<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي اندازه گير شيب سطوح inclinometer
2
طراحي اندازه گير فلوي مواد جامد در صنايع پتروشيمي
3
طراحي اندازه گيري ژيروسكوپي mems در حال حفاري
4
طراحي انديشگاه با رويكرد ايجاد محيط هاني براي رشد خلاقيت
5
طراحي انژكتور بخار
6
طراحي انژكتور بخار
7
طراحي انژكتور هم محور دوپايه چرخشي
8
طراحي انسان در هنرهاي تجسمي ايران پيش از اسلام
9
طراحي انستيتو تحقيقات تكنولوژي ساختمان تعامل فن آوري هاي ديروز و امروز در رفتار ساختمان هاي بلند
10
طراحي انكوباتور پرتابل كودك
11
طراحي انواع دايركشنال كوپلرهاي ميكرواستريپ به كامپيوتر
12
طراحي انواع سنبه و ماتريس بريك و قالبهاي خم به كمك كامپيوتر
13
طراحي انواع نازل و تاثير هر كدام از آنها بر عملكرد موشك سوخت مايع
14
طراحي انواع هوازدا
15
طراحي اوپراتورهاي تغليظ كننده ليكود سياه
16
طراحي اوريفيس به روش عددي
17
طراحي اوليه توربين انبساطي شعاعي به منظور انبساط گاز طبيعي و توليد توان
18
طراحي اوليه تونل باد زيرصوت مدار باز دانشكده مهندسي هوافضا دانشگاه صنعتي اميركبير
19
طراحي اوليه چرخهاي بازيافت انرژي
20
طراحي اوليه راكتور هيبريدي گداخت-شكافت
21
طراحي اوليه سيستمهاي تست موتور موشك سوخت جامد
22
طراحي اوليه شناور كاتا ماران مسافربري 50 نفره
23
طراحي اوليه كنترلر فازي سيستم توپ و صحنه
24
طراحي اوليه موتور توربوفن
25
طراحي اوليه و تحليل استاتيك اجزاء سيستم كنترل فرامين پروازي - پدال رادار
26
طراحي اوليه و سازه اي شناور كامپوزيتي frigate با طول بيش از 100 متر
27
طراحي اوليه و شبيه سازي توربوشارژر براي يك موتور احتراق داخلي بنزيني با احتراق رقيق
28
طراحي اوليه و مفهومي شناور لندينگ‌‌كرافت
29
طراحي اوليه واحد پيشتاز ترپليمر PSBR
30
طراحي اوليه ي شناور كاتاماران مسافر بري 50 نفره
31
طراحي اوليه ي شناور كاتاماران مسافربري 50 نفره
32
طراحي اوليه يك كشتي حمل مواد غذايي ﴿يخچال به همراه محاسبات بار برودتي و طراحي سيستم تبريد آن
33
طراحي اوليه يك كشتي حمل مواد غذايي ﴿يخچال ﴾به همراه محاسبات باربرودتي و طراحي سيستم تبريد آن
34
طراحي اوليه يك موتور اتانول¬سوز بر پايه موتور XU7 با استفاده از نرم افزار GT-POWER
35
طراحي اون توستر براي شركت پارس خزر
36
طراحي ايجاد پديده ايمن نشست و جاي انفجار در لوله در پروسه اتو فرتاژ لوله سال توپ
37
طراحي ايرفويل با نرم افزار فلوئنت
38
طراحي ايرفويل براي توربين هاي بادي
39
طراحي ايرو ديناميكي نازل مافوق صوت به وسيله كامپيوتر
40
طراحي ايروديناميك موشك هاي كروز
41
طراحي ايزوتروپيك رباتهاي موازي
42
طراحي ايستگاه BRT پارك وي با رويكرد بهره گيري از پوسته هاي گريدشل با پوشش بهينه
43
طراحي ايستگاه آتش نشاني
44
طراحي ايستگاه آتش نشاني
45
طراحي ايستگاه آتش نشاني شماره 3 شيراز
46
طراحي ايستگاه آتش نشاني شماره 5 دزفول
47
طراحي ايستگاه آتشنشاني
48
طراحي ايستگاه اتوبوس
49
طراحي ايستگاه اتوبوس داخل شهري براي كلان شهر تهران
50
طراحي ايستگاه اتوبوس شهري براي شهر تهران با رويكرد طراحي انسان مدار
51
طراحي ايستگاه استخراج آب بوسيله هواي متراكم Air Lift PumP
52
طراحي ايستگاه استخراج آب بوسيله هواي متراكم AIRLI/T PUMP
53
طراحي ايستگاه اطلاع رساني تخت جمشيد
54
طراحي ايستگاه اندازه گيري ميعانات گازي با ظرفيت 5200 متر مكعب در ساعت
55
طراحي ايستگاه بسته بندي قطعات با استفاده از سيستمهاي پنوماتيك
56
طراحي ايستگاه پاركي براي رسيدگي و تغذيه به كودك شيرخوار
57
طراحي ايستگاه پمپاژ فاضلاب
58
طراحي ايستگاه ترويج فرهنگ شهروندي در سطح شهر تهران
59
طراحي ايستگاه تعاملي كلاسي دانش آموزان پايه پنجم و ششم در مدارس هوشمند
60
طراحي ايستگاه تقويت فشار گاز طبيعي
61
طراحي ايستگاه تلمبه خانه
62
طراحي ايستگاه خانگي مطالعه فردي
63
طراحي ايستگاه دولت آباد
64
طراحي ايستگاه راه آهن اردكان
65
طراحي ايستگاه راه آهن شهرستان قم با رويكرد معماري هاي-تك
66
طراحي ايستگاه راه آهن گنبد كاووس
67
طراحي ايستگاه راه آهن همدان
68
طراحي ايستگاه راه آهن يزد
69
طراحي ايستگاه رباتيك جوشكاري مقاومتي بدنه خودرو
70
طراحي ايستگاه زميني ماهواره ي LEO به كمك روش TI8C
71
طراحي ايستگاه قطار شهركرد
72
طراحي ايستگاه كاري راننده اتوبوس شهري تهران با رويكرد كاربر محور
73
طراحي ايستگاه كاري صندوقدار فروشگاه هاي زنجيره اي
74
طراحي ايستگاه مترو
75
طراحي ايستگاه مترو اصفهان با رويكرد ايجاد تعاملات اجتماعي
76
طراحي ايستگاه مترو به عنوان يك فضاي شهر جديد
77
طراحي ايستگاه مترو شريعتي با رويكرد احيا سر در باغ هاي تاريخي هزار جريب
78
طراحي ايستگاه مترو شهر جديد مجلسي
79
طراحي ايستگاه مترو مهرشهر كرج
80
طراحي ايستگاه متروي فرودگاه بين المللي امام خميني تهران
81
طراحي ايستگاه مطالعه شهري
82
طراحي ايستگاه مونوريل صادقيه
83
طراحي ايستگاه همسطح مترو با استفاده از فرايند الگوريتمي براي طراحي پوشش آن
84
طراحي ايستگاههاي اتوبوس شهري چند منظوره در شهر سبزوار
85
طراحي ايمپلنت زانوي مصنوعي
86
طراحي ايمنوسنسورها و آپتاسنسورهاي الكتروشيميايي جهت تشخيص بيماري‌ ها با استفاده از نانو مواد و پليمرهاي رسانا
87
طراحي اينتراكشن و استند اطلاع رساني گروه طراحي صنعتي
88
طراحي اينورتر تشديدي براي كاربرد كوره القايي
89
طراحي اينورتر چندسطحه با قابليت اطمينان بالا
90
طراحي اينورتر چندسطحي متصل به شبكه تك‌فاز با قابليت اطمينان زياد
91
طراحي اينورتر متصل به شبكه بهبود يافته مورد استفاده در توربين بادي
92
طراحي اينورترهاي با قدرت بالاتر از 2۰KVA
93
طراحي با توجه به عناصر هندسي و مبادي سواد بصري (نمونه موردي مسجد)
94
طراحي با رويكرد ارتقاي كيفي منظر صوتي با تاكيد بر بهبود تجربه عابران پياده در فضاهاي شهري ( محدوده مورد مطالعه : حوزه تئاتر شهر تهران )
95
طراحي با رويكرد برندينگ در راستاي توسعه محصول براي بطري عرقيجات
96
طراحي با كامپيوتر ( نرم افزار رسم )
97
طراحي با همستان
98
طراحي بادامك به كمك كامپيوتر
99
طراحي بادامك ديسكي با پيرو تخت و غلطكي به كمك كامپيوتر
100
طراحي بادامكهاي ديسكي پا بكمك كامپيوتر
101
طراحي بازآواگر ليزر حالت جامد پيكو ثانيه اي قفل شده ي مدي آكوستواپتيكي
102
طراحي بازار ادواري ﴿ روزانه ﴾ شهر امير كلا با رويكرد به فضاي جمعي شهري
103
طراحي بازار با هدف ارتقاء كيفيت كيفيت يادگيري از محيط بر اساس مفهوم يادگيري در تمام طول عمر: نونه موردي: بررسي بازارهاي ايراني اسلامي
104
طراحي بازار در منطقه ويژه اقتصادي سرخس
105
طراحي بازار زود بازده به منظور تسهيل تجاريسازي موثر فناوري؛ مطالعه موردي صنعت دارو
106
طراحي بازار صنايع دستي در شهر اصفهان با هدف ارتقاي تعاملات اجتماعي
107
طراحي بازار مبتني بر اقتصاد مقاومتي نمونه موردي: بازار در بافت پيرامون حرم مطهر رضوي
108
طراحي بازارچه الكترونيكي خريد و فروش محصولات فولادي با تاكيد بر كاهش هزينه نهايي براي مصرف كننده
109
طراحي بازارچه شهروند رامهرمز
110
طراحي بازارچه مرزي قصر شيرين با بهره گيري از الگوهاي معماري بازارهاي ايراني
111
طراحي بازارچه هنري در اهواز با هدف ايجاد خرد اقليم سالم شهري با تأكيد بر كاهش ريزگردها
112
طراحي بازو براي برداشتن بار حين حركت يك كوادروتور
113
طراحي بازوي رباتيك چند درجه آزادي و پياده سازي واسط كاربري جهت بهبود عملكرد آن
114
طراحي بازي ViKing Chess به زبان ++C و با كمك OpenGI
115
طراحي بازي آموزشي با هدف آموزش تفكيك زباله‌ها بهبچه‌هاي 7-12 سال
116
طراحي بازي آموزشي بر اساس بخش اسطوره اي شاهنامه براي كودكان 9 تا 12 سال
117
طراحي بازي با رويكرد آموزش تاريخ براي كودكان دبستاني
118
طراحي بازي با رويكرد فراگير به منظور ترغيب كاربران به پياده روي
119
طراحي بازي براي بزرگسالان با تكيه بر ايدههاي برگرفته از حس نوستالژيك و كودك درون
120
طراحي بازي براي كودكان 3تا 12 سال در فضاي مدرسه ي طبيعت به منظور افزايش خلاقيت
121
طراحي بازي براي كودكان 4 تا 6 سال با به كارگيري اصول خطاهاي ديد بصري (رنگي - نوري) در مهدكودك ارديبهشت
122
طراحي بازي پازل با استفاده از نرم افزار C # . NET
123
طراحي بازي رايانه‌اي – ورزشي و بررسي تأثير باليني آن بر احساس درد و قدرت عضلات گردن در افراد مبتلا به آرتروز گردن: يك مطالعه مقدماتي
124
طراحي بازي روميزي با محوريت كلمات براي جوانان 18 تا 25 سال
125
طراحي بازي كمك‌آموزشي به‌منظور بهبود عملكرد تحصيلي كودكان داراي اختلال يادگيري رياضي
126
طراحي باشگاه جوانان اهواز (ساماندهي محور خيابان امام خميني و احيا كارخانه ريسندگي سابق)
127
طراحي باشگاه جوانان اهواز : ساماندهي محورخيابان امام خميني واحيا كارخانه ريسندگي سابق
128
طراحي باشگاه ستاره شناسي سمنان
129
طراحي باشگاه كودك در گرگان بر مبناي مدل هاي خلاقيت
130
طراحي باشگاه كودك: در همجواري مجتمع مسكوني ششصد دستگاه مشهد، جهت تقويت هوش‌ چندگانه
131
طراحي باشگاه مهارت شغلي براي كودكان
132
طراحي باشگاه ورزشي بانوان
133
طراحي باغ - موزه تكنولوژي ساختماني با رويكرد سيستم هاي نوين ساختماني
134
طراحي باغ آموزشي كودكان با رويكرد افزايش خلاقيت در اصفهان
135
طراحي باغ اكتشاف كودكان
136
طراحي باغ بازار در شهر قزوين با رويكرد بازافريني الگوي بازار مولد
137
طراحي باغ بوتيك با رويكرد ترجيحات استفاده كنندگان نسبت به فضاهاي طبيعي و انسان ساخت با بهره گيري از روش تحليل متقارن
138
طراحي باغ بيمارستان كودكان با رويكرد شفابخشي ( باغ شفابخش ) در جهت كاهش اضطراب
139
طراحي باغ تئاتر تهران در گذر فرهنگ و هنر پارك لاله، راهكارهايي براي بهبود آسايش حرارتي در فضاي باز
140
طراحي باغ تفريحي - فرهنكي ملك ﴿آرامش در پناه باغ﴾
141
طراحي باغ ديالوگ شهر خرم آباد با رويكرد ارتقا تعاملات اجتماعي
142
طراحي باغ شفابخش كودكان مبتلا به سرطان دزفول
143
طراحي باغ كودك
144
طراحي باغ كودك
145
طراحي باغ كودكستان با نگاهي به نقش طبيعت در آموزش كودكان
146
طراحي باغ كودك﴿مهد كودك﴾
147
طراحي باغ كويري
148
طراحي باغ گياهشناسي با رويكرد خودكفايي انرژي گلخانه ها
149
طراحي باغ گياهشناسي مازندران
150
طراحي باغ موزه آب
151
طراحي باغ موزه با رويكرد معماري اقليمي
152
طراحي باغ موزه شعر سهراب سپهري كاشان
153
طراحي باغ موزه علوم كودك
154
طراحي باغ موزه فرش كرمان
155
طراحي باغ موزه كودك
156
طراحي باغ موزه معماري ايران
157
طراحي باغ موزه ي آب در شهر دزفول با رويكرد بوم گرايي تفسيري
158
طراحي باغ موزه ي قرآن در استان قم
159
طراحي باغ هنرهاي بصري
160
طراحي باغچه آموزشي كودكان پيش دبستاني
161
طراحي باغچه﴿فضاي سبز آپارتماني﴾ براي فضاي داخلي آپارتمان هاي مسكوني
162
طراحي باغ-مسكن در بازنمودِ اصفهانِ باغشهري
163
طراحي باغموزه آب شوشتر
164
طراحي بافت پارچه
165
طراحي بافت پارچه
166
طراحى بافت تاريخى با رويكرد گردشگرى
167
طراحي بافت مجاور مادي قميش در اصفهان با رويكرد پايداري
168
طراحي بافرهاي جريان مرتبه‌اي با مقاومت ورودي كم و پهناي باند وسيع در قالب نسل اول، نسل دوم و نسل سوم
169
طراحي بال يك هواپيماي جت مسافربري براي دستيابي به عملكرد آيروديناميكي مناسب
170
طراحي بالابر
171
طراحي بالابر اتومبيل براي پاركينگ طبقاتي
172
طراحي بالابر با دكل تلسكوپي
173
طراحي بالابر باسكولي بالكوني
174
طراحي بالابر خاص
175
طراحي بالابر هيدروليكي (آكاردئوني )
176
طراحي بالابرساختماني Design Lifting With Fulldetails
177
طراحي بالابرسقفي متحرك 50 تن باتير عرضي بهينه
178
طراحي بالابرهاي خودرو
179
طراحي بالانس دو مولفه اي تونل باد جهت اندازه گيري نيروهاي برآوپسا
180
طراحي بالانس شش مولفه اي تونل باد
181
طراحي بالشتكهاي متورق ضربه گير و تدوين استانداردهاي ساخت ، نصب و آزمون
182
طراحي باند امپدانس براي مدارهاي راه فركانس صوتي
183
طراحي بانك
184
طراحي بانك اطلاعاتي ارزيابي رضايتمندي مشتريان شركت غدير
185
طراحي بانك اطلاعاتي انبار ومديريت موجودي انبار با استفاده از زبان برنامه نويسي#Cوبانك اطلاعاتيSQL
186
طراحي بانك اطلاعاتي سيستم حمل ونقل درون كارگاهي تعميرات موتور كشتي ها
187
طراحي بانك اطلاعاتي مخابرات استان يزد
188
طراحي بانك اطلاعاتي و نمودار ارتباط كيان هاي تداركات خارجي
189
طراحي بانك اندازه گيري نويز و پياده سازي الگوريتم بهينه جهت استخراج پارامترهاي نويز قطعات در باند موج ميليمتري
190
طراحي بانك اندازه گيري نويز و پياده سازي الگوريتم بهينه جهت استخراج پارامترهاي نويز و پياده سازي الگوريتم بهينه جهت استخراج پارامترهاي نويز قطعات و مدارات مايكروويو كاربرد در مدارات (MMIC/MIC)
191
طراحي بانك جامع اطلاعات پزشكان در سايت راياطب
192
طراحي بانك در مقياس شعبه
193
طراحي بانك سرپرستي (شعبه كمال اسماعيل)
194
طراحي بانك سرپرستي(با كاركرد شعبه و مديريت شعب پيرامون)
195
طراحي بانك هاي خازني
196
طراحي باهمستان (مركز محله) در جهت احياي سبزينگي با تأكيد بركارايي محيطي ديوارهاي سبز در شيراز
197
طراحي باهمستان بر اساس شاخص‌هاي شهر هوشمند با تاكيد بر مشاركت اجتماعي
198
طراحي بتن سبك سازه‌اي و بررسي خواص مكانيكي و پارامترهاي دوام آن
199
طراحي بخارگازي
200
طراحي بخاري گاز سوز با هدف افزايش راندمان عملكرد مطابق با استاندارد استراليا
201
طراحي بخاري گازسوز
202
طراحي بخاري گازسوز
203
طراحي بخاري گازسوز
204
طراحي بخاري گازي ﴿ كارخانه آبسال﴾
205
طراحي بخش از دستگاه بقل بر ورق از نوع غلطكي
206
طراحي بخش الكترونيكي دستگاه تزريق عامل كنتراست در آنژيوگرافي ام آر آي با قابليت تنظيم پروفايل تزريق
207
طراحي بخش بازيابي داده و توان القايي براي يك سيستم تحريك الكتريكي قابل كاشت
208
طراحي بخش بستري اعصاب و روان با تاكير بر نور طبيعي
209
طراحي بخش بستري بيمارستان 200 تخت سرطان براي بهبود پروسه درمان با رويكرد معماري شفابخش
210
طراحي بخش بستري بيمارستان عمومي در يزد نگاهي به نيازهاي رواني و اجتماعي بيمار به منظور ارتقاء كيفيت درمان
211
طراحي بخش تحصيلات تكميلي دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحدخوراسگان
212
طراحي بخش تفريحي اقامتي از مركز توانبخشي بيماران سرطاني
213
طراحي بخش توجيه مختصات رادار بر روي يك تراشه بروش ASIC
214
طراحي بخش حسگر دستگاه ضربان ساز قلب كاشت شده در بدن انسان
215
طراحي بخش ديجيتال تگ‌خوان غيرفعال شناسايي راديويي باند UHF
216
طراحي بخش كنترل در سيستم شبيه ساز ترافيك تلفني
217
طراحي بخش كنترل كنندۀ ديجيتال يك سيستم تحريك الكتريكي تمام مجتمع
218
طراحي بخش مراقبت ويژه سوختگي با رويكرد ارگونومي محيطي و تاكيد بر كنترل عفونت
219
طراحي بخش مركزي بافت روستايي در چهارچوب ايده دهكده شهري با تاكيد بر طراحي مسكن پايدار و عرصه هاي عمومي كاربست آن در روستاي جواهر ده رامسر
220
طراحي بخش مركزي بافت روستايي در چهارچوب ايده دهكده شهري با تاكيد بر طراحي مسكن پايدار و عرصه هاي عمومي كاربست آن در روستاي جواهرده رامسري
221
طراحي بخش مهياسازي شرايط توان براي سامانه كسب انرژي از محيط پيرامون
222
طراحي بخش نرم افزاري سيستم آناليز راه رفتن (Analyser Gait)
223
طراحي بخشي از سيستم پرداخت كاري رئولوژيك مغناطيس فوق دقيق
224
طراحي بخشي از مجموعه ورزشي آبي
225
طراحي بخشي از محدوده ي ميدان فلسطين با هدف سرزنده سازي با الويت به پياده
226
طراحي بخشي از محور و بافت ﴿ ميدان كرج تا ميدان شاه عباسي ﴾
227
طراحي بدنه اتوبوس تشريفاتي
228
طراحي بدنه اتومبيل فرمول يك و نيروهاي ايرو ديناميكي
229
طراحي بدنه خارجي فن كويل زاگرس2 ﴿مدل300﴾
230
طراحي بدنه خارجي يخچال ترمو الكتريك پرتابل ( تحت نظارت شركت كارخانجات صنعتي آزمايش )
231
طراحي بدنه خودرو
232
طراحي بدنه خودرو AUdI R8 به كمك نرم افزار Solid Works و تست تصادف آن به كمك نرم افزار ANSYS
233
طراحي بدنه خودرو دناپلاس در نرم افزار كتيا
234
طراحي بدنه دوچرخه با استفاده از فلز آلومينيم
235
طراحي بدنه سل آينده كاميون ها
236
طراحي بدنه شناور ساپلاي وسل و بررسي تجهيزات مورد نياز آن
237
طراحي بدنه كامپوزيتي دوچرخه
238
طراحي بدنه كامپوزيتي وانت مزدا
239
طراحي بدنه كشتي توسط منحني هاي B-spline
240
طراحي بدنه مانيتور( LCD17 (Body Design
241
طراحي بدنه هواپيماهاي مدل آموزش راديو كنترل
242
طراحي بدنه و فونداسيون ماشين تراش CM (600*2500)
243
طراحي بدنه ورودي شهري در جهت ارتقاي كيفيتهاي بصري زيبايي شناسي
244
طراحي بدنه ي مكانيكي يك ربات جهنده با نرم افزار solid work
245
طراحي بر اساس ترجيحات مشتريان، چراغي مشتري مدار براي بازار امروز ايران
246
طراحي بر اساس معيارهاي ساخت ، هزينه و وزن (طراحي براي ساخت )
247
طراحي بر مبناي اصول شهر سبز، براي ايجاد محله دوستدار كودك (نمونه موردي: خيابان خواجه پطرس اصفهان)
248
طراحي بر مبناي فرهنگ بومي ﴿طراحي ست مبلمان اتاق پذيرايي خانواده هاي متوسط پايتخت بر مبناي سبك زندگي انها﴾
249
طراحي براساس عملكرد
250
طراحي براساس عملكرد با استفاده از كنترل تغيير مكان
251
طراحي برانكارد ويژه بخش هاي تصويربرداري بيمارستانها
252
طراحي براي ارتقاء كيفيت محيطي در سكونتگاه غير رسمي
253
طراحي براي افزايش تمركز دانش آموزان بيش فعال در كلاس درس
254
طراحي براي بافته هاي ديوار كوب
255
طراحي براي بهبود فرايند نمونه برداري از مغز استخوان ﴿BMA﴾ در كودكان مبتلا به سرطان
256
طراحي براي پشتي
257
طراحي براي پيشگيري يا كاهش آسيب به خود
258
طراحي براي تابلو هاي موقت شهري
259
طراحي براي تابلوهاي موقت شهري
260
طراحي براي تقويت مهارت هاي حركتي "كودكان داراي نقص بينايي با تأكيد بر رويكرد احساسگراگروه هدف : كودكان 2 تا 6 ساله داراي نقص بينايي
261
طراحي براي چاپ تي شرت با استفاده از تصاوير چاپ سنگي
262
طراحي براي چاپ تي شرت با بهره گيري از فرم سر
263
طراحي براي ساخت سراميك با استفاده از تكنيك زرين فام با نگاه به بن مايه هاي متضاد﴿نور و تاريكي﴾ در باور ايراني
264
طراحي براي ساخت يك دستگاه رول فرمينگ جهت فرم دهي قاب دور پنجره درب پرايد
265
طراحي براي كنترل مكانيزم خرابي قابها تحت زلزله با استفاده از الگوريتمهاي ژنتيكي
266
طراحي براي كودك كار با رويكرد انتقادي
267
طراحي براي مديريت زمان به منظور افزايش رفاه و بهره وري
268
طراحي براي مديريت مصرف پايدار آب آشاميدني با تأكيد بر تغيير رفتار مصرف كننده
269
طراحي برج 25 طبقه مسكوني تهران
270
طراحي برج DIB توسط نرم افزارهاي SULPNEPSA و BALTAM
271
طراحي برج اداري با بهره گيري از تكنولوژي نماي دوپوسته در اقليم گرم و خشك - شهر تهران
272
طراحي برج اداري تجاري در تهران با رويكرد جامع سازه محور با بهينه سازي مصرف مصالح و انرژي
273
طراحي برج اداري در تهران « با توجه به طراحي پوسته انطباق پذير »
274
طراحي برج اداري، بررسي نقش نماي دو پوسته تطبيق پذير در اسايش محيط داخلي متناسب با اقليم تهران
275
طراحي برج باغ مسكوني با بهره برداري از انرژي تجديد پذير تركيبي خورشيدي
276
طراحي برج باغ مسكوني در تهران
277
طراحي برج براي شهرهاي آينده
278
طراحي برج پالايش نفت
279
طراحي برج تجاري - مسكوني
280
طراحي برج توليد كننده هواي اشباع
281
طراحي برج خشك كن با جريان اجباري
282
طراحي برج خنك كن
283
طراحي برج خنك كن
284
طراحي برج خنك كن آبي توسط كامپيوتر
285
طراحي برج خنك كن تر
286
طراحي برج خنك كن تر به كمك كامپيوتر
287
طراحي برج خنك كن خشك غيرمستقيم نيروگاه حرارتي
288
طراحي برج خنك كن مرطوب جريان مخالف به كمك كامپيوتر
289
طراحي برج مسكوني با رويكرد اختلاط كاربري و سرزندگي
290
طراحي برج مسكوني با رويكرد تقويت تعاملات اجتماعي
291
طراحي برج مسكوني با رويكرد زيبايي شناسانه پايدار در ساختار نما
292
طراحي برج مسكوني با گرايش سبز
293
طراحي برج مسكوني بر اساس ايده معماري ديناميك
294
طراحي برج مسكوني چابهار با رويكرد اكوتك
295
طراحي برج هاي بلند تحت استاندارد ASME
296
طراحي برج هاي چند منظوره انتقال نيرو
297
طراحي برجهاي تريستوري سيستم HVDC(500KV
298
طراحي برجهاي خنك كن از نظر سازه اي
299
طراحي برجهاي سيني دار غربالي
300
طراحي برجهاي فشار قوي جانشين جهت استفاده در خطوط انتقال نيروي موقت و آسيب ديده ً دكلهاي اضطراري ً
301
طراحي برخي از تجهيزات جراحي و اتاق عمل
302
طراحي برد INTERFACE با پرينتر و طراحي برد CPU با استفاده از CPU-280 براي كامپيوتر KIT - HEGTH
303
طراحي برد كنترل و نرم افزار پردازشي مكالمات مركز تلفن ديجيتال
304
طراحي برد مدار فرمان درايو موتورAC با كنترل كننده فازي
305
طراحي برد مدارفرمان درايو موتور AC
306
طراحي برداشت كننده ي انرژي الكتريكي از ارتعاش تير متناوب با شكاف فونوني به كمك مواد پيزوالكتريك
307
طراحي برداشت هاي لرزه نگاري سه بعدي، مورد مطالعاتي در يكي از ميادين نفتي ايران
308
طراحي برداشتگر انرژي پيزوالكتريكي براي تغذيه حسگرهاي بي سيم جهت تشخيص خرابي ارابه فرود هواپيما
309
طراحي بررسي برش نگاري شكافت فوتوني و شبيه سازي توزيع اكتينيدها در بسته هاي پسمان هسته اي
310
طراحي برنامه استراتژيك در شركت صنايع شير ايران (مطالعه موردي شركت پگاه اصفهان )
311
طراحي برنامه اي جهت بهينه سازي مدارات خطي مايكروويو
312
طراحي برنامه پاسخگويي بار مناسب براي يك شبكه توزيع با حضور گسترده توليدات پراكنده و خودروهاي برقي
313
طراحي برنامه تسهيلاتي براي Blaster Sound با استفاده از C Watcom
314
طراحي برنامه خود مراقبتي در بيماران آرتريت روماتوئيد بر اساس الگوي پرسيد:رويكرد تركيبي توضيحي
315
طراحي برنامه در محيط#C
316
طراحي برنامه درسي آموزش محيط زيست براي دوره ابتدايي ايران
317
طراحي برنامه درسي با استفاده از مسائل پوشش
318
طراحي برنامه درسي براي دوره كارآموزي در نظام آموزش عالي كشاورزي ايران
319
طراحي برنامه درسي براي مربيان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور براساس نيازهاي آموزشي آنان (مطالعه موردي استان يزد)
320
طراحي برنامه درسي بهداشت بلوغ براي دختران دوره تحصيلي متوسطه اول در نظام آموزش و پرورش ايران
321
طراحي برنامه درسي تربيت كودك از ديدگاه اسلام و غرب به عنوان درس عمومي دوره ي كارشناسي
322
طراحي برنامه درسي دوره پيش دبستاني (آمادگي ) براي ورود دانش آموزان مناطق دو زبانه به دوره ابتدايي
323
طراحي برنامه درسي فعاليت هاي فو‌ق‌برنامه ويژه دوره اول متوسطه
324
طراحي برنامه درماني فلورتايم مبتني بر هيجان ابراز شده والدين تأثير آن بر كاركردهاي هيجاني، مهارت اجتماعي و مشكلات رفتاري كودكان مبتلا به اختلال اوتيسم با عملكرد بالا
325
طراحي برنامه راهبردي و تهيه BSC بيمارستان تخصصي نگاه
326
طراحي برنامه راهبردي ورزش بانوان استان كرمانشاه با نگاهي به برنامه ششم توسعه
327
طراحي برنامه عوامل خطر زاي متابوليك قلبي عروقي با استفاده از نقشه نگاري مداخله در خدمات مراقبت
328
طراحي برنامه كاربر پسند براي شبيه سازي عددي سيكل توربين گازي در زمان واقعي
329
طراحي برنامه كاربردي رايانه اي ( اپليكيشن ) مشاركت - مبنا و سنجش اثربخشي آن در راستاي دستيايي به شهروند هوشمند
330
طراحي برنامه كامپيوتري براي دفتر دانشجويان شاهد و ايثارگر
331
طراحي برنامه كلان فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه بانكداري (مورد مطالعه يكي از شعب بانك هاي دولتي)
332
طراحي برنامه كمك آموزشي رباتيك به كمك نرم افزار auest
333
طراحي برنامه مديريت عوامل خطرزاي متابوليك قلبي عروقي با استفاده از نقشه نگاري مداخله در خدمات مراقبت هاي بهداشتي اوليه
334
طراحي برنامه هاي نمونه گيري پذيرش مبتني بر شاخص قابليت فرايند
335
طراحي برنامه‏ هاي وفاداري مشتريان براساس بخش‏ بندي آن‏ها از طريق تكنيك خوشه‏ بندي (مطالعه موردي : خدمات سرويس دهي خودرو)
336
طراحي برند براي شركت توليد مانتو (تاسيس توسط يك طراح صنعتي)
337
طراحي برند حوزه بلافصل ميدان نقش جهان اصفهان با تاكيد بر عناصر هويت بخش
338
طراحي برند شبكه‌ي تلويزيوني تبريز بر اساس نقش‌مايه‌هاي موجود در خانه‌هاي قديمي تبريز
339
طراحي بستر آزمون نرم افزار در حلقه
340
طراحي بستر امن براي توسعه برنامه هاي كاربردي تحت وب
341
طراحي بستر خدماتي و واسط فيزيكي اخذ رأي در انتخابات ملي
342
طراحي بستر رودخانه زاينده رود اصفهان در راستاي بهره برداري بهينه در طول فصول خشك سال (با منظر سازي و فناوري سازه هاي سبك از پل خواجو تا پل فردوسي)
343
طراحي بستر مناسب براي قرارگاه هاي رفتاري بر پايه تحليل اثرات اقليمي رودخانه زاينده رود(نمونه موردي حدفاصل پل جوئي تا سي و سه پل)
344
طراحي بستر نرم افزاري تطبيق پذير براي سامانه الكترونيكي مديريت ارتباط با مشتري سازمان ها
345
طراحي بستري براي تبيين رابطه انباشت ناهنجاري ها در كدهاي برنامه و كاستي هاي معماري
346
طراحي بسته آموزشي براي مروجان جهت آموزش روش هاي كشاورزي پايدار به كشاورزان دهستان قره سو،شهرستان كرمانشاه
347
طراحي بسته آموزشي مبتني بر فعاليت‌هاي ياددهي- يادگيري معكوس و اثربخشي آن بر بازده‌هاي يادگيري در دروس نظري دانشگاهي
348
طراحي بسته بندي
349
طراحي بسته بندي اوليه پسته جهت صادرات به ژاپن
350
طراحي بسته بندي چسب چوب جهت استفاده گر در صنايع چوب
351
طراحي بسته بندي خرما به عنوان تغذيه كودكان دبستاني در مدارس ايران با هدف معرفي خرماي خوزستان به بازارهاي داخلي
352
طراحي بسته بندي دراژه شكلاتي (Smarties) براي كودكان 10-5 سال
353
طراحي بسته بندي دستمال كاغذي بر مبناي بازار شهر تهران
354
طراحي بسته بندي شكلات جهت صادرات به كشور ونزوئلا
355
طراحي بسته بندي صادراتي خرما
356
طراحي بسته بندي صادراتي زعفران ايران
357
طراحي بسته بندي عطر با الهام از جشنهاي باستاني ايران
358
طراحي بسته بندي غذاي كودك درپروازهاي داخلي (3تا7سال )
359
طراحي بسته بندي كالاهاي مصرفي
360
طراحي بسته بندي كلوچه به منظور توسعه ي بازار
361
طراحي بسته بندي گل هاي تزئيني
362
طراحي بسته بندي گلاب
363
طراحي بسته بندي گياهان دارويي
364
طراحي بسته بندي گياهان دارويي جهت بازار داخل وخارج
365
طراحي بسته بندي لوح فشرده ي فيلم «معرفي رشته ي طراحي صنعتي در حيطه ي طراحي شهري» به همراه ساخت فيلم
366
طراحي بسته بندي مواد شوينده (شامپو) براي شركت پاكشو (AVE)
367
طراحي بسته بندي ميوه براي هديه
368
طراحي بسته بندي و عرضه محصولات خاتم شيراز براي صادرات
369
طراحي بسته بندي و فرم ميان وعده براي دانش آموزان دبستاني
370
طراحي بسته تنظيم خودكار بر اساس فيدبك رله اي
371
طراحي بسته نرم افزار آموزش اصول اپراتوري تجهيزات پزشكي داراي Panel جلويي
372
طراحي بسته نرم افزار آموزشي ربات الاستيك با استفاده از نرم افزار LAB VIEW
373
طراحي بسته نرم افزار آموزشي ربات الاستيك با استفاده از نرم افزار MATLAB
374
طراحي بسته ۀ آموزش جغرافي براي دانش آموزان دوره راهنمايي با رويكرد طراحي فراگير (با تأكيد بر دانش آموزان داراي نقص بينايي
375
طراحي بسته‌بندي محصولات صنايع دستي شيشه اي (مطالعه موردي سرويس پارچ و ليوان)
376
طراحي بسته‌ي آموزش هوش معنوي و بررسي تأثير اجراي آن بر بهزيستي‌ذهني و كمال‌گرايي در دانش‌آموزان تيزهوش دختر دبيرستان‌هاي شهر اصفهان
377
طراحي بطري نوشيدني با قابليت حفظ دماي مطلوب و امكان استفاده مجدد با رويكرد طراحي پايدار
378
طراحي بلوار بوستان شيراز با تاكيد بر تاثير هنر عمومي بر رفتار
379
طراحي بلوار و ميدان بريانك به عنوان مركز محله
380
طراحي بلوك هاي آنالوگ قابل پيكربندي حالت جريان براي پياده سازي توابع محاسباتي غيرخطي و توان هاي كسري در ناحيه زيرآستانه
381
طراحي بند رخت اپارتماني
382
طراحي بندر تفريحي - توريستي فرح آباد
383
طراحي بندر تفريحي - توريستي فرح آباد
384
طراحي بندر تفريحي - توريستي گهرباران
385
طراحي بندر تفريحي - توريستي گهرباران
386
طراحي به كمك رايانه و ساخت قالب دايكاست براي قطعات آلومينيومي مدور داراي محور تقارن ، ويژه ماشين هاي سردريز افقي با فشار بالا
387
طراحي به كمك كامپيوتر آناليزيترهابه روش اجزاء محدود
388
طراحي به كمك كامپيوتر و تحليل ديناميكي شيرها بروش اجزاء محدود
389
طراحي به منظور كيفيت بخشيدن به رويدادهاي شهري
390
طراحي به همراه تحليل شاسي و سيستم تعليق عقب براي خودروي وانت جهت افزايش كارايي و سهولت در بارگيري
391
طراحي به هنگام مسير حداقل زمان براي حركت ربات هاي سري روي مسير مشخص
392
طراحي بهبود يافته پوسته هاي چند لايه مخروطي شكل ،با تقويت كننده در وضعيت كمانش
393
طراحي بهبود يافته پوسته هاي چند لايه مخروطي شكل، با تقويت كننده در وضعيت كمانش
394
طراحي بهبود يافته شيرين سازي نفت خام به روش جذب در صنعت
395
طراحي بهبود يافته موتور آهنرباي دفني براي كاربرد در خودرو هيبريدي سري
396
طراحي بهتر تست غشاء كلر آلكالي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
397
طراحي بهنه پليت داخلي استخوان فمور با هدف كمينه نمودن نرخ نوسازي در استخوان
398
طراحي بهينة چندهدفة سازه‌هاي فولادي بر مبناي عملكرد
399
طراحي بهينة شبكة توزيع همراه با توليد پراكنده به كمك الگوريتم هوشمند با توجه به قيود اقتصادي، زيس تمحيطي و فني.
400
طراحي بهينه آزمايش‌ها براي مدل هاي خطي چندپاسخه
401
طراحي بهينه آزمون هاي زوال تسريع شده مخرب با حضور ريسك هاي رقابتي
402
طراحي بهينه ابعاد و شكل سوراخ ها در تيرهاي لانه زنبوري با استفاده از الگوريتم جست و جوي ذرات باردار
403
طراحي بهينه اجزاء سيستم تعليق خودروي چند منظوره خدمات شهري
404
طراحي بهينه اگزرژتيك، اگزرژواكونوميك و اگزرژو زيست‌محيطي سيستم توليد هم‌زمان توان، سرمايش و گرمايش هيبريدي خورشيدي
405
طراحي بهينه ايرفويل با استفاده از الگوريتم ژنتيك و شبكه هاي عصبي
406
طراحي بهينه ايزولاتورهاي حمل بار حساس
407
طراحي بهينه ايزولاتورهاي شوك و ارتعاش براي حفاظت بردهاي الكتريكي در مقابل شوك هاي مكانيكي
408
طراحي بهينه ايمپلنت استخوان فهور با هدف كمينه نمودن نرخ نوسازي
409
طراحي بهينه بالابر
410
طراحي بهينه بدنه پرس 350 تني با استفاده از SAP90
411
طراحي بهينه پانل جانبي محصول اصلي پلتفرم ملي با كمك نرم افزار Autoform
412
طراحي بهينه پايدار ميراگر جرمي تنظيم شده با در نظر گرفتن عدم قطعيت ها
413
طراحي بهينه پره توربين بادي با استفاده از الگوريتم‌هاي بهينه‌سازي
414
طراحي بهينه پروفيل جاذب انرژي با مقطع مستطيل تحت بار مايل سه بعدي با استفاده از الگوريتم اصلاح شده NSGA II
415
طراحي بهينه پل هاي قطعه اي پس كشيده با مقطع جعبه اي
416
طراحي بهينه پمپ سانتريفوژ
417
طراحي بهينه پمپ محوري
418
طراحي بهينه پوسته هاي جدار نازك مخروطي كامپوزيتي در بررسي پايداري، تحت بارگزاري محوري و فشار بيروني
419
طراحي بهينه پي هاي متكي بر شمع با استفاده از الگوريتم ژنتيك
420
طراحي بهينه تانك ضربه گير و پنستاك سد با كمك الگوريتم تكامل تركيبي مجموعه ها
421
طراحي بهينه تراشه هاي شبكه عصبي
422
طراحي بهينه ترانسفورماتور توزيع سه فاز ابررسانا با استفاده از روش‌هاي هوشمند
423
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎﺕ
424
طراحي بهينه تصويه بيولوژيكي در جاي آب هاي زير زميني به روش جفت گيري زنبورهاي عسل
425
طراحي بهينه توپولوژ‍ي بر اساس قابليت اطمينان يك ميكرو موتور خطي پيزوالكتريك خطي
426
طراحي بهينه توپولوژي و طرح اجزا سيستم تعليق خودروي چند منظوره خدمات شهري
427
طراحي بهينه توربين محوري كوچك
428
طراحي بهينه توربين هاي بادي با مولد سرعت متغير
429
طراحي بهينه جاذب ديناميكي غير خطي با اصطكاك خشك
430
طراحي بهينه جاذب‌هاي انرژي بر پايه پلتفرم براي يك خانواده محصول خودرو
431
طراحي بهينه جانمايي حسگرها در شبكه هاي توزيع آب چشم اندازكاربرد دوگانه حسگرها
432
طراحي بهينه جايگذاري پايه هاي مخازن افقي - زميني
433
طراحي بهينه جداري با استفاده از مفهوم قابليت اطمينان، مطالعه موردي ميدان اهواز
434
طراحي بهينه جداساز اصطكاكي قوسي با مباني احتمالاتي
435
طراحي بهينه جداكننده هاي دوفازي گاز مايع وين
436
طراحي بهينه جوش اتصالات سپري سازه هاي ورقه ضخيم با استفاده از نتايج تحليل تنش سازه
437
طراحي بهينه چاه هاي حرارتي ريز مقياس تحت اثر ميدان مغناطيسي
438
طراحي بهينه چليك هاي دولايه
439
طراحي بهينه چند رشته اي و سايل پرتابي چند مرحله اي
440
طراحي بهينه چند هدفه شبكه فاضلاب خانگي بر مبناي اعتمادپذيري
441
طراحي بهينه چند هدفي كنترلر مقاوم تطبيقي PID براي يك سيستم نيو ماتيكي با استفاده از الگوريتم PSO
442
طراحي بهينه چندموضوعي وسيله بازگشت پذير با احتساب هدايت
443
طراحي بهينه چندهدفه شبكه جمع آوري آب‌هاي سطحي با استفاده از الگوريتم اتوماتاي سلولي
444
طراحي بهينه حسگر شتاب‌سنج پيزوالكتريك
445
طراحي بهينه حلقه كرونا در سطح ولتاژي فشار قوي (HV)
446
طراحي بهينه حوضچه هاي بازداشت در حوضه هاي آبريز با استفاده از شبيه ساز سوات(SWAT)والگوريتم بهينه ساز جامعه مورچگان:رويكرد تئوري بازيهاي همكارانه جامعه مورچگان:
447
طراحي بهينه حوضچه هاي رسوبگير در شبكه هاي آبياري
448
طراحي بهينه دستگاه هواساز
449
طراحي بهينه ديسك دوار با ضخامت متغير در دماي بالا
450
طراحي بهينه ديفيوزر S- شكل دو بعدي با استفاده از بهينه سازي توزيع فشار و طراحي معكوس
451
طراحي بهينه ديوارهاي حائل بتن مسلح به روش الگوريتم هاي فراكاوشي CBO و ECBO
452
طراحي بهينه رانر توربين فرانسيس به منظور افزايش راندمان هيدروليكي
453
طراحي بهينه راهگاههاي قالب هاي Multi cavity تزريق پلاستيك براي چند قطعه با هندسه منظم و ابعاد متفاوت
454
طراحي بهينه ربات چرخ دار بالا رونده از پله و كنترل حركت آن
455
طراحي بهينه ربات‌هاي موازي كابلي صفحه‌اي بر مبناي معيار پايدار‌پذيري و كنترل سختي با استفاده از نيروهاي داخلي
456
طراحي بهينه رباتهاي موازي
457
طراحي بهينه رتور موتور سنكرون رلوكتانسي جهت بهبود مشخصه گشتاور
458
طراحي بهينه روشويي براي مصارف خانگي
459
طراحي بهينه ريزشبكه هاي جزيره اي با در نظر گرفتن حداقل سرمايه گذاري
460
طراحي بهينه زنجيره تامين حلقه بسته زيست محيطي تحت شرايط عدم قطعيت پارامتر هاي هزينه اي و نوسانات تقاضابا استفاده از الگوريتم جستجوي گرانشي
461
طراحي بهينه زيرساخت شبكه UMTS
462
طراحي بهينه سازه ها با درنظر گرفتن عدم قطعيت پارامترهاي سازه اي
463
طراحي بهينه سازه ها با قيود فركانسي با استفاده از روش فراكاوشي مكان يابي پژواكي دلفين ها
464
طراحي بهينه سازه ها ي اسكلتي فولادي با الگوريتم هايCSSو CS
465
طراحي بهينه سازه هاي بتن مسلح با استفاده از الگوريتم فراكاوشي گسترش يافته DPSO
466
طراحي بهينه سازه هاي بتني مسلح با استفاده از الگوريتم هاي فراكاوشي توسعه يافته در دانشگاه علم و صنعت ايران
467
طراحي بهينه سازه هاي بتني مسلح با توجه به اثرات انتشار گاز كربن دي اكسيد با استفاده از الگوريتم فراكاوشي نوين توسعه يافته در دانشگاه علم و صنعت
468
طراحي بهينه سازه هاي پيوسته با روش اتوماتاي سلولي
469
طراحي بهينه سازه هايي با مقاطع مركب فولاد و بتن
470
طراحي بهينه سازي اقتصادي - اگزرژي سيستم پمپ حرارتي
471
طراحي بهينه سازي اقتصادي مبادلهاي گرمايي خنك شونده هوايي
472
طراحي بهينه سازي تيلر كشاورزي ﴿ميتسو بيشي﴾7.5 اسب بخار
473
طراحي بهينه سازي ساخت و اندازه گيري مقسم توان چند ضعلي بگلي با نسبت تقسيم توان دلخواه و تطبيق امپدانس به بارهاي دلخواه در باند c
474
طراحي بهينه سازي فنر تخت كامپوزيتي
475
طراحي بهينه سازي و ساخت آنتن ياگي به كمك الگوريتمهاي ژنتيك
476
طراحي بهينه سازي و ساخت فيلتر پهن باند يا رزو ناتورهاي چند مودي
477
طراحي بهينه سازي وساخت فيلتر پايين گذرپله اي بااستفاده از رزوناتورهاي پله اي تي شكل مايكرواستريپ
478
طراحي بهينه سازي وساخت فيلترپايين گذر مايكرواستريپ بااستفاده از رزوناتونهايU شكل
479
طراحي بهينه سازي يك مدار جذر گيرنده اعداد مميز شناور به روش همگرايي
480
طراحي بهينه سدهاي قوسي با استفاده از روش زمان دوام
481
طراحي بهينه سدهاي وزني
482
طراحي بهينه سرريز پلكاني با استفاده از الگوريتم هاي فراكاوشي، مطالعه موردي: سد تهري هندوستان
483
طراحي بهينه سرريز گابيوني پلكاني با استفاده از الگوريتم بهينه سازي دسته ذرات(Particle Swarm Optimization)
484
طراحي بهينه سطوح انتخابگر فركانسي با ساختارهاي نوين، فركتال و سوپرفرمولا و كوچك سازي سلول واحد
485
طراحي بهينه سيستم ترمز خودرو سواري بر پايه پلتفرم براي يك خانواده محصول
486
طراحي بهينه سيستم تزريق جريان مبتني بر ملاحظات سازگاري الكترومغناطيسي
487
طراحي بهينه سيستم تعليق بر پايه پلتفرم براي يك خانواده محصول خودرو سواري
488
طراحي بهينه سيستم تعليق خودرو هنگام عبور از يك پل با استفاده از كنترل كننده PID وPID فازي شده
489
طراحي بهينه سيستم حمل و نقل معدن سنگ آهن گل گوهربا استفاده از زبان شبيه سازي كامپيوتري GPSS/H
490
طراحي بهينه سيستم ذخيره ساز هيبريد باتري-ابرخازن براي سيستم حمل و نقل ريلي سبك با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري
491
طراحي بهينه سيستم سرريزهاي متوالي براي استهلاك انرژي در سدهاي بلند با استفاده از الگوريتم هاي فراكاوشي
492
طراحي بهينه سيستم عايقي استاتور ژنراتورهاي سنكرون به روش اجزا محدود مبتني بر تحليل فيزيك چندگانه
493
طراحي بهينه سيستم فرمان خودرو سواري بر پايه پلتفرم براي يك خانواده محصول
494
طراحي بهينه سيستم قدرت هيبريدي بر اساس منابع تجديد پذير جهت مديريت توان راكتيو
495
طراحي بهينه سيستم كابل زيرزميني‌‌ با در نظر گرفتن عدم قطعيت پارامترها، جريان مجاز، چيدمان و قيدهاي اقتصادي
496
طراحي بهينه سيستم كلر زني در شبكه هاي توزيع آب شهري با تلفيق الگوريتم ژنتيك دو هدفه و شبكه عصبي مصنوعي
497
طراحي بهينه سيستم كنترل غيرفعال ميراگر جرمي تنظيم شده چندگانه تحت ارتعاش زلزله
498
طراحي بهينه سيستم هاي CCHP و پنل هاي خورشيدي
499
طراحي بهينه سيستم هاي انتقال تحت فشار آب با در نظر گرفتن فشارهاي ديناميكي بوسيله الگوريتم جامعه مورچه ها
500
طراحي بهينه سيستم هاي انشعابي با الهام از سيستم هاي بيولوژيكي
501
طراحي بهينه سيستم هاي پايدارسازي به منظور حفاظت از گود برداري هاي عميق با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي (ANN)
502
طراحي بهينه سيستم هاي تعليق فعال خودرو
503
طراحي بهينه سيستم هاي فوندانسيون راديد - مشمع جهت كاهش نشست
504
طراحي بهينه سيستم هاي كنترل سيلاب با استفاده از الگوريتم Particle swarm optimization
505
طراحي بهينه سيستم ياتاقان مغناطيسي ابررسانا با استفاده از فيزيك چندگانه
506
طراحي بهينه سيستم ياتاقان هاي گازي غير مدور به كمك الگوريتم ژنتيك
507
طراحي بهينه سيستمهاي تعليق غيرفعال
508
طراحي بهينه سيلوهاي مدور بتني منفرد
509
طراحي بهينه شبكه توزيع با توليد پراكنده براي يك شهرك مسكوني جديدالتأسيس
510
طراحي بهينه شبكه جمع آوري آبهاي سطحي با استفاده از روش اتوماتاي سلولي
511
طراحي بهينه شبكه دسترسي درستير UMTS
512
طراحي بهينه شبكه هاي توزيع آب با استفاده از روش مسير بحراني و بررسي تاثير رفتار فازي روي پارامترهاي شبكه آبرساني
513
طراحي بهينه شبكه هاي توزيع آب و جمع آوري فاضلاب
514
طراحي بهينه شبكه هاي توزيع با روشهاي كلاسيك
515
طراحي بهينه شبكه هاي توزيع بر مبناي كاهش تلفات با دو روش تغيير شاخه و الگوريتم ژنتيك
516
طراحي بهينه شبكه هاي توزيع برق ﴿فشار ضعيف ﴾
517
طراحي بهينه شبكه هاي عصبي پيشخور جهت مسايل پيش بيني بااستفاده از الگوريتمهاي تركيبي : مطالعه موردي در راه آهن جمهورياسلامي ايران
518
طراحي بهينه شبكه‏هاي منظم و نامنظم با استفاده از الگوريتم‏هاي CSS و Enhanced CSS با شرايط مرزي مختلف
519
طراحي بهينه شكاف هيدروليكي ميدان گازي داراي جريان غير دارسي
520
طراحي بهينه شكل حديده اكستروژن متقارن غير خطي
521
طراحي بهينه شكل موج سيگنال ارسالي در رادار بر اساس CRB
522
طراحي بهينه شين‌هاي اتصال حامل جريان در ترانسفورماتورهاي كوره‌ي قوس الكتريكي
523
طراحي بهينه صفحات فلزي ناهموار به منظور كاهش سطح مقطع را داراي
524
طراحي بهينه ضربه گير خودرو ميني ايرانيان جهت كاهش انرژي ضربه
525
طراحي بهينه عرشه پل هاي ساخته شده از بتن فوق توانمند
526
طراحي بهينه عرشه پلهاي بتني پيش تنيده
527
طراحي بهينه غناي سوخت قلب راكتور هسته اي بوشهر بر اساس پارامترهاي ترموهيدروليكي و فاكتور بيشينه قدرت شعاعي
528
طراحي بهينه فنرهاي غيرخطي براي بهبود ديناميك خودرو
529
طراحي بهينه فيلتر مايكرواستريپ
530
طراحي بهينه فيلتر مايكرواستريپ اينترديجيتال
531
طراحي بهينه فيلترهاي PASSIRE براي شبكه هاي قدرت
532
طراحي بهينه فيلترهاي الوستيكي انعكاسي در سيستم اگزوز موتور احتراق داخلي
533
طراحي بهينه قاب ها با استفاده از الگوريتم بهينه يابي با استفاده از اجسام متصادم و نوع ارتقاء يافته آن
534
طراحي بهينه قابهاي بتني با استفاده از روش هاي CBO، ECBO، TWO
535
طراحي بهينه قالب هاي آهنگري بااستفاده ازروش اجزاء محدود
536
طراحي بهينه قطار شناور مغناطيسي هيبريد و كنترل موقعيت آن
537
طراحي بهينه قلب راكتورهسته‌اي بوشهر با مجتمع هاي سوخت حلقوي با قابليت خنك شوندگي از داخل و خارج بر مبناي پارامتر هاي ترموهيدروليكي
538
طراحي بهينه كپسول هاي كامپوزيتي تحت فشار
539
طراحي بهينه كفي انعطاف پذير براي پلتفرم خودرو
540
طراحي بهينه كنترل ك ننده هاي ديجيتال با رجيسترهاي ثابت
541
طراحي بهينه كنترل كننده PD فازي براي ربات RPP با استفاده از الگوريتم PSO
542
طراحي بهينه كنترل كننده PID مقاوم تطبيقي بر پايه مد لغزشي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
543
طراحي بهينه كنترل كننده با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي ABC و PSO
544
طراحي بهينه كنترل كننده تطبيقي مقاوم با استفاده از الگوريتم كلوني مصنوعي زنبور چند هد في اصلاح شده
545
طراحي بهينه كنترل كننده فازي براي ويروس HIV بر پايه الگوريتم رقابت استعماري
546
طراحي بهينه كنترل كننده فازي چند مرحله اي براي سيستم آونگ وارون دودرجه آزادي با استفاده از الگوريتم چند هدفه جديد جمعيت ذرات كاوش گر
547
طراحي بهينه كنترل كننده هاي يك جسم پروازي از نظر حساسيت و خطا
548
طراحي بهينه كنترل‌كننده اينورتر واسط در ريزشبكه ها به منظور تنظيم ولتاژ و فركانس
549
طراحي بهينه كنترلر تركيبي مقاوم تطبيقي فازي بر اساس روش خطي سازي پسخورد تقريبي و كنترل مد لغزشي با استفاده از بهينه سازي ازدحام ذرات كاوشگر
550
طراحي بهينه كيوسك مطبوعات
551
طراحي بهينه گلخانه پرورش ميوه خيار با تاكيد بر بازيافت آب اضافي
552
طراحي بهينه گلوگاه كانر بلوك در ريخته گري قطعات چدني خاكستري به منظور حذف حفره انقباضي
553
طراحي بهينه لخته گيرهاي دوفازي
554
طراحي بهينه لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي
555
طراحي بهينه لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي مختلط
556
طراحي بهينه لرزه اي ميراگر MR براي سازه هاي فولادي با هدف كمينه شدن هزينه چرخه عمر
557
طراحي بهينه لوله هاي كامپوزيتي تحت تاثير بارگذاريهاي مختلف
558
طراحي بهينه مبدل DC –DC مبتني بر سوئيچينگ
559
طراحي بهينه مبدل هاي حرارتي پوسته - لوله با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري مطالعه موردي مبدل هاي كارخانه لاستيك بارز
560
طراحي بهينه مجموعه اوردرايو
561
طراحي بهينه مجموعه فنر و كمك فنر با مشخصه هيسترزيس غيرخطي براي بهبود ديناميك خودرو در شرايط جاده
562
طراحي بهينه محدودساز شارقفل مبتني بر بهبود پايداري منابع توليد پراكنده با ظرفيت هاي گوناگون در شبكه هاي توزيع انرژي
563
طراحي بهينه محدوده طرح ترافيك بر اساس تعيين محدوده و قيمت عوارض در شبكه چندمدي و چندكاربره با تقاضاي متغير
564
طراحي بهينه محور محرك كامپوزيتي خودرو
565
طراحي بهينه مخازن مركب به همراه طراحي و امكان سنجي ساخت مخزن اصلي دستگاه پرس ايزواستاتيك گرم
566
طراحي بهينه مخزن مكعبي مورد استفاده در صنايع نفت وگاز بانرم افزار المان محدود ANSYS
567
طراحي بهينه مستهلك كننده هاي هيسترزيس غير خطي به منظور بهبود راحتي سفر يك خودرو با مدل هفت درجه آزادي
568
طراحي بهينه مسكن در زمينهاي شيبدار كردان كرج
569
طراحي بهينه مسكن در زمينهاي شيبدار كردان كرج
570
طراحي بهينه مسير حركت يك ربات زميني با استفاده از پردازش تصاوير هوايي
571
طراحي بهينه مسير ربات با درجه آزادي اضافي با استفاده از روش هاي محاسباتي نرم
572
طراحي بهينه مقاوم دسته موتور خودرو كلاس B
573
طراحي بهينه منحني فشار - تغذيه ‌ي محوري در فرآيند هيدروفرمينگ گرم لوله‌هاي سه‌ راهي
574
طراحي بهينه منيفولد ورودي موتور وانكل دوسيلندر جهت بهينه‌سازي بازده حجمي
575
طراحي بهينه منيفولد ورودي موتور وانكل دوسيلندر جهت بهينه‌سازي بازده حجمي
576
طراحي بهينه موتور القايي سه فاز جهت كمينه كردن مصرف انرژي با استفاده از روش اجزاء محدود
577
طراحي بهينه موتور ديسكي شار - محوري مغناطيس دائم از نظر بازدهي
578
طراحي بهينه موتور سنكرون آهنرباي دائم داخلي براي استفاده در خودرو هيبريدي
579
طراحي بهينه موتور سنكرون رلوكتانسي تقويت شده با آهنرباي دائم
580
طراحي بهينه موتور سوئيچ رلكتانس براساس چند تابع هدف
581
طراحي بهينه ميخ‌كوبي در شيب‌ها با استفاده از الگوريتم جست¬و¬جوي ذرات باردار
582
طراحي بهينه ميراگرضربه براي كنترل پيامدهاي جريان ناماندگار در سيستم هاي توزيع آب
583
طراحي بهينه نماي ساختمان هاي بلند مرتبه تهران بارويكرد كاهش هدررفت انرژي در ساختمان﴿نمونه موردي برج مسكوني در منطقه 22شهر تهران﴾
584
طراحي بهينه نمودار كنترل تركيبي براي كشف همزمان خطاهاي گوچك و بزرگ
585
طراحي بهينه همراه با كاليبراسيون كويل ركوفسكي جهت اندازه گيري جريان بالا
586
طراحي بهينه همزمان توپولوژي و پارامتري سيستم هاي چند حوزه اي مكاترونيكي با استفاده از روش هاي محاسباتي نرم
587
طراحي بهينه همزمان و شبيه سازي ربات جابجا كننده پلاك هاي بريده شده سنگ توسط دستگاه قله بر
588
طراحي بهينه هندسه پروفيل دندانه پمپ هاي ژيروتوري
589
طراحي بهينه هندسي A-pillar جهت كاهش صداي باد در خودرو
590
طراحي بهينه هندسي A-pillarجهت كاهش صداي باد در خودرو
591
طراحي بهينه هندسي سيستم تعليق مك فرسون بر پايه پلتفرم براي خانواده محصول
592
طراحي بهينه هيدروديناميكي شكل هندسي صفحه اورفيس
593
طراحي بهينه و آناليز ايمني سيستم زمين پست هاي فشار قوي
594
طراحي بهينه و اقتصادي توليد الكتريسيته توسط سيستم PV و باتري مستقل از شبكه، به روش nMPPO ، براي تامين بار روشنايي داخل بيمارستان با استفاده از لامپ هايLED ، PLED و HBLED
595
طراحي بهينه و ايزوتروپيك رباتهاي فضايي موازي كابلي
596
طراحي بهينه و ساخت آنتن¬ آرايه¬اي شكافي بر پايه موجبر زيرلايه¬اي
597
طراحي بهينه و ساخت بالون مايكرواستريپ با استفاده از خطوط انتقال صفحه اي در باند فركانسي 4-8 گيگاهرتز
598
طراحي بهينه و ساخت تقسيم كننده توان Fork چند قسمتي N كاناله در باند 2-10 GHz
599
طراحي بهينه و ساخت شتابدهنده رلو كتانسي خطي چند سطحه
600
طراحي بهينه و ساخت يك نمونه سيستم ذخيره انرژي فلاي ويل براي كاربرد ماهواره ها
601
طراحي بهينه و شبيه سازي موتور سنكرون آهنرباي دائم معكوس گرد پنچ فاز با چگالي توان بالا
602
طراحي بهينه و شبيه‌سازي آنتن باند VLF براي كاربردهاي زيردريايي
603
طراحي بهينه و عملكرد سيستم الكتريكي-گرمايي PVT با استفاده از الگوريتم جهش قورباغه
604
طراحي بهينه و. ساخت پيوننده هاي جهتي پيونيده چند قسمتي پهن باند همراه با تطبيق امپدانس
605
طراحي بهينه ورق ساندويچي با لايه مياني مقاوم در مقابل ضربه سرعت پايين
606
طراحي بهينه ورق هاي كامپوزيتي تحت اثرات برش و خمش داخل صفحه با قيد كمانش بلبيلبلبلل
607
طراحي بهينه ورقهاي تقويت شده براي كمانش تحت فشار درون صفحه اي تك محوري
608
طراحي بهينه وزني پنل‌هاي ساندويچي براساس قيود كمانش و تسليم با استفاده از الگوريتم ژنتيك
609
طراحي بهينه ويسكومتر همورئولوژيكي استوانه هم مركز با استفاده از شبيه سازي كامپيوتري
610
طراحي بهينه ي برنامه ي زمان بندي در نورد گرم ورق به منظور كمينه كردن سايش
611
طراحي بهينه ي خطوط انتقال فشار قوي در منطقه اي مفروض
612
طراحي بهينه ي دستگاه شبيه ساز رسوب مواد آلي سنگين در خطوط لوله ي جرياني نفت در حضور انرژي خارجي
613
طراحي بهينه ي زيرسازه ي شابلوني توربين بادي فراساحلي
614
طراحي بهينه ي قاب فولادي با اتصالات نيمه صلب با استفاده از الگوريتم هاي فراكاوشي
615
طراحي بهينه ي قاب هاي فولادي با استفاده از روش جستجوي فاخته
616
طراحي بهينه ي مبدل حرارتي خشك در واحدهاي احياء مستقيم ميدركس
617
طراحي بهينه ي مبدل دوفازي پوسته لوله با جريان دو فاز با استفاده از الگوريتم ژنتيك
618
طراحي بهينه يك ريز شبكه مجزا از شبكه با استفاده از منابع بادي و خورشيدي
619
طراحي بهينه يك سيستم فتو و لتا ئيك با ظرفيت 100كيلو وات متصل به شبكه توزيع با استفاده از نرم افزا رŸŸPVSyst : مطالعه موردي ساختمان دانشكده مهندسي دانشگاهصنعتي سيرجان
620
طراحي بهينه يك سيستم هيبريد شامل منابع بادي، خورشيدي و پيل سوختي براي تامين بارهاي الكتريكي و حرارتي فقط با در نظر گرفتن حرارت پيل سوختي
621
طراحي بهينه يك كمپرسور محوري با هدف بهبود عملكرد موتور توربوجت
622
طراحي بهينه يك كمژرسور چند مرحله با تمركز بر ژارامترهاي طراحي
623
طراحي بهينه يك منظومه ماهواره جهت انجام ماموريت از پيش تعيين شده با در نظر گرفتن قابليت مانورهاي طولي و عرضي براي ماهواره ها
624
طراحي بهينه يك ميكرو عملگر (micro-actuator)درون ميكرو كانال به كمك پديده الكتروكينتيك القايي
625
طراحي بهينه‌ موتور القايي سه ‌فاز معكوس‌گرد
626
طراحي بهينه‌ي پره‌ي توربين فرانسيس به كمك روشهاي ديناميك سيالات محاسباتي
627
طراحي بهينه‌ي پل‌هاي خرپايي با استفاده از نظريه قابليت اعتماد
628
طراحي بهينه، شبيه سازي و ارزيابي عملكرد سيستم تصويربرداري هسته اي PETحيواني مبتني بر استفاده از كريستالهاي يكپارچه و فوتودتكتور SiPM
629
طراحي بهينه، شبيه‌ سازي و ارزيابي مشخصه‌ هاي عملكردي يك آرايه سوناري
630
طراحي بهيه صفحه ايزوترحال در ميان يك محفظه مستطيلي براي جلوگيري از همرفت نبارد Benardconveetion
631
طراحي بهيه ميل لنگ براي يك موتور سه سيلندر
632
طراحي بو م كنترلي ماهواره نمونه، تدوين مراحل ساخت يك نمونه آزمايشگاهي
633
طراحي بوژي
634
طراحي بوژي فرمان پذير Y25 با استفاده از ميله پيچشي
635
طراحي بوژي فرمانپذير سه تكه 100- 18 با استفاده از مكانيزم ميله پيچشي
636
طراحي بوستان دانشجو (محلي براي سرو اغذيه)دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
637
طراحي بوستان كتاب نياوران
638
طراحي بوستاني براي همه
639
طراحي بوستر يك موشك سوخت جامد با دو موتور هم محور
640
طراحي بوگيهاي دروسه اگسله با تعليق سيم خشك و ظرفيت بالا
641
طراحي بوم گرا با رويكرد شهر آرام (نمونه موردي: محله ارزنان زينبيه)
642
طراحي بوم گرا و پايدار در مناطق تاريخي «نمونه موردي محدوده روستاي تاريخي ميمند كرمان»
643
طراحي بويلرفايرتيوب وروشهاي افزايش راندمان آن
644
طراحي بويلرهاي لوله آتش : مقايسه در استاندارد BS و ASME
645
طراحي بويلرهاي لوله بگذر Water- wall Boilers Design
646
طراحي بويه جاذب نقطه اي انرژي امواج به منظور حصول انرژي بهينه
647
طراحي بيل و مدار هيدروليكي لودر و ارائه يك نرم افزار TABLE ADOP جهت انواع لودر
648
طراحي بيلت و پيش فرم در فورجينگ داغ قطعات طويل با كمك مدلسازي حجمي كامپوتري
649
طراحي بيمارستان
650
طراحي بيمارستان 100 تختخوابي ايوانكي با رويكرد طراحي مينيمال براي كاهش هزينه هاي بيمارستاني
651
طراحي بيمارستان 128 تختخوابي اردبيل با رويكرد طراحي جداره ها در برابر نفوذ هوا- بخار در مناطق سردسير
652
طراحي بيمارستان 160 تختي كودكان با تاكيد بر روانشناسي محيط و معماري شفابخش
653
طراحي بيمارستان 200 تختخوابي با رويكرد آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي
654
طراحي بيمارستان 50 تخته خوابي تخصصي كودكان در شهر اصفهان، بر اساس تاثير محيط بر درمان
655
طراحي بيمارستان 64 تخت خوابي با رويكرد بهينه سازي طراحي در مرحله كانسپت از طريق BIM
656
طراحي بيمارستان 64 تخت خوابي با رويكرد بهينه سازي طراحي در مرحله كانسپت از طريق BIM
657
طراحي بيمارستان 96 تختخوابي
658
طراحي بيمارستان آموزشي گلبهار
659
طراحي بيمارستان آموزشي گلبهار
660
طراحي بيمارستان اعصاب و روان با رويكرد تاثير متقابل محيط و بيمار
661
طراحي بيمارستان تحصصي ترميمي و زيبايي مبتني بر ترجيحات محيطي استفاده كنندگان
662
طراحي بيمارستان تخصصي- آموزشي چشم با رويكرد طراحي مبتني بر فناوري هاي هوشمند
663
طراحي بيمارستان تخصصي كودكان در يزد با رويكرد هنردرماني
664
طراحي بيمارستان تخصصي مادر و كودك
665
طراحي بيمارستان توان‌بخشي براي بيماران ناتوان جسمي با رويكرد طراحي براي ايمني بيمار
666
طراحي بيمارستان دام و طيور و آبزيان با رويكرد سلامتي اجتماع
667
طراحي بيمارستان زنان و زايمان با رويكرد طراحي مبتني بر شواهد جهت افزايش ايمني بيمار
668
طراحي بيمارستان سيار با رويكرد بحران
669
طراحي بيمارستان شفابخش با رويكرد معماري داخلي
670
طراحي بيمارستان صد تخته خوابه
671
طراحي بيمارستان صدو هفتاد و پنج تختخوابي
672
طراحي بيمارستان عمومي
673
طراحي بيمارستان عمومي 100 تختخوابي با رويكرد « بيمار - محوري » در تهران
674
طراحي بيمارستان عمومي 200 تختخوابي عمومي در يزد با هدف كاهش دوره درمان در حوزه بستري
675
طراحي بيمارستان عمومي 64 تختخوابه
676
طراحي بيمارستان عمومي با رويكرد محيط درماني
677
طراحي بيمارستان فوق تخصصي پيوند اعضا با رويكرد كنترل عفونت
678
طراحي بيمارستان فوق تخصصي قلب با رويكرد هنر درماني
679
طراحي بيمارستان فوق تخصصي كودكان سرطاني خون بر پايه رفتارشناسي مخاطب
680
طراحي بيمارستان كودكان با نگرش و توجه خاص به معماري داخلي
681
طراحي بيمارستان ناباروري با رويكرد كاهش استرس از طريق تطبيق پذيري بر محيط
682
طراحي بيمارستان و مركز تحقيقات چشم پزشكي با رويكرد معماري مسيريابي
683
طراحي بين لايه اي در شبكه هاي توري بي سيم چند دروازه اي
684
طراحي بيوسنسور اندازه گيري اكسيد نيتروژن با استفاده از الكترود اصلاح شده با نانو ذرات اكسيد كادميوم و هموگلوبين
685
طراحي بيوسنسور اندازه گيري پراكسيد هيدروژن با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانولوله هاي كربني و كاتالاز
686
طراحي بيوكليماتيك كتابخانه و سالن همايش دانشگاه صنعتي جندي‌شاپور دزفول با تأكيد بر بكارگيري نماي متحرك
687
طراحي بيونيكي محصولات خلاقه با لاهان از فرم ها و عملكردهاي لاك پشت
688
طراحي پابند بودي MD 36 با استفاده از مواد كامپوزيت
689
طراحي پاتوق - پارك محلي محور تاريخي خاقاني در جهت ارتقا تعلق به مكان ساكنين محله جلفا در اصفهان
690
طراحي پاتوق سينمايي شيراز (به منظور ارتقاء سطح تعامل سازنده ميان مخاطبين سينما)
691
طراحي پاتوق شهري با تاكيد بر دلبستگي مكاني نمونه موردي: سبزه ميدان رشت
692
طراحي پارامترهاي PSS با استفاده از روش OFT براي سيستم قدرت چند ماشينه
693
طراحي پارامترهاي جوش مقاومتي مفصل رابط گيربكس ماشين بافندگي سولوز
694
طراحي پارامترهاي كنترلرPID توسط شبكه ي وفقي عصبي-فازي براي كنترل فركانس بار
695
طراحي پارامتري فرم منحني هاي اساسي كشتي
696
طراحي پارامتريك پمپ سانتريفوژ جهت توليد انبوه
697
طراحي پارامتريك كمپرسور با پره محوري
698
طراحي پارامتريك گيربكس به منظور توليد انبوه
699
طراحي پارامتريك لوازم روشنايي با الهام از نقش مايه‌هاي هندسي مرتبط با نور در دوره صفوي
700
طراحي پارجه براي كاربرد در تزئينات داخلي يك منزل مسكوني با الهام از نقوش پيش از تاريخ ايران تا قبل از هخامنشي ( ايلام و لرستان )
701
طراحي پارچه
702
طراحي پارچه با استفاده از حروف
703
طراحي پارچه با استفاده از عناصر تصويري مشاغل شهري
704
طراحي پارچه با استفاده از گل
705
طراحي پارچه با استفاده از نقش بوته و تكنيك دارايي ( ايكات ). درتزئينات داخلي
706
طراحي پارچه با استفاده از نقوش دست بافته هاي تالش
707
طراحي پارچه با استفاده از نقوش سفال ايران قبل از اسلام
708
طراحي پارچه با استفاده از نقوش گليم قشقايي وبا استفاده از الگوريتم ژنتيك محاوره اي
709
طراحي پارچه با الهام از مناظر زير دريا براي تزئينات يك هتل در جزيره قشم
710
طراحي پارچه با الهام از نقوش سطح بدن ماهيهاي آكواريوم و كاربرد آن در لباسهاي زنانه
711
طراحي پارچه با الهام از نقوش گياهي تخت جمشيد
712
طراحي پارچه با الهام از نقوش هندسه فراكتال براي لباس زنانه
713
طراحي پارچه با موضوع خواب و خيال
714
طراحي پارچه با نگاهي به معماري ايراني و نقش مايه هاي تزئيني آن
715
طراحي پارچه بر روي ماشين گردباف و توليد پارچه با نخ هاي فلزي و نخ هاي غير فلزي و بررسي آنها
716
طراحي پارچه بر مبناي مطالعات اسطوره شناختي نقوش گليم هاي هرسين
717
طراحي پارچه براي فضاي داخلي با الهام از مسجد جامع يزد
718
طراحي پارچه براي كودكان با موضوعيت هفت خوان رستم
719
طراحي پارچه براي لباس با الهام از پروانه ها
720
طراحي پارچه براي لباس با الهام از شكل و رنگ حشره ها
721
طراحي پارچه براي لباس با نگاهي به جنبش هنري اكسپرسيونيسم آلمان به ويژه: آثار كته كل ويتس و اگون شيله
722
طراحي پارچه براي لباس زن معاصر ايراني با استفاده از تكنيك چهل تكه
723
طراحي پارچه براي لباس عروسك ايراني گلنار دريايي
724
طراحي پارچه براي لباس كودك با استفاده از داستانهاي قديمي ايراني
725
طراحي پارچه براي لباس هاي بيماران سرطاني
726
طراحي پارچه براي لباس ورزشي با الهام از عناصر آب و گياه
727
طراحي پارچه براي هتل هاي جهانگردي ( باالهام از معماري ايران )
728
طراحي پارچه به سبك آپ آرت
729
طراحي پارچه بوسيله كامپيوتر
730
طراحي پارچه پوشاك سبز نوزاد با بررسي كاربرد رنگزاهاي طبيعي در چاپ
731
طراحي پارچه جهت استفاده در دكوراسيون داخلي براساس هز آپ آرت
732
طراحي پارچه جهت دكوراسيون اتاق كودك با الهام از نقش ماهي
733
طراحي پارچه جهت دكوراسيون داخلي بااستفاده از نقوش باستاني ايران
734
طراحي پارچه جهت فضاي داخلي هتل با استفاده از خطوط اسلامي
735
طراحي پارچه جهت فضاي داخلي هتل با استفاده از نقوش تذهيب
736
طراحي پارچه در تزئينات داخلي با استفاده از نقش گل
737
طراحي پارچه در فضاهاي داخلي آپارتمان با استفاده از گلهاي بهاري نرگس و رز
738
طراحي پارچه ديواري با استفاده از نقوش نگارگري دوران صفويه براي پوشش ديوار اتاق پذيرايي
739
طراحي پارچه روي لباس و روسري با الهام از نقوش فرش هاي هريس
740
طراحي پارچه فضاي داخلي اتاق هاي هتل با استفاده از نقوش اسليمي
741
طراحي پارچه هاي پوشاك شخصيتهاي داستان مثنوي معنوي ﴿داستان يال و دم و ميخ حسد﴾
742
طراحي پارچه هاي حلقوي پودي توسط كامپيوتر
743
طراحي پارچه هاي راشل
744
طراحي پارچه هاي راشل ژاكارد
745
طراحي پارچه هاي فضاي داخلي با الهام از نقوش تمدن هاي مكزيك و امريكاي ميانه﴿پيش از كلمب﴾
746
طراحي پارچه هاي فضاي داخلي براساس داستان هاي مرزبان نامه و تكنيك مانگاي ژاپني
747
طراحي پارچه هاي فضاي داخلي خانه با استفاده از نقوش بالهاي پروانه
748
طراحي پارچه و لباس با الهام از آثار معماري آنتونيو گااودي
749
طراحي پارچه و لباس براساس رنگها و فرمهاي قشقايي
750
طراحي پارچه و لباس براي پنج شخصيت زن شاهنامه
751
طراحي پارچه و لباس تحت تاثير طراحي كاخ عالي قاپو اصفهان
752
طراحي پارچه و لباس دانش آموختگي دانشگاه هنر بر مبناي آثار غياث الدين نقش بند يزدي
753
طراحي پارچه ي چادر عشاير با استفاده از پرتره بزرگان ادبيات معاصر ايران
754
طراحي پارك - موزه معماري معاصر ايران
755
طراحي پارك شهري گلستان
756
طراحي پارك علم و فناوري در بجنورد با رويكرد معماري اكوتك
757
طراحي پارك علم و فناوري كودكان
758
طراحي پارك علم و فناوري وزارت نيرو﴿در منطقه 22 تهران﴾
759
طراحي پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات اصفهان با رويكرد توسعه پايدار
760
طراحي پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات تهران
761
طراحي پارك كودك ( كودكان 5 - 12 سال ) با رويكرد شكوفايي هوش هيجاني
762
طراحي پارك محله اي اكبرآباد ﴿ واقع در شهر يزد ﴾
763
طراحي پارك مركز روزانه بهداشت تن و روان در تهران (خانه اي در نيمه راه)
764
طراحي پارك مركز روزانهء بهداشت تن و روان در تهران ﴿خانه اي در نيمه راه﴾
765
طراحي پارك هاي امن شهري بااستفاده از رويكرد پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي﴿تمونه موردي :پارك سرو ،محله آزاد شهر،منطقه 22 تهران﴾
766
طراحي پارك و فرهنگسرا
767
طراحي پاركينگ براي وسايل نقليه خودكار
768
طراحي پاركينگ موتور سيكلت براي مكان هاي عمومي تهران
769
طراحي پارمتريكي مرحله به مرحله اي نوعي توربين گاز صنعتي
770
طراحي پاشنه يك كشتي جنگي براي قرارگيري دو پروانه در كنار يكديگر
771
طراحي پالايشگرهايي براي تشخيص حالت‌هاي غيركلاسيك برخي سامانه‌هاي
772
طراحي پانل تشعشعي
773
طراحي پانل جانبي و شبيه سازي اجزاي محدود برخورد از جانب خودروي كلاس B
774
طراحي پانل دربازكن وروديهاي ويژه معلولين جسمي - حركتي
775
طراحي پانل كفي،آناليز مودال و تحليل سفتي خمشي و پيچشي بدنه خودروي كلاس B
776
طراحي پانل هاي ساندويچي كامپوزيتي در معرض فشار كوبش
777
طراحي پانلهاي اطلاع رساني فضاي فرودگاههاي بين المللي ايران
778
طراحي پاويون ايران در اكسپو 2020 دوبي فرم‌يابي با واكاوي عناصر ايراني با رويكرد پارامتريك
779
طراحي پاويون ايران در اكسپو ٢015 ايتاليا ، ميلان
780
طراحي پاويون ايران در اكسپوي 2020 دبي بر اساس ويژگي هاي معماري مطلوب ايراني
781
طراحي پاويون با هدف نمايش هفت مرحله ي عشق الهي از ديدگاه منطق الطير عطار
782
طراحي پايانه اتوبوسراني سيرجان
783
طراحي پايانه اتوبوسراني سيرجان
784
طراحي پايانه رايانه ( مانيتور) با بهره گيري از راهكارهاي روند سيستماتيك طراحي
785
طراحي پايانه فرودگاه بين المللي اروميه
786
طراحي پايانه فروش الكترونيكي بي‌سيم
787
طراحي پايانه مرزي بازرگان با رويكرد انعطاف پذير
788
طراحي پايانه مرزي ميلك
789
طراحي پايانه مرزي ميلك
790
طراحي پايانه مسافربري
791
طراحي پايانه مسافربري برون شهري
792
طراحي پايانه مسافربري بين المللي مهروبان
793
طراحي پايانه مسافربري بين شهري گنبدكاووس
794
طراحي پايانه مسافربري جي اصفهان
795
طراحي پايانه مسافربري خرم آباد
796
طراحي پايانه مسافربري خرم آباد
797
طراحي پايانه مسافربري درون استاني اهواز ﴿با رويكردي سازه اي﴾
798
طراحي پايانه مسافربري دريايي بندر انزلي
799
طراحي پايانه مسافربري راه آهن اصفهان
800
طراحي پايانه مسافربري شهرستان بجنورد
801
طراحي پايانه مسافري داخلي فرودگاه قم
802
طراحي پايانه مسافري دريايي در انزلي
803
طراحي پايانه مسافري دريايي در بندر انزلي
804
طراحي پايانه مسافري فرودگاه كاشان
805
طراحي پايانه ي كاربر براي ماهواره ارتفاع پايين
806
طراحي پايپينگ ومدل سازي قسمتي از سايت يك كارخانه با نرم افزارŸŸŸŸPDMS
807
طراحي پايدار - تاب آور شبكه زنجيره تأمين حلقه بسته با منابع ظرفيت‌دار
808
طراحي پايدار بيمارستان بيمارستان عمومي 64 تخت خوابي با رويكرد بهينه كردن زمان- هزينه ساخت بناهاي درماني
809
طراحي پايدار زنجيره تأمين اتانول زيستي از نيشكر
810
طراحي پايدار ساز سيستم قدرت با استفاده از روش پارامتر متغير خطي
811
طراحي پايدار ساز فازي خود تنظيم بهينه شده با الگوريتم هاي تكاملي در سيستم قدرت
812
طراحي پايدار ساز مقاوم براي سيستم قدرت
813
طراحي پايدار سازهاي دو ورودي به كمك الگوريتم هاي تكاملي RCGA و BF-NM در سيستم هاي قدرت چند ماشينه
814
طراحي پايدار سازي حالت هاي ديناميكي و گذرا در سيستم قدرت
815
طراحي پايدار شعبه مركزي بانك ملي با رويكرد حفاظت از انرژي
816
طراحي پايدار مجموعه گردشگري روستاي گرمه با تكيه بر اگروتوريسم
817
طراحي پايدار محلات با رويكرد انرژي كارايي با تاكيد بر انرژي اي پاك نمونه موردي محله گلابدره تهران
818
طراحي پايدار محلات با رويكرد انرژي كارايي با تاكيد بر انرژي هاي پاك (نمونه موردي محله گلابدره تهران)
819
طراحي پايدار محلات با رويكرد انرژي كارايي با تاكيد بر انرژي هاي پاك نمونه موردي محله گلابدره تهران
820
طراحي پايدار مركز تاريخي شهرها با تاكيد بر رويكرد آموزندگي براي جذب گردشگري فرهنگي ( نمونه موردي مركز تاريخي رشت )
821
طراحي پايدار مركز حرفه اي - تخصصي - آموزشي مرمت در بافت تاريخي سرچشمه
822
طراحي پايدارساز سيستم قدرت براي توربين هاي بادي مجهز به ژنراتورهاي القايي دو تغذيه به روش كلاسيك و الگوريتم ژنتيك
823
طراحي پايدارساز سيستم قدرت به روش كنترل لغزشي گسسته DMSC, ومقايسه آن با روشهاي مختلف
824
طراحي پايدارساز مقاوم مرتبه ذثابت سيستم قدرت با استفاده از نامساويهي ماتريس خطي
825
طراحي پايداركننده تطبيقي در ژنراتور سنكرون با استفاده از شبكه عصبي
826
طراحي پايداري كنج هاي محدب در گود برداري هاي شهري
827
طراحي پايگاه اطلاع رساني تعاملي براي اطلاع رساني و بيماريابي افسردگي بعد از زايمان
828
طراحي پايگاه اطلاعات پزشكي تحت وب
829
طراحي پايگاه اطلاعاتي مبتني بر وب با رويكرد اطلاع رساني به گردشگران نمونه موردي: محله فهادان شهر يزد)
830
طراحي پايگاه داده براي شركت هاي توزيع محصولات شوينده و بهداشتي در شهر تهران
831
طراحي پايگاه داده موتورهاي توربين گاز
832
طراحي پايگاه دانش بورس تهران با استفاده از روش هستي شناسي
833
طراحي پايگاه دانش در برنامه كاري مهندسي ارزش
834
طراحي پايگاهي از داده هاي مهم و موثر سنگ هاي تزئيني و نماي ايران با نگاهي راهبردي به سيستم هاي اطلاعاتي جديد
835
طراحي پايلوت جداساز مايع گاز با هدف بدست آوردن پارامترهاي ضروري جهت طراحي ابعاد جداساز صنعتي
836
طراحي پايلوت نيترات ايزوسوربيد، ساخت ، نصب و راه اندازي آن
837
طراحي پايلوت هاي بهينه براي تخمين كانال همبسته در سيستمهاي CDD-OFDM
838
طراحي پايه اي سيستم الكتريكي حركتي سه درجه آزادي براي استفاده در سيمولاتورها
839
طراحي پايه تير چراغ برق بزرگراهاي شهري و در مجاورت مناطق تجاري مسكوني با اهداف سهولت در نگهدلري و سيرويس سيستم روشنايي و با قابليت استفاده تبليغاتي ان
840
طراحي پايه در معادن زيرزميني
841
طراحي پايه سقفي دستگاه ويدئو پروژكتور
842
طراحي پايه و جزئي يك مشعل لائوناكس براي يك كوره‌ي صنعتي
843
طراحي پپتيد ضدميكروبي جديد برپايه پپتيد مگائينين 2 و بررسي طيف اثر ضد ميكروبي آن
844
طراحي پتك مكانيكي (فنري)
845
طراحي پخشاگري مطلوب با استفاده از تابع تبديل محيط و روش موجي عددي
846
طراحي پراب CMM، نوع TP20
847
طراحي پُرتال بيمارستاني جهت استفاده بيمارستان-هاي خصوصي
848
طراحي پرتال كارورزي
849
طراحي پرتفليو براي موسسات پژوهشي-تحقيقاتي (مطالعه موردي انستيتو توربين گاز)
850
طراحي پردازنده به كمك FPGA و نرم افزار Max Plus
851
طراحي پردازنده پردازش سيگنال براي اشكارسازهاي RPC جهت استفاده در تصوير برداري پزشكي
852
طراحي پردازنده رمز براي اجراي الگوريتم هاي رمز نگار ي قطعه اي
853
طراحي پردازنده رمز براي اجراي الگوريتم هاي رمزنگاري قطعه اي
854
طراحي پردازنده و حذف سرعت كور به روش تغيير منقطع PRFدر رادار MTI
855
طراحي پردازنده ويژه DES
856
طراحي پرده ( لوردراپه - شيد) بااستفاده از نقوش اسليمي
857
طراحي پرده آب بند سد آق چاي براساس مطالعات هيدروژئولوژيكي و زمين شناسي مهندسي
858
طراحي پرده آب بند سد ژاوه
859
طراحي پرده براي كودكان و خردسالان با استفاده از داستانهاي كودكان
860
طراحي پرديس اقامتي و تفريحي با هدف احياي معماري بومي با رويكرد زمينه گرا در كرمان
861
طراحي پرديس تجاري - تفريحي در جزيره كيش
862
طراحي پرديس تخصصي معماري ايران با رويكرد حس تعلق به مكان
863
طراحي پرديس رفاهي يزد
864
طراحي پرديس سينما گالري ايران
865
طراحي پرديس سينمايي
866
طراحي پرديس سينمايي
867
طراحي پرديس سينمايي: كندوكاوي براي يافتن «معماري سينمايي»
868
طراحي پرديس فرهنگي حافظيه (ميان افزا) با رويكرد زمينه گرايي شهر شيراز
869
طراحي پرديس كتاب در تهران
870
طراحي پرژكتور پرتابل با قابليت چرخش درجه 360 ونصب آسان
871
طراحي پرس 240 تني
872
طراحي پرس 25 تني خارج از مركز دو عمله متالورژي پودر
873
طراحي پرس 500 تني
874
طراحي پرس آهنگري مكانيكي ؛ 500 تن
875
طراحي پرس اكيتروژل 2000Ton (دو جلد)
876
طراحي پرس بيرون كشيدن و جازدن بين زنجير چرخ ماشينهاي راهسازي
877
طراحي پرس پيچي
878
طراحي پرس دوار قرص سازي با طرقيت 300 قرص در دقيقه
879
طراحي پرس دوار قرص سازي ﴿با ظرفيت 300قرص در دقيقه
880
طراحي پرس سفال
881
طراحي پرس سفاله
882
طراحي پرس سفاله
883
طراحي پرس ضربه اي
884
طراحي پرس ضربه اي ده تن
885
طراحي پرس هيدروليك 1000 تن
886
طراحي پرس هيدروليك 200 تني
887
طراحي پرس هيدروليك جرم
888
طراحي پرس هيدروليك دروازه اي كشش عميق و پانچ با كنترل PLC
889
طراحي پرس هيدروليكي با جك مخصوص براي مواد با كاليتي
890
طراحي پرسشنامه با كمك نرم افزار همراه با مثال
891
طراحي پرگولاي شهري با هدف ايجاد تغيير در الگوهاي رفتار گذر از خيابان
892
طراحي پرنده بدون سرنشين جهت پايش نيروگاه هاي خورشيدي
893
طراحي پره توربين باد با استفاده از تركيب روش هاي ممنتم المان و طراحي معكوس
894
طراحي پره توربين بادي و آناليز آن با نرم افزار ANSYS
895
طراحي پره كمپرسور محوري چند طبقه
896
طراحي پره هاي پنكه سقفي
897
طراحي پره هاي متحرك سه بعدي در يك توربين فرانسيس با جريان مختلط
898
طراحي پره هاي نوع چند كمان دايره اي ﴿Multi Circular Arc﴾ براي كمژرسورهاي فراصوت
899
طراحي پرهاي كمپرسور محوري
900
طراحي پروانه اي يدك كش و ناوشكن
901
طراحي پروانه سطح رو به روش رگراسيون
902
طراحي پروانه سطح رو به روش رگراسيون
903
طراحي پروانه كمپرسور سانتريفيوژ به روش انحناي خط جريان با در نظر گرفتن اثرات پره راهنماي ورودي و اعتبارسنجي تجربي
904
طراحي پروانه نازلي براي يدك كش با سرعت 14 گره دريايي
905
طراحي پروانههاي خلاف گرد
906
طراحي پروب مونوپل با حلقه هاي پارازيتيك
907
طراحي پروتز پاي مصنوعي براي معلولين قطع عضو
908
طراحي پروتز ديسك بين مهره اي
909
طراحي پروتكل امن در شبكه‌هايATM بانكي
910
طراحي پروتكل به مقصدرساني جغرافيايي
911
طراحي پروتكل درماني تلفيقي توان‌بخشي شناختي همراه با آموزش نوروفيدبك و مقايسه آن با پروتكل توان‌بخشي شناختي پاول در بهبود علائم شناختي جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه
912
طراحي پروتكل مسيريابي چندمسيري آگاه از اولويت جريانها در شبكه هاي موردي سيار
913
طراحي پروتل و تغيير كليد ورودي كامپيوتر پايه
914
طراحي پرورشگاه با تاكيد بر اميد بخشي به كودكان
915
طراحي پرورشگاه در شهر گرگان
916
طراحي پروژه پارك فرهنگي كوهسنگي مشهد
917
طراحي پروژه پارك فرهنگي كوهسنگي مشهد
918
طراحي پروژه صفحه كليد موبايلهاي هوشمند با ال سي دي گرافيكي و صفحه تاچ
919
طراحي پروژه مجموعه اداري فرمانداري شهرستان نيشابور
920
طراحي پروژه مجموعه اداري فرمانداري شهرستان نيشابور
921
طراحي پروژه مجموعه فرهنگي گنبد سبز
922
طراحي پروژه مجموعه فرهنگي گنبد سبز
923
طراحي پروسه ساخت ترانزيستور
924
طراحي پروسه فروش ميوه با محوريت خرده فروشي
925
طراحي پروفايل ضريب شكست فيبرهاي تك مد
926
طراحي پروفيل بدنه اي يو وي Hydrolab500 با رويكرد بهينه سازي چند هدفه به كمك الگوريتم ژنتيك
927
طراحي پروفيل پره توربين
928
طراحي پروفيل و هندسه پره كمپرسور گذرصوتي
929
طراحي پژوهشكده انرژي هاي پاك، با استفاده از بهينه‌سازي توان خروجي سايبان خورشيدي متحرك در نما
930
طراحي پژوهشكده انرژي هاي نو دانشگاه اصفهان
931
طراحي پژوهشكده انرژي هاي نو در يزد
932
طراحي پژوهشكده بيوتكنولوژي با دو رويكرد حفظ منابع و طراحي سازگار با چرخه حيات
933
طراحي پژوهشكده سيستم هاي حمل و نقل ريلي شهري ﴿مترو﴾
934
طراحي پژوهشكده گندي شاپور باستان در دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
935
طراحي پژوهشكده معماري
936
طراحي پژوهشكده معماري اصفهان، با رويكرد تأثيرپذيري از مكتب اصفهان
937
طراحي پژوهشكده مولد – اولويت بندي شاخص هاي اثرگذار معماري مولد
938
طراحي پژوهشكده هواشناسي با رويكرد معماري پايدار و بهره گيري از تكنولوژي هاي جديد
939
طراحي پژوهشكده و موزه علوم طبيعي تفت (با تاملي بر ارتباط مطلوب ميان طبيعت و معماري﴾
940
طراحي پژوهشگاه فرهنگ و هنر در مشهد
941
طراحي پژوهشگاه مطالعات و تحقيقات آب در شيراز
942
طراحي پست 63/230 كيلو ولت با توجه به مسائل عايقي و حرارتي ترانسفورماتور
943
طراحي پست فشار قوي 230 كيلو ولت
944
طراحي پست فشار قوي 230/400 كيلو ولت با تكيه به سيستم شبكه زمين و تهيه نرم افزار انتخاب كليد قدرت
945
طراحي پست فشار قوي در منطقه اميريه
946
طراحي پست كار متصدي تحويل مدارك پستي با هدف كاهش آسيبهاي عضلاني اسكلتي
947
طراحي پستهاي خازني به منظور جلوگيري از پديده فرورزونانس
948
طراحي پستهاي گازي
949
طراحي پشتي هوشمند صندلي جهت كاهش آسيب راننده كاميون ناشي از ارتعاشات افقي
950
طراحي پك همراه زندگي در سفر براي بزرگسالان با رويكرد پايداري
951
طراحي پكيج ميكرو CHP براي مصارف عمومي
952
طراحي پكيچ يونيت با توان 10 تن تبريد
953
طراحي پل - گالري برروي رودخانه زاينده رود اصفهان
954
طراحي پل پياده در پارك نهج البلاغه
955
طراحي پل پياده محور نظرگاهي براي دستيابي به معماري زمينه گرا
956
طراحي پل پياده ورودي باغ پرندگان اصفهان
957
طراحي پل جرثقيل در وازه اي
958
طراحي پل چند منظوره بوستان كودك
959
طراحي پل عابر پياده ، بررسي و مطالعه پل هاي عابر پياده برروي جويها و شهرهاي درون شهري. ع .ع . طراحي پل عابر پياده
960
طراحي پل عابر پياده با استفاده از مواد كامپوزيتي
961
طراحي پل عابر پياده براي مادي نياصرم اصفهان
962
طراحي پل عابر پياده: با نگاهي به تبليغات روي پل
963
طراحي پل كاربردي
964
طراحي پل نمايشگاهي دزفول با تكيه بر الگوي هندسي كاربندي
965
طراحي پلتفرم زنجيره تامين مبتني بر رايانش ابري، مطالعه ي موردي: طراحي پلتفرم زنجيره تامين ابري براي شركت هاي مرغداري
966
طراحي پله هاي پيش ساخته براي فضا هاي داخلي ﴿مسكوني﴾
967
طراحي پلي كلينيك تخصصي
968
طراحي پلي ميان نسل‌ها ( مركز بين نسلي)
969
طراحي پمپ
970
طراحي پمپ
971
طراحي پمپ - لاسيون شوفاژ
972
طراحي پمپ آب آكسيال
973
طراحي پمپ آب الكتريكي براي موتور پاترول 24-2
974
طراحي پمپ آب جريان محوري
975
طراحي پمپ آب جريان محوري
976
طراحي پمپ آب جريان محوري افقي
977
طراحي پمپ آب ديافراگمي خورشيدي
978
طراحي پمپ آب گريز از مركز يك
979
طراحي پمپ آب و پروانه اتومبيل به قدرت 120 كيلو وات
980
طراحي پمپ بتون بادبي 70 متر مكعب تا ارتفاع 30 متر
981
طراحي پمپ پيستوني راديال بادي متغير
982
طراحي پمپ تبادين اتاق عمل
983
طراحي پمپ تزريق گوگرد مذاب
984
طراحي پمپ تغذيه ديگ بخار
985
طراحي پمپ تغذيه ديگ بخار
986
طراحي پمپ تغذيه ديگ بخار يك نيروگاه حرارتي
987
طراحي پمپ جهت انتقال شيره . چغندر
988
طراحي پمپ حرارتي
989
طراحي پمپ حرارتي
990
طراحي پمپ خلاء با رينگ و مايع به منظور استفاده در كارخانه كاغذ سازي
991
طراحي پمپ خلاء تيغه اي دوار
992
طراحي پمپ درون چاهي ESP با استفاده از مدل يكپارچه سيستم بهره برداري
993
طراحي پمپ روغن چرخ دنده اي
994
طراحي پمپ روغن روتوري دنده داخلي با 2 دندانه اختلاف
995
طراحي پمپ روغن و بررسي سيستم روغنكاري خودرو
996
طراحي پمپ سانتريفوز
997
طراحي پمپ سانتريفوژ آناليز ابعادي تئوري مدل ها
998
طراحي پمپ سانتريفوژيك طبقه دو دهنه ورودي بادي 35M3/H و ارتفاع كل 20M
999
طراحي پمپ ساي خلاء ديفيوژني
1000
طراحي پمپ سمپاش با تراكتور
بازگشت