<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي موزه فرش وگليم سيرجان
2
طراحي موزه قنات با رويكرد احياي فناوريهاي پايدار بومي
3
طراحي موزه كشاورزي در استان كرمان با تاكيد بر تقويت رابطه بين انسان و كشاورزي
4
طراحي موزه كودك
5
طراحي موزه مردم شناسي در يزد با تاكيد بر زمينه گرايي در بافت تاريخي
6
طراحي موزه مرگ
7
طراحي موزه معماري در بافت تاريخي پشت مسجد شيخ لطف الله اصفهان
8
طراحي موزه مولتي مدياي تاريخ اسلام
9
طراحي موزه نابينايان تهران برپايه كاربست علوم رفتاري در طراحي محيط
10
طراحي موزه هنر معاصر شرق بانگاهي بر بعد معنايي فضاي تهي در معماري شرق
11
طراحي موزه هنرهاي مدرن با رويكرد افزايش درك عمومي هنر
12
طراحي موزه هنرهاي معاصر
13
طراحي موسسه فرهنگي مذهبي محفل انديشه عقايد شيعي
14
طراحي موشك چندمرحله اي به كمك كامپيوتر
15
طراحي موضوع تستر خازن
16
طراحي مولتي سنسور زيستي جهت تشخيص بيلي روبين و فنيل آلانين در نوزادان
17
طراحي مولد پلاسمايي سد تخليه دي الكتريك(DBD) جهت رفع آلودگي اورانيوم از سطوح
18
طراحي مولكول ايمونوتوكسين ... كونژوگه به ... بيان و تلخيص ايمونوتوكسين در سلول اشريشيا كلي و بررسي عملكرد آن در تخريب ... يوكاريوتي
19
طراحي ميان افزا در حفاظت از بافت تاريخي با رويكرد ريخت شناسي نمونه موردي : طراحي سطح فوقاني زير گذر زند باريك شيراز ﴿ حد فاصل ارگ كريم خاني تا بازار وكيل ﴾
20
طراحي ميان افزار آگاه از كيفيت سرويس براي كاربردهاي جريان سازي ويدئويي
21
طراحي ميان وعده ميوه اي و بسته بندي عرضه با رويكرد تجربه گرا
22
طراحي ميدان امام خميني شهر كرج با هدف سرزنده سازي و الويت بخشي به حركت پياده
23
طراحي ميدان راه آهن تهران با رويكرد رفتاري
24
طراحي ميدان شهري انسان گرا مبتني برارتقاكيفيت هاي فضاي شهري (نمونه موردي : ميدان پژوهش مشهد)
25
طراحي ميدان شهري با تاكيد بر پيوند ميان فضاهاي شهري ﴿نمونه موردي: ميدان شهيد مطهري شهر قم﴾
26
طراحي ميدان قطبي توكامك البرز با استفاده از الگوريتم ژنتيك
27
طراحي ميدان ورودي جنوبي شهر اصفهان
28
طراحي ميز آتليه براي گروه طراحي صنعتي دانشگاه هنر تهران
29
طراحي ميز ارتعاشات
30
طراحي ميز با استفاده از تكنيك هاي معرق
31
طراحي ميز چندمنظوره با استفاده از مفهوم فولدينگ
32
طراحي ميز كار ويژه طراحان صنعتي جهت طراحي در منزل
33
طراحي ميز كامپيوتر براي استفاده در مطبوعات و انتشارات
34
طراحي ميز موقيت دهي خطي با دقت بالا
35
طراحي ميز هنرستان ها
36
طراحي ميز و بستر ماشين تراش CNC آموزشي
37
طراحي ميز و صندلي كلاسي براي دانش آموزان دبستان
38
طراحي ميزبان خانه مبتني بر افزايش تعاملات اجتماعي در شهر تهران
39
طراحي ميزوصندلي دانش آموزي دونفره براي دانش آموزان مقاطع راهنمايي كشور
40
طراحي ميكروپرسسوري كنترل برداري موتور القايي به روش امتداديابي ميدان روتور جهت استفاده در خودروي برقي
41
طراحي ميكروسوزن ها جهت انتقال دارو
42
طراحي مکانيزم بال زدن حشره ميکروالکترومکانيکي پرنده (MEMF)
43
طراحي ناحيه مركزي و ديناميك باريكه سيكلوترون 10 مگا الكترون ولت
44
طراحي نازل به روش مشخصه ها
45
طراحي نازل خروجي و بررسي عملكرد خارج از طراحي موتور توربوجت
46
طراحي نازل مافوق صوت متقارن محوري براي جريان لزج
47
طراحي نازلهاي مافوق صوت از روش CTERISTICS CHARA
48
طراحي نانو بيوسنسور الكتروشيميايي جهت شناسايي تركيبات حاوي حلقه بتالاكتام در محصوصلات غذايي
49
طراحي نانو حسگرها و ردياب هاي هدفمند بر پايه نقاط كوانتومي و آپتامرها براي اندازه گيري و تشخيص داروها، ريبونو كلئيك اسيد و سلول هاي سرطاني
50
طراحي نانوالياف الكتروريسي شده بر پايه پلي¬كاپرولاكتون حاوي عصاره گياه شاه¬افسر زرد به منظور تهيه زخم¬پوش ديابتي
51
طراحي نانوزيست حسگر تشخيص هايپرمتيلاسيون DNA در سرطان روده بزرگ بر پايه نانوخوشه‌هاي نقره
52
طراحي نانوژنراتور پيزوالكتريك براي ميكرو سيستم هاي خودتامين
53
طراحي نانومولكول كايمري از آپتامر اختصاصي نوكلئولين وmiRNA let-7d و بررسي اثر آن برتكثيرسلولي در رده‌ي سلولي سرطان معده MKN-45
54
طراحي نحوه به دست آوردن پوشش و بهينه سازي اختصاص كانال در شبكه راديويي تلفن سيار
55
طراحي نرم افزار آزمايشگاه مجازي بررسي سيستم هاي قدرت با استفاده از تكنولوژي Java
56
طراحي نرم افزار اتوماسيون ويدئو كلوپ
57
طراحي نرم افزار ارسال SMS
58
طراحي نرم افزار استخراج پارامترهاي گفتار جهت كمك به گفتاردرمانگر براي تشخيص اختلالات گفتاري
59
طراحي نرم افزار انبار مخابرات
60
طراحي نرم افزار انتخاب توربين بادي بر اساس اطلاعات داده شده توسط كاربر
61
طراحي نرم افزار اندازه گيري عملكرد كاركنان
62
طراحي نرم افزار ايران خودرو
63
طراحي نرم افزار براي پردازش سيگنال اسپيروتري: طراحي و ساخت مبدل آنالوگ به ديجيتال براي انتقال داده هاي اسپيروتري به كامپيوتر
64
طراحي نرم افزار براي پوشش راديويي در شبكه سيار سلولي
65
طراحي نرم افزار براي كنترل اسناد ومدارك در ويرايش (ISO 9001) (2000)
66
طراحي نرم افزار برنامه ريزي و كنترل توليد بر مبناي مدل MRP براي خطوط توليد پارچه هاي توري
67
طراحي نرم افزار بسيج
68
طراحي نرم افزار تخصصي گفتاردرماني با استفاده از ابزار پردازشي، مدلسازي و بازشناسي گفتار
69
طراحي نرم افزار تخمين قيمت تمام شده تور شن بار خودرو
70
طراحي نرم افزار تربيت فرزندان در اسلام
71
طراحي نرم افزار ترموديناميكي الينكهام - ريچاردسون
72
طراحي نرم افزار تشخيص آسيب پذيري هاي تزريق SQL در زبان هاي برنامه سازي
73
طراحي نرم افزار تشخيص بيماري نوزاد به وسيله استخراج،آناليز وكلاس بندي بر خي بيماريها در مركز آموزشي درماني طالقاني تبريز
74
طراحي نرم افزار تشخيص ناهنجاري حنجره به كمك پردازش سيگنال گفتار بيماران تحت وب
75
طراحي نرم افزار تصميم يار مديريت ريسك در تجهيزات پزشكي
76
طراحي نرم افزار تعيين خواص ترموديناميكي واكنشهاي مختلف با استفاده ار بانك اطلاعاتي اميركبير
77
طراحي نرم افزار ثبت اطلاعات شخصي
78
طراحي نرم افزار جهت محاسبات روشنايي محيطهاي باز و بسته
79
طراحي نرم افزار حسابداري شركت وكالت
80
طراحي نرم افزار خودآموز پانل ابزار دقيق هواپيماي E.110 نرم افزار FLIGHT ROOM
81
طراحي نرم افزار ذخيره سازي و بازخواني اطلاعات از "DNA"
82
طراحي نرم افزار زمانبندي دروس دانشگاه
83
طراحي نرم افزار سنجش شنوايي
84
طراحي نرم افزار سيستم انتخاب واحد دانشگاه با سي شارپ
85
طراحي نرم افزار سيستم مديريت كتابخانه با سي شارپ
86
طراحي نرم افزار سيستمهاي كنترل گسترده بر مبناي استاندارد
87
طراحي نرم افزار شبيه ساز كنترل كننده ماهواره
88
طراحي نرم افزار فروشگاه لوازم اداري و خانگي
89
طراحي نرم افزار كاربردي شبيه ساز يادگيري تقويتي در بازي فوتبال
90
طراحي نرم افزار كاربردي فروشگاه زنجيره اي
91
طراحي نرم افزار كتابخانه
92
طراحي نرم افزار كمك تشخيص پزشك براي تشخيص بيماري هاي متابوليك اطفال
93
طراحي نرم افزار كنترل PLC از طريق پروتكل TCP/IP
94
طراحي نرم افزار كنترل پروژه بر پايه سيستم عامل اندرويد
95
طراحي نرم افزار كنترل ربات چاپگر زيستي به كمك لب ويو
96
طراحي نرم افزار محاسبات خورشيدي
97
طراحي نرم افزار محاسبه تهويه طبيعي معدن
98
طراحي نرم افزار مدل سازي و تحليل آيين نامه اي شناورهاي تندرو
99
طراحي نرم افزار مديريت آژانس
100
طراحي نرم افزار مديريت توليد در بافندگي
101
طراحي نرم افزار مديريت داروخانه
102
طراحي نرم افزار مديريت قرض الحسنه
103
طراحي نرم افزار مديريت كتابخانه به زبان ويژوال بيسيك 6
104
طراحي نرم افزار مديريت كلاس هاي محيط دانشگاهي
105
طراحي نرم افزار مديريتي فرش ماشيني
106
طراحي نرم افزار نمايش سير بهبود گفتار
107
طراحي نرم افزار و ساخت كنترلر دستگاه مدلسازي سريع ﴿FDM﴾
108
طراحي نرم افزار و سخت افزار بخش گيرنده GPS
109
طراحي نرم افزار ورود اطلاعات پرسنلي خادمان مسجد جمكران
110
طراحي نرم افزار ي جهت آموزش انگليسي به كودكان 4تا6سال
111
طراحي نرم افزارگفتاردرماني به كمك سيستم HMM توسط جفت كلمات
112
طراحي نرم افزارهاي محاسبات پستهاي فشار قوي
113
طراحي نرم افزاري براي بررسي الگوريتم هاي پخش شايعه وارزيابي سرعت پخش، در انواع شبكه هاي پيچيده
114
طراحي نرم افزاري بردهاي هوشمند براي كاربرد تبليغات سفارشي به كمك ارتباط حوزه نزديك(NFC)
115
طراحي نرم افزاري جهت آموزش انگليسي به كودكان 4تا6 سال
116
طراحي نرم افزاري جهت ارتباط دستگاه تصحيح اوراق تستي كامپيوتر
117
طراحي نرم افزاري جهت ارزيابي كمي آتروفي مغزي با استفاده از پردازش تصاوير MRI در بيماران مبتلا به MS
118
طراحي نرم افزاري جهت تامين برق يك واحد از يك مجتمع آبارتماني توسط سلول هاي خورشيدي
119
طراحي نرم افزاري جهت دريافت اطلاعات از دستگاه ثبات فشار
120
طراحي نرم افزاري خطوط خردايش و طبقه بندي مواد
121
طراحي نسل جديد زيست حسگر¬هاي ( نانوبيوسنسور) هوشمند بر پايه هيبريد اسيد آمينه و نانولوله¬هاي كربني عامل¬دار شده
122
طراحي نشانگر هاي راهنماي شهري براي عابرين در محدوده بازار تهران با رويكرد نشانه شناسي
123
طراحي نشانه براي مراكز فرهنگي
124
طراحي نشانه هاي نوشتاري عنوان نشريات
125
طراحي نشيمن شهري براي بخشي از بوستان ولايت
126
طراحي نشيمن مخصوص مسيرهاي سلامتي در پارك بانوان شهرستان تيران و كرون
127
طراحي نشيمن و سطل زباله براي پاتوق محله منطقه 6 شهر تهران
128
طراحي نصب و راه اندازي آزمايش تحويل و نگهداري شبكه بين مراكز با فيبر نوري
129
طراحي نظام آراستگي محيط كار در كارخانه سيمان استهبان
130
طراحي نظام آموزش نيروهاي انساني در صنعت (بخش نيروي ماهر و نيمه ماهر) و بررسي ميزان موفقيت هنرستان هاي فني
131
طراحي نظام آموزشي براي توسعه آموزش همگاني محيط زيست با رويكرد آموزش از راه دور
132
طراحي نظام ارزيابي عملكرداستراتژيك بااستفاده ازروش كارت امتيازي متوازن )BSC(در كارخانه هپكو
133
طراحي نظام بذري بهينه گندم در استان كرمانشاه
134
طراحي نظام تحقيق و توسعه در شركت واگن پارس
135
طراحي نظام تضمين كيفيت بر اساس 9002 ISO در شركت توليدي ايران پيچ
136
طراحي نظام جامع ارزيابي عملكرد سازمان (مورد مطالعه: سازمان اوقاف و امور ﴾ خيريه استان فارس
137
طراحي نظام جامع اطلاعاتي مبتني بر هوشمندي كسب و كار ﴿مورد مطالعه: سازمان تأمين اجتماعي﴾
138
طراحي نظام جانشين پروري براي سطح مديريت مباني در معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
139
طراحي نظام مديريت عملكرد شركت آب و فاضلاب روستايي استان همدان با استفاده از روش ارزيابي متوازن
140
طراحي نظام مناسب براي انتقال تكنولوژي در ايران ؛ سيستم ايجاد و تجاري كردن تكنولوژي داخلي
141
طراحي نظام نگهداري وتعميرات برنامه ريزي شده دركاخانه زمزم
142
طراحي نظرگاه زاينده‎رود با تاكيد بر تعاملات فرهنگي
143
طراحي نقاط حفاري تكميلي در كانسار مس- طلاي شادان با استفاده از مدل سازي تلفيقي داده هاي اكتشافي
144
طراحي نقاط منظومه براي مخابره ديجيتال با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري ماشين
145
طراحي نقاله زنجيري جهت حمل محور عقب پيكان در واحد مونتاژ
146
طراحي نقش پارچه با نقوش هندسي و با استفاده از تكنيك اوريگامي
147
طراحي نقش پارچه براي پوشاك بانوان تهراني
148
طراحي نقش تن پوش به مثابه رسانهاي پويا با بررسي منشور حقوق شهروندي
149
طراحي نقش تي - شرت با استفاده از نقوش سنتي ايران
150
طراحي نقش مايه هاي پارچه براي آرايه هاي مجموعه نيكودل با بررسي ترمه هاي موزه مقدم
151
طراحي نقشه استراتژيك براي واحد طرح هاي عمراني دانشگاه بجنورد
152
طراحي نقشه استراتژيك براي واحد طرح هاي عمراني دانشگاه بجنورد
153
طراحي نقشه درمان راديوتراپي حين جراحي با رويكرد هم افزايي-تعاملي مبتني بر استفاده از ماشين بل (يادگيري عاطفي مغز) در جراحي سرطان پستان
154
طراحي نقشه راه در دستيابي به اهداف استراتژيك سازمان (مطالعه موردي: سازمان آموزش‌وپرورش)
155
طراحي نقشه هاي كلي پستهاي فشارقوي و تعيين مشخصات فني تجهيزات مربوطه بروش خبره
156
طراحي نقوش براي بافت تريكو (بلوچ )
157
طراحي نگهدارنده كودك در اتومبيل
158
طراحي نگهدارنده هيدروليكي براي موتور هيبريدي
159
طراحي نگهدارنده وسايل استحمام جهت قرارگيري در حمام هاي منازل مسكوني ايران
160
طراحي نگهداري چاههاي اصلي و كمكي معدن باب نيرو
161
طراحي نگهداري چوبي و فولادي در معادن به همراه برنامه كامپيوتري نگهداري
162
طراحي نگهداري در استخراج به روش تخريب طبقات فرعي (مطالعات موردي: معدن چهارگنبد)
163
طراحي نمادين ست زيورآلات منطبق با هويت و جايگاه اجتماعي كاربر خانم
164
طراحي نماي دو پوسته بهينه در يك ساختمان اداري در اقليم تهران با توجه به تأمين روشنايي روز، توليد انرژي كرمايي و الكتريكي
165
طراحي نماي مسكوني 4 تا 7 طبقه در تهران با رويكرد انعكاس جوهره ي مسكوني
166
طراحي نمايشگاه اتومبيل BMW در اصفهان با تاكيد بر نقش سازه
167
طراحي نمايشگاه اكسپو 2015 ميلان
168
طراحي نمايشگاه اكسپو 2015 ميلان
169
طراحي نمايشگاه بين المللي كرمان
170
طراحي نمايشگاه خودروهاي سبز در شهر تهران با رجوع به طبيعت
171
طراحي نمايشگاه دائمي فناوري هاي نوين ساختمان
172
طراحي نمايشگاه صنايع دستي يزد
173
طراحي نمايشگاه لباس هاي سنتي اقوام مهاجر شهر شيراز (لر و ترك) با رويكرد تاريخي فرهنگي
174
طراحي نمايشگر فيبر نوري به كمك بافندگي حلقوي پودي
175
طراحي نمودار كنترل با در نظر گرفتن عدم قطعيت در داده ها
176
طراحي نمودار كنترل بر مبناي متغير هاي ورودي فازي
177
طراحي نمودار كنترل براي خدمات در شهرداري
178
طراحي نمودار كنترل براي شاخص هاي كيفيت خدمات بيمارستاني
179
طراحي نمودار كنترل تعديل ريسك شده برنولي در فرايندهاي سلامت چندمرحله‌اي
180
طراحي نمودار كنترل چندمتغيره ميانگين موزون متحرك نمايي
181
طراحي نمودار كنترل كيفيت خدمات براي يك سازمان خاص
182
طراحي نمودار كنترل مبتني بر ميانه جهت پايش فرآيند
183
طراحي نمودار كنترل مناسب براي پايش تغييرات شاخص بازار سهام
184
طراحي نمودار كنترلي فازي C در صنايع توليدي ﴿مطالعه موردي : در صنايع الكترو اپتيك صا ايران﴿صاپا-اصفهان﴾
185
طراحي نمودار منطقي جريان داده هاو مطالعه جايگزين هاي اجرايي تداركات خارج
186
طراحي نمودارهاي كنترل براي پايش پروفايل هاي خطي چندمتغيره با پارامترهاي تخمين زده شده
187
طراحي نمودارهاي كنترل فازي به كمك برش هاي آلفا
188
طراحي نمونه اوليه ﴿Prototype﴾ نرم افزار و مدل سازي سه بعدي استاتيكي پارامترهاي پتروفيزيكي و ليتولوژيكي يكي از مخازن نفتي ماسه سنگي جنوب
189
طراحي نمونه اوليه سامانه بررسي مديريت رخدادهاي امنيتي در فضاي سايبري بانكي
190
طراحي نمونه اوليه سيستم كشف تقلبات بانكي در حوزه كارت
191
طراحي نمونه تحقيقي
192
طراحي نمونه تحقيقي خانواده راهكار ها عملي
193
طراحي نمونه سايت روابط عمومي
194
طراحي نمونه نيمه صنعتي تستر تانسور اينرسي
195
طراحي نوترونيك قلب و حرارتي – مكانيكي سوخت يك راكتور كوچك مدولار (SMR)
196
طراحي نوترونيك و ديناميك راكتور همگن ايراني (رها)
197
طراحي نورد پيچ سازي، انواع و استانداردهاي پيچ و مهره
198
طراحي نوين در جواهر سازي
199
طراحي نوين دو غاب هاي سيماني با خاصيت لاستيك جهت استفاده در لايه هاي نمكي
200
طراحي نوين شبكه هاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده
201
طراحي نيايشگاه مشترك اديان ابراهيمي
202
طراحي نيايشگاه مشترك اديان ابراهيمي
203
طراحي نيروگاه توليد برق 10 مگا واتي از زباله(Gasification plasma plant)
204
طراحي نيمكت پارك براساس تفكر پيروي فرم از محتوي
205
طراحي نيمه اتوماتيك پيكره بندي قيدوبندهاي مدولار: براي قيدوبندهاي اندازه برداري با CMM
206
طراحي هايپر ماركت كهكشان تهران ﴿مجتمع تجاري چند منظوره﴾بارويكردارتقاي روابط اجتماعي وفرهنگي
207
طراحي هتل
208
طراحي هتل
209
طراحي هتل ۴ ستاره در سيرجان
210
طراحي هتل با تأملي بر مفهوم اقامت در شهر شيراز
211
طراحي هتل با عملكرد انعطاف پذير (هتل بيمارستان)
212
طراحي هتل تجاري 4 ستاره با رويكرد انرژي هاي تجديدپذير در بندرعباس
213
طراحي هتل تفرحي - درماني شبه جزيره اسلامي
214
طراحي هتل تفريحي - توريستي و آبدرماني جزيره اسلامي
215
طراحي هتل چهار ستاره خوردين
216
طراحي هتل چهار ستاره در منطقه طالقان
217
طراحي هتل در حميدياي يزد با رويكرد زمينه گرايي
218
طراحي هتل در مجتمع رفاهي تفريحي شهرداري يزد با رويكرد انرژي - پايدار
219
طراحي هتل۴ستاره درسيرجان
220
طراحي هداياي ديپلماتيك براي دوره¬ي بعد از انقلاب ( مطالعه موردي :خلعتيهاي دوره صفويه و قاجاريه )
221
طراحي هدايت و كنترل يكپارچه پايدارساز غيرخطي مقاوم در برابر آيروالاستيسيته
222
طراحي هدف (Target) مبدل الكترونهاي پرانرژي به پرتوهاي ايكس و روشهاي دزيمتري
223
طراحي هدف هوايي كششي
224
طراحي هدفون داراي كنترل فعال نويز
225
طراحي هسته يك پردازنده RISC به روش آسنكرون با مصرف توان پايين و پايداري بالا براي كارت هوشمند
226
طراحي هم زمان پارامترهاي پايدارساز سيستم قدرت و جبران ساز استاتيكي سنكرون با استفاده از روش هوشمند
227
طراحي هم زمان سيستم هاي مكاترونيكي به كمك تركيب ابزارهاي باند گراف و برنامه نويسي ژنتيك
228
طراحي هماهنگ PSS و كنترل كننده ي TCSC به هدف بهبود ميرايي نوسانات الكترومكانيكي در سيستم هاي قدرت
229
طراحي هماهنگ تحريك ژنراتور سنكرون و جبرانساز استاتيكي سنكرون در سيستم قدرت چند ماشينه با استفاده از ديناميك هاي صفر
230
طراحي همزمان حلقه و ايستگاه‌هاي گذاشت و برداشت
231
طراحي همزمان سخت‌افزار نرم‌افزار با در نظر گرفتن قابليت بازپيکربندي و کاربرد آن در پياده‌سازي EFM
232
طراحي همساز با اقليم گرم وخشك براي بهبود محلات مسكوني كرمان ( نمونه موردي محله زرتشتيان)
233
طراحي همسايگي نمونه در محله امامزاده اسماعيل
234
طراحي هندسي چاه گرمايي موج دار ريزمقياس به منظور بهبود عملكرد خنك كاري با استفاده از سيال حاوي مواد تغيير فاز دهنده
235
طراحي هندسي كمپرسور محور چند طبقه
236
طراحي هندسي محدودهي نهايي معدن تاگويي 4 بوكسيت جاجرم با استفاده از روشهاي تحليلي و عددي
237
طراحي هنرستان 240 نفره معماري, نقاشي و گرافيك
238
طراحي هنرستان دخترانه هنرهاي تجسمي دريزد با رويكرد حس تعلق به مكان
239
طراحي هنرستان فني و حرفه اي
240
طراحي هنرستان معماري در يزد ﴿مبتني بر عوامل خاطره انگيز﴾
241
طراحي هنرستان هنرهاي تجسمي عظيميه كرج
242
طراحي هنرستان هنرهاي زيبا
243
طراحي هنرستان هنرهاي زيباي كرج
244
طراحي هواپيما 400 - 747 Boeing با نرم افزار Solid works و شبيه سازي و آناليز نيروهاي ليفت و درگ
245
طراحي هواپيماي بدون سرنشين عمود پرواز
246
طراحي هواپيماي دو نفره چند منظوره
247
طراحي هواپيماي مدل: طراحي قايق پرنده الكتريكي
248
طراحي هواساز به ظرفيت CFM 35000
249
طراحي هوشمند استقرار پوياي تسهيلات در محيط تصادفي سيستم¬هاي توليد انعطاف پذير
250
طراحي هوشمند استقرار پوياي تسهيلات در محيط تصادفي سيستم¬هاي توليد انعطاف پذير
251
طراحي هوشمند استقرار پوياي تسهيلات در محيط تصادفي سيستمهاي توليد انعطاف پذير
252
طراحي هوشمند پارچه چروك از نخ هيبريدي بوسيله تجزيه و تحليل موجك سطح پارچه
253
طراحي هوشمند پژوهشگاه نجوم و ستاره شناسي با بهره برداري از فناوري متحرك سازي رصدخانه خورشيدي
254
طراحي هوشمند شبكه هاي توزيع در دو سطح ولتاژ
255
طراحي هويت مشترك براي توليد و عرضه خرما
256
طراحي هيدرو استاتيكي ،هيدرو ديناميكي و سازه اي يك فروند آمبولانس دريايي
257
طراحي هيدروديناميكي فرم بدنه اصلي زير دريايي
258
طراحي هيدروديناميكي مبدل حرارتي پوسته و لوله با نرم افزار ASPen HTFS
259
طراحي هيدروديناميكي و حرارتي مبدل حرارتي پوسته و لوله با نرم افزار Aspen HTFS [اسپن اچ تي اف اس]
260
طراحي هيدروديناميكي-حرارتي مبدل حرارتي پوسته-لوله
261
طراحي هيدروسيكلون از طريق DFC به منظور جداسازي نفت از آب هاي آلوده
262
طراحي هيدروسيكلونها براي جداسازي مايع - مايع
263
طراحي هيدروليك سيال حفاري با در نظر گرفتن افت فشار رشته حفاري و فضاي حلقوي
264
طراحي هيدروليكي سرريزهاي منقاري بر اساس مدلهاي فيزيكي
265
طراحي هيدرومكانيكي و هيدروديناميكي پروانه
266
طراحي و آفرينش هنري
267
طراحي و آموزن مدل بهنيه تاُمين مالي در شركت ايران خودرو
268
طراحي و آنالز ورودي تك-شوك
269
طراحي و آناليز CFAR در محيط دريايي به جهت تعيين آستانه تطبيقي
270
طراحي و آناليز آداپتور ماهواره‌هاي مكعبي براي يك پرتابگر مشخص
271
طراحي و آناليز اسكفولدهاي استخواني
272
طراحي و آناليز پردازنده شبكه در محيط MPLS بر اساس ساختار چند پردازش
273
طراحي و آناليز سقف ها و نماهاي شيشه اي با سازه هاي كششي و تكيه گاه هاي نقطه اي
274
طراحي و آناليز سنسورهاي تصويري هوشمند تعقيب كننده هدف با استفاده از روش دمدولاسيون نوري
275
طراحي و آناليز سه بعدي يك توربين باد
276
طراحي و آناليز سيستم هاي با مدولاسيون وفقي OFDM-QAM و در شبكه هاي بدون سيم جهت دسترسي به حداكثر نرخ CAC مكانيزم ديتا
277
طراحي و آناليز شاسي تريلر چادري
278
طراحي و آناليز عملكردي موتور هليكوپتر
279
طراحي و آناليز فرستنده تبديل مستقيم Direct Conversion در باند Ka براي مخابرات ثابت بدون سيم LMDS
280
طراحي و آناليز فيلترها و داپلكسرهاي رزوناتور عايقي در محدوده موج ميليمتري
281
طراحي و آناليز كامپيوتري آرايه آنتن هاي ايزوتروپيك
282
طراحي و آناليز كامپيوتري پلهاي پيش تنيده مقطع متغير و انتخاب بهينه منحني تغييرات عمق مقطع
283
طراحي و آناليز كامپيوتري مايكرواستريپي مدارات تطبيق امپدانس باند باريك مايكروويو
284
طراحي و آناليز گيرنده تبديل مستقيم (Conversion Direct) براي مخابرات نسل سوم سلولي
285
طراحي و آناليز ليزر CO2 RD با توان 1000 وات با كاواك ناپايدار ﴿Unstalde nesonator﴾ به كمك نرم افزار Glad
286
طراحي و آناليز مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد ASME در نرم افزار CATIA
287
طراحي و آناليز مخزن دستگاه آزمايش ورق تحت بارگذاري ديناميكي گذرا
288
طراحي و آناليز و شبيه سازي تقويت كننده كم نويز در باند فركانسي Ka
289
طراحي و آناليز يك سوييچ بسته اي موازي بدون نياز به سوييچهاي خروجي - بافردار و اتصالات دروني سريع
290
طراحي و آناليز يك سيستم تله‌اپراتوري دو راهبر- دو پيرو مشاركتي غيرخطي
291
طراحي و آناليز يك مكانيزم نوين براي ارزشيابي تحصيلي، بر مبناي نظريه بازي ها
292
طراحي و اثربخشي الگوي همراهي موفق در همسران بيماران قلبي بر كيفيت زندگي، صميميت زناشويي و استرس بيماران
293
طراحي و اثربخشي مداخله‌ي مبتني بر بهبود آسيب‌هاي دوران كودكي برنگرش به خيانت، شفقت به خود و خود بخشودگي افراد داراي سابقه‌ي خيانت به همسر: يك مدل آميخته
294
طراحي و اجراي الگوريتم مناسب به منظور تصحيح اثر تضعيف پرتوها در تصويرگيري پزشكي هسته اي از قلب و مقايسه نتايج با داده هاي تجربي
295
طراحي و اجراي بانكهاي اطلاعاتي مورد نياز شبيه سازي شبكه نوري استان فارس
296
طراحي و اجراي پوسترهاي جشنواره بين المللي فيلم فجر
297
طراحي و اجراي حسه/ محرك پيزوالكتريك
298
طراحي و اجراي ديواركوب تزئيني با بررسي نقش انار در معماري ايران
299
طراحي و اجراي سايت اينترنتي تعاملي در طب سنتي
300
طراحي و اجراي سلول اتوماسيون مونتاژ جعبه دنده
301
طراحي و اجراي سيستم انبارداري در شركت مهندسي آلتون راي (ساتراب الكترونيك )
302
طراحي و اجراي سيستم اندازه گيري شار داخل قلب راكتور
303
طراحي و اجراي سيستم اندازه گيري قطر تار توسط ليزر
304
طراحي و اجراي سيستم انيارداري در شركت ملامين رخسار يزد
305
طراحي و اجراي سيستم شبيه ساز اتوماسيون صنعتي يك كارخانه صنعتي بر مبناي PLC [پي. ال. سي.] و ابزار دقيق
306
طراحي و اجراي سيستم شبيه سازي يك كارواش اتوماتيك بر مبناي PLC [پي. ال. سي]
307
طراحي و اجراي سيستم فرآيند يكپارچه و تعيين توالي عمليات
308
طراحي و اجراي سيستم مخابرات بدون سيم براي يك محيط هوشمند
309
طراحي و اجراي سيستم ميكرومتر (اندازه سنج ) ليزري
310
طراحي و اجراي شبكه اطلاع رساني كتابخانه مركزي
311
طراحي و اجراي ظروف سفالزير لعابي بر اساس نقش مايه بز كوهي در تمدن هاي ايران باستان
312
طراحي و اجراي قاب آينه شمعدان و كنسول به شيوه ي منبت و معرق
313
طراحي و اجراي مسير ياب براي ربات زير سطحي خودكار بر اساس داده هاي حسگر سونار
314
طراحي و اجراي نظام ديده باني سلامت
315
طراحي و اجراي نقوش سنتي ﴿تذهب﴾ برروي اشياء كاربردي ﴿درب چوبي﴾
316
طراحي و اجراي يك الگوريتم هدف گذاري فعاليت هاي توسعه محصول در شركت هاي خود رو سازي
317
طراحي و اجراي يك روش تبادل داده بين ميكروكنترلرهاي موجود بر اساس سيگنال چند سطحي (MLS)
318
طراحي و اجراي يك سيستم پردازشگر خودكار ردپاي هسته اي نوين آشكارسازهاي پليمري خورش الكتروشيميايي شده
319
طراحي و اجزاي دساگاه تست دوام بلبرينگ و غلتك هاي دور بالا
320
طراحي و احياي بافت مسكونس محله تل ﴿يزد﴾
321
طراحي و ارائه الگوي برندسازي مقصد گردشگري ورزشي ايران
322
طراحي و ارائه روش ساخت دستگاه تست و موضع يابي نشتي موضع گايد در سرسيلندر پرايد
323
طراحي و ارائه روش ساخت فيكسچر كنترلي ماشينكاري سرسيلندر پرايد (كنترل موقعيت سوراخهاي پينهاي مرجع)
324
طراحي و ارائه روش فيكسچر دوراني نقطه جوش كاسه كمك فنر پيكان
325
طراحي و ارائه فرايند توليد براي ربات استوانه اي صنعتي
326
طراحي و ارائه مدل آميخته بازاريابي بانكي در كشورهاي اسلامي (موردمطالعه ايران و مالزي)
327
طراحي و ارائه مدل جانشين پروري مديران سازمان تامين اجتماعي
328
طراحي و ارائه مدل كاربردي براي آموزش پيشگيري، كنترل و سازگاري با تغييرات اقليم در نظام آموزش رسمي كشور
329
طراحي و ارائه مدل موقعيت يابي استراتژيك صنعت پتروشيمي (مورد مطالعه: شركت پتروشيمي بيستون)
330
طراحي و ارائه نرم افزار طراحي اجزا؟ ماشين با استفاده از زبان برنامه نويسي
331
طراحي و ارائه ي پوشاك اجتماع مردان جوان تهراني ( با بررسي شيوه هاي پوششي مردان ايراني 20 تا 30 سال در دهه هاي 50 و 60 شمسي)
332
طراحي و ارائه يك مدل احتمالي مسير يابي براي امدادو نجات مجروحين بحران زلزله
333
طراحي و ارايه مدل تشكل يابي و رونق بازار خدمات فرهنگي (مطالعه موردي: شهر دوشنبه پايتخت كشور تاجيكستان)
334
طراحي و ارتقاء روبات هاي توانبخشي قابليت حركت به وسيله افزودن توانايي شبيه سازي سطوح گوناگون در حين تمرين دادن بيمار
335
طراحي و ارتقاي كيفيت محيطي سكونت گاههاي غير رسمي با استفاده از طرح هاي محرك توسعه نمونه موردي نايسر سنندج
336
طراحي و ارزشيابي تأثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري انگيزش محافظت(PMT) بر رفتارهاي پيشگيري كننده از سرطان پوست در ملوانان بندر بوشهر: يك مطالعه تركيبي
337
طراحي و ارزشيابي ميزان تاثير مداخله آموزشي مبتني بر مدل تصورات تمايلات بر مصرف فست فود در دانشجويان دانشگاههاي شهرستان رفسنجان: يك مطالعه تركيبي
338
طراحي و ارزيابي اپتود جديد گاليم بر اساس يك روش نشانش بهبود يافته 4 - (2 - پيريديل آزو) رزورسينول بر روي غشاي تري استيل سلولز
339
طراحي و ارزيابي اثر فيلترهاي نمايي زمان گسسته پر كارايي سيستم آلارم
340
طراحي و ارزيابي اقتصادي سردخانه 900 تني ميگو همراه يك پيش سردكن به ظرفيت 30 تن و يك تونل انجماد وزشي با ظرفيت انجماد 5 تن ميگو در 8 ساعت
341
طراحي و ارزيابي الگوريتم مسيريابي كارا براساس تحقق نيازهاي كيفيت سرويس در شبكه هاي سريع
342
طراحي و ارزيابي الگوي خودمديريتي درد مزمن ستون فقرات مبتني بر عوامل رواني- اجتماعي، معنوي، اقتصادي- اجتماعي و خصوصيات درد: نقش ميانجي نظام باورهاي بيمار
343
طراحي و ارزيابي برنامه ريزي استراتژيك در موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
344
طراحي و ارزيابي پارامتر هاي عملكردي شانت مغزي
345
طراحي و ارزيابي حسگر نوري جيوه بر اساس ثابت سازي 1- ( 2- پيريدل آزو) -2- نفتول بر روي غشاء تري استيل سلولز و اندازه گيري آن در نمونه هاي مختلف
346
طراحي و ارزيابي سيستم هاي رمزنگاري پي درپي با استفاده از تئوري پيچيدگي
347
طراحي و ارزيابي شبكه هاي دوربيني هوشمند توزيع شده چند دروبيني براي ردگيري اشياء و افراد
348
طراحي و ارزيابي كدهاي بهينه و شبه بهينه بي وند
349
طراحي و ارزيابي مدارهاي حسابي و منطقي پربازده مبتني بر دروازه ي اكثريت پنج ورودي در آتوماتاي سلولي كوانتومي
350
طراحي و ارزيابي مدل تأثير استراتژي بر ساختار سرمايه : مورد مطالعه شركت‌هاي پذيرفته‌ شده بورس اوراق بهادار تهران
351
طراحي و ارزيابي مهاركننده جديد آنزيم MEK1/2
352
طراحي و ارزيابي نانوذرات جامد ليپيدي حاوي آدفووير و بررسي ميزان نفوذ سلولي آن در شرايط برون تن
353
طراحي و ارزيابي نانوذرات حاوي ملوكسيكام در ماتريكس هيدروژلي قابل تزريق به منظور ترميم بافت غضروف
354
طراحي و ارزيابي يك الگوريتم مسيريابي امن سبك وزن در شبكه هاي موردي
355
طراحي و ارزيابي يك الگوريتم مسيريابي چندپخشي مبتني بر كيفيت سرويس در شبكه هاي سيار موردي
356
طراحي و ارزيابي يك الگوريتم مسيريابي مبتني بر متعادل سازي بار در شبكه هاي حسگري به منظور افزايش عمر شبكه
357
طراحي و ارزيابي يك تثبيت كننده جديد براي تصاوير ويديويي ديجيتالي
358
طراحي و ارزيابي يك روش مسيريابي تطبيقي براي مهيا كردن كيفيت سرويس در شبكه‌هاي اقتضايي سيار
359
طراحي و ارزيابي يك معماري توزيع شده ايمن براي توسعه كاربرد هاي شبكه هاي مديريت مخابرات بر اساس corba
360
طراحي و ارزيابي يك معيار كمي براي تعيين كيفيت ويدئو
361
طراحي و ارزيابي يک روش مبتني بر ساختار FPGA به منظور افزايش تحمل پذيري اشکال در FPGAهاي مبتني بر SRAM
362
طراحي و استاندارد سازي آزمايشگاه آناليز حركت
363
طراحي و استخوان بندي شهري از منظر ژئومورفولوژي مطالعه موردي: شهر كرج
364
طراحي و استقرار سيستم اطلاعاتي واحد توليد در شركت كاشي كوير يزد
365
طراحي و استقرار سيستم مديريت ايمني در پروژه هاي ساختماني در ايران
366
طراحي و استقرار سيستم مديريت يكپارچه (Ims) در شركت كاشي ارچين
367
طراحي و استقرار سيستم هزينه يابي كيفيت در شركت فولاد آلياژي ايران
368
طراحي و استقرار يك سيستم خبره فازي جهت بكارگيري در كنترل فرايند ﴿مطالعه موردي كاشي مرجان﴾
369
طراحي و اسكله و موج شكن در شرايط محيطي خليج فارس - عسلويه
370
طراحي و اصلاح ساختار گيره هاي نگه دارنده ميله جهت افزايش كارآيي و كشيدن نقشه اجزاء دستگاه
371
طراحي و اعتبار بخشي دستورالعمل مراقبت باليني پرستاري با رويكرد مبتني بر شواهد در بيماران مبتلا به زخم پاي ديابتي
372
طراحي و اعتبار يابي ابزارسنجش عوامل زمينه ساز قضاوت باليني در دانشجويان پرستاري: يك مطالعه تركيبي اكتشافي متوالي
373
طراحي و اعتبار يابي مدل تربيتي آموزش از دور بر پايه مكتب فلسفي سازنده گرايي و الگوي كلاين
374
طراحي و اعتبار يابي مقدماتي پرسشنامه وابستگي خاص زناشويي
375
طراحي و اعتباربخشي آموزش الكترونيكي زبان فارسي
376
طراحي و اعتباربخشي الگوي آموزش مداوم اساتيد در دانشگاه پيام نور
377
طراحي و اعتباربخشي الگوي برنامه ي درسي كارورزي مبتني بر خودشرح حال نويسي مشاركتي در دانشگاه فرهنگيان
378
طراحي و اعتباربخشي الگوي مفهومي يادگيري از دور اثربخش در آموزش عالي
379
طراحي و اعتبارسنجي برنامه درسي تلفيقي آموزش محيط زيست در دوره پيش دبستان شهر رشت )تلفيق زبانآموزي، مهارتهاي اجتماعي و آموزشهاي شهروندي(
380
طراحي و اعتبارسنجي مدل نيم رخ شايستگي سرمايه انساني (مطالعه موردي: تكنسين¬ها و كاركنان مراكز تماس گروه صنعتي انتخاب سرويس حامي)
381
طراحي و اعتبارسنجي يك شاخص تركيبي براي ارزيابي عملكرد موتورهاي جستجو و ارزيابي عملكرد چهار موتور جستجوي گوگل، ياهو، داك داك گو و بينگ بر اساس آن
382
طراحي و اعتباريابي آموزش مديريت زندگي براي كاركنان اقماري و خانواده هاي آنان به روش آموزش از دور
383
طراحي و اعتباريابي الگوي آزمون هاي دانشگاه باز و از دور
384
طراحي و اعتباريابي الگوي آزمون هاي دانشگاه باز و از دور
385
طراحي و اعتباريابي الگوي ارتقاء آگاهيهاي محيط زيستي برنامه هاي صدا و سيما
386
طراحي و اعتباريابي الگوي ارزشيابي عملكرد وظيفه گراي مديران گروه ها و روساي دانشكده ها
387
طراحي و اعتباريابي الگوي افزايش بهره‌وري مديران دانشگاه‌هاي باز و از دور بر مبناي الگوي معادلات ساختاري
388
طراحي و اعتباريابي الگوي تربيت اخلاقي متناسب با ويژگيهاي دانش آموزان دوره ابتدايي ايران
389
طراحي و اعتباريابي الگوي مهارت‌ها و نگرش‌هاي مربي‌گري اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌هاي دولتي شهر اصفهان
390
طراحي و اعتباريابي چارچوبي براي برنامه‌ريزي فرهنگي دانشگاه‌ها‌ي باز و از دور
391
طراحي و اعتباريابي مدل آموزش از دور بر مبناي الگوي گانيه و بريگز براي يادگيرندگان مبتلا به اختلال نقص توجه بيش فعالي (ADHD)
392
طراحي و اعتباريابي مدل انتقال دانش موسسات و مراكز تحقيقات كشاورزي از طريق آموزش از دور به بهره برداران (مطالعه موردي شمال كشور)
393
طراحي و اعتباريابي مدل توانمندسازي شناختي اعضاي هيات علمي در محيط‌ هاي يادگيري تلفيقي
394
طراحي و اعتباريابي مدلي براي ارزيابي آموزش از دور اثربخش مبتني بر فاوا در نظام آموزش عالي ايران
395
طراحي و اعتباريابيالگوي اقدامات آموزشي مديريت بحران در مناطق¬زلزله خيز با تاكيد بر زلزله كرمانشاه
396
طراحي و امكان سنجي استفاده از سيستم مختلط باد/خورشيد/باتري هاي رداكس جهت تامين قسمتي از برق مصرفي جزيره هرمز
397
طراحي و امكان سنجي اقتصادي توربين هاي بادي با پره هاي هوشمند و مقايسه ي انرژي حاصله از آن با ساير پره ها
398
طراحي و امكان سنجي ساخت محفظه خلاء قابل نصب بر روي دستگاه پرس 30 تن
399
طراحي و امكان سنجي ساخت يك مغناطيس انتخابگر مسير
400
طراحي و امكان سنجي سنسورهاي گازي بااستفاده از نانوتين اكسايد.
401
طراحي و امكان سنجي نصب و به كارگيري كسوسك هاي شار‍ژ خورشيدي دوچرخه هاي موجود در بازار ايران
402
طراحي و امكان‏سنجي ساخت ژنراتور الكتروشيميايي تنگستن-188/ رنيوم- 188 جهت مقاصد پزشكي هسته‏اي
403
طراحي و امكانسنجي مقدماتي جهت تصفيه گازهاي خروجي از دودكش CO-Boiler در واحد RFCC پالايشگاه اراك
404
طراحي و انباشت مخلوط نانو ذرات سيليكاي اصلاح شده و پليمر قالب مولكولي در ميني ستون كروماتوگرافي به منظور جداسازي و تعيين مقدار ملامين در نمونه هاي شير خشك تقلبي
405
طراحي و انتخاب اجزاء اصلي قالب هاي تزريق پلاستيك به كمك كامپيوتر
406
طراحي و انتخاب اجزاء قالب هاي مرحله اي خم و مونتاژ آن به كمك كامپيوتر
407
طراحي و انتخاب نوار نقاله ها
408
طراحي و انتقال سازه ي ژني نوتركيب IFNβ-scFv ضد كلاژن تيپII انساني به رده سلولي HEK293
409
طراحي و ايجاد ابزار اندازه‌گيري هندسه‌ي زخم با استفاده از روش‌هاي پردازش تصوير و پياده‌سازي جهت چاپ زيستي
410
طراحي و ايجاد اتوماسيون كتابخانه با استفاده از كارتهاي Mifare
411
طراحي و ايجاد بازار كالا و خدمات براي سازمان هاي دولتي با استفاده از ابزار مديريت محتواي Magento
412
طراحي و ايجاد پيوند دي سولفيد با استفاده از جهش زايي هدفمند در آنزيم رنيلا لوسيفراز
413
طراحي و ايجاد ساختمانهاي سراميكي
414
طراحي و ايجاد كارخانه فرش ماشيني
415
طراحي و ايجاد محيط گرافيكي براي سرورهاي نت فيلتر و اسكوئيد در لينوكس
416
طراحي و ايجاد محيط گرافيكي مناسب براي محاسبه قابليت اطمينان سيستمها با استفاده از نرم افزار SHARPE
417
طراحي و ايجاد نرم افزار كمك آموزشي تحليل غير خطي داده هاي ديناميكي ورزشي
418
طراحي و ايجاد نرم‌افزار ثبت و نمايش اطلاعات خروجي سيستم اندازه‌گيري نقطه‌اي فشار پا
419
طراحي و ايجاد يك پايگاه داده گفتاري براي بازشناسي گفتار
420
طراحي و ايمن سازي پرس هيدروليكي به ظرفيت يكصد تن
421
طراحي و بازسازي مدارات كنترل ماشين درزجوش نيمه اتوماتيك
422
طراحي و بافت پارچه حلقوي پودي با ضريب پواسون منفي
423
طراحي و بافت پرده جهت استفاده در اماكن مذهبي
424
طراحي و بافت تاپستري با استفاده از نقاشي هاي دورهء قاجار
425
طراحي و بافت زيرانداز با برداشتي از نقشمايه هندسي پرنده در فرهنگ و هنر ايلات و عشاير ايران
426
طراحي و بافندگي در روي ماشين بافندگي رابي
427
طراحي و برپائي ليزر نئوديوم-ياگ و توليد پرتوي بسل
428
طراحي و برپايي اندازه گيري خواص الكتريكي بافت هاي زيستي
429
طراحي و برپايي چيدمان آزمايشگاهي انبرك نوري جهت به دام اندازي نانو ذرات زيستي
430
طراحي و برپايي چيدمان آزمايشگاهي ليزر حالت جامد دمش جانبي Nd:YAG كليدزني Q شده
431
طراحي و برپايي چيدمان اندازه گيري پاشندگي تاخير گروه آينه هاي پاشنده
432
طراحي و برپايي ليزر Nd:YAG دمش از پهلو و مطالعه ي اثرات گرمايي آن
433
طراحي و برپايي ليزر Nd:YAG سردمشي با ليزر نيمرسانا و انتخاب مد عرضي ليزر برپاشده
434
طراحي و برپايي ليزر YAG: Nd كليدزني شده ي -Q دوشاخه اي و امكان سنجي برپايي OPO در طول موج nm 1570
435
طراحي و برپايي يك آينه هميوغ فازي بر اساس پراكندگي بريلوئن القايي
436
طراحي و بررسي اثربخشي يك بازي-ورزش براي بهبود مهارت هماهنگي چشم و دست در كودكان مبتلا به اختلالات طيف اوتيسم: يك مطالعه مقدماتي
437
طراحي و بررسي اصول تبديل انرژي در آبگرمكن
438
طراحي و بررسي اقتصادي استفاده از برق خورشيدي در پاركهاي شهر تهران
439
طراحي و بررسي اقتصادي طرح صنعتي - ميز چهار كشو
440
طراحي و بررسي اقتصادي مبدل هاي حرارتي زميني پمپ هاي حرارتي زمين گرمايي
441
طراحي و بررسي امكان استخراج معدن برقره گل زنجان
442
طراحي و بررسي امكان پذيري ساخت ميكرودريل اولتراسونيك براي سوراخ‌كاري سنگ‌هاي قيمتي
443
طراحي و بررسي امكان سنجي ساخت يك سيزر نيم رسانا
444
طراحي و بررسي انفجار در اطراف سازه هاي خاص
445
طراحي و بررسي پارامتري سيستم اجكتورخلأ تونل باد فراصوت با هدف افزايش زمان عملكرد
446
طراحي و بررسي پارامتريك موتور توربوفن
447
طراحي و بررسي پمپ انژكتورها و كنترل آنها توسط EDC (Control Diesel Electrical)
448
طراحي و بررسي تجربي فرآيند ساخت ميكرو محرك شانه‌اي
449
طراحي و بررسي خصوصيات حسگر نوري يون انتخابي بر اساس نشانش زوج يون براي اندازه گيري برخي از عناصر واسطه فلزي سنگين، استفاده از طراحي آزمايش براي بهينه سازي چند متغيره جهت اندازه گيري گونه هاي مختلف به روش استخراج نقطه ابري
450
طراحي و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي يك سيستم خود امولسيون شونده جامد به منظور دارورساني خوراكي تاموكسيفن سيترات
451
طراحي و بررسي خواص نوري كمپلكس جيوه با مخلوط ليگاندها به عنوان حسگر شيميايي رنگ سنجي براي تشخيص و تعيين لايزين در محيط آبي
452
طراحي و بررسي رفتار الكتروشيميايي و الكترومكانيكي فعال‌كننده‌هاي نرم (ماهيچه هاي مصنوعي) نفيوني بر پايه‌ي الكترودهاي نانوساختار كربن/پليمر هادي
453
طراحي و بررسي ساخت توربين بادي پر پره براي پمپ كردن آب
454
طراحي و بررسي عملكرد كولر تبخيري غير مستقيم در شرايط آب و هوايي كشور
455
طراحي و بررسي عملكرد موتور دوراني زبانه اي
456
طراحي و بررسي فني و اقتصادي روش استخراج اورانيوم معدن طالمسي ، افق 30 تا 55 متري
457
طراحي و بررسي كارايي نانو ذرات TiO2 اصلاح شده با تركيب هاي زيست ايمن سيتريك اسيد و پلي ﴿وينيل الكل﴾، در توليد و ساخت نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد- ايميد﴾ حاوي اتصالات N، N-(پيرومليتوئيل﴾ - بيس-L- لوسين
458
طراحي و بررسي كلكتور خورشيدي
459
طراحي و بررسي مباني بنيادي ليزر و كاربرد ان در مخابرات و ادوات اندازه گيري ان
460
طراحي و بررسي مبدل حرارتي پوسته ـلوله اي براي چگالش بخار از مخلوط بخارـگاز
461
طراحي و بررسي مبدل صفحه اي
462
طراحي و برنامه ريزي ايجاد نيروگاه برق شهيد رجائي با استفاده از اصول محاسباتي شبكه هاي PERT and CPM
463
طراحي و برنامه ريزي براي طرح توسعه اتي دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
464
طراحي و برنامه ريزي محصول (كاربرد مدل .P.L در طراحي و برنامه ريزي محصولات ريسندگي )
465
طراحي و برنامه سازي جعبه ابزار پردازش تصوير
466
طراحي و برنامه نويسي نرم افزار پايگاه داده هاي بيماريهاي داخلي
467
طراحي و برنامه نويسي يك بسته نرم افزار لغات انگليسي به فارسي
468
طراحي و برنامه‌ريزي بهينه در شبكه توزيع آب: مدل و روش حل
469
طراحي و بزرگنمايي ميكسرستلر در ابعاد نيمه صنعتي
470
طراحي و بسته بندي خاويار ايران براي بازار داخلي كشور
471
طراحي و بكارگيري ابزار نرم افزاري براي استقرار نظام مديريت الكترونيكي پروژه ها
472
طراحي و بكارگيري سيستم آموزش الكترونيكي تركيبي در دانشگاه علوم پزشكي تهران
473
طراحي و بكارگيري سيستمهاي اطلاعاتي در شركت توليدي پروفيل يزد
474
طراحي و بهبود سيستم كنترل اتوماتيك قطار بدون راننده با استفاده از هوش محاسباتي
475
طراحي و بهبود سيستم كنترل توليد با هدف ظرفيت سنجي ماشين آلات در شركت رينگسازي مشهد (رينگهاي سواري)
476
طراحي و بهبود عملكرد مصرف سوخت ديگهاي بخار در تاسيسات ساختمان
477
طراحي و بهبود مدارهاي باند پايه براي سيستم هاي ثبت عصبي قابل كاشت
478
طراحي و بهبود مشخصات سنتزكنندهي فركانسي ديجيتالي مستقيم بدون حافظه خواندني
479
طراحي و بهره برداري بهينه از مخازن سدهاي برقابي پياپي
480
طراحي و بهره‌برداري بهينه از سيستم‌هاي ذخيره سيكلي- رويكرد توده‌اي
481
طراحي و بهينه ‌سازي شبكه حفاري اكتشافات تكميلي در كانسار سنگ آهن زاغيا
482
طراحي و بهينه سازي Heat Sink فن CPU كامپيوتر
483
طراحي و بهينه سازي آرايه هاي فازي با پهناي باند زياد با استفاده از استراتژي تكاملي اقتباس ماتريس كوواريانس
484
طراحي و بهينه سازي اقتصادي خطوط انتقال گاز
485
طراحي و بهينه سازي انفجار معدن سنگ توف كمرد
486
طراحي و بهينه سازي باريكه نوتروني راكتور ir-40 جهت استفاده در روش نوترون تراپي با بور
487
طراحي و بهينه سازي بافت نانوليفي پوسته-مغزي با پوسته PVP/PCL ومغزي PVP حاوي داروي AmB براي كنترل رشد قارچ كانديدا آلبيكنس در درمان ضايعه قارچي آن
488
طراحي و بهينه سازي برجهان خنك كن مرطوب جريان مخالف
489
طراحي و بهينه سازي پره هاي داخلي طولي در جريان آرام داخل لوله توسط تئوري ساختاري
490
طراحي و بهينه سازي تابش توليد هماهنگ دوم با بازآواگر بيروني
491
طراحي و بهينه سازي جاذب‌هاي فرامواد با رويكرد افزايش پهناي باند و ضريب تضعيف
492
طراحي و بهينه سازي چيلرهاي تراكمي
493
طراحي و بهينه سازي دريچه كولر آبي
494
طراحي و بهينه سازي رادياتور
495
طراحي و بهينه سازي ساختار مجراهاي خنك كن در قطعات الكترونيكي با استفاده از تئوري ساختاري
496
طراحي و بهينه سازي ساختارهاي درختي هدايتي در ابعاد ميكرو و نانو براي خنك كاري قطعات الكترونيكي
497
طراحي و بهينه سازي سطح و توان مصرفيفيلتر Gm-cمرتبه چهار با استفاده از الگوريتم جستجوي ممنوعه
498
طراحي و بهينه سازي سكوهاي پايه كششي در درياي خزر
499
طراحي و بهينه سازي سيستم بيمارستان ضيايي اردكان
500
طراحي و بهينه سازي سيستم تحليگر مواد معدني به روش PGNAA
501
طراحي و بهينه سازي سيستم سرمايش تبخيري غير مستقيم بروش اگزرژي
502
طراحي و بهينه سازي سيستم منبع تغذيه ولتاژ بالا براي لامپ مگنترون
503
طراحي و بهينه سازي سيستم ها و كنترل كننده هاي فازي با پلانت و تابع هدف دلخواه با استفاده از الگوريتم ژنتيك
504
طراحي و بهينه سازي سيستم هاي خنك كننده نيروگاهي شامل كندانسور بخار و برج خنك كن مرطوب
505
طراحي و بهينه سازي سيستم هاي فن كويل
506
طراحي و بهينه سازي سيستم هاي ميكروعدسي تصويرساز با توان تفكيك زياد
507
طراحي و بهينه سازي شبكه مبدلهاي حرارتي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
508
طراحي و بهينه سازي شبكه هاي داده در محيط ارتباط ماهواره اي (VSAT)
509
طراحي و بهينه سازي فرايند واحد تصفيه پساب گاوداري
510
طراحي و بهينه سازي فرمولاسيون آب‌بندهاي پوششي بر پايه پلي‌تيواتر جهت استفاده در سازه‌هاي كامپوزيتي بر پايه رزين اپوكسي / الياف كربن
511
طراحي و بهينه سازي فرمولاسيون چسب هاي بر پايه رزين اپوكسي/ فنوليك، جهت اتصال قطعات فلز به كامپوزيت
512
طراحي و بهينه سازي فرمولاسيون در آميزه هاي الاستومري بر پايه NR/SBRتقويت شده با سيليكا
513
طراحي و بهينه سازي فني و اقتصادي فن كويل ها
514
طراحي و بهينه سازي فيبرهاي نوري Multi clad ﴿افزايش پهناي باند و كاهش پاشندگي﴾
515
طراحي و بهينه سازي كابين لكوموتيوران در كشنده هاي ER24PC با رويكرد كاربرمحور براي لكوموتيوران ايراني
516
طراحي و بهينه سازي كامپيوتري ترانسفورماتور تك فاز و ساخت تنظيم كننده ولتاژ اتوماتيك
517
طراحي و بهينه سازي كمپرسورهاي جريان محوري
518
طراحي و بهينه سازي كنترل تك سيكلي در جبرانساز STATCOM به منظور بهبود كيفيت توان در سيستم هاي توزيع
519
طراحي و بهينه سازي گمانه هاي اكتشافي در مراحل مختلف اكتشاف يك كانسار
520
طراحي و بهينه سازي لوله‌هاي سوخت پرفشار موتور ديزل سواري
521
طراحي و بهينه سازي ليزر Nd:YAG بر اساس انتشار و شكل پالس نوع دمش
522
طراحي و بهينه سازي ماشين ابزار چهار محوره CNC جهت ساخت تجهيزات خاص
523
طراحي و بهينه سازي مدل كششي در محيط زنجيره تامين با استفاده از روش حل هيبريد رياضي و شبيه سازي
524
طراحي و بهينه سازي موتور سنكرون رلوكتانسي با مغناطيس هاي دائم كمكي
525
طراحي و بهينه سازي موتور سنكرون مغناطيس دائم سطحي با هدف كاهش گشتاور اثر دندانه
526
طراحي و بهينه سازي ميز ماشين فرز CNC سه محوره متوسط با استفاده از روش المان محدود
527
طراحي و بهينه سازي ميز و اسپيندل فرز سه محوره CNC با استفاده از روش المان محدود
528
طراحي و بهينه سازي ميزكار آژانس هاي مسافرتي (هوايي و غيره )
529
طراحي و بهينه سازي نانو الياف پوسته مغزي كيتوسان / پلي كاپرولاكتون حاوي ذرات مغناطيسي Fe3O4 براي رهايش داروي 5FU
530
طراحي و بهينه سازي نرم افزار تشخيص قله و تجزيه و تحليل طيف گاما با قدرت تفكيك پايين توسط موجك
531
طراحي و بهينه سازي هندسي و سازه اي مفصل مصنوعي هيپ به روش المان محدود
532
طراحي و بهينه سازي و ساخت صفحات دو قطبي Bipolar مربوط به بيل سوختي PEM
533
طراحي و بهينه سازي واحد الكتروليز، تصفيه و كلرزدايي صنايع كلر پارس براي توليد پتاس
534
طراحي و بهينه سازي يك fpsoبراي بلوك 6.2 درياي خزر
535
طراحي و بهينه سازي يك جعبه دنده كاهنده سرعت با Visual Nastran
536
طراحي و بهينه سازي يك سلول جذبي چند عبوري حلقوي
537
طراحي و بهينه سازي يك سيستم آلايزاجهت بررسي تيتر آنتي بادي حاصل از واكسيناسيون بر عليه واكسن گامبورو در ماكيان
538
طراحي و بهينه سازي يك طبقه كمپرسور حدود صوت با پره هاي مايل
539
طراحي و بهينه سازي يك موتور رلوكتانسي سنكرون و تحليل آن بر اساس روش المان محدود
540
طراحي و بهينه سازي يك موتور سنكرون مغناطيس دائم سطحي دور پايين با آهنرباي سراميكي
541
طراحي و بهينه يابي بالابر كابل ثابت
542
طراحي و بهينه‌سازي توربين شعاعي براي سيكل CHP
543
طراحي و بهينه‌سازي سيستم جدا كننده توسط ديناميك سيالات محاسباتي
544
طراحي و بهينه¬سازي يك موتور سنكرون رلوكتانسي تقويت شده با آهنرباي دائم و سد كننده¬هاي شار هذلولي شكل
545
طراحي و بهينه‎سازي سيستم تشديدگر-تقويت‎کننده‎ تارنوري دوغلافي Yb:Silica و تعيين پارامترهاي بهره سيگنال کوچک و توان اشباع
546
طراحي و بهينهسازي گرافيك رابط‌كاربري وب‌سايت موزه‌ي ايران باستان
547
طراحي و ‎بياده سازي سامانه رديابي شي
548
طراحي و پارچه به الهام از نقوش گليم قشقايي
549
طراحي و پايدارسازي حس پذيري خودكار در عملگرهاي پيزوالكتريك
550
طراحي و پياده سازي CPOE
551
طراحي و پياده سازي Electronic Stability Control
552
طراحي و پياده سازي GIS جهت سيستم مديريت اطلاعات بيماريها درشبكه بيمارستاني و مراكز بهداشتي و درماني
553
طراحي و پياده سازي Plug-in رمز نگاري براي مجموعه Microsoft Office
554
طراحي و پياده سازي RAM ديناميكي 64 كيلو بيت با باس داده 16 بيتي
555
طراحي و پياده سازي Web Site يك شركت توليدي قطعات خودرو
556
طراحي و پياده سازي آبشار گرافيكي
557
طراحي و پياده سازي آرايه بهبود كيفيت تصويربرداري فلوئورسانس القايي ليزري بر مبناي آناليز جابه‌جايي طيفي
558
طراحي و پياده سازي آزمايشگاهي كنترل همراه با شبكه عصبي يك ميكروفنر SMA
559
طراحي و پياده سازي آژانس املاك
560
طراحي و ‎‎‎‎‎پياده سازي آلت موسيقي ترمين با استفاده از برد رزبري ‎پاي
561
طراحي و پياده سازي ابزار CASE مبتني بر فاز تحليل متد لوژي OOSE
562
طراحي و پياده سازي ابزار اندازه گيري احساس PrEmo
563
طراحي و پياده سازي ابزار خودكار توليد فرم براي كاربردهاي مبتني بر وب
564
طراحي و پياده سازي ابزار مديريت فايروال توزيع شده در قالب توسعه اي بر IPTABLES لينوكس
565
طراحي و پياده سازي ابزار يافتن خطا در نرم افزارهاي مبتني بر ويندوز با داشتن حداقل دانش
566
طراحي و پياده سازي ابزاري براي اعمال تكنيك گريز از آنتي ويروس ها با استفاده از كد استالينگ ها و رمزكردن قسمت مخرب كد
567
طراحي و پياده سازي ابزاري به منظور افزايش دقت تشخيص آسيب پذيري XSS در برنامه هاي تحت وب با تركيب روش هاي ايستا و پويا
568
طراحي و پياده سازي ابزاري جهت تاييد و اعتبار سنجي دانش در سيستم هاي هوشمند
569
طراحي و پياده سازي ابزاري جهت تشخيص و جلوگيري از حملات تزريق كورSQL
570
طراحي و پياده سازي ابزاري جهت شناخت حملات XSS در صفحات وب
571
طراحي و پياده سازي استخراج كننده ي اطلاعات از داده هاي آنلاين مربوط به شركت هاي ثبت شده در روزنامه رسمي ايران
572
طراحي و پياده سازي استراتژي كنترلي بهينه با گذار نرم براي نسل جديد UPS هاي سري-موازي
573
طراحي و پياده سازي اسيلوسكوپ ديجيتال با استفاده از درگاه USB
574
طراحي و پياده سازي افزونه نرم افزاري مديريت گروه هاي كاري در شبكه اجتماعي
575
طراحي و پياده سازي افزونه همگام سازي اطلاعات براي محيط وردپرس با منطق دلخواه
576
طراحي و پياده سازي الگوريتم پردازش سيگنال كوبش با استفاده ازميكروكنترلر power pc
577
طراحي و پياده سازي الگوريتم تصوير تجمعي بر روس حسگر تصوير CMOS
578
طراحي و پياده سازي الگوريتم جداسازي نوترون و گاما بر روي HTMCA
579
طراحي و پياده سازي الگوريتم مبدل هاي MPPT ژانل هاي خورشيدي براي كاربردهاي عمومي
580
طراحي و پياده سازي الگوريتم مناسب جهت آشكار نمودن ناهنجاري ها در تصاوير ماموگرافي
581
طراحي و پياده سازي الگوريتم هاي تست عملكردي پيس ميكر خارجي قلب
582
طراحي و پياده سازي الگوريتم هاي تشخيص دهنده ي گفتار / سكوت
583
طراحي و پياده سازي الگوريتم هدايت و كنترل يك كوادروتور براي فرود روي يك صفحه متحرك
584
طراحي و پياده سازي الگوريتمي با ساختار پويا جهت تركيب بهينه ي سرويس ها
585
طراحي و پياده سازي انبارداري توسط ASP.Net و C#
586
طراحي و پياده سازي اوليه مدل هوش تجاري سيستم بانكي براي سپرده هاي ريالي
587
طراحي و پياده سازي باركدخوان يك بعدي
588
طراحي و پياده سازي بازار الكترونيكي دانشجويي در سطح دانشكده با استفاده از فروشگاه ساز مجنتو
589
طراحي و پياده سازي بازاريابي الكترونيكي شخصي سازي شده مبتني بر 4P
590
طراحي و پياده سازي بازي آموزش برنامه نويسي كامپيوتر براي كودكان
591
طراحي و پياده سازي بازي شطرنج
592
طراحي و پياده سازي بازي فوتبال مرحله اي دونفره مبتني بر موبايل و كامپيوتر
593
طراحي و پياده سازي بازي كامپيوتري دوزبازي
594
طراحي و پياده سازي بانك اطلاعات جامع گفتار درماني با كاربرد آموزشي و پژوهشي
595
طراحي و پياده سازي بانكاطلاعات شهداي استان يزد
596
طراحي و پياده سازي بخش كنترل كننده ديجيتال يك سيستم تحريك الكتريكي 16 كاناله تمام مجتمع براي يك ايمپلنت مغزي
597
طراحي و پياده سازي برنامه آناليزگر و مدل سازي حريف در بازي ربات هاي فوتباليست سايز كوچك
598
طراحي و پياده سازي برنامه جمع آوري دادههاي مربوط به سامانه خريد آنلاين از سوپر ماركت ها مبتني برسيستم عامل اندرويد
599
طراحي و پياده سازي برنامه كاربردي راهنماي مسافران تحت سيستم عامل اندرويد
600
طراحي و پياده سازي برنامه كاربردي مديريت مخارج جمعي
601
طراحي و پياده سازي برنامه نمايش اطلاعيه‌ها و پنل تحت وب با امكان دسترسي كاربران
602
طراحي و پياده سازي برنامه ي دسته بندي كننده ي صفحات وب با استفاده از شبكه ي معاني لغات
603
طراحي و پياده سازي برنامه ي كاربردي بهبود سطح كيفيت براي كاربردهاي چندرسانه اي بي درنگ در شبكه هاي نرم افزار محور
604
طراحي و پياده سازي بستر بدون سرور اينترنت اشياء
605
طراحي و پياده سازي بستر توسعه كاربردهاي مديريت شبكه توزيعي در شبكه هاي فعال
606
طراحي و پياده سازي بستري براي اينترنت اشيا
607
طراحي و پياده سازي بستري مناسب براي توسعه سيستم هاي بانك اطلاعات جغرافيايي
608
طراحي و پياده سازي بعد اخلاق در سيستمهاي چند عاملي
609
طراحي و پياده سازي بلادرنگ يك كدكننده صوتي فول دوپلكس (BPS 4800 - 2400) با قابليت تبادل اطلاعات متني و فايلي دوطرفه
610
طراحي و پياده سازي پايگاه اطلاعات دانشگاه (تحت وب )
611
طراحي و پياده سازي پايگاه داده تحت وب جهت ذخيره و بازيابي پايان نامه ها، پروژه ها و مقالات دانشجويان
612
طراحي و پياده سازي پايگاه داده تحليلي در رايانش ابري
613
طراحي و پياده سازي پايگاه داده سينمايي تحت وب
614
طراحي و پياده سازي پايگاه داده نرم افزار نمايش مد
615
طراحي و پياده سازي پرتال آموزشي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه يزد
616
طراحي و پياده سازي پرتال تجاري با استفاده از وب سرويس
617
طراحي و پياده سازي پردازشگر اطلاعات رادار بر اساس ريزپردازنده TMS023C52
618
طراحي و پياده سازي پردازنده ابر مقياسي عام منظوره و بهبود عملكرد آن با استفاده از ساختارهاي قابل پيكربندي
619
طراحي و پياده سازي پروتكل هاي ميان افزار سيستم هاي توزيع شده اطلاع رساني ﴿آموزش الکترونيکي - کتابخانه رقمي﴾
620
طراحي و پياده سازي پروتكلي براي انتقال امن ويديو
621
طراحي و پياده سازي پلاگين هوشمند تشخيص فيشينگبراي مرورگر فايرفاكس
622
طراحي و پياده سازي پنهان نگاري داده در VOIPبا استفاده از تركيب الگوريتم هاي LACK و LSB
623
طراحي و پياده سازي پوسته استوديو فشرده سازي
624
طراحي و پياده سازي پوسته رمزنگاري
625
طراحي و پياده سازي پويشگر يافتن تزريق اس.كيو.ال از طريق خزش
626
طراحي و پياده سازي تابع نمايي با استفاده از الگوريتم CORDIC و مدار FPGA
627
طراحي و پياده سازي تجربي كنترل فعال صدا براي يك فن خنك كننده
628
طراحي و پياده سازي تراشه تعقيب كننده هدف
629
طراحي و پياده سازي تركيب‌كننده/تقسيم‌كننده توان بالا در باند فركانسي S/C
630
طراحي و پياده سازي تشخيصگر بيمارهاي كليوي با استفاده از شبكه عصبي
631
طراحي و پياده سازي تكنيك كاليبراسيون بخش DAC در مبدل آنالوگ به ديجيتال دو مرحله اي
632
طراحي و پياده سازي تكنيكهاي مناسب براي كلاس بندي و تشخيص آريتمي هاي قلبي در الكتروكارديوگرافي
633
طراحي و پياده سازي جبرانساز‌ خرابي عملگر تطبيقي بر روي شبيه ساز ماهواره
634
طراحي و پياده سازي جستجوگر متني انگليسي براي كامپيوترهاي شخصي با استفاده از روش شباهت كسينوسي
635
طراحي و پياده سازي جعبه سياه خودرو با قابليت تحليل وضعيت راننده
636
طراحي و پياده سازي چند الگوريتم رمزنگاري بسيار سبك براي برچسب هاي RFID
637
طراحي و پياده سازي چند برنامه براي اهداف MULTITASKING
638
طراحي و پياده سازي چهارچوب Front-end تحت وب
639
طراحي و پياده سازي حسگر تصوير ديجيتال CMOS با تمركز بر افزايش حساسيت، رزولوشن و گستره ديناميكي حسگر
640
طراحي و پياده سازي خدمت الكترونيكي جهت نوبت دهي به بيماران در مطب
641
طراحي و پياده سازي خريدوفروش گل دربستر اينترنت
642
طراحي و پياده سازي خزشگر مبتني بر زبان فارسي
643
طراحي و پياده سازي داپلكسر فعال ترانسيور مايكروويو با بكارگيري ساختارهاي CRLH كاربرد در سيستمهاي نسل چهارم مخابرات سيار
644
طراحي و پياده سازي دادگان گفتاري مناسب به منظور جدا سازي تك ميكروفونه گويندگان
645
طراحي و پياده سازي دانشگاه مجازي Virtual University
646
طراحي و پياده سازي درايو موتور (رلوكتانس سويچ شونده )
647
طراحي و پياده سازي درايو موتور سنكرون مغناطيس دائم بدون استفاده از سنسور
648
طراحي و پياده سازي دستگاه ترسيم خودكار منحني پلاتوي آشكارساز تناسبي به همراه بررسي و بهينه سازي شرايط كار اين نوع آشكارسازها
649
طراحي و پياده سازي دسته بندي كننده اخبار فارسي با استفاده از الگوريتم بيزين با قابليت توسعه پذيري
650
طراحي و پياده سازي دو روش جديد براي بهبود كارايي الگوريتم بهينه سازي دسته ذرات در برخورد با مسائل بهينه سازي كلي
651
طراحي و پياده سازي ديباگر32 بيتي حفاظت شده متكي به خود براساس پردازنده 386
652
طراحي و پياده سازي ديواره آتش با گذر دهي بالا جهت افزايش كارايي
653
طراحي و پياده سازي رابط رايانه دستگاه سنتزكننده با مايكروويو
654
طراحي و پياده سازي رابط مغز-كامپيوتر (Brain-Computer Interface)
655
طراحي و پياده سازي ربات ترابري با استفاده از روشهاي بينايي ماشين
656
طراحي و پياده سازي ربات سرآشپز با استفاده از يادگيري تقليدي
657
طراحي و پياده سازي رجيستر با توان مصرفي كم در تكنولو‍ژي CMOS
658
طراحي و پياده سازي رندرر گرافيكي بر پايه پردازنده گرافيگي
659
طراحي و پياده سازي روش تفسيرپذيري بر روي مدل هاي شبكه يادگيري عميق
660
طراحي و پياده سازي روش كنترل اسكالر و برداري بر روي درايو موتور سنكرون مغناطيس دائم
661
طراحي و پياده سازي روش هاي كدينگ صوتي بر مبناي كدينگ سينوسي با نرخ بيت 2400 - 4800 بيت بر ثانيه
662
طراحي و پياده سازي روند خودكارسازي مديريت يك سيستم محاسبات ابري با بررسي روندهاي كاري مورد نياز
663
طراحي و پياده سازي زبان اصلاح اطلاعات براساس مدل رابطه اي نرمال نشده
664
طراحي و پياده سازي زبان بازيابي اطلاعات زماني <آونگ >
665
طراحي و پياده سازي زير سيستم نظارت بر بيمار در يك بيمارستان مدرن
666
طراحي و پياده سازي زيرسيستم مديريت دوره هاي مجازي با استفاده از رويكرد FDD از مدل فرآيند چابك
667
طراحي و پياده سازي ساختار كنترلي بر روي يك سيستم TELEROBOTIC در حضور نرمي بازوي ربات رهرو و تغييرات امپدانس محيط و اپراتور
668
طراحي و پياده سازي ساختار كنترلي براي سيستمهاي چند راهبر/تك رهرو در حضور تاخير اينترنتي
669
طراحي و پياده سازي ساختار كنترلي ير روي يك سيستم TELEROBOTIC تاخير دار در حضور نرمي بازوي ربات رهرو
670
طراحي و پياده سازي ساختار مقاوم در مقابل خطاي تطبيق پذير در سيستم هاي بلادرنگ توزيع شده
671
طراحي و پياده سازي ساختارهاي مناسب براي جستجوي سريع در كتابهاي كد با بعد زياد
672
طراحي و پياده سازي ساعت با استفاده از ميكروكنترلر AVR
673
طراحي و پياده سازي ساعت شطرنج با استفاده از ميكروكنترلر
674
طراحي و پياده سازي سامانه آموزش الكترونيكي تحت وب با رويكرد تست كارايي
675
طراحي و پياده سازي سامانه ارزيابي با قابليت تعيين معيارهاي ارزيابي
676
طراحي و پياده سازي سامانه ارزيابي سازكار هاي درهمسازي در جست و جوي تصاوير
677
طراحي و پياده سازي سامانه استخراج اطلاعات مرتبط با نمادهاي بازار بورس
678
طراحي و پياده سازي سامانه اطلاعات شهري با قابليت شبكه اجتماعي
679
طراحي و پياده سازي سامانه اطلاعات كالا در فروشگاه و انبارها
680
طراحي و پياده سازي سامانه الكترونيكي تدريس‌يار ياب
681
طراحي و پياده سازي سامانه الكترونيكي فروش دارو بر بستر مجنتو
682
طراحي و پياده سازي سامانه الكترونيكي فروش قطعات يدكي خودرو
683
طراحي و پياده سازي سامانه اي جهت تشخيص ارقام دست نويس
684
طراحي و پياده سازي سامانه اي جهت جستجوي سوالات مشابه از طريق خزش سايت هاي پرسش و پاسخ فارسي
685
طراحي و پياده سازي سامانه ايجاد كننده و تحليلگر شبكه اجتماعي حاصل از تبادل محتوا در پيام رسان تلگرام
686
طراحي و پياده سازي سامانه بازار الكترونيكي تهران
687
طراحي و پياده سازي سامانه بازسازي چهره
688
طراحي و پياده سازي سامانه بازشناسي مكان هاي معروف شهري مبتني بر تصوير
689
طراحي و پياده سازي سامانه بازشناسي و ثبت تردد افراد در ويدئوهاي دوربين هاي مدار بسته
690
طراحي و پياده سازي سامانه بازيابي سواﻻت بين زباني
691
طراحي و پياده سازي سامانه برنامه ريزي سرويس حمل و نقل مدارس با استفاده از الگوريتم هاي مسيريابي
692
طراحي و پياده سازي سامانه پاركينگ هوشمند مبتني بر اينترنت اشياء
693
طراحي و پياده سازي سامانه تحليل رفتار راننده با استفاده از سيگنال هاي اينرسي
694
طراحي و پياده سازي سامانه تخصصي پرسش و پاسخ برنامه نويسي اندرويد
695
طراحي و پياده سازي سامانه تشخيص خودكار مفاهيم كليدي و ارتباط معنايي آنها در منابع آموزشي
696
طراحي و پياده سازي سامانه تشخيص كاربران موثر در تبليغات شبكه هاي اجتماعي
697
طراحي و پياده سازي سامانه تشخيص گياه مناسب جهت كاشت در هر منطقه با استفاده از داده كاوي
698
طراحي و پياده سازي سامانه تصديق هويت بر اساس شناسايي چهره مبتني بر مدل هاي احتمالاتي
699
طراحي و پياده سازي سامانه توصيه گر مبتني بر مكان با تحليل رفتار كاربر بر بستر شبكه هاي اجتماعي
700
طراحي و پياده سازي سامانه توصيه گري براي معرفي خبرگان به اعضا انجمن هاي برخط
701
طراحي و پياده سازي سامانه جامع مديريت مشاورين املاك
702
طراحي و پياده سازي سامانه جلوگيري از نشت اطلاعات برروي دروازه پست الكترونيكي
703
طراحي و پياده سازي سامانه جمع آوري اطلاعات حياتي خطوط انتقال برق ﴿بخش فرستنده﴾
704
طراحي و پياده سازي سامانه جمع آوري اطلاعات حياتي خطوط انتقال برق ﴿بخش گيرنده﴾
705
طراحي و پياده سازي سامانه حضور اساتيد دانشكده
706
طراحي و پياده سازي سامانه حمل بار
707
طراحي و پياده سازي سامانه خبر رساني و پيشنهاد اخبار مبتني بر سيستم عامل اندرويد
708
طراحي و پياده سازي سامانه خلاصه سازي و جستجو در ويدئوهاي نظارتي
709
طراحي و پياده سازي سامانه دسته بندي محتواي فارسي شبكه ي اجتماعي تلگرام با بهره گيري از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان، بيز ساده و تكنيك هاي داده كاوي
710
طراحي و پياده سازي سامانه ذخيره سازي و جستجو تصاوير مشابه
711
طراحي و پياده سازي سامانه رديابي ميتني بر اينترنت اشيا
712
طراحي و پياده سازي سامانه رصد و ارزيابي آسيب پذيري امنيتي
713
طراحي و پياده سازي سامانه شناسايي انجمن ها مبتني بر ساختار شبكه و رفتار كاربر در شبكه هاي اجتماعي پويا
714
طراحي و پياده سازي سامانه فروش الكترونيك كامپيوترهاي شخصي مبتني بر اختصاصي سازي پيكره بندي رايانه با بكارگيري مجنتو
715
طراحي و پياده سازي سامانه فروش الكترونيكي محتواي آموزشي
716
طراحي و پياده سازي سامانه كنترل كننده روشنايي مبتني بر اينترنت اشياء
717
طراحي و پياده سازي سامانه كنترل وضعيت در نرم افزار كاربردي پاركينگ هوشمند بر اساس سياست هاي قابل تنظيم
718
طراحي و پياده سازي سامانه مديريت گروه آموزشي در دانشكده
719
طراحي و پياده سازي سامانه مديريت محتوا براساس وابستگي محتوا مبتني بر وب
720
طراحي و پياده سازي سامانه مديريت يادگيري با قابليت شبكه اجتماعي
721
طراحي و پياده سازي سامانه مشاوره ي الكترونيكي
722
طراحي و پياده سازي سامانه نرم افزاري ارزيابي روش هاي خلاصه سازي ويدئو
723
طراحي و پياده سازي سامانه هماهنگ سازي مسافران و تاكسي هاي خطي
724
طراحي و پياده سازي سامانه هوشمند روشنايي
725
طراحي و پياده سازي سامانه هوشمند ناوبري
726
طراحي و پياده سازي سامانه ي الكترونيكي مديريت خريد در دستگاه هاي دولتي
727
طراحي و پياده سازي سامانه ي برخط اتوماسيون اداري شركت بيمه
728
طراحي و پياده سازي سامانه ي تبليغاتي ويديوئي محاوره اي با استفاده از مكانيزم فرا ويدئويي مبتني بر گراف
729
طراحي و پياده سازي سامانه ي تطبيق دهنده ي چهره به چهره ي افراد مشهور
730
طراحي و پياده سازي سامانه ي توصيه گر متن مبتني بر مدل هاي احتمالاتي
731
طراحي و پياده سازي سامانه ي مديريت كلان داده هاي اينترنت اشيا
732
طراحي و پياده سازي سامانه ي همسفرياب
733
طراحي و پياده سازي سايت آمارگيري از بازديد كنندگان صفحات اينترنتي
734
طراحي و پياده سازي سايت آمارگيري از بازديدكنندگان صفحات اينترنتي
735
طراحي و پياده سازي سايت انتخاب واحد دانشكده
736
طراحي و پياده سازي سايت اينترنت و اينترنت با صفحات ثابت و دسترسي بانكهاي اطلاعاتي
737
طراحي و پياده سازي سايت با استفاده از زبان PHP
738
طراحي و پياده سازي سايت با استفاده از زبانPHP
739
طراحي و پياده سازي سايت تجارت الكترونيكي براي فروش آنلاين كتاب
740
طراحي و پياده سازي سايت خبري Online
741
طراحي و پياده سازي سايت خريد كتاب
742
طراحي و پياده سازي سايت دفتر كار مجازي استاد دانشگاه
743
طراحي و پياده سازي سايت مديريت آگهي هاي تبليغاتي
744
طراحي و پياده سازي سايت معرفي و خريد كتاب
745
طراحي و پياده سازي سايت مقايسه خودكار قيمت ها
746
طراحي و پياده سازي سايت هنرستان با استفاده از زبان ﴿PHP﴾
747
طراحي و پياده سازي سايت وب پيمانكاران لرستان
748
طراحي و پياده سازي سخت افزار منبع تغذيه سيستم مالتي پلكسر STM-61 نوري
749
طراحي و پياده سازي سخت افزار و شبكه ي خانه هوشمند با قابليت دسترسي از اينترنت
750
طراحي و پياده سازي سخت افزار و نرم افزار واحد كنترل براي كاهش نوسانات بار در جرثقيل
751
طراحي و پياده سازي سخت افزار يك سيستم نمايش كامپيوتري براي نمايش اطلاعات رادار
752
طراحي و پياده سازي سخت افزاري IC Tester با استفاده از ميكرو كنترلر
753
طراحي و پياده سازي سخت افزاري اجزاء اصلي سيستم هاي رمز نگاري خم هاي بيضوي
754
طراحي و پياده سازي سخت افزاري پنهان نگاري در تصوير بر روي FPGA
755
طراحي و پياده سازي سخت افزاري تبديل Contourlet
756
طراحي و پياده سازي سخت افزاري سيستم رمز RSA با استفاده از زبان VHDL
757
طراحي و پياده سازي سخت افزاري يك پيش اعوجاج دهنده ديجيتال براي خطي سازي تقويت كننده هاي توان RF با اثر حافظه
758
طراحي و پياده سازي سخت افزاري يك سيستم بازشناسي گفتار فارسي براي تشخيص اعداد
759
طراحي و پياده سازي سخت افزاري يك سيستم تشخيص صورت در تصوير
760
طراحي و پياده سازي سخت¬افزاري الگوريتم¬هاي فيلترينگ در سيستم¬هاي هدايت ناوبري و كنترل با استفاده از رويتگر مد لغزشي غيرخطي
761
طراحي و پياده سازي سرور و كلاينت pacs
762
طراحي و پياده سازي سرويس ارزيابي خودكار برنامه هاي وب
763
طراحي و پياده سازي سرويس تشخيص هويت در ابر
764
طراحي و پياده سازي سرويس ديكشنري براي سيستم عامل اندرويد
765
طراحي و پياده سازي سرويس كنفرانس ويدئويي بر روي نرم افزار متن باز IMS client
766
طراحي و پياده سازي سكوي گره هاي يك شبكه حسگر بي سيم
767
طراحي و پياده سازي سنتز كننده CSP به SLP
768
طراحي و پياده سازي سيستم آموزش يك موسسه آموزشي
769
طراحي و پياده سازي سيستم آموزشيار هوشمند به منظور شخصي سازي محيط يادگيري بر اساس IRT
770
طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پرونده هاي بيمارستاني تحت سيستم عامل اندرويد
771
طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون جامع كلينيك فوق تخصصي خون و سرطان ﴿تحت وب و شبكه اي﴾
772
طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون هوشمند جابجايي كانتينر در بنادر
773
طراحي و پياده سازي سيستم ارزشيابي دانشجو با استفاده از منطق فازي
774
طراحي و پياده سازي سيستم ارزيابي عملكرد در دانشكده مهندسي صنايع به روش BSC
775
طراحي و پياده سازي سيستم ارزيابي و اصلاح اتوماتيك طراحي معماري نرم افزار
776
طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعاتي تاكسي بي سيم
777
طراحي و پياده سازي سيستم الكترونيكي براي مسيريابي اتوبوس هاي تندرو و مترو توسط مسافر در هر مكان شهري
778
طراحي و پياده سازي سيستم الكترونيكي مبتني بر پيامك براي سفارش تاكسي توسط مسافر در هر مكان شهري‎
779
طراحي و پياده سازي سيستم انبارداري آزمايشگاه برق
780
طراحي و پياده سازي سيستم انبارداري آزمايشگاه دانشكده برق تحت وب
781
طراحي و پياده سازي سيستم انتخاب استاد راهنماي دانشگاه
782
طراحي و پياده سازي سيستم انتخاب مديران با استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي
783
طراحي و پياده سازي سيستم انتخاب واحد مقدماتي و بررسي وضعيت آموزشي دانشجويان تحت وب
784
طراحي و پياده سازي سيستم اندازه گيري بهره وري در شركت صنايع كاغذ و چاپ خوزستان
785
طراحي و پياده سازي سيستم اندازه گيري و ذخيره تحت وب اطلاعات روشنايي جهت استفاده در نرم افزارهاي روشنايي
786
طراحي و پياده سازي سيستم بازاريابي از طريق اينترنت
787
طراحي و پياده سازي سيستم بازشناسي صحبت 100 كلمه اي زبان فارسي از استفاده از نمايش فازي
788
طراحي و پياده سازي سيستم بازشناسي كلمات بر روي گفتار دريافتي فارسي از راه دور توسط حسگر كينكت
789
طراحي و پياده سازي سيستم بازشناسي كلمات مجزا
790
طراحي و پياده سازي سيستم برگزاري امتحان از طريق اينترنت
791
طراحي و پياده سازي سيستم برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي ها در شركت بافت محبوب يزد
792
طراحي و پياده سازي سيستم پاركينگ هوشمند مبتني بر فناوري اينترنت اشيا
793
طراحي و پياده سازي سيستم پاكسازي و آماده سازي داده ها با استفاده از پايگاه شناخت
794
طراحي و پياده سازي سيستم پايش دما و رطوبت يك واحد مسكوني توسط سنسورهاي بي سيم
795
طراحي و پياده سازي سيستم پايگاه داده ترمينالهاي مسافربري
796
طراحي و پياده سازي سيستم پخش مويرگي خرماي هامين
797
طراحي و پياده سازي سيستم پرسش و پاسخ سوالات چندگزينه اي فارسي
798
طراحي و پياده سازي سيستم پشتيباني مشتريان بر اساس بهترين تجارب ITIL
799
طراحي و پياده سازي سيستم پيش بيني آلودگي هوا
800
طراحي و پياده سازي سيستم پيش بيني محبوبيت موضوع با توجه به سابقه موضوعات و پيدا كردن شباهت ها در روند رشد يا نزول محبوبيت به كمك داده‌هاي سايت هاي ميزبان مقالات و ژورنال‌ها
801
طراحي و پياده سازي سيستم پيشنهاد دهنده املاك با استفاده از الگوريتم پالايش محتوامحور
802
طراحي و پياده سازي سيستم پيشنهادات براي دانشكده مهندسي كامپيوتر
803
طراحي و پياده سازي سيستم پيشنهادگر تبليغات براساس رفتار كاربر
804
طراحي و پياده سازي سيستم تاكسي بي سيم تحت شبكه
805
طراحي و پياده سازي سيستم تاييد امضاء فارسي، با استفاده از روشهاي پردازش تصوير
806
طراحي و پياده سازي سيستم تبليغات هوشمند مبتني بر مكان يابي درون ساختمان
807
طراحي و پياده سازي سيستم تخمين قيمت خودرو كاركرده
808
طراحي و پياده سازي سيستم تردد پاركينگ و كاركنان سازمان ها از طريق جي پي اس
809
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص اثرانگشت به وسيله تبديل كرولت در FPGA
810
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص بات نت هاي نظير به نظير بر اساس بازه جريان
811
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص بات نرم افزاري به روش جستجوي فعال در شبكه
812
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص چهره در تصاوير با رزولوشن كم جهت نظارت بر عبور و مرور افراد
813
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص خطا بر پايه مدل در عملگرهاي هيدروليكي
814
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص دهنده ي هويت سخنگو
815
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص فرامين صوتي
816
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص نفوذ در شبكه صنعتي مبتني بر پروفي باس
817
طراحي و پياده سازي سيستم تصميم يار انتخاب رشته تحصيلي
818
طراحي و پياده سازي سيستم تعقيب انسان بوسيله عامل هوشمند پرنده
819
طراحي و پياده سازي سيستم تعمير و نگهداري رايانه هاي يك سازمان
820
طراحي و پياده سازي سيستم تعيين ملاقات استاد با استفاده از پيامك
821
طراحي و پياده سازي سيستم توزيع جديد قطعات شركت ايساكو با هدف افزايش سودآوري و تامين رضايت مشتريان
822
طراحي و پياده سازي سيستم توصيه گر افراد در شبكه هاي اجتماعي مبتني بر تصوير اعضا
823
طراحي و پياده سازي سيستم توصيه گر بر روي مجموعه داده موسيقي بر اساس فيلترينگ مشاركتي
824
طراحي و پياده سازي سيستم توليد خودكار نقشه بازي رايانه اي
825
طراحي و پياده سازي سيستم توليد عنوان براي متون خبري فارسي
826
طراحي و پياده سازي سيستم توليد گفتار فارسي با تاكيد بر بهبود هر چه بيشتر كيفيت گفتار توليد شده
827
طراحي و پياده سازي سيستم ثبت اسناد و گزارش گيري براي شركت هاي حمل و نقل دريايي
828
طراحي و پياده سازي سيستم ثبت نام انتخاب واحد و صدور كارنامه
829
طراحي و پياده سازي سيستم ثبت و پيش بيني بودجه دانشگاه يزد
830
طراحي و پياده سازي سيستم جامع فروشگاهي
831
طراحي و پياده سازي سيستم جامع كاراموزي دانشگاه يزد
832
طراحي و پياده سازي سيستم جريان سازي ويديو براي ارائه كلاس هاي مجازي
833
طراحي و پياده سازي سيستم حسابداري تحت وب
834
طراحي و پياده سازي سيستم حسابداري مالي براي سيستم هاي مكانيزه مالي
835
طراحي و پياده سازي سيستم حضور و غياب هوشمند كلاسي مبتني بر رمز يكبار مصرف
836
طراحي و پياده سازي سيستم حقوق و دستمزد دانشگاه يزد تحت وب
837
طراحي و پياده سازي سيستم خبره اي براي تحليل نوار قلب
838
طراحي و پياده سازي سيستم خبره فازي مبتي بر الگوريتم هاي تكاملي براي تشخيص ميزان شدت بيماري هپاتيت سي
839
طراحي و پياده سازي سيستم خريد مجتمع فني و مهندسي
840
طراحي و پياده سازي سيستم خودكار ثبت تصويري پلاك اتومبيل
841
طراحي و پياده سازي سيستم داروخانه
842
طراحي و پياده سازي سيستم داروخانه
843
طراحي و پياده سازي سيستم دريافت تصوير با قابليت آشكارسازي چهره، به منظور استفاده در دستگاههاي خودپرداز
844
طراحي و پياده سازي سيستم دريافت و مصرف مواد آزمايشگاهي
845
طراحي و پياده سازي سيستم دستبند سلامتي براي افراد مسن
846
طراحي و پياده سازي سيستم دوزمتر مبتني بر ميكروكنترلر براي اندازه گيري ميزان تشعشعات
847
طراحي و پياده سازي سيستم ديمر چند كاناله قابل كنترل از طريق اينترنت
848
طراحي و پياده سازي سيستم ذخيره و بازيابي اطلاعات ارزشيابي واحدهاي يك مركز رشد ﴿تحت وب﴾
849
طراحي و پياده سازي سيستم زمانبندي کلاس‌هاي درس (مورد مطالعه دانشکده مهندسي صنايع- دانشگاه صنعتي امير کبير)
850
طراحي و پياده سازي سيستم سخت افزاري حضور و غياب مبتني بر كد پاسخ سريع
851
طراحي و پياده سازي سيستم سفارش كالا در اينترنت
852
طراحي و پياده سازي سيستم سنجش اعتبار مالي به كمك شبكه هاي عصبي
853
طراحي و پياده سازي سيستم سوئيچ بين چند دستگاه تلفن
854
طراحي و پياده سازي سيستم شخصي سازي مسير يادگيري در محيط آموزش الكترونيكي
855
طراحي و پياده سازي سيستم شناسايي اسناد و مقالات مشابه بر روي رايانه شخصي
856
طراحي و پياده سازي سيستم شناسايي خودكار محيط از طريق صوت
857
طراحي و پياده سازي سيستم شناسايي دسته هاي اشياء با استفاده از شكل مرز شئ
858
طراحي و پياده سازي سيستم شنود بسته براي شبكه هاي پرسرعت
859
طراحي و پياده سازي سيستم صندوق توسط نرم افزار دلفي
860
طراحي و پياده سازي سيستم طبقه بندي خودكار مبتني بر روش هاي تكاملي
861
طراحي و پياده سازي سيستم فدرت هوشمند ساختمان
862
طراحي و پياده سازي سيستم فروش آنلاين تحت وب
863
طراحي و پياده سازي سيستم فروش اينترنتي بليط هواپيما
864
طراحي و پياده سازي سيستم فروش خودرو
865
طراحي و پياده سازي سيستم فناوري و اپليكيشن مديريت آموزشگاه
866
طراحي و پياده سازي سيستم كمك به معلولين با استفاده از امواج مغزي
867
طراحي و پياده سازي سيستم كنترل پروژه فارسي تحت وب
868
طراحي و پياده سازي سيستم كنترل كننده‌ي ويلچر با استفاده از حركت بدن
869
طراحي و پياده سازي سيستم كنترل موقعيت براي عملگر هيدروليكي با هدف افزايش بازده به كمك كنترل فشار منبع
870
طراحي و پياده سازي سيستم مانيتورينگ يك واحد مسكوني
871
طراحي و پياده سازي سيستم محل يابي منطقه عصب گيري عضلات ساعد با استفاده از سيگنال الكترومايوگرام سطحي چند كاناله
872
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت آموزشگاه زبان خارجه
873
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت ايمني بهداشت شغلي 1999 :18001 OHSAS در نيروگاه سيكل تركيبي
874
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي 1999 :18001 OHSAS در نيروگاه سيكل تركيبي
875
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت پيكربندي پروژه
876
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت حقوق ديجيتال محتوا ويدئويي
877
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت دارو به صورت غير متمركز
878
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت فروشگاه
879
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت محتواي سايت شخصي اساتيد
880
طراحي و پياده سازي سيستم مسيريابي در نقشه هاي شهري
881
طراحي و پياده سازي سيستم معاونت غذا و دارو - نظارت بر مواد اعتياد آور
882
طراحي و پياده سازي سيستم معرفي سريع ترين سيستم به پاسخ رسيدن يك سوال جديد در وب سايت هاي پرسش و پاسخ
883
طراحي و پياده سازي سيستم مكان يابي مبتني بر خروجي هاي انكودر براي ربات PeopleBot
884
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه اطلاعات جهت دفتر نظارت بر نشريات دانشگاه
885
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه اطلاعات جهت موسسات حمل و نقل و ترانزيت كالاها
886
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه صندوق قرض الحسنه
887
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه صندوق قرض الحسنه هيات علمي دانشگاه يزد
888
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه مديريت بيمارستان (بخش مهندسي پزشكي ، داروخانه )
889
طراحي و پياده سازي سيستم موزه الكترونيكي دانشكده معدن
890
طراحي و پياده سازي سيستم نرم افزار مانيتورينگ با قدرت تشخيص بيماريهاي قلبي
891
طراحي و پياده سازي سيستم نرم افزاري تشخيص انسان از ميان اشياء متحرك صحنه
892
طراحي و پياده سازي سيستم نرم افزاري داروخانه دامپزشكي
893
طراحي و پياده سازي سيستم نرم افزاري نگهداري و تعميرات در دانشگاه يزد
894
طراحي و پياده سازي سيستم نظارت و عيب يابي خودكار خط پخت گندله خام در صنعت فولاد
895
طراحي و پياده سازي سيستم نظارت و كنترل اتوماتيك بويلر آزمايشگاهي
896
طراحي و پياده سازي سيستم نگهداري و تعميرات انتقال نيروي برق
897
طراحي و پياده سازي سيستم هاي پيشنهاددهنده مبتني بر مدل تجزيه احتمالي ماتريس
898
طراحي و پياده سازي سيستم هاي تلويزيون ديجيتال
899
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند براي تعيين زمان در سينگ عمليات سنگ زني
900
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند كنترل باز شدن درب هاي خودكار
901
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند كنترل روشنايي از راه دور مبتني بر DTMF
902
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند كنترل سرعت ماشين با استفاده از تراشه ي ATMEGA128
903
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند كنترل و مانيتورينگ تجهيزات سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع (HVAC) مبتني بر اينترنت اشياء
904
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند هشداردهنده برخورد با استفاده از بينايي ماشين
905
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمندسازي اشيا موجود در يك اتاق
906
طراحي و پياده سازي سيستم واقعيت افزوده بر روي تصاوير
907
طراحي و پياده سازي سيستمي براي توليد طرح هاي استتاري
908
طراحي و پياده سازي شبكه اجتماعي به منظور يادگيري مشاركتي
909
طراحي و پياده سازي شبكه اجتماعي مبتني بر سيستم عامل اندرويد با رويكرد محتواي ادبي
910
طراحي و پياده سازي شبكه جمع آوري اطلاعات از كنتور ها در سطح شهر
911
طراحي و پياده سازي شبكه شكل دهنده پرتو در ساختار SIW
912
طراحي و پياده سازي شبكه عصبي بازگشتي براي تفكيك انرژي برروي ديتابيس هاي REDD و UKDALE
913
طراحي و پياده سازي شبكه فريب با پيكربندي هوشمند و پويا
914
طراحي و پياده سازي شبكه ي عصبي اسپايكي با مدل نورون IF براي تشخيص الگو
915
طراحي و پياده سازي شبيه ساز پرواز در واقعيت مجازي
916
طراحي و پياده سازي شبيه ساز را داري همراه با ساخت سخت افزارهاي لازم
917
طراحي و پياده سازي شبيه ساز شي در سامانه اينترنت اشيا
918
طراحي و پياده سازي شبيه ساز قلب تپنده با امكان توليد نوار قلب
919
طراحي و پياده سازي صرافي آنلاين الكترونيكي
920
طراحي و پياده سازي صفحات وب با ساختار پويا
921
طراحي و پياده سازي صفحه نمايش LED تمام رنگي با رزولوشن HDTV با استفاده از FPGA
922
طراحي و پياده سازي صندوق تعاوني اعتباري اصحاب فرهنگ يزد به روش شي گرا
923
طراحي و پياده سازي صندوق قرض الحسنه تحت وب با متدولوژي شي گرا RUP و معماري J2EE
924
طراحي و پياده سازي ضرب كننده چهارعملوندي چهاربيتي با استفاده از تكنولوژي نانولوله هاي كربني
925
طراحي و پياده سازي عامل معامله كننده در بازار بورس
926
طراحي و پياده سازي عامل هاي متحرك خريدار و استفاده از آنها در تجارب الكترونيكي
927
طراحي و پياده سازي عامل هاي هوشمند كنترلي بهينه در محيط يونيتي
928
طراحي و پياده سازي عاملهاي متحرك و هوشمند بازارياب در گستره بازارهاي الكترونيك مبتني بر عامل
929
طراحي و پياده سازي عملگرهاي محاسباتي به روش ناهمگام
930
طراحي و پياده سازي فايل سيستم هاي غيرمتمركز بر روي پردازش ابري تلفن همراه
931
طراحي و پياده سازي فرستنده باند پايه سيستم مخابراتي طيف گسترده
932
طراحي و پياده سازي فرستنده ي فيبر نوري با نرخ بيت 4.25Gbps مطابق با بخش 1000BASE-SX از استاندارد گيگابيت اترنت
933
طراحي و پياده سازي فروشگاه الكترونيكي
934
طراحي و پياده سازي فروشگاه اينترنتي
935
طراحي و پياده سازي فروشگاه اينترنتي
936
طراحي و پياده سازي فروشگاه اينترنتي خدمات تبليغات تلويزيوني
937
طراحي و پياده سازي فروشگاه اينترنتي داروياب به وسيله نرم افزار متن باز
938
طراحي و پياده سازي فروشگاه شيريني تحتWeb
939
طراحي و پياده سازي فيدبك زيستي مبتني بر امواج مغزي به منظور تغيير سطح هيپنوتيزم پذيري
940
طراحي و پياده سازي فيلتر ديجيتال حذف نويز از سيگنال
941
طراحي و پياده سازي فيلترهاي اينترنت
942
طراحي و پياده سازي فيلترهاي ديجيتال Decimation در مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال Oversampling
943
طراحي و پياده سازي كاتالوگ الكترونيكي محصولات غذائي با رويكردي از مديريت الكترونيكي ارتباط بامشتري
944
طراحي و پياده سازي كتابخانه
945
طراحي و پياده سازي كتابخانه سلول هاي استاندارد كم مصرف و سرعت بالا در فناوري 90 نانومتر
946
طراحي و پياده سازي كتابخانه مجازي تحت وب
947
طراحي و پياده سازي كتابخانه ي ايجاد نرم افراز Trial به شيوه هاي مختلف
948
طراحي و پياده سازي كتابخانه ي ايجاد نرم افزارهاي Trial به شيوه هاي مختلف
949
طراحي و پياده سازي كد كانولوشن بانرخ 2/1
950
طراحي و پياده سازي كدهاي تشخيص و تصحيح خطا براي شبكه هاي مخابرات داده با استفاده از الگوريتم مثلث XOR
951
طراحي و پياده سازي كنترل براي سيمولاتور ازمايشگاهي سيستم تعيين و كنترل سمت يك ماهواره
952
طراحي و پياده سازي كنترل كننده براي ربات هاي بازوي كامل
953
طراحي و پياده سازي كنترل كننده به منظور كنترل پرواز يك كوادروتور براي تعقيب روبات زميني در حال حركت
954
طراحي و پياده سازي كنترل كننده دماي كوره عمليات حرارتي
955
طراحي و پياده سازي كنترل كننده سمت تطبيقي سه محوره در سيمولاتور آزمايشگاهي سه درجه آزادي فضاپيما
956
طراحي و پياده سازي كنترل كننده فازي سيستم روبات- دوربين
957
طراحي و پياده سازي كنترل كننده مبتني بر مشاهده گر بهره بالا در ربات هاي انعطاف پذير
958
طراحي و پياده سازي كنترل كننده هاي ديجيتال مقاوم به روش فيدبك كمي (QFT)
959
طراحي و پياده سازي كنترل كننده هاي فازي وفقي براي مكانيزم سه درجه آزادي
960
طراحي و پياده سازي كنترل كيفيت آماري در سازمان
961
طراحي و پياده سازي كنترل نويز فعال در هدست با استفاده از شبكه هاي عصبي- فازي
962
طراحي و پياده سازي كنترل هوشمند رطوبت ساختمان
963
طراحي و پياده سازي كنترل هوشمند موتور سنكرون مغناطيس دائم سطحي
964
طراحي و پياده سازي كنترل‌كننده براي بهبود شفافيت سيستم‌هاي عمليات از راه دور در حضور از دست رفتن اطلاعات
965
طراحي و پياده سازي كنترلر PID براي بازوي ربات مين ياب
966
طراحي و پياده سازي كنترلر تصحيح غير هم مركز مسير حركت عملگر ربات جوشكاري نسبت به قطعه كار
967
طراحي و پياده سازي كنترلر فازي براي ربات آكروبات چهار محوره
968
طراحي و پياده سازي كنترلر ميكرو پمپ هاي پريستالتيكي
969
طراحي و پياده سازي گريپر دو درجه آزادي هدايت شونده توسط اگزواسكلتون دو انگشتي
970
طراحي و پياده سازي گريپر قطعات صنعتي هدايت شونده به وسيله دست مجهز به اگزواسكلتون
971
طراحي و پياده سازي گفتگوي اينترنتي
972
طراحي و پياده سازي گلخانه هوشمند
973
طراحي و پياده سازي گيرنده ي فيبر نوري در فركانس مدولاسيون 4.25 Gbps بر اساس استاندارد IEEE802.3Z شبكه هاي Gigabit Ethernet
974
طراحي و پياده سازي لايه پيوند داده HOME PNA در سطح
975
طراحي و پياده سازي لايه هاي بالايي پروفايل حالت اينترنت رابط Q3 در شبكه مديريت مخابرات TMN
976
طراحي و پياده سازي لايه هاي پاييني يروفال حالت اينترنت رابط Q3 و ايجاد محيط توسعه و آزمايش رابطه Q3 در TMN
977
طراحي و پياده سازي ليزر فيبري با پهناي طيف باريك
978
طراحي و پياده سازي ماژول مانيتورينگ تحت وب براي كانال هاي آنلاين سامانه مجتمع بانكداري قرض الحسنه
979
طراحي و پياده سازي ما‍‍ژول مانيتورينگ ترافيك شبكه بر روي لايه زيرساخت يك سيستم ميتني بر ابر با استفاده از openvSwitch
980
طراحي و پياده سازي ماشين الكتريكي چهار چرخ
981
طراحي و پياده سازي مجتمع تجاري الكترونيك
982
طراحي و پياده سازي محيط آزمون نرم افزار كارت هوشمند
983
طراحي و پياده سازي محيط هوشمند مدلسازي اشيائ فازي
984
طراحي و پياده سازي محيطي براي مهندسي معكوس دروب
985
طراحي و پياده سازي مدار تصحيح كننده خطاي بدون بازگشت به روش آسنكرون
986
طراحي و پياده سازي مدار داخلي صفحه كليد دستگاه خودپرداز
987
طراحي و پياده سازي مدار فرمان اينورتر موتور AC
988
طراحي و پياده سازي مدارس مجازي هوشمند
989
طراحي و پياده سازي مدل برنامه ريزي راهبردي يك شبكه اجتماعي درون دانشگاهي
990
طراحي و پياده سازي مدل بهينه مديريت نقدينگي بانك تجارت
991
طراحي و پياده سازي مدل فرهنگ براي عامل هاي هوشمند
992
طراحي و پياده سازي مدل مكانيزه برنامه ريزي سفارشات صادراتي
993
طراحي و پياده سازي مدلي مبتني بر احساس در عامل هاي هوشمند
994
طراحي و پياده سازي مدلي مبتني بر احساس و شخصيت در يادگيري مجازي
995
طراحي و پياده سازي مديريت دانش در سازمانها
996
طراحي و پياده سازي مديريت سلف دانشگاه
997
طراحي و پياده سازي مكانيزم استنتاج با استفاده از پايگاه داده رابطه اي بعنوان يك روش ارائه دانش
998
طراحي و پياده سازي مكانيزمي جهت كنترل از راه دور ربات توانبخشي مچ دست به كمك واقعيت مجازي
999
طراحي و پياده سازي موازي Deap روي كامپيوترهاي موازي با حافظه توزيعشده
1000
طراحي و پياده سازي موتور جستجو
بازگشت