<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي هنرستان
2
طراحي هنرستان 240 نفره معماري, نقاشي و گرافيك
3
طراحي هنرستان دخترانه با رويكرد به ارتقاء كيفيت حياط ﴿فضاي باز بيرون﴾
4
طراحي هنرستان دخترانه طرح حجاب تحت ديدگاه روانشناسي محيط
5
طراحي هنرستان دخترانه هنرهاي تجسمي دريزد با رويكرد حس تعلق به مكان
6
طراحي هنرستان فني پسرانه با رويكرد افزايش تعاملات دانش آموزي
7
طراحي هنرستان فني و حرفه اي
8
طراحي هنرستان معماري با رويكرد نوين آموزشي
9
طراحي هنرستان معماري در يزد ﴿مبتني بر عوامل خاطره انگيز﴾
10
طراحي هنرستان هنرهاي تجسمي عظيميه كرج
11
طراحي هنرستان هنرهاي زيبا
12
طراحي هنرستان هنرهاي زيبا در اصفهان
13
طراحي هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان
14
طراحي هنرستان هنرهاي زيباي پسرانه
15
طراحي هنرستان هنرهاي زيباي كرج
16
طراحي هنرستان هوشمند خورشيدي با تاكيد بر زمينه گرايي و پايداري محيطي
17
طراحي هنرستان.
18
طراحي هواپيما 400 - 747 Boeing با نرم افزار Solid works و شبيه سازي و آناليز نيروهاي ليفت و درگ
19
طراحي هواپيماي بدون سرنشين عمود پرواز
20
طراحي هواپيماي دو نفره چند منظوره
21
طراحي هواپيماي مدل: طراحي قايق پرنده الكتريكي
22
طراحي هواساز به ظرفيت CFM 35000
23
طراحي هوشمند استقرار پوياي تسهيلات در محيط تصادفي سيستم¬هاي توليد انعطاف پذير
24
طراحي هوشمند استقرار پوياي تسهيلات در محيط تصادفي سيستم¬هاي توليد انعطاف پذير
25
طراحي هوشمند استقرار پوياي تسهيلات در محيط تصادفي سيستمهاي توليد انعطاف پذير
26
طراحي هوشمند باهمستان هاي پايدار موردپژوهي تنگه واشي(فيروزكوه)
27
طراحي هوشمند پارچه چروك از نخ هيبريدي بوسيله تجزيه و تحليل موجك سطح پارچه
28
طراحي هوشمند پژوهشگاه نجوم و ستاره شناسي با بهره برداري از فناوري متحرك سازي رصدخانه خورشيدي
29
طراحي هوشمند شبكه هاي توزيع در دو سطح ولتاژ
30
طراحي هويت بصري براي يك شركت سينمايي
31
طراحي هويت بصري گروه طراحي صنعتي دانشگاه هنر اصفهان با توجه به برند موجود
32
طراحي هويت سازماني براي هتل سنتي
33
طراحي هويت مشترك براي توليد و عرضه خرما
34
طراحي هيدرو استاتيكي ،هيدرو ديناميكي و سازه اي يك فروند آمبولانس دريايي
35
طراحي هيدروديناميكي پره و پروانه پمپ هاي سانتريفوژ
36
طراحي هيدروديناميكي فرم بدنه اصلي زير دريايي
37
طراحي هيدروديناميكي مبدل حرارتي
38
طراحي هيدروديناميكي مبدل حرارتي
39
طراحي هيدروديناميكي مبدل حرارتي
40
طراحي هيدروديناميكي مبدل حرارتي پوسته و لوله با نرم افزار ASPen HTFS
41
طراحي هيدروديناميكي مبدل هاي حرارتي
42
طراحي هيدروديناميكي مبدل هاي حرارتي
43
طراحي هيدروديناميكي و بررسي تجربي پديده كاويتاسيون در پمپ هاي سانتريفوژ
44
طراحي هيدروديناميكي و حرارتي مبدل حرارتي پوسته و لوله با نرم افزار Aspen HTFS [اسپن اچ تي اف اس]
45
طراحي هيدروديناميكي-حرارتي مبدل حرارتي پوسته-لوله
46
طراحي هيدروسيكلون از طريق DFC به منظور جداسازي نفت از آب هاي آلوده
47
طراحي هيدروسيكلونها براي جداسازي مايع - مايع
48
طراحي هيدروفويل
49
طراحي هيدروليك سيال حفاري با در نظر گرفتن افت فشار رشته حفاري و فضاي حلقوي
50
طراحي هيدروليكي- حرارتي مبدل حرارتي
51
طراحي هيدروليكي خط لوله انتقال آب در دشت هاركله به كمك epanet 2 [اپانت 2]
52
طراحي هيدروليكي سرريزهاي منقاري بر اساس مدلهاي فيزيكي
53
طراحي هيدروليكي و سازه اي حوضچه آرامش تيپ شش
54
طراحي هيدرومكانيكي و هيدروديناميكي پروانه
55
طراحي و آزمايش تشديدگر ليزر حلقوي
56
طراحي و آزمايش مدل چند منظوره جهت معرفي مناسب ترين واحد شناور صيادي در منطقه بلوچستان با استفاده از روش AHP
57
طراحي و آزمايش يك برنامه هوشمند جهت عيبيابي گيربكس 90 درجه بالگرد
58
طراحي و آزمون مدل نقش عوامل فردي روانشناختي - و اجتماعي در رفتار طرفداري از محيط زيست با نقش ميانجيگري فعاليت هاي انتخابي و نگراني محيط زيستي در ساكنان شهري و روستايي كرمانشاه
59
طراحي و آفرينش هنري
60
طراحي و آفرينش هنري
61
طراحي و آموزن مدل بهنيه تاُمين مالي در شركت ايران خودرو
62
طراحي و آنالز ورودي تك-شوك
63
طراحي و آناليز CFAR در محيط دريايي به جهت تعيين آستانه تطبيقي
64
طراحي و آناليز آداپتور ماهواره‌هاي مكعبي براي يك پرتابگر مشخص
65
طراحي و آناليز اسكفولدهاي استخواني
66
طراحي و آناليز پردازنده شبكه در محيط MPLS بر اساس ساختار چند پردازش
67
طراحي و آناليز خودروي كلاس ساب كامپكت
68
طراحي و آناليز سقف ها و نماهاي شيشه اي با سازه هاي كششي و تكيه گاه هاي نقطه اي
69
طراحي و آناليز سنسورهاي تصويري هوشمند تعقيب كننده هدف با استفاده از روش دمدولاسيون نوري
70
طراحي و آناليز سه بعدي يك توربين باد
71
طراحي و آناليز سيستم كنترل بردار تراست موشك سوخت جامد به روش تزريق ثانويه سيال (SITVC)
72
طراحي و آناليز سيستم كنترل بردار تراست موشك سوخت جامد به روش تزريق ثانويه سيال SITVC
73
طراحي و آناليز سيستم هاي با مدولاسيون وفقي OFDM-QAM و در شبكه هاي بدون سيم جهت دسترسي به حداكثر نرخ CAC مكانيزم ديتا
74
طراحي و آناليز شاسي تريلر چادري
75
طراحي و آناليز عملكردي موتور هليكوپتر
76
طراحي و آناليز فرستنده تبديل مستقيم Direct Conversion در باند Ka براي مخابرات ثابت بدون سيم LMDS
77
طراحي و آناليز فيلترها و داپلكسرهاي رزوناتور عايقي در محدوده موج ميليمتري
78
طراحي و آناليز كامپيوتري آرايه آنتن هاي ايزوتروپيك
79
طراحي و آناليز كامپيوتري پلهاي پيش تنيده مقطع متغير و انتخاب بهينه منحني تغييرات عمق مقطع
80
طراحي و آناليز كامپيوتري مايكرواستريپي مدارات تطبيق امپدانس باند باريك مايكروويو
81
طراحي و آناليز گيرنده تبديل مستقيم (Conversion Direct) براي مخابرات نسل سوم سلولي
82
طراحي و آناليز ليزر CO2 RD با توان 1000 وات با كاواك ناپايدار ﴿Unstalde nesonator﴾ به كمك نرم افزار Glad
83
طراحي و آناليز مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد ASME در نرم افزار CATIA
84
طراحي و آناليز مخزن دستگاه آزمايش ورق تحت بارگذاري ديناميكي گذرا
85
طراحي و آناليز و شبيه سازي تقويت كننده كم نويز در باند فركانسي Ka
86
طراحي و آناليز واحد كنترل در براي سيستم در‌هاي جداكننده سكو منطبق بر متروي تهران مبتني بر قابليت اطمينان
87
طراحي و آناليز يك سوييچ بسته اي موازي بدون نياز به سوييچهاي خروجي - بافردار و اتصالات دروني سريع
88
طراحي و آناليز يك سيستم تله‌اپراتوري دو راهبر- دو پيرو مشاركتي غيرخطي
89
طراحي و آناليز يك مكانيزم نوين براي ارزشيابي تحصيلي، بر مبناي نظريه بازي ها
90
طراحي و اتر پمپ مضاعف
91
طراحي و اثربخشي الگوي همراهي موفق در همسران بيماران قلبي بر كيفيت زندگي، صميميت زناشويي و استرس بيماران
92
طراحي و اجراي احجام سفالين كاربردي و فرهنگي بر اساس نقوش سنگ قبرهاي كوهدشت
93
طراحي و اجراي الگوريتم پردازش جستجو گر روزت
94
طراحي و اجراي الگوريتم مناسب به منظور تصحيح اثر تضعيف پرتوها در تصويرگيري پزشكي هسته اي از قلب و مقايسه نتايج با داده هاي تجربي
95
طراحي و اجراي پوسترهاي جشنواره بين المللي فيلم فجر
96
طراحي و اجراي حسه/ محرك پيزوالكتريك
97
طراحي و اجراي ديوار نگارهاي سراميكي بر مبناي فرم و نقش آجركاري هاي مسجد جامع اصفهان
98
طراحي و اجراي ديواركوب تزئيني با بررسي نقش انار در معماري ايران
99
طراحي و اجراي سايت اينترنتي تعاملي در طب سنتي
100
طراحي و اجراي سلول اتوماسيون مونتاژ جعبه دنده
101
طراحي و اجراي سيستم انبارداري در شركت مهندسي آلتون راي (ساتراب الكترونيك )
102
طراحي و اجراي سيستم اندازه گيري شار داخل قلب راكتور
103
طراحي و اجراي سيستم اندازه گيري قطر تار توسط ليزر
104
طراحي و اجراي سيستم انيارداري در شركت ملامين رخسار يزد
105
طراحي و اجراي سيستم شبيه ساز اتوماسيون صنعتي يك كارخانه صنعتي بر مبناي PLC [پي. ال. سي.] و ابزار دقيق
106
طراحي و اجراي سيستم شبيه سازي يك كارواش اتوماتيك بر مبناي PLC [پي. ال. سي]
107
طراحي و اجراي سيستم فرآيند يكپارچه و تعيين توالي عمليات
108
طراحي و اجراي سيستم مخابرات بدون سيم براي يك محيط هوشمند
109
طراحي و اجراي سيستم ميكرومتر (اندازه سنج ) ليزري
110
طراحي و اجراي شبكه اطلاع رساني كتابخانه مركزي
111
طراحي و اجراي صفحات افتتاحيه قرآن با الهام از نقوش تذهيب دوره قاجار
112
طراحي و اجراي صنعتي سيستم نرم افزاري CAPP
113
طراحي و اجراي ظروف سفالزير لعابي بر اساس نقش مايه بز كوهي در تمدن هاي ايران باستان
114
طراحي و اجراي فرآيند تست محيطي روي يك چيلر جذبي پنج تن تبريد آب - آمونياك هوا خنك
115
طراحي و اجراي قاب آينه شمعدان و كنسول به شيوه ي منبت و معرق
116
طراحي و اجراي محافظت تزئيني سيستم گرمايشي با الهام از نقوش الحاقات سنگي خانه هاي تارخي اصفهان
117
طراحي و اجراي محافظت تزئيني سيستم گرمايشي با الهام از نقوش الحاقات سنگي خانه هاي تاريخي اصفهان
118
طراحي و اجراي مسير ياب براي ربات زير سطحي خودكار بر اساس داده هاي حسگر سونار
119
طراحي و اجراي نظام ديده باني سلامت
120
طراحي و اجراي نقوش سنتي ﴿تذهب﴾ برروي اشياء كاربردي ﴿درب چوبي﴾
121
طراحي و اجراي يك الگوريتم هدف گذاري فعاليت هاي توسعه محصول در شركت هاي خود رو سازي
122
طراحي و اجراي يك روش تبادل داده بين ميكروكنترلرهاي موجود بر اساس سيگنال چند سطحي (MLS)
123
طراحي و اجراي يك سيستم پردازشگر خودكار ردپاي هسته اي نوين آشكارسازهاي پليمري خورش الكتروشيميايي شده
124
طراحي و اجراي يك واحد پلي اتيلني بيوگاز بمنظور تغيير الگوي مصرف انرژي جهت بهينه سازي مصرف سوخت در روستاي قزل با استفاده از روش اقدام پژوهي (شهرستان كرمانشاه )
125
طراحي و اجزاي دساگاه تست دوام بلبرينگ و غلتك هاي دور بالا
126
طراحي و احياي بافت مسكونس محله تل ﴿يزد﴾
127
طراحي و اختلاط بتن-ساخت قالب اسلامپ
128
طراحي و ارائه پروتكل ارتباطي امن براي تأمين امنيت در شبكه‌هاي RFID
129
طراحي و ارائه راهكارهاي تعاملي بين طراح و كودك به منظور آموزش و يادگيري با تاكيد بر نقش ديزاين
130
طراحي و ارائه روش ساخت دستگاه تست و موضع يابي نشتي موضع گايد در سرسيلندر پرايد
131
طراحي و ارائه روش ساخت فيكسچر كنترلي ماشينكاري سرسيلندر پرايد (كنترل موقعيت سوراخهاي پينهاي مرجع)
132
طراحي و ارائه روش فيكسچر دوراني نقطه جوش كاسه كمك فنر پيكان
133
طراحي و ارائه فرايند توليد براي ربات استوانه اي صنعتي
134
طراحي و ارائه مدل آميخته بازاريابي بانكي در كشورهاي اسلامي (موردمطالعه ايران و مالزي)
135
طراحي و ارائه مدل جانشين پروري مديران سازمان تامين اجتماعي
136
طراحي و ارائه مدل كاربردي براي آموزش پيشگيري، كنترل و سازگاري با تغييرات اقليم در نظام آموزش رسمي كشور
137
طراحي و ارائه مدل موقعيت يابي استراتژيك صنعت پتروشيمي (مورد مطالعه: شركت پتروشيمي بيستون)
138
طراحي و ارائه نرم افزار طراحي اجزا؟ ماشين با استفاده از زبان برنامه نويسي
139
طراحي و ارائه ي پوشاك اجتماع مردان جوان تهراني ( با بررسي شيوه هاي پوششي مردان ايراني 20 تا 30 سال در دهه هاي 50 و 60 شمسي)
140
طراحي و ارائه ي فرآورده غذايي ويژه گردشگران با تمركز بر خوراك سنتي ايراني
141
طراحي و ارائه ي متد اندازه گيري تنش پسماند به منظور ارزيابي عمليات حرارتي انجام شده بر روي فلزات آهني، قبل و پس از تمپرينگ با استفاده از متد NDT
142
طراحي و ارائه يك مدل احتمالي مسير يابي براي امدادو نجات مجروحين بحران زلزله
143
طراحي و ارايه مدل تشكل يابي و رونق بازار خدمات فرهنگي (مطالعه موردي: شهر دوشنبه پايتخت كشور تاجيكستان)
144
طراحي و ارتقاء روبات هاي توانبخشي قابليت حركت به وسيله افزودن توانايي شبيه سازي سطوح گوناگون در حين تمرين دادن بيمار
145
طراحي و ارتقاي كيفيت محيطي سكونت گاههاي غير رسمي با استفاده از طرح هاي محرك توسعه نمونه موردي نايسر سنندج
146
طراحي و ارزشيابي برنامه آموزشي با استفاده از تركيب مدل بازاريابي اجتماعي وانتشار نوآوري بر ميزان فعاليت بدني زنان شهر يزد:يك مطالعه تركيبي
147
طراحي و ارزشيابي تأثير برنامه آموزشي مديريت استرس در زنان مبتلا به ديابت نوع 2 بر مبناي الگوي بازاريابي اجتماعي: يك مطالعه تركيبي
148
طراحي و ارزشيابي مداخله آموزشي مبتني بر رويكرد فرايند عمل بهداشتي بر وضعيت مصرف شيريني جات در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر شيراز
149
طراحي و ارزيابي اپتود جديد گاليم بر اساس يك روش نشانش بهبود يافته 4 - (2 - پيريديل آزو) رزورسينول بر روي غشاي تري استيل سلولز
150
طراحي و ارزيابي اثر فيلترهاي نمايي زمان گسسته پر كارايي سيستم آلارم
151
طراحي و ارزيابي استراتژي هاي زنجيره تامين در سطح شبكه در صنايع توليدي - خدماتي مطالعه موردي صنعت خودروهاي سنگين
152
طراحي و ارزيابي اقتصادي آب شيرين كن هاي خورشيدي و مقايسه با آب شيرين كن هاي غشايي
153
طراحي و ارزيابي اقتصادي ايزومريزاسيون نفتاي سبك
154
طراحي و ارزيابي اقتصادي ايزومريزاسيون نفتاي سبك
155
طراحي و ارزيابي اقتصادي ايزومريزاسيون نفتاي سبك
156
طراحي و ارزيابي اقتصادي ايزومريزاسيون نفتاي سبك
157
طراحي و ارزيابي اقتصادي سردخانه 900 تني ميگو همراه يك پيش سردكن به ظرفيت 30 تن و يك تونل انجماد وزشي با ظرفيت انجماد 5 تن ميگو در 8 ساعت
158
طراحي و ارزيابي الگوريتم مسيريابي كارا براساس تحقق نيازهاي كيفيت سرويس در شبكه هاي سريع
159
طراحي و ارزيابي الگوي خودمديريتي درد مزمن ستون فقرات مبتني بر عوامل رواني- اجتماعي، معنوي، اقتصادي- اجتماعي و خصوصيات درد: نقش ميانجي نظام باورهاي بيمار
160
طراحي و ارزيابي برنامه ريزي استراتژيك در موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
161
طراحي و ارزيابي پارامتر هاي عملكردي شانت مغزي
162
طراحي و ارزيابي ترموديناميكي چيلر جذبي تك اثره ظرفيت پايين
163
طراحي و ارزيابي حسگر نوري جيوه بر اساس ثابت سازي 1- ( 2- پيريدل آزو) -2- نفتول بر روي غشاء تري استيل سلولز و اندازه گيري آن در نمونه هاي مختلف
164
طراحي و ارزيابي دستورالعمل هاي اجرايي بر خطاهاي انساني در كاركنان اورژانس بيمارستان شهيد رهنمون يزد
165
طراحي و ارزيابي رفتار مكانيزم اندازه گيري نيروي رانشگر ميكرو ماهواره
166
طراحي و ارزيابي سيستم توليد چندگانه مبتني بر پيل سوختي اكسيد جامد براي توليد توان، آب شيرين و هيدروژن
167
طراحي و ارزيابي سيستم زمين با هدف بهبود كيفيت توان-كاهش نويز و تداخلات الكترومغناطيسي
168
طراحي و ارزيابي سيستم هاي رمزنگاري پي درپي با استفاده از تئوري پيچيدگي
169
طراحي و ارزيابي شبكه هاي دوربيني هوشمند توزيع شده چند دروبيني براي ردگيري اشياء و افراد
170
طراحي و ارزيابي عملكرد سنسورهاي الكتروآكوستيكي زيرآبي
171
طراحي و ارزيابي قابهاي بتون آرمه بر اساس سطح عملكرد با استفاده از مفاهيم انرژي و شاخصهاي خرابي
172
طراحي و ارزيابي كدهاي بهينه و شبه بهينه بي وند
173
طراحي و ارزيابي لرزه اي سازه ها به روش تحريك بحراني
174
طراحي و ارزيابي مدارهاي حسابي و منطقي پربازده مبتني بر دروازه ي اكثريت پنج ورودي در آتوماتاي سلولي كوانتومي
175
طراحي و ارزيابي مدل تأثير استراتژي بر ساختار سرمايه : مورد مطالعه شركت‌هاي پذيرفته‌ شده بورس اوراق بهادار تهران
176
طراحي و ارزيابي مكانيزم هاي تحمل پذير خطا در تراشه شبكه اي
177
طراحي و ارزيابي مكانيزم هاي تحمل پذير خطا درتراشه شبكه اي
178
طراحي و ارزيابي مهاركننده جديد آنزيم MEK1/2
179
طراحي و ارزيابي نانوذرات جامد ليپيدي حاوي آدفووير و بررسي ميزان نفوذ سلولي آن در شرايط برون تن
180
طراحي و ارزيابي نانوذرات حاوي ملوكسيكام در ماتريكس هيدروژلي قابل تزريق به منظور ترميم بافت غضروف
181
طراحي و ارزيابي يك الگوريتم مسيريابي امن سبك وزن در شبكه هاي موردي
182
طراحي و ارزيابي يك الگوريتم مسيريابي چندپخشي مبتني بر كيفيت سرويس در شبكه هاي سيار موردي
183
طراحي و ارزيابي يك الگوريتم مسيريابي مبتني بر متعادل سازي بار در شبكه هاي حسگري به منظور افزايش عمر شبكه
184
طراحي و ارزيابي يك تثبيت كننده جديد براي تصاوير ويديويي ديجيتالي
185
طراحي و ارزيابي يك چارچوب جديد يادگيري براي موجودات مصنوعي در زندگي مصنوعي
186
طراحي و ارزيابي يك چهارچوب جديد يادگيريبراي موجودات مصنوعي در زندگ يمصنوعي
187
طراحي و ارزيابي يك روش تحمل پذير اشكال در شبكه روي تراشه و بررسي تاثير آن بر كارايي و توان
188
طراحي و ارزيابي يك روش كپي سازي پويا در فهرست هاي UDDI
189
طراحي و ارزيابي يك روش مبتني بر ساختار FPGA به منظور افزايش تحمل پذيري اشكال در FPGAهاي مبتني بر SRAM
190
طراحي و ارزيابي يك روش مسير يابي چندبخشي مبتني بر كيفيت سرويس در شبكه هاي سيار موردي
191
طراحي و ارزيابي يك روش مسيريابي تطبيقي براي مهيا كردن كيفيت سرويس در شبكه‌هاي اقتضايي سيار
192
طراحي و ارزيابي يك روش مقياس پذير براي پروتكل هاي مسيريابي مبتني بر كيفيت سرويس با استفاده از راهبردهاي مديريت موقعيت در شبكه هاي سيار موردي
193
طراحي و ارزيابي يك روش مقياس پذير براي پروتكل هايمسيريابي مبتني بر كيفيت سرويس با استفاده از راهبرد هايمديريت موقعيت در شبكه هاي سيار موردي
194
طراحي و ارزيابي يك معماري توزيع شده ايمن براي توسعه كاربرد هاي شبكه هاي مديريت مخابرات بر اساس corba
195
طراحي و ارزيابي يك معيار كمي براي تعيين كيفيت ويدئو
196
طراحي و ارزيابي يك واحد پردازشي بوسيله سيستم هاي برگشت پذير
197
طراحي و استاندارد سازي آزمايشگاه آناليز حركت
198
طراحي و استخراج حالتهاي چهره با الهام از آثار رضا عباسي
199
طراحي و استخوان بندي شهري از منظر ژئومورفولوژي مطالعه موردي: شهر كرج
200
طراحي و استقرار بازي وار سازي (Gamification ) به منظور بهبود عملكرد كاركنان مديريت ارتباط با مشتري (مورد مطالعه : واحد مديريت ارتباط با مشتريان شركت فناپ)
201
طراحي و استقرار سيستم اطلاعاتي واحد توليد در شركت كاشي كوير يزد
202
طراحي و استقرار سيستم مديريت ايمني در پروژه هاي ساختماني در ايران
203
طراحي و استقرار سيستم مديريت يكپارچه (Ims) در شركت كاشي ارچين
204
طراحي و استقرار سيستم هزينه يابي كيفيت در شركت فولاد آلياژي ايران
205
طراحي و استقرار يك سيستم خبره فازي جهت بكارگيري در كنترل فرايند ﴿مطالعه موردي كاشي مرجان﴾
206
طراحي و اسكله و موج شكن در شرايط محيطي خليج فارس - عسلويه
207
طراحي و اصلاح ساختار گيره هاي نگه دارنده ميله جهت افزايش كارآيي و كشيدن نقشه اجزاء دستگاه
208
طراحي و اعتبار بخشي دستورالعمل مراقبت باليني پرستاري با رويكرد مبتني بر شواهد در بيماران مبتلا به زخم پاي ديابتي
209
طراحي و اعتبار سنجي سيستم ارزيابي عملكرد شركت هاي آب و فاضلاب شهري تابعه شركت آب و فاضلاب استان ايلام، مبتني بر روشهاي تصميم گيري
210
طراحي و اعتبار يابي ابزارسنجش عوامل زمينه ساز قضاوت باليني در دانشجويان پرستاري: يك مطالعه تركيبي اكتشافي متوالي
211
طراحي و اعتبار يابي مدل تربيتي آموزش از دور بر پايه مكتب فلسفي سازنده گرايي و الگوي كلاين
212
طراحي و اعتبار يابي مقدماتي پرسشنامه وابستگي خاص زناشويي
213
طراحي و اعتباربخشي آموزش الكترونيكي زبان فارسي
214
طراحي و اعتباربخشي الگوي آموزش مداوم اساتيد در دانشگاه پيام نور
215
طراحي و اعتباربخشي الگوي برنامه ي درسي كارورزي مبتني بر خودشرح حال نويسي مشاركتي در دانشگاه فرهنگيان
216
طراحي و اعتباربخشي الگوي مفهومي يادگيري از دور اثربخش در آموزش عالي
217
طراحي و اعتبارسنجي مدل نيم رخ شايستگي سرمايه انساني (مطالعه موردي: تكنسين¬ها و كاركنان مراكز تماس گروه صنعتي انتخاب سرويس حامي)
218
طراحي و اعتباريابي آموزش مديريت زندگي براي كاركنان اقماري و خانواده هاي آنان به روش آموزش از دور
219
طراحي و اعتباريابي الگوي آزمون هاي دانشگاه باز و از دور
220
طراحي و اعتباريابي الگوي آزمون هاي دانشگاه باز و از دور
221
طراحي و اعتباريابي الگوي ارزشيابي عملكرد وظيفه گراي مديران گروه ها و روساي دانشكده ها
222
طراحي و اعتباريابي الگوي افزايش بهره‌وري مديران دانشگاه‌هاي باز و از دور بر مبناي الگوي معادلات ساختاري
223
طراحي و اعتباريابي الگوي مهارت‌ها و نگرش‌هاي مربي‌گري اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌هاي دولتي شهر اصفهان
224
طراحي و اعتباريابي چارچوبي براي برنامه‌ريزي فرهنگي دانشگاه‌ها‌ي باز و از دور
225
طراحي و اعتباريابي مدل آموزش از دور بر مبناي الگوي گانيه و بريگز براي يادگيرندگان مبتلا به اختلال نقص توجه بيش فعالي (ADHD)
226
طراحي و اعتباريابي مدل انتقال دانش موسسات و مراكز تحقيقات كشاورزي از طريق آموزش از دور به بهره برداران (مطالعه موردي شمال كشور)
227
طراحي و اعتباريابي مدل توانمندسازي شناختي اعضاي هيات علمي در محيط‌ هاي يادگيري تلفيقي
228
طراحي و اعتباريابي مدلي براي ارزيابي آموزش از دور اثربخش مبتني بر فاوا در نظام آموزش عالي ايران
229
طراحي و اعتباريابيالگوي اقدامات آموزشي مديريت بحران در مناطق¬زلزله خيز با تاكيد بر زلزله كرمانشاه
230
طراحي و امكان سنجي استفاده از سيستم مختلط باد/خورشيد/باتري هاي رداكس جهت تامين قسمتي از برق مصرفي جزيره هرمز
231
طراحي و امكان سنجي اقتصادي توربين هاي بادي با پره هاي هوشمند و مقايسه ي انرژي حاصله از آن با ساير پره ها
232
طراحي و امكان سنجي بخش بدنه و مكانيزم حركتي دستگاه برش و حكاكي ليزر
233
طراحي و امكان سنجي پيل سديم
234
طراحي و امكان سنجي ساخت بدنه ي دستگاه پرس گرم تحت خلاء
235
طراحي و امكان سنجي ساخت دستگاه خمكاري پروفيل هاي سبك ساختماني
236
طراحي و امكان سنجي ساخت دستگاه شكل دهي الكترومغناطيسي
237
طراحي و امكان سنجي ساخت زيرسيستم بخش كنترل دستگاه برش و حكاكي ليزر
238
طراحي و امكان سنجي ساخت زيرسيستم‌هاي بخش ليزر دستگاه برش و حكاكي ليزر
239
طراحي و امكان سنجي ساخت سيستم تامين فشار و خلأ دستگاه پرس گرم تحت خلأ
240
طراحي و امكان سنجي ساخت قالب اكستروژن ساپورت پيل سوختي
241
طراحي و امكان سنجي ساخت كشنده ( PULLER ) براي دستگاه اكسترودر پلاستيك
242
طراحي و امكان سنجي ساخت محفظه خلاء قابل نصب بر روي دستگاه پرس 30 تن
243
طراحي و امكان سنجي ساخت مدولاتور موجبري الكترواپتيك و بررسي تجربي خواص الكترو اپتيك بلور KDP,Linbo3
244
طراحي و امكان سنجي ساخت يك مغناطيس انتخابگر مسير
245
طراحي و امكان سنجي ساخت يك ميكرو ديوايس براي جدا سازي ذرات با نيروي مغناطيسي
246
طراحي و امكان سنجي ساختتجهيزات مربوط به ايجاد
247
طراحي و امكان سنجي ساختتجهيزات مربوط به ايجاد محدوده اي از نرخ كرنشبر روي يكنمونه آزمايشگاهي
248
طراحي و امكان سنجي سنسورهاي گازي بااستفاده از نانوتين اكسايد.
249
طراحي و امكان سنجي نصب و به كارگيري كسوسك هاي شار‍ژ خورشيدي دوچرخه هاي موجود در بازار ايران
250
طراحي و امكان‏سنجي ساخت ژنراتور الكتروشيميايي تنگستن-188/ رنيوم- 188 جهت مقاصد پزشكي هسته‏اي
251
طراحي و امكانسنجي ساخت محفظه ي گرم دستگاه پرسگرم تحت خلاء
252
طراحي و امكانسنجي مقدماتي جهت تصفيه گازهاي خروجي از دودكش CO-Boiler در واحد RFCC پالايشگاه اراك
253
طراحي و انباشت مخلوط نانو ذرات سيليكاي اصلاح شده و پليمر قالب مولكولي در ميني ستون كروماتوگرافي به منظور جداسازي و تعيين مقدار ملامين در نمونه هاي شير خشك تقلبي
254
طراحي و انتخاب اجزاء اصلي قالب هاي تزريق پلاستيك به كمك كامپيوتر
255
طراحي و انتخاب اجزاء قالب هاي مرحله اي خم و مونتاژ آن به كمك كامپيوتر
256
طراحي و انتخاب بهينه بويلرهاي نيروگاهي
257
طراحي و انتخاب تجهيزات ميني چيلر 10 [ده] تن
258
طراحي و انتخاب چيدمان بهينه برج‌هاي تقطير در فرآيند NF
259
طراحي و انتخاب چيدمان بهينه برج‌هاي تقطير در فرآيند الفين
260
طراحي و انتخاب چيدمان بهينه‌ي برج تقطير اتمسفري در فرآيند تقطير ميعانات گازي
261
طراحي و انتخاب سيستم تهويه مطبوع يك مجموعه ورزشي شامل استخر و سالن بدنسازي
262
طراحي و انتخاب مدار فضايي مناسب جهت برقراري ارتباط با چندين ايستگاه زميني با استفاده از الگوريتم هاي بهينه‌سازي چند هدفه
263
طراحي و انتخاب نوار نقاله ها
264
طراحي و انتخاب ياتاقان ها ي ژورنال براي روتورهاي توربين گاز SG 600 جهت نصب بر روي دستگاه بالانس و تعيين مشخصات ديناميكي آنها
265
طراحي و انتقال سازه ي ژني نوتركيب IFNβ-scFv ضد كلاژن تيپII انساني به رده سلولي HEK293
266
طراحي و ايجاد ابزار اندازه‌گيري هندسه‌ي زخم با استفاده از روش‌هاي پردازش تصوير و پياده‌سازي جهت چاپ زيستي
267
طراحي و ايجاد اتوماسيون كتابخانه با استفاده از كارتهاي Mifare
268
طراحي و ايجاد بازار كالا و خدمات براي سازمان هاي دولتي با استفاده از ابزار مديريت محتواي Magento
269
طراحي و ايجاد پيوند دي سولفيد با استفاده از جهش زايي هدفمند در آنزيم رنيلا لوسيفراز
270
طراحي و ايجاد ساختمانهاي سراميكي
271
طراحي و ايجاد شبكه‌هاي دانش مبتني بر نظريه سيستمي در سازمان هاي پروژه محور متمركز
272
طراحي و ايجاد شبيه ساز جريان گل حفاري
273
طراحي و ايجاد كارخانه فرش ماشيني
274
طراحي و ايجاد محيط گرافيكي براي سرورهاي نت فيلتر و اسكوئيد در لينوكس
275
طراحي و ايجاد محيط گرافيكي مناسب براي محاسبه قابليت اطمينان سيستمها با استفاده از نرم افزار SHARPE
276
طراحي و ايجاد نرم افزار انتخاب پمپ به عنوان توربين
277
طراحي و ايجاد نرم افزار كمك آموزشي تحليل غير خطي داده هاي ديناميكي ورزشي
278
طراحي و ايجاد نرم‌افزار ثبت و نمايش اطلاعات خروجي سيستم اندازه‌گيري نقطه‌اي فشار پا
279
طراحي و ايجاد يك پايگاه داده گفتاري براي بازشناسي گفتار
280
طراحي و ايحاد ساختمانهاي سراميكي
281
طراحي و ايمن سازي پرس هيدروليكي به ظرفيت يكصد تن
282
طراحي و بار گذاري محور هاي ميل لنگ براي بررسي رفتار تنشي و مقايسه اي با روش IABG با نرم افزارهاي Catia و ANSYS
283
طراحي و بازسازي مدارات كنترل ماشين درزجوش نيمه اتوماتيك
284
طراحي و بازطراحي شبكه يكپارچه و انعطاف پذير زنجيره تامين گندم و فرآورده هاي آن تحت عدم قطعيت: مطالعه موردي شبكه زنجيره تامين گندم ايران
285
طراحي و بافت پارچه
286
طراحي و بافت پارچه حلقوي پودي با ضريب پواسون منفي
287
طراحي و بافت پرده جهت استفاده در اماكن مذهبي
288
طراحي و بافت تاپستري با استفاده از نقاشي هاي دورهء قاجار
289
طراحي و بافت زيرانداز با برداشتي از نقشمايه هندسي پرنده در فرهنگ و هنر ايلات و عشاير ايران
290
طراحي و بافندگي در روي ماشين بافندگي رابي
291
طراحي و برآورد اقتصادي واحد توليدي صابون مايع
292
طراحي و برآورد قيمت آسانسور هيدروليكي
293
طراحي و برپائي ليزر نئوديوم-ياگ و توليد پرتوي بسل
294
طراحي و برپايي اندازه گيري خواص الكتريكي بافت هاي زيستي
295
طراحي و برپايي چيدمان آزمايشگاهي انبرك نوري جهت به دام اندازي نانو ذرات زيستي
296
طراحي و برپايي چيدمان آزمايشگاهي ليزر حالت جامد دمش جانبي Nd:YAG كليدزني Q شده
297
طراحي و برپايي چيدمان اندازه گيري پاشندگي تاخير گروه آينه هاي پاشنده
298
طراحي و برپايي ليزر Nd:YAG دمش از پهلو و مطالعه ي اثرات گرمايي آن
299
طراحي و برپايي ليزر Nd:YAG سردمشي با ليزر نيمرسانا و انتخاب مد عرضي ليزر برپاشده
300
طراحي و برپايي ليزر YAG: Nd كليدزني شده ي -Q دوشاخه اي و امكان سنجي برپايي OPO در طول موج nm 1570
301
طراحي و برپايي يك آينه هميوغ فازي بر اساس پراكندگي بريلوئن القايي
302
طراحي و بررسي اتاقبار و جك كمپرسي
303
طراحي و بررسي اثربخشي يك بازي-ورزش براي بهبود مهارت هماهنگي چشم و دست در كودكان مبتلا به اختلالات طيف اوتيسم: يك مطالعه مقدماتي
304
طراحي و بررسي ارتعاشات موتور 4 سيلندر خطي
305
طراحي و بررسي اصول تبديل انرژي در آبگرمكن
306
طراحي و بررسي اقتصادي استفاده از برق خورشيدي در پاركهاي شهر تهران
307
طراحي و بررسي اقتصادي طرح صنعتي - ميز چهار كشو
308
طراحي و بررسي اقتصادي مبدل هاي حرارتي زميني پمپ هاي حرارتي زمين گرمايي
309
طراحي و بررسي امكان استخراج معدن برقره گل زنجان
310
طراحي و بررسي امكان پذيري ساخت ميكرودريل اولتراسونيك براي سوراخ‌كاري سنگ‌هاي قيمتي
311
طراحي و بررسي امكان ساخت دستگاهي براي رنگرزي موضعي فرش هاي مرمتي
312
طراحي و بررسي امكان ساخت دستگاهي براي رنگرزي موضعي فرش هاي مرمتي
313
طراحي و بررسي امكان سنجي ساخت يك سيزر نيم رسانا
314
طراحي و بررسي انفجار در اطراف سازه هاي خاص
315
طراحي و بررسي پارامتري سيستم اجكتورخلأ تونل باد فراصوت با هدف افزايش زمان عملكرد
316
طراحي و بررسي پارامتريك موتور توربوفن
317
طراحي و بررسي پمپ انژكتورها و كنترل آنها توسط EDC (Control Diesel Electrical)
318
طراحي و بررسي تجربي فرآيند ساخت ميكرو محرك شانه‌اي
319
طراحي و بررسي خصوصيات حسگر نوري يون انتخابي بر اساس نشانش زوج يون براي اندازه گيري برخي از عناصر واسطه فلزي سنگين، استفاده از طراحي آزمايش براي بهينه سازي چند متغيره جهت اندازه گيري گونه هاي مختلف به روش استخراج نقطه ابري
320
طراحي و بررسي خواص نوري كمپلكس جيوه با مخلوط ليگاندها به عنوان حسگر شيميايي رنگ سنجي براي تشخيص و تعيين لايزين در محيط آبي
321
طراحي و بررسي رفتار الكتروشيميايي و الكترومكانيكي فعال‌كننده‌هاي نرم (ماهيچه هاي مصنوعي) نفيوني بر پايه‌ي الكترودهاي نانوساختار كربن/پليمر هادي
322
طراحي و بررسي ساخت توربين بادي پر پره براي پمپ كردن آب
323
طراحي و بررسي عملكرد ديناميكي موتورهاي پله اي
324
طراحي و بررسي عملكرد كولر تبخيري غير مستقيم در شرايط آب و هوايي كشور
325
طراحي و بررسي عملكرد موتور دوراني زبانه اي
326
طراحي و بررسي عملكرد موتورهاي توربين گازي به كمك نرم افزار GSP
327
طراحي و بررسي فني و اقتصادي روش استخراج اورانيوم معدن طالمسي ، افق 30 تا 55 متري
328
طراحي و بررسي كارايي نانو ذرات TiO2 اصلاح شده با تركيب هاي زيست ايمن سيتريك اسيد و پلي ﴿وينيل الكل﴾، در توليد و ساخت نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد- ايميد﴾ حاوي اتصالات N، N-(پيرومليتوئيل﴾ - بيس-L- لوسين
329
طراحي و بررسي كلكتور خورشيدي
330
طراحي و بررسي مباني بنيادي ليزر و كاربرد ان در مخابرات و ادوات اندازه گيري ان
331
طراحي و بررسي مبدل حرارتي پوسته ـلوله اي براي چگالش بخار از مخلوط بخارـگاز
332
طراحي و بررسي مبدل صفحه اي
333
طراحي و بررسي موتور وي شكل
334
طراحي و بررسي يك نمونه دستگاه تبديل زيست‌توده به زيست كربن
335
طراحي و برنامه ريزي ايجاد نيروگاه برق شهيد رجائي با استفاده از اصول محاسباتي شبكه هاي PERT and CPM
336
طراحي و برنامه ريزي براي طرح توسعه اتي دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
337
طراحي و برنامه ريزي شبكه پايدار توزيع لجستيك شهري با رويكرد نظريه صف (مطالعه موردي: شبكه توزيع ميوه در شهر تهران)
338
طراحي و برنامه ريزي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته سبز با در نظرگرفتن سيستم گردآوري كالا و ضايعات به صورت شبكه اي
339
طراحي و برنامه ريزي شبكه زنجيره تامين سبز زيست توده در يك محيط غير قطعي
340
طراحي و برنامه ريزي محصول (كاربرد مدل .P.L در طراحي و برنامه ريزي محصولات ريسندگي )
341
طراحي و برنامه ريزي مدل نرم افزاري تشخيص بيماري هاي قلبي از راه دور ( از طريق انتقال تصاوير و داده ها)
342
طراحي و برنامه سازي جعبه ابزار پردازش تصوير
343
طراحي و برنامه نويسي نرم افزار پايگاه داده هاي بيماريهاي داخلي
344
طراحي و برنامه نويسي يك بسته نرم افزار لغات انگليسي به فارسي
345
طراحي و برنامه‌ريزي بهينه در شبكه توزيع آب: مدل و روش حل
346
طراحي و برنامه‌ريزي سطوح ميان دستي و پايين‌دستي زنجيره تأمين نفت با در نظر گرفتن ملاحظات توسعه پايدار (مطالعه موردي : پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران)
347
طراحي و برنامه‏ريزي زنجيره حلقه بسته تامين سرب و توليد باتري
348
طراحي و بزرگنمايي ميكسرستلر در ابعاد نيمه صنعتي
349
طراحي و بسته بندي خاويار ايران براي بازار داخلي كشور
350
طراحي و بكارگيري ابزار نرم افزاري براي استقرار نظام مديريت الكترونيكي پروژه ها
351
طراحي و بكارگيري سيستم آموزش الكترونيكي تركيبي در دانشگاه علوم پزشكي تهران
352
طراحي و بكارگيري سيستمهاي اطلاعاتي در شركت توليدي پروفيل يزد
353
طراحي و بهبود سيستم كشف نفوذ درشبكه هاي اقتضايي
354
طراحي و بهبود سيستم كنترل اتوماتيك قطار بدون راننده با استفاده از هوش محاسباتي
355
طراحي و بهبود سيستم كنترل توليد با هدف ظرفيت سنجي ماشين آلات در شركت رينگسازي مشهد (رينگهاي سواري)
356
طراحي و بهبود سيستم مديريت حمل و توزيع كالا با استفاده از مدل هاي مسيريابي مورد كاوي سايپايدك
357
طراحي و بهبود عملكرد مصرف سوخت ديگهاي بخار در تاسيسات ساختمان
358
طراحي و بهبود فرايند توليد ماده كاتدي (LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2(NMC مورداستفاده در باتري ليتيم يون به روش آسياكاري پرانرژي
359
طراحي و بهبود مدارهاي باند پايه براي سيستم هاي ثبت عصبي قابل كاشت
360
طراحي و بهبود مشخصات سنتزكنندهي فركانسي ديجيتالي مستقيم بدون حافظه خواندني
361
طراحي و بهبود مكانيزم آنتن چتري ميله لولايي (Hinged-Rib Antenna)
362
طراحي و بهره برداري از سيستمهاي ذخيره سيكلي رويكرد الگوريتم ژنتيك تركيبي ﴿GA_LP)
363
طراحي و بهره برداري بهينه از ايستگاه هاي پمپاژ به روش جداسازي و اوتوماتاي سلولي
364
طراحي و بهره برداري بهينه از ايستگاههاي پمپاژ با استفاده از الگوريتم Particle Swarm Optimization
365
طراحي و بهره برداري بهينه از مخازن سدهاي برقابي پياپي
366
طراحي و بهره برداري بهينه هيدروسيستمها با الگوريتم جامعه مورچه ها ،يك رهيافت فراكاوشي جديد
367
طراحي و بهره برداري همزمان سيستم مخازن برقابي با استفاده از الگوريتم اتوماتاي سلولي
368
طراحي و بهره‌برداري بهينه از سيستم‌هاي ذخيره سيكلي- رويكرد توده‌اي
369
طراحي و بهره‌برداري بهينه‌ از مخزن سد بر مبناي اعتمادپذيري با استفاده از روش اتوماتاي سلولي
370
طراحي و بهره‌برداري چندمنظوره از سيستم‌هاي ذخيره سيكليك با استفاده از الگوريتم چندهدفه كاوش سيستم ذرات باردار (MOCSS)
371
طراحي و بهسازي سيكل رنكين دوگانه براي بازيابي حرارت اتلافي از موتور احتراق داخلي در خودرو
372
طراحي و بهنه سازي تجهيزات كابنيت و زير پايي كنارتخت بيمار براي بيمارستان تخصصي زنان وزايمان رويين تن ارش
373
طراحي و بهينه ‌سازي شبكه حفاري اكتشافات تكميلي در كانسار سنگ آهن زاغيا
374
طراحي و بهينه سازي Heat Sink فن CPU كامپيوتر
375
طراحي و بهينه سازي آبگرمكن ديواري
376
طراحي و بهينه سازي آرايه هاي فازي با پهناي باند زياد با استفاده از استراتژي تكاملي اقتباس ماتريس كوواريانس
377
طراحي و بهينه سازي آزمايش هاي پايه اي تحليلي در شكل دهي ورق فلزي
378
طراحي و بهينه سازي آيروديناميكي پره‌هاي توربين محوري توربين‌هاي گازي
379
طراحي و بهينه سازي اقتصادي خطوط انتقال گاز
380
طراحي و بهينه سازي انفجار معدن سنگ توف كمرد
381
طراحي و بهينه سازي باريكه نوتروني راكتور ir-40 جهت استفاده در روش نوترون تراپي با بور
382
طراحي و بهينه سازي بافت نانوليفي پوسته-مغزي با پوسته PVP/PCL ومغزي PVP حاوي داروي AmB براي كنترل رشد قارچ كانديدا آلبيكنس در درمان ضايعه قارچي آن
383
طراحي و بهينه سازي بخاري گاز سوز زميني
384
طراحي و بهينه سازي بخاري گازي
385
طراحي و بهينه سازي برجهان خنك كن مرطوب جريان مخالف
386
طراحي و بهينه سازي پره هاي داخلي طولي در جريان آرام داخل لوله توسط تئوري ساختاري
387
طراحي و بهينه سازي پس خنك كن براي موتورهاي احتراق داخلي ديزل
388
طراحي و بهينه سازي پيوننده ترانس دايركشنال با ضريب تزويج قابل تعيين و تطبيق امپدانس
389
طراحي و بهينه سازي تابش توليد هماهنگ دوم با بازآواگر بيروني
390
طراحي و بهينه سازي تفنگ الكتروني جهت كاربرد در ميكروسكوپ الكتروني
391
طراحي و بهينه سازي تونلي باد مافوق صوت
392
طراحي و بهينه سازي چيلرهاي تراكمي
393
طراحي و بهينه سازي حسگر پلاسمونيكي مبتني بر موجبر (فلز- دي الكتريك- فلز)
394
طراحي و بهينه سازي حسگر فلورسانس جديد براي اندازه گيري برخي داروها مانند: كتوتيفن و آمينواسيدها، بر اساس نقاط كربني سنتز شده از مواد طبيعي
395
طراحي و بهينه سازي دريچه كولر آبي
396
طراحي و بهينه سازي دستگاه پانچ كولر
397
طراحي و بهينه سازي رادياتور
398
طراحي و بهينه سازي روش كنترلي مورد لغزشي براي كنترل منبع تغذيه ي بدون وقفه ي تك فاز
399
طراحي و بهينه سازي ساپورت هاي مخزن ذخيره درمقابل زلزله
400
طراحي و بهينه سازي ساختار مجراهاي خنك كن در قطعات الكترونيكي با استفاده از تئوري ساختاري
401
طراحي و بهينه سازي ساختارهاي درختي هدايتي در ابعاد ميكرو و نانو براي خنك كاري قطعات الكترونيكي
402
طراحي و بهينه سازي سطح و توان مصرفيفيلتر Gm-cمرتبه چهار با استفاده از الگوريتم جستجوي ممنوعه
403
طراحي و بهينه سازي سكوهاي پايه كششي در درياي خزر
404
طراحي و بهينه سازي سلول هاي خورشيديِ سيليكوني و امكان سنجي تامين روشنايي معابر استان گيلان با سيستم هاي فتوولتائيك
405
طراحي و بهينه سازي سيستم بيمارستان ضيايي اردكان
406
طراحي و بهينه سازي سيستم تحليگر مواد معدني به روش PGNAA
407
طراحي و بهينه سازي سيستم تهويه مطبوع يك آپارتمان مسكوني
408
طراحي و بهينه سازي سيستم سرمايش تبخيري غير مستقيم بروش اگزرژي
409
طراحي و بهينه سازي سيستم منبع تغذيه ولتاژ بالا براي لامپ مگنترون
410
طراحي و بهينه سازي سيستم ها و كنترل كننده هاي فازي با پلانت و تابع هدف دلخواه با استفاده از الگوريتم ژنتيك
411
طراحي و بهينه سازي سيستم هاي خنك كننده نيروگاهي شامل كندانسور بخار و برج خنك كن مرطوب
412
طراحي و بهينه سازي سيستم هاي فن كويل
413
طراحي و بهينه سازي سيستم هاي ميكروعدسي تصويرساز با توان تفكيك زياد
414
طراحي و بهينه سازي سيكل كالينا
415
طراحي و بهينه سازي شبكه آب آشاميدني پالايشگاه تهران بوسيله نرم افزار كامپيوتري
416
طراحي و بهينه سازي شبكه آب فضاي عمومي (سبز) پالايشگاه تهران بوسيله نرم افزار كامپيوتري
417
طراحي و بهينه سازي شبكه مبدلهاي حرارتي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
418
طراحي و بهينه سازي شبكه هاي توزيع آب
419
طراحي و بهينه سازي شبكه هاي داده در محيط ارتباط ماهواره اي (VSAT)
420
طراحي و بهينه سازي شبكه هاي زمين در پست هاي فشار قوي
421
طراحي و بهينه سازي صدا خفه كن موتور A9 و تعيين موقعيت مكاني آن نسبت به مافلر در سيستم اگزوز
422
طراحي و بهينه سازي صدا خفه كن هاي مقاومت
423
طراحي و بهينه سازي فرايند واحد تصفيه پساب گاوداري
424
طراحي و بهينه سازي فرمولاسيون آب‌بندهاي پوششي بر پايه پلي‌تيواتر جهت استفاده در سازه‌هاي كامپوزيتي بر پايه رزين اپوكسي / الياف كربن
425
طراحي و بهينه سازي فرمولاسيون چسب هاي بر پايه رزين اپوكسي/ فنوليك، جهت اتصال قطعات فلز به كامپوزيت
426
طراحي و بهينه سازي فرمولاسيون در آميزه هاي الاستومري بر پايه NR/SBRتقويت شده با سيليكا
427
طراحي و بهينه سازي فني و اقتصادي فن كويل ها
428
طراحي و بهينه سازي فيبرهاي نوري Multi clad ﴿افزايش پهناي باند و كاهش پاشندگي﴾
429
طراحي و بهينه سازي فيلتر نوري موجبري بر پايه توري به منظور به كارگيري در ادغامگر در حوزه طول موج (Wavelength division multiplexer)
430
طراحي و بهينه سازي كابين لكوموتيوران در كشنده هاي ER24PC با رويكرد كاربرمحور براي لكوموتيوران ايراني
431
طراحي و بهينه سازي كامپيوتري ترانسفورماتور تك فاز و ساخت تنظيم كننده ولتاژ اتوماتيك
432
طراحي و بهينه سازي كمپرسورهاي جريان محوري
433
طراحي و بهينه سازي كنترل تك سيكلي در جبرانساز STATCOM به منظور بهبود كيفيت توان در سيستم هاي توزيع
434
طراحي و بهينه سازي كوپلر با استفاده از ساختار خم
435
طراحي و بهينه سازي كولر ابي 4000 جهت استفاده مساجد و اماكن سرپوشيده بزرگ
436
طراحي و بهينه سازي گمانه هاي اكتشافي در مراحل مختلف اكتشاف يك كانسار
437
طراحي و بهينه سازي لوله‌هاي سوخت پرفشار موتور ديزل سواري
438
طراحي و بهينه سازي ليزر Nd:YAG بر اساس انتشار و شكل پالس نوع دمش
439
طراحي و بهينه سازي لينك انتقال توان بي سيم براي ادوات قابل كاشت پزشكي
440
طراحي و بهينه سازي ماشين رلوكتانس سنكرون تقويت شده با آهنرباي دائم (PMA-SynRM) براي كاربرد ذخيره ساز انرژي فلايويل و ساخت نمونة آزمايشگاهي
441
طراحي و بهينه سازي ماشين سنكرون رلوكتانسي با كاربرد سرعت متغير
442
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ مباﺩﻝ ﻫﺎﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺎﺭﭘﻴﭽﻲ ﻻﻳﻪ ريزشي
443
طراحي و بهينه سازي مبد ل هاي حرارتي با تمركز بر مبدل پوسته و لوله با لوله هاي پيچشي
444
طراحي و بهينه سازي مبدل DC/DC در تركيب شبكه تغذيه خودروي الكتريكي و راه آهن برقي DC
445
طراحي و بهينه سازي مخزن آكومولاتور هيدروليكي براي جرثقيل هيبريد هيدروليك
446
طراحي و بهينه سازي مدل كششي در محيط زنجيره تامين با استفاده از روش حل هيبريد رياضي و شبيه سازي
447
طراحي و بهينه سازي مدلهاي حرارتي پوسته لوله اي
448
طراحي و بهينه سازي موتور القايي استفاده شده در پمپ الكتريكي چاه نفت (ESP)
449
طراحي و بهينه سازي موتور القايي خطي با در نظر گرفتن اثر انتهايي
450
طراحي و بهينه سازي موتور پرايد1300 سي سي براي افزايش بيش از15% توان و گشتاور در دور نامي3000 دور بر دقيقه
451
طراحي و بهينه سازي موتور سنكرون رلوكتانسي با مغناطيس هاي دائم كمكي
452
طراحي و بهينه سازي موتور سنكرون مغناطيس دائم سطحي با هدف كاهش گشتاور اثر دندانه
453
طراحي و بهينه سازي ميزكار آژانس هاي مسافرتي (هوايي و غيره )
454
طراحي و بهينه سازي ميكروسكوپ تمام نگاري ديجيتالي و تعيين مشخصات فيبر نوري تك مد
455
طراحي و بهينه سازي نانو الياف پوسته مغزي كيتوسان / پلي كاپرولاكتون حاوي ذرات مغناطيسي Fe3O4 براي رهايش داروي 5FU
456
طراحي و بهينه سازي نرم افزار تشخيص قله و تجزيه و تحليل طيف گاما با قدرت تفكيك پايين توسط موجك
457
طراحي و بهينه سازي نرم افزار تشخيص قله و تجزيه و تحليل طيف گاما با قدرت تفكيك پايين توسط موجك
458
طراحي و بهينه سازي هندسه بالك راكت هاي ماوراء صوت
459
طراحي و بهينه سازي هندسي و سازه اي مفصل مصنوعي هيپ به روش المان محدود
460
طراحي و بهينه سازي و ساخت شيفت دهنده فاز تفاضلي باند
461
طراحي و بهينه سازي و ساخت صفحات دو قطبي Bipolar مربوط به بيل سوختي PEM
462
طراحي و بهينه سازي و ساخت يك آنتن پهن باند جهتي
463
طراحي و بهينه سازي واحد الكتروليز، تصفيه و كلرزدايي صنايع كلر پارس براي توليد پتاس
464
طراحي و بهينه سازي يك fpsoبراي بلوك 6.2 درياي خزر
465
طراحي و بهينه سازي يك افزاره برداشت انرژي در ابعاد ميكرو به روش الكترواستاتيك
466
طراحي و بهينه سازي يك تقويت كننده ي كم نويز ( LNA) با ولتاژ و توان مصرفي پايين بااستفاده از تكنيك هاي خطي سازي
467
طراحي و بهينه سازي يك جعبه دنده كاهنده سرعت با Visual Nastran
468
طراحي و بهينه سازي يك سلول جذبي چند عبوري حلقوي
469
طراحي و بهينه سازي يك طبقه كمپرسور حدود صوت با پره هاي مايل
470
طراحي و بهينه سازي يك موتور رلوكتانسي سنكرون و تحليل آن بر اساس روش المان محدود
471
طراحي و بهينه سازي يك موتور سنكرون مغناطيس دائم سطحي دور پايين با آهنرباي سراميكي
472
طراحي و بهينه يابي الگوريتم ژنتيك فازي براي كنترل سوخت موتور توربوفن
473
طراحي و بهينه يابي بالابر كابل ثابت
474
طراحي و بهينه‌سازي ابعاد و شكل كيسه هواي عابر پياده باهدف كاهش آسيب سر
475
طراحي و بهينه‌سازي توربين شعاعي براي سيكل CHP
476
طراحي و بهينه‌سازي سيستم جدا كننده توسط ديناميك سيالات محاسباتي
477
طراحي و بهينه‌سازي شتاب‌سنج خازني MEMS تك‌محوره
478
طراحي و بهينه‌سازي فرآيند مجتمع‌سازي با فناوري‌هايبريد براي يك سيستم دريافت توان و داده كاشته‌شده در بدن
479
طراحي و بهينه‌سازي لوله اگزوز و كاتاليست در پلتفرم ملي
480
طراحي و بهينه‌سازي موتور الكتريكي پمپ چاه با هدف بهبود راندمان و كارآيي
481
طراحي و بهينه‌سازي موتور سنكرون مغناطيس دائم خطي براي كاربرد در سيستم هدايت الكتريكي خودرو و بررسي كارايي آن در مقايسه با موتور سنكرون مغناطيس دائم دوار
482
طراحي و بهينه‌سازي هوش‌مند تقويت‌كننده كم‌نويز فراپهن‌باند
483
طراحي و بهينه‌سازي يك رادياتور بر مبناي لوله‌ي‌حرارتي و امكان‌سنجي فني براي استفاده در خودرو
484
طراحي و بهينه¬سازي آنتن‌ با تغذيه موج رونده غيريكنواخت با SLL -30dB و بهره 20dB
485
طراحي و بهينه¬سازي يك موتور سنكرون رلوكتانسي تقويت شده با آهنرباي دائم و سد كننده¬هاي شار هذلولي شكل
486
طراحي و بهينه‎سازي سيستم تشديدگر-تقويت‎كننده‎ تارنوري دوغلافي Yb:Silica و تعيين پارامترهاي بهره سيگنال كوچك و توان اشباع
487
طراحي و بهينهسازي گرافيك رابط‌كاربري وب‌سايت موزه‌ي ايران باستان
488
طراحي و بهيه سازي دكلهاي مهاري انتقال نيرو 500kv-AC
489
طراحي و ‎بياده سازي سامانه رديابي شي
490
طراحي و پاuده‌سازي يك مكانيزم راه‌اندازي و كنترل راه دور پردازه‌ها در سيستم‌هاي خوشه‌اي با توان محاسباتي بالا
491
طراحي و پارچه به الهام از نقوش گليم قشقايي
492
طراحي و پالده‌سازي يك سازوكار توزيعي براي تعيين توالي هاي كوتاه از ژنوم ها با دقت بالا
493
طراحي و پامده‌سازي يك ميان‌افزار مبتني بر انتقال پيام جهت پشتيباني از مقياس‌پذيري در محيط‌هاي محاسباتي موبايل
494
طراحي و پايدارسازي حس پذيري خودكار در عملگرهاي پيزوالكتريك
495
طراحي و پياد هسازي محيطي جهت مكا نيابي خطاهاي نرم افزاري با استفاده از رو شهاي كاوش در گراف رفتار برنامه
496
طراحي و پياد هسازي يك راهكار توزيع شده براي افزايش كيفيت باز يهاي رايان هاي برخط پركاربر ه
497
طراحي و پياد هسازي يك مكانيزم كشف پوياي منابع در سيستمهاي همتا به همتاي بدون ساختارمبتني براشتراك فايل
498
طراحي و پياد‌ه‌سازي يك مبدل قدرت با مديريت انرژي براي سيستم‌هاي پيل سوختي
499
طراحي و پياده سازي ..كنترل تهويه و سيستم گرمايش و سرمايش در يك مدل گلخانه تجاري با استفاده از يك روش كنترل هوشمند
500
طراحي و پياده سازي CPOE
501
طراحي و پياده سازي Electronic Stability Control
502
طراحي و پياده سازي GIS جهت سيستم مديريت اطلاعات بيماريها درشبكه بيمارستاني و مراكز بهداشتي و درماني
503
طراحي و پياده سازي Object Controller در سيستم اينترلاكينگ
504
طراحي و پياده سازي Plug-in رمز نگاري براي مجموعه Microsoft Office
505
طراحي و پياده سازي RAM ديناميكي 64 كيلو بيت با باس داده 16 بيتي
506
طراحي و پياده سازي Web Site يك شركت توليدي قطعات خودرو
507
طراحي و پياده سازي آبشار گرافيكي
508
طراحي و پياده سازي آرايه بهبود كيفيت تصويربرداري فلوئورسانس القايي ليزري بر مبناي آناليز جابه‌جايي طيفي
509
طراحي و پياده سازي آزمايشگاهي سيستم كنترل لغزش
510
طراحي و پياده سازي آزمايشگاهي كنترل همراه با شبكه عصبي يك ميكروفنر SMA
511
طراحي و پياده سازي آژانس املاك
512
طراحي و ‎‎‎‎‎پياده سازي آلت موسيقي ترمين با استفاده از برد رزبري ‎پاي
513
طراحي و پياده سازي ابزار CASE مبتني بر فاز تحليل متد لوژي OOSE
514
طراحي و پياده سازي ابزار اندازه گيري احساس PrEmo
515
طراحي و پياده سازي ابزار پيشنهاد دهنده جهت رفع خطاهاي اجرايي وب سرويس ها
516
طراحي و پياده سازي ابزار خودكار توليد فرم براي كاربردهاي مبتني بر وب
517
طراحي و پياده سازي ابزار مديريت فايروال توزيع شده در قالب توسعه اي بر IPTABLES لينوكس
518
طراحي و پياده سازي ابزار يافتن خطا در نرم افزارهاي مبتني بر ويندوز با داشتن حداقل دانش
519
طراحي و پياده سازي ابزاري براي ارزيابي ميزان امنيت سرويسهاي وب
520
طراحي و پياده سازي ابزاري براي اعمال تكنيك گريز از آنتي ويروس ها با استفاده از كد استالينگ ها و رمزكردن قسمت مخرب كد
521
طراحي و پياده سازي ابزاري به منظور افزايش دقت تشخيص آسيب پذيري XSS در برنامه هاي تحت وب با تركيب روش هاي ايستا و پويا
522
طراحي و پياده سازي ابزاري جهت تاييد و اعتبار سنجي دانش در سيستم هاي هوشمند
523
طراحي و پياده سازي ابزاري جهت تشخيص و جلوگيري از حملات تزريق كورSQL
524
طراحي و پياده سازي ابزاري جهت شناخت حملات XSS در صفحات وب
525
طراحي و پياده سازي استخراج كننده ي اطلاعات از داده هاي آنلاين مربوط به شركت هاي ثبت شده در روزنامه رسمي ايران
526
طراحي و پياده سازي استراتژي كنترلي بهينه با گذار نرم براي نسل جديد UPS هاي سري-موازي
527
طراحي و پياده سازي اسيلوسكوپ ديجيتال با استفاده از درگاه USB
528
طراحي و پياده سازي افزونه نرم افزاري مديريت گروه هاي كاري در شبكه اجتماعي
529
طراحي و پياده سازي افزونه همگام سازي اطلاعات براي محيط وردپرس با منطق دلخواه
530
طراحي و پياده سازي الگوريتم استخراج اطلاعات از سيگنال هاي آزمون غير مخرب
531
طراحي و پياده سازي الگوريتم بهينه فشرده سازي اثر انگشت با استفاده از فيلترهاي سبك FIR
532
طراحي و پياده سازي الگوريتم پردازش سيگنال كوبش با استفاده ازميكروكنترلر power pc
533
طراحي و پياده سازي الگوريتم تست online براي بر مبتني بر DSP مورد استفاده در يك VoIP gateway
534
طراحي و پياده سازي الگوريتم تصوير تجمعي بر روس حسگر تصوير CMOS
535
طراحي و پياده سازي الگوريتم جداسازي نوترون و گاما بر روي HTMCA
536
طراحي و پياده سازي الگوريتم شناسايي و جبرانسازي عيب حسگرها در تعيين وضعيت ماهواره
537
طراحي و پياده سازي الگوريتم لرزشگيري در دوربين چشم مصنوعي
538
طراحي و پياده سازي الگوريتم مبدل هاي MPPT ژانل هاي خورشيدي براي كاربردهاي عمومي
539
طراحي و پياده سازي الگوريتم مسيريابي انرژي آگاه در شبكه‌هاي حسگر بيسيم
540
طراحي و پياده سازي الگوريتم مناسب جهت آشكار نمودن ناهنجاري ها در تصاوير ماموگرافي
541
طراحي و پياده سازي الگوريتم نگاشت با استفاده از نظريه ي تركيب اطلاعات سنسوري در ربات هاي متحرك همكار مجهز به سونار
542
طراحي و پياده سازي الگوريتم هاي تست عملكردي پيس ميكر خارجي قلب
543
طراحي و پياده سازي الگوريتم هاي تشخيص دهنده ي گفتار / سكوت
544
طراحي و پياده سازي الگوريتم هاي حسگر ستاره
545
طراحي و پياده سازي الگوريتم هدايت و كنترل يك كوادروتور براي فرود روي يك صفحه متحرك
546
طراحي و پياده سازي الگوريتمي با ساختار پويا جهت تركيب بهينه ي سرويس ها
547
طراحي و پياده سازي انبارداري توسط ASP.Net و C#
548
طراحي و پياده سازي باركدخوان يك بعدي
549
طراحي و پياده سازي بازار الكترونيكي دانشجويي در سطح دانشكده با استفاده از فروشگاه ساز مجنتو
550
طراحي و پياده سازي بازاريابي الكترونيكي شخصي سازي شده مبتني بر 4P
551
طراحي و پياده سازي بازي آموزش برنامه نويسي كامپيوتر براي كودكان
552
طراحي و پياده سازي بازي شطرنج
553
طراحي و پياده سازي بازي فوتبال مرحله اي دونفره مبتني بر موبايل و كامپيوتر
554
طراحي و پياده سازي بازي كامپيوتري دوزبازي
555
طراحي و پياده سازي بانك اطلاعات جامع گفتار درماني با كاربرد آموزشي و پژوهشي
556
طراحي و پياده سازي بانكاطلاعات شهداي استان يزد
557
طراحي و پياده سازي بخش كنترل كننده ديجيتال يك سيستم تحريك الكتريكي 16 كاناله تمام مجتمع براي يك ايمپلنت مغزي
558
طراحي و پياده سازي برد راه اندازي تراشه زينك
559
طراحي و پياده سازي برنامه آناليزگر و مدل سازي حريف در بازي ربات هاي فوتباليست سايز كوچك
560
طراحي و پياده سازي برنامه جمع آوري دادههاي مربوط به سامانه خريد آنلاين از سوپر ماركت ها مبتني برسيستم عامل اندرويد
561
طراحي و پياده سازي برنامه كاربردي راهنماي مسافران تحت سيستم عامل اندرويد
562
طراحي و پياده سازي برنامه كاربردي مديريت مخارج جمعي
563
طراحي و پياده سازي برنامه نمايش اطلاعيه‌ها و پنل تحت وب با امكان دسترسي كاربران
564
طراحي و پياده سازي برنامه ي دسته بندي كننده ي صفحات وب با استفاده از شبكه ي معاني لغات
565
طراحي و پياده سازي برنامه ي كاربردي بهبود سطح كيفيت براي كاربردهاي چندرسانه اي بي درنگ در شبكه هاي نرم افزار محور
566
طراحي و پياده سازي بستر بدون سرور اينترنت اشياء
567
طراحي و پياده سازي بستر توسعه كاربردهاي مديريت شبكه توزيعي در شبكه هاي فعال
568
طراحي و پياده سازي بستري براي اينترنت اشيا
569
طراحي و پياده سازي بستري مناسب براي توسعه سيستم هاي بانك اطلاعات تصويري
570
طراحي و پياده سازي بستري مناسب براي توسعه سيستم هاي بانك اطلاعات جغرافيايي
571
طراحي و پياده سازي بعد اخلاق در سيستمهاي چند عاملي
572
طراحي و پياده سازي بلادرنگ روشهاي كلاسيك و هوشمند كنترل پيش بين مدل پايه در پروسه هاي فرايندي مبتني بر فيلد باس
573
طراحي و پياده سازي بلادرنگ يك كدكننده صوتي فول دوپلكس (BPS 4800 - 2400) با قابليت تبادل اطلاعات متني و فايلي دوطرفه
574
طراحي و پياده سازي بهينه كدينگ كانال فرستنده DVB_Tبر روي FPGA
575
طراحي و پياده سازي پايگاه اطلاعات دانشگاه (تحت وب )
576
طراحي و پياده سازي پايگاه داده تحت وب جهت ذخيره و بازيابي پايان نامه ها، پروژه ها و مقالات دانشجويان
577
طراحي و پياده سازي پايگاه داده تحليلي در رايانش ابري
578
طراحي و پياده سازي پايگاه داده سينمايي تحت وب
579
طراحي و پياده سازي پايگاه داده نرم افزار نمايش مد
580
طراحي و پياده سازي پايلوت كنترل دما مبتني بر اينترنت اشياء
581
طراحي و پياده سازي پايلوت كنترل فشار مبتني بر IOT
582
طراحي و پياده سازي پرتال آموزشي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه يزد
583
طراحي و پياده سازي پرتال تجاري با استفاده از وب سرويس
584
طراحي و پياده سازي پردازشگر اطلاعات رادار بر اساس ريزپردازنده TMS023C52
585
طراحي و پياده سازي پردازنده ابر مقياسي عام منظوره و بهبود عملكرد آن با استفاده از ساختارهاي قابل پيكربندي
586
طراحي و پياده سازي پردازنده كارت آنالوگ، در سيستم جمع آوري داده نيروگاه با استفاده FPGA
587
طراحي و پياده سازي پروتكل هاي ميان افزار سيستم هاي توزيع شده اطلاع رساني ﴿آموزش الكترونيكي - كتابخانه رقمي﴾
588
طراحي و پياده سازي پروتكلي براي انتقال امن ويديو
589
طراحي و پياده سازي پست الكترونيكي انتقال پرونده و ورود از دور امن
590
طراحي و پياده سازي پلاگين هوشمند تشخيص فيشينگبراي مرورگر فايرفاكس
591
طراحي و پياده سازي پنهان نگاري داده در VOIPبا استفاده از تركيب الگوريتم هاي LACK و LSB
592
طراحي و پياده سازي پوسته استوديو فشرده سازي
593
طراحي و پياده سازي پوسته رمزنگاري
594
طراحي و پياده سازي پويشگر يافتن تزريق اس.كيو.ال از طريق خزش
595
طراحي و پياده سازي تئوري بازي براي پيشنهاد قيمت بهينه در بازار برق
596
طراحي و پياده سازي تابع نمايي با استفاده از الگوريتم CORDIC و مدار FPGA
597
طراحي و پياده سازي تجربي كنترل فعال صدا براي يك فن خنك كننده
598
طراحي و پياده سازي تخمينگر مقاوم به منظور تخمين سرعت طولي قطار و آشكار سازي لغزش
599
طراحي و پياده سازي تراشه تعقيب كننده هدف
600
طراحي و پياده سازي تركيب‌كننده/تقسيم‌كننده توان بالا در باند فركانسي S/C
601
طراحي و پياده سازي تشخيصگر بيمارهاي كليوي با استفاده از شبكه عصبي
602
طراحي و پياده سازي تقويت كننده ي توان كلاس F با بهبود عملكرد
603
طراحي و پياده سازي تكنيك كاليبراسيون بخش DAC در مبدل آنالوگ به ديجيتال دو مرحله اي
604
طراحي و پياده سازي تكنيكهاي مناسب براي كلاس بندي و تشخيص آريتمي هاي قلبي در الكتروكارديوگرافي
605
طراحي و پياده سازي توابع تكثير ناپذير فيزيكي بر روي FPGA
606
طراحي و پياده سازي توابع تكثير ناپذير فيزيكي تركيبي بر روي FPGA
607
طراحي و پياده سازي توابع تكثيرناپذير فيزيكي براي ارتباط امن در اينترنت اشيا
608
طراحي و پياده سازي توابع تكثيرناپذير فيزيكي براي ارتباط امن در اينترنت اشيا
609
طراحي و پياده سازي توليد كننده مورد ازمون جهت بهبود آزمون فازينگ مرورگرها
610
طراحي و پياده سازي جبرانساز‌ خرابي عملگر تطبيقي بر روي شبيه ساز ماهواره
611
طراحي و پياده سازي جستجوگر متني انگليسي براي كامپيوترهاي شخصي با استفاده از روش شباهت كسينوسي
612
طراحي و پياده سازي جعبه سياه خودرو با قابليت تحليل وضعيت راننده
613
طراحي و پياده سازي چارچوبي براي توليد نرم افزار بر اساس مولفه هاي آزمون گراي مستقل از سكو
614
طراحي و پياده سازي چارچوبي براي توليد نرم افزار بر اساس مولفه هاي آزمون گراي مستقل از سكوبلبل
615
طراحي و پياده سازي چند الگوريتم رمزنگاري بسيار سبك براي برچسب هاي RFID
616
طراحي و پياده سازي چند برنامه براي اهداف MULTITASKING
617
طراحي و پياده سازي چهارچوب Front-end تحت وب
618
طراحي و پياده سازي چيدمان تمام نگاري ديجيتال و دست يابي به اطلاعات فازي تصاوير تمام نگاشتي
619
طراحي و پياده سازي حافظه انجمني با استفاده از شبكه عصبي آشوبگونه
620
طراحي و پياده سازي حافظه مشترك توزيع شده ي شفاف با قابليت حمل در سطح ناظر ماشين مجازي
621
طراحي و پياده سازي حسگر تصوير ديجيتال CMOS با تمركز بر افزايش حساسيت، رزولوشن و گستره ديناميكي حسگر
622
طراحي و پياده سازي خدمت الكترونيكي جهت نوبت دهي به بيماران در مطب
623
طراحي و پياده سازي خريدوفروش گل دربستر اينترنت
624
طراحي و پياده سازي خزشگر مبتني بر زبان فارسي
625
طراحي و پياده سازي داپلكسر فعال ترانسيور مايكروويو با بكارگيري ساختارهاي CRLH كاربرد در سيستمهاي نسل چهارم مخابرات سيار
626
طراحي و پياده سازي دادگان گفتاري مناسب به منظور جدا سازي تك ميكروفونه گويندگان
627
طراحي و پياده سازي داده گيري از چهار كانال و نمايش آن در يك محيط گرافيكي كاربر
628
طراحي و پياده سازي دانشگاه مجازي Virtual University
629
طراحي و پياده سازي درايو الكتريكي بدون حسگر موقعيت موتور BLDC با اينورتركاهش ساختار يافته
630
طراحي و پياده سازي درايو موتور (رلوكتانس سويچ شونده )
631
طراحي و پياده سازي درايو موتور سنكرون مغناطيس دائم بدون استفاده از سنسور
632
طراحي و پياده سازي دستگاه ترسيم خودكار منحني پلاتوي آشكارساز تناسبي به همراه بررسي و بهينه سازي شرايط كار اين نوع آشكارسازها
633
طراحي و پياده سازي دسته بندي كننده اخبار فارسي با استفاده از الگوريتم بيزين با قابليت توسعه پذيري
634
طراحي و پياده سازي دفترچه تلفن دانشجويان در محيط اكسس
635
طراحي و پياده سازي دو روش جديد براي بهبود كارايي الگوريتم بهينه سازي دسته ذرات در برخورد با مسائل بهينه سازي كلي
636
طراحي و پياده سازي ديباگر32 بيتي حفاظت شده متكي به خود براساس پردازنده 386
637
طراحي و پياده سازي ديواره آتش با گذر دهي بالا جهت افزايش كارايي
638
طراحي و پياده سازي رابط رايانه دستگاه سنتزكننده با مايكروويو
639
طراحي و پياده سازي رابط مغز-كامپيوتر (Brain-Computer Interface)
640
طراحي و پياده سازي ربات ترابري با استفاده از روشهاي بينايي ماشين
641
طراحي و پياده سازي ربات تشخيص رمز
642
طراحي و پياده سازي ربات تعقيب خط﴿ربات مسيرياب﴾
643
طراحي و پياده سازي ربات سرآشپز با استفاده از يادگيري تقليدي
644
طراحي و پياده سازي ربات نور ياب
645
طراحي و پياده سازي رجيستر با توان مصرفي كم در تكنولو‍ژي CMOS
646
طراحي و پياده سازي رمزنگاري و مكانيسمهاي امنيتي در شبكه هاي كامپيوتري
647
طراحي و پياده سازي روش تفسيرپذيري بر روي مدل هاي شبكه يادگيري عميق
648
طراحي و پياده سازي روش كنترل اسكالر و برداري بر روي درايو موتور سنكرون مغناطيس دائم
649
طراحي و پياده سازي روش هاي كدينگ صوتي بر مبناي كدينگ سينوسي با نرخ بيت 2400 - 4800 بيت بر ثانيه
650
طراحي و پياده سازي روند خودكارسازي مديريت يك سيستم محاسبات ابري با بررسي روندهاي كاري مورد نياز
651
طراحي و پياده سازي رويتگر حالت براي كنترل سرعت و مكان موتور DC [دي سي]
652
طراحي و پياده سازي زبان اصلاح اطلاعات براساس مدل رابطه اي نرمال نشده
653
طراحي و پياده سازي زبان بازيابي اطلاعات زماني <آونگ >
654
طراحي و پياده سازي زير سيستم نظارت بر بيمار در يك بيمارستان مدرن
655
طراحي و پياده سازي زيرسيستم مديريت دوره هاي مجازي با استفاده از رويكرد FDD از مدل فرآيند چابك
656
طراحي و پياده سازي ساختار كنترلي بر روي يك سيستم TELEROBOTIC در حضور نرمي بازوي ربات رهرو و تغييرات امپدانس محيط و اپراتور
657
طراحي و پياده سازي ساختار كنترلي براي سيستمهاي چند راهبر/تك رهرو در حضور تاخير اينترنتي
658
طراحي و پياده سازي ساختار كنترلي ير روي يك سيستم TELEROBOTIC تاخير دار در حضور نرمي بازوي ربات رهرو
659
طراحي و پياده سازي ساختار مقاوم در مقابل خطاي تطبيق پذير در سيستم هاي بلادرنگ توزيع شده
660
طراحي و پياده سازي ساختارهاي مناسب براي جستجوي سريع در كتابهاي كد با بعد زياد
661
طراحي و پياده سازي سازوكاري جهت تحمل پذيري خطا در سيستم هاي محاسباتي مقياس اگزا
662
طراحي و پياده سازي ساعت با استفاده از ميكروكنترلر AVR
663
طراحي و پياده سازي ساعت شطرنج با استفاده از ميكروكنترلر
664
طراحي و پياده سازي سامانه آموزش الكترونيكي تحت وب با رويكرد تست كارايي
665
طراحي و پياده سازي سامانه ارزيابي با قابليت تعيين معيارهاي ارزيابي
666
طراحي و پياده سازي سامانه ارزيابي سازكار هاي درهمسازي در جست و جوي تصاوير
667
طراحي و پياده سازي سامانه اطلاعات شهري با قابليت شبكه اجتماعي
668
طراحي و پياده سازي سامانه اطلاعات كالا در فروشگاه و انبارها
669
طراحي و پياده سازي سامانه الكترونيكي تدريس‌يار ياب
670
طراحي و پياده سازي سامانه الكترونيكي فروش دارو بر بستر مجنتو
671
طراحي و پياده سازي سامانه الكترونيكي فروش قطعات يدكي خودرو
672
طراحي و پياده سازي سامانه اي جهت تشخيص ارقام دست نويس
673
طراحي و پياده سازي سامانه اي جهت جستجوي سوالات مشابه از طريق خزش سايت هاي پرسش و پاسخ فارسي
674
طراحي و پياده سازي سامانه ايجاد كننده و تحليلگر شبكه اجتماعي حاصل از تبادل محتوا در پيام رسان تلگرام
675
طراحي و پياده سازي سامانه بازار الكترونيكي تهران
676
طراحي و پياده سازي سامانه بازسازي چهره
677
طراحي و پياده سازي سامانه بازيابي سواﻻت بين زباني
678
طراحي و پياده سازي سامانه برنامه ريزي سرويس حمل و نقل مدارس با استفاده از الگوريتم هاي مسيريابي
679
طراحي و پياده سازي سامانه پاركينگ هوشمند مبتني بر اينترنت اشياء
680
طراحي و پياده سازي سامانه تحليل رفتار راننده با استفاده از سيگنال هاي اينرسي
681
طراحي و پياده سازي سامانه تخصصي پرسش و پاسخ برنامه نويسي اندرويد
682
طراحي و پياده سازي سامانه تشخيص حملات جعل آدرس فيزيكي در شبكه هاي 802.11
683
طراحي و پياده سازي سامانه تشخيص خودكار مفاهيم كليدي و ارتباط معنايي آنها در منابع آموزشي
684
طراحي و پياده سازي سامانه تشخيص كاربران موثر در تبليغات شبكه هاي اجتماعي
685
طراحي و پياده سازي سامانه تشخيص گياه مناسب جهت كاشت در هر منطقه با استفاده از داده كاوي
686
طراحي و پياده سازي سامانه تشخيص هويت با استفاده از ويژگيهاي عروق دست
687
طراحي و پياده سازي سامانه تصديق هويت بر اساس شناسايي چهره مبتني بر مدل هاي احتمالاتي
688
طراحي و پياده سازي سامانه توصيه گر مبتني بر مكان با تحليل رفتار كاربر بر بستر شبكه هاي اجتماعي
689
طراحي و پياده سازي سامانه توصيه گري براي معرفي خبرگان به اعضا انجمن هاي برخط
690
طراحي و پياده سازي سامانه جامع مديريت مشاورين املاك
691
طراحي و پياده سازي سامانه جلوگيري از نشت اطلاعات برروي دروازه پست الكترونيكي
692
طراحي و پياده سازي سامانه جمع آوري اطلاعات حياتي خطوط انتقال برق ﴿بخش فرستنده﴾
693
طراحي و پياده سازي سامانه جمع آوري اطلاعات حياتي خطوط انتقال برق ﴿بخش گيرنده﴾
694
طراحي و پياده سازي سامانه حضور اساتيد دانشكده
695
طراحي و پياده سازي سامانه حمل بار
696
طراحي و پياده سازي سامانه خبر رساني و پيشنهاد اخبار مبتني بر سيستم عامل اندرويد
697
طراحي و پياده سازي سامانه خلاصه سازي و جستجو در ويدئوهاي نظارتي
698
طراحي و پياده سازي سامانه دسته بندي محتواي فارسي شبكه ي اجتماعي تلگرام با بهره گيري از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان، بيز ساده و تكنيك هاي داده كاوي
699
طراحي و پياده سازي سامانه ذخيره سازي و جستجو تصاوير مشابه
700
طراحي و پياده سازي سامانه رديابي ميتني بر اينترنت اشيا
701
طراحي و پياده سازي سامانه رصد و ارزيابي آسيب پذيري امنيتي
702
طراحي و پياده سازي سامانه شاخص گذاري و جستجوي تصاوير ماهواره اي ويژه پديده هاي پايه طبيعت
703
طراحي و پياده سازي سامانه شناسايي انجمن ها مبتني بر ساختار شبكه و رفتار كاربر در شبكه هاي اجتماعي پويا
704
طراحي و پياده سازي سامانه فروش الكترونيك كامپيوترهاي شخصي مبتني بر اختصاصي سازي پيكره بندي رايانه با بكارگيري مجنتو
705
طراحي و پياده سازي سامانه فروش الكترونيكي محتواي آموزشي
706
طراحي و پياده سازي سامانه كنترل كننده روشنايي مبتني بر اينترنت اشياء
707
طراحي و پياده سازي سامانه كنترل وضعيت در نرم افزار كاربردي پاركينگ هوشمند بر اساس سياست هاي قابل تنظيم
708
طراحي و پياده سازي سامانه مديريت اقتصادي نگهداري و تعمير خطوط ريلي ايران
709
طراحي و پياده سازي سامانه مديريت گروه آموزشي در دانشكده
710
طراحي و پياده سازي سامانه مديريت محتوا براساس وابستگي محتوا مبتني بر وب
711
طراحي و پياده سازي سامانه مديريت يادگيري با قابليت شبكه اجتماعي
712
طراحي و پياده سازي سامانه نرم افزاري ارزيابي روش هاي خلاصه سازي ويدئو
713
طراحي و پياده سازي سامانه هماهنگ سازي مسافران و تاكسي هاي خطي
714
طراحي و پياده سازي سامانه هوشمند روشنايي
715
طراحي و پياده سازي سامانه هوشمند ناوبري
716
طراحي و پياده سازي سامانه ي الكترونيكي مديريت خريد در دستگاه هاي دولتي
717
طراحي و پياده سازي سامانه ي برخط اتوماسيون اداري شركت بيمه
718
طراحي و پياده سازي سامانه ي تبليغاتي ويديوئي محاوره اي با استفاده از مكانيزم فرا ويدئويي مبتني بر گراف
719
طراحي و پياده سازي سامانه ي تطبيق دهنده ي چهره به چهره ي افراد مشهور
720
طراحي و پياده سازي سامانه ي توصيه گر متن مبتني بر مدل هاي احتمالاتي
721
طراحي و پياده سازي سامانه ي مربي عاطفي با قابليت تشخيص حالت روحي كاربر در تعامل با صفحات لمسي
722
طراحي و پياده سازي سامانه ي همسفرياب
723
طراحي و پياده سازي سايت آمارگيري از بازديد كنندگان صفحات اينترنتي
724
طراحي و پياده سازي سايت آمارگيري از بازديدكنندگان صفحات اينترنتي
725
طراحي و پياده سازي سايت انتخاب واحد دانشكده
726
طراحي و پياده سازي سايت اينترنت و اينترنت با صفحات ثابت و دسترسي بانكهاي اطلاعاتي
727
طراحي و پياده سازي سايت با استفاده از زبان PHP
728
طراحي و پياده سازي سايت با استفاده از زبانPHP
729
طراحي و پياده سازي سايت تجارت الكترونيكي براي فروش آنلاين كتاب
730
طراحي و پياده سازي سايت تصفيه آب با فريم وورك LARAVEL
731
طراحي و پياده سازي سايت خبري Online
732
طراحي و پياده سازي سايت خريد كتاب
733
طراحي و پياده سازي سايت دفتر كار مجازي استاد دانشگاه
734
طراحي و پياده سازي سايت كارت پستال
735
طراحي و پياده سازي سايت مديريت آگهي هاي تبليغاتي
736
طراحي و پياده سازي سايت معرفي و خريد كتاب
737
طراحي و پياده سازي سايت مقايسه خودكار قيمت ها
738
طراحي و پياده سازي سايت هنرستان با استفاده از زبان ﴿PHP﴾
739
طراحي و پياده سازي سايت وب پيمانكاران لرستان
740
طراحي و پياده سازي سخت افزار منبع تغذيه سيستم مالتي پلكسر STM-61 نوري
741
طراحي و پياده سازي سخت افزار و شبكه ي خانه هوشمند با قابليت دسترسي از اينترنت
742
طراحي و پياده سازي سخت افزار و نرم افزار واحد كنترل براي كاهش نوسانات بار در جرثقيل
743
طراحي و پياده سازي سخت افزار يك سيستم نمايش كامپيوتري براي نمايش اطلاعات رادار
744
طراحي و پياده سازي سخت افزاري IC Tester با استفاده از ميكرو كنترلر
745
طراحي و پياده سازي سخت افزاري اجزاء اصلي سيستم هاي رمز نگاري خم هاي بيضوي
746
طراحي و پياده سازي سخت افزاري پنهان نگاري در تصوير بر روي FPGA
747
طراحي و پياده سازي سخت افزاري تبديل Contourlet
748
طراحي و پياده سازي سخت افزاري دمدولاتور سيستم طيف گسترده دنباله مستقيم
749
طراحي و پياده سازي سخت افزاري سيستم رمز RSA با استفاده از زبان VHDL
750
طراحي و پياده سازي سخت افزاري يك پيش اعوجاج دهنده ديجيتال براي خطي سازي تقويت كننده هاي توان RF با اثر حافظه
751
طراحي و پياده سازي سخت افزاري يك سيستم بازشناسي گفتار فارسي براي تشخيص اعداد
752
طراحي و پياده سازي سخت افزاري يك سيستم تشخيص صورت در تصوير
753
طراحي و پياده سازي سخت¬افزاري الگوريتم¬هاي فيلترينگ در سيستم¬هاي هدايت ناوبري و كنترل با استفاده از رويتگر مد لغزشي غيرخطي
754
طراحي و پياده سازي سرور و كلاينت pacs
755
طراحي و پياده سازي سرويس ارزيابي خودكار برنامه هاي وب
756
طراحي و پياده سازي سرويس تشخيص هويت در ابر
757
طراحي و پياده سازي سرويس ديكشنري براي سيستم عامل اندرويد
758
طراحي و پياده سازي سرويس كنفرانس ويدئويي بر روي نرم افزار متن باز IMS client
759
طراحي و پياده سازي سكوي گره هاي يك شبكه حسگر بي سيم
760
طراحي و پياده سازي سنتز كننده CSP به SLP
761
طراحي و پياده سازي سنسورهاي حرارتي
762
طراحي و پياده سازي سه بعدي داده هاي چند بعدي
763
طراحي و پياده سازي سيستم آموزش يك موسسه آموزشي
764
طراحي و پياده سازي سيستم آموزشيار هوشمند به منظور شخصي سازي محيط يادگيري بر اساس IRT
765
طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پرونده هاي بيمارستاني تحت سيستم عامل اندرويد
766
طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون جامع كلينيك فوق تخصصي خون و سرطان ﴿تحت وب و شبكه اي﴾
767
طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون هوشمند جابجايي كانتينر در بنادر
768
طراحي و پياده سازي سيستم ارزشيابي دانشجو با استفاده از منطق فازي
769
طراحي و پياده سازي سيستم ارزيابي عملكرد در دانشكده مهندسي صنايع به روش BSC
770
طراحي و پياده سازي سيستم ارزيابي و اصلاح اتوماتيك طراحي معماري نرم افزار
771
طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعاتي تاكسي بي سيم
772
طراحي و پياده سازي سيستم الكترونيكي براي مسيريابي اتوبوس هاي تندرو و مترو توسط مسافر در هر مكان شهري
773
طراحي و پياده سازي سيستم الكترونيكي مبتني بر پيامك براي سفارش تاكسي توسط مسافر در هر مكان شهري‎
774
طراحي و پياده سازي سيستم انبارداري آزمايشگاه برق
775
طراحي و پياده سازي سيستم انبارداري آزمايشگاه دانشكده برق تحت وب
776
طراحي و پياده سازي سيستم انتخاب استاد راهنماي دانشگاه
777
طراحي و پياده سازي سيستم انتخاب مديران با استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي
778
طراحي و پياده سازي سيستم انتخاب واحد مقدماتي و بررسي وضعيت آموزشي دانشجويان تحت وب
779
طراحي و پياده سازي سيستم اندازه گيري بهره وري در شركت صنايع كاغذ و چاپ خوزستان
780
طراحي و پياده سازي سيستم اندازه گيري و ارزيابي پارامترهاي سينماتيكي حركت توپ ورزشي به كمك پردازش تصوير
781
طراحي و پياده سازي سيستم اندازه گيري و ذخيره تحت وب اطلاعات روشنايي جهت استفاده در نرم افزارهاي روشنايي
782
طراحي و پياده سازي سيستم باربري
783
طراحي و پياده سازي سيستم بازاريابي از طريق اينترنت
784
طراحي و پياده سازي سيستم بازشناسي صحبت 100 كلمه اي زبان فارسي از استفاده از نمايش فازي
785
طراحي و پياده سازي سيستم بازشناسي كلمات بر روي گفتار دريافتي فارسي از راه دور توسط حسگر كينكت
786
طراحي و پياده سازي سيستم بازشناسي كلمات مجزا
787
طراحي و پياده سازي سيستم برگزاري امتحان از طريق اينترنت
788
طراحي و پياده سازي سيستم برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي ها در شركت بافت محبوب يزد
789
طراحي و پياده سازي سيستم پاركينگ هوشمند مبتني بر فناوري اينترنت اشيا
790
طراحي و پياده سازي سيستم پاكسازي و آماده سازي داده ها با استفاده از پايگاه شناخت
791
طراحي و پياده سازي سيستم پايش دما و رطوبت يك واحد مسكوني توسط سنسورهاي بي سيم
792
طراحي و پياده سازي سيستم پايگاه داده ترمينالهاي مسافربري
793
طراحي و پياده سازي سيستم پخش مويرگي خرماي هامين
794
طراحي و پياده سازي سيستم پرسش و پاسخ سوالات چندگزينه اي فارسي
795
طراحي و پياده سازي سيستم پشتيباني مشتريان بر اساس بهترين تجارب ITIL
796
طراحي و پياده سازي سيستم پيش بيني آلودگي هوا
797
طراحي و پياده سازي سيستم پيش بيني محبوبيت موضوع با توجه به سابقه موضوعات و پيدا كردن شباهت ها در روند رشد يا نزول محبوبيت به كمك داده‌هاي سايت هاي ميزبان مقالات و ژورنال‌ها
798
طراحي و پياده سازي سيستم پيشنهاد دهنده املاك با استفاده از الگوريتم پالايش محتوامحور
799
طراحي و پياده سازي سيستم پيشنهاد دهنده مبتني بر محتوا براي فروشگاه اينترنتي
800
طراحي و پياده سازي سيستم پيشنهادات براي دانشكده مهندسي كامپيوتر
801
طراحي و پياده سازي سيستم پيشنهادگر تبليغات براساس رفتار كاربر
802
طراحي و پياده سازي سيستم تاكسي بي سيم تحت شبكه
803
طراحي و پياده سازي سيستم تاييد امضاء فارسي، با استفاده از روشهاي پردازش تصوير
804
طراحي و پياده سازي سيستم تاييد هويت گوينده وابسته به متن با استفاده از كامپيوتر
805
طراحي و پياده سازي سيستم تبليغات هوشمند مبتني بر مكان يابي درون ساختمان
806
طراحي و پياده سازي سيستم تحت وب كتابخانه دانشجو
807
طراحي و پياده سازي سيستم تخمين قيمت خودرو كاركرده
808
طراحي و پياده سازي سيستم تردد پاركينگ و كاركنان سازمان ها از طريق جي پي اس
809
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص اثرانگشت به وسيله تبديل كرولت در FPGA
810
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص بات نت هاي نظير به نظير بر اساس بازه جريان
811
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص بات نرم افزاري به روش جستجوي فعال در شبكه
812
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص تومور در تصاوير تشديد مغناطيسي سينه
813
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص جهت نگاه انسان
814
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص چهره در تصاوير با رزولوشن كم جهت نظارت بر عبور و مرور افراد
815
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص خطا بر پايه مدل در عملگرهاي هيدروليكي
816
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص دهنده ي هويت سخنگو
817
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص فرامين صوتي
818
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص نفوذ انطباق پذير و بهنگام با استفاده از شبكه هاي عصبي همگشتي
819
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص نفوذ در شبكه صنعتي مبتني بر پروفي باس
820
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص، جداسازي واصلاح عيب در زيرسيستم كنترل وضعيت ماهواره
821
طراحي و پياده سازي سيستم تصميم يار انتخاب رشته تحصيلي
822
طراحي و پياده سازي سيستم تعقيب انسان بوسيله عامل هوشمند پرنده
823
طراحي و پياده سازي سيستم تعمير و نگهداري رايانه هاي يك سازمان
824
طراحي و پياده سازي سيستم تعيين ملاقات استاد با استفاده از پيامك
825
طراحي و پياده سازي سيستم توزيع جديد قطعات شركت ايساكو با هدف افزايش سودآوري و تامين رضايت مشتريان
826
طراحي و پياده سازي سيستم توصيه گر افراد در شبكه هاي اجتماعي مبتني بر تصوير اعضا
827
طراحي و پياده سازي سيستم توصيه گر بر روي مجموعه داده موسيقي بر اساس فيلترينگ مشاركتي
828
طراحي و پياده سازي سيستم توليد خودكار نقشه بازي رايانه اي
829
طراحي و پياده سازي سيستم توليد عنوان براي متون خبري فارسي
830
طراحي و پياده سازي سيستم توليد گفتار فارسي با تاكيد بر بهبود هر چه بيشتر كيفيت گفتار توليد شده
831
طراحي و پياده سازي سيستم ثبت اسناد و گزارش گيري براي شركت هاي حمل و نقل دريايي
832
طراحي و پياده سازي سيستم ثبت نام انتخاب واحد و صدور كارنامه
833
طراحي و پياده سازي سيستم ثبت و پيش بيني بودجه دانشگاه يزد
834
طراحي و پياده سازي سيستم جامع فروشگاهي
835
طراحي و پياده سازي سيستم جامع كاراموزي دانشگاه يزد
836
طراحي و پياده سازي سيستم جريان سازي ويديو براي ارائه كلاس هاي مجازي
837
طراحي و پياده سازي سيستم حسابداري تحت وب
838
طراحي و پياده سازي سيستم حسابداري مالي براي سيستم هاي مكانيزه مالي
839
طراحي و پياده سازي سيستم حضور و غياب هوشمند كلاسي مبتني بر رمز يكبار مصرف
840
طراحي و پياده سازي سيستم حقوق و دستمزد دانشگاه يزد تحت وب
841
طراحي و پياده سازي سيستم خبره اي براي تحليل نوار قلب
842
طراحي و پياده سازي سيستم خبره فازي مبتي بر الگوريتم هاي تكاملي براي تشخيص ميزان شدت بيماري هپاتيت سي
843
طراحي و پياده سازي سيستم خريد مجتمع فني و مهندسي
844
طراحي و پياده سازي سيستم خودكار ثبت تصويري پلاك اتومبيل
845
طراحي و پياده سازي سيستم خودكار حضور و غياب بر پايه فناوري بازشناسي با امواج راديويي
846
طراحي و پياده سازي سيستم داروخانه
847
طراحي و پياده سازي سيستم داروخانه
848
طراحي و پياده سازي سيستم دريافت تصوير با قابليت آشكارسازي چهره، به منظور استفاده در دستگاههاي خودپرداز
849
طراحي و پياده سازي سيستم دريافت و مصرف مواد آزمايشگاهي
850
طراحي و پياده سازي سيستم دستبند سلامتي براي افراد مسن
851
طراحي و پياده سازي سيستم دوزمتر مبتني بر ميكروكنترلر براي اندازه گيري ميزان تشعشعات
852
طراحي و پياده سازي سيستم ديمر چند كاناله قابل كنترل از طريق اينترنت
853
طراحي و پياده سازي سيستم ذخيره و بازيابي اطلاعات ارزشيابي واحدهاي يك مركز رشد ﴿تحت وب﴾
854
طراحي و پياده سازي سيستم رمزنگاري ويدئو در تراشه گيت هاي برنامه پذير
855
طراحي و پياده سازي سيستم زمانبندي كلاس‌هاي درس (مورد مطالعه دانشكده مهندسي صنايع- دانشگاه صنعتي امير كبير)
856
طراحي و پياده سازي سيستم سخت افزاري حضور و غياب مبتني بر كد پاسخ سريع
857
طراحي و پياده سازي سيستم سفارش كالا در اينترنت
858
طراحي و پياده سازي سيستم سنجش اعتبار مالي به كمك شبكه هاي عصبي
859
طراحي و پياده سازي سيستم سوئيچ بين چند دستگاه تلفن
860
طراحي و پياده سازي سيستم شخصي سازي مسير يادگيري در محيط آموزش الكترونيكي
861
طراحي و پياده سازي سيستم شناسايي اسناد و مقالات مشابه بر روي رايانه شخصي
862
طراحي و پياده سازي سيستم شناسايي خودكار محيط از طريق صوت
863
طراحي و پياده سازي سيستم شناسايي دسته هاي اشياء با استفاده از شكل مرز شئ
864
طراحي و پياده سازي سيستم شنود بسته براي شبكه هاي پرسرعت
865
طراحي و پياده سازي سيستم صندوق توسط نرم افزار دلفي
866
طراحي و پياده سازي سيستم طبقه بندي خودكار مبتني بر روش هاي تكاملي
867
طراحي و پياده سازي سيستم فدرت هوشمند ساختمان
868
طراحي و پياده سازي سيستم فروش آنلاين تحت وب
869
طراحي و پياده سازي سيستم فروش اينترنتي بليط هواپيما
870
طراحي و پياده سازي سيستم فروش خودرو
871
طراحي و پياده سازي سيستم فروشگاه الكترونيكي با تكنولوژي ASP.NET MVC5
872
طراحي و پياده سازي سيستم كمك به معلولين با استفاده از امواج مغزي
873
طراحي و پياده سازي سيستم كنترل پروژه فارسي تحت وب
874
طراحي و پياده سازي سيستم كنترل فعال حذف نويزهاي آكوستيكي
875
طراحي و پياده سازي سيستم كنترل كننده‌ي ويلچر با استفاده از حركت بدن
876
طراحي و پياده سازي سيستم كنترل موقعيت براي عملگر هيدروليكي با هدف افزايش بازده به كمك كنترل فشار منبع
877
طراحي و پياده سازي سيستم مانيتورينگ يك واحد مسكوني
878
طراحي و پياده سازي سيستم محل يابي منطقه عصب گيري عضلات ساعد با استفاده از سيگنال الكترومايوگرام سطحي چند كاناله
879
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت آموزشگاه زبان خارجه
880
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت ايمني بهداشت شغلي 1999 :18001 OHSAS در نيروگاه سيكل تركيبي
881
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي 1999 :18001 OHSAS در نيروگاه سيكل تركيبي
882
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت پيكربندي پروژه
883
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت حقوق ديجيتال محتوا ويدئويي
884
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت دارو به صورت غير متمركز
885
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت فروشگاه
886
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت محتواي ايرانشناسي
887
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت محتواي سايت شخصي اساتيد
888
طراحي و پياده سازي سيستم مسيريابي در نقشه هاي شهري
889
طراحي و پياده سازي سيستم معاونت غذا و دارو - نظارت بر مواد اعتياد آور
890
طراحي و پياده سازي سيستم معرفي سريع ترين سيستم به پاسخ رسيدن يك سوال جديد در وب سايت هاي پرسش و پاسخ
891
طراحي و پياده سازي سيستم مكان يابي مبتني بر خروجي هاي انكودر براي ربات PeopleBot
892
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه اطلاعات جهت دفتر نظارت بر نشريات دانشگاه
893
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه اطلاعات جهت موسسات حمل و نقل و ترانزيت كالاها
894
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه صندوق قرض الحسنه
895
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه صندوق قرض الحسنه هيات علمي دانشگاه يزد
896
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه مديريت بيمارستان (بخش مهندسي پزشكي ، داروخانه )
897
طراحي و پياده سازي سيستم موزه الكترونيكي دانشكده معدن
898
طراحي و پياده سازي سيستم مونيتورينگ الكترونيكي كيفيت آب آشاميدني
899
طراحي و پياده سازي سيستم نرم افزار مانيتورينگ با قدرت تشخيص بيماريهاي قلبي
900
طراحي و پياده سازي سيستم نرم افزاري تشخيص انسان از ميان اشياء متحرك صحنه
901
طراحي و پياده سازي سيستم نرم افزاري داروخانه دامپزشكي
902
طراحي و پياده سازي سيستم نرم افزاري نگهداري و تعميرات در دانشگاه يزد
903
طراحي و پياده سازي سيستم نظارت و عيب يابي خودكار خط پخت گندله خام در صنعت فولاد
904
طراحي و پياده سازي سيستم نظارت و كنترل اتوماتيك بويلر آزمايشگاهي
905
طراحي و پياده سازي سيستم نگهداري و تعميرات انتقال نيروي برق
906
طراحي و پياده سازي سيستم هاي الكترونيكي، فيلتر، مشاهده گر حالت و نرم افزار براي ربات انعطاف پذير دوراني كشويي
907
طراحي و پياده سازي سيستم هاي پيشنهاددهنده مبتني بر مدل تجزيه احتمالي ماتريس
908
طراحي و پياده سازي سيستم هاي تلويزيون ديجيتال
909
طراحي و پياده سازي سيستم هماهنگي اجرا، اگاه از برنامه، براي وب سرويس‌هاي مبتني بر معماري ريزسرويس
910
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند براي تعيين زمان در سينگ عمليات سنگ زني
911
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند كنترل باز شدن درب هاي خودكار
912
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند كنترل روشنايي از راه دور مبتني بر DTMF
913
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند كنترل سرعت ماشين با استفاده از تراشه ي ATMEGA128
914
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند كنترل و مانيتورينگ تجهيزات سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع (HVAC) مبتني بر اينترنت اشياء
915
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند هشداردهنده برخورد با استفاده از بينايي ماشين
916
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمندسازي اشيا موجود در يك اتاق
917
طراحي و پياده سازي سيستم واقعيت افزوده بر روي تصاوير
918
طراحي و پياده سازي سيستمي براي توليد طرح هاي استتاري
919
طراحي و پياده سازي سيستمي فازي مكاشفه به منظور بهينه سازي بارچيني كشتي هاي كانتينري
920
طراحي و پياده سازي شبكه اجتماعي به منظور يادگيري مشاركتي
921
طراحي و پياده سازي شبكه اجتماعي مبتني بر سيستم عامل اندرويد با رويكرد محتواي ادبي
922
طراحي و پياده سازي شبكه اجتماعي مبتني بر موبايل
923
طراحي و پياده سازي شبكه جمع آوري اطلاعات از كنتور ها در سطح شهر
924
طراحي و پياده سازي شبكه سلولي راديوسيار طبق برآوردهاي منطقه اي و ترافيكي جهت بهينه سازي و توسعه سيستم GSM شهر تبريز
925
طراحي و پياده سازي شبكه شكل دهنده پرتو در ساختار SIW
926
طراحي و پياده سازي شبكه عصبي بازگشتي براي تفكيك انرژي برروي ديتابيس هاي REDD و UKDALE
927
طراحي و پياده سازي شبكه عصبي مصنوعي براي پيش بيني سيگنال هاي قلب و مغز
928
طراحي و پياده سازي شبكه فريب با پيكربندي هوشمند و پويا
929
طراحي و پياده سازي شبكه كامل NG-SDH تا ظرفيت STM-16 با قابليت سيستم مديريت شبكه و سيستم سنكرون در شبكه هاي نسل آينده
930
طراحي و پياده سازي شبكه ي عصبي اسپايكي با مدل نورون IF براي تشخيص الگو
931
طراحي و پياده سازي شبيه ساز پرواز در واقعيت مجازي
932
طراحي و پياده سازي شبيه ساز را داري همراه با ساخت سخت افزارهاي لازم
933
طراحي و پياده سازي شبيه ساز شي در سامانه اينترنت اشيا
934
طراحي و پياده سازي شبيه ساز قلب تپنده با امكان توليد نوار قلب
935
طراحي و پياده سازي صرافي آنلاين الكترونيكي
936
طراحي و پياده سازي صفحات وب با ساختار پويا
937
طراحي و پياده سازي صفحه نمايش LED تمام رنگي با رزولوشن HDTV با استفاده از FPGA
938
طراحي و پياده سازي صندوق تعاوني اعتباري اصحاب فرهنگ يزد به روش شي گرا
939
طراحي و پياده سازي صندوق قرض الحسنه تحت وب با متدولوژي شي گرا RUP و معماري J2EE
940
طراحي و پياده سازي ضرب كننده چهارعملوندي چهاربيتي با استفاده از تكنولوژي نانولوله هاي كربني
941
طراحي و پياده سازي عامل معامله كننده در بازار بورس
942
طراحي و پياده سازي عامل هاي متحرك خريدار و استفاده از آنها در تجارب الكترونيكي
943
طراحي و پياده سازي عاملهاي متحرك و هوشمند بازارياب در گستره بازارهاي الكترونيك مبتني بر عامل
944
طراحي و پياده سازي عمل كانولوشن در سيستم هاي شبكه هاي عصبي
945
طراحي و پياده سازي عملگرهاي محاسباتي به روش ناهمگام
946
طراحي و پياده سازي فازر با هدف تعيين آسيب پذيري هاي مرورگر وب
947
طراحي و پياده سازي فرستنده باند پايه سيستم مخابراتي طيف گسترده
948
طراحي و پياده سازي فرستنده ي فيبر نوري با نرخ بيت 4.25Gbps مطابق با بخش 1000BASE-SX از استاندارد گيگابيت اترنت
949
طراحي و پياده سازي فروشگاه آنلاين موبايل
950
طراحي و پياده سازي فروشگاه الكترونيكي
951
طراحي و پياده سازي فروشگاه اينترنتي
952
طراحي و پياده سازي فروشگاه اينترنتي
953
طراحي و پياده سازي فروشگاه اينترنتي خدمات تبليغات تلويزيوني
954
طراحي و پياده سازي فروشگاه اينترنتي داروياب به وسيله نرم افزار متن باز
955
طراحي و پياده سازي فروشگاه شيريني تحتWeb
956
طراحي و پياده سازي فيدبك زيستي مبتني بر امواج مغزي به منظور تغيير سطح هيپنوتيزم پذيري
957
طراحي و پياده سازي فيلتر ديجيتال حذف نويز از سيگنال
958
طراحي و پياده سازي فيلترهاي اينترنت
959
طراحي و پياده سازي فيلترهاي ديجيتال Decimation در مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال Oversampling
960
طراحي و پياده سازي كاتالوگ الكترونيكي محصولات غذائي با رويكردي از مديريت الكترونيكي ارتباط بامشتري
961
طراحي و پياده سازي كامپايلر زبانهاي برنامه سازي بصري
962
طراحي و پياده سازي كتابخانه
963
طراحي و پياده سازي كتابخانه اينترنتي
964
طراحي و پياده سازي كتابخانه ديجيتال تحت وب
965
طراحي و پياده سازي كتابخانه سلول هاي استاندارد كم مصرف و سرعت بالا در فناوري 90 نانومتر
966
طراحي و پياده سازي كتابخانه ي ايجاد نرم افراز Trial به شيوه هاي مختلف
967
طراحي و پياده سازي كتابخانه ي ايجاد نرم افزارهاي Trial به شيوه هاي مختلف
968
طراحي و پياده سازي كد كانولوشن بانرخ 2/1
969
طراحي و پياده سازي كدهاي تشخيص و تصحيح خطا براي شبكه هاي مخابرات داده با استفاده از الگوريتم مثلث XOR
970
طراحي و پياده سازي كنترل براي سيمولاتور ازمايشگاهي سيستم تعيين و كنترل سمت يك ماهواره
971
طراحي و پياده سازي كنترل پيش بين مدل براي موتور توربوفن و مقايسه با الگوريتم min-max
972
طراحي و پياده سازي كنترل پيش بين مدل براي يك موتور توربوفن
973
طراحي و پياده سازي كنترل تهويه و سيستم گرمايش و سرمايش در يك مدل گلخانه تجاري با استفاده از يك روش كنترل هوشمند
974
طراحي و پياده سازي كنترل غيرخطي فعال نويز مبتني بر شبكه
975
طراحي و پياده سازي كنترل كننده براي ربات هاي بازوي كامل
976
طراحي و پياده سازي كنترل كننده براي سيستم پاندول معكوس با استفاده از نرم اقزار متلب
977
طراحي و پياده سازي كنترل كننده به منظور كنترل پرواز يك كوادروتور براي تعقيب روبات زميني در حال حركت
978
طراحي و پياده سازي كنترل كننده دماي كوره عمليات حرارتي
979
طراحي و پياده سازي كنترل كننده سمت تطبيقي سه محوره در سيمولاتور آزمايشگاهي سه درجه آزادي فضاپيما
980
طراحي و پياده سازي كنترل كننده فازي سيستم روبات- دوربين
981
طراحي و پياده سازي كنترل كننده مبتني بر مشاهده گر بهره بالا در ربات هاي انعطاف پذير
982
طراحي و پياده سازي كنترل كننده مد لغزشي به همراه مدولاسيون پهناي باند با هدف كنترل لغزش چرخ حين ترمزگيري
983
طراحي و پياده سازي كنترل كننده هاي ديجيتال مقاوم به روش فيدبك كمي (QFT)
984
طراحي و پياده سازي كنترل كننده هاي فازي وفقي براي مكانيزم سه درجه آزادي
985
طراحي و پياده سازي كنترل كيفيت آماري در سازمان
986
طراحي و پياده سازي كنترل نويز فعال در هدست با استفاده از شبكه هاي عصبي- فازي
987
طراحي و پياده سازي كنترل هوشمند رطوبت ساختمان
988
طراحي و پياده سازي كنترل هوشمند موتور سنكرون مغناطيس دائم سطحي
989
طراحي و پياده سازي كنترل‌كننده براي بهبود شفافيت سيستم‌هاي عمليات از راه دور در حضور از دست رفتن اطلاعات
990
طراحي و پياده سازي كنترلر PID براي بازوي ربات مين ياب
991
طراحي و پياده سازي كنترلر تصحيح غير هم مركز مسير حركت عملگر ربات جوشكاري نسبت به قطعه كار
992
طراحي و پياده سازي كنترلر حافظه DDR Sdram [دي. دي. آر. اس. دي. رام] به زبان سخت افزار VHDL [وي. اچ. دي. ال.]
993
طراحي و پياده سازي كنترلر غير خطيSMC براي ربات 6R
994
طراحي و پياده سازي كنترلر فازي براي ربات آكروبات چهار محوره
995
طراحي و پياده سازي كنترلر ميكرو پمپ هاي پريستالتيكي
996
طراحي و پياده سازي كنترلگر رم DDR2 بر روي FPGA براي نمايش تصوير
997
طراحي و پياده سازي كنترلگر مقاوم تطبيقي چند مدلي براي سكوي پايدار شده ژيروسكوپي
998
طراحي و پياده سازي گريپر دو درجه آزادي هدايت شونده توسط اگزواسكلتون دو انگشتي
999
طراحي و پياده سازي گريپر قطعات صنعتي هدايت شونده به وسيله دست مجهز به اگزواسكلتون
1000
طراحي و پياده سازي گفتگوي اينترنتي
بازگشت