<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
شبيه‌سازي و بهبود الگوريتم‌هاي مكان يابي در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم
2
شبيه‌سازي و بهبود الگوريتمهاي زمان‌بندي و مديريت صف در لينكهاي ماهواره
3
شبيه‌سازي و بهينه‌سازي جريان انرژي در خودروي دورگه
4
شبيه‌سازي و بهينه‌سازي فرآيند ضرب‌داغ برايشكل‌دهي اجزاي خودرو
5
شبيه‌سازي و بهينه‌سازي فرآيند واحد تنظيم نقطه شبنم يك پالايشگاه گاز به منظور ارزيابي مشخصه‌هاي مؤثر بر كارايي واحد
6
شبيه‌سازي و بهينه‌سازي يك آب‌شيرين‌كن خورشيدي
7
شبيه‌سازي و بهينه‌سازي يك ناحيه هم‌دما توسط الكترود‌هاي مدار چاپي در دستگاه تكثير دي ان اي
8
شبيه‌سازي و پيش بيني پاسخ مغز انسان به مصرف مواد محرك و ارتباط آن با شخصيت فرد
9
شبيه‌سازي و تحليل پارامترهاي سيستم تعليق خودروي تندر-90
10
شبيه‌سازي و تحليل تنش ديسك ترمز خودروهاي سواري
11
شبيه‌سازي و تحليل ديناميكي خودروي شني‌دار هنگام عبور از يك مانع
12
شبيه‌سازي و تحليل عملكرد سامانه توليد و ذخيره‌سازي هيدروژن در يك ايستگاه سوخت‌رساني خورشيدي
13
شبيه‌سازي و حل معادلات ماده‌ي مذاب در اثر حادثه ذوب قلب
14
شبيه‌سازي و ساخت درايو كنترل پيش بين شار و گشتاورماشين‌هاي مغناطيس دائم
15
شبيه‌سازي و ساخت مبدل حرارتي نيروگاهي به همراه سامانه توپك‌راني و بررسي عملكرد حرارتي و اثرات زيست محيطي بكارگيري توپك¬ها
16
شبيه‌سازي و سنتز ميكروژل هاي نانوكامپوزيت كيتوسان-مگنتيت (Fe3O4) با استفاده از فناوري ميكروسيالات قطره اي
17
شبيه‌سازي و شناسايي ميرايي در اتصالات انطباق تداخلي روتورها
18
شبيه‌سازي و طراحي دستگاه عيارسنجي طلا به روش XRF
19
شبيه‌سازي و مدل‌سازي CFD فرآيند الكتروفيلتراسيون امولسيون نفت در آب به‌صورت ماكروسكوپيك
20
شبيه‌سازي واكنشگاه بسپارش فاز دوغابي پلي‌اتيلن سنگين با كاتاليزگر زيگلر- ناتا
21
شبيه‌سازي وساخت تشديدگرهاي‌كايرال صفحه‌اي براي كوچك‌سازي ادوات مايكروويو
22
شبيه‌سازي يك بعدي سامانۀ خنك كاري هوشمند با تلمبۀ برقي آب در موتورEF7
23
شبيه‌سازي يك محيط سه‌بعدي براي پلتفورم موبايل با استفاده از موتورهاي بازي‌سازي
24
شبيه‌سازي‌ زمين‌آماري چندنقطه‌اي بر پايه همبستگي متقابل
25
شبيه‌سازي، تحليل عملكرد و بهينه‌سازي يك موتور احتراق داخلي تبديل شده از چهار استوانه به سه‌استوانه‌اي
26
شبيه‌سازي، تحليل و طراحي آنتن پاپيوني سيمي براي كاربرد در رادارهاي نفوذ‌كننده در زمين
27
شبيه‌سازي، تحليل و طراحي بهينه محدودساز جريان خطا تزويج شار در شبكه قدرت HVDC مبتني بر فيزيك چندگانه
28
شبيه‌سازي، طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي سنسور توري فيبر با دامنه بلند (LPFG) براي اندازه گيري دما
29
شبيه‌سازيCFD راكتور پيروليز ضايعات پليمري
30
شبيه¬سازي آسيب در نمونه¬هاي چندلايه فلز-كامپوزيت (آلومينيوم-الياف شيشه/اپوكسي(
31
شبيه¬سازي استحكام اتصال چسبي پليمر به فلز بكاررفته در خودرو بر پايه مكانيك آسيب
32
شبيه¬سازي انتشار آلاينده¬هاي صنعتي در هواي شهر اراك(مطالعه¬ي موردي:كارخانه آلومينيوم ايران)
33
شبيه¬سازي جريان گذراي يك پمپ گريز از مركز در بازه زماني راه-اندازي و بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد پمپ
34
شبيه¬سازي جريان نشت آب زيرزميني به پيت معدن مس ميدوك و ارائه راهكارهاي عملي به منظور زهكشي آن
35
شبيه¬سازي ديناميك¬ مولكولي جداسازي آب و نمك به كمك فيلترهاي كربني
36
شبيه¬سازي روش كنترل تكرارشونده در بازياب ديناميكي ولتاژ (DVR) براي بهبود مشكلات كيفيت توان
37
شبيه¬سازي سيستم الكترووينينگ پيوسته روي با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي
38
شبيه¬سازي عددي جريان آشفته نانوسيال در يك لوله افقي با مدل¬هاي توربولانس مختلف
39
شبيه¬سازي عددي جريان تراكم¬پذير مادون¬صوت آشفته در ميكروكانال مستطيلي با استفاده از مدل‌هاي آشفتگي مختلف
40
شبيه¬سازي عددي دو حباب متوالي تيلور در بستر يك سيال غيرنيوتني در يك لوله عمودي
41
شبيه¬سازي عددي فرآيند دارورساني ريوي و افزايش جذب دارو
42
شبيه¬سازي عوامل تاخير در پروژه¬هاي فاضلاب با رويكرد پويايي سيستم
43
شبيه¬سازي فرآيند احتراق محفظه احتراق توربين گازي در رژيم نيمه پيش-آميخته
44
شبيه¬سازي كرنش در توليد ساختار نانو از طريق فرآيند تغيير¬شكل در كانال¬هاي مشابه زاويه¬دار(ECAP)
45
شبيه¬سازي مولكولي غشاهاي الكتروليت پليمري داراي كاربرد در پيل سوختي متانولي مستقيم
46
شبيه¬سازي و بررسي تأثير تغييرات گاف انرژي لايه جاذب بر بازده سلول خورشيدي فيلم نازك كادميم تلورايد
47
شبيه¬سازي و بهبود عملكرد ديناميكي بوژي جديد ZK1 چيني
48
شبيه¬سازي و بهينه¬سازي فرآيند پالايش و تبديل ميعانات گازي به هيدروكربن¬هاي با ارزش افزوده بالا
49
شبيه¬سازي و بهينه¬يابي الگوريتم كنترلي سوخت موتور توربوفن با درنظرگرفتن Bleed
50
شبيه¬سازي يك جداساز سلولي بر اساس پديده¬ي داي¬الكتروفورسيز
51
شبيه¬سازي، بهينه ¬سازي و ساخت يك آنتن با پلاريزاسيون دايروي و قابليت كاشت در بدن
52
شبيه¬سازي، تحليل و بهبود مشخصات يك ترانزيستور اثرميداني سيليكان-ژرمانيم
53
شبيهسازي برهمكنش باريكهاي از نانوخوشههاي سيليسيم با سطح ژرمانيم
54
شبيه‎سازي ترومبوس بطني براساس پارامترهاي هموديناميكي به روش ديناميك سيالات محاسباتي
55
شبيهسازي تصادفات به كمك مدل‌هاي مختلط گوسي پيش‌بيني تصادفات توسط فيلترهاي تطبيقي
56
شبيهسازي توليد ساليتونهاي يون-صوت از يك اختلال جايگزيده
57
ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱ ﺟﺒﺮﺍﻧﺴﺎﺯ ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﺍﻥ (UPQC)ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﮐﺎﺭادوات اندازه گيري و كنترل پيشرفته
58
شبيهسازي جداسازي منابع مجازي
59
شبيه‏سازي رشد نانولوله‏هاي كربني در پلاسما روي نانو ساختار آهني با روش ديناميك مولكولي (بررسي پارامترهاي دما، انرژي يون‏ها و نسبت غلظت راديكال‏ها به يون‏ها)
60
ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺑﺮﺭﺳﺎﻧﺎﻫﺎﻱ ﺩﻣﺎﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﺗﺰﺭﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻛﻨﻨﺪه هاي جريان خطا
61
شبيهسازي سلول فتوولتايي پليمري آليفلزي
62
شبيهسازي صفربعدي جت پلاسماي آرگون در فشار اتمسفري
63
شبيهسازي عددي امواج در درياي خزر با استفاده از مدل نسل سوم موج: كاليبره كردن و اعتبارسنجي فرمول‌بندي جديد
64
شبيه‏سازي عددي پخش امواج صوتي در خاك‏هاي خشك و اشباع و بررسي تاثير ساختار سازه‏هاي زيرزميني بر بازتاب امواج صوتي
65
شبيه‎سازي عددي ترك هيدروژني در جوش فولاد X70
66
شبيهسازي عددي جريان تراكمپذير مادونصوت آشفته در ميكروكانال مستطيلي با استفاده از مدلهاي آشفتگي مختلف
67
شبيهسازي عددي فرآيند فرمدهي نفوذي لوله به كمك امواج التراسونيك
68
شبيهسازي عملكرد آسياب غلطكيدر صنايع سيمان به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي
69
شبيه‏سازي فرآيند تبديل كاتاليستي نفتا در رآكتورهاي لوله‏اي پرشده‏ي غشايي با استفاده از ابزار ديناميك سيالات محاسباتي
70
شبيهسازي فيلترهاي فعال موازي براي جبرانسازي هارمونيك جريان ايجاد شده در شبكه قدرت
71
شبيهسازي كوانتومي آلياژهاي تمام هاسلر Ag2MnZ (Z=Al,Ga,In,Si,Ge,Sn) با استفاده از نظريه تابعي چگالي
72
شبيهسازي و بهينه سازي كنترل برداري موتورهاي سنكرون آهنرباي دائم دروني به منظور افزايش بازده
73
شبيهسازي و بهينه سازي كنترل برداري موتورهاي سنكرون آهنرباي دائم دروني به منظور افزايش بازدهژ
74
شبيه‏سازي و بهينه‏سازي چند‏هدفي فرايند فرم‏دهي سوپر‏پلاستيك پنل‏هاي بدنه خودرو
75
شبيه‏سازي و ساخت آشكارساز هيبريدي نانوسوسوزن – گازي براي تصويربرداري
76
شبيهسازي يك ميز امتحان MDF
77
شتاب دادن پروتون ها در فلز مس به وسيله ليزر پرتوان و بررسي ناپايداري رشته اي در پلاسما
78
شتاب دهي ذرات باردار توسط برهم كنش ليزر پرتوان فمتو ثانيه با هدف جامد داراي ضخامت نانومتر
79
شتاب دهي ذرات در برهمكنش ليزرهاي پرشدت فوق كوتاه با خوشه هاي اتمي گاز هاي نادر
80
شتاب‌دهنده بر مبناي مدارهاي مجتمع ديجيتال برنامه‌پذير براي شبكه‌هاي عصبي كانولوشني
81
شتابان، در گذر از، فانوس دريايي
82
شتابدهي الكترون توسط پالس ليزري
83
شتابدهي پروتون در برهمكنش ليزرهاي پرشدت و فوق كوتاه با پلاسما
84
شتابدهي مستقيم الكترون ها با پرتوهاي ليزري هرميت گاوسي
85
شخصي سازي بازيابي اطلاعات با توجه به پروفايل كاربران و شباهت منابع
86
شخصي سازي تطبيقي روش ترغيب مشتريان در فروشگاه هاي آنلاين بر اساس ويژگي هاي شخصيتي آن ها
87
شخصي سازي جستجو در وب بوسيله بازنمايي پروفايل كاربر و استفاده از آن در رده بندي مجدد نتايج رسيده از موتور جستجو
88
شخصي سازي فرآيند آموزشي به كمك سامانه اي توصيه گر مبتني بر مدل احساسي كاربر
89
شخصي سازي كالاي خواب كودك
90
شخصي سازي مدل هاي رياضي رشد تومور مغزي گليوبلاستوما به وسيله ي عكس هاي ام آرآي و سي تي اسكن
91
شخصي سازي موتورهاي جستجو: راهي براي بهبود كارايي آنها
92
شخصي شدن سياست و تاثير آن بر كاركرد احزاب سياسي طي سالهاي 1376-1384
93
شخصي‌سازي تسهيلات بانكي مشتريان در ايران با روش داده‌كاوي
94
شخصي‌سازي موتورهاي جستجو با توجه به پيشينه رفتاري و علايق كاربر
95
شخصيت امام زين العابدين (ع) و شرح چند دعاء از آنحضرت
96
شخصيت امام سجاد (ع) و منشور سجادي (رساله الحقوق سجادي)
97
شخصيت پردازي با اجراء چهره (تقابل اجراء چهره )
98
شخصيت پردازي با استفاده از پرتره هاي خانوادگي
99
شخصيت پردازي در آثار داستاني مصطفي مستور
100
شخصيت پردازي در داستان كودك رده سني " ج "
101
شخصيت پردازي در رمان "سال هاي ابري" اثر علي درويشيان
102
شخصيت پردازي در رمان هاي فهيمه رحيمي ﴿با تكيه بر چهار رمان پنجره، ماندانا،زخم خوردگان، تقدير و هنگامه﴾
103
شخصيت پردازي در سينماي برادران كوئن
104
شخصيت پردازي در كميك استريد
105
شخصيت پردازي در مثنوي هاي جامي با تكيه بر دو مثنوي يوسف و زليخا و سلسله الذهب
106
شخصيت پردازي در مثنوي هاي جامي با تكيه بر دو مثنوي يوسف و زليخا و سلسله الذهب
107
شخصيت پردازي در نمايش‌ نامه‌هاي غلامحسين ساعدي
108
شخصيت پردازي در يك رمان و دو مجموعه كوتاه منيرو رواني پور
109
شخصيت پردازي رمان نوجوان (انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان سال 1392)
110
شخصيت پردازي رمان نوجوان (انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان سال 1392)
111
شخصيت پردازي زن در آثار زنان داستان نويس معاصر
112
شخصيت پردازي زن در حديقه الحقيقه ، منطق الطير و مثنوي معنوي
113
شخصيت پردازي زن در رمان «اصل و فصل» سحر خليفه
114
شخصيت پردازي كودكان كار در آثار مرادي كرماني
115
شخصيت پردازي و داستان در آثار ديسني
116
شخصيت پردازي وداستان در والت ديسني به نام آغاز تا پايان من
117
شخصيت پيامبراكرم (ص ) برپايه روايات همسران وي همراه با نقدو بررسي , holy prophet's personality based on his wies view,with a cirtical review
118
شخصيت تفسيري عبداللّه بن عبّاس؛ مؤلّفه‌ها، پنداره‌ها
119
شخصيت تنها در فيلم هاي امير نادري
120
شخصيت جنسيت در مثنوي
121
شخصيت در نمايشنامه راديويي .
122
شخصيت در نمايشنامه راديويي .
123
شخصيت سازي در آثار استريندبرگ (پدر- طلبكارها- توده هيزم - به سوي دمشق )
124
شخصيت سازي و فضا سازي در كميك استريپ
125
شخصيت سياسي و حكومتي اميرالمومنين ﴿ع﴾ در نهج البلاغه
126
شخصيت شناسي خيابان هاي شهري در راستاي ايجاد حس هويت به كمك فرآيند ارزيابي شخصيت (نمونه مطالعاتي: خيابان احمدآباد مشهد)
127
شخصيت شناسي در ادبيات داستاني گروه نوجوان دهه ي (80-90)
128
شخصيت شناسي در ادبيات داستاني گروه نوجوان دهه ي (90-80)
129
شخصيت علمي حضرت علي ابن ابيطالب عليه السلام
130
شخصيت معنوي حافظ
131
شخصيت هاي ماندگار
132
شخصيت هاي ماندگار
133
شخصيت هاي مخلوق چخوف
134
شخصيت هاي منفي در انيميشن
135
شخصيت هاي منفي در انيميشن
136
شخصيت و اختلال آن
137
شخصيت و تعارض زناشويي
138
شخصيت و شخصيت پردازي در آثار جمال ميرصادقي با تاكيد بر رمان هاي (بادها خبر از تغيير فصل مي دهند، شب چراغ، دندان گرگ)
139
شخصيت و شخصيت پردازي در آثار زويا پيرزاد،سپيده شاملو، فريبا وفي
140
شخصيت و شخصيت پردازي در رمان "راه" (الظريق) نجيب محفوظ
141
شخصيت و شخصيت پردازي در رمان هاي "اللص و الكلاب" (دزد و سگ ها) و الشحاذ(گدا) نجيب محفوظ
142
شخصيت و شخصيت پردازيدر آثار سيمين دانشور ( سووشون ، آتش خاموش ) و احمد محمود ( درخت انجير معابد ، داستان يك شهر)
143
شخصيت و شخصيت‌پردازي در رمان‌هاي "تالار پذيرايي پايتخت" و "آتش سرد"محمد علي گوديني
144
شخصيت و موقعيت نمايش در آثار خانوادگي با نگاه به آثار ازو -سيرك - ميز و كوچي
145
شخصيت و موقعيت نمايش در آثار خانوادگي با نگاه به آثار ازو -سيرك - ميز و كوچي
146
شخصيت وتشخص
147
شخصيت وشخصيت پردازي در داستان ورقه و گلشاه عيوقي
148
ﺷﺨﺼﻲﺳﺎزي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ با استفاده از داده كاوي
149
شخصيّت امام موسي كاظم (ع )در شعر معاصر عربي و فارسي (زيبايي شناسي محتوايي و ساختاري)
150
شخصيّت و شخصيّت¬پردازي در رمان¬ «القاهره الجديده» نجيب محفوظ
151
شخيص بيماري ام.اس با استفاده از نقشه ضخامت لايه هاي شبكيه مستخرج از تصاوير OCT
152
شدت اندركنش دو ناخالصي مغناطيسي جايگزيده در شبكه نانو نوار برن نيتريد در حضور نظم معناطيسي بلند برد
153
شر در افلاطون
154
شرايط استعلايي براي داشتن زبان علم
155
شرايط انگل روي گروهها
156
شرايط بهينگي براي برنامه ريزي گوياي جند هدفه با توابع﴿p,a,F) -V﴾- محدب تعميم يافته و توابع غير محدب وابسته
157
شرايط بهينگي براي مسائل بهينه سازي نيم- متناهي
158
شرايط بهينگي براي مسائل ديفرانسيل تفاضل شمولي
159
شرايط بهينگي براي مسايل بهينه سازي مجموعه - مقدار
160
شرايط بهينگي بهبود يافته براي مسائل بهينه‌سازي چندهدفه
161
شرايط بهينگي در مسائل بهينه‌سازي غيرمحدب توسط مجموعه‌هاي زيرسطحي
162
شرايط بهينگي در مسائل نيمه نامتناهي غير هموار
163
شرايط بهينگي سراسري در بهينه سازي غير محدب با استفاده از توابع كمكي غير هموار
164
شرايط بهينگي سرتاسري براي مسائل برنامه ريزي درجه دوم عدد صحيح
165
شرايط بهينگي سرتاسري در بهينه سازي غيرمحدب
166
شرايط بهينگي مرتبه دوم در مسائل بهينه‌سازي غيرخطي
167
شرايط بهينگي مسائل دو سطحي غير خطي
168
شرايط بهينه توليد بيوامولسيفاير توسط باكتري اسينتو باكتر كلكواستيكوس رگ -1
169
شرايط بهينه رنگرزي خامه هاي پشمي فرش دستباف با ماده ي رنگزاي حنا،وسمه وپوست گردو
170
شرايط بهينه كشش در ماشين ريسندگي رينگ براي نخ مخلوط ﴿پلي استر/ ويسكوز﴾
171
شرايط بهينه و مدل جذبي كامپوزيت ورميكوليت منطقه‌ي آذربايجان شرقي براي رفع آلودگي زيست محيطي نيكل و مس از پساب‌هاي صنعتي
172
شرايط پايداري ترموديناميكي جهان در حضور انرژي تاريك و بررسي برخي ازمدل هاي بدون انرژي تاريك
173
شرايط پايداري روي رسته هاي مثلثي
174
شرايط پرداخت اجرت المثل و نحله
175
شرايط تشكيل ترك سرد و تشخيص آن با روش غير مخرب التراسونيك
176
شرايط زنجيري در مدولهايي با بعد كرول
177
شرايط زير نرمالي در گروهها
178
شرايط عدم استحقاق نفقه به زن
179
شرايط عمومي بهينگي و روش هاي بهينه سازي براي مسائل تخصيص درجه دوم
180
شرايط عمومي قاضي و شرح تفصيلي قضاوت زن در اسلام
181
شرايط كافي و لازم براي وجود برآورد كمترين مربعات تابع نمايي 3- پارامتري
182
شرايط كان- تاكر قوي براي مسايل بهينه سازي غيرهموار چند هدفه
183
شرايط لازم براي برقراري فرمول عمق روي حلقه هاي موضعي كوهن - مكالي
184
شرايط لازم براي برقراري فرمول عمق روي حلقه هاي موضعي كوهن مكالي
185
شرايط لازم بهينگي براي مسئله هاي برنامه ريزي دو سطحي چند هدفه
186
شرايط لازم بهينگي جديد براي مسائل دو سطحي
187
شرايط لازم بهينگي مرتبه اول براي مسائل رياضي با قيود مكمل مخروطي مرتبه دو
188
شرايط لازم در مسائل كنترل بهينه غيرهموار
189
شرايط لازم و كافي براي الگوريتم هاي باز سازي تصوير
190
شرايط لازم و كافي براي وجود ماتريس ها با مقادير تكين خاص
191
شرايط لازم و كافي بهينگي براي مسائل برنامه ريزي همراه با قيدهاي تعادلي
192
شرايط معادل براي تحدب نگاشت هاي فازي و كاربردهاي آن ها در بهينه سازي فازي
193
شرايط منظم بودن و سادگي حلقه هاي عامل اول
194
شرايط همديد همراه با بارش در پهنه ي نيمه پر بارش خزري
195
شرايط و صفات قاضي
196
شرايط و قواعد اعمال تعزير در فقه و حقوق موضوعه
197
شرايط و كيفيت رسيدگي به دعواي اخذ به شفعه در سيستم رسيدگي حقوق ايران
198
شرايط و نحوه تحقق عدم ورود ضايعات حفاري ﴿به طور كامل﴾ به محيط هاي آبي در حفاري هاي دريايي
199
شرايط و نقش امضاء الكترونيكي در قانون تجارت الكترونيكي ايران با تاكيد برجايگاه آن در نظام ادله اثبات دعوي
200
شرايط وصي و موصي له در فقه اماميه و حنفيه
201
شرايطي كافي براي پوچتواني يك گروه متناهي
202
شرايطي كه تحت آن گروه هاي متناهي ،آبلي ميشوند
203
شرح "انتهانامه" مبتني بر گزيده متن اثر: بهاءالدين محمد ﴿سلطان ولد﴾
204
شرح 15 قصيده دوم 16-30 ديوان فرخي سيستاني
205
شرح 50غزل از ديوان فضولي بغدادي
206
شرح آثار واحوال استاد عبدالرحمن شرفكندي
207
شرح آيات و احاديث و اشعار عربي (الرساله العليه)
208
شرح ابيات حديقه الحقيقه سنايي (از بيت پانصد تا هزارودويست)
209
شرح ابيات مشكل بوستان سعدي با ذكر صنايع بديعي (استعاره- تشبيه- ابهام)
210
شرح احوال ابن بطوطه، 703-779
211
شرح احوال حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام و تاثير مسافرت آنحضرت بايران نسبت باسلام ايرانيان
212
شرح احوال دانشمندان از كتاب روضات الجنات
213
شرح احوال دانشمندان از كتاب روضات الجنات اليف محمدباق بن زين العابدين خوانساري
214
شرح احوال ده تن از شعراي عاليقدر معاصر اصفهان و شمه از اشعار منتخب
215
شرح احوال صاحب بن عباد و مقام ادبي او
216
شرح احوال فيلسوف بزرگ عرب ابو يوسف يعقوب بن اسحق كندي
217
شرح احوال فيلسوف و طبيب و عربي دان مشهور ايراني قرن چهارم هجري حجه الحق شيخ الرئيس- شرف الملك ابوعلي سينا
218
شرح احوال مير محمد باقر داماد
219
شرح احوال نويسنده و فيلسوف عاليقدر عرب جبران خليل جبران
220
شرح احوال و آثار استاد بديع الزمان فروزانفر
221
شرح احوال و آثار استاد عيسي بهادري
222
شرح احوال و آثار امير خسرو دهلوي
223
شرح احوال و آثار بارودي و شرح و ترجمه گزيده اي از ابيات وي
224
شرح احوال و آثار خوشنويسان معاصر ايران و عناصر تزيين در خوشنويسي
225
شرح احوال و آثار و تحقيق در پيرامون سبك نگارش احمد كسروي تبريزي
226
شرح احوال و آثار و خدمات ادبي و سياست
227
شرح احوال و آثار و فلسفه و سبك علي بن محمد ابوحيان توحيدي
228
شرح احوال و اوصاف عبدالله بن مقفع
229
شرح احوال و بررسي آثار و شرح تعدادي از قصائد خليل مطران
230
شرح احوال و عقايد برخي از فلاسفه و دانشمندان عرب بعد از اسلام ابن رشد اندلسي- ابوالعلاء معري- ابن خلدون- يعقوب بن اسحق الكندي- ابن طفيل
231
شرح احوال و عقايد برخي از فلاسفه و عرفاي ايران بعد از اسلام: ابن سينا- ابن مسكويه- ابن مقفع- خيام- فارابي- رازي- مولوي
232
شرح احوال و نقد آثار رضا قلي خان هدايت
233
شرح اصطلاحات عرفاني ديوان امام خميني (ره )
234
شرح اصطلاحات فقهي و حقوقي در ديوان حافظ
235
شرح اعلام اشخاص و مكانهاي ديوان حكيم سنايي غزنوي
236
شرح الأحاديث المستشهد بها في «مغني اللبيب» و «شرح الرضي على الكافية»
237
شرح الشواهد البلاغيه في كتاب العمده
238
شرح الشواهد البلاغيه في كتاب العمده (التشبيه و الاشاره)
239
شرح الشواهد البلاغيه في كتاب العمده﴿ من باب "الاستثنا" الي باب " نفي الشي ء بايجابه"﴾
240
شرح الشواهد البلاغيه في كتاب العمده*
241
شرح الشواهد البلاغيه في كتاب العمده﴿ابواب:التتبيع ، التجنيس، التصدير، الترديد﴾
242
شرح الشواهد الشعريه في تفسير " البحر المحيط" " من اول سوره الحمد حتي نهايه الآيه 22 من سوره البقره"
243
شرح الشواهد الشعريه في تفسير البحر المحيط "الجزء الاول من آيه "44" الي "61" سوره البقره"
244
شرح الشواهد الشعريه في تفسير البحر المحيط الجزء الاول من آيه 21 الي آيه 44 من سوره البقره
245
شرح الشواهد الشعريه في تفسير مجمع البيان (من آلايه التاسعه عشره من سوره لقمان الي الايه السبعين من سوره الصافات)
246
شرح الشواهد الشعريه في مجمع البيان من الايه التاسعه و الثماتين من سوره الاعراف الي نهايه التاسعه من سوره التوبه
247
شرح الشواهد الشعريه لمعجم الفاظ القرآن الكريم
248
شرح الشواهد الشعريه لمعجم الفاظ القرآن الكريم للراغب الاصفهاني
249
شرح الشواهد الشعريه لمعجم الفاظ القرآن الكريم للراغب الاصفهاني
250
شرح الشواهد الشعريه لمعجم الفاظ القرآن الكريم للراغب الاصفهاني من ماده سجل الي ماده غوي
251
شرحُ الشَواهد الشعريّةِ في تفسير البحر المحيط سورةُ البقرة مِن آية 115 ‌إلي آيةِ 178
252
شرح الشواهد الشعريّة في تفسير البحر المحيط سورة البقرة من آية 62 ‌إلي آية 114
253
شرح الشواهدالشعريه في تفسير مجمع البيان ( من سوره «ق» الي نهايه سوره «الحديد»
254
شرح القصائد العشر الاولي من ديوان الطغرايي الاصفهاني
255
شرح بر انگليس ميان An Introduction to Middle English
256
شرح پانصدبيت اول حديقه الحقيقه سنايي غزنوي
257
شرح پنجاه غزل از حكيم سنائي
258
شرح تخميس سيد حسين الطباطبايي لمراثي بحرالعلوم
259
شرح تركيبات ديوان كمال الدين اسماعيل
260
شرح تسع عشرة قصيدة من ديوان الطغرائي الأصفهاني(من قصيدة رقم "41" إلي قصيدة رقم "59")
261
شرح جهانگيرنامه و تحليل ويژگي هاي حماسي آن
262
شرح حال ابن قتبه دينوري
263
شرح حال ابوالحسن اشعري و ذكر بعض عقايد او و تاثير اشاعره در علوم عقلي و وضع اجتماع مسلمانان
264
شرح حال ابوالفتح بستي
265
شرح حال ابونواس
266
شرح حال استاد سخن سعدي
267
شرح حال اميركبير و اقدامات او
268
شرح حال چند تن از زنان سخن ور
269
شرح حال چند تن از شعراء و نويسندگان عرب و مختصري: راجع به نهضتهاي شعري و ادبي در دوران قبل از اسلام و بعد از اسلام
270
شرح حال دانشمند بزرگ ابوحيان توحيدي بقلم ابراهيم گيلاني
271
شرح حال رجال نائين از دوره قاجاريه تاكنون
272
شرح حال سه تن از معاريف بزرگ شيعه ﴿شيخ صدوق، كليني، شيخ طبرسي﴾
273
شرح حال سيد حسين مجمر (مجتهد الشعراء)
274
شرح حال شعر او رجال و نويسندگان نائين
275
شرح حال شمس الدين محمد بردسيري كرماني
276
شرح حال عرفاي معروف اصفهان از قرن دهم تا زمان حاضر
277
شرح حال علم الهدي سيد مرتضي و آثار او
278
شرح حال فرزدق
279
شرح حال مختصري از سيد حميري و اين فارض و شرح قسمتي از اشعار آنها
280
شرح حال مراجع بزرگ تقليد شيعه در قرن 14 هجري و علماء بزرگ اصفهان در قرن 13 و 14
281
شرح حال مير فندرسكي﴿ و مختصري از اوضاع ايران و هند در زمان او﴾
282
شرح حال نخبه اي از مشاهير شعراي معاصر ايران
283
شرح حال و آثار حمز قبن الحسن الاصفهاني و ترجمه دو باب از كتاب او سني ملوك الارض و الانبياء
284
شرح حال و آثار دانشمندان و شعراي شهرضا
285
شرح حال و آثار رشيدالدين و طواط
286
شرح حال و آثار علامه دهخدا
287
شرح حال و آثار و سبك و تفسير قسمتي از اشعار مثنوي شرفنامه
288
شرح حال و بررسي عقايد امام محمد غزالي- شهاب الدين سهروردي- امام فخررازي- ملاصدراشيرازي- شيخ ابوسعيد ابوالخير- قطب الدين شيرازي- شيخ محمود شبستري
289
شرح حال و تحليل حبسيات مسعود سعد و خاقاني و بهار
290
شرح حال و ترجمه منتخبي از اشعار متنبي شاعر نامي و مشهور عرب
291
شرح حال و زندگي و آثار جامي
292
شرح حال و عقايد تربيتي و مختصري از عقايد سياسي ژان ژاك روسو و مقايسه عقايد تربيتي او با برخي از فلاسفه بزرگ اسلامي مانند شيخ الرئيس ابوعلي سينا- امام محمد غزالي و خواجه نصيرالدين طوسي
293
شرح حال و عقايد تربيتي و مختصري از عقايد سياسي ژان ژاك روسو و مقايسه عقايد تربيتي او با برخي از فلاسفه بزرگ اسلامي مانند شيخ الرئيس ابوعلي سينا- امام محمد غزالي و خواجه نصيرالدين طوسي
294
شرح حال و عقايد خواجه نصيرالدين طوسي
295
شرح حال و عقايد و كتب حكيم ابو معين ناصر خسرو بن حارث القبادياني البلخي المروزي شاعر و نويسنده قرن پنجم هجري
296
شرح حال و قسمتي از آثار عده از نويسندگان قرن معاصر ايران
297
شرح حال و گزيده اي از اشعار سيد رضي (ره)
298
شرح حال و مشخصات علمي آثار تاريخي و ادبي ابوعلي مسكويه
299
شرح حال و مقام سعدي و مقايسه او با متنبي
300
شرح حال وحيد دستگردي
301
شرح دشواري هاي ديوان حسن كاشي
302
شرح دشواري هاي ديوان واحوال وروزگارسيف الدين فرغاني
303
شرح ده قصيده از ديوان خاقاني
304
شرح رساله" حليه الفضل و زينه الكرم في المفاخره بين السيف و القلم" للقلقشندي ﴿ دراسه تناصيه﴾
305
شرح زندگاني و آثار نظامي گنجوي و نظريات او در آموزش و پرورش
306
شرح سبع و عشرين قصيدة من ديوان الطغرائي الأصفهاني (من قصيدة رقم "80" إلى قصيدة رقم "106")
307
شرح سي قصيده از سنايي غزنوي
308
شرح سي قصيده نخست ديوان كمال الدين اسماعيل اصفهاني
309
شرح شواهد در تفسير مجمع البيان
310
شرح شواهد مجمع البيان من بداية سورة «الانسان» حتي نهاية سورة «الانشراح»
311
شرح شواهد مجمع البيان من بداية سورة «المجادله» حتي نهاية سورة «القيامة»
312
شرح شواهد مجمع البيان من بدايه سوره التين الي نهايه القرآن كريم
313
شرح صد غزل از خواجوي كرماني
314
شرح صد غزل از ديوان شاه نعمت الله ولي (1300-1201)
315
شرح صد غزل از ديوان شاه نعمت الله ولي (301-400)
316
شرح صد غزل از ديوان شاه نعمت الله ولي (600-501)
317
شرح صد غزل از ديوان شاه نعمت الله ولي (900-1000)
318
شرح صد غزل از ديوان شاه نعمت الله ولي غزل
319
شرح صد غزل از ديوان شاه نعمت الله ولي كرماني
320
شرح صد غزل از ديوان شاه نعمت الله ولي﴿101تا200﴾
321
شرح صد غزل از سلمان ساوجي
322
شرح صد غزل از عطار نيشابوري
323
شرح صدر پيامبران از منظر قرآن و حديث
324
شرح صدغزل از ديوان خواجوي كرماني 300-369از بخش حضريات 1-31از بخش سفريات
325
شرح صدغزل از ديوان شاه نعمت الله ولي ﴿700-601﴾
326
شرح صدغزل از ديوان شاه نعمت الله ولي ﴿900-801﴾
327
شرح طرح شاه نعمت الله ولي و معماري بنا
328
شرح عشر قصائد من ديوان الطغرائي الاصفهاني ﴿ من قصيده رقم "11" الي قصيده رقم "20"﴾
329
شرح عشرين قصيدة من ديوان الطغرائي الأصفهاني (قصائد رقم 21 إلي 40)
330
شرح عشرين قصيدة من ديوان الطغرائي الأصفهاني(من قصيدة رقم "60" إلي قصيدة رقم "79")
331
شرح فرآيند چاپ از طراحي تا توليد بسته بندي
332
شرح فرايند توليد و چاپ كارت هوشمند
333
شرح كامل جلد اول تاريخ جهانگشاي جويني
334
شرح كاملي مربوط به عملگرهاي خطي باناخ با برد در جبرهاي ليپ شيتز
335
شرح گزيده اي از: اشعار اسلامي حسان بن ثابت انصاري
336
شرح گنجينه الاسرار عمان ساماني
337
شرح لاميه العرب و لاميه العجم
338
شرح لاميه العرب و لاميه العجم
339
شرح لاميه العرب و لاميه العجم: شنفري و طغرائي
340
شرح لغات غريب خطبه هاي نهج البلاغه
341
شرح لغات غريب نهج البلاغه
342
شرح لغات غريب نهج البلاغه بخش نامه هاي حضرت علي (ع) به معاويه
343
شرح لغات غريب نهج البلاغه بخشي از نامه ها و وصاياي امام علي (ع)
344
شرح لغات و بحث در صنايع شعري و دستوري: چهار صد بيت از آغاز داستان ليلي و مجنون حكيم نظامي گنجوي
345
شرح لغات و عبارات و ويرايش ديوان رشيدالدين وطواط به انضمامحدايق السحر في دقايق الشعر
346
شرح لغات و مجلات تازي تاريخ جهانگشاي جويني جلد سوم
347
شرح لغات و مشكلات عتبه الكتبه
348
شرح لغات و مشكلات قصايد سلمان ساوجي
349
شرح لغات، اصطلاحات، اشارات و ابيات مشكل قصايد ديوان عبدالواسع جبلي
350
شرح مختصري از رجال فارس در گذشته و نام چند تن از شعراي شهر شيراز
351
شرح مختصري از زندگي دانشمند و نويسنده عربي زبان ايراني- عبدالله بن مقفع
352
شرح مشكلات خسرو و شيرين ﴿نظامي﴾
353
شرح مشكلات ديوان سنايي غزنوي
354
شرح مشكلات راحه الصدور و آيه السرور راوندي به ضميمه ي پژوهش در جنبه هاي ادبي آن
355
شرح مشكلات ظفرنامه شرف الدين علي يزدي
356
شرح مشكلات قصايد اديب صابر ترمذي
357
شرح مشكلات قصايد سيف فرغاني
358
شرح مصطلحات پزشكي در كتاب هدايه المتعلمين
359
شرح مفردات، تركيبات، مفاهيم ابيات دشوار و برخي صنايع بديعي و نكات بلاغي غزليات فخرالدين عراقي
360
شرح منظومه ورقه و گلشاه عيّوقي
361
شرح موضوعي درون مايه هاي غزليات سلمان ساوجي
362
شرح نيمه اول سندباد نامه ظهيري سمرقندي
363
شرح و بررسي اعلام و مفاهيم عرفاني لطيفه ي غيبي
364
شرح و بررسي بن مايه هاي عرفاني در مثنوي هاي شاه داعي الله شيرازي
365
شرح و بررسي تحليلي تحفه العراقين خاقاني
366
شرح و بررسي كتاب انجمن دانش وقار شيرازي و مقايسه آن با گلستان سعدي
367
شرح و بررسي واژگان و اصطلاحات خوشنويسي و هنرهاي وابسته در شعر سبك عراقي با تكيه بر اشعار حافظ و سعدي
368
شرح و تحقيق بخشي از كتاب البيان و التبيين (الجاحظ)
369
شرح و تحقيق و ترجمه بخش اول از جلد سوم كتاب البيان و التبين اثر جاحظ
370
شرح و تحقيق و ترجمه بخش دوم از جزء سوم كتاب
371
شرح و تحقيق و ترجمه جزء چهارم كتاب
372
شرح و تحليل خطبه شقشقيه و نقد و بررسي نظرات ابن ابي الحديد درباره اين خطبه
373
شرح و تحليل ديوان حياتي كرماني
374
شرح و تحليل كتاب ( نظم كافيه ي ابن حاجب )
375
شرح و تحليل منتخب غزليات خواجوي كرماني (بررسي مفردات، تعابي، مفاهيم كليدي، نكات بلاغي زيبا شناسي و شرح ادبيات دشوار 120 غزل)
376
شرح و ترجمه كتاب هدايه در نحو
377
شرح و ترجمه و تحقيق اساس البلاغه زمخشري
378
شرح و ترجمه و تحقيق اساس البلاغه زمخشري
379
شرح و ترجمه و تحقيق اساس البلاغه زمخشري
380
شرح و ترجمه و تحقيق اساس البلاغه زمخشري (كتاب الزا و السين)
381
شرح و ترجمه و تحقيق اساس البلاغه زمخشري حرف همزه و باء
382
شرح و ترجمۀ كتاب "الدرر السنّيۀ في الرد علي الوهابّيۀ" اثر سيّد أحمد بن زيني دحلان
383
شرح و تفسير پنجاه غزل از بيدل دهلوي
384
شرح و تفسير پنجاه غزل از عبدالقادر بيدل دهلوي
385
شرح و تفسير سي قصيده دوم ديوان جمال الدين محمد بن عبدالرزاق اصفهاني
386
شرح و تفسير ولايت در آثار راز شيرازي
387
شرح و تفسير يكصد غزل از ديوان خواجه كرماني غزليات201-301
388
شرح و توضيح اشارات و تلميحات و تمثيلات در ديوان شعر كليم كاشاني
389
شرح و توضيح تلميحات ، تمثيلات و اعلام در بخشي از ديوان اديب الممالك فراهاني
390
شرح و توضيح تلميحات ، تمثيلات و اعلام در ديوان نشاط اصفهاني
391
شرح و توضيح تلميحات و تمثيلات فهلويات جنوب با تكيه بر ترانه هاي فايز، مفتون و نادم
392
شرح و توضيح تلميحات و تمثيلات و اعلام در ديوان قائم مقام فراهاني
393
شرح و توضيح كتاب بدايع الازمان في وقايع كرمان
394
شرح و توضيح مثنويهاي روضه الانوار و كمال نامه
395
شرح و توضيح مثنويهاي هماي و همايون و گوهر نامه خواجوي كرماني
396
شرح و حال سهل بن عبدالله شوشتري
397
شرح واژگان - عبارات و اصطلاحات عرفاني سوانح العشاق احمد غزالي
398
شرح ودراسة ثلاث وعشرين قصيدة من ديوان الطغرائي الأصفهاني (من قصيدة رقم "107" إلي قصيدة رقم "129")
399
شرح يك روش تشخيص داده¬هاي پرت با استفاده از الگوريتم خوشه بندي ماشين بردار پشتيبان
400
شرح‌ گذاري خودكار مجموعه تصاوير در مقياس بزرگ مبتني بر انتخاب نمونه‌ هاي اوليه
401
شرح، تحقيق و ترجمه «المزهر في علوم اللغه و انواعها»: از آغاز نوع چهلم تا بيان جمعهايي كه مفردي از لفظ خود ندارند
402
شرح، تحقيق و ترجمه نوع سي ام تا نوع چهلم
403
شرح، ترجمه و تحقيق «المزهر في علوم اللغه و انواعها»: از نوع پانزدهم تا پايان بيست و نهم
404
شرح، ترجمه، تحقيق
405
شرحي بر بناي خورهه
406
شرحي برماشين هاي ابزار وطراحي پرس ضربه اي
407
شرحي راجع به آثارباستاني اصفهان (مسجد جامع- مسجد شاه- مسجد شيخ لطف الله- مدرسه چهارباغ- عالي قاپو)، (آتشگاه)
408
شرط بهينگي مرتبه دوم در بهينه سازي غير خطي
409
شرط تبري از عيوب در قرار دادها
410
شرط تحديد نفقه زوجه از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران
411
شرط توسل به قسم در حقوق ايران
412
شرط ضمان مضارب
413
شرط ضمان مضارب
414
شرط ضمن عقد تنصيف دارايي زوج در عقد نكاح دائم
415
شرط ضمن عقد مبني بر ممنوعيت ازدواج مجدد براي زوج با تكيه بر آثار شرط
416
شرط ضمن عقد مبني بر ممنوعيت ازدواج مجدد براي زوج با تكيه بر آثار شرط
417
شرط فعل
418
شرط هاردشيپ در قراردادهاي بين المللي
419
شرط هاي زنجيري روي غير جمعوندها
420
شرطي سازي رفتار ماهي و ارزيابي توانايي يادگيري در ماهي
421
شرطيت طهارت مولد در قضا، شهادات، افتاء، ولايت
422
شركت آجر ماشيني بجنورد
423
شركت پتروشيمي خراسان شمالي
424
شركت پتروشيمي خراسان واحد اوره
425
شركت تعاوني آواي سكوت
426
شركت تعاوني مصرف فرهنگيان مانه و سملقان
427
شركت توسعه پرداز ميراكل
428
شركت توليد و توزيع محصولات شيميايي
429
شركت دخانيات ايران و نقش آن در صادرات غير نفتي
430
شركت سهامي كارخانجات نورد و لوله اهواز
431
شركت سيمان بجنورد
432
شركت صنعتي بهپاك سهامي عام ﴿پروژه ﴾
433
شركت لوله گستر اسفراين
434
شركت متين صنعت مبتكر قم-شهرك صنعتي شكوهيه خيابان لاله پلاكB61
435
شركت مدني و آثار آن در حقوق ايران
436
شركت هانا و باربرا ﴿ترجمه﴾
437
شركت هانا و باربرا ﴿ترجمه﴾
438
شركت هاي چند مليتي و تاثير آن ها بر اقتصاد داخلي و بين المللي
439
شركت هي هرمي از ظرافت هاي مجرمانه تا تدابير پيشگيرانه
440
شركت و معاونت اشخاص حقوقي در جرم
441
شركت و يا عدم شركت در مناقصه توسط پيمانكاران با استفاده از تصميم گيري گروهي فازي
442
شروط ابتدايي در حقوق
443
شروط باطل و تاثير آن در معاملات
444
شروط باطلي كه مفسد عقد مي باشند
445
شروط تضمين سرمايه در عقد مضاربه با نگاهي به عقد مضاربه در سيستم بانكي
446
شروط خلاف مقتضاي عقد
447
شروط ضمن عقدنكاح
448
شروع به جرم
449
شروع به جرم رشا و ارتشاء در حقوق ايران و فرانسه
450
شريعت در آثار احمد جام ﴿ژنده پيل﴾ نامقي
451
شستشو ميوه و سبزيجات به كمك التراسونيك
452
شستشو و احياي مدول هاي حلزوني غشاهاي اسمز معكوس در تصفيه آب
453
شستشو و كربونيزاسيون كرك كشمير ايران
454
شستشوي شسميايي غشاءهاي ميكروفيلتراسيون براي فرآينداسترليزاسيون شير
455
شستشوي فاز آلي باردار شده جهت حذف آهن
456
شستشوي كالاي لكه شده با روغنهاي ريسندگي - بافندگي در خط توليد با شوينده هايOZ ، MW
457
شش سيگما
458
شش سيگما در كارخانه كاشي زمرد بافق
459
شش سيگماي ناب
460
شش شاعره معروف ايران
461
شش شخصيت در جستجوي يك گودو:تحليلي دريدايي بر روي بكت و پيراندلو
462
شش قطعه براي عود
463
شطحيات در چهار منظومه منطق الطير،مصيب نامه ،الهي نامه ،اسرارنامه ،شيخ فريدالدين عطار نيشاپوري
464
شعاع زير رسته از مدول ها
465
شعاع طيفي ،شعاع عددي ،و ضرب از عملگرها
466
شعاع طيفي فاصله اي گراف هايي باrراس آويخته
467
شعاع طيفي فاصله اي و انرژي فاصله اي گراف ها
468
شعاع طيفي موضعي از عملگرهاي خطي مثبت كراندار
469
شعاعهاي زلزله به عنوان ژئودزيك هاي هندسه فينسلر
470
شعبه بانك صادرات شهر كرد
471
شعر احمد محمد الشامي: معرفي، تحليل محتواي شعر متعهد
472
شعر اعتراض از سال 1300 تا 1332 هجري شمسي
473
شعر به مثابه متن بررسي و تطبيق انديشه هاي هانس - گئورگ گادامر و پل ريكور در باب شعر
474
شعر حماسي شيعه در قرن اول هجري
475
شعر در كوير
476
شعر در لهجه محلي خوانساري
477
شعر سلطانيه و نقاشي
478
شعر سنيّه صالح (معرّفي، تحليل محتوا)
479
شعر سياه در اشعار شاعران معاصر با تكيه و تاكيد بر اشعار فروغ فرخزاد و نصرت رحماني
480
شعر معروف عبدالمجيد( معرفي، تحليل محتواي شعر متعهد شيعي
481
شعر و ابهام ﴿بررسي ابهام در شعر دهه ي هفتاد ايران با تكيه بر فلسفه ي پسا ساختارگرا﴾
482
شعر و شخصيت بابافغاني شيرازي
483
شعر و هنر
484
شعر و هنر: بررسي هنري خمسه نظامي ،مولوي،سعدي و حافظ
485
شعرا و دانشمندان يزد
486
شعرائي كه از اصناف برخاسته اند
487
شعرالتشيع زمن الحمدانيين
488
شعراي اصفهان در عصر زنديه و آغاز دوره قاجاريه
489
شعراي اصفهان در عصر صفويه
490
شعراي اصفهان در عهد قاجاريه
491
شعراي كاشان
492
شعراي متصوف
493
شعراي محلي سراي شوشتر
494
شعرشناسي شناختي: تحليل پاره اي از استعارات برگرفته از اندامهاي بدن در بوستان سعدي
495
شفاخانه: طراحي بيمارستان 100 تختخوابي شهركرد
496
شفاعت از ديدگاه ابن‌تيميه، رشيدرضا و علامه طباطبايي
497
شفاعت در فقه و حقوق كيفري
498
شفاف سازي مناقصات پيمانكاري از ديدگاه حقوق بين الملل و حقوق ايران
499
شفاف سازي مناقصات پيمانكاري از ديدگاه حقوق بين الملل و حقوق ايران
500
شفافيت القايي پلاسمونيكي كنترل پذيرگرافني و بررسي توانايي حسگري آن
501
شفافيت الكترومغناطيس القاييده و ترابرد فوتون در سامانه هاي اپتومكانيك غيرخطي
502
شفعه
503
شكارگري درون رسته اي (Coccinella septempunctata (Col.,Coccinellidae و (Chrysoperla carnea (Neu.,Chrysopidae روي شته ي جاليز (Aphisgossypii (Hem.,Aphididae در حضور مورچه ي همزيست
504
شكاف بين نسلي و تعارض بين والدين و نوجوانان
505
شكاف ديجيتال و تاثير آن در جامعه اطلاعاتي
506
شكاف فرهنگي در كتابهاي امريكن انگليش فايل: به ويژه جهت فراگيران ايراني
507
شكاف قيمت گذاري سهام، سرمايه گذاري شركت و محدوديت مالي: شواهدي از تئوري هاي ارضاء سهامدار و زمان بندي بازار
508
شكاف كيفيت در خدمات از ديدگاه مشتريان استخرهاي ورزشي خصوصي شهر كرمانشاه
509
شكاف هاي داخلي كيفيت خدمات و تحليل ارتباط آن با رضايتمندي شغلي كاركنان در صنعت بيمه ( مورد مطالعه: شركت بيمه ايران در استان اصفهان )
510
شكاف هسته اي
511
شكافت فتوكاتاليستي آب با اتصال ناهمگون پروسكايتي
512
شكافت هسته اي
513
شكافت هسته اي﴿هسته ي غير كروي﴾
514
شكاكيت اخلاقي
515
شكسپير و دكور در تراژدي هاملت
516
شكسپير و كارناوال پس از باختين
517
شكسپير و كارناوال پس از باختين
518
شكست القايي با ليزر
519
شكست ترد پلاگسي گلاس و نانوكامپوزيت در معرض تركيب بار برشي خارج از صفحه با بار برشي صفحه اي
520
شكست ترد تحت بارگذاري مركب I و II در مواد سنگي
521
شكست ترد در شيارهاي V شكل و U شكل تحت بارگذاري مركب ﴿ I/II ﴾
522
شكست در اثر آمين ها و تنش در الياف پلي استر
523
شكست در اثر خستگي در فولادهاي كم كربن
524
شكست در فولاد مرتبه اي داراي شيار V شكل نوك گرد تحت بارگذاري تركيبي
525
شكست درخستگي پر چرخه بارهيافت مكانيك آسيب
526
شكست سد
527
شكست فتوكاتاليستي آب توسط نانوكاتاليست هاي هترو ساختار با مورفولوژي كنترل شده سطحي
528
شكست گاز متان با استفاده از ليزر نئوديميم ياگ ﴿Q-Switch) در حضور هدف پالاديم
529
شكست نگاري و تعيين تجربي و عددي منحني حد شكل دهي براي ورق چند لايه
530
شكستگي گردن تشريحي و جراحي استخوان ران
531
شكستگي هاي ضربه ستون فقرات و درمان
532
شكستن الگوريتم درهم ساز md5 با استفاده از بوردهاي fpga
533
شكستن الگوريتم درهم¬ساز SHA-1 با استفاده از بوردهاي FPGA
534
شكستن بتن از طريق پالس هاي فشار قوي
535
شكستن بهانه اي براي ساختن
536
شكستن تابو در اسطوره هاي ايراني با نگاهي به عرفان و قصه هاي عاميانه
537
شكل بافت شهري و ارتباط آن با معماري ايراني اسلامي ﴿مورد مطالعه شهر هاي كوچك و متوسط﴾
538
شكل بهينه در محيط الاستيك دو بعدي
539
شكل پذيري در پارچه هاي تاري پودي دو لايه
540
شكل پذيري فنونيپي در گونه ي ziziphora tenior L )Labiatae(
541
شكل دادن به قطعات داراي شيب ديواره منفي با روش شكل دهي تدريجي دو نقطه اي و بررسي اثر پارامترهاي فرايند بر عمق شكل دهي قابل دستيابي
542
شكل دادن فلزات
543
شكل دادن نماد آنتن در سيستم هاي رادار
544
شكل دهي امن به پترن آنتن درمخابرات طيف گسترده در محيط جمينگ
545
شكل دهي امواج الكترومغناطيسي با استفاده از سطوح متامتريال
546
شكل دهي انفجاري تحت انفجار گاز و مدلسازي آن براي پيش بيني ميزان بازگشت فنزي بهينه
547
شكل دهي انفجاري صفحات نامتجانس و تحليل عددي آنها
548
شكل دهي انفجاري ورق با استفاده از قالب مخروطي
549
شكل دهي انفجاري ورقهاي 2 لايه و تحليل تنش آن تحت اثر بار ضربه اي گسترده
550
شكل دهي انفجاري ورقهاي ضخيم آلومينيم
551
شكل دهي با استفاده از فرآيند بالج فرمنيگ
552
شكل دهي به روش نورد و تحليل تنش هاي وارد بر غلتك ها در نورد خوشه اي ﴿قفسه اي ﴾
553
شكل دهي پالس به صورت ديجيتال به منظور تصحيح pile up با كمك تراشه DSP
554
شكل دهي پرتو بر پايه قرار دادن صفر تطبيقي به منظور ارتقاء سيگنال مطلوب صوتي در محيط نويزي با استفاده از آرايه ميكروفن
555
شكل دهي پرتو براي تخمين جهت ورود سيگنال با آرايه هاي غيريكنواخت
556
شكل دهي پرتو توزيع شده در سيستم هاي بي سيم تمام دو جهته دوطرفه
557
شكل دهي پرتو توزيع شده در سيستم هاي بي-سيم تمام دو جهته دوطرفه
558
شكل دهي پرتو در شبكه هاي حسگر صوتي Ad-boc
559
شكل دهي پرتو و تخصيص توان در شبكه هاي ناهمگن انبوه آنتني با معيار QoE
560
شكل دهي پرتوي هيبريد در سيستم هاي موج ميلي متري
561
شكل دهي تابه با پيچيدگي محاسباتي كم براي سيستمهاي دستيابي چند گانه مبتني بر تقسيم كد
562
شكل دهي حلقه در طراحي كنترل كننده مقاوم به روش QFT
563
شكل دهي قطعات كروي با دقت بالا به روش SPiNiNG
564
شكل دهي كاتاليست تبديل متانول به پروپيلن
565
شكل دهي گرم ورق آلياژ فلزهاي سبك
566
شكل دهي مشاركتي پرتو در شبكه هاي MIMO راديو شناختگر
567
شكل دهي نموي گرم ورق آلياژ فلزات سبك
568
شكل دهي ورق فلزي ﴿ آلومينيوم و مس ﴾ توسط گاز فشرده
569
شكل دهي ورق فولادي با استفاده از انفجار مخلوط هيدروژن و اكسيژن
570
شكل دهي ورقهاي فلزي با استفاده ازماشين كنترل عددي﴿‍‍CNC) به همراه اندازه گيري و تحليل نيرويي فرايند
571
شكل ريزي نيمه جامد آلياژ A356 به روش SSR و مشخصه يابي نمونه هاي توليدي
572
شكل ساختار فوتون در برهمكنش هاي شديداً نا كشسان ژرف
573
شكل شناسي افسانه هاي ايراني در كتاب فرهنگ افسانه هاي مردم ايران:جلد شانزدهم
574
شكل شناسي افسانه هاي مردم ايران (جلد پانزدهم )
575
شكل شناسي برزونامه
576
شكل شناسي حاتم نامه
577
شكل شناسي داراب نامه ي بيغمي
578
شكل شناسي داراب نامه ي طرسوسي
579
شكل شناسي داستان داراب نامه طرطوسي
580
شكل شناسي داستان گرشاسب نامه اسدي طوسي
581
شكل شناسي در گرشاسب نامه (ريخت و درون مايه )
582
شكل شناسي رمان ها و داستان هاي كوتاه خراسن شمالي
583
شكل شناسي سمك عيار
584
شكل شناسي سينماي مستند ايران
585
شكل شناسي سينماي مستند ايران
586
شكل شناسي فرهاد و شيرين وحشي بافقي
587
شكل شناسي فرهاد وشيرين وحشي بافقي
588
شكل شناسي فرهنگ افسانه هاي مردم ايران - جلد اول علي اشرف درويشيان، رضا خندان (مهابادي)
589
شكل شناسي فرهنگ افسانه هاي مردم ايران -جلد اول علي اشرف درويشيان ،رضا خندان (مهابادي)
590
شكل شناسي قصه حسين كرد شبستري و فيروز شاه نامه بيغمي
591
شكل شناسي كوش نامه (ريخت و درون مايه )
592
شكل شناسي مجموعه داستان هاي ابوتراب خسروي
593
شكل شناسي منظومه عاشقانه شيرين و خسرو
594
شكل شناسي منظومه عاشقانه شيرين و خسرو (اثر امير خسرو دهلوي)
595
شكل شناسي منظومه فرامرزنامه
596
شكل شناسي هفت پيكر نظامي گنجه اي
597
شكل شناسي يوسف و زليخاي جامي
598
شكل‏ گيري حقوق جهاني سلامت و ملاحظات دولت‏ها
599
شكل گيري در جاي تيتانيوم دي اكسيد در نانو الياف كربن فعال با استفاده از تيتانيوم ايزوپروپكسيد
600
شكل گيري سمك عيار با نگاهي به ساختار رمانس
601
شكل گيري سمك عيار با نگاهي به ساختار رمانس
602
شكل گيري قواعدمشترك بردادرسيهاي بين المللي درتقابل تكثرگرائي
603
شكل گيري كاريكاتور از ايده تا اجرا
604
شكل گيري مليت ايراني در دوران اسلامي
605
شكل گيري هويت در فرزندان تك سرپرست وچند سرپرست
606
شكل گيري و تحولات صوفيه نعمه اللهيه در گناباد تا پايان دوره قاجاريه , forming and transformation of the neamatollahia sufia in gonabad till the end of qajar dynasty
607
شكل گيري و تطور شعر پايداري در قرن هفتم و هشتم قمري
608
شكل گيري و نقش آرامگاه در معماري ايران در دوران اسلامي ﴿قرن اول تا هفتم هجري قمري﴾
609
شكل هاي بهينه در محيط الاستيك دو بعدي
610
شكل و محتوا در ديوارنگاره‌هاي حمام علي‌قلي‌آقا- اصفهان (با تأكيد بر پيكره‌هاي انساني)
611
شكل و محتوي
612
شكل‌پذيري پارچه‌هاي تركيبي لايي چسبدار دوخته شده مورد استفاده در پوشاك پيراهني
613
شكل‌دهي پرتو مقاوم به نويز و تداخل با استفاده از روش‌هاي كمينه واريانس و تخمين اجزاي سيگنال
614
شكل‌دهي پرتوي هماهنگ‌شده با هدف كمينه‌سازي توان فروسو در سيستم‌هاي چندآنتني ( انبوه) با در نظر گرفتن خطاي تخمين كانال
615
شكل‌دهي تدريجي ضربه‌اي در قلمزني ورق‌هاي فلزي
616
شكل‌دهي زئوليت نانو ساختار 13X پودري با استفاده از بايندرهاي آلي و بررسي خواص جذب آن‌ها
617
شكل¬دهي پرتو هميار در شبكه¬ي پخش رله¬ي چند - ورودي چند - خروجي
618
شكلهاي شيميايي و قابل استخراج بوسيله DTPA آهن در خاكهاي تيمار شده توسط سرباره و لجن كنورتور كارخانه ذوب آهن اصفهان
619
شكم حاد در اطفال بررسي موارد شكم حاد جراحي از سال 69 لغايت بهار 72 در بيمارستان پورسيناي رشت
620
شكه معنايي برگزيدگي در قرآن كريم
621
شكوائيه در شعر فارسي از آغاز تا قرن پنجم﴿سبك خراساني﴾
622
شكواييه در سبك بازگشت ادبي
623
شكواييه در سبك عراقي
624
شكواييه در شعر قرن ششم ﴿ عصر سلجوقي﴾
625
شكواييه در مكتب وقوع واسوخت و سبك هندي
626
شگرد هاي پليس فتا در كشف جرايم سايبري
627
شگرد هاي پليس فتا در كشف جرايم سايبري
628
شگرد‌هاي تصويرسازي در اشعار احمد عزيزي
629
شگردها و شيوه‌هاي توصيف در آثار احمد محمود و صادق چوبك
630
شگردهاي بلاغي آگهي هاي تبليغاتي روزنامه كيهان از بعد از انقلاب اسلامي تا كنون
631
شگردهاي بلاغي تبليغات بازرگاني درروزنامه اطلاعات از تاسيس( 1305) تا(1357)
632
شگردهاي بلاغي تبليغاتي از تاسيس روزنامه كيهان تا پيروزي نقلاب سلامي يران (1323 ـ 1357)
633
شگردهاي تمركززدايي در كتاب‌هاي داستاني-تصويري منتخب (گروه‌هاي سني الف و ب) بررسي تطبيقي عربي و فارسي
634
شگردهاي داستان پردازي در آثار كلر ژوبرت
635
شگردهاي زباني لطيفه پردازي در لطايف الطوايف
636
شگردهاي زباني و ادبي ابوالقاسم حالت در آثار طنز او
637
شگردهاي زباني و ادبي در اشعار محمد فرخي يزدي
638
شگردهاي شخصيت پردازي در رمان كودك و نوجوان دفاع مقدس
639
شگردهاي طنز پردازي در آثار عبيد زاكاني
640
شگردهاي طنز در شعر مشروطه با محوريت بهار و ميرزادة عشقي
641
شگردهاي طنزآفريني در آثار (هستي و زيبا صدايم كن) فرهاد حسن زاده و (من جوكم) فرهاد حسن زاده و (من جوكم) جيمز پترسون
642
شگردهاي طنزآفريني در آثار داستاني احمد اكبرپور
643
شگردهاي محاسباتي در پياده سازي برخي از روش هاي بي نياز از شبكه
644
شگردهاي نوين ورموز جديد بازاريابي
645
شگردهاي هنري در بيان واقعيت هاي اجتماعي در رمان ريح الجنوب
646
شگفتيهاي رياضيات
647
شمار سلول هاي خوني و هموگلوبين خون در زمان تخمك گيري و ارتباط آن بانرخ توليد بلاستوسيت در تليسه هاي هلشتاين
648
شمارش t - s - برش هاي كمينه در گراف هاي مسلح
649
شمارش افراد حاضر در اتوبوس به كمك بينايي ماشين
650
شمارش تار و پود پارچه از طريق آناليز تصويري توسط كامپيوتر جهت محاسبه وزن متر مربع
651
شمارش تعداد افراد حاضر در اتاق از پشت ديوار
652
شمارش تعداد مجموعه هاي غالب همبندي ضعيف و رومي گرافها
653
شمارش گلبول هاي قرمز و سفيد خون از تصاوير ميكروسكوپي
654
شمارش مركز سازها و بازنويسي پذيري در گروههاي متناهي
655
شمارنده ضربان قلب با استفاده از 8051
656
شماره گير اتوماتيك تلفن
657
شماره گير اتوماتيك تلفن
658
شماره گير اتوماتيك تلفن بوسيله ميكروكنترلر 8051
659
شماره گيري با صحبت (DIALING SPEECH)
660
شمايل شناسي سينماي اكسپرسيونيسم آلمان و تاثيرات آن بر انيميشن معاصر
661
شمايل شناسي سينماي اكسپرسيونيسم آلمان و تاثيرات آن بر انيميشن معاصر
662
شمايل شناسي شخصيت هاي روايي سه نسخه مختارنامه چاپسنگي دوران قاجار
663
شمايل نگاري روسي به مثابه هنر مناسكي
664
شمايل‌شناسي نقاشي‌هاي كتاب "ده سال با نقاشان انقلاب اسلامي 1367-1357 " بر اساس آراي اروين پانوفسكي
665
شمه از نظرگاههاي جامعه شناختي در قرآن
666
شمه اي از آداب و رسوم ارامنه ايران بويژه ارامنه جلفاي اصفهان
667
شمه اي از طرح هاي تركيباتي مربوط به كدهاي تصديق اصالت
668
شمول‌هاي ديفرانسيل روي خمينه‌هاي ريماني
669
شموليت
670
شموليت (Lp (μ ) ⊆ Lq (ν
671
شنا
672
شناخت ، طرح مرمت و احياء خانه سرهنگ وثيق انصاري
673
شناخت ، كاربرد، استخراج كاني هاي صنعتي ساينده (گرونا) در كانسارهاي كوه گبري (رفسنجان ) فشارك (اصفهان ) ده سلم (سيستان و بلوچستان )
674
شناخت «خود» در آلكيبيادس افلاطون بر مبناي شرح پروكلوس
675
شناخت Softswitch
676
شناخت آتش ،پيشگيري و كنترل
677
شناخت آلودگي ناشي از موتورهاي احتراق داخلي و انجام تحقيقات عملي در جهت كاهش آلودگي
678
شناخت ابزار و يراق آلات اسب در عصر آهن استان گيلان
679
شناخت ابزارهاي دستي كارگاهي در هنرستانهاي فني
680
شناخت ادراكي مديران و بازرسان بانكي شهرستان يزد از قانون مبارزه با پولشويي
681
شناخت ارتباط ساختار-فرايند- خواص در برق ريسي نانو الياف پليمري
682
شناخت ارزش هنري و نحوه مرمت و حفاظت تابلوي محراب كليساي بيت اللحم
683
شناخت ارزش هنري و نحوه مرمت و حفاظت تابلوي محراب كليساي بيت اللحم
684
شناخت اريستوفن ونمايشنامه هايش
685
شناخت اشياء فلزي منقوش در خلعت نگاره هاي شاهنامه شاه طهماسبي به منظور طراحي و ساخت زيوآلات زنانه
686
شناخت اصطلاحات و واژه هاي بومي رايج در دست بافته هاي ايل قشقايي
687
شناخت اصول زيباشناسي نقوش گره چيني آثار چوبي كاخ هاي صفوي در اصفهان به منظور ساخت و تزيين ظروف چوبين
688
شناخت اصول صفحه آرايي در كتب و مجلات وبررسي صفحه فهرست در اين نشريات
689
شناخت اصول طراحي ميدان شهري به منظور تقويت حس دلبستگي زنان به مكان ( نمونه موردي : سبزه ميدان ، ميدان هفت حوض و ميدان رازي )
690
شناخت الگوي پراكنش استقرارهاي زاگرس جنوبي در هزاره پنجم و چهارم ق.م
691
شناخت الگوي پراكنش استقرارهاي عصر مس سنگي مركز فلات: مطالعه موردي شمال دشت پيشوا - ورامين
692
شناخت الگوي سيگنال الكترومايوگرام در دست سيبرنتيكي بااستفاده از شبكه هاي عصبي
693
شناخت انواع برج خنك كننده و بررسي تحليل و بهبود عملكرد برج خنك كن واحد تصفيه گاز مجتمع پتروشيمي رازي
694
شناخت انواع تزئينات شيشه اي و مرمت يك ظرف دوران سلجوقي
695
شناخت انواع تزئينات شيشه اي و مرمت يك ظرف دوران سلجوقي
696
شناخت انواع دوخت به كار رفته در صحافي نسخه هاي خطي مركز اسناد و كتابخانه ملي فارس متعلق به دوره هاي صفويه و قاجاريه به منظور حفظ و تداوم اصالت آنها
697
شناخت انواع روشهاي طيف سنجي و آخرين نتايج و كاربرد آنها
698
شناخت باغفردوس و طرح مرمت عمارت باغ فردوس
699
شناخت پتانسيل بازيابي انرژي كوره هاي پيشگرم مجتمع فولاد مباركه و طراحي مقدماتي يك سيستم بازياب مناسب
700
شناخت پديده هاي مربوط به پرواز در زواياي حمله بالا و بررسي چالشهاي آيروديناميكي و مكانيك پروازي مرتبط
701
شناخت پوسترها
702
شناخت پوششهاي رنگي و بررسي فرايندهاي اعمال رنگ در سازه كشتي
703
شناخت تاثير ميزان ادراك محيطي روستاييان دهستان سامن، شهرستان ملاير در مقابله با خشكسالي
704
شناخت تاثير نقوش مرتبط با اسطوره هاي ايراني بر روي آثار فلزي ساساني
705
شناخت تاثير نقوش مرتبط با اسطوره هاي ايراني بر روي آثار فلزي ساساني
706
شناخت تاثيرات ناشي از افزايش تراكم ساختماني بر نيازمنديهاي كاربري زمين شهري (نمونه موردي شهرك انديشه شهريار
707
شناخت تخصصي جرثقيل ليبهر LTM1160 و راهنمايي هايي جهت كاربران آن
708
شناخت ترانزيستورهاي كم نويز )HEMT( طراحي تقويت كننده كم نويز )LNA( در فركانس هاي مايكروويو
709
شناخت تزئينات در سبك آرنوو و تاثيرات آن در تصوير گري تبليغات مد
710
شناخت تغييرات كتيبه‌هاي مسجد شيخ لطف الله بر اساس منابع تصويري
711
شناخت تفصيلي واژگان فني نگارگري ايران در دوره صفوي
712
شناخت تكنيك VOC و اجراي VOC براي كولر گازي
713
شناخت تناسبات و روابط هندسي - عددي، و آثار بكارگيري در طراحي محصولات صنعتي
714
شناخت جايگاه مؤلفه معنا در شهر و كاربست آن در ارتقاء كيفيت فضاهاي شهري (نمونه مورد مطالعه : رودخانه قره سو در شهر كرمانشاه و حوزه پيراموني آن)
715
شناخت جنبه هاي روايت "نمايشنامه بازيسازان "
716
شناخت حريم و بررسي كيفيت ظهور آن در معماري ايران
717
شناخت خصوصيات آرايه هاي تزئيني هنر قرآني ﴿نمونه موردي مطالعه:قرآن عثمان بن وراقدقرن پنجم هجري﴾
718
شناخت خصوصيات و روشهاي استخراج سنگ هاي ساختماني
719
شناخت دستگاه حفاري
720
شناخت ديدگاه شهروندان اصفهاني از ايستگاه هاي مطالعه
721
شناخت رابطه آلومينيم و سراميكها در جهت ساخت كامپوزيت
722
شناخت رابطه بازيگر با مكان و فضاي نمايشي با نگاهي به نظريات "همجواري" ادوارد تي. هال و " تحليل فضا"ي مارگارت كوهن
723
شناخت رابطه بازيگر با مكان و فضاي نمايشي با نگاهي به نظريات «همجواري» ادوارد تي. هال و «تحليل فضا» ي مارگارت كوهن
724
شناخت رابطه بين متغيرهاي بازايابي و جذب سرمايه گذاران در شركتهاي نيوپان گلستان
725
شناخت رفتار ژئوتكنيكي مارنهاي جوان در ورودي تونل سوم كوهرنگ و بررسي پايداري ديواره شيبدار دهانه آبگير
726
شناخت روابط متقابل والدين و دانش آموزان و تاثير آن در تحصيلات قشر نوجوان و جوان
727
شناخت روشمندخطا درعصرروشنگري
728
شناخت روشهاي اتصال به پايگاههاي داده روي وب و پياده سازي روشي مناسب
729
شناخت زنادقه و نقش آنان در جعل حديث
730
شناخت زيبايي و هنر
731
شناخت ساختار و بنيان هندسي در نقوش و تزئينات هنر دوره سلجوقي ايران
732
شناخت ساختار و تكنولوژي آثار فلزي
733
شناخت ساختار و تكنولوژي آثار فلزي
734
شناخت سازمان يادگيرنده در مراكز منتخب دانشگاه جامع علمي - كاربردي استان مازندران
735
شناخت سبك زندگي بر نحوه ي مصرف زنان شاغل وغيرشاغل شهربهشهر
736
شناخت سخت افزاري ونرمافزاري شبكه سوئيچينگ SN در سيستم EWSD
737
شناخت سرمايه اجتماعي در مديريت شهرداري هاي شرق استان مازندران
738
شناخت سرمته‌هاي PDC، انواع و طراحي آنها
739
شناخت سوئيچ c&c80 وقابليتهايآن و مقايسه با سوئيچ هاي پرظرفيت
740
شناخت سواد سلامت بيماران مراجعه كننده به مركزآموزشي- درماني الزهرا(س) شهراصفهان در سال 94
741
شناخت سير تحول هنر كاشيكاري در بناهاي شاخص دوران اسلامي در شهر كرمان از دوره سلجوقي تا صفوي
742
شناخت سير تحول ويژگي هاي سكونتگاه هاي غير رسمي در شهر مشهد ﴿ با هدف اولويت بندي سكونتگاه ها يه منظور بهبود وضعيت ﴾
743
شناخت شاهنامه و بررسي ارزشهاي نمايشي داستانهاي رستم و اسفنديار، رستم و سهراب
744
شناخت شخصيتي زوجين قبل از ازدواج در رضايتمندي زناشويي
745
شناخت شرايط تثبيت حرارتي نخهاي اكريليك براي نخ خاب فرش ماشيني
746
شناخت شناسي از ديدگاه پرس
747
شناخت شناسي فمينيستي
748
شناخت شيوه ساخت، آسيب شناسي و شرايط حفاظتي درمجموعه سكه هاي مسي صفوي مكشوفه از شهر همدان
749
شناخت صنايع د ستي به كار رفته در معماري سنتي دوره ي قاجار شهرستان اردكان ﴿با معرفي خانه ي تقديري﴾
750
شناخت صنايع دستي به كار رفته در معماري سنتي دوره قاجار شهرستان اردكان﴿بامعرفي خانه تقديري﴾
751
شناخت صنعت جهانگردي وگردشگري وطريقه اخذ مجوز هواپيمايي وانواع آژانس ها
752
شناخت ضمني مكان طرح: حضور موثر در طرحمايه ي معماري
753
شناخت طراحان بزرگ فرش اصفهان و آثار آن ها
754
شناخت عكاسي پست مدرن با تاكيد بر آثار سيندي شرمن
755
شناخت علل عقب ماندگي هاي ذهني دانش آموزان دختر و پسر در منطقه ورامين سال تحصيلي 79-78
756
شناخت علل وقوع و مكانيزم زلزله و بررسي اثر زلزله در طراحي پل ها
757
شناخت عوامل اجتماعي موثر بر روسپيگري در جامعه زنان
758
شناخت عوامل جامعه شناختي مؤثر برانتخاب اعضاي شورا ازديد مردم
759
شناخت عوامل جامعه شناختي موثر بر ترك زودهنگام ورزش درميان جوانان.
760
شناخت عوامل جامعه شناختي موثر بر ترك زودهنگام ورزش درميان گروه سني(24-15)سال.
761
شناخت عوامل فرهنگي - اجتماعي موثر بر تمايل به ونداليسم ( در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر بهشهر )
762
شناخت عوامل كيفيت بخش مسكوني با استفاده از شاخص هاي ارزيابي محيطي:محله هاي تطبيقي زعفرانيه و خاني آباد نو
763
شناخت عوامل مرتبط با رضايت از زندگي زناشويي در بين زنان متأهل شهر يزد
764
شناخت عوامل موثر بر بازده آموزش كلاس هاي متوسطه ضميمه مدارس راهنمايي تحصيلي شهر سنخواست
765
شناخت عوامل موثر بر بهبود خدمات مهندسي و طراحي الكوي جامع مشاوره صنعتي مطالعه موردي صنايع پتروشيميايي
766
شناخت عوامل موثر بر تغيير‌شكل و گسيختگي فولادهاي ‌فريت-مارتنزيتي با استفاده از نشر فرا آوايي
767
شناخت عوامل موثر بر عدم تحويل به موقع پروژه هاي احداث نيروگاه حرارتي و سيكل تركيبي به روش EPC و ارائه راه كارهاي عملي و كاربردي موثر (مطالعه موردي نيروگاه هاي حرارتي شركت فراب)
768
شناخت عوامل موثر برافت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه شهر قاين
769
شناخت عوامل موثر در افزايش رضايتمندي مشتريان در فروشگاههاي زنجيره اي مورد مطالعه ، مطالعه تطبيقي هايپراستار و شهروند (بيهقي )
770
شناخت عوامل موثر در بد حجابي دانش آموزان دختر در آموزشگاههاي شهر دامغان
771
شناخت عوامل موثر در بد حجابي دانش آموزان دختر شهر حاجي آباد
772
شناخت عوامل موثر در بدحجابي دانش آموزان دختر دبيرستان دامغان
773
شناخت عوامل و زيرساختهاي لازم براي ايجاد برند در زمينه پوشاك و ارتباطات بين آنها
774
شناخت عوامل و موانع ارتقاء سطح تكنولوژي در صنايع داراي مزيت نسبي از بين صنايع پائين دستي پتروشيمي در راستاي توسعه صادرات
775
شناخت عيوب بافت فرش در سبزوارو راه هاي برطرف نمودن عيوب
776
شناخت فاكتورهاي موثر در مديريت ايمني بيمارستانها و ارزيابي وضع نمونه هاي موجود در كشور
777
شناخت فرايند اطلاع رساني شهري
778
شناخت فرصت هاي كسب و كار در گردشگري كشاورزي (مطالعه موردي شهر قمصر)
779
شناخت فرم در نقاشي
780
شناخت فرم و محتوا نقشمايه سرو در فرش ايران دوره صفوي
781
شناخت فرهنگ سازماني در مديريت شهرداري هاي شرق مازندران
782
شناخت فرهنگ فقر روستائيان مطالعه موردي : شهرستان هرسين
783
شناخت فضاهاي پرديس باغ ملي براي طراحي مبلمان محيطي
784
شناخت فضاهاي شهري : مباني و عناصر طراحي خيابان همراه با طراحي تقاطع خيابان هاي شهيد كلاهدوز و دكتر شريعتي تهران
785
شناخت فعال: كاركرد حركات بدن در عمليات رياضي ساده
786
شناخت فلسفي رديف ﴿ گذشته ، حال و آينده ﴾
787
شناخت فن‌آوري سفال مينايي بر اساس داده‌هاي تكنولوژيك و متون تاريخي
788
شناخت فناوري رنگ هاي به كار رفته در نقاشي قاجار
789
شناخت فناوري رنگ هاي به كار رفته در نقاشي قاجار
790
شناخت قرآن از منظر نهج البلاغه
791
شناخت كامل امكانات موجود در اندازه گيري مراكز اس اي ال وارزيابي قابليتهاي آن وشناخت تنگناها و كمبودهاي موجود
792
شناخت كانسارهاي سلستين در ايران
793
شناخت گرافيك
794
شناخت گره هاي هندسي در نگاره هاي ظفرنامه تيموري به منظور بهره گيري در ساخت زيورآلات
795
شناخت لعاب فيروزه اي
796
شناخت لعاب هاي احيايي :زرين فام
797
شناخت مبادي تصوير
798
شناخت متاستاز استخوان و درمان آن به وسيله ي راديو نوكلوئيد ها ي درماني
799
شناخت محدوديت‌هاي هندسي حاكم بر آزمايش مقاومت فشاري تك محوري براي خاك‌هاي مسلح شده با الياف
800
شناخت محله سرخاب با محوريت مرمت ،ساماندهي و احياء بازارچه آن
801
شناخت مخالفان امام علي (ع ) و جايگاه آنان در نهج البلاغه
802
شناخت مختصات و مشخص كردن ويژگي هاي برجسته گوشه هاي دستگاه چهارگاه
803
شناخت مذاهب بدوي از منظر تاريخ
804
شناخت مشكلات رفتاري در كودكان و نوجوانان
805
شناخت مشكلات فرهنگي و اجتماعي دانش آموزان دختر و پسر دوره دبيرستان مجتمعهاي تطبيقي - بين الملل و تاثير آن بر سازگاري اجتماعي - فرهنگي و پيشرفت تحصيلي آنان در سال تحصيلي 83-1382
806
شناخت معناي فضاي شهري از ديدگاه گروه هاي سني مختلف دربافت تاريخي در راستاي تدوين توصيه هايي براي طراحي شهري معاصر (نمونه موردي : مجموعه ي زنديه ي شيراز)
807
شناخت معيارهاي فضاهاي شهري گذران اوقات فراغت به منظور تعامل كودكان در محيط نمونه موردي : طراحي كناره ي درياچه زريبار شهرستان مريوان
808
شناخت مفهوم آگاهي برند در مستند هاي قالي آذربايجان با رويكرد تحليل محتوا
809
شناخت مفهوم آگاهي برند در مستند هاي قالي آذربايجان بارويكردتحليل محتوا
810
شناخت مكانيزم استحاله TiO2 نانوبلوري در آسياكاري مكانيكي
811
شناخت مكتب سفال نيشابور و روشهاي حفاظت و مرمت آن
812
شناخت مكتب سفال نيشابور و روشهاي و مرمت آن
813
شناخت مهمترين عوامل پيشران و بازدارنده تحقق چشم انداز 20ساله كشور
814
شناخت مواضع بحراني ميل لنك
815
شناخت موانع پرداختي به پروژه هاي مشترك ايران و بانك جهاني و ارائه راه كار هاي توسعه همكاري
816
شناخت موانع حضور زنان در مشاركت مديريتي آموزش وپرورش ازديدگاه معلمان زن شهر بابلسر ( مطالعه موردي)
817
شناخت موانع رشد علمي اساتيد دانشگاه از ديدگاه اعضاء هيئت علمي دانشگاه اصفهان
818
شناخت موانع مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتريان جهت افزايش رضايتمندي انان در اداره آب و فاضلاب قوچان
819
شناخت موثر ترين عامل در كاهش مصرف سوخت خودرو
820
شناخت موسيقي بلوچستان، نت نگاري و تجزيه تحليل چهار قطعه از رپورتوار ساز دوئلي
821
شناخت ميزان رضايت مندي شغلي معلمين به تدريس ( نمونه موردي شهرستان بندرگز )
822
شناخت نامه ي محمّدرضا شفيعي كدكني
823
شناخت نحوه ي بازنمايي ابنيه در قالي ايران به منظور طراحي قالي برج ميلاد
824
شناخت نفس از ديدگاه اميرالمËمنان (ع ) و بررسي آثار آن در زندگي انسان
825
شناخت نقاط عطف روايت، و اثر آن در شكل گيري تصاوير نسخه هاي خطي؛ با تكيه بر هماي و همايون خواجوي كرماني
826
شناخت نقش آشوب در بهبود فرآيند فرزكاري سريع
827
شناخت نقش مدرسه دراجتماعي كردن دانش آموزان دختر شاهرود
828
شناخت نقوش كاشي در آثار معماري كرمان و زمينه هاي تاثيرپذيري آن ﴿مورد پژوهي مجموعه هاي گنجعلي خان ابراهيم خان و حاج آقا علي﴾
829
شناخت نقوش گليم منطقه افشار سيرجان و طراحي آن در گليم
830
شناخت نقوش هراتي و درختي در فرش ﴿ ترجمه كتاب فورد ﴾
831
شناخت نگرش مديران ارشد ، نسبت به دو حوزه ي فنا وري و منابع انساني در سازمانهاي متعهد به سرآمدي، مطابق جايزه ملي تعالي سازماني ايران
832
شناخت نور و بررسي عملكرد ويژه كمكي آن در امر شخصيت پردازي
833
شناخت نيازها و علايق نوجوانان و جوانان از ديدگاه جامعه شناسي
834
شناخت و آزمايش انطباق پذيري سلولهاي بنيادين معماري ايران در يك مجتمع مسكوني
835
شناخت و آگاهي هاي قبل از ازدواج و تاثير آن در انتخاب بهتر دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد واحد بجنورد
836
شناخت و آناليز خاك رس معادن شاهرود و آسيب شناسي محصولات توليدي
837
شناخت و احياء زيراندازها(حصير-نمد-گليم -فرش )در استان گيلان
838
شناخت و احياء زيراندازها(حصير-نمد-گليم -فرش )در استان گيلان
839
شناخت و ارائه طرح حفاظت پيكرك‌هاي فلزي منطقه خرند سمنان
840
شناخت و ارائه ي راهكارهاي كنترلي سيستم هاي آشوبناك در بورس تهران
841
شناخت و ارزيابي انگيزه ي مخاطبان موزه ي موسيقي ايران
842
شناخت و ارزيابي تاثير شبكه‌هاي اجتماعي مجازي بر قابليت‌هاي چابكي سازمان‌ها
843
شناخت و ارزيابي جايگاه ورزش در زندگي بانوان روستايي شهرستان اصفهان و عوامل موثر بر توسعه آن
844
شناخت و ارزيابي روستاي اسفند آباد
845
شناخت و ارزيابي روستاي برسيان
846
شناخت و ارزيابي روستاي تيميارت
847
شناخت و ارزيابي روستاي دستجا
848
شناخت و ارزيابي روستاي كهنه جلگه از توابع مانه و سملقان
849
شناخت و ارزيابي سازمان فضايي با تاكيد بر رويكرد پايداري و ارائه راهكارهاي مناسب در راستاي پايداري آن ﴿نمونه موردي: برزن اكبرآباد﴾
850
شناخت و ارزيابي شاخص هاي موثر بر پايداري در سطح محلات شهري ﴿نمونه موردي: محله پشت گنبد شهر اصفهان﴾
851
شناخت و ارزيابي عوامل بازدارنده و پيشبرنده مشاركت دامداران در احياء مراتع آق قلا
852
شناخت و ارزيابي عوامل مؤثر بر موفقيت شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي استان اصفهان
853
شناخت و ارزيابي عوامل موثر بر نابرابري جنسيتي زنان روستايي استان ايلام
854
شناخت و ارزيابي عوامل موثر در توانمندسازي زنان روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان اصفهان)
855
شناخت و ارزيابي مولفه هاي زمين ريخت شناسي در تغذيه آبخوان دشت ذهاب
856
شناخت و ارزيابي ويژگي هاي كارآفريني دانشجويان رشته هاي كشاورزي دانشگاه هاي شهر اصفهان و تبيين چگونگي ايجاد توانمندي ذر فرايند كارآفريني آن ها
857
شناخت و اولويت بندي موانع موجود بر سر اجراي استراتژيهاي بازاريابي در شركتها مطالعه موردي: شركت كاشي احسان ميبد
858
شناخت و بررسي آسيب هاي وارده بر فرش معاصر و مرمت يك نمونه از آن
859
شناخت و بررسي آسيبهاي وارده بر تزئينات فلزي بكار رفته در بافته ها مرمت و حفاظت يك نمونه پارچه زربفت قديمي
860
شناخت و بررسي آسيبهاي وارده بر تزئينات فلزي بكاررفته در بافته ها: مرمت و حفاظت يك نمونه پارچه زربافت قديمي
861
شناخت و بررسي تاثير منابع آلاينده بر كيفيت آب رودخانه زاينده رود با استفاده از مدل QUAL2E
862
شناخت و بررسي رنگ لعاب هاي ويژه ي فلزي برپايه ي تركيبات مس
863
شناخت و بررسي روش هاي استخراج سنگ هاي تزئيني و نما و مقايسه آنها در منطقه معدني لايبيد اصفهاني
864
شناخت و بررسي عوامل موثر بر انضباط دانش آموزان از ديدگاه مديران و معلمان مدارس ابتدايي شهر بجنورد
865
شناخت و بررسي عوامل موثر بر كنش جمعي كشاورزان در كنترل برداشت از آب هاي زير زميني در شهرستان شهرضا
866
شناخت و بررسي عوامل موثر برتوسعه بيمه دام روستايي در استان آدربايجان شرقي
867
شناخت و بررسي كاربرد صنايع دستي در نمايش تعزيه ايران معاصر ﴿لباس - ماسك و صحنه﴾
868
شناخت و بررسي ماهيت پاتين در برنزهاي تاريخي
869
شناخت و بررسي ماهيت پاتين در برنزهاي تاريخي حفظ و مرمت و بررسي ماهيت پاتين در 5 نمونه شيئ مفرغي متعلق به تپه حسنلو
870
شناخت و بررسي مدلهاي ساختاري و اطلاعاتي (IDEF1Xو IDEF)و ارائه روشي براي ايجاد مدل 1XIDEFاز طريق مدل 0IDEF
871
شناخت و بررسي نقوش و مسائل حفاظتي و مرمتي تزئينات آجري سردر بناهاي سنندج
872
شناخت و بررسي نقوش و مسائل حفاظتي و مرمتي تزيينات آجري سر در بناهاي سنندج
873
شناخت و بررسي نقوش و مسائل حفاظتي و مرمتي در طاق بزرگ طاق بستان
874
شناخت و بررسي نقوش و مسائل حفاظتي و مرمتي در طاق بزرگ طاق بستان
875
شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي دبيران مدارس متوسطه شهرستان بردسكن
876
شناخت و بررسي وضعيت رسوبگذاري در سد شهيد عباسپور
877
شناخت و بررسي ويژگيهاي محيطي شهر آبدانان
878
شناخت و به‌كارگيري روش‌هاي پايش سلامت سازه‌اي در سازه‌هاي فلزي هواپيما
879
شناخت و تبيين اصول طراحي شهري با رويكرد حس تعلق به مكان نمونه موردي محله نارمك شمالي تهران
880
شناخت و تحليل ارتباطات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه رازي كرمانشاه
881
شناخت و تحليل حجم هاي چوبي استاد بهمن آزموده
882
شناخت و تحليل طبقه بندي هاي موجود طرح و نقش قالي ايران
883
شناخت و تحليل عايق هاي مقاوم در برابر آتش و تست عملكرد يك نمونه تجارتي
884
شناخت و تحليل فرآيند تغييرات فرم و كاركرد مسكن جوانان روستايي( مورد دهستان پشت دربند،بخش بيلوار شهرستان كرمانشاه)
885
شناخت و تحليل فرايند تغييرات فرم و كاركرد مسكن جوانان روستايي
886
شناخت و تحليل فرم در ابريق هاي سراميكي ايران از سلجوقي تا پايان ايلخاني
887
شناخت و تحليل كتيبه هاي نستعليق مسجد و مدرسه عالي شهيد مطهري ( سپهسالار )
888
شناخت و تحليل مهره هاي صدفي دوره نوسنگي در تپه علي كش، دشت دهلران
889
شناخت و تحليل نقش طرفهاي مختلف در گسترش موج هايمديريتي، با رويكرد ممتيك بررسي موردي : گسترش مدل ا يا فكي وام در ايران
890
شناخت و تعيين اولويتهاي مطالعاتي پيرامون توسعه مخابرات كشور در دهه آتي
891
شناخت و تعيين درجه تاثير عوامل موثر در بهره وري صيد با تاكيد بر مكانيزاسيون
892
شناخت و تقويت ساختار اصلي به منظور ايجاد انسجام در شكل شهر و طراحي بخشي از ساختار پيشنهادي
893
شناخت و چگونگي تربيت كودك
894
شناخت و حفاظت آثار چرمي
895
شناخت و حفاظت آثار چرمي حفاظت و مرمت يك نمونه طومار چرمي ﴿موزه همدان﴾
896
شناخت و حفاظت از حرزهاي توماري با مضامين شيعي به مثابه ميراث فرهنگي ملموس. مطالعه موردي : حرز توماري منسوب به اواخر دوره قاجار
897
شناخت و خاستگاه نقوش سفالينه هاي منسوب به سلطان آباد
898
شناخت و رتبه بندي عوامل تاثيرگذار بر تاخيرات زماني در قراردادهاي طرح و ساخت و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه (مطالعه موردي ساخت پالايشگاه گاز)
899
شناخت و ساماندهي سازمان استخوانبندي اصلي محله ﴿نمونه موردي محله گنبد سبز﴾
900
شناخت و طبقه بندي اسباب بازي در ايران قبل از اسلام
901
شناخت و طبقه بندي اسباب بازي هاي سنتي ايران در صد سال اخير
902
شناخت و طبقه بندي جوامع بي مهرگان كف زي رودخانه قره سو در ارتباط با فاكتورهاي محيط زيست
903
شناخت و طبقه بندي گونه هاي مختلف ديوارنگاري در سه دهۀ اخير در شهر اصفهان
904
شناخت و طراحي پارك هاي علمي و فناوري مناسب براي توسعه موزون استان سيستان و بلوچستان
905
شناخت و طراحي پرس اكستروژن
906
شناخت و طراحي پرس تزريقي لاستيك
907
شناخت و طراحي ماشين پركن تيوبهاي آلومينومي
908
شناخت و طراحي ماشينهاي پركن مايعات و در پوش زني
909
شناخت و طراحي مبدل صفحه اي
910
شناخت و طرح مرمت جبهه جنوبي خانه ي نجفي روستاي فراشاه يزد
911
شناخت و طرح مرمت جبهه جنوبي خانه ي يد اللهي اصفهان
912
شناخت و علاقه مندي دانش آموزان به علم جغرافيا
913
شناخت و كاربردهاي چشمه هاي نوتروني ( طراحي ويزيفلاكس )
914
شناخت و كاربردهاي گريپرهاي ربات و اصول طراحي آنها
915
شناخت و كنترل مشكلات ناشي از هرز روي گل حفاري در ناحيه دزفول جنوبي
916
شناخت و كنترل مشكلات ناشي از هرز روي گل حفاري در ناحيه زمين شناسي فارسي
917
شناخت و مدليابي آستانه تحمل تنوع در كاربري زمين (نمونه موردي: شهر كرج)
918
شناخت و مطالعه فرآيندهاي فرسايشي در حوضه چالوس رود(حوضه ولشت )
919
شناخت وبررسي علل عقب ماندگي ذهني
920
شناخت وپياده سازي و امن سازي ارتباطات تحت وب مالي
921
شناخت وتحليل بهداشت سلامت در پوشاك سنتي پوشاك﴿از منظر طب ايراني﴾
922
شناخت وتحليل بهداشت وسلامت در پوشاك سنتي گيلان﴿از منظر طب ايراني﴾
923
شناخت وضعيت تحقيق وپژوهش دربين دانش آموزان دوره متوسطه كنگان
924
شناخت وضعيت فعلي هنرستانهاي فني و حرفه اي در مقايسه با ساير رشته هاي نظري
925
شناخت وضعيت مديريتي مديران آموزش و پرورش شهرستان يزد و ارائه راهكارهاي مناسب جهت مديريت بهتر
926
شناخت وضعيت موجود و بررسي گردش اطلاعات با رويكرد پيگيري عيوب
927
شناخت وضعيت موجود و موانع مديريت ضايعات ساختماني شهر تهران بر مبناي شاخص‌هاي توسعه پايدار
928
شناخت وضعيت و عملكرد ديناميكي پل بزرگمهر اصفهان قبل از تعريض با استفاده از پايش سلامت سازه
929
شناخت وطبقه بندي فرايندهاي سازماني در دانشگاه خوارزمي
930
شناخت وطراحي مدارهاي هيدروليكي
931
شناخت وكاربرد كمپرسورها در صنعت
932
شناخت ويژگي هاي بصري تزئينات ايوان چهلستون جهت بكارگيري در هنرهاي چوبي
933
شناخت ويژگي هاي تزئينات گچي خانه ميرميران ورزنه و مطالعه تطبيقي آن با خانه پيرنيا در نايين
934
شناخت ويژگي هاي ديداري نشان هاي قرآني دوره تيموري
935
شناخت ويژگي هاي شكلي نقوش تذهيب در شاهنامه بايسنقري
936
شناخت ويژگي هاي طرح و نقش كاشي كاري حرم مطهر امام رضا ﴿ع﴾ بعد از انقلاب اسلامي
937
شناخت ويژگي هاي گنبدهاي نمكي
938
شناخت ويژگي هاي مجموعه روستايي دولت آباد - محمدآباد
939
شناخت ويژگي هاي معماري روستاي مارگون به منظور حفظ سنت سكونت
940
شناخت ويژگي هاي هنري آرايه هاي تنگ بري و مقايسه و تلفيق آن با فرم ساز به منظور طراحي و ساخت دكوراسيون داخلي چوبي
941
شناخت ويژگي هاي هنري گل و مرغ ايران جهت استفاده در طراحي و ساخت صنايع دستي چوبي معاصر
942
شناخت ويژگيهاي جاروبرقي مناسب براي ايران
943
شناخت ويژگيهاي ر نگبندي فرش ايران در دورهء صفويه
944
شناخت ويژگيهاي شايسته گزيني مديران شعب بانك كشاورزي با استفاده از روش ) AHP ("
945
ش‍ن‍اخ‍ت‌ ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ آم‍ل‌
946
شناخت، طراحي و تحليل ميكروتوربين‌هاي بادي
947
شناختاري بودن زبان دين از ديدگاه علامه طباطبايي ﴿ره﴾ و سنت توماس آكوئيناس
948
شناختي از سازندگي و اثرات تدوين
949
شناختي بر تابلوهاي شهري
950
شناختي بر تابلوهاي شهري
951
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺤﺮان آﻓﺮﯾﻦ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮداري تهران با استفاده از متدولوژي تصميم گيري چندمعياره
952
شناسائي ،فن شناسي و مرمت يك نمونه سفال خاكستري
953
شناسائي ،فن شناسي و مرمت يك نمونه سفال خاكستري
954
شناسائي آسيب در عرشه¬ي بتني پل¬ها به كمك روش¬هاي به روز رساني ماتريس
955
شناسائي ابعادريپيت نمونه هاي چاپ شده توسط پردازش تصويري
956
شناسائي ارقام دستنويس فارسي به روش جزء به جزء
957
شناسائي اسيد آمينه هاي الياف كشمير
958
شناسائي الگوهاي ساختاري سطحي مرتبط با ميدان نفتي نرگسي با استفاده از داده هاي سنجنده لندست8 و سنتينل 2
959
شناسائي الياف پروتيني بوسيله الكتروفورز
960
شناسائي انجمن ها در شبكه هاي اجتماعي پويا ضمن در نظر گرفتن امكان همپوشاني انجمن ها و با استفاده از مدل نگاشت كاهش
961
شناسائي اورانيوم به روش XRF گاما
962
شناسائي پرس‌وجوهاي هرز در موتورهاي جستجو
963
شناسائي تابع توزيع نيروي لغزش در اتصالات مكانيكي
964
شناسائي تابع توزيع نيروي لغزشدر اتصالات مكانيكي
965
شناسائي تجربي خواص ديناميكي اتصالات سازه اي با در نظرگرفتن استهلاك
966
شناسائي تحت الارضي از طريق درون يابي گمانه ها با استفاده از مدل شبكه عصبي
967
شناسائي ترك درتيرهابااستفاده از اطلاعات ارتعاشي :تئوري وتست عملي
968
شناسائي چند نوع پودر قالب صنعتي و ساخت آزمايشگاهي يك نمونه از آنها
969
شناسائي حروف تايپي فارسي با استفاده از مورفولوژي
970
شناسائي خطاي ناشي از ترانس هاي ولتاژ اندازه گيري PT (و )CVT در اندازه گيري پديده هاي كيفيت توان و طراحي يك فيلتر براي جبران آن
971
شناسائي دقيق پديده هاي كيفيت توان با روش تبديل موجك
972
شناسائي زون هاي پر عيار مس در محدوده اكتشافي كانسار چاه فيروزه از طريق تلفيق داده هاي اكتشافي به روش دمپستر- شفر
973
شناسائي سيستماتيك بي مهرگان بزرگ رودخانه ماربر در استان اصفهان
974
شناسائي سيستمها
975
شناسائي شاخص هاي ايجاد تحول در صنايع دستي استان هرمزگان﴿براساس الگوهاي نمونه﴾
976
شناسائي علف هاي هرز باغات مركبات در غرب مازندران
977
شناسائي علف هاي هرز بوستان هاي بزرگ شهر تهران
978
شناسائي عوامل چابكي سازماني در تحول اداري
979
شناسائي عوامل سازنده شايستگي هاي مديران خراسان رضوي
980
شناسائي عوامل موثر بر انتخاب برند ( مطالعه موردي داروهاي شيمي درماني )
981
شناسائي عوامل موثر بر پرداخت سود تقسيمي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
982
شناسائي عوامل موثر برانتخاب برند لوكس كالا (مطالعه موردي: خريد خودروهاي لوكس)
983
شناسائي عوامل موثر برانتخاب برند لوكس كالا (مطالعه موردي: خريد خودروهاي لوكس)
984
شناسائي عوامل موثر در جذب تكنولوژي و ارزيابي تناسب تكنولوژي ساخت تفن همراه با توانائيهاي صنعتي صنايع مخابرات ايران
985
شناسائي فايتوپلاسمايي زوال گلابي و شاخه اي انبوهي سيب در استان اصفهان با استفاده از واكنش زنجيره اي پليمر از
986
شناسائي فرمولاسيون گل حفاري سنتزي مناسب براي حفاري چاههاي نفت دريايي
987
شناسائي كارآفرينان موفق درجامعه روستايي استان اصفهان و بررسي عوامل موثربرموفقيت آنان
988
شناسائي كاربران به كمك ريتم كليدزني
989
شناسائي كننده و تستر آي سي هاي ) TTL(
990
شناسائي كيفيت توان و دسته بندي آن با تاكيد بر روش موجك يا Wavelet
991
شناسائي مؤلفه هاي بومي كارآفريني سازماني با رويكرد جهادي-خودكفائي (مورد مطالعه: مجموعه اداره كل تحقيقات و جهادخودكفايي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران)
992
شناسائي متون دستنويس فارسي با روشهاي آماري
993
شناسائي مولفه هاي حسي و حركتي تغيير در درك موقعيت دست بعد از تطبيق بينائي حركتي
994
شناسائي ميبد و مشكلات آن
995
شناسائي نقش الگوهاي پيوند از دور نيمكره شمالي بر دماي ايران
996
شناسائي و ارزيابي سريع پارامترهاي مكانيك خاك مورد نياز در طراحي ابنيه
997
شناسائي و اندازه گيري سرعت تشكيل كمپلكس پلي وينيل الكل با سيليكات سديم
998
شناسائي و اندازه گيري عوامل فرهنگ سازماني موثر در اجراي نقشه استراتژي شركتهاي برق منطقه اي با رويكرد BSC
999
شناسائي و اندازه گيري مواد راديواكتيو در نمونه هايي از برگ درختان ، آب و خاك
1000
شناسائي و اولويت بندي عوامل تاثير گذار استراتژي اقيانوس آبي در بهبود عملكرد شركت هاي نوبنياد
بازگشت