<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي و اعتباريابي مدل آموزش از دور بر مبناي الگوي گانيه و بريگز براي يادگيرندگان مبتلا به اختلال نقص توجه بيش فعالي (ADHD)
2
طراحي و اعتباريابي مدل انتقال دانش موسسات و مراكز تحقيقات كشاورزي از طريق آموزش از دور به بهره برداران (مطالعه موردي شمال كشور)
3
طراحي و اعتباريابي مدل توانمندسازي شناختي اعضاي هيات علمي در محيط‌ هاي يادگيري تلفيقي
4
طراحي و اعتباريابي مدلي براي ارزيابي آموزش از دور اثربخش مبتني بر فاوا در نظام آموزش عالي ايران
5
طراحي و اعتباريابيالگوي اقدامات آموزشي مديريت بحران در مناطق¬زلزله خيز با تاكيد بر زلزله كرمانشاه
6
طراحي و امكان سنجي استفاده از سيستم مختلط باد/خورشيد/باتري هاي رداكس جهت تامين قسمتي از برق مصرفي جزيره هرمز
7
طراحي و امكان سنجي اقتصادي توربين هاي بادي با پره هاي هوشمند و مقايسه ي انرژي حاصله از آن با ساير پره ها
8
طراحي و امكان سنجي بخش بدنه و مكانيزم حركتي دستگاه برش و حكاكي ليزر
9
طراحي و امكان سنجي پيل سديم
10
طراحي و امكان سنجي ساخت بدنه ي دستگاه پرس گرم تحت خلاء
11
طراحي و امكان سنجي ساخت دستگاه شكل دهي الكترومغناطيسي
12
طراحي و امكان سنجي ساخت زيرسيستم‌هاي بخش ليزر دستگاه برش و حكاكي ليزر
13
طراحي و امكان سنجي ساخت سيستم تامين فشار و خلأ دستگاه پرس گرم تحت خلأ
14
طراحي و امكان سنجي ساخت قالب اكستروژن ساپورت پيل سوختي
15
طراحي و امكان سنجي ساخت كشنده ( PULLER ) براي دستگاه اكسترودر پلاستيك
16
طراحي و امكان سنجي ساخت محفظه خلاء قابل نصب بر روي دستگاه پرس 30 تن
17
طراحي و امكان سنجي ساخت مدولاتور موجبري الكترواپتيك و بررسي تجربي خواص الكترو اپتيك بلور KDP,Linbo3
18
طراحي و امكان سنجي ساخت يك مغناطيس انتخابگر مسير
19
طراحي و امكان سنجي ساخت يك ميكرو ديوايس براي جدا سازي ذرات با نيروي مغناطيسي
20
طراحي و امكان سنجي ساختتجهيزات مربوط به ايجاد
21
طراحي و امكان سنجي ساختتجهيزات مربوط به ايجاد محدوده اي از نرخ كرنشبر روي يكنمونه آزمايشگاهي
22
طراحي و امكان سنجي سنسورهاي گازي بااستفاده از نانوتين اكسايد.
23
طراحي و امكان سنجي نصب و به كارگيري كسوسك هاي شار‍ژ خورشيدي دوچرخه هاي موجود در بازار ايران
24
طراحي و امكان‏سنجي ساخت ژنراتور الكتروشيميايي تنگستن-188/ رنيوم- 188 جهت مقاصد پزشكي هسته‏اي
25
طراحي و امكانسنجي ساخت محفظه ي گرم دستگاه پرسگرم تحت خلاء
26
طراحي و امكانسنجي مقدماتي جهت تصفيه گازهاي خروجي از دودكش CO-Boiler در واحد RFCC پالايشگاه اراك
27
طراحي و انباشت مخلوط نانو ذرات سيليكاي اصلاح شده و پليمر قالب مولكولي در ميني ستون كروماتوگرافي به منظور جداسازي و تعيين مقدار ملامين در نمونه هاي شير خشك تقلبي
28
طراحي و انتخاب اجزاء اصلي قالب هاي تزريق پلاستيك به كمك كامپيوتر
29
طراحي و انتخاب اجزاء قالب هاي مرحله اي خم و مونتاژ آن به كمك كامپيوتر
30
طراحي و انتخاب بهينه بويلرهاي نيروگاهي
31
طراحي و انتخاب تجهيزات ميني چيلر 10 [ده] تن
32
طراحي و انتخاب چيدمان بهينه برج‌هاي تقطير در فرآيند NF
33
طراحي و انتخاب چيدمان بهينه برج‌هاي تقطير در فرآيند الفين
34
طراحي و انتخاب سيستم تهويه مطبوع يك مجموعه ورزشي شامل استخر و سالن بدنسازي
35
طراحي و انتخاب مدار فضايي مناسب جهت برقراري ارتباط با چندين ايستگاه زميني با استفاده از الگوريتم هاي بهينه‌سازي چند هدفه
36
طراحي و انتخاب نوار نقاله ها
37
طراحي و انتخاب ياتاقان ها ي ژورنال براي روتورهاي توربين گاز SG 600 جهت نصب بر روي دستگاه بالانس و تعيين مشخصات ديناميكي آنها
38
طراحي و انتقال سازه ي ژني نوتركيب IFNβ-scFv ضد كلاژن تيپII انساني به رده سلولي HEK293
39
طراحي و ايجاد ابزار اندازه‌گيري هندسه‌ي زخم با استفاده از روش‌هاي پردازش تصوير و پياده‌سازي جهت چاپ زيستي
40
طراحي و ايجاد اتوماسيون كتابخانه با استفاده از كارتهاي Mifare
41
طراحي و ايجاد بازار كالا و خدمات براي سازمان هاي دولتي با استفاده از ابزار مديريت محتواي Magento
42
طراحي و ايجاد پيوند دي سولفيد با استفاده از جهش زايي هدفمند در آنزيم رنيلا لوسيفراز
43
طراحي و ايجاد ساختمانهاي سراميكي
44
طراحي و ايجاد شبكه‌هاي دانش مبتني بر نظريه سيستمي در سازمان هاي پروژه محور متمركز
45
طراحي و ايجاد شبيه ساز جريان گل حفاري
46
طراحي و ايجاد كارخانه فرش ماشيني
47
طراحي و ايجاد محيط گرافيكي براي سرورهاي نت فيلتر و اسكوئيد در لينوكس
48
طراحي و ايجاد محيط گرافيكي مناسب براي محاسبه قابليت اطمينان سيستمها با استفاده از نرم افزار SHARPE
49
طراحي و ايجاد نرم افزار انتخاب پمپ به عنوان توربين
50
طراحي و ايجاد نرم افزار كمك آموزشي تحليل غير خطي داده هاي ديناميكي ورزشي
51
طراحي و ايجاد نرم‌افزار ثبت و نمايش اطلاعات خروجي سيستم اندازه‌گيري نقطه‌اي فشار پا
52
طراحي و ايجاد يك پايگاه داده گفتاري براي بازشناسي گفتار
53
طراحي و ايحاد ساختمانهاي سراميكي
54
طراحي و ايمن سازي پرس هيدروليكي به ظرفيت يكصد تن
55
طراحي و بار گذاري محور هاي ميل لنگ براي بررسي رفتار تنشي و مقايسه اي با روش IABG با نرم افزارهاي Catia و ANSYS
56
طراحي و بازسازي مدارات كنترل ماشين درزجوش نيمه اتوماتيك
57
طراحي و بازطراحي شبكه يكپارچه و انعطاف پذير زنجيره تامين گندم و فرآورده هاي آن تحت عدم قطعيت: مطالعه موردي شبكه زنجيره تامين گندم ايران
58
طراحي و بافت پارچه
59
طراحي و بافت پارچه حلقوي پودي با ضريب پواسون منفي
60
طراحي و بافت پرده جهت استفاده در اماكن مذهبي
61
طراحي و بافت تاپستري با استفاده از نقاشي هاي دورهء قاجار
62
طراحي و بافت زيرانداز با برداشتي از نقشمايه هندسي پرنده در فرهنگ و هنر ايلات و عشاير ايران
63
طراحي و بافندگي در روي ماشين بافندگي رابي
64
طراحي و برآورد اقتصادي واحد توليدي صابون مايع
65
طراحي و برآورد قيمت آسانسور هيدروليكي
66
طراحي و برپائي ليزر نئوديوم-ياگ و توليد پرتوي بسل
67
طراحي و برپايي اندازه گيري خواص الكتريكي بافت هاي زيستي
68
طراحي و برپايي چيدمان آزمايشگاهي انبرك نوري جهت به دام اندازي نانو ذرات زيستي
69
طراحي و برپايي چيدمان آزمايشگاهي ليزر حالت جامد دمش جانبي Nd:YAG كليدزني Q شده
70
طراحي و برپايي چيدمان اندازه گيري پاشندگي تاخير گروه آينه هاي پاشنده
71
طراحي و برپايي ليزر Nd:YAG دمش از پهلو و مطالعه ي اثرات گرمايي آن
72
طراحي و برپايي ليزر Nd:YAG سردمشي با ليزر نيمرسانا و انتخاب مد عرضي ليزر برپاشده
73
طراحي و برپايي ليزر YAG: Nd كليدزني شده ي -Q دوشاخه اي و امكان سنجي برپايي OPO در طول موج nm 1570
74
طراحي و برپايي يك آينه هميوغ فازي بر اساس پراكندگي بريلوئن القايي
75
طراحي و بررسي اتاقبار و جك كمپرسي
76
طراحي و بررسي اثربخشي يك بازي-ورزش براي بهبود مهارت هماهنگي چشم و دست در كودكان مبتلا به اختلالات طيف اوتيسم: يك مطالعه مقدماتي
77
طراحي و بررسي ارتعاشات موتور 4 سيلندر خطي
78
طراحي و بررسي اصول تبديل انرژي در آبگرمكن
79
طراحي و بررسي اقتصادي استفاده از برق خورشيدي در پاركهاي شهر تهران
80
طراحي و بررسي اقتصادي طرح صنعتي - ميز چهار كشو
81
طراحي و بررسي اقتصادي مبدل هاي حرارتي زميني پمپ هاي حرارتي زمين گرمايي
82
طراحي و بررسي امكان استخراج معدن برقره گل زنجان
83
طراحي و بررسي امكان پذيري ساخت ميكرودريل اولتراسونيك براي سوراخ‌كاري سنگ‌هاي قيمتي
84
طراحي و بررسي امكان ساخت دستگاهي براي رنگرزي موضعي فرش هاي مرمتي
85
طراحي و بررسي امكان ساخت دستگاهي براي رنگرزي موضعي فرش هاي مرمتي
86
طراحي و بررسي امكان سنجي ساخت يك سيزر نيم رسانا
87
طراحي و بررسي انفجار در اطراف سازه هاي خاص
88
طراحي و بررسي پارامتري سيستم اجكتورخلأ تونل باد فراصوت با هدف افزايش زمان عملكرد
89
طراحي و بررسي پارامتريك موتور توربوفن
90
طراحي و بررسي پمپ انژكتورها و كنترل آنها توسط EDC (Control Diesel Electrical)
91
طراحي و بررسي تجربي فرآيند ساخت ميكرو محرك شانه‌اي
92
طراحي و بررسي خصوصيات حسگر نوري يون انتخابي بر اساس نشانش زوج يون براي اندازه گيري برخي از عناصر واسطه فلزي سنگين، استفاده از طراحي آزمايش براي بهينه سازي چند متغيره جهت اندازه گيري گونه هاي مختلف به روش استخراج نقطه ابري
93
طراحي و بررسي خواص نوري كمپلكس جيوه با مخلوط ليگاندها به عنوان حسگر شيميايي رنگ سنجي براي تشخيص و تعيين لايزين در محيط آبي
94
طراحي و بررسي رفتار الكتروشيميايي و الكترومكانيكي فعال‌كننده‌هاي نرم (ماهيچه هاي مصنوعي) نفيوني بر پايه‌ي الكترودهاي نانوساختار كربن/پليمر هادي
95
طراحي و بررسي ساخت توربين بادي پر پره براي پمپ كردن آب
96
طراحي و بررسي عملكرد ديناميكي موتورهاي پله اي
97
طراحي و بررسي عملكرد كولر تبخيري غير مستقيم در شرايط آب و هوايي كشور
98
طراحي و بررسي عملكرد موتور دوراني زبانه اي
99
طراحي و بررسي عملكرد موتورهاي توربين گازي به كمك نرم افزار GSP
100
طراحي و بررسي فني و اقتصادي روش استخراج اورانيوم معدن طالمسي ، افق 30 تا 55 متري
101
طراحي و بررسي كارايي نانو ذرات TiO2 اصلاح شده با تركيب هاي زيست ايمن سيتريك اسيد و پلي ﴿وينيل الكل﴾، در توليد و ساخت نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد- ايميد﴾ حاوي اتصالات N، N-(پيرومليتوئيل﴾ - بيس-L- لوسين
102
طراحي و بررسي كلكتور خورشيدي
103
طراحي و بررسي مباني بنيادي ليزر و كاربرد ان در مخابرات و ادوات اندازه گيري ان
104
طراحي و بررسي مبدل حرارتي پوسته ـلوله اي براي چگالش بخار از مخلوط بخارـگاز
105
طراحي و بررسي مبدل صفحه اي
106
طراحي و بررسي موتور وي شكل
107
طراحي و بررسي يك نمونه دستگاه تبديل زيست‌توده به زيست كربن
108
طراحي و برنامه ريزي ايجاد نيروگاه برق شهيد رجائي با استفاده از اصول محاسباتي شبكه هاي PERT and CPM
109
طراحي و برنامه ريزي براي طرح توسعه اتي دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
110
طراحي و برنامه ريزي شبكه پايدار توزيع لجستيك شهري با رويكرد نظريه صف (مطالعه موردي: شبكه توزيع ميوه در شهر تهران)
111
طراحي و برنامه ريزي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته سبز با در نظرگرفتن سيستم گردآوري كالا و ضايعات به صورت شبكه اي
112
طراحي و برنامه ريزي شبكه زنجيره تامين سبز زيست توده در يك محيط غير قطعي
113
طراحي و برنامه ريزي محصول (كاربرد مدل .P.L در طراحي و برنامه ريزي محصولات ريسندگي )
114
طراحي و برنامه ريزي مدل نرم افزاري تشخيص بيماري هاي قلبي از راه دور ( از طريق انتقال تصاوير و داده ها)
115
طراحي و برنامه سازي جعبه ابزار پردازش تصوير
116
طراحي و برنامه نويسي نرم افزار پايگاه داده هاي بيماريهاي داخلي
117
طراحي و برنامه نويسي يك بسته نرم افزار لغات انگليسي به فارسي
118
طراحي و برنامه‌ريزي سطوح ميان دستي و پايين‌دستي زنجيره تأمين نفت با در نظر گرفتن ملاحظات توسعه پايدار (مطالعه موردي : پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران)
119
طراحي و برنامه‏ريزي زنجيره حلقه بسته تامين سرب و توليد باتري
120
طراحي و بزرگنمايي ميكسرستلر در ابعاد نيمه صنعتي
121
طراحي و بسته بندي خاويار ايران براي بازار داخلي كشور
122
طراحي و بكارگيري ابزار نرم افزاري براي استقرار نظام مديريت الكترونيكي پروژه ها
123
طراحي و بكارگيري سيستم آموزش الكترونيكي تركيبي در دانشگاه علوم پزشكي تهران
124
طراحي و بكارگيري سيستمهاي اطلاعاتي در شركت توليدي پروفيل يزد
125
طراحي و بهبود سيستم كشف نفوذ درشبكه هاي اقتضايي
126
طراحي و بهبود سيستم كنترل اتوماتيك قطار بدون راننده با استفاده از هوش محاسباتي
127
طراحي و بهبود سيستم كنترل توليد با هدف ظرفيت سنجي ماشين آلات در شركت رينگسازي مشهد (رينگهاي سواري)
128
طراحي و بهبود سيستم مديريت حمل و توزيع كالا با استفاده از مدل هاي مسيريابي مورد كاوي سايپايدك
129
طراحي و بهبود عملكرد مصرف سوخت ديگهاي بخار در تاسيسات ساختمان
130
طراحي و بهبود فرايند توليد ماده كاتدي (LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2(NMC مورداستفاده در باتري ليتيم يون به روش آسياكاري پرانرژي
131
طراحي و بهبود مدارهاي باند پايه براي سيستم هاي ثبت عصبي قابل كاشت
132
طراحي و بهبود مشخصات سنتزكنندهي فركانسي ديجيتالي مستقيم بدون حافظه خواندني
133
طراحي و بهبود مكانيزم آنتن چتري ميله لولايي (Hinged-Rib Antenna)
134
طراحي و بهره برداري از سيستمهاي ذخيره سيكلي رويكرد الگوريتم ژنتيك تركيبي ﴿GA_LP)
135
طراحي و بهره برداري بهينه از ايستگاه هاي پمپاژ به روش جداسازي و اوتوماتاي سلولي
136
طراحي و بهره برداري بهينه از ايستگاههاي پمپاژ با استفاده از الگوريتم Particle Swarm Optimization
137
طراحي و بهره برداري بهينه از مخازن سدهاي برقابي پياپي
138
طراحي و بهره برداري بهينه هيدروسيستمها با الگوريتم جامعه مورچه ها ،يك رهيافت فراكاوشي جديد
139
طراحي و بهره برداري همزمان سيستم مخازن برقابي با استفاده از الگوريتم اتوماتاي سلولي
140
طراحي و بهره‌برداري بهينه از سيستم‌هاي ذخيره سيكلي- رويكرد توده‌اي
141
طراحي و بهره‌برداري بهينه‌ از مخزن سد بر مبناي اعتمادپذيري با استفاده از روش اتوماتاي سلولي
142
طراحي و بهره‌برداري چندمنظوره از سيستم‌هاي ذخيره سيكليك با استفاده از الگوريتم چندهدفه كاوش سيستم ذرات باردار (MOCSS)
143
طراحي و بهسازي سيكل رنكين دوگانه براي بازيابي حرارت اتلافي از موتور احتراق داخلي در خودرو
144
طراحي و بهنه سازي تجهيزات كابنيت و زير پايي كنارتخت بيمار براي بيمارستان تخصصي زنان وزايمان رويين تن ارش
145
طراحي و بهينه ‌سازي شبكه حفاري اكتشافات تكميلي در كانسار سنگ آهن زاغيا
146
طراحي و بهينه سازي Heat Sink فن CPU كامپيوتر
147
طراحي و بهينه سازي آبگرمكن ديواري
148
طراحي و بهينه سازي آرايه هاي فازي با پهناي باند زياد با استفاده از استراتژي تكاملي اقتباس ماتريس كوواريانس
149
طراحي و بهينه سازي آزمايش هاي پايه اي تحليلي در شكل دهي ورق فلزي
150
طراحي و بهينه سازي آيروديناميكي پره‌هاي توربين محوري توربين‌هاي گازي
151
طراحي و بهينه سازي اقتصادي خطوط انتقال گاز
152
طراحي و بهينه سازي انفجار معدن سنگ توف كمرد
153
طراحي و بهينه سازي باريكه نوتروني راكتور ir-40 جهت استفاده در روش نوترون تراپي با بور
154
طراحي و بهينه سازي بافت نانوليفي پوسته-مغزي با پوسته PVP/PCL ومغزي PVP حاوي داروي AmB براي كنترل رشد قارچ كانديدا آلبيكنس در درمان ضايعه قارچي آن
155
طراحي و بهينه سازي بخاري گاز سوز زميني
156
طراحي و بهينه سازي بخاري گازي
157
طراحي و بهينه سازي برجهان خنك كن مرطوب جريان مخالف
158
طراحي و بهينه سازي پره هاي داخلي طولي در جريان آرام داخل لوله توسط تئوري ساختاري
159
طراحي و بهينه سازي پس خنك كن براي موتورهاي احتراق داخلي ديزل
160
طراحي و بهينه سازي پيوننده ترانس دايركشنال با ضريب تزويج قابل تعيين و تطبيق امپدانس
161
طراحي و بهينه سازي تابش توليد هماهنگ دوم با بازآواگر بيروني
162
طراحي و بهينه سازي تونلي باد مافوق صوت
163
طراحي و بهينه سازي چيلرهاي تراكمي
164
طراحي و بهينه سازي حسگر پلاسمونيكي مبتني بر موجبر (فلز- دي الكتريك- فلز)
165
طراحي و بهينه سازي حسگر فلورسانس جديد براي اندازه گيري برخي داروها مانند: كتوتيفن و آمينواسيدها، بر اساس نقاط كربني سنتز شده از مواد طبيعي
166
طراحي و بهينه سازي دريچه كولر آبي
167
طراحي و بهينه سازي دستگاه پانچ كولر
168
طراحي و بهينه سازي رادياتور
169
طراحي و بهينه سازي روش كنترلي مورد لغزشي براي كنترل منبع تغذيه ي بدون وقفه ي تك فاز
170
طراحي و بهينه سازي ساپورت هاي مخزن ذخيره درمقابل زلزله
171
طراحي و بهينه سازي ساختار مجراهاي خنك كن در قطعات الكترونيكي با استفاده از تئوري ساختاري
172
طراحي و بهينه سازي ساختارهاي درختي هدايتي در ابعاد ميكرو و نانو براي خنك كاري قطعات الكترونيكي
173
طراحي و بهينه سازي سطح و توان مصرفيفيلتر Gm-cمرتبه چهار با استفاده از الگوريتم جستجوي ممنوعه
174
طراحي و بهينه سازي سكوهاي پايه كششي در درياي خزر
175
طراحي و بهينه سازي سلول هاي خورشيديِ سيليكوني و امكان سنجي تامين روشنايي معابر استان گيلان با سيستم هاي فتوولتائيك
176
طراحي و بهينه سازي سيستم بيمارستان ضيايي اردكان
177
طراحي و بهينه سازي سيستم تحليگر مواد معدني به روش PGNAA
178
طراحي و بهينه سازي سيستم تهويه مطبوع يك آپارتمان مسكوني
179
طراحي و بهينه سازي سيستم سرمايش تبخيري غير مستقيم بروش اگزرژي
180
طراحي و بهينه سازي سيستم منبع تغذيه ولتاژ بالا براي لامپ مگنترون
181
طراحي و بهينه سازي سيستم ها و كنترل كننده هاي فازي با پلانت و تابع هدف دلخواه با استفاده از الگوريتم ژنتيك
182
طراحي و بهينه سازي سيستم هاي خنك كننده نيروگاهي شامل كندانسور بخار و برج خنك كن مرطوب
183
طراحي و بهينه سازي سيستم هاي فن كويل
184
طراحي و بهينه سازي سيستم هاي ميكروعدسي تصويرساز با توان تفكيك زياد
185
طراحي و بهينه سازي سيكل كالينا
186
طراحي و بهينه سازي شبكه آب آشاميدني پالايشگاه تهران بوسيله نرم افزار كامپيوتري
187
طراحي و بهينه سازي شبكه آب فضاي عمومي (سبز) پالايشگاه تهران بوسيله نرم افزار كامپيوتري
188
طراحي و بهينه سازي شبكه مبدلهاي حرارتي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
189
طراحي و بهينه سازي شبكه هاي توزيع آب
190
طراحي و بهينه سازي شبكه هاي داده در محيط ارتباط ماهواره اي (VSAT)
191
طراحي و بهينه سازي شبكه هاي زمين در پست هاي فشار قوي
192
طراحي و بهينه سازي صدا خفه كن موتور A9 و تعيين موقعيت مكاني آن نسبت به مافلر در سيستم اگزوز
193
طراحي و بهينه سازي صدا خفه كن هاي مقاومت
194
طراحي و بهينه سازي فرايند واحد تصفيه پساب گاوداري
195
طراحي و بهينه سازي فرمولاسيون آب‌بندهاي پوششي بر پايه پلي‌تيواتر جهت استفاده در سازه‌هاي كامپوزيتي بر پايه رزين اپوكسي / الياف كربن
196
طراحي و بهينه سازي فرمولاسيون چسب هاي بر پايه رزين اپوكسي/ فنوليك، جهت اتصال قطعات فلز به كامپوزيت
197
طراحي و بهينه سازي فرمولاسيون در آميزه هاي الاستومري بر پايه NR/SBRتقويت شده با سيليكا
198
طراحي و بهينه سازي فني و اقتصادي فن كويل ها
199
طراحي و بهينه سازي فيبرهاي نوري Multi clad ﴿افزايش پهناي باند و كاهش پاشندگي﴾
200
طراحي و بهينه سازي فيلتر نوري موجبري بر پايه توري به منظور به كارگيري در ادغامگر در حوزه طول موج (Wavelength division multiplexer)
201
طراحي و بهينه سازي كابين لكوموتيوران در كشنده هاي ER24PC با رويكرد كاربرمحور براي لكوموتيوران ايراني
202
طراحي و بهينه سازي كامپيوتري ترانسفورماتور تك فاز و ساخت تنظيم كننده ولتاژ اتوماتيك
203
طراحي و بهينه سازي كمپرسورهاي جريان محوري
204
طراحي و بهينه سازي كنترل تك سيكلي در جبرانساز STATCOM به منظور بهبود كيفيت توان در سيستم هاي توزيع
205
طراحي و بهينه سازي كوپلر با استفاده از ساختار خم
206
طراحي و بهينه سازي كولر ابي 4000 جهت استفاده مساجد و اماكن سرپوشيده بزرگ
207
طراحي و بهينه سازي گمانه هاي اكتشافي در مراحل مختلف اكتشاف يك كانسار
208
طراحي و بهينه سازي لوله‌هاي سوخت پرفشار موتور ديزل سواري
209
طراحي و بهينه سازي ليزر Nd:YAG بر اساس انتشار و شكل پالس نوع دمش
210
طراحي و بهينه سازي ماشين رلوكتانس سنكرون تقويت شده با آهنرباي دائم (PMA-SynRM) براي كاربرد ذخيره ساز انرژي فلايويل و ساخت نمونة آزمايشگاهي
211
طراحي و بهينه سازي ماشين سنكرون رلوكتانسي با كاربرد سرعت متغير
212
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ مباﺩﻝ ﻫﺎﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺎﺭﭘﻴﭽﻲ ﻻﻳﻪ ريزشي
213
طراحي و بهينه سازي مبد ل هاي حرارتي با تمركز بر مبدل پوسته و لوله با لوله هاي پيچشي
214
طراحي و بهينه سازي مبدل DC/DC در تركيب شبكه تغذيه خودروي الكتريكي و راه آهن برقي DC
215
طراحي و بهينه سازي مدل كششي در محيط زنجيره تامين با استفاده از روش حل هيبريد رياضي و شبيه سازي
216
طراحي و بهينه سازي مدلهاي حرارتي پوسته لوله اي
217
طراحي و بهينه سازي موتور القايي استفاده شده در پمپ الكتريكي چاه نفت (ESP)
218
طراحي و بهينه سازي موتور القايي خطي با در نظر گرفتن اثر انتهايي
219
طراحي و بهينه سازي موتور پرايد1300 سي سي براي افزايش بيش از15% توان و گشتاور در دور نامي3000 دور بر دقيقه
220
طراحي و بهينه سازي موتور سنكرون رلوكتانسي با مغناطيس هاي دائم كمكي
221
طراحي و بهينه سازي موتور سنكرون مغناطيس دائم سطحي با هدف كاهش گشتاور اثر دندانه
222
طراحي و بهينه سازي ميزكار آژانس هاي مسافرتي (هوايي و غيره )
223
طراحي و بهينه سازي ميكروسكوپ تمام نگاري ديجيتالي و تعيين مشخصات فيبر نوري تك مد
224
طراحي و بهينه سازي نانو الياف پوسته مغزي كيتوسان / پلي كاپرولاكتون حاوي ذرات مغناطيسي Fe3O4 براي رهايش داروي 5FU
225
طراحي و بهينه سازي نرم افزار تشخيص قله و تجزيه و تحليل طيف گاما با قدرت تفكيك پايين توسط موجك
226
طراحي و بهينه سازي نرم افزار تشخيص قله و تجزيه و تحليل طيف گاما با قدرت تفكيك پايين توسط موجك
227
طراحي و بهينه سازي هندسه بالك راكت هاي ماوراء صوت
228
طراحي و بهينه سازي هندسي و سازه اي مفصل مصنوعي هيپ به روش المان محدود
229
طراحي و بهينه سازي و ساخت شيفت دهنده فاز تفاضلي باند
230
طراحي و بهينه سازي و ساخت صفحات دو قطبي Bipolar مربوط به بيل سوختي PEM
231
طراحي و بهينه سازي و ساخت يك آنتن پهن باند جهتي
232
طراحي و بهينه سازي واحد الكتروليز، تصفيه و كلرزدايي صنايع كلر پارس براي توليد پتاس
233
طراحي و بهينه سازي يك fpsoبراي بلوك 6.2 درياي خزر
234
طراحي و بهينه سازي يك تقويت كننده ي كم نويز ( LNA) با ولتاژ و توان مصرفي پايين بااستفاده از تكنيك هاي خطي سازي
235
طراحي و بهينه سازي يك جعبه دنده كاهنده سرعت با Visual Nastran
236
طراحي و بهينه سازي يك سلول جذبي چند عبوري حلقوي
237
طراحي و بهينه سازي يك طبقه كمپرسور حدود صوت با پره هاي مايل
238
طراحي و بهينه سازي يك موتور رلوكتانسي سنكرون و تحليل آن بر اساس روش المان محدود
239
طراحي و بهينه سازي يك موتور سنكرون مغناطيس دائم سطحي دور پايين با آهنرباي سراميكي
240
طراحي و بهينه يابي الگوريتم ژنتيك فازي براي كنترل سوخت موتور توربوفن
241
طراحي و بهينه يابي بالابر كابل ثابت
242
طراحي و بهينه‌سازي ابعاد و شكل كيسه هواي عابر پياده باهدف كاهش آسيب سر
243
طراحي و بهينه‌سازي توربين شعاعي براي سيكل CHP
244
طراحي و بهينه‌سازي سيستم جدا كننده توسط ديناميك سيالات محاسباتي
245
طراحي و بهينه‌سازي شتاب‌سنج خازني MEMS تك‌محوره
246
طراحي و بهينه‌سازي فرآيند مجتمع‌سازي با فناوري‌هايبريد براي يك سيستم دريافت توان و داده كاشته‌شده در بدن
247
طراحي و بهينه‌سازي لوله اگزوز و كاتاليست در پلتفرم ملي
248
طراحي و بهينه‌سازي موتور الكتريكي پمپ چاه با هدف بهبود راندمان و كارآيي
249
طراحي و بهينه‌سازي موتور سنكرون مغناطيس دائم خطي براي كاربرد در سيستم هدايت الكتريكي خودرو و بررسي كارايي آن در مقايسه با موتور سنكرون مغناطيس دائم دوار
250
طراحي و بهينه‌سازي هوش‌مند تقويت‌كننده كم‌نويز فراپهن‌باند
251
طراحي و بهينه‌سازي يك رادياتور بر مبناي لوله‌ي‌حرارتي و امكان‌سنجي فني براي استفاده در خودرو
252
طراحي و بهينه¬سازي آنتن‌ با تغذيه موج رونده غيريكنواخت با SLL -30dB و بهره 20dB
253
طراحي و بهينه¬سازي يك موتور سنكرون رلوكتانسي تقويت شده با آهنرباي دائم و سد كننده¬هاي شار هذلولي شكل
254
طراحي و بهينه‎سازي سيستم تشديدگر-تقويت‎كننده‎ تارنوري دوغلافي Yb:Silica و تعيين پارامترهاي بهره سيگنال كوچك و توان اشباع
255
طراحي و بهينهسازي گرافيك رابط‌كاربري وب‌سايت موزه‌ي ايران باستان
256
طراحي و بهيه سازي دكلهاي مهاري انتقال نيرو 500kv-AC
257
طراحي و ‎بياده سازي سامانه رديابي شي
258
طراحي و پاuده‌سازي يك مكانيزم راه‌اندازي و كنترل راه دور پردازه‌ها در سيستم‌هاي خوشه‌اي با توان محاسباتي بالا
259
طراحي و پارچه به الهام از نقوش گليم قشقايي
260
طراحي و پالده‌سازي يك سازوكار توزيعي براي تعيين توالي هاي كوتاه از ژنوم ها با دقت بالا
261
طراحي و پامده‌سازي يك ميان‌افزار مبتني بر انتقال پيام جهت پشتيباني از مقياس‌پذيري در محيط‌هاي محاسباتي موبايل
262
طراحي و پايدارسازي حس پذيري خودكار در عملگرهاي پيزوالكتريك
263
طراحي و پياد هسازي محيطي جهت مكا نيابي خطاهاي نرم افزاري با استفاده از رو شهاي كاوش در گراف رفتار برنامه
264
طراحي و پياد هسازي يك راهكار توزيع شده براي افزايش كيفيت باز يهاي رايان هاي برخط پركاربر ه
265
طراحي و پياد هسازي يك مكانيزم كشف پوياي منابع در سيستمهاي همتا به همتاي بدون ساختارمبتني براشتراك فايل
266
طراحي و پياد‌ه‌سازي يك مبدل قدرت با مديريت انرژي براي سيستم‌هاي پيل سوختي
267
طراحي و پياده سازي ..كنترل تهويه و سيستم گرمايش و سرمايش در يك مدل گلخانه تجاري با استفاده از يك روش كنترل هوشمند
268
طراحي و پياده سازي CPOE
269
طراحي و پياده سازي Electronic Stability Control
270
طراحي و پياده سازي GIS جهت سيستم مديريت اطلاعات بيماريها درشبكه بيمارستاني و مراكز بهداشتي و درماني
271
طراحي و پياده سازي Object Controller در سيستم اينترلاكينگ
272
طراحي و پياده سازي Plug-in رمز نگاري براي مجموعه Microsoft Office
273
طراحي و پياده سازي RAM ديناميكي 64 كيلو بيت با باس داده 16 بيتي
274
طراحي و پياده سازي Web Site يك شركت توليدي قطعات خودرو
275
طراحي و پياده سازي آبشار گرافيكي
276
طراحي و پياده سازي آرايه بهبود كيفيت تصويربرداري فلوئورسانس القايي ليزري بر مبناي آناليز جابه‌جايي طيفي
277
طراحي و پياده سازي آزمايشگاهي سيستم كنترل لغزش
278
طراحي و پياده سازي آزمايشگاهي كنترل همراه با شبكه عصبي يك ميكروفنر SMA
279
طراحي و پياده سازي آژانس املاك
280
طراحي و پياده سازي ابزار CASE مبتني بر فاز تحليل متد لوژي OOSE
281
طراحي و پياده سازي ابزار اندازه گيري احساس PrEmo
282
طراحي و پياده سازي ابزار پيشنهاد دهنده جهت رفع خطاهاي اجرايي وب سرويس ها
283
طراحي و پياده سازي ابزار خودكار توليد فرم براي كاربردهاي مبتني بر وب
284
طراحي و پياده سازي ابزار مديريت فايروال توزيع شده در قالب توسعه اي بر IPTABLES لينوكس
285
طراحي و پياده سازي ابزار يافتن خطا در نرم افزارهاي مبتني بر ويندوز با داشتن حداقل دانش
286
طراحي و پياده سازي ابزاري براي ارزيابي ميزان امنيت سرويسهاي وب
287
طراحي و پياده سازي ابزاري براي اعمال تكنيك گريز از آنتي ويروس ها با استفاده از كد استالينگ ها و رمزكردن قسمت مخرب كد
288
طراحي و پياده سازي ابزاري به منظور افزايش دقت تشخيص آسيب پذيري XSS در برنامه هاي تحت وب با تركيب روش هاي ايستا و پويا
289
طراحي و پياده سازي ابزاري جهت تاييد و اعتبار سنجي دانش در سيستم هاي هوشمند
290
طراحي و پياده سازي ابزاري جهت تشخيص و جلوگيري از حملات تزريق كورSQL
291
طراحي و پياده سازي ابزاري جهت شناخت حملات XSS در صفحات وب
292
طراحي و پياده سازي استخراج كننده ي اطلاعات از داده هاي آنلاين مربوط به شركت هاي ثبت شده در روزنامه رسمي ايران
293
طراحي و پياده سازي استراتژي كنترلي بهينه با گذار نرم براي نسل جديد UPS هاي سري-موازي
294
طراحي و پياده سازي اسيلوسكوپ ديجيتال با استفاده از درگاه USB
295
طراحي و پياده سازي افزونه نرم افزاري مديريت گروه هاي كاري در شبكه اجتماعي
296
طراحي و پياده سازي افزونه همگام سازي اطلاعات براي محيط وردپرس با منطق دلخواه
297
طراحي و پياده سازي الگوريتم استخراج اطلاعات از سيگنال هاي آزمون غير مخرب
298
طراحي و پياده سازي الگوريتم بهينه فشرده سازي اثر انگشت با استفاده از فيلترهاي سبك FIR
299
طراحي و پياده سازي الگوريتم پردازش سيگنال كوبش با استفاده ازميكروكنترلر power pc
300
طراحي و پياده سازي الگوريتم تست online براي بر مبتني بر DSP مورد استفاده در يك VoIP gateway
301
طراحي و پياده سازي الگوريتم تصوير تجمعي بر روس حسگر تصوير CMOS
302
طراحي و پياده سازي الگوريتم جداسازي نوترون و گاما بر روي HTMCA
303
طراحي و پياده سازي الگوريتم شناسايي و جبرانسازي عيب حسگرها در تعيين وضعيت ماهواره
304
طراحي و پياده سازي الگوريتم لرزشگيري در دوربين چشم مصنوعي
305
طراحي و پياده سازي الگوريتم مبدل هاي MPPT ژانل هاي خورشيدي براي كاربردهاي عمومي
306
طراحي و پياده سازي الگوريتم مسيريابي انرژي آگاه در شبكه‌هاي حسگر بيسيم
307
طراحي و پياده سازي الگوريتم نگاشت با استفاده از نظريه ي تركيب اطلاعات سنسوري در ربات هاي متحرك همكار مجهز به سونار
308
طراحي و پياده سازي الگوريتم هاي تست عملكردي پيس ميكر خارجي قلب
309
طراحي و پياده سازي الگوريتم هاي تشخيص دهنده ي گفتار / سكوت
310
طراحي و پياده سازي الگوريتم هاي حسگر ستاره
311
طراحي و پياده سازي الگوريتم هدايت و كنترل يك كوادروتور براي فرود روي يك صفحه متحرك
312
طراحي و پياده سازي الگوريتمي با ساختار پويا جهت تركيب بهينه ي سرويس ها
313
طراحي و پياده سازي انبارداري توسط ASP.Net و C#
314
طراحي و پياده سازي باركدخوان يك بعدي
315
طراحي و پياده سازي بازار الكترونيكي دانشجويي در سطح دانشكده با استفاده از فروشگاه ساز مجنتو
316
طراحي و پياده سازي بازاريابي الكترونيكي شخصي سازي شده مبتني بر 4P
317
طراحي و پياده سازي بازي آموزش برنامه نويسي كامپيوتر براي كودكان
318
طراحي و پياده سازي بازي شطرنج
319
طراحي و پياده سازي بازي فوتبال مرحله اي دونفره مبتني بر موبايل و كامپيوتر
320
طراحي و پياده سازي بازي كامپيوتري دوزبازي
321
طراحي و پياده سازي بانك اطلاعات جامع گفتار درماني با كاربرد آموزشي و پژوهشي
322
طراحي و پياده سازي بانكاطلاعات شهداي استان يزد
323
طراحي و پياده سازي بخش كنترل كننده ديجيتال يك سيستم تحريك الكتريكي 16 كاناله تمام مجتمع براي يك ايمپلنت مغزي
324
طراحي و پياده سازي برنامه آناليزگر و مدل سازي حريف در بازي ربات هاي فوتباليست سايز كوچك
325
طراحي و پياده سازي برنامه جمع آوري دادههاي مربوط به سامانه خريد آنلاين از سوپر ماركت ها مبتني برسيستم عامل اندرويد
326
طراحي و پياده سازي برنامه كاربردي راهنماي مسافران تحت سيستم عامل اندرويد
327
طراحي و پياده سازي برنامه كاربردي مديريت مخارج جمعي
328
طراحي و پياده سازي برنامه نمايش اطلاعيه‌ها و پنل تحت وب با امكان دسترسي كاربران
329
طراحي و پياده سازي برنامه ي دسته بندي كننده ي صفحات وب با استفاده از شبكه ي معاني لغات
330
طراحي و پياده سازي برنامه ي كاربردي بهبود سطح كيفيت براي كاربردهاي چندرسانه اي بي درنگ در شبكه هاي نرم افزار محور
331
طراحي و پياده سازي بستر بدون سرور اينترنت اشياء
332
طراحي و پياده سازي بستر توسعه كاربردهاي مديريت شبكه توزيعي در شبكه هاي فعال
333
طراحي و پياده سازي بستري براي اينترنت اشيا
334
طراحي و پياده سازي بستري مناسب براي توسعه سيستم هاي بانك اطلاعات تصويري
335
طراحي و پياده سازي بستري مناسب براي توسعه سيستم هاي بانك اطلاعات جغرافيايي
336
طراحي و پياده سازي بعد اخلاق در سيستمهاي چند عاملي
337
طراحي و پياده سازي بلادرنگ روشهاي كلاسيك و هوشمند كنترل پيش بين مدل پايه در پروسه هاي فرايندي مبتني بر فيلد باس
338
طراحي و پياده سازي بلادرنگ يك كدكننده صوتي فول دوپلكس (BPS 4800 - 2400) با قابليت تبادل اطلاعات متني و فايلي دوطرفه
339
طراحي و پياده سازي بهينه كدينگ كانال فرستنده DVB_Tبر روي FPGA
340
طراحي و پياده سازي پايگاه اطلاعات دانشگاه (تحت وب )
341
طراحي و پياده سازي پايگاه داده تحت وب جهت ذخيره و بازيابي پايان نامه ها، پروژه ها و مقالات دانشجويان
342
طراحي و پياده سازي پايگاه داده تحليلي در رايانش ابري
343
طراحي و پياده سازي پايگاه داده سينمايي تحت وب
344
طراحي و پياده سازي پايگاه داده نرم افزار نمايش مد
345
طراحي و پياده سازي پايلوت كنترل دما مبتني بر اينترنت اشياء
346
طراحي و پياده سازي پايلوت كنترل فشار مبتني بر IOT
347
طراحي و پياده سازي پرتال آموزشي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه يزد
348
طراحي و پياده سازي پرتال تجاري با استفاده از وب سرويس
349
طراحي و پياده سازي پردازشگر اطلاعات رادار بر اساس ريزپردازنده TMS023C52
350
طراحي و پياده سازي پردازنده ابر مقياسي عام منظوره و بهبود عملكرد آن با استفاده از ساختارهاي قابل پيكربندي
351
طراحي و پياده سازي پردازنده كارت آنالوگ، در سيستم جمع آوري داده نيروگاه با استفاده FPGA
352
طراحي و پياده سازي پروتكل هاي ميان افزار سيستم هاي توزيع شده اطلاع رساني ﴿آموزش الكترونيكي - كتابخانه رقمي﴾
353
طراحي و پياده سازي پروتكلي براي انتقال امن ويديو
354
طراحي و پياده سازي پست الكترونيكي انتقال پرونده و ورود از دور امن
355
طراحي و پياده سازي پلاگين هوشمند تشخيص فيشينگبراي مرورگر فايرفاكس
356
طراحي و پياده سازي پنهان نگاري داده در VOIPبا استفاده از تركيب الگوريتم هاي LACK و LSB
357
طراحي و پياده سازي پوسته استوديو فشرده سازي
358
طراحي و پياده سازي پوسته رمزنگاري
359
طراحي و پياده سازي پويشگر يافتن تزريق اس.كيو.ال از طريق خزش
360
طراحي و پياده سازي تئوري بازي براي پيشنهاد قيمت بهينه در بازار برق
361
طراحي و پياده سازي تابع نمايي با استفاده از الگوريتم CORDIC و مدار FPGA
362
طراحي و پياده سازي تجربي كنترل فعال صدا براي يك فن خنك كننده
363
طراحي و پياده سازي تخمينگر مقاوم به منظور تخمين سرعت طولي قطار و آشكار سازي لغزش
364
طراحي و پياده سازي تراشه تعقيب كننده هدف
365
طراحي و پياده سازي تركيب‌كننده/تقسيم‌كننده توان بالا در باند فركانسي S/C
366
طراحي و پياده سازي تشخيصگر بيمارهاي كليوي با استفاده از شبكه عصبي
367
طراحي و پياده سازي تقويت كننده ي توان كلاس F با بهبود عملكرد
368
طراحي و پياده سازي تكنيك كاليبراسيون بخش DAC در مبدل آنالوگ به ديجيتال دو مرحله اي
369
طراحي و پياده سازي تكنيكهاي مناسب براي كلاس بندي و تشخيص آريتمي هاي قلبي در الكتروكارديوگرافي
370
طراحي و پياده سازي توابع تكثير ناپذير فيزيكي بر روي FPGA
371
طراحي و پياده سازي توابع تكثير ناپذير فيزيكي تركيبي بر روي FPGA
372
طراحي و پياده سازي توابع تكثيرناپذير فيزيكي براي ارتباط امن در اينترنت اشيا
373
طراحي و پياده سازي توابع تكثيرناپذير فيزيكي براي ارتباط امن در اينترنت اشيا
374
طراحي و پياده سازي توليد كننده مورد ازمون جهت بهبود آزمون فازينگ مرورگرها
375
طراحي و پياده سازي جبرانساز‌ خرابي عملگر تطبيقي بر روي شبيه ساز ماهواره
376
طراحي و پياده سازي جستجوگر متني انگليسي براي كامپيوترهاي شخصي با استفاده از روش شباهت كسينوسي
377
طراحي و پياده سازي جعبه سياه خودرو با قابليت تحليل وضعيت راننده
378
طراحي و پياده سازي چارچوبي براي توليد نرم افزار بر اساس مولفه هاي آزمون گراي مستقل از سكو
379
طراحي و پياده سازي چارچوبي براي توليد نرم افزار بر اساس مولفه هاي آزمون گراي مستقل از سكوبلبل
380
طراحي و پياده سازي چند الگوريتم رمزنگاري بسيار سبك براي برچسب هاي RFID
381
طراحي و پياده سازي چند برنامه براي اهداف MULTITASKING
382
طراحي و پياده سازي چهارچوب Front-end تحت وب
383
طراحي و پياده سازي چيدمان تمام نگاري ديجيتال و دست يابي به اطلاعات فازي تصاوير تمام نگاشتي
384
طراحي و پياده سازي حافظه انجمني با استفاده از شبكه عصبي آشوبگونه
385
طراحي و پياده سازي حافظه مشترك توزيع شده ي شفاف با قابليت حمل در سطح ناظر ماشين مجازي
386
طراحي و پياده سازي حسگر تصوير ديجيتال CMOS با تمركز بر افزايش حساسيت، رزولوشن و گستره ديناميكي حسگر
387
طراحي و پياده سازي خدمت الكترونيكي جهت نوبت دهي به بيماران در مطب
388
طراحي و پياده سازي خريدوفروش گل دربستر اينترنت
389
طراحي و پياده سازي خزشگر مبتني بر زبان فارسي
390
طراحي و پياده سازي داپلكسر فعال ترانسيور مايكروويو با بكارگيري ساختارهاي CRLH كاربرد در سيستمهاي نسل چهارم مخابرات سيار
391
طراحي و پياده سازي دادگان گفتاري مناسب به منظور جدا سازي تك ميكروفونه گويندگان
392
طراحي و پياده سازي داده گيري از چهار كانال و نمايش آن در يك محيط گرافيكي كاربر
393
طراحي و پياده سازي دانشگاه مجازي Virtual University
394
طراحي و پياده سازي درايو الكتريكي بدون حسگر موقعيت موتور BLDC با اينورتركاهش ساختار يافته
395
طراحي و پياده سازي درايو موتور (رلوكتانس سويچ شونده )
396
طراحي و پياده سازي درايو موتور سنكرون مغناطيس دائم بدون استفاده از سنسور
397
طراحي و پياده سازي دستگاه ترسيم خودكار منحني پلاتوي آشكارساز تناسبي به همراه بررسي و بهينه سازي شرايط كار اين نوع آشكارسازها
398
طراحي و پياده سازي دسته بندي كننده اخبار فارسي با استفاده از الگوريتم بيزين با قابليت توسعه پذيري
399
طراحي و پياده سازي دفترچه تلفن دانشجويان در محيط اكسس
400
طراحي و پياده سازي دو روش جديد براي بهبود كارايي الگوريتم بهينه سازي دسته ذرات در برخورد با مسائل بهينه سازي كلي
401
طراحي و پياده سازي ديباگر32 بيتي حفاظت شده متكي به خود براساس پردازنده 386
402
طراحي و پياده سازي ديواره آتش با گذر دهي بالا جهت افزايش كارايي
403
طراحي و پياده سازي رابط رايانه دستگاه سنتزكننده با مايكروويو
404
طراحي و پياده سازي رابط مغز-كامپيوتر (Brain-Computer Interface)
405
طراحي و پياده سازي ربات ترابري با استفاده از روشهاي بينايي ماشين
406
طراحي و پياده سازي ربات تشخيص رمز
407
طراحي و پياده سازي ربات تعقيب خط﴿ربات مسيرياب﴾
408
طراحي و پياده سازي ربات سرآشپز با استفاده از يادگيري تقليدي
409
طراحي و پياده سازي ربات نور ياب
410
طراحي و پياده سازي رجيستر با توان مصرفي كم در تكنولو‍ژي CMOS
411
طراحي و پياده سازي رمزنگاري و مكانيسمهاي امنيتي در شبكه هاي كامپيوتري
412
طراحي و پياده سازي روش كنترل اسكالر و برداري بر روي درايو موتور سنكرون مغناطيس دائم
413
طراحي و پياده سازي روش هاي كدينگ صوتي بر مبناي كدينگ سينوسي با نرخ بيت 2400 - 4800 بيت بر ثانيه
414
طراحي و پياده سازي روند خودكارسازي مديريت يك سيستم محاسبات ابري با بررسي روندهاي كاري مورد نياز
415
طراحي و پياده سازي رويتگر حالت براي كنترل سرعت و مكان موتور DC [دي سي]
416
طراحي و پياده سازي زبان اصلاح اطلاعات براساس مدل رابطه اي نرمال نشده
417
طراحي و پياده سازي زبان بازيابي اطلاعات زماني <آونگ >
418
طراحي و پياده سازي زير سيستم نظارت بر بيمار در يك بيمارستان مدرن
419
طراحي و پياده سازي زيرسيستم مديريت دوره هاي مجازي با استفاده از رويكرد FDD از مدل فرآيند چابك
420
طراحي و پياده سازي ساختار كنترلي بر روي يك سيستم TELEROBOTIC در حضور نرمي بازوي ربات رهرو و تغييرات امپدانس محيط و اپراتور
421
طراحي و پياده سازي ساختار كنترلي براي سيستمهاي چند راهبر/تك رهرو در حضور تاخير اينترنتي
422
طراحي و پياده سازي ساختار كنترلي ير روي يك سيستم TELEROBOTIC تاخير دار در حضور نرمي بازوي ربات رهرو
423
طراحي و پياده سازي ساختار مقاوم در مقابل خطاي تطبيق پذير در سيستم هاي بلادرنگ توزيع شده
424
طراحي و پياده سازي ساختارهاي مناسب براي جستجوي سريع در كتابهاي كد با بعد زياد
425
طراحي و پياده سازي سازوكاري جهت تحمل پذيري خطا در سيستم هاي محاسباتي مقياس اگزا
426
طراحي و پياده سازي ساعت با استفاده از ميكروكنترلر AVR
427
طراحي و پياده سازي ساعت شطرنج با استفاده از ميكروكنترلر
428
طراحي و پياده سازي سامانه آموزش الكترونيكي تحت وب با رويكرد تست كارايي
429
طراحي و پياده سازي سامانه ارزيابي با قابليت تعيين معيارهاي ارزيابي
430
طراحي و پياده سازي سامانه ارزيابي سازكار هاي درهمسازي در جست و جوي تصاوير
431
طراحي و پياده سازي سامانه اطلاعات شهري با قابليت شبكه اجتماعي
432
طراحي و پياده سازي سامانه اطلاعات كالا در فروشگاه و انبارها
433
طراحي و پياده سازي سامانه الكترونيكي تدريس‌يار ياب
434
طراحي و پياده سازي سامانه الكترونيكي فروش دارو بر بستر مجنتو
435
طراحي و پياده سازي سامانه اي جهت تشخيص ارقام دست نويس
436
طراحي و پياده سازي سامانه اي جهت جستجوي سوالات مشابه از طريق خزش سايت هاي پرسش و پاسخ فارسي
437
طراحي و پياده سازي سامانه ايجاد كننده و تحليلگر شبكه اجتماعي حاصل از تبادل محتوا در پيام رسان تلگرام
438
طراحي و پياده سازي سامانه بازار الكترونيكي تهران
439
طراحي و پياده سازي سامانه بازيابي سواﻻت بين زباني
440
طراحي و پياده سازي سامانه برنامه ريزي سرويس حمل و نقل مدارس با استفاده از الگوريتم هاي مسيريابي
441
طراحي و پياده سازي سامانه پاركينگ هوشمند مبتني بر اينترنت اشياء
442
طراحي و پياده سازي سامانه تخصصي پرسش و پاسخ برنامه نويسي اندرويد
443
طراحي و پياده سازي سامانه تشخيص حملات جعل آدرس فيزيكي در شبكه هاي 802.11
444
طراحي و پياده سازي سامانه تشخيص خودكار مفاهيم كليدي و ارتباط معنايي آنها در منابع آموزشي
445
طراحي و پياده سازي سامانه تشخيص كاربران موثر در تبليغات شبكه هاي اجتماعي
446
طراحي و پياده سازي سامانه تشخيص گياه مناسب جهت كاشت در هر منطقه با استفاده از داده كاوي
447
طراحي و پياده سازي سامانه تشخيص هويت با استفاده از ويژگيهاي عروق دست
448
طراحي و پياده سازي سامانه تصديق هويت بر اساس شناسايي چهره مبتني بر مدل هاي احتمالاتي
449
طراحي و پياده سازي سامانه توصيه گري براي معرفي خبرگان به اعضا انجمن هاي برخط
450
طراحي و پياده سازي سامانه جامع مديريت مشاورين املاك
451
طراحي و پياده سازي سامانه جلوگيري از نشت اطلاعات برروي دروازه پست الكترونيكي
452
طراحي و پياده سازي سامانه جمع آوري اطلاعات حياتي خطوط انتقال برق ﴿بخش فرستنده﴾
453
طراحي و پياده سازي سامانه جمع آوري اطلاعات حياتي خطوط انتقال برق ﴿بخش گيرنده﴾
454
طراحي و پياده سازي سامانه حمل بار
455
طراحي و پياده سازي سامانه خبر رساني و پيشنهاد اخبار مبتني بر سيستم عامل اندرويد
456
طراحي و پياده سازي سامانه خلاصه سازي و جستجو در ويدئوهاي نظارتي
457
طراحي و پياده سازي سامانه دسته بندي محتواي فارسي شبكه ي اجتماعي تلگرام با بهره گيري از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان، بيز ساده و تكنيك هاي داده كاوي
458
طراحي و پياده سازي سامانه ذخيره سازي و جستجو تصاوير مشابه
459
طراحي و پياده سازي سامانه رديابي ميتني بر اينترنت اشيا
460
طراحي و پياده سازي سامانه رصد و ارزيابي آسيب پذيري امنيتي
461
طراحي و پياده سازي سامانه شاخص گذاري و جستجوي تصاوير ماهواره اي ويژه پديده هاي پايه طبيعت
462
طراحي و پياده سازي سامانه شناسايي انجمن ها مبتني بر ساختار شبكه و رفتار كاربر در شبكه هاي اجتماعي پويا
463
طراحي و پياده سازي سامانه فروش الكترونيك كامپيوترهاي شخصي مبتني بر اختصاصي سازي پيكره بندي رايانه با بكارگيري مجنتو
464
طراحي و پياده سازي سامانه فروش الكترونيكي محتواي آموزشي
465
طراحي و پياده سازي سامانه كنترل كننده روشنايي مبتني بر اينترنت اشياء
466
طراحي و پياده سازي سامانه مديريت اقتصادي نگهداري و تعمير خطوط ريلي ايران
467
طراحي و پياده سازي سامانه مديريت گروه آموزشي در دانشكده
468
طراحي و پياده سازي سامانه مديريت محتوا براساس وابستگي محتوا مبتني بر وب
469
طراحي و پياده سازي سامانه مديريت يادگيري با قابليت شبكه اجتماعي
470
طراحي و پياده سازي سامانه نرم افزاري ارزيابي روش هاي خلاصه سازي ويدئو
471
طراحي و پياده سازي سامانه هوشمند روشنايي
472
طراحي و پياده سازي سامانه هوشمند ناوبري
473
طراحي و پياده سازي سامانه ي الكترونيكي مديريت خريد در دستگاه هاي دولتي
474
طراحي و پياده سازي سامانه ي برخط اتوماسيون اداري شركت بيمه
475
طراحي و پياده سازي سامانه ي تبليغاتي ويديوئي محاوره اي با استفاده از مكانيزم فرا ويدئويي مبتني بر گراف
476
طراحي و پياده سازي سامانه ي توصيه گر متن مبتني بر مدل هاي احتمالاتي
477
طراحي و پياده سازي سامانه ي مربي عاطفي با قابليت تشخيص حالت روحي كاربر در تعامل با صفحات لمسي
478
طراحي و پياده سازي سامانه ي همسفرياب
479
طراحي و پياده سازي سايت آمارگيري از بازديد كنندگان صفحات اينترنتي
480
طراحي و پياده سازي سايت آمارگيري از بازديدكنندگان صفحات اينترنتي
481
طراحي و پياده سازي سايت انتخاب واحد دانشكده
482
طراحي و پياده سازي سايت اينترنت و اينترنت با صفحات ثابت و دسترسي بانكهاي اطلاعاتي
483
طراحي و پياده سازي سايت با استفاده از زبان PHP
484
طراحي و پياده سازي سايت با استفاده از زبانPHP
485
طراحي و پياده سازي سايت تجارت الكترونيكي براي فروش آنلاين كتاب
486
طراحي و پياده سازي سايت تصفيه آب با فريم وورك LARAVEL
487
طراحي و پياده سازي سايت خبري Online
488
طراحي و پياده سازي سايت خريد كتاب
489
طراحي و پياده سازي سايت دفتر كار مجازي استاد دانشگاه
490
طراحي و پياده سازي سايت كارت پستال
491
طراحي و پياده سازي سايت مديريت آگهي هاي تبليغاتي
492
طراحي و پياده سازي سايت معرفي و خريد كتاب
493
طراحي و پياده سازي سايت مقايسه خودكار قيمت ها
494
طراحي و پياده سازي سايت هنرستان با استفاده از زبان ﴿PHP﴾
495
طراحي و پياده سازي سايت وب پيمانكاران لرستان
496
طراحي و پياده سازي سخت افزار منبع تغذيه سيستم مالتي پلكسر STM-61 نوري
497
طراحي و پياده سازي سخت افزار و شبكه ي خانه هوشمند با قابليت دسترسي از اينترنت
498
طراحي و پياده سازي سخت افزار و نرم افزار واحد كنترل براي كاهش نوسانات بار در جرثقيل
499
طراحي و پياده سازي سخت افزار يك سيستم نمايش كامپيوتري براي نمايش اطلاعات رادار
500
طراحي و پياده سازي سخت افزاري IC Tester با استفاده از ميكرو كنترلر
501
طراحي و پياده سازي سخت افزاري اجزاء اصلي سيستم هاي رمز نگاري خم هاي بيضوي
502
طراحي و پياده سازي سخت افزاري پنهان نگاري در تصوير بر روي FPGA
503
طراحي و پياده سازي سخت افزاري تبديل Contourlet
504
طراحي و پياده سازي سخت افزاري دمدولاتور سيستم طيف گسترده دنباله مستقيم
505
طراحي و پياده سازي سخت افزاري سيستم رمز RSA با استفاده از زبان VHDL
506
طراحي و پياده سازي سخت افزاري يك پيش اعوجاج دهنده ديجيتال براي خطي سازي تقويت كننده هاي توان RF با اثر حافظه
507
طراحي و پياده سازي سخت افزاري يك سيستم بازشناسي گفتار فارسي براي تشخيص اعداد
508
طراحي و پياده سازي سخت افزاري يك سيستم تشخيص صورت در تصوير
509
طراحي و پياده سازي سخت¬افزاري الگوريتم¬هاي فيلترينگ در سيستم¬هاي هدايت ناوبري و كنترل با استفاده از رويتگر مد لغزشي غيرخطي
510
طراحي و پياده سازي سرور و كلاينت pacs
511
طراحي و پياده سازي سرويس تشخيص هويت در ابر
512
طراحي و پياده سازي سرويس ديكشنري براي سيستم عامل اندرويد
513
طراحي و پياده سازي سرويس كنفرانس ويدئويي بر روي نرم افزار متن باز IMS client
514
طراحي و پياده سازي سكوي گره هاي يك شبكه حسگر بي سيم
515
طراحي و پياده سازي سنتز كننده CSP به SLP
516
طراحي و پياده سازي سنسورهاي حرارتي
517
طراحي و پياده سازي سه بعدي داده هاي چند بعدي
518
طراحي و پياده سازي سيستم آموزش يك موسسه آموزشي
519
طراحي و پياده سازي سيستم آموزشيار هوشمند به منظور شخصي سازي محيط يادگيري بر اساس IRT
520
طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پرونده هاي بيمارستاني تحت سيستم عامل اندرويد
521
طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون جامع كلينيك فوق تخصصي خون و سرطان ﴿تحت وب و شبكه اي﴾
522
طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون هوشمند جابجايي كانتينر در بنادر
523
طراحي و پياده سازي سيستم ارزشيابي دانشجو با استفاده از منطق فازي
524
طراحي و پياده سازي سيستم ارزيابي عملكرد در دانشكده مهندسي صنايع به روش BSC
525
طراحي و پياده سازي سيستم ارزيابي و اصلاح اتوماتيك طراحي معماري نرم افزار
526
طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعاتي تاكسي بي سيم
527
طراحي و پياده سازي سيستم الكترونيكي براي مسيريابي اتوبوس هاي تندرو و مترو توسط مسافر در هر مكان شهري
528
طراحي و پياده سازي سيستم الكترونيكي مبتني بر پيامك براي سفارش تاكسي توسط مسافر در هر مكان شهري‎
529
طراحي و پياده سازي سيستم انبارداري آزمايشگاه برق
530
طراحي و پياده سازي سيستم انبارداري آزمايشگاه دانشكده برق تحت وب
531
طراحي و پياده سازي سيستم انتخاب استاد راهنماي دانشگاه
532
طراحي و پياده سازي سيستم انتخاب مديران با استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي
533
طراحي و پياده سازي سيستم انتخاب واحد مقدماتي و بررسي وضعيت آموزشي دانشجويان تحت وب
534
طراحي و پياده سازي سيستم اندازه گيري بهره وري در شركت صنايع كاغذ و چاپ خوزستان
535
طراحي و پياده سازي سيستم اندازه گيري و ارزيابي پارامترهاي سينماتيكي حركت توپ ورزشي به كمك پردازش تصوير
536
طراحي و پياده سازي سيستم اندازه گيري و ذخيره تحت وب اطلاعات روشنايي جهت استفاده در نرم افزارهاي روشنايي
537
طراحي و پياده سازي سيستم باربري
538
طراحي و پياده سازي سيستم بازاريابي از طريق اينترنت
539
طراحي و پياده سازي سيستم بازشناسي صحبت 100 كلمه اي زبان فارسي از استفاده از نمايش فازي
540
طراحي و پياده سازي سيستم بازشناسي كلمات بر روي گفتار دريافتي فارسي از راه دور توسط حسگر كينكت
541
طراحي و پياده سازي سيستم بازشناسي كلمات مجزا
542
طراحي و پياده سازي سيستم برگزاري امتحان از طريق اينترنت
543
طراحي و پياده سازي سيستم برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي ها در شركت بافت محبوب يزد
544
طراحي و پياده سازي سيستم پاركينگ هوشمند مبتني بر فناوري اينترنت اشيا
545
طراحي و پياده سازي سيستم پاكسازي و آماده سازي داده ها با استفاده از پايگاه شناخت
546
طراحي و پياده سازي سيستم پايش دما و رطوبت يك واحد مسكوني توسط سنسورهاي بي سيم
547
طراحي و پياده سازي سيستم پايگاه داده ترمينالهاي مسافربري
548
طراحي و پياده سازي سيستم پخش مويرگي خرماي هامين
549
طراحي و پياده سازي سيستم پرسش و پاسخ سوالات چندگزينه اي فارسي
550
طراحي و پياده سازي سيستم پشتيباني مشتريان بر اساس بهترين تجارب ITIL
551
طراحي و پياده سازي سيستم پيش بيني آلودگي هوا
552
طراحي و پياده سازي سيستم پيش بيني محبوبيت موضوع با توجه به سابقه موضوعات و پيدا كردن شباهت ها در روند رشد يا نزول محبوبيت به كمك داده‌هاي سايت هاي ميزبان مقالات و ژورنال‌ها
553
طراحي و پياده سازي سيستم پيشنهاد دهنده املاك با استفاده از الگوريتم پالايش محتوامحور
554
طراحي و پياده سازي سيستم پيشنهاد دهنده مبتني بر محتوا براي فروشگاه اينترنتي
555
طراحي و پياده سازي سيستم پيشنهادات براي دانشكده مهندسي كامپيوتر
556
طراحي و پياده سازي سيستم پيشنهادگر تبليغات براساس رفتار كاربر
557
طراحي و پياده سازي سيستم تاكسي بي سيم تحت شبكه
558
طراحي و پياده سازي سيستم تاييد امضاء فارسي، با استفاده از روشهاي پردازش تصوير
559
طراحي و پياده سازي سيستم تاييد هويت گوينده وابسته به متن با استفاده از كامپيوتر
560
طراحي و پياده سازي سيستم تبليغات هوشمند مبتني بر مكان يابي درون ساختمان
561
طراحي و پياده سازي سيستم تحت وب كتابخانه دانشجو
562
طراحي و پياده سازي سيستم تردد پاركينگ و كاركنان سازمان ها از طريق جي پي اس
563
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص اثرانگشت به وسيله تبديل كرولت در FPGA
564
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص بات نت هاي نظير به نظير بر اساس بازه جريان
565
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص بات نرم افزاري به روش جستجوي فعال در شبكه
566
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص تومور در تصاوير تشديد مغناطيسي سينه
567
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص جهت نگاه انسان
568
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص چهره در تصاوير با رزولوشن كم جهت نظارت بر عبور و مرور افراد
569
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص خطا بر پايه مدل در عملگرهاي هيدروليكي
570
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص دهنده ي هويت سخنگو
571
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص فرامين صوتي
572
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص نفوذ انطباق پذير و بهنگام با استفاده از شبكه هاي عصبي همگشتي
573
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص نفوذ در شبكه صنعتي مبتني بر پروفي باس
574
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص، جداسازي واصلاح عيب در زيرسيستم كنترل وضعيت ماهواره
575
طراحي و پياده سازي سيستم تصميم يار انتخاب رشته تحصيلي
576
طراحي و پياده سازي سيستم تعمير و نگهداري رايانه هاي يك سازمان
577
طراحي و پياده سازي سيستم تعيين ملاقات استاد با استفاده از پيامك
578
طراحي و پياده سازي سيستم توزيع جديد قطعات شركت ايساكو با هدف افزايش سودآوري و تامين رضايت مشتريان
579
طراحي و پياده سازي سيستم توصيه گر افراد در شبكه هاي اجتماعي مبتني بر تصوير اعضا
580
طراحي و پياده سازي سيستم توصيه گر بر روي مجموعه داده موسيقي بر اساس فيلترينگ مشاركتي
581
طراحي و پياده سازي سيستم توليد خودكار نقشه بازي رايانه اي
582
طراحي و پياده سازي سيستم توليد عنوان براي متون خبري فارسي
583
طراحي و پياده سازي سيستم توليد گفتار فارسي با تاكيد بر بهبود هر چه بيشتر كيفيت گفتار توليد شده
584
طراحي و پياده سازي سيستم ثبت اسناد و گزارش گيري براي شركت هاي حمل و نقل دريايي
585
طراحي و پياده سازي سيستم ثبت نام انتخاب واحد و صدور كارنامه
586
طراحي و پياده سازي سيستم ثبت و پيش بيني بودجه دانشگاه يزد
587
طراحي و پياده سازي سيستم جامع فروشگاهي
588
طراحي و پياده سازي سيستم جامع كاراموزي دانشگاه يزد
589
طراحي و پياده سازي سيستم جريان سازي ويديو براي ارائه كلاس هاي مجازي
590
طراحي و پياده سازي سيستم حسابداري تحت وب
591
طراحي و پياده سازي سيستم حسابداري مالي براي سيستم هاي مكانيزه مالي
592
طراحي و پياده سازي سيستم حضور و غياب هوشمند كلاسي مبتني بر رمز يكبار مصرف
593
طراحي و پياده سازي سيستم حقوق و دستمزد دانشگاه يزد تحت وب
594
طراحي و پياده سازي سيستم خبره اي براي تحليل نوار قلب
595
طراحي و پياده سازي سيستم خبره فازي مبتي بر الگوريتم هاي تكاملي براي تشخيص ميزان شدت بيماري هپاتيت سي
596
طراحي و پياده سازي سيستم خريد مجتمع فني و مهندسي
597
طراحي و پياده سازي سيستم خودكار ثبت تصويري پلاك اتومبيل
598
طراحي و پياده سازي سيستم خودكار حضور و غياب بر پايه فناوري بازشناسي با امواج راديويي
599
طراحي و پياده سازي سيستم داروخانه
600
طراحي و پياده سازي سيستم داروخانه
601
طراحي و پياده سازي سيستم دريافت تصوير با قابليت آشكارسازي چهره، به منظور استفاده در دستگاههاي خودپرداز
602
طراحي و پياده سازي سيستم دريافت و مصرف مواد آزمايشگاهي
603
طراحي و پياده سازي سيستم دستبند سلامتي براي افراد مسن
604
طراحي و پياده سازي سيستم دوزمتر مبتني بر ميكروكنترلر براي اندازه گيري ميزان تشعشعات
605
طراحي و پياده سازي سيستم ديمر چند كاناله قابل كنترل از طريق اينترنت
606
طراحي و پياده سازي سيستم ذخيره و بازيابي اطلاعات ارزشيابي واحدهاي يك مركز رشد ﴿تحت وب﴾
607
طراحي و پياده سازي سيستم رمزنگاري ويدئو در تراشه گيت هاي برنامه پذير
608
طراحي و پياده سازي سيستم زمانبندي كلاس‌هاي درس (مورد مطالعه دانشكده مهندسي صنايع- دانشگاه صنعتي امير كبير)
609
طراحي و پياده سازي سيستم سخت افزاري حضور و غياب مبتني بر كد پاسخ سريع
610
طراحي و پياده سازي سيستم سفارش كالا در اينترنت
611
طراحي و پياده سازي سيستم سنجش اعتبار مالي به كمك شبكه هاي عصبي
612
طراحي و پياده سازي سيستم سوئيچ بين چند دستگاه تلفن
613
طراحي و پياده سازي سيستم شخصي سازي مسير يادگيري در محيط آموزش الكترونيكي
614
طراحي و پياده سازي سيستم شناسايي اسناد و مقالات مشابه بر روي رايانه شخصي
615
طراحي و پياده سازي سيستم شناسايي خودكار محيط از طريق صوت
616
طراحي و پياده سازي سيستم شناسايي دسته هاي اشياء با استفاده از شكل مرز شئ
617
طراحي و پياده سازي سيستم شنود بسته براي شبكه هاي پرسرعت
618
طراحي و پياده سازي سيستم صندوق توسط نرم افزار دلفي
619
طراحي و پياده سازي سيستم طبقه بندي خودكار مبتني بر روش هاي تكاملي
620
طراحي و پياده سازي سيستم فدرت هوشمند ساختمان
621
طراحي و پياده سازي سيستم فروش آنلاين تحت وب
622
طراحي و پياده سازي سيستم فروش اينترنتي بليط هواپيما
623
طراحي و پياده سازي سيستم فروش خودرو
624
طراحي و پياده سازي سيستم فروشگاه الكترونيكي با تكنولوژي ASP.NET MVC5
625
طراحي و پياده سازي سيستم كمك به معلولين با استفاده از امواج مغزي
626
طراحي و پياده سازي سيستم كنترل پروژه فارسي تحت وب
627
طراحي و پياده سازي سيستم كنترل فعال حذف نويزهاي آكوستيكي
628
طراحي و پياده سازي سيستم كنترل كننده‌ي ويلچر با استفاده از حركت بدن
629
طراحي و پياده سازي سيستم كنترل موقعيت براي عملگر هيدروليكي با هدف افزايش بازده به كمك كنترل فشار منبع
630
طراحي و پياده سازي سيستم مانيتورينگ يك واحد مسكوني
631
طراحي و پياده سازي سيستم محل يابي منطقه عصب گيري عضلات ساعد با استفاده از سيگنال الكترومايوگرام سطحي چند كاناله
632
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت آموزشگاه زبان خارجه
633
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت ايمني بهداشت شغلي 1999 :18001 OHSAS در نيروگاه سيكل تركيبي
634
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي 1999 :18001 OHSAS در نيروگاه سيكل تركيبي
635
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت پيكربندي پروژه
636
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت حقوق ديجيتال محتوا ويدئويي
637
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت دارو به صورت غير متمركز
638
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت فروشگاه
639
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت محتواي ايرانشناسي
640
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت محتواي سايت شخصي اساتيد
641
طراحي و پياده سازي سيستم مسيريابي در نقشه هاي شهري
642
طراحي و پياده سازي سيستم معاونت غذا و دارو - نظارت بر مواد اعتياد آور
643
طراحي و پياده سازي سيستم معرفي سريع ترين سيستم به پاسخ رسيدن يك سوال جديد در وب سايت هاي پرسش و پاسخ
644
طراحي و پياده سازي سيستم مكان يابي مبتني بر خروجي هاي انكودر براي ربات PeopleBot
645
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه اطلاعات جهت دفتر نظارت بر نشريات دانشگاه
646
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه اطلاعات جهت موسسات حمل و نقل و ترانزيت كالاها
647
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه صندوق قرض الحسنه
648
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه صندوق قرض الحسنه هيات علمي دانشگاه يزد
649
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه مديريت بيمارستان (بخش مهندسي پزشكي ، داروخانه )
650
طراحي و پياده سازي سيستم موزه الكترونيكي دانشكده معدن
651
طراحي و پياده سازي سيستم نرم افزار مانيتورينگ با قدرت تشخيص بيماريهاي قلبي
652
طراحي و پياده سازي سيستم نرم افزاري تشخيص انسان از ميان اشياء متحرك صحنه
653
طراحي و پياده سازي سيستم نرم افزاري داروخانه دامپزشكي
654
طراحي و پياده سازي سيستم نرم افزاري نگهداري و تعميرات در دانشگاه يزد
655
طراحي و پياده سازي سيستم نظارت و عيب يابي خودكار خط پخت گندله خام در صنعت فولاد
656
طراحي و پياده سازي سيستم نظارت و كنترل اتوماتيك بويلر آزمايشگاهي
657
طراحي و پياده سازي سيستم نگهداري و تعميرات انتقال نيروي برق
658
طراحي و پياده سازي سيستم هاي الكترونيكي، فيلتر، مشاهده گر حالت و نرم افزار براي ربات انعطاف پذير دوراني كشويي
659
طراحي و پياده سازي سيستم هاي پيشنهاددهنده مبتني بر مدل تجزيه احتمالي ماتريس
660
طراحي و پياده سازي سيستم هاي تلويزيون ديجيتال
661
طراحي و پياده سازي سيستم هماهنگي اجرا، اگاه از برنامه، براي وب سرويس‌هاي مبتني بر معماري ريزسرويس
662
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند براي تعيين زمان در سينگ عمليات سنگ زني
663
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند كنترل باز شدن درب هاي خودكار
664
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند كنترل روشنايي از راه دور مبتني بر DTMF
665
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند كنترل سرعت ماشين با استفاده از تراشه ي ATMEGA128
666
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند كنترل و مانيتورينگ تجهيزات سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع (HVAC) مبتني بر اينترنت اشياء
667
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند هشداردهنده برخورد با استفاده از بينايي ماشين
668
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمندسازي اشيا موجود در يك اتاق
669
طراحي و پياده سازي سيستمي براي توليد طرح هاي استتاري
670
طراحي و پياده سازي سيستمي فازي مكاشفه به منظور بهينه سازي بارچيني كشتي هاي كانتينري
671
طراحي و پياده سازي شبكه اجتماعي به منظور يادگيري مشاركتي
672
طراحي و پياده سازي شبكه اجتماعي مبتني بر سيستم عامل اندرويد با رويكرد محتواي ادبي
673
طراحي و پياده سازي شبكه اجتماعي مبتني بر موبايل
674
طراحي و پياده سازي شبكه جمع آوري اطلاعات از كنتور ها در سطح شهر
675
طراحي و پياده سازي شبكه سلولي راديوسيار طبق برآوردهاي منطقه اي و ترافيكي جهت بهينه سازي و توسعه سيستم GSM شهر تبريز
676
طراحي و پياده سازي شبكه شكل دهنده پرتو در ساختار SIW
677
طراحي و پياده سازي شبكه عصبي مصنوعي براي پيش بيني سيگنال هاي قلب و مغز
678
طراحي و پياده سازي شبكه كامل NG-SDH تا ظرفيت STM-16 با قابليت سيستم مديريت شبكه و سيستم سنكرون در شبكه هاي نسل آينده
679
طراحي و پياده سازي شبكه ي عصبي اسپايكي با مدل نورون IF براي تشخيص الگو
680
طراحي و پياده سازي شبيه ساز را داري همراه با ساخت سخت افزارهاي لازم
681
طراحي و پياده سازي شبيه ساز شي در سامانه اينترنت اشيا
682
طراحي و پياده سازي شبيه ساز قلب تپنده با امكان توليد نوار قلب
683
طراحي و پياده سازي صرافي آنلاين الكترونيكي
684
طراحي و پياده سازي صفحات وب با ساختار پويا
685
طراحي و پياده سازي صفحه نمايش LED تمام رنگي با رزولوشن HDTV با استفاده از FPGA
686
طراحي و پياده سازي صندوق تعاوني اعتباري اصحاب فرهنگ يزد به روش شي گرا
687
طراحي و پياده سازي صندوق قرض الحسنه تحت وب با متدولوژي شي گرا RUP و معماري J2EE
688
طراحي و پياده سازي ضرب كننده چهارعملوندي چهاربيتي با استفاده از تكنولوژي نانولوله هاي كربني
689
طراحي و پياده سازي عامل هاي متحرك خريدار و استفاده از آنها در تجارب الكترونيكي
690
طراحي و پياده سازي عاملهاي متحرك و هوشمند بازارياب در گستره بازارهاي الكترونيك مبتني بر عامل
691
طراحي و پياده سازي عملگرهاي محاسباتي به روش ناهمگام
692
طراحي و پياده سازي فازر با هدف تعيين آسيب پذيري هاي مرورگر وب
693
طراحي و پياده سازي فرستنده باند پايه سيستم مخابراتي طيف گسترده
694
طراحي و پياده سازي فرستنده ي فيبر نوري با نرخ بيت 4.25Gbps مطابق با بخش 1000BASE-SX از استاندارد گيگابيت اترنت
695
طراحي و پياده سازي فروشگاه آنلاين موبايل
696
طراحي و پياده سازي فروشگاه الكترونيكي
697
طراحي و پياده سازي فروشگاه اينترنتي
698
طراحي و پياده سازي فروشگاه اينترنتي
699
طراحي و پياده سازي فروشگاه اينترنتي خدمات تبليغات تلويزيوني
700
طراحي و پياده سازي فروشگاه اينترنتي داروياب به وسيله نرم افزار متن باز
701
طراحي و پياده سازي فروشگاه شيريني تحتWeb
702
طراحي و پياده سازي فيدبك زيستي مبتني بر امواج مغزي به منظور تغيير سطح هيپنوتيزم پذيري
703
طراحي و پياده سازي فيلتر ديجيتال حذف نويز از سيگنال
704
طراحي و پياده سازي فيلترهاي اينترنت
705
طراحي و پياده سازي فيلترهاي ديجيتال Decimation در مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال Oversampling
706
طراحي و پياده سازي كاتالوگ الكترونيكي محصولات غذائي با رويكردي از مديريت الكترونيكي ارتباط بامشتري
707
طراحي و پياده سازي كامپايلر زبانهاي برنامه سازي بصري
708
طراحي و پياده سازي كتابخانه
709
طراحي و پياده سازي كتابخانه اينترنتي
710
طراحي و پياده سازي كتابخانه ديجيتال تحت وب
711
طراحي و پياده سازي كتابخانه سلول هاي استاندارد كم مصرف و سرعت بالا در فناوري 90 نانومتر
712
طراحي و پياده سازي كتابخانه ي ايجاد نرم افراز Trial به شيوه هاي مختلف
713
طراحي و پياده سازي كتابخانه ي ايجاد نرم افزارهاي Trial به شيوه هاي مختلف
714
طراحي و پياده سازي كد كانولوشن بانرخ 2/1
715
طراحي و پياده سازي كدهاي تشخيص و تصحيح خطا براي شبكه هاي مخابرات داده با استفاده از الگوريتم مثلث XOR
716
طراحي و پياده سازي كنترل براي سيمولاتور ازمايشگاهي سيستم تعيين و كنترل سمت يك ماهواره
717
طراحي و پياده سازي كنترل پيش بين مدل براي موتور توربوفن و مقايسه با الگوريتم min-max
718
طراحي و پياده سازي كنترل پيش بين مدل براي يك موتور توربوفن
719
طراحي و پياده سازي كنترل تهويه و سيستم گرمايش و سرمايش در يك مدل گلخانه تجاري با استفاده از يك روش كنترل هوشمند
720
طراحي و پياده سازي كنترل غيرخطي فعال نويز مبتني بر شبكه
721
طراحي و پياده سازي كنترل كننده براي ربات هاي بازوي كامل
722
طراحي و پياده سازي كنترل كننده براي سيستم پاندول معكوس با استفاده از نرم اقزار متلب
723
طراحي و پياده سازي كنترل كننده به منظور كنترل پرواز يك كوادروتور براي تعقيب روبات زميني در حال حركت
724
طراحي و پياده سازي كنترل كننده دماي كوره عمليات حرارتي
725
طراحي و پياده سازي كنترل كننده سمت تطبيقي سه محوره در سيمولاتور آزمايشگاهي سه درجه آزادي فضاپيما
726
طراحي و پياده سازي كنترل كننده فازي سيستم روبات- دوربين
727
طراحي و پياده سازي كنترل كننده مبتني بر مشاهده گر بهره بالا در ربات هاي انعطاف پذير
728
طراحي و پياده سازي كنترل كننده مد لغزشي به همراه مدولاسيون پهناي باند با هدف كنترل لغزش چرخ حين ترمزگيري
729
طراحي و پياده سازي كنترل كننده هاي ديجيتال مقاوم به روش فيدبك كمي (QFT)
730
طراحي و پياده سازي كنترل كننده هاي فازي وفقي براي مكانيزم سه درجه آزادي
731
طراحي و پياده سازي كنترل كيفيت آماري در سازمان
732
طراحي و پياده سازي كنترل نويز فعال در هدست با استفاده از شبكه هاي عصبي- فازي
733
طراحي و پياده سازي كنترل هوشمند رطوبت ساختمان
734
طراحي و پياده سازي كنترل هوشمند موتور سنكرون مغناطيس دائم سطحي
735
طراحي و پياده سازي كنترل‌كننده براي بهبود شفافيت سيستم‌هاي عمليات از راه دور در حضور از دست رفتن اطلاعات
736
طراحي و پياده سازي كنترلر PID براي بازوي ربات مين ياب
737
طراحي و پياده سازي كنترلر تصحيح غير هم مركز مسير حركت عملگر ربات جوشكاري نسبت به قطعه كار
738
طراحي و پياده سازي كنترلر حافظه DDR Sdram [دي. دي. آر. اس. دي. رام] به زبان سخت افزار VHDL [وي. اچ. دي. ال.]
739
طراحي و پياده سازي كنترلر غير خطيSMC براي ربات 6R
740
طراحي و پياده سازي كنترلر فازي براي ربات آكروبات چهار محوره
741
طراحي و پياده سازي كنترلر ميكرو پمپ هاي پريستالتيكي
742
طراحي و پياده سازي كنترلگر مقاوم تطبيقي چند مدلي براي سكوي پايدار شده ژيروسكوپي
743
طراحي و پياده سازي گريپر دو درجه آزادي هدايت شونده توسط اگزواسكلتون دو انگشتي
744
طراحي و پياده سازي گفتگوي اينترنتي
745
طراحي و پياده سازي گلخانه هوشمند
746
طراحي و پياده سازي گيرنده ي فيبر نوري در فركانس مدولاسيون 4.25 Gbps بر اساس استاندارد IEEE802.3Z شبكه هاي Gigabit Ethernet
747
طراحي و پياده سازي لايه پيوند داده HOME PNA در سطح
748
طراحي و پياده سازي لايه هاي بالايي پروفايل حالت اينترنت رابط Q3 در شبكه مديريت مخابرات TMN
749
طراحي و پياده سازي لايه هاي پاييني يروفال حالت اينترنت رابط Q3 و ايجاد محيط توسعه و آزمايش رابطه Q3 در TMN
750
طراحي و پياده سازي ليزر فيبري با پهناي طيف باريك
751
طراحي و پياده سازي ما‍‍ژول مانيتورينگ ترافيك شبكه بر روي لايه زيرساخت يك سيستم ميتني بر ابر با استفاده از openvSwitch
752
طراحي و پياده سازي ماشين الكتريكي چهار چرخ
753
طراحي و پياده سازي مبدل هاي سه فاز AC/DCوDC/ACبدون سنسور با استفاده از روش DPC-SVM
754
طراحي و پياده سازي مجتمع تجاري الكترونيك
755
طراحي و پياده سازي محدود مدل كاربر چند بعدي براي شخصي سازي در كتابخانه رقمي
756
طراحي و پياده سازي محكي براي ارزيابي كارائي كامپيوترهاي شخصي
757
طراحي و پياده سازي محيط آزمون نرم افزار كارت هوشمند
758
طراحي و پياده سازي محيط هوشمند مدلسازي اشيائ فازي
759
طراحي و پياده سازي محيطي براي آزمون آماري نرم افزار جهت مكان يابي خطا
760
طراحي و پياده سازي محيطي براي تبديل
761
طراحي و پياده سازي محيطي براي تبديل معماري نرم افزار به كد
762
طراحي و پياده سازي محيطي براي مهندسي معكوس دروب
763
طراحي و پياده سازي محيطي به منظور اشكال زدايي نرم افزار با تحليل آماري اطلاعات اجرايي برنامه
764
طراحي و پياده سازي محيطي به منظور كشف خطاهاي برنامه براساس امتيازبندي جملات حاصل از برش بندي برنامه در اجراهاي مختلف
765
طراحي و پياده سازي محيطي به منظور كشف خطاهاي برنامه براساس امتيازبندي جملات حاصل از برش در اجراهاي مختلف
766
طراحي و پياده سازي مختل كننده ي سيگنال هاي واي فاي به كمك راديو نرم افزار
767
طراحي و پياده سازي مدار تصحيح كننده خطاي بدون بازگشت به روش آسنكرون
768
طراحي و پياده سازي مدار داخلي صفحه كليد دستگاه خودپرداز
769
طراحي و پياده سازي مدار راه‌انداز اينورتر مبتني بر IGBT با استفاده از تراشه HCPL316J
770
طراحي و پياده سازي مدار فرمان اينورتر موتور AC
771
طراحي و پياده سازي مدارس مجازي هوشمند
772
طراحي و پياده سازي مدل برنامه ريزي راهبردي يك شبكه اجتماعي درون دانشگاهي
773
طراحي و پياده سازي مدل فرهنگ براي عامل هاي هوشمند
774
طراحي و پياده سازي مدل مكانيزه برنامه ريزي سفارشات صادراتي
775
طراحي و پياده سازي مدلي مبتني بر احساس در عامل هاي هوشمند
776
طراحي و پياده سازي مدلي مبتني بر احساس و شخصيت در يادگيري مجازي
777
طراحي و پياده سازي مديريت دانش در سازمانها
778
طراحي و پياده سازي مديريت سلف دانشگاه
779
طراحي و پياده سازي مقلد رفتاري ممريستور
780
طراحي و پياده سازي مكانيزم استنتاج با استفاده از پايگاه داده رابطه اي بعنوان يك روش ارائه دانش
781
طراحي و پياده سازي مكانيزم كنترل همروندي در كلان تراكنش
782
طراحي و پياده سازي مكانيزمي جهت كنترل از راه دور ربات توانبخشي مچ دست به كمك واقعيت مجازي
783
طراحي و پياده سازي موازي Deap روي كامپيوترهاي موازي با حافظه توزيعشده
784
طراحي و پياده سازي موتور جستجو
785
طراحي و پياده سازي موتور هوش مصنوعي بازي
786
طراحي و پياده سازي موتوري براي تبديل مدلها بامعماري مبتني بر مدل
787
طراحي و پياده سازي مولد توان پالسي مبتني بر PFN با استفاده از خطوط انتقال
788
طراحي و پياده سازي ميز CNC دو محوره X-Y
789
طراحي و پياده سازي ميز نوري سيليكوني جهت كوپلينگ VCSEL و ديود نوري PIN به فيبر نوري چند مود
790
طراحي و پياده سازي ميكروكنترلر صنعتي روي FPGA خانواده VIRTEX-II
791
طراحي و پياده سازي ميكروكنترلري دنبال كننده حداكثر توان الكترومكانيكي براي سيستم هاي فتوولتائيك
792
طراحي و پياده سازي ميكروگريپر
793
طراحي و پياده سازي نرم افزار آستانه گذاري تصوير
794
طراحي و پياده سازي نرم افزار آموزش مفاهيم عبارت هاي جبري و بردارهاي واحد مختصات
795
طراحي و پياده سازي نرم افزار آموزش و تشخيص فرمان هاي صوتي در دستگاه هاي هوشمند تحت سيستم عامل اندرويد
796
طراحي و پياده سازي نرم افزار ارزيابي فني و اقتصادي پروژه هاي اتوماسيون
797
طراحي و پياده سازي نرم افزار اعتبار سنجي هويت مخاطب در گفتگوي برخط
798
طراحي و پياده سازي نرم افزار الگوريتم جاگمادي قطب ها در محيط ++C براي استفاده در نرم افزار NS-2
799
طراحي و پياده سازي نرم افزار بازشناسي نت هاي موسيقي از روي تصوير
800
طراحي و پياده سازي نرم افزار بررسي كلمات عبور در ويندوز NT
801
طراحي و پياده سازي نرم افزار برگزاري انتخابات تشكلهاي دانشجويي
802
طراحي و پياده سازي نرم افزار پردازش ديجيتال با بهره گيري از DSP
803
طراحي و پياده سازي نرم افزار پيش بيني توان در تامين بار بوسيله نيروگاههاي هايبريد
804
طراحي و پياده سازي نرم افزار پيش بيني و خريد و فروش سهام خودكار
805
طراحي و پياده سازي نرم افزار پيشنهاد دهنده كالا
806
طراحي و پياده سازي نرم افزار تاكسيراني شهرداري گنبد كاووس
807
طراحي و پياده سازي نرم افزار تحت وب براي پايانه مسافربري
808
طراحي و پياده سازي نرم افزار تحت وب به اشتراك گذاري ويدئو بر پايه html5
809
طراحي و پياده سازي نرم افزار تشخيص اسامي در نوشتار فارسي
810
طراحي و پياده سازي نرم افزار تشخيص ژانر آهنگ با استفاده از مدل هاي احتمالاتي گرافي
811
طراحي و پياده سازي نرم افزار تشخيص هويت بر اساس پنهان نگاري در تصوير
812
طراحي و پياده سازي نرم افزار توليد محتواي درسي كمك ابزار آموزشي
813
طراحي و پياده سازي نرم افزار توليد ويدئوهاي تعاملي
814
طراحي و پياده سازي نرم افزار جامع IC Tester
815
طراحي و پياده سازي نرم افزار جداسازي و نمايش سه بعدي بافتهاي مغزي با استفاده از تصاوير تشديد مغناطيسي
816
طراحي و پياده سازي نرم افزار حسابداري براي معماران تجربي
817
طراحي و پياده سازي نرم افزار حسابگر كاربران ويندوز
818
طراحي و پياده سازي نرم افزار حل مسئله بارگذاري پلت
819
طراحي و پياده سازي نرم افزار درخواست و تمديد بيمه نامه تحت وب
820
طراحي و پياده سازي نرم افزار دسترسي به اطلاعات گوشي هوشمند از طريق وب
821
طراحي و پياده سازي نرم افزار سلزماندهي كارهاي مديران تحت وب
822
طراحي و پياده سازي نرم افزار سيستم اطلاعات مديريت سازمان آب ﴿بخش اموال كامپيوترهاي شخصي و دستگاه هاي جانبي آن﴾
823
طراحي و پياده سازي نرم افزار سيستم اطلاعاتي استاندارهاي تجهيزات شبكه قدرت
824
طراحي و پياده سازي نرم افزار سيستم مديريت آموزش براي مدارس
825
طراحي و پياده سازي نرم افزار شبكه اجتماعي بر روي گوشي هاي موبايل (پلت فرم اندرويد)
826
طراحي و پياده سازي نرم افزار شناسايي الگو Recognition Pattern
827
طراحي و پياده سازي نرم افزار صادرات موفق
828
طراحي و پياده سازي نرم افزار طراحي و ويرايش شبكه تحت لينوكس
829
طراحي و پياده سازي نرم افزار فارسي Organizer Persian به عنوان PIM
830
طراحي و پياده سازي نرم افزار فارسي Persian Organizer به عنوان PIM
831
طراحي و پياده سازي نرم افزار فاز 2 نيروي انساني - طرح انتصاب مديران ﴿تحت وب﴾
832
طراحي و پياده سازي نرم افزار فروم يا بازار صادرات استان يزد
833
طراحي و پياده سازي نرم افزار فشوده سازي فايل هاي PE و loader فايل PE با مكانيزم anti-debugging
834
طراحي و پياده سازي نرم افزار قرآني تحت وب با هدف بررسي مديريت تغييرات نسخه هاي نرم افزار در ضمن پيشرفت پروژه
835
طراحي و پياده سازي نرم افزار كاربردي تبليغات به صورت واقعيت افزوده بر روي سيستم عامل اندرويد به زبان جاوا
836
طراحي و پياده سازي نرم افزار كاربردي تحت موبايل (تقويم شمسي 94)
837
طراحي و پياده سازي نرم افزار كاليبراسيون ابزارهاي چاه پيمايي الكترومغناطيسي
838
طراحي و پياده سازي نرم افزار كمك ارزياب كيفيت بازي هاي روميزي
839
طراحي و پياده سازي نرم افزار كنترل صفحه رادار
840
طراحي و پياده سازي نرم افزار كنترلر موتور سه فاز القايي توسط DSP
841
طراحي و پياده سازي نرم افزار مبتني بر وب ارائه دهنده كانديدهاي مناسب براساس تقاضاهاي موجود
842
طراحي و پياده سازي نرم افزار محيط پرسش و پاسخ در محيط دانشگاهي تحت سيستم عامل اندرويد
843
طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت اماكن ورزشي شهر فرودگاهي قم
844
طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت املاك
845
طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت سسستم آموزشي
846
طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت شركت خدماتي آذرنگ
847
طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت وتسهيل ترجمه متون
848
طراحي و پياده سازي نرم افزار مكان يابي در محيط بسته
849
طراحي و پياده سازي نرم افزار ملي بانك اطلاعات مراكز غير دولتي معلولان ذهني سازمان بهزيستي - (‌فاز اول)
850
طراحي و پياده سازي نرم افزار موبايلي براي آموزش به سوادآموزان
851
طراحي و پياده سازي نرم افزار نظارت مكاني شهري
852
طراحي و پياده سازي نرم افزار هوشمند آموزش گرامر زبان انگليسي با قابليت ارزيابي هوشمند
853
طراحي و پياده سازي نرم افزار يك تلفن اينترنتي بر اساس پروتكل SIP و بررسي كيفيت ارتباط ايجاد شده به وسيله آن
854
طراحي و پياده سازي نرم افزارهاي مولتي مديا
855
طراحي و پياده سازي نرم افزاري الگوريتم مدولاسيون و دمدولاسيون DATA به سينگال PCM سي كانال (E1)
856
طراحي و پياده سازي نرم افزاري براي تشخيص و شناسايي چهره هاي افراد سرشناس در تصاوير منتشر شده بر روي وب
857
طراحي و پياده سازي نرم افزاري گيرنده SDR مخابرات سلولي نسل چهارم
858
طراحي و پياده سازي نرم افزاري يك پروسسور ساده )CPU( با استفاده از زبان VHDL
859
طراحي و پياده سازي نرم‌افزار رفع ابهام از هم‌نويسه ها با استفاده از الگوريتم هاي طبقه بندي
860
طراحي و پياده سازي نرم¬افزار نهان¬نگاري پيام در تصوير براي سامانه هاي مجهز به سيستم عامل اندرويد به روش نهان نگاري در حوزه ي مكان
861
طراحي و پياده سازي نسل نويني از گيرنده هاي فركانسي لحظه اي در باند L
862
طراحي و پياده سازي نظام پيشنهادات در كارخانه اصفهان كفريز
863
طراحي و پياده سازي نقاط مورد علاقه روي سايت نقشه با قابليت دسترسي از طريق موبايل
864
طراحي و پياده سازي نمونه آزمايشگاهي يك موتور جستجوي متني وب با استفاده از منطق فازي
865
طراحي و پياده سازي نوار نقاله
866
طراحي و پياده سازي هسته اوليه
867
طراحي و پياده سازي هسته اوليه براي محيط هاي فراگير
868
طراحي و پياده سازي هوش اجتماعي در سيستم هاي چند عاملي با استفاده از احساسات
869
طراحي و پياده سازي و بسايت فروشگاهي
870
طراحي و پياده سازي واحد ارتباط خودرو به خودرو براي استفاده در سامانه كنترل هوشمند حمل و نقل عمومي
871
طراحي و پياده سازي واحد پردازش سيستم تحميل پذير خطاي ناوبري موشك
872
طراحي و پياده سازي واحد جمع آوري و انتقال داده در دستگاه هاي PMU
873
طراحي و پياده سازي واحد كد گذار ويدئو بر اساس ساختار استانداردهاي فشرده سازي
874
طراحي و پياده سازي واحد كنترل هواپيماي بدون سرنشين
875
طراحي و پياده سازي واحد محاسبات و منطق برداري با استفاده از استاندارد IEEE 754
876
طراحي و پياده سازي واسط پورت
877
طراحي ﻭ پياﺩﻩ ساﺯﻱ ﻭﺍسط ﻛاﺭبري گرﺍفيكي شبيه ساز شبكه هاي حس گر براي شبيه ساز JSim و توسعه بسته شبكه حس گر آن
878
طراحي‬‬ ‫و‬ ‫پياده‬ ‫سازي‬ ‫واسط ‬‫كاربري‬ ‫موبايل‬ ‫پلتفرم‬ ‫اينترنت‬ ‫اشيا‬
879
طراحي و پياده سازي واسط گرافيكي سيستم تاييد هويت گوينده به صورت LINE-ON با استفاده از روش GMM
880
طراحي و پياده سازي واسط هپتيك جراحي لاپاراسكوپي چند درجه آزادي با استفاده از دو ربات فالكون
881
طراحي و پياده سازي وب به منظور سفارش غذا
882
طراحي و پياده سازي وب سايت آپا
883
طراحي و پياده سازي وب سايت آرايشگاه
884
طراحي و پياده سازي وب سايت آزمايشگاه با به كارگيري قابليت هاي جديد وردپرس
885
طراحي و پياده سازي وب سايت آزمون آنلاين
886
طراحي و پياده سازي وب سايت آموزش لغات انگليسي براي فارسي زبانان
887
طراحي و پياده سازي وب سايت اطلاعاتي املاك با استفاده از Intra Web
888
طراحي و پياده سازي وب سايت با سيستم مديريت محتواي Word Press
889
طراحي و پياده سازي وب سايت تخصصي كامپيوتر
890
طراحي و پياده سازي وب سايت شركت سنگ
891
طراحي و پياده سازي وب سايت شركت گاز استان چهار محال و بختياري
892
طراحي و پياده سازي وب سايت فروش وسايل ديجيتال
893
طراحي و پياده سازي وب سايت فروشگاه اينترنتي
894
طراحي و پياده سازي وب سايت فروشگاه هوشمند مجازي سخت افزار
895
طراحي و پياده سازي وب سايت كتابخانه
896
طراحي و پياده سازي وب سايت كتابخانه
897
طراحي و پياده سازي وب سايت گروه تحقيقاتي شبكه هاي مخابراتي و رايانه اي
898
طراحي و پياده سازي وب سايت گلفروشي اينترنتي
899
طراحي و پياده سازي وب سايت موسسه شهيد كاظمي با استفاده از سيستم مديريت محتوا﴿CMS)وASP.NET
900
طراحي و پياده سازي وب سايت هتل
901
طراحي و پياده سازي وب سايت يك شركت كامپيوتري
902
طراحي و پياده سازي وب‌سايت فارغ التحصيلان
903
طراحي و پياده سازي وبسايت خدمات كامپيوتري
904
طراحي و پياده سازي وبلاگ
905
طراحي و پياده سازي يك bridge براي تراشه fp6a به زبان VHdL
906
طراحي و پياده سازي يك FPGA آسنكرون
907
طراحي و پياده سازي يك FPGA امن در مقابل حملات كانال جانبي
908
طراحي و پياده سازي يك ابزار براي ارزيابي طرحهاي شبكه با استفاده از شبيه سازي مبتني بر ترافيك خود همانند
909
طراحي و پياده سازي يك ابزار تحليل پوياي بدون مثبت كاذب براي آزمون آسيب پذيري تزريق SQL
910
طراحي و پياده سازي يك الگوريتم برچسب زني دستوري كلمات فارسي و تشخيص ساختار گروههاي دستوري
911
طراحي و پياده سازي يك الگوريتم جستجوي موازي و توزيع شده در وب به كمك عامل هاي متحرك
912
طراحي و پياده سازي يك الگوريتم زمان بندي عادلانه با نرخ 1OGb/s
913
طراحي و پياده سازي يك الگوريتم مبتني بر مد لغزشي جهت رديابي نقطه بيشينه توان در سيستم هاي فتوولتائيك با وجود اختلالات خارجي
914
طراحي و پياده سازي يك امضاء ديجيتال بيضوي جديد مبتني بر تئوري آشوب
915
طراحي و پياده سازي يك برنامه كاربردي برچسب گذاري تصوير مبتني بر جمع سپاري با هدف استفاده در جستجو و بازيابي سريع تصوير
916
طراحي و پياده سازي يك برنامه كاربردي گرافيكي براي بررسي و مقايسه ي اثر پيش پردازش هاي تصوير در الگوريتم هاي شناسايي طرح چهره ﴿چهره هاي ترسيم شده﴾
917
طراحي و پياده سازي يك برنامه كاربردي گرافيكي براي توليدِ انيميشنِ حركاتِ انسان با استفاده از مدل هاي مولد
918
طراحي و پياده سازي يك برنامه ي كاربردي تهيه آزمون و تعامل با دانشجو با توجه به مباحث تجربه كاربر (ux)
919
طراحي و پياده سازي يك بستر فعال جهت مديريت و مانيتوركردن جريانهاي شبكه
920
طراحي و پياده سازي يك پردازند رمز ريسك براي الگوريتم Rijndael
921
طراحي و پياده سازي يك تابع غير قابل همتا سازي به كمك شبكه عصبي سلولي
922
طراحي و پياده سازي يك تغييردهنده چندگانه سيگنال هاي صوتي خوانندگان و سازهاي زهي
923
طراحي و پياده سازي يك تور مجازي متحرك براي يك مكان تاريخي
924
طراحي و پياده سازي يك جستجوگر درون سايتي
925
طراحي و پياده سازي يك چارچوب توليد سيستم مبتي بر عامل
926
طراحي و پياده سازي يك چارچوب نرم افزاري براي بازسازي درون خطي ساختار پيمانه اي نرم افزارها
927
طراحي و پياده سازي يك چارچوب نرم افزاري براي بازسازي درون خطي ساختار پيمانه اي نرم افزارها
928
طراحي و پياده سازي يك حافظه مشترك توزيعي شيئ گرا براي برنامه هاي جاوا
929
طراحي و پياده سازي يك خزشگر براي گوگل اسكولار و سيستم پيشنهادگر محققان و مقاله هاي علمي، باتوجه به رابطه ي همكاري بين محققان
930
طراحي و پياده سازي يك دادگان چند كاناله سيگنال گفتار و كاربرد آن براي حذف انعكاس
931
طراحي و پياده سازي يك داشبورد مديريتي براي مديران گروه ها و كانال هاي تلگرامي
932
طراحي و پياده سازي يك دروازه اينترتي براي تلفن
933
طراحي و پياده سازي يك روش توليد داده آزمون به منظور كشف آسيب پذيري هاي نرم افزار
934
طراحي و پياده سازي يك روش هموار سازي داده هاي گيرنده GPS مبتني بر فيلترهاي FIR
935
طراحي و پياده سازي يك زبان بر پايه SQL براي پشتيباني از مدل رابطه اي تودرتو
936
طراحي و پياده سازي يك ساز و كار احراز هويت چند لايه اي مبتني بر حافظه نهان
937
طراحي و پياده سازي يك سامانه الكترونيكي نهفته پايش سلامت سازه ها با استفاده از حسگرها و عملگرهاي پيزوالكتريك
938
طراحي و پياده سازي يك سامانه تشخيص رنگ پوست افراد به صورت غير تماسي
939
طراحي و پياده سازي يك سامانه ي ارتقاي امنيت، ايمني و دسترسي در سيستم مديريت هوشمند ساختمان
940
طراحي و پياده سازي يك سامانه ي توصيه گر فيلم در بستر اسپارك
941
طراحي و پياده سازي يك سايت آزمون گير جهت آزمون دروس تستي
942
طراحي و پياده سازي يك سايت آموزشي (سايت مركز آموزش عالي علمي كاربردي مخابرات )
943
طراحي و پياده سازي يك سرور پست الكتريكي محلي
944
طراحي و پياده سازي يك سرويس وب تحمل‌پذير خطا مبتني بر معماريREST
945
طراحي و پياده سازي يك سوئيچ مقياس پذير با استفاده از تكنولوژي FPGA
946
طراحي و پياده سازي يك سيستم RFID
947
طراحي و پياده سازي يك سيستم ارزيابي كيفيت گفتار بر اساس آشكار سازي نويز زمينه و اعوجاج
948
طراحي و پياده سازي يك سيستم ارزيابي كيفيت گفتار بر اساس آشكارسازي نويز زمينه و اعوجاج
949
طراحي و پياده سازي يك سيستم انداره گيري عملكردبااستفاده از روش هاي كارت امتيازي متوازن و سنجه هدف گرا
950
طراحي و پياده سازي يك سيستم بازيابي تصوير مبتني بر محتوا با استفاده از ويژگي هاي سطح پايين
951
طراحي و پياده سازي يك سيستم بانك اطلاعاتي براي كاربردهاي متني
952
طراحي و پياده سازي يك سيستم برق خورشيدي خانگي با ذخيره ساز باتري
953
طراحي و پياده سازي يك سيستم پارامتر يك ميكس صدا براي انيميشن با بررسي امكان تبديل صدا
954
طراحي و پياده سازي يك سيستم پايدارساز تطبيقي مقاوم جهت كنترل دوربين فيلم برداري
955
طراحي و پياده سازي يك سيستم پيشنهادگر داور براي مقاله هاي علمي، با توجه به عنوان مقاله و گراف همكاري بين محققين
956
طراحي و پياده سازي يك سيستم تشخيص الگو با استفاده از الگوريتم هاي فازي
957
طراحي و پياده سازي يك سيستم تشخيص خودكار اختلال دو قطبي مبتني بر سيگنال هاي مغزي
958
طراحي و پياده سازي يك سيستم تشخيص نفوذ انطباق پذير و بهنگام با استفاده از تركيب خبرگان
959
طراحي و پياده سازي يك سيستم تشخيص نفوذ با استفاده از تكنيكهاي داده كاوي
960
طراحي و پياده سازي يك سيستم تشخيص نفوذ با استفاده از سيستمهاي چند عامله
961
طراحي و پياده سازي يك سيستم تشخيص نفوذ پيشنهادي در داخل يك ناظر ماشين مجازي
962
طراحي و پياده سازي يك سيستم تعقيب گر انسان بر مبناي تصاوير RGB-D با استفاده از دوربين كينكت
963
طراحي و پياده سازي يك سيستم تله اپراتوري با استفاده از عملگر نيوماتيكي
964
طراحي و پياده سازي يك سيستم تله اپراتوري به كمك واقعيت مجازي
965
طراحي و پياده سازي يك سيستم تله اپراتوري مشاركتي به منظور جابجايي اجسام با هندسه نامشخص
966
طراحي و پياده سازي يك سيستم خبره براي تشخيص خطا در شبكه هاي قدرت
967
طراحي و پياده سازي يك سيستم خبره به عنوان ابزاري در تشخيص و درمان بيماري‌هاي ارتوپدي
968
طراحي و پياده سازي يك سيستم خبره جهت انتخاب پارامترهاي بهينه طراحي و ساخت تابلوهاي الكتريكي فشار ضعيف
969
طراحي و پياده سازي يك سيستم خدمات پشتيباني مبتني بر وب با استفاده از معماري چند عاملي
970
طراحي و پياده سازي يك سيستم راي گيري امن بر مبناي گواهينامه ديجيتال
971
طراحي و پياده سازي يك سيستم راي گيري بر اساس مدل كيفيتي
972
طراحي و پياده سازي يك سيستم ردگيري با استفاده از شبكه هاي حسگربيسيم با قابليت فعال سازي هوشمند سنسورها و بهبود مصرف انرژي
973
طراحي و پياده سازي يك سيستم سروونيوماتيك بر پايه ي ساختار كنترل كننده - رويتگر
974
طراحي و پياده سازي يك سيستم فريب مبتني بر عامل
975
طراحي و پياده سازي يك سيستم فعال مديريت شبكه بر اساس ساختار PAMS
976
طراحي و پياده سازي يك سيستم كنترل حلقه بسته براي آزمايش هاي يكنواخت
977
طراحي و پياده سازي يك سيستم كنترل سازش پذير با عيب (FTC) براي يك سنسور خورشيدي در يك ماهواره چرخان
978
طراحي و پياده سازي يك سيستم كنترل سازش پذير با عيب PTC براي يك سنسور خورشيدي در يك ماهواره چرخان
979
طراحي و پياده سازي يك سيستم كنترل كامپيوتري توزيع شده بر اساس كامپيوترهاي شخصي
980
طراحي و پياده سازي يك سيستم كنترل وضعيت مغناطيسي براي ماهواره
981
طراحي و پياده سازي يك سيستم ماهواره محور كنترل كننده ناقض سرعت براي سيستم حمل و نقل عمومي
982
طراحي و پياده سازي يك سيستم مدون كنترل فرآيند خطوط تاندم در شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي يزد
983
طراحي و پياده سازي يك سيستم هپتيكي داده مبنا
984
طراحي و پياده سازي يك سيستم هوشمند ارتقاءسلامت با استفاده از تكنولوژي موبايل
985
طراحي و پياده سازي يك شبكه حسگر بي¬سيم به صورت Centralized با استفاده از گيرنده فرستنده RFID
986
طراحي و پياده سازي يك شبكه روي تراشه مطمئن با استفاده از روش Vicis
987
طراحي و پياده سازي يك شبكه سنسوري
988
طراحي و پياده سازي يك شبكه محلي بدون سيم براي شبكه هاي سنسوري
989
طراحي و پياده سازي يك شبيه ساز لاپاراسكوپي در ناحيه قلب
990
طراحي و پياده سازي يك ضرب كننده ي دهدهي قابل بازپيكربندي
991
طراحي و پياده سازي يك عامل كاربر براي سيستم نامه الكترونيك يونيكس با سه سرويس امنيتي
992
طراحي و پياده سازي يك فازر به منظور كشف آسيب‏پذيري‏هاي برنامه‏ها‏ي كاربردي وب
993
طراحي و پياده سازي يك فشرده ساز تصوير مبتني بر شبكه عصبي به روش كمي كردن برداري
994
طراحي و پياده سازي يك فيلتر تطبيقي براي گيرنده هاي موبال بر روي FPGA
995
طراحي و پياده سازي يك قطعه انيميشني كمك كاربر براي برنامه هاي كاربردي
996
طراحي و پياده سازي يك كارت آنالوگ به ديجيتال كامپيوتري روي باس ISA
997
طراحي و پياده سازي يك كارگزار توزيعي نام براي يك محيط توزيعي و شيئ گرا جاوابنياد
998
طراحي و پياده سازي يك كارگزار ناظر وب با خاصيت فيلتر سازي هوشمند
999
طراحي و پياده سازي يك كد كننده قطعه اي صحبت
1000
طراحي و پياده سازي يك كمك پردازنده خاص منظوره براي مد 4 سيستم شناسايي دوست يا دشمن در هواپيما
بازگشت