<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
صائب تبريزي
2
صاحبان عدل در قرآن و روايات
3
صاحبنظران ودست اندركاران تاتر معاصر ايران
4
صادر نخست از نظر سهروردي، ابن عربي و ملاصدرا
5
صادرات خشكبار در ايران
6
صادرات غير نفتي ايران ودلايل افزايش وكاهش آن بين سالهاي 91-84
7
صادرات گل و گياه شهرستان محلات
8
صادرات محصولات كشاورزي ايران برآورد كشش هاي درآمدي و قيمتي عرضه و تقاضا (73-1342)
9
صادرات و واردات صنايع دستي خراسان شمالي بين سالهاي 1390-1384
10
صافي ادامه فروسو براي ميدان هاي پتانسيلي با تقريب هاي گوناگون و استفاده از آن براي داده هاي مغناطيسي ناحيه طبس
11
صبا به روايت سه تارش ﴿ نت نگاري دستگاه سه گاه بر اساس اجراي استاد ابوالحسن صبا ﴾
12
صبا چت نرم افزار پيام رسان براي سيستم عامل اندرويد
13
صبر از ديدگاه قرآن و احاديث اسلامي
14
صثصثث
15
صحافي سنتي
16
صحت سنجي رفتار سد خاكي تحت نرم افزار FLAC ( مطالعه موردي، سد خاكي جاميشان كرمانشاه)
17
صحت سنجي مدل جداساز لاستيكي با ميرايي بالا ساخته شده در ايران با اجزاي محدود
18
صحت سنجي مقدار نسبت پواسون بافت مغز و بررسي رابطه ي آن با زمان
19
صحت سنجي نتايج اندازه گيري تنش پسماند به روش XRD- تجهيز دستگاه XRD آزمايشگاه مركزي
20
صحت سنجي نتايج اندازه گيري تنش پسماند به روش XRD- كاليبره كردن دستگاه XRD
21
صحت سنجي و اعتبارسنجي نرم افزار كامپيوتر
22
صحت سنجي و اعتبارسنجي يكپارچه امنيتي و نرم‌افزاري مبتني بر استاندارد معيارهاي مشترك
23
صحت سنجي و تحليل داده هاي بارش هاي سنگين منتج از رادار هواشناسي بر اساس داده هاي باران سنج ها در استان كرمانشاه
24
صحّت سنجي معادلات تبخير و تعرّق گياه مرجع بر اساس داده هاي تشت تبخير در ايران
25
صحرا (The Desert)
26
صحن آب،امامزاده داوود﴿ع﴾
27
صحنه آرائي اديپ
28
صحنه آرائي بوسيله نور
29
صحنه آرائي در سينما
30
صحنه آرائي وساختمان دكور، نور، صدا...
31
صحنه آرايي در داستان شاه و كنيزك
32
صحنه آرايي وساختمان ، دكور، نور، صدا....
33
صحنه باز (صحنه سه سو)
34
صحنه پردازي در چهار بخش از شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي
35
صحنه پردازي در داستان هفت پيكر اثر منظور نظامي گنجوي
36
صحنه پردازي در كتاب تنگسير صادق چوبك
37
صحنه پردازي و تحليل نمايشنامه (تراژدي قيصر) اثر ويليام شكسپير
38
صحنه پردازي و لباس در نمايشنامه زندگي گاليله
39
صحنه هاي رزم درنگارگري ايران
40
صحه آرايي مجله
41
صد مورد آسپيراسيون با سوزن در ندولهاي تيروئيد
42
صدا در انيميش
43
صدا در انيميشن
44
صدا در سينما
45
صدا و بيان براي بازيگر
46
صدا و بيان براي بازيگر :
47
صدا و بيان سينمايي
48
صدابرداري سازهاي بادي چوبي 3 اتود براي كلارينت
49
صداي ني
50
صدرالدين شيرازي بنيانگزار تجدد در فلسفه اسلامي
51
صدق از منظر واقع گرايي ساختاري
52
صدق رياضي و معرفت رياضي
53
صدق و صادقين در قرآن كريم و نهج البلاغه
54
صدكهاي رگرسيوني بااستفاده از تابع زيان مربع نامتقارن خطا
55
صدمات چشمي
56
صراط مستقيم در قرآن
57
صرافي
58
صرفه جوئي در مصرف انرژي ساختمانها با استفاده از عايق و شيشهاي مناسب در اقليمهاي مختلف كشور
59
صرفه جويي انرژي از طريق مشاركت چندسلولي در شبكه هاي با آنتن هاي انبوه
60
صرفه هاي اقتصادي انبوه سازي مسكن: مطالعه موردي شهر تهران
61
صرفه‌جويي مصرف انرژي در مراكز داده با مديريت مهاجرت ماشين هاي مجازي
62
صرفهجويي مصرف انرژي در مراكزداده با شبكههاي نرمافزار محور
63
صضث
64
صعود حباب در ستون آب
65
صعود حباب در سيال
66
صعود حباب در سيال غيرنيوتني
67
صعود قطره نفت در ستون آب
68
صغير به عنوان ولي دم در دعواي قتل نفس
69
صفات كوفيان و چگونگي برخورد اميرالمومنين (ع) با آنان از منظر نهج‌البلاغه
70
صفات مركب در زبان فارسي
71
صفت جمال در مثنوي
72
صفت در زبان فارسي
73
صفت و اقسام آن در شعر حافظ
74
صفت و قيد و انواع آنها در ديوان عمق بخاري
75
صفحات ابرآفين روي ابر حلقه ها
76
صفحات اف-جي-ام در آستانه كمانش
77
صفحات فلزي تقويت شده با تيرچه تحت تاثير بارگذاري پيچشي
78
صفحات فلزي تقويت شده با تيرچه تحت تاثير بارگذاري تركيبي فشاري و خمشي
79
صفحه آرائي
80
صفحه آرائي براي مجلات كودك و نوجوان
81
صفحه آرائي مجله
82
صفحه آرايي بر مبناي عكس براي روزنامه
83
صفحه آرايي پيك بهاري
84
صفحه آرايي در پوستر
85
صفحه آرايي در عكاسي
86
صفحه آرايي در نگارگريهاي دوره تيموري
87
صفحه آرايي كاتالوگ
88
صفحه آرايي كتاب ، مجله و روزنامه و بررسي ساختاري آن در گرافيك نوين
89
صفحه آرايي مجلات با تكيه بر هفته نامه هاي فرهنگي و اجتماعي
90
صفحه آرايي مجله هاي هنري در ايران
91
صفحه آرايي مجله هاي هنري درايران
92
صفحه كليد مجازي
93
صفحه نمايش پيام رسان دوطرفه با استفاده از ماژول GSM
94
صفحه نمايش چرخان
95
صفحه هاي لاگر تخت از رده ي III.B كلاين ويلينگ هوفر
96
صفر شدن به طور يكنواخت عملگرهاي EXT
97
صفرشدن سومين گروه كوهولوژي جبر با ناخ يكدار (+Z) L1
98
صفرهاي سرشتهاي تحويل ناپذير يك گروه متناهي
99
صفهايي كه مشتريان آن سرويس دهنده به مشتريان صف ديگر هستند
100
صفي الدين حلي و ترجمه موشحات وي
101
صلاحيت داديار در دادسرا
102
صلاحيت دولتها در تحديد دسترسي به اطلاعات در فضاي مجازي با تاكيد بر چين
103
صلاحيت ديوان بين المللي كيفري در رسيدگي به جنايت تجاوز
104
صلاحيت ديوان كيفري بين المللي براي رسيدگي به جنايات جنگي ارتكابي در بحران سوريه
105
صلاحيت ديوان كيفري بين المللي براي رسيدگي به جنايات جنگي ارتكابي در بحران سوريه
106
صلاحيت ديوان كيفري بين المللي در ارتباط با شوراي امنيت
107
صلاحيت ديوان كيفري بين المللي در رسيدگي به جنايت نسل زدايي
108
صلاحيت كيفري در جرائم سايبري بين الملل
109
صلاحيت مراجع قضايي در رسيدگي به جرايم كاركنان دولت و مامورين به خدمات عمومي
110
صلاحيت مراجع قضايي و غير قضايي در رسيدگي به خطاهاي ورزشي
111
صلاحيت مراجع كيفري
112
صلاحيت و قانون حاكم برقراردادهاي الكترونيكي بين اللمللي
113
صلب مصونيت دولت خارجي ناشي از حمايت از تروريسم در نظام حقوقي ايالات متحده با تاكيد بر قضيه پترسون
114
صلح ازنگاه امام علي ع
115
صلح دموكراتيك وچالش هاي امنيتي امنيتي
116
صلح مسلح و حقوق بين الملل
117
صلح و امنيت اجتماعي درقرآن و نقش آن برتربيت اخلاقي شهروندان
118
صله الادب بالاخلاق في آثار ميخائيل نعيمه
119
صمغ گيري ابريشم جهت بكارگيري در رنگرزي
120
صمغزدايي از الياف ابريشم با استفاده از امواج اولتراسون و آنزيم
121
صمغگيري ابريشم ايراني با امواج مايكروويو و مقايسه برخي خواص فيزيكي و شيميايي آن
122
صمغگيري ابريشم در محيط امواج فراصوت (Ultrasound)
123
صمغگيري و رنگرزي الياف ابريشم با استفاده از امواج مافوق صوت و بررسي پساب حاصل از فرايندهاي مذكور
124
صمغگيري و سفيدگري توام ابريشم
125
صمغگيري، سفيدگري و رنگرزي نخ ابريشم طبيعي در حداقل دماي ممكن
126
صميمانه براي كودك
127
صناعات و هنرهاي سنتي در كتب تاريخي دوران اسلامي ايران
128
صنايع ادبي در ليلي و مجنون هاتفي جامي
129
صنايع ادبي ديوان حافظ
130
صنايع بديعي (آرايه هاي لفظي) در ديوان ابو تمام
131
صنايع بديعي در دويست غزل آغازين خواجوي كرماني
132
صنايع بديعي در ديوان شيخ فخرالدين ابراهيم همداني متخلص به عراقي
133
صنايع دستي
134
صنايع دستي استان قزوين ﴿بانگاهي بر آثار سفالين مكشوفه از تپه هاي باستاني استان قزوين و وضع موجود﴾
135
صنايع دستي ايران در گوشه كوير؛ ترمه بافي
136
صنايع دستي بيرجند و تاثير آن در اقتصاد خانوار
137
صنايع دستي تركمن صحرا
138
صنايع دستي خور و بيابانك
139
صنايع دستي و تاثيرات آن بر گردشگري استان
140
صنايع فرهنگي و بررسي وضعيت آن در ايران و استان قم
141
صنايع نساجي اصفهان
142
صنايع نساجي ايران
143
صندلي چند عملكردي بازي - درماني ويژه كودكان عادي و معلول 9 ماهه تا 6 ساله
144
صندوق اخذ آرا
145
صندوق امانات پيام هاي تلفني
146
صنعت بانكداري الكترونيك :مروري برادبيات موضوع
147
صنعت بسته بندي
148
صنعت تهيه اوره و كاربرد آن
149
صنعت توريسم
150
صنعت توليدات گلخانه اي
151
صنعت چاپ
152
صنعت خودرو
153
صنعت در ايران و بررسي صنايع كارخانه اي شهرستان بجنورد
154
صنعت سيمان
155
صنعت سينما و آموزش سمعي و بصري
156
صنعت فرش
157
صنعت قالي بافي در خور و بيابانك و تاثيرات آن بر زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم منطقه
158
صنعت قالي كرمان
159
صنعت كاشي و سراميك ايران و آثار پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني
160
صنعت گردشگري چهارمحال و بختياري
161
صنعت گردشگري در رامسر
162
صنعت نايلون 6؛ افت فشار در لوله هاي موئين
163
صنعت نساجي يزد در عصر صفوي
164
صنعت نمايشگاهي و اهميت شركت در آن
165
صنعت نوغان در سده هاي ميانه
166
صنعت هتلداري با نگاهي به هتل مرواريد صدرا
167
صنعت هتلداري با نگاهي به هتل مرواريد صدرا
168
صنعت و بازار خودروهاي الكتريكي در دهه آينده
169
صنعت و هنر فالي در ايران با تكيه بر ايوانغرب
170
ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍وري‍س‍م‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ ب‍ر ام‍ن‍ي‍ت‌ م‍ل‍ي‌
171
صنعتي سازي نما هاي دو پوسته نمونه موردي: برج تجاري مسكوني در منطقه 22 تهران
172
صنعتي شدن بنادر
173
صنعتي‌سازي قطعلت پيش‌ساخته بتني و انتخاب مناسب آن بر اساس اصول بهينه‌سازي در مديريت ساخت
174
صوت در قرآن
175
صوت سنج با استفاده از ميكروكنترل AVR
176
صور خاص جرم خيانت در امانت
177
صور خيال در ادبيات داستاني معاصر ( سه نويسنده )
178
صور خيال در اشعار سياسي مطر
179
صور خيال در اشعار موسوي گرمارودي (تنبيه ،استعاره ،كنايه )
180
صور خيال در الهي نامه عطار نيشابوري
181
صور خيال در برزونامه
182
صور خيال در ترانه هاي افشين يداللهي
183
صور خيال در ديوان حاجي محمد جان قدسي مشهدي
184
صور خيال در ديوان فضولي بياتلي , imagery in the poetry of fozuli bayateli
185
صور خيال در ديوان فياض لاهيجي
186
صور خيال در ديوان هلالي جغتايي , imagery in the poetry of helaly joqatai
187
صور خيال در سلسله الذهب جامي
188
صور خيال در شعر سيد حسن حسيني
189
صور خيال در شعر فريدون مشيري
190
صور خيال در شعر معاصر
191
صور خيال در غزل هاي طالب آملي
192
صور خيال در غزليات امير همايون اسفرايني
193
صور خيال در غزليات اميري فيروزكوهي
194
صور خيال در غزليات حسن دهلوي , Mental pictures in versuses hassan dehlavis
195
صور خيال در غزليات فخرالدين عراقي
196
صور خيال در غزليات وصال شيرازي و مقايسه آن با غزليات سعدي و حافظ
197
صور خيال در قصايد و غزليات ظهير فاريابي , Images of zahir faryabis sonnets and odes
198
صور خيال در مجموعه ي "...تا رهايي" حميد مصدق
199
صور خيال در مصيب نامه
200
صور خيال در مطلع الانوار امير خسرو دهلوي
201
صور خيال در نوبت سوم كشف الاسرار و عدةالابرار ميبدي
202
صور خيال در هماي و همايون خواجوي كرماني
203
صور خيال درغزليات حكيم مهدي الهي قمشه اي
204
صور خيال كتاب در حيات كوچك پيز در زندان اخوان ثالث
205
صور خيال و بدايع شعري ديوان غني كشميري
206
صور خيال و بديع در اشعار محسن پزشكيان
207
صور خيال و روايت درمرزبان نامه
208
صور فلكي
209
صور فلكي در خمسه خواجوي كرماني
210
صورة الأسرة في الأمثال العربية القديمة ( تركيزا علي مجمع الأمثال للميداني )
211
صورة الفرس في كتاب الحيوان للجاحظ
212
صورة المرأة في روايتي أنثى العنكبوت لقماشة العليان ورغبات شيطانية لوفاء عبدالرحمن الكنهل
213
صورت بندي موانع فرهنگي توسعه سياسي در جمهوري اسلامي ايران
214
صورت هاي خطاب در زبان هورامي رويكردي اجتماعي -انتقادي
215
صورت هاي مالي -راهنماي گام به گام تهيه و درك صورت جريان وجه نقد(مطالعه موردي ايران )
216
صورت و معنا در كتيبه هاي كاشي كاري مساجد قاجاري تهران
217
صورت و معني نقوش تزئيني هنر ساساني و تاثير آن در تزئينات ابنيه اسلامي
218
صورت ومعني نقوش تزييني هنرساساني وتاثيرآن درتزيينات ابنيه اسلامي
219
صورت­بندي برنامه­ريزي در يك مدل سايبرنتيك
220
صورتكها و اشكال انساني در سفال
221
صورخيال در اشعار دهخدا
222
صورخيال در اشعار م . آزاد
223
صورخيال در دو اثر اميرهوشنگ ابتهاج (تاسيان - راهي و آهي )
224
صورخيال در ديوان بدرچاچي (نيمه اول ) , images of badr chachi poms)part one(
225
صورخيال در سام نامه ي خواجوي كرماني (تشبيه، استعاره، مجاز، كنايه و اغراق)
226
صورخيال در شاهنامه فردوسي
227
صورخيال در شعر سياوش كسرايي
228
صورخيال در غزليات ابن حسام خوسفي , imagery in the sonnets of ibn hossam khoosfi
229
صورخيال دراشعارسياسي نزارقباني
230
صورخيال درروزنامه هاي عربي
231
صورخيال درروضه الانوارخواجوي كرماني
232
صورخيال درغزليات آذري اسفرايني
233
صوره المراه في شعر معروف الرصافي
234
صيانت بافت تاريخي از طريق افزايش حس تعلق و ارتقاي ارزش هاي زيباشناسانه بافت ﴿ نمونه موردي بافت پشت مسجد امام ، جوباره و جلفاي اصفهان ﴾
235
صيد و صيادي در استان هرمزگان
236
صيقل كاري قالب فورج چرخدنده مخروطي ديفرانسيل خودرو بوسيله ي فرآيند ماشينكاري با جريان سايشي
بازگشت