<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
شبيه سازي جريان سيال در يك سيكلون استرمان
2
شبيه سازي جريان سيال در يك طبقه كمپرسور گذر صوتي از يك توربين گاز صنعتي
3
شبيه سازي جريان سيال غير نيوتني با ويسكوزيته تابع دما در داخل كانال با مانع دايروي به روش شبكه بواتز من
4
شبيه سازي جريان سيال غير نيوتني حول استوانه هاي ثابت و متحرك با روش شبكه بولتزمن
5
شبيه سازي جريان سيال و انتقال گرما در قالب ريخته گري مداوم تختال
6
شبيه سازي جريان غير دائم تراكم پذير حول اجسام متحرك سه بعدي با استفاده از شبكه بي سازمان
7
شبيه سازي جريان گاز - جامد در نزديكي ديواره با استفاده از تئوري جنبشي جريان دانه اي
8
شبيه سازي جريان گاز در اتمايزر گازي
9
شبيه سازي جريان ماوراء صوت حول اجسام سه بعدي با در نظر گرفتن اثرات گاز داغ
10
شبيه سازي جريان مايع مغزي نخاعي (CSF) در هندسه ي سه بعدي مغز فردِ سالم و بيمار هيدروسفالي
11
شبيه سازي جريان متقابل استخراج نيكل توسط حلالي آلي D2EHPA
12
شبيه سازي جريان مخلوط هاي گازي در يك بستر از ذرات غير مستقر
13
شبيه سازي جريان مذاب و انجماد در سيستم ريخته گري مداوم تختال نازك فولاد
14
شبيه سازي جريان مذاب و انجماد در سيستم ريخته گري مداوم تختال نازك فولاد -
15
شبيه سازي جريان مذاب و توزيع آخال در كريستاليزاتور ريخته گري مداوم شمش برنج
16
شبيه سازي جريان مواد و انتقال حرارت در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيوم 6061
17
شبيه سازي جريان مولكولي اطراف يك جسم در نانوكانالها
18
شبيه سازي جريان نشتي از لوله مدفون در محيط متخلخل نيمه بي نهايت غير اشباع در حالت گذرا
19
شبيه سازي جريان نقدينگي در پروژه هاي فراساحل نفت و گاز
20
شبيه سازي جريان هاي آشفته همراه با سطح مشترك توسط روش شبيه سازي ادي هاي بزرگ
21
شبيه سازي جريان هاي احتراقي با استفاده از مدل جبري مغشوش شار اسكالر و تنش رينولدز
22
شبيه سازي جريان هاي احتراقي براي شعلۀ ديفيوژن با استفاده از مدل گردابه هاي بزرگ
23
شبيه سازي جريان هاي چند فازي با نسبت چگالي بالا به كمك روش شبكه ي بولتزمن
24
شبيه سازي جريان هاي مارپيچي در روي آبگيرهاي قائم با استفاده از روش SPH
25
شبيه سازي جريان هجومي با استفاده از EMTP و بررسي اثرات آن بر روي فلش ولتاژ و راهكارهاي كاهش آن
26
شبيه سازي جريان هسته‌اي/ حلقوي سيال ويسكوالاستيك/ ويسكوپلاستيك به روش المان طيفي
27
شبيه سازي جريان همراه با احتراق در لوله تشعشعي دو راهه يك طرف بسته
28
شبيه سازي جريان همراه با جوشش در لوله هاي مارپيچ
29
شبيه سازي جريان هوا در دو شاخه هاي ريه انسان به منظور تعيين پارامترهاي مدل فشرده معادل ريه
30
شبيه سازي جريان هواي ورودي و خروجي پريوديك به درون يك حجم استوانه اي به روش شبكه بولتزمن
31
شبيه سازي جريان و امواج و تاثير آن بر سيلندرهاي شناور در كانال ها با مقاطع عرضي متفاوت
32
شبيه سازي جريان و انتقال حرارت آرام نانوسيال در ميكروچاه حرارتي با مقطع ذوزنقه‌اي به روش اويلري- اويلري
33
شبيه سازي جريان و انتقال حرارت داخل قالبهاي ريخته گري باروش عددي SPH
34
شبيه سازي جريان و انتقال حرارت در جوشش لايه اي آرام روي صفحه قائم
35
شبيه سازي جريان و انتقال حرارت در مقياس ميكرو با استفاده از روش شبكه ي بولتزمن در رژيم گذار و يك حل تحليلي جديد براي رژيم لغزشي
36
شبيه سازي جريان و انتقال حرارت در يك اتاق آموزشي و ارائه راهكارهاي بهينه سازي تهويه مطبوع
37
شبيه سازي جريان ورودي به استوانه در موتور اشتعال-جرقه اي دو سوخته
38
شبيه سازي جريان يك مخزن چند لايه تك فاز با لايه هاي غير مرتبط و بررسي نمورارهاي چاه آزمايي آن
39
شبيه سازي جريانهاي احتراقي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
40
شبيه سازي جعبه سياه و بهينه سازي اختلاط نفت خام
41
شبيه سازي جلاي پارچه
42
شبيه سازي جمع كننده تخت خورشيدي در شرايط آب و هوايي معتدل
43
شبيه سازي جنبشي پلاسما در تقريب مغناطواستاتيك
44
شبيه سازي جوشش فيلمي روي يك صفحه مسطح با شرط مرزي شار حرارتي ثابت به روش پيش روي جبهه
45
شبيه سازي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي غير مشابه فولاد زنگ نزن 304 به آلياژ آلومينيوم 5083
46
شبيه سازي جوشكاري قوس الكتريكي توسط المان محدود و بررسي اثر پارامترهاي هندسي و جوشكاري بر روي تنش هاي پسماند
47
شبيه سازي چرخه هاي نوين ترموديناميكي
48
شبيه سازي چروكيدگي در فرايند كشش عميق ورق فولادي St 14
49
شبيه سازي چگالي طيف توان سيگنال OFDM
50
شبيه سازي چند الگوريتم MPPT بر روي PV و مقايسه عملكرد و نتايج آنها به منظور بهينه
51
شبيه سازي چند روش تشخيص خطاي امپدانس بالا در شبكه هاي 20كيلو ولت
52
شبيه سازي چند روش تطبيق امپدانس
53
شبيه سازي چند مقياسي-همزمان و نيمه همزمان- نانو كامپوزيت هاي پايه پليمري خاك رسي
54
شبيه سازي چندمقياسي جريان در مخازن هيدروكربني با استفاده از آناليز موجك
55
شبيه سازي چيلر جذبي ليتيوم برومايد و آب يك و سه اثره
56
شبيه سازي حالت پايدار مدارهاي آسيا كردن در صفحه گسترده ها
57
شبيه سازي حالت پايدار وگذراي آشكارسازنيمه رساناي آمورف سيليكون با روش رياضي المان محدود
58
شبيه سازي حالت پايه‌يچگالش بوز انيشتن در يك و دو بُعد با استفاده از پتانسيل‌هايمختلفِ به‌دام‌اندازي
59
شبيه سازي حالت گذراي بريكرها و بررسي تاثير آن در اضافه ولتاژهاي سوئيچينگ شبكه
60
شبيه سازي حالت گذراي رله ديفرانسيل
61
شبيه سازي حالت گذراي رله ديفرانسيل
62
شبيه سازي حالت گذراي موتور القائي قفسه سنجابي در حالت خطاي رتور به روش اجزاء محدود
63
شبيه سازي حالتهاي گذراي ماشينهاي سنكرون
64
شبيه سازي حذف دي اكسيد كربن از خوراك نيروگاه گازي توسط جذب امين با نرم افزار اسپن هايسيس
65
شبيه سازي حذف سولفيد هيدروژن از گاز ترش توسط روش الكتروشيميايي
66
شبيه سازي حذف نويز
67
شبيه سازي حرارتي - هيدروليكي قلب راكتور در فاز ابتدايي حوادث سنگين
68
شبيه سازي حرارتي پخت لعاب بر روي بدنه كاشي در كوره هاي رولري پيوسته
69
شبيه سازي حرارتي دريچه دود موتور XUM و نشيمنگاه آن جهت تخمين ضريب انتقال حرارت تماسي
70
شبيه سازي حرارتي فرآيند جوشكاري ورقهاي نازك فولادي به روش جوشكاري با پرتو ليزر
71
شبيه سازي حرارتي فرآيند ريخته گري گريز از مركز افقي براي توليد لوله هاي چدني
72
شبيه سازي حرارتي قرص آهنربا در جرثقيل الكتريكي براي تحليل شرايط مناسب كاري
73
شبيه سازي حرارتي موتور احتراق داخلي به منظور كنترل دماي نقاط مختلف موتور ﴿ مديريت حرارتي موتور احتراق داخلي ﴾
74
شبيه سازي حركات انفجاري در اجراي تالو در ورزش ووشو
75
شبيه سازي حركات سر با دقت بالا توسط كامپيوتر
76
شبيه سازي حركات هيو و پيچ شناور پروازي در آب آرام با استفاده از روش عددي
77
شبيه سازي حركت آب از پوشش ژئوسنتتيك رسي با استفاده از نرم افزار HYDRUS - 1D
78
شبيه سازي حركت الكتروفورتيك ميكروذره درون ميكروكانال تحت تاثير گراديان دمايي
79
شبيه سازي حركت الكترون در ميدان هاي هدايت كننده ليزر الكترون آزاد
80
شبيه سازي حركت برمايد در ستون هاي دست خورده خاك با استفاده از مدل HYDRUS-1D و بررسي جذب كاديم....
81
شبيه سازي حركت پرتابه هاي بدون كنترل با شش درجه آزادي
82
شبيه سازي حركت حباب تيلور در جريان لخته اي غيرنيوتني در لوله اي عمودي با انبساط ناگهاني يا تدريجي
83
شبيه سازي حركت روي، سرب و نيترات در خاك تحت شرايط مزرعه با استفاده از مدل HYDRUS-1D
84
شبيه سازي حركت سرب، كادميم، مس و روي تحت دو سيستم ريشه اي در يك خاك آهكي
85
شبيه سازي حركت سيال حفاري با استفاده از نرم افزار الگا
86
شبيه سازي حركت شش درجه آزادي اجسام غوطه ور
87
شبيه سازي حركت شيرابه از پوشش هاي ژئوسنتتيك رسي با استفاده از مدل آزمايشگاهي و نرم افزار HYDRUS-ID
88
شبيه سازي حركت قطارهاي مسافري جهت بهينه سازي پروفيل سرعت از منظر مصرف انرژي و زمان سفر
89
شبيه سازي حركت گله اي رباتها در محيط مجازي
90
شبيه سازي حركت مسافران در ايستگاه تبادلي راه آهن و مترو مطالعه موردي: ايستگاه راه‌آهن تهران
91
شبيه سازي حركت منحني ماشين CNCدر كتيا
92
شبيه سازي حركت و انتخاب ابزار در CNC
93
شبيه سازي حركت يك جسم دايروي در جريان سيال درون كانال دو بعدي به كمك روش شبكه بولتزمن
94
شبيه سازي حفره هاي انقباضي و گازي به كمك روش افت فشار در كانالهاي بين دندريتي
95
شبيه سازي حل مشكل رپينگ در سيستم هاي فازي
96
شبيه سازي حلقه قفل فاز تمام ديجيتال
97
شبيه سازي حمل و نقل معدن چغارت با ARENA
98
شبيه سازي حملات امنيتي رايانش ابري با استفاده از كلودسيم
99
شبيه سازي حملات امنيتي رايانش ابري با استفاده از كلودسيم
100
شبيه سازي حمله جعل آدرس فيزيكي و طراحي شبكه حفاظت شده در برابر آن
101
شبيه سازي حوضچه جوش A-TIG آلومينيم 1050
102
شبيه سازي حوضچه جوش A-TIG فولاد زنگ نزن 316L
103
شبيه سازي حوضچه جوش در فرايند gtaw براي آلومينيوم خالص
104
شبيه سازي خاموشي احتمالاتي بار در سيستمهاي قدرت
105
شبيه سازي خدمات كارواش در محل به منظور پيدا كردن تعداد بهينه خدمت دهندگان در راستاي كاهش هزينه هاي سيستم
106
شبيه سازي خشك شدن يك قطره شير در نرم افزارANSYS FLUENT
107
شبيه سازي خشك كردن پاششي پودر شوينده
108
شبيه سازي خشك كن بستر ثابت برنج مجهز به پمپ حرارتي پايا با كاربرد مدل غير تعادلي
109
شبيه سازي خشك كن پاششي از تكنيكهاي CFD
110
شبيه سازي خشك كنهاي بستر سيال پيوسته
111
شبيه سازي خشك كنهاي دوار مداوم
112
شبيه سازي خشك‌كن خورشيدي ميوه از نوع غير مستقيم
113
شبيه سازي خصوصيات نانو ساختارهاي Cu(In,Ga)(S,Se)2 در سلولهاي‌ خورشيدي هيبريدي با استفاده از نظريه تابعي چگالي ( DFT )
114
شبيه سازي خط توليد پوشاك به منظور افزايش بهره وري
115
شبيه سازي خط توليد كارگاه موتورهاي سه فاز صنعتي سنگين
116
شبيه سازي خط رنگ كاري كارخانه تلويزيون شهاب
117
شبيه سازي خط مونتاژ تلويزيون در شركت اسنوا
118
شبيه سازي خطا با مقدار مقاومت متغير و مكان متغير در PSCAD
119
شبيه سازي خطا در رتور موتور القائي به روش تابع سيم پيچ و مقايسه با نتايج روش اجزاء محدود و اندازه گيري
120
شبيه سازي خطوط انتقال برق فشارقوي جهت اندازه گيري ميدان مغناطيسي آن
121
شبيه سازي خطوط انتقال برق فشارقوي جهت اندازه گيري ميدان مغناطيسي آن
122
شبيه سازي خطوط ميدان ناشي از حركت بار در فضاي تهي و بررسي كاربردآن درتابش سينكروترون
123
شبيه سازي خطي ستون فقرات كمري و بررسي تاثير پيش بارگذاري بر گستره ي حركات آن
124
شبيه سازي خنك كاري مغز در يك مدل سه بعدي سر انسان با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي
125
شبيه سازي خواص مكانيكي محلول الياف اكتين
126
شبيه سازي خواص مكانيكي و حرارتي پليمرهاي تقويت شده با نانو ذرات خاك رس
127
شبيه سازي خواص هيدروديناميكي و حرارتي مجاري
128
شبيه سازي خودروي الكتريكي با LabVIEW وUser Interface
129
شبيه سازي خودسازگار معادلات تعادل و ترابرد پلاسماي توكامك در حوزه ي زمان و راستي آزمايي آن با توكامك IR-T1
130
شبيه سازي خون با روش شبكه بولتزمن در حالت 3D
131
شبيه سازي خيزآب توفان و پيش بيني سيلاب هاي ساحلي در منطقه خليج فارس
132
شبيه سازي درايو -موتور القايي و بررسي عملكرد آنها تحت شرايط كاهش ولتاژ تحت شرايط مختلف نامتعادلي ولتاژ
133
شبيه سازي درجه روزهاي رشد گياهان در ايران بر اساس مدل لارس
134
شبيه سازي درمان سرطان كبد بابكارگيري تابش آنتن مايكروويو بر نانوذرات مغناطيسي
135
شبيه سازي دزيمتري پرتوهاي الكترون وبتا در فانتوم آب به روش مونت كارلو
136
شبيه سازي دزيمتريك چشمه هاي براكي تراپي 90Y با استفاده از روش مونت كارلو براي استفاده در عروق كرونر
137
شبيه سازي دست انسان توسط نرم افزار Solid Works
138
شبيه سازي دستگاه API به روش ديناميك سيالات محاسباتي
139
شبيه سازي دستگاه چاقوي گاما
140
شبيه سازي دستگاه شكست سنج آبه
141
شبيه سازي دستگاه طيف سنجي امپدانس الكتروشيميايي
142
شبيه سازي دفع گازهاي اسيدي در ميدان گازي كيش
143
شبيه سازي دما در تختال فولاد در كوره تونلي پيوسته به روش مونت كارلو
144
شبيه سازي دمش گاز از طريق توپيهاي سراميكي
145
شبيه سازي دنياي مجازي شامل اشيا با سختي هاي مختلف با هدف تعامل و ادراك واقعي از محيط در سيستم هاي هپتيكي
146
شبيه سازي دو بعدي ادوات MOS
147
شبيه سازي دو بعدي ادواتMOSدر حالت گذرا با استفاده از روش المانهاي محدود
148
شبيه سازي دو بعدي الاستيك - پلاستيك در تغيير شكل هاي بزرگ
149
شبيه سازي دو بعدي الگوي توزيع رسوب ﴿مطالعه موردي : رودخانه جاجرود ﴾
150
شبيه سازي دو بعدي جوشكاري زير پودري يبه منظور بررسي تنش هاي پسماند با استفاده از روش اجزاء محدود
151
شبيه سازي دو بعدي فوتبال
152
شبيه سازي دو روش كنترلي UPFC به منظور ميرسازي نوسانات سيستم قدرت
153
شبيه سازي دو روش كنترلي UPFCبه منظور ميراسازي نوسانات سيستم قدرت
154
شبيه سازي دوبعدي پديده انفجارزيرآب به روش ALE
155
شبيه سازي دوبعدي تخليه با الكترود سهمي شكل در گاز آرگون
156
شبيه سازي دوبعدي جداسازي سلول هاي سرطاني گردشي به كمك امواج صوتي
157
شبيه سازي دوبعدي جريان و رسوب اطراف آبشكن چوگاني در قوس90درجه با مدلSRH-2D
158
شبيه سازي دياگرامهاي تعادلي دوتايي با استفاده از روابط ترموديناميكي
159
شبيه سازي ديفيوژن گاز در لوله هاي موئينه و جامدات متخلخل
160
شبيه سازي ديناميك براوني محلول رقيق پليمرهاي شاخه دار تحت جريان كششي
161
شبيه سازي ديناميك برج جداسازي سيني دار با در نظر گرفتن معادلات هيدروليك و مشخصه هاي هندسي سيني
162
شبيه سازي ديناميك برج جداسازي سيني دار با در نظر گرفتن معادلات هيدروليك و مشخصه هاي هندسي سيني.
163
شبيه سازي ديناميك پرواز هواپيماي مسافربري +150 نفره
164
شبيه سازي ديناميك چگاله پلاريتون اكسيتوني و گاز الكتروني در چاه كوانتومي GaAs
165
شبيه سازي ديناميك سيال و نشست ذرات در راههاي بالايي سيستم تنفسي انسان جهت افزايش بازدهي دارو رساني
166
شبيه سازي ديناميك سيالات محاسباتي احتراق متان در يك فلر
167
شبيه سازي ديناميك سيالات محاسباتي جذب دي اكسيد كربن در محلول آمونياك آبي با تماس دهنده ي غشايي الياف توخالي
168
شبيه سازي ديناميك سيستم هاي تحت تحريك با فركانس بالا با استفاده از روش سلول محدود
169
شبيه سازي ديناميك ماهواره با ورودي هاي كنترلي و اغتشاشات مداري
170
شبيه سازي ديناميك ملكولي جوشش در نانو كانال ها
171
شبيه سازي ديناميك ملكولي ذوب نانو خوشه ها
172
شبيه سازي ديناميك موتور آسنكرون سه فاز با نرم افزار (PSPICE)
173
شبيه سازي ديناميك موتورهاي القايي سه فاز با تاكيد بر مدلسازي دقيق محور و متعلقات مكانيكي متصل به آن
174
شبيه سازي ديناميك مولكولي ( ‏MDS‏ ) رشد ترك در مواد نانوساختار ‏
175
شبيه سازي ديناميك مولكولي CS2، CO2 و OCS در نانوحفره هاي Cu-BTC
176
شبيه سازي ديناميك مولكولي اثر افزودن گرافن و نانو لوله هاي كربني به تتراكوسان براي بهبود خواص ذخيره سازي انرژي حرارتي
177
شبيه سازي ديناميك مولكولي انتقال جرم در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيوم
178
شبيه سازي ديناميك مولكولي انواع زبري سطح در نانو كانال ها
179
شبيه سازي ديناميك مولكولي با استفاده از نرم افزار YASP [واي. اي. اس. پي]
180
شبيه سازي ديناميك مولكولي بتا- هيرپين
181
شبيه سازي ديناميك مولكولي براي بررسي برهمكنش هاي ليگاند رسپتور در سلول هاي سرطاني به منظور طراحي نانوسامانه هاي بهينه درماني
182
شبيه سازي ديناميك مولكولي برهمكنش نانوذره آهن با يون هاي فلزات سنگين به عنوان آلاينده هاي آب
183
شبيه سازي ديناميك مولكولي پديده الكتروكينتيك در جريان هاي الكترواسموتيك و الكتروفورتيك در نانو كانال ها
184
شبيه سازي ديناميك مولكولي تابع توزيع چگالي سيال لنارد - جونز محدود شده در نانو حفره ي صفحه باز
185
شبيه سازي ديناميك مولكولي تبلور القا شونده پلي ( اتيلن سوكسينات) توسط نانولوله هاي كربن و نانو صفحات گرافن
186
شبيه سازي ديناميك مولكولي تشكيل نانوخوشه هاي پلاتين به همراه بررسي پايداري سطحي و انعقاد نانوخوشه ها برروي زيرلايه گرافيت
187
شبيه سازي ديناميك مولكولي جذب گاز بر روي صفحه گرافين
188
شبيه سازي ديناميك مولكولي جريان در نانولوله هاي كربني
189
شبيه سازي ديناميك مولكولي جوشكاري اصطكاكي تيتانيوم و مس
190
شبيه سازي ديناميك مولكولي جوشكاري اصطكاكي مس و نيكل
191
شبيه سازي ديناميك مولكولي جوشكاري فراصوتي آلومينيوم و مس
192
شبيه سازي ديناميك مولكولي چسبندگي مواد آلي به نانو ساختارها در سلولهاي خورشيدي
193
شبيه سازي ديناميك مولكولي حالت خالص و مخلوط دوتايي سيالات محدود شده در نانو حفره ي صفحه اي گرافيتي: سامانه هاي آب و متانول
194
شبيه سازي ديناميك مولكولي خصوصيات مكانيكي نانوسيم ها
195
شبيه سازي ديناميك مولكولي خواص ترموديناميكي، ديناميكي و ساختاري مايعات يوني مغناطيسي برپايه ي كولين
196
شبيه سازي ديناميك مولكولي درشت دانه ي مايعات يوني دوقلوي دوكاتيوني بر پايه ي ايميدازوليوم
197
شبيه سازي ديناميك مولكولي رشد ترك در دوكريستالي آهن
198
شبيه سازي ديناميك مولكولي رفتار اتصال آنتي بادي Herceptin با آنتي ژن HER2 در بيماري سرطان پستان
199
شبيه سازي ديناميك مولكولي سامانه هاي آب و اتيلن گليكول و بررسي نفوذ و پيوند هيدروژني با استفاده از پارامتر اصلاح شده بر روي ميدان نيرويOPLS-AA
200
شبيه سازي ديناميك مولكولي سديم دي سيليكات و پتاسيم دي سيليكات و ارائه معادله حركت
201
شبيه سازي ديناميك مولكولي ضخامت لايه نانويي ايجاد شده در برخورد قطره آب با سطح جامد
202
شبيه سازي ديناميك مولكولي عبورپذيري و عبورپذيري گازها در اجسام متخلخل پليمري
203
شبيه سازي ديناميك مولكولي فرآيند اغتشاشي اصطكاكي جهت بررسي رشد و تشكيل نانو دانه ها در مس
204
شبيه سازي ديناميك مولكولي كوپليمر بلوكي با قابليت كاربرد در پوشينه كردن دارو
205
شبيه سازي ديناميك مولكولي كوپليمر بلوكي با قابليت كاربرد در پوشينه كردن دارو
206
شبيه سازي ديناميك مولكولي ليتيم منگنز اكسيد به عنوان كاتد يك باتري يون ليتيم
207
شبيه سازي ديناميك مولكولي مايعات يوني بر پايه ايميدازوليم: تعيين خواص ديناميكي و انتقالي ، ساختار و نقطه ذوب
208
شبيه سازي ديناميك مولكولي مولكول هاي زيستي بر روي سطوح و درون غشاها: جذب و الگوي تشكيل بازهاي دي.ان.اي بر روي سطح ﴿111﴾ طلا و پپتيد آميلين در درون غشا دولايه اي دي اولوئيل فسفاتيديل كولين
209
شبيه سازي ديناميك مولكولي نفوذ مولكول هاي استيلن در MOF-508b و مولكول هاي هيدروژن درMOF-508a
210
شبيه سازي ديناميك مولكولي، پديده نفوذ گاز از ميان لايه ي نانو كامپوزيت پلي اتيلن-خاك رس
211
شبيه سازي ديناميكهاي اغتشاش و كنترل صندلي چرخدار
212
شبيه سازي ديناميكي اثر لوپر بر ضخامت ورق در فرآيند نورد گرم
213
شبيه سازي ديناميكي برج جذب واحدهاي شيرين سازي گاز ترش توسط آمينها
214
ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺮج دي اﺗﺎﻧﻞ آﻣﻴﻦ T-240) مجتمع پتروشيمي اراك
215
شبيه سازي ديناميكي برج هاي جذب پرشده
216
شبيه سازي ديناميكي برجهاي با آكنه واحد 1 -بوتن مجتمع پتروشيمي اراك
217
شبيه سازي ديناميكي برجهاي تقطير واكنشي
218
شبيه سازي ديناميكي برخورد گلوله به پارچه محافظ با استفاده از نرم افزار Abaous
219
شبيه سازي ديناميكي بستر مكشي توربين هاي بادي دريايي
220
شبيه سازي ديناميكي تست رهايش يك ارابه فرود فنر تخت آلومينيومي
221
شبيه سازي ديناميكي راكتور صنعتي اوره
222
شبيه سازي ديناميكي راكتور فاز گاز پلي پروپيلن
223
شبيه سازي ديناميكي راكتور ناپيوسته توليد پلي ﴿وينيل استات﴾
224
شبيه سازي ديناميكي راكتورهاي هسته اي آب سبك
225
شبيه سازي ديناميكي سيستم پارافويل و محموله
226
شبيه سازي ديناميكي سيكل نيروگاه بخار
227
شبيه سازي ديناميكي سيكل هاي قيمت مسكن
228
شبيه سازي ديناميكي عمليات شيرين سازي گاز به روش CFD براساس آناليز جداسازي در سيني هاي برج تماس
229
شبيه سازي ديناميكي فرآيند نورد ورق به منظور بررسي ارتعاشات ناپايدار ﴿ چتر ﴾ به كمك روش اجزا محدود صريح
230
شبيه سازي ديناميكي كانتيلورهاي مختلف در AFM با اثر نيروي وارد بر سوزن در شرايط محيطي مختلف با استفاده از نرم افزار COMSOL
231
شبيه سازي ديناميكي گاورنر PGR و طراحي كنترلر كلاسيك
232
شبيه سازي ديناميكي مدار فلوتاسيون (مورد مطالعه اي: كارخانه فلوتاسيون باما)
233
شبيه سازي ديناميكي مولكولي آسفالتين با استفاده از نرم افزار LAMMPS
234
شبيه سازي ديناميكي مولكولي﴿MdS)زينترينگ نانو ذرات
235
شبيه سازي ديناميكي نيروگاه هاي بخار
236
شبيه سازي ديناميكي و كنترل سيستم پارافويل و محموله آن
237
شبيه سازي ديناميكي واحد اكسيژن 1درمجتمع فولاد مباركه بر مبناي فناوري شركت HANG YANG
238
شبيه سازي ديناميكي وقوع قوس الكتريكي بر روي مقره هاي آلوده به منظور پيش بيني ولتاژ بحراني
239
شبيه سازي ديناميكي يك مخزن نفتي دريايي ايران جهت كسب نتايج بهينه از چاه هاي افقي
240
شبيه سازي ديود IMPATT
241
شبيه سازي ديود با روش عناصر محدود
242
شبيه سازي ديود شاتكي طراحي ميكسر مايكرواستريپ
243
شبيه سازي ديود نوري بر پايه گان با زير لايه ياقوت كبود كه به صورت نيمكره طرح دار مي باشد با استفاده از آناليز بردار پوينتينگ
244
شبيه سازي ذخيره سازهاي انرژي در نيروگاه بادي با ژنراتور سنكرون آهنرباي دائم در شرايط عادي و خطا
245
شبيه سازي ذخيره سازي گاز طبيعي در مخزن گازي سراجه
246
شبيه سازي ذره اي مدل پلاسماي بي برخورد يك بعدي
247
شبيه سازي ذره در جعبه ساليتون يون صوت
248
شبيه سازي ذوب سيستمهاي دوبعدي
249
شبيه سازي رادار هاي روزنه مصنوعي
250
شبيه سازي رادار هوابرد براي سكوي با سرعت بالا
251
شبيه سازي رادياتور كولر پرايد توسط نرم افزار Aspen b-jac [اسپن بي.- جك]
252
شبيه سازي راكتور اكسيداسيون جزئي گاز طبيعي به گاز سنتز
253
شبيه سازي راكتور ايزومريزاسيون پالايشگاه جهت توليد ايزوبوتيلن از نرمال بوتيلن
254
شبيه سازي راكتور براي واكنش زوج شدن اكسيداسيوني متان
255
شبيه سازي راكتور بستر ثابت ريفرمينگ تركيبي متان با بخار آب و دي اكسيد كربن
256
شبيه سازي راكتور بستر سيال اكسايش متافول به فرمالدهيد روي كاتاليزور اكسيد آهن _ اكسيد موليبدن
257
شبيه سازي راكتور بستر متحرك تبديل به گاز ذغالسنگ
258
شبيه سازي راكتور تحقيقاتي تهران در شرايط عادي و حادثه ناشي از تزريق راكتيويته توسط شبكه عصبي مصنوعي
259
شبيه سازي راكتور تصفيه ي هيدروژني با جريان هاي ناهمسو
260
شبيه سازي راكتور حبابي-دوغابي﴿sbr﴾به منظور سبك سازي نفت خام
261
شبيه سازي راكتور ريفرمينگ متان با استفاده از CO2
262
شبيه سازي راكتور سنتز آمونياك
263
شبيه سازي راكتور سه فازي به صورت هتروژن براي تصفيه هيدروژني گازوئيل
264
شبيه سازي راكتور غشايي پالاديوم جهت ريفرمينگ متان
265
شبيه سازي راكتور گوگرد زدا (تصفيه هيدروژني نفتاي) پالايشگاه كرمانشاه
266
شبيه سازي راكتور هيدرو‍ژناسيون استيلن در واحد توليد اتيلن
267
شبيه سازي راكتور واحد EPDH پتروشيمي بندر امام خميني توسط نرم افزار sulP remyloP nepsA
268
شبيه سازي راكتور واكنش كاتاليستي هتروژني سنتز متانول
269
شبيه سازي راكتوردهيدروژناسيون واحد MTBE مجتمع پتروشيمي بندر امام
270
شبيه سازي راكتورهاي بستر سيالي كربو كلريناسيون تهيه تتراكلرايد زير كونيوم در توليد فلز زير كونيوم
271
شبيه سازي راكتورهاي واحد ريفرمينگ نفتا با استفاده از مكانيسم پاتماواتي - چادري و بررسي اثرات افت فشار و پارامترهاي عملياتي بر كيفيت محصول
272
شبيه سازي راه اندازي موتور سنكرون با در نظر گرفتن اشباع و اثر پوستي
273
شبيه سازي راه اندازي موتورهاي سنكرون (با انتخاب مدل مناسب ) در برنامه پاشا با تبديل پارامترها از سنكرون به آسنكرون
274
شبيه سازي رايانه اي پايا و پوياي برج تقطير
275
شبيه سازي رايانه اي حركت نانو ذرات خون با استفاده از روش ديناميك مولكولي
276
شبيه سازي رايانه اي و بررسي امكان بارگيري همزمان داروهاي آبدوست و آبگريز در نانوحاملهاي برپايه گرافن اكسايد
277
شبيه سازى ربات پرنده براي تشخيص انواع ميوه وتميز انواع سيب در نرم افزار متلب با استفاده از جعبه ابزار پردازش تصوير و simescape
278
شبيه سازي ربات تعريف شده توسط كاربر
279
شبيه سازي ربات فرمانش لغزشي با نرم افزار Adams
280
شبيه سازي ربات مسيرياب و تشخيص دهنده اشياء
281
شبيه سازي رسانش داروهاي ضدسرطان آبگريز توسط بتاسيكلودكسترين
282
شبيه سازي رسوب گذاري در مخازن سدها با استفاده از مدلهاي يك بعدي و دو بعدي
283
شبيه سازي رشد بلوري
284
شبيه سازي رشد ترك در بتن با استفاده از المان محزا
285
شبيه سازي رشد دانه آلياژ منيزيم AZ61 پس از تغيير شكل گرم به روش مونت كارلو
286
شبيه سازي رشد دانه هاي فرعي در آلياژ آلومينيوم 7020 به روش مونت كارلو
287
شبيه سازي رشد لايه هاي نانو ساختار دي اكسيد تيتانيوم به روش مونت كارلو
288
شبيه سازي رشد و نمو و پيش بيني عملكرد جو در شهرستان اصفهان با استفاده از پيش بيني فصلي
289
شبيه سازي رفتار آنتن پلاسما به شيوه FDTD
290
شبيه سازي رفتار آويزش پارچه با استفاده از مدل جرم و فنر و ارزيابي نتايج حاصل به كمك روش پردازش تصوير
291
شبيه سازي رفتار ارتعاشي موتور بر روي نگهدارنده هاي
292
شبيه سازي رفتار ارتعاشي موتور بر روي نگهدارنده هاي هيدروليكي غير خطي
293
شبيه سازي رفتار ارتعاشي موتور بر روي نگهدارنده ي كنترل فعال با عملگر الكترو مغناطيسي
294
شبيه سازي رفتار ارتعاشي موتور خودرو بر روي نگهدارنده هاي لاستيكي
295
شبيه سازي رفتار الاستيك ، ارتعاشي و حرارتي نانو لوله هاي تك ديواره كربني
296
شبيه سازي رفتار بتن مسلح محصور شده با كامپوزيت‌هاي اليافي تحت بارگذاري فشاري يكنوا با استفاده از روش المان محدود
297
شبيه سازي رفتار تجمعي پپتيدهاي دوگانه دوست با هدف پيش بيني غلظت بحراني تجمع
298
شبيه سازي رفتار جذب خطي كنترل شده در رنگرزي
299
شبيه سازي رفتار جريان در يك دودكش نيروگاه خورشيدي با نرم افزارFLUENT
300
شبيه سازي رفتار حركتي خون در شريانهاي با انسداد مشخص
301
شبيه سازي رفتار خستگي ريل راه آهن
302
شبيه سازي رفتار خستگي نانو تك كريستال آلومينيوم با استفاده از روش ديناميك مولكولي
303
شبيه سازي رفتار خستگي نانوساختارهابا استفاده از روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
304
شبيه سازي رفتار ديناميكي برقگير تحت حالات گذرا
305
شبيه سازي رفتار ديناميكي پيل سوختي اكسيد جامد
306
شبيه سازي رفتار ديناميكي جابجايي رطوبت در سيستم كاغذ - روغن ترانسفورماتور قدرت در حين كار بر اساس داده هاي اندازه گيري شده دما و رطوبت روغن
307
شبيه سازي رفتار راه اندازي موتور القايي تك فاز بدون استفاده از خازن بوسيله كاربرد نيمه هاديهاي قدرت
308
شبيه سازي رفتار رشد ترك با درنظر گرفتن تنش هاي پسماند و پيت خوردگي در لوله هاي انتقال نفت
309
شبيه سازي رفتار رشد ترك در ميدان تنش پسماند جوشكاري
310
شبيه سازي رفتار رله ديستانس ديجيتالي در برابر رببببلفل گذراي ترانسفورماتور ولتاژ خازني
311
شبيه سازي رفتار رله ديستانس ديجيتالي در برابر گذراي ترانسفورماتور ولتاژ خازني
312
شبيه سازي رفتار رله ديستانس ديجيتالي در برابرگذراي ترانسفورماتور ولتاژ خازني
313
شبيه سازي رفتار سلول هاي خون در گرفتگي شرياني با استفاده از روش عددي شبكه بولتزمن
314
شبيه سازي رفتار سنجش عملكرد سيستم تعليق خودرو بر روي جادههاي آزمون استاندارد
315
شبيه سازي رفتار سيال غير نيوتني در مبدلهاي ميكروكانالي توسط نرم افزار FLUENT
316
شبيه سازي رفتار سيستمهاي ديناميكي به كمك كامپيوتر
317
شبيه سازي رفتار غير دائم مبدلهاي حرارتي لوله - پره دار
318
شبيه سازي رفتار كششي پارچه هاي تاري- پودي با روش عددي (نرم افزارهاي مبتني بر روش المان محدود)
319
شبيه سازي رفتار كمانشي پوسته هاي تقويت شه استوانه اي با گشودگي به كمك نرم افزار ansYs
320
شبيه سازي رفتار كمانشي پوسته هاي تقويت شه استوانه اي با گشودگي به كمك نرم افزار ansYs
321
شبيه سازي رفتار گذراي يك بويلر بازيافت حرارتي مدل افقي
322
شبيه سازي رفتار مسافران در استفاده از تسهيلات ايستگاه راه آهن تهران
323
شبيه سازي رفتار مكانيكي نانوساختارهاي گرافني با استفاده از روش هاي مولكولي
324
شبيه سازي رفتار مكانيكي و حرارتي تك لايه هيبريد گرافن - نيتريد بور
325
شبيه سازي رفتار ميكرو ساختار فولاد دوفازي تحت كشش
326
شبيه سازي رفتار نيرو-جابه جايي پروتئين سالم و جهش يافته ي اي-كدهرين در سرطان پستان با استفاده از روش ديناميك مولكولي
327
شبيه سازي رفتار هاي نوري بدن آفتاب پرست
328
شبيه سازي رفتار ورق در فرآيند هم ترازسازي كششي - خمشي
329
شبيه سازي رفتار ياتاقانهاي الاستومر تقويت شده با استفاده از كل موجود اجزا؟ محدود (Ansys) و بررسي پارامترهاي طراحي آنها با استفاده از روش اجزا؟ محدود و داده هاي آزمايشگاهي
330
شبيه سازي رفتار يك ايرفويل تحت شرايط بارش باران به كمك كدهاي تجاري CFD
331
شبيه سازي رفتاربيومكانيكي قرنيه چشم همراه ايمپلنت جايگذاري شده درآن
332
شبيه سازي رفتارغيرخطي منحي مشخصه HEMT باتغييرات باياس مدار
333
شبيه سازي رفتارهاي انساني درعاملهاي خود مختار:احساسات و شخصيت _در راستاي برقراري ارتباط با كودكان اوتيسمي
334
شبيه سازي رفتاري كنترلرUSB با استفاده از زبان Verilog HDL
335
شبيه سازي رقابت گندم پاييزه ( .Triticu m Aestivum L) و علف هرز يولاف وحشي و ...
336
شبيه سازي رمزنگاري كوانتمي با توزيع كليد كوانتمي
337
شبيه سازي رواناب ، رسوب و فرسايش خاك با استفاده ازمدل EUROSEM درزيرحوزه تنگ رواق ازحوزه آبخيز كارون جنوبي ، استان كهگيلويه و بويراحمد
338
شبيه سازي رواناب سطحي در شهر بهارستان با استفاده از مدل كامپيوتري SWMM
339
شبيه سازي روش ازدياد برداشت DDP در يكي از مخازن نفت ايران
340
شبيه سازي روش ازدياد برداشت SAGD جهت توليد نفت سنگين
341
شبيه سازي روش ازدياد برداشت WASP جهت توليد نفت سنگين
342
شبيه سازي روش ازدياد برداشت تزريق آب در يك مخزن نفتي ايران توسط روش خطوط جريان و بهينه سازي آن توسط يك مدل تحليلي
343
شبيه سازي روش ازدياد برداشت تزريق پليمر در يك مخزن نفت سنگين ايران جهت افزايش بازيافت نفت سنگين
344
شبيه سازي روش ازدياد برداشت تزريق متان، حلال،دي اكسيد كربن دريك مخزن نفتي ايران جهت افزايش بازيافت نفت
345
شبيه سازي روش ازديادبراشت تزريق تناوبي آو گاز در يك مخزن نفتي با استفاده از نرم افزارEclipse
346
شبيه سازي روش تزريق آب در مخازن نفت و گاز
347
شبيه سازي روش تزريق بخار دوره اي در يكي از مخازن نفت سنگين جنوب ايران
348
شبيه سازي روش تشخيص آسيب براي سكوهاي ثابت دريايي با استفاده از تبديل ويولت
349
شبيه سازي روش چيدمان آهنرباهاي دائم در يك درام جداكننده مغناطيسي
350
شبيه سازي روش فشرده سازي پالس به همراه بسط دهنده آن در رادار منوپالس
351
شبيه سازي روش كنترل برداري موتور القايي مبني بر تزريق سيگنال در ولتاژ استاتور
352
شبيه سازي روش كنترل برداري موتور القايي مبني برتزريق سيگنال در ولتاژ استاتور
353
شبيه سازي روش ها بهينه انتخاب فيدبك و الگوريتم ژنتيك جهت ولتاژ / وار در شبكه هاي توزيع نا متعادل
354
شبيه سازي روش هاي Prodarv و Gilbert در نرم افزار PSCAD
355
شبيه سازي روش هاي آزمايشگاهي اندازه گيري خواص فيزيكي گازهاي ميعاني توسط معادلات حالت
356
شبيه سازي روش هاي اندازه گيري فركانس پهن باند
357
شبيه سازي روش هاي پنهان نگاري تصويردر حوزه فركانس بر مبناي بلوك بندي تصادفي
358
شبيه سازي روش هاي توزيع بار بين چند ميكروتوربين موازي
359
شبيه سازي روش هاي جانمايي مودم هاي ONU در شبكه دسترسي فيبرنوري
360
شبيه سازي روش هاي دسترسي ديناميكي به كانال )Dynamic channel Allocation(
361
شبيه سازي روش هاي رهگيري فاز مقاوم به نويز
362
شبيه سازي روشهاي ژيشرفته الزام واحد ديناميكي جهت بهره برداري بهينه نيروگاهها با محدوديت هاي امنيت و جريان خطوط انتقال
363
شبيه سازي روشهاي مدل پايه براي شناسايي خطا در يك سيستم شيميايي
364
شبيه سازي روشويبروآگوستوگرافي
365
شبيه سازي رياضي تخليه رسوب از سدهاي انحرافي
366
شبيه سازي رياضي تنورهاي متحرك پخت نان فانتزي
367
شبيه سازي رياضي حركت سيالات دوفازي (نفت و آب) در محيط متخلخل همراه با رسوب آسفالتين با روش توليد شبكه
368
شبيه سازي رياضي سيكل چيلرهاي تراكمي آبي و بهينه سازي مصرف انرژي
369
شبيه سازي رياضي و كامپيوتري جدايش ماكروسكوپي عنصر كربن در شمش فولاد ابزار سرد كار 100 K
370
شبيه سازي رياضي واحد Box Cold آرگون ( مجتمع پتروشيمي شيراز)
371
شبيه سازي رياضي يك مدل ساده بيومكانيكي براي محاسبه جلوبرندگي شناگر
372
شبيه سازي ريز ساختار توليد شده در پليمرهاي چند بلوكي پلي پروپيلن
373
شبيه سازي ريزساختار در فرآيند شكل دهي داغ با طراحي زيربرنامه براي نرم افزار ABAQUSو مقايسه با نتايج تجربي
374
شبيه سازي ريفرمر توليد گاز سنتز با بخار بهمراه ورود اكسيژن
375
شبيه سازي ريفرمر توليد گاز سنتز واحد متانل
376
شبيه سازي زلزله به وسيله دستگاه ميز لرزه- انواع و كاربردهاي آن
377
شبيه سازي زمان بارگذاري HTTP روي چند پروتكل لايه انتقال توسط شبيه ساز 2-NS
378
شبيه سازي زمان حضور و خشك شدن ذره در جت هاي روبروي هم نوساني
379
شبيه سازي زمان واقعي پايداري گذاري سيستم قدرت
380
شبيه سازي زمان واقعي ديناميك فركانس قدرت
381
شبيه سازي زماني براي اسپكتروسكوپي لايه k پلاسماي داغ با استفاده از رهيافت كد FLY
382
شبيه سازي زمين آماري پارمترهاي پتروفيزيكي و تخمين ذخيره نفت بر جاي يكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران
383
شبيه سازي زمين آماري و ارزيابي ذخيره كانسار مس سرگز جيرفت
384
شبيه سازي زنجيره ي DNA در سيال
385
شبيه سازي زهكشي خشك با استفاده از يك مدل سه بعدي آزمايشگاهي
386
شبيه سازي زوال غلظت كلردرسيستم هاي توزيع آب با استفاده از روش عددي ﴿تفاضل محدود﴾
387
شبيه سازي ژنراتور القايي تك فاز خود تحريك
388
شبيه سازي ژنراتور نوترون پرشدت﴿μCF-INS)
389
شبيه سازي ساختار انجمادي منطقه جوش به روش سلولي خودكار
390
شبيه سازي ساختار چند لايه اي تحت تنش به عنوان مبدل پيزوالكتريك در توليد ريز فرا صوت
391
شبيه سازي ساختار حسگرهاي اندازه گيريPH و روشهاي بهبودآن براي كاهش خطاهاي احتمالي
392
شبيه سازي ساختار نواري MoB2 وبررسي امكان ابررسانايي درآن
393
شبيه سازي ساختار هاي چپگرد در فر كانس هاي نوري با استفاده از روش خط انتقال معادل
394
شبيه سازي سازه لانه زنبوري با سازه كامپوزيتي
395
شبيه سازي سامانه سوخت رساني موتور تزريق مستقيم بنزيني
396
شبيه سازي ستون فقرات كمري (LUMBAR) با روش اجزاي محدود
397
شبيه سازي سخت افزار در حلقه
398
شبيه سازي سخت افزار در حلقه خودرو هيبريد الكتريكي
399
شبيه سازي سخت افزار در حلقه واحد كنترل الكترونيكي موتور توربوفن در شرايط پرواز
400
شبيه سازي سخت افزارهاي تكامل پذيرجهت شناسايي سيستم
401
شبيه سازي سخت افزاري اثرات نامناسب بودن ولتا‍‍ز شبكه روي پايداري توربين بادي و توسعه كنترل كننده مناسب
402
شبيه سازي سخت افزاري كانالهاي چند مسيري HFبراي تست مدمهاي ديجيتال
403
شبيه سازي سخت افزاري نيروگاه بادي با ژنراتور تغذيه دوبل و طراحي كنترل كننده براي آن
404
شبيه سازي سخت افزاري و نرم افزار قسمتي از محيط راداري (ISV و PLD)
405
شبيه سازي سخت افزاري يك نيروگاه بادي به وسيله دستگاه Scan drive
406
شبيه سازي سختافزارهاي تكامل پذيرجهت شناسايي سيستم
407
شبيه سازي سخن هاي Goniophotometric توسط كامپيوتر
408
شبيه سازي سردشدن كلافهاي ورق نوردگرم فولاد
409
شبيه سازي سرعت جريان عبوري از پره هاي توربين گازي
410
شبيه سازي سرويسهاي ويژه به وسيله زبان ...
411
شبيه سازي سطح (001)شبكه f.c.c.فلزات AUو PTبروش مونت كارلو
412
شبيه سازي سطح قانون توليد مدارهاي آسناكرون غيرحساسي به تاخير
413
شبيه سازي سقوط آزاد در فضاي واقعيت مجازي
414
شبيه سازي سلول خورشيدي نانو ساختاري پروسكايتي و بررسي اثرتغيير ضخامت لايه پروسكايت بر پارامترهاي سلول با نرم افزار كامسول
415
شبيه سازي سلول خورشيدي نانو ساختاري پروسكايتي و بررسي اثرتغيير ضخامت لايه پروسكايت بر پارامترهاي سلول با نرم افزار كامسول
416
شبيه سازي سلولهاي خورشيدي با استفاده از شبكه هاي عصبي
417
شبيه سازي سلولهاي خورشيدي نانو ساختار پروفسكايت به روش مونته كارلو
418
شبيه سازي سلولهاي خورشيدي نانو ساختار پروفسكايت به روش مونته كارلو
419
شبيه سازي سلولهاي خورشيدي نانو ساختار پروفسكايت به روش مونته كارلو
420
شبيه سازي سنتز فيشر ‎- ‏تروپش در راكتور دوغابي با كاتاليست كبالت
421
شبيه سازي سنتز گرافن به روش رسوب دهي شيميايي بخار
422
شبيه سازي سنتز مستقيم دي متيل اتر در راكتورهاي دوغابي و بستر سيال
423
شبيه سازى سنتنز كننده فركانسى ديجتال براساس معادلات تفاضلى
424
شبيه سازي سنگ شكن مخروطي با استفاده از روش اجزاء گسسته به منظور پيش بيني توان مصرفي
425
شبيه سازي سه بعدي
426
شبيه سازي سه بعدي PET با روش مونت كارلو
427
شبيه سازي سه بعدي احتراق شارژ لايه اي در موتور EF7 (ملي) و مطالعه و بهينه سازي پارامترهاي موثر بر آن
428
شبيه سازي سه بعدي الگوي فرسايش و رسوب گذاري در محل اتصال كانال هاي روباز مستطيلي
429
شبيه سازي سه بعدي انتقال مومنتوم در كانال هاي مركب مستطيلي با استفاده از مدل عددي
430
شبيه سازي سه بعدي انجماد قطعات ريختگي
431
شبيه سازي سه بعدي برخورد يك قطره با سطح جامد افقي و شيب دار در شرايط اعداد بي بعد متفاوت
432
شبيه سازي سه بعدي برش نگاري گسيلي پوزيتروني
433
شبيه سازي سه بعدي برهمكنش جريان خون با ديواره بطن چپ قلب انسان در فاز دياستول
434
شبيه سازي سه بعدي پارچه حلقوي تاري بر اساس مدل تطبيقي
435
شبيه سازي سه بعدي پرش هيدروليكي مستغرق
436
شبيه سازي سه بعدي تركبيي مخازن نفتي كربناته شكافدار از طريق جداسازي بلوكها با درنظر گرفتن اثرات متقابل بين بلوكي از طريق روشهاي هوشمند
437
شبيه سازي سه بعدي تغييرات شيميايي در مجموعه هاي سلولي
438
شبيه سازي سه بعدي تقريبي ناحيه كمري ستون مهره ها و تحليل المان محدود آن با در نظر گرفتن عمل ورتبروپلاستي
439
شبيه سازي سه بعدي توان الكترو مغناطيسي تلف شده در محيط غير همگن به روش تفاضل محدود
440
شبيه سازي سه بعدي توان الكترومغناطيسي تلف شده در محيط غير همگن به روش المانهاي محدود
441
شبيه سازي سه بعدي جريان اطراف بال و بدنه
442
شبيه سازي سه بعدي جريان حول بدنه خودروها
443
شبيه سازي سه بعدي جريان خون در شريان كرونر استنت گذاري شده
444
شبيه سازي سه بعدي جريان خون درپيوندباي پس شريان كرونر
445
شبيه سازي سه بعدي جريان در يك فن محوري با دو روتور خلاف گرد
446
شبيه سازي سه بعدي جريان مافوق صوت دائم با معادلات اويلر به روش عددي پيشرو در فضا
447
شبيه سازي سه بعدي رفتار گلايدر خودكار زير آبي
448
شبيه سازي سه بعدي ژئو فيزيكي كاني سازي در محدوده انديس اكتشافي مس مزده- نطنز به منظور طراحي نقاط بهينه حفاري
449
شبيه سازي سه بعدي سيستم خنك كاري روتور موتور ونكل
450
شبيه سازي سه بعدي شكل دهي انفجاري
451
شبيه سازي سه بعدي فرايند انتقال حرارت در كوره هاي پيش گرم نورد
452
شبيه سازي سه بعدي كاروانسراي پنجه علي يزد
453
شبيه سازي سه بعدي ليزر الكترون آزاد با ويگلر تخت
454
شبيه سازي سه بعدي محفظه احتراق در موتورهاي احتراق داخلي اشتغال جرقه
455
شبيه سازي سه بعدي مدل انتقال حرارت در چشم انسان به روش المان محدود
456
شبيه سازي سه بعدي موتور Z24 و بهينه سازي زمانبندي سوپاپ ها و زمان جرقه زني
457
شبيه سازي سه بعدي موتورهاي خطي جريان مستقيم DCLM﴿ محيط غير همگن متغير با زمان﴾ با روش المانهاي محدود
458
شبيه سازي سه بعدي و بهينه سازي جريان در
459
شبيه سازي سه بعدي و بهينه سازي جريان در چند راهه ورودي موتور نيسان Z24
460
شبيه سازي سه بعدي و تحليل دماي ابزار تراشكاري هنگام براده برداري
461
شبيه سازي سه بعدي و همزمان هيدروديناميك، انتقال جرم و انتقال حرارت در آكنه هاي ساختار يافته
462
شبيه سازي سه بعدي يك راكتور فتوكاتاليستي آزمايشگاهي براي تصفيه پساب رنگي به روش ديناميك سيالات محاسباتي
463
شبيه سازي سه درجه آزادي موشكهاي هدايت شونده
464
شبيه سازي سه يعدي اجزاي محدود و تحليل تجربي فرآيند ساخت افزودني FDM به منظور كنترل تنش پسماند و اعوجاج در قطعات ساخته شده
465
شبيه سازي سوئيچ كم ظرفيت با استفاده از نرم افزار MODSIM
466
شبيه سازي سوئيچ مركز تلفن ديجيتال
467
شبيه سازي سوئيچ هاي فوق سريع تمام نوري چندگانه
468
شبيه سازي سوئيچ هاي نوري با ساختار توري براگ جهت دار
469
شبيه سازي سوئيچينگ آرام به منظور بهبود كارآيي مبدلهاي چند سطحي
470
شبيه سازي سوپاپ فشارشكن دو مرحله اي
471
شبيه سازي سيالات با رسانايي الكتريكي ناچيز در فرآيند الكترواسپريينگ
472
شبيه سازي سيالات غير نيوتني به كمك روش شبكه بولتزمن
473
شبيه سازي سيستم DCME
474
شبيه سازي سيستم PGNAA و منحني كاليبراسيون براي آناليز مواد خام سيمان با كمك كد MCNPX
475
شبيه سازي سيستم آب شيرين كن اسمز معكوس با تامين انرژي از طريق توربين بادي
476
شبيه سازي سيستم احتراق شيميايي چرخشي
477
شبيه سازي سيستم انبارش و ترخيص در انبار محصولات فولادي ذوب آهن اصفهان
478
شبيه سازي سيستم انتقال قدرت با نرم افزار ADAMS
479
شبيه سازي سيستم انتقال قدرت توسط نرم افزار ADAMS
480
شبيه سازي سيستم انرژي هاي نو شامل باد و خورشيد با امكان ذخيره سازي به صورت هيدروژن
481
شبيه سازي سيستم پخش بار الكتريكي در يك وسيله پرنده
482
شبيه سازي سيستم تخليه و بارگيري واگن هاي حامل سنگ آهن
483
شبيه سازي سيستم ترمز بازياب انرژي در يك مدل خودرو با استفاده از روش باندگراف
484
شبيه سازي سيستم ترمز گيري نيوماتيكي ترنهاي سريع السير
485
شبيه سازي سيستم تشخيص و دسته بندي باندهاي بزرگراه با استفاده از حركت خودرو
486
شبيه سازي سيستم توزيع قطعات يدكي در نمايندگي هاي خدمات پس از فروش خودرو
487
شبيه سازي سيستم حركتي چرخ بال مجهز به دو روتور اصلي
488
شبيه سازي سيستم حفاظت كاتدي پايه هاي سكوي دريايي
489
شبيه سازي سيستم حمل ونقل آهك در كارخانجات سيمان صوفيان
490
شبيه سازي سيستم دانشگاه
491
شبيه سازي سيستم رادار
492
شبيه سازي سيستم سوخت موتور توربوفن
493
شبيه سازي سيستم شناسايي چهره با استفاده از SVM، PCA و آناليز تفكيك پذير خطي (LDA)
494
شبيه سازي سيستم عمليات بندر (PORTSIM)
495
شبيه سازي سيستم فتوولتائيك (PV) در تامين بار واحد‌هاي مسكوني
496
شبيه سازي سيستم فتوولتائيك (PV) متصل به شبكه با رهگيري نقطه توان بيشينه (MPPT)
497
شبيه سازي سيستم فتوولتاييك متصل به شبكه با در نظر گرفتن قواعد اتصال به شبكه
498
شبيه سازي سيستم فتوولتاييك و مقايسه انواع آن از نظر دنبال كنندگي خورشيد
499
شبيه سازي سيستم فتوولتاييك وصل به شبكه با باتري ذخيره ساز
500
شبيه سازي سيستم كنترل سوخت موتور توربوجت
501
شبيه سازي سيستم كنترل سوزنهاي ماشين جوراب بافي براي توليد نقشه روي جوراب
502
شبيه سازي سيستم كنترلي ربات هاي پرنده
503
شبيه سازي سيستم گرمايش خورشيدي به كمك نرم افزار polysun
504
شبيه سازي سيستم محور شمار و آناليز و ارائه راهكارهاي افزايش قابليت تشخيص آن
505
شبيه سازي سيستم مخابراتي ديجيتال با كانال چند مسيره فيدينگ و بررسي بهبود عملكرد سيستم با مدولاسيون و كدينگ مناسب
506
شبيه سازي سيستم مديريت حرارتي باتري مبتني بر مواد تغيير فاز دهنده در يك خودروي الكتريكي
507
شبيه سازي سيستم مديريت حرارتي هيبريد مبتني بر مواد تغييرفاز دهنده و سيستم مايع-خنك براي سيستم باتري يك خودروي الكتريكي
508
ﺷﺒيه ﺳﺎزي ﺳيستم ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان وﮐﺸﺶ ﻟﮑﻮﻣﻮﺗيو GT26CW-2
509
شبيه سازي سيستم نورد پوسته اي شركت فولاد مباركه به منظور كاهش اثرات ويبره در محصولات اين واحد
510
شبيه سازي سيستم هاي adpcm با سرعت بيت هاي مختلف
511
شبيه سازي سيستم هاي ارتعاشي توسط كامپيوتر آنالوگ
512
شبيه سازي سيستم هاي پليمريزاسيون راديكال آ زاد كنترل شده / زنده با روش مونت كارلو و مقايسه با نتايج تجربي
513
شبيه سازي سيستم هاي پنوماتيكي بوسيله كاميپوتر
514
شبيه سازي سيستم هاي تشخيص عنبيه استفاده كننده از مرزهاي فعال در مرحله قطعه بندي
515
شبيه سازي سيستم هاي توليدي
516
شبيه سازي سيستم هاي فتوولتاييك و باتري در نرم افزار پاشا
517
شبيه سازي سيستم هاي گسسته در C
518
شبيه سازي سيستم هاي نوساني مرتبه دوم توسط نرم افزار MATLAB
519
ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮدﻛﺎر ﻗﻄﺎردر ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس استراتژي كنترلي فازي پيش بين
520
شبيه سازي سيستم هيبريدي خورشيدي و آب شيرين كن
521
شبيه سازي سيستمهاي كنترل آسانسور و ارائه بسته نرم افزاري
522
شبيه سازي سيستمهاي كنترلي موتور توربوجت و تاثير آن بر عملكرد موتور
523
شبيه سازي سيستمهاي محركة DC
524
شبيه سازي سيستمهاي نوساني مكانيك كلاسيك
525
شبيه سازي سيكل تبريد تراكم بخاري
526
شبيه سازي سيكل تركيبي
527
شبيه سازي سيكل تركيبي توليد سه گانه با نرم افزار Aspen Plus
528
شبيه سازي سيكل سرماسازي پروپان پالايشگاه گازي با نرم افزار HYSYS
529
شبيه سازي سيكل موتور توربوجت گذرا با در نظر گرفتن سيستم كنترل
530
شبيه سازي سيكل هاي قدرت بخار و تركيبي ارائه راهنماي طراحي ترموديناميكي انواع سيكل هاي بخار و تركيبي
531
شبيه سازي سيكلون واحدتكنيك هايCFD
532
شبيه سازي سيگنال TCDبه منظور تشخيص آمبولي
533
شبيه سازي سيگنالينگ شماره 7
534
شبيه سازي سيم پيچ هاي ترانسفورماتور قدرت در حالت گذرا توسط مدل هاي فركانس بالا
535
شبيه سازي سيم پيچ هاي ترانسفور ما تور قدرت در حالت گذرا توسط مدل هاي فركانس بالا
536
شبيه سازي سيم پيچ هاي ترانسفورماتور قدرت در حالت گذرا توسط مدل هاي فركانس بالا
537
شبيه سازي سيم پيچهاي ترانسفورماتور قدرت در حالت گذرا توسط مدلهاي فرگانس بالا
538
شبيه سازي سيم پيچي CHANGER TAP ترانس در حالت گذرا در مجاورت سيم پيچ HV و LV
539
شبيه سازي سينتيكي راكتور مرحله اول هيدروژناسيون بنزين پيروليز
540
شبيه سازي سينتيكي واحد اصلاح كاتاليستي (Naphtha Reforming)
541
شبيه سازي شئ گراي هواپيما cessna 172
542
شبيه سازي شاخص هاي عملكردي در نسل جديد موتورهاي توربوفن
543
شبيه سازي شارش و پخش آلودگي شهري با استفاده از مدل جفت شده WRF-CFD
544
شبيه سازي شبكه NS-2
545
شبيه سازي شبكه آب آتش نشاني پالايشگاه اصفهان و بررسي الزامات NFPA
546
شبيه سازي شبكه بيسيم-فيبر براي استفاده در اينترنت اشيا
547
شبيه سازي شبكه درشت يكي از ميادين گازي جنوبي ايران با استفاده از نرم افزار شبيه ساز نفت سياه IMEX
548
شبيه سازي شبكه عصبي با تكنولوژي FPGA
549
شبيه سازي شبكه هاي ترانك و ارتباطي و چگونگي مكانيزه نمودن آن
550
شبيه سازي شبكه هاي تنظيم ساز ژنتيكي
551
شبيه سازي شبكه هاي توكن رينگ با استفاده از پروتكل FOOI
552
شبيه سازي شبكه هاي حس گر بي سيم
553
شبيه سازي شبكه هاي كامپيوتري در GNS3
554
شبيه سازي شبكه هاي مخابراتي از نظر ترافيكي
555
شبيه سازي شبكه هاي نسل آينده )NGN(
556
شبيه سازي شبكه ي راديويي متمركز CRAN با استفاده از زيرساخت فيبر نوري NGPON
557
شبيه سازي شبكه ي يك دانشگاه با نرم افزار Cisco Packet Tracer
558
شبيه سازي شبه همگن راكتورفرايند GTL با توجه به غير فعال شدن كاتاليست
559
شبيه سازي شرايط ميكروكليمايي و آسايش حرارتي در معابر اصلي شهر كرمانشاه
560
شبيه سازي شش درجه آزادي
561
شبيه سازي شعله غير پيش مخلوط با استفاده از منيفولد توليد شده به روش فليملت غير آدياباتيك
562
شبيه سازي شعله ي نفوذي آرام به كمك نرم افزار فلوئنت
563
شبيه سازي شكافت هيدروليكي به كمك نرم افزار ANSYS
564
شبيه سازي شكست الكتريكي محيط هاي گازي و بررسي نقش پيش يونش در تخليه الكتريكي يكنواخت با استفاده از نظريه پركوليشن
565
شبيه سازي شكست خستگي در سازه شناور كامپوزيتي
566
شبيه سازي شكست ديناميكي خطوط لوله ي فولادي تحت فشار داخلي ثابت با ترك محوري اوليه
567
شبيه سازي شكست هيدروليكي در چاه هاي نفت به روش اجزاء محدود توسعه يافته
568
شبيه سازي شكل پذيري ورق هاي IF BH ST14، مورد استفاده در صنعت خودرو
569
شبيه سازي شكل دهنده پرتو در سونار
570
شبيه سازي شكل دهي الكترومغناطيس لوله به طرف داخل و تعيين پارامترها و حالت بهينه در اين فرآيند
571
شبيه سازي شكل دهي الكترومغناطيسي لوله به طرف داخل و بررسي اثرشكل دهنده ميدان
572
شبيه سازي شكل دهي الياف كامپوزيتي بافته شده به كمك اجزاء محدود
573
شبيه سازي شكل دهي انفجاري
574
شبيه سازي شكل دهي انفجاري استوانه اي جدار نازك
575
شبيه سازي شمارنده سيگنال هاي ورودي در دستگاه بازخورد عصبي
576
شبيه سازي شناسايي تروجان سختافزاري به روش شناسه تاخير زماني
577
شبيه سازي شناسايي چهره با استفاده از مدل ماركف مخفي و شبكه هاي عصبي
578
شبيه سازي شوك هاي خارجي در اقتصاد ايران با توجه به سياست مالي دولت
579
شبيه سازي صندلي اتوبوس و راننده در نرم افزار آياكوس
580
شبيه سازي ضربه روي ورق مركب ساندويچ با درنظر گرفتن خواص تابع نرخ
581
شبيه سازي ضربه قوچي آب در خط لوله پمپاژ و طراحي مخازن ضربه گير
582
شبيه سازي ضريب عبور و ضريب بازتاب از لايه هاي نازك غيرخطي
583
شبيه سازي ضمني گردابه هاي بزرگ براي جريان آشفته تراكم پذير
584
شبيه سازي طراحي بودجه لينك VSAT با توجه به روش هاي دسترسي مختلف
585
شبيه سازي طراحي و ساخت پيش تقويت كننده حساس به بار با سرعت بالا ونويز پائين
586
شبيه سازي طراحي و ساخت دستگاه آشكارساز تخليه جزئي
587
شبيه سازي طيف هاي فوتوالكترون انيون هاي 1- نيترو پروپان
588
شبيه سازي طيف هاي فوتوالكترون مولكول با در نظر گرفتن اثرات دوشينسكي
589
شبيه سازي طيف هاي فوتوالكترون مولكول هاي SeCl2 ,SeF2 ,SeBr2 و نانوسيم هايSeBr SeO2
590
شبيه سازي عددي آتش و دود در تونل با در نظرگرفتن اثرات تشعشع و جابه جايي آزاد
591
شبيه سازي عددي آتشهاي استخري با استفاده از روش تابع چگالي احتمال (PDF)
592
شبيه سازي عددي آثار آرايش ديوارهاي بادشكن خارجي در بهبود عملكرد برج خنك كن خشك
593
شبيه سازي عددي آكوستيكي يك نمونه زيردريايي
594
شبيه سازي عددي آمبولي در چرخه ي ويليس و پيش بيني سكته
595
شبيه سازي عددي اثر اينديوسر در افزايش فشار ورودي به پمپ و جلوگيري از كاويتاسيون
596
شبيه سازي عددي اثر توزيع غير يكنواخت مبرد بر عملكرد مبدل حرارتي جريان موازي
597
شبيه سازي عددي اثر سرعت الكترود بر توزيع تنش پسماند در جوشكاري لوله هاي فولادي
598
شبيه سازي عددي اثر سطح آزاد مذاب بر سرعت پر شدن قالب
599
شبيه سازي عددي اثر قطعات بر افزايش انتقال حرارت ناشي از برخورد جت متلاطم به يك صفحه گرم
600
شبيه سازي عددي اثر ملحقات بر افزايش انتقال حرارت و افت فشار در جريان سه بعدي آرام وآشفته در لوله با استفاده از مدل k-ω-v^2-f
601
شبيه سازي عددي اثر ميكرو توليدكننده هاي ورتكس بر ضرايب آيروديناميكي و واماندگي بال سه بعدي
602
شبيه سازي عددي اثرات دماي محيط و توزيع دبي آب بر عملكرد يك برج خنك كن خشك تحت اثر وزش باد
603
شبيه سازي عددي اثرات نيروي مغناطيسي بر روي جريان خون در رگ
604
شبيه سازي عددي اثرات وزش باد بر روي عملكرد يك برج خنك كن خشك نيرو گاهي
605
شبيه سازي عددي احتراق اسپري سوخت هاي مايع سنگين
606
شبيه سازي عددي احتراق در محفظه احتراق دستگاه پيرساز كاتاليست
607
شبيه سازي عددي احتراق در محيط هاي متخلخل به روش مينيمم كردن توليد انتروپي
608
شبيه سازي عددي احتراق در موتور ديزل واسا
609
شبيه سازي عددي احتراق در موتور موشك سوخت مايع
610
شبيه سازي عددي احتراق سوخت در موتور ديزل با استفاده از واكنش هاي كاهش يافته
611
شبيه سازي عددي احتراق مخلوط همگن اشتعال تراكمي سوخت هاي زيستي به روش ديناميك سيالات محاسباتي
612
شبيه سازي عددي احتراق مغشوش در مشعل كانال به روش مدل فليملت آرام پايا و گذرا
613
شبيه سازي عددي اختلاط جريان و انتقال حرارت در كانال تحت ميدان مغناطيسي
614
شبيه سازي عددي ارتعاش يك استوانه در جريان با عدد رينولدز پايين با استفاده از روش بر هم نهادن شبكه ها
615
شبيه سازي عددي ارتعاشات يك سيلندرناشي ازگردابه ها
616
شبيه سازي عددي اسپري سوخت با استفاده از مدلهاي شكست قطره
617
شبيه سازي عددي الكترود سمت آند پيل سوختي غشاء پليمري
618
شبيه سازي عددي الكترود سمت كاتد پيل سوختي غشا پليمري
619
شبيه سازي عددي الگوي جريان بر روي سرريز پلكاني باپله هاي لبه دار
620
شبيه سازي عددي الگوي جريان پيرامون آبشكن T شكل مستقر در قوس به صورت سه بعدي
621
شبيه سازي عددي الگوي جريان حول گروه پايه پل ها
622
شبيه سازي عددي الگوي جريان در قوس 90 درجه با ديوار مياني در كانال هاي باز
623
شبيه سازي عددي الگوي جريان و توزيع دما در يك نمونه فضاي اداري مجهز به تجهيزات الكترونيكي دفتري
624
شبيه ‏سازي عددي امواج پاشنه يك شناور اثرسطحي در آب آرام و بررسي مقاومت بدنه آن
625
شبيه سازي عددي انتشار امواج صوتي از نقب و بررسي تاثير ساختار نقب بر آن
626
شبيه سازي عددي انتشار امواج لمب براي تشخيص ترك هاي زمينه در كامپوزيت هاي پايه پليمري
627
شبيه سازي عددي انتشار امواج لمب براي تشخيص تورق در كامپوزيت هاي فلز-الياف (FML)
628
شبيه سازي عددي انتقال جرم در شريانهاي استنت گذاري شده با ديواره چند لايه
629
شبيه سازي عددي انتقال جرم ذرات LDL در شريان كاروتيد حاوي گرفتگي با ديواره چند لايه با استفاده از ضريب نفوذ متغير
630
شبيه سازي عددي انتقال جرم و جدايش عنصر محلول در انجماد آلياژ دوتايي آلومينيوم مس
631
شبيه سازي عددي انتقال حرارت تشعشي به روش ناحيه اي داخل كوره ها
632
شبيه سازي عددي انتقال حرارت تماسي با استفاده از روش اجزاي محدود
633
شبيه سازي عددي انتقال حرارت جابجايي تركيبي چشمه هاي حرارتي درون محفظه اي داراي تهويه در ميدان جريان مغشوش
634
شبيه سازي عددي انتقال حرارت جابه جايي آزاد، تركيبي و اجباري در ميكرو كانال ها تحت اثر ميدان مغناطيسي
635
شبيه سازي عددي انتقال حرارت جابه جايي تركيبي براي تهويه يك فضا به روش معكوس
636
شبيه سازي عددي انتقال حرارت جابه جايي نانوسيال غيرهمگن همراه با پديده هاي ترموفورسيس و حركت براوني
637
شبيه سازي عددي انتقال حرارت جريان سيال نانو در لوله با در نظر گرفتن سرعت لغزش بين دو فاز جامد و مايع
638
شبيه سازي عددي انتقال حرارت جريان سيال نانو درون لوله
639
شبيه سازي عددي انتقال حرارت در پانل هاي آبگرد كوره هاي قوس الكتريك
640
شبيه سازي عددي انتقال حرارت در سيستم هاي رادياتوري و گرمايش از كف
641
شبيه سازي عددي انتقال حرارت در فرآيند پوشش دهي ورق گالوانيزه
642
شبيه سازي عددي انتقال حرارت ناشي از عبور پالس ليزر در يك جسم نيمه شفاف
643
شبيه سازي عددي انتقال حرارت نانو سيالات در يك مبدل حرارتي لوله سينوسي جهت دستيابي به حالت بهينه
644
شبيه سازي عددي انتقال حرارت همرفت از بلوك سيلندر
645
شبيه سازي عددي انتقال حرارت و بررسي جريان ثانويه ايجاد شده در خم نود درجه سه بعدي
646
شبيه سازي عددي انتقال حرارت و توزيع تنش در جوش پرتو الكتروني(EBW) اينكونل 718
647
شبيه سازي عددي انتقال حرارت و جرم از يك جسم مستطيلي قرار گرفته در يك محفظه تهويه شده
648
شبيه سازي عددي انتقال حرارت و جريان در كانال هاي سينوسي مبدل حرارتي صفحه اي نوع چورون
649
شبيه سازي عددي انتقال حرارت و جريان سيال در محيط هاي متخلخل فلزي
650
شبيه سازي عددي انتقال گرما در ميكروكانال ها با در نظر گرفتن اثرات زبري سطح و تلفات ويسكوزيته
651
شبيه سازي عددي ايجاد سرمايش تبخيري خورشيدي
652
شبيه سازي عددي بار حرارتي، برودتي و توزيع هواي يك فضاي منتخب ساختماني با دو رويكرد CFD و روابط نيمه تجربي
653
شبيه سازي عددي بالا روي و روگذري موج از موجشكنهاي شيبدار
654
شبيه سازي عددي بالستيك داخلي موتور سوخت جامد در زمان آغاز بكار موتور
655
شبيه سازي عددي برج خنك كن تبخيري نيروگاه با جريان مخالف در شرايط متفاوت آب و هوايي
656
شبيه سازي عددي برج هاي خنك كن مرطوب و محاسبه ميزان تبخير آب در اين برجها
657
شبيه سازي عددي برهم كنش ويروس و سيستم ايمني با كمك مدل ماشين هاي سلولي
658
شبيه ‎سازي عددي پاسخ صوتي و ارتعاشي سازه‎هاي ساختماني زير اثر ميدان صدايي ضربه‎اي
659
شبيه سازي عددي پخش آلودگي در محيط خيابان
660
شبيه سازي عددي پخش و صعود دود خروجي از دودكش در مقياس اتمسفريك
661
شبيه سازي عددي پديده آبشستگي مجاور خطوط لوله به روش دو فاز اويلر - اويلر
662
شبيه سازي عددي پديده آسيب ديدگي سازند و گراول فشرده در مخازن نفتي
663
شبيه سازي عددي پديده انتقال ذرات ليپويروتئين هاي با دانسيته كم ﴿LDL﴾ در جريان خون و ارتباط آن با بيماري آتروسكلروسيس
664
شبيه سازي عددي پديده انگشتي شدن جريان در محيط متخلخل
665
شبيه سازي عددي پديده پلاستيسيته ناشي از استحاله ﴿TRIP﴾ در فولاد زنگ نزن 201 طي فرايندهاي كشش و نورد
666
شبيه سازي عددي پديده جدايي متناوب گردابه ها در جريان دو بعدي حول استوانه مربعي در يك كانال با استفاده از روش شبكه بولتزمن
667
شبيه سازي عددي پديده دمش گاز آرگون در پاتيل هاي فولادسازي
668
شبيه سازي عددي پديده شكست موج بر روي موج شكن مستغرق
669
شبيه سازي عددي پديده كاويتاسيون در پمپهاي سانتريفيوژ و بررسي اثرات قطر ورودي
670
شبيه سازي عددي پديده هاي ذوب و انجماد سريع
671
شبيه سازي عددي پديده ي اختلاط در ميكروميكسر فعال
672
شبيه سازي عددي پديده ي تلاطم سطحي سيال در مخازن مستطيلي تحت تحريك هارمونيك به روش بدون شبكه توابع پايه نمايي تعميم يافته
673
شبيه سازي عددي پرش هيدروليك تشكيل شده در امتداد سرريزهاي جانبي دركانال هاي روباز
674
شبيه سازي عددي پرش هيدروليكي در پايين دست باز شدگي ناگهاني با استفاده از نرم افزار FLOW_3D
675
شبيه سازي عددي پروفيل سطح آزاد ناشي از وجود موانع در جريان
676
شبيه سازي عددي پسروي سطح گرين هاي سه بعدي
677
شبيه سازي عددي پلوم گاز در آب ساكن
678
شبيه سازي عددي پيل سوختي اكسيد جامد با رويكرد بهبود عملكرد
679
شبيه سازي عددي تأثير پارامترهاي هندسي بر عملكرد هيدروديناميكي پروانه نيمه مغروق در شرايط آب آزاد
680
شبيه سازي عددي تاثير باد بر عملكرد برج خنك كن خشك طبيعي ﴿ برج هلر﴾ نيروگاه سيكل تركيبي يزد
681
شبيه سازي عددي تاثير پارامترهاي هندسي بر عملكرد جت مصنوعي
682
شبيه سازي عددي تاثير زمان بندي پاشش سوخت در موتور ديزل
683
شبيه سازي عددي تاثيرات توليد كننده گردابه بر افزايش انتقال حرارت در جريان سيالات غير نيوتني
684
شبيه سازي عددي تبخير و احتراق اسپري سوخت هاي مايع در كوره هاي صنعتي
685
شبيه سازي عددي تخليه پساب شور حاصل از كارخانه-هاي آب شيرين كن در مناطق دور از ساحل
686
شبيه سازي عددي تشكيل قطره در دستگاه هاي ريزسيالاتي به صورت دو بعدي
687
شبيه سازي عددي تغيير شكل و حركت قطره روي سطح
688
شبيه سازي عددي تكنيك تزريق گاز در چاه هاي نفتي
689
شبيه سازي عددي تكنيك خنك كاري لايه اي مبتني بر دو رديف سوراخ شكل داده شده تزريق و با زاويه مركب
690
شبيه سازي عددي تنش پسماند اعمال شده به وسيله فرايند پاشش سرد روي آلياژ منيزيم، AZ31B
691
شبيه سازي عددي تنش هاي پسماند حاصل از جوشكاري قوسي GTAW لوله هاي سوپر آلياژ اينكولوي 800
692
شبيه سازي عددي تهويه هوا و انتقال آلاينده ها با استفاده از سيستم توزيع هوا از كف و سقف
693
شبيه سازي عددي توربين بادي
694
شبيه سازي عددي توربين بادي در دودكش خورشيدي
695
شبيه سازي عددي توربين هاي بادي مگنوس با استوانه هاي دوار
696
شبيه سازي عددي توزيع درجه حرارت در بدنه چند لايه شيپور همگرا - واگرا
697
شبيه سازي عددي توزيع هندسي صفحات مداوم ناپيوستگي در توده سنگ براساس روش پردازش تصوير
698
شبيه سازي عددي توسعه زماني الگوي آب شستگي موضعي اطراف پايه ي استوانه اي شكل در شرايط آب زلال
699
شبيه سازي عددي توليد و انتشار اكسيد نيتروژن ﴿NO﴾ با استفاده از شبكه بدون سازمان
700
شبيه سازي عددي توليد و انتشار اكسيدهاي نيتروژن (NOx ) در محفظه هاي احتراق سه بعدي
701
شبيه سازي عددي جابجائي در يك محيط متخلخل محصور بين دو صفحه موازي جامد
702
شبيه سازي عددي جابجايي آزاد در حال توسعه در كانال حلقوي خارج مركز قائم با مرزهاي هم دما و عايق
703
شبيه سازي عددي جابجايي سيالات حفاري در مجاري حلقوي با كمك پمپاژ يك سيال ثانويه
704
شبيه سازي عددي جداسازي CTCها به روش هيدروديناميكي-داي الكتروفورسيس به صورت دو بعدي
705
شبيه سازي عددي جدايش لايه مرزي روي كره
706
شبيه سازي عددي جريان آب كم عمق با روش تجزيه شار
707
شبيه سازي عددي جريان آرام ﴿ دو بعدي و سه بعدي﴾ حول استوانه هاي ساكن و متحرك عبوري از كنار يكديگر
708
شبيه سازي عددي جريان آرام حول استوانه ها در آرايش مربعي هم خط
709
شبيه سازي عددي جريان آرام سيال غير نيوتني به وسيله شبكه بولتزمن﴿ مدلPower Low ﴾
710
شبيه سازي عددي جريان آشفته دانه اي گاز-ذره نزديك ديواره ها بر پايه مدل k-e (كاربرد در راهگاه شكست كاتاليستي سيال﴾
711
شبيه سازي عددي جريان آشفته مذاب و توزيع آخال در تانديش ريخته گري مداوم فولاد
712
شبيه سازي عددي جريان آشفته نانوسيال دريك لوله افقي با مدل هاي توربولانس مختلف
713
شبيه سازي عددي جريان آشوبناك و انتقال حرارت يك نانوسيال در كانال c شكل متناوب
714
شبيه سازي عددي جريان احتراقي شعله پخش كن اجاق گاز خانگي
715
شبيه سازي عددي جريان از نظر هيدروديناميكي و حرارتي در يك بادگير با استفاده از نرم افزار FLUENT
716
شبيه سازي عددي جريان اطراف روتوراصلي هليكوپتر
717
شبيه سازي عددي جريان بتن خود تراكم Numerical Modeling of Self-Consolidating Concrete (SCC) Flow
718
شبيه سازي عددي جريان براي يك جداكننده جامد-گاز با بافل ها
719
شبيه سازي عددي جريان برروي ايرفويلهاي نوسانگربااستفاده از شبكه تغييرشكل پذير
720
شبيه سازي عددي جريان تراكم پذير چسبنده حول اجسام متقارن محوري
721
شبيه سازي عددي جريان تراكم ناپذير چسبنده و انتقال حرارت در لوله هاي چرخان خميده
722
شبيه سازي عددي جريان تراكم ناپذير حول اجسام تقارن محوري
723
شبيه سازي عددي جريان جابجايي مخلوط در زير سقف هاي گنبدي
724
شبيه سازي عددي جريان چند جزئي به كمك روش شبكه بولتزمن
725
شبيه سازي عددي جريان حول استوانه در حال نوسان
726
شبيه سازي عددي جريان حول ايرفويلها و كسكيدها
727
شبيه سازي عددي جريان حول پره هاي توربين باد به كمك نرم افزار فلوئنت
728
شبيه سازي عددي جريان خون در پديده پرولاپس دريچه ميترال
729
شبيه سازي عددي جريان خون در رگهاي حاوي گرفتگي هاي شرياني با در نظر گرفتن اندر كنش سيال-جامد
730
شبيه سازي عددي جريان داخل كمپرسور يك توربوشارژر
731
شبيه سازي عددي جريان در استاتيك ميكسرهاي مورد استفاده در صنعت نفت
732
شبيه سازي عددي جريان در كمپرسور يك طبقه با جداره بهبود دهنده و مقايسه با نتايج تجربي
733
شبيه سازي عددي جريان در يك فرورفتگي (STREET CONYON)
734
شبيه سازي عددي جريان درحال توسعه ويسكوالاستيك داخل لوله هاي انحنادار
735
شبيه سازي عددي جريان درون كانال همراه با ذرات معلق با استفاده از روش شبيه سازي گردابه هاي بزرگ
736
شبيه سازي عددي جريان دنباله ي دائم پشت يك پروانه دريائي با استفاده از مدل پنس در نرم افزار اوپن فوم
737
شبيه سازي عددي جريان دو فاز درون هيدروسيكلول
738
شبيه سازي عددي جريان دوبعدي تراكم پذير لزج با شبكه تطبيقي
739
شبيه سازي عددي جريان دوفازي در يك مجتمع سوخت هسته اي با استفاده از روش سه سيالي
740
شبيه سازي عددي جريان دوفازي گاز-سيال غيرنيوتني در لوله عمودي
741
شبيه سازي عددي جريان روي سرريز پلكاني
742
شبيه سازي عددي جريان سيال تراكم پذير در درون دستگاه گريز از مركز دور بالا
743
شبيه سازي عددي جريان سيال روي يك نانو ذره توسط روش شبكه بولتزمن
744
شبيه سازي عددي جريان سيال غير نيوتني با سطح آزاد
745
شبيه سازي عددي جريان سيال غير نيوتني درون كانال
746
شبيه سازي عددي جريان سيال و انتقال حرارت حول دو سيلندر با مقطع مربعي
747
شبيه سازي عددي جريان طبيعي آرام سيال غير نيوتني در محفظه مكعب مستطيلي
748
شبيه سازي عددي جريان عبوري از دريچه مصنوعي قلب
749
شبيه سازي عددي جريان عبوري از يك بالواره با استفاده از مدل متوسط گيري جزئي معادلات ناوير استوكس (پنس)
750
شبيه سازي عددي جريان غير نيوتني خون در يك آناستوموز انتها به كنار با درنظر گرفتن اندركنش سيال-جامد
751
شبيه سازي عددي جريان فلز تحت گراديان دمايي ثابت
752
شبيه سازي عددي جريان گرما و جبهه ي انجماد در ريخته گري پيوسته افقي تسمه ي Cu-Ni
753
شبيه سازي عددي جريان لزج تراكم ناپذير غير دائم حول پره نوسان كننده اجباري
754
شبيه سازي عددي جريان مافوق صوت اطراف يك موشك
755
شبيه سازي عددي جريان مافوق صوت تقارن محوري
756
شبيه سازي عددي جريان ماوراء صوت با اثرات گاز حقيقي
757
شبيه سازي عددي جريان ماوراء صوت با اثرات گاز حقيقي
758
شبيه سازي عددي جريان مذاب و توزيع ذرات اكسيدي در حوضچه جوش a-tig فولاد زنگ نزن 304l
759
شبيه سازي عددي جريان مغشوش دوفازي همراه با انتقال حرارت
760
شبيه سازي عددي جريان مغشوش غير نيوتني بين دو صفحه موازي جهت استفاده در ميكروكانال ها
761
شبيه سازي عددي جريان مغشوش موازي با مجموع لوله ها
762
شبيه سازي عددي جريان هاي آشفته به روش شبكه بولتزمن
763
شبيه سازي عددي جريان هوا بر روي يك توربين باد نصب شده داخل يك بادگير
764
شبيه سازي عددي جريان هواي مرطوب عبوري از بستر سلولزي و بررسي تاثير هندسه بستر بر انتقال حرارت و رطوبت هوا
765
شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت جابجايي مختلط از يك فضاي حلقوي عمودي بين دو استوانه
766
شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت چند رديف جت در تكنيك خنككاري برخوردي زيببب
767
شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت حول استوانه در حال نوسان
768
شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت در هندسه هاي با ابعاد ميكرو با استفاده از روش شبكه بولتزمن
769
شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت درون ميكرو نانو كانال در حالت سه بعدي به روش اتمستيك بولتزمن شبكه اي حرارتي
770
شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت نانو سيال حول يك سيلندر مربعي در زواياي مختلف
771
شبيه سازي عددي جريان و حفره ي آب شستگي اطراف پايه ي پل با حضور صفحات مستغرق
772
شبيه سازي عددي جريان واكنش دهنده در مبدل كاتاليزوري موتور TU3
773
شبيه سازي عددي جريان واكنشي سوخت مايع با تاكيد بر انتقال حرارت به طريقه تششع
774
شبيه سازي عددي جريانهاي با سطح آزاد و انحناي زياد
775
شبيه سازي عددي جعبه تصادف پيزوالكتريكي
776
شبيه سازي عددي جلوبرندگي جريان سيال در حركت دست شناگر در شناي كرال
777
شبيه سازي عددي جوشش استخري فروسيال روي صفحه تخت افقي
778
شبيه سازي عددي حرارتي- ساختاري جوشكاري قوسي سوپر آلياژ Incoloy 800
779
شبيه سازي عددي حركت ذرات درمحيط سيال بادرنظرگرفتن جزئيات نيروهاي وارده
780
شبيه سازي عددي حركت ذرات ميكرو و نانو درمجاورت ديواره
781
شبيه سازي عددي حركت قطرات در جريان روي سطح شيب دار
782
شبيه سازي عددي حركت قطرات در جريان روي سطح شيب دار با در نظرگرفتن اثر نسبت چسبندگي
783
شبيه سازي عددي حفاري چاه هاي نفت در شرايط UBD با نرم افزار 3DEC
784
شبيه سازي عددي خنك كاري تركيبي ﴿خنك كاري لايه اي و خنك كاري برخوردي﴾ در پره هاي بخش توربين گاز
785
شبيه سازي عددي خنك كاري لايه اي محفظه رانش موتور سوخت مايع
786
شبيه سازي عددي خوردگي ناشي از نفوذ يون كلر بر سازه هاي بتن آرمه داراي ترك خوردگي
787
شبيه سازي عددي دارورساني مغناطيسي در درمان عارضه آنوريسم آئورت شكمي
788
شبيه سازي عددي دريچه آئورت قلب و تحليل اثر نيروهاي هموديناميكي وارد بر آن
789
شبيه سازي عددي دنباله سيستم رانش پمپ جت در جريان اوپن واتر و جريان ويك
790
شبيه سازي عددي دو بعدي توزيع ميدان هاي دما در فرآيند جوشكاري دو پاسه لوله هاي فولادي ضد رنگ
791
شبيه سازي عددي دو بعدي روند گسيختگي بتن تحت بارگذاري فشاري
792
شبيه سازي عددي دوبعدي قطرات معلق در جريان برشي ساده در اعداد رينولدز غير صفر
793
شبيه سازي عددي ديناميك قطره تحت اثر ميدان الكتريكي يكنواخت
794
شبيه سازي عددي ديناميك و برخورد قطرات
795
شبيه سازي عددي راه گزيني جريان الكترواسموتيك دريك سه راهي y شكل
796
شبيه سازي عددي رشد يخ بر روي ايرفويل NLF 0414
797
شبيه سازي عددي رفتار آلياژ مستحكم سبك فوق ريزدانه آلومينيوم 6000حين تغيير شكل پلاستيك شديدECAP به روش المان محدود
798
شبيه سازي عددي رفتار سنسورهاي FBG ساختار ويژه داراي پوشش نازك فلزي بر روي فيبر
799
شبيه سازي عددي رفتار محيط هاي پيوسته به كمك روش عددي لاگرانژي -اولري دلخواه
800
شبيه سازي عددي رفتار محيطهاي پيوسته به كمك روش عددي لاگرانژي - اولري دلخواه
801
شبيه سازي عددي رفتار مواد هايپرالاستيك غير خطي به روش اجزا محدود
802
شبيه سازي عددي روش حرارت‌دهي خطي در فرآيند شكل‌دهي ورق‌هاي آلومينيم
803
شبيه سازي عددي روش شكافت هيدروليكي
804
شبيه سازي عددي روش فروكشي حرارت در جوشكاري GTAWجهت كاهش تنش هاي پسماند ورق هاي آلياژ مونل 400
805
شبيه سازي عددي روش هاي مختلف استهلاك انرژي در پاييندست شيب شكن ها
806
شبيه سازي عددي روگذري امواج از ديوارهاي ساحلي شيبدار نفوذناپذير
807
شبيه سازي عددي زيست حس گرهاي مبتني بر ريز تشديد گرهاي فوتونيكي
808
شبيه سازي عددي ساختار جريان و ضريب درگ در اثر تزريق گاز در جريان اطراف يك صفحه
809
شبيه سازي عددي سايش در لنت ترمز
810
شبيه سازي عددي سقوط قطرات در كانال عمودي تحت شتاب ثقل در حالت سه بعدي
811
شبيه سازي عددي سه بعدي احتراق جت صفحه اي هيدروژن با استفاده از روش LES
812
شبيه سازي عددي سه بعدي امولسيون قطرات در يك كانال تحت تاثير ميدان الكتريكي
813
شبيه سازي عددي سه بعدي پاشش سوخت با فشار زياد
814
شبيه سازي عددي سه بعدي تونل باد دانشگاه يزد
815
شبيه سازي عددي سه بعدي جابجائي طبيعي بين دو استوانه با سطح مقطع بيضوي
816
شبيه سازي عددي سه بعدي جريان آب بر روي ربات مار شكل و ساخت آن
817
شبيه سازي عددي سه بعدي جريان دوفازي در داخل نازل پيچشي با ورودي مماسي
818
شبيه سازي عددي سه بعدي جريانهايساحلي در منطقه ساحلي
819
شبيه سازي عددي سه بعدي رفتار حرارتي مدل استخر خورشيدي گراديان نمك مربعي و دايره ايي شكل
820
شبيه سازي عددي سوسپانسيون غليظ تحت جريان برشي ساده در اعداد رينولدز محدود
821
شبيه سازي عددي سيستم پس سرمايش بتن حجيم
822
شبيه سازي عددي شعله مغشوش غير پيش مخلوط
823
شبيه سازي عددي شعله هاي پيش مخلوط مغشوش با نرخ واكنش شيميايي زياد
824
شبيه سازي عددي شعله هاي جزئي پيش مخلوط مغشوش
825
شبيه سازي عددي شعله هاي مغشوش پيش مخلوط
826
شبيه سازي عددي شكست موج و آشفتگي در ناحيه نزديك ساحل
827
شبيه سازي عددي شكل دهي لوله هاي حرارتي شياردار به‌كمك فرآيند اكستروژن و بررسي تاثير پارامترهاي هندسي و جنس در شكل دهي مناسب آنها
828
شبيه سازي عددي شمع و بررسي عملكرد آن روي احتراق موتور اشتعال جرقه‌اي
829
شبيه سازي عددي شناور نيمه مغروق﴿شناور بدون عرشه با قابليت غوص﴾
830
شبيه سازي عددي ضربه سر به داشبورد
831
شبيه سازي عددي طراحي بهينه انتخاب كننده تك بلور سوپرآلياژ پايه نيكل
832
شبيه سازي عددي طول عمر وابسته به زمان سازههاي بتني در مناطق مستعد سولفاته شدن
833
شبيه سازي عددي عملكرد اختلاط در ميكروميكسر E شكل
834
شبيه سازي عددي عملكرد اختلاط در ميكروميكسر L شكل
835
شبيه سازي عددي عملكرد اختلاط در ميكروميكسر L شكل دوگانه
836
شبيه سازي عددي عملكرد بيومكانيكي جوراب هاي فشاري و تماس آن با بدن
837
شبيه سازي عددي عملكرد پروانه نيمه مغروق
838
شبيه سازي عددي عملكرد توليد كننده هاي گردابه داخل مجرا در افزايش انتقال حرارت سيال غيرنيوتني
839
شبيه سازي عددي عملكرد جت برخوردي در خنك كاري تراشه هاي الكترونيكي
840
شبيه سازي عددي عملكرد حرارتي تركيب هواكش خورشيدي و ديوار ترومب جهت گرمايش يك اتاق در حالت سه بعدي
841
شبيه سازي عددي عملكرد زهكش ها درپايدارسازي شيرواني ها
842
شبيه سازي عددي عملكرد سه طراحي مختلف براي توربين ساونيوس
843
شبيه سازي عددي عملكرد كلكتور خورشيدي صفحه تخت با سيال عامل مبرد
844
شبيه سازي عددي عملكرد نازل آيروسپايك
845
شبيه سازي عددي عملكرد يك آبگرمكن خورشيدي با كلكتور سهموي
846
شبيه سازي عددي عملكرد يك استخر خورشيدي گراديان نمك
847
شبيه سازي عددي عملكرد يك بادگير
848
شبيه سازي عددي غيرواكنشي تزريق همزمان سوخت و آب در موتور ديزل دريايي
849
شبيه سازي عددي فر گردان به روش تفاضل محدود و بهينه سازي آن
850
شبيه سازي عددي فرآيند احتراق CNG و بنزين در يك موتور احتراق داخلي و مقايسه عملكرد آنها
851
شبيه سازي عددي فرآيند احتراق ذغال سنگ در محفظه كالري متر با رويكرد بهبود طراحي بوته
852
شبيه سازي عددي فرآيند پخش قائم نفت ريزشي در اثر امواج
853
شبيه سازي عددي فرآيند ترموگرافي براي شناسايي عيوب زيرسطحي در كامپوزيت هاي شيشه/اپوكسي
854
شبيه سازي عددي فرآيند جداسازي گاز-مايع در يك سايكلون جريان محوري
855
شبيه سازي عددي فرآيند دارورساني به كمك ميدان مغناطيسي به روش اويلري-لاگرانژي
856
شبيه سازي عددي فرآيند هايپرترميا توسط نانو ذرات مغناطيسي با استفاده از مدل دو معادله اي
857
شبيه سازي عددي فرآيند هموژنايزر اولتراسونيك با رويكرد كاهش توان مصرفي
858
شبيه سازي عددي فرايند احتراق در موتور احتراق داخلي در رژيم احتراقي دما پايين
859
شبيه سازي عددي فرايند انتقال حرارت ماكروويو در صنايع غذايي
860
شبيه سازي عددي فرسايش و رسوبگذاري و انتشار امواج حاصله از زمين لغزش در مخزن سد و مقايسه انواع توده هاي زمين لغزش به وسيله يك روش هيدروديناميك ذرات هموار تراكمناپذير سه مرحله اي صريح
861
شبيه سازي عددي فروپاشي قطرات مايع با تكيه بر تاثير نيروي كشش سطحي
862
شبيه سازي عددي فن گريز از مركز دو خروجي تحت عملكرد نامتقارن با نرم افزار اُپن فوم
863
شبيه سازي عددي قسمت تبخيركننده آب دوفازي در متمركزكننده خورشيدي جهت استفاده در آب شيرين كن خورشيدي
864
شبيه سازي عددي قطرات در جريان برشي ساده
865
شبيه سازي عددي قطرات شناور در جريان برشي
866
شبيه سازي عددي قطرات شناور در جريان برشي تحت اثر نيروي گرانش
867
شبيه سازي عددي قطره در جريان پواسل تحت اثر نيروي شناوري
868
شبيه سازي عددي قوس و حوضچه جوش در فرآيند GTAW
869
شبيه سازي عددي قوس و حوضچه ي جوشGTAW با گاز محافظ Ar-O2 بر روي فولاد زنگ نزن304
870
شبيه سازي عددي كاويتاسيون در شيرهاي پروانه اي
871
شبيه سازي عددي كنترل جدايش جريان با استفاده از عملگر پلاسما
872
شبيه سازي عددي كنترل غير فعال جريان اطراف سيلندر
873
شبيه سازي عددي گرفتگي شرياني با درنظر گرفتن تعادل سيال - جامد FSI
874
شبيه سازي عددي گرمادرماني راديوفركانسي كلانژيوكارسينوما
875
شبيه سازي عددي لايه بندي حرارتي واكسيژن محلول درمخزن سد ايلام
876
شبيه سازي عددي لايه مرزي روي ديوار ه ها و پره هاي
877
شبيه سازي عددي لايه مرزي روي ديواره ها و پره هاي يك كمپرسور محوري
878
شبيه سازي عددي لايه مرزي روي ديواره ها و پره هاي يك كمپرسور محوري
879
شبيه سازي عددي لايه مرزي متلاطم دوبعدي و يا تقارن محوري در جريانهاي مادون صوت
880
شبيه سازي عددي لوله ضربه با استفاده از نرم افزار فلوئنت
881
شبيه سازي عددي محفظه احتراق توربين گاز
882
شبيه سازي عددي مدل مولد بخار نيروگاه اتمي و بررسي پارامترهاي ترموهيدروليكي آن
883
شبيه سازي عددي مديريت حرارتي باتري هاي الكتريكي با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده بر مبناي روش هاي مربعسازي ديفرانسيلي
884
شبيه سازي عددي مسئله سه جسمي
885
شبيه سازي عددي مشخصات جريان و انتقال حرارت يك سيال رقيق، در مقياس نانو، در يك استوانه چرخان، به روش v-DSMC
886
شبيه سازي عددي مشخصه هاي موج تنها با استفاده از روش بدون شبكه
887
شبيه سازي عددي معادلات لايه مرزي با اثرات شوك بر روي اجسام تقارن محوري
888
شبيه سازي عددي مكانيكي- حرارتي نورد مقطع پروفيل ميلگرد فولادهاي ساختماني
889
شبيه سازي عددي ميدان پاشش يك انژكتور جريان پيچشي به روش قطرات مجزا
890
شبيه سازي عددي ميدان جريان آشفته در جت هاي برخوردي و مخالف به كمك مدل هاي توربولانس سازگار ترموديناميكي
891
شبيه سازي عددي ميدان جريان آشفته دركانال هاي مركب
892
شبيه سازي عددي ميدان جريان باز آشفته
893
شبيه سازي عددي ميدان جريان در شيب شكن قائم با تبديل همگرا
894
شبيه سازي عددي ميدان جريان درجام هاي پرتابي
895
شبيه سازي عددي ميدان جريان و سطح آزاد در كانال هايU شكل داراي سرريز جانبي
896
شبيه سازي عددي ميدان جريان وسطح آزاد در كانال هاي مركب همگرا
897
شبيه سازي عددي ميدان نزديك در مجاورت نانو كاوه هاي نوري سه بعدي با استفاده از روش عناصر مرزي
898
شبيه سازي عددي مين يابي به روش GPR و بررسي تاثير پارامترهاي مختلف خاك بر عملكرد GPR
899
شبيه سازي عددي نفوذ گازهاي co2,ch4درون يك مخزن گازي مفروض
900
شبيه سازي عددي نيروهاي هيدروديناميكي موثر بر خطوط لوله موازي فراساحلي
901
شبيه سازي عددي نيروهاي هيدروديناميكي موثر بر لوله هاي نصب شده روي بستر دريا، به منظور تعيين حداكثر طول مجاز دهانه آزاد
902
شبيه سازي عددي هدايت هدفمند سلول هاي اندوتليال حاوي ذرات مغناطيسي در رگ خميده داراي گرفتگي در حضور ميدان مغناطيسي خارجي
903
شبيه سازي عددي هندسه حوضچه جوش در فرايند GTAW براي آلومينيوم خالص 1050 در حضور صرفا هدايت و مقايسه نتايج با نتايج تجربي
904
شبيه‏ سازي عددي هيدروديناميك ميدان امواج در مقابل سازه ي مبدل انرژي نوع owsc (در حالت بدون دوران)
905
شبيه سازي عددي و ارزيابي عملكرد حرارتي آب انبار
906
شبيه سازي عددي و ارزيابي كود آبياري و عملكرد هيدروليكي آبياري جويچه اي گردشي
907
شبيه سازي عددي و اندازه گيري تجربي توزيع زمان
908
شبيه سازي عددي و بررسي تجربي جريان دوفازي گاز- پودر فلز در فرايند پوشش دهي به وسيله ليزر
909
شبيه سازي عددي و بررسي تجربي خستگي سيم هاي آلياژ حافظه دار
910
شبيه سازي عددي و بررسي تجربي سخت كاري سطحي ليزري(LSHفولادX10CrNiMoV12-2-
911
شبيه سازي عددي و بهينه سازي نيروگاه دودكش خورشيدي براي شهر كرمان
912
شبيه سازي عددي و بهينه سازي هندسه فن موتور توربوفن
913
شبيه سازي عددي و تجربي احتراق پيش مخلوط با اكسيژن غني شده
914
شبيه سازي عددي و تجربي جريان توزيع هوا از كف و دماي مركز پردازش هاي فوق سريع اميركبير
915
شبيه سازي عددي و تجربي يك مدل جدا كننده ذرات جامد از پساب صنعتي
916
شبيه سازي عددي و تحليل ساختار دوجت موازي متلاطم مجاور هم در برخورد عمودي با ديوار با استفاده از داده هاي تجربي
917
شبيه سازي عددي و تحليل عملكرد توربين بادي محور عمودي، به منظور بهينه سازي نسبت سرعت نوك و دست يابي به توان بيشينه
918
شبيه سازي عددي و فيزيكي فرايند انجماد جهت‌دار به روش بريجمنبه ‌منظور رشد تك‌بلورسوپر آلياژ پايه نيكل
919
شبيه سازي عددي و مطالعات تجربي سنتز احتراقي تركيبات بين فلزي سيستم Ti-Al
920
شبيه سازي عددي و مطالعه تجربي اتصال جوش انفجاري بدنه و سوپراستراكچر كشتي
921
شبيه سازي عددي و مطالعه ي آزمايشگاهي انتقال اكسيژن در سيستم هاي هوادهي ديفيوزري
922
شبيه سازي عددي ورود مقاطع گوه اي شكل تك و دو بدنه به روش كوپل حجم محدود در حجم سيال به آب آرام
923
شبيه سازي عددي يك تك سل پيل سوختي PEM
924
شبيه سازي عددي يك مبدل صوتي الكترومغناطيسي﴿EMAT﴾با روش DPSM
925
شبيه سازي عدسي انتقال حرارت و جريان سيال از يك محيط متخلخلمحصور بين دو صفحه موازي نفوذپذير
926
شبيه سازي عمل كرد ديناميكي پژو 405 و بررسي تاثير سيكل حركتي و پارامترهاي بدنه بر مصرف سوخت و توليد آلاينده ها
927
شبيه سازي عملكرد آنتن هاي آرايه فازي خطي
928
شبيه سازي عملكرد برشگر مستقيم KY و افزايش نسبت ولتاژ خروجي به ورودي
929
شبيه سازي عملكرد پيل سوختي اكسيد جامد
930
شبيه سازي عملكرد تشديدگر ليزرهاي حالت جامد با در نظر گرفتن توزيع فضايي فوتون ها و جمعيت ها
931
شبيه سازي عملكرد تغذيه در آلياژ B413 آلومينيوم
932
شبيه سازي عملكرد حالت گذراي رله هاي ديستانس و اضافه جريان
933
شبيه سازي عملكرد حرارتي پمپ حرارتي خورشيدي انبساط مستقيم دو مرحله اي با در نظر گرفتن
934
شبيه سازي عملكرد حرارتي يك خشك‌كن خورشيدي غير مستقيم به همراه ذخيره‌ي انرژي به كمك مواد تغيير فاز دهنده
935
شبيه سازي عملكرد دستگاه همجوشي الكتروستاتيكي لختي با استفاده از كدPIC به منظور محاسبه پارامتر هاي پلاسما
936
شبيه سازي عملكرد ديناميكي مصرف سوخت و آلاينده هاي خودرو پيكان 1600
937
شبيه سازي عملكرد ديناميكي و مصرف سوخت خودرو پرايد
938
شبيه سازي عملكرد راديو ديجيتال در گذر از فيدينگ چند سيره و تقويت كننده غير خطي
939
شبيه سازي عملكرد راكتور سيستم كراكينگ كاتاليستي بستر سيال
940
شبيه سازي عملكرد سنسور پيزوالكتريك در كنتور التراسونيك مايع
941
شبيه سازي عملكرد سيستم آلكيلاسيون با كاتاليست جامد جهت پالايشگاه ها
942
شبيه سازي عملكرد سيستمهاي كاربري انرژي خورشيدي به كمك نرم افزار ترانسيس
943
شبيه سازي عملكرد فعال كننده سيستم كراكينگ كاتاليستي بستر سيال
944
شبيه سازي عملكرد موتور ميني توربوجت جهت مطالعه ميزان تطا بق با نيازمنديهاي فني هواپيماي بدونسرنشين جت
945
شبيه سازي عملكرد ميكروسكوپ نوري روبشي ميدان نزديك ،با محاسبه ي ميدان پراكنده شده از كره ي دي الكترونيك نانومتري به روش عددي عناصر مرزي
946
شبيه سازي عملكرد ميكسرهاي در سايز ميكرو - و نانو توسط روش مونت كارلو
947
شبيه سازي عملكرد و بهينه سازي مصرف آب و نيتروژن براي سويا با استفاده از مدل AquaCrop
948
شبيه سازي عملكرد و مصرف سوخت موتور با تكنولوژي غيرفعال سازي سيلندر
949
شبيه سازي عملكرد يك كلكتور خورشيدي در حالت سه بعدي در شرايط آب و هوايي خشك و كويري
950
شبيه سازي عمليات تخليه و بارگيري
951
شبيه سازي عمليات تخليه و بارگيري
952
شبيه سازي عمليات حفاري دسته اي با روش مونت كارلو (مطالعه موردي: فاز 13 ميدان گازي پارس جنوبي)
953
شبيه سازي عمليات شكافت هيدروليكي با نرم افزار Abaqus در يكي از مخازن نفتي ايران
954
شبيه سازي عمليات شكست هيدروليكي در سازندهاي كربناته شكافدار
955
شبيه سازي عمليات شيرين سازي گاز به روش CFD و كاهش آلاينده ها بر روي يكي از سيني هاي برج تماس
956
شبيه سازي عمليات لايه شكافي با اسيد بر روي لايه فهليان يكي ازميادين ايران با انجام آناليزحساسيت برروي پارامترهاي موثر
957
شبيه سازي عمليات ماشينكاري در محيط مجازي
958
شبيه سازي عوامل موثر بر نفوذ ذرات جامد گل حفاري در سازند وبررسي ميزان آسيب ديدگي آن
959
شبيه سازي عيوب بلورهاي در گاليم نيترايد و بررسي آثار الكتريكي و اپتيكي آن
960
شبيه سازي عيوب هندسي در خمكاري سرد لوله هاي قطور
961
شبيه سازي غشاء بيولوژيكي در مقياس نانو
962
شبيه سازي غشاء پيل سوختي مبادله پروتوني تحت شرايط عملكردي متفاوت
963
شبيه سازي غشاء دو لايه اي سلول زنده و محاسبه ضريب ديفيوژن آب از غشاء به روش ديناميك استهلاكي ذره
964
شبيه سازي غلاف پلاسما اطراف پراب لانگموير با هندسه تخت و بررسي ديناميك آن
965
شبيه سازي غير امتزاجي با استفاده از روش خطوط جريان
966
شبيه سازي غيرخطي انتشار امواج اولتراسوند با استفاده از روش شبكه ي بولتزمان
967
شبيه سازي غيرخطي و محاسبات تحليلي بهبود راندمان در ليزر الكترون آزاد با ويگلر پيچشي و كانال يوني
968
شبيه سازي فاز نماتيك بلورهاي مايع با استفاده از اتوماتاي سلولي
969
شبيه سازي فرآيند آنيل كلافهاي نورد سرد فولادي
970
شبيه سازي فرآيند آهنگري پره توربين از جنس سوپر آلياژ پايه نيكل
971
شبيه سازي فرآيند آهنگري توسط نرم افزار Superforge و بررسي نتايج آن برروي قطع نمونه صنعتي
972
شبيه سازي فرآيند اتساع ورق هاي فلزي به روش اجزاء محدود
973
شبيه سازي فرآيند احتراق در محفظه احتراق توربين گازي در رژيم نيمه پيش آميخته
974
شبيه سازي فرآيند احتراقي جرخشي با نرم افزار ASPENŸPLUS
975
شبيه سازي فرآيند اسپينگ به روش المان محدود
976
شبيه سازي فرآيند استخراج حلالي نيكل به صورت جريان متقابل با استفاده از ليكس 984
977
شبيه سازي فرآيند استخراج روي در شرايط غير پيوسته
978
شبيه سازي فرآيند افزايش برداشت در مخازن نفت سنگين با استفاده از تزريق نانو ذرات در بخار آب با فلوئنت
979
شبيه سازي فرآيند اكستروژن به كمك ارتعاشات آلتراسونيك با استفاده از روش اجزاء محدود
980
شبيه سازي فرآيند اكسيد اسيون داخل كامپوزيت هاي فلزي پايه نقره و بررسي نتايج حاصل از شبيه سازي در كامپوزيت هاي نقره - قلع براي ساخت قطعات الكتريكي
981
شبيه سازي فرآيند انتقال حرارت توليد تسمه هاي آمورف به روش SPINNING - MELT
982
شبيه سازي فرآيند اولترافيلتراسيون
983
شبيه سازي فرآيند بارش - رواناب در حوضه آبريز قره سو بااستفاده از مدل WMS
984
شبيه سازي فرآيند بارش - رواناب در حوضه آبريز هلشي با استفاده از مدل HEC-GeoHMS
985
شبيه سازي فرآيند پرداخت بكمك ذرات ساينده مغناطيسي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
986
شبيه سازي فرآيند ترموهيدروليك در لوله ي جاذب يك نيروگاه خورشيدي متمركز براي توليد همزمان آب‏شيرين و برق
987
شبيه سازي فرآيند تزريق پلاستيك توري هواكش خودرو
988
شبيه سازي فرآيند تزريق رزين و طراحي بهينه قالب VARTM ، براي ساخت پوشش كامپوزيتي محافظ سونار شناور دريايي
989
شبيه سازي فرآيند تزريق سلول زنده
990
شبيه سازي فرآيند تقطير غشايي با استفاده از روش ديناميك محاسباتي سيالات
991
شبيه سازي فرآيند توليد استون با نرم افزار Aspen HYSYS
992
شبيه سازي فرآيند توليد پروپيلن از متانول
993
شبيه سازي فرآيند توليد پلي اتيلن ترفتالات ( از روش استريفيكاسيون مستقيم اسيد ترفتاليك،اتيلن گليكول)با استفاده از نرم افزار Aspen Polymer Plus
994
شبيه سازي فرآيند توليد گوگرد با نرم افزار Aspen plus [اسپن پلاس]
995
شبيه سازي فرآيند توليد هيدروژن از زيست توده به كمك نرم افزار Aspen Pius
996
شبيه سازي فرآيند جداسازي گاز در غشا پليمري
997
شبيه سازي فرآيند جذب سطحي با تناوب فشار ﴿PSA﴾ جهت خالص سازي هيدررو‍‍ژن
998
شبيه سازي فرآيند جذب نيكل با استفاده از كربن فعال توسط شبكه عصبي مصنوعي
999
شبيه سازي فرآيند جوشش فيلمي روي هندسه هاي پيچيده به روش پيشروي جبهه
1000
شبيه سازي فرآيند جوشكاري آلومينيومي با كمك روش اجزاي محدود
بازگشت