<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي يك سيستم نانو الايزاجهت تشخيص سريع وحساس آنفلوانزاي مرغي
2
طراحي يك سيستم نانوالايزا جهت تشخيص سريع و حساس آنفلوانزاي مرغي
3
طراحي يك سيستم هشدار انحراف از جاده و پياده سازي آن بر روي تبلت با سيستم عامل اندرويد
4
طراحي يك سيستم هوشمند جديد جهت معاملات در بازار سهام با رويكرد داده كاوي
5
طراحي يك سيستم هوشمندم موضوع بندي و تعيين ارتباطات معنايي در متن هاي متراكم فارسي
6
طراحي يك سيستم واسط مغز - كامپيوتر مبتني بر پتانسيل P300
7
طراحي يك سيستم واسط مغز و رايانه براي تشخيص و طبقه بندي صرع بر اساس سيگنال هاي EEG
8
طراحي يك سيستم يكپارچه براي كنترل خودكار مسير خودرو
9
طراحي يك سيستم يكپارچه خبره فازي هوشمند جهت بررسي و تحليل عوامل ارگونوميكي( ميكرو- ماكرو) در يك واحد پتروشيمي
10
طراحي يك سيستمEBDهوشمند بر مبنايبهين هسازي لغزش چرخها
11
طراحي يك سيستمم ديناميكي به منظور تجزيه وتحليل بازار عرضه و تقاضاي مسكن
12
طراحي يك شبكه DCS مبتني بر Ethernet
13
طراحي يك شبكه ارتباط متحرك براي تهران
14
طراحي يك شبكه زنجيره تامين پايدار و حلقه بسته تحت شرايط عدم قطعيت و مكانيابي با استفاده از تحليل پوششي داده ها
15
طراحي يك شبكه كلي:بررسي همزمان مكانيابي تركيبي ومسئله طراحي شبكه
16
طراحي يك شتاب‌دهنده سخت‌افزاري مؤثر براي سامانه‌هاي نهفته بي‌درنگ چندهسته‌اي با ملاحظات انرژي و دما
17
طراحي يك شير نيوماتيكي با استفاده از نرم افزارهاي MATLAB و FLUENT
18
طراحي يك شيفت دهنده ي بشكه اي بر پايه ي ترانزيستورهاي نانولوله كربني
19
طراحي يك صندلي فعال به منظور بهبود رفتار ديناميكي موتور سيكلت
20
طراحي يك ضرب كننده چهار بيتي سريع براساس الگوريتم كاراتسوبا وافمن مبتني برفن‌آوري ترانزيستورهاي اثر ميدانينانولوله‌هاي‌كربني
21
طراحي يك ضرب‌كننده ترتيبي با قابليت تحمل‌پذيري خطا
22
طراحي يك طبقه فن محوري گذر صوت به همراه شبيه سازي عددي سه بعدي آن در نقاط طراحي و خارج طراحي
23
طراحي يك فرآيند بهينه براي بازيابي سيستم قدرت
24
طراحي يك فيلتر FIR بازپيكربندي شونده پويا، قابل پياده سازي بر روي FPGA
25
طراحي يك فيلتر FIR هوشمند به‌ منظور حذف سيگنال تداخلي GPS در حمله فريب تأخيري
26
طراحي يك فيلتر GM_C با قابليت انتخاب كانال تحت استانداردهاي GSM,W-CDMA,IEEE 802.11b/g,WiMAX
27
طراحي يك فيلتر آنالوگ ولتاژ پايين با استفاده از تكنيك خازن سوئيچ شده با قابليت عمل در سه مد پايين گذر، بالا گذر، ميان گذر
28
طراحي يك فيلتر ميان گذر ولتاژ پايين با فركانس مركزي متغير
29
طراحي يك قرارداد بيمه اي بين دو سطح تامين كنندگان و كارفرما با بكارگيري مباحث سبز از طرف تامين كنندگان (مطالعه موردي: شركت ملي گاز ايران)
30
طراحي يك كدينگ كانال امن با بكارگيري كدينگ فضا-زمان توسط يك كليد ايمن
31
طراحي يك كلكتور سهموي باز با ظرفيت كم براي توليد بخار به روش مستقيم
32
طراحي يك كمك پردازنده براي محاسبه توابع مثلثاتي اعداد مميز شناور
33
طراحي يك كنترل كننده غير خطي مقاوم براي سيستم ترمز ضد قفل خودرو
34
طراحي يك كنترل كننده فازي براي پايدار سازي سيستم هاي غيرخطي
35
طراحي يك كنترل كننده ي PID فازي خودتنظيم براي حفظ وضعيت بالگرد با وجود بار آويزان به آن
36
طراحي يك كنترل كننده ي بهينه ي فازي مد لغزشي براي درمان بيماران مبتلا به عفونت مشترك اچ آي وي - تي بي
37
طراحي يك كنترل كننده يكپارچه براي كنترل همزمان ديناميك خودرو . مصرف انرژي در خودرو هيبريد الكتريكي
38
طراحي يك كنترل كننده يكپارچه براي كنترل همزمان ديناميك خودرو و مصرف انرژي در خودرو هيبريد الكتريكي
39
طراحي يك كنترل گر مناسب براي موتور سنكرون مغناطيس دائم براي استفاده در خودرو برقي
40
طراحي يك كنترلر باس PCI و پياده سازي آن بر روي FPGA
41
طراحي يك كنترلر جديد تركيبي مقاوم فازي براي سيستم غير خطي آونگ معكوس بهينه شده توسط الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات
42
طراحي يك كنترلر گذرگاه PCI از نوع مقصد و شبيه سازي آن
43
طراحي يك كنترلر يكپارچه سيستم شاسي براي يك خودروي مفصلي
44
طراحي يك كنترلر يكپارچه هوشمند براي بهبود وضعيت ديناميكي موتورسيكلت
45
طراحي يك كنترلگر نظارتي بر پايه پردازش تصوير در بستر اينترنت اشيا براي گلدان هوشمند
46
طراحي يك گريپر شبيه دست انسان، با يك محرك براي گرفتن و جابجايي اجسام استوانه اي و تحليل نيرويي آن
47
طراحي يك گيرنده بي سيم تحت استاندارد IEEE802.11n براي شبكه هاي بي سيم محلي
48
طراحي يك گيرنده شيميايي رنگ سنجي گزينش پذير بر پايه مخلوط ليگاند ها براي تعيين و تشخيص چشمي آمينو اسيد آرژنين در محيط آبي
49
طراحي يك گيرنده شيميايي رنگ سنجي گزينش پذير براي تعيين و تشخيص چشمي آمينواسيدهاي لايزين و آرژنين در محيط آبي با خواص فتوفيزيكي متفاوت بر پايه مخلوط ليگاندها
50
طراحي يك گيرنده شيميايي رنگ سنجي گزينش پذير براي تعيين و تشخيص چشمي آنيون كربنات در محيط آبي بر پايه مخلوط ليگاندها
51
طراحي يك لينك فيبر نوري همراه با نحوه انتخاب كابل فيبر نوري
52
طراحي يك ماشين مته عمودي
53
طراحي يك ماشين نورد رينگ شعاعي - محوري
54
طراحي يك مبدل DC/DC افزاينده با قابليت بالا جهت كاربردهاي فتوولتانيك
55
طراحي يك مبدل براي موتور سوئيچ رلكتانس به منظور كاهش ريپل گشتاور و بهبود ضريب توان در روش كنترل مستقيم گشتاور
56
طراحي يك مبدل سه فاز براي اتصال به شبكه
57
طراحي يك مجتمع مسكوني در شهر مشهد
58
طراحي يك مجموعه اقامتي- تفريحي در منطقه طالقان
59
طراحي يك مجموعه شكل دهنده طيف (BSA) براي رآكتور مينياتوري اصفهان (MNSR ) جهت استفاده در درمان به وسيله گير اندازي نوترون توسط بور ﴿BNCT﴾
60
طراحي يك مجموعه فرهنگي در شهر اراك
61
طراحي يك مجموعه مسكوني در شهر فردوس
62
طراحي يك محله مسكوني در سنندج
63
طراحي يك مدار تمام جمع‌كننده/تفريق‌كننده‌ي برگشت‌پذير با قابليت تشخيص خطا بر اساس تكنولوژي كوانتومي
64
طراحي يك مدل ارزيابي عملكرد يكپارچه ديناميك براي مراكز تحقيقاتي
65
طراحي يك مدل ارزيابي و رتبه بندي عملكرد مديران بيمارستان هاي شهر اصفهان با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره
66
طراحي يك مدل براي ارزيابي ميزان تاثير تكنولوژي اطلاعات در تعالي سازمان
67
طراحي يك مدل براي سيستم هاي پيشنهاد دهنده آگاه از زمينه در كتابخانه هاي ديجيتال
68
طراحي يك مدل پزشكي ازراه دور مبتني بروب ، جهت بهبود فرايند تشخيص و درمان بيماري هاي مزمن درمناطق محروم ايران
69
طراحي يك مدل تحت وب با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) براي بررسي عملكرد و رفتارشناسي ترافيك
70
طراحي يك مدل تركيبي به منظور رتبه‌بندي اعتباري گروه‌هاي صنعتي
71
طراحي يك مدل تصميم گيري مبتني بر معيارهاي مهندسي ارزش به منظور الويت بندي و انتخاب پروژه هاي ريلي
72
طراحي يك مدل جايابي هاب با هدف تعيين مسير جايگزين بر اساس قيمت
73
طراحي يك مدل زنجيره تامين با در نظر گرفتن اثرات زيست محيطي
74
طراحي يك مدل زنجيره تامين سبز
75
طراحي يك مدل شبيه سازي و چارچوب بكارگيري آن در فرايند برنامه ريزي و بودجه ريزي شركت داده پردازي ايران
76
طراحي يك مدل مفهومي براي پذيرش تجارت الكترونيك در موسسات كوچك و متوسط صنعتي اصفهان
77
طراحي يك مدل مفهومي شناسايي فرايند هاي كسب و كار در شركت هاي نرم افزاري مبتني بر ابزار QFD و ANP فازي: مطالعه موردي شركت پشتيباني نرم افزار
78
طراحي يك مدل مكان‌يابي - مسيريابي سه مرحله‌اي چندهدفه براي برنامه‌ريزي لجستيك بشردوستانه تحت شرايط عدم قطعيت
79
طراحي يك مركزتصديق‌هويت، صدور مجوز و حسابداري (AAA) براي سيستم‌هاي راديوي شناختي
80
طراحي يك مزو ساختار متخلخل با الهام گرفتن از شبكه مرزدانه چند بلوري
81
طراحي يك معماري براي تشخيص آواي صدادار از بي صدا بر اساس تبديل موجك نسل دوم با استفاده از VHDL
82
طراحي يك معماري جديد براي جلوگيري از حملات منع خدمت توزيع‌شده
83
طراحي يك معماري چند هسته اي قابل بازپيكربندي براي كاربردهاي بي درنگ
84
طراحي يك معماري كاهش سربارپيكربندي درسيستمهاي پيكربندي مجددبااستفاده ازالگوريتمهاي فشرده سازي
85
طراحي يك معماري مبتني بر عامل براي مديريت دانش در سازمان هاي حسابرسي
86
طراحي يك موتور جستجوي ساده مبتني بر ايجنت هوشمند
87
طراحي يك مولد فضاي حالت نمادين براي توصيف‌هاي سيستم‌هاي تصادفي گسسته-رخداد و پياده‌سازي آن در چارچوب PDETool
88
طراحي يك مولد هارمونيكي با استفاده از فراسطوح غيرخطي
89
طراحي يك ميز تست براي گيربكس هاي صنعتي
90
طراحي يك ميكرو كنترلرRISCخط لوله
91
طراحي يك نانو گيره در فرايند گيرش و جدايش نانو لوله هاي كربني تحت بارهاي محوري
92
طراحي يك نقشه استراتژي پويا با تكيه بر شاخص هاي كليدي عملكرد در بانك ها با استفاده از پويايي هاي سيستمي و نقشه شناختي فازي
93
طراحي يك نمودار كنترل چند متغيره و استوار همراه با ريسك تعديل شده به منظور پايش فرآيند هاي درماني
94
طراحي يك نمودار كنترل ميانگين متحرك موزون نمايي با بازه هاي نمونه گيري متغير براي كنترل تغييرات در ميانگين فرآيند
95
طراحي يك نمونه سيستم اپتيكي زوم براي دستگاههاي تصوير بردار حرارتي
96
طراحي يك نمونه محفظه حمل و نقل ماهواره
97
طراحي يك نوسان ساز با نويز فاز كم در گيرنده دو باند GPS و GLONASS
98
طراحي يك نوسان ساز كنترل شونده با جريان همراه با بهبود مشخصات ﴿ با تاكيد بر كاهش نويز فاز﴾
99
طراحي يك نوسان ساز كنترل شونده با جريان همراه با بهبود مشخصات ﴿با تاكيد بر كاهش نويز فاز﴾
100
طراحي يك نوع ماسوره دريايي و تئوريهاي مربوط به آن
101
طراحي يك نيروگاه به كمك سلولهاي سوختي و مولد MHD
102
طراحي يك نيروگاه هيبريدي بادي خورشيدي به كمك نرم افزارHOMER
103
طراحي يك همانساز وفقي كور با باز خور تصميم براي كانال هاي تغيير پذير بازمان
104
طراحي يك همبسته ساز آنالوگ كم توان جهت تشخيص سيگنال هاي تپش در سلول هاي مغزي
105
طراحي يك واحد توليدي Pulp& Paper
106
طراحي يك واحد شستشوي كپسولهاي دارويي
107
طراحي يك واحد مسكوني انعطاف پذير با رويكرد به كارگيري تكنولوژي هوشمند
108
طراحي يك واحد مسكوني بر اساس سيستم هاي صنعتي
109
طراحي يك واحد مسكوني در شهر يزد با توجه به چالش هاي مقررات ملي ساختمان در طراحي و ساخت وساز
110
طراحي يك واحد همسايگي در شهر جديد صدرا
111
طراحي يك ويرايشگروقالب دهنده محاورهاي متون واشكال INTERATIVE TEXT And GRAFIC EDITOR And FORMATTER
112
طراحي يكپارچه زنجيره تامين پايدار نفت با درنظر گرفتن عدم قطعيت (مطالعه موردي: شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران )
113
طراحي يكپارچه زنجيره تامين چند محصولي با در نظر گرفتن محدوديت ظرفيت در مراكز توزيع و مسير هاي ارتياطي
114
طراحي يكپارچه زنجيره تامين چهار سطحي چند محصولي با در نظرگرفتن سطوح ظرفيت در واحدهاي توليدي و مراكز توزيع
115
طراحي يكپارچه شبكه توزيع زنجيره تأمين معكوس چند دوره‌اي و چند محصولي با استفاده از الگوريتم فراابتكاري در شرايط عدم قطعيت
116
طراحي يكپارچه شبكه زنجيره تامين – توزيع با تقاضاي غير قطعي و گارانتي در مسئله طراحي زنجيره تامين كالا
117
طراحي يكپارچه¬ي شبكه‌ي زنجيره تأمين بر مبناي جريان¬هاي مالي- مواد تحت عدم قطعيت تقاضا و هزينه‌ها
118
طراحي يكسيستم تعميم يافته توليد سلوليدر محيط پويا وفازي با استفاده از يكرويكرد عصبي
119
طراحي يكسيستم توليد گزارشمستقل از دامنه
120
طراحي يونيفرم موزه‌داران تركمن بر اساس ارزش‌هاي فرهنگي قوم تركمن
121
طراحي‌ و پياده سازي سيستم كنترلي واحد مونتاژ سيستم توليد انعطاف پذير آزمايشگاهي
122
طراحي‌اقتصادي طرح‌هاي نمونه‌گيري جهت پذيرش بااستفاده از تابع زيان تاگوچي در حالت وجود دو بازار متفاوت
123
طراحي" خانه گاه معماري ايران" ﴿ تاملي بر تربيت فطري در طريق " صوفيسم و تائوليسم" ﴾
124
طراحي, شبيه‌سازي و ساخت آنتن آرايه بازتابي پهن‌باند در باند X
125
طراحي/بازطراحي شبكه تسهيلات سلامت با استفاده از رويكرد امكاني استوار مبتني بر سنجه ريسك
126
طراحي، آناليز و ساخت تشخيص دهنده فاز دو بيتي در باند C
127
طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه ي آموزش اورژانس هاي پزشكي به شيوه ي مبتني بر شايستگي در دانشجويان دندانپزشكي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1395
128
طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌ي آموزش طب انتقال خون به شيوه‌ي مبتني بر شايستگي در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
129
طراحي، اجرا و ارزشيابي دوره يك هفته اي، شيوه ي مواجهه باليني زودهنگام (ECE) در دانشجويان دندانپزشكي دوره علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال1399-1398
130
طراحي، اجرا و ارزشيابي كانون ارزيابي توسعه شايستگي هاي رهبري و مقايسه اثربخشي آن با يك برنامه آموزشي ساختارمند
131
طراحي، اجرا و مكانيزاسيون يك سيستم اطلاعاتي كنترل توليد و موجودي ﴿در يك نمونه عملي﴾
132
طراحي، ارائه و تبيين مدل سيستم يكپارچه محاسبه درآمدهاي خدمات فرودگاهي درفرودگاه هاي كشور ايران
133
طراحي، اعتباريابي و اجراي الگوي برنامه درسي در آموزش مجازي علوم پزشكي
134
طراحي، انتخاب و جانمايي بازكننده مناسب در معدن زغال­سنگ همكار
135
طراحي، انجام بهينه سازي توپولوژي و شكل بر روي شير كنترلي گلوب و ساخت آن
136
طراحي، باز مهندسي، پياده سازي مدل معماري Mobile application سامانه مجتمع بانكداري قرض الحسنه
137
طراحي، بازمهندسي و پياده سازي لايه بانك اطلاعاتي سامانه مجتمع بانكداري سيستم قرض الحسنه
138
طراحي، بازمهندسي و پياده سازي ماژول ACCOUNTINGو bookkeeping در سامانه مجتمع بانكداري قرض الحسنه
139
طراحي، بازمهندسي، پياده سازي ماژول تسهيلات (Loan)در سامانه يكپارچه بانكداري قرض الحسنه
140
طراحي، بازمهندسي، پياده سازي مدل Management، account fee، Management invoicing payment در سامانه مجتمع بانكداري قرض الحسنه
141
طراحي، بازمهندسي، پياده سازي معماري Mobile application سامانه بانكداري مجتمع سيستم قرض الحسنه
142
طراحي، بررسي و پياده سازي تكنيك كاليبراسيون در مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال
143
طراحي، بهينه سازي و ساخت دستگاه جوش پلاستيك بلبلل
144
طراحي، بهينه سازي و تحليل ساختار چندلايه ي محافظت تشعشعي براي قطعات الكترونيكي ماهواره
145
طراحي، بهينه سازي و ساخت آشكارساز TGEMبا استفاده از سيستم هاي هوشمند جهت بالا بردن بهره
146
طراحي، بهينه سازي و ساخت پيوننده هاي حلقوي ميكرواستريپ
147
طراحي، بهينه سازي و ساخت تقويت كننده توان براي يك سيستم انتقال توان بيسيم به ادوات پزشكي قابل كاشت در بدن
148
طراحي، بهينه سازي و ساخت سازه استوانه اي دوار ناهمگن با خواص تابعي
149
طراحي، بهينه سازي و ساخت شارسنج گازي با استفاده از امواج فراصوت
150
طراحي، بهينه سازي و ساخت فيلتر مايكرواستريپي فراپهن باند ...
151
طراحي، بهينه سازي و ساخت لينك القايي انتقال انرژي بدون تماس براي شارژ خودروهاي الكتريكي
152
طراحي، بهينه سازي و كنترل يك ساختار تعليق الكترومغناطيسي با قابليت عملكرد يكپارچه تعليق و هدايت و سيستم پيشران مكمل
153
طراحي، بهينه سازي، ساخت و اندازه گيري فيلترهاي ميان گذر حذف هارمونيك با استفاده از تشديد كننده هاي با انتهاي مدار باز و اتصال كوتاه
154
طراحي، بهينه سازي، ساخت و بهبود مشخصات مقسم توان 6 دهانه اي ليم- ايوم (Lim-Eom) با نسبت توان خروجي متغير در باند فركانسي S
155
طراحي، بهينه سازي، شبيه سازي و ساخت فيلتر خط شانه اي ميانگذر مايكروستريپ در باند S
156
طراحي، بهينه‌سازي و جانمايي يك طبقه تقويت‌كننده‌ي كم‌نويز، يك طبقه بهره و تقسيم كننده توان براي گيرنده‌ي فراپهن‌باند جهت كاربرد در سامانه‌هاي الكترونيكي قابل كاشت در بدن
157
طراحي، بهينه‌سازي و ساخت محفظه‌ي تراكم كمپرسورهاي ديافراگمي
158
طراحي، بهينه‌سازي و ساخت يك كاهنده سيكلوييدي
159
طراحي، پياده سازي و كنترل پايدار ربات دوزيست آبي-هوايي
160
طراحي، پياده سازي و مانيتورينگ اتوماسيون صنعتي خط توليد يك كارخانه مواد غذايي بر مبناي PLC
161
طراحي، پياده‌سازي و ارزيابي عملكرد شبكه‌هاي عصبي-فازي در سامانه‌هاي كنترل تحت شبكه
162
طراحي، پياده‌سازي و ساخت رادوم مخروطي با استفاده از سطوح انتخابگر فركانس
163
طراحي، پياده‌سازي و كنترل ردياب حداكثر توان پنل خورشيدي با بكارگيري سيستم دو محوره چرخان - خطي مقاوم
164
طراحي، تحت ايمن در برابر آوار ناشي زلزله با استفاده از بهينه سازي تركيبي
165
طراحي، تحليل استاتيك و ارايه روش ساخت سازه اصلي واگنهاي مسافري با استفاده از كامپوزيت ها
166
طراحي، تحليل ترموديناميكي، اقتصادي، زيست محيطي و بهينه سازي سيكل هيبريدي پيل سوختي اكسيد جامد، توربوشفت و موتور استرلينگ
167
طراحي، تحليل ديناميكي و ساخت و كنترل سيستم تير و توپ(Ball and Beam)
168
طراحي، تحليل و بهبود يك ژنراتور آهنربا دائم شار متعامد چند مگاواتي براي كاربرد در توربين هاي بادي
169
طراحي، تحليل و بهينه سازي تركيب شكل يك موتور سنكرون مغناطيس دائم داخلي با سدكننده شار دو لايه در روتور به صورت الگوي ماچائون با استفاده از روش تاگوچي
170
طراحي، تحليل و بهينه سازي تزويج كننده موجبر مسطح شكاف دار
171
طراحي، تحليل و بهينه سازي جريان چندفازي در اجكتور پيل سوختي غشاپليمري
172
طراحي، تحليل و بهينه سازي موتور مغناطيس دائم با سرعت پايين و توان بالا
173
⁨طراحي، تحليل و تدوين تكنولوژي ساخت يك شفت انتقال قدرت
174
طراحي، تحليل و ساخت آنتن پچ لبه دار U باند C
175
طراحي، تحليل و ساخت آنتن چند-پورتي باند وسيع براي استفاده در سيستم جهت يابي
176
طراحي، تحليل و ساخت آنتن فرا پهن باند داراي باند حذف در محدوده فركانسي WLAN بدون ايجاد اختلال در ساختار عنصر تشعشعي
177
طراحي، تحليل و ساخت آنتن ماهواره با پلاريزاسيون دايروي و پترن زين اسبي در باند فركانسي X
178
طراحي، تحليل و ساخت جاذب هاي الكترومغناطيسي بر مبناي ساختار FSS در باند X
179
طراحي، تحليل و ساخت حسگر پيزوالكتريكي جهت پتانسيل سنجي جريان باد
180
طراحي، تحليل و ساخت ساختارهاي AMC به منظور كاهش سطح مقطع راداري
181
طراحي، تحليل و ساخت سيستم كنترل دقيق موقعيت با استفاده از موتور آهنرباي دائم سنكرون درايو مستقيم
182
طراحي، تحليل و ساخت فيدرهاي خطي و سطحي براي منعكس كننده كروي
183
طراحي، تحليل و ساخت يك ريز ميراگرا با استفاده از آلياژ حافظه دار
184
طراحي، تحليل و ساخت يك ژنراتور الكتريكي شار- متقاطع
185
طراحي، تحليل و شبيه سازي كاواك و مولد موج راديويي يك شتاب‌دهنده صنعتي الكترون توان متوسط
186
طراحي، تحليل و شبيه سازي مجموعه كمكي در اتوبوس هيبريدي به منظور كاهش مصرف سوخت و آلاينده ها
187
طراحي، تحليل و شبيه‌سازي آنتن موج نشتي جديد با قابليت اسكن زاويه‌اي تا 50 درجه و بهره‌ي 10 دسي‌بل
188
طراحي، تحليل و شبيه‏سازي كنترل‏كننده مقاوم H براي يك سيستم موقعيت‏دهي دقيق تك محوره
189
طراحي، تحليل، شبيه سازي و ساخت آنتن PIFAدو بانده در محدوده فركانسي UHF با استفاده از روش ممان بر پايه معادلات انتگرالي حجمي
190
طراحي، تحليل، شبيه‌سازي، ساخت و آزمايش يك چينش آزمايشگاهي جهت بررسي اثر امواج مكانيكي بر تغيير مشخصات الكترومغناطيسي ماده با هدف كاربرد در آزمون غيرمخرب
191
طراحي، تدوين و انتخاب استراتژي هاي موثر در ارتقاي جايگاه رقابتي در صنايع لبني بر اساس رويكرد BSC با استفاده از تلفيق مدلهاي SPACE, SWOT, FUZZY AHP ﴿مورد مطالعه: شركت صنايع لبني هبه ورامين﴾
192
طراحي، تست و تحليل عددي جريان در اجكتور بخار
193
طراحي، تهيه و شناسايي كوپلي ايميدهاي نانو ساختار حاوي قطعه هاي آمينو اسيد و ساخت نانو كامپوزيت هاي پلي وينيل پيروليدون و كوپلي ايميدها با استفاده از نانو ذره هاي اصلاح شده روي اكسيد، تيتانيم دي اكسيد و رس
194
طراحي، تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت‌هاي مغناطيسي عامل‌دار‌شده با ارتو-فنيلن‌دي‌آمين، كيتوسان و L-پرولين و بررسي عملكرد كاتاليزگري آنها در سنتز تركيبات آلي نيتروژن‌دار
195
طراحي، تهيه و شناسايي نانوكامپوزيتهاي بر پايه هالوزيت و بررسي كاربردهاي كاتاليزگري آنها در واكنش هاي آلي تراكمي
196
طراحي، تهيه و شناسايي نانوكامپوزيتهاي مغناطيسي و بررسي برهم كنش آنها با ريزموجها
197
طراحي، تهيه و شناسايي نانوكامپوزيتي جديد بر پايه ي گرافن اكسايد و تركيبات پلي ساكاريدي و بررسي كاربرد آن به عنوان يك چارچوب زيست - سازگار جهت رشد سلولي
198
طراحي، توسعه و ارزيابي سامانه‌ي كمك هدايتگر تراكتور در كاشت با دستگاه كمبينات
199
طراحي، توسعه و ارزيابي قابليت نسل جديد ايمونوتوكسين هاي هوشمند، مؤثر بر ساركوما
200
طراحي، توسعه و بررسي مكانيسم حاكم بر فرآيند پيوسته استخراج حلال هوايار براي بازيابي مس از محلول‌هاي رقيق آبي
201
طراحي، توليد و مشخصه‌يابي نانوذرات كمپلكس كوركومين-سايكلودكسترين به عنوان يك نانوحامل جديد
202
طراحي، ساخت ، ارزيابي و شبيه سازي سامانه مرتب ساز قلعه ها در يك قلمه كار نيشكر
203
طراحي، ساخت مكانيزن بسته بندي كاه و كلش
204
طراحي، ساخت مكانيكي، تست و راه‌اندازي رابط گرافيكي ربات انعطاف‌پذير با مفاصل دوراني كشويي
205
طراحي، ساخت و آزمايش مخزن پيشرانهي مايع
206
طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر اندازه گير جريان جرمي دانه بر اساس گشتاور محور بالابر كمباين غلات
207
طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر رطوبت‌سنج دي‌الكتريك قابل نصب روي فروسنج افقي چندنوكي
208
طراحي، ساخت و ارزيابي حسگرهاي اندازه گير مقاومت مكانيكي و رطوبت خاك به صورت بلادرنگ
209
طراحي، ساخت و ارزيابي خاك ورز نواري جهت كشت محصولات رديفي
210
طراحي، ساخت و ارزيابي خشك كن پمپ حرارتي براي خشك كردن برنج استان اصفهان
211
طراحي، ساخت و ارزيابي خشك كن خورشيدي به همراه سيستم ذخيره ساز انرژي
212
طراحي، ساخت و ارزيابي خطي كار نرخ متغير
213
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه جمع آوري بقاياي يونجه تلف شده حين عمليات بسته بندي
214
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه چمن بر
215
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه خودكار مفتول گذار تونل هاي پلاستيكي كشت صيفي جات
216
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه درجه بندي كننده سيب درختي با استفاده از ماشين هاي بينايي
217
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه سيلوكن پلاستيكي ذرت علوفه اي
218
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه سيلوكن ذرت علوفه اي در كيسه هاي پلاستيكي
219
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه شاخه تكان و تعيين بهترين دامنه و بسامد بر ريزش بهار نارنج
220
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه قطعه ساز يونجه به منظور دست يابي به دانسيته بهينه در بسته بندي
221
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه كنترل خودكار درجه تراكم بسته هاي مكعبي علوفه
222
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه كوبش دندانه لاستيكي براي برداشت آفتابگردان آجيلي با كمباين
223
طراحي، ساخت و ارزيابي راكتور پلاسماي جفت شده¬ي القايي و شبيه سازي فرايندهاي فيزيك پلاسما
224
طراحي، ساخت و ارزيابي سامانه پايش عملكرد به منظور تهيه نقشه تغيير پذيري گندم
225
طراحي، ساخت و ارزيابي سامانه كنترل خودكار عميق تيغه ماشين تسطيح ليزري
226
طراحي، ساخت و ارزيابي سرخ‌كن خلال سيب‌زميني تحت خلأ
227
طراحي، ساخت و ارزيابي سطح- خاك ورز تيغه مورب به منظور استفاده در خاك ورزي حفاظتي
228
طراحي، ساخت و ارزيابي سيستم رطوبت زدا با ماده جاذب جامد
229
طراحي، ساخت و ارزيابي سيستم ميكرواستريوليتوگرافي به روش تصوير كردن ماسك
230
طراحي، ساخت و ارزيابي عملكرد نانوبيوسنسور الكتروشيميايي سنجشگر microRNA 199a-5p به منظور كاربرد تشخيصي در سرطان سينه سه گانه منفي
231
طراحي، ساخت و ارزيابي عملكرد يك سامانه حذف آلاينده¬هاي جامد و ميكروبي موجود در هواي يك محيط بسته
232
طراحي، ساخت و ارزيابي فيلتر الكترواستاتيك به منظور جذب سيليس
233
طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين برداشت هويج
234
طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين هرس فرم پرچين
235
طراحي، ساخت و ارزيابي مزرعه اي دستگاه كج ساق جفت - تيغه ارتعاشي
236
طراحي، ساخت و ارزيابي مكانيزم بردارنده بوته لوبياي نيمه رونده
237
طراحي، ساخت و ارزيابي مكانيزم بسته بردار اتوماتيك بسته هاي يونجه و كاه
238
طراحي، ساخت و ارزيابي موزع ماشين كاشت قله نيشكر با الگوي كاشت هم پوش
239
طراحي، ساخت و ارزيابي هد برداشت كننده برگ و سر شاخه هاي نيشكر
240
طراحي، ساخت و ارزيابي واحد تغذيه قلمه به موزع قلمه كار نيشكر
241
طراحي، ساخت و ارزيابي واحد رطوبت و حرارت دهي به منظور تهيه جو پرك براي تغذيه دام
242
طراحي، ساخت و ارزيابي يك آبپاش هوشمند دبي متغير بر مبناي سنسور در سيستم آبياري باراني كلاسيك ثابت
243
طراحي، ساخت و ارزيابي يك حسگر تركيبي صوتي- نيرويي به منظور اندازه گيري بلادرنگ مقاومت مكانيكي خاك
244
طراحي، ساخت و ارزيابي يك دستگاه پف زاي يونجه درو شده
245
طراحي، ساخت و ارزيابي يك سامانه هوشمند به منظور كنترل انفرادي تغذيه گاوهاي شيري
246
طراحي، ساخت و ارزيابي يك شير ديجيتال هيدروليك
247
طراحي، ساخت و ارزيابي يك قلمه كار نيشكر مجهز به موزع با الگوي كاشت هم پوش
248
طراحي، ساخت و ارزيابي يك نانوحسگر و يك زيست حسگر به منظور اندازه گيري اسيد فوليك در آرد گندم
249
طراحي، ساخت و بررسي تجربي تاثير همزمان نانوسيال و لوله خلاء در كارايي كلكتور سهموي خطي
250
طراحي، ساخت و بررسي تجربي عملكرد كندانسور با مبرد CO2 جهت به كارگيري در اولين محصول مبتني بر پلتفرم ملي خودرو
251
طراحي، ساخت و بررسي عملكرد بيو فيلتر براي حذف وينيل كلرايد از هوا
252
طراحي، ساخت و بررسي عملكرد خشك كن بستر جهنده مجهز به مايكروويو در خشك كردن مواد غذايي﴿مطالعه موردي ذرت دانه اي﴾
253
طراحي، ساخت و بررسي عملكرد دستگاه مستقر كنند خودچرخان
254
طراحي، ساخت و بررسي عملكرد يك آبگرمكن خورشيدي سهموي جديد
255
طراحي، ساخت و بهبود دريافت‌كننده براي جمع‌كننده فرنل خطي 16 كيلو‌واتي
256
طراحي، ساخت و بهبود مبدل هاي دو جهته سوييچينگ نرم ايزوله
257
طراحي، ساخت و بهينه سازي آشكارسازي جديد براي كروماتوگرافي گازي بر مبناي تخليه كروناي منفي
258
طراحي، ساخت و بهينه سازي آنتن مايكرو استريپ دو با ند H شكل فشرده در باند GSM با تركيب روش ممان بر اساس توابع پايهRWG و الگوريتم ژنتيك
259
طراحي، ساخت و بهينه سازي گيرنده متمركزكننده ديش سهموي خورشيدي
260
طراحي، ساخت و بهينه سازي يك مبدل با هدف كاهش رسوب گذاري با استفاده از حركت ذرات
261
طراحي، ساخت و بهينه‎سازي سامانه تعقيب‎كننده‌ي خورشيدي براي جمع‌كننده ي سهموي نقطه‎اي
262
طراحي، ساخت و بومي سازي روش كلريمتري براي اندازه گيري ميزان نيتريك اكسيد در مايعات بيولوژيكي و نمونه هاي بافتي از طريق سنجش متابوليت هاي پايدار
263
طراحي، ساخت و پياده سازي نرم افزارهاي مكانيزه با رويكرد MIS
264
طراحي، ساخت و پيادهسازي بستر كنترل تحت شبكه براي ربات دوپا
265
طراحي، ساخت و تحليل عملكرد سامانه ذخيره انرژي سرمايي با استفاده از كپسول هاي كروي
266
طراحي، ساخت و تحليل نامعيني يك حسگر ميدان مغناطيسي سه محورة نوع Flux-Gate
267
طراحي، ساخت و تست آنتن گيرنده ي GPS با الگوي تشعشعي فازي بهينه
268
طراحي، ساخت و تست آنتن هورن چهارشياره دو پلاريزه با استفاده از سطوح انتخابگر فركانسي امپدانس بالا جهت بهبود مشخصات تشعشعي در باند فركانسي 2-12 گيگاهرتز
269
طراحي، ساخت و تست شناور حامل استوانه هاي قائم دوار
270
طراحي، ساخت و تست كباب پز تابشي كاتاليستي
271
طراحي، ساخت و تعيين ويژگي يك آنزيم تري گليسريد ليپاز باسيلوس ترموكاتنولاتوس جديد باكتريايي از طريق جهش زايي هدفمند
272
طراحي، ساخت و سخت سازي پوشش نابازتابنده چندلايه بر بستره سولفيد روي در ناحيه طول موجي 8 تا 12 ميكرومتر
273
طراحي، ساخت و شبيه سازي خازن هاي فشار قوي مورد نياز در مولدهاي ضربه اي
274
طراحي، ساخت و شبيه سازي كنترل سرعت موتور القايي سه فاز به روش VVVF
275
طراحي، ساخت و كاربست تزئينات روي قاب عينك با استفاده از مواد گوناگون
276
طراحي، ساخت و كاليبراسيون دستگاه CST به منظور تعيين مقاومت فشاري تك محوره سنگ ها
277
طراحي، ساخت و كاليبراسيون دستگاه اكستنسوگراف
278
طراحي، ساخت و كنترل پروتز فعال براي افراد قطع عضو بالاي زانو
279
طراحي، ساخت و كنترل تصويرمبناي ربات متحرك چرخ دار در عبور از موانع
280
طراحي، ساخت و كنترل دو ربات همكار با قابليت شناسايي مكان يكي توسط ديگري در حضور موانع
281
طراحي، ساخت و كنترل سكوي الكترواپتيكي دومحوره دريايي
282
طراحي، ساخت و كنترل سيستم نمايش لمسي با كاربرد ويژه در سيستم كنترل لودينگ شبيه ساز پرواز
283
طراحي، ساخت و كنترل فازي- تطبيقي بازوي ربات مين ياب ضد نفر
284
طراحي، ساخت و كنترل گلدان هوشمند با در نظر گرفتن پارامترهاي رشد گياه
285
طراحي، ساخت و كنترل محفظه توليد پودرهاي سوپرآبگريز
286
طراحي، ساخت و كنترل نمونه آزمايشگاهي ربات برداشت گوجه فرنگي گلخانه اي
287
طراحي، ساخت و مدل سازي رياضي يك دستگاه آب گرم كن خورشيدي
288
طراحي، ساخت و مشخصه يابي داربست نانو كامپوزيتي ليفي پلي كاپرولاكتون- فورستريت براي كاربردهاي مهندسي بافت استخوان
289
طراحي، ساخت و مشخصه يابي داربست هاي پليكاپرولاكتون - مترونيدازول حاوي نانو ذرات سيليكا متخلخل KIT-5 جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان و بررسي رهايش دارو از داربست ها
290
طراحي، ساخت و مشخصه يابي ديود نور گسيل نانو ساختاري آلي
291
طراحي، ساخت و مشخصه يابي سامانه هاي چند لايه اي نانومتري رساناي شفاف
292
طراحي، ساخت و مشخصه يابي سلول نانو ساختاري خورشيدي با استفاده از مواد آلي و پليمري
293
طراحي، ساخت و مشخصه يابي سلول هاي خورشيدي آلي دو لايه اي
294
طراحي، ساخت و مشخصه يابي سيستم آزمايشگاهي ساخت افزودني DMD بر مبناي پاشش پودر به كمك ليزر به منظور توليد قطعات سه بعدي فلزي
295
طراحي، ساخت و مشخصه يابي غشاي نانوليفي پلي يورتان جهت فيلتراسيون دود سيگار
296
طراحي، ساخت و مشخصه يابي قطعات با ابعاد ميكروني با استفاده از يك سيستم ساخت افزودني مبتني بر روش استريوليتوگرافي
297
طراحي، ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت پلي لاكتيك اسيد/شيشه زيست فعال جهت استفاده در شكستگي استخوان ظريف
298
طراحي، ساخت و مشخصه يابي نانو بيو كامپوزيت تزريقي دارورسان كيتوسان - بتا گليسروفسفات / هيدروكسي آپاتيت - سيليكا جهت بازسازي بافت استخوان
299
طراحي، ساخت و مشخصه‌يابي پلاسما جت هوا در فشار اتمسفري
300
طراحي، ساخت و مشخصه‌يابي داربست نانوالياف الكتروريسي شده تركيب ژلاتين / سلولزاستات / الاستين براي كاربرد مهندسي بافت پوست
301
طراحي، ساخت و مشخصه‌يابي غشاي توليد شده از نانو الياف توخالي پلي‌اكريلونيتريل و كاربرد آن در جذب صوت
302
طراحي، ساخت و مطالعه آزمايشگاهي يك دستگاه آب شيرين‌كن خورشيدي
303
طراحي، ساخت و مطالعه آزمايشگاهي يك سامانه آب شيرين‌كن به روش رطوبت‌زني-تراكمي و بهينه‌سازي عملكرد آن بر مبناي مدلسازي رياضي
304
طراحي، ساخت و مطالعه تجربي سيستم ذخيره ساز گرماي نهان ابشاري براي يك كلكتور خورشيدي سهموي خطي
305
طراحي، ساخت و مطالعه سيستم ردياب خورشيدي براي كلكتور سهموي نقطه‌اي خورشيدي 6.5 كيلووات
306
طراحي، ساخت و مطالعه ي آزمايشگاهي عملكرد دريافت كننده ‌ي حرارتي ويژه‌ ي تبادل حرارت در يك جمع كننده‌ ي خورشيدي
307
طراحي، ساخت و مطالعه‌ي آزمايشگاهي راكتور خورشيدي به منظور تصفيه فاضلاب داروئي آموكسي سيلين با روش فتوكاتاليست خورشيدي
308
طراحي، ساخت، مطالعه آزمايشگاهي و مدل سازي رياضي يك دستگاه آب شيرين كن خورشيدي
309
طراحي، ساخت، مطالعه ي آزمايشگاهي و مدل سازي رياضي يك دستگاه خشك كن خورشيدي
310
طراحي، ساخت،و تحقيق در قالبهاي يكبار مصرف و موقت ﴿گچي، گرافيتي، سراميكي،..﴾
311
طراحي، ستتز و شناسايي نانوساختارهاي كامپوزيت چارچوب فلز-آلي بر پايه ي ليگاندهاي آميدي و كربن نيتريد و استفاده از آنها در واكنش هاي فوتوكاتاليزگري
312
طراحي، سنتز و ارزيابي نانو ذرات بر پايه گرافن بعنوان يك جاذب موثر جهت استخراج آفلاتوكسينها از مواد غذايي و استخراج انتخابي برخي از سموم دفع آفات نباتي از مواد غذايي به كمك پليمر حكاكي شده مولكولي و اندازه گيري آنها توسط دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
313
طراحي، سنتز و بررسي اثرات ضد باكتريايي مشتقات جديد كينولين
314
طراحي، سنتز و بررسي خواص آنتي بيوتيكي رنگينه هايβ -تري متين جديد با استفاده از نمك هاي ويناميدينيوم (5،1- پنتاديازونيوم) و تركيبات هتروسيكل سفالسپورين-'3-ديازونيوم ديولات هاي دهنده نيتريك اكسيد
315
طراحي، سنتز و بررسي خواص فتوشيميايي و فتوولتاييك كوپليمر مزدوج جديد بر پايه ي مونومرهاي تيوفني، پيريديني و آميني و امكان سنجي كاربرد آن در نانولايه هاي مورد استفاده در سلولهاي خورشيدي پليمري
316
طراحي، سنتز و بررسي عملكرد مزوپورهاي دندريمري سيليكاتي براي استفاده در مهندسي بافت استخوان و سيستم‌هاي نوين دارورساني براي تحويل هدفمند و كنترل‌شده دارو‌هاي ضد‌‌سرطان با استفاده از روش‌هاي سونوديناميك‌تراپي و فوتوترمال‌تراپي
317
طراحي، سنتز و شناسايي تركيباتي بر پايه ي S- تري آزين و بررسي خواص ضد ميكروبي آن ها
318
طراحي، سنتز و شناسايي نانو سامانه هاي كو پلي (اتر-يورتان) زيست تخريب پذير عامل دار جديد پايه آبي بر پايه سيكلوپپتيد ال-لوسين انيدريد و پلي (اتيلن گليكول) با پتانسيل رهايش هدفمند دارو
319
طراحي، شبيه سازي سخت افزار يك Codec صحبت براي VOIP
320
طراحي، شبيه سازي سوئيچ SPDT و بهبود پارامترهاي آن براي فرستنده و گيرنده باند مايكروويو
321
طراحي، شبيه سازي نويز فاز و ساخت سينتي سايزر فركانسي كسري با استفاده از تكنيك سيگما- دلتا در باند L
322
طراحي، شبيه سازي و آناليز حساسيت آنتن هاي آرايه شكافي بر روي موجبرهاي مجتمع در مدار چاپي
323
طراحي، شبيه سازي و ارزيابي مجازي سازه نوين ايمونوتوكسيني موثر بر بدخيمي‌هاي پانكراس
324
طراحي، شبيه سازي و ارزيابي يك پروتكل جديد جهت بهبود مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
325
طراحي، شبيه سازي و امكان سنجي ساخت اسكنر دو بعدي جهت هدايت تفنگ دستگاه پوشش دهي سطح به روش HVOF
326
طراحي، شبيه سازي و امكان سنجي ساخت كليدهاي فشار قوي SF6
327
طراحي، شبيه سازي و بررسي امكان سنجي ساخت يك نوسان ساز براي شتابگر سينكر وتروني
328
طراحي، شبيه سازي و بررسي تجربي اثرات عوامل محيطي بر لينك مخابرات نوري فضاي آزاد
329
طراحي، شبيه سازي و بررسي ساخت ربات مارك زن بر روي تختال و كويل فولادي
330
طراحي، شبيه سازي و بررسي عملكرد اينورتر و موتورهاي القايي چندفازه
331
طراحي، شبيه سازي و بررسي قابليت اطمينان برد كنترل كننده‌ي چراغ سيگنال در مترو
332
طراحي، شبيه سازي و بهبود ماتريس زمان بندي جهت زمان بندي گروهي وظايف در سامانه هاي خوشه اي
333
طراحي، شبيه سازي و بهينه سازي آنتن GPS با كاهش موج سطحي (RSW) به وسيله ساختارهاي پريوديك
334
طراحي، شبيه سازي و بهينه سازي ساختار و خواص سوئيچ فوتونيك كريستالي مبتني بر اثرات غيرخطي
335
طراحي، شبيه سازي و بهينه سازي سلول هاي خورشيدي CIGS با ساختاري نوين به منظور بهبود پارامترهاي الكتريكي و نوري
336
طراحي، شبيه سازي و بهينه سازي يك سيستم هشداردهنده ليزري درياپايه با محوريت ارتقاء تفكيك پذيري طول موجي، زاويه اي و زماني
337
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي كد كننده صحبت براي كانال نيم رخ GSM
338
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي كنترل دور موتور القائي با استفاده از شبكه هاي عصبي
339
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي مدار راه AC با قابليت خود تنظيم
340
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي يك شبكه حسگر بي سيم چند گره اي به روش مش براي اندازه گيري دماي يك محيط سه بعدي
341
طراحي، شبيه سازي و تحليل عملكرد ژنراتور سنكرون بدون جاروبك با استفاده از روش اجزاء محدود
342
طراحي، شبيه سازي و تحليل نرم افزاري فورج بدون پليسه قطعات برنجي مورد استفاده در صنايع توليد شير و اتصالات
343
طراحي، شبيه سازي و تعيين پارامترهاي مكان تقاطع پرتو ليزر با سنگ براي حفاري چاه هاي نفت
344
طراحي، شبيه سازي و ساخت ‌سلول‌ خورشيدي لايه نازك كستريت
345
طراحي، شبيه سازي و ساخت آرايه آنتن ميكرواستريپي در باندkuبراي رادار روزنه مصنوعي
346
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن آرايه انتقالي با مشخصات بهبوديافته
347
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن بوقي چهار تيغه اي با اصلاح و بهينه سازي پارامترهاي ساختاري آنتن جهت بهبود عملكرد آنتن
348
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن چاپي و بهبود عملكرد آن با استفاده از ساختار متناوب الكترومغناطيسي
349
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن چند باندي F معكوس مسطح (PIFA)
350
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن دوبانده قابل كاشت در بدن انسان
351
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن عدسي روتمن در باند KU با ساختار SIW
352
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن كوچك پهن باند UHF با استفاده از تئوري مدهاي مشخصه
353
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن مايكرواستريپ فشرده چند ورودي-چند خروجي با سه باند محذوف براي كاربرد هاي UWB
354
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن موج سطحي با استفاده از ساختارهاي متناوب روي سطوح منحني
355
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن موج نشتي سه فركانسه مبتني بر تكنيك هولوگرافيك
356
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن موجبر يكطرفه روزنه¬اي موج متحرك با بهره بالا و در نظر گرفتن آفست شكافها در يك جهت و بهينه سازي مسير شكاف ها در باندx
357
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن مونوپالس Cavity-Backed SIW دوموده با پلاريزاسيون دايروي در باند X
358
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن‌هاي مايكرواستريپ آرايش‌پذير فركانسي در سيستم‌هاي مخابراتي پهن‌باند و MIMO چندباندي
359
طراحي، شبيه سازي و ساخت ابرسطح الكترومغناطيسي براي كاهش سطح مقطع راداري در باندهاي مايكروويو و تراهرتز
360
طراحي، شبيه سازي و ساخت پمپ آب خورشيدي با استفاده از سيكل استرلينگ به منظور بررسي عوامل موثر بر عملكرد آن
361
طراحي، شبيه سازي و ساخت ترانسديوسرهاي بدون هسته ولتاژ و جريان
362
طراحي، شبيه سازي و ساخت تغييردهنده تپ ترانسفورماتور با استفاده از كليدهاي الكترونيك قدرت
363
طراحي، شبيه سازي و ساخت تيونر 2.4 GHz
364
طراحي، شبيه سازي و ساخت تيونر باند GSM
365
طراحي، شبيه سازي و ساخت حسگر شيميايي مبتني بر پلاسمون پلاريتون هاي سطحي جعلي در باند فركانسي مايكروويو
366
طراحي، شبيه سازي و ساخت خودروي خودران با قابليت درك محيط، برنامه ريزي و كنترل
367
طراحي، شبيه سازي و ساخت سامانه مايكروويو سينترينگ تركيبي براي توليد نانو كامپوزيت ها با رفتار مكانيكي بهينه
368
طراحي، شبيه سازي و ساخت سطوح انتخابگر فركانس برپايه محفظه تشديد موجبر مجتمع شده زيرلايه
369
طراحي، شبيه سازي و ساخت سيستم MPPT سلول هاي فوتو ولتائيك (PV)
370
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر باند باريك و دو بانده متامتريالي براي كاربردهاي WLAN
371
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر ميان گذر دو بانده با استفاده از تشديدگر CRLHبا باند حذف پهن
372
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر هاي ميان گذر متامتريالي مايكرواستريپ با استفاده از تشديد كننده CELC
373
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلترفعال با استفاده از تكنولوژي HEMT و پهناي باند 10%
374
طراحي، شبيه سازي و ساخت كويل چاپي ميدان نزديك براي مخابرات داخلي بدن
375
طراحي، شبيه سازي و ساخت گسيلنده نوري تك فوتون نقطه كوانتومي به منظور استفاده در پردازش اطلاعات كوانتومي
376
طراحي، شبيه سازي و ساخت گيت هاي كوانتومي نوري براساس زوج فوتون هاي درهم تنيده
377
طراحي، شبيه سازي و ساخت لنز ميكرواستريپ جهت چرخش 360 درجه اي پرتو
378
طراحي، شبيه سازي و ساخت مبدل DC/DC كاهنده با روش كنترل لغزشي و مقايسه با روش كنترل PWM
379
طراحي، شبيه سازي و ساخت مبدل افزاينده بهره ولتاژ بالا براي استفاده در سيستم‌هاي فتوولتاييك متصل به شبكه سه فاز
380
طراحي، شبيه سازي و ساخت مبدل باك شبه رزنانسي سوئيچينگ جريان صفر
381
طراحي، شبيه سازي و ساخت مبدل نيم پل شبه رزنانسي، سوئيچينگ جريان صفر
382
طراحي، شبيه سازي و ساخت نماي متحرك ساختمان با هدف بهبود مقدار نور داخل ساختمان و كاهش انرژي الكتريكي مصرفي
383
طراحي، شبيه سازي و ساخت يكسوساز الكترونيكي تك فاز
384
طراحي، شبيه سازي و سنتز يك فيلتر ديجيتال FIRبراي پياده سازي در FPGA
385
طراحي، شبيه سازي و كنترل فازي مديريت انرژي خودروي هيبريد پيل سوختي
386
طراحي، شبيه سازي و مانيتورينگ كارواش اتوماتيك بر مبناي Logo با قابليت كنترل راه دور توسط ماژول
387
طراحي، شبيه سازي و مقايسه الگوريتم هايي جهت كاهش اثر نويز تناوبي از تصاوير ديجيتال
388
طراحي، شبيه سازي، ساخت و مشخصه يابي گسيلنده نوري مبتني بر پيوند ناهمگون هيبريدي با بكارگيري نانولوله هاي اكسيد روي
389
طراحي، شبيه‌ سازي، ساخت و تست يك مبدل صوتي سونار پهن‌ باند
390
طراحي، شبيه‌سازي و بهبود عملكرد يك مدار CMOS Readout در سيستم‌هاي تصويري مادون قرمز
391
طراحي، شبيه‌سازي و بهينه سازي يك حسگر تصويربرداري بر پايه CMOS به‌منظور بهبود نسبت سيگنال به نويز در سيستم‌هاي هشداردهنده ليزري
392
طراحي، شبيه‌سازي و بهينه‌سازي سوئيچ خازني ميكروالكترومكانيكي RF به‌منظور كاهش ولتاژ تحريك
393
طراحي، شبيه‌سازي و بهينه‌سازي سيستم‌هاي خورشيدي جهت تأمين انرژي‌هاي مصرفي ساختمان
394
طراحي، شبيه‌سازي و بهينه‌سازي محدوده ديناميكي آرايه‌هاي صفحه كانوني(FPA) مبتني بر ماده InGaAs در طول موج مادون قرمزكوتاه
395
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت FSS با عناصر فركتالي جديد در باند WLAN
396
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت حسگر شيميايي ميكروفلوئيديك مبتني بر رينگ رزوناتور پلاسمون سطحي محلي كاذب يك چهارم مد براي تشخيص همزمان دو ماده شيميايي
397
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت فيلتر مايكرواستريپي طرح‌پذير با استفاده از تشديد كننده‌هاي دو مودي
398
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت مبدل DC/DC ايزوله 100 وات با فركانس و چگالي توان بالا
399
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت موتور سنكرون آهن‌رباي دائم ‌اتصال مستقيم، جهت كنترل موقعيت دقيق
400
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت يك نمونه سلول خورشيدي بر پايه CdTe
401
طراحي، شبيه¬سازي و ساخت يك آرايه فوتوديودي جهت آشكارسازي تابش
402
طراحي، شبيهسازي و ساخت تقسيمكننده توان ويلكينسون با ابعاد فشرده و بهبود پارامترها
403
طراحي، شبيهسازي و ساخت نانوساختارهاي اكسيدروي به‌منظور بهبود مشخصات ديود نوري مبتني بر پيوند هيبريدي ارگانيكي/غير ارگانيكي
404
طراحي، شبيه‏سازي، ساخت و بهينه‏سازي مشخصه‏هاي الكتريكي و اپتيكي آشكارسازهاي مدرن ماوراءبنفش مبتني بر نانوساختارهاي ZnO
405
طراحي، شناسايي و كاربرد N،N-دي اتيل-N-سولفواتان آمينيوم تري‌فلورواستات به عنوان كاتاليزوري كارآمد براي واكنش تراكمي β-نفتول با آلدهيدها و سنتز 14-آريل-H14-دي¬بنزو [a,j] زانتن¬ها و سنتز N-[(2-هيدروكسي نفتالن-1-ايل) (آريل)متيل] تيواستاميدها در شرايط گرمايي، ريزموج و فراصوت
406
طراحي، شناسايي و كاربرد مايعات يوني اسيدي (بر پايه كاتيونهاي آمينيوم و ايميدازوليوم) و نانوكاتاليزورهاي جديد براي سنتز مشتقات -1آميدوآلكيل--2نفتول، بيس(پيرازوليل)متان، پيرازول--4كربونيتريل و -2آمينو--4Hكرومن
407
طراحي، شناسايي و كاربرد مايعات يوني اسيدي بر پايه كاتيون¬هاي آمينيوم، پيريدينيوم و ايميدازوليوم، و مايعات يوني تثبيت شده روي سيليكاژل براي سنتز مشتقات دي¬هيدروپيرانوپيرازول، دي¬هيدروپيريميدين-اون (و تيون)، تتراهيدروبنزوپيران، دكاهيدروآكريدين، تيوآميدوآلكيل نفتول¬ و بيس(پيرازوليل)متان
408
طراحي، شناسايي و كاربرد مايعات يوني مونو و دي كاتيوني اسيدي به عنوان كاتاليزورهايي كارآمد براي سنتز مشتقات N-](2-هيدروكسي نفتالن-1-ايل)(آريل)متيل[تيواستاميد و 8،1-دي-اكسو-دكاهيدروآكريدين¬ها
409
طراحي، شىاسايي ي كاربرد -N،Nدياتيل--Nسًلفًاتانآميىيًم تريفلًرياستات به عىًان كاتاليسيري كارآمد براي ياكىش تراكمي -β وفتًل با آلدهيدها ي سىتس -41آريل--41Hديبىسي [ ]a,jزاوتهها ي سنتس -2([-Nهيدريكسيوفتاله--4ايل) (آريل)متيل] تيًاستاميدها در شرايط گرمايي،ريز موج و فراصوت
410
طراحي، كنترل و شبيه سازي سيستمهاي ذخيره كننده انرژي ...
411
طراحي، محاسبات و تهيه نقشه‌هاي فني ترمز ايمني تدريجي دو جهته با كمك شبيه‌سازي كامپيوتري (كتيا)
412
طراحي، محاسبه و اندازه گيري چرخ دنده ها
413
طراحي، مدل سازي و بهينه سازي سيستم تصويربرداري نفوذ پرتو فروسرخ براي كاربردهاي پزشكي
414
طراحي، مدل سازي و ساخت يك سيستم تبريد اجكتري
415
طراحي، مدل سازي و ساخت يك سيستم تبريد اجكتوري
416
طراحي، مدل سازي و شبيه سازي سيستم تعليق براي تخت آمبولانس
417
طراحي، مدل سازي، ساخت و ارزيابي ساختار سلولي فلزي براي توليد سازه‌هاي سبك به روش ذوب گزينشي به كمك ليزر
418
طراحي، مدل‌سازي سه‌بعدي و بهينه‌سازي فوتوديود براي حسگرهاي تصويربرداري CMOS با نسبت سيگنال به نويز بالا
419
طراحي، مدل‌سازي و ساخت يك نمونه ربات كروي
420
طراحي، مدل‌سازي و شبيه‌سازي يك مبدل DC-DC با آرايش تمام‌پل و با قابليت انتقال توان دوطرفه بين منبع و بار
421
طراحي، مدل‌سازي، ساخت و ارزيابي ساختارهاي مشبك سلولي فلزي براي مقاومت به‌ضربه با ‌روش ذوب انتخابي به‌كمك ليزر
422
طراحي، مدل‌سازي، شبيه‌سازي و تحليل مبدل‌ DC/DC چنددرگاهي دوطرفه جهت كاربرد در شبكه‌هاي تغذيه راه‌آهن DC
423
طراحي، مدلسازي و بهينه سازي شبك ههاي مش فيبرنوري DWDM خودترميم (تحم لپذير خطا)
424
طراحي، مدلسازي و بهينه سازي شبك ههاي مش فيبرنوري DWDMخودترميم (تحم لپذير خطا) ززرزرزر
425
طراحي، مدلسازي و بهينه سازي موتور سنكرون خطي آهنرباي دائم
426
طراحي، مدلسازي و ساخت يك برج جذب حبابي مجهز به پخش كننده گاز و ميدان مغناطيسي جهت جداسازي Co2 توسط نانو سيال مغناطيسي
427
طراحي، مدلسازي و شبيه سازي ابات سيلر و استاندارد سازي آن
428
طراحي، مدلسازي و شبيه سازي جبرانساز توان لحظه اي بر اساس تئوري p-q-r
429
طراحي، مدلسازي و شبيه سازي سيستم هاي كامپيوتري چند پردازنده
430
طراحي، مدلسازي و شبيه سازي يك آنتن آراي هاي خطي فشرده در فركانس ۸۰۰ مگاهرتز به منظور افزايش وضوح فازي
431
طراحي، مدلسازي وتحليل يك راكتور متغيرجهت محدود سازي جريان خطا
432
طراحي، مدلسازي، شبيه سازي و تست ربات متحرك با بازوي مكانيكي
433
طراحي، مميزي و اصلاح سيستم تهويه مطبوع ساختمان شماره 2 مجتمع فني مهندسي
434
طراحي، نصب و استقرار سيستم عيبيابي و دستهبندي عيوب قطعات حساس مكانيكي سيستم تعليق خودرو
435
طراحي، يكپارچه يك زنجيره تامين سه سطحي با تقاضاي تصادفي
436
طراحي،برنامه نويسي و ساخت چشم ربات
437
طراحي،تهيه و مشخصه يابي نانوكامپوزيت مغناطيسي و بررسي عملكرد آنها در جذب آلاينده هاي زيست محيطي
438
طراحي،ساخت وبومي سازي روش كلريمتري براي اندازه گيري ميزان نيتريك اكسيد در مايعات بيولوژيكي ونمونه هاي بافتي از طريق سنجش متابوليت هاي پايدار
439
طراحي،ساخت،مشخصه يابي و مدل سازي تيتانات باريم متخلخل با پوشش هيدروكسي آپاتيت نانو ساختار
440
طراحي،شبيه سازي و بهينه سازي آنتن آرايه اي ضد جمينگ جي پي اس با روش كليد زني
441
طراحي،شبيه سازي و ساخت فيلتر HEMP
442
طراحي،شبيه سازي و ساخت فيلتر ميان گذر فوق پهن باند با استفاده از تزويج غير هم صفحه MS و CBCPW
443
طراحي،شبيه سازي وكلونينگ سازه نوين ايمونوتوكسيني مؤثر بر سرطان پستان
444
طراحي،شبيهسازي و ساخت فيلترهاي Dual Band با استفاده از رزوناتورهاي CSRR
445
طراحي،شناسايي و كاربرد ايزاتين--Nسولفونيك اسيد و فتاليميد-N-سولفونيك اسيد به عنوان كاتاليزورهايي جديد وكارآمد براي سنتز بدون حلال 2-آميدوآلكيل¬فنل¬ها
446
طراحي،شناسايي و كاربردفتاليميد سولفونيك اسيد به عنوان يك كاتاليزورجديد براي ساخت پلي هيدروكينولين ها
447
طراحيآرايههاي حسگري با استفاده ازروشحسگري فشرده براي جهتيابيمنابع
448
طراحيشهري خيابان مىوچهري تهران با تأكيد برمعيار هويت
449
طراحيمجتمع مسكوني بارويكرد پايداري اجتماعي ﴿مطالعه موردي:شهرستان ايلام﴾
450
طراحيمدلتركيبيهوشمندماشينكميتهمبتنيبرالگوريتمرقابتاستعماريباهدفپيشبينيسرعتحفاريدرميدانگازيپارسجنوبي
451
طراحيو ساخت فيوز الكترونيكي با قابليت برنامه ريزي
452
طراحيو ساختآنتن دوبانده قابل كاشتدر بدن انسان
453
طراحيورشد سلول خورشيدي تندم از جنس لايه‌هاي نامتجانس AlGaAs/GaAs/InGaAs بر روي ويفر GaAs
454
طراحيوساخت نمونه مهندسي يك حسگر مغناطيسي ديجيتال سه محوره از نوع فلاكس¬گيت
455
طراحی سیستم تشخیص ناهنجاری با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی
456
طراحی نظامی جهت سنجش اثربخشی نظام های اطلاعاتی طراحی شده در شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو(ساپکو)
457
طراحی نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن
458
طراحی و تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد قشم
459
طراحی و ترسیم نقشه استراتژی در شرکت کندر صنعت پارتیان بر اساس مدل swot
460
طراحی و ترسیم نقشه استراتژی در صنایع دریایی شهید درویشی بندرعباس بر اساس مدل swoT
461
طراحی و ساخت و ارزیابی آب شیرین کن تقطیری یک مرحله ای
462
طراحی و طرح ریزی پروژه مشتری محوری در شرکت بین المللی پخش بهروزنیک (با رویکرد (CRM )
463
طراخي سيستم اطلاعاتي بازنگري جزء به جزء ﴿D.T.S.)و سيستم نگهداري و تعميرات پويا (D.M )با ديدگاه سيستم "نت" بهره ور جامع ﴿T.P.M )
464
طراي راهبردي براي محله الهيه در حوزه شمالي شهر تهران
465
طراي شهري بدنه هاي تجاري اداري و تدوين ضوابط مربوط با هدف ايجاد پيوستگي محدوده مورد مطالعه : حدفاصل چهارراه وليعصر تا چهارراه طالقاني
466
طراي و ساخت سطوح انتخابگر فركانس
467
طرح آبرساني شهر دماوند
468
طرح آبرساني و شبكه توزيع آب شهرفيروزكوه جلد 2
469
طرح آزمايش
470
طرح آزمايش ها
471
طرح آزمايش ها براي مدل هاي خطي تعميم يافته
472
طرح آزمايش ها در علوم كشاورزي
473
طرح آزمايشات آماري
474
طرح آزمايشهاي بهينه در مدلهاي آماري براي مطالعات سم شناسي
475
طرح آزمايشهاي عاملي تو درتو جهت بررسي كيفيت بهزيستي شخصي كودكان پيش دبستاني قم
476
طرح آماده سازي اراضي 200 هكتاري محدوده چهارباغ "منطقه 22 شهر تهران"
477
طرح آماده سازي اراضي 30 هكتاري واقع در منطقه 22
478
طرح آماده سازي اراضي 50 هكتاري ناحيه 5 منطقه 22 تهران
479
طرح آماده سازي اراضي 50 هكتاري ناحيه 5 منطقه 22 تهران
480
طرح آماده سازي اراضي 70 هكتاري در شهر جديد هشتگرد
481
طرح آماده سازي ارضي 35 هكتاري شمال منطقه 22 تهران
482
طرح آماري نمودارهاي كنترلي توام Xو S با دو بار نمونه گيري
483
طرح آمايش سرزمين سيستم حمل و نقل ايران در افق 1414
484
طرح اتوماسيون كوره هاي عمليات حرارتي به كمك كامپيوتر
485
طرح احيا و تغيير كاربري عمارت فرسوده باغ ملي براي تبديل به دانشكده ي معماري و شهرسازي
486
طرح احيا و مرمت خانه قلمبر 2
487
طرح احيا و مرمت كاروانسراي ميدان كهنه قم
488
طرح احياء قنات قنبرآباد بم در راستاي حفاظت پايدار قنوات به عنوان عنصر برجسته منظر فرهنگي بم
489
طرح احياء كاروانسراي عقدا ﴿به منظور توسعه صنعت گردشگري﴾
490
طرح احياء گذر تاريخي آقا بزرگ كاشان با تمركز بر ارتقاء روابط اجتماعي
491
طرح احياء و باززنده سازي محله شنبدي در بافت قديم بوشهر و طرح مرمت مسجد ملك
492
طرح احياء و سازماندهي بافت تاريخي ـ طبيعي شهر تفت با رويكرد پديدارشناسي محيط بببب
493
طرح احياء و ساماندهي عملكردي مجموعه تاريخي وكيل- كرمان بر مبناي برنامه‌ريزيبرنامه‌ريزي راهبردي
494
طرح احياء و ساماندهي ميدان ارگ كرمان به مثابه يك فضاي شهري
495
طرح احياء و مرمت بناها و مجموعه هاي تاريخي با توجه به نقش آنها در توسعه جاذبه توريست (نمونه موردي عمارت سرهنگ‌آباد زواره)
496
طرح احياء و مرمت كالبدي بازار تاريخي دامغان
497
طرح احياي مجموعه تاريخي قزاقخانه تهران بر مبناي چشم انداز آموزشي دانشگاه هنر
498
طرح احياي ميدان درب خانه¬ي ديواني رشت مبتني بر ريخت‌شناسي كالبدي و كاركردي
499
طرح استخراج ويژگي تركيبي براي تشخيص چهره سريع
500
طرح اشيا در تمدن اسلامي
501
طرح اشياء در تمدن اسلامي ﴿تحيق كلاسي﴾
502
طرح افزايش تاب آوري محله نمونه موردي: محله گودال مصلي يزد
503
طرح اكتشافي مقدماتي سنگ تزئيني (مرمريت )منطقه خرقان روستاي عباس آباد
504
طرح الگويي بازاريابي صادرات فرش دست بافت
505
طرح امكان سنجي استفاده از الگوي برنامه ريزي مشاركتي در بهسازي و نوسازي بافت فرسوده محله امامزاده عباس ساري
506
طرح انتقال آلارم ايستگاههاي كم ظرفيت مايكروويو
507
طرح اندازه هاي تكراري
508
طرح انسان وا نسان در طرح (درايران قبل از اسلام )
509
طرح اوليه موتور الكتريكي با كمك فنر متغير
510
طرح ايمن سازي و بررسي تصادفات در محور آوج - همدان
511
طرح باز زنده سازي فضاي داخلي ايستگاه راه آهن مشهد
512
طرح باز زنده سازي ميدان قيصريه لار
513
طرح بازآفريني منابع انساني : عاملي بنيادي در ايجاد ظرفيت و انرژي درجهت اثر بخشي سازماني
514
طرح بازخواني براي احياي كارخانه ريسباف به عنوان مركز هنرهاي نمايشي
515
طرح بازسازي و گسترش مجموعه سواركاري گنبد كاووس با رويكرد جذب گردشگر و رونق اقتصادي
516
طرح بررسي استاندارد سن استخواني در گروههاي سني 15-7 سال در مدارس ابتدايي و راهنمايي شهر سنندج در سال تحصيلي 84 - 83
517
طرح بلوكي بهينه براي مقايسه ي تيمارها با يك كنترل وقتي خطاها همبسته اند
518
طرح بهسازي و بازپيرايي بازار دردشت اصفهان
519
طرح بهسازي و بازسازي محله حاجي خاني شهر ابهر با رويكرد ارتقاء سرزندگي
520
طرح بهسازي و ساماندهي فرحزاد
521
طرح بهسازي و ساماندهي كوچه دوازده متري مسجد جامع تبريز
522
طرح بهينه براي مدل هاي دوز پاسخ نمايي
523
طرح بهينه برجهاي انتقال نيرو
524
طرح بهينه پلاستيك سازه ها
525
طرح بهينه سازي مصرف سوخت (سي ان جي )
526
طرح بهينه سامانه هاي فولادي مشخص شده (تاثير محل باد بند بر وزن كل ساختمان )
527
طرح بهينه سدهاي قوسي
528
طرح بهينه سرريز هاي شسته شونده ﴿فيوزپلاك﴾
529
طرح بهينه سيستم انتقال در مقابل ضربه قوچ
530
طرح بهينه شكل سد بتني وزني تحت بار زلزله با استفاده از روش هاي فراكاوشي
531
طرح بهينه شكل سد هاي بتني دو قوسي با استفاده از الگوريتم هاي ازدحام ذرات و ژنتيك
532
طرح بهينه قابهاي فولادي شيبدار و مسطح با مقطع متغير
533
طرح بهينه مقطع سد هاي وزني با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري نوين
534
طرح بهينه واحدهاي اسكان موقت با سازه هاي فضايي تاشو
535
طرح بهينه ي ميراگرهاي اصطكاكي با در نظر گرفتن رفتار غيرخطي سازه ها
536
طرح پارچه براي آپارتماني در ديزين
537
طرح پارچه براي مهد كودك مركز رفاه خانواده در چالوس
538
طرح پژوهشي
539
طرح پژوهشي (گرانت ) تصحيح و تحقيق اخلاق جلالي
540
طرح پژوهشي (گرانت ):بررسي نيازهاي اطلاعاتي (رفتار اطلاع يابي )اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور استان تهران
541
طرح پژوهشي : تهيه تركيبات جديد بينول :تهيه تركيبات اوره و تيواوره ازاماكروسيكي دي نفتوسولفيدي و بررسي انها با استفاده از ميكروسكوپ الكترونيكي
542
طرح پژوهشي در قالب گرانت
543
طرح پژوهشي در قالب گرانت . بخش 1- كاربرد1- متيل -2- متيل ايميدازوليوم برميد ، ليتيوم برميد تريتيل كلريد و نانو ذرات سيليكاژل در سنتز آلي . بخش 3- استفاده از3-متيل -1-سولفونيك اسيد ايميدازوليوم كاريد به عنوان كاتاليزوري جديد در واكنشهاي عالي
544
طرح پژوهشي در قالب گرانت .بخش آ)سنتز مشتقات -N آلكيل وn,N دي آلكيل سولفوناميدها بخش ب )سنتز كينوكسالينها....
545
طرح پژوهشي در قالب نيازهاي محلي
546
طرح پژوهشي سنخيت (جنسيت در مثنوي)
547
طرح پمپ سانتريفيوژ
548
طرح پياده راه سازي خيابان پاسداران(حصار) اراك با رويكردي بر مرمت، احياء و طراحي جداره هاي تاريخي ؛ نمونه موردي : جداره تاريخي خانه معطري
549
طرح پيش توزيع كليد HIMMO
550
طرح پيشنهادي براي تشكيل "خانه فيلم دانش آموز"
551
طرح پيشنهادي براي تشكيل "خانه فيلم دانش آموز"
552
طرح پيشنهادي جهت افزايش بهره وري و بهبود ميزان توليد فراورده هاي نسوز با استفاده از مدلسازي عملكرد و تحليل زنجيره اي تامين
553
طرح پيشنهادي فضاي سبز
554
طرح تبديل دستگاههاي بافندگي ماكوئي كم عرض به دستگاههاي بافندگي ايرجت
555
طرح تثبيت و مرمت ايوان خسرو در تخت سليمان
556
طرح تحقيق در مورد بيماران بيمارستان شماره 1 ذوب آهن در سال 1353
557
طرح تحقيق و بررسي وضعيت و روش كار در هر مرحله از فرايند ريسندگي سيستم پنبه اي و الياف مصنوعي
558
طرح تحقيق و بررسي وضعيت و روش كار در هر مرحله از فرايند ريسندگي كلفت ريسي
559
طرح تدوين و عنوان شرح درس عكاسي مطبوعاتي (عكاسي خبري)
560
طرح ترمينال فرودگاه جديد مهرآباد
561
طرح ترمينال فرودگاه داخلي و بين المللي شهركرد
562
طرح تسهيم چند راز آستانه اي
563
طرح تسهيم چند راز تصديق پذير بر مبناي دنباله هاي LFSR
564
طرح تسهيم چند راز چندبار مصرف بر اساس دوگان كدهاي خطي مينيمال
565
طرح تسهيم چند-رازه تصديق پذير و كاربردها
566
طرح تفصيلي بافت باغ شاطر تهران
567
طرح تفصيلي روستاي حصارك
568
طرح تفصيلي محدوده باغ فيض واقع در منطقه 5 تهران با مقياس 1:2000
569
طرح تفصيلي محله محموديه ، منطقه يك شهرداري تهران
570
طرح تفصيلي محله محموديه تهران
571
طرح تفصيلي ناحيه جواديه
572
طرح تفضيلي محله اوين، منطقه يك شهرداري تهران
573
طرح تفضيلي محله فهادان با نگرشي نو و كاربرد GIS
574
طرح تفضيلي محله كوچه بيوك يزد
575
طرح تفويض اختيار در بانك صادرات استان خوزستان
576
طرح تك نگاري مهدي شهر﴿سنگسر﴾
577
طرح تهيه شناسنامه معابر درون شهري
578
طرح تهيه فيلم هاي مستند روستائي
579
طرح توجيه اقتصادي پروتزهاي ارتوپدي
580
طرح توجيه جهت ايجاد واحد صنعتي «پرورش الاغ براي توليد شير»
581
طرح توجيهي - اقتصادي ،گلخانه گوجه فرنگي باغيك
582
طرح توجيهي احداث كارخانه نان فانتزي
583
طرح توجيهي احداث يك واحد توليدي شترمرغ گوشتي
584
طرح توجيهي احداث يك واحد توليدي كرم ابريشم
585
طرح توجيهي ارزش تفريحي مجتمع ايران مال به روش ارزش گذاري مشروط
586
طرح توجيهي اقتصادي گلخانه خيارواقع درشهردستجرد
587
طرح توجيهي توليد زغال فعال از پسماند خشك حاصل از استحصال شكر از نيشكر
588
طرح توجيهي فرودگاه بين المللي وشهر فرودگاهي قم
589
طرح توجيهي فني احداث كارخانه لوله پلي اتيلن
590
طرح توجيهي فني و اقتصادي توليد شمش منيزيم با استفاده از سنگ معدن دولوميت به روش حرارتي پيژن (PidgeOn)
591
طرح توجيهي فني و اقتصادي توليد ميل لنگ و ميل بادامك پژو 405 و مدلهاي مشابه به همراه برنامه كامپيوتري
592
طرح توجيهي فني واقتصادي گلخانه كشت هيدروپونيك گل رز
593
طرح توجيهي گلخانه توت فرنگي به روش كشت بدون خاك
594
طرح توجيهي گلخانه خيار
595
طرح توريسم در حوزه ده بالا: تجزيه و تحليل و جمع بندي و ارزيابي توان اكولوژيك ﴿ جهت كاربري حفاظت و توريسم ﴾
596
طرح توريسم در حوزه ده بالا: شناسايي اكولوژيك پايدار جهت كاربري حفاظت و توريسم
597
طرح توريسم در حوزه ده بالا: شناسايي اكولوژيك ناپايدار جهت كاربري حفاظت و توريسم
598
طرح توريسم در حوزه ده بالا: عكسها و نقشه ها ﴿ جهت كاربري حفاظت و توريسم ﴾
599
طرح توسعه بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس و بهبود شرايط عملكردي فضاهاي درماني با رويكرد كنترل عفونت
600
طرح توسعه بيمارستان هاجر به روش ميان افزا
601
طرح توسعه پايانه فرودگاه اشرفي اصفهاني كرمانشاه با رويكرد استفاده حداكثري از نور روز
602
طرح توسعه حرم مطهرحضرت معصومه ﴿س﴾
603
طرح توسعه دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران(انستيتوهاي تخصصي) با رويكرد فرايند طراحي يكپارچه
604
طرح توسعه دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد با نگاه پايداري اقتصادي
605
طرح توسعه دانشگاه پيام نور علي آباد
606
طرح توسعه كاربري مختلط شهري ﴿سينما - مركزشهر﴾
607
طرح توسعه كالبدي شهر بندر ريگ ﴿ براساس پتانسيلهاي اقتصادي شهر و منطقه ﴾
608
طرح توسعه كتابخانه مركزي استان كرمان
609
طرح توسعه گردشگري بينالود﴿با تاكيد بر اكوتوريسم رود - دره ها﴾
610
طرح توسعه گردشگري منطقه بينالود با تاكيد بر اكرتورپسم رود - دره ها
611
طرح توسعه موزه ايران باستان با هدف تسهيل فرايند مسيريابي و ارتقاي كيفيت اجتماع پذيري با روش نحو فضا
612
طرح توسعه و الحاق بخش سوختگي به بيمارستان شهيد زاده بهبهان
613
طرح توسعه و عمران شهر رامشير
614
طرح توسعه واحياء مجموعه بين راهي رباط زين الدين
615
طرح توسعه ي بيمارستان رسول اكرم رشت با گرايش تاب آوري در برابر سيل و زلزله
616
طرح توسعه‌ي كالبدي دانشكده‌ي هنر و معماري يزد با تمركز بر ابعاد اجتماعي- اقتصادي
617
طرح توليد چتر باراني : ارزيابي اقتصادي-مالي
618
طرح توليد سيمان پوزولاني هگمتان
619
طرح جامع زمين شناسي حوزه پير ناركي - مهريز
620
طرح جامع فناوري اطلاعات
621
طرح جامع گردشگري با رويكرد تاريخي فرهنگي نمونه موردي محله جلفاي اصفهان
622
طرح جامع مديريت مناطق خشك حوضه آبخيز مرور ميبد
623
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه خضرآباد - همت آّباد: ارزيابي وضعيت فعلي بيابان زايي و شيوه هاي مديريت و كنترل آن
624
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه خضرآباد - همت آّباد: پوشش گياهي، مرتعداري، جنگل
625
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه خضرآباد - همت آّباد: خاكشناسي و ارزيابي خاك ها و اراضي
626
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه خضرآباد - همت آّباد: مطالعات جامع فرسايش و رسوب
627
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه خضرآباد - همت آّباد: مطالعات فيزيوگرافي
628
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه خضرآباد: مطالعات زمين شناسي و ژئومورفولوژي
629
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه خضرآباد: مطالعات هيدرولوژي و منابع آب
630
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز
631
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز: بخش مطالعات هوا و اقليم شناسي
632
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز: مطالعات اقتصادي - اجتماعي و كشاورزي و دامداري
633
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز: مطالعات پوشش گياهي
634
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز: مطالعات خاكشناسي
635
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز: مطالعات زمين شناسي و ژئومورفولوژي
636
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز: مطالعات فرسايش و رسوب
637
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز: هيدرولوژي و منابع آب
638
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت خضرآباد - همت آّباد: بخش تلفيق و برنامه ريزي
639
طرح جامع مديريت و احياء بيابان محدوده خضرآباد - همت آّباد: اقتصادي، اجتماعي، دامداري، كشاورزي
640
طرح جامع مديريت و احياء بيابان محدوده خضرآباد - همت آّباد: هوا و اقليم شناسي
641
طرح جامع مديريت و احياء بيابان مطالعات جامع هوا و اقليم شناسي حوزه دولاب - ابراهيم آباد
642
طرح جامع مديريت و احياء بيابان مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز دولاب - ابراهيم آباد: بخش خاكشناسي و ارزيابي اراضي
643
طرح جامع مرتع و آّبخيزداري حوزه طزرجان: فيزيوگرافي - هيدرولوژي - هوا و اقليم
644
طرح جامع مرتع و آّبخيزداري: ارزيابي اراضي و خاكها
645
طرح جامع مرتع و آبخيزداري بخش تلفيق و برنامه ريزي ﴿ حوضه آبخيز طزرجان ﴾
646
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه ﴿ خاك شناسي و قابليت اراضي و فرسايش و رسوب ﴾
647
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه ﴿ درند ﴾ ﴿ مطالعات اقتصادي - اجتماعي ﴾
648
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ تلفيق و برنامه ريزي ﴾
649
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ خاكشناسي و ارزيابي اراضي ﴾
650
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ زمين شناسي ﴾
651
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ ژئومرفولوژي ﴾
652
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ فيزيوگرافي ﴾
653
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ مطالعات اقتصادي - اجتماعي ﴾
654
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ مطالعات پوشش گياهي و جنگلداري ﴾
655
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ هوا و اقليم ﴾
656
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ هيدرولوژي ﴾
657
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز بيدآخويد: اقتصادي، اجتماعي - تلفيق و برنامه ريزي
658
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز بيدآخويد: پوشش گياهي - مرتعداري - جنگل شناسي
659
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز بيدآخويد: خاكشناسي، قابليت و منابع اراضي، فرسايش و رسوب
660
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز بيدآخويد: زمين شناسي، ژئومورفولوژي
661
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز دره كت ﴿ سانيج ﴾: پوشش گياهي
662
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز طزرجان بخشش پوشش گياهي و مرتعداري
663
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز نصرآباد ﴿ زير حوزه همت آباد ﴾: فيزيوگرافي - هوا و اقليم - هيدرولوژي
664
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه اشتيجه ﴿ عقدا ﴾ ﴿زمين شناسي - ژئومرفولوژي ﴾
665
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه اشتيجه ﴿ عقدا ﴾ ﴿مطالعات اقتصادي، اجتماعي - تلفيق و برنامه ريزي ﴾
666
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت پوشش و جنگل و جنگلكاري
667
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: تلفيق و برنامه ريزي
668
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: خاك شناسي و ارزيابي اراضي و خاكها
669
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: زمين شناسي و ژئومورفولوژي
670
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: فرسايش و رسوب
671
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: فيزيوگرافي و هوا و قليم
672
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: كشاورزي و اقتصاد اجتماعي
673
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: مرتع و مرتعداري
674
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: هيدرولوژي
675
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار : فرسايش و رسوب، اقتصادي، اجتماعي، كشاورزي
676
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: پوشش گياهي و مرتعداري
677
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: تلفيق و ارزيابي
678
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: خاكشناسي و ارزيابي خاكها و اراضي
679
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: زمين شناسي - ژئومورفولوژي
680
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: ژئومورفولوژي
681
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: فرسايش و رسوب
682
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: فيزيوگرافي، هوا و اقليم، هيدرولوژي
683
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: هوا و اقليم
684
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ لاي بيد: پوشش گياهي - مرتعداري
685
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ لاي بيد: خاكشناسي، ارزيابي خاكها و اراضي، فرسايش و رسوب
686
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ لاي بيد: زمين شناسي و ژئومرفولوژي
687
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ لاي بيد: فرسايش و رسوب
688
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ لاي بيد: هوا و اقليم شناسي
689
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چاه خوني ﴿ اقتصادي - اجتماعي، تلفيق و برنامه ريزي ﴾
690
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چاه خوني ﴿ خاكشناسي و قابليت اراضي - فرسايش رسوب ﴾
691
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چاه خوني ﴿ زمين شناسي- ژئومرفولو‍ژي ﴾
692
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چاه خوني ﴿ فيزيوگرافي، هوا و اقليم شناسي، هيرولو‍ژي﴾
693
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چاه خوني ﴿ مرتعداري و پوشش گياهي ﴾
694
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ تلفيق و برنامه ريزي ﴾
695
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ خاكشناسي و قابليت اراضي ﴾
696
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ زمين شناسي ﴾
697
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ فرسايش و رسوب ﴾
698
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ مرتعداري و گياهشناسي ﴾
699
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ مطالعات اقتصادي اجتماعي ﴾
700
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ هوا و اقليم ﴾
701
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ هيدرولوژي ﴾
702
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه حسين آباد سالاري - يزد ﴿ نصرآباد﴾ : فيزيوگرافي - هوا و اقليم شناسي - هيدرولوژي
703
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه حسين آباد سالاري: پوشش گياهي
704
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه حسين آباد سالاري: خاكشناسي - ارزيابي و قابليت خاكها و اراضي - فرسايش و رسوب
705
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه حسين آباد سالاري: زمين شناسي - ژئومرفولوژي
706
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه حسين آباد سالاري: مطالعات اقتصادي و اجتماعي - تلفيق و برنامه ريزي
707
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه خضرآباد - صدرآباد: تلفيق و برنامه ريزي
708
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه خضرآباد - صدرآباد: خاكشناسي - ارزيابي خاكها و اراضي
709
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه خضرآباد - صدرآباد: كارتوگرافي
710
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه خضرآباد - صدرآباد: هوا و اقليم، هيدرولوژي، آبخيزداري
711
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه درند ﴿ تلفيق و برنامه ريزي ﴾
712
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه درند ﴿ خاكشناسي و ارزيابي اراضي ﴾
713
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه درند ﴿ زمين شناسي ﴾
714
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه درند ﴿ ژئومرفولوژي ﴾
715
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه درند ﴿ فرسايش و رسوب ﴾
716
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه درند ﴿ فيزيوگرافي ﴾
717
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه درند ﴿ مطالعات مرتعداري پوشش گياهي و جنگكاري ﴾
718
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه درند ﴿ هوا و اقليم شناسي ﴾
719
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه درند ﴿ هيدرولوژي ﴾
720
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه دره سير ﴿ سانيج آباد - يزد ﴾: اقتصاي، اجتماعي، تلفيق و برنامه ريزي
721
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه دره سير ﴿سانيج آباد﴾- يزد: زمين شناسي، ژئومرفولوژي
722
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه دره سير ﴿سانيج آباد﴾- يزد: فيزيگرافي، هواو اقليم، هيدرولوژي
723
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه دره شير: اقتصاي، اجتماعي، تلفيق و برنامه ريزي
724
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه دره شير: فيزيوگرافي، هوا و اقليم شناسي، هيدرولوژي
725
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه دره كت ﴿ سانيج ﴾: اقتصادي - اجتماعي، تلفيق و برنامه ريزي
726
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه دره كت ﴿ سانيج ﴾: زمين شناسي و ژئومورفولوژي
727
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه دشتك ﴿ سانيج آباد يزد ﴾: زمين شناسي و ژئومورفولوژي
728
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه دشتك ﴿ سانيج آباد يزد ﴾: مطالعات اقتصادي - اجتماعي، تلفيق و برنامه ريزي
729
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه دشتك: فيزيوگرافي، هيدرولوژي، هوا و اقليم شناسي
730
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه ده بالا: اقتصادي، اجتماعي - پوشش گياهي - جنگلكاري
731
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه ده بالا: خاكشناسي، ارزيابي خاكها و اراضي، فرسايش و رسوب
732
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرجوع ﴿ زمين شناسي - ژئومورفولوژي ﴾
733
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرجوع ﴿فيزيوگرافي - هوا و اقليم - هيدرولوژي ﴾
734
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرجوع ﴿مطالعات اقتصادي، اجتماعي - تلفيق و برنامه ريزي ﴾
735
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرك ﴿ تلفيق و برنامه ريزي ﴾
736
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرك ﴿ خاكشناسي و قابليت اراضي ﴾
737
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرك ﴿ زمين شناسي ﴾
738
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرك ﴿ ژئومرفولوژي ﴾
739
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرك ﴿ فرسايش و رسوب ﴾
740
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرك ﴿ فيزيوگرافي ﴾
741
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرك ﴿ مطالعات اقتصادي-اجتماعي ﴾
742
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرك ﴿ هيدرولو‍ژي ﴾
743
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرك (پوشش گياهي و جنگل كاري)
744
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زوجي سانيج: پوشش گياهي و مرتعداري - جنگلكاري، مطالعات اقتصادي، اجتماعي
745
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زوجي سانيج: تلفيق و برنامه ريزي
746
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زوجي سانيج: زمين شناسي و ژئومرفولوژي
747
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زوجي سانيج: فيزيوگرافي، هوا و اقليم، هيدرولوژي
748
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زير حوزه نصرآباد ماهورك: پوشش گياهي، مرتعداري، جنگل شناسي
749
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه سخويد - يزد: فيزيوگرافي، هوا و اقليم، هيدرولوژي
750
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه سخويد: مطالعات پوشش گياهي
751
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه صدرآباد - خضرآباد: زمين شناسي - ژئومورفولوژي
752
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه صدرآباد - خضرآباد: كشاورزي - اقتصاد - دامداري
753
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه صدرآباد - خضرآباد: مطالعات پوشش گياهي
754
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه صدرآباد - خضرآباد: مطالعات جامع فرسايش و رسوب
755
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه طزرجان گروه آبخيزداري
756
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه فخرآباد ﴿ عقدا ﴾ ﴿ اقتصادي، اجتماعي - تلفيق و برنامه ريزي ﴾
757
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه فخرآباد ﴿ عقدا ﴾ ﴿زمين شناسي - ژئومرفولوژي ﴾
758
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه فخرآباد ﴿ عقدا ﴾ ﴿فيزيوگرافي - هوا و اقليم - هيدرولوژي ﴾
759
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه كوه سنگدون: مطالعات پوشش گياهي
760
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه كوه سنگدون: مطالعات جنگل، كشاورزي
761
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه لاي زه لي ﴿ اشنيز - ميبد ﴾ ﴿ زمين شناسي و ژئومرفولوژي ﴾
762
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه لاي زه لي ﴿ اشنيز - ميبد ﴾ ﴿ فيزيوگرافي، هوا و اقليم شناسي و هيدرولوژي ﴾
763
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه لاي زه لي ﴿ اشنيز - ميبد ﴾ ﴿ مطالعات اقتصادي - اجتماعي و تلفيق و برنامه ريزي ﴾
764
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه لاي زه لي ﴿ اشنيز - ميبد ﴾﴿ خاكشناسي و قابليت اراضي - فرسايش و رسوب ﴾
765
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه مرور ﴿ اقتصادي - اجتماعي و تلفيق و برنامه ريزي ﴾
766
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه مرور ﴿ پوشش گياهي و مرتعداري ﴾
767
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه مرور ﴿ زمين شناسي و ژئومرفولوژي ﴾
768
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه مرور ﴿ فيزيوگرافي - هوا و اقليم - هيدرولوژي ﴾
769
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه معين آباد يزد: قسمت خاكشناسي و ارزيابي منابع و قابليت اراضي
770
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه معين آباد: زمين شناسي - ژئومورفولوژي
771
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه معين آباد: فيزيوگرافي - هيدرولوژي، هوا و اقليم شناسي
772
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه معين آباد: مطالعات پوشش گياهي
773
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه منشاد: اقتصادي - اجتماعي - كشاورزي
774
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه منشاد: تلفيق و برنامه ريزي
775
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه منشاد: فيزيوگرافي - هوا وا قليم شناسي
776
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه منشاد: مرتعداري - پوشش گياهي
777
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه منشاد: هيدرولوژي
778
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه نصرآباد - زير حوزه همت آباد: اقتصادي و اجتماعي و تلفيق برنامه ريزي
779
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه نصرآباد - زير حوزه همت آباد: پوشش گياهي - مرتعداري - جنگلكاري
780
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه نصرآباد - زير حوزه همت آباد: خاكشناسي - منابع و قابليت اراضي - فرسايش و رسوب
781
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه نصرآباد - زير حوزه همت آباد: زمين شناسي و ژئومرفولوژي
782
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه نصرآباد زير حوزه ماهورك: اقتصادي - اجتماعي - تلفيق و برنامه ريزي
783
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه نصرآباد زير حوزه ماهورك: خاك شناسي - ارزيابي خاكها و اراضي - فرسايش و رسوب
784
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه نصرآباد زير حوزه ماهورك: زمين شناسي - ژئومورفولوژي
785
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه نصرآباد زير حوزه ماهورك: زمين شناسي - فيزيوگرافي، هوا و اقليم شناسي هيدرولوژي
786
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه همت آباد - يزد: فيزوگرافي، هوا و اقليم شناسي، هيدرولوژي
787
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه همت آباد - يزد: فيزيوگرافي، هوا و اقليم شناسي، هيدرولوژي
788
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه همت آباد: اقتصادي، اجتماعي - تلفيق و برنامه ريزي
789
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوضه كوه سنگدون: مطالعات خاكشناسي ارزيابي قابليت اراضي و تلفيق و برنامه ريزي
790
طرح جامع مرتع و آبخيزداري در حوزه كوه سنگدون: زمين شناسي
791
طرح جامع مرتع و آبخيزداري مطالعات پوشش گياهي و مرتعداري در حوزه همت آباد
792
طرح جامع مرتع و آبخيزداري مطالعات زمين شناسي در حوضه آبخيز همت آباد
793
طرح جامع مطالعات تلفيق و برنامه ريزي حوزه پير ناركي - مهريز
794
طرح جامع مطالعات زمين شناسي ﴿ حوزه آبخيز طزرجان ﴾
795
طرح جامع مطالعات فرسايش و رسوب ﴿ حوزه آبخيز طزرجان ﴾
796
طرح جايگزيني آزبست در صنايع آزبست سيماني
797
طرح جايگزيني عرقيات سنتي گازدار به جاي نوشابه هاي غيرالكلي گازدار
798
طرح جديد حفاظت ديستانس خطوط اچ وي دي سي
799
طرح جديدي براي رمزنگاري شناسه گراي كارا
800
طرح حركت در عمل برخاستن از صندلي بر اساس تقسيم حركت به زيركارهاي آن
801
طرح حفاظت (مرمت و احيا) مجموعه‌ي بازار سيرجان
802
طرح حفاظت آثار مكشوف از كاوشهاي باستان شناسي محوطه شرقي بلافصل گنبد سلطانيه
803
طرح حفاظت آرامگاه قطب الدين حيدر
804
طرح حفاظت از مجموعه «كاخ مرواريد» در مهرشهر كرج، به منظور احياء و ساماندهي آن در پيوند با محيط شهري
805
طرح حفاظت بافت تاريخي شهميرزاد با تاكيد بر ارتقاء درك عمومي
806
طرح حفاظت پيشگيرانه نقاشي هاي اكريليك روي پارچه اي فاقد لايه تداركاتي
807
طرح حفاظت و ساماندهي بافت بلافصل بازارچه شتربان تبريز
808
طرح حفاظت و مرمت بافت محله قلعه دزفول و مدرسه علميه آيت ا...معزي
809
طرح حفاظت و مرمت تزيينات كاشيكاري نماي جنوبي سردر باغ ملي تهران
810
طرح حفاظت و مرمت توپ جنگي صفوي در قلعه ي پرتغالي-هاي جزيره ي قشم
811
طرح حفاظت و مرمت مسجد تاريخانه و توانمندسازي بافت پيرامون آن با نگرش به مسائل گردشگري، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي
812
طرح حفاظت، توانبخشي و بازآفريني مجموعه شهري صاحب‌الامر تبريز
813
طرح حفاظتي هوشمند ريزشبكه مبتني بر داده كاوي سيگنال هاي ولتاژ و جريان
814
طرح حيات بخشي به گورستان تاريخي ظهيرالدوله به عنوان منظر فرهنگي
815
طرح خدمات شهري - شهرداري يزد
816
طرح خشتي در فرش ايران
817
طرح خطوط انتقال و طراحي شبكه توزيع آب شهر راور
818
طرح راهبردي ارتقاء كيفيت محيطي و منظرسازي فضاهاي عمومي شهري ورامين
819
طرح رمزنگاري آنالوگ سيگنال صحبت بر اساس تبديل Wavelet
820
طرح روستاي انباج
821
طرح ريزي پارك تحقيقاتي استان يزد
822
طرح ريزي حركت و كنترل تطبيقي دو بازوي متحرك همكار
823
طرح ريزي حفاظت با توجه به تعارضات زيست محيطي در استان زنجان
824
طرح ريزي سيستم بهينه مديريت مواد زائد جامد شهرسازي
825
طرح ريزي سيستماتيك مناطق حفاظت شده ساحلي- دريايي در منطقه ي مكران با استفاده از ابزار پشتيبان تصميم گيري(Marxan)
826
طرح ريزي قطعات پرايددر شركت توليدي وصنعتي قطعه سازان ميثاق
827
طرح ريزي كارخانه ايران دومو
828
طرح ريزي كارخانه توليد كنتاكت كليدهاي برق فشار
829
طرح ريزي كيفيت
830
طرح ريزي مدل استقرار يكپارچه استاندارد هاي مديريتي و سنجش ارتباطات داخلي مدل بر اساس روش وراتركيب و ديمتل فازي
831
طرح ريزي مدل استقرار يكپارچه استانداردهاي مديريتي و سنجش ارتباطات داخلي مدل بر اساس روش وراتركيب و ديمتل فازي ( مطالعه موردي شركت هاي گروه بين المللي بهين انديشان)
832
طرح ريزي و بررسي اثر بخشي استقرار نظام مديريت اثر استراتژي متوازن مطالعه موردي شركت ايفاي خراسان رضوي
833
طرح ريزي و بررسي اثر بخشي استقرار نظام مديريت استراتژي متوازن ﴾ مطالعه موردي شركت آبقاي خراسان رضوي ﴿
834
طرح ريزي و پياده سازي سيستم مديريت هزينه در پروژه سدهاي خاكي سد مخزني زاگرس
835
طرح ريزي و طراحي ايجاد واحد توليد نخ و گوني پلي پروپيلن
836
طرح ريزي واحد مونتاژ خودرو برقي
837
طرح ريزي واحدهاي صنعتي شركت تكران مبرد
838
طرح ريزي واحدهاي صنعتي شركت شهب گازسوز قم
839
طرح ريزي واحدهاي صنعتي شركت فريدولين توليد كننده لوازم خانگي
840
طرح ريزي واحدهاي صنعتي يخچال فريزر ايستكول تكران
841
طرح ريزي وتعمير و نگهداري
842
طرح زائرسراي ارزان قيمت مناسب براي اقشار كم درآمد
843
طرح ساختاري - راهبردي ده ونك
844
طرح ساختمان مركز راديو وتلويزيون آبادان : پيشنهادات ، مطالعات و تحقيقات
845
طرح سازمان دهي كالبدي - فضايي محله
846
طرح سازماندهي فضايي كالبدي محله عباس آباد
847
طرح سامان بخشي عناصر كالبدي-تاريخي مجموعه دولت خانه‌ي صفوي قزوين بر مبناي اسناد، مدارك و شواهد موجود
848
طرح سامان بخشي محوطه باستاني صفه سرمسجد مسجدسليمان با رويكرد حفاظت محور
849
طرح سامان‌دهي بيمارستان گلستان و فضاهاي جنبي با رويكرد كاهش آسيب‌پذيري غيرسازه‌اي (پوسته ساختمان) در برابر امواج انفجار
850
طرح ساماندهي اراضي مبدا ورودي كرج ( اراضي واقع در حدفاصل ميدان حافظ و ميدان امام )
851
طرح ساماندهي اقدامات مرمت تزئينات بدنه هاي داخلي گنبد سلطانيه
852
طرح ساماندهي بافت امامزاده قاسم تهران
853
طرح ساماندهي بافت پيرامون مسجد جامع قزوين با كاربردي فرهنگي - اجتماعي
854
طرح ساماندهي بافت شهري با رويكرد رشد هوشمند ﴿نمونه موردي : محله نعيم آباد شهر يزد﴾
855
طرح ساماندهي بافت فرسوده پيرامون خيابان ولعيصر ﴿ حد فاصل راه آهن تاميدان منيريه ﴾ با رويكرد مشاركتي
856
طرح ساماندهي بدنه غربي خيايان مدرس
857
طرح ساماندهي پيرامون مجموعه شاه نعمت الله ولي با رويكرد اكوتوريسم
858
طرح ساماندهي قطعه اي از منطقه گيشا ﴿حدفاصل خ نصر و پيروزي﴾ ، با توجه به معيارهاي محله مطلوب شهري
859
طرح ساماندهي كالبدي - فضايي محدوده خيابان جابر انصاري
860
طرح ساماندهي كالبدي - فضايي محله جلفا
861
طرح ساماندهي كالبدي - فضايي محله چهارباغ
862
طرح ساماندهي كالبدي - فضايي محله سنگتراشها
863
طرح ساماندهي كالبدي-فضاي محله بيد آباد
864
طرح ساماندهي گذر زغاليها
865
طرح ساماندهي گذر معير ﴿ واقع در محله تاريخي سنگلج ﴾
866
طرح ساماندهي مجتمع خدمات بهزيستي رفيده
867
طرح ساماندهي محله آكبرآباد يزد
868
طرح ساماندهي محله اميرآباد و گلها با تاكيد بر مشاركت مردمي
869
طرح ساماندهي محله خاقاني
870
طرح ساماندهي محور امام زاده حمزه- مسجد جامع قم
871
طرح ساماندهي محور تاريخي شاه نعمت الله ولي- شتر گلو
872
طرح ساماندهي محور جنوبي شمالي محوطه تاريخي بيستون(از ورودي جنوبي تا سراب)
873
طرح ساماندهي محور مسجد جامع تا امام زاده حمزه قم
874
طرح ساماندهي محورشمالي - جنوبي مسجد جامع روستاي بيدسكان (شهرستان فردوس، استان خراسان جنوبي)
875
طرح ساماندهي محوطه عباس آباد بهشهر ﴿اشرف﴾ و طراحي عناصر معماري موردنياز خدمات جهانگردي
876
طرح ساماندهي معابر محلات مجاور پوسته ي غربي بزرگراه نواب
877
طرح ساماندهي ميادين شهري با تاكيد بر ارتقاء كيفيت هاي كالبدي بافت شهر ﴿نمونه موردي : ميدان امير چخماق شهر يزد﴾
878
طرح ساماندهي ميدان بهارستان با رويكرد حداكثرصرفه جويي در مصرف انرژي
879
طرح ساماندهي ميدان عباسعلي با تكيه بر مرمت و احياء كاروانسراي عباسعلي-گرگان
880
طرح ساماندهي ميدان مركزي بافت قديم ميبد ﴿ميبد مركزي﴾
881
طرح ساماندهي و آماده سازي اراضي چهارصد دستگاه كرج
882
طرح ساماندهي و احياء بافت پيرامون نارين‌قلعهشهر تاريخي نائين
883
طرح ساماندهي و احياي محور شمالي امامزاده يحيي
884
طرح ساماندهي و باز پيرايي باغ علي تقي خان شهر تفت / استان يزد
885
طرح ساماندهي و پلان مديريت امامزاده اميرحيدر و اميراحمد اميربنده روستاي بي‌بالان كلاچاي گيلان با رويكرد احياي معماري و آيين‌هاي بومي
886
طرح ساماندهي و گسترش دانشگاه هنر ( پرديس باغ ملي )
887
طرح ساماندهي ورودي شرقي كرج ﴿ محدوده پل شاه عباس ﴾
888
طرح ساماندهي، مرمت و پلان مديريت ارسن شيخ احمد جام
889
طرح سايت پايانه مرزي مهران
890
طرح سبزي خرد كن برقي
891
طرح سراي كودكان بي سرپرست
892
طرح سردخانه روي لنج
893
طرح سنتي اشياء
894
طرح سنتي اشياء ﴿تحقيق كلاسي﴾
895
طرح سيستم جامع استاندارد براي آموزش الكترونيك
896
طرح سيستم كنترل كيفيت در گروه صنعتي كارخانجات نساجي غدير
897
طرح شاخص هاي تعيين كيفيت بسته بندي سايز بزرگ
898
طرح شارژينگ ( هزينه تلفني )
899
طرح شبكه خطوط هوايي و كارير بوسيله P.C
900
طرح شماره گذاري شبكه جامع الخدمات ديجيتال ايران
901
طرح ضخامت لايه آسفالت در مناطق گرمسير بر اساس مقاومت مخلوط آسفالتي در برابر تغيير شكل دائم
902
طرح عارضه يابي شركت پلاستي لعل
903
طرح كاراي توزيع كليد غيرتعاملي چندسويه
904
طرح كارگرداني اتللو اثر شكسپير
905
طرح كارگرداني روي كاغذ دشمن مردم ايبسن
906
طرح كارگرداني شيخ شهيد
907
طرح كارگرداني نمايشنامه اديپ شهريار
908
طرح كارگرداني نمايشنامه اديپوس در كلنوس
909
طرح كارگرداني نمايشنامه بيوگرافي يك بازي اثر ماكس فريش
910
طرح كارگرداني نمايشنامه دون كارلوس
911
طرح كارگرداني نمايشنامه سي زوئه بانسي مرده است
912
طرح كارگرداني نمايشنامه فصلي در كنگو
913
طرح كارگرداني نمايشنامه ليرشاه
914
طرح كارگرداني نمايشنامه مرگ فروشنده
915
طرح كارگرداني نمايشنامه مكبث اثر ويليام شكسپير
916
طرح كارورزي سيري بر فعاليت هاي مقاطع سه گانه تحصيلي در مدارس شهرستان فريمان
917
طرح كاشي با استفاده از فوتوگرام ، بررسي كاشي و معايب آن
918
طرح كسب كار توليد پك سيم سنتور گره خورده
919
طرح كسب و كار شركت نور افكن(مبل پريزاد)
920
طرح كيفيت و بهبود كيفيت
921
طرح گسترش دبيرستان البرز با رويكرد افزايش كيفيت فضاي باز و ميان افزا
922
طرح گسترش و نوسازي بيمارستان بهارلو تهران با رويكرد استفاده از الگوريتم هاي هوشمند در طراحي
923
طرح گسترش و نوسازي فرودگاه رامسر
924
طرح لرزه اي بر اساس عملكرد قابهاي مهاربندي شده واگرا با پيوند قائم با استفاده از تغيير مكان نسبي هدف و مكانيزم تسليم
925
طرح مجتمع رستوران فشم
926
طرح مجتمع فرهنگي تفريحي
927
طرح مجموعه فرهنگي بزرگ يزد
928
طرح مجموعه فرهنگي و هنري با رويكرد رسانه
929
طرح مجموعه مسكوني با رويكرد اجتماعي
930
طرح مجموعه مسكوني حاشيه رود تجن ساري
931
طرح مخلوط آسفالتي بر اساس تنشهاي فشاري و كششي تك محوري
932
طرح مخلوط رويه هاي بتني فرودگاهي با بتن ريزي در قالب ثابت و شبيه سازي شده قالب لغزنده
933
طرح مدل جهت تعيين ارتباط بين ميزان تصادفات و احتمال برخورد ترافيكي در شبكه خيابان هاي شهري
934
طرح مدل جهت تعيين ارتباط بين ميزان تصادفات و احتمال برخورد ترافيكي در شبكه خيابانهاي شهري
935
طرح مديريت اضطراري (با رويكرد فرآيندي)
936
طرح مرمت آرامگاه امامزاده علي
937
طرح مرمت آرامگاه شيخ رضي الدين علي لالا با بهره گيري از تكنيك FRP
938
طرح مرمت آرامگاه يعقوب ليث صفاري دزفول (با تاكيد به كالبد بنا)
939
طرح مرمت احياء خانه دكتر انتخابي
940
طرح مرمت حرم دانيال (ع) با تاكيد بر ساماندهي صحن
941
طرح مرمت خانه امين زاده شوشتر
942
طرح مرمت خانه جوكار دزفول
943
طرح مرمت خانه چيني ساز دزفول
944
طرح مرمت خانه شايگان دزفول
945
طرح مرمت خانه شفيعي شيراز
946
طرح مرمت خانه محسني
947
طرح مرمت خانه مسعودي دزفول
948
طرح مرمت خانه نيلساز دزفول
949
طرح مرمت دروازه محمديه
950
طرح مرمت ساماندهي و بازپيرايي باغ بقعه شيخ كلخوران
951
طرح مرمت شهري مركز محله درب‌باباطاهر خرم‌آباد با رويكرد ريخت احيايي تاريخي - فرهنگي
952
طرح مرمت قلعه امير بهمن خان صمصام
953
طرح مرمت كاروانسراي شين‌شاه (شهنشاه)
954
طرح مرمت گنبد دوپوسته مسجد جامع عباسي اصفهان
955
طرح مرمت مدرسه معزي دزفول
956
طرح مرمت مسجد ساروتقي
957
طرح مرمت مسجد شيخ علي اكبر شاهرود و بررسي و ساماندهي نيازهاي هم جوار
958
طرح مرمت و اجيا آسياب آبي يوسف آباد
959
طرح مرمت و احيا آرامگاه يعقوب ليث صفار (دزفول)
960
طرح مرمت و احيا خانه تاريخي ظهيرالاسلام
961
طرح مرمت و احيا خانه رضايي قزوين
962
طرح مرمت و احيا خانه ي تاريخي محمدي با استناد به الگوي ساختاري، معماري و تزئينات خانه هاي دوره قاجار مشهد
963
طرح مرمت و احيا قلمبر (۱) دزفول
964
طرح مرمت و احيا كاروانسراي ارغواني
965
طرح مرمت و احيا كاروانسراي سنگي زنجان
966
طرح مرمت و احيا كاروانسراي ميرزا سيدرضا
967
طرح مرمت و احيا مركز محله مسجد ملك كرمان
968
طرح مرمت و احيا: كاروانسراي كنارگرد حسن آباد
969
طرح مرمت و احياء : مركز محله "ميدان برزك جلفا"
970
طرح مرمت و احياء آرامگاه امامزاده رودبند (دزفول)
971
طرح مرمت و احياء آسيابهاي آبي دزفول
972
طرح مرمت و احياء بازار كهنه قم
973
طرح مرمت و احياء باغ دولت آباد يزد با تأكيد بر عناصر منظري باغ ايراني
974
طرح مرمت و احياء بقعه پير بكران و محوطه پيرامون آن با رويكرد تاريخي- معماري
975
طرح مرمت و احياء حمام حاجي رشت و بافت تاريخي پيرامون آن
976
طرح مرمت و احياء خا نه ملك الشعراي بهار با محوريت معماري نوگرايي در ايران
977
طرح مرمت و احياء خانه بني كاظمي كاشان
978
طرح مرمت و احياء خانه دكتر ماحوزي
979
طرح مرمت و احياء خانه سهرابي دزفول
980
طرح مرمت و احياء خانه صدر جهرمي - شيراز
981
طرح مرمت و احياء خانه ضيايي دزفول با تأكيد بر تزيينات خوون چيني
982
طرح مرمت و احياء خانه قاسمي ها در راستاي توانبخشي گذر محله بالاي شهر نراق با رويكرد احياء اجتماعي
983
طرح مرمت و احياء خيابان اكباتان همدان
984
طرح مرمت و احياء ساختمان سه گوش اهواز
985
طرح مرمت و احياء قلعة پور اشرف (دره‌شهر)
986
طرح مرمت و احياء كاخ مظفري اوشان
987
طرح مرمت و احياء كاروانسراي سنگي انوشيرواني آهوان سمنان
988
طرح مرمت و احياء كاروانسراي گمرك از مجموعه بازار كاشان
989
طرح مرمت و احياء مجموعه خانه هاي بديع الصنايع، حبيب آبادي و قادريان با تاكيد بر احياءيكي از خانه ها (اصفهان)
990
طرح مرمت و احياء مركزمحله مسجد ملك كرمان ﴿ بعنوان يكي از عناصر ساختاري محله
991
طرح مرمت و احياء مسجد حاج رجبعلي
992
طرح مرمت و احياء مسجد لب خندق دزفول
993
طرح مرمت و احياء مسجد و مدرسه حيدريه قزوين
994
طرح مرمت و احياي ارسن خانه ي آقاي صادقي
995
طرح مرمت و احياي بازار كاشان با رويكرد ساماندهي گذر پانخل
996
طرح مرمت و احياي بازارچه امامزاده اسماعيل
997
طرح مرمت و احياي باغ علي آباد ﴿بجنورد﴾
998
طرح مرمت و احياي بافت تاريخي شهر سلامي با رويكرد توسعه گردشگري
999
طرح مرمت و احياي حمام مياندوره
1000
طرح مرمت و احياي حمام نخست و سامان دهي مركز محله ويجويه (راسته كوچه) تبريز
بازگشت