<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي پمپ ضرباتي براي سيستم گردش خون
2
طراحي پمپ ضرباني Peristaltic
3
طراحي پمپ فاضلاب
4
طراحي پمپ كف كش
5
طراحي پمپ گردابي با كانال جانبي
6
طراحي پمپ گرمايي
7
طراحي پمپ گريز از مركز با بدنه گردان
8
طراحي پمپ گريز از مركز با دور بالا
9
طراحي پمپ گريز از مركز به كمك كامپيوتر
10
طراحي پمپ گريز از مركز نوع شعاعي دو طرفه
11
طراحي پمپ لايروبي براي پاك كردن كانالها
12
طراحي پمپ نيوماتيكي جهت استفاده به عنوان بطن چپ قلب
13
طراحي پمپ هاي سانتريفوژو تحليل آنها با نرم افزار ANSYS
14
طراحي پمپ هيدروليك دنده اي و بررسي پمپ پيستوني با جابجايي متغير
15
طراحي پمپهاي محوري
16
طراحي پمپهاي محوري بوسيله كامپيوتر
17
طراحي پنجره جلوي كولرگازي
18
طراحي پنكه آبرساني شهري بوسيله كامپيوتر
19
طراحي پنل دستگاه خودپرداز بانك
20
طراحي پنل سقف، يكپارچه سازي بدنه و تحليل برخورد از سقف خودروي كلاس B
21
طراحي پهباد MQ - 1 predator با نرم افزار Solid works و شبيه سازي و محاسبه نيروي ليفت و درگ در 10 سرعت مختلف
22
طراحي پهنه ورودي شرقي شهر اصفهان (نمونه ي موردي محور يزد_نايين)
23
طراحي پوتين براي سربازان
24
طراحي پور تيفوليوي پروژه هاي استراتژيك با استفاده از تحليل پوششي داده ها
25
طراحي پورتال تونل هاي جاده اي با روش تفاضل محدود (نرم افزار FLAC 3D) مورد مطالعاتي تونل حكيم تهران
26
طراحي پورتال جامع مامايي ايران
27
طراحي پورتال متالورژي
28
طراحي پورتال هتل هاي يزد
29
طراحي پورتفوليوي محصولات يك شركت توليدي با استفاده از داده كاوي-مطالعه موردي
30
طراحي پوستر با تاثير از نقش خورشيد
31
طراحي پوستر تئاتر با تكيه بر تحليل آثار ميشل باتوري
32
طراحي پوستر تئاتر متاثر از سبك كانستراكيتويسم روسيه
33
طراحي پوستر لهستان
34
طراحي پوسته خارجي اتوبوس شهري، گردآوري وتنظيم براي شركت ايران خودرو ديزل
35
طراحي پوسته سيستم كنترل تردد كنتاكلس ﴿بدون تماس﴾ براي اتاق هاي هتل
36
طراحي پوسته مدولار محصول
37
طراحي پوشاك اجتماع با بررسي ناهنجاري‌هاي بصري حاصل از پوشش شهروندان (مطالعه موردي: بانوان 35-20 سال شهر تهران(
38
طراحي پوشاك با استفاده از تلفيق پارچه دستباف و صنعتي
39
طراحي پوشاك مردان بر اساس ويژگيهاي لباس ها و منسوجات منطقه هورامان با رويكرد توسعه پايدار
40
طراحي پوشش براي حياط علّيين (واقع در دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد)
41
طراحي پوشش محافظ مدارهاي الكتريكي سازه سرجنگي موشك بالستيك
42
طراحي پوشش مقاوم به رسوب پذيري بر پايه ي كامپوزيت هاي پليمري آب گريز براي سطوح فلزي
43
طراحي پوشش موتور پيستوني هواپيما موسوم به كولينگ
44
طراحي پوششهاي حفاظتي براي كاهش اكسيداسيون فولادهاي كم آلياژ در دماهاي بالا
45
طراحي پوششي براي توانبخشي اندام تحتاني افراد كم توان
46
طراحي پوششي براي سرنشين موتورسيكلت در برابر شرايط اقليمي و براي موتورسيكلت CG125
47
طراحي پويانمايي آموزشي پليس فتا
48
طراحي پويانمايي چهره بر اساس گفتار فارسي
49
طراحي پويشگر امنيتي SIP با هدف بررسي آسيب‌پذيري‌هاي موجود در پراكسي‌ سرورهاي SIP
50
طراحي پياده راه با تأكيد بر تأثير الگوهاي رفتار استفاده كنندگان بر ساخت كالبد پياده راه (نمونه مورد مطالعه : خيابان فرخي يزد)
51
طراحي پياده راه با تاكيد بر تجلي عناصر طبيعي- مورد طراحي پياده راه حاشيه رودخانه شهرچاي اروميه
52
طراحي پياده راه با تاكيد بر سرمايه اجتماعي ﴿مطالعه موردي؛ خيابان نظر شرقي﴾
53
طراحي پياده راه با تاكيد بر كيفيت مسيرهاي پياده ﴿نمونه موردي: محور دوشنبه بازار خميني شهر﴾
54
طراحي پياده راه به منظور افزايش جذابيت هاي محيطي نمونه موردي؛ حدفاصل ميدان نعل اسبي تا سر در دانشگاه يزد
55
طراحي پياده راه شهري با تاكيد بر ارتقا كيفيت سرزندگي (عرصه پژوهش: خيابان لاله زار تهران)
56
طراحي پياده راه شهري با تاكيد بر كيفيت هاي محيطي مؤثر بر ادراك زمان (مورد مطالعاتي: پياده راه ميرزارضا شهر بجنورد)
57
طراحي پياده راه طالقاني شهر بجنورد بر اساس الگوهاي رفتاري استفاده كنندگان
58
طراحي پياده راه محدوده پيرامون امامزاده جعفر يزد با تأكيد بر شخصيت فضا
59
طراحي پياده سازي سرويس ها وويندوز
60
طراحي پياده سازي سيستم هاي خدمات شهري با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي
61
طراحي پياده سازي شبيه ساز كانال سيار گزينشگر فركانس
62
طراحي پياده سازي فروشگاه اينترنتي
63
طراحي پيراهن مردانه با رويكرد احساس گرا
64
طراحي پيش بيني عملكرد كمپرسور گريز از مركز
65
طراحي پيش فرم آهنگري به كمك (CONFORMAL MAPPING)ترسيم تطابقي و آهنگري دقيق
66
طراحي پيش فرم در فرايند Upsetting با استفاده از تئوري تحليل حساسيت
67
طراحي پيش فرم قالب هاي آهنگري به روش درونيابي المان هاي مرزي
68
طراحي پيش كد كننده ﴿ شكل دهنده پرتو﴾ زير بهينه در سيستم هاي چند آنتني با محو شدگي Ricean
69
طراحي پيش كد كننده با معيارهاي بهره وري طيف و انرژي
70
طراحي پيش گرم كن سطحي در نيروگاه بخار
71
طراحي پيش مفهومي لانچر هوايي محموله هاي فضايي با تكيه بر توانمندي بومي
72
طراحي پيشايندهاي انگيزه خدمت عمومي با استفاده از تكنيك ديمتل فازي
73
طراحي پيشر فرم قالب هاي آهنگري به روش برونيابي المان هاي مرزي
74
طراحي پيكربندي ماهواره كوچك براي تثبيت حالت وضعي ماهواره به سمت زمين از طريق روش گراديان گرانشي
75
طراحي پيكره اصلي جارو برقي خانگي
76
طراحي پيكره بيروني يخچال سايدباي سايد با توجه به رويكرد طراحي فراگير
77
طراحي پيكره چراغ و روشنايي پارك﴿جهت كار در پارك جنگلي قائم واقع در يافت اباد﴾
78
طراحي پيكره داشبورد ميني بوس IVECO A60
79
طراحي پيكره‌هاي راهنماي اطلاع رساني شهر تهران با رويكردي بر طراحي تعاملي
80
طراحي پيل سوختي غشا پليمري مورد استفاده در سامانه هيبريدي تجديدپذير بادي-الكترولايزر-پيل سوختي و بررسي فني اقتصادي آن
81
طراحي تئاتر شهر اصفهان
82
طراحي تئاتر شهر اصفهان
83
طراحي تئاتر شهر شيراز
84
طراحي تئوري مراقبت پرستاري از بيماران سوختگي
85
طراحي تابع درهمساز سبك وزن براي سيستمهاي شناسايي راديويي ارزان قيمت
86
طراحي تابلو روان نمايش دهنده ساعت و تاريخ با نرم افزار آردوينو
87
طراحي تابلوهاي تبليغاتي شهر تهران﴿طرح ويژه﴾ در محدوده چهارراه وليعصر تا ميدان وليعصر
88
طراحي تابلوهاي دكوراتيو با رويكردي به تجريد، محصول ذهن آفرينشگر انسان
89
طراحي تابلوهايي با نقشمايه گل بذاي تزيين اتاق نشيمن
90
طراحي تابلوي راهنماي طبقات براي اداره ها سازمان ها ﴿محل مورد بررسي:دانشگاهعلم و صنعت﴾
91
طراحي تاپستري با الهام از تصوير لباس
92
طراحي تاپستري با الهام از نگاره هاي شاهنامه شاه تهماسب
93
طراحي تاپستري با موضوع كوچ عشاير
94
طراحي تاريكخانه سياه وسفيد پرتابل براي عكاسان آماتور
95
طراحي تاسيسات آبگرم استخر و مجتمع ورزشي دانشگاه صنعتي اميركبير با استفاده از كلكتورهاي خورشيدي
96
طراحي تاسيسات استخر
97
طراحي تاسيسات الكتريكي بااستفاده از كامپيوتر
98
طراحي تاسيسات الكتريكي صنايع پلاستيك سازي
99
طراحي تاسيسات الكتريكي كارخانه سيمان بكمك كامپيوتر
100
طراحي تاسيسات الكتريكي مجتمع صنعتي و تحقيقاتي بعثت
101
طراحي تاسيسات الكتريكي مجموعه ساختمان هاي اداري، مسكوني و آموزشي
102
طراحي تاسيسات الكتريكي مكانيكي يك مجتمع مسكوني
103
طراحي تاسيسات تهويه مطبوع لوله كشي گاز شهري ساختمان پتروشيمي همراه با تحليل اقتصادي
104
طراحي تاسيسات جانبي كارخانه روغن نباتي utillity
105
طراحي تاسيسات سالن هاي مرغداري با PLC [پي. ال. سي]
106
طراحي تاسيسات مجتمع اداري ، تجاري ميلاد واهين شهريار
107
طراحي تاسيسات مجموعه استخر سرپوشيده ومحاسبه بار حرارتي استخر با استفاده از نرم افزار دلفي
108
طراحي تاسيسات مجنمع فرهنگي ورزشي داراي پاتيناژ
109
طراحي تاسيسات مكانيكي (مركز فني ارتوپدي جمعيت حلال احمر)
110
طراحي تاسيسات مكانيكي آزمايشگاه توليد كيت هاي راديو دارويي
111
طراحي تاسيسات مكانيكي ايستگاه متروي زيرزميني شوش خام (E1) و تهويه مطبوع يك تونل آن
112
طراحي تاسيسات مكانيكي بازار بين المللي گلستان قشم
113
طراحي تاسيسات مكانيكي بخش سوختگي بيمارستان شهيد صدوقي
114
طراحي تاسيسات مكانيكي برنج تنديس
115
طراحي تاسيسات مكانيكي بيمارستان 32 تختخوابي سقز
116
طراحي تاسيسات مكانيكي بيمارستان قائن
117
طراحي تاسيسات مكانيكي پايانه مرزي جلفا
118
طراحي تاسيسات مكانيكي رستوران
119
طراحي تاسيسات مكانيكي ساختمان دادگستري ساري
120
طراحي تاسيسات مكانيكي ساختمان صدا و سيماي مركزي بيرجند به كمك نرم افزار CARRIER
121
طراحي تاسيسات مكانيكي ساختماني با زيربناي 5200 متر مربع
122
طراحي تاسيسات مكانيكي سالن نمايش به كمك نرم افزار Carrier
123
طراحي تاسيسات مكانيكي طرح جديد مجموعه استخر سرپوشيده دانشگاه علم و صنعت ايران
124
طراحي تاسيسات مكانيكي مجتمع خيريه امام جعفرصادق (ع)
125
طراحي تاسيسات مكانيكي مجموعه استخر سرپوشيده دانشگاه علم و صنعت
126
طراحي تاسيسات مكانيكي موزه تاريخ طبيعي باراجين قزوين
127
طراحي تاسيسات مكانيكي و سيستم تهويه
128
طراحي تاسيسات مكانيكي ورقي مركز توانبخشي رودسر
129
طراحي تاسيسات مكانيكي يك برج 19 طبقه
130
طراحي تاسيسات مكانيكي يك برج بيست و چهار طبقه
131
طراحي تاسيسات مكانيكي يك بلوك از بيمارستان 100 تختخوابي
132
طراحي تاسيسات مكانيكي يك ساختمان نوزده طبقه در دو حالت رعايت يا عدم رعايت مبحث نوزده مقررات ملي ساختمان
133
طراحي تاسيسات مكانيكي يك كارخانه داروسازي به مساحت زير بناي 6500 متر مربع
134
طراحي تاسيسات وتهويه مطبوع يك بيمارستان
135
طراحي تاكسي درون شهري براي شهر تهران با رويكرد طراحي پايدار
136
طراحي تالار پذيرايي ورستوران
137
طراحي تالار شهر اهوازباتاكيد برارتقاءفرهنگ مديريت شهري
138
طراحي تالار شهر تهران با رويكرد ارتقاء فرهنگ شهروندي
139
طراحي تالار شهر در شيراز با تاكيد بر تجلي نور و رنگ
140
طراحي تالار موسيقي در يزد با تكيه بر دانش آكوستيك
141
طراحي تالارشهر گرگان با رويكرد ارتقاء سرزندگي
142
طراحي تانك 33 هزار متر مكعبي سوخت سنگين پروژه نيروگاه غرب
143
طراحي تانك بارج 1000 تني باآيين نامه ABS آمريكا
144
طراحي تاور نفتي با استفاده از استاندارد ASME & ubc
145
طراحي تبديل همگرا در بالا دست دريچه كشويي در كانال باعرض متفاوت
146
طراحي تجربه براي تشويق مردم به ورزش همگاني در مجموعه¬ي فرهنگي آموزشي باغ غدير اصفهان
147
طراحي تجربه براي لوازم خانگي هوشمند
148
طراحي تجربهء مطلوب براي فضاي سالن انتظار مركز توليد تئاتر كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
149
طراحي تجزيه كننده بسته در سوئيچ شبكه نرم افزار محور با استفاده از FPGA
150
طراحي تجهيزات آموزشي براي تقويت مهارت هاي حركتي دانش آموزان داراي نقص بينايي مقطع دبستان
151
طراحي تجهيزات براي حفظ استقلال عملكردي سالمندان در فعاليت هاي روزمره زندگي
152
طراحي تجهيزات پاركي؛ محرك تعاملات فيزيك و اجتماعي سالمندان
153
طراحي تجهيزات حفاري هوشمند با فشار مديريت شده در يك ميدان نفتي
154
طراحي تجهيزات خواب به منظور وضعيت دهي مناسب كودكان 2-12 ساله داراي فلج مغزي شديد﴿سطح V و IV ﴾
155
طراحي تجهيزات خورشيدي براي يك استخر شنا در شهر يزد و محاسبه ميزان صرفه جويي انرژي
156
طراحي تجهيزات سيكل تامين هواي فشرده
157
طراحي تجهيزات طرح پايلوت آزمايشگاهي جداساز
158
طراحي تجهيزات عمومي شهري براي زمينه سازي سالمندي موفق در پارك لاله تهران
159
طراحي تجهيزات فضاي بازي
160
طراحي تجهيزات مجتمع گرانولاسيون خشك مواد ميكرونيزه با ظرفيت دو تن در ساعت
161
طراحي تجهيزات مراقبت در خانه براي بهبود كيفيت زندگي سالمند ناتوان حركتي
162
طراحي تجهيزات نوتوگرافي و ورزشي جهت افراد اداري داراي اسيب نخاعي
163
طراحي تجهيزات و خدمات خانه كودكان كار و خيابان
164
طراحي تجهيزات و خدمات زمين بازي خانه كودكان كار
165
طراحي تجهيزات و وسايل بازي كودكان﴿6-12 سال﴾
166
طراحي تجهيزات(طراحي نور پردازي) زمين بازي براي كودكان (5-12)سال با رويكرد اسطوره گرايانه(ايراني)
167
طراحي تحريك گر نوري دزيمتر لومنيسانس القاء نوري با استفاده از تحليل عددي معادلات نرخ آشكار ساز حالت جامدAi302:C
168
طراحي تحليل مخازن گاز طبيعي فشرده
169
طراحي تحليل موتور دوراني X
170
طراحي تحليل و نمونه سازي يك توربوپمپ
171
طراحي تحليل وGكد گيري چهار شاخ فرمان با نرم افزارهاي-SSCNC- SOLIDWOKS-ANSYSWOR-MASTERCAM
172
طراحي تحليلي و شبيه سازي ترانسفورماتور ابررساناي دما(HTS) مبتني بر تنش هاي حرارتي و مكانيكي
173
طراحي تخت استا براي استفاده دائمي افراد ضايعه نخاعي
174
طراحي تخت بخش همودياليز ﴿به همراه امكان سنجي تركيب تخت و حامل هاي درمان بيماران دياليزي﴾
175
طراحي تخت تزريقات براي كودكان بين 5-8 ساله
176
طراحي تخت خواب چند كاره براي دختران 11-16ساله
177
طراحي تخت قطار گردشگري با هدف ايجاد حريم شخصي بيشتر
178
طراحي تخت مراقبت هاي ويژه ي سالمندان در مراكز توانبخشي و بيمارستاني
179
طراحي تخت‌خواب براي سالمند پير
180
طراحي تخمين ‌زن مقاوم براي سيستم اتفاقي تعيين سمت در حركت شتاب‌دار
181
طراحي تخمين زننده هاي كسري و فيلتر هاي ديجيتال با استفاده از كلاسهاي Nevanlinaa
182
طراحي تخمين گر غيرخطي پايدار با استفاده از شبكه عصبي و كاربرد آن در رباتهاي با مفصل نرم
183
طراحي تخمينگر موقعيت براي سيستم خودروي بدون راننده
184
طراحي تدوين برنامه استراتژيك گردشگري ورزشي
185
طراحي تدوين فرهنگ تك زبانه آموزش افعال فارسي براساس معني شناسي قالبي
186
طراحي ترازوي ديجيتالي 30كيلو گرمي جهت استفاده در فناوري ها و سوپر ماركت ها
187
طراحي ترازوي ديجيتالي حساس براي طلا فروشان
188
طراحي تراشه بينايي تشخيص لبه براي كاربردهاي بلادرنگ بر اساس مدل بينايي موجودات زنده
189
طراحي تراشه شيفت دهنده فاز فعال 6 بيتي براي باند فركانسي S در تكنولوژي CMOS
190
طراحي تراشه كم مصرف تحريك الكتريكي عصب بينايي در شبكيه مصنوعي
191
طراحي تراشه كم نويز بخش Front-End مدار قرائت گر براي آرايه سنسورهاي ميكروبلومتر مادون‌قرمز uncooled
192
طراحي تراشه كيت درايور براي كنترل الكترو موتور DCبدون جاروبك
193
طراحي تراشه گيرنده فركانس بالا براي انتقال داده از بيرون به ايمپانت به منظور تحريك نورون هاي مغز
194
طراحي تراشه مبدل D/A سريع در مد جريان
195
طراحي تراشه هوشمند تصويري با قابليت مختصات‌يابي همزمان اهداف نوري چند‌گانه جهت استفاده دركاربردهاي موقعيت‌يابي
196
طراحي تراشه يك Range-Finder با استفاده از روش Line-Stripe
197
طراحي ترالي پانسمان
198
طراحي ترالي پانسمان بخش هاي جراحي قلب
199
طراحي ترالي حمل دستگاه براي محيط هاي فيزيوتراپي
200
طراحي ترالي حمل غذا در هواپيما
201
طراحي ترالي دوربين فيلمبرداري ويدئوئي براي ساخت فيلم هاي كوتاه
202
طراحي ترانس تك فاز و شبيه سازي با نرم افزار ماكسول
203
طراحي ترانس جوش سيار با رويكرد استفاده خانگي
204
طراحي ترانسديوسر پر قدرت و تمركزدهنده اولتراسونيك و ارائه روش جهت ساخت
205
طراحي ترانسفور ماتورهاي قدرت
206
طراحي ترانسفورمر فركانس بالا
207
طراحي ترتيب بهينه جوشكاري جهت كاهش اعوجاج در آلومينيوم
208
طراحي تركيب كننده فركانس توان پايين در باند 4/2 گيگا هرتز براي فرستنده-گيرنده زيگ بي
209
طراحي تركيبات جديدي از مشتقات كوركومين و بررسي خاصيت ضد سرطاني آن ها از طريق مدلسازي
210
طراحي ترمز بر مبناي سيال مگنتورئولوژيك﴿ام-آر﴾
211
طراحي ترمز هواپيما
212
طراحي ترمز هيدروليك و نيوماتيك، بمنظور توقف متحركي با سرعت و وزن مشخص
213
طراحي ترموديناميكي برجهاي خنك كن خشك نيروگاهي رسي پارامترهاي مهم جهت بهينه سازي برجهاي مذكور
214
طراحي ترموديناميكي پيل سوختي و انجام آزمايش هايي در محاسبه راندمان
215
طراحي ترموديناميكي توربين بخار بوسيله كامپيوتر
216
طراحي ترموديناميكي نانوساختار و بررسي اثرات رئولوژيكي مذاب كلوئيدي پايه پلي اتيلن بر راندمان سايندگي آن
217
طراحي ترموديناميكي و بهينه سازي چرخه جذبي دو اثره ليتيم بر مايد - آب
218
طراحي ترموديناميكي و مكانيكي مبدلهاي حرارتي دو لوله
219
طراحي ترموفيزيكي مخازن جداكننده در ميان سردكن براي سيستمهاي برودتي
220
طراحي ترموهيدروليكي ديكهاي بخار
221
طراحي ترموهيدروليكي و بررسي تحليلي حادثه LOCA در يك راكتور تحقيقاتي 20 MWt با استفاده از كد RELAP5
222
طراحي ترموهيدروليكي يك راكتور تحقيقاتي 20 مگاواتي و بررسي تحليلي حادثه LOFA در آن با استفاده از كد RELAP5
223
طراحي ترمينال 2 فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) با رويكرد بازآفريني هويت و غرور ملي
224
طراحي ترمينال داخلي و بين المللي فرودگاه يزد ﴿با رويكرد خوانايي﴾
225
طراحي ترمينال شهر سنندج
226
طراحي ترمينال هاي نفتي SBM
227
طراحي تزئينات جشنهاي تولد با الهام از نقوش شاهسون (ايل سون )
228
طراحي تزئينات ديواري براساس جشنهاي دوازده گانه
229
طراحي تزئيني باتيك با استفاده از فرم و فضاي خوشنويسي ايراني
230
طراحي تزئيني باتيك با الهام از فرم و فضاي معماري يزد
231
طراحي تزريق نفوذي دوغاب سيماني در خاك آبرفتي درشت دانه﴿مطالعه مورد: سد چپرآباد﴾
232
طراحي تست استند توربوشارژر
233
طراحي تست هاي آزمايشگاهي ربات شش محوره (6R)
234
طراحي تست هاي آزمايشگاهي ربات كابلي
235
طراحي تستر براي تشخيص و شناسايي عيب در سيستم كنترلي بالگرد
236
طراحي تستر سمت يك ماهواره با چهار عملگر
237
طراحي تسمه
238
طراحي تسمه وزنجيربه كمك ويژال بيسيك
239
طراحي تسهيلات مخصوص موتورسيكلت در مناطق ويژه ترافيكي به منظور آشفتگي عبور و مرور مديريت موتورسيكلت ها در شهر تهران
240
طراحي تسويه معدن باريت كهلو
241
طراحي تشديد گر براي ليزر الكترون آزاد قفل شده مد در ناحيه فرابنفش با حلقه انباشت و مقايسه آن با ليزر اگزايمر قفل شده مد فرابنفش
242
طراحي تشديدگر تلسكوپي كاو-كوژ جهت بهبود كيفيت باريكه ليزر Nd:YAG
243
طراحي تصفيه خانه شيرابه پسماند شهري
244
طراحي تصفيه خانه فاضلاب انساني
245
طراحي تصفيه خانه نيروگاه
246
طراحي تعاملي ابزار ارزشيابي تكويني با هدف ماندگاري مطلب براي درس زيست شناسي در مقطع متوسطه
247
طراحي تعاملي دستگاه هشداردهنده همراه براي ناشنوايان و كم شنوايان شديد و عميق
248
طراحي تعاملي سيستم پرتابل شبيه ساز ورزش قايق راني
249
طراحي تعاملي وب سايت گروه طراحي صنعتي دانشگاه هنر
250
طراحي تعمير خطوط لوله نفت با استفاده از مواد كامپوزيت
251
طراحي تغذيه گازي-بادي مقوم سكوي نفتي اميركبير
252
طراحي تغذيه گذاري قطعه سرند فولادي به كمك شبيه سازي عددي FEM
253
طراحي تغيير دهنده پله الكترونيكي ترانسفورماتور
254
طراحي تفصيلي دستگاه اندازه گيري مولفه هاي مستقل تانسور اينرسي ماهواره
255
طراحي تفصيلي سيستم اطلاعات مديريت آموزش وزارت جهاد سازندگي
256
طراحي تفضيلي و تعيين ملاحظات ساخت كاواك RF سيكلوترون MeV10 براي مصارف پزشكي
257
طراحي تفكيك كننده فضايي با الهام از معماري ايراني - اسلامي
258
طراحي تفنگ بادي﴿Air Rifle﴾
259
طراحي تقاطع خيابان امام خميني و بزرگراه نواب با تاكيد بر توسعه فضاهاي عمومي و ارزش هاي گره شهري
260
طراحي تقسيم كننده توان با عرض باند وسيع در فركانسهاي مايكروويو
261
طراحي تقسيم كننده توان توسط SIWها در فركانس 3GHz و پهناي باند 100 MHz
262
طراحي تقويت كنندة عملياتي توان كم
263
طراحي تقويت كننده ابزار دقيق جرياني
264
طراحي تقويت كننده ابزار دقيق جرياني تمام مجتمع CMOS ولتاژ پايين كم توان و تغذيه تا تغذيه با بهبود مشخصات
265
طراحي تقويت كننده با گين 40 و 80 دسي بل در فركانس 5KHZ و 5MHZ
266
طراحي تقويت كننده تفاضلي كامل جهت مدارات تنظيم رنج بهره و تنظيم سطح برش در پروسه COMS
267
طراحي تقويت كننده توان با بازدهي بالا باند x ماهواره
268
طراحي تقويت كننده توان باند UHF با استفاده از روش تركيب توان
269
طراحي تقويت كننده توان پهن باند تنظيم شده هارمونيكي
270
طراحي تقويت كننده توان كلاس E كم هارمونيك در باند مايكروويو
271
طراحي تقويت كننده توان كلاس F در ابعاد فشرده با PAE بالا با استفاده از LHCC
272
طراحي تقويت كننده جريان سويچينگ
273
طراحي تقويت كننده جرياني
274
طراحي تقويت كننده جرياني با CMMRبالا و توان پايين
275
طراحي تقويت كننده جرياني با CMRR بالا و توان پايين
276
طراحي تقويت كننده ژارامتري
277
طراحي تقويت كننده سيگنال EEG
278
طراحي تقويت كننده عملياتي جرياني كاملاً تفاضلي ولتاژ و توان پايين با مشخصات بهبود يافته
279
طراحي تقويت كننده فيبر كريستال فوتوني تك مد به منظور افزايش توان خروجي
280
طراحي تقويت كننده قدرت باند VHF با پهناي باند وسيع
281
طراحي تقويت كننده كم نويز ﴿LNA﴾ و كاربرد آن در گيرنده سيگنال مغزي ﴿EEG﴾ در سيستم هاي BMI
282
طراحي تقويت كننده كم نويز با استفاده از تكنيك خنثي سازي نويز
283
طراحي تقويت كننده كم نويز با پهناي باند وسيع
284
طراحي تقويت كننده كم نويز با پهناي باند وسيع و خطي سازي بالا
285
طراحي تقويت كننده كم نويز با پهناي باند وسيع وخطيسازي مطلوب
286
طراحي تقويت كننده كم نويز با تكنيك هاي برهم نهي مشتق اصلاح شده و استفاده مجدد از جريان
287
طراحي تقويت كننده كم نويز بابهره بالا جهت كاربري در باند بلوتوث
288
طراحي تقويت كننده كم نويز باپهناي باند وسيع وخطي سازي بالا و توان پايين
289
طراحي تقويت كننده كم نويز باند وسيع با استفاده از تكنيك حذف نويز
290
طراحي تقويت كننده كم نويز پهن باند با تفكيك حذف نويز
291
طراحي تقويت كننده كم نويز پهن باند با خطي سازي مطلوب وتوان كم
292
طراحي تقويت كننده كم نويز در باند فركانسي فوق وسيع با استفاده از تكنيك استفاده مجدد جريان مكمل اصلاح شده
293
طراحي تقويت كننده كم نويز فرا پهن باند، با استفاده از تكنيك جريان بازگشتي و حذف نويز استادان
294
طراحي تقويت كننده هاي كم نويز با پهناي باند بسيار وسيع
295
طراحي تقويت كننده هاي كم نويز در فركانس هاي بالا با امكان پيكر بندي مجدد
296
طراحي تقويت كننده هاي مايكروويو باند عريض
297
طراحي تقويت كننده هاي نوري با استفاده از نيمه هاديها از ديدگاه موجي نور
298
طراحي تقويت كننده ي عملياتي با هدايت انتقالي ثابت محدوده، مقاوم با تغييرات پروسه و دما
299
طراحي تقويت‌كننده توان بالاي مايكروويو براي استفاده در ايستگاه¬هاي مبناي LTE نسل چهارم
300
طراحي تقويت‌كننده توان براي فرستنده‌هاي مخابراتي LTE باقابليت اعمال روش ET
301
طراحي تقويت‌كننده توان مجتمع دوهرتي نامتقارن و پهن‌باند
302
طراحي تقويت‌كننده جريان با بهره زياد و پهناي باند وسيع
303
طراحي تقويت‌كننده هدايت انتقالي و كاربرد آن در فيلتر فعال Gm-C تنظيم‌پذير چند استاندارده
304
طراحي تقويت‌كننده ي كم‌نويز پهن باند با بهره و عدد نويز مسطح در باند C مايكروويو
305
طراحي تقويت‌كنندهابزار‌دقيق جرياني تمام مجتمع CMOS ولتاژ پايين‌، كم توان و تغذيه تا تغذيه با بهبود مشخصات
306
طراحي تك صندلي به سبك احساس گرا براي جوانان
307
طراحي تكفام كننده شتابگر سينكروترون چشمه‌ي نور ايران
308
طراحي تكميلي مجموعه ماشين تراش MM(6000*2500)
309
طراحي تكيه گاه هاي خارجي مخازن دو جداره ذخيره اكسيژن مايع
310
طراحي تكيه گاه هاي داخلي مخازن دو جداره ذخيره اكسيژن مايع
311
طراحي تكيه مذهبي فرهنگي در تخت فولاد اصفهان (با نگرشي ويژه بر انديشه هاي عرفان و تصوف اسلامي)
312
طراحي تلفن سانترال
313
طراحي تلفن سيار
314
طراحي تلفن همراه براساس عوامل ريبايي شناسي فرمي
315
طراحي تلفن همراه براي سالمندان با رويكرد احساس گرا
316
طراحي تلفن همراه وواسط كاربري براي سالمندان كم سواد و بي سواد با رويكرد طراحي تعاملي
317
طراحي تلفن همگاني (كارتي )
318
طراحي تلمبۀ روغن هوشمند براي موتور احتراق داخل سه استوانه
319
طراحي تله سي يژ
320
طراحي تماشاخانه با تاكيد بر مفاهيم بنيادين نشانه هاي فرهنگي
321
طراحي تمبر از ابتدا تا انتها
322
طراحي تمبر براساس ويژگي هاي بصري تمبر هاي دهه ي 70 ايران پايبند بر تمبرهاي ايراني
323
طراحي تنظيم‌ دبي چاه هوشمند در مخازن داراي نامعيني
324
طراحي تنور خورشيدي
325
طراحي تهويه چاه معدن مهديآباد يزد
326
طراحي تهويه مطبوع بيمارستان دكتر گنجويان
327
طراحي تهويه معدن مهدي آباد (براساس طرح مقدماتي استخراج )
328
طراحي توالت سبك و قابل حمل براي زمان اسكان اصطراري افراد پس از زلزله
329
طراحي توان آگاه شبكه هاي حسگر بدني
330
طراحي توان ياب براي افراد اسيب ديده از ناحيه پا
331
طراحي توپولوژي ستون فقرات و تخصيص ظرفيت آن با استفاده از الگوريتم ژنتيك
332
طراحي تودري وانت نيسان
333
طراحي توربو ژنراتور گازي
334
طراحي توربوشارژ مناسب براي افزايش 25% در قدرت خروجي يك موتور مفروض
335
طراحي توربين آبي كوچك از نوع بانكي
336
طراحي توربين اتاق احتراق و نازل يك موتور جت دو قرقره اي
337
طراحي توربين با لب
338
طراحي توربين باد عمود محور
339
طراحي توربين باد عمود محور
340
طراحي توربين بادي 30KW
341
طراحي توربين بادي براي آي كشي از چاهي به عمق 60 متر ودبي 20 ليتر در ثانيه
342
طراحي توربين بادي روي خودرو جهت بازتوليد انرژي
343
طراحي توربين بادي عمود¬محور ساوانيوس
344
طراحي توربين بادي محور - افقي (7 كيلو وات)
345
طراحي توربين بخار
346
طراحي توربين بخار
347
طراحي توربين بخار جريان محوري
348
طراحي توربين بخار شعاعي يونگسترام
349
طراحي توربين بخار شعاعي يونگسترام
350
طراحي توربين جريان آزاد پيكو
351
طراحي توربين خلاف گرد
352
طراحي توربين ضربه اي براي موشكهاي زير آب
353
طراحي توربين فرانسيس 250 مگاوات
354
طراحي توربين گاز با كاربرد در صنعت خودرويي
355
طراحي توربين گاز تعيين بازدهي و تعداد طبقات توربين با قدرت مشخص
356
طراحي توربين گاز صنعتي
357
طراحي توربين مافوق صوت جريان محوري
358
طراحي توربين محوري موتورهاي توربين گاز
359
طراحي توربين و كمپرسور موتور توربوجت
360
طراحي توربين و نيروگاه آبي
361
طراحي تورهاي پرده اي و روميزي با الهام از نقوش اسليمي
362
طراحي توسعه و شبيه سازي سازه نوين ايمنوتوكسيني موثر بر ملانوما با كاربري مايكوتوكسين ها
363
طراحي توسعه ي موزه ي هنرهاي معاصر و ساماندهي گذر فرهنگ و هنر با رويكرد افزايش حضورپذيري در فضاهاي عمومي فرهنگي
364
طراحي تولباكس متلب با استفاده از اتوماتاي يادگيري سلولي
365
طراحي توليد هماهنگ چهارم ليزر Nd:YAG و امكان سنجي برپايي آن
366
طراحي توليدكننده عدد تصادفي بر مبناي ديود نوري شكست بهمني در فنّاوري زير 100 نانومتر CMOS
367
طراحي تونل انجماد سريع مارپيچ
368
طراحي تونل با دما فوق صوت جريان القائي
369
طراحي تونل باد زير صوت
370
طراحي تونل باد فراصوت تخليه اي متناوب
371
طراحي تونل باد مادون صوت براي بررسي اثر باد بر روي كشتي و سازهاي دريائي
372
طراحي تونل باد مادون صوت درمحدوده عدد ماخ 5/0>M> يك/0
373
طراحي تونل باد مافوق صوت پيوسته همراه با نرم افزار كامپيوتري
374
طراحي تونل شماره يك راه آهن قزوين - رشت
375
طراحي تي شرت با استفاده از دنياي طنز و كاريكاتور
376
طراحي تي شرت با الهام از تصوير الهه مادر در ايران باستان
377
طراحي تي شرت بااستفاده تصاوير و نوشتار دوره قاجار
378
طراحي تي شرت بافرمهاي ايران - چين - مصر ( جاده ابريشم )
379
طراحي تي شرت براي جاذبه هاي توريستي جزيره كيش
380
طراحي تي شرت تبليغاتي براي يك شركت حمل و نقل
381
طراحي تي شرتهاي آموزشي الفباي زبان فارسي براي كودكان ايراني مقيم خارج از كشور
382
طراحي تير دروازه گل كوچك باقابليت حمل در كمترين حجم بسته
383
طراحي تير- ستونها به روش LRFD [ال. آر. اف. دي.] و مقايسه آن با نتايج بدست آمده از روش ASD [ آ. اس. دي.]
384
طراحي تيرهاي پيوسته و قابها به كمك كامپيوتر
385
طراحي تيرهاي ساندويچي و بررسي سودهاي شكست آب
386
طراحي تيرهاي معين ، نامعين ، چند تكيه گاهي و سازه هاي معين به كمك كامپيوتر
387
طراحي تيغه‌هاي تقويتي قالب با توجه به توزيع نيروهاي اعمالي در عمليات شكل‌دهي قطعات ورقي به كمك كامپيوتر
388
طراحي جاده هاي جنگلي با تلفيق روش معمول طراحي و استفاده از GIS ( مطالعه جنگل سري 2 ليره سر )
389
طراحي جاده هاي جنگلي باتلفيق روش معمول طراحي واستفاده ازGIS( مطالعه جنگل سري 2 ليرهسر )
390
طراحي جاذب ارتعاشات خودروي عبوري از روي يك پل
391
طراحي جاذب ارتعاشي جهت كاهش ارتعاشات غير خطي تير كامپوزيت تحت تحريك نوساني پايه
392
طراحي جاذب انرژي براي تير كامپوزيتي تحت ضربه محوري
393
طراحي جاذب انرژي براي محافظت از محتوي كپسول خودايمن رهاشده از ارتفاع بالا
394
طراحي جاذب ديناميكي ارتعاشات لوله هاي حاوي سيال
395
طراحي جاذب ديناميكي براي سيستمهاي ارتعاشي پيوسته با روش اجزاي محدود
396
طراحي جارو دستي شارژي مدل ساياي پارس خزر كلاس خانگي
397
طراحي جاصابوني براي مجامع عمومي
398
طراحي جاكفشي براي فضاي مسجد جامع شهر محمديه قزوين به منظور ايجاد امنيت و استفاده از زيبايي و نظم بصري آن
399
طراحي جامدات دستگاه بخاري معلولين طراحي و ساخت
400
طراحي جامع TVTباند 5
401
طراحي جامعه ي فارغ التحصيلان ارامنه دانشگاهيان ايران
402
طراحي جانمايي اجزاي زير سيستم ها ي ماهواره
403
طراحي جانمايي بهينه پاركينگ عمومي تمام اتوماتيك و ارايه مكانيزم هاي مناسب طرح
404
طراحي جايابي اجزا سيستم كنترل ماپيلري ماهواره چرخان و تحليل مقاومتي سازه بوم براي ماهواره نمونه
405
طراحي جايابي اجزاء سيستم انرژي الكتريكي براي ماهواره نمونه
406
طراحي جايگاه عرضه سوخت بين شهري
407
طراحي جايگاه هاي اسكان موقت براي گردشگران درتفرجگاه هاي حومه شهر ها با رويكرد انعطاف پذيري)بررسي موردي: پارك جنگلي هلومسر شهرستان آمل(
408
طراحي جبران كننده براي موشك با هدايت (PN)
409
طراحي جبران كننده هاي ديجيتال بهينه
410
طراحي جبرانسازكور با استفاده از الگوريتمهاي هوش مصنوعي
411
طراحي جداره پياده راه شهري با تاكيد بر حس حركت و پويايي. تقاطع عمار ياسر تا ميدان معلم ( پياده راه معلم ) در شهر قم
412
طراحي جداره هاي نورگذر فضاهاي آموزشي دانشگاهي يزد( با تاكيدي بر تامين آسايش بصري و حرارتي)
413
طراحي جداره هاي هوشمند آن به منظور خلق فضاهاي مطلوب بيمارستاني"
414
طراحي جداساز چندفازي در ابعاد آزمايشگاهي
415
طراحي جداساز سرچاهي به كمك ديناميك سيال محاسباتي
416
طراحي جداساز سه فاز و مقايسه نتايج با نمونه موجود در صنعت نفت ايران
417
طراحي جداساز گاز براي پمپ الكتريكي شناور
418
طراحي جداساز هوا براي تامين اكسيژن مورد نياز يك سيكل تركيبي يك پارچه با واحد گاز رساني
419
طراحي جداكننده ديناميكي (سمپراتور)
420
طراحي جديد براي گليم بختياري
421
طراحي جديد سوپاپ پيكان 1600
422
طراحي جديد نمونه گيري پذيرش با استفاده از مدلسازي بيزي و استقراي برگشتي
423
طراحي جراثقال نصب شده بر كاميون باتيره بهينه
424
طراحي جرثقيل بازويي ديواري
425
طراحي جرثقيل برجي ثابت 4 تن
426
طراحي جرثقيل پنج تني
427
طراحي جرثقيل دستي آويز با دنده Epicyclic
428
طراحي جرثقيل ستوني با بازوي دوار
429
طراحي جرثقيل ستوني گردان براي بلند كردن سه تن بار به ارتفاع 3 متر
430
طراحي جرثقيل سقفي با ظرفيت ده تن
431
طراحي جرثقيل سقفي جفت پل چهل تن
432
طراحي جرثقيل سقفي متحرك 150 تن باتيرعرضي بهينه
433
طراحي جرثقيل سقفي متحرك با تيرهاي طولي وعرضي بهينه
434
طراحي جرثقيل سقفي ونوارنقاله
435
طراحي جرثقيل سه تن
436
طراحي جرثقيل مخصوص تعميرات، مورد استفاده در تعمير ماشين آلات خطوط توليد
437
طراحي جرثقيل هيدروليكي قابل نصب روي كاميون
438
طراحي جزء واحد همسايگي در بافت تاريخي اصفهان ( محله دومنار دردشت)
439
طراحي جزئي سيستم تغذيه پودر جهت استفاده در فرايند لايه‌نشاني مستقيم فلز
440
طراحي جعبه ابزار مديريت تغيير
441
طراحي جعبه دنده خورشيدي براي پمپ پيچشي
442
طراحي جعبه دنده سرعت و برخي از اجزاي ماشين كله زني
443
طراحي جعبه دنده كاهنده
444
طراحي جعبه دنده كاهنده
445
طراحي جعبه دنده كاهنده
446
طراحي جعبه دنده ماشين هاي ابزار
447
طراحي جعبه دنده ماشين هاي ابزار طراحي محاسبه جعبه دنده ماشين فرز
448
طراحي جعبه دنده ماشينهاي ابزار
449
طراحي جعبه دنده مخصوص جهت تغيير سرعت مداوم توسط تنظيم پيچ
450
طراحي جعبه دنده يك خودروي نظامي
451
طراحي جعبه دنده يكي از لكتو و مترهاي گيربكس
452
طراحي جعبه كمك هاي اوليه مخصوص خودرو هاي سبك
453
طراحي جك دستي پيچي مكانيكي
454
طراحي جك شانه و پيستون
455
طراحي جك هيدروليك تلسكوپي و سيستم عامل آن
456
طراحي جك هيدروليك دو مرحله اي
457
طراحي جك هيدروليكي به همراه تحليل در نرم افزار ANSYS و معرفي ادوات جانبي و كاربردهاي آن
458
طراحي جلد كتاب
459
طراحي جلد كتاب از اولين سده ها تا دوران معاصر ايران
460
طراحي جلد كتاب با نگاهي به هويت ايراني ﴿بررسي آثار قباد شيوا با نگاهي به هويت ايراني﴾
461
طراحي جلد كتاب در ايران
462
طراحي جلو پنجره و بخش هاي از چراغ هاي خودرو سايپا-24
463
طراحي جلوخان و ساماندهي بافت پيرامون خواجه ربيع
464
طراحي جليقه استيدي كم
465
طراحي جماعتخانه مركزي سيرجان
466
طراحي جمع كننده چهار بيتي مبتني بر آتاماتاي سلولي نقطه- كوانتومي
467
طراحي جمع‌كننده‌ي تقريبي براي كاربرد پردازش تصوير در فناوري‌هاي CNTFET و CMOS
468
طراحي جهت احيا: و مرمت مجموعه سارو تقي
469
طراحي جهت احياء و مرمت مجموعه ساروتقي .
470
طراحي جهت احياءو مرمت مجموعه ساروتقي
471
طراحي جهت بهبودبخشي اختلالات خواب (بيخوابي)
472
طراحي جهت تامين برق جزيره ابوموسي با استفاده از سيستمهاي توليد پراكنده و هيبريد به قدرت 10 مگاوات
473
طراحي جهت ساخت يك دستگاه گيربكس كاهنده سرعت
474
طراحي جهت گبه با استفاده از نقش مايه هاي اصيل ايل قشقايي
475
طراحي جهت مناسب سازي تاكسي هاي شهر تهران براي كاربران نابينا و كم بينا
476
طراحي جواهرات با استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتري
477
طراحي جواهرات با الهام از نقوش فرش هاي ايراني
478
طراحي جواهرات با الهام گيري از طبيعت با رويكرد خلق تجربه كاربري
479
طراحي جورچين آجره اي جهت كودكان 7-4 سال
480
طراحي چارچوب آينده‌ نگاري توسعه منطقه‌ با محوريت تحولات اجتماعي و فرهنگي با رويكرد تلفيقي ماتريس تاثيرات متقاطع و سناريو نويسي (مطالعه موردي : استان يزد)
481
طراحي چارچوب ارزيابي عملكرد سازمان هاي مادر مبتني بر مدل كارت امتيازي متوازن(BSC)
482
طراحي چارچوب استراتژيك توسعه بين المللي بازار با محوريت محصولات خاص.....
483
طراحي چارچوب انتخاب سبد ارتباطات بين سازماني با رويكرد استوار در شرايط عدم قطعيت
484
طراحي چارچوب پس نگري براساس تحليل اثرات متقابل، عوامل مؤثر و تدوين سناريوها (مطالعه موردي:حوزه G2C دولت الكترونيك در ايران)
485
طراحي چارچوب تحليل مبتني بر نگرش شبه تكاملي و تحليل علل مشكلات سيستمي نظام‌هاي نوآوري فناورانه در حوزه انرژي تجديد پذير و ارائه سياست‌هاي اثربخشي نوآوري (مطالعه موردي: نظام نوآوري فناورانه فتوولتائيك)
486
طراحي چارچوب جامع پاداش براي سازمانهاي خدماتي، مورد مطالعه: بانك دي
487
طراحي چارچوب نقد مديريت گرا در تحليل نمايشنامه با تكيه بر مفاهيم علم مديريت: موارد مطالعه سه نمايشنامۀ مكبث، ليرشاه و جوليوس سزار از ويليام شكسپير
488
طراحي چارچوبي براي ارزيابي طرح هاي سرمايه گذاري در مخابرات سيار با تاكيد بر پديده ي تكنوپولي و در جهت تهيه ي پيوست فرهنگي (مطالعه ي موردي: تكنولوژي تلفن همراه و شركت رايتل)
489
طراحي چارچوبي براي چابك سازي فرآيند آموزش از راه دور
490
طراحي چارچوبي براي شبيه سازي عامل- مبنا مبتني بر معماري ريزسرويس
491
طراحي چارچوبي براي محاسبه كيفيت داده ها با كمك داده كاوي و سيستم هاي فازي
492
طراحي چارچوبي جهت تقويت قابليت ارتجاعي زنجيره تأمين با استفاده از تئوري فازي - شهودي (مورد مطالعه: صنعت فولاد استان يزد)
493
طراحي چارچوبي در مهندسي هنر
494
طراحي چاه هاي نفتي به منظور حداقل نمودن اصطكاك با استفاده از مدل هاي تحليلي
495
طراحي چتر موتوردار
496
طراحي چراغ براي گالري
497
طراحي چراغ براي محوطه تئاتر شهر ﴿پارك دانشجو﴾
498
طراحي چراغ تحرير دانشجو
499
طراحي چراغ تزئيني پرتابل براي منزل
500
طراحي چراغ تزييني براي فضاي باز كودك
501
طراحي چراغ دكوراتيو براي ادارات با استفاده از LED
502
طراحي چراغ روشنايي بر پايه ارزشهاي آب در فرهنگ ايراني
503
طراحي چراغ روشنايي خيابان ارم قم با لاهام از المان هاي حرم حضرت معصومه﴿س﴾
504
طراحي چراغ روشنايي شهري جهت نورپردازي معابر با صرفه جويي انرژي
505
طراحي چراغ روشنايي موضعي و افزايش كارائيهاي آن
506
طراحي چراغ مطالعه
507
طراحي چراغهاي بخار جيوه ترمينال فرودگاه امام خميني (ره )
508
طراحي چراغهاي تزئيني براي فضاهاي داخلي مسكوني
509
طراحي چراغهاي روشنايي براي هتلها با بكارگيري نقشمايه هاي ايران باستان
510
طراحي چراغهاي متال هاليد ترمينال فرودگاه امام خميني (ره )/ عنوان روي جلد : طراحي چراغهاي بخار جيوه ترمينال فرودگاه امام خميني ﴿ره﴾
511
طراحي چرخ دستي خانگي به منظور بهبود كيفيت خريد با رويكرد ارتقاي رضايت مندي كاربر
512
طراحي چرخ دستي خريد به منظور متمايزسازي برند فروشگاه هاي زنجيره اي "شهروند"
513
طراحي چرخ دستي خريد شخصي با هدف كم جايي
514
طراحي چرخ هاي تغيير شكل پذير چند پاره ربات هاي كاوشگر در تماس با زمين هاي نرم
515
طراحي چرخ و حلزوني پمپ سانتريعيوژ به كمك كامپيوتر
516
طراحي چرخ و فلك (FAR FAN) 45 متري
517
طراحي چرخدنده با دنده هاي كشويي ﴿ دنده هاي متحرك شعاعي ﴾
518
طراحي چرخدنده بوسيله كامپيوتر
519
طراحي چرخدنده حلزوني غلتشي (بهبود راندمان چرخدنده حلزوني به كمك ساچمه هاي غلتان)
520
طراحي چرخدنده مالي ساده و مارپيچ
521
طراحي چسب بافتي حاوي كمپلكس سيانواكريلات-كلاژن-كيتوسان براي آسيب هاي عميق
522
طراحي چشمه ي نوتروني بر اساس شتاب دهنده ي 10MeV با كد هاي Geant4 و MCNPX
523
طراحي چشمه يون هيدروژن از نوع راديوبسامدي جفت شده¬ي القايي
524
طراحي چشمه يوني PIG با در نظر گرفتن انتقال حرارت براي سيكلوترون 10 مگاالكترون ولت
525
طراحي چكش بادي
526
طراحي چمن زني دستي
527
طراحي چند راهه هواي موتور U7/JPL3
528
طراحي چند سامانه‌ رمزگذاري كارآ مبتني بر مشبكه‌ها و كد-مشبكه‌ها
529
طراحي چند مدار هيدروليك آموزشي و انتخاب اجزاء مناسب از كاتالوگهاي سازندگان
530
طراحي چند هدفه ي شبكه هاي هاب و كمان شركت هاي هواپيمايي با استفاده از سيستم هاي صف
531
طراحي چند واحد مسكوني با گرايش به مقوله اقليمي در ناحيه مركزي كوير ايران
532
طراحي چند واحد مسكوني در لاهيجان
533
طراحي چندهدفه اقتصادي - آماري نمودار كنترل وصفي بااستفاده از الگوريتم فراابتكاري
534
طراحي چهره سينماگران ايران در پوشاك
535
طراحي چيدمان اجزاي قالب هاي كششي ورقهاي فلزي به كمك كامپيوتر
536
طراحي چيدمان بلوكه اي , مسير حركت AGV و مكان نقاط گذاشت و برداشت درسيستم هاي تك حلقه با درنظرگرفتن ارزش زماني پول
537
طراحي چيدمان چند ايستگاه نمونه و استخراج جدول مسير آن به صورت خودكار با استفاده از نرم‌افزار اتوپلي‌مديااستوديو
538
طراحي چيدمان طولي ماده متخلخل جهت بهبود انتقال حرارت جابجايي در داخل لوله
539
طراحي چيدمان غيريكنواخت منفذهاي بيضي شكل جهت خنك‌كاري لايه‌اي يك صفحه تخت
540
طراحي چيدمان قالب خم مرحله اي به كمك كامپيوتر
541
طراحي چيدمان قالب مرحله اي خم به كمك كامپيوتر
542
طراحي چيدمان قالب هاي فرم به كمك كامپيوتر
543
طراحي چيدمان قالبهاي مرحله اي برش به كمك كامپيوتر
544
طراحي چيلر به ظرفيت 30 تن تبريد (2جلد)
545
طراحي چيلر تراكمي تبخيري به ظرفيت 100 تن تبريد
546
طراحي چيلر تراكمي تبخيري به ظرفيت 20 تن تبرير
547
طراحي چيلر جذبي تك اثره
548
طراحي چيلر جذبي تك اثره شعله مستقيم
549
طراحي چيلر جذبي خورشيدي
550
طراحي چيلر جذبي خورشيدي در تهران
551
طراحي چيلر جذبي يك مرحله اي آب داغ
552
طراحي چيلر گاز سوز
553
طراحي چيلرهاي جذبي
554
طراحي چيلرهاي جذبي خانگي با جمعكننده هاي سهوي خورشيدي
555
طراحي چيله تراكمي به ظرفيت 15 تن تبريد و برج خنك كن
556
طراحي حاشيه رود دره‌ي كن به منظور توسعه فضاهاي شهري فراغتي با توجه به الگوهاي رفتاري استفاده كنندگان
557
طراحي حافظه‏ي نهان تركيبي سطح آخر مبتني بر حافظه‏هاي غير فرار به منظور كاهش توان مصرفي در سامانه‏هاي چند پردازنده‏اي
558
طراحي حافظه‏ي نهان سطح آخر باقابليت بازپيكربندي مجدد مبتني بر حافظه هاي غير فرار به ‌منظور كاهش توان مصرفي در سيستم پردازنده هاي چندهسته‌اي
559
طراحي حجم هاي آموزشي درفضاي باز ( كودكان سني 5 تا7 سال )
560
طراحي حجمهاي تزئيني براي لابي هتلها با استفاده از هنر الياف ﴿Fiber Art ﴾
561
طراحي حذف كننده تداخل در باند14 الي GHZ 30 براي ماهواره هاي مخابراتي
562
طراحي حرارت ريبويلرهاي كتري شكل و ارائه نرم افزار
563
طراحي حرارتي اوپراتورها همراه با ارائه نرم افزار مربوطه
564
طراحي حرارتي بويلر بازياب گرماي لوله دود
565
طراحي حرارتي بويلرهاي واتر تيوب و فاير تيوب و طراحي نرم افزار براي بويلرها
566
طراحي حرارتي ديگهاي بخار بازيابي براي نيروگاههاي سيكل
567
طراحي حرارتي ركوپراتور
568
طراحي حرارتي كندانسورهاي پوسته و لوله و هواخنك كن و حلقوي و تهيه بسته نرم افزاري
569
طراحي حرارتي مبدلهاي حرارتي به كمك كامپيوتر
570
طراحي حرارتي و آزمايش برج خشك كن 10 تن
571
طراحي حرارتي و بررسي عملكرد مبدلهاي پوسته و لوله
572
طراحي حرارتي و بهينه سازي و ساخت و تست مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله
573
طراحي حرارتي و مكانيكي مبدلهاي حرارتي
574
طراحي حرارتي و مكانيكي مجراهاي برگشتي جهت خنك كاري قطعات الكترونيكي با استفاده از تئوري ساختاري
575
طراحي حروف در ايران امروز
576
طراحي حروف در ايران امروز
577
طراحي حروف درتي شرت با موضوع حروف الفبا
578
طراحي حروف فارسي
579
طراحي حروف مناسب براي كودكان به شيوه تصويرسازي
580
طراحي حروف و كاربرد آن در جلد كتاب
581
طراحي حروف وقابليت هاي كاربردي آن در زيور آلات
582
طراحي حسگر الكتروشيميايي با استفاده از نانو مواد به منظور اندازه گيري ساكارز در شربت هاي چغندر قند
583
طراحي حسگر تشخيص كهنگي مقاوم در برابر تغييرپذيري فرآيند ساخت
584
طراحي حسگر تك فوتون براي كاربرد در اسپكت
585
طراحي حسگر زيستي بر پايه نانو ساختار هاي گرافن با پاسخ دهي سريع جهت تشخيص عفونت باكتريايي زخم
586
طراحي حسگر زيستي تشخيص الكل با استفاده از ميوگلوبين و الكترود اصلاح شده با نانو ذرات اكسيد منيزيم
587
طراحي حسگر زيستي تشخيص الكل با استفاده از ميوگلوبين و الكترود اصلاح شده با نانو ذرات اكسيد منيزيوم
588
طراحي حسگر زيستي نوري بر پايه DNA با استفاده از نانو ذرات طلا جهت تشخيص هليكوباكتر پيلوري
589
طراحي حسگر سنجش راحتي حرارتي مبتني بر نانوالياف پيزوالكتريك PVDF جهت ارزيابي تاثير نوع لباس بر راحتي حرارتي بدن
590
طراحي حسگر مورفين با استفاده از الكترود طلاي نانو حفره پوشيده شده با تك لايه ي روديوم
591
طراحي حسگر نوري بر پايه‌ پليمر قالب مولكولي جهت شناسايي ويتامينB2 و سفالكسين
592
طراحي حسگر نوري برپايه‌ي پليمر سل-ژل قالب مولكولي براي شناسايي واندازه‌گيري ناليديكسيك اسيد
593
طراحي حشره كش الكتريكي
594
طراحي حفاري مرحله اي تونل در محيط هاي شهري﴿مطالعه موردي تونل صدر-نيايش﴾
595
طراحي حفاظ براي پرتوهاي كيهاني در مدار ژئو با استفاده از كدهاي MCNPX , GEANT4
596
طراحي حفاظ براي چشم هاي نوتروني Be-Am جهت استفاده در NAA VIVO IN
597
طراحي حفاظ به منظور كاهش آلودگي هاي فوتونوتروني در شتابدهنده پزشكي ساترن 20
598
طراحي حفاظ بهينه براي چشمه نوترون Am-Be در شناسايي مواد منفجره به روش PGNAA
599
طراحي حفاظ پرتويي براي راكتور MNSR اصفهان در شرايط استفاده از سوخت MEU با استفاده از كد MCNP
600
طراحي حفاظ سامانه‌ي تصويربرداري صنعتي پرتو-X
601
طراحي حفاظ گاماي مناسب براي چشمه هاي پزشكي كبالت 60 و تكنسيوم 99m و يد 131 با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو
602
طراحي حفاظ مخصوص سيستم پرتودهي گاما توسط كدMCNP براي چشمه گاماي Co-60 در مركزتابش دهي گاماي پژوهشگاه علوم هسته اي
603
طراحي حفاظ، مخصوص سيستم پرتودهي الكتروني با انرژي10mevتوسط كد MCNPXبراي شتابدهندهRhodotron
604
طراحي حفاظت تطبيقي جريان زياد شبكه توزيع در حضور توليد پراكنده
605
طراحي حفاظت تطبيقي رله ديفرانسيل با وجود statcom
606
طراحي حفاظت در برابر صاعقه پست هاي فشار قوي با استفاده از MATLAB
607
طراحي حفاظت در برابر صاعقه پست هاي فشار قوي با استفاده از مدل تركيبي شاخه پيش رونده صاعقه و روش فركتال بصورت سه بعدي
608
طراحي حفاظت در برابر صاعقه خطوط فشار قوي با استفاده از MATLAB
609
طراحي حفاظت و ساماندهي قلعه كوه قاين
610
طراحي حفاظي براي يك چشمه نقطه اي Am-Be با استفاده از كد MCNPX به منظور كاهش آهنگ دز هم ارز
611
طراحي حلزوني فن قفس سنجابي به روش معكوس جريان يكنواخت دوبعدي
612
طراحي حلقه كنترل در مبدل هاي سوئيچينگ
613
طراحي حلقه هاي محافظ تجهيزات فشارقوي
614
طراحي حمام سيار براي استفاده در مناطق زلزله زده ﴿استان لرستان﴾
615
طراحي حمام كم حجم باقابليت بسته بندي براي كاميون 12 F VOLVO
616
طراحي حمايتي مبلمان داخلي بخش انتظار مراكز درماني با هدف كاهش استرس بيمار
617
طراحي حوزه درياچه منطقه 22 شهرداري تهران ﴿ با تكيه بر رابطه مناظر همگاني -توسعه پايدار در طراحي شهري
618
طراحي حوزه درياچه منطقه 22 شهرداري تهران با تكيه بر رابطه مناظر همگاني - توسعه پايدار در طراحي شهري
619
طراحي خارج از شرايط بهينه كمپرسور محوري (پروازي)
620
طراحي خازن به منظور بازيابي انرژي ترمزي در سيستم حمل و نقل مترو
621
طراحي خانه آرامش سالمندان بر اساس ارتقاء رضايتمندي سالمند
622
طراحي خانه ادبيات مشهد
623
طراحي خانه ادبيات مشهد
624
طراحي خانه اقليمي
625
طراحي خانه اقليمي
626
طراحي خانه اقليمي در تهران
627
طراحي خانه اقليمي در رامسر
628
طراحي خانه اقليمي در كرج
629
طراحي خانه امروز با رويكرد به معماري زمينه گرا
630
طراحي خانه اهل قلم به منظور افزايش تعاملات اجتماعي
631
طراحي خانه اي براي امروز با رويكرد بازتعريف مفهوم خانه از ديدگاه اسلام
632
طراحي خانه اي براي تمام فصول
633
طراحي خانه اي براي كودكان بد سرپرست با تاكيد بر تاثير عوامل محيطي بر رشد اين كودكان
634
طراحي خانه ايراني با رويكرد تعامل با فضاي سبز
635
طراحي خانه با رويكرد اقليمي
636
طراحي خانه باغ بازي كودك با رويكرد توجه به ارتقاء بهره هاي هوش هيجاني و اجتماعي
637
طراحي خانه باغ در دزفول
638
طراحي خانه پايدار با تاكيد بر سيستم گرمايش غير فعال گلخانه
639
طراحي خانه پايدار در شيراز
640
طراحي خانه جمع و جور با رويكرد همزماني كيفيت و كاركرد
641
طراحي خانه جوانان كرج
642
طراحي خانه حيدري: در كوچه چاه قبله محله كوچه بيوك يزد با رويكرد به معماري داخلي
643
طراحي خانه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با رويكرد تعاملات اجتماعي
644
طراحي خانه در راستاي ارتقاء خلاقيت كودك
645
طراحي خانه در شهر اصفهان با نگاهي ويژه برچشم انداز بيروني و حفظ حريم ساكنين
646
طراحي خانه در قالب واحد همسايگي از ديدگاه معماري گذشته
647
طراحي خانه در محله شهشهان اصفهان
648
طراحي خانه در يزد( بازآفريني معناي خانه درآپارتمان)
649
طراحي خانه درمحله شهشهان اصفهان
650
طراحي خانه سالمندان
651
طراحي خانه سالمندان
652
طراحي خانه سالمندان
653
طراحي خانه سالمندان (باز خواني آرام يك نوستالژي)
654
طراحي خانه سالمندان اراك
655
طراحي خانه سينماي اصفهان محدوده خيابان عباس آباد
656
طراحي خانه شعر اصفهان ﴿كوچه باغ شعر﴾
657
طراحي خانه شعر سهراب
658
طراحي خانه شعر و ادب فارسي
659
طراحي خانه شهر با نگرشي بر معماري سبز
660
طراحي خانه شوشتري ( با نگاهي به تعامل پايايي و پويايي در شكل گيري مسكن)
661
طراحي خانه طراحي و مد (لباس)
662
طراحي خانه عروس
663
طراحي خانه عكاس اصفهان
664
طراحي خانه عكس
665
طراحي خانه عكس با رويكرد بررسي تأثير هنر عكاسي دفاع مقدس بر فرم و سيماي بنا
666
طراحي خانه فرش( اصفهان )
667
طراحي خانه فرهنگ پارسي زبانان در توس
668
طراحي خانه فرهنگ در بابل
669
طراحي خانه فرهنگ در محله جوباره با پشتوانه مطالعاتي تاثير متقابل رفتار محيط
670
طراحي خانه فرهنگ يزد، با تاكيد بر ارتقاء حس تعلق به مكان
671
طراحي خانه فروغ
672
طراحي خانه فلسفه شيراز
673
طراحي خانه كودك
674
طراحي خانه كودك
675
طراحي خانه كودك با رويكرد بازي و پرورش فكر و خلاقيت
676
طراحي خانه كودك در اراك
677
طراحي خانه كودك در گرگان
678
طراحي خانه كودكان بي سرپرست به منظور ارتقا حس تعلق با رويكرد علوم اعصاب
679
طراحي خانه مد اسلامي با رويكرد گسترش الگوهاي اسلامي
680
طراحي خانه مسكوني با نگاه اقليمي و رويكرد تكنولوژي اقليم اصفهان
681
طراحي خانه مسكوني بارويكرد انرژي خورشيدي
682
طراحي خانه مسكوني در اصفهان، با جستجوي كيفيت گمشده ي خانه ي ايراني
683
طراحي خانه مسكوني در يزد
684
طراحي خانه معلم ﴿ مركز اقامتي - آموزشي فرهنگيان ﴾
685
طراحي خانه معمار
686
طراحي خانه معمار وآتليه كار
687
طراحي خانه معمار(طراحي دفتر و خانه اي براي معمار) بارويكرد انعطاف پذيري فضا
688
طراحي خانه معماران اصفهان
689
طراحي خانه معماران ايران
690
طراحي خانه معماري
691
طراحي خانه معماري واقع در يزد
692
طراحي خانه موسيقي
693
طراحي خانه موسيقي اصفهان
694
طراحي خانه موسيقي اصفهان
695
طراحي خانه موسيقي با تاكيد بر رونگرايي در ايجاد هارموني كالبد وفضاي معماري
696
طراحي خانه موسيقي با رويكرد معماري ايراني در اصفهان
697
طراحي خانه موسيقي معماري و موسيقي
698
طراحي خانه هاي روستايي انعطاف پذير در جهت پاسخگويي به گردشگري پايدار
699
طراحي خانه هاي وقت آزاد با رويكرد زمينه گرا ( مجموعه اقامتي لاهيجان)
700
طراحي خانه همساز با اقليم ﴿اقليم يزد﴾
701
طراحي خانه همگام و همراه با طبيعت
702
طراحي خانه هنر اصفهان ﴿با تامل طراحانه بر مكتب اصفهان﴾
703
طراحي خانه هنر كودك در تهران
704
طراحي خانه هنر معماري شيراز
705
طراحي خانه هنر و معماري در شهر ستان كرج
706
طراحي خانه هنرمندان
707
طراحي خانه هوشمند بر اساس اينترنت و فناوري واي فاي
708
طراحي خانه هوشمند بر اساس پروتكل زيگبي و شبيه سازي طرح ارائه شده
709
طراحي خانه ي امروز در تداوم الگوي هاي بومي خانه ي ديروز در شهر زواره
710
طراحي خانه ي طبيعت دوست در شيراز
711
طراحي خانه ي فرهنگ با رويكرد اخلاق و فرهنگ ايراني
712
طراحي خانه ي موسيقي
713
طراحي خانه ي موسيقي در همدان
714
طراحي خانه ي هنر سنندج با رويكرد استفاده از تكنولوژي در ايجاد فضاي تعامل شهري
715
طراحي خانه‌اي در اصفهان، بر اساس تأملي در مفهوم صناعت ايراني
716
طراحي خانه‌ي خواندني جهت دستيابي به پيوند ساكن و مسكن
717
طراحي خانواده ديواره هاي سه بعدي با الهام از سبك آرت نوو
718
طراحي خبره نقشه هاي تفصيلي ايستگاههاي فشار قوي
719
طراحي خدمات آموزش رانندگي براي كاهش تصادفات با رويكرد پايداري اجتماعي - اقتصادي
720
طراحي خدمات آموزشي براي گسترش وا‍گان كودكان كار و خيابان 7 تا 13 سال با رويكرد طراحي تجربه ها
721
طراحي خدمات اطلاع رساني در محيط هاي محدود شهري و فرهنگي مبتني بر ابزارهاي مرسوم اطلاعاتي-الكترونيكي (مطالعه موردي)
722
طراحي خدمات براي بهبود تفكيك و جمع¬آوري زباله¬هاي خشك و تر از مبدأ در كلان شهر تهران با رويكرد طراحي پايدار
723
طراحي خدمات تعاملي براي دفاتر پستي با رويكرد طراحي پايدار
724
طراحي خدمات خريد (مايحتاج عمومي) براي افراد ناتوان و جانبازان (جسمي حركتي) با رويكرد طراحي فعاليت محور
725
طراحي خدمات غذايي در قطارهاي ويژه ﴿نيم وعده غذايي براي قطار سبز﴾
726
طراحي خدمات و بسته بندي صبحانه تازه در محيط هاي اداري
727
طراحي خرقه با الهام از رنگ هاي ايل قشقايي
728
طراحي خستگي قطعات تحت بارهاي متناوب
729
طراحي خشك كن برودتي
730
طراحي خشك كن پاششي براي خشك كردن ملامين فرم آلدهيد و بررسي تاثير متغيرهاي عملياتي
731
طراحي خشك كن تونل باد سوپرسونيك
732
طراحي خشك كن چايي
733
طراحي خشك كن خانگي لباس منطبق بر ساختار فرهنگ ايراني
734
طراحي خشك كن خورشيدي
735
طراحي خشك كن دوار مداوم
736
طراحي خشك كن قالب هاي گچي
737
طراحي خشك كن هوايي سريع مورد استفاده در خط توليد نشاسته سيب زميني به ظرفيت ورودي 1KG/S
738
طراحي خط انتقال 20KV با قدرت 40MVA فرودگاه بين المللي امام خميني
739
طراحي خط انتقال 400 كيلو ولت همدان به زياران و پستهاي مرببوطه
740
طراحي خط انتقال و شبكه توزيع آب آشاميدني شهر ورامين
741
طراحي خط انتقال و شبكه توزيع آب آشاميدني شهر ورامين
742
طراحي خط توزيع هواي فشرده و روشنايي براي جبهه كار پيشروي قطعه 4 خط 1 متروي تهران
743
طراحي خط توليد استخراج كلريد منيزيم از دولوميت
744
طراحي خط توليد باطري نقره
745
طراحي خط توليد خوراك دام از پوست پرتقال
746
طراحي خط توليد زغال فشرده از ضايعات كشاورزي
747
طراحي خط توليد سيم لاك دار
748
طراحي خط توليد شيره و پودر خرما
749
طراحي خط توليد لوله هاي پلي اتيلن
750
طراحي خط توليد ميخهاي فولادي
751
طراحي خط توليد نيمه صنعتي خوراك دام از پوست پسته
752
طراحي خط توليد و بررسي فني و اقتصادي پانل هاي گچي كامپوزيتي با الياف كولار
753
طراحي خط توليد و فرمولاسيون گرانيت پخت پائين
754
طراحي خط فسفاته محصولات نظامي
755
طراحي خط لوله گاز از پالايشگاه
756
طراحي خط لوله هواي فشرده ، روشنايي و توزيع برق معدن باريت كهلو
757
طراحي خط محصول بهينه با تمايز قيمت
758
طراحي خط و پست 230 كيلو ولت مياندوآب - سقز - سنندرج
759
طراحي خطوط انتقال آب
760
طراحي خطوط انتقال آب نجف شهر
761
طراحي خطوط انتقال آب، نفت و گاز
762
طراحي خطوط انتقال ميكروويو design Microwave
763
طراحي خطوط انتقال و تحليل شبكه آبرساني
764
طراحي خطوط بدنه كشتي به روش انتقال به كمك كامپيوتر
765
طراحي خطوط بدنه و جدول offset arrangement ,General مربوط به يك Patrolship
766
طراحي خطوط راه آهن
767
طراحي خطوط لوله در بويلرها بر مبناي استاندارد ASME
768
طراحي خطوط لوله ي انتقال نفت
769
طراحي خطي براي استفاده در طراحي پارچه با مطالعه خطوط ايراني
770
طراحي خلبان خودكار براي يك بالگرد بدون سرنشين با هدف گذر از نقاط معلوم به همراه آزمايش سخت افزار در حلقه
771
طراحي خلبان خودكار براي يك هواپيماي بدون سرنشين با استفاده از داده هاي تست پرواز
772
طراحي خلبان خودكار مقاوم براي جسم پرنده غيرخطي با مدل چندوجهي
773
طراحي خلبان خودكار مقاوم براي يك جسم پرنده به روش جدولبندي بهره با استفاده از ايده مقياس شكاف
774
طراحي خلبان خودكار هواپيماي توربوپراب
775
طراحي خلوتگاه شعر و ادب با رويكرد پايداري اجتماعي
776
طراحي خمير ساز كاغذ با ظرفيت 5 تن
777
طراحي خميرساز كاغذ به ظرفيت 5 تن
778
طراحي خنك كن هوايي Air Cooled Meat Exchanger
779
طراحي خوابگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه هنر تهران با رويكرد صفر انرژي
780
طراحي خوابگاه دانشجويان دانشگاه آزاد مهريز با استفاده از انرژي هاي تجديدپذير
781
طراحي خوابگاه دانشجويان دختر دانشگاه آزاد رامهرمز
782
طراحي خوابگاه دانشجويان دختر رشته پزشكي قزوين با رويكرد تامين خلوت
783
طراحي خوابگاه دانشجويي
784
طراحي خوابگاه دانشجويي
785
طراحي خوابگاه دانشجويي
786
طراحي خوابگاه دانشجويي (با رويكرد خانه ايراني)
787
طراحي خوابگاه دانشجويي دانشگاه مازندران با استفاده از الگوي معماري بومي (نفار) در پيوند با طبيعت
788
طراحي خوابگاه دانشجويي دختران
789
طراحي خوابگاه دانشجويي دخترانه دانشگاه اصفهان
790
طراحي خوابگاه دانشجويي دخترانه در شهر كاشان با رويكرد بررسي راهكارهاي سرمايش ايستا
791
طراحي خوابگاه دختران دانشكده هنر و معماري با رويكرد روانشناسي محيط در سايت دانشگاه فردوسي مشهد
792
طراحي خوابگاه دختران وابسته به دانشگاه آزاد طرابلس
793
طراحي خوابگاه دخترانه دانشگاه علم وصنعت با رويكرد آسايش حرارتي
794
طراحي خوابگاههاي دانشجويي دانشگاه يزد
795
طراحي خودآزمون ريسك بيماريهاي قلبي بر پايه وب
796
طراحي خودرو
797
طراحي خودرو 3 چرخ الكتريكي جهت رفت وآمدهاي كوتاه درون شهري
798
طراحي خودرو براي ايمني بر اساس رايانش ابري
799
طراحي خودروهاي سبك نظامي
800
طراحي خودروي الكتريكي با رانش مستقل دوچرخ
801
طراحي خودروي باري كوچك شهري با كاربري هاي مختلف
802
طراحي خودروي پيل سوختي
803
طراحي خودروي شهري انعطاف پذير با رويكرد طراحي پايدار
804
طراحي خودروي عمومي درون شهري با ملاحظات زيست محيطي
805
طراحي خودروي هوشمند
806
طراحي خودكار ترمز در قالب‌هاي شكل‌دهي كششي قطعات ورقي به كمك كامپيوتر
807
طراحي خودكار توپولوژي شبكه هاي فضاي باز سلسله مراتبي
808
طراحي خودكار توپولوژي شبكه هاي فضاي باز مسطح
809
طراحي خودكار توپولوژي شبكه هاي فضاي بازسلسله مراتبي
810
طراحي خودكار مبدلهاي پوسته و لوله توسط نرم افزار CATIA
811
طراحي خودكار مدارات آنالوگ با استفاده از روش هاي محاسبات نرم
812
طراحي خودكار مدارهاي آنالوگ بر روي FPAA با استفاده از الگوريتم ژنتيك
813
طراحي خورشيد مصنوعي
814
طراحي خورشيدي دانشكده معماري دانشگاه آزاد خلخال در راستاي كاهش مصرف انرژي دراقليم سرد
815
طراحي خيابان با استفاده از نمايانگر ادراك نمونه موردي: خيابان امام خميني بابلسر
816
طراحي خيابان با تاكيد بر حركت و رفتار عابر نومنه موردي: خيابان خسروي نو مشهد
817
طراحي خيابان خريد پياده در اقليم گرم‌وخشك (نمونه موردي: خيابان مولوي حسين‌بر زاهدان)
818
طراحي خيابان در مركز شهر با تاكيد بر قابليت فضا براي حضور ﴿نمونه موردي: خيابان امام خميني شهر مشهد _حد فاصل چهارراه مدرس تا ميدان ده دي
819
طراحي خيابان سي تير با رويكرد مناسب سازي كالبدي براي عابرين اين محور
820
طراحي خيابان شهري با توجه به ادراك مردم از محيط به منظور افزايش فعاليت پياده نمونه موردي : خيابان قصر الدشت ﴿محدوده رحمت آباد﴾ شهر شيراز
821
طراحي خيابان شهري با توجه به الگوهاي رفتاري عابران پياده در شهر (نمونه موردي: خيابان ملاصدراي شهر شيراز)
822
طراحي خيابان شهري سرزنده
823
طراحي خيابان شهري مبتني بر هويت ﴿نمونه موردي : خيابان شهداي شهر سنندج﴾
824
طراحي خيابان شهري، مبتني بر قابليت شكل گيري و ثبت خاطره جمعي نمونه موردي : خيابان امام خميني شهر يزد، حد فاصل ميدان شهيد بهشتي و ميدان امير چخماق
825
طراحي خيابان شهري، مبتني بر قابليت شكل گيري و ثبت خاطره جمعي نمونه موردي : خيابان امام خميني شهر يزد، حد فاصل ميدان شهيد بهشتي و ميدان امير چخماق
826
طراحي خيابان گردشگري با تاكيد بر پايداري زيست محيطي نمونه موردي بلوار كوهساران شهر طرقبه
827
طراحي داخل ايستگاه متروي ميدان امام حسين ﴿ ع ﴾ اصفهان
828
طراحي داخلي ﴿ لابي و بخش بستري ﴾ بيمارستان بين المللي تبريز
829
طراحي داخلي CIP فرودگاه بين المللي امام خميني
830
طراحي داخلي CIP و پذيرش مسافرتي فرودگاه بين المللي امام خميني
831
طراحي داخلي آپارتمان مسكوني در كرج ﴿ با نگاه به معماري سنتي ﴾
832
طراحي داخلي آمفي تئاتر تبريز
833
طراحي داخلي آموزشگاه موسيقي در خانه ي دبيرالملك
834
طراحي داخلي با الهام از نقوش گليم
835
طراحي داخلي بانك ايران زمين شعبه هاي متفاوت با شاخصه بصري خوانا
836
طراحي داخلي بانك تجارت ميدان امام خميني تهران با رويكرد فرهنگي و اجتماعي
837
طراحي داخلي بانك تجارت ميدان توپخانه - با جستجو در اصول پايداري از گذشته تا امروز
838
طراحي داخلي بخش افزوده دانشكده هنر و معماري يزد در كارخانه سعادت نساجان
839
طراحي داخلي بخش كلينيك و پاراكلينيك بيمارستان خاتم الانبيا
840
طراحي داخلي بيمارستان تخصصي قلب و عروق شهرستان آباده
841
طراحي داخلي بيمارستان تخصصي كودكان بهرامي تهران
842
طراحي داخلي پاتوق هنردوستان در سينما البرز لاله زار
843
طراحي داخلي تالار مركزي معاملات بورس تهران
844
طراحي داخلي تعاملي فضاي نمايش تكنولوژي
845
طراحي داخلي حسينيه ميثم تمار در شهر قم
846
طراحي داخلي خانه فيروزه نيشابور
847
طراحي داخلي خانه معاصر با نگاهي به خانه هاي تاريخي اصفهان
848
طراحي داخلي خانه وارطان مكان گفتمان شهر و معماري
849
طراحي داخلي دبيرستان استعدادهاي درخشان تهران با نگاهي بر معماري داخلي مدارس هوشمند
850
طراحي داخلي در واحدهاي مسكوني متراژ پايين در ايران
851
طراحي داخلي درمانگاه علي بن ابيطالب در شيراز
852
طراحي داخلي دفتر اداري پلان باز الگوهاي طراحي داخلي سازگار با محيط زيست
853
طراحي داخلي دفتر معماري نادر اردلان و همكاران در سمنان
854
طراحي داخلي رستوران زيتون
855
طراحي داخلي ساختمان درمانگاه و بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان بقيه ا.. تهران
856
طراحي داخلي ساختمان شهرداري منطقه 10 تهران
857
طراحي داخلي ساختمان هتل
858
طراحي داخلي سالن پذيرش پايانه مسافربري كاوه اصفهان
859
طراحي داخلي سالن پذيرش مسافر ايستگاه راه آهن تهران
860
طراحي داخلي سالن موسيقي همدان
861
طراحي داخلي سراي سالمندان در خانه ي پرفسور عدل
862
طراحي داخلي سينما صحرا تهران
863
طراحي داخلي شركت ساختماني بنداشت
864
طراحي داخلي شهرداري منطقه 12 اصفهان
865
طراحي داخلي عمارت هدايت ( احياء خانه پدري صادق هدايت )
866
طراحي داخلي فرهنگستان كودك شهرستان شهريار
867
طراحي داخلي فروشگاه برند چرم گلدن دير ( بررسي تطبيقي معماري داخلي با روانشناسي رنگ )
868
طراحي داخلي فروشگاه بزرگ پوشاك در تهران
869
طراحي داخلي فروشگاه لوازم ورزشي با رويكرد بيونيك
870
طراحي داخلي فروشگاه مركزي برند سينره
871
طراحي داخلي فضاهاي غيررسمي در دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر
872
طراحي داخلي فضاي سكونت سراي سالمندان ، رويكرد علوم رفتاري
873
طراحي داخلي فضاي مسكوني با الهام از طبيعت
874
طراحي داخلي كارخانه چرم سازي خسروي تبريز ؛ بازنگري در طرح احياي معاصر با هدف بازيابي هويت تاريخي مكان در طراحي داخلي
875
طراحي داخلي كاروانسراي مرنجاب ﴿ مركز اقامتي - پذيرايي كويري ﴾
876
طراحي داخلي كافه جوان
877
طراحي داخلي كافه قنادي : پاتوق فرهنگي
878
طراحي داخلي كتابخانه دانشگاه هنر واقع در باغ ملي
879
طراحي داخلي كلينيك دندان پزشكي
880
طراحي داخلي گالري هنري در خانه ي تاريخي حبيب آبادي اصفهان
881
طراحي داخلي لابي برج ميلاد
882
طراحي داخلي لابي هتل بين المللي خليج فارس شيراز
883
طراحي داخلي لابي و اتاق هاي هتل ويون آمل
884
طراحي داخلي لابي و بخش بستري بيمارستان شهيد فكوري جويبار ﴿ با رويكرد بيمار محوري ﴾
885
طراحي داخلي مجتمع تجاري ايستگاه مترو امام خميني
886
طراحي داخلي مجتمع تجاري در كاروانسراي چهارسوق كرمان
887
طراحي داخلي مجتمع خدمات بهزيستي و خانه نوباوگان شيرخوارگاه آمنه تهران
888
طراحي داخلي مجتمع مسكوني سالمندان
889
طراحي داخلي مجموعه اقامتي كاروانسراي شاه عباسي كرج
890
طراحي داخلي مجموعه اقامتي و توريستي روستاي تاريخي كندوان
891
طراحي داخلي مجموعه خدماتي - رفاهي ﴿ بازآفريني مجموعه ي كاروانسرايي بين راهي علي آبادقم ﴾
892
طراحي داخلي مجموعه ويلايي اقامتي تفريحي
893
طراحي داخلي مجموعه ي اقامتي - تفريحي كويري ﴿ باز زنده سازي و تغيير كاربري كاروانسراي مرنجاب ﴾
894
طراحي داخلي محيط مسكوني معلولين همي پالژي ﴿فلج نيمه بدن﴾ ناشي از سكته مغزي ،براي دست يابي به حداكثر استقلال در فعاليت روز مره زندگي
895
طراحي داخلي مدرسه ي آشپزي ( با رويكرد باز زنده سازي مدرسه ي تاريخي سعدي اصفهان )
896
طراحي داخلي مركز آموزشي هنر ويژه كودك و نوجوان نابينا و كم بينا ﴿ بازسازي آموزشكده هنر مجتمع نابينايان شهيد محبي ﴾
897
طراحي داخلي مركز استعداديابي كودكان تهران
898
طراحي داخلي مركز پاچه و لباس : باززنده سازي كارخانه نخريسي و خسروي خراسان
899
طراحي داخلي مركز تمرين هنر تئاتر تهران
900
طراحي داخلي مركز تناسب اندام هرمزان
901
طراحي داخلي مركز رويدادها در كارخانه‌ي ريسباف اصفهان
902
طراحي داخلي مركز فرهنگي در عمارت مسعوديه
903
طراحي داخلي مركز فرهنگي دهكده لاويج ﴿مركز همايش - سالن چند منظوره﴾
904
طراحي داخلي مركز نمايش مد تهران
905
طراحي داخلي مركز نوآوري و استارت آپي تهران در كارخانه الكترود سازي آما
906
طراحي داخلي مسجد حضرت وليعصر
907
طراحي داخلي مسكن الگو در كرمانشاه با هدف بهينه سازي مصرف انرژي
908
طراحي داخلي مهد كودك
909
طراحي داخلي موزه - خانه تهران در خانه عليزاده
910
طراحي داخلي موزه آينه در خانه قاجاري امير بهادر
911
طراحي داخلي موزه با تأكيد بر جايگاه نور در معماري ايران ﴿ موزه نور ﴾
912
طراحي داخلي موزه دفاع مقدس
913
طراحي داخلي موزه سينما واقع در عمارت باغ فردوس
914
طراحي داخلي موزه شعر گيلان
915
طراحي داخلي موزه فرش اردكان
916
طراحي داخلي موزه ي ساز و موسيقي ايراني ﴿ تغيير كاربري خانه توماس توماسيان ﴾
917
طراحي داخلي موزه ي موسيقي مقامي خراسان
918
طراحي داخلي نگارخانه دانشگاه هنر در عمارت جنوبي قزاقخانه
919
طراحي داخلي نگارخانه در خانه ملك ( مشهد )
920
طراحي داخلي نمايشگاه موقت هنرهاي معاصر در مجموعه عمارت عين الدوله
921
طراحي داخلي نمايشگاه و فروشگاه ترمه در يزد
922
طراحي داخلي هتل اسپيناس تهران
923
طراحي داخلي هتل لاله خيابان لاله زار
924
طراحي داخلي هتل هماي بندرعباس
925
طراحي داخلي و تغيير كاربري بخش اداري عمارت مسعوديه به موزه
926
طراحي داخلي و نوسازي هنرستان دخترانه محموديه در مشهد
927
طراحي داخلي ويلا
928
طراحي داخلي ويلاي شهرك سروستان مبتني بر معماري اصيل مازندران
929
طراحي داخلي يك واحد مسكوني در يزد با تمركز بر فرآيند طراحي
930
طراحي داخلي يكي از ايستگاه هاي تقاطعي مترو
931
طراحي داربست هاي نانو الياف پلي هيدروكسي آلكانوات جهت مهندسي بافت عصب
932
طراحي داربستهاي عملكردي مهندسي بافت با مدلسازي در نرم افزار MATLAB
933
طراحي داشبورد اتوبوس شهاب 2412 ساخت شركت شهاب خودرو
934
طراحي داشبورد كاميون خاور 814
935
طراحي داشبورد كاميون خاور808-608
936
طراحي داشبورد مديريتي در حوزه مديريت ارتباط با مشتري (CRM)براي كسب و كارهاي كوچك و متوسط
937
طراحي دام يون چهارقطبي با هندسه استوانه اي
938
طراحي دانشكده افسري آكادمي نيروي ارتش زميني
939
طراحي دانشكده پايدار معماري با تاكيد بر بهينه سازي مصرف انرژي در حوزه نور طبيعي
940
طراحي دانشكده ستاره شناسي كانون نجوم و رصد ستارگان
941
طراحي دانشكده صنايع دستي
942
طراحي دانشكده غير انتفاعي آباده
943
طراحي دانشكده فرش در شهر اردكان
944
طراحي دانشكده معماري
945
طراحي دانشكده معماري
946
طراحي دانشكده معماري
947
طراحي دانشكده معماري
948
طراحي دانشكده معماري
949
طراحي دانشكده معماري اصفهان
950
طراحي دانشكده معماري با رويكرد ارتباط با طبيعت
951
طراحي دانشكده معماري با رويكرد افزايش تعاملات اجتماعي و پويايي فضا
952
طراحي دانشكده معماري با رويكرد بيوفيليك
953
طراحي دانشكده معماري پايدار با رويكرد اجتماعي وتأكيد ويژه بر مشاركت جمعي
954
طراحي دانشكده معماري دانشضگاه علم وصنعت با استفاده از راهكارهاي معماري تعاملي
955
طراحي دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي قزوين با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي آموزشي
956
طراحي دانشكده معماري دانشگاه خليج فارس بوشهر با رويكرد اقليمي
957
طراحي دانشكده معماري دانشگاه شمس گنبد كاووس
958
طراحي دانشكده معماري دانشگاه هنر
959
طراحي دانشكده معماري دانشگاه هنر
960
طراحي دانشكده معماري در پرديس دانشگاه بوعلي سيناي همدان ﴿ با هدف ارتقاء تعاملات اجتماعي ﴾
961
طراحي دانشكده معماري در مشهد با تأكيد بر بهره گيري از نور روز
962
طراحي دانشكده معماري و شهرسازي
963
طراحي دانشكده معماري و شهرسازي
964
طراحي دانشكده معماري و شهرسازي
965
طراحي دانشكده معماري و شهرسازي اصفهان
966
طراحي دانشكده معماري و شهرسازي با رويكرد تكنولوژي
967
طراحي دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه فردوسي مشهد
968
طراحي دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه گيلان
969
طراحي دانشكده معماري و شهرسازي هنر تهران
970
طراحي دانشكده معماري و شهرسازي هنر تهران
971
طراحي دانشكده معماري و هنر در شهر كاشان با تاكيد بر نقش محيط حرارتي در خلق كيفيت فضايي مطلوب
972
طراحي دانشكده معماري و هنرهاي تجسمي
973
طراحي دانشكده معماري وشهر سازي
974
طراحي دانشكده معماري وشهرسازي
975
طراحي دانشكده معماري وشهرسازي
976
طراحي دانشكده معماري وشهرسازي
977
طراحي دانشكده معماري وشهرسازي
978
طراحي دانشكده معماري وشهرسازي
979
طراحي دانشكده معماري وشهرسازي اصفهان
980
طراحي دانشكده معماري وشهرسازي شهر خوراسگان اصفهان
981
طراحي دانشكده معماري(دانشگاه اصفهان)واقع در بافت تاريخي جلفا در محدوده كليساي وانك
982
طراحي دانشكده معماري، دانشگاه بوعلي سينا همدان
983
طراحي دانشكده مكانيك دانشگاه جندي شاپور
984
طراحي دانشكده مهندسي (مكانيك و شيمي) دانشگاه صنعتي جندي شاپور با رويكرد معماري بوم آورد
985
طراحي دانشكده موسيقي با رويكرد آموزش و ترويج موسيقي ايراني
986
طراحي دانشكده موسيقي با رويكرد مصرف انر‍ژي صفر
987
طراحي دانشكده موسيقي يزد
988
طراحي دانشكده هنر با رويكرد تعامل بين رشته اي در شهر اصفهان
989
طراحي دانشكده هنر مبتني بر نگرش معنادار و اصول برگرفته شده از معماري ايراني
990
طراحي دانشكده هنر مبتني بر نگرش معناگرا و اصول برگرفته شده از معماري ايراني
991
طراحي دانشكده هنر و معماري
992
طراحي دانشكده هنر و معماري خرم آباد (محيط به مثابه معلم در معماري)
993
طراحي دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد با بهره گيري از راه كارهاي غيرفعال خورشيدي
994
طراحي دانشكده هنر و معماري شيراز
995
طراحي دانشكده هنر و معماري كرمان ﴿با تاكيد بر قابليت هاي محيط﴾
996
طراحي دانشكده هنر ومعماري ميبد
997
طراحي دانشكده هنرهاي تجسمي
998
طراحي دانشكده هنرهاي تجسمي
999
طراحي دانشكده ي معماري علم و صنعت، بر اساس رويكرد آموزش تركيب گرا
1000
طراحي دانشكده ي معماري و شهرسازي دانشگاه هنر
بازگشت