<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : طارحي مدل قيمت گذاري محصول سيمان كشور تا : طراحي امضا ديجيتال گروهي با استفاده از تابع درهم يك‌طرفه
از : طراحي امكانات وابزار جهت انجام آزمايش هاي شرايط محيطي تحت ش.... تا : طراحي پمپ تبادين اتاق عمل
از : طراحي پمپ تزريق گوگرد مذاب تا : طراحي دانشكده معماري وشهرسازي
از : طراحي دانشكده معماري وشهرسازي تا : طراحي سردخانه 5000 تني در اهواز
از : طراحي سردخانه 5000 تني دو مداره براي نگهداري ماهي و مركبات .... تا : طراحي شبكه هاي سنسور
از : طراحي شبكه هاي عصبي بازگشتي در مقياس بزرگ با يادگيري تدريجي.... تا : طراحي كنترل كننده براي سيستم دور زدن خودكار خودرو
از : طراحي كنترل كننده براي سيستم ردياب و پياده سازي آن بر روي ن.... تا : طراحي مجموعه فرهنگي در بستر مجتمع زيستي پايدار حاشيه زاينده....
از : طراحي مجموعه فرهنگي در سايت تقي آباد سيلو شهر يزد تا : طراحي مركز درمان و ترك اعتياد رستا
از : طراحي مركز درماني براي بيماران مبتلا به سرطان با تاكيد بر ن.... تا : طراحي هندسي محدودهي نهايي معدن تاگويي 4 بوكسيت جاجرم با است....
از : طراحي هنرستان تا : طراحي و پياده سازي گفتگوي اينترنتي
از : طراحي و پياده سازي گلخانه هوشمند تا : طراحي و ساخت A/D به كمك FPGA
از : طراحي و ساخت AMP .PRE رادار تا : طراحي و ساخت دستگاه بيلي روبين متر غيرتهاجمي
از : طراحي و ساخت دستگاه بيوفيدبك سيگنال EMG (با استفاده از ميكر.... تا : طراحي و ساخت ضبط صدا بوسيله ي ميكروكنترلر AVR [اي. وي. آر.]
از : طراحي و ساخت ضرب كننده آنالوگ ... به روش ... تا : طراحي و ساخت واسط انسان-كامپيوتر پوشيدني مبتني بر سيگنال ال....
از : طراحي و ساخت واسط بين گيرنده GPS و رايانه به كمك نرم افزار تا : طراحي و محاسبه تاسيسات حرارتي و برودتي و بهداشتي يك بيمارست....
از : طراحي و محاسبه تاسيسات حرارتي و برودتي يك برج 23 طبقه تا : طراحي يك پمپ گريز از مركز
از : طراحي يك پيش گرمكن هوا جهت يك نيروگاه بخار بقدرت 15 مگاوات تا : طراحي،ساخت و بررسي تجربي بستر ذرات در حضور جت هوا
از : طراحي،ساخت و كاليبراسيون پراب CMM نوع TP20 تا : طرح و بررسي آب شيرين كن و پمپاژ خورشيدي به ظرفيت 50 ليتر در....
از : طرح و بررسي اتوماتاي يادگيرنده سلولي به عنوان ابزاري جهت مد.... تا : طيف‌سنجي تركيبي ليزري تومورهاي سرطاني
بازگشت