<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
شبيه سازي فرايند ساخت ترانزيستور VDMOS وبهينه سازي آن به منظور افزايش جريان نقطه كار
2
شبيه سازي فرايند سنتز احتراقي نيكل آلومينايد﴿NiAL﴾و بررسي رعوامل موثر بر آن
3
شبيه سازي فرايند سينترينگ با در نظرگرفتن مكانيزم هاي شيميايي مبسوط
4
شبيه سازي فرايند فراورش نفتا با هيدروژن به روش مدل سازي مولكولي
5
شبيه سازي فرايند كشش عميق هيدروفرمينگ با روش المان محدود
6
شبيه سازي فرايند كشش عميق و بررسي پارامترهاي مؤثر بر فرايند با به كارگيري تحليل آماري ANOVA
7
شبيه سازي فرايند كندوسوز ليزريدر توليد نانوذرات طلا
8
شبيه سازي فرايند كوئنچينگ اجسام استوانه اي به منظور محاسبه ي تنش پسماند به كمك روش اجزاي محدود
9
شبيه سازي فرايند گازي سازي مواد زيستي توسط بخار در راكتور بستر سيال حبابي
10
شبيه سازي فرايند هيدروفرمينگ لوله تحت اثر ارتعاشات التراسونيك به روش اجزاي محدود
11
شبيه سازي فرايندجوشكاري مقاومتي نقطه اي
12
شبيه سازي فرايندهاي تقطير، PSA و غشا براي جداسازي پروپان و پروپيلن
13
شبيه سازي فرايندهاي جوشكاري و به كارگيري آن در اتصالات جوش شاسي خودرو
14
شبيه سازي فرايندهاي فشردن رينگ و ديسك به روش بدون المان RKPM
15
شبيه سازي فرستنده در لينك فراسوي مخابرات نسل چهارم
16
شبيه سازي فرستنده و گيرنده DFDM
17
شبيه سازي فرستنده و گيرنده مودم V34
18
شبيه سازي فرگشت ايروسل ها: تدوين كد عددي فرآيندهاي لختگي و زدايش به روش DSMC
19
شبيه سازي فرماندهي هدايت بازي جنگ
20
شبيه سازي فرود با چتر مريخ نورد بر روي سطح مريخ
21
شبيه سازي فشار شريان كاروتيد
22
شبيه سازي فشار وارد بر سوزن در زمان دوخت با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود
23
شبيه سازي فشردن كرنش صفحه اي با روش بدون المان كالوكيشن
24
شبيه سازي فشرده ساز تصوير به روش تبديل موجك با استفاده از MATLAB
25
شبيه سازي فني و آناليز مدل اقتصادي
26
شبيه سازي فوتوترمال تراپي با استفاده از نانوذرات جاذب تابش
27
شبيه سازي فورج شعاعي فولاد AISI 4140 به روش اجزاي محدود
28
شبيه سازي فيزيكي اختلاط توسط دمش گاز در فرآيند AOD
29
شبيه سازي فيزيكي رفتار آلياژهاي NiTi حين تغيير شكل گرم
30
شبيه سازي فيزيكي فرايند شكل دهي نيمه جامد آلياژ آلومينيوم گروه 7075AA
31
شبيه سازي فيلتر انطباقي بر روي مدار منطقي برنامه پذير
32
شبيه سازي فيلتر ميان گذر كريستال فوتوني
33
شبيه سازي فيلترهاي فعال موازي براي جبرانسازي هارمونيك جريان ايجاد شده در شبكه قدرت
34
شبيه سازي فيلم تمام نگار به وسيله كامپيوتر
35
شبيه سازي فيوز به وسيله نرم افزار MATLAB
36
شبيه سازي قالب يال طوبي شاسي پرايد
37
شبيه سازي قالبگيري انتقالي رزين (RTM) براي طراحي فرآيندهاي با نرخ توليد بالا
38
شبيه سازي قسمت كنترل ماشين تراش بورينگر بر روي كامپيوترهاي شخصي
39
شبيه سازي قسمت هاي ريل صندلي خودرو سواري و بهبود طراحي آن
40
شبيه سازي قسمتي از خط توليد (از پرس تا درجه بندي بعد از كوره )
41
شبيه سازي قطره سيال در ميدان گريز از مركز در ابعاد نانويه به روش DPD
42
شبيه سازي قفسه هاي نورد سرد به منظور بررسي پديده Chatter
43
شبيه سازي قوس الكتريك در مححفظه قطع كليدهاي فشار قوي
44
شبيه سازي قيمت سهام در واحدهاي پذيرفته شده در صنعت خودروسازي در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تكنيك مونت كارلو
45
شبيه سازي كار مراكز تلفني در مورد مكالمات محلي براي 1000 مشترك LOCAL CALL HANDLING SIMLATION
46
شبيه سازي كاربرد مبدل ماتريسي در روش بازيافت انرژي لغزش در كنترل دور موتور القاي روتور سيم بندي شده
47
شبيه سازي كاربرد مبدل ماتريسي در روش بازيافت انرژي لغزش در كنترل دور موتور القايي روتور سيم بندي شده
48
شبيه سازي كاربرد مواد ذخيره ساز انرژي در سيستم گرمايش خورشيدي
49
شبيه سازي كاربردي هايفو و اثرات درماني آن در كنترل خونريزي در تروما
50
شبيه سازي كارخانه 800 گاز و گاز مايع مناطق نفت خيز جنوب بوسيله Aspen Plus 11.1
51
شبيه سازي كاركاههاي ديزاماتيك و CO2 ريخته گري (SIMU18) "كارخانه ماشين سازي تبريز"
52
شبيه سازي كاركرد جاذب در محفظه شيلد شده
53
شبيه سازي كامپيوتر
54
شبيه سازي كامپيوتر خشك كن افشان كربنات كلسيم
55
شبيه سازي كامپيوتر عملكرد كوره Q.S.L....تحليل كامپيوترهاي دياگرامهاي EH - PH
56
شبيه سازي كامپيوتر موريس مانو به كمك زبان توصيف سخت افزار
57
شبيه سازي كامپيوتري ، ساخت و تست عملي كيت كاهنده ي مصرف سوخت و آلودگي موتور پيكان
58
شبيه سازي كامپيوتري انتشار امواج در محيط هاي شهري تحت مدل ﴿تيغه ها جذب﴾ و ﴿هاتا﴾
59
شبيه سازي كامپيوتري انتقال حرارت و جريان سيال در رشد تك بلور ار مذاب
60
شبيه سازي كامپيوتري انتقال حرارت و جريان سيال در رشد تك بلور از مذاب
61
شبيه سازي كامپيوتري انتقال حرارت و جريان سيال در فرايند دمش گاز خنثي در پاتيل فولاد مذاب
62
شبيه سازي كامپيوتري انتقال حرارت و جريان سيال در محدوده قوس الكتريكي كوره ذوب فروسيليسيم
63
شبيه سازي كامپيوتري برجهاي تقطيرهمراه باواكنش شيميايي
64
شبيه سازي كامپيوتري بهينه سازي مسير در موبايل IP
65
شبيه سازي كامپيوتري پروسه هاي انتقال در قلب يك راكتور هسته اي
66
شبيه سازي كامپيوتري تاثير همزدن الكترو مغناطيسي بر الگوي جريان مذاب و انحلال فرو آلياژ فولاد مذاب
67
شبيه سازي كامپيوتري ترانزيستور (فابريك )
68
شبيه سازي كامپيوتري توزيع سرعت در لوله با فل دار
69
شبيه سازي كامپيوتري توموگرافي
70
شبيه سازي كامپيوتري تيتراسيون رسوبي برخي از كانيونها توسط الكترود غشاي شيشه اي PH , simulation of precipitation titration for some cations using PH glass electrode
71
شبيه سازي كامپيوتري خشك كردن انشان آلومينا
72
شبيه سازي كامپيوتري در طراحي بويلرهاي فايرتيوب و واترتيوب
73
شبيه سازي كامپيوتري ديوار ترمب براي گرمايش يك ساختمان مسكوني
74
شبيه سازي كامپيوتري ساختار حاصل از انجماد الياژ يوتكتيك آلومينيوم - سيليسيم astm413
75
شبيه سازي كامپيوتري سلول هاي پوركنژي مخچه براي بررسي اثر داروي ريلوزول در درمان بيماري آتاكسي
76
شبيه سازي كامپيوتري سه بعدي،به روش ديناميك مولكولي سيال نئون و محاسبه انرژي پتانسيل ،انرژي كل ،تراكم پذيري و پارامترهاي لنارد-ج.نز و بررسي اثر دما ،فشار و تعداد مولكول شبيه سازي شده بر روي پارامترهاي فوق
77
شبيه سازي كامپيوتري سيستم D.S.I
78
شبيه سازي كامپيوتري سيستم اي . اس . دي
79
شبيه سازي كامپيوتري سيستم تبادل جريانات كليوي با استفاده از نرم افزارهاي ‍‍‍‍C++ و MATLAB
80
شبيه سازي كامپيوتري سيكل نيروگاههاي حرارتي (تركيبي و ساده )
81
شبيه سازي كامپيوتري عملكرد موتورهاي توربوجت
82
شبيه سازي كامپيوتري عملكرد يك سل sofc
83
شبيه سازي كامپيوتري عمليات تراشكاري CNC
84
شبيه سازي كامپيوتري قوس در آزمايشگاه فشار قوي
85
شبيه سازي كامپيوتري مخازن نفتي شكافدار با مكانسيم ريزش ثقلي
86
شبيه سازي كامپيوتري مدهاي ارتعاش زنجير تك اتمي
87
شبيه سازي كامپيوتري نمودار فازي سيستمTi-O براساس مباني ترموديناميكي حاكم بر آن
88
شبيه سازي كامپيوتري نورد تخت
89
شبيه سازي كامپيوتري هيدروديناميك برج هاي سيني دار
90
شبيه سازي كامپيوتري و مدل سازي روبات با مدل SLIP
91
شبيه سازي كامپيوتري يك سيستم VQ با استفاده از شبكه هاي عصبي
92
شبيه سازي كامپيوتري يك كارگاه بافندگي محصولات مدي با سفارش كوچك و ارائه يك برنامه توليد در زمان واقعي
93
شبيه سازي كامپيوتري، و بررسي بازيافت انرژي در كوره هاي ذوب شيشه
94
شبيه سازي كانال بي سيم نوري با در نظر گرفتن رله تمام نوري
95
شبيه سازي كاهش كاتاليزوري انتخابي (Selective Catalytic Reduction)
96
شبيه سازي كدهاي خطوط انتقال ديجيتال
97
شبيه سازي كدهاي گردشي بوسيله پي سي
98
شبيه سازي كدهاي والش )WALSH FUNCTION(
99
شبيه سازي كرنش و نرخ كرنش در توليد نانوساختارها در آلياژ منيزيم AZ31 از طريق فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
100
شبيه سازي كرنش و نرخ كرنش در فرآيند اصطكاكي اغتشاشي آلياژ آلومينيوم 6061
101
شبيه سازي كرنش و نرخ كرنش در فرايند FSW بر نانو كامپوزيت AA5052SiC
102
شبيه سازي كروناي خورشيدي با استفاده از نظريه بحرانيت خود سامانده
103
شبيه سازي كروناي خورشيدي با استفاده از نظريه بحرانيت خود سامانده
104
شبيه سازي كريستال هاي فوتوني دو بعدي و بررسي آثار غير خطي در آن ها
105
شبيه سازي كريستاليزورهاي شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
106
شبيه سازي كشش وارد بر نخ تار در ماشين حلقوي تاري بر اساس معادلات ديناميكي و سينماتيكي
107
شبيه سازي كششعميق چند مرحله اي
108
شبيه سازي كفشك ترمز قطار در نرم افزار ANSYS و انتخاب طراحي بهينه
109
شبيه سازي كليد زني فوق سريع تمام نوري در فيبرهاي غيرخطي شكست مضاعف
110
شبيه سازي كمپرسور با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
111
شبيه سازي كمي و كيفي آب هاي زيرزميني آلوده به نيترات و تحليل سناريوهاي مديريتي احياي كيفي آن، مطالعه موردي: آبخوان دامنه- داران
112
شبيه سازي كمي و كيفي آب هاي زيرزميني با استفاده از مدل مفهومي و رياضي GMS6.5
113
شبيه سازي كمي‐كيفي و بهينه سازي بهره برداري از آبخان باهدف تعديل تراكم آلاينده مطالعه موردي: آبخان دشتتهران‐شهريار
114
شبيه سازي كمي‐كيفيو بهينه سازي بهره برداري از آبخان باهدف تعديل تراكم آلاينده
115
شبيه سازي كنتر ل مستقيم گشتاور موتور القايي اعمالي به مبدل ماتريسي غير مستقيم
116
شبيه سازي كنترل برداري موتور القايي سه فاز با نرم افزار متلب ﴿Matlab﴾
117
شبيه سازي كنترل برداري موتور سنكرون آهنرباي دائم با استفاده از تئوري ويونت
118
شبيه سازي كنترل برداري موتور القايي با استفاده از مبدل ماتريسي غير مستقيم
119
شبيه سازي كنترل ژنراتور القايي دو تغذيه جهت سنكرون سازي و اتصال به شبكه
120
شبيه سازي كنترل سرعت موتور DC تحريك جداگانه با استفاده از انواع مبدل هاي AC به DC تكفاز و مقايسه مشخصه هاي ديناميكي آنها
121
شبيه سازي كنترل سرعت موتور سنكرون خطي آهنربا دائم﴿pmlsm) به روش v/f ثابت
122
شبيه سازي كنترل فعال ارتعاشات موتور خودرو
123
شبيه سازي كنترل فعال ارتعاشات ورق با بكارگيري تكنيك المان محدود
124
شبيه سازي كنترل فعال صداي داخلي خودرو با بكارگيري روش المان محدود
125
شبيه سازي كنترل كننده غير خطي جبران ساز استاتيكي براي كاهش فليكر
126
شبيه سازي كنترل كننده موتور سنكرون مغناطيس دائم با تخمين پارامترهاي آن
127
شبيه سازي كنترل كننده مود لغزشي منيپيوليشن نانوذره توسط كنتيلور V-شكل و خنجري شكل ميكروسكوپ نيروي اتمي در مود تماسي
128
شبيه سازي كنترل گشتاور و دور موتور سنكرون مغناطيس دائم سه فاز بدون استفاده از سنسور سرعت
129
شبيه سازي كنترل مدار اينورتر DC [دي. سي] به AC [اي. سي] با منطق فازي در Matlab [مطلب]
130
شبيه سازي كنترل مستقيم گشتاور موتور القائي با استفاده از يك مبدل ولتاژ چند سطحي و روش كليد زني مودولاسيون بردار فضايي
131
شبيه سازي كنترل موتور القائي سه فاز به طريقه Sensorless
132
شبيه سازي كوانتمي پوشش هاي مغناطيسي بر پايه كبالت روي نيمه رساناي دو بعدي دي سولفيد تنگستن
133
شبيه سازي كوانتومي در بلور KCI
134
شبيه سازي كوپل شكلدهي الكتريكي - مغناطيسي لوله به طرف داخل
135
شبيه سازي كوره پخت سيمان
136
شبيه سازي كوليماتور مولد نوترون سرد (باشار s/cm2/10n) با كد CNP M و كاربرد آن در راديوگرافي نوتروني اجسام بزرگ صنعتي
137
شبيه سازي كيفي منابع آب در هيدروسيستم هاي پيچيده، مطالعه موردي : آبخوان كوهپايه - سگزي اصفهان
138
شبيه سازي گاردريل فلزي و كامپوزيتي به روش اجزاء محدود
139
شبيه سازي گاز سازي سوخت هاي سنگين نفتي در راكتور جريان حامل
140
شبيه سازي گذارها آبشاري و محاسبه بهره پرتوهاي X در اتم هاي K4He
141
شبيه سازي گرافيكي برنامه هاي عددي فرزكاري يك قطعه به كمك كامپيوتر
142
شبيه سازي گرافيكي حركات يك ربات در محيط FMS
143
شبيه سازي گرافيكي دريل 24 محوره توسط كامپيوتر
144
شبيه سازي گسترش شهر تهران براساس تصاوير ماهواره اي
145
شبيه سازي گوشي تلفن همراه از ميكروفن تا آنتن در سيستم GSM با كمك نرم افزار MTLB
146
شبيه سازي گيرنده در لينك فراسوي مخابرات نسل چهارم
147
شبيه سازي گيره استخوان از جنس نايتينول در بدن انسان
148
شبيه سازي لاگرانژي مسائل سطح آزاد با استفاده از روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته مختلط
149
شبيه سازي لايه DLC از استاندارد DECT, و ايجاد بستر مناسب
150
شبيه سازي لايه سوم دروازه شبكه هاي IP/TCP و 25.X در محيط UNIX SCO
151
شبيه سازي لايه شكافي با اسيد براي لايه سروك يكي از ميادين ايران با انجام آناليز حساسيت بر روي پارامترهاي موثر
152
شبيه سازي لايه فيزيكي بلوتوث كم انرژي به عنوان يك لينك در وسايل مانيتورينگ پزشكي
153
شبيه سازي لايه هاي نازك نانومتري با ضخامت هاي متغير و بهينه سازي آن ها به روش محاسباتي مونت كارلو
154
شبيه سازي لايه ي فراسوي LTE
155
شبيه سازي لوله گردابي (ورتكس تيوب) توسط نرم افزار Gatia [گاتيا]
156
شبيه سازي ليزر الكترون آزاد با ويگلر هم محور
157
شبيه سازي ليزر كاواك عمودي انتشار سطحي Vcsel Simulation
158
شبيه سازي ليزرهاي خال كوانتومي Quantum Dot Lasers :
159
شبيه سازي ليزرهاي خال كوانتومي مد قفل شده غير فعال
160
شبيه سازي ليزرهاي نيمه هادي دوقسمتي PASSIVE Q-SWITCHING
161
شبيه سازي لينك مخابراتي HVDC, jو تعيين كدينگ و پروتكل بهينه روي خط HVDC
162
شبيه سازي ماژول PV با استفاده از MATLAB
163
شبيه سازي ماسفت دوگيته با استفاده از هوش محاسباتي كاربرد در شبيه سازي مدارات مقياس نانو
164
شبيه سازي ماشين چرخه هواي هواپيماي مسافربري
165
شبيه سازي ماشين حساب علمي
166
شبيه سازي ماشين هاي DC بدون جاروبك
167
شبيه سازي مانيتور مجازي با استفاده از تشعشع اطلاعات تصوير رايانه
168
شبيه سازي مبدل DC/DC رزونانسي توان پايين جهت اخذ مشخصه راندمان - توان خروجي
169
شبيه سازي مبدل H سري در سيمولاتور بلادرنگ
170
شبيه سازي مبدل تك فاز به سه فاز پسيو
171
شبيه سازي مبدل حرارتي پوسته و لوله توسط نرم افزار كامسول
172
شبيه سازي مبدل هاي PWM DC-DC و طراحي و ساخت مبدل بهينه براي منبع تغذيه سوئيچينگ
173
شبيه سازي مبدل هاي الكترونيك قدرت واسط بين ژنراتور سنكرون PM و شبكه در نيروگاه بادي
174
شبيه سازي مبدل هاي باك براي بدست آوردن نمودارهاي بازدهي بر حسب توان خروجي
175
شبيه سازي مبدل و محاسبه و طراحي فيلترهاي شبكه هاي HVDC
176
شبيه سازي مبدلهاي پل DC - DC [دي. سي.- دي. سي.]
177
شبيه سازي مبدلهاي كاتاليستي موتورهاي بنزيني در حالت گذرا
178
شبيه سازي متغير با زمان ميكسر اختلاط آب با نرم افزار Ansys Fluent
179
شبيه سازي متغير هاي تصادفي پواسون وابسته با استفاده از تابع مفصل
180
شبيه سازي محاسبه فازوري سيگنال ولتاژ و جريان
181
شبيه سازي محفظه احتراق موتور ديزل بااستفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
182
شبيه سازي محفظه احتراق موتورهاي هيدروري اكتيو
183
شبيه سازي محوشدگي چند مسيري در مكانهاي مختلف
184
شبيه سازي محوشدگي در حوزه زمان و فركانس
185
شبيه سازي مخابرات ليزري زير آب
186
شبيه سازي مخازن ذخيره جذبي گاز طبيعي در سيستم هاي حمل و نقل
187
شبيه سازي مخزن ميعانات گازي
188
شبيه سازي مدار راه انداز نرم ﴿soft starter﴾ [سافت استارتر] براي موتورهاي القايي سه فاز
189
شبيه سازي مدار طبقه بندي خشك در كارخانه فرآوري سنگ آهن گل گهر
190
شبيه سازي مدارات باند پايه مخابرات طيف گسترده
191
شبيه سازي مدارات كوانتومي بر روي FPGA
192
شبيه سازي مدارات ولتاژ ضربه
193
شبيه سازي مدارت الكترونيك صنعتي با استفاده از نرم افزار MATLAB
194
شبيه سازي مدارها و سيستم هاي ديجيتال و توليد الگوهاي آزمايش
195
شبيه سازي مدارهاي مغناطيسي خطي در محيط LABVIEW
196
شبيه سازي مدل آزمايشگاهي خاك شور هيدرومرف و ترموديناميك املاح تبخيري جهت بررسي خصوصيات فرسايش پذيري بادي واصلاح آن
197
شبيه سازي مدل تخلخل دوگانه در مخازن شكافدار و تاثير فشار مويينگي شكاف در توليد
198
شبيه سازي مدل حرارتي پوست
199
شبيه سازي مدل دو بعدي و بررسي ناپايداريها در پلاسما
200
شبيه سازي مدل ساده شده اي از هيدرو كوپلينگ با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي نرم افزار Ansys -Cfx
201
شبيه سازي مدل شرينگتون-كركپتريك شيشه هاي اسپيني با استفاده از نرم افزار NetLogo
202
شبيه سازي مدل مقدار ميانگين سيستم ماشين سنگرون متصل به كانورتر براي حالتهاي ماندگار و گذرا
203
ﺷﺒيه ﺳﺎزي ﻣﺪل ﻫﺎرﻣﻮﻧيكي ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎيي و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎثير وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬيه اﻋﻮﺟﺎﺟﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدآن
204
شبيه سازي مدهاي تشديددر ميكروحلقه با استفاده از روش عددي مرزي
205
شبيه سازي مدول هاي غشايي الياف توخالي براي جداسازي مخلوطهاي گازي
206
شبيه سازي مدولاتور و دمدولاتور PSK
207
شبيه سازي مدولاتورودمدولاتور فاز پيوسته
208
شبيه سازي مدولار تاسيسات ذخيره سازي آبگرم خورشيدي
209
شبيه سازي مدولاسيون MPSK
210
شبيه سازي مدولاسيون زاويه ودامنه با كامپيوتر
211
شبيه سازي مدولاسيون و كدينگ تطبيقي به منظور افزايش بهره وري طيفي در سيستم هاي مخابراتي نسل چهار
212
شبيه سازي مديريت انرژي در خودروي الكتريكي تركيبي با پيل سوختي
213
شبيه سازي مراحل ساخت، انتخاب و تعويض ابزار در ماشين هاي CNC
214
شبيه سازي مراحل طراحي مراكز تلفني و شبكه مخابراتي
215
شبيه سازي مرحله به مرحله اي جريان هاي ناپايدار در يك كمپرسور محوري هوايي
216
شبيه سازي مرحله به مرحله اي موتور توربوفن
217
شبيه سازي مرحله به مرحله اي موتور توربين گازي
218
شبيه سازي مرحله تشكيل فوم در فرايند توليد فومهاي فلزي سلول بسته
219
شبيه سازي مركز تلفن دو شماره اي
220
شبيه سازي مرولاتورهاي الكترواپيتكي
221
شبيه سازي مساله اعزام وحمل ونقل هوشمند اورژانس با پوشش دهي يكپارچه دركل منطقه
222
شبيه سازي مسير حركت باريكه يون كربن در بافت به روش مونت كارلو
223
شبيه سازي مشخصات عملكردي موتور AL31_F
224
شبيه سازي مشعلهاي LOW NOX
225
شبيه سازي مصرف انرژي الكتريكي متاثر از برخي پارامترهاي اجتماعي و اقتصادي در شبكه برق ايران
226
شبيه سازي مصرف سوخت اتوبوس هاي شهر تهران با استفاده از سيكل حركتي آنها
227
شبيه سازي معادله پواسون يك بعدي با استفاده از نرم افزار FEMLAB [فملب]
228
شبيه سازي مقاطع متقارن به هنگام آهنگري شعاعي فولاد AISI 414
229
شبيه سازي مقاومت غلتشي تاير خودرو سواري
230
شبيه سازي مكانيزم انتشار ترك در فرآيند شكست هيدروليكي در مخازن نفتي
231
شبيه سازي مكانيزم هاي مختلف خرابي در سازه هاي فولادي با استفاده از ارزيابي بر اساس قابليت اطمينان
232
شبيه سازي مكانيزم هاي نساجي توسط كامپيوتر و كاربرد آن در فيلم آموزشي
233
شبيه سازي مكانيسم شكست سنگ در زير ديسك هاي برش TBM
234
شبيه سازي مكانيكي و حرارتي كامپوزيت آلومينيوم گرافن جهت بهبود عملكرد سامانه هاي فضايي
235
شبيه سازي منابع تغذيه پالسي جهت مصارف خاص
236
شبيه سازي مناطق مستعدخندق زدايي درحوضه ي رودخانه هاي رازآورومرگ
237
شبيه سازي منبع توليد پراكنده مبتني بر اينورتر در حالت متصل به شبكه و بررسي رفتار آن در شرايط خطاي اتصال كوتاه و محدود سازي جريان خطا
238
شبيه سازي منحني تنش-كرنش ورق هاي مستطيل شكل ممتد واقع در معرض تركيب تنشهاي فشاري درون صفحه اي دومحوري و فشار جانبي
239
شبيه سازي منحني كشيدگي يك قفسه نورد گرم و بررسي پارامترهاي مربوطه
240
شبيه سازي منيپوليشن نانو ذرات استوانه اي در محيط گرافيكي حقيقت مجازي برنامه متلب
241
شبيه سازي موازي جريان سه بعدي تراكم پذير با استفاده از روش شبكه بولتزمن
242
شبيه سازي موازي ساز نوتروني براي راديوگرافي با استفاده از چشمه و توليد كننده ي نوتروني
243
شبيه سازي موتور PM تكفاز
244
شبيه سازي موتور آسنكرون تغذيه شده توسط اينورتور منبع جريان
245
شبيه سازي موتور احتراق جرقه اي و كنترل آلايندگي توسط كنترل PID
246
شبيه سازي موتور احتراق جرقه اي و كنترل آلايندگي حاصل ازاحتراق توسط پي آي كنترلر
247
شبيه سازي موتور القايي به روش مدارات تزويج چندگانه و تشخيص خطاي شكستگي ميله رتور به روش بردار پارك
248
شبيه سازي موتور القايي به روش مدارات تزويج چندگانه و تشخيص خطاي شكستگي ميله رتور به روش بردار پارك زززر
249
شبيه سازي موتور القايي و تخمين پارامترهاي ماشين آسنكرون
250
شبيه سازي موتور توربو پراپ
251
شبيه سازي موتور ديزل بر مبناي سيكل سوخت و هوا
252
شبيه سازي موتور ديزل درحالت تركيب سوخت گازوئيل با دي متيل اتر و بررسي عملكرد آن
253
شبيه سازي موتورخانه شوفاژ با استفاده از ميكروكنترلرهاي 51-Mcs (8051)
254
شبيه سازي موتورهاي توربوفن هواپيماهاي جنگنده از نسل هاي مختلف به منظور بررسي روند تغييرات پارامترهاي موتور
255
شبيه سازي موتورهاي توربوفن هواپيماهاي جنگنده از نسل هاي مختلف به منظور بررسي روند تغييرات پارامترهاي موتور
256
شبيه سازي موتورهاي ديزل به منظور كنترل و بهينه سازي
257
شبيه سازي موج در تانكر آب توسط نرم افزار Ansys Fluent
258
شبيه سازي موج در تانكر اب با استفاده از فلونت
259
شبيه سازي موجبر نوري با نرم افزار كامسول
260
شبيه سازي مودلاتور و دمودلاتور 16QAM مبتني بر FPGA
261
شبيه سازي مودم باند صوتي
262
شبيه سازي موشك هاي چند مرحله اي در خلاء و بررسي پايداري آنها در نقطه جدايش
263
شبيه سازي موشكهاي تاكتيكي
264
شبيه سازي مولتي روتور مسابقه اي هوشمند در شبيه ساز ROS-Gazebo
265
شبيه سازي مولد نوترون براساس واكنتش هاي فوتونوترون
266
شبيه سازي مولكولي بررسي پايداري نانوذرات كلوئيدي باردار
267
شبيه سازي مولكولي بمباران يون فسفر روي صفحه ي فسفرين و بررسي خواص كششي آن
268
شبيه سازي مولكولي تأثير نوع آمينواسيد در اتصال به گروه هاي انتهايي دندريمر پلي آميدوآمين
269
شبيه سازي مولكولي جذب دي اكسيد كربن موجود در گازهاي احتراق توسط غشاء نانو كامپوزيتي
270
شبيه سازي مولكولي جذب گاز هيدروژن در نانو لوله هاي SiCدر حضور ميدان الكتريكي
271
شبيه سازي مولكولي جذب مونوكسيد كربن بر روي نانو كلاستر نيتريد بوران
272
شبيه سازي مولكولي جذب و جداسازي آلاينده هاي هوا توسط جامدات متخلخل نانو حفره اي
273
شبيه سازي مولكولي خواص فيزيكي و شيميايي سيالات
274
شبيه سازي مولكولي خواص كاتاليستي گرافن اكسيد در پليمريزاسيون
275
شبيه سازي مولكولي در مقياس نانو با استفاده از روش ديناميك مولكولي در دارورساني
276
شبيه سازي مولكولي رفتارسطح بين فازي؛ بررسي تأثير ساختار مولكولي ماده سطح فعال
277
شبيه سازي مولكولي سيال درون نانو لوله هاي كربني
278
شبيه سازي مونت كارلو
279
شبيه سازي مونت كارلو براي سيستمهاي كوانتومي يك بعدي
280
شبيه سازي مونت كارلو برهم كنش فوتون با ماده به كمك نرم افزار متلب
281
شبيه سازي مونت كارلو در فرآيند تشكيل خوشه هاي آسفالتيني
282
شبيه سازي مونت كارلو سيستم پروتون تراپي با استفاده از گيت به منظور ارزيابي و بهينه سازي دز بيمار
283
شبيه سازي مونت كارلو كند سازي نوترون هاي 41MeV و بررسي صدمات ناشي از نوترونها در مواد اولين ديواره راكتورها و ماده هدف ژنراتورهاي نوترون گداختي , Monte carlo simulation of 41 MeV neutrons slowing down and study about neutron erosion in first wall of reactor materials and target of fusion neutron generator
284
شبيه سازي مونت كارلو: طراحي و ساخت سيستم چگالي سنجي استخوان در كاربردهاي پزشكي به روش رخنه و پراكندگي فوتوني
285
شبيه سازي مونت كارلوي طيف اشعه ايكس با استفاده از كد MCNP-4C
286
شبيه سازي مونت كارلوي هيدرات مخلوط گازي متان و دي اكسيدكربن
287
شبيه سازي مونت كارلوي هيدرات مخلوط گازي متان و دي اكسيدكربن
288
شبيه سازي ميدان جريان و تحليل تنش توربين توربوشارژر به منظور بررسي عوامل مكانيكي تغيير شكل و شكست پره
289
شبيه سازي ميدان جريان، دما و خشك شدن ذره در جت هاي روبروي هم نوساني
290
شبيه سازي ميدان فراصوتي ناشي از مبدلهاي آرايه اي دو بعدي با تحريك پالسي در محيط يكنواخت
291
شبيه سازي ميدان مغناطيسي ناشي از خوردگي(CRM) با مدل نمودن كشتي
292
شبيه سازي ميرايي مواد ويسكو الاستيك به منظور كنترل غير فعال
293
شبيه سازي ميزان جريان و حرارت مركز محاسبات در دانشكده مكانيك
294
شبيه سازي ميزان دز دريافتي كاركنان در راكتور تحقيقاتي ﴿5MW) با روش مونت كارلو و مقايسه آن با نتايج تجربي
295
شبيه سازي ميكروكنترلر 8051 در يك محيط ويژوال
296
شبيه سازي ميكروكنترولرهاي خانواده 49 درمدار
297
شبيه سازي ميكرومكانيكي نانوكامپوزيت زمينه آلومينيوم
298
شبيه سازي ناپايدار پرتو-پلاسما با استفاده از مدل ذره اي
299
شبيه سازي ناپايداري دو جرياني با استفاده از مدل ذره اي
300
شبيه سازي ناحيه ي پيش گرمكن كوره هاي پخت كاشي و سراميك
301
شبيه سازي نامرئي سازي صوتي به روش همگن سازي
302
شبيه سازي نانو سوسوزن اكسيد روي با استفاده از نرم افزارهاي comsol و mcnp
303
شبيه سازي نانو فروروندگي تيتانيوم به روش ديناميك مولكولي
304
شبيه سازي نانو فروروندگي و خراش سطحي در مواد نانو ساختار با استفاده از ديناميك مولكولي و مقايسه با نتايج تجربي
305
شبيه سازي نانوفروروندگي مس به روش ديناميك ملكولي
306
شبيه سازي نانولوله هاي مغناطيسي به روش مونت كارلو
307
شبيه سازي نحوه سنكرون سازي در گيرنده OFDM
308
شبيه سازي نحوه عملكرد MRI در MATLAB
309
شبيه سازي نرم افزار مركز 64/32 شماره اي
310
شبيه سازي نرم افزاري سيستم مخابراتي DRM
311
شبيه سازي نرم افزاري و طراحي سخت افزار دست سيبرنتيكي تهران
312
شبيه سازي نظري انتشار امواج باند UHF/ميكروويو در محيط هاي شهري
313
شبيه سازي نظري و تجربي اثر شرايط محيط برچرخه نيروگاه بخار مجهز به برج خنك كن خشك
314
شبيه سازي نظريه ي اختلال خوشه اي: مطالعه ي خواص الكتروني سيستم هاي همبسته ي قوي
315
شبيه سازي نفوذ ابزار برش فراصوتي و معمولي در استخوان كورتيكال
316
شبيه سازي نفوذپذيري جريان خون بين آرايه هاي مختلفي از الياف توخالي در اكسي‍‍ژناتور غشايي
317
شبيه سازي نقش تحقيق و توسعه در فرايند توسعه
318
شبيه سازي نقطه هاي كوانتومي و سلولهاي محاسباتي ساخته شده بوسيله آن (QCA)و تحقيق در مورد انرژي و استحكام مدارهاي (QCA)
319
شبيه سازي نمونه آزمايشگاهي توربين جزر ومدي هانتر
320
شبيه سازي نوتروني راكتور PBMR 400 مگاواتي با كدهاي محاسباتي MCNP و NJOY
321
شبيه سازي نورد سرد پره هاي كمپرسور
322
شبيه سازي نورد گرم
323
شبيه سازي نورد گرم مقاطع ناوداني
324
شبيه سازي نوسان ساز كنترل شده با سيگنال ديجيتالي
325
شبيه سازي نوسانات سطح آب زيرزميني دشت دهگلان با استفاده ازمدل رياضي
326
شبيه سازي نوسانات سطح آب زيرزيرزميني دشت دهگلان با استفاده از مدل رياضي
327
شبيه سازي نوع جديد از آشكارسازهاي سه بعدي سيليكوني نانو
328
شبيه سازي نيروگاه 12 مگاواتي در نرم افزار DIGSILENT
329
شبيه سازي نيروگاه بادي با نرم افزار متلب
330
شبيه سازي نيروگاه بخار با استفاده از شبكه هاي عصبي
331
شبيه سازي نيروگاه بخاري خورشيدي
332
شبيه سازي نيروگاه خورشيدي متصل به شبكه
333
شبيه سازي نيروگاه هاي بادي و خورشيدي با استفاده از نرم افزاز ‎MATLAB
334
شبيه سازي نيروي تماسي پانتوگراف-شبكه بالاسري، بهسازي براي سير در خطوط ريلي پر سرعت توسط كنترل فعال پانتوگراف و پياده سازي بر روي لكوموتيو ER24PC
335
شبيه سازي نيش پشه و كاربرد آن در رهايش دارو
336
شبيه سازي نيمه كلاسيك انتقال الكترون در نيمه هادي با استفاده از تكنيك مونت كارلو
337
شبيه سازي نيمه هادي MOSFET
338
شبيه سازي هارمونيكهاي موتورهاي DC تزريق به شبكه AC با نرم افزار MATLAB
339
شبيه سازي هبوب منطقه تهران: مقايسه نتايج مدل WRF با داده هاي مشاهداتي
340
شبيه سازي هزينه پروژه با آناليز مونت كارلو
341
شبيه سازي همبستگي اسپيني بين لايه اي در (Bi3Mn4O12(NO3 به دو روش مونت كارلوي ساده و مبادله ي پيكربندي ها
342
شبيه سازي همزمان سيستمهاي تعليق و نيرو محركه خودروي هيبريدي الكتريكي با استفاده از روش شبيه سازي مجازي
343
شبيه سازي همزمان مصرف سوخت و راحتي سفر در خودروهاي هيبريد
344
شبيه سازي همزمان هيدروديناميك و انتقال جرم در بسترهاي پرشده با ذرات كروي
345
شبيه سازي همزن دوغاب كارخانه هماتيت مجتمع گل گهر با هدف تعيين نيروهاي سيال برآن به كمك نرم افزار فلوئنت
346
شبيه سازي همسان ساز وقفي به منظور كاهش ... ناشي از انتشار چند مسيره
347
شبيه سازي همگرايي صوت، ديتا و ويديو در شبكه هاي IP و NGN
348
شبيه سازي هموديناميك و گردابه هاي جريان خون در بطن راست
349
شبيه سازي هوشمند جريان عبوري از سرريزهاي كليدپيانويي
350
شبيه سازي هوشمند ساختار ورتكس در لوله¬هاي آبگير
351
شبيه سازي هيدروديناميك جريان سيال دو فازي حاوي كلر - آلكالي در سل هاي غشائي
352
شبيه سازي هيدروديناميك و پراكنش در مصب رودخانه ها
353
شبيه سازي هيدروديناميكي برخورد قطره در مقياس مزو با سطح جامد به روش DPD
354
شبيه سازي هيدروديناميكي جريان هوا و رديابي ذرات در حبابچه هاي ريه انسان
355
شبيه سازي هيدروديناميكي فرازآوري مصنوعي نفت سنگين با گاز
356
شبيه سازي هيدروديناميكي و ترموديناميكي ذخيره سازي و برداشت گاز طبيعي در مغارهاي نمكي ، با هندسه مشخص
357
شبيه سازي هيدروديناميكي يك بستر سيالي مايع– جامد با استفاده از روش شبكه بولتزمن و نمايه هموار
358
شبيه سازي هيدروديناميكي يك بستر سيالي مايع –جامد با سيال غير نيوتني با استفاده از روش شبكه بولتزمن و نمايه هموار
359
شبيه سازي هيدروسيكلون به منظورجداسازي ميكروارگانيسم با كمكCFD
360
شبيه سازي هيدرولوژيكي با استفاده از تركيب معادلات بيلان آب و بيلان انرژي
361
شبيه سازي هيدروليك جريان اطراف تك پايه حفاظت شده با طوق با استفاده از نرم افزار FLOW3D
362
شبيه سازي هيدروليكي سيني غربالي همراه آكنه با تكنيك SFD
363
شبيه سازي و آناليز ارتعاشي شاسي خودرو
364
شبيه سازي و آناليز انرژي فرآيند گندله سازي در كوره زنجير متحرك
365
شبيه سازي و آناليز پيامد حوادث در صنايع نفت
366
شبيه سازي و آناليز سيستم تهويه محلي و بهبود آن بر اساس تكنولوژي متمركز در ايستگاه هاي مترو
367
شبيه سازي و آناليز عوامل ايجاد افت ولتاژ كوتاه مدت
368
شبيه سازي و آناليز فرايند تزريق پلاستيك آناليز طراحي تجربي و شبيه سازي قالب تزريق پلاستيك
369
شبيه سازي و آناليز هارمونيكي شبكه تغذيه راه آهن برقي AC
370
شبيه سازي و ارائه روش جديد زمانبندي چراغ هاي هوشمند ترافيكي با استفاده از سيستم هاي چندعاملي از طريق اتوماتاي يادگير
371
شبيه سازي و ارائه طرح پيكربندي مناسب ربات در فرآيند ماشينكاري
372
شبيه سازي و ارزيابي اثرات خشكسالي بر روي كيفيت منابع آب سطحي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي، مطالعه موردي: رودخانه زاينده رود
373
شبيه سازي و ارزيابي استاندارد IEEE 802.11و ارائه يك طرح جديد براي بهبود عملكرد لايه MAC
374
شبيه سازي و ارزيابي الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي موردي سيار تحمل پذير تاخير در محيط نرم افزار one
375
شبيه سازي و ارزيابي پايداري گذرا و ديناميك نيروگاه تازه تاسيس 320*2 مگاوات بيستون
376
شبيه سازي و ارزيابي پروتكل هاي يكپارچه سازي حافظه نهان براي يك سيستم چندپردازنده كم دستور
377
شبيه سازي و ارزيابي تاكتيك هاي جمينگ مؤثر بر يك سيستم رادار فرضي
378
شبيه سازي و ارزيابي ذخيره توده مركزي كانسار آهن آنومالي شمالي بافق
379
شبيه سازي و ارزيابي رله جهتي در اتصال منبع توليد پراكنده بادي به شبكه توزيع
380
شبيه سازي و ارزيابي رله جهتي در اتصال منبع توليد پراكنده بادي به شبكه توزيعژژ
381
شبيه سازي و ارزيابي شبكه محلي دانشكده برق اميركبير
382
شبيه سازي و ارزيابي كارآيي شبكه هاي VPN
383
شبيه سازي و ارزيابي كارآيي يك شبكه انتقال اطلاعات مبتني از IP به منظور ارائه VoIP
384
شبيه سازي و ارزيابي كارايي الگوريتم هاي مسيريابي مبتني بر اجتماع در شبكه هاي فرصت طلب در محيط نرم افزار ONE
385
شبيه سازي و ارزيابي كارايي شيكه سلولار با قابليت سويئچينگ WiFi
386
شبيه سازي و استخراج دقيق تئوري هاي تماسي نانو ذرات استوانه اي دي ان اي
387
شبيه سازي و استنباط مدل هاي تلاطم تصادفي به دست آمده از فرآيند هاي لوي
388
شبيه سازي و اصلاح ارتعاشي پلتفورم كمباين برداشت غلات با استفاده از آناليز مودال عملياتي ﴿OMA﴾
389
شبيه سازي و اصلاح عملكرد موتور القائي تكفاز با نرم افزار MATLAB
390
شبيه سازي و اصول رادارهاي پالس داپلر
391
شبيه سازي و اطمينان سازي سيگنال برگشتي ليدار
392
شبيه سازي و امكان بررسي امكان بهينه سازي سيستم جداسازي واحد استايرن پتروشيمي تبريز
393
شبيه سازي و اندازه گيري فوتونوترون هاي توكامك دماوند
394
شبيه سازي و برپايي حسگرهاي آكوستيكي تار نوري و بررسي روش هاي افزايش حساسيت زيرسطحي
395
شبيه سازي و بررسي آشكار ساز نوري ساخته شده از مواد آلي
396
شبيه سازي و بررسي اثر تركيب فنرهاي نو و كاركرده در سيستم تعليق بوژي ها
397
شبيه سازي و بررسي اثر تزريق آب در نيروگاههاي گازي
398
شبيه سازي و بررسي اقتصادي فرآيند تبديل ضايعات كشاورزي به بايوچار
399
شبيه سازي و بررسي اقتصادي فرآيند تبديل ضايعات كشاورزي به بايوچار
400
شبيه سازي و بررسي اقتصادي فرآيند تبديل ضايعات كشاورزي به بايوچار
401
شبيه سازي و بررسي اقتصادي واحد توليد آنيدريد استيك با استفاده از نرم افزار هايسيس
402
شبيه سازي و بررسي اقتصادي واحد توليد استون از ايزوپروپيل الكل با استفاده از نرم افزار Aspen Hysys
403
شبيه سازي و بررسي اقتصادي واحد توليد استيك انيدريد با استفاده از نرم افزار هايسيس
404
شبيه سازي و بررسي انتقال حرارت پيستون
405
شبيه سازي و بررسي پارامترهاي تاثير گذار بر كارايي فيلتر CFDگاز ورودي پالايشگاه گاز پارسيان
406
شبيه سازي و بررسي پارامترهاي موثر در ايجاد تنش پسماند در سنگ زني خزشي
407
شبيه سازي و بررسي پارامترهاي موثر در تابع پاسخ آشكارساز سوسوزن
408
شبيه سازي و بررسي پارامترهاي موثر درتابع پاسخ سوسوزن BC501A به نوترون هاي سريع با استفاده از كد GEANT4
409
شبيه سازي و بررسي پديده برگشت فنري در فرايندشكل دهي خزشي ورقهاي تيتانيوم
410
شبيه سازي و بررسي پديده فرسايش در زانويي 09 درجه با مقاطع بيضوي
411
شبيه سازي و بررسي تأثير پارامترهاي عملياتي در فرآيند Metathesis [متاتيس]
412
شبيه سازي و بررسي تاثير اندازه حفرات و تخلخل غشا در ميزان جذب دي اكسيد كربن در تماس دهنده هاي غشايي
413
شبيه سازي و بررسي تاثير پي تي اف اي و چسب بر روي انتقال قطره آب از لايه نفوذ گازي پيل سوختي پليمري
414
شبيه سازي و بررسي تجربي فرآيند اكستروژن رشته پليمري ABS در فرآيند ساخت افزودني FDM
415
شبيه سازي و بررسي تغييرات دما و فشار در كاهنده هاي جريان براي جريان دوفازي نفت و گاز و پيش بيني دبي خروجي براي جريان بحراني
416
شبيه سازي و بررسي خصوصيات مكانيكي و سطحي مري مصنوعي ساخته شده از منسوج حلقوي با پوشش نانو الياف
417
شبيه سازي و بررسي دقت سيستم ناوبري اينرسي تلفيقي زير دريا
418
شبيه سازي و بررسي رفتار آكوستيكي پنلهاي ساندويچي ويسكوالاستيك با استفاده از روش المان محدود
419
شبيه سازي و بررسي رفتار راكتور پليمريزاسيون توليد پلي اتيلن سبك خطي در مجتمع پتروشيمي اراك
420
شبيه سازي و بررسي سه بعدي اثر زبري سطح روي پديده هاي سرج و استال بر روي يك مرحله كمپرسور محوري
421
شبيه سازي و بررسي عملكرد انواع محدودساز جريان خطا و مقايسه آن ها
422
شبيه سازي و بررسي عملكرد و امكان سنجي اجراي پمپ حرارتي زمين گرمايي كمك خورشيدي با استفاده از نرم افزار trnsys
423
شبيه سازي و بررسي عملي اتصال مستقيم فلز به پليمر و توليد قطعات هيبريدي باربر
424
شبيه سازي و بررسي فرآيند تزريق آب در يك مخزن نفتي با استفاده از شبكه هاي مصنوعي عصبي
425
شبيه سازي و بهبود اثر Caching و Pre-Fetching در كارآيي لينك ماهواره
426
شبيه سازي و بهبود الگوريتم‌هاي رديابي هدف با استفاده از شبكه سنسور بي‌سيم
427
شبيه سازي و بهبود پارامتر هاي يك ترانزيستور HBT بمنظور طراحي يك ميكسر اپتوالكترونيك مجتمع با هدف افزايش پهناي باند
428
شبيه سازي و بهبود پارامترهاي فيزيكي يك ترانزيستور HBT بمنظور طراحي يك ميكسر اپتوالكتريك مجتمع با هدف بهبود ضريب تقويت
429
شبيه سازي و بهبود روش محلي جهت تشخيص جزيره اي شدن ريز شبكه
430
شبيه سازي و بهبود عملكرد رادار در برابر تكنيك ربايش پنجره
431
شبيه سازي و بهبود عملكرد فرايند توليد دي آمونيم فسفات
432
شبيه سازي و بهبود گين آنتن اسلات نواري
433
شبيه سازي و بهبود مشخصات اپتوالكترونيك ترانزيستور ليزري با چاه كوانتومي در طول موجهاي فرابنفش (UV)
434
شبيه سازي و بهبود يك سيستم اندازه گيري عناصر سنگين در بدن به روش XRF با كمك كد MCNP
435
شبيه سازي ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎﻳﻠﻮﺭﻭﻧﻴﮏ ﺍﺳﻴﺪ توسط باكتري Streptococcus zooepidemicus
436
شبيه سازي و بهينه سازي آنتن پلاسماي مارپيچ
437
شبيه سازي و بهينه سازي استراتژي كنترل مستقيم بار با استفاده از الگوريتم ژنتيك
438
شبيه سازي و بهينه سازي استفاده از فناوري غشا در شيرين سازي گاز طبيعي، برآورد اقتصادي و مقايسه آن با روش هاي جذب آميني
439
شبيه سازي و بهينه سازي انتقال حرارت در قلب راكتور PBMR
440
شبيه سازي و بهينه سازي اورژانس يك بيمارستان با استفاده از شبيه سازي گسسته پيشامد با نرم افزار آرنا
441
شبيه سازي و بهينه سازي برج BID واحدEBTM
442
شبيه سازي و بهينه سازي برنامه زمان بندي اتاق عمل
443
شبيه سازي و بهينه سازي بهره برداري از سد هرسين تحت RCP سناريوهاي اقليمي
444
شبيه سازي و بهينه سازي تخصيص آب از سد قشلاق در حالت قطعي و مقايسه آن با رويكرد برنامه ريزي خطي با قيود احتمالاتي
445
شبيه سازي و بهينه سازي ترانزيستورهاي اثر ميداني فلز اكسيد نيمه - - هادي ( MOSFETs ) و تونليِ ( TFETs ) نانولولهكربني با ماهيت انتقال كوآنتومي
446
شبيه سازي و بهينه سازي توزيع هوا و انتقال حرارت در سرورهاي مستقر در قفسه يك مركز داده
447
شبيه سازي و بهينه سازي چشمه هاي فوتونوتروني D2O+24Na , Be+124Sb و سيستم اندازه گيري با استفاده از كد MCNP
448
شبيه سازي و بهينه سازي چگالنده پوسته ـ لوله اي
449
شبيه سازي و بهينه سازي دسته سيم اتوبوس (G457)
450
شبيه سازي و بهينه سازي راكتور هيدروژن ناسيون استيلن درواحدVCM
451
شبيه سازي و بهينه سازي روش هاي هوادهي پمپاژ-تصفيه در احياء محلي آبهاي زيرزميني
452
شبيه سازي و بهينه سازي سلول خورشيدي دو پيوندي با پوشش ضد‌انعكاسي InGaP/GaAs با يك لايه ذاتي بين پيوند pn سلول پاييني به كمك نرم افزار سيلواكو/اطلس
453
شبيه سازي و بهينه سازي سيستم تبريد اجكتوري جهت استفاده در خودرو
454
شبيه سازي و بهينه سازي سيستم مديريت حرارتي يكپارچه يك خودروي برقي
455
شبيه سازي و بهينه سازي سيكل تركيبي نيروگاه " كاربرد مفهوم انرژي "
456
شبيه سازي و بهينه سازي سيكل جداسازي هوا
457
شبيه سازي و بهينه سازي فرآيند تزريق رزين جهت ساخت پروانه كامپوزيتي به روش VARTM
458
شبيه سازي و بهينه سازي فرآيند جداسازي غشايي آب-روغن با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي/ الگوريتم ژنتيك و الگوريتم توسعه استعماري
459
شبيه سازي و بهينه سازي فرآيند شكل دهي ورق با استفاده از كامپيوتر و ارائه نتايج در مثال درب گلوئي باك پژو
460
شبيه سازي و بهينه سازي فرايند ريزش ثقلي به كمك بخار با يك چاه افقي
461
شبيه سازي و بهينه سازي فرايند مته كاري توسط نرم افزار DEFORM
462
شبيه سازي و بهينه سازي كيفي آب رودخانه با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك
463
شبيه سازي و بهينه سازي لايه هاي نازك فلزي نانومتري با ضخامت هاي متغير و كاربرد آنها در سلول خورشيدي توسط روش مونت كارلو
464
شبيه سازي و بهينه سازي ماتريس رله در سيستم هاي رله تقويت و ارسال "MIMO-OFDM"
465
شبيه سازي و بهينه سازي مدار آسياهاي گلوله اي كارخانه فرآوري سنگ آهن گل گهر
466
شبيه سازي و بهينه سازي موتور سوئيچ رلوكتانسي با هسته E شكل براي كاربرد در خودرو الكتريكي و دو رگه(هيبريد)
467
شبيه سازي و بهينه سازي ميزان جذب CO2 با حلال هاي آمين توسط HYSYS و RSM
468
شبيه سازي و بهينه سازي ميكرواينورتر فلاي‌بك متصل به شبكه براي سيستم‌هاي فتوولتاييك
469
شبيه سازي و بهينه سازي و ساخت آنتن ياگي - يودا مسطح با روش TWO
470
شبيه سازي و بهينه سازي واحد تركيبي توربين گاز با استفاده از تزريق بخار
471
شبيه سازي و بهينه سازي واحد توليد MTBE با نرم افزار HYSYS
472
شبيه سازي و پياده سازي اتوماسيون خط توليد كارخانه مواد پليمري توسط station work / PLC
473
شبيه سازي و پياده سازي الگوريتم رمز نگاري در شبكه هاي مخابراتي Wimax
474
شبيه سازي و پياده سازي الگوريتم هاي خطايابي مورد استفاده در قطارهاي پرسرعت در FPGA
475
شبيه سازي و پياده سازي تجربي كنترل فعال نويز فازي-شبكه عصبي در يك محفظه بسته سه بعدي با يك صفحه انعطا فپذير
476
شبيه سازي و پياده سازي جوشكاري الكترود دستي بوسيله واقيعت مجازي
477
شبيه سازي و پياده سازي روش پيش بين كنترل گشتاور براي موتور القايي و بدون استفاده از حسگر سرعت
478
شبيه سازي و پياده سازي سامانه هاي هوشمند منازل بر مبناي فمتوسل توسط مودم موبايل هاي نسل جديد
479
شبيه سازي و پياده سازي سرويس چند بخشي IP در شبكه دانشگاه صنعتي اصفهان و بهبود امنيت ساختار كنترل دسترسي چند بخشي IGMP-AC
480
شبيه سازي و پياده سازي سيستم حذف فعال نويز آكوستيكي
481
شبيه سازي و پياده سازي سيستم هپتيكي در تعامل با جسم مدلسازي شده با ابر نقاط
482
شبيه سازي و پياده سازي سيكلو كانورتر با استفاده از مبدل هاي AC/DC
483
شبيه سازي و پياده سازي فرستنده راديويي LTE با بكارگيري راديونرم افزار
484
شبيه سازي و پياده سازي كدينگ و ديكدينگ Reed-Solomon بر مبناي FPGA
485
شبيه سازي و پياده سازي كنترل بهينه موتور سنكرون مغناطيس دائم سه و چندفازه با رويكرد حداقل سازي تلفات
486
شبيه سازي و پياده سازي كنترل مدل پيش بين راكتو پليمريزاسيون و كنترل آزمايشگاهي راكتور پليمريزاسيون متيل متاكريلات
487
شبيه سازي و پياده سازي مدولاسيون PAM چهار سطحي بر روي بر FPGA
488
شبيه سازي و پياده سازي ولت متر AutoRange [اتورنج] ديجيتال با قابليت نمايش ساعت و دما
489
شبيه سازي و پياده سازي يك لينك مخابراتي براساس استاندارد DVB-S2 با استفاده از راديونرم افزار
490
شبيه سازي و تاثير اتصال سيستم هاي توليد پراكنده بر هماهنگي سيستم هاي حفاظتي شبكه هاي توزيع
491
شبيه سازي و تجزيه تحليل ولتاژهاي بازگشتي گذرا (TRV) در خطاهاي محدود به ترانسفورماتور (TLF)
492
شبيه سازي و تجزيه و تحليل آثار غير خطي در مبدل هاي طول موج تمام نوري
493
شبيه سازي و تحليل
494
شبيه سازي و تحليل آنتن با لنز متامتريال جهت بهبود سمت گرايي
495
شبيه سازي و تحليل اجزاء محدود لايه نشاني و بارگذاري حرارتي پوشش هاي سدّ حرارتي با ترك عمودي
496
شبيه سازي و تحليل استاتيكي صندلي آموزشي با استفاده از نرم افزار
497
شبيه سازي و تحليل اكستروژن شمس هاي آلومينيوم به كمك نرم افزار ABAQUS
498
شبيه سازي و تحليل الكترومغناطيسي سه بعدي تفنگ ريلي
499
شبيه سازي و تحليل الكترومغناطيسي و آماري سولنوييد شيرهاي كنترل جهت تناسبي
500
شبيه سازي و تحليل انتقال حرارت جابجايي مختلط نانو سيال غير نيوتوني در محفظه مربعي نيمه متخلخل با استوانه دوار
501
شبيه سازي و تحليل انرژي و اگزرژي توربين انبساطي جهت كاهش مصرف انرژي ايستگاه هاي كاهش فشار گاز نيروگاه ها
502
شبيه سازي و تحليل پارامترهاي كيفيت توان در ريزشبكه ها با بكارگيري سيستم هاي ذخيره ساز انرژي
503
شبيه سازي و تحليل پديده آمبولي شريان مغزي بيمار
504
شبيه سازي و تحليل جابجايي طبيعي نانو سيال غير نيوتني در محفظه دايروي متخلخل با استفاده از مدل دو فازي مخلوط
505
شبيه سازي و تحليل جريان هواي ورودي به يك اتاق با وجود مانع با استفاده از نرم افزار ANSYS
506
شبيه سازي و تحليل جوشكاري اتصالات از جنس آلومينيوم
507
شبيه سازي و تحليل حالت گذراي محدودكننده هسته اشباع شده و تأثير آن بر فرونشاني پديده فرورزونانس
508
شبيه سازي و تحليل حملات و پروتكلهاي امن مسيريابي در شبكه هاي حسگر در محيط شبيه سازي توسيم
509
شبيه سازي و تحليل حمله آزادسازي منابع به ماشين‌هاي مجازي
510
شبيه سازي و تحليل دزيمتري تابش هاي پلاسماي كانوني اميركبير با استفاده ازFLUKA
511
شبيه سازي و تحليل ديناميكي ربات سه درجه آزادي با مفاصل الاستيك
512
شبيه سازي و تحليل ديناميكي سيستم لجستيك
513
شبيه سازي و تحليل رخداد همزمان پديده هاي پراكندگي القائي بريلوئن و پراكندگي القائي رامان با استفاده از معادلات ماكسول - ولاسوف
514
شبيه سازي و تحليل رفتاري پنوماتيكي موتور خودرو
515
شبيه سازي و تحليل رفتاري نگهدارنده پنوماتيكي موتور خودرو
516
شبيه سازي و تحليل روشي جديد براي افزايش گذردهي در شبكه بي¬سيم رله مبتني بر همسونهي تداخل
517
شبيه سازي و تحليل سيستم Dual Head SPECT ﴿در حالت همزماني﴾ به منظور تصوير برداري PET، با استفاده از روش مونت كارلو
518
شبيه سازي و تحليل سينماتيكي و ديناميكي ربات موازي 6 محور
519
شبيه سازي و تحليل ضربه سرعت پايين در كامپوزيت هاي تقويت شده با نانولوله كربني
520
شبيه سازي و تحليل عملكرد توربوجت J85
521
شبيه سازي و تحليل عملكرد مدارشكن هاي HVDC تركيبي در شبكه هاي چندپايانه HVDC مبتني بر VSC
522
شبيه سازي و تحليل عملكرد موتور EF7مجهز شده به يك سيستم تزريق مستقيم
523
شبيه سازي و تحليل عملكرد موتور M13GS و بهينه سازي پارامترهاي عملكردي آن با استفاده از روش تعيين پارامتر
524
شبيه سازي و تحليل عملكرد واحدهاي ذخيره انرژي با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده (PCM) با ذرات مقياس نانو و فوم فلزي متخلخل
525
شبيه سازي و تحليل عملكرد يك سيستم PV + باتري جهت تغذيه يك بار محلي در نرم افزار MATLAB/SIMULINK
526
شبيه سازي و تحليل غيرخطي پديده گالوپينگ روي خطوط انتقال انرژي الكتريكي
527
شبيه سازي و تحليل فشرده سازي پالس در سيگنال رادار LPI
528
شبيه سازي و تحليل كنترل كننده جريان اينور تر منبع ولتاژ، جهت به كارگيري در دستگاه ريز پردازنده اي تزريق جريان 25KA به روش فازي و عصبي
529
شبيه سازي و تحليل محدود كننده‌ي القايي هسته شيلد شده به كمك روش المان محدود و ارزيابي عملكرد آن در شبكه قدرت
530
شبيه سازي و تحليل مسائل توربين گاز و موتور جت با استفاده از نرم افزار EES
531
شبيه سازي و تحليل منابع تغذيه فركانس بالا
532
شبيه سازي و تحليل نحوة افراز متعادل ساز كانال بين فرستنده و گيرنده
533
شبيه سازي و تخمين كانال مبتني بر مدل بسط پايه اي
534
شبيه سازي و تخمين كانال محوشونده توسط الگوريتم LMS
535
شبيه سازي و تدوين سيستم اطلاعات مديريت كيفي رودخانه
536
شبيه سازي و تست پديده هاي كيفيت توان با استفاده از نرم افزار PSCAD
537
شبيه سازي و تسوير بخشي سيكل نيروگاه بخار
538
شبيه سازي و تشخيص تخليه جزئي در سيم‌پيچ ترانس به كمك شبكه‌هاي عصبي
539
شبيه سازي و تعيين پارامترهاي موثر بر عملكرد جاذب گازي روغني در ارابه فرود هواپيما
540
شبيه سازي و تعيين ضريب بازيافت نهايي يكي از مخازن درياي شمال با استفاده از فرآيند ازدياد برداشت تزريق متناوب غير امتزاجي آب و گاز
541
شبيه سازي و تقليد هوشمندان از حركات سر با استفاده از تله ربوتيك
542
شبيه سازي و تنظيم رله هاي وصل مجدد در نرم افزار پاشا
543
شبيه سازي و تهيه نرم افزار مربوطه براي راكتورهاي سه فازي جهت انجام واكنشهاي تصفيه هيدروژني
544
شبيه سازي و توسعه روشهاي پردازش ديجيتال پالس در طيف نگاري هسته اي براي بهبود قدرت تفكيك و كاهش زمان مرده
545
شبيه سازي و توليد سيگنال ماهواره هاي تعيين موقعيت گلوناس و مقايسه آن با جي پي اس
546
شبيه سازي و جبران برگشت فنري به روش تنظيم جابجايي در فرآيند شكل دهي - ماشينكاري تركيبي در حالت خمش
547
شبيه سازي و حفاظت سيستم توليد انرژي الكتريكي توسط ژنراتورهاي سنكرون مغناطيس دائم در مزارع بادي و انتقال آن به شبكه¬ي جريان متناوب
548
شبيه سازي و حل عددي رفتارهاي پايدار و گذرا در ليزرهاي چهار لايه اي نئوديميم ياگ
549
شبيه سازي و خطايابي بويلر نيروگاه بخاري با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
550
شبيه سازي و رديابي نقطه ماكزيمم توان در سيستم هاي فتوولتائيك با استفاده از شبكه عصبي و مقايسه آن با نتايج تجربي
551
شبيه سازي و رمز نگاري تصاوير ويدئويي
552
شبيه سازي و ساخت آشكارساز ميكرواستريپ گازي
553
شبيه سازي و ساخت اينورتر پنچ و هفت سطحي متوالي
554
شبيه سازي و ساخت ترانسفورماتور الكترونيك قدرت جهت كاربرد در صنعت تراكشن
555
شبيه سازي و ساخت حفاظ چشم در الكترون تراپي پلك
556
شبيه سازي و ساخت دسته موتور هيدروليكي با دو فركانس فاق
557
شبيه سازي و ساخت ربات خودبالانس دوچرخ
558
شبيه سازي و ساخت ‍ژنراتور 191Os/191mIr
559
شبيه سازي و ساخت سلول هاي خورشيدي پليمري ناهمگون حجمي با ساختار متوالي
560
شبيه سازي و ساخت قطب نماي ديجيتال
561
شبيه سازي و ساخت مدل آزمايشگاهي كنترل برداري موتور القايي با استفاده از شبكه هاي عصبي و كنترل فازي جهت خودروهاي هيبريد
562
شبيه سازي و ساخت مقاومت هاي دقيق لايه اي با استفاده از روش اصلاح ليزري
563
شبيه سازي و ساخت نانو سيم هاي فلزي مبدل ايكس به الكترون، براي كاربردهاي تصوير برداري پرتو X
564
شبيه سازي و ساخت نمونه ربات مار شكل زير آبي
565
شبيه سازي و ساخت يك فوتوكاتد نانو UV و ايكس براي كاربردهاي تصويربرداري
566
شبيه سازي و شمايل نگاري از نظر اسلام
567
شبيه سازي و شناسايي مسير حركت ربات دستيار جراح
568
شبيه سازي و صحه گذاري افشانه تزريق مستقيم سوخت موتور ديزل با استفاده از آزمون قطعه اي افشانه
569
شبيه سازي و طراحي اقتصادي فرآيند توليد بايو ديزل
570
شبيه سازي و طراحي ترانسفورماتور پالس جهت راه اندازي مگنترون 2MW
571
شبيه سازي و طراحي خودروهيبريد سري
572
شبيه سازي و طراحي درب موتور كامپوزيتي خودرو جهت برآورده شدن استاندارد
573
شبيه سازي و طراحي درب موتور كامپوزيتي خودرو جهت برآورده شدن استاندارد برخورد با عابر پياده
574
شبيه سازي و طراحي رايانه اي خشك كنهاي پاششي
575
شبيه سازي و طراحي شبكه عصبي بر پايه ممريستور
576
شبيه سازي و طراحي كنترلر سرعت موتورهاي DC-BRUSHLESS
577
شبيه سازي و طراحي ليزر Nd:YAG براساس كاواك مشدد و شكل پرتو
578
شبيه سازي و طراحي ليزر تنظيم پذير TEA-CO2
579
شبيه سازي و طراحي منابع پالسي خازني
580
شبيه سازي و طراحي مولدهاي القابي خازن تحريكي تكفازه و سه فازه
581
شبيه سازي و طراحي و ساخت سنتز كننده فركانس به روش مستقيم ديجيتال در باند UHFبا گامهاي كوچك
582
شبيه سازي و طراحي واحد نيمه صنعتي توليد آب اكسيژنه
583
شبيه سازي و طراحي يك جداساز مغناطيسي سلول سرطاني از نمونه ي بيولوژيكي با استفاده از نانو ذرات آهن
584
شبيه سازي و طراحي يك سيستم كنترل منطبق با منطق شئي گرايي و نرم افزار مادليكا
585
شبيه سازي و طراحي يك سيستم ميكرو سيال براي انتخاب و پالايش اسپرم پويا
586
شبيه سازي و عيب يابي نيروگاه گازي با استفاده از شبكه هاي عصبي
587
شبيه سازي و كنترل اينورتر چهار ساق به منظور بهبود كيفيت توان
588
شبيه سازي و كنترل پره راهنماي ورودي در توربين گاز تك محوره
589
شبيه سازي و كنترل دور موتور آسنكرون
590
شبيه سازي و كنترل دور موتور القايي بروش برگشت قدرت
591
شبيه سازي و كنترل دور موتور القايي سه فاز
592
شبيه سازي و كنترل ديناميكي تقويت كننده نوري نيمه هادي
593
شبيه سازي و كنترل راكتورهاي ﴿كو﴾ پليمريزاسيون امولسيوني
594
شبيه سازي و كنترل ربات دو بازويي به روش كنترل گشتاور محاسباتي
595
شبيه سازي و كنترل سامانه ترمز ضد قفل ترن تندرو به وسيله روش كنترلي مدلغزشي - فازي - تطبيقي
596
شبيه سازي و كنترل سامانه ي ركاب زني FES با استفاده از آشكارسازي خستگي به كمك سيگنال الكترومايوگرام
597
شبيه سازي و كنترل سرعت ميكروتوربين گازي با استفاده از منطق فازي
598
شبيه سازي و كنترل سيستم تعليق خودرو با نرم افزار MATLAB & Simulink [مطلب اند سيمولينگ]
599
شبيه سازي و كنترل كيفي ژنراتور 191Os/191mIr و بررسي امكان پذيري نشاندارسازي 191mIr جهت تشخيص غدد سرطاني
600
شبيه سازي و كنترل مبدل ‍DC-DC سوئيچ نرم تمام پل ورودي سري خروجي موازي
601
شبيه سازي و كنترل مدل ‍DC-DCسوئيچ نرم تمام پل ورودي موازي خروجي سري
602
شبيه سازي و كنترل يك سيستم تعليق با هندسه متغير
603
شبيه سازي و كنترل يك سيستم فرمان هدايت از طريق سيگنال الكتريكي با قابليت كنترل مستقل زاويه فرمان چرخهاي جلو
604
شبيه سازي و كنترل يك سيستم فرمان هدايت ازطريق سيگنال الكتريكي با قابليت كنترل مستقل زاويه فرمان چرخهاي جلو
605
شبيه سازي و كنترل يك فرآيند شيميايي با استفاده از نرم افزار HYSYS
606
شبيه سازي و محاسبه ضرايب انتقال جرم و حرارت در فوم هاي كاتاليستي مونوليتيك با استفاده از CFD
607
شبيه سازي و محاسبه ي منحني پهن شدگي و تابش هاي ثانويه در فرآيند پروتون تراپي سرطان پستان با استفاده از خط باريكه ي CATANA ايتاليا
608
شبيه سازي و مدل سازي پرداش هاي غشايي مغز با حجم بالا
609
شبيه سازي و مدل سازي توليد اكسيزن از هوا در فرآيند جذب با تناوب فشار بدون شير
610
شبيه سازي و مدل سازي رسوب آسفالتن در مخازن سطح الارضي يكي از ميادين نفتي ايران
611
شبيه سازي و مدل سازي سيستم معكوس‌كننده تراست موتور توربوفن
612
شبيه سازي و مدل سازي مبدل رزونانسي با كنترل كننده عصبي جهت تغذيه ترانسد يوسر التراسونيك از جنس پيزوالكتريك
613
شبيه سازي و مدل سازي واحدهاي رطوبت زدايي در مجتمع پارس جنوبي
614
شبيه سازي و مدل سازي يك واحد LNG و بهينه سازي آن
615
شبيه سازي و مدلسازي رادارهاي تجسس و رهگير
616
شبيه سازي و مدلسازي يك سيستم سوئيچينگ داخلي در مغز براي حركات ساكاديك و تعقيبي
617
شبيه سازي و مديريت آبخوان دشت خانميرزا با استفاده از مدل مادلفو
618
شبيه سازي و مشخصه يابي آنتن پلاسمايي
619
شبيه سازي و مطالعه رفتار نيرو جابجايي تيرهاي بتن آرمه تحت خوردگي
620
شبيه سازي و مطالعه رفتاري شبكه هاي HVDC به كمك نرم افزار EMTP
621
شبيه سازي و مقايسه الگوريتم هاي مديريت HANDOFF SOFT براساس پارامترهاي ترافيكي شبكه در استاندارد VMTS
622
شبيه سازي و مقايسه اي انواع شكل دهي فورج ، نورد ، كشش عميق ، خم وي شكل آلياژهاي آلومينيومي 6061 و 7075 به كمك نرم افزار آباكوس
623
شبيه سازي و مقايسه چند روش بهسازي گفتار
624
شبيه سازي و مقايسه ساختارهاي مختلف موتور هيسترزيس با تابع هدف چگالي گشتاور
625
شبيه سازي و مقايسه عملكرد هيدروكراكينگ راكتورهاي دوغابي و بستر آكنده
626
شبيه سازي و مقايسه فرآيند تزريق پلاستيك چند ماده اي با فرآيند تزريق پلاستيك معمولي قطعه مسواك
627
شبيه سازي و مقايسه كارآيي الگوريتم هاي كنترل پذيرش مكالمات در شبكه CDMA
628
شبيه سازي و مقايسه مدل ساختار مدارات پالس قدرت در كاربردهاي ريست محيطي
629
شبيه سازي و مقايسه مدل ساختار مدارات پالس قدرت در كاربردهاي زيست محيطي
630
شبيه سازي و مقايسه مدلهاي الكتريكي برق گير اكسيد روي جهت انتخاب مدل برتر
631
شبيه سازي و مقايسه ميكروتوربين هاي با و بدون بازياب حرارتي با استفاده از نرم افزار ASPEN - HYSYS
632
شبيه سازي و مقايسه ي دو سيستم با پردازنده ي تك هسته اي و چهار هسته اي مبتني بر معماري arm بر بستر اندرويد توسط شبيه ساز gem5
633
شبيه سازي و مقايسه ي روش هاي كنترل انعطاف پذير هارمونيك و حلقه بسته ي توان در منابع توليد پراكنده به منظور بهبود كيفيت توان
634
شبيه سازي و نحوه ذخيره سازي حالات كوانتمي در محيط حالت جامد
635
شبيه سازي واانگيختگي اتم هاي ميوني در مخلوط D-T به روش مونت كارلو
636
شبيه سازي واحد C9/C10 splitter section پتروشيمي بوعلي سينا با نرم افزار HYSYS
637
شبيه سازي واحد آروماتيك پتروشيمي بندر امام با نرم افزار Aspen plus [اسپن پلاس]
638
شبيه سازي واحد الفين پتروشيمي اراك ﴿AOPS )
639
شبيه سازي واحد انبارداري شركت پگاه تهران
640
شبيه سازي واحد بازيافت گازهاي فلر شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد
641
شبيه سازي واحد تبديل كاتاليستي پالايشگاه كرمانشاه
642
شبيه سازي واحد تفكيك مايعات گازي مجتمع پتروشيمي بندر امام
643
شبيه سازي واحد تقطير متانول خارگ و جهت بررسي راههاي كاهش ناخالصي در محصول خروجي
644
شبيه سازي واحد توليد LPG با استفاده از نرم افزار هايسيس
645
شبيه سازي واحد توليد آمونياك قسمت دي اكسيد كربن
646
شبيه سازي واحد توليد اكريليك اسيد و ارزيابي اقتصادي يك واحد نمونه
647
شبيه سازي واحد توليد دي متيل اتر از متانول با استفاده از نرم افزار sulp nepsA
648
شبيه سازي واحد توليد گاز سنتز در نرم افزار هايسيس
649
شبيه سازي واحد جداسازي MCV از خروجي راكتور CVP توسط غشا
650
شبيه سازي واحد جداسازي آروماتيك ها و بهبود عملكرد بازيابي اورتوزايلن و پارازايلن
651
شبيه سازي واحد ريفرمينگ كاتاليستي پالايشگاه تبريز با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
652
شبيه سازي واحد شيرين سازي گاز ترش فاز 4 و 5 عسلويه با نرم افزار HYSYS [هايسيس]
653
شبيه سازي واحد شيرين سازي گاز طبيعي به كمك نرم افزار Aspen Hysys [اسپن هايسيس]
654
شبيه سازي واحد فرآيند شيرين سازي گاز با استفاده از نرم افزار Aspen Hysys
655
شبيه سازي واحد كاتاليستي پالايشگاه كرمانشاه در حالت Cyclic Regeneration وبرآورد اقتصادي آن
656
شبيه سازي واحد نم زدايي از گاز طبيعي ﴿ چاه رگ سفيد در منطقه آغاجاري﴾
657
شبيه سازي واحد نم زدايي و شيرين سازي با استفاده از نرم افزار Aspen Plus
658
شبيه سازي واحد هيدروژن زدايي ايزو بوتان
659
شبيه سازي واحدريفرمينگ كاتاليزوري نفتا توسط نرم افزار Hysys-Refinery
660
شبيه سازي واقعيت مجازي تعامل ابزار با بافت جهت مطالعهي روند يادگيري اعمال نيروي دلخواه
661
شبيه سازي واكنش كوپليمريزاسيون امولسيوني استايرن / بوتاداي ان واحد RSDB مجتمع پتروشيمي بندر امام توسط sulP nepsA
662
شبيه سازي واكنش هاي نفوذ - كنترل آنزيم ليگاند با اتوماسيون سلولي
663
شبيه سازي وب سايت هتل
664
شبيه سازي وبرآوردپارامترهاي مدلهاي ديناميك خطي به كمك روشهاي مونت كارلوي زنجير ماركفي
665
شبيه سازي وبهينه سازي عملكرد روان كاري رينگ پيستون با سطح فرم دهي شده براي كاهش تلفات اصطكاك در موتور احتراق داخلي
666
شبيه سازي وتحليل حس گرهاي فشاري پيزومقاومتي بر مبناي ساختارهاي ميكروالكترومكانيك
667
شبيه سازي وتحليل عددي علل ترك خوردگي و تنش هاي وارد بر بدنه شير سريع بند توربين نيروگاهي
668
شبيه سازي ورق در صنايع بسته بندي شيلاني
669
شبيه سازي وي‍‍ژگي هاي نانو سيم ها به وسيله شبكه عصبي
670
شبيه سازي يخچال هاي الكترو كالريك و بررسي اثر سطح مقطع بر روي كارايي آن ها
671
شبيه‏ سازي يك آنتن پلاسماي ديپل (فركانس 400 مگاهرتز)
672
شبيه سازي يك آنتن گوشي تلفن همراه
673
شبيه سازي يك اسكنر PET حيواني كوچك با قابليت تعيين عمق برهمكنش با استفاده از كد GATE
674
شبيه سازي يك باتري با قابليت دريافت حداكثر توان از آرايه ي خورشيدي
675
شبيه سازي يك برد آموزشي بر مبناي خانواده ي ميكرو كنترولرهاي AVR
676
شبيه سازي يك بعدي بالستيك داخلي راكت موتور سوخت جامد
677
شبيه سازي يك بعدي تخليه با مانع دي الكتريك در گاز آرگون
678
شبيه سازي يك جبران كننده توان راكتيو با ساختار FC/TCR براي بهبود كيفيت توان كوره هاي قوس الكتريكي
679
شبيه سازي يك حادثه خاص در شبكه برق ايران و ارائه راهكار براي خروج از نوسان
680
شبيه سازي يك دمدولاتور تمام ديجيتالي
681
شبيه سازي يك رادار GPR داراي Waveform Diversity
682
شبيه سازي يك روبات شش پاي شبيه سوسك به همراه تحليل پارامترهاي موثر بر حركت
683
شبيه سازي يك سرد ساز ضرباني و بررسي پارامترهاي موثر برعملكرد آن
684
شبيه سازي يك سيستم تاييد امضاي برخط براي تشخيص اتوماتيك امضاي جعلي
685
شبيه سازي يك سيستم ذخيره سازي و بازيابي اتوماتيك (As/Rs)
686
شبيه سازي يك سيستم ساده ميكروكانال با استفاده از روش المان محدود
687
شبيه سازي يك سيستم مديريت حرارتي هيبريد شامل سيستم هواخنك و سيستم مبتني بر ماده تغيير فاز دهنده براي مجموعه باتري يك خودروي الكتريكي
688
شبيه سازي يك فرايند صنعتي و كنترل آن با PLC
689
شبيه سازي يك مركز تلفن با 16 مشترك و چهارخط
690
شبيه سازي يك ميكرو سيستم نمونه جهت تحريك عصبي با استفاده از FPGA(Neural Stimulation Microsystem
691
شبيه سازي يك ميكروسيستم نمونه جهت تحريك عصبي با استفاده از FPGA (Neural Stimulation Microsystem
692
شبيه سازي، آناليز و توليد سيگنال هاي مولدها رمونيك در شبكه قدرت
693
شبيه سازي، بهينه سازي برج تقطير متانول در واحد توليد اورانيوم اكسيد با گريد سراميكي
694
شبيه سازي، بهينه سازي و ساخت آنتن آرايه اي موجبر شكافي با ديواره هاي غير يكنواخت براي كاهش گلبرگ كناري در باند X
695
شبيه سازي، تحليل و بررسي اضافه ولتاژهاي موقت ناشي از وقوع خطا و قطع بار در شبكه هاي قدرت
696
شبيه سازي، تحليل و بهينه سازي فرايند پرداخت نانو متري سطوح لنزهاي اپتيكي
697
شبيه سازي، تحليل و ساخت آنتن PATCH مستطيلي باند L با ساختار هادي توري در المان تشعشعي و صفحه زمين و زير لايه شيشه
698
شبيه سازي، تحليل و ساخت پنچه ربات كارتزين
699
شبيه سازي، ساخت و ارزيابي يك آبپاش نرخ متغير
700
شبيه سازي، ساخت و بهينه سازي نانو مبدل هاي ايكس سخت به الكترون براي بهبود بازده آشكارسازهاي هسته اي
701
شبيه سازي، ساخت و تست يك نمونه دسته موتور سيالاتي
702
شبيه سازي، ساخت و كنترل سيستم خودكار Pick&Place-Painting در فرآيند پوشش دهي مبتني بر طراحي مكاترونيكي با حداقل اتلاف انرژي سيال
703
شبيه سازي، طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد اكسيد پروپيلن
704
شبيه سازي، طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد پروپيلن اكسيد
705
شبيه سازي، طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد پروپيلن اكسيد
706
شبيه سازي، طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد پروپيلن اكسيد
707
شبيه سازي، طراحي و بهبود تصميم گيري و اجراي تعويض كانال در مخابرات سيار سلولي
708
شبيه سازي، طراحي و پياده سازي سيستم هاي الكتريكي خودرو برقي پيكان و بررسي عملكرد آن در شرايط مختلف حركتي
709
شبيه سازي، طراحي و ترتيب مدار دستگاه هاي فرآوري در سيستم كانه آرائي
710
شبيه سازي، طراحي و ساخت استخراج كننده هاي بهينه دستگاه هليكون اميركبير
711
شبيه سازي، طراحي و ساخت ردياب ويديوئي بي درنگ بر اساس پردازنده TMS320C30
712
شبيه سازي، طراحي و ساخت يك پردازشگر مركب نوري براي پردازش تصاوير
713
شبيه سازي، طراحي و كنترل قواي محركه خودروي هيبريد هيدروليكي
714
شبيه سازي، طراحي، آناليز فني و اقتصادي و انتگراسيون حرارتي فرآيند توليد استون، بوتانول و اتانول از سوبستراي گياه سورگوم شيرين با روش بيولوژيكي
715
شبيه سازي، محاسبات، روش هاي تجربي خشك كن و تحليل خشك كن بستر شناور
716
شبيه سازي، مطالعه نظري و امكان سنجي ساخت كليد(سوييچ) تمام نوري بر پايه نانوصفحات گرافن
717
شبيه سازي،اندازه گيري و محاسبات ناشي از برهم كنش نوترونهاي چشمه 255Cf يا 241Am-Be با آشكارساز CR-39
718
شبيه سازي،طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد اكريليك اسيد
719
شبيه سازي،طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد اكسيد پروپيلن
720
شبيه سازيCFD پخش مواد بوزا در شبكه توزيع گاز و راهكارهاي عملياتي جهت نگهداشت مقدار مواد در حد قابل قبول
721
شبيه سازيCFDجداكننده هاي سيكلوني كم حجم سه فازي نفت، آب، گاز
722
شبيه ساي خطاهاي ترانسفورماتور قدرت به وسيله المان محدود و تحليل آن به وسيله هوش مصنوعي
723
شبيه‌ سازي جريان سيال درون نانو كانال ها با استفاده از روش ديناميك مولكولي
724
شبيه‌ سازي دستگاه سينترينگ پلاسماي جرقه اي : تأثير كوپل پتانسيل الكتريكي، دما و تنش
725
شبيه‌ سازي سيستم آشكارساز بينا با استفاده از MCNP
726
شبيه‌ سازي عددي حوضچه هاي رسوب‌ گذاز در حضور بافل به روش گردابه هاي بزرگ و VOF
727
شبيه‌ سازي عملكرد جدا كننده سه محصولي واسطه سنگين به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
728
شبيه‌ سازي عملكرد موتور وانكل
729
شبيه‌ سازي لوله گردابه‌اي رانك-هيلش به كمك نرم ‌افزار اُپن‌ فوم
730
شبيه‌ سازي مولكولي پديده تشكيل و تجزيه هيدرات ‌هاي گازي
731
شبيه‌ سازي مونت‌ كارلو براى بررسى اثرات غيرخطى در پاسخ آشكارساز سوسوزن معدنى يدورسديم
732
ش‍ب‍ي‍ه‌ س‍ازي‌ اث‍ر ان‍دازه‌ ب‍ر روي‌ ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍داي‍ت‌ ح‍رارت‍ي‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ زي‍گ‍زاگ‍ي‌ ن‍ان‍و روب‍ان‌ گ‍راف‍ن‌ ب‍وس‍ي‍ل‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍اي‌ ل‍م‍پ‍س‌ و گ‍وس‌ وي‍و
733
شبيه‌‌سازي اثر ليزر كردن رگ‌هاي نامطلوب ايجادشده در شبكيه
734
شبيه‌‌سازي سخت‌افزار و طراحي مدار واسط در حلقه سيستم‌ قدرت
735
شبيه‌سازي ،طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد اكريليك اسيد
736
شبيه‌سازي CFD انتقال حرارت جريان دوفازي واكنش دار راكتور بستر قطره اي (TBR) سولفورزدايي
737
شبيه‌سازي CFD جريان آب-نفت-گاز در ونتوري‌متر
738
شبيه‌سازي CFD جريان چندفازي در دبي‌سنج توربيني
739
شبيه‌سازي CFD حمل‌كنده‌هاي حفاري در چاه‌هاي شيبدار و افقي
740
شبيه‌سازي CFD راكتور بوزدايي تركيبات مركاپتاني به روش اكسيداسيون با ازن
741
شبيه‌سازي CFD راكتور حبابي دوغابي همزن دار اكسيداسيون توليد ترفتاليك اسيد
742
شبيه‌سازي CFD راكتور دوّار پيروليز تاير فرسوده
743
شبيه‌سازي CFD سيني‌هاي كلاهكي
744
شبيه‌سازي CFD فرآيند الكتروريسي نانوالياف
745
شبيه‌سازي CFD فرايند استخراج مايع - مايع در تماس‌دهنده غشايي
746
شبيه‌سازي CFD ماژول غشايي اسمز مستقيم
747
شبيه‌سازي CFD و مطالعه آزمايشگاهي الگويجريان در يك ستون حبابيبا استفاده از توموگرافي فراصوت
748
شبيه‌سازي CFD-DEM سيال مگنتورئولوژيكال به منظور پيش‌بيني خواص رئولوژيكي آن
749
شبيه‌سازي آزمايشگاهي پراكندگي قائم نفت تحت اثر موج
750
شبيه‌سازي آزمايشگاهي و نرم‌افزاري حمل خرده‌هاي حفاري براي جريان‌هاي سه‌فازي در حفاري جهت‌دار
751
شبيه‌سازي اثر پرتوهاي الكترون و پروتون و بررسي شكست‌هاي كروموزومي
752
شبيه‌سازي اثر حوزه تنشي مختلف بر يك استوانه مشبك توخالي
753
شبيه‌سازي اثر متقابل سيال و جامد بر روي تيغه پروانه ترك‌دار
754
شبيه‌سازي اثرات الگو سازي، مونتاژ و دوخت عايق‌هاي حرارتي چند لايه فضايي
755
شبيه‌سازي اثرات حرارتي-هيدرومكانيكي تزريق گاز بر يكپارچگي پوش‌سنگ مخازن هيدروكربوري كربناته
756
شبيه‌سازي اثرات گرمايي نوترون‌هاي تابشي بر روي سيم‌پيچ‌هاي ابر‌رساناي جريان در توكامك ايتر با استفاده از كد GEANT4
757
شبيه‌سازي اجزاء محدود اندركنش دندان و همترازساز شفاف به‌منظور به دست آوردن محدوديت‌هاي نيرو و تنش در ساخت همترازساز
758
شبيه‌سازي احتراق در محفظه‌ي احتراق ميكرو با تيغه و مانع
759
شبيه‌سازي المان محدود برخورد آب به سازه‌هاي كامپوزيتي با در نظر گرفتن برهم‌كنش سازه و سيال
760
شبيه‌سازي المان محدودي فرايند جوشكاري مقاومتي نقطه‌اي با استفاده از نرم‌افزار آباكوس
761
شبيه‌سازي امواج فراصوت توليد شده توسط ليزر براي تعيين مشخصات ساختارهاي پليمري
762
شبيه‌سازي انتقال حرارت جابجايي مختلط نانو سيال داخل كانال قائم مستطيلي تحت شرايط مرزي گرمايي نامتقارن
763
شبيه‌سازي انتقال حرارت و سيلان ماده در اتصال غيرمشابه كامپوزيت Al-Mg2Si و آلياژ آلومينيم 6061AA به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
764
شبيه‌سازي انتقال حرارت، ذوب و انجماد در جوشكاري ليزري
765
شبيه‌سازي ايجاد يك بينائي مصنوعي با استفاده از تحريك قشر بينائي مغز توسط ايمپلنت‌هاي درون قشري
766
شبيه‌سازي برج تقطير پالايشگاه شازند با استفاده از نرم‌افزار Hysys
767
شبيه‌سازي برخورد دو قطره امتزاج‌ناپذير به كمك روش شبكه بولتزمن سه‌مولفه‌اي
768
شبيه‌سازي به روش ديناميك مولكولي پديده‌‌ي رسوب سختي در آلياژ Ag-Cu
769
شبيه‌سازي پاسخ آشكارساز سوسوزن آلي در ميدان آميخته نوترون-گاما
770
شبيه‌سازي پاسخ فركانسي و ارتعاشي سلول كندروسايت با روش المان محدود
771
شبيه‌سازي پخش آلودگي در اطراف ساختمان‌ها با استفاده از نرم افزار فلوئنت
772
شبيه‌سازي پخش آلودگي هوا در تهران با توجه به كوهساري منطقه
773
شبيه‌سازي پخش جوي آلاينده‌هاي هسته‌اي نيروگاه بوشهر در يك حادثۀ فرضي
774
شبيه‌سازي پراكندگي تامسون براي اندازه‌گيري دما و چگالي پلاسما در توكامك‌ها
775
شبيه‌سازي تأثير بيوچار بر پياز رطوبتي تحت آبياري قطره‌اي سطحي با استفاده از مدل HYDRUS-3D
776
شبيه‌سازي تاثير عمق آج تاير و بافت سطح جاده بر ضريب اصطكاك
777
شبيه‌سازي تاثير عمق آج تاير و بافت سطح جاده بر ضريب اصطكاك
778
شبيه‌سازي تاثير موجي‌موجي شدن ريل‌ها برروي صداي غلتشي چرخ‌هاي قطار مترو با استفاده از تئوري رمينگتون
779
شبيه‌سازي تبادل گاز در موتور تزريق مستقيم پرخوران سه استوانه با تغيير شرايط مرزي و استفاده از سوخت با عدد اكتان ضعيف
780
شبيه‌سازي تجميع الكتريكي قطرات آب در نفت
781
شبيه‌سازي ترمز جريان‌گردابي (فوكو) به روش اجزاء محدود در نرم‌افزار Ansys Maxwell
782
شبيه‌سازي تغيير مسير رشد تورق در تير يك سر گيردار دولبه كامپوزيتي
783
شبيه‌سازي تغييرات غلظت كلر باقيمانده در بخشي از خط انتقال آب اصفهان
784
شبيه‌سازي توليد و برخورد قطره تو خالي به سطح در فرايند اسپري حرارتي با روش كسرحجمي سيال تراكم‌پذير
785
شبيه‌سازي جابجايي سيالات غير نيوتني به‌وسيله ي سيالات نيوتني با استفاده از مدل چند جزئي شبكه ي بولتزمن (هي - چن)
786
شبيه‌سازي جبران‌ساز كيفيت توان تركيبي بهبود‌يافته در سيستم تغذيه كششي هم‌فاز
787
شبيه‌سازي جريان ‌ در محيط متخلخل درشت‌دانه با استفاده از مدل لوله‌ي معادل
788
شبيه‌سازي جريان آب زيرزميني با استفاده از الگوريتم اتوماتاي سلولي
789
شبيه‌سازي جريان در داخل تانديش ريخته‌گري پيوسته به منظور تحليل اثر موانع داخل بر الگوي جريان
790
شبيه‌سازي جريان سيال غير‌ نيوتني‌‌ با ويسكوزيته تابع دما در داخل كانال با مانع دايروي به روش شبكه بولتزمن
791
شبيه‌سازي جريان سيال و انجماد و پيش‌بيني حفره انقباضي در ريخته‌گري تكبار شمش‌هاي توپر و توخالي فولاد كم آلياژ
792
شبيه‌سازي جريان گاز در اتمايزر نازل محصور
793
شبيه‌سازي جريان هوا در شكاف هوايي ميان روتور و استاتور موتورهاي القايي TEFC و بررسي تاثيرات آن بر خنك كاري اين موتورها
794
شبيه‌سازي جريان واكنشي در يك محفظه احتراق الگو در توربين گاز هوايي
795
شبيه‌سازي جريان‌هاي روبروي هم نوساني به روش LES و استخراج ساختارهاي منسجم آن به كمك تكنيك SVD
796
شبيه‌سازي جريان‌هاي ميكرو و نانو به كمك روش‌هاي تلفيقي DSMCو CFD
797
شبيه‌سازي چرخش فارادي به عنوان يك ابزار تشخيصي براي اندازه‌گيري ميدان مغناطيسي در پلاسماي توكامك‌هاي بزرگ
798
شبيه‌سازي چند مقياسي انتقال حرارت تابشي در محيط متخلخل فيبري به‌منظور استخراج ضرايب مؤثر حاكم
799
شبيه‌سازي حركات نامتوازن سرندهاي ارتعاشي مورد استفاده در صنايع فرآوري شن و ماسه
800
شبيه‌سازي حركت گذراي ذرات آخال در جريان آشفته مذاب طي فرآيند ريخته‌گري مداوم تختال فولاد
801
شبيه‌سازي خالص‌سازي هيدروژن توسط جذب سطحي با نوسان فشار براي كاربردهاي پيل سوختي با نرم‌افزار Aspen Adsim
802
شبيه‌سازي دستگاه واكافت درجا از روي نقاله براي سيمان و بهبود عملكرد دستگاه با تعويض چشمه كاليفورنيوم با امرسيوم- بريليوم
803
شبيه‌سازي دوبعدي تقطير يك حباب در يك كانال عمودي به روش رديابي جبهه
804
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي براي ذخيره‌سازي گاز H2 بر روي لايه‌هاي گرافيني (گرافترين)
805
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي بمباران كردن يوني صفحه ي فسفرين
806
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي پوشش‌دهي پليمري نانوذرات و بررسي تاثير آن بر ضريب هدايت حرارتي و پايداري نانوسيال
807
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي خواص ديناميكي، ساختاري و سطحي مايعات يوني سه‌كاتيوني خطي و مطالعه‌ي اثر افزايش طول زنجيره‌ي هيدروكربني و دما بر اين خواص
808
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي فرآيند رهايش دارو در مقياس نانو
809
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي هدايت پروتون در شبكه PCMOF2-β
810
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي، سنتز و مشخصه يابي پليمرهاي قطعه‌اي پلي‌يورتان
811
شبيه‌سازي ديناميكي دانه‌درشت (Coarse-grained) رفتار جدايي فازي آميخته PVDF و PMMA
812
شبيه‌سازي ديناميكي واگن با بوژي‌هاي مختلف در گذر از محل سوزن ريل
813
شبيه‌سازي ديناميكي يك جرثقيل متحرك حمل شناور با در نظر گرفتن تغييرشكل‌هاي سازه
814
شبيه‌سازي راكتور بستر ثابت فيشر - تروپش با كاتاليست غيريكنواخت با در نظر گرفتن غيرفعال شدن كاتاليست
815
شبيه‌سازي راكتور تبديل كاتاليستي نفتا (سي سي آر) و بهينه‌سازي عملكرد آن
816
شبيه‌سازي راكتور سنتز متانول
817
شبيه‌سازي راكتور غشايي ريفرمينگ كاتاليستي نفتا
818
شبيه‌سازي رسوب مواد زيستي در ديواره شريان تحث اثر جريان پالسي در حضور كلسترول اضافي
819
شبيه‌سازي رشد ترك خزشي به كمك المان‌هاي چسبنده و مقايسه آن با نتايج تجربي
820
شبيه‌سازي رفتار عامل‌هاي موثر بر مديريت منابع آب زيرزميني تحت اجراي سياست‌هاي طرح احيا و تعادل بخشي با استفاده از مدل‌سازي عامل بنيان، مطالعه موردي :محدوده لنجانات
821
شبيه‌سازي روش‌هاي ازدياد برداشت تزريق آب و تزريق پليمر در يك مخزن نفتي جهت افزايش راندمان جابه‌جايي
822
شبيه‌سازي ريزناپاياري مد الكترون به‌دام‌اُفتاده با استفاده از كد جنبشي-چرخشي GENE
823
شبيه‌سازي زمان‌واقعي شبكه‌هاي قدرت بزرگ‌مقياس با استفاده از قابليت آناليز جامع (GNS)
824
شبيه‌سازي سامانه تصفيه آب مبتني بر صفحات چندلايه گرافني با استفاده از روش ديناميك مولكولي
825
شبيه‌سازي سه‌بعدي جريان سيال درون لوله‌هاي مشبك شده
826
شبيه‌سازي سوئيچينگ تمام نوري و امكان‌سنجي برپايي آزمايشگاهي آن
827
شبيه‌سازي سيستم تشخيص مواد منفجره به روش نوتروني توسط كد MCNP
828
شبيه‌سازي سيگنال و گيرنده‌ي سيستم موقعيت ياب eLoran
829
شبيه‌سازي سيگنال و گيرنده‌ي سيستم موقعيت ياب eLoran و ارائه‌ي سيگنالي به منظور بهبود عملكرد سيستم به لحاظ توان مصرفي
830
شبيه‌سازي شبه پايا يخچال فريزر خانگي با در نظر گرفتن تغييرات گذراي مؤثر بر عملكرد يخچال فريزر و صحت سنجي مدل با داده هاي آزمايشگاهي
831
شبيه‌سازي شكاف متغيرهاي كلان اقتصادي ايران در يك الگوي رشد درون‌زاي تصادفي – رويكرد پويايي سيستم
832
شبيه‌سازي عددي اثر افزودن هيدروژن بر عملكرد و آلايندگي موتور ديزل سنگين در اختراق اشتعال تراكمي و كنترل واكنش‌پذيري
833
شبيه‌سازي عددي اختلاط جامد-مايع در مخزن استوانه اي همزن دار به كمك نرم افزار فلوئنت
834
شبيه‌سازي عددي اختلاط جامد-مايع در مخزن استوانه‌اي‌ هم‌زن‌دار مجهز به بافل به كمك نرم‌افزار Fluent
835
شبيه‌سازي عددي انتقال حرارت در ساختار متخلخل شبهپَر
836
شبيه‌سازي عددي انتقال حرارت و تنش پسماند در جوشكاري پرتو الكتروني(EBW) اينكونل 718 به فولاد زنگ‌نزن 316
837
شبيه‌سازي عددي انتقال گرما و پيش بيني بازدهي گرمايي در فرآيند احياي اكسيد آهن در كوره تونلي
838
شبيه‌سازي عددي برهم‌كنش پروتئين‌ها و نانوغشاءهاي بيولوژيكي به روش ديناميك مولكولي
839
شبيه‌سازي عددي برهم‌كنش جامد-سيال برخورد يك وسيله نقليه هوايي به سطح آب
840
شبيه‌سازي عددي تست تصادف و بهبود تصادم پذيري خودروي C2500 ( سواري دوج نئون)
841
شبيه‌سازي عددي تلاطم سيال در مخزن مستطيلي با بهره‌گيري از معادلات فشار و استفاده از روش اجزاي محدود
842
شبيه‌سازي عددي تونل‌هاي دوگانه‌ي سر‌ريز سد رودبار لرستان تحت بارهاي ديناميكي
843
شبيه‌سازي عددي جداسازي مجموعه ذرات در ميكروكانال مركب متشكل از ناحيه مارپيچ و ناحيه صوتي
844
شبيه‌سازي عددي جريان بتن خودمتراكم به روش بدون شبكه
845
شبيه‌سازي عددي جريان جت آب برخوردي به سطح استخوان به‌منظور سوراخ كردن آن
846
شبيه‌سازي عددي جريان چسبنده در لوله‌ي مارپيچي مخروطي
847
شبيه‌سازي عددي جريان در اتصال بال و ديوار براي رژيم آرام، گذار و مغشوش
848
شبيه‌سازي عددي جريان در كمپرسور جريان محوري مادون صوت با كاربرد جداره‌هاي بهبوددهنده‌ي پره‌هاي به عقب كشيده شده
849
شبيه‌سازي عددي جريان سطح آزاد در محل اتصال كانال‌ها
850
شبيه‌سازي عددي جريان مذاب و حذف آخال در تانديش ريخته‌گري مداوم فولاد
851
شبيه‌سازي عددي جريان نانوسيال غيرنيوتني در يك كانال
852
شبيه‌سازي عددي جريان يك‌بعدي دوفازي درون موتورهاي سوخت جامد
853
شبيه‌سازي عددي جوشش لايه‌اي در شرايط دو بعدي به روش پيشروي جبهه
854
شبيه‌سازي عددي رفتار اتصال ستون درختي با استفاده از ورق‌هاي كناري
855
شبيه‌سازي عددي رفتار تك ‌حباب در يك محيط بي‌كران
856
شبيه‌سازي عددي سايش درحركت گردش تاير
857
شبيه‌سازي عددي سه‌بعدي گسترش موج سونامي در نزديكي ساحل
858
شبيه‌سازي عددي سيستم ذخير‌ه‌سازي انرژي حرارتي با مواد تغيير فاز دهنده در نيروگاه‌هاي خورشيدي
859
شبيه‌سازي عددي سيستم زمين‌ گرمايي سبلان با اعمال پارامترهاي زمين‌شناسي و ژئوفيزيكي
860
شبيه‌سازي عددي عمق آب‌شستگي براي لوله‌هاي دريايي با Spoiler تحت اثر توأم موج و جريان
861
شبيه‌سازي عددي فرآيند آسيب سازند ناشي از نفوذ ذرات جامد گل حفاري
862
شبيه‌سازي عددي فرآيندهاي وابسته ترموهيدرومكانيكي با تكيه بر نتايج آزمايش‌هاي برجا
863
شبيه‌سازي عددي ميدان جريان اطراف و داخل موتور رم‌جت
864
شبيه‌سازي عددي و ارزيابي تجربي فرايند جذب سطحي دي‌اكسيد كربن از جريان گازهاي احتراقي در بسترهاي سيال چرخشي (CFB)
865
شبيه‌سازي عددي و بررسي پارامتري سرمازدگي انگشتان دست با استفاده از مدل‌سازي آناتومي
866
شبيه‌سازي عددي ياتاقان‌هاي ژورنال غير دايروي و بررسي اثر پارامترهاي مختلف كاري بر عملكرد ترموهيدروديناميكي آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت
867
شبيه‌سازي عمر و موقعيت جوانه‌زني ترك تحت بارگذاري خستگي سايشي در يك آلياژ تيتانيوم
868
شبيه‌سازي عملكرد پيل سوختي غشاء پليمري توسط يك مدل سه‌بعدي دوفازي غير هم‌دما
869
شبيه‌سازي عملكرد موتورهاي القايي سه‌فاز تحت شرايط مختلف نامتعادلي ولتاژ
870
شبيه‌سازي عملكرد ياتاقان‌هاي ساچمه‌اي به روش المان گسسته
871
شبيه‌سازي غيرخطي پديده لرزه در فرايند ميكرو فرزكاري
872
شبيه‌سازي فرآيند آزمون نانو ايندنتيشن بر روي مواد نرم الاستيك
873
شبيه‌سازي فرآيند جذب بستر متخلخل SiO2 آرايش شده با نانوذرات فتوكاتاليستي TiO2
874
شبيه‌سازي فرآيند ساخت لوله‌هاي بدون‌ درز به‌ روش مانسمان با رهيافت مكانيك آسيب پيوسته
875
شبيه‌سازي فرآيند شكست سنگ‌ها با در نظر گرفتن ناهمگني ذاتي آن
876
شبيه‌سازي فرآيند همينگ و بهبود آن از ديدگاه مكانيك آسيب
877
شبيه‌سازي فراگرمايي نانوسيال مغناطيسي تحت ميدان مغناطيسي متناوب براي درمان تومور موجود در كبد انسان
878
شبيه‌سازي فرايند اكستروژن لوله در كانال زاويه‌دار موازي
879
شبيه‌سازي فرايند كلرآلكالي با به‌كارگيري سيستم‌هاي‌ انرژي هيبريدي
880
شبيه‌سازي فرايند مذاب‌ريسي (meltspinning) و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
881
شبيه‌سازي فضاي زيرزميني براساس مدل رفتاري CWFS با لحاظ اتساع متغير
882
شبيه‌سازي فيزيكي و عددي سنتز احتراقي سرمت‌هاي Cu-TiB2
883
شبيه‌سازي كامپيوتري آسياهاي نيمه ‌خودشكن
884
شبيه‌سازي كاهش درگ در خطوط لوله نفت خام با استفاده از تزريق پليمر
885
شبيه‌سازي كپسول‌هاي حامل داروي سرطاني با بهره‌گيري از فناوري نانوسيالات قطره‌اي
886
شبيه‌سازي كلاسيكي برخوردهاي چند جسمي يون-اتم
887
شبيه‌سازي كنترل ماشين القايي به روش پيش‌بينِ گشتاوربا استفاده از مبدل ماتريسي با كنترل توان راكتيو در ورودي
888
شبيه‌سازي گردش طبيعي سيال در يك راكتور تحقيقاتي توان پايين
889
شبيه‌سازي گيت منطقي o‎r در سلول مثلثي بلور فوتوني دوبعدي
890
شبيه‌سازي لايه كاتاليست پيل سوختي غشاء الكتروليت پليمري به روش توده‌اي
891
شبيه‌سازي مبدل حرارتي بستر سيال پالسي
892
شبيه‌سازي محفظه احتراق كوره 151 واحد تقطير پالايشگاه اصفهان با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
893
شبيه‌سازي مستقيم عددي دوبعدي جوشش هسته اي به روش رديابي جبهه
894
شبيه‌سازي معادله پخش يك گروهي نوترون با استفاده از كامپيوتر آنالوگ
895
شبيه‌سازي معماري حافظه‌‌ نهان غيريكنواخت چندپردازنده‌اي سنتزپذير با VHDL
896
شبيه‌سازي مكانيزم حركت صفحه‌اي و محاسبه ي ضرايب هيدروديناميكي يك مدل زيرسطحي استاندارد
897
شبيه‌سازي مكانيزم‌هاي اتلاف انرژي در استخراج نرخ رهايي انرژي كرنشي بحراني بين‌لايه‌اي در فصل مشترك متعامد چندلايه‌هاي كامپوزيتي
898
شبيه‌سازي ميدان جريان و آب‌شستگي در اطراف گروه‌شمع با استفاده از مدل عددي SSIIM
899
شبيه‌سازي نانو مواد كاتدي، بررسي مكانيزم عملكرد آن‌ها و بهبود خواص باتري‌هاي ليتيوم-يون
900
شبيه‌سازي نانولوله‌هاي كربني به عنوان نانوحامل براي كاربرد در سيستم‌هاي دارورساني
901
شبيه‌سازي نرم‌افزاري ميكروكانتيلورهاي پيزوالكتريك در مد دامنه در محيط هاي كاري مختلف
902
شبيه‌سازي نفوذپذيري هوا در منسوجات حلقوي تاري
903
شبيه‌سازي هدايت الكتريكي نانوكامپوزيت‌ها بر پايه بلوك كوپليمرها و نانوذرات كربني
904
شبيه‌سازي هيدروديناميكي حركت سيال بر اساس مكانيزم اينرسي در پلتفرم‌هاي ميكرو سيالات دوراني
905
شبيه‌سازي و اجراي كاليبراسيون دستگاه تداخل‌سنج به روش رندوم بال
906
شبيه‌سازي و ارزيابي اضافه ولتاژ صاعقه در مزارع بادي با در نظر گرفتن اثر سيستم زمين با استفاده از نرم‌افزارEMTP
907
شبيه‌سازي و ارزيابي تجربي فوتونوترون در درمان هاي راديوتراپي توسط شتاب‌دهنده خطي
908
شبيه‌سازي و بررسي طرح جداسازي سلول‌هاي سرطاني به كمك امواج آكوستيك در سامانه ميكرو فلويديك و بهينه‌سازي آن
909
شبيه‌سازي و بهبود الگوريتم‌هاي مكان يابي در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم
910
شبيه‌سازي و بهبود الگوريتمهاي زمان‌بندي و مديريت صف در لينكهاي ماهواره
911
شبيه‌سازي و بهينه‌سازي جريان انرژي در خودروي دورگه
912
شبيه‌سازي و بهينه‌سازي فرآيند ضرب‌داغ برايشكل‌دهي اجزاي خودرو
913
شبيه‌سازي و بهينه‌سازي يك آب‌شيرين‌كن خورشيدي
914
شبيه‌سازي و پيش بيني پاسخ مغز انسان به مصرف مواد محرك و ارتباط آن با شخصيت فرد
915
شبيه‌سازي و تحليل پارامترهاي سيستم تعليق خودروي تندر-90
916
شبيه‌سازي و تحليل تنش ديسك ترمز خودروهاي سواري
917
شبيه‌سازي و تحليل ديناميكي خودروي شني‌دار هنگام عبور از يك مانع
918
شبيه‌سازي و تحليل عملكرد سامانه توليد و ذخيره‌سازي هيدروژن در يك ايستگاه سوخت‌رساني خورشيدي
919
شبيه‌سازي و حل معادلات ماده‌ي مذاب در اثر حادثه ذوب قلب
920
شبيه‌سازي و ساخت درايو كنترل پيش بين شار و گشتاورماشين‌هاي مغناطيس دائم
921
شبيه‌سازي و ساخت مبدل حرارتي نيروگاهي به همراه سامانه توپك‌راني و بررسي عملكرد حرارتي و اثرات زيست محيطي بكارگيري توپك¬ها
922
شبيه‌سازي و شناسايي ميرايي در اتصالات انطباق تداخلي روتورها
923
شبيه‌سازي و طراحي دستگاه عيارسنجي طلا به روش XRF
924
شبيه‌سازي و مدل‌سازي CFD فرآيند الكتروفيلتراسيون امولسيون نفت در آب به‌صورت ماكروسكوپيك
925
شبيه‌سازي وساخت تشديدگرهاي‌كايرال صفحه‌اي براي كوچك‌سازي ادوات مايكروويو
926
شبيه‌سازي يك بعدي سامانۀ خنك كاري هوشمند با تلمبۀ برقي آب در موتورEF7
927
شبيه‌سازي يك محيط سه‌بعدي براي پلتفورم موبايل با استفاده از موتورهاي بازي‌سازي
928
شبيه‌سازي‌ زمين‌آماري چندنقطه‌اي بر پايه همبستگي متقابل
929
شبيه‌سازي، تحليل عملكرد و بهينه‌سازي يك موتور احتراق داخلي تبديل شده از چهار استوانه به سه‌استوانه‌اي
930
شبيه‌سازي، تحليل و طراحي آنتن پاپيوني سيمي براي كاربرد در رادارهاي نفوذ‌كننده در زمين
931
شبيه‌سازي، تحليل و طراحي بهينه محدودساز جريان خطا تزويج شار در شبكه قدرت HVDC مبتني بر فيزيك چندگانه
932
شبيه‌سازي، طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي سنسور توري فيبر با دامنه بلند (LPFG) براي اندازه گيري دما
933
شبيه‌سازيCFD راكتور پيروليز ضايعات پليمري
934
شبيه¬سازي آسيب در نمونه¬هاي چندلايه فلز-كامپوزيت (آلومينيوم-الياف شيشه/اپوكسي(
935
شبيه¬سازي استحكام اتصال چسبي پليمر به فلز بكاررفته در خودرو بر پايه مكانيك آسيب
936
شبيه¬سازي انتشار آلاينده¬هاي صنعتي در هواي شهر اراك(مطالعه¬ي موردي:كارخانه آلومينيوم ايران)
937
شبيه¬سازي جريان گذراي يك پمپ گريز از مركز در بازه زماني راه-اندازي و بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد پمپ
938
شبيه¬سازي جريان نشت آب زيرزميني به پيت معدن مس ميدوك و ارائه راهكارهاي عملي به منظور زهكشي آن
939
شبيه¬سازي ديناميك¬ مولكولي جداسازي آب و نمك به كمك فيلترهاي كربني
940
شبيه¬سازي روش كنترل تكرارشونده در بازياب ديناميكي ولتاژ (DVR) براي بهبود مشكلات كيفيت توان
941
شبيه¬سازي سيستم الكترووينينگ پيوسته روي با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي
942
شبيه¬سازي عددي جريان آشفته نانوسيال در يك لوله افقي با مدل¬هاي توربولانس مختلف
943
شبيه¬سازي عددي جريان تراكم¬پذير مادون¬صوت آشفته در ميكروكانال مستطيلي با استفاده از مدل‌هاي آشفتگي مختلف
944
شبيه¬سازي عددي دو حباب متوالي تيلور در بستر يك سيال غيرنيوتني در يك لوله عمودي
945
شبيه¬سازي عوامل تاخير در پروژه¬هاي فاضلاب با رويكرد پويايي سيستم
946
شبيه¬سازي فرآيند احتراق محفظه احتراق توربين گازي در رژيم نيمه پيش-آميخته
947
شبيه¬سازي كرنش در توليد ساختار نانو از طريق فرآيند تغيير¬شكل در كانال¬هاي مشابه زاويه¬دار(ECAP)
948
شبيه¬سازي مولكولي غشاهاي الكتروليت پليمري داراي كاربرد در پيل سوختي متانولي مستقيم
949
شبيه¬سازي و بررسي تأثير تغييرات گاف انرژي لايه جاذب بر بازده سلول خورشيدي فيلم نازك كادميم تلورايد
950
شبيه¬سازي و بهبود عملكرد ديناميكي بوژي جديد ZK1 چيني
951
شبيه¬سازي و بهينه¬سازي فرآيند پالايش و تبديل ميعانات گازي به هيدروكربن¬هاي با ارزش افزوده بالا
952
شبيه¬سازي و بهينه¬يابي الگوريتم كنترلي سوخت موتور توربوفن با درنظرگرفتن Bleed
953
شبيه¬سازي يك جداساز سلولي بر اساس پديده¬ي داي¬الكتروفورسيز
954
شبيه¬سازي، بهينه ¬سازي و ساخت يك آنتن با پلاريزاسيون دايروي و قابليت كاشت در بدن
955
شبيه¬سازي، تحليل و بهبود مشخصات يك ترانزيستور اثرميداني سيليكان-ژرمانيم
956
شبيهسازي برهمكنش باريكهاي از نانوخوشههاي سيليسيم با سطح ژرمانيم
957
شبيه‎سازي ترومبوس بطني براساس پارامترهاي هموديناميكي به روش ديناميك سيالات محاسباتي
958
شبيهسازي تصادفات به كمك مدل‌هاي مختلط گوسي پيش‌بيني تصادفات توسط فيلترهاي تطبيقي
959
شبيهسازي توليد ساليتونهاي يون-صوت از يك اختلال جايگزيده
960
ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱ ﺟﺒﺮﺍﻧﺴﺎﺯ ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﺍﻥ (UPQC)ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﮐﺎﺭادوات اندازه گيري و كنترل پيشرفته
961
شبيهسازي جداسازي منابع مجازي
962
شبيه‏سازي رشد نانولوله‏هاي كربني در پلاسما روي نانو ساختار آهني با روش ديناميك مولكولي (بررسي پارامترهاي دما، انرژي يون‏ها و نسبت غلظت راديكال‏ها به يون‏ها)
963
ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺑﺮﺭﺳﺎﻧﺎﻫﺎﻱ ﺩﻣﺎﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﺗﺰﺭﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻛﻨﻨﺪه هاي جريان خطا
964
شبيهسازي سلول فتوولتايي پليمري آليفلزي
965
شبيهسازي صفربعدي جت پلاسماي آرگون در فشار اتمسفري
966
شبيه‏سازي عددي پخش امواج صوتي در خاك‏هاي خشك و اشباع و بررسي تاثير ساختار سازه‏هاي زيرزميني بر بازتاب امواج صوتي
967
شبيه‎سازي عددي ترك هيدروژني در جوش فولاد X70
968
شبيهسازي عددي جريان تراكمپذير مادونصوت آشفته در ميكروكانال مستطيلي با استفاده از مدلهاي آشفتگي مختلف
969
شبيهسازي عددي فرآيند فرمدهي نفوذي لوله به كمك امواج التراسونيك
970
شبيهسازي عملكرد آسياب غلطكيدر صنايع سيمان به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي
971
شبيه‏سازي فرآيند تبديل كاتاليستي نفتا در رآكتورهاي لوله‏اي پرشده‏ي غشايي با استفاده از ابزار ديناميك سيالات محاسباتي
972
شبيهسازي فيلترهاي فعال موازي براي جبرانسازي هارمونيك جريان ايجاد شده در شبكه قدرت
973
شبيهسازي كوانتومي آلياژهاي تمام هاسلر Ag2MnZ (Z=Al,Ga,In,Si,Ge,Sn) با استفاده از نظريه تابعي چگالي
974
شبيهسازي و بهينه سازي كنترل برداري موتورهاي سنكرون آهنرباي دائم دروني به منظور افزايش بازده
975
شبيهسازي و بهينه سازي كنترل برداري موتورهاي سنكرون آهنرباي دائم دروني به منظور افزايش بازدهژ
976
شبيه‏سازي و بهينه‏سازي چند‏هدفي فرايند فرم‏دهي سوپر‏پلاستيك پنل‏هاي بدنه خودرو
977
شبيه‏سازي و ساخت آشكارساز هيبريدي نانوسوسوزن – گازي براي تصويربرداري
978
شبيهسازي يك ميز امتحان MDF
979
شتاب دادن پروتون ها در فلز مس به وسيله ليزر پرتوان و بررسي ناپايداري رشته اي در پلاسما
980
شتاب دهي ذرات باردار توسط برهم كنش ليزر پرتوان فمتو ثانيه با هدف جامد داراي ضخامت نانومتر
981
شتاب دهي ذرات در برهمكنش ليزرهاي پرشدت فوق كوتاه با خوشه هاي اتمي گاز هاي نادر
982
شتابان، در گذر از، فانوس دريايي
983
شتابدهي الكترون توسط پالس ليزري
984
شتابدهي پروتون در برهمكنش ليزرهاي پرشدت و فوق كوتاه با پلاسما
985
شتابدهي مستقيم الكترون ها با پرتوهاي ليزري هرميت گاوسي
986
شخصي سازي بازيابي اطلاعات با توجه به پروفايل كاربران و شباهت منابع
987
شخصي سازي تطبيقي روش ترغيب مشتريان در فروشگاه هاي آنلاين بر اساس ويژگي هاي شخصيتي آن ها
988
شخصي سازي جستجو در وب بوسيله بازنمايي پروفايل كاربر و استفاده از آن در رده بندي مجدد نتايج رسيده از موتور جستجو
989
شخصي سازي فرآيند آموزشي به كمك سامانه اي توصيه گر مبتني بر مدل احساسي كاربر
990
شخصي سازي كالاي خواب كودك
991
شخصي سازي مدل هاي رياضي رشد تومور مغزي گليوبلاستوما به وسيله ي عكس هاي ام آرآي و سي تي اسكن
992
شخصي سازي موتورهاي جستجو: راهي براي بهبود كارايي آنها
993
شخصي شدن سياست و تاثير آن بر كاركرد احزاب سياسي طي سالهاي 1376-1384
994
شخصي‌سازي تسهيلات بانكي مشتريان در ايران با روش داده‌كاوي
995
شخصيت امام زين العابدين (ع) و شرح چند دعاء از آنحضرت
996
شخصيت امام سجاد (ع) و منشور سجادي (رساله الحقوق سجادي)
997
شخصيت پردازي با اجراء چهره (تقابل اجراء چهره )
998
شخصيت پردازي با استفاده از پرتره هاي خانوادگي
999
شخصيت پردازي در آثار داستاني مصطفي مستور
1000
شخصيت پردازي در داستان كودك رده سني " ج "
بازگشت