<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
صائب تبريزي
2
صاحبان عدل در قرآن و روايات
3
صاحبنظران ودست اندركاران تاتر معاصر ايران
4
صادر نخست از نظر سهروردي، ابن عربي و ملاصدرا
5
صادرات خشكبار در ايران
6
صادرات غير نفتي ايران ودلايل افزايش وكاهش آن بين سالهاي 91-84
7
صادرات گل و گياه شهرستان محلات
8
صادرات محصولات كشاورزي ايران برآورد كشش هاي درآمدي و قيمتي عرضه و تقاضا (73-1342)
9
صادرات و واردات صنايع دستي خراسان شمالي بين سالهاي 1390-1384
10
صافي ادامه فروسو براي ميدان هاي پتانسيلي با تقريب هاي گوناگون و استفاده از آن براي داده هاي مغناطيسي ناحيه طبس
11
صبا به روايت سه تارش ﴿ نت نگاري دستگاه سه گاه بر اساس اجراي استاد ابوالحسن صبا ﴾
12
صبا چت نرم افزار پيام رسان براي سيستم عامل اندرويد
13
صبر از ديدگاه قرآن و احاديث اسلامي
14
صثصثث
15
صحافي سنتي
16
صحت سنجي رفتار سد خاكي تحت نرم افزار FLAC ( مطالعه موردي، سد خاكي جاميشان كرمانشاه)
17
صحت سنجي مدل جداساز لاستيكي با ميرايي بالا ساخته شده در ايران با اجزاي محدود
18
صحت سنجي مقدار نسبت پواسون بافت مغز و بررسي رابطه ي آن با زمان
19
صحت سنجي نتايج اندازه گيري تنش پسماند به روش XRD- تجهيز دستگاه XRD آزمايشگاه مركزي
20
صحت سنجي نتايج اندازه گيري تنش پسماند به روش XRD- كاليبره كردن دستگاه XRD
21
صحت سنجي و اعتبارسنجي نرم افزار كامپيوتر
22
صحت سنجي و اعتبارسنجي يكپارچه امنيتي و نرم‌افزاري مبتني بر استاندارد معيارهاي مشترك
23
صحت سنجي و تحليل داده هاي بارش هاي سنگين منتج از رادار هواشناسي بر اساس داده هاي باران سنج ها در استان كرمانشاه
24
صحّت سنجي معادلات تبخير و تعرّق گياه مرجع بر اساس داده هاي تشت تبخير در ايران
25
صحرا (The Desert)
26
صحن آب،امامزاده داوود﴿ع﴾
27
صحنه آرائي اديپ
28
صحنه آرائي بوسيله نور
29
صحنه آرائي در سينما
30
صحنه آرائي وساختمان دكور، نور، صدا...
31
صحنه آرايي در داستان شاه و كنيزك
32
صحنه آرايي وساختمان ، دكور، نور، صدا....
33
صحنه باز (صحنه سه سو)
34
صحنه پردازي در چهار بخش از شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي
35
صحنه پردازي در داستان هفت پيكر اثر منظور نظامي گنجوي
36
صحنه پردازي در كتاب تنگسير صادق چوبك
37
صحنه پردازي و تحليل نمايشنامه (تراژدي قيصر) اثر ويليام شكسپير
38
صحنه پردازي و لباس در نمايشنامه زندگي گاليله
39
صحنه هاي رزم درنگارگري ايران
40
صد مورد آسپيراسيون با سوزن در ندولهاي تيروئيد
41
صدا در انيميش
42
صدا در انيميشن
43
صدا در سينما
44
صدا و بيان براي بازيگر
45
صدا و بيان براي بازيگر :
46
صدا و بيان سينمايي
47
صدابرداري سازهاي بادي چوبي 3 اتود براي كلارينت
48
صداي ني
49
صدرالدين شيرازي بنيانگزار تجدد در فلسفه اسلامي
50
صدق از منظر واقع گرايي ساختاري
51
صدق رياضي و معرفت رياضي
52
صدق و صادقين در قرآن كريم و نهج البلاغه
53
صدكهاي رگرسيوني بااستفاده از تابع زيان مربع نامتقارن خطا
54
صدمات چشمي
55
صراط مستقيم در قرآن
56
صرافي
57
صرفه جوئي در مصرف انرژي ساختمانها با استفاده از عايق و شيشهاي مناسب در اقليمهاي مختلف كشور
58
صرفه جويي انرژي از طريق مشاركت چندسلولي در شبكه هاي با آنتن هاي انبوه
59
صرفه هاي اقتصادي انبوه سازي مسكن: مطالعه موردي شهر تهران
60
صرفه‌جويي مصرف انرژي در مراكز داده با مديريت مهاجرت ماشين هاي مجازي
61
صرفهجويي مصرف انرژي در مراكزداده با شبكههاي نرمافزار محور
62
صضث
63
صعود حباب در ستون آب
64
صعود حباب در سيال
65
صعود حباب در سيال غيرنيوتني
66
صغير به عنوان ولي دم در دعواي قتل نفس
67
صفات كوفيان و چگونگي برخورد اميرالمومنين (ع) با آنان از منظر نهج‌البلاغه
68
صفات مركب در زبان فارسي
69
صفت جمال در مثنوي
70
صفت در زبان فارسي
71
صفت و اقسام آن در شعر حافظ
72
صفت و قيد و انواع آنها در ديوان عمق بخاري
73
صفحات ابرآفين روي ابر حلقه ها
74
صفحات اف-جي-ام در آستانه كمانش
75
صفحات فلزي تقويت شده با تيرچه تحت تاثير بارگذاري پيچشي
76
صفحات فلزي تقويت شده با تيرچه تحت تاثير بارگذاري تركيبي فشاري و خمشي
77
صفحه آرائي
78
صفحه آرائي براي مجلات كودك و نوجوان
79
صفحه آرائي مجله
80
صفحه آرايي در پوستر
81
صفحه آرايي در عكاسي
82
صفحه آرايي در نگارگريهاي دوره تيموري
83
صفحه آرايي مجله هاي هنري در ايران
84
صفحه آرايي مجله هاي هنري درايران
85
صفحه كليد مجازي
86
صفحه نمايش پيام رسان دوطرفه با استفاده از ماژول GSM
87
صفحه نمايش چرخان
88
صفحه هاي لاگر تخت از رده ي III.B كلاين ويلينگ هوفر
89
صفر شدن به طور يكنواخت عملگرهاي EXT
90
صفرشدن سومين گروه كوهولوژي جبر با ناخ يكدار (+Z) L1
91
صفرهاي سرشتهاي تحويل ناپذير يك گروه متناهي
92
صفهايي كه مشتريان آن سرويس دهنده به مشتريان صف ديگر هستند
93
صفي الدين حلي و ترجمه موشحات وي
94
صلاحيت داديار در دادسرا
95
صلاحيت دولتها در تحديد دسترسي به اطلاعات در فضاي مجازي با تاكيد بر چين
96
صلاحيت ديوان بين المللي كيفري در رسيدگي به جنايت تجاوز
97
صلاحيت ديوان كيفري بين المللي براي رسيدگي به جنايات جنگي ارتكابي در بحران سوريه
98
صلاحيت ديوان كيفري بين المللي براي رسيدگي به جنايات جنگي ارتكابي در بحران سوريه
99
صلاحيت ديوان كيفري بين المللي در ارتباط با شوراي امنيت
100
صلاحيت ديوان كيفري بين المللي در رسيدگي به جنايت نسل زدايي
101
صلاحيت كيفري در جرائم سايبري بين الملل
102
صلاحيت مراجع قضايي در رسيدگي به جرايم كاركنان دولت و مامورين به خدمات عمومي
103
صلاحيت مراجع كيفري
104
صلاحيت و قانون حاكم برقراردادهاي الكترونيكي بين اللمللي
105
صلح دموكراتيك وچالش هاي امنيتي امنيتي
106
صلح و امنيت اجتماعي درقرآن و نقش آن برتربيت اخلاقي شهروندان
107
صله الادب بالاخلاق في آثار ميخائيل نعيمه
108
صمغزدايي از الياف ابريشم با استفاده از امواج اولتراسون و آنزيم
109
صمغگيري ابريشم ايراني با امواج مايكروويو و مقايسه برخي خواص فيزيكي و شيميايي آن
110
صمغگيري ابريشم در محيط امواج فراصوت (Ultrasound)
111
صمغگيري و رنگرزي الياف ابريشم با استفاده از امواج مافوق صوت و بررسي پساب حاصل از فرايندهاي مذكور
112
صمغگيري و سفيدگري توام ابريشم
113
صمغگيري، سفيدگري و رنگرزي نخ ابريشم طبيعي در حداقل دماي ممكن
114
صناعات و هنرهاي سنتي در كتب تاريخي دوران اسلامي ايران
115
صنايع ادبي در ليلي و مجنون هاتفي جامي
116
صنايع ادبي ديوان حافظ
117
صنايع بديعي (آرايه هاي لفظي) در ديوان ابو تمام
118
صنايع بديعي در دويست غزل آغازين خواجوي كرماني
119
صنايع بديعي در ديوان شيخ فخرالدين ابراهيم همداني متخلص به عراقي
120
صنايع دستي
121
صنايع دستي استان قزوين ﴿بانگاهي بر آثار سفالين مكشوفه از تپه هاي باستاني استان قزوين و وضع موجود﴾
122
صنايع دستي ايران در گوشه كوير؛ ترمه بافي
123
صنايع دستي بيرجند و تاثير آن در اقتصاد خانوار
124
صنايع دستي تركمن صحرا
125
صنايع دستي خور و بيابانك
126
صنايع دستي و تاثيرات آن بر گردشگري استان
127
صنايع نساجي اصفهان
128
صنايع نساجي ايران
129
صندلي چند عملكردي بازي - درماني ويژه كودكان عادي و معلول 9 ماهه تا 6 ساله
130
صندوق اخذ آرا
131
صندوق امانات پيام هاي تلفني
132
صنعت بانكداري الكترونيك :مروري برادبيات موضوع
133
صنعت بسته بندي
134
صنعت تهيه اوره و كاربرد آن
135
صنعت توريسم
136
صنعت توليدات گلخانه اي
137
صنعت خودرو
138
صنعت در ايران و بررسي صنايع كارخانه اي شهرستان بجنورد
139
صنعت سيمان
140
صنعت سينما و آموزش سمعي و بصري
141
صنعت فرش
142
صنعت قالي بافي در خور و بيابانك و تاثيرات آن بر زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم منطقه
143
صنعت قالي كرمان
144
صنعت كاشي و سراميك ايران و آثار پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني
145
صنعت گردشگري چهارمحال و بختياري
146
صنعت گردشگري در رامسر
147
صنعت نايلون 6؛ افت فشار در لوله هاي موئين
148
صنعت نساجي يزد در عصر صفوي
149
صنعت نمايشگاهي و اهميت شركت در آن
150
صنعت نوغان در سده هاي ميانه
151
صنعت هتلداري با نگاهي به هتل مرواريد صدرا
152
صنعت هتلداري با نگاهي به هتل مرواريد صدرا
153
صنعت و بازار خودروهاي الكتريكي در دهه آينده
154
صنعت و هنر فالي در ايران با تكيه بر ايوانغرب
155
ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍وري‍س‍م‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ ب‍ر ام‍ن‍ي‍ت‌ م‍ل‍ي‌
156
صنعتي سازي نما هاي دو پوسته نمونه موردي: برج تجاري مسكوني در منطقه 22 تهران
157
صنعتي شدن بنادر
158
صنعتي‌سازي قطعلت پيش‌ساخته بتني و انتخاب مناسب آن بر اساس اصول بهينه‌سازي در مديريت ساخت
159
صوت در قرآن
160
صور خيال در ادبيات داستاني معاصر ( سه نويسنده )
161
صور خيال در اشعار سياسي مطر
162
صور خيال در اشعار موسوي گرمارودي (تنبيه ،استعاره ،كنايه )
163
صور خيال در الهي نامه عطار نيشابوري
164
صور خيال در برزونامه
165
صور خيال در ترانه هاي افشين يداللهي
166
صور خيال در ديوان حاجي محمد جان قدسي مشهدي
167
صور خيال در ديوان فضولي بياتلي , imagery in the poetry of fozuli bayateli
168
صور خيال در ديوان فياض لاهيجي
169
صور خيال در ديوان هلالي جغتايي , imagery in the poetry of helaly joqatai
170
صور خيال در سلسله الذهب جامي
171
صور خيال در شعر سيد حسن حسيني
172
صور خيال در شعر فريدون مشيري
173
صور خيال در شعر معاصر
174
صور خيال در غزل هاي طالب آملي
175
صور خيال در غزليات امير همايون اسفرايني
176
صور خيال در غزليات اميري فيروزكوهي
177
صور خيال در غزليات حسن دهلوي , Mental pictures in versuses hassan dehlavis
178
صور خيال در غزليات فخرالدين عراقي
179
صور خيال در غزليات وصال شيرازي و مقايسه آن با غزليات سعدي و حافظ
180
صور خيال در قصايد و غزليات ظهير فاريابي , Images of zahir faryabis sonnets and odes
181
صور خيال در مجموعه ي "...تا رهايي" حميد مصدق
182
صور خيال در مصيب نامه
183
صور خيال در مطلع الانوار امير خسرو دهلوي
184
صور خيال در نوبت سوم كشف الاسرار و عدةالابرار ميبدي
185
صور خيال در هماي و همايون خواجوي كرماني
186
صور خيال درغزليات حكيم مهدي الهي قمشه اي
187
صور خيال كتاب در حيات كوچك پيز در زندان اخوان ثالث
188
صور خيال و بدايع شعري ديوان غني كشميري
189
صور خيال و بديع در اشعار محسن پزشكيان
190
صور خيال و روايت درمرزبان نامه
191
صور فلكي
192
صور فلكي در خمسه خواجوي كرماني
193
صورة الأسرة في الأمثال العربية القديمة ( تركيزا علي مجمع الأمثال للميداني )
194
صورة الفرس في كتاب الحيوان للجاحظ
195
صورة المرأة في روايتي أنثى العنكبوت لقماشة العليان ورغبات شيطانية لوفاء عبدالرحمن الكنهل
196
صورت بندي موانع فرهنگي توسعه سياسي در جمهوري اسلامي ايران
197
صورت هاي خطاب در زبان هورامي رويكردي اجتماعي -انتقادي
198
صورت هاي مالي -راهنماي گام به گام تهيه و درك صورت جريان وجه نقد(مطالعه موردي ايران )
199
صورت و معنا در كتيبه هاي كاشي كاري مساجد قاجاري تهران
200
صورت و معني نقوش تزئيني هنر ساساني و تاثير آن در تزئينات ابنيه اسلامي
201
صورت ومعني نقوش تزييني هنرساساني وتاثيرآن درتزيينات ابنيه اسلامي
202
صورت­بندي برنامه­ريزي در يك مدل سايبرنتيك
203
صورتكها و اشكال انساني در سفال
204
صورخيال در اشعار دهخدا
205
صورخيال در اشعار م . آزاد
206
صورخيال در دو اثر اميرهوشنگ ابتهاج (تاسيان - راهي و آهي )
207
صورخيال در ديوان بدرچاچي (نيمه اول ) , images of badr chachi poms)part one(
208
صورخيال در سام نامه ي خواجوي كرماني (تشبيه، استعاره، مجاز، كنايه و اغراق)
209
صورخيال در شاهنامه فردوسي
210
صورخيال در شعر سياوش كسرايي
211
صورخيال در غزليات ابن حسام خوسفي , imagery in the sonnets of ibn hossam khoosfi
212
صورخيال دراشعارسياسي نزارقباني
213
صورخيال درروزنامه هاي عربي
214
صورخيال درروضه الانوارخواجوي كرماني
215
صورخيال درغزليات آذري اسفرايني
216
صوره المراه في شعر معروف الرصافي
217
صيانت بافت تاريخي از طريق افزايش حس تعلق و ارتقاي ارزش هاي زيباشناسانه بافت ﴿ نمونه موردي بافت پشت مسجد امام ، جوباره و جلفاي اصفهان ﴾
218
صيد و صيادي در استان هرمزگان
219
صيقل كاري قالب فورج چرخدنده مخروطي ديفرانسيل خودرو بوسيله ي فرآيند ماشينكاري با جريان سايشي
بازگشت