<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
شناسايي و تعيين برخي از مواد موثره گياه كما ﴿Ferula ovina Boiss﴾ و ارتباط آن با شرايط رويشگاه در منطقه غرب استان اصفهان
2
شناسايي و تعيين برخي از مواد موثره گياه لاله واژگون﴿ .Fritillaria imperialis L ﴾ و بررسي ارتباط آن با شرايط رويشگاه در منطقه غرب استان اصفهان
3
شناسايي و تعيين برخي خصوصيات مولكولي ويروييدهاي مو در استان هاي اصفهان، مركزي، چهارمحال بختياري و يزد
4
شناسايي و تعيين پراكندگي پوتي ويروسهاي عالب در مزارع آفتابگردان استان اصفهان
5
شناسايي و تعيين پراكندگي سرخرطومي هاي ( Coleoptera : Curculionidae )
6
شناسايي و تعيين پراكنش بيماريهاي ويروسي مهم يونجه در استان آذربايجان غربي
7
شناسايي و تعيين پراكنش پوتي¬ويروس¬هاي غالب مزارع نيشكر استان مازندران
8
شناسايي و تعيين پراكنندگي ويروس هاي عامل موزاييك در مزارع و گلخانه هاي گوجه فرنگي شهرستان يزد
9
شناسايي و تعيين پركنش ويروس پيچيدگي برگ سيب زميني ﴿PLRV ﴾ در شمال استان خراسان
10
شناسايي و تعيين تراكم علفهاي هرز مزارع ذرت استان قزوين
11
شناسايي و تعيين سهم متغيرهاي موثر بر ايمني در سوانح جاده اي در محورهاي شرياني با استفاده از روش A.H.P
12
شناسايي و تعيين شاخص هاي ارزيابي عملكرد سيستم مديريت ايمني و انتخاب مناطق برتر شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند شاخصه MADM
13
شناسايي و تعيين عوامل موثربربهره وري منابع انساني سازمان بنياد مسكن انقلاب اسلامي
14
شناسايي و تعيين كمي گزينشي هيستيدين با تمايل فلزي با استفاده از كمپلكس سريم-ليگاند در محيط آبي60٪
15
شناسايي و تعيين محل PD در سيم پيچ ترانسفورماتور مبتني بر فناوري UWB و با استفاده از تحليل نرم‌افزار CST
16
شناسايي و تعيين محل نواحي تكرار شده در تصاوير جعلي با روش انطباق مبتني بر ويژگي هاي آماري بلوك هاي حلقه اي.
17
شناسايي و تعيين مقاومت به آنتي بيوتيك Erwinia amylovora عامل بيماري آتشك گلابي درختان ميوه دانه دار در استان اصفهان
18
شناسايي و تعيين مقدار اينولين و كلروژنيك اسيد در عصاره هاي ريشه و برگ بابا آدم
19
شناسايي و تعيين مقدار پيوندهاي دي سولفيد، هيدروفوب و گروه هاي تيول و گلوتاتيون در آمارانت، كينوا و گندم سياه
20
شناسايي و تفكيك عيب و كنترل يك سيستم معيوب
21
شناسايي و تنوع اجتماع باكتريايي استخرهاي شنا و سطوح وسايل ورزشي مراكز آمادگي جسماني در شهر اصفهان
22
شناسايي و تهيه ي چسب هاي ساختماني برپايه پلي يورتان
23
شناسايي و توالي يابي ژن هاي لينالول سينتاز و اوژنول سينتاز در رز (Rosa hybrida) و گل محمدي (R. damascena)
24
شناسايي و جايابي تخليه جزئي در ترانسفورماتور قدرت با استفاده از امواج الكترومغناطيسي به روش EMTR
25
شَناسايي و جبران سازي سنسور اختلاف فشارسنج خازني روش ماشين بردار پشتيبان مبتني بر بهينه سازي پارامترها
26
شناسايي و جبرانسازي اثر نشستي بار ناشي از مقاومت داخلي عملگرهاي پيزوالكتريك در فرايند خودحسگري
27
شناسايي و جبرانسازي رفتار هيستر زيس در عملگرهاي پيزوالكتريك با استفاده از مدل Precisach
28
شناسايي و جدا سازي ريز ماهواره هاي پسته براي ارزيابي ژنوتيپ هاي ايراني
29
شناسايي و جدا سازي ژن تنظيميclaR از استرپتومايسس كلاولي جروس
30
شناسايي و جداسازي جلبك هاي موثر در تصفيه ي فاضلاب خانگي در شمال تهران
31
شناسايي و جداسازي راه انداز القائي rd29A از گياه آرابيدوپسيس (Arabidopsis thaliana) ارزيابي عملكرد آن در گياه تراريخت اطلسي
32
شناسايي و جداسازي ريز ماهواره هاي پسته خنجوك (pistacia khinjuk stocks )
33
شناسايي و جداسازي ريزماهواره هاي انار به منظور ارزيابي ژنوتيب هاي ايراني
34
شناسايي و جداسازي نشانگرهاي ريز ماهواره اي به منظور بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي گلرنگ
35
شناسايي و جمع بندي روش هاي عارضه يابي سازماني در مدل هاي موجود
36
شناسايي و چگونگي توزيع فضاي مراكز ورزشي شهرستان يزد و ارائه الگوي بهينه جهت استفاده از آنها
37
شناسايي و حذف اختلال هاي سينوسي ميرا با استفاده از فيلتر كالمن توسعه يافته
38
شناسايي و حذف نويز سنسورهاي ممز با استفاده از فيلتر كالمن
39
شناسايي و دسته بندي ابزارها و تكنيك هاي شناسايي ريسك در حوزه مديريت پروژه و اجراي ابزارها در يك موردكاوي
40
شناسايي و دسته بندي افراد بر اساس نحوه راه رفتن بر روي خط راست
41
شناسايي و دسته بندي ساز وكارهاي توزيع دانايي در سازمان هاي دانايي محور در چارچوب دوره عمر تكنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي
42
شناسايي و دسته بندي عيوب﴿غيررنگي﴾ پارچه چاپ شده به كمك بينايي ماشيني
43
شناسايي و دسته بندي كاربردهاي مبتني بر رمزنگاري با استفاده از ويژگي هاي آماري آن ها
44
شناسايي و دسته بندي نشانه هاي شهري و ارائه ضوابط طراحي ﴿ محدوده طرح : خيابان وليعصر ﴿ عج ﴾ ، حد فاصل ميدان ونك تا ميدان تجريش ﴾
45
شناسايي و رتبه بندي بانك هاي خصوصي بر مبناي شاخص هاي عملكرد پايدار با استفاده از رويكرد MCDM هيبريدي
46
شناسايي و رتبه بندي برندهاي برتر صنعت كفش ايران استان تهران
47
شناسايي و رتبه بندي پيش بيني كننده هاي شناختي و ساختاري موثر بر اعتماد اوليه در مشتريان فروشگاه هاي اينترنتي فروشگاه اينترنتي انتشارات بازاريابي
48
شناسايي و رتبه بندي چالش هاي اقتصادي موجود در موفقيت SMEها پس از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها (مطالعه موردي SMEهاي استان همدان )
49
شناسايي و رتبه بندي چالش هاي بكارگيري فناوري اطلاعات در حسابداري
50
شناسايي و رتبه بندي چالش هاي حسابرسي و مميزي ماليات بر ارزش افزوده در شهرستان يزد
51
شناسايي و رتبه بندي چالشها و محدوديت هاي فراروي دانشگاه مجازي در ايران و ارائه راه حل هاي مناسب جهت رفع آن
52
شناسايي و رتبه بندي راهكارهاي ارتباط با مشتريان سازمان در سطح خرده فروشي ﴿مطالعه موردي شركت گلستان﴾
53
شناسايي و رتبه بندي راهكارهاي مبارزه با پول‌شويي
54
شناسايي و رتبه بندي روش‌هاي تامين مالي پروژه هاي BOT با استفاده از روش تصميم گيري چندمعياره ويكور فازي(مطالعه موردي: پروژه هاي زيرساختي شهري شهرداري تهران)
55
شناسايي و رتبه بندي روش‌هاي تامين مالي پروژه هاي BOT با استفاده از روش تصميم گيري چندمعياره ويكور فازي(مطالعه موردي: پروژه هاي زيرساختي شهري شهرداري تهران)
56
شناسايي و رتبه بندي ريسك و ارائه راهكارهاي كاهش آن براي توسعه محصول جديد در صنايع غذايي: (مطالعه موردي)
57
شناسايي و رتبه بندي ريسكهاي زنجيره تامين با استفاده از يكي از روشهاي تصميم گيري MADM (مطالعه موردي شركت ايرانخودرو)
58
شناسايي و رتبه بندي شاخص ها و عوامل تفكراستراتژيك مؤثر بركيفيت محصولات شهرك هاي صنعتي استان آذربايجان غربي با رويكرد AHP
59
شناسايي و رتبه بندي شاخص ها و عوامل تفكراستراتژيك مؤثر بركيفيت محصولات شهرك هاي صنعتي استان آذربايجان غربي با رويكردAHP
60
شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي عملكرد استراتژيك گروه هاي آماتوري علم نجوم با تاكيد بر مدل بي اس سي
61
شناسايي و رتبه بندي علل عدم توسعه صادرات خدمات فنّي و مهندسي در كشور (مطالعه موردي: صنعت ساختمان)
62
شناسايي و رتبه بندي علل عدم توسعه صادرات خدمات فنّي و مهندسي در كشور (مطالعه موردي: صنعت ساختمان)
63
شناسايي و رتبه بندي علل موفقيت يا عدم موفقيت پروژه هاي شهري با تكنيك تاپسيس(مورد مطالعه: شهرداري حميديا)
64
شناسايي و رتبه بندي عوامل بر تصميم گيري خريد سيستم هاي توزين (باسكول ) با رويكرد بازاريابي صنعتي
65
شناسايي و رتبه بندي عوامل تاثير گذار بر شكل گيري نظام نوآوري
66
شناسايي و رتبه بندي عوامل تاثيرگذار بر فرايند انتقال تكنولوژي در صنايع لبني تهران
67
شناسايي و رتبه بندي عوامل حياتي موفقيت انواع قراردادهاي بي او تي با توجه به قواعد فقهي اسلام
68
شناسايي و رتبه بندي عوامل ريسك خريد خارجي در صنعت خودرو بر اساس تكنيك AHP فازي (مورد مطالعه: شركت پارس خودرو)
69
شناسايي و رتبه بندي عوامل ريسك خريد خارجي در صنعت خودرو بر اساس تكنيك AHP فازي (مورد مطالعه: شركت پارس خودرو)
70
شناسايي و رتبه بندي عوامل سازماني مؤثر در پياده سازي مديريت دانش(مورد مطالعه: شركت سهامي آب منطقه اي فارس)
71
شناسايي و رتبه بندي عوامل كليـدي موفقيت بازاريابي در شركت هاي تبليغاتي با استفاده از مدل7s (مطالعه موردي:شركت صبا ويژن)
72
شناسايي و رتبه بندي عوامل كليـدي موفقيت بازاريابي در شركت هاي تبليغاتي با استفاده از مدل7s(مطالعه موردي:شركت صبا ويژن)
73
شناسايي و رتبه بندي عوامل مËثر بر رفتار خريد مشتريان محصولات غذايي بسته بندي شده
74
شناسايي و رتبه بندي عوامل م‍ؤثر بر افزايش صادرات و توسعه بازار محصولات فولادي
75
شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر موفقيت سيستم مديريت فرآيند كسب‌ و كار در شهرداري يزد با استفاده از رويكرد نقشه شناختي فازي
76
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر اجراي موفقيت آميز پروژه¬هاي EPC در صنايع نفت و گاز (مطالعه موردي شركت مهندسي همپا – پيمانكار EPC)
77
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر استقرار مدارس هوشمند درمدارس دخترانه پايه ششم وهفتم شهررامسر.
78
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر اعتماد در فروشگاههاي اينترنتي و پيش بيني سطح اعتماد با رويكرد تلفيقي
79
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر انتقال دانش با تاكيد بر يادگيري سازماني مبتني بر پروژه در معاونت فني عمراني شهرداري تهران
80
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بدبيني سازماني در اداره كل آموزش فني و حرفه اي اصفهان
81
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بروز فساد در نظام مالياتي كشور مطالعه موردي: اداره كل امور مالياتي يزد
82
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بهبود سرمايه اجتماعي با استفاده از تكنيك TAPSIS در اداره كل ثبت احوال استان تهران
83
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر پذيرش فناوري شناسه فركانس راديويي در سازمان ها و مËسسات آموزشي با رويكرد تاپسيس
84
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تحليل رفتگي شغلي كاركنان شعب سرپرستي منطقه مركزي تهران بانك سپه
85
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تصميم خريداران محصولات صنعت تلفن همراه با استفاده از رويكرد هاي ANP و TOPSIS فازي
86
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تصميم خريداران محصولات صنعت تلفن همراه با استفاده از رويكرد هاي ANP و TOPSIS فازي
87
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر چابكي سازماني در بيمارستان شهداي 15 خرداد
88
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر رويگرداني مصرف كنندگان از خريد ماهي قزل آلاي بسته بندي شده (در شهر مشهد)
89
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر ريسك مالي با استفاده از منطق فازي و ارائه مدل جامع ريسك مالي بانك ملي ايران
90
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر ريسك مالي با استفاده از منطق فازي و ارائه مدل جامع ريسك مالي بانك ملي ايران
91
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر صادرات محصولات زراعي بر اساس الگوي آميخته بازاريابي
92
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر عملكرد بازاريابي صنايع كوچك و متوسط استان اصفهان
93
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر عيوب كيفيتي محصولات صنعتي كاشي به كمك داده كاوي
94
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر كسب مزيت رقابتي در صنعت كاشي و سراميك استان يزد با استفاده از روش TOPSIS
95
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر مديريت زنجيره تامين سبز با رويكرد تركيبي ISM و Fuzzy Topsis - AHP ﴿مورد مطالعه : شركت هاي قطعه ساز خودرو﴾
96
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر مزيت رقابتي با استفاده از الگوي رقابتي پورتر در صنعت ساختمان
97
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر مزيت رقابتي در مديريت بانك سپه خراسان رضوي
98
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيك با استفاده از تكنيك سلسله مراتبي فازي (مطالعه موردي : شهرداري شهر ساري)
99
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت كار آفرينان در واحدهاي توليدي استان اصفهان
100
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر ميزان امادگي سازمان جهت پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازماني در سازمان هاي دولتي به روش تحليل سلسله مراتبي فازي
101
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر نوآوري در پژوهشگاه صنعت نفت
102
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر براستراتژي فروش خدمات تلفن همراه
103
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر براستقرار مدارس هوشمند در مدارس دخترانه پايه ششم وهفتم شهر رامسر.
104
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر برافزايش كيفيت مديريت حمل و نقل شهري شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه
105
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر در تحليل رفتگي شغلي كاركنان در كتابخانه ملي
106
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر مديريت دانش بر ارائه خدمات نوين بانكي ﴿مورد مطالعه:بانك پاسارگاد﴾
107
شناسايي و رتبه بندي مËلفه هاي مËثر در انتخاب RFID در صنايع خدماتي براساس رويكرد تحليل سلسله مراتبي )AHP(
108
شناسايي و رتبه بندي مناسب ترين روش انتقال تكنولوژي دستگاه خم¬كن پيوسته در شركت مپنا
109
شناسايي و رتبه بندي موانع اجراي استراتژي هاي بازاريابي در شركت هاي صادر كننده استان مازندران با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره
110
شناسايي و رتبه بندي موانع انساني در استقرار و بكارگيري سيستم هاي اطلاعاتي مديريت در سازمان هاي دولتي
111
شناسايي و رتبه بندي موانع برندسازي محصولات كشاورزي (مطالعه موردي: عسل شهرستان خوانسار)
112
شناسايي و رتبه بندي موانع بكارگيري استراتژي پايش وضعيت در مديريت نگهداري و تعميرات تجهيزات دوار با رويكرد تصميم گيري چند معياره مورد مطالعه: صنايع استان همدان
113
شناسايي و رتبه بندي موانع بكارگيري استراتژي پايش وضعيت در مديريت نگهداري و تعميرات تجهيزات دوار با رويكرد تصميم گيري چند معياره(مورد مطالعه :صنايع استان همدان)
114
شناسايي و رتبه بندي موانع به كارگيري تجارت الكترونيكي با استفاده از روش هاي فرآيند تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس فازي.....
115
شناسايي و رتبه بندي موانع توسعه صادرات برند‌هاي چرم ايراني در راستاي كسب مزيت رقابتي و تحقق سياست‌هاي صادراتي اقتصاد مقاومتي
116
شناسايي و رتبه بندي موانع وصول ماليات بر تجارت الكترونيكي
117
شناسايي و رتبه بندي نيازمنديهاي امنيتي اينترنت اشياء در محيط ديتاسنترها
118
شناسايي و رتبه‌ بندي عوامل مؤثر بر اثر بخشي تبليغات در صرفه جويي برق (مورد مطالعه: اداره برق استان يزد)
119
شناسايي و رتبه‌بندي استراتژي هاي موثر در مديريت صحيح انتقال تكنولوژي مكانيزاسيون واحد ماهيچه گيري (مورد مطالعه: شركت ماليبل سايپا)
120
شناسايي و رتبه‌بندي عناصر مؤثر بر برند پيراهن ورزشي
121
شناسايي و رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي نفتي پالايشگاه با استفاده از روش‌هاي چند معياره
122
شناسايي و رتبه‌بندي عوامل موثر بر هوش فرهنگي در شهرداري شهرستان قروه
123
شناسايي و رتبه‌بندي معيارهاي كيفيت گزارشگري مالي اينترنتي درشركت‌هاي پذيرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران
124
شناسايي و رتبه‌بندي موانع اجراي استراتژي توسعه صادرات زعفران
125
شناسايي و رتبه‌بندي موانع استفاده از انرژي‌هاي خورشيدي در استان يزد با تكنيك ارسته
126
شناسايي و رتبه‌بنديچالش‌هاي امنيت تسهيم دانش در مؤسسه تحقيقاتي داده پردازي پيشرو
127
شناسايي و رتبهبندي عوامل موثر بر اجراي استراتژي در سازمان قطار شهري شيراز بر اساس تكنيك تحليل سلسله مراتبي فازي
128
شناسايي و رده بندي خاكها و ارزيابي كيفي و كمي تناسب اراضي منطقه تالاندشت استان كرمانشاه براي گندم ، جو و نخود ديم
129
شناسايي و رده بندي عوامل فايتو پلاسمايي سيب زميني در ايران با استفاده از روش هاي مولكولي
130
شناسايي و رده بندي مولكولي عوامل فايتوپلاسمايي گياهان علوفه اي ﴿يونجه،شبدر و اسپرس﴾ در منطقه مركزي ايران
131
شناسايي و رديابي اشياء متحرك با استفاده از الگوريتم‌ هاي يادگيري چند هسته‌اي
132
شناسايي و ريشه يابي عوامل بحراني ادعاء در حوزه هاي زمان و هزينه از ديدگاه كارفرمايان ، مشاوران و پيمان كاران
133
شناسايي و سطح بندي نشانه هاي شهري محور انقلاب
134
شناسايي و سنتز جاذب انتخابگر زئوليتي پارازايلن از مخلوط آروماتهاي C8 و كاتاليزور مبدل اتيل بنزن و افزاينده زايلن ها در مخلوط آروماتهاي C8
135
شناسايي و سنتز كوپليمر هاي 2 - اتيل هگزيل متا كريلات - متاكريلات جهت تهيه پوشش هاي پليمري در صنعت چاپ به روش پليميريزاسيون راديكالي
136
شناسايي و سنجش تأثير انگيزاننده هاي مؤثر بر تسريع روند پياده سازي مديريت دانش در شركت پالايش نفت اصفهان از ديدگاه كاركنان اين شركت
137
شناسايي و سنجش توانمند سازهاي مديريت دانش و بررسي تاثيرات آنها بر عملكرد فرايند مديريت دانش و سازمان ﴿مطالعه موردي : شركت هاي تعاوني منتخب استان يزد﴾
138
شناسايي و سنجش عوامل موثر در جلب رضايت دانشجويان با استفاده از همراستايي فناوري آموزش و تدريس آنلاين در آموزش متعلم محور بر اساس مدل MDA
139
شناسايي و شمارش گلبول هاي سفيد خون با استفاده از تبديل ويولت
140
شناسايي و شمارش گلبول هاي سفيد طيور با استفاده از پردازش تصوير
141
شناسايي و طبقه بندي ترافيك شبكه هاي نظير به نظير با استفاده از تكنيك هاي يادگيري ماشين
142
شناسايي و طبقه بندي جنس Fusarium با استفاده از نشانگر پكتيك زايموگرم
143
شناسايي و طبقه بندي عوامل هندسي موثر بر سايش ريل و چرخ در خطوط راه آهن (مطالعه موردي)
144
شناسايي و طبقه بندي كلي منسوجات فني و بررسي منسوجات مصرفي در خودرو
145
شناسايي و طبقه بندي معيارها و ارائه الگوريتمي جهت انتخاب تامينكننده براي برونسپاري فعاليتهاي بافندگي
146
شناسايي و طبقه بندي نرم افزاري انواع نويزهاي محيطي
147
شناسايي و طبقه¬بندي بيوانفورماتيكي خانواده¬ ژني عوامل رونويسي NAC و WRKY گياه جو
148
شناسايي و طراحي مدل ساختاري تفسيري كاركردهاي تنظيمي، هنجاري و شناختي باشگاه‌هاي ورزشي در نهادينه كردن اخلاق در ورزشكاران
149
شناسايي و طراحي مسير پرتابه در نهال كاري هوايي با استفاده از روش تصويربرداري متعامد
150
شناسايي و كلون نمودن پروموتر ژن PEP موشي
151
شناسايي و كنترل ، سيستم گوي و ميله با استفاده از شبكه هاي عصبي
152
شناسايي و كنترل بويلر نيروگاهي با استفاده از كنترل پيش بين عصبي
153
شناسايي و كنترل پرواز ايسناي هليكوپترهاي بدون سرنشين به كمك شبكه هاي عصبي
154
شناسايي و كنترل تطبيقي سيستم هاي غيرخطي ديناميكي با استفاده از شبكه عصبي ديفرانسيلي مبتني بر موجك
155
شناسايي و كنترل سيستم هاي غير خطي با استفاده از شبكه هاي عصبي موجك بازگشتي
156
شناسايي و كنترل سيگنال هاي سينوسي ميرا با استفاده از شناساننده تطبيقي
157
شناسايي و مدل سازي اطلاعات شبكه CAN در خودروهاي ايراني
158
شناسايي و مدل سازي رفتار مكانيكي نانو كامپوزيت پلي استر/ خاك رس
159
شناسايي و مدل سازي عوامل مؤثر بر تصادفات تقاطعات شهر اصفهان
160
شناسايي و مدل سازي مطلوبيت زيستگاه بالقوه حيات وحش براساس داده هاي باستان جانورشناسي و اكولوژي حوضه تپه هاي باستاني ريوي در خراسان شمالي، ايران
161
شناسايي و مدلسازي عوامل بحراني موفقيت و شكست ترويج انرژي هاي تجديدپذير در ايران (مطالعه موردي : انرژي هاي خورشيدي)
162
شناسايي و مدلسازي عوامل موثر بر تصوير برند شركت و تأثير آن بر قصد خريدار با تمركز بر نقش هويت برند ﴿مطالعه شركت هاي هواپيمايي ايران در استان هاي متخب﴾
163
شناسايي و مديريت انواع ريسك زنجيره تامين در يك شركت بازرگاني الياف نساجي
164
شناسايي و مديريت تنش ها و ويژگيهاي شغلي آتش نشانان كشور با هدف طراحي محصول حفاظتي
165
شناسايي و مسائل ومشكلات بلوغ درمدارس راهنمايي دخترانه اميريه
166
شناسايي و مشخصه يابي عملكرد سراميك هاي غني ساز آب
167
شناسايي و مطالعه بيواكولوژي شته هاي غالب روي درختان بادام در منطقه نجف آباد
168
شناسايي و مطالعه تمهيدات ايمني كاربر در طراحي ماشين آلات بافندگي
169
شناسايي و مطالعه تمهيدات ايمني كاربر در طراحي ماشين آلات خط ريسندگي پنبه اي
170
شناسايي و مطالعه فرامينيفر‌ها و اسفنج‌هاي سازند نايبند در ناحيه جنوب غربي يزد (نصرآباد)
171
شناسايي و مطالعه فرامينيفر‌ها و اسفنج‌هاي سازند نايبند در ناحيه جنوب غربي يزد (نصرآباد)
172
شناسايي و مطالعه فني آثار فلزي بدست آمده از حفاري منطقه بوكان
173
شناسايي و مطالعه‌ي miRNAهاي مداخله گر مقاومت دارويي چندگانه در لوسمي لنفوبلاستيك حاد كودكان
174
شناسايي و معرفي پارازيت سوسك سرشاخه خوارروزاسه
175
شناسايي و معرفي قالي تهران از دوره قاجار تا به امروز
176
شناسايي و معرفي قالي روستايي فارس ﴿ " حسن آباد" و روستاهاي همجوار﴾
177
شناسايي و مقايسه اثرات كاربري‌ها بر حمل‌ونقل پايدار (مطالعه موردي كاربري‌ بازارهاي روز شهر اصفهان)
178
شناسايي و مقايسه رادار هواشناسي هواپيما
179
شناسايي و مقايسه عملكرد لاكتوباسيلوس بولگاريكوس موجود در ماست هاي محلي و صنعتي موجود در بازار ايران به منظور بررسي توانايي صنعتي شدن در آغازگرهاي بومي
180
شناسايي و نحوه مواجهه با مسائل خانواده: مطالعه كيفي مراكز كاهش طلاق شهر يزد
181
شناسايي و نقش سوسري هاي ( Dictyoptera : Blattaria ) به عنوان ناقلين باكتري
182
شناسايي و همتراز سازي كور با استفاده از بسط و تبديلات موجك
183
شناسايي و واكاوي الگوهاي همديد بارش هاي حدي و فراگير در استان مركزي
184
شناسايي و وزن دهي شاخص هاي ايمني فردي و سازماني در شركت نفت فلات قاره ايران
185
شناسايي وارزيابي ريسكهاي خط انتقال آب زاينده رود به يزد با استفاده از تكنيك FMEA فازي
186
شناسايي وارزيابي عوامل موثر بر هماهنگي بين سازماني شهر اصفهان
187
شناسايي والويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني
188
شناسايي واولويت بندي عوامل مطلوب وبررسي شرايط موجوددرپياده سازي CRM درشركت بيمه كارآفرين
189
شناسايي واولويت بندي عوامل موثر بر گرايش معلمان به آموزش الكترونيكي
190
شناسايي واولويت بندي عوامل موثربر مزيتهاي نسبي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با رويكرد ANP
191
شناسايي واولويت بندي عوامل موفقيت در رهبري كاريزماتيك با استفاده از سيستمAHP(مطالعه موردي:شركت‌ايران خودرو
192
شناسايي واولويتبندي شاخصهاي موثربرسيستمهاي اطلاعاتي مديريت درهوشمندسازي و ارائه يك سيستم مطلوب درسازمانهاي دولتي
193
شناسايي واولويتبندي عوامل مؤثربرتغييرنگرش نسبت به بازاريابي سياردر بين مصرف كنندگان دانشگاه اصفهان
194
شناسايي وبرآورد پارامترهاي فرآيند ناهمواريانس شرطي خود برگشت كسري تلفيق يافته
195
شناسايي وبرنامه ريزي ظرفيت هاي گردشگري دره ارداك به منظور توسعه پايدار روستايي
196
شناسايي وتبيين عوامل موثربر مشاركت اجتماعي زنان مالعه موردي : دانشجويان زن دانشگاه پيام نور بهشهر
197
شناسايي وتجزيه وتحليل عوامل موثر برافزايش كيفيت خدمات دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي(ICT) ( مورد مطالعه :استان لرستان)
198
شناسايي وتحليل جاذبه هاي توريستي شهرستان شهرضا درجهت برنامه ريزي توسعه پايدار توريسم
199
شناسايي وتمايزگونه هاي ليشمانيابه روش PCR دراصفهان
200
شناسايي وجداسازي جلبك هاي موثر درتصفيه ي فاضلاب خانگيدرشمال تهران
201
شناسايي ورتبه بندي عوامل موثر بر پرداخت سيار وبررسي ميزان پذيرش آن طبق مدل تي آ ام
202
شناسايي ورتبه بندي عوامل موثر تشريفات گمركي بر توسعه صادرات
203
شناسايي ورتبه بندي عوامل موثربرطنين برندگردشگري پزشكي با استفاده از تكنيك ANP و دي متل فازي (مورد مطالعه جزيره كيش)
204
شناسايي ورتبه بندي مولفه هاي مديران اثربخش در مديريت بحران
205
شناسايي ورده بندي عوامل فايتوپلاسمايي درختان ميوه هسته دار با استفاده از روش هاي مولكولي
206
شناسايي وضعيت اتصالات جوشي با استفاده از داده هاي ارتعاشي
207
شناسايي وضعيت اجرايي ماده 88 )قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت( در اداره ورزش و جوانان استان زنجان
208
شناسايي وطبقه بندي چندين ژنوتيژ گردو با استفاده از برخي شاخص هاي مورفولوژيكي ،فيزيولوژيكي و بيوشيميايي
209
شناسايي وقايع غير معمول در تصاوير ويديويي نظارتي در محيط هاي پرجمعيت
210
شناسايي ومعرفي جاذبه هاي اكوتوريسم در شهرستان سميرم
211
شناسايي ومقايسه ميزان عزت نفس بين زنان مجرد ومتاهل 35-30سال دامغان
212
شناسايي ومقايسه ميزان كارآمدي اساتيد علوم تربيتي ،روانشناسي ومشاوره دانشگاه پيام نور دامغان از ديدگاه دانشجويان
213
شناسايي ويروس پاپيلوماي انساني در تومور گردن رحم و سرويسيت به وسيله Nested-PCR
214
شناسايي ويروس هاي پاپيلوما (HPVs) در تومورهاي حنجره و گلو با روش (PCR)
215
شناسايي ويژگي هاي بارش و دما در سرزمين عراق
216
شناسايي ويژگي هاي بارشي و دمايي جمهوري آذربايجان
217
شناسايي ويژگي هاي بارشي و دمايي در سرزمين افغانستان
218
شناسايي ويژگي هاي حروف فارسي و بيان تصويري آن در طراحي پوسترهاي ايراني
219
شناسايي ويژگي هاي فرهنگي يادگيرنده ايراني در نظام آموزش الكترونيكي و ارائه يك مدل مفهومي
220
شناسايي ويژگي هاي كالبدي بهينه ديوار خازن حرارت در ساختمان هاي مسكوني شهر تبريز
221
شناسايي ويژگي‌هاي فهرست‌هاي مبتني بر وب2 به منظور ارائه الگويي براي فهرست كتابخانه‌هاي ديجيتال دانشگاهي ايران
222
شناسايي يك مدل مناسب براي تخمين نرخ جريان اشباع تقاطع هاي چراغدار ايران
223
شناسايي يونهاي گاليم و سيترات با حساسيت و انتخابگري بالا بوسيله حسگر رنگ سنجي ساده
224
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ ج‍اذب‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ك‍ا ب‍ا ن‍گ‍رش‍ي‌ ب‍ر ب‍خ‍ش‌ ه‍زار ج‍ري‍ب‌ ده‍س‍ت‍ان‌ اس‍ت‍خ‍ر پ‍ش‍ت‌
225
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
226
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ ك‍ارخ‍ان‍ه‌ ل‍ي‍ن‍ت‍ر پ‍اك‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
227
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ اث‍رات‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌، اي‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ، م‍اه‍واره‌ و ب‍ازي‍ه‍اي‌ راي‍ان‍ه‌ اي‌ ب‍ر روي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر گ‍رگ‍ان‌
228
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ اث‍رات‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌، اي‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ، م‍اه‍واره‌ و ب‍ازي‍ه‍اي‌ راي‍ان‍ه‌ اي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
229
شناسايي، ارزيابي و انتخاب پروژه‌هاي شش سيگماي ناب در دانشگاه‌ها با رويكرد تلفيقي تصميم‌گيري چند معياره و تابع زيان تاگوچي: مطالعه موردي دانشگاه اصفهان
230
شناسايي، ارزيابي و كاهش ريسك ايمني ايستگاه هاي تقليل فشار گاز درون شهري، در حالت وجود داده هاي ناكامل و متناقض (مطالعه ي موردي : ايستگاه هاي تقليل فشار گاز استان يزد)
231
شناسايي، اندازه گيري و تحليل عوامل زيان آور محيط كار بر روي سلامت كاركنان در محيط صنعتي
232
شناسايي، اندازه گيري و توسعه روش هاي تعيين رنگ هاي آزوي سولفونه مصنوعي در نوشيدني ها به زوش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا و بررسي جذب آن ها بر روي نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده
233
شناسايي، اندازه گيري و توسعه روشهاي تعيين آنتي اكسيدان هاي فنولي سنتزي در روغه هاي خوراكي با روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا و بررسي جذب آنها بر روي نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده
234
شناسايي، اولويت بندي و اندازه گيري عوامل توانمندساز منابع انساني در ستاد مركزي شركت گاز استان فارس
235
شناسايي، به كارگيري و تعيين مدل رئولوژي يك افزايه جديد بومي زيست سازگار به منظور بهبود خصوصيات سيالات حفاري
236
شناسايي، پايش و سنجش خطرپذيري زمين لغزش مبتني بر تكنيك تصاوير ماهواره اي رادار ﴿مطالعه موردي: ارتفاعات دناي زاگرس﴾
237
شناسايي، پيش فرآوري و انحلال سيانيدي طلا از لجن آندي مس سرچشمه
238
شناسايي، تحليل و اولويت بندي ريسك هاي پروژه هاي ساختماني با استفاده از روش ويكور و مقايسه آن با نتايج روش پرومته(مطالعه موردي: پروژه هاي ساختمان سازي شهر كرج)
239
شناسايي، تحليل و پاسخ دهي به ريسك به روش ويكور در پروژه هاي بلند مرتبه سازي در منطقه 22 شهرداري تهران
240
شناسايي، تحليل و پاسخ دهي به ريسك به روش ويكور در پروژه هاي بلند مرتبه سازي در منطقه 22 شهرداري تهران
241
شناسايي، تعيين ساختمان و بررسي خواص تبادل يوني يك زئوليت طبيعي
242
شناسايي، تعيين گروه هاي آناستوموزي ريزوكتونياي عامل پوسيدگي ريشه و طوقه سيب زميني، لوبيا و پياز در منطقه فريدن اصفهان
243
شناسايي، توالي يابي و طراحي آغاز گرهاي ريز ماهواره اي انار
244
شناسايي، جداسازي و خالص سازي گونه هاي مختلف جلبك سبز تك سلولي Dunaliella از حوضچه هاي تبخير نمك در مرداب گاوخوني
245
شناسايي، دسته بندي و اولويت بندي عوامل موثر بر اجراي استراتژي
246
شناسايي، دسته بندي و بررسي تاثير عوامل كليدي پياده سازي تداركات الكترونيكي بر عملكرد سازمان ها: مطالعه موردي، 100 شركت برتر ايراني
247
شناسايي، شبيه‌سازي و تحليل عوامل مؤثر بر استفاده حداكثري از سيستم حمل ونقل عمومي با استفاده از رويكرد پويايي سيستم (مورد مطالعه : سازمان اتوبوسراني يزد)
248
شناسايي، مشخصه¬يابي و استانداردهاي موجود در البسه آتش¬نشانيشناسايي، مشخصه¬يابي و استانداردهاي موجود در البسه آتش¬نشاني
249
شناسايي،بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر ماندگاري و وفاداري كاركنان در صنايع قطعه سازي
250
شناسايي،تحليل وارزيابي فرصت هاي كاآفرينانه درصنعت گردشگري شهرشيراز
251
شناسايي،طبقه بندي و تحليل طرح و نقش فرش در نگاره هاي شاهنامه ي شاه طهماسبي
252
شناسايی سلولهای سرطان خون با استفاده از تصاوير هالوگرافيک و بر اساس تبديل فرنلت
253
شناسايی فناوريهای يک کارخانه نساجی با رويکرد مديرِيت تکنولوژی
254
شناسايی مدل فضای حالت غيرخطی ماشين سنکرون
255
شناسايی کسره اضافه در متون فارسی برای استفاده در سيستم‌های تبديل متن به گفتار
256
شناسایی اماکن مقدس شهرستان شوشتر
257
شناسایی عوامل فشارزای روانی آموزگاران زن و ارتباط آن با خشنودی شغلی در مقطع ابتدایی ناحیه 3 اهواز
258
شناسایی فصول طبیعی سواحل شمال دریای عمان با روش تحلیل خوشه ای
259
شناسایی مهم ترین موانع صادرات در صنعت قطعه سازی خودرو ایران
260
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه قابلیتهای تکنولوژیکی و تجاری در صنایع با تکنیک AHP
261
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در شکل گیری و توسعه رقابت پذیری خوشه صنعتی خرمای استان هرمزگان
262
شناسنامه باتيك كارگاهي
263
شناسي و پيگيري يك مورد اختلال يادگيري رياضي
264
شناسي و تجزيه و تحليل عوامل موثر بر چابكي كاركنان مجتمع پژوهشي و آموزشي صنعت آب و برق خوزستان
265
شناور سازي انتخابگر به منظور پيش تغليظ و جداسازي مقادير بسيار ناچيز نقره در نمونه هاي آبي و تعيين آن بوسيله اسپكترومتري جذب اتمي شعله
266
شناور ماهيگيري 31 متري
267
شناورسازي و جداسازي آهن ، مس و سرب در نمونه هاي زيست محيطي و تعيين آنها به وسيله اسپكترومتري جذب اتمي الكتروگرمايي
268
شناورها
269
شنتز تك ظرفي دو جزئي مشتقات جديد 5 آريلوئيل - پيرانو- دي پيريميدين - تترااون
270
شنتز مشتق كربن - 14 تركيب N - (آريل - متيل) - 3 - فنيل - آكريل آميدين - [14C] بعنوان آنتاگونيست گيرنده NR2B
271
شنتز و شناسايي باز شيف جديد ساليسيليل 2 آمينوبنزآيميدازول و كمپلكس هاي مربوطه با فلزات آهن، نيكل، كبالت و ...
272
شنود اولتراسونيك
273
شنود مؤثر در مديريت از نگاه قرآن و سنت
274
شنيدان صداي مشتري
275
شهر آشوب
276
شهر الكترونيك
277
شهر الكترونيك
278
شهر الكترونيك و زمينه هاي كاربرد داده كاوي در آن
279
شهر الكترونيك وشهروند الكترونيك
280
شهر بابل
281
شهر بازي
282
شهر تهران در عكس هاي من و كاربرد آن در طراحي پارچه
283
شهر توس
284
شهر دوستدار كودك ﴿نمونه موردي محله 8 شهرك صفائيه شهر مباركه﴾
285
شهر سلطانيه
286
شهر سنندج و روند توسعه فيزيكي آن
287
شهر كتاب
288
شهر كتاب
289
شهر كتاب سيرجان
290
شهر كتاب طرشت
291
شهر كتاب طرشت
292
شهر كودك
293
شهر كودك اهواز
294
شهر من بوشهر
295
شهر من، بررسي فرم و رنگ در شب
296
شهر هوشمند
297
شهر هوشمند
298
شهر هوشمند .
299
شهر هوشمند ./
300
شهر هوشمند و ساختارهاي حاكم بر آن در شهرهاي متوسط نمونه موردي، شهر مهاباد
301
شهر هوشمند///
302
شهر و ده در ايران مناطق مسكوني و اقتصاد جلگه كرمان از صفحه 1 تا 86
303
شهر و ده در ايران مناطق مسكوني و اقتصاد جلگه كرمان از صفحه 86 تا 154
304
شهر و روستا در شعر"احمد عبدالمعطي حجازي"
305
شهر و روستا، تعارض سنت و مدرنيسم درآثار داستاني غلامحسين ساعدي
306
شهر و شهروند الكترونيك ../
307
شهر و قصبه در ايران
308
شهر و مناظر شهري در نقاشي
309
شهرالكترونيك،شهروندالكترونيك،پارك الكترونيك وارائه راهكارهاي عملي پياده سازي آن در محلات
310
شهرداري گرگان
311
شهرداري مراوه مراوه تپه
312
شهرداري منطقه 4 دفتر فضاي سبز
313
شهرداري منطقه يك -ناحيه 5
314
شهرداري نجف اباد
315
شهرداري و شوراي شهر خرم آباد
316
شهرداري ورامين در آئينه رسانه ها - جلد 7
317
شهرداري ورامين در آئينه رسانه ها و مطبوعات
318
شهرداري ورامين در آئينه رسانه ها و مطبوعات - جلد 10
319
شهرداري ورامين در آئينه رسانه ها و مطبوعات - جلد 11
320
شهرداري ورامين در آئينه رسانه ها و مطبوعات - جلد 9
321
شهرداري ورامين در آئينه مطبوعات و رسانه ها - جلد 12
322
شهرداري ورامين در آئينه مطبوعات و رسانه ها - جلد 13
323
شهرداري ورامين در آيينه رسانه ها و مطبوعات - جلد 6
324
شهرسازي در دوره دوم بني عباس
325
شهرسازي سلوكي
326
شهرستان (جي)
327
شهرك قره ملك
328
شهرك لويزان
329
شهرك مسكوني براي كارمندان سدلار
330
شهرك مسكوني ساحلي
331
شهركتاب
332
شهركها و خانه هاي سازماني در اصفهان
333
شهركهاي مسكوني ، بررسي در مسائل مسكن و شهرسازي
334
شهرنشيني و سير تحول آن
335
شهرهاي كوچك و ارزيابي نقش آنها در روستاهاي حوزه ي نفوذ موردي شهر قنوات-استان قم
336
شهروشهروند الكترونيك
337
شهروشهروند الكترونيك وپيامدهاي آن در ايران وجهان
338
شهروند الكترونيك كيست وپيامدهاي آن در ايران
339
شهرياران كوهستان جنوب ايران و ايل قشقائي The Lords of the Mountains
340
شهود ذوات در پديدار شناسي
341
شهود غيب: نگاه مخاطب و تصوير شخصيت مقدس در سينماي پس از انقلاب
342
شهودگرايي اخلاقي از ديدگاه جورج ادوارد مور و نسبت آن با مباني اخلاقي خواجه نصير الدين الطوسي
343
شواهد چينه نگاري و پدوژنيك در تكوين لند فرم هاي شرق اصفهان
344
شواهد يخچالهاي كواترنر پاياني در حوضه تنگوئيه سيرجان
345
شوخي از پشت پنجره جنوبي
346
شورا و نقش شوراهاي اسلامي شهر در توسعه سياسي (مطالعه موردي شوراي شهر تهران)
347
شوراها و مشاركت سياسي در ايران ( 1386-1377)
348
شوراي ارزيابي و مطابقت با استانداردهاي توليد توانير
349
شورای حل اختلاف
350
شوري زدايي آب توسط جاذبهاي گرافني و زئوليتي
351
شوش درآینه ی تاریخ
352
شوشتر (گزارشي در گذر زمان )
353
شوفاژ ديواري (پكيج گازي)
354
شوقي و مطران دراسه موازنه
355
شوك هاي پولي ونابرابري درآمد
356
شومپتر و دموكراسي
357
شون اوكيسي
358
شوونيسم زباني در ياد گيري زبان ملي ( بررسي موردي آموزش زبان فارسي در شهر تبريز )
359
شيار زني به عنوان يك روش جاي گزين آماده سازي سطحي بتن جهت جلوگيري از جداشدگي سطحي ورق FRP
360
شيب سنج ديجيتال با ميكرو كنترلرAVR
361
شيب شكن قائم با تبديل همگرا و با جريان زير بحراني در بالا دست
362
شيبه سازي رله هاي جريان زياد بوسيله مدلهاي رياضي در EMTP و تهيه برنامه اينتراكتيو براي تامين وروديهاي نرم افزارEMTP
363
شيبه سازي يك شتاب سنج ميكروالكترومكانيك خازني وبهبود حساسيت درآن
364
شيخ شهاب الدين سهروردي
365
شيخ ناصيف يازجي
366
شير پنوماتيك ماليونكا
367
شير و كاركردهاي نمادين و رمزي ان در غزليات شمس
368
شيراز عصر مشروطه در روزنامه هاي آن شهر ( 1304- 1285 ش/1925 -1906 م)
369
شيرهاي كنترل و بررسي روش انتخاب آنها
370
شيرين سازي آب به روش رطوبت زني و رطوبت زدايي خورشيدي
371
شيرين سازي آب دريا به روش رطوبت زني _ رطوبت زدايي فشار متغير تركيبي با پمپ حرارتي
372
شيرين سازي آب دريا بوسيله ي استخرهاي خورشيدي
373
شيرين سازي آب همراه با نفت به روش تشكيل هيدرات و مطالعه سينتيكي آن
374
شيرين سازي گاز با حلال هاي آميني
375
شيرين سازي گاز ترش
376
شيرين سازي گاز و ميعانات هيدروكربوري
377
شيرين سازي گازها بوسيله ي غشا
378
شيرين سازي و نمك زدايي آب به روش هيدرات گازي
379
شيشه در دكوراسيون داخلي (سقف كاذب ، پاراوان ، روشنايي ، ميز بته جقه و ميز و آينه كنسول )
380
شيشه سازي پسمانهاي هسته اي (Vitrification)
381
شيشه ها و كريستالها
382
شيشه هوشمند
383
شيشه و مرمت آن ( پارتي - ساساني )
384
شيشه، نور، فضا ﴿به همراه ترجمه كتاب آموزش تكنيك استين﴾
385
شيعه در عصر اموي
386
شيعه واقعي از منظر روايات
387
شيكه
388
شيكه هاي حسگر بيسيم
389
شيلات شمال ايران
390
شيلد خورشيدي
391
شيمي دارويي تركيبات طبيعي موجود در عصاره گياه درمنه بومي ايران و تاثيرات ضدمالاريايي آن بر مدل درون تني
392
شيمي دارويي تركيبات طبيعي موجود در عصاره گياه درمنه بومي ايران وتاثيرات ضد مالاريايي آن بر مدل درون تني
393
شيمي درماني
394
شيمي دود
395
شيمي سوپر امولكولار
396
شيمي كاني و پتروژنز توده هاي نفوذي غرب سورك (استان يزد)
397
شيمي كاني و پتروژنز سنگ هاي آتشفشاني در غرب سورك (استان يزد)
398
شيمي گزيني بعضي بعضي از آنيون هاي دو دندانه با پركلرو و پرفلوئوروپيريدين ها
399
شيمي محاسباتي
400
شيميوتارپي سل بوسيله تيوسمي كار بازونها
401
شيميوتراپي سل با تركيبات ايزونيكوتين ايدرازين و استرپتوميسين متناوب
402
شيو ه هاي بازاريابي نوين : بازاريابي الكترونيك
403
شيو هاي فرزند پروري بر خلاقيت كودكان منطقه سه كرج
404
شيوايي پرسش هاي قرآني: ﴿ ترجمه و تحقيق بخش اول كتاب « التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم » اثر دكتر عبدالعظيم ابراهيم مطعني﴾ ، سوره بقره و آل عمران
405
شيوخ و اعلام شيعه شهرستان تربت حيدريه بعد از صفويه , Sheyukh and alame shiah in turbat-i-heydariya after safaviya so far
406
شيوع ،علل وپيامدهاي آسيبهاي جسماني در بين جوانان كشتي گير نخبه فرهنگي
407
شيوع Flare-up و برخي عوامل مرتبط با آن در بيماران مراجعه كننده به بخش اندودانتيكس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كردستان در نيم سال اول 1398-99
408
شيوع HIV و رفتارهاي پرخطر در رانندگان كاميون و اتوبوس استان كردستان در سال 1396
409
شيوع PMS در دانشجويان دختر پزشكي و دندانپزشكي دانشگاه گيلان و آگاهي آنان از ابتلاء به آن در سال 1385
410
شيوع Psychiatric Morbidity در آسايشگاه معلولين و سالمندان رشت
411
شيوع آسيب شناسي رواني دردانش آموزان مقطع متوسطه شهر رشت براساس آزمون SCL90R درسال 1380
412
شيوع آنتي بادي هاي سرمي هپاتيت E در اهداكنندگان خون بوشهر در سال 1392
413
شيوع آنمي در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريوي پذيرش شده در بيمارستان رازي
414
شيوع احساس فشار رواني وناراحتي هاي بدني در نوجوانان وتاثير آن بر آموزش وپرورش
415
شيوع اختلالات تكاملي دنداني در بيمارن ارتودنسي دانشكده دندانپزشكي شهر رشت در سال تحصيلي 85- 84
416
شيوع اختلالات تيروئيد پس از زايمان در زائوهاي زايشگاه رشت در سال 1372
417
شيوع اختلالات رواني بين دانش آموزان دبيرستاني شهرستان ساوه
418
شيوع افسردگي در دختران دبيرستاني
419
شيوع انواع پاتولوژي توده هاي پستاني بر اساس نتايج پاتولوژي نمونه هاي ارسالي از توده ها به مراكز پاتولوژي شهرستان سنندج از 1/1/1374 لغايت 29/2/1378
420
شيوع برگشت محتويات معده به مري در جمعيت شهري رشت در سال 1389
421
شيوع بيماري هاي انگلي در بيماران پمفيگوسي تحت درمان با ايمونوساپرسيو در بيمارستان رازي رشت - بخش پوست
422
شيوع تظاهرات پوستي در بيماران سالمند مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان رازي رشت در سال 1388
423
شيوع رنگ دانه هاي سياه رنگ(Black Stains) و پوسيدگي دندان در دانش آموزان 12- 6 ساله ي ساكن لاهيجان در سال 1388
424
شيوع سرطانهاي سر و گردن در استان گيلان از سال 1383 تا سال 1388
425
شيوع سنگ هاي پالپي در كليشه هاي راديوگرافي بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي گيلان در سال 1390
426
شيوع عفونت اچ آي وي و رفتارهاي پرخطر در كارگران فصلي مهاجر استان كردستان در سال 1396
427
شيوع عفونت با هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتلا به زخم پپتيك مراجعه كننده به بخش فوق تخصصي گوارش بيمارستان توحيد و بخش داخلي بيمارستان بعثت در سال 1386
428
شيوع علل پاتولوژيك در موارد كورتاژ تشخيصي در بيمارستان رسول اكرم )ص ( سنندج در سال 1375
429
شيوع عوارض جراحي دندانهاي عقل نهفته فك پايين در كلينيك ويژه دانشكده دندانپزشكي
430
شيوع عوارض سه گانه در كاركنان زن ورزشكار و غير ورزشكار:اختلالات خوردن، آمنوريا، پوكي استخوان
431
شيوع كلسيفكاسيون هاي بافت نرم در راديوگرافي پانوراميك بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي گيلان در طول يك سال
432
شيوع كمبود ويتامين D در كودكان 14- 6 ساله مبتلا به آسم مراجعه كننده به بيمارستان 17شهريور رشت در فاصله دي ماه 1388 تا خرداد ماه 1389
433
شيوع كيست در سينوس هاي پارانازال در 100 بيمار مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان توتونكاران رشت
434
شيوع گواتر در دانش آموزان مقطع ابتدايي و راهنمايي شهر رشت پس از مصرف همگاني نمك يددار1379
435
شيوع مصرف اكستازي در دانشجويان دانشگاه گيلان در سال 85-1384
436
شيوع مصرف مواد نيروزا و آگاهي ورزشكاران رشته بدنسازي از عوارض جانبي آنها
437
شيوع مقاومت ميكروبي (استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين، كلستريديوم ديفيسيل مقاوم به مترونيدازول، نايسرياكنوره مقاوم به پنيسيلين ...) در ايران
438
شيوع ميكروآلبومينوري در بيماران تازه تشخيص داده شده مبتلا به ديابت تيپ دو مراجعه كننده به مركز ديابت بيمارستان توحيد در سال 1391 و ارتباط آن با برخي عوامل موثر
439
شيوع ميكروالبومينور در بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه كننده به واحد ديابت بيمارستان رازي رشت در سال 86-84
440
شيوع هايپوترمي در بيماران پس از اعمال جراحي الكتيو در اتاق ريكاوري در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1397
441
شيوع هم ابتلايي اچ آي وي ، هپاتيت سي و بي در معتادان تزريقي و زنان تن فروش سراسر جهان: يك مطالعه مرور ساختار يافته و متاآناليز
442
شيوع هيپركلسيوري ايديوپاتيك در كودكان دبستاني شهر رشت
443
شيوع و علل آسيب ديدگي دو و ميداني كاران مرد نخبه ايران
444
شيوع و علل آسيب هاي زانو در فوتباليست هاي مرد حرفه اي ايران
445
شيوع و علل احتمالي بروز آسيب‌ در كشتي‌گيران فرنگي حرفه‌اي و آماتور
446
شيوع و ماهيت ويروسهاي بيماريزاي كدوئيان در اصفهان
447
شيوع واريكوسل در بستگان درجه اول بيماران مبتلا به واريكوسل پذيرش شده در بيمارستان رازي در سال 1385
448
شيوع وسواس فكري-عملي در زنان شاغل وخانه دار
449
شيوع وشدت پوسيدگيهاي اوايل كودكي‎(ECC)‎‏ وعوامل همراه دركودكان 3 تا 5ساله مهدكودكهاي شهر رشت درسال88-1387‏
450
شيوع، علل و مكانيسم آسيب هاي ورزشي كيك بوكسينگ كاران نخبه مرد غرب كشور
451
شيوه آرايش كتب چاپ سربي و سنگي
452
شيوه آموزش نت نوازي و تكنيك هاي تار و سه تار
453
شيوه اثر بخشي آموزش راهبردهاي حل مسائل اجتماعي بر كاهش كمرويي در دانش آموزان دختر پايه هفتم و هشتم
454
شيوه اجراي تكنيك معرق چوب روي سط منحني
455
شيوه اجراي روش تحقيق كيفي در تحقيقات اجتماعي
456
شيوه افزايش كارايي و بهره وري نيروي انساني در شركت مخابرات شرق استان مازندران
457
شيوه اي براي انتخاب متغير گروهي در مدل هاي رگرسيوني با ابعاد بالا
458
شيوه اي براي بررسي مدولهاي آرتيني
459
شيوه اي جديد در دارو رساني: سنتز نانو هيبريد كامپوزيت هايي با رهايش كنترل شده دارو از طريق يك پوشش معدني متخلخل
460
شيوه بهره گيري از نمره انضباط دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي در پيشرفت علمي و رفتاري آنان در شهرستان علي آباد
461
شيوه تربيت ديني كودك ﴿از دوران جنيني تا هفت سالگي﴾ از منظر قرآن و حديث
462
شيوه تفسير قرآن به قرآن در مكتب اهل بيت﴿عليهم السلام﴾
463
شيوه قرآن در داستان پردازي با تاكيد بر داستان هاي حضرت موسي﴿ع﴾
464
شيوه قيمت گذاري در بازار مسكن
465
شيوه گزينش سبد سهام با استفاده از تكنيك تصميم گيري چند معياره
466
شيوه مديريت ديني
467
شيوه مرمت و حفاظت نقاشي ديواري دوره قاجار در خانه قديمي اژه اي ها
468
شيوه مواجه با استرس در دانش آموزان مقطع راهنمايي سال تحصيلي 84 شهرستان بهشهر
469
شيوه مواجهه ي اهل بيت عليهم السلام با مظاهر فرهنگ و تمدن ايرلاني در منابع روايي شيعه و سني
470
شيوه ها و فنون تصويرسازي معاصر كتاب كودك و نوجوان
471
شيوه ها‌ي مديريّت خطا در كلاس زبان انگليسي: بررسي پاسخ مدّرس به خطاهاي گفتار
472
شيوه هاي آسان طراحي وب سايت
473
شيوه هاي آموزش از راه دور و تاثير آن بر يادگيري فراگيران
474
شيوه هاي آموزش تئاتر به نابينايان
475
شيوه هاي آموزش تئاتر به نابينايان
476
شيوه هاي آوازي خوانندگان صدوپنجاه ساله اخير
477
شيوه هاي اعمال مديريت متمركز و غيرمتمركز در اداره نظامهاي آموزشي
478
شيوه هاي افزايش گرايش دانش آموزان به درس تربيت بدني و ارتقاي كيفي ساعت دورس تربيت بدني در مدارس پسرانه راهنمايي استان كهكياويه و بويراحمد
479
شيوه هاي افزايش نشاط و شادابي نوجوانان از ديدگاه دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهي شهرستان خميني شهر در سال تحصيلي 86-85
480
شيوه هاي افزايش وجدان كاري در بين مدارس ابتدايي
481
شيوه هاي انتقال پيام در آثار طراحي گرافيك به كمك عكس. مطالعه موردي : بررسي كمپين بازگرداندن كودكي به كودكان ( پروژه جهاني يونيسف )
482
شيوه هاي بازنمايي مضامين فرهنگي - اجتماعي در توليدات انيميشن تلويزيوني ايران از 1375 تا 1389 : و مقايسه آن با توليدات مشابه كشور انگليس، به لحاظ ساختار محتوايي
483
شيوه هاي بازنمود بدن و معاني آن در برخي از آثار يان سوانكماير بيل پيليمپتون
484
شيوه هاي بازنمود بدن و معاني آن در برخي از آثار يان سوانكماير بيل پيليمپتون
485
شيوه هاي بالانس ماشينهاي صنعتي
486
شيوه هاي بسط فيلم نامه هاي سينمايي به مجموعه هاي تلويزيوني ( فارگو ، جهان غرب ، قلمرو حيوانات )
487
شيوه هاي به كارگيري كوره هاي جايگزين و تكنيك هاي آتش دهي
488
شيوه هاي به كارگيري مديريت مشاركتي با ديد روانشناسي در مدارس متوسطه
489
شيوه هاي بهره گيري بهينه از گردشگري در جهت توسعه شهر تاريخي ماسوله و حفظ ميراث فرهنگي آن
490
شيوه هاي بهره وري و بهره برداري از شركت معادن زغال سنگ شرق استان مازندران
491
شيوه هاي بيان در پوسترهاي سياسي ﴿با رويكردي به پوسترهاي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري﴾
492
شيوه هاي بيان عقايد در قرآن
493
شيوه هاي بياني نهج البلاغه از نظر نحوي بخش مفعول مطلق، حال و تمييز
494
شيوه هاي بياني نوين در انيميشن تجربي
495
شيوه هاي بياني نوين در انيميشن تجربي
496
شيوه هاي پردازش نغمات در اجراي گوشه مخالف سه گاه توسط محمدرضا لطفي
497
شيوه هاي تثبيت فركانس آژير غلط در پردازنده رادار
498
شيوه هاي تحقيق شهرسازي مشاركتي در نوسازي بخشي از بافت فرسوده ي طرح نواب
499
شيوه هاي تربيت اخلاقي از منظر بانو مجتهده امين با تاكيد بر تفسير مخزن العرفان
500
شيوه هاي تشكل فارغ التحصيلان دانشگاهي و جوانان جوياي كار استان يزد در تعاوني ها
501
شيوه هاي جبران خسارت معنوي
502
شيوه هاي جذب جوانان به معنويت از ديگاه قرآن و حديث
503
شيوه هاي حفظ و نگهداري فيلم در آرشيوهاي "سينمائي "
504
شيوه هاي روانشناسي تربيت كودك از ديدگاه پيامبر اعظم (ص)
505
شيوه هاي ساخت محصول سراميكي به روش قالب گيري
506
شيوه هاي شخصيت پردازي در آثار غزاله عليزاده و فريبا وفي
507
شيوه هاي شيطان در زمينه سازي انحراف هاي اخلاقي با تاكيد بر آيات و روايات
508
شيوه هاي طراحي تبديل انتشار در رمزهاي قالبي نوين
509
شيوه هاي فرآوري سنگ آهك در كارخانجات قند
510
شيوه هاي فرزند پروري
511
شيوه هاي فرزندپروري والدين درانواع خانواده هاعنوان عامل اضطراب زا،در نوجوانان
512
شيوه هاي فعال سازي مهارت هاي شفاهي زبان فارسي دانش آموزان پايه ي اول ابتدايي از ديدگاه معلمان شهرستان سقز
513
شيوه هاي قرآني تثبيت اخلاق براي خانواده
514
شيوه هاي كارگرداني صحنه هاي اكشن در انيميشن
515
شيوه هاي كارگرداني صحنه هاي اكشن در انيميشن
516
شيوه هاي مختلف بداهه پردازي و نقش كارگران در هدايت آن
517
شيوه هاي مختلف بداهه پردازي و نقش كارگردان در هدايت آن
518
شيوه هاي مديريت خطا در كلاس زبان انگليسي: بررسي پاسخ مدرس به خطاهاي گفتار
519
شيوه هاي معرق
520
شيوه هاي معرق چوب
521
شيوه هاي مقابله امام علي عليه السلام با جنگ نرم مخالفان
522
شيوه هاي مهاجرت از منظر حقوق بين الملل مهاجرت با تاكيد بر كشور كانادا
523
شيوه هاي مواجهه قرآن در بيان اعتقادات با تكيه بر تفسير الميزان
524
شيوه هاي موثرآموزش هنر در آموزش وپرورش نمونه مورد مطالعه:آموزش دروس تاريخ هنر در مقطع متوسطه ﴿فني وحرفه اي﴾
525
شيوه هاي نوين عكاسي پانوراما با رويكرد به پانورماهاي ديجيتال سه بعدي و پانوراماهاي شيئي در فضاهاي واقعيت مجازي با ميدان ديد كامل 360 درجه
526
شيوه هاي وفقي پردازش براي حذف كلاتر در رادار
527
شيوه ي تنبور نوازي لكستان و سير تغييرات آن در گذر زمان
528
شيوه ي جواب آواز فرامرز پايور در آلبوم خلوت گزيده و گلبانگ 1
529
شيوه ي سه تار نوازي استاد ابوالحسن صبا
530
شيوه ي فرزند پروري وتاثيرآن برنقاشي كودكان
531
شيوه ي فرزندپروري درافرادمعتاد وعادي
532
شيوه‌هاي انحلال قراردادهاي الكترونيكي
533
شيوه‌هاي جذب سرمايه‌گذاري در حمل و نقل دريايي (مطالعه موردي: بندر شهيد رجايي)
534
شيوه‌هاي رفتاري زنان شاخص در قرآن
535
شيوه‌هاي نوين جمينگ در سيستم‌هاي مخابراتي و چگونگي مقابله با آن‌
536
شکستن تابو در اسطوره های ایرانی با نگاهی به عرفان و قصه های عامیانه
537
شکل شناسی حاتم نامه
538
شکل شناسی داراب نامه ی بیغمی
539
شکل شناسی داراب نامه ی طرسوسی
540
شکل شناسی سمک عیار
541
شکل شناسی هفت پیکر نظامی گنجه ای
542
شکل شناسی یوسف و زلیخای جامی
543
شیوه های آموزش و پرورش کارکنان ومدیران
بازگشت