<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
شاخص بهره وري مالمكوئيست با توابع فاصله ناپارامتري و رويكرد غير محدب
2
شاخص بهره وري مالمكوئيست در حضور داده هاي منفي : مطالعه موردي صنعت بيمه ايران
3
شاخص بي تقارني چگالي الكتروني براي توصيف كمي كايراليته
4
شاخص رانديك گراف ها و برخي وِيژگي هاي آن
5
شاخص سازي فضاهاي سبز شهري با محوريت انگاشت كيفيت زندگي ﴿نمونه موردي: شهر اصفهان﴾
6
شاخص سازي متغيرهاي اقتصادي با مباني اقتصاد مقاومتي در ايران (با بررسي اقتصادي از سال 1368 تا1391)
7
شاخص سازي مفاهيم اخلاقي در معماري مطالعه ي موردي: قناعت
8
شاخص شدت مناسب در طراحي بر اساس عملكرد سازه هاي فولادي براي زلزله هاي حوزه نزديك
9
شاخص شدت مناسب در طراحي لرزه اي سازه هاي بتني براي زلزله هاي حوزه نزديك
10
شاخص شناسي توسعه پايدار و انطباق آن با مناطق شهري (نمونه موردي: مناطق 5 و9 شهرداري مشهد
11
شاخص گذاري سري هاي زماني چندبعدي
12
شاخص مالمكوئيست با رويكرد تحليل پوششي داده ها
13
شاخص مالمكوئيست سراسري با رويكرد تحليل پوششي داده ها
14
شاخص هاي ارزيابي عملكرد لجستيك درون كارخانه اي ( با تاكيد بر صنعت خودروسازي)
15
شاخص هاي بخش بندي بر اساس نگرش مشتريان ومزيت رقابتي پوشاك ورزشي درشهر كرمانشاه
16
شاخص هاي بهره وري در مهندسي صنايع
17
شاخص هاي توانايي فرآيند چند متغيره با استفاده از تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي
18
شاخص هاي جامعه اسلامي براساس تفسير الميزان و في ضلال القران سيد قطب
19
شاخص هاي جهاني شدن اقتصاد و موقعيت ايران
20
شاخص هاي جهاني شدن اقتصاد و موقعيت ايران
21
شاخص هاي رشد و استقرار گياه ني معمولي در خاك هاي آلوده به مواد نفتي در حضور عصاره ي جلبك دريايي و قارچ هاي مايكوريزا
22
شاخص هاي طراحي پياده راه با تاكيد بر حضور پذيري نمونه موردي :محور چهار باغ بالا
23
شاخص هاي طراحي و توليد در ترازوهاي الكترونيكي "
24
شاخص هاي عدالت محوري در اسلام و حقوق بين الملل بشر
25
شاخص هاي عملكرد عمومي و كليدي HSE در سطح سازماني در مرحله ساخت پالايشگاه گازي
26
شاخص هاي فراز و فرود تمدن از منظر قرآن كريم با روش تحليل محتواي كيفي
27
شاخص هاي فرهنگي در ايران
28
شاخص هاي قابليت فرآيند چند متغيره با ثبات در حضور خطاي ابزار اندازه گيري و بررسي تاثير خطاي اندازه گيري بر مقادير اين شاخص ها
29
شاخص هاي كارايي فرايند
30
شاخص هاي نثر شاعرانه در مجموعه داستان هاي منتخب بيژن نجدي
31
شاخص و چند جمله اي همبند خروج از مركز برخي نانو ساختارها
32
شاخص‌هاي ارزيابي آسيب پذيري مطالعات راه‌ها از منظر پدافند غيرعامل
33
شاخص‌هاي كاني‌شناسي پلاژيوكلاز و كلينوپيروكسن در گابروها و آنورتوزيت‌هاي توده نفوذي كالكافي (شمال شرق انارك، استان اصفهان، ايران مركزي)
34
شاخصگذاري داده‌ خط سير اشياء متحرك در شبكه راه ها
35
شاخصه هاي اخلاقي گروه هاي مرجع
36
شاخصه هاي حكومت موفق از ديدگاه اميرمؤمنان علي (ع) با تكيه بر نهج البلاغه
37
شاخصه هاي روش تربيتي مبتني بر دعا در صحيفه سجاديه
38
شاخصه هاي شعر،نقد،تحليل وبررسي آن درشعرنو
39
شاخصه هاي صحنه اي در معماري مسكوني قاجار
40
شاخصه هاي كالبدي تاثيرگذار بر هم فازي با زمان در فازهاي تاريخي يزد
41
شاخصه هاي موثر بر مطلوبيت فضايي مركز كودكان بي سرپرست با رويكرد ارتقاي سطح بهزيستي روانشناختي بر مبناي الگوي ريف
42
شاخصه‌هاي اقتصاد مقاومتي از ديدگاه امام علي (ع) با تأكيد بر نهج‌البلاغه
43
شاخصه‌هاي تفسير اخلاقي قرآن از ديدگاه آيت الله جوادي آملي با تاكيد بر تفسير تسنيم
44
شاخصهاي اساسي بازيگري عروسكي و بازي صحنه
45
شاخصهاي پايداري و ارزيـابي ساختمـان ها با رويـكرد توسـعه پايـدار
46
شاخصهاي فرهنگي در ايران
47
شاخه دار كردن پارافين هاي نرمال جهت افزايش مرغوبيت بنزين
48
شاخه كار و دانش در نظام جديد متوسطه
49
شادكامي
50
شادكامي (بهزيستي روان شناختي ) در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر در سال 1391
51
شادكامي و سبك هاي مقابله با استرس
52
شادكامي و عوامل مرتبط با آن از نظر روانشناسان و منابع اسلامي
53
شادي در قرآن و روايات
54
شادي و عوامل شادي آفرين در اسلام
55
شادي و غم از ديدگاه قرآن و حديث
56
شار حرارتي بحراني در جريان فيلم مايع و جريان مخالف بخار در لوله هاي عمودي
57
شار حرارتي تابشي در گرمكننده هاي آتشخوار مستقيم
58
شار روي ساختار()Spin
59
شار ريچي بر خمينه هاي شبه ريماني
60
شار ريچي در فضاي مترهاي ريماني و برخي كاربردهاي آن در علوم كامپيوتر
61
شار ريچي روي كره 2-بعدي
62
شار ريچي روي گروههاي لي پوچ توان
63
شار ريچي گسسته و كاربرد آن در بازشناسي حالت چهره سه بعدي بر اساس تصاوير همديس
64
شار ريچي و تبديلات همديس روي منيفلدهاي فينسلري
65
شار گرما جنبشي محسوس جو-اقيانوس: محاسبه و تاثير پارامترهاي فيزيكي
66
شار و ساليتون ريچي روي فضاي ريمان-فينسلر
67
شارريچي هندسه هاي موضعا همگن روي ضمينه هاي بسته 4 بعدي
68
شارژ بي سيم خودروهاي الكتريكي
69
شارژ بي سيم ماشين هاي الكتريكي
70
شارژ خودروهاي الكتريكي در ايستگاههاي تعويض باتري با در نظر گرفتن امنيت شبكه
71
شارژ ميكروكنترلري با قابليت كنترل جريان
72
شارژ و دشارژ هماهنگ شده خودروي الكتريكي در يك ريز شبكه با در نظر گيري آلودگي زيست محيطي
73
شارژر بي سيم به روش كوپل خازني
74
شارش گرما در مواد مركب و حل عددي معادله پواسون
75
شارهاي هندسي وكاربردهاي آن روي منيفلدهاي فينسلري
76
شاسي خودرو
77
شاكله هاي اصلي جامعه شناسي معرفت علمي معاصر
78
شالوده‌شكني دموكراسي استعلايي و تحليل گفتمان مردم‌سالاري ديني در ايران معاصر
79
شام آخر: (نمايشنامه )
80
شاه لير و بررسي 3 فيلم ساخته شده براساس اين نمايشنامه
81
شاه نعمت الله ولي
82
شاهدانه و فرآورده هاي آن
83
شاهرود به اعتيادگرايش زنان
84
شاهزاده هاشم تيغ بند پسر عبدالله، عبدالله پسر حمزه، حمزه پسر محمد حنيفه،محمد حنيفه پسر اميرالمومنين ﴿ع﴾
85
شاهنامه خواني در ايل بختياري
86
شاهنامه در ادب و فرهنگ بومي دشتستان
87
شاهنامه فردوسي سينماي هزارساله (بررسي و تحليل معادلهاي سينمائي در داستان رستم و سهراب )
88
شاهنامه فردوسي و اهميت آن
89
شاهنامه نگاري غير درباري در نيمه اول سده ي 11 ه.ق ﴿معرفي، توصيف و تحليل نگاره هاي شاهنامه سال 1016 ه.ق/ 1607 م﴾
90
شاهنامه و متون حماسي در آثار باستاني پاريزي
91
شاهين مالت : FALCON MALTESE THE
92
شايستگي هاي امام علي عليه السلام در برابر غاصبان و مدعيان خلافت در منابع متقدم بر نهج البلاغه
93
شايسته سالاري در مديريت آموزشي
94
شب
95
شب ادراري در كودكان
96
شب باراني ﴿نمايشنامه﴾
97
شب زنده داران
98
شب و وابسته هاي ان در شاهنامه فردوسي
99
شب و وابسته هاي ان در قران و مثنوي
100
شبانه روز ي رفسنجان
101
شبانه روزي رفسنجان
102
شباهتها و تفاوتهاي ميان منطق فازي و نظريه احتمالات
103
شببيه سازي و تحليل هيدروالاستيك مدل سه بعدي پروانه نيمه مغروق
104
شبستان :مجموعه تفريحي شبانه كوه صفه
105
شبستان ، مجموعه تفريحي شبانه كوه صفه
106
شبشصث
107
شبك هاي مورودي سيارMANET
108
شبكه
109
شبكه
110
شبكه
111
شبكه
112
شبكه ///
113
شبكه NDN
114
شبكه NETWORK
115
شبكه WIMAX و استاندارد
116
شبكه WIMAX و استاندارد IEEE 208.61e پياده سازي و شبيه سازي ترافيك
117
شبكه اجتماعي تجارت
118
شبكه ادهاك
119
شبكه ادهاك
120
شبكه ارتباطات ماهواره اي محلي )domsat(
121
شبكه ارتباطي درس، استاد، دانشجو
122
شبكه اعتماد اتفاقي و كاربرد آن در طراحي سيستم‌هاي توصيه‌گر اجتماعي: رويكرد مبتني بر اتوماتاهاي يادگير
123
شبكه اي كردن و پيوندزي مونومرهاي -Nوينيل پيروليدون )NVP(و2- هيدروكسي اتيل متاكريليت )HEMA(بر روي پالي اتيلن سبك توسط اشعه الكتروني جهت كاربردهاي بيولوژيكي
124
شبكه بر روي تراشه ﴿NOC﴾
125
شبكه بندي ادهاك سيار
126
شبكه بندي شهرداري
127
شبكه بي سيم ادهاك
128
شبكه بي سيم با غبار هوشمند
129
شبكه بيسيم بولوتوث
130
شبكه بين خودرويي ﴿ VANET )
131
شبكه بين خودرويي ﴿ VANET )
132
شبكه تلفيقي موجك فازي مبتني بر القاي قوانين فازي براي شناسايي سيستم‌هاي غيرخطي با داده‌هاي واقعي
133
شبكه تنش نجم ـ سراج
134
شبكه ثابت ارتباطات هوانوردي
135
شبكه حس گر بي سيم
136
شبكه حسگر بي سيم
137
شبكه حسگر بي سيم
138
شبكه حسگر بي سيم در هندسه
139
شبكه حسگر بي سيم وكاهش مصرف انرژي در ان با استفاده از شبكه عصبي
140
شبكه حسگر بي سيم1
141
شبكه حسگر بيسيم
142
شبكه حسگروسيستم هاي شبكه اي الحاقي
143
شبكه حسگري بيسيم
144
شبكه خصوصي مجازي باز
145
شبكه خصوصي مجازيVPN
146
شبكه در لينوكس
147
شبكه در لينوكس )NETWORK IN LINUX (
148
شبكه راديوئي ...
149
شبكه روي تراشه پويا ﴿Dynamic Net work On Chip )
150
شبكه سرورهاي شبكه امنيت سرورهاي شبكه
151
شبكه سنسور
152
شبكه سوئيچينگ ديجيتالي ...
153
شبكه صنعتي CAN - BUS و كاربرد آن
154
شبكه عصبي استوار و شناسايي داده پرت
155
شبكه عصبي پيش خور حافظ حريم خصوصي
156
شبكه عصبي فازي در تشخيص اثر انگشت
157
شبكه عصبي و بهينه سازي اكستروژن نيمه جامد مواد مركب زمينه فلزي
158
شبكه مبتني بر موجك و كاربرد آن در مسايل پيش بيني
159
شبكه محلي بيسيم
160
شبكه محلي راديويي ساده
161
شبكه مدارس هوشمند در نظام آموزش و پرورش كشور: تبيين قابليت هاي توانمندساز مدارس هوشمند
162
شبكه مديريت سويچينگ مخابراتي ...
163
شبكه معنايي "قول" در قرآن كريم
164
شبكه معنايي اخلاق سيئه در قرآن
165
شبكه معنايي واژه خصومت در قرآن كريم
166
شبكه مفاهيم نيكوكاري در قرآن و روايات (كافي)
167
شبكه مفهومي عوامل مؤثر بر بهره‌وري نيروي كار مسلمان در قرآن كريم
168
شبكه موجك رشته‌ثابت بتا و كاربرد آن در بازشناسي تصاوير برش‌خورده
169
شبكه موردي
170
شبكه نسل بعدي )NGN(
171
شبكه ها
172
شبكه ها و تطابق در گراف
173
شبكه ها و تطابق در گراف
174
شبكه هاي Ad HOC
175
شبكه هاي ad- hoc مقدمه اي بر fanet
176
شبكه هاي Ad hoc و الگوريتم هاي آن
177
شبكه هاي Ad hoc والگوريتم هاي آن
178
شبكه هاي Ad HOC111
179
شبكه هاي AD-HOC
180
شبكه هاي adhocو شبكه هاي حسگر بي سيم
181
شبكه هاي CCNA
182
شبكه هاي GRID
183
شبكه هاي in
184
شبكه هاي NGN
185
شبكه هاي NGN
186
شبكه هاي SDN و بررسي امنيت آنها
187
شبكه هاي wi-fi
188
شبكه هاي آي تي ام
189
شبكه هاي ابري
190
شبكه هاي ابري
191
شبكه هاي اجتماعي
192
شبكه هاي اجتماعي
193
شبكه هاي اجتماعي .
194
شبكه هاي اجتماعي با رويكرد روانشناسي شناختي
195
شبكه هاي اجتماعي مجازي
196
شبكه هاي اجتماعي و تأثير آن بر بازاريابي ايده
197
شبكه هاي اجتماعي وتاثير آنها در بازاريابي اينترنتي وتجارت الكترونيك
198
شبكه هاي ادهاك
199
شبكه هاي ادهاك وامنيت در آنها
200
شبكه هاي انتقالي پاياي معادله شرودينگر غير خطي
201
شبكه هاي بي سيم
202
شبكه هاي بي سيم
203
شبكه هاي بي سيم
204
شبكه هاي بي سيم
205
شبكه هاي بي سيم
206
شبكه هاي بي سيم
207
شبكه هاي بي سيم
208
شبكه هاي بي سيم
209
شبكه هاي بي سيم
210
شبكه هاي بي سيم
211
شبكه هاي بي سيم
212
شبكه هاي بي سيم
213
شبكه هاي بي سيم
214
شبكه هاي بي سيم WI - FI
215
شبكه هاي بي سيم Wifa
216
شبكه هاي بي سيم Wi-Fi
217
شبكه هاي بي سيم Wi-Fi
218
شبكه هاي بي سيم Wi-Fi
219
شبكه هاي بي سيم WI-FI
220
شبكه هاي بي سيم حسگر
221
شبكه هاي بي سيم حسگر
222
شبكه هاي بي سيم محلي Wi-Fi
223
شبكه هاي بي سيم و امنيت آن
224
شبكه هاي بي سيم واي فاي
225
شبكه هاي بي سيم وايمكس
226
شبكه هاي بي سيمWi-Fi
227
شبكه هاي بي سيمWi-Fi
228
شبكه هاي بيزي
229
شبكه هاي بيزي
230
شبكه هاي بيسيم
231
شبكه هاي بيسيم
232
شبكه هاي بيسيم
233
شبكه هاي بيسيم Wi- Fi
234
شبكه هاي بيسيم Wi-Fi
235
شبكه هاي بيسيم و امنيت در آن
236
شبكه هاي تابعي و فشرده سازي ها
237
شبكه هاي تك كاره نقليه اي
238
شبكه هاي توري هوشمند smart grid net work [اسمارت گريد نت ورك]
239
شبكه هاي حس گر بي سيم
240
شبكه هاي حس گر بيسيم
241
شبكه هاي حسگر
242
شبكه هاي حسگر
243
شبكه هاي حسگر
244
شبكه هاي حسگر
245
شبكه هاي حسگر بدني و ارائه روشي براي كاهش مصرف انرژي در آنها
246
شبكه هاي حسگر بي سيم
247
شبكه هاي حسگر بي سيم
248
شبكه هاي حسگر بي سيم
249
شبكه هاي حسگر بي سيم
250
شبكه هاي حسگر بي سيم
251
شبكه هاي حسگر بي سيم
252
شبكه هاي حسگر بي سيم ﴿پروژه ﴾
253
شبكه هاي حسگر بي سيم و الگوريتم مسيريابي
254
شبكه هاي حسگر بي سيم و امنيت آنها
255
شبكه هاي حسگر بيسيم
256
شبكه هاي حسگر بيسيم
257
شبكه هاي حسگر بيسيم (انتشار اطلاعات ، مسيريابي ،...)
258
شبكه هاي حسگر بيسيم در صنعت كشاورزي
259
شبكه هاي حسگر بيسيم وكاربردهاي آن
260
شبكه هاي حسگر و سيستم هاي شبكه اي الحاقي
261
شبكه هاي حسگر/
262
شبكه هاي حسگر//
263
شبكه هاي خصوصي مجازي
264
شبكه هاي دريافت كننده بي سيم
265
شبكه هاي رايانه اي و اصول و مباني امنيت در آن ها
266
شبكه هاي رايانه اي و راه هاي جلوگيري از نفوذ در آن
267
شبكه هاي سبز
268
شبكه هاي سلولي جفت شده: گروه گون تقارن و الگوهاي همگامي
269
شبكه هاي سلولي موبايل
270
شبكه هاي سنسور بدون خط
271
شبكه هاي سنسوري راديويي شناختي
272
شبكه هاي عصبي
273
شبكه هاي عصبي
274
شبكه هاي عصبي
275
شبكه هاي عصبي
276
شبكه هاي عصبي
277
شبكه هاي عصبي
278
شبكه هاي عصبي
279
شبكه هاي عصبي RBF [آر. بي. اف.]
280
شبكه هاي عصبي آشوبي بازگشتي
281
شبكه هاي عصبي تصادفي و شناسايي غيرپارامتريك و كاربرد آن در آناليز سريهاي زماني غيرخطي
282
شبكه هاي عصبي در رنگ همانندي
283
شبكه هاي عصبي در هوش مصنوعي
284
شبكه هاي عصبي مبتني بر پويايي غير ليبشيتز Chaotic neural net works for pattern classification and pattern recognition
285
شبكه هاي عصبي مصنوعي
286
شبكه هاي عصبي مصنوعي
287
شبكه هاي عصبي مصنوعي
288
شبكه هاي عصبي مصنوعي
289
شبكه هاي عصبي مصنوعي و كاربرد آنها در شناخت الگوي سيگنال EMG جهت استخراج كلاسهاي حركتي
290
شبكه هاي عصبي مصنوعي و كاربردهاي آن
291
شبكه هاي عصبي و كاربردهاي آن در مهندسي مكانيك
292
شبكه هاي عصبي وكاربردهاي آن
293
شبكه هاي عصبي ومنطق فازي
294
شبكه هاي عصبي﴿1﴾
295
شبكه هاي كامپيوتر
296
شبكه هاي كامپيوتري
297
شبكه هاي كامپيوتري
298
شبكه هاي كامپيوتري
299
شبكه هاي كامپيوتري
300
شبكه هاي كامپيوتري
301
شبكه هاي كامپيوتري
302
شبكه هاي كامپيوتري طراحي و پياده سازي پروتكل X.52درسطح لايه شبكه
303
شبكه هاي كامپيوتري و امنيت آنها
304
شبكه هاي كامپيوتري و حملات به آن ها
305
شبكه هاي كامپيوتري و راههاي نفوذ به آن
306
شبكه هاي گريد
307
شبكه هاي گريد
308
شبكه هاي مرتب سازي و عمليات ماتريس
309
شبكه هاي موبايل ad hoc and manet و مانتيورينگ آنها
310
شبكه هاي موردي manetو شبكه هاي حسگر بي سيم
311
شبكه هاي موردي سيار MANET
312
شبكه هاي نسل آينده ﴿NGN)
313
شبكه هاي نسل جديدNGN
314
شبكه هاي نسل چهارم موبايل
315
شبكه هاي نسل سوم موبايل
316
شبكه هاي نظير به نظير
317
شبكه هاي نيمه در هم تنيده حساس به دما با خاصيت ضدباكتريايي بر پايه ي پلي(ان-ايزوپروپيل آكريل آميد) و پلي يورتان
318
شبكه هاي نيمه دوبخشي
319
شبكه هاي هوشمند برق
320
شبكه هاي هوشمند برق
321
شبكه هاي هوشمند پيشرفته )AIN(
322
شبكه هاي هوشمند جهت مديريت انرژي با بهره برداري از منابع تجديدپذير-بررسي در بازار برق
323
شبكه هاي هوشمند و جي پي آراس
324
شبكه هايadhoc
325
شبكه هايNgN
326
شبكه هايWi-Fi
327
شبكه هوشمند
328
شبكه هوشمند INTELLIGENT NETWORK
329
شبكه هوشمند برنامه‌ريزي چندهدفه خودروهاي الكتريكي با حضور منابع انرژي تجديد پذير در
330
شبكه هوشيار و روش پياده سازي آن در شبكه مخابراتي ايران
331
شبكه وراهكارهاي امنيت
332
شبكه ومسير يابي
333
شبكه يوسف آباد - طرح پست 630KVA تعرفه بندي انرژي الكتريكي
334
شبكه‌اي كردن غشا نانو فيبر نانو كامپوزيتي حاوي نانو ذرات اكسيد تيتانيوم با استفاده از پرتو فرابنفش براي كاربرد در تصفيه‌ پسابهاي نفتي
335
شبكه‌هاي هوشمند جهيت مديريت انرژي با بهره برداري از منابع تجديدپذير- بررسي در بازار برق
336
شبكۀ حمل و نقل گاز طبيعي تحت عدم قطعيت
337
شبگه حسگر بي سيم و برسي روشهاي انتشار اطلاعات در آنها
338
شبه انقباض پذيري و شبه ميانگين پذيري جبرهاي نيم گروهي
339
شبه بلورها
340
شبه پتانسيل و برخي از روشهاي توليد آن
341
شبه تكواره ها و برخي كاربردهاي آن
342
شبه خطي سازي براي مسائل غير خطي
343
شبه سازي عددي جداسازي قطره از گاز در داخل قطره گير
344
شبه شناسايي ‍پذيري با گراف اول بعضي گروهها
345
شبه شناسايي پذيري كلاسي از گروههاي ساده متناهي بوسيله مجموعه مرتبه هاي عناصر آنها
346
شبه- ضربگرهاي فضاهاي عملگري
347
شبه فضاياي لژاندر در يك هندسه ي مطلق عام
348
شبه قاب ، شبه دوگان قاب و كاربردهاي آن ها
349
شبه ميانگين پذيري مشخصه اي جبرهاي باناخ و كاربردهاي آن
350
شبه ميانگين پذيري وشبه انقباض پذيري جبرهاي باناخ
351
شبه ناكارايي در مديريت پزشكي , THE PSEUDO INEFFICIENCY IN MEDICAL MANAGEMENT
352
شبه همگرايي و ضرائب تخفيف در اگوريتم هاي موازي تصويرشده
353
شبهات اديان و مذاهب بر قرآن و پاسخ به آنها
354
شبه-ميانگين پذيري جبرهاي باناخ
355
شبهه سازي اثر عمق و قطر حفره هاي كوليماتور موازي در تصوير دوربين گاما با روش مونت كارلو
356
شبي سازي كامپيوتري كنترل دور موتور DC چهار ربعي به روش برشگرهاي C
357
شبي هساز ي و بهين هسازي مد ل بهر هبرداري چن دمرحله اي از سرريزهاي دريچه دار جهت كنترل سيلاب
358
شبي هسازي الگوي جريان مذاب، انجماد و تعيين پروفيل سطح آزاد به همراه توزيع آخال در كريستاليزاتور سيستم ريخت هگري مداوم تختال نازك فولادي
359
شبي هسازي شيرين سازي گاز با غشاء بلرلبللف
360
شبي هسازي عددي مسايل انتشار موج مرتبط با معادله شرودينگر
361
شبي هسازي فرآيند همينگ و بهبود آن از ديدگاه مكانيك
362
شبيه ‌سازي خالص ارزش دارايي صندوق‌ هاي سرمايه‌گذاري مشترك بر اساس حركت براوني هندسي
363
شبيه ¬سازي فرايند پخت نان در يك دستگاه جت برخوردي ثقفبثقفبص34
364
شبيه اسزي فرايندشكل دهي الكترومغناطيسي ورق تخت و مقايسه با نتايج تجربي
365
شبيه ساز 8051
366
شبيه ساز سه فاز
367
شبيه ساز فركتالي و امكان سنجي مقدماتي بهره برداري از زون اكسيده كانسار طلاي ساري گوناي
368
شبيه ساز فضاپيما
369
شبيه ساز كنترل فرايند
370
شبيه ساز هوشمند عملكرد پرس هاي هيدروليك
371
شبيه ساز و اشكال زاي سي پي يو زد80
372
شبيه سازي ... ديجيتال روي يك اينورترسه فاز
373
شبيه سازي .طراحي و ساخت اينورترهاي چند سطحي چند سلولي خازن شناور
374
شبيه سازي / بهينه سازي فرآيند بارندگي - رواناب ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز دز -بختياري ﴾
375
شبيه سازي ، طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد بايوديزل
376
شبيه سازي ،طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد بايوديزل
377
شبيه سازي CFD استخراج سولفون ها در مرحله بعد از گوگرد زدايي اكسيداسيوني گازوئيل
378
شبيه سازي CFD افزايش انتقال حرارت نانوسيال در مبدل هوا-خنك
379
شبيه سازي CFD انتقال جرم دوفاري سيني غربالي
380
شبيه سازي CFD پديده انگشتي شدن جريان دو فازي درون محيط متخلخل
381
شبيه سازي CFD پديده هاي انتقال ممنتوم و حرارت در راكتور توليد پلي اتيلن در فاز گاز
382
شبيه سازي CFD تاثير تغييرات فشار بر عملكرد كنتور توربيني گاز
383
شبيه سازي CFD تفكيك گرهاي ذرات جامد از گاز طبيعي
384
شبيه سازي CFD تقطير غشايي با شكاف هوايي
385
شبيه سازي CFD توليد گاز از مخازن غيرمتعارفهيدرات‌هاي گازي
386
شبيه سازي CFD جداسازي آب و روغن با استفاده از دستگاه CPI
387
شبيه سازي CFD جداكننده هاي گاز – ذره مارپيچي
388
شبيه سازي CFD جريان اسلاري در لوله با نرم افزار ANSYSFLUENT
389
شبيه سازي CFD جريان حلقه وار سيال ويسكوز-آب جهت تسهيل انتقال آنها در خطوط لوله
390
شبيه سازي CFD جريان دوفازي در سيل پات مشعل پالايشگاه
391
شبيه سازي CFD جهت بررسي عملكرد چاهك خوراك تغليظ كننده (thickener) مس ميدوك
392
شبيه سازي CFD حركت سيال مگنتورئولوژيك
393
شبيه سازي CFD حملِ كَنده ها توسط گل حفاري
394
شبيه سازي CFD ديناميك حركت و انتقال حرارت ذره در سيالات داراي تنش تسليم
395
شبيه سازي CFD راﮐﺘﻮر ﺑﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ هيدروكراكينگ واحد آيزوماكس
396
شبيه سازي CFD راكتور بستر ثابت سنتز فيشر تروپش
397
شبيه سازي CFD راكتور دوغابي فرآيند فيشر تروپش
398
شبيه سازي CFD رژيم احتراق بدون شعله
399
شبيه سازي CFD ستون استخراج مايع-مايع (RDC)
400
شبيه سازي CFD عملكرد فرآيند اسمز مستقيم به صورت هيبريدي با وجود گرفتگي بيولوژيكي
401
شبيه سازي cfd عملكرد ميكروسيكلون ها جهت حذف ذرات معلق از الودگي هواي تهران
402
شبيه سازي CFD فرآيند توليد كامپوزيت ماتريس سراميكي C/SiC با نفوذ شيميايي بخار
403
شبيه سازي CFD كنتور دوفازي مبتني بر امواج صوتي
404
شبيه سازي CFD كوره Steam Cracking پتروشيمي
405
شبيه سازي CFD گند زدايي سيالات غير نيوتني در راكتورهاي فرابنفش
406
شبيه سازي CFD مشعل گرمكن هاي گازي مورد استفاده در ايستگاه‌هاي تقليل فشار گاز طبيعي
407
شبيه سازي CFD نازل‌هاي صوتي مورد استفاده در كاليبراسيون كنتورهاي گازي
408
شبيه سازي CFD هيدروديناميك راكتور حبابي - دوغابي همزن دار
409
شبيه سازي CFD و ارزيابي آزمايشگاهي فرايند جذب CO2 در راكتور بستر سيال
410
شبيه سازي CFD و بررسي آزمايشگاهي راكتور بالارونده سه فازي گاز - مايع - جامد
411
شبيه سازي CFD و ساخت آكنه هاي ساختاريافته جهت استفاده در ستون تقطير تبريدي
412
شبيه سازي CFD و مطالعه تجربي راندمان عملكرد و افت فشار جداكننده گاز-ذره مارپيچي
413
شبيه سازي CFD يك بستر فو ار ه اي مخرو طٍي حاو يٍ يك لو له ي داخلي مكشي ارزيابي خشك كردن ذرات داخل بستر
414
شبيه سازي CFDتانك ته نشيني پساب
415
شبيه سازي ‍‍CFDدبي سنج توربيني نفت خام
416
شبيه سازي CFDرآكترهاي صوتي ﴾Sono-reactors﴾ارتقا كيفيت نفت خام
417
شبيه سازي CFDراكتور بستر قطره اي سولفور زدايي هيدروژني HDS
418
شبيه سازي CFDعملكرد لخته گير شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
419
شبيه سازي CFDوساخت ميكروراكتورهابراي بررسي واكنش هاي رقابتي -موازي
420
شبيه سازي CFDيك محفظه تقسيم كننده جريان غبارآلود با جريانهاي تميز و آلوده
421
شبيه سازي CNC برش
422
شبيه سازي CODEC GSM RATE - FULL تا سطح رفتاري به كمك VHDL
423
شبيه سازي DFC يك راكتور خورشيدي براي شكست حرارتي
424
شبيه سازي Facility ها به كمك كامپيوتر
425
شبيه ‏سازي FDTD موجبر پلاسمونيك قابل ساخت در فناوري CMOS
426
شبيه سازي HEMT (به روش مونت كارلو)
427
شبيه سازي JAMMER
428
شبيه سازي nmuloC ICH واحد CV پتروشيمي بندر امام
429
شبيه سازي Pake Receiver در شبكه هاي سيار نسل 5/3 )HSDPA(
430
شبيه سازي PT2722, Ic با ميكروكنترلرAT98C15
431
شبيه سازي QuickSort موازي با استفاده از مفاهيم چند نخي در #C
432
شبيه سازي svc به همراه سيستم كنترل مناسب جهت جبران سازي بارهاي نامتقارن و تثبيت ولتا‍‍ژ و اصلاح ضريب قدرت
433
شبيه سازي SVC در يك شبكه توزيع 20KV
434
شبيه سازي UPFC با كنترل هيسترزيس در نرم افزار PSCAD
435
شبيه سازي UPS نيروگاه نكا
436
شبيه سازي VLR و پروتكل هاي ارتباطي آن با بقيه عناصر شبكه موبايل
437
شبيه سازي آبخوان آب باريك بم با استفاده از روش عددي و GIS
438
شبيه سازي آبخوان دزفول-انديمشك به كمك سنجش از دور و modflow درراستاي ارزيابي روند بهره برداري واثرات خشكسالي
439
شبيه سازي آبخوان دشت برخوار جهت تخمين ضرايب هيدروليكي و تحليل عملكرد بهينه
440
شبيه سازي آبخوان دشت چمچمال و بررسي سناريوهاي مديريتي با استفاده از مدل GMS
441
شبيه سازي آبخوان دشت مروست با استفاده از مدل MODFLOW
442
شبيه سازي آتش فوراني به كمك ديناميك سيالات محاسباتي CFD
443
شبيه سازي آزمايش ديلاتومتري با استفاده از نرم افزار PFC
444
شبيه سازي آزمايشگاهي فرآيند آنيل پيوسته يك ورق فولادي كم كربن به منظور دست يابي به خواص مكانيكي بهينه
445
شبيه سازي آزمايشگاهي فرآيند فورج شعاعي
446
شبيه سازي آزمون گسيل امواج جهت شناسايي و دسته بندي انواع ترك در يك نمونه ورق فلزي
447
شبيه سازي آزمون مدارهاي تركيبي براي عيوب تاخير مسير
448
شبيه سازي آسيا گلوله اي ﴿شماره يك﴾ معدن سرب و روي لكان
449
شبيه سازي آسياي گلوله اي سه چمبره
450
شبيه سازي آسيب ناشي از ضربه به سر به كمك روش اجزاء محدود
451
شبيه سازي آشكار ساز فاز- فركانس
452
شبيه سازي آشكار ساز گازي با كمك نرم افزار كامسول
453
شبيه سازي آشكار ساز نيمه رسانا با نرم افزار COMSOL
454
شبيه سازي آشكارساز HPGe و تعيين لايه مرده و ناحيه فعال آن با استفاده از كد MCNP
455
شبيه سازي آشكارساز سنتيلاتور BGO توسط كد GEANT4 جهت كاربرد در PET
456
شبيه سازي آشكارسازهاي سيليكوني آمورف
457
شبيه سازي آشكارسازهاي نوري بهمني با نواحي جذب وتكثير مجزا براي بررسي مشخصات خروجي فتوديود
458
شبيه سازي آلاينده هاي خودرو به منظور تهيه پيشنهاد استاندارد ملي آلايندگي خودرو بر اساس سيكل رانندگي تهران
459
شبيه سازي آلودگي صوتي ناشي از حمل و نقل شهري در شهركرمان با استفاده از مدل SPreAD-GIS
460
شبيه سازي آنتن TSA توسط روش ماتريس خط انتقال (3D TLM)
461
شبيه سازي آنتن آرايه فازي به كمك شبيه ساز هاي فركانس بالا
462
شبيه سازي آنتن و ميدان الكتريكي اطراف آن براي يك تراستر مينياتوري مستقل از خنثي كننده
463
شبيه سازي آنتنهاي شيپوري با دهانه مستطيل شكل
464
شبيه سازي اتصال كوتاه داخلي ماشين سنكرون و ترانسفورماتور در نرم افزار پارا
465
شبيه سازي اثر ابتو گالوانيك در يك لامپ كاتد تهي
466
شبيه سازي اثر اپتوگالوانيك در يك لامپ كاتد تهي
467
شبيه سازي اثر افزودن گرافن در بهبود خواص مكانيكي نانوكامپوزيتهاي آلومينيوم-گرافن
468
شبيه سازي اثر برخورد سوزن دوخت بر روي پارچه‌هاي تاري پودي
469
شبيه سازي اثر تخليه فاضلاب، مطالعه موردي: رودخانه زاينده رود
470
شبيه سازي اثر ترانسفورماتور جابجاگر فاز PST) در يك شبكه واقعي به منظور حذف احداث خط انتقال جديد
471
شبيه سازي اثر ترانسفورماتور جابجاگر فاز(PSTدر يك شبكه واقعي بهمنظور حذف احداث خط انتقال جديد
472
شبيه سازي اثر ترانسفورماتور جابجاگر فازPST)در يك شبكه واقعي به منظور حذف احداث خط انتقال جديد
473
شبيه سازي اثر تركيب آب تزريقي مورد استفاده در فرايند بهبود بازيافت برتراوايي سازند
474
شبيه سازي اثر تزريق پليمر در ميكروكانال و بهينه سازي پارامترهاي تزريق در فرايند ازدياد برداشت
475
شبيه سازي اثر تغيير اقليم بر سنجش قابليت كشت آفتابگردان (مطالعه موردي استان آذربايجان غربي )
476
شبيه سازي اثر توزيع اندازه دانه ي آستنيت بر استحاله مارتنزيتي ناشي از كرنش در يك فولاد زنگ نزن آستنيتي
477
شبيه سازي اثر توليد كننده گردابه متخلخل بر افزايش انتقال حرارت در يك كانال
478
شبيه سازي اثر حركت قطار برقي بر نوسانات شبكه بالاسري و سيستم پانتوگراف
479
شبيه سازي اثر دوران پره بر روي آب سيال آب در محفظه مكعبي با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent
480
شبيه سازي اثر دوران پره بر روي سيال آب در محفظه استوانهاي با استفاده از نرم افزارAnsys Fluent
481
شبيه سازي اثر دوران پره بر روي سيال آب در محفظه مكعبي با استفاده از نرم افزار Ansys Fluenet
482
شبيه سازي اثر دوران پره بر روي سيال آب در محفظه مكعبي با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent
483
شبيه سازي اثر ساختمان‌هاي اطراف خيابان بر توزيع غلظت NOx در زير‌گذر زند شيراز با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
484
شبيه سازي اثر سه بعدي حفاري تونلها با استفاده از شبكه هاي عصبي تعليم يافته از مدلهاي عددي
485
شبيه سازي اثر شوري آب تزريقي بر روي ميزان بازيافت نفت به روش سيلابزني
486
شبيه سازي اثر منبع سرد كننده دنباله رو بر اعوجاج ناشي از جوشكار ي در اتصالات غير همجنس بين فولاد كربني و فولاد كربني و فولاد ضد زنگ
487
شبيه سازي اثر نيروگاه‌هاي بادي در شبكه قدرت به منظور بهبود پايداري گذرا با استفاده از سيستم ذخيره انرژي
488
شبيه سازي اثر واكنش شيميايي بر انتقال جرم در مواد متخلخل
489
شبيه سازي اثرا ت متقابل توربين ها ي با در يك مجموعه نيروگاه بادي و بهينه سازي آرايش بين توربينها
490
شبيه سازي اثرات تجهيزات‌جانبي يك پست در اندازه‌گيري تابع‌تبديل ترانسفورماتور در‌حوزه فركانس
491
شبيه سازي اثرات تشعشعي يون ها بر عملكرد آشكارسازهاي سيليسيومي
492
شبيه سازي اثرات تغيير اقليم و راهكارهاي سازگاري بر رشد و عملكرد ذرت (.Zea mays L) در منطقه كرمانشاه
493
شبيه سازي اثرات تغيير ميرايي و فنريت وروديهاي الويتور بر پاسخ دهي هواپيما
494
شبيه سازي اثرات جزيره سازي منابع توليد پراكنده بر كيفيت توان شبكه هاي توزيع بلبلبل
495
شبيه سازي اثرات غيرخطي امواج اولتراسوند متمركز با شدت بالا به همراه تخمين دما
496
شبيه سازي اثرات غيرخطي فيبر نوري با استفاده از SSFM (Split -Step Fourier Method)
497
شبيه سازي اثرات كاهش ارزش پول بر متغير هاي كلان اقتصادي ايران
498
شبيه سازي اثرات نانو مقياس تابش ايكس سينكروتروني در مولكول دي ان اي : آسيب دي ان اي
499
شبيه سازي اجزا محدود تغييرشكل ناشي از جوش در سازه بزرگ با استفاده از روش كرنش ذاتي
500
شبيه سازي اجزا محدود تنش‌هاي پسماند جوشكاري تعميري حين سرويس
501
شبيه سازي اجزا محدود فرايند هيدروفرمينگ لوله
502
شبيه سازي اجزا محدود نيرو در فرايند سنگ زني
503
شبيه سازي اجزاء خنك كننده دهانه كوره هاي آندي مس سرچشمه و ذوب مس خاتون آباد با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي
504
شبيه سازي اجزاء محدود اثر پلاستيسيته ناشي از تغيير فاز بر تنش پسماند
505
شبيه سازي اجزاء محدود انتقال حرارت در فرآيند جوشكاري قوسي تنگستن فولاد كم آلياژ استحكام بالا
506
شبيه سازي اجزاء محدود تنش‌هاي پسماند در جوش فولادهاي غيرهمجنس استحكام بالا
507
شبيه سازي اجزاء محدود فرآيند جوشكاري مقاومتي نقطه اي در سوپر آلياژ هاينس ۲۳۰
508
شبيه سازي اجزاء محدود فرايند سوراخ كاري
509
شبيه سازي اجزاء محدود نانو كامپوزيت هاي ذره اي
510
شبيه سازي اجزاء محدود نرم شدگي منطقه متاثر از حرارت در جوش TIG آلياژ آلومينيوم 5083 بر اعوجاج جوشي
511
شبيه سازي اجزاء و محدود جريان حرارت در فرآيند جوشكاري اصطكاكي اختلاطي ﴿FSW﴾
512
شبيه سازي اجزاي محدود آلياژهاي حافظه دار فرومغناطيس در بارگذاري هاي مگنتو - مكانيكي
513
شبيه سازي اجزاي محدود اثر فك ها در پاسخ سيم هاي آلياژ حافظه دار در تست كشش ساده
514
شبيه سازي اجزاي محدود تخريب استنت پليمري زيست‌تخريب‌پذير ناشي از تنش هاي جريان خون
515
شبيه سازي اجكتوردوفازي و تعيين پارامترهاي موثر برآن
516
شبيه سازي احتراق ﴿ ترجمه ﴾
517
شبيه سازي احتراق جريانهاي آشفته به روش آماري مونت كارلو
518
شبيه سازي احتراق در فرآيند فستمت
519
شبيه سازي احتراق در موتورهاي اشتعال جرقه اي با استفاده از مدل آشفتگي دو منطقه اي k-3
520
شبيه سازي احتراق در يك اتاق احتراق متقارن محوري و پيش بيني ميزان آلاينده ها
521
شبيه سازي احتراق مخلوط همگن اشتعال تراكمي براي سوخت‌هاي زيستي به منظور تعيين زمان شروع احتراق
522
شبيه سازي احياي مستقيم با در نظرگرفتن اكسيدهاي مختلف آهن
523
شبيه سازي اختلاط دو نمونه با غلظت مختلف درون كانال مستقيم به كمك يك يا دو استوانه دوار
524
شبيه سازي اختلاط ذرات شيشه در آب
525
شبيه سازي ادوات SVCو ‍CSC جهت بهبود پايداري استاتيكي ولتاژ در سيستم هاي قدرت
526
شبيه سازي ادوات نيمه هادي در دماهاي پايين
527
شبيه سازي ادي هاي بزرگ جريان سيال و انتقال حرارت از دو سيلندر كنارهم با طول محدود متصل به ديوار
528
شبيه سازي ارتعاشات تير بر روي بستر غير خطي كلوين ويت تحت تاثير حركت جرم متحرك
529
شبيه سازي ارتعاشات چتر در فرايند سوراخ كاري
530
شبيه سازي ارتعاشات موتور بر روي مدل هفت درجه آزادي خودرو
531
شبيه سازي ارتعاشات موتور بر روي نگهدارنده هاي هيدروليكي غير خطي با ستفاده از مدل كامل خودرو
532
شبيه سازي ارتعاشات موتور ملي بر روي نگهدارنده هاي لاستيكي و هيدروليكي در مدل كامل خودرو
533
شبيه سازي ازدياد برداشت تزريق آب و تزريق گاز در يك مخزن هيدروكربوري دريايي و انتخاب روش بهينه توسط شبيه ساز 100- Eclipse
534
شبيه سازي اسپين = spin of Simulation
535
شبيه سازي استاتيكي مخزن به روش پيشرفته زمين آمار چند نقطه اي ﴿MPG﴾ با استفاده از داده هاي پتروفيزيكي و مطالعه موردي در يكي از مخازن نفت جنوب ايران
536
شبيه سازي استاندارد WIMAX با نرم افزار MATLAB
537
شبيه سازي استاندارد WIMAX براساس استانداردهاي IEEE 802 .I6
538
شبيه سازي استخراج انرژي جريان جزرومد با استفاده از مدل فلوئنت
539
شبيه سازي استرس بر روي مدل سه لايه اي پردازش اطلاعات
540
شبيه سازي استفاده از اجكتور ها به منظور مديريت فلرها در صنايع نفت و گاز
541
شبيه سازي اسيلوسكوپ با كامپيوتر
542
شبيه سازي اصول اپراتوري (Panel جلويي ) تعدادي از دستگاههاي پزشكي با استفاده از نرم افزار view Lab
543
شبيه سازي اضافه ولتاژهاي گذراي بسيار سريع در پست هاي GISو محاسبه بيشينه دامنه آنها
544
شبيه سازي اعوجاج الياف پليمري در جعبه تراكمي نساجي
545
شبيه سازي اعوجاج ناشي از جوشكاري در پانلهاي كشتي
546
شبيه سازي اعوجاج و تنش پسماند ناشي از جوشكاري ذوبي و بررسي اثر استحاله هاي فازي در فولاد St52
547
شبيه سازي افتها در پمپهاي سانتريفوژ
548
شبيه سازي اكسترودرهاي تك پيچه نيدردار به عنوان مخلوط كننده
549
شبيه سازي اكستروژن سرد با مقطع I نامتقارن
550
شبيه سازي اكستروژن يك ميله و بررسي اثر لرزشهاي اولتراسونيك بر مقدار نيروي اكستروژن
551
شبيه سازي الاستوپلاستيك بارهاي حرارتي و مكانيكي غير يكنواخت روي مخازن تحت فشار جدار ضخيم
552
شبيه سازي الكترومغناطيسي پلاسماي كانوني و ترابرد يون ها
553
شبيه سازي الگوريتم Lempel-Ziv براي كدينگ منبع
554
شبيه سازي الگوريتم رمزنگاري MIT ( سيستم )RSA
555
شبيه سازي الگوريتم كنترل و طراحي و پياده سازي درايور دريچه هواي كنارگذر در سامانه موتور خودرو
556
شبيه سازي الگوريتم مقاوم در برابر چرخش و تغيير مقياس براي تطبيق تصاوير
557
شبيه سازي الگوريتمهاي عصبي طراحي كتاب كد VQ
558
شبيه سازي الگوي جريان مذاب انجماد و تعيين پروفيل سطح آزاد به همراه نوزيع آخال در كريستاليزاتور سيستم ريخته گري مداوم تختال نازك فولادي
559
شبيه سازي الگوي جريان و رسوب پيرامون آبشكن در قوس 09 درجه يكنواخت و همگرا با استفاده از مدل عددي SSIIM
560
شبيه سازي الگوي جريان و رسوب در قوس 09 درجه ملايم با استفاده از مدل عددي CCHE2D
561
شبيه سازي المان محدود برخورد يك جسم كروي صلب با يك ورق كامپوزيت در نرم افزار Ansys workbench
562
شبيه سازي المان محدود تاثير پيشگرم بر ترك سرد در جوشكاري فولاد A517
563
شبيه سازي المان محدود تنش هاي حرارتي در ابزار برشي ساخته شده از جنس مواد هدفمند
564
شبيه سازي المان محدود فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي بر روي آلومينيوم 7075 با نرم افزار آباكوس
565
شبيه سازي المان محدود فرآيند فرزكاري به كمك ارتعاش آلتراسونيك و مقايسه آن با فرزكاري معمولي
566
شبيه سازي المان محدود گالركين -پنالتي جريان سيال آرام ، لزج و تراكم ناپذير داراي سطح آزاد-متحرك
567
شبيه سازي المان محدود گالركين جريان سيال آرام ، لزج ، تراكم ناپذير
568
شبيه سازي المان محدود و آزمون تجربي نرم شوندگي منطقه متاثر از حرارت در جوشكاري آلياژ آلومنيوم 7075
569
شبيه سازي امنيت MS
570
شبيه سازي امواج ايستا بر روي موج شكن هاي با ديوار قائم با بستر موج دار بوسيله روش SPH
571
شبيه سازي امواج در آب هاي كم عمق با استفاده از معادلات بوسينسك
572
شبيه سازي امواج گروهي در حالت دو بعدي
573
شبيه سازي امواج نامنظم و تصادفي دريا در حالت دو بعدي
574
شبيه سازي امواج هدايت شده در ورق هاي آلومينيومي ناچدار و كامپوزيت هاي متورق
575
شبيه سازي انتخاب ابزار و مسير در ماشينهاي CNC
576
شبيه سازي انتشار آلودگي در آبخوان غير محصور با استفاده از الگوريتم اتوماتاي سلولي
577
شبيه سازي انتشار آلودگي شيميايي در شبكه توزيع آب شهري با استفاده از نرم افزار EPANET و الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات
578
شبيه سازي انتشار امواج در محيط هاي شهري با استفاده از روش ردگيري پرتو
579
شبيه سازي انتشار امواج گروهي با روش بدون المان هيدروديناميك ذرات هموار
580
شبيه سازي انتشار پالس در توريهاي براگ غير خطي كرو بررسي طيف فركانس آنها
581
شبيه سازي انتشار پالس در ليزرهاي رامان و بهينه سازي بازده آن ها
582
شبيه سازي انتشار پالس هاي فوق كوتاه در تقويت كننده هاي پارامتري نوري مبتني بر تار بلور فوتوني
583
شبيه سازي انتشار پتانسيل عمل در بافت قلب
584
شبيه سازي انتشار پتانسيل عمل در رشته‌ي عصبي تحت ليزر كم توان
585
شبيه سازي انتشار تپ هاي الترومغناطيسي در تار نوري به روش هاي عددي در حوزه زمان
586
شبيه سازي انتشار ساليتون هاي زماني در موجبرهاي فراماده
587
شبيه سازي انتشار ساليتون هاي فضا زماني در محيط هاي غير خطي
588
شبيه سازي انتشار گرد زغال و گاز متان در روش حفاري مكانيزه زغال
589
شبيه سازي انتشار نور در بلورهاي فوتونيكي فلزي با استفاده از روش عناصر مرزي
590
شبيه سازي انتشار نور در تارهاي بلور فوتوني به روش عناصر مرزي
591
ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﭘﺮﺷﺪه از ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازDFC
592
شبيه سازي انتقال حرارت بين دو استوانه هم محور در حالت افقي با استفاده از نرم افزار FLUENT
593
شبيه سازي انتقال حرارت جابجايي اجباري بين دو لوله غير هم مركز براي سيال غير نيوتني با نرم افزار Fluent
594
شبيه سازي انتقال حرارت جابجايي طبيعي درون محفظه ي متخلخل با سيلندر دايروي و بيضوي در حضور ميدان مغناطيسي
595
شبيه سازي انتقال حرارت جابجايي مختلط نانو سيال داخل لوله مارپيچ در شرايط دماي ثابت و شار حرارتي ثابت مرزي
596
شبيه سازي انتقال حرارت جريان سيال و انجماد در فرآيند مداوم تك غلتكه تسمه فلزي
597
شبيه سازي انتقال حرارت جوششي اجباري در ميني كانال ها
598
شبيه سازي انتقال حرارت در بافت
599
شبيه سازي انتقال حرارت در جعبه تبريد
600
شبيه سازي انتقال حرارت در سيستم ريخته گري مداوم
601
شبيه سازي انتقال حرارت در فرآيند جوشكاري با اشعه ليزر بر روي فولاد زنگ نزن 304
602
شبيه سازي انتقال حرارت در فرآيند سنگ‌زني به كمك نرم افزار المان محدود
603
شبيه سازي انتقال حرارت در قالب ريخته گري و ببرسي تاثير عايق كاري حفاظتي قاعده قالب بر روند انتقال حرارت و انجماد مذاب
604
شبيه سازي انتقال حرارت در كوره 101 پالايشگاه اصفهان
605
شبيه سازي انتقال حرارت در كوره هاي قوس الكتريك جريان مستقيم
606
شبيه سازي انتقال حرارت در محفظه ياتاقان توربوشارژر موتور ملي EF7
607
شبيه سازي انتقال حرارت فرايند جوشكاري GMAW و ريزساختار حاصل از آن
608
شبيه سازي انتقال حرارت گذرا در ساختارهاي اليافي بي بافت
609
شبيه سازي انتقال حرارت گذرا در سوخت هسته اي با استفاده از روش مونت كارلو
610
شبيه سازي انتقال حرارت همراه با تغيير فاز در جوشكاري ليزري غير همجنس ورق هاي آلومينيوم و منيزيم به صورت هدايت محدود
611
شبيه سازي انتقال حرارت و بررسي تأثير تعداد بافل بر عملكرد مبدل حرارتي پوسته
612
شبيه سازي انتقال حرارت و توزيع تنش در پوشش سد حرارتي درجه بندي شده YSZ/ NiCrAlY
613
شبيه سازي انتقال حرارت و توزيع تنش در محفظه استوانه اي فولادي در حين عمليات حرارتي سخت كاري
614
شبيه سازي انتقال حرارت و سيلان مواد در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيوم
615
شبيه سازي انتقال ميو ماتيك پريليمر و بررسي عوامل موثر بر سايش آن
616
شبيه سازي انجماد در حوضچه‌ي مذاب فرآيند روكش كاري ليزري فلز خالص با استفاده از روش ميدان فازي
617
شبيه سازي انجماد در فرآيند روكش كاري ليزري با استفاده از روش ميدان فازي با لحاظ كردن رشد ناهمسانگرد و بدون پديده نفوذ
618
شبيه سازي انجماد دندريتي آلياژ دوتايي در حضور جريان همرفت مذاب به روش ميدان فازي
619
شبيه سازي انجماد فلزات به كمك كامپيوتر
620
شبيه سازي انجماد ورق و تسمه هاي فولادي توليد شده به روش ريخته گري دو غلتكه
621
شبيه سازي اندر كنش ريل و چرخ قطار به كمك نرم افزار ADAMS
622
شبيه سازي اندركنش سازه و سيال با استفاده از توابع پايه نمايي
623
شبيه سازي اندركنش كاملا غيرخطي موج وجسم در حوضچه موج سه بعدي عددي با استفاده از تئوري پتانسيل و نربز
624
شبيه سازي انسان از منظر فقه (حقوق ) و اخلاق
625
شبيه سازي انسان در حقوق بين الملل
626
شبيه سازي انواع آبگرمكن خورشيدي و مقايسه آنها با يكديگر
627
شبيه سازي انواع خطاهاي ممكن در شبكه هاي DC
628
شبيه سازي اورمدولاسين پمپ و سيگنال در تقويت كننده هاي فيبرنوري با آلاينده اربيوم (EDFAS) با در نظر گرفتن اثر ASE
629
شبيه سازي ايجاد تنش پسماند با استفاده از دستگاه واتر جت
630
شبيه سازي ايده آل موتورهاي احتراق داخلي
631
شبيه سازي ايستگاه مانوري راه آهن با استفاده از مفاهيم مديريت توليد با هدف بهبود عملكرد
632
شبيه سازي اينورتر پنج سطحي مهارديودي نامتقارن سري با مدولاسيون نامتقارن
633
شبيه سازي اينورتر سه فاز
634
شبيه سازي اينورترهاي منبع جريان و بررسي نتايج آزمايشگاهي
635
شبيه سازي با ياس مستقيم ديود
636
شبيه سازي بارزدايي افت ولتاژ جهت جلوگيري از فروپاشي سيستم
637
شبيه سازي بارگذاري پيچ HCS در شكستگي استخوان
638
شبيه سازي بارگذاري و عملكرد پيچ فشاري در استخوان اسكافوئيد
639
شبيه سازي باريكه پروتون و محاسبه بازده توليد 94mTc در سيكلوترون با استفاده از كد MCNPX
640
شبيه سازي بازار سهام با استفاده از سيستم هاي عامل محور
641
شبيه سازي بازار مسكن مبتني بر مدل سازي عامل محور (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
642
شبيه سازي بازيابي انرژي سيستم تعليق فعال در خودروي هيبريدي
643
شبيه سازي بازيابي گاز فلر توسط اجكتور با استفاده از جت مايع
644
شبيه سازي بازيافت گرما از استخر خورشيدي با گراديان شوري با استفاده از نرم افزار فلوينت
645
شبيه سازي بحران كمبود آب در شهر رفسنجان با استفاده از پويايي سيستم
646
شبيه سازي بحران كمبود آب در شهر رفسنجان با استفاده از پويايي هاي سيستم
647
شبيه سازي بخش تخليص محصول فرآيند LTG
648
شبيه سازي بخش تخمين حركت استاندارد H264 مبتني بر بورد DSP با استفاده از نرم افزار ‍Code Composer
649
شبيه سازي بخش ديجيتالي صفحه نمايش رادار با استفاده از كامپيوتر (CFAR ,ISU ,PLD)
650
شبيه سازي بخش سنتز واحد توليد اوره با نرم افزار Aspen Plus
651
شبيه سازي بر مبناي پايگاه دانش
652
شبيه سازي بر هم كنش هاي فوتون با ماده توسط روش مونت كارلو , monte carlo simulation of photon interactions with matter
653
شبيه سازي بر هم كنشهاي فوتون با ماده توسط روش مونث كارلو
654
شبيه سازي بر همكنش الكترون با ماده با روش مونت كارلو
655
شبيه سازي بر همكنش باريكه اي از نانو خوشه هاي يونيزه با سطح
656
شبيه سازي بر همكنش بين ذرات با استفاده از مدل لايه اي LMG
657
شبيه سازي براكي تراپي سرطان سينه و محاسبه دز اندام حساس
658
شبيه سازي براكي تراپي كرونر با پايه راديو اكتيو و محاسبه دز اندام هاي حياتي نزديك پايه
659
شبيه سازي برج MCV واحد CV مجتمع پتروشيمي بندر امام
660
شبيه سازي برج RID بندرامام با SYSYH و شرح فرآيند واحد EDTM
661
شبيه سازي برج استخراج روغن از دانه هاي روغني با سيال فوق بحراني
662
شبيه سازي برج استخراج فوق بحراني مانيتول از منابع كشاورزي
663
شبيه سازي برج استخراج واحد آسفالتين پالايشگاه تهران با حلال جديد
664
شبيه سازي برج تفكيك زايلنهادر بخش 001 واحدپارازايلن به كمك نرم افزار SYSYH
665
شبيه ﺳﺎزي ﺑﺮج ﺗﻘﻄﻴﺮ اﺗﻤﺴﻔﺮﻳﻚ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و بررسي استراتژي كنترل
666
شبيه سازي برج تقطير اتمسفريك واحد توليد فورفورال شركت نفت بهران
667
شبيه سازي برج تقطير واحد RFCC پالايشگاه اراك
668
شبيه سازي برج جداسازي آب و متانول واحد EBTM پتروشيمي بندر امام توسط نرم افزار SYSYH
669
شبيه سازي برج خنك كن جريان متقابل
670
شبيه سازي برج خنك كن جريان مخالف
671
شبيه سازي برج سوزا (Flare) بر اساس مدل شبكه هاي عصبي مصنوعي ﴿هوش مصنوعي﴾
672
شبيه سازي برج غني سازي پروپيلن واحد الفين پتروشيمي بندرامام به كمك نرم افزار SYSYH
673
شبيه سازي برج هاي پرشده و بررسي استخراج مس در اين برج ها
674
شبيه سازي برجهاي تقطير چند جزئي با استفاده از مدلهاي موضعي
675
شبيه سازي برجهاي دي پروپان آيزرودي بوتان آيزر واحد الفين پتروشيمي بندر امام با نرم افزار SYSYH
676
شبيه سازي برخورد اجسام مختلف به سطح آب با روش ذرات هموار هيدروديناميكي
677
شبيه سازي برخورد ترك با رسوب در مواد نانوساختار با استفاده از ديناميك مولكولي
678
شبيه سازي برخورد خودرو با استفاده از روش جرم و فنر
679
شبيه سازي برخورد قطره با سطح داغ در رژيم جوشش لايه اي با استفاده از روش سطح تراز
680
شبيه سازي برخورد قطره حاوي مواد افزودني با سطح جامد در مقياس مزو به روش MDPD
681
شبيه سازي برخورد گلوله به زره به روش المان محدود
682
شبيه سازي برخورد گلوله در صفحه در نرم افزار انسيس با هدف تعيين زمان انتشار موج تنش در صفحه
683
شبيه سازي برخورد گلوله ها و ذرات
684
شبيه سازي برخي از تجهيزات پزشكي ﴿Panel جلويي﴾ با استفاده از نرم افزار Lab view
685
شبيه سازي بردارهاي تصادفي پايدار جابجاپذير و كاربردهاي آنها
686
شبيه سازي بررسي اثر دما و پارامترهاي ساختاري بر خواص كششي " ساختار كربن لانه زنبوري پايه – گرافني" به روش ديناميك مولكولي
687
شبيه سازي برهم كنش آنزيم اوره از هليكوباكتر پيلوري با تركيبات گياه بومادرانبا كمك روش ديناميك مولكولي
688
شبيه سازي برهم كنش پروتون هاي با انرژي 500MeV-60 با بدن انسان و تعيين ايزوتوپ هاي توليد شده با استفاده از كد محاسباتي MCNPX
689
شبيه سازي برهم كنش سازه و سيال رد شناورهاي دريايي
690
شبيه سازي بلادرنگ تغيير شكل بافت نرم با خواص هايپرالاستيك
691
شبيه سازي بلادرنگ تغيير شكل بافت نرم با خواص ويسكوالاستيك
692
شبيه سازي بلاكينگ كدينگ با نرم افزار مطلب
693
شبيه سازي بلورينگي HDPE به روش مونت‏كارلو
694
شبيه سازي به روش برشي و مباحث مرتبط
695
شبيه سازي به روش خطوط جريان در مخازن شكافدار باشكافهاي گسسته
696
شبيه سازي به كارگيري ICD جهت افزايش بهره وري در فرآيند SAGD در يك سيستم يكپارچه
697
شبيه سازي به كمك ‍‍CFDهيدروسيكلون جداكننده آب و كك پتروشيمي جم
698
شبيه سازي بهبود يافته فرآيند احتراق همراه با ريزش ثقلي جهت ازدياد برداشت نفت سنگين
699
شبيه سازي بهره برداري هماهنگ از آبهاي سطحي و زيرزميني با مطالعه موردي زير حوضة زاينده رود
700
شبيه سازي بهره وري نيروي انساني در پروژه هاي ساخت با استفاده از يكپارچه سازي رويكرد شبيه سازي پويايي سيستم و مدلسازي عامل محور
701
شبيه سازي بهينه سازي چند منظوره براي مديريت منابع و مصارف آب با استفاده از – الگوريتم فراكاوشي NSGA-II(مطالعه موردي: سدهاي حوضه گاماسياب)
702
شبيه سازي بهينه سازي در بهره برداري بهينه از حجم كنترل سيلاب در سيستم هاي چند مخزنه
703
شبيه سازي بوژي باري سه تكه روسي رفتار ديناميكي آن در شرايط مختلف خط
704
شبيه سازي بينايي به كمك شبكه هاي عصبي
705
شبيه سازي بيو ديزل همراه با توليد كربنات گليسرول
706
شبيه سازي پارامترهاي تشكيل دهنده يك ساختمان هوشمند و نمايش تغييرات آنها با كمك نر افزار Matlabسيستم هاي سرمايشي - گرمايشي، نور
707
شبيه سازي پارامترهاي تشكيل دهنده يك ساختمان هوشمند و نمايش تغييرات آنها با كمك نرم افزار Matlab﴿سيستم هاي سرمايشي - گرمايشي ، نور
708
شبيه سازي پارامترهاي هيدروديناميكي ستون استخراج با استفاده از روشهاي هوشمند
709
شبيه سازي پارامترهاي يك ميدان هيدروآربوري شكافدار و ارائه يك مدل تعاملي جهت تعيين سناريوي تزريق و برداشت مناسب در راستاي مديريت مخزن
710
شبيه سازي پاسخ آشكار ساز GIEGER MULLER غوطه ورشده در آب به رادون و دختران با استفاده از كد MCNPX و بهينه سازي پارامترهاي آن , MCNPX simulation of the response of geiger muller detector soaked in water to radon and progeny and optimize parameters
711
شبيه سازي پاسخ دهي آشكارساز نوترون هاي حرارتي با استفاده از كد ان سي ان پي
712
شبيه سازي پاشش سوخت و احتراق در يك موتور دوار پيستوني جديد
713
شبيه سازي پالايشگاه نفت ﴿ برج هاي اتمسفر يك و خلاء﴾
714
شبيه سازي پايداري چاه ديواره چاه داراي شيل و مقايسه با نتايج آزمايشگاهي
715
شبيه سازي پترن تشعشعي انتن در مجاورت زمين دولايه و دي الكتريك مدفون در ان به روش FDTD
716
شبيه سازي پترن تشعشعي انتن ديپل در مجاورت زمين دو لايه و دي الكتريك مدفون در ان به روش FDTD
717
شبيه سازي پخت تاير به روش عددي
718
شبيه سازي پديده over flash back در خطوط انتقال 230 و 400 كيلوولت با استفاده از نرم افزار EMTP
719
شبيه سازي پديده ارتعاشات ناشي از گردابه هاي نامتقارن حول يك سيلندر دو بعدي
720
شبيه سازي پديده اسلاشينگ در مخازن به روش عددي
721
شبيه سازي پديده انتشار در خطوط انتقال
722
شبيه سازي پديده انتشار و انعكاس موج فشار و جريان خون در درخت شرياني انسان و يافتن نرخ ضربان بهينه از لحاظ توان پالسي قلب با استفاده از مدل گسترده الكتريكي
723
شبيه سازي پديده برگشت فنري ورقهاي جوش دوخت TWB در يك قالب …U شكل
724
شبيه سازي پديده پراكندگي القايي بريلوئين
725
شبيه سازي پديده پلاكت خون به روش Dissipative particle Dynamics
726
شبيه سازي پديده تخليه جزئي توسط نرم افزار MATLAB جهت آموزش دانشجويان
727
شبيه سازي پديده تشكيل لخته به روش ديناميك استهلاكي ذره منفرد
728
شبيه سازي پديده فرورزنانس
729
شبيه سازي پديده فرورزنانس در ترانسفورماتورهاي سه فاز و بررسي حالت هاي وقوع و كاهش آن در شبكه
730
شبيه سازي پديده كاويتاسيون بر روي پروانه و مقايسه ضرايب عملكرد آن
731
شبيه سازي پديده كاويتاسيون به روش عددي DPD
732
شبيه سازي پديده هاي ترمو مكانيكي و متالورژيكي فولاد AP1- X70 در حين تغيير شكل گرم
733
شبيه سازي پراكندگي چند گانه نور درون كولوئيد نانو ذرات
734
شبيه سازي پراكندگي و تضعيف فوتوني در تصويربرداري SPECT به روش مونت كارلو
735
شبيه سازي پردازشگر گفتار در سيستم كاشت حلزوني چند كاناله به روش CIS و FAME
736
شبيه سازي پردازشگر مركب نوري الفباي فارسي
737
شبيه سازي پردازشگر نوري
738
شبيه سازي پرده هاي خورشيدي به همراه سلول هاي فوتوولتائيك كمكي براي تأمين مصارف يك واحد مسكوني و ذخيره سازي آن به كمك باتري
739
شبيه سازي پرواز موشك
740
شبيه سازي پرواز هواپيما (ناوبري)
741
شبيه سازي پروتز گوش با استفاده از روش پردازشي CIS و مقايسه عملي آن با پروتز Combi40+
742
شبيه سازي پروتكل PPP
743
شبيه سازي پروتكل TCP
744
شبيه سازي پروتكل X.52 با SLAM
745
شبيه سازي پروتكلهاي شبكه هاي محلي LAN
746
شبيه سازي پروسه جوشكاري اتصال T شكل با روش المان محدود
747
شبيه سازي پروسه هاي غيرخطي
748
شبيه سازي پلاسما با لايه دي الكتريك در جت پلاسماي فشار اتمسفر
749
شبيه سازي پلاسماي آرگون در يك بعد به روش ذره در سلول
750
شبيه سازي پلاسماي غير ماكسولي و نقش نوفه در حالت هاي شبه تعادلي
751
شبيه سازي پلوم پشت موشك
752
شبيه سازي پليمرهاي دو بعدي
753
شبيه سازي پليمريزاسيون دوغابي اتيلن انجام شده با كاتاليزورهاي زيگلر-ناتا به روش مونت كارلو
754
شبيه سازي پليمريزاسيون كئوردينانسيوني در حضور عامل انتقال به زنجير برگشت پذير
755
شبيه سازي پنهان نگاري در حوزه مكان بر اساس روش پيمانه اي
756
شبيه سازي پيچك هاي بزرگ جريان متلاطم لايه ي مرزي جو و دريا در ناحيه ي شمال خليج فارس و مطالعه ي مشخصه هاي فيزيكي
757
شبيه سازي پيچه سه بعدي گرماي القايي در حالت پايا
758
شبيه سازي پيرسازي آلياژ Ti-Al به روش ديناميك مولكولي
759
شبيه سازي پيش بيني كوره هاي آلومينوم با شبكه هاي عصبي
760
شبيه سازي پيل سوختي اسيد جامد با الكتروليت CsH2PO4
761
شبيه سازي پيل سوختي اسيد جامد با الكتروليت CsHSO4 با دماي بهينه
762
شبيه سازي پيل سوختي ميكروبي دومحفظه اي با الكتروليت نافيون
763
شبيه سـازي تأثير استفاده از نانو - ميكرو آرايه ي كروي بر رفتار بازتابندگي لايه ي ضدبازتاب مورد كاربرد در سلول خورشيدي CIGS
764
شبيه سازي تأثير ضخامت و زبري سطح لايه جاذب بر بازده سلول هاي خورشيدي كالكوپيريتي
765
شبيه سازي تأثير عوامل هوشمند در بهبود شاخصهاي چابكي در نظام JIT
766
شبيه سازي تئوري هاي مختلف تماسي ميكرو / نانوذرات استوانه اي جهت كاربرد منيپوليشن در محيط‌هاي مختلف بيولوژيكي
767
شبيه سازي تابع توزيع اندازه قطرات باران و اثرات آن بر انتشار امواج الكترومغناطيسي
768
شبيه سازي تاثير CT بر سيگنالهاي ورودي به رله هاي ديجيتال
769
شبيه سازي تاثير STATCOM در متعادلسازي بار راه آهن برقي
770
شبيه سازي تاثير امواج صاعقه بر هماهنگي عايقي و حفاظت پيتهاي فشار قوي به كمك نرم افزار EMTP
771
شبيه سازي تاثير باد در طراحي فرم فضاهاي باز شهري با هدف بهبود شرايط آسايش محيطي ( نمونه موردي : محله سنگلج تهران )
772
شبيه سازي تاثير پارامترهاي مختلف بر اعوجاج حاصل از جوشكاري با روش GMAW
773
شبيه سازي تاثير جريان هوا بر راحتي حرارتي و دماي ريز اقيلم
774
شبيه سازي تاثير حضور شبكه جمع كننده جريان نشتي در كاهش ميزان جريان نشتي در شبكه راه آهن برقيDC
775
شبيه سازي تاثير حضور شبكه جمع كننده جريان نشتي در كاهش ميزان جريانشبيه سازي تاثير حضور شبكه جمع كننده جريان نشتي در كاهش ميزان جريان
776
شبيه سازي تاثير دمش گاز آرگون بر الگوي جريان مذاب و وضعيت سطح آزاد در تانديش ريخته گري مداوم
777
شبيه سازي تاثير دور همزن بر محيط شناورسازي با استفاده از نرم افزارفلوينت
778
شبيه سازي تاثير رفتار بادبربرخي اثرات رسوبگذاري روي سطوح مختلف (درآزمايشگاه )
779
شبيه سازي تاثير عميق نفوذ، ژيشروي و سرعت خطي بر نبروهاي ماشين كاري در ماشين تراش با نرم افزار DEFORM-3D
780
شبيه سازي تاثير محيط هاي با رفتار غيرخطي بر الگوي انتشار امواج فراصوت شدت بالا در مكانيزم HIFU
781
شبيه سازي تاثيرپذيري ديناميك تسليحات هوا به زمين
782
شبيه سازي تاير هوشمند به منظور تخمين ضريب اصطكاك و تحليل ارتباط آن با پارامترهاي متغير تاير
783
شبيه سازي تبادل گاز موتور تزريق مستقيم پرخوران سه سمبه Ford Ecoboost 1L در حالت تمام بار و صحه گذاري آن
784
شبيه سازي تبخير قطره سوخت چندجزئي با استفاده از ترموديناميك پيوسته
785
شبيه سازي تبديل سه تايي متان به گاز سنتز
786
شبيه سازي تبديل ميدان ناحيه نزديك آنتن به ميدان ناحيه دور در دستگاه استوانه اي
787
شبيه سازي تجربي و تئوريك سيلاب زني مغزه هاي نفتي در تزريق غير امتزاجي و امتزاجي
788
شبيه سازي تجزيه ناهمگن مايع چندجزئي در بستر كاتاليستي
789
شبيه سازي تجمع مولكولي و نقش آن در انتقال فاز
790
شبيه سازي تجهيزات فرآيند توليد E-PVC در محيط نرم افزار LAB RIEW و كنترل آن به وسيله PLC
791
شبيه سازي تجهيزات فرآيند توليد EPVC در محيط نرم افزار LABVIEW و كنترل آن بوسيله PLC
792
شبيه سازي تحت وب زمانبند پردازنده
793
شبيه سازي تحليلي و عددي هسته سلول تحت آزمايش مكش ميكروپيپت
794
شبيه سازي تحليلي و عددي هسته سلول تحت آزمايش مكش ميكروپيپت
795
شبيه سازي تخضيص كانال در شبكه هاي تلفن سيار با استفاده از سيستمهاي فازي
796
شبيه سازي تخليه آب از مخزن توسط نرم افزار FLUENT
797
شبيه سازي تخمين كانال
798
شبيه سازي تخمين كانال
799
شبيه سازي تداخل امواج شوك و گردابه با تاكيد بر روش هاي TVD
800
شبيه سازي ترابرد الكترون ها در ترانزيستورهاي ماسفت با استفاده از روش مونت كارلو
801
شبيه سازي ترابرد الكترون هاي نسبيتي و پروتون هاي پرانرژي در همجوشي به روش اشتعال سريع با استفاده از كد MCNP
802
شبيه سازي ترادبرد الكترود و فوتون در ماده و كاربرد آن در دوزيمتري راديوتراپي
803
شبيه سازي تراست روتور هليكوپتر ﴿با استفاده از روش Lock﴾
804
شبيه سازي تراشه سوئيچينگ توسط VHDL
805
شبيه سازي ترافيك شهري براي شبكه بين خودرويي VANET
806
شبيه سازي ترافيك شهري براي شبكه بين خودرويي VANET
807
شبيه سازي ترافيك يك سيستم محلي EWSE
808
شبيه سازي ترافيكشهري براي شبكه بين خودرويي vanet
809
شبيه سازي ترافيكي شبكه تلفن سيار ( به همراه يك فلاپي )
810
شبيه سازي ترافيكي شبكه تلفني
811
شبيه سازي ترافيكي مكالمات در يك مركز محلي ...
812
شبيه سازي ترافيكي مكالمات دريك مركز محلي اس 12
813
شبيه سازي ترانزيستور MOS با استفاده از روش Drift - Diffusion
814
شبيه سازي ترانزيستور اثر ميداني با ساختار اكسيد روي براي استفاده به عنوان حسگر زيستي
815
شبيه سازي ترانس جريان
816
شبيه سازي ترانسفورماتور تك فاز توسط برنامه MAXWELL
817
شبيه سازي ترانسفورماتور ولتاژ و بررسي پديده فرورزنانس روي آن
818
شبيه سازي ترسيب نمك هاي معدني بر جداره چاه گاز طبيعي
819
شبيه سازي تركيبي فرايندهاي جوشكاري، هايدروتست و كوئنچينگ لوله ها به منظور بررسي تنش هاي پسماند به كمك روش اجزاء محدود
820
شبيه سازي تركيبي يك بعدي دو فازي مخازن نفت شني و تطبيق آن با نتايج Tube Slim
821
شبيه سازي ترمزگيري قطار و كاهش نيروي بين واگن ها
822
شبيه سازي ترموديناميكي آهنگري داغ
823
شبيه سازي ترموديناميكي سيستم تركيبي پيل سوختي اكسيد جامد و ميكروتوربين گاز
824
شبيه سازي ترموديناميكي سيكل موتور احتراق داخلي چهار زمانه SI با كمك نرم افزار EES
825
شبيه سازي ترموديناميكي ميكسر فولادسازي
826
شبيه سازي ترموديناميكيي فرآيند تبديل مات مس
827
شبيه سازي ترمومكانيكال فرانيد نورد گرم شمش فولادي AISI 4140
828
شبيه سازي ترموهيدروليكي جريان سيال و انتقال حرارت اطراف دسته ميله هاي سوخت راكتور آبي تحت فشار (PWR) و بررسي اثر شبكه هاي نگه دارنده ي دسته ميله ي سوخت
829
شبيه سازي ترموهيدروليكي قلب راكتورهاي با سوخت كروي و آناليز اقتصادي اين راكتور
830
شبيه سازي ترموهيدروليكي و تعيين ضريب انتقال حرارت و نقطه داغ يك راكتور آب سنگين با سوخت غناي پايين
831
شبيه سازي ترمينال كانتينر مدل صف جكسون در بندر عباس
832
شبيه سازي تزريق بخار آب/پروپان جهت ازدياد برداشت در يك مخزن نفت سنگين
833
شبيه سازي تزريق رزين در محيط متخلخل به روش VIP
834
شبيه سازي تزريق گاز امتزاجي و غيرامتزاجي در مخازن نفتي با استفاده از شبيه ساز تجاري
835
شبيه سازي تزريق همزمان آب و گاز در يك مخزن كربناته نفتي
836
شبيه سازي تست برخورد بر روي كاميون بنز 2624 بر مبناي استاندارد ECE.R29
837
شبيه سازي تست برخورد و اصلاح شاسي خودروي ميني ايرانيان
838
شبيه سازي تست رول اور اتوبوس 0457 و بهينه سازي سازه آن
839
شبيه سازي تست هاي آزمايشگاهي PVT با روش هاي تصحيح شده ي محاسبات تعادلي بخار-مايع
840
شبيه سازي تشخيص حضور جسم متحرك از پشت مانع و از فاصله نزديك توسط رادار باند باريك.
841
شبيه سازي تشخيص نقص در بلوك هاي منطقي قابل برنامه ريزي FPGA
842
شبيه سازي تشديد مدهاي گالري نجوايي در بيوحسگرهاي مينياتوري اپتيكي
843
شبيه سازي تشديدگرهاي ناپايدار براي ليزر ديسك نازك
844
شبيه سازي تشعشع آنتن دوقطبي در مجاورت استوانه دي الكتريك
845
شبيه سازي تشكيل پرتونانوخوشه هاي اتمي در اثر فرآيند انبساط فراصوتي گاز در عبور از نازل
846
شبيه سازي تشكيل ترك انجمادي درفرآيند جوشكاري قوس تنگستني گازي فولاد زنگ نزن AISI310s
847
شبيه سازي تشكيل رسوبات معدني در چاه هاي نفتي
848
شبيه سازي تصادف واگن مسافربري پرسرعت آلمان شرقي با ديوار صلب بر اساس استاندارد 15227 EN
849
شبيه سازي تصادفي براي توليد بازه هاي احتمالاتي متغيرهاي جريان (فشار و درجه اشباع) مبتني بر آناليز عدم قطعيت
850
شبيه سازي تصادفي زمين لرزه هاي حوزه نزديك با نگرش عملكردي
851
شبيه سازي تصفيه آب و روغن با روش انعقادسازي الكتريكي به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
852
شبيه سازي تصوير برداري سي تي اسكن CT و تشخيص عوامل موثر بر كيفيت تصوير
853
شبيه سازي تطبيقي كامل-كاهش مرتبه نفت سياه براي جابجايي دوفازي آب و نفت
854
شبيه سازي تطبيقي كامل-كاهش مرتبه نفت سياه براي جابجايي دوفازي آب و نفت
855
شبيه سازي تعاول و ترابرد خودساز گارپلاسماي توكامك در حوزه زمان = [شبيه سازي ترابرد و تعاول پلاسماي توكامك دماوند در حوزه زمان ]
856
شبيه سازي تعمير قالب مسي ريخته گري پيوسته فولاد به روش فرآيند اطوكاري
857
شبيه سازي تعيين رشد قابليت اطمينان در نمونه هاي ترك دار تحت واماندگ خستگي
858
شبيه سازي تغيير شكل بافت نرم در سيستم هاي هپتيكي با استفاده از شبكه عصبي سلولي
859
شبيه سازي تغيير شكل پرزفرش دستباف تحت بار فشاري
860
شبيه سازي تغيير شكل پرزفرش دستباف تحت بار فشاري
861
شبيه سازي تغيير شكل گلبول قرمز خون در رگ هاي خوني و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
862
شبيه سازي تغيير شكل گلبول قرمز خون در رگ هايي با گرفتگي و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
863
شبيه سازي تغيير شكل و بررسي ريز ساختاري آلياژ A 356 آلومينيوم در اكستروژن داغ با استفاده از روش اجزا محدود
864
شبيه سازي تغيير شكل و شكست امواج گروهي به كمك روش VOF
865
شبيه سازي تغيير كاربري زمين در تهران
866
شبيه سازي تغيير كاربري زمين در شمال ايران
867
شبيه سازي تغييرات ريزساختار آلياژ قلع - آنتيموان ناشي از تغيير شكل پلاستيكي شديد و آنيل پس از آن
868
شبيه سازي تغييرات غلظت كلر باقيمانده در خط انتقال آب
869
شبيه سازي تغييرات كشش نخ تار بر روي ماشين بافندگي
870
شبيه سازي تغييرشكلهاي ناشي از جوش اصطكاكي اغتشاشي براي ورقهاي آلياژ آلومينيومي 5083H118
871
شبيه سازي تغييرمكان دندان به كمك تئوري نوسازي استخوان و روش المان محدود
872
شبيه سازي تفكيك گرماي سه فازي ﴿آب، نفت، گاز﴾ در تاسيسات سطح الارضي نفت خام
873
شبيه سازي تقطير نفت خام با استفاده از نرم افزار Aspen Hysys [اسپن هايسيس]
874
شبيه سازي تك ناحيه‌اي موتور ديزل
875
شبيه سازي تكامل ريز ساختار در چدن نشكن يوتكتيك
876
شبيه سازي تكثيركننده هاي الكتروني نانو
877
شبيه سازي تكنولوژي Frame relay در شبكه هاي Wan با استفاده از نرم افزارPacket Tracer
878
شبيه سازي تلفات حرارتي و ارزيابي عملكرد ترانسديوسر تانپبلز
879
شبيه سازي تلفيقي منابع آب سطحي و زيرزميني با استفاده از روش پويايي سيستم ﴿مطالعه موردي: سد طالقان﴾
880
شبيه سازي تمايز بافت در حين ترميم شكستگي در استخوان
881
شبيه سازي تميزكاري چاه با سيستم هوشمند فازي
882
شبيه سازي تنش هاي پسماند در سازه هاي جوشكاري شده از جنس آلومينيم
883
شبيه سازي تنش و پيش بيني ترك سرد در ريخته گري تبريد مستقيم آلياژ آلومينيوم
884
شبيه سازي تنشهاي پسماند جوشي و ناحيه HAZ در سوپرآلياژهاي پايه نيكل با درنظر گرفتن تغييرات فازي
885
شبيه سازي تنظيم آب در سيستم چند سدي زاينده رود، كوهرنگ و چشمه لنگان
886
شبيه سازي تهويه طبيعي سالن هاي صنعتي با انرژي خورشيدي با استفاده از نرم افزار Fluent
887
شبيه سازي تهويه مطبوع طبيعي در ساختمان هاي بومي مناطق گرم و خشك با هدف اصلاح پارامترهاي موثر
888
شبيه سازي تهويه ي يك سالن در حالت سه بعدي با استفاده از دودكش خورشيدي
889
شبيه سازي توأمان جريان سيال و ژئومكانيك براي تعيين توزيع تنش و فشار منفذي در عمليات حفاري
890
شبيه سازي توازن بار محاسباتي در سيستم خوشه اي ناهمگن براي پردازش تصوير
891
شبيه سازي توام سخت افزار و نرم افزار
892
شبيه سازي توپك راني در خطوط انتقال گاز با استفاده از نرم افزار OLGA
893
شبيه سازي توربوژنراتوربا استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
894
شبيه سازي توربين گازي آزمايشگاه ترموديناميك با نرم افزار EES
895
شبيه سازي توربين هاي توان بالا با توجه به اطلس باد ايران و انتخاب سه مدل برتر براي ايران
896
شبيه سازي توربين و‍ ‍ژنراتور سنكرون آهنرباي دايم در نيروگاه بادي
897
شبيه سازي توزيع حرارت و شوري در مخزن سد پانزده خرداد توسط مدل دو بعدي CE-QUAL-W2
898
شبيه سازي توزيع دز چشمه 103pdدرفانتوم آب باكدM c N p
899
شبيه سازي توزيع دز در سيستم پرتودهي 136 - IR باكد MCNP و مقايسه نتايج بادزيمتري تجربي
900
شبيه سازي توزيع دزچشمه اي I125درفانتوم آب وبافت نرم با استفاده از كد MCNP
901
شبيه سازي توزيع دما در تختال فولاد قبل از نورد نهايي
902
شبيه سازي توزيع دما در كفشك ترمز قطار با مدلسازي عددي
903
شبيه سازي توزيع ميدان الكتريكي مقره هاي پليمري با استفاده از روش المان محدود
904
شبيه سازي توزيع هاي پايدار ملايم شده
905
شبيه سازي توليد امواج تراهرتز به روش يكسوسازي نوري در نيم هرسان اهاي الكترو- نوري يقثقثق
906
شبيه سازي توليد برق بوسيله كايت
907
شبيه سازي توليد هماهنگ دوم
908
شبيه سازي توليد هيدروژن در ميكروراكتورها
909
شبيه سازي توليد و طراحي اندازه نانو مواد با فرآيند ذرات از محلول فوق بحراني اشباع گازي
910
شبيه سازي تيتراسيون هاي رسوبي با استفاده از الكترود شيشه اي PH
911
شبيه سازي جابجايي آزاد حول استوانه افقي در نرم افزار FLUENT
912
شبيه سازي جابجايي آزاد حول استوانه قائم توسط نرم افزار Fluent
913
شبيه سازي جابجايي آزاد نانو سيال در محفظه پر شده با محيط متخلخل و بررسي تاثيرات جانمايي و شكل منبع هاي سرد و گرم بر روي بهبود انتقال حرارت
914
شبيه سازي جابجايي امتزاجي در محيط متخلخل با استفاده از مدل شبكه اي
915
شبيه سازي جابجايي مغناطيس با استفاده از تصوير برداري تشديد مغناطيس هسته اي
916
شبيه سازي جابجايي مغناطيسي با استفاده از تصوير برداري تشديد مغناطيسي هسته اي
917
شبيه سازي جابه جايي آزاد بر روي سه سليندر موازي در آرايش افقي توسط نرم افزارFLUENT
918
شبيه سازي جامع شبكه هاي برق
919
شبيه سازي جداسازي در ميكروكانال توسط نرم افزار
920
شبيه سازي جداسازي گازها به وسيله سانتريفيوژ گازي
921
شبيه سازي جذب انرژي توسط فوم آلومينيومي
922
شبيه سازي جذب انرژي خورشيدي در كف ساختمان و تاثير آن در دماي داخل ساختمان
923
شبيه سازي جذب سطحي دي اكسيدكربن در راكتور بستر سيال
924
شبيه سازي جذب سولفيد هيدروژن در راكتور بستر آكنده اكسيد روي
925
شبيه سازي جريان آرام توسعه يافته داخل كانال با مقطع مستطيلي با نرم افزار فلوئنت
926
شبيه سازي جريان آشفته بوسيله روش شبكه بولتزمن
927
شبيه سازي جريان اسلاري در لوله و بررسي ميزان ته نشيني
928
شبيه سازي جريان اطراف ايرفويل و بررسي ارتعاشات فلاتر ايرفويل وسكوالاستيك
929
شبيه سازي جريان اطراف يك لوله پيتوت درون خط لوله گاز و محاسبه ضريب تصحيح دبي به صورت عددي
930
شبيه سازي جريان القايي آشكارساز نيمرسانا با استفاده از نرم افزار comsol
931
شبيه سازي جريان با در يك اكسترودرسيال غيرنيوتني رقيق برشي
932
شبيه سازي جريان پالسي خون درون مجراي الاستيك داراي گرفتگي در حضور ميدان مغناطيسي
933
شبيه سازي جريان تراكم پذير در ديفيوزر به وسيله نرم افزار فلوئنت
934
شبيه سازي جريان تراكم پذير دو بعدي بين پره هاي توربين بكمك نرم افزار Fluent
935
شبيه سازي جريان تراكم ناپذير آرام و انتقال حرارت جابجايي در لوله چرخان
936
شبيه سازي جريان جابجايي آزاد حول استوانه در يك نانوسيال
937
شبيه سازي جريان چهارفازي در اطراف دهانه چاه با استفاده از شبكه بندي بي سازمان ناهمسانگرد
938
شبيه سازي جريان حركت بيماران در بخش اورژانس و تخمين زمان انتظار مبتني بر وضعيت سيستم و درجه بحراني بودن بيمار
939
شبيه سازي جريان حول ايرو فويل جاكوفسكي
940
شبيه سازي جريان حول بال ايرفويل
941
شبيه سازي جريان حول بالگرد در حضور روتور
942
شبيه سازي جريان حول كاياك به كمك نرم افزار CFX و ساخت شناور مدل كاياك-كاتاماران
943
شبيه سازي جريان حول كره
944
شبيه سازي جريان حول يك هواپيماي مسافر بري و بررسي اثرات پيشرانش توزيع شده در نيروي پسا
945
شبيه سازي جريان خون داخل مويرگ مغز به همراه انتقال جرم به بافت توسط روش تركيبي شبكه بولتزمن - ديناميك ذره استهلاكي
946
شبيه سازي جريان خون در شريان كاروتيد با در نظر گرفتن اندر كنش سازه و سيال
947
شبيه سازي جريان خون در عروق
948
شبيه سازي جريان خون در يك شريان داراي انحنا و گرفتگي
949
شبيه سازي جريان خون درون ميكرورگ ها با در نظر گرفتن گلبول هاي قرمز و سفيد با استفاده از روش شبكه بولتزمن
950
شبيه سازي جريان خون ضرباني در رگ انعطاف پذير به روش شبكه ي بولتزمن و بررسي اثر پارامترهاي مختلف
951
شبيه سازي جريان داخلي به كمك روش حجم محدود
952
شبيه سازي جريان در بستر ها ي پر شده با استفاده از روش شبكه بولتز من
953
شبيه سازي جريان در بسترهاي پر شده با استفاده از مدل شبكه بولتزمن
954
شبيه سازي جريان در پمپ قلبي به روش ديناميك ذرات هموار
955
شبيه سازي جريان در توربين پلتون
956
شبيه سازي جريان در حوضچه ته نشيتي با در نظر گرفتن توزيع آشفتگي در توده سيال مدل ﴿K-E )
957
شبيه سازي جريان در كانال تحتاني سد سردشت
958
شبيه سازي جريان در كانال تحتاني سد سردشت آذربايجان
959
شبيه سازي جريان در مصب ها با در نظر گرفتن توام جزر و مد و گراديان جرم مخصوص ناشي از غفلت نمك مطالعه موردي مصب بهمنشير
960
شبيه سازي جريان در هندسه هاي با ابعاد ميكرو با استفاده ازروش شبكه بولتز من
961
شبيه سازي جريان درون تانديش خط ريخته گري پيوسته
962
شبيه سازي جريان دو فاز بخار-مايع حول پروفيل پره توربين بخار
963
شبيه سازي جريان دوفازي آشفته گاز و سيال غيرنيوتني در رژيم جريان لخته اي
964
شبيه سازي جريان دوفازي مايع-گاز رژيم حبابي و لخته اي در لوله عمودي
965
شبيه سازي جريان رودخانه پلاسجان تحت تأثير تغييرات اقليمي با استفاده از مدل WetSpa
966
شبيه سازي جريان سه بعدي اطراف يك جسم در حركت عمومي
967
شبيه سازي جريان ﴿سه بعدي﴾ داخل سيلندر همراه با ديسكهاي چرخان حفره دار به كمك نرم افزار FLUENT
968
شبيه سازي جريان سه بعدي در رانرتوربين هاي فرانسيس مختلط
969
شبيه سازي جريان سيار در سيكلون واسطه سنگين
970
شبيه سازي جريان سيال از فيلتر هاي فلزي فومي
971
شبيه سازي جريان سيال اطراف پيك متحرك در لوله
972
شبيه سازي جريان سيال با كمك روش شبكمه بولتزمن و روش چند شبكه اي و استفاده از پردازش موازي
973
شبيه سازي جريان سيال به كمك روش شبكه بولتز من چند بلوكي
974
شبيه سازي جريان سيال تراكم پذير بااستفاده از روش شبكه ي بولتزمن
975
شبيه سازي جريان سيال تراكم پذير به روش شبكه بولتزمن روي مرز منحني
976
شبيه سازي جريان سيال توسط شبكه عصبي سلولي (CNN)
977
شبيه سازي جريان سيال حول نانوتيوب كربني با استفاده از نرم افزار لمپس
978
شبيه سازي جريان سيال در ابعاد ميكرو با اصلاح شرايط مرزي در روش شبكه بولتزمن
979
شبيه سازي جريان سيال در جك هيدروليكي با استفاده از نرم افزار ANSYS FLUENT
980
شبيه سازي جريان سيال در راكتور كاتاليستي بستر ثابت فرآيند احياء اكسيدهاي نيتروژن در حضور آمونياك
981
شبيه سازي جريان سيال در ستلر
982
شبيه سازي جريان سيال در شكستگي ها به روش شبكه بولتزمن
983
شبيه سازي جريان سيال در كانال هاي در ابعاد نانو با استفاده از نرم افزار لمپس
984
شبيه سازي جريان سيال در مخازن گاز ميعاني به منظور پيش بيني اثر تشكيل ميعانات بر شرايط توليد
985
شبيه سازي جريان سيال در يك سيكلون استرمان
986
شبيه سازي جريان سيال در يك طبقه كمپرسور گذر صوتي از يك توربين گاز صنعتي
987
شبيه سازي جريان سيال غير نيوتني با ويسكوزيته تابع دما در داخل كانال با مانع دايروي به روش شبكه بواتز من
988
شبيه سازي جريان سيال غير نيوتني حول استوانه هاي ثابت و متحرك با روش شبكه بولتزمن
989
شبيه سازي جريان سيال و انتقال گرما در قالب ريخته گري مداوم تختال
990
شبيه سازي جريان غير دائم تراكم پذير حول اجسام متحرك سه بعدي با استفاده از شبكه بي سازمان
991
شبيه سازي جريان گاز - جامد در نزديكي ديواره با استفاده از تئوري جنبشي جريان دانه اي
992
شبيه سازي جريان گاز در اتمايزر گازي
993
شبيه سازي جريان ماوراء صوت حول اجسام سه بعدي با در نظر گرفتن اثرات گاز داغ
994
شبيه سازي جريان مايع مغزي نخاعي (CSF) در هندسه ي سه بعدي مغز فردِ سالم و بيمار هيدروسفالي
995
شبيه سازي جريان متقابل استخراج نيكل توسط حلالي آلي D2EHPA
996
شبيه سازي جريان مخلوط هاي گازي در يك بستر از ذرات غير مستقر
997
شبيه سازي جريان مذاب و انجماد در سيستم ريخته گري مداوم تختال نازك فولاد
998
شبيه سازي جريان مذاب و انجماد در سيستم ريخته گري مداوم تختال نازك فولاد -
999
شبيه سازي جريان مذاب و توزيع آخال در كريستاليزاتور ريخته گري مداوم شمش برنج
1000
شبيه سازي جريان مواد و انتقال حرارت در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيوم 6061
بازگشت