<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي شهري بافت تاريخي با رويكرد گردشگري نمونه موردي محله لب خندق يزد
2
طراحي شهري بافت هاي فرسوده در اقليم هاي سرد با رويكرد اكولوژيك؛ نمونه موردي: بافت قديم شهركرد
3
طراحي شهري بر اساس اصول كدهاي فرم محور، نگرشي نو در طراحي شهري زمينه‌گرا (نمونه مورد مطالعه: منطقه پنج شهر اصفهان)
4
طراحي شهري بر اساس معيارهاي شهر دوستدار سالمند، مطالعه موردي: خيابان چهارباغ عباسي اصفهان
5
طراحي شهري بر اساس معيارهاي شهر هوشمند؛ مورد مطالعه منطقه سه اصفهان
6
طراحي شهري بر اساس معيارهاي محله مداري (نمونه موردي:محله در دشت اصفهان)
7
طراحي شهري برخي از محورهاي محله باغ فردوس
8
طراحي شهري به منظور ايجاد محيط شهري دوستدار كودك، نمونه موردي طراحي در سپاهان شهر اصفهان
9
طراحي شهري بوم گرا معطوف به نمايانگرهاي زيست محيطي و اجتماعي (خيابان ايرانمنش /كرمان)
10
طراحي شهري بوم‌گرا در اقليم گرم و خشك ايران نمونه‌ي موردي يزد
11
طراحي شهري پايدار با رويكرد توسعه ميان افزا كارخانه روغن نباتي نرگس شيراز
12
طراحي شهري پايدار در اراضي متروكه و صنعتي مجاور بزرگراه بعثت
13
طراحي شهري پيرامون مجموعه ي گودال مصلي با هدف ارتقاء حضورپذيري با تأكيد بر الگوي رفتاري شهروندان
14
طراحي شهري جامعه‌گرا با رويكرد معاصرسازي و تأكيد بر هنجار اجتماع‌پذيري (مورد پژوهي كوي هزاردستگاه شهرِ زيبا)
15
طراحي شهري جهت كاهش آسيب پذيري در برابر زلزله (محله پامنار )
16
طراحي شهري حساس به آب، رويكرد گذار به سوي شهري پايدار نمونه موردي شهر بابل
17
طراحي شهري حساس به آب؛ ارزيابي پيامدهاي خشك شدن فصلي زاينده رود بر كيفيات تجربي - زيبايي شناختي فضاي شهري، (نمونه موردي: محدوده اطراف پل خواجو تا پل چوبي)
18
طراحي شهري خودي با محوريت جامعه محلي؛ نمونه موردي: محله سنگتراش ها و تبريزي هاي اصفهان
19
طراحي شهري خيابان با تاكيد بر ريخت و منظر (نمونه موردكاوي : خيابان امام خميني شهر گرگان)
20
طراحي شهري در بافت قديم شهر بابل
21
طراحي شهري در بافت هاي تاريخي با رويكردي بر نيازهاي انساني در شكل دهي به فضاي شهري، نمونه موردي محله پشت گنبد اصفهان
22
طراحي شهري در شهرهاي كوچك ايران با تكيه براسناد هدايت طراحي شهري نمونه موردي: شهر تايباد
23
طراحي شهري در محدوه محله عليقي آقا
24
طراحي شهري در يك منظر فرهنگي نمونه موردي مسير عزاداري اردبيل
25
طراحي شهري ره باغ شمال غربي حرم امام رضا در طرح ثامن شهر مشهد
26
طراحي شهري فضاي كودك مدار با تأكيد بر تأثير رنگ و گرافيك محيطي (نمونه مورد مطالعه: حاشيه سبز رودخانه زاينده رود، حد فاصل پل فردوسي و پل فلزي)
27
طراحي شهري قسمتي از محور طالقاني با تاكيد بر ويژگي هاي كالبدي
28
طراحي شهري مبتني بر رويكرد مكان سازي
29
طراحي شهري محدوده بلافاصل ميدان حق شناس - حدفاصل خيابان بريانك تا پل راه آهن - ﴿ فاز 3و 4 محور نواب ﴾
30
طراحي شهري محله ايران ، با تاكيد بر باز آفريني ساختار اصلي محله
31
طراحي شهري محله ده ونك تهران با رويكرد بازآفريني شهري
32
طراحي شهري محله مبنا با رويكرد طب سوزني شهري در قالب پروژه هاي محرك توسعۀ محله اي (نمونۀ موردي: محلۀ قلعه آبكوه مشهد)
33
طراحي شهري محور ورودي شهر شهركرد با تأكيد بر سازمان فضايي_كالبدي_فعاليتي (از سمت اصفهان)
34
طراحي شهري مخاطب محور با رويكرد تعامل فعال انسان و محيط (محدوده مورد مطالعه : ميدان هروي شهر تهران)
35
طراحي شهري مركز محله شهر اكولوژيك با محوريت آموزش هاي محيط زيستي و كاربست آن در محلات شهر جديد پرديس
36
طراحي شهري ﴿مسيرهاي سبز فراموش شده﴾ راهي به سوي ايجاد محيط زيست شهري پايدارتر نمونه موردي طراحي نياصرم در منطقه 1 شهر اصفهان
37
طراحي شهري مشاركت گرا در بافت هاي فرسوده ي با پيشينه روستايي نمونه موردي، عاشق آباد اصفهان
38
طراحي شهري ميدان امام حسين (ع)
39
طراحي شهري ميدان جمهوري
40
طراحي شهري ميدان سنبلستان در راستاي ارتقاي قابليت اجتماع پذيري
41
طراحي شهري ميدان فاطمي تهران با تاكيد بر ارتقاي عرصه عمومي
42
طراحي شهري و ساماندهي محله ميدان قلعه كرمان با تاكيد بر باز آفريني نقش بازار ميدان قلعه
43
طراحي شهري و كالبدي محله تل يزد
44
طراحي شهري و كالبدي محله تل يزد
45
طراحي شوفاژ ديواري گازسوز براي يك واحد مسكوني
46
طراحي شوفاژ و آبگرمكن گازي
47
طراحي شومينه گاز سوز براي نشيمن اپارتمان هاي زير صد و پنجاه متر
48
طراحي شي گرا مدل پروازي شبيه ساز پرواز هواپيماي تك موتوره
49
طراحي شيب پايدار جهت خاكچال برمشور شيراز
50
طراحي شيپوره با نرخ ثابت انبساط و بررسي تغييرات قطره قطره در آن
51
طراحي شير آب با تمركز بر كاهش مصرف آب و بهبود تجربه‌ي كاربري
52
طراحي شير تراستر تكپيشرانه ماهواره
53
طراحي شيمينگ مگنت سيكلوترون 10مگاالكترون ولت اميركبير
54
طراحي شيوه اي براي تدريس مقدماتي آواز در موسيقي كلاسيك ايراني ( با تاكيد بر مقوله صداسازي )
55
طراحي صافي بازسازي كننده در استاندارد فشرده سازي ويدئو H.264 با استفاده از ساختار قابل پيكره بندي
56
طراحي صافي هاي نفتي از مواد كامپوزيت
57
طراحي صحنه در انيميشن عروسكي
58
طراحي صحنه مدرن
59
طراحي صحنه و ساخت دكور براي نمايشنامه "هملت " اثر ويليام شكسپير
60
طراحي صحنه و ساخت ماكت براي تراژدي مكبث اثر ويليام شكسپير
61
طراحي صحنه و ساخت ماكت براي نمايشنامه ليرشاه اثر ويليام شكسپير
62
طراحي صحنه وساخت دكور براي نمايشنامه "عروسي خون " اثر: فدريكو گراسيا لوركا: گزارش كار عملي
63
طراحي صحنه ي نمايشنامه مرغ درياي اثر آنتوان چخوف
64
طراحي صدا خفه كن در لوله شوك
65
طراحي صفحات انتهايي با قابليت سرهم بندي سريع براي پيل سوختي غشاء پليمري
66
طراحي صفحات وب
67
طراحي صفحات وب
68
طراحي صفحات وب
69
طراحي صفحات وب
70
طراحي صفحات وب ﴿ صفحات خانه وب سايتهاي كاشي و سراميك ﴾
71
طراحي صفحات وب FRONTŸPAGE
72
طراحي صفحات وب با FRONTŸPAGE 2002
73
طراحي صفحات وب با HTML
74
طراحي صفحات وب با استفاده از HTML
75
طراحي صفحات وب باASP.NET
76
طراحي صفحات وب پويا به زبان PHP
77
طراحي صفحات وب1
78
طراحي صفحات وب3
79
طراحي صفحه بتن پليمري تقويت شده با الياف
80
طراحي صفحه شطرنج هوشمند
81
طراحي صفحه كيبورد تاچ اسكرين و انتقال اطلاعات به صورت بي سيم
82
طراحي صفخات وب به زبان PHP﴿فروشگاه اينترنتي﴾
83
طراحي صندلي - تخت با ديدگاه مينيمال
84
طراحي صندلي آمفي تئاتر
85
طراحي صندلي ارايشگر
86
طراحي صندلي با قطعات مدولار براي كودكان دبستاني با هدف پ‍ژوهش در خلاقيت انهاپ
87
طراحي صندلي جراح براي عمل هاي بالاي دو ساعت با رويكرد طراحي ارگونوميك
88
طراحي صندلي چرخ دار با قابليت ايستادن
89
طراحي صندلي چرخدار آزمايشگاهي با قابليت تغييرات ابعاد هندسي
90
طراحي صندلي چرخدار خانگي براي بزرگسالان مبتلا به ناتواني جسمي-حركتي در اندام تحتاني با رويكرد احساسگرا
91
طراحي صندلي چرخدار معلولين
92
طراحي صندلي خلبان هواپيماي ملخي چهار نفره فجر3
93
طراحي صندلي خودرو
94
طراحي صندلي خودرو (پژو 405)
95
طراحي صندلي سالن كنفرانس هاي علمي فرهنگي متناسب با گروه استفاده گر
96
طراحي صندلي سرنشين اتوبوس بين شهري
97
طراحي صندلي غذاخوري براي كودك ايراني ﴿6 ماه تا 3 سال﴾
98
طراحي صندلي مخصوص دندانپزشك
99
طراحي صندلي نمادين تماشاچي نمايش﴿براي سالن هاي جعبه سياه﴾
100
طراحي صندلي نمونه گيري خون
101
طراحي صندلي ها و كنسول وسط هواپيماي آموزشي دونفره اوا202
102
طراحي صندوق حمل پيتزا توسط موتور سيكلت
103
طراحي صنعتي در كشورهاي در حال توسعه
104
طراحي صنعتي در كشورهاي در حال توسعه
105
طراحي صنعتي و جلوه هاي ويژه در فيلم
106
طراحي صنعتي يك واحد بازيافت مواد پلاستيكي
107
طراحي ضخامت پاريسون در شبيه سازي قالبگيري بطري PET
108
طراحي ضخامت پوسته و كله گي مخازن حمل گاز مايع با دو تكيه گاه زيني با استفاده از كامپيوتر
109
طراحي ضرب كنند ه ي درخت جزئي 64 بيتي تخميني با قابليت محدودكنندگي خطا
110
طراحي ضرب كننده 32 بيتي آسنكرون جديد
111
طراحي ضرب كننده پيمانه اي با استفاده از تكنولوژيCNTFET
112
طراحي ضرب كننده سه ارزشي مبتني بر نانولولههاي كربني به منظور افزايش كارايي
113
طراحي ضربه گيرهاي لوله اي استوانه اي از دو جنس متفاوت
114
طراحي طرح كنترل تركيبي Ewma-Shewhart با استفاده از يك مدل تصميم گيري چند معياره
115
طراحي طلا و جواهر با هويت فرهنگي در قالب ادبيات ايراني
116
طراحي ظاهري، تحليل آيرودينامي و ساخت ماكت در مقياس حدود يك به پنج خودرو سواري
117
طراحي ظرف بلورين شركت تويو - سازاكي ويژه پذيرايي در مجالس ايراني
118
طراحي ظرف سرو غذاي رژيمي براي كاهش وزن
119
طراحي ظرف سفيد كننده جهت مصارف خانگي
120
طراحي ظرف غذا براي كودكان سرطاني
121
طراحي ظروف بلورين با الهام از نقوش گلهاي ايراني
122
طراحي ظروف پذيرايي با رويكرد طراحي تجربه براي ارتقاء روابط اجتماعي - انساني
123
طراحي ظروف سراميكي باالهام از مهره هاي بين النهرين
124
طراحي ظروف غذا خوري براي خانواده هاي ايراني
125
طراحي ظروف غذا خوري مهد كودك
126
طراحي ظروف غذاخوري (Box Luneh) جهت سفرهاي يك روزه
127
طراحي ظروف غذاخوري با رويكرد احساس گرا متاثر از فرهنگ ايراني
128
طراحي عامل تجارتگر با استفاده از تكنيك مذاكره ي تئوري بازي همراه با يادگيري تقويتي
129
طراحي عايق بندي و سيستم انتقال حرارت ماشين هاي الكتريكي
130
طراحي عددي و ارزيابي فرم بدنه شناور هاي swath
131
طراحي عدسي شكل آزاد با استفاده از حل عددي معادله ديفرانسيل مانژ-آمپر
132
طراحي عرصه عمومي بافت فرسوده شهري با بهره گيري از الگوي تركيبي مشاركتي (نمونه موردي: محله سنگلج شهر تهران)
133
طراحي عروسك هوشمند تعاملي مبتني بر اينترنتاشياء براساس زبان فارسي
134
طراحي عملكرد براساس كارآيي ومحاسبه بهره وري با استفاده از مدل تحليلي پوشش داده ها
135
طراحي عملكرد چيلرهاي جذبي يك مرحله اي ليتيم برمايد-آب
136
طراحي عملگر حرارتي از جنس آلياژ حافظه دار براي كنترل دماي جاذب هاي انرژي خورشيدي
137
طراحي عملي قطعه آهنگري
138
طراحي عمليات بارگيري و انتقال سكوهاي ثابت
139
طراحي عمليات سه بعدي لرزه نگاري براي ميادين نفتي سروستان و سعادت آباد
140
طراحي عملياتي كارخانه توليد نخ تكسچره
141
طراحي عمومي پره هاي كامپوزيتي توربين بادي ﴿از ديدگاه نيروهاي آيروديناميك وارد بر آن﴾
142
طراحي عمومي ماشينهاي پرس
143
طراحي عمومي محفظه احتراق موتور جت
144
طراحي عناصر شهري با رويكرد هويتي و تاريخي
145
طراحي عناصر شهري مركز محله آب انبارنو ساري
146
طراحي عناصر شهري مركز محله آب انبارنو ساري
147
طراحي عناصر مبلمان جنگلي چوبي براي پارك هاي جنگلي تهران
148
طراحي عناصر مبلمان شهري ﴿نيمكت، سطل زباله و پايه چراغ﴾ براي پياده راه صفوي تهران
149
طراحي عنصر تزييني - كاربردي منزل با هدف بازشناسي فرمي و آوايي سازهاي ايراني
150
طراحي عنصر نورپردازي اتاق كودك با كاربرد اسباب بازي ﴿ براي كودكان 4 تا 8 سال ﴾
151
طراحي عنوان مقدس بسم الله
152
طراحي عوامل مرتبط با طول مدت ماندگاري در بخش مراقبت ويژه در بيماران تحت جراحي پيوند عروق كرونر در مركز آموزشي درماني قلب دكتر حشمت رشت 1397-1396
153
طراحي غرفه ايران در نمايشگاه اكسپو 2015 ميلان، با رويكرد فرم يابي ديجيتال
154
طراحي غرفه ايران در نمايشگاه اكسپوي 2105 ميلان
155
طراحي غرفه نمايشگاه براي بانك سامان با مطالعاه برندينگ بانك سامان
156
طراحي غرفه نمايشگاهي پوشاك براي برند هاكوپيان
157
طراحي غرفه نمايشگاهي متحرك با بهره گيري از الگوي طراحي بازار، و تاكيد بر فرم سازه هاي سنتي ايراني
158
طراحي غرفه هاي نمايشگاهي
159
طراحي غرفه هاي نمايشگاهي
160
طراحي غلتك ارتعاشي ﴿براي انجام كارهاي سبك ﴾
161
طراحي غلتكهاي شكل دهي پروفيل غيرگرد در فرآيند شكل دهي غلتكي سرد بكمك كامپيوتر
162
طراحي غلطك ارتعاشي
163
طراحي غير خطي سيستم ترمز ضد قفل
164
طراحي فازهاي استخراجي معادن روباز با درنظر گرفتن عدم قطعيت قيمت ماده معدني
165
طراحي فاصله ياب ليزري به روش پالسي جهت تعيين ارتفاع هواپيماي R.P.V
166
طراحي فاصله ياب محل خطا براي خطوط انتقال نيرو
167
طراحي فاصله ياب محل خطا براي خطوط انتقال نيرو
168
طراحي فانتوم ديجيتال براي بررسي دزيمتريك ناحيه قفسه سينه به وسيله روش شبيه سازي مونت كارلو (با كدMCNP) و مقايسه آن با روش MIRD
169
طراحي فايروال مبتني بر دسته بندي بسته ها وپياده سازي آن بروي آرايه هاي گيت قابل برنامه ريزي (FPGA)
170
طراحي فتوبيوكاتاليست شامل ريزجلبك-نانوذره و كاربرد آن در تصفيه‌ي آب‌هاي آلوده به مواد نفتي
171
طراحي فرآيند اسپينينگ به كمك المان محدود
172
طراحي فرآيند استحصال ليتيم از ذخاير شورابه اي
173
طراحي فرآيند الگوي مديت مذاكره
174
طراحي فرآيند الگوي مديريت مذاكره
175
طراحي فرآيند انتخاب مواد براي محصولات در توليد پايدار
176
طراحي فرآيند بازيافت مس و فلزات گران‌بها از مدارهاي چاپي
177
طراحي فرآيند تلفيقي گوگردزدايي هيدروژني و اكسايشي
178
طراحي فرآيند توليد آب انگور با ظرفيت 300 كيلوگرم در روز
179
طراحي فرآيند توليد رادياتور خودرو
180
طراحي فرآيند توليد قطعات 5.2 بعدي به صورت اتوماتيك
181
طراحي فرآيند توليد قطعات تراش - فرز به كمك كامپيوتر
182
طراحي فرآيند توليد گلوله توپ به منظور انفصال
183
طراحي فرآيند توليد نشاسته به ميزان 305 تن در ساعت
184
طراحي فرآيند توليد و جداسازي 133Xe از محصولات شكافت اورانيوم طبيعي
185
طراحي فرآيند دوخت و بالانس خط توليد پوشاك ﴿مطالعه موردي: پيراهن مردانه﴾
186
طراحي فرآيند ريخته گري نيمه جامد چدن هاي آلياژي پر كروم به روش شبيه سازي و تجربي
187
طراحي فرآيند ساخت فنر لول پرايد و تخمين قيمت تمام شده آن
188
طراحي فرآيند ساخت كيسه ي اندوبگ
189
طراحي فرآيند ساخت مكانيزم جفت شدن (Mating) عرشه متحرك شناور به يك سكوي نفت مخصوص شرايط كار در عمق كم
190
طراحي فرآيند ساخت و توليد بدنه كامپوزيتي خودرو ، ساخت يك نمونه و نصب بروي شاسي پيش ساخته و بررسي تست غير مخرب ترك يابي بروي نمونه
191
طراحي فرآيند سوراخ كاري به كمك كامپيوتر
192
طراحي فرآيند كندانسور كولر خودرو
193
طراحي فرآيند ماشين‌كاري CNCچوب در توليد محصولات دكوراتيو
194
طراحي فرآيند ماشينكاري بدنه گيربكس دو جهته
195
طراحي فرآيند مديريت دانش مشتري در چارچوب سيستم تحويل به موقع
196
طراحي فرآيند مديريت دانش مشتري در صنعت بيمه ايران
197
طراحي فرآيندتوليد نرمال پارافين بي بو همراه با تحليل انرژي و اكسرژي آن
198
طراحي فرآيندهاي اطلاعاتي مركز ارتباطات پروژه
199
طراحي فرآيندي سيستماتيك جهت پياد هسازي مديريت ريسك در پروژ ههاي ساخت و توسعه شبكه را هآهن
200
طراحي فراتحليلي الگوي پي‌آمدهاي عملكردي مزيت رقابتي و پيش‌آيندهاي آن: جايگاه عملكرد مالي
201
طراحي فرازآوري با گاز با استفاده از مدلسازي يكپارچه سيستم بهره برداري
202
طراحي فرازآوري مصنوعي با پمپ شناور الكتريكي با استفاده از شبيه سازي يكپارچه سيستم بهره برداري براي چاه هاي توليدي يك مخزن
203
طراحي فرازآوري مصنوعي با تزريق گاز براي چاه‌هاي توليدي يك مخزن با استفاده از مدلسازي يكپارچه سيستم بهره‌برداري
204
طراحي فرازآوري مصنوعي با گاز و بهينه سازي ميزان تخصيص گاز در يكي از مخازن نفتي ايران با در نظر گرفتن عملكرد مخزن
205
طراحي فراگير استند خريد بليت هواپيما
206
طراحي فراگير سرويس بهداشتي عمومي صنعتي براي تهران
207
طراحي فراگير نيمكت شهري براي تهران
208
طراحي فراماده‌هاي پلاسمونيكي ناهمسانگرد استوانه‌اي و بررسي شرط نامرئي شدن در آن‌ها
209
طراحي فرانماي ريزداده‌اي نسخه‌هاي خطي بافت اطلاعاتي ايراني-اسلامي و بررسي واكنش موتورهاي كاوش وب به پيشينه‌هاي مبتني بر آن
210
طراحي فرايند توليد براي صندلي خودرو
211
طراحي فرايند توليد جهت تعيين Setup و مقدار بيلت اوليه در قطعات دوار به كمك كامپيوتر
212
طراحي فرايند توليد نايلون 66
213
طراحي فرايند توليد نايلون66
214
طراحي فرايند توليد نايلون66
215
طراحي فرايند توليد و جداسازي موليبدن - 99 از محصولات شكافت اوراينوم طبيعي
216
طراحي فرايند جداسازي يد راديواكتيو حاصل از پرتودهي اورانيوم طبيعي
217
طراحي فرايند ساخت كفشك بيل مكانيكي هپكو
218
طراحي فرايند كشش عميق قطعات متقارن و نيمه متقارن محوري به كمك كامپيوتر
219
طراحي فرايند لايه شكافي هيدروليكي و تجهيزات مربوط به آن در يكي از مخازن نفتي/ گازي ايران
220
طراحي فرايند مهندسي معكوس پيچ هاي سرمته
221
طراحي فرايند و ارزيابي فني و اقتصادي بازيابي سرب از باتري¬هاي سرب-اسيد فرسوده با روش¬هاي هيدرومتالورژيكي
222
طراحي فرايند و زمانبندي عمليات همزمان
223
طراحي فرستنده و گيرنده OFDM با SDR
224
طراحي فرستنده و گيرنده TOM-PCM براي 4 كانال صوتي بصورت غير خطي بر مبناي قانون A
225
طراحي فرستنده و گيرنده با مدولاسيون FSK براي استفاده در تله متري بيمارستان
226
طراحي فرستنده-گيرنده مادون قرمز با قابليت تشخيص پروتكل از ريموت كنترل هاي متداول
227
طراحي فرش
228
طراحي فرش
229
طراحي فرش
230
طراحي فرش
231
طراحي فرش
232
طراحي فرش
233
طراحي فرش
234
طراحي فرش
235
طراحي فرش
236
طراحي فرش با استفاده از نقوش دوره صفوي و قاجار باغ فين كاشان
237
طراحي فرش با الهام از نقوش خانه پيرنياي نايين با تاكيد بر نقوش حيواني و گياهي
238
طراحي فرش با الهام از نقوش درب مدرسه ي چهارباغ اصفهان
239
طراحي فرش با الهام از نقوش كاشيكاري هاي سردر مسجد امام اصفهان
240
طراحي فرش با تلفيق نقوش محرابهاي ايلخاني و سقف گنبد تاج الملك در مسجد جامع اصفهان
241
طراحي فرش با موتيف رنگي آب و هواي مغان
242
طراحي فرش تبريز
243
طراحي فرش در قالب نقشه هاي اسليمي به سبك اصفهان
244
طراحي فرش كودك
245
طراحي فرش هاي امروزي با استفاده از نقوش واگيره اي
246
طراحي فرش هاي نوين با استفاده از نقوش سنتي فرش
247
طراحي فرشهاي تزئيني (فانتزي)
248
طراحي فرغون ارگونوميك با رويكرد بهبود كيفيت زندگي كارگران ساختماني در شهر تهران
249
طراحي فركانس متر ديجيتال با ميكرو كنترلر AVR
250
طراحي فركانس و بررسي تداخل در باند مايكروويو
251
طراحي فرم بدنه دوچرخه شهري﴿براي مردان جوان﴾
252
طراحي فرم توصيه نامه براي دانشگاه علم و صنعت ايران
253
طراحي فرم نماي محفظه سخت افزار رايانه
254
طراحي فرم و بافت محله شهري با تاكيد بر ارتقاي تاب آوري كالبدي نمونه موردي : محله سنگلج تهران
255
طراحي فرمان هيدروليك پرايد
256
طراحي فرمهاي حيواني و گياهي با به كارگيري نقوش سنتي
257
طراحي فرمولاسيون و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي سوسپانسيون خوراكي با پايه آلژينات جهت درمان ريفلاكس
258
طراحي فرمولاسيون و شرايط فرآيند توليد نانو كامپوزيت گونه تزريق پلي پروپيلن از طريق اختلاط مذاب با مونت مورولونيت اصلاح شده
259
طراحي فرمي درب باتري خودروي پژو 206
260
طراحي فرمي شير ظرفشويي آشپزخانه
261
طراحي فرهنگ سرا2
262
طراحي فرهنگسرا
263
طراحي فرهنگسرا
264
طراحي فرهنگسرا
265
طراحي فرهنگسرا با رويكرد واكاوي اصول زيبايي شناسي سازه در معماري، نمونه موردي:مشهد
266
طراحي فرهنگسرا در همدان
267
طراحي فرهنگسراي اميركبير در خميني شهر
268
طراحي فرهنگسراي بانوان در شهر دزفول با رويكرد معماري بومي
269
طراحي فرهنگسراي جنوب غربي اصفهان
270
طراحي فرهنگسراي جنوب غربي اصفهان
271
طراحي فرهنگسراي خاك ﴿ گز ﴾
272
طراحي فرهنگسراي كردستان در تهران با رويكرد كاربست معماري سنتي در معماري تكنولوژيك
273
طراحي فرهنگسراي كرمان با تأكيد بر مفهوم اجتماع پذيري
274
طراحي فرهنگسراي مشاهير
275
طراحي فرهنگسراي موسيقي ايران-اصفهان
276
طراحي فرهنگسراي موسيقي ايران-اصفهان
277
طراحي فرهنگسراي موسيقي در تهران با تاكيد بر مفهوم روح مكان
278
طراحي فرهنگسراي موسيقي در تهران با تاكيد بر مفهوم روح مكان
279
طراحي فرهنگسراي نصف جهان در اصفهان با رويكرد استفاده از معماري گذشته در طراحي معاصر
280
طراحي فرهنگسراي هنر رشت بر پايه مفاهيم عرفان ايراني با هدف تبيين رابطه عرفان و معماري
281
طراحي فرودگاه بين المللي اصفهان
282
طراحي فرودگاه بين المللي اصفهان
283
طراحي فرودگاه بين المللي اصفهان
284
طراحي فرودگاه بين المللي اهواز با رويكرد بهره وري انرژي
285
طراحي فرودگاه بين المللي اهوازبا رويكرد معماري بيونيك
286
طراحي فرودگاه بين المللي بوشهر
287
طراحي فرودگاه شهرستان سبزوار
288
طراحي فرودگاه گنبد كاووس
289
طراحي فروشگاه آنلاين
290
طراحي فروشگاه آنلاين كارت شارژ
291
طراحي فروشگاه الكترونيكي
292
طراحي فروشگاه الكترونيكي با استفاده از تكنولوژي MVC در زبان برنامه نويسي #C
293
طراحي فروشگاه اينترنتي با زبان برنامه نويسي PHP
294
طراحي فروشگاه پوشاك با استفاده از نقوش عشايري
295
طراحي فروشگاهي با در گاه خريد
296
طراحي فريم دستگاه تست خستگي
297
طراحي فريم شاسي خودرو و خدمات شهري بر پايه بهينه سازي توپولوژي و طرح
298
طراحي فضاهاي از دست رفته ي تقاطع بزرگراه با خيابان شهري
299
طراحي فضاهاي داخلي هتل باباطاهر تهران
300
طراحي فضاهاي سري زيرزميني با رويكرد پدافند غيرعامل
301
طراحي فضاهاي شهري با توجه به ادراكات‌محيطي شهروندان طراحي پياده‌راه نوغان؛ پهنه ماندگار، مشهد مقدس
302
طراحي فضاهاي شهري بر مبناي ويژگي هاي مكان و نامكان
303
طراحي فضاهاي شهري به منظور ارتقاء كيفيت امنيت (نمونه موردي:محله همت آباد اصفهان)
304
طراحي فضاهاي شهري پياده مدار مبتني بر نيازهاي اجتماعي شهروندان نمونه موردي خيابان پاسداران شهر ايلام
305
طراحي فضاهاي شهري پياده مدار مبتني بر نيازهاي اجتماعي شهروندان نمونه موردي خيابان پاسداران شهر ايلام
306
طراحي فضاهاي شهري تاب آور با تاكيد بر جنبه هاي كالبدي - عملكردي مطالعه موردي: محله دردشت
307
طراحي فضاهاي شهري ساختار گرا با تاكيد بر اصل انسجام
308
طراحي فضاهاي شهري مادي هاي اصفهان با رويكرد شهر آرام؛ مورد مطالعه: فضاي سبز خطي مادي فرشادي اصفهان (حد فاصل خيابان استانداري و خيابان نشاط)
309
طراحي فضاهاي گردشگري به منظور برجسته سازي عناصر تاريخي محور سي تير
310
طراحي فضاهاي گمشده پيرامون ميدان نقش‌جهان اصفهان بر اساس شاخص‌هاي فضاهاي همگاني موفق
311
طراحي فضاهاي واسط و آستانه ها ﴿ نمونه موردي مصلي تهران ﴾
312
طراحي فضاي آرامش درماني با رويكرد به الگوي باغ در باغ
313
طراحي فضاي آموزش موسيقي به كودكان بر پايه متد آموزشي ارف
314
طراحي فضاي آموزشي ابتدايي در انطباق با نظام آموزشي منعطف
315
طراحي فضاي آموزشي براي مقطع تحصيلي راهنمايي در شهرستان يزد ﴿﴿ با رويكرد ايجاد احساس امنيت در فضا ﴾﴾
316
طراحي فضاي آموزشي ﴿دبستان﴾ با تاكيد بر فضاي مشق
317
طراحي فضاي آموزشي دبستان پسرانه
318
طراحي فضاي آموزشي﴿دبستان﴾
319
طراحي فضاي اجتماع پذير از طريق گونه شناسي مكان هاي سوم (نمونه مورد مطالعه: محله جلفا اصفهان)
320
طراحي فضاي اجتماع پذير در خيابان تيمور شاهي كابل براي افزايش همساختي ميان كالبد و رفتار
321
طراحي فضاي اداري و خدماتي يك مجموعه كارگاهي
322
طراحي فضاي بازي براي كودكان ساكن آپارتمان
323
طراحي فضاي بازي كودكان كوي اساتيد
324
طراحي فضاي تطبيق پذير در محوطه پرديس باغ ملي دانشگاه هنر
325
طراحي فضاي تعامل و خلوت در مسكن امروز با نگاهي به خانه هاي سنتي شهر شيراز
326
طراحي فضاي جمعي با تاكيد بر ارتقاء حس تعلق به مكان در محيط هاي چند فرهنگي (مجموعه سينمايي كرج)
327
طراحي فضاي جمعي در شهر با رويكرد پايداري اجتماعي مجموعه چند عملكردي محله يوسف آباد
328
طراحي فضاي چند منظوره استراحت و مطالعه براي جوانان در واحدهاي مسكوني
329
طراحي فضاي چهار بعدي ﴿خانه موسيقي در اصفهان ﴾با رويكرد بداهه پردازي در فضاي معماري
330
طراحي فضاي خلاق براي كودكان شهر آران و بيدگل با بهره گيري از سلولهاي فتوولتائيك
331
طراحي فضاي داخلي دندان پزشكي كودكان با رويكرد كاهش اضطراب و استرس در كودكان
332
طراحي فضاي داخلي سالن انتظار سينما عصر جديد و المان تبليغاتي ان
333
طراحي فضاي داخلي كوپه قطارهاي مسافري متناسب با كاربران صندلي چرخدار
334
طراحي فضاي داخلي مسكوني
335
طراحي فضاي داخلي و چيدمان كمپ هاي مسكوني قابل حمل و نقل براي خانوار هاي 3تا5 نفر هنگام وقوع زلزله
336
طراحي فضاي رويداد در مركز شهر تهران چهارراه وليعصر
337
طراحي فضاي رويداد در ميدان مشق
338
طراحي فضاي زيستي براي كودكان 12-7 ساله ساكن واحدهاي شبه خانواده ﴿بهزيستي﴾
339
طراحي فضاي سبز داخلي براي مجتمع هاي مسكوني با الهام از باغ‌هاي ايراني
340
طراحي فضاي شبانه با تآكيد بر امنيت محيطي - نمونه موردي : حد فاصل هتل فردوسي تا موزه ارتباطات ﴿ پست و مخابرات ﴾ واقع در منطقه 12 شهرداري تهران
341
طراحي فضاي شهري با تأكيد بر حركت عابر پياده ﴿نمونه موردي: محور مشترك محلات آران و بيدگل﴾
342
طراحي فضاي شهري با تاكيد بر حركت عابر پياده
343
طراحي فضاي شهري با تاكيد بر معيارهاي منظرشهري پايدار نمونه مورد مطالعه: اراضي پادگان لشكر 77 ثامن الائمه مشهد
344
طراحي فضاي شهري با رويكرد بوم آشكارسازي، مورد پژوهي: قنات زارچ در محدوده محله شاه ابوالقاسم
345
طراحي فضاي شهري به منظور ارتقاي كيفيت غناي حسي بصري (مطالعه موردي: شهرك پرديس شاهين شهر)
346
طراحي فضاي شهري بوم محور جهت گذران اوقات فراغت ﴿حوزه طراحي : تقاطع بلوارهاي امام جعفر صادق و پيرنيا، شهر يزد﴾
347
طراحي فضاي شهري پاسخده با توجه به الگوهاي رفتاري (نمونه موردي: خيابان شيخ صدوق جنوبي شهر اصفهان)
348
طراحي فضاي شهري پايدار با رويكرد توسعه اكولوژيك (نمونه موردي رودكنار كارون)
349
طراحي فضاي شهري جوباره اصفهان؛ بر اساس درك معناي محيط در دو طيف مسلمان و يهودي
350
طراحي فضاي شهري در شهر جديد هشتگرد بارئيكرد سرزندگي
351
طراحي فضاي شهري در كنار ميدان ونك
352
طراحي فضاي شهري ساختارگرا با رويكرد ايجاد كليت منسجم (نمونه موردي : طراحي فاز سوم بزرگراه يادگار امام)
353
طراحي فضاي شهري شبانه ﴿ نمونه موردي سبزه بازار زنجان﴾
354
طراحي فضاي شهري عمومي با هدف ارتقاء كيفيت محيط شهري ( ميدان مردم )
355
طراحي فضاي شهري كناره رود با محوريت حضور پذيري در شب نمونه موردي : كناره بابلرود در شهر امير كلا
356
طراحي فضاي شهري، مداخله اي در سيستم پيچيده شهر با تاكيد بر بعد هندسي فراكتال در منظر شهري
357
طراحي فضاي عمومي محله با رويكرد پرورش ذهن خلاق براي كودكان نمونه موردي : گذر امام زاده يحيي در منطقه 12 شهر تهران
358
طراحي فضاي عمومي محله شهري با تاكيد بر روابط اجتماعي منفعل نمونه موردي : فضاهاي عمومي گذر يوزداران محله فهادان
359
طراحي فضاي عمومي واسط و پيونددهنده ميان مجموعه حرم مطهر رضوي و بافت پيراموني
360
طراحي فضاي كار اشتراكي در بستر ميراث معماري صنعتي معاصر اصفهان (كارخانه ريسباف)
361
طراحي فضاي گفتگو در شهر ﴿ تجربه اي در شهر اصفهان
362
طراحي فضاي معماري مبدل جوابگوي نيازهاي شرق ميدان نقش جهان
363
طراحي فضاي معماري مبدل جوابگوي نيازهاي شرق ميدان نقش چهان
364
طراحي فضاي معماري و شهري پشت گنبد مسجد امام اصفهان
365
طراحي فضاي مكث شهري با رويكرد طراحي تجريه
366
طراحي فضاي موقت براي برگزاري رويدادهاي آموزشي در سكونت گاههاي غير رسمي شهر قدس
367
طراحي فضاي همه شمول شهري با رويكرد ايجاد تعاملات اجتماعي نمونه موردي محله عليقلي آقاي اصفهان
368
طراحي فضايي براي گفتگو در شهر ﴿ فضا سازي موقت براي مكث در محدوده تئاتر شهر ﴾
369
طراحي فلايويل جهت تعديل شوك هاي وارده بر كوبلينگ مجموعه انتقال قدرت ديسك فيلتر كارخانه هماتيت مجتمع گل گهر
370
طراحي فلرهاي گازي
371
طراحي فلش اوپراتور (دستگاه توليد آب مقطر)
372
طراحي فلوشيت آزمايشگاهي فرآوري نمونه معدن سنگ آهن سيريز
373
طراحي فلوشيت آزمايشگاهي فراوري سنگ آهن چاه گز
374
طراحي فن
375
طراحي فن با نسبت فشار 1.002 و بهينه ترين دبي جرمي ممكن
376
طراحي فن تونل باد
377
طراحي فن تونل باد
378
طراحي فن تونل باد زير صوت
379
طراحي فن جريان محوري و رسم منحني مشخصه
380
طراحي فن خلاف هم گرد
381
طراحي فن دو طبقه جريان محوري
382
طراحي فن صنعتي فشارپائين
383
طراحي فن گريز از مركز براي گازهاي اگزوز يك نيروگاه
384
طراحي فن هاي جريان محوري به همراه كد كامپيوتري
385
طراحي فن هاي محوري
386
طراحي فنر پارابوليك و محاسبه قيمت آن به كمك كامپيوتر
387
طراحي فنرهاي تخت پيكان از مواد كامپوزيتي
388
طراحي فنرهاي مارپيچ به كمك كامپيوتر
389
طراحي فنهاي گريز از مركز به كمك كامپيوتر
390
طراحي فني و اقتصادي سردخانه يك بيمارستان 200 تخت خوابي
391
طراحي فني و برآورد هزينه ي به دام اندازي CO2 از نيروگاه سيكل تركيبي گاز طبيعي و تزريق آن در مخازن جهت ازدياد برداشت به صورت سيستم يكپارچه
392
طراحي فني و بررسي اقتصادي ((خط لوله نفت فرآورده )) (بندرعباس - كرمان )
393
طراحي فني-اقتصادي يك مزرعه پرورش ميگو در منطقه ميناب
394
طراحي فونت به كمك كامپيوتر
395
طراحي فونت توسط نرم افزار فونت كريتوز
396
طراحي فونت توسط نرم افزار فونت كريتوز
397
طراحي فونداسيون بر اساس سطح عملكرد و كارايي سيستم
398
طراحي فونداسيون پرس هاي آهنگري
399
طراحي فيدر
400
طراحي فيكسچر اتوماتيك جوشكاري كپسول هوا
401
طراحي فيكسچر اندازه گيري موقعيت گايد در سرسيلندر پرايد
402
طراحي فيكسچر با كمك كامپيوتر تحت شرايط پيچيده ماشينكاري
403
طراحي فيكسچر تست خمش
404
طراحي فيكسچر كنترلي سرسيلندر OHVG
405
طراحي فيكسچر‌هاي مدولار به كمك كامپيوتر براي قطعات فرز‌كاري
406
طراحي فيكسچرهاي آزمايش ارتعاشي
407
طراحي فيكسچرهاي كنترل ابعادي و كنترل استحكام به منظور كنترل كيفيت پيچ و مهره ها و واشرهاي تخت و بررسي گشتاور پيچشي در آنها بر مبناي استاندارد ISO 898
408
طراحي فيلتر HYCOM با ساختار فيلتر شانه اي
409
طراحي فيلتر آنالوگ پايين گذر پيوسته در زمان در پروسه CMOS براي كاربردهاي فركانس بالا
410
طراحي فيلتر اكتيو جبرانساز هارمونيكي با كاربرد در سيستمهاي فتوولتاييك متصل به شبكه تكفاز
411
طراحي فيلتر پايين گذر Butterworth با استفاده از ترارسانا و خازن با بكارگيري تكنولوژيCOMS
412
طراحي فيلتر پايين گذر مايكرواستريپ
413
طراحي فيلتر تطبيفي و شبيه سازي آن با مطلب matlab
414
طراحي فيلتر تطبيقي جهت حذف نويز در سيگنال اتواكوستيك اميشن
415
طراحي فيلتر تطبيقي فازي جهت تعقيب اهداف
416
طراحي فيلتر ثابت و متحرك در شبكه الكتريكي راه آهن
417
طراحي فيلتر چندلايه ي فعال ماكروويو
418
طراحي فيلتر حركت براي شبيه ساز پرواز سه درجه آزادي
419
طراحي فيلتر دورگه جريان ﴿فيلتر فعال و غير فعال متغير﴾ و تحليل عملكرد فني و اقتصادي آن
420
طراحي فيلتر ديجيتال FIR فاز خطي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
421
طراحي فيلتر ريزنوار ميان نگذر با ارايه روشي براي تنظيم فركانس كاري
422
طراحي فيلتر سمت شبكه و حلقه كنترل متناظر براي يكسوسازهاي PWM سه‌فاز
423
طراحي فيلتر فعال با كنترل كننده تكراري براي كاهش هارمونيك هاي ولتاژ در يك ريزشبكه جزيره اي
424
طراحي فيلتر كالمن براي سيستم‌هاي سينگولار مرتبۀ كسري خطي
425
طراحي فيلتر كالمن خنثي براي تخمين وضعيت نسبي آرايش پروازي ماهواره¬ها با استفاده از حسگر¬هاي VISNAV و FFRF
426
طراحي فيلتر مايكرواستريپ پايين گذر با اندازه ي كوچك به همراه باند وسيع وتيزي درفركانس قطع
427
طراحي فيلتر مايكرواستريپ پايين گذربا تيزي وپهناي باند مناسب
428
طراحي فيلتر ميان گذر با رزوناتورهاي مثلثي مايكرو استريپي
429
طراحي فيلتر ميان گذر دو باند با ساختار ساده و قابليت تنظيم پذيري فركانسي توسط رزوناتور حلقه باز مستطيلي
430
طراحي فيلتر ميان گذر مايكروويو قابل تنظيم جهت كاربرد در شبكه هاي بي سيم
431
طراحي فيلتر ميان گذر ميكرواستريپ براي استفاده در شبكه GSM (سيستم جهاني ارتباطات تلفن همراه )
432
طراحي فيلتر ميانگذر چهار باند فشرده با ساختار ساده و قابليت تنظيم پذيري فركانسي توسط رزوناتور حلقه اي مستطيلي
433
طراحي فيلتر ميانگذر مايكرواستريپ
434
طراحي فيلتر ميانگذر ميكرواستريپ خيلي فشرده تا انتخاب پذيري بالا براي كاربردهاي باند X و Ku
435
طراحي فيلتر هاي فشرده با استفاده از super compact pc و ساخت يك فيلتر الپتيك
436
طراحي فيلتر وفقي جلوي آشكار ساز با احتمال ماكسيمم روي كانالهاي با فركانس منتخبه HF
437
طراحي فيلترپايين گذرباعرض باندقطع وسيع به كمك روزناتورسنجاق سرس بهينه شده
438
طراحي فيلترهاي FMI
439
طراحي فيلترهاي استريپ لاين
440
طراحي فيلترهاي اكيتو
441
طراحي فيلترهاي بهينه براي ثبت اطلاعات رنگي از رنگ هاي طبيعي زير منابع نوري طبيعي
442
طراحي فيلترهاي تطبيقي جهت پياده سازي بر روي EPGA
443
طراحي فيلترهاي ديجيتال
444
طراحي فيلترهاي ديجيتال FIR تُنك با معيار كمترين مربعات وزن دهي شده ( WLS)با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي
445
طراحي فيلترهاي ماكروويو ( موجبري - استريپ لاين - كامب لاين - اينترديجيتال )
446
طراحي فيلترهاي موجبري دو مودي فشرده با استفاده از مودهاي غير تشديدي
447
طراحي فيلترهاي هارمونيكي با در نظر گرفتن شبكه
448
طراحي فيلد باس براي يك واحد صنعتي
449
طراحي فيلد باس در چند راهه بارگيري خاك
450
طراحي فيوز عكس العملي الكتريكي
451
طراحي فيوم كاپبرد شركت فرپژوه
452
طراحي قاب هاي فولادي مطابق آيين نامه هاي مبحث دهم و 2800 و اعمال ضوابط پذيرش با استفاده از روش هاي تحليل خطي استاتيكي و غير خطي استاتيكي دستورالعمل 360 و مقايسه آنها
453
طراحي قاب‌هاي خمشي فولادي بر اساس طيف خطر يكنواخت وطيف ميانگين شرطي و تاثير آن بر ريسك لرزه‌اي
454
طراحي قابل باز پيكربندي الگوريتم رمز بلوكي معمارگر
455
طراحي قابل ساخت يك ماژول براي توليد راديوداروهاي FDG و NaF به منظور استفاده در تصويربرداري PET
456
طراحي قابهاي پرسكاري باسنبه بالا و پائين متعدد
457
طراحي قالب ، ساخت و بررسي خواص مكانيكي قطعه آلومينايي به روش ريخته گري دوغابي به منظور استفاده در مهندسي بافت سخت استخوان
458
طراحي قالب آب پخش كن كولر
459
طراحي قالب آهنگري
460
طراحي قالب آهنگري داغ با دو روش تجربي و تئوري و مقايسه اين دو روش
461
طراحي قالب آهنگري داغ به كمك نرم افزار AVIFORGE
462
طراحي قالب اتصالات منعطف
463
طراحي قالب اكستروژن براي لوله هاي پره دار اسپيرال داخلي
464
طراحي قالب برش رينگ خودرو
465
طراحي قالب برش سيتكا
466
طراحي قالب برش قطعه زني به كمك كامپيوتر
467
طراحي قالب بست نگهدارنده شيلنگ كولر آبي
468
طراحي قالب بلوكر فورج به روش تغيير شكل معكوس
469
طراحي قالب پارچ شيشه اي
470
طراحي قالب پروانه كولر
471
طراحي قالب پروانه كولر و دستگاه مونتاژ آن
472
طراحي قالب پروگرسيو دوازده ايستگاهه براي ساخت خار فنري مورد استفاده در صنايع اتومبيل سازي
473
طراحي قالب پلاستيك
474
طراحي قالب پلاستيك به روش المان محدود
475
طراحي قالب پلاستيكي توليد باك بنزين پيكان
476
طراحي قالب پيستون بهينه شده پيكان دولوكس
477
طراحي قالب پيش فرم آهنگري در قطعات H شكل با استفاده از روش معكوس واجزاء محدود غير خطي از طريق ميان يابي
478
طراحي قالب تايز بروش سگمنتال
479
طراحي قالب تزريق پلاستيك
480
طراحي قالب تزريق پلاستيك آب چكان كولر 3500
481
طراحي قالب تزريق پلاستيك چراغ خطر پرشيا به كمك نرم افزار CATlA
482
طراحي قالب تزريق پلاستيك چراغ عقب خودرو سمند
483
طراحي قالب تزريق پلاستيك در پوش فشنگي آب
484
طراحي قالب تزريق پلاستيك درب تيوب پماد
485
طراحي قالب تزريق پلاستيك دستگيره يخچال
486
طراحي قالب تزريق پلاستيك قاب پلاستيكي سي دي
487
طراحي قالب تزريق پلاستيك قاب چراغ خطر عقب پرايد
488
طراحي قالب تزريق پلاستيك نقش سيلندري شكل سرنگ
489
طراحي قالب تزريق پلاستيك هاب سرنگ
490
طراحي قالب تزريق پلاستيك يك قطعه جدار نازك نامتقارن به كمك نرم افزار CATIA
491
طراحي قالب تزريق پلاستيك يك نمونه سرنگ قابل استفاده در دامپزشكي
492
طراحي قالب تزريق پلاستيك يك نمونه ماساژور دستي
493
طراحي قالب تزريق چراغ عقب پژو 405 با نرم افزار Catia
494
طراحي قالب تزريقي و شبيه سازي المان عدد و فرايند تزريق پلاستيك
495
طراحي قالب دايكاست براي ساخت هزار خار برف پاك كن مورد استفاده در صنايع اتومبيل سازي
496
طراحي قالب دايكاست غولي 89 ميلي متر كولر آبي
497
طراحي قالب درب پلاستيكي مخازن چهارليتري
498
طراحي قالب دست پلاستيكي موتور سيكلت (هندا)
499
طراحي قالب دستگاه برش قرص
500
طراحي قالب ريخته گري ثقلي براي پيستون
501
طراحي قالب سپر ماشين خاور و تعيين عمر خستگي قالب كشش با استفاده از نرم افزار NISA
502
طراحي قالب شاتون پرايد بوسيله نرم افزار CATIA تهيه G-CoDE و ساخت يك نمونه با دستگاه CNC
503
طراحي قالب شكل‌دهي ظروف يكبار مصرف به كمك كامپيوتر
504
طراحي قالب فرآيند اكستروژن سرد به كمك روش اجزاء محدود
505
طراحي قالب فلزي خارگيربكس پيكان شش دنده
506
طراحي قالب فلزي كفش ايمني
507
طراحي قالب فورج سيبك خودرو
508
طراحي قالب فورجينگ دقيق براي قطعات متقارن محوري طول (پايه مسي ) به كمك كامپيوتر
509
طراحي قالب قاب آينه پژو 206 به كمك نرم افزار CATIA
510
طراحي قالب قطعات سوپاپ كنترل گاز
511
طراحي قالب كشش استوانه اي و مخروطي به كمك كامپيوتر
512
طراحي قالب كشش سيني جلوي اتومبيل پرايد
513
طراحي قالب كشش عميق با كامپيوتر
514
طراحي قالب كشش و كاربرد سيستمهاي CAD/CAM براي در عقب اتومبيل پرايد
515
طراحي قالب كنش مخزن زيرين رادياتور
516
طراحي قالب كيس كامپيوتر
517
طراحي قالب لغزنده تونلهاي بتني راه آهن
518
طراحي قالب مرحله اي برشكاري و دوربري براي چيدمان دورديفه به كمك كامپيوتر
519
طراحي قالب هاي Box تلفن عمومي
520
طراحي قالب هاي آهنگري يك قطعه صنعتي
521
طراحي قالب هاي اكستروژن مقاطع توخالي (قوطي و لوله ) آلومينيومي به كمك كامپيوتر
522
طراحي قالب هاي برش مرحله اي به كمك كامپيوتر
523
طراحي قالب هاي برش وتحليل به كمك نرم افزار ANSYS
524
طراحي قالب هاي بطري نوشابه 1/5 ليتري
525
طراحي قالب هاي پيش فرم آهنگري باروش تغيير شكل معكوس
526
طراحي قالب هاي پيش فرم آهنگري توسط روش هاي كلاسيك و مدرن
527
طراحي قالب هاي تزريق پلاستيك به كمك كامپيوتر
528
طراحي قالب هاي تكيه گاه باك بنزين پژو 405
529
طراحي قالب هاي فورج به كمك كامپيوتر
530
طراحي قالب هاي كشش عميق قطعات غير دوار جعبه اي شكل به كمك كامپيوتر
531
طراحي قالب هاي كفي عقب جيپ چابك
532
طراحي قالب و توليد آجر سبك كامپوزيتي
533
طراحي قالب ورق مشبك جلوي بخاري در دو اندازه
534
طراحي قالبهاي اكستروژن آلومينيوم و مدل سازي به كمك نرم افزاز ANSYS
535
طراحي قالبهاي اكستروژن به كمك كامپيوتر
536
طراحي قالبهاي برش (ارائه يك نمونه)
537
طراحي قالبهاي برش مرحله اي به كمك كامپيوتر
538
طراحي قالبهاي پيش فرم و نهايي براي عمليات كله زني قطعات متقارن محوري بكمك كامپيوتر
539
طراحي قالبهاي تزريق پلاستيك
540
طراحي قالبهاي تزريق پلاستيك
541
طراحي قالبهاي تزريق پلاستيك اسپليتي
542
طراحي قالبهاي تزريق پلاستيك با استفاده از استانداردهاي نوين
543
طراحي قالبهاي تزريق پلاستيك به كمك نرم افزار CATIA
544
طراحي قالبهاي تزريقي پلاستيك
545
طراحي قالبهاي چراغ عقب خودروي پرايد
546
طراحي قالبهاي خم كن صندلي(تيلت)
547
طراحي قالبهاي ريخته گري تحت فشار (دايكاست) طراحي قالب بلوكه سيلندر موتور سيكلت HONDaCG 125
548
طراحي قالبهاي قطعات پوكلي كمك فنر
549
طراحي قالبهاي كشش عميق قطعات غير دوار جعبه اي شكل به كمك كامپيوتر
550
طراحي قالبهاي مرحله اي خم، برش و برجسته كاري به كمك كامپيوتر
551
طراحي قالي
552
طراحي قالي با استفاده از موتيف هاي قالي جوشقان
553
طراحي قالي به كمك كامپيوتر
554
طراحي قالي هاي امروزي با مطالعه ي ﴿قالي هاي﴾ نقاشي هاي دوره تيموري
555
طراحي قانون هدايت غيرخطي براي پرتابه با محدوديت در شتاب جانبي
556
طراحي قانون هدايت فازي -تطبيقي براي يك موشك زمين به هوا
557
طراحي قايق پرنده
558
طراحي قرارداد بمنظور هماهنگ سازي زنجيره تامين توليد كننده - تامين كننده يا در نظر گرفتن تقاضاي تصادفي براي محصولات مازاد توليد كننده
559
طراحي قرارداد در زنجيره ي تامين در شرايط عدم تقارن اطلاعات
560
طراحي قرقره هاي حمل كابل با استفاده از نرم افزارANSYS
561
طراحي قسمت پس دستگاه و صفحه نظام ماشين تراش (600CM-2500)
562
طراحي قسمت پس دستگاه و هشت نظام ماشين تراش cm (2500-600)
563
طراحي قسمتهاي مختلف بويلر و مقايسه روش هاي موجود در اين زمينه
564
طراحي قسمتهاي مكانيكي يك ربات شش لينكي سه درجه آزادي با مكانيزم بسته
565
طراحي قسمتي از بافت مسكوني مجاور پروژه نواب
566
طراحي قسمتي از مدارهاي پي سي ام سي كاناله
567
طراحي قطب فراغتي - مذهبي جنوب شرق ايران (كرمان، جوپار) با رويكرد افزايش ضريب كارايي فضاهاي عمومي
568
طراحي قطعات انتقال قدرت به كمك كامپيوتر
569
طراحي قطعات تحت بارهاي نوساني نامنظم
570
طراحي قطعات توربين بادي مهاجر و ايجاد شرايط بهينه براي راندمان آن
571
طراحي قطعات داغ در مقابل آسيب هاي سطحي تحت بارهاي استاتيكي و نوساني
572
طراحي قطعات در مقابل واماندگي حرارتي - مكانيكي نوساني و كاربرد در قطعات خودرو
573
طراحي قطعات مواد مركب و روشهاي جديد توليد
574
طراحي قطعات ناجدار با تمركز تنش هاي متفاوت تحت بارهاي سيكلي
575
طراحي قطعات و تحليل استاتيكي ارابه فرود هواپيماي سسنا 337
576
طراحي قطعه و قالب آهنگري براي محورهاي دوار به كمك كامپيوتر
577
طراحي قفسه نگهداري و نمايش لباس‌هاي تاريخي و سلطنتي موزه پوشاك سعدآباد
578
طراحي قفسه هاي عرضه ميوه جات در ميوه فروش ها
579
طراحي قفسه هاي مرتفع كتاب براي كتابفروشي با رويكرد كاربر محور
580
طراحي قفل رمزدار
581
طراحي قفل فرمان اتومبيل
582
طراحي قفل فرمان خودرو
583
طراحي قلم فارسي براي عنوان
584
طراحي قلمروهاي مجموعه مسكوني به منظور تنظيم تعاملات اجتماعي
585
طراحي قوطي كنسرو لوبياچيتي (در وزن 330گرم ) همراه با وسيله قابل صرف آن
586
طراحي قيچي هيدروليكي
587
طراحي قيد و بندهاي حدولار به كمك كامپيوتر
588
طراحي قيمت پويا براي برنامه هاي پاسخگويي بار در شبكه هاي هوشمند
589
طراحي كابين قطار هوايي تندرو
590
طراحي كابين كامپيوزيتي براي هليكوپتر كبرا
591
طراحي كات بيمارستاني براي نوزادان
592
طراحي كاتاليست هيدروكراكينگ برش هاي سنگين نفتي
593
طراحي كاتاماران مسافربري فايبرگلاس
594
طراحي كاتاماران مسافري فايبرگلاس
595
طراحي كارآزمايي هاي باليني در دوره شيمي درماني سرطان با در نظر گرفتن بقاي بيمار و هزينه هاي شيمي درماني
596
طراحي كارا جهت انتقال ويدئو بر روي شبكه هاي موردي
597
طراحي كاراكتر ﴿شخصيت پردازي﴾ براي ساخت فيلم انيميشن
598
طراحي كاربر محور فضاي موقت نمايشگاهي براي مسير بين دو ساختمان دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران با رويكرد تكتونيك
599
طراحي كاربردهاي نوظهور همكارانه در مخابره دستگاه به دستگاه بر اساس نظريه بازي ها
600
طراحي كاربردي يك كلاس آموزشي مخصوص كودكان مبتلا به اختلالات طيف اوتيسم ﴿ASD﴾ براي مركز آموزشي و پژوهشي اوتيسم مهرآفرين واقع در اصفهان
601
طراحي كاربرمحور بسته‌بندي زعفران
602
طراحي كارت امتيازي متوازن پايدار به منظور تناسب بين استراتژي هاي سازمان و اهدف توسعه پايدار- مطالعه موردي صنعت برق
603
طراحي كارتهاي M&E LOOP-DC طرف مركز LOOP-DC طرف مشترك codirectional-Data contradirectional-Data از پي سي ام سي كاناله اسليم راك
604
طراحي كارخانه آرد ماهي سيار
605
طراحي كارخانه توليد آب شيرين كنهاي خورشيدي در قزوين
606
طراحي كارخانه داروسازي در پارك فناوري پرديس
607
طراحي كارخانه ساخت قفل كليدي
608
طراحي كارخانه سيمان شاهرود
609
طراحي كارخانه صنايع غذايي توليد روغن كنجد( با رويكرد افزايش بهره وري با استفاده ازمعماري در صنعت﴾
610
طراحي كارخانه عرقيات گياهي
611
طراحي كارخانه كشتي سازي
612
طراحي كارخانه كشتي سازي
613
طراحي كارخانه كشتي سازي بندر لنگه
614
طراحي كارخانه كشتي سازي در سواحل جنوبي درياي خزر
615
طراحي كارخانه كشتي سازي و تعميرات كشتي و سازماندهي كار در كارخانجات كشتي سازي
616
طراحي كارخانه كنتور تك فزي 15 آمپر شركت كنتورسازي ايران
617
طراحي كارخانه گچ تحرير
618
طراحي كارخانه يخ سازي به ظرفيت 40 تن در روز
619
طراحي كاردريل كامپوزيتي
620
طراحي كارگاه و فروشگاه قلمكار در اصفهان
621
طراحي كارگاه و نمايشگاه صنعت دارايي بافي يزد
622
طراحي كارگاه وفروشگاه سفال(ميبد)
623
طراحي كاروان قابل تطبيق با رويكرد مفاهيم توسعه پايدار
624
طراحي كاشت محوطه ي تربيت بدني دانشگاه صنعتي اصفهان بر پايه ي اصول منظرسازي كم نياز به آب و فضا سبز شفابخش دانشگاهي
625
طراحي كاشي با استفاده از معماري سنتي ايران
626
طراحي كاشي براي فضاهاي داخلي با استفاده از گره چيني هاي بناهاي ايراني
627
طراحي كاغذ ديواري با تزئينات نخ و الياف و دستگاه توليد آن
628
طراحي كافه سلامت براي سالمندان با هدف كاهش افسردگي
629
طراحي كافه قنادي ايراني
630
طراحي كالبد ميدان شهري در راستاي ارتقاي سلامت رواني استفاده‌كنندگان از فضا (تدوين اصول و احكام راهنماي طراحي كالبد، به‌منظور كاهش استرس) : نمونه مورد پژوهش : ميدان امام رضا ﴿ع﴾ مشهد، ايران
631
طراحي كالبدي هسته اوليه بندر چابهار ﴿محله سرخ ريگ﴾
632
طراحي كالسكه كودك براي معابر ايران (گروه سني 2ماه تا 3 سال)
633
طراحي كاليبر در نورد و بررسي نوع و شكل كاليبر و مراحل كاليبركاري به شكل پذيري قطعات فولادي
634
طراحي كاليبرهاي نورد مقطع بااستفاده از روش اجزاءمحدود
635
طراحي كامپايلر يك بلوك دياگرام سيمولينك مطلب براي تراشه هاي FPGA
636
طراحي كامپيوتر پارچه در سيستم بافندگي حلقوي تاري
637
طراحي كامپيوتر پايه
638
طراحي كامپيوتري با الهام از طبيعت (گل و بوته ) جهت پوشاك داخلي ساختمان
639
طراحي كامپيوتري پست هاي فشارقوي با تكيه بر محاسبات سيستم زمين و فواصل اطمينان
640
طراحي كامپيوتري چرخ دنده هاي ساده و مارپيچ
641
طراحي كامپيوتري ريبويلرها براي برش هاي نفتي
642
طراحي كامپيوتري شبكه هاي فاضلاب خانگي و آب هاي سطحي
643
طراحي كامپيوتري كفتدلر پنوماتيك يك مبدل حرارتي
644
طراحي كامپيوتري معدن زيرزميني شماره 3 بوكسيت جاجرم
645
طراحي كامپيوتري مكانيزهاي چهار ميله اي مولد ميسر
646
طراحي كامپيوتري و ساخت سيستم هاي خنك كاري قالب تزريق پلاستيك
647
طراحي كامپيوتري و ساخت موتور القايي خطي Linear Induction Motor (LIM
648
طراحي كامل توربين بادي براي شار‍ژ باتري سرب اسيد 12 ولتي
649
طراحي كامل دستگاه آزمون افت فشار هواي ورودي به خودرو
650
طراحي كامل سيستم كنترل حركت عمودي يك وسيله غوطه ور
651
طراحي كانال ورودي و تحليل جريان آن جهت بهينه سازي كانال ورودي
652
طراحي كانتينر حمل زباله مجهز به سيستم تراكم و تخليه
653
طراحي كانسار ذغال سنگ
654
طراحي كانسپت براي استايل خودروي سه چرخ موتوري با قابليت استفاده معلولين
655
طراحي كانوايي حمل وزنه سنگين
656
طراحي كانون آرامش طبيعت با رويكرد توسعه پايدار گردشگري روستايي مطالعه موردي: روستاي خبر
657
طراحي كانون آموزشي زبان هاي خارجي كودكان
658
طراحي كانون اجتماعي محله با رويكرد احترام به سالمند در كرمان
659
طراحي كانون ارزيابي ارتقايي مديران و بررسي ويژگي هاي روان سنجي و فرايندهاي آن
660
طراحي كانون پرورش استعدادهاي ذهني سالمندان
661
طراحي كانون پرورش فكري كودك و نوجوان
662
طراحي كانون پرورش فكري كودكان پيش دبستاني ، خانه كودك
663
طراحي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
664
طراحي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
665
طراحي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
666
طراحي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
667
طراحي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با تاكيد بر استفاده از روانشناسي محيط براي كودكان بيش فعال در اصفهان
668
طراحي كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان
669
طراحي كانون پرورش كودكان و نوجوانان مبتني بر آموزشهاي زيست محيطي
670
طراحي كانون حمايت و بازپروري كودكان بد سرپرست در شهر تهران
671
طراحي كانون ذهن ورزي شهر يزد
672
طراحي كانون زندگي اجتماعي شهروندان ﴿با رويكرد امنيت زنان﴾
673
طراحي كانون فارغ التحصيلان تيزهوش غرب تهران﴿زير نظر سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان ﴿سمپاد﴾﴾
674
طراحي كانون فرهنگ و هنر تبريز در راستاي ارتقاي كيفيت سلامت رواني انسان
675
طراحي كانون فكري آموزشي كودكان و نوجوانان دوست دار محيط زيست با بهره گيري از اصول معماري پايدار
676
طراحي كانون- مدرسه با رويكرد انعطاف پذيري در اصفهان
677
طراحي كانون مطالعه اصفهان﴿محله عباس آباد﴾
678
طراحي كانون معماران معاصر ايران
679
طراحي كاواك تشديد هم محور براي لامپ جابروترون GHz 170
680
طراحي كاووش 2m وبهينگي آنها
681
طراحي كباب پز سريع
682
طراحي كتاب
683
طراحي كتاب كار﴿لاگ بوك﴾بخش هاي منتخب كار آموزي در عرصه 2 رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني
684
طراحي كتابخانة عمومي شهر تهران با رويكرد بازتعريف مفهوم كتابخانه به عنوان نهاد اجتماعي
685
طراحي كتابخانه
686
طراحي كتابخانه
687
طراحي كتابخانه الكترونيكي
688
طراحي كتابخانه اي از سلولهاي استاندارد CMOS
689
طراحي كتابخانه اي مدارهاي ديجيتال باتوجه به سلولهاي پايه ازنظراعتمادپذيري درمقابل خطاي گذرا
690
طراحي كتابخانه با رويكرد بايوفيليك
691
طراحي كتابخانه با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي در حوزه نور روز
692
طراحي كتابخانه بيش كامل درنمايش تنگ به منظور حذف نويز از تصاوير
693
طراحي كتابخانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
694
طراحي كتابخانه دانشگاه يزد با بهره گيري از راهكارهاي غيرفعال انرژي خورشيدي
695
طراحي كتابخانه در شهر جديد بهارستان
696
طراحي كتابخانه ديجيتالي
697
طراحي كتابخانه رقمي دانشگاه اميركبير مبتني بر عامل ها
698
طراحي كتابخانه عمومي
699
طراحي كتابخانه عمومي بابلسر
700
طراحي كتابخانه عمومي بندر عباس
701
طراحي كتابخانه عمومي در خوانسار
702
طراحي كتابخانه عمومي در شيراز براي افزايش علاقه مندي به مطالعه مبتني بر نظريه قرارگاه رفتاري
703
طراحي كتابخانه عمومي در ميبد
704
طراحي كتابخانه عمومي دريزد براساس نقش طبيعت در ساماندهي فضا
705
طراحي كتابخانه عمومي شهرستان اليگودرز
706
طراحي كتابخانه عمومي شهرستان ممسني
707
طراحي كتابخانه عمومي مشتاق
708
طراحي كتابخانه كودك در اصفهان
709
طراحي كتابخانه كودكان با نگاهي به داستان پينوكيو
710
طراحي كتابخانه مجازي
711
طراحي كتابخانه محله اي در باغ روس (باغ كتاب گرگان)
712
طراحي كتابخانه محلي
713
طراحي كتابخانه محلي
714
طراحي كتابخانه محلي
715
طراحي كتابخانه محلي
716
طراحي كتابخانه محلي
717
طراحي كتابخانه محلي
718
طراحي كتابخانه محلي
719
طراحي كتابخانه محلي
720
طراحي كتابخانه محلي
721
طراحي كتابخانه محلي ﴿ كتابخانه جواديه ﴾
722
طراحي كتابخانه محلي در تهران
723
طراحي كتابخانه مدولار براي اتاق نشيمن با نگاهي به رنگ
724
طراحي كتابخانه مركزي اردكان
725
طراحي كتابخانه مركزي دانشگاه يزد
726
طراحي كتابخانه منطقه اي استان يزد
727
طراحي كتابخانه و مركز چند رسانه اي ايلام با رويكرد طراحي در بحران
728
طراحي كتابخانه ي كودك ونوجوان
729
طراحي كتابخانه ي محلي
730
طراحي كتابخانه ي محلي جماران ﴿ شميران ﴾
731
طراحي كتابخانه ي محلي هروي
732
طراحي كتابخانه‌ي عمومي به كمك بهره‌گيري از نتايج روش‌هاي ارزيابي پس از ساخت (P.O.E)
733
طراحي كتابفروشي در راستاي بهبود سيستم اطلاع رساني و معرفي كتاب
734
طراحي كتيبه براي مراسم سوگواري حسيني
735
طراحي كد شبكه خطي براي شبكه هاي دوري
736
طراحي كد فرستنده و فيلتر گيرنده رادار در حضور كلاتر و داپلر نامشخص
737
طراحي كد كننده غير خطي﴿NLFSR) ) جهت به كارگيري در سيستم هاي رمز نگاري داده
738
طراحي كدشبكه هاي كارآمد براي شبكه هاي دوري
739
طراحي كدگشا به منظور دسته بندي سيگنال هاي مغزي براي كاربرد هاي واسط مغز-ماشين مبتني بر پتانسيل هاي وابسته به رخداد
740
طراحي كدهاي با ماتريس بررسي توازن خلوت به وسيله انواعي از ساختارهاي تركيباتي
741
طراحي كدينگ رنگي نور ساختار يافته و حل مساله تطابق براي بازسازي سه بعدي
742
طراحي كراس آرم كامپوزيتي خطوط انتقال قدرت فشار متوسط
743
طراحي كريدورهاي مهاجرتي با استفاده از تئوري مدار الكتريكي و آناليز حداقل هزينه بين پناهگاه هاي حيات وحش موته و قميشلو
744
طراحي كسب و كار و بوم استراتژي توليد گياهان دارويي مطالعه موردي: اسانس گل محمدي
745
طراحي كشتارگاه اتوماتيك مرغ
746
طراحي كشتي با استفاده از معادلات كاربردي
747
طراحي كشتي باربري بيست هزار تني
748
طراحي كشتي چندمنظوره
749
طراحي كشتي كاتاماران
750
طراحي كشتي كانتينربر
751
طراحي كشتي كانتينربر 11530 تني با سرعت 7/17 گره دريايي
752
طراحي كشتي ماهيگيري 24 متري (ترالر) هيدرواستاتيك مستقيم
753
طراحي كشويي طولي ماشين تراش 25000 - 6000 ميلي متر
754
طراحي كفش اسباب بازي
755
طراحي كفش براي افراد ديابتي با هدف كاهش عوارض جانبي ديابت بر روي پا
756
طراحي كفش براي سالمندان به منظور افزايش تعادل پوسچرال
757
طراحي كفش زنانه مبتني بر اصول ارگونومي و عملكرد تنوع پذيري
758
طراحي كفش كودك و بستر اشتراك‌گذاري آن با رويكرد مقابله با پديده طرد محصول
759
طراحي كفش كودكان
760
طراحي كفش ورزش همگاني زنانه با رويكرد بيونيك
761
طراحي كفش ورزشي به منظور ارتقاي مهارتهاي حركتي پايه در دختران 14 تا 18 سال
762
طراحي كلاج، جعبه دنده خوري ويلچربر
763
طراحي كلاچ كاميون
764
طراحي كلاچ هيدروليكي
765
طراحي كلاچ و ميل گاردان براي يك تراكتور زنجيري نمونه
766
طراحي كلاژ براي آباژور، بااستفاده از نقوش سنتي ايران
767
طراحي كلاه ايمني كامپوزيتي براي موتور سيكلت
768
طراحي كلاه ايمني موتور سواران شهري
769
طراحي كلاه ايمني موتورسيكلت براي بانوان
770
طراحي كلاه خود ضد گلوله كامپوزيتي
771
طراحي كلاه گوشي تابستانه سرنشين تانگ
772
طراحي كلتور خورشيدي
773
طراحي كلكتور خورشيدي بمنظور استفاده در خشك كن پسته
774
طراحي كلكتورهاي تحت خورشيدي
775
طراحي كلكتورهاي خورشيدي و كاربرد هاي آن
776
طراحي كله گي داخل تراش و پيشاني تراش
777
طراحي كلي و مستندسازي سيستم كيفيت با توجه به نيازمنديهاي استانداردهاي ISO 9000 در سيستم هاي سفارشي
778
طراحي كليات نظام ملي اطلاعات كالا
779
طراحي كليد رمز با استفاده از توابع تكثير ناپذير فيزيكي و شبكه عصبي
780
طراحي كليد و پريز براي منازل مسكوني
781
طراحي كليد و پريز براي منازل مسكوني و ادارات
782
طراحي كليدزني تمام نوري ساليتوني در مزدوج هاي موازي غير خطي چند هسته اي
783
طراحي كلينيك تخصصي چشم
784
طراحي كلينيك تخصصي زنان و زايمان
785
طراحي كلينيك تخصصي كودكان باتاكيد برنقش مولفه هاي طراحي موثر بر افزايش رضايتمندي بيماران
786
طراحي كلينيك توانبخشي بيماران رواني با رويكرد شفابخشي
787
طراحي كلينيك دندان پزشكي كودكان
788
طراحي كلينيك فوق تخصصي كودكان قيطريه
789
طراحي كليه تاسيسات الكتريكي تابلوهاي تغذيه ، ترانسفورماتور، ديزل ژنراتورها، تجهيزات حفاظتي
790
طراحي كم مصرف اتصالات دروني تراشه هاي كم مصرف
791
طراحي كمپ تخصصي فوتبال
792
طراحي كمپ مسكوني براي خانوارهاي 3تا5نفر هنگام وقوع زلزله
793
طراحي كمپرسور اسكرو براي شرايط مشخص
794
طراحي كمپرسور باد دو مرحله اي سري و موازي مخصوص تراكتور
795
طراحي كمپرسور جريان محوري به روش گردابه آزاد و تحليل تنش و مودال آن با نرم‌افزار انسيس
796
طراحي كمپرسور در صنايع نفت و گاز
797
طراحي كمپرسور دو مرحله اي تك سيلندر هوا با خنك كن مياني
798
طراحي كمپرسور دو مرحله اي تك سيلندر هوا با خنك كن مياني
799
طراحي كمپرسور مارپيچي
800
طراحي كمپرسور محوري 10 طبقه
801
طراحي كمپرسور محوري 10 طبقه
802
طراحي كمپرسور مضاعف براي يك موتور جهت دو قرقره اي
803
طراحي كمپرسور ميكرو توربين گاز بر اساس يك متد تلفيقي
804
طراحي كمپرسور هوا رفت و برگشتي چند مرحله اي بدون روغنكاري (30 اتمسنفر 2 متر مكعب بر دقيقه )
805
طراحي كمپرسور هواي 2 مرحله اي V شكل
806
طراحي كمپرسورهاي سانتريفوژ (راديال)
807
طراحي كمپين تبليغاتي حفاظت از محيط زيست شمال ايران﴿با تاكيد بر تبليغات سازمان WWF)
808
طراحي كمربند ايمني
809
طراحي كمك پردازنده DXT
810
طراحي كمك فنر با دمپر متغير و قابل تنظيم
811
طراحي كمك فنر بادمپر متغير و قابل تنظيم
812
طراحي كمك فنر بادمپر متغير و قابل تنظيم
813
طراحي كمك فنر روزنه متغير براي خانواده محصولات پلتفرم ملي
814
طراحي كمك فنر موتورسيكلت
815
طراحي كنترل انعطاف پذبر فعال در برابر عيب توربين بادي
816
طراحي كنترل براي يك عملگر سرو هيدروليكي و بررسي اثر تاخير زماني و ناحيه مرده در شير كنترلي
817
طراحي كنترل برخاست و نشست با استفاده از اطلاعات GPS
818
طراحي كنترل بهينه تحمل پذير عيب براي سيستم هاي چندعامله افاين
819
طراحي كنترل پيش بين غيرخطي براي كنترل سطح فلوتاسيون هاي ستوني در پروسه هاي فرآوري مواد معدني
820
طراحي كنترل پيش بين مبتني بر مدل مقاوم بر اساس تيوب
821
طراحي كنترل پيش بين مدل چند متغيره براي موتور توربوفن
822
طراحي كنترل پيش بين مقاوم با نواحي جذب چندوجهي
823
طراحي كنترل پيش‌بين بر اساس الگوي حركتي انسان براي ربات‌هاي انسان‌نما
824
طراحي كنترل تحمل پذير خطا براي سيستم چهار تانك آزمايشگاهي
825
طراحي كنترل تحمل پذير فعال در برابر عيب براي يك ربات زيرآبي
826
طراحي كنترل تصحيحي بر مبناي تعيين ناحيه ضعيف كنترل ولتاژ جهت پايداري ولتاژ سيستم هاي قدرت
827
طراحي كنترل تطبيقي براي تنظيم پارامترهاي الكوريتم AQM براي بهبود كنترل ترافيك
828
طراحي كنترل تطبيقي مد لغزشي توان راكتورهاي هسته‌اي در مسأله تعقيب بار
829
طراحي كنترل تلويزيون براي سالمندان با رويكرد طراحي تعاملي
830
طراحي كنترل توربين هاي بادي محور افقي با پره هاي هوشمند و مقايسه استحصال انرژي با ساير پره ها
831
طراحي كنترل در Net و فراهم كردن پشتيباني زمان طراحي
832
طراحي كنترل سمت براي يك سفينه پس از جدايش كپسول و قبل از بازورود به جو
833
طراحي كنترل سوئيچينگ ميان هدايت‏ها و پياده‏سازي آن بر‏روي موشك‏هاي پدافندي
834
طراحي كنترل سيستم پيوسته H در سطح درام يك بويلر نيروگاهي
835
طراحي كنترل فازي تطبيقي براي هواپيماي بدون سرنشين
836
طراحي كنترل فازي سرعت جهت بهبود عملكرد موتور سنكرون مغناطيس دائم
837
طراحي كنترل فركانس- بار با استفاده از روش هوشمند BF-NM
838
طراحي كنترل فرود خودكار و ساخت سيستم پايدارساز وضعيت كوادرتور
839
طراحي كنترل فعال سامانه تعليق براي بهبود عملكرد كج شوندگي در قوس
840
طراحي كنترل فيدبك تحريك عمقي مغز براي توان بخشي بيماران پار كينسوني
841
طراحي كنترل فيدبك خروجي براي سيستم هاي ديناميكي خطي با معادلات ديفرانسيل فازي و عدم قطعيت فازي
842
طراحي كنترل كنندة پيش بين مقاوم براي دسته اي از سيستم هاي تاخيري غيرخطي
843
طراحي كنترل كننده CNCو سيستم CADمرتبط با آن
844
طراحي كنترل كننده H بر روي مدل فازي سيستم هاي غير خطي نامعين
845
طراحي كنترل كننده H2 براي سيستم هاي نمونه داده غير يكنواخت
846
طراحي كنترل كننده L1, L بر اساس نامساوي هاي ماتريسي خطي
847
طراحي كنترل كننده LPV مرتبه ثابت براي توربين بادي سرعت متغيير و با قابليت كنترل زاويه پره ها
848
طراحي كنترل كننده PID براي سيستم وضعيت ماهواره با عملگرهاي مغناطيسي
849
طراحي كنترل كننده pid خود تنظيم بر اساس سري لاگر براي فرايندهاي تاخير دار
850
طراحي كنترل كننده PID در فضاي ضرايب كنترل كننده
851
طراحي كنترل كننده PID فازي بهينه بر پايه الگوريتم ژنتيك براي كنترل سيستم هاي
852
طراحي كنترل كننده PID فازي و پياده سازي آن توسط PLC
853
طراحي كنترل كننده PID مرتبه كسري به منظور پايدار سازي دسته خاص از پروسه هاي ناپايدار مرتبه اول تاخيري
854
طراحي كنترل كننده PID مرتبه كسري به منظور پايدارسازي دسته خاص از پروسه هاي ناپايدار مرتبه اول تاخيري
855
طراحي كنترل كننده PID و بهينه براي سيستم كنترل پرواز يك هواپيماي بدون سرنشين
856
طراحي كنترل كننده PIDخودتنظيم براساس سري لاگر براي فرايندهاي تاخيردار
857
طراحي كنترل كننده PSO- Pumping-Damping
858
طراحي كنترل كننده QFT غير خطي و پياده سازي آن بر روي سيستم آونگ معكوس
859
طراحي كنترل كننده TCSC براي بهبود ميرايي نوسانات فركانس پايين در سيستمهاي قدرت چند ماشينه
860
طراحي كنترل كننده TCSCبا استفاده از روش تجزيه و تحليل حساسيت تابعي به منظور ميرا كردن نوسانات بين ناحيه اي در سيستم هاي قدرت
861
طراحي كنترل كننده از راه دور از طريق پيام كوتاه ﴿SMS﴾
862
طراحي كنترل كننده با استفاده از شبكه هاي عصبي فازي نوع-2
863
طراحي كنترل كننده با قابليت تحمل عيب به روش فعال براي سيستم هاي غير خطي
864
طراحي كنترل كننده براي SVC به منظور جبران توان راكتيو و نامتعادلي بار در شبكه راه آهن برقي
865
طراحي كنترل كننده براي آنتن ردگير يك ماهواره LEO و پياده سازي در بستر سخت افزار در حلقه
866
طراحي كنترل كننده براي بهبود رفتار موتورهاي الكتريكي و پروفيل ولتاژ، جهت جبران كننده هاي استاتيكي توان راكتيو، براساس شبكه هاي عصبي ، فازي و سيستم هاي عصبي فازي
867
طراحي كنترل كننده براي جلوگيري از برخورد با محيط در دستكاري سلولها
868
طراحي كنترل كننده براي حركت گروهي عامل هاي مرتبه اول جهت عدم برخورد به مانع
869
طراحي كنترل كننده براي سيستم دور زدن خودكار خودرو
870
طراحي كنترل كننده براي سيستم ردياب و پياده سازي آن بر روي نمونه آزمايشگاهي
871
طراحي كنترل كننده براي سيستم هاي خطي با فيدبك پاره اي- كوانتيزه
872
طراحي كنترل كننده براي سيستم‌هاي كليدزني غيرخطي نامعين به روش زمان اقامت ميانگين
873
طراحي كنترل كننده براي سيستمهاي هپتيكي براي تامين عملكرد مطلوب با پايداري تضمين شده
874
طراحي كنترل كننده براي كوادروتور djif450 براي پرواز آن در ارتفاع ثابت در صفحه xوy
875
طراحي كنترل كننده براي كوادروتور djif450 براي پرواز آن در ارتفاع ثابت در صفحه xوy
876
طراحي كنترل كننده براي موتور سنكرون مغناطيس دائم به روش برنامه ريزي بهره با استفاده از نامساوي هاي ماتريس خطي
877
طراحي كنترل كننده براي يك ربات انعطاف پذير تحت اثر فيدهاي مصنوعي
878
طراحي كنترل كننده به منظور تنظيم فركانس
879
طراحي كنترل كننده بهينه براي انتقال ماهواره ازمدارارتفاع پايين به مدار ارتفاع بالا
880
طراحي كنترل كننده بهينه براي پايداري فركانس در ريزشبكه ها با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي
881
طراحي كنترل كننده بهينه براي سيستمهاي تهويه مطبوع ساختمان
882
طراحي كنترل كننده پيش بين براي سيستم همودياليز با استفاده از Biofeedback فشار خون بيمار دياليزي
883
طراحي كنترل كننده پيش بين براي هدايت ربات هاي متحرك
884
طراحي كنترل كننده پيش بين توزيع شده براي كنترل آرايش پرواز فضا پيماها
885
طراحي كنترل كننده پيش بين سيستم
886
طراحي كنترل كننده پيش بين مبتني بر شبكه هاي عصبي براي كنترل دماي تختال در ميز خروجي خنك كاري در نورد گرم
887
طراحي كنترل كننده پيش بين مدل بر اساس كنترل زاويه به منظور كنترل موتور القايي مبتني بر DTC
888
طراحي كنترل كننده پيش بين مقاوم براي سيستم كروز كنترل قطار پرسرعت
889
طراحي كنترل كننده پيش بين مقاوم براي سيستم كروز كنترل قطار پرسرعت
890
طراحي كنترل كننده پيش بين مقاوم براي يك پرنده بدون سرنشين
891
طراحي كنترل كننده پيشبين براي رديابي جسم متحرك توسط بازوي شش درجه آزادي با فيدبك بينايي استريو
892
طراحي كنترل كننده پيشبين مقاوم تحت شبكه براي پايدارسازي سيستم ها در شبكه هاي داراي تاخير و ساخت واسط سخت افزاري مناسب جهت بهره مندي از آن در كنترل سرعت سروو موتور
893
طراحي كنترل كننده پيشگوي مقاوم براي تعقيب بار توسط يك راكتور هسته اي
894
طراحي كنترل كننده تحمل پذير عيب بر روي سنسور براي يك كوآدروتور
895
طراحي كنترل كننده تحمل پذير عيب براي سيستم چندجمله اي غيرخطي
896
طراحي كنترل كننده تخت روان داخل آمبولانس
897
طراحي كنترل كننده تطبيقي براي كنترل توان راكتور
898
طراحي كنترل كننده تكميلي فازي براي شبيه ساز سخت افزاري توربين بادي با موتور القايي تغذيه دوبل
899
طراحي كنترل كننده جبران ساز استاتيكي سنكرون با استفاده از منطق فازي براي بهبود پايداري گذرا
900
طراحي كنترل كننده جريان براي جبرانسازهاي جامع كيفيت توان راه آهن برقي با رويكرد كاهش ظرفيت مبدل هاي جبرانساز
901
طراحي كنترل كننده جهت بهبود عملكرد در ربات دستيار جراح قلب
902
طراحي كنترل كننده جهت بهبود عملكرد در ربات لاپاروسكوپي دستيار جراحي
903
طراحي كنترل كننده جهت جبران هارمونيك هاي جريان بوسيله ي اينورتر فتوولتاييك
904
طراحي كنترل كننده جهت جلوگيري از رشد سرطان با استفاده از مدل سازي پتري نت
905
طراحي كنترل كننده چند متعيره براي يك موشك تاكتيكي STT به روش مقاوم H∞
906
طراحي كنترل كننده چند متغيره مقاوم براي يك موشك دريايي خاص به روش HOD
907
طراحي كنترل كننده چند متغيره موقعيت ربات به روش كنترل لغزشي همراه با كاهش نوسانات ناخواسته
908
طراحي كنترل كننده خطي مقاوم با توانايي تعقيب مناسب در حوزه فركانس
909
طراحي كنترل كننده ديجيتال و مدار ميكروالكترونيكي آن براي يك شتاب سنج MEMS
910
طراحي كنترل كننده سرعت موتور تراكشن AC بر اساس مدل واقعي ديناميك حركت قطار
911
طراحي كنترل كننده سه محوره وضعيت ماهواره با استفاده از چرخ عكس العملي و پياده سازي
912
طراحي كنترل كننده سيستم ترمز ضد قفل چرخ
913
طراحي كنترل كننده سيستمهاي عمليات از راه دور دوسويه در شرايط نامشخص
914
طراحي كنترل كننده شبكه عصبي سوپر وايزري روي سيستم گوي و ميله
915
طراحي كنترل كننده شبكه موجك فازي تطبيقي براي سيستمهاي غير خطي
916
طراحي كنترل كننده شبكه موجك فازي تطبيقي به روش غير مستقيم براي دسته اي از سيستم هاي غير خطي
917
طراحي كنترل كننده غير خطي مقاوم براي پايدارسازي ديناميكي خودروي برقي چهار چرخ محرك
918
طراحي كنترل كننده غير قطري به روش QFT براي فرايندهاي چند متغيرهي نامعين خطي
919
طراحي كنترل كننده غيرخطي زمان محدود مقاوم تطبيقي براي ربات هاي بازويي n درجه آزادي با وجود غيرخطي سازهاي ورودي و نامعيني ها
920
طراحي كنترل كننده فازي Tap Changer تحت بار ترانسفورماتور در شبكه هاي توزيع به منظور كنترل بهينه ولتاژ /توان راكتيو
921
طراحي كنترل كننده فازي بر روي ربات
922
طراحي كنترل كننده فازي بر مبناي الگوريتم ژنتيك براي ربات موازي شبيه سازهاي حركتي با محرك هاي دوراني
923
طراحي كنترل كننده فازي براي تنظيم سرعت يك ربات با چرخهاي تفاضلي (differential wheels) و پياده سازي آن
924
طراحي كنترل كننده فازي براي ربات متحرك داراي بازوي انعطاف پذير
925
طراحي كنترل كننده فازي براي فرايند غيرخطي خنثي سازي PH
926
طراحي كنترل كننده فازي براي يك مدل ديناميكي از موتور بنزيني ، به منظور كاهش آلودگي
927
طراحي كنترل كننده فازي ترافيك شبكه هاي ATM
928
طراحي كنترل كننده فازي تركيبي براي ادوات FACTS جهت ميراسازي مدهاي محلي و بين ناحيه اي سيستم قدرت
929
طراحي كنترل كننده فازي تطبيقي براي سيستم ترمز ضد قفل (ABS)
930
طراحي كنترل كننده فازي جهت بهبود عملكرد اينورتر متصل به شبكه براي فتوولتائيك
931
طراحي كنترل كننده فازي عصبي وفقي براي سيستمهاي غيرخطي
932
طراحي كنترل كننده فازي و عصبي براي كنترل قدرت و باز خوردهاي حرارتي در راكتورهاي هسته اي با استفاده از نتايج يك كنترل كننده تطبيقي مقاوم بهينه
933
طراحي كنترل كننده فازي يك دست روبات FUZZY CONTROLLER DESIGN FOR A ROBOT ARM.
934
طراحي كنترل كننده فعال مقاوم در برابر خطاهاي عملگرها در سازه هاي عمراني تحت تحريك لرزه اي
935
طراحي كنترل كننده فيدبك حالت (SFAC) براي بهبود مشخصه ها و بهينه سازي يك راكتور هسته اي
936
طراحي كنترل كننده كشش با استفاده از مدل كنترل پيش بين صريح و سيستم هاي هايبريد
937
طراحي كنترل كننده لغزشي تطبيقي سيستم تعليق قطار پرسرعت
938
طراحي كنترل كننده مبتني بر رويتگر اغتشاش، براي سيستم‌هاي خطي تاخير دار
939
طراحي كنترل كننده مبتني بر رويتگر حالت براي دسته¬اي از سيستم‌هاي غيرخطي با تأخير در خروجي
940
طراحي كنترل كننده مبتني بر منطق فازي براي افزايش دقت اشتراك گذاري جريان و بهبود تنظيم ولتاژ در يك ريز شبكه DC
941
طراحي كنترل كننده مد لغزشي بهبود يافته براي موتور سنكرون خطي مغناطيس دائم
942
طراحي كنترل كننده مد لغزشي تطبيقي براي كنترل آرايش پيشرو-پيرو متشكل از چند ماهواره در حضور اغتشاشات و نامعيني ها
943
طراحي كنترل كننده مد لغزشي مرتبه اول و دوم با سطح لغزش مرتبه كسري
944
طراحي كنترل كننده مد لغزشي مرتبه دوم براي سيستم توربين آبي﴿هيدروليكي﴾ از طريق خطي سازي فيدبك حالت ورودي
945
طراحي كنترل كننده مد لغزشي مرتبه دوم براي يك كلاس از سيستم هاي چند عاملي داراي تعاملات غير خطي
946
طراحي كنترل كننده مد لغزشي مرتبه دوم تطبيقي براي يك سيستم مالي فوق آشوب جديد
947
طراحي كنترل كننده مد لغزشي مرتبه دوم تطبيقي فازي براي ربات زير دريايي
948
طراحي كنترل كننده مدلغزشي پيش بين اسميت مرتبه كسري براي كلاس خاصي از سيستم هاي غيرخطي تأخيردار
949
طراحي كنترل كننده مرتبه كسري
950
طراحي كنترل كننده مقاوم (سنتز) براي سيستم وضعيت ماهواره و پياده سازي آن با روش شبيه سازي سخت افزار در حلقه
951
طراحي كنترل كننده مقاوم C-UPFC به منظور بهبود عملكرد شبكه انتقال قدرت
952
طراحي كنترل كننده مقاوم FID به منظور پايدار سازي سيستم با وابستگي چند جمله اي به پارامترهاي نا معين
953
طراحي كنترل كننده مقاوم QFT بر روي سيستمهاي فازي
954
طراحي كنترل كننده مقاوم با استفاده از روشهاي غير خطي براي منابع تغذيه سوئيچينگ
955
طراحي كنترل كننده مقاوم با استفاده از كنترل كننده جدول بهره و مدلLPV براي سيستم پره هاي توربين بادي
956
طراحي كنترل كننده مقاوم براي پرواز آرايش يافته ماهواره ها در حضور نامعيني پارامتري و اغتشاشات مداري با در نظر گرفتن اشباع و تأخير عملگر
957
طراحي كنترل كننده مقاوم براي سيستم قدرت جبران شده توسط SVC با استفاده از تكنيك هاي H بي نهايت و سنتز ميو
958
طراحي كنترل كننده مقاوم براي سيستم هاي Hvdc در جهت ميراسازي نوسانات فركانسي پايين يك شبكه DC/AC
959
طراحي كنترل كننده مقاوم براي يك سيستم CNC
960
طراحي كنترل كننده مقاوم مد لغزشي مرتبه بالا براي دوچرخه خودكار
961
طراحي كنترل كننده مود لغزشي و مود لغزشي تطبيقي براي ربات موازي شبيه سازهاي حركتي با محرك هاي دوراني
962
طراحي كنترل كننده ميراساز svc براي بهبود نوسانات سيستم چند ماشينه با الگوريتم
963
طراحي كنترل كننده نشانگر در سيستمهاي رايانه اي
964
طراحي كنترل كننده هاي تطبيقي براي سروموتورها با استفاده از شبكه هاي عصبي
965
طراحي كنترل كننده هاي فازي FUZZY CONTROLLER
966
طراحي كنترل كننده هاي فازي تطبيقي بروشهاي مستقيم وغيرمستقيم براساس مدل تاكاگي -سوگفو
967
طراحي كنترل كننده هاي فازي و پيش بيني عصبي براي سيستم هاي سرمايش
968
طراحي كنترل كننده هاي كلاسيك و فازي براي سيستمهاي ابعاد وسيع
969
طراحي كنترل كننده هاي مقازم در حوزه فركانس به روش QFT اصلاح شده
970
طراحي كنترل كننده هاي مقاوم هوشمند براي سيستمهاي كنترل غير خطي
971
طراحي كنترل كننده هاي منطق فازي براي افزايش پايداري سيستم قدرت
972
طراحي كنترل كننده هاي هوشمند هيبريد براي محركه موتور سنكرون مغناطيسي دائم دروني
973
طراحي كنترل كننده هايبريد براي يك سيستم غيرخطي با تقريب چند مدله
974
طراحي كنترل كننده هوشمند براي سيستم ترمز ضد قفل خودرو
975
طراحي كنترل كننده هوشمند براي عناصر موازي FACTS جهت بهبود رفتار ديناميكي بارهاي صنعتي
976
طراحي كنترل كننده هوشمند جهت بهبود عملكرد مولد برق از توربين انبساطي
977
طراحي كنترل كننده هوشمند جهت كنترل سرعت موتور سنگرون مغناطيس دائم داخلي(IPMSM) در محدوده بالاتر از سرعت نامي
978
طراحي كنترل كننده هوشمند دوري از موانع براي ربات هاي متحرك
979
طراحي كنترل كننده هوشمند يار فركانس مبتني بر كنترل مقاوم در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار شده
980
طراحي كنترل كننده هيبريد تطبيقي توربين بادي جهت تنظيم مناسب و گرفتن ماكزيمم توان خروجي در حضور اغتشاش
981
طراحي كنترل كننده وضعيت براي ماهواره ي زيرتحريك با استفاده از دو چرخ عكس العملي
982
طراحي كنترل كننده وضعيت يك ماهواره انعطاف پذير طي مانورهاي سريع وضعيت مبتني بر شكل دهي ورودي
983
طراحي كنترل كننده وضعيت يك ماهواره انعطاف پذير مبتني بر مد تصويربرداري غيرهمزمان
984
طراحي كنترل كننده وضعيت يك ماهواره مخابراتي زمين ايستاي انعطاف پذير و پياده سازي آن در بستر سخت افزار در حلقه
985
طراحي كنترل كننده ي بلادرنگ با استفاده از شبكه هاي حسگر-عملگر بيسيم
986
طراحي كنترل كننده ي بهينه ي فازي تناسبي-انتگرالي-مشتقي براي سيستم پاندول معكوس با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
987
طراحي كنترل كننده ي پيش بين جهت كنترل دماي ساختمان
988
طراحي كنترل كننده ي پيش بين مبتني بر مدل براي سيستم هاي كنترل تحت شبكه هاي اتوماسيون صنعتي
989
طراحي كنترل كننده ي پيش بين مدل اقتصادي براي شبكه ي هوشمند
990
طراحي كنترل كننده ي توان در يك ذخيره ساز انرژي تركيبي مبتني بر باتري-ابرخازن در سيستم هاي فتوولتائيك
991
طراحي كنترل كننده ي درجه كسري براي سيستم چند ورودي - چند خروجي به كمك الگوريتم هوشمند
992
طراحي كنترل كننده ي مد لغزشي براي سيستم پارك موازي خودرو
993
طراحي كنترل كننده ي مقاوم عصبي براي كنترل تركيبي نيرو و موقعيت يك بازوي مكانيكي
994
طراحي كنترل كننده‌هاي انشعابات موضعي براي برخي سيستم‌‌هاي منفرد دو و سه بعدي
995
طراحي كنترل كنندۀ مقاوم براي جبرانگر استاتيكي توزيع با قابليت كنترل توان اكتيو
996
طراحي كنترل گر فازي مبتني بر الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات براي ربات تعادلي دو چرخ
997
طراحي كنترل گر مبتني بر قضيه ي گاوس-لوكاس
998
طراحي كنترل مد لغزشي براي سيستم هاي زمان گسسته با از دست دادن تصادفي اطلاعات
999
طراحي كنترل مقاوم براي سيستم الكتروهيدروليك
1000
طراحي كنترل مقاوم غيرخطي براي زيرديايي خودگردان غيرخطي با شش درجه آزادي به منظور رديابي مسير
بازگشت