<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي سيستم پنوميك جذب گردوغبار در كارخانه سيمان
2
طراحي سيستم پيچ سنگ گالري موازي لايه معدن زغال سنگ طبس با استفاده از روش هاي عددي و تجربي
3
طراحي سيستم پيش بيني و شناسايي كننده حمله اپيلپتيك منطبق با طبيعت سيگنال الكتروانسفالوگرام و نرخ خطاي مثبت پايين
4
طراحي سيستم پيش ثبت نام
5
طراحي سيستم پيشنهاددهنده مبتني بر كالاهاي مكمل
6
طراحي سيستم پيگيري طرحهاي پژوهشي در دانشگاه يزد
7
طراحي سيستم تأمين نيروي كار متناسب با ويژگي هاي كار موردنظر در حوزه صنايع خورشيدي
8
طراحي سيستم تاسيسات مكانيك ساختمان
9
طراحي سيستم تامين آب و تجميع فاضلاب تحت شرايط عدم قطعيت
10
طراحي سيستم تامين فشار در روش جراحي با دستگاه جت مايع
11
طراحي سيستم تامين قطعات (ساخت داخل ) راه آهن جمهوري اسلامي ايران با توجه به مشخصات 9000 ISO
12
طراحي سيستم تبديل گفتار زبان فارسي با استفاده از روش هاي غيرموازي
13
طراحي سيستم تبريد تراكمي جهت سردكردن شير با استفاده از كد كامپيوتري
14
طراحي سيستم تبريد تراكمي دستگاه يخ ساز
15
طراحي سيستم تبريد ترموالكتريك خورشيدي
16
طراحي سيستم تبريد جذبي خورسيدي و ادغام آن با ايرواشر
17
طراحي سيستم تبريد جذبي خورشيدي جهت تامين برودت كافي بمنظور خنك كردن آب ورودي به كولر آبي
18
طراحي سيستم تبريد نوين
19
طراحي سيستم تبريد يك سالن پاينتاژ و برآورد قيمت تجهيزات
20
طراحي سيستم تحقيق و توسعه و اجراي آن در كارخانجات نساجي يزد بافت
21
طراحي سيستم تحليل عناصر سنگين در بافت با استفاده از چشمه هاي داخلي در بافت
22
طراحي سيستم تحليلگر عناصر سبك بافت با استفاده از فعال سازي نوتروني
23
طراحي سيستم تراوس دو بعدي براي مقطع آزمايش تونل آب
24
طراحي سيستم تركيبي تشخيص نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري براي شناسايي حملات غير متعارف
25
طراحي سيستم ترمز
26
طراحي سيستم ترمز ضد قفل چرخهاي خودرو (ABS)
27
طراحي سيستم ترمز ضد قفل و بازياب انرژي براي خودرو هيبريد الكتريكي
28
طراحي سيستم ترمز مغناطيسي- بازيافتي براي خودروي برقي و مقايسه عملكرد آن با سيستم ترمز بازيافتي سنتي
29
طراحي سيستم ترمز و بررسي شرايط ناسازگاري ناشي از نيروهاي ترمز بين تراكتور و تريلر
30
طراحي سيستم تزريق ميكروحباب براي كاهش درك در كانال هيدروديناميك مدار بسته
31
طراحي سيستم تست موتور جت
32
طراحي سيستم تست نقطه جوش با روش آلتراسونيك
33
طراحي سيستم تشخيص خرابي چاله در جاده با روش هاي يادگيري ماشيني
34
طراحي سيستم تشخيص عيب براي موتور ديزل داراي توربوشارژر
35
طراحي سيستم تشخيص ناهنجاري با استفاده از شبكه هاي عصبي تركيبي
36
طراحي سيستم تشخيص و ثبت حالت ناخواسته از خطا
37
طراحي سيستم تشخيص و جداسازي عيب براي چرخ هاي عكس‌العملي يك ماهوارۀ سه محوره
38
طراحي سيستم تصفيه آب با روش اسمز معكوس RO و بهينه سازي انرژي و هزينه
39
طراحي سيستم تصفيه آب تزريقي به محزن نفتي سيري
40
طراحي سيستم تصفيه پساب پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد
41
طراحي سيستم تصفيه پساب حاوي مواد شوينده
42
طراحي سيستم تصفيه پسابهاي صنعتي
43
طراحي سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي حوزه نفت و گاز
44
طراحي سيستم تصميم يار باليني براي بيماري هاي كليوي
45
طراحي سيستم تصميم يار پزشكي براي شناسايي سرطان هپاتو سلولار كارسينوما
46
طراحي سيستم تصميم يار جهت تشخيص سرطان معده
47
طراحي سيستم تصميم يار هوشمند براي تشخيص بيماري از تصاوير ماموگرافي به كمك نظريه بيز
48
طراحي سيستم تصميم يار هوشمند براي توسعه/مكانيابي مجدد آمبولانس
49
طراحي سيستم تصميم‌يار باليني براي تشخيص ديابت با استفاده از رويكردهاي يادگيري گروهي
50
طراحي سيستم تضمين كيفيت براساس استاندارد9001 ISO در سنعت توليد محصولات الكترونيكي ﴿ كاربرد موردي در توليد سيستمهاي صوتي پيام رساني ﴾
51
طراحي سيستم تضمين كيفيت نرم افزار بر اساس خواسته هاي ISO9000-3
52
طراحي سيستم تعاملي (interactive) جهت آگاهي دهي و مشاوره در مراقبتهاي بهداشتي بيماريهاي رسته هپاتيت
53
طراحي سيستم تعاملي (INTRACTIVE) اطلاع رساني و مشاوره پزشكي بيماري فشار خون بالا (HYPERTENSION) بر مبناي اينترنت هوشمند
54
طراحي سيستم تعليق بر مبناي پلتفرم مشترك براي يك خانواده محصول
55
طراحي سيستم تعليق عقب ً خودرو سواري
56
طراحي سيستم تعليق غيرمستقل عقب با فنر حلقوي و بازوهاي كنترل بالايي و پاييني و ميله ضدچرخش
57
طراحي سيستم تعليق فعال براي خودروهاي سواري
58
طراحي سيستم تعليق فعال به منظور بهبود كيفيت خوش سواري در خودروهاي جاده/ريلي آتشنشاني
59
طراحي سيستم تعليق فعال خودرو هنگام عبور از يك پل يا استفاده از كنترل كننده بهينه PID
60
طراحي سيستم تعليق فعال خودرو و اعمال كنترل فازي روي مدل 4/1 خودرو
61
طراحي سيستم تعليق مستقل عقب
62
طراحي سيستم تعليق مستقل و ثابت جلو سوار ي
63
طراحي سيستم تعليق مستقل و ثابت جلو سواري
64
طراحي سيستم تعليق نيمه فعال
65
طراحي سيستم تعليق نيمه فعال خودرو
66
طراحي سيستم تعليق نيمه فعال خودروهاي سنگين براي كاهش صدمات جاده اي
67
طراحي سيستم تعليق و مكانيزم تعادل آسانسوري با ظرفيت پنج نفر
68
طراحي سيستم تعليق وانت و تاريخچه آن
69
طراحي سيستم تعميرات پيشگير پالايشگاه آبادان
70
طراحي سيستم تعميرات و نگهداري خطوط نورد بر اساس نظريه شكست ماشين آلات
71
طراحي سيستم تعميرات و نگهداري شركت داروسازي داملران
72
طراحي سيستم تعويض اتوماتيك ابزار مركز ماشينكاري
73
طراحي سيستم تعيين ساختار شكست كار(WBS) پروژه هاي تونلسازي
74
طراحي سيستم تعيين وضعيت و موقعيت ميكروماهواره با استفاده از گيرنده GPS
75
طراحي سيستم تغذيه اتوماتيك طيور
76
طراحي سيستم تله اديو‍لوژي
77
طراحي سيستم تنظيم برنامه نوبت كاري پرستاري با استفاده از الگوريتم ژنتيك
78
طراحي سيستم تنظيم نوبت كاري كاركنان درماني بخش اورژانس با هدف بهبود كيفيت مراقبت بيماران
79
طراحي سيستم تهويه آزاد با تكنولوژي ذخيره‌سازي انرژي حرارتي نهان با مواد تغيير فاز دهنده
80
طراحي سيستم تهويه بلوك 4 معدن پروده 4 طبس
81
طراحي سيستم تهويه بلوك مركزي معدن زغال سنگ سنگرود
82
طراحي سيستم تهويه تونل 22 آزادراه تهران-شمال با استفاده از CFD
83
طراحي سيستم تهويه تونل البرز ﴿آزاد راه تهران_شمال﴾
84
طراحي سيستم تهويه تونل اميركبير
85
طراحي سيستم تهويه تونل در حال پيشروي در خط يك منروي تهران ﴿ حد فاصل بين شريعتي و صدر﴾
86
طراحي سيستم تهويه تونل دسترسي به تونل اصلي صدر- نيايش
87
طراحي سيستم تهويه تونل شماره 21 ( آزاد راه تهران-شمال)
88
طراحي سيستم تهويه تونل شماره 55 راه آهن ناحيه شمال (گدوك)
89
طراحي سيستم تهويه تونل علوي
90
طراحي سيستم تهويه تونلهاي دسترسي كچله و سربنا و به تونل اصلي انتقال آب سد كاوشان
91
طراحي سيستم تهويه خط هفت مترو تهران
92
طراحي سيستم تهويه خط يك مترو تهران حد فاصل ميرداماد تا تجريش
93
طراحي سيستم تهويه خط يك مترو شيراز حد فاصل ميدان الله و ميدان احسان
94
طراحي سيستم تهويه گالري بهمن گير امامزاده هاشم واقع در جاده هراز
95
طراحي سيستم تهويه مطبوع
96
طراحي سيستم تهويه مطبوع
97
طراحي سيستم تهويه مطبوع براي اقاليم مختلف ايران با هدف بهينه سازي در مصرف انرژي
98
طراحي سيستم تهويه مطبوع به كمك نرم افزار كرير مجتمع خليج فارس
99
طراحي سيستم تهويه مطبوع به وسيله سيستم MULTI- PANEL براي يك مجتمع آموزشي به مساحت تقريبي 4000 متر مربع
100
طراحي سيستم تهويه مطبوع دانشكده مكانيك و بهينه سازي سيستم موجود
101
طراحي سيستم تهويه مطبوع دانشگاه شهيد بهشتي / دو جلد
102
طراحي سيستم تهويه مطبوع سالن توليد لامپ فلورسنت شركت پارس شهاب
103
طراحي سيستم تهويه مطبوع كشتي مسافربري roro
104
طراحي سيستم تهويه مطبوع مجتمع تجاري - اداري بهار به صورت مركزي و مستقل و مقايسه اقتصادي دو سيستم
105
طراحي سيستم تهويه مطبوع مركزي براي يك خوابگاه
106
طراحي سيستم تهويه مطبوع و حرارت مركزي طرح توسعه كتابخانه وزيري يزد به كمك نرم افزار 94 CARRIER
107
طراحي سيستم تهويه مطبوع يك بيمارستان
108
طراحي سيستم تهويه مطبوع يك مجتمع فرهنگي چند منظوره
109
طراحي سيستم تهويه مطبوع يك واحد مسكوني
110
طراحي سيستم تهويه معدن زغال سنگ پرورده 1- منطقه طبس
111
طراحي سيستم تهويه معدن كياسر
112
طراحي سيستم تهويه موضعي براي فرايند لحيم كاري ﴿الكترونيك﴾
113
طراحي سيستم تهويه و مدلسازي كامپيوتري شبكه تهويه معدن زغال سنگ كياسر
114
طراحي سيستم تهويه ي قطعه ي شرقي تونل صدر-نيايش در حين حفاري
115
طراحي سيستم تهويه‌ي تونل توحيد تهران در زمان بهره‌برداري
116
طراحي سيستم تهويه‌ي تونل شماره يك آزاد راه تهران- پرديس
117
طراحي سيستم توزيع براي كالاهاي فسادپذير همراه با عدم قطعيت
118
طراحي سيستم توزيع مركزي گازهاي طبي در بيمارستان
119
طراحي سيستم توزيع هواي فشرده معدن زغالسنگ گلندرود
120
طراحي سيستم توزيع هواي فشرده و برق رساني در قطعه ي شرقي تونل صدر-نيايش در حين حفاري
121
طراحي سيستم توسعه كاركرد كيفيت QFDدر آموزش مجازي ﴿ مطالعه موردي دانشگاه پيام نور﴾
122
طراحي سيستم توصيه گر پزشك معنايي مبتني بر استدلال چند جنبه اي
123
طراحي سيستم توصيه گر تجارت الكترونيك در توليدي پوشاك مبتني بر وب
124
طراحي سيستم توصيه گر هوشمند مبتني بر سيستمهاي چندعامله
125
طراحي سيستم توليد سلولي مجازي در محيطهاي پوياي احتمالي با در نظر گرفتن تخصيص بهينه نيروي انساني
126
طراحي سيستم توليد سلولي مجازي در محيطهاي پوياي احتمالي با در نظر گرفتن تخصيص بهينه نيروي انساني
127
طراحي سيستم توليد قدرت بخار از انرژي خورشيدي براي مصارف خانگي
128
طراحي سيستم توليد قوطي در دستگاه Badg Maker
129
طراحي سيستم ثابت كننده خارجي جهت ترميم شكستگي استخوان (Tibia) و بررسي تغيير فرم و ضعف استخوان
130
طراحي سيستم ثبت سيگنال بيوامپدانس بافت و طبقه‌بندي آن به‌منظور تشخيص سرطان
131
طراحي سيستم ثبت و ضبط حركات بدن بوسيله كينكت براي استفاده در آموزش
132
طراحي سيستم جامع آموزشي بر مبناي سازمان يادگيرنده
133
طراحي سيستم جامع اطلاعاتي در مركز تحقيقات
134
طراحي سيستم جامع اطلاعاتي فني و مهندسي و توليد در صنايع چوب و كاغذ مازندران
135
طراحي سيستم جامع خريد
136
طراحي سيستم جامع مديريت و نظارت پسماندهاي حاصل از واحدهاي تصفيه دوم روغن
137
طراحي سيستم جامع مكانيزه دانشكده مهندسي صنايع
138
طراحي سيستم جداسازي زباله شهر تهران
139
طراحي سيستم جريان فيزيكي كالا در لجستيك صادرات
140
طراحي سيستم جريان فيزيكي كالا در لجستيك صادرات خودرو
141
طراحي سيستم جك هيدروليك
142
طراحي سيستم چند رسانه اي تعاملي - اطلاعاتي و كمك تشخيصي " اختلال كم توجهي/ بيش فعاليADHD " در قالب وب سايت
143
طراحي سيستم چندعامله‏ي هوشمند جهت كمك به بيماران ديابتي در زمينه‏ي تهيه‏ي رژيم غذايي و برنامه‏ي ورزشي مناسب و شبيه‏سازي قندخون
144
طراحي سيستم چندعامله‏ي هوشمند جهت كمك به بيماران ديابتي در زمينه‏ي كنترل استرس و حفاظت از اندام‏هاي بدن و ارائه‏ي برنامه‏ي ورزشي مناسب
145
طراحي سيستم حرارت مركزي و تهويه مطبوع براي ساختمان آموزشي
146
طراحي سيستم حرارت مركزي و تهويه مطبوع براي هتل
147
طراحي سيستم حرارت مركزي و تهويه مطبوع بيمارستان شهيد مطهري
148
طراحي سيستم حرارت مركزي وتهويه مطبوع
149
طراحي سيستم حرارت مركزي وتهويه مطبوع خوابگاه دانشجويي
150
طراحي سيستم حرارتي و برودتي ساختمان مسكوني
151
طراحي سيستم حركتي سبمولاتور پرواز با استفاده از نرم افزارهاي مهندسي
152
طراحي سيستم حفاظت در برابر صاعقه براي توربين هاي بادي بروش M.S.C [Method Simuletion Charg]
153
طراحي سيستم حفاظت نيروگاه
154
طراحي سيستم حفاظت ويژه براي پايداري زاويه‌اي بر مبناي بارزدايي
155
طراحي سيستم حمل و نقل معدن سونگون اهر
156
طراحي سيستم حمل و نقل يك شهر صنعتي
157
طراحي سيستم خبره احتمالي- فازي نوع دوم جهت تشخيص بيماري كبد
158
طراحي سيستم خبره با منطق تركيبي مورد-محور و قيد-محور فازي به منظور پيش بيني دماي هوا براي فرودگاه ها
159
طراحي سيستم خبره براي استفاده از مدل‌سازي اطلاعات ساختمان (BIM) در تصميم‌گيري‌هاي كارگاهي
160
طراحي سيستم خبره براي تشخيص عيوب فرايند بافت
161
طراحي سيستم خبره براي شناسايي عيوب توربين هاي گازي در منطقه 8 عمليات انتقال گاز
162
طراحي سيستم خبره به منظور تشخيص و حل مدل مكان يابي از نوشتار زبان طبيعي
163
طراحي سيستم خبره پشتيبان تصميم براي تشخيص بيماري M.S بر اساس تئوري فازي
164
طراحي سيستم خبره طراحي شبكه پيشنيازي پروژه ها
165
طراحي سيستم خبره فازي براي تفسير نتايج آزمايش خون
166
طراحي سيستم خبره فازي بمنظور برآورد هزينه اقتضايي پروژه هاي ساخت وساز با استفاده از آناليز ريسك فازي و رگرسيون خطي
167
طراحي سيستم خبره فازي نوع دوم بر مبناي شبكه هاي عصبي فازي جهت تشخيص و كنترل بيماري آسم
168
طراحي سيستم خبره فازي نوع دوم براي تشخيص تومور مغزي با استفاده از تكنيك هاي پردازش تصوير
169
طراحي سيستم خبره مشاوره اي براي تصحيح خرابي ها در شبكه مخابراتي برق فشارقوي
170
طراحي سيستم خدمات با درنظر گرفتن سبد خدمات: كاربرد در حوزه سلامت
171
طراحي سيستم خدمات محصول پايدار با استفاده از تئوري بازي ها
172
طراحي سيستم خدمات-محصول براي پرداخت‌هاي روزانه با رويكرد كاربرمحور
173
طراحي سيستم خدماتي براي توريسم فرهنگي خارجي اصفهان
174
طراحي سيستم خشك كن براي انگور كاشمر
175
طراحي سيستم خلبان خودكار براي يك هوابيماي بدون سرنشين
176
طراحي سيستم خنك كننده پژوه 405
177
طراحي سيستم خنك كننده كنترل موتور كشتي فله بر چهل هزارتني
178
طراحي سيستم خنك كننده گازي براي اتومبيل پيكان
179
طراحي سيستم خنك كننده هوايي براي يك قطعه الكترونيكي
180
طراحي سيستم خودكار امتيازدهي مسابقات تيراندازي ﴿تشخيص نقاط هدف گيري شده بر سيبل و محاسبه امتياز با پردازش تصوير﴾
181
طراحي سيستم خودكار براي جداسازي و دسته بندي تومور در تصاوير تشديد مغناطيسي پستان
182
طراحي سيستم خودكار سازي انتقال قدرت دستي (AMT )
183
طراحي سيستم خورشيدي جهت تامين آبگرم بهداشتي يك واحد مقوي با گردآورنده از نوع لوله گرمايي
184
طراحي سيستم داده برداري و كنترل براي يك دستگاه تست ضربه ثقلي DWIT
185
طراحي سيستم دام ـشار نوترون در راكتور تحقيقاتي تهران (Trap-Flux Neutron)
186
طراحي سيستم ديسپچينگ براي معدن سنگ آهن گل گهر
187
طراحي سيستم ديسپچينگ حمل و نقل براي مجتمع مس سونگون
188
طراحي سيستم ديناميكي شبكه هاي عصبي برگشتي
189
طراحي سيستم ذخيره و انرژي ترمز - خودروها
190
طراحي سيستم رابط مغز رايانه با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي براي درمان بيماري ها مغزي
191
طراحي سيستم رانش كشتي ماهيگيري
192
طراحي سيستم رانش كشتي يخچالدار
193
طراحي سيستم رانش و سيستم هاي جانبي كمكي يك كشتي كانتينر بر
194
طراحي سيستم راه انداز سوخت جامد براي موتور موشك سوخت مايع
195
طراحي سيستم راهنماي طبقات و بخشها در بيمارستان
196
طراحي سيستم ربات دوپا و شبيه‌سازي آن در محيط ADAMS و تلفيق آن با ربات توانبخش موجود
197
طراحي سيستم ردگيري رادار TWS (Track While Scan
198
طراحي سيستم رم جت سوخت جامد با استفاده از شبيه سازي عددي ميدان جريان
199
طراحي سيستم رمز كننده و رمز گشا فايلهاي صوتي
200
طراحي سيستم رنگ رساني ربات رنگپاش
201
طراحي سيستم رهگيري خطوط جاده با استفاده از تئوري تخمين
202
طراحي سيستم روشنائي تونل قلاجه
203
طراحي سيستم روشنايي براي اتاق خواب كودكان 7 تا 12 ساله
204
طراحي سيستم روشنايي گالري بهمن گير امامزاده هاشم واقع در جاده تهران - آمل (هراز)
205
طراحي سيستم زبريسنجي و تحليل پارامترهاي سطح
206
طراحي سيستم زمان بندي متغير سوپاپ براي يك موتور بنزيني
207
طراحي سيستم زمانبندي و تعيين توالي عمليات ﴿SSP﴾ در كارخانجات ماشين ساي اراك
208
طراحي سيستم زمانبندي و تعيينتوالي عمليات ﴿SSP﴾
209
طراحي سيستم زمين با توجه به محدوديتهاي زمين پستهاي فشار قوي
210
طراحي سيستم زمين با در نظر گرفتن شرايط خاص
211
طراحي سيستم زمين و همبندي يك ايستگاه مترو جهت حفاظت در برابر صاعقه
212
طراحي سيستم زهكشي آب در معدن رودبار سنگ آهن سه چاهون
213
طراحي سيستم زهكشي تونل سرويس البرز (آزاد راه تهران- شمال)
214
طراحي سيستم سخت افزار در حلقه، جهت تست سيستم Object Controller حمل و نقل ريلي
215
طراحي سيستم سخت افزاري تشخيص ناهنجاري پرتغيير مبتني بر sketch جهت تشخيص حملات بزرگ مقياس
216
طراحي سيستم سخت افزاري مانيتورينگ قندخون و فشارخون بيمار از راه دور، از طريق خط تلفن
217
طراحي سيستم سرمايش خانه خورشيدي
218
طراحي سيستم سرمايش راكتهاي مسافربري با استفاده از كولر آبي
219
طراحي سيستم سرمايش گرمايش يك ساختمان و مقايسه عملكرد آن در حالت سنتي و VRF
220
طراحي سيستم سرمايش و گرمايش ساختمان تجاري 3طبقه همراه با نقشه كشي تاسيساتي با نرم افزار هاي Autocad و Carrier
221
طراحي سيستم سرمايش و گرمايش ساختمان تجاري 3طبقه همراه با نقشه كشي تاسيساتي با نرم افزارهاي CarriarوAutoCad
222
طراحي سيستم سرمايش و گرمايش يك ساختمان اداري با استفاده از پمپ حرارتي گاز سوز
223
طراحي سيستم سنجش بهره وري
224
طراحي سيستم سنجش بهره وري در شركت برق منطقه اي يزد
225
طراحي سيستم سنجش عملكرد در پروژه به منظور اعطاي پاداش بر مبناي عملكرد در صنعت ساخت و ساز
226
طراحي سيستم سنجش عملكرد شركت هاي پيمانكاري فعال در صنعت ساخت و ساز
227
طراحي سيستم سوخت رساني در كوره هاي عمليات حراراتي
228
طراحي سيستم سوراخ كاري الكتروشيميايي زيرِ دريا و شبيه سازي فرآيند به كمك روش اجزاء محدود
229
طراحي سيستم شارژ بيسيم خودروي الكتريكي با استفاده از روش المان محدود
230
طراحي سيستم شناسايي گوينده
231
طراحي سيستم ضد بلوكه چرخهاي اتوميبل به هنگام ترمز براي يك نوع اتوميبل خاص
232
طراحي سيستم ضربان ساز بر اساس تشخيص انواع ايست هاي قلبي
233
طراحي سيستم طراحي درمان براكي تراپي به روش مونت كارلو
234
طراحي سيستم طيف نمائي امپدانس الكتروشيميايي بر مبناي تبديل فوريه با استفاده از تبديلات زمان - فركانس و شبكه هاي عصبي مصنوعي
235
طراحي سيستم عصبي فازي بازگشتي براي مدل سازي سيگنال حياتي
236
طراحي سيستم عيب يابي بروش آلتراسونيك
237
طراحي سيستم عيب يابي و اندازه يابي عيوب به روش غير مخرب
238
طراحي سيستم غشايي هيبريدي MF-UF در تصفيه پساب
239
طراحي سيستم غير متمركز ﴿Dcs ﴾ ﴿دي. سي. اس.﴾ زيمنس پروسه واگن برگردان ﴿تيپلر﴾ صنايع فولاد خوزستان
240
طراحي سيستم فازي براي تشخيص بيماري‌هاي ريوي براساس تنفس‌سنجي
241
طراحي سيستم فازي- شواهدي و كاربرد آن به عنوان مدل‌ پيش‌آگهي پزشكي
242
طراحي سيستم فازي كنترل جرثقيل سقفي براي هدايت اپراتور و پياده سازي آن
243
طراحي سيستم فازي نوع دو عام براي تشخيص بيماري افسردگي
244
طراحي سيستم فرمان
245
طراحي سيستم فرمان هيدروليك خودرو
246
طراحي سيستم فرمان هيدروليك خودرو
247
طراحي سيستم فشرده ساز زباله در محل
248
طراحي سيستم فلوتاسيون هواي محلول
249
طراحي سيستم قالب گيري خط توليد سنگ مصنوعي سمنت پلاست
250
طراحي سيستم قالب گيري ماسه اي توسط ضربه ناشي از انفجار براي درجه به ابعاد 60 ×60
251
طراحي سيستم قدرت يكپارچه DC براي كلكتور نيروگاه هاي بادي فراساحل متصل به شبكه
252
طراحي سيستم قوس چتري با استفاده از روش تفاضل محدود
253
طراحي سيستم كاليبراسيون لوله
254
طراحي سيستم كدگذاري و طبقه بندي قطعات پرسي (metal Sheet) با تناژ كمتر از 50 تن
255
طراحي سيستم كدينگ و ديكدينگ Reed -Solomon براي سيستم هاي تله متري و پياده سازي آن روي FPGA
256
طراحي سيستم كلاسه بندي و كد گذاري كامپيوتري قطعات دوار و كاربرد آن در سيستم CAPP
257
طراحي سيستم كمكي برقي براي ويلچرهاي دستي
258
طراحي سيستم كنترل Cascade براي استوانه هاي دوار
259
طراحي سيستم كنترل اتوماتيك براي يك واحد استرليزه مواد غذائي
260
طراحي سيستم كنترل اتوماتيك ترافيك با لحاظ نمودن پايداري رشته اي و نامعيني هاي مدل حركت
261
طراحي سيستم كنترل اتوماتيك جهت جلوگيري از محصول معيوب براي بطري هاي نوشابه
262
طراحي سيستم كنترل اتومبيل براي افراد ناتوان جسمي حركتي
263
طراحي سيستم كنترل ارتفاع جسم پرنده اثر سطحي
264
طراحي سيستم كنترل الكترونيكي جهت جايگزيني كليه تايمر ماشين لباسشويي تمام اتوماتيك
265
طراحي سيستم كنترل امپدانس مقاوم يك بازوي ربات
266
طراحي سيستم كنترل بخشي از واحد HDT پالايشگاه با استفاده از فانديشن فيلدباس
267
طراحي سيستم كنترل براي بالشتك هواي شناور SES براي تثبيت موفعيت عمودي شناور اثرسطحي
268
طراحي سيستم كنترل ﴿برنامه پايداري الكترونيكي خودرو ﴿ESP﴾ ﴾ براي خودروي سمند
269
طراحي سيستم كنترل به منظور كاهش ارتعاش پيچشي در سيستمهاي دو جرمي موتور - بار با محور ارتباط طولاني
270
طراحي سيستم كنترل تحت محدوديت هاي شبكه مخابراتي
271
طراحي سيستم كنترل تحمل پذير خطا براي كوادروتور با از دست دادن كامل يك پيشران
272
طراحي سيستم كنترل تحمل پذير عيب نظارتي با تضمين پايداري در طول زمان تشخيص و انطباق عيب
273
طراحي سيستم كنترل ترتيبي واحدهاي متيسوبيشي نيروگاه ري با استفاده از PLC بخش سنگرونيزاسيون و بارگيري
274
طراحي سيستم كنترل ترتيبي واحدهاي متيسوبيشي نيروگاه ري با استفاده از PLC تست بخش راه اندازي
275
طراحي سيستم كنترل ترمز ديناميكي قطار بر پايه ساختار كنترلي متوالي ( آبشاري) مقاوم
276
طراحي سيستم كنترل تطبيقي يك هواپيماي بدون سر نشين.
277
طراحي سيستم كنترل تعليق فعال
278
طراحي سيستم كنترل تهويه ساختمان
279
طراحي سيستم كنترل جرثقيل
280
طراحي سيستم كنترل حركت رباتهاي زير آلي به روش فيدبك كمي(QFT)
281
طراحي سيستم كنترل حركت رباتهاي زيرآبي به روش فيدبك كمي (QFT)و آرايش حسگرهاي مورد نياز
282
طراحي سيستم كنترل حركت يك ربات زير دريا بر اساس كنترل لغزشي
283
طراحي سيستم كنترل حركتي قطار با لحاظ نمودن مساله اشباع توان موتورهاي كششي و اثر اغتشاشات وارده در طول مسير
284
طراحي سيستم كنترل حفظ خط يكپارچه براي خودروي مفصلي لولايي
285
طراحي سيستم كنترل خودروي چهار چرخ فرمان
286
طراحي سيستم كنترل دو حلقه اي مبتني بر روش droop براي ups هاي موازي
287
طراحي سيستم كنترل دور ديزل لوكوموتيو
288
طراحي سيستم كنترل ديناميك خودرو براي يك خودروي لولايي (كشنده و تريلر)
289
طراحي سيستم كنترل ديناميك خودرو براي يك خودروي لولايي(كشنده و تريلر)
290
طراحي سيستم كنترل ربات با رويكرد شبكه هورمون مصنوعي
291
طراحي سيستم كنترل زير فعال جهت كنترل وضعيت سه محوره يك ماهواره سنجش از دور
292
طراحي سيستم كنترل سرعت موتور dc [دي سي] توسط كنترل كننده مرتبه كسري
293
طراحي سيستم كنترل سيستم هاي مگنت وخلاشتابدهنده10MeV ولت بااستفاده از plc
294
طراحي سيستم كنترل شرايط محيطي گلخانه هيدروپونيك
295
طراحي سيستم كنترل عصبي و پياده سازي آن بر روي سيستم پاندول معكوس واقعي
296
طراحي سيستم كنترل غير خطي براي نيروگاه بخاري
297
طراحي سيستم كنترل غيرفعال وضعيت دوراني ماهواره با استفاده از ميدان مغناطيسي زمين
298
طراحي سيستم كنترل فرآيند آماري (SPC) در شركت شيشه مظروف يزد
299
طراحي سيستم كنترل فرآيند براي يك واحد صنعتي
300
طراحي سيستم كنترل فرآيند توليد شكر از چغندر قند بوسيله كنترل كننده منطقي برنامه پذير Siemens- Step7 : مطلعه موردي كارخانه شكر شهرستان اقليد شيراز
301
طراحي سيستم كنترل فرامين هليكوپتر به وسيله روش Padfield
302
طراحي سيستم كنترل فرايند توليد (SPC) در مجتمع فولاد آلياژي
303
طراحي سيستم كنترل فعال تعليق خودرو
304
طراحي سيستم كنترل قلب راكتور بصورت تطبقي
305
طراحي سيستم كنترل كامپيوتري توزيع شده در طول قطار ﴿لوكوترول﴾
306
طراحي سيستم كنترل كلاچ جعبه دنده AMT
307
طراحي سيستم كنترل كمپرسور بيروني با باز نگهداشتن سوپاپهاي ورودي
308
طراحي سيستم كنترل كوره قوس الكتريك
309
طراحي سيستم كنترل كيفيت براي صنعت اپنيك
310
طراحي سيستم كنترل كيفيت جامع "TQC" در شركت صنايع ريخته گري ايران "ICI"
311
طراحي سيستم كنترل كيفيت جامع (فراگير) در يك واحد صنعتي نساجي
312
طراحي سيستم كنترل كيفيت جامع در صنايع دفاعي "تعمير و نگهداري موشك "
313
طراحي سيستم كنترل كيفيت جامع در يك مجتمع صنعتي
314
طراحي سيستم كنترل كيفيت در خطوط استرندينگ شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي يزد
315
طراحي سيستم كنترل كيفيت در شركت يزد نيل
316
طراحي سيستم كنترل گذر از مانع براي ربات داراي سيستم تعليق مفصل دار
317
طراحي سيستم كنترل لغزش براي قطار الكتريكي مبتني بر قوانين فازي و بر اساس شناسايي مدل موتور الكتريكيAC
318
طراحي سيستم كنترل لغزش چرخهاي لكوموتيو
319
طراحي سيستم كنترل ماشين دوار ريخته گري مس
320
طراحي سيستم كنترل مديريت انرژي و هوشمند سازي انرژي در پروژه تركيب شبكه تغذيه خودرو الكتريكي و راه‌آهن برقي DC
321
طراحي سيستم كنترل مستقيم گشتاور (DTC) براي محركه ماشين القائي فاز شكسته (SPIM)
322
طراحي سيستم كنترل مقاوم در برابر خطا براي وضعيت يك هواپيماي نمونه
323
طراحي سيستم كنترل مقاوم وفقي براي شناور زير سطحي خودگردان
324
طراحي سيستم كنترل موتور سوئيچ‌رلوكتانس با هدف بهبود مشخصات گشتاور
325
طراحي سيستم كنترل موجودي انبار مواد اوليه شركت فولاد آلياژي ايران
326
طراحي سيستم كنترل موجودي درشركت سهامي ذوب آهن اصفهان
327
طراحي سيستم كنترل نيروگاه بادي
328
طراحي سيستم كنترل هوشمند براي شناور بدون سرنشين
329
طراحي سيستم كنترل و حفاظت توربين گاز
330
طراحي سيستم كنترل و نظارت بر تجهيزات سرمايشي و گرمايشي ساختمان بر بستر اينترنت اشياء (IoT)
331
طراحي سيستم كنترل و نظارت بر روشنايي ساختمان بر بستر اينترنت اشياء(IOT)
332
طراحي سيستم كنترل وضعيت غيرفعال مغناطيسي براي ماهواره ي كوچك
333
طراحي سيستم كنترل وفقي براي تغيير و تثبيت ارتفاع يك وسيله متحركLongitudinal Autopilot
334
طراحي سيستم كنترل يكپارچه فعال فرمان و گشتاور چرخشي و مدلسازي آن در نرم افزار ADAMS
335
طراحي سيستم كنترلي براي خطوط مونتاژ تركيبي پويا
336
طراحي سيستم كنترلي براي مبدل هاي ولتا‍‍ژي متصل به انرژي هاي نو
337
طراحي سيستم كنترلي جديد براي بهبود عملكرد فيلتر تركيبي
338
طراحي سيستم كنترلي جرثقيل سقفي با استفاده از روش كنترل نوين
339
طراحي سيستم كنترلي چندعامله در ريزشبكه¬هاي مستقل براي كنترل فركانس
340
طراحي سيستم كنترلي ديگ بخار نيروگاه حرارتي
341
طراحي سيستم كنترلي سازش پذير باخطا براي سيتم سه تانك آزمايشگاهي
342
طراحي سيستم كنترلي مخازن 330 هزار بشكه اي پايانه نفتي شمال (نكا)
343
طراحي سيستم كيفيت در راستاي تضمين كيفيت مواد و قطعات ورودي
344
طراحي سيستم گاززدايي معدن زغال سنگ پروده طبس
345
طراحي سيستم گراف‌كاوي براي تشخيص الگوهاي كليدي رفتار خريد مشتريان
346
طراحي سيستم گردآوري داده ها براي تحليل كمي و كيفي وضعيت اعتياد در ايران با هدف ايجاد مدل هاي رياضي پيش بيني
347
طراحي سيستم گرمايش از كف يك ساختمان با استفاده از نرم افزار لوپ كد
348
طراحي سيستم گرمايش از كف يك ساختمان و مقايسه فني و اقتصادي آن با سيستم هاي گرمايش عرفي
349
طراحي سيستم گرمايش مركزي مدولار براي يك ساختمان
350
طراحي سيستم گرمايش مستقيم گازي
351
طراحي سيستم گرمايش و تهويه مطبوع هواپيماي AIR-Bus-A300
352
طراحي سيستم گرمايش و سرمايش مجتمع فرهنگي - رفاهي فرهنگيان يزد
353
طراحي سيستم گزارش گيري از دانشكده ها به مجتمع فني و مهندسي
354
طراحي سيستم گسترش عملكرد كيفيت (QFD) در شركت ميخوش يزد
355
طراحي سيستم گسترش عملكرد كيفيت ﴿QFD﴾ در شركت توليدي اطلس سيناي يزد
356
طراحي سيستم گسترش عملكرد كيفيت﴿QFD﴾ در شركت توليدي اطلس سيناي يزد
357
طراحي سيستم گفتار درماني كامپيوتري با استفاده از صفحه فرمنت ها
358
طراحي سيستم گير اندازي نوترون هاي فوق حرارتي با عنصر بور در پرتودرماني
359
طراحي سيستم لجستيك بحران براي ساختمانهاي بلندمرتبه تهران (مطالعه موردي ساختمان پلاسكو)
360
طراحي سيستم لجستيك خدمات پس از فروش صادرات (مطالعه موردي خدمات پس از فروش ايران خودرو)
361
طراحي سيستم لجستيك شبكه‌اي انتقال خون تحت شرايط عدم قطعيت در زمان بحران (مطالعه موردي: شبكه انتقال خون تهران)
362
طراحي سيستم لجستيكي 24×7 (7روز هفته، 24 ساعت روز)مطالعه موردي: توزيع بنزين
363
طراحي سيستم لوله كشي گازهاي طبي وسيستم اطفا حريق در بيمارستان لاله
364
طراحي سيستم مبتني بر مورد براي تعيين پايايي مواد شيميايي
365
طراحي سيستم محاسبه قيمت تمام شده پروژه هاي تحقيق و توسعه براي پژوهشكده الكترونيك
366
طراحي سيستم محرك نيوماتيكي براي يك شير محرك هيدروليكي
367
طراحي سيستم مديريت : برنامه ريزي و كنترل پروژه هاي بزرگ (EPC)
368
طراحي سيستم مديريت اتوماتيك پاركبنگ
369
طراحي سيستم مديريت ارتباط با مشتري صنعت حمل و نقل بين شهري بر اساس مدل گارتنر (مطالعه موردي: شركت رويال سفر ايرانيان )
370
طراحي سيستم مديريت ارزش كسب شده در پروژه هاي EPC (مطالعه موردي شركت كاني مس)
371
طراحي سيستم مديريت بانكهاي اطلاعاتي در شركت آب و فاضلاب شهرستان يزد
372
طراحي سيستم مديريت بهره وري ﴿چرخه بهره وري﴾ در شركت برق منطقه اي يزد
373
طراحي سيستم مديريت پروژه (گروه صنايع ويژه ـ سازمان صنايع دفاع )
374
طراحي سيستم مديريت پروژه در مركز تحقيقات دريايي فارس
375
طراحي سيستم مديريت پروژه سازمان همياري شهرداريهاي يزد
376
طراحي سيستم مديريت تغييرات براي مستندات اكس ام ال
377
طراحي سيستم مديريت توان در ريزشبكه هاي جزيره اي مبتني بر ساختار كوپل شده ي UC-OPF
378
طراحي سيستم مديريت جامع زائدات شهري (جامد و مايع)؛ رويكرد شبيه‌سازي
379
طراحي سيستم مديريت درمانگاه تحت Asp.net
380
طراحي سيستم مديريت سلامت- ايمني- محيط زيست (سام) براي بيمارستان با استفاده از روش فرآيند يكپارچه منطقي
381
طراحي سيستم مديريت محتوا به زبان #ASP.net/C
382
طراحي سيستم مديريت مشاركتي در شركت نفت بهران
383
طراحي سيستم مديريت موجودي در لجستيك صادرات خودرو
384
طراحي سيستم مديريت يكپارچه در شبكه هاي داده سرعت بالا
385
طراحي سيستم مشاوره، معاينه، تشخيص و درمان از راه دور در بيماري هاي قلب و عروق (Telecardiology)
386
طراحي سيستم مطب زنان و زايمان و تهيه بانك اطلاعاتي با استفاده از نرم افزار ACCESS
387
طراحي سيستم مكانيزه فروشگاه لوازم خانگي و تهيه بانك اطلاعاتي با استفاده از نرم افزار SQL Server
388
طراحي سيستم مميزي مديريت پروژه هاي تداركات قطعات خودرو براساس استانداردهاي BOK PM
389
طراحي سيستم مميزي مديريت پروژه هاي ساخت براساس استاندارد BOK PM
390
طراحي سيستم مناسب براي بي ان سي تي با شتابدهنده با استفاده از كد ...
391
طراحي سيستم موجودي در زنجيره تامين شركت ايساكو
392
طراحي سيستم نامه نگاري با نرم افزار visual Basic
393
طراحي سيستم نرم افزاري امولاتور درون مداري ميكروكنترلر 80C196KB
394
طراحي سيستم نرم افزاري مانيتورينگ قندخون و فشارخون بيمار از راه دور
395
طراحي سيستم نظارت بر اخطارهاي كدك هاي نوري از طريق يك شبكه مبتني بر IP تحت LAN و اينترنت
396
طراحي سيستم نظارت بر جريان آب لوله‌ها در نقاط مختلف يك خانه
397
طراحي سيستم نظارت چهره راننده جهت تشخيص خستگي و عدم تمركز حواس
398
طراحي سيستم نظارت و بازرسي بيمه در ايران
399
طراحي سيستم نظارت و كنترل برنامه پنج ساله در مركز تحقيقات مخابرات ايران (سيستم خبره كنترل اجراء ICES)
400
طراحي سيستم نقاله دستگاه خشك كن محصولات كشاورزي
401
طراحي سيستم نگهدارنده اندام در عمل جراحي آرتروسكوپي زانو
402
طراحي سيستم نگهدارنده تونل شماره 8 معدن زغال سنگ گلندرود
403
طراحي سيستم نگهداري به كمك منحني اندركنش زمين ﴿بررسي موردي تونل آبرساني تهران - كرج﴾
404
طراحي سيستم نگهداري پيشگيرانه (PM)تجهيزات پزشكي در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
405
طراحي سيستم نگهداري تعميرات شركت ايران خودرو (كارخانه پرس )
406
طراحي سيستم نگهداري تونل گلاب اصفهان
407
طراحي سيستم نگهداري و تعميرات بر اساس مدل شكست ماشين آلات واحد لوله بتني شركت فارسيت اهواز
408
طراحي سيستم نگهداري و تعميرات بهره ور جامع (TPM) در كارخانجات توليدي سيلندر گاز مايع
409
طراحي سيستم نگهداري و تعميرات بهره ور جامع (TPM) در يكي از واحدهاي صنعتي كارخانجات توليدي تهران
410
طراحي سيستم نگهداري و تعميرات در سازمان اتوبوسراني يزد و حومه
411
طراحي سيستم نگهداري و تعميرات در شركت سيمان سفيد ني ريز
412
طراحي سيستم نگهداري و تعميرات در شركت صنعتي بهپاك بهشهر
413
طراحي سيستم نگهداري و تعميرات در شركت كاشي مسعود ايران
414
طراحي سيستم نگهداري و تعميرات در كارخانه سيمان ايلام
415
طراحي سيستم نگهداري و تعميرات ديناميكي S.M.D
416
طراحي سيستم نگهداري و تعميرات ساختمان ها و تاسيسات " هما" در تهران
417
طراحي سيستم نگهداري و تعميرات شركت ريسندگي و بافندگي بافناز
418
طراحي سيستم نگهداري و تعميرات شركت زرباف يزد
419
طراحي سيستم نگهداري و تعميرات شركت غدير يزد
420
طراحي سيستم نگهداري و تعميرات شركت فولاد يزد
421
طراحي سيستم نگهداري و تعميرات كارخانجات سنگبري و سنگ كوبي ملاير
422
طراحي سيستم نگهداري و تعميرات كارخانجات يزدباف
423
طراحي سيستم نگهداري و تعميرات واحدهاي 315 مگاواتي نيروگاه رامين اهواز
424
طراحي سيستم نگهداري و تعميرات واحدهاي توليدي سري - موازي به كمك تئوري بازي ها
425
طراحي سيستم نمونه برداري بهينه و مدل سازي زمين آماري تغييرات عيار به منظور همگن سازي مناسب بار ورودي كارخانه فرآوري چغارت
426
طراحي سيستم نوترون راديوگرافي براي بيم تيوب راكتور تحقيقاتي
427
طراحي سيستم نورپردازي براي اتاقهاي خواب منازل مسكوني
428
طراحي سيستم نيروگاهي فتوولتائيك متناسب با شرايط اقليمي براي دانشگاه صنعتي جندي شاپور
429
طراحي سيستم نيروي محركه قايق فاقد موتور،پدال ،پارو و بادبان :خاص جانبازان
430
طراحي سيستم نيوماتيك انتقال مواد توده اي
431
طراحي سيستم نيوماتيكي جذب گردوغبار از كارخانه سيلو
432
طراحي سيستم هاي WIRED HARD توسط الگوريتم هاي كامپيوتري
433
طراحي سيستم هاي ابزار دقيق فرايندهاي صنعتي
434
طراحي سيستم هاي اطلاعات مديريت ؛ طراحي يك سيستم پشتيباني مديريت (DSS) براي اهداف آموزشي سيستم پشتيباني تصميم گيري
435
طراحي سيستم هاي اطلاعاتي در شركت بهين پرور ايساتيس
436
طراحي سيستم هاي اطلاعاتي نظام مديريت در يك واحد صنعتي
437
طراحي سيستم هاي انتقال انرژي بيسيم
438
طراحي سيستم هاي انتقال انرژي بيسيم
439
طراحي سيستم هاي برشي ، تميزكاري و كنده كاري بوسيله جت آب
440
طراحي سيستم هاي پاداش-جريمه با در نظر گرفتن نوع ادعاي خسارت و كسورات متغير
441
طراحي سيستم هاي تاسيساتي دانشكده برق دانشگاه هويزه
442
طراحي سيستم هاي تحت فشار آبياري باراني
443
طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع استخر
444
طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع بيمارستان 280 تختخوابي با استفاده از نرم افزار كرير ﴿Carrier)
445
طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع مجتمع تجاري - مسكوني بصورت مستقل و مركزي
446
طراحي سيستم هاي خدمات با در نظر گرفتن ريسك اختلال
447
طراحي سيستم هاي خشك كن نقال هوائي با استفاده از كامپيوتر
448
طراحي سيستم هاي خطي براي بدترين شرايط در حوزه زمان با استفاده از توابع متعامد و روش هاي طيفي
449
طراحي سيستم هاي راهگاهي در قالبهاي ريخته گري با فشار دايكاست
450
طراحي سيستم هاي كنترل تحمل پذير عيب با استفاده از رويكرد مديريت ورودي مرجع
451
طراحي سيستم هاي كنترل چند متغيره پيكربندي مجدد به روش جايابي ساختار ويژه
452
طراحي سيستم هاي گازي سازي مناسب با استفاده از زايدات صنعتي ، كشاورزي ، شهري و ....
453
طراحي سيستم هاي مدولار به منظور جدا سازي فضاي اداري
454
طراحي سيستم هاي مديريت كيفيت براي پروژه هاي ساختماني
455
طراحي سيستم هاي مكانيكي آشغالگير ميله اي جهت فاضلاب
456
طراحي سيستم هاي نوري فاصله ياب ليزري CO2
457
طراحي سيستم هاي هيدروليك كويلر
458
طراحي سيستم هپتيكي آموزش مجازي سوراخ¬كاري دندان
459
طراحي سيستم هدايت يك موشك بالستيك با استفاده از روش تابعي
460
طراحي سيستم هزينه يابي كيفيت در مجتمع صنعتي غدير يزد
461
طراحي سيستم هزينه يابي و زمانسنجي پروژه توازن در شركت فولاد تكنيك اصفهان
462
طراحي سيستم هشدار سرقت سيم كارت خور
463
طراحي سيستم هشداردهنده بحران بازار سهام در ايران : بر اساس مدل چرخشي ماركف
464
طراحي سيستم همسوسازي تداخل با كاهش گسترش كانال
465
طراحي سيستم هواي فشرده تونل باد
466
طراحي سيستم هوش محاسباتي براي تشخيص اوتيسم با استفاده از تصويربرداري تشديد مغناطيسي كاردكرديِ حالت استراحت
467
طراحي سيستم هوشمند اختصاص هزينه مصرف واقعي آب و گاز
468
طراحي سيستم هوشمند اطلاع رساني به مادران باردار
469
طراحي سيستم هوشمند براي تخمين وزن روي مته در حفاري جهت دار
470
طراحي سيستم هوشمند براي خط نورد سرد مجتمع فولاد مباركه اصفهان
471
طراحي سيستم هوشمند پشتيبان تصميم جهت كمك به تشخيص اختلالات رفتاري رايج در كودكان دبستاني
472
طراحي سيستم هوشمند پيش‌بيني قيمت سهم در بازار بورس با استفاده از تحليل تكنيكال و ابزار يادگيري ماشين
473
طراحي سيستم هوشمند كنترل روشنايي معابر
474
طراحي سيستم هوشمند مبتني بر سيستمهاي فازي نوع دوم براي مهندسي ترافيك و تامين كيفيت سرويس در شبكه هاي IP/MPLS
475
طراحي سيستم هوشمند مكان يابي الكترود در تحريك مغزي جريان ثابت (tDCs) با استفاده از مدل سازي سه بعدي سر
476
طراحي سيستم هيبريدي خورشيدي-بادي براي تامين انرژي الكتريكي
477
طراحي سيستم هيدروليك دستگاه تست كشش
478
طراحي سيستم هيدروليك شبيه ساز موج نيم سينوسي براي تست تعليق يك چهارم خودرو پيكان
479
طراحي سيستم هيدروليك ماشين تزريق پلاستيك
480
طراحي سيستم هيدروليكي تغذيه مواد توسط تسمه نقاله
481
طراحي سيستم و ارزيابي حركات تعقيب كنايي ساعد دست در شرايط خاص تكرارپذير به منظور دستيابي به نتايج جديد كلينيكي
482
طراحي سيستم و ارزيابي حركات تعقيب كنايي ساعد دست در شرايط خاص تكرارپذير: منظور مدلسازي پاسخ ها
483
طراحي سيستم و عناصر مسيريابي بازار بزرگ تهران با رويكرد طراحي فراگير
484
طراحي سيستم و مدل پيش بيني تقاضاي زنجيره تامين قطعات يدكي شركت ايرا خودرو
485
طراحي سيستم واكنش اضطراري براي واحد پتروشيمي نمونه با روش فرايند يكپارچه منطقي
486
طراحي سيستم يك چاپگر مجازي
487
طراحي سيستم يكپارچه توليد طرح استقرار
488
طراحي سيستم يكپارچه كنترل جهت بهبود پايداري جانبي و ديناميك غلت خودرو
489
طراحي سيستم يكپارچه موجودي براي خريدار-فروشنده با فرض نرخ هاي مختلف توليد و بارگيري در محيط زنجيره تامين
490
طراحي سيستماتيك تقويت كننده هاي عملياتي دو طبقه با جبران سازي كسكود
491
طراحي سيستماتيك مراكز نگهداري و تعميرات شناور
492
طراحي سيستمهاي OFDM MImostbc براي مخابرات آكوستيكي داخل آب
493
طراحي سيستمهاي اجرايي تاسيسات مكانيكي اردوگاه تفريحي قم
494
طراحي سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
495
طراحي سيستمهاي تهويه صنعتي بكمك كامپيوتر
496
طراحي سيستمهاي تهويه صنعتي و تهويه يك كارخانه توليد كننده مواد شيميايي
497
طراحي سيستمهاي تهويه مطبوع براي اقاليم مختلف ايران با دو هدف بهينه سازي در مصرف انرژي
498
طراحي سيستمهاي مكانيكي تصفيه فاضلاب مجتمع فولاد
499
طراحي سيستمهاي مهاربندي قابهاي دو بعدي فلزي با نگرش به حصول صلبيت كامل سازه
500
طراحي سيستمﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮي ﺑﺎ قابليت اﻃﻤﻴﻨﺎن بالا و پياده سازي آن در در ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻫﺸﺪار ﻓﺮار واﮔﻦ
501
طراحي سيستمهاي هيدروليكي
502
طراحي سيستمي با هدف پيشگيري از غرق شدگي در سواحل ماسه اي
503
طراحي سيستمي بخش باند پايه گيرنده تشخيص سيگنال باند وسيع
504
طراحي سيستمي براي تعيين موقعيت رقابتي مبتني بر عقيده‌كاوي: كاربردي از هوش‌رقابتي
505
طراحي سيستمي براي تعيين و تشخيص عيب سايش در چرخدندهها
506
طراحي سيستمي براي راه اندازي بورس كالا در ايران با به كار گيري متدولو‍ژي balance scord card
507
طراحي سيستمي براي شستشوي بيماران بستري در بخش ICU
508
طراحي سيستمي براي معاملات هنر
509
طراحي سيستمي جهت شناسائي و شبيه سازي كدهاي مبادله شده در شبكه VANخودروي پژو 206
510
طراحي سيستمي جهت شناسايي و شبيه سازي كدهاي مبادله شده در شبكه VAN خودروي پژو 206
511
طراحي سيستمي مبتني بر انرژي هاي تجديدپذير با آرايش بهينه براي تامين انرژي گرمايشي مجتمع هاي مسكوني
512
طراحي سيستمي هوشمند در جهت جداسازي خرماي مضافتي بر اساس اندازه گيري برخي خواص فيزيكي و مكانيكي , Design and development of an intelligent system for mozafati variety of date grading based on determination of some physical and mechanical properties
513
طراحي سيستمي و ارزيابي عملكرد يك واحد LNG با چرخه ي آبشاري
514
طراحي سيستمي و تحليل ديناميكي نيروگاه هاي فتوولتائيك متصل به شبكه
515
طراحي سيكل تبريد اجكتور بخار و طراحي و مدلسازي
516
طراحي سيكل تبريد يخچال خانگي بامبرد A 134 ـ R
517
طراحي سيكل ترموديناميكي موتور توربوفن براي انجام ماموريت پروازي مشخص
518
طراحي سيكل ترموديناميكي موتورهاي توربوجت و توربوفن
519
طراحي سيكل رانكين خورشيدي (موتور حرارتي خورشيدي) و بررسي مسائل اقتصادي آن
520
طراحي سيكل ليزرگازي (CO2) عرضي مدار بسته ضربه اي
521
طراحي سيكل هاي آب و بخار نيروگاه با استفاده از روش هاي نوين اكسرژي و پينچ
522
طراحي سيكلون و كاربرد آنها در صنايع شيميايي
523
طراحي سيگنال براي رادار شناختي
524
طراحي سيگنال ژنراتور مدار مجتمع CMOS ولتاژ پايين
525
طراحي سيگنالينگ بين كاربر و شبكه در سوئيچينگ ATM و شبيه سازي آن در سمت كاربر
526
طراحي سيلندر پنوماتيك
527
طراحي سيلندر تقويت شده با شبكه بندي منظم لوزي
528
طراحي سيلندر تقويت شده با شبكه بندي منظم مثلت قائم الزاويه متساوي الساقين
529
طراحي سيلندر تقويت شده با شبكه بندي منظم مربعي
530
طراحي سيلندر هاي هيدروليك﴿جك هيدروليك﴾
531
طراحي سيلندر هيدروليك
532
طراحي سيلندر يكطرفه مخصوص دستگاه چرم سازي
533
طراحي سيلندر يكطرفه مخصوص دستگاه چرم سازي
534
طراحي سيلوي نگهداري
535
طراحي سيم بندي موتور القائي تك فاز پاراه انداز خازني
536
طراحي سيم ساخت پلاك اتومبيل بصورت اتوماتيك
537
طراحي سيما و منظر ميدان حق شناس و بافت مجاور آن
538
طراحي سيمولاتور PLC
539
طراحي سينتي سا يزر فركانسي ديجيتالي مستقيم توان پايين
540
طراحي سينك اشپزخانه در تطابق با فرهنگ خانواده هاي ايراني
541
طراحي سينك ظرف شوئي با قابليت تنظيم در ارتفاع
542
طراحي سينما گالري با رويكرد بازخواني هندسه ايراني براي طراحي نما
543
طراحي سينماتيكي مكتنيزم 6 ميله و ساخت آن
544
طراحي سينماتيكي و ساخت مدل مكانيزم مخلوط كن خمير
545
طراحي شاخص بومي اقتصاد مقاومتي بر اساس نظريه پيچيدگي
546
طراحي شاخص هاي مديريت جامع ايده پردازي خلاق بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي دلفي فازي
547
طراحي شاخص هاي مديريت جامع ايده پردازي خلاق بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي دلفي فازي
548
طراحي شاخصهاي بهبود بهره وري مديريتي در صنعت نساجي به روش دلفي
549
طراحي شارهاي حرارتي غيرمساوي براي انتقال حرارت جابه جايي اجباري بهينه درون مجراهايي با مقاطع مستطيلي و مثلثي
550
طراحي شاسي خودرو خورشيدي با نرم افزار Solidworks و تحليل با نرم افزار ANSYS
551
طراحي شاسي كامپوزيتي ميني بوس تحت بار خستگي (و تحليل آن توسط نرم افزار المان محدود)
552
طراحي شاسي و بدنه خودرو كلاس A بر مبناي بهينه سازي توپولوژي
553
طراحي شاسي و بدنه خودروي نيروي انساني
554
طراحي شاسي و بدنه ي خودروي كلاس A به همراه تحليل ديناميكي و شبيه سازي آزمون واژگوني
555
طراحي شاسي وبدنه خودرو
556
طراحي شال، مانتو، تي شرت با استفاده از نقوش و حجاري هاي فلعه هاي دوره ي قاجار در استان چهار محال و بختياري
557
طراحي شبكه آب شهري با استفاده از نرم افزار epanet
558
طراحي شبكه آب و فاضلاب يك ساختمان (30) طبقه
559
طراحي شبكه آبرساني شهر قشم (فاز اول )
560
طراحي شبكه آبرساني شهرانار
561
طراحي شبكه آبرساني شهرك اقباليه
562
طراحي شبكه آبرساني شهري
563
طراحي شبكه آبرساني شهري با استفاده از نرم افزار PiPe Flow [ پايپ فلو]
564
طراحي شبكه آزمايش بخارتر در شيپوره
565
طراحي شبكه اپراتور مجازي تلفن همراه و عوامل تجاري موثر
566
طراحي شبكه اتوبوس راني با در نظر گرفتن نقاط تغيير خط
567
طراحي شبكه اتوبوس شهري بر اساس نظريه گراف
568
طراحي شبكه اتوبوسراني شهري با استفاده از الگوريتم هاي درخت در نظريه گراف
569
طراحي شبكه اتوبوسراني شهري با تقاضاي متغير
570
طراحي شبكه اتوبوسراني شهري با در نظر گرفتن اثرات محدوده طرح ترافيك
571
طراحي شبكه اجتماعي جديدي با محوريت ناشناسي و توصيه مطالب اشتراكي بر اساس علاقه ي كاربران
572
طراحي شبكه اكتشاف ، اجراي عمليات اكتشافي و ارزيابي كانسار سنگ آهك سبزوار
573
طراحي شبكه الكترومغناطيس با گسيلندگي بسيار كم براي حلقه انبارش چشمه نور ايران
574
طراحي شبكه الكترومغناطيس با گسيلندگي بسيار كم براي حلقه انبارش چشمه نور ايران
575
طراحي شبكه امداد خدمات فوريت هاي پزشكي تحت شرايط عدم قطعيت مطالعه موردي: اورژانس شهر اهواز
576
طراحي شبكه با توجه به زمان‌هاي موثر در حمل‌و‌نقل عمومي يكپارچه
577
طراحي شبكه برق معدن با استفاده از كامپيوتر و ارائه مثال كاربردي
578
طراحي شبكه بهينه اتوبوسراني شهري براي سطوح مختلف تقاضا
579
طراحي شبكه بيزين براي تشخيص افتراقي گروه‌هاي بيماري از روي علائم آن‌ها
580
طراحي شبكه پايدار براي بازيافت پسماند جامد شهري- مطالعه موردي تهران
581
طراحي شبكه پايش آبهاي سطحي با استفاده از تحليل عدم قطعيت پيشبيني
582
طراحي شبكه پردازشگر آرايه اي با استفاده از ترانسپيوترها
583
طراحي شبكه پوياي زنجيره تامين كالاي سلامت براي كاهش تلفات بعد از بحران
584
طراحي شبكه پياده راه هاي شهري بر اساس اصول شهر اكولوژيك ؛ نمونه موردي محله نقش جهان اصفهان (حدفاصل خيابان آمادگاه و عبدالرزاق - چهارباغ عباسي و نشاط)
585
طراحي شبكه پيوسته با تابع هزينه ساخت غيرخطي
586
طراحي شبكه تخصيص چندگانه هاب با ظرفيت محدود و با در نظر گرفتن قابليت اطمينان و پايداري (مطالعه موردي: حمل ونقل هوايي ايران)
587
طراحي شبكه تغذيه تركشن بر پايه شبيه سازي كامپيوتري
588
طراحي شبكه تغذيه كننده سيتم حمل و نقل انبوه بر با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
589
طراحي شبكه تهويه معدن زغال سنگ پروده شماره چهار طبس
590
طراحي شبكه توزيع آب شهرهاي حامي آباد
591
طراحي شبكه توزيع برق و هواي فشرده معدن زغالسنگ كلاريز مركزي
592
طراحي شبكه توزيع برق وسيستم روشنايي تونل علوي در بندرعباس
593
طراحي شبكه توزيع پايدار با در نظر گرفتن كانال هاي چندگانه
594
طراحي شبكه توزيع در زنجيره تامين با امكان تبادل كالا به صورت مستقيم از توليد كننده
595
طراحي شبكه توزيع زنجيره تامين چند سطحي- چند محصولي در شرايط عدم قطعيت
596
طراحي شبكه توزيع زنجيره‎تأمين چندسطحي به همراه سياست قيمت‌گذاري در شرايط عدم قطعيت
597
طراحي شبكه توزيع كالاهاي فسادپذير با در نظر گرفتن موجودي چندسطحي
598
طراحي شبكه توزيع محصول با استفاده از برنامه ريزي خطي (مورد مطالعه : گروه صنعتي بارز)
599
طراحي شبكه توزيع مستقيم و معكوس كالاهاي مصرفي پزشكي با در نظر گرفتن ريسك خطرات بيولوژيك
600
طراحي شبكه حمل‌ونقل ريلي با لحاظ رقابت بين گونه‌هاي ريلي و جاده‌اي
601
طراحي شبكه خطوط حمل و نقل همگاني سريع در نرم افزار مكان مبنا (GIS) با هدف بيشينه سازي رضايت استفاده كنندگان
602
طراحي شبكه داده ديجيتال با استفاده از الگوريتمهاي ژنتيك
603
طراحي شبكه دفع آبهاي سطحي شهر مروست
604
طراحي شبكه دوچرخه سواري با تاكيد بر گردشگري پايدار ؛ نمونه موردي : محله نعيم آباد يزد
605
طراحي شبكه رله با استفاده از پريكدينگ در فرستنده و پردازش خطي در رله ها
606
طراحي شبكه زمين با استفاده از كامپيوتر؛ ترجمه و بررسي متن اصل 80 IEEE
607
طراحي شبكه زمين پست هاي فشار قوي
608
طراحي شبكه زمين در پستهاي فشار قوي
609
طراحي شبكه زمين در خاكهاي چند لايه با روش المان مرزي
610
طراحي شبكه زنجيره تأمين انرژي تجديدپذير با رويكرد چندهدفه در سيستم‌هاي انرژي بيوگاز
611
طراحي شبكه زنجيره تأمين با در نظر گرفتن همزمان قابليت اطمينان و استواري تحت شرايط عدم قطعيت و شكست تسهيلات (مطالعه موردي: زنجيره تأمين سرنگ و سرسوزن پزشكي)
612
طراحي شبكه زنجيره تأمين براي رقابت با زنجيره ديگر
613
طراحي شبكه زنجيره تأمين بين المللي پوياي عسل مبتني بر سيستم اطلاعات جغرافيايي: مطالعه موردي زنجيره تأمين عسل شركت مدا
614
طراحي شبكه زنجيره تأمين بيوديزل تحت عدم قطعيت
615
طراحي شبكه زنجيره تأمين پاسخگو تحت عدم قطعيت
616
طراحي شبكه زنجيره تأمين پايدار بازيافت پسماند شهري تحت ريسك هاي عملياتي
617
طراحي شبكه زنجيره تأمين پايدار توليد انرژي از نسل سوم زيست توده تحت عدم قطعيت
618
طراحي شبكه زنجيره تأمين تحت نظارت دولت براي اقلام زوال‌پذير با در نظر گرفتن رضايت مشتري و ريسك اختلال و عدم قطعيت (مطالعه موردي : طرح اشتراك نشريات كشور)
619
طراحي شبكه زنجيره تأمين جهاني با در نظر گرفتن قراردادهاي حمل و تحويل بين‌المللي؛ مطالعه موردي: شركت زرماكارون
620
طراحي شبكه زنجيره تأمين جهاني با رويكرد لجستيك طرف سوم تحت شرايط عدم قطعيت (مطالعه موردي: زنجيره تأمين گياهان دارويي)
621
طراحي شبكه زنجيره تأمين جهاني و انتخاب طرق حمل و نقل در شرايط قراردادهاي بين المللي و بيمه باربري
622
طراحي شبكه زنجيره تأمين حلقه بسته چند مرحله اي چند هدفه يكپارچه براي صنعت سلول خورشيدي
623
طراحي شبكه زنجيره تأمين رقابتي قابل‌اطمينان با درنظرگرفتن ريسك اختلال و عدم قطعيت مطالعه موردي: شركت ايساكو
624
طراحي شبكه زنجيره تأمين سبزچندهدفه درحالتا احتمالي بادرنظرگرفتن تخفيف وحلبا الگوريتم‎كرم شب‌تاب
625
طراحي شبكه زنجيره تأمين سه سطحي رقابتي با در نظر گرفتن سطح خدمت و عدم قطعيت تقاضا
626
طراحي شبكه زنجيره تأمين قابل اطمينان با در نظر گرفتن ريسك اختلال
627
طراحي شبكه زنجيره تامين استوار در شرايط اختلال تامين
628
طراحي شبكه زنجيره تامين با استفاده از نظريه صف
629
طراحي شبكه زنجيره تامين با در نظر گرفتن جنبه‌هاي مسئوليت‌پذيري اجتماعي
630
طراحي شبكه زنجيره تامين با در نظر گرفتن رقابت بين زنجيره اي
631
طراحي شبكه زنجيره تامين با كانال هاي فروش سنتي و مدرن با در نظر گرفتن هزينه كيفيت و محدوديت سطح كيفيت همراه با تقاضاي فازي
632
طراحي شبكه زنجيره تامين با ملاحظات مكانيابي تسهيلات
633
طراحي شبكه زنجيره تامين براي اقلام فسادپذير با درنظر گرفتن شرايط تخفيف
634
طراحي شبكه زنجيره تامين پايدار سوخت زيستي از زيست توده هاي ليگنوسلولزي در شرايط عدم قطعيت
635
طراحي شبكه زنجيره تامين پويا و انتخاب تامين كننده با بهينه سازي هزينه هاي كيفي
636
طراحي شبكه زنجيره تامين پيوند عضو تحت اختلال: مطالعه موردي
637
طراحي شبكه زنجيره تامين چندهدفه در شرايط عدم قطعيت با استفاده از مفهوم مديريت ارتباط با مشتري
638
طراحي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته با در نظر گرفتن مراكز چند بخشي در شرايط عدم قطعيت با دو رويكرد احتمالي و استوارو حل با الگوريتم هاي فرا ابتكاري
639
طراحي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته براي فراهم‌آورندگان خدمات لجستيك طرف سوم تحت محيط غيرقطعي
640
طراحي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته پايدار براي كالاي فساد پذيرتدريجي تحت شرايط عدم قطعيت
641
طراحي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته در فرآيند بازيافت محصولات (مطالعه موردي محصولات آلومينيومي)
642
طراحي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته رقابتي با ملاحظات موجودي تحت شرايط عدم قطعيت
643
طراحي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته ي قابل اطمينان با در نظر گرفتن قيمت محصول
644
طراحي شبكه زنجيره تامين حلقه-بسته سبز چند محصولي، چند دوره اي، چند سطحي تحت شرايط عدم قطعيت
645
طراحي شبكه زنجيره تامين خون با امكان انتقال بين شهري مبتني بر رويكرد مكان يابي هاب سلسله مراتبي
646
طراحي شبكه زنجيره تامين خون در شرايط بحران باتوجه به شدت حادثه و مشاركت ساير سازمان‌هاي امدادي
647
طراحي شبكه زنجيره تامين در محيط توسعه پايدار
648
طراحي شبكه زنجيره تامين در محيط رقابتي
649
طراحي شبكه زنجيره تامين سبز دو كاناله
650
طراحي شبكه زنجيره تامين سيستم‌هاي فتوولتايي‎ ‎در شرايط ‏عدم قطعيت (مطالعه‌ي ‌موردي در ايران)‏
651
طراحي شبكه زنجيره تامين شهرك زيست محيطي - صنعتي در محيط توسعه پايدار
652
طراحي شبكه زنجيره تامين قابل اطمينان بادرنظرگرفتن اختلال و ريسك
653
طراحي شبكه زنجيره تامين لجستيك معكوس پسماند جامد شهري، مطالعه موردي: شهر شيراز
654
طراحي شبكه زنجيره تامين محصولات پزشكي هسته‎اي با در نظر گرفتن عدم‎قطعيت
655
طراحي شبكه زنجيره تامين محصولات لبني با در نظر گرفتن تازگي محصولات تحت شرايط عدم قطعيت
656
طراحي شبكه زنجيره تامين معكوس صنعت تاير خودرو ايران با درنظر گرفتن ابعاد سه گانه پايداري
657
طراحي شبكه زنجيره تامين يكپارچه داروهاي مشتق از پلاسما خون با در نظر گرفتن عدم قطعيت و اختلال
658
طراحي شبكه زنجيره‌تأمين تاب‌آور و پاسخگو تحت ريسك‌هاي عملياتي و اختلال (مطالعه‌ي موردي صنعت خودروسازي)
659
طراحي شبكه زنجيره‌تامين مستقيم-معكوس پسماند‌هاي شهري با ملاحظات پايداري و ريسك
660
طراحي شبكه سلامت با در نظر گرفتن اختلال در فرآيند درمان چند مرحله‌اي
661
طراحي شبكه عرضه تاب آور با در نظرگرفتن انتقال عرضي تحت عدم قطعيت تقاضا و اختلال در بازار تقاضا (مطالعه موردي: شركت استيل البرز )
662
طراحي شبكه عصبي اسپايكينگ براي واسط مغز ماشين
663
طراحي شبكه عصبي براي رنگي همانندي با استفاده از الگوريتم ژنيتك
664
طراحي شبكه كابل مراكز پرظرفيت و كم ظرفيت
665
طراحي شبكه كامپيوتري براي يك شركت فرضي
666
طراحي شبكه گاز رساني شهر هشتگرد
667
طراحي شبكه گاز رساني شهرستان لنگرود
668
طراحي شبكه گردشگري شبانه در مركز شهر اصفهان
669
طراحي شبكه گسسته با استفاده از روش هاي فراابتكاري تحت شرايط تعادل ترافيك
670
طراحي شبكه لجستيك استوار پيوند اعضا در ايران در شرايط عدم قطعيت
671
طراحي شبكه لجستيك امداد در شرايط بحران تحت عدم‌قطعيت
672
طراحي شبكه لجستيك مستقيم و معكوس براي شركت¬هاي لجستيك طرف سوم
673
طراحي شبكه لجستيك مشتمل بر هاب تجميع كالا با در نظر گرفتن فركانس پايه براي دريافت از تامين كنندگان
674
طراحي شبكه لجستيك معكوس با در نظر گرفتن امكان ارسال مستقيم اقلام بازگشتي به محل هاي احيا
675
طراحي شبكه لجستيك هاب براي شركت‌هاي لجستيك طرف سوم (3PL)
676
طراحي شبكه ماهواره اي با استفاده از كامپيوتر
677
طراحي شبكه مبدلهاي حرارتي با محدوديت در اتصال
678
طراحي شبكه مبدلهاي حرارتي براساس تكنولوژي پينچ
679
طراحي شبكه هاب پوششي و پشتيبان با درنظرگرفتن خرابي تسهيلات و قابليت اطمينان
680
طراحي شبكه هاي آب شهري سيرجان با استفاده از نرم افزارEpanet
681
طراحي شبكه هاي ارتباطي ماهواره ايTelephony Earth Station
682
طراحي شبكه هاي با طبقات ديجيتال سنكرون(SDH)
683
طراحي شبكه هاي بي سيم
684
طراحي شبكه هاي پرديس
685
طراحي شبكه هاي توزيع به كمك كامپيوتر
686
طراحي شبكه هاي توزيع فشار ضعيف به روش اينتراكتيو گرافيكي
687
طراحي شبكه هاي جريان فازي با توجه به اهداف بلندمدت
688
طراحي شبكه هاي حمل و نقل شهري با مسيرهاي تركيبي يكطرفه و دوطرفه با رويكرد جريان هاي تعادلي
689
طراحي شبكه هاي راديو مايكروويو
690
طراحي شبكه هاي رايانش ابري
691
طراحي شبكه هاي زنجيره تأمين در حالت چند دوره اي بر مبناي مديريت تقاضا
692
طراحي شبكه هاي سرويس دهي لجستيكي با تقاضاي متغير
693
طراحي شبكه هاي عصبي بازگشتي در مقياس بزرگ با يادگيري تدريجي بر اساس الگوريتم بهينه سازي گروه ذرات و يادگيري تقويتي
694
طراحي شبكه هاي عصبي بازگشتي و كاربرد آن در حل مسائل برنامه ريزي رياضي با محدوديت هاي متعادل
695
طراحي شبكه هاي عصبي پيمانه اي هم تكاملي
696
طراحي شبكه هاي عصبي موجك براي تعيين غلظت بحراني مايسل مواد فعال سطحي دوقلو به روش QSPR و پيش بيني ثابت هاي تفكيك اسيدي به روش مدل سازي سخت- نرم
697
طراحي شبكه هاي گازرساني
698
طراحي شبكه هاي مخابراتي
699
طراحي شبكه هاي مخابراتي با بسته COMNET II.5
700
طراحي شبكه هاي موجك فازي چند متغيره و ارائه الگوريتم آموزشي تركيبي بهبوديافته در شناسايي سيستم هاي غير خطي
701
طراحي شبكه هواي فشرده معدن باريت قزاآن وابسته به شركت درين كاشان K.D
702
طراحي شبكه هواي فشرده معدن سرب و روي مهدي آباد ـ يزد
703
طراحي شبكه هواي فشرده و نازل تونل باد مافوق صوت با ماخ متغير
704
طراحي شبكه و ارائه سيستم حمل و نقل هوشمند مواد خطرناك
705
طراحي شبكه وارانتي (تعمير و تعويض) قابل اطمينان با در نظر گرفتن عدم قطعيت مطالعه موردي: آورين الكتريك
706
طراحي شبكه ي تامين چندمحصولي به همراه سياست قيمت گذاري در شرايـط عدم قطعيت، در فضاي كالاهـاي مصرفي پرگردش و با در نظر گرفتن فرض تقاضاهاي همبسته
707
طراحي شبكه ي حمل و نقل شهري پايدار با استفاده از تحليل پوششي داده ها و نظريه ي بازي ها
708
طراحي شبكه ي يكپارچه زنجيره تامين غلات كشاورزي با در نظرگيري انتخاب تامين كنندگان و مكان يابي تسهيلات در شرايط عدم قطعيت پارامترها: مورد مطالعاتي گندم و فرآورده هاي آن
709
طراحي شبكه يكپارچه زنجيره تامين روبه جلو / معكوس در صنعت روغن موتور با درنظرگرفتن ملاحظات پايداري - مطالعه موردي: شركت روغن‌موتور پرديس
710
طراحي شبكه‌هاي منعطف نوري جهت انتقال ترافيك همه پخشي با لحاظ نمودن اثرات غير خطي فيبر نوري
711
طراحي شبكه‌هاي ميان ارتباطي چندمرحله‌اي با استفاده از فناوري اتوماتاي سلولي نقطه كوانتومي
712
طراحي شبكه‌ي حسگر بي‌سيم به منظور تشخيص نشت آب در خطوط انتقال شهري
713
طراحي شبيه ساز پردازنده ها در حالت ارباب-برده اتوماسيون صنعتي
714
طراحي شبيه ساز پنل خورشيدي سازگار با تغييرات محيطي و مشخصات پنل خورشيدي
715
طراحي شبيه ساز حركات اسب با رويكرد توانبخشي براي معلولين
716
طراحي شبيه ساز روبات اسكنر
717
طراحي شبيه ساز سخت افزار در حلقه ارتباط كنترلرهاي صنعتي به وسيله ي اترنت جهت آزمون فرايندهاي طراحي
718
طراحي شبيه ساز شبكه هاي فيلدباس
719
طراحي شبيه ساز عمليات برش بافت نرم با استفاده از واسط هپتيكي با بازخورد نيرو
720
طراحي شبيه ساز كنترلي ترتيبي الكترونيوماتيكي
721
طراحي شبيه ساز نرم افزاري تعيين موقعيت يك ماهواره در مدار بيضوي
722
طراحي شبيه ساز نرم‌افزاري حركت ماهواره‌ها در مدار لئو
723
طراحي شبيه سازي آنتن crlh siw lwi
724
طراحي شبيه سازي استاندارد ZigBee در شبكه برق هوشمند با در نظر گرفتن توان مصرفي، مسيريابي، مقياس پذيري و همبندي
725
طراحي شبيه سازي مكانيزم حركتي وتحليل المان محدود جك دوستون مدل KPS324C2
726
طراحي شبيه سازي و پياده سازي آشكار ساز و سنگرون ساز بيت B/QPSK تمام ديجيتال با تراشه FPGA
727
طراحي شبيه سازي و پياده سازي مغناطيس كننده هاي توان پالسي دشارژ خازني
728
طراحي شبيه سازي و پياده سازي واسطه ديجيتال MBPS 192.8 در واحد هزار شماره
729
طراحي شبيه سازي و ساخت تقويت كننده كم نويز در فركانس 2/5 GHZ و ميكسر پايين برنده فركانس
730
طراحي شبيه سازي و ساخت ژنراتور القايي قفس سنجابي
731
طراحي شبيه سازي و ساخت كنترل كننده فازي براي پايداري سيستم گوي و ميله ( BEAM & BALL )
732
طراحي -شبيه سازي و ساخت موتور آهنربايي خود راه انداز با روتور يكپارچه شياردار به منظور افزايش قابليت سنكرون شدن
733
طراحي شبيه سازي و ساخت يك جبران كننده توان راكتيو استاتيك svcاز نوع TCR براي شبكه هاي توزيع
734
طراحي شبيه سازي و ساخت يك نمونه تقويت كننده كلاسF
735
طراحي شبيه‌ساز حركات روبات زيرسطحي و طراحي كنترلر حركات آن
736
طراحي شتاب دهنده FPGAبراي دسته بندي ECG و پياده سازي بصورت سيستم روي تراشه
737
طراحي شتاب سنج پاندولي
738
طراحي شتاب‌سنج مبتني بر سنسور توري فيبر نوري براي تشخيص صافي چرخ قطار
739
طراحي شخصيت براي كارتون
740
طراحي شخصيت براي كارتون
741
طراحي شعبه بانك
742
طراحي شعبه سرپرستي بانك ملي ايران استان آذربايجان غربي
743
طراحي شعبه سرپرستي بانك ملي ايران استان آذربايجان غربي
744
طراحي شفت ها به كمك كامپيوتر
745
طراحي شكل اتاق آنتن با هدف كمينه سازي جاذب هاي مورد استفاده
746
طراحي شكل بهينه توسط نظريه كنترل بهينه
747
طراحي شكل پيش فرم بلوكر آهنگري با استفاده از خطوط هم پتانسيل ميدان الكتريكي
748
طراحي شكل دهندههاي پرتو جديد براي بهبود كيفيت تصاويراولتراسوندپزشكي
749
طراحي شكل دهندههاي پرتو جديد براي بهبودكيفيت تصاوير اواتر سونا پزشكي
750
طراحي شكل دهندههاي پرتو جديد براي بهبودكيفيت تصاويراولتراسوندپزشكي
751
طراحي شكل ظاهر بدنه خودرو بر اساس تئوري نشانه/معناشناسي با هدف افزايش خودرو در ايران﴿مطالعه موردي﴾
752
طراحي شكل موج بهينه در رادارهاي شناختي براي بهبود اثرات نامطلوب كانال
753
طراحي شكل موج در رادار با رويكرد كاهش گلبرگ هاي جانبي و بهبود كارايي آشكارسازي
754
طراحي شكل موج در سيستم هاي راداري به منظور بهبود كارايي آشكار سازي
755
طراحي شكل موج رادارهاي چند ورودي-چند خروجي با استفاده از نظريه آشوب
756
طراحي شكل هندسي صندلي با رويكرد بهينه‌سازي تنش تماسي
757
طراحي شمارنده گاما پرتابل جهت اندازه گيري پرتوزايي نمونه هاي سطح پايين در مراكز هسته اي
758
طراحي شماره گير اتوماتيك تلفن با استفاده از مينيمم سيستم زد 80
759
طراحي شناساگر تشخيص فساد شير
760
طراحي شناساگر فازي نوع-2 بازگشتي براي سيستم هاي ديناميكي غيرخطي
761
طراحي شناسايي كننده و كنترل كننده براي يك ربات با مفصل نرم با استفاده از روش هاي هوش محاسباتي
762
طراحي شناور باري (حمل كالاي عمومي ) 20000 تني (بخش مربوط به هيدروديناميك و رانش )
763
طراحي شناور تندرو 21 متري
764
طراحي شناور ثابت محل استقرار ناجي غريق بر روي آب با محدوده كاربرد و عملكرد تعريف شده
765
طراحي شناور جايگزين براي لنج هاي باري موجود
766
طراحي شناور حمل كالاي عمومي و مايعات 1200 تني
767
طراحي شناور زير سطحي با الهام از طبيعت
768
طراحي شناور ساز كامپوزيتي هليكوپتر BELL 206
769
طراحي شناور سريعالسير هيجده متري
770
طراحي شناور صيادي به طول 18 متر از نوع Purseiner
771
طراحي شناور كاتاماران مسافربري و انتخاب سيستم رانش مناسب
772
طراحي شناور لندينگ كرافت 1600 تن
773
طراحي شناور ماهيگيري 27 متر
774
طراحي شناور ماهيگيري به طول 22 متر
775
طراحي شناور مسافربري كاتاماران
776
طراحي شناور نظامي فري گيت
777
طراحي شناور يدك كش 800 اسب بخار
778
طراحي شناورها به كمك كامپيوتر با استفاده از مجموعه نرم افزاري Autoship
779
طراحي شناورهاي آلومينيومي و مقطع مياني شناور كانتينربر 10000 تني
780
طراحي شهر كتاب
781
طراحي شهر كتاب
782
طراحي شهر كتاب
783
طراحي شهر كتاب در شيراز، با رويكرد تقويت تعاملات اجتماعي
784
طراحي شهرداري منطقه 5 مشهد
785
طراحي شهرداري ناحيه 8 شهر مشهد
786
طراحي شهرداري و تالار شهر با نگرش سامان دهي و طراحي ميدان توپخانه تهران
787
طراحي شهرك دانشگاهي تهران « اراضي چيتگر »
788
طراحي شهرك مسكوني
789
طراحي شهرك مسكوني
790
طراحي شهرك مسكوني با رويكرد ايجاد حس امنيت
791
طراحي شهرك مسكوني با نگرشي نو به فضاي سبز
792
طراحي شهركتاب در بوستان نهج البلاغه
793
طراحي شهري ITمحور ﴿طراحي مركز رسانه و فن آوري شهر تهران ﴾
794
طراحي شهري ادراكي؛ بررسي تأثير الگوهاي بلوك بندي بر كيفيت هاي تصوري در مقياس شهري و محلي مورد پژوهي: منطقه اصفهان
795
طراحي شهري انسان مدار با رويكرد پياده محوري
796
طراحي شهري با تاكيد بر ارتقاي خوانايي مركز شهر، نمونه موردي : شهر قم
797
طراحي شهري با تاكيد بر ارتقاي كيفي فضاهاي عمومي با رويكرد شهر شاد (نمونه مطالعاتي: شهر جديد بهارستان)
798
طراحي شهري با تاكيد بر نقش منظر صوتي در ادراك فضاهاي شهري (نمونه موردي: ميدان نقش جهان اصفهان)
799
طراحي شهري با رويكرد پايداري اجتماعي در محله هاي همجوار مسير اتوبوس هاي تندرو ﴿نمونه موردي محله دنارت اصفهان﴾
800
طراحي شهري با رويكرد پايداري محيطي در محله هاي همجوار با راه آهن ﴿نمونه موردي: محله سروينه باغ ساري﴾
801
طراحي شهري با رويكرد ساخت فضاي شهري اجتماع پذير ﴿نمونه موردي: محله ارمنستان اردبيل﴾
802
طراحي شهري با رويكرد سلامت كل نگر(فيزيكي، رواني و اجتماعي) با تاكيد بر لايه هاي فرم شهر، يكي از مناطق مركزي اصفهان
803
طراحي شهري با رويكرد كل نگر در مقياس محله
804
طراحي شهري با هدف ارتقاي حيات شبانه در محورهاي مجهز محلي با رويكرد منظر حسي (مطالعه موردي: محور تاريخي عليقلي آقا در اصفهان)
805
طراحي شهري بافت تاريخي با رويكرد گردشگري نمونه موردي محله لب خندق يزد
806
طراحي شهري بافت هاي فرسوده در اقليم هاي سرد با رويكرد اكولوژيك؛ نمونه موردي: بافت قديم شهركرد
807
طراحي شهري بر اساس اصول كدهاي فرم محور، نگرشي نو در طراحي شهري زمينه‌گرا (نمونه مورد مطالعه: منطقه پنج شهر اصفهان)
808
طراحي شهري بر اساس معيارهاي شهر دوستدار سالمند، مطالعه موردي: خيابان چهارباغ عباسي اصفهان
809
طراحي شهري بر اساس معيارهاي شهر هوشمند؛ مورد مطالعه منطقه سه اصفهان
810
طراحي شهري بر اساس معيارهاي محله مداري (نمونه موردي:محله در دشت اصفهان)
811
طراحي شهري برخي از محورهاي محله باغ فردوس
812
طراحي شهري به منظور ايجاد محيط شهري دوستدار كودك، نمونه موردي طراحي در سپاهان شهر اصفهان
813
طراحي شهري بوم گرا معطوف به نمايانگرهاي زيست محيطي و اجتماعي (خيابان ايرانمنش /كرمان)
814
طراحي شهري بوم‌گرا در اقليم گرم و خشك ايران نمونه‌ي موردي يزد
815
طراحي شهري پايدار با رويكرد توسعه ميان افزا كارخانه روغن نباتي نرگس شيراز
816
طراحي شهري پايدار در اراضي متروكه و صنعتي مجاور بزرگراه بعثت
817
طراحي شهري پيرامون مجموعه ي گودال مصلي با هدف ارتقاء حضورپذيري با تأكيد بر الگوي رفتاري شهروندان
818
طراحي شهري جامعه‌گرا با رويكرد معاصرسازي و تأكيد بر هنجار اجتماع‌پذيري (مورد پژوهي كوي هزاردستگاه شهرِ زيبا)
819
طراحي شهري جهت كاهش آسيب پذيري در برابر زلزله (محله پامنار )
820
طراحي شهري حساس به آب، رويكرد گذار به سوي شهري پايدار نمونه موردي شهر بابل
821
طراحي شهري حساس به آب؛ ارزيابي پيامدهاي خشك شدن فصلي زاينده رود بر كيفيات تجربي - زيبايي شناختي فضاي شهري، (نمونه موردي: محدوده اطراف پل خواجو تا پل چوبي)
822
طراحي شهري خودي با محوريت جامعه محلي؛ نمونه موردي: محله سنگتراش ها و تبريزي هاي اصفهان
823
طراحي شهري خيابان با تاكيد بر ريخت و منظر (نمونه موردكاوي : خيابان امام خميني شهر گرگان)
824
طراحي شهري در بافت قديم شهر بابل
825
طراحي شهري در بافت هاي تاريخي با رويكردي بر نيازهاي انساني در شكل دهي به فضاي شهري، نمونه موردي محله پشت گنبد اصفهان
826
طراحي شهري در شهرهاي كوچك ايران با تكيه براسناد هدايت طراحي شهري نمونه موردي: شهر تايباد
827
طراحي شهري در محدوه محله عليقي آقا
828
طراحي شهري در يك منظر فرهنگي نمونه موردي مسير عزاداري اردبيل
829
طراحي شهري ره باغ شمال غربي حرم امام رضا در طرح ثامن شهر مشهد
830
طراحي شهري فضاي كودك مدار با تأكيد بر تأثير رنگ و گرافيك محيطي (نمونه مورد مطالعه: حاشيه سبز رودخانه زاينده رود، حد فاصل پل فردوسي و پل فلزي)
831
طراحي شهري قسمتي از محور طالقاني با تاكيد بر ويژگي هاي كالبدي
832
طراحي شهري مبتني بر رويكرد مكان سازي
833
طراحي شهري محدوده بلافاصل ميدان حق شناس - حدفاصل خيابان بريانك تا پل راه آهن - ﴿ فاز 3و 4 محور نواب ﴾
834
طراحي شهري محله ايران ، با تاكيد بر باز آفريني ساختار اصلي محله
835
طراحي شهري محله ده ونك تهران با رويكرد بازآفريني شهري
836
طراحي شهري محله مبنا با رويكرد طب سوزني شهري در قالب پروژه هاي محرك توسعۀ محله اي (نمونۀ موردي: محلۀ قلعه آبكوه مشهد)
837
طراحي شهري محور ورودي شهر شهركرد با تأكيد بر سازمان فضايي_كالبدي_فعاليتي (از سمت اصفهان)
838
طراحي شهري مخاطب محور با رويكرد تعامل فعال انسان و محيط (محدوده مورد مطالعه : ميدان هروي شهر تهران)
839
طراحي شهري مركز محله شهر اكولوژيك با محوريت آموزش هاي محيط زيستي و كاربست آن در محلات شهر جديد پرديس
840
طراحي شهري ﴿مسيرهاي سبز فراموش شده﴾ راهي به سوي ايجاد محيط زيست شهري پايدارتر نمونه موردي طراحي نياصرم در منطقه 1 شهر اصفهان
841
طراحي شهري مشاركت گرا در بافت هاي فرسوده ي با پيشينه روستايي نمونه موردي، عاشق آباد اصفهان
842
طراحي شهري ميدان امام حسين (ع)
843
طراحي شهري ميدان جمهوري
844
طراحي شهري ميدان سنبلستان در راستاي ارتقاي قابليت اجتماع پذيري
845
طراحي شهري ميدان فاطمي تهران با تاكيد بر ارتقاي عرصه عمومي
846
طراحي شهري و ساماندهي محله ميدان قلعه كرمان با تاكيد بر باز آفريني نقش بازار ميدان قلعه
847
طراحي شهري و كالبدي محله تل يزد
848
طراحي شهري و كالبدي محله تل يزد
849
طراحي شوفاژ ديواري گازسوز براي يك واحد مسكوني
850
طراحي شوفاژ و آبگرمكن گازي
851
طراحي شومينه گاز سوز براي نشيمن اپارتمان هاي زير صد و پنجاه متر
852
طراحي شي گرا مدل پروازي شبيه ساز پرواز هواپيماي تك موتوره
853
طراحي شيب پايدار جهت خاكچال برمشور شيراز
854
طراحي شيپوره با نرخ ثابت انبساط و بررسي تغييرات قطره قطره در آن
855
طراحي شير تراستر تكپيشرانه ماهواره
856
طراحي شيوه اي براي تدريس مقدماتي آواز در موسيقي كلاسيك ايراني ( با تاكيد بر مقوله صداسازي )
857
طراحي صافي بازسازي كننده در استاندارد فشرده سازي ويدئو H.264 با استفاده از ساختار قابل پيكره بندي
858
طراحي صافي هاي نفتي از مواد كامپوزيت
859
طراحي صحنه در انيميشن عروسكي
860
طراحي صحنه مدرن
861
طراحي صحنه و ساخت دكور براي نمايشنامه "هملت " اثر ويليام شكسپير
862
طراحي صحنه و ساخت ماكت براي تراژدي مكبث اثر ويليام شكسپير
863
طراحي صحنه و ساخت ماكت براي نمايشنامه ليرشاه اثر ويليام شكسپير
864
طراحي صحنه وساخت دكور براي نمايشنامه "عروسي خون " اثر: فدريكو گراسيا لوركا: گزارش كار عملي
865
طراحي صحنه ي نمايشنامه مرغ درياي اثر آنتوان چخوف
866
طراحي صدا خفه كن در لوله شوك
867
طراحي صفحات انتهايي با قابليت سرهم بندي سريع براي پيل سوختي غشاء پليمري
868
طراحي صفحات وب
869
طراحي صفحات وب FRONTŸPAGE
870
طراحي صفحات وب با FRONTŸPAGE 2002
871
طراحي صفحات وب با HTML
872
طراحي صفحات وب با استفاده از HTML
873
طراحي صفحات وب باASP.NET
874
طراحي صفحات وب پويا به زبان PHP
875
طراحي صفحه بتن پليمري تقويت شده با الياف
876
طراحي صفحه شطرنج هوشمند
877
طراحي صفحه كيبورد تاچ اسكرين و انتقال اطلاعات به صورت بي سيم
878
طراحي صندلي - تخت با ديدگاه مينيمال
879
طراحي صندلي آمفي تئاتر
880
طراحي صندلي ارايشگر
881
طراحي صندلي با قطعات مدولار براي كودكان دبستاني با هدف پ‍ژوهش در خلاقيت انهاپ
882
طراحي صندلي جراح براي عمل هاي بالاي دو ساعت با رويكرد طراحي ارگونوميك
883
طراحي صندلي چرخ دار با قابليت ايستادن
884
طراحي صندلي چرخدار آزمايشگاهي با قابليت تغييرات ابعاد هندسي
885
طراحي صندلي چرخدار خانگي براي بزرگسالان مبتلا به ناتواني جسمي-حركتي در اندام تحتاني با رويكرد احساسگرا
886
طراحي صندلي چرخدار معلولين
887
طراحي صندلي خلبان هواپيماي ملخي چهار نفره فجر3
888
طراحي صندلي خودرو
889
طراحي صندلي خودرو (پژو 405)
890
طراحي صندلي سالن كنفرانس هاي علمي فرهنگي متناسب با گروه استفاده گر
891
طراحي صندلي سرنشين اتوبوس بين شهري
892
طراحي صندلي غذاخوري براي كودك ايراني ﴿6 ماه تا 3 سال﴾
893
طراحي صندلي مخصوص دندانپزشك
894
طراحي صندلي نمادين تماشاچي نمايش﴿براي سالن هاي جعبه سياه﴾
895
طراحي صندلي نمونه گيري خون
896
طراحي صندلي ها و كنسول وسط هواپيماي آموزشي دونفره اوا202
897
طراحي صندوق حمل پيتزا توسط موتور سيكلت
898
طراحي صنعتي در كشورهاي در حال توسعه
899
طراحي صنعتي در كشورهاي در حال توسعه
900
طراحي صنعتي و جلوه هاي ويژه در فيلم
901
طراحي صنعتي يك واحد بازيافت مواد پلاستيكي
902
طراحي ضخامت پاريسون در شبيه سازي قالبگيري بطري PET
903
طراحي ضخامت پوسته و كله گي مخازن حمل گاز مايع با دو تكيه گاه زيني با استفاده از كامپيوتر
904
طراحي ضرب كنند ه ي درخت جزئي 64 بيتي تخميني با قابليت محدودكنندگي خطا
905
طراحي ضرب كننده 32 بيتي آسنكرون جديد
906
طراحي ضرب كننده پيمانه اي با استفاده از تكنولوژيCNTFET
907
طراحي ضرب كننده سه ارزشي مبتني بر نانولولههاي كربني به منظور افزايش كارايي
908
طراحي ضربه گيرهاي لوله اي استوانه اي از دو جنس متفاوت
909
طراحي طرح كنترل تركيبي Ewma-Shewhart با استفاده از يك مدل تصميم گيري چند معياره
910
طراحي طلا و جواهر با هويت فرهنگي در قالب ادبيات ايراني
911
طراحي ظاهري، تحليل آيرودينامي و ساخت ماكت در مقياس حدود يك به پنج خودرو سواري
912
طراحي ظرف بلورين شركت تويو - سازاكي ويژه پذيرايي در مجالس ايراني
913
طراحي ظرف سرو غذاي رژيمي براي كاهش وزن
914
طراحي ظرف سفيد كننده جهت مصارف خانگي
915
طراحي ظرف غذا براي كودكان سرطاني
916
طراحي ظروف بلورين با الهام از نقوش گلهاي ايراني
917
طراحي ظروف پذيرايي با رويكرد طراحي تجربه براي ارتقاء روابط اجتماعي - انساني
918
طراحي ظروف سراميكي باالهام از مهره هاي بين النهرين
919
طراحي ظروف غذا خوري براي خانواده هاي ايراني
920
طراحي ظروف غذا خوري مهد كودك
921
طراحي ظروف غذاخوري (Box Luneh) جهت سفرهاي يك روزه
922
طراحي ظروف غذاخوري با رويكرد احساس گرا متاثر از فرهنگ ايراني
923
طراحي عامل تجارتگر با استفاده از تكنيك مذاكره ي تئوري بازي همراه با يادگيري تقويتي
924
طراحي عايق بندي و سيستم انتقال حرارت ماشين هاي الكتريكي
925
طراحي عددي و ارزيابي فرم بدنه شناور هاي swath
926
طراحي عدسي شكل آزاد با استفاده از حل عددي معادله ديفرانسيل مانژ-آمپر
927
طراحي عرصه عمومي بافت فرسوده شهري با بهره گيري از الگوي تركيبي مشاركتي (نمونه موردي: محله سنگلج شهر تهران)
928
طراحي عروسك هوشمند تعاملي مبتني بر اينترنتاشياء براساس زبان فارسي
929
طراحي عملكرد براساس كارآيي ومحاسبه بهره وري با استفاده از مدل تحليلي پوشش داده ها
930
طراحي عملكرد چيلرهاي جذبي يك مرحله اي ليتيم برمايد-آب
931
طراحي عملگر حرارتي از جنس آلياژ حافظه دار براي كنترل دماي جاذب هاي انرژي خورشيدي
932
طراحي عملي قطعه آهنگري
933
طراحي عمليات بارگيري و انتقال سكوهاي ثابت
934
طراحي عمليات سه بعدي لرزه نگاري براي ميادين نفتي سروستان و سعادت آباد
935
طراحي عملياتي كارخانه توليد نخ تكسچره
936
طراحي عمومي پره هاي كامپوزيتي توربين بادي ﴿از ديدگاه نيروهاي آيروديناميك وارد بر آن﴾
937
طراحي عمومي ماشينهاي پرس
938
طراحي عمومي محفظه احتراق موتور جت
939
طراحي عناصر شهري با رويكرد هويتي و تاريخي
940
طراحي عناصر شهري مركز محله آب انبارنو ساري
941
طراحي عناصر شهري مركز محله آب انبارنو ساري
942
طراحي عناصر مبلمان جنگلي چوبي براي پارك هاي جنگلي تهران
943
طراحي عناصر مبلمان شهري ﴿نيمكت، سطل زباله و پايه چراغ﴾ براي پياده راه صفوي تهران
944
طراحي عنصر تزييني - كاربردي منزل با هدف بازشناسي فرمي و آوايي سازهاي ايراني
945
طراحي عنصر نورپردازي اتاق كودك با كاربرد اسباب بازي ﴿ براي كودكان 4 تا 8 سال ﴾
946
طراحي عوامل مرتبط با طول مدت ماندگاري در بخش مراقبت ويژه در بيماران تحت جراحي پيوند عروق كرونر در مركز آموزشي درماني قلب دكتر حشمت رشت 1397-1396
947
طراحي غرفه ايران در نمايشگاه اكسپو 2015 ميلان، با رويكرد فرم يابي ديجيتال
948
طراحي غرفه ايران در نمايشگاه اكسپوي 2105 ميلان
949
طراحي غرفه نمايشگاه براي بانك سامان با مطالعاه برندينگ بانك سامان
950
طراحي غرفه نمايشگاهي پوشاك براي برند هاكوپيان
951
طراحي غرفه نمايشگاهي متحرك با بهره گيري از الگوي طراحي بازار، و تاكيد بر فرم سازه هاي سنتي ايراني
952
طراحي غرفه هاي نمايشگاهي
953
طراحي غرفه هاي نمايشگاهي
954
طراحي غلتك ارتعاشي ﴿براي انجام كارهاي سبك ﴾
955
طراحي غلتكهاي شكل دهي پروفيل غيرگرد در فرآيند شكل دهي غلتكي سرد بكمك كامپيوتر
956
طراحي غلطك ارتعاشي
957
طراحي غير خطي سيستم ترمز ضد قفل
958
طراحي فازهاي استخراجي معادن روباز با درنظر گرفتن عدم قطعيت قيمت ماده معدني
959
طراحي فاصله ياب ليزري به روش پالسي جهت تعيين ارتفاع هواپيماي R.P.V
960
طراحي فاصله ياب محل خطا براي خطوط انتقال نيرو
961
طراحي فاصله ياب محل خطا براي خطوط انتقال نيرو
962
طراحي فانتوم ديجيتال براي بررسي دزيمتريك ناحيه قفسه سينه به وسيله روش شبيه سازي مونت كارلو (با كدMCNP) و مقايسه آن با روش MIRD
963
طراحي فايروال مبتني بر دسته بندي بسته ها وپياده سازي آن بروي آرايه هاي گيت قابل برنامه ريزي (FPGA)
964
طراحي فتوبيوكاتاليست شامل ريزجلبك-نانوذره و كاربرد آن در تصفيه‌ي آب‌هاي آلوده به مواد نفتي
965
طراحي فرآيند اسپينينگ به كمك المان محدود
966
طراحي فرآيند استحصال ليتيم از ذخاير شورابه اي
967
طراحي فرآيند الگوي مديت مذاكره
968
طراحي فرآيند الگوي مديريت مذاكره
969
طراحي فرآيند انتخاب مواد براي محصولات در توليد پايدار
970
طراحي فرآيند بازيافت مس و فلزات گران‌بها از مدارهاي چاپي
971
طراحي فرآيند تلفيقي گوگردزدايي هيدروژني و اكسايشي
972
طراحي فرآيند توليد آب انگور با ظرفيت 300 كيلوگرم در روز
973
طراحي فرآيند توليد رادياتور خودرو
974
طراحي فرآيند توليد قطعات 5.2 بعدي به صورت اتوماتيك
975
طراحي فرآيند توليد قطعات تراش - فرز به كمك كامپيوتر
976
طراحي فرآيند توليد گلوله توپ به منظور انفصال
977
طراحي فرآيند توليد نشاسته به ميزان 305 تن در ساعت
978
طراحي فرآيند توليد و جداسازي 133Xe از محصولات شكافت اورانيوم طبيعي
979
طراحي فرآيند دوخت و بالانس خط توليد پوشاك ﴿مطالعه موردي: پيراهن مردانه﴾
980
طراحي فرآيند ريخته گري نيمه جامد چدن هاي آلياژي پر كروم به روش شبيه سازي و تجربي
981
طراحي فرآيند ساخت فنر لول پرايد و تخمين قيمت تمام شده آن
982
طراحي فرآيند ساخت كيسه ي اندوبگ
983
طراحي فرآيند ساخت مكانيزم جفت شدن (Mating) عرشه متحرك شناور به يك سكوي نفت مخصوص شرايط كار در عمق كم
984
طراحي فرآيند ساخت و توليد بدنه كامپوزيتي خودرو ، ساخت يك نمونه و نصب بروي شاسي پيش ساخته و بررسي تست غير مخرب ترك يابي بروي نمونه
985
طراحي فرآيند سوراخ كاري به كمك كامپيوتر
986
طراحي فرآيند كندانسور كولر خودرو
987
طراحي فرآيند ماشين‌كاري CNCچوب در توليد محصولات دكوراتيو
988
طراحي فرآيند ماشينكاري بدنه گيربكس دو جهته
989
طراحي فرآيند مديريت دانش مشتري در چارچوب سيستم تحويل به موقع
990
طراحي فرآيند مديريت دانش مشتري در صنعت بيمه ايران
991
طراحي فرآيندتوليد نرمال پارافين بي بو همراه با تحليل انرژي و اكسرژي آن
992
طراحي فرآيندهاي اطلاعاتي مركز ارتباطات پروژه
993
طراحي فرآيندي سيستماتيك جهت پياد هسازي مديريت ريسك در پروژ ههاي ساخت و توسعه شبكه را هآهن
994
طراحي فراتحليلي الگوي پي‌آمدهاي عملكردي مزيت رقابتي و پيش‌آيندهاي آن: جايگاه عملكرد مالي
995
طراحي فرازآوري با گاز با استفاده از مدلسازي يكپارچه سيستم بهره برداري
996
طراحي فرازآوري مصنوعي با پمپ شناور الكتريكي با استفاده از شبيه سازي يكپارچه سيستم بهره برداري براي چاه هاي توليدي يك مخزن
997
طراحي فرازآوري مصنوعي با تزريق گاز براي چاه‌هاي توليدي يك مخزن با استفاده از مدلسازي يكپارچه سيستم بهره‌برداري
998
طراحي فراگير استند خريد بليت هواپيما
999
طراحي فراگير سرويس بهداشتي عمومي صنعتي براي تهران
1000
طراحي فراگير نيمكت شهري براي تهران
بازگشت