<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
شخصي سازي كالاي خواب كودك
2
شخصي سازي مدل هاي رياضي رشد تومور مغزي گليوبلاستوما به وسيله ي عكس هاي ام آرآي و سي تي اسكن
3
شخصي سازي موتورهاي جستجو: راهي براي بهبود كارايي آنها
4
شخصي شدن سياست و تاثير آن بر كاركرد احزاب سياسي طي سالهاي 1376-1384
5
شخصي‌سازي تسهيلات بانكي مشتريان در ايران با روش داده‌كاوي
6
شخصيت امام زين العابدين (ع) و شرح چند دعاء از آنحضرت
7
شخصيت امام سجاد (ع) و منشور سجادي (رساله الحقوق سجادي)
8
شخصيت پردازي با اجراء چهره (تقابل اجراء چهره )
9
شخصيت پردازي با استفاده از پرتره هاي خانوادگي
10
شخصيت پردازي در آثار داستاني مصطفي مستور
11
شخصيت پردازي در داستان كودك رده سني " ج "
12
شخصيت پردازي در رمان "سال هاي ابري" اثر علي درويشيان
13
شخصيت پردازي در رمان هاي فهيمه رحيمي ﴿با تكيه بر چهار رمان پنجره، ماندانا،زخم خوردگان، تقدير و هنگامه﴾
14
شخصيت پردازي در سينماي برادران كوئن
15
شخصيت پردازي در كميك استريد
16
شخصيت پردازي در مثنوي هاي جامي با تكيه بر دو مثنوي يوسف و زليخا و سلسله الذهب
17
شخصيت پردازي در مثنوي هاي جامي با تكيه بر دو مثنوي يوسف و زليخا و سلسله الذهب
18
شخصيت پردازي در نمايش‌ نامه‌هاي غلامحسين ساعدي
19
شخصيت پردازي در يك رمان و دو مجموعه كوتاه منيرو رواني پور
20
شخصيت پردازي رمان نوجوان (انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان سال 1392)
21
شخصيت پردازي رمان نوجوان (انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان سال 1392)
22
شخصيت پردازي زن در آثار زنان داستان نويس معاصر
23
شخصيت پردازي زن در حديقه الحقيقه ، منطق الطير و مثنوي معنوي
24
شخصيت پردازي زن در رمان «اصل و فصل» سحر خليفه
25
شخصيت پردازي كودكان كار در آثار مرادي كرماني
26
شخصيت پردازي و داستان در آثار ديسني
27
شخصيت پردازي وداستان در والت ديسني به نام آغاز تا پايان من
28
شخصيت پيامبراكرم (ص ) برپايه روايات همسران وي همراه با نقدو بررسي , holy prophet's personality based on his wies view,with a cirtical review
29
شخصيت تفسيري عبداللّه بن عبّاس؛ مؤلّفه‌ها، پنداره‌ها
30
شخصيت تنها در فيلم هاي امير نادري
31
شخصيت جنسيت در مثنوي
32
شخصيت در نمايشنامه راديويي .
33
شخصيت در نمايشنامه راديويي .
34
شخصيت سازي در آثار استريندبرگ (پدر- طلبكارها- توده هيزم - به سوي دمشق )
35
شخصيت سازي و فضا سازي در كميك استريپ
36
شخصيت سياسي و حكومتي اميرالمومنين ﴿ع﴾ در نهج البلاغه
37
شخصيت شناسي خيابان هاي شهري در راستاي ايجاد حس هويت به كمك فرآيند ارزيابي شخصيت (نمونه مطالعاتي: خيابان احمدآباد مشهد)
38
شخصيت شناسي در ادبيات داستاني گروه نوجوان دهه ي (80-90)
39
شخصيت شناسي در ادبيات داستاني گروه نوجوان دهه ي (90-80)
40
شخصيت علمي حضرت علي ابن ابيطالب عليه السلام
41
شخصيت معنوي حافظ
42
شخصيت هاي ماندگار
43
شخصيت هاي ماندگار
44
شخصيت هاي مخلوق چخوف
45
شخصيت هاي منفي در انيميشن
46
شخصيت هاي منفي در انيميشن
47
شخصيت و اختلال آن
48
شخصيت و تعارض زناشويي
49
شخصيت و شخصيت پردازي در آثار جمال ميرصادقي با تاكيد بر رمان هاي (بادها خبر از تغيير فصل مي دهند، شب چراغ، دندان گرگ)
50
شخصيت و شخصيت پردازي در آثار زويا پيرزاد،سپيده شاملو، فريبا وفي
51
شخصيت و شخصيت پردازي در رمان "راه" (الظريق) نجيب محفوظ
52
شخصيت و شخصيت پردازي در رمان هاي "اللص و الكلاب" (دزد و سگ ها) و الشحاذ(گدا) نجيب محفوظ
53
شخصيت و شخصيت پردازيدر آثار سيمين دانشور ( سووشون ، آتش خاموش ) و احمد محمود ( درخت انجير معابد ، داستان يك شهر)
54
شخصيت و شخصيت‌پردازي در رمان‌هاي "تالار پذيرايي پايتخت" و "آتش سرد"محمد علي گوديني
55
شخصيت و موقعيت نمايش در آثار خانوادگي با نگاه به آثار ازو -سيرك - ميز و كوچي
56
شخصيت و موقعيت نمايش در آثار خانوادگي با نگاه به آثار ازو -سيرك - ميز و كوچي
57
شخصيت وتشخص
58
شخصيت وشخصيت پردازي در داستان ورقه و گلشاه عيوقي
59
ﺷﺨﺼﻲﺳﺎزي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ با استفاده از داده كاوي
60
شخصيّت امام موسي كاظم (ع )در شعر معاصر عربي و فارسي (زيبايي شناسي محتوايي و ساختاري)
61
شخصيّت و شخصيّت¬پردازي در رمان¬ «القاهره الجديده» نجيب محفوظ
62
شخيص بيماري ام.اس با استفاده از نقشه ضخامت لايه هاي شبكيه مستخرج از تصاوير OCT
63
شدت اندركنش دو ناخالصي مغناطيسي جايگزيده در شبكه نانو نوار برن نيتريد در حضور نظم معناطيسي بلند برد
64
شر در افلاطون
65
شرايط استعلايي براي داشتن زبان علم
66
شرايط انگل روي گروهها
67
شرايط بهينگي براي برنامه ريزي گوياي جند هدفه با توابع﴿p,a,F) -V﴾- محدب تعميم يافته و توابع غير محدب وابسته
68
شرايط بهينگي براي مسائل بهينه سازي نيم- متناهي
69
شرايط بهينگي براي مسائل ديفرانسيل تفاضل شمولي
70
شرايط بهينگي براي مسايل بهينه سازي مجموعه - مقدار
71
شرايط بهينگي بهبود يافته براي مسائل بهينه‌سازي چندهدفه
72
شرايط بهينگي در مسائل بهينه‌سازي غيرمحدب توسط مجموعه‌هاي زيرسطحي
73
شرايط بهينگي در مسائل نيمه نامتناهي غير هموار
74
شرايط بهينگي سراسري در بهينه سازي غير محدب با استفاده از توابع كمكي غير هموار
75
شرايط بهينگي سرتاسري براي مسائل برنامه ريزي درجه دوم عدد صحيح
76
شرايط بهينگي سرتاسري در بهينه سازي غيرمحدب
77
شرايط بهينگي مرتبه دوم در مسائل بهينه‌سازي غيرخطي
78
شرايط بهينگي مسائل دو سطحي غير خطي
79
شرايط بهينه توليد بيوامولسيفاير توسط باكتري اسينتو باكتر كلكواستيكوس رگ -1
80
شرايط بهينه رنگرزي خامه هاي پشمي فرش دستباف با ماده ي رنگزاي حنا،وسمه وپوست گردو
81
شرايط بهينه كشش در ماشين ريسندگي رينگ براي نخ مخلوط ﴿پلي استر/ ويسكوز﴾
82
شرايط بهينه و مدل جذبي كامپوزيت ورميكوليت منطقه‌ي آذربايجان شرقي براي رفع آلودگي زيست محيطي نيكل و مس از پساب‌هاي صنعتي
83
شرايط پايداري ترموديناميكي جهان در حضور انرژي تاريك و بررسي برخي ازمدل هاي بدون انرژي تاريك
84
شرايط پايداري روي رسته هاي مثلثي
85
شرايط پرداخت اجرت المثل و نحله
86
شرايط تشكيل ترك سرد و تشخيص آن با روش غير مخرب التراسونيك
87
شرايط زنجيري در مدولهايي با بعد كرول
88
شرايط زير نرمالي در گروهها
89
شرايط عدم استحقاق نفقه به زن
90
شرايط عمومي بهينگي و روش هاي بهينه سازي براي مسائل تخصيص درجه دوم
91
شرايط عمومي قاضي و شرح تفصيلي قضاوت زن در اسلام
92
شرايط كافي و لازم براي وجود برآورد كمترين مربعات تابع نمايي 3- پارامتري
93
شرايط كان- تاكر قوي براي مسايل بهينه سازي غيرهموار چند هدفه
94
شرايط لازم براي برقراري فرمول عمق روي حلقه هاي موضعي كوهن - مكالي
95
شرايط لازم براي برقراري فرمول عمق روي حلقه هاي موضعي كوهن مكالي
96
شرايط لازم بهينگي براي مسئله هاي برنامه ريزي دو سطحي چند هدفه
97
شرايط لازم بهينگي جديد براي مسائل دو سطحي
98
شرايط لازم بهينگي مرتبه اول براي مسائل رياضي با قيود مكمل مخروطي مرتبه دو
99
شرايط لازم در مسائل كنترل بهينه غيرهموار
100
شرايط لازم و كافي براي الگوريتم هاي باز سازي تصوير
101
شرايط لازم و كافي براي وجود ماتريس ها با مقادير تكين خاص
102
شرايط لازم و كافي بهينگي براي مسائل برنامه ريزي همراه با قيدهاي تعادلي
103
شرايط معادل براي تحدب نگاشت هاي فازي و كاربردهاي آن ها در بهينه سازي فازي
104
شرايط منظم بودن و سادگي حلقه هاي عامل اول
105
شرايط همديد همراه با بارش در پهنه ي نيمه پر بارش خزري
106
شرايط و صفات قاضي
107
شرايط و قواعد اعمال تعزير در فقه و حقوق موضوعه
108
شرايط و كيفيت رسيدگي به دعواي اخذ به شفعه در سيستم رسيدگي حقوق ايران
109
شرايط و نحوه تحقق عدم ورود ضايعات حفاري ﴿به طور كامل﴾ به محيط هاي آبي در حفاري هاي دريايي
110
شرايط و نقش امضاء الكترونيكي در قانون تجارت الكترونيكي ايران با تاكيد برجايگاه آن در نظام ادله اثبات دعوي
111
شرايط وصي و موصي له در فقه اماميه و حنفيه
112
شرايطي كافي براي پوچتواني يك گروه متناهي
113
شرايطي كه تحت آن گروه هاي متناهي ،آبلي ميشوند
114
شرح "انتهانامه" مبتني بر گزيده متن اثر: بهاءالدين محمد ﴿سلطان ولد﴾
115
شرح 15 قصيده دوم 16-30 ديوان فرخي سيستاني
116
شرح 50غزل از ديوان فضولي بغدادي
117
شرح آثار واحوال استاد عبدالرحمن شرفكندي
118
شرح آيات و احاديث و اشعار عربي (الرساله العليه)
119
شرح ابيات حديقه الحقيقه سنايي (از بيت پانصد تا هزارودويست)
120
شرح ابيات مشكل بوستان سعدي با ذكر صنايع بديعي (استعاره- تشبيه- ابهام)
121
شرح احوال ابن بطوطه، 703-779
122
شرح احوال حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام و تاثير مسافرت آنحضرت بايران نسبت باسلام ايرانيان
123
شرح احوال دانشمندان از كتاب روضات الجنات
124
شرح احوال دانشمندان از كتاب روضات الجنات اليف محمدباق بن زين العابدين خوانساري
125
شرح احوال ده تن از شعراي عاليقدر معاصر اصفهان و شمه از اشعار منتخب
126
شرح احوال صاحب بن عباد و مقام ادبي او
127
شرح احوال فيلسوف بزرگ عرب ابو يوسف يعقوب بن اسحق كندي
128
شرح احوال فيلسوف و طبيب و عربي دان مشهور ايراني قرن چهارم هجري حجه الحق شيخ الرئيس- شرف الملك ابوعلي سينا
129
شرح احوال مير محمد باقر داماد
130
شرح احوال نويسنده و فيلسوف عاليقدر عرب جبران خليل جبران
131
شرح احوال و آثار استاد بديع الزمان فروزانفر
132
شرح احوال و آثار استاد عيسي بهادري
133
شرح احوال و آثار امير خسرو دهلوي
134
شرح احوال و آثار بارودي و شرح و ترجمه گزيده اي از ابيات وي
135
شرح احوال و آثار خوشنويسان معاصر ايران و عناصر تزيين در خوشنويسي
136
شرح احوال و آثار و تحقيق در پيرامون سبك نگارش احمد كسروي تبريزي
137
شرح احوال و آثار و خدمات ادبي و سياست
138
شرح احوال و آثار و فلسفه و سبك علي بن محمد ابوحيان توحيدي
139
شرح احوال و اوصاف عبدالله بن مقفع
140
شرح احوال و بررسي آثار و شرح تعدادي از قصائد خليل مطران
141
شرح احوال و عقايد برخي از فلاسفه و دانشمندان عرب بعد از اسلام ابن رشد اندلسي- ابوالعلاء معري- ابن خلدون- يعقوب بن اسحق الكندي- ابن طفيل
142
شرح احوال و عقايد برخي از فلاسفه و عرفاي ايران بعد از اسلام: ابن سينا- ابن مسكويه- ابن مقفع- خيام- فارابي- رازي- مولوي
143
شرح احوال و نقد آثار رضا قلي خان هدايت
144
شرح اصطلاحات عرفاني ديوان امام خميني (ره )
145
شرح اصطلاحات فقهي و حقوقي در ديوان حافظ
146
شرح اعلام اشخاص و مكانهاي ديوان حكيم سنايي غزنوي
147
شرح الأحاديث المستشهد بها في «مغني اللبيب» و «شرح الرضي على الكافية»
148
شرح الشواهد البلاغيه في كتاب العمده
149
شرح الشواهد البلاغيه في كتاب العمده (التشبيه و الاشاره)
150
شرح الشواهد البلاغيه في كتاب العمده﴿ من باب "الاستثنا" الي باب " نفي الشي ء بايجابه"﴾
151
شرح الشواهد البلاغيه في كتاب العمده*
152
شرح الشواهد البلاغيه في كتاب العمده﴿ابواب:التتبيع ، التجنيس، التصدير، الترديد﴾
153
شرح الشواهد الشعريه في تفسير " البحر المحيط" " من اول سوره الحمد حتي نهايه الآيه 22 من سوره البقره"
154
شرح الشواهد الشعريه في تفسير البحر المحيط "الجزء الاول من آيه "44" الي "61" سوره البقره"
155
شرح الشواهد الشعريه في تفسير البحر المحيط الجزء الاول من آيه 21 الي آيه 44 من سوره البقره
156
شرح الشواهد الشعريه في تفسير مجمع البيان (من آلايه التاسعه عشره من سوره لقمان الي الايه السبعين من سوره الصافات)
157
شرح الشواهد الشعريه في مجمع البيان من الايه التاسعه و الثماتين من سوره الاعراف الي نهايه التاسعه من سوره التوبه
158
شرح الشواهد الشعريه لمعجم الفاظ القرآن الكريم
159
شرح الشواهد الشعريه لمعجم الفاظ القرآن الكريم للراغب الاصفهاني
160
شرح الشواهد الشعريه لمعجم الفاظ القرآن الكريم للراغب الاصفهاني
161
شرح الشواهد الشعريه لمعجم الفاظ القرآن الكريم للراغب الاصفهاني من ماده سجل الي ماده غوي
162
شرحُ الشَواهد الشعريّةِ في تفسير البحر المحيط سورةُ البقرة مِن آية 115 ‌إلي آيةِ 178
163
شرح الشواهد الشعريّة في تفسير البحر المحيط سورة البقرة من آية 62 ‌إلي آية 114
164
شرح الشواهدالشعريه في تفسير مجمع البيان ( من سوره «ق» الي نهايه سوره «الحديد»
165
شرح القصائد العشر الاولي من ديوان الطغرايي الاصفهاني
166
شرح بر انگليس ميان An Introduction to Middle English
167
شرح پانصدبيت اول حديقه الحقيقه سنايي غزنوي
168
شرح پنجاه غزل از حكيم سنائي
169
شرح تخميس سيد حسين الطباطبايي لمراثي بحرالعلوم
170
شرح تركيبات ديوان كمال الدين اسماعيل
171
شرح تسع عشرة قصيدة من ديوان الطغرائي الأصفهاني(من قصيدة رقم "41" إلي قصيدة رقم "59")
172
شرح جهانگيرنامه و تحليل ويژگي هاي حماسي آن
173
شرح حال ابن قتبه دينوري
174
شرح حال ابوالحسن اشعري و ذكر بعض عقايد او و تاثير اشاعره در علوم عقلي و وضع اجتماع مسلمانان
175
شرح حال ابوالفتح بستي
176
شرح حال ابونواس
177
شرح حال استاد سخن سعدي
178
شرح حال اميركبير و اقدامات او
179
شرح حال چند تن از زنان سخن ور
180
شرح حال چند تن از شعراء و نويسندگان عرب و مختصري: راجع به نهضتهاي شعري و ادبي در دوران قبل از اسلام و بعد از اسلام
181
شرح حال دانشمند بزرگ ابوحيان توحيدي بقلم ابراهيم گيلاني
182
شرح حال رجال نائين از دوره قاجاريه تاكنون
183
شرح حال سه تن از معاريف بزرگ شيعه ﴿شيخ صدوق، كليني، شيخ طبرسي﴾
184
شرح حال سيد حسين مجمر (مجتهد الشعراء)
185
شرح حال شعر او رجال و نويسندگان نائين
186
شرح حال شمس الدين محمد بردسيري كرماني
187
شرح حال عرفاي معروف اصفهان از قرن دهم تا زمان حاضر
188
شرح حال علم الهدي سيد مرتضي و آثار او
189
شرح حال فرزدق
190
شرح حال مختصري از سيد حميري و اين فارض و شرح قسمتي از اشعار آنها
191
شرح حال مراجع بزرگ تقليد شيعه در قرن 14 هجري و علماء بزرگ اصفهان در قرن 13 و 14
192
شرح حال مير فندرسكي﴿ و مختصري از اوضاع ايران و هند در زمان او﴾
193
شرح حال نخبه اي از مشاهير شعراي معاصر ايران
194
شرح حال و آثار حمز قبن الحسن الاصفهاني و ترجمه دو باب از كتاب او سني ملوك الارض و الانبياء
195
شرح حال و آثار دانشمندان و شعراي شهرضا
196
شرح حال و آثار رشيدالدين و طواط
197
شرح حال و آثار علامه دهخدا
198
شرح حال و آثار و سبك و تفسير قسمتي از اشعار مثنوي شرفنامه
199
شرح حال و بررسي عقايد امام محمد غزالي- شهاب الدين سهروردي- امام فخررازي- ملاصدراشيرازي- شيخ ابوسعيد ابوالخير- قطب الدين شيرازي- شيخ محمود شبستري
200
شرح حال و تحليل حبسيات مسعود سعد و خاقاني و بهار
201
شرح حال و ترجمه منتخبي از اشعار متنبي شاعر نامي و مشهور عرب
202
شرح حال و زندگي و آثار جامي
203
شرح حال و عقايد تربيتي و مختصري از عقايد سياسي ژان ژاك روسو و مقايسه عقايد تربيتي او با برخي از فلاسفه بزرگ اسلامي مانند شيخ الرئيس ابوعلي سينا- امام محمد غزالي و خواجه نصيرالدين طوسي
204
شرح حال و عقايد تربيتي و مختصري از عقايد سياسي ژان ژاك روسو و مقايسه عقايد تربيتي او با برخي از فلاسفه بزرگ اسلامي مانند شيخ الرئيس ابوعلي سينا- امام محمد غزالي و خواجه نصيرالدين طوسي
205
شرح حال و عقايد خواجه نصيرالدين طوسي
206
شرح حال و عقايد و كتب حكيم ابو معين ناصر خسرو بن حارث القبادياني البلخي المروزي شاعر و نويسنده قرن پنجم هجري
207
شرح حال و قسمتي از آثار عده از نويسندگان قرن معاصر ايران
208
شرح حال و گزيده اي از اشعار سيد رضي (ره)
209
شرح حال و مشخصات علمي آثار تاريخي و ادبي ابوعلي مسكويه
210
شرح حال و مقام سعدي و مقايسه او با متنبي
211
شرح حال وحيد دستگردي
212
شرح دشواري هاي ديوان حسن كاشي
213
شرح دشواري هاي ديوان واحوال وروزگارسيف الدين فرغاني
214
شرح ده قصيده از ديوان خاقاني
215
شرح رساله" حليه الفضل و زينه الكرم في المفاخره بين السيف و القلم" للقلقشندي ﴿ دراسه تناصيه﴾
216
شرح زندگاني و آثار نظامي گنجوي و نظريات او در آموزش و پرورش
217
شرح سبع و عشرين قصيدة من ديوان الطغرائي الأصفهاني (من قصيدة رقم "80" إلى قصيدة رقم "106")
218
شرح سي قصيده از سنايي غزنوي
219
شرح سي قصيده نخست ديوان كمال الدين اسماعيل اصفهاني
220
شرح شواهد در تفسير مجمع البيان
221
شرح شواهد مجمع البيان من بداية سورة «الانسان» حتي نهاية سورة «الانشراح»
222
شرح شواهد مجمع البيان من بداية سورة «المجادله» حتي نهاية سورة «القيامة»
223
شرح شواهد مجمع البيان من بدايه سوره التين الي نهايه القرآن كريم
224
شرح صد غزل از خواجوي كرماني
225
شرح صد غزل از ديوان شاه نعمت الله ولي (1300-1201)
226
شرح صد غزل از ديوان شاه نعمت الله ولي (301-400)
227
شرح صد غزل از ديوان شاه نعمت الله ولي (600-501)
228
شرح صد غزل از ديوان شاه نعمت الله ولي (900-1000)
229
شرح صد غزل از ديوان شاه نعمت الله ولي غزل
230
شرح صد غزل از ديوان شاه نعمت الله ولي كرماني
231
شرح صد غزل از ديوان شاه نعمت الله ولي﴿101تا200﴾
232
شرح صد غزل از سلمان ساوجي
233
شرح صد غزل از عطار نيشابوري
234
شرح صدر پيامبران از منظر قرآن و حديث
235
شرح صدغزل از ديوان خواجوي كرماني 300-369از بخش حضريات 1-31از بخش سفريات
236
شرح صدغزل از ديوان شاه نعمت الله ولي ﴿700-601﴾
237
شرح صدغزل از ديوان شاه نعمت الله ولي ﴿900-801﴾
238
شرح طرح شاه نعمت الله ولي و معماري بنا
239
شرح عشر قصائد من ديوان الطغرائي الاصفهاني ﴿ من قصيده رقم "11" الي قصيده رقم "20"﴾
240
شرح عشرين قصيدة من ديوان الطغرائي الأصفهاني (قصائد رقم 21 إلي 40)
241
شرح عشرين قصيدة من ديوان الطغرائي الأصفهاني(من قصيدة رقم "60" إلي قصيدة رقم "79")
242
شرح فرآيند چاپ از طراحي تا توليد بسته بندي
243
شرح فرايند توليد و چاپ كارت هوشمند
244
شرح كامل جلد اول تاريخ جهانگشاي جويني
245
شرح كاملي مربوط به عملگرهاي خطي باناخ با برد در جبرهاي ليپ شيتز
246
شرح گزيده اي از: اشعار اسلامي حسان بن ثابت انصاري
247
شرح گنجينه الاسرار عمان ساماني
248
شرح لاميه العرب و لاميه العجم
249
شرح لاميه العرب و لاميه العجم
250
شرح لاميه العرب و لاميه العجم: شنفري و طغرائي
251
شرح لغات غريب خطبه هاي نهج البلاغه
252
شرح لغات غريب نهج البلاغه
253
شرح لغات غريب نهج البلاغه بخش نامه هاي حضرت علي (ع) به معاويه
254
شرح لغات غريب نهج البلاغه بخشي از نامه ها و وصاياي امام علي (ع)
255
شرح لغات و بحث در صنايع شعري و دستوري: چهار صد بيت از آغاز داستان ليلي و مجنون حكيم نظامي گنجوي
256
شرح لغات و عبارات و ويرايش ديوان رشيدالدين وطواط به انضمامحدايق السحر في دقايق الشعر
257
شرح لغات و مجلات تازي تاريخ جهانگشاي جويني جلد سوم
258
شرح لغات و مشكلات عتبه الكتبه
259
شرح لغات و مشكلات قصايد سلمان ساوجي
260
شرح لغات، اصطلاحات، اشارات و ابيات مشكل قصايد ديوان عبدالواسع جبلي
261
شرح مختصري از رجال فارس در گذشته و نام چند تن از شعراي شهر شيراز
262
شرح مختصري از زندگي دانشمند و نويسنده عربي زبان ايراني- عبدالله بن مقفع
263
شرح مشكلات خسرو و شيرين ﴿نظامي﴾
264
شرح مشكلات ديوان سنايي غزنوي
265
شرح مشكلات راحه الصدور و آيه السرور راوندي به ضميمه ي پژوهش در جنبه هاي ادبي آن
266
شرح مشكلات ظفرنامه شرف الدين علي يزدي
267
شرح مشكلات قصايد اديب صابر ترمذي
268
شرح مشكلات قصايد سيف فرغاني
269
شرح مصطلحات پزشكي در كتاب هدايه المتعلمين
270
شرح مفردات، تركيبات، مفاهيم ابيات دشوار و برخي صنايع بديعي و نكات بلاغي غزليات فخرالدين عراقي
271
شرح منظومه ورقه و گلشاه عيّوقي
272
شرح موضوعي درون مايه هاي غزليات سلمان ساوجي
273
شرح نيمه اول سندباد نامه ظهيري سمرقندي
274
شرح و بررسي اعلام و مفاهيم عرفاني لطيفه ي غيبي
275
شرح و بررسي بن مايه هاي عرفاني در مثنوي هاي شاه داعي الله شيرازي
276
شرح و بررسي تحليلي تحفه العراقين خاقاني
277
شرح و بررسي كتاب انجمن دانش وقار شيرازي و مقايسه آن با گلستان سعدي
278
شرح و بررسي واژگان و اصطلاحات خوشنويسي و هنرهاي وابسته در شعر سبك عراقي با تكيه بر اشعار حافظ و سعدي
279
شرح و تحقيق بخشي از كتاب البيان و التبيين (الجاحظ)
280
شرح و تحقيق و ترجمه بخش اول از جلد سوم كتاب البيان و التبين اثر جاحظ
281
شرح و تحقيق و ترجمه بخش دوم از جزء سوم كتاب
282
شرح و تحقيق و ترجمه جزء چهارم كتاب
283
شرح و تحليل خطبه شقشقيه و نقد و بررسي نظرات ابن ابي الحديد درباره اين خطبه
284
شرح و تحليل ديوان حياتي كرماني
285
شرح و تحليل كتاب ( نظم كافيه ي ابن حاجب )
286
شرح و تحليل منتخب غزليات خواجوي كرماني (بررسي مفردات، تعابي، مفاهيم كليدي، نكات بلاغي زيبا شناسي و شرح ادبيات دشوار 120 غزل)
287
شرح و ترجمه كتاب هدايه در نحو
288
شرح و ترجمه و تحقيق اساس البلاغه زمخشري
289
شرح و ترجمه و تحقيق اساس البلاغه زمخشري
290
شرح و ترجمه و تحقيق اساس البلاغه زمخشري
291
شرح و ترجمه و تحقيق اساس البلاغه زمخشري (كتاب الزا و السين)
292
شرح و ترجمه و تحقيق اساس البلاغه زمخشري حرف همزه و باء
293
شرح و ترجمۀ كتاب "الدرر السنّيۀ في الرد علي الوهابّيۀ" اثر سيّد أحمد بن زيني دحلان
294
شرح و تفسير پنجاه غزل از بيدل دهلوي
295
شرح و تفسير پنجاه غزل از عبدالقادر بيدل دهلوي
296
شرح و تفسير سي قصيده دوم ديوان جمال الدين محمد بن عبدالرزاق اصفهاني
297
شرح و تفسير ولايت در آثار راز شيرازي
298
شرح و تفسير يكصد غزل از ديوان خواجه كرماني غزليات201-301
299
شرح و توضيح اشارات و تلميحات و تمثيلات در ديوان شعر كليم كاشاني
300
شرح و توضيح تلميحات ، تمثيلات و اعلام در بخشي از ديوان اديب الممالك فراهاني
301
شرح و توضيح تلميحات ، تمثيلات و اعلام در ديوان نشاط اصفهاني
302
شرح و توضيح تلميحات و تمثيلات فهلويات جنوب با تكيه بر ترانه هاي فايز، مفتون و نادم
303
شرح و توضيح تلميحات و تمثيلات و اعلام در ديوان قائم مقام فراهاني
304
شرح و توضيح كتاب بدايع الازمان في وقايع كرمان
305
شرح و توضيح مثنويهاي روضه الانوار و كمال نامه
306
شرح و توضيح مثنويهاي هماي و همايون و گوهر نامه خواجوي كرماني
307
شرح و حال سهل بن عبدالله شوشتري
308
شرح واژگان - عبارات و اصطلاحات عرفاني سوانح العشاق احمد غزالي
309
شرح ودراسة ثلاث وعشرين قصيدة من ديوان الطغرائي الأصفهاني (من قصيدة رقم "107" إلي قصيدة رقم "129")
310
شرح يك روش تشخيص داده¬هاي پرت با استفاده از الگوريتم خوشه بندي ماشين بردار پشتيبان
311
شرح‌ گذاري خودكار مجموعه تصاوير در مقياس بزرگ مبتني بر انتخاب نمونه‌ هاي اوليه
312
شرح، تحقيق و ترجمه «المزهر في علوم اللغه و انواعها»: از آغاز نوع چهلم تا بيان جمعهايي كه مفردي از لفظ خود ندارند
313
شرح، تحقيق و ترجمه نوع سي ام تا نوع چهلم
314
شرح، ترجمه و تحقيق «المزهر في علوم اللغه و انواعها»: از نوع پانزدهم تا پايان بيست و نهم
315
شرح، ترجمه، تحقيق
316
شرحي بر بناي خورهه
317
شرحي برماشين هاي ابزار وطراحي پرس ضربه اي
318
شرحي راجع به آثارباستاني اصفهان (مسجد جامع- مسجد شاه- مسجد شيخ لطف الله- مدرسه چهارباغ- عالي قاپو)، (آتشگاه)
319
شرط بهينگي مرتبه دوم در بهينه سازي غير خطي
320
شرط تبري از عيوب در قرار دادها
321
شرط تحديد نفقه زوجه از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران
322
شرط توسل به قسم در حقوق ايران
323
شرط ضمان مضارب
324
شرط ضمان مضارب
325
شرط ضمن عقد تنصيف دارايي زوج در عقد نكاح دائم
326
شرط ضمن عقد مبني بر ممنوعيت ازدواج مجدد براي زوج با تكيه بر آثار شرط
327
شرط ضمن عقد مبني بر ممنوعيت ازدواج مجدد براي زوج با تكيه بر آثار شرط
328
شرط فعل
329
شرط هاردشيپ در قراردادهاي بين المللي
330
شرط هاي زنجيري روي غير جمعوندها
331
شرطي سازي رفتار ماهي و ارزيابي توانايي يادگيري در ماهي
332
شرطيت طهارت مولد در قضا، شهادات، افتاء، ولايت
333
شركت آجر ماشيني بجنورد
334
شركت پتروشيمي خراسان شمالي
335
شركت پتروشيمي خراسان واحد اوره
336
شركت تعاوني آواي سكوت
337
شركت تعاوني مصرف فرهنگيان مانه و سملقان
338
شركت توسعه پرداز ميراكل
339
شركت توليد و توزيع محصولات شيميايي
340
شركت دخانيات ايران و نقش آن در صادرات غير نفتي
341
شركت سهامي كارخانجات نورد و لوله اهواز
342
شركت سيمان بجنورد
343
شركت صنعتي بهپاك سهامي عام ﴿پروژه ﴾
344
شركت لوله گستر اسفراين
345
شركت متين صنعت مبتكر قم-شهرك صنعتي شكوهيه خيابان لاله پلاكB61
346
شركت مدني و آثار آن در حقوق ايران
347
شركت هانا و باربرا ﴿ترجمه﴾
348
شركت هانا و باربرا ﴿ترجمه﴾
349
شركت هاي چند مليتي و تاثير آن ها بر اقتصاد داخلي و بين المللي
350
شركت هي هرمي از ظرافت هاي مجرمانه تا تدابير پيشگيرانه
351
شركت و معاونت اشخاص حقوقي در جرم
352
شركت و يا عدم شركت در مناقصه توسط پيمانكاران با استفاده از تصميم گيري گروهي فازي
353
شروط ابتدايي در حقوق
354
شروط باطل و تاثير آن در معاملات
355
شروط باطلي كه مفسد عقد مي باشند
356
شروط تضمين سرمايه در عقد مضاربه با نگاهي به عقد مضاربه در سيستم بانكي
357
شروط خلاف مقتضاي عقد
358
شروط ضمن عقدنكاح
359
شروع به جرم
360
شروع به جرم رشا و ارتشاء در حقوق ايران و فرانسه
361
شريعت در آثار احمد جام ﴿ژنده پيل﴾ نامقي
362
شستشو ميوه و سبزيجات به كمك التراسونيك
363
شستشو و احياي مدول هاي حلزوني غشاهاي اسمز معكوس در تصفيه آب
364
شستشو و كربونيزاسيون كرك كشمير ايران
365
شستشوي شسميايي غشاءهاي ميكروفيلتراسيون براي فرآينداسترليزاسيون شير
366
شستشوي فاز آلي باردار شده جهت حذف آهن
367
شستشوي كالاي لكه شده با روغنهاي ريسندگي - بافندگي در خط توليد با شوينده هايOZ ، MW
368
شش سيگما
369
شش سيگما در كارخانه كاشي زمرد بافق
370
شش سيگماي ناب
371
شش شاعره معروف ايران
372
شش شخصيت در جستجوي يك گودو:تحليلي دريدايي بر روي بكت و پيراندلو
373
شش قطعه براي عود
374
شطحيات در چهار منظومه منطق الطير،مصيب نامه ،الهي نامه ،اسرارنامه ،شيخ فريدالدين عطار نيشاپوري
375
شعاع زير رسته از مدول ها
376
شعاع طيفي ،شعاع عددي ،و ضرب از عملگرها
377
شعاع طيفي فاصله اي گراف هايي باrراس آويخته
378
شعاع طيفي فاصله اي و انرژي فاصله اي گراف ها
379
شعاع طيفي موضعي از عملگرهاي خطي مثبت كراندار
380
شعاعهاي زلزله به عنوان ژئودزيك هاي هندسه فينسلر
381
شعبه بانك صادرات شهر كرد
382
شعر احمد محمد الشامي: معرفي، تحليل محتواي شعر متعهد
383
شعر اعتراض از سال 1300 تا 1332 هجري شمسي
384
شعر به مثابه متن بررسي و تطبيق انديشه هاي هانس - گئورگ گادامر و پل ريكور در باب شعر
385
شعر حماسي شيعه در قرن اول هجري
386
شعر در كوير
387
شعر در لهجه محلي خوانساري
388
شعر سلطانيه و نقاشي
389
شعر سنيّه صالح (معرّفي، تحليل محتوا)
390
شعر سياه در اشعار شاعران معاصر با تكيه و تاكيد بر اشعار فروغ فرخزاد و نصرت رحماني
391
شعر معروف عبدالمجيد( معرفي، تحليل محتواي شعر متعهد شيعي
392
شعر و ابهام ﴿بررسي ابهام در شعر دهه ي هفتاد ايران با تكيه بر فلسفه ي پسا ساختارگرا﴾
393
شعر و شخصيت بابافغاني شيرازي
394
شعر و هنر
395
شعر و هنر: بررسي هنري خمسه نظامي ،مولوي،سعدي و حافظ
396
شعرا و دانشمندان يزد
397
شعرائي كه از اصناف برخاسته اند
398
شعرالتشيع زمن الحمدانيين
399
شعراي اصفهان در عصر زنديه و آغاز دوره قاجاريه
400
شعراي اصفهان در عصر صفويه
401
شعراي اصفهان در عهد قاجاريه
402
شعراي كاشان
403
شعراي متصوف
404
شعراي محلي سراي شوشتر
405
شعرشناسي شناختي: تحليل پاره اي از استعارات برگرفته از اندامهاي بدن در بوستان سعدي
406
شفاخانه: طراحي بيمارستان 100 تختخوابي شهركرد
407
شفاعت از ديدگاه ابن‌تيميه، رشيدرضا و علامه طباطبايي
408
شفاعت در فقه و حقوق كيفري
409
شفاف سازي مناقصات پيمانكاري از ديدگاه حقوق بين الملل و حقوق ايران
410
شفاف سازي مناقصات پيمانكاري از ديدگاه حقوق بين الملل و حقوق ايران
411
شفافيت القايي پلاسمونيكي كنترل پذيرگرافني و بررسي توانايي حسگري آن
412
شفافيت الكترومغناطيس القاييده و ترابرد فوتون در سامانه هاي اپتومكانيك غيرخطي
413
شفعه
414
شكارگري درون رسته اي (Coccinella septempunctata (Col.,Coccinellidae و (Chrysoperla carnea (Neu.,Chrysopidae روي شته ي جاليز (Aphisgossypii (Hem.,Aphididae در حضور مورچه ي همزيست
415
شكاف بين نسلي و تعارض بين والدين و نوجوانان
416
شكاف ديجيتال و تاثير آن در جامعه اطلاعاتي
417
شكاف فرهنگي در كتابهاي امريكن انگليش فايل: به ويژه جهت فراگيران ايراني
418
شكاف قيمت گذاري سهام، سرمايه گذاري شركت و محدوديت مالي: شواهدي از تئوري هاي ارضاء سهامدار و زمان بندي بازار
419
شكاف كيفيت در خدمات از ديدگاه مشتريان استخرهاي ورزشي خصوصي شهر كرمانشاه
420
شكاف هاي داخلي كيفيت خدمات و تحليل ارتباط آن با رضايتمندي شغلي كاركنان در صنعت بيمه ( مورد مطالعه: شركت بيمه ايران در استان اصفهان )
421
شكاف هسته اي
422
شكافت فتوكاتاليستي آب با اتصال ناهمگون پروسكايتي
423
شكافت هسته اي
424
شكافت هسته اي﴿هسته ي غير كروي﴾
425
شكاكيت اخلاقي
426
شكسپير و دكور در تراژدي هاملت
427
شكسپير و كارناوال پس از باختين
428
شكسپير و كارناوال پس از باختين
429
شكست القايي با ليزر
430
شكست ترد پلاگسي گلاس و نانوكامپوزيت در معرض تركيب بار برشي خارج از صفحه با بار برشي صفحه اي
431
شكست ترد تحت بارگذاري مركب I و II در مواد سنگي
432
شكست ترد در شيارهاي V شكل و U شكل تحت بارگذاري مركب ﴿ I/II ﴾
433
شكست در اثر آمين ها و تنش در الياف پلي استر
434
شكست در اثر خستگي در فولادهاي كم كربن
435
شكست در فولاد مرتبه اي داراي شيار V شكل نوك گرد تحت بارگذاري تركيبي
436
شكست درخستگي پر چرخه بارهيافت مكانيك آسيب
437
شكست سد
438
شكست فتوكاتاليستي آب توسط نانوكاتاليست هاي هترو ساختار با مورفولوژي كنترل شده سطحي
439
شكست گاز متان با استفاده از ليزر نئوديميم ياگ ﴿Q-Switch) در حضور هدف پالاديم
440
شكست نگاري و تعيين تجربي و عددي منحني حد شكل دهي براي ورق چند لايه
441
شكستگي گردن تشريحي و جراحي استخوان ران
442
شكستگي هاي ضربه ستون فقرات و درمان
443
شكستن الگوريتم درهم ساز md5 با استفاده از بوردهاي fpga
444
شكستن الگوريتم درهم¬ساز SHA-1 با استفاده از بوردهاي FPGA
445
شكستن بتن از طريق پالس هاي فشار قوي
446
شكستن بهانه اي براي ساختن
447
شكستن تابو در اسطوره هاي ايراني با نگاهي به عرفان و قصه هاي عاميانه
448
شكل بافت شهري و ارتباط آن با معماري ايراني اسلامي ﴿مورد مطالعه شهر هاي كوچك و متوسط﴾
449
شكل بهينه در محيط الاستيك دو بعدي
450
شكل پذيري در پارچه هاي تاري پودي دو لايه
451
شكل پذيري فنونيپي در گونه ي ziziphora tenior L )Labiatae(
452
شكل دادن به قطعات داراي شيب ديواره منفي با روش شكل دهي تدريجي دو نقطه اي و بررسي اثر پارامترهاي فرايند بر عمق شكل دهي قابل دستيابي
453
شكل دادن فلزات
454
شكل دادن نماد آنتن در سيستم هاي رادار
455
شكل دهي امن به پترن آنتن درمخابرات طيف گسترده در محيط جمينگ
456
شكل دهي امواج الكترومغناطيسي با استفاده از سطوح متامتريال
457
شكل دهي انفجاري تحت انفجار گاز و مدلسازي آن براي پيش بيني ميزان بازگشت فنزي بهينه
458
شكل دهي انفجاري صفحات نامتجانس و تحليل عددي آنها
459
شكل دهي انفجاري ورق با استفاده از قالب مخروطي
460
شكل دهي انفجاري ورقهاي 2 لايه و تحليل تنش آن تحت اثر بار ضربه اي گسترده
461
شكل دهي انفجاري ورقهاي ضخيم آلومينيم
462
شكل دهي با استفاده از فرآيند بالج فرمنيگ
463
شكل دهي به روش نورد و تحليل تنش هاي وارد بر غلتك ها در نورد خوشه اي ﴿قفسه اي ﴾
464
شكل دهي پالس به صورت ديجيتال به منظور تصحيح pile up با كمك تراشه DSP
465
شكل دهي پرتو بر پايه قرار دادن صفر تطبيقي به منظور ارتقاء سيگنال مطلوب صوتي در محيط نويزي با استفاده از آرايه ميكروفن
466
شكل دهي پرتو براي تخمين جهت ورود سيگنال با آرايه هاي غيريكنواخت
467
شكل دهي پرتو توزيع شده در سيستم هاي بي سيم تمام دو جهته دوطرفه
468
شكل دهي پرتو توزيع شده در سيستم هاي بي-سيم تمام دو جهته دوطرفه
469
شكل دهي پرتو در شبكه هاي حسگر صوتي Ad-boc
470
شكل دهي پرتو و تخصيص توان در شبكه هاي ناهمگن انبوه آنتني با معيار QoE
471
شكل دهي پرتوي هيبريد در سيستم هاي موج ميلي متري
472
شكل دهي تابه با پيچيدگي محاسباتي كم براي سيستمهاي دستيابي چند گانه مبتني بر تقسيم كد
473
شكل دهي حلقه در طراحي كنترل كننده مقاوم به روش QFT
474
شكل دهي قطعات كروي با دقت بالا به روش SPiNiNG
475
شكل دهي كاتاليست تبديل متانول به پروپيلن
476
شكل دهي گرم ورق آلياژ فلزهاي سبك
477
شكل دهي مشاركتي پرتو در شبكه هاي MIMO راديو شناختگر
478
شكل دهي نموي گرم ورق آلياژ فلزات سبك
479
شكل دهي ورق فلزي ﴿ آلومينيوم و مس ﴾ توسط گاز فشرده
480
شكل دهي ورق فولادي با استفاده از انفجار مخلوط هيدروژن و اكسيژن
481
شكل دهي ورقهاي فلزي با استفاده ازماشين كنترل عددي﴿‍‍CNC) به همراه اندازه گيري و تحليل نيرويي فرايند
482
شكل ريزي نيمه جامد آلياژ A356 به روش SSR و مشخصه يابي نمونه هاي توليدي
483
شكل ساختار فوتون در برهمكنش هاي شديداً نا كشسان ژرف
484
شكل شناسي افسانه هاي ايراني در كتاب فرهنگ افسانه هاي مردم ايران:جلد شانزدهم
485
شكل شناسي افسانه هاي مردم ايران (جلد پانزدهم )
486
شكل شناسي برزونامه
487
شكل شناسي حاتم نامه
488
شكل شناسي داراب نامه ي بيغمي
489
شكل شناسي داراب نامه ي طرسوسي
490
شكل شناسي داستان داراب نامه طرطوسي
491
شكل شناسي داستان گرشاسب نامه اسدي طوسي
492
شكل شناسي در گرشاسب نامه (ريخت و درون مايه )
493
شكل شناسي رمان ها و داستان هاي كوتاه خراسن شمالي
494
شكل شناسي سمك عيار
495
شكل شناسي سينماي مستند ايران
496
شكل شناسي سينماي مستند ايران
497
شكل شناسي فرهاد و شيرين وحشي بافقي
498
شكل شناسي فرهاد وشيرين وحشي بافقي
499
شكل شناسي فرهنگ افسانه هاي مردم ايران - جلد اول علي اشرف درويشيان، رضا خندان (مهابادي)
500
شكل شناسي فرهنگ افسانه هاي مردم ايران -جلد اول علي اشرف درويشيان ،رضا خندان (مهابادي)
501
شكل شناسي قصه حسين كرد شبستري و فيروز شاه نامه بيغمي
502
شكل شناسي كوش نامه (ريخت و درون مايه )
503
شكل شناسي مجموعه داستان هاي ابوتراب خسروي
504
شكل شناسي منظومه عاشقانه شيرين و خسرو
505
شكل شناسي منظومه عاشقانه شيرين و خسرو (اثر امير خسرو دهلوي)
506
شكل شناسي منظومه فرامرزنامه
507
شكل شناسي هفت پيكر نظامي گنجه اي
508
شكل شناسي يوسف و زليخاي جامي
509
شكل‏ گيري حقوق جهاني سلامت و ملاحظات دولت‏ها
510
شكل گيري در جاي تيتانيوم دي اكسيد در نانو الياف كربن فعال با استفاده از تيتانيوم ايزوپروپكسيد
511
شكل گيري سمك عيار با نگاهي به ساختار رمانس
512
شكل گيري سمك عيار با نگاهي به ساختار رمانس
513
شكل گيري قواعدمشترك بردادرسيهاي بين المللي درتقابل تكثرگرائي
514
شكل گيري كاريكاتور از ايده تا اجرا
515
شكل گيري مليت ايراني در دوران اسلامي
516
شكل گيري هويت در فرزندان تك سرپرست وچند سرپرست
517
شكل گيري و تحولات صوفيه نعمه اللهيه در گناباد تا پايان دوره قاجاريه , forming and transformation of the neamatollahia sufia in gonabad till the end of qajar dynasty
518
شكل گيري و تطور شعر پايداري در قرن هفتم و هشتم قمري
519
شكل گيري و نقش آرامگاه در معماري ايران در دوران اسلامي ﴿قرن اول تا هفتم هجري قمري﴾
520
شكل هاي بهينه در محيط الاستيك دو بعدي
521
شكل و محتوا در ديوارنگاره‌هاي حمام علي‌قلي‌آقا- اصفهان (با تأكيد بر پيكره‌هاي انساني)
522
شكل و محتوي
523
شكل‌پذيري پارچه‌هاي تركيبي لايي چسبدار دوخته شده مورد استفاده در پوشاك پيراهني
524
شكل‌دهي پرتوي هماهنگ‌شده با هدف كمينه‌سازي توان فروسو در سيستم‌هاي چندآنتني ( انبوه) با در نظر گرفتن خطاي تخمين كانال
525
شكل‌دهي تدريجي ضربه‌اي در قلمزني ورق‌هاي فلزي
526
شكل‌دهي زئوليت نانو ساختار 13X پودري با استفاده از بايندرهاي آلي و بررسي خواص جذب آن‌ها
527
شكل¬دهي پرتو هميار در شبكه¬ي پخش رله¬ي چند - ورودي چند - خروجي
528
شكلهاي شيميايي و قابل استخراج بوسيله DTPA آهن در خاكهاي تيمار شده توسط سرباره و لجن كنورتور كارخانه ذوب آهن اصفهان
529
شكم حاد در اطفال بررسي موارد شكم حاد جراحي از سال 69 لغايت بهار 72 در بيمارستان پورسيناي رشت
530
شكه معنايي برگزيدگي در قرآن كريم
531
شكوائيه در شعر فارسي از آغاز تا قرن پنجم﴿سبك خراساني﴾
532
شكواييه در سبك بازگشت ادبي
533
شكواييه در سبك عراقي
534
شكواييه در شعر قرن ششم ﴿ عصر سلجوقي﴾
535
شكواييه در مكتب وقوع واسوخت و سبك هندي
536
شگرد هاي پليس فتا در كشف جرايم سايبري
537
شگرد هاي پليس فتا در كشف جرايم سايبري
538
شگرد‌هاي تصويرسازي در اشعار احمد عزيزي
539
شگردها و شيوه‌هاي توصيف در آثار احمد محمود و صادق چوبك
540
شگردهاي بلاغي آگهي هاي تبليغاتي روزنامه كيهان از بعد از انقلاب اسلامي تا كنون
541
شگردهاي بلاغي تبليغات بازرگاني درروزنامه اطلاعات از تاسيس( 1305) تا(1357)
542
شگردهاي بلاغي تبليغاتي از تاسيس روزنامه كيهان تا پيروزي نقلاب سلامي يران (1323 ـ 1357)
543
شگردهاي تمركززدايي در كتاب‌هاي داستاني-تصويري منتخب (گروه‌هاي سني الف و ب) بررسي تطبيقي عربي و فارسي
544
شگردهاي داستان پردازي در آثار كلر ژوبرت
545
شگردهاي زباني لطيفه پردازي در لطايف الطوايف
546
شگردهاي زباني و ادبي ابوالقاسم حالت در آثار طنز او
547
شگردهاي زباني و ادبي در اشعار محمد فرخي يزدي
548
شگردهاي شخصيت پردازي در رمان كودك و نوجوان دفاع مقدس
549
شگردهاي طنز پردازي در آثار عبيد زاكاني
550
شگردهاي طنز در شعر مشروطه با محوريت بهار و ميرزادة عشقي
551
شگردهاي طنزآفريني در آثار (هستي و زيبا صدايم كن) فرهاد حسن زاده و (من جوكم) فرهاد حسن زاده و (من جوكم) جيمز پترسون
552
شگردهاي طنزآفريني در آثار داستاني احمد اكبرپور
553
شگردهاي محاسباتي در پياده سازي برخي از روش هاي بي نياز از شبكه
554
شگردهاي نوين ورموز جديد بازاريابي
555
شگردهاي هنري در بيان واقعيت هاي اجتماعي در رمان ريح الجنوب
556
شگفتيهاي رياضيات
557
شمار سلول هاي خوني و هموگلوبين خون در زمان تخمك گيري و ارتباط آن بانرخ توليد بلاستوسيت در تليسه هاي هلشتاين
558
شمارش t - s - برش هاي كمينه در گراف هاي مسلح
559
شمارش تار و پود پارچه از طريق آناليز تصويري توسط كامپيوتر جهت محاسبه وزن متر مربع
560
شمارش تعداد افراد حاضر در اتاق از پشت ديوار
561
شمارش تعداد مجموعه هاي غالب همبندي ضعيف و رومي گرافها
562
شمارش گلبول هاي قرمز و سفيد خون از تصاوير ميكروسكوپي
563
شمارش مركز سازها و بازنويسي پذيري در گروههاي متناهي
564
شمارنده ضربان قلب با استفاده از 8051
565
شماره گير اتوماتيك تلفن
566
شماره گير اتوماتيك تلفن
567
شماره گير اتوماتيك تلفن بوسيله ميكروكنترلر 8051
568
شماره گيري با صحبت (DIALING SPEECH)
569
شمايل شناسي سينماي اكسپرسيونيسم آلمان و تاثيرات آن بر انيميشن معاصر
570
شمايل شناسي سينماي اكسپرسيونيسم آلمان و تاثيرات آن بر انيميشن معاصر
571
شمايل شناسي شخصيت هاي روايي سه نسخه مختارنامه چاپسنگي دوران قاجار
572
شمايل نگاري روسي به مثابه هنر مناسكي
573
شمايل‌شناسي نقاشي‌هاي كتاب "ده سال با نقاشان انقلاب اسلامي 1367-1357 " بر اساس آراي اروين پانوفسكي
574
شمه از نظرگاههاي جامعه شناختي در قرآن
575
شمه اي از آداب و رسوم ارامنه ايران بويژه ارامنه جلفاي اصفهان
576
شمه اي از طرح هاي تركيباتي مربوط به كدهاي تصديق اصالت
577
شمول‌هاي ديفرانسيل روي خمينه‌هاي ريماني
578
شموليت
579
شموليت (Lp (μ ) ⊆ Lq (ν
580
شنا
581
شناخت ، طرح مرمت و احياء خانه سرهنگ وثيق انصاري
582
شناخت ، كاربرد، استخراج كاني هاي صنعتي ساينده (گرونا) در كانسارهاي كوه گبري (رفسنجان ) فشارك (اصفهان ) ده سلم (سيستان و بلوچستان )
583
شناخت «خود» در آلكيبيادس افلاطون بر مبناي شرح پروكلوس
584
شناخت Softswitch
585
شناخت آتش ،پيشگيري و كنترل
586
شناخت آلودگي ناشي از موتورهاي احتراق داخلي و انجام تحقيقات عملي در جهت كاهش آلودگي
587
شناخت ابزار و يراق آلات اسب در عصر آهن استان گيلان
588
شناخت ابزارهاي دستي كارگاهي در هنرستانهاي فني
589
شناخت ادراكي مديران و بازرسان بانكي شهرستان يزد از قانون مبارزه با پولشويي
590
شناخت ارتباط ساختار-فرايند- خواص در برق ريسي نانو الياف پليمري
591
شناخت ارزش هنري و نحوه مرمت و حفاظت تابلوي محراب كليساي بيت اللحم
592
شناخت ارزش هنري و نحوه مرمت و حفاظت تابلوي محراب كليساي بيت اللحم
593
شناخت اريستوفن ونمايشنامه هايش
594
شناخت اشياء فلزي منقوش در خلعت نگاره هاي شاهنامه شاه طهماسبي به منظور طراحي و ساخت زيوآلات زنانه
595
شناخت اصطلاحات و واژه هاي بومي رايج در دست بافته هاي ايل قشقايي
596
شناخت اصول زيباشناسي نقوش گره چيني آثار چوبي كاخ هاي صفوي در اصفهان به منظور ساخت و تزيين ظروف چوبين
597
شناخت اصول صفحه آرايي در كتب و مجلات وبررسي صفحه فهرست در اين نشريات
598
شناخت اصول طراحي ميدان شهري به منظور تقويت حس دلبستگي زنان به مكان ( نمونه موردي : سبزه ميدان ، ميدان هفت حوض و ميدان رازي )
599
شناخت الگوي پراكنش استقرارهاي زاگرس جنوبي در هزاره پنجم و چهارم ق.م
600
شناخت الگوي پراكنش استقرارهاي عصر مس سنگي مركز فلات: مطالعه موردي شمال دشت پيشوا - ورامين
601
شناخت الگوي سيگنال الكترومايوگرام در دست سيبرنتيكي بااستفاده از شبكه هاي عصبي
602
شناخت انواع برج خنك كننده و بررسي تحليل و بهبود عملكرد برج خنك كن واحد تصفيه گاز مجتمع پتروشيمي رازي
603
شناخت انواع تزئينات شيشه اي و مرمت يك ظرف دوران سلجوقي
604
شناخت انواع تزئينات شيشه اي و مرمت يك ظرف دوران سلجوقي
605
شناخت انواع دوخت به كار رفته در صحافي نسخه هاي خطي مركز اسناد و كتابخانه ملي فارس متعلق به دوره هاي صفويه و قاجاريه به منظور حفظ و تداوم اصالت آنها
606
شناخت انواع روشهاي طيف سنجي و آخرين نتايج و كاربرد آنها
607
شناخت باغفردوس و طرح مرمت عمارت باغ فردوس
608
شناخت پتانسيل بازيابي انرژي كوره هاي پيشگرم مجتمع فولاد مباركه و طراحي مقدماتي يك سيستم بازياب مناسب
609
شناخت پديده هاي مربوط به پرواز در زواياي حمله بالا و بررسي چالشهاي آيروديناميكي و مكانيك پروازي مرتبط
610
شناخت پوسترها
611
شناخت پوششهاي رنگي و بررسي فرايندهاي اعمال رنگ در سازه كشتي
612
شناخت تاثير ميزان ادراك محيطي روستاييان دهستان سامن، شهرستان ملاير در مقابله با خشكسالي
613
شناخت تاثير نقوش مرتبط با اسطوره هاي ايراني بر روي آثار فلزي ساساني
614
شناخت تاثير نقوش مرتبط با اسطوره هاي ايراني بر روي آثار فلزي ساساني
615
شناخت تاثيرات ناشي از افزايش تراكم ساختماني بر نيازمنديهاي كاربري زمين شهري (نمونه موردي شهرك انديشه شهريار
616
شناخت تخصصي جرثقيل ليبهر LTM1160 و راهنمايي هايي جهت كاربران آن
617
شناخت ترانزيستورهاي كم نويز )HEMT( طراحي تقويت كننده كم نويز )LNA( در فركانس هاي مايكروويو
618
شناخت تزئينات در سبك آرنوو و تاثيرات آن در تصوير گري تبليغات مد
619
شناخت تغييرات كتيبه‌هاي مسجد شيخ لطف الله بر اساس منابع تصويري
620
شناخت تفصيلي واژگان فني نگارگري ايران در دوره صفوي
621
شناخت تكنيك VOC و اجراي VOC براي كولر گازي
622
شناخت تناسبات و روابط هندسي - عددي، و آثار بكارگيري در طراحي محصولات صنعتي
623
شناخت جايگاه مؤلفه معنا در شهر و كاربست آن در ارتقاء كيفيت فضاهاي شهري (نمونه مورد مطالعه : رودخانه قره سو در شهر كرمانشاه و حوزه پيراموني آن)
624
شناخت جنبه هاي روايت "نمايشنامه بازيسازان "
625
شناخت حريم و بررسي كيفيت ظهور آن در معماري ايران
626
شناخت خصوصيات آرايه هاي تزئيني هنر قرآني ﴿نمونه موردي مطالعه:قرآن عثمان بن وراقدقرن پنجم هجري﴾
627
شناخت خصوصيات و روشهاي استخراج سنگ هاي ساختماني
628
شناخت دستگاه حفاري
629
شناخت ديدگاه شهروندان اصفهاني از ايستگاه هاي مطالعه
630
شناخت رابطه آلومينيم و سراميكها در جهت ساخت كامپوزيت
631
شناخت رابطه بازيگر با مكان و فضاي نمايشي با نگاهي به نظريات "همجواري" ادوارد تي. هال و " تحليل فضا"ي مارگارت كوهن
632
شناخت رابطه بازيگر با مكان و فضاي نمايشي با نگاهي به نظريات «همجواري» ادوارد تي. هال و «تحليل فضا» ي مارگارت كوهن
633
شناخت رابطه بين متغيرهاي بازايابي و جذب سرمايه گذاران در شركتهاي نيوپان گلستان
634
شناخت رفتار ژئوتكنيكي مارنهاي جوان در ورودي تونل سوم كوهرنگ و بررسي پايداري ديواره شيبدار دهانه آبگير
635
شناخت روابط متقابل والدين و دانش آموزان و تاثير آن در تحصيلات قشر نوجوان و جوان
636
شناخت روشمندخطا درعصرروشنگري
637
شناخت روشهاي اتصال به پايگاههاي داده روي وب و پياده سازي روشي مناسب
638
شناخت زنادقه و نقش آنان در جعل حديث
639
شناخت زيبايي و هنر
640
شناخت ساختار و بنيان هندسي در نقوش و تزئينات هنر دوره سلجوقي ايران
641
شناخت ساختار و تكنولوژي آثار فلزي
642
شناخت ساختار و تكنولوژي آثار فلزي
643
شناخت سازمان يادگيرنده در مراكز منتخب دانشگاه جامع علمي - كاربردي استان مازندران
644
شناخت سبك زندگي بر نحوه ي مصرف زنان شاغل وغيرشاغل شهربهشهر
645
شناخت سخت افزاري ونرمافزاري شبكه سوئيچينگ SN در سيستم EWSD
646
شناخت سرمايه اجتماعي در مديريت شهرداري هاي شرق استان مازندران
647
شناخت سرمته‌هاي PDC، انواع و طراحي آنها
648
شناخت سوئيچ c&c80 وقابليتهايآن و مقايسه با سوئيچ هاي پرظرفيت
649
شناخت سواد سلامت بيماران مراجعه كننده به مركزآموزشي- درماني الزهرا(س) شهراصفهان در سال 94
650
شناخت سير تحول هنر كاشيكاري در بناهاي شاخص دوران اسلامي در شهر كرمان از دوره سلجوقي تا صفوي
651
شناخت سير تحول ويژگي هاي سكونتگاه هاي غير رسمي در شهر مشهد ﴿ با هدف اولويت بندي سكونتگاه ها يه منظور بهبود وضعيت ﴾
652
شناخت شاهنامه و بررسي ارزشهاي نمايشي داستانهاي رستم و اسفنديار، رستم و سهراب
653
شناخت شخصيتي زوجين قبل از ازدواج در رضايتمندي زناشويي
654
شناخت شرايط تثبيت حرارتي نخهاي اكريليك براي نخ خاب فرش ماشيني
655
شناخت شناسي از ديدگاه پرس
656
شناخت شناسي فمينيستي
657
شناخت شيوه ساخت، آسيب شناسي و شرايط حفاظتي درمجموعه سكه هاي مسي صفوي مكشوفه از شهر همدان
658
شناخت صنايع د ستي به كار رفته در معماري سنتي دوره ي قاجار شهرستان اردكان ﴿با معرفي خانه ي تقديري﴾
659
شناخت صنايع دستي به كار رفته در معماري سنتي دوره قاجار شهرستان اردكان﴿بامعرفي خانه تقديري﴾
660
شناخت صنعت جهانگردي وگردشگري وطريقه اخذ مجوز هواپيمايي وانواع آژانس ها
661
شناخت ضمني مكان طرح: حضور موثر در طرحمايه ي معماري
662
شناخت طراحان بزرگ فرش اصفهان و آثار آن ها
663
شناخت عكاسي پست مدرن با تاكيد بر آثار سيندي شرمن
664
شناخت علل عقب ماندگي هاي ذهني دانش آموزان دختر و پسر در منطقه ورامين سال تحصيلي 79-78
665
شناخت علل وقوع و مكانيزم زلزله و بررسي اثر زلزله در طراحي پل ها
666
شناخت عوامل اجتماعي موثر بر روسپيگري در جامعه زنان
667
شناخت عوامل جامعه شناختي مؤثر برانتخاب اعضاي شورا ازديد مردم
668
شناخت عوامل جامعه شناختي موثر بر ترك زودهنگام ورزش درميان جوانان.
669
شناخت عوامل جامعه شناختي موثر بر ترك زودهنگام ورزش درميان گروه سني(24-15)سال.
670
شناخت عوامل فرهنگي - اجتماعي موثر بر تمايل به ونداليسم ( در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر بهشهر )
671
شناخت عوامل كيفيت بخش مسكوني با استفاده از شاخص هاي ارزيابي محيطي:محله هاي تطبيقي زعفرانيه و خاني آباد نو
672
شناخت عوامل مرتبط با رضايت از زندگي زناشويي در بين زنان متأهل شهر يزد
673
شناخت عوامل موثر بر بازده آموزش كلاس هاي متوسطه ضميمه مدارس راهنمايي تحصيلي شهر سنخواست
674
شناخت عوامل موثر بر بهبود خدمات مهندسي و طراحي الكوي جامع مشاوره صنعتي مطالعه موردي صنايع پتروشيميايي
675
شناخت عوامل موثر بر تغيير‌شكل و گسيختگي فولادهاي ‌فريت-مارتنزيتي با استفاده از نشر فرا آوايي
676
شناخت عوامل موثر بر عدم تحويل به موقع پروژه هاي احداث نيروگاه حرارتي و سيكل تركيبي به روش EPC و ارائه راه كارهاي عملي و كاربردي موثر (مطالعه موردي نيروگاه هاي حرارتي شركت فراب)
677
شناخت عوامل موثر برافت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه شهر قاين
678
شناخت عوامل موثر در افزايش رضايتمندي مشتريان در فروشگاههاي زنجيره اي مورد مطالعه ، مطالعه تطبيقي هايپراستار و شهروند (بيهقي )
679
شناخت عوامل موثر در بد حجابي دانش آموزان دختر در آموزشگاههاي شهر دامغان
680
شناخت عوامل موثر در بد حجابي دانش آموزان دختر شهر حاجي آباد
681
شناخت عوامل موثر در بدحجابي دانش آموزان دختر دبيرستان دامغان
682
شناخت عوامل و زيرساختهاي لازم براي ايجاد برند در زمينه پوشاك و ارتباطات بين آنها
683
شناخت عوامل و موانع ارتقاء سطح تكنولوژي در صنايع داراي مزيت نسبي از بين صنايع پائين دستي پتروشيمي در راستاي توسعه صادرات
684
شناخت عيوب بافت فرش در سبزوارو راه هاي برطرف نمودن عيوب
685
شناخت فاكتورهاي موثر در مديريت ايمني بيمارستانها و ارزيابي وضع نمونه هاي موجود در كشور
686
شناخت فرايند اطلاع رساني شهري
687
شناخت فرصت هاي كسب و كار در گردشگري كشاورزي (مطالعه موردي شهر قمصر)
688
شناخت فرم در نقاشي
689
شناخت فرم و محتوا نقشمايه سرو در فرش ايران دوره صفوي
690
شناخت فرهنگ سازماني در مديريت شهرداري هاي شرق مازندران
691
شناخت فرهنگ فقر روستائيان مطالعه موردي : شهرستان هرسين
692
شناخت فضاهاي پرديس باغ ملي براي طراحي مبلمان محيطي
693
شناخت فضاهاي شهري : مباني و عناصر طراحي خيابان همراه با طراحي تقاطع خيابان هاي شهيد كلاهدوز و دكتر شريعتي تهران
694
شناخت فعال: كاركرد حركات بدن در عمليات رياضي ساده
695
شناخت فلسفي رديف ﴿ گذشته ، حال و آينده ﴾
696
شناخت فن‌آوري سفال مينايي بر اساس داده‌هاي تكنولوژيك و متون تاريخي
697
شناخت فناوري رنگ هاي به كار رفته در نقاشي قاجار
698
شناخت فناوري رنگ هاي به كار رفته در نقاشي قاجار
699
شناخت قرآن از منظر نهج البلاغه
700
شناخت كامل امكانات موجود در اندازه گيري مراكز اس اي ال وارزيابي قابليتهاي آن وشناخت تنگناها و كمبودهاي موجود
701
شناخت كانسارهاي سلستين در ايران
702
شناخت گرافيك
703
شناخت گره هاي هندسي در نگاره هاي ظفرنامه تيموري به منظور بهره گيري در ساخت زيورآلات
704
شناخت لعاب فيروزه اي
705
شناخت لعاب هاي احيايي :زرين فام
706
شناخت مبادي تصوير
707
شناخت متاستاز استخوان و درمان آن به وسيله ي راديو نوكلوئيد ها ي درماني
708
شناخت محدوديت‌هاي هندسي حاكم بر آزمايش مقاومت فشاري تك محوري براي خاك‌هاي مسلح شده با الياف
709
شناخت محله سرخاب با محوريت مرمت ،ساماندهي و احياء بازارچه آن
710
شناخت مخالفان امام علي (ع ) و جايگاه آنان در نهج البلاغه
711
شناخت مختصات و مشخص كردن ويژگي هاي برجسته گوشه هاي دستگاه چهارگاه
712
شناخت مذاهب بدوي از منظر تاريخ
713
شناخت مشكلات رفتاري در كودكان و نوجوانان
714
شناخت مشكلات فرهنگي و اجتماعي دانش آموزان دختر و پسر دوره دبيرستان مجتمعهاي تطبيقي - بين الملل و تاثير آن بر سازگاري اجتماعي - فرهنگي و پيشرفت تحصيلي آنان در سال تحصيلي 83-1382
715
شناخت معناي فضاي شهري از ديدگاه گروه هاي سني مختلف دربافت تاريخي در راستاي تدوين توصيه هايي براي طراحي شهري معاصر (نمونه موردي : مجموعه ي زنديه ي شيراز)
716
شناخت معيارهاي فضاهاي شهري گذران اوقات فراغت به منظور تعامل كودكان در محيط نمونه موردي : طراحي كناره ي درياچه زريبار شهرستان مريوان
717
شناخت مفهوم آگاهي برند در مستند هاي قالي آذربايجان با رويكرد تحليل محتوا
718
شناخت مفهوم آگاهي برند در مستند هاي قالي آذربايجان بارويكردتحليل محتوا
719
شناخت مكانيزم استحاله TiO2 نانوبلوري در آسياكاري مكانيكي
720
شناخت مكتب سفال نيشابور و روشهاي حفاظت و مرمت آن
721
شناخت مكتب سفال نيشابور و روشهاي و مرمت آن
722
شناخت مهمترين عوامل پيشران و بازدارنده تحقق چشم انداز 20ساله كشور
723
شناخت مواضع بحراني ميل لنك
724
شناخت موانع پرداختي به پروژه هاي مشترك ايران و بانك جهاني و ارائه راه كار هاي توسعه همكاري
725
شناخت موانع حضور زنان در مشاركت مديريتي آموزش وپرورش ازديدگاه معلمان زن شهر بابلسر ( مطالعه موردي)
726
شناخت موانع رشد علمي اساتيد دانشگاه از ديدگاه اعضاء هيئت علمي دانشگاه اصفهان
727
شناخت موانع مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتريان جهت افزايش رضايتمندي انان در اداره آب و فاضلاب قوچان
728
شناخت موثر ترين عامل در كاهش مصرف سوخت خودرو
729
شناخت موسيقي بلوچستان، نت نگاري و تجزيه تحليل چهار قطعه از رپورتوار ساز دوئلي
730
شناخت ميزان رضايت مندي شغلي معلمين به تدريس ( نمونه موردي شهرستان بندرگز )
731
شناخت نامه ي محمّدرضا شفيعي كدكني
732
شناخت نحوه ي بازنمايي ابنيه در قالي ايران به منظور طراحي قالي برج ميلاد
733
شناخت نفس از ديدگاه اميرالمËمنان (ع ) و بررسي آثار آن در زندگي انسان
734
شناخت نقاط عطف روايت، و اثر آن در شكل گيري تصاوير نسخه هاي خطي؛ با تكيه بر هماي و همايون خواجوي كرماني
735
شناخت نقش آشوب در بهبود فرآيند فرزكاري سريع
736
شناخت نقش مدرسه دراجتماعي كردن دانش آموزان دختر شاهرود
737
شناخت نقوش كاشي در آثار معماري كرمان و زمينه هاي تاثيرپذيري آن ﴿مورد پژوهي مجموعه هاي گنجعلي خان ابراهيم خان و حاج آقا علي﴾
738
شناخت نقوش گليم منطقه افشار سيرجان و طراحي آن در گليم
739
شناخت نقوش هراتي و درختي در فرش ﴿ ترجمه كتاب فورد ﴾
740
شناخت نگرش مديران ارشد ، نسبت به دو حوزه ي فنا وري و منابع انساني در سازمانهاي متعهد به سرآمدي، مطابق جايزه ملي تعالي سازماني ايران
741
شناخت نور و بررسي عملكرد ويژه كمكي آن در امر شخصيت پردازي
742
شناخت نيازها و علايق نوجوانان و جوانان از ديدگاه جامعه شناسي
743
شناخت و آزمايش انطباق پذيري سلولهاي بنيادين معماري ايران در يك مجتمع مسكوني
744
شناخت و آگاهي هاي قبل از ازدواج و تاثير آن در انتخاب بهتر دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد واحد بجنورد
745
شناخت و آناليز خاك رس معادن شاهرود و آسيب شناسي محصولات توليدي
746
شناخت و احياء زيراندازها(حصير-نمد-گليم -فرش )در استان گيلان
747
شناخت و احياء زيراندازها(حصير-نمد-گليم -فرش )در استان گيلان
748
شناخت و ارائه طرح حفاظت پيكرك‌هاي فلزي منطقه خرند سمنان
749
شناخت و ارائه ي راهكارهاي كنترلي سيستم هاي آشوبناك در بورس تهران
750
شناخت و ارزيابي انگيزه ي مخاطبان موزه ي موسيقي ايران
751
شناخت و ارزيابي تاثير شبكه‌هاي اجتماعي مجازي بر قابليت‌هاي چابكي سازمان‌ها
752
شناخت و ارزيابي جايگاه ورزش در زندگي بانوان روستايي شهرستان اصفهان و عوامل موثر بر توسعه آن
753
شناخت و ارزيابي روستاي اسفند آباد
754
شناخت و ارزيابي روستاي برسيان
755
شناخت و ارزيابي روستاي تيميارت
756
شناخت و ارزيابي روستاي دستجا
757
شناخت و ارزيابي روستاي كهنه جلگه از توابع مانه و سملقان
758
شناخت و ارزيابي سازمان فضايي با تاكيد بر رويكرد پايداري و ارائه راهكارهاي مناسب در راستاي پايداري آن ﴿نمونه موردي: برزن اكبرآباد﴾
759
شناخت و ارزيابي شاخص هاي موثر بر پايداري در سطح محلات شهري ﴿نمونه موردي: محله پشت گنبد شهر اصفهان﴾
760
شناخت و ارزيابي عوامل بازدارنده و پيشبرنده مشاركت دامداران در احياء مراتع آق قلا
761
شناخت و ارزيابي عوامل مؤثر بر موفقيت شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي استان اصفهان
762
شناخت و ارزيابي عوامل موثر بر نابرابري جنسيتي زنان روستايي استان ايلام
763
شناخت و ارزيابي عوامل موثر در توانمندسازي زنان روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان اصفهان)
764
شناخت و ارزيابي مولفه هاي زمين ريخت شناسي در تغذيه آبخوان دشت ذهاب
765
شناخت و ارزيابي ويژگي هاي كارآفريني دانشجويان رشته هاي كشاورزي دانشگاه هاي شهر اصفهان و تبيين چگونگي ايجاد توانمندي ذر فرايند كارآفريني آن ها
766
شناخت و اولويت بندي موانع موجود بر سر اجراي استراتژيهاي بازاريابي در شركتها مطالعه موردي: شركت كاشي احسان ميبد
767
شناخت و بررسي آسيب هاي وارده بر فرش معاصر و مرمت يك نمونه از آن
768
شناخت و بررسي آسيبهاي وارده بر تزئينات فلزي بكار رفته در بافته ها مرمت و حفاظت يك نمونه پارچه زربفت قديمي
769
شناخت و بررسي آسيبهاي وارده بر تزئينات فلزي بكاررفته در بافته ها: مرمت و حفاظت يك نمونه پارچه زربافت قديمي
770
شناخت و بررسي تاثير منابع آلاينده بر كيفيت آب رودخانه زاينده رود با استفاده از مدل QUAL2E
771
شناخت و بررسي رنگ لعاب هاي ويژه ي فلزي برپايه ي تركيبات مس
772
شناخت و بررسي روش هاي استخراج سنگ هاي تزئيني و نما و مقايسه آنها در منطقه معدني لايبيد اصفهاني
773
شناخت و بررسي عوامل موثر بر انضباط دانش آموزان از ديدگاه مديران و معلمان مدارس ابتدايي شهر بجنورد
774
شناخت و بررسي عوامل موثر بر كنش جمعي كشاورزان در كنترل برداشت از آب هاي زير زميني در شهرستان شهرضا
775
شناخت و بررسي عوامل موثر برتوسعه بيمه دام روستايي در استان آدربايجان شرقي
776
شناخت و بررسي كاربرد صنايع دستي در نمايش تعزيه ايران معاصر ﴿لباس - ماسك و صحنه﴾
777
شناخت و بررسي ماهيت پاتين در برنزهاي تاريخي
778
شناخت و بررسي ماهيت پاتين در برنزهاي تاريخي حفظ و مرمت و بررسي ماهيت پاتين در 5 نمونه شيئ مفرغي متعلق به تپه حسنلو
779
شناخت و بررسي مدلهاي ساختاري و اطلاعاتي (IDEF1Xو IDEF)و ارائه روشي براي ايجاد مدل 1XIDEFاز طريق مدل 0IDEF
780
شناخت و بررسي نقوش و مسائل حفاظتي و مرمتي تزئينات آجري سردر بناهاي سنندج
781
شناخت و بررسي نقوش و مسائل حفاظتي و مرمتي تزيينات آجري سر در بناهاي سنندج
782
شناخت و بررسي نقوش و مسائل حفاظتي و مرمتي در طاق بزرگ طاق بستان
783
شناخت و بررسي نقوش و مسائل حفاظتي و مرمتي در طاق بزرگ طاق بستان
784
شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي دبيران مدارس متوسطه شهرستان بردسكن
785
شناخت و بررسي وضعيت رسوبگذاري در سد شهيد عباسپور
786
شناخت و بررسي ويژگيهاي محيطي شهر آبدانان
787
شناخت و به‌كارگيري روش‌هاي پايش سلامت سازه‌اي در سازه‌هاي فلزي هواپيما
788
شناخت و تبيين اصول طراحي شهري با رويكرد حس تعلق به مكان نمونه موردي محله نارمك شمالي تهران
789
شناخت و تحليل ارتباطات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه رازي كرمانشاه
790
شناخت و تحليل حجم هاي چوبي استاد بهمن آزموده
791
شناخت و تحليل طبقه بندي هاي موجود طرح و نقش قالي ايران
792
شناخت و تحليل عايق هاي مقاوم در برابر آتش و تست عملكرد يك نمونه تجارتي
793
شناخت و تحليل فرآيند تغييرات فرم و كاركرد مسكن جوانان روستايي( مورد دهستان پشت دربند،بخش بيلوار شهرستان كرمانشاه)
794
شناخت و تحليل فرايند تغييرات فرم و كاركرد مسكن جوانان روستايي
795
شناخت و تحليل فرم در ابريق هاي سراميكي ايران از سلجوقي تا پايان ايلخاني
796
شناخت و تحليل كتيبه هاي نستعليق مسجد و مدرسه عالي شهيد مطهري ( سپهسالار )
797
شناخت و تحليل مهره هاي صدفي دوره نوسنگي در تپه علي كش، دشت دهلران
798
شناخت و تحليل نقش طرفهاي مختلف در گسترش موج هايمديريتي، با رويكرد ممتيك بررسي موردي : گسترش مدل ا يا فكي وام در ايران
799
شناخت و تعيين اولويتهاي مطالعاتي پيرامون توسعه مخابرات كشور در دهه آتي
800
شناخت و تعيين درجه تاثير عوامل موثر در بهره وري صيد با تاكيد بر مكانيزاسيون
801
شناخت و تقويت ساختار اصلي به منظور ايجاد انسجام در شكل شهر و طراحي بخشي از ساختار پيشنهادي
802
شناخت و چگونگي تربيت كودك
803
شناخت و حفاظت آثار چرمي
804
شناخت و حفاظت آثار چرمي حفاظت و مرمت يك نمونه طومار چرمي ﴿موزه همدان﴾
805
شناخت و حفاظت از حرزهاي توماري با مضامين شيعي به مثابه ميراث فرهنگي ملموس. مطالعه موردي : حرز توماري منسوب به اواخر دوره قاجار
806
شناخت و خاستگاه نقوش سفالينه هاي منسوب به سلطان آباد
807
شناخت و رتبه بندي عوامل تاثيرگذار بر تاخيرات زماني در قراردادهاي طرح و ساخت و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه (مطالعه موردي ساخت پالايشگاه گاز)
808
شناخت و ساماندهي سازمان استخوانبندي اصلي محله ﴿نمونه موردي محله گنبد سبز﴾
809
شناخت و طبقه بندي اسباب بازي در ايران قبل از اسلام
810
شناخت و طبقه بندي اسباب بازي هاي سنتي ايران در صد سال اخير
811
شناخت و طبقه بندي جوامع بي مهرگان كف زي رودخانه قره سو در ارتباط با فاكتورهاي محيط زيست
812
شناخت و طبقه بندي گونه هاي مختلف ديوارنگاري در سه دهۀ اخير در شهر اصفهان
813
شناخت و طراحي پارك هاي علمي و فناوري مناسب براي توسعه موزون استان سيستان و بلوچستان
814
شناخت و طراحي پرس اكستروژن
815
شناخت و طراحي پرس تزريقي لاستيك
816
شناخت و طراحي ماشين پركن تيوبهاي آلومينومي
817
شناخت و طراحي ماشينهاي پركن مايعات و در پوش زني
818
شناخت و طراحي مبدل صفحه اي
819
شناخت و طرح مرمت جبهه جنوبي خانه ي نجفي روستاي فراشاه يزد
820
شناخت و طرح مرمت جبهه جنوبي خانه ي يد اللهي اصفهان
821
شناخت و علاقه مندي دانش آموزان به علم جغرافيا
822
شناخت و كاربردهاي چشمه هاي نوتروني ( طراحي ويزيفلاكس )
823
شناخت و كاربردهاي گريپرهاي ربات و اصول طراحي آنها
824
شناخت و كنترل مشكلات ناشي از هرز روي گل حفاري در ناحيه دزفول جنوبي
825
شناخت و كنترل مشكلات ناشي از هرز روي گل حفاري در ناحيه زمين شناسي فارسي
826
شناخت و مدليابي آستانه تحمل تنوع در كاربري زمين (نمونه موردي: شهر كرج)
827
شناخت و مطالعه فرآيندهاي فرسايشي در حوضه چالوس رود(حوضه ولشت )
828
شناخت وبررسي علل عقب ماندگي ذهني
829
شناخت وپياده سازي و امن سازي ارتباطات تحت وب مالي
830
شناخت وتحليل بهداشت سلامت در پوشاك سنتي پوشاك﴿از منظر طب ايراني﴾
831
شناخت وتحليل بهداشت وسلامت در پوشاك سنتي گيلان﴿از منظر طب ايراني﴾
832
شناخت وضعيت تحقيق وپژوهش دربين دانش آموزان دوره متوسطه كنگان
833
شناخت وضعيت فعلي هنرستانهاي فني و حرفه اي در مقايسه با ساير رشته هاي نظري
834
شناخت وضعيت مديريتي مديران آموزش و پرورش شهرستان يزد و ارائه راهكارهاي مناسب جهت مديريت بهتر
835
شناخت وضعيت موجود و بررسي گردش اطلاعات با رويكرد پيگيري عيوب
836
شناخت وضعيت موجود و موانع مديريت ضايعات ساختماني شهر تهران بر مبناي شاخص‌هاي توسعه پايدار
837
شناخت وضعيت و عملكرد ديناميكي پل بزرگمهر اصفهان قبل از تعريض با استفاده از پايش سلامت سازه
838
شناخت وطبقه بندي فرايندهاي سازماني در دانشگاه خوارزمي
839
شناخت وطراحي مدارهاي هيدروليكي
840
شناخت وكاربرد كمپرسورها در صنعت
841
شناخت ويژگي هاي بصري تزئينات ايوان چهلستون جهت بكارگيري در هنرهاي چوبي
842
شناخت ويژگي هاي تزئينات گچي خانه ميرميران ورزنه و مطالعه تطبيقي آن با خانه پيرنيا در نايين
843
شناخت ويژگي هاي ديداري نشان هاي قرآني دوره تيموري
844
شناخت ويژگي هاي شكلي نقوش تذهيب در شاهنامه بايسنقري
845
شناخت ويژگي هاي طرح و نقش كاشي كاري حرم مطهر امام رضا ﴿ع﴾ بعد از انقلاب اسلامي
846
شناخت ويژگي هاي گنبدهاي نمكي
847
شناخت ويژگي هاي مجموعه روستايي دولت آباد - محمدآباد
848
شناخت ويژگي هاي معماري روستاي مارگون به منظور حفظ سنت سكونت
849
شناخت ويژگي هاي هنري آرايه هاي تنگ بري و مقايسه و تلفيق آن با فرم ساز به منظور طراحي و ساخت دكوراسيون داخلي چوبي
850
شناخت ويژگي هاي هنري گل و مرغ ايران جهت استفاده در طراحي و ساخت صنايع دستي چوبي معاصر
851
شناخت ويژگيهاي جاروبرقي مناسب براي ايران
852
شناخت ويژگيهاي ر نگبندي فرش ايران در دورهء صفويه
853
شناخت ويژگيهاي شايسته گزيني مديران شعب بانك كشاورزي با استفاده از روش ) AHP ("
854
ش‍ن‍اخ‍ت‌ ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ آم‍ل‌
855
شناخت، طراحي و تحليل ميكروتوربين‌هاي بادي
856
شناختاري بودن زبان دين از ديدگاه علامه طباطبايي ﴿ره﴾ و سنت توماس آكوئيناس
857
شناختي از سازندگي و اثرات تدوين
858
شناختي بر تابلوهاي شهري
859
شناختي بر تابلوهاي شهري
860
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺤﺮان آﻓﺮﯾﻦ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮداري تهران با استفاده از متدولوژي تصميم گيري چندمعياره
861
شناسائي ،فن شناسي و مرمت يك نمونه سفال خاكستري
862
شناسائي ،فن شناسي و مرمت يك نمونه سفال خاكستري
863
شناسائي آسيب در عرشه¬ي بتني پل¬ها به كمك روش¬هاي به روز رساني ماتريس
864
شناسائي ابعادريپيت نمونه هاي چاپ شده توسط پردازش تصويري
865
شناسائي ارقام دستنويس فارسي به روش جزء به جزء
866
شناسائي اسيد آمينه هاي الياف كشمير
867
شناسائي الگوهاي ساختاري سطحي مرتبط با ميدان نفتي نرگسي با استفاده از داده هاي سنجنده لندست8 و سنتينل 2
868
شناسائي الياف پروتيني بوسيله الكتروفورز
869
شناسائي انجمن ها در شبكه هاي اجتماعي پويا ضمن در نظر گرفتن امكان همپوشاني انجمن ها و با استفاده از مدل نگاشت كاهش
870
شناسائي اورانيوم به روش XRF گاما
871
شناسائي پرس‌وجوهاي هرز در موتورهاي جستجو
872
شناسائي تابع توزيع نيروي لغزش در اتصالات مكانيكي
873
شناسائي تابع توزيع نيروي لغزشدر اتصالات مكانيكي
874
شناسائي تجربي خواص ديناميكي اتصالات سازه اي با در نظرگرفتن استهلاك
875
شناسائي تحت الارضي از طريق درون يابي گمانه ها با استفاده از مدل شبكه عصبي
876
شناسائي ترك درتيرهابااستفاده از اطلاعات ارتعاشي :تئوري وتست عملي
877
شناسائي چند نوع پودر قالب صنعتي و ساخت آزمايشگاهي يك نمونه از آنها
878
شناسائي حروف تايپي فارسي با استفاده از مورفولوژي
879
شناسائي خطاي ناشي از ترانس هاي ولتاژ اندازه گيري PT (و )CVT در اندازه گيري پديده هاي كيفيت توان و طراحي يك فيلتر براي جبران آن
880
شناسائي دقيق پديده هاي كيفيت توان با روش تبديل موجك
881
شناسائي زون هاي پر عيار مس در محدوده اكتشافي كانسار چاه فيروزه از طريق تلفيق داده هاي اكتشافي به روش دمپستر- شفر
882
شناسائي سيستماتيك بي مهرگان بزرگ رودخانه ماربر در استان اصفهان
883
شناسائي سيستمها
884
شناسائي شاخص هاي ايجاد تحول در صنايع دستي استان هرمزگان﴿براساس الگوهاي نمونه﴾
885
شناسائي علف هاي هرز باغات مركبات در غرب مازندران
886
شناسائي علف هاي هرز بوستان هاي بزرگ شهر تهران
887
شناسائي عوامل چابكي سازماني در تحول اداري
888
شناسائي عوامل سازنده شايستگي هاي مديران خراسان رضوي
889
شناسائي عوامل موثر بر انتخاب برند ( مطالعه موردي داروهاي شيمي درماني )
890
شناسائي عوامل موثر بر پرداخت سود تقسيمي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
891
شناسائي عوامل موثر برانتخاب برند لوكس كالا (مطالعه موردي: خريد خودروهاي لوكس)
892
شناسائي عوامل موثر برانتخاب برند لوكس كالا (مطالعه موردي: خريد خودروهاي لوكس)
893
شناسائي عوامل موثر در جذب تكنولوژي و ارزيابي تناسب تكنولوژي ساخت تفن همراه با توانائيهاي صنعتي صنايع مخابرات ايران
894
شناسائي فايتوپلاسمايي زوال گلابي و شاخه اي انبوهي سيب در استان اصفهان با استفاده از واكنش زنجيره اي پليمر از
895
شناسائي فرمولاسيون گل حفاري سنتزي مناسب براي حفاري چاههاي نفت دريايي
896
شناسائي كارآفرينان موفق درجامعه روستايي استان اصفهان و بررسي عوامل موثربرموفقيت آنان
897
شناسائي كاربران به كمك ريتم كليدزني
898
شناسائي كننده و تستر آي سي هاي ) TTL(
899
شناسائي كيفيت توان و دسته بندي آن با تاكيد بر روش موجك يا Wavelet
900
شناسائي مؤلفه هاي بومي كارآفريني سازماني با رويكرد جهادي-خودكفائي (مورد مطالعه: مجموعه اداره كل تحقيقات و جهادخودكفايي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران)
901
شناسائي متون دستنويس فارسي با روشهاي آماري
902
شناسائي مولفه هاي حسي و حركتي تغيير در درك موقعيت دست بعد از تطبيق بينائي حركتي
903
شناسائي ميبد و مشكلات آن
904
شناسائي نقش الگوهاي پيوند از دور نيمكره شمالي بر دماي ايران
905
شناسائي و ارزيابي سريع پارامترهاي مكانيك خاك مورد نياز در طراحي ابنيه
906
شناسائي و اندازه گيري سرعت تشكيل كمپلكس پلي وينيل الكل با سيليكات سديم
907
شناسائي و اندازه گيري عوامل فرهنگ سازماني موثر در اجراي نقشه استراتژي شركتهاي برق منطقه اي با رويكرد BSC
908
شناسائي و اندازه گيري مواد راديواكتيو در نمونه هايي از برگ درختان ، آب و خاك
909
شناسائي و اولويت بندي عوامل تاثير گذار استراتژي اقيانوس آبي در بهبود عملكرد شركت هاي نوبنياد
910
شناسائي و اولويت بندي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي ايزو 20000
911
شناسائي و تعيين موثرترين عوامل اقتصادي و اجتماعي فقردر مناطق روستائي شهرستان همدان
912
شناسائي و رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت مشتريان خودروهاي سواري شركت سايپا با استفاده از تحليل AHP و با نگاهي به تحليل ANP
913
شناسائي و رتبه بندي عوامل موثر بر عملكرد سيستم تخليه و بارگيري كالا در بنادر(مورد كاوي بندر بوشهر)
914
شناسائي و ساخت برخي از محصولات پايه گچ مصرفي در دندانپزشكي (پلاستر-استون -اينوستمنت )
915
شناسائي و شبيه سازي توربوژنراتور واحد بخار نيروگاه بعثت
916
شناسائي و كنترل سيستمها بر مبناي توابع لاگر
917
شناسائي و مدل سازي يك سيستم عمل كننده با هواي ورودي
918
شناسائي و مدييت تنوع زيستي (پرندگان و فضاي سبز ) در ارتباط با توسعه پايدار شهر اصفهان
919
شناسائي و مطالعه فني آثار فلزي بدست آمده از حفاري منطقه بوكان
920
شناسائي واولويت بندي قابليت هاي كليدي سازمان با استفاده از روش رتبه بندي AHP/DEA مطالعه موردي : دانشگاه صنعتي اصفهان
921
شناسائي، فن شناسي و مرمت يك نمونه سفال خاكستري
922
شناساسئي حروف دستنويس فارسي به كمك شبكه هاي عصبي فازي
923
شناساي تغيرات فصلي و ارزيابي اثر سم حشره كشي روي آبدزدكGryllotalpa sppدر اصفهان
924
شناساي صول و مفاهيم شهرسازي اسلامي
925
شناسايي ، ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثر بر كيفيت حسابرسي از ديدگاه حسابداران رسمي وكارگروه كنترل كيفيت جامعه حسابداران رسمي ايران با تركيب روش هاي تحليل شبكه اي فازي وتاپسيس فازي
926
شناسايي ، بررسي و تحليل عيوب فرآيند نورد آلياژ آلومينيوم كارپذير با استفاده از روش هاي مخرب و غيرمخرب
927
شناسايي ، بررسي و ريشه يابي عوامل موثر بر كارآفريني سازماني در شركت خدمات ارتباطي رايتل
928
شناسايي ، دسته بندي و بررسي تاثيرعوامل كليدي پياده سازي تداركات الكترونيكي بر عملكرد سازمان ها :مطالعه موردي، 001شركت برتر ايراني .
929
شناسايي ، طبقه بندي و شمارش سلولهاي خون در تصاوير لام محيطي با استفاده از روشهاي پردازش تصوير
930
شناسايي ، طرح مرمت و ساماندهي بافت روستاي سر يزد
931
شناسايي ، كلون كردن و بيان ژن كيتيناز 33كيلو دالتوني از قارچ Trichoderma atroviride و بررسي اثر آنتاگونيستي سه ايزوله از قارچ Trichoderma عليه قارچ Sclerotinia sclerotiorum
932
شناسايي deRNA و بررسي نقش آن در تنوع ژنتيكي جمعيت هاي Rhizoctonia solani
933
شناسايي DNA سازماني بر اساس مدل هنالد (مطالعه موردي: شركت آب و فاضلاب روستايي اصفهان )
934
شناسايي QTL هاي مرتبط با شوري در مراجل اوليه جوانه زني دانه جو
935
شناسايي QTL هاي مرتبط با مقاومت به سفيدك پودري و ارزيابي تنوع ژنتيكي و تحمل به خشكي در بزرك
936
شناسايي QTLهاي مرتبط با شوري در مراحل اوليه جوانه‌زني دانه جو
937
شناسايي Sinorhizobium meliloti ازطريق PCR
938
شناسايي TLMV در تعدادي از اهدا كنندگان خون در اصفهان
939
شناسايي TTMV در نمونه هاي تومور گردن رحم و سرويسيت مزمن در اصفهان
940
شناسايي آتش در تصاوير هواپايه با استفاده از روش هاي هوشمند
941
شناسايي آثار تربيتي استفاده از رسانه هاي ارتباطي نوين (اينترنت،ماهواره و تلفن همراه) از ديدگاه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان بهار
942
شناسايي آثار زيست محيطي پديده گرد وغبار بر بخش كشاورزي وارائه راهكارهاي مديريتي ( مطالعه سرپل ذهاب )
943
شناسايي آثارتربيتي استفاده از رسانه هاي ارتباطي نوين(اينترنت،ماهواره وتلفن همراه)از ديدگاه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان بهار
944
شناسايي آرسنيك در آب هاي منطقه كوهسرخ و بررسي امكان پالايش آن با استفاده از گياهان منطقه
945
شناسايي آريتمي به وسيله شيوه هاي نوين پردازشي بر روي كارت هاي گرافيكي
946
شناسايي آسيب پذيري هاي منابع آب و روش هاي مديريت آن ها
947
شناسايي آسيب در سازه ها با استفاده از روش هاي عددي بروز رساني مدل اجزا محدود مبتني بر اطلاعات مودال (فركانس و شكل مودي)
948
شناسايي آسيب در سازه هاي صفحه اي با كمك الگوريتم بهينه يابي توپولوژيكي
949
شناسايي آسيب درسازه با در نظر گرفتن المان اندركنش پل وسيله متحرك بر مبناي اثرارتعاش وسيله متحرك
950
شناسايي آسيب سازه اي بر اساس همبستگي بين ماتريس نرمي و ماتريس سختي با استفاده از الگوريتم هاي بهينه يابي فراكاووشي
951
شناسايي آسيب سازه‌اي بر اساس ماتريس نرمي تعميم‌يافته و با استفاده از الگوريتم بهينه‌يابي فراكاوشي
952
شناسايي آسيب هاي ساختارفضايي بافت هاي فرسوده شهري با استفاده از روش چيدمان فضا
953
شناسايي آسيب هاي فضاي مجازي در بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر يزد و ارائه راهكارهايي براي كاهش اثرات منفي ناشي از آن در سال تحصيلي 90 - 1389
954
شناسايي آفات زبان گنجشك وارزيابي چند روش براي كنترل مهم ترين آفت آن درشهر كرمانشاه
955
شناسايي آفلاين سازه ها بر اساس روش زيرسازه
956
شناسايي آلاينده هاي پالايش گاز بيد بلند خليج فارس و روش هاي كاهش و كنترل آنها
957
شناسايي آلاينده هاي صنايع فولاد اهواز و روش هاي كنترل و كاهش آن ها
958
شناسايي آلاينده هاي محيطي با استفاده از الكترود مداد گرافيتي اصلاح شده باDNA
959
شناسايي آلودگي هاي آب و هوا و جذب آنها توسط جاذب هاي سنتزي
960
شناسايي آنالوگ هاي ژن مقاومت به بيماري‌ها (RGAs) در ژنوتيپ‌هاي انگور ايراني
961
شناسايي آنلاين سازه ها با استفاده از داده هاي محدود
962
شناسايي آنيونها توسط ماكروسيكلها
963
شناسايي ابزار و انتخاب مدل مناسب تحليل كيفي ريسك در پروژه‌هاي صنعت آب مطالعه موردي: پياده سازي بر يك پروژه در شركت مهندسي مشاور مهاب قدس
964
شناسايي ابزارهاي كاوش فازي از غيرفازي و ارزيابي ساختاري و محتوايي آن ها
965
شناسايي ابعاد سيستم مديريت دانش در مراكز آموزش عالي و تحليل تاثير آن بر توسعه نوآوري ﴿مطالعه موردي : دانشگاه يزد﴾
966
شناسايي اتوماتيك پلاك خودرو با استفاده از موفولوژي فازي و شبكه‌هاي عصبي احتمالاتي
967
شناسايي اتوماتيك دياگرام هاي مدارهاي منطقي ترسيم شده بادست
968
شناسايي اتوماتيك سه بعدي اشياء پرنده
969
شناسايي اتوماتيك قطعات كشش عميق ورقي شكل به كمك كامپيوتر
970
شناسايي اتوماتيك ندول هاي ريوي با استفاده از پردازش ديجيتال تصاوير سي تي ريه
971
شناسايي اثر انگشت به كمك نرم افزار Matlab
972
شناسايي اثر هوشمندي رقابتي بر قصد و نيت كارآفرينانه در مديران باشگاههاي ورزشي(بدنسازي،ايروبيك و آمادگي جسماني ) شهر كرمانشاه
973
شناسايي اثرات اصطكاك به همراه ميكرو ضربه هاي ارتعاشي براي هندسه سطوح مختلف
974
شناسايي اثرات شوكهاي نفتي و تجزيه و تحليل مساله نفرين منابع در ايران وپيش بيني و آزمايش سناريوهاي اصلاح نفرين منابع
975
شناسايي اثرات متقابل در آزمايشاتي باتعداد عوامل زياد
976
شناسايي اجزا قطعات ورقي شكل از فايل استاندارد STEP به كمك كامپيوتر
977
شناسايي اجزاي تشكيل دهنده اسانس و بررسي اثرات آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي گياه (زولنگ يا بوقناق ) از منطقه شهركرد
978
شناسايي اجزاي سازنده اسانس و ارزيابي اثر آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي عصاره گياه , Essential olis composition and identification antioxidant and antimicrobial activitise of the echium italicum l
979
شناسايي اجزاي سازنده اسانس و ارزيابي اثر آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي عصاره گياه rhus coriaria l. , essential oils composition and identification antioxidant and antimicrobial activities of the rhus coriaria l
980
شناسايي اجزاي شيميايي اسانس طارونه در ارقامكالتيوار هاي مختلف خرما(Phoenix dactylifera L.)
981
شناسايي اجزاي شيميايي اسانس گياه Johreniopsis scoparia (boiss.) m.pimen ومحاسبه برخي ضرايب بيوشيميايي براي اجزاي شيميايي شناسايي شده
982
شناسايي اجزاي شيميايي اسانس گياه ﴿salvia indica﴾ با روش كلونجر ومحاسبه ضرايب بيوفيزيكوشيميايي اجزاي شناسايي شده
983
شناسايي اجزاي شيميايي اسانس گياه اسطو خودوس آنگوستيفولياو...
984
شناسايي اجزاي شيميايي اسانس گياه لاميوم گارگانيكوم بامقايسه روش هاي كلونجر با HS/SPME ومحاسبه برخي واكنش هاي پريسيكلي براي اجزاي شيميايي شناسايي شده با استفاده ازروش مكانيك كوانتومي
985
شناسايي اجزاي شيميايي اسانس گياه نعناع فلفلي با مقايسه روش هاي كلونجر باHS/SPME ومحاسبه برخي واكنش هاي پريسيكلي براي اجزاي شيميايي شناسايي شده ...
986
شناسايي اجزاي شيميايي گياه چاي كوهي با مقايسه روش هاي كلونجر با HS/SPME ومحاسبه برخي واكنش هاي پريسيكلي براي اجزاي شيميايي شناسايي شده با استفاده از روش محاسباتي ...
987
شناسايي احتمالاتي خرابي در سازه پل تحت اثر عبور بارهاي متحرك نامشخص
988
شناسايي احساسات از روي سيگنال گفتار مبتني بر روش هاي تجزيه به كرنل هاي مناسب
989
شناسايي ارقام برنج در لوكوس ژن عامل عطر و طعم (آروما) با استفاده از نشانگرهاي مولكولي
990
شناسايي ارقام مقاوم سيب زميني به ويروس Y با استفاده از نشانگرهاي مولكولي SCAR
991
شناسايي ارقام مقاوم گوجه فرنگي نسبت به ... با روش هاي مولكولي
992
شناسايي ارقام نجير در استهبان
993
شناسايي ارقام و ژئوتيپ هاي بادام با استفاده از صفات مورفولوژيكي استان قزوين
994
شناسايي اسپكتروفلوريمتري چند شكلي تك نوكلئوتيدي بوسيله نقاط ‌كربني اصلاح شده با تك باز
995
شناسايي استراتژي هاي اولويت دار سازماني در راستاي تحقق مديريت دانش مبتني بر مدل نوناكا و تاكوچي
996
شناسايي استراتژيهاي منابع انساني براساس تئوري نقاط مرجع استراتژيك ( مطالعه موردي : شركت استام صنعت)
997
شناسايي اسكناس‌هاي ايراني با استفاده از دوربين گوشي موبايل
998
شناسايي اسمي بي سوادان و كم سوادان منطقه ي آزادشهر شهرستان يزد و بررسي راهكارهاي جذب آنها به برنامه هاي سواد آموزي
999
شناسايي اشكال هندسي قطعه ورقي خم دار
1000
شناسايي اشياء با استفاده از روشهاي تكاملي
بازگشت