<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي مركز آموزش يوگا در شهر تهران
2
طراحي مركز آموزشي - پژوهشي شركت معدني - صنعتي گلگهر سيرجان با استفاده از مدل‌سازي اطلاعات ساختمان (BIM)
3
طراحي مركز آموزشي - پژوهشي معماري پايدار تهران
4
طراحي مركز آموزشي ﴿پيش دبستاني و ابتدايي﴾ كودكان استثنايي ﴿ناشنوايان﴾ استان يزد
5
طراحي مركز آموزشي علوم كودكان و نوجوانان ﴿مكاني براي آشتي كودك و طبيعت﴾
6
طراحي مركز آموزشي فرهنگي نابينايان و كم بينايان گرگان
7
طراحي مركز آموزشي كودكان با تأكيد بر عناصر زيبايي‌شناختي – روان‌شناختي نمونه موردي : كانون پرورش فكري كودك و نوجوان شهر اصفهان
8
طراحي مركز آموزشي كودكان مبتلا به اوتيسم
9
طراحي مركز آموزشي و پرورشي در اصفهان(پارك رفتار) با رويكرد افزايش عزت نفس در كودكان¬كار
10
طراحي مركز آموزشي و تربيتي كودكان عقب مانده ذهني مشهد
11
طراحي مركز آموزشي و توانبخشي كودكان اوتيسم با رويكرد معماري بيوفيليك
12
طراحي مركز اجتماعي جوانان دركرمان براي افزايش تعاملات اجتماعي
13
طراحي مركز اجتماعي محله سرلت اصفهان با رويكرد ارتقا تعاملات اجتماعي
14
طراحي مركز ارتباطات اجتماعي با رويكرد طراحي كينتيك
15
طراحي مركز اسناد وكتابخانه ملي در بوشهر بارويكرد بوم گرايي
16
طراحي مركز اطلاعات توريست در گذر يوزدران يزد با رويكرد ديدهاي متوالي
17
طراحي مركز انفورماتيك اصفهان
18
طراحي مركز باز توانبخشي به جوانان بعد از جنگ
19
طراحي مركز بازآفريني خلاقيتهاي پرديس دانشگاه هنر تهران
20
طراحي مركز بازآفريني رفتاري كودكان كار(دختر) شيراز(ايران)
21
طراحي مركز بازپروري ﴿ TC ﴾ معتادان شيراز
22
طراحي مركز بازپروري معتادين
23
طراحي مركز بازتواني،كلينيك و دانشكده ي توانبخشي با تأكيد بر طبهاي جامع و مكمل
24
طراحي مركز بازديد براي شهر تاريخي بلقيس اسفراين
25
طراحي مركز بازيافت نخاله هاي ساختماني در يزد ( با تاكيد بر ساخت با مواد بازيافتي )
26
طراحي مركز برگزاري همايش هاي بين المللي پايتخت
27
طراحي مركز برنامه ريزي و پژوهش هاي زيست محيطي تالاب بوجاق كياشهر
28
طراحي مركز بورس اوراق بهادار اصفهان
29
طراحي مركز بيماران سرطاني با رويكرد روانشناسي محيطي
30
طراحي مركز بين المللي مطالعات صلح با رويكردارتقاء تعامل بين اقوام، مليت ها و اديان با بهره گيري ازگيري از كهن الگوهاي معماري ايراني
31
طراحي مركز پرورش فكري براي كودكان در سوريه
32
طراحي مركز پرورش محصولات غذايي ارگانيك تهرانبا بهره گيري از رويكرد كشاورزي شهري در راستاي تأمين امنيت غذايي
33
طراحي مركز پژوهشي و تحقيقاتي بهداشت و سلامت روان (با الحاق بخش درماني و بستري
34
طراحي مركز پيش دبستاني و دبستان با رويكرد مدرسه سالم
35
طراحي مركز تبليغ و هم انديشي اسلامي
36
طراحي مركز تجارت صنايع ايران
37
طراحي مركز تجاري _ رفاهي در شهر اصفهان با تاكيد بر تعامل با طبيعت در اثر معماري
38
طراحي مركز تجاري با رويكرد سرزندگي (نمونه موردي: شهر دزفول)
39
طراحي مركز تجاري- رفاهي با رويكرد
40
طراحي مركز تجاري- رفاهي با رويكرد معماري بيونيك
41
طراحي مركز تجاري و تفريحي در كرمان- تامين آسايش حرارتي با استفاده از المان‌هاي متحرك
42
طراحي مركز تجمع اقوام ايراني ﴿ايلياد﴾
43
طراحي مركز تجمع با محوريت ترويج كتاب خواني
44
طراحي مركز تحقيقات انرژي در ساختمان ﴿تهران﴾
45
طراحي مركز تحقيقات انرژي هاي تجديد پذير با رويكرد سرمايش غيرفعال در كيش
46
طراحي مركز تحقيقات انرژي هاي تجديدپذير با رويكرد انرژي خورشيدي
47
طراحي مركز تحقيقات پايداري در دانشگاه يزد با محوريت مساله آب
48
طراحي مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
49
طراحي مركز تحقيقات كشاورزي محصولات استراتژيك شوش
50
طراحي مركز تحقيقات نانو تكنولوژي (با تأملي بر تعامل ادراكي ميان انسان و مصالح)
51
طراحي مركز تحقيقات هوا - فضا
52
طراحي مركز تحقيقات هوا- فضا
53
طراحي مركز تحقيقات و توسعه مصالح و تكنولوژي هاي نوين ساختماني با بهره گيري از فناوري نانو
54
طراحي مركز تحقيقاتي دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد
55
طراحي مركز تحقيقاتي سرطان بزرگسالان )با الحاق بخش درماني و بستري(با رويكرد هنر درماني
56
طراحي مركز تحقيقاتي و درماني بيماري هاي اعصاب با رويكرد طراحي معماري همساز با اقليم گرم و مرطوب
57
طراحي مركز تحقيقاتي، اقامتي فرهنگيان در مشهد ﴿خانه معلم﴾
58
طراحي مركز ترويج فرهنگ مواد غذايي ارگانيك با رويكرد كشتزار عمودي
59
طراحي مركز تشريفات وزارت دفاع
60
طراحي مركز تعاملات اجتماعي محله با رويكرد پايداري اجتماعي و تاكيد بر محله ي خلاق ﴿باهمستان ده ونك﴾
61
طراحي مركز تعاملات هنري با رويكرد توسعه ي ميان افزا
62
طراحي مركز تفريحي كودك با رويكرد ارتقاء خلاقيت در اصفهان
63
طراحي مركز تكنولوژي با رويكرد گسترش و الحاقات در بناهاي تاريخي
64
طراحي مركز تلفن كوچك
65
طراحي مركز توانبخشي- اقامتي معلولين با رويكرد ادغام معماري شفابخش- بيوفيليك با استفاده از طبيعت در جهت ارتقاء آسايش
66
طراحي مركز توانبخشي براي معلولين جسمي- حركتي
67
طراحي مركز توانبخشي و آموزش كودكان معلول ذهني
68
طراحي مركز توانمندسازي كودكان كار با رويكرد پايداري اجتماعي با تاكيد بر حس تعلق به مكان
69
طراحي مركز جراحي محدود با رويكرد محيط مديريت پذير و قابل توسعه
70
طراحي مركز جشنواره شيراز با نگاهي به معماري سرزميني
71
طراحي مركز چند رسانه اي با معماري پارامتريك در فضاي شهري تهران با رويكرد ارتقاي تعاملات اجتماعي مورد مطالعه شهرك غرب
72
طراحي مركز حمايت از كودكان بي سرپرست و بد سرپرست به دنبال پايداري اجتماعي از طريق تغيير كاربري تطبيقي كارخانه قند كهريزك
73
طراحي مركز خدمات توريستي در محله پشت مسجد امام
74
طراحي مركز خريد در كرمان
75
طراحي مركز خلاقيت كودك تهران
76
طراحي مركز خلاقيت كودكان ( بازه سني سه تا شش سال )
77
طراحي مركز داد و ستد ،تعامل اجتماعي
78
طراحي مركز داد و ستد، تعامل اجتماعي
79
طراحي مركز داده هاي بزرگ: مورد مطالعاتي سامانه پايش سلامت راه
80
طراحي مركز درمان و ترك اعتياد رستا
81
طراحي مركز درماني براي بيماران مبتلا به سرطان با تاكيد بر نقش درمانگر معماري
82
طراحي مركز درماني صد تختخوابي نابينايان و بيماري هاي چشمي تهران ﴿ استفاده از معماري عصبي در جهت رسيدن به فضايي چند حسي براي بهبود سريع تر بيماران ﴾
83
طراحي مركز راديولوژي و راديوتراپي بارويكرد كاهش آسيب به كاركنان
84
طراحي مركز رسانه در تهران، ارتقاء كارايي نور روز در نماي متحرك برگرفته از الگوهاي هندسي اسلامي
85
طراحي مركز رشد
86
طراحي مركز رشد انرژي هاي نو ﴿با رويكرد استفاده از انرژي هاي تجديد پذير و پايدار﴾
87
طراحي مركز رشد فكري و خلاقيت كودكان اروميه
88
طراحي مركز رشد كشاورزي و علوم زيستي در يزد
89
طراحي مركز رشد هنرهاي كاربردي در شهر گلمكان
90
طراحي مركز روانشناسي
91
طراحي مركز روزانه ي سالمندان در مشهد با تاكيد بر نيازهاي محيطي سالمند
92
طراحي مركز زايمان با هدف جلب رضايتمندي مادران
93
طراحي مركز سرطان با نگرش طراحي مبتني بر شواهد
94
طراحي مركز سلامت – گردشگري يزد
95
طراحي مركز سلامت روان با رويكرد هنرِ درمانگر
96
طراحي مركز سلامت وبهداشت روان شناسي براي افزايش اميد به زندگي با توجه به ارزش هاي معماري سنتي سوريه در قالب تكنولوژي جديد معماري باتاكيد طراحي داخلي
97
طراحي مركز شهر بافق (گسترش امامزاده عبدالله )
98
طراحي مركز شهر مشهد اردهال
99
طراحي مركز شهري در جهانشهر كرج
100
طراحي مركز طبيعت با رويكرد بايوفيليك
101
طراحي مركز طلا و جواهرات دزفول
102
طراحي مركز فرهنگي - اجتماعي يزد با هدف ارتقاي حيات اجتماعي
103
طراحي مركز فرهنگي با رويكرد معماري جنبشي و با هدف ايجاد فضاي چند عملكردي و پويا
104
طراحي مركز فرهنگي دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان
105
طراحي مركز فرهنگي در محله مرداويج اصفهان
106
طراحي مركز فرهنگي شهر كابل، با تأكيد بر مشتركات تاريخي و فرهنگي كشورهاي فارسي ‌زبان
107
طراحي مركز فرهنگي هنري اصفهان
108
طراحي مركز فرهنگي، آموزشي در قزوين
109
طراحي مركز فرهنگي، هنري، آييني خاني‌آباد تهران
110
طراحي مركز فرهنگي-گردشگري در مجاورت بافت تاريخي زواره
111
طراحي مركز فروش وپرورش گل وگياه
112
طراحي مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات تهران
113
طراحي مركز كودكان محله با بررسي نقش فضاهاي آموزشي در جايگاه اجتماعي كودك و تجربه مكاني وي
114
طراحي مركز كويرشناسي ايران
115
طراحي مركز گردشگري طبيعي بارويكرد اكولوژي گرمه،خور بيابانك
116
طراحي مركز گردهمايي معماران و شهرسازان كشور در شهر اصفهان با رويكرد زمينه گرايي
117
طراحي مركز گفت و گوي اديان و مذاهب ايران
118
طراحي مركز گفتمان تمدنهاي گنبد كاووس با رويكرد هويت بخشي به فرهنگ بومي و منطقه اي تركمن
119
طراحي مركز محله الهيه دراراك
120
طراحي مركز محله انعطاف پذير با تأكيد بر نقش بازار روز محلي(نمونه موردي: محله مهديه واقع در منطقه 9 اصفهان)
121
طراحي مركز محله اوين با رويكرد پايداري اجتماعي
122
طراحي مركز محله با رويكرد ارتقاء تعاملات اجتماعي (محله مجمر اصفهان)
123
طراحي مركز محله با رويكرد پايداري
124
طراحي مركز محله با رويكرد تقويت نظام محله اي در شهر ملاير محله عاشورا
125
طراحي مركز محله پويا در محله بريانك با تاكيد بر تقويت هويت محله
126
طراحي مركز محله تكيه سيچان و فضاهاي جمعي آن
127
طراحي مركز محله چيذر
128
طراحي مركز محله خودكفا در شهر شيراز با تاكيد بر مشاركت ساكنين در توليد مواد غذايي و مديريت منابع آبي
129
طراحي مركز محله دارآباد
130
طراحي مركز محله در بافت فرسوده با تاكيد بر الگوهاي رفتاري ساكنان مورد مطالعه : مركز محله نبادان شهر ابركوه
131
طراحي مركز محله زرگنده
132
طراحي مركز محله شهري با رويكرد پايداري اجتماعي (نمونه موردي: محله لنبان اصفهان)
133
طراحي مركز محله عودلاجان در سايت مجاور كنيسه عزرا يعقوب با رويكرد طراحي ميان افزا
134
طراحي مركز محله ميرمشهدبا رويكرد ايجاد سرزندگي اجتماعي
135
طراحي مركز محله هزار دستگاه تهران با رويكرد پايداري اجتماعي
136
طراحي مركز محله و واحدهاي همسايگي در بندر كنگ با بهره گيري از كهن الگوهاي معماري ايراني و رويكرد نحوه ي ارتباط آن ها با دستور زبان شكل
137
طراحي مركز مذهبي فرهنگي مجموعه پرديس اداري گلگهر سيرجان با رويكرد پوسته‌هاي پاسخگو يا اينتراكتيو
138
طراحي مركز مراقبت روزانه سالمند مجتمع تفريحي درماني
139
طراحي مركز مراقبتي 128 تختخوابي مادر و نوزاد با رويكرد بيمار- محور در شهر تهران
140
طراحي مركز مشاوره-حقوقي زنان با رويكرد سلامت جامعه
141
طراحي مركز مطالعاتي (تحقيقاتي)بيماريهاي رواني دراصفهان
142
طراحي مركز معماري
143
طراحي مركز معماري پژوهي با تاكيد بر نورپردازي ارگونوميك
144
طراحي مركز ملي اسناد با رويكرد حداكثر بهره‏ وري از نور روز
145
طراحي مركز ملي سواركاري و پرورش اسب
146
طراحي مركز موسيقي
147
طراحي مركز موسيقي آييني بوشهر
148
طراحي مركز موسيقي ايران در تهران
149
طراحي مركز موسيقي با استفاده از هارموني نت هاي دستگاه ماهور در كرج
150
طراحي مركز موسيقي براي نابينايان با تاكيد بر ارتقاء حس دريافت از حواس ديگر (سامعه و لامسه)
151
طراحي مركز موسيقي در محل سيلوي قديم شيراز با رويكرد ميان افزايي در بناهاي باارزش شهري
152
طراحي مركز موسيقي محله
153
طراحي مركز نگهداري از كودكان بي سرپرست 9 تا 7 ساله بر اساس بررسي تاثير فضا بر كودك
154
طراحي مركز نگهداري از كودكان بي سرپرست به مثابه خانه در شهر اصفهان
155
طراحي مركز نگهداري كودكان بي سرپرست
156
طراحي مركز نگهداري كودكان دختر بي سرپرست
157
طراحي مركز نمايشي - آموزشي چند منظوره با رويكرد ارتقاء فعاليتهاي فرهنگي
158
طراحي مركز نوآوري دانشگاه علم و صنعت ايران
159
طراحي مركز همايش هاي كشورهاي اسلامي - تهران
160
طراحي مركز همايش‌ هاي يزد با تأثيرپذيري از ساختارهاي طبيعي
161
طراحي مركز همايش‌هاي بين‌الملل مشهد بر پايه تأملي بر جايگاه هندسه فراكتالي در معماري ايراني
162
طراحي مركز همايشهاي آييني و سنتي
163
طراحي مركز هنر و تكنولوژي رسانه اي=Center of Art and Media
164
طراحي مركز هنرهاي اران در اصفهان ( خوشنويسي و مينياتور)
165
طراحي مركز هنرهاي چند رسانه اي با رويكرد اسكان پس از سوانح ( زلزله )
166
طراحي مركز هنرهاي ديجيتال، با تمركز بر روش‌هاي پيشرفته‌ي ساخت
167
طراحي مركز هنرهاي معاصر اصفهان
168
طراحي مركز هنرهاي نمايشي ﴿ تئاتر شهر اصفهان ﴾
169
طراحي مركز هنرهاي نمايشي اصفهان با تاكيد بر تاثير متقابل محيط و رفتار در جلب مشاركت كاربران
170
طراحي مركز هنرهاي نمايشي مدرن و آييني (بررسي ميزان تاثير مصالح نوين نانو در بهينه سازي مصرف انرژي در اقليم گرم و خشك شيراز)
171
طراحي مركزآموزش وخلاقيت كودكان
172
طراحي مركزفرهنگي تجاري
173
طراحي مسئله چيدمان تسهيلات در سيستم‌هاي توليد سلولي با توجه به قابليت اطمينان ماشين‌ها
174
طراحي مستقيم برمبناي جابه جايي براي پل هاي جداسازي شده با جداگرهاي لغزشي چند قوسي
175
طراحي مسجد
176
طراحي مسجد
177
طراحي مسجد
178
طراحي مسجد
179
طراحي مسجد امام حسن عسگري شهرستان دورود
180
طراحي مسجد دانشگاه
181
طراحي مسجد دانشگاه اصفهان ﴿با تاكيد بر نقش هندسه در شكل گيري فضاي مسجد﴾
182
طراحي مسجد دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
183
طراحي مسجد در خيابان مهر اصفهان
184
طراحي مسجد در شهر اهواز با محوريت نقش عبادت در شكل‌گيري فضا
185
طراحي مسجد شهرك شيخ روزبهان شيراز با تاكيد بر فهم وحدت
186
طراحي مسجد مبتني بر تغيير پذيري در گذر زمان
187
طراحي مسجد محله " ملك شهر" اصفهان ﴿ با تامل بر هندسه مساجد اصيل شهر اصفهان ﴾
188
طراحي مسجد محله در شهر قم
189
طراحي مسجد محله در نجف آباد
190
طراحي مسجد محله زريسف در شهر كرمان با تاكيد بر نقش جهت در سازماندهي فضا
191
طراحي مسجد محله منظريه شهركرد
192
طراحي مسجد و مجموعه فرهنگي دره گاهان
193
طراحي مسجد..
194
طراحي مسكات دانشگاهي نمونه موردي: مسكات دانشگاه هنر
195
طراحي مسكن ﴿ واحد همسايگي ﴾ بهينه
196
طراحي مسكن اجتماعي با رويكرد اختلاط فرهنگي ايران و افغان در كوره‌هاي آجرپزي شمس‌آباد تهران
197
طراحي مسكن اجتماعي با قابليت گسترش
198
طراحي مسكن از منظر ادراك ساكنين به منظور ارتقاء رضايتمندي سكونتي ﴿طراحي در بافت محله شاه زيد واقع در منطقه 4 شهرداري اصفهان﴾
199
طراحي مسكن اعضاء هيئت علمي دانشگاه يزد ﴿ با رويكرد اقليمي ﴾
200
طراحي مسكن اقليمي با رويكرد پايداري انرژي در شهركرد
201
طراحي مسكن امروز با رويكرد نقش طبيعت
202
طراحي مسكن انسان مدار با رويكرد الهام از مكتب معماري اصفهان
203
طراحي مسكن انعطاف پذير
204
طراحي مسكن انعطاف پذير ( به كار گيري مفاهيم مركز و لبه در طراحي )
205
طراحي مسكن انعطاف پذير در شاهرود
206
طراحي مسكن انعطاف‌پذير با رويكرد ساماندهي فضاي چندعملكردي
207
طراحي مسكن ايمن در برابر جرايم
208
طراحي مسكن با تاكيد بر استفاده ي بهينه از نور روز در تامين سلامت روحي و جسمي ساكنين- نمونه موردي طراحي در اصفهان
209
طراحي مسكن با تاكيد بر كشاورزي شهري (موردپژوهي مجتمع مسكوني در تهران)
210
طراحي مسكن با توجه به اقليم
211
طراحي مسكن با توجه به الگوي انعطاف پذيري در خانه هاي زنجان
212
طراحي مسكن با رويكرد انعطاف پذير
213
طراحي مسكن با رويكرد تقويت فضاهاي جمعي
214
طراحي مسكن با رويكرد فرهنگي در شهر ياسوج
215
طراحي مسكن با رويكرد معماري مبتني بر علوم اعصاب: بررسي تاثيرات احساسي استفاده از سبزينگي در نما و فضاي داخلي
216
طراحي مسكن با رويكرد نماي تطبيق پذير به منظور كاهش مصرف انرژي و تنوع پذيري
217
طراحي مسكن با هويت با رويكرد پديدارشناسي
218
طراحي مسكن بر اساس الگوهاي سكونتي بخش بيرم لارستان
219
طراحي مسكن بر اساس تداوم فرهنگ سكونت لارستان (فارس)
220
طراحي مسكن بر اساس معيارهاي معماري هستي بخش از ديدگاه كريستين نوربرگ شولتز
221
طراحي مسكن براي اقشار كم درآمد در شهر جديد بهارستان
222
طراحي مسكن براي سه نسل در محلخ جلفا اصفهان
223
طراحي مسكن براي عشاير اسكان يافته
224
طراحي مسكن بلندمرتبه با رويكرد طبيعت گرايي در اصفهان
225
طراحي مسكن پايدار در اقليم سرد و كوهستاني شهركرد
226
طراحي مسكن توريست در محله پشت مسجد امام
227
طراحي مسكن توريست در محله پشت مسجد امام
228
طراحي مسكن جايگزين در بافت فرسوده با رويكرد ارتقاء حس تعلق ساكنين ﴿ نمونه موردي محله زرگنده تهران ﴾
229
طراحي مسكن حداقل
230
طراحي مسكن خانوادگي در شهر اصفهان بر مبناي آرامش بخشي به ساكنان
231
طراحي مسكن خودكفا در شيراز با تأكيد بر فرهنگ مشاركت در توليد
232
طراحي مسكن خويشاوندي واقع در مشهد
233
طراحي مسكن دانشجويي
234
طراحي مسكن دانشجويي با تاكيد بر ايجاد حريم خصوصي ( فضاي كالبدي و رضايت مندي )
235
طراحي مسكن در اصفهان با رويكرد اقليمي و صرفه اقتصادي
236
طراحي مسكن در اصفهان با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان
237
طراحي مسكن در اصفهان براي دانشجويان
238
طراحي مسكن در بافت تاريخي عودلاجان تهران
239
طراحي مسكن در راستاي احياي بافتهاي فرسوده سايت مطالعاتي: ، منطقه 15 ،ناحيه امام علي (ع)، محله توكل
240
طراحي مسكن در روستاي سهروفيروزان با رويكرد ارتقا ء حس تعلق مكاني
241
طراحي مسكن در زيربناي كم
242
طراحي مسكن در شهر تيران با رويكرد جاري ساختن زندگي در فضاي باز
243
طراحي مسكن در شهرستان بانه
244
طراحي مسكن در طرقبه ( توافق معماري با طبيعت )
245
طراحي مسكن در طرقبه (توافق معماري با طبيعت )
246
طراحي مسكن در لاهيجان ﴿آسايش محيطي، آرامش خانواده﴾
247
طراحي مسكن در مجموعه‌هاي بلندمرتبه و برج هاي چند منظوره شهري: با رويكرد طراحي طبق الگوي «هايبريد» و پيوستگي با عرصه‌ي عمومي شهر
248
طراحي مسكن در محله سرتپوله سنندج
249
طراحي مسكن در محله قلعه تبرك
250
طراحي مسكن در محله قلعه تبرك
251
طراحي مسكن در محله ي سرتپوله ي سنندج
252
طراحي مسكن در منطقه حاشيه نشين دارك اصفهان
253
طراحي مسكن دهلران
254
طراحي مسكن دهلران
255
طراحي مسكن رو به آينده
256
طراحي مسكن روستايي با رويكرد همساز با اقليم (روستاي مورد نظر خرانق)
257
طراحي مسكن روستايي پايدار با رويكرد معماري اقليمي (طرح يك مجموعه مسكوني در روستاي آق اِولَر، شهرستان تالش)
258
طراحي مسكن روستايي خودكفا با تاكيد بر بهره وري انرژي
259
طراحي مسكن سازگار با اقليم (اقليم گرم و خشك)
260
طراحي مسكن سه خانواري در اصفهان مبتني بر كاهش فشارهاي رواني ساكنان
261
طراحي مسكن طبيعت گرا در اصفهان با رويكرد پايداري زيست محيطي
262
طراحي مسكن طبيعت¬گرا با استفاده از الگوهاي بومي با رويكرد ارتباط فضايي درون و بيرون
263
طراحي مسكن فراگير ﴿ طراحي كوي مسكوني در شهرك قدس شهر تهران
264
طراحي مسكن فراگير با رويكرد انعطاف پذيري و عدالت اجتماعي در محله فيضيه تهران
265
طراحي مسكن مطلوب براي زوج جوان در زمين محدود در شهر دزفول
266
طراحي مسكن مناسب نجف آباد
267
طراحي مسكن موقت پس از سانحه در ناحيه ي گرم و خشك ايران
268
طراحي مسكن نمونه در محله تل يزد
269
طراحي مسكن و محله مسكوني مادام العمر ﴿كاربست طراحي همه شمول در خانه سازي براي جوامع رو به پيري﴾
270
طراحي مسكن ومطب پزشك/مسكن ودفتر كاروكيل
271
طراحي مسكوني با رويكرد فرهنگ
272
طراحي مسكوني در شهر جديد بهارستان
273
طراحي مسكوني نمونه در محله تل يزد
274
طراحي مسواك براي معلولان تتراپلژي (C5-C7)
275
طراحي مسواك مجهز به دهان شويه
276
طراحي مسير انتهاي عمر ماهواره با بكارگيري بادبان خورشيدي
277
طراحي مسير براي رباتهاي با درجات آزادي اضافي با توزيع متناسب نيرو بين عملگرها
278
طراحي مسير بهينه با هدف كاهش ارتعاشات در ربات هاي انعطاف پذير سري و همكار صفحه اي داراي درجات آزادي اضافه
279
طراحي مسير بهينه بازوهاي ماهر هوايي فروعملگر داراي افزونگي
280
طراحي مسير بهينه براي بازوهاي روبات در حضور موانع
281
طراحي مسير بهينه براي پهپادهاي چند وظيفه اي همكار در ماموريت جستجوي وسيع هدفي
282
طراحي مسير بهينه براي رباتهاي همكار داراي افزودگي درجات آزادي
283
طراحي مسير بهينه به منظور جلوگيري از برخورد فضاپيما با زباله فضايي
284
طراحي مسير بهينه حفاري با در نظر گرفتن محدوديت عدم تصادم چاه‌ها با استفاده از الگوريتم ژنتيك چندهدفه
285
طراحي مسير بهينه مقاوم انتقال مداري
286
طراحي مسير بهينه و كنترل ربات در حالت نقطه به نقطه با استفاده از نظريۀ بازي‏ها
287
طراحي مسير بهينه و كنترل فازي پس گام ربات چهارپا
288
طراحي مسير بهينه و كنترل فرآيند جابجايي يك جسم توسط دو بازوي همكار صفحه اي
289
طراحي مسير بهينه يك بازوي مكانيكي ماهر با پايه متحرك به منظور عدم برخورد با موانع
290
طراحي مسير بين سياره اي براي قرار دادن كاوشگر در مدار قمر چهارم زحل دايوني به روش كمك گرانشي چند گانه
291
طراحي مسير پياده در بازار قديم اردبيل
292
طراحي مسير پياده و اصل عناصر فرهنگي (نمونه موردي :مجموعه موزه ها و باغ هاي نمايشگاهي محله باغ فردوس تهران)طراحي گذر هنر تهران
293
طراحي مسير تيم پهپادهاي تك وظيفه اي در ماموريت جستجوي وسيع اهداف
294
طراحي مسير حداقل زمان براي اجتناب از موانع در اجسام پرنده¬ي بدون سرنشين با حل مسئله¬ي براشيستوكرون
295
طراحي مسير حداقل زمان براي حركت ربات دوپا در حركت صفحه اي
296
طراحي مسير حركت بين‌سياره‌اي و تعيين الزامات نيروي رانش
297
طراحي مسير در هواپيماي بدون سرنشين
298
طراحي مسير ربات هاي دو پاي هفت عضوي در شرايط محيطي متفاوت با استفاده از روش فازي
299
طراحي مسير مفاصل با استفاده از يك مولد الگوي مركزي پايدار براي حركت ربات دوپا
300
طراحي مسير مونتاژ هيدروليكي
301
طراحي مسير نماي موقت براي كاردر جاده
302
طراحي مسير و تحليل حركت يك ربات بالارونده از نخل خرما
303
طراحي مسير و رديابي موقعيت ربات موازي به كمك شبكه عصبي بازگشتي و كنترل كننده مد لغزشي
304
طراحي مسير و كنترل ربات پيوسته كابلي سه عضوي با طول ثابت و متغير
305
طراحي مسير و كنترل مقاوم مانور پيكربندي مجدد آرايش پروازي ماهواره ها با لحاظ قيود اشباع عملگر و عدم برخورد
306
طراحي مسير و هدايت سوزن درون بافت نرم
307
طراحي مسير يك بازوي مكانيكي ماهر با پايه متحرك براي حركتي بدون برخورد
308
طراحي مسير يك ربات سري درمحيط ديناميكي و كنترل آن با استفاده از فيدبك تصويري
309
طراحي مسيرسبز (سبز راه) و منظر سازي با استفاده از گياهان بومي در مناطق خشك (منطقه دره‌گاهان تفت)
310
طراحي مسيرهاي بلند در شبكه اتوبوسراني شهر اصفهان
311
طراحي مسيرهاي پياده شهري با هدف افزايش حس تعلق ساكنين نمونه موردي خيابان فتحي شقاقي (محله يوسف آباد تهران)
312
طراحي مسيرهاي گردشگري با استفاده از ارزيابي چندگانه مركزيت( MCA)، نمونه موردي منطقه سه اصفهان
313
طراحي مسيرهاي لاستيكي
314
طراحي مسيرهاي مايكروويو با استفاده از پسيو
315
طراحي مسيرياب آسنكرون در شبكه بر روي تراشه با طراحي آسنكرون سراسري سنكرون محلي به منظور افزايش مقياس پذيري
316
طراحي مشاركتي و كاربرمحور پوشاك با هدف ترويج پايداري
317
طراحي مشاهد هگر متغير حالت در سيست مهاي غيرخطي براساس روش كليدزني
318
طراحي مشاهده گر سرعت و كنترل كننده مبتني بر استفاده از مشاهده گر براي سيستم هاي رباتيكي
319
طراحي مشاهده گر مقاوم براي شناسايي عيب در پروسه شيميايي چهار تانك
320
طراحي مشاهده گر مقاوم تطبيقي به همراه كنترل كننده مقاوم براي سازه نشانه غيرخطي
321
طراحي مشاهده گر مود لغزشي مرتبه بالا براي كنترل وضعيت ماهواره سه درجه آزادي
322
طراحي مشاهده گر و كنترل كننده براي يك روبات با بازوي نرم
323
طراحي مشاهده‌گر اغتشاش و كنترلر هوشمند بهينه براي زير سيستم كنترل وضعيت ماهواره
324
طراحي مشاهده‌گر مقاوم براي كنترل سيستم‌هاي افاين برمبناي مدل سوگنوي غيرخطي
325
طراحي مشاهدهگر مقاوم براي شناسايي عيب استاتور در موتور القايي
326
طراحي مشاهدهگر مقاوم براي شناسايي عيب استاتور درموتور القايي
327
طراحي مشاوره مسير شغلي برخط و مقايسه تأثير مشاوره برخط و حضوري با پارادايم‌هاي راهنمايي و طراحي زندگي بر رشد مسير شغلي و خودكارآمدي‏ تصميم‌ گيري مسير شغلي دانشجويان
328
طراحي مشعل جهت احتراق گازهاي زائد توليد شده در ميادين نفت و گاز
329
طراحي مشعل گازي به قدرت 700kw
330
طراحي مشعلهاي صنعتي گاز سوز
331
طراحي مصلي استان يزد
332
طراحي مصلي نماز جمعه دزفول
333
طراحي مطب پزشكي
334
طراحي معابر شهري با توجه به اقليم
335
طراحي معادن روباز تحت شرايط عدم‌قطعيت شيب
336
طراحي معاصر ايران
337
طراحي معاصر پوشاك زنان براساس ويژگي هاي لباس هاي موزه نياوران
338
طراحي معدن ذغالسنگ گليران
339
طراحي معدن روباز فرضي
340
طراحي معدن زغالسنگ با كانسار دولايه فرضي
341
طراحي معدن زغالسنگ فرضي
342
طراحي معكوس پره كمپرسور محوري با استفاده از روش پوسته الاستيك در رژيم هاي مادون صوت و گذر صوت به همراه جدايش
343
طراحي معكوس سازه پروفيلي اتوبوس C457قسمت دوم ﴿آناليز مودال﴾
344
طراحي معكوس سازه پروفيلي اتوبوسC457 قسمت اول تحليل استاتيكي و ارائه روند بهينه سازي
345
طراحي معكوس شبه سه بعدي ديفيوزر با خم 90 درجه يك كمپرسور گريز از مركز به منظور بهبود عملكرد آن
346
طراحي معكوس ماشين صفحه تراش كم كورس (مدل Butler)
347
طراحي معكوس و ساخت ماشين دوخت بادي
348
طراحي معماري آموزشگاه موسيقي در تهران
349
طراحي معماري اتصالات مسيريابي تحمل‏پذير اشكال براي FPGAهاي مبتني بر SRAM
350
طراحي معماري برج مسكوني هماهنگ با معماري سبز
351
طراحي معماري بناي مركز هنرهاي نمايشي شهر تهران
352
طراحي معماري پايگاه دانش فرش دستباف (مطالعه موردي: فرش دستباف نائين)
353
طراحي معماري داخلي بانك ملي ايران ، شعبه ي دانشگاه تهران ﴿ اثر يورن اوتزن ﴾
354
طراحي معماري داخلي مجموعه سلامت روان كودك با تآكيد طراحي بر ايجاد حس تعلق به مكان
355
طراحي معماري دبيرستان دوازده كلاسه
356
طراحي معماري در بازار مركزي شهر رشت با توجه به لزوم كاهش آسيب پذيري از خطر زلزله
357
طراحي معماري سيستم ثبت كامپيوتري دستورات پزشك
358
طراحي معماري سيستم هاي حمل ونقل هوشمند در حوزه مديريت نگهداري و تعمير براي كشور ايران
359
طراحي معماري مجتمع تجاري در شهر اصفهان باهدف بهبود خوانايي و مسيريابي داخلي
360
طراحي معماري مركز تحقيق و توسعه ساختمان و انرژي دانشگاه علم و صنعت ايران با رويكرد بهينه سازي توليد انرژي
361
طراحي معماري مصل حرم مطهر امام رضا(ع ) و بافت پيرامون آن
362
طراحي معماري مفصل ارتباطي حرم مطهر امام رضا ﴿ع﴾ و بافت پيرامون
363
طراحي معماري نرم افزار پيشنهادي براي اندازه گيري دانش سازماني
364
طراحي معماري نرم افزار مبتني بر معماري سازماني
365
طراحي معماري و پياده سازي پردازنده ام آي پي اس
366
طراحي معماري و معماري داخلي يادمان شاعر و نقاش معاصر ، سهراب سپهري
367
طراحي معماري يك واحد همسايگي با تاكيد بر معماري داخلي با رويكرد روانشناسي رنگ
368
طراحي معماري يكپارچه سامانه هوشمند حمل و نقل در حمل و نقل همگاني
369
طراحي معناگرايانه نظرگاه شهري مبتني بر نشانه سازي مكان مورد پژوهي: تپه پيرغريب در شهر سنندج
370
طراحي معيارهاي مبتني بر تعامل براي پيش‌بيني وقوع تغييرات كمي به كيفي (Bifurcation) در سامانه‌هاي زيستي
371
طراحي مغناطيس منحرف كننده ي باريكه الكترون براي شتاب دهنده رودوترون
372
طراحي مغناطيسي موتور القايي قفس سنجابي سه فاز
373
طراحي مغناطيسي موتور سنكرون مغناطيس دائم سه فاز
374
طراحي مفصل امن شهري و سامانه اشتراك گذاري پوشاك با هدف ترغيب رفتارهاي پايدار و تامين الزامات فرهنگي ايرانيان
375
طراحي مفصل مصنوعي زانو
376
طراحي مفصل مصنوعي و بهينه سازي مواد مركب به كمك روش المان محدود (FEM) و بهينه سازي عددي
377
طراحي مفهوم سيستم انتقال قدرت در يك وسيله نقليه انساني
378
طراحي مفهومي آيروديناميكي كمپرسور صنعتي يازده طبقه جريان محوري با نسبت فشار ده
379
طراحي مفهومي آيروديناميكي يك ميكروتوربين گاز 56 كيلووات
380
طراحي مفهومي اتوماسيون خط بسته‌بندي خرماي هامين
381
طراحي مفهومي اوليه يك موتور توربوفن نظامي
382
طراحي مفهومي ايروديناميكي يك كمپرسور جريان محوري سيزده طبقه با نسبت فشار 17/5
383
طراحي مفهومي بازتواني نيروگاه‌هاي حرارتي
384
طراحي مفهومي بدنه خودرو سواري براي محاسبه سفتي پيچشي و خمشي
385
طراحي مفهومي به كمك شبيه سازي عددي يك جداساز سيكلوني جريان محوري جامد - مايع
386
طراحي مفهومي بهينه چند موضوعي پرنده بدون سرنشين بدون دم رزمي
387
طراحي مفهومي پالايشگاه تركيبي آب دريا با دورنماي تدوين نقشه¬ي راه براي توليد D2 و استحصال آب شيرين
388
طراحي مفهومي پايگاه ملي اطلاعات فعاليت¬هاي اقتصادي
389
طراحي مفهومي پايگاه ملي اطلاعات فعاليتهاي اقتصادي
390
طراحي مفهومي پلتفرم پايه خودروي كلاس A به همراه طراحي و تحليل سامانه هاي تعليق و هدايت
391
طراحي مفهومي پلتفرم پايه خودروي كلاس A به همراه طراحي و تحليل عملكردي سامانه ي انتقال قدرت دو منظوره آن
392
طراحي مفهومي پمپ الكتريكي براي يك راكت بسيار كوچك
393
طراحي مفهومي پيشرانه رزيستوجت براي ماهواره مكعبي در مدار پاييني زمين
394
طراحي مفهومي تست سل گذر صوت پره كسكيد توربين
395
طراحي مفهومي تست سل مافوق صوت پره كسكيد توربين
396
طراحي مفهومي تستر ترمز به همراه شبيه ساز خودرو و جاده
397
طراحي مفهومي تنظيم دستي مركز جرم ميز سه درجه آزادي تعيين و كنترل وضعيت ماهواره با كمك AHRS
398
طراحي مفهومي توربواكسپندرهاي گاز طبيعي
399
طراحي مفهومي توربوكمپرسور صنايع نفت و گازبا استفاده از هسته اصلي يك توربين گاز صنايع هوايي
400
طراحي مفهومي توربين آبي جريان متقاطع
401
طراحي مفهومي توربين گاز صنعتي مشتق شده از توربوفن سه محوره
402
طراحي مفهومي توربين گاز صنعتي مشتق شده از توربوفن هوايي Trent 900
403
طراحي مفهومي توربين گاز صنعتي مشتق شده از توربين گاز هوايي
404
طراحي مفهومي توربين گاز صنعتي مشتق‌شده از توربوفن‌هاي دو و سه محوره
405
طراحي مفهومي تونل باد مادون صوت
406
طراحي مفهومي جداساز سيكلوني جريان محوري با دو حلزون و سطح مقطع دايروي
407
طراحي مفهومي جداساز سيكلوني جريان محوري گاز-مايع با يك حلزوني ورودي و دو حلزوني خروجي
408
طراحي مفهومي جداساز سيكلوني جريان محوري مايع - مايع با سطح مقطع‏هاي دايروي و چهار گوش
409
طراحي مفهومي حفاظ براي يك سينكروترون
410
طراحي مفهومي حفاظ براي يك سينكروترون 3GeV ,
411
طراحي مفهومي حفاظ براي يك سينكروترون 3GeV , Conceptual design of shieldin of a 3 GeVsynchrotron
412
طراحي مفهومي خودروي هيبريدي چهار نفره
413
طراحي مفهومي دستگاه پايش تبديل اصطكاك مالشي به چسبنده به‌وسيله آكوستيك‌اميشن
414
طراحي مفهومي دستگاه شستشوي زير آب بدنه كشتي هاي بسيار بزرگ
415
طراحي مفهومي راكتور آزمايشي هيبريد گداخت شكافت هسته‌اي تا 5 مگاوات
416
طراحي مفهومي ساختار گداخت توسط بلور پايروالكتريك و محاسبه بهره ي نوترون هاي گسيلي از آن
417
طراحي مفهومي ساختمان تست محيطي پره توربين گازي
418
طراحي مفهومي سازه و بدنه يك خودروي خودران شش چرخ خارج جاده اي
419
طراحي مفهومي سامانه برش نگاري رايانه اي شمارش گاما به روش شبيه-سازي مونت كارلو
420
طراحي مفهومي سنسور افق
421
طراحي مفهومي سيستم ديجيتال كنترل فشار كابين
422
طراحي مفهومي سيستم راديوگرافي نوترون ، شناسايي پارامترهاي موثر و بهينه سازي آنها براي كاربردهاي صنعتي , conceptual design of neutron radiography system, identification and optimization of effective parameters in image quality for industrial applications
423
طراحي مفهومي سيستم مقابله با يخ زدگي در هواپيما با استفاده از روش باشش مايع
424
طراحي مفهومي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS) در پژوهشكده الكترونيك و مخابرات شهيدبهشتي
425
طراحي مفهومي سيستم هيبريدي كلكتور فتوولتائيك-حرارتي خورشيدي و پمپ حرارتي زمين گرمايي براي تأمين برق، گرمايش و سرمايش يك ساختمان مسكوني با تمركز بر پارامترهاي فني، اقتصادي و زيست محيطي
426
طراحي مفهومي سيكل جداسازي كربن دي اكسيد خروجي از دودكش نيروگاه هاي توليد قدرت
427
طراحي مفهومي سيكل هايبريد SOFC-GT و بررسي Part Load
428
طراحي مفهومي سينماتيك مكانيزم فلپ هواپيما مسافربري
429
طراحي مفهومي شبكه هاي توزيع محتوا براي ايران
430
طراحي مفهومي شتابدهنده پروتون تراپي و محاسبات و اندازه گيري دزيمتري و واكنش هاي ثانويه
431
طراحي مفهومي شناور تندرو پروازي تك بدنه با سرعت 70 گره دريايي
432
طراحي مفهومي شناور تندرو تك بدنه گشتي
433
طراحي مفهومي شناور تندرو رعد در منطقه عمومي خليج فارس
434
طراحي مفهومي شناورهاي جابجايي در سرعت بالا
435
طراحي مفهومي فضاپيماي سرنشين دار و بازگشت آن به زمين
436
طراحي مفهومي فن با كنارگذر بالا براي موتورتوربوفن دو محوره و سه محوره اتصال توربين كمپرسور
437
طراحي مفهومي فن جريان محوري توربوفن سه اسپول با نسبت كنارگذر 10 و نيروي رانشي 400 كيلو نيوتن
438
طراحي مفهومي فن جريان محوري موتور توربوفن با نسبت كنار گذر بالا
439
طراحي مفهومي فن جريان محوري موتور توربوفن دو و سه محوره (نسبت كنار گذر 10 و نيروي رانشي 450 كيلو نيوتني)
440
طراحي مفهومي فن جريان محوزي موتور توربوفن دو و سه محوره با نسبت كنار گذر بالا
441
طراحي مفهومي قلب يك راكتور تحقيقاتي، با قدرت 10MW مشابه راكتور تحقيقاتي تهران
442
طراحي مفهومي ماهواره مكعبي براي دريافت سيگنال ADS-B
443
طراحي مفهومي محفظه آزمايش كسكيد توربين گذر صوت
444
طراحي مفهومي ميكروتوربين گازي توليد همزمان برق و حرارت با هدف تامين مصارف مسكوني
445
طراحي مفهومي هواپيماي سبك
446
طراحي مفهومي هواپيماي فوق سبك 2 سرنشين ﴿هماي﴾جلد اول
447
طراحي مفهومي هواپيماي فوق سبك با سيستم پيشران الكتريكي
448
طراحي مفهومي و ارزيابي عملكرد يك توربين گاز به منظور توليد همزمان حرارت و كار
449
طراحي مفهومي و امكان سنجي ساخت سيستم راديوگرافي نوتروني واداشته با شتابدهنده الكترون
450
طراحي مفهومي و امكان سنجي ساخت نمونه ازمايشگاهي دستگاه NMR Well Logging
451
طراحي مفهومي و اوليه سامانه متحرك شش درجه آزادي
452
طراحي مفهومي و اوليه سيستم مكان ياب درون لوله ايي نشت آب در شبكه هاي توزيع و انتقال
453
طراحي مفهومي و اوليه موتور ميكرو جت SR-30
454
طراحي مفهومي و اوليه ي ربات عيب ياب پره ي توربين بادي
455
طراحي مفهومي و بررسي عملكرد تحليلگر ذرات خنثي
456
طراحي مفهومي و بررسي عملكرد ديناميكي خودرو ميني سه چرخ هيبريد الكتريك
457
طراحي مفهومي و پايه اي يك موتور آرك جت
458
طراحي مفهومي و تحليل ديناميكي ساز و كار ابتكاري باز و بسته شدن دريچه هاي موتورهاي پيستوني با تأمين زمانبندي متغيير
459
طراحي مفهومي و ساخت دستگاه دوست ياب براي كنترل لوازم خانگي
460
طراحي مفهومي و ساخت نمونه جداساز جريان محوري با هدف كاهش اثرات مخرب زيست محيطي در لايروبي رودخانه ها و مخازن پشت سدها
461
طراحي مفهومي و شبيه سازي باتري هسته اي مورد استفاده در ضربان سازهاي مصنوعي قلب
462
طراحي مفهومي و شبيه سازي سنسور قند خون ميكروالكترومكانيكي با عملگر پيزوالكتريك
463
طراحي مفهومي و شبيه سازي سيستم سرو و هيدروليك مجموعه آزمونگر ترمز
464
طراحي مفهومي و شبيه سازي شبكه سينكروترون براي شتاب بيم پروتون تا انرژيMeV 250
465
طراحي مفهومي و شبيه سازي كامپيوتري ماموگرافي نوري
466
طراحي مفهومي و شبيه سازي ماموگرافي نوري
467
طراحي مفهومي و شبيه سازي يك روبات چهار با مكانيزم قيد متغير
468
طراحي مفهومي و شبيه¬سازي يك موتور ميكروجت
469
طراحي مفهومي و طراحي جزئي و ساخت يك نمونه پرينتر سه بعدي FDM نيمه صنعتي
470
طراحي مفهومي و مدلسازي ترموديناميكي يك ميكروتوربين گازي 100 كيلو واتي
471
طراحي مفهومي و مدلسازي ديناميكي ميكروپمپ با ديافراگم پليمري
472
طراحي مفهومي وپايه در معدن بوكسيت جاجرم با روند نماي حل خلاق مساله
473
طراحي مفهومي وسيله پرنده تك سرنشين مجهز به موتور ميكروجت
474
طراحي مفهومي يك تست‌سل كمپرسور-كسكيد با استفاده از موتور ديزل/بنزيني احتراق داخلي
475
طراحي مفهومي يك توربواكسپندر
476
طراحي مفهومي يك توربين گاز صنعتي با استفاده از هسته اوليه يك توربين گاز صنايع هوايي
477
طراحي مفهومي يك سامانه جامع تصوير برداري مبتني بر اشعه ايكس براي ايجاد مراكز تصوير برداري چند منظوره
478
طراحي مفهومي يك سيستم كاهش انتخابي كاتاليستي براي كاهش آلودگي هاي ناشي از احتراق
479
طراحي مفهومي يك سيستم مبتني بر كاربرد ميكروتوربين گازي به منظور تامين انرژي مورد نياز دانشگاه علم و صنعت ايران
480
طراحي مفهومي يك شتاب‌سنج خازني ميكروالكترومكانيكي (MEMS) براي كاربردهاي فضايي
481
طراحي مفهومي يك شناور نظامي سطحي
482
طراحي مفهومي يك شناور نفتكش 5000 تني با سرعت 12 گره
483
طراحي مفهومي يك كشتي هوايي كوچك با قابليت تصوير برداري
484
طراحي مفهومي يك ماهواره بر براي پرتاب به مدار زمين آهنگ
485
طراحي مفهومي يك ماهواره‌بر مشخص در جو و تحليل نيروهاي آيروديناميكي آن
486
طراحي مفهومي يك ميكروتوربين گاز دومنظوره براي توليد برق و پيشرانش هوايي
487
طراحي مفهومي يك نانوحسگرزيستي با بكارگيري شبيه‌سازي
488
طراحي مفهومي يك نمونه لوله امپدانسي جهت استخراج تابع افت انتقال آكوستيكي وابسته به فركانس
489
طراحي مفهومي يك واحد توليد همزمان آب و برق
490
طراحي مقاوم جاذب انرژي كامپوزيتي با در نظر گرفتن نامعيني هاي احتمالاتي
491
طراحي مقاوم جوش لبه‌روي‌هم اصطكاكي‌اغتشاشي با در نظر گرفتن نامعيني‌هاي احتمالاتي
492
طراحي مقاوم چند موضوعي بهينه وسيله زير سطحي
493
طراحي مقاوم و بر اساس قابليت اطمينان براي محور محرك نانوكامپوزيتي خودرو
494
طراحي مقاوم و بر اساس قابليت اطمينان محور محرك كامپوزيتي خودرو
495
طراحي مقايسه كننده جرياني توان پايين با سرعت و دقت بالا
496
طراحي مقبره امامزاده سيد ولي كمال الدين ﴿پيرگوشه﴾
497
طراحي مقدماتي پروسه شيرين سازي گازهاي طبيعي موجود در نفت
498
طراحي مقدماتي توربين بادي محور عمودي
499
طراحي مقدماتي توربين هاي گازوبخار به كمك كامپيوتر
500
طراحي مقدماتي تونل هاي باد مادون صوت (مدار باز مكشي )
501
طراحي مقدماتي راكت كاوش
502
طراحي مقدماتي سيستم تغذيه سوخت نوعي ماهواره
503
طراحي مقدماتي كمپرسورهاي جريان محوري فشار پايين
504
طراحي مقدماتي كمپرسورهاي محوري (ويژوال بيسيك)
505
طراحي مقدماتي محدوده نهايي و برنامه ريزي توليد معدن روباز گل گهر (آنومالي II)
506
طراحي مقدماتي محفظه احتراق توربين گازي مدرن DLE
507
طراحي مقدماتي محفظه احتراق يك موتور ديزل
508
طراحي مقدماتي محفظه يك موتور احتراق داخلي HCCI
509
طراحي مقدماتي نيروگاه بخار آزمايشگاهي (به قدرت 180 كيلو وات )
510
طراحي مقدماتي و انتخاب ابعاد اوليه كشتي هاي مسافر/ماشين بر (ferries car/Passenger) به روش كامپيوتري
511
طراحي مقدماتي و تحليل عددي جريان درتوربين ضربه اي شعاعي مافوق صوت
512
طراحي مقدماتي يك توربين گاز جريان محوري
513
طراحي مقدماتي يك كشتي چندمنظوره 11100 تني با سرعت 2/18 گره دريايي
514
طراحي مقدماتي يك كشتي كالابر عمومي 15000 تني
515
طراحي مقدماتي يك مرحله توربين گاز محوري
516
طراحي مقطغ مياني يك كشتي كانتينربر با استفاده از نرم افزار پوزايدون
517
طراحي مكاترونيكي و پياده سازي مكانيزم ذخيره سازي انرژي در پروتز ساق پا جهت كمك به راه رفتن
518
طراحي مكان هاي چند حسي با رويكرد ياداشت برداري حسي و نمادگذاري براي حواس در فضاهاي شهري–نمونه موردي محله جلفا اصفهان
519
طراحي مكان هاي همگاني با رويكرد ارتقاء پايداري اجتماعي
520
طراحي مكاني براي احياي هنرهاي از ياد رفته معماري ايران ؛ با رويكرد معماري ديجيتال
521
طراحي مكاني براي بزرگداشت جشنهاي ملي و مذهبي در اصفهان
522
طراحي مكانيزم Retarder جهت جدايش
523
طراحي مكانيزم ارابه فرود هواپيما و برد سيستم هيدروليك آن
524
طراحي مكانيزم بازكننده بالك خورشيدي ماهواره نمونه
525
طراحي مكانيزم بازكننده پنل هاي خورشيدي ماهواره و تدوين فرايند ساخت و مونتاژ
526
طراحي مكانيزم بال زدن حشره ميكروالكترومكانيكي پرنده (MEMF)
527
طراحي مكانيزم بالابر براي اتوبوس درون شهري
528
طراحي مكانيزم بالكهاي كنترلي موشك
529
طراحي مكانيزم براي جلوگيري از تباني گره هاي خودخواه و بدخواه در مسيريابي و جلوراني در شبكه هاي موردي سيار با استفاده از نظريه بازي ها
530
طراحي مكانيزم پيانوئي با فواصل موسيقي ايران
531
طراحي مكانيزم تست نيمكره فلزي بروش اديكارنت
532
طراحي مكانيزم جدايش در موشك دو مرحله اي
533
طراحي مكانيزم جدايش سامانه كاهش مدار يك سفينه
534
طراحي مكانيزم جدايش غير انفجاري فضاپيما
535
طراحي مكانيزم جراحي ستون فقرات با حداقل تهاجم
536
طراحي مكانيزم چيدمان و پرتاب محموله هاي نهال كاري هوايي
537
طراحي مكانيزم حركتي جديد در دستگاه سي ان سي ( ŸŸŸŸŸCNC )
538
طراحي مكانيزم درو و جمع اوري شالي و تامين نيروي محركه لازم براي هر دو سيستم
539
طراحي مكانيزم ذوب ريزي بوسيله ليفتراك
540
طراحي مكانيزم رهايش بوم حلقوي شونده ماهواره نمونه
541
طراحي مكانيزم زنجيره اي جهت انجام فعاليت با حركت گردن
542
طراحي مكانيزم ژنراتور الكتريكي بر پايه ي المان پيزوالكتريك به منظور استحصال انرژي از ارتعاشات محيطي
543
طراحي مكانيزم صورت حساب در برنامه مديريت خودگردان سمت تقاضا در شبكه توزيع هوشمند
544
طراحي مكانيزم كارساز لودر HL 115
545
طراحي مكانيزم كنترل سرعت دوراني توربين بادي
546
طراحي مكانيزم كنترلي بر روي برنامه ريزي توليد چند دوره اي چند محصولي با استفاده از مديريت ارزش كسب شده
547
طراحي مكانيزم گازساز يك جراثقال موتوري كوچك
548
طراحي مكانيزم گره زني فرش دستبافت به روش گره ترك
549
طراحي مكانيزم لولاي در متحرك
550
طراحي مكانيزم ماشين حمل و بارگيري مهمات هوايي
551
طراحي مكانيزم ماشين نمونه سازي سريع
552
طراحي مكانيزم موتور دو سيلندر باچرخ دنده خورشيدي
553
طراحي مكانيزم هاي افزايش توان در موتورهاي احتراق داخلي
554
طراحي مكانيزم هدايت جسم صلب به كمك كامپيوتر
555
طراحي مكانيزم هدايت جسم صلب به كمك كامپيوتر
556
طراحي مكانيزم هم سطح كردن مقطع بنديل محصولات مقاطع گرد فولادي ﴿شركت فولاد آلياژي ايران﴾
557
طراحي مكانيزم هيدروليكي حركت الكترودها
558
طراحي مكانيزم‌هاي تحليل داده‌هاي بزرگ: مورد مطالعاتي سامانه پالايش سلامت راه
559
طراحي مكانيزمها با چهار نقطه دقت به كمكه كامپيوتر
560
طراحي مكانيزمي ﴿ ATORMANIPUL ﴾ جهت حمل مواد و بدست آوردن ماكزيمم بار
561
طراحي مكانيزمي براي برگزاري مزايدات تركيبي و ارزيابي صادقانه بودن استراتژي بهينه شركت‌كنندگان
562
طراحي مكانيزمي براي برنامه ‌ريزي استرات‍ژيك صادرات با تمركز بر آمايش سرزمين
563
طراحي مكانيزمي جهت ارتباط مستقيم كشاورز با مشتري
564
طراحي مكانيزه و كامپيوتري كردن برج خنك كن
565
طراحي مكانيسم پروتكل براي مسيريابي بي نام امن در شبكه هاي سيار موردي با استفاده از رمزنگاري
566
طراحي مكانيكي آسانسور
567
طراحي مكانيكي انواع مبدلهاي حرارتي (تهيه نرم افزار)
568
طراحي مكانيكي توربين جزر و مدي
569
طراحي مكانيكي دستگاه حفاري تونل هاي افقي با قطر كم ﴿Microtunneling ﴾
570
طراحي مكانيكي سكوي تست كمپرسور تاندم
571
طراحي مكانيكي ماشين Ball Warqet
572
طراحي مكانيكي مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله (برنامه نويسي)
573
طراحي مكانيكي مكانيزم سقف فلزي جمع شونده براي خودرو
574
طراحي مكانيكي و ساخت روبات مين ياب
575
طراحي مكانيكي و ساخت واحد مونتاژ سيستم توليد انعطاف پذير آزمايشگاهي
576
طراحي مكانيكي و شبيه سازي CFD هدف مايع با جريان بالا و انرژي پايين جهت توليد فلوئور-18
577
طراحي مكانيكي واحد جداسازي اوليه گاز طبيعي
578
طراحي مگنت سيستم هاي رزونانس مغناطيسي هسته اي براي كاربردهاي Logging
579
طراحي ملخ با كمترين صدا
580
طراحي ملخ دم هليكوپتربل 206 با استفاده از مواد مركب
581
طراحي ملخ كامپوزيتي هاي كوپتر كنترل از راه دور
582
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪPFL ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ
583
طراحي مناسب روش‌هاي نمونه‌گيري پيوسته به منظوركاهش هزينه‌ي كل نمونه‌گيري، برنامه‌ريزي توليد و نگهداري و تعميرات در يك سيستم توليدي
584
طراحي مناسب موتور سنكرون مغناطيس دائم داخلي به منظور افزايش قابليت تضعيف شار و بهبود عملكرد در سرعت بالا
585
طراحي منبع تغذيه AC
586
طراحي منبع تغذيه براي توكامك ابررساناي در حال طراحي ايران
587
طراحي منبع تغذيه سوئيچينگ ايزوله شده بر اساس مبدل Flyback تك ورودي چند خروجي(SIMO) با ميكروكنترلرARM
588
طراحي منبع نور براي فضاهاي داخلي
589
طراحي منحني ايمپلر پمپ هاي اسلاري
590
طراحي منحني پخت بهينه براي بدنه هايي كه در حضور فاز مايع زينتر مي شوند
591
طراحي منحني هاي VFP توسط نرم افزار VFPI براي مخزن دريايي و تهيه برنامه جهت رسم منحني هاي گراديان سيال
592
طراحي منحني هاي پيشنهاد قيمت از سمت تقاضا در بازار رقابتي برق
593
طراحي مندرل حلزوني جهت اكسترود لوله هاي پلاستيك به كمك كامپيوتر
594
طراحي منزل مسكوني با رويكرد انعطاف پذيري (خانه اي براي همه ي عمر)
595
طراحي منزلگاه سفر در كوير ﴿ اقامتگاه كويري در منطقه كلوت هاي شهداد كرمان ﴾
596
طراحي منسوجات اتاق خواب كودك با الهام از شخصيت هاي كارتوني
597
طراحي منسوجات اقامتگاه ورزشي با استفاده از حركات و لوازم ورزشي
598
طراحي منطقي سيستم اطلاعات نظارت بر هزينه ها با استفاده از روش ساخت يافته طراحي سيستم ها به منظور كاهش هزينه هاي انجام شده در شركت مديريت توليد برق ري
599
طراحي منطقي سيستم جامع (عملياتي و اطلاعاتي ) مالي و پشتيباني براي شركت سهامي برق منطقه اي زنجان با استفاده از روش ساخت يافته طراحي سيستمها
600
طراحي منظر خيابان شهري با رويكرد پايداري (نمونه موردي خيابان شريعتي تهران )
601
طراحي منظر رنگي شهر در پيوند با تصويرذهني كاربران موردپژوهي: پياده راه سلامت شيراز
602
طراحي منظر سازماني در محيط پيچيده با استفاده از نظريه منظر برازنده و كنترل افق پيشرو
603
طراحي منظر شهري پايدار رودخانه فصلي ميمه ﴿حدفاصل خيابان مولوي و خيابان شريعتي﴾
604
طراحي منظر محور تفريحي- گردشگري با تأكيد بر گردشگري پايدار؛ نمونه مورد مطالعه: خيابان ناهارخوران، حدفاصل پل سيدمسعود و ميدان ناهارخوران
605
طراحي منظرشهري محور منوريل در محدوده تاريخي خيابان مدرس كرمانشاه با تأكيد بر احياي ارزش‏هاي فرهنگي – تاريخي شهر
606
طراحي منظرشهري محور منوريل در محدوده تاريخي خيابان مدرس كرمانشاه باتاكيد براحياي ارزش هاي فرهنگي-تاريخي شهر
607
طراحي منظومه ماهواره‌ مخابراتي و شبيه‌سازي و محاسبات بودجه لينك آن
608
طراحي مهارت‌هاي يادگيري كتاب مكاتب فلسفي و آراء تربيتي
609
طراحي مهد كودك
610
طراحي مهد كودك
611
طراحي مهد كودك
612
طراحي مهد كودك
613
طراحي مهد كودك با رويكرد پرورش خلاقيت
614
طراحي مهد كودك با رويكرد خلاقيت
615
طراحي مهد كودك با رويكرد كاهش مصرف انرژي با بهره گيري از ظرفيت ديوار هاي سبز
616
طراحي مهد كودك بر مبناي تصورات كودكان
617
طراحي مهد كودك در حيطه علوم رفتاري كودكان در محله سيمان شهر قاين
618
طراحي مهد كودك در شهر سنندج با رويكر ارتقاء مهارت هاي اجتماعي كودكان
619
طراحي مهد كودك در شهر سنندج با رويكرد ارتقاء مهارت هاي اجتماعي كودكان
620
طراحي مهد كودك در محله جهانشهر كرج
621
طراحي مهد كودك.
622
طراحي مهد كودك.
623
طراحي مهد كودك..
624
طراحي مهد كودك+
625
طراحي مهدكودك
626
طراحي مهدكودك
627
طراحي مهدكودك
628
طراحي مهدكودك درگرگان
629
طراحي مهمان سراي اساتيد
630
طراحي مهمانسرا
631
طراحي مهمانسرا
632
طراحي مهمانسرا با استفاده از عناصر بافت تاريخي
633
طراحي مهمانسرا در بافت قديم شهر اصفهان
634
طراحي مهمانسرا در بافت قديم شهراصفهان
635
طراحي مهمانسرا در خيابان آتشگاه
636
طراحي مهمانسرا در شهر سامان
637
طراحي مهمانسرا در مركز شهر اصفهان
638
طراحي مهمانسراي جهانگردي ﴿شرق اصفهان﴾
639
طراحي مهمانسراي كوهستاني صفه
640
طراحي مهمانسراي كوهستاني صفه
641
طراحي مهمانسراي مجتمع رفاهي تفريحي شهرداري يزد - با رويكرد معماري سبز
642
طراحي مهندسي توربين بادي توان پايين
643
طراحي مهندسي وب
644
طراحي مهندسي يك Vent Stack تخليه گاز طبيعي
645
طراحي مواد بخار
646
طراحي موتور آسنكرون
647
طراحي موتور احتراقي پيستوني چهار زمانه
648
طراحي موتور استرلينگ جهت تامين برق مصرفي يك ماهواره كوچك
649
طراحي موتور استرلينگ خورشيدي و استفاده از آن براي پمپاژ آب از چاه عميق
650
طراحي موتور القايي بكار رفته در آسياب سنگ شكن خود شكن
651
طراحي موتور القايي سه فاز معكوس گرد
652
طراحي موتور بخار جديد براي خودرو با آلودگي صفر
653
طراحي موتور بنزيني 4 سيلندر براي خودرو ملي رخش
654
طراحي موتور پيستون دوار وانكل براي موتور سيكلت
655
طراحي موتور پيستوني و موتور وانكل
656
طراحي موتور تك سيلندر دو زمانه خنك شونده با هوا
657
طراحي موتور توربوفن با نيروي جلوبرندگي 50 كيلو نيوتن
658
طراحي موتور توربين گاز ساده به قدرت 10 مگاوات
659
طراحي موتور توربين گازي براي خودروي سواري هيبريد ي
660
طراحي موتور جستجوي مبتني بر ربات
661
طراحي موتور چهار سوپاپه
662
طراحي موتور چهارسيلندر چهارزمانه
663
طراحي موتور دو زمانه هواپيما مدل
664
طراحي موتور ديزل سيلندر متقابل با سيستم خنك كنندگي هوا
665
طراحي موتور ديزل سيلندر متقابل با سيستم خنك كنندگي هوايي
666
طراحي موتور راكت سوخت جامد انتقال مداري نوعي ماهواره
667
طراحي موتور سنكرون رلوكتانسي با هدف بهينه كردن ريپل گشتاور
668
طراحي موتور سنكرون مغناطيس دائم براي سيستمهاي كششي
669
طراحي موتور سيستم رانش و ذخيره انرژي AUV
670
طراحي موتور شار سوئيچ شونده با هسته كامپوزيت مغناطيس نرم
671
طراحي موتور شار محوري آهنرباي دائم با هدف افزايش گشتاور حجمي
672
طراحي موتور كششي سنكرون آهنرباي دايم براي كاربرد راه آهن برقي پرسرعت
673
طراحي موتور هوايي براي يك هواپيما با ظرفيت مشخص
674
طراحي موتور هيدروليكي قدم زدن
675
طراحي موتورجت سوپر سونيك
676
طراحي موتورهاي احتراق داخلي پيستوني
677
طراحي موتورهاي انتقالي كوچك سه فاز دور بالا
678
طراحي موتورهاي پيزو الكتريك
679
طراحي موتورهاي جت هواپيما نمونه ـ موتور JT8D
680
طراحي موتورهاي درونسوز
681
طراحي موتيف هاي طبيعي و استفاده از آن ها در قاب، تابلو و پاراوان با تكنيك معرق، منبت و مشبك
682
طراحي موج شكن در درياي خزر
683
طراحي موجبر بهينه با سطح مقطع دلخواه
684
طراحي مودم باند پايه با نرخهاي KBPS 128 و KBPS 256 براي كاربردهاي LANTOLAN
685
طراحي موزاييك با الهام از نقوش هنر اسلامي ايران
686
طراحي موزه (هنروتمدن ايران باستان)واقع در بافنازدر محدوده چهارباغ بالا
687
طراحي موزه آستان قدس رضوي با رويكرد ارائه راهكارهاي تكنولوژيك براي تلفيق بهينه سازه و انرژي و نور طبيعي در طراحي موزه ها
688
طراحي موزه اتومبيل ﴿ با رويكرد فرم هاي آزاد در معماري ﴾
689
طراحي موزه با رويكرد صيانت از ميراث ملموس و ناملموس جندي¬شاپور
690
طراحي موزه بافته هاي كرمان
691
طراحي موزه براي هنرهاي معاصر يزد
692
طراحي موزه تاريخ طبيعي و مطالعات محيطي اروميه با رويكرد پايداري زيست محيطي با تكيه بر طراحي اكولوژيكي
693
طراحي موزه جانورشناسي﴿آكوريوم و آكوآزوي شهر اصفهان﴾
694
طراحي موزه جندي شاپور
695
طراحي موزه جنگ (با بازشناسي مباني معماري صلح)
696
طراحي موزه در زمان جمهوري اسلامي ايران
697
طراحي موزه دفاع مقدس
698
طراحي موزه دفاع مقدس دو كوهه
699
طراحي موزه روايتگري جنگ در راستاي ايجاد قطب فرهنگي جنوب و ارتقا اقتصاد خودكفاي محلي با تكيه‌بر اصول توسعه ميان افزا در بافت آسيب‌ديده خرمشهر
700
طراحي موزه سفال
701
طراحي موزه سفال همدان با رويكرد زمينه گرايي
702
طراحي موزه سنگ با رويكرد معماري بر مبناي تكنيك هاي پيشرفته سنگ
703
طراحي موزه سينما
704
طراحي موزه صنايع دستي اردكان
705
طراحي موزه صنعت نفت مسجد سليمان
706
طراحي موزه عكس اصفهان
707
طراحي موزه علوم و فناوري ايران ﴿تهران﴾ با رويكرد تكنولوژيك
708
طراحي موزه فرش وگليم سيرجان
709
طراحي موزه قنات با رويكرد احياي فناوريهاي پايدار بومي
710
طراحي موزه كشاورزي در استان كرمان با تاكيد بر تقويت رابطه بين انسان و كشاورزي
711
طراحي موزه كودك
712
طراحي موزه مردم شناسي در يزد با تاكيد بر زمينه گرايي در بافت تاريخي
713
طراحي موزه مردم شناسي( آستانه ايران )
714
طراحي موزه مرگ
715
طراحي موزه معماري در بافت تاريخي پشت مسجد شيخ لطف الله اصفهان
716
طراحي موزه مولتي مدياي تاريخ اسلام
717
طراحي موزه نابينايان تهران برپايه كاربست علوم رفتاري در طراحي محيط
718
طراحي موزه نساجي اصفهان
719
طراحي موزه هنر معاصر شرق بانگاهي بر بعد معنايي فضاي تهي در معماري شرق
720
طراحي موزه هنرهاي مدرن با رويكرد افزايش درك عمومي هنر
721
طراحي موزه هنرهاي معاصر
722
طراحي موزه ي بين المللي آب با تاكيد بر فناوري بومي هيدروليكي در دزفول
723
طراحي موزه ي هنرهاي مردمي با تأثيرپذيري از معماري آركي تايپي در اصفهان
724
طراحي موزه ي هنرهاي ملي در شهر اصفهان
725
طراحي موزه‌ي ورزش در تعامل با ساختارهاي طبيعت ساخت
726
طراحي موسسه فرهنگي مذهبي محفل انديشه عقايد شيعي
727
طراحي موشك چندمرحله اي به كمك كامپيوتر
728
طراحي مولتي سنسور زيستي جهت تشخيص بيلي روبين و فنيل آلانين در نوزادان
729
طراحي مولد پلاسمايي سد تخليه دي الكتريك(DBD) جهت رفع آلودگي اورانيوم از سطوح
730
طراحي مولد كد به كمك ماشين حالت براي تنظيم طيف توان در سيستم هاي UWB
731
طراحي مولدهاي بخار بازياب گرما
732
طراحي مولكول ايمونوتوكسين ... كونژوگه به ... بيان و تلخيص ايمونوتوكسين در سلول اشريشيا كلي و بررسي عملكرد آن در تخريب ... يوكاريوتي
733
طراحي ميان افزا در بافت تاريخي (نمونه ي موردي: محله عودلاجان تهران محدوده امام زاده يحيي)
734
طراحي ميان افزا در حفاظت از بافت تاريخي با رويكرد ريخت شناسي نمونه موردي : طراحي سطح فوقاني زير گذر زند باريك شيراز ﴿ حد فاصل ارگ كريم خاني تا بازار وكيل ﴾
735
طراحي ميان افزار آگاه از كيفيت سرويس براي كاربردهاي جريان سازي ويدئويي
736
طراحي ميان وعده ميوه اي و بسته بندي عرضه با رويكرد تجربه گرا
737
طراحي ميدان امام خميني شهر كرج با هدف سرزنده سازي و الويت بخشي به حركت پياده
738
طراحي ميدان به عنوان مفصل انسجام دهنده بافت شهري؛ با مطالعه موردي ميدان وحدت اسلامي تهران
739
طراحي ميدان دركه
740
طراحي ميدان دركه با تاكيد بر پياده مداري
741
طراحي ميدان راه آهن تهران با رويكرد رفتاري
742
طراحي ميدان شهري با تاكيد بر پيوند ميان فضاهاي شهري ﴿نمونه موردي: ميدان شهيد مطهري شهر قم﴾
743
طراحي ميدان قطبي توكامك البرز با استفاده از الگوريتم ژنتيك
744
طراحي ميدان ورودي جنوبي شهر اصفهان
745
طراحي ميراگر ارتعاشي غير فعال براي يك بسته الكترونيكي در محيط ارتعاشي فركانس بالا
746
طراحي ميراگر ارتعاشي غير فعال براي يك بسته الكترونيكي در محيط ارتعاشي فركانس بالا
747
طراحي ميز آتليه براي گروه طراحي صنعتي دانشگاه هنر تهران
748
طراحي ميز اپراتور جراحي با ليزر
749
طراحي ميز ارتعاشات
750
طراحي ميز با استفاده از تكنيك هاي معرق
751
طراحي ميز پرتابل لپ تاپ
752
طراحي ميز تحت زاويه TlLTlNGTABlE با سيستم هيدروليك
753
طراحي ميز تحرير دانش آموزدبستاني﴿بااستفاده ازلوله پي وي سي﴾
754
طراحي ميز تست سختي چرخشي
755
طراحي ميز چندمنظوره با استفاده از مفهوم فولدينگ
756
طراحي ميز دوار
757
طراحي ميز شبيه ساز زلزله با استفاده از كنترل مقاوم
758
طراحي ميز كار ويژه طراحان صنعتي جهت طراحي در منزل
759
طراحي ميز كامپيوتر براي استفاده در مطبوعات و انتشارات
760
طراحي ميز لپ تاپ با رويكرد كمينه گرايي، براي كاربر ايراني
761
طراحي ميز لپ تاپ قابل حمل با رويكرد UCD (مطالعه موردي دانشجويان خوابگاهي علم وصنعت)
762
طراحي ميز مدير مياني براي فضاي باز حداقل
763
طراحي ميز موقيت دهي خطي با دقت بالا
764
طراحي ميز هنرستان ها
765
طراحي ميز و بستر ماشين تراش CNC آموزشي
766
طراحي ميز و صندلي كلاسي براي دانش آموزان دبستان
767
طراحي ميز و نيمكت دانش اموزان ابتدايي شهر تهران با ديد ايميني و ارگونومي
768
طراحي ميزبان خانه مبتني بر افزايش تعاملات اجتماعي در شهر تهران
769
طراحي ميزتحرير براي خوشنويسان
770
طراحي ميزوصندلي دانش آموزي دونفره براي دانش آموزان مقاطع راهنمايي كشور
771
طراحي ميكرو پمپ پيزوالكتريكي
772
طراحي ميكرو سنسور بر اساس ارتعاشات ميكرو ورق ويسكالاستيك تشكيل شده از مواد تابعي بر روي يك بستر ويسكوپاسترناك
773
طراحي ميكرو- نانو جراحي بر پايه ميكرو جابجا كننده سه درجه آزادي
774
طراحي ميكروپرسسوري كنترل برداري موتور القايي به روش امتداديابي ميدان روتور جهت استفاده در خودروي برقي
775
طراحي ميكروپمپ تزريق سيال و تحليل دبي جريان بر مبناي كنترل جريان
776
طراحي ميكروپمپ تزريق سيال و تحليل دبي جريان بر مبناي كنترل مقدار قطره
777
طراحي ميكروسوزن ها جهت انتقال دارو
778
طراحي ميكروعملگر حرارتي بهينه
779
طراحي ميكروكنترلر خاص منظوره جهت سيستم AMI
780
طراحي ميل بادامك موتور با ياتا قان غلتشي
781
طراحي ميل بادامك موتور با ياتا قان غلتشي
782
طراحي ميل بادامك موتور با ياتاقان غلتشي
783
طراحي ميل گاردان كامپوزيتي يكپارچه پژو RD
784
طراحي مينيماليستي لباس اجتماع دختران ايراني با رويكرد ايراني اسلامي
785
طراحي ناحيه مركزي و ديناميك باريكه سيكلوترون 10 مگا الكترون ولت
786
طراحي نازل به روش مشخصه ها
787
طراحي نازل خروجي و بررسي عملكرد خارج از طراحي موتور توربوجت
788
طراحي نازل ما فوق صوت متقارن محوري براي جريان لزج
789
طراحي نازلهاي مافوق صوت از روش CTERISTICS CHARA
790
طراحي ناقل جريان نسل دوم ولتاژ پايين و كم مصرف با مقاومت ورودي كوچك
791
طراحي ناقل جريان ولتاژ-توان پايين بهبود يافته با تأكيد برمقاومت ورودي
792
طراحي نانو بيوسنسور الكتروشيميايي جهت شناسايي تركيبات حاوي حلقه بتالاكتام در محصوصلات غذايي
793
طراحي نانو حسگرها و ردياب هاي هدفمند بر پايه نقاط كوانتومي و آپتامرها براي اندازه گيري و تشخيص داروها، ريبونو كلئيك اسيد و سلول هاي سرطاني
794
طراحي نانوالياف الكتروريسي شده بر پايه پلي¬كاپرولاكتون حاوي عصاره گياه شاه¬افسر زرد به منظور تهيه زخم¬پوش ديابتي
795
طراحي نانوزيست حسگر تشخيص هايپرمتيلاسيون DNA در سرطان روده بزرگ بر پايه نانوخوشه‌هاي نقره
796
طراحي نانوژنراتور پيزوالكتريك براي ميكرو سيستم هاي خودتامين
797
طراحي نانوكاتاليزگر مغناطيسي جديد بر پايه گرافن اكسيد عامل دار شده با كراتين و بررسي كاربرد آن در سنتز مشتقات دي هيدروپيريديني متقارن
798
طراحي نانومولكول كايمري از آپتامر اختصاصي نوكلئولين وmiRNA let-7d و بررسي اثر آن برتكثيرسلولي در رده‌ي سلولي سرطان معده MKN-45
799
طراحي نتيجه هيدروليك دستي 1 اينج براي مصارف عمومي
800
طراحي نحوه به دست آوردن پوشش و بهينه سازي اختصاص كانال در شبكه راديويي تلفن سيار
801
طراحي نحوه و ساخت دستگاه جرثقيل حمل بيمار
802
طراحي ندامتگاه نيمه‌باز براي جرائم تعزيري با رويكرد توانبخشي اجتماعي
803
طراحي نردبان براي مصارف عمومي با رويكرد طراحي رفتار محور
804
طراحي نرم ابزار شبيه سازس عمليات حرارتي ﴿كوئيچ- تمپر﴾ انواع فولادهاي ميان كربن
805
طراحي نرم افزار MLCD -Multy Layer Cylinber Design
806
طراحي نرم افزار آزمايشگاه مجازي بررسي سيستم هاي قدرت با استفاده از تكنولوژي Java
807
طراحي نرم افزار اتوماسيون ويدئو كلوپ
808
طراحي نرم افزار ارسال SMS
809
طراحي نرم افزار استخراج پارامترهاي گفتار جهت كمك به گفتاردرمانگر براي تشخيص اختلالات گفتاري
810
طراحي نرم افزار انبار مخابرات
811
طراحي نرم افزار انتخاب توربين بادي بر اساس اطلاعات داده شده توسط كاربر
812
طراحي نرم افزار اندازه گيري عملكرد كاركنان
813
طراحي نرم افزار ايران خودرو
814
طراحي نرم افزار براي پردازش سيگنال اسپيروتري: طراحي و ساخت مبدل آنالوگ به ديجيتال براي انتقال داده هاي اسپيروتري به كامپيوتر
815
طراحي نرم افزار براي پوشش راديويي در شبكه سيار سلولي
816
طراحي نرم افزار براي تحليل آيروديناميكي ايرفويل درون غير لزج
817
طراحي نرم افزار براي توليدي فرش
818
طراحي نرم افزار براي كنترل اسناد ومدارك در ويرايش (ISO 9001) (2000)
819
طراحي نرم افزار برنامه ريزي و كنترل توليد بر مبناي مدل MRP براي خطوط توليد پارچه هاي توري
820
طراحي نرم افزار بسيج
821
طراحي نرم افزار به روز كردن تنظيمات رله هاي ديستانس
822
طراحي نرم افزار تحليلي گريتر
823
طراحي نرم افزار تخصصي گفتاردرماني با استفاده از ابزار پردازشي، مدلسازي و بازشناسي گفتار
824
طراحي نرم افزار تخمين قيمت تمام شده تور شن بار خودرو
825
طراحي نرم افزار تربيت فرزندان در اسلام
826
طراحي نرم افزار ترموديناميكي الينكهام - ريچاردسون
827
طراحي نرم افزار تشخيص آسيب پذيري هاي تزريق SQL در زبان هاي برنامه سازي
828
طراحي نرم افزار تشخيص بيماري نوزاد به وسيله استخراج،آناليز وكلاس بندي بر خي بيماريها در مركز آموزشي درماني طالقاني تبريز
829
طراحي نرم افزار تشخيص ناهنجاري حنجره به كمك پردازش سيگنال گفتار بيماران تحت وب
830
طراحي نرم افزار تصميم يار مديريت ريسك در تجهيزات پزشكي
831
طراحي نرم افزار تعيين خواص ترموديناميكي واكنشهاي مختلف با استفاده ار بانك اطلاعاتي اميركبير
832
طراحي نرم افزار ثبت اطلاعات شخصي
833
طراحي نرم افزار جامع دانشگاه
834
طراحي نرم افزار جهت محاسبات روشنايي محيطهاي باز و بسته
835
طراحي نرم افزار چند رسانه اي رباتيك
836
طراحي نرم افزار حسابداري شركت وكالت
837
طراحي نرم افزار خودآموز پانل ابزار دقيق هواپيماي E.110 نرم افزار FLIGHT ROOM
838
طراحي نرم افزار ذخيره سازي و بازخواني اطلاعات از "DNA"
839
طراحي نرم افزار زمانبندي دروس دانشگاه
840
طراحي نرم افزار سنجش شنوايي
841
طراحي نرم افزار سيستم انتخاب واحد دانشگاه با سي شارپ
842
طراحي نرم افزار سيستم مديريت كتابخانه با سي شارپ
843
طراحي نرم افزار سيستم هاي خورشيدي
844
طراحي نرم افزار سيستمهاي كنترل گسترده بر مبناي استاندارد
845
طراحي نرم افزار شبيه ساز حل مسائل سيمپلكس
846
طراحي نرم افزار شبيه ساز كنترل كننده ماهواره
847
طراحي نرم افزار شبيه‌سازي برج جذب آمين واحد شيرين‌سازي گازبا استفاده از روش مبتني بر سرعت
848
طراحي نرم افزار صبا
849
طراحي نرم افزار صبا
850
طراحي نرم افزار صبا
851
طراحي نرم افزار صبا
852
طراحي نرم افزار فروشگاه لوازم اداري و خانگي
853
طراحي نرم افزار كاربرپسند براي سيستم آزمايشگاه مجازي كنترل مبتني بر ابزار دقيق
854
طراحي نرم افزار كاربردي شبيه ساز يادگيري تقويتي در بازي فوتبال
855
طراحي نرم افزار كاربردي فروشگاه زنجيره اي
856
طراحي نرم افزار كتابخانه
857
طراحي نرم افزار كمك آموزش نقشه كشي صنعتي
858
طراحي نرم افزار كمك تشخيص پزشك براي تشخيص بيماري هاي متابوليك اطفال
859
طراحي نرم افزار كنترل PLC از طريق پروتكل TCP/IP
860
طراحي نرم افزار كنترل پروژه بر پايه سيستم عامل اندرويد
861
طراحي نرم افزار كنترل ربات چاپگر زيستي به كمك لب ويو
862
طراحي نرم افزار محاسبات خورشيدي
863
طراحي نرم افزار محاسبات سطوح حرارتي پيچيده
864
طراحي نرم افزار محاسبه بار برودتي و انتخاب تجهيزات سردخانه
865
طراحي نرم افزار محاسبه تهويه طبيعي معدن
866
طراحي نرم افزار مدل سازي و تحليل آيين نامه اي شناورهاي تندرو
867
طراحي نرم افزار مديريت آژانس
868
طراحي نرم افزار مديريت توليد در بافندگي
869
طراحي نرم افزار مديريت داروخانه
870
طراحي نرم افزار مديريت قرض الحسنه
871
طراحي نرم افزار مديريت كتابخانه به زبان ويژوال بيسيك 6
872
طراحي نرم افزار مديريت كلاس هاي محيط دانشگاهي
873
طراحي نرم افزار مديريت هتل به صورت تحت وب در محيط #C
874
طراحي نرم افزار مديريتي فرش ماشيني
875
طراحي نرم افزار نمايش سير بهبود گفتار
876
طراحي نرم افزار و ساخت كنترلر دستگاه مدلسازي سريع ﴿FDM﴾
877
طراحي نرم افزار و سخت افزار بخش گيرنده GPS
878
طراحي نرم افزار ورود اطلاعات پرسنلي خادمان مسجد جمكران
879
طراحي نرم افزار ي جهت آموزش انگليسي به كودكان 4تا6سال
880
طراحي نرم افزارگفتاردرماني به كمك سيستم HMM توسط جفت كلمات
881
طراحي نرم افزارهاي محاسبات پستهاي فشار قوي
882
طراحي نرم افزاري براي بررسي الگوريتم هاي پخش شايعه وارزيابي سرعت پخش، در انواع شبكه هاي پيچيده
883
طراحي نرم افزاري براي تعيين پارامترهاي ماشينكاري با استفاده از خواص مكانيكي مواد
884
طراحي نرم افزاري بردهاي هوشمند براي كاربرد تبليغات سفارشي به كمك ارتباط حوزه نزديك(NFC)
885
طراحي نرم افزاري جهت آموزش انگليسي به كودكان 4تا6 سال
886
طراحي نرم افزاري جهت ارتباط دستگاه تصحيح اوراق تستي كامپيوتر
887
طراحي نرم افزاري جهت ارزيابي كمي آتروفي مغزي با استفاده از پردازش تصاوير MRI در بيماران مبتلا به MS
888
طراحي نرم افزاري جهت تامين برق يك واحد از يك مجتمع آبارتماني توسط سلول هاي خورشيدي
889
طراحي نرم افزاري جهت دريافت اطلاعات از دستگاه ثبات فشار
890
طراحي نرم افزاري خطوط خردايش و طبقه بندي مواد
891
طراحي نرم افزاري دستگاه نشان دهنده محل اتصالي در خطوط توزيع
892
طراحي نرم افزاري كاربردي به زبان سي شارپ با استفاده از Dev Components
893
طراحي نرم‌افزار شبيه‌ساز موقعيت و كنترل وضعيت ماهواره
894
طراحي نسل جديد زيست حسگر¬هاي ( نانوبيوسنسور) هوشمند بر پايه هيبريد اسيد آمينه و نانولوله¬هاي كربني عامل¬دار شده
895
طراحي نشان‌هاي هويتي (فرهنگي و هنري)در فضاي شهري با بكارگيري زيورآلات تركمن (مطالعه موردي:گنبدكاووس)
896
طراحي نشانه براي مراكز فرهنگي
897
طراحي نشانه هاي تصويري ( نشانه هاي ويژه مقالات در مجلات )
898
طراحي نشانه هاي نوشتاري عنوان نشريات
899
طراحي نشستگاه روستايي با استفاده از كاه و مواد دور ريز
900
طراحي نشيمن شهري براي بخشي از بوستان ولايت
901
طراحي نشيمن مخصوص مسيرهاي سلامتي در پارك بانوان شهرستان تيران و كرون
902
طراحي نشيمن و سطل زباله براي پاتوق محله منطقه 6 شهر تهران
903
طراحي نصب و راه اندازي آزمايش تحويل و نگهداري شبكه بين مراكز با فيبر نوري
904
طراحي نظام آراستگي محيط كار در كارخانه سيمان استهبان
905
طراحي نظام آموزش نيروهاي انساني در صنعت (بخش نيروي ماهر و نيمه ماهر) و بررسي ميزان موفقيت هنرستان هاي فني
906
طراحي نظام آموزشي براي توسعه آموزش همگاني محيط زيست با رويكرد آموزش از راه دور
907
طراحي نظام آموزشي مدرسه ي كارآفريني دانشگاه علم و صنعت ايران
908
طراحي نظام ارزيابي عملكرداستراتژيك بااستفاده ازروش كارت امتيازي متوازن )BSC(در كارخانه هپكو
909
طراحي نظام انگيزشي كاركنان شركت پارس گرما
910
طراحي نظام بودجهريزي استوار با پارامترهاي غيرقطعي تحت سناريوهاي مختلف مورد مطالعه : شركت توسعه زيست بوم فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان
911
طراحي نظام پرداخت با استفاده از ارزيابي عملكرد كاركنان به كمك روش تركيبي كارت هاي امتيازي متوازن BSC و تحليل پوشش داده DEA
912
طراحي نظام تحقيق و توسعه در شركت واگن پارس
913
طراحي نظام تضمين كيفيت بر اساس 9002 ISO در شركت توليدي ايران پيچ
914
طراحي نظام جامع ارزيابي عملكرد سازمان (مورد مطالعه: سازمان اوقاف و امور ﴾ خيريه استان فارس
915
طراحي نظام جامع ارزيابي و مديريت عملكرد در واحدهاي تحقيقاتي و پروژه محور با استفاده از رويكردهاي فازي: مطالعه موردي
916
طراحي نظام جامع اطلاعاتي مبتني بر هوشمندي كسب و كار ﴿مورد مطالعه: سازمان تأمين اجتماعي﴾
917
طراحي نظام جانشين پروري براي سطح مديريت مباني در معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
918
طراحي نظام جبران خدمات در شركت پويش پرداز
919
طراحي نظام مديريت توسعه پايدار حريم كلانشهر اصفهان
920
طراحي نظام مديريت عملكرد شركت آب و فاضلاب روستايي استان همدان با استفاده از روش ارزيابي متوازن
921
طراحي نظام مناسب براي انتقال تكنولوژي در ايران ؛ سيستم ايجاد و تجاري كردن تكنولوژي داخلي
922
طراحي نظام نگهداري وتعميرات برنامه ريزي شده دركاخانه زمزم
923
طراحي نظام نوآوري اجتماعي باز سازماني
924
طراحي نظامي جهت سنجش اثر بخشي نظام هاي اطلاعاتي طراحي شده در شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ﴿ساپكو﴾
925
طراحي نظامي جهت سنجش اثربخشي نظام هاي اطلاعاتي طراحي شده در شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو(ساپكو)
926
طراحي نظرگاه زاينده‎رود با تاكيد بر تعاملات فرهنگي
927
طراحي نقاط حفاري تكميلي در كانسار مس- طلاي شادان با استفاده از مدل سازي تلفيقي داده هاي اكتشافي
928
طراحي نقاط منظومه براي مخابره ديجيتال با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري ماشين
929
طراحي نقاله اتوماتيك
930
طراحي نقاله پنوماتيك كارخانه سيمان
931
طراحي نقاله زنجيري جهت حمل محور عقب پيكان در واحد مونتاژ
932
طراحي نقاله لوله (WALKlNG)
933
طراحي نقاله مرتعشي
934
طراحي نقش پارچه با نقوش هندسي و با استفاده از تكنيك اوريگامي
935
طراحي نقش پارچه براي پوشاك بانوان تهراني
936
طراحي نقش تن پوش به مثابه رسانهاي پويا با بررسي منشور حقوق شهروندي
937
طراحي نقش تي - شرت با استفاده از نقوش سنتي ايران
938
طراحي نقش ماهي در فرش
939
طراحي نقش مايه هاي پارچه براي آرايه هاي مجموعه نيكودل با بررسي ترمه هاي موزه مقدم
940
طراحي نقشه استراتژي با استفاده از روش كارت امتياز متوازن و تكنيك ديمتل در يك شركت حمل و نقل ريلي
941
طراحي نقشه استراتژي جهاد دانشگاهي بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن
942
طراحي نقشه استراتژيك براي واحد طرح هاي عمراني دانشگاه بجنورد
943
طراحي نقشه استراتژيك براي واحد طرح هاي عمراني دانشگاه بجنورد
944
طراحي نقشه درمان راديوتراپي حين جراحي با رويكرد هم افزايي-تعاملي مبتني بر استفاده از ماشين بل (يادگيري عاطفي مغز) در جراحي سرطان پستان
945
طراحي نقشه راه تكنولوژي توليد اكسيد پروپيلن و صنايع پايين دست آن درصنعت پتروشيمي ايران مبتني بر نقشه هاي شناختي فازي
946
طراحي نقشه راه در دستيابي به اهداف استراتژيك سازمان (مطالعه موردي: سازمان آموزش‌وپرورش)
947
طراحي نقشه ساخت اتاق اتوبوس توريستي TROLLEY BUS
948
طراحي نقشه سفر مشتري در صنعت خدمات پس از فروش خودرو و ارائه فرصت هاي بهبود بر اساس تحليل ارتباط ميان تجربه مشتري و خريد مجدد (مطالعه موردي خدمات گارانتي بدنه سايپا)
949
طراحي نقشه فرش بر اساس تزئينات ديواري عمارت خورشيد ﴿كلات نادري﴾
950
طراحي نقشه فرش بر اساس مقايسه ي تطبيقي
951
طراحي نقشه فرش بر اساس نقوش و تزيينات مسجد جامع قزوين
952
طراحي نقشه هاي كلي پستهاي فشارقوي و تعيين مشخصات فني تجهيزات مربوطه بروش خبره
953
طراحي نقوش براي بافت تريكو (بلوچ )
954
طراحي نقوش كاشي و سراميك
955
طراحي نگاره جنگ سيمرغ و اژدها با الهام از ادبيات فارسي و نگارگري ايران
956
طراحي نگهدارنده كودك در اتومبيل
957
طراحي نگهدارنده هيدروليكي براي موتور هيبريدي
958
طراحي نگهدارنده وسايل استحمام جهت قرارگيري در حمام هاي منازل مسكوني ايران
959
طراحي نگهداري چاههاي اصلي و كمكي معدن باب نيرو
960
طراحي نگهداري چوبي و فولادي در معادن به همراه برنامه كامپيوتري نگهداري
961
طراحي نگهداري در استخراج به روش تخريب طبقات فرعي (مطالعات موردي: معدن چهارگنبد)
962
طراحي نمادين ست زيورآلات منطبق با هويت و جايگاه اجتماعي كاربر خانم
963
طراحي نماي مدولار براي ساختمان هاي تجاري
964
طراحي نماي مسكوني 4 تا 7 طبقه در تهران با رويكرد انعكاس جوهره ي مسكوني
965
طراحي نمايشگاه اتومبيل BMW در اصفهان با تاكيد بر نقش سازه
966
طراحي نمايشگاه اكسپو 2015 ميلان
967
طراحي نمايشگاه اكسپو 2015 ميلان
968
طراحي نمايشگاه بين المللي تهران ﴿ منطقه 22﴾
969
طراحي نمايشگاه بين المللي تهران﴿منطقه 22﴾
970
طراحي نمايشگاه بين المللي كرمان
971
طراحي نمايشگاه خودروهاي سبز در شهر تهران با رجوع به طبيعت
972
طراحي نمايشگاه صنايع دستي يزد
973
طراحي نمايشگاه صنعت ومعدن اردكان
974
طراحي نمايشگاه صنعت ومعدن اردكان
975
طراحي نمايشگاه فرآورده هاي نخل ﴿استفاده از تكنولو‍ژي و مصالح بومي﴾
976
طراحي نمايشگاه فرش با رويكرد معماري تعاملي در شهركرد
977
طراحي نمايشگاه گل و گياه
978
طراحي نمايشگاه لباس هاي سنتي اقوام مهاجر شهر شيراز (لر و ترك) با رويكرد تاريخي فرهنگي
979
طراحي نمايشگاه ملي استان اصفهان با رويكرد جهت يابي و خوانايي محيط
980
طراحي نمايشگاه موقت در اصفهان
981
طراحي نمايشگاه و موزة اتومبيل تهران ﴿طراحي نمايشگاه و موزة اتومبيل تهران﴾
982
طراحي نمايشگر فيبر نوري به كمك بافندگي حلقوي پودي
983
طراحي نمودار كنترل با در نظر گرفتن عدم قطعيت در داده ها
984
طراحي نمودار كنترل بر مبناي متغير هاي ورودي فازي
985
طراحي نمودار كنترل براي خدمات در شهرداري
986
طراحي نمودار كنترل براي شاخص هاي كيفيت خدمات بيمارستاني
987
طراحي نمودار كنترل تعديل ريسك شده برنولي در فرايندهاي سلامت چندمرحله‌اي
988
طراحي نمودار كنترل چندمتغيره ميانگين موزون متحرك نمايي
989
طراحي نمودار كنترل علامت با فاصله نمونه گيري متغير يا نمودار كنترل علامت با اندازه نمونه گيري متغير
990
طراحي نمودار كنترل كيفيت خدمات براي يك سازمان خاص
991
طراحي نمودار كنترل مبتني بر ميانه جهت پايش فرآيند
992
طراحي نمودار كنترل مناسب براي پايش تغييرات شاخص بازار سهام
993
طراحي نمودار كنترلي فازي C در صنايع توليدي ﴿مطالعه موردي : در صنايع الكترو اپتيك صا ايران﴿صاپا-اصفهان﴾
994
طراحي نمودار منطقي جريان داده هاو مطالعه جايگزين هاي اجرايي تداركات خارج
995
طراحي نمودارهاي كنترل براي پايش پروفايل هاي خطي چندمتغيره با پارامترهاي تخمين زده شده
996
طراحي نمودارهاي كنترل فازي به كمك برش هاي آلفا
997
طراحي نمودارهاي كنترلي تطبيقي تحت شرايط خطاي اندازه گيري
998
طراحي نمونه اوليه ﴿Prototype﴾ نرم افزار و مدل سازي سه بعدي استاتيكي پارامترهاي پتروفيزيكي و ليتولوژيكي يكي از مخازن نفتي ماسه سنگي جنوب
999
طراحي نمونه تحقيقي
1000
طراحي نمونه تحقيقي خانواده راهكار ها عملي
بازگشت