم نگهداري و تعميرات ﴿ نت ﴾ در شركت ايران خودرو ديزل
13
سيستم نگهداري و تعميرات (نت ) براي تجهيزات ترمينال هاي كانتينري بنادر كشور
14
سيستم نگهداري و تعميرات 900 NGL
15
سيستم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه در واگن هاي باري
16
سيستم نگهداري و تعميرات شركت توليدي و صنعتي نسيم آور همدان
17
سيستم نمايش حقيقي ECG قلب 64 كاناله بر روي مونيتور كامپيوتر
18
سيستم نمايش همزمان دو كانال تلويزيوني
19
سيستم نمايشگاه اتومبيل
20
سيستم نمايشگر تعاملي اتاق هوشمند
21
سيستم نوبت دهي آنلاين پزشكان
22
سيستم نوبت دهي اينترنتي بيمارستان
23
سيستم نوبت دهي بهينه بيماران مبتني بر الگوريتم ژنتيك
24
سيستم ها و عملكرد هاي امنيتي در NGN و IMS
25
سيستم هاي آبياري و كاربرد جغرافياي آن در ايران
26
سيستم هاي آموزش هوشمند ﴿ITS﴾
27
سيستم هاي آموزشي هوشمند
28
سيستم هاي آنوزوف و برخي ويزگي هاي آن
29
سيستم هاي اثبات دانائي صفر
30
سيستم هاي ارتينگ
31
سيستم هاي اطلاعات مديريت
32
سيستم هاي اطلاعات مديريت ﴿ MIS ﴾
33
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
34
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته
35
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت در بخش تحقيقات اداره برق منطقه اي يزد
36
سيستم هاي امن
37
سيستم هاي انتقال دارو قابل نصب در بدن بر مبناي محرك آلياژ حافظه دار
38
سيستم هاي اندازه گيري
39
سيستم هاي اندازه گيري هندسه ريل
40
سيستم هاي اندازه گيري و مطالعه تجربي عملكرد پروانه ها
41
سيستم هاي ايمني به منظور مقابله با آتش در تونل ها ﴿بررسي موردي تونل البرز﴾
42
سيستم هاي ايمني مصنوعي
43
سيستم هاي ايمني مصنوعي
44
سيستم هاي بازتابي و سيستم هاي ريشه ي جزيي
45
سيستم هاي بلادرنگ
46
سيستم هاي بيان پروتئين نو تركيب
47
سيستم هاي بيومتريك روش نوين تامين امنيت
48
سيستم هاي پايگاه دانش و ابزارهاي مديريت دانش
49
سيستم هاي پرداخت الكترونيك
50
سيستم هاي پرداخت حقوق و دستمزد شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور
51
سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري هوشمند DSS
52
سيستم هاي پيش رانش واتر جت
53
سيستم هاي تبريد جذبي و ترموالكتريك
54
سيستم هاي تبريد جذبي و ترموالكتريك
55
سيستم هاي تبريد چرخه هوا
56
سيستم هاي تبريد خورشيد
57
سيستم هاي تبرييد خورشيدي
58
سيستم هاي ترمز
59
سيستم هاي ترمز و بررسي عملكرد ترمز ضد قفل
60
سيستم هاي تشخيص گوينده
61
سيستم هاي تشخيص نفوذ
62
سيستم هاي تشخيص نفوذ
63
سيستم هاي تشخيص نفوذ فازي: بهبود عملكرد از طريق طبقه بندي حملات ممانعت از سرويس
64
سيستم هاي تشخيص نفوذ و همبسته ساز هشدارها
65
سيستم هاي تشخيص و تاييد هويت بر اساس مشخصات بيومتريكي صورت و كف دست
66
سيستم هاي تصميم يار و هوشمند مديريت
67
سيستم هاي تعليق فعال و نيمه فعال
68
سيستم هاي تعميم يافته از نوع لورنز
69
سيستم هاي تكرار توابع و پايداري ساختاري روي دايره يكه
70
سيستم هاي تلفن سلولي سيار
71
سيستم هاي تهويه صنعتي
72
سيستم هاي تهويه مطبوع و تامين فشار كابين هواپيماي بوئنيگ
73
سيستم هاي توربين بخار
74
سيستم هاي توزيع
75
سيستم هاي توزيع شده
76
سيستم هاي توزيع شده
77
سيستم هاي توزيع شده Grid و Cloud
78
سيستم هاي توصيه گر
79
سيستم هاي توصيه گر فازي براي بازارهاي الكترونيكي
80
سيستم هاي توصيه گر مبتني بر شبكه اجتماعي
81
سيستم هاي توصيه گر وب
82
سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت = Combined heat & power systems
83
سيستم هاي چند عامل و نرم افزارهاي شبيه ساز آن ها
84
سيستم هاي حمل و نقل مناسب شهري براي معلولين
85
سيستم هاي حمل و نقل مناسب شهري براي معلولين
86
سيستم هاي خبره و برنامه نويسي آن ها با استفاده از پوسته ي سيستم خبره Clips [كليپس]
87
سيستم هاي خبره و منطق فازي///
88
سيستم هاي خط راديوئي مايكروويو (دير مستقيم )
89
سيستم هاي خطي
90
سيستم هاي خود سازمانده ؛ تحليل و كنترل
91
سيستم هاي دارو رسان مغناطيسي - حل تحليلي - تقريبي مساله ي حركت ذرات مغناطيسي توزيع شده در محيط سيال
92
سيستم هاي دستمزد تشويقي كارخانجات تعمير اساسي نيروي كشش و ماشين آلات ريلي راه آهن جمهوري اسلامي ايران
93
سيستم هاي ديناميكي بر رويc مدول هاي هيلبرت , Dynamical systems on hilbert c*. modules
94
سيستم هاي ديناميكي روي فضاهاي شماراي فشرده
95
سيستم هاي ديناميكي و نگاه سيستمي به مسائل فرهنگي
96
سيستم هاي ذخيره كننده انرژي گرمايي پيل هاي سوختي
97
سيستم هاي رمز مبتني بر هويت
98
سيستم هاي رمزنگاري باقابليت دستيابي قانوني كليد
99
سيستم هاي ريشه آفين تعميم يافته غير كاهشي از پوچي 3
100
سيستم هاي ريشه به طور موضعي آفين توسيعي
101
سيستم هاي ريشه ي آفين توسيعي از نوع BC
102
سيستم هاي غير خطي با رفتار آشوب گونه
103
سيستم هاي فازي
104
سيستم هاي فازي ديناميك واستاتيك
105
سيستم هاي فتوولتائيك
106
سيستم هاي قابل پيكربندي مجدد درون تراشه
107
سيستم هاي قاعده مبناي فازي به منظور ارزيابي آسيب پذيري آبهاي زيرزميني در محيط GIS
108
سيستم هاي كشش در فاستوني بافي
109
سيستم هاي كشش فاستوني
110
سيستم هاي كشف مزاحم
111
سيستم هاي كنترل برداري
112
سيستم هاي كنترل حركت در فيلمبرداري جلوه هاي ويژه
113
سيستم هاي كنترل ديجيتالي
114
سيستم هاي كنترل گسترده در پست هاي فشارقوي ﴿پست هاي DCS﴾ [دي. سي. اس.]
115
سيستم هاي كنترل موقعيت سروهيدروليك
116
سيستم هاي كينزي با انعطاف پذيري و چسبندگي قيمت ها و انتظار تورم- تورم منفي
117
سيستم هاي گرمايش و سرمايش خورشيدي شرايط استفاده تحليل و شبيه سازي
118
سيستم هاي ماهواره اي موجود
119
سيستم هاي مبتني بر عامل AOP
120
سيستم هاي مجتمع اُپتوفلوئيدي براي مطالعه فنوتيپ سلولي
121
سيستم هاي مخابرات و ارتباطات
122
سيستم هاي مختلف و سيكل ترموديناميكي موتور JT8D
123
سيستم هاي مديريت اطلاعات MIS
124
سيستم هاي مديريت راهها براي ايران
125
سيستم هاي مديريت محتوا
126
سيستم هاي مديريت محتوا
127
سيستم هاي مديريت محتوا
128
سيستم هاي مديريت محتوا
129
سيستم هاي مديريت محتوا...
130
سيستم هاي مديريت منابع انساني مورد كاوي: استاندارد سازي مشاغل
131
سيستم هاي ميكرو فلوئيديك
132
سيستم هاي نظام بانكي و نوع پروتكل هاي ارتباطي
133
سيستم هاي نوين دارو رساني و حامل هاي دارو رساني
134
سيستم هاي نيوماتيك هواپيماي بوئينگ 747 و كاربردهاي آن
135
سيستم هاي هاميلتوني بي نهايت بعدي
136
سيستم هاي هسته اي 1
137
سيستم هاي همبسته قوي به همراه بي نظمي
138
سيستم هاي همياري چندرله اي چندآنتني در كانال هاي بي سيم محوشدگي
139
سيستم هاي هوشمند حمل و نقلي
140
سيستم هاي هوشمند(تشخيص هويت توسط صدا در شبكه هاي عصبي)
141
سيستم هايk ازn وزني
142
سيستم هتل داري
143
سيستم هدايت و نظارت بر تجهيزات الكترونيكي خانه هاي هوشمند از طريق تلفن موبايل
144
سيستم هدفمند رهايش دارو در درمان سرطان
145
سيستم هشدار دهنده فاصله با سنسور آلتراسونيك و ميكروكنترلر 8051
146
سيستم هشدار زود هنگام بحران بانكي (مطالعه موردي: بانك هاي ايران)
147
سيستم هشدار مبتني بر پردازش تصوير چراغ هاي عقب خودرو به همراه محاسبه ي تقريبي زمان برخورد
148
سيستم هماهنگي در فرآيند برنامه‌ريزي
149
سيستم همبستگي‌سنجي هشدار موبايل‌هاي هوشمندمبتني بر رايانش ابري
150
سيستم هوشمند آبياري گياهان
151
سيستم هوشمند اعلام حريق
152
سيستم هوشمند اعلام و اطفاءحريق با استفاده از ميكرو كنترلر ARDUINO LEONARDO
153
سيستم هوشمند براي انتخاب جنس ابزار برش با توجه به جنس قطعه كار
154
سيستم هوشمند پيش گيري و اطفاء حريق
155
سيستم هوشمند تشخيص بيماري رتينوپاتي نوزادان
156
سيستم هوشمند تشخيص تعداد دندانه هاي بيل تجهيزات معدن كاري
157
سيستم هوشمند تشخيص شكل موجهاي اعوجاجي كيفيت توان به روش موجك -عصبي
158
سيستم هوشمند تشخيص عيب خودرو
159
سيستم هوشمند تشخيص و ثبت ورود موتورسيكلت به بزرگراه
160
سيستم هوشمند جمع آوري الكترونيكي عوارض براساس ارزيابي وضعيت جاده-وسيله نقليه
161
سيستم هوشمند رديابي ليزري با استفاده از پردازش تصوير
162
سيستم هوشمند كنترل ورود و خروج پاركينگ
163
سيستم هوشمند مبتني بر تلفن همراه هوشمند جهت حفاظت از كاربران آسيب پذير ترافيك
164
سيستم هيدروليك در ماشين هاي كشاورزي
165
سيستم و تجهيزات اطفاء حريق
166
سيستم و شبكه مبتني بر لينوكس
167
سيستم واسط مغز و رايانه خود تنظيم مبتني بر ريتم هاي حسي حركتي
168
سيستم واسط مغز و كامپيوتر تلفيقي مبتني بر سيگنال مغز و چشم
169
سيستم واگن مولد بخار قابل كنترل از لوكوموتيو
170
سيستم وضعيت حسابهاي مشتركين خطوط تلفن
171
سيستم وفقي تشخيص بصري نشانگرهاي صنعتي عقربه اي و ستوني
172
سيستم يابنده آي. سي FINDER IC
173
سيستم يادگيرنده استخراج ويژگي هاي صحنه تصادفات رانندگي به منظور بهبود مديريت وقايع
174
سيستم يكپارچه طراحي فرآيند ساخت و برنامه ريزي توليد براي قطعات دوار
175
سيستم يكپارچه طراحي فرآيند ساخت و برنامه ريزي توليد در محيط توليد براي قطعات فرزكاري
176
سيستم يكپارچه مالي و حسابداري رز
177
سيستم‌هاي اپتوفلوئيدي براي آناليز تك‌سلول در بيولوژي سيستم‌ها و كاربردهاي پزشكي
178
سيستم‌هاي توصيه‌گر مبتني بر گراف‌هاي چندلايه
179
سيستماتيك Artemia Urmiana دردرياچه اروميه :يك نگرش مورفولوژيكي
180
سيستماتيك پراكنش جنس Trachylepis Fitzinger,1843 با تاكيد بر گونه ي Trachylepis Vittata(Olivier,1804)درغرب فلات ايران ومقايسه ي جمجمه ي Trachylepis Vittata وTrachylepis aurata
181
سيستماتيك پرتاران نرئيد (Annelida: Polycheata: Nereididae ) بين جزر و مدي سواحل شرقي خليج فارس و درياي عمان با تاكيد ويژه بر .Perinereis spp
182
سيستماتيك جمعيت هاي جكوي كوتوله ي خوزستاني Microgecko 1907,Helenae Nikolsky ﴿ سوسماران: جكونيده﴾در ايران با استفاده از داده هاي مولكولي و ريخت شناسي
183
سيستماتيك جنس Lacerta باتاكيد بر گونه ي Lacerta media LANTZ&CYREN;1920 درفلات ايران
184
سيستماتيك خانواده Eublepharidae درايران باتاكيدبرگونه 1966،Eublepharis angramainyu Anderson and Leviton ومقايسه جمجمه جنس هاي Eublepharis و Asaccus
185
سيستماتيك سوسمارهاي استان همدان با توجه ويژه به جنس Eremias
186
سيستماتيك سوسمارهاي جنوب غربي فلات ايران (استان لرستان )
187
سيستماتيك و بيوجغرافي كمپلكس (Sauria:Agamidae) Laudakia nupta در فلات ايران
188
سيستماتيك و بيوسيستماتيك جنس Medicago L. در ايران
189
سيستماتيك و پالئواكولوژي مرجان هاي ميوسن منطقه ي بشاگرد در حوضه مكران
190
سيستماتيك و پراكنش لاك پشت هاي ايران با تاكيد بر مقايسه استخوان شناسي Mauremys caspica با Testudo graeca
191
سيستماتيك و فايلوژني جنس اسكينك مارچشم Ablepharus Fitzinger, 1823 (Sauria: Scincidae) در ايران با استفاده از دادههاي ريختي و مولكولي
192
سيستماتيك و فيلوژني جمعيت هاي آگاماي استپي Trapelus agilis (Olivier, 1804) )سوسماران: آگاميده( در ايران با استفاده داده هاي مولكولي و ريخت شناسي
193
سيستماتيك و فيلوژني سوسماران جنس (Heremites Gray, 1845 Trachylepis) در ايران
194
سيستماتيك و فيلوژني سوسماران جنس Acanthodactylus Fitzinger,1834 در ايران بر اساس مطالعات مولكولي . ريخت شناسي
195
سيستماتيك و فيلوژني سوسماران جنس Eumeces با استفاده از داده هاي مولكولي و مورفولوژيكي
196
سيستماتيك وپراكنش جنس (LaudaKia) باتاكيدبرگونه LaidaKia nupta درفلات ايران
197
سيستماتيك وپراكنش جنس 368Eirenis Jan 1 باتاكيدبرگونه ي)2381( Meuetries Eirenis coIIaris درفلات ايران
198
سيستماتيك وپراكنش جنس Apathya باتاكيد برگونه ي Apathya yassujica دراستان كهگيلويه وبويراحمد ومقايسه جمجمه Apathya yassujica باLacerta media
199
سيستماتيك وپراكنش جنس Luadakiaدرفلات ايران باتاكيدبرگونه Laudakia caucasia (Eich wald.1381)
200
سيستماتيك وپراكنش جنس Trapelus باتكيه برگونه Trapelus Lessonae درفلات ايران (Sauria:Agamidae)
201
سيستماتيك وپراكنش گونه ي Acanthodactylus nilsoni در ايران ومقايسه جمجمه ي آن با گونه ي Acanthodactylus
202
سيستمهاي آموزش انيميشن
203
سيستمهاي آموزش انيميشن
204
سيستمهاي اطلاعات بيمارستان HIS
205
سيستمهاي اطلاعات مديريت ارزيابي پيمانكاران در شركت ايمن خودرو شرق
206
سيستمهاي اطلاعات مديريت در شركت هاي آسانسوري
207
سيستمهاي اطلاعات مديريت در مدارس غير انتفاعي
208
سيستمهاي اطلاعات مديريت نگهداري و تعميرات
209
سيستمهاي اطلاعات مديريت ومدلهاي تصميم گيري در شركت صنايع مس شهيد باهنر كرمان
210
سيستمهاي اطلاعاتي توليد و فروش
211
سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق در تونلهاي جاده اي
212
سيستمهاي اندازه گيري و بهبود بهره وري
213
سيستمهاي انگيزشي و نقش آنها در بهره وري
214
سيستمهاي با كنترل كامپيوتري
215
سيستمهاي بازيابي انرژي با استفاده از لوله هاي گرمايي براي نيروگاههاي بخار در مسيرگازهاي احتراق
216
سيستمهاي بالابر ونقاله ها
217
سيستمهاي پرداخت حقوق و دستمزد در بيمارستان متيني
218
سيستمهاي پيشرانه لازم براي كنترل مداري و وضيعتي ماهواره
219
سيستمهاي ترمز
220
سيستمهاي ترمز اتومبيل
221
سيستمهاي تصوير برداري حرارتي
222
سيستمهاي تعليق خودرو
223
سيستمهاي توزين صنعتي
224
سيستمهاي جابجايي پنو ماتيكي
225
سيستمهاي رادار Monopvlse
226
سيستمهاي رمز مبتني بر كدهاي پيچشي
227
سيستمهاي رمزكننده پي درپي
228
سيستمهاي ريشه افين و گروههاي وايل آنها ( تبديلات كاكستر)
229
سيستمهاي ريشه ي متناهي موضعي
230
سيستمهاي ژئومورفولوژيك بلاياي فيروز آباد
231
سيستمهاي ژئومورفيك و توانهاي محيطي آن در برنامه ريزي شهري مطالعه ي موردي: شهر قروه
232
سيستمهاي سلولي مخابرات سيار هوشمند
233
سيستمهاي فازي و هوشمندسازي پروژه باآن
234
سيستمهاي كنترل بهينه ووفقي
235
سيستمهاي كنترل پروژه
236
سيستمهاي كنترل وضعيت و تصحيح مدار ماهواره هاي LEO مرحله اول: بررسي وشناسايي روش ها
237
سيستمهاي گرمايش تشعشعي
238
سيستمهاي مديريت اطلاعات و جايگاه داشبورد مديريت در آنها
239
سيستمهاي مديريت محتوا ﴿CMS )
240
سيستمهاي موبايل ماهواره اي
241
سيستمهاي نمايش فيلم
242
سيستمهاي هوشمند و كاربرد آنها در مهندسي صنايع
243
سيستمي براي جستجو، ذخيره و بازيابي تصاوير چهره انسان
244
سيفليس اكتسابي كودكان
245
سيكل بهينه پيرسختي فوم سلول بسته آلومينيم 2024 توليد شده به روش ذوبي
246
سيكل پذيري برخي مراكز پوچتوان متقارن
247
سيكل پذيري كانون ساده از طريق مرتبه تكرار صفر عامل هاي انتگرال ساز وارون
248
سيكل پذيري متناهي گرافيك ها با تكنيگي پوچ توان از هم بعد 3 از نوع زيني
249
سيكل تبريد جذبي و كاربرد آن در صنايع هوايي
250
سيكل تركيبي نيروگاه فسيلي با پيشگرم كن خورشيدي
251
سيكل هاي حدي در سيستم هاي ديفرانسيلي ناپيوسته قطعه اي خطي مسطح
252
سيكل هاي حدي ميدان هاي برداري خطي روي منيفلدها
253
سيكل هاي كانارد در جريان سراسري
254
سيكل هاي كانارد در حضور جريان هاي كند داراي نقاط تكين
255
سيكل هايﻫﺎي ﺣﺪي در اﺧﺘﻼﻻت ﮐﻮﭼﮏ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﯿﻠﺘﻮﻧﯽﻗﻄﻌﻪ اي ﺧﻄﯽ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺟﺪاﺳﺎز نامنظم
256
سيكل‌هاي حدي و يكنوايي انتگرال‌هاي آبلي در برخي دستگاه‌هاي هموار و قطعه‌اي هموار
257
سيكلهاي فوق بحراني
258
سيكلهاي هتروكلينيك شامل جوابهاي تناوبي در تداخل مد با تقارن (2o)
259
سيكلون دو جداره مشبك با جريان برگشتي
260
سيگنال ژنراتور
261
سيگنال ژنراتور قابل برنامه ريزي
262
سيگنال ضربان قلب
263
سيگنالينگ بين مراكز تلفن شهري و مراكز تلفن سانترال
264
سيگنالينگ داخلي شبكه PLMN
265
سيل هاي چرخشي
266
سيلان فرم در قالب خط
267
سيلو كردن تفاله چغندر قند با رطوبت زياد با استفاده از افزودني هاي خوراكي و غير خوراكي
268
سيليس زدايي از سنگ معدن كلسيت با كلكتورهاي...وكنترل فرايند با استفاده از طيف سنجي
269
سيليس زدايي ازسنگ معدن كلسيت باكلكتورهاي Aero845 و Doumac T وكنترل فرايند با استفاده ازطيف سنجي XRF
270
سيليس زدايي منيزيت معدن ترشك محمدي به طريق فلوتاسيون
271
سيليسيم دهي فولاد
272
سيليسيم دهي فولاد و بررسي خواص آن
273
سيليكا سولفوريك اسيد به عنوان يك كاتاليست هتروژن موثر براي سنتز 1-اچ-1-2-3-4-تترازول هاي تك استخلافي در شرايط بدون حلال
274
سيليكاژل اصلاح شده با مشتق پيريميدين جهت استخراج و پيش تغليظ جهت استخراج و پيش تغليظ مقادير جزيي سرب در نمونه هاي محيطي و اندازه گيري توسط اسپكترومتري جذب اتمي شعله
275
سيليكاي ميان حفره اي MCM-41 تيول دار شده به عنوان جاذب جديد استخراج فا جامد براي پيش تغليظ مقدار كم سرب در نمونه هاي آبي
276
سيليكون برنز
277
سيم آلومينيوم آندايزشده و كاربرد آن در ميكرواستخراج فازجامد برپايه پليمرهاي قالب گيري شده مولكولي جهت استخراج و اندازه گيري داروي آمي تريپتيلين
278
سيم پيچ روگوفسكي و كاربرد آن در حفاظت سيستم هاي قدرت
279
سيم پيچ هاي تشديدي و چرخشي
280
سيم پيچ هاي تشديدي و چرخشي توكامك
281
سيم پيچي ماشين هاي الكتريكي
282
سيم كشي و تهيه دستورالعمل آموزشي تابلوهاي آموزش پي ال سي
283
سيم كوانتومي - كاربردي از نظريه تابعي چگالي
284
سيمان تقويت شده با الياف غير آزبست به روش هت شك
285
سيمان كاري چاه نفت
286
سيمان و گچ
287
سيمانكاري چاه هاي افقي و جهت دار
288
سيمانهاي ديرگداز و ديرگدازهاي سيماني
289
سيماي "ديگران " بر پرده سينما
290
سيماي آرماني معشوق در منظومه هاي غنايي تا روزگار جامي
291
سيماي اجتماعي - فرهنگي روز گار سعدي در آيينه بوستان و گلستان
292
سيماي اديان گوناگون در آثار عرفاني برجسته فارسي
293
سيماي اقتصادي ابركوه
294
سيماي اقتصادي يزد
295
سيماي امام علي (ع ) در آثار عربي ادباي مسيحي
296
سيماي امام علي (ع ) در شعر ناصرخسرو و سنايي
297
سيماي امامان در اشعار ناصر خسرو قبادياني
298
سيماي امامان در اشعار ناصر خسرو قبادياني
299
سيماي امامان شيعه در كتب مسند،موطا،سنن كبريو و تاريخ بغداد
300
سيماي امامان شيعه و فرهنگ تشيع در شعر شاعران قرن دهم
301
سيماي انسان كامل در انديشه ي امام علي (ع) و دلالت هاي تربيتي آن
302
سيماي انسان كامل در غزل مولانا
303
سيماي اهل البيت (عليهم السلام ) در نهج البلاغه
304
سيماي اهل بيت ﴿ع﴾ در متون منظوم تا پايان قرن ششم
305
سيماي پادشاهان پيش دادي در متون برجسته ادبي تا قرن هشتم
306
سيماي پيامبر (ص) در ادب عربي از عصر جاهلي تا پايان دوره اسلامي
307
سيماي پيامبر اكرم (ص) در شعر سعدي و خاقاني
308
سيماي پيامبران و داستان هاي آنها در تفاسير كشف الاسرار،سورآبادي و قرآن پاك , the feature of prophets and theire stories in these interpretation kashfolasrar,sour abadi and the pure quran
309
سيماي تاريخ در آينه شعر معاصر: بررسي بازتاب رويدادهاي سياسي-اجتماعي در شعر مهدي اخوان ثالث و احمد شاملو
310
سيماي تاريخي صنعت سينماي ايران و نگرشي به دو فيلم ايراني "خاك " و "طبيعت بيجان "
311
سيماي جامعه در افسانه هاي كتاب جامع¬الحكاياتي
312
سيماي جامعه در ديوان اميرمعزي
313
سيماي جامعه در ديوان انوري
314
سيماي جامعه در ديوان خواجوي كرماني
315
سيماي جامعه در ديوان عنصري بلخي
316
سيماي جامعه در ديوان محمقدسي جان مشهدي
317
سيماي جامعه در رمان مهمان مهتاب و اعراس آمنه
318
سيماي جامعه در شاهنامه ﴿با تكيد بر بخش تاريخي﴾
319
سيماي جامعه در شعر دوره بيداري با تكيه بر شعر عارف قزويني ،ايرج ميرزا و ابوالقاسم لاهوتي
320
سيماي جامعه در شعر سنائي
321
سيماي جامعه در شعر يدالله بهزاد كرمانشاهي و پرتو كرمانشاه
322
سيماي جامعه در كليات شمس تبريزي
323
سيماي جامعه ي ايراني در سفرنامه هاي دوره ي شاه عباس اول صفوي
324
سيماي جبرئيل ﴿ع﴾ در ادب فارسي تا قرن ششم هجري
325
سيماي جغرافياي دهستان جوپار
326
سيماي جغرافياي روستاي گز ( از توابع بندرگز )
327
سيماي جغرافيايي روستاي پيشه بنه
328
سيماي جغرافيايي روستاي جامخانه
329
سيماي جغرافيايي روستاي خورشيد از توابع بخش نكاء شهرستان بهشهر
330
سيماي جغرافيايي روستاي زيارت ( از توابع گرگان )
331
سيماي جغرافيايي روستاي طبقده
332
سيماي جنايي استان كردستان از جنبه جرم شناسي
333
سيماي جنايي و جامعه شناختي استان هرمزگان
334
سيماي چهارده معصوم (ع) در سروده هاي شاعران قرن دهم(اهلي شيرازي،محتشم كاشاني،قاسمي گنابادي،وحشي بافقي،ثنايي مشهدي،فيضي دكني)
335
سيماي چهارده معصوم در شعر شعراي قرن نهم (لطف الله نيشابوري،كاتبي نيشابوري،عصمت بخارايي،ابن حسام،جامي،عليشير نوابي،اسيري لاهيجي،نظام استرابادي،بابافغاني،هاتفي)
336
سيماي چهارده معصوم(ع) در شعر چند شاعر برجسته ي قرن يازدهم و دوازدهم هجري شمسي (سليم تهراني،كليم كاشاني،اسير شهرستاني،ناصرعلي سرهندي،بيدل دهلوي،آفرين لاهوتي،حزين لاهيجي)
337
سيماي حضرت سليمان (عليه السلام ) در شعر فارسي (مثنوي، سعدي، حافظ)
338
سيماي حضرت علي (ع) در قصايد محتشم كاشاني و حبيب اله قاآني
339
سيماي حضرت علي ﴿ع﴾ در آثار منظوم فارسي تا پايان قرن هفتم هجري
340
سيماي حضرت موسي (ع ) در مثنوي مولوي
341
سيماي حكومت حضرت مهدي(عج ) از ديدگاه شيعه و اهل سنت
342
سيماي خانواده در ادبيات داستاني دفاع مقدس
343
سيماي خانواده در رمان كليدر
344
سيماي خضر در آثار منثور عرفاني تا قرن هفتم هجري
345
سيماي خضر در ادبيات منظوم فارسي تا قرن هشتم
346
سيماي داوود در ادب فارسي
347
سيماي ديك الجن در شعر او
348
سيماي زردشت، ماني و مزدك در متون نظم فارسي تا پايان قرن ششم هجري قمري
349
سيماي زن در آثار شهرنوش پارسي پور
350
سيماي زن در آينه ادب مهجر(جبران خليل جبران و ميخائيل نعيمه )
351
سيماي زن در امثال فارسي و عربي
352
سيماي زن در چند اثر منثور پهلواني - داستاني ( داراب نامه طرسوسي ، داراب نامه بيغمي و سمك عيار ) با رويكرد اساطيري
353
سيماي زن در ديوان خاقاني و مثنوي مولوي و مقايسه هر دو
354
سيماي زن در رمان هاي اجتماعي 1300 تا 1320 شمسي
355
سيماي زن در منظومه هاي حماسي پس از شاهنامه (گرشاسب نامه ، كوش نامه ، فرامرزنامه و بهمن نامه )
356
سيماي زن در منظومه هاي حماسي پس از شاهنامه )گرشاسب نامه ،كوش نامه ،فرامرزنامه و بهمن نامه (
357
سيماي زن درمكتب داستان نويسي غرب كشور(كرمانشاه ) با مطالعه موردي (شوهرآهوخانم ) و(سالهاي ابري)
358
سيماي سه بعدي
359
سيماي شهري شيراز (دوره سلغريان تا پايان آل مظفر)
360
سيماي طبيعي استان يزد: ايستگاه كويرزدايي چاه افضل- ايستگاه تثبيت شن اشكذر حوضه آبخيز خضرآباد
361
سيماي طبيعي اقتصادي اجتماعي شهرستان رودسر
362
سيماي طبيعي انساني اقتصادي شهرستان مسجد سليمان
363
سيماي طبيعي منطقه اليگودرز (با تكيه بر هيدرواقليم)
364
سيماي عاشق ومعشوق در سبك خراساني وعراقي
365
سيماي عاشقان در خسرو و شيرين و ليلي و مجنون نظامي گنجوي
366
سيماي عرفاني امام علي ﴿ع﴾ در نهج البلاغه
367
سيماي علي در مديريت
368
سيماي فاز كوانتمي مدل هايزنبرگ كژديس بر روي شبكه‌هاي مثلثي و لانه‌زنبوري
369
سيماي قرآن درنهج البلاغه
370
سيماي كنيزان و غلامان در خمسه نظامي گنجه اي
371
سيماي كودك در ادبيات حماسي منظوم تا قرن هفتم هجري
372
سيماي مادر در اشعار كودك و نوجوان
373
سيماي مترفين در قرآن و احاديث
374
سيماي مسكن در روستاي اسفيواشي ( از توابع روستاي ساري )
375
سيماي مسكن در روستاي اسفيواشي از توابع ساري
376
سيماي مصر و بلاد شام در متون فارسي تا قرن هشتم هجري
377
سيماي مصلحان و مفسدان در قرآن و مقايسه آنها
378
سيماي معاويه در نهج البلاغه
379
سيماي معصومين (ع ) در آثار منظوم قرن 12 هجري قمري
380
سيماي معصومين (ع) در سروده هاي هفت شاعر قرن هشتم (ه.ق)دهلوي،اوحدي مراغه اي،ابن يمين فريومدي،خواجوي كرماني،ساوجي،بخارايي،كاشي
381
سيماي معصومين (ع)در سروده هاي چند شاعر معاصر (محمدتقي بهار ،محمد حسين شهريار ،حميد سبزواري ،محمود شاهرخي ،مهرداد اوستا ،نصراله مرداني )
382
سيماي معصومين در سروده هاي چند شاعر معاصر :(طاهره صفار زاده ،موسوي گرما رودي ،علي معلم دامغاني ،سيد حسن حسيني و قيصر امين پور )
383
سيماي معصومين در سروده هاي شاعران برجسته ي قرن ششم(سنايي،جمال الدين عبدالرزاق،خاقاني،نظامي و عطار)
384
سيماي معصومين ع در سوده هاي شاعران قرن هفتم
385
سيماي معصومين(ع) در سروده هاي شاعران قرن چهارم و پنجم (رودكي،فردوسي،كسايي،ناصرخسرو،مسعود سعد سلمان)
386
سيماي معماري كوير و فرم آن
387
سيماي معنوي و عرفاني حضرت محمد ﴿ صلي الله عليه و آله و سلم﴾ درآثار ناصر خسرو، سنايي، نظامي و خاقاني
388
سيماي موسي ﴿ع﴾ در متون عرفاني تا سده هفتم هجري
389
سيماي يهود در قرآن وروايات
390
سيمرغ در منابع ايراني و نمود آن در هنر ساساني و قرون نخست اسلامي
391
سيمولاتور پرواز و فيلتر واش آت
392
سيمونيشن و بهينه سازي سيستمها توسط آنالوك كامپيوتر
393
سين - دال
394
سينترپذيري آلياژنايتينول به روش متالورژي پودر و آلياژسازي مكانيكي
395
سينترينگ نانو پودر آلومينا
396
سينتيك آستمپرينگ چدن با گرافيت فشرده حاوي 5% آلومينيوم
397
سينتيك اكسايش بنزيل الكل و بنزيل الكلهاي استخلافدار بوسيه بيس [بنزيل تري اتيل آمونيوم] دي كرومات
398
سينتيك پخت رزين اپوكسي با عوامل پخت ناديك متيل انيدريد/ دي سيان دي آميد در نسبت هاي مولي مختلف به روش گرماسنجي روبشي تفاضلي (DSC) و بررسي خواص مكانيكي بهترين نمونه اپوكسي /الياف شيشه
399
سينتيك پليمريزاسيون اپي كلروهيدرين با رزين نووالاك و پخت آن
400
سينتيك پيرسختي آلياژ مس كروم زيركونيوم ۱۸۱۵۰
401
سينتيك پيري آلياژ آلومينيوم 2024
402
سينتيك رنگرزي الياف پشم سفيدگري شده با روش هاي مختلف سفيدگري با رنگينه اسيدي
403
سينتيك زينترينگ و خواص مكانيكي سرمت هاي بر پايه آلومينا با حضور يك جزء فلزي
404
سينتيك كريستاله شدن پلي اتيلن ترفتالات ومطالعه برهمكنش هموگلوبين با سفالوسپورين ها
405
سينتيك گالوانيزاسيون فولاد نانوساختار
406
سينتيك هاي رهاسازي و جذب فسفرخاك و ارتباط آن با رشد گياه درچهار رديف ارضي از مناطق اصفهان و چهارمحال بختياري
407
سينتيك و ترموديناميك اتصال آلياژ هاي آلومينيوم گروه 6000 به روش فاز مايع گذرا
408
سينتيك و ترموديناميك استخراج رنيوم از محلولهاي آبي به روش تبادل يوني
409
سينتيك و ترموديناميك جذب رنگزاي كاتيونيك طبيعي استخراج شده از ريشه گياه زرشك و بررسي خصوصيات آنتي باكتريال اين گياه بر روي الياف سلولزي
410
سينتيك و ترموديناميك حذف مواد رنگزاي ديسپرس و ديسپرس راكتيو از پساب رنگرزي با استفاده از نانولوله هاي كربني چندجداره
411
سينتيك و مكانيسم هيدروليز اسيدي برخي از كمپلكس هاي آمينوكبالت ]co)NH3(5X[ )III(، X=N-3,SO3-4,PO3-4 در محلول هاي اسيدي با غلظت زياد , kinetics and mechanism of acid hydrolysis of some amino complexes of cobalt)III(: ]co)NH3(5X[, X=N-3, SO2-4, PO3-4 in high concentrated acid solutions
412
سينتيك و مكانيسم واكنش تبادل ليگاندهاي بزرگ حلقه چهار نيتروژني با كمپلكس هاي دي آمينو دي آميد مس (II)
413
سينتيك واكنش انتقال الكترون در سيستم هاي قطبش پذير
414
سينتيك واكنش تبادل ليگاند چهار دندانه باز شيف H2SALEN با كمپلكس ( NI (SALPN
415
سينتيك واكنش ترانس استريفيكاسيون توليد بيوديزل با استفاده ازكاتاليست هاي طبيعي
416
سينما به روايت : مارگريت دوراس
417
سينما- پاركينگ امشو
418
سينما پرديس
419
سينما تك تهران
420
سينما حقيقت فرانسه و تاثير آن برسينماي ايران
421
سينما حقيقت فرانسه و تاثير آن برسينماي ايران
422
سينما در خدمت جنگ (1895-1945)
423
سينما در راه تكامل
424
سينما در قلمرو مذهب
425
سينما درباره ي سينما
426
سينما شهر قصه
427
سينما فروردين قائمشهر
428
سينما همچون دريا
429
سينما و ادبيات
430
﴿سينما و تارانتينو﴾
431
سينما و تبليغات
432
سينما و جرائم
433
سينما و جهاني شدن
434
سينما و خاطره
435
سينما و دنياي كودكان
436
سينما و كامپيوتر
437
سينما و نشانه شناسي
438
سينما: معماري در حركت
439
سينما، اسكوپوفيليا، وويريسم
440
سينما، اسكوپوفيليا، وويريسم
441
سينما، تبليغ، مذهب
442
سينما، تبليغ، مذهب
443
سينما، قلم و حضور
444
سينما، هنر نمادگرا
445
سينما، هنر و تكنيك
446
سينما، و افسانه علمي
447
سينماتيك معكوس ربات هاي چند منظوره با پايه متحرك به كمك روش فازي
448
سينماتيك و ديناميك دو ربات در حركت فضائي يك جسم
449
سينماتيك و ديناميك ربات موازي استوارت پلتفرم (SPM) با شش درجه آزادي
450
سينماتيك و ديناميك رباط هاي الاستيك بروش سيستم لينك هاي صلب معادل
451
سينماتيك و ديناميك يك ربات موازي سه درجه آزادي
452
سينماتيك وديناميك ماشين ها
453
سينماي Animation و كودكان
454
سينماي آرتورين
455
سينماي آزمايشگاهي
456
سينماي آندره تاركوفسكي ، نوشته مارك لفانو
457
سينماي اكسپرسيونيست آلمان
458
سينماي ايران
459
سينماي با هويت
460
سينماي برادران تاوياني و تحليل تدويني يك اپيزود از فيلم (كائوس )
461
سينماي برگمن
462
سينماي پس از انقلاب در ايران
463
سينماي ترسناك
464
﴿سينماي جاده﴾
465
سينماي جديد بوسني
466
سينماي جديد بوسني
467
سينماي جديد كره جنوبي: فرهنگ و صنعت
468
سينماي جديد كره جنوبي: فرهنگ و صنعت
469
سينماي جوزف لوزي
470
سينماي چند شخصيتي مقدمه اي بر سينماي ملي ايران
471
سينماي چند شخصيتي مقدمه اي بر سينماي ملي ايران
472
سينماي دلوزي، سينماي ديگر ﴿بررسي آراء ژيل دلوز و آراء هانري برگسون﴾
473
سينماي دياسپوراي ايران
474
سينماي دياسپوراي ايران
475
سينماي ديني« اصول و مباني »
476
سينماي ديني« اصول و مباني »
477
سينماي رنه كلر
478
سينماي زيززميني آمريكا
479
سينماي زيززميني آمريكا
480
سينماي ژاپن
481
سينماي سنتهاي بومي جنوب ايران و تجلي آن در سينما (گزارشي ، مستند، داستاني )
482
سينماي سه بعدي
483
سينماي سوررئاليست و انسان عصر تجزيه و تحليل
484
سينماي سياه پوستان امريكا
485
سينماي سياه پوستان امريكا
486
سينماي شعر
487
سينماي عبدالحسين سپنتا
488
سينماي فريتس لانگ
489
سينماي كارتون
490
سينماي كمدي دوره صامت
491
سينماي كيارستمي بعد از خانه دوست ... (يك تحليل نئوفرماليستي )
492
سينماي مردم نگاري و تحقيقات فيلم "واپسين كوچ "
493
سينماي مستند آموزش
494
سينماي مستند سياسي
495
سينماي مستند صنعتي
496
سينماي مستند قوم شناسي FILMD ETHENOGRAPHIC
497
سينماي معاصر فرانسه
498
سينماي معاصر فرانسه
499
سينماي معناگرا
500
سينماي معناگرا
501
سينماي ملي ايران : مفاهيم، مشخصه ها و راه هاي دستيابي به آن
502
سينماي ملي ايران: مفاهيم, مشخصه ها و راه هاي دستيابي به آن
503
سينماي ملي بريتانيا
504
سينماي موزيكال
505
سينماي مولف و جستجوي مصداق آن در سينماي ايران
506
سينماي ميكل آنجلو آنتونيوني
507
سينماي نوين آلمان غربي
508
سينماي نوين ايران و نقش آن در شكل گيري سينماي انتقادي - اجتماعي
509
سينماي نوين ايران و نقش آن در شكل گيري سينماي انتقادي - اجتماعي تا پايان دهه 80
510
سينماي هندوساتياچيت ري
511
سينماي واقعيت و خيال :"بررسي سينماي پرويز كيمياوي"
512
سينماي وانگ كارواي و تاثيرات پسا استعماري
513
سينماي وانگ كارواي و تاثيرات پسا استعماري
514
سينماي وحشت با نگاهي به فيلم هاي "نوسفراتو" و "دراكولاي برام استوكر"
بازگشت