<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي و پياده سازي سامانه حمل بار
2
طراحي و پياده سازي سامانه خبر رساني و پيشنهاد اخبار مبتني بر سيستم عامل اندرويد
3
طراحي و پياده سازي سامانه خلاصه سازي و جستجو در ويدئوهاي نظارتي
4
طراحي و پياده سازي سامانه دسته بندي محتواي فارسي شبكه ي اجتماعي تلگرام با بهره گيري از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان، بيز ساده و تكنيك هاي داده كاوي
5
طراحي و پياده سازي سامانه ذخيره سازي و جستجو تصاوير مشابه
6
طراحي و پياده سازي سامانه رديابي ميتني بر اينترنت اشيا
7
طراحي و پياده سازي سامانه رصد و ارزيابي آسيب پذيري امنيتي
8
طراحي و پياده سازي سامانه شاخص گذاري و جستجوي تصاوير ماهواره اي ويژه پديده هاي پايه طبيعت
9
طراحي و پياده سازي سامانه شناسايي انجمن ها مبتني بر ساختار شبكه و رفتار كاربر در شبكه هاي اجتماعي پويا
10
طراحي و پياده سازي سامانه فروش الكترونيك كامپيوترهاي شخصي مبتني بر اختصاصي سازي پيكره بندي رايانه با بكارگيري مجنتو
11
طراحي و پياده سازي سامانه فروش الكترونيكي محتواي آموزشي
12
طراحي و پياده سازي سامانه مديريت اقتصادي نگهداري و تعمير خطوط ريلي ايران
13
طراحي و پياده سازي سامانه مديريت گروه آموزشي در دانشكده
14
طراحي و پياده سازي سامانه مديريت محتوا براساس وابستگي محتوا مبتني بر وب
15
طراحي و پياده سازي سامانه مديريت يادگيري با قابليت شبكه اجتماعي
16
طراحي و پياده سازي سامانه نرم افزاري ارزيابي روش هاي خلاصه سازي ويدئو
17
طراحي و پياده سازي سامانه هوشمند روشنايي
18
طراحي و پياده سازي سامانه هوشمند ناوبري
19
طراحي و پياده سازي سامانه ي الكترونيكي مديريت خريد در دستگاه هاي دولتي
20
طراحي و پياده سازي سامانه ي برخط اتوماسيون اداري شركت بيمه
21
طراحي و پياده سازي سامانه ي تبليغاتي ويديوئي محاوره اي با استفاده از مكانيزم فرا ويدئويي مبتني بر گراف
22
طراحي و پياده سازي سامانه ي توصيه گر متن مبتني بر مدل هاي احتمالاتي
23
طراحي و پياده سازي سامانه ي مربي عاطفي با قابليت تشخيص حالت روحي كاربر در تعامل با صفحات لمسي
24
طراحي و پياده سازي سامانه ي همسفرياب
25
طراحي و پياده سازي سايت آمارگيري از بازديد كنندگان صفحات اينترنتي
26
طراحي و پياده سازي سايت آمارگيري از بازديدكنندگان صفحات اينترنتي
27
طراحي و پياده سازي سايت انتخاب واحد دانشكده
28
طراحي و پياده سازي سايت اينترنت و اينترنت با صفحات ثابت و دسترسي بانكهاي اطلاعاتي
29
طراحي و پياده سازي سايت با استفاده از زبان PHP
30
طراحي و پياده سازي سايت با استفاده از زبانPHP
31
طراحي و پياده سازي سايت تجارت الكترونيكي براي فروش آنلاين كتاب
32
طراحي و پياده سازي سايت تصفيه آب با فريم وورك LARAVEL
33
طراحي و پياده سازي سايت خبري Online
34
طراحي و پياده سازي سايت خريد كتاب
35
طراحي و پياده سازي سايت دفتر كار مجازي استاد دانشگاه
36
طراحي و پياده سازي سايت مديريت آگهي هاي تبليغاتي
37
طراحي و پياده سازي سايت معرفي و خريد كتاب
38
طراحي و پياده سازي سايت مقايسه خودكار قيمت ها
39
طراحي و پياده سازي سايت هنرستان با استفاده از زبان ﴿PHP﴾
40
طراحي و پياده سازي سايت وب پيمانكاران لرستان
41
طراحي و پياده سازي سخت افزار منبع تغذيه سيستم مالتي پلكسر STM-61 نوري
42
طراحي و پياده سازي سخت افزار و شبكه ي خانه هوشمند با قابليت دسترسي از اينترنت
43
طراحي و پياده سازي سخت افزار و نرم افزار واحد كنترل براي كاهش نوسانات بار در جرثقيل
44
طراحي و پياده سازي سخت افزار يك سيستم نمايش كامپيوتري براي نمايش اطلاعات رادار
45
طراحي و پياده سازي سخت افزاري IC Tester با استفاده از ميكرو كنترلر
46
طراحي و پياده سازي سخت افزاري اجزاء اصلي سيستم هاي رمز نگاري خم هاي بيضوي
47
طراحي و پياده سازي سخت افزاري پنهان نگاري در تصوير بر روي FPGA
48
طراحي و پياده سازي سخت افزاري تبديل Contourlet
49
طراحي و پياده سازي سخت افزاري دمدولاتور سيستم طيف گسترده دنباله مستقيم
50
طراحي و پياده سازي سخت افزاري سيستم رمز RSA با استفاده از زبان VHDL
51
طراحي و پياده سازي سخت افزاري يك پيش اعوجاج دهنده ديجيتال براي خطي سازي تقويت كننده هاي توان RF با اثر حافظه
52
طراحي و پياده سازي سخت افزاري يك سيستم بازشناسي گفتار فارسي براي تشخيص اعداد
53
طراحي و پياده سازي سخت افزاري يك سيستم تشخيص صورت در تصوير
54
طراحي و پياده سازي سخت¬افزاري الگوريتم¬هاي فيلترينگ در سيستم¬هاي هدايت ناوبري و كنترل با استفاده از رويتگر مد لغزشي غيرخطي
55
طراحي و پياده سازي سرور و كلاينت pacs
56
طراحي و پياده سازي سرويس تشخيص هويت در ابر
57
طراحي و پياده سازي سرويس ديكشنري براي سيستم عامل اندرويد
58
طراحي و پياده سازي سرويس كنفرانس ويدئويي بر روي نرم افزار متن باز IMS client
59
طراحي و پياده سازي سكوي گره هاي يك شبكه حسگر بي سيم
60
طراحي و پياده سازي سنتز كننده CSP به SLP
61
طراحي و پياده سازي سنسورهاي حرارتي
62
طراحي و پياده سازي سه بعدي داده هاي چند بعدي
63
طراحي و پياده سازي سيستم آموزش يك موسسه آموزشي
64
طراحي و پياده سازي سيستم آموزشيار هوشمند به منظور شخصي سازي محيط يادگيري بر اساس IRT
65
طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پرونده هاي بيمارستاني تحت سيستم عامل اندرويد
66
طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون جامع كلينيك فوق تخصصي خون و سرطان ﴿تحت وب و شبكه اي﴾
67
طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون هوشمند جابجايي كانتينر در بنادر
68
طراحي و پياده سازي سيستم ارزشيابي دانشجو با استفاده از منطق فازي
69
طراحي و پياده سازي سيستم ارزيابي عملكرد در دانشكده مهندسي صنايع به روش BSC
70
طراحي و پياده سازي سيستم ارزيابي و اصلاح اتوماتيك طراحي معماري نرم افزار
71
طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعاتي تاكسي بي سيم
72
طراحي و پياده سازي سيستم الكترونيكي براي مسيريابي اتوبوس هاي تندرو و مترو توسط مسافر در هر مكان شهري
73
طراحي و پياده سازي سيستم الكترونيكي مبتني بر پيامك براي سفارش تاكسي توسط مسافر در هر مكان شهري‎
74
طراحي و پياده سازي سيستم انبارداري آزمايشگاه برق
75
طراحي و پياده سازي سيستم انبارداري آزمايشگاه دانشكده برق تحت وب
76
طراحي و پياده سازي سيستم انتخاب استاد راهنماي دانشگاه
77
طراحي و پياده سازي سيستم انتخاب مديران با استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي
78
طراحي و پياده سازي سيستم انتخاب واحد مقدماتي و بررسي وضعيت آموزشي دانشجويان تحت وب
79
طراحي و پياده سازي سيستم اندازه گيري بهره وري در شركت صنايع كاغذ و چاپ خوزستان
80
طراحي و پياده سازي سيستم اندازه گيري و ارزيابي پارامترهاي سينماتيكي حركت توپ ورزشي به كمك پردازش تصوير
81
طراحي و پياده سازي سيستم اندازه گيري و ذخيره تحت وب اطلاعات روشنايي جهت استفاده در نرم افزارهاي روشنايي
82
طراحي و پياده سازي سيستم بازاريابي از طريق اينترنت
83
طراحي و پياده سازي سيستم بازشناسي صحبت 100 كلمه اي زبان فارسي از استفاده از نمايش فازي
84
طراحي و پياده سازي سيستم بازشناسي كلمات بر روي گفتار دريافتي فارسي از راه دور توسط حسگر كينكت
85
طراحي و پياده سازي سيستم بازشناسي كلمات مجزا
86
طراحي و پياده سازي سيستم برگزاري امتحان از طريق اينترنت
87
طراحي و پياده سازي سيستم برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي ها در شركت بافت محبوب يزد
88
طراحي و پياده سازي سيستم پاركينگ هوشمند مبتني بر فناوري اينترنت اشيا
89
طراحي و پياده سازي سيستم پاكسازي و آماده سازي داده ها با استفاده از پايگاه شناخت
90
طراحي و پياده سازي سيستم پايش دما و رطوبت يك واحد مسكوني توسط سنسورهاي بي سيم
91
طراحي و پياده سازي سيستم پايگاه داده ترمينالهاي مسافربري
92
طراحي و پياده سازي سيستم پخش مويرگي خرماي هامين
93
طراحي و پياده سازي سيستم پرسش و پاسخ سوالات چندگزينه اي فارسي
94
طراحي و پياده سازي سيستم پشتيباني مشتريان بر اساس بهترين تجارب ITIL
95
طراحي و پياده سازي سيستم پيش بيني آلودگي هوا
96
طراحي و پياده سازي سيستم پيش بيني محبوبيت موضوع با توجه به سابقه موضوعات و پيدا كردن شباهت ها در روند رشد يا نزول محبوبيت به كمك داده‌هاي سايت هاي ميزبان مقالات و ژورنال‌ها
97
طراحي و پياده سازي سيستم پيشنهاد دهنده املاك با استفاده از الگوريتم پالايش محتوامحور
98
طراحي و پياده سازي سيستم پيشنهاد دهنده مبتني بر محتوا براي فروشگاه اينترنتي
99
طراحي و پياده سازي سيستم پيشنهادات براي دانشكده مهندسي كامپيوتر
100
طراحي و پياده سازي سيستم پيشنهادگر تبليغات براساس رفتار كاربر
101
طراحي و پياده سازي سيستم تاكسي بي سيم تحت شبكه
102
طراحي و پياده سازي سيستم تاييد امضاء فارسي، با استفاده از روشهاي پردازش تصوير
103
طراحي و پياده سازي سيستم تاييد هويت گوينده وابسته به متن با استفاده از كامپيوتر
104
طراحي و پياده سازي سيستم تبليغات هوشمند مبتني بر مكان يابي درون ساختمان
105
طراحي و پياده سازي سيستم تردد پاركينگ و كاركنان سازمان ها از طريق جي پي اس
106
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص اثرانگشت به وسيله تبديل كرولت در FPGA
107
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص بات نت هاي نظير به نظير بر اساس بازه جريان
108
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص بات نرم افزاري به روش جستجوي فعال در شبكه
109
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص جهت نگاه انسان
110
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص چهره در تصاوير با رزولوشن كم جهت نظارت بر عبور و مرور افراد
111
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص خطا بر پايه مدل در عملگرهاي هيدروليكي
112
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص دهنده ي هويت سخنگو
113
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص فرامين صوتي
114
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص نفوذ انطباق پذير و بهنگام با استفاده از شبكه هاي عصبي همگشتي
115
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص نفوذ در شبكه صنعتي مبتني بر پروفي باس
116
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص، جداسازي واصلاح عيب در زيرسيستم كنترل وضعيت ماهواره
117
طراحي و پياده سازي سيستم تصميم يار انتخاب رشته تحصيلي
118
طراحي و پياده سازي سيستم تعمير و نگهداري رايانه هاي يك سازمان
119
طراحي و پياده سازي سيستم تعيين ملاقات استاد با استفاده از پيامك
120
طراحي و پياده سازي سيستم توزيع جديد قطعات شركت ايساكو با هدف افزايش سودآوري و تامين رضايت مشتريان
121
طراحي و پياده سازي سيستم توصيه گر افراد در شبكه هاي اجتماعي مبتني بر تصوير اعضا
122
طراحي و پياده سازي سيستم توصيه گر بر روي مجموعه داده موسيقي بر اساس فيلترينگ مشاركتي
123
طراحي و پياده سازي سيستم توليد خودكار نقشه بازي رايانه اي
124
طراحي و پياده سازي سيستم توليد عنوان براي متون خبري فارسي
125
طراحي و پياده سازي سيستم توليد گفتار فارسي با تاكيد بر بهبود هر چه بيشتر كيفيت گفتار توليد شده
126
طراحي و پياده سازي سيستم ثبت اسناد و گزارش گيري براي شركت هاي حمل و نقل دريايي
127
طراحي و پياده سازي سيستم ثبت نام انتخاب واحد و صدور كارنامه
128
طراحي و پياده سازي سيستم ثبت و پيش بيني بودجه دانشگاه يزد
129
طراحي و پياده سازي سيستم جامع فروشگاهي
130
طراحي و پياده سازي سيستم جامع كاراموزي دانشگاه يزد
131
طراحي و پياده سازي سيستم جريان سازي ويديو براي ارائه كلاس هاي مجازي
132
طراحي و پياده سازي سيستم حسابداري تحت وب
133
طراحي و پياده سازي سيستم حسابداري مالي براي سيستم هاي مكانيزه مالي
134
طراحي و پياده سازي سيستم حضور و غياب هوشمند كلاسي مبتني بر رمز يكبار مصرف
135
طراحي و پياده سازي سيستم حقوق و دستمزد دانشگاه يزد تحت وب
136
طراحي و پياده سازي سيستم خبره اي براي تحليل نوار قلب
137
طراحي و پياده سازي سيستم خبره فازي مبتي بر الگوريتم هاي تكاملي براي تشخيص ميزان شدت بيماري هپاتيت سي
138
طراحي و پياده سازي سيستم خريد مجتمع فني و مهندسي
139
طراحي و پياده سازي سيستم خودكار ثبت تصويري پلاك اتومبيل
140
طراحي و پياده سازي سيستم خودكار حضور و غياب بر پايه فناوري بازشناسي با امواج راديويي
141
طراحي و پياده سازي سيستم داروخانه
142
طراحي و پياده سازي سيستم داروخانه
143
طراحي و پياده سازي سيستم دريافت تصوير با قابليت آشكارسازي چهره، به منظور استفاده در دستگاههاي خودپرداز
144
طراحي و پياده سازي سيستم دريافت و مصرف مواد آزمايشگاهي
145
طراحي و پياده سازي سيستم دستبند سلامتي براي افراد مسن
146
طراحي و پياده سازي سيستم دوزمتر مبتني بر ميكروكنترلر براي اندازه گيري ميزان تشعشعات
147
طراحي و پياده سازي سيستم ديمر چند كاناله قابل كنترل از طريق اينترنت
148
طراحي و پياده سازي سيستم ذخيره و بازيابي اطلاعات ارزشيابي واحدهاي يك مركز رشد ﴿تحت وب﴾
149
طراحي و پياده سازي سيستم رمزنگاري ويدئو در تراشه گيت هاي برنامه پذير
150
طراحي و پياده سازي سيستم زمانبندي كلاس‌هاي درس (مورد مطالعه دانشكده مهندسي صنايع- دانشگاه صنعتي امير كبير)
151
طراحي و پياده سازي سيستم سخت افزاري حضور و غياب مبتني بر كد پاسخ سريع
152
طراحي و پياده سازي سيستم سفارش كالا در اينترنت
153
طراحي و پياده سازي سيستم سنجش اعتبار مالي به كمك شبكه هاي عصبي
154
طراحي و پياده سازي سيستم شخصي سازي مسير يادگيري در محيط آموزش الكترونيكي
155
طراحي و پياده سازي سيستم شناسايي اسناد و مقالات مشابه بر روي رايانه شخصي
156
طراحي و پياده سازي سيستم شناسايي خودكار محيط از طريق صوت
157
طراحي و پياده سازي سيستم شناسايي دسته هاي اشياء با استفاده از شكل مرز شئ
158
طراحي و پياده سازي سيستم شنود بسته براي شبكه هاي پرسرعت
159
طراحي و پياده سازي سيستم صندوق توسط نرم افزار دلفي
160
طراحي و پياده سازي سيستم طبقه بندي خودكار مبتني بر روش هاي تكاملي
161
طراحي و پياده سازي سيستم فدرت هوشمند ساختمان
162
طراحي و پياده سازي سيستم فروش اينترنتي بليط هواپيما
163
طراحي و پياده سازي سيستم فروش خودرو
164
طراحي و پياده سازي سيستم فروشگاه الكترونيكي با تكنولوژي ASP.NET MVC5
165
طراحي و پياده سازي سيستم كمك به معلولين با استفاده از امواج مغزي
166
طراحي و پياده سازي سيستم كنترل پروژه فارسي تحت وب
167
طراحي و پياده سازي سيستم كنترل فعال حذف نويزهاي آكوستيكي
168
طراحي و پياده سازي سيستم كنترل كننده‌ي ويلچر با استفاده از حركت بدن
169
طراحي و پياده سازي سيستم كنترل موقعيت براي عملگر هيدروليكي با هدف افزايش بازده به كمك كنترل فشار منبع
170
طراحي و پياده سازي سيستم مانيتورينگ يك واحد مسكوني
171
طراحي و پياده سازي سيستم محل يابي منطقه عصب گيري عضلات ساعد با استفاده از سيگنال الكترومايوگرام سطحي چند كاناله
172
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت آموزشگاه زبان خارجه
173
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت ايمني بهداشت شغلي 1999 :18001 OHSAS در نيروگاه سيكل تركيبي
174
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي 1999 :18001 OHSAS در نيروگاه سيكل تركيبي
175
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت پيكربندي پروژه
176
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت حقوق ديجيتال محتوا ويدئويي
177
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت دارو به صورت غير متمركز
178
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت محتواي ايرانشناسي
179
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت محتواي سايت شخصي اساتيد
180
طراحي و پياده سازي سيستم مسيريابي در نقشه هاي شهري
181
طراحي و پياده سازي سيستم معاونت غذا و دارو - نظارت بر مواد اعتياد آور
182
طراحي و پياده سازي سيستم معرفي سريع ترين سيستم به پاسخ رسيدن يك سوال جديد در وب سايت هاي پرسش و پاسخ
183
طراحي و پياده سازي سيستم مكان يابي مبتني بر خروجي هاي انكودر براي ربات PeopleBot
184
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه اطلاعات جهت دفتر نظارت بر نشريات دانشگاه
185
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه اطلاعات جهت موسسات حمل و نقل و ترانزيت كالاها
186
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه صندوق قرض الحسنه
187
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه صندوق قرض الحسنه هيات علمي دانشگاه يزد
188
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه مديريت بيمارستان (بخش مهندسي پزشكي ، داروخانه )
189
طراحي و پياده سازي سيستم موزه الكترونيكي دانشكده معدن
190
طراحي و پياده سازي سيستم نرم افزار مانيتورينگ با قدرت تشخيص بيماريهاي قلبي
191
طراحي و پياده سازي سيستم نرم افزاري تشخيص انسان از ميان اشياء متحرك صحنه
192
طراحي و پياده سازي سيستم نرم افزاري داروخانه دامپزشكي
193
طراحي و پياده سازي سيستم نرم افزاري نگهداري و تعميرات در دانشگاه يزد
194
طراحي و پياده سازي سيستم نظارت و عيب يابي خودكار خط پخت گندله خام در صنعت فولاد
195
طراحي و پياده سازي سيستم نظارت و كنترل اتوماتيك بويلر آزمايشگاهي
196
طراحي و پياده سازي سيستم نگهداري و تعميرات انتقال نيروي برق
197
طراحي و پياده سازي سيستم هاي الكترونيكي، فيلتر، مشاهده گر حالت و نرم افزار براي ربات انعطاف پذير دوراني كشويي
198
طراحي و پياده سازي سيستم هاي پيشنهاددهنده مبتني بر مدل تجزيه احتمالي ماتريس
199
طراحي و پياده سازي سيستم هاي تلويزيون ديجيتال
200
طراحي و پياده سازي سيستم هماهنگي اجرا، اگاه از برنامه، براي وب سرويس‌هاي مبتني بر معماري ريزسرويس
201
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند براي تعيين زمان در سينگ عمليات سنگ زني
202
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند كنترل باز شدن درب هاي خودكار
203
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند كنترل روشنايي از راه دور مبتني بر DTMF
204
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند كنترل سرعت ماشين با استفاده از تراشه ي ATMEGA128
205
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند كنترل و مانيتورينگ تجهيزات سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع (HVAC) مبتني بر اينترنت اشياء
206
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند هشداردهنده برخورد با استفاده از بينايي ماشين
207
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمندسازي اشيا موجود در يك اتاق
208
طراحي و پياده سازي سيستمي براي توليد طرح هاي استتاري
209
طراحي و پياده سازي سيستمي فازي مكاشفه به منظور بهينه سازي بارچيني كشتي هاي كانتينري
210
طراحي و پياده سازي شبكه اجتماعي به منظور يادگيري مشاركتي
211
طراحي و پياده سازي شبكه اجتماعي مبتني بر سيستم عامل اندرويد با رويكرد محتواي ادبي
212
طراحي و پياده سازي شبكه اجتماعي مبتني بر موبايل
213
طراحي و پياده سازي شبكه جمع آوري اطلاعات از كنتور ها در سطح شهر
214
طراحي و پياده سازي شبكه سلولي راديوسيار طبق برآوردهاي منطقه اي و ترافيكي جهت بهينه سازي و توسعه سيستم GSM شهر تبريز
215
طراحي و پياده سازي شبكه شكل دهنده پرتو در ساختار SIW
216
طراحي و پياده سازي شبكه عصبي مصنوعي براي پيش بيني سيگنال هاي قلب و مغز
217
طراحي و پياده سازي شبكه كامل NG-SDH تا ظرفيت STM-16 با قابليت سيستم مديريت شبكه و سيستم سنكرون در شبكه هاي نسل آينده
218
طراحي و پياده سازي شبكه ي عصبي اسپايكي با مدل نورون IF براي تشخيص الگو
219
طراحي و پياده سازي شبيه ساز را داري همراه با ساخت سخت افزارهاي لازم
220
طراحي و پياده سازي شبيه ساز شي در سامانه اينترنت اشيا
221
طراحي و پياده سازي شبيه ساز قلب تپنده با امكان توليد نوار قلب
222
طراحي و پياده سازي صرافي آنلاين الكترونيكي
223
طراحي و پياده سازي صفحات وب با ساختار پويا
224
طراحي و پياده سازي صفحه نمايش LED تمام رنگي با رزولوشن HDTV با استفاده از FPGA
225
طراحي و پياده سازي صندوق تعاوني اعتباري اصحاب فرهنگ يزد به روش شي گرا
226
طراحي و پياده سازي صندوق قرض الحسنه تحت وب با متدولوژي شي گرا RUP و معماري J2EE
227
طراحي و پياده سازي ضرب كننده چهارعملوندي چهاربيتي با استفاده از تكنولوژي نانولوله هاي كربني
228
طراحي و پياده سازي عامل هاي متحرك خريدار و استفاده از آنها در تجارب الكترونيكي
229
طراحي و پياده سازي عاملهاي متحرك و هوشمند بازارياب در گستره بازارهاي الكترونيك مبتني بر عامل
230
طراحي و پياده سازي عملگرهاي محاسباتي به روش ناهمگام
231
طراحي و پياده سازي فازر با هدف تعيين آسيب پذيري هاي مرورگر وب
232
طراحي و پياده سازي فرستنده باند پايه سيستم مخابراتي طيف گسترده
233
طراحي و پياده سازي فرستنده ي فيبر نوري با نرخ بيت 4.25Gbps مطابق با بخش 1000BASE-SX از استاندارد گيگابيت اترنت
234
طراحي و پياده سازي فروشگاه الكترونيكي
235
طراحي و پياده سازي فروشگاه اينترنتي
236
طراحي و پياده سازي فروشگاه اينترنتي
237
طراحي و پياده سازي فروشگاه اينترنتي داروياب به وسيله نرم افزار متن باز
238
طراحي و پياده سازي فروشگاه شيريني تحتWeb
239
طراحي و پياده سازي فيدبك زيستي مبتني بر امواج مغزي به منظور تغيير سطح هيپنوتيزم پذيري
240
طراحي و پياده سازي فيلترهاي اينترنت
241
طراحي و پياده سازي فيلترهاي ديجيتال Decimation در مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال Oversampling
242
طراحي و پياده سازي كاتالوگ الكترونيكي محصولات غذائي با رويكردي از مديريت الكترونيكي ارتباط بامشتري
243
طراحي و پياده سازي كامپايلر زبانهاي برنامه سازي بصري
244
طراحي و پياده سازي كتابخانه
245
طراحي و پياده سازي كتابخانه ديجيتال تحت وب
246
طراحي و پياده سازي كتابخانه سلول هاي استاندارد كم مصرف و سرعت بالا در فناوري 90 نانومتر
247
طراحي و پياده سازي كتابخانه ي ايجاد نرم افراز Trial به شيوه هاي مختلف
248
طراحي و پياده سازي كتابخانه ي ايجاد نرم افزارهاي Trial به شيوه هاي مختلف
249
طراحي و پياده سازي كد كانولوشن بانرخ 2/1
250
طراحي و پياده سازي كدهاي تشخيص و تصحيح خطا براي شبكه هاي مخابرات داده با استفاده از الگوريتم مثلث XOR
251
طراحي و پياده سازي كنترل براي سيمولاتور ازمايشگاهي سيستم تعيين و كنترل سمت يك ماهواره
252
طراحي و پياده سازي كنترل پيش بين مدل براي موتور توربوفن و مقايسه با الگوريتم min-max
253
طراحي و پياده سازي كنترل پيش بين مدل براي يك موتور توربوفن
254
طراحي و پياده سازي كنترل تهويه و سيستم گرمايش و سرمايش در يك مدل گلخانه تجاري با استفاده از يك روش كنترل هوشمند
255
طراحي و پياده سازي كنترل غيرخطي فعال نويز مبتني بر شبكه
256
طراحي و پياده سازي كنترل كننده براي ربات هاي بازوي كامل
257
طراحي و پياده سازي كنترل كننده براي سيستم پاندول معكوس با استفاده از نرم اقزار متلب
258
طراحي و پياده سازي كنترل كننده به منظور كنترل پرواز يك كوادروتور براي تعقيب روبات زميني در حال حركت
259
طراحي و پياده سازي كنترل كننده دماي كوره عمليات حرارتي
260
طراحي و پياده سازي كنترل كننده سمت تطبيقي سه محوره در سيمولاتور آزمايشگاهي سه درجه آزادي فضاپيما
261
طراحي و پياده سازي كنترل كننده فازي سيستم روبات- دوربين
262
طراحي و پياده سازي كنترل كننده مبتني بر مشاهده گر بهره بالا در ربات هاي انعطاف پذير
263
طراحي و پياده سازي كنترل كننده مد لغزشي به همراه مدولاسيون پهناي باند با هدف كنترل لغزش چرخ حين ترمزگيري
264
طراحي و پياده سازي كنترل كننده هاي ديجيتال مقاوم به روش فيدبك كمي (QFT)
265
طراحي و پياده سازي كنترل كننده هاي فازي وفقي براي مكانيزم سه درجه آزادي
266
طراحي و پياده سازي كنترل كيفيت آماري در سازمان
267
طراحي و پياده سازي كنترل نويز فعال در هدست با استفاده از شبكه هاي عصبي- فازي
268
طراحي و پياده سازي كنترل هوشمند رطوبت ساختمان
269
طراحي و پياده سازي كنترل هوشمند موتور سنكرون مغناطيس دائم سطحي
270
طراحي و پياده سازي كنترل‌كننده براي بهبود شفافيت سيستم‌هاي عمليات از راه دور در حضور از دست رفتن اطلاعات
271
طراحي و پياده سازي كنترلر PID براي بازوي ربات مين ياب
272
طراحي و پياده سازي كنترلر تصحيح غير هم مركز مسير حركت عملگر ربات جوشكاري نسبت به قطعه كار
273
طراحي و پياده سازي كنترلر حافظه DDR Sdram [دي. دي. آر. اس. دي. رام] به زبان سخت افزار VHDL [وي. اچ. دي. ال.]
274
طراحي و پياده سازي كنترلر غير خطيSMC براي ربات 6R
275
طراحي و پياده سازي كنترلر فازي براي ربات آكروبات چهار محوره
276
طراحي و پياده سازي كنترلر ميكرو پمپ هاي پريستالتيكي
277
طراحي و پياده سازي كنترلگر مقاوم تطبيقي چند مدلي براي سكوي پايدار شده ژيروسكوپي
278
طراحي و پياده سازي گفتگوي اينترنتي
279
طراحي و پياده سازي گلخانه هوشمند
280
طراحي و پياده سازي گيرنده ي فيبر نوري در فركانس مدولاسيون 4.25 Gbps بر اساس استاندارد IEEE802.3Z شبكه هاي Gigabit Ethernet
281
طراحي و پياده سازي لايه پيوند داده HOME PNA در سطح
282
طراحي و پياده سازي لايه هاي بالايي پروفايل حالت اينترنت رابط Q3 در شبكه مديريت مخابرات TMN
283
طراحي و پياده سازي لايه هاي پاييني يروفال حالت اينترنت رابط Q3 و ايجاد محيط توسعه و آزمايش رابطه Q3 در TMN
284
طراحي و پياده سازي ليزر فيبري با پهناي طيف باريك
285
طراحي و پياده سازي ما‍‍ژول مانيتورينگ ترافيك شبكه بر روي لايه زيرساخت يك سيستم ميتني بر ابر با استفاده از openvSwitch
286
طراحي و پياده سازي ماشين الكتريكي چهار چرخ
287
طراحي و پياده سازي مبدل هاي سه فاز AC/DCوDC/ACبدون سنسور با استفاده از روش DPC-SVM
288
طراحي و پياده سازي مجتمع تجاري الكترونيك
289
طراحي و پياده سازي محدود مدل كاربر چند بعدي براي شخصي سازي در كتابخانه رقمي
290
طراحي و پياده سازي محكي براي ارزيابي كارائي كامپيوترهاي شخصي
291
طراحي و پياده سازي محيط آزمون نرم افزار كارت هوشمند
292
طراحي و پياده سازي محيط هوشمند مدلسازي اشيائ فازي
293
طراحي و پياده سازي محيطي براي آزمون آماري نرم افزار جهت مكان يابي خطا
294
طراحي و پياده سازي محيطي براي تبديل
295
طراحي و پياده سازي محيطي براي تبديل معماري نرم افزار به كد
296
طراحي و پياده سازي محيطي براي مهندسي معكوس دروب
297
طراحي و پياده سازي محيطي به منظور اشكال زدايي نرم افزار با تحليل آماري اطلاعات اجرايي برنامه
298
طراحي و پياده سازي محيطي به منظور كشف خطاهاي برنامه براساس امتيازبندي جملات حاصل از برش بندي برنامه در اجراهاي مختلف
299
طراحي و پياده سازي محيطي به منظور كشف خطاهاي برنامه براساس امتيازبندي جملات حاصل از برش در اجراهاي مختلف
300
طراحي و پياده سازي مختل كننده ي سيگنال هاي واي فاي به كمك راديو نرم افزار
301
طراحي و پياده سازي مدار تصحيح كننده خطاي بدون بازگشت به روش آسنكرون
302
طراحي و پياده سازي مدار داخلي صفحه كليد دستگاه خودپرداز
303
طراحي و پياده سازي مدار راه‌انداز اينورتر مبتني بر IGBT با استفاده از تراشه HCPL316J
304
طراحي و پياده سازي مدار فرمان اينورتر موتور AC
305
طراحي و پياده سازي مدارس مجازي هوشمند
306
طراحي و پياده سازي مدل برنامه ريزي راهبردي يك شبكه اجتماعي درون دانشگاهي
307
طراحي و پياده سازي مدل فرهنگ براي عامل هاي هوشمند
308
طراحي و پياده سازي مدل مكانيزه برنامه ريزي سفارشات صادراتي
309
طراحي و پياده سازي مدلي مبتني بر احساس در عامل هاي هوشمند
310
طراحي و پياده سازي مدلي مبتني بر احساس و شخصيت در يادگيري مجازي
311
طراحي و پياده سازي مديريت دانش در سازمانها
312
طراحي و پياده سازي مديريت سلف دانشگاه
313
طراحي و پياده سازي مقلد رفتاري ممريستور
314
طراحي و پياده سازي مكانيزم استنتاج با استفاده از پايگاه داده رابطه اي بعنوان يك روش ارائه دانش
315
طراحي و پياده سازي مكانيزم كنترل همروندي در كلان تراكنش
316
طراحي و پياده سازي مكانيزمي جهت كنترل از راه دور ربات توانبخشي مچ دست به كمك واقعيت مجازي
317
طراحي و پياده سازي موازي Deap روي كامپيوترهاي موازي با حافظه توزيعشده
318
طراحي و پياده سازي موتور هوش مصنوعي بازي
319
طراحي و پياده سازي موتوري براي تبديل مدلها بامعماري مبتني بر مدل
320
طراحي و پياده سازي مولد توان پالسي مبتني بر PFN با استفاده از خطوط انتقال
321
طراحي و پياده سازي ميز CNC دو محوره X-Y
322
طراحي و پياده سازي ميز نوري سيليكوني جهت كوپلينگ VCSEL و ديود نوري PIN به فيبر نوري چند مود
323
طراحي و پياده سازي ميكروكنترلر صنعتي روي FPGA خانواده VIRTEX-II
324
طراحي و پياده سازي ميكروكنترلري دنبال كننده حداكثر توان الكترومكانيكي براي سيستم هاي فتوولتائيك
325
طراحي و پياده سازي ميكروگريپر
326
طراحي و پياده سازي نرم افزار آستانه گذاري تصوير
327
طراحي و پياده سازي نرم افزار آموزش مفاهيم عبارت هاي جبري و بردارهاي واحد مختصات
328
طراحي و پياده سازي نرم افزار آموزش و تشخيص فرمان هاي صوتي در دستگاه هاي هوشمند تحت سيستم عامل اندرويد
329
طراحي و پياده سازي نرم افزار ارزيابي فني و اقتصادي پروژه هاي اتوماسيون
330
طراحي و پياده سازي نرم افزار اعتبار سنجي هويت مخاطب در گفتگوي برخط
331
طراحي و پياده سازي نرم افزار الگوريتم جاگمادي قطب ها در محيط ++C براي استفاده در نرم افزار NS-2
332
طراحي و پياده سازي نرم افزار بازشناسي نت هاي موسيقي از روي تصوير
333
طراحي و پياده سازي نرم افزار بررسي كلمات عبور در ويندوز NT
334
طراحي و پياده سازي نرم افزار برگزاري انتخابات تشكلهاي دانشجويي
335
طراحي و پياده سازي نرم افزار پردازش ديجيتال با بهره گيري از DSP
336
طراحي و پياده سازي نرم افزار پيش بيني توان در تامين بار بوسيله نيروگاههاي هايبريد
337
طراحي و پياده سازي نرم افزار پيش بيني و خريد و فروش سهام خودكار
338
طراحي و پياده سازي نرم افزار پيشنهاد دهنده كالا
339
طراحي و پياده سازي نرم افزار تاكسيراني شهرداري گنبد كاووس
340
طراحي و پياده سازي نرم افزار تحت وب براي پايانه مسافربري
341
طراحي و پياده سازي نرم افزار تحت وب به اشتراك گذاري ويدئو بر پايه html5
342
طراحي و پياده سازي نرم افزار تشخيص اسامي در نوشتار فارسي
343
طراحي و پياده سازي نرم افزار تشخيص ژانر آهنگ با استفاده از مدل هاي احتمالاتي گرافي
344
طراحي و پياده سازي نرم افزار تشخيص هويت بر اساس پنهان نگاري در تصوير
345
طراحي و پياده سازي نرم افزار توليد محتواي درسي كمك ابزار آموزشي
346
طراحي و پياده سازي نرم افزار توليد ويدئوهاي تعاملي
347
طراحي و پياده سازي نرم افزار جامع IC Tester
348
طراحي و پياده سازي نرم افزار جداسازي و نمايش سه بعدي بافتهاي مغزي با استفاده از تصاوير تشديد مغناطيسي
349
طراحي و پياده سازي نرم افزار حسابداري براي معماران تجربي
350
طراحي و پياده سازي نرم افزار حسابگر كاربران ويندوز
351
طراحي و پياده سازي نرم افزار حل مسئله بارگذاري پلت
352
طراحي و پياده سازي نرم افزار درخواست و تمديد بيمه نامه تحت وب
353
طراحي و پياده سازي نرم افزار دسترسي به اطلاعات گوشي هوشمند از طريق وب
354
طراحي و پياده سازي نرم افزار سلزماندهي كارهاي مديران تحت وب
355
طراحي و پياده سازي نرم افزار سيستم اطلاعات مديريت سازمان آب ﴿بخش اموال كامپيوترهاي شخصي و دستگاه هاي جانبي آن﴾
356
طراحي و پياده سازي نرم افزار سيستم اطلاعاتي استاندارهاي تجهيزات شبكه قدرت
357
طراحي و پياده سازي نرم افزار سيستم مديريت آموزش براي مدارس
358
طراحي و پياده سازي نرم افزار شبكه اجتماعي بر روي گوشي هاي موبايل (پلت فرم اندرويد)
359
طراحي و پياده سازي نرم افزار شناسايي الگو Recognition Pattern
360
طراحي و پياده سازي نرم افزار صادرات موفق
361
طراحي و پياده سازي نرم افزار طراحي و ويرايش شبكه تحت لينوكس
362
طراحي و پياده سازي نرم افزار فارسي Organizer Persian به عنوان PIM
363
طراحي و پياده سازي نرم افزار فارسي Persian Organizer به عنوان PIM
364
طراحي و پياده سازي نرم افزار فاز 2 نيروي انساني - طرح انتصاب مديران ﴿تحت وب﴾
365
طراحي و پياده سازي نرم افزار فروم يا بازار صادرات استان يزد
366
طراحي و پياده سازي نرم افزار فشوده سازي فايل هاي PE و loader فايل PE با مكانيزم anti-debugging
367
طراحي و پياده سازي نرم افزار قرآني تحت وب با هدف بررسي مديريت تغييرات نسخه هاي نرم افزار در ضمن پيشرفت پروژه
368
طراحي و پياده سازي نرم افزار كاربردي تبليغات به صورت واقعيت افزوده بر روي سيستم عامل اندرويد به زبان جاوا
369
طراحي و پياده سازي نرم افزار كاربردي تحت موبايل (تقويم شمسي 94)
370
طراحي و پياده سازي نرم افزار كاليبراسيون ابزارهاي چاه پيمايي الكترومغناطيسي
371
طراحي و پياده سازي نرم افزار كمك ارزياب كيفيت بازي هاي روميزي
372
طراحي و پياده سازي نرم افزار كنترلر موتور سه فاز القايي توسط DSP
373
طراحي و پياده سازي نرم افزار مبتني بر وب ارائه دهنده كانديدهاي مناسب براساس تقاضاهاي موجود
374
طراحي و پياده سازي نرم افزار محيط پرسش و پاسخ در محيط دانشگاهي تحت سيستم عامل اندرويد
375
طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت املاك
376
طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت سسستم آموزشي
377
طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت شركت خدماتي آذرنگ
378
طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت وتسهيل ترجمه متون
379
طراحي و پياده سازي نرم افزار مكان يابي در محيط بسته
380
طراحي و پياده سازي نرم افزار ملي بانك اطلاعات مراكز غير دولتي معلولان ذهني سازمان بهزيستي - (‌فاز اول)
381
طراحي و پياده سازي نرم افزار موبايلي براي آموزش به سوادآموزان
382
طراحي و پياده سازي نرم افزار نظارت مكاني شهري
383
طراحي و پياده سازي نرم افزار هوشمند آموزش گرامر زبان انگليسي با قابليت ارزيابي هوشمند
384
طراحي و پياده سازي نرم افزار يك تلفن اينترنتي بر اساس پروتكل SIP و بررسي كيفيت ارتباط ايجاد شده به وسيله آن
385
طراحي و پياده سازي نرم افزارهاي مولتي مديا
386
طراحي و پياده سازي نرم افزاري الگوريتم مدولاسيون و دمدولاسيون DATA به سينگال PCM سي كانال (E1)
387
طراحي و پياده سازي نرم افزاري براي تشخيص و شناسايي چهره هاي افراد سرشناس در تصاوير منتشر شده بر روي وب
388
طراحي و پياده سازي نرم افزاري گيرنده SDR مخابرات سلولي نسل چهارم
389
طراحي و پياده سازي نرم افزاري يك پروسسور ساده )CPU( با استفاده از زبان VHDL
390
طراحي و پياده سازي نرم‌افزار رفع ابهام از هم‌نويسه ها با استفاده از الگوريتم هاي طبقه بندي
391
طراحي و پياده سازي نرم¬افزار نهان¬نگاري پيام در تصوير براي سامانه هاي مجهز به سيستم عامل اندرويد به روش نهان نگاري در حوزه ي مكان
392
طراحي و پياده سازي نسل نويني از گيرنده هاي فركانسي لحظه اي در باند L
393
طراحي و پياده سازي نظام پيشنهادات در كارخانه اصفهان كفريز
394
طراحي و پياده سازي نقاط مورد علاقه روي سايت نقشه با قابليت دسترسي از طريق موبايل
395
طراحي و پياده سازي نمونه آزمايشگاهي يك موتور جستجوي متني وب با استفاده از منطق فازي
396
طراحي و پياده سازي هسته اوليه
397
طراحي و پياده سازي هسته اوليه براي محيط هاي فراگير
398
طراحي و پياده سازي هوش اجتماعي در سيستم هاي چند عاملي با استفاده از احساسات
399
طراحي و پياده سازي و بسايت فروشگاهي
400
طراحي و پياده سازي واحد ارتباط خودرو به خودرو براي استفاده در سامانه كنترل هوشمند حمل و نقل عمومي
401
طراحي و پياده سازي واحد پردازش سيستم تحميل پذير خطاي ناوبري موشك
402
طراحي و پياده سازي واحد جمع آوري و انتقال داده در دستگاه هاي PMU
403
طراحي و پياده سازي واحد كد گذار ويدئو بر اساس ساختار استانداردهاي فشرده سازي
404
طراحي و پياده سازي واحد كنترل هواپيماي بدون سرنشين
405
طراحي و پياده سازي واحد محاسبات و منطق برداري با استفاده از استاندارد IEEE 754
406
طراحي و پياده سازي واسط پورت
407
طراحي ﻭ پياﺩﻩ ساﺯﻱ ﻭﺍسط ﻛاﺭبري گرﺍفيكي شبيه ساز شبكه هاي حس گر براي شبيه ساز JSim و توسعه بسته شبكه حس گر آن
408
طراحي‬‬ ‫و‬ ‫پياده‬ ‫سازي‬ ‫واسط ‬‫كاربري‬ ‫موبايل‬ ‫پلتفرم‬ ‫اينترنت‬ ‫اشيا‬
409
طراحي و پياده سازي واسط گرافيكي سيستم تاييد هويت گوينده به صورت LINE-ON با استفاده از روش GMM
410
طراحي و پياده سازي واسط هپتيك جراحي لاپاراسكوپي چند درجه آزادي با استفاده از دو ربات فالكون
411
طراحي و پياده سازي وب به منظور سفارش غذا
412
طراحي و پياده سازي وب سايت آپا
413
طراحي و پياده سازي وب سايت آرايشگاه
414
طراحي و پياده سازي وب سايت آزمايشگاه با به كارگيري قابليت هاي جديد وردپرس
415
طراحي و پياده سازي وب سايت آزمون آنلاين
416
طراحي و پياده سازي وب سايت آموزش لغات انگليسي براي فارسي زبانان
417
طراحي و پياده سازي وب سايت اطلاعاتي املاك با استفاده از Intra Web
418
طراحي و پياده سازي وب سايت با سيستم مديريت محتواي Word Press
419
طراحي و پياده سازي وب سايت شركت سنگ
420
طراحي و پياده سازي وب سايت شركت گاز استان چهار محال و بختياري
421
طراحي و پياده سازي وب سايت فروش وسايل ديجيتال
422
طراحي و پياده سازي وب سايت فروشگاه هوشمند مجازي سخت افزار
423
طراحي و پياده سازي وب سايت كتابخانه
424
طراحي و پياده سازي وب سايت كتابخانه
425
طراحي و پياده سازي وب سايت گروه تحقيقاتي شبكه هاي مخابراتي و رايانه اي
426
طراحي و پياده سازي وب سايت گلفروشي اينترنتي
427
طراحي و پياده سازي وب سايت هتل
428
طراحي و پياده سازي وب سايت يك شركت كامپيوتري
429
طراحي و پياده سازي وب‌سايت فارغ التحصيلان
430
طراحي و پياده سازي وبسايت خدمات كامپيوتري
431
طراحي و پياده سازي وبلاگ
432
طراحي و پياده سازي يك bridge براي تراشه fp6a به زبان VHdL
433
طراحي و پياده سازي يك FPGA آسنكرون
434
طراحي و پياده سازي يك FPGA امن در مقابل حملات كانال جانبي
435
طراحي و پياده سازي يك ابزار براي ارزيابي طرحهاي شبكه با استفاده از شبيه سازي مبتني بر ترافيك خود همانند
436
طراحي و پياده سازي يك ابزار تحليل پوياي بدون مثبت كاذب براي آزمون آسيب پذيري تزريق SQL
437
طراحي و پياده سازي يك الگوريتم برچسب زني دستوري كلمات فارسي و تشخيص ساختار گروههاي دستوري
438
طراحي و پياده سازي يك الگوريتم جستجوي موازي و توزيع شده در وب به كمك عامل هاي متحرك
439
طراحي و پياده سازي يك الگوريتم زمان بندي عادلانه با نرخ 1OGb/s
440
طراحي و پياده سازي يك الگوريتم مبتني بر مد لغزشي جهت رديابي نقطه بيشينه توان در سيستم هاي فتوولتائيك با وجود اختلالات خارجي
441
طراحي و پياده سازي يك امضاء ديجيتال بيضوي جديد مبتني بر تئوري آشوب
442
طراحي و پياده سازي يك برنامه كاربردي برچسب گذاري تصوير مبتني بر جمع سپاري با هدف استفاده در جستجو و بازيابي سريع تصوير
443
طراحي و پياده سازي يك برنامه كاربردي گرافيكي براي بررسي و مقايسه ي اثر پيش پردازش هاي تصوير در الگوريتم هاي شناسايي طرح چهره ﴿چهره هاي ترسيم شده﴾
444
طراحي و پياده سازي يك برنامه كاربردي گرافيكي براي توليدِ انيميشنِ حركاتِ انسان با استفاده از مدل هاي مولد
445
طراحي و پياده سازي يك برنامه ي كاربردي تهيه آزمون و تعامل با دانشجو با توجه به مباحث تجربه كاربر (ux)
446
طراحي و پياده سازي يك بستر فعال جهت مديريت و مانيتوركردن جريانهاي شبكه
447
طراحي و پياده سازي يك پردازند رمز ريسك براي الگوريتم Rijndael
448
طراحي و پياده سازي يك تابع غير قابل همتا سازي به كمك شبكه عصبي سلولي
449
طراحي و پياده سازي يك تغييردهنده چندگانه سيگنال هاي صوتي خوانندگان و سازهاي زهي
450
طراحي و پياده سازي يك تور مجازي متحرك براي يك مكان تاريخي
451
طراحي و پياده سازي يك جستجوگر درون سايتي
452
طراحي و پياده سازي يك چارچوب توليد سيستم مبتي بر عامل
453
طراحي و پياده سازي يك چارچوب نرم افزاري براي بازسازي درون خطي ساختار پيمانه اي نرم افزارها
454
طراحي و پياده سازي يك چارچوب نرم افزاري براي بازسازي درون خطي ساختار پيمانه اي نرم افزارها
455
طراحي و پياده سازي يك حافظه مشترك توزيعي شيئ گرا براي برنامه هاي جاوا
456
طراحي و پياده سازي يك خزشگر براي گوگل اسكولار و سيستم پيشنهادگر محققان و مقاله هاي علمي، باتوجه به رابطه ي همكاري بين محققان
457
طراحي و پياده سازي يك دادگان چند كاناله سيگنال گفتار و كاربرد آن براي حذف انعكاس
458
طراحي و پياده سازي يك داشبورد مديريتي براي مديران گروه ها و كانال هاي تلگرامي
459
طراحي و پياده سازي يك دروازه اينترتي براي تلفن
460
طراحي و پياده سازي يك روش توليد داده آزمون به منظور كشف آسيب پذيري هاي نرم افزار
461
طراحي و پياده سازي يك روش هموار سازي داده هاي گيرنده GPS مبتني بر فيلترهاي FIR
462
طراحي و پياده سازي يك زبان بر پايه SQL براي پشتيباني از مدل رابطه اي تودرتو
463
طراحي و پياده سازي يك ساز و كار احراز هويت چند لايه اي مبتني بر حافظه نهان
464
طراحي و پياده سازي يك سامانه الكترونيكي نهفته پايش سلامت سازه ها با استفاده از حسگرها و عملگرهاي پيزوالكتريك
465
طراحي و پياده سازي يك سامانه تشخيص رنگ پوست افراد به صورت غير تماسي
466
طراحي و پياده سازي يك سامانه ي ارتقاي امنيت، ايمني و دسترسي در سيستم مديريت هوشمند ساختمان
467
طراحي و پياده سازي يك سامانه ي توصيه گر فيلم در بستر اسپارك
468
طراحي و پياده سازي يك سايت آزمون گير جهت آزمون دروس تستي
469
طراحي و پياده سازي يك سايت آموزشي (سايت مركز آموزش عالي علمي كاربردي مخابرات )
470
طراحي و پياده سازي يك سرور پست الكتريكي محلي
471
طراحي و پياده سازي يك سرويس وب تحمل‌پذير خطا مبتني بر معماريREST
472
طراحي و پياده سازي يك سوئيچ مقياس پذير با استفاده از تكنولوژي FPGA
473
طراحي و پياده سازي يك سيستم RFID
474
طراحي و پياده سازي يك سيستم ارزيابي كيفيت گفتار بر اساس آشكار سازي نويز زمينه و اعوجاج
475
طراحي و پياده سازي يك سيستم ارزيابي كيفيت گفتار بر اساس آشكارسازي نويز زمينه و اعوجاج
476
طراحي و پياده سازي يك سيستم انداره گيري عملكردبااستفاده از روش هاي كارت امتيازي متوازن و سنجه هدف گرا
477
طراحي و پياده سازي يك سيستم بازيابي تصوير مبتني بر محتوا با استفاده از ويژگي هاي سطح پايين
478
طراحي و پياده سازي يك سيستم بانك اطلاعاتي براي كاربردهاي متني
479
طراحي و پياده سازي يك سيستم برق خورشيدي خانگي با ذخيره ساز باتري
480
طراحي و پياده سازي يك سيستم پارامتر يك ميكس صدا براي انيميشن با بررسي امكان تبديل صدا
481
طراحي و پياده سازي يك سيستم پايدارساز تطبيقي مقاوم جهت كنترل دوربين فيلم برداري
482
طراحي و پياده سازي يك سيستم پيشنهادگر داور براي مقاله هاي علمي، با توجه به عنوان مقاله و گراف همكاري بين محققين
483
طراحي و پياده سازي يك سيستم تشخيص الگو با استفاده از الگوريتم هاي فازي
484
طراحي و پياده سازي يك سيستم تشخيص خودكار اختلال دو قطبي مبتني بر سيگنال هاي مغزي
485
طراحي و پياده سازي يك سيستم تشخيص نفوذ انطباق پذير و بهنگام با استفاده از تركيب خبرگان
486
طراحي و پياده سازي يك سيستم تشخيص نفوذ با استفاده از تكنيكهاي داده كاوي
487
طراحي و پياده سازي يك سيستم تشخيص نفوذ با استفاده از سيستمهاي چند عامله
488
طراحي و پياده سازي يك سيستم تشخيص نفوذ پيشنهادي در داخل يك ناظر ماشين مجازي
489
طراحي و پياده سازي يك سيستم تعقيب گر انسان بر مبناي تصاوير RGB-D با استفاده از دوربين كينكت
490
طراحي و پياده سازي يك سيستم تله اپراتوري با استفاده از عملگر نيوماتيكي
491
طراحي و پياده سازي يك سيستم تله اپراتوري به كمك واقعيت مجازي
492
طراحي و پياده سازي يك سيستم تله اپراتوري مشاركتي به منظور جابجايي اجسام با هندسه نامشخص
493
طراحي و پياده سازي يك سيستم خبره براي تشخيص خطا در شبكه هاي قدرت
494
طراحي و پياده سازي يك سيستم خبره به عنوان ابزاري در تشخيص و درمان بيماري‌هاي ارتوپدي
495
طراحي و پياده سازي يك سيستم خبره جهت انتخاب پارامترهاي بهينه طراحي و ساخت تابلوهاي الكتريكي فشار ضعيف
496
طراحي و پياده سازي يك سيستم خدمات پشتيباني مبتني بر وب با استفاده از معماري چند عاملي
497
طراحي و پياده سازي يك سيستم راي گيري امن بر مبناي گواهينامه ديجيتال
498
طراحي و پياده سازي يك سيستم راي گيري بر اساس مدل كيفيتي
499
طراحي و پياده سازي يك سيستم ردگيري با استفاده از شبكه هاي حسگربيسيم با قابليت فعال سازي هوشمند سنسورها و بهبود مصرف انرژي
500
طراحي و پياده سازي يك سيستم سروونيوماتيك بر پايه ي ساختار كنترل كننده - رويتگر
501
طراحي و پياده سازي يك سيستم فريب مبتني بر عامل
502
طراحي و پياده سازي يك سيستم فعال مديريت شبكه بر اساس ساختار PAMS
503
طراحي و پياده سازي يك سيستم كنترل حلقه بسته براي آزمايش هاي يكنواخت
504
طراحي و پياده سازي يك سيستم كنترل سازش پذير با عيب (FTC) براي يك سنسور خورشيدي در يك ماهواره چرخان
505
طراحي و پياده سازي يك سيستم كنترل سازش پذير با عيب PTC براي يك سنسور خورشيدي در يك ماهواره چرخان
506
طراحي و پياده سازي يك سيستم كنترل كامپيوتري توزيع شده بر اساس كامپيوترهاي شخصي
507
طراحي و پياده سازي يك سيستم كنترل وضعيت مغناطيسي براي ماهواره
508
طراحي و پياده سازي يك سيستم ماهواره محور كنترل كننده ناقض سرعت براي سيستم حمل و نقل عمومي
509
طراحي و پياده سازي يك سيستم مدون كنترل فرآيند خطوط تاندم در شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي يزد
510
طراحي و پياده سازي يك سيستم هپتيكي داده مبنا
511
طراحي و پياده سازي يك سيستم هوشمند ارتقاءسلامت با استفاده از تكنولوژي موبايل
512
طراحي و پياده سازي يك شبكه حسگر بي¬سيم به صورت Centralized با استفاده از گيرنده فرستنده RFID
513
طراحي و پياده سازي يك شبكه روي تراشه مطمئن با استفاده از روش Vicis
514
طراحي و پياده سازي يك شبكه سنسوري
515
طراحي و پياده سازي يك شبكه محلي بدون سيم براي شبكه هاي سنسوري
516
طراحي و پياده سازي يك شبيه ساز لاپاراسكوپي در ناحيه قلب
517
طراحي و پياده سازي يك ضرب كننده ي دهدهي قابل بازپيكربندي
518
طراحي و پياده سازي يك عامل كاربر براي سيستم نامه الكترونيك يونيكس با سه سرويس امنيتي
519
طراحي و پياده سازي يك فازر به منظور كشف آسيب‏پذيري‏هاي برنامه‏ها‏ي كاربردي وب
520
طراحي و پياده سازي يك فشرده ساز تصوير مبتني بر شبكه عصبي به روش كمي كردن برداري
521
طراحي و پياده سازي يك فيلتر تطبيقي براي گيرنده هاي موبال بر روي FPGA
522
طراحي و پياده سازي يك قطعه انيميشني كمك كاربر براي برنامه هاي كاربردي
523
طراحي و پياده سازي يك كارت آنالوگ به ديجيتال كامپيوتري روي باس ISA
524
طراحي و پياده سازي يك كارگزار توزيعي نام براي يك محيط توزيعي و شيئ گرا جاوابنياد
525
طراحي و پياده سازي يك كارگزار ناظر وب با خاصيت فيلتر سازي هوشمند
526
طراحي و پياده سازي يك كد كننده قطعه اي صحبت
527
طراحي و پياده سازي يك كمك پردازنده خاص منظوره براي مد 4 سيستم شناسايي دوست يا دشمن در هواپيما
528
طراحي و پياده سازي يك كنترل كننده پيش بين غيرخطي براي يك فرايند شيميايي
529
طراحي و پياده سازي يك ماتريس هسته جديد فيلتر تطابقي جهت استخراج رگ هاي شبكيه
530
طراحي و پياده سازي يك ماشين حساب ساده مبتني بر فرمان صوتي
531
طراحي و پياده سازي يك ماشين مجازي توزيعي جاوابنياد
532
طراحي و پياده سازي يك محيط آموزش مجازي با امكانات محاوره اي
533
طراحي و پياده سازي يك محيط شبيه سازي شبكه هاي عصبي
534
طراحي و پياده سازي يك محيط محاسباتي به منظور پشتيباني از ارتباط مستقيم شفاف
535
طراحي و پياده سازي يك محيط يك پارچه مبتني بر معماري مدل گرا براي ويرايش و نمايه سازي هستان شناسي وب با استفاده از زبان يكپارچه مدل سازي
536
طراحي و پياده سازي يك محيط يكپارچه مبتني بر معماري مد ل گرا براي ويرايش ونمايه سازي هستان شناسي وب با استفاده از زبان يكپارچه
537
طراحي و پياده سازي يك مدل تركيبي جديد بر اساس CRM و VE در كارخانه رشد
538
طراحي و پياده سازي يك مدل تطبيق پذير از شخصيت در محيط چند عاملي
539
طراحي و پياده سازي يك مدل تطبيق پذير از شخصيت در محيط هاي چند عاملي
540
طراحي و پياده سازي يك مدل رضايت الكترونيكي در تجارت الكترونيكي با تاكيد بر سنجش رضايت احساسي
541
طراحي و پياده سازي يك مدل مجوز دهي توزيع شده برمبناي گواهيهاي ديجيتال SPK1 / SDS1
542
طراحي و پياده سازي يك مدل مذاكره چند مشخصه اي در محيط چند عامله تجارت الكترونيكي
543
طراحي و پياده سازي يك مدل مشاور يادگيري الكترونيكي هوشمند
544
طراحي و پياده سازي يك مدولاتور دلتا- سيگما قابل استفاده در سنتز كننده هاي فركانس كسري
545
طراحي و پياده سازي يك معماري توزيع شده براي الگوريتم SIFT
546
طراحي و پياده سازي يك مكانيزم بازگرد براي سيستم هاي بانك اطلاعات موازي در محيط كلان
547
طراحي و پياده سازي يك مكانيزم بازگرد براي سيستم هاي بانك اطلاعات موازي در محيط كلان تراكنش
548
طراحي و پياده سازي يك مكانيزم توزيع شده آگاه از همبندي شبكهبراي اختصاص گره ها در سيستمهاي همتا به همتا ساختارمند
549
طراحي و پياده سازي يك مكانيزم زمانبندي توسعه پذير براي مدل موازي BSP
550
طراحي و پياده سازي يك مكانيزم كالا توزيعي در سطح هسته سيستم عامل براي اشتراك داده ها بين پردازه هاي توزيع شده
551
طراحي و پياده سازي يك مكانيزم مهاجرت زنده پردازه در سيستم هاي خوشه اي همگن با توان محاسباتي بالا
552
طراحي و پياده سازي يك مكانيزمعمومي گسترش مديريت حافظه
553
طراحي و پياده سازي يك موتور جستجوي اينترنت
554
طراحي و پياده سازي يك نرم افزار جهت انجام امتحانات تستي و تشريحي
555
طراحي و پياده سازي يك نرم افزار سيستمي در سطح هسته ي سيستم عامل براي به دست آوردن توان محاسباتي توزيع شده در سيستمهاي همتا به همتا
556
طراحي و پياده سازي يك نمايه ساز براي شبيه ساز پرواز بر روي سه مانيتور
557
طراحي و پياده سازي يك نمونه آزمايشگاهي از دستگاه mlc
558
طراحي و پياده سازي يك نمونه از ابزار CASEبراي روش متحد
559
طراحي و پياده سازي يك واسط USB
560
طراحي و پياده سازي يك واسط كاربر مشترك در سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي
561
طراحي و پياده سازي يك وب بازاريابي املاك
562
طراحي و پياده سازي يك وب سرور
563
طراحي و پياده سازي يك وب سرور تحت سيستم عامل لينوكس
564
طراحي و پياده سازي يك ويراستار براي رجيستري ويندوز XP
565
طراحي و پياده سازيPUF بر روي يك كمك پردازندهرمزنگار جهت افزايش مقاومت در برابر حملات كپيبرداري
566
طراحي و پياده ساي نرم افزاري جهت تشخيص آسيب پذيري xss
567
طراحي و پياده كردن نقشه و بافت ژاكارد (پتو)
568
طراحي و پياده‌سازي ابزار بازاريابي الكترونيكي تحت وب
569
طراحي و پياده‌سازي ابزار فورنسيك براي پايگاه‌داده MS SQL Server
570
طراحي و پياده‌سازي ابزاري با قابليت توسعه‌پذيري به منظور استخراج داده‌هاي پاك‌شده از گوشي‌هاي هوشمند
571
طراحي و پياده‌سازي ابزاري به منظور اعمال خط مشي امنيتي عدم تداخل مبتني بر روش بازنويسي برنامه
572
طراحي و پياده‌سازي ابزاري به منظور بررسي توانايي‌ها و آسيب‌پذيري‌هاي مربوط به پروتكل SSL در مرورگرها
573
طراحي و پياده‌سازي الگوريتمي با معماري چندلايه جهت تشخيص سرقت علمي در متون فارسي
574
طراحي و پياده‌سازي الگوريتمي براي استخراج توزيع‌شده‌ي شبه- دسته‌هاي گاما از گراف‌هاي عظيم
575
طراحي و پياده‌سازي برنامه كاربردي اندازه‌گيري هوشمند جهت مديريت مصرف انرژي
576
طراحي و پياده‌سازي بستر سخت‌افزار درحلقه براي يك ماهواره انعطاف‌پذير
577
طراحي و پياده‌سازي بستر مخابراتي يك سامانه اندازه‌گيري هوشمند (AMI) در راستاي هوشمندسازي كنتورهاي برق
578
طراحي و پياده‌سازي پروتكل مسيريابي چند مسيره با در نظر گرفتن كيفيت سرويس در شبكه‌هاي حسگر
579
طراحي و پياده‌سازي دسته‌بندي‌كننده اهداف مبتني بر شبكه عصبي تكاملي
580
طراحي و پياده‌سازي رابط كاربري برچسب خوان RFID و دستورات مديريتي ارتباط برچسب خوان و برچسب
581
طراحي و پياده‌سازي روشي نوين براي پردازش پالس‌هاي انباشته‌شده در آشكارسازي پرتوهاي گاما و ايكس
582
طراحي و پياده‌سازي زمان حقيقي سخت‌افزاري سيستم ديناميك و كنترل وضعيت يك ماهواره با يك ژايروي كنترل ممان تك جيمباله
583
طراحي و پياده‌سازي زمان‌بندي پوياي واحد‌هاي اجرايي مبتني بر بار كاري و مكان ثابت داده‌ها
584
طراحي و پياده‌سازي ساخت گراف موجوديت‌ها و روابط با استفاده از منابع طب سنتي قديمي
585
طراحي و پياده‌سازي سازوكاري موثر براي تشخيص نرم افزارهاي مخرب آندرويدارائه روشي جديد جهت تحليل ايستاي بدافزارهاي موبايل در محيط سيستم‌عامل اندرويد
586
طراحي و پياده‌سازي سامانه برچسب‌دهي به عكس با استفاده از تكنيك‌هاي يادگيري عميق
587
طراحي و پياده‌سازي سامانه پرسش و پاسخ آنلاين براي دانش‌آموزان
588
طراحي و پياده‌سازي سامانه تشخيص احساس از چهره انسان توسط شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
589
طراحي و پياده‌سازي سامانه خزش و بروزرساني بسته‌هاي نرم‌افزاري لينوكس
590
طراحي و پياده‌سازي سامانه مديريت سبد سهام
591
طراحي و پياده‌سازي سامانه نرم افزاري پردازش تصاوير پزشكي
592
طراحي و پياده‌سازي سامانه نظارت بر ترافيك مصرفي اينترنت با كمك پايگاه داده‌هاي سري زماني
593
طراحي و پياده‌سازي سامانه‌ي تنظيم و كنترل رژيم غذايي مبتني بر سيستم عامل اندرويد
594
طراحي و پياده‌سازي سامانه‌ي فروشگاه اينترنتي نرم‌افزارهاي آيفون
595
طراحي و پياده‌سازي سخت افزار و نرم افزار سيستم كنترل آتش رينگ سونار
596
طراحي و پياده‌سازي سرويس الكترونيكي براي مديريت كارآموزي در دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات
597
طراحي و پياده‌سازي سناريوساز براي سيستم‌هاي هوشمند
598
طراحي و پياده‌سازي سوييچ OpenFlow بر روي NetFPGA
599
طراحي و پياده‌سازي سيستم اكتساب داده جهت پايش و مانيتورينگ موتورهاي الكتريكي با استفاده از نرم‌افزار LabView
600
طراحي و پياده‌سازي سيستم اندازه‌گيري جابجايي زير ميكروني با استفاده از تكنيك ماره
601
طراحي و پياده‌سازي سيستم بازشناسايي افراد
602
طراحي و پياده‌سازي سيستم پيش‌بيني ريزش مشتري از بانك مبتني بر معيارهاي انداره‌گيري وفاداري
603
طراحي و پياده‌سازي سيستم تشخيص بيماري مبتني بر پردازش گراف علائم و بيماري‌ها
604
طراحي و پياده‌سازي سيستم تعيين موقعيت درون ساختماني مبتني بر WiFi
605
طراحي و پياده‌سازي سيستم حفاظت جامع ميكروپروسسوري ادوات فشار قوي با قابليت تحت WEB و با استفاده از الگوريتم پيش‌بيني‌خطي
606
طراحي و پياده‌سازي سيستم دسته‌بندي متون خبري
607
طراحي و پياده‌سازي سيستم كشف تقلب در خدمات پس از فروش خودرو با هدف كاهش هشدارهاي اشتباه
608
طراحي و پياده‌سازي سيستم كنترل بخشي از واحد CCR پالايشگاهي
609
طراحي و پياده‌سازي سيستم كنترل هوشمند آبياري گياهان و باغچه (IOT)
610
طراحي و پياده‌سازي سيستم كنترل واحد بازيابي گوگرد( SRU ) پالايشگاه
611
طراحي و پياده‌سازي سيستم كنترل وضعيت تمام مغناطيسيسه محوره ماهواره هاي مدارات LEO
612
طراحي و پياده‌سازي سيستم نرم‌افزاري برچسب‌زني اجزاي كلام در متون فارسي غير رسمي
613
طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي توصيه‌گر اعتماد محور بين كاربران
614
طراحي و پياده‌سازي شبكه اجتماعي محلي و بي‌سيم بدون اينترنت
615
طراحي و پياده‌سازي شناساگر عصبي راف پايدار
616
طراحي و پياده‌سازي ضربان‌ساز(پيس‌ميكر)‌ قلبي موقت خارجي
617
طراحي و پياده‌سازي عملي كنترل‌كننده SDRE براي ربات همكار اسكات
618
طراحي و پياده‌سازي فيلتر با پاسخ ضربه‌ي نامحدود با بهبود گذردهي
619
طراحي و پياده‌سازي كنترل سمت سيمولاتور آزمايشگاهي فضاپيما
620
طراحي و پياده‌سازي كنترل‌كننده براي عملگر پيزوالكتريك در سيستم موقعيت‌دهي دقيق
621
طراحي و پياده‌سازي كنترل‌كننده مرتبه كسري دماي كوره عمليات حرارتي
622
طراحي و پياده‌سازي كنترل‌كننده هوشمند براي يك ربات كروي
623
طراحي و پياده‌سازي كنترل‌كننده هوشمند تطبيقي بر روي FPGA به منظور تعيين نرخ پذيرش بسته‌ها
624
طراحي و پياده‌سازي كنترلر بهينه‌ساز مسير به كمك روش SDRE براي ربات كابلي ICaSbot
625
طراحي و پياده‌سازي ماژول تشخيص آسيب پذيري CSRF براي نرم افزار تشخيص آسيب پذيري xknight
626
طراحي و پياده‌سازي محيط شبيه‌سازي و ارزيابي رفتار كاربران در كاربردهاي جريان‌سازي ويدئو در شبكه‌هاي نظير به نظير
627
طراحي و پياده‌سازي مدولاتور با نرخ بيت 10Mbps بر ثانيه
628
طراحي و پياده‌سازي مدولاتور چند حاملي UFMC براي نسل پنجم شبكه تلفن‌همراه
629
طراحي و پياده‌سازي مسئله رديابي ديداري براي ربات نگهدارنده دوربين آندوسكوپ در جراحي فك و دهان
630
طراحي و پياده‌سازي مشاهده‌گر و كنترلر هوشمند براي پرنده كوادروتور
631
طراحي و پياده‌سازي مكانيزم توزيع‌شده جهت خوشه‌بندي اسناد XML
632
طراحي و پياده‌سازي مكانيزم مهاجرت واحدهاي اجرايي به‌منظور زمان‌بندي پويا
633
طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزار تجزيه و تحليل احساسات مبتني بر جنبه نظرات
634
طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزار تحت‌وب طبقه‌بندي متون ترجمه‌شده در مترجم دو زبانه‌ي ترگمان
635
طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزار تشخيص آسيب‌پذيري‌هاي امنيتي در كد PHP به كمك روش تحليل ايستاي كد
636
طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزار تشخيص دسته‌بندي آگهي ديوار از روي متن
637
طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزار تشخيص فعاليت بدن با داده‌هاي سنسورهاي تلفن‌هاي همراه و شبكه‌هاي عصبي
638
طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزاري بر اساس فناوري واقعيت افزوده براي آشنايي با تجهيزات آزمايشگاه مدار الكتريكي
639
طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزاري به‌منظور تشخيص نفوذ مبتني بر شبكه با استفاده از روش تركيبي
640
طراحي و پياده‌سازي هسته‌ي كنترل سرعت قطار سريع‌ السير در FPGA و مقاوم سازي آن در برابر خطا
641
طراحي و پياده‌سازي واسط كاربري براي كنترل تلفن همراه با اشاره دست
642
طراحي و پياده‌سازي واقعيت مجازي در معماري اسلامي مطالعه موردي: شبيه سازي ساختمان شبكه دانشگاه هاي مجازي جهان اسلام
643
طراحي و پياده‌سازي يك پردازنده MIPS براي رايانش تقريبي
644
طراحي و پياده‌سازي يك پروتكل براي تبادل اطلاعات در محيط‌هاي محاسبات ابري
645
طراحي و پياده‌سازي يك حل‌كننده چندنخي براي مدل‌هاي كارايي
646
طراحي و پياده‌سازي يك خزشگر وب هوشمند براي دريافت، طبقه‌بندي و رتبه‌بندي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي خاص‌منظوره
647
طراحي و پياده‌سازي يك رده‌بند تركيبي با كاربرد تشخيص حمله در شبكه‌هاي كامپيوتري
648
طراحي و پياده‌سازي يك روش تحليل مبتني بر رفتار به منظور كشف بدافزارها
649
طراحي و پياده‌سازي يك روش جهت كشف بدافزار در گوشي‌هاي هوشمند داراي سيستم‌عامل اندرويد
650
طراحي و پياده‌سازي يك ساختار تركيب بهينه در مدل سازي و پيش بيني سري‌هاي زماني
651
طراحي و پياده‌سازي يك ساز و كار احراز هويت به يادسپار
652
طراحي و پياده‌سازي يك سازوكار زمان‌بندي ماشين‌هاي مجازي براي بارهاي كاري ورودي/خروجي در محيط‌هاي محاسبات ابري
653
طراحي و پياده‌سازي يك سازوكار فراهم‌آوري خودكار منابع جهت كاهش مصرف انرژي در محيط‌هاي محاسبات ابري
654
طراحي و پياده‌سازي يك سامانه اندازه‌گيري جابجايي برمبناي روش‌هاي الكترواپتيك
655
طراحي و پياده‌سازي يك سامانه پالايش نظرهاي فارسي
656
طراحي و پياده‌سازي يك سيستم استخراج اطلاعات با استفاده از روش‌هاي تطبيقي براي متون غير ساخت‌يافته فارسي
657
طراحي و پياده‌سازي يك سيستم پشتيبان يادگيري وب‌پايه با مكانيزم‌هايي براي كمك به يادگيرندگان خودگردان
658
طراحي و پياده‌سازي يك سيستم پيشنهاددهنده وب براساس تركيب كاوش استفاده وب با داده زماني و مكاني
659
طراحي و پياده‌سازي يك سيستم تشخيص بي‌درنگ آريتمي قلبي بر بستر اينترنت اشيا
660
طراحي و پياده‌سازي يك سيستم تشخيص توجه شنوايي مبتني بر سيگنال‌ مغزي
661
طراحي و پياده‌سازي يك سيستم توصيه گر جديد آگاه به زمينه و مبتني بر رفتار كاربر و با تأكيد بر تحليل شبكه اجتماعي
662
طراحي و پياده‌سازي يك سيستم توصيه‌گر با استفاده از متون مرتبط
663
طراحي و پياده‌سازي يك سيستم قرائت خودكار كنتور
664
طراحي و پياده‌سازي يك سيستم مربي گري الكترونيكي براي ورزش تكواندو
665
طراحي و پياده‌سازي يك سيستم نهفته جهت تشخيص خواب‌آلودگي راننده بر اساس اطلاعات چشم و ECU
666
طراحي و پياده‌سازي يك ضرب‌كننده‌ي 7-رقمي دهدهي ثابت
667
طراحي و پياده‌سازي يك فايروال تركيبي براي برنامه‌هاي كاربردي تحت وب به منظور جلوگيري از حملات مبتني بر وب
668
طراحي و پياده‌سازي يك قفل ديجيتال كه با دريافت الگوي صوتي خاص فعال مي‌شود
669
طراحي و پياده‌سازي يك كنترل كننده سخت‌افزاري PID با ضرايب بهينه شده توسط الگوريتم‌هاي زيستي، بر رويFPGA ، تحت شبكه اترنت
670
طراحي و پياده‌سازي يك مدل پردازش رخداد پيچيده به منظور مراقبت از بيماران ديابتي
671
طراحي و پياده‌سازي يك مدل خطي براي گروه‌بندي هوشمند و عادلانه يادگيرندگان در يك محيط يادگيري الكترونيكي با استفاده از برنامه‌ريزي رياضي
672
طراحي و پياده‌سازي يك مكانيزم ذخيره و بازيابي با كارايي بالا براي سهولت اشتراك و مديريت فايل‌ها در محيط‌هاي محاسبات خوشه‌اي
673
طراحي و پياده‌سازي يك مكانيزم كاراي اكتشاف منبع در سيستم‌هاي متلاطم همتا به همتاي ساختارمند
674
طراحي و پياده‌سازي يك مكانيزم كشف منبع براي خوشه‌هاي با توان محاسباتي بالاي مقياس‌پذير
675
طراحي و پياده‌سازي يك مكانيزم كشف و انتخاب منابع محاسباتي توزيع‌شده‌ي راه‌دور براي عضوگيري در خوشه‌هاي كامپيوتري
676
طراحي و پياده‌سازي يك مكانيزم مستحكم توزيع بار در خوشه‌هاي ناهمگن با توان محاسباتي بالا
677
طراحي و پياده‌سازي يك ميان‏افزار چندپخشي اتميك سطح كاربرد در محيط‏هاي محاسباتي موبايل
678
طراحي و پياده‌سازي يك نوسان‌ساز حلقه‌اي سنتزپذير با قابليت كنترل ديجيتال
679
طراحي و پياده‌سازييك روش تشخيص بدافزار مبتني بر تحليل ايستا
680
طراحي و پياده¬سازي رويكردي جديد براي مبهم سازيجريان كنترلي برنامه
681
طراحي و پياده¬سازي سامانه توصيه¬گر براي سيستم¬هاي تجارت الكترونيكي C2C پويا مبتني بر پيش¬بيني پيوند در شبكه¬هاي اجتماعي
682
طراحي و پياده¬سازي سيستم نظارت بر سلامت مبتني بر اينترنت اشيا
683
طراحي و پياده¬سازي محكي براي سيستم¬هاي مديريت جريان داده احتمالاتي
684
طراحي و پياده¬سازي يك مكانيزم ارتباطات بين پردازه¬اي رفتارگرا
685
طراحي و پيادهسازي بهبود يافته الگوي يادگيري سيناپسي با استفاده از افزارههاي ممريستوري
686
طراحي و پيادهسازي تابلوي اطلاعرساني حضور اساتيد
687
طراحي و پيادهسازي سامانه تشخيص موضوع و نوع پرسش با استفاده از الگوريتمهاي يادگيري ماشين
688
طراحي و پيادهسازي سامانه سفارشگيري آنلاين چاپ بر روي محصولات تبليغاتي با امكان كسب درآمد براي طراحان
689
طراحي و پيادهسازي سامانه‌ي هم‌ترازسازي و تصحيح زيرنويس‌هاي موازي فارسي و انگليسي
690
طراحي و پيادهŸسازي سيستم آنلاين مديريت و تسهيل ترجمة متون
691
طراحي و پيادهسازي سيستم پشتيباني نسخه نويسي و تأمين دارو
692
طراحي و پيادهسازي سيستم تعيين موقعيت درون ساختماني مبتني بر واي فاي
693
طراحي و پياده‎سازي سيستم ريشه‎ياب و ابهام‎زداي واژگان فارسي و استفاده از آن در سيستم دسته‎بندي چند زبانه متون
694
طراحي و پيادهسازي سيستم فتوولتاييك- باتري به منظور كاهش پيك بار مصرفي مجتمعهاي وسيع با كاربران زياد
695
طراحي و پيادهسازي سيستم گفتار درماني كودكان به كمك كامپيوتر
696
طراحي و پيادهسازي فايروال پايگاهدادهها براي كنترل پرس و جو
697
طراحي و پيادهسازي محيطي جهت تبديل مدلهاي كنترل دسترسي به كد ايكس-ام-ال و اعمال آن به متون ايكس-ام-ال
698
طراحي و پيادهسازي نرمافزار تشخيص وبسايتهاي مخرب با استفاده از يادگيري ماشين مبتني بر تحليل ايستا و پويا
699
طراحي و پيادهسازي نرمافزار دستهبندي تصاوير اسناد به صورت تعاملي با كاربر
700
طراحي و پيادهسازي يك الگوريتم براي توليد چندضلعي‌هاي ساده‌ي تصادفي در فضاي دوبعدي
701
طراحي و پيادهسازي يك بازي رقابتي دونفره تحت شبكه محلي با استفاده از ارتباط P2P در شبكه WiFi براي گوشي همراه با سيستم عامل اندرويد
702
طراحي و پياده‎سازي يك پردازندۀ رمزنگار مقاوم در برابر حملات كپي‎برداري فيزيكي
703
طراحي و پياده‏سازي يك شبكه سنسور بي‏سيم به‏مظور كنترل دما
704
طراحي و پيادهسازي يك مكانيزم توزيع مجدد باربراساس مهاجرت و تكثير فايلها در سيستمهاي همتا به همتاي ساختارمند
705
طراحي و پياده‏سازيمكانيزمي ‏براي مهاجرت پردازه در سيستم‏هاي خوشه‏اي با توان محاسباتي بالا با استفاده از حافظه شبكه
706
طراحي و پياذه سازي سامانه الكترونيكي براي مديريت سرويس گراي يك دفتر كاري
707
طراحي و پياه سازي سامانه مديريت اخبار منابع مختلف خبري
708
طراحي و پيشنهاد بستر مناسب ITدر مدل B2Bبراي شركت مخابرات ايران
709
طراحي و پيشنهاد ساخت فيكسچر كنترلي براي سوراخ هاي منيفولد هوا در سرسيلندر پرايد
710
طراحي و پيلده سازي روشي براي اصلاح فايل هاي متني فارسي حاصل از به كارگيري پارسرهاي موجود بر روي فايل هاي پي دي اف
711
طراحي و تبين الگوي نوآوري در توليد محصولات غذايي (مطالعه موردي: گروه صنايع محصولات غذايي جمع و رز طلايي)
712
طراحي و تبين الگوي نوآوري در توليد محصولات غذايي (مطالعه موردي: گروه صنايع محصولات غذايي جمع و رز طلايي)
713
طراحي و تبيين الگوي توسعه قابليت‌هاي بازاريابي (مورد مطالعه: كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط فعال در صنعت غذايي كشور)
714
طراحي و تبيين الگوي توسعه قابليت‌هاي بازاريابي (مورد مطالعه: كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط فعال در صنعت غذايي كشور)
715
طراحي و تبيين الگوي حكمت محور مديريت ارتباط با مشتري با تاكيد بر حكمت هاي نهج البلاغه﴿ مورد مطالعه: بانك هاي منتخب شهر اصفهان﴾
716
طراحي و تبيين الگوي فرآيندي پيش بيني كارآفريني دانش آموختگان دانشكده هاي تربيت بدني كشور
717
طراحي و تبيين الگوي فرآيندي پيش بيني كارآفريني دانش آموختگان دانشكده هاي تربيت بدني كشور
718
طراحي و تبيين الگوي هويت يابي سازماني در دانشگاه پيام نور
719
طراحي و تبيين الگويي به منظور جذب و نگهداري مشتريان نمونه بانك كشاورزي {مطالعه موردي بانك كشاوزي استان كهگيلويه و بوير احمد}
720
طراحي و تبيين سازمان فرايندمحور و بررسي رابطه آن با مكتب برنامه‌ريزي در گروه صنعتي ايران خودرو
721
طراحي و تبيين سبك زندگي سازمان ها با رويكرد تعيين جايگاه رقابتي مورد مطالعه : شركتهاي لوله و اتصالات پليمري استان اصفهان
722
طراحي و تبيين شاخصهاي بهره وري دانشگاه صنعتي اصفهان
723
طراحي و تبيين مدل اجراي سياست‌هاي گردشگري با تاكيد بر بخش خصوصي
724
طراحي و تبيين مدل اخلاق كار اسلامي با رفتار شهروندي سازماني و واسطه گري دلبستگي و ارزش هاي شغلي﴿ مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان﴾
725
طراحي و تبيين مدل ارتقا سرمايه روان شناختي منابع انساني در سازمان هاي دولتي ايران
726
طراحي و تبيين مدل ارتقاء سرمايه روان شناختي منابع انساني در سازمان هاي دولتي ايران
727
طراحي و تبيين مدل ارتقاء سرمايه روان شناختي منابع انساني در سازمان هاي دولتي ايران
728
طراحي و تبيين مدل ارزش‌هاي سازماني مبتني بر آموزه هاي نهج‌البلاغه (موردمطالعه: جامعة المصطفي العالمية)
729
طراحي و تبيين مدل ارزيابي عملكرد زنجيره ارزش در كسب مزيت رقابتي پايدار در حوزه صنعت گاز
730
طراحي و تبيين مدل اعتماد آگاهانه ذينفعان به سازمان (مورد مطالعه: مشتريان شركت‌هاي خودروسازي داخلي)
731
طراحي و تبيين مدل افزايش شفافيت سازماني (موردمطالعه : سازمان‌هاي دولتي شهرستان‌هاي نوشهر و چالوس)
732
طراحي و تبيين مدل بومي دولت كارآفرين براي سازمانهاي اداري كشور (مورد مطالعه؛ فرمانداريهاي استان آذربايجان شرقي)
733
طراحي و تبيين مدل بومي مديريت منابع انساني با تأكيد بر عوامل محيطي(زمينه‌اي) در نظام اداري ايران (مورد مطالعه دانشگاه پيام نور استان فارس)
734
طراحي و تبيين مدل پيش‌ بيني ورشكستگي شركت‌ ها بر حسب صنايع مختلف با استفاده از شبكه‏‌ عصبي پس‌ انتشار و تحليل تمايزي چندگانه
735
طراحي و تبيين مدل تاثيرگذاري E-CRM بركيفيت خدمات در جهت ارتقاي سطح رضايتمندي و وفاداري مشتريان بانك هاي تجاري-خصوصي كشور
736
طراحي و تبيين مدل تاثيرگذاري E-CRM بركيفيت خدمات در جهت ارتقاي سطح رضايتمندي و وفاداري مشتريان بانك هاي تجاري-خصوصي كشور
737
طراحي و تبيين مدل تجارت الكترونيك(B2C) در صنعت خودرو
738
طراحي و تبيين مدل تجارت الكترونيك(B2C) در صنعت خودرو
739
طراحي و تبيين مدل تصميم‏ گيري اخلاقي در دانشگاه پيام نور
740
طراحي و تبيين مدل تصميم گيري استراتژيك بر مبناي شهود با رويكرد اسلامي
741
طراحي و تبيين مدل تصميم گيري استراتژيكبرمبناي شهود با رويكرد اسلامي
742
طراحي و تبيين مدل تعادل كار و زندگي پرستاران ايراني
743
طراحي و تبيين مدل توسعه تجارت اجتماعي كالاهاي مصرفي، خدماتي و بادوام؛ مورد مطالعه: شهر اصفهان
744
طراحي و تبيين مدل توسعه سيستم داشبورد سازماني بر مبناي هوش تجاري (موردمطالعه: شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات ايران‌خودرو)
745
طراحي و تبيين مدل حرفه‌اي‌گرايي مديريت منابع انساني در سازمان‌هاي دولتي ايران (مورد مطالعه: صنعت برق)
746
طراحي و تبيين مدل حسابرسي عملكرد مديران اجرايي (عملياتي بانكها)
747
طراحي و تبيين مدل حسابرسي عملكرد مديران اجرايي (عملياتي بانكها)
748
طراحي و تبيين مدل حفظ و نگه داري كاركنان دانش پايه با تاكيد بر شيوه هاي مديريت منابع انساني ﴿ مورد مطالعه : دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي
749
طراحي و تبيين مدل حفظ و نـگه داري كاركنان دانش پايه باتÊكيد بر شيوه هاي مديريت منابع انساني ( مورد مطالعه :دانشگاه ها و مËسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي )
750
طراحي و تبيين مدل حمايت بازاريابي از بنگاههاي كوچك و متوسط (SMEs)
751
طراحي و تبيين مدل خط مشي گذاري زيست محيطي دولت با مشاركت سازمان هاي غيردولتي
752
طراحي و تبيين مدل خود توسعه اي منابع انساني مورد مطالعه Ý بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
753
طراحي و تبيين مدل خودتوسعه اي منابع انساني مورد مطالعه:بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
754
طراحي و تبيين مدل دانشگاه الكترونيك(مجازي) از منظر عوامل و اركان سازماني
755
طراحي و تبيين مدل رهبري براي مديران كشور بر اساس مباني اسلام با تاكيد برسيره فردي و مديريتي امام خميني (ره )
756
طراحي و تبيين مدل رهبري براي مديران كشور براساس مباني اسلام با تاكيد بر سيره فردي و مديريتي امام خميني )ره (
757
طراحي و تبيين مدل رهبري معنوي و تاثير آن بر ظرفيت يادگيري سازماني در مراكز و واحدهاي تابعه دانشگاه پيام نور استان اصفهان
758
طراحي و تبيين مدل سازمان آينده گرا (مورد مطالعه : دانشگاه هاي دولتي شهرستان يزد)
759
طراحي و تبيين مدل سازمان آينده گرا ﴿مورد مطالعه : دانشگاه هاي دولتي شهرستان يزد﴾
760
طراحي و تبيين مدل سازمان آينده گرا ﴿مورد مطالعه : دانشگاه هاي دولتي شهرستان يزد﴾
761
طراحي و تبيين مدل سازمان آينده گرا ﴿مورد مطالعه :دانشگاه هاي دولتي شهرستان يزد﴾
762
طراحي و تبيين مدل سازمان اداره كننده ضربات روحي در بخش دولتي(مطالعه: سازمانهاي دولتي استان آذربايجان شرقي)
763
طراحي و تبيين مدل سازمان انطباق پذير (مورد مطالعه؛ دانشگاه پيام نور)
764
طراحي و تبيين مدل سازمان تحول‌گرا (موردمطالعه: سازمان آموزش‌وپرورش استان فارس)
765
طراحي و تبيين مدل سازمان تيم محور در صنعت بيمه جمهوري اسلامي ايران
766
طراحي و تبيين مدل سازمان جانشين پرور
767
طراحي و تبيين مدل سازمان جانشين پرورÝ مورد مطالعه : مركز آموزش مديريت دولتي
768
طراحي و تبيين مدل سازمان جهادي (رويكرد مديريت جهادي) (مورد مطالعه : سازمان شهرداري تهران)
769
طراحي و تبيين مدل سازمان چابك شركت مجتمع فولاد مباركه اصفهان
770
طراحي و تبيين مدل سازمان چابك شركت مجتمع فولاد مباركه اصفهان
771
طراحي و تبيين مدل سازمان حمايتگرا مورد مطالعه ، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
772
طراحي و تبيين مدل سازمان حمايتگرا مورد مطالعه ؛ جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
773
طراحي و تبيين مدل سازمان خردگرا مورد مطالعات: ادارات كل استان همدان
774
طراحي و تبيين مدل سازمان دانش بنيان در رسانه ملي ﴿سازمان صدا وسيما﴾
775
طراحي و تبيين مدل سازمان دانش بنيان در رسانه ملي ﴿سازمان صدا وسيما﴾
776
طراحي و تبيين مدل سازمان دوركار (مورد مطالعه : دانشگاه پيام نور)
777
طراحي و تبيين مدل سازمان دوركار)مورد مطالعه ؛دانشگاه پيام نور(
778
طراحي و تبيين مدل سازمان روايتگر در صنعت برق
779
طراحي و تبيين مدل سازمان سالم (موردمطالعه؛وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ،ستاد وصف استان تهران)
780
طراحي و تبيين مدل سازمان شبكه اي (مورد مطالعه؛ شوراياريهاي شوراي اسلامي شهر تهران)
781
طراحي و تبيين مدل سازمان شهروندگرا (مورد مطالعه: شركت سنگ آهن مركزي ايران- بافق)
782
طراحي و تبيين مدل سازمان كارآفرين الكترونيكي در صنعت بانكداري كشور(مورد مطالعه: بانك رفاه)
783
طراحي و تبيين مدل سازمان كثرت گرا در صنعت هوائي
784
طراحي و تبيين مدل سازمان كثرت گرا در صنعت هوائي
785
طراحي و تبيين مدل سازمان مأموريت مدار در صنعت بيمه
786
طراحي و تبيين مدل سازمان متعالي با رويكرد اسلامي (مورد مطالعه: موسسات آموزش عالي شهر مشهد)
787
طراحي و تبيين مدل سازمان مربي گرا (مورد مطالعه : صنعت بيمه ايران )
788
طراحي و تبيين مدل سازمان مربي گرا ﴿مورد مطالعه : صنعت بيمه ايران﴾
789
طراحي و تبيين مدل سازمان معنويت گرا در آموزش عالي ايران
790
طراحي و تبيين مدل سازمان معنويت گرا در آموزش عالي ايران
791
طراحي و تبيين مدل سازمان نو آور با تكيه بر پارادايم نوآوري باز (مطالعه موردي: صنعت نشر كشور)
792
طراحي و تبيين مدل سازمان نوآور با تكيه بر پارادايم نوآوري باز﴿ مطالعه موردي صنعت نشر كشور﴾
793
طراحي و تبيين مدل سازمان هوشمند مورد مطالعه؛ شركت‌هاي توليدي تحت پوشش شركت شهرك‌هاي صنعتي استان كرمانشاه
794
طراحي و تبيين مدل سازمان هولوگرافيك (مورد مطالعه؛ دانشگاه پيام نور)
795
طراحي و تبيين مدل سازمان هولوگرافيك ﴿مورد مطالعه، دانشگاه پيام نور﴾
796
طراحي و تبيين مدل سازمان‌هاي پروژه محور مبتني بر عملكرد سازماني (مورد مطالعه: جهاد دانشگاهي استان فارس)
797
طراحي و تبيين مدل شايستگي هاي منابع انساني با بررسي تÊثير آن بر بهره وري در شركت ملي پتريشيمي ايران
798
طراحي و تبيين مدل شايسته گزيني روساي مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور
799
طراحي و تبيين مدل شهروندگرايي شركتي، مورد مطالعه: شركتهاي تعاوني استان كردستان
800
طراحي و تبيين مدل عوامل ادراكي مؤثر بر موفقيت شغلي در سازمان‌هاي خدماتي استان فارس
801
طراحي و تبيين مدل عوامل پيشبرنده هاي كار آفريني سازماني با ابعاد گرايشات كار آفرينانه سازماني در سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
802
طراحي و تبيين مدل عوامل مؤثر بر پذيرش دولت الكترونيك مورد مطالعه: سازمان امور مالياتي كشور
803
طراحي و تبيين مدل عوامل مؤثر بر پذيرش دولت الكترونيك مورد مطالعه: سازمان امور مالياتي كشور
804
طراحي و تبيين مدل عوامل مؤثر برارتقاي جايگاه زنان درسطوح مديريت درستاد وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي
805
طراحي و تبيين مدل فرماندهي(رهبري) سردار شهيد حسن باقري (به عنوان يكي از طلايه داران مكتب دفاعي امام خميني ره)
806
طراحي و تبيين مدل كارآفريني ارزش‌آفرين(‌موج چهارم)
807
طراحي و تبيين مدل كاهش ترك خدمت سازماني (مورد مطالعه: شركت پايانه هاي نفتي ايران)
808
طراحي و تبيين مدل كاهش ترك خدمت سازماني (مورد مطالعه: شركت پايانه هاي نفتي ايران)
809
طراحي و تبيين مدل كنترل استراتژي براساس كارت امتيازي متوازن BSC درشركت عمران شهر جديد انديشه
810
طراحي و تبيين مدل كنترل خطاي پزشكي (مورد مطالعه: بيمارستان هاي وابسته به سازمان تأمين اجتماعي استان خوزستان)
811
طراحي و تبيين مدل مديريت اخلاق گرا با رويكرد كاربردي - ارزشي ﴿ مورد مطالعه وزارت نفت﴾
812
طراحي و تبيين مدل مديريت اخلاق گرا با رويكرد كاربردي - ارزشي (مورد مطالعه وزارت نفت )
813
طراحي و تبيين مدل مديريت استراتژيك منابع انساني با رويكرد سيستمهاي كاري با عملكرد بالا (مطالعه موردي: شركتهاي دانش بنيان)
814
طراحي و تبيين مدل مديريت استراتژيك منابع انساني با رويكرد سيستمهاي كاري با عملكرد بالا (مطالعه موردي: شركتهاي دانش بنيان)
815
طراحي و تبيين مدل مديريت اهمال‌كاري در سازمان‌هاي دولتي ايران (موردمطالعه: شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران)
816
طراحي و تبيين مدل مديريت اهمال‌كاري در سازمان‌هاي دولتي ايران (موردمطالعه: شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران)
817
طراحي و تبيين مدل مديريت اينرسي سازماني (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني خراسان شمالي)
818
طراحي و تبيين مدل مديريت جهادي با استفاده از تجارب فرماندهان دفاع مقدس
819
طراحي و تبيين مدل مديريت طفره روي سازماني و تاثير آن برعملكرد سازمان؛ با رويكرد نقشه راه اصلاح نظام اداري (در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات)
820
طراحي و تبيين مدل معني بخشي سازماني (مورد مطالعه : دانشگاه پيام نور استان اصفهان)
821
طراحي و تبيين مدل معني بخشي سازماني (مورد مطالعه : دانشگاه پيام نور استان اصفهان)
822
طراحي و تبيين مدل مفهومي سازمان فضيلت گرا مطالعه موردي دانشگاههاي استان يزد)دانشگاه پيام نور،آزاد اسلامي استان يزد(
823
طراحي و تبيين مدل مفهومي سازمان فضيلت گرا: مطالعه موردي دانشگاههاي استان يزد( دانشگاه پيام نور، آزاد اسلامي و دانشگاه يزد)
824
طراحي و تبيين مدل مفهومي مديريت جريان هاي شكافنده سازماني
825
طراحي و تبيين مدلي براي تبليغات در سطح ملي بر اساس مباني ديني و فرهنگي كشور
826
طراحي و تبيين مدلي براي تبليغات درسطح ملي بر اساس مباني ديني و فرهنگي كشور
827
طراحي و تبيين مدلي براي كنترل استراتژيك در شركتهاي اجرايي
828
طراحي و تبيين مدلي براي كنترل استراتژيك در شركتهاي اجرايي (بامطالعه موردي درشركت آب وفاضلاب استان قم )
829
طراحي و تجزيه پارچه
830
طراحي و تجزيه تحليل تنش در سازه هاي تاشده كامپوزيتي
831
طراحي و تجزيه تحليل ساخت سيم المان شير ترموستاتي
832
طراحي و تجزيه و تحليل سازه اي خمپاره انداز كامپوزيتي
833
طراحي و تجزيه و تحليل سرعت گير كامپوزيتي
834
طراحي و تجزيه و تحليل كامل كنترل كننده ها در ايستگاه زميني ماهواره
835
طراحي و تحقيق پيرامون ميز نور انيميشن پرتابل با رويكرد ارگونوميكي
836
طراحي و تحقيق در شيرهاي غلافي به صورت عددي
837
طراحي و تحقيق در مورد سيستم كنترل فراخوان )PAGING(
838
طراحي و تحقيقات درباره ماشين توليد كفپوش هاي طرح دار
839
طراحي و تحلبل مبدل حرارتي پوسته و لوله به كمك نرم افزارAspen
840
طراحي و تحليل LNA (تقويت كننده كم نويز) مبتني بر ساختار SIW
841
طراحي و تحليل آرايه آنتن فعال دو بانده در باند فركانسي60 گيگاهرتز
842
طراحي و تحليل آرايه حسگر گاز با نقطه كار متغير خود تنظيم شونده جهت تشخيص گاز
843
طراحي و تحليل آنتن آرايه انتقالي پهن باند بر پايه ي يك عنصر تركيبي
844
طراحي و تحليل آنتن آرايه بازتابي ميكرواستريپ يراي استفاده در ميكروماهواره ها(معرفي تغييردهنده هاي نوين فاز براي اتصال به پچ مستطيلي)
845
طراحي و تحليل آنتن انعكاسي سهموي با فيد هورن مروري
846
طراحي و تحليل آنتن باند وسيع ويوالدي
847
طراحي و تحليل آنتن بر روي جسم پرنده
848
طراحي و تحليل آنتن فركتال ميكروستريپ
849
طراحي و تحليل آنتن مايكرواستريپ چندلايه در باند x , Ku
850
طراحي و تحليل آنتن ميكرو استريپ دايره اي با پلاريزاسيون دايروي و تغذيه دو گانه بوسيله خط ميكرو استريپ
851
طراحي و تحليل آنتن هاي مايكرواستريپ دوبانده
852
طراحي و تحليل آنتن هاي نزديك به هم آرايه اي در سيستم هاي چند فرستنده- گيرنده با پترن بهبود يافته
853
طراحي و تحليل آنتن‌هاي آرايه انعكاسي عايقي
854
طراحي و تحليل آيروديناميكي هواپيماي بال و بدنه تركيبي
855
طراحي و تحليل آيروديناميكي و مكانيك پروازي يك هواپيما
856
طراحي و تحليل ابر سازه تاشده كامپوزيتي با به كارگيري اتصالات انعطاف پذير
857
طراحي و تحليل اتصالات جوشي در ساخت شناور مدل دو بدنه بدون سرنشين آلومينيومي
858
طراحي و تحليل اجزاي محدود باسكول متحرك فلزي به منظور بهينه سازي وزن و روش نصب
859
طراحي و تحليل ارتعاشاتي سازه يك نانوماهواره
860
طراحي و تحليل ارتعاشاتي سازه يك نانوماهواره
861
طراحي و تحليل استاتيكي كوپلر نيمه اتوماتيك جهت اتصال قطار مترو به لكوموتيو يدك‌كش
862
طراحي و تحليل استوانه جدارنازك كامپوزيت با حفره هاي مستطيلي تحت اثر فشار داخلي
863
طراحي و تحليل اگزرژي – اقتصادي توليد LNG به وسيله موتور استرلينگ و بهينه سازي فرآيند
864
طراحي و تحليل اگزواسكلتون دو انگشتي هدايت گر گريپر قطعات صنعتي
865
طراحي و تحليل الكترومغناطيسي و حرارتي پرتاب كننده خطي به روش اجزاء محدود
866
طراحي و تحليل الگوريتم هاي تامين كيفيت سرويس براي كاربران VoIP در يك شبكه راديو شناختگر گسترده
867
طراحي و تحليل الگوهاي سينوپتيك بادهاي سواحل خزر طي سالهاي 58-3891
868
طراحي و تحليل الگوي كارآمد و بهينه آتريوم در ساختمان هاي اداري تهران
869
طراحي و تحليل الگوي كارامد و بهينه آتريوم در ساختمان هاي اداري تهران
870
طراحي و تحليل الگوي گسترش كاركرد كيفيت براي رابطه بين شكاف چهارم كيفيت خدمات، عوامل كليدي موفقيت و عملكرد مديريت ارتباط با مشتري با مطالعه موردي در بانك تجارت مازندران
871
طراحي و تحليل المان محدود روتور ژيروسكوپ ممز با تعليق الكترواستاتيك
872
طراحي و تحليل باتري هستهاي با تيرك نوساني
873
طراحي و تحليل بخش RF گيرنده موبايل نسل سوم (3G)
874
طراحي و تحليل برج هاي خنك كننده جريان مخالف
875
طراحي و تحليل پارامترهاي موثر بر عملكرد شانت مغزي
876
طراحي و تحليل پايداري بهينه نگهداري بازكننده هاي اصلي معادن زيرزميني فلزي- مطالعه موردي معدن مس چهل كوره
877
طراحي و تحليل پايداري سيستم هاي تله اپراتوري دوجانبه در تعامل با محيط هاي غيرمنفعل
878
طراحي و تحليل پايداري كنترل پيش بين انقباضي براي سيستم هاي هيبريد PWA
879
طراحي و تحليل پايداري مغار برقابي با در نظر گرفتن اثر فشار آب زيرزميني بر گوه ها و بلوك هاي سنگي اطراف
880
طراحي و تحليل پروتكلي جهت بهبود امنيت ارتباطات و نيز كارآمدي انرژي در شبكه هاي حسگري
881
طراحي و تحليل پنجه ربات ميوه چين به كمك سيستم بينايي
882
طراحي و تحليل پياده سازي سيستم هاي MIMO توسط DSP
883
طراحي و تحليل پيكربندي هاي پيشرفته جت هاي منطقه اي نسل آينده
884
طراحي و تحليل تبديل موتور توربوفن به توربوشفت
885
طراحي و تحليل ترانستينر (جرثقيل هاي دروازه اي) 30 تني با طول دهانه ي 15 متر
886
طراحي و تحليل ترموديناميكي توربين بخار تك مرحله اي ضربه اي براي توان هاي مورد نياز و شرايط كاري متفاوت
887
طراحي و تحليل تغيير دهنده فاز گرافني در باند ترا هرتز
888
طراحي و تحليل تقويت كننده توان به همراه شيفت دهنده فاز مجتمع دوبانده براي آنتن هاي هوشمند در محدوده 60 گيگاهرتز
889
طراحي و تحليل تقويت كننده توان ردگير پوش براي مخابرات نسل چهارم lte
890
طراحي و تحليل تقويت كننده قدرت موج ميليمتري به روش Simulation Envelope
891
طراحي و تحليل تقويت كننده كلاس E تحت شرايط زير اسمي
892
طراحي و تحليل تقويت كننده كم نويز به همراه شيفت دهنده فاز مجتمع دو بانده براي آنتن هاي هوشمند در گيرنده در محدوده موج ميليمتري 60 گيگاهرتز
893
طراحي و تحليل تقويت كننده هاي باند عريض مايكروويو
894
طراحي و تحليل تنش در فلانج هاي رينگ متحرك
895
طراحي و تحليل تنش دستگاه آزمايش كمانش ورق قطاع
896
طراحي و تحليل تنش لوله هاي آستري انبساطي در چاه نفت
897
طراحي و تحليل تهويه مطبوع خوابگاه دانشجويي با نرم افزار Carrir
898
طراحي و تحليل توربين فرانسيس
899
طراحي و تحليل تير نگهدارنده پنل هاي فتوولتائيك با دو درجه آزادي و قابليت كنترل اتوماتيك
900
طراحي و تحليل جريان در رمپرسور
901
طراحي و تحليل جريان در كمپرسور گريز از مركز به روش انحناي خطوط جريان
902
طراحي و تحليل جريان در ميكروچيپ هوشمند جهت فرآيند جداسازي
903
طراحي و تحليل جريان دوفازي در يك پمپ گريز از مركز نوع دكانتر
904
طراحي و تحليل جريان گذرا در شبكه سوخت رساني موتور
905
طراحي و تحليل جريان مجموعه فن و كمپرسور موتورهاي توربوفن در حالت هاي طرح و خارج طرح
906
طراحي و تحليل چرخ دنده مغناطيسي دولايه قوسي مبتني بر تقويت و بهبود چگالي گشتاور انتقالي
907
طراحي و تحليل چند راهه هوا با استفاده از معادلات يك بعدي جريان تراكم پذير
908
طراحي و تحليل چندراهه ورودي هوا در يك موتور كوچك‌شده سه‌استوانه‌اي
909
طراحي و تحليل چيلر جذبي گازسوز
910
طراحي و تحليل حركتي ربات‌ قورباغه‌اي با جايگزيني يك عملگر بجاي گشتاور تمام مفاصل از طريق ارزيابي پارامترهاي ديناميكي
911
طراحي و تحليل حمل كتنه هاي شناور هاي تندرو و تك بدنه
912
طراحي و تحليل دامن لاستيكي شناورهاي اثر سطحي و هواناو
913
طراحي و تحليل درب صندوق عقب خودروي پلتفرم ملي كلاس سدان به كمك نرم افزار كتيا و آباكوس
914
طراحي و تحليل دستگاه سيب زميني خرد كن صنعتي
915
طراحي و تحليل دقت يك سيستم ناوبري تلفيقي INS/GPS مبتني بر فيلتر ذره اي
916
طراحي و تحليل دوچرخه دنده اي ، كمك فنر دار وجمع شو
917
طراحي و تحليل ديناميكي ارابه فرود هواپيماي سسنا 337
918
طراحي و تحليل ديناميكي دستگاه شبيه‏ ساز براي روش درماني هيپوتراپي
919
طراحي و تحليل ديناميكي فرمان الكتريكي
920
طراحي و تحليل راكتور توريوم سوز
921
طراحي و تحليل روتورهاي موج
922
طراحي و تحليل رينگ واسط پرتابگر و ماهواره و بررسي سيستمهاي جدايش
923
طراحي و تحليل ساختار هاي تركيب كننده توان موج ميليمتري
924
طراحي و تحليل ساختارهاي متناوب حلقوي گرافني و پياده سازي يك جاذب
925
طراحي و تحليل ساختمان كشتي در محل نصب موتور (شامل پروانه و شافت)
926
طراحي و تحليل سازه اي مقطع مياني يك كشتي كالابر عمومي
927
طراحي و تحليل سازه فوقاني يك فروند شناور كاتاماران آلومينيومي
928
طراحي و تحليل سازه ملخ هواپيماي نيروي انساني فرناس
929
طراحي و تحليل سازه هاي بنايي به روش مقاومت به صورت مسلح و غيرمسلح
930
طراحي و تحليل سازه ي كامپوزيتي نصب موتور هواپيما
931
طراحي و تحليل سامانه استخراج انرژي از جريان سيال درون لوله
932
طراحي و تحليل سنتز كننده فركانس با استفاده از تكنيك DDS براي شبكه بدون سيم در باند KA
933
طراحي و تحليل سه بعدي يك روتور كمپرسور ايزوله نوع تاندم
934
طراحي و تحليل سيستم آشكار ساز و تفكيك عيب مبتني بر مدل گسسته پيشامد براي يك سيستم هايبريد
935
طراحي و تحليل سيستم استاكر ريكلايمر جهت استفاده در انبار مكانيزه گوگرد
936
طراحي و تحليل سيستم برداشت انرژي از ارتعاشات محيط به وسيله ي مواد پيزوالكتريك
937
طراحي و تحليل سيستم تثبيت جناغ سينه
938
طراحي و تحليل سيستم تهويه مطبوع و حرارت مركزي براي يك ساختمان مسكوني سه طبقه
939
طراحي و تحليل سيستم ضد نشت واگن مخزن دار بعد از تصادم
940
طراحي و تحليل سيستم كاهش مداري ماهواره مكعبي با استفاده از بادبان درگ
941
طراحي و تحليل سيستم كنترل خورشيدياب
942
طراحي و تحليل سيستم كنترل و علائم يك شبكه راه آهن با استفاده از شبكه پتري رنگي
943
طراحي و تحليل سيستم هاي ساده آشوبي با چندپايداري شديد
944
طراحي و تحليل سيستم هاي ساده ي آشوبي با يك منحني از نقاط تعادل
945
طراحي و تحليل سيستم هدايت خودكار يك گروه پرنده بدون سرنشين همكار در تعقيب يك هدف متحرك
946
طراحي و تحليل سينماتيكي بازوي ربات افزونه انعطاف پذير
947
طراحي و تحليل سينماتيكي و ديناميكي ربات ترابري هوشمند بر اساس مدل صلب
948
طراحي و تحليل سينماتيكي و ديناميكي يك ميكروربات صفحه اي با عملگر پيزوالكتريك
949
طراحي و تحليل شبكه آبرساني
950
طراحي و تحليل شبكه تغذيه ي آرايه فازي فعال موج ميليمتري باهدف كاهش اجزاي ساختار
951
طراحي و تحليل شكل موج ارسالي در mimo radar"
952
طراحي و تحليل شناور جت آب
953
طراحي و تحليل صفحات ساندويچي به عنوان سازه اصلي نصب سلول هاي خورشيدي يك ماهواره مخابراتي ﴿ مدار GEO ﴾
954
طراحي و تحليل صفحه نمايشگر كامپوزيتي شبيه ساز پرواز
955
طراحي و تحليل صندلي ويژه شناورهاي تندرو تك بدنه از ديدگاه بيومكانيكي
956
طراحي و تحليل عددي جريان در كمپرسور سانتريفيوژ و اعتبارسنجي تجربي نتايج
957
طراحي و تحليل عددي يك سيستم تشكيل ريز قطره به منظور كاربرد در چاپگر زيستي پوست
958
طراحي و تحليل عددي يك طبقه كمپرسور محوري تاندم و آزمون تجربي اوليه
959
طراحي و تحليل عملكرد فن جريان محوري دو سويه ﴿Bidirectional﴾
960
طراحي و تحليل عملكرد مكانيزم مناسب براي توانبخشي انگشتان دست
961
طراحي و تحليل عملكرد ميني اسكرو جهت استفاده در ارتودنسي
962
طراحي و تحليل عملكرد هيترهاي آب تغذيه فشار بالا در شرايط بار كامل و بار بخشي
963
طراحي و تحليل عملكرد يك سيستم تراكم بخار مكانيكي به منظور بازيابي آب از پساب واحدهاي اسمزمعكوس
964
طراحي و تحليل عملكرد يك سيستم هيبريدي تجديد پذير (آبي، بادي يا خورشيدي)
965
طراحي و تحليل عملكرد يك طبقه كمپرسور جريان محوري حدود صوت با پره هاي مايل
966
طراحي و تحليل غير خطي ميكسر حذف كننده سيگنال تصوير ﴿IRM﴾ از نوع Subbharmonicall Pumped
967
طراحي و تحليل غيرخطي تقويت كننده Doherty براي استاندارد WiMAX بكمك روش Circuit Envelope
968
طراحي و تحليل غيرخطي تقويت كننده توان دوهرتي موج ميليمتري تحريك شده با سيگنال مدوله شده
969
طراحي و تحليل غيرخطي تقويت كننده توان ردگيرپوش خطي شده با تكنيك شش دهانه
970
طراحي و تحليل غيرخطي تقويت كننده موج رونده بر پايه فناوري CMOS
971
طراحي و تحليل غيرخطي و ساخت آنتن مايكرواستريپ فعال، بهبود يافته با استفاده از فتونيك كريستال صفحه اي
972
طراحي و تحليل غيرخطي و ساخت تقويت كننده قدرت نسل سوم مخابرات سيار و خطي سازي آن با تكنيك پيش اعوجاج ديجيتال
973
طراحي و تحليل غيرخطي يك نمونه آنتن فعال در باند فركانسي موج ميليمتري
974
طراحي و تحليل فرآيند اتوكاري و ساخت نمونه آزمايشي
975
طراحي و تحليل فرآيند ساخت جرثقيل دروازه اي (ترانتيز)
976
طراحي و تحليل فرآيند و قالب شكل دهي زنگوله اي شكل پلوس به روش اكستروژن سرد به كمك نرم افزار Ansys و تحليل خستگي ماتريسها و يك سنبه
977
طراحي و تحليل فرستكيرنده لينك فروسو براي مدولاسيون فضايي با MIMI انبوه با مصرف انرژي بهينه
978
طراحي و تحليل فيلتر هاي غيرخطي لتيس-همراشتاين
979
طراحي و تحليل فيلترهاي شانه اي با فركانس مركزي ثابت و فيلترهاي شانه اي قابل تنظيم در باند عريض و بررسي كاربرد فيلترهاي شانه اي در طراحي مالتي پلكسرها
980
طراحي و تحليل قابليت اطمينان مدارهاي خودرس با رويكرد كاربرد در ماهواره ها
981
طراحي و تحليل قالب اكستروژن با استفاده از شبيه سازي در نرم افزار ABAQUS [آباكيوس]
982
طراحي و تحليل قالب براي درب موتور محصول كلاس B پلتفرم ملي
983
طراحي و تحليل قالب تزريق پلاستيك براي قطعه "قاب چراغ راهنماي پژو 405 "
984
طراحي و تحليل قالب تزريق پلاستيك به كمك نرم افزار MoldFlow
985
طراحي و تحليل كامپيوتري شبكه هاي يك قطري و دو قطري در تهويه معادن
986
طراحي و تحليل كامپيوتري قالب تزريق پلاستيك
987
طراحي و تحليل كامپيوتري كندانسورهاي تبغيري
988
طراحي و تحليل كراس آرم كامپوزيتي باد بدون مقره
989
طراحي و تحليل كنترل كننده تطبيقي پيش بين مدل مبنا براي ربات دو پا در حضور موانع
990
طراحي و تحليل كندانسورهاي تبريدي جهت برجهاي جداسازي
991
طراحي و تحليل گالري محافظ خطوط ريلي كامپوزيتي
992
طراحي و تحليل گيرنده راديو نرم افزار تبديل مستقيم براي شبكه بدون سيم ثابت در باند LMDS﴿ KA﴾
993
طراحي و تحليل لوله كامپوزيتي تحت بار فشاري ديناميكي متغير با زمان و مكان
994
طراحي و تحليل ماشين گريفون
995
طراحي و تحليل محركه موتور سنكرون مغناطيس دائم با استفاده از اينورتر منبع امپدانسي بهبوديافته دوطرفه
996
طراحي و تحليل مخازن تحت فشار كامپوزيتي گاز طبيعي (CNG) نوع چهار
997
طراحي و تحليل مخزن تحت فشار به كمك استاندارد AsMe و نرم افزار ANSyS
998
طراحي و تحليل مخزن تحت فشار به كمك استاندارد ASME و نرم افزار ANSyS
999
طراحي و تحليل مدار الكترو هيدروليك يك دستگاه قالب گيري بادي
1000
طراحي و تحليل مدل كامپوزيتي پوسته اكسل عقب پرايد به كمك نرم افزار المان محدود ﴿ANSYS﴾
بازگشت