<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي پهنه ورودي شرقي شهر اصفهان (نمونه ي موردي محور يزد_نايين)
2
طراحي پوتين براي سربازان
3
طراحي پور تيفوليوي پروژه هاي استراتژيك با استفاده از تحليل پوششي داده ها
4
طراحي پورتال تونل هاي جاده اي با روش تفاضل محدود (نرم افزار FLAC 3D) مورد مطالعاتي تونل حكيم تهران
5
طراحي پورتال جامع مامايي ايران
6
طراحي پورتال متالورژي
7
طراحي پورتال هتل هاي يزد
8
طراحي پورتفوليوي محصولات يك شركت توليدي با استفاده از داده كاوي-مطالعه موردي
9
طراحي پوستر با تاثير از نقش خورشيد
10
طراحي پوستر تئاتر با تكيه بر تحليل آثار ميشل باتوري
11
طراحي پوستر تئاتر متاثر از سبك كانستراكيتويسم روسيه
12
طراحي پوستر لهستان
13
طراحي پوسته خارجي اتوبوس شهري، گردآوري وتنظيم براي شركت ايران خودرو ديزل
14
طراحي پوسته سيستم كنترل تردد كنتاكلس ﴿بدون تماس﴾ براي اتاق هاي هتل
15
طراحي پوسته مدولار محصول
16
طراحي پوشاك اجتماع با بررسي ناهنجاري‌هاي بصري حاصل از پوشش شهروندان (مطالعه موردي: بانوان 35-20 سال شهر تهران(
17
طراحي پوشاك با استفاده از تلفيق پارچه دستباف و صنعتي
18
طراحي پوشاك مردان بر اساس ويژگيهاي لباس ها و منسوجات منطقه هورامان با رويكرد توسعه پايدار
19
طراحي پوشش براي حياط علّيين (واقع در دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد)
20
طراحي پوشش محافظ مدارهاي الكتريكي سازه سرجنگي موشك بالستيك
21
طراحي پوشش موتور پيستوني هواپيما موسوم به كولينگ
22
طراحي پوششهاي حفاظتي براي كاهش اكسيداسيون فولادهاي كم آلياژ در دماهاي بالا
23
طراحي پوششي براي توانبخشي اندام تحتاني افراد كم توان
24
طراحي پوششي براي سرنشين موتورسيكلت در برابر شرايط اقليمي و براي موتورسيكلت CG125
25
طراحي پويانمايي چهره بر اساس گفتار فارسي
26
طراحي پويشگر امنيتي SIP با هدف بررسي آسيب‌پذيري‌هاي موجود در پراكسي‌ سرورهاي SIP
27
طراحي پياده راه با تأكيد بر تأثير الگوهاي رفتار استفاده كنندگان بر ساخت كالبد پياده راه (نمونه مورد مطالعه : خيابان فرخي يزد)
28
طراحي پياده راه با تاكيد بر تجلي عناصر طبيعي- مورد طراحي پياده راه حاشيه رودخانه شهرچاي اروميه
29
طراحي پياده راه با تاكيد بر سرمايه اجتماعي ﴿مطالعه موردي؛ خيابان نظر شرقي﴾
30
طراحي پياده راه با تاكيد بر كيفيت مسيرهاي پياده ﴿نمونه موردي: محور دوشنبه بازار خميني شهر﴾
31
طراحي پياده راه به منظور افزايش جذابيت هاي محيطي نمونه موردي؛ حدفاصل ميدان نعل اسبي تا سر در دانشگاه يزد
32
طراحي پياده راه شهري با تاكيد بر ارتقا كيفيت سرزندگي (عرصه پژوهش: خيابان لاله زار تهران)
33
طراحي پياده راه شهري با تاكيد بر كيفيت هاي محيطي مؤثر بر ادراك زمان (مورد مطالعاتي: پياده راه ميرزارضا شهر بجنورد)
34
طراحي پياده راه طالقاني شهر بجنورد بر اساس الگوهاي رفتاري استفاده كنندگان
35
طراحي پياده راه محدوده پيرامون امامزاده جعفر يزد با تأكيد بر شخصيت فضا
36
طراحي پياده سازي سرويس ها وويندوز
37
طراحي پياده سازي سيستم هاي خدمات شهري با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي
38
طراحي پياده سازي شبيه ساز كانال سيار گزينشگر فركانس
39
طراحي پياده سازي فروشگاه اينترنتي
40
طراحي پيراهن مردانه با رويكرد احساس گرا
41
طراحي پيش بيني عملكرد كمپرسور گريز از مركز
42
طراحي پيش فرم آهنگري به كمك (CONFORMAL MAPPING)ترسيم تطابقي و آهنگري دقيق
43
طراحي پيش فرم در فرايند Upsetting با استفاده از تئوري تحليل حساسيت
44
طراحي پيش فرم قالب هاي آهنگري به روش درونيابي المان هاي مرزي
45
طراحي پيش كد كننده ﴿ شكل دهنده پرتو﴾ زير بهينه در سيستم هاي چند آنتني با محو شدگي Ricean
46
طراحي پيش كد كننده با معيارهاي بهره وري طيف و انرژي
47
طراحي پيش گرم كن سطحي در نيروگاه بخار
48
طراحي پيش مفهومي لانچر هوايي محموله هاي فضايي با تكيه بر توانمندي بومي
49
طراحي پيشايندهاي انگيزه خدمت عمومي با استفاده از تكنيك ديمتل فازي
50
طراحي پيشر فرم قالب هاي آهنگري به روش برونيابي المان هاي مرزي
51
طراحي پيكربندي ماهواره كوچك براي تثبيت حالت وضعي ماهواره به سمت زمين از طريق روش گراديان گرانشي
52
طراحي پيكره اصلي جارو برقي خانگي
53
طراحي پيكره بيروني يخچال سايدباي سايد با توجه به رويكرد طراحي فراگير
54
طراحي پيكره چراغ و روشنايي پارك﴿جهت كار در پارك جنگلي قائم واقع در يافت اباد﴾
55
طراحي پيكره داشبورد ميني بوس IVECO A60
56
طراحي پيكره‌هاي راهنماي اطلاع رساني شهر تهران با رويكردي بر طراحي تعاملي
57
طراحي پيل سوختي غشا پليمري مورد استفاده در سامانه هيبريدي تجديدپذير بادي-الكترولايزر-پيل سوختي و بررسي فني اقتصادي آن
58
طراحي تئاتر شهر اصفهان
59
طراحي تئاتر شهر اصفهان
60
طراحي تئاتر شهر شيراز
61
طراحي تئوري مراقبت پرستاري از بيماران سوختگي
62
طراحي تابع درهمساز سبك وزن براي سيستمهاي شناسايي راديويي ارزان قيمت
63
طراحي تابلو روان نمايش دهنده ساعت و تاريخ با نرم افزار آردوينو
64
طراحي تابلوهاي تبليغاتي شهر تهران﴿طرح ويژه﴾ در محدوده چهارراه وليعصر تا ميدان وليعصر
65
طراحي تابلوهاي دكوراتيو با رويكردي به تجريد، محصول ذهن آفرينشگر انسان
66
طراحي تابلوهايي با نقشمايه گل بذاي تزيين اتاق نشيمن
67
طراحي تابلوي راهنماي طبقات براي اداره ها سازمان ها ﴿محل مورد بررسي:دانشگاهعلم و صنعت﴾
68
طراحي تاپستري با الهام از تصوير لباس
69
طراحي تاپستري با الهام از نگاره هاي شاهنامه شاه تهماسب
70
طراحي تاپستري با موضوع كوچ عشاير
71
طراحي تاريكخانه سياه وسفيد پرتابل براي عكاسان آماتور
72
طراحي تاسيسات آبگرم استخر و مجتمع ورزشي دانشگاه صنعتي اميركبير با استفاده از كلكتورهاي خورشيدي
73
طراحي تاسيسات استخر
74
طراحي تاسيسات الكتريكي بااستفاده از كامپيوتر
75
طراحي تاسيسات الكتريكي صنايع پلاستيك سازي
76
طراحي تاسيسات الكتريكي كارخانه سيمان بكمك كامپيوتر
77
طراحي تاسيسات الكتريكي مجتمع صنعتي و تحقيقاتي بعثت
78
طراحي تاسيسات الكتريكي مجموعه ساختمان هاي اداري، مسكوني و آموزشي
79
طراحي تاسيسات الكتريكي مكانيكي يك مجتمع مسكوني
80
طراحي تاسيسات تهويه مطبوع لوله كشي گاز شهري ساختمان پتروشيمي همراه با تحليل اقتصادي
81
طراحي تاسيسات جانبي كارخانه روغن نباتي utillity
82
طراحي تاسيسات سالن هاي مرغداري با PLC [پي. ال. سي]
83
طراحي تاسيسات مجتمع اداري ، تجاري ميلاد واهين شهريار
84
طراحي تاسيسات مجموعه استخر سرپوشيده ومحاسبه بار حرارتي استخر با استفاده از نرم افزار دلفي
85
طراحي تاسيسات مجنمع فرهنگي ورزشي داراي پاتيناژ
86
طراحي تاسيسات مكانيكي (مركز فني ارتوپدي جمعيت حلال احمر)
87
طراحي تاسيسات مكانيكي آزمايشگاه توليد كيت هاي راديو دارويي
88
طراحي تاسيسات مكانيكي ايستگاه متروي زيرزميني شوش خام (E1) و تهويه مطبوع يك تونل آن
89
طراحي تاسيسات مكانيكي بازار بين المللي گلستان قشم
90
طراحي تاسيسات مكانيكي بخش سوختگي بيمارستان شهيد صدوقي
91
طراحي تاسيسات مكانيكي برنج تنديس
92
طراحي تاسيسات مكانيكي بيمارستان 32 تختخوابي سقز
93
طراحي تاسيسات مكانيكي بيمارستان قائن
94
طراحي تاسيسات مكانيكي پايانه مرزي جلفا
95
طراحي تاسيسات مكانيكي رستوران
96
طراحي تاسيسات مكانيكي ساختمان دادگستري ساري
97
طراحي تاسيسات مكانيكي ساختمان صدا و سيماي مركزي بيرجند به كمك نرم افزار CARRIER
98
طراحي تاسيسات مكانيكي ساختماني با زيربناي 5200 متر مربع
99
طراحي تاسيسات مكانيكي سالن نمايش به كمك نرم افزار Carrier
100
طراحي تاسيسات مكانيكي طرح جديد مجموعه استخر سرپوشيده دانشگاه علم و صنعت ايران
101
طراحي تاسيسات مكانيكي مجتمع خيريه امام جعفرصادق (ع)
102
طراحي تاسيسات مكانيكي مجموعه استخر سرپوشيده دانشگاه علم و صنعت
103
طراحي تاسيسات مكانيكي موزه تاريخ طبيعي باراجين قزوين
104
طراحي تاسيسات مكانيكي و سيستم تهويه
105
طراحي تاسيسات مكانيكي ورقي مركز توانبخشي رودسر
106
طراحي تاسيسات مكانيكي يك برج 19 طبقه
107
طراحي تاسيسات مكانيكي يك برج بيست و چهار طبقه
108
طراحي تاسيسات مكانيكي يك بلوك از بيمارستان 100 تختخوابي
109
طراحي تاسيسات مكانيكي يك ساختمان نوزده طبقه در دو حالت رعايت يا عدم رعايت مبحث نوزده مقررات ملي ساختمان
110
طراحي تاسيسات مكانيكي يك كارخانه داروسازي به مساحت زير بناي 6500 متر مربع
111
طراحي تاسيسات وتهويه مطبوع يك بيمارستان
112
طراحي تاكسي درون شهري براي شهر تهران با رويكرد طراحي پايدار
113
طراحي تالار پذيرايي ورستوران
114
طراحي تالار شهر اهوازباتاكيد برارتقاءفرهنگ مديريت شهري
115
طراحي تالار شهر تهران با رويكرد ارتقاء فرهنگ شهروندي
116
طراحي تالار موسيقي در يزد با تكيه بر دانش آكوستيك
117
طراحي تالارشهر گرگان با رويكرد ارتقاء سرزندگي
118
طراحي تانك 33 هزار متر مكعبي سوخت سنگين پروژه نيروگاه غرب
119
طراحي تانك بارج 1000 تني باآيين نامه ABS آمريكا
120
طراحي تاور نفتي با استفاده از استاندارد ASME & ubc
121
طراحي تبديل همگرا در بالا دست دريچه كشويي در كانال باعرض متفاوت
122
طراحي تجربه براي تشويق مردم به ورزش همگاني در مجموعه¬ي فرهنگي آموزشي باغ غدير اصفهان
123
طراحي تجربه براي لوازم خانگي هوشمند
124
طراحي تجربهء مطلوب براي فضاي سالن انتظار مركز توليد تئاتر كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
125
طراحي تجزيه كننده بسته در سوئيچ شبكه نرم افزار محور با استفاده از FPGA
126
طراحي تجهيزات آموزشي براي تقويت مهارت هاي حركتي دانش آموزان داراي نقص بينايي مقطع دبستان
127
طراحي تجهيزات براي حفظ استقلال عملكردي سالمندان در فعاليت هاي روزمره زندگي
128
طراحي تجهيزات پاركي؛ محرك تعاملات فيزيك و اجتماعي سالمندان
129
طراحي تجهيزات خواب به منظور وضعيت دهي مناسب كودكان 2-12 ساله داراي فلج مغزي شديد﴿سطح V و IV ﴾
130
طراحي تجهيزات خورشيدي براي يك استخر شنا در شهر يزد و محاسبه ميزان صرفه جويي انرژي
131
طراحي تجهيزات سيكل تامين هواي فشرده
132
طراحي تجهيزات طرح پايلوت آزمايشگاهي جداساز
133
طراحي تجهيزات عمومي شهري براي زمينه سازي سالمندي موفق در پارك لاله تهران
134
طراحي تجهيزات فضاي بازي
135
طراحي تجهيزات مجتمع گرانولاسيون خشك مواد ميكرونيزه با ظرفيت دو تن در ساعت
136
طراحي تجهيزات مراقبت در خانه براي بهبود كيفيت زندگي سالمند ناتوان حركتي
137
طراحي تجهيزات نوتوگرافي و ورزشي جهت افراد اداري داراي اسيب نخاعي
138
طراحي تجهيزات و خدمات خانه كودكان كار و خيابان
139
طراحي تجهيزات و خدمات زمين بازي خانه كودكان كار
140
طراحي تجهيزات و وسايل بازي كودكان﴿6-12 سال﴾
141
طراحي تجهيزات(طراحي نور پردازي) زمين بازي براي كودكان (5-12)سال با رويكرد اسطوره گرايانه(ايراني)
142
طراحي تحريك گر نوري دزيمتر لومنيسانس القاء نوري با استفاده از تحليل عددي معادلات نرخ آشكار ساز حالت جامدAi302:C
143
طراحي تحليل مخازن گاز طبيعي فشرده
144
طراحي تحليل موتور دوراني X
145
طراحي تحليل و نمونه سازي يك توربوپمپ
146
طراحي تحليل وGكد گيري چهار شاخ فرمان با نرم افزارهاي-SSCNC- SOLIDWOKS-ANSYSWOR-MASTERCAM
147
طراحي تحليلي و شبيه سازي ترانسفورماتور ابررساناي دما(HTS) مبتني بر تنش هاي حرارتي و مكانيكي
148
طراحي تخت استا براي استفاده دائمي افراد ضايعه نخاعي
149
طراحي تخت بخش همودياليز ﴿به همراه امكان سنجي تركيب تخت و حامل هاي درمان بيماران دياليزي﴾
150
طراحي تخت تزريقات براي كودكان بين 5-8 ساله
151
طراحي تخت خواب چند كاره براي دختران 11-16ساله
152
طراحي تخت قطار گردشگري با هدف ايجاد حريم شخصي بيشتر
153
طراحي تخت مراقبت هاي ويژه ي سالمندان در مراكز توانبخشي و بيمارستاني
154
طراحي تخت‌خواب براي سالمند پير
155
طراحي تخمين ‌زن مقاوم براي سيستم اتفاقي تعيين سمت در حركت شتاب‌دار
156
طراحي تخمين زننده هاي كسري و فيلتر هاي ديجيتال با استفاده از كلاسهاي Nevanlinaa
157
طراحي تخمين گر غيرخطي پايدار با استفاده از شبكه عصبي و كاربرد آن در رباتهاي با مفصل نرم
158
طراحي تخمينگر موقعيت براي سيستم خودروي بدون راننده
159
طراحي تدوين برنامه استراتژيك گردشگري ورزشي
160
طراحي تدوين فرهنگ تك زبانه آموزش افعال فارسي براساس معني شناسي قالبي
161
طراحي ترازوي ديجيتالي 30كيلو گرمي جهت استفاده در فناوري ها و سوپر ماركت ها
162
طراحي ترازوي ديجيتالي حساس براي طلا فروشان
163
طراحي تراشه بينايي تشخيص لبه براي كاربردهاي بلادرنگ بر اساس مدل بينايي موجودات زنده
164
طراحي تراشه شيفت دهنده فاز فعال 6 بيتي براي باند فركانسي S در تكنولوژي CMOS
165
طراحي تراشه كم مصرف تحريك الكتريكي عصب بينايي در شبكيه مصنوعي
166
طراحي تراشه كم نويز بخش Front-End مدار قرائت گر براي آرايه سنسورهاي ميكروبلومتر مادون‌قرمز uncooled
167
طراحي تراشه كيت درايور براي كنترل الكترو موتور DCبدون جاروبك
168
طراحي تراشه گيرنده فركانس بالا براي انتقال داده از بيرون به ايمپانت به منظور تحريك نورون هاي مغز
169
طراحي تراشه مبدل D/A سريع در مد جريان
170
طراحي تراشه هوشمند تصويري با قابليت مختصات‌يابي همزمان اهداف نوري چند‌گانه جهت استفاده دركاربردهاي موقعيت‌يابي
171
طراحي تراشه يك Range-Finder با استفاده از روش Line-Stripe
172
طراحي ترالي پانسمان
173
طراحي ترالي پانسمان بخش هاي جراحي قلب
174
طراحي ترالي حمل دستگاه براي محيط هاي فيزيوتراپي
175
طراحي ترالي حمل غذا در هواپيما
176
طراحي ترالي دوربين فيلمبرداري ويدئوئي براي ساخت فيلم هاي كوتاه
177
طراحي ترانس تك فاز و شبيه سازي با نرم افزار ماكسول
178
طراحي ترانس جوش سيار با رويكرد استفاده خانگي
179
طراحي ترانسديوسر پر قدرت و تمركزدهنده اولتراسونيك و ارائه روش جهت ساخت
180
طراحي ترانسفور ماتورهاي قدرت
181
طراحي ترانسفورمر فركانس بالا
182
طراحي ترتيب بهينه جوشكاري جهت كاهش اعوجاج در آلومينيوم
183
طراحي تركيب كننده فركانس توان پايين در باند 4/2 گيگا هرتز براي فرستنده-گيرنده زيگ بي
184
طراحي ترمز بر مبناي سيال مگنتورئولوژيك﴿ام-آر﴾
185
طراحي ترمز هواپيما
186
طراحي ترمز هيدروليك و نيوماتيك، بمنظور توقف متحركي با سرعت و وزن مشخص
187
طراحي ترموديناميكي برجهاي خنك كن خشك نيروگاهي رسي پارامترهاي مهم جهت بهينه سازي برجهاي مذكور
188
طراحي ترموديناميكي پيل سوختي و انجام آزمايش هايي در محاسبه راندمان
189
طراحي ترموديناميكي توربين بخار بوسيله كامپيوتر
190
طراحي ترموديناميكي نانوساختار و بررسي اثرات رئولوژيكي مذاب كلوئيدي پايه پلي اتيلن بر راندمان سايندگي آن
191
طراحي ترموديناميكي و بهينه سازي چرخه جذبي دو اثره ليتيم بر مايد - آب
192
طراحي ترموديناميكي و مكانيكي مبدلهاي حرارتي دو لوله
193
طراحي ترموفيزيكي مخازن جداكننده در ميان سردكن براي سيستمهاي برودتي
194
طراحي ترموهيدروليكي ديكهاي بخار
195
طراحي ترموهيدروليكي و بررسي تحليلي حادثه LOCA در يك راكتور تحقيقاتي 20 MWt با استفاده از كد RELAP5
196
طراحي ترموهيدروليكي يك راكتور تحقيقاتي 20 مگاواتي و بررسي تحليلي حادثه LOFA در آن با استفاده از كد RELAP5
197
طراحي ترمينال 2 فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) با رويكرد بازآفريني هويت و غرور ملي
198
طراحي ترمينال داخلي و بين المللي فرودگاه يزد ﴿با رويكرد خوانايي﴾
199
طراحي ترمينال شهر سنندج
200
طراحي ترمينال هاي نفتي SBM
201
طراحي تزئينات جشنهاي تولد با الهام از نقوش شاهسون (ايل سون )
202
طراحي تزئينات ديواري براساس جشنهاي دوازده گانه
203
طراحي تزئيني باتيك با استفاده از فرم و فضاي خوشنويسي ايراني
204
طراحي تزئيني باتيك با الهام از فرم و فضاي معماري يزد
205
طراحي تزريق نفوذي دوغاب سيماني در خاك آبرفتي درشت دانه﴿مطالعه مورد: سد چپرآباد﴾
206
طراحي تست استند توربوشارژر
207
طراحي تست هاي آزمايشگاهي ربات شش محوره (6R)
208
طراحي تست هاي آزمايشگاهي ربات كابلي
209
طراحي تستر براي تشخيص و شناسايي عيب در سيستم كنترلي بالگرد
210
طراحي تستر سمت يك ماهواره با چهار عملگر
211
طراحي تسمه
212
طراحي تسمه وزنجيربه كمك ويژال بيسيك
213
طراحي تسهيلات مخصوص موتورسيكلت در مناطق ويژه ترافيكي به منظور آشفتگي عبور و مرور مديريت موتورسيكلت ها در شهر تهران
214
طراحي تسويه معدن باريت كهلو
215
طراحي تشديد گر براي ليزر الكترون آزاد قفل شده مد در ناحيه فرابنفش با حلقه انباشت و مقايسه آن با ليزر اگزايمر قفل شده مد فرابنفش
216
طراحي تشديدگر تلسكوپي كاو-كوژ جهت بهبود كيفيت باريكه ليزر Nd:YAG
217
طراحي تصفيه خانه شيرابه پسماند شهري
218
طراحي تصفيه خانه فاضلاب انساني
219
طراحي تصفيه خانه نيروگاه
220
طراحي تعاملي ابزار ارزشيابي تكويني با هدف ماندگاري مطلب براي درس زيست شناسي در مقطع متوسطه
221
طراحي تعاملي دستگاه هشداردهنده همراه براي ناشنوايان و كم شنوايان شديد و عميق
222
طراحي تعاملي سيستم پرتابل شبيه ساز ورزش قايق راني
223
طراحي تعاملي وب سايت گروه طراحي صنعتي دانشگاه هنر
224
طراحي تعمير خطوط لوله نفت با استفاده از مواد كامپوزيت
225
طراحي تغذيه گازي-بادي مقوم سكوي نفتي اميركبير
226
طراحي تغذيه گذاري قطعه سرند فولادي به كمك شبيه سازي عددي FEM
227
طراحي تغيير دهنده پله الكترونيكي ترانسفورماتور
228
طراحي تفصيلي دستگاه اندازه گيري مولفه هاي مستقل تانسور اينرسي ماهواره
229
طراحي تفصيلي سيستم اطلاعات مديريت آموزش وزارت جهاد سازندگي
230
طراحي تفضيلي و تعيين ملاحظات ساخت كاواك RF سيكلوترون MeV10 براي مصارف پزشكي
231
طراحي تفكيك كننده فضايي با الهام از معماري ايراني - اسلامي
232
طراحي تفنگ بادي﴿Air Rifle﴾
233
طراحي تقاطع خيابان امام خميني و بزرگراه نواب با تاكيد بر توسعه فضاهاي عمومي و ارزش هاي گره شهري
234
طراحي تقسيم كننده توان با عرض باند وسيع در فركانسهاي مايكروويو
235
طراحي تقويت كنندة عملياتي توان كم
236
طراحي تقويت كننده ابزار دقيق جرياني
237
طراحي تقويت كننده ابزار دقيق جرياني تمام مجتمع CMOS ولتاژ پايين كم توان و تغذيه تا تغذيه با بهبود مشخصات
238
طراحي تقويت كننده با گين 40 و 80 دسي بل در فركانس 5KHZ و 5MHZ
239
طراحي تقويت كننده تفاضلي كامل جهت مدارات تنظيم رنج بهره و تنظيم سطح برش در پروسه COMS
240
طراحي تقويت كننده توان با بازدهي بالا باند x ماهواره
241
طراحي تقويت كننده توان باند UHF با استفاده از روش تركيب توان
242
طراحي تقويت كننده توان پهن باند تنظيم شده هارمونيكي
243
طراحي تقويت كننده توان كلاس E كم هارمونيك در باند مايكروويو
244
طراحي تقويت كننده توان كلاس F در ابعاد فشرده با PAE بالا با استفاده از LHCC
245
طراحي تقويت كننده جريان سويچينگ
246
طراحي تقويت كننده جرياني
247
طراحي تقويت كننده جرياني با CMMRبالا و توان پايين
248
طراحي تقويت كننده جرياني با CMRR بالا و توان پايين
249
طراحي تقويت كننده ژارامتري
250
طراحي تقويت كننده سيگنال EEG
251
طراحي تقويت كننده عملياتي جرياني كاملاً تفاضلي ولتاژ و توان پايين با مشخصات بهبود يافته
252
طراحي تقويت كننده فيبر كريستال فوتوني تك مد به منظور افزايش توان خروجي
253
طراحي تقويت كننده قدرت باند VHF با پهناي باند وسيع
254
طراحي تقويت كننده كم نويز ﴿LNA﴾ و كاربرد آن در گيرنده سيگنال مغزي ﴿EEG﴾ در سيستم هاي BMI
255
طراحي تقويت كننده كم نويز با استفاده از تكنيك خنثي سازي نويز
256
طراحي تقويت كننده كم نويز با پهناي باند وسيع
257
طراحي تقويت كننده كم نويز با پهناي باند وسيع و خطي سازي بالا
258
طراحي تقويت كننده كم نويز با پهناي باند وسيع وخطيسازي مطلوب
259
طراحي تقويت كننده كم نويز با تكنيك هاي برهم نهي مشتق اصلاح شده و استفاده مجدد از جريان
260
طراحي تقويت كننده كم نويز بابهره بالا جهت كاربري در باند بلوتوث
261
طراحي تقويت كننده كم نويز باپهناي باند وسيع وخطي سازي بالا و توان پايين
262
طراحي تقويت كننده كم نويز باند وسيع با استفاده از تكنيك حذف نويز
263
طراحي تقويت كننده كم نويز پهن باند با تفكيك حذف نويز
264
طراحي تقويت كننده كم نويز پهن باند با خطي سازي مطلوب وتوان كم
265
طراحي تقويت كننده كم نويز در باند فركانسي فوق وسيع با استفاده از تكنيك استفاده مجدد جريان مكمل اصلاح شده
266
طراحي تقويت كننده كم نويز فرا پهن باند، با استفاده از تكنيك جريان بازگشتي و حذف نويز استادان
267
طراحي تقويت كننده هاي كم نويز با پهناي باند بسيار وسيع
268
طراحي تقويت كننده هاي كم نويز در فركانس هاي بالا با امكان پيكر بندي مجدد
269
طراحي تقويت كننده هاي مايكروويو باند عريض
270
طراحي تقويت كننده هاي نوري با استفاده از نيمه هاديها از ديدگاه موجي نور
271
طراحي تقويت كننده ي عملياتي با هدايت انتقالي ثابت محدوده، مقاوم با تغييرات پروسه و دما
272
طراحي تقويت‌كننده توان بالاي مايكروويو براي استفاده در ايستگاه¬هاي مبناي LTE نسل چهارم
273
طراحي تقويت‌كننده توان براي فرستنده‌هاي مخابراتي LTE باقابليت اعمال روش ET
274
طراحي تقويت‌كننده توان مجتمع دوهرتي نامتقارن و پهن‌باند
275
طراحي تقويت‌كننده جريان با بهره زياد و پهناي باند وسيع
276
طراحي تقويت‌كننده هدايت انتقالي و كاربرد آن در فيلتر فعال Gm-C تنظيم‌پذير چند استاندارده
277
طراحي تقويت‌كننده ي كم‌نويز پهن باند با بهره و عدد نويز مسطح در باند C مايكروويو
278
طراحي تقويت‌كنندهابزار‌دقيق جرياني تمام مجتمع CMOS ولتاژ پايين‌، كم توان و تغذيه تا تغذيه با بهبود مشخصات
279
طراحي تك صندلي به سبك احساس گرا براي جوانان
280
طراحي تكفام كننده شتابگر سينكروترون چشمه‌ي نور ايران
281
طراحي تكميلي مجموعه ماشين تراش MM(6000*2500)
282
طراحي تكيه گاه هاي خارجي مخازن دو جداره ذخيره اكسيژن مايع
283
طراحي تكيه گاه هاي داخلي مخازن دو جداره ذخيره اكسيژن مايع
284
طراحي تكيه مذهبي فرهنگي در تخت فولاد اصفهان (با نگرشي ويژه بر انديشه هاي عرفان و تصوف اسلامي)
285
طراحي تلفن سانترال
286
طراحي تلفن سيار
287
طراحي تلفن همراه براساس عوامل ريبايي شناسي فرمي
288
طراحي تلفن همراه براي سالمندان با رويكرد احساس گرا
289
طراحي تلفن همراه وواسط كاربري براي سالمندان كم سواد و بي سواد با رويكرد طراحي تعاملي
290
طراحي تلفن همگاني (كارتي )
291
طراحي تلمبۀ روغن هوشمند براي موتور احتراق داخل سه استوانه
292
طراحي تله سي يژ
293
طراحي تماشاخانه با تاكيد بر مفاهيم بنيادين نشانه هاي فرهنگي
294
طراحي تمبر از ابتدا تا انتها
295
طراحي تمبر براساس ويژگي هاي بصري تمبر هاي دهه ي 70 ايران پايبند بر تمبرهاي ايراني
296
طراحي تنظيم‌ دبي چاه هوشمند در مخازن داراي نامعيني
297
طراحي تنور خورشيدي
298
طراحي تهويه چاه معدن مهديآباد يزد
299
طراحي تهويه مطبوع بيمارستان دكتر گنجويان
300
طراحي تهويه معدن مهدي آباد (براساس طرح مقدماتي استخراج )
301
طراحي توالت سبك و قابل حمل براي زمان اسكان اصطراري افراد پس از زلزله
302
طراحي توان آگاه شبكه هاي حسگر بدني
303
طراحي توان ياب براي افراد اسيب ديده از ناحيه پا
304
طراحي توپولوژي ستون فقرات و تخصيص ظرفيت آن با استفاده از الگوريتم ژنتيك
305
طراحي تودري وانت نيسان
306
طراحي توربو ژنراتور گازي
307
طراحي توربوشارژ مناسب براي افزايش 25% در قدرت خروجي يك موتور مفروض
308
طراحي توربين آبي كوچك از نوع بانكي
309
طراحي توربين اتاق احتراق و نازل يك موتور جت دو قرقره اي
310
طراحي توربين با لب
311
طراحي توربين باد عمود محور
312
طراحي توربين باد عمود محور
313
طراحي توربين بادي 30KW
314
طراحي توربين بادي براي آي كشي از چاهي به عمق 60 متر ودبي 20 ليتر در ثانيه
315
طراحي توربين بادي روي خودرو جهت بازتوليد انرژي
316
طراحي توربين بادي عمود¬محور ساوانيوس
317
طراحي توربين بادي محور - افقي (7 كيلو وات)
318
طراحي توربين بخار
319
طراحي توربين بخار
320
طراحي توربين بخار جريان محوري
321
طراحي توربين بخار شعاعي يونگسترام
322
طراحي توربين بخار شعاعي يونگسترام
323
طراحي توربين جريان آزاد پيكو
324
طراحي توربين خلاف گرد
325
طراحي توربين ضربه اي براي موشكهاي زير آب
326
طراحي توربين فرانسيس 250 مگاوات
327
طراحي توربين گاز با كاربرد در صنعت خودرويي
328
طراحي توربين گاز تعيين بازدهي و تعداد طبقات توربين با قدرت مشخص
329
طراحي توربين گاز صنعتي
330
طراحي توربين مافوق صوت جريان محوري
331
طراحي توربين محوري موتورهاي توربين گاز
332
طراحي توربين و كمپرسور موتور توربوجت
333
طراحي توربين و نيروگاه آبي
334
طراحي تورهاي پرده اي و روميزي با الهام از نقوش اسليمي
335
طراحي توسعه و شبيه سازي سازه نوين ايمنوتوكسيني موثر بر ملانوما با كاربري مايكوتوكسين ها
336
طراحي توسعه ي موزه ي هنرهاي معاصر و ساماندهي گذر فرهنگ و هنر با رويكرد افزايش حضورپذيري در فضاهاي عمومي فرهنگي
337
طراحي تولباكس متلب با استفاده از اتوماتاي يادگيري سلولي
338
طراحي توليد هماهنگ چهارم ليزر Nd:YAG و امكان سنجي برپايي آن
339
طراحي توليدكننده عدد تصادفي بر مبناي ديود نوري شكست بهمني در فنّاوري زير 100 نانومتر CMOS
340
طراحي تونل انجماد سريع مارپيچ
341
طراحي تونل با دما فوق صوت جريان القائي
342
طراحي تونل باد زير صوت
343
طراحي تونل باد فراصوت تخليه اي متناوب
344
طراحي تونل باد مادون صوت براي بررسي اثر باد بر روي كشتي و سازهاي دريائي
345
طراحي تونل باد مادون صوت درمحدوده عدد ماخ 5/0>M> يك/0
346
طراحي تونل باد مافوق صوت پيوسته همراه با نرم افزار كامپيوتري
347
طراحي تونل شماره يك راه آهن قزوين - رشت
348
طراحي تي شرت با استفاده از دنياي طنز و كاريكاتور
349
طراحي تي شرت با الهام از تصوير الهه مادر در ايران باستان
350
طراحي تي شرت بااستفاده تصاوير و نوشتار دوره قاجار
351
طراحي تي شرت بافرمهاي ايران - چين - مصر ( جاده ابريشم )
352
طراحي تي شرت براي جاذبه هاي توريستي جزيره كيش
353
طراحي تي شرت تبليغاتي براي يك شركت حمل و نقل
354
طراحي تي شرتهاي آموزشي الفباي زبان فارسي براي كودكان ايراني مقيم خارج از كشور
355
طراحي تير دروازه گل كوچك باقابليت حمل در كمترين حجم بسته
356
طراحي تير- ستونها به روش LRFD [ال. آر. اف. دي.] و مقايسه آن با نتايج بدست آمده از روش ASD [ آ. اس. دي.]
357
طراحي تيرهاي پيوسته و قابها به كمك كامپيوتر
358
طراحي تيرهاي ساندويچي و بررسي سودهاي شكست آب
359
طراحي تيرهاي معين ، نامعين ، چند تكيه گاهي و سازه هاي معين به كمك كامپيوتر
360
طراحي تيغه‌هاي تقويتي قالب با توجه به توزيع نيروهاي اعمالي در عمليات شكل‌دهي قطعات ورقي به كمك كامپيوتر
361
طراحي جاده هاي جنگلي با تلفيق روش معمول طراحي و استفاده از GIS ( مطالعه جنگل سري 2 ليره سر )
362
طراحي جاده هاي جنگلي باتلفيق روش معمول طراحي واستفاده ازGIS( مطالعه جنگل سري 2 ليرهسر )
363
طراحي جاذب ارتعاشات خودروي عبوري از روي يك پل
364
طراحي جاذب ارتعاشي جهت كاهش ارتعاشات غير خطي تير كامپوزيت تحت تحريك نوساني پايه
365
طراحي جاذب انرژي براي تير كامپوزيتي تحت ضربه محوري
366
طراحي جاذب انرژي براي محافظت از محتوي كپسول خودايمن رهاشده از ارتفاع بالا
367
طراحي جاذب ديناميكي ارتعاشات لوله هاي حاوي سيال
368
طراحي جاذب ديناميكي براي سيستمهاي ارتعاشي پيوسته با روش اجزاي محدود
369
طراحي جارو دستي شارژي مدل ساياي پارس خزر كلاس خانگي
370
طراحي جاصابوني براي مجامع عمومي
371
طراحي جاكفشي براي فضاي مسجد جامع شهر محمديه قزوين به منظور ايجاد امنيت و استفاده از زيبايي و نظم بصري آن
372
طراحي جامدات دستگاه بخاري معلولين طراحي و ساخت
373
طراحي جامع TVTباند 5
374
طراحي جامعه ي فارغ التحصيلان ارامنه دانشگاهيان ايران
375
طراحي جانمايي اجزاي زير سيستم ها ي ماهواره
376
طراحي جانمايي بهينه پاركينگ عمومي تمام اتوماتيك و ارايه مكانيزم هاي مناسب طرح
377
طراحي جايابي اجزا سيستم كنترل ماپيلري ماهواره چرخان و تحليل مقاومتي سازه بوم براي ماهواره نمونه
378
طراحي جايابي اجزاء سيستم انرژي الكتريكي براي ماهواره نمونه
379
طراحي جايگاه عرضه سوخت بين شهري
380
طراحي جايگاه هاي اسكان موقت براي گردشگران درتفرجگاه هاي حومه شهر ها با رويكرد انعطاف پذيري)بررسي موردي: پارك جنگلي هلومسر شهرستان آمل(
381
طراحي جبران كننده براي موشك با هدايت (PN)
382
طراحي جبران كننده هاي ديجيتال بهينه
383
طراحي جبرانسازكور با استفاده از الگوريتمهاي هوش مصنوعي
384
طراحي جداره پياده راه شهري با تاكيد بر حس حركت و پويايي. تقاطع عمار ياسر تا ميدان معلم ( پياده راه معلم ) در شهر قم
385
طراحي جداره هاي نورگذر فضاهاي آموزشي دانشگاهي يزد( با تاكيدي بر تامين آسايش بصري و حرارتي)
386
طراحي جداره هاي هوشمند آن به منظور خلق فضاهاي مطلوب بيمارستاني"
387
طراحي جداساز چندفازي در ابعاد آزمايشگاهي
388
طراحي جداساز سرچاهي به كمك ديناميك سيال محاسباتي
389
طراحي جداساز سه فاز و مقايسه نتايج با نمونه موجود در صنعت نفت ايران
390
طراحي جداساز گاز براي پمپ الكتريكي شناور
391
طراحي جداساز هوا براي تامين اكسيژن مورد نياز يك سيكل تركيبي يك پارچه با واحد گاز رساني
392
طراحي جداكننده ديناميكي (سمپراتور)
393
طراحي جديد براي گليم بختياري
394
طراحي جديد سوپاپ پيكان 1600
395
طراحي جديد نمونه گيري پذيرش با استفاده از مدلسازي بيزي و استقراي برگشتي
396
طراحي جراثقال نصب شده بر كاميون باتيره بهينه
397
طراحي جرثقيل بازويي ديواري
398
طراحي جرثقيل برجي ثابت 4 تن
399
طراحي جرثقيل پنج تني
400
طراحي جرثقيل دستي آويز با دنده Epicyclic
401
طراحي جرثقيل ستوني با بازوي دوار
402
طراحي جرثقيل ستوني گردان براي بلند كردن سه تن بار به ارتفاع 3 متر
403
طراحي جرثقيل سقفي با ظرفيت ده تن
404
طراحي جرثقيل سقفي جفت پل چهل تن
405
طراحي جرثقيل سقفي متحرك 150 تن باتيرعرضي بهينه
406
طراحي جرثقيل سقفي متحرك با تيرهاي طولي وعرضي بهينه
407
طراحي جرثقيل سقفي ونوارنقاله
408
طراحي جرثقيل سه تن
409
طراحي جرثقيل مخصوص تعميرات، مورد استفاده در تعمير ماشين آلات خطوط توليد
410
طراحي جرثقيل هيدروليكي قابل نصب روي كاميون
411
طراحي جزء واحد همسايگي در بافت تاريخي اصفهان ( محله دومنار دردشت)
412
طراحي جزئي سيستم تغذيه پودر جهت استفاده در فرايند لايه‌نشاني مستقيم فلز
413
طراحي جعبه ابزار مديريت تغيير
414
طراحي جعبه دنده خورشيدي براي پمپ پيچشي
415
طراحي جعبه دنده سرعت و برخي از اجزاي ماشين كله زني
416
طراحي جعبه دنده كاهنده
417
طراحي جعبه دنده كاهنده
418
طراحي جعبه دنده كاهنده
419
طراحي جعبه دنده ماشين هاي ابزار
420
طراحي جعبه دنده ماشين هاي ابزار طراحي محاسبه جعبه دنده ماشين فرز
421
طراحي جعبه دنده ماشينهاي ابزار
422
طراحي جعبه دنده مخصوص جهت تغيير سرعت مداوم توسط تنظيم پيچ
423
طراحي جعبه دنده يك خودروي نظامي
424
طراحي جعبه دنده يكي از لكتو و مترهاي گيربكس
425
طراحي جعبه كمك هاي اوليه مخصوص خودرو هاي سبك
426
طراحي جك دستي پيچي مكانيكي
427
طراحي جك شانه و پيستون
428
طراحي جك هيدروليك تلسكوپي و سيستم عامل آن
429
طراحي جك هيدروليك دو مرحله اي
430
طراحي جك هيدروليكي به همراه تحليل در نرم افزار ANSYS و معرفي ادوات جانبي و كاربردهاي آن
431
طراحي جلد كتاب
432
طراحي جلد كتاب از اولين سده ها تا دوران معاصر ايران
433
طراحي جلد كتاب با نگاهي به هويت ايراني ﴿بررسي آثار قباد شيوا با نگاهي به هويت ايراني﴾
434
طراحي جلد كتاب در ايران
435
طراحي جلو پنجره و بخش هاي از چراغ هاي خودرو سايپا-24
436
طراحي جلوخان و ساماندهي بافت پيرامون خواجه ربيع
437
طراحي جليقه استيدي كم
438
طراحي جماعتخانه مركزي سيرجان
439
طراحي جمع كننده چهار بيتي مبتني بر آتاماتاي سلولي نقطه- كوانتومي
440
طراحي جهت احيا: و مرمت مجموعه سارو تقي
441
طراحي جهت احياء و مرمت مجموعه ساروتقي .
442
طراحي جهت احياءو مرمت مجموعه ساروتقي
443
طراحي جهت بهبودبخشي اختلالات خواب (بيخوابي)
444
طراحي جهت تامين برق جزيره ابوموسي با استفاده از سيستمهاي توليد پراكنده و هيبريد به قدرت 10 مگاوات
445
طراحي جهت ساخت يك دستگاه گيربكس كاهنده سرعت
446
طراحي جهت گبه با استفاده از نقش مايه هاي اصيل ايل قشقايي
447
طراحي جهت مناسب سازي تاكسي هاي شهر تهران براي كاربران نابينا و كم بينا
448
طراحي جواهرات با استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتري
449
طراحي جواهرات با الهام از نقوش فرش هاي ايراني
450
طراحي جورچين آجره اي جهت كودكان 7-4 سال
451
طراحي چارچوب آينده‌ نگاري توسعه منطقه‌ با محوريت تحولات اجتماعي و فرهنگي با رويكرد تلفيقي ماتريس تاثيرات متقاطع و سناريو نويسي (مطالعه موردي : استان يزد)
452
طراحي چارچوب ارزيابي عملكرد سازمان هاي مادر مبتني بر مدل كارت امتيازي متوازن(BSC)
453
طراحي چارچوب استراتژيك توسعه بين المللي بازار با محوريت محصولات خاص.....
454
طراحي چارچوب انتخاب سبد ارتباطات بين سازماني با رويكرد استوار در شرايط عدم قطعيت
455
طراحي چارچوب پس نگري براساس تحليل اثرات متقابل، عوامل مؤثر و تدوين سناريوها (مطالعه موردي:حوزه G2C دولت الكترونيك در ايران)
456
طراحي چارچوب جامع پاداش براي سازمانهاي خدماتي، مورد مطالعه: بانك دي
457
طراحي چارچوب نقد مديريت گرا در تحليل نمايشنامه با تكيه بر مفاهيم علم مديريت: موارد مطالعه سه نمايشنامۀ مكبث، ليرشاه و جوليوس سزار از ويليام شكسپير
458
طراحي چارچوبي براي ارزيابي طرح هاي سرمايه گذاري در مخابرات سيار با تاكيد بر پديده ي تكنوپولي و در جهت تهيه ي پيوست فرهنگي (مطالعه ي موردي: تكنولوژي تلفن همراه و شركت رايتل)
459
طراحي چارچوبي براي چابك سازي فرآيند آموزش از راه دور
460
طراحي چارچوبي براي شبيه سازي عامل- مبنا مبتني بر معماري ريزسرويس
461
طراحي چارچوبي براي محاسبه كيفيت داده ها با كمك داده كاوي و سيستم هاي فازي
462
طراحي چارچوبي جهت تقويت قابليت ارتجاعي زنجيره تأمين با استفاده از تئوري فازي - شهودي (مورد مطالعه: صنعت فولاد استان يزد)
463
طراحي چارچوبي در مهندسي هنر
464
طراحي چاه هاي نفتي به منظور حداقل نمودن اصطكاك با استفاده از مدل هاي تحليلي
465
طراحي چتر موتوردار
466
طراحي چراغ براي گالري
467
طراحي چراغ براي محوطه تئاتر شهر ﴿پارك دانشجو﴾
468
طراحي چراغ تحرير دانشجو
469
طراحي چراغ تزئيني پرتابل براي منزل
470
طراحي چراغ تزييني براي فضاي باز كودك
471
طراحي چراغ دكوراتيو براي ادارات با استفاده از LED
472
طراحي چراغ روشنايي بر پايه ارزشهاي آب در فرهنگ ايراني
473
طراحي چراغ روشنايي خيابان ارم قم با لاهام از المان هاي حرم حضرت معصومه﴿س﴾
474
طراحي چراغ روشنايي شهري جهت نورپردازي معابر با صرفه جويي انرژي
475
طراحي چراغ روشنايي موضعي و افزايش كارائيهاي آن
476
طراحي چراغ مطالعه
477
طراحي چراغهاي بخار جيوه ترمينال فرودگاه امام خميني (ره )
478
طراحي چراغهاي تزئيني براي فضاهاي داخلي مسكوني
479
طراحي چراغهاي روشنايي براي هتلها با بكارگيري نقشمايه هاي ايران باستان
480
طراحي چراغهاي متال هاليد ترمينال فرودگاه امام خميني (ره )/ عنوان روي جلد : طراحي چراغهاي بخار جيوه ترمينال فرودگاه امام خميني ﴿ره﴾
481
طراحي چرخ دستي خانگي به منظور بهبود كيفيت خريد با رويكرد ارتقاي رضايت مندي كاربر
482
طراحي چرخ دستي خريد به منظور متمايزسازي برند فروشگاه هاي زنجيره اي "شهروند"
483
طراحي چرخ دستي خريد شخصي با هدف كم جايي
484
طراحي چرخ هاي تغيير شكل پذير چند پاره ربات هاي كاوشگر در تماس با زمين هاي نرم
485
طراحي چرخ و حلزوني پمپ سانتريعيوژ به كمك كامپيوتر
486
طراحي چرخ و فلك (FAR FAN) 45 متري
487
طراحي چرخدنده با دنده هاي كشويي ﴿ دنده هاي متحرك شعاعي ﴾
488
طراحي چرخدنده بوسيله كامپيوتر
489
طراحي چرخدنده حلزوني غلتشي (بهبود راندمان چرخدنده حلزوني به كمك ساچمه هاي غلتان)
490
طراحي چرخدنده مالي ساده و مارپيچ
491
طراحي چسب بافتي حاوي كمپلكس سيانواكريلات-كلاژن-كيتوسان براي آسيب هاي عميق
492
طراحي چشمه ي نوتروني بر اساس شتاب دهنده ي 10MeV با كد هاي Geant4 و MCNPX
493
طراحي چشمه يون هيدروژن از نوع راديوبسامدي جفت شده¬ي القايي
494
طراحي چشمه يوني PIG با در نظر گرفتن انتقال حرارت براي سيكلوترون 10 مگاالكترون ولت
495
طراحي چكش بادي
496
طراحي چمن زني دستي
497
طراحي چند راهه هواي موتور U7/JPL3
498
طراحي چند سامانه‌ رمزگذاري كارآ مبتني بر مشبكه‌ها و كد-مشبكه‌ها
499
طراحي چند مدار هيدروليك آموزشي و انتخاب اجزاء مناسب از كاتالوگهاي سازندگان
500
طراحي چند هدفه ي شبكه هاي هاب و كمان شركت هاي هواپيمايي با استفاده از سيستم هاي صف
501
طراحي چند واحد مسكوني با گرايش به مقوله اقليمي در ناحيه مركزي كوير ايران
502
طراحي چند واحد مسكوني در لاهيجان
503
طراحي چهره سينماگران ايران در پوشاك
504
طراحي چيدمان اجزاي قالب هاي كششي ورقهاي فلزي به كمك كامپيوتر
505
طراحي چيدمان بلوكه اي , مسير حركت AGV و مكان نقاط گذاشت و برداشت درسيستم هاي تك حلقه با درنظرگرفتن ارزش زماني پول
506
طراحي چيدمان چند ايستگاه نمونه و استخراج جدول مسير آن به صورت خودكار با استفاده از نرم‌افزار اتوپلي‌مديااستوديو
507
طراحي چيدمان طولي ماده متخلخل جهت بهبود انتقال حرارت جابجايي در داخل لوله
508
طراحي چيدمان غيريكنواخت منفذهاي بيضي شكل جهت خنك‌كاري لايه‌اي يك صفحه تخت
509
طراحي چيدمان قالب خم مرحله اي به كمك كامپيوتر
510
طراحي چيدمان قالب مرحله اي خم به كمك كامپيوتر
511
طراحي چيدمان قالب هاي فرم به كمك كامپيوتر
512
طراحي چيدمان قالبهاي مرحله اي برش به كمك كامپيوتر
513
طراحي چيلر به ظرفيت 30 تن تبريد (2جلد)
514
طراحي چيلر تراكمي تبخيري به ظرفيت 100 تن تبريد
515
طراحي چيلر تراكمي تبخيري به ظرفيت 20 تن تبرير
516
طراحي چيلر جذبي تك اثره
517
طراحي چيلر جذبي تك اثره شعله مستقيم
518
طراحي چيلر جذبي خورشيدي
519
طراحي چيلر جذبي خورشيدي در تهران
520
طراحي چيلر جذبي يك مرحله اي آب داغ
521
طراحي چيلر گاز سوز
522
طراحي چيلرهاي جذبي
523
طراحي چيلرهاي جذبي خانگي با جمعكننده هاي سهوي خورشيدي
524
طراحي چيله تراكمي به ظرفيت 15 تن تبريد و برج خنك كن
525
طراحي حاشيه رود دره‌ي كن به منظور توسعه فضاهاي شهري فراغتي با توجه به الگوهاي رفتاري استفاده كنندگان
526
طراحي حافظه‏ي نهان تركيبي سطح آخر مبتني بر حافظه‏هاي غير فرار به منظور كاهش توان مصرفي در سامانه‏هاي چند پردازنده‏اي
527
طراحي حافظه‏ي نهان سطح آخر باقابليت بازپيكربندي مجدد مبتني بر حافظه هاي غير فرار به ‌منظور كاهش توان مصرفي در سيستم پردازنده هاي چندهسته‌اي
528
طراحي حجم هاي آموزشي درفضاي باز ( كودكان سني 5 تا7 سال )
529
طراحي حجمهاي تزئيني براي لابي هتلها با استفاده از هنر الياف ﴿Fiber Art ﴾
530
طراحي حذف كننده تداخل در باند14 الي GHZ 30 براي ماهواره هاي مخابراتي
531
طراحي حرارت ريبويلرهاي كتري شكل و ارائه نرم افزار
532
طراحي حرارتي اوپراتورها همراه با ارائه نرم افزار مربوطه
533
طراحي حرارتي بويلر بازياب گرماي لوله دود
534
طراحي حرارتي بويلرهاي واتر تيوب و فاير تيوب و طراحي نرم افزار براي بويلرها
535
طراحي حرارتي ديگهاي بخار بازيابي براي نيروگاههاي سيكل
536
طراحي حرارتي ركوپراتور
537
طراحي حرارتي كندانسورهاي پوسته و لوله و هواخنك كن و حلقوي و تهيه بسته نرم افزاري
538
طراحي حرارتي مبدلهاي حرارتي به كمك كامپيوتر
539
طراحي حرارتي و آزمايش برج خشك كن 10 تن
540
طراحي حرارتي و بررسي عملكرد مبدلهاي پوسته و لوله
541
طراحي حرارتي و بهينه سازي و ساخت و تست مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله
542
طراحي حرارتي و مكانيكي مبدلهاي حرارتي
543
طراحي حرارتي و مكانيكي مجراهاي برگشتي جهت خنك كاري قطعات الكترونيكي با استفاده از تئوري ساختاري
544
طراحي حروف در ايران امروز
545
طراحي حروف در ايران امروز
546
طراحي حروف درتي شرت با موضوع حروف الفبا
547
طراحي حروف فارسي
548
طراحي حروف مناسب براي كودكان به شيوه تصويرسازي
549
طراحي حروف و كاربرد آن در جلد كتاب
550
طراحي حروف وقابليت هاي كاربردي آن در زيور آلات
551
طراحي حسگر الكتروشيميايي با استفاده از نانو مواد به منظور اندازه گيري ساكارز در شربت هاي چغندر قند
552
طراحي حسگر تشخيص كهنگي مقاوم در برابر تغييرپذيري فرآيند ساخت
553
طراحي حسگر تك فوتون براي كاربرد در اسپكت
554
طراحي حسگر زيستي بر پايه نانو ساختار هاي گرافن با پاسخ دهي سريع جهت تشخيص عفونت باكتريايي زخم
555
طراحي حسگر زيستي تشخيص الكل با استفاده از ميوگلوبين و الكترود اصلاح شده با نانو ذرات اكسيد منيزيم
556
طراحي حسگر زيستي تشخيص الكل با استفاده از ميوگلوبين و الكترود اصلاح شده با نانو ذرات اكسيد منيزيوم
557
طراحي حسگر زيستي نوري بر پايه DNA با استفاده از نانو ذرات طلا جهت تشخيص هليكوباكتر پيلوري
558
طراحي حسگر سنجش راحتي حرارتي مبتني بر نانوالياف پيزوالكتريك PVDF جهت ارزيابي تاثير نوع لباس بر راحتي حرارتي بدن
559
طراحي حسگر مورفين با استفاده از الكترود طلاي نانو حفره پوشيده شده با تك لايه ي روديوم
560
طراحي حسگر نوري بر پايه‌ پليمر قالب مولكولي جهت شناسايي ويتامينB2 و سفالكسين
561
طراحي حسگر نوري برپايه‌ي پليمر سل-ژل قالب مولكولي براي شناسايي واندازه‌گيري ناليديكسيك اسيد
562
طراحي حشره كش الكتريكي
563
طراحي حفاري مرحله اي تونل در محيط هاي شهري﴿مطالعه موردي تونل صدر-نيايش﴾
564
طراحي حفاظ براي پرتوهاي كيهاني در مدار ژئو با استفاده از كدهاي MCNPX , GEANT4
565
طراحي حفاظ براي چشم هاي نوتروني Be-Am جهت استفاده در NAA VIVO IN
566
طراحي حفاظ به منظور كاهش آلودگي هاي فوتونوتروني در شتابدهنده پزشكي ساترن 20
567
طراحي حفاظ بهينه براي چشمه نوترون Am-Be در شناسايي مواد منفجره به روش PGNAA
568
طراحي حفاظ پرتويي براي راكتور MNSR اصفهان در شرايط استفاده از سوخت MEU با استفاده از كد MCNP
569
طراحي حفاظ سامانه‌ي تصويربرداري صنعتي پرتو-X
570
طراحي حفاظ گاماي مناسب براي چشمه هاي پزشكي كبالت 60 و تكنسيوم 99m و يد 131 با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو
571
طراحي حفاظ مخصوص سيستم پرتودهي گاما توسط كدMCNP براي چشمه گاماي Co-60 در مركزتابش دهي گاماي پژوهشگاه علوم هسته اي
572
طراحي حفاظ، مخصوص سيستم پرتودهي الكتروني با انرژي10mevتوسط كد MCNPXبراي شتابدهندهRhodotron
573
طراحي حفاظت تطبيقي جريان زياد شبكه توزيع در حضور توليد پراكنده
574
طراحي حفاظت تطبيقي رله ديفرانسيل با وجود statcom
575
طراحي حفاظت در برابر صاعقه پست هاي فشار قوي با استفاده از MATLAB
576
طراحي حفاظت در برابر صاعقه پست هاي فشار قوي با استفاده از مدل تركيبي شاخه پيش رونده صاعقه و روش فركتال بصورت سه بعدي
577
طراحي حفاظت در برابر صاعقه خطوط فشار قوي با استفاده از MATLAB
578
طراحي حفاظت و ساماندهي قلعه كوه قاين
579
طراحي حفاظي براي يك چشمه نقطه اي Am-Be با استفاده از كد MCNPX به منظور كاهش آهنگ دز هم ارز
580
طراحي حلزوني فن قفس سنجابي به روش معكوس جريان يكنواخت دوبعدي
581
طراحي حلقه كنترل در مبدل هاي سوئيچينگ
582
طراحي حلقه هاي محافظ تجهيزات فشارقوي
583
طراحي حمام سيار براي استفاده در مناطق زلزله زده ﴿استان لرستان﴾
584
طراحي حمام كم حجم باقابليت بسته بندي براي كاميون 12 F VOLVO
585
طراحي حمايتي مبلمان داخلي بخش انتظار مراكز درماني با هدف كاهش استرس بيمار
586
طراحي حوزه درياچه منطقه 22 شهرداري تهران ﴿ با تكيه بر رابطه مناظر همگاني -توسعه پايدار در طراحي شهري
587
طراحي حوزه درياچه منطقه 22 شهرداري تهران با تكيه بر رابطه مناظر همگاني - توسعه پايدار در طراحي شهري
588
طراحي خارج از شرايط بهينه كمپرسور محوري (پروازي)
589
طراحي خازن به منظور بازيابي انرژي ترمزي در سيستم حمل و نقل مترو
590
طراحي خانه آرامش سالمندان بر اساس ارتقاء رضايتمندي سالمند
591
طراحي خانه ادبيات مشهد
592
طراحي خانه ادبيات مشهد
593
طراحي خانه اقليمي
594
طراحي خانه اقليمي
595
طراحي خانه اقليمي در تهران
596
طراحي خانه اقليمي در رامسر
597
طراحي خانه اقليمي در كرج
598
طراحي خانه امروز با رويكرد به معماري زمينه گرا
599
طراحي خانه اهل قلم به منظور افزايش تعاملات اجتماعي
600
طراحي خانه اي براي امروز با رويكرد بازتعريف مفهوم خانه از ديدگاه اسلام
601
طراحي خانه اي براي تمام فصول
602
طراحي خانه اي براي كودكان بد سرپرست با تاكيد بر تاثير عوامل محيطي بر رشد اين كودكان
603
طراحي خانه ايراني با رويكرد تعامل با فضاي سبز
604
طراحي خانه با رويكرد اقليمي
605
طراحي خانه باغ بازي كودك با رويكرد توجه به ارتقاء بهره هاي هوش هيجاني و اجتماعي
606
طراحي خانه باغ در دزفول
607
طراحي خانه پايدار با تاكيد بر سيستم گرمايش غير فعال گلخانه
608
طراحي خانه پايدار در شيراز
609
طراحي خانه جمع و جور با رويكرد همزماني كيفيت و كاركرد
610
طراحي خانه جوانان كرج
611
طراحي خانه حيدري: در كوچه چاه قبله محله كوچه بيوك يزد با رويكرد به معماري داخلي
612
طراحي خانه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با رويكرد تعاملات اجتماعي
613
طراحي خانه در راستاي ارتقاء خلاقيت كودك
614
طراحي خانه در شهر اصفهان با نگاهي ويژه برچشم انداز بيروني و حفظ حريم ساكنين
615
طراحي خانه در قالب واحد همسايگي از ديدگاه معماري گذشته
616
طراحي خانه در محله شهشهان اصفهان
617
طراحي خانه در يزد( بازآفريني معناي خانه درآپارتمان)
618
طراحي خانه درمحله شهشهان اصفهان
619
طراحي خانه سالمندان
620
طراحي خانه سالمندان
621
طراحي خانه سالمندان
622
طراحي خانه سالمندان (باز خواني آرام يك نوستالژي)
623
طراحي خانه سالمندان اراك
624
طراحي خانه سينماي اصفهان محدوده خيابان عباس آباد
625
طراحي خانه شعر اصفهان ﴿كوچه باغ شعر﴾
626
طراحي خانه شعر سهراب
627
طراحي خانه شعر و ادب فارسي
628
طراحي خانه شهر با نگرشي بر معماري سبز
629
طراحي خانه شوشتري ( با نگاهي به تعامل پايايي و پويايي در شكل گيري مسكن)
630
طراحي خانه طراحي و مد (لباس)
631
طراحي خانه عروس
632
طراحي خانه عكاس اصفهان
633
طراحي خانه عكس
634
طراحي خانه عكس با رويكرد بررسي تأثير هنر عكاسي دفاع مقدس بر فرم و سيماي بنا
635
طراحي خانه فرش( اصفهان )
636
طراحي خانه فرهنگ پارسي زبانان در توس
637
طراحي خانه فرهنگ در بابل
638
طراحي خانه فرهنگ در محله جوباره با پشتوانه مطالعاتي تاثير متقابل رفتار محيط
639
طراحي خانه فرهنگ يزد، با تاكيد بر ارتقاء حس تعلق به مكان
640
طراحي خانه فروغ
641
طراحي خانه فلسفه شيراز
642
طراحي خانه كودك
643
طراحي خانه كودك
644
طراحي خانه كودك با رويكرد بازي و پرورش فكر و خلاقيت
645
طراحي خانه كودك در اراك
646
طراحي خانه كودك در گرگان
647
طراحي خانه كودكان بي سرپرست به منظور ارتقا حس تعلق با رويكرد علوم اعصاب
648
طراحي خانه مد اسلامي با رويكرد گسترش الگوهاي اسلامي
649
طراحي خانه مسكوني با نگاه اقليمي و رويكرد تكنولوژي اقليم اصفهان
650
طراحي خانه مسكوني بارويكرد انرژي خورشيدي
651
طراحي خانه مسكوني در اصفهان، با جستجوي كيفيت گمشده ي خانه ي ايراني
652
طراحي خانه مسكوني در يزد
653
طراحي خانه معلم ﴿ مركز اقامتي - آموزشي فرهنگيان ﴾
654
طراحي خانه معمار
655
طراحي خانه معمار وآتليه كار
656
طراحي خانه معماران اصفهان
657
طراحي خانه معماران ايران
658
طراحي خانه معماري
659
طراحي خانه معماري واقع در يزد
660
طراحي خانه موسيقي
661
طراحي خانه موسيقي اصفهان
662
طراحي خانه موسيقي اصفهان
663
طراحي خانه موسيقي با تاكيد بر رونگرايي در ايجاد هارموني كالبد وفضاي معماري
664
طراحي خانه موسيقي با رويكرد معماري ايراني در اصفهان
665
طراحي خانه موسيقي معماري و موسيقي
666
طراحي خانه هاي روستايي انعطاف پذير در جهت پاسخگويي به گردشگري پايدار
667
طراحي خانه هاي وقت آزاد با رويكرد زمينه گرا ( مجموعه اقامتي لاهيجان)
668
طراحي خانه همساز با اقليم ﴿اقليم يزد﴾
669
طراحي خانه همگام و همراه با طبيعت
670
طراحي خانه هنر اصفهان ﴿با تامل طراحانه بر مكتب اصفهان﴾
671
طراحي خانه هنر كودك در تهران
672
طراحي خانه هنر معماري شيراز
673
طراحي خانه هنر و معماري در شهر ستان كرج
674
طراحي خانه هنرمندان
675
طراحي خانه هوشمند بر اساس اينترنت و فناوري واي فاي
676
طراحي خانه هوشمند بر اساس پروتكل زيگبي و شبيه سازي طرح ارائه شده
677
طراحي خانه ي امروز در تداوم الگوي هاي بومي خانه ي ديروز در شهر زواره
678
طراحي خانه ي طبيعت دوست در شيراز
679
طراحي خانه ي فرهنگ با رويكرد اخلاق و فرهنگ ايراني
680
طراحي خانه ي موسيقي
681
طراحي خانه ي موسيقي در همدان
682
طراحي خانه ي هنر سنندج با رويكرد استفاده از تكنولوژي در ايجاد فضاي تعامل شهري
683
طراحي خانه‌اي در اصفهان، بر اساس تأملي در مفهوم صناعت ايراني
684
طراحي خانه‌ي خواندني جهت دستيابي به پيوند ساكن و مسكن
685
طراحي خانواده ديواره هاي سه بعدي با الهام از سبك آرت نوو
686
طراحي خبره نقشه هاي تفصيلي ايستگاههاي فشار قوي
687
طراحي خدمات آموزش رانندگي براي كاهش تصادفات با رويكرد پايداري اجتماعي - اقتصادي
688
طراحي خدمات آموزشي براي گسترش وا‍گان كودكان كار و خيابان 7 تا 13 سال با رويكرد طراحي تجربه ها
689
طراحي خدمات اطلاع رساني در محيط هاي محدود شهري و فرهنگي مبتني بر ابزارهاي مرسوم اطلاعاتي-الكترونيكي (مطالعه موردي)
690
طراحي خدمات براي بهبود تفكيك و جمع¬آوري زباله¬هاي خشك و تر از مبدأ در كلان شهر تهران با رويكرد طراحي پايدار
691
طراحي خدمات تعاملي براي دفاتر پستي با رويكرد طراحي پايدار
692
طراحي خدمات خريد (مايحتاج عمومي) براي افراد ناتوان و جانبازان (جسمي حركتي) با رويكرد طراحي فعاليت محور
693
طراحي خدمات غذايي در قطارهاي ويژه ﴿نيم وعده غذايي براي قطار سبز﴾
694
طراحي خدمات و بسته بندي صبحانه تازه در محيط هاي اداري
695
طراحي خرقه با الهام از رنگ هاي ايل قشقايي
696
طراحي خستگي قطعات تحت بارهاي متناوب
697
طراحي خشك كن برودتي
698
طراحي خشك كن پاششي براي خشك كردن ملامين فرم آلدهيد و بررسي تاثير متغيرهاي عملياتي
699
طراحي خشك كن تونل باد سوپرسونيك
700
طراحي خشك كن چايي
701
طراحي خشك كن خانگي لباس منطبق بر ساختار فرهنگ ايراني
702
طراحي خشك كن خورشيدي
703
طراحي خشك كن دوار مداوم
704
طراحي خشك كن قالب هاي گچي
705
طراحي خشك كن هوايي سريع مورد استفاده در خط توليد نشاسته سيب زميني به ظرفيت ورودي 1KG/S
706
طراحي خط انتقال 20KV با قدرت 40MVA فرودگاه بين المللي امام خميني
707
طراحي خط انتقال 400 كيلو ولت همدان به زياران و پستهاي مرببوطه
708
طراحي خط انتقال و شبكه توزيع آب آشاميدني شهر ورامين
709
طراحي خط انتقال و شبكه توزيع آب آشاميدني شهر ورامين
710
طراحي خط توزيع هواي فشرده و روشنايي براي جبهه كار پيشروي قطعه 4 خط 1 متروي تهران
711
طراحي خط توليد استخراج كلريد منيزيم از دولوميت
712
طراحي خط توليد باطري نقره
713
طراحي خط توليد خوراك دام از پوست پرتقال
714
طراحي خط توليد زغال فشرده از ضايعات كشاورزي
715
طراحي خط توليد سيم لاك دار
716
طراحي خط توليد شيره و پودر خرما
717
طراحي خط توليد لوله هاي پلي اتيلن
718
طراحي خط توليد ميخهاي فولادي
719
طراحي خط توليد نيمه صنعتي خوراك دام از پوست پسته
720
طراحي خط توليد و بررسي فني و اقتصادي پانل هاي گچي كامپوزيتي با الياف كولار
721
طراحي خط توليد و فرمولاسيون گرانيت پخت پائين
722
طراحي خط فسفاته محصولات نظامي
723
طراحي خط لوله گاز از پالايشگاه
724
طراحي خط لوله هواي فشرده ، روشنايي و توزيع برق معدن باريت كهلو
725
طراحي خط محصول بهينه با تمايز قيمت
726
طراحي خط و پست 230 كيلو ولت مياندوآب - سقز - سنندرج
727
طراحي خطوط انتقال آب
728
طراحي خطوط انتقال آب نجف شهر
729
طراحي خطوط انتقال آب، نفت و گاز
730
طراحي خطوط انتقال ميكروويو design Microwave
731
طراحي خطوط انتقال و تحليل شبكه آبرساني
732
طراحي خطوط بدنه كشتي به روش انتقال به كمك كامپيوتر
733
طراحي خطوط بدنه و جدول offset arrangement ,General مربوط به يك Patrolship
734
طراحي خطوط راه آهن
735
طراحي خطوط لوله در بويلرها بر مبناي استاندارد ASME
736
طراحي خطوط لوله ي انتقال نفت
737
طراحي خطي براي استفاده در طراحي پارچه با مطالعه خطوط ايراني
738
طراحي خلبان خودكار براي يك بالگرد بدون سرنشين با هدف گذر از نقاط معلوم به همراه آزمايش سخت افزار در حلقه
739
طراحي خلبان خودكار براي يك هواپيماي بدون سرنشين با استفاده از داده هاي تست پرواز
740
طراحي خلبان خودكار مقاوم براي جسم پرنده غيرخطي با مدل چندوجهي
741
طراحي خلبان خودكار مقاوم براي يك جسم پرنده به روش جدولبندي بهره با استفاده از ايده مقياس شكاف
742
طراحي خلبان خودكار هواپيماي توربوپراب
743
طراحي خلوتگاه شعر و ادب با رويكرد پايداري اجتماعي
744
طراحي خمير ساز كاغذ با ظرفيت 5 تن
745
طراحي خميرساز كاغذ به ظرفيت 5 تن
746
طراحي خنك كن هوايي Air Cooled Meat Exchanger
747
طراحي خوابگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه هنر تهران با رويكرد صفر انرژي
748
طراحي خوابگاه دانشجويان دانشگاه آزاد مهريز با استفاده از انرژي هاي تجديدپذير
749
طراحي خوابگاه دانشجويان دختر دانشگاه آزاد رامهرمز
750
طراحي خوابگاه دانشجويان دختر رشته پزشكي قزوين با رويكرد تامين خلوت
751
طراحي خوابگاه دانشجويي
752
طراحي خوابگاه دانشجويي
753
طراحي خوابگاه دانشجويي
754
طراحي خوابگاه دانشجويي (با رويكرد خانه ايراني)
755
طراحي خوابگاه دانشجويي دانشگاه مازندران با استفاده از الگوي معماري بومي (نفار) در پيوند با طبيعت
756
طراحي خوابگاه دانشجويي دختران
757
طراحي خوابگاه دانشجويي دخترانه دانشگاه اصفهان
758
طراحي خوابگاه دانشجويي دخترانه در شهر كاشان با رويكرد بررسي راهكارهاي سرمايش ايستا
759
طراحي خوابگاه دختران دانشكده هنر و معماري با رويكرد روانشناسي محيط در سايت دانشگاه فردوسي مشهد
760
طراحي خوابگاه دختران وابسته به دانشگاه آزاد طرابلس
761
طراحي خوابگاه دخترانه دانشگاه علم وصنعت با رويكرد آسايش حرارتي
762
طراحي خوابگاههاي دانشجويي دانشگاه يزد
763
طراحي خودآزمون ريسك بيماريهاي قلبي بر پايه وب
764
طراحي خودرو
765
طراحي خودرو 3 چرخ الكتريكي جهت رفت وآمدهاي كوتاه درون شهري
766
طراحي خودرو براي ايمني بر اساس رايانش ابري
767
طراحي خودروهاي سبك نظامي
768
طراحي خودروي الكتريكي با رانش مستقل دوچرخ
769
طراحي خودروي باري كوچك شهري با كاربري هاي مختلف
770
طراحي خودروي پيل سوختي
771
طراحي خودروي شهري انعطاف پذير با رويكرد طراحي پايدار
772
طراحي خودروي عمومي درون شهري با ملاحظات زيست محيطي
773
طراحي خودروي هوشمند
774
طراحي خودكار ترمز در قالب‌هاي شكل‌دهي كششي قطعات ورقي به كمك كامپيوتر
775
طراحي خودكار توپولوژي شبكه هاي فضاي باز سلسله مراتبي
776
طراحي خودكار توپولوژي شبكه هاي فضاي باز مسطح
777
طراحي خودكار توپولوژي شبكه هاي فضاي بازسلسله مراتبي
778
طراحي خودكار مبدلهاي پوسته و لوله توسط نرم افزار CATIA
779
طراحي خودكار مدارات آنالوگ با استفاده از روش هاي محاسبات نرم
780
طراحي خودكار مدارهاي آنالوگ بر روي FPAA با استفاده از الگوريتم ژنتيك
781
طراحي خورشيد مصنوعي
782
طراحي خورشيدي دانشكده معماري دانشگاه آزاد خلخال در راستاي كاهش مصرف انرژي دراقليم سرد
783
طراحي خيابان با استفاده از نمايانگر ادراك نمونه موردي: خيابان امام خميني بابلسر
784
طراحي خيابان با تاكيد بر حركت و رفتار عابر نومنه موردي: خيابان خسروي نو مشهد
785
طراحي خيابان خريد پياده در اقليم گرم‌وخشك (نمونه موردي: خيابان مولوي حسين‌بر زاهدان)
786
طراحي خيابان در مركز شهر با تاكيد بر قابليت فضا براي حضور ﴿نمونه موردي: خيابان امام خميني شهر مشهد _حد فاصل چهارراه مدرس تا ميدان ده دي
787
طراحي خيابان سي تير با رويكرد مناسب سازي كالبدي براي عابرين اين محور
788
طراحي خيابان شهري با توجه به ادراك مردم از محيط به منظور افزايش فعاليت پياده نمونه موردي : خيابان قصر الدشت ﴿محدوده رحمت آباد﴾ شهر شيراز
789
طراحي خيابان شهري با توجه به الگوهاي رفتاري عابران پياده در شهر (نمونه موردي: خيابان ملاصدراي شهر شيراز)
790
طراحي خيابان شهري سرزنده
791
طراحي خيابان شهري مبتني بر هويت ﴿نمونه موردي : خيابان شهداي شهر سنندج﴾
792
طراحي خيابان شهري، مبتني بر قابليت شكل گيري و ثبت خاطره جمعي نمونه موردي : خيابان امام خميني شهر يزد، حد فاصل ميدان شهيد بهشتي و ميدان امير چخماق
793
طراحي خيابان شهري، مبتني بر قابليت شكل گيري و ثبت خاطره جمعي نمونه موردي : خيابان امام خميني شهر يزد، حد فاصل ميدان شهيد بهشتي و ميدان امير چخماق
794
طراحي خيابان گردشگري با تاكيد بر پايداري زيست محيطي نمونه موردي بلوار كوهساران شهر طرقبه
795
طراحي داخل ايستگاه متروي ميدان امام حسين ﴿ ع ﴾ اصفهان
796
طراحي داخلي ﴿ لابي و بخش بستري ﴾ بيمارستان بين المللي تبريز
797
طراحي داخلي CIP فرودگاه بين المللي امام خميني
798
طراحي داخلي CIP و پذيرش مسافرتي فرودگاه بين المللي امام خميني
799
طراحي داخلي آپارتمان مسكوني در كرج ﴿ با نگاه به معماري سنتي ﴾
800
طراحي داخلي آمفي تئاتر تبريز
801
طراحي داخلي آموزشگاه موسيقي در خانه ي دبيرالملك
802
طراحي داخلي با الهام از نقوش گليم
803
طراحي داخلي بانك ايران زمين شعبه هاي متفاوت با شاخصه بصري خوانا
804
طراحي داخلي بانك تجارت ميدان امام خميني تهران با رويكرد فرهنگي و اجتماعي
805
طراحي داخلي بانك تجارت ميدان توپخانه - با جستجو در اصول پايداري از گذشته تا امروز
806
طراحي داخلي بخش افزوده دانشكده هنر و معماري يزد در كارخانه سعادت نساجان
807
طراحي داخلي بخش كلينيك و پاراكلينيك بيمارستان خاتم الانبيا
808
طراحي داخلي بيمارستان تخصصي قلب و عروق شهرستان آباده
809
طراحي داخلي بيمارستان تخصصي كودكان بهرامي تهران
810
طراحي داخلي پاتوق هنردوستان در سينما البرز لاله زار
811
طراحي داخلي تالار مركزي معاملات بورس تهران
812
طراحي داخلي تعاملي فضاي نمايش تكنولوژي
813
طراحي داخلي حسينيه ميثم تمار در شهر قم
814
طراحي داخلي خانه فيروزه نيشابور
815
طراحي داخلي خانه معاصر با نگاهي به خانه هاي تاريخي اصفهان
816
طراحي داخلي خانه وارطان مكان گفتمان شهر و معماري
817
طراحي داخلي دبيرستان استعدادهاي درخشان تهران با نگاهي بر معماري داخلي مدارس هوشمند
818
طراحي داخلي در واحدهاي مسكوني متراژ پايين در ايران
819
طراحي داخلي درمانگاه علي بن ابيطالب در شيراز
820
طراحي داخلي دفتر اداري پلان باز الگوهاي طراحي داخلي سازگار با محيط زيست
821
طراحي داخلي دفتر معماري نادر اردلان و همكاران در سمنان
822
طراحي داخلي رستوران زيتون
823
طراحي داخلي ساختمان درمانگاه و بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان بقيه ا.. تهران
824
طراحي داخلي ساختمان شهرداري منطقه 10 تهران
825
طراحي داخلي ساختمان هتل
826
طراحي داخلي سالن پذيرش پايانه مسافربري كاوه اصفهان
827
طراحي داخلي سالن پذيرش مسافر ايستگاه راه آهن تهران
828
طراحي داخلي سالن موسيقي همدان
829
طراحي داخلي سراي سالمندان در خانه ي پرفسور عدل
830
طراحي داخلي سينما صحرا تهران
831
طراحي داخلي شركت ساختماني بنداشت
832
طراحي داخلي شهرداري منطقه 12 اصفهان
833
طراحي داخلي عمارت هدايت ( احياء خانه پدري صادق هدايت )
834
طراحي داخلي فرهنگستان كودك شهرستان شهريار
835
طراحي داخلي فروشگاه برند چرم گلدن دير ( بررسي تطبيقي معماري داخلي با روانشناسي رنگ )
836
طراحي داخلي فروشگاه بزرگ پوشاك در تهران
837
طراحي داخلي فروشگاه لوازم ورزشي با رويكرد بيونيك
838
طراحي داخلي فروشگاه مركزي برند سينره
839
طراحي داخلي فضاهاي غيررسمي در دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر
840
طراحي داخلي فضاي سكونت سراي سالمندان ، رويكرد علوم رفتاري
841
طراحي داخلي فضاي مسكوني با الهام از طبيعت
842
طراحي داخلي كارخانه چرم سازي خسروي تبريز ؛ بازنگري در طرح احياي معاصر با هدف بازيابي هويت تاريخي مكان در طراحي داخلي
843
طراحي داخلي كاروانسراي مرنجاب ﴿ مركز اقامتي - پذيرايي كويري ﴾
844
طراحي داخلي كافه جوان
845
طراحي داخلي كافه قنادي : پاتوق فرهنگي
846
طراحي داخلي كتابخانه دانشگاه هنر واقع در باغ ملي
847
طراحي داخلي كلينيك دندان پزشكي
848
طراحي داخلي گالري هنري در خانه ي تاريخي حبيب آبادي اصفهان
849
طراحي داخلي لابي برج ميلاد
850
طراحي داخلي لابي هتل بين المللي خليج فارس شيراز
851
طراحي داخلي لابي و اتاق هاي هتل ويون آمل
852
طراحي داخلي لابي و بخش بستري بيمارستان شهيد فكوري جويبار ﴿ با رويكرد بيمار محوري ﴾
853
طراحي داخلي مجتمع تجاري ايستگاه مترو امام خميني
854
طراحي داخلي مجتمع تجاري در كاروانسراي چهارسوق كرمان
855
طراحي داخلي مجتمع خدمات بهزيستي و خانه نوباوگان شيرخوارگاه آمنه تهران
856
طراحي داخلي مجتمع مسكوني سالمندان
857
طراحي داخلي مجموعه اقامتي كاروانسراي شاه عباسي كرج
858
طراحي داخلي مجموعه اقامتي و توريستي روستاي تاريخي كندوان
859
طراحي داخلي مجموعه خدماتي - رفاهي ﴿ بازآفريني مجموعه ي كاروانسرايي بين راهي علي آبادقم ﴾
860
طراحي داخلي مجموعه ويلايي اقامتي تفريحي
861
طراحي داخلي مجموعه ي اقامتي - تفريحي كويري ﴿ باز زنده سازي و تغيير كاربري كاروانسراي مرنجاب ﴾
862
طراحي داخلي محيط مسكوني معلولين همي پالژي ﴿فلج نيمه بدن﴾ ناشي از سكته مغزي ،براي دست يابي به حداكثر استقلال در فعاليت روز مره زندگي
863
طراحي داخلي مدرسه ي آشپزي ( با رويكرد باز زنده سازي مدرسه ي تاريخي سعدي اصفهان )
864
طراحي داخلي مركز آموزشي هنر ويژه كودك و نوجوان نابينا و كم بينا ﴿ بازسازي آموزشكده هنر مجتمع نابينايان شهيد محبي ﴾
865
طراحي داخلي مركز استعداديابي كودكان تهران
866
طراحي داخلي مركز پاچه و لباس : باززنده سازي كارخانه نخريسي و خسروي خراسان
867
طراحي داخلي مركز تمرين هنر تئاتر تهران
868
طراحي داخلي مركز تناسب اندام هرمزان
869
طراحي داخلي مركز رويدادها در كارخانه‌ي ريسباف اصفهان
870
طراحي داخلي مركز فرهنگي در عمارت مسعوديه
871
طراحي داخلي مركز فرهنگي دهكده لاويج ﴿مركز همايش - سالن چند منظوره﴾
872
طراحي داخلي مركز نمايش مد تهران
873
طراحي داخلي مركز نوآوري و استارت آپي تهران در كارخانه الكترود سازي آما
874
طراحي داخلي مسجد حضرت وليعصر
875
طراحي داخلي مسكن الگو در كرمانشاه با هدف بهينه سازي مصرف انرژي
876
طراحي داخلي مهد كودك
877
طراحي داخلي موزه - خانه تهران در خانه عليزاده
878
طراحي داخلي موزه آينه در خانه قاجاري امير بهادر
879
طراحي داخلي موزه با تأكيد بر جايگاه نور در معماري ايران ﴿ موزه نور ﴾
880
طراحي داخلي موزه دفاع مقدس
881
طراحي داخلي موزه سينما واقع در عمارت باغ فردوس
882
طراحي داخلي موزه شعر گيلان
883
طراحي داخلي موزه فرش اردكان
884
طراحي داخلي موزه ي ساز و موسيقي ايراني ﴿ تغيير كاربري خانه توماس توماسيان ﴾
885
طراحي داخلي موزه ي موسيقي مقامي خراسان
886
طراحي داخلي نگارخانه دانشگاه هنر در عمارت جنوبي قزاقخانه
887
طراحي داخلي نگارخانه در خانه ملك ( مشهد )
888
طراحي داخلي نمايشگاه موقت هنرهاي معاصر در مجموعه عمارت عين الدوله
889
طراحي داخلي نمايشگاه و فروشگاه ترمه در يزد
890
طراحي داخلي هتل اسپيناس تهران
891
طراحي داخلي هتل لاله خيابان لاله زار
892
طراحي داخلي هتل هماي بندرعباس
893
طراحي داخلي و تغيير كاربري بخش اداري عمارت مسعوديه به موزه
894
طراحي داخلي و نوسازي هنرستان دخترانه محموديه در مشهد
895
طراحي داخلي ويلا
896
طراحي داخلي ويلاي شهرك سروستان مبتني بر معماري اصيل مازندران
897
طراحي داخلي يك واحد مسكوني در يزد با تمركز بر فرآيند طراحي
898
طراحي داخلي يكي از ايستگاه هاي تقاطعي مترو
899
طراحي داربست هاي نانو الياف پلي هيدروكسي آلكانوات جهت مهندسي بافت عصب
900
طراحي داربستهاي عملكردي مهندسي بافت با مدلسازي در نرم افزار MATLAB
901
طراحي داشبورد اتوبوس شهاب 2412 ساخت شركت شهاب خودرو
902
طراحي داشبورد كاميون خاور 814
903
طراحي داشبورد كاميون خاور808-608
904
طراحي داشبورد مديريتي در حوزه مديريت ارتباط با مشتري (CRM)براي كسب و كارهاي كوچك و متوسط
905
طراحي دام يون چهارقطبي با هندسه استوانه اي
906
طراحي دانشكده افسري آكادمي نيروي ارتش زميني
907
طراحي دانشكده پايدار معماري با تاكيد بر بهينه سازي مصرف انرژي در حوزه نور طبيعي
908
طراحي دانشكده ستاره شناسي كانون نجوم و رصد ستارگان
909
طراحي دانشكده صنايع دستي
910
طراحي دانشكده غير انتفاعي آباده
911
طراحي دانشكده فرش در شهر اردكان
912
طراحي دانشكده معماري
913
طراحي دانشكده معماري
914
طراحي دانشكده معماري
915
طراحي دانشكده معماري
916
طراحي دانشكده معماري
917
طراحي دانشكده معماري اصفهان
918
طراحي دانشكده معماري با رويكرد ارتباط با طبيعت
919
طراحي دانشكده معماري با رويكرد افزايش تعاملات اجتماعي و پويايي فضا
920
طراحي دانشكده معماري با رويكرد بيوفيليك
921
طراحي دانشكده معماري پايدار با رويكرد اجتماعي وتأكيد ويژه بر مشاركت جمعي
922
طراحي دانشكده معماري دانشضگاه علم وصنعت با استفاده از راهكارهاي معماري تعاملي
923
طراحي دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي قزوين با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي آموزشي
924
طراحي دانشكده معماري دانشگاه خليج فارس بوشهر با رويكرد اقليمي
925
طراحي دانشكده معماري دانشگاه شمس گنبد كاووس
926
طراحي دانشكده معماري دانشگاه هنر
927
طراحي دانشكده معماري دانشگاه هنر
928
طراحي دانشكده معماري در پرديس دانشگاه بوعلي سيناي همدان ﴿ با هدف ارتقاء تعاملات اجتماعي ﴾
929
طراحي دانشكده معماري در مشهد با تأكيد بر بهره گيري از نور روز
930
طراحي دانشكده معماري و شهرسازي
931
طراحي دانشكده معماري و شهرسازي
932
طراحي دانشكده معماري و شهرسازي
933
طراحي دانشكده معماري و شهرسازي اصفهان
934
طراحي دانشكده معماري و شهرسازي با رويكرد تكنولوژي
935
طراحي دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه فردوسي مشهد
936
طراحي دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه گيلان
937
طراحي دانشكده معماري و شهرسازي هنر تهران
938
طراحي دانشكده معماري و شهرسازي هنر تهران
939
طراحي دانشكده معماري و هنر در شهر كاشان با تاكيد بر نقش محيط حرارتي در خلق كيفيت فضايي مطلوب
940
طراحي دانشكده معماري و هنرهاي تجسمي
941
طراحي دانشكده معماري وشهر سازي
942
طراحي دانشكده معماري وشهرسازي
943
طراحي دانشكده معماري وشهرسازي
944
طراحي دانشكده معماري وشهرسازي
945
طراحي دانشكده معماري وشهرسازي
946
طراحي دانشكده معماري وشهرسازي
947
طراحي دانشكده معماري وشهرسازي اصفهان
948
طراحي دانشكده معماري وشهرسازي شهر خوراسگان اصفهان
949
طراحي دانشكده معماري(دانشگاه اصفهان)واقع در بافت تاريخي جلفا در محدوده كليساي وانك
950
طراحي دانشكده معماري، دانشگاه بوعلي سينا همدان
951
طراحي دانشكده مكانيك دانشگاه جندي شاپور
952
طراحي دانشكده مهندسي (مكانيك و شيمي) دانشگاه صنعتي جندي شاپور با رويكرد معماري بوم آورد
953
طراحي دانشكده موسيقي با رويكرد آموزش و ترويج موسيقي ايراني
954
طراحي دانشكده موسيقي با رويكرد مصرف انر‍ژي صفر
955
طراحي دانشكده موسيقي يزد
956
طراحي دانشكده هنر با رويكرد تعامل بين رشته اي در شهر اصفهان
957
طراحي دانشكده هنر مبتني بر نگرش معنادار و اصول برگرفته شده از معماري ايراني
958
طراحي دانشكده هنر مبتني بر نگرش معناگرا و اصول برگرفته شده از معماري ايراني
959
طراحي دانشكده هنر و معماري
960
طراحي دانشكده هنر و معماري خرم آباد (محيط به مثابه معلم در معماري)
961
طراحي دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد با بهره گيري از راه كارهاي غيرفعال خورشيدي
962
طراحي دانشكده هنر و معماري شيراز
963
طراحي دانشكده هنر و معماري كرمان ﴿با تاكيد بر قابليت هاي محيط﴾
964
طراحي دانشكده هنر ومعماري ميبد
965
طراحي دانشكده هنرهاي تجسمي
966
طراحي دانشكده هنرهاي تجسمي
967
طراحي دانشكده ي معماري علم و صنعت، بر اساس رويكرد آموزش تركيب گرا
968
طراحي دانشكده ي معماري و شهرسازي دانشگاه هنر
969
طراحي دانشگاه آزاد اسلامي ني ريز
970
طراحي دانشگاه آزاد ني ريز
971
طراحي دانشگاه تخصصي كوتاه مدت جهاد دانشگاهي
972
طراحي دانشگاه علوم پزشكي و دانشكده پزشكي هرمزگان با تكيه بر ويژگيهاي اقليمي منطقه
973
طراحي دانشگاه معماري و شهرسازي دانشگاه فردوسي مشهد
974
طراحي داي اكسترودر به روش المان هاي محدود
975
طراحي دبستان
976
طراحي دبستان 12 كلاسه با تأكيد بر تأثير عمق فضاي نيمه باز بر تهويه داخلي
977
طراحي دبستان با بهره گيري از پتانسيلهاي اقليمي- يزد
978
طراحي دبستان با تاكيد بر استفاده از نور روز به منظور كاهش مصرف انرژي (نمونه موردي: اصفهان)
979
طراحي دبستان با رويكرد معماري سبز در منطقه دارك اصفهان
980
طراحي دبستان پسرانه با استفاده از تجربيات ارزيابي پس از استفاده (نمونه موردي : يك دبستان ساخته شده توسط سازمان نوسازي مدارس استان يزد)
981
طراحي دبستان پسرانه بر اساس روش نوين آموزشي با تأكيد بر انعطاف‌پذيري
982
طراحي دبستان پسرانه در شهر يزد بر مبناي عوامل موثر بر خاطر انگيزي
983
طراحي دبستان پسرانه در محله كوي استادان يزد
984
طراحي دبستان پسرانه در يزد با تاملي بر رابطه "تقارن" و "حيات" در معماري ﴿ بر اساس آراء الكساندر در مورد تقارن ﴾
985
طراحي دبستان پسرانه دو دوره
986
طراحي دبستان دخترانه
987
طراحي دبستان دخترانه با بهره برداري از تاثير نور خورشيد در انعطاف پذيري فضا
988
طراحي دبستان دخترانه در شهر كرمان﴿با رويكرد ايجاد دلبستگي به مكان﴾
989
طراحي دبستان دخترانه در شهر يزد (با تاملي بر ارتباط مطلوب ميان فضاهاي آموزشي و حياط)
990
طراحي دبستان دخترانه در مشهد
991
طراحي دبستان در شهر اهواز با بهره‌‌گيري از نور روز به منظور بهينه‌سازي مصرف انرژي و بالابردن بهره‌وري آموزشي
992
طراحي دبستان در شهر كرمان با رويكرد مدرسه محله
993
طراحي دبستان روستايي با تأكيد بر زيستگاه خودكفا و پايدار مبتني بر كشاورزي محلي
994
طراحي دبستان كودكان ناشنوا
995
طراحي دبستان مطلوب با رويكرد نوين آموزشي در بندر بوشهر
996
طراحي دبستان و پيش دبستاني در سپاهان شهر
997
طراحي دبيرستان 12 كلاسه انديشه اصفهان
998
طراحي دبيرستان 15 كلاسه دخترانه در اصفهان با ﺗﺄكيد بر نقش پنجره ها و سايبان ها در كاهش مصرف انرژي و بهره گيري از نور روز
999
طراحي دبيرستان با رويكرد ارتقاء انگيزش دانش آموزان در اصفهان
1000
طراحي دبيرستان پسرانه در يزد با استفاده از نرم افزارهاي شبيه ساز انرژي در روند طراحي
بازگشت