<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي مسكن نمونه در محله تل يزد
2
طراحي مسكن و محله مسكوني مادام العمر ﴿كاربست طراحي همه شمول در خانه سازي براي جوامع رو به پيري﴾
3
طراحي مسكن ومطب پزشك/مسكن ودفتر كاروكيل
4
طراحي مسكوني با رويكرد فرهنگ
5
طراحي مسكوني در شهر جديد بهارستان
6
طراحي مسكوني نمونه در محله تل يزد
7
طراحي مسواك براي معلولان تتراپلژي (C5-C7)
8
طراحي مسواك مجهز به دهان شويه
9
طراحي مسير انتهاي عمر ماهواره با بكارگيري بادبان خورشيدي
10
طراحي مسير براي رباتهاي با درجات آزادي اضافي با توزيع متناسب نيرو بين عملگرها
11
طراحي مسير بهينه با هدف كاهش ارتعاشات در ربات هاي انعطاف پذير سري و همكار صفحه اي داراي درجات آزادي اضافه
12
طراحي مسير بهينه براي بازوهاي روبات در حضور موانع
13
طراحي مسير بهينه براي پهپادهاي چند وظيفه اي همكار در ماموريت جستجوي وسيع هدفي
14
طراحي مسير بهينه براي رباتهاي همكار داراي افزودگي درجات آزادي
15
طراحي مسير بهينه به منظور جلوگيري از برخورد فضاپيما با زباله فضايي
16
طراحي مسير بهينه حفاري با در نظر گرفتن محدوديت عدم تصادم چاه‌ها با استفاده از الگوريتم ژنتيك چندهدفه
17
طراحي مسير بهينه مقاوم انتقال مداري
18
طراحي مسير بهينه و كنترل ربات در حالت نقطه به نقطه با استفاده از نظريۀ بازي‏ها
19
طراحي مسير بهينه و كنترل فازي پس گام ربات چهارپا
20
طراحي مسير بهينه و كنترل فرآيند جابجايي يك جسم توسط دو بازوي همكار صفحه اي
21
طراحي مسير بهينه يك بازوي مكانيكي ماهر با پايه متحرك به منظور عدم برخورد با موانع
22
طراحي مسير پياده در بازار قديم اردبيل
23
طراحي مسير پياده و اصل عناصر فرهنگي (نمونه موردي :مجموعه موزه ها و باغ هاي نمايشگاهي محله باغ فردوس تهران)طراحي گذر هنر تهران
24
طراحي مسير تيم پهپادهاي تك وظيفه اي در ماموريت جستجوي وسيع اهداف
25
طراحي مسير حداقل زمان براي اجتناب از موانع در اجسام پرنده¬ي بدون سرنشين با حل مسئله¬ي براشيستوكرون
26
طراحي مسير حداقل زمان براي حركت ربات دوپا در حركت صفحه اي
27
طراحي مسير حركت بين‌سياره‌اي و تعيين الزامات نيروي رانش
28
طراحي مسير در هواپيماي بدون سرنشين
29
طراحي مسير ربات هاي دو پاي هفت عضوي در شرايط محيطي متفاوت با استفاده از روش فازي
30
طراحي مسير مونتاژ هيدروليكي
31
طراحي مسير نماي موقت براي كاردر جاده
32
طراحي مسير و تحليل حركت يك ربات بالارونده از نخل خرما
33
طراحي مسير و رديابي موقعيت ربات موازي به كمك شبكه عصبي بازگشتي و كنترل كننده مد لغزشي
34
طراحي مسير و كنترل ربات پيوسته كابلي سه عضوي با طول ثابت و متغير
35
طراحي مسير و كنترل مقاوم مانور پيكربندي مجدد آرايش پروازي ماهواره ها با لحاظ قيود اشباع عملگر و عدم برخورد
36
طراحي مسير و هدايت سوزن درون بافت نرم
37
طراحي مسير يك بازوي مكانيكي ماهر با پايه متحرك براي حركتي بدون برخورد
38
طراحي مسير يك ربات سري درمحيط ديناميكي و كنترل آن با استفاده از فيدبك تصويري
39
طراحي مسيرسبز (سبز راه) و منظر سازي با استفاده از گياهان بومي در مناطق خشك (منطقه دره‌گاهان تفت)
40
طراحي مسيرهاي بلند در شبكه اتوبوسراني شهر اصفهان
41
طراحي مسيرهاي پياده شهري با هدف افزايش حس تعلق ساكنين نمونه موردي خيابان فتحي شقاقي (محله يوسف آباد تهران)
42
طراحي مسيرهاي گردشگري با استفاده از ارزيابي چندگانه مركزيت( MCA)، نمونه موردي منطقه سه اصفهان
43
طراحي مسيرهاي لاستيكي
44
طراحي مسيرهاي مايكروويو با استفاده از پسيو
45
طراحي مسيرياب آسنكرون در شبكه بر روي تراشه با طراحي آسنكرون سراسري سنكرون محلي به منظور افزايش مقياس پذيري
46
طراحي مشاركتي و كاربرمحور پوشاك با هدف ترويج پايداري
47
طراحي مشاهد هگر متغير حالت در سيست مهاي غيرخطي براساس روش كليدزني
48
طراحي مشاهده گر سرعت و كنترل كننده مبتني بر استفاده از مشاهده گر براي سيستم هاي رباتيكي
49
طراحي مشاهده گر مقاوم براي شناسايي عيب در پروسه شيميايي چهار تانك
50
طراحي مشاهده گر مقاوم تطبيقي به همراه كنترل كننده مقاوم براي سازه نشانه غيرخطي
51
طراحي مشاهده گر مود لغزشي مرتبه بالا براي كنترل وضعيت ماهواره سه درجه آزادي
52
طراحي مشاهده گر و كنترل كننده براي يك روبات با بازوي نرم
53
طراحي مشاهده‌گر اغتشاش و كنترلر هوشمند بهينه براي زير سيستم كنترل وضعيت ماهواره
54
طراحي مشاهده‌گر مقاوم براي كنترل سيستم‌هاي افاين برمبناي مدل سوگنوي غيرخطي
55
طراحي مشاهدهگر مقاوم براي شناسايي عيب استاتور در موتور القايي
56
طراحي مشاهدهگر مقاوم براي شناسايي عيب استاتور درموتور القايي
57
طراحي مشاوره مسير شغلي برخط و مقايسه تأثير مشاوره برخط و حضوري با پارادايم‌هاي راهنمايي و طراحي زندگي بر رشد مسير شغلي و خودكارآمدي‏ تصميم‌ گيري مسير شغلي دانشجويان
58
طراحي مشعل جهت احتراق گازهاي زائد توليد شده در ميادين نفت و گاز
59
طراحي مشعل گازي به قدرت 700kw
60
طراحي مشعلهاي صنعتي گاز سوز
61
طراحي مصلي استان يزد
62
طراحي مصلي نماز جمعه دزفول
63
طراحي مطب پزشكي
64
طراحي معابر شهري با توجه به اقليم
65
طراحي معادن روباز تحت شرايط عدم‌قطعيت شيب
66
طراحي معاصر ايران
67
طراحي معاصر پوشاك زنان براساس ويژگي هاي لباس هاي موزه نياوران
68
طراحي معدن ذغالسنگ گليران
69
طراحي معدن روباز فرضي
70
طراحي معدن زغالسنگ با كانسار دولايه فرضي
71
طراحي معدن زغالسنگ فرضي
72
طراحي معكوس پره كمپرسور محوري با استفاده از روش پوسته الاستيك در رژيم هاي مادون صوت و گذر صوت به همراه جدايش
73
طراحي معكوس سازه پروفيلي اتوبوس C457قسمت دوم ﴿آناليز مودال﴾
74
طراحي معكوس سازه پروفيلي اتوبوسC457 قسمت اول تحليل استاتيكي و ارائه روند بهينه سازي
75
طراحي معكوس شبه سه بعدي ديفيوزر با خم 90 درجه يك كمپرسور گريز از مركز به منظور بهبود عملكرد آن
76
طراحي معكوس ماشين صفحه تراش كم كورس (مدل Butler)
77
طراحي معكوس و ساخت ماشين دوخت بادي
78
طراحي معماري آموزشگاه موسيقي در تهران
79
طراحي معماري اتصالات مسيريابي تحمل‏پذير اشكال براي FPGAهاي مبتني بر SRAM
80
طراحي معماري برج مسكوني هماهنگ با معماري سبز
81
طراحي معماري بناي مركز هنرهاي نمايشي شهر تهران
82
طراحي معماري پايگاه دانش فرش دستباف (مطالعه موردي: فرش دستباف نائين)
83
طراحي معماري داخلي بانك ملي ايران ، شعبه ي دانشگاه تهران ﴿ اثر يورن اوتزن ﴾
84
طراحي معماري داخلي مجموعه سلامت روان كودك با تآكيد طراحي بر ايجاد حس تعلق به مكان
85
طراحي معماري دبيرستان دوازده كلاسه
86
طراحي معماري در بازار مركزي شهر رشت با توجه به لزوم كاهش آسيب پذيري از خطر زلزله
87
طراحي معماري سيستم ثبت كامپيوتري دستورات پزشك
88
طراحي معماري سيستم هاي حمل ونقل هوشمند در حوزه مديريت نگهداري و تعمير براي كشور ايران
89
طراحي معماري مجتمع تجاري در شهر اصفهان باهدف بهبود خوانايي و مسيريابي داخلي
90
طراحي معماري مصل حرم مطهر امام رضا(ع ) و بافت پيرامون آن
91
طراحي معماري مفصل ارتباطي حرم مطهر امام رضا ﴿ع﴾ و بافت پيرامون
92
طراحي معماري نرم افزار پيشنهادي براي اندازه گيري دانش سازماني
93
طراحي معماري نرم افزار مبتني بر معماري سازماني
94
طراحي معماري و پياده سازي پردازنده ام آي پي اس
95
طراحي معماري و معماري داخلي يادمان شاعر و نقاش معاصر ، سهراب سپهري
96
طراحي معماري يكپارچه سامانه هوشمند حمل و نقل در حمل و نقل همگاني
97
طراحي معناگرايانه نظرگاه شهري مبتني بر نشانه سازي مكان مورد پژوهي: تپه پيرغريب در شهر سنندج
98
طراحي معيارهاي مبتني بر تعامل براي پيش‌بيني وقوع تغييرات كمي به كيفي (Bifurcation) در سامانه‌هاي زيستي
99
طراحي مغناطيس منحرف كننده ي باريكه الكترون براي شتاب دهنده رودوترون
100
طراحي مغناطيسي موتور القايي قفس سنجابي سه فاز
101
طراحي مغناطيسي موتور سنكرون مغناطيس دائم سه فاز
102
طراحي مفصل مصنوعي زانو
103
طراحي مفصل مصنوعي و بهينه سازي مواد مركب به كمك روش المان محدود (FEM) و بهينه سازي عددي
104
طراحي مفهوم سيستم انتقال قدرت در يك وسيله نقليه انساني
105
طراحي مفهومي آيروديناميكي يك ميكروتوربين گاز 56 كيلووات
106
طراحي مفهومي اتوماسيون خط بسته‌بندي خرماي هامين
107
طراحي مفهومي اوليه يك موتور توربوفن نظامي
108
طراحي مفهومي ايروديناميكي يك كمپرسور جريان محوري سيزده طبقه با نسبت فشار 17/5
109
طراحي مفهومي بدنه خودرو سواري براي محاسبه سفتي پيچشي و خمشي
110
طراحي مفهومي به كمك شبيه سازي عددي يك جداساز سيكلوني جريان محوري جامد - مايع
111
طراحي مفهومي بهينه چند موضوعي پرنده بدون سرنشين بدون دم رزمي
112
طراحي مفهومي پالايشگاه تركيبي آب دريا با دورنماي تدوين نقشه¬ي راه براي توليد D2 و استحصال آب شيرين
113
طراحي مفهومي پايگاه ملي اطلاعات فعاليت¬هاي اقتصادي
114
طراحي مفهومي پايگاه ملي اطلاعات فعاليتهاي اقتصادي
115
طراحي مفهومي پلتفرم پايه خودروي كلاس A به همراه طراحي و تحليل سامانه هاي تعليق و هدايت
116
طراحي مفهومي پلتفرم پايه خودروي كلاس A به همراه طراحي و تحليل عملكردي سامانه ي انتقال قدرت دو منظوره آن
117
طراحي مفهومي پيشرانه رزيستوجت براي ماهواره مكعبي در مدار پاييني زمين
118
طراحي مفهومي تست سل گذر صوت پره كسكيد توربين
119
طراحي مفهومي تست سل مافوق صوت پره كسكيد توربين
120
طراحي مفهومي تستر ترمز به همراه شبيه ساز خودرو و جاده
121
طراحي مفهومي تنظيم دستي مركز جرم ميز سه درجه آزادي تعيين و كنترل وضعيت ماهواره با كمك AHRS
122
طراحي مفهومي توربواكسپندرهاي گاز طبيعي
123
طراحي مفهومي توربوكمپرسور صنايع نفت و گازبا استفاده از هسته اصلي يك توربين گاز صنايع هوايي
124
طراحي مفهومي توربين آبي جريان متقاطع
125
طراحي مفهومي توربين گاز صنعتي مشتق شده از توربوفن هوايي Trent 900
126
طراحي مفهومي توربين گاز صنعتي مشتق شده از توربين گاز هوايي
127
طراحي مفهومي توربين گاز صنعتي مشتق‌شده از توربوفن‌هاي دو و سه محوره
128
طراحي مفهومي تونل باد مادون صوت
129
طراحي مفهومي جداساز سيكلوني جريان محوري با دو حلزون و سطح مقطع دايروي
130
طراحي مفهومي جداساز سيكلوني جريان محوري گاز-مايع با يك حلزوني ورودي و دو حلزوني خروجي
131
طراحي مفهومي جداساز سيكلوني جريان محوري مايع - مايع با سطح مقطع‏هاي دايروي و چهار گوش
132
طراحي مفهومي حفاظ براي يك سينكروترون
133
طراحي مفهومي حفاظ براي يك سينكروترون 3GeV ,
134
طراحي مفهومي حفاظ براي يك سينكروترون 3GeV , Conceptual design of shieldin of a 3 GeVsynchrotron
135
طراحي مفهومي خودروي هيبريدي چهار نفره
136
طراحي مفهومي دستگاه پايش تبديل اصطكاك مالشي به چسبنده به‌وسيله آكوستيك‌اميشن
137
طراحي مفهومي دستگاه شستشوي زير آب بدنه كشتي هاي بسيار بزرگ
138
طراحي مفهومي راكتور آزمايشي هيبريد گداخت شكافت هسته‌اي تا 5 مگاوات
139
طراحي مفهومي ساختار گداخت توسط بلور پايروالكتريك و محاسبه بهره ي نوترون هاي گسيلي از آن
140
طراحي مفهومي ساختمان تست محيطي پره توربين گازي
141
طراحي مفهومي سازه و بدنه يك خودروي خودران شش چرخ خارج جاده اي
142
طراحي مفهومي سنسور افق
143
طراحي مفهومي سيستم ديجيتال كنترل فشار كابين
144
طراحي مفهومي سيستم راديوگرافي نوترون ، شناسايي پارامترهاي موثر و بهينه سازي آنها براي كاربردهاي صنعتي , conceptual design of neutron radiography system, identification and optimization of effective parameters in image quality for industrial applications
145
طراحي مفهومي سيستم مقابله با يخ زدگي در هواپيما با استفاده از روش باشش مايع
146
طراحي مفهومي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS) در پژوهشكده الكترونيك و مخابرات شهيدبهشتي
147
طراحي مفهومي سيستم هيبريدي كلكتور فتوولتائيك-حرارتي خورشيدي و پمپ حرارتي زمين گرمايي براي تأمين برق، گرمايش و سرمايش يك ساختمان مسكوني با تمركز بر پارامترهاي فني، اقتصادي و زيست محيطي
148
طراحي مفهومي سيكل جداسازي كربن دي اكسيد خروجي از دودكش نيروگاه هاي توليد قدرت
149
طراحي مفهومي سيكل هايبريد SOFC-GT و بررسي Part Load
150
طراحي مفهومي سينماتيك مكانيزم فلپ هواپيما مسافربري
151
طراحي مفهومي شبكه هاي توزيع محتوا براي ايران
152
طراحي مفهومي شتابدهنده پروتون تراپي و محاسبات و اندازه گيري دزيمتري و واكنش هاي ثانويه
153
طراحي مفهومي شناور تندرو پروازي تك بدنه با سرعت 70 گره دريايي
154
طراحي مفهومي شناور تندرو تك بدنه گشتي
155
طراحي مفهومي شناور تندرو رعد در منطقه عمومي خليج فارس
156
طراحي مفهومي شناورهاي جابجايي در سرعت بالا
157
طراحي مفهومي فضاپيماي سرنشين دار و بازگشت آن به زمين
158
طراحي مفهومي فن با كنارگذر بالا براي موتورتوربوفن دو محوره و سه محوره اتصال توربين كمپرسور
159
طراحي مفهومي فن جريان محوري توربوفن سه اسپول با نسبت كنارگذر 10 و نيروي رانشي 400 كيلو نيوتن
160
طراحي مفهومي فن جريان محوري موتور توربوفن با نسبت كنار گذر بالا
161
طراحي مفهومي فن جريان محوري موتور توربوفن دو و سه محوره (نسبت كنار گذر 10 و نيروي رانشي 450 كيلو نيوتني)
162
طراحي مفهومي فن جريان محوزي موتور توربوفن دو و سه محوره با نسبت كنار گذر بالا
163
طراحي مفهومي قلب يك راكتور تحقيقاتي، با قدرت 10MW مشابه راكتور تحقيقاتي تهران
164
طراحي مفهومي ماهواره مكعبي براي دريافت سيگنال ADS-B
165
طراحي مفهومي محفظه آزمايش كسكيد توربين گذر صوت
166
طراحي مفهومي ميكروتوربين گازي توليد همزمان برق و حرارت با هدف تامين مصارف مسكوني
167
طراحي مفهومي هواپيماي سبك
168
طراحي مفهومي هواپيماي فوق سبك 2 سرنشين ﴿هماي﴾جلد اول
169
طراحي مفهومي هواپيماي فوق سبك با سيستم پيشران الكتريكي
170
طراحي مفهومي و ارزيابي عملكرد يك توربين گاز به منظور توليد همزمان حرارت و كار
171
طراحي مفهومي و امكان سنجي ساخت سيستم راديوگرافي نوتروني واداشته با شتابدهنده الكترون
172
طراحي مفهومي و اوليه سامانه متحرك شش درجه آزادي
173
طراحي مفهومي و اوليه سيستم مكان ياب درون لوله ايي نشت آب در شبكه هاي توزيع و انتقال
174
طراحي مفهومي و اوليه موتور ميكرو جت SR-30
175
طراحي مفهومي و اوليه ي ربات عيب ياب پره ي توربين بادي
176
طراحي مفهومي و بررسي عملكرد تحليلگر ذرات خنثي
177
طراحي مفهومي و بررسي عملكرد ديناميكي خودرو ميني سه چرخ هيبريد الكتريك
178
طراحي مفهومي و پايه اي يك موتور آرك جت
179
طراحي مفهومي و تحليل ديناميكي ساز و كار ابتكاري باز و بسته شدن دريچه هاي موتورهاي پيستوني با تأمين زمانبندي متغيير
180
طراحي مفهومي و ساخت دستگاه دوست ياب براي كنترل لوازم خانگي
181
طراحي مفهومي و ساخت نمونه جداساز جريان محوري با هدف كاهش اثرات مخرب زيست محيطي در لايروبي رودخانه ها و مخازن پشت سدها
182
طراحي مفهومي و شبيه سازي باتري هسته اي مورد استفاده در ضربان سازهاي مصنوعي قلب
183
طراحي مفهومي و شبيه سازي سنسور قند خون ميكروالكترومكانيكي با عملگر پيزوالكتريك
184
طراحي مفهومي و شبيه سازي سيستم سرو و هيدروليك مجموعه آزمونگر ترمز
185
طراحي مفهومي و شبيه سازي شبكه سينكروترون براي شتاب بيم پروتون تا انرژيMeV 250
186
طراحي مفهومي و شبيه سازي كامپيوتري ماموگرافي نوري
187
طراحي مفهومي و شبيه سازي ماموگرافي نوري
188
طراحي مفهومي و شبيه سازي يك روبات چهار با مكانيزم قيد متغير
189
طراحي مفهومي و شبيه¬سازي يك موتور ميكروجت
190
طراحي مفهومي و مدلسازي ترموديناميكي يك ميكروتوربين گازي 100 كيلو واتي
191
طراحي مفهومي و مدلسازي ديناميكي ميكروپمپ با ديافراگم پليمري
192
طراحي مفهومي وپايه در معدن بوكسيت جاجرم با روند نماي حل خلاق مساله
193
طراحي مفهومي وسيله پرنده تك سرنشين مجهز به موتور ميكروجت
194
طراحي مفهومي يك تست‌سل كمپرسور-كسكيد با استفاده از موتور ديزل/بنزيني احتراق داخلي
195
طراحي مفهومي يك توربواكسپندر
196
طراحي مفهومي يك توربين گاز صنعتي با استفاده از هسته اوليه يك توربين گاز صنايع هوايي
197
طراحي مفهومي يك سامانه جامع تصوير برداري مبتني بر اشعه ايكس براي ايجاد مراكز تصوير برداري چند منظوره
198
طراحي مفهومي يك سيستم مبتني بر كاربرد ميكروتوربين گازي به منظور تامين انرژي مورد نياز دانشگاه علم و صنعت ايران
199
طراحي مفهومي يك شناور نظامي سطحي
200
طراحي مفهومي يك شناور نفتكش 5000 تني با سرعت 12 گره
201
طراحي مفهومي يك كشتي هوايي كوچك با قابليت تصوير برداري
202
طراحي مفهومي يك ماهواره بر براي پرتاب به مدار زمين آهنگ
203
طراحي مفهومي يك ماهواره‌بر مشخص در جو و تحليل نيروهاي آيروديناميكي آن
204
طراحي مفهومي يك ميكروتوربين گاز دومنظوره براي توليد برق و پيشرانش هوايي
205
طراحي مفهومي يك نانوحسگرزيستي با بكارگيري شبيه‌سازي
206
طراحي مفهومي يك نمونه لوله امپدانسي جهت استخراج تابع افت انتقال آكوستيكي وابسته به فركانس
207
طراحي مفهومي يك واحد توليد همزمان آب و برق
208
طراحي مقاوم جاذب انرژي كامپوزيتي با در نظر گرفتن نامعيني هاي احتمالاتي
209
طراحي مقاوم جوش لبه‌روي‌هم اصطكاكي‌اغتشاشي با در نظر گرفتن نامعيني‌هاي احتمالاتي
210
طراحي مقاوم چند موضوعي بهينه وسيله زير سطحي
211
طراحي مقاوم و بر اساس قابليت اطمينان براي محور محرك نانوكامپوزيتي خودرو
212
طراحي مقاوم و بر اساس قابليت اطمينان محور محرك كامپوزيتي خودرو
213
طراحي مقايسه كننده جرياني توان پايين با سرعت و دقت بالا
214
طراحي مقبره امامزاده سيد ولي كمال الدين ﴿پيرگوشه﴾
215
طراحي مقدماتي پروسه شيرين سازي گازهاي طبيعي موجود در نفت
216
طراحي مقدماتي توربين بادي محور عمودي
217
طراحي مقدماتي توربين هاي گازوبخار به كمك كامپيوتر
218
طراحي مقدماتي تونل هاي باد مادون صوت (مدار باز مكشي )
219
طراحي مقدماتي راكت كاوش
220
طراحي مقدماتي سيستم تغذيه سوخت نوعي ماهواره
221
طراحي مقدماتي كمپرسورهاي جريان محوري فشار پايين
222
طراحي مقدماتي كمپرسورهاي محوري (ويژوال بيسيك)
223
طراحي مقدماتي محدوده نهايي و برنامه ريزي توليد معدن روباز گل گهر (آنومالي II)
224
طراحي مقدماتي محفظه احتراق توربين گازي مدرن DLE
225
طراحي مقدماتي محفظه احتراق يك موتور ديزل
226
طراحي مقدماتي محفظه يك موتور احتراق داخلي HCCI
227
طراحي مقدماتي نيروگاه بخار آزمايشگاهي (به قدرت 180 كيلو وات )
228
طراحي مقدماتي و انتخاب ابعاد اوليه كشتي هاي مسافر/ماشين بر (ferries car/Passenger) به روش كامپيوتري
229
طراحي مقدماتي و تحليل عددي جريان درتوربين ضربه اي شعاعي مافوق صوت
230
طراحي مقدماتي يك توربين گاز جريان محوري
231
طراحي مقدماتي يك كشتي چندمنظوره 11100 تني با سرعت 2/18 گره دريايي
232
طراحي مقدماتي يك كشتي كالابر عمومي 15000 تني
233
طراحي مقدماتي يك مرحله توربين گاز محوري
234
طراحي مقطغ مياني يك كشتي كانتينربر با استفاده از نرم افزار پوزايدون
235
طراحي مكاترونيكي و پياده سازي مكانيزم ذخيره سازي انرژي در پروتز ساق پا جهت كمك به راه رفتن
236
طراحي مكان هاي چند حسي با رويكرد ياداشت برداري حسي و نمادگذاري براي حواس در فضاهاي شهري–نمونه موردي محله جلفا اصفهان
237
طراحي مكان هاي همگاني با رويكرد ارتقاء پايداري اجتماعي
238
طراحي مكاني براي احياي هنرهاي از ياد رفته معماري ايران ؛ با رويكرد معماري ديجيتال
239
طراحي مكاني براي بزرگداشت جشنهاي ملي و مذهبي در اصفهان
240
طراحي مكانيزم Retarder جهت جدايش
241
طراحي مكانيزم ارابه فرود هواپيما و برد سيستم هيدروليك آن
242
طراحي مكانيزم بازكننده بالك خورشيدي ماهواره نمونه
243
طراحي مكانيزم بازكننده پنل هاي خورشيدي ماهواره و تدوين فرايند ساخت و مونتاژ
244
طراحي مكانيزم بال زدن حشره ميكروالكترومكانيكي پرنده (MEMF)
245
طراحي مكانيزم بالابر براي اتوبوس درون شهري
246
طراحي مكانيزم بالكهاي كنترلي موشك
247
طراحي مكانيزم براي جلوگيري از تباني گره هاي خودخواه و بدخواه در مسيريابي و جلوراني در شبكه هاي موردي سيار با استفاده از نظريه بازي ها
248
طراحي مكانيزم پيانوئي با فواصل موسيقي ايران
249
طراحي مكانيزم تست نيمكره فلزي بروش اديكارنت
250
طراحي مكانيزم جدايش در موشك دو مرحله اي
251
طراحي مكانيزم جدايش سامانه كاهش مدار يك سفينه
252
طراحي مكانيزم جدايش غير انفجاري فضاپيما
253
طراحي مكانيزم جراحي ستون فقرات با حداقل تهاجم
254
طراحي مكانيزم چيدمان و پرتاب محموله هاي نهال كاري هوايي
255
طراحي مكانيزم حركتي جديد در دستگاه سي ان سي ( ŸŸŸŸŸCNC )
256
طراحي مكانيزم درو و جمع اوري شالي و تامين نيروي محركه لازم براي هر دو سيستم
257
طراحي مكانيزم ذوب ريزي بوسيله ليفتراك
258
طراحي مكانيزم رهايش بوم حلقوي شونده ماهواره نمونه
259
طراحي مكانيزم زنجيره اي جهت انجام فعاليت با حركت گردن
260
طراحي مكانيزم ژنراتور الكتريكي بر پايه ي المان پيزوالكتريك به منظور استحصال انرژي از ارتعاشات محيطي
261
طراحي مكانيزم صورت حساب در برنامه مديريت خودگردان سمت تقاضا در شبكه توزيع هوشمند
262
طراحي مكانيزم كارساز لودر HL 115
263
طراحي مكانيزم كنترل سرعت دوراني توربين بادي
264
طراحي مكانيزم كنترلي بر روي برنامه ريزي توليد چند دوره اي چند محصولي با استفاده از مديريت ارزش كسب شده
265
طراحي مكانيزم گازساز يك جراثقال موتوري كوچك
266
طراحي مكانيزم گره زني فرش دستبافت به روش گره ترك
267
طراحي مكانيزم لولاي در متحرك
268
طراحي مكانيزم ماشين حمل و بارگيري مهمات هوايي
269
طراحي مكانيزم ماشين نمونه سازي سريع
270
طراحي مكانيزم موتور دو سيلندر باچرخ دنده خورشيدي
271
طراحي مكانيزم هاي افزايش توان در موتورهاي احتراق داخلي
272
طراحي مكانيزم هدايت جسم صلب به كمك كامپيوتر
273
طراحي مكانيزم هدايت جسم صلب به كمك كامپيوتر
274
طراحي مكانيزم هم سطح كردن مقطع بنديل محصولات مقاطع گرد فولادي ﴿شركت فولاد آلياژي ايران﴾
275
طراحي مكانيزم هيدروليكي حركت الكترودها
276
طراحي مكانيزم‌هاي تحليل داده‌هاي بزرگ: مورد مطالعاتي سامانه پالايش سلامت راه
277
طراحي مكانيزمها با چهار نقطه دقت به كمكه كامپيوتر
278
طراحي مكانيزمي ﴿ ATORMANIPUL ﴾ جهت حمل مواد و بدست آوردن ماكزيمم بار
279
طراحي مكانيزمي براي برگزاري مزايدات تركيبي و ارزيابي صادقانه بودن استراتژي بهينه شركت‌كنندگان
280
طراحي مكانيزمي براي برنامه ‌ريزي استرات‍ژيك صادرات با تمركز بر آمايش سرزمين
281
طراحي مكانيزه و كامپيوتري كردن برج خنك كن
282
طراحي مكانيسم پروتكل براي مسيريابي بي نام امن در شبكه هاي سيار موردي با استفاده از رمزنگاري
283
طراحي مكانيكي آسانسور
284
طراحي مكانيكي انواع مبدلهاي حرارتي (تهيه نرم افزار)
285
طراحي مكانيكي توربين جزر و مدي
286
طراحي مكانيكي دستگاه حفاري تونل هاي افقي با قطر كم ﴿Microtunneling ﴾
287
طراحي مكانيكي سكوي تست كمپرسور تاندم
288
طراحي مكانيكي ماشين Ball Warqet
289
طراحي مكانيكي مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله (برنامه نويسي)
290
طراحي مكانيكي مكانيزم سقف فلزي جمع شونده براي خودرو
291
طراحي مكانيكي و ساخت روبات مين ياب
292
طراحي مكانيكي و ساخت واحد مونتاژ سيستم توليد انعطاف پذير آزمايشگاهي
293
طراحي مكانيكي و شبيه سازي CFD هدف مايع با جريان بالا و انرژي پايين جهت توليد فلوئور-18
294
طراحي مكانيكي واحد جداسازي اوليه گاز طبيعي
295
طراحي مگنت سيستم هاي رزونانس مغناطيسي هسته اي براي كاربردهاي Logging
296
طراحي ملخ با كمترين صدا
297
طراحي ملخ دم هليكوپتربل 206 با استفاده از مواد مركب
298
طراحي ملخ كامپوزيتي هاي كوپتر كنترل از راه دور
299
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪPFL ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ
300
طراحي مناسب روش‌هاي نمونه‌گيري پيوسته به منظوركاهش هزينه‌ي كل نمونه‌گيري، برنامه‌ريزي توليد و نگهداري و تعميرات در يك سيستم توليدي
301
طراحي مناسب موتور سنكرون مغناطيس دائم داخلي به منظور افزايش قابليت تضعيف شار و بهبود عملكرد در سرعت بالا
302
طراحي منبع تغذيه AC
303
طراحي منبع تغذيه براي توكامك ابررساناي در حال طراحي ايران
304
طراحي منبع تغذيه سوئيچينگ ايزوله شده بر اساس مبدل Flyback تك ورودي چند خروجي(SIMO) با ميكروكنترلرARM
305
طراحي منبع نور براي فضاهاي داخلي
306
طراحي منحني پخت بهينه براي بدنه هايي كه در حضور فاز مايع زينتر مي شوند
307
طراحي منحني هاي VFP توسط نرم افزار VFPI براي مخزن دريايي و تهيه برنامه جهت رسم منحني هاي گراديان سيال
308
طراحي منحني هاي پيشنهاد قيمت از سمت تقاضا در بازار رقابتي برق
309
طراحي مندرل حلزوني جهت اكسترود لوله هاي پلاستيك به كمك كامپيوتر
310
طراحي منزل مسكوني با رويكرد انعطاف پذيري (خانه اي براي همه ي عمر)
311
طراحي منزلگاه سفر در كوير ﴿ اقامتگاه كويري در منطقه كلوت هاي شهداد كرمان ﴾
312
طراحي منسوجات اتاق خواب كودك با الهام از شخصيت هاي كارتوني
313
طراحي منسوجات اقامتگاه ورزشي با استفاده از حركات و لوازم ورزشي
314
طراحي منطقي سيستم اطلاعات نظارت بر هزينه ها با استفاده از روش ساخت يافته طراحي سيستم ها به منظور كاهش هزينه هاي انجام شده در شركت مديريت توليد برق ري
315
طراحي منطقي سيستم جامع (عملياتي و اطلاعاتي ) مالي و پشتيباني براي شركت سهامي برق منطقه اي زنجان با استفاده از روش ساخت يافته طراحي سيستمها
316
طراحي منظر خيابان شهري با رويكرد پايداري (نمونه موردي خيابان شريعتي تهران )
317
طراحي منظر رنگي شهر در پيوند با تصويرذهني كاربران موردپژوهي: پياده راه سلامت شيراز
318
طراحي منظر سازماني در محيط پيچيده با استفاده از نظريه منظر برازنده و كنترل افق پيشرو
319
طراحي منظر شهري پايدار رودخانه فصلي ميمه ﴿حدفاصل خيابان مولوي و خيابان شريعتي﴾
320
طراحي منظر محور تفريحي- گردشگري با تأكيد بر گردشگري پايدار؛ نمونه مورد مطالعه: خيابان ناهارخوران، حدفاصل پل سيدمسعود و ميدان ناهارخوران
321
طراحي منظرشهري محور منوريل در محدوده تاريخي خيابان مدرس كرمانشاه با تأكيد بر احياي ارزش‏هاي فرهنگي – تاريخي شهر
322
طراحي منظرشهري محور منوريل در محدوده تاريخي خيابان مدرس كرمانشاه باتاكيد براحياي ارزش هاي فرهنگي-تاريخي شهر
323
طراحي منظومه ماهواره‌ مخابراتي و شبيه‌سازي و محاسبات بودجه لينك آن
324
طراحي مهارت‌هاي يادگيري كتاب مكاتب فلسفي و آراء تربيتي
325
طراحي مهد كودك
326
طراحي مهد كودك
327
طراحي مهد كودك
328
طراحي مهد كودك
329
طراحي مهد كودك با رويكرد پرورش خلاقيت
330
طراحي مهد كودك با رويكرد خلاقيت
331
طراحي مهد كودك با رويكرد كاهش مصرف انرژي با بهره گيري از ظرفيت ديوار هاي سبز
332
طراحي مهد كودك بر مبناي تصورات كودكان
333
طراحي مهد كودك در حيطه علوم رفتاري كودكان در محله سيمان شهر قاين
334
طراحي مهد كودك در شهر سنندج با رويكر ارتقاء مهارت هاي اجتماعي كودكان
335
طراحي مهد كودك در شهر سنندج با رويكرد ارتقاء مهارت هاي اجتماعي كودكان
336
طراحي مهد كودك در محله جهانشهر كرج
337
طراحي مهد كودك.
338
طراحي مهد كودك.
339
طراحي مهد كودك..
340
طراحي مهد كودك+
341
طراحي مهدكودك
342
طراحي مهدكودك
343
طراحي مهدكودك
344
طراحي مهدكودك درگرگان
345
طراحي مهمان سراي اساتيد
346
طراحي مهمانسرا
347
طراحي مهمانسرا
348
طراحي مهمانسرا با استفاده از عناصر بافت تاريخي
349
طراحي مهمانسرا در بافت قديم شهر اصفهان
350
طراحي مهمانسرا در بافت قديم شهراصفهان
351
طراحي مهمانسرا در خيابان آتشگاه
352
طراحي مهمانسرا در شهر سامان
353
طراحي مهمانسرا در مركز شهر اصفهان
354
طراحي مهمانسراي جهانگردي ﴿شرق اصفهان﴾
355
طراحي مهمانسراي كوهستاني صفه
356
طراحي مهمانسراي كوهستاني صفه
357
طراحي مهمانسراي مجتمع رفاهي تفريحي شهرداري يزد - با رويكرد معماري سبز
358
طراحي مهندسي توربين بادي توان پايين
359
طراحي مهندسي وب
360
طراحي مهندسي يك Vent Stack تخليه گاز طبيعي
361
طراحي مواد بخار
362
طراحي موتور آسنكرون
363
طراحي موتور احتراقي پيستوني چهار زمانه
364
طراحي موتور استرلينگ جهت تامين برق مصرفي يك ماهواره كوچك
365
طراحي موتور استرلينگ خورشيدي و استفاده از آن براي پمپاژ آب از چاه عميق
366
طراحي موتور القايي بكار رفته در آسياب سنگ شكن خود شكن
367
طراحي موتور القايي سه فاز معكوس گرد
368
طراحي موتور بخار جديد براي خودرو با آلودگي صفر
369
طراحي موتور بنزيني 4 سيلندر براي خودرو ملي رخش
370
طراحي موتور پيستون دوار وانكل براي موتور سيكلت
371
طراحي موتور پيستوني و موتور وانكل
372
طراحي موتور تك سيلندر دو زمانه خنك شونده با هوا
373
طراحي موتور توربوفن با نيروي جلوبرندگي 50 كيلو نيوتن
374
طراحي موتور توربين گاز ساده به قدرت 10 مگاوات
375
طراحي موتور توربين گازي براي خودروي سواري هيبريد ي
376
طراحي موتور جستجوي مبتني بر ربات
377
طراحي موتور چهار سوپاپه
378
طراحي موتور چهارسيلندر چهارزمانه
379
طراحي موتور دو زمانه هواپيما مدل
380
طراحي موتور ديزل سيلندر متقابل با سيستم خنك كنندگي هوا
381
طراحي موتور ديزل سيلندر متقابل با سيستم خنك كنندگي هوايي
382
طراحي موتور راكت سوخت جامد انتقال مداري نوعي ماهواره
383
طراحي موتور سنكرون رلوكتانسي با هدف بهينه كردن ريپل گشتاور
384
طراحي موتور سنكرون مغناطيس دائم براي سيستمهاي كششي
385
طراحي موتور سيستم رانش و ذخيره انرژي AUV
386
طراحي موتور شار سوئيچ شونده با هسته كامپوزيت مغناطيس نرم
387
طراحي موتور شار محوري آهنرباي دائم با هدف افزايش گشتاور حجمي
388
طراحي موتور كششي سنكرون آهنرباي دايم براي كاربرد راه آهن برقي پرسرعت
389
طراحي موتور هوايي براي يك هواپيما با ظرفيت مشخص
390
طراحي موتور هيدروليكي قدم زدن
391
طراحي موتورجت سوپر سونيك
392
طراحي موتورهاي احتراق داخلي پيستوني
393
طراحي موتورهاي انتقالي كوچك سه فاز دور بالا
394
طراحي موتورهاي پيزو الكتريك
395
طراحي موتورهاي جت هواپيما نمونه ـ موتور JT8D
396
طراحي موتورهاي درونسوز
397
طراحي موتيف هاي طبيعي و استفاده از آن ها در قاب، تابلو و پاراوان با تكنيك معرق، منبت و مشبك
398
طراحي موج شكن در درياي خزر
399
طراحي موجبر بهينه با سطح مقطع دلخواه
400
طراحي مودم باند پايه با نرخهاي KBPS 128 و KBPS 256 براي كاربردهاي LANTOLAN
401
طراحي موزاييك با الهام از نقوش هنر اسلامي ايران
402
طراحي موزه (هنروتمدن ايران باستان)واقع در بافنازدر محدوده چهارباغ بالا
403
طراحي موزه آستان قدس رضوي با رويكرد ارائه راهكارهاي تكنولوژيك براي تلفيق بهينه سازه و انرژي و نور طبيعي در طراحي موزه ها
404
طراحي موزه اتومبيل ﴿ با رويكرد فرم هاي آزاد در معماري ﴾
405
طراحي موزه بافته هاي كرمان
406
طراحي موزه براي هنرهاي معاصر يزد
407
طراحي موزه تاريخ طبيعي و مطالعات محيطي اروميه با رويكرد پايداري زيست محيطي با تكيه بر طراحي اكولوژيكي
408
طراحي موزه جانورشناسي﴿آكوريوم و آكوآزوي شهر اصفهان﴾
409
طراحي موزه جندي شاپور
410
طراحي موزه جنگ (با بازشناسي مباني معماري صلح)
411
طراحي موزه در زمان جمهوري اسلامي ايران
412
طراحي موزه دفاع مقدس
413
طراحي موزه دفاع مقدس دو كوهه
414
طراحي موزه روايتگري جنگ در راستاي ايجاد قطب فرهنگي جنوب و ارتقا اقتصاد خودكفاي محلي با تكيه‌بر اصول توسعه ميان افزا در بافت آسيب‌ديده خرمشهر
415
طراحي موزه سفال
416
طراحي موزه سفال همدان با رويكرد زمينه گرايي
417
طراحي موزه سنگ با رويكرد معماري بر مبناي تكنيك هاي پيشرفته سنگ
418
طراحي موزه سينما
419
طراحي موزه صنايع دستي اردكان
420
طراحي موزه صنعت نفت مسجد سليمان
421
طراحي موزه عكس اصفهان
422
طراحي موزه علوم و فناوري ايران ﴿تهران﴾ با رويكرد تكنولوژيك
423
طراحي موزه فرش وگليم سيرجان
424
طراحي موزه كشاورزي در استان كرمان با تاكيد بر تقويت رابطه بين انسان و كشاورزي
425
طراحي موزه كودك
426
طراحي موزه مردم شناسي( آستانه ايران )
427
طراحي موزه مرگ
428
طراحي موزه معماري در بافت تاريخي پشت مسجد شيخ لطف الله اصفهان
429
طراحي موزه مولتي مدياي تاريخ اسلام
430
طراحي موزه نابينايان تهران برپايه كاربست علوم رفتاري در طراحي محيط
431
طراحي موزه نساجي اصفهان
432
طراحي موزه هنر معاصر شرق بانگاهي بر بعد معنايي فضاي تهي در معماري شرق
433
طراحي موزه هنرهاي مدرن با رويكرد افزايش درك عمومي هنر
434
طراحي موزه هنرهاي معاصر
435
طراحي موزه ي بين المللي آب با تاكيد بر فناوري بومي هيدروليكي در دزفول
436
طراحي موزه ي هنرهاي مردمي با تأثيرپذيري از معماري آركي تايپي در اصفهان
437
طراحي موزه ي هنرهاي ملي در شهر اصفهان
438
طراحي موزه‌ي ورزش در تعامل با ساختارهاي طبيعت ساخت
439
طراحي موسسه فرهنگي مذهبي محفل انديشه عقايد شيعي
440
طراحي موشك چندمرحله اي به كمك كامپيوتر
441
طراحي مولتي سنسور زيستي جهت تشخيص بيلي روبين و فنيل آلانين در نوزادان
442
طراحي مولد پلاسمايي سد تخليه دي الكتريك(DBD) جهت رفع آلودگي اورانيوم از سطوح
443
طراحي مولد كد به كمك ماشين حالت براي تنظيم طيف توان در سيستم هاي UWB
444
طراحي مولدهاي بخار بازياب گرما
445
طراحي مولكول ايمونوتوكسين ... كونژوگه به ... بيان و تلخيص ايمونوتوكسين در سلول اشريشيا كلي و بررسي عملكرد آن در تخريب ... يوكاريوتي
446
طراحي ميان افزا در بافت تاريخي (نمونه ي موردي: محله عودلاجان تهران محدوده امام زاده يحيي)
447
طراحي ميان افزا در حفاظت از بافت تاريخي با رويكرد ريخت شناسي نمونه موردي : طراحي سطح فوقاني زير گذر زند باريك شيراز ﴿ حد فاصل ارگ كريم خاني تا بازار وكيل ﴾
448
طراحي ميان افزار آگاه از كيفيت سرويس براي كاربردهاي جريان سازي ويدئويي
449
طراحي ميان وعده ميوه اي و بسته بندي عرضه با رويكرد تجربه گرا
450
طراحي ميدان امام خميني شهر كرج با هدف سرزنده سازي و الويت بخشي به حركت پياده
451
طراحي ميدان به عنوان مفصل انسجام دهنده بافت شهري؛ با مطالعه موردي ميدان وحدت اسلامي تهران
452
طراحي ميدان دركه
453
طراحي ميدان دركه با تاكيد بر پياده مداري
454
طراحي ميدان راه آهن تهران با رويكرد رفتاري
455
طراحي ميدان شهري با تاكيد بر پيوند ميان فضاهاي شهري ﴿نمونه موردي: ميدان شهيد مطهري شهر قم﴾
456
طراحي ميدان قطبي توكامك البرز با استفاده از الگوريتم ژنتيك
457
طراحي ميدان ورودي جنوبي شهر اصفهان
458
طراحي ميراگر ارتعاشي غير فعال براي يك بسته الكترونيكي در محيط ارتعاشي فركانس بالا
459
طراحي ميراگر ارتعاشي غير فعال براي يك بسته الكترونيكي در محيط ارتعاشي فركانس بالا
460
طراحي ميز آتليه براي گروه طراحي صنعتي دانشگاه هنر تهران
461
طراحي ميز اپراتور جراحي با ليزر
462
طراحي ميز ارتعاشات
463
طراحي ميز با استفاده از تكنيك هاي معرق
464
طراحي ميز پرتابل لپ تاپ
465
طراحي ميز تحت زاويه TlLTlNGTABlE با سيستم هيدروليك
466
طراحي ميز تحرير دانش آموزدبستاني﴿بااستفاده ازلوله پي وي سي﴾
467
طراحي ميز تست سختي چرخشي
468
طراحي ميز چندمنظوره با استفاده از مفهوم فولدينگ
469
طراحي ميز دوار
470
طراحي ميز شبيه ساز زلزله با استفاده از كنترل مقاوم
471
طراحي ميز كار ويژه طراحان صنعتي جهت طراحي در منزل
472
طراحي ميز كامپيوتر براي استفاده در مطبوعات و انتشارات
473
طراحي ميز لپ تاپ با رويكرد كمينه گرايي، براي كاربر ايراني
474
طراحي ميز لپ تاپ قابل حمل با رويكرد UCD (مطالعه موردي دانشجويان خوابگاهي علم وصنعت)
475
طراحي ميز مدير مياني براي فضاي باز حداقل
476
طراحي ميز موقيت دهي خطي با دقت بالا
477
طراحي ميز هنرستان ها
478
طراحي ميز و بستر ماشين تراش CNC آموزشي
479
طراحي ميز و صندلي كلاسي براي دانش آموزان دبستان
480
طراحي ميز و نيمكت دانش اموزان ابتدايي شهر تهران با ديد ايميني و ارگونومي
481
طراحي ميزبان خانه مبتني بر افزايش تعاملات اجتماعي در شهر تهران
482
طراحي ميزتحرير براي خوشنويسان
483
طراحي ميزوصندلي دانش آموزي دونفره براي دانش آموزان مقاطع راهنمايي كشور
484
طراحي ميكرو پمپ پيزوالكتريكي
485
طراحي ميكرو سنسور بر اساس ارتعاشات ميكرو ورق ويسكالاستيك تشكيل شده از مواد تابعي بر روي يك بستر ويسكوپاسترناك
486
طراحي ميكرو- نانو جراحي بر پايه ميكرو جابجا كننده سه درجه آزادي
487
طراحي ميكروپرسسوري كنترل برداري موتور القايي به روش امتداديابي ميدان روتور جهت استفاده در خودروي برقي
488
طراحي ميكروپمپ تزريق سيال و تحليل دبي جريان بر مبناي كنترل جريان
489
طراحي ميكروپمپ تزريق سيال و تحليل دبي جريان بر مبناي كنترل مقدار قطره
490
طراحي ميكروسوزن ها جهت انتقال دارو
491
طراحي ميكروعملگر حرارتي بهينه
492
طراحي ميكروكنترلر خاص منظوره جهت سيستم AMI
493
طراحي ميل بادامك موتور با ياتا قان غلتشي
494
طراحي ميل بادامك موتور با ياتا قان غلتشي
495
طراحي ميل بادامك موتور با ياتاقان غلتشي
496
طراحي ميل گاردان كامپوزيتي يكپارچه پژو RD
497
طراحي مينيماليستي لباس اجتماع دختران ايراني با رويكرد ايراني اسلامي
498
طراحي ناحيه مركزي و ديناميك باريكه سيكلوترون 10 مگا الكترون ولت
499
طراحي نازل به روش مشخصه ها
500
طراحي نازل خروجي و بررسي عملكرد خارج از طراحي موتور توربوجت
501
طراحي نازل ما فوق صوت متقارن محوري براي جريان لزج
502
طراحي نازلهاي مافوق صوت از روش CTERISTICS CHARA
503
طراحي ناقل جريان نسل دوم ولتاژ پايين و كم مصرف با مقاومت ورودي كوچك
504
طراحي ناقل جريان ولتاژ-توان پايين بهبود يافته با تأكيد برمقاومت ورودي
505
طراحي نانو بيوسنسور الكتروشيميايي جهت شناسايي تركيبات حاوي حلقه بتالاكتام در محصوصلات غذايي
506
طراحي نانوالياف الكتروريسي شده بر پايه پلي¬كاپرولاكتون حاوي عصاره گياه شاه¬افسر زرد به منظور تهيه زخم¬پوش ديابتي
507
طراحي نانوزيست حسگر تشخيص هايپرمتيلاسيون DNA در سرطان روده بزرگ بر پايه نانوخوشه‌هاي نقره
508
طراحي نانوژنراتور پيزوالكتريك براي ميكرو سيستم هاي خودتامين
509
طراحي نانوكاتاليزگر مغناطيسي جديد بر پايه گرافن اكسيد عامل دار شده با كراتين و بررسي كاربرد آن در سنتز مشتقات دي هيدروپيريديني متقارن
510
طراحي نانومولكول كايمري از آپتامر اختصاصي نوكلئولين وmiRNA let-7d و بررسي اثر آن برتكثيرسلولي در رده‌ي سلولي سرطان معده MKN-45
511
طراحي نتيجه هيدروليك دستي 1 اينج براي مصارف عمومي
512
طراحي نحوه به دست آوردن پوشش و بهينه سازي اختصاص كانال در شبكه راديويي تلفن سيار
513
طراحي نحوه و ساخت دستگاه جرثقيل حمل بيمار
514
طراحي ندامتگاه نيمه‌باز براي جرائم تعزيري با رويكرد توانبخشي اجتماعي
515
طراحي نردبان براي مصارف عمومي با رويكرد طراحي رفتار محور
516
طراحي نرم ابزار شبيه سازس عمليات حرارتي ﴿كوئيچ- تمپر﴾ انواع فولادهاي ميان كربن
517
طراحي نرم افزار MLCD -Multy Layer Cylinber Design
518
طراحي نرم افزار آزمايشگاه مجازي بررسي سيستم هاي قدرت با استفاده از تكنولوژي Java
519
طراحي نرم افزار اتوماسيون ويدئو كلوپ
520
طراحي نرم افزار ارسال SMS
521
طراحي نرم افزار استخراج پارامترهاي گفتار جهت كمك به گفتاردرمانگر براي تشخيص اختلالات گفتاري
522
طراحي نرم افزار انبار مخابرات
523
طراحي نرم افزار انتخاب توربين بادي بر اساس اطلاعات داده شده توسط كاربر
524
طراحي نرم افزار اندازه گيري عملكرد كاركنان
525
طراحي نرم افزار ايران خودرو
526
طراحي نرم افزار براي پردازش سيگنال اسپيروتري: طراحي و ساخت مبدل آنالوگ به ديجيتال براي انتقال داده هاي اسپيروتري به كامپيوتر
527
طراحي نرم افزار براي پوشش راديويي در شبكه سيار سلولي
528
طراحي نرم افزار براي تحليل آيروديناميكي ايرفويل درون غير لزج
529
طراحي نرم افزار براي توليدي فرش
530
طراحي نرم افزار براي كنترل اسناد ومدارك در ويرايش (ISO 9001) (2000)
531
طراحي نرم افزار برنامه ريزي و كنترل توليد بر مبناي مدل MRP براي خطوط توليد پارچه هاي توري
532
طراحي نرم افزار بسيج
533
طراحي نرم افزار به روز كردن تنظيمات رله هاي ديستانس
534
طراحي نرم افزار تحليلي گريتر
535
طراحي نرم افزار تخصصي گفتاردرماني با استفاده از ابزار پردازشي، مدلسازي و بازشناسي گفتار
536
طراحي نرم افزار تخمين قيمت تمام شده تور شن بار خودرو
537
طراحي نرم افزار تربيت فرزندان در اسلام
538
طراحي نرم افزار ترموديناميكي الينكهام - ريچاردسون
539
طراحي نرم افزار تشخيص آسيب پذيري هاي تزريق SQL در زبان هاي برنامه سازي
540
طراحي نرم افزار تشخيص بيماري نوزاد به وسيله استخراج،آناليز وكلاس بندي بر خي بيماريها در مركز آموزشي درماني طالقاني تبريز
541
طراحي نرم افزار تشخيص ناهنجاري حنجره به كمك پردازش سيگنال گفتار بيماران تحت وب
542
طراحي نرم افزار تصميم يار مديريت ريسك در تجهيزات پزشكي
543
طراحي نرم افزار تعيين خواص ترموديناميكي واكنشهاي مختلف با استفاده ار بانك اطلاعاتي اميركبير
544
طراحي نرم افزار ثبت اطلاعات شخصي
545
طراحي نرم افزار جامع دانشگاه
546
طراحي نرم افزار جهت محاسبات روشنايي محيطهاي باز و بسته
547
طراحي نرم افزار چند رسانه اي رباتيك
548
طراحي نرم افزار حسابداري شركت وكالت
549
طراحي نرم افزار خودآموز پانل ابزار دقيق هواپيماي E.110 نرم افزار FLIGHT ROOM
550
طراحي نرم افزار ذخيره سازي و بازخواني اطلاعات از "DNA"
551
طراحي نرم افزار زمانبندي دروس دانشگاه
552
طراحي نرم افزار سنجش شنوايي
553
طراحي نرم افزار سيستم انتخاب واحد دانشگاه با سي شارپ
554
طراحي نرم افزار سيستم مديريت كتابخانه با سي شارپ
555
طراحي نرم افزار سيستم هاي خورشيدي
556
طراحي نرم افزار سيستمهاي كنترل گسترده بر مبناي استاندارد
557
طراحي نرم افزار شبيه ساز حل مسائل سيمپلكس
558
طراحي نرم افزار شبيه ساز كنترل كننده ماهواره
559
طراحي نرم افزار شبيه‌سازي برج جذب آمين واحد شيرين‌سازي گازبا استفاده از روش مبتني بر سرعت
560
طراحي نرم افزار صبا
561
طراحي نرم افزار صبا
562
طراحي نرم افزار صبا
563
طراحي نرم افزار صبا
564
طراحي نرم افزار فروشگاه لوازم اداري و خانگي
565
طراحي نرم افزار كاربرپسند براي سيستم آزمايشگاه مجازي كنترل مبتني بر ابزار دقيق
566
طراحي نرم افزار كاربردي شبيه ساز يادگيري تقويتي در بازي فوتبال
567
طراحي نرم افزار كاربردي فروشگاه زنجيره اي
568
طراحي نرم افزار كتابخانه
569
طراحي نرم افزار كمك آموزش نقشه كشي صنعتي
570
طراحي نرم افزار كمك تشخيص پزشك براي تشخيص بيماري هاي متابوليك اطفال
571
طراحي نرم افزار كنترل PLC از طريق پروتكل TCP/IP
572
طراحي نرم افزار كنترل پروژه بر پايه سيستم عامل اندرويد
573
طراحي نرم افزار كنترل ربات چاپگر زيستي به كمك لب ويو
574
طراحي نرم افزار محاسبات خورشيدي
575
طراحي نرم افزار محاسبات سطوح حرارتي پيچيده
576
طراحي نرم افزار محاسبه بار برودتي و انتخاب تجهيزات سردخانه
577
طراحي نرم افزار محاسبه تهويه طبيعي معدن
578
طراحي نرم افزار مدل سازي و تحليل آيين نامه اي شناورهاي تندرو
579
طراحي نرم افزار مديريت آژانس
580
طراحي نرم افزار مديريت توليد در بافندگي
581
طراحي نرم افزار مديريت داروخانه
582
طراحي نرم افزار مديريت قرض الحسنه
583
طراحي نرم افزار مديريت كتابخانه به زبان ويژوال بيسيك 6
584
طراحي نرم افزار مديريت كلاس هاي محيط دانشگاهي
585
طراحي نرم افزار مديريت هتل به صورت تحت وب در محيط #C
586
طراحي نرم افزار مديريتي فرش ماشيني
587
طراحي نرم افزار نمايش سير بهبود گفتار
588
طراحي نرم افزار و ساخت كنترلر دستگاه مدلسازي سريع ﴿FDM﴾
589
طراحي نرم افزار و سخت افزار بخش گيرنده GPS
590
طراحي نرم افزار ورود اطلاعات پرسنلي خادمان مسجد جمكران
591
طراحي نرم افزار ي جهت آموزش انگليسي به كودكان 4تا6سال
592
طراحي نرم افزارگفتاردرماني به كمك سيستم HMM توسط جفت كلمات
593
طراحي نرم افزارهاي محاسبات پستهاي فشار قوي
594
طراحي نرم افزاري براي بررسي الگوريتم هاي پخش شايعه وارزيابي سرعت پخش، در انواع شبكه هاي پيچيده
595
طراحي نرم افزاري براي تعيين پارامترهاي ماشينكاري با استفاده از خواص مكانيكي مواد
596
طراحي نرم افزاري بردهاي هوشمند براي كاربرد تبليغات سفارشي به كمك ارتباط حوزه نزديك(NFC)
597
طراحي نرم افزاري جهت آموزش انگليسي به كودكان 4تا6 سال
598
طراحي نرم افزاري جهت ارتباط دستگاه تصحيح اوراق تستي كامپيوتر
599
طراحي نرم افزاري جهت ارزيابي كمي آتروفي مغزي با استفاده از پردازش تصاوير MRI در بيماران مبتلا به MS
600
طراحي نرم افزاري جهت تامين برق يك واحد از يك مجتمع آبارتماني توسط سلول هاي خورشيدي
601
طراحي نرم افزاري جهت دريافت اطلاعات از دستگاه ثبات فشار
602
طراحي نرم افزاري خطوط خردايش و طبقه بندي مواد
603
طراحي نرم افزاري دستگاه نشان دهنده محل اتصالي در خطوط توزيع
604
طراحي نرم افزاري كاربردي به زبان سي شارپ با استفاده از Dev Components
605
طراحي نرم‌افزار شبيه‌ساز موقعيت و كنترل وضعيت ماهواره
606
طراحي نسل جديد زيست حسگر¬هاي ( نانوبيوسنسور) هوشمند بر پايه هيبريد اسيد آمينه و نانولوله¬هاي كربني عامل¬دار شده
607
طراحي نشان‌هاي هويتي (فرهنگي و هنري)در فضاي شهري با بكارگيري زيورآلات تركمن (مطالعه موردي:گنبدكاووس)
608
طراحي نشانه براي مراكز فرهنگي
609
طراحي نشانه هاي تصويري ( نشانه هاي ويژه مقالات در مجلات )
610
طراحي نشانه هاي نوشتاري عنوان نشريات
611
طراحي نشستگاه روستايي با استفاده از كاه و مواد دور ريز
612
طراحي نشيمن شهري براي بخشي از بوستان ولايت
613
طراحي نشيمن مخصوص مسيرهاي سلامتي در پارك بانوان شهرستان تيران و كرون
614
طراحي نشيمن و سطل زباله براي پاتوق محله منطقه 6 شهر تهران
615
طراحي نصب و راه اندازي آزمايش تحويل و نگهداري شبكه بين مراكز با فيبر نوري
616
طراحي نظام آراستگي محيط كار در كارخانه سيمان استهبان
617
طراحي نظام آموزش نيروهاي انساني در صنعت (بخش نيروي ماهر و نيمه ماهر) و بررسي ميزان موفقيت هنرستان هاي فني
618
طراحي نظام آموزشي براي توسعه آموزش همگاني محيط زيست با رويكرد آموزش از راه دور
619
طراحي نظام ارزيابي عملكرداستراتژيك بااستفاده ازروش كارت امتيازي متوازن )BSC(در كارخانه هپكو
620
طراحي نظام انگيزشي كاركنان شركت پارس گرما
621
طراحي نظام بودجهريزي استوار با پارامترهاي غيرقطعي تحت سناريوهاي مختلف مورد مطالعه : شركت توسعه زيست بوم فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان
622
طراحي نظام پرداخت با استفاده از ارزيابي عملكرد كاركنان به كمك روش تركيبي كارت هاي امتيازي متوازن BSC و تحليل پوشش داده DEA
623
طراحي نظام تحقيق و توسعه در شركت واگن پارس
624
طراحي نظام تضمين كيفيت بر اساس 9002 ISO در شركت توليدي ايران پيچ
625
طراحي نظام جامع ارزيابي عملكرد سازمان (مورد مطالعه: سازمان اوقاف و امور ﴾ خيريه استان فارس
626
طراحي نظام جامع ارزيابي و مديريت عملكرد در واحدهاي تحقيقاتي و پروژه محور با استفاده از رويكردهاي فازي: مطالعه موردي
627
طراحي نظام جامع اطلاعاتي مبتني بر هوشمندي كسب و كار ﴿مورد مطالعه: سازمان تأمين اجتماعي﴾
628
طراحي نظام جانشين پروري براي سطح مديريت مباني در معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
629
طراحي نظام جبران خدمات در شركت پويش پرداز
630
طراحي نظام مديريت توسعه پايدار حريم كلانشهر اصفهان
631
طراحي نظام مديريت عملكرد شركت آب و فاضلاب روستايي استان همدان با استفاده از روش ارزيابي متوازن
632
طراحي نظام مناسب براي انتقال تكنولوژي در ايران ؛ سيستم ايجاد و تجاري كردن تكنولوژي داخلي
633
طراحي نظام نگهداري وتعميرات برنامه ريزي شده دركاخانه زمزم
634
طراحي نظام نوآوري اجتماعي باز سازماني
635
طراحي نظامي جهت سنجش اثر بخشي نظام هاي اطلاعاتي طراحي شده در شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ﴿ساپكو﴾
636
طراحي نظامي جهت سنجش اثربخشي نظام هاي اطلاعاتي طراحي شده در شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو(ساپكو)
637
طراحي نظرگاه زاينده‎رود با تاكيد بر تعاملات فرهنگي
638
طراحي نقاط حفاري تكميلي در كانسار مس- طلاي شادان با استفاده از مدل سازي تلفيقي داده هاي اكتشافي
639
طراحي نقاله اتوماتيك
640
طراحي نقاله پنوماتيك كارخانه سيمان
641
طراحي نقاله زنجيري جهت حمل محور عقب پيكان در واحد مونتاژ
642
طراحي نقاله لوله (WALKlNG)
643
طراحي نقاله مرتعشي
644
طراحي نقش پارچه با نقوش هندسي و با استفاده از تكنيك اوريگامي
645
طراحي نقش پارچه براي پوشاك بانوان تهراني
646
طراحي نقش تن پوش به مثابه رسانهاي پويا با بررسي منشور حقوق شهروندي
647
طراحي نقش تي - شرت با استفاده از نقوش سنتي ايران
648
طراحي نقش ماهي در فرش
649
طراحي نقش مايه هاي پارچه براي آرايه هاي مجموعه نيكودل با بررسي ترمه هاي موزه مقدم
650
طراحي نقشه استراتژي با استفاده از روش كارت امتياز متوازن و تكنيك ديمتل در يك شركت حمل و نقل ريلي
651
طراحي نقشه استراتژي جهاد دانشگاهي بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن
652
طراحي نقشه استراتژيك براي واحد طرح هاي عمراني دانشگاه بجنورد
653
طراحي نقشه استراتژيك براي واحد طرح هاي عمراني دانشگاه بجنورد
654
طراحي نقشه راه تكنولوژي توليد اكسيد پروپيلن و صنايع پايين دست آن درصنعت پتروشيمي ايران مبتني بر نقشه هاي شناختي فازي
655
طراحي نقشه راه در دستيابي به اهداف استراتژيك سازمان (مطالعه موردي: سازمان آموزش‌وپرورش)
656
طراحي نقشه ساخت اتاق اتوبوس توريستي TROLLEY BUS
657
طراحي نقشه سفر مشتري در صنعت خدمات پس از فروش خودرو و ارائه فرصت هاي بهبود بر اساس تحليل ارتباط ميان تجربه مشتري و خريد مجدد (مطالعه موردي خدمات گارانتي بدنه سايپا)
658
طراحي نقشه فرش بر اساس تزئينات ديواري عمارت خورشيد ﴿كلات نادري﴾
659
طراحي نقشه فرش بر اساس مقايسه ي تطبيقي
660
طراحي نقشه فرش بر اساس نقوش و تزيينات مسجد جامع قزوين
661
طراحي نقشه هاي كلي پستهاي فشارقوي و تعيين مشخصات فني تجهيزات مربوطه بروش خبره
662
طراحي نقوش براي بافت تريكو (بلوچ )
663
طراحي نقوش كاشي و سراميك
664
طراحي نگاره جنگ سيمرغ و اژدها با الهام از ادبيات فارسي و نگارگري ايران
665
طراحي نگهدارنده كودك در اتومبيل
666
طراحي نگهدارنده هيدروليكي براي موتور هيبريدي
667
طراحي نگهدارنده وسايل استحمام جهت قرارگيري در حمام هاي منازل مسكوني ايران
668
طراحي نگهداري چاههاي اصلي و كمكي معدن باب نيرو
669
طراحي نگهداري چوبي و فولادي در معادن به همراه برنامه كامپيوتري نگهداري
670
طراحي نگهداري در استخراج به روش تخريب طبقات فرعي (مطالعات موردي: معدن چهارگنبد)
671
طراحي نمادين ست زيورآلات منطبق با هويت و جايگاه اجتماعي كاربر خانم
672
طراحي نمايشگاه اتومبيل BMW در اصفهان با تاكيد بر نقش سازه
673
طراحي نمايشگاه اكسپو 2015 ميلان
674
طراحي نمايشگاه اكسپو 2015 ميلان
675
طراحي نمايشگاه بين المللي تهران ﴿ منطقه 22﴾
676
طراحي نمايشگاه بين المللي تهران﴿منطقه 22﴾
677
طراحي نمايشگاه بين المللي كرمان
678
طراحي نمايشگاه خودروهاي سبز در شهر تهران با رجوع به طبيعت
679
طراحي نمايشگاه صنايع دستي يزد
680
طراحي نمايشگاه صنعت ومعدن اردكان
681
طراحي نمايشگاه صنعت ومعدن اردكان
682
طراحي نمايشگاه فرآورده هاي نخل ﴿استفاده از تكنولو‍ژي و مصالح بومي﴾
683
طراحي نمايشگاه فرش با رويكرد معماري تعاملي در شهركرد
684
طراحي نمايشگاه گل و گياه
685
طراحي نمايشگاه لباس هاي سنتي اقوام مهاجر شهر شيراز (لر و ترك) با رويكرد تاريخي فرهنگي
686
طراحي نمايشگاه ملي استان اصفهان با رويكرد جهت يابي و خوانايي محيط
687
طراحي نمايشگاه موقت در اصفهان
688
طراحي نمايشگاه و موزة اتومبيل تهران ﴿طراحي نمايشگاه و موزة اتومبيل تهران﴾
689
طراحي نمايشگر فيبر نوري به كمك بافندگي حلقوي پودي
690
طراحي نمودار كنترل با در نظر گرفتن عدم قطعيت در داده ها
691
طراحي نمودار كنترل بر مبناي متغير هاي ورودي فازي
692
طراحي نمودار كنترل براي خدمات در شهرداري
693
طراحي نمودار كنترل براي شاخص هاي كيفيت خدمات بيمارستاني
694
طراحي نمودار كنترل چندمتغيره ميانگين موزون متحرك نمايي
695
طراحي نمودار كنترل علامت با فاصله نمونه گيري متغير يا نمودار كنترل علامت با اندازه نمونه گيري متغير
696
طراحي نمودار كنترل كيفيت خدمات براي يك سازمان خاص
697
طراحي نمودار كنترل مبتني بر ميانه جهت پايش فرآيند
698
طراحي نمودار كنترل مناسب براي پايش تغييرات شاخص بازار سهام
699
طراحي نمودار كنترلي فازي C در صنايع توليدي ﴿مطالعه موردي : در صنايع الكترو اپتيك صا ايران﴿صاپا-اصفهان﴾
700
طراحي نمودار منطقي جريان داده هاو مطالعه جايگزين هاي اجرايي تداركات خارج
701
طراحي نمودارهاي كنترل براي پايش پروفايل هاي خطي چندمتغيره با پارامترهاي تخمين زده شده
702
طراحي نمودارهاي كنترل فازي به كمك برش هاي آلفا
703
طراحي نمودارهاي كنترلي تطبيقي تحت شرايط خطاي اندازه گيري
704
طراحي نمونه اوليه ﴿Prototype﴾ نرم افزار و مدل سازي سه بعدي استاتيكي پارامترهاي پتروفيزيكي و ليتولوژيكي يكي از مخازن نفتي ماسه سنگي جنوب
705
طراحي نمونه تحقيقي
706
طراحي نمونه تحقيقي خانواده راهكار ها عملي
707
طراحي نمونه سايت روابط عمومي
708
طراحي نمونه نيمه صنعتي تستر تانسور اينرسي
709
طراحي نوار ساحلي بوشهر با تكيه بر اصول توسعه پايدار
710
طراحي نوار ساحلي چابهار با رويكرد توسعه پايدار
711
طراحي نوار نقاله 2003-22 مجتمع مس سرچشمه
712
طراحي نوار هاي نقاله براي مواد بالكي﴿فله اي﴾
713
طراحي نوترونيك قلب و حرارتي – مكانيكي سوخت يك راكتور كوچك مدولار (SMR)
714
طراحي نور در گرافيك محيطي سايت هاي گردشگري تاريخي شهر اصصفهان (بررسي موردي ميدان نقش جهان)
715
طراحي نورد پيچ سازي، انواع و استانداردهاي پيچ و مهره
716
طراحي نوسان ساز باند وسيع كنترل شده با ولتاژ و نويز فاز كنترل شده با استفاده از مدارهاي فعال مايكروويو
717
طراحي نوسان ساز مايكروويو كنترل شده با ولتاژ قابل تنظيم با نويز فاز كم بر پايه تكنيك SIW
718
طراحي نوع جديدي از تعامل فضاي داخلي خودرو با سرنشينان آن در آينده
719
طراحي نوعي TEST STAND موتور رم جت
720
طراحي نوين در تابلوهاي مليله
721
طراحي نوين در جواهر سازي
722
طراحي نوين در جواهر سازي
723
طراحي نوين در نقشه فرش بر مبناي بن مايه هاي هنري مشترك كشورهاي اسلامي ﴿ ايران ، مصر ، تركيه ، مصر ﴾
724
طراحي نوين دو غاب هاي سيماني با خاصيت لاستيك جهت استفاده در لايه هاي نمكي
725
طراحي نوين شبكه هاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده
726
طراحي نوين مدل امدادرساني تحت فضاي عدم قطعيت مبتني بر شرايط واقعي (مطالعه موردي)
727
طراحي نيايشگاه مشترك اديان ابراهيمي
728
طراحي نيايشگاه مشترك اديان ابراهيمي
729
طراحي نيروگاه (برق و آب) نجد مغان
730
طراحي نيروگاه 400 مگاواتي
731
طراحي نيروگاه ابي كوچك دروازه
732
طراحي نيروگاه توليد برق 10 مگا واتي از زباله(Gasification plasma plant)
733
طراحي نيروگاه نيمه صنعتي خورشيدي
734
طراحي نيروهاي يك ژيروسكوپ و شبيه سازي عددي آن
735
طراحي نيمكت پارك براساس تفكر پيروي فرم از محتوي
736
طراحي نيمكت پارك به منظور تعامل بهينه ي شهروندان (شهر اروميه)
737
طراحي نيمكت مدسه براي دانش آموزان دوره اول ابتدايي (پايه اول تا سوم)
738
طراحي نيمه اتوماتيك پيكره بندي قيدوبندهاي مدولار: براي قيدوبندهاي اندازه برداري با CMM
739
طراحي هادي مغناطيسي مصنوعي جديد و . . .
740
طراحي هاور گرافت چهار نفره (دو جلد)
741
طراحي هايپر ماركت كهكشان تهران ﴿مجتمع تجاري چند منظوره﴾بارويكردارتقاي روابط اجتماعي وفرهنگي
742
طراحي هتل
743
طراحي هتل
744
طراحي هتل
745
طراحي هتل
746
طراحي هتل
747
طراحي هتل 3 ستاره يزد
748
طراحي هتل 4 ستاره در سيرجان
749
طراحي هتل 5 ستاره با رويكرد فرآيند طراحي
750
طراحي هتل با تأملي بر مفهوم اقامت در شهر شيراز
751
طراحي هتل با رويكرد نماي تطبيق پذير براي كنترل نور روز و كاهنده آلودگي
752
طراحي هتل با عملكرد انعطاف پذير (هتل بيمارستان)
753
طراحي هتل باغ ايراني
754
طراحي هتل باغ پاراديس
755
طراحي هتل بر اساس اصول معماري سبز
756
طراحي هتل بوتيك به منظور ارتقا نظام بوم گردشگري با تكيه بر اصول توسعه ميان افزا در بافت سنتي گرگان
757
طراحي هتل بيمارستان با رويكرد تقويت پتانسيل هاي محيطي براي تسريع روند بهبود بيماران
758
طراحي هتل بين المللي اصفهان ﴿با رويكرد زمينه گرايي مبتني بر مباني فراكتال و معماري پارامتريك
759
طراحي هتل تجاري 4 ستاره با رويكرد انرژي هاي تجديدپذير در بندرعباس
760
طراحي هتل تفرحي - درماني شبه جزيره اسلامي
761
طراحي هتل تفريحي - توريستي و آبدرماني جزيره اسلامي
762
طراحي هتل چهار ستاره خوردين
763
طراحي هتل چهار ستاره در شهر شيراز
764
طراحي هتل چهار ستاره در منطقه طالقان
765
طراحي هتل چهار ستاره گنبد كاووس
766
طراحي هتل در بافت تاريخي اصفهان
767
طراحي هتل در حميدياي يزد با رويكرد زمينه گرايي
768
طراحي هتل در شاهين شهر
769
طراحي هتل در مجتمع رفاهي تفريحي شهرداري يزد با رويكرد انرژي - پايدار
770
طراحي هتل سه ستاره در اردكان﴿يزد﴾
771
طراحي هتل گردشگري درياچه دلشت
772
طراحي هتل گردشگري دنا با رويكرد معماري بومي
773
طراحي هتل3
774
طراحي هتل3 ستاره يزد
775
طراحي هتل4ستاره درسيرجان
776
طراحي هداياي ديپلماتيك براي دوره¬ي بعد از انقلاب ( مطالعه موردي :خلعتيهاي دوره صفويه و قاجاريه )
777
طراحي هدايت و كنترل يكپارچه پايدارساز غيرخطي مقاوم در برابر آيروالاستيسيته
778
طراحي هدست نظامي براي شركت صا ايران
779
طراحي هدف (Target) مبدل الكترونهاي پرانرژي به پرتوهاي ايكس و روشهاي دزيمتري
780
طراحي هدف هوايي كششي
781
طراحي هدفون داراي كنترل فعال نويز
782
طراحي هسته يك پردازنده RISC به روش آسنكرون با مصرف توان پايين و پايداري بالا براي كارت هوشمند
783
طراحي هسته يك سيستم عامل بلادرنگ نهفته و توريع شده
784
طراحي هشدار دهنده حجم مثانه به صورت پرتابل براي بيماران الزايمري
785
طراحي هم زمان پارامترهاي پايدارساز سيستم قدرت و جبران ساز استاتيكي سنكرون با استفاده از روش هوشمند
786
طراحي هم زمان سيستم هاي مكاترونيكي به كمك تركيب ابزارهاي باند گراف و برنامه نويسي ژنتيك
787
طراحي هماهنگ PSS و كنترل كننده ي TCSC به هدف بهبود ميرايي نوسانات الكترومكانيكي در سيستم هاي قدرت
788
طراحي هماهنگ PSSبا TCSC,STAT
789
طراحي هماهنگ تحريك ژنراتور سنكرون و جبرانساز استاتيكي سنكرون در سيستم قدرت چند ماشينه با استفاده از ديناميك هاي صفر
790
طراحي همپيوند كانون هاي عبادي- زيارتي در سازمان فضايي شهر مبتني بر تقويت ساختار شهرهاي زيارتي نمونه مورد مطالعه: بافت قديم شهر لار
791
طراحي همزمان حلقه و ايستگاه‌هاي گذاشت و برداشت
792
طراحي همزمان سخت‌افزار نرم‌افزار با در نظر گرفتن قابليت بازپيكربندي و كاربرد آن در پياده‌سازي EFM
793
طراحي همزن حوض هوادهي با كليه نقشه ها و پتايل اجزائي با ظرفيت 5 مترمكعب در روز
794
طراحي همساز با اقليم گرم وخشك براي بهبود محلات مسكوني كرمان ( نمونه موردي محله زرتشتيان)
795
طراحي همسايگي نمونه در محله امامزاده اسماعيل
796
طراحي همسايگي نمونه در محله امامزاده اسماعيل
797
طراحي هندسه ي كانال هاي پايدار با استفاده از روش برنامه نويسي بيان ژن ( GEP ) و بهينه سازي الگوريتم ژنتيك ( GA ) با رويكرد تحليل عدم قطعيت ها
798
طراحي هندسي قوس هاي معكوس در محيط سه بعدي راه
799
طراحي هندسي كمپرسور محور چند طبقه
800
طراحي هندسي محدودهي نهايي معدن تاگويي 4 بوكسيت جاجرم با استفاده از روشهاي تحليلي و عددي
801
طراحي هنرستان
802
طراحي هنرستان 240 نفره معماري, نقاشي و گرافيك
803
طراحي هنرستان دخترانه با رويكرد به ارتقاء كيفيت حياط ﴿فضاي باز بيرون﴾
804
طراحي هنرستان دخترانه طرح حجاب تحت ديدگاه روانشناسي محيط
805
طراحي هنرستان دخترانه هنرهاي تجسمي دريزد با رويكرد حس تعلق به مكان
806
طراحي هنرستان فني پسرانه با رويكرد افزايش تعاملات دانش آموزي
807
طراحي هنرستان فني و حرفه اي
808
طراحي هنرستان معماري با رويكرد نوين آموزشي
809
طراحي هنرستان معماري در يزد ﴿مبتني بر عوامل خاطره انگيز﴾
810
طراحي هنرستان هنرهاي تجسمي عظيميه كرج
811
طراحي هنرستان هنرهاي زيبا
812
طراحي هنرستان هنرهاي زيبا در اصفهان
813
طراحي هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان
814
طراحي هنرستان هنرهاي زيباي پسرانه
815
طراحي هنرستان هنرهاي زيباي كرج
816
طراحي هنرستان هوشمند خورشيدي با تاكيد بر زمينه گرايي و پايداري محيطي
817
طراحي هنرستان.
818
طراحي هواپيما 400 - 747 Boeing با نرم افزار Solid works و شبيه سازي و آناليز نيروهاي ليفت و درگ
819
طراحي هواپيماي بدون سرنشين عمود پرواز
820
طراحي هواپيماي دو نفره چند منظوره
821
طراحي هواپيماي مدل: طراحي قايق پرنده الكتريكي
822
طراحي هواساز به ظرفيت CFM 35000
823
طراحي هوشمند استقرار پوياي تسهيلات در محيط تصادفي سيستم¬هاي توليد انعطاف پذير
824
طراحي هوشمند استقرار پوياي تسهيلات در محيط تصادفي سيستم¬هاي توليد انعطاف پذير
825
طراحي هوشمند استقرار پوياي تسهيلات در محيط تصادفي سيستمهاي توليد انعطاف پذير
826
طراحي هوشمند باهمستان هاي پايدار موردپژوهي تنگه واشي(فيروزكوه)
827
طراحي هوشمند پارچه چروك از نخ هيبريدي بوسيله تجزيه و تحليل موجك سطح پارچه
828
طراحي هوشمند پژوهشگاه نجوم و ستاره شناسي با بهره برداري از فناوري متحرك سازي رصدخانه خورشيدي
829
طراحي هوشمند شبكه هاي توزيع در دو سطح ولتاژ
830
طراحي هويت بصري براي يك شركت سينمايي
831
طراحي هويت بصري گروه طراحي صنعتي دانشگاه هنر اصفهان با توجه به برند موجود
832
طراحي هويت سازماني براي هتل سنتي
833
طراحي هويت مشترك براي توليد و عرضه خرما
834
طراحي هيدرو استاتيكي ،هيدرو ديناميكي و سازه اي يك فروند آمبولانس دريايي
835
طراحي هيدروديناميكي پره و پروانه پمپ هاي سانتريفوژ
836
طراحي هيدروديناميكي فرم بدنه اصلي زير دريايي
837
طراحي هيدروديناميكي مبدل حرارتي
838
طراحي هيدروديناميكي مبدل حرارتي
839
طراحي هيدروديناميكي مبدل حرارتي
840
طراحي هيدروديناميكي مبدل حرارتي پوسته و لوله با نرم افزار ASPen HTFS
841
طراحي هيدروديناميكي مبدل هاي حرارتي
842
طراحي هيدروديناميكي مبدل هاي حرارتي
843
طراحي هيدروديناميكي و بررسي تجربي پديده كاويتاسيون در پمپ هاي سانتريفوژ
844
طراحي هيدروديناميكي و حرارتي مبدل حرارتي پوسته و لوله با نرم افزار Aspen HTFS [اسپن اچ تي اف اس]
845
طراحي هيدروديناميكي-حرارتي مبدل حرارتي پوسته-لوله
846
طراحي هيدروسيكلون از طريق DFC به منظور جداسازي نفت از آب هاي آلوده
847
طراحي هيدروسيكلونها براي جداسازي مايع - مايع
848
طراحي هيدروفويل
849
طراحي هيدروليك سيال حفاري با در نظر گرفتن افت فشار رشته حفاري و فضاي حلقوي
850
طراحي هيدروليكي- حرارتي مبدل حرارتي
851
طراحي هيدروليكي خط لوله انتقال آب در دشت هاركله به كمك epanet 2 [اپانت 2]
852
طراحي هيدروليكي سرريزهاي منقاري بر اساس مدلهاي فيزيكي
853
طراحي هيدروليكي و سازه اي حوضچه آرامش تيپ شش
854
طراحي هيدرومكانيكي و هيدروديناميكي پروانه
855
طراحي و آزمايش تشديدگر ليزر حلقوي
856
طراحي و آزمايش مدل چند منظوره جهت معرفي مناسب ترين واحد شناور صيادي در منطقه بلوچستان با استفاده از روش AHP
857
طراحي و آزمايش يك برنامه هوشمند جهت عيبيابي گيربكس 90 درجه بالگرد
858
طراحي و آفرينش هنري
859
طراحي و آفرينش هنري
860
طراحي و آموزن مدل بهنيه تاُمين مالي در شركت ايران خودرو
861
طراحي و آنالز ورودي تك-شوك
862
طراحي و آناليز CFAR در محيط دريايي به جهت تعيين آستانه تطبيقي
863
طراحي و آناليز آداپتور ماهواره‌هاي مكعبي براي يك پرتابگر مشخص
864
طراحي و آناليز پردازنده شبكه در محيط MPLS بر اساس ساختار چند پردازش
865
طراحي و آناليز خودروي كلاس ساب كامپكت
866
طراحي و آناليز سقف ها و نماهاي شيشه اي با سازه هاي كششي و تكيه گاه هاي نقطه اي
867
طراحي و آناليز سنسورهاي تصويري هوشمند تعقيب كننده هدف با استفاده از روش دمدولاسيون نوري
868
طراحي و آناليز سه بعدي يك توربين باد
869
طراحي و آناليز سيستم كنترل بردار تراست موشك سوخت جامد به روش تزريق ثانويه سيال (SITVC)
870
طراحي و آناليز سيستم كنترل بردار تراست موشك سوخت جامد به روش تزريق ثانويه سيال SITVC
871
طراحي و آناليز سيستم هاي با مدولاسيون وفقي OFDM-QAM و در شبكه هاي بدون سيم جهت دسترسي به حداكثر نرخ CAC مكانيزم ديتا
872
طراحي و آناليز شاسي تريلر چادري
873
طراحي و آناليز عملكردي موتور هليكوپتر
874
طراحي و آناليز فرستنده تبديل مستقيم Direct Conversion در باند Ka براي مخابرات ثابت بدون سيم LMDS
875
طراحي و آناليز فيلترها و داپلكسرهاي رزوناتور عايقي در محدوده موج ميليمتري
876
طراحي و آناليز كامپيوتري آرايه آنتن هاي ايزوتروپيك
877
طراحي و آناليز كامپيوتري پلهاي پيش تنيده مقطع متغير و انتخاب بهينه منحني تغييرات عمق مقطع
878
طراحي و آناليز كامپيوتري مايكرواستريپي مدارات تطبيق امپدانس باند باريك مايكروويو
879
طراحي و آناليز گيرنده تبديل مستقيم (Conversion Direct) براي مخابرات نسل سوم سلولي
880
طراحي و آناليز ليزر CO2 RD با توان 1000 وات با كاواك ناپايدار ﴿Unstalde nesonator﴾ به كمك نرم افزار Glad
881
طراحي و آناليز مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد ASME در نرم افزار CATIA
882
طراحي و آناليز مخزن دستگاه آزمايش ورق تحت بارگذاري ديناميكي گذرا
883
طراحي و آناليز و شبيه سازي تقويت كننده كم نويز در باند فركانسي Ka
884
طراحي و آناليز واحد كنترل در براي سيستم در‌هاي جداكننده سكو منطبق بر متروي تهران مبتني بر قابليت اطمينان
885
طراحي و آناليز يك سوييچ بسته اي موازي بدون نياز به سوييچهاي خروجي - بافردار و اتصالات دروني سريع
886
طراحي و آناليز يك سيستم تله‌اپراتوري دو راهبر- دو پيرو مشاركتي غيرخطي
887
طراحي و آناليز يك مكانيزم نوين براي ارزشيابي تحصيلي، بر مبناي نظريه بازي ها
888
طراحي و اتر پمپ مضاعف
889
طراحي و اجراي احجام سفالين كاربردي و فرهنگي بر اساس نقوش سنگ قبرهاي كوهدشت
890
طراحي و اجراي الگوريتم پردازش جستجو گر روزت
891
طراحي و اجراي الگوريتم مناسب به منظور تصحيح اثر تضعيف پرتوها در تصويرگيري پزشكي هسته اي از قلب و مقايسه نتايج با داده هاي تجربي
892
طراحي و اجراي پوسترهاي جشنواره بين المللي فيلم فجر
893
طراحي و اجراي حسه/ محرك پيزوالكتريك
894
طراحي و اجراي ديوار نگارهاي سراميكي بر مبناي فرم و نقش آجركاري هاي مسجد جامع اصفهان
895
طراحي و اجراي ديواركوب تزئيني با بررسي نقش انار در معماري ايران
896
طراحي و اجراي سايت اينترنتي تعاملي در طب سنتي
897
طراحي و اجراي سلول اتوماسيون مونتاژ جعبه دنده
898
طراحي و اجراي سيستم انبارداري در شركت مهندسي آلتون راي (ساتراب الكترونيك )
899
طراحي و اجراي سيستم اندازه گيري شار داخل قلب راكتور
900
طراحي و اجراي سيستم اندازه گيري قطر تار توسط ليزر
901
طراحي و اجراي سيستم انيارداري در شركت ملامين رخسار يزد
902
طراحي و اجراي سيستم شبيه ساز اتوماسيون صنعتي يك كارخانه صنعتي بر مبناي PLC [پي. ال. سي.] و ابزار دقيق
903
طراحي و اجراي سيستم شبيه سازي يك كارواش اتوماتيك بر مبناي PLC [پي. ال. سي]
904
طراحي و اجراي سيستم فرآيند يكپارچه و تعيين توالي عمليات
905
طراحي و اجراي سيستم مخابرات بدون سيم براي يك محيط هوشمند
906
طراحي و اجراي سيستم ميكرومتر (اندازه سنج ) ليزري
907
طراحي و اجراي شبكه اطلاع رساني كتابخانه مركزي
908
طراحي و اجراي صفحات افتتاحيه قرآن با الهام از نقوش تذهيب دوره قاجار
909
طراحي و اجراي صنعتي سيستم نرم افزاري CAPP
910
طراحي و اجراي ظروف سفالزير لعابي بر اساس نقش مايه بز كوهي در تمدن هاي ايران باستان
911
طراحي و اجراي فرآيند تست محيطي روي يك چيلر جذبي پنج تن تبريد آب - آمونياك هوا خنك
912
طراحي و اجراي قاب آينه شمعدان و كنسول به شيوه ي منبت و معرق
913
طراحي و اجراي محافظت تزئيني سيستم گرمايشي با الهام از نقوش الحاقات سنگي خانه هاي تارخي اصفهان
914
طراحي و اجراي محافظت تزئيني سيستم گرمايشي با الهام از نقوش الحاقات سنگي خانه هاي تاريخي اصفهان
915
طراحي و اجراي مسير ياب براي ربات زير سطحي خودكار بر اساس داده هاي حسگر سونار
916
طراحي و اجراي نظام ديده باني سلامت
917
طراحي و اجراي نقوش سنتي ﴿تذهب﴾ برروي اشياء كاربردي ﴿درب چوبي﴾
918
طراحي و اجراي يك الگوريتم هدف گذاري فعاليت هاي توسعه محصول در شركت هاي خود رو سازي
919
طراحي و اجراي يك روش تبادل داده بين ميكروكنترلرهاي موجود بر اساس سيگنال چند سطحي (MLS)
920
طراحي و اجراي يك سيستم پردازشگر خودكار ردپاي هسته اي نوين آشكارسازهاي پليمري خورش الكتروشيميايي شده
921
طراحي و اجراي يك واحد پلي اتيلني بيوگاز بمنظور تغيير الگوي مصرف انرژي جهت بهينه سازي مصرف سوخت در روستاي قزل با استفاده از روش اقدام پژوهي (شهرستان كرمانشاه )
922
طراحي و اجزاي دساگاه تست دوام بلبرينگ و غلتك هاي دور بالا
923
طراحي و احياي بافت مسكونس محله تل ﴿يزد﴾
924
طراحي و اختلاط بتن-ساخت قالب اسلامپ
925
طراحي و ارائه پروتكل ارتباطي امن براي تأمين امنيت در شبكه‌هاي RFID
926
طراحي و ارائه راهكارهاي تعاملي بين طراح و كودك به منظور آموزش و يادگيري با تاكيد بر نقش ديزاين
927
طراحي و ارائه روش ساخت دستگاه تست و موضع يابي نشتي موضع گايد در سرسيلندر پرايد
928
طراحي و ارائه روش ساخت فيكسچر كنترلي ماشينكاري سرسيلندر پرايد (كنترل موقعيت سوراخهاي پينهاي مرجع)
929
طراحي و ارائه روش فيكسچر دوراني نقطه جوش كاسه كمك فنر پيكان
930
طراحي و ارائه فرايند توليد براي ربات استوانه اي صنعتي
931
طراحي و ارائه مدل آميخته بازاريابي بانكي در كشورهاي اسلامي (موردمطالعه ايران و مالزي)
932
طراحي و ارائه مدل جانشين پروري مديران سازمان تامين اجتماعي
933
طراحي و ارائه مدل كاربردي براي آموزش پيشگيري، كنترل و سازگاري با تغييرات اقليم در نظام آموزش رسمي كشور
934
طراحي و ارائه مدل موقعيت يابي استراتژيك صنعت پتروشيمي (مورد مطالعه: شركت پتروشيمي بيستون)
935
طراحي و ارائه نرم افزار طراحي اجزا؟ ماشين با استفاده از زبان برنامه نويسي
936
طراحي و ارائه ي پوشاك اجتماع مردان جوان تهراني ( با بررسي شيوه هاي پوششي مردان ايراني 20 تا 30 سال در دهه هاي 50 و 60 شمسي)
937
طراحي و ارائه ي فرآورده غذايي ويژه گردشگران با تمركز بر خوراك سنتي ايراني
938
طراحي و ارائه ي متد اندازه گيري تنش پسماند به منظور ارزيابي عمليات حرارتي انجام شده بر روي فلزات آهني، قبل و پس از تمپرينگ با استفاده از متد NDT
939
طراحي و ارائه يك مدل احتمالي مسير يابي براي امدادو نجات مجروحين بحران زلزله
940
طراحي و ارايه مدل تشكل يابي و رونق بازار خدمات فرهنگي (مطالعه موردي: شهر دوشنبه پايتخت كشور تاجيكستان)
941
طراحي و ارتقاء روبات هاي توانبخشي قابليت حركت به وسيله افزودن توانايي شبيه سازي سطوح گوناگون در حين تمرين دادن بيمار
942
طراحي و ارتقاي كيفيت محيطي سكونت گاههاي غير رسمي با استفاده از طرح هاي محرك توسعه نمونه موردي نايسر سنندج
943
طراحي و ارزشيابي برنامه آموزشي با استفاده از تركيب مدل بازاريابي اجتماعي وانتشار نوآوري بر ميزان فعاليت بدني زنان شهر يزد:يك مطالعه تركيبي
944
طراحي و ارزشيابي مداخله آموزشي مبتني بر رويكرد فرايند عمل بهداشتي بر وضعيت مصرف شيريني جات در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر شيراز
945
طراحي و ارزيابي اپتود جديد گاليم بر اساس يك روش نشانش بهبود يافته 4 - (2 - پيريديل آزو) رزورسينول بر روي غشاي تري استيل سلولز
946
طراحي و ارزيابي اثر فيلترهاي نمايي زمان گسسته پر كارايي سيستم آلارم
947
طراحي و ارزيابي استراتژي هاي زنجيره تامين در سطح شبكه در صنايع توليدي - خدماتي مطالعه موردي صنعت خودروهاي سنگين
948
طراحي و ارزيابي اقتصادي آب شيرين كن هاي خورشيدي و مقايسه با آب شيرين كن هاي غشايي
949
طراحي و ارزيابي اقتصادي ايزومريزاسيون نفتاي سبك
950
طراحي و ارزيابي اقتصادي ايزومريزاسيون نفتاي سبك
951
طراحي و ارزيابي اقتصادي ايزومريزاسيون نفتاي سبك
952
طراحي و ارزيابي اقتصادي ايزومريزاسيون نفتاي سبك
953
طراحي و ارزيابي اقتصادي سردخانه 900 تني ميگو همراه يك پيش سردكن به ظرفيت 30 تن و يك تونل انجماد وزشي با ظرفيت انجماد 5 تن ميگو در 8 ساعت
954
طراحي و ارزيابي الگوريتم مسيريابي كارا براساس تحقق نيازهاي كيفيت سرويس در شبكه هاي سريع
955
طراحي و ارزيابي الگوي خودمديريتي درد مزمن ستون فقرات مبتني بر عوامل رواني- اجتماعي، معنوي، اقتصادي- اجتماعي و خصوصيات درد: نقش ميانجي نظام باورهاي بيمار
956
طراحي و ارزيابي برنامه ريزي استراتژيك در موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
957
طراحي و ارزيابي پارامتر هاي عملكردي شانت مغزي
958
طراحي و ارزيابي ترموديناميكي چيلر جذبي تك اثره ظرفيت پايين
959
طراحي و ارزيابي حسگر نوري جيوه بر اساس ثابت سازي 1- ( 2- پيريدل آزو) -2- نفتول بر روي غشاء تري استيل سلولز و اندازه گيري آن در نمونه هاي مختلف
960
طراحي و ارزيابي دستورالعمل هاي اجرايي بر خطاهاي انساني در كاركنان اورژانس بيمارستان شهيد رهنمون يزد
961
طراحي و ارزيابي رفتار مكانيزم اندازه گيري نيروي رانشگر ميكرو ماهواره
962
طراحي و ارزيابي سيستم زمين با هدف بهبود كيفيت توان-كاهش نويز و تداخلات الكترومغناطيسي
963
طراحي و ارزيابي سيستم هاي رمزنگاري پي درپي با استفاده از تئوري پيچيدگي
964
طراحي و ارزيابي شبكه هاي دوربيني هوشمند توزيع شده چند دروبيني براي ردگيري اشياء و افراد
965
طراحي و ارزيابي عملكرد سنسورهاي الكتروآكوستيكي زيرآبي
966
طراحي و ارزيابي قابهاي بتون آرمه بر اساس سطح عملكرد با استفاده از مفاهيم انرژي و شاخصهاي خرابي
967
طراحي و ارزيابي كدهاي بهينه و شبه بهينه بي وند
968
طراحي و ارزيابي لرزه اي سازه ها به روش تحريك بحراني
969
طراحي و ارزيابي مدارهاي حسابي و منطقي پربازده مبتني بر دروازه ي اكثريت پنج ورودي در آتوماتاي سلولي كوانتومي
970
طراحي و ارزيابي مدل تأثير استراتژي بر ساختار سرمايه : مورد مطالعه شركت‌هاي پذيرفته‌ شده بورس اوراق بهادار تهران
971
طراحي و ارزيابي مكانيزم هاي تحمل پذير خطا در تراشه شبكه اي
972
طراحي و ارزيابي مكانيزم هاي تحمل پذير خطا درتراشه شبكه اي
973
طراحي و ارزيابي مهاركننده جديد آنزيم MEK1/2
974
طراحي و ارزيابي نانوذرات جامد ليپيدي حاوي آدفووير و بررسي ميزان نفوذ سلولي آن در شرايط برون تن
975
طراحي و ارزيابي نانوذرات حاوي ملوكسيكام در ماتريكس هيدروژلي قابل تزريق به منظور ترميم بافت غضروف
976
طراحي و ارزيابي يك الگوريتم مسيريابي امن سبك وزن در شبكه هاي موردي
977
طراحي و ارزيابي يك الگوريتم مسيريابي چندپخشي مبتني بر كيفيت سرويس در شبكه هاي سيار موردي
978
طراحي و ارزيابي يك الگوريتم مسيريابي مبتني بر متعادل سازي بار در شبكه هاي حسگري به منظور افزايش عمر شبكه
979
طراحي و ارزيابي يك تثبيت كننده جديد براي تصاوير ويديويي ديجيتالي
980
طراحي و ارزيابي يك چارچوب جديد يادگيري براي موجودات مصنوعي در زندگي مصنوعي
981
طراحي و ارزيابي يك چهارچوب جديد يادگيريبراي موجودات مصنوعي در زندگ يمصنوعي
982
طراحي و ارزيابي يك روش تحمل پذير اشكال در شبكه روي تراشه و بررسي تاثير آن بر كارايي و توان
983
طراحي و ارزيابي يك روش كپي سازي پويا در فهرست هاي UDDI
984
طراحي و ارزيابي يك روش مبتني بر ساختار FPGA به منظور افزايش تحمل پذيري اشكال در FPGAهاي مبتني بر SRAM
985
طراحي و ارزيابي يك روش مسير يابي چندبخشي مبتني بر كيفيت سرويس در شبكه هاي سيار موردي
986
طراحي و ارزيابي يك روش مسيريابي تطبيقي براي مهيا كردن كيفيت سرويس در شبكه‌هاي اقتضايي سيار
987
طراحي و ارزيابي يك روش مقياس پذير براي پروتكل هاي مسيريابي مبتني بر كيفيت سرويس با استفاده از راهبردهاي مديريت موقعيت در شبكه هاي سيار موردي
988
طراحي و ارزيابي يك روش مقياس پذير براي پروتكل هايمسيريابي مبتني بر كيفيت سرويس با استفاده از راهبرد هايمديريت موقعيت در شبكه هاي سيار موردي
989
طراحي و ارزيابي يك معماري توزيع شده ايمن براي توسعه كاربرد هاي شبكه هاي مديريت مخابرات بر اساس corba
990
طراحي و ارزيابي يك معيار كمي براي تعيين كيفيت ويدئو
991
طراحي و ارزيابي يك واحد پردازشي بوسيله سيستم هاي برگشت پذير
992
طراحي و استاندارد سازي آزمايشگاه آناليز حركت
993
طراحي و استخراج حالتهاي چهره با الهام از آثار رضا عباسي
994
طراحي و استخوان بندي شهري از منظر ژئومورفولوژي مطالعه موردي: شهر كرج
995
طراحي و استقرار بازي وار سازي (Gamification ) به منظور بهبود عملكرد كاركنان مديريت ارتباط با مشتري (مورد مطالعه : واحد مديريت ارتباط با مشتريان شركت فناپ)
996
طراحي و استقرار سيستم اطلاعاتي واحد توليد در شركت كاشي كوير يزد
997
طراحي و استقرار سيستم مديريت ايمني در پروژه هاي ساختماني در ايران
998
طراحي و استقرار سيستم مديريت يكپارچه (Ims) در شركت كاشي ارچين
999
طراحي و استقرار سيستم هزينه يابي كيفيت در شركت فولاد آلياژي ايران
1000
طراحي و استقرار يك سيستم خبره فازي جهت بكارگيري در كنترل فرايند ﴿مطالعه موردي كاشي مرجان﴾
بازگشت