<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي دانشكده معماري وشهرسازي
2
طراحي دانشكده معماري وشهرسازي اصفهان
3
طراحي دانشكده معماري وشهرسازي شهر خوراسگان اصفهان
4
طراحي دانشكده معماري(دانشگاه اصفهان)واقع در بافت تاريخي جلفا در محدوده كليساي وانك
5
طراحي دانشكده معماري، دانشگاه بوعلي سينا همدان
6
طراحي دانشكده مكانيك دانشگاه جندي شاپور
7
طراحي دانشكده مهندسي (مكانيك و شيمي) دانشگاه صنعتي جندي شاپور با رويكرد معماري بوم آورد
8
طراحي دانشكده موسيقي با رويكرد آموزش و ترويج موسيقي ايراني
9
طراحي دانشكده موسيقي با رويكرد مصرف انر‍ژي صفر
10
طراحي دانشكده موسيقي يزد
11
طراحي دانشكده هنر با رويكرد تعامل بين رشته اي در شهر اصفهان
12
طراحي دانشكده هنر مبتني بر نگرش معنادار و اصول برگرفته شده از معماري ايراني
13
طراحي دانشكده هنر مبتني بر نگرش معناگرا و اصول برگرفته شده از معماري ايراني
14
طراحي دانشكده هنر و معماري
15
طراحي دانشكده هنر و معماري خرم آباد (محيط به مثابه معلم در معماري)
16
طراحي دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد با بهره گيري از راه كارهاي غيرفعال خورشيدي
17
طراحي دانشكده هنر و معماري شيراز
18
طراحي دانشكده هنر و معماري كرمان ﴿با تاكيد بر قابليت هاي محيط﴾
19
طراحي دانشكده هنر ومعماري ميبد
20
طراحي دانشكده هنرهاي تجسمي
21
طراحي دانشكده هنرهاي تجسمي
22
طراحي دانشكده ي معماري علم و صنعت، بر اساس رويكرد آموزش تركيب گرا
23
طراحي دانشكده ي معماري و شهرسازي دانشگاه هنر
24
طراحي دانشگاه آزاد اسلامي ني ريز
25
طراحي دانشگاه آزاد ني ريز
26
طراحي دانشگاه تخصصي كوتاه مدت جهاد دانشگاهي
27
طراحي دانشگاه علوم پزشكي و دانشكده پزشكي هرمزگان با تكيه بر ويژگيهاي اقليمي منطقه
28
طراحي دانشگاه معماري و شهرسازي دانشگاه فردوسي مشهد
29
طراحي داي اكسترودر به روش المان هاي محدود
30
طراحي دبستان
31
طراحي دبستان 12 كلاسه با تأكيد بر تأثير عمق فضاي نيمه باز بر تهويه داخلي
32
طراحي دبستان با بهره گيري از پتانسيلهاي اقليمي- يزد
33
طراحي دبستان با تاكيد بر استفاده از نور روز به منظور كاهش مصرف انرژي (نمونه موردي: اصفهان)
34
طراحي دبستان با رويكرد معماري سبز در منطقه دارك اصفهان
35
طراحي دبستان پسرانه با استفاده از تجربيات ارزيابي پس از استفاده (نمونه موردي : يك دبستان ساخته شده توسط سازمان نوسازي مدارس استان يزد)
36
طراحي دبستان پسرانه بر اساس روش نوين آموزشي با تأكيد بر انعطاف‌پذيري
37
طراحي دبستان پسرانه در شهر يزد بر مبناي عوامل موثر بر خاطر انگيزي
38
طراحي دبستان پسرانه در محله كوي استادان يزد
39
طراحي دبستان پسرانه در يزد با تاملي بر رابطه "تقارن" و "حيات" در معماري ﴿ بر اساس آراء الكساندر در مورد تقارن ﴾
40
طراحي دبستان پسرانه دو دوره
41
طراحي دبستان دخترانه
42
طراحي دبستان دخترانه با بهره برداري از تاثير نور خورشيد در انعطاف پذيري فضا
43
طراحي دبستان دخترانه در شهر كرمان﴿با رويكرد ايجاد دلبستگي به مكان﴾
44
طراحي دبستان دخترانه در شهر يزد (با تاملي بر ارتباط مطلوب ميان فضاهاي آموزشي و حياط)
45
طراحي دبستان دخترانه در مشهد
46
طراحي دبستان در شهر اهواز با بهره‌‌گيري از نور روز به منظور بهينه‌سازي مصرف انرژي و بالابردن بهره‌وري آموزشي
47
طراحي دبستان در شهر كرمان با رويكرد مدرسه محله
48
طراحي دبستان روستايي با تأكيد بر زيستگاه خودكفا و پايدار مبتني بر كشاورزي محلي
49
طراحي دبستان كودكان ناشنوا
50
طراحي دبستان مطلوب با رويكرد نوين آموزشي در بندر بوشهر
51
طراحي دبستان و پيش دبستاني در سپاهان شهر
52
طراحي دبيرستان 12 كلاسه انديشه اصفهان
53
طراحي دبيرستان 15 كلاسه دخترانه در اصفهان با ﺗﺄكيد بر نقش پنجره ها و سايبان ها در كاهش مصرف انرژي و بهره گيري از نور روز
54
طراحي دبيرستان با رويكرد ارتقاء انگيزش دانش آموزان در اصفهان
55
طراحي دبيرستان پسرانه در يزد با استفاده از نرم افزارهاي شبيه ساز انرژي در روند طراحي
56
طراحي دبيرستان پسرانه در يزد با رويكرد پايداري
57
طراحي دبيرستان پسرانه ﴿مدرسه﴾
58
طراحي دبيرستان تيزهوشان دختران شيراز با رويكرد روانشناختي
59
طراحي دبيرستان دخترانه در يزد با تاكيد بر نقش سازه در معماري
60
طراحي دبيرستاني در يزد بر اساس نقش صوري سازه
61
طراحي در باز كن هوشمند بر پايه علم بيومتريك
62
طراحي در بافتهاي شهري تاريخي بر اساس كليت و تئوري مراكز (نمونه موردي: طراحي مجتمع زيستي در بافت تاريخي شهر كرمان)
63
طراحي در پارچه هاي ژاكارد تاري و پودي و محاسبه نيروهاي كشش صفحه تار در هنگام تركيب بافتها
64
طراحي در پيوند شهر و طبيعت : نمونه موردي محور سبز دركه تهران
65
طراحي در زمين هاي قهوه اي درون شهري با رويكرد توسعه ميان افزا (نمونه موردي: محله همت آباد اصفهان)
66
طراحي در فضاي سايبر، نماي گرافيكي كاربر ﴿GUI)
67
طراحي درام آسفالت ترانس قابل نصب روي گريدر كماتسو zo5r-2
68
طراحي درايو SRMبروش مدار معادل مغناطيسي و تعيين حساسيت عملكرد درايو نسبت به تغييرات پارامترهاي طراحي
69
طراحي درايو هيدرواستاتيك ، فرمان و ترمز هيدروليك براي خودروهاي چند منظوره خدمات شهري
70
طراحي درايور و كنترلر و HMI ميز سه محوره XYZ
71
طراحي درب محصول اصلي پلتفرم ملي با هدف صلبيت پيچشي
72
طراحي درخت و استفاده آن در هنر ايران .ع .ع . طراحي درخت و استفاده آن در دكوراسيون داخلي
73
طراحي درمان دو و سه بعدي
74
طراحي درمانگاه ﴿ كلينيك ﴾ تخصصي كودكان يزد
75
طراحي درمانگاه تخصصي در كرج
76
طراحي درمانگاه تخصصي كرج
77
طراحي درمانگاه محلي
78
طراحي درمانگاه محلي
79
طراحي درمانگاه محلي با رويكرد معماري سبز
80
طراحي درمانگاه محلي با رويكرد معماري سبز
81
طراحي درمانگاهي در شهرستان بافت ، با رويكرد افزايش حس تعلق به مكان
82
طراحي دريافت كننده نيروگاه خورشيدي IMW از نوع دريافت كننده مركزي
83
طراحي دريچه رسوب گير سد
84
طراحي دريچه هاي قطاعي در سر ريز سدها بلند
85
طراحي دستبافت هاي سنتي با بهره گيري از موسيقي :مطالعه موردي موسيقي محلي و گليم قشقايي
86
طراحي دستگاه Radiant Heater براي سالن مرغداري
87
طراحي دستگاه Waddlng Compactor
88
طراحي دستگاه آب شيرين كن خورشيدي
89
طراحي دستگاه آرايش و دوربري كف و سقف كولر آبي
90
طراحي دستگاه آزمايش دو بعدي تعيين پارامترهاي مخروطي شدن
91
طراحي دستگاه آزمايش سايش
92
طراحي دستگاه آزمايش كشش و فشار با ظرفيت 200 تن
93
طراحي دستگاه آزمايش كشش و فشار هيدروليكي با سيلندرهاي متحرك
94
طراحي دستگاه آزمايشگاهي توپك راني
95
طراحي دستگاه آسياب ادويه جات خانگي
96
طراحي دستگاه آسياب چكشي
97
طراحي دستگاه آغشته كردن الياف كامپوزيتي به زرين
98
طراحي دستگاه اتوماتيك دوخت نايلون
99
طراحي دستگاه اره شقه كن دام
100
طراحي دستگاه اره شقه كن دام
101
طراحي دستگاه اسپكتر و متر عدسي گرمايي و كاربرد آن جهت تعيين مقادير ناچيز مالاشيت گرين
102
طراحي دستگاه اسپينينگ گرم لوله
103
طراحي دستگاه استريليزاتور وسايل پزشكي
104
طراحي دستگاه اصلاح كننده (شكل دهنده) سرالكترودهاي جوش مقاومتي
105
طراحي دستگاه اكستروژن جهت ساخت پروفيلهاي آلمينيومي
106
طراحي دستگاه اكستروژن جهت ساخت پروفيلهاي آلومينيمي
107
طراحي دستگاه الكتروريسي براي توليد نانوالياف پليمري با رويكرد بهبود دقت ابعاد ابعاد توليدي
108
طراحي دستگاه الكتروفورز عمودي به منظور جداسازي پروتئين هاي سرم خوني
109
طراحي دستگاه الكتروليت آنالايزر پورتابل به منظور تعيين سطح سديم و پتاسيم در خون
110
طراحي دستگاه انتروپومتري استاتيك پرتابل
111
طراحي دستگاه اندازه گيري جت آب
112
طراحي دستگاه اندازه گيري خودكار ضريب دي الكتريك مواد برحسب فركانس
113
طراحي دستگاه اندازه گيري سرعت جريان سيال به كمك ليزر
114
طراحي دستگاه اندازه گيري ضريب اصطكاك مواد پودري
115
طراحي دستگاه اندازه گيري ضريب هدايت شكاف
116
طراحي دستگاه اندازه گيري قابليت هدايت شكاف با استفاده از تزريق آب
117
طراحي دستگاه اندازه گيري مركز فشار هيدرواستاتيكي
118
طراحي دستگاه اندازه گيري مقاومت سنگ در فرايند برهم كنش سنگ و سرمته
119
طراحي دستگاه اندازه گيري ويسكوزيته سيال
120
طراحي دستگاه بازرسي خودرويي جمع شونده
121
طراحي دستگاه بازيابي هيدروژن
122
طراحي دستگاه بالابر جهت كار روي نماي ساختمانهاي مرتفع
123
طراحي دستگاه بالانس روتوي
124
طراحي دستگاه بدن سازي قايقي
125
طراحي دستگاه بدنسازي جهت تقويت عضلات شكم و پهلو
126
طراحي دستگاه براي طراحي خستگي فندك پاپ اتومبيل
127
طراحي دستگاه برش پلاسما
128
طراحي دستگاه برش رول كاغذ فكس
129
طراحي دستگاه برش غلطكي
130
طراحي دستگاه برش فولادهاي سخت (سوپر آلياژ) به روش ECM
131
طراحي دستگاه برش قطعات كامپوزيت
132
طراحي دستگاه برش لاتون
133
طراحي دستگاه برش لانه زنبوري تيرآهن هاي 16 و 18
134
طراحي دستگاه برش و پرس كاغذ
135
طراحي دستگاه بسته بندي و يالهاي داروئي
136
طراحي دستگاه بشكه بالابر
137
طراحي دستگاه بوجاري
138
طراحي دستگاه پاكتهاي كوچك
139
طراحي دستگاه پالس اكسيمتري
140
طراحي دستگاه پرس اصطكاك 40 تن
141
طراحي دستگاه پركن اتوماتيك
142
طراحي دستگاه پركن و دربند دوار در صنعت داروسازي
143
طراحي دستگاه پرينت سه بعدي بايندر جت با استفاده از جوهر افشان پرينتر معمولي
144
طراحي دستگاه پكيج هواساز كندانسور هوايي
145
طراحي دستگاه پلاسما كانوني 400 ژول
146
طراحي دستگاه پنوماتيكي براي انتقال مواد جامد به ظرفيت 5 تن
147
طراحي دستگاه پوست شكن گردو
148
طراحي دستگاه پوسته زداي خط جديد نورد گرم مجتمع فولاد
149
طراحي دستگاه تايفلاي
150
طراحي دستگاه تبوئير 350 ليتري (ميكسر بتون)
151
طراحي دستگاه تخليه جعبه هاي نوشابه از روي پاكت
152
طراحي دستگاه تراش
153
طراحي دستگاه ترمز هيدروليكي كفشكي
154
طراحي دستگاه تروماتوگراف گازي باستون - با كنترل ميكروپروسسوري
155
طراحي دستگاه تزريق اسيد در فرآيند لايه شكافي با اسيد در مقياس آزمايشگاه
156
طراحي دستگاه تزريق پلاستيك بادي
157
طراحي دستگاه تزريق پيش خرم و خرم دادن بادي پلاستيك
158
طراحي دستگاه تزريق فوم بسته بندي
159
طراحي دستگاه تزريق مضاعف مفتولهاي آلومينيمي در صنايع ريخته گري
160
طراحي دستگاه تزريق مضاعف مفتولهاي آلومينيمي در صنايع ريخته گري
161
طراحي دستگاه تست ارتعاشات سروهيدروليك
162
طراحي دستگاه تست اوزون شيلنگ هاي ترمز اتومبيل
163
طراحي دستگاه تست به منظور شناسايي رفتار امواج آنتروپي
164
طراحي دستگاه تست پيچش
165
طراحي دستگاه تست ترمز ABS و سيستم تعليق
166
طراحي دستگاه تست ترمز ضد قفل
167
طراحي دستگاه تست خزش و تهيه نقشه هاي ساخت آن
168
طراحي دستگاه تست خستگي اهرم آلومينيومي دستگاه نقطه جوش سقفي
169
طراحي دستگاه تست خستگي بازوهاي سي دستگاه نقطه جوش آويز
170
طراحي دستگاه تست خستگي فنرهاي لول
171
طراحي دستگاه تست خمش جوش به منظور كنترل كيفي اتصالات جوش و تعيين صحت
172
طراحي دستگاه تست ريز پاشي نمك (Salt Spray)
173
طراحي دستگاه تست سايش
174
طراحي دستگاه تست سيستم تعليق و ترمز ضد قفل (ABS)
175
طراحي دستگاه تست ضربه
176
طراحي دستگاه تست فرمان و ارائه نرم افزار كنترل آن
177
طراحي دستگاه تست فيلتر هوايي خودرو و فيلتراسيون گازهاي صنعتي
178
طراحي دستگاه تست كشش شيلنگهاي ترمز اتومبيل
179
طراحي دستگاه تست كشش قطعات بيومكانيكي به همراه ساخت شبيه ساز پردازش سيگنال
180
طراحي دستگاه تست كمك فنر
181
طراحي دستگاه تست مشخصه هاي سفت كردن پيچ و مهره
182
طراحي دستگاه تست مشعل (گازي و سوخت مايع)
183
طراحي دستگاه تست مقاومت حلقوي لوله هاي فاضلابي مانند كاروگيت
184
طراحي دستگاه تست نشتي سيلندر چرخ سيستم ترمز اتومبيل
185
طراحي دستگاه تست نيروي طولي تاير و ساخت نمونه اوليه
186
طراحي دستگاه تصفيه آب با تكنولوژي پلاسما به روش dbd
187
طراحي دستگاه تصفيه هواي خانگي
188
طراحي دستگاه تغذيه (توربين و پمپ) نوعي موتور موشك با سوخت مايع همراه با نرم افزار كامپيوتري
189
طراحي دستگاه تغذيه تسمه اي
190
طراحي دستگاه تغذيه مارپيچي
191
طراحي دستگاه تغذيه نوساني
192
طراحي دستگاه تغليظ كننده آب ميوه غير شفاف (رب) تحت شرايط خلاء
193
طراحي دستگاه تقطيرمولكولي براي جداسازي مخلوط هاي مايع حاوي تركيبات با نقطه جوش نزديك به هم
194
طراحي دستگاه تهويه مطبوع تابستاني دو تكه
195
طراحي دستگاه تهويه هوا جهت مصارف خانگي
196
طراحي دستگاه توصيف گر سطوح اسيدكاري شده
197
طراحي دستگاه توليد انبوه فنرهاي استحكام بالا با مقاطع مستطيلي
198
طراحي دستگاه توليد سرپوش فلزي (محافظ باران )
199
طراحي دستگاه توليد سنگ نمده
200
طراحي دستگاه توليد ظروف يكبار مصرف
201
طراحي دستگاه توليد مكانيزه ورمي كمپوست
202
طراحي دستگاه توليد واكس
203
طراحي دستگاه ثبت EEG با الكترود فعال
204
طراحي دستگاه جداساز حباب
205
طراحي دستگاه جداسازي كلاله زغفران از گل زغفران
206
طراحي دستگاه جداكننده ديناميكي
207
طراحي دستگاه جدايش فلز از سطح كاتد در فرآيند هيدرومتالورژي
208
طراحي دستگاه جهت كنترل دبي سيال مايع همراه با تنظيم دما
209
طراحي دستگاه جهت كنترل دبي سيال مايع همراه با تنظيم دما
210
طراحي دستگاه جوجه كشي خانگي براي خانواده هاي روستايي
211
طراحي دستگاه جوجه كشي، طراحي و ساخت كنترل كننده دما و رطوبت و مكانيزم چرخش تخم ها با استفاده از ميكرو كنترلر
212
طراحي دستگاه جوش پلاستيك
213
طراحي دستگاه جوش مقاومتي به كمك كامپيوتر
214
طراحي دستگاه چاپ ورني
215
طراحي دستگاه چسب زن نئوپان
216
طراحي دستگاه چند گوشه تراش
217
طراحي دستگاه حلاليت سنج اتوماتيك
218
طراحي دستگاه خرد كن
219
طراحي دستگاه خردكن علوفه
220
طراحي دستگاه خردكن علوفه
221
طراحي دستگاه خشك كن ظروف چيني
222
طراحي دستگاه خشك كن علوفه
223
طراحي دستگاه خشك ن مواد زائد محصولات ميوه
224
طراحي دستگاه خط كش و برش مقوا به طول 2 متر
225
طراحي دستگاه خط كشي باند فرودگاه
226
طراحي دستگاه خم كن اتوماتيك ﴿Auto Bender Machine)
227
طراحي دستگاه خم كن پروفيل مستطيل شكل آهني
228
طراحي دستگاه خم كن پروفيل مستطيل شكل آهني
229
طراحي دستگاه خم كننده ميله هاي مورد استفاده در ستون فقرات
230
طراحي دستگاه خودكار فستر
231
طراحي دستگاه داي كات
232
طراحي دستگاه دروغ سنج خودكار بصري براساس پردازش حالات چهره
233
طراحي دستگاه رطوبت سنج با استفاده از تكنيك هاي هسته اي
234
طراحي دستگاه روغن كشي
235
طراحي دستگاه روغنكشي
236
طراحي دستگاه روغنكشي جعبه دنده كاهنده سرعت
237
طراحي دستگاه روكش كاري بروش تبخير در خلاء
238
طراحي دستگاه روكش كاري به روش تبخير در خلاء
239
طراحي دستگاه ريخته گري آلومينيم
240
طراحي دستگاه ريخته گري آلومينيوم ﴿ريژه﴾
241
طراحي دستگاه ريخته گري تحت فشار با محفظه سرد از نوع افقي
242
طراحي دستگاه ريخته گري تحت فشار با محفظه سردافقي
243
طراحي دستگاه ريخته گري گريز از مركز به ظرفيت 12 كيلوگرم مواد مذاب
244
طراحي دستگاه زباله سوز
245
طراحي دستگاه ساخت خمير كاغذ
246
طراحي دستگاه سختكاري القايي ميل بادامك پرايد
247
طراحي دستگاه سرند مكانيكي
248
طراحي دستگاه سنجش نوسانات پيچشي
249
طراحي دستگاه سنگ رني رينگ و پيستون
250
طراحي دستگاه سنگ شكن رتوري
251
طراحي دستگاه سونوپوريتور به منظور رهايش دارو از ميان پوست
252
طراحي دستگاه سيكلوني جهت جداسازي مود نفتي از آب با استفاده از نيروي گريز از مركز
253
طراحي دستگاه شبيه ساز الكتروكارديوگرام
254
طراحي دستگاه شبيه ساز حركت اسب در هيپوتراپي
255
طراحي دستگاه شمارشگروبسته بندي پيچ و مهره
256
طراحي دستگاه شماره زن الكترومكانيكي
257
طراحي دستگاه شيم گيربكس خودروي سيتروئن
258
طراحي دستگاه ضايعات زن
259
طراحي دستگاه ضبط پيام هاي مورد لزوم در يك مركز ديجيتالي روي ...
260
طراحي دستگاه عدل نبدي پشم و پنبه
261
طراحي دستگاه عيب يابي فنر دريچه موتور بنزيني
262
طراحي دستگاه فشارسنج الكترونيكي
263
طراحي دستگاه فلاير ريسندگي
264
طراحي دستگاه فلس ساز دانه در روغن كشي (فليكر)
265
طراحي دستگاه قالب گيري كشش بادي دوراني براي توليد بطري پلاستيكي
266
طراحي دستگاه قرقره جوش مقاومتي
267
طراحي دستگاه قند كبريتي به كمك اكسترود پرس
268
طراحي دستگاه كشش باد و فك متحرك
269
طراحي دستگاه كشش و فشار دو بعدي (صفحه اي) با ظرفيت 600 تن و 20 تن
270
طراحي دستگاه گندله ساز دوار
271
طراحي دستگاه لپنيگ تخت يكطرفه
272
طراحي دستگاه ليزر ترميمي- كاهش درد به‌منظور بهبود كيفيت درمان باهدف ارتقاي رضايتمندي كاربر
273
طراحي دستگاه ماسه شور حلزوني با ظرفيت 140-120 تن در ساعت
274
طراحي دستگاه ماشين كشش با سيستم هيدروليك
275
طراحي دستگاه مخلوط كن چند سرعته
276
طراحي دستگاه مش بندي براي فرايند گرانول سازي
277
طراحي دستگاه مولد موج و كانال مربوطه TowiNG TANK
278
طراحي دستگاه مولد نوتروني قابل حمل
279
طراحي دستگاه نگهدارنده گاز نوشيدني هاي گاز دار
280
طراحي دستگاه نمونه سازي سريع متناسب با نياز طراحان صنعتي
281
طراحي دستگاه نور و لاستيك به ظرفيت 5 تن
282
طراحي دستگاه نورد سرد ورقهاي نازك
283
طراحي دستگاه نورد ورق سه غلطكي
284
طراحي دستگاه نوساني تاي پارچه
285
طراحي دستگاه هاي آزمايشگاه ارتعاشات
286
طراحي دستگاه هواساز (تستورادياتور)
287
طراحي دستگاه واحد سنجش وزن و ريتم موسيقايي در قالب زيورآلات براساس عناصر موسيقي ايراني
288
طراحي دستگاه ورزشي پاركي با قابليت تقويت عضلات اندام تحتاني ،مناسب براي قشر بزرگسال
289
طراحي دستگاه ورزشي چندمنظوره با قابليت توليد برق
290
طراحي دستگاه ونتوري متر
291
طراحي دستگاه ويبراتور دستي صفحه اي
292
طراحي دستگاه يادآوري دارو
293
طراحي دستگاههاي بيوگاز
294
طراحي دستگاههاي پنير
295
طراحي دستگاههاي تست خزش و خستگي
296
طراحي دستگاههاي تست خزش و خستگي
297
طراحي دستگاهي براي خم كردن لوله هاي غير فلزي
298
طراحي دستگاهي براي فيلتره كردن هواي داخلي اتاق عمل
299
طراحي دستگاهي براي گرفتن پوست مغزبادبم
300
طراحي دستگاهي به منظوربسته بندي اسكسناس ها دربانك
301
طراحي دستگاهي جهت نصب نيمه اتوماتيك تاير در خط توليد
302
طراحي دستگيره در بر اساس هويت سازماني شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ﴿هما ﴾
303
طراحي دسته موتور هيدروليكي داراي جداكننده براي موتور ملي
304
طراحي دسته‌بندي‌كننده‌ بهينه اهداف سوناري مبتني بر شبكه‌هاي عصبي تكاملي
305
طراحي دستي يك مخزن تحت فشار ومقايسه با نرم افزار Ansys
306
طراحي دفتر معماري
307
طراحي دفتر معماري با هدف افزايش خلاقيت از طريق انگيزش حسي
308
طراحي دقيق تست سل كمپرسور تندم
309
طراحي دقيق توربين محوري يك موتور ميكروجت
310
طراحي دقيق خودروي هيبريدي چهار نفره
311
طراحي دقيق كمپرسور گريز از مركز يك موتور ميكروجت
312
طراحي دقيق محفظه احتراق يك موتور ميكروجت
313
طراحي دقيق مسير فضاپيما از زمين به مريخ
314
طراحي دكل انتقال قدرت با استفاده از مواد كامپوزيت
315
طراحي دكل انتن ماهواره اي با استفاده از مواد كامپوزيتي
316
طراحي دكل بالابر يك تن
317
طراحي دكلهاي مشبك
318
طراحي دكور اتاق كودك با الهام از لالايي هاي قشقايي
319
طراحي دكور بيمارستان رواني با الهام از نقوش طبيعت و نقاشي كودكان رواني
320
طراحي دكوراتيو براي بافته هاي تپستري
321
طراحي دكوراسيون بر اساس موتيف بته
322
طراحي دكوراسيون داخلي (رومبلي ، روتختي ، پرده ) با استفاده از نقوش سيلك
323
طراحي دكوراسيون داخلي با الهام از نگارگرهاي مكتب هرات
324
طراحي دكوراسيون داخلي با نقش بته جقه و تكنيك نقاشي روي پارچه ﴿باتيك﴾
325
طراحي دكوراسيون داخلي برگرفته از فرم و بافت درخت
326
طراحي دكوراسيون داخلي لابي هتل با الهام از آثار كاندينسكي
327
طراحي دكوراسيون داخلي هتل با الهام از نقوش دوران ساساني
328
طراحي دكوراسيون منزل با استفاده از نقوش ايران باستان به شيوه باتيك
329
طراحي دماغه كامپوزيتي براي هلي كوپتر شباويز 75
330
طراحي دماغه و نماي بيروني قطار مترو شهر تهران با رويكرد احساس¬گرا
331
طراحي دنبال كردن خط توسط ربات پرنده
332
طراحي دهكده اقامتي- تفريحي نو گوران
333
طراحي دهكده اقامتي گردشگري با تاكيد بر حس مكان
334
طراحي دهكده باري بر اساس معيارهاي كاربري زمين (نمونه موردي: دهكده باري شهر آفتاب)
335
طراحي دهكده پايداربا نگرشي به مجتمع مسكوني
336
طراحي دهكده سالمندي با رويكرد ايجاد حس دلبستگي به مكان
337
طراحي دهكده سلامت در فيروزكوه
338
طراحي دهكده كودك
339
طراحي دهكده كودكان بي سرپرست با تكيه بر تامين انرژي از منابع تجديدپذير
340
طراحي دهكده گردشگري اندبيل با رويكرد شاخص هاي پايداري در مسكن سنتي اقليم سرد
341
طراحي دهكده مدرن اقامتي سالمندان بر اساس تاثير ارتباط گردشگران با سالمندان در پايداري اجتماعي
342
طراحي دهكده نوين در كاشان با بهره برداري از الگوهاي معماري سنتي ايران
343
طراحي دهكده ورزشي بارويكرد معماري بومي ايران
344
طراحي دهكده ي بازي هاي كوهستاني " شمشك "
345
طراحي دهكده ي مسكوني مهندسان بوشهر با رويكرد بوم گرايي؛ در راستاي بازشناسي زبان اصيل معماري بومي بوشهر
346
طراحي دو باره كفش هاي سنتي ايران بر اساس معيارهاي شركت پلاستور كار
347
طراحي دو بعدي جهت توليد ساختار سه بعدي حلقوي پودي
348
طراحي دو نرم افزار نقاشي و رنگ آميزي كودكانه و 504كلمه ضروري براي سيستم عامل اندرويد
349
طراحي دو نوع آنتن باند وسيع
350
طراحي دوباره پروژكتور 800وات فيلمبرداري
351
طراحي دوباره خنك كن هوايي نيروگاه سيكل تركيبي يزد با نرم افزار + Acol
352
طراحي دوچرخه حرفه اي براي پيست كوهستان
353
طراحي دوچرخه دوزيست
354
طراحي دوچرخه هاي حرفه اي با استفاده از كامپيوزيتها و بررسي آيروديناميكي آنها
355
طراحي دودكش هاي مكش طبيعي
356
طراحي دودكش و فن يك واحد نيروگاهي
357
طراحي دورفرمان براي ربات با چرخ هاي تبديل شونده
358
طراحي دوره آموزشي ISO 15161
359
طراحي دوره آموزشيISO 15161
360
طراحي دوره كارشناسي ارشد برنامه ريزي منابع سازماني در ايران
361
طراحي ديتا بيس سيستم اطلاعات مديريت تجهيزات پزشكي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران
362
طراحي ديجيتال مبتني بر VHDL [وي. اچ. دي. ال.] از رمز قالبي AES [ا. اي. اس.]
363
طراحي ديجيتالي دمدولاتور FM با استفاده از VHDL
364
طراحي ديسك آرتروپلاستي بهينه از نظر هندسه و توزيع خواص مكانيكي
365
طراحي ديفرانسيل بدون لغزش مخروطي براي اتومبيل پژو
366
طراحي ديفرانسيل براي يك خودروي داخلي با استفاده از مواد كامپوزيت
367
طراحي ديگ بخار
368
طراحي ديگ بخار با ظرفيت 120 مگاوات
369
طراحي ديگ بخار با ظرفيت 50/000LB/HR با كنترل سطح آب و فشار مجاز بطريقه الكترومكانيكي
370
طراحي ديگ بخار با ظريت 100 تن جهت نيروگاه حرارتي
371
طراحي ديگ بخار بازياب بدون مشعل
372
طراحي ديگ بخار ده تن
373
طراحي ديگهاي لوله آتشي
374
طراحي دينامورومتر اكتريكي
375
طراحي دينامومتر الكتروموتور
376
طراحي دينامومتر پروانه CRP تونل كاويتاسيون
377
طراحي ديناميكي ارتز پايين تنه به منظور افزايش پايداري ايستادن بيماران آسيب نخاعي
378
طراحي ديناميكي و كنترل فعال يك پنجه‌ي ربات صنعتي جهت جبرانسازي لغزش رخ داده در حمل جسم
379
طراحي ديوار آتش مبتني بر لينوكس
380
طراحي ديوار برشي فولادي با توجه به سهم باربري ستونها از برش طبقه
381
طراحي ديوار پوش هاي سه بعدي با رويكرد پست مدرنيسم
382
طراحي ديوار ديافراگمي در گودهاي عميق واقع در محيط‌هاي اشباع
383
طراحي ديوارپوش با الهام از نقوش هندسي
384
طراحي ديوارپوش هاي داخلي امروزي با استفاده از خوشنويسي ايراني با تأكيد بر آثار ميرزا غلامرضا اصفهاني
385
طراحي ديواركوب با الهام از مراسم زار
386
طراحي ديواركوب با نگاهي به آجرچيني معماري ايراني
387
طراحي ديواركوب و وسايل روشنايي با الهام از نقاشي ايراني، تذهيب و تشعير، با استفاده از تكنيك باتيك
388
طراحي ديوارنگاره با الهام از نقوش گنبد مسجد امام و تلفيق آن با نقش مايهي درخت
389
طراحي ديواره جانبي مناسب براي افزايش كارايي توربين باد محور افقي
390
طراحي ذاتاً ايمن سكوهاي نفتي
391
طراحي رآكتور جديد جريان فواره اي با به‌كارگيري فرايند UV/H2O2 جهت تصفيه پساب و بررسي اثرات امواج فراصوت بر عملكرد آن
392
طراحي رآكتور لوله اي براي پليمريزاسيون جرمي متيل متاكريلات
393
طراحي رابط زبان طبيعي براي سيستم هاي عامل
394
طراحي رابط كاربري دستگاه تشخيص و ثبت سوابق بيمار از راه دور
395
طراحي رابط كاربري گرافيكي براي كد MCNP5
396
طراحي رادياتور اتوميبل با استفاده از لوله هاي گرمايي
397
طراحي رادياتور پيكان
398
طراحي راديو تفريحي ﴿همراه﴾صاايران
399
طراحي راديو ديجيتال
400
طراحي راديو مخابراتي (گزارش كارآموزي)
401
طراحي راسته بازار استر و مردخاي شهر همدان با استفاده از اصول مكان سازي
402
طراحي راكت شناور به ظرفيت بالابري 2500 تن
403
طراحي راكتور پايلوت پلنت براي پليمريزاسيون تعليقي مونومر وينيل كلرايد و بر اساس پلنت موجود در واحد 700 مجتمع پتروشيمي آبادان
404
طراحي راكتور تصفيه پساب با استفاده از فتوكاتاليست هاي خورشيدي
405
طراحي راكتور تقليل سيلسيم بوكسيت و بررسي كارخانه توليد آلومينا
406
طراحي راكتور صفر قدرت آب سنگين مركز تكنولوژي هسته اي اصفهان با سوخت تركيبي اورانيوم فلزي طبيعي و اكسيد اورانيوم طبيعي
407
طراحي راكتور صفر قدرت اب سنگين
408
طراحي راكتور فتوالكتروكاتاليستي جديد به منظور تخريب آلاينده هاي آلي نظير متيل اورانژ
409
طراحي راكتور فتوكاتاليستي به منظور حذف آلاينده هاي فرار آلي از پساب هاي صنعتي
410
طراحي راكتور فرآيند سنتز احتراقي خود انتشار (SHS)
411
طراحي راكتور مناسب جهت بكارگيري آنزيم رافيناز
412
طراحي راكتور و بررسي تجربي فرآيند تصفيه پساب شهري توسط اكسيداسيون پيشرفته
413
طراحي راكتورهاي لوله اي
414
طراحي راه انداز صفحه نمايش جهت استفاده در ثبت سيگنال هاي برانگيخته مغزي
415
طراحي راه و رمپ در معادن سطحي
416
طراحي راهبردي اداره ورزش و جوانان شهرستان بهاباد
417
طراحي راهبري پمپ در شرايط بهينه
418
طراحي راهبند الكتريكي به طول شش متر
419
طراحي راهكار هاي برون رفت از ركود تورمي با رويكرد فناوري نرم
420
طراحي راهكاري براي ايجاد حريم شخصي و تسهيل شيردهي مادر به نوزاد با رويكرد طراحي فراگير
421
طراحي راهكاري براي تسهيل استحمام سالمندان (مطالعه ي موردي: پنل استحمام)
422
طراحي راهنمايي براي آينده HSE در ايران با رويكرد مبتني بر توسعه بايدار
423
طراحي رايانه اي مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله
424
طراحي رايانه اي مبدلهاي حرارتي صفحه اي واشردار
425
طراحي ربات با 3 درجه آزادي
426
طراحي ربات با محرك پنوماتيكي
427
طراحي ربات پرتاب كننده توپ پينگ پنگ
428
طراحي ربات پرنده جهت تشخيص و دفع پرنده هاي مهاجم مزارع با استفاده از بينايي ماشين
429
طراحي ربات توانبخش كابلي در محيط نرم افزاري و تلفيق آن با ربات انسان نماي موجود
430
طراحي ربات توانبخش هيبريد فعال و غير فعال براي كمك به حركت نشست و برخاست
431
طراحي ربات دستيار جراح سازگار با محيط هاي تصوير برداري پزشكي CT/MRI
432
طراحي ربات صنعتي با شش (6) درجه آزادي
433
طراحي ربات كارترين و تحليل تلرانسهاي ساخت آن
434
طراحي ربات متحرك روي ديوار صاف
435
طراحي رباط صنعتي كارتزين (نيمه سنگين )
436
طراحي رزونانس چنجر براي يك شناور خاص
437
طراحي رسانه آموزشي مبتني بر سازه هاي تئوري انگيزش محافظت با رويكرد كيفي ومقايسه كارايي آن با شيوه پمفلت ولوح فشرده به منظور مديريت كمر درد پرستاران در سال تحصيلي 93-94
438
طراحي رستوران در ارتفاعات صفر اصفهان
439
طراحي رستوران ميبد
440
طراحي رستوران و تفرجگاه ساحلي
441
طراحي رصدخانه
442
طراحي رصدخانه
443
طراحي رفتارگرا : طراحي مبلمان زمين بازي كودكان در پارك بر پايه رفتارنگاري كاربر
444
طراحي رگولاتور توربين بخار با 1000 كيلو وات قدرت موثر
445
طراحي رگولاتور جريان مرتبه مختلط براي بار RLسه فاز
446
طراحي رله ديجيتال جهت حفاظت فيدر و ترانسفورماتورهاي توزيع
447
طراحي رله ديجيتال ديستانس با استفاده از سيمولاتور پردازنده TMS023C52
448
طراحي رله هاي حفاظت ميكروپروسسوري شين هاي فشار قوي (در رابطه با قرارداد همكاري بين دانشگاه و شركت توانير)
449
طراحي رمز كننده هاي پي درپي
450
طراحي رمزگشا مبتني بر شبكه عصبي اسپايكي براي استفاده در واسط مغز ماشين
451
طراحي رنده يا دستگاهي كه سيب زميني وخلال كند
452
طراحي روبات
453
طراحي روبات مدار بسته
454
طراحي روپوش مدارس ابتدايي با رويكرد پايداري
455
طراحي روپوش مدارس دختران دبيرستاني براساس انطباق الزامات آموزش و پرورش ايران و نيازهاي دانش آموز
456
طراحي رود - دره دركه ( حد فاصل پل مديريت و بزرگراه همت)
457
طراحي رودخانه فصلي شهري با تاكيد بر رويكرد زيرساخت سبز ( نمونه موردي : رودخانه فصلي خرگوش دره تهران )
458
طراحي روسازي آسفالتي براي راه آهن
459
طراحي روسازي انعطاف پذير به روش مكانيستيك - تجربي
460
طراحي روسازي نفوذپذير و مديريت رواناب شهري نمونه موردي شهر خرم آباد
461
طراحي روسازيهاي انعطاف پذير به روش مكانيستيك در ايران
462
طراحي روسري با الهام از تزئينات معماري خانه اميني ها
463
طراحي روسري با نقوش عهد ساساني
464
طراحي روش اجراي بدنه بتن غلتكي سد تنظيمي انحرافي كرخه
465
طراحي روش ارتباطي امن و بهينه در شبكه هاي حسگر آكوستيك زيرآبي
466
طراحي روش ارزيابي محصولات خانگي با نگرش ارگونومي﴿اجاق گاز فردار خانگي﴾
467
طراحي روش استخراج آتشباري و تهويه معدن باريت فنراآن وابسته به شركت درين كاشان K.D
468
طراحي روش استخراج و شبكه برق معدن فنراآن وابسته به شركت درين كاشان
469
طراحي روش استخراج و محاسبات فني اقتصادي معدن فسفات جيرود (شمشك )
470
طراحي روش انتخاب پارامترهاي زبري سنجي تماسي
471
طراحي روش اندازه گيري ضريب تخليه منيفولدهاي ورودي و خروجي از طريق شبيه سازي سه بعدي تراكم پذير گذرا
472
طراحي روش تشخيصي Real Time PCR جهت شناسايي همزمان جهش هاي شايع بتا تالاسمي
473
طراحي روش حساس كميلومينسانس و خوانش ميكروپليتي براي سنجش فعاليت آنزيم سوپر اكسيد ديسموتاز
474
طراحي روش ساخت حلقه هاي آب بندي
475
طراحي روش ساخت غلطك و تعيين عمليات مكانيكي و متالوژيكي براي بهبودي كيفيت آن
476
طراحي روش كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا اچ پي ال سي برا ي اندازه گيري همزمان ميزان رنگ كارمويزين و نگهدارنده بنزوات در نمونه هاي آبميوه بسته بندي شده
477
طراحي روش كنترل تركيبي مد لغزشي– PID در بازوي مكانيكي فضايي با حضور عدم قطعيت ها
478
طراحي روش مبتني برPCR) Polymerase chain reaction )براي رديابي Xanthomonas sp. بيماري زا توق Xanthium strumarium در ايران
479
طراحي روش مقاوم نهان نگاري تصوير با استفاده از طيف گسترده
480
طراحي روش موثر فراگيري براي آموزش مديريت
481
طراحي روش ها و تكنيك هاي حفر بازكننده ها و حفريات زيرزميني در معدن زغالسنگ همكار
482
طراحي روش‏ هاي پيش گرمايش مواد اوليه در كارخانه توليد بطري‏ هاي شيشه ‏اي
483
طراحي روشنائي تونل بروش نقطه به نقطه توسط كامپيوتر
484
طراحي روشنايي با استفاده از شيشه و تكنيك هاي توليد آن با نگاه توليد انبوه
485
طراحي روشنايي با فيبرهاي نوري
486
طراحي روشنايي براي اماكن تفريحي باز (پاركها)
487
طراحي روشنايي جهت نورپردازي اماكن عمومي (سلف سرويس دانشگاه )
488
طراحي روشنايي در محوطه دانشگاه صنعتي سيرجان با نرم افزار ديالوكس
489
طراحي روشنايي دكوراتيو براي كاروانسراي خانات با الهام از عناصر دوره سلجوقس و ايلخاني
490
طراحي روشنايي ونور پردازي در شبستان مصلي تهران
491
طراحي روشهاي نمونه گيري در طي فرآيند توليد در شركت صنايع لاستيكي پيمان صنعت
492
طراحي روشي براي جهت تعيين وجود پلي مورفيسم در ژن توليد كننده پروتيينRFCبااستفاده از تكنولوژي PCR
493
طراحي روشي براي شناسايي گلوگاه‌هاي اجراي برنامه‌هاي بهبود بهره‌وري با رويكرد تئوري محدوديت‌ها
494
طراحي روشي براي مسيريابي در سيستم هاي Tandem به كمك الگوريتم ژنتيك
495
طراحي روشي براي مسيريابي در سيستم هاي Tandem به كمك جستجوي ممنوع
496
طراحي روشي به منظور كنترل بار -فركانس سيستم هاي قدرت چند ناحيه اي با استفاده از شبكه هاي عصبي
497
طراحي روشي جديد براي تشخيص پولشويي مبتني بر تحليل شبكه اجتماعي
498
طراحي روشي جهت شناسايي سيگنال هاي مغزي مرتبط با فعاليت هاي حركتي مختلف با استفاده از جداسازي كور منابع
499
طراحي روشي ساده از بافت ﴿بافت درماني﴾ جهت خودكارآمدي و كاهش افسردگي
500
طراحي روشي كارا براي تعيين همزمان مسير و محل ايستگاه هاي P/D در يك سيستم نقاله مدار بسته به كمك الگوريتم ژنتيك
501
طراحي روشي مقياس پذير براي توازن بار در زير سيستم چند رسانه اي IP
502
طراحي روي جلد كتابهاي ادبيات داستاني
503
طراحي رويت گر و كنترل‌كننده SDRE و به‌كارگيري آن در بازوي مكانيكي با مفاصل انعطاف‌پذير
504
طراحي رويت‌گر حالت براي دسته‌اي از سيستم‌هاي سوئيچ‌شونده غير خطي
505
طراحي رويتگر اغتشاش براي دسته اي از سيستم هاي غيرمينيمم فاز
506
طراحي رويتگر اغتشاش مبتني بر روش فازي براي دسته‌اي از سيستم‌هاي غيرخطي
507
طراحي رويتگر براي سيستم‌هاي غيرخطي تاخيردار
508
طراحي رويتگر براي كنترل بخش شناورسازي قطار مغناطيسي هايبريد
509
طراحي رويتگر غير خطي زمان-محدود مقاوم براي سيستم‌هاي غيرخطي مرتبه بالا با وجود نامعيني هاي سازگار و ناسازگار كراندار
510
طراحي رويتگر غيرخطي مدلغزشي بر اساس شرط ليپشيتز تعميم يافته
511
طراحي رويتگر مد لغزشي براي كلاس خاصي از سيستم هاي غيرخطي نامعين تاخيردار
512
طراحي رويتگر مقاوم براي سيستم‌هاي خطي توصيفي نامعين
513
طراحي رويكرد اعتبارسنجي و پايش جوايز مرتبط با بهره‌وري و تعالي توسط سازمان ملي بهره‌وري ايران
514
طراحي رويكردي تكاملي براي نظام هاي نوِآوري ﴿مطالعه موردي:صنعت مهندسي پزشكي﴾
515
طراحي رويكردي رقابتي جهت بازتوليد ماشين آلات خط توليد آرد در كشور سوريه (بر اساس لجستيك معكوس و سيستم حلقه بسته بازتوليد ماشين والس)
516
طراحي رينگ مخصوص باCATIA وتحليل آن با ABAQUS
517
طراحي رينگهاي تقويت كننده جهت بهبود ناپايداري در مخازن تحت فشار خارجي
518
طراحي زائر سراي قمر بني هاشم حضرت ابوالفضل العباس ﴿ع﴾ شهرستان دامغان
519
طراحي زائرسرا
520
طراحي زائرسراي ارزان قيمت با رويكرد وقف
521
طراحي زانو بند پس از جراحي براي بمباران با نقص ايسي ال به انتضام تحقيقات مربوط
522
طراحي زباله سوز بيمارستاني ظرفيت پايين
523
طراحي زمان بندي تاب آور و محيط زيست دوستانه در خطوط كشتيراني منظم ﴿كانتينري﴾ در شرايط بروز اختلال
524
طراحي زمين پست‏ هاي فشار قوي به روش استاندارد IEEE 80-2013 و مقايسه آن با روش ‏هاي قبلي
525
طراحي زنجيره تأمين بين‌المللي محصولات حلال در شرايط عدم قطعيت (مطالعه موردي: زنجيره تأمين گوشت حلال)
526
طراحي زنجيره تأمين تاب آور و پايدار تحت ريسك هاي اختلالي و عملياتي با رويكرد منطقه اي (مطالعه موردي: صنايع پايين دست پتروشيمي)
527
طراحي زنجيره تأمين چند هدفه در شرايط عدم قطعيت با در نظر گرفتن سنجه ي ريسك
528
طراحي زنجيره تأمين حلقه بسته با در نظر گرفتن انتخاب نوع سياست توزيع
529
طراحي زنجيره تأمين رقابتي با در نظر گرفتن ريسك‌هاي اختلال مطالعه موردي: زنجيره تأمين سنگ‌هاي تزئيني
530
طراحي زنجيره تأمين لجستيك معكوس پسماند تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي با در نظر گرفتن ملاحظات زيست‌محيطي
531
طراحي زنجيره تامين با تاكيد بر قراردادهاي خريد در شرايط عدم قطعيت
532
طراحي زنجيره تامين بر مبناي قابليت اطمينان با در نظر گرفتن وابستگي ميان تجهيزات
533
طراحي زنجيره تامين پايدار با بكارگيري اصول ناب در شرايط عدم قطعيت
534
طراحي زنجيره تامين چهار سطحي چندمحصولي حلقه بسته اقلام زوال پذير
535
طراحي زنجيره تامين حلقه بسته با درنظرگرفتن زمان هاي بازگشت غيرقطعي
536
طراحي زنجيره تامين حلقه-بسته با جنبه هاي مالي
537
طراحي زنجيره تامين حلقه-بسته با رويكرد مالي و در نظر گرفتن ريسك مالي و لجستيكي
538
طراحي زنجيره تامين روبو جلو چندسطحي - چندهدفه با درنظر گرفتن ريسك و كنترل موجودي
539
طراحي زنجيره تامين روبو جلو چندسطحي- چندىدفو با درنظر گرفتن ريسك و كنترل موجودي
540
طراحي زنجيره تامين ساخت و ساز با توجه به موجودي ساخت د شرايط عدم قطعيت
541
طراحي زنجيره تامين سه سطحي با در نظر گرفتن فركانس حمل ونقل و مديريت كنترل موجودي
542
طراحي زنجيره تامين يكپارچه در شرايط عدم قطعيت با انتخاب نوع وسيله حمل و نقل و در نظرگرفتن محدوديت ظرفيت در مراكز توزيع و مسيرهاي ارتباطي
543
طراحي زنجيره عرضه براي محصولات جديد
544
طراحي زنجيره‌ي تأمين توليد سوخت‌هاي زيستي نسل دوم با به‌كارگيري تحليل پوششي داده‌ها تحت شرايط تحريم و قوانين صادراتي ايران
545
طراحي زنجيرهاي انتقال قدرت
546
طراحي زندان
547
طراحي زندان مركزي يزد﴿وجين شده ﴾
548
طراحي زوج كمانهاي كامپوزيتي دستگاه كابل باقي
549
طراحي زير سيستم تخمين وضعيت يك ماهواره مدار پائينLEO
550
طراحي زير مجموعه كنترل زميني در يك ماهواره مخابراتي با تاكيد بر ماهواره هاي كوچك
551
طراحي زيردريايي به طول 60 متر و سرت 12 گره و تا عمق 50 متر
552
طراحي زيرساخت اتاماتاي سلولي كوانتمي و بررسي عملكرد آن
553
طراحي زيرساخت مناسب و كشف سرويس مبتني بر آن در شبكه‌هاي بين‌خودرويي
554
طراحي زيست بوم دهكده با رويكرد حفظ و توسعه فضاي سبز و طبيعت گرايي
555
طراحي زيست حسگر رنگ سنجي ميكروفلوئيديك كاغذي گلوكز از نمونه ي اشك
556
طراحي زيست‌حسگرهاي الكتروشيميايي مبتني بر DNA جهت تشخيص ژن سرطان سينه
557
طراحي زين براي روش درمان هيپوتراپي
558
طراحي زيور آلاتبا استفاده از حروف فارسي وتلفيق با ابرهاي نگارگري
559
طراحي زيور الات براي زنان جوان ايراني
560
طراحي زيورآلات با الهام از مهلو (دست سازه هاي زنان ايل قشقايي استان كهگيلويه و بوير احمد)
561
طراحي زيورآلات با رويكرد سرمايه محور
562
طراحي زيورآلات با نگرشي بر نقوش هندسي عمارت زينت الملك شيراز
563
طراحي زيورآلات بر اساس عناصر و مفاهيم شكل دهنده هويت بصري شهر يزد
564
طراحي زيورآلات براي نوجوانان استان گلستان، با الهام از جواهرات تركمن
565
طراحي زيورآلات برگرفته از عناصر طبيعي در اسطوره هاي ايزد ميترا در ايران
566
طراحي زيورآلات چرمي با الهام از دستمايه هاي هنر مارليك براي بانوان 20 تا 30 سال استان تهران
567
طراحي زيورآلات فلزي با الهام از تزئينات آثار سنگي موزه هفت‌تنان شيراز با تأكيد بر نقوش گياهي و هندسي
568
طراحي زيورآلات مناسبتي براي بانوان ﴿نمونه موردي: زنان باردار﴾
569
طراحي ژئومكانيكي عمليات شكاف هيدروليكي يكي از سازندهاي ايران با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي
570
طراحي ژنراتور طوقه اي شار محور آهنربا دائم براي توربين هاي جريان دريايي
571
طراحي ژنراتور مغناطيس‌ دائم شار محور به منظور استفاده در نيروگاه دودكش خورشيدي
572
طراحي ژونگسترم
573
طراحي ساايت با زبان htmI
574
طراحي ساخت ابزاري براي اندازه گيري ارتفاع پرز فرش
575
طراحي ساخت بيوسنسور قند خون با استفاده از آنزيم گلوكز اكسيد از نانو لوله هاي كربني
576
طراحي ساخت حمام نمك سيانوراسيون و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
577
طراحي ساخت خشك كن ماهي
578
طراحي ساخت دستگاه اندازه گيري ضريب هدايت حرارتي جامدات
579
طراحي ساخت دستگاه كشش سيم و بررسي اثر كاهش سطح مقطح بر ريز ساختار فولاد كم كربن
580
طراحي ساخت دستگاه يوليش مكانيكي و فتوميكروگرافي
581
طراحي ساخت سوئيچ MPLS براساس توصيه نامه هاي dIETF
582
طراحي ساخت سوپاپ و خطوط توليد آن (سوپاپ پيكان و نيسان )
583
طراحي ساخت لوله هاي اسپيرال
584
طراحي ساخت مچ ربات با دو درجه آزادي و دستگاه كنترل كامپيوتري با (5) كانال
585
طراحي ساخت مدولاتور آكوستواپتيكي
586
طراحي ساخت مدولاتور اكو ستواپتيكي
587
طراحي ساخت نورد سرد فلزات نرم
588
طراحي ساخت هولدرهاي ماشين كاري
589
طراحي ساخت و اجراي ايستگاه تست موتورهاي احتراق داخلي
590
طراحي ساخت و ارزيابي حسگر تركيبي مقاومت مكانيكي خاك به صورت بلادرنگ
591
طراحي ساخت و تست انژكتور پيچشي
592
طراحي ساخت و تست ريژنراتور دوار آزمايشگاهي
593
طراحي ساخت و تست يك سيستم رباتيك با قابليت پيشروي در محيط انعطاف پذير به منظور به كار گيري در كولونوسكوپي
594
طراحي ساخت و سنكرون كردن دو جفت جك هيدروليكي
595
طراحي ساخت و كنترل ربات با كنترل از راه دور
596
طراحي ساخت و كنترل روبات
597
طراحي ساخت و كنترل سيستم تعليق الكترومغناطيسي
598
طراحي ساخت و كنترل سيستم تيروتوپ
599
طراحي ساختار VGA براي كاربرد در بخش باند پايه گيرنده‌هاي مجتمع بي‌سيم
600
طراحي ساختار اجرايي اعتبار بخشي ازديدگاه ذي نفعان براي بيمارستان ايران
601
طراحي ساختار امنيتي براي كتابخانه رقمي مبتني بر عامل
602
طراحي ساختار بهبود يافته كنترل موقعيت-نيروي سيستم سروهيدروليك با رويكرد كاهش مصرف انرژي
603
طراحي ساختار پاداش و جريمه براي سيستم‌هاي توزيع برق
604
طراحي ساختار حافظه 32 بيتي آسنكرون با قابليت تطبيق خودكار با شرايط محيطي
605
طراحي ساختار سازماني با رويكرد مطالعات استراتژيك براي شركت تجارت الكترونيك
606
طراحي ساختار سازماني با رويكرد مطالعات استراتژيك براي شركت تجارت الكترونيك پارسيان
607
طراحي ساختار سازماني شركت مادر تخصصي پست ايران
608
طراحي ساختار سلولي قوطي هاي حاوي فوم آلومينيمي استحكام بالا و مدل سازي رفتار جذب انرژي آنها به كمك شبيه سازي عددي
609
طراحي ساختار سوئيچ ATM به منظور ارائه سرويسهاي انفصال گرا (ATM OVER IP)
610
طراحي ساختار سيستم مديريت يكپارچه منابع سازماني در پروژه هاي عمراني
611
طراحي ساختار شبكه حمل‌و‌نقل هوايي با توجه به تغييرات تقاضا
612
طراحي ساختار فعاليتهاي اقتصادي يك نظام دانشگاهي مبتني بر مدل VSM
613
طراحي ساختار كالبد فضاي شهري مبتني بر فرهنگ بومي با رويكرد سرزندگي (نمونه موردي: خيابان سيراف در مجاورت محله كوتي بافت تاريخي بوشهر)
614
طراحي ساختار كنترلي و پياده سازي براي سيستم تله اپراتوري مشاركتي دوكاربره
615
طراحي ساختار گروه فن آوري اطلاعات سلامت براي معاونت هاي بهداشتي و درماني دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
616
طراحي ساختار گسترده ميكروپروسسسوري سيستم كنترل سطح آب بويلر نيروگاه بعثت
617
طراحي ساختار گسترده ميكروپروسسوري سيستم كنترل درجه حرارت بخار خروجي بويلر نيروگاه بعثت
618
طراحي ساختار گسترده ميكروپروسسوري سيستم كنترل سيكل احتراق واحد بخار نيروگاه بعثت
619
طراحي ساختار گسترده ميكروپروسسوري سيستم كنترل فلو و فشار بخار خروجي بويلر نيروگاه بعثت
620
طراحي ساختار لايه هاي اپيتكسي شده براي ساخت ليزر نيم رساناي 808 نانومتر با روش انتخاب ماده و دوپنت
621
طراحي ساختار ليزر چاه كوانتومي AlxGa1-xAs(800نانومتر) و تأثير عرض چاه و ناخالصي در بهينه سازي بهره ليزر
622
طراحي ساختار متالورژيكي و سختي مناسب جوش ترميمي چرخ قطار، براي ريل UIC60
623
طراحي ساختار مكانيكي حسگر MAP
624
طراحي ساختار و پياده سازي نرم افزاري زيرمجموعه هاي فاصله يابي و رديابي در سيستم هاي ماهواره اي
625
طراحي ساختاري آنالوگ هاي پايدار آليسين و بررسي ميانكنش آن با آنزيم گلوتاتيون - S ترانسفراز و آنزيم هاي گروه سيتوكروم P054
626
طراحي ساختاري آنالوگ هاي پايدار آليسين وبررسي ميانكنش آن با آنزيم گلوتاتيون-ترانسفراز وآنزيم هاي گروه سيتو كروم
627
طراحي ساختاري براي خنك كاري سطح يك ديسك با استفاده از رگه هاي مواد با ضريب هدايتي بالا
628
طراحي ساختاري پره براي بهبود انتقال حرارت در كپسول‌هاي PCM
629
طراحي ساختاري چيدمان لايه هاي ماده متخلخل در انتقال حرارت جابه جايي داخل يك لوله
630
طراحي ساختاري شبكه ريزآوندي چندمقياسه در مواد خودترميم
631
طراحي ساختاري فين T شكل بهبوديافته
632
طراحي ساختاري معماري بهينه حرارتي و مكانيكي مواد با هدايت حرارتي بالا جهت خنك كاري يك قطعه الكترونيكي
633
طراحي ساختاري ميكرو كانال هاي برگشتي جهت خنك كاري قطعات الكترونيكي مربع شكل
634
طراحي ساختاري ميكروكانال هاي جاذب حرارت مدور چند لايه
635
طراحي ساختاري هزينه يابي خدمات بانكي پايه ABC با رويكرد داده كاوي
636
طراحي ساختاري و مكانيكي داربست هاي كشت سلولي ديسك هاي بين مهره اي
637
طراحي ساختمان اداره محيط زيست استان اصفهان
638
طراحي ساختمان اداري با بهره گيري از پوسته هوشمند اقليمي (به منظور تهويه طبيعي ساختمان)
639
طراحي ساختمان اداري با تمركز بر استفاده از نور روز به منظور كنترل گرمايشي به شيوه¬ي پارامتريك پوسته
640
طراحي ساختمان اداري با توجه به الگوهاي معماري پايدار
641
طراحي ساختمان اداري با رويكرد كاهش مصرف انرژي الكتريكي از طريق استفاده از سيستم هاي نور روز
642
طراحي ساختمان اداري با رويكرد معماري سبز
643
طراحي ساختمان اداري با صرفه جويي انرژي با استفاده از نرم افزارهاي شبيه ساز
644
طراحي ساختمان اداري بلند مرتبه پايدار در تهران
645
طراحي ساختمان اداري تجاري با رويكرد نماي متحرك پاسخگو در جهت بهره وري از نور روز و بهبود مصرف انرژي
646
طراحي ساختمان اداري دانشگاه هنر اصفهان با تاكيد بر عوامل انساني
647
طراحي ساختمان اداري سازمان نظام مهندسي استان كرمان ﴿بر اساس جستاري در تصوير ذهني مهندسان از طرح مجتمع﴾
648
طراحي ساختمان اداري سازمان يونسكو در يزد
649
طراحي ساختمان اداري صفر انرژي متناسب با تهران از لحاظ اقتصادي اقليمي و تكنيكي
650
طراحي ساختمان اداري ميان مرتبه در كلان شهر تهران با تاكيد بر كاربرد عايق هاي انعكاسي
651
طراحي ساختمان اداري و اقامتي در شهرك صنعتي سمنان با رويكرد بكارگيري نماي هوشمند تطبيق پذير
652
طراحي ساختمان استانداري قم و فضاي فرهنگي وابسته
653
طراحي ساختمان انرژي ‌‌صفر ادارۀ صنعت، معدن و تجارت شهر جديد هشتگرد (البرز)
654
طراحي ساختمان بلند مرتبه (برج) مسكوني امكان مدل سازي اطلاعات ساختمان (MIB)
655
طراحي ساختمان بلند مرتبه اداري با سيستم داياگريد همخوان با هندسه معماري ايراني
656
طراحي ساختمان بلند مرتبه مسكوني با رويكرد معماري سبز ﴿ برج باغ ﴾
657
طراحي ساختمان بورس اوراق بهادار تهران
658
طراحي ساختمان بورس اوراق بهادارتهران
659
طراحي ساختمان بورس سهام دزفول
660
طراحي ساختمان بورس مسكن تهران با رويكرد ارائه الگوي فضايي جديد براي صنعت معاملات املاك (مجتمع تجاري- اداري- اقامتي با هدف پرزانته و فروش واحدهاي مسكوني)
661
طراحي ساختمان پايگاههاي پليس درون شهري كلانتري 167 دولت آباد
662
طراحي ساختمان تجاري-تفريحي
663
طراحي ساختمان توسعه دانشكده معماري دانشگاه علم و صنعت و ارزيابي اثرات زيست محيطي(LCA)آن در طول چرخه حيات با استفاده از فناوري مدل سازي اطلاعات ساختمان(BIM)
664
طراحي ساختمان چند عملكرديِ (Polyfunctional) دانشگاه علم و صنعت ايران با رويكرد مكانيزه سازي پاركينگ هاي شهري در طراحي
665
طراحي ساختمان دفتر كار معماري در يزد (با نگاه تعاملي سازه در خلق فضا)
666
طراحي ساختمان شهرداري شهرستان انديمشك
667
طراحي ساختمان شهرداري شوش
668
طراحي ساختمان شهرداري ميبد
669
طراحي ساختمان شوراي شهر كرمانشاه با رويكرد حداقل مصرف انرژي
670
طراحي ساختمان مسكوني بلند مرتبه در مشهد با رويكرد ارتقاء كيفيت زندگي مبني بر هويت بومي
671
طراحي ساختمان مسكوني ميان مرتبه پاسخگو به شرايط اقليمي در اروميه
672
طراحي ساختمان نظام مهندسي اردكان
673
طراحي ساختمان نظام مهندسي شوش
674
طراحي ساختمان نمونه با استفاده از نرم افزار انر‍‍ژي پلاس در شرايط آب و هوايي و شناخت پارامترهاي موثر بر مصرف سوخت
675
طراحي ساختمان هاي تجاري
676
طراحي ساختمان هواپيماي دو نفره
677
طراحي ساختمان هواپيماي دو نفره مادون صوت
678
طراحي ساختماني براي اوراق بهادار تهران
679
طراحي ساره هاي نگهدارنده سيستم هاي صوتي و تصويري
680
طراحي ساز با قابليت نواختن نتهاي موسيقي ايراني
681
طراحي ساز و كار پاداش و جريمه به منظور تقسيم درآمدهاي پاسخ گويي بار در شبكه هاي توزيع هوشمند
682
طراحي ساز و كارهايي براي ارزيابي و هماهنگي اجزاي سيستمهاي توليد تركيبي
683
طراحي سازمان با استفاده از سيستم‌هاي تطبيقي پيچيده و مدل‌هاي سايبرنتيك در سازمان‌هاي دانش‌بنيان
684
طراحي سازمان نظام پزشكي ايران
685
طراحي سازه اتوبوس مدرسه
686
طراحي سازه اي اجزاي بال يك هواپيماي خورشيدي
687
طراحي سازه اي پانتون ها در يك سكوي حفاري نيمه غوطه ور
688
طراحي سازه اي پره كامپوزيتي توربين بادي با توان مشخص
689
طراحي سازه اي تست بارج 1917 تني براي تست جرثقيل ابوذر 1200 (بهمراه نرم افزار كامپيوتري)
690
طراحي سازه اي تغيير كاربري يك فروند كشتي چندمنظوره به كشتي كانتينربر به كمك ايين نامه موسسه رده بندي LR و روش مستقيم طراحي
691
طراحي سازه اي رو سازي راه با بكار گيري متد اجزاي محدود = تحليل و آناليز روسازيهاي انعطاف پذير (آسفالتي) با استفاده از تئوري اجزاء محدود توسط برنامه 4.5 ANSYS
692
طراحي سازه اي سازه هاي هيدروليكي
693
طراحي سازه اي سيستم تزئينات داخلي خودرو پلتفرم ملي كلاس B
694
طراحي سازه اي سيستم سكان و ملحقات آن درب دريچه هاي بارگيري و تجهيزات مهارسازي كشتي فله بر 30000 تن
695
طراحي سازه اي كالورت با توجه به اثر ضخامت و شكل براي انتخاب سازه مناسب ﴿با بهره گيري از مشخصات كالورت زهكش دايجي در شبكه آبياري دزفول﴾
696
طراحي سازه اي مقطع مياني كشتي كانتينربر
697
طراحي سازه اي مقطع مياني و استحكام طولي نفتكش
698
طراحي سازه اي و سيستم بالابري بارج خودنصاب براي نصب عرشه هاي سنگين سكوهاي دريايي
699
طراحي سازه اي يك شناورفله بر در ناحيه مياني با استفاده ازروابط موسسات رده بندي
700
طراحي سازه اي يك هواپيماي بدون سرنشين از مواد كامپوزيت
701
طراحي سازه بال يك پرنده تمام كامپوزيت با استفاده از روش هاي مهندسي
702
طراحي سازه بال يك هواپيماي گلايدر
703
طراحي سازه بدنه و مكانيزم حركتي دستگاه ميكروماشين كاري جرقه اي
704
طراحي سازه به منظور استقرار سريع امكانات درماني موقت در مواقع بروز بلاياي طبيعي
705
طراحي سازه پره هاي كامپوزيتي توربين بادي
706
طراحي سازه درب موتور به منظور كاهش آسيب به سر عابر
707
طراحي سازه سبك براي خلق فضاهاي موقت شهري ﴿نمونه موردي: محور چهار باغ عباسي اصفهان﴾
708
طراحي سازه شناور تندرو مطابق با آئين نامه موسسات رده‏بندي و آناليز مستقيم طرح به روش عددي
709
طراحي سازه كامپوزيتي يك هاور گرافت دو نفره
710
طراحي سازه كشت هيدروپونيك
711
طراحي سازه كف دو جداره وسينه يك شناور فله بر
712
طراحي سازه مدولار جهت ساخت ديواره ي غرفه هاي نمايشگاهي
713
طراحي سازه نگهبان گود برداري به روش تركيبي ميخكوبي و انكراژ به وسيله روش عددي
714
طراحي سازه هاي بتن آرمه قاب خمشي مقاوم در برابر خرابي پيش رونده با استفاده از روش هاي طراحي آيين نامه اي
715
طراحي سازه هاي بنايي به روش تنش مجاز
716
طراحي سازه هاي بنايي غير مسلح به روش تنش مجاز
717
طراحي سازه هاي بنايي غير مسلح به روش مقاومت
718
طراحي سازه هاي بنايي مسلح به روش مقاومت
719
طراحي سازه هاي چند لايه كامپوزيتي (لمينيت ها)
720
طراحي سازه هاي سيم پيچي شده مقاوم در برابر نيروي كششي با استفاده از تئوري تنش موثر ثابت
721
طراحي سازه هاي فضايي كامپوزيتي
722
طراحي سازه هاي هواپيما
723
طراحي سازه و مدل سازي جريان هواي گلخانه براي دواقليم اصفهان
724
طراحي سازه و نقشه هاي اجرايي شناور تندرو 11 متري
725
طراحي سازه يك فروند نفت كش با ظرفيت 20000 تن در مقطع مياني
726
طراحي سازو كار مشاركت نيروگاه ‏هاي تجديدپذير در بازار برق
727
طراحي سازوكارهاي شبكه‌هاي توزيع محتوا با تلفيق CDN و P2P بر پايه نظريه‌هاي اقتصادي
728
طراحي ساعت با رويكرد كاهش استرس گذر زمان
729
طراحي ساعت حضور غياب ديجيتالي
730
طراحي ساعت روميزي با رويكرد طراحي انسان مدار
731
طراحي ساقه حفاري
732
طراحي سالن اجراي كنسرت موسيقي ايراني
733
طراحي سالن اجراي همزمان رقص محلي و موسيقي با ايجاد صفحه مولد موسيقي
734
طراحي سالن اجراي همزمان رقص محلي وموسيقي باايجاد صفحه مولد موسيقي
735
طراحي سالن تئاتر
736
طراحي سالن تئاتر شهرستان شيراز با رويكرد زبان تعاملي فضا
737
طراحي سالن چند منظوره ورزشي
738
طراحي سالن سرپوشيده ورزشي تهران
739
طراحي سالن كنسرت و مركز موسيقي در شهر اصفهان
740
طراحي سالن موسيقي - كنسرت هال
741
طراحي سالن ورزشي جند منظوره
742
طراحي سالن ورزشي سر پوشيده ( در سايت ورزشي شهدا)
743
طراحي ساماندهي و بهسازي ﴿ نمونه موردي : محله بريانك ﴾
744
طراحي سامانه آزمايشگاهي مدل بطن چپ جهت بررسي ترمبوسيس
745
طراحي سامانه آزمون هاي استخدامي دستگاه هاي اجرايي كشور
746
طراحي سامانه آزمونهاي استخدامي دستگاه هاي اجرايي كشور
747
طراحي سامانه آنلاين نظر سنجي آموزشي در كلاس درس
748
طراحي سامانه اطلاع رساني در هنگام رخ دادن زلزله در منطق شهري
749
طراحي سامانه الكترومغناطيسي جهت توليد الياف الكتروريسي شده هسته - پوسته PCL-Gelatin
750
طراحي سامانه انتخاب هوشمند تركيب بندي رنگ براي پوشاك
751
طراحي سامانه اندازه گيري و كنترل انرژي نهفته ساختمان در فاز توليد
752
طراحي سامانه انرژي بادي كوچك مبتني بر ژنراتور سنكرون مغناطيسم دائم
753
طراحي سامانه اي براي انتقال تصوير يا ويدئو در بستر Ip و ارسال داده دلخواه در آن
754
طراحي سامانه بازي‌وارسازي به منظور بهبود رضايت تأمين‌كنندگان از توليدكنندگان در زنجيره تأمين؛ مطالعه موردي صنعت خودروسازي
755
طراحي سامانه بررسي شاخصهاي كيفي بيمارستاني و امكان مديريت آنها جهت بهبود كيفيت مديريت و ارتقاء شاخصهاي كيفي در بيمارستانها
756
طراحي سامانه پايش سلامت دانشجويي بر اساس الگوي منتخب از ميان دانشگاههاي معتبر دنيا
757
طراحي سامانه پرخوران دوطبقه با هدف جبران گشتاور در دورهاي كند
758
طراحي سامانه پيشرانش براي كنترل وضعيت يك ماهواره كوچك
759
طراحي سامانه پيشرانش تك‌پيشرانه به منظور كنترل وضعيت ماهواره
760
طراحي سامانه تامين نيرو محركه پمپ روغن موتور پيكان 1600 انژكتوري OHC
761
طراحي سامانه تحت وب براي ارائه خدمات سلامت غير اورژانسي
762
طراحي سامانه تشخيص آريتمي هاي قلبي بر مبناي ميكروكنترلر
763
طراحي سامانه تشخيص ارزش اسكناس و عدم جعلي بودن آن با استفاده از پردازش تصوير MATLAB
764
طراحي سامانه تشخيص چهره مقاوم مناسب براي گوشيهاي هوشمند و دستگاههاي همراه
765
طراحي سامانه تشخيص علائم تجاري با استفاده از شبكه هاي عصبي
766
طراحي سامانه تشخيص هويت انسان از روي تصاوير عنبيه چشم
767
طراحي سامانه تصميم يار مديريت شبكه بزرگراهي باتوجه به راهكارهاي هوش محاسباتي
768
طراحي سامانه تعديل كننده در چرخ هاي محرك خودرو
769
طراحي سامانه توزيع توان سامانه تركيبي باتري / ابرخازن با در نظر گرفتن همزمان سطح توان باتري وابرخازن
770
طراحي سامانه توصيه گر مبتني بر شبكه اعتماد بين افراد به منظور بهبود انتشار محتوا در شبكه هاي اجتماعي
771
طراحي سامانه توصيه‌گر كتاب براساس سابقه هم‌رخدادي امانت و مطالعه عوامل جمعيت‌شناختي موثر بر قضاوت اعضاي كتابخانه‌هاي عمومي مرودشت درباره كارآمدي آن.
772
طراحي سامانه توليد انرژي از باد در جريان داخل تونل‌هاي راه‌آهن
773
طراحي سامانه ثبت اطلاعات و گزارش گيري مراجعين تنظيم خانواده به پايلوت بهداشت شماره 2 مشهد
774
طراحي سامانه ثبت و نگه داري اسناد و مدارك در زنجيره بلوكي
775
طراحي سامانه جامع سلامت الكترونيك با تكيه بر پايش الكترونيكي درمان
776
طراحي سامانه جداكننده مواد معدني جهت جداسازي كاني‌ هاي فلزي
777
طراحي سامانه جدايش مراحل ماهواره بر
778
طراحي سامانه حضور و غياب كارمندان مبتني بر گوشي هاي هوشمند با به كارگيري تشخيص چهره و مكان يابي جغرافيايي
779
طراحي سامانه خبره جهت درجه بندي فرش ماشيني
780
طراحي سامانه خودكار اتنخاب موتور پيشرانش ماهواره
781
طراحي سامانه خودكار ارزيابي قيرزدگي روسازي
782
طراحي سامانه خودكار براي دفاتر پيشخوان خدمات دولت
783
طراحي سامانه رهايش فاكتور موثر بر بازسازي بافتها با رويكرد تنظيم پاسخ ايمني
784
طراحي سامانه زير سيستم كنترل وضعيت ماهواره هاي سنجش از دور
785
طراحي سامانه سوخت رساني محفظه احتراق توربين گاز
786
طراحي سامانه شناسايي و رديابي اتوماتيك اشياء متحرك مبتني بر فناوري FRID (مطالعه موردي راه آهن ج .ا.ا)
787
طراحي سامانه شناور سيار درماني
788
طراحي سامانه كنترل تطبيقي مقاوم مبتني بر رؤيتگر راكتور‌هاي هسته‌اي آب تحت فشار با محدود سازي انحرافات محوري توان بر اساس معيار لياپانوف
789
طراحي سامانه كنترل لايه اي و بهينه سازي پارامترهاي كنترل در پرنده مولتي روتور
790
طراحي سامانه كنترل مبدل B4 براي محركه موتور القايي
791
طراحي سامانه كنترل و نظارت روشنايي معابر مبتني بر شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم
792
طراحي سامانه كنترل واحد جا به جايي مواد پودري
793
طراحي سامانه كنترلي دريافت و جمع‌آوري داده، مبتني بر زبان برنامه نويسي گرافيكي LabVIEW براي آشكارساز چند كاناله
794
طراحي سامانه گرمايشي براي مناطق محروم با رويكردهاي طراحي نوآورانه و طراحي پايدار
795
طراحي سامانه محصول و خدمات مرتبط براي بهبود آسيبهاي رواني ناشي از زلزله در كودكان
796
طراحي سامانه محصول-خدمت براي سامانه تاكسي راني شهرتهران
797
طراحي سامانه مديريت اطلاعات روسازي راههاي روستايي (شهرستان اروميه) با استفاده از بكارگيري سيستم GIS
798
طراحي سامانه مديريت انرژي دوچرخه برقي پدال كمكي با در نظر گرفتن متابوليسم بدن براي بهبود محدوده عملكرد
799
طراحي سامانه مركب دودكش خورشيدي در تركيب با كانال تبادل حرارت زير زميني جهت پيش گرمايش در شهر كرج
800
طراحي سامانه ناوبري اينرسي جهت تخمين موقعيت زيردريايي
801
طراحي سامانه نگهداري و تعميرات پيشگيرانه براي يك سالن ريسندگي پنبه اي
802
طراحي سامانه نوبت دهي الكترونيكي از راه دور براي مراكز سلامت
803
طراحي سامانه هاي نوين دارورساني با استفاده از نانو مواد و محاسبات شيمي كوانتومي روي آنها
804
طراحي سامانه هم ترازسازي متون موازي فارسي انگليسي
805
طراحي سامانه هوارسان تست استند محفظه احتراق توربين گاز
806
طراحي سامانه هوشمند جهت تخمين وضعيت بيماري بدن از روي تصاوير چشم
807
طراحي سامانه هوشمند عيب‌يابي ماشين‌هاي ابزار كنترل عددي پنج‌محوره از طريق پايش كيفي قطعات ماشين‌كاري شده
808
طراحي سامانه ي تست پنس نمونه برداري آندوسكوپي جهت ارزيابي دستگاه در شرايط شبيه سازي شده ي بدن
809
طراحي سامانه ي خنك كننده ي راكتور همگن محلول آبي (AHSR) و تحليل ترموهيدروليكي قلب آن
810
طراحي سامانه ي سلسله مراتب واژگاني براي اسم در زبان تبري
811
طراحي سامانه ي ناوبري نصب رتور و ساخت نمونه آزمايشي
812
طراحي سامانه ي هدايت كاربر به سمت كالاي مناسب به كمك كشف و نمايش ارتباط بين ويژگيهاي كالا
813
طراحي سامانه ي هوشمند جهت پيشنهاد پروتكل تحريك الكتريكي مغزي به پزشكان
814
طراحي سامانه‌ي محصول-خدمات در راستاي برآورده كردن نيازهاي گردشگران خارجي در شهر تهران
815
طراحي سامانه‌ي هوشمندسازي ساختمان به وسيله‌ي فن‌آوري‌هاي IoT با هدف كاهش مصرف انرژي
816
طراحي سايبان فضاهاي باز پياده نمايشگاه بين الملي تهران
817
طراحي سايت
818
طراحي سايت
819
طراحي سايت
820
طراحي سايت
821
طراحي سايت
822
طراحي سايت
823
طراحي سايت
824
طراحي سايت
825
طراحي سايت (آزمون آنلاين )با نرم افزار ويژوال استوديو2008
826
طراحي سايت :ثبت نام دانشجويان جديدالورود
827
طراحي سايت ،،،
828
طراحي سايت Book mark [بوك مارك]
829
طراحي سايت ICT فني و حرفه اي استان اصفهان
830
طراحي سايت outdoor براي اندازه گيري سطح مقطع راداري اجسام بزرگ
831
طراحي سايت آثار تاريخي شهرستان نطنز
832
طراحي سايت آموزش نرم افزار Optisystem
833
طراحي سايت آموزش و مشاوره ديجيتال (گوشي تلفن همراه و رايانه )
834
طراحي سايت آموزشي
835
طراحي سايت آموزشي برنامه نويسي پيشرفته )C++(
836
طراحي سايت آموزشي وجستجوي مقالات
837
طراحي سايت اجرايي بنگاه املاك با استفاده از تكنيك Ajax
838
طراحي سايت ارتباط استاد-دانشجو
839
طراحي سايت استاد
840
طراحي سايت استاد دانشگاه به زبان پي اچ پي
841
طراحي سايت استاد و دانشجو
842
طراحي سايت اطلاع رساني
843
طراحي سايت اطلاع رساني و مشاوره پزشكي بيماري ايدز بر پايه اينترنت تعاملي
844
طراحي سايت ال جي به منظور ثبت اطلاعات مشتريان
845
طراحي سايت انتخاب واحد دانشجويان
846
طراحي سايت انجمن حمايت از بيماران كليوي استان يزد
847
طراحي سايت با asp . net و sql
848
طراحي سايت با ASP.NET
849
طراحي سايت با استفاده از نرم افزار جوملا
850
طراحي سايت با تكنيك پيمايش منطبق به صورت واكنش گرا
851
طراحي سايت با سيستم مديريت محتواي جوملا
852
طراحي سايت با سيستم مديريت محتواي ورد پرس
853
طراحي سايت با(ASP.net﴾
854
طراحي سايت باASP.NET
855
طراحي سايت باASP.NET
856
طراحي سايت بازبان HTML
857
طراحي سايت بانرم افزار Front Page
858
طراحي سايت براي ارائه محصولات شركت ها
859
طراحي سايت براي تنظيم قرار ملاقات ها
860
طراحي سايت براي كمك به مراقبت از بيماران آلزايمري از راه دور
861
طراحي سايت براي گلخانه داراي آنلاين با برنامه نويسي Asp.net
862
طراحي سايت به زبان ASP.NET
863
طراحي سايت به زبان php
864
طراحي سايت بهشت يحيي بن زيد(ع )
865
طراحي سايت بيرون بر باران
866
طراحي سايت پرديس كشاورزي و مرمت و احياء ساختمان ماركوف
867
طراحي سايت تبليغاتي اشك قلم
868
طراحي سايت تجارت الكترونيك ( بهبازار )
869
طراحي سايت تجارت الكترونيك فرش
870
طراحي سايت تجارت الكترونيك فروشگاه آنلاين
871
طراحي سايت توسعه تفرج متمركز در بخش شرقي كلاردشت
872
طراحي سايت ثبت نام آموزشگاه كامپيوتر
873
طراحي سايت ثبت نام دانشجويان جديد الورود
874
طراحي سايت چكش حراج
875
طراحي سايت حراجي لوازم خانگي
876
طراحي سايت حسابداري ميزان
877
طراحي سايت خبرگذاري ورزشي
878
طراحي سايت خبري
879
طراحي سايت خبري به زبان ‍
880
طراحي سايت خريد اينترنتي
881
طراحي سايت خوابگاه دانشجويي
882
طراحي سايت داروخانه
883
طراحي سايت دانلود
884
طراحي سايت دريافت سفارش آنلاين
885
طراحي سايت راهنمايي و رانندگي
886
طراحي سايت رزرو تور مسافرتي با mysqlو php
887
طراحي سايت رزرو غذا
888
طراحي سايت رزرو وقت مشاوره
889
طراحي سايت سامانه ارتباط استاد با دانشجو
890
طراحي سايت شهرستان محلات با استفاده ازphp,my sql
891
طراحي سايت صندوق قرض الحسنه خانوادگي صاحب الزمان (عج)
892
طراحي سايت غذا اينترنتي
893
طراحي سايت فرم ساز با php و MYSQL
894
طراحي سايت فرهنگي شهرك سعدي شيراز
895
طراحي سايت فروش خدمات رايانش ابري
896
طراحي سايت فروشگاه
897
طراحي سايت فروشگاه الكترونيك
898
طراحي سايت فروشگاه الكترونيكي
899
طراحي سايت فروشگاه اينترنتي
900
طراحي سايت فروشگاه اينترنتي موبايل
901
طراحي سايت فروشگاه اينترنتي نوت بوك
902
طراحي سايت فروشگاه سي دي بازبان PHP
903
طراحي سايت فروشگاه كامپيوتري
904
طراحي سايت فروشگاه كتاب با ASP.NET
905
طراحي سايت فروشگاه لپ تاپ تبلت و موبايل
906
طراحي سايت فروشگاه لوازم پزشكي
907
طراحي سايت فروشگاه لوازم ديجيتال با پرستا شاپ
908
طراحي سايت فروشگاه محصولات فرهنگي و هنري
909
طراحي سايت فروشگاهي با قابليت پرداخت
910
طراحي سايت كارآمد براي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه يزد
911
طراحي سايت كتاب ايبوك رالي با لاراول
912
طراحي سايت كتاب فروشي
913
طراحي سايت كتابخانه
914
طراحي سايت كتابخانه
915
طراحي سايت كتابخانه آنلاين
916
طراحي سايت كتابخانه الكترونيكي
917
طراحي سايت كتابخانه.
918
طراحي سايت كتابفروشي اينترنتي
919
طراحي سايت مدرسه و يك محيط آموزشي
920
طراحي سايت مدرسه و يك محيط آموزشي 1
921
طراحي سايت مديريت بازاريابي
922
طراحي سايت مديريت و داوري همايش ها
923
طراحي سايت مركز ISP
924
طراحي سايت مشاور املاك
925
طراحي سايت معاونت دانشجويي دانشگاه
926
طراحي سايت موسسه خيريه
927
طراحي سايت ميراث فرهنگي وگردشگري استان مركزي
928
طراحي سايت نفتي با نرم افزار PDMS
929
طراحي سايت نوبت دهي آنلاين كلينيك چشم پزشكي با نرم افزار Visual Staudio 2010 و زبان برنامه نويسي Asp.net
930
طراحي سايت و بانك اطلاعاتي جمع آوري اطلاعات مديران
931
طراحي سايت وب جهت برگزاري آزمون از طريق اينترنت به صورت online
932
طراحي سايت وبانك اطلاعاتي جمع آوري اطلاعات مديران
933
طراحي سايت يوسيله ورد پرس
934
طراحي سايت...
935
طراحي سايت......
936
طراحي سايت،
937
طراحي سبزي خردكن برقي
938
طراحي سپر خودروي كلاس B با هدف محافظت از عابر پيادهدر برخورد روبرو
939
طراحي ست ابزار جراحي با هدف افزايش تسلط جراح در حين عمل جراحي
940
طراحي ست ابزار چند كاره اشپزخانه با اتكيد بر ابزار آماده سازي غذا
941
طراحي ست اسپيكر مالتي مديا
942
طراحي ست بازي هاي رياضي و كودكانه با رويكرد پايداري اجتماعي (مورد مطالعه طراحي تعاملي كودك و سالمند)
943
طراحي ست بلندگوهاي رايانه
944
طراحي ست جواهرات مدولار (با بهره گيري از نقشينه ها ، خطوط و اسامي فارسي)
945
طراحي ست ظروف حبوبات خانگي بر اساس نياز خانوده هاي ايراني
946
طراحي ست قوري و كتري جهت اصلاح پروسه دم كردن چايي با رويكرد فرهنگي
947
طراحي ست مبلمان 5 نفره
948
طراحي ست مبلمان اتاق كودك با هدف پرورش خلاقيت كودكام
949
طراحي ست مبلمان داخلي براي اماكن عمومي با هدف ترويج هويت هنر و فرهنگ ايران
950
طراحي ست مدولار اپتيك براي گروه سنتي "ج "، "د" و "ه " (سنين 10تا18 سال )
951
طراحي سجاده قابل تبديل به كيف با نگاهي به آيات فرآن جهت ترويج و توجه به مفاهيم آيات الهي
952
طراحي سخت افزار بازيابي بي درنگ براي سامانه هاي حسگري فشرده
953
طراحي سخت افزار بخش زمان بنديك مسيرياب به منظور افزايش كيفيت سرويس
954
طراحي سخت افزار براي پردازش تصاوير Microarray
955
طراحي سخت افزار در حلقه ارتباط تحت شبكه كنترلرهاي صنعتي
956
طراحي سخت افزار لازم در پردازنده كم دستور براي قرار گرفتن در سيستم چند پردازنده اي با استفاده از فناوري گذرگاه
957
طراحي سخت افزار و نرم افزار ترانك ديجيتال (سوئيچ توسعه ظفر)
958
طراحي سخت افزار و نرم افزار يك خلبان خودكار چند منظوره
959
طراحي سخت افزاري در سطح سيستم يك تراشه بينايي
960
طراحي سخت افزاري شبكه عصبي كانولوشن جهت بكارگيري در سيستم هاي نهفته
961
طراحي سخت افزاري كنترلر CAN
962
طراحي سخت افزاري و ساخت پردازنده رادار MTI
963
طراحي سخت افزاري و نرم افزاري سيستم آبگيري دستگاه همودياليز
964
طراحي سخت افزاري و نرم افزاري كنترل دما، غلظت و جريان محلول همودياليز
965
طراحي سخت افزاري يك كنترل كننده MP3 Player و شبيه سازي آن با VHDL
966
طراحي سختي سنج
967
طراحي سد باطله معدن فسفات اسفوردي
968
طراحي سدهاي بتني پايه دار
969
طراحي سدهاي بتني وزني
970
طراحي سراي ادب و جستارهاي هنري
971
طراحي سراي اقامتي با رويكرد بازخواني فضا در ارتباط بنا با شهر
972
طراحي سراي جوان در همدان (با تاكيد بر نقش وجه معنايي محيط براي مخاطب در شكل دهي به فضا)
973
طراحي سراي دانشجويان دختر دانشگاه علم و صنعت ايران
974
طراحي سراي سالمندان
975
طراحي سراي سالمندان
976
طراحي سراي سالمندان
977
طراحي سراي سالمندان
978
طراحي سراي سالمندان
979
طراحي سراي سالمندان اميد دزفول
980
طراحي سراي سالمندان با رويكرد معماري پايدار ﴿ رويكرد انساني ﴾
981
طراحي سراي سالمندان با هدف درمان و سلامت
982
طراحي سراي سالمندان گلديس شاهين شهر
983
طراحي سراي محله با رويكرد ارتقا خلاقيت كودكان كار (نمونه موردي : منطقه جنوب تهران – دروازه غار)
984
طراحي سراي محله با رويكرد پايداري اجتماعي
985
طراحي سراي محله در عودلاجان با رويكرد ارتقا ارزش هاي محيطي در طراحي ميان افزا
986
طراحي سراي محله گلچينان يزد با تاكيد بر پوشش باز و بسته شونده براي انعطاف پذيري فضاي باز
987
طراحي سراي مهر سالمندان ديرينه خانه
988
طراحي سراي موسيقي ايراني با رويكرد خاطره انگيزي در فضا
989
طراحي سراي موسيقي در تهران نقش رويداد در خلق مكان
990
طراحي سراي هنرهاي صناعي اصفهان
991
طراحي سرپناه و سيستم خدمات محصول وابسته به آن براي اسكان موقت گردشگران نوروزي اصفهان
992
طراحي سرپوش استوانه سه سوپاپه براي موتور احتراق داخلي هوا خنك
993
طراحي سرپوش ورزشي زنانه تابستاني جهت توليد بر روي ماشين تخت باف الكترونيك
994
طراحي سرپوش ورزشي زنانه زمستاني جهت توليد بر روي ماشين تخت باف الكترونيكي
995
طراحي سرد خانه 12000 تني بندري
996
طراحي سردخانه ... اتني آمونياك
997
طراحي سردخانه 12000تني بندري
998
طراحي سردخانه 2000 تني
999
طراحي سردخانه 3000 تني آمونياكي
1000
طراحي سردخانه 5000 تني در اهواز
بازگشت