<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
شاخص بهره وري مالمكوئيست با توابع فاصله ناپارامتري و رويكرد غير محدب
2
شاخص بهره وري مالمكوئيست در حضور داده هاي منفي : مطالعه موردي صنعت بيمه ايران
3
شاخص بي تقارني چگالي الكتروني براي توصيف كمي كايراليته
4
شاخص تاب آوري لرزه اي براي زيرساخت هاي حياتي و بررسي تاثير اجزاي اصلي و ثانويه برروي اين شاخص- مطالعه موردي پل بزرگراهي در يكي از شريانهاي حياتي شهر تهران
5
شاخص رانديك گراف ها و برخي وِيژگي هاي آن
6
شاخص سازي متغيرهاي اقتصادي با مباني اقتصاد مقاومتي در ايران (با بررسي اقتصادي از سال 1368 تا1391)
7
شاخص شناسي توسعه پايدار و انطباق آن با مناطق شهري (نمونه موردي: مناطق 5 و9 شهرداري مشهد
8
شاخص گذاري سري هاي زماني چندبعدي
9
شاخص مالمكوئيست با رويكرد تحليل پوششي داده ها
10
شاخص مالمكوئيست سراسري با رويكرد تحليل پوششي داده ها
11
شاخص هاي ايمني و مديريت ريسك در راه آهن ايران و كشورهاي پيشرو
12
شاخص هاي توانايي فرآيند چند متغيره با استفاده از تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي
13
شاخص هاي جامعه اسلامي براساس تفسير الميزان و في ضلال القران سيد قطب
14
شاخص هاي جهاني شدن اقتصاد و موقعيت ايران
15
شاخص هاي جهاني شدن اقتصاد و موقعيت ايران
16
شاخص هاي رشد و استقرار گياه ني معمولي در خاك هاي آلوده به مواد نفتي در حضور عصاره ي جلبك دريايي و قارچ هاي مايكوريزا
17
شاخص هاي روش عرفاني شاه نعمت الله ولي كرماني در تفسير قرآن
18
شاخص هاي طراحي و توليد در ترازوهاي الكترونيكي "
19
شاخص هاي عدالت محوري در اسلام و حقوق بين الملل بشر
20
شاخص هاي فراز و فرود تمدن از منظر قرآن كريم با روش تحليل محتواي كيفي
21
شاخص هاي فرهنگي در ايران
22
شاخص هاي قابليت فرآيند چند متغيره با ثبات در حضور خطاي ابزار اندازه گيري و بررسي تاثير خطاي اندازه گيري بر مقادير اين شاخص ها
23
شاخص هاي كارايي فرايند
24
شاخص و چند جمله اي همبند خروج از مركز برخي نانو ساختارها
25
شاخص‌هاي ارزيابي آسيب پذيري مطالعات راه‌ها از منظر پدافند غيرعامل
26
شاخص‌هاي كاني‌شناسي پلاژيوكلاز و كلينوپيروكسن در گابروها و آنورتوزيت‌هاي توده نفوذي كالكافي (شمال شرق انارك، استان اصفهان، ايران مركزي)
27
شاخصگذاري داده‌ خط سير اشياء متحرك در شبكه راه ها
28
شاخصه هاي اخلاقي گروه هاي مرجع
29
شاخصه هاي حكومت موفق از ديدگاه اميرمؤمنان علي (ع) با تكيه بر نهج البلاغه
30
شاخصه هاي روش تربيتي مبتني بر دعا در صحيفه سجاديه
31
شاخصه هاي شعر،نقد،تحليل وبررسي آن درشعرنو
32
شاخصه هاي صحنه اي در معماري مسكوني قاجار
33
شاخصه هاي كالبدي تاثيرگذار بر هم فازي با زمان در فازهاي تاريخي يزد
34
شاخصه هاي موثر بر مطلوبيت فضايي مركز كودكان بي سرپرست با رويكرد ارتقاي سطح بهزيستي روانشناختي بر مبناي الگوي ريف
35
شاخصه‌هاي اقتصاد مقاومتي از ديدگاه امام علي (ع) با تأكيد بر نهج‌البلاغه
36
شاخصه‌هاي تفسير اخلاقي قرآن از ديدگاه آيت الله جوادي آملي با تاكيد بر تفسير تسنيم
37
شاخصه‌هاي موثر در انتقال پيام تصويري با تاكيد بر فرهنگ ديداري
38
شاخصهاي اساسي بازيگري عروسكي و بازي صحنه
39
شاخصهاي پايداري و ارزيـابي ساختمـان ها با رويـكرد توسـعه پايـدار
40
شاخه كار و دانش در نظام جديد متوسطه
41
شاخه هاي جواب هاي مثبت در رده اي از معادلات p -لاپلاسين
42
شادكامي (بهزيستي روان شناختي ) در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر در سال 1391
43
شادكامي و سبك هاي مقابله با استرس
44
شادكامي و عوامل مرتبط با آن از نظر روانشناسان و منابع اسلامي
45
شادي در قرآن و روايات
46
شادي ممدوح و مذموم از ديدگاه آيات و روايات
47
شادي و عوامل شادي آفرين در اسلام
48
شادي و غم از ديدگاه قرآن و حديث
49
شادکامی
50
شار روي ساختار()Spin
51
شار گرما جنبشي محسوس جو-اقيانوس: محاسبه و تاثير پارامترهاي فيزيكي
52
شارژ بي سيم خودروهاي الكتريكي
53
شارژ بي سيم ماشين هاي الكتريكي
54
شارژ خودروهاي الكتريكي در ايستگاههاي تعويض باتري با در نظر گرفتن امنيت شبكه
55
شارژ ماشين هاي بي سيم پويا
56
شارژ ميكروكنترلري با قابليت كنترل جريان
57
شارژر بي سيم به روش كوپل خازني
58
شارژر قابل حمل تلفن همراه با استفاده از صفحات فتوولتائيك
59
شارژرهاي بي سيم و توپولوژي جبران خسارت
60
شارش گرما در مواد مركب و حل عددي معادله پواسون
61
شاسي خودرو
62
شالوده‌شكني دموكراسي استعلايي و تحليل گفتمان مردم‌سالاري ديني در ايران معاصر
63
شام آخر: (نمايشنامه )
64
شاه لير و بررسي 3 فيلم ساخته شده براساس اين نمايشنامه
65
شاه نعمت الله ولي
66
شاهدانه و فرآورده هاي آن
67
شاهرود به اعتيادگرايش زنان
68
شاهزاده هاشم تيغ بند پسر عبدالله، عبدالله پسر حمزه، حمزه پسر محمد حنيفه،محمد حنيفه پسر اميرالمومنين ﴿ع﴾
69
شاهنامه خواني در ايل بختياري
70
شاهنامه در ادب و فرهنگ بومي دشتستان
71
شاهنامه فردوسي سينماي هزارساله (بررسي و تحليل معادلهاي سينمائي در داستان رستم و سهراب )
72
شاهنامه فردوسي و اهميت آن
73
شاهنامه و متون حماسي در آثار باستاني پاريزي
74
شاهين مالت : FALCON MALTESE THE
75
شايستگي هاي امام علي عليه السلام در برابر غاصبان و مدعيان خلافت در منابع متقدم بر نهج البلاغه
76
شايسته سالاري در مديريت آموزشي
77
شايعه پراكني و راه¬هاي مقابله با آن در قرآن و سنت نبوي
78
شب
79
شب ادراري در كودكان
80
شب باراني ﴿نمايشنامه﴾
81
شب زنده داران
82
شب و وابسته هاي ان در شاهنامه فردوسي
83
شب و وابسته هاي ان در قران و مثنوي
84
شبانه روزي رفسنجان
85
شباهتها و تفاوتهاي ميان منطق فازي و نظريه احتمالات
86
شبستان ، مجموعه تفريحي شبانه كوه صفه
87
شبشصث
88
شبك هاي مورودي سيارMANET
89
شبكه
90
شبكه
91
شبكه
92
شبكه ///
93
شبكه NDN
94
شبكه NETWORK
95
شبكه WIMAX و استاندارد
96
شبكه WIMAX و استاندارد IEEE 208.61e پياده سازي و شبيه سازي ترافيك
97
شبكه اجتماعي
98
شبكه ادهاك
99
شبكه ادهاك
100
شبكه ارتباطات ماهواره اي محلي )domsat(
101
شبكه ارتباطي درس، استاد، دانشجو
102
شبكه اي كردن و پيوندزي مونومرهاي -Nوينيل پيروليدون )NVP(و2- هيدروكسي اتيل متاكريليت )HEMA(بر روي پالي اتيلن سبك توسط اشعه الكتروني جهت كاربردهاي بيولوژيكي
103
شبكه بر روي تراشه ﴿NOC﴾
104
شبكه بندي ادهاك سيار
105
شبكه بندي شهرداري
106
شبكه بي سيم ادهاك
107
شبكه بي سيم با غبار هوشمند
108
شبكه بيسيم بولوتوث
109
شبكه بين خودرويي ﴿ VANET )
110
شبكه بين خودرويي ﴿ VANET )
111
شبكه ثابت ارتباطات هوانوردي
112
شبكه حس گر بي سيم
113
شبكه حسگر بي سيم
114
شبكه حسگر بي سيم وكاهش مصرف انرژي در ان با استفاده از شبكه عصبي
115
شبكه حسگر بيسيم
116
شبكه حسگروسيستم هاي شبكه اي الحاقي
117
شبكه حسگري بيسيم
118
شبكه خصوصي مجازي باز
119
شبكه خصوصي مجازيVPN
120
شبكه در لينوكس
121
شبكه در لينوكس )NETWORK IN LINUX (
122
شبكه راديوئي ...
123
شبكه روي تراشه پويا ﴿Dynamic Net work On Chip )
124
شبكه سرورهاي شبكه امنيت سرورهاي شبكه
125
شبكه سنسور
126
شبكه سوئيچينگ ديجيتالي ...
127
شبكه صنعتي CAN - BUS و كاربرد آن
128
شبكه عصبي استوار و شناسايي داده پرت
129
شبكه عصبي فازي در تشخيص اثر انگشت
130
شبكه عصبي موجك
131
شبكه محلي بيسيم
132
شبكه محلي راديويي ساده
133
شبكه مدارس هوشمند در نظام آموزش و پرورش كشور: تبيين قابليت هاي توانمندساز مدارس هوشمند
134
شبكه مديريت سويچينگ مخابراتي ...
135
شبكه معنايي "قول" در قرآن كريم
136
شبكه معنايي اخلاق سيئه در قرآن
137
شبكه معنايي واژه خصومت در قرآن كريم
138
شبكه مفاهيم نيكوكاري در قرآن و روايات (كافي)
139
شبكه مفهومي عوامل مؤثر بر بهره‌وري نيروي كار مسلمان در قرآن كريم
140
شبكه موجك رشته‌ثابت بتا و كاربرد آن در بازشناسي تصاوير برش‌خورده
141
شبكه موردي
142
شبكه نسل بعدي )NGN(
143
شبكه ها
144
شبكه ها و تطابق در گراف
145
شبكه ها و تطابق در گراف
146
شبكه هاي Ad HOC
147
شبكه هاي ad- hoc مقدمه اي بر fanet
148
شبكه هاي Ad hoc و الگوريتم هاي آن
149
شبكه هاي Ad hoc والگوريتم هاي آن
150
شبكه هاي Ad HOC111
151
شبكه هاي adhocو شبكه هاي حسگر بي سيم
152
شبكه هاي GRID
153
شبكه هاي in
154
شبكه هاي NGN
155
شبكه هاي NGN
156
شبكه هاي wi-fi
157
شبكه هاي آي تي ام
158
شبكه هاي ابري
159
شبكه هاي ابري
160
شبكه هاي ابري
161
شبكه هاي اجتماعي
162
شبكه هاي اجتماعي
163
شبكه هاي اجتماعي .
164
شبكه هاي اجتماعي /
165
شبكه هاي اجتماعي مجازي
166
شبكه هاي اجتماعي و تأثير آن بر بازاريابي ايده
167
شبكه هاي اجتماعي وتاثير آنها در بازاريابي اينترنتي وتجارت الكترونيك
168
شبكه هاي ادهاك
169
شبكه هاي ادهاك و بي سيم
170
شبكه هاي ادهاك وامنيت در آنها
171
شبكه هاي انتقالي پاياي معادله شرودينگر غير خطي
172
شبكه هاي بي سيم
173
شبكه هاي بي سيم
174
شبكه هاي بي سيم
175
شبكه هاي بي سيم
176
شبكه هاي بي سيم
177
شبكه هاي بي سيم
178
شبكه هاي بي سيم
179
شبكه هاي بي سيم
180
شبكه هاي بي سيم
181
شبكه هاي بي سيم
182
شبكه هاي بي سيم
183
شبكه هاي بي سيم
184
شبكه هاي بي سيم
185
شبكه هاي بي سيم WI - FI
186
شبكه هاي بي سيم Wifa
187
شبكه هاي بي سيم Wi-Fi
188
شبكه هاي بي سيم WI-FI
189
شبكه هاي بي سيم Wi-Fi
190
شبكه هاي بي سيم حسگر
191
شبكه هاي بي سيم حسگر
192
شبكه هاي بي سيم محلي Wi-Fi
193
شبكه هاي بي سيم و امنيت آن
194
شبكه هاي بي سيم واي فاي
195
شبكه هاي بي سيم وايمكس
196
شبكه هاي بي سيمWi-Fi
197
شبكه هاي بيزي
198
شبكه هاي بيزي
199
شبكه هاي بيسيم
200
شبكه هاي بيسيم
201
شبكه هاي بيسيم
202
شبكه هاي بيسيم Wi- Fi
203
شبكه هاي بيسيم Wi-Fi
204
شبكه هاي بيسيم و امنيت در آن
205
شبكه هاي تابعي و فشرده سازي ها
206
شبكه هاي توري هوشمند smart grid net work [اسمارت گريد نت ورك]
207
شبكه هاي حس گر بي سيم
208
شبكه هاي حس گر بيسيم
209
شبكه هاي حسگر
210
شبكه هاي حسگر
211
شبكه هاي حسگر
212
شبكه هاي حسگر بدني و ارائه روشي براي كاهش مصرف انرژي در آنها
213
شبكه هاي حسگر بي سيم
214
شبكه هاي حسگر بي سيم
215
شبكه هاي حسگر بي سيم
216
شبكه هاي حسگر بي سيم
217
شبكه هاي حسگر بي سيم
218
شبكه هاي حسگر بي سيم
219
شبكه هاي حسگر بي سيم
220
شبكه هاي حسگر بي سيم ﴿پروژه ﴾
221
شبكه هاي حسگر بي سيم و الگوريتم مسيريابي
222
شبكه هاي حسگر بي سيم و امنيت آنها
223
شبكه هاي حسگر بيسيم
224
شبكه هاي حسگر بيسيم
225
شبكه هاي حسگر بيسيم (انتشار اطلاعات ، مسيريابي ،...)
226
شبكه هاي حسگر بيسيم در صنعت كشاورزي
227
شبكه هاي حسگر بيسيم وكاربردهاي آن
228
شبكه هاي حسگر و سيستم هاي شبكه اي الحاقي
229
شبكه هاي حسگر/
230
شبكه هاي حسگر//
231
شبكه هاي خصوصي مجازي
232
شبكه هاي دريافت كننده بي سيم
233
شبكه هاي رايانه اي و اصول و مباني امنيت در آن ها
234
شبكه هاي رايانه اي و راه هاي جلوگيري از نفوذ در آن
235
شبكه هاي سبز
236
شبكه هاي سلولي جفت شده: گروه گون تقارن و الگوهاي همگامي
237
شبكه هاي سلولي موبايل
238
شبكه هاي سنسور بي سيم
239
شبكه هاي عصبي
240
شبكه هاي عصبي
241
شبكه هاي عصبي
242
شبكه هاي عصبي
243
شبكه هاي عصبي
244
شبكه هاي عصبي
245
شبكه هاي عصبي
246
شبكه هاي عصبي آشوبي بازگشتي
247
شبكه هاي عصبي در هوش مصنوعي
248
شبكه هاي عصبي مبتني بر پويايي غير ليبشيتز Chaotic neural net works for pattern classification and pattern recognition
249
شبكه هاي عصبي مصنوعي
250
شبكه هاي عصبي مصنوعي
251
شبكه هاي عصبي مصنوعي
252
شبكه هاي عصبي مصنوعي
253
شبكه هاي عصبي مصنوعي و كاربردهاي آن
254
شبكه هاي عصبي وكاربردهاي آن
255
شبكه هاي عصبي ومنطق فازي
256
شبكه هاي عصبي﴿1﴾
257
شبكه هاي كامپيوتر
258
شبكه هاي كامپيوتري
259
شبكه هاي كامپيوتري
260
شبكه هاي كامپيوتري
261
شبكه هاي كامپيوتري
262
شبكه هاي كامپيوتري
263
شبكه هاي كامپيوتري طراحي و پياده سازي پروتكل X.52درسطح لايه شبكه
264
شبكه هاي كامپيوتري و امنيت آنها
265
شبكه هاي كامپيوتري و حملات به آن ها
266
شبكه هاي كامپيوتري و راههاي نفوذ به آن
267
شبكه هاي گريد
268
شبكه هاي گريد
269
شبكه هاي مرتب سازي و عمليات ماتريس
270
شبكه هاي موبايل ad hoc and manet و مانتيورينگ آنها
271
شبكه هاي موردي manetو شبكه هاي حسگر بي سيم
272
شبكه هاي موردي سيار MANET
273
شبكه هاي نرم افزار محور در اينترنت اشيا
274
شبكه هاي نسل آينده ﴿NGN)
275
شبكه هاي نسل جديدNGN
276
شبكه هاي نسل چهارم موبايل
277
شبكه هاي نسل سوم موبايل
278
شبكه هاي نظير به نظير
279
شبكه هاي نظير به نظير
280
شبكه هاي نظير به نظير
281
شبكه هاي نيمه دوبخشي
282
شبكه هاي هوشمند برق
283
شبكه هاي هوشمند برق
284
شبكه هاي هوشمند پيشرفته )AIN(
285
شبكه هاي هوشمند و جي پي آراس
286
شبكه هايadhoc
287
شبكه هايNgN
288
شبكه هايWi-Fi
289
شبكه هوشمند
290
شبكه هوشمند INTELLIGENT NETWORK
291
شبكه هوشمند برنامه‌ريزي چندهدفه خودروهاي الكتريكي با حضور منابع انرژي تجديد پذير در
292
شبكه هوشمند نظامي نوين در صنعت برق
293
شبكه هوشيار و روش پياده سازي آن در شبكه مخابراتي ايران
294
شبكه وراهكارهاي امنيت
295
شبكه ومسير يابي
296
شبكه¬ي كانولوشني كدگذار – كدگشاي عميق چند مرحله¬اي براي قطعه¬بندي عروق خوني شبكيه چشم
297
شبگه حسگر بي سيم و برسي روشهاي انتشار اطلاعات در آنها
298
شبه انقباض پذيري و شبه ميانگين پذيري جبرهاي نيم گروهي
299
شبه پتانسيل و برخي از روشهاي توليد آن
300
شبه تكواره ها و برخي كاربردهاي آن
301
شبه حلقه و ابرشبه حلقه ي تقسيم
302
شبه خطي سازي براي مسائل غير خطي
303
شبه فضاياي لژاندر در يك هندسه ي مطلق عام
304
شبه قاب ، شبه دوگان قاب و كاربردهاي آن ها
305
شبه ميانگين پذيري مشخصه اي جبرهاي باناخ و كاربردهاي آن
306
شبه ناكارايي در مديريت پزشكي , THE PSEUDO INEFFICIENCY IN MEDICAL MANAGEMENT
307
شبه همگرايي و ضرائب تخفيف در اگوريتم هاي موازي تصويرشده
308
شبهات اديان و مذاهب بر قرآن و پاسخ به آنها
309
شبه-ميانگين پذيري جبرهاي باناخ
310
شبهه سازي اثر عمق و قطر حفره هاي كوليماتور موازي در تصوير دوربين گاما با روش مونت كارلو
311
شبي هساز ي و بهين هسازي مد ل بهر هبرداري چن دمرحله اي از سرريزهاي دريچه دار جهت كنترل سيلاب
312
شبي هسازي الگوي جريان مذاب، انجماد و تعيين پروفيل سطح آزاد به همراه توزيع آخال در كريستاليزاتور سيستم ريخت هگري مداوم تختال نازك فولادي
313
شبي هسازي شيرين سازي گاز با غشاء بلرلبللف
314
شبي هسازي عددي مسايل انتشار موج مرتبط با معادله شرودينگر
315
شبي هسازي فرآيند همينگ و بهبود آن از ديدگاه مكانيك
316
شبيه ‌سازي خالص ارزش دارايي صندوق‌ هاي سرمايه‌گذاري مشترك بر اساس حركت براوني هندسي
317
شبيه ¬سازي فرايند پخت نان در يك دستگاه جت برخوردي ثقفبثقفبص34
318
شبيه اسزي فرايندشكل دهي الكترومغناطيسي ورق تخت و مقايسه با نتايج تجربي
319
شبيه ساز 8051
320
شبيه ساز سه فاز
321
شبيه ساز فركتالي و امكان سنجي مقدماتي بهره برداري از زون اكسيده كانسار طلاي ساري گوناي
322
شبيه ساز هوشمند عملكرد پرس هاي هيدروليك
323
شبيه سازي ... ديجيتال روي يك اينورترسه فاز
324
شبيه سازي .طراحي و ساخت اينورترهاي چند سطحي چند سلولي خازن شناور
325
شبيه سازي / بهينه سازي فرآيند بارندگي - رواناب ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز دز -بختياري ﴾
326
شبيه سازي CFD استخراج سولفون ها در مرحله بعد از گوگرد زدايي اكسيداسيوني گازوئيل
327
شبيه سازي CFD افزايش انتقال حرارت نانوسيال در مبدل هوا-خنك
328
شبيه سازي CFD انتقال جرم دوفاري سيني غربالي
329
شبيه سازي CFD پديده انگشتي شدن جريان دو فازي درون محيط متخلخل
330
شبيه سازي CFD پديده هاي انتقال ممنتوم و حرارت در راكتور توليد پلي اتيلن در فاز گاز
331
شبيه سازي CFD تاثير تغييرات فشار بر عملكرد كنتور توربيني گاز
332
شبيه سازي CFD تفكيك گرهاي ذرات جامد از گاز طبيعي
333
شبيه سازي CFD جداكننده هاي گاز – ذره مارپيچي
334
شبيه سازي CFD جريان اسلاري در لوله با نرم افزار ANSYSFLUENT
335
شبيه سازي CFD جريان حلقه وار سيال ويسكوز-آب جهت تسهيل انتقال آنها در خطوط لوله
336
شبيه سازي CFD جريان دوفازي در سيل پات مشعل پالايشگاه
337
شبيه سازي CFD جهت بررسي عملكرد چاهك خوراك تغليظ كننده (thickener) مس ميدوك
338
شبيه سازي CFD حركت سيال مگنتورئولوژيك
339
شبيه سازي CFD حملِ كَنده ها توسط گل حفاري
340
شبيه سازي CFD ديناميك حركت و انتقال حرارت ذره در سيالات داراي تنش تسليم
341
شبيه سازي CFD راﮐﺘﻮر ﺑﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ هيدروكراكينگ واحد آيزوماكس
342
شبيه سازي CFD راكتور بستر ثابت سنتز فيشر تروپش
343
شبيه سازي CFD رژيم احتراق بدون شعله
344
شبيه سازي CFD ستون استخراج مايع-مايع (RDC)
345
شبيه سازي CFD سيستم اندازه‌گيري ورتكس در جريان جامد-گاز
346
شبيه سازي CFD عملكرد فرآيند اسمز مستقيم به صورت هيبريدي با وجود گرفتگي بيولوژيكي
347
شبيه سازي cfd عملكرد ميكروسيكلون ها جهت حذف ذرات معلق از الودگي هواي تهران
348
شبيه سازي CFD فرآيند توليد كامپوزيت ماتريس سراميكي C/SiC با نفوذ شيميايي بخار
349
شبيه سازي CFD فرايند تبديل متانول به الفين (MTO) در راكتور بستر سيال
350
شبيه سازي CFD كنتور دوفازي مبتني بر امواج صوتي
351
شبيه سازي CFD كوره Steam Cracking پتروشيمي
352
شبيه سازي CFD گند زدايي سيالات غير نيوتني در راكتورهاي فرابنفش
353
شبيه سازي CFD مشعل گرمكن هاي گازي مورد استفاده در ايستگاه‌هاي تقليل فشار گاز طبيعي
354
شبيه سازي CFD نازل‌هاي صوتي مورد استفاده در كاليبراسيون كنتورهاي گازي
355
شبيه سازي CFD هيدروديناميك راكتور حبابي - دوغابي همزن دار
356
شبيه سازي CFD و ارزيابي آزمايشگاهي فرايند جذب CO2 در راكتور بستر سيال
357
شبيه سازي CFD و بررسي آزمايشگاهي راكتور بالارونده سه فازي گاز - مايع - جامد
358
شبيه سازي CFD و ساخت آكنه هاي ساختاريافته جهت استفاده در ستون تقطير تبريدي
359
شبيه سازي CFD و مطالعه تجربي راندمان عملكرد و افت فشار جداكننده گاز-ذره مارپيچي
360
شبيه سازي CFDتانك ته نشيني پساب
361
شبيه سازي ‍‍CFDدبي سنج توربيني نفت خام
362
شبيه سازي CFDرآكترهاي صوتي ﴾Sono-reactors﴾ارتقا كيفيت نفت خام
363
شبيه سازي CFDراكتور بستر قطره اي سولفور زدايي هيدروژني HDS
364
شبيه سازي CFDعملكرد لخته گير شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
365
شبيه سازي CFDيك محفظه تقسيم كننده جريان غبارآلود با جريانهاي تميز و آلوده
366
شبيه سازي CNC برش
367
شبيه سازي Facility ها به كمك كامپيوتر
368
شبيه ‏سازي FDTD موجبر پلاسمونيك قابل ساخت در فناوري CMOS
369
شبيه سازي Pake Receiver در شبكه هاي سيار نسل 5/3 )HSDPA(
370
شبيه سازي PLC بخش شارژ سيلوي پرس كارخانه كاشي
371
شبيه سازي PT2722, Ic با ميكروكنترلرAT98C15
372
شبيه سازي QuickSort موازي با استفاده از مفاهيم چند نخي در #C
373
شبيه سازي VLR و پروتكل هاي ارتباطي آن با بقيه عناصر شبكه موبايل
374
شبيه سازي آبخوان دشت برخوار جهت تخمين ضرايب هيدروليكي و تحليل عملكرد بهينه
375
شبيه سازي آبخوان دشت مروست با استفاده از مدل MODFLOW
376
شبيه سازي آتش فوراني به كمك ديناميك سيالات محاسباتي CFD
377
شبيه سازي آزمايشگاهي فرآيند آنيل پيوسته يك ورق فولادي كم كربن به منظور دست يابي به خواص مكانيكي بهينه
378
شبيه سازي آزمايشگاهي فرآيند فورج شعاعي
379
شبيه سازي آزمون گسيل امواج جهت شناسايي و دسته بندي انواع ترك در يك نمونه ورق فلزي
380
شبيه سازي آزمون مدارهاي تركيبي براي عيوب تاخير مسير
381
شبيه سازي آشكار ساز فاز- فركانس
382
شبيه سازي آشكارساز HPGe و تعيين لايه مرده و ناحيه فعال آن با استفاده از كد MCNP
383
شبيه سازي آلودگي صوتي ناشي از حمل و نقل شهري در شهركرمان با استفاده از مدل SPreAD-GIS
384
شبيه سازي آنتن TSA توسط روش ماتريس خط انتقال (3D TLM)
385
شبيه سازي آنتن و ميدان الكتريكي اطراف آن براي يك تراستر مينياتوري مستقل از خنثي كننده
386
شبيه سازي اتصال TLP به روش شبكه عصبي مصنوعي
387
شبيه سازي اثر ابتو گالوانيك در يك لامپ كاتد تهي
388
شبيه سازي اثر اپتوگالوانيك در يك لامپ كاتد تهي
389
شبيه سازي اثر افزودن گرافن در بهبود خواص مكانيكي نانوكامپوزيتهاي آلومينيوم-گرافن
390
شبيه سازي اثر تخليه فاضلاب، مطالعه موردي: رودخانه زاينده رود
391
شبيه سازي اثر ترانسفورماتور جابجاگر فاز PST) در يك شبكه واقعي به منظور حذف احداث خط انتقال جديد
392
شبيه سازي اثر ترانسفورماتور جابجاگر فاز(PSTدر يك شبكه واقعي بهمنظور حذف احداث خط انتقال جديد
393
شبيه سازي اثر ترانسفورماتور جابجاگر فازPST)در يك شبكه واقعي به منظور حذف احداث خط انتقال جديد
394
شبيه سازي اثر تزريق پليمر در ميكروكانال و بهينه سازي پارامترهاي تزريق در فرايند ازدياد برداشت
395
شبيه سازي اثر توزيع اندازه دانه ي آستنيت بر استحاله مارتنزيتي ناشي از كرنش در يك فولاد زنگ نزن آستنيتي
396
شبيه سازي اثر توليد كننده گردابه متخلخل بر افزايش انتقال حرارت در يك كانال
397
شبيه سازي اثر حركت قطار برقي بر نوسانات شبكه بالاسري و سيستم پانتوگراف
398
شبيه سازي اثر دوران پره بر روي آب سيال آب در محفظه مكعبي با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent
399
شبيه سازي اثر دوران پره بر روي سيال آب در محفظه استوانهاي با استفاده از نرم افزارAnsys Fluent
400
شبيه سازي اثر دوران پره بر روي سيال آب در محفظه مكعبي با استفاده از نرم افزار Ansys Fluenet
401
شبيه سازي اثر دوران پره بر روي سيال آب در محفظه مكعبي با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent
402
شبيه سازي اثر دوران فن بر روي سيال تك فازي و دوفازي در محيط آزاد بااستفاده از نرم افزار ansys fluent
403
شبيه سازي اثر دوران فن بر روي سيال تك فازي و دوفازي در محيط آزاد بااستفاده از نرم افزار fluent ans
404
شبيه سازي اثر ساختمان‌هاي اطراف خيابان بر توزيع غلظت NOx در زير‌گذر زند شيراز با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
405
شبيه سازي اثر نيروگاه‌هاي بادي در شبكه قدرت به منظور بهبود پايداري گذرا با استفاده از سيستم ذخيره انرژي
406
شبيه سازي اثر واكنش شيميايي بر انتقال جرم در مواد متخلخل
407
شبيه سازي اثرا ت متقابل توربين ها ي با در يك مجموعه نيروگاه بادي و بهينه سازي آرايش بين توربينها
408
شبيه سازي اثرات جزيره سازي منابع توليد پراكنده بر كيفيت توان شبكه هاي توزيع بلبلبل
409
شبيه سازي اثرات كاهش ارزش پول بر متغير هاي كلان اقتصادي ايران
410
شبيه سازي اثرات نانو مقياس تابش ايكس سينكروتروني در مولكول دي ان اي : آسيب دي ان اي
411
شبيه سازي اجزاء خنك كننده دهانه كوره هاي آندي مس سرچشمه و ذوب مس خاتون آباد با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي
412
شبيه سازي اجزاء محدود نانو كامپوزيت هاي ذره اي
413
شبيه سازي اجزاي محدود آلياژهاي حافظه دار فرومغناطيس در بارگذاري هاي مگنتو - مكانيكي
414
شبيه سازي اجزاي محدود اثر فك ها در پاسخ سيم هاي آلياژ حافظه دار در تست كشش ساده
415
شبيه سازي اجزاي محدود تخريب استنت پليمري زيست‌تخريب‌پذير ناشي از تنش هاي جريان خون
416
شبيه سازي اجكتوردوفازي و تعيين پارامترهاي موثر برآن
417
شبيه سازي احتراق ﴿ ترجمه ﴾
418
شبيه سازي احتراق در فرآيند فستمت
419
شبيه سازي احتراق در موتورهاي اشتعال جرقه اي با استفاده از مدل آشفتگي دو منطقه اي k-3
420
شبيه سازي احتراق در يك اتاق احتراق متقارن محوري و پيش بيني ميزان آلاينده ها
421
شبيه سازي اختلاط جتي دو سيال به وسيله برنامهANSYS FLUENT
422
شبيه سازي اختلاط دو نمونه با غلظت مختلف درون كانال مستقيم به كمك يك يا دو استوانه دوار
423
شبيه سازي ادوات SVCو ‍CSC جهت بهبود پايداري استاتيكي ولتاژ در سيستم هاي قدرت
424
شبيه سازي ادوات نيمه هادي در دماهاي پايين
425
شبيه سازي ادي هاي بزرگ جريان سيال و انتقال حرارت از دو سيلندر كنارهم با طول محدود متصل به ديوار
426
شبيه سازي ارتعاشات تير بر روي بستر غير خطي كلوين ويت تحت تاثير حركت جرم متحرك
427
شبيه سازي ارتعاشات چتر در فرايند سوراخ كاري
428
شبيه سازي استاتيكي مخزن به روش پيشرفته زمين آمار چند نقطه اي ﴿MPG﴾ با استفاده از داده هاي پتروفيزيكي و مطالعه موردي در يكي از مخازن نفت جنوب ايران
429
شبيه سازي استخراج انرژي جريان جزرومد با استفاده از مدل فلوئنت
430
شبيه سازي استفاده از اجكتور ها به منظور مديريت فلرها در صنايع نفت و گاز
431
شبيه سازي اسيلوسكوپ با كامپيوتر
432
شبيه سازي اضافه ولتاژهاي گذراي بسيار سريع در پست هاي GISو محاسبه بيشينه دامنه آنها
433
شبيه سازي اعوجاج الياف پليمري در جعبه تراكمي نساجي
434
شبيه سازي افتها در پمپهاي سانتريفوژ
435
شبيه سازي افزاره مبتني بر آرايه اي از نانو لوله هاي كربني چند ديواره
436
شبيه سازي اكستروژن سرد با مقطع I نامتقارن
437
شبيه سازي الاستوپلاستيك بارهاي حرارتي و مكانيكي غير يكنواخت روي مخازن تحت فشار جدار ضخيم
438
شبيه سازي الكترومغناطيسي پلاسماي كانوني و ترابرد يون ها
439
شبيه سازي الگوريتم Lempel-Ziv براي كدينگ منبع
440
شبيه سازي الگوريتم رمزنگاري MIT ( سيستم )RSA
441
شبيه سازي الگوريتم مقاوم در برابر چرخش و تغيير مقياس براي تطبيق تصاوير
442
شبيه سازي الگوريتم هاي مسيريابي ديجكسترا و بردارفاصله و مسيريابي-كيو با نرم افزار آمنت
443
شبيه سازي الگوريتمهاي عصبي طراحي كتاب كد VQ
444
شبيه سازي الگوي جريان مذاب انجماد و تعيين پروفيل سطح آزاد به همراه نوزيع آخال در كريستاليزاتور سيستم ريخته گري مداوم تختال نازك فولادي
445
شبيه سازي المان محدود برخورد يك جسم كروي صلب با يك ورق كامپوزيت در نرم افزار Ansys workbench
446
شبيه سازي المان محدود فرآيند فرزكاري به كمك ارتعاش آلتراسونيك و مقايسه آن با فرزكاري معمولي
447
شبيه سازي امنيت MS
448
شبيه سازي امواج ايستا بر روي موج شكن هاي با ديوار قائم با بستر موج دار بوسيله روش SPH
449
شبيه سازي انتشار آلودگي در آبخوان غير محصور با استفاده از الگوريتم اتوماتاي سلولي
450
شبيه سازي انتشار امواج در محيط هاي شهري با استفاده از روش ردگيري پرتو
451
شبيه سازي انتشار پالس در توريهاي براگ غير خطي كرو بررسي طيف فركانس آنها
452
شبيه سازي انتشار پالس در ليزرهاي رامان و بهينه سازي بازده آن ها
453
شبيه سازي انتشار پالس هاي فوق كوتاه در تقويت كننده هاي پارامتري نوري مبتني بر تار بلور فوتوني
454
شبيه سازي انتشار پتانسيل عمل در بافت قلب
455
شبيه سازي انتشار پتانسيل عمل در رشته‌ي عصبي تحت ليزر كم توان
456
شبيه سازي انتشار تپ هاي الترومغناطيسي در تار نوري به روش هاي عددي در حوزه زمان
457
شبيه سازي انتشار ساليتون هاي زماني در موجبرهاي فراماده
458
شبيه سازي انتشار ساليتون هاي فضا زماني در محيط هاي غير خطي
459
شبيه سازي انتشار گرد زغال و گاز متان در روش حفاري مكانيزه زغال
460
شبيه سازي انتشار نور در بلورهاي فوتونيكي فلزي با استفاده از روش عناصر مرزي
461
شبيه سازي انتشار نور در تارهاي بلور فوتوني به روش عناصر مرزي
462
ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﭘﺮﺷﺪه از ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازDFC
463
شبيه سازي انتقال حرارت بين دو استوانه هم محور در حالت افقي با استفاده از نرم افزار FLUENT
464
شبيه سازي انتقال حرارت توسط روغن حاوي نانوذرات در ترانسفورماتور و مقايسه آن با روغن هاي معمولي
465
شبيه سازي انتقال حرارت جابجايي اجباري بين دو لوله غير هم مركز براي سيال غير نيوتني با نرم افزار Fluent
466
شبيه سازي انتقال حرارت جابجايي طبيعي درون محفظه ي متخلخل با سيلندر دايروي و بيضوي در حضور ميدان مغناطيسي
467
شبيه سازي انتقال حرارت جابجايي مختلط نانو سيال داخل لوله مارپيچ در شرايط دماي ثابت و شار حرارتي ثابت مرزي
468
شبيه سازي انتقال حرارت جريان سيال و انجماد در فرآيند مداوم تك غلتكه تسمه فلزي
469
شبيه سازي انتقال حرارت در جعبه تبريد
470
شبيه سازي انتقال حرارت در سيستم ريخته گري مداوم
471
شبيه سازي انتقال حرارت در قالب ريخته گري و ببرسي تاثير عايق كاري حفاظتي قاعده قالب بر روند انتقال حرارت و انجماد مذاب
472
شبيه سازي انتقال حرارت در كوره 101 پالايشگاه اصفهان
473
شبيه سازي انتقال حرارت در كوره هاي قوس الكتريك جريان مستقيم
474
شبيه سازي انتقال حرارت در محفظه ياتاقان توربوشارژر موتور ملي EF7
475
شبيه سازي انتقال حرارت گذرا در ساختارهاي اليافي بي بافت
476
شبيه سازي انتقال حرارت و بررسي تأثير تعداد بافل بر عملكرد مبدل حرارتي پوسته
477
شبيه سازي انتقال حرارت و توزيع تنش در پوشش سد حرارتي درجه بندي شده YSZ/ NiCrAlY
478
شبيه سازي انتقال حرارت و توزيع تنش در محفظه استوانه اي فولادي در حين عمليات حرارتي سخت كاري
479
شبيه سازي انتقال ميو ماتيك پريليمر و بررسي عوامل موثر بر سايش آن
480
شبيه سازي انجماد در حوضچه‌ي مذاب فرآيند روكش كاري ليزري فلز خالص با استفاده از روش ميدان فازي
481
شبيه سازي انجماد دندريتي آلياژ دوتايي در حضور جريان همرفت مذاب به روش ميدان فازي
482
شبيه سازي اندركنش سازه و سيال با استفاده از توابع پايه نمايي
483
شبيه سازي انسان از منظر فقه (حقوق ) و اخلاق
484
شبيه سازي ايجاد تنش پسماند با استفاده از دستگاه واتر جت
485
شبيه سازي ايده آل موتورهاي احتراق داخلي
486
شبيه سازي ايستگاه مانوري راه آهن با استفاده از مفاهيم مديريت توليد با هدف بهبود عملكرد
487
شبيه سازي اينورتر سه فاز
488
شبيه سازي اينورترهاي منبع جريان و بررسي نتايج آزمايشگاهي
489
شبيه سازي بارزدايي افت ولتاژ جهت جلوگيري از فروپاشي سيستم
490
شبيه سازي بازار سهام با استفاده از سيستم هاي عامل محور
491
شبيه سازي بازار مسكن مبتني بر مدل سازي عامل محور (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
492
شبيه سازي بازيابي انرژي سيستم تعليق فعال در خودروي هيبريدي
493
شبيه سازي بازيافت گرما از استخر خورشيدي با گراديان شوري با استفاده از نرم افزار فلوينت
494
شبيه سازي بحران كمبود آب در شهر رفسنجان با استفاده از پويايي سيستم
495
شبيه سازي بحران كمبود آب در شهر رفسنجان با استفاده از پويايي هاي سيستم
496
شبيه سازي بخش تخمين حركت استاندارد H264 مبتني بر بورد DSP با استفاده از نرم افزار ‍Code Composer
497
شبيه سازي بر مبناي پايگاه دانش
498
شبيه سازي بر هم كنش هاي فوتون با ماده توسط روش مونت كارلو , monte carlo simulation of photon interactions with matter
499
شبيه سازي بر هم كنشهاي فوتون با ماده توسط روش مونث كارلو
500
شبيه سازي براكي تراپي كرونر با پايه راديو اكتيو و محاسبه دز اندام هاي حياتي نزديك پايه
501
شبيه سازي برج استخراج روغن از دانه هاي روغني با سيال فوق بحراني
502
شبيه سازي برج استخراج فوق بحراني مانيتول از منابع كشاورزي
503
شبيه سازي برج استخراج واحد آسفالتين پالايشگاه تهران با حلال جديد
504
شبيه ﺳﺎزي ﺑﺮج ﺗﻘﻄﻴﺮ اﺗﻤﺴﻔﺮﻳﻚ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و بررسي استراتژي كنترل
505
شبيه سازي برج تقطير اتمسفريك واحد توليد فورفورال شركت نفت بهران
506
شبيه سازي برج خنك كن جريان متقابل
507
شبيه سازي برج خنك كن جريان مخالف
508
شبيه سازي برج سوزا (Flare) بر اساس مدل شبكه هاي عصبي مصنوعي ﴿هوش مصنوعي﴾
509
شبيه سازي برج هاي پرشده و بررسي استخراج مس در اين برج ها
510
شبيه سازي برجهاي تقطير چند جزئي با استفاده از مدلهاي موضعي
511
شبيه سازي برخورد جسم صلب به خاك با استفاده از روش هيدرو ديناميك ذرات هموار
512
شبيه سازي برخورد قطره با سطح داغ در رژيم جوشش لايه اي با استفاده از روش سطح تراز
513
شبيه سازي برخورد قطره حاوي مواد افزودني با سطح جامد در مقياس مزو به روش MDPD
514
شبيه سازي برخورد گلوله به زره به روش المان محدود
515
شبيه سازي برخورد گلوله به صفحه بتني با نرم افزار ANSYS
516
شبيه سازي برخورد گلوله در صفحه در نرم افزار انسيس با هدف تعيين زمان انتشار موج تنش در صفحه
517
شبيه سازي برخورد گلوله ها و ذرات
518
شبيه سازي برهم كنش آنزيم اوره از هليكوباكتر پيلوري با تركيبات گياه بومادرانبا كمك روش ديناميك مولكولي
519
شبيه سازي برهم كنش پروتون هاي با انرژي 500MeV-60 با بدن انسان و تعيين ايزوتوپ هاي توليد شده با استفاده از كد محاسباتي MCNPX
520
شبيه سازي برهم كنش سازه و سيال رد شناورهاي دريايي
521
شبيه سازي بلاكينگ كدينگ با نرم افزار مطلب
522
شبيه سازي به روش برشي و مباحث مرتبط
523
شبيه سازي به كمك ‍‍CFDهيدروسيكلون جداكننده آب و كك پتروشيمي جم
524
شبيه سازي بهره برداري هماهنگ از آبهاي سطحي و زيرزميني با مطالعه موردي زير حوضة زاينده رود
525
شبيه سازي بهره وري نيروي انساني در پروژه هاي ساخت با استفاده از يكپارچه سازي رويكرد شبيه سازي پويايي سيستم و مدلسازي عامل محور
526
شبيه سازي بيو ديزل همراه با توليد كربنات گليسرول
527
شبيه سازي پارامترهاي تشكيل دهنده يك ساختمان هوشمند و نمايش تغييرات آنها با كمك نر افزار Matlabسيستم هاي سرمايشي - گرمايشي، نور
528
شبيه سازي پارامترهاي تشكيل دهنده يك ساختمان هوشمند و نمايش تغييرات آنها با كمك نرم افزار Matlab﴿سيستم هاي سرمايشي - گرمايشي ، نور
529
شبيه سازي پارامترهاي هيدروديناميكي ستون استخراج با استفاده از روشهاي هوشمند
530
شبيه سازي پاسخ آشكار ساز GIEGER MULLER غوطه ورشده در آب به رادون و دختران با استفاده از كد MCNPX و بهينه سازي پارامترهاي آن , MCNPX simulation of the response of geiger muller detector soaked in water to radon and progeny and optimize parameters
531
شبيه سازي پاسخ دهي آشكارساز نوترون هاي حرارتي با استفاده از كد ان سي ان پي
532
شبيه سازي پاشش سوخت و احتراق در يك موتور دوار پيستوني جديد
533
شبيه سازي پالايشگاه نفت ﴿ برج هاي اتمسفر يك و خلاء﴾
534
شبيه سازي پتانسيل غبارخيزي معدن سرب و روي مهدي آباد با استفاده از مدل‌هاي SWEEP و AERMOD
535
شبيه سازي پديده انتقال جرم و انتقال حرارت فيلم ريزان عمودي با حضور امواج رول در سطح مشترك با استفاده از روش شبكه بولتزمن
536
شبيه سازي پديده پلاكت خون به روش Dissipative particle Dynamics
537
شبيه سازي پديده تشكيل لخته به روش ديناميك استهلاكي ذره منفرد
538
شبيه سازي پديده فرورزنانس
539
شبيه سازي پديده فرورزنانس در ترانسفورماتورهاي سه فاز و بررسي حالت هاي وقوع و كاهش آن در شبكه
540
شبيه سازي پديده كاويتاسيون بر روي پروانه و مقايسه ضرايب عملكرد آن
541
شبيه سازي پديده كاويتاسيون به روش عددي DPD
542
شبيه سازي پديده هاي ترمو مكانيكي و متالورژيكي فولاد AP1- X70 در حين تغيير شكل گرم
543
شبيه سازي پديدهي مالتي پكتور در موجبر مستطيلي و كواكسيالي با استفاده از نرم افزار CST
544
شبيه سازي پروتز گوش با استفاده از روش پردازشي CIS و مقايسه عملي آن با پروتز Combi40+
545
شبيه سازي پروتكل PPP
546
شبيه سازي پروتكل TCP
547
شبيه سازي پروتكل X.52 با SLAM
548
شبيه سازي پروسه جوشكاري اتصال T شكل با روش المان محدود
549
شبيه سازي پلاسما با لايه دي الكتريك در جت پلاسماي فشار اتمسفر
550
شبيه سازي پلوم پشت موشك
551
شبيه سازي پليمرهاي دو بعدي
552
شبيه سازي پمپاژ آب به وسيله ايجاد اختلاف دما از بين نانولوله هاي كربني به روش ديناميك مولكولي
553
شبيه سازي پيچك هاي بزرگ جريان متلاطم لايه ي مرزي جو و دريا در ناحيه ي شمال خليج فارس و مطالعه ي مشخصه هاي فيزيكي
554
شبيه سازي پيچه سه بعدي گرماي القايي در حالت پايا
555
شبيه سازي پيش بيني كوره هاي آلومينوم با شبكه هاي عصبي
556
شبيه سـازي تأثير استفاده از نانو - ميكرو آرايه ي كروي بر رفتار بازتابندگي لايه ي ضدبازتاب مورد كاربرد در سلول خورشيدي CIGS
557
شبيه سازي تأثير ضخامت و زبري سطح لايه جاذب بر بازده سلول هاي خورشيدي كالكوپيريتي
558
شبيه سازي تأثير عوامل هوشمند در بهبود شاخصهاي چابكي در نظام JIT
559
شبيه سازي تئوري هاي مختلف تماسي ميكرو / نانوذرات استوانه اي جهت كاربرد منيپوليشن در محيط‌هاي مختلف بيولوژيكي
560
شبيه سازي تاثير CT بر سيگنالهاي ورودي به رله هاي ديجيتال
561
شبيه سازي تاثير STATCOM در متعادلسازي بار راه آهن برقي
562
شبيه سازي تاثير امواج صاعقه بر هماهنگي عايقي و حفاظت پيتهاي فشار قوي به كمك نرم افزار EMTP
563
شبيه سازي تاثير باد در طراحي فرم فضاهاي باز شهري با هدف بهبود شرايط آسايش محيطي ( نمونه موردي : محله سنگلج تهران )
564
شبيه سازي تاثير پارامترهاي مختلف بر اعوجاج حاصل از جوشكاري با روش GMAW
565
شبيه سازي تاثير جريان هوا بر راحتي حرارتي و دماي ريز اقيلم
566
شبيه سازي تاثير حضور شبكه جمع كننده جريان نشتي در كاهش ميزان جريان نشتي در شبكه راه آهن برقيDC
567
شبيه سازي تاثير حضور شبكه جمع كننده جريان نشتي در كاهش ميزان جريانشبيه سازي تاثير حضور شبكه جمع كننده جريان نشتي در كاهش ميزان جريان
568
شبيه سازي تاثير دمش گاز آرگون بر الگوي جريان مذاب و وضعيت سطح آزاد در تانديش ريخته گري مداوم
569
شبيه سازي تاير هوشمند به منظور تخمين ضريب اصطكاك و تحليل ارتباط آن با پارامترهاي متغير تاير
570
شبيه سازي تبخير قطره سوخت چندجزئي با استفاده از ترموديناميك پيوسته
571
شبيه سازي تبديل ميدان ناحيه نزديك آنتن به ميدان ناحيه دور در دستگاه استوانه اي
572
شبيه سازي تجزيه ناهمگن مايع چندجزئي در بستر كاتاليستي
573
شبيه سازي تحت وب زمانبند پردازنده
574
شبيه سازي تخضيص كانال در شبكه هاي تلفن سيار با استفاده از سيستمهاي فازي
575
شبيه سازي تخليه آب از مخزن توسط نرم افزار FLUENT
576
شبيه سازي تخليه مسافران از ايستگاه راه‌آهن در شرايط اضطرار مطالعه موردي: ايستگاه راه‌آهن تهران
577
شبيه سازي تداخل امواج شوك و گردابه با تاكيد بر روش هاي TVD
578
شبيه سازي ترابرد الكترون ها در ترانزيستورهاي ماسفت با استفاده از روش مونت كارلو
579
شبيه سازي ترابرد الكترون هاي نسبيتي و پروتون هاي پرانرژي در همجوشي به روش اشتعال سريع با استفاده از كد MCNP
580
شبيه سازي ترادبرد الكترود و فوتون در ماده و كاربرد آن در دوزيمتري راديوتراپي
581
شبيه سازي ترافيك شهري براي شبكه بين خودرويي VANET
582
شبيه سازي ترافيك شهري براي شبكه بين خودرويي VANET
583
شبيه سازي ترافيك يك سيستم محلي EWSE
584
شبيه سازي ترافيكشهري براي شبكه بين خودرويي vanet
585
شبيه سازي ترافيكي شبكه تلفن سيار ( به همراه يك فلاپي )
586
شبيه سازي ترافيكي شبكه تلفني
587
شبيه سازي ترافيكي مكالمات در يك مركز محلي ...
588
شبيه سازي ترافيكي مكالمات دريك مركز محلي اس 12
589
شبيه سازي ترانس جريان
590
شبيه سازي ترانسفورماتور ولتاژ و بررسي پديده فرورزنانس روي آن
591
شبيه سازي ترسيب نمك هاي معدني بر جداره چاه گاز طبيعي
592
شبيه سازي تركيبي فرايندهاي جوشكاري، هايدروتست و كوئنچينگ لوله ها به منظور بررسي تنش هاي پسماند به كمك روش اجزاء محدود
593
شبيه سازي ترمزگيري قطار و كاهش نيروي بين واگن ها
594
شبيه سازي ترموديناميكي آهنگري داغ
595
شبيه سازي ترموديناميكي سيستم تركيبي پيل سوختي اكسيد جامد و ميكروتوربين گاز
596
شبيه سازي ترموديناميكي سيكل موتور احتراق داخلي چهار زمانه SI با كمك نرم افزار EES
597
شبيه سازي ترموديناميكي ميكسر فولادسازي
598
شبيه سازي ترمومكانيكال فرانيد نورد گرم شمش فولادي AISI 4140
599
شبيه سازي ترموهيدروليكي جريان سيال و انتقال حرارت اطراف دسته ميله هاي سوخت راكتور آبي تحت فشار (PWR) و بررسي اثر شبكه هاي نگه دارنده ي دسته ميله ي سوخت
600
شبيه سازي ترموهيدروليكي قلب راكتورهاي با سوخت كروي و آناليز اقتصادي اين راكتور
601
شبيه سازي ترموهيدروليكي و تعيين ضريب انتقال حرارت و نقطه داغ يك راكتور آب سنگين با سوخت غناي پايين
602
شبيه سازي ترمينال كانتينر مدل صف جكسون در بندر عباس
603
شبيه سازي تست برخورد بر روي كاميون بنز 2624 بر مبناي استاندارد ECE.R29
604
شبيه سازي تست برخورد و اصلاح شاسي خودروي ميني ايرانيان
605
شبيه سازي تست رول اور اتوبوس 0457 و بهينه سازي سازه آن
606
شبيه سازي تشخيص نقص در بلوك هاي منطقي قابل برنامه ريزي FPGA
607
شبيه سازي تشديدگرهاي ناپايدار براي ليزر ديسك نازك
608
شبيه سازي تشكيل ترك انجمادي درفرآيند جوشكاري قوس تنگستني گازي فولاد زنگ نزن AISI310s
609
شبيه سازي تصادف واگن مسافربري پرسرعت آلمان شرقي با ديوار صلب بر اساس استاندارد 15227 EN
610
شبيه سازي تصوير برداري حالت B سونوگرافي با استفاده ازموج متمركز
611
شبيه سازي تطبيقي كامل-كاهش مرتبه نفت سياه براي جابجايي دوفازي آب و نفت
612
شبيه سازي تعمير قالب مسي ريخته گري پيوسته فولاد به روش فرآيند اطوكاري
613
شبيه سازي تعيين رشد قابليت اطمينان در نمونه هاي ترك دار تحت واماندگ خستگي
614
شبيه سازي تغيير شكل و انتقال حرارت در آلياژ منيزيم AZ91 حين فرآيند همزني اصطكاكي
615
شبيه سازي تغييرات ريزساختار آلياژ قلع - آنتيموان ناشي از تغيير شكل پلاستيكي شديد و آنيل پس از آن
616
شبيه سازي تغييرات كشش نخ تار بر روي ماشين بافندگي
617
شبيه سازي تقطير نفت خام با استفاده از نرم افزار Aspen Hysys [اسپن هايسيس]
618
شبيه سازي تقويت كننده كم نويز با بهره بالا و توان مصرفي پايين
619
شبيه سازي تكنولوژي Frame relay در شبكه هاي Wan با استفاده از نرم افزارPacket Tracer
620
شبيه سازي تلفات حرارتي و ارزيابي عملكرد ترانسديوسر تانپبلز
621
شبيه سازي تلفيقي منابع آب سطحي و زيرزميني با استفاده از روش پويايي سيستم ﴿مطالعه موردي: سد طالقان﴾
622
شبيه سازي تله جداسازي ذرات معلق در جريان سيال داخل سيستم‌هاي تصفيه آب و فاضلاب
623
شبيه سازي تنش هاي پسماند در سازه هاي جوشكاري شده از جنس آلومينيم
624
شبيه سازي تنظيم آب در سيستم چند سدي زاينده رود، كوهرنگ و چشمه لنگان
625
شبيه سازي تهويه طبيعي سالن هاي صنعتي با انرژي خورشيدي با استفاده از نرم افزار Fluent
626
شبيه سازي تهويه مطبوع طبيعي در ساختمان هاي بومي مناطق گرم و خشك با هدف اصلاح پارامترهاي موثر
627
شبيه سازي تهويه ي يك سالن در حالت سه بعدي با استفاده از دودكش خورشيدي
628
شبيه سازي توازن بار محاسباتي در سيستم خوشه اي ناهمگن براي پردازش تصوير
629
شبيه سازي توربين گازي آزمايشگاه ترموديناميك با نرم افزار EES
630
شبيه سازي توزيع دز چشمه 103pdدرفانتوم آب باكدM c N p
631
شبيه سازي توزيع دزچشمه اي I125درفانتوم آب وبافت نرم با استفاده از كد MCNP
632
شبيه سازي توزيع دما در تختال فولاد قبل از نورد نهايي
633
شبيه سازي توزيع دما در كفشك ترمز قطار با مدلسازي عددي
634
شبيه سازي توزيع ميدان الكتريكي مقره هاي پليمري با استفاده از روش المان محدود
635
شبيه سازي توزيع هاي پايدار ملايم شده
636
شبيه سازي توليد امواج تراهرتز به روش يكسوسازي نوري در نيم هرسان اهاي الكترو- نوري يقثقثق
637
شبيه سازي توليد پروپيلن گليكول
638
شبيه سازي توليد متانول از گاز دودكش با استفاده از نرم افزار Aspen Plus
639
شبيه سازي توليد هيدروژن در ميكروراكتورها
640
شبيه سازي توليد هيدروژن در واكنش اصلاح بخار (Steam reforming) متان در يك راكتور ترموشيميايي خورشيدي با استفاده از سراميك متخلخل
641
شبيه سازي توليد و طراحي اندازه نانو مواد با فرآيند ذرات از محلول فوق بحراني اشباع گازي
642
شبيه سازي تيتراسيون هاي رسوبي با استفاده از الكترود شيشه اي PH
643
شبيه سازي جابجايي آزاد حول استوانه افقي در نرم افزار FLUENT
644
شبيه سازي جابجايي آزاد حول استوانه قائم توسط نرم افزار Fluent
645
شبيه سازي جابجايي مغناطيس با استفاده از تصوير برداري تشديد مغناطيس هسته اي
646
شبيه سازي جابجايي مغناطيسي با استفاده از تصوير برداري تشديد مغناطيسي هسته اي
647
شبيه سازي جابه جايي آزاد بر روي سه سليندر موازي در آرايش افقي توسط نرم افزارFLUENT
648
شبيه سازي جداره دروني مارپيچي Yشكل در يك ميكرولوله و تاثير آن بر انتقال حرارت
649
شبيه سازي جداسازي گازها به وسيله سانتريفيوژ گازي
650
شبيه سازي جذب انرژي توسط فوم آلومينيومي
651
شبيه سازي جذب انرژي خورشيدي در كف ساختمان و تاثير آن در دماي داخل ساختمان
652
شبيه سازي جذب سطحي دي اكسيدكربن در راكتور بستر سيال
653
شبيه سازي جريان آشفته بوسيله روش شبكه بولتزمن
654
شبيه سازي جريان اسلاري در لوله و بررسي ميزان ته نشيني
655
شبيه سازي جريان اطراف يك لوله پيتوت درون خط لوله گاز و محاسبه ضريب تصحيح دبي به صورت عددي
656
شبيه سازي جريان با در يك اكسترودرسيال غيرنيوتني رقيق برشي
657
شبيه سازي جريان پالسي خون درون مجراي الاستيك داراي گرفتگي در حضور ميدان مغناطيسي
658
شبيه سازي جريان تراكم پذير در ديفيوزر به وسيله نرم افزار فلوئنت
659
شبيه سازي جريان تراكم پذير دو بعدي بين پره هاي توربين بكمك نرم افزار Fluent
660
شبيه سازي جريان حول ايرو فويل جاكوفسكي
661
شبيه سازي جريان حول بال ايرفويل
662
شبيه سازي جريان حول بالگرد در حضور روتور
663
شبيه سازي جريان حول يك هواپيماي مسافر بري و بررسي اثرات پيشرانش توزيع شده در نيروي پسا
664
شبيه سازي جريان خون داخل مويرگ مغز به همراه انتقال جرم به بافت توسط روش تركيبي شبكه بولتزمن - ديناميك ذره استهلاكي
665
شبيه سازي جريان خون در شريان كاروتيد با در نظر گرفتن اندر كنش سازه و سيال
666
شبيه سازي جريان خون در يك شريان داراي انحنا و گرفتگي
667
شبيه سازي جريان خون درون ميكرورگ ها با در نظر گرفتن گلبول هاي قرمز و سفيد با استفاده از روش شبكه بولتزمن
668
شبيه سازي جريان خون ضرباني در رگ انعطاف پذير به روش شبكه ي بولتزمن و بررسي اثر پارامترهاي مختلف
669
شبيه سازي جريان در بستر ها ي پر شده با استفاده از روش شبكه بولتز من
670
شبيه سازي جريان در بسترهاي پر شده با استفاده از مدل شبكه بولتزمن
671
شبيه سازي جريان در پمپ قلبي به روش ديناميك ذرات هموار
672
شبيه سازي جريان در توربين پلتون
673
شبيه سازي جريان در حوضچه ته نشيتي با در نظر گرفتن توزيع آشفتگي در توده سيال مدل ﴿K-E )
674
شبيه سازي جريان در مصب ها با در نظر گرفتن توام جزر و مد و گراديان جرم مخصوص ناشي از غفلت نمك مطالعه موردي مصب بهمنشير
675
شبيه سازي جريان در مقياس حفره با استفاده از روش شبكه بولتزمن
676
شبيه سازي جريان در هندسه هاي با ابعاد ميكرو با استفاده ازروش شبكه بولتز من
677
شبيه سازي جريان درون تانديش خط ريخته گري پيوسته
678
شبيه سازي جريان دو فازي غبار در يك كانال مستطيل شكل
679
شبيه سازي جريان رودخانه پلاسجان تحت تأثير تغييرات اقليمي با استفاده از مدل WetSpa
680
شبيه سازي جريان ﴿سه بعدي﴾ داخل سيلندر همراه با ديسكهاي چرخان حفره دار به كمك نرم افزار FLUENT
681
شبيه سازي جريان سه بعدي در رانرتوربين هاي فرانسيس مختلط
682
شبيه سازي جريان سيار در سيكلون واسطه سنگين
683
شبيه سازي جريان سيال اطراف پيك متحرك در لوله
684
شبيه سازي جريان سيال با كمك روش شبكمه بولتزمن و روش چند شبكه اي و استفاده از پردازش موازي
685
شبيه سازي جريان سيال به كمك روش شبكه بولتز من چند بلوكي
686
شبيه سازي جريان سيال تراكم پذير بااستفاده از روش شبكه ي بولتزمن
687
شبيه سازي جريان سيال تراكم پذير به روش شبكه بولتزمن روي مرز منحني
688
شبيه سازي جريان سيال توسط شبكه عصبي سلولي (CNN)
689
شبيه سازي جريان سيال حول ديسك ترمز قطارهاي پرسرعت
690
شبيه سازي جريان سيال در ابعاد ميكرو با اصلاح شرايط مرزي در روش شبكه بولتزمن
691
شبيه سازي جريان سيال در جك هيدروليكي با استفاده از نرم افزار ANSYS FLUENT
692
شبيه سازي جريان سيال در راكتور كاتاليستي بستر ثابت فرآيند احياء اكسيدهاي نيتروژن در حضور آمونياك
693
شبيه سازي جريان سيال در يك سيكلون استرمان
694
شبيه سازي جريان سيال در يك طبقه كمپرسور گذر صوتي از يك توربين گاز صنعتي
695
شبيه سازي جريان سيال غير نيوتني با ويسكوزيته تابع دما در داخل كانال با مانع دايروي به روش شبكه بواتز من
696
شبيه سازي جريان سيال غير نيوتني حول استوانه هاي ثابت و متحرك با روش شبكه بولتزمن
697
شبيه سازي جريان سيال و انتقال گرما در قالب ريخته گري مداوم تختال
698
شبيه سازي جريان گاز در اتمايزر گازي
699
شبيه سازي جريان مايع مغزي نخاعي (CSF) در هندسه ي سه بعدي مغز فردِ سالم و بيمار هيدروسفالي
700
شبيه سازي جريان مخلوط هاي گازي در يك بستر از ذرات غير مستقر
701
شبيه سازي جريان مذاب و انجماد در سيستم ريخته گري مداوم تختال نازك فولاد
702
شبيه سازي جريان مذاب و انجماد در سيستم ريخته گري مداوم تختال نازك فولاد -
703
شبيه سازي جريان مذاب و توزيع آخال در كريستاليزاتور ريخته گري مداوم شمش برنج
704
شبيه سازي جريان نشتي از لوله مدفون در محيط متخلخل نيمه بي نهايت غير اشباع در حالت گذرا
705
شبيه سازي جريان نقدينگي در پروژه هاي فراساحل نفت و گاز
706
شبيه سازي جريان هاي آشفته همراه با سطح مشترك توسط روش شبيه سازي ادي هاي بزرگ
707
شبيه سازي جريان هاي احتراقي با استفاده از مدل جبري مغشوش شار اسكالر و تنش رينولدز
708
شبيه سازي جريان هاي احتراقي براي شعلۀ ديفيوژن با استفاده از مدل گردابه هاي بزرگ
709
شبيه سازي جريان هاي چند فازي با نسبت چگالي بالا به كمك روش شبكه ي بولتزمن
710
شبيه سازي جريان هسته‌اي/ حلقوي سيال ويسكوالاستيك/ ويسكوپلاستيك به روش المان طيفي
711
شبيه سازي جريان همراه با احتراق در لوله تشعشعي دو راهه يك طرف بسته
712
شبيه سازي جريان همراه با جوشش در لوله هاي مارپيچ
713
شبيه سازي جريان هوا در دو شاخه هاي ريه انسان به منظور تعيين پارامترهاي مدل فشرده معادل ريه
714
شبيه سازي جريان هواي ورودي و خروجي پريوديك به درون يك حجم استوانه اي به روش شبكه بولتزمن
715
شبيه سازي جريان و انتقال حرارت داخل قالبهاي ريخته گري باروش عددي SPH
716
شبيه سازي جريان و انتقال حرارت در جوشش لايه اي آرام روي صفحه قائم
717
شبيه سازي جريان و انتقال حرارت در محيط متخلخل با رويكرد مقياس حفره
718
شبيه سازي جريان و انتقال حرارت در مقياس ميكرو با استفاده از روش شبكه ي بولتزمن در رژيم گذار و يك حل تحليلي جديد براي رژيم لغزشي
719
شبيه سازي جريان و رسوب گذاري در رودخانه زاينده رود با مدل MIKE3
720
شبيه سازي جريانهاي احتراقي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
721
شبيه سازي جعبه سياه و بهينه سازي اختلاط نفت خام
722
شبيه سازي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي غير مشابه فولاد زنگ نزن 304 به آلياژ آلومينيوم 5083
723
شبيه سازي جوشكاري قوس الكتريكي توسط المان محدود و بررسي اثر پارامترهاي هندسي و جوشكاري بر روي تنش هاي پسماند
724
شبيه سازي چگالي طيف توان سيگنال OFDM
725
شبيه سازي چند روش تشخيص خطاي امپدانس بالا در شبكه هاي 20كيلو ولت
726
شبيه سازي چند مقياسي-همزمان و نيمه همزمان- نانو كامپوزيت هاي پايه پليمري خاك رسي
727
شبيه سازي حالت پايه‌يچگالش بوز انيشتن در يك و دو بُعد با استفاده از پتانسيل‌هايمختلفِ به‌دام‌اندازي
728
شبيه سازي حالت گذراي بريكرها و بررسي تاثير آن در اضافه ولتاژهاي سوئيچينگ شبكه
729
شبيه سازي حالت گذراي موتور القائي قفسه سنجابي در حالت خطاي رتور به روش اجزاء محدود
730
شبيه سازي حذف دي اكسيد كربن از خوراك نيروگاه گازي توسط جذب امين با نرم افزار اسپن هايسيس
731
شبيه سازي حذف سولفيد هيدروژن از گاز ترش توسط روش الكتروشيميايي
732
شبيه سازي حرارتي پخت لعاب بر روي بدنه كاشي در كوره هاي رولري پيوسته
733
شبيه سازي حرارتي دريچه دود موتور XUM و نشيمنگاه آن جهت تخمين ضريب انتقال حرارت تماسي
734
شبيه سازي حرارتي فرآيند ريخته گري گريز از مركز افقي براي توليد لوله هاي چدني
735
شبيه سازي حرارتي قرص آهنربا در جرثقيل الكتريكي براي تحليل شرايط مناسب كاري
736
شبيه سازي حرارتي موتور احتراق داخلي به منظور كنترل دماي نقاط مختلف موتور ﴿ مديريت حرارتي موتور احتراق داخلي ﴾
737
شبيه سازي حركت آب از پوشش ژئوسنتتيك رسي با استفاده از نرم افزار HYDRUS - 1D
738
شبيه سازي حركت الكترون در ميدان هاي هدايت كننده ليزر الكترون آزاد
739
شبيه سازي حركت برمايد در ستون هاي دست خورده خاك با استفاده از مدل HYDRUS-1D و بررسي جذب كاديم....
740
شبيه سازي حركت رو به عقب كاميون
741
شبيه سازي حركت روي، سرب و نيترات در خاك تحت شرايط مزرعه با استفاده از مدل HYDRUS-1D
742
شبيه سازي حركت سرب، كادميم، مس و روي تحت دو سيستم ريشه اي در يك خاك آهكي
743
شبيه سازي حركت شش درجه آزادي اجسام غوطه ور
744
شبيه سازي حركت شيرابه از پوشش هاي ژئوسنتتيك رسي با استفاده از مدل آزمايشگاهي و نرم افزار HYDRUS-ID
745
شبيه سازي حركت قطارهاي مسافري جهت بهينه سازي پروفيل سرعت از منظر مصرف انرژي و زمان سفر
746
شبيه سازي حركت مسافران در ايستگاه تبادلي راه آهن و مترو مطالعه موردي: ايستگاه راه‌آهن تهران
747
شبيه سازي حركت ميكروذرات در نتيجه نيروي تابش آكوستيك در ميدان آكوستيكي متغير
748
شبيه سازي حركت يك جسم دايروي در جريان سيال درون كانال دو بعدي به كمك روش شبكه بولتزمن
749
شبيه سازي حفره هاي انقباضي و گازي به كمك روش افت فشار در كانالهاي بين دندريتي
750
شبيه سازي حلقه قفل فاز تمام ديجيتال
751
شبيه سازي حمله جعل آدرس فيزيكي و طراحي شبكه حفاظت شده در برابر آن
752
شبيه سازي خاموشي احتمالاتي بار در سيستمهاي قدرت
753
شبيه سازي خشك شدن يك قطره شير در نرم افزارANSYS FLUENT
754
شبيه سازي خشك كن بستر ثابت برنج مجهز به پمپ حرارتي پايا با كاربرد مدل غير تعادلي
755
شبيه سازي خشك كن پاششي از تكنيكهاي CFD
756
شبيه سازي خشك كنهاي بستر سيال پيوسته
757
شبيه سازي خشك كنهاي دوار مداوم
758
شبيه سازي خط توليد كارگاه موتورهاي سه فاز صنعتي سنگين
759
شبيه سازي خط رنگ كاري كارخانه تلويزيون شهاب
760
شبيه سازي خط مونتاژ تلويزيون در شركت اسنوا
761
شبيه سازي خطا در رتور موتور القائي به روش تابع سيم پيچ و مقايسه با نتايج روش اجزاء محدود و اندازه گيري
762
شبيه سازي خطوط ميدان ناشي از حركت بار در فضاي تهي و بررسي كاربردآن درتابش سينكروترون
763
شبيه سازي خواص هيدروديناميكي و حرارتي مجاري
764
شبيه سازي خودسازگار معادلات تعادل و ترابرد پلاسماي توكامك در حوزه ي زمان و راستي آزمايي آن با توكامك IR-T1
765
شبيه سازي خون با روش شبكه بولتزمن در حالت 3D
766
شبيه سازي خيزآب توفان و پيش بيني سيلاب هاي ساحلي در منطقه خليج فارس
767
شبيه سازي درايو -موتور القايي و بررسي عملكرد آنها تحت شرايط كاهش ولتاژ تحت شرايط مختلف نامتعادلي ولتاژ
768
شبيه سازي درجه روزهاي رشد گياهان در ايران بر اساس مدل لارس
769
شبيه سازي دزيمتري پرتوهاي الكترون وبتا در فانتوم آب به روش مونت كارلو
770
شبيه سازي دست انسان توسط نرم افزار Solid Works
771
شبيه سازي دستگاه سرند كارخانه گندله سازي با نرم افزار EDEM
772
شبيه سازي دفع گازهاي اسيدي در ميدان گازي كيش
773
شبيه سازي دما در تختال فولاد در كوره تونلي پيوسته به روش مونت كارلو
774
شبيه سازي دو بعدي ادوات MOS
775
شبيه سازي دو بعدي ادواتMOSدر حالت گذرا با استفاده از روش المانهاي محدود
776
شبيه سازي دو بعدي الاستيك - پلاستيك در تغيير شكل هاي بزرگ
777
شبيه سازي دو بعدي الگوي توزيع رسوب ﴿مطالعه موردي : رودخانه جاجرود ﴾
778
شبيه سازي دو بعدي جوشكاري زير پودري يبه منظور بررسي تنش هاي پسماند با استفاده از روش اجزاء محدود
779
شبيه سازي دو بعدي فوتبال
780
شبيه سازي دو روش كنترلي UPFC به منظور ميرسازي نوسانات سيستم قدرت
781
شبيه سازي دو روش كنترلي UPFCبه منظور ميراسازي نوسانات سيستم قدرت
782
شبيه سازي دوبعدي تخليه با الكترود سهمي شكل در گاز آرگون
783
شبيه سازي دوبعدي جداسازي سلول هاي سرطاني گردشي به كمك امواج صوتي
784
شبيه سازي ديفيوژن گاز در لوله هاي موئينه و جامدات متخلخل
785
شبيه سازي ديناميت مولكولي پليمرهاي ستاره اي شاخه دار
786
شبيه سازي ديناميك براوني محلول رقيق پليمرهاي شاخه دار تحت جريان كششي
787
شبيه سازي ديناميك برج جداسازي سيني دار با در نظر گرفتن معادلات هيدروليك و مشخصه هاي هندسي سيني
788
شبيه سازي ديناميك برج جداسازي سيني دار با در نظر گرفتن معادلات هيدروليك و مشخصه هاي هندسي سيني.
789
شبيه سازي ديناميك چگاله پلاريتون اكسيتوني و گاز الكتروني در چاه كوانتومي GaAs
790
شبيه سازي ديناميك حباب ها و جريان دوفازي در اتصال T شكل يك ميكروكانال آدياباتيك
791
شبيه سازي ديناميك سيستم هاي تحت تحريك با فركانس بالا با استفاده از روش سلول محدود
792
شبيه سازي ديناميك ملكولي جوشش در نانو كانال ها
793
شبيه سازي ديناميك ملكولي ذوب نانو خوشه ها
794
شبيه سازي ديناميك مولكولي CS2، CO2 و OCS در نانوحفره هاي Cu-BTC
795
شبيه سازي ديناميك مولكولي اثر افزودن گرافن و نانو لوله هاي كربني به تتراكوسان براي بهبود خواص ذخيره سازي انرژي حرارتي
796
شبيه سازي ديناميك مولكولي اسپاترينگ طلا روي ويفر سيليكوني به عنوان الكترود جهت كاربرد در پيل هاي سوختي مينياتوري
797
شبيه سازي ديناميك مولكولي انواع زبري سطح در نانو كانال ها
798
شبيه سازي ديناميك مولكولي بتا- هيرپين
799
شبيه سازي ديناميك مولكولي پديده الكتروكينتيك در جريان هاي الكترواسموتيك و الكتروفورتيك در نانو كانال ها
800
شبيه سازي ديناميك مولكولي تابع توزيع چگالي سيال لنارد - جونز محدود شده در نانو حفره ي صفحه باز
801
شبيه سازي ديناميك مولكولي تبلور القا شونده پلي ( اتيلن سوكسينات) توسط نانولوله هاي كربن و نانو صفحات گرافن
802
شبيه سازي ديناميك مولكولي جذب گاز بر روي صفحه گرافين
803
شبيه سازي ديناميك مولكولي حالت خالص و مخلوط دوتايي سيالات محدود شده در نانو حفره ي صفحه اي گرافيتي: سامانه هاي آب و متانول
804
شبيه سازي ديناميك مولكولي خواص ترموديناميكي، ديناميكي و ساختاري مايعات يوني مغناطيسي برپايه ي كولين
805
شبيه سازي ديناميك مولكولي درشت دانه ي مايعات يوني دوقلوي دوكاتيوني بر پايه ي ايميدازوليوم
806
شبيه سازي ديناميك مولكولي رشد ترك در دوكريستالي آهن
807
شبيه سازي ديناميك مولكولي رفتار خودآرايي (Self-assembly) كوپليمرهاي بلوكي آمفي فيليك در حضور نانوذره
808
شبيه سازي ديناميك مولكولي سامانه هاي آب و اتيلن گليكول و بررسي نفوذ و پيوند هيدروژني با استفاده از پارامتر اصلاح شده بر روي ميدان نيرويOPLS-AA
809
شبيه سازي ديناميك مولكولي سديم دي سيليكات و پتاسيم دي سيليكات و ارائه معادله حركت
810
شبيه سازي ديناميك مولكولي ضخامت لايه نانويي ايجاد شده در برخورد قطره آب با سطح جامد
811
شبيه سازي ديناميك مولكولي عبور آب و نمك از نانولوله هاي كربني با استفاده از نرم افزار NAMD
812
شبيه سازي ديناميك مولكولي كوپليمر بلوكي با قابليت كاربرد در پوشينه كردن دارو
813
شبيه سازي ديناميك مولكولي ليتيم منگنز اكسيد به عنوان كاتد يك باتري يون ليتيم
814
شبيه سازي ديناميك مولكولي مايعات يوني بر پايه ايميدازوليم: تعيين خواص ديناميكي و انتقالي ، ساختار و نقطه ذوب
815
شبيه سازي ديناميك مولكولي مولكول هاي زيستي بر روي سطوح و درون غشاها: جذب و الگوي تشكيل بازهاي دي.ان.اي بر روي سطح ﴿111﴾ طلا و پپتيد آميلين در درون غشا دولايه اي دي اولوئيل فسفاتيديل كولين
816
شبيه سازي ديناميك مولكولي نفوذ مولكول هاي استيلن در MOF-508b و مولكول هاي هيدروژن درMOF-508a
817
شبيه سازي ديناميك مولكولي، پديده نفوذ گاز از ميان لايه ي نانو كامپوزيت پلي اتيلن-خاك رس
818
شبيه سازي ديناميكي اثر لوپر بر ضخامت ورق در فرآيند نورد گرم
819
ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺮج دي اﺗﺎﻧﻞ آﻣﻴﻦ T-240) مجتمع پتروشيمي اراك
820
شبيه سازي ديناميكي برجهاي با آكنه واحد 1 -بوتن مجتمع پتروشيمي اراك
821
شبيه سازي ديناميكي برجهاي تقطير واكنشي
822
شبيه سازي ديناميكي بستر مكشي توربين هاي بادي دريايي
823
شبيه سازي ديناميكي راكتور صنعتي اوره
824
شبيه سازي ديناميكي راكتور فاز گاز پلي پروپيلن
825
شبيه سازي ديناميكي راكتور ناپيوسته توليد پلي ﴿وينيل استات﴾
826
شبيه سازي ديناميكي سيكل نيروگاه بخار
827
شبيه سازي ديناميكي فرآيند نورد ورق به منظور بررسي ارتعاشات ناپايدار ﴿ چتر ﴾ به كمك روش اجزا محدود صريح
828
شبيه سازي ديناميكي مدار فلوتاسيون (مورد مطالعه اي: كارخانه فلوتاسيون باما)
829
شبيه سازي ديناميكي واحد اكسيژن 1درمجتمع فولاد مباركه بر مبناي فناوري شركت HANG YANG
830
شبيه سازي ديناميكي وقوع قوس الكتريكي بر روي مقره هاي آلوده به منظور پيش بيني ولتاژ بحراني
831
شبيه سازي ديود نوري بر پايه گان با زير لايه ياقوت كبود كه به صورت نيمكره طرح دار مي باشد با استفاده از آناليز بردار پوينتينگ
832
شبيه سازي ذوب سيستمهاي دوبعدي
833
شبيه سازي رآكتور فوتوكاتاليستي به روش مونت كارلو به منظور بررسي پارامترهاي عملياتي در فرايند تبديل كربندي اكسيد
834
شبيه سازي راكتور پلاگ فرآيند توليد اتيل استات
835
شبيه سازي راكتور واكنش كاتاليستي هتروژني سنتز متانول
836
شبيه سازي راكتوردهيدروژناسيون واحد MTBE مجتمع پتروشيمي بندر امام
837
شبيه سازي راكتورهاي بستر سيالي كربو كلريناسيون تهيه تتراكلرايد زير كونيوم در توليد فلز زير كونيوم
838
شبيه سازي رايانه اي پايا و پوياي برج تقطير
839
شبيه سازي ربات مسيرياب و تشخيص دهنده اشياء
840
شبيه سازي رسانش داروهاي ضدسرطان آبگريز توسط بتاسيكلودكسترين
841
شبيه سازي رسوب گذاري در مخازن سدها با استفاده از مدلهاي يك بعدي و دو بعدي
842
شبيه سازي رشد ترك در بتن با استفاده از المان محزا
843
شبيه سازي رشد دانه آلياژ منيزيم AZ61 پس از تغيير شكل گرم به روش مونت كارلو
844
شبيه سازي رشد لايه هاي نانو ساختار دي اكسيد تيتانيوم به روش مونت كارلو
845
شبيه سازي رشد و نمو و پيش بيني عملكرد جو در شهرستان اصفهان با استفاده از پيش بيني فصلي
846
شبيه سازي رفتار آويزش پارچه با استفاده از مدل جرم و فنر و ارزيابي نتايج حاصل به كمك روش پردازش تصوير
847
شبيه سازي رفتار ارتعاشي موتور بر روي نگهدارنده هاي
848
شبيه سازي رفتار ارتعاشي موتور بر روي نگهدارنده هاي هيدروليكي غير خطي
849
شبيه سازي رفتار استاتيكي و ديناميكي تراورس بتني B70 مسلح با ميلگردهاي فايبرگلاس تحت اثر لنگر هاي مثبت و منفي در مركز و تكيه گاه
850
شبيه سازي رفتار الاستيك ، ارتعاشي و حرارتي نانو لوله هاي تك ديواره كربني
851
شبيه سازي رفتار بتن مسلح محصور شده با كامپوزيت‌هاي اليافي تحت بارگذاري فشاري يكنوا با استفاده از روش المان محدود
852
شبيه سازي رفتار تجمعي پپتيدهاي دوگانه دوست با هدف پيش بيني غلظت بحراني تجمع
853
شبيه سازي رفتار جريان در يك دودكش نيروگاه خورشيدي با نرم افزارFLUENT
854
شبيه سازي رفتار حركتي خون در شريانهاي با انسداد مشخص
855
شبيه سازي رفتار ديناميكي پيل سوختي اكسيد جامد
856
شبيه سازي رفتار ديناميكي و كنترل حركت پليمر الكترو اكتيو (IPMC) بعنوان محرك در ماهيچه هاي فلج پاي موش
857
شبيه سازي رفتار رله ديستانس ديجيتالي در برابر رببببلفل گذراي ترانسفورماتور ولتاژ خازني
858
شبيه سازي رفتار رله ديستانس ديجيتالي در برابر گذراي ترانسفورماتور ولتاژ خازني
859
شبيه سازي رفتار رله ديستانس ديجيتالي در برابرگذراي ترانسفورماتور ولتاژ خازني
860
شبيه سازي رفتار سنجش عملكرد سيستم تعليق خودرو بر روي جادههاي آزمون استاندارد
861
شبيه سازي رفتار سيال غير نيوتني در مبدلهاي ميكروكانالي توسط نرم افزار FLUENT
862
شبيه سازي رفتار سيستمهاي ديناميكي به كمك كامپيوتر
863
شبيه سازي رفتار غير دائم مبدلهاي حرارتي لوله - پره دار
864
شبيه سازي رفتار گذراي يك بويلر بازيافت حرارتي مدل افقي
865
شبيه سازي رفتار مسافران در استفاده از تسهيلات ايستگاه راه آهن تهران
866
شبيه سازي رفتار مكانيكي نانوساختارهاي گرافني با استفاده از روش هاي مولكولي
867
شبيه سازي رفتار مكانيكي و حرارتي تك لايه هيبريد گرافن - نيتريد بور
868
شبيه سازي رفتار ميكرو ساختار فولاد دوفازي تحت كشش
869
شبيه سازي رفتار ميكروحباب هاي حامل دارو براي دارورساني به كمك امواج فراصوت
870
شبيه سازي رفتار ورق در فرآيند هم ترازسازي كششي - خمشي
871
شبيه سازي رفتاربيومكانيكي قرنيه چشم همراه ايمپلنت جايگذاري شده درآن
872
شبيه سازي رفتاري كنترلرUSB با استفاده از زبان Verilog HDL
873
شبيه سازي رمزنگاري كوانتمي با توزيع كليد كوانتمي
874
شبيه سازي رواناب ، رسوب و فرسايش خاك با استفاده ازمدل EUROSEM درزيرحوزه تنگ رواق ازحوزه آبخيز كارون جنوبي ، استان كهگيلويه و بويراحمد
875
شبيه سازي روش چيدمان آهنرباهاي دائم در يك درام جداكننده مغناطيسي
876
شبيه سازي روش كنترل برداري موتور القايي مبني بر تزريق سيگنال در ولتاژ استاتور
877
شبيه سازي روش كنترل برداري موتور القايي مبني برتزريق سيگنال در ولتاژ استاتور
878
شبيه سازي روش ها بهينه انتخاب فيدبك و الگوريتم ژنتيك جهت ولتاژ / وار در شبكه هاي توزيع نا متعادل
879
شبيه سازي روش هاي دسترسي ديناميكي به كانال )Dynamic channel Allocation(
880
شبيه سازي روشهاي ژيشرفته الزام واحد ديناميكي جهت بهره برداري بهينه نيروگاهها با محدوديت هاي امنيت و جريان خطوط انتقال
881
شبيه سازي روشهاي مدل پايه براي شناسايي خطا در يك سيستم شيميايي
882
شبيه سازي روشويبروآگوستوگرافي
883
شبيه سازي رويدادگسسته اثر فناوري بلاكچين بر عملكرد زنجيره تامين (مورد مطالعه: اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان)
884
شبيه سازي رياضي تخليه رسوب از سدهاي انحرافي
885
شبيه سازي رياضي تنورهاي متحرك پخت نان فانتزي
886
شبيه سازي رياضي و كامپيوتري جدايش ماكروسكوپي عنصر كربن در شمش فولاد ابزار سرد كار 100 K
887
شبيه سازي ريزساختار در فرآيند شكل دهي داغ با طراحي زيربرنامه براي نرم افزار ABAQUSو مقايسه با نتايج تجربي
888
شبيه سازي زمان بارگذاري HTTP روي چند پروتكل لايه انتقال توسط شبيه ساز 2-NS
889
شبيه سازي زماني براي اسپكتروسكوپي لايه k پلاسماي داغ با استفاده از رهيافت كد FLY
890
شبيه سازي زمين آماري پارمترهاي پتروفيزيكي و تخمين ذخيره نفت بر جاي يكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران
891
شبيه سازي زنجيره ي DNA در سيال
892
شبيه سازي زهكشي خشك با استفاده از يك مدل سه بعدي آزمايشگاهي
893
شبيه سازي ژنراتور نوترون پرشدت﴿μCF-INS)
894
شبيه سازي ساختار جريان ما فوق صوت اطراف جسم نوك پخ
895
شبيه سازي ساختار چند لايه اي تحت تنش به عنوان مبدل پيزوالكتريك در توليد ريز فرا صوت
896
شبيه سازي ساختار حسگرهاي اندازه گيريPH و روشهاي بهبودآن براي كاهش خطاهاي احتمالي
897
شبيه سازي ساختار نواري MoB2 وبررسي امكان ابررسانايي درآن
898
شبيه سازي سامانه ي هيبريدي كاواك_مگنت
899
شبيه سازي ساندويچ پنل هاي كامپوزيتي تحت ضربه كوبش آب در شناورهاي تندرو
900
شبيه سازي سخت افزار در حلقه خودرو هيبريد الكتريكي
901
شبيه سازي سخت افزار در حلقه واحد كنترل الكترونيكي موتور توربوفن در شرايط پرواز
902
شبيه سازي سخت افزارهاي تكامل پذيرجهت شناسايي سيستم
903
شبيه سازي سخت افزاري كانالهاي چند مسيري HFبراي تست مدمهاي ديجيتال
904
شبيه سازي سختافزارهاي تكامل پذيرجهت شناسايي سيستم
905
شبيه سازي سردشدن كلافهاي ورق نوردگرم فولاد
906
شبيه سازي سرعت جريان عبوري از پره هاي توربين گازي
907
شبيه سازي سرويسهاي ويژه به وسيله زبان ...
908
شبيه سازي سطح (001)شبكه f.c.c.فلزات AUو PTبروش مونت كارلو
909
شبيه سازي سلول خورشيدي نانو ساختاري پروسكايتي و بررسي اثرتغيير ضخامت لايه پروسكايت بر پارامترهاي سلول با نرم افزار كامسول
910
شبيه سازي سلول خورشيدي نانو ساختاري پروسكايتي و بررسي اثرتغيير ضخامت لايه پروسكايت بر پارامترهاي سلول با نرم افزار كامسول
911
شبيه سازي سلولهاي خورشيدي با استفاده از شبكه هاي عصبي
912
شبيه سازي سلولهاي خورشيدي نانو ساختار پروفسكايت به روش مونته كارلو
913
شبيه سازي سلولهاي خورشيدي نانو ساختار پروفسكايت به روش مونته كارلو
914
شبيه سازي سلولهاي خورشيدي نانو ساختار پروفسكايت به روش مونته كارلو
915
شبيه سازي سنتز گرافن به روش رسوب دهي شيميايي بخار
916
شبيه سازي سه بعدي احتراق شارژ لايه اي در موتور EF7 (ملي) و مطالعه و بهينه سازي پارامترهاي موثر بر آن
917
شبيه سازي سه بعدي برخورد پرتابه استوانه اي به سطح آب به منظور پيش بيني تنش هاي وارده به اجزاي آن
918
شبيه سازي سه بعدي برخورد يك قطره با سطح جامد افقي و شيب دار در شرايط اعداد بي بعد متفاوت
919
شبيه سازي سه بعدي برش نگاري گسيلي پوزيتروني
920
شبيه سازي سه بعدي برهمكنش جريان خون با ديواره بطن چپ قلب انسان در فاز دياستول
921
شبيه سازي سه بعدي پارچه حلقوي تاري بر اساس مدل تطبيقي
922
شبيه سازي سه بعدي توان الكترو مغناطيسي تلف شده در محيط غير همگن به روش تفاضل محدود
923
شبيه سازي سه بعدي توان الكترومغناطيسي تلف شده در محيط غير همگن به روش المانهاي محدود
924
شبيه سازي سه بعدي جريان اطراف بال و بدنه
925
شبيه سازي سه بعدي جريان حول بدنه خودروها
926
شبيه سازي سه بعدي حركت ذرات مغناطيسي درون فيلتر حاوي ميله هاي مغناطيسي
927
شبيه سازي سه بعدي رفتار گلايدر خودكار زير آبي
928
شبيه سازي سه بعدي ژئو فيزيكي كاني سازي در محدوده انديس اكتشافي مس مزده- نطنز به منظور طراحي نقاط بهينه حفاري
929
شبيه سازي سه بعدي سيستم خنك كاري روتور موتور ونكل
930
شبيه سازي سه بعدي كاروانسراي پنجه علي يزد
931
شبيه سازي سه بعدي موتور Z24 و بهينه سازي زمانبندي سوپاپ ها و زمان جرقه زني
932
شبيه سازي سه بعدي موتورهاي خطي جريان مستقيم DCLM﴿ محيط غير همگن متغير با زمان﴾ با روش المانهاي محدود
933
شبيه سازي سه بعدي و بهينه سازي جريان در
934
شبيه سازي سه بعدي و بهينه سازي جريان در چند راهه ورودي موتور نيسان Z24
935
شبيه سازي سه بعدي و همزمان هيدروديناميك، انتقال جرم و انتقال حرارت در آكنه هاي ساختار يافته
936
شبيه سازي سه يعدي اجزاي محدود و تحليل تجربي فرآيند ساخت افزودني FDM به منظور كنترل تنش پسماند و اعوجاج در قطعات ساخته شده
937
شبيه سازي سوئيچ هاي فوق سريع تمام نوري چندگانه
938
شبيه سازي سوپاپ فشارشكن دو مرحله اي
939
شبيه سازي سيالات با رسانايي الكتريكي ناچيز در فرآيند الكترواسپريينگ
940
شبيه سازي سيالات غير نيوتني به كمك روش شبكه بولتزمن
941
شبيه سازي سيستم DCME
942
شبيه سازي سيستم انبارش و ترخيص در انبار محصولات فولادي ذوب آهن اصفهان
943
شبيه سازي سيستم انتقال قدرت با نرم افزار ADAMS
944
شبيه سازي سيستم انتقال قدرت توسط نرم افزار ADAMS
945
شبيه سازي سيستم پخش بار الكتريكي در يك وسيله پرنده
946
شبيه سازي سيستم تخليه و بارگيري واگن هاي حامل سنگ آهن
947
شبيه سازي سيستم ترمز بازياب انرژي در يك مدل خودرو با استفاده از روش باندگراف
948
شبيه سازي سيستم تشخيص و دسته بندي باندهاي بزرگراه با استفاده از حركت خودرو
949
شبيه سازي سيستم حفاظت كاتدي پايه هاي سكوي دريايي
950
شبيه سازي سيستم دانشگاه
951
شبيه سازي سيستم رادار
952
شبيه سازي سيستم سوخت موتور توربوفن
953
شبيه سازي سيستم عمليات بندر (PORTSIM)
954
شبيه سازي سيستم كنترل سوخت موتور توربوجت
955
شبيه سازي سيستم كنترلي ربات هاي پرنده
956
شبيه سازي سيستم گرمايش خورشيدي به كمك نرم افزار polysun
957
شبيه سازي سيستم محور شمار و آناليز و ارائه راهكارهاي افزايش قابليت تشخيص آن
958
شبيه سازي سيستم مديريت حرارتي باتري مبتني بر مواد تغيير فاز دهنده در يك خودروي الكتريكي
959
شبيه سازي سيستم مديريت حرارتي هيبريد مبتني بر مواد تغييرفاز دهنده و سيستم مايع-خنك براي سيستم باتري يك خودروي الكتريكي
960
ﺷﺒيه ﺳﺎزي ﺳيستم ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان وﮐﺸﺶ ﻟﮑﻮﻣﻮﺗيو GT26CW-2
961
شبيه سازي سيستم نورد پوسته اي شركت فولاد مباركه به منظور كاهش اثرات ويبره در محصولات اين واحد
962
شبيه سازي سيستم هاي تشخيص عنبيه استفاده كننده از مرزهاي فعال در مرحله قطعه بندي
963
شبيه سازي سيستم هاي توليدي
964
شبيه سازي سيستم هاي كاتاليزوري مورد استفاده در پليمريزاسيون اولفين¬ها
965
ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮدﻛﺎر ﻗﻄﺎردر ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس استراتژي كنترلي فازي پيش بين
966
شبيه سازي سيستم هيبريدي خورشيدي و آب شيرين كن
967
شبيه سازي سيستمهاي محركة DC
968
شبيه سازي سيكل تبريد تراكم بخاري
969
شبيه سازي سيكل تركيبي
970
شبيه سازي سيكل تركيبي توليد سه گانه با نرم افزار Aspen Plus
971
شبيه سازي سيكلون واحدتكنيك هايCFD
972
شبيه سازي سيگنال TCDبه منظور تشخيص آمبولي
973
شبيه سازي سيگنالينگ شماره 7
974
شبيه سازي سيم پيچ هاي ترانسفورماتور قدرت در حالت گذرا توسط مدل هاي فركانس بالا
975
شبيه سازي سيم پيچ هاي ترانسفور ما تور قدرت در حالت گذرا توسط مدل هاي فركانس بالا
976
شبيه سازي سيم پيچ هاي ترانسفورماتور قدرت در حالت گذرا توسط مدل هاي فركانس بالا
977
شبيه سازي سيم پيچهاي ترانسفورماتور قدرت در حالت گذرا توسط مدلهاي فرگانس بالا
978
شبيه سازي سينتيكي راكتور مرحله اول هيدروژناسيون بنزين پيروليز
979
شبيه سازي شاخص هاي عملكردي در نسل جديد موتورهاي توربوفن
980
شبيه سازي شارش و پخش آلودگي شهري با استفاده از مدل جفت شده WRF-CFD
981
شبيه سازي شبكه NS-2
982
شبيه سازي شبكه آب آتش نشاني پالايشگاه اصفهان و بررسي الزامات NFPA
983
شبيه سازي شبكه هاي ترانك و ارتباطي و چگونگي مكانيزه نمودن آن
984
شبيه سازي شبكه هاي حس گر بي سيم
985
شبيه سازي شبكه هاي كامپيوتري در GNS3
986
شبيه سازي شبكه هاي مخابراتي از نظر ترافيكي
987
شبيه سازي شبكه هاي نسل آينده )NGN(
988
شبيه سازي شبكه ي يك دانشگاه با نرم افزار Cisco Packet Tracer
989
شبيه سازي شبه همگن راكتورفرايند GTL با توجه به غير فعال شدن كاتاليست
990
شبيه سازي شعله غير پيش مخلوط با استفاده از منيفولد توليد شده به روش فليملت غير آدياباتيك
991
شبيه سازي شكست الكتريكي محيط هاي گازي و بررسي نقش پيش يونش در تخليه الكتريكي يكنواخت با استفاده از نظريه پركوليشن
992
شبيه سازي شكست ديناميكي خطوط لوله ي فولادي تحت فشار داخلي ثابت با ترك محوري اوليه
993
شبيه سازي شكست هيدروليكي در چاه هاي نفت به روش اجزاء محدود توسعه يافته
994
شبيه سازي شكل دهي انفجاري
995
شبيه سازي شكل دهي انفجاري استوانه اي جدار نازك
996
شبيه سازي شناسايي چهره با استفاده از مدل ماركف مخفي و شبكه هاي عصبي
997
شبيه سازي شوك هاي خارجي در اقتصاد ايران با توجه به سياست مالي دولت
998
شبيه سازي صندلي اتوبوس و راننده در نرم افزار آياكوس
999
شبيه سازي ضربه بر روي كامپوزيت هاي تركيبي تقويت شده با پارچه بافته بر پايه الياف شيشه، كربن و رزين اپوكسي
1000
شبيه سازي ضربه قوچ
بازگشت