<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي مجموعه مسكوني متناسب با اقليم (استفاده از انرژيهاي طبيعي ) دربافت گرگان
2
طراحي مجموعه مسكوني متناسب با اقليم ﴿استفاده از انرژي هاي طبيعي﴾ دربافت گرگان
3
طراحي مجموعه مسكوني مقرون به صرفه در محدوده سكونتگاه هاي غير رسمي از طريق فناوري هاي ساخت نواورانه نمونه موردي مجموعه مسكوني نوروزاباد
4
طراحي مجموعه مسكوني منطقه ناژوان اصفهان با رويكرد مسكن پاسخده
5
طراحي مجموعه مسكوني هشتگرد مبتني بر ويژگي‌هاي خرده فرهنگي (كرمانشاه)
6
طراحي مجموعه مسكوني و گذري بر معماري و موسيقي
7
طراحي مجموعه مسكوني و مركز محله كوله پارچه اصفهان
8
طراحي مجموعه مسكوني و مركز محله كوله پارچه اصفهان
9
طراحي مجموعه مسكوني و مركز واحد همسايگي با رويكرد اختلاط كاربري جهت بهبود تعاملات اجتماعي و رضايتمندي در محيط
10
طراحي مجموعه مسكوني يزد
11
طراحي مجموعه مقابله با حوادث غير مترقبه
12
طراحي مجموعه مهمانسراي درب قصر
13
طراحي مجموعه مهمانسراي درب قصر
14
طراحي مجموعه نمايشگاهي پژوهشي مصالح ساختماني يزد
15
طراحي مجموعه نمايشگاهي شهر قم
16
طراحي مجموعه هزاره ايران
17
طراحي مجموعه همراه كودك مبتني بر شي ء باوري در فرهنگ
18
طراحي مجموعه همسايگي در بافت تاريخي شهر يزد (رويكرد احيا روابط همسايگي)
19
طراحي مجموعه همسايگي عشاير اسكان يافته در روستاي آتشكده فارس با رويكرد احياء معيشت مولد
20
طراحي مجموعه هنرهاي نمايشي شهر اصفهان با رويكرد ارتقا پيوند اجتماعي شهروندان
21
طراحي مجموعه هنري هفت بهشت در شهر اصفهان با رويكرد ايجاد ارتباط ميان هنرهاي هفتگانه
22
طراحي مجموعه واحد همسايگي در انارك
23
طراحي مجموعه ورزشي – تفريحي بانوان اليگودرز
24
طراحي مجموعه ورزشي بزرگ يزد
25
طراحي مجموعه ورزشي تفريحي زاينده رود با رويكرد پوسته هاي هوشمند
26
طراحي مجموعه ورزشي در اصفهان
27
طراحي مجموعه ورزشي در حاشيه بلوار ساحلي
28
طراحي مجموعه ورزشي شهرستان نجف آباد
29
طراحي مجموعه ورزشي طراحي مجموعه ورزشي با رويكرد پويايي سازه و تكنولوژي
30
طراحي مجموعه ورودي سيستماتيك بين فضاي داخلي و پيكره خارجي
31
طراحي مجموعه وسايل بازي براي نصب در فضاي باز شهري با الهاماز بازي هاي محلي ايران6 تا 9 سال
32
طراحي مجموعه ي اكوتوريسم شوين (دزفول)
33
طراحي مجموعه ي خانه ي پدري در مشهد با تكيه بر نقش كهن الگوها در خانه هاي ايراني
34
طراحي مجموعه ي زيستِ معيشتي عشاير اسكان يافته ي بختياري
35
طراحي مجموعه ي سينمايي
36
طراحي مجموعه ي عكسـخانه در شهر يــزد با رويكرد خوانايي فضايي به كمك نـورطبيعي
37
طراحي مجموعه ي فرهنگي تاريخي طوس با تأكيد بر - مولفه ي هويت مكان
38
طراحي مجموعه ي گردشگري با رويكرد سازگاري با طبيعت در هفت برم فارس
39
طراحي مجموعه ي مسكوني در بهشهر و ارايه الگوي نو با توجه به معماري بومي منطقه
40
طراحي مجموعه ي وسايل سفر براي مسافرت هاي كوتاه مدت با توجه به لذت استفاده
41
طراحي مجموعه يادمان شيخ شهلب الدين سهروردي در زنجان
42
طراحي مجموعه يادماني شهداي غواص
43
طراحي مجموعه‌ي شكل‌دهنده‌ي طيف نوترون چشمه‌ي 252Cf براي BNCT
44
طراحي مجموعه‌ي ورزشي- تفريحي بازي‌هاي آبي در لافت، با رويكرد بومشناختي
45
طراحي مجموعه‏ي مسكوني در محله‏ي تاريخي اودلاجان با رويكرد حس مكان
46
طراحي محاسبات و ساخت مدل شناور SWATH(درياگير)
47
طراحي محاسباتي برخي از مشتقات پايپرين به عنوان مهاركننده‌هاي جديد سوروايوين
48
طراحي محاسبه تعمير نصب و راه اندازي سيستم تهويه مطبوع به منظور تامين سرمايش و گرمايش يك ساختمان مسكوني به مساحت تقريبي 400 مترمربع
49
طراحي محاسبه سيستم استروهيدروليك روبوتو براي وزن 100Kg
50
طراحي محاسبه مدار هيدروليك و سيستم كنترل پرس 20 تن
51
طراحي محاسبه و ساخت آبگرمكن خورشيدي با طراح ابتكاري
52
طراحي محاسبه و ساخت دستگاه يخ ساز به ظرفيت 500 كيلوگرم در روز با قالبهاي 12 كيلوئي
53
طراحي محاسبه و ساخت رادياتور اتومبيل با استفاده از لوله هاي گرمايي
54
طراحي محاسبه و ساخت مدلي از چرخ دنده مغناطيسي
55
طراحي محاسبه و ساخت وسيله اندازه گيري هواي مصرفي موتور
56
طراحي محاسبه و ساخت يكدستگاه كن چرخ
57
طراحي محتواي آموزش از دور تركيبي مبتني بر موبايل و مقايسه آن با آموزش از دور سنتي
58
طراحي محتواي دستوري زبان فارسي با محوريت زمان و نمود براي فارسي‌آموزان سطح متوسط بر اساس رويكرد تكليف محور
59
طراحي محدد دستگاه زري بافي ژاكارد
60
طراحي محدوده آبكنار بوشهر در جهت ارتقائ كيفيت محيطي
61
طراحي محدوده پنهاني معدن روباز يك كانسار فرضي با روش هاي دستي ، مخروط شناور ولرچ و گروسمان دو بعدي
62
طراحي محدوده نهايي بهينه معدن روباز با استفاده از تئوري گراف
63
طراحي محدوده نهايي يك معدن رو باز فرضي با روشهاي دستي ، مخروط شناور ولرچ گرولحان دو بعدي و مقايسه آنها
64
طراحي محصول با هدف آشنا سازي كودك با طراحي سه بُعدي
65
طراحي محصول بر اساس تحليل هزينه هدف با استفاده از مهندسي ارزش ﴿مثال كاربردي در صنعت خدمات مخابراتي﴾
66
طراحي محصول تعاملي براي كاهش ناهنجاري هاي رفتاري شركت كنندگان جشن چهارشنبه سوري
67
طراحي محصول جانبي براي نواختن ويولن
68
طراحي محصول جديد و بازنگري در هزينه هاي اطاق رنگ ( در شركت ايران كاوه )
69
طراحي محصول جهت بهبود تجربه حمام
70
طراحي محصول جهت توانبخشي-ارتباطات مالي نابينايان با هدف طراحي عليه جرم
71
طراحي محصول جهت كاهش استرس در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
72
طراحي محصول جهت كاهش اظطراب و استرس در زنان باردار
73
طراحي محصول روشنايي با بهره گيري از صنعت ال-اي-دي، براي نورپردازي فضاهاي بيروني (مطالعه موردي دانشگاه صنعتي اميركبير)
74
طراحي محصول روشنايي ماندگار با الهام از طبيعت در جهت اصلاح رفتار كاربر
75
طراحي محصول شخصي تعاملي جهت مديريت زمان
76
طراحي محصول مرتبط با فضاي خانه و آشپزخانه جهت پاسخگويي به نيازي واقعي با تاكيد بر عملكرد و رويكرد طراحي مينيمال
77
طراحي محصول يادآور با ويژگي كاربر محوري براي كودكان
78
طراحي محصولي براي ايجاد تعامل بين انسان،گياه و نور در آپارتمانهاي مسكوني كوچك
79
طراحي محصولي براي نورپردازي بعد چهارم با استفاده از مفاهيم هنر معاصر
80
طراحي محصولي به منظور سپاسگزاري با نگاهي به مفهوم شكر
81
طراحي محصولي جهت افزايش كيقيت بهرهوري سالمندان در شيوه ي آبدرماني
82
طراحي محصولي جهت تسهيل ترسيم،كنترل و مدريت در فضاي سه بعدي براي انيماتور ها
83
طراحي محفظه احتراق : بهينه سازي و ارزيابي اقتصادي سيكل ترموديناميكي موتور توربوجت
84
طراحي محفظه احتراق توربين گاز صنعتي با توان توليد برق 150MW
85
طراحي محفظه احتراق دستگاه فرم دهي سريع
86
طراحي محفظه احتراق ميكروتوربين بر اساس تكنولوژي هاي نو
87
طراحي محفظه براي پيك موتوري تحويل غذا
88
طراحي محفظه پسماند شهري با راهكارهاي نوآوري اجتماعي با هدف افزايش مسئوليت پذيري
89
طراحي محفظه حمل سوخت هاي مصرف شده راكتور 1000 - WWER
90
طراحي محفظه دستگاههاي جوش مقاومتي پايي به كمك كامپيوتر
91
طراحي محفظه رانش سيستم پيش رانش نوعي ماهواره
92
طراحي محفظه صندوق عقب و شبيه سازي اجزاي محدود برخورد از عقب خودروي كلاس B
93
طراحي محفظه موتور و شبيه سازي اجزاي محدود برخورد از جلو خودروي كلاس B
94
طراحي محفظه نگه دارنده براي مجموعه ابزار به شكل يكپارچه و يا به صورت ست با كاربري خانگي ﴿اپارتمان 70-90متري با 4 نفر خانوار﴾
95
طراحي محفظه هاي حمل و نقل بسته هاي سوخت مصرف شده راكتور تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي ايران -تهران
96
طراحي محل اتصال و لحيم كاري سخت كاربيد تنگستن به پايداركننده حفاري
97
طراحي محل جمع اوري ظروف برگشتي كثيف و بررسي طراحي داخلي سالن غذاخوري اساتيد
98
طراحي محل مناسب نشستن درپياده راه خيابان 15 خرداد با توجه به بافت وهويت فرهنگي منطقه
99
طراحي محل هاي دفن زباله
100
طراحي محلات پايدار در جهت كاهش مصرف انرژي با بهره گيري از رويكرد راهنماي مرجع در طراحي محيط و انرژي ( LEED - ND ) ، ( مطالعه موردي : شهر جديد پرديس )
101
طراحي محله
102
طراحي محله انرژي كارا با رويكرد لييد ان-دي - در شهر جديد بهارستان
103
طراحى محله با رويكرد شهر هوشمند، موردكاوى محله باغ درياچه اصفهان
104
طراحي محله بر اساس مفهوم واحد همسايگي در كوير نمونه موردي: محله شهيد چمران يزد
105
طراحي محله بوم گرا، نمونه مورد مطالعه: محله ازگل تهران
106
طراحي محله پايدار اروميه
107
طراحي محله پايدار با رويكرد پايداري فرهنگي – اجتماعي در بافت قديم لار
108
طراحي محله پايدار در شهر جديد هشتگرد با رويكرد شهر – منطقه
109
طراحي محله پايدار محله
110
طراحي محله تاب آور در برابر بحران زلزله در اصفهان نمونه موردي محله سنبلستان
111
طراحي محله خود امداد در برابر زمين لرزه نمونه موردي محله يوسف آباد تهران
112
طراحي محله دركه با رويكرد دهكده شهري
113
طراحي محله ديپلماتيك
114
طراحي محله شهروند گرا ﴿نمونه موردي محله راسته كوچه تبريز﴾
115
طراحي محله عمودي دزفولي ها با تمركز بر فضاهاي مشترك مياني، با توجه بر معماري بومي دزفول
116
طراحي محله فرهنگي فتح آباد ( اصفهان )
117
طراحي محله كودك مدار با تاكيد بر نظريه پهنه خانگي (نمونه موردي : محله جماله)
118
طراحي محله مسكوني
119
طراحي محله مسكوني
120
طراحي محله مسكوني اكولوژيكال در بابلسر با رويكرد استفاده از انرژي هاي تجديدپذير
121
طراحي محله مسكوني با تكيه بر تعاملات انساني ﴿شهر كرج﴾
122
طراحي محله مسكوني با توجه به اصول پايداري در محله زال زر تهران
123
طراحي محله مسكوني با رويكرد به ارتقاء امنيت اجتماعي (در محله ده ونك تهران)
124
طراحي محله مسكوني با رويكرد توسعه پايدار در حاشيه شهر كرمان
125
طراحي محله مسكوني با رويكردآرمان گرايي
126
طراحي محله مسكوني در آران با استفاده از الگوي مسكن و تاكيد بر شيوه زندگي در گذر زمان
127
طراحي محله مسكوني در شهر جديد بهارستان
128
طراحي محله مسكوني دزفول
129
طراحي محله مسكوني دزفول
130
طراحي محله مسكوني عامري اهواز
131
طراحي محله مسكوني محيطي در ساري
132
طراحي محله وحدت سنندج با تأكيد بر الگوهاي ضمير ناخودآگاه جمعي شهروندان
133
طراحي محله ي پايدار با رويكرد توسعه اكولوژيكي در منطقه 22 تهران
134
طراحي محله ي مسكوني عامري اهواز
135
طراحي محلۀ دوستدار كودك – منطقۀ 22 تهران
136
طراحي محور 30 تير بر پايه ارتقاي هويت گردشگري محور
137
طراحي محور ابركوه همت شهرستان (استان يزد ) با تاكيد بر تباين فضايي
138
طراحي محور ارتباطي ميان تالار وحدت و تئاتر شهر به عنوان دو گره فرهنگي با هويت شهر تهران
139
طراحي محور بهار جهت ارتقاي كيفيت سرزندگي فضاي شهري با رويكرد پياده محوري
140
طراحي محور بهينه گردشگري پياده مدار در دولتخانه صفوي اصفهان
141
طراحي محور پياده جنت (مشهد)
142
طراحي محور پياده در جوار عناصر تاريخي اطراف ميدان توپخانه قديم شيراز
143
طراحي محور پياده درجوار عناصر تاريخي اطراف ميدان توپخانه قديم شيراز
144
طراحي محور پياده فعال در حوزه بلافصل ميدان فلسطين
145
طراحي محور پياده مدار نمونه موردي: محور تاريخي خاطره اي لاله زار
146
طراحي محور پياده مركزي شهر يزد ﴿نمونه موردي رودخانه ﴿مسيل﴾ خيابان ايرانشهر تا باغ دولت آباد﴾
147
طراحي محور پياده ي برلبه ي رودخانه ي جعفرآباد ﴿خيابان جلالوند﴾ براساس آشتي با طبيعت
148
طراحي محور تاريخي - فرهنگي با الگو پذيري از مؤلفه هاي شهر سنتي - ايراني
149
طراحي محور درب امام با تاكيد بر ايجاد فضاي شهري مردم گرا
150
طراحي محور دربند حدفاصل ميدان سربند تا ميدان دربند با تاكيد بر منظر شهري
151
طراحي محور سي تير با رويكرد ارتقاء كيفيت زندگي
152
طراحي محور شهري با تكيه بر تصويرذهني
153
طراحي محور فرهنگي تجاري در مركز قديم شهركرد با رويكرد پايداري اجتماعي
154
طراحي محور گردشگري با رويكرد تجربه محوري؛ طراحي خيابان انوشه ي اهواز
155
طراحي محور مجاور پارك ملت با الويت حركت پياده به منظور گذران اوقات فراغت
156
طراحي محور مركزي بافت تاريخي تبريز
157
طراحي محور مركزي بافت تاريخي تبريز ﴿ با تكيه بر اصول شهر پايدار﴾
158
طراحي محور مركزي بافت تاريخي تبريز ﴿با تكيه بر اصول شهر پايدار﴾
159
طراحي محورهاي تاريخي شهرها با تأكيد بر رويكرد گردشگري ﴿ نمونه موردي : طراحي محور مسجد جامع - بازار تاريخي شهر نائين ﴾
160
طراحي محورهاي گردشگري پياده مدار در بافت هاي تاريخي نمونه ي مورد مطالعه گذر يوزداران (حدفاصل خيابان امام تا زندان اسكندر)
161
طراحي محورهاي مكانيكي
162
طراحي محوطه مجتمع مسكوني با رويكرد ارتقاء كيفيت محيط هاي باز و اجتماعي
163
طراحي محيط آموزشي چند رسانه اي بر مبناي الگوي سازنده گرايي براي آموزش مداوم تخصصي اساتيد دانشگاه پيام نور
164
طراحي محيط آموزشي چند رسانه اي برمبناي الگوي سازنده گرايي براي آموزش مداوم تخصصي اساتيد دانشگاه پيام نور
165
طراحي محيط تغذيه در مجتمع مسكوني با رويكرد طراحي پايدار ﴿با توجه به ابعاد اجتماعي و اقتصادي﴾
166
طراحي محيط توليد نرم افزار مبتني بر تحليل وظايف
167
طراحي محيط شفابخش با رويكرد به معماري درمانگر
168
طراحي محيط عملياتي فروشگاه لوله و اتصالات
169
طراحي محيط كارآمد شهري از طريق بهبود پاسخ هاي انساني به كالبد مكان «كاربرد نظريه قابليت محيطي در طراحي شهري خيابان عفيف آباد شيراز»
170
طراحي محيط يادگيري ويژه دانش آموزان نابينا و كم بينا در اصفهان با رويكرد هم افزايي آموزشي بر مبناي ادراكات حسي
171
طراحي محيطي با استفاده از نور و رنگ جهت تجربه اي جديد
172
طراحي محيطي با هدف ارتقاء فرهنگ شهري و رفتار شهروندي نمونه مورد مطالعه: خيابان (پياده راه) سپه سالار تهران
173
طراحي محيطي براي برنامه ريزي ادوات PAL
174
طراحي محيطي فضاهاي ياز شهري با توجه به نياز و الگوهاي رفتاري كودكان ، مورد مطاله :پارك اركيده و فضتهاي اطراف آن (محله شمس آباد تهران
175
طراحي مخازن استوانه اي برج بلند با در نظر گرفتن نيروي باد و زلزله
176
طراحي مخازن ايستاده
177
طراحي مخازن بتني نگهدار گندم (سيلو)
178
طراحي مخازن تاخير سيلاب
179
طراحي مخازن تحت خلاء
180
طراحي مخازن تحت فشار
181
طراحي مخازن تحت فشار
182
طراحي مخازن تحت فشار استوانه اي بر اساس استاندارد ASME
183
طراحي مخازن تحت فشار افقي
184
طراحي مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد ASME [آ. اس. ام. اي.] و تحليل اجزاء محدود
185
طراحي مخازن تحت فشار در مقابل شكست
186
طراحي مخازن تحت فشار عمودي
187
طراحي مخازن تحت فشار و معرفي نرم افزار PVELite
188
طراحي مخازن حمل گاز مايع با دو تكيه گاه زميني ؛ با استفاده از برنامه SAP4
189
طراحي مخازن ذخيره سازي زائدات جامد شهري
190
طراحي مخازن سقف شناور
191
طراحي مخازن عمودي تحت فشار داخلي
192
طراحي مخازن فشار بالا با تركيب روش اتوفرتاژ و سيم پيچي
193
طراحي مخازن فلزي نگهداري گندم
194
طراحي مخازن كروي روي تكيه گاه استوانه اي براساس فشار داخلي
195
طراحي مخازن مايع بتن آرمه اي نيمه مدفون و غيرمدفون با توجه به اندركنش مايع،سازه و زمين با استفاده از برنامه ABAQUS
196
طراحي مخازن همزن دار
197
طراحي مخزن براي نگهداري سوخت هاي مصرف شده راكتور تحقيقاتي تهران
198
طراحي مخزن تحت فشار بر اساس روش ضرايب اطمينان جزيي ومقايسه با روش كلاسيك طراحي مخزن بر اساس استاندارد ASME
199
طراحي مخزن تخمير بيوگاز براي يك مجموعه 100 گاوه
200
طراحي مخزن دو جداره اتيلن و روش كنترل سلامت ضمن كار
201
طراحي مخزن ذخيره با سقف ثابت
202
طراحي مخزن ذخيره سوخت با ظرفيت 100 متر مكعب و طراحي آب بند بهينه براي سقف
203
طراحي مخزن سوخت نوعي ماهواره كوچك
204
طراحي مخزن نمك زداي افقي تحت فشار داخلي13 بار
205
طراحي مخزن هوايي باستونهاي بهينه
206
طراحي مخلوط كننده فركانسي يك فرستنده در باند ISM
207
طراحي مخلوط كننده هاي فركانسي يك فرستنده در باند ISM
208
طراحي مخلوط‌هاي بتن آسفالتي بهينه مقاوم در برابر شكست مود III خالص
209
طراحي مداخله آموزشي مبتني بر انگيزش محافظت به منظور ارتقاء رفتارهاي پيشگيري كننده از بيماريهاي قلبي در فرزندان بيماران با سابقه سكته قلبي با رويكرد تركيبي
210
طراحي مدار CMOS تامين كننده انرژي سنسورهاي كم توان با استفاده از باتري‌هاي ذخيره ساز كم نشت
211
طراحي مدار اندازه گيري فاصله با استفاده از خاصيت خازني
212
طراحي مدار با نرم افزار STK
213
طراحي مدار براي RF6886
214
طراحي مدار پتانسيواستات بر روي تراشه با هدف بهبود توان
215
طراحي مدار تقسيم‌كننده توان پايين با استفاده از ساختار GDI
216
طراحي مدار توليد كننده عدد تصادفي واقعي بر مبناي عدم ثبات
217
طراحي مدار جذر با قابليت گسترش و آزمون
218
طراحي مدار جمع و تفريق كننده اعشاري بهينه بصورت خط لوله
219
طراحي مدار جهت حذف ولتاژ مد مشترك در مبدل هاي سه فاز كلمپ ديودي اكتيو سه سطحي (3L-ANPC)
220
طراحي مدار حالت جريان توليدكننده توابع مثلثاتي و عكس مثلثاتي با استفاده از تقريب چند‌جمله‌اي
221
طراحي مدار خردايش سنگ‌آهن هماتيتي چغارت
222
طراحي مدار خنك كننده صنعتي شامل برج هاي خنك كننده طبيعي و اجباري با استفاده از نرم افزار Aspen Plus 11.1 [اسپن پلاس]
223
طراحي مدار خودرس كامل مبدل رطوبت مطلق از طريق روش كدهاي مقياس پذير آشكار ساز خطا (SEDC)
224
طراحي مدار سيناپس DPI توان پايين اصلاح شده و كنترل پذير
225
طراحي مدار قرائت حسگر موج صوتي صفحه اي بي سيم با جبران ساز حرارت
226
طراحي مدار مجتمع CMOS بمنظور شكل دهي سيگنال حسگر فشار پيزورزيستيو
227
طراحي مدار مجتمع CMOS يك گيرنده بي سيم توان با يكسوكننده قابل تنظيم و تثبيت‌كننده خطي
228
طراحي مدار مجتمع خروجي يك سيستم اتوماسيون صنعتي با استفاده از تكنولوژي CMOS
229
طراحي مدار مجتمع يك پيش تقويت كننده با كنترل خودكار بهرهبا تكنولوژي cmos
230
طراحي مدار مولد پالس فراپهن باند
231
طراحي مدار هيدروليك دانشگاه هيدروپالس تك محوره
232
طراحي مدار هيدروليك ماشين هونينگ
233
طراحي مدار هيدروليك و كنترلر plc دستگاه تزريق كشش بادي با استفاده از نرم افزار اتوميشن استوديو
234
طراحي مدار واسط انتقال داده و نرم افزار مناسب ثبت الكترومايوگرام مالتي الكترود توسط تراشه هاي FPGA
235
طراحي مدار واسط كامپيوترو راه‌اندازي بخش الكترومكانيكي ربات چاپ‌گر زيستي
236
طراحي مدار يك منظومه ماهواره اي به روش واكر به منظور عكسبرداري زمان حقيقي
237
طراحي مدارات ديجيتالي ممريستوري براي محاسبات درون حافظهاي
238
طراحي مدارات فليپ-فلاپ كم توان با قابليت حفظ مقدار به فرم سلولهاي ديجيتال استاندارد
239
طراحي مدارات كنترل از راه دور به روشهاي مختلف
240
طراحي مدارات مجتمع CMOS زير ميكرون با استفاده از شبكه هاي عصبي
241
طراحي مدارات منطقي با استفاده از سلول هاي غير فرار مغناطيسي با در نظر گرفتن PDP و قابليت اطمينان
242
طراحي مدارات وبرنامه نويسي روبات مسيرياب ويژه
243
طراحي مدارس روستايي قابل توسعه براي مناطق گرم و مرطوب با رويكرد صنعتي سازي و انطباق با معيارهاي LEED
244
طراحي مدارس سبز روستايي معاصر با استفاده از اجزاي نخل خرما و مصالح بوم¬آورد
245
طراحي مدارك پرستاري مورد استفاده در پرونده الكترونيكي سلامت بوسيله شماي زبان نشانه گذاري تعميم پذير
246
طراحي مدارهاي DCO كم‌نويز فاز و كم‌توان در تكنولوژي 90 نانومتر CMOS براي كاربرد در ADPLL
247
طراحي مدارهاي استحصال انرژي براي تراشه¬هاي قابل كاشت پزشكي
248
طراحي مدارهاي بازيابي موج حامل در مدولاسيونهاي PSK-DSR
249
طراحي مدارهاي جمع كننده و ضرب كننده 8 بيتي برگشت پذير
250
طراحي مدارهاي چاپي دو لايه با استفاده از ريزكامپيوتر
251
طراحي مدارهاي ديجيتال توان پائين با استفاده از خانواده هاي ديناميكي كنترل شونده با اطلاعات
252
طراحي مدارهاي مختلف كاربراتور با و نتوري متغير
253
طراحي مدارهاي هيدروليك
254
طراحي مداري VLSI نورومورفيك براي مدل نوروني رالكوف
255
طراحي مدرسه - مركز محله در بافت تاريخي شهرستان دزفول
256
طراحي مدرسه ابتدايي با تأكيد بر يادگيري مغزمحور
257
طراحي مدرسه ابتدايي با تاكيد بر ايجاد فضايي پويا براي ارتقا تعامالت كودكان
258
طراحي مدرسه ابتدايي به منظور ارتقاءخلاقيت با تكيه بر اصول انعطاف پذيري
259
طراحي مدرسه ابتدايي در شيراز، با رويكرد معماري امكان جهت شكل‌ گيري تعاملات فردي و جمعي
260
طراحي مدرسه اجتماعي در روستاي زيركن مشهد
261
طراحي مدرسه با رويكرد انعطاف پذيري در تهران
262
طراحي مدرسه با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي در شهر اصفهان
263
طراحي مدرسه براي كودكان بيش فعال
264
طراحي مدرسه دوازده كلاسه ابتدايي پسرانه
265
طراحي مدرسه دوازده كلاسه ابتدايي پسرانه
266
طراحي مدرسه دوره دوم ابتدايي با رويكرد هماهنگي بين فضا و محتواي نظام آموزشي جديد در شهر اصفهان
267
طراحي مدرسه ديني در بافت قديم ساري
268
طراحي مدرسه راهنمايي با نگرش بهره گيري از سازه سبك و فناوري هاي نوين براي ارتقاي كيفيت ساخت (نمونه موردي : مدرسه راهنمايي پسرانه در روستاي زوارم شهرستان شيروان)
269
طراحي مدرسه راهنمايي پسرانه پيشرو
270
طراحي مدرسه راهنمايي پسرانه در تهران با تاكيد بر نقش فضاهاي باز بر افزايش خلاقيت و يادگيري
271
طراحي مدرسه راهنمايي تيز هوشان پولاد شهر
272
طراحي مدرسه راهنمايي تيزهوشان پولادشهر
273
طراحي مدرسه راهنمايي در مشهد
274
طراحي مدرسه راهنمايي(دخترانه)
275
طراحي مدرسه سبز در اقليم گرم و خشك، (نمونه موردي: مدرسه ابتدايي در اصفهان)
276
طراحي مدرسه شبانه روزي پسرانه هنر
277
طراحي مدرسه طبيعت با رويكرد معماري حساس به آب
278
طراحي مدرسه طبيعت بهبهان
279
طراحي مدرسه علمي و فن آوري يزد
280
طراحي مدرسه علوم ديني با رويكرد ارتقا حس تعلق و تأثير دفاع مقدس بر آن (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
281
طراحي مدرسه علوم ديني با رويكرد ارتقا حس تعلقو تأثير دفاع مقدس بر آن (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
282
طراحي مدرسه فردا با رويكرد ارتقاي خلاقيت(گروه سني 6 تا 12 سال)
283
طراحي مدرسه متوسطه 12 كلاسه با رويكرد نور روز در تهران
284
طراحي مدرسه مجازي
285
طراحي مدرسه معماري
286
طراحي مدرسه معماري با رويكرد طراحي ميان افزا در بافت تاريخي عودلاجان
287
طراحي مدرسه موسيقي تهران با رويكرد پايداري اجتماعي
288
طراحي مدرسه نوين ابتدائي در محله شهشهان اصفهان
289
طراحي مدرسه هنر و معماري
290
طراحي مدرسه ي ابتدايي با شيوه تدريس واقعيت افزوده با تأكيد بر رشد اجتماعي
291
طراحي مدرسه‌ي ابتدايي پايدار با رويكرد بررسي جانمايي بهينه آن بر ميزان تهويه طبيعي در حياط مدارس اقليم معتدل و مرطوب (نمونه موردي: شهر رشت)
292
طراحي مدرسه‏ي اجتماعي در محله ي ملاصدراي اصفهان
293
طراحي مدگرايانه لباس ويژه بانوان ايراني
294
طراحي مدل ‌اندازه گيري و تحليل سرمايه ارتباطي بانك با استفاده از روش تحليل عاملي مطالعه موردي؛ بانك انصار
295
طراحي مدل CRM و فرآيندهاي آن در شركت سايپا يدك
296
طراحي مدل آزمايشگاهي
297
طراحي مدل آزمايشگاهي (پايلوت) جداساز مايع-گاز
298
طراحي مدل آزمايشگاهي دستگاه شبيه ساز ارتعاشات جاده براي تست فنر
299
طراحي مدل آزمايشگاهي دستگاه شبيه ساز ارتعاشات جاده براي تست فنر
300
طراحي مدل آزمايشگاهي دستگاه شبيه سازي ارتعاشات جاده براي تست فنر
301
طراحي مدل اثر بخش ارزش آفريني در زنجيره تامين﴿مورد مطالعه صنعت فرش دستباف﴾
302
طراحي مدل اثر بخشي ارزش آفريني در زنجيره تامين ﴿مورد مطالعه صنعت فرش دستباف ايران﴾
303
طراحي مدل اثربخشي شكل و رنگ در تبليغات بر تصميم‌گيري مشتري با استفاده از رويكرد بازاريابي‌عصبي
304
طراحي مدل اجرائي مسكن تا مرحله سفت كاري
305
طراحي مدل احتمالي تشكيل توده ي سرطاني ناشي از آسيب سلولي در اثر واپاشي رادن و محصولا ت آن با استفاده از اتوماتاي سلولي در فضاي قندي
306
طراحي مدل ادغامي براي تعيين دوره عمردر سامانه‌هاي پيچيده‌ي مهندسي مبتني بر داده‌ها (مطالعه موردي ماشين‌هاي دوار)
307
طراحي مدل ارتباطي امن در شبكه هاي حسگر بدني
308
طراحي مدل ارتباطي بين خودكارآمدي شغلي، هوش سازماني و سرمايه اجتماعي وزارت ورزش و جوانان
309
طراحي مدل ارتباطي بين مهارتهاي ارتباطي، سرمايه اجتماعي و بهره وري وزارت ورزش و جوانان
310
طراحي مدل ارتباطي محيط قانوني، بلوغ سازماني و اثربخشي مديريت راهبردي در وزارت ورزش و جوانان
311
طراحي مدل ارتقاء بهره وري در صنايع خودرو سازي با استفاده از روش بنچ ماركينگ
312
طراحي مدل ارتقاء بهره وري و كيفيت در صنايع نساجي ايران بااستفاده از تكنيك مديريتي S5
313
طراحي مدل ارتقاء جايگاه برند گردشگري جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر نقش دولت
314
طراحي مدل ارتقاء عملكرد شركت با رويكرد اخلاق اسلامي كسب وكار ( مورد مطالعه: بنگاه هاي خدماتي)
315
طراحي مدل ارتقاء عملكرد مديريت ساخت بر اساس تغييرات پيوسته محيط پروژه هاي عمراني
316
طراحي مدل ارتقاي جايگاه برند حلال در بازارهاي جهاني
317
طراحي مدل ارتقاي جايگاه برند حلال در بازارهاي جهاني
318
طراحي مدل ارتقاي دوسوتواني زنجيره تأمين با رويكرد مدلسازي معادلات ساختاري (مورد مطالعه: صنعت فولاد استان يزد)
319
طراحي مدل ارزشيابي عملكرد كاركنان ستادي بانك مسكن تهران با استفاده از روش AHP
320
طراحي مدل ارزشيابي عملكرد كاركنان مبتني بر مدل هاي مديريت عملكرد سازماني
321
طراحي مدل ارزيابي استراتژي هاي بازاريابي اينترنتي بر جذب گردشگران خارجي: مورد مطالعه استان اصفهان
322
طراحي مدل ارزيابي توانمندي‌هاي فناورانه ارزش‌آفرين در بنگاه - مطالعه موردي صنايع نانو كشور
323
طراحي مدل ارزيابي عملكرد با استفاده از روش كارت امتياز متوازن و تحليل ديناميكي ، مطالعه موردي شركت حمل و نقل ريلي رجا
324
طراحي مدل ارزيابي عملكرد با رويكرد ارگونومي كلان
325
طراحي مدل ارزيابي عملكرد بر اساس كارت امتيازي متوازن و روشهاي تصميم گيري چند معياره MADM در صنايع دارويي (مطالعه موردي: شركت شيمي دارويي داروپخش)
326
طراحي مدل ارزيابي عملكرد بر اساس متدولوژي كارت امتيازي با رويكرد MADM ﴿ مطالعه موردي: گروه توليدي يزد بسپار﴾
327
طراحي مدل ارزيابي عملكرد خدمات نوين اينترنتي بانكي : (مطالعه موردي شعب منتخب بانك صادرات ايران)
328
طراحي مدل ارزيابي عملكرد دو سطحي با در نظرگرفتن ارزيابي واحد و سازمان به همراه مطالعه موردي يك شركت مهندسي پروژه محور
329
طراحي مدل ارزيابي عملكرد سازمان‌هاي توليدي دولتي با تمركز بر تحقق الزامات اقتصاد مقاومتي با رويكرد ISM ، (مورد مطالعه: شركت كلار صنعت)
330
طراحي مدل ارزيابي عملكرد و ارتقاء مديران
331
طراحي مدل ارزيابي عملكرد و رتبه بندي شركت‌هاي همكار موسسه استانداردكاربرد موردي شركت كاليبراسيون
332
طراحي مدل ارزيابي كارايي و اثر بخشي نسبي بانك ها با رويكرد تحليل پوششي داده ها و مدل كيفيت خدمات: بانك هاي دولتي و خصوصي در استان هاي منتخب
333
طراحي مدل ارزيابي و انتخاب نوع‌هاي اجتماعات كاري با رويكرد نوآوري (يك مطالعه موردي در سازمان‌هاي فناوري محور)
334
طراحي مدل استراتژيك دانايي محوري دربخش علم وفناوري درراستاي سند چشم انداز20ساله جمهوري اسلامي ايران
335
طراحي مدل اقتصادي بكارگيري سوخت گاز طبيعي به جاي سوخت فسيلي ﴿گازوئيل﴾ در ناوگان حمل و نقل زميني ﴿جاده اي﴾ كشور
336
طراحي مدل انتخاب استراتژي استوار در محيط رقابتي
337
طراحي مدل انتخاب مقصد توسط گردشگران پزشكي به منظور توسعه يك سيستم پيشنهاد دهنده براي كشور ايران
338
طراحي مدل انتقال تكنولوژي با در نظر گرفتن ريسك
339
طراحي مدل انتقال تكنولو‍ي در صنعت هلي كوپترسازي
340
طراحي مدل اندازه گيري بهره وري در سطح موسسات صنعتي و نرم افزار آن
341
طراحي مدل اندازه گيري كارايي نسبي دستگاه هاي اجرايي استان يزد با رويكرد تحليل پوششي داده ها
342
طراحي مدل اندازه گيري كيفيت خدمات بانك ها : مورد مطالعه: بانك هاي ملت شهرستان نيشابور
343
طراحي مدل اندازه گيري و ارزيابي سطح بهره وري در صنعت فرش دستباف ايران
344
طراحي مدل انگيزش كاري كاركنان ستادي شركت نفت فلات قاره ايران
345
طراحي مدل انگيزشي براي ارتقاء بهره وري نيروي انساني
346
طراحي مدل انگيزشي كاركنان بانك ملت
347
طراحي مدل ايجاد و توسعه خوشه كسب وكار محصولات باغي با تأكيد بر صنايع فراوري در استان كرمانشاه
348
طراحي مدل باز شناخت گفتار توسط شبكه هاي عصبي بر پايه پردازش وقايع گسسته سيگنال گفتار
349
طراحي مدل بازاريابي عصبي به منظور جلب توجه مشتري به بسته‌بندي محصولات لبني (مورد مطالعه: دوغ شتر)
350
طراحي مدل بازرسي دوره اي نگهداري و تعميرات مبتني بر ريسك مطالعه موردي: مجتمع نفتي سروش و نوروز (RBM)
351
طراحي مدل بازي‌پردازي در كسب و كارهاي كارآفرينانه مبتني بر وب در ايران
352
طراحي مدل برآورد هزينه نهايي و زمان اتمام پروژه هاي عمراني با رويكرد آماري
353
طراحي مدل براي ارزيابي تاثير نام تجاري بر وفاداري مشتريان شركتهاي هواپيمايي .
354
طراحي مدل براي تعيين پارامترهاي نمودار كنترلي CUSUM و معرفي مقادير مناسب براي پارامترهاي اين نمودار
355
طراحي مدل براي تعيين زمان انتظار مسافران در ايستگا ههاي مترو (مطالعه موردي متروي تهران)
356
طراحي مدل براي تعيين زمان انتظار مسافران درايستگاه هاي مترو(مطالعه موردي متروي تهران)
357
طراحي مدل براي رتبه بندي مدرسين در سامانه آموزشي سيستم گلستان دانشگاه آيت الله حائري ميبد
358
طراحي مدل بررسي رابطه بين سطوح رفتارهاي اخلاقي با كاهش آسيب هاي اجتماعي سوء مصرف مواد در شهر كرمان
359
طراحي مدل برنامه درسي با استفاده از نظريه سيستم‌ها مورد كاربردي : مديريت و مهندسي منابع مناطق بياباني
360
طراحي مدل برنامه ريزي آموزشي ( درس ـ دانشجوـ استادـ كلاس )
361
طراحي مدل برنامه ريزي استراتژيك : مورد مطالعه وزارت صنعت ، معدن و تجارت
362
طراحي مدل برنامه ريزي استراتژيك بيمارستانهاي خصوصي با رويكرد BSC و ارائه نقشه استراتژي مورد مطالعه: بيمارستان خاتم الانبياء
363
طراحي مدل برنامه ريزي توليد براي محصولات پتروشيمي اراك (مطالعه مدل برنامه ريزي براي حداقل سه واحد توليدي)
364
طراحي مدل برنامه ريزي رياضي چند هدفه تخصيص
365
طراحي مدل برند كاركنان بر مبناي ارزشهاي فردي- سازماني در افزايش سهم بازار (مطالعه موردي بانك ملت)
366
طراحي مدل برند مقصد گردشگري با تاكيد بر نقاط تماس گردشگر (مطالعه موردي: جزيره كيش)
367
طراحي مدل برندسازي كارآفرينانه در شركت‌هاي كوچك و متوسط فرهنگي و هنري (هنرهاي تجسمي)
368
طراحي مدل بهبود درك فضاي كسب و كار در صنايع كوچك و متوسط (مورد مطالعه: صنايع كسب و كار كوچك و متوسط استان فارس)
369
طراحي مدل بهبود درك فضاي كسب و كار در صنايع كوچك و متوسط (مورد مطالعه: صنايع كسب و كار كوچك و متوسط استان فارس)
370
طراحي مدل بهره وري در صنايع توليدكننده انواع دستگاه هاي مولد سرما (زاگرس ) و افزايش آن از طرق گوناگون
371
طراحي مدل بهره وري در واحدهاي طراحي و مهندسي و طرق افزايش سطح آن با تاكيد خاص در واحد طراحي و مهندسي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده ها نفتي ايران
372
طراحي مدل بهينه بازاريابي در حوزه هاي مختلف كسب و كار
373
طراحي مدل بهينه براي افزايش بهره وري از طريق اعمال شيوه هاي مديريت كيفيت جامع در كارخانجات توليد سيمان و ارزيابي و آزمايش مدل ارائه شده در يكي از كارخانجات سيمان
374
طراحي مدل بهينه توسعه تعاوني هاي روستايي دامداران )مطالعه موردي: دهستان حسن آباد شهرستان اسلام آباد غرب(
375
طراحي مدل بهينه سازي چند هدفه در شبكه هاي تامين با رويكرد مسئوليت پذيري اجتماعي با استفاده از تكنيك ارزيابي چرخه عمر محصول LCA (مطالعه موردي: صنعت توليد آلومينيوم)
376
طراحي مدل بومي پويا از كانون تفكر نخبگاني مبتني بر تأثيرگذاري بر سياست‌هاي كلي كشور (مطالعه موردي: بنياد ملي نخبگان)
377
طراحي مدل بومي توسعه ديپلماسي علمي و فناوري در كشور
378
طراحي مدل بومي مدرسه كارآفرين
379
طراحي مدل پروازي مشابه ديناميكي هواپيما
380
طراحي مدل پشتيباني تصميم گيري جهت ارزيابي و انتخاب طرف قرارداد EPCF: مطالعه موردي
381
طراحي مدل پوياي آينده نگاري توسعه منطقه با محوريت ساختار توليد و مصرف انرژي با رويكرد پويايي سيستم (مورد مطالعه : استان يزد)
382
طراحي مدل پوياي آينده‌ نگاري توسعه منطقه‌ اي با محوريت خدمات با رويكرد پويايي سيستم (مطالعه موردي : استان يزد)
383
طراحي مدل پوياي آينده‌نگاري توسعه منطقه‌اي با محوريت علم و فناوري با رويكرد پويايي سيستم (مطالعه موردي: استان يزد)
384
طراحي مدل پوياي تحليل پوششي داده هاي فازي تصادفي‎‎‏ با مجموعه اوزان مشترك جهت پيش بيني كارايي ‏واحدهاي تصميم گيرنده(مطالعه موردي: شعب بانك تجارت استان قزوين) ‏
385
طراحي مدل پوياي سياست گذاري علم، فناوري و نوآوري (STIP) در قالب نظام نوآوري منطق هاي (RIS) (مورد مطالعه: منطقه ويژه علم و فناوري استان يزد)
386
طراحي مدل پوياي مقياس‌محور و داده‌مبناي اكتشافي با استفاده از الگوريتم‌هاي داده‌كاوي در منطقه طلا دهسلم
387
طراحي مدل پويايي آينده نگاري توسعه منطقه اي با محوريت حمل و نقل با رويكرد پويايي سيستم (مورد مطالعه: استان يزد)
388
طراحي مدل پويايي پايداري زنجيره تقاضا (موردمطالعه شركت خدمات حمايتي كشاورزي)
389
طراحي مدل پيش بيني بحران مالي با رهيافت اقتصادسنجي (مطالعه موردي صنايع منتخب ايران)
390
طراحي مدل پيش بيني بحران مالي با رهيافت اقتصادسنجي (مطالعه موردي صنايع منتخب ايران)
391
طراحي مدل پيش بيني تعداد تصادفات در تقاطعات بر اساس مدلهاي آماري و شبكه عصبي
392
طراحي مدل پيش بيني و سياستگذاري كلان اقتصاد ايران
393
طراحي مدل پيشگيري اجتناب از برند در صنعت لوازم خانگي ايراني
394
طراحي مدل پيشنهاددهنده آگاه به زمينه در بستر تجارت سيار با رويكرد فيلترسازي مشاركتي در شبكه اجتماعي
395
طراحي مدل پيكره بندي منابع انساني با رويكرد تركيبي تحليل محتوا و مدلسازي معادلات ساختاري
396
طراحي مدل تأثيرگذاري محرك هاي صادراتي بر بهبود عملكرد صادرات از طريق قابليت هاي پويايي سازمان ﴿مورد مطالعه: صنايع كوچك و متوسط منطقه صنعتي خراسان رضوي﴾
397
طراحي مدل تاثير بازارگرايي در عملكرد كسب و كار شركت هاي ورزشي با توجه به فرهنگ نوآوري
398
طراحي مدل تجارت الكترونيك جهت صنايع خودرو
399
طراحي مدل تجاري سازي دستاورد هاي تحقيقاتي زيست فناورانه دانشگاه رازي
400
طراحي مدل تجاري سازي محصولات و خدمات گروه هاي مشاوره و روانشناسي دانشگاه رازي
401
طراحي مدل تجاري سازي يافته هاي پژوهشي گروه مهندسي برق دانشكده فني و مهندسي دانشگاه رازي كرمانشاه
402
طراحي مدل تجاري سازي يافته هاي پژوهشي گروه مهندسي شيمي دانشكده فني مهندسي دانشگاه رازي
403
طراحي مدل تجاريسازي يافتههاي پژوهشي گروههاي بيوشيمي دانشكده علوم دانشگاه رازي و دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
404
طراحي مدل تحليل نقش نگرش مشتريان در تثبيت الزامات مشتري مداري در شركتها "مطالعه اي در نظام فروش خودرو"
405
طراحي مدل تخصيص اعتبارات متمركز وزارت فرهنگ و آموزش عالي به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته
406
طراحي مدل تخصيص و مسيريابي براي لجستيك امداد با در نظر گرفتن جابه‌جايي وسايل نقليه و تغييرات ناگهاني سطح موجودي در مراكز توزيع در شرايط عدم قطعيت
407
طراحي مدل تخليه و بارگيري همزمان در شرايط بحران با در نظر گرفتن عدم قطعيت با استفاده از نظريه بازي ها (مطالعه موردي: جمعيت هلال احمر ايران)
408
طراحي مدل تخمين جريان ترافيك بر پايه به كارگيري منطق فازي
409
طراحي مدل تداوم خدمت رساني به بيماران قابل ترخيص مراكز درماني در زمان وقوع بلايا
410
طراحي مدل تدوين استراتژي تكنولوژي محصول در بنگاه هاي مادر
411
طراحي مدل تربيت‌مَنش محيط‌زيستي دانش‌آموزان متوسطه در شبكه‌هاي ‌اجتماعي
412
طراحي مدل تركيبي امتيازدهي اعتباري مشتريان بانك
413
طراحي مدل تركيبي هوشمند ماشين كميته مبتني بر الگوريتم رقابت استعماري با هدف پيش بيني سرعت حفاري در ميدان گازي پارس جنوبي
414
طراحي مدل تسهيم دانش در خوشه هاي صنعتي با رويكرد كمي
415
طراحي مدل تشخيص بيماري ديابت با استفاده از الگوريتم‌هاي داده‌كاوي و توصيه‌هاي پزشكي بر اساس طب مدرن و اسلامي
416
طراحي مدل تشخيص و بهره برداري از فرصتهاي كارآفرينانه در صنايع غذايي ايران با تاكيد بر نقش دانش بازار و تكنولوژي
417
طراحي مدل تشخيص و بهره برداري از فرصتهاي كارآفرينانه در صنايع غذايي ايرانبا تاكيد بر نقش دانش بازار و تكنولوژي.
418
طراحي مدل تشخيصي فيبروميالژي با منطق فازي و مقايسه آن با روش هاي تشخيصي مطرح در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه روماتولوژي بيمارستان رازي در سال 91
419
طراحي مدل تصميم گيري استراتژيك با رويكرد اسلامي
420
طراحي مدل تصميم گيري براي انتخاب رشته ي دانشگاهي
421
طراحي مدل تصميم گيري براي تسهيم دانش مبتني بر نظريه بازي (مورد كاوي :سازمان هاي ايراني)
422
طراحي مدل تصميم گيري براي كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل و افزايش سطح رضايت مشتري در زنجيره تامين سازمان خدمات پس از فروش سايپا
423
طراحي مدل تصميم گيري جهت تعيين درجه اهميت پيگيري تراكنش هاي مشكوك كارت هاي پرداخت الكترونيك با رويكرد هوش تجاري
424
طراحي مدل تصميم يار انتخاب مكان بهينه كسب و كار
425
طراحي مدل تعالي نگهداري وتعميرات براي سازمانهاي ايراني با مطالعه موردي در شركت فولاد مباركه
426
طراحي مدل تعيين اقدامات جهت بازمهندسي جريانهاي كاري تجاري با رويكرد متا مدلينگ
427
طراحي مدل تعيين تعرفه براي تخليه ، بارگيري و انبارداري كانتينر در بنادر
428
طراحي مدل تعيين شاخص ايمني مبادي ورودي شهرها
429
طراحي مدل تعيين ميزان ارتباط بين رضايت شغلي كادر درماني و ارباب رجوع در سازمان هاي خدماتي با رويكرد QFD فازي : درمانگاه شبانه روزي
430
طراحي مدل تغييرات الگوي مصرف خانوار با رويكرد برنامه‌ريزي استراتژيك و پويايي‌شناسي سيستم(مطالعه موردي؛ مصرف گوشت قرمز)
431
طراحي مدل تقاضاي سفرهاي بين شهري مدهاي حمل و نقل مسافري درايران
432
طراحي مدل تلفيقي شش سيگما با برخي از ابزارهاي نوين مديريتي بهبود توليد مطالعه موردي كارخانجات برنجسازي يزد
433
طراحي مدل تمايل به تسهيم دانش با رويكرد عوامل انساني در شركت توزيع نيروي برق استان يزد
434
طراحي مدل تناسب استراتژيك در زنجيره تامين صنعت خودرو
435
طراحي مدل توسعه برند در صنعت فرش دستباف كهكيلويه وبوير احمد با رويكرد semوism
436
طراحي مدل توسعه برند در صنعت فرش دستباف كهكيلويه وبويراحمد با رويكرد ism-sem
437
طراحي مدل توسعه برند شهري تهران
438
طراحي مدل توسعه پژوهش با رويكرد بازاريابي اجتماعي در دانشگاه آزاد اسلامي(مطالعه‎ي واحدهاي استان تهران و البرز)
439
طراحي مدل توسعه تجارت از طريق تلفن همراه در ايران
440
طراحي مدل توسعه تجارت از طريق تلفن همراه در ايران
441
طراحي مدل توسعه درآمدزايي باشگاه صنعت مس كرمان با تأكيد بر عناصر آميخته بازاريابي
442
طراحي مدل توسعه كسب و كار سبز با رويكرد تركيبي مدل سازي ساختاري تفسيري و مدل سازي معادلات ساختاري (مورد مطالعه: صنايع غذايي شهرستان يزد)
443
طراحي مدل توسعه مديريت دانش در هنر صنعت فرش
444
طراحي مدل توسعه مديريت دانش در هنر وصنعت فرش دستباف ايران
445
طراحي مدل توسعه نوآوري باز در كارگاههاي كوچك و متوسط فرش دستباف (مورد مطالعه: استان هاي يزد،اصفهان و چهارمحال بختياري)
446
طراحي مدل توسعه نوآوري باز در كارگاههاي كوچك ومتوسط فرش دستباف(مورد مطالعه:استان هاي يزد ،اصفهان وچهارمحال بختياري)
447
طراحي مدل توسعه ي كارآفريني كشاورزي در استان كرمانشاه
448
طراحي مدل توليد توزيع در زنجيره تامين دو سطحي چند محصولي ، چند كارخانه اي ، چند ÷ريودي با تقاضاي غير قطعي مشتريان
449
طراحي مدل جامع ( ديناميكي ) برنامه ريزي نيروي انساني در سال 1380 كشور
450
طراحي مدل جامع بهره وري و رتبه بندي، برمبناي توسعه سيستم مديريتي كارت امتيازي متوازن BSC)و پياده سازي آن براي ادارات كل امورآب
451
طراحي مدل جامع تاثير بازارگرايي بر عملكرد واحدهاي تجاري) مطالعه موردي شركتهاي بورسي (
452
طراحي مدل جامع تاثير بازارگرايي بر عملكرد واحدهاي تجاري﴿مطالعه موردي شركتهاي بورسي﴾
453
طراحي مدل جامع تاثير بازارگرايي برعملكرد واحدهاي تجاري (مطالعه موردي شركتهاي بورسي )
454
طراحي مدل جامع تجاري سازي نتايج تحقيقات دانشگاهي
455
طراحي مدل جامع تحقق دولت الكترونيك در جمهوري اسلامي ايران
456
طراحي مدل جامع توسعه فردي مديران : با رويكرد كانون توسعه
457
طراحي مدل جامع زنجيره تامين و سيستم¬هاي توليد سلولي در شرايط عدم قطعيت
458
طراحي مدل جامع فرار از دره‌ مرگ در فرآيند تجاري‌ سازي (مورد مطالعه : اقامتگاه‌ هاي‌ بوم‌ گردي گردشگري منتخب استان يزد)
459
طراحي مدل جانشي نپروري مديريتي در يك سازما ن پروژه محور مطالعه موردي: سازمان توسعه برق ايران
460
طراحي مدل جايابي هاب با در نظر گرفتن قابليت اطمينان پيشگيرانه پوششي
461
طراحي مدل جايگزين شاخص توسعه فاوا (IDI)
462
طراحي مدل جديد شبكه پوياي سلسله مراتبي هاب مسافري
463
طراحي مدل جهت پوشش ريسك صادركنندگان كالا در برابر نوسانات نرخ ارز
464
طراحي مدل جهت تعيين اثر زمان بندي سرويس اتوبوس بر زمان سفر مسافران
465
طراحي مدل جهت تعيين اثر زمان بني سرويس اتوبوس بر زمان سفر مسافران
466
طراحي مدل چابكي بازاريابي خدمات بانكي
467
طراحي مدل چند معياره فازي براي مساله تخصيص منابع محدود با استفاده از الگوريتم ژنتيك
468
طراحي مدل چند منظوره براي انتخاب سيستم هاي ويدئويي (دوربين هاي مدار بسته ) در مديريت شهر تهران با استفاده از تكنيك [AHP]
469
طراحي مدل چندهدفه براي مكانيابي توأمان محل استقرار اورژانس زميني(آمبولانس) و هوايي(بالگرد)
470
طراحي مدل حسابداري سرمايه انساني براساس رويكرد ارزش گذاري
471
طراحي مدل حمل و نقل امداد رساني با تقاضاي غير قطعي و اعمال جريمه كمبود و حل مدل با استفاده از الگوريتمهاي فراابتكاري
472
طراحي مدل داده كاوي و كشف دانش مطالعه موردي: سيستم فروش بليط اينترنتي قطار ﴿شركت قطارهاي مسافر بري رجاء﴾
473
طراحي مدل داده مفهومي براي مديريت پروفايل بازيگران در شبكه اجتماعي-تخصصي: مطالعه موردي شبكه توربين گاز ايران
474
طراحي مدل دو سطحي موجودي پايدار با در نظر گيري شرايط زوالپذيري: مطالعه موردي صنعت توليد سيمان
475
طراحي مدل ديمتل خاكستري تبيين عوامل اساسي موفقيت كيفيت خدمات بيمارستان بر پاية كارت امتيازي متوازن
476
طراحي مدل ديناميكي بهره وري استراتژيك فرآيندهاي شركت لوله سازي اهواز
477
طراحي مدل ديناميكي زنجيره تامين و تسهيلاتِ مالي در بانك وتأثير آن بر بازار مسكن (مطالعه موردي : بانك مسكن)
478
طراحي مدل رتبه بندي اعتباري مشتريان با رويكرد شبكه هاي عصبي
479
طراحي مدل رتبه بندي مديريت هزينه وامكان سنجي بكارگيري ABC و TDABC در شركتهاي داروسازي ايران
480
طراحي مدل رتبه بندي مديريت هزينه وامكان سنجي بكارگيريABC وTDABCدر شركتهاي داروسازي ايران
481
طراحي مدل رديابي خوشه بهمنظورهماهنگي عرضه و تقاضا بازار مسكن در شرايط مقاومتي (مطالعه موردي:شهرداري- شهر تهران)
482
طراحي مدل رضايت شغلي كاركنان و سنجش آن در سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران
483
طراحي مدل رهبري و مديريت استعداد دانش‌آموزان در مدارس دوره اول متوسطه
484
طراحي مدل رياضي ارزيابي عملكرد زيست محيطي زنجيره تأمين در صنعت فولاد استان يزد
485
طراحي مدل رياضي براي برآورد تقاضاي سفر با قطار
486
طراحي مدل رياضي براي برآورد تقاضاي سفر با قطار
487
طراحي مدل رياضي تخصيص بهينه بودجه با رويكرد تصميم گيري چند معياره در شركت توزيع برق استان يزد
488
طراحي مدل رياضي جهت بهينه سازي كانال توزيع اومني چند سطحي چند كالايي در زنجيره تامين
489
طراحي مدل رياضي جهت طبقه بندي پديده هاي پايه طبيعت با تمركز بر پوشش هاي گياهي، با استفاده از تصاوير ماهواره اي به كمك تكنيك هاي آماري
490
طراحي مدل رياضي چند هدفه بهينه با در نظر گرفتن ساختار محصول در مهندسي همزمان سه بعدي با استفاده از الگوريتم ژنتيك بهبود يافته
491
طراحي مدل رياضي حمل و نقل در شبكه‌ها با اقلام اولويت‌مند و حل آن
492
طراحي مدل رياضي زنجيره تأمين سوخت زيستي در شرايط عدم قطعيت
493
طراحي مدل رياضي فازي براي سيستم حمل و نقل درشركت هاي بزرگ
494
طراحي مدل رياضي مديريت ريسك: انتخاب استراتژي پاسخ ريسك پروژه (مورد مطالعه: ساختمان رستوران دانشگاه يزد)
495
طراحي مدل رياضي مديريت موجودي در زنچيره تامين مطالعه موردي نمايندگي 2415 ايران خودرو
496
طراحي مدل زمان بندي كاميون ها در بارانداز با در نظر گرفتن شرايط عدم قطعيت در دسترسي به كاميون ها
497
طراحي مدل زنجيره تأمين پايدار با رويكرد پويايي سيستم در شركت فولاد يزد
498
طراحي مدل زنجيره تامين الكترونيك پايدار با رويكرد ساختاري تفسيري مطالعه موردي :مراكز خدمالت درماني استان كرمان
499
طراحي مدل زنجيره تامين با رويكرد فروش و كاربرد آن در يك شركت توليدي
500
طراحي مدل زنجيره تامين پايدار در شرايط عدم قطعيت احتمالي در صنايع رنگ و رزين (مطالعه موردي: گروه صنعتي مكرر)
501
طراحي مدل ساختار شناختي زير بنايي رفتار گردشگر سالمند
502
طراحي مدل ساختاري تفسيري پيروان مطرود در سازمان: مطالعه‌اي موردي در يك سازمان دولتي
503
طراحي مدل ساختاري تفسيري چابكي منابع انساني در معاونت توسعه و مديريت منابع دانشگاه ولي عصر ﴿عج﴾ رفسنجان
504
طراحي مدل ساختاري تفسيري سازمان زهرآگين:مطالعه اي موردي در سازمان هاي اجرايي شهر رفسنجان
505
طراحي مدل ساختاري عوامل فردي، سازماني و فراسازماني موثر بر فساد اداري در سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس با بهره گيري از رويكرد تركيبي AHP و TOPSIS
506
طراحي مدل ساختاري مديريت منابع انساني براي دستيابي به كاميابي در كار در سازمان صنعت، معدن وتجارت استان فارس
507
طراحي مدل ساختاري يادگيري الكترونيكي و ارزشيابي عوامل موثر در آن در دانشگاه هاي مجازي
508
طراحي مدل سازمان ارزش بنيان در شركت توانير
509
طراحي مدل سازمان ارزش بنيان در شركت توانير
510
طراحي مدل سازمان عدالت محور در سازمان تامين اجتماعي
511
طراحي مدل سازمان مشتري گرا در بازار سرمايه با تاكيد بر جذب سرمايه هاي كوچك: مطالعه موردي شركت هاي كارگزاري سازمان بورس اوراق بهادار تهران
512
طراحي مدل سازه براي مناسب‌سازي بالن‌هاي ميان‌فضايي جهت كاربري ماهواره
513
طراحي مدل سازي و تعيين روش تست مشعل هاي صنعتي گاز سوز
514
طراحي مدل سازي و تعيين روش نسبت عملكرد مشعلهاي صنعتي سوخت مايع
515
طراحي مدل سنجش بهره وري و برنامه ريزي آن در شركت مخابرات ايران
516
طراحي مدل سنجش دانش اعضاي هيئت علمي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ايران
517
طراحي مدل سنجش رضايت مشتري در دفاتر خدماتي (مطالعه موردي دفاتر پليس+10 شهر تهران)
518
طراحي مدل سنجش رقابت پذيري مقاصد گردشگري منتخب در ايران
519
طراحي مدل سنجش قابليت توسعه محصول جديد NPD در صنايع غذايي ايران
520
طراحي مدل سنجش كيفيت نظام آموزش دانشگاه از دور در ايران
521
طراحي مدل سنجش كيفيت نظام اموزش دانشگاه از دور در ايران .
522
طراحي مدل سنجش ميزان رضايت مشتركين بزرگ صنعتي در حوزه تحت پوشش اداره برق استان فارس
523
طراحي مدل سنجش ميزان نابي توليد در واحدهاي صنعتي و ارائه راهكارهايي در جهت بهبودآن ها ﴿مطالعه موردي: صنايع كاشي و سراميك منتخب يزد﴾
524
طراحي مدل سنجش ميزان نابي و چابكي خدمات ارائه شده در بخش عمومي ﴿ مطالعه موردي: شركتهاي منتخب استان يزد ﴾
525
طراحي مدل سياستهاي بازرسي بهينه براي سازه‌هاي تحت فرسايش با استفاده از مدل زمان تأخير
526
طراحي مدل سيستم پشتيبان تصميم در حوزهي آموزش با بهرهگيري از رويكرد دادهكاوي ( مطالعه موردي: حوزهي تحصيلات تكميلي دانشگاه علم و صنعت ايران)
527
طراحي مدل شاخص رضايت مشتريان (بيمه گذاران) صنعت بيمه كشور با تأكيد بر ويژگيهاي ايراني- اسلامي
528
طراحي مدل شايستگي عمومي مبتني بر آموزه هاي نهج البلاغه جهت برنامه ريزي نيروي انساني
529
طراحي مدل شايستگي مديران آموزش و پرورش شهر شيراز
530
طراحي مدل شايستگي مديران شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان فارس
531
طراحي مدل شايستگي مديران شعب بانك قرض الحسنه رسالت با رويكرد بانكداري اجتماعي
532
طراحي مدل شايستگي مديران موسسه هاي اعتباري تحت نظارت بانك مركزي
533
طراحي مدل شايستگي مديران و سرپرستان صنايع كوچك و متوسط استان اصفهان
534
طراحي مدل شايستگي نيروي انساني رسانه ملي در امور رسانه ‬هاي نوين و فضاي مجازي
535
طراحي مدل شايستگي هاي مديران بيمارستان ها و ارتباط آن با عملكرد بيمارستان ها بر اساس الگوي اعتباربخشي ملي (مطالعه موردي: بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايران)
536
طراحي مدل شايستگي هاي منابع انساني در سازمان هاي بازار محور
537
طراحي مدل شايستگي هاي منابع انساني مستعد شركت ايران تلنت
538
طراحي مدل شايستگي هايمديران شركت پارس خودرو
539
طراحي مدل شايستگي‌هاي مديريت ارشد ايمني، بهداشت و محيط زيست(HSE) از طريق تحليل كاركردي شغل(FJA) در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
540
طراحي مدل شايستگي‏هاي استراتژيك پژوهشگران مراكز تحقيقاتي صنعت نفت ايران براي توسعه آينده مطالعه موردي: موسسه مطالعات بين‎‌المللي انرژي
541
طراحي مدل شناخت و ارزيابي فرايند جابجايي مشتري براي توسعه فرصتهاي پايدار بازار در صنعت بانكداري ايران.
542
طراحي مدل شهروند سپاري خدمات اجتماعي در شهر تهران با استفاده از تئوري بنيادين
543
طراحي مدل عميق فازي مبتني بر تجريد داده هاي زماني براي مقاصد پيش آگهي پزشكي
544
طراحي مدل عوامل كليدي مؤثر بر توانمندسازي كاركنان مطالعه موردي: كاركنان بيمارستان بهمن
545
طراحي مدل عوامل موثر بر تفكر راهبردي فردي در بانك مسكن
546
طراحي مدل فازي كنترل پروژه در صنعت خودرو
547
طراحي مدل فرآيند منطبق با معيارهاي مدل آشوب بر پايه POSE
548
طراحي مدل فراموشي سازماني هدفمند در مركز ملي فرش ايران
549
طراحي مدل فراموشي سازماني هدفمنددر مركز ملي فرش ايران
550
طراحي مدل فرايندي نظام ارزيابي عملكرد بنگاه هاي اقتصادي در مدل مبنا
551
طراحي مدل فروش مدل مشتري مدار ناب براي كالاهاي ساخت سفارشي
552
طراحي مدل فروش مشتري مدار ناب براي كالاهاي ساخت سفارشي
553
طراحي مدل فيلتر و رتبه بندي كردن ريسك در توسعه فروشگاههاي زنجيره اي ﴿ مرتبط با تامين كننده گان﴾
554
طراحي مدل فيلتر و رتبه بندي كردن ريسك در توسعه فروشگاههاي زنجيره اي ﴿مرتبط با تامين كنندگان ﴾
555
طراحي مدل قيمت گذاري پويا براي كالاهاي فاسد شدني در شرايط وجود رقابت كامل و نرخ تقاضاي نامشخص
556
طراحي مدل كار آفريني فناورانه در هيات هاي ورزشي استان كرمان
557
طراحي مدل كارآفريني اجتماعي- فرهنگي باهدف توانمندسازي زنان سرپرست خانوار شهر اصفهان
558
طراحي مدل كارت امتياز متوازن براي يك سازمان مجازي مطالعه موردي سيستم جامع دانشگاه پيام نور
559
طراحي مدل كاهش تغذيه خودپردازها از طريق توسعه شبكه پايانه‌هاي فروش
560
طراحي مدل كاهش رفتار رويگرداني مشتريان (مطالعه موردي بانك تجارت )
561
طراحي مدل كاهش رفتار رويگرداني مشتريان )مطالعه موردي بانك تجارت (
562
طراحي مدل كاهشي تبخير فرآينده هاي نفتي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
563
طراحي مدل كردن ساخت و تحليل يك آشكارساز درجه دوم همراه با تقويت كننده ويدئويي براي گيرنده رادار
564
طراحي مدل كسب و كار بازي‏هاي ديجيتال با تاكيد بر مدل اجرا؛ مطالعه موردي بازي‏هاي آنلاين
565
طراحي مدل كسب و كار توليد پوشاك از طريق ايجاد يك سازمان مجازي با رويكرد توليد خانگي
566
طراحي مدل كسب و كار شبكه اجتماعي مكان محور در ايران
567
طراحي مدل كسب و كار شبكه هاي توزيع محتوا در ايران
568
طراحي مدل كسب و كار مناسب براي كسب و كارهاي فعال در حوزه هنرهاي تجسمي (عكاسي و گرافيك)
569
طراحي مدل كسب وكاربراي قالي دستباف كرمان بابهره گيري ازرويكرد استروالدر
570
طراحي مدل كسب‌وكار براي شبكه‌اي از سازمان‌هاي همكار با رويكرد اقتصاد مقاومتي مطالعه موردي (شركت فناپ و شركت معنا)
571
طراحي مدل كسب‌وكار صنعت خودرو در زنجيره ارزش جهاني؛ مطالعه موردي شركت سيباموتور
572
طراحي مدل كنترل موجودي چند هدفه در زنجيره تامين براي اقلام آسيب پذير
573
طراحي مدل كيفيت جامع سبز در سيستمهاي بهداشتي (نظام دولتي ) مورد مطالعه : مركز بهداشت كرج
574
طراحي مدل كينماتيكي و كينتيكي ليفت يك ضرب وزنه برداري با استفاده از ويژگي هاي بيومكانيكي حسين رضازاده قرمان ايراني المپيك
575
طراحي مدل لجستيك معكوس پايدار در شرايط عدم قطعيت در صنعت توليد ظروف يكبار مصرف فلزي
576
طراحي مدل لجستيك معكوس در سيستم حلقه بسته با در نظر گرفتن گارانتي در پوشاك
577
طراحي مدل متشابه ديناميكي هواپيماي مسافربري و آناليز تطبيق خرابي اجزاي آن با هواپيماي اصلي
578
طراحي مدل متشابه ديناميكي هواپيماي مسافربري و آناليز سيستم خلبان خودكار آن با هواپيماي اصلي
579
طراحي مدل مدارس مبتني بر بازي پردازي (مورد مطالعه: مدارس شهر اصفهان)
580
طراحي مدل مديريت آموزش از دور براي نظام آموزش عالي ايران(مطالعه موردي: دانشگاه پيام نور)
581
طراحي مدل مديريت بحـران (با رويكرد نظام مديريت منابع انساني ) براي مديريت بلاياي طبيعي در بيمارستان هاي شهر تهران با فنون FMADM
582
طراحي مدل مديريت بحران )با رويكرد نظام مديريت منابع انساني (براي مديريت بلاياي طبيعي در بيمارستان هاي شهر تهران با فنون MDAMF
583
طراحي مدل مديريت دانش به منظور ارتقاء بهره وري نيروي انساني درشرايط اقتصادمقاومتي (مطالعه موردي: شهرداري تهران)
584
طراحي مدل مديريت منابع انساني متناسب با ويژگي هاي كاركنان دانشي (مورد مطالعه: شركت هاي دانش بنيان)
585
طراحي مدل مديريت موجودي در سيستم‌ توزيع چند‌كاناله زنجيره تأمين به ‌وسيله تئوري بازي
586
طراحي مدل مرحله شناخت وضع موجود و تحليل داده ها در رابطه با تدوين استراتژي سازمان هاي دولتي مرتبط با جامعه
587
طراحي مدل مزيت رقابتي صنعت توريسم: با محوريت توسعه فرهنگي درايران
588
طراحي مدل مسئوليت اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي و بررسي چگونگي تاثير آن بر مشروعيت و هويت
589
طراحي مدل مسيريابي سيستمهاي ريلي شهري
590
طراحي مدل مشغوليت كاركنان (مورد مطالعه: شركت پالايش گاز پارسيان)
591
طراحي مدل مطلوب هزينه يابي براي آموزش عالي باز و از دور اثربخش در ايران
592
طراحي مدل مطلوب هزينه يابي براي آموزش عالي باز و از دور اثربخش در ايران .
593
طراحي مدل مفهومي آموزش الكترونيكي محيط زيست با استفاده از مدلهاي مديريت دانش
594
طراحي مدل مفهومي آموزش الكترونيكي محيط زيست بااستفاده ازمدلهاي مديريت دانش
595
طراحي مدل مفهومي براي پيش بيني رويگرداني مشتريان (مطالعه موردي: بيمه پارسيان)
596
طراحي مدل مفهومي تدارك اقلام در صنايع نظامي ويژه
597
طراحي مدل مفهومي تدوين استراتژي چند وجهي در سازمانهاي تحقيقاتي ماموريت گرا
598
طراحي مدل مفهومي رقابت پذيري براي صنعت بيمه كشور "مورد مطالعه : واحدصهاي ستادي شركت هاي بيمه مستقر در شهر تهران "
599
طراحي مدل مفهومي رقابت پذيري براي صنعت بيمه كشورمورد مطالعه :واحدهاي ستادي شركت هاي بيمه مستقر در شهر تهران
600
طراحي مدل مفهومي سفارشي‌سازي فراگير مسير پيشرفت شغلي
601
طراحي مدل مفهومي سيستم اطلاعات منابع انساني شركت پالايش نفت اصفهان
602
طراحي مدل مقياس دهي خودكار منابع رايانش ابري بر اساس ميزان تقاضاي سرويس هاي جريان كاري به منظور كاهش هزينه
603
طراحي مدل مكان يابي در لجستيك اضطراري
604
طراحي مدل مكان يابي لجستيك براي مسائل انساني
605
طراحي مدل مكان يابي هاب با هدف بيشينه سازي پوشش مورد انتظار تقاضا
606
طراحي مدل مكان‌يابي-موجودي با در نظرگرفتن زمان تدارك سفارش
607
طراحي مدل مناسب جهت تشخيص ماليات بر درآمد در شركت هاي فولاد و سيمان پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
608
طراحي مدل منتج از تاثير فن آوري اطلاعات بر مولفه هاي توانمند سازي اساتيد با ميانجي گري تاب آوري دردانشگاه پيام نور استان مازندران
609
طراحي مدل منزلت كاركنان با تأكيد بر محورهاي برنامه تحول نظام اداري (مورد مطالعه بانك مهر اقتصاد)
610
طراحي مدل موانع بازاريابي ورزشي
611
طراحي مدل موانع بازاريابي ورزشي
612
طراحي مدل موجودي با رعايت وابستگي بين نرخهاي تقاضا و بازگشت محصول در لجستيك معكوس
613
طراحي مدل موقعيت برند سازي فرش بارويكرد معادلات ساختاري
614
طراحي مدل نظام بازمهندسي فرايندها با رويكرد چابكي از طريق شبيه سازي در سازمان بنادر و دريانوردي
615
طراحي مدل نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان تجديدنظر شده،مطالعه موردي:سيستم هاي فتوولتاييك
616
طراحي مدل نوآوري در صنعت بيمه كشور
617
طراحي مدل نوين روابط صنعتي بر مبناي نظام پوياي كار شايسته
618
طراحي مدل نيات رفتاري براي مشتريان فروشگاه¬ هايپر اصفهان مورد مطالعه: ‌سيتي¬سنتر اصفهان
619
طراحي مدل هاي اقتصادي براي برنامه هاي نمونه گيري رد يا قبول انباشته اي
620
طراحي مدل هاي پيشگو بر كنترل كننده فازي تطبيقي غير مستقيم بهينه براي سيستم هاي تعليق خودرو
621
طراحي مدل هاي تقاضاي حمل و نقل عمومي كالا بين شهري ايران (ريل و جاده)
622
طراحي مدل هاي حمل و نقل در كانال آنلاين در فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه
623
طراحي مدل هايي براي برنامه نمونه گيري زنجيره اي تحت شرايط تشكيل انباشته و كاربرد آن در يك واحد توليد دارو
624
طراحي مدل هوشمند تحليل مصرف انرژي در پالايشگاه آبادان
625
طراحي مدل هوشمند تركيبي كاهش خاموشي در شبكه برق
626
طراحي مدل هوشمند داده كاوي كشف دانش مشتريان در صنعت روزنامه
627
طراحي مدل هوشمندي كسب و كار با تاكيد بر عوامل مديريت دانش درصنعت بيمه كشور
628
طراحي مدل هوشمندي كسب و كار با تاكيد بر عوامل مديريت دانش درصنعت بيمه كشور
629
طراحي مدل هويت برند صنعت ورزش ايران (مورد مطالعه: ليگ تكواندو)
630
طراحي مدل هويت برند صنعت ورزش ايران (مورد مطالعه: ليگ تكواندو)
631
طراحي مدل هيبريد داده كاوي براي كشف دانش و تشخيص الگوي مصرف دارو: مطالعه موردي سازمان تامين اجتماعي
632
طراحي مدل و ارزيابي برنامه استراتژيك توليد و صادرات صنايع دباغي شركت سرمايه گذاري شاهد
633
طراحي مدل و ارزيابي برنامه استراتژيك دانشگاه صنعتي اميركبير
634
طراحي مدل و اندازه گيري سطح بهره وري در شركت ايران كاوه و طرق گوناگون آن
635
طراحي مدل و بررسي عوامل مؤثر بر چابكي زنجيره تأمين سبز با رويكرد تركيبي مدل سازي ساختاري تفسيري و مدل سازي معادلات ساختاري
636
طراحي مدل و حل مسئله گروه بندي خدمه هواپيما به صورت استوار براي شركتهاي هواپيمايي داخلي
637
طراحي مدل يادگير هستان شناسي : نمونه سازي در يك سيستم درك متن فارسي
638
طراحي مدل يكپارچه ﴾ تركيبي تقاضاي حمل و نقل و كاربري زمين شهري
639
طراحي مدل يكپارچه ﴿تركيبي﴾تقاضاي حمل و نقل و كاربري زمين شهري
640
طراحي مدل يكپارچه توسعه سطح نوآوري و تجاري سازي شركت هاي دانش بنيان ايران
641
طراحي مدل يكپارچه زنجيره تامين پروژه هاي تحقيقاتي و توسعه صنعتي با رويكرد چرخه حيات
642
طراحي مدل يكپارچه و داده محور پيش بيني بهره دهي چاهها و توسعه مدل اصلاح يافته بالا به پايين مخازن هيدروكربوري با استفاده از دانش داده كاوي
643
طراحي مدلسازي و ساخت اورتز ديناميك لولادار منفعل مچ پايي
644
طراحي مدلهاي مكانيابي پاركينگهاي شهري بر اساس تلفيق روش AHP با تحليل هاي CIS
645
طراحي مدلي از تاثيرگذاري هوش فرهنگي مديران بر اعتمادبين فردي كاركنان
646
طراحي مدلي بر مبناي منطق فازي جهت تسهيم مسئوليتهاي تاخير بين طرفهاي قراردادي
647
طراحي مدلي براي ارزش گذاري خدمات در شركت هاي مشاوره مهندسي و بررسي رابطه آن با كيفيت درك شده توسط مشتري
648
طراحي مدلي براي ارزيابي بهره‌وري واحدهاي تصميم‌گيري همگن با گسترش مدل DEA و كاربرد آن در صنعت توزيع برق ايران
649
طراحي مدلي براي ارزيابي عملكرد آزمايشگاه هاي عضو در شبكه نانو فناوري
650
طراحي مدلي براي ارزيابي عملكرد شركت هاي دانش بنيان بر اساس كارت امتيازي متوازن و با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي (مطالعه موردي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران)
651
طراحي مدلي براي ارزيابي عملكرد كاركنان شعب بانك رفاه شهرستان بوشهر با رويكرد 360 درجه
652
طراحي مدلي براي ارزيابي عملكرد مراكز رشد فناوري استان تهران
653
طراحي مدلي براي انتخاب تكنولوژي محصول در شبكه زنجيره تامين يك بنگاه مادر (مطالعه موردي: گروه خودروسازي سايپا)
654
طراحي مدلي براي اندازه گيري ارزيابي و اندازه گيري بهره وري در صنايع دامپروري ﴿ حالت گاوداري ﴾
655
طراحي مدلي براي اندازه گيري ظرفيت جذب دانش مشتري در فروشگاه هاي اينترنتي ايراني
656
طراحي مدلي براي اندازه گيري كارايي بانك هاي خصوصي اصفهان بر مبناي رضايت و وفاداري مشتريان با استفاده از DEA
657
طراحي مدلي براي اندازه گيري و تحليل رضايت مشتريان در خدمات پس از فروش (مطالعه موردي شركت سايپا)
658
طراحي مدلي براي اندازه‌گيريپتانسيل انتقال‌پذيري تكنولوژي از سازمان‌هاي تحقيق و تكنولوژي مطالعه موردي
659
طراحي مدلي براي برآورد ريسك سيستماتيك شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
660
طراحي مدلي براي بررسي اثر ديپلماسي تجاري بر محدوديت‌هاي تجارت بين‌الملل
661
طراحي مدلي براي برنامه هاي برخط آموزش مداوم جامعه پزشكي بر اساس اصول تعامل در يادگيري الكترونيكي .
662
طراحي مدلي براي پايش شبكه‌هاي اجتماعي مبتني بر مقادير ويژه ماتريس‌هاي ماژولاريتي
663
طراحي مدلي براي پياده سازي تله درماتولوژي در دانشگاه علوم پزشكي كرمان باهدف كاهش مسافرتهاي استاني
664
طراحي مدلي براي تبليغات مشاركتي در زنجيره تامين توليدكننده-خرده فروش بوسيله تئوري بازي
665
طراحي مدلي براي تحليل شبكه‌هاي اجتماعي مبتني بر نظريه پيچيدگي
666
طراحي مدلي براي تحليل عملكرد دولت و توليدكنندگان داخلي در حمايت از كار و سرمايه ايراني مبتني بر نظريه بازي ها
667
طراحي مدلي براي تعامل موثر در دانشگاههاي باز و از دور ايران بر مبناي ارزيابي نظريات هيوبرت دريفوس
668
طراحي مدلي براي چابك سازي توليد وتجارت فرش دستباف
669
طراحي مدلي براي چابك سازي توليد وتجارت فرش دستباف
670
طراحي مدلي براي خدمات بانكداري الكترونيك مبتني بر مشتري (موردمطالعه: بانك ملي ايران، شعب منتخب شهر اصفهان)
671
طراحي مدلي براي دسته‌بندي مشتريان الكترونيكي بر اساس يادگيري دسته‌جمعي
672
طراحي مدلي براي ساختار كلان اجراي طرحهاي توسعه صنعت و بررسي امكان پياده سازي آن در صنعت پتروشيمي
673
طراحي مدلي براي سنجش تجربه مشتري از خدمت بر مبناي نقاط تماس و پيامدهاي آن در صنعت بانكداري (مطالعه‌اي در شعب بانك تجارت شيراز)
674
طراحي مدلي براي سنجش رضايت مشتريان از كيفيت خدمات ارائه شده در مراكز تماس (كاربرد موردي: مركز تماس بانك سپه)
675
طراحي مدلي براي سنجش عملكرد نظام‎‌هاي نوآوري فناورانه در انرژي هاي تجديد پذير: مطالعه موردي فناوري پيل سوختي ايران
676
طراحي مدلي براي سنجش عوامل موثر بر ميزان رضايت يادگيرنده درسامانه يادگيري الكترونيكي دانشگاه هاي داراي نظام آموزش از دور
677
طراحي مدلي براي سنجش عوامل موثر برميزان رضايت يادگيرنده در سامانه يادگيري الكترونيكي دانشگاه هاي داراي نظام آموزش از دور
678
طراحي مدلي براي شناسايي محدوديت‌ها و فرصت‌هاي شركت‌هاي خارجي در كشور ميزبان (مطالعه موردي: شركت‌هاي خارجي در ايران)
679
طراحي مدلي براي شهرت برند و عوامل تاثير گذار بر آن
680
طراحي مدلي براي قيمت گذاري پويا در شبكه چندنوعه حمل و نقل كالا
681
طراحي مدلي براي قيمت گذاري فناوري بيوگاز در ايران
682
طراحي مدلي براي قيمت گذاري و تبليغات مشاركتي در زنجيره تأمين توليدكننده-خرده‌فروش
683
طراحي مدلي براي قيمت گذاري و تبليغات مشاركتي در زنجيره تامين توليدكننده-خرده فروش
684
طراحي مدلي براي قيمتگذاري در يك شبكه حملونقل كالا با همكاري بين عاملها
685
طراحي مدلي براي مديريت زنجيره تأمين تاب آور با استفاده از نقشه شناختي فازي و مدل‌سازي معادلات ساختاري – مطالعه موردي شركت پشم‌بافي گلنثار
686
طراحي مدلي براي مكان يابي - تخصيص تسهيلات با در نظر گرفتن شرايط شكست تسهيلات (هاب)
687
طراحي مدلي براي مكان يابي رقابتي خرده فروشان در زنجيره هاي تامين
688
طراحي مدلي براي مكان يابي و تعيين ظرفيت بهينه كارخانجات شير و فراورده هاي لبني (دراستان كرمانشاه )
689
طراحي مدلي براي مكانيابي دستگاه‌هاي خريد خودكار پسماند خشك با در نظر گرفتن قابليت اطمينان كاركرد دستگاه
690
طراحي مدلي براي نگهداري و ارائه جهان بيني
691
طراحي مدلي برنامه هاي بر خط آموزش مداوم جامعه پزشكي براساس اصول تعامل در يادگيري الكترونيكي
692
طراحي مدلي به منظور ارزيابي عملكرد واحدهاي عملياتي پالايشگاه اصفهان با استفاده از تحليل پوششي داده ها و فرآيند تحليل سلسله مراتبي
693
طراحي مدلي پويا براي بررسي آثار اجتماعي و اقتصادي در فرايند توليد و انباشت سرماية اجتماعي (مطالعة موردي: معاونت امور مهندسي وزارت نفت)
694
طراحي مدلي تلفيقي بر مبناي گسترش كاركرد كيفيت﴿QFD) براي طراحي و توليد ناب بر مبناي كاركردهاي نمونه سازي سريع ﴿ RP) و خواسته هاي مشتري
695
طراحي مدلي جهت ارزيابي عملكرد و كارايي سازماني با تلفيق دو نظام اندازه گيري BSC و FEDA (مطالعه موردي: دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي )
696
طراحي مدلي جهت بخش‌بندي مشتريان شبكه تلفن همراه با استفاده از روش‌هاي داده كاوي به منظور ارائه كمپين هاي بازاريابي مناسب جهت هر بخش
697
طراحي مدلي جهت برنامه ريزي و زمانبندي خدمه در سيستمهاي ريلي
698
طراحي مدلي جهت سنجش مديران در بخش صنعت (مدل رفتاري با تاكيد بر عامل خستگي )
699
طراحي مدلي جهت كاربست يادگيري سيار(تلفن همراه )در آموزش كشاورزي
700
طراحي مدلي كارا براي بهينه سازي تركيب مواد اوليه توليد تخته خرده چوب با استفاده از تكنيكهاي تصميم گيري چند معياره ﴿MCDM﴾
701
طراحي مدلي كلان جهت مديريت طراحي وتوسعه محصولات پيچيده با تاكيد بر يك نمونه عملي
702
طراحي مدلي كلي جهت پيش بيني واكنش پليمريزاسيون امولسيوني
703
طراحي مدلي مبتني بر نقشه‌راه توسعه براي تعيين اهداف و اولويت‌هاي منطقه آزاد اروند
704
طراحي مدلي مناسب جهت ارزيابي تاثير ابزارهاي شش سيگما در ارتقا قابليت اطمينان
705
طراحي مدلي نوآورانه
706
طراحي مدول براي حفاظ پنجره با الهام از نقوش معماري ايراني
707
طراحي مدولاتور تغذيه براي تقويت‌كننده¬هاي توان فركانس بالاي مورد استفاده در مخابرات سيار نسل چهارم
708
طراحي مدولاتور تغذيه تركيبي پهنباند براي استفاده در مخابرات بيسيم
709
طراحي مدولاتور سيگما دلتا مرتبه 2 و پياده سازي آن به صورت گسسته
710
طراحي مدولاتورهاي سيگما- دلتاي زمان گسسته با استفاده از سلول ناقل جريان
711
طراحي مدولار سازه هاي غرفههاي نمايشگاهي ﴿غرفه هاي نمايشگاهي جهت ارائه اطلاعات﴾
712
طراحي مدياتك
713
طراحي مديريت انرژي براي سيستم تهويه مطبوع يك ساختمان نمونه
714
طراحي مراحل شكل دهي ، تحليل كرانه فوقاني و شبيه سازي جريان فلز در فرايند فورجينگ سرد سيبك خودرو
715
طراحي مراقبت ويژه در بيمارستان تخصصي كودكان و نوزادان با رويكرد طراحي مبتني بر شواهد
716
طراحي مرحله اي يك سازمان مجازي (فروشگاه كتاب)
717
طراحي مرحله به مرحله كانسار سيليس دشت بيد
718
طراحي مرزبند شهري با رويكرد حس تعلق به مكان: با تاكيد بر طراحي شبكه زميني درختان، حفاظ درختان و جدول باغچه هاي شهري، مطالعه موردي خيابان وليعصر تهران
719
طراحي مركز 128 تخته ي سلامت روان تهران با رويكرد هم آوايي با بافتار طبيعي
720
طراحي مركز ITسنندج
721
طراحي مركز ITسنندج
722
طراحي مركز آفرينش فرهنگي و هنري كودكان و نوجوانان كرمان
723
طراحي مركز آفرينش هاي فرهنگي هنري كودكان و نوجوانان در رشت
724
طراحي مركز آفرينش هاي معماري
725
طراحي مركز آفرينش هنرهاي بصري ( بارآفريني زبان بصري)
726
طراحي مركز آفرينش هنرهاي تجسمي يزد
727
طراحي مركز آموزش صنايع دستي
728
طراحي مركز آموزش فيزيك براي كودكان دبستاني ﴿ خانه شگفتي ها ﴾
729
طراحي مركز آموزش معماري
730
طراحي مركز آموزش و نمايش هنر نگارگري ايراني در شهر اصفهان
731
طراحي مركز آموزش يوگا در شهر تهران
732
طراحي مركز آموزشي - پژوهشي شركت معدني - صنعتي گلگهر سيرجان با استفاده از مدل‌سازي اطلاعات ساختمان (BIM)
733
طراحي مركز آموزشي - پژوهشي معماري پايدار تهران
734
طراحي مركز آموزشي ﴿پيش دبستاني و ابتدايي﴾ كودكان استثنايي ﴿ناشنوايان﴾ استان يزد
735
طراحي مركز آموزشي علوم كودكان و نوجوانان ﴿مكاني براي آشتي كودك و طبيعت﴾
736
طراحي مركز آموزشي فرهنگي نابينايان و كم بينايان گرگان
737
طراحي مركز آموزشي كودكان با تأكيد بر عناصر زيبايي‌شناختي – روان‌شناختي نمونه موردي : كانون پرورش فكري كودك و نوجوان شهر اصفهان
738
طراحي مركز آموزشي و پرورشي در اصفهان(پارك رفتار) با رويكرد افزايش عزت نفس در كودكان¬كار
739
طراحي مركز آموزشي و تربيتي كودكان عقب مانده ذهني مشهد
740
طراحي مركز آموزشي و توانبخشي كودكان اوتيسم با رويكرد معماري بيوفيليك
741
طراحي مركز اجتماعي جوانان دركرمان براي افزايش تعاملات اجتماعي
742
طراحي مركز اجتماعي محله سرلت اصفهان با رويكرد ارتقا تعاملات اجتماعي
743
طراحي مركز ارتباطات اجتماعي با رويكرد طراحي كينتيك
744
طراحي مركز اسناد وكتابخانه ملي در بوشهر بارويكرد بوم گرايي
745
طراحي مركز اطلاعات توريست در گذر يوزدران يزد با رويكرد ديدهاي متوالي
746
طراحي مركز انفورماتيك اصفهان
747
طراحي مركز باز توانبخشي به جوانان بعد از جنگ
748
طراحي مركز بازآفريني خلاقيتهاي پرديس دانشگاه هنر تهران
749
طراحي مركز بازآفريني رفتاري كودكان كار(دختر) شيراز(ايران)
750
طراحي مركز بازپروري ﴿ TC ﴾ معتادان شيراز
751
طراحي مركز بازپروري معتادين
752
طراحي مركز بازتواني،كلينيك و دانشكده ي توانبخشي با تأكيد بر طبهاي جامع و مكمل
753
طراحي مركز بازديد براي شهر تاريخي بلقيس اسفراين
754
طراحي مركز بازيافت نخاله هاي ساختماني در يزد ( با تاكيد بر ساخت با مواد بازيافتي )
755
طراحي مركز برگزاري همايش هاي بين المللي پايتخت
756
طراحي مركز برنامه ريزي و پژوهش هاي زيست محيطي تالاب بوجاق كياشهر
757
طراحي مركز بيماران سرطاني با رويكرد روانشناسي محيطي
758
طراحي مركز بين المللي مطالعات صلح با رويكردارتقاء تعامل بين اقوام، مليت ها و اديان با بهره گيري ازگيري از كهن الگوهاي معماري ايراني
759
طراحي مركز پرورش فكري براي كودكان در سوريه
760
طراحي مركز پرورش محصولات غذايي ارگانيك تهرانبا بهره گيري از رويكرد كشاورزي شهري در راستاي تأمين امنيت غذايي
761
طراحي مركز پژوهشي و تحقيقاتي بهداشت و سلامت روان (با الحاق بخش درماني و بستري
762
طراحي مركز پيش دبستاني و دبستان با رويكرد مدرسه سالم
763
طراحي مركز تبليغ و هم انديشي اسلامي
764
طراحي مركز تجارت صنايع ايران
765
طراحي مركز تجاري _ رفاهي در شهر اصفهان با تاكيد بر تعامل با طبيعت در اثر معماري
766
طراحي مركز تجاري با رويكرد سرزندگي (نمونه موردي: شهر دزفول)
767
طراحي مركز تجاري- رفاهي با رويكرد
768
طراحي مركز تجاري- رفاهي با رويكرد معماري بيونيك
769
طراحي مركز تجاري و تفريحي در كرمان- تامين آسايش حرارتي با استفاده از المان‌هاي متحرك
770
طراحي مركز تجمع اقوام ايراني ﴿ايلياد﴾
771
طراحي مركز تجمع با محوريت ترويج كتاب خواني
772
طراحي مركز تحقيقات انرژي در ساختمان ﴿تهران﴾
773
طراحي مركز تحقيقات انرژي هاي تجديد پذير با رويكرد سرمايش غيرفعال در كيش
774
طراحي مركز تحقيقات انرژي هاي تجديدپذير با رويكرد انرژي خورشيدي
775
طراحي مركز تحقيقات پايداري در دانشگاه يزد با محوريت مساله آب
776
طراحي مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
777
طراحي مركز تحقيقات كشاورزي محصولات استراتژيك شوش
778
طراحي مركز تحقيقات نانو تكنولوژي (با تأملي بر تعامل ادراكي ميان انسان و مصالح)
779
طراحي مركز تحقيقات هوا - فضا
780
طراحي مركز تحقيقات هوا- فضا
781
طراحي مركز تحقيقات و توسعه مصالح و تكنولوژي هاي نوين ساختماني با بهره گيري از فناوري نانو
782
طراحي مركز تحقيقاتي دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد
783
طراحي مركز تحقيقاتي سرطان بزرگسالان )با الحاق بخش درماني و بستري(با رويكرد هنر درماني
784
طراحي مركز تحقيقاتي و درماني بيماري هاي اعصاب با رويكرد طراحي معماري همساز با اقليم گرم و مرطوب
785
طراحي مركز تحقيقاتي، اقامتي فرهنگيان در مشهد ﴿خانه معلم﴾
786
طراحي مركز ترويج فرهنگ مواد غذايي ارگانيك با رويكرد كشتزار عمودي
787
طراحي مركز تشريفات وزارت دفاع
788
طراحي مركز تعاملات اجتماعي محله با رويكرد پايداري اجتماعي و تاكيد بر محله ي خلاق ﴿باهمستان ده ونك﴾
789
طراحي مركز تعاملات هنري با رويكرد توسعه ي ميان افزا
790
طراحي مركز تفريحي كودك با رويكرد ارتقاء خلاقيت در اصفهان
791
طراحي مركز تكنولوژي با رويكرد گسترش و الحاقات در بناهاي تاريخي
792
طراحي مركز تلفن كوچك
793
طراحي مركز توانبخشي براي معلولين جسمي- حركتي
794
طراحي مركز توانبخشي و آموزش كودكان معلول ذهني
795
طراحي مركز توانمندسازي كودكان كار با رويكرد پايداري اجتماعي با تاكيد بر حس تعلق به مكان
796
طراحي مركز جراحي محدود با رويكرد محيط مديريت پذير و قابل توسعه
797
طراحي مركز جشنواره شيراز با نگاهي به معماري سرزميني
798
طراحي مركز چند رسانه اي با معماري پارامتريك در فضاي شهري تهران با رويكرد ارتقاي تعاملات اجتماعي مورد مطالعه شهرك غرب
799
طراحي مركز خدمات توريستي در محله پشت مسجد امام
800
طراحي مركز خريد در كرمان
801
طراحي مركز خلاقيت كودك تهران
802
طراحي مركز خلاقيت كودكان ( بازه سني سه تا شش سال )
803
طراحي مركز داد و ستد ،تعامل اجتماعي
804
طراحي مركز داد و ستد، تعامل اجتماعي
805
طراحي مركز داده هاي بزرگ: مورد مطالعاتي سامانه پايش سلامت راه
806
طراحي مركز درمان و ترك اعتياد رستا
807
طراحي مركز درماني براي بيماران مبتلا به سرطان با تاكيد بر نقش درمانگر معماري
808
طراحي مركز درماني صد تختخوابي نابينايان و بيماري هاي چشمي تهران ﴿ استفاده از معماري عصبي در جهت رسيدن به فضايي چند حسي براي بهبود سريع تر بيماران ﴾
809
طراحي مركز راديولوژي و راديوتراپي بارويكرد كاهش آسيب به كاركنان
810
طراحي مركز رشد
811
طراحي مركز رشد انرژي هاي نو ﴿با رويكرد استفاده از انرژي هاي تجديد پذير و پايدار﴾
812
طراحي مركز رشد فكري و خلاقيت كودكان اروميه
813
طراحي مركز رشد كشاورزي و علوم زيستي در يزد
814
طراحي مركز رشد هنرهاي كاربردي در شهر گلمكان
815
طراحي مركز روانشناسي
816
طراحي مركز روزانه ي سالمندان در مشهد با تاكيد بر نيازهاي محيطي سالمند
817
طراحي مركز زايمان با هدف جلب رضايتمندي مادران
818
طراحي مركز سرطان با نگرش طراحي مبتني بر شواهد
819
طراحي مركز سلامت – گردشگري يزد
820
طراحي مركز سلامت روان با رويكرد هنرِ درمانگر
821
طراحي مركز سلامت وبهداشت روان شناسي براي افزايش اميد به زندگي با توجه به ارزش هاي معماري سنتي سوريه در قالب تكنولوژي جديد معماري باتاكيد طراحي داخلي
822
طراحي مركز شهر بافق (گسترش امامزاده عبدالله )
823
طراحي مركز شهر مشهد اردهال
824
طراحي مركز شهري در جهانشهر كرج
825
طراحي مركز طبيعت با رويكرد بايوفيليك
826
طراحي مركز طلا و جواهرات دزفول
827
طراحي مركز فرهنگي - اجتماعي يزد با هدف ارتقاي حيات اجتماعي
828
طراحي مركز فرهنگي با رويكرد معماري جنبشي و با هدف ايجاد فضاي چند عملكردي و پويا
829
طراحي مركز فرهنگي دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان
830
طراحي مركز فرهنگي در محله مرداويج اصفهان
831
طراحي مركز فرهنگي شهر كابل، با تأكيد بر مشتركات تاريخي و فرهنگي كشورهاي فارسي ‌زبان
832
طراحي مركز فرهنگي هنري اصفهان
833
طراحي مركز فرهنگي، آموزشي در قزوين
834
طراحي مركز فرهنگي، هنري، آييني خاني‌آباد تهران
835
طراحي مركز فرهنگي-گردشگري در مجاورت بافت تاريخي زواره
836
طراحي مركز فروش وپرورش گل وگياه
837
طراحي مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات تهران
838
طراحي مركز كودكان محله با بررسي نقش فضاهاي آموزشي در جايگاه اجتماعي كودك و تجربه مكاني وي
839
طراحي مركز كويرشناسي ايران
840
طراحي مركز گردشگري طبيعي بارويكرد اكولوژي گرمه،خور بيابانك
841
طراحي مركز گردهمايي معماران و شهرسازان كشور در شهر اصفهان با رويكرد زمينه گرايي
842
طراحي مركز گفت و گوي اديان و مذاهب ايران
843
طراحي مركز گفتمان تمدنهاي گنبد كاووس با رويكرد هويت بخشي به فرهنگ بومي و منطقه اي تركمن
844
طراحي مركز محله الهيه دراراك
845
طراحي مركز محله انعطاف پذير با تأكيد بر نقش بازار روز محلي(نمونه موردي: محله مهديه واقع در منطقه 9 اصفهان)
846
طراحي مركز محله اوين با رويكرد پايداري اجتماعي
847
طراحي مركز محله با رويكرد ارتقاء تعاملات اجتماعي (محله مجمر اصفهان)
848
طراحي مركز محله با رويكرد پايداري
849
طراحي مركز محله پويا در محله بريانك با تاكيد بر تقويت هويت محله
850
طراحي مركز محله تكيه سيچان و فضاهاي جمعي آن
851
طراحي مركز محله چيذر
852
طراحي مركز محله خودكفا در شهر شيراز با تاكيد بر مشاركت ساكنين در توليد مواد غذايي و مديريت منابع آبي
853
طراحي مركز محله دارآباد
854
طراحي مركز محله در بافت فرسوده با تاكيد بر الگوهاي رفتاري ساكنان مورد مطالعه : مركز محله نبادان شهر ابركوه
855
طراحي مركز محله زرگنده
856
طراحي مركز محله شهري با رويكرد پايداري اجتماعي (نمونه موردي: محله لنبان اصفهان)
857
طراحي مركز محله عودلاجان در سايت مجاور كنيسه عزرا يعقوب با رويكرد طراحي ميان افزا
858
طراحي مركز محله ميرمشهدبا رويكرد ايجاد سرزندگي اجتماعي
859
طراحي مركز محله هزار دستگاه تهران با رويكرد پايداري اجتماعي
860
طراحي مركز مذهبي فرهنگي مجموعه پرديس اداري گلگهر سيرجان با رويكرد پوسته‌هاي پاسخگو يا اينتراكتيو
861
طراحي مركز مراقبت روزانه سالمند مجتمع تفريحي درماني
862
طراحي مركز مراقبتي 128 تختخوابي مادر و نوزاد با رويكرد بيمار- محور در شهر تهران
863
طراحي مركز مشاوره-حقوقي زنان با رويكرد سلامت جامعه
864
طراحي مركز مطالعاتي (تحقيقاتي)بيماريهاي رواني دراصفهان
865
طراحي مركز معماري
866
طراحي مركز معماري پژوهي با تاكيد بر نورپردازي ارگونوميك
867
طراحي مركز ملي اسناد با رويكرد حداكثر بهره‏ وري از نور روز
868
طراحي مركز ملي سواركاري و پرورش اسب
869
طراحي مركز موسيقي
870
طراحي مركز موسيقي آييني بوشهر
871
طراحي مركز موسيقي ايران در تهران
872
طراحي مركز موسيقي با استفاده از هارموني نت هاي دستگاه ماهور در كرج
873
طراحي مركز موسيقي براي نابينايان با تاكيد بر ارتقاء حس دريافت از حواس ديگر (سامعه و لامسه)
874
طراحي مركز موسيقي در محل سيلوي قديم شيراز با رويكرد ميان افزايي در بناهاي باارزش شهري
875
طراحي مركز موسيقي محله
876
طراحي مركز نگهداري از كودكان بي سرپرست 9 تا 7 ساله بر اساس بررسي تاثير فضا بر كودك
877
طراحي مركز نگهداري از كودكان بي سرپرست به مثابه خانه در شهر اصفهان
878
طراحي مركز نگهداري كودكان بي سرپرست
879
طراحي مركز نگهداري كودكان دختر بي سرپرست
880
طراحي مركز نمايشي - آموزشي چند منظوره با رويكرد ارتقاء فعاليتهاي فرهنگي
881
طراحي مركز همايش هاي كشورهاي اسلامي - تهران
882
طراحي مركز همايش‌ هاي يزد با تأثيرپذيري از ساختارهاي طبيعي
883
طراحي مركز همايش‌هاي بين‌الملل مشهد بر پايه تأملي بر جايگاه هندسه فراكتالي در معماري ايراني
884
طراحي مركز همايشهاي آييني و سنتي
885
طراحي مركز هنر و تكنولوژي رسانه اي=Center of Art and Media
886
طراحي مركز هنرهاي اران در اصفهان ( خوشنويسي و مينياتور)
887
طراحي مركز هنرهاي چند رسانه اي با رويكرد اسكان پس از سوانح ( زلزله )
888
طراحي مركز هنرهاي ديجيتال، با تمركز بر روش‌هاي پيشرفته‌ي ساخت
889
طراحي مركز هنرهاي معاصر اصفهان
890
طراحي مركز هنرهاي نمايشي ﴿ تئاتر شهر اصفهان ﴾
891
طراحي مركز هنرهاي نمايشي اصفهان با تاكيد بر تاثير متقابل محيط و رفتار در جلب مشاركت كاربران
892
طراحي مركز هنرهاي نمايشي مدرن و آييني (بررسي ميزان تاثير مصالح نوين نانو در بهينه سازي مصرف انرژي در اقليم گرم و خشك شيراز)
893
طراحي مركزآموزش وخلاقيت كودكان
894
طراحي مركزفرهنگي تجاري
895
طراحي مسئله چيدمان تسهيلات در سيستم‌هاي توليد سلولي با توجه به قابليت اطمينان ماشين‌ها
896
طراحي مستقيم برمبناي جابه جايي براي پل هاي جداسازي شده با جداگرهاي لغزشي چند قوسي
897
طراحي مسجد
898
طراحي مسجد
899
طراحي مسجد
900
طراحي مسجد
901
طراحي مسجد امام حسن عسگري شهرستان دورود
902
طراحي مسجد دانشگاه
903
طراحي مسجد دانشگاه اصفهان ﴿با تاكيد بر نقش هندسه در شكل گيري فضاي مسجد﴾
904
طراحي مسجد دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
905
طراحي مسجد در خيابان مهر اصفهان
906
طراحي مسجد در شهر اهواز با محوريت نقش عبادت در شكل‌گيري فضا
907
طراحي مسجد شهرك شيخ روزبهان شيراز با تاكيد بر فهم وحدت
908
طراحي مسجد مبتني بر تغيير پذيري در گذر زمان
909
طراحي مسجد محله " ملك شهر" اصفهان ﴿ با تامل بر هندسه مساجد اصيل شهر اصفهان ﴾
910
طراحي مسجد محله در شهر قم
911
طراحي مسجد محله در نجف آباد
912
طراحي مسجد محله زريسف در شهر كرمان با تاكيد بر نقش جهت در سازماندهي فضا
913
طراحي مسجد محله منظريه شهركرد
914
طراحي مسجد و مجموعه فرهنگي دره گاهان
915
طراحي مسجد..
916
طراحي مسكات دانشگاهي نمونه موردي: مسكات دانشگاه هنر
917
طراحي مسكن ﴿ واحد همسايگي ﴾ بهينه
918
طراحي مسكن از منظر ادراك ساكنين به منظور ارتقاء رضايتمندي سكونتي ﴿طراحي در بافت محله شاه زيد واقع در منطقه 4 شهرداري اصفهان﴾
919
طراحي مسكن اعضاء هيئت علمي دانشگاه يزد ﴿ با رويكرد اقليمي ﴾
920
طراحي مسكن اقليمي با رويكرد پايداري انرژي در شهركرد
921
طراحي مسكن امروز با رويكرد نقش طبيعت
922
طراحي مسكن انسان مدار با رويكرد الهام از مكتب معماري اصفهان
923
طراحي مسكن انعطاف پذير
924
طراحي مسكن انعطاف پذير ( به كار گيري مفاهيم مركز و لبه در طراحي )
925
طراحي مسكن انعطاف پذير در شاهرود
926
طراحي مسكن انعطاف‌پذير با رويكرد ساماندهي فضاي چندعملكردي
927
طراحي مسكن ايمن در برابر جرايم
928
طراحي مسكن با تاكيد بر استفاده ي بهينه از نور روز در تامين سلامت روحي و جسمي ساكنين- نمونه موردي طراحي در اصفهان
929
طراحي مسكن با تاكيد بر كشاورزي شهري (موردپژوهي مجتمع مسكوني در تهران)
930
طراحي مسكن با توجه به اقليم
931
طراحي مسكن با توجه به الگوي انعطاف پذيري در خانه هاي زنجان
932
طراحي مسكن با رويكرد انعطاف پذير
933
طراحي مسكن با رويكرد تقويت فضاهاي جمعي
934
طراحي مسكن با رويكرد فرهنگي در شهر ياسوج
935
طراحي مسكن با رويكرد معماري مبتني بر علوم اعصاب: بررسي تاثيرات احساسي استفاده از سبزينگي در نما و فضاي داخلي
936
طراحي مسكن با رويكرد نماي تطبيق پذير به منظور كاهش مصرف انرژي و تنوع پذيري
937
طراحي مسكن با هويت با رويكرد پديدارشناسي
938
طراحي مسكن بر اساس الگوهاي سكونتي بخش بيرم لارستان
939
طراحي مسكن بر اساس تداوم فرهنگ سكونت لارستان (فارس)
940
طراحي مسكن بر اساس معيارهاي معماري هستي بخش از ديدگاه كريستين نوربرگ شولتز
941
طراحي مسكن براي اقشار كم درآمد در شهر جديد بهارستان
942
طراحي مسكن براي سه نسل در محلخ جلفا اصفهان
943
طراحي مسكن براي عشاير اسكان يافته
944
طراحي مسكن بلندمرتبه با رويكرد طبيعت گرايي در اصفهان
945
طراحي مسكن پايدار در اقليم سرد و كوهستاني شهركرد
946
طراحي مسكن توريست در محله پشت مسجد امام
947
طراحي مسكن توريست در محله پشت مسجد امام
948
طراحي مسكن جايگزين در بافت فرسوده با رويكرد ارتقاء حس تعلق ساكنين ﴿ نمونه موردي محله زرگنده تهران ﴾
949
طراحي مسكن خانوادگي در شهر اصفهان بر مبناي آرامش بخشي به ساكنان
950
طراحي مسكن خودكفا در شيراز با تأكيد بر فرهنگ مشاركت در توليد
951
طراحي مسكن خويشاوندي واقع در مشهد
952
طراحي مسكن دانشجويي
953
طراحي مسكن دانشجويي با تاكيد بر ايجاد حريم خصوصي ( فضاي كالبدي و رضايت مندي )
954
طراحي مسكن در اصفهان با رويكرد اقليمي و صرفه اقتصادي
955
طراحي مسكن در اصفهان با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان
956
طراحي مسكن در اصفهان براي دانشجويان
957
طراحي مسكن در بافت تاريخي عودلاجان تهران
958
طراحي مسكن در راستاي احياي بافتهاي فرسوده سايت مطالعاتي: ، منطقه 15 ،ناحيه امام علي (ع)، محله توكل
959
طراحي مسكن در زيربناي كم
960
طراحي مسكن در شهر تيران با رويكرد جاري ساختن زندگي در فضاي باز
961
طراحي مسكن در شهرستان بانه
962
طراحي مسكن در طرقبه ( توافق معماري با طبيعت )
963
طراحي مسكن در طرقبه (توافق معماري با طبيعت )
964
طراحي مسكن در لاهيجان ﴿آسايش محيطي، آرامش خانواده﴾
965
طراحي مسكن در مجموعه‌هاي بلندمرتبه و برج هاي چند منظوره شهري: با رويكرد طراحي طبق الگوي «هايبريد» و پيوستگي با عرصه‌ي عمومي شهر
966
طراحي مسكن در محله سرتپوله سنندج
967
طراحي مسكن در محله قلعه تبرك
968
طراحي مسكن در محله قلعه تبرك
969
طراحي مسكن در محله ي سرتپوله ي سنندج
970
طراحي مسكن در منطقه حاشيه نشين دارك اصفهان
971
طراحي مسكن دهلران
972
طراحي مسكن دهلران
973
طراحي مسكن رو به آينده
974
طراحي مسكن روستايي با رويكرد همساز با اقليم (روستاي مورد نظر خرانق)
975
طراحي مسكن روستايي پايدار با رويكرد معماري اقليمي (طرح يك مجموعه مسكوني در روستاي آق اِولَر، شهرستان تالش)
976
طراحي مسكن روستايي خودكفا با تاكيد بر بهره وري انرژي
977
طراحي مسكن سازگار با اقليم (اقليم گرم و خشك)
978
طراحي مسكن سه خانواري در اصفهان مبتني بر كاهش فشارهاي رواني ساكنان
979
طراحي مسكن طبيعت گرا در اصفهان با رويكرد پايداري زيست محيطي
980
طراحي مسكن طبيعت¬گرا با استفاده از الگوهاي بومي با رويكرد ارتباط فضايي درون و بيرون
981
طراحي مسكن فراگير ﴿ طراحي كوي مسكوني در شهرك قدس شهر تهران
982
طراحي مسكن فراگير با رويكرد انعطاف پذيري و عدالت اجتماعي در محله فيضيه تهران
983
طراحي مسكن مطلوب براي زوج جوان در زمين محدود در شهر دزفول
984
طراحي مسكن مناسب نجف آباد
985
طراحي مسكن موقت پس از سانحه در ناحيه ي گرم و خشك ايران
986
طراحي مسكن نمونه در محله تل يزد
987
طراحي مسكن و محله مسكوني مادام العمر ﴿كاربست طراحي همه شمول در خانه سازي براي جوامع رو به پيري﴾
988
طراحي مسكن ومطب پزشك/مسكن ودفتر كاروكيل
989
طراحي مسكوني با رويكرد فرهنگ
990
طراحي مسكوني در شهر جديد بهارستان
991
طراحي مسكوني نمونه در محله تل يزد
992
طراحي مسواك براي معلولان تتراپلژي (C5-C7)
993
طراحي مسواك مجهز به دهان شويه
994
طراحي مسير انتهاي عمر ماهواره با بكارگيري بادبان خورشيدي
995
طراحي مسير براي رباتهاي با درجات آزادي اضافي با توزيع متناسب نيرو بين عملگرها
996
طراحي مسير بهينه با هدف كاهش ارتعاشات در ربات هاي انعطاف پذير سري و همكار صفحه اي داراي درجات آزادي اضافه
997
طراحي مسير بهينه براي بازوهاي روبات در حضور موانع
998
طراحي مسير بهينه براي پهپادهاي چند وظيفه اي همكار در ماموريت جستجوي وسيع هدفي
999
طراحي مسير بهينه براي رباتهاي همكار داراي افزودگي درجات آزادي
1000
طراحي مسير بهينه به منظور جلوگيري از برخورد فضاپيما با زباله فضايي
بازگشت