<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي انكوباتور پرتابل كودك
2
طراحي انواع دايركشنال كوپلرهاي ميكرواستريپ به كامپيوتر
3
طراحي انواع سنبه و ماتريس بريك و قالبهاي خم به كمك كامپيوتر
4
طراحي انواع نازل و تاثير هر كدام از آنها بر عملكرد موشك سوخت مايع
5
طراحي انواع هوازدا
6
طراحي اوپراتورهاي تغليظ كننده ليكود سياه
7
طراحي اوريفيس به روش عددي
8
طراحي اوليه توربين انبساطي شعاعي به منظور انبساط گاز طبيعي و توليد توان
9
طراحي اوليه تونل باد زيرصوت مدار باز دانشكده مهندسي هوافضا دانشگاه صنعتي اميركبير
10
طراحي اوليه چرخهاي بازيافت انرژي
11
طراحي اوليه راكتور هيبريدي گداخت-شكافت
12
طراحي اوليه سيستمهاي تست موتور موشك سوخت جامد
13
طراحي اوليه شناور كاتا ماران مسافربري 50 نفره
14
طراحي اوليه كنترلر فازي سيستم توپ و صحنه
15
طراحي اوليه موتور توربوفن
16
طراحي اوليه و تحليل استاتيك اجزاء سيستم كنترل فرامين پروازي - پدال رادار
17
طراحي اوليه و سازه اي شناور كامپوزيتي frigate با طول بيش از 100 متر
18
طراحي اوليه و مفهومي شناور لندينگ‌‌كرافت
19
طراحي اوليه واحد پيشتاز ترپليمر PSBR
20
طراحي اوليه ي شناور كاتاماران مسافر بري 50 نفره
21
طراحي اوليه ي شناور كاتاماران مسافربري 50 نفره
22
طراحي اوليه يك كشتي حمل مواد غذايي ﴿يخچال به همراه محاسبات بار برودتي و طراحي سيستم تبريد آن
23
طراحي اوليه يك كشتي حمل مواد غذايي ﴿يخچال ﴾به همراه محاسبات باربرودتي و طراحي سيستم تبريد آن
24
طراحي اوليه يك موتور اتانول¬سوز بر پايه موتور XU7 با استفاده از نرم افزار GT-POWER
25
طراحي اون توستر براي شركت پارس خزر
26
طراحي ايجاد پديده ايمن نشست و جاي انفجار در لوله در پروسه اتو فرتاژ لوله سال توپ
27
طراحي ايرفويل با نرم افزار فلوئنت
28
طراحي ايرفويل براي توربين هاي بادي
29
طراحي ايرو ديناميكي نازل مافوق صوت به وسيله كامپيوتر
30
طراحي ايروديناميك موشك هاي كروز
31
طراحي ايزوتروپيك رباتهاي موازي
32
طراحي ايستگاه BRT پارك وي با رويكرد بهره گيري از پوسته هاي گريدشل با پوشش بهينه
33
طراحي ايستگاه آتش نشاني
34
طراحي ايستگاه آتش نشاني
35
طراحي ايستگاه آتش نشاني شماره 3 شيراز
36
طراحي ايستگاه آتش نشاني شماره 5 دزفول
37
طراحي ايستگاه آتشنشاني
38
طراحي ايستگاه اتوبوس
39
طراحي ايستگاه اتوبوس داخل شهري براي كلان شهر تهران
40
طراحي ايستگاه اتوبوس شهري براي شهر تهران با رويكرد طراحي انسان مدار
41
طراحي ايستگاه استخراج آب بوسيله هواي متراكم Air Lift PumP
42
طراحي ايستگاه استخراج آب بوسيله هواي متراكم AIRLI/T PUMP
43
طراحي ايستگاه اطلاع رساني تخت جمشيد
44
طراحي ايستگاه اندازه گيري ميعانات گازي با ظرفيت 5200 متر مكعب در ساعت
45
طراحي ايستگاه بسته بندي قطعات با استفاده از سيستمهاي پنوماتيك
46
طراحي ايستگاه پاركي براي رسيدگي و تغذيه به كودك شيرخوار
47
طراحي ايستگاه پمپاژ فاضلاب
48
طراحي ايستگاه ترويج فرهنگ شهروندي در سطح شهر تهران
49
طراحي ايستگاه تعاملي كلاسي دانش آموزان پايه پنجم و ششم در مدارس هوشمند
50
طراحي ايستگاه تقويت فشار گاز طبيعي
51
طراحي ايستگاه تلمبه خانه
52
طراحي ايستگاه خانگي مطالعه فردي
53
طراحي ايستگاه دولت آباد
54
طراحي ايستگاه راه آهن اردكان
55
طراحي ايستگاه راه آهن شهرستان قم با رويكرد معماري هاي-تك
56
طراحي ايستگاه راه آهن گنبد كاووس
57
طراحي ايستگاه راه آهن همدان
58
طراحي ايستگاه راه آهن يزد
59
طراحي ايستگاه رباتيك جوشكاري مقاومتي بدنه خودرو
60
طراحي ايستگاه زميني ماهواره ي LEO به كمك روش TI8C
61
طراحي ايستگاه قطار شهركرد
62
طراحي ايستگاه كاري راننده اتوبوس شهري تهران با رويكرد كاربر محور
63
طراحي ايستگاه كاري صندوقدار فروشگاه هاي زنجيره اي
64
طراحي ايستگاه مترو
65
طراحي ايستگاه مترو اصفهان با رويكرد ايجاد تعاملات اجتماعي
66
طراحي ايستگاه مترو به عنوان يك فضاي شهر جديد
67
طراحي ايستگاه مترو شريعتي با رويكرد احيا سر در باغ هاي تاريخي هزار جريب
68
طراحي ايستگاه مترو شهر جديد مجلسي
69
طراحي ايستگاه مترو مهرشهر كرج
70
طراحي ايستگاه متروي فرودگاه بين المللي امام خميني تهران
71
طراحي ايستگاه مطالعه شهري
72
طراحي ايستگاه مونوريل صادقيه
73
طراحي ايستگاه همسطح مترو با استفاده از فرايند الگوريتمي براي طراحي پوشش آن
74
طراحي ايستگاههاي اتوبوس شهري چند منظوره در شهر سبزوار
75
طراحي ايمپلنت زانوي مصنوعي
76
طراحي ايمنوسنسورها و آپتاسنسورهاي الكتروشيميايي جهت تشخيص بيماري‌ ها با استفاده از نانو مواد و پليمرهاي رسانا
77
طراحي اينتراكشن و استند اطلاع رساني گروه طراحي صنعتي
78
طراحي اينورتر تشديدي براي كاربرد كوره القايي
79
طراحي اينورتر چندسطحه با قابليت اطمينان بالا
80
طراحي اينورتر چندسطحي متصل به شبكه تك‌فاز با قابليت اطمينان زياد
81
طراحي اينورتر متصل به شبكه بهبود يافته مورد استفاده در توربين بادي
82
طراحي اينورترهاي با قدرت بالاتر از 2۰KVA
83
طراحي با توجه به عناصر هندسي و مبادي سواد بصري (نمونه موردي مسجد)
84
طراحي با رويكرد ارتقاي كيفي منظر صوتي با تاكيد بر بهبود تجربه عابران پياده در فضاهاي شهري ( محدوده مورد مطالعه : حوزه تئاتر شهر تهران )
85
طراحي با رويكرد برندينگ در راستاي توسعه محصول براي بطري عرقيجات
86
طراحي با كامپيوتر ( نرم افزار رسم )
87
طراحي با همستان
88
طراحي بادامك به كمك كامپيوتر
89
طراحي بادامك ديسكي با پيرو تخت و غلطكي به كمك كامپيوتر
90
طراحي بادامكهاي ديسكي پا بكمك كامپيوتر
91
طراحي بازآواگر ليزر حالت جامد پيكو ثانيه اي قفل شده ي مدي آكوستواپتيكي
92
طراحي بازار ادواري ﴿ روزانه ﴾ شهر امير كلا با رويكرد به فضاي جمعي شهري
93
طراحي بازار با هدف ارتقاء كيفيت كيفيت يادگيري از محيط بر اساس مفهوم يادگيري در تمام طول عمر: نونه موردي: بررسي بازارهاي ايراني اسلامي
94
طراحي بازار در منطقه ويژه اقتصادي سرخس
95
طراحي بازار زود بازده به منظور تسهيل تجاريسازي موثر فناوري؛ مطالعه موردي صنعت دارو
96
طراحي بازار صنايع دستي در شهر اصفهان با هدف ارتقاي تعاملات اجتماعي
97
طراحي بازار مبتني بر اقتصاد مقاومتي نمونه موردي: بازار در بافت پيرامون حرم مطهر رضوي
98
طراحي بازارچه الكترونيكي خريد و فروش محصولات فولادي با تاكيد بر كاهش هزينه نهايي براي مصرف كننده
99
طراحي بازارچه شهروند رامهرمز
100
طراحي بازارچه مرزي قصر شيرين با بهره گيري از الگوهاي معماري بازارهاي ايراني
101
طراحي بازارچه هنري در اهواز با هدف ايجاد خرد اقليم سالم شهري با تأكيد بر كاهش ريزگردها
102
طراحي بازو براي برداشتن بار حين حركت يك كوادروتور
103
طراحي بازوي رباتيك چند درجه آزادي و پياده سازي واسط كاربري جهت بهبود عملكرد آن
104
طراحي بازي ViKing Chess به زبان ++C و با كمك OpenGI
105
طراحي بازي آموزشي با هدف آموزش تفكيك زباله‌ها بهبچه‌هاي 7-12 سال
106
طراحي بازي آموزشي بر اساس بخش اسطوره اي شاهنامه براي كودكان 9 تا 12 سال
107
طراحي بازي با رويكرد آموزش تاريخ براي كودكان دبستاني
108
طراحي بازي با رويكرد فراگير به منظور ترغيب كاربران به پياده روي
109
طراحي بازي براي بزرگسالان با تكيه بر ايدههاي برگرفته از حس نوستالژيك و كودك درون
110
طراحي بازي براي كودكان 3تا 12 سال در فضاي مدرسه ي طبيعت به منظور افزايش خلاقيت
111
طراحي بازي براي كودكان 4 تا 6 سال با به كارگيري اصول خطاهاي ديد بصري (رنگي - نوري) در مهدكودك ارديبهشت
112
طراحي بازي پازل با استفاده از نرم افزار C # . NET
113
طراحي بازي رايانه‌اي – ورزشي و بررسي تأثير باليني آن بر احساس درد و قدرت عضلات گردن در افراد مبتلا به آرتروز گردن: يك مطالعه مقدماتي
114
طراحي بازي روميزي با محوريت كلمات براي جوانان 18 تا 25 سال
115
طراحي بازي كمك‌آموزشي به‌منظور بهبود عملكرد تحصيلي كودكان داراي اختلال يادگيري رياضي
116
طراحي باشگاه جوانان اهواز (ساماندهي محور خيابان امام خميني و احيا كارخانه ريسندگي سابق)
117
طراحي باشگاه جوانان اهواز : ساماندهي محورخيابان امام خميني واحيا كارخانه ريسندگي سابق
118
طراحي باشگاه ستاره شناسي سمنان
119
طراحي باشگاه كودك در گرگان بر مبناي مدل هاي خلاقيت
120
طراحي باشگاه كودك: در همجواري مجتمع مسكوني ششصد دستگاه مشهد، جهت تقويت هوش‌ چندگانه
121
طراحي باشگاه مهارت شغلي براي كودكان
122
طراحي باشگاه ورزشي بانوان
123
طراحي باغ - موزه تكنولوژي ساختماني با رويكرد سيستم هاي نوين ساختماني
124
طراحي باغ آموزشي كودكان با رويكرد افزايش خلاقيت در اصفهان
125
طراحي باغ اكتشاف كودكان
126
طراحي باغ بازار در شهر قزوين با رويكرد بازافريني الگوي بازار مولد
127
طراحي باغ بوتيك با رويكرد ترجيحات استفاده كنندگان نسبت به فضاهاي طبيعي و انسان ساخت با بهره گيري از روش تحليل متقارن
128
طراحي باغ تفريحي - فرهنكي ملك ﴿آرامش در پناه باغ﴾
129
طراحي باغ ديالوگ شهر خرم آباد با رويكرد ارتقا تعاملات اجتماعي
130
طراحي باغ شفابخش كودكان مبتلا به سرطان دزفول
131
طراحي باغ كودك
132
طراحي باغ كودك
133
طراحي باغ كودكستان با نگاهي به نقش طبيعت در آموزش كودكان
134
طراحي باغ كودك﴿مهد كودك﴾
135
طراحي باغ كويري
136
طراحي باغ گياهشناسي با رويكرد خودكفايي انرژي گلخانه ها
137
طراحي باغ گياهشناسي مازندران
138
طراحي باغ موزه آب
139
طراحي باغ موزه با رويكرد معماري اقليمي
140
طراحي باغ موزه شعر سهراب سپهري كاشان
141
طراحي باغ موزه علوم كودك
142
طراحي باغ موزه فرش كرمان
143
طراحي باغ موزه كودك
144
طراحي باغ موزه معماري ايران
145
طراحي باغ موزه ي آب در شهر دزفول با رويكرد بوم گرايي تفسيري
146
طراحي باغ موزه ي قرآن در استان قم
147
طراحي باغ هنرهاي بصري
148
طراحي باغچه آموزشي كودكان پيش دبستاني
149
طراحي باغچه﴿فضاي سبز آپارتماني﴾ براي فضاي داخلي آپارتمان هاي مسكوني
150
طراحي باغ-مسكن در بازنمودِ اصفهانِ باغشهري
151
طراحي باغموزه آب شوشتر
152
طراحي بافت پارچه
153
طراحي بافت پارچه
154
طراحى بافت تاريخى با رويكرد گردشگرى
155
طراحي بافت مجاور مادي قميش در اصفهان با رويكرد پايداري
156
طراحي بافرهاي جريان مرتبه‌اي با مقاومت ورودي كم و پهناي باند وسيع در قالب نسل اول، نسل دوم و نسل سوم
157
طراحي بال يك هواپيماي جت مسافربري براي دستيابي به عملكرد آيروديناميكي مناسب
158
طراحي بالابر
159
طراحي بالابر اتومبيل براي پاركينگ طبقاتي
160
طراحي بالابر با دكل تلسكوپي
161
طراحي بالابر باسكولي بالكوني
162
طراحي بالابر خاص
163
طراحي بالابر هيدروليكي (آكاردئوني )
164
طراحي بالابرساختماني Design Lifting With Fulldetails
165
طراحي بالابرسقفي متحرك 50 تن باتير عرضي بهينه
166
طراحي بالابرهاي خودرو
167
طراحي بالانس دو مولفه اي تونل باد جهت اندازه گيري نيروهاي برآوپسا
168
طراحي بالانس شش مولفه اي تونل باد
169
طراحي بالشتكهاي متورق ضربه گير و تدوين استانداردهاي ساخت ، نصب و آزمون
170
طراحي باند امپدانس براي مدارهاي راه فركانس صوتي
171
طراحي بانك
172
طراحي بانك اطلاعاتي ارزيابي رضايتمندي مشتريان شركت غدير
173
طراحي بانك اطلاعاتي انبار ومديريت موجودي انبار با استفاده از زبان برنامه نويسي#Cوبانك اطلاعاتيSQL
174
طراحي بانك اطلاعاتي سيستم حمل ونقل درون كارگاهي تعميرات موتور كشتي ها
175
طراحي بانك اطلاعاتي مخابرات استان يزد
176
طراحي بانك اطلاعاتي و نمودار ارتباط كيان هاي تداركات خارجي
177
طراحي بانك اندازه گيري نويز و پياده سازي الگوريتم بهينه جهت استخراج پارامترهاي نويز قطعات در باند موج ميليمتري
178
طراحي بانك اندازه گيري نويز و پياده سازي الگوريتم بهينه جهت استخراج پارامترهاي نويز و پياده سازي الگوريتم بهينه جهت استخراج پارامترهاي نويز قطعات و مدارات مايكروويو كاربرد در مدارات (MMIC/MIC)
179
طراحي بانك جامع اطلاعات پزشكان در سايت راياطب
180
طراحي بانك در مقياس شعبه
181
طراحي بانك سرپرستي (شعبه كمال اسماعيل)
182
طراحي بانك سرپرستي(با كاركرد شعبه و مديريت شعب پيرامون)
183
طراحي بانك هاي خازني
184
طراحي باهمستان (مركز محله) در جهت احياي سبزينگي با تأكيد بركارايي محيطي ديوارهاي سبز در شيراز
185
طراحي باهمستان بر اساس شاخص‌هاي شهر هوشمند با تاكيد بر مشاركت اجتماعي
186
طراحي بتن سبك سازه‌اي و بررسي خواص مكانيكي و پارامترهاي دوام آن
187
طراحي بخارگازي
188
طراحي بخاري گاز سوز با هدف افزايش راندمان عملكرد مطابق با استاندارد استراليا
189
طراحي بخاري گازسوز
190
طراحي بخاري گازسوز
191
طراحي بخاري گازسوز
192
طراحي بخاري گازي ﴿ كارخانه آبسال﴾
193
طراحي بخش از دستگاه بقل بر ورق از نوع غلطكي
194
طراحي بخش الكترونيكي دستگاه تزريق عامل كنتراست در آنژيوگرافي ام آر آي با قابليت تنظيم پروفايل تزريق
195
طراحي بخش بازيابي داده و توان القايي براي يك سيستم تحريك الكتريكي قابل كاشت
196
طراحي بخش بستري اعصاب و روان با تاكير بر نور طبيعي
197
طراحي بخش بستري بيمارستان 200 تخت سرطان براي بهبود پروسه درمان با رويكرد معماري شفابخش
198
طراحي بخش بستري بيمارستان عمومي در يزد نگاهي به نيازهاي رواني و اجتماعي بيمار به منظور ارتقاء كيفيت درمان
199
طراحي بخش تحصيلات تكميلي دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحدخوراسگان
200
طراحي بخش تفريحي اقامتي از مركز توانبخشي بيماران سرطاني
201
طراحي بخش توجيه مختصات رادار بر روي يك تراشه بروش ASIC
202
طراحي بخش حسگر دستگاه ضربان ساز قلب كاشت شده در بدن انسان
203
طراحي بخش ديجيتال تگ‌خوان غيرفعال شناسايي راديويي باند UHF
204
طراحي بخش كنترل در سيستم شبيه ساز ترافيك تلفني
205
طراحي بخش كنترل كنندۀ ديجيتال يك سيستم تحريك الكتريكي تمام مجتمع
206
طراحي بخش مراقبت ويژه سوختگي با رويكرد ارگونومي محيطي و تاكيد بر كنترل عفونت
207
طراحي بخش مركزي بافت روستايي در چهارچوب ايده دهكده شهري با تاكيد بر طراحي مسكن پايدار و عرصه هاي عمومي كاربست آن در روستاي جواهر ده رامسر
208
طراحي بخش مركزي بافت روستايي در چهارچوب ايده دهكده شهري با تاكيد بر طراحي مسكن پايدار و عرصه هاي عمومي كاربست آن در روستاي جواهرده رامسري
209
طراحي بخش مهياسازي شرايط توان براي سامانه كسب انرژي از محيط پيرامون
210
طراحي بخش نرم افزاري سيستم آناليز راه رفتن (Analyser Gait)
211
طراحي بخشي از سيستم پرداخت كاري رئولوژيك مغناطيس فوق دقيق
212
طراحي بخشي از مجموعه ورزشي آبي
213
طراحي بخشي از محدوده ي ميدان فلسطين با هدف سرزنده سازي با الويت به پياده
214
طراحي بخشي از محور و بافت ﴿ ميدان كرج تا ميدان شاه عباسي ﴾
215
طراحي بدنه اتوبوس تشريفاتي
216
طراحي بدنه اتومبيل فرمول يك و نيروهاي ايرو ديناميكي
217
طراحي بدنه خارجي فن كويل زاگرس2 ﴿مدل300﴾
218
طراحي بدنه خارجي يخچال ترمو الكتريك پرتابل ( تحت نظارت شركت كارخانجات صنعتي آزمايش )
219
طراحي بدنه خودرو
220
طراحي بدنه خودرو AUdI R8 به كمك نرم افزار Solid Works و تست تصادف آن به كمك نرم افزار ANSYS
221
طراحي بدنه دوچرخه با استفاده از فلز آلومينيم
222
طراحي بدنه سل آينده كاميون ها
223
طراحي بدنه شناور ساپلاي وسل و بررسي تجهيزات مورد نياز آن
224
طراحي بدنه كامپوزيتي دوچرخه
225
طراحي بدنه كامپوزيتي وانت مزدا
226
طراحي بدنه كشتي توسط منحني هاي B-spline
227
طراحي بدنه مانيتور( LCD17 (Body Design
228
طراحي بدنه هواپيماهاي مدل آموزش راديو كنترل
229
طراحي بدنه و فونداسيون ماشين تراش CM (600*2500)
230
طراحي بدنه ورودي شهري در جهت ارتقاي كيفيتهاي بصري زيبايي شناسي
231
طراحي بدنه ي مكانيكي يك ربات جهنده با نرم افزار solid work
232
طراحي بر اساس ترجيحات مشتريان، چراغي مشتري مدار براي بازار امروز ايران
233
طراحي بر اساس معيارهاي ساخت ، هزينه و وزن (طراحي براي ساخت )
234
طراحي بر مبناي اصول شهر سبز، براي ايجاد محله دوستدار كودك (نمونه موردي: خيابان خواجه پطرس اصفهان)
235
طراحي بر مبناي فرهنگ بومي ﴿طراحي ست مبلمان اتاق پذيرايي خانواده هاي متوسط پايتخت بر مبناي سبك زندگي انها﴾
236
طراحي براساس عملكرد
237
طراحي براساس عملكرد با استفاده از كنترل تغيير مكان
238
طراحي برانكارد ويژه بخش هاي تصويربرداري بيمارستانها
239
طراحي براي ارتقاء كيفيت محيطي در سكونتگاه غير رسمي
240
طراحي براي افزايش تمركز دانش آموزان بيش فعال در كلاس درس
241
طراحي براي بافته هاي ديوار كوب
242
طراحي براي بهبود فرايند نمونه برداري از مغز استخوان ﴿BMA﴾ در كودكان مبتلا به سرطان
243
طراحي براي پشتي
244
طراحي براي تابلو هاي موقت شهري
245
طراحي براي تابلوهاي موقت شهري
246
طراحي براي تقويت مهارت هاي حركتي "كودكان داراي نقص بينايي با تأكيد بر رويكرد احساسگراگروه هدف : كودكان 2 تا 6 ساله داراي نقص بينايي
247
طراحي براي چاپ تي شرت با استفاده از تصاوير چاپ سنگي
248
طراحي براي چاپ تي شرت با بهره گيري از فرم سر
249
طراحي براي ساخت سراميك با استفاده از تكنيك زرين فام با نگاه به بن مايه هاي متضاد﴿نور و تاريكي﴾ در باور ايراني
250
طراحي براي ساخت يك دستگاه رول فرمينگ جهت فرم دهي قاب دور پنجره درب پرايد
251
طراحي براي كنترل مكانيزم خرابي قابها تحت زلزله با استفاده از الگوريتمهاي ژنتيكي
252
طراحي براي كودك كار با رويكرد انتقادي
253
طراحي براي مديريت زمان به منظور افزايش رفاه و بهره وري
254
طراحي براي مديريت مصرف پايدار آب آشاميدني با تأكيد بر تغيير رفتار مصرف كننده
255
طراحي برج 25 طبقه مسكوني تهران
256
طراحي برج DIB توسط نرم افزارهاي SULPNEPSA و BALTAM
257
طراحي برج اداري با بهره گيري از تكنولوژي نماي دوپوسته در اقليم گرم و خشك - شهر تهران
258
طراحي برج اداري تجاري در تهران با رويكرد جامع سازه محور با بهينه سازي مصرف مصالح و انرژي
259
طراحي برج اداري در تهران « با توجه به طراحي پوسته انطباق پذير »
260
طراحي برج اداري، بررسي نقش نماي دو پوسته تطبيق پذير در اسايش محيط داخلي متناسب با اقليم تهران
261
طراحي برج باغ مسكوني با بهره برداري از انرژي تجديد پذير تركيبي خورشيدي
262
طراحي برج باغ مسكوني در تهران
263
طراحي برج براي شهرهاي آينده
264
طراحي برج پالايش نفت
265
طراحي برج تجاري - مسكوني
266
طراحي برج توليد كننده هواي اشباع
267
طراحي برج خشك كن با جريان اجباري
268
طراحي برج خنك كن
269
طراحي برج خنك كن
270
طراحي برج خنك كن آبي توسط كامپيوتر
271
طراحي برج خنك كن تر
272
طراحي برج خنك كن تر به كمك كامپيوتر
273
طراحي برج خنك كن خشك غيرمستقيم نيروگاه حرارتي
274
طراحي برج خنك كن مرطوب جريان مخالف به كمك كامپيوتر
275
طراحي برج مسكوني با رويكرد اختلاط كاربري و سرزندگي
276
طراحي برج مسكوني با رويكرد تقويت تعاملات اجتماعي
277
طراحي برج مسكوني با رويكرد زيبايي شناسانه پايدار در ساختار نما
278
طراحي برج مسكوني با گرايش سبز
279
طراحي برج مسكوني بر اساس ايده معماري ديناميك
280
طراحي برج مسكوني چابهار با رويكرد اكوتك
281
طراحي برج هاي بلند تحت استاندارد ASME
282
طراحي برج هاي چند منظوره انتقال نيرو
283
طراحي برجهاي تريستوري سيستم HVDC(500KV
284
طراحي برجهاي خنك كن از نظر سازه اي
285
طراحي برجهاي سيني دار غربالي
286
طراحي برجهاي فشار قوي جانشين جهت استفاده در خطوط انتقال نيروي موقت و آسيب ديده ً دكلهاي اضطراري ً
287
طراحي برخي از تجهيزات جراحي و اتاق عمل
288
طراحي برد INTERFACE با پرينتر و طراحي برد CPU با استفاده از CPU-280 براي كامپيوتر KIT - HEGTH
289
طراحي برد كنترل و نرم افزار پردازشي مكالمات مركز تلفن ديجيتال
290
طراحي برد مدار فرمان درايو موتورAC با كنترل كننده فازي
291
طراحي برد مدارفرمان درايو موتور AC
292
طراحي برداشت كننده ي انرژي الكتريكي از ارتعاش تير متناوب با شكاف فونوني به كمك مواد پيزوالكتريك
293
طراحي برداشت هاي لرزه نگاري سه بعدي، مورد مطالعاتي در يكي از ميادين نفتي ايران
294
طراحي بررسي برش نگاري شكافت فوتوني و شبيه سازي توزيع اكتينيدها در بسته هاي پسمان هسته اي
295
طراحي برنامه استراتژيك در شركت صنايع شير ايران (مطالعه موردي شركت پگاه اصفهان )
296
طراحي برنامه اي جهت بهينه سازي مدارات خطي مايكروويو
297
طراحي برنامه پاسخگويي بار مناسب براي يك شبكه توزيع با حضور گسترده توليدات پراكنده و خودروهاي برقي
298
طراحي برنامه تسهيلاتي براي Blaster Sound با استفاده از C Watcom
299
طراحي برنامه خود مراقبتي در بيماران آرتريت روماتوئيد بر اساس الگوي پرسيد:رويكرد تركيبي توضيحي
300
طراحي برنامه در محيط#C
301
طراحي برنامه درسي آموزش محيط زيست براي دوره ابتدايي ايران
302
طراحي برنامه درسي با استفاده از مسائل پوشش
303
طراحي برنامه درسي براي دوره كارآموزي در نظام آموزش عالي كشاورزي ايران
304
طراحي برنامه درسي براي مربيان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور براساس نيازهاي آموزشي آنان (مطالعه موردي استان يزد)
305
طراحي برنامه درسي بهداشت بلوغ براي دختران دوره تحصيلي متوسطه اول در نظام آموزش و پرورش ايران
306
طراحي برنامه درسي تربيت كودك از ديدگاه اسلام و غرب به عنوان درس عمومي دوره ي كارشناسي
307
طراحي برنامه درسي دوره پيش دبستاني (آمادگي ) براي ورود دانش آموزان مناطق دو زبانه به دوره ابتدايي
308
طراحي برنامه درسي فعاليت هاي فو‌ق‌برنامه ويژه دوره اول متوسطه
309
طراحي برنامه درماني فلورتايم مبتني بر هيجان ابراز شده والدين تأثير آن بر كاركردهاي هيجاني، مهارت اجتماعي و مشكلات رفتاري كودكان مبتلا به اختلال اوتيسم با عملكرد بالا
310
طراحي برنامه راهبردي و تهيه BSC بيمارستان تخصصي نگاه
311
طراحي برنامه راهبردي ورزش بانوان استان كرمانشاه با نگاهي به برنامه ششم توسعه
312
طراحي برنامه عوامل خطر زاي متابوليك قلبي عروقي با استفاده از نقشه نگاري مداخله در خدمات مراقبت
313
طراحي برنامه كاربر پسند براي شبيه سازي عددي سيكل توربين گازي در زمان واقعي
314
طراحي برنامه كاربردي رايانه اي ( اپليكيشن ) مشاركت - مبنا و سنجش اثربخشي آن در راستاي دستيايي به شهروند هوشمند
315
طراحي برنامه كامپيوتري براي دفتر دانشجويان شاهد و ايثارگر
316
طراحي برنامه كلان فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه بانكداري (مورد مطالعه يكي از شعب بانك هاي دولتي)
317
طراحي برنامه كمك آموزشي رباتيك به كمك نرم افزار auest
318
طراحي برنامه مديريت عوامل خطرزاي متابوليك قلبي عروقي با استفاده از نقشه نگاري مداخله در خدمات مراقبت هاي بهداشتي اوليه
319
طراحي برنامه هاي نمونه گيري پذيرش مبتني بر شاخص قابليت فرايند
320
طراحي برنامه‏ هاي وفاداري مشتريان براساس بخش‏ بندي آن‏ها از طريق تكنيك خوشه‏ بندي (مطالعه موردي : خدمات سرويس دهي خودرو)
321
طراحي برند براي شركت توليد مانتو (تاسيس توسط يك طراح صنعتي)
322
طراحي برند حوزه بلافصل ميدان نقش جهان اصفهان با تاكيد بر عناصر هويت بخش
323
طراحي برند شبكه‌ي تلويزيوني تبريز بر اساس نقش‌مايه‌هاي موجود در خانه‌هاي قديمي تبريز
324
طراحي بستر آزمون نرم افزار در حلقه
325
طراحي بستر امن براي توسعه برنامه هاي كاربردي تحت وب
326
طراحي بستر خدماتي و واسط فيزيكي اخذ رأي در انتخابات ملي
327
طراحي بستر رودخانه زاينده رود اصفهان در راستاي بهره برداري بهينه در طول فصول خشك سال (با منظر سازي و فناوري سازه هاي سبك از پل خواجو تا پل فردوسي)
328
طراحي بستر مناسب براي قرارگاه هاي رفتاري بر پايه تحليل اثرات اقليمي رودخانه زاينده رود(نمونه موردي حدفاصل پل جوئي تا سي و سه پل)
329
طراحي بستر نرم افزاري تطبيق پذير براي سامانه الكترونيكي مديريت ارتباط با مشتري سازمان ها
330
طراحي بستري براي تبيين رابطه انباشت ناهنجاري ها در كدهاي برنامه و كاستي هاي معماري
331
طراحي بسته آموزشي براي مروجان جهت آموزش روش هاي كشاورزي پايدار به كشاورزان دهستان قره سو،شهرستان كرمانشاه
332
طراحي بسته آموزشي مبتني بر فعاليت‌هاي ياددهي- يادگيري معكوس و اثربخشي آن بر بازده‌هاي يادگيري در دروس نظري دانشگاهي
333
طراحي بسته بندي
334
طراحي بسته بندي اوليه پسته جهت صادرات به ژاپن
335
طراحي بسته بندي چسب چوب جهت استفاده گر در صنايع چوب
336
طراحي بسته بندي خرما به عنوان تغذيه كودكان دبستاني در مدارس ايران با هدف معرفي خرماي خوزستان به بازارهاي داخلي
337
طراحي بسته بندي دراژه شكلاتي (Smarties) براي كودكان 10-5 سال
338
طراحي بسته بندي دستمال كاغذي بر مبناي بازار شهر تهران
339
طراحي بسته بندي شكلات جهت صادرات به كشور ونزوئلا
340
طراحي بسته بندي صادراتي خرما
341
طراحي بسته بندي صادراتي زعفران ايران
342
طراحي بسته بندي عطر با الهام از جشنهاي باستاني ايران
343
طراحي بسته بندي غذاي كودك درپروازهاي داخلي (3تا7سال )
344
طراحي بسته بندي كالاهاي مصرفي
345
طراحي بسته بندي كلوچه به منظور توسعه ي بازار
346
طراحي بسته بندي گل هاي تزئيني
347
طراحي بسته بندي گلاب
348
طراحي بسته بندي گياهان دارويي
349
طراحي بسته بندي گياهان دارويي جهت بازار داخل وخارج
350
طراحي بسته بندي لوح فشرده ي فيلم «معرفي رشته ي طراحي صنعتي در حيطه ي طراحي شهري» به همراه ساخت فيلم
351
طراحي بسته بندي مواد شوينده (شامپو) براي شركت پاكشو (AVE)
352
طراحي بسته بندي ميوه براي هديه
353
طراحي بسته بندي و عرضه محصولات خاتم شيراز براي صادرات
354
طراحي بسته بندي و فرم ميان وعده براي دانش آموزان دبستاني
355
طراحي بسته تنظيم خودكار بر اساس فيدبك رله اي
356
طراحي بسته نرم افزار آموزش اصول اپراتوري تجهيزات پزشكي داراي Panel جلويي
357
طراحي بسته نرم افزار آموزشي ربات الاستيك با استفاده از نرم افزار LAB VIEW
358
طراحي بسته نرم افزار آموزشي ربات الاستيك با استفاده از نرم افزار MATLAB
359
طراحي بسته ۀ آموزش جغرافي براي دانش آموزان دوره راهنمايي با رويكرد طراحي فراگير (با تأكيد بر دانش آموزان داراي نقص بينايي
360
طراحي بسته‌بندي محصولات صنايع دستي شيشه اي (مطالعه موردي سرويس پارچ و ليوان)
361
طراحي بسته‌ي آموزش هوش معنوي و بررسي تأثير اجراي آن بر بهزيستي‌ذهني و كمال‌گرايي در دانش‌آموزان تيزهوش دختر دبيرستان‌هاي شهر اصفهان
362
طراحي بطري نوشيدني با قابليت حفظ دماي مطلوب و امكان استفاده مجدد با رويكرد طراحي پايدار
363
طراحي بلوار بوستان شيراز با تاكيد بر تاثير هنر عمومي بر رفتار
364
طراحي بلوار و ميدان بريانك به عنوان مركز محله
365
طراحي بلوك هاي آنالوگ قابل پيكربندي حالت جريان براي پياده سازي توابع محاسباتي غيرخطي و توان هاي كسري در ناحيه زيرآستانه
366
طراحي بند رخت اپارتماني
367
طراحي بندر تفريحي - توريستي فرح آباد
368
طراحي بندر تفريحي - توريستي فرح آباد
369
طراحي بندر تفريحي - توريستي گهرباران
370
طراحي بندر تفريحي - توريستي گهرباران
371
طراحي به كمك رايانه و ساخت قالب دايكاست براي قطعات آلومينيومي مدور داراي محور تقارن ، ويژه ماشين هاي سردريز افقي با فشار بالا
372
طراحي به كمك كامپيوتر آناليزيترهابه روش اجزاء محدود
373
طراحي به كمك كامپيوتر و تحليل ديناميكي شيرها بروش اجزاء محدود
374
طراحي به منظور كيفيت بخشيدن به رويدادهاي شهري
375
طراحي به همراه تحليل شاسي و سيستم تعليق عقب براي خودروي وانت جهت افزايش كارايي و سهولت در بارگيري
376
طراحي به هنگام مسير حداقل زمان براي حركت ربات هاي سري روي مسير مشخص
377
طراحي بهبود يافته پوسته هاي چند لايه مخروطي شكل ،با تقويت كننده در وضعيت كمانش
378
طراحي بهبود يافته پوسته هاي چند لايه مخروطي شكل، با تقويت كننده در وضعيت كمانش
379
طراحي بهبود يافته شيرين سازي نفت خام به روش جذب در صنعت
380
طراحي بهبود يافته موتور آهنرباي دفني براي كاربرد در خودرو هيبريدي سري
381
طراحي بهتر تست غشاء كلر آلكالي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
382
طراحي بهنه پليت داخلي استخوان فمور با هدف كمينه نمودن نرخ نوسازي در استخوان
383
طراحي بهينة چندهدفة سازه‌هاي فولادي بر مبناي عملكرد
384
طراحي بهينة شبكة توزيع همراه با توليد پراكنده به كمك الگوريتم هوشمند با توجه به قيود اقتصادي، زيس تمحيطي و فني.
385
طراحي بهينه آزمايش‌ها براي مدل هاي خطي چندپاسخه
386
طراحي بهينه آزمون هاي زوال تسريع شده مخرب با حضور ريسك هاي رقابتي
387
طراحي بهينه ابعاد و شكل سوراخ ها در تيرهاي لانه زنبوري با استفاده از الگوريتم جست و جوي ذرات باردار
388
طراحي بهينه اجزاء سيستم تعليق خودروي چند منظوره خدمات شهري
389
طراحي بهينه اگزرژتيك، اگزرژواكونوميك و اگزرژو زيست‌محيطي سيستم توليد هم‌زمان توان، سرمايش و گرمايش هيبريدي خورشيدي
390
طراحي بهينه ايرفويل با استفاده از الگوريتم ژنتيك و شبكه هاي عصبي
391
طراحي بهينه ايزولاتورهاي حمل بار حساس
392
طراحي بهينه ايزولاتورهاي شوك و ارتعاش براي حفاظت بردهاي الكتريكي در مقابل شوك هاي مكانيكي
393
طراحي بهينه ايمپلنت استخوان فهور با هدف كمينه نمودن نرخ نوسازي
394
طراحي بهينه بالابر
395
طراحي بهينه بدنه پرس 350 تني با استفاده از SAP90
396
طراحي بهينه پانل جانبي محصول اصلي پلتفرم ملي با كمك نرم افزار Autoform
397
طراحي بهينه پايدار ميراگر جرمي تنظيم شده با در نظر گرفتن عدم قطعيت ها
398
طراحي بهينه پره توربين بادي با استفاده از الگوريتم‌هاي بهينه‌سازي
399
طراحي بهينه پروفيل جاذب انرژي با مقطع مستطيل تحت بار مايل سه بعدي با استفاده از الگوريتم اصلاح شده NSGA II
400
طراحي بهينه پل هاي قطعه اي پس كشيده با مقطع جعبه اي
401
طراحي بهينه پمپ سانتريفوژ
402
طراحي بهينه پمپ محوري
403
طراحي بهينه پوسته هاي جدار نازك مخروطي كامپوزيتي در بررسي پايداري، تحت بارگزاري محوري و فشار بيروني
404
طراحي بهينه پي هاي متكي بر شمع با استفاده از الگوريتم ژنتيك
405
طراحي بهينه تانك ضربه گير و پنستاك سد با كمك الگوريتم تكامل تركيبي مجموعه ها
406
طراحي بهينه تراشه هاي شبكه عصبي
407
طراحي بهينه ترانسفورماتور توزيع سه فاز ابررسانا با استفاده از روش‌هاي هوشمند
408
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎﺕ
409
طراحي بهينه تصويه بيولوژيكي در جاي آب هاي زير زميني به روش جفت گيري زنبورهاي عسل
410
طراحي بهينه توپولوژ‍ي بر اساس قابليت اطمينان يك ميكرو موتور خطي پيزوالكتريك خطي
411
طراحي بهينه توپولوژي و طرح اجزا سيستم تعليق خودروي چند منظوره خدمات شهري
412
طراحي بهينه توربين محوري كوچك
413
طراحي بهينه توربين هاي بادي با مولد سرعت متغير
414
طراحي بهينه جاذب ديناميكي غير خطي با اصطكاك خشك
415
طراحي بهينه جاذب‌هاي انرژي بر پايه پلتفرم براي يك خانواده محصول خودرو
416
طراحي بهينه جانمايي حسگرها در شبكه هاي توزيع آب چشم اندازكاربرد دوگانه حسگرها
417
طراحي بهينه جايگذاري پايه هاي مخازن افقي - زميني
418
طراحي بهينه جداري با استفاده از مفهوم قابليت اطمينان، مطالعه موردي ميدان اهواز
419
طراحي بهينه جداساز اصطكاكي قوسي با مباني احتمالاتي
420
طراحي بهينه جداكننده هاي دوفازي گاز مايع وين
421
طراحي بهينه جوش اتصالات سپري سازه هاي ورقه ضخيم با استفاده از نتايج تحليل تنش سازه
422
طراحي بهينه چاه هاي حرارتي ريز مقياس تحت اثر ميدان مغناطيسي
423
طراحي بهينه چليك هاي دولايه
424
طراحي بهينه چند رشته اي و سايل پرتابي چند مرحله اي
425
طراحي بهينه چند هدفه شبكه فاضلاب خانگي بر مبناي اعتمادپذيري
426
طراحي بهينه چند هدفي كنترلر مقاوم تطبيقي PID براي يك سيستم نيو ماتيكي با استفاده از الگوريتم PSO
427
طراحي بهينه چندموضوعي وسيله بازگشت پذير با احتساب هدايت
428
طراحي بهينه چندهدفه شبكه جمع آوري آب‌هاي سطحي با استفاده از الگوريتم اتوماتاي سلولي
429
طراحي بهينه حسگر شتاب‌سنج پيزوالكتريك
430
طراحي بهينه حلقه كرونا در سطح ولتاژي فشار قوي (HV)
431
طراحي بهينه حوضچه هاي بازداشت در حوضه هاي آبريز با استفاده از شبيه ساز سوات(SWAT)والگوريتم بهينه ساز جامعه مورچگان:رويكرد تئوري بازيهاي همكارانه جامعه مورچگان:
432
طراحي بهينه حوضچه هاي رسوبگير در شبكه هاي آبياري
433
طراحي بهينه دستگاه هواساز
434
طراحي بهينه ديسك دوار با ضخامت متغير در دماي بالا
435
طراحي بهينه ديفيوزر S- شكل دو بعدي با استفاده از بهينه سازي توزيع فشار و طراحي معكوس
436
طراحي بهينه ديوارهاي حائل بتن مسلح به روش الگوريتم هاي فراكاوشي CBO و ECBO
437
طراحي بهينه رانر توربين فرانسيس به منظور افزايش راندمان هيدروليكي
438
طراحي بهينه راهگاههاي قالب هاي Multi cavity تزريق پلاستيك براي چند قطعه با هندسه منظم و ابعاد متفاوت
439
طراحي بهينه ربات چرخ دار بالا رونده از پله و كنترل حركت آن
440
طراحي بهينه ربات‌هاي موازي كابلي صفحه‌اي بر مبناي معيار پايدار‌پذيري و كنترل سختي با استفاده از نيروهاي داخلي
441
طراحي بهينه رباتهاي موازي
442
طراحي بهينه رتور موتور سنكرون رلوكتانسي جهت بهبود مشخصه گشتاور
443
طراحي بهينه روشويي براي مصارف خانگي
444
طراحي بهينه ريزشبكه هاي جزيره اي با در نظر گرفتن حداقل سرمايه گذاري
445
طراحي بهينه زنجيره تامين حلقه بسته زيست محيطي تحت شرايط عدم قطعيت پارامتر هاي هزينه اي و نوسانات تقاضابا استفاده از الگوريتم جستجوي گرانشي
446
طراحي بهينه زيرساخت شبكه UMTS
447
طراحي بهينه سازه ها با درنظر گرفتن عدم قطعيت پارامترهاي سازه اي
448
طراحي بهينه سازه ها با قيود فركانسي با استفاده از روش فراكاوشي مكان يابي پژواكي دلفين ها
449
طراحي بهينه سازه ها ي اسكلتي فولادي با الگوريتم هايCSSو CS
450
طراحي بهينه سازه هاي بتن مسلح با استفاده از الگوريتم فراكاوشي گسترش يافته DPSO
451
طراحي بهينه سازه هاي بتني مسلح با استفاده از الگوريتم هاي فراكاوشي توسعه يافته در دانشگاه علم و صنعت ايران
452
طراحي بهينه سازه هاي بتني مسلح با توجه به اثرات انتشار گاز كربن دي اكسيد با استفاده از الگوريتم فراكاوشي نوين توسعه يافته در دانشگاه علم و صنعت
453
طراحي بهينه سازه هاي پيوسته با روش اتوماتاي سلولي
454
طراحي بهينه سازه هايي با مقاطع مركب فولاد و بتن
455
طراحي بهينه سازي اقتصادي - اگزرژي سيستم پمپ حرارتي
456
طراحي بهينه سازي اقتصادي مبادلهاي گرمايي خنك شونده هوايي
457
طراحي بهينه سازي تيلر كشاورزي ﴿ميتسو بيشي﴾7.5 اسب بخار
458
طراحي بهينه سازي ساخت و اندازه گيري مقسم توان چند ضعلي بگلي با نسبت تقسيم توان دلخواه و تطبيق امپدانس به بارهاي دلخواه در باند c
459
طراحي بهينه سازي فنر تخت كامپوزيتي
460
طراحي بهينه سازي و ساخت آنتن ياگي به كمك الگوريتمهاي ژنتيك
461
طراحي بهينه سازي و ساخت فيلتر پهن باند يا رزو ناتورهاي چند مودي
462
طراحي بهينه سازي وساخت فيلتر پايين گذرپله اي بااستفاده از رزوناتورهاي پله اي تي شكل مايكرواستريپ
463
طراحي بهينه سازي وساخت فيلترپايين گذر مايكرواستريپ بااستفاده از رزوناتونهايU شكل
464
طراحي بهينه سازي يك مدار جذر گيرنده اعداد مميز شناور به روش همگرايي
465
طراحي بهينه سدهاي قوسي با استفاده از روش زمان دوام
466
طراحي بهينه سدهاي وزني
467
طراحي بهينه سرريز پلكاني با استفاده از الگوريتم هاي فراكاوشي، مطالعه موردي: سد تهري هندوستان
468
طراحي بهينه سرريز گابيوني پلكاني با استفاده از الگوريتم بهينه سازي دسته ذرات(Particle Swarm Optimization)
469
طراحي بهينه سطوح انتخابگر فركانسي با ساختارهاي نوين، فركتال و سوپرفرمولا و كوچك سازي سلول واحد
470
طراحي بهينه سيستم ترمز خودرو سواري بر پايه پلتفرم براي يك خانواده محصول
471
طراحي بهينه سيستم تزريق جريان مبتني بر ملاحظات سازگاري الكترومغناطيسي
472
طراحي بهينه سيستم تعليق بر پايه پلتفرم براي يك خانواده محصول خودرو سواري
473
طراحي بهينه سيستم تعليق خودرو هنگام عبور از يك پل با استفاده از كنترل كننده PID وPID فازي شده
474
طراحي بهينه سيستم حمل و نقل معدن سنگ آهن گل گوهربا استفاده از زبان شبيه سازي كامپيوتري GPSS/H
475
طراحي بهينه سيستم ذخيره ساز هيبريد باتري-ابرخازن براي سيستم حمل و نقل ريلي سبك با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري
476
طراحي بهينه سيستم سرريزهاي متوالي براي استهلاك انرژي در سدهاي بلند با استفاده از الگوريتم هاي فراكاوشي
477
طراحي بهينه سيستم عايقي استاتور ژنراتورهاي سنكرون به روش اجزا محدود مبتني بر تحليل فيزيك چندگانه
478
طراحي بهينه سيستم فرمان خودرو سواري بر پايه پلتفرم براي يك خانواده محصول
479
طراحي بهينه سيستم قدرت هيبريدي بر اساس منابع تجديد پذير جهت مديريت توان راكتيو
480
طراحي بهينه سيستم كابل زيرزميني‌‌ با در نظر گرفتن عدم قطعيت پارامترها، جريان مجاز، چيدمان و قيدهاي اقتصادي
481
طراحي بهينه سيستم كلر زني در شبكه هاي توزيع آب شهري با تلفيق الگوريتم ژنتيك دو هدفه و شبكه عصبي مصنوعي
482
طراحي بهينه سيستم كنترل غيرفعال ميراگر جرمي تنظيم شده چندگانه تحت ارتعاش زلزله
483
طراحي بهينه سيستم هاي CCHP و پنل هاي خورشيدي
484
طراحي بهينه سيستم هاي انتقال تحت فشار آب با در نظر گرفتن فشارهاي ديناميكي بوسيله الگوريتم جامعه مورچه ها
485
طراحي بهينه سيستم هاي انشعابي با الهام از سيستم هاي بيولوژيكي
486
طراحي بهينه سيستم هاي پايدارسازي به منظور حفاظت از گود برداري هاي عميق با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي (ANN)
487
طراحي بهينه سيستم هاي تعليق فعال خودرو
488
طراحي بهينه سيستم هاي فوندانسيون راديد - مشمع جهت كاهش نشست
489
طراحي بهينه سيستم هاي كنترل سيلاب با استفاده از الگوريتم Particle swarm optimization
490
طراحي بهينه سيستم ياتاقان مغناطيسي ابررسانا با استفاده از فيزيك چندگانه
491
طراحي بهينه سيستم ياتاقان هاي گازي غير مدور به كمك الگوريتم ژنتيك
492
طراحي بهينه سيستمهاي تعليق غيرفعال
493
طراحي بهينه سيلوهاي مدور بتني منفرد
494
طراحي بهينه شبكه توزيع با توليد پراكنده براي يك شهرك مسكوني جديدالتأسيس
495
طراحي بهينه شبكه جمع آوري آبهاي سطحي با استفاده از روش اتوماتاي سلولي
496
طراحي بهينه شبكه دسترسي درستير UMTS
497
طراحي بهينه شبكه هاي توزيع آب با استفاده از روش مسير بحراني و بررسي تاثير رفتار فازي روي پارامترهاي شبكه آبرساني
498
طراحي بهينه شبكه هاي توزيع آب و جمع آوري فاضلاب
499
طراحي بهينه شبكه هاي توزيع با روشهاي كلاسيك
500
طراحي بهينه شبكه هاي توزيع بر مبناي كاهش تلفات با دو روش تغيير شاخه و الگوريتم ژنتيك
501
طراحي بهينه شبكه هاي توزيع برق ﴿فشار ضعيف ﴾
502
طراحي بهينه شبكه هاي عصبي پيشخور جهت مسايل پيش بيني بااستفاده از الگوريتمهاي تركيبي : مطالعه موردي در راه آهن جمهورياسلامي ايران
503
طراحي بهينه شبكه‏هاي منظم و نامنظم با استفاده از الگوريتم‏هاي CSS و Enhanced CSS با شرايط مرزي مختلف
504
طراحي بهينه شكاف هيدروليكي ميدان گازي داراي جريان غير دارسي
505
طراحي بهينه شكل حديده اكستروژن متقارن غير خطي
506
طراحي بهينه شكل موج سيگنال ارسالي در رادار بر اساس CRB
507
طراحي بهينه شين‌هاي اتصال حامل جريان در ترانسفورماتورهاي كوره‌ي قوس الكتريكي
508
طراحي بهينه صفحات فلزي ناهموار به منظور كاهش سطح مقطع را داراي
509
طراحي بهينه ضربه گير خودرو ميني ايرانيان جهت كاهش انرژي ضربه
510
طراحي بهينه عرشه پل هاي ساخته شده از بتن فوق توانمند
511
طراحي بهينه عرشه پلهاي بتني پيش تنيده
512
طراحي بهينه غناي سوخت قلب راكتور هسته اي بوشهر بر اساس پارامترهاي ترموهيدروليكي و فاكتور بيشينه قدرت شعاعي
513
طراحي بهينه فنرهاي غيرخطي براي بهبود ديناميك خودرو
514
طراحي بهينه فيلتر مايكرواستريپ
515
طراحي بهينه فيلتر مايكرواستريپ اينترديجيتال
516
طراحي بهينه فيلترهاي PASSIRE براي شبكه هاي قدرت
517
طراحي بهينه فيلترهاي الوستيكي انعكاسي در سيستم اگزوز موتور احتراق داخلي
518
طراحي بهينه قاب ها با استفاده از الگوريتم بهينه يابي با استفاده از اجسام متصادم و نوع ارتقاء يافته آن
519
طراحي بهينه قابهاي بتني با استفاده از روش هاي CBO، ECBO، TWO
520
طراحي بهينه قالب هاي آهنگري بااستفاده ازروش اجزاء محدود
521
طراحي بهينه قطار شناور مغناطيسي هيبريد و كنترل موقعيت آن
522
طراحي بهينه قلب راكتورهسته‌اي بوشهر با مجتمع هاي سوخت حلقوي با قابليت خنك شوندگي از داخل و خارج بر مبناي پارامتر هاي ترموهيدروليكي
523
طراحي بهينه كپسول هاي كامپوزيتي تحت فشار
524
طراحي بهينه كفي انعطاف پذير براي پلتفرم خودرو
525
طراحي بهينه كنترل ك ننده هاي ديجيتال با رجيسترهاي ثابت
526
طراحي بهينه كنترل كننده PD فازي براي ربات RPP با استفاده از الگوريتم PSO
527
طراحي بهينه كنترل كننده PID مقاوم تطبيقي بر پايه مد لغزشي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
528
طراحي بهينه كنترل كننده با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي ABC و PSO
529
طراحي بهينه كنترل كننده تطبيقي مقاوم با استفاده از الگوريتم كلوني مصنوعي زنبور چند هد في اصلاح شده
530
طراحي بهينه كنترل كننده فازي براي ويروس HIV بر پايه الگوريتم رقابت استعماري
531
طراحي بهينه كنترل كننده فازي چند مرحله اي براي سيستم آونگ وارون دودرجه آزادي با استفاده از الگوريتم چند هدفه جديد جمعيت ذرات كاوش گر
532
طراحي بهينه كنترل كننده هاي يك جسم پروازي از نظر حساسيت و خطا
533
طراحي بهينه كنترل‌كننده اينورتر واسط در ريزشبكه ها به منظور تنظيم ولتاژ و فركانس
534
طراحي بهينه كنترلر تركيبي مقاوم تطبيقي فازي بر اساس روش خطي سازي پسخورد تقريبي و كنترل مد لغزشي با استفاده از بهينه سازي ازدحام ذرات كاوشگر
535
طراحي بهينه كيوسك مطبوعات
536
طراحي بهينه گلخانه پرورش ميوه خيار با تاكيد بر بازيافت آب اضافي
537
طراحي بهينه گلوگاه كانر بلوك در ريخته گري قطعات چدني خاكستري به منظور حذف حفره انقباضي
538
طراحي بهينه لخته گيرهاي دوفازي
539
طراحي بهينه لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي
540
طراحي بهينه لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي مختلط
541
طراحي بهينه لرزه اي ميراگر MR براي سازه هاي فولادي با هدف كمينه شدن هزينه چرخه عمر
542
طراحي بهينه لوله هاي كامپوزيتي تحت تاثير بارگذاريهاي مختلف
543
طراحي بهينه مبدل DC –DC مبتني بر سوئيچينگ
544
طراحي بهينه مبدل هاي حرارتي پوسته - لوله با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري مطالعه موردي مبدل هاي كارخانه لاستيك بارز
545
طراحي بهينه مجموعه اوردرايو
546
طراحي بهينه مجموعه فنر و كمك فنر با مشخصه هيسترزيس غيرخطي براي بهبود ديناميك خودرو در شرايط جاده
547
طراحي بهينه محدودساز شارقفل مبتني بر بهبود پايداري منابع توليد پراكنده با ظرفيت هاي گوناگون در شبكه هاي توزيع انرژي
548
طراحي بهينه محدوده طرح ترافيك بر اساس تعيين محدوده و قيمت عوارض در شبكه چندمدي و چندكاربره با تقاضاي متغير
549
طراحي بهينه محور محرك كامپوزيتي خودرو
550
طراحي بهينه مخازن مركب به همراه طراحي و امكان سنجي ساخت مخزن اصلي دستگاه پرس ايزواستاتيك گرم
551
طراحي بهينه مخزن مكعبي مورد استفاده در صنايع نفت وگاز بانرم افزار المان محدود ANSYS
552
طراحي بهينه مستهلك كننده هاي هيسترزيس غير خطي به منظور بهبود راحتي سفر يك خودرو با مدل هفت درجه آزادي
553
طراحي بهينه مسكن در زمينهاي شيبدار كردان كرج
554
طراحي بهينه مسكن در زمينهاي شيبدار كردان كرج
555
طراحي بهينه مسير ربات با درجه آزادي اضافي با استفاده از روش هاي محاسباتي نرم
556
طراحي بهينه مقاوم دسته موتور خودرو كلاس B
557
طراحي بهينه منحني فشار - تغذيه ‌ي محوري در فرآيند هيدروفرمينگ گرم لوله‌هاي سه‌ راهي
558
طراحي بهينه منيفولد ورودي موتور وانكل دوسيلندر جهت بهينه‌سازي بازده حجمي
559
طراحي بهينه منيفولد ورودي موتور وانكل دوسيلندر جهت بهينه‌سازي بازده حجمي
560
طراحي بهينه موتور القايي سه فاز جهت كمينه كردن مصرف انرژي با استفاده از روش اجزاء محدود
561
طراحي بهينه موتور ديسكي شار - محوري مغناطيس دائم از نظر بازدهي
562
طراحي بهينه موتور سنكرون آهنرباي دائم داخلي براي استفاده در خودرو هيبريدي
563
طراحي بهينه موتور سنكرون رلوكتانسي تقويت شده با آهنرباي دائم
564
طراحي بهينه موتور سوئيچ رلكتانس براساس چند تابع هدف
565
طراحي بهينه ميخ‌كوبي در شيب‌ها با استفاده از الگوريتم جست¬و¬جوي ذرات باردار
566
طراحي بهينه ميراگرضربه براي كنترل پيامدهاي جريان ناماندگار در سيستم هاي توزيع آب
567
طراحي بهينه نماي ساختمان هاي بلند مرتبه تهران بارويكرد كاهش هدررفت انرژي در ساختمان﴿نمونه موردي برج مسكوني در منطقه 22شهر تهران﴾
568
طراحي بهينه نمودار كنترل تركيبي براي كشف همزمان خطاهاي گوچك و بزرگ
569
طراحي بهينه همراه با كاليبراسيون كويل ركوفسكي جهت اندازه گيري جريان بالا
570
طراحي بهينه همزمان توپولوژي و پارامتري سيستم هاي چند حوزه اي مكاترونيكي با استفاده از روش هاي محاسباتي نرم
571
طراحي بهينه همزمان و شبيه سازي ربات جابجا كننده پلاك هاي بريده شده سنگ توسط دستگاه قله بر
572
طراحي بهينه هندسه پروفيل دندانه پمپ هاي ژيروتوري
573
طراحي بهينه هندسي A-pillar جهت كاهش صداي باد در خودرو
574
طراحي بهينه هندسي A-pillarجهت كاهش صداي باد در خودرو
575
طراحي بهينه هندسي سيستم تعليق مك فرسون بر پايه پلتفرم براي خانواده محصول
576
طراحي بهينه هيدروديناميكي شكل هندسي صفحه اورفيس
577
طراحي بهينه و آناليز ايمني سيستم زمين پست هاي فشار قوي
578
طراحي بهينه و اقتصادي توليد الكتريسيته توسط سيستم PV و باتري مستقل از شبكه، به روش nMPPO ، براي تامين بار روشنايي داخل بيمارستان با استفاده از لامپ هايLED ، PLED و HBLED
579
طراحي بهينه و ايزوتروپيك رباتهاي فضايي موازي كابلي
580
طراحي بهينه و ساخت آنتن¬ آرايه¬اي شكافي بر پايه موجبر زيرلايه¬اي
581
طراحي بهينه و ساخت بالون مايكرواستريپ با استفاده از خطوط انتقال صفحه اي در باند فركانسي 4-8 گيگاهرتز
582
طراحي بهينه و ساخت تقسيم كننده توان Fork چند قسمتي N كاناله در باند 2-10 GHz
583
طراحي بهينه و ساخت شتابدهنده رلو كتانسي خطي چند سطحه
584
طراحي بهينه و ساخت يك نمونه سيستم ذخيره انرژي فلاي ويل براي كاربرد ماهواره ها
585
طراحي بهينه و شبيه سازي موتور سنكرون آهنرباي دائم معكوس گرد پنچ فاز با چگالي توان بالا
586
طراحي بهينه و شبيه‌سازي آنتن باند VLF براي كاربردهاي زيردريايي
587
طراحي بهينه و عملكرد سيستم الكتريكي-گرمايي PVT با استفاده از الگوريتم جهش قورباغه
588
طراحي بهينه و. ساخت پيوننده هاي جهتي پيونيده چند قسمتي پهن باند همراه با تطبيق امپدانس
589
طراحي بهينه ورق ساندويچي با لايه مياني مقاوم در مقابل ضربه سرعت پايين
590
طراحي بهينه ورق هاي كامپوزيتي تحت اثرات برش و خمش داخل صفحه با قيد كمانش بلبيلبلبلل
591
طراحي بهينه ورقهاي تقويت شده براي كمانش تحت فشار درون صفحه اي تك محوري
592
طراحي بهينه وزني پنل‌هاي ساندويچي براساس قيود كمانش و تسليم با استفاده از الگوريتم ژنتيك
593
طراحي بهينه ويسكومتر همورئولوژيكي استوانه هم مركز با استفاده از شبيه سازي كامپيوتري
594
طراحي بهينه ي برنامه ي زمان بندي در نورد گرم ورق به منظور كمينه كردن سايش
595
طراحي بهينه ي خطوط انتقال فشار قوي در منطقه اي مفروض
596
طراحي بهينه ي دستگاه شبيه ساز رسوب مواد آلي سنگين در خطوط لوله ي جرياني نفت در حضور انرژي خارجي
597
طراحي بهينه ي زيرسازه ي شابلوني توربين بادي فراساحلي
598
طراحي بهينه ي قاب فولادي با اتصالات نيمه صلب با استفاده از الگوريتم هاي فراكاوشي
599
طراحي بهينه ي قاب هاي فولادي با استفاده از روش جستجوي فاخته
600
طراحي بهينه ي مبدل حرارتي خشك در واحدهاي احياء مستقيم ميدركس
601
طراحي بهينه ي مبدل دوفازي پوسته لوله با جريان دو فاز با استفاده از الگوريتم ژنتيك
602
طراحي بهينه يك ريز شبكه مجزا از شبكه با استفاده از منابع بادي و خورشيدي
603
طراحي بهينه يك سيستم فتو و لتا ئيك با ظرفيت 100كيلو وات متصل به شبكه توزيع با استفاده از نرم افزا رŸŸPVSyst : مطالعه موردي ساختمان دانشكده مهندسي دانشگاهصنعتي سيرجان
604
طراحي بهينه يك سيستم هيبريد شامل منابع بادي، خورشيدي و پيل سوختي براي تامين بارهاي الكتريكي و حرارتي فقط با در نظر گرفتن حرارت پيل سوختي
605
طراحي بهينه يك كمپرسور محوري با هدف بهبود عملكرد موتور توربوجت
606
طراحي بهينه يك كمژرسور چند مرحله با تمركز بر ژارامترهاي طراحي
607
طراحي بهينه يك ميكرو عملگر (micro-actuator)درون ميكرو كانال به كمك پديده الكتروكينتيك القايي
608
طراحي بهينه‌ موتور القايي سه ‌فاز معكوس‌گرد
609
طراحي بهينه‌ي پره‌ي توربين فرانسيس به كمك روشهاي ديناميك سيالات محاسباتي
610
طراحي بهينه‌ي پل‌هاي خرپايي با استفاده از نظريه قابليت اعتماد
611
طراحي بهينه، شبيه سازي و ارزيابي عملكرد سيستم تصويربرداري هسته اي PETحيواني مبتني بر استفاده از كريستالهاي يكپارچه و فوتودتكتور SiPM
612
طراحي بهينه، شبيه‌ سازي و ارزيابي مشخصه‌ هاي عملكردي يك آرايه سوناري
613
طراحي بهيه صفحه ايزوترحال در ميان يك محفظه مستطيلي براي جلوگيري از همرفت نبارد Benardconveetion
614
طراحي بهيه ميل لنگ براي يك موتور سه سيلندر
615
طراحي بو م كنترلي ماهواره نمونه، تدوين مراحل ساخت يك نمونه آزمايشگاهي
616
طراحي بوژي
617
طراحي بوژي فرمان پذير Y25 با استفاده از ميله پيچشي
618
طراحي بوژي فرمانپذير سه تكه 100- 18 با استفاده از مكانيزم ميله پيچشي
619
طراحي بوستان دانشجو (محلي براي سرو اغذيه)دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
620
طراحي بوستان كتاب نياوران
621
طراحي بوستاني براي همه
622
طراحي بوستر يك موشك سوخت جامد با دو موتور هم محور
623
طراحي بوگيهاي دروسه اگسله با تعليق سيم خشك و ظرفيت بالا
624
طراحي بوم گرا با رويكرد شهر آرام (نمونه موردي: محله ارزنان زينبيه)
625
طراحي بوم گرا و پايدار در مناطق تاريخي «نمونه موردي محدوده روستاي تاريخي ميمند كرمان»
626
طراحي بويلرفايرتيوب وروشهاي افزايش راندمان آن
627
طراحي بويلرهاي لوله آتش : مقايسه در استاندارد BS و ASME
628
طراحي بويلرهاي لوله بگذر Water- wall Boilers Design
629
طراحي بويه جاذب نقطه اي انرژي امواج به منظور حصول انرژي بهينه
630
طراحي بيل و مدار هيدروليكي لودر و ارائه يك نرم افزار TABLE ADOP جهت انواع لودر
631
طراحي بيلت و پيش فرم در فورجينگ داغ قطعات طويل با كمك مدلسازي حجمي كامپوتري
632
طراحي بيمارستان
633
طراحي بيمارستان 100 تختخوابي ايوانكي با رويكرد طراحي مينيمال براي كاهش هزينه هاي بيمارستاني
634
طراحي بيمارستان 128 تختخوابي اردبيل با رويكرد طراحي جداره ها در برابر نفوذ هوا- بخار در مناطق سردسير
635
طراحي بيمارستان 160 تختي كودكان با تاكيد بر روانشناسي محيط و معماري شفابخش
636
طراحي بيمارستان 200 تختخوابي با رويكرد آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي
637
طراحي بيمارستان 50 تخته خوابي تخصصي كودكان در شهر اصفهان، بر اساس تاثير محيط بر درمان
638
طراحي بيمارستان 64 تخت خوابي با رويكرد بهينه سازي طراحي در مرحله كانسپت از طريق BIM
639
طراحي بيمارستان 64 تخت خوابي با رويكرد بهينه سازي طراحي در مرحله كانسپت از طريق BIM
640
طراحي بيمارستان 96 تختخوابي
641
طراحي بيمارستان آموزشي گلبهار
642
طراحي بيمارستان آموزشي گلبهار
643
طراحي بيمارستان اعصاب و روان با رويكرد تاثير متقابل محيط و بيمار
644
طراحي بيمارستان تحصصي ترميمي و زيبايي مبتني بر ترجيحات محيطي استفاده كنندگان
645
طراحي بيمارستان تخصصي- آموزشي چشم با رويكرد طراحي مبتني بر فناوري هاي هوشمند
646
طراحي بيمارستان تخصصي كودكان در يزد با رويكرد هنردرماني
647
طراحي بيمارستان تخصصي مادر و كودك
648
طراحي بيمارستان توان‌بخشي براي بيماران ناتوان جسمي با رويكرد طراحي براي ايمني بيمار
649
طراحي بيمارستان دام و طيور و آبزيان با رويكرد سلامتي اجتماع
650
طراحي بيمارستان زنان و زايمان با رويكرد طراحي مبتني بر شواهد جهت افزايش ايمني بيمار
651
طراحي بيمارستان سيار با رويكرد بحران
652
طراحي بيمارستان شفابخش با رويكرد معماري داخلي
653
طراحي بيمارستان صد تخته خوابه
654
طراحي بيمارستان صدو هفتاد و پنج تختخوابي
655
طراحي بيمارستان عمومي
656
طراحي بيمارستان عمومي 100 تختخوابي با رويكرد « بيمار - محوري » در تهران
657
طراحي بيمارستان عمومي 200 تختخوابي عمومي در يزد با هدف كاهش دوره درمان در حوزه بستري
658
طراحي بيمارستان عمومي 64 تختخوابه
659
طراحي بيمارستان عمومي با رويكرد محيط درماني
660
طراحي بيمارستان فوق تخصصي پيوند اعضا با رويكرد كنترل عفونت
661
طراحي بيمارستان فوق تخصصي قلب با رويكرد هنر درماني
662
طراحي بيمارستان فوق تخصصي كودكان سرطاني خون بر پايه رفتارشناسي مخاطب
663
طراحي بيمارستان كودكان با نگرش و توجه خاص به معماري داخلي
664
طراحي بيمارستان ناباروري با رويكرد كاهش استرس از طريق تطبيق پذيري بر محيط
665
طراحي بيمارستان و مركز تحقيقات چشم پزشكي با رويكرد معماري مسيريابي
666
طراحي بين لايه اي در شبكه هاي توري بي سيم چند دروازه اي
667
طراحي بيوسنسور اندازه گيري اكسيد نيتروژن با استفاده از الكترود اصلاح شده با نانو ذرات اكسيد كادميوم و هموگلوبين
668
طراحي بيوسنسور اندازه گيري پراكسيد هيدروژن با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانولوله هاي كربني و كاتالاز
669
طراحي بيوكليماتيك كتابخانه و سالن همايش دانشگاه صنعتي جندي‌شاپور دزفول با تأكيد بر بكارگيري نماي متحرك
670
طراحي بيونيكي محصولات خلاقه با لاهان از فرم ها و عملكردهاي لاك پشت
671
طراحي پابند بودي MD 36 با استفاده از مواد كامپوزيت
672
طراحي پاتوق - پارك محلي محور تاريخي خاقاني در جهت ارتقا تعلق به مكان ساكنين محله جلفا در اصفهان
673
طراحي پاتوق سينمايي شيراز (به منظور ارتقاء سطح تعامل سازنده ميان مخاطبين سينما)
674
طراحي پاتوق شهري با تاكيد بر دلبستگي مكاني نمونه موردي: سبزه ميدان رشت
675
طراحي پارامترهاي PSS با استفاده از روش OFT براي سيستم قدرت چند ماشينه
676
طراحي پارامترهاي جوش مقاومتي مفصل رابط گيربكس ماشين بافندگي سولوز
677
طراحي پارامترهاي كنترلرPID توسط شبكه ي وفقي عصبي-فازي براي كنترل فركانس بار
678
طراحي پارامتري فرم منحني هاي اساسي كشتي
679
طراحي پارامتريك پمپ سانتريفوژ جهت توليد انبوه
680
طراحي پارامتريك كمپرسور با پره محوري
681
طراحي پارامتريك گيربكس به منظور توليد انبوه
682
طراحي پارامتريك لوازم روشنايي با الهام از نقش مايه‌هاي هندسي مرتبط با نور در دوره صفوي
683
طراحي پارجه براي كاربرد در تزئينات داخلي يك منزل مسكوني با الهام از نقوش پيش از تاريخ ايران تا قبل از هخامنشي ( ايلام و لرستان )
684
طراحي پارچه
685
طراحي پارچه با استفاده از حروف
686
طراحي پارچه با استفاده از عناصر تصويري مشاغل شهري
687
طراحي پارچه با استفاده از گل
688
طراحي پارچه با استفاده از نقش بوته و تكنيك دارايي ( ايكات ). درتزئينات داخلي
689
طراحي پارچه با استفاده از نقوش دست بافته هاي تالش
690
طراحي پارچه با استفاده از نقوش سفال ايران قبل از اسلام
691
طراحي پارچه با استفاده از نقوش گليم قشقايي وبا استفاده از الگوريتم ژنتيك محاوره اي
692
طراحي پارچه با الهام از مناظر زير دريا براي تزئينات يك هتل در جزيره قشم
693
طراحي پارچه با الهام از نقوش سطح بدن ماهيهاي آكواريوم و كاربرد آن در لباسهاي زنانه
694
طراحي پارچه با الهام از نقوش گياهي تخت جمشيد
695
طراحي پارچه با الهام از نقوش هندسه فراكتال براي لباس زنانه
696
طراحي پارچه با موضوع خواب و خيال
697
طراحي پارچه با نگاهي به معماري ايراني و نقش مايه هاي تزئيني آن
698
طراحي پارچه بر روي ماشين گردباف و توليد پارچه با نخ هاي فلزي و نخ هاي غير فلزي و بررسي آنها
699
طراحي پارچه بر مبناي مطالعات اسطوره شناختي نقوش گليم هاي هرسين
700
طراحي پارچه براي فضاي داخلي با الهام از مسجد جامع يزد
701
طراحي پارچه براي كودكان با موضوعيت هفت خوان رستم
702
طراحي پارچه براي لباس با الهام از پروانه ها
703
طراحي پارچه براي لباس با الهام از شكل و رنگ حشره ها
704
طراحي پارچه براي لباس با نگاهي به جنبش هنري اكسپرسيونيسم آلمان به ويژه: آثار كته كل ويتس و اگون شيله
705
طراحي پارچه براي لباس زن معاصر ايراني با استفاده از تكنيك چهل تكه
706
طراحي پارچه براي لباس عروسك ايراني گلنار دريايي
707
طراحي پارچه براي لباس كودك با استفاده از داستانهاي قديمي ايراني
708
طراحي پارچه براي لباس هاي بيماران سرطاني
709
طراحي پارچه براي لباس ورزشي با الهام از عناصر آب و گياه
710
طراحي پارچه براي هتل هاي جهانگردي ( باالهام از معماري ايران )
711
طراحي پارچه به سبك آپ آرت
712
طراحي پارچه بوسيله كامپيوتر
713
طراحي پارچه پوشاك سبز نوزاد با بررسي كاربرد رنگزاهاي طبيعي در چاپ
714
طراحي پارچه جهت استفاده در دكوراسيون داخلي براساس هز آپ آرت
715
طراحي پارچه جهت دكوراسيون اتاق كودك با الهام از نقش ماهي
716
طراحي پارچه جهت دكوراسيون داخلي بااستفاده از نقوش باستاني ايران
717
طراحي پارچه جهت فضاي داخلي هتل با استفاده از خطوط اسلامي
718
طراحي پارچه جهت فضاي داخلي هتل با استفاده از نقوش تذهيب
719
طراحي پارچه در تزئينات داخلي با استفاده از نقش گل
720
طراحي پارچه در فضاهاي داخلي آپارتمان با استفاده از گلهاي بهاري نرگس و رز
721
طراحي پارچه ديواري با استفاده از نقوش نگارگري دوران صفويه براي پوشش ديوار اتاق پذيرايي
722
طراحي پارچه روي لباس و روسري با الهام از نقوش فرش هاي هريس
723
طراحي پارچه فضاي داخلي اتاق هاي هتل با استفاده از نقوش اسليمي
724
طراحي پارچه هاي پوشاك شخصيتهاي داستان مثنوي معنوي ﴿داستان يال و دم و ميخ حسد﴾
725
طراحي پارچه هاي حلقوي پودي توسط كامپيوتر
726
طراحي پارچه هاي راشل
727
طراحي پارچه هاي راشل ژاكارد
728
طراحي پارچه هاي فضاي داخلي با الهام از نقوش تمدن هاي مكزيك و امريكاي ميانه﴿پيش از كلمب﴾
729
طراحي پارچه هاي فضاي داخلي براساس داستان هاي مرزبان نامه و تكنيك مانگاي ژاپني
730
طراحي پارچه هاي فضاي داخلي خانه با استفاده از نقوش بالهاي پروانه
731
طراحي پارچه و لباس با الهام از آثار معماري آنتونيو گااودي
732
طراحي پارچه و لباس براساس رنگها و فرمهاي قشقايي
733
طراحي پارچه و لباس براي پنج شخصيت زن شاهنامه
734
طراحي پارچه و لباس تحت تاثير طراحي كاخ عالي قاپو اصفهان
735
طراحي پارچه و لباس دانش آموختگي دانشگاه هنر بر مبناي آثار غياث الدين نقش بند يزدي
736
طراحي پارچه ي چادر عشاير با استفاده از پرتره بزرگان ادبيات معاصر ايران
737
طراحي پارك - موزه معماري معاصر ايران
738
طراحي پارك شهري گلستان
739
طراحي پارك علم و فناوري در بجنورد با رويكرد معماري اكوتك
740
طراحي پارك علم و فناوري كودكان
741
طراحي پارك علم و فناوري وزارت نيرو﴿در منطقه 22 تهران﴾
742
طراحي پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات اصفهان با رويكرد توسعه پايدار
743
طراحي پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات تهران
744
طراحي پارك كودك ( كودكان 5 - 12 سال ) با رويكرد شكوفايي هوش هيجاني
745
طراحي پارك محله اي اكبرآباد ﴿ واقع در شهر يزد ﴾
746
طراحي پارك مركز روزانه بهداشت تن و روان در تهران (خانه اي در نيمه راه)
747
طراحي پارك مركز روزانهء بهداشت تن و روان در تهران ﴿خانه اي در نيمه راه﴾
748
طراحي پارك هاي امن شهري بااستفاده از رويكرد پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي﴿تمونه موردي :پارك سرو ،محله آزاد شهر،منطقه 22 تهران﴾
749
طراحي پارك و فرهنگسرا
750
طراحي پاركينگ براي وسايل نقليه خودكار
751
طراحي پاركينگ موتور سيكلت براي مكان هاي عمومي تهران
752
طراحي پارمتريكي مرحله به مرحله اي نوعي توربين گاز صنعتي
753
طراحي پاشنه يك كشتي جنگي براي قرارگيري دو پروانه در كنار يكديگر
754
طراحي پالايشگرهايي براي تشخيص حالت‌هاي غيركلاسيك برخي سامانه‌هاي
755
طراحي پانل تشعشعي
756
طراحي پانل جانبي و شبيه سازي اجزاي محدود برخورد از جانب خودروي كلاس B
757
طراحي پانل دربازكن وروديهاي ويژه معلولين جسمي - حركتي
758
طراحي پانل كفي،آناليز مودال و تحليل سفتي خمشي و پيچشي بدنه خودروي كلاس B
759
طراحي پانل هاي ساندويچي كامپوزيتي در معرض فشار كوبش
760
طراحي پانلهاي اطلاع رساني فضاي فرودگاههاي بين المللي ايران
761
طراحي پاويون ايران در اكسپو 2020 دوبي فرم‌يابي با واكاوي عناصر ايراني با رويكرد پارامتريك
762
طراحي پاويون ايران در اكسپو ٢015 ايتاليا ، ميلان
763
طراحي پاويون ايران در اكسپوي 2020 دبي بر اساس ويژگي هاي معماري مطلوب ايراني
764
طراحي پاويون با هدف نمايش هفت مرحله ي عشق الهي از ديدگاه منطق الطير عطار
765
طراحي پايانه اتوبوسراني سيرجان
766
طراحي پايانه اتوبوسراني سيرجان
767
طراحي پايانه رايانه ( مانيتور) با بهره گيري از راهكارهاي روند سيستماتيك طراحي
768
طراحي پايانه فرودگاه بين المللي اروميه
769
طراحي پايانه فروش الكترونيكي بي‌سيم
770
طراحي پايانه مرزي بازرگان با رويكرد انعطاف پذير
771
طراحي پايانه مرزي ميلك
772
طراحي پايانه مرزي ميلك
773
طراحي پايانه مسافربري
774
طراحي پايانه مسافربري برون شهري
775
طراحي پايانه مسافربري بين المللي مهروبان
776
طراحي پايانه مسافربري بين شهري گنبدكاووس
777
طراحي پايانه مسافربري جي اصفهان
778
طراحي پايانه مسافربري خرم آباد
779
طراحي پايانه مسافربري خرم آباد
780
طراحي پايانه مسافربري درون استاني اهواز ﴿با رويكردي سازه اي﴾
781
طراحي پايانه مسافربري دريايي بندر انزلي
782
طراحي پايانه مسافربري راه آهن اصفهان
783
طراحي پايانه مسافربري شهرستان بجنورد
784
طراحي پايانه مسافري داخلي فرودگاه قم
785
طراحي پايانه مسافري دريايي در انزلي
786
طراحي پايانه مسافري دريايي در بندر انزلي
787
طراحي پايانه مسافري فرودگاه كاشان
788
طراحي پايانه ي كاربر براي ماهواره ارتفاع پايين
789
طراحي پايپينگ ومدل سازي قسمتي از سايت يك كارخانه با نرم افزارŸŸŸŸPDMS
790
طراحي پايدار - تاب آور شبكه زنجيره تأمين حلقه بسته با منابع ظرفيت‌دار
791
طراحي پايدار بيمارستان بيمارستان عمومي 64 تخت خوابي با رويكرد بهينه كردن زمان- هزينه ساخت بناهاي درماني
792
طراحي پايدار زنجيره تأمين اتانول زيستي از نيشكر
793
طراحي پايدار ساز سيستم قدرت با استفاده از روش پارامتر متغير خطي
794
طراحي پايدار ساز فازي خود تنظيم بهينه شده با الگوريتم هاي تكاملي در سيستم قدرت
795
طراحي پايدار ساز مقاوم براي سيستم قدرت
796
طراحي پايدار سازهاي دو ورودي به كمك الگوريتم هاي تكاملي RCGA و BF-NM در سيستم هاي قدرت چند ماشينه
797
طراحي پايدار سازي حالت هاي ديناميكي و گذرا در سيستم قدرت
798
طراحي پايدار شعبه مركزي بانك ملي با رويكرد حفاظت از انرژي
799
طراحي پايدار مجموعه گردشگري روستاي گرمه با تكيه بر اگروتوريسم
800
طراحي پايدار محلات با رويكرد انرژي كارايي با تاكيد بر انرژي اي پاك نمونه موردي محله گلابدره تهران
801
طراحي پايدار محلات با رويكرد انرژي كارايي با تاكيد بر انرژي هاي پاك (نمونه موردي محله گلابدره تهران)
802
طراحي پايدار محلات با رويكرد انرژي كارايي با تاكيد بر انرژي هاي پاك نمونه موردي محله گلابدره تهران
803
طراحي پايدار مركز تاريخي شهرها با تاكيد بر رويكرد آموزندگي براي جذب گردشگري فرهنگي ( نمونه موردي مركز تاريخي رشت )
804
طراحي پايدار مركز حرفه اي - تخصصي - آموزشي مرمت در بافت تاريخي سرچشمه
805
طراحي پايدارساز سيستم قدرت براي توربين هاي بادي مجهز به ژنراتورهاي القايي دو تغذيه به روش كلاسيك و الگوريتم ژنتيك
806
طراحي پايدارساز سيستم قدرت به روش كنترل لغزشي گسسته DMSC, ومقايسه آن با روشهاي مختلف
807
طراحي پايدارساز مقاوم مرتبه ذثابت سيستم قدرت با استفاده از نامساويهي ماتريس خطي
808
طراحي پايداركننده تطبيقي در ژنراتور سنكرون با استفاده از شبكه عصبي
809
طراحي پايداري كنج هاي محدب در گود برداري هاي شهري
810
طراحي پايگاه اطلاع رساني تعاملي براي اطلاع رساني و بيماريابي افسردگي بعد از زايمان
811
طراحي پايگاه اطلاعات پزشكي تحت وب
812
طراحي پايگاه اطلاعاتي مبتني بر وب با رويكرد اطلاع رساني به گردشگران نمونه موردي: محله فهادان شهر يزد)
813
طراحي پايگاه داده براي شركت هاي توزيع محصولات شوينده و بهداشتي در شهر تهران
814
طراحي پايگاه داده موتورهاي توربين گاز
815
طراحي پايگاه دانش بورس تهران با استفاده از روش هستي شناسي
816
طراحي پايگاه دانش در برنامه كاري مهندسي ارزش
817
طراحي پايگاهي از داده هاي مهم و موثر سنگ هاي تزئيني و نماي ايران با نگاهي راهبردي به سيستم هاي اطلاعاتي جديد
818
طراحي پايلوت نيترات ايزوسوربيد، ساخت ، نصب و راه اندازي آن
819
طراحي پايلوت هاي بهينه براي تخمين كانال همبسته در سيستمهاي CDD-OFDM
820
طراحي پايه اي سيستم الكتريكي حركتي سه درجه آزادي براي استفاده در سيمولاتورها
821
طراحي پايه تير چراغ برق بزرگراهاي شهري و در مجاورت مناطق تجاري مسكوني با اهداف سهولت در نگهدلري و سيرويس سيستم روشنايي و با قابليت استفاده تبليغاتي ان
822
طراحي پايه در معادن زيرزميني
823
طراحي پايه سقفي دستگاه ويدئو پروژكتور
824
طراحي پايه و جزئي يك مشعل لائوناكس براي يك كوره‌ي صنعتي
825
طراحي پپتيد ضدميكروبي جديد برپايه پپتيد مگائينين 2 و بررسي طيف اثر ضد ميكروبي آن
826
طراحي پتك مكانيكي (فنري)
827
طراحي پخشاگري مطلوب با استفاده از تابع تبديل محيط و روش موجي عددي
828
طراحي پراب CMM، نوع TP20
829
طراحي پُرتال بيمارستاني جهت استفاده بيمارستان-هاي خصوصي
830
طراحي پرتال كارورزي
831
طراحي پرتفليو براي موسسات پژوهشي-تحقيقاتي (مطالعه موردي انستيتو توربين گاز)
832
طراحي پردازنده به كمك FPGA و نرم افزار Max Plus
833
طراحي پردازنده رمز براي اجراي الگوريتم هاي رمز نگار ي قطعه اي
834
طراحي پردازنده رمز براي اجراي الگوريتم هاي رمزنگاري قطعه اي
835
طراحي پردازنده و حذف سرعت كور به روش تغيير منقطع PRFدر رادار MTI
836
طراحي پردازنده ويژه DES
837
طراحي پرده ( لوردراپه - شيد) بااستفاده از نقوش اسليمي
838
طراحي پرده آب بند سد آق چاي براساس مطالعات هيدروژئولوژيكي و زمين شناسي مهندسي
839
طراحي پرده آب بند سد ژاوه
840
طراحي پرده براي كودكان و خردسالان با استفاده از داستانهاي كودكان
841
طراحي پرديس اقامتي و تفريحي با هدف احياي معماري بومي با رويكرد زمينه گرا در كرمان
842
طراحي پرديس تجاري - تفريحي در جزيره كيش
843
طراحي پرديس تخصصي معماري ايران با رويكرد حس تعلق به مكان
844
طراحي پرديس رفاهي يزد
845
طراحي پرديس سينما گالري ايران
846
طراحي پرديس سينمايي
847
طراحي پرديس سينمايي
848
طراحي پرديس سينمايي: كندوكاوي براي يافتن «معماري سينمايي»
849
طراحي پرديس فرهنگي حافظيه (ميان افزا) با رويكرد زمينه گرايي شهر شيراز
850
طراحي پرديس كتاب در تهران
851
طراحي پرژكتور پرتابل با قابليت چرخش درجه 360 ونصب آسان
852
طراحي پرس 240 تني
853
طراحي پرس 25 تني خارج از مركز دو عمله متالورژي پودر
854
طراحي پرس 500 تني
855
طراحي پرس آهنگري مكانيكي ؛ 500 تن
856
طراحي پرس اكيتروژل 2000Ton (دو جلد)
857
طراحي پرس بيرون كشيدن و جازدن بين زنجير چرخ ماشينهاي راهسازي
858
طراحي پرس پيچي
859
طراحي پرس دوار قرص سازي با طرقيت 300 قرص در دقيقه
860
طراحي پرس دوار قرص سازي ﴿با ظرفيت 300قرص در دقيقه
861
طراحي پرس سفال
862
طراحي پرس سفاله
863
طراحي پرس سفاله
864
طراحي پرس ضربه اي
865
طراحي پرس ضربه اي ده تن
866
طراحي پرس هيدروليك 1000 تن
867
طراحي پرس هيدروليك 200 تني
868
طراحي پرس هيدروليك جرم
869
طراحي پرس هيدروليك دروازه اي كشش عميق و پانچ با كنترل PLC
870
طراحي پرس هيدروليكي با جك مخصوص براي مواد با كاليتي
871
طراحي پرسشنامه با كمك نرم افزار همراه با مثال
872
طراحي پرگولاي شهري با هدف ايجاد تغيير در الگوهاي رفتار گذر از خيابان
873
طراحي پرنده بدون سرنشين جهت پايش نيروگاه هاي خورشيدي
874
طراحي پره توربين باد با استفاده از تركيب روش هاي ممنتم المان و طراحي معكوس
875
طراحي پره توربين بادي و آناليز آن با نرم افزار ANSYS
876
طراحي پره كمپرسور محوري چند طبقه
877
طراحي پره هاي پنكه سقفي
878
طراحي پره هاي متحرك سه بعدي در يك توربين فرانسيس با جريان مختلط
879
طراحي پره هاي نوع چند كمان دايره اي ﴿Multi Circular Arc﴾ براي كمژرسورهاي فراصوت
880
طراحي پرهاي كمپرسور محوري
881
طراحي پروانه اي يدك كش و ناوشكن
882
طراحي پروانه سطح رو به روش رگراسيون
883
طراحي پروانه سطح رو به روش رگراسيون
884
طراحي پروانه نازلي براي يدك كش با سرعت 14 گره دريايي
885
طراحي پروانههاي خلاف گرد
886
طراحي پروب مونوپل با حلقه هاي پارازيتيك
887
طراحي پروتز پاي مصنوعي براي معلولين قطع عضو
888
طراحي پروتز ديسك بين مهره اي
889
طراحي پروتكل امن در شبكه‌هايATM بانكي
890
طراحي پروتكل به مقصدرساني جغرافيايي
891
طراحي پروتكل درماني تلفيقي توان‌بخشي شناختي همراه با آموزش نوروفيدبك و مقايسه آن با پروتكل توان‌بخشي شناختي پاول در بهبود علائم شناختي جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه
892
طراحي پروتكل مسيريابي چندمسيري آگاه از اولويت جريانها در شبكه هاي موردي سيار
893
طراحي پروتل و تغيير كليد ورودي كامپيوتر پايه
894
طراحي پرورشگاه با تاكيد بر اميد بخشي به كودكان
895
طراحي پرورشگاه در شهر گرگان
896
طراحي پروژه پارك فرهنگي كوهسنگي مشهد
897
طراحي پروژه پارك فرهنگي كوهسنگي مشهد
898
طراحي پروژه صفحه كليد موبايلهاي هوشمند با ال سي دي گرافيكي و صفحه تاچ
899
طراحي پروژه مجموعه اداري فرمانداري شهرستان نيشابور
900
طراحي پروژه مجموعه اداري فرمانداري شهرستان نيشابور
901
طراحي پروژه مجموعه فرهنگي گنبد سبز
902
طراحي پروژه مجموعه فرهنگي گنبد سبز
903
طراحي پروسه ساخت ترانزيستور
904
طراحي پروسه فروش ميوه با محوريت خرده فروشي
905
طراحي پروفايل ضريب شكست فيبرهاي تك مد
906
طراحي پروفيل بدنه اي يو وي Hydrolab500 با رويكرد بهينه سازي چند هدفه به كمك الگوريتم ژنتيك
907
طراحي پروفيل پره توربين
908
طراحي پروفيل و هندسه پره كمپرسور گذرصوتي
909
طراحي پژوهشكده انرژي هاي نو دانشگاه اصفهان
910
طراحي پژوهشكده انرژي هاي نو در يزد
911
طراحي پژوهشكده بيوتكنولوژي با دو رويكرد حفظ منابع و طراحي سازگار با چرخه حيات
912
طراحي پژوهشكده سيستم هاي حمل و نقل ريلي شهري ﴿مترو﴾
913
طراحي پژوهشكده گندي شاپور باستان در دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
914
طراحي پژوهشكده معماري
915
طراحي پژوهشكده معماري اصفهان، با رويكرد تأثيرپذيري از مكتب اصفهان
916
طراحي پژوهشكده مولد – اولويت بندي شاخص هاي اثرگذار معماري مولد
917
طراحي پژوهشكده هواشناسي با رويكرد معماري پايدار و بهره گيري از تكنولوژي هاي جديد
918
طراحي پژوهشكده و موزه علوم طبيعي تفت (با تاملي بر ارتباط مطلوب ميان طبيعت و معماري﴾
919
طراحي پژوهشگاه فرهنگ و هنر در مشهد
920
طراحي پژوهشگاه مطالعات و تحقيقات آب در شيراز
921
طراحي پست 63/230 كيلو ولت با توجه به مسائل عايقي و حرارتي ترانسفورماتور
922
طراحي پست فشار قوي 230 كيلو ولت
923
طراحي پست فشار قوي 230/400 كيلو ولت با تكيه به سيستم شبكه زمين و تهيه نرم افزار انتخاب كليد قدرت
924
طراحي پست فشار قوي در منطقه اميريه
925
طراحي پست كار متصدي تحويل مدارك پستي با هدف كاهش آسيبهاي عضلاني اسكلتي
926
طراحي پستهاي خازني به منظور جلوگيري از پديده فرورزونانس
927
طراحي پستهاي گازي
928
طراحي پشتي هوشمند صندلي جهت كاهش آسيب راننده كاميون ناشي از ارتعاشات افقي
929
طراحي پك همراه زندگي در سفر براي بزرگسالان با رويكرد پايداري
930
طراحي پكيج ميكرو CHP براي مصارف عمومي
931
طراحي پكيچ يونيت با توان 10 تن تبريد
932
طراحي پل - گالري برروي رودخانه زاينده رود اصفهان
933
طراحي پل پياده در پارك نهج البلاغه
934
طراحي پل پياده محور نظرگاهي براي دستيابي به معماري زمينه گرا
935
طراحي پل پياده ورودي باغ پرندگان اصفهان
936
طراحي پل جرثقيل در وازه اي
937
طراحي پل چند منظوره بوستان كودك
938
طراحي پل عابر پياده ، بررسي و مطالعه پل هاي عابر پياده برروي جويها و شهرهاي درون شهري. ع .ع . طراحي پل عابر پياده
939
طراحي پل عابر پياده با استفاده از مواد كامپوزيتي
940
طراحي پل عابر پياده براي مادي نياصرم اصفهان
941
طراحي پل عابر پياده: با نگاهي به تبليغات روي پل
942
طراحي پل كاربردي
943
طراحي پل نمايشگاهي دزفول با تكيه بر الگوي هندسي كاربندي
944
طراحي پلتفرم زنجيره تامين مبتني بر رايانش ابري، مطالعه ي موردي: طراحي پلتفرم زنجيره تامين ابري براي شركت هاي مرغداري
945
طراحي پله هاي پيش ساخته براي فضا هاي داخلي ﴿مسكوني﴾
946
طراحي پلي كلينيك تخصصي
947
طراحي پلي ميان نسل‌ها ( مركز بين نسلي)
948
طراحي پمپ
949
طراحي پمپ
950
طراحي پمپ - لاسيون شوفاژ
951
طراحي پمپ آب آكسيال
952
طراحي پمپ آب الكتريكي براي موتور پاترول 24-2
953
طراحي پمپ آب جريان محوري
954
طراحي پمپ آب جريان محوري
955
طراحي پمپ آب جريان محوري افقي
956
طراحي پمپ آب ديافراگمي خورشيدي
957
طراحي پمپ آب گريز از مركز يك
958
طراحي پمپ آب و پروانه اتومبيل به قدرت 120 كيلو وات
959
طراحي پمپ بتون بادبي 70 متر مكعب تا ارتفاع 30 متر
960
طراحي پمپ پيستوني راديال بادي متغير
961
طراحي پمپ تبادين اتاق عمل
962
طراحي پمپ تزريق گوگرد مذاب
963
طراحي پمپ تغذيه ديگ بخار
964
طراحي پمپ تغذيه ديگ بخار
965
طراحي پمپ تغذيه ديگ بخار يك نيروگاه حرارتي
966
طراحي پمپ جهت انتقال شيره . چغندر
967
طراحي پمپ حرارتي
968
طراحي پمپ حرارتي
969
طراحي پمپ خلاء با رينگ و مايع به منظور استفاده در كارخانه كاغذ سازي
970
طراحي پمپ خلاء تيغه اي دوار
971
طراحي پمپ درون چاهي ESP با استفاده از مدل يكپارچه سيستم بهره برداري
972
طراحي پمپ روغن چرخ دنده اي
973
طراحي پمپ روغن روتوري دنده داخلي با 2 دندانه اختلاف
974
طراحي پمپ روغن و بررسي سيستم روغنكاري خودرو
975
طراحي پمپ سانتريفوز
976
طراحي پمپ سانتريفوژ آناليز ابعادي تئوري مدل ها
977
طراحي پمپ سانتريفوژيك طبقه دو دهنه ورودي بادي 35M3/H و ارتفاع كل 20M
978
طراحي پمپ ساي خلاء ديفيوژني
979
طراحي پمپ سمپاش با تراكتور
980
طراحي پمپ ضرباتي براي سيستم گردش خون
981
طراحي پمپ ضرباني Peristaltic
982
طراحي پمپ فاضلاب
983
طراحي پمپ كف كش
984
طراحي پمپ گردابي با كانال جانبي
985
طراحي پمپ گرمايي
986
طراحي پمپ گريز از مركز با بدنه گردان
987
طراحي پمپ گريز از مركز با دور بالا
988
طراحي پمپ گريز از مركز به كمك كامپيوتر
989
طراحي پمپ گريز از مركز نوع شعاعي دو طرفه
990
طراحي پمپ لايروبي براي پاك كردن كانالها
991
طراحي پمپ نيوماتيكي جهت استفاده به عنوان بطن چپ قلب
992
طراحي پمپ هاي سانتريفوژو تحليل آنها با نرم افزار ANSYS
993
طراحي پمپ هيدروليك دنده اي و بررسي پمپ پيستوني با جابجايي متغير
994
طراحي پمپهاي محوري
995
طراحي پمپهاي محوري بوسيله كامپيوتر
996
طراحي پنجره جلوي كولرگازي
997
طراحي پنكه آبرساني شهري بوسيله كامپيوتر
998
طراحي پنل دستگاه خودپرداز بانك
999
طراحي پنل سقف، يكپارچه سازي بدنه و تحليل برخورد از سقف خودروي كلاس B
1000
طراحي پهباد MQ - 1 predator با نرم افزار Solid works و شبيه سازي و محاسبه نيروي ليفت و درگ در 10 سرعت مختلف
بازگشت