<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : طارحي مدل قيمت گذاري محصول سيمان كشور تا : طراحي انسان در هنرهاي تجسمي ايران پيش از اسلام
از : طراحي انستيتو تحقيقات تكنولوژي ساختمان تعامل فن آوري هاي دي.... تا : طراحي پمپهاي محوري بوسيله كامپيوتر
از : طراحي پنجره جلوي كولرگازي تا : طراحي دبستان روستايي با تأكيد بر زيستگاه خودكفا و پايدار مب....
از : طراحي دبستان كودكان ناشنوا تا : طراحي سنسور اندازه گيري جابجايي با استفاده از مدار واسط Rel....
از : طراحي سنسور پيزو الكتريك جهت برداشت انرژي بهينه از ارتعاشات.... تا : طراحي شناور صيادي به طول 18 متر از نوع Purseiner
از : طراحي شناور كاتاماران مسافربري و انتخاب سيستم رانش مناسب تا : طراحي كنترل كننده مقاوم براي سيستم هاي Hvdc در جهت ميراسازي....
از : طراحي كنترل كننده مقاوم براي يك سيستم CNC تا : طراحي مجموعه مسكوني در خيابان عباس آباد اصفهان
از : طراحي مجموعه مسكوني در دامنه ء شرقي آبيدر سنندج تا : طراحي مسكن با رويكرد نماي تطبيق پذير به منظور كاهش مصرف انر....
از : طراحي مسكن با هويت با رويكرد پديدارشناسي تا : طراحي و ارتقاي كيفيت محيطي سكونت گاههاي غير رسمي با استفاده....
از : طراحي و ارزشيابي برنامه آموزشي با استفاده از تركيب مدل بازا.... تا : طراحي و پياده سازي يك امضاء ديجيتال بيضوي جديد مبتني بر تئو....
از : طراحي و پياده سازي يك برنامه كاربردي برچسب گذاري تصوير مبتن.... تا : طراحي و ساخت احجام سراميكي با الهام از طبيعت
از : طراحي و ساخت احجام سراميكي با نگاهي به زيگورات ها تا : طراحي و ساخت دستگاه فروش خودكار اجسام كوچك
از : طراحي و ساخت دستگاه فشار خون تا : طراحي و ساخت كاراكتر ژنراتور تلگرافي
از : طراحي و ساخت كارت ACQUISITION DATA قابل نصب بر روي باس ISA تا : طراحي و ساخت يك مجموعه باز خوراني دود (EGR) بر روي موتور پي....
از : طراحي و ساخت يك مجموعه پنج درجه آزادي شامل ميز شبيه‌ساز سه .... تا : طراحي و مدل سازي ديناميكي شتاب سنج و ژيروسكوپ ميكرو الكتروم....
از : طراحي و مدل سازي سامانه خنك كن هوشمند به منظور بهينه نمودن .... تا : طراحي يك سيستم يكپارچه خبره فازي هوشمند جهت بررسي و تحليل ع....
از : طراحي يك سيستمEBDهوشمند بر مبنايبهين هسازي لغزش چرخها تا : طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه خضرآباد - همت آّباد: پو....
از : طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه خضرآباد - همت آّباد: خا.... تا : طيرطط
از : طيف انتقالهاي وزندار عملگري تا : طيف‌سنجي تركيبي ليزري تومورهاي سرطاني
بازگشت