<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
شاخص بهره وري مالمكوئيست با توابع فاصله ناپارامتري و رويكرد غير محدب
2
شاخص بهره وري مالمكوئيست در حضور داده هاي منفي : مطالعه موردي صنعت بيمه ايران
3
شاخص بي تقارني چگالي الكتروني براي توصيف كمي كايراليته
4
شاخص رانديك گراف ها و برخي وِيژگي هاي آن
5
شاخص سازي فضاهاي سبز شهري با محوريت انگاشت كيفيت زندگي ﴿نمونه موردي: شهر اصفهان﴾
6
شاخص سازي متغيرهاي اقتصادي با مباني اقتصاد مقاومتي در ايران (با بررسي اقتصادي از سال 1368 تا1391)
7
شاخص سازي مفاهيم اخلاقي در معماري مطالعه ي موردي: قناعت
8
شاخص شدت مناسب در طراحي بر اساس عملكرد سازه هاي فولادي براي زلزله هاي حوزه نزديك
9
شاخص شدت مناسب در طراحي لرزه اي سازه هاي بتني براي زلزله هاي حوزه نزديك
10
شاخص شناسي توسعه پايدار و انطباق آن با مناطق شهري (نمونه موردي: مناطق 5 و9 شهرداري مشهد
11
شاخص گذاري سري هاي زماني چندبعدي
12
شاخص مالمكوئيست با رويكرد تحليل پوششي داده ها
13
شاخص مالمكوئيست سراسري با رويكرد تحليل پوششي داده ها
14
شاخص هاي ارزيابي عملكرد لجستيك درون كارخانه اي ( با تاكيد بر صنعت خودروسازي)
15
شاخص هاي بخش بندي بر اساس نگرش مشتريان ومزيت رقابتي پوشاك ورزشي درشهر كرمانشاه
16
شاخص هاي بهره وري در مهندسي صنايع
17
شاخص هاي توانايي فرآيند چند متغيره با استفاده از تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي
18
شاخص هاي جامعه اسلامي براساس تفسير الميزان و في ضلال القران سيد قطب
19
شاخص هاي جهاني شدن اقتصاد و موقعيت ايران
20
شاخص هاي جهاني شدن اقتصاد و موقعيت ايران
21
شاخص هاي رشد و استقرار گياه ني معمولي در خاك هاي آلوده به مواد نفتي در حضور عصاره ي جلبك دريايي و قارچ هاي مايكوريزا
22
شاخص هاي طراحي پياده راه با تاكيد بر حضور پذيري نمونه موردي :محور چهار باغ بالا
23
شاخص هاي طراحي و توليد در ترازوهاي الكترونيكي "
24
شاخص هاي عدالت محوري در اسلام و حقوق بين الملل بشر
25
شاخص هاي عملكرد عمومي و كليدي HSE در سطح سازماني در مرحله ساخت پالايشگاه گازي
26
شاخص هاي فراز و فرود تمدن از منظر قرآن كريم با روش تحليل محتواي كيفي
27
شاخص هاي فرهنگي در ايران
28
شاخص هاي قابليت فرآيند چند متغيره با ثبات در حضور خطاي ابزار اندازه گيري و بررسي تاثير خطاي اندازه گيري بر مقادير اين شاخص ها
29
شاخص هاي كارايي فرايند
30
شاخص و چند جمله اي همبند خروج از مركز برخي نانو ساختارها
31
شاخص‌هاي ارزيابي آسيب پذيري مطالعات راه‌ها از منظر پدافند غيرعامل
32
شاخص‌هاي كاني‌شناسي پلاژيوكلاز و كلينوپيروكسن در گابروها و آنورتوزيت‌هاي توده نفوذي كالكافي (شمال شرق انارك، استان اصفهان، ايران مركزي)
33
شاخصگذاري داده‌ خط سير اشياء متحرك در شبكه راه ها
34
شاخصه هاي اخلاقي گروه هاي مرجع
35
شاخصه هاي حكومت موفق از ديدگاه اميرمؤمنان علي (ع) با تكيه بر نهج البلاغه
36
شاخصه هاي روش تربيتي مبتني بر دعا در صحيفه سجاديه
37
شاخصه هاي شعر،نقد،تحليل وبررسي آن درشعرنو
38
شاخصه هاي صحنه اي در معماري مسكوني قاجار
39
شاخصه هاي كالبدي تاثيرگذار بر هم فازي با زمان در فازهاي تاريخي يزد
40
شاخصه هاي موثر بر مطلوبيت فضايي مركز كودكان بي سرپرست با رويكرد ارتقاي سطح بهزيستي روانشناختي بر مبناي الگوي ريف
41
شاخصه‌هاي اقتصاد مقاومتي از ديدگاه امام علي (ع) با تأكيد بر نهج‌البلاغه
42
شاخصه‌هاي تفسير اخلاقي قرآن از ديدگاه آيت الله جوادي آملي با تاكيد بر تفسير تسنيم
43
شاخصهاي اساسي بازيگري عروسكي و بازي صحنه
44
شاخصهاي پايداري و ارزيـابي ساختمـان ها با رويـكرد توسـعه پايـدار
45
شاخصهاي فرهنگي در ايران
46
شاخه دار كردن پارافين هاي نرمال جهت افزايش مرغوبيت بنزين
47
شاخه كار و دانش در نظام جديد متوسطه
48
شادكامي
49
شادكامي (بهزيستي روان شناختي ) در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر در سال 1391
50
شادكامي و سبك هاي مقابله با استرس
51
شادكامي و عوامل مرتبط با آن از نظر روانشناسان و منابع اسلامي
52
شادي در قرآن و روايات
53
شادي و عوامل شادي آفرين در اسلام
54
شادي و غم از ديدگاه قرآن و حديث
55
شار حرارتي بحراني در جريان فيلم مايع و جريان مخالف بخار در لوله هاي عمودي
56
شار حرارتي تابشي در گرمكننده هاي آتشخوار مستقيم
57
شار روي ساختار()Spin
58
شار ريچي بر خمينه هاي شبه ريماني
59
شار ريچي در فضاي مترهاي ريماني و برخي كاربردهاي آن در علوم كامپيوتر
60
شار ريچي روي كره 2-بعدي
61
شار ريچي روي گروههاي لي پوچ توان
62
شار ريچي گسسته و كاربرد آن در بازشناسي حالت چهره سه بعدي بر اساس تصاوير همديس
63
شار ريچي و تبديلات همديس روي منيفلدهاي فينسلري
64
شار گرما جنبشي محسوس جو-اقيانوس: محاسبه و تاثير پارامترهاي فيزيكي
65
شار و ساليتون ريچي روي فضاي ريمان-فينسلر
66
شارريچي هندسه هاي موضعا همگن روي ضمينه هاي بسته 4 بعدي
67
شارژ بي سيم خودروهاي الكتريكي
68
شارژ بي سيم ماشين هاي الكتريكي
69
شارژ خودروهاي الكتريكي در ايستگاههاي تعويض باتري با در نظر گرفتن امنيت شبكه
70
شارژ ميكروكنترلري با قابليت كنترل جريان
71
شارژ و دشارژ هماهنگ شده خودروي الكتريكي در يك ريز شبكه با در نظر گيري آلودگي زيست محيطي
72
شارژر بي سيم به روش كوپل خازني
73
شارش گرما در مواد مركب و حل عددي معادله پواسون
74
شارهاي هندسي وكاربردهاي آن روي منيفلدهاي فينسلري
75
شاسي خودرو
76
شاكله هاي اصلي جامعه شناسي معرفت علمي معاصر
77
شالوده‌شكني دموكراسي استعلايي و تحليل گفتمان مردم‌سالاري ديني در ايران معاصر
78
شام آخر: (نمايشنامه )
79
شاه لير و بررسي 3 فيلم ساخته شده براساس اين نمايشنامه
80
شاه نعمت الله ولي
81
شاهدانه و فرآورده هاي آن
82
شاهرود به اعتيادگرايش زنان
83
شاهزاده هاشم تيغ بند پسر عبدالله، عبدالله پسر حمزه، حمزه پسر محمد حنيفه،محمد حنيفه پسر اميرالمومنين ﴿ع﴾
84
شاهنامه خواني در ايل بختياري
85
شاهنامه در ادب و فرهنگ بومي دشتستان
86
شاهنامه فردوسي سينماي هزارساله (بررسي و تحليل معادلهاي سينمائي در داستان رستم و سهراب )
87
شاهنامه فردوسي و اهميت آن
88
شاهنامه نگاري غير درباري در نيمه اول سده ي 11 ه.ق ﴿معرفي، توصيف و تحليل نگاره هاي شاهنامه سال 1016 ه.ق/ 1607 م﴾
89
شاهنامه و متون حماسي در آثار باستاني پاريزي
90
شاهين مالت : FALCON MALTESE THE
91
شايستگي هاي امام علي عليه السلام در برابر غاصبان و مدعيان خلافت در منابع متقدم بر نهج البلاغه
92
شايسته سالاري در مديريت آموزشي
93
شب
94
شب ادراري در كودكان
95
شب باراني ﴿نمايشنامه﴾
96
شب زنده داران
97
شب و وابسته هاي ان در شاهنامه فردوسي
98
شب و وابسته هاي ان در قران و مثنوي
99
شبانه روز ي رفسنجان
100
شبانه روزي رفسنجان
101
شباهتها و تفاوتهاي ميان منطق فازي و نظريه احتمالات
102
شببيه سازي و تحليل هيدروالاستيك مدل سه بعدي پروانه نيمه مغروق
103
شبستان :مجموعه تفريحي شبانه كوه صفه
104
شبستان ، مجموعه تفريحي شبانه كوه صفه
105
شبشصث
106
شبك هاي مورودي سيارMANET
107
شبكه
108
شبكه
109
شبكه
110
شبكه
111
شبكه ///
112
شبكه NDN
113
شبكه NETWORK
114
شبكه WIMAX و استاندارد
115
شبكه WIMAX و استاندارد IEEE 208.61e پياده سازي و شبيه سازي ترافيك
116
شبكه اجتماعي تجارت
117
شبكه ادهاك
118
شبكه ادهاك
119
شبكه ارتباطات ماهواره اي محلي )domsat(
120
شبكه ارتباطي درس، استاد، دانشجو
121
شبكه اعتماد اتفاقي و كاربرد آن در طراحي سيستم‌هاي توصيه‌گر اجتماعي: رويكرد مبتني بر اتوماتاهاي يادگير
122
شبكه اي كردن و پيوندزي مونومرهاي -Nوينيل پيروليدون )NVP(و2- هيدروكسي اتيل متاكريليت )HEMA(بر روي پالي اتيلن سبك توسط اشعه الكتروني جهت كاربردهاي بيولوژيكي
123
شبكه بر روي تراشه ﴿NOC﴾
124
شبكه بندي ادهاك سيار
125
شبكه بندي شهرداري
126
شبكه بي سيم ادهاك
127
شبكه بي سيم با غبار هوشمند
128
شبكه بيسيم بولوتوث
129
شبكه بين خودرويي ﴿ VANET )
130
شبكه بين خودرويي ﴿ VANET )
131
شبكه تنش نجم ـ سراج
132
شبكه ثابت ارتباطات هوانوردي
133
شبكه حس گر بي سيم
134
شبكه حسگر بي سيم
135
شبكه حسگر بي سيم
136
شبكه حسگر بي سيم در هندسه
137
شبكه حسگر بي سيم وكاهش مصرف انرژي در ان با استفاده از شبكه عصبي
138
شبكه حسگر بي سيم1
139
شبكه حسگر بيسيم
140
شبكه حسگروسيستم هاي شبكه اي الحاقي
141
شبكه حسگري بيسيم
142
شبكه خصوصي مجازي باز
143
شبكه خصوصي مجازيVPN
144
شبكه در لينوكس
145
شبكه در لينوكس )NETWORK IN LINUX (
146
شبكه راديوئي ...
147
شبكه روي تراشه پويا ﴿Dynamic Net work On Chip )
148
شبكه سرورهاي شبكه امنيت سرورهاي شبكه
149
شبكه سنسور
150
شبكه سوئيچينگ ديجيتالي ...
151
شبكه صنعتي CAN - BUS و كاربرد آن
152
شبكه عصبي استوار و شناسايي داده پرت
153
شبكه عصبي پيش خور حافظ حريم خصوصي
154
شبكه عصبي فازي در تشخيص اثر انگشت
155
شبكه عصبي و بهينه سازي اكستروژن نيمه جامد مواد مركب زمينه فلزي
156
شبكه مبتني بر موجك و كاربرد آن در مسايل پيش بيني
157
شبكه محلي بيسيم
158
شبكه محلي راديويي ساده
159
شبكه مدارس هوشمند در نظام آموزش و پرورش كشور: تبيين قابليت هاي توانمندساز مدارس هوشمند
160
شبكه مديريت سويچينگ مخابراتي ...
161
شبكه معنايي "قول" در قرآن كريم
162
شبكه معنايي اخلاق سيئه در قرآن
163
شبكه معنايي واژه خصومت در قرآن كريم
164
شبكه مفاهيم نيكوكاري در قرآن و روايات (كافي)
165
شبكه مفهومي عوامل مؤثر بر بهره‌وري نيروي كار مسلمان در قرآن كريم
166
شبكه موجك رشته‌ثابت بتا و كاربرد آن در بازشناسي تصاوير برش‌خورده
167
شبكه موردي
168
شبكه نسل بعدي )NGN(
169
شبكه ها
170
شبكه ها و تطابق در گراف
171
شبكه ها و تطابق در گراف
172
شبكه هاي Ad HOC
173
شبكه هاي ad- hoc مقدمه اي بر fanet
174
شبكه هاي Ad hoc و الگوريتم هاي آن
175
شبكه هاي Ad hoc والگوريتم هاي آن
176
شبكه هاي Ad HOC111
177
شبكه هاي AD-HOC
178
شبكه هاي adhocو شبكه هاي حسگر بي سيم
179
شبكه هاي CCNA
180
شبكه هاي GRID
181
شبكه هاي in
182
شبكه هاي NGN
183
شبكه هاي NGN
184
شبكه هاي SDN و بررسي امنيت آنها
185
شبكه هاي wi-fi
186
شبكه هاي آي تي ام
187
شبكه هاي ابري
188
شبكه هاي ابري
189
شبكه هاي اجتماعي
190
شبكه هاي اجتماعي
191
شبكه هاي اجتماعي .
192
شبكه هاي اجتماعي با رويكرد روانشناسي شناختي
193
شبكه هاي اجتماعي مجازي
194
شبكه هاي اجتماعي و تأثير آن بر بازاريابي ايده
195
شبكه هاي اجتماعي وتاثير آنها در بازاريابي اينترنتي وتجارت الكترونيك
196
شبكه هاي ادهاك
197
شبكه هاي ادهاك وامنيت در آنها
198
شبكه هاي انتقالي پاياي معادله شرودينگر غير خطي
199
شبكه هاي بي سيم
200
شبكه هاي بي سيم
201
شبكه هاي بي سيم
202
شبكه هاي بي سيم
203
شبكه هاي بي سيم
204
شبكه هاي بي سيم
205
شبكه هاي بي سيم
206
شبكه هاي بي سيم
207
شبكه هاي بي سيم
208
شبكه هاي بي سيم
209
شبكه هاي بي سيم
210
شبكه هاي بي سيم
211
شبكه هاي بي سيم
212
شبكه هاي بي سيم WI - FI
213
شبكه هاي بي سيم Wifa
214
شبكه هاي بي سيم WI-FI
215
شبكه هاي بي سيم Wi-Fi
216
شبكه هاي بي سيم Wi-Fi
217
شبكه هاي بي سيم Wi-Fi
218
شبكه هاي بي سيم حسگر
219
شبكه هاي بي سيم حسگر
220
شبكه هاي بي سيم محلي Wi-Fi
221
شبكه هاي بي سيم و امنيت آن
222
شبكه هاي بي سيم واي فاي
223
شبكه هاي بي سيم وايمكس
224
شبكه هاي بي سيمWi-Fi
225
شبكه هاي بي سيمWi-Fi
226
شبكه هاي بيزي
227
شبكه هاي بيزي
228
شبكه هاي بيسيم
229
شبكه هاي بيسيم
230
شبكه هاي بيسيم
231
شبكه هاي بيسيم Wi- Fi
232
شبكه هاي بيسيم Wi-Fi
233
شبكه هاي بيسيم و امنيت در آن
234
شبكه هاي تابعي و فشرده سازي ها
235
شبكه هاي تك كاره نقليه اي
236
شبكه هاي توري هوشمند smart grid net work [اسمارت گريد نت ورك]
237
شبكه هاي حس گر بي سيم
238
شبكه هاي حس گر بيسيم
239
شبكه هاي حسگر
240
شبكه هاي حسگر
241
شبكه هاي حسگر
242
شبكه هاي حسگر
243
شبكه هاي حسگر بدني و ارائه روشي براي كاهش مصرف انرژي در آنها
244
شبكه هاي حسگر بي سيم
245
شبكه هاي حسگر بي سيم
246
شبكه هاي حسگر بي سيم
247
شبكه هاي حسگر بي سيم
248
شبكه هاي حسگر بي سيم
249
شبكه هاي حسگر بي سيم
250
شبكه هاي حسگر بي سيم ﴿پروژه ﴾
251
شبكه هاي حسگر بي سيم و الگوريتم مسيريابي
252
شبكه هاي حسگر بي سيم و امنيت آنها
253
شبكه هاي حسگر بيسيم
254
شبكه هاي حسگر بيسيم
255
شبكه هاي حسگر بيسيم (انتشار اطلاعات ، مسيريابي ،...)
256
شبكه هاي حسگر بيسيم در صنعت كشاورزي
257
شبكه هاي حسگر بيسيم وكاربردهاي آن
258
شبكه هاي حسگر و سيستم هاي شبكه اي الحاقي
259
شبكه هاي حسگر/
260
شبكه هاي حسگر//
261
شبكه هاي خصوصي مجازي
262
شبكه هاي دريافت كننده بي سيم
263
شبكه هاي رايانه اي و اصول و مباني امنيت در آن ها
264
شبكه هاي رايانه اي و راه هاي جلوگيري از نفوذ در آن
265
شبكه هاي سبز
266
شبكه هاي سلولي جفت شده: گروه گون تقارن و الگوهاي همگامي
267
شبكه هاي سلولي موبايل
268
شبكه هاي سنسور بدون خط
269
شبكه هاي سنسوري راديويي شناختي
270
شبكه هاي عصبي
271
شبكه هاي عصبي
272
شبكه هاي عصبي
273
شبكه هاي عصبي
274
شبكه هاي عصبي
275
شبكه هاي عصبي
276
شبكه هاي عصبي
277
شبكه هاي عصبي RBF [آر. بي. اف.]
278
شبكه هاي عصبي آشوبي بازگشتي
279
شبكه هاي عصبي تصادفي و شناسايي غيرپارامتريك و كاربرد آن در آناليز سريهاي زماني غيرخطي
280
شبكه هاي عصبي در رنگ همانندي
281
شبكه هاي عصبي در هوش مصنوعي
282
شبكه هاي عصبي مبتني بر پويايي غير ليبشيتز Chaotic neural net works for pattern classification and pattern recognition
283
شبكه هاي عصبي مصنوعي
284
شبكه هاي عصبي مصنوعي
285
شبكه هاي عصبي مصنوعي
286
شبكه هاي عصبي مصنوعي
287
شبكه هاي عصبي مصنوعي و كاربرد آنها در شناخت الگوي سيگنال EMG جهت استخراج كلاسهاي حركتي
288
شبكه هاي عصبي مصنوعي و كاربردهاي آن
289
شبكه هاي عصبي و كاربردهاي آن در مهندسي مكانيك
290
شبكه هاي عصبي وكاربردهاي آن
291
شبكه هاي عصبي ومنطق فازي
292
شبكه هاي عصبي﴿1﴾
293
شبكه هاي كامپيوتر
294
شبكه هاي كامپيوتري
295
شبكه هاي كامپيوتري
296
شبكه هاي كامپيوتري
297
شبكه هاي كامپيوتري
298
شبكه هاي كامپيوتري
299
شبكه هاي كامپيوتري
300
شبكه هاي كامپيوتري طراحي و پياده سازي پروتكل X.52درسطح لايه شبكه
301
شبكه هاي كامپيوتري و امنيت آنها
302
شبكه هاي كامپيوتري و حملات به آن ها
303
شبكه هاي كامپيوتري و راههاي نفوذ به آن
304
شبكه هاي گريد
305
شبكه هاي گريد
306
شبكه هاي مرتب سازي و عمليات ماتريس
307
شبكه هاي موبايل ad hoc and manet و مانتيورينگ آنها
308
شبكه هاي موردي manetو شبكه هاي حسگر بي سيم
309
شبكه هاي موردي سيار MANET
310
شبكه هاي نسل آينده ﴿NGN)
311
شبكه هاي نسل جديدNGN
312
شبكه هاي نسل چهارم موبايل
313
شبكه هاي نسل سوم موبايل
314
شبكه هاي نظير به نظير
315
شبكه هاي نيمه در هم تنيده حساس به دما با خاصيت ضدباكتريايي بر پايه ي پلي(ان-ايزوپروپيل آكريل آميد) و پلي يورتان
316
شبكه هاي نيمه دوبخشي
317
شبكه هاي هوشمند برق
318
شبكه هاي هوشمند برق
319
شبكه هاي هوشمند پيشرفته )AIN(
320
شبكه هاي هوشمند جهت مديريت انرژي با بهره برداري از منابع تجديدپذير-بررسي در بازار برق
321
شبكه هاي هوشمند و جي پي آراس
322
شبكه هايadhoc
323
شبكه هايNgN
324
شبكه هايWi-Fi
325
شبكه هوشمند
326
شبكه هوشمند INTELLIGENT NETWORK
327
شبكه هوشمند برنامه‌ريزي چندهدفه خودروهاي الكتريكي با حضور منابع انرژي تجديد پذير در
328
شبكه هوشيار و روش پياده سازي آن در شبكه مخابراتي ايران
329
شبكه وراهكارهاي امنيت
330
شبكه ومسير يابي
331
شبكه يوسف آباد - طرح پست 630KVA تعرفه بندي انرژي الكتريكي
332
شبكه‌اي كردن غشا نانو فيبر نانو كامپوزيتي حاوي نانو ذرات اكسيد تيتانيوم با استفاده از پرتو فرابنفش براي كاربرد در تصفيه‌ پسابهاي نفتي
333
شبكه‌هاي هوشمند جهيت مديريت انرژي با بهره برداري از منابع تجديدپذير- بررسي در بازار برق
334
شبكۀ حمل و نقل گاز طبيعي تحت عدم قطعيت
335
شبگه حسگر بي سيم و برسي روشهاي انتشار اطلاعات در آنها
336
شبه انقباض پذيري و شبه ميانگين پذيري جبرهاي نيم گروهي
337
شبه بلورها
338
شبه پتانسيل و برخي از روشهاي توليد آن
339
شبه تكواره ها و برخي كاربردهاي آن
340
شبه خطي سازي براي مسائل غير خطي
341
شبه سازي عددي جداسازي قطره از گاز در داخل قطره گير
342
شبه شناسايي ‍پذيري با گراف اول بعضي گروهها
343
شبه شناسايي پذيري كلاسي از گروههاي ساده متناهي بوسيله مجموعه مرتبه هاي عناصر آنها
344
شبه- ضربگرهاي فضاهاي عملگري
345
شبه فضاياي لژاندر در يك هندسه ي مطلق عام
346
شبه قاب ، شبه دوگان قاب و كاربردهاي آن ها
347
شبه ميانگين پذيري مشخصه اي جبرهاي باناخ و كاربردهاي آن
348
شبه ميانگين پذيري وشبه انقباض پذيري جبرهاي باناخ
349
شبه ناكارايي در مديريت پزشكي , THE PSEUDO INEFFICIENCY IN MEDICAL MANAGEMENT
350
شبه همگرايي و ضرائب تخفيف در اگوريتم هاي موازي تصويرشده
351
شبهات اديان و مذاهب بر قرآن و پاسخ به آنها
352
شبه-ميانگين پذيري جبرهاي باناخ
353
شبهه سازي اثر عمق و قطر حفره هاي كوليماتور موازي در تصوير دوربين گاما با روش مونت كارلو
354
شبي سازي كامپيوتري كنترل دور موتور DC چهار ربعي به روش برشگرهاي C
355
شبي هساز ي و بهين هسازي مد ل بهر هبرداري چن دمرحله اي از سرريزهاي دريچه دار جهت كنترل سيلاب
356
شبي هسازي الگوي جريان مذاب، انجماد و تعيين پروفيل سطح آزاد به همراه توزيع آخال در كريستاليزاتور سيستم ريخت هگري مداوم تختال نازك فولادي
357
شبي هسازي شيرين سازي گاز با غشاء بلرلبللف
358
شبي هسازي عددي مسايل انتشار موج مرتبط با معادله شرودينگر
359
شبي هسازي فرآيند همينگ و بهبود آن از ديدگاه مكانيك
360
شبيه ‌سازي خالص ارزش دارايي صندوق‌ هاي سرمايه‌گذاري مشترك بر اساس حركت براوني هندسي
361
شبيه ¬سازي فرايند پخت نان در يك دستگاه جت برخوردي ثقفبثقفبص34
362
شبيه اسزي فرايندشكل دهي الكترومغناطيسي ورق تخت و مقايسه با نتايج تجربي
363
شبيه ساز 8051
364
شبيه ساز سه فاز
365
شبيه ساز فركتالي و امكان سنجي مقدماتي بهره برداري از زون اكسيده كانسار طلاي ساري گوناي
366
شبيه ساز فضاپيما
367
شبيه ساز كنترل فرايند
368
شبيه ساز هوشمند عملكرد پرس هاي هيدروليك
369
شبيه ساز و اشكال زاي سي پي يو زد80
370
شبيه سازي ... ديجيتال روي يك اينورترسه فاز
371
شبيه سازي .طراحي و ساخت اينورترهاي چند سطحي چند سلولي خازن شناور
372
شبيه سازي / بهينه سازي فرآيند بارندگي - رواناب ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز دز -بختياري ﴾
373
شبيه سازي ، طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد بايوديزل
374
شبيه سازي ،طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد بايوديزل
375
شبيه سازي CFD استخراج سولفون ها در مرحله بعد از گوگرد زدايي اكسيداسيوني گازوئيل
376
شبيه سازي CFD افزايش انتقال حرارت نانوسيال در مبدل هوا-خنك
377
شبيه سازي CFD انتقال جرم دوفاري سيني غربالي
378
شبيه سازي CFD پديده انگشتي شدن جريان دو فازي درون محيط متخلخل
379
شبيه سازي CFD پديده هاي انتقال ممنتوم و حرارت در راكتور توليد پلي اتيلن در فاز گاز
380
شبيه سازي CFD تاثير تغييرات فشار بر عملكرد كنتور توربيني گاز
381
شبيه سازي CFD تفكيك گرهاي ذرات جامد از گاز طبيعي
382
شبيه سازي CFD تقطير غشايي با شكاف هوايي
383
شبيه سازي CFD توليد گاز از مخازن غيرمتعارفهيدرات‌هاي گازي
384
شبيه سازي CFD جداسازي آب و روغن با استفاده از دستگاه CPI
385
شبيه سازي CFD جداكننده هاي گاز – ذره مارپيچي
386
شبيه سازي CFD جريان اسلاري در لوله با نرم افزار ANSYSFLUENT
387
شبيه سازي CFD جريان حلقه وار سيال ويسكوز-آب جهت تسهيل انتقال آنها در خطوط لوله
388
شبيه سازي CFD جريان دوفازي در سيل پات مشعل پالايشگاه
389
شبيه سازي CFD جهت بررسي عملكرد چاهك خوراك تغليظ كننده (thickener) مس ميدوك
390
شبيه سازي CFD حركت سيال مگنتورئولوژيك
391
شبيه سازي CFD حملِ كَنده ها توسط گل حفاري
392
شبيه سازي CFD ديناميك حركت و انتقال حرارت ذره در سيالات داراي تنش تسليم
393
شبيه سازي CFD راﮐﺘﻮر ﺑﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ هيدروكراكينگ واحد آيزوماكس
394
شبيه سازي CFD راكتور بستر ثابت سنتز فيشر تروپش
395
شبيه سازي CFD راكتور دوغابي فرآيند فيشر تروپش
396
شبيه سازي CFD رژيم احتراق بدون شعله
397
شبيه سازي CFD ستون استخراج مايع-مايع (RDC)
398
شبيه سازي CFD عملكرد فرآيند اسمز مستقيم به صورت هيبريدي با وجود گرفتگي بيولوژيكي
399
شبيه سازي cfd عملكرد ميكروسيكلون ها جهت حذف ذرات معلق از الودگي هواي تهران
400
شبيه سازي CFD فرآيند توليد كامپوزيت ماتريس سراميكي C/SiC با نفوذ شيميايي بخار
401
شبيه سازي CFD كنتور دوفازي مبتني بر امواج صوتي
402
شبيه سازي CFD كوره Steam Cracking پتروشيمي
403
شبيه سازي CFD گند زدايي سيالات غير نيوتني در راكتورهاي فرابنفش
404
شبيه سازي CFD مشعل گرمكن هاي گازي مورد استفاده در ايستگاه‌هاي تقليل فشار گاز طبيعي
405
شبيه سازي CFD نازل‌هاي صوتي مورد استفاده در كاليبراسيون كنتورهاي گازي
406
شبيه سازي CFD هيدروديناميك راكتور حبابي - دوغابي همزن دار
407
شبيه سازي CFD و ارزيابي آزمايشگاهي فرايند جذب CO2 در راكتور بستر سيال
408
شبيه سازي CFD و بررسي آزمايشگاهي راكتور بالارونده سه فازي گاز - مايع - جامد
409
شبيه سازي CFD و ساخت آكنه هاي ساختاريافته جهت استفاده در ستون تقطير تبريدي
410
شبيه سازي CFD و مطالعه تجربي راندمان عملكرد و افت فشار جداكننده گاز-ذره مارپيچي
411
شبيه سازي CFD يك بستر فو ار ه اي مخرو طٍي حاو يٍ يك لو له ي داخلي مكشي ارزيابي خشك كردن ذرات داخل بستر
412
شبيه سازي CFDتانك ته نشيني پساب
413
شبيه سازي ‍‍CFDدبي سنج توربيني نفت خام
414
شبيه سازي CFDرآكترهاي صوتي ﴾Sono-reactors﴾ارتقا كيفيت نفت خام
415
شبيه سازي CFDراكتور بستر قطره اي سولفور زدايي هيدروژني HDS
416
شبيه سازي CFDعملكرد لخته گير شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
417
شبيه سازي CFDوساخت ميكروراكتورهابراي بررسي واكنش هاي رقابتي -موازي
418
شبيه سازي CFDيك محفظه تقسيم كننده جريان غبارآلود با جريانهاي تميز و آلوده
419
شبيه سازي CNC برش
420
شبيه سازي CODEC GSM RATE - FULL تا سطح رفتاري به كمك VHDL
421
شبيه سازي DFC يك راكتور خورشيدي براي شكست حرارتي
422
شبيه سازي Facility ها به كمك كامپيوتر
423
شبيه ‏سازي FDTD موجبر پلاسمونيك قابل ساخت در فناوري CMOS
424
شبيه سازي HEMT (به روش مونت كارلو)
425
شبيه سازي JAMMER
426
شبيه سازي nmuloC ICH واحد CV پتروشيمي بندر امام
427
شبيه سازي Pake Receiver در شبكه هاي سيار نسل 5/3 )HSDPA(
428
شبيه سازي PT2722, Ic با ميكروكنترلرAT98C15
429
شبيه سازي QuickSort موازي با استفاده از مفاهيم چند نخي در #C
430
شبيه سازي svc به همراه سيستم كنترل مناسب جهت جبران سازي بارهاي نامتقارن و تثبيت ولتا‍‍ژ و اصلاح ضريب قدرت
431
شبيه سازي SVC در يك شبكه توزيع 20KV
432
شبيه سازي UPFC با كنترل هيسترزيس در نرم افزار PSCAD
433
شبيه سازي UPS نيروگاه نكا
434
شبيه سازي VLR و پروتكل هاي ارتباطي آن با بقيه عناصر شبكه موبايل
435
شبيه سازي آبخوان آب باريك بم با استفاده از روش عددي و GIS
436
شبيه سازي آبخوان دزفول-انديمشك به كمك سنجش از دور و modflow درراستاي ارزيابي روند بهره برداري واثرات خشكسالي
437
شبيه سازي آبخوان دشت برخوار جهت تخمين ضرايب هيدروليكي و تحليل عملكرد بهينه
438
شبيه سازي آبخوان دشت چمچمال و بررسي سناريوهاي مديريتي با استفاده از مدل GMS
439
شبيه سازي آبخوان دشت مروست با استفاده از مدل MODFLOW
440
شبيه سازي آتش فوراني به كمك ديناميك سيالات محاسباتي CFD
441
شبيه سازي آزمايش ديلاتومتري با استفاده از نرم افزار PFC
442
شبيه سازي آزمايشگاهي فرآيند آنيل پيوسته يك ورق فولادي كم كربن به منظور دست يابي به خواص مكانيكي بهينه
443
شبيه سازي آزمايشگاهي فرآيند فورج شعاعي
444
شبيه سازي آزمون گسيل امواج جهت شناسايي و دسته بندي انواع ترك در يك نمونه ورق فلزي
445
شبيه سازي آزمون مدارهاي تركيبي براي عيوب تاخير مسير
446
شبيه سازي آسيا گلوله اي ﴿شماره يك﴾ معدن سرب و روي لكان
447
شبيه سازي آسياي گلوله اي سه چمبره
448
شبيه سازي آسيب ناشي از ضربه به سر به كمك روش اجزاء محدود
449
شبيه سازي آشكار ساز فاز- فركانس
450
شبيه سازي آشكار ساز گازي با كمك نرم افزار كامسول
451
شبيه سازي آشكار ساز نيمه رسانا با نرم افزار COMSOL
452
شبيه سازي آشكارساز HPGe و تعيين لايه مرده و ناحيه فعال آن با استفاده از كد MCNP
453
شبيه سازي آشكارساز سنتيلاتور BGO توسط كد GEANT4 جهت كاربرد در PET
454
شبيه سازي آشكارسازهاي سيليكوني آمورف
455
شبيه سازي آشكارسازهاي نوري بهمني با نواحي جذب وتكثير مجزا براي بررسي مشخصات خروجي فتوديود
456
شبيه سازي آلاينده هاي خودرو به منظور تهيه پيشنهاد استاندارد ملي آلايندگي خودرو بر اساس سيكل رانندگي تهران
457
شبيه سازي آلودگي صوتي ناشي از حمل و نقل شهري در شهركرمان با استفاده از مدل SPreAD-GIS
458
شبيه سازي آنتن TSA توسط روش ماتريس خط انتقال (3D TLM)
459
شبيه سازي آنتن آرايه فازي به كمك شبيه ساز هاي فركانس بالا
460
شبيه سازي آنتن و ميدان الكتريكي اطراف آن براي يك تراستر مينياتوري مستقل از خنثي كننده
461
شبيه سازي آنتنهاي شيپوري با دهانه مستطيل شكل
462
شبيه سازي اتصال كوتاه داخلي ماشين سنكرون و ترانسفورماتور در نرم افزار پارا
463
شبيه سازي اثر ابتو گالوانيك در يك لامپ كاتد تهي
464
شبيه سازي اثر اپتوگالوانيك در يك لامپ كاتد تهي
465
شبيه سازي اثر افزودن گرافن در بهبود خواص مكانيكي نانوكامپوزيتهاي آلومينيوم-گرافن
466
شبيه سازي اثر برخورد سوزن دوخت بر روي پارچه‌هاي تاري پودي
467
شبيه سازي اثر تخليه فاضلاب، مطالعه موردي: رودخانه زاينده رود
468
شبيه سازي اثر ترانسفورماتور جابجاگر فاز PST) در يك شبكه واقعي به منظور حذف احداث خط انتقال جديد
469
شبيه سازي اثر ترانسفورماتور جابجاگر فاز(PSTدر يك شبكه واقعي بهمنظور حذف احداث خط انتقال جديد
470
شبيه سازي اثر ترانسفورماتور جابجاگر فازPST)در يك شبكه واقعي به منظور حذف احداث خط انتقال جديد
471
شبيه سازي اثر تركيب آب تزريقي مورد استفاده در فرايند بهبود بازيافت برتراوايي سازند
472
شبيه سازي اثر تزريق پليمر در ميكروكانال و بهينه سازي پارامترهاي تزريق در فرايند ازدياد برداشت
473
شبيه سازي اثر تغيير اقليم بر سنجش قابليت كشت آفتابگردان (مطالعه موردي استان آذربايجان غربي )
474
شبيه سازي اثر توزيع اندازه دانه ي آستنيت بر استحاله مارتنزيتي ناشي از كرنش در يك فولاد زنگ نزن آستنيتي
475
شبيه سازي اثر توليد كننده گردابه متخلخل بر افزايش انتقال حرارت در يك كانال
476
شبيه سازي اثر حركت قطار برقي بر نوسانات شبكه بالاسري و سيستم پانتوگراف
477
شبيه سازي اثر دوران پره بر روي آب سيال آب در محفظه مكعبي با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent
478
شبيه سازي اثر دوران پره بر روي سيال آب در محفظه استوانهاي با استفاده از نرم افزارAnsys Fluent
479
شبيه سازي اثر دوران پره بر روي سيال آب در محفظه مكعبي با استفاده از نرم افزار Ansys Fluenet
480
شبيه سازي اثر دوران پره بر روي سيال آب در محفظه مكعبي با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent
481
شبيه سازي اثر ساختمان‌هاي اطراف خيابان بر توزيع غلظت NOx در زير‌گذر زند شيراز با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
482
شبيه سازي اثر سه بعدي حفاري تونلها با استفاده از شبكه هاي عصبي تعليم يافته از مدلهاي عددي
483
شبيه سازي اثر شوري آب تزريقي بر روي ميزان بازيافت نفت به روش سيلابزني
484
شبيه سازي اثر منبع سرد كننده دنباله رو بر اعوجاج ناشي از جوشكار ي در اتصالات غير همجنس بين فولاد كربني و فولاد كربني و فولاد ضد زنگ
485
شبيه سازي اثر نيروگاه‌هاي بادي در شبكه قدرت به منظور بهبود پايداري گذرا با استفاده از سيستم ذخيره انرژي
486
شبيه سازي اثر واكنش شيميايي بر انتقال جرم در مواد متخلخل
487
شبيه سازي اثرا ت متقابل توربين ها ي با در يك مجموعه نيروگاه بادي و بهينه سازي آرايش بين توربينها
488
شبيه سازي اثرات تجهيزات‌جانبي يك پست در اندازه‌گيري تابع‌تبديل ترانسفورماتور در‌حوزه فركانس
489
شبيه سازي اثرات تشعشعي يون ها بر عملكرد آشكارسازهاي سيليسيومي
490
شبيه سازي اثرات تغيير ميرايي و فنريت وروديهاي الويتور بر پاسخ دهي هواپيما
491
شبيه سازي اثرات جزيره سازي منابع توليد پراكنده بر كيفيت توان شبكه هاي توزيع بلبلبل
492
شبيه سازي اثرات غيرخطي امواج اولتراسوند متمركز با شدت بالا به همراه تخمين دما
493
شبيه سازي اثرات غيرخطي فيبر نوري با استفاده از SSFM (Split -Step Fourier Method)
494
شبيه سازي اثرات كاهش ارزش پول بر متغير هاي كلان اقتصادي ايران
495
شبيه سازي اثرات نانو مقياس تابش ايكس سينكروتروني در مولكول دي ان اي : آسيب دي ان اي
496
شبيه سازي اجزا محدود تغييرشكل ناشي از جوش در سازه بزرگ با استفاده از روش كرنش ذاتي
497
شبيه سازي اجزا محدود تنش‌هاي پسماند جوشكاري تعميري حين سرويس
498
شبيه سازي اجزا محدود فرايند هيدروفرمينگ لوله
499
شبيه سازي اجزا محدود نيرو در فرايند سنگ زني
500
شبيه سازي اجزاء خنك كننده دهانه كوره هاي آندي مس سرچشمه و ذوب مس خاتون آباد با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي
501
شبيه سازي اجزاء محدود اثر پلاستيسيته ناشي از تغيير فاز بر تنش پسماند
502
شبيه سازي اجزاء محدود انتقال حرارت در فرآيند جوشكاري قوسي تنگستن فولاد كم آلياژ استحكام بالا
503
شبيه سازي اجزاء محدود فرآيند جوشكاري مقاومتي نقطه اي در سوپر آلياژ هاينس ۲۳۰
504
شبيه سازي اجزاء محدود فرايند سوراخ كاري
505
شبيه سازي اجزاء محدود نانو كامپوزيت هاي ذره اي
506
شبيه سازي اجزاء محدود نرم شدگي منطقه متاثر از حرارت در جوش TIG آلياژ آلومينيوم 5083 بر اعوجاج جوشي
507
شبيه سازي اجزاء و محدود جريان حرارت در فرآيند جوشكاري اصطكاكي اختلاطي ﴿FSW﴾
508
شبيه سازي اجزاي محدود آلياژهاي حافظه دار فرومغناطيس در بارگذاري هاي مگنتو - مكانيكي
509
شبيه سازي اجزاي محدود اثر فك ها در پاسخ سيم هاي آلياژ حافظه دار در تست كشش ساده
510
شبيه سازي اجزاي محدود تخريب استنت پليمري زيست‌تخريب‌پذير ناشي از تنش هاي جريان خون
511
شبيه سازي اجكتوردوفازي و تعيين پارامترهاي موثر برآن
512
شبيه سازي احتراق ﴿ ترجمه ﴾
513
شبيه سازي احتراق جريانهاي آشفته به روش آماري مونت كارلو
514
شبيه سازي احتراق در فرآيند فستمت
515
شبيه سازي احتراق در موتورهاي اشتعال جرقه اي با استفاده از مدل آشفتگي دو منطقه اي k-3
516
شبيه سازي احتراق در يك اتاق احتراق متقارن محوري و پيش بيني ميزان آلاينده ها
517
شبيه سازي احتراق مخلوط همگن اشتعال تراكمي براي سوخت‌هاي زيستي به منظور تعيين زمان شروع احتراق
518
شبيه سازي احياي مستقيم با در نظرگرفتن اكسيدهاي مختلف آهن
519
شبيه سازي اختلاط دو نمونه با غلظت مختلف درون كانال مستقيم به كمك يك يا دو استوانه دوار
520
شبيه سازي اختلاط ذرات شيشه در آب
521
شبيه سازي ادوات SVCو ‍CSC جهت بهبود پايداري استاتيكي ولتاژ در سيستم هاي قدرت
522
شبيه سازي ادوات نيمه هادي در دماهاي پايين
523
شبيه سازي ادي هاي بزرگ جريان سيال و انتقال حرارت از دو سيلندر كنارهم با طول محدود متصل به ديوار
524
شبيه سازي ارتعاشات تير بر روي بستر غير خطي كلوين ويت تحت تاثير حركت جرم متحرك
525
شبيه سازي ارتعاشات چتر در فرايند سوراخ كاري
526
شبيه سازي ارتعاشات موتور بر روي مدل هفت درجه آزادي خودرو
527
شبيه سازي ارتعاشات موتور بر روي نگهدارنده هاي هيدروليكي غير خطي با ستفاده از مدل كامل خودرو
528
شبيه سازي ارتعاشات موتور ملي بر روي نگهدارنده هاي لاستيكي و هيدروليكي در مدل كامل خودرو
529
شبيه سازي ازدياد برداشت تزريق آب و تزريق گاز در يك مخزن هيدروكربوري دريايي و انتخاب روش بهينه توسط شبيه ساز 100- Eclipse
530
شبيه سازي اسپين = spin of Simulation
531
شبيه سازي استاتيكي مخزن به روش پيشرفته زمين آمار چند نقطه اي ﴿MPG﴾ با استفاده از داده هاي پتروفيزيكي و مطالعه موردي در يكي از مخازن نفت جنوب ايران
532
شبيه سازي استاندارد WIMAX با نرم افزار MATLAB
533
شبيه سازي استاندارد WIMAX براساس استانداردهاي IEEE 802 .I6
534
شبيه سازي استخراج انرژي جريان جزرومد با استفاده از مدل فلوئنت
535
شبيه سازي استرس بر روي مدل سه لايه اي پردازش اطلاعات
536
شبيه سازي استفاده از اجكتور ها به منظور مديريت فلرها در صنايع نفت و گاز
537
شبيه سازي اسيلوسكوپ با كامپيوتر
538
شبيه سازي اصول اپراتوري (Panel جلويي ) تعدادي از دستگاههاي پزشكي با استفاده از نرم افزار view Lab
539
شبيه سازي اضافه ولتاژهاي گذراي بسيار سريع در پست هاي GISو محاسبه بيشينه دامنه آنها
540
شبيه سازي اعوجاج الياف پليمري در جعبه تراكمي نساجي
541
شبيه سازي اعوجاج ناشي از جوشكاري در پانلهاي كشتي
542
شبيه سازي اعوجاج و تنش پسماند ناشي از جوشكاري ذوبي و بررسي اثر استحاله هاي فازي در فولاد St52
543
شبيه سازي افتها در پمپهاي سانتريفوژ
544
شبيه سازي اكسترودرهاي تك پيچه نيدردار به عنوان مخلوط كننده
545
شبيه سازي اكستروژن سرد با مقطع I نامتقارن
546
شبيه سازي اكستروژن يك ميله و بررسي اثر لرزشهاي اولتراسونيك بر مقدار نيروي اكستروژن
547
شبيه سازي الاستوپلاستيك بارهاي حرارتي و مكانيكي غير يكنواخت روي مخازن تحت فشار جدار ضخيم
548
شبيه سازي الكترومغناطيسي پلاسماي كانوني و ترابرد يون ها
549
شبيه سازي الگوريتم Lempel-Ziv براي كدينگ منبع
550
شبيه سازي الگوريتم رمزنگاري MIT ( سيستم )RSA
551
شبيه سازي الگوريتم كنترل و طراحي و پياده سازي درايور دريچه هواي كنارگذر در سامانه موتور خودرو
552
شبيه سازي الگوريتم مقاوم در برابر چرخش و تغيير مقياس براي تطبيق تصاوير
553
شبيه سازي الگوريتمهاي عصبي طراحي كتاب كد VQ
554
شبيه سازي الگوي جريان مذاب انجماد و تعيين پروفيل سطح آزاد به همراه نوزيع آخال در كريستاليزاتور سيستم ريخته گري مداوم تختال نازك فولادي
555
شبيه سازي الگوي جريان و رسوب پيرامون آبشكن در قوس 09 درجه يكنواخت و همگرا با استفاده از مدل عددي SSIIM
556
شبيه سازي الگوي جريان و رسوب در قوس 09 درجه ملايم با استفاده از مدل عددي CCHE2D
557
شبيه سازي المان محدود برخورد يك جسم كروي صلب با يك ورق كامپوزيت در نرم افزار Ansys workbench
558
شبيه سازي المان محدود تاثير پيشگرم بر ترك سرد در جوشكاري فولاد A517
559
شبيه سازي المان محدود تنش هاي حرارتي در ابزار برشي ساخته شده از جنس مواد هدفمند
560
شبيه سازي المان محدود فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي بر روي آلومينيوم 7075 با نرم افزار آباكوس
561
شبيه سازي المان محدود فرآيند فرزكاري به كمك ارتعاش آلتراسونيك و مقايسه آن با فرزكاري معمولي
562
شبيه سازي المان محدود گالركين -پنالتي جريان سيال آرام ، لزج و تراكم ناپذير داراي سطح آزاد-متحرك
563
شبيه سازي المان محدود گالركين جريان سيال آرام ، لزج ، تراكم ناپذير
564
شبيه سازي المان محدود و آزمون تجربي نرم شوندگي منطقه متاثر از حرارت در جوشكاري آلياژ آلومنيوم 7075
565
شبيه سازي امنيت MS
566
شبيه سازي امواج ايستا بر روي موج شكن هاي با ديوار قائم با بستر موج دار بوسيله روش SPH
567
شبيه سازي امواج در آب هاي كم عمق با استفاده از معادلات بوسينسك
568
شبيه سازي امواج گروهي در حالت دو بعدي
569
شبيه سازي امواج نامنظم و تصادفي دريا در حالت دو بعدي
570
شبيه سازي امواج هدايت شده در ورق هاي آلومينيومي ناچدار و كامپوزيت هاي متورق
571
شبيه سازي انتخاب ابزار و مسير در ماشينهاي CNC
572
شبيه سازي انتشار آلودگي در آبخوان غير محصور با استفاده از الگوريتم اتوماتاي سلولي
573
شبيه سازي انتشار آلودگي شيميايي در شبكه توزيع آب شهري با استفاده از نرم افزار EPANET و الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات
574
شبيه سازي انتشار امواج در محيط هاي شهري با استفاده از روش ردگيري پرتو
575
شبيه سازي انتشار امواج گروهي با روش بدون المان هيدروديناميك ذرات هموار
576
شبيه سازي انتشار پالس در توريهاي براگ غير خطي كرو بررسي طيف فركانس آنها
577
شبيه سازي انتشار پالس در ليزرهاي رامان و بهينه سازي بازده آن ها
578
شبيه سازي انتشار پالس هاي فوق كوتاه در تقويت كننده هاي پارامتري نوري مبتني بر تار بلور فوتوني
579
شبيه سازي انتشار پتانسيل عمل در بافت قلب
580
شبيه سازي انتشار پتانسيل عمل در رشته‌ي عصبي تحت ليزر كم توان
581
شبيه سازي انتشار تپ هاي الترومغناطيسي در تار نوري به روش هاي عددي در حوزه زمان
582
شبيه سازي انتشار ساليتون هاي زماني در موجبرهاي فراماده
583
شبيه سازي انتشار ساليتون هاي فضا زماني در محيط هاي غير خطي
584
شبيه سازي انتشار گرد زغال و گاز متان در روش حفاري مكانيزه زغال
585
شبيه سازي انتشار نور در بلورهاي فوتونيكي فلزي با استفاده از روش عناصر مرزي
586
شبيه سازي انتشار نور در تارهاي بلور فوتوني به روش عناصر مرزي
587
ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﭘﺮﺷﺪه از ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازDFC
588
شبيه سازي انتقال حرارت بين دو استوانه هم محور در حالت افقي با استفاده از نرم افزار FLUENT
589
شبيه سازي انتقال حرارت جابجايي اجباري بين دو لوله غير هم مركز براي سيال غير نيوتني با نرم افزار Fluent
590
شبيه سازي انتقال حرارت جابجايي طبيعي درون محفظه ي متخلخل با سيلندر دايروي و بيضوي در حضور ميدان مغناطيسي
591
شبيه سازي انتقال حرارت جابجايي مختلط نانو سيال داخل لوله مارپيچ در شرايط دماي ثابت و شار حرارتي ثابت مرزي
592
شبيه سازي انتقال حرارت جريان سيال و انجماد در فرآيند مداوم تك غلتكه تسمه فلزي
593
شبيه سازي انتقال حرارت جوششي اجباري در ميني كانال ها
594
شبيه سازي انتقال حرارت در بافت
595
شبيه سازي انتقال حرارت در جعبه تبريد
596
شبيه سازي انتقال حرارت در سيستم ريخته گري مداوم
597
شبيه سازي انتقال حرارت در فرآيند جوشكاري با اشعه ليزر بر روي فولاد زنگ نزن 304
598
شبيه سازي انتقال حرارت در فرآيند سنگ‌زني به كمك نرم افزار المان محدود
599
شبيه سازي انتقال حرارت در قالب ريخته گري و ببرسي تاثير عايق كاري حفاظتي قاعده قالب بر روند انتقال حرارت و انجماد مذاب
600
شبيه سازي انتقال حرارت در كوره 101 پالايشگاه اصفهان
601
شبيه سازي انتقال حرارت در كوره هاي قوس الكتريك جريان مستقيم
602
شبيه سازي انتقال حرارت در محفظه ياتاقان توربوشارژر موتور ملي EF7
603
شبيه سازي انتقال حرارت فرايند جوشكاري GMAW و ريزساختار حاصل از آن
604
شبيه سازي انتقال حرارت گذرا در ساختارهاي اليافي بي بافت
605
شبيه سازي انتقال حرارت گذرا در سوخت هسته اي با استفاده از روش مونت كارلو
606
شبيه سازي انتقال حرارت همراه با تغيير فاز در جوشكاري ليزري غير همجنس ورق هاي آلومينيوم و منيزيم به صورت هدايت محدود
607
شبيه سازي انتقال حرارت و بررسي تأثير تعداد بافل بر عملكرد مبدل حرارتي پوسته
608
شبيه سازي انتقال حرارت و توزيع تنش در پوشش سد حرارتي درجه بندي شده YSZ/ NiCrAlY
609
شبيه سازي انتقال حرارت و توزيع تنش در محفظه استوانه اي فولادي در حين عمليات حرارتي سخت كاري
610
شبيه سازي انتقال حرارت و سيلان مواد در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيوم
611
شبيه سازي انتقال ميو ماتيك پريليمر و بررسي عوامل موثر بر سايش آن
612
شبيه سازي انجماد در حوضچه‌ي مذاب فرآيند روكش كاري ليزري فلز خالص با استفاده از روش ميدان فازي
613
شبيه سازي انجماد در فرآيند روكش كاري ليزري با استفاده از روش ميدان فازي با لحاظ كردن رشد ناهمسانگرد و بدون پديده نفوذ
614
شبيه سازي انجماد دندريتي آلياژ دوتايي در حضور جريان همرفت مذاب به روش ميدان فازي
615
شبيه سازي انجماد فلزات به كمك كامپيوتر
616
شبيه سازي انجماد ورق و تسمه هاي فولادي توليد شده به روش ريخته گري دو غلتكه
617
شبيه سازي اندر كنش ريل و چرخ قطار به كمك نرم افزار ADAMS
618
شبيه سازي اندركنش سازه و سيال با استفاده از توابع پايه نمايي
619
شبيه سازي اندركنش كاملا غيرخطي موج وجسم در حوضچه موج سه بعدي عددي با استفاده از تئوري پتانسيل و نربز
620
شبيه سازي انسان از منظر فقه (حقوق ) و اخلاق
621
شبيه سازي انسان در حقوق بين الملل
622
شبيه سازي انواع آبگرمكن خورشيدي و مقايسه آنها با يكديگر
623
شبيه سازي انواع خطاهاي ممكن در شبكه هاي DC
624
شبيه سازي اورمدولاسين پمپ و سيگنال در تقويت كننده هاي فيبرنوري با آلاينده اربيوم (EDFAS) با در نظر گرفتن اثر ASE
625
شبيه سازي ايجاد تنش پسماند با استفاده از دستگاه واتر جت
626
شبيه سازي ايده آل موتورهاي احتراق داخلي
627
شبيه سازي ايستگاه مانوري راه آهن با استفاده از مفاهيم مديريت توليد با هدف بهبود عملكرد
628
شبيه سازي اينورتر پنج سطحي مهارديودي نامتقارن سري با مدولاسيون نامتقارن
629
شبيه سازي اينورتر سه فاز
630
شبيه سازي اينورترهاي منبع جريان و بررسي نتايج آزمايشگاهي
631
شبيه سازي با ياس مستقيم ديود
632
شبيه سازي بارزدايي افت ولتاژ جهت جلوگيري از فروپاشي سيستم
633
شبيه سازي بارگذاري پيچ HCS در شكستگي استخوان
634
شبيه سازي بارگذاري و عملكرد پيچ فشاري در استخوان اسكافوئيد
635
شبيه سازي باريكه پروتون و محاسبه بازده توليد 94mTc در سيكلوترون با استفاده از كد MCNPX
636
شبيه سازي بازار سهام با استفاده از سيستم هاي عامل محور
637
شبيه سازي بازار مسكن مبتني بر مدل سازي عامل محور (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
638
شبيه سازي بازيابي انرژي سيستم تعليق فعال در خودروي هيبريدي
639
شبيه سازي بازيابي گاز فلر توسط اجكتور با استفاده از جت مايع
640
شبيه سازي بازيافت گرما از استخر خورشيدي با گراديان شوري با استفاده از نرم افزار فلوينت
641
شبيه سازي بحران كمبود آب در شهر رفسنجان با استفاده از پويايي سيستم
642
شبيه سازي بحران كمبود آب در شهر رفسنجان با استفاده از پويايي هاي سيستم
643
شبيه سازي بخش تخليص محصول فرآيند LTG
644
شبيه سازي بخش تخمين حركت استاندارد H264 مبتني بر بورد DSP با استفاده از نرم افزار ‍Code Composer
645
شبيه سازي بخش ديجيتالي صفحه نمايش رادار با استفاده از كامپيوتر (CFAR ,ISU ,PLD)
646
شبيه سازي بخش سنتز واحد توليد اوره با نرم افزار Aspen Plus
647
شبيه سازي بر مبناي پايگاه دانش
648
شبيه سازي بر هم كنش هاي فوتون با ماده توسط روش مونت كارلو , monte carlo simulation of photon interactions with matter
649
شبيه سازي بر هم كنشهاي فوتون با ماده توسط روش مونث كارلو
650
شبيه سازي بر همكنش الكترون با ماده با روش مونت كارلو
651
شبيه سازي بر همكنش باريكه اي از نانو خوشه هاي يونيزه با سطح
652
شبيه سازي بر همكنش بين ذرات با استفاده از مدل لايه اي LMG
653
شبيه سازي براكي تراپي سرطان سينه و محاسبه دز اندام حساس
654
شبيه سازي براكي تراپي كرونر با پايه راديو اكتيو و محاسبه دز اندام هاي حياتي نزديك پايه
655
شبيه سازي برج MCV واحد CV مجتمع پتروشيمي بندر امام
656
شبيه سازي برج RID بندرامام با SYSYH و شرح فرآيند واحد EDTM
657
شبيه سازي برج استخراج روغن از دانه هاي روغني با سيال فوق بحراني
658
شبيه سازي برج استخراج فوق بحراني مانيتول از منابع كشاورزي
659
شبيه سازي برج استخراج واحد آسفالتين پالايشگاه تهران با حلال جديد
660
شبيه سازي برج تفكيك زايلنهادر بخش 001 واحدپارازايلن به كمك نرم افزار SYSYH
661
شبيه ﺳﺎزي ﺑﺮج ﺗﻘﻄﻴﺮ اﺗﻤﺴﻔﺮﻳﻚ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و بررسي استراتژي كنترل
662
شبيه سازي برج تقطير اتمسفريك واحد توليد فورفورال شركت نفت بهران
663
شبيه سازي برج تقطير واحد RFCC پالايشگاه اراك
664
شبيه سازي برج جداسازي آب و متانول واحد EBTM پتروشيمي بندر امام توسط نرم افزار SYSYH
665
شبيه سازي برج خنك كن جريان متقابل
666
شبيه سازي برج خنك كن جريان مخالف
667
شبيه سازي برج سوزا (Flare) بر اساس مدل شبكه هاي عصبي مصنوعي ﴿هوش مصنوعي﴾
668
شبيه سازي برج غني سازي پروپيلن واحد الفين پتروشيمي بندرامام به كمك نرم افزار SYSYH
669
شبيه سازي برج هاي پرشده و بررسي استخراج مس در اين برج ها
670
شبيه سازي برجهاي تقطير چند جزئي با استفاده از مدلهاي موضعي
671
شبيه سازي برجهاي دي پروپان آيزرودي بوتان آيزر واحد الفين پتروشيمي بندر امام با نرم افزار SYSYH
672
شبيه سازي برخورد اجسام مختلف به سطح آب با روش ذرات هموار هيدروديناميكي
673
شبيه سازي برخورد ترك با رسوب در مواد نانوساختار با استفاده از ديناميك مولكولي
674
شبيه سازي برخورد خودرو با استفاده از روش جرم و فنر
675
شبيه سازي برخورد قطره با سطح داغ در رژيم جوشش لايه اي با استفاده از روش سطح تراز
676
شبيه سازي برخورد قطره حاوي مواد افزودني با سطح جامد در مقياس مزو به روش MDPD
677
شبيه سازي برخورد گلوله به زره به روش المان محدود
678
شبيه سازي برخورد گلوله در صفحه در نرم افزار انسيس با هدف تعيين زمان انتشار موج تنش در صفحه
679
شبيه سازي برخورد گلوله ها و ذرات
680
شبيه سازي برخي از تجهيزات پزشكي ﴿Panel جلويي﴾ با استفاده از نرم افزار Lab view
681
شبيه سازي بردارهاي تصادفي پايدار جابجاپذير و كاربردهاي آنها
682
شبيه سازي بررسي اثر دما و پارامترهاي ساختاري بر خواص كششي " ساختار كربن لانه زنبوري پايه – گرافني" به روش ديناميك مولكولي
683
شبيه سازي برهم كنش آنزيم اوره از هليكوباكتر پيلوري با تركيبات گياه بومادرانبا كمك روش ديناميك مولكولي
684
شبيه سازي برهم كنش پروتون هاي با انرژي 500MeV-60 با بدن انسان و تعيين ايزوتوپ هاي توليد شده با استفاده از كد محاسباتي MCNPX
685
شبيه سازي برهم كنش سازه و سيال رد شناورهاي دريايي
686
شبيه سازي بلادرنگ تغيير شكل بافت نرم با خواص هايپرالاستيك
687
شبيه سازي بلادرنگ تغيير شكل بافت نرم با خواص ويسكوالاستيك
688
شبيه سازي بلاكينگ كدينگ با نرم افزار مطلب
689
شبيه سازي بلورينگي HDPE به روش مونت‏كارلو
690
شبيه سازي به روش برشي و مباحث مرتبط
691
شبيه سازي به روش خطوط جريان در مخازن شكافدار باشكافهاي گسسته
692
شبيه سازي به كارگيري ICD جهت افزايش بهره وري در فرآيند SAGD در يك سيستم يكپارچه
693
شبيه سازي به كمك ‍‍CFDهيدروسيكلون جداكننده آب و كك پتروشيمي جم
694
شبيه سازي بهبود يافته فرآيند احتراق همراه با ريزش ثقلي جهت ازدياد برداشت نفت سنگين
695
شبيه سازي بهره برداري هماهنگ از آبهاي سطحي و زيرزميني با مطالعه موردي زير حوضة زاينده رود
696
شبيه سازي بهره وري نيروي انساني در پروژه هاي ساخت با استفاده از يكپارچه سازي رويكرد شبيه سازي پويايي سيستم و مدلسازي عامل محور
697
شبيه سازي بهينه سازي چند منظوره براي مديريت منابع و مصارف آب با استفاده از – الگوريتم فراكاوشي NSGA-II(مطالعه موردي: سدهاي حوضه گاماسياب)
698
شبيه سازي بهينه سازي در بهره برداري بهينه از حجم كنترل سيلاب در سيستم هاي چند مخزنه
699
شبيه سازي بوژي باري سه تكه روسي رفتار ديناميكي آن در شرايط مختلف خط
700
شبيه سازي بينايي به كمك شبكه هاي عصبي
701
شبيه سازي بيو ديزل همراه با توليد كربنات گليسرول
702
شبيه سازي پارامترهاي تشكيل دهنده يك ساختمان هوشمند و نمايش تغييرات آنها با كمك نر افزار Matlabسيستم هاي سرمايشي - گرمايشي، نور
703
شبيه سازي پارامترهاي تشكيل دهنده يك ساختمان هوشمند و نمايش تغييرات آنها با كمك نرم افزار Matlab﴿سيستم هاي سرمايشي - گرمايشي ، نور
704
شبيه سازي پارامترهاي هيدروديناميكي ستون استخراج با استفاده از روشهاي هوشمند
705
شبيه سازي پارامترهاي يك ميدان هيدروآربوري شكافدار و ارائه يك مدل تعاملي جهت تعيين سناريوي تزريق و برداشت مناسب در راستاي مديريت مخزن
706
شبيه سازي پاسخ آشكار ساز GIEGER MULLER غوطه ورشده در آب به رادون و دختران با استفاده از كد MCNPX و بهينه سازي پارامترهاي آن , MCNPX simulation of the response of geiger muller detector soaked in water to radon and progeny and optimize parameters
707
شبيه سازي پاسخ دهي آشكارساز نوترون هاي حرارتي با استفاده از كد ان سي ان پي
708
شبيه سازي پاشش سوخت و احتراق در يك موتور دوار پيستوني جديد
709
شبيه سازي پالايشگاه نفت ﴿ برج هاي اتمسفر يك و خلاء﴾
710
شبيه سازي پايداري چاه ديواره چاه داراي شيل و مقايسه با نتايج آزمايشگاهي
711
شبيه سازي پترن تشعشعي انتن در مجاورت زمين دولايه و دي الكتريك مدفون در ان به روش FDTD
712
شبيه سازي پترن تشعشعي انتن ديپل در مجاورت زمين دو لايه و دي الكتريك مدفون در ان به روش FDTD
713
شبيه سازي پخت تاير به روش عددي
714
شبيه سازي پديده over flash back در خطوط انتقال 230 و 400 كيلوولت با استفاده از نرم افزار EMTP
715
شبيه سازي پديده ارتعاشات ناشي از گردابه هاي نامتقارن حول يك سيلندر دو بعدي
716
شبيه سازي پديده اسلاشينگ در مخازن به روش عددي
717
شبيه سازي پديده انتشار در خطوط انتقال
718
شبيه سازي پديده انتشار و انعكاس موج فشار و جريان خون در درخت شرياني انسان و يافتن نرخ ضربان بهينه از لحاظ توان پالسي قلب با استفاده از مدل گسترده الكتريكي
719
شبيه سازي پديده برگشت فنري ورقهاي جوش دوخت TWB در يك قالب …U شكل
720
شبيه سازي پديده پراكندگي القايي بريلوئين
721
شبيه سازي پديده پلاكت خون به روش Dissipative particle Dynamics
722
شبيه سازي پديده تخليه جزئي توسط نرم افزار MATLAB جهت آموزش دانشجويان
723
شبيه سازي پديده تشكيل لخته به روش ديناميك استهلاكي ذره منفرد
724
شبيه سازي پديده فرورزنانس
725
شبيه سازي پديده فرورزنانس در ترانسفورماتورهاي سه فاز و بررسي حالت هاي وقوع و كاهش آن در شبكه
726
شبيه سازي پديده كاويتاسيون بر روي پروانه و مقايسه ضرايب عملكرد آن
727
شبيه سازي پديده كاويتاسيون به روش عددي DPD
728
شبيه سازي پديده هاي ترمو مكانيكي و متالورژيكي فولاد AP1- X70 در حين تغيير شكل گرم
729
شبيه سازي پراكندگي چند گانه نور درون كولوئيد نانو ذرات
730
شبيه سازي پراكندگي و تضعيف فوتوني در تصويربرداري SPECT به روش مونت كارلو
731
شبيه سازي پردازشگر گفتار در سيستم كاشت حلزوني چند كاناله به روش CIS و FAME
732
شبيه سازي پردازشگر مركب نوري الفباي فارسي
733
شبيه سازي پردازشگر نوري
734
شبيه سازي پرده هاي خورشيدي به همراه سلول هاي فوتوولتائيك كمكي براي تأمين مصارف يك واحد مسكوني و ذخيره سازي آن به كمك باتري
735
شبيه سازي پرواز موشك
736
شبيه سازي پرواز هواپيما (ناوبري)
737
شبيه سازي پروتز گوش با استفاده از روش پردازشي CIS و مقايسه عملي آن با پروتز Combi40+
738
شبيه سازي پروتكل PPP
739
شبيه سازي پروتكل TCP
740
شبيه سازي پروتكل X.52 با SLAM
741
شبيه سازي پروتكلهاي شبكه هاي محلي LAN
742
شبيه سازي پروسه جوشكاري اتصال T شكل با روش المان محدود
743
شبيه سازي پروسه هاي غيرخطي
744
شبيه سازي پلاسما با لايه دي الكتريك در جت پلاسماي فشار اتمسفر
745
شبيه سازي پلاسماي آرگون در يك بعد به روش ذره در سلول
746
شبيه سازي پلاسماي غير ماكسولي و نقش نوفه در حالت هاي شبه تعادلي
747
شبيه سازي پلوم پشت موشك
748
شبيه سازي پليمرهاي دو بعدي
749
شبيه سازي پليمريزاسيون دوغابي اتيلن انجام شده با كاتاليزورهاي زيگلر-ناتا به روش مونت كارلو
750
شبيه سازي پليمريزاسيون كئوردينانسيوني در حضور عامل انتقال به زنجير برگشت پذير
751
شبيه سازي پنهان نگاري در حوزه مكان بر اساس روش پيمانه اي
752
شبيه سازي پيچك هاي بزرگ جريان متلاطم لايه ي مرزي جو و دريا در ناحيه ي شمال خليج فارس و مطالعه ي مشخصه هاي فيزيكي
753
شبيه سازي پيچه سه بعدي گرماي القايي در حالت پايا
754
شبيه سازي پيرسازي آلياژ Ti-Al به روش ديناميك مولكولي
755
شبيه سازي پيش بيني كوره هاي آلومينوم با شبكه هاي عصبي
756
شبيه سازي پيل سوختي اسيد جامد با الكتروليت CsH2PO4
757
شبيه سازي پيل سوختي اسيد جامد با الكتروليت CsHSO4 با دماي بهينه
758
شبيه سازي پيل سوختي ميكروبي دومحفظه اي با الكتروليت نافيون
759
شبيه سـازي تأثير استفاده از نانو - ميكرو آرايه ي كروي بر رفتار بازتابندگي لايه ي ضدبازتاب مورد كاربرد در سلول خورشيدي CIGS
760
شبيه سازي تأثير ضخامت و زبري سطح لايه جاذب بر بازده سلول هاي خورشيدي كالكوپيريتي
761
شبيه سازي تأثير عوامل هوشمند در بهبود شاخصهاي چابكي در نظام JIT
762
شبيه سازي تئوري هاي مختلف تماسي ميكرو / نانوذرات استوانه اي جهت كاربرد منيپوليشن در محيط‌هاي مختلف بيولوژيكي
763
شبيه سازي تابع توزيع اندازه قطرات باران و اثرات آن بر انتشار امواج الكترومغناطيسي
764
شبيه سازي تاثير CT بر سيگنالهاي ورودي به رله هاي ديجيتال
765
شبيه سازي تاثير STATCOM در متعادلسازي بار راه آهن برقي
766
شبيه سازي تاثير امواج صاعقه بر هماهنگي عايقي و حفاظت پيتهاي فشار قوي به كمك نرم افزار EMTP
767
شبيه سازي تاثير باد در طراحي فرم فضاهاي باز شهري با هدف بهبود شرايط آسايش محيطي ( نمونه موردي : محله سنگلج تهران )
768
شبيه سازي تاثير پارامترهاي مختلف بر اعوجاج حاصل از جوشكاري با روش GMAW
769
شبيه سازي تاثير جريان هوا بر راحتي حرارتي و دماي ريز اقيلم
770
شبيه سازي تاثير حضور شبكه جمع كننده جريان نشتي در كاهش ميزان جريان نشتي در شبكه راه آهن برقيDC
771
شبيه سازي تاثير حضور شبكه جمع كننده جريان نشتي در كاهش ميزان جريانشبيه سازي تاثير حضور شبكه جمع كننده جريان نشتي در كاهش ميزان جريان
772
شبيه سازي تاثير دمش گاز آرگون بر الگوي جريان مذاب و وضعيت سطح آزاد در تانديش ريخته گري مداوم
773
شبيه سازي تاثير دور همزن بر محيط شناورسازي با استفاده از نرم افزارفلوينت
774
شبيه سازي تاثير رفتار بادبربرخي اثرات رسوبگذاري روي سطوح مختلف (درآزمايشگاه )
775
شبيه سازي تاثير عميق نفوذ، ژيشروي و سرعت خطي بر نبروهاي ماشين كاري در ماشين تراش با نرم افزار DEFORM-3D
776
شبيه سازي تاثير محيط هاي با رفتار غيرخطي بر الگوي انتشار امواج فراصوت شدت بالا در مكانيزم HIFU
777
شبيه سازي تاثيرپذيري ديناميك تسليحات هوا به زمين
778
شبيه سازي تاير هوشمند به منظور تخمين ضريب اصطكاك و تحليل ارتباط آن با پارامترهاي متغير تاير
779
شبيه سازي تبادل گاز موتور تزريق مستقيم پرخوران سه سمبه Ford Ecoboost 1L در حالت تمام بار و صحه گذاري آن
780
شبيه سازي تبخير قطره سوخت چندجزئي با استفاده از ترموديناميك پيوسته
781
شبيه سازي تبديل سه تايي متان به گاز سنتز
782
شبيه سازي تبديل ميدان ناحيه نزديك آنتن به ميدان ناحيه دور در دستگاه استوانه اي
783
شبيه سازي تجربي و تئوريك سيلاب زني مغزه هاي نفتي در تزريق غير امتزاجي و امتزاجي
784
شبيه سازي تجزيه ناهمگن مايع چندجزئي در بستر كاتاليستي
785
شبيه سازي تجمع مولكولي و نقش آن در انتقال فاز
786
شبيه سازي تجهيزات فرآيند توليد E-PVC در محيط نرم افزار LAB RIEW و كنترل آن به وسيله PLC
787
شبيه سازي تجهيزات فرآيند توليد EPVC در محيط نرم افزار LABVIEW و كنترل آن بوسيله PLC
788
شبيه سازي تحت وب زمانبند پردازنده
789
شبيه سازي تحليلي و عددي هسته سلول تحت آزمايش مكش ميكروپيپت
790
شبيه سازي تحليلي و عددي هسته سلول تحت آزمايش مكش ميكروپيپت
791
شبيه سازي تخضيص كانال در شبكه هاي تلفن سيار با استفاده از سيستمهاي فازي
792
شبيه سازي تخليه آب از مخزن توسط نرم افزار FLUENT
793
شبيه سازي تخمين كانال
794
شبيه سازي تخمين كانال
795
شبيه سازي تداخل امواج شوك و گردابه با تاكيد بر روش هاي TVD
796
شبيه سازي ترابرد الكترون ها در ترانزيستورهاي ماسفت با استفاده از روش مونت كارلو
797
شبيه سازي ترابرد الكترون هاي نسبيتي و پروتون هاي پرانرژي در همجوشي به روش اشتعال سريع با استفاده از كد MCNP
798
شبيه سازي ترادبرد الكترود و فوتون در ماده و كاربرد آن در دوزيمتري راديوتراپي
799
شبيه سازي تراست روتور هليكوپتر ﴿با استفاده از روش Lock﴾
800
شبيه سازي تراشه سوئيچينگ توسط VHDL
801
شبيه سازي ترافيك شهري براي شبكه بين خودرويي VANET
802
شبيه سازي ترافيك شهري براي شبكه بين خودرويي VANET
803
شبيه سازي ترافيك يك سيستم محلي EWSE
804
شبيه سازي ترافيكشهري براي شبكه بين خودرويي vanet
805
شبيه سازي ترافيكي شبكه تلفن سيار ( به همراه يك فلاپي )
806
شبيه سازي ترافيكي شبكه تلفني
807
شبيه سازي ترافيكي مكالمات در يك مركز محلي ...
808
شبيه سازي ترافيكي مكالمات دريك مركز محلي اس 12
809
شبيه سازي ترانزيستور MOS با استفاده از روش Drift - Diffusion
810
شبيه سازي ترانزيستور اثر ميداني با ساختار اكسيد روي براي استفاده به عنوان حسگر زيستي
811
شبيه سازي ترانس جريان
812
شبيه سازي ترانسفورماتور تك فاز توسط برنامه MAXWELL
813
شبيه سازي ترانسفورماتور ولتاژ و بررسي پديده فرورزنانس روي آن
814
شبيه سازي ترسيب نمك هاي معدني بر جداره چاه گاز طبيعي
815
شبيه سازي تركيبي فرايندهاي جوشكاري، هايدروتست و كوئنچينگ لوله ها به منظور بررسي تنش هاي پسماند به كمك روش اجزاء محدود
816
شبيه سازي تركيبي يك بعدي دو فازي مخازن نفت شني و تطبيق آن با نتايج Tube Slim
817
شبيه سازي ترمزگيري قطار و كاهش نيروي بين واگن ها
818
شبيه سازي ترموديناميكي آهنگري داغ
819
شبيه سازي ترموديناميكي سيستم تركيبي پيل سوختي اكسيد جامد و ميكروتوربين گاز
820
شبيه سازي ترموديناميكي سيكل موتور احتراق داخلي چهار زمانه SI با كمك نرم افزار EES
821
شبيه سازي ترموديناميكي ميكسر فولادسازي
822
شبيه سازي ترموديناميكيي فرآيند تبديل مات مس
823
شبيه سازي ترمومكانيكال فرانيد نورد گرم شمش فولادي AISI 4140
824
شبيه سازي ترموهيدروليكي جريان سيال و انتقال حرارت اطراف دسته ميله هاي سوخت راكتور آبي تحت فشار (PWR) و بررسي اثر شبكه هاي نگه دارنده ي دسته ميله ي سوخت
825
شبيه سازي ترموهيدروليكي قلب راكتورهاي با سوخت كروي و آناليز اقتصادي اين راكتور
826
شبيه سازي ترموهيدروليكي و تعيين ضريب انتقال حرارت و نقطه داغ يك راكتور آب سنگين با سوخت غناي پايين
827
شبيه سازي ترمينال كانتينر مدل صف جكسون در بندر عباس
828
شبيه سازي تزريق بخار آب/پروپان جهت ازدياد برداشت در يك مخزن نفت سنگين
829
شبيه سازي تزريق رزين در محيط متخلخل به روش VIP
830
شبيه سازي تزريق گاز امتزاجي و غيرامتزاجي در مخازن نفتي با استفاده از شبيه ساز تجاري
831
شبيه سازي تزريق همزمان آب و گاز در يك مخزن كربناته نفتي
832
شبيه سازي تست برخورد بر روي كاميون بنز 2624 بر مبناي استاندارد ECE.R29
833
شبيه سازي تست برخورد و اصلاح شاسي خودروي ميني ايرانيان
834
شبيه سازي تست رول اور اتوبوس 0457 و بهينه سازي سازه آن
835
شبيه سازي تست هاي آزمايشگاهي PVT با روش هاي تصحيح شده ي محاسبات تعادلي بخار-مايع
836
شبيه سازي تشخيص حضور جسم متحرك از پشت مانع و از فاصله نزديك توسط رادار باند باريك.
837
شبيه سازي تشخيص نقص در بلوك هاي منطقي قابل برنامه ريزي FPGA
838
شبيه سازي تشديد مدهاي گالري نجوايي در بيوحسگرهاي مينياتوري اپتيكي
839
شبيه سازي تشديدگرهاي ناپايدار براي ليزر ديسك نازك
840
شبيه سازي تشعشع آنتن دوقطبي در مجاورت استوانه دي الكتريك
841
شبيه سازي تشكيل پرتونانوخوشه هاي اتمي در اثر فرآيند انبساط فراصوتي گاز در عبور از نازل
842
شبيه سازي تشكيل ترك انجمادي درفرآيند جوشكاري قوس تنگستني گازي فولاد زنگ نزن AISI310s
843
شبيه سازي تشكيل رسوبات معدني در چاه هاي نفتي
844
شبيه سازي تصادف واگن مسافربري پرسرعت آلمان شرقي با ديوار صلب بر اساس استاندارد 15227 EN
845
شبيه سازي تصادفي براي توليد بازه هاي احتمالاتي متغيرهاي جريان (فشار و درجه اشباع) مبتني بر آناليز عدم قطعيت
846
شبيه سازي تصادفي زمين لرزه هاي حوزه نزديك با نگرش عملكردي
847
شبيه سازي تصفيه آب و روغن با روش انعقادسازي الكتريكي به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
848
شبيه سازي تصوير برداري سي تي اسكن CT و تشخيص عوامل موثر بر كيفيت تصوير
849
شبيه سازي تطبيقي كامل-كاهش مرتبه نفت سياه براي جابجايي دوفازي آب و نفت
850
شبيه سازي تطبيقي كامل-كاهش مرتبه نفت سياه براي جابجايي دوفازي آب و نفت
851
شبيه سازي تعاول و ترابرد خودساز گارپلاسماي توكامك در حوزه زمان = [شبيه سازي ترابرد و تعاول پلاسماي توكامك دماوند در حوزه زمان ]
852
شبيه سازي تعمير قالب مسي ريخته گري پيوسته فولاد به روش فرآيند اطوكاري
853
شبيه سازي تعيين رشد قابليت اطمينان در نمونه هاي ترك دار تحت واماندگ خستگي
854
شبيه سازي تغيير شكل بافت نرم در سيستم هاي هپتيكي با استفاده از شبكه عصبي سلولي
855
شبيه سازي تغيير شكل پرزفرش دستباف تحت بار فشاري
856
شبيه سازي تغيير شكل پرزفرش دستباف تحت بار فشاري
857
شبيه سازي تغيير شكل گلبول قرمز خون در رگ هاي خوني و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
858
شبيه سازي تغيير شكل گلبول قرمز خون در رگ هايي با گرفتگي و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
859
شبيه سازي تغيير شكل و بررسي ريز ساختاري آلياژ A 356 آلومينيوم در اكستروژن داغ با استفاده از روش اجزا محدود
860
شبيه سازي تغيير شكل و شكست امواج گروهي به كمك روش VOF
861
شبيه سازي تغيير كاربري زمين در تهران
862
شبيه سازي تغيير كاربري زمين در شمال ايران
863
شبيه سازي تغييرات ريزساختار آلياژ قلع - آنتيموان ناشي از تغيير شكل پلاستيكي شديد و آنيل پس از آن
864
شبيه سازي تغييرات غلظت كلر باقيمانده در خط انتقال آب
865
شبيه سازي تغييرات كشش نخ تار بر روي ماشين بافندگي
866
شبيه سازي تغييرشكلهاي ناشي از جوش اصطكاكي اغتشاشي براي ورقهاي آلياژ آلومينيومي 5083H118
867
شبيه سازي تغييرمكان دندان به كمك تئوري نوسازي استخوان و روش المان محدود
868
شبيه سازي تفكيك گرماي سه فازي ﴿آب، نفت، گاز﴾ در تاسيسات سطح الارضي نفت خام
869
شبيه سازي تقطير نفت خام با استفاده از نرم افزار Aspen Hysys [اسپن هايسيس]
870
شبيه سازي تك ناحيه‌اي موتور ديزل
871
شبيه سازي تكامل ريز ساختار در چدن نشكن يوتكتيك
872
شبيه سازي تكثيركننده هاي الكتروني نانو
873
شبيه سازي تكنولوژي Frame relay در شبكه هاي Wan با استفاده از نرم افزارPacket Tracer
874
شبيه سازي تلفات حرارتي و ارزيابي عملكرد ترانسديوسر تانپبلز
875
شبيه سازي تلفيقي منابع آب سطحي و زيرزميني با استفاده از روش پويايي سيستم ﴿مطالعه موردي: سد طالقان﴾
876
شبيه سازي تمايز بافت در حين ترميم شكستگي در استخوان
877
شبيه سازي تميزكاري چاه با سيستم هوشمند فازي
878
شبيه سازي تنش هاي پسماند در سازه هاي جوشكاري شده از جنس آلومينيم
879
شبيه سازي تنش و پيش بيني ترك سرد در ريخته گري تبريد مستقيم آلياژ آلومينيوم
880
شبيه سازي تنشهاي پسماند جوشي و ناحيه HAZ در سوپرآلياژهاي پايه نيكل با درنظر گرفتن تغييرات فازي
881
شبيه سازي تنظيم آب در سيستم چند سدي زاينده رود، كوهرنگ و چشمه لنگان
882
شبيه سازي تهويه طبيعي سالن هاي صنعتي با انرژي خورشيدي با استفاده از نرم افزار Fluent
883
شبيه سازي تهويه مطبوع طبيعي در ساختمان هاي بومي مناطق گرم و خشك با هدف اصلاح پارامترهاي موثر
884
شبيه سازي تهويه ي يك سالن در حالت سه بعدي با استفاده از دودكش خورشيدي
885
شبيه سازي توازن بار محاسباتي در سيستم خوشه اي ناهمگن براي پردازش تصوير
886
شبيه سازي توام سخت افزار و نرم افزار
887
شبيه سازي توپك راني در خطوط انتقال گاز با استفاده از نرم افزار OLGA
888
شبيه سازي توربوژنراتوربا استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
889
شبيه سازي توربين گازي آزمايشگاه ترموديناميك با نرم افزار EES
890
شبيه سازي توربين هاي توان بالا با توجه به اطلس باد ايران و انتخاب سه مدل برتر براي ايران
891
شبيه سازي توربين و‍ ‍ژنراتور سنكرون آهنرباي دايم در نيروگاه بادي
892
شبيه سازي توزيع حرارت و شوري در مخزن سد پانزده خرداد توسط مدل دو بعدي CE-QUAL-W2
893
شبيه سازي توزيع دز چشمه 103pdدرفانتوم آب باكدM c N p
894
شبيه سازي توزيع دز در سيستم پرتودهي 136 - IR باكد MCNP و مقايسه نتايج بادزيمتري تجربي
895
شبيه سازي توزيع دزچشمه اي I125درفانتوم آب وبافت نرم با استفاده از كد MCNP
896
شبيه سازي توزيع دما در تختال فولاد قبل از نورد نهايي
897
شبيه سازي توزيع دما در كفشك ترمز قطار با مدلسازي عددي
898
شبيه سازي توزيع ميدان الكتريكي مقره هاي پليمري با استفاده از روش المان محدود
899
شبيه سازي توزيع هاي پايدار ملايم شده
900
شبيه سازي توليد امواج تراهرتز به روش يكسوسازي نوري در نيم هرسان اهاي الكترو- نوري يقثقثق
901
شبيه سازي توليد برق بوسيله كايت
902
شبيه سازي توليد هماهنگ دوم
903
شبيه سازي توليد هيدروژن در ميكروراكتورها
904
شبيه سازي توليد و طراحي اندازه نانو مواد با فرآيند ذرات از محلول فوق بحراني اشباع گازي
905
شبيه سازي تيتراسيون هاي رسوبي با استفاده از الكترود شيشه اي PH
906
شبيه سازي جابجايي آزاد حول استوانه افقي در نرم افزار FLUENT
907
شبيه سازي جابجايي آزاد حول استوانه قائم توسط نرم افزار Fluent
908
شبيه سازي جابجايي آزاد نانو سيال در محفظه پر شده با محيط متخلخل و بررسي تاثيرات جانمايي و شكل منبع هاي سرد و گرم بر روي بهبود انتقال حرارت
909
شبيه سازي جابجايي امتزاجي در محيط متخلخل با استفاده از مدل شبكه اي
910
شبيه سازي جابجايي مغناطيس با استفاده از تصوير برداري تشديد مغناطيس هسته اي
911
شبيه سازي جابجايي مغناطيسي با استفاده از تصوير برداري تشديد مغناطيسي هسته اي
912
شبيه سازي جابه جايي آزاد بر روي سه سليندر موازي در آرايش افقي توسط نرم افزارFLUENT
913
شبيه سازي جامع شبكه هاي برق
914
شبيه سازي جداسازي در ميكروكانال توسط نرم افزار
915
شبيه سازي جداسازي گازها به وسيله سانتريفيوژ گازي
916
شبيه سازي جذب انرژي توسط فوم آلومينيومي
917
شبيه سازي جذب انرژي خورشيدي در كف ساختمان و تاثير آن در دماي داخل ساختمان
918
شبيه سازي جذب سطحي دي اكسيدكربن در راكتور بستر سيال
919
شبيه سازي جذب سولفيد هيدروژن در راكتور بستر آكنده اكسيد روي
920
شبيه سازي جريان آرام توسعه يافته داخل كانال با مقطع مستطيلي با نرم افزار فلوئنت
921
شبيه سازي جريان آشفته بوسيله روش شبكه بولتزمن
922
شبيه سازي جريان اسلاري در لوله و بررسي ميزان ته نشيني
923
شبيه سازي جريان اطراف ايرفويل و بررسي ارتعاشات فلاتر ايرفويل وسكوالاستيك
924
شبيه سازي جريان اطراف يك لوله پيتوت درون خط لوله گاز و محاسبه ضريب تصحيح دبي به صورت عددي
925
شبيه سازي جريان القايي آشكارساز نيمرسانا با استفاده از نرم افزار comsol
926
شبيه سازي جريان با در يك اكسترودرسيال غيرنيوتني رقيق برشي
927
شبيه سازي جريان پالسي خون درون مجراي الاستيك داراي گرفتگي در حضور ميدان مغناطيسي
928
شبيه سازي جريان تراكم پذير در ديفيوزر به وسيله نرم افزار فلوئنت
929
شبيه سازي جريان تراكم پذير دو بعدي بين پره هاي توربين بكمك نرم افزار Fluent
930
شبيه سازي جريان تراكم ناپذير آرام و انتقال حرارت جابجايي در لوله چرخان
931
شبيه سازي جريان جابجايي آزاد حول استوانه در يك نانوسيال
932
شبيه سازي جريان چهارفازي در اطراف دهانه چاه با استفاده از شبكه بندي بي سازمان ناهمسانگرد
933
شبيه سازي جريان حركت بيماران در بخش اورژانس و تخمين زمان انتظار مبتني بر وضعيت سيستم و درجه بحراني بودن بيمار
934
شبيه سازي جريان حول ايرو فويل جاكوفسكي
935
شبيه سازي جريان حول بال ايرفويل
936
شبيه سازي جريان حول بالگرد در حضور روتور
937
شبيه سازي جريان حول كاياك به كمك نرم افزار CFX و ساخت شناور مدل كاياك-كاتاماران
938
شبيه سازي جريان حول كره
939
شبيه سازي جريان حول يك هواپيماي مسافر بري و بررسي اثرات پيشرانش توزيع شده در نيروي پسا
940
شبيه سازي جريان خون داخل مويرگ مغز به همراه انتقال جرم به بافت توسط روش تركيبي شبكه بولتزمن - ديناميك ذره استهلاكي
941
شبيه سازي جريان خون در شريان كاروتيد با در نظر گرفتن اندر كنش سازه و سيال
942
شبيه سازي جريان خون در عروق
943
شبيه سازي جريان خون در يك شريان داراي انحنا و گرفتگي
944
شبيه سازي جريان خون درون ميكرورگ ها با در نظر گرفتن گلبول هاي قرمز و سفيد با استفاده از روش شبكه بولتزمن
945
شبيه سازي جريان خون ضرباني در رگ انعطاف پذير به روش شبكه ي بولتزمن و بررسي اثر پارامترهاي مختلف
946
شبيه سازي جريان داخلي به كمك روش حجم محدود
947
شبيه سازي جريان در بستر ها ي پر شده با استفاده از روش شبكه بولتز من
948
شبيه سازي جريان در بسترهاي پر شده با استفاده از مدل شبكه بولتزمن
949
شبيه سازي جريان در پمپ قلبي به روش ديناميك ذرات هموار
950
شبيه سازي جريان در توربين پلتون
951
شبيه سازي جريان در حوضچه ته نشيتي با در نظر گرفتن توزيع آشفتگي در توده سيال مدل ﴿K-E )
952
شبيه سازي جريان در كانال تحتاني سد سردشت
953
شبيه سازي جريان در كانال تحتاني سد سردشت آذربايجان
954
شبيه سازي جريان در مصب ها با در نظر گرفتن توام جزر و مد و گراديان جرم مخصوص ناشي از غفلت نمك مطالعه موردي مصب بهمنشير
955
شبيه سازي جريان در هندسه هاي با ابعاد ميكرو با استفاده ازروش شبكه بولتز من
956
شبيه سازي جريان درون تانديش خط ريخته گري پيوسته
957
شبيه سازي جريان دو فاز بخار-مايع حول پروفيل پره توربين بخار
958
شبيه سازي جريان دوفازي آشفته گاز و سيال غيرنيوتني در رژيم جريان لخته اي
959
شبيه سازي جريان دوفازي مايع-گاز رژيم حبابي و لخته اي در لوله عمودي
960
شبيه سازي جريان رودخانه پلاسجان تحت تأثير تغييرات اقليمي با استفاده از مدل WetSpa
961
شبيه سازي جريان سه بعدي اطراف يك جسم در حركت عمومي
962
شبيه سازي جريان ﴿سه بعدي﴾ داخل سيلندر همراه با ديسكهاي چرخان حفره دار به كمك نرم افزار FLUENT
963
شبيه سازي جريان سه بعدي در رانرتوربين هاي فرانسيس مختلط
964
شبيه سازي جريان سيار در سيكلون واسطه سنگين
965
شبيه سازي جريان سيال از فيلتر هاي فلزي فومي
966
شبيه سازي جريان سيال اطراف پيك متحرك در لوله
967
شبيه سازي جريان سيال با كمك روش شبكمه بولتزمن و روش چند شبكه اي و استفاده از پردازش موازي
968
شبيه سازي جريان سيال به كمك روش شبكه بولتز من چند بلوكي
969
شبيه سازي جريان سيال تراكم پذير بااستفاده از روش شبكه ي بولتزمن
970
شبيه سازي جريان سيال تراكم پذير به روش شبكه بولتزمن روي مرز منحني
971
شبيه سازي جريان سيال توسط شبكه عصبي سلولي (CNN)
972
شبيه سازي جريان سيال حول نانوتيوب كربني با استفاده از نرم افزار لمپس
973
شبيه سازي جريان سيال در ابعاد ميكرو با اصلاح شرايط مرزي در روش شبكه بولتزمن
974
شبيه سازي جريان سيال در جك هيدروليكي با استفاده از نرم افزار ANSYS FLUENT
975
شبيه سازي جريان سيال در راكتور كاتاليستي بستر ثابت فرآيند احياء اكسيدهاي نيتروژن در حضور آمونياك
976
شبيه سازي جريان سيال در ستلر
977
شبيه سازي جريان سيال در شكستگي ها به روش شبكه بولتزمن
978
شبيه سازي جريان سيال در كانال هاي در ابعاد نانو با استفاده از نرم افزار لمپس
979
شبيه سازي جريان سيال در مخازن گاز ميعاني به منظور پيش بيني اثر تشكيل ميعانات بر شرايط توليد
980
شبيه سازي جريان سيال در يك سيكلون استرمان
981
شبيه سازي جريان سيال در يك طبقه كمپرسور گذر صوتي از يك توربين گاز صنعتي
982
شبيه سازي جريان سيال غير نيوتني با ويسكوزيته تابع دما در داخل كانال با مانع دايروي به روش شبكه بواتز من
983
شبيه سازي جريان سيال غير نيوتني حول استوانه هاي ثابت و متحرك با روش شبكه بولتزمن
984
شبيه سازي جريان سيال و انتقال گرما در قالب ريخته گري مداوم تختال
985
شبيه سازي جريان غير دائم تراكم پذير حول اجسام متحرك سه بعدي با استفاده از شبكه بي سازمان
986
شبيه سازي جريان گاز - جامد در نزديكي ديواره با استفاده از تئوري جنبشي جريان دانه اي
987
شبيه سازي جريان گاز در اتمايزر گازي
988
شبيه سازي جريان ماوراء صوت حول اجسام سه بعدي با در نظر گرفتن اثرات گاز داغ
989
شبيه سازي جريان مايع مغزي نخاعي (CSF) در هندسه ي سه بعدي مغز فردِ سالم و بيمار هيدروسفالي
990
شبيه سازي جريان متقابل استخراج نيكل توسط حلالي آلي D2EHPA
991
شبيه سازي جريان مخلوط هاي گازي در يك بستر از ذرات غير مستقر
992
شبيه سازي جريان مذاب و انجماد در سيستم ريخته گري مداوم تختال نازك فولاد
993
شبيه سازي جريان مذاب و انجماد در سيستم ريخته گري مداوم تختال نازك فولاد -
994
شبيه سازي جريان مذاب و توزيع آخال در كريستاليزاتور ريخته گري مداوم شمش برنج
995
شبيه سازي جريان مواد و انتقال حرارت در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيوم 6061
996
شبيه سازي جريان مولكولي اطراف يك جسم در نانوكانالها
997
شبيه سازي جريان نشتي از لوله مدفون در محيط متخلخل نيمه بي نهايت غير اشباع در حالت گذرا
998
شبيه سازي جريان نقدينگي در پروژه هاي فراساحل نفت و گاز
999
شبيه سازي جريان هاي آشفته همراه با سطح مشترك توسط روش شبيه سازي ادي هاي بزرگ
1000
شبيه سازي جريان هاي احتراقي با استفاده از مدل جبري مغشوش شار اسكالر و تنش رينولدز
بازگشت