<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي و پياده سازي يك سيستم تعقيب گر انسان بر مبناي تصاوير RGB-D با استفاده از دوربين كينكت
2
طراحي و پياده سازي يك سيستم تله اپراتوري با استفاده از عملگر نيوماتيكي
3
طراحي و پياده سازي يك سيستم تله اپراتوري به كمك واقعيت مجازي
4
طراحي و پياده سازي يك سيستم تله اپراتوري مشاركتي به منظور جابجايي اجسام با هندسه نامشخص
5
طراحي و پياده سازي يك سيستم خبره براي تشخيص خطا در شبكه هاي قدرت
6
طراحي و پياده سازي يك سيستم خبره به عنوان ابزاري در تشخيص و درمان بيماري‌هاي ارتوپدي
7
طراحي و پياده سازي يك سيستم خبره جهت انتخاب پارامترهاي بهينه طراحي و ساخت تابلوهاي الكتريكي فشار ضعيف
8
طراحي و پياده سازي يك سيستم خدمات پشتيباني مبتني بر وب با استفاده از معماري چند عاملي
9
طراحي و پياده سازي يك سيستم راي گيري امن بر مبناي گواهينامه ديجيتال
10
طراحي و پياده سازي يك سيستم راي گيري بر اساس مدل كيفيتي
11
طراحي و پياده سازي يك سيستم ردگيري با استفاده از شبكه هاي حسگربيسيم با قابليت فعال سازي هوشمند سنسورها و بهبود مصرف انرژي
12
طراحي و پياده سازي يك سيستم سروونيوماتيك بر پايه ي ساختار كنترل كننده - رويتگر
13
طراحي و پياده سازي يك سيستم فريب مبتني بر عامل
14
طراحي و پياده سازي يك سيستم فعال مديريت شبكه بر اساس ساختار PAMS
15
طراحي و پياده سازي يك سيستم كنترل حلقه بسته براي آزمايش هاي يكنواخت
16
طراحي و پياده سازي يك سيستم كنترل سازش پذير با عيب (FTC) براي يك سنسور خورشيدي در يك ماهواره چرخان
17
طراحي و پياده سازي يك سيستم كنترل سازش پذير با عيب PTC براي يك سنسور خورشيدي در يك ماهواره چرخان
18
طراحي و پياده سازي يك سيستم كنترل كامپيوتري توزيع شده بر اساس كامپيوترهاي شخصي
19
طراحي و پياده سازي يك سيستم كنترل وضعيت مغناطيسي براي ماهواره
20
طراحي و پياده سازي يك سيستم ماهواره محور كنترل كننده ناقض سرعت براي سيستم حمل و نقل عمومي
21
طراحي و پياده سازي يك سيستم مدون كنترل فرآيند خطوط تاندم در شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي يزد
22
طراحي و پياده سازي يك سيستم هپتيكي داده مبنا
23
طراحي و پياده سازي يك سيستم هوشمند ارتقاءسلامت با استفاده از تكنولوژي موبايل
24
طراحي و پياده سازي يك سيستم هوشمند مقابله با اختلال با استفاده از پردازش آرايه آنتني
25
طراحي و پياده سازي يك شبكه حسگر بي¬سيم به صورت Centralized با استفاده از گيرنده فرستنده RFID
26
طراحي و پياده سازي يك شبكه روي تراشه مطمئن با استفاده از روش Vicis
27
طراحي و پياده سازي يك شبكه سنسوري
28
طراحي و پياده سازي يك شبكه محلي بدون سيم براي شبكه هاي سنسوري
29
طراحي و پياده سازي يك شبيه ساز لاپاراسكوپي در ناحيه قلب
30
طراحي و پياده سازي يك ضرب كننده ي دهدهي قابل بازپيكربندي
31
طراحي و پياده سازي يك عامل كاربر براي سيستم نامه الكترونيك يونيكس با سه سرويس امنيتي
32
طراحي و پياده سازي يك فازر به منظور كشف آسيب‏پذيري‏هاي برنامه‏ها‏ي كاربردي وب
33
طراحي و پياده سازي يك فشرده ساز تصوير مبتني بر شبكه عصبي به روش كمي كردن برداري
34
طراحي و پياده سازي يك فيلتر تطبيقي براي گيرنده هاي موبال بر روي FPGA
35
طراحي و پياده سازي يك قطعه انيميشني كمك كاربر براي برنامه هاي كاربردي
36
طراحي و پياده سازي يك كارت آنالوگ به ديجيتال كامپيوتري روي باس ISA
37
طراحي و پياده سازي يك كارگزار توزيعي نام براي يك محيط توزيعي و شيئ گرا جاوابنياد
38
طراحي و پياده سازي يك كارگزار ناظر وب با خاصيت فيلتر سازي هوشمند
39
طراحي و پياده سازي يك كد كننده قطعه اي صحبت
40
طراحي و پياده سازي يك كمك پردازنده خاص منظوره براي مد 4 سيستم شناسايي دوست يا دشمن در هواپيما
41
طراحي و پياده سازي يك كنترل كننده پيش بين غيرخطي براي يك فرايند شيميايي
42
طراحي و پياده سازي يك ماتريس هسته جديد فيلتر تطابقي جهت استخراج رگ هاي شبكيه
43
طراحي و پياده سازي يك ماشين حساب ساده مبتني بر فرمان صوتي
44
طراحي و پياده سازي يك ماشين مجازي توزيعي جاوابنياد
45
طراحي و پياده سازي يك محيط آموزش مجازي با امكانات محاوره اي
46
طراحي و پياده سازي يك محيط شبيه سازي شبكه هاي عصبي
47
طراحي و پياده سازي يك محيط محاسباتي به منظور پشتيباني از ارتباط مستقيم شفاف
48
طراحي و پياده سازي يك محيط يك پارچه مبتني بر معماري مدل گرا براي ويرايش و نمايه سازي هستان شناسي وب با استفاده از زبان يكپارچه مدل سازي
49
طراحي و پياده سازي يك محيط يكپارچه مبتني بر معماري مد ل گرا براي ويرايش ونمايه سازي هستان شناسي وب با استفاده از زبان يكپارچه
50
طراحي و پياده سازي يك مدل تركيبي جديد بر اساس CRM و VE در كارخانه رشد
51
طراحي و پياده سازي يك مدل ترمولومينسانس دو سطحي نيمه جايگزيده و كاربرد آن در پيك 5 ماده LiF:Mg,Ti
52
طراحي و پياده سازي يك مدل تطبيق پذير از شخصيت در محيط چند عاملي
53
طراحي و پياده سازي يك مدل تطبيق پذير از شخصيت در محيط هاي چند عاملي
54
طراحي و پياده سازي يك مدل رضايت الكترونيكي در تجارت الكترونيكي با تاكيد بر سنجش رضايت احساسي
55
طراحي و پياده سازي يك مدل مجوز دهي توزيع شده برمبناي گواهيهاي ديجيتال SPK1 / SDS1
56
طراحي و پياده سازي يك مدل مذاكره چند مشخصه اي در محيط چند عامله تجارت الكترونيكي
57
طراحي و پياده سازي يك مدل مشاور يادگيري الكترونيكي هوشمند
58
طراحي و پياده سازي يك مدولاتور دلتا- سيگما قابل استفاده در سنتز كننده هاي فركانس كسري
59
طراحي و پياده سازي يك معماري توزيع شده براي الگوريتم SIFT
60
طراحي و پياده سازي يك مكانيزم بازگرد براي سيستم هاي بانك اطلاعات موازي در محيط كلان
61
طراحي و پياده سازي يك مكانيزم بازگرد براي سيستم هاي بانك اطلاعات موازي در محيط كلان تراكنش
62
طراحي و پياده سازي يك مكانيزم توزيع شده آگاه از همبندي شبكهبراي اختصاص گره ها در سيستمهاي همتا به همتا ساختارمند
63
طراحي و پياده سازي يك مكانيزم زمانبندي توسعه پذير براي مدل موازي BSP
64
طراحي و پياده سازي يك مكانيزم كالا توزيعي در سطح هسته سيستم عامل براي اشتراك داده ها بين پردازه هاي توزيع شده
65
طراحي و پياده سازي يك مكانيزم مهاجرت زنده پردازه در سيستم هاي خوشه اي همگن با توان محاسباتي بالا
66
طراحي و پياده سازي يك مكانيزمعمومي گسترش مديريت حافظه
67
طراحي و پياده سازي يك موتور جستجوي اينترنت
68
طراحي و پياده سازي يك نرم افزار جهت انجام امتحانات تستي و تشريحي
69
طراحي و پياده سازي يك نرم افزار سيستمي در سطح هسته ي سيستم عامل براي به دست آوردن توان محاسباتي توزيع شده در سيستمهاي همتا به همتا
70
طراحي و پياده سازي يك نمايه ساز براي شبيه ساز پرواز بر روي سه مانيتور
71
طراحي و پياده سازي يك نمونه آزمايشگاهي از دستگاه mlc
72
طراحي و پياده سازي يك نمونه از ابزار CASEبراي روش متحد
73
طراحي و پياده سازي يك واسط USB
74
طراحي و پياده سازي يك واسط كاربر مشترك در سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي
75
طراحي و پياده سازي يك وب بازاريابي املاك
76
طراحي و پياده سازي يك وب سرور
77
طراحي و پياده سازي يك وب سرور تحت سيستم عامل لينوكس
78
طراحي و پياده سازي يك ويراستار براي رجيستري ويندوز XP
79
طراحي و پياده سازيPUF بر روي يك كمك پردازندهرمزنگار جهت افزايش مقاومت در برابر حملات كپيبرداري
80
طراحي و پياده ساي نرم افزاري جهت تشخيص آسيب پذيري xss
81
طراحي و پياده كردن نقشه و بافت ژاكارد (پتو)
82
طراحي و پياده‌سازي ابزار بازاريابي الكترونيكي تحت وب
83
طراحي و پياده‌سازي ابزار فورنسيك براي پايگاه‌داده MS SQL Server
84
طراحي و پياده‌سازي ابزاري با قابليت توسعه‌پذيري به منظور استخراج داده‌هاي پاك‌شده از گوشي‌هاي هوشمند
85
طراحي و پياده‌سازي ابزاري به منظور اعمال خط مشي امنيتي عدم تداخل مبتني بر روش بازنويسي برنامه
86
طراحي و پياده‌سازي ابزاري به منظور بررسي توانايي‌ها و آسيب‌پذيري‌هاي مربوط به پروتكل SSL در مرورگرها
87
طراحي و پياده‌سازي الگوريتمي با معماري چندلايه جهت تشخيص سرقت علمي در متون فارسي
88
طراحي و پياده‌سازي الگوريتمي براي استخراج توزيع‌شده‌ي شبه- دسته‌هاي گاما از گراف‌هاي عظيم
89
طراحي و پياده‌سازي برنامه كاربردي اندازه‌گيري هوشمند جهت مديريت مصرف انرژي
90
طراحي و پياده‌سازي بستر سخت‌افزار درحلقه براي يك ماهواره انعطاف‌پذير
91
طراحي و پياده‌سازي بستر مخابراتي يك سامانه اندازه‌گيري هوشمند (AMI) در راستاي هوشمندسازي كنتورهاي برق
92
طراحي و پياده‌سازي پروتكل مسيريابي چند مسيره با در نظر گرفتن كيفيت سرويس در شبكه‌هاي حسگر
93
طراحي و پياده‌سازي دسته‌بندي‌كننده اهداف مبتني بر شبكه عصبي تكاملي
94
طراحي و پياده‌سازي رابط كاربري برچسب خوان RFID و دستورات مديريتي ارتباط برچسب خوان و برچسب
95
طراحي و پياده‌سازي روشي نوين براي پردازش پالس‌هاي انباشته‌شده در آشكارسازي پرتوهاي گاما و ايكس
96
طراحي و پياده‌سازي زمان حقيقي سخت‌افزاري سيستم ديناميك و كنترل وضعيت يك ماهواره با يك ژايروي كنترل ممان تك جيمباله
97
طراحي و پياده‌سازي زمان‌بندي پوياي واحد‌هاي اجرايي مبتني بر بار كاري و مكان ثابت داده‌ها
98
طراحي و پياده‌سازي ساخت گراف موجوديت‌ها و روابط با استفاده از منابع طب سنتي قديمي
99
طراحي و پياده‌سازي سازوكاري موثر براي تشخيص نرم افزارهاي مخرب آندرويدارائه روشي جديد جهت تحليل ايستاي بدافزارهاي موبايل در محيط سيستم‌عامل اندرويد
100
طراحي و پياده‌سازي سامانه برچسب‌دهي به عكس با استفاده از تكنيك‌هاي يادگيري عميق
101
طراحي و پياده‌سازي سامانه پرسش و پاسخ آنلاين براي دانش‌آموزان
102
طراحي و پياده‌سازي سامانه تشخيص احساس از چهره انسان توسط شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
103
طراحي و پياده‌سازي سامانه خزش و بروزرساني بسته‌هاي نرم‌افزاري لينوكس
104
طراحي و پياده‌سازي سامانه كنترل دستورات اينترنت اشياء در بستر برق شهري با استفاده از FPGA
105
طراحي و پياده‌سازي سامانه مديريت سبد سهام
106
طراحي و پياده‌سازي سامانه نرم افزاري پردازش تصاوير پزشكي
107
طراحي و پياده‌سازي سامانه نظارت بر ترافيك مصرفي اينترنت با كمك پايگاه داده‌هاي سري زماني
108
طراحي و پياده‌سازي سامانه‌ي تنظيم و كنترل رژيم غذايي مبتني بر سيستم عامل اندرويد
109
طراحي و پياده‌سازي سامانه‌ي فروشگاه اينترنتي نرم‌افزارهاي آيفون
110
طراحي و پياده‌سازي سخت افزار و نرم افزار سيستم كنترل آتش رينگ سونار
111
طراحي و پياده‌سازي سرويس الكترونيكي براي مديريت كارآموزي در دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات
112
طراحي و پياده‌سازي سناريوساز براي سيستم‌هاي هوشمند
113
طراحي و پياده‌سازي سوييچ OpenFlow بر روي NetFPGA
114
طراحي و پياده‌سازي سيستم اكتساب داده جهت پايش و مانيتورينگ موتورهاي الكتريكي با استفاده از نرم‌افزار LabView
115
طراحي و پياده‌سازي سيستم اندازه‌گيري جابجايي زير ميكروني با استفاده از تكنيك ماره
116
طراحي و پياده‌سازي سيستم بازشناسايي افراد
117
طراحي و پياده‌سازي سيستم پيش‌بيني ريزش مشتري از بانك مبتني بر معيارهاي انداره‌گيري وفاداري
118
طراحي و پياده‌سازي سيستم تشخيص بيماري مبتني بر پردازش گراف علائم و بيماري‌ها
119
طراحي و پياده‌سازي سيستم تعيين موقعيت درون ساختماني مبتني بر WiFi
120
طراحي و پياده‌سازي سيستم حفاظت جامع ميكروپروسسوري ادوات فشار قوي با قابليت تحت WEB و با استفاده از الگوريتم پيش‌بيني‌خطي
121
طراحي و پياده‌سازي سيستم دسته‌بندي متون خبري
122
طراحي و پياده‌سازي سيستم كشف تقلب در خدمات پس از فروش خودرو با هدف كاهش هشدارهاي اشتباه
123
طراحي و پياده‌سازي سيستم كنترل بخشي از واحد CCR پالايشگاهي
124
طراحي و پياده‌سازي سيستم كنترل هوشمند آبياري گياهان و باغچه (IOT)
125
طراحي و پياده‌سازي سيستم كنترل واحد بازيابي گوگرد( SRU ) پالايشگاه
126
طراحي و پياده‌سازي سيستم كنترل وضعيت تمام مغناطيسيسه محوره ماهواره هاي مدارات LEO
127
طراحي و پياده‌سازي سيستم نرم‌افزاري برچسب‌زني اجزاي كلام در متون فارسي غير رسمي
128
طراحي و پياده‌سازي سيستم نظارت بر تردد با احراز هويت توسط پردازش چهره
129
طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي توصيه‌گر اعتماد محور بين كاربران
130
طراحي و پياده‌سازي شبكه اجتماعي محلي و بي‌سيم بدون اينترنت
131
طراحي و پياده‌سازي شناساگر عصبي راف پايدار
132
طراحي و پياده‌سازي ضربان‌ساز(پيس‌ميكر)‌ قلبي موقت خارجي
133
طراحي و پياده‌سازي عملي كنترل‌كننده SDRE براي ربات همكار اسكات
134
طراحي و پياده‌سازي فيلتر با پاسخ ضربه‌ي نامحدود با بهبود گذردهي
135
طراحي و پياده‌سازي كنترل سمت سيمولاتور آزمايشگاهي فضاپيما
136
طراحي و پياده‌سازي كنترل‌كننده براي عملگر پيزوالكتريك در سيستم موقعيت‌دهي دقيق
137
طراحي و پياده‌سازي كنترل‌كننده مرتبه كسري دماي كوره عمليات حرارتي
138
طراحي و پياده‌سازي كنترل‌كننده هوشمند براي يك ربات كروي
139
طراحي و پياده‌سازي كنترل‌كننده هوشمند تطبيقي بر روي FPGA به منظور تعيين نرخ پذيرش بسته‌ها
140
طراحي و پياده‌سازي كنترلر بهينه‌ساز مسير به كمك روش SDRE براي ربات كابلي ICaSbot
141
طراحي و پياده‌سازي ماژول تشخيص آسيب پذيري CSRF براي نرم افزار تشخيص آسيب پذيري xknight
142
طراحي و پياده‌سازي محيط شبيه‌سازي و ارزيابي رفتار كاربران در كاربردهاي جريان‌سازي ويدئو در شبكه‌هاي نظير به نظير
143
طراحي و پياده‌سازي مدولاتور با نرخ بيت 10Mbps بر ثانيه
144
طراحي و پياده‌سازي مدولاتور چند حاملي UFMC براي نسل پنجم شبكه تلفن‌همراه
145
طراحي و پياده‌سازي مسئله رديابي ديداري براي ربات نگهدارنده دوربين آندوسكوپ در جراحي فك و دهان
146
طراحي و پياده‌سازي مشاهده‌گر و كنترلر هوشمند براي پرنده كوادروتور
147
طراحي و پياده‌سازي مكانيزم توزيع‌شده جهت خوشه‌بندي اسناد XML
148
طراحي و پياده‌سازي مكانيزم مهاجرت واحدهاي اجرايي به‌منظور زمان‌بندي پويا
149
طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزار تجزيه و تحليل احساسات مبتني بر جنبه نظرات
150
طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزار تحت‌وب طبقه‌بندي متون ترجمه‌شده در مترجم دو زبانه‌ي ترگمان
151
طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزار تشخيص آسيب‌پذيري‌هاي امنيتي در كد PHP به كمك روش تحليل ايستاي كد
152
طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزار تشخيص دسته‌بندي آگهي ديوار از روي متن
153
طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزار تشخيص فعاليت بدن با داده‌هاي سنسورهاي تلفن‌هاي همراه و شبكه‌هاي عصبي
154
طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزاري بر اساس فناوري واقعيت افزوده براي آشنايي با تجهيزات آزمايشگاه مدار الكتريكي
155
طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزاري به‌منظور تشخيص نفوذ مبتني بر شبكه با استفاده از روش تركيبي
156
طراحي و پياده‌سازي هسته‌ي كنترل سرعت قطار سريع‌ السير در FPGA و مقاوم سازي آن در برابر خطا
157
طراحي و پياده‌سازي واسط كاربري براي كنترل تلفن همراه با اشاره دست
158
طراحي و پياده‌سازي واقعيت مجازي در معماري اسلامي مطالعه موردي: شبيه سازي ساختمان شبكه دانشگاه هاي مجازي جهان اسلام
159
طراحي و پياده‌سازي يك پردازنده MIPS براي رايانش تقريبي
160
طراحي و پياده‌سازي يك پروتكل براي تبادل اطلاعات در محيط‌هاي محاسبات ابري
161
طراحي و پياده‌سازي يك حل‌كننده چندنخي براي مدل‌هاي كارايي
162
طراحي و پياده‌سازي يك خزشگر وب هوشمند براي دريافت، طبقه‌بندي و رتبه‌بندي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي خاص‌منظوره
163
طراحي و پياده‌سازي يك رده‌بند تركيبي با كاربرد تشخيص حمله در شبكه‌هاي كامپيوتري
164
طراحي و پياده‌سازي يك روش تحليل مبتني بر رفتار به منظور كشف بدافزارها
165
طراحي و پياده‌سازي يك روش جهت كشف بدافزار در گوشي‌هاي هوشمند داراي سيستم‌عامل اندرويد
166
طراحي و پياده‌سازي يك ساختار تركيب بهينه در مدل سازي و پيش بيني سري‌هاي زماني
167
طراحي و پياده‌سازي يك ساز و كار احراز هويت به يادسپار
168
طراحي و پياده‌سازي يك سازوكار زمان‌بندي ماشين‌هاي مجازي براي بارهاي كاري ورودي/خروجي در محيط‌هاي محاسبات ابري
169
طراحي و پياده‌سازي يك سازوكار فراهم‌آوري خودكار منابع جهت كاهش مصرف انرژي در محيط‌هاي محاسبات ابري
170
طراحي و پياده‌سازي يك سامانه اندازه‌گيري جابجايي برمبناي روش‌هاي الكترواپتيك
171
طراحي و پياده‌سازي يك سامانه پالايش نظرهاي فارسي
172
طراحي و پياده‌سازي يك سيستم استخراج اطلاعات با استفاده از روش‌هاي تطبيقي براي متون غير ساخت‌يافته فارسي
173
طراحي و پياده‌سازي يك سيستم پشتيبان يادگيري وب‌پايه با مكانيزم‌هايي براي كمك به يادگيرندگان خودگردان
174
طراحي و پياده‌سازي يك سيستم پيشنهاددهنده وب براساس تركيب كاوش استفاده وب با داده زماني و مكاني
175
طراحي و پياده‌سازي يك سيستم تشخيص بي‌درنگ آريتمي قلبي بر بستر اينترنت اشيا
176
طراحي و پياده‌سازي يك سيستم تشخيص توجه شنوايي مبتني بر سيگنال‌ مغزي
177
طراحي و پياده‌سازي يك سيستم توصيه گر جديد آگاه به زمينه و مبتني بر رفتار كاربر و با تأكيد بر تحليل شبكه اجتماعي
178
طراحي و پياده‌سازي يك سيستم توصيه‌گر با استفاده از متون مرتبط
179
طراحي و پياده‌سازي يك سيستم قرائت خودكار كنتور
180
طراحي و پياده‌سازي يك سيستم مربي گري الكترونيكي براي ورزش تكواندو
181
طراحي و پياده‌سازي يك سيستم نهفته جهت تشخيص خواب‌آلودگي راننده بر اساس اطلاعات چشم و ECU
182
طراحي و پياده‌سازي يك ضرب‌كننده‌ي 7-رقمي دهدهي ثابت
183
طراحي و پياده‌سازي يك فايروال تركيبي براي برنامه‌هاي كاربردي تحت وب به منظور جلوگيري از حملات مبتني بر وب
184
طراحي و پياده‌سازي يك قفل ديجيتال كه با دريافت الگوي صوتي خاص فعال مي‌شود
185
طراحي و پياده‌سازي يك كنترل كننده سخت‌افزاري PID با ضرايب بهينه شده توسط الگوريتم‌هاي زيستي، بر رويFPGA ، تحت شبكه اترنت
186
طراحي و پياده‌سازي يك مدل پردازش رخداد پيچيده به منظور مراقبت از بيماران ديابتي
187
طراحي و پياده‌سازي يك مدل خطي براي گروه‌بندي هوشمند و عادلانه يادگيرندگان در يك محيط يادگيري الكترونيكي با استفاده از برنامه‌ريزي رياضي
188
طراحي و پياده‌سازي يك مكانيزم ذخيره و بازيابي با كارايي بالا براي سهولت اشتراك و مديريت فايل‌ها در محيط‌هاي محاسبات خوشه‌اي
189
طراحي و پياده‌سازي يك مكانيزم كاراي اكتشاف منبع در سيستم‌هاي متلاطم همتا به همتاي ساختارمند
190
طراحي و پياده‌سازي يك مكانيزم كشف منبع براي خوشه‌هاي با توان محاسباتي بالاي مقياس‌پذير
191
طراحي و پياده‌سازي يك مكانيزم كشف و انتخاب منابع محاسباتي توزيع‌شده‌ي راه‌دور براي عضوگيري در خوشه‌هاي كامپيوتري
192
طراحي و پياده‌سازي يك مكانيزم مستحكم توزيع بار در خوشه‌هاي ناهمگن با توان محاسباتي بالا
193
طراحي و پياده‌سازي يك ميان‏افزار چندپخشي اتميك سطح كاربرد در محيط‏هاي محاسباتي موبايل
194
طراحي و پياده‌سازي يك نوسان‌ساز حلقه‌اي سنتزپذير با قابليت كنترل ديجيتال
195
طراحي و پياده‌سازييك روش تشخيص بدافزار مبتني بر تحليل ايستا
196
طراحي و پياده¬سازي ابزار تشخيص آسيب¬پذيري برنامه در مقابل حمله¬هاي كانال جانبي زماني
197
طراحي و پياده¬سازي رويكردي جديد براي مبهم سازيجريان كنترلي برنامه
198
طراحي و پياده¬سازي سامانه توصيه¬گر براي سيستم¬هاي تجارت الكترونيكي C2C پويا مبتني بر پيش¬بيني پيوند در شبكه¬هاي اجتماعي
199
طراحي و پياده¬سازي سيستم نظارت بر سلامت مبتني بر اينترنت اشيا
200
طراحي و پياده¬سازي محكي براي سيستم¬هاي مديريت جريان داده احتمالاتي
201
طراحي و پياده¬سازي يك مكانيزم ارتباطات بين پردازه¬اي رفتارگرا
202
طراحي و پيادهسازي بهبود يافته الگوي يادگيري سيناپسي با استفاده از افزارههاي ممريستوري
203
طراحي و پيادهسازي تابلوي اطلاعرساني حضور اساتيد
204
طراحي و پيادهسازي سامانه تشخيص موضوع و نوع پرسش با استفاده از الگوريتمهاي يادگيري ماشين
205
طراحي و پيادهسازي سامانه سفارشگيري آنلاين چاپ بر روي محصولات تبليغاتي با امكان كسب درآمد براي طراحان
206
طراحي و پيادهسازي سامانه شناسايي بيومتريك حركتي
207
طراحي و پيادهسازي سامانه‌ي هم‌ترازسازي و تصحيح زيرنويس‌هاي موازي فارسي و انگليسي
208
طراحي و پيادهŸسازي سيستم آنلاين مديريت و تسهيل ترجمة متون
209
طراحي و پيادهسازي سيستم پشتيباني نسخه نويسي و تأمين دارو
210
طراحي و پيادهسازي سيستم تعيين موقعيت درون ساختماني مبتني بر واي فاي
211
طراحي و پياده‎سازي سيستم ريشه‎ياب و ابهام‎زداي واژگان فارسي و استفاده از آن در سيستم دسته‎بندي چند زبانه متون
212
طراحي و پيادهسازي سيستم فتوولتاييك- باتري به منظور كاهش پيك بار مصرفي مجتمعهاي وسيع با كاربران زياد
213
طراحي و پيادهسازي سيستم گفتار درماني كودكان به كمك كامپيوتر
214
طراحي و پيادهسازي فايروال پايگاهدادهها براي كنترل پرس و جو
215
طراحي و پيادهسازي محيطي جهت تبديل مدلهاي كنترل دسترسي به كد ايكس-ام-ال و اعمال آن به متون ايكس-ام-ال
216
طراحي و پيادهسازي نرمافزار تشخيص وبسايتهاي مخرب با استفاده از يادگيري ماشين مبتني بر تحليل ايستا و پويا
217
طراحي و پيادهسازي نرمافزار دستهبندي تصاوير اسناد به صورت تعاملي با كاربر
218
طراحي و پيادهسازي يك الگوريتم براي توليد چندضلعي‌هاي ساده‌ي تصادفي در فضاي دوبعدي
219
طراحي و پيادهسازي يك بازي رقابتي دونفره تحت شبكه محلي با استفاده از ارتباط P2P در شبكه WiFi براي گوشي همراه با سيستم عامل اندرويد
220
طراحي و پياده‎سازي يك پردازندۀ رمزنگار مقاوم در برابر حملات كپي‎برداري فيزيكي
221
طراحي و پياده‏سازي يك شبكه سنسور بي‏سيم به‏مظور كنترل دما
222
طراحي و پيادهسازي يك مكانيزم توزيع مجدد باربراساس مهاجرت و تكثير فايلها در سيستمهاي همتا به همتاي ساختارمند
223
طراحي و پياده‏سازيمكانيزمي ‏براي مهاجرت پردازه در سيستم‏هاي خوشه‏اي با توان محاسباتي بالا با استفاده از حافظه شبكه
224
طراحي و پياذه سازي سامانه الكترونيكي براي مديريت سرويس گراي يك دفتر كاري
225
طراحي و پياه سازي سامانه مديريت اخبار منابع مختلف خبري
226
طراحي و پيشنهاد بستر مناسب ITدر مدل B2Bبراي شركت مخابرات ايران
227
طراحي و پيشنهاد ساخت فيكسچر كنترلي براي سوراخ هاي منيفولد هوا در سرسيلندر پرايد
228
طراحي و پيلده سازي روشي براي اصلاح فايل هاي متني فارسي حاصل از به كارگيري پارسرهاي موجود بر روي فايل هاي پي دي اف
229
طراحي و تبين الگوي نوآوري در توليد محصولات غذايي (مطالعه موردي: گروه صنايع محصولات غذايي جمع و رز طلايي)
230
طراحي و تبين الگوي نوآوري در توليد محصولات غذايي (مطالعه موردي: گروه صنايع محصولات غذايي جمع و رز طلايي)
231
طراحي و تبيين الگوي بومي شاخص هاي بازاريابي آموزش عالي در جذب دانشجويان به مراكز آموزش علمي- كاربردي اصفهان
232
طراحي و تبيين الگوي توسعه قابليت‌هاي بازاريابي (مورد مطالعه: كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط فعال در صنعت غذايي كشور)
233
طراحي و تبيين الگوي توسعه قابليت‌هاي بازاريابي (مورد مطالعه: كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط فعال در صنعت غذايي كشور)
234
طراحي و تبيين الگوي حكمت محور مديريت ارتباط با مشتري با تاكيد بر حكمت هاي نهج البلاغه﴿ مورد مطالعه: بانك هاي منتخب شهر اصفهان﴾
235
طراحي و تبيين الگوي رابطه سبك‌ مديريت كلاس با مهارت‌ اجتماعي و عملكرد تحصيلي (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مدارس ابتدايي شهر كرمانشاه)
236
طراحي و تبيين الگوي فرآيندي پيش بيني كارآفريني دانش آموختگان دانشكده هاي تربيت بدني كشور
237
طراحي و تبيين الگوي فرآيندي پيش بيني كارآفريني دانش آموختگان دانشكده هاي تربيت بدني كشور
238
طراحي و تبيين الگوي هويت يابي سازماني در دانشگاه پيام نور
239
طراحي و تبيين الگويي به منظور جذب و نگهداري مشتريان نمونه بانك كشاورزي {مطالعه موردي بانك كشاوزي استان كهگيلويه و بوير احمد}
240
طراحي و تبيين سازمان فرايندمحور و بررسي رابطه آن با مكتب برنامه‌ريزي در گروه صنعتي ايران خودرو
241
طراحي و تبيين سبك زندگي سازمان ها با رويكرد تعيين جايگاه رقابتي مورد مطالعه : شركتهاي لوله و اتصالات پليمري استان اصفهان
242
طراحي و تبيين شاخصهاي بهره وري دانشگاه صنعتي اصفهان
243
طراحي و تبيين مدل اجراي سياست‌هاي گردشگري با تاكيد بر بخش خصوصي
244
طراحي و تبيين مدل اخلاق كار اسلامي با رفتار شهروندي سازماني و واسطه گري دلبستگي و ارزش هاي شغلي﴿ مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان﴾
245
طراحي و تبيين مدل ارتقا سرمايه روان شناختي منابع انساني در سازمان هاي دولتي ايران
246
طراحي و تبيين مدل ارتقاء سرمايه روان شناختي منابع انساني در سازمان هاي دولتي ايران
247
طراحي و تبيين مدل ارتقاء سرمايه روان شناختي منابع انساني در سازمان هاي دولتي ايران
248
طراحي و تبيين مدل ارزش‌هاي سازماني مبتني بر آموزه هاي نهج‌البلاغه (موردمطالعه: جامعة المصطفي العالمية)
249
طراحي و تبيين مدل ارزيابي عملكرد زنجيره ارزش در كسب مزيت رقابتي پايدار در حوزه صنعت گاز
250
طراحي و تبيين مدل اعتماد آگاهانه ذينفعان به سازمان (مورد مطالعه: مشتريان شركت‌هاي خودروسازي داخلي)
251
طراحي و تبيين مدل افزايش شفافيت سازماني (موردمطالعه : سازمان‌هاي دولتي شهرستان‌هاي نوشهر و چالوس)
252
طراحي و تبيين مدل بومي دولت كارآفرين براي سازمانهاي اداري كشور (مورد مطالعه؛ فرمانداريهاي استان آذربايجان شرقي)
253
طراحي و تبيين مدل بومي مديريت منابع انساني با تأكيد بر عوامل محيطي(زمينه‌اي) در نظام اداري ايران (مورد مطالعه دانشگاه پيام نور استان فارس)
254
طراحي و تبيين مدل پيش‌ بيني ورشكستگي شركت‌ ها بر حسب صنايع مختلف با استفاده از شبكه‏‌ عصبي پس‌ انتشار و تحليل تمايزي چندگانه
255
طراحي و تبيين مدل تاثيرگذاري E-CRM بركيفيت خدمات در جهت ارتقاي سطح رضايتمندي و وفاداري مشتريان بانك هاي تجاري-خصوصي كشور
256
طراحي و تبيين مدل تاثيرگذاري E-CRM بركيفيت خدمات در جهت ارتقاي سطح رضايتمندي و وفاداري مشتريان بانك هاي تجاري-خصوصي كشور
257
طراحي و تبيين مدل تجارت الكترونيك(B2C) در صنعت خودرو
258
طراحي و تبيين مدل تجارت الكترونيك(B2C) در صنعت خودرو
259
طراحي و تبيين مدل تصميم‏ گيري اخلاقي در دانشگاه پيام نور
260
طراحي و تبيين مدل تصميم گيري استراتژيك بر مبناي شهود با رويكرد اسلامي
261
طراحي و تبيين مدل تصميم گيري استراتژيكبرمبناي شهود با رويكرد اسلامي
262
طراحي و تبيين مدل تصوير سازماني در فدراسيونهاي ورزشي منتخب ايران
263
طراحي و تبيين مدل تعادل كار و زندگي پرستاران ايراني
264
طراحي و تبيين مدل توسعه تجارت اجتماعي كالاهاي مصرفي، خدماتي و بادوام؛ مورد مطالعه: شهر اصفهان
265
طراحي و تبيين مدل توسعه سيستم داشبورد سازماني بر مبناي هوش تجاري (موردمطالعه: شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات ايران‌خودرو)
266
طراحي و تبيين مدل حرفه‌اي‌گرايي مديريت منابع انساني در سازمان‌هاي دولتي ايران (مورد مطالعه: صنعت برق)
267
طراحي و تبيين مدل حسابرسي عملكرد مديران اجرايي (عملياتي بانكها)
268
طراحي و تبيين مدل حسابرسي عملكرد مديران اجرايي (عملياتي بانكها)
269
طراحي و تبيين مدل حفظ و نگه داري كاركنان دانش پايه با تاكيد بر شيوه هاي مديريت منابع انساني ﴿ مورد مطالعه : دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي
270
طراحي و تبيين مدل حفظ و نـگه داري كاركنان دانش پايه باتÊكيد بر شيوه هاي مديريت منابع انساني ( مورد مطالعه :دانشگاه ها و مËسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي )
271
طراحي و تبيين مدل حمايت بازاريابي از بنگاههاي كوچك و متوسط (SMEs)
272
طراحي و تبيين مدل خط مشي گذاري زيست محيطي دولت با مشاركت سازمان هاي غيردولتي
273
طراحي و تبيين مدل خود توسعه اي منابع انساني مورد مطالعه Ý بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
274
طراحي و تبيين مدل خودتوسعه اي منابع انساني مورد مطالعه:بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
275
طراحي و تبيين مدل دانشگاه الكترونيك(مجازي) از منظر عوامل و اركان سازماني
276
طراحي و تبيين مدل رهبري براي مديران كشور بر اساس مباني اسلام با تاكيد برسيره فردي و مديريتي امام خميني (ره )
277
طراحي و تبيين مدل رهبري براي مديران كشور براساس مباني اسلام با تاكيد بر سيره فردي و مديريتي امام خميني )ره (
278
طراحي و تبيين مدل رهبري معنوي و تاثير آن بر ظرفيت يادگيري سازماني در مراكز و واحدهاي تابعه دانشگاه پيام نور استان اصفهان
279
طراحي و تبيين مدل سازمان آينده گرا (مورد مطالعه : دانشگاه هاي دولتي شهرستان يزد)
280
طراحي و تبيين مدل سازمان آينده گرا ﴿مورد مطالعه : دانشگاه هاي دولتي شهرستان يزد﴾
281
طراحي و تبيين مدل سازمان آينده گرا ﴿مورد مطالعه : دانشگاه هاي دولتي شهرستان يزد﴾
282
طراحي و تبيين مدل سازمان آينده گرا ﴿مورد مطالعه :دانشگاه هاي دولتي شهرستان يزد﴾
283
طراحي و تبيين مدل سازمان اداره كننده ضربات روحي در بخش دولتي(مطالعه: سازمانهاي دولتي استان آذربايجان شرقي)
284
طراحي و تبيين مدل سازمان انطباق پذير (مورد مطالعه؛ دانشگاه پيام نور)
285
طراحي و تبيين مدل سازمان تحول‌گرا (موردمطالعه: سازمان آموزش‌وپرورش استان فارس)
286
طراحي و تبيين مدل سازمان تيم محور در صنعت بيمه جمهوري اسلامي ايران
287
طراحي و تبيين مدل سازمان جانشين پرور
288
طراحي و تبيين مدل سازمان جانشين پرورÝ مورد مطالعه : مركز آموزش مديريت دولتي
289
طراحي و تبيين مدل سازمان جهادي (رويكرد مديريت جهادي) (مورد مطالعه : سازمان شهرداري تهران)
290
طراحي و تبيين مدل سازمان چابك شركت مجتمع فولاد مباركه اصفهان
291
طراحي و تبيين مدل سازمان چابك شركت مجتمع فولاد مباركه اصفهان
292
طراحي و تبيين مدل سازمان حمايتگرا مورد مطالعه ، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
293
طراحي و تبيين مدل سازمان حمايتگرا مورد مطالعه ؛ جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
294
طراحي و تبيين مدل سازمان خردگرا مورد مطالعات: ادارات كل استان همدان
295
طراحي و تبيين مدل سازمان دانش بنيان در رسانه ملي ﴿سازمان صدا وسيما﴾
296
طراحي و تبيين مدل سازمان دانش بنيان در رسانه ملي ﴿سازمان صدا وسيما﴾
297
طراحي و تبيين مدل سازمان دوركار (مورد مطالعه : دانشگاه پيام نور)
298
طراحي و تبيين مدل سازمان دوركار)مورد مطالعه ؛دانشگاه پيام نور(
299
طراحي و تبيين مدل سازمان روايتگر در صنعت برق
300
طراحي و تبيين مدل سازمان سالم (موردمطالعه؛وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ،ستاد وصف استان تهران)
301
طراحي و تبيين مدل سازمان شبكه اي (مورد مطالعه؛ شوراياريهاي شوراي اسلامي شهر تهران)
302
طراحي و تبيين مدل سازمان شهروندگرا (مورد مطالعه: شركت سنگ آهن مركزي ايران- بافق)
303
طراحي و تبيين مدل سازمان كارآفرين الكترونيكي در صنعت بانكداري كشور(مورد مطالعه: بانك رفاه)
304
طراحي و تبيين مدل سازمان كثرت گرا در صنعت هوائي
305
طراحي و تبيين مدل سازمان كثرت گرا در صنعت هوائي
306
طراحي و تبيين مدل سازمان مأموريت مدار در صنعت بيمه
307
طراحي و تبيين مدل سازمان متعالي با رويكرد اسلامي (مورد مطالعه: موسسات آموزش عالي شهر مشهد)
308
طراحي و تبيين مدل سازمان مربي گرا (مورد مطالعه : صنعت بيمه ايران )
309
طراحي و تبيين مدل سازمان مربي گرا ﴿مورد مطالعه : صنعت بيمه ايران﴾
310
طراحي و تبيين مدل سازمان معنويت گرا در آموزش عالي ايران
311
طراحي و تبيين مدل سازمان معنويت گرا در آموزش عالي ايران
312
طراحي و تبيين مدل سازمان نو آور با تكيه بر پارادايم نوآوري باز (مطالعه موردي: صنعت نشر كشور)
313
طراحي و تبيين مدل سازمان نوآور با تكيه بر پارادايم نوآوري باز﴿ مطالعه موردي صنعت نشر كشور﴾
314
طراحي و تبيين مدل سازمان هوشمند مورد مطالعه؛ شركت‌هاي توليدي تحت پوشش شركت شهرك‌هاي صنعتي استان كرمانشاه
315
طراحي و تبيين مدل سازمان هولوگرافيك (مورد مطالعه؛ دانشگاه پيام نور)
316
طراحي و تبيين مدل سازمان هولوگرافيك ﴿مورد مطالعه، دانشگاه پيام نور﴾
317
طراحي و تبيين مدل سازمان‌هاي پروژه محور مبتني بر عملكرد سازماني (مورد مطالعه: جهاد دانشگاهي استان فارس)
318
طراحي و تبيين مدل شايستگي هاي منابع انساني با بررسي تÊثير آن بر بهره وري در شركت ملي پتريشيمي ايران
319
طراحي و تبيين مدل شايسته گزيني روساي مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور
320
طراحي و تبيين مدل شهروندگرايي شركتي، مورد مطالعه: شركتهاي تعاوني استان كردستان
321
طراحي و تبيين مدل عوامل ادراكي مؤثر بر موفقيت شغلي در سازمان‌هاي خدماتي استان فارس
322
طراحي و تبيين مدل عوامل پيشبرنده هاي كار آفريني سازماني با ابعاد گرايشات كار آفرينانه سازماني در سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
323
طراحي و تبيين مدل عوامل مؤثر بر پذيرش دولت الكترونيك مورد مطالعه: سازمان امور مالياتي كشور
324
طراحي و تبيين مدل عوامل مؤثر بر پذيرش دولت الكترونيك مورد مطالعه: سازمان امور مالياتي كشور
325
طراحي و تبيين مدل عوامل مؤثر برارتقاي جايگاه زنان درسطوح مديريت درستاد وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي
326
طراحي و تبيين مدل فرماندهي(رهبري) سردار شهيد حسن باقري (به عنوان يكي از طلايه داران مكتب دفاعي امام خميني ره)
327
طراحي و تبيين مدل كارآفريني ارزش‌آفرين(‌موج چهارم)
328
طراحي و تبيين مدل كاهش ترك خدمت سازماني (مورد مطالعه: شركت پايانه هاي نفتي ايران)
329
طراحي و تبيين مدل كاهش ترك خدمت سازماني (مورد مطالعه: شركت پايانه هاي نفتي ايران)
330
طراحي و تبيين مدل كنترل استراتژي براساس كارت امتيازي متوازن BSC درشركت عمران شهر جديد انديشه
331
طراحي و تبيين مدل كنترل خطاي پزشكي (مورد مطالعه: بيمارستان هاي وابسته به سازمان تأمين اجتماعي استان خوزستان)
332
طراحي و تبيين مدل مديريت اخلاق گرا با رويكرد كاربردي - ارزشي ﴿ مورد مطالعه وزارت نفت﴾
333
طراحي و تبيين مدل مديريت اخلاق گرا با رويكرد كاربردي - ارزشي (مورد مطالعه وزارت نفت )
334
طراحي و تبيين مدل مديريت استراتژيك منابع انساني با رويكرد سيستمهاي كاري با عملكرد بالا (مطالعه موردي: شركتهاي دانش بنيان)
335
طراحي و تبيين مدل مديريت استراتژيك منابع انساني با رويكرد سيستمهاي كاري با عملكرد بالا (مطالعه موردي: شركتهاي دانش بنيان)
336
طراحي و تبيين مدل مديريت اهمال‌كاري در سازمان‌هاي دولتي ايران (موردمطالعه: شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران)
337
طراحي و تبيين مدل مديريت اهمال‌كاري در سازمان‌هاي دولتي ايران (موردمطالعه: شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران)
338
طراحي و تبيين مدل مديريت اينرسي سازماني (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني خراسان شمالي)
339
طراحي و تبيين مدل مديريت جهادي با استفاده از تجارب فرماندهان دفاع مقدس
340
طراحي و تبيين مدل مديريت طفره روي سازماني و تاثير آن برعملكرد سازمان؛ با رويكرد نقشه راه اصلاح نظام اداري (در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات)
341
طراحي و تبيين مدل معني بخشي سازماني (مورد مطالعه : دانشگاه پيام نور استان اصفهان)
342
طراحي و تبيين مدل معني بخشي سازماني (مورد مطالعه : دانشگاه پيام نور استان اصفهان)
343
طراحي و تبيين مدل مفهومي سازمان فضيلت گرا مطالعه موردي دانشگاههاي استان يزد)دانشگاه پيام نور،آزاد اسلامي استان يزد(
344
طراحي و تبيين مدل مفهومي سازمان فضيلت گرا: مطالعه موردي دانشگاههاي استان يزد( دانشگاه پيام نور، آزاد اسلامي و دانشگاه يزد)
345
طراحي و تبيين مدل مفهومي مديريت جريان هاي شكافنده سازماني
346
طراحي و تبيين مدلي براي تبليغات در سطح ملي بر اساس مباني ديني و فرهنگي كشور
347
طراحي و تبيين مدلي براي تبليغات درسطح ملي بر اساس مباني ديني و فرهنگي كشور
348
طراحي و تبيين مدلي براي كنترل استراتژيك در شركتهاي اجرايي
349
طراحي و تبيين مدلي براي كنترل استراتژيك در شركتهاي اجرايي (بامطالعه موردي درشركت آب وفاضلاب استان قم )
350
طراحي و تجزيه پارچه
351
طراحي و تجزيه تحليل تنش در سازه هاي تاشده كامپوزيتي
352
طراحي و تجزيه تحليل ساخت سيم المان شير ترموستاتي
353
طراحي و تجزيه و تحليل سازه اي خمپاره انداز كامپوزيتي
354
طراحي و تجزيه و تحليل سرعت گير كامپوزيتي
355
طراحي و تجزيه و تحليل كامل كنترل كننده ها در ايستگاه زميني ماهواره
356
طراحي و تحقيق پيرامون ميز نور انيميشن پرتابل با رويكرد ارگونوميكي
357
طراحي و تحقيق در شيرهاي غلافي به صورت عددي
358
طراحي و تحقيق در مورد سيستم كنترل فراخوان )PAGING(
359
طراحي و تحقيقات درباره ماشين توليد كفپوش هاي طرح دار
360
طراحي و تحلبل مبدل حرارتي پوسته و لوله به كمك نرم افزارAspen
361
طراحي و تحليل LNA (تقويت كننده كم نويز) مبتني بر ساختار SIW
362
طراحي و تحليل آرايه آنتن فعال دو بانده در باند فركانسي60 گيگاهرتز
363
طراحي و تحليل آرايه حسگر گاز با نقطه كار متغير خود تنظيم شونده جهت تشخيص گاز
364
طراحي و تحليل آنتن آرايه بازتابي ميكرواستريپ يراي استفاده در ميكروماهواره ها(معرفي تغييردهنده هاي نوين فاز براي اتصال به پچ مستطيلي)
365
طراحي و تحليل آنتن انعكاسي سهموي با فيد هورن مروري
366
طراحي و تحليل آنتن باند وسيع ويوالدي
367
طراحي و تحليل آنتن بر روي جسم پرنده
368
طراحي و تحليل آنتن فركتال ميكروستريپ
369
طراحي و تحليل آنتن مايكرواستريپ چندلايه در باند x , Ku
370
طراحي و تحليل آنتن ميكرو استريپ دايره اي با پلاريزاسيون دايروي و تغذيه دو گانه بوسيله خط ميكرو استريپ
371
طراحي و تحليل آنتن هاي مايكرواستريپ دوبانده
372
طراحي و تحليل آنتن هاي نزديك به هم آرايه اي در سيستم هاي چند فرستنده- گيرنده با پترن بهبود يافته
373
طراحي و تحليل آنتن‌هاي آرايه انعكاسي عايقي
374
طراحي و تحليل آيروديناميكي هواپيماي بال و بدنه تركيبي
375
طراحي و تحليل آيروديناميكي و مكانيك پروازي يك هواپيما
376
طراحي و تحليل ابر سازه تاشده كامپوزيتي با به كارگيري اتصالات انعطاف پذير
377
طراحي و تحليل اتصالات جوشي در ساخت شناور مدل دو بدنه بدون سرنشين آلومينيومي
378
طراحي و تحليل اجزاي محدود باسكول متحرك فلزي به منظور بهينه سازي وزن و روش نصب
379
طراحي و تحليل ارتعاشاتي سازه يك نانوماهواره
380
طراحي و تحليل ارتعاشاتي سازه يك نانوماهواره
381
طراحي و تحليل استاتيكي كوپلر نيمه اتوماتيك جهت اتصال قطار مترو به لكوموتيو يدك‌كش
382
طراحي و تحليل استوانه جدارنازك كامپوزيت با حفره هاي مستطيلي تحت اثر فشار داخلي
383
طراحي و تحليل اگزرژي – اقتصادي توليد LNG به وسيله موتور استرلينگ و بهينه سازي فرآيند
384
طراحي و تحليل اگزواسكلتون دو انگشتي هدايت گر گريپر قطعات صنعتي
385
طراحي و تحليل الكترومغناطيسي و حرارتي پرتاب كننده خطي به روش اجزاء محدود
386
طراحي و تحليل الگوريتم هاي تامين كيفيت سرويس براي كاربران VoIP در يك شبكه راديو شناختگر گسترده
387
طراحي و تحليل الگوهاي سينوپتيك بادهاي سواحل خزر طي سالهاي 58-3891
388
طراحي و تحليل الگوي كارآمد و بهينه آتريوم در ساختمان هاي اداري تهران
389
طراحي و تحليل الگوي كارامد و بهينه آتريوم در ساختمان هاي اداري تهران
390
طراحي و تحليل الگوي گسترش كاركرد كيفيت براي رابطه بين شكاف چهارم كيفيت خدمات، عوامل كليدي موفقيت و عملكرد مديريت ارتباط با مشتري با مطالعه موردي در بانك تجارت مازندران
391
طراحي و تحليل المان محدود روتور ژيروسكوپ ممز با تعليق الكترواستاتيك
392
طراحي و تحليل باتري هستهاي با تيرك نوساني
393
طراحي و تحليل بخش RF گيرنده موبايل نسل سوم (3G)
394
طراحي و تحليل برج هاي خنك كننده جريان مخالف
395
طراحي و تحليل پارامترهاي موثر بر عملكرد شانت مغزي
396
طراحي و تحليل پايداري بهينه نگهداري بازكننده هاي اصلي معادن زيرزميني فلزي- مطالعه موردي معدن مس چهل كوره
397
طراحي و تحليل پايداري سيستم هاي تله اپراتوري دوجانبه در تعامل با محيط هاي غيرمنفعل
398
طراحي و تحليل پايداري كنترل پيش بين انقباضي براي سيستم هاي هيبريد PWA
399
طراحي و تحليل پايداري مغار برقابي با در نظر گرفتن اثر فشار آب زيرزميني بر گوه ها و بلوك هاي سنگي اطراف
400
طراحي و تحليل پروتكلي جهت بهبود امنيت ارتباطات و نيز كارآمدي انرژي در شبكه هاي حسگري
401
طراحي و تحليل پنجه ربات ميوه چين به كمك سيستم بينايي
402
طراحي و تحليل پياده سازي سيستم هاي MIMO توسط DSP
403
طراحي و تحليل پيكربندي هاي پيشرفته جت هاي منطقه اي نسل آينده
404
طراحي و تحليل تبديل موتور توربوفن به توربوشفت
405
طراحي و تحليل ترانستينر (جرثقيل هاي دروازه اي) 30 تني با طول دهانه ي 15 متر
406
طراحي و تحليل ترموديناميكي توربين بخار تك مرحله اي ضربه اي براي توان هاي مورد نياز و شرايط كاري متفاوت
407
طراحي و تحليل تغيير دهنده فاز گرافني در باند ترا هرتز
408
طراحي و تحليل تقويت كننده توان به همراه شيفت دهنده فاز مجتمع دوبانده براي آنتن هاي هوشمند در محدوده 60 گيگاهرتز
409
طراحي و تحليل تقويت كننده توان ردگير پوش براي مخابرات نسل چهارم lte
410
طراحي و تحليل تقويت كننده قدرت موج ميليمتري به روش Simulation Envelope
411
طراحي و تحليل تقويت كننده كلاس E تحت شرايط زير اسمي
412
طراحي و تحليل تقويت كننده كم نويز به همراه شيفت دهنده فاز مجتمع دو بانده براي آنتن هاي هوشمند در گيرنده در محدوده موج ميليمتري 60 گيگاهرتز
413
طراحي و تحليل تقويت كننده هاي باند عريض مايكروويو
414
طراحي و تحليل تنش در فلانج هاي رينگ متحرك
415
طراحي و تحليل تنش دستگاه آزمايش كمانش ورق قطاع
416
طراحي و تحليل تنش لوله هاي آستري انبساطي در چاه نفت
417
طراحي و تحليل تهويه مطبوع خوابگاه دانشجويي با نرم افزار Carrir
418
طراحي و تحليل توربين فرانسيس
419
طراحي و تحليل تير نگهدارنده پنل هاي فتوولتائيك با دو درجه آزادي و قابليت كنترل اتوماتيك
420
طراحي و تحليل جريان در رمپرسور
421
طراحي و تحليل جريان در كمپرسور گريز از مركز به روش انحناي خطوط جريان
422
طراحي و تحليل جريان در ميكروچيپ هوشمند جهت فرآيند جداسازي
423
طراحي و تحليل جريان دوفازي در يك پمپ گريز از مركز نوع دكانتر
424
طراحي و تحليل جريان گذرا در شبكه سوخت رساني موتور
425
طراحي و تحليل جريان مجموعه فن و كمپرسور موتورهاي توربوفن در حالت هاي طرح و خارج طرح
426
طراحي و تحليل چرخ دنده مغناطيسي دولايه قوسي مبتني بر تقويت و بهبود چگالي گشتاور انتقالي
427
طراحي و تحليل چند راهه هوا با استفاده از معادلات يك بعدي جريان تراكم پذير
428
طراحي و تحليل چندراهه ورودي هوا در يك موتور كوچك‌شده سه‌استوانه‌اي
429
طراحي و تحليل چيلر جذبي گازسوز
430
طراحي و تحليل حركتي ربات‌ قورباغه‌اي با جايگزيني يك عملگر بجاي گشتاور تمام مفاصل از طريق ارزيابي پارامترهاي ديناميكي
431
طراحي و تحليل حمل كتنه هاي شناور هاي تندرو و تك بدنه
432
طراحي و تحليل دامن لاستيكي شناورهاي اثر سطحي و هواناو
433
طراحي و تحليل درب صندوق عقب خودروي پلتفرم ملي كلاس سدان به كمك نرم افزار كتيا و آباكوس
434
طراحي و تحليل دستگاه سيب زميني خرد كن صنعتي
435
طراحي و تحليل دقت يك سيستم ناوبري تلفيقي INS/GPS مبتني بر فيلتر ذره اي
436
طراحي و تحليل دوچرخه دنده اي ، كمك فنر دار وجمع شو
437
طراحي و تحليل ديناميكي ارابه فرود هواپيماي سسنا 337
438
طراحي و تحليل ديناميكي دستگاه شبيه‏ ساز براي روش درماني هيپوتراپي
439
طراحي و تحليل ديناميكي فرمان الكتريكي
440
طراحي و تحليل راكتور توريوم سوز
441
طراحي و تحليل روتورهاي موج
442
طراحي و تحليل رينگ واسط پرتابگر و ماهواره و بررسي سيستمهاي جدايش
443
طراحي و تحليل ساختار هاي تركيب كننده توان موج ميليمتري
444
طراحي و تحليل ساختارهاي متناوب حلقوي گرافني و پياده سازي يك جاذب
445
طراحي و تحليل ساختمان كشتي در محل نصب موتور (شامل پروانه و شافت)
446
طراحي و تحليل سازه اي مقطع مياني يك كشتي كالابر عمومي
447
طراحي و تحليل سازه فوقاني يك فروند شناور كاتاماران آلومينيومي
448
طراحي و تحليل سازه ملخ هواپيماي نيروي انساني فرناس
449
طراحي و تحليل سازه هاي بنايي به روش مقاومت به صورت مسلح و غيرمسلح
450
طراحي و تحليل سازه ي كامپوزيتي نصب موتور هواپيما
451
طراحي و تحليل سامانه استخراج انرژي از جريان سيال درون لوله
452
طراحي و تحليل سنتز كننده فركانس با استفاده از تكنيك DDS براي شبكه بدون سيم در باند KA
453
طراحي و تحليل سه بعدي يك روتور كمپرسور ايزوله نوع تاندم
454
طراحي و تحليل سيستم آشكار ساز و تفكيك عيب مبتني بر مدل گسسته پيشامد براي يك سيستم هايبريد
455
طراحي و تحليل سيستم استاكر ريكلايمر جهت استفاده در انبار مكانيزه گوگرد
456
طراحي و تحليل سيستم برداشت انرژي از ارتعاشات محيط به وسيله ي مواد پيزوالكتريك
457
طراحي و تحليل سيستم تثبيت جناغ سينه
458
طراحي و تحليل سيستم تهويه مطبوع و حرارت مركزي براي يك ساختمان مسكوني سه طبقه
459
طراحي و تحليل سيستم ضد نشت واگن مخزن دار بعد از تصادم
460
طراحي و تحليل سيستم كاهش مداري ماهواره مكعبي با استفاده از بادبان درگ
461
طراحي و تحليل سيستم كنترل خورشيدياب
462
طراحي و تحليل سيستم كنترل و علائم يك شبكه راه آهن با استفاده از شبكه پتري رنگي
463
طراحي و تحليل سيستم هاي ساده آشوبي با چندپايداري شديد
464
طراحي و تحليل سيستم هاي ساده ي آشوبي با يك منحني از نقاط تعادل
465
طراحي و تحليل سيستم هدايت خودكار يك گروه پرنده بدون سرنشين همكار در تعقيب يك هدف متحرك
466
طراحي و تحليل سينماتيكي بازوي ربات افزونه انعطاف پذير
467
طراحي و تحليل سينماتيكي و ديناميكي ربات ترابري هوشمند بر اساس مدل صلب
468
طراحي و تحليل سينماتيكي و ديناميكي يك ميكروربات صفحه اي با عملگر پيزوالكتريك
469
طراحي و تحليل شبكه آبرساني
470
طراحي و تحليل شبكه تغذيه ي آرايه فازي فعال موج ميليمتري باهدف كاهش اجزاي ساختار
471
طراحي و تحليل شكل موج ارسالي در mimo radar"
472
طراحي و تحليل شناور جت آب
473
طراحي و تحليل صفحات ساندويچي به عنوان سازه اصلي نصب سلول هاي خورشيدي يك ماهواره مخابراتي ﴿ مدار GEO ﴾
474
طراحي و تحليل صفحه نمايشگر كامپوزيتي شبيه ساز پرواز
475
طراحي و تحليل صندلي ويژه شناورهاي تندرو تك بدنه از ديدگاه بيومكانيكي
476
طراحي و تحليل عددي آشكار ساز بلور فوتوني مادون قرمز نقطه كوانتومي با اثر نور كند
477
طراحي و تحليل عددي جريان در كمپرسور سانتريفيوژ و اعتبارسنجي تجربي نتايج
478
طراحي و تحليل عددي يك سيستم تشكيل ريز قطره به منظور كاربرد در چاپگر زيستي پوست
479
طراحي و تحليل عددي يك طبقه كمپرسور محوري تاندم و آزمون تجربي اوليه
480
طراحي و تحليل عملكرد فن جريان محوري دو سويه ﴿Bidirectional﴾
481
طراحي و تحليل عملكرد مكانيزم مناسب براي توانبخشي انگشتان دست
482
طراحي و تحليل عملكرد ميني اسكرو جهت استفاده در ارتودنسي
483
طراحي و تحليل عملكرد هيترهاي آب تغذيه فشار بالا در شرايط بار كامل و بار بخشي
484
طراحي و تحليل عملكرد يك سيستم تراكم بخار مكانيكي به منظور بازيابي آب از پساب واحدهاي اسمزمعكوس
485
طراحي و تحليل عملكرد يك سيستم هيبريدي تجديد پذير (آبي، بادي يا خورشيدي)
486
طراحي و تحليل عملكرد يك طبقه كمپرسور جريان محوري حدود صوت با پره هاي مايل
487
طراحي و تحليل غير خطي ميكسر حذف كننده سيگنال تصوير ﴿IRM﴾ از نوع Subbharmonicall Pumped
488
طراحي و تحليل غيرخطي تقويت كننده Doherty براي استاندارد WiMAX بكمك روش Circuit Envelope
489
طراحي و تحليل غيرخطي تقويت كننده توان دوهرتي موج ميليمتري تحريك شده با سيگنال مدوله شده
490
طراحي و تحليل غيرخطي تقويت كننده توان ردگيرپوش خطي شده با تكنيك شش دهانه
491
طراحي و تحليل غيرخطي تقويت كننده موج رونده بر پايه فناوري CMOS
492
طراحي و تحليل غيرخطي و ساخت آنتن مايكرواستريپ فعال، بهبود يافته با استفاده از فتونيك كريستال صفحه اي
493
طراحي و تحليل غيرخطي و ساخت تقويت كننده قدرت نسل سوم مخابرات سيار و خطي سازي آن با تكنيك پيش اعوجاج ديجيتال
494
طراحي و تحليل غيرخطي يك نمونه آنتن فعال در باند فركانسي موج ميليمتري
495
طراحي و تحليل فرآيند اتوكاري و ساخت نمونه آزمايشي
496
طراحي و تحليل فرآيند ساخت جرثقيل دروازه اي (ترانتيز)
497
طراحي و تحليل فرآيند و قالب شكل دهي زنگوله اي شكل پلوس به روش اكستروژن سرد به كمك نرم افزار Ansys و تحليل خستگي ماتريسها و يك سنبه
498
طراحي و تحليل فرستكيرنده لينك فروسو براي مدولاسيون فضايي با MIMI انبوه با مصرف انرژي بهينه
499
طراحي و تحليل فيلتر هاي غيرخطي لتيس-همراشتاين
500
طراحي و تحليل فيلترهاي شانه اي با فركانس مركزي ثابت و فيلترهاي شانه اي قابل تنظيم در باند عريض و بررسي كاربرد فيلترهاي شانه اي در طراحي مالتي پلكسرها
501
طراحي و تحليل قابليت اطمينان مدارهاي خودرس با رويكرد كاربرد در ماهواره ها
502
طراحي و تحليل قالب اكستروژن با استفاده از شبيه سازي در نرم افزار ABAQUS [آباكيوس]
503
طراحي و تحليل قالب براي درب موتور محصول كلاس B پلتفرم ملي
504
طراحي و تحليل قالب تزريق پلاستيك براي قطعه "قاب چراغ راهنماي پژو 405 "
505
طراحي و تحليل قالب تزريق پلاستيك به كمك نرم افزار MoldFlow
506
طراحي و تحليل كامپيوتري شبكه هاي يك قطري و دو قطري در تهويه معادن
507
طراحي و تحليل كامپيوتري قالب تزريق پلاستيك
508
طراحي و تحليل كامپيوتري كندانسورهاي تبغيري
509
طراحي و تحليل كراس آرم كامپوزيتي باد بدون مقره
510
طراحي و تحليل كنترل كننده تطبيقي پيش بين مدل مبنا براي ربات دو پا در حضور موانع
511
طراحي و تحليل كندانسورهاي تبريدي جهت برجهاي جداسازي
512
طراحي و تحليل گالري محافظ خطوط ريلي كامپوزيتي
513
طراحي و تحليل گيرنده راديو نرم افزار تبديل مستقيم براي شبكه بدون سيم ثابت در باند LMDS﴿ KA﴾
514
طراحي و تحليل لوله كامپوزيتي تحت بار فشاري ديناميكي متغير با زمان و مكان
515
طراحي و تحليل ماشين گريفون
516
طراحي و تحليل محركه موتور سنكرون مغناطيس دائم با استفاده از اينورتر منبع امپدانسي بهبوديافته دوطرفه
517
طراحي و تحليل مخازن تحت فشار كامپوزيتي گاز طبيعي (CNG) نوع چهار
518
طراحي و تحليل مخزن تحت فشار به كمك استاندارد ASME و نرم افزار ANSyS
519
طراحي و تحليل مخزن تحت فشار به كمك استاندارد AsMe و نرم افزار ANSyS
520
طراحي و تحليل مدار الكترو هيدروليك يك دستگاه قالب گيري بادي
521
طراحي و تحليل مدل كامپوزيتي پوسته اكسل عقب پرايد به كمك نرم افزار المان محدود ﴿ANSYS﴾
522
طراحي و تحليل مدلي براي تامين كيفيت پوشش ويدئويي در شبكه هاي حسگر بي سيم
523
طراحي و تحليل مديريت اتصال در شبكه¬هاي بيسيم ناهمگون
524
طراحي و تحليل مفهومي سامانه اندازه گيري پراكندگي مايكروويو
525
طراحي و تحليل مقاطع دوبعدي باله قايق هاي پرنده بر اساس ماكزيمم نسبت ليفت به درگ
526
طراحي و تحليل مكانيزم جمع آوري سرباره از پاتيل هاي حمل مذاب
527
طراحي و تحليل مكانيزم مناسب براي سيستم تعليق برانكارد آمبولانس براي حمل بيماران در شرايط بحراني
528
طراحي و تحليل مكانيكي ربات ترابري هوشمند بر اساس رفتار انعطاف پذير
529
طراحي و تحليل ملخ كامپوزيتي هواپيماي سبك
530
طراحي و تحليل موتور آهنرباي دائم خط راه انداز با قابليت چرخش در دو سرعت مختلف
531
طراحي و تحليل موتور سنكرون خط راه انداز دو سرعته با تركيب رلوكتانسي و مغناطيس دائم
532
طراحي و تحليل موتور مغناطيس دائم ورنير با هدف بهبود مشخصات موتور
533
طراحي و تحليل مودال بدنه خام كابين كاميون باري
534
طراحي و تحليل ميراگر اصطكاكي جهت مهار پديده ي لرزش درفرزانگشتي
535
طراحي و تحليل ميز سه محوره CNC جهت استفاده در دستگاه برش با آب
536
طراحي و تحليل ميكسر ديودي SHP براي گيرنده سيستم موبايل نسل سوم
537
طراحي و تحليل نوترونيك يك راكتور آب سنگين با سوخت اورانيوم اندكي غني شده
538
طراحي و تحليل و ساخت يك مقسم توان جديد در باندX
539
طراحي و تحليل و شبيه سازي تقويت كننده گسترده با استفاده از فناوري CMOS
540
طراحي و تحليل واكر براي سالمندان
541
طراحي و تحليل يك درايو الكتريكي براي كاهش ريپل گشتاور موتور BLDC مبتني بر اينورتر منبع ولتاژ سه سطحي
542
طراحي و تحليل يك ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم 2 مگاوات محور افقي مورد استفاده در توربين‌هاي بادي
543
طراحي و تحليل يك سروو محرك بادي گردشي
544
طراحي و تحليل يك سنسور مايكروويو تشخيص مواد به كمك ساختار SIW
545
طراحي و تحليل يك شناگر آكوستيكي
546
طراحي و تحليل يك مدل قابل تطبيق با Spice با در نظر گرفتن همشنوايي در خطوط انتقال تزويج شده در مداراتVLSI
547
طراحي و تحليل يك موتور دورگه مقاومت مغناطيسي (رلوكتانسي) دو فاز جديد
548
طراحي و تحليل يك ميكروويسكومتر به منظور تعيين سريع ويسكوزيته خون
549
طراحي و تحليل يك نمونه آنتن با ساختار پريوديك براي كاربرد تراهرتز
550
طراحي و تحليل يك نمونه گيربكس AMT
551
طراحي و تدوين استراتژي تو سعه ورزش قهرماني استان گلستان
552
طراحي و تدوين استراتژي توسعه صنعت گردشگري منطقه آزاد قشم
553
طراحي و تدوين استراتژي توسعه صنعت گردشگري منطقه آزاد قشم
554
طراحي و تدوين استراتژي توسعه فوتبال استان زنجان
555
طراحي و تدوين استراتژي توسعه ورزش قهرماني و همگاني استان كرمان
556
طراحي و تدوين استراتژي توسعه ورزش قهرماني و همگاني استان يزد
557
طراحي و تدوين استراتژي در شركت هايتك در با استفاده از مدلswot
558
طراحي و تدوين استراتژي سرمايه گذاري در توسعه صنعت گردشگري منطقه آزاد قشم
559
طراحي و تدوين استراتژي شركت حفاري شمال
560
طراحي و تدوين استراتژي كشتي استان مازندران .
561
طراحي و تدوين استراتژي هاي مطلوب بقاع متبركه استان همدان
562
طراحي و تدوين الگوي برنامه درسي با رويكرد آموزش تركيبي براي پايه هفتم در مقطع متوسطه اول
563
طراحي و تدوين برنامه استراتزيك صنعت توليد كاغذ روزنامه در كشور
564
طراحي و تدوين برنامه استراتژيك توسعه ورزش دانشجوئي بر اساس مدل SWOT ﴿مطالعه موردي: دانشگاه اصفهان﴾
565
طراحي و تدوين برنامه استراتژيك توسعه ي ورزش هندبال ﴿ مورد: استان سمنان﴾
566
طراحي و تدوين برنامه استراتژيك جهاد كشاورزي شهرستان نكا
567
طراحي و تدوين برنامه استراتژيك و انتخاب استراتژي بهينه توسعه ورزش دووميداني بر اساس مدل SWOT و فرآيند تحليل شبكه اي ANP ﴿مطالعه موردي: دووميداني استان لرستان﴾
568
طراحي و تدوين برنامه استراتژيك و انتخاب استراتژي بهينه توسعه ورزش فوتبال بر اساس مدل SWOT در استان اصفهان
569
طراحي و تدوين بسته نرم افزار ي طراحي و تحليل حسگر روگوفسكي براي فركانس هاي كم و زياد
570
طراحي و تدوين تكنولوژي پيچ و مهره
571
طراحي و تدوين تكنولوژي ساخت آستري فولادي مخازن تحت فشار گاز طبيعي (مخازن CNG)
572
طراحي و تدوين تكنولوژي ساخت توربين بادي كوچك
573
طراحي و تدوين تكنولوژي ساخت دستگاه برش اولتراسونيك cutting ultrasonic به همراه ساخت نمونه آزمايشگاهي
574
طراحي و تدوين تكنولوژي ساخت دستگاه نمونه سازي سريع وبررسي اثر تغيير ضخامت لايه ها بر روي پيچش كرل در قطعات توليد شده به روش استريوليتوگرافي
575
طراحي و تدوين تكنولوژي ساخت دستگاه نمونهسازي سريع و تعيين جهت مناسب قرارگيري قطعه براي بهبود زمان ساخت، دقت و صافي سطح مورد نظر
576
طراحي و تدوين تكنولوژي ساخت سكوي آزمايش شش مؤلفهاي موتورهاي سوخت جامد
577
طراحي و تدوين تكنولوژي ساخت محركهاي الكترو مغناطيسي
578
طراحي و تدوين چارچوب شايستگي ‌هاي محوري كاركنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
579
طراحي و تدوين دانش فني ساخت دستگاه عمليات حرارتي قطعات حلقوي
580
طراحي و تدوين دانش فني ساخت لوله به روش اسپيرال
581
طراحي و تدوين دانش فني ساخت واحد نم‌زدايي در تأسيسات سطحي صنعت نفت
582
طراحي و تدوين دوره هاي آموزشي الكترونيك با استفاده از QFD فازي ﴿مورد مطالعه : مركز آموزش شركت فولاد مباركه سپاهان﴾
583
طراحي و تدوين روشي جديد براي مديريت زمان، هزينه و كيفيت در مديريت پروژه (در شركت هاي پروژه محور نيروگاهي)
584
طراحي و تدوين ساز و كارهاي حافظه سازماني در آستان قدس رضوي
585
طراحي و تدوين سكوي تست روتور خلافگرد
586
طراحي و تدوين شاخص رضايت مشتري ﴿CSI) در سطح بانك ملت استان اصفهان
587
طراحي و تدوين شاخص هاي كيفي در اندازه گيري بهره وري به منظور لحاظ خروجي هاي غيرقابل لمس
588
طراحي و تدوين شاخصهاي بهره وري در مجتمع فني و مهندسي دانشگاه يزد
589
طراحي و تدوين فرآيند ساخت پرتابگر الكترومغناطيسي موسوم به كانون كاليبر
590
طراحي و تدوين مدل برنامه ريزي استراتژيك سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
591
طراحي و تدوين مدل تجاري محصولات پاك )ارگانيك( بخش كشاورزي
592
طراحي و تدوين مدل تحكيم خانواده مبتني بر الگوي مك مستر و بررسي اثر بخشي آن بر زوجين شهر يزد
593
طراحي و تدوين مدل خود رهبري سازماني در دانشگاه پيام نور: آزمون تئوري داده بنياد با روش آميخته
594
طراحي و تدوين مدل خود رهبري سازماني در دانشگاه پيامنور: آزمون تئوري دادهبنياد با روش آميخته
595
طراحي و تدوين مدل رهبري، فرهنگ و جوسازماني مناسب براي بهبودعملكرد سازمان‌هاي نوآور "مورد مطالعه: سازمان‌هاي تحقيق و توسعه وزارت نفت"
596
طراحي و تدوين مدل سازمان شاداب در دانشگاه پيام نور استان خوزستان
597
طراحي و تدوين مدل سرمايه ورزشي
598
طراحي و تدوين مدل سياست گذاري در آموزش ايمني غذايي
599
طراحي و تدوين مدل طرح عملياتي بازاريابي بر اساس ارتباطات بازاريابي .
600
طراحي و تدوين مدل يكپارچه مالي- بازرگاني در شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي فرودگاههاي كشور
601
طراحي و تدوين مدلي جهت تعيين استانداردهاي آماري بهره وري در صنعت برق كشور با استفاده از روش تابع توليد مرز قطعي
602
طراحي و تدوين مطالب درسي انگليسي با رويكرد مبتني بر نياز سنجي براي دانشجويان كارشناسي رشته فقه و مباني حقوق اسلامي
603
طراحي و تدوين نظام تجزيه و تحليل شغلي كاركنان واحد فروش شركت متروي تهران
604
طراحي و تدوين نظام جامع استعداديابي فدراسيون كشتي جمهوري اسلامي ايران
605
طراحي و تدوين نظام‌نامه اخلاقي مربيان ايروبيك شهر تهران
606
طراحي و تدوين يك مدل اجرائي سيستم مديريت كيفيت جامع در شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ﴿ ساپكو﴾
607
طراحي و ترسيم الگوريتم پيش بيني خرابي در ماشين هاي سوزن با سري هاي زماني مدل ARIMA
608
طراحي و ترسيم نقشه استراتژي در شركت كندر صنعت پارتيان بر اساس مدل swot
609
طراحي و ترسيم نقشه استراتژي در صنايع دريايي شهيد درويشي بندرعباس بر اساس مدل swoT
610
طراحي و تركيب انسان در ارتباط با فضا
611
طراحي و تست ساعت هاي سنكرون GPS
612
طراحي و تست سيستم پايش عيب چرخش روغن در ياتاقان‌هاي ژورنال هيدروديناميك
613
طراحي و تست سيستم پايش وضعيت براي شناسايي عيوب نابالانسي، عدم همراستايي و مالش در روتورها
614
طراحي و تست سيستم پايش وضعيت روتور
615
طراحي و تست سيستم پايش وضعيت كاويتاسيون در پمپ هاي گريز از مركز
616
طراحي و تست سيستم پايش وضعيت موتور القايي براي عيوب هم‌زمان بلبرينگ و عدم هم‌محوري
617
طراحي و تصحيح مسير ماژول بازگشتي سفينه در مانور تقليل مدار
618
طراحي و تعيين بهره برداري بهينه از سيستم تركيبي ميكروتوربين- فتوولتائيك با در نظر گرفتن آلاينده هاي زيست محيطي با استفاده از الگوريتم PSO
619
طراحي و تعيين پارامتر هاي عملياتي هيدروسيكلون در مدار فرآوري معدن طلاي موته جهت جدايش مواد زير 25 ميكرون
620
طراحي و تعيين تكنولوژي كاربراتور پرايد جهت استفاده در پيكان 1600CC
621
طراحي و تقويت اتصالات در قاب هاي معمولي بتني با كمك اليافFRP
622
طراحي و تقويت كننده هاي ليزري فيبري توان بالاي موج پيوسته و پالسي نانو ثانيه و ساخت يك پيش تقويت كننده 100mW پالسي
623
طراحي و تقويت كننده هاي مايكروويو بوسيله كامپيوتر
624
طراحي و تكميل سيستم تست اتوماتيك قطعات متقارن محوري به روش كارنت
625
طراحي و تكميل كالاي پنبه اي محافظ امواج الكترومغناطيس با روش هاي تركيبي
626
طراحي و تنظيم كنترل كننده هاي PID فازي به روش دو مرحله اي براي سيستمهاي خطي چند متغيره تاخير دار
627
طراحي و تهيه PACKAGE كامپيوتري واحد اسيدسولفوريك
628
طراحي و تهيه الكترودهاي يون گزين مس II بر پايه خمير كربن اصلاح شده با بازهاي شيف
629
طراحي و تهيه برنامه كامپيوتري واحد اسيدسولفوريك
630
طراحي و تهيه پايگاه داده براي دستگاه تست خواب
631
طراحي و تهيه پليمرجديد بر پايه كوركومين و بررسي فعاليت بيولوژيكي آن
632
طراحي و تهيه داربست زيست تخريب پذير پلي كاپرولاكتون و نانو ذرات فلوئور آپاتيت براي مهندسي بافت استخوان
633
طراحي و تهيه سيستم برنامه ريزي توليد و سيستم خودكار (كارخانجات يزدباف )
634
طراحي و تهيه سيستم عيب يابي اتوماتيك بر روي رولربيرينگ ها به كمك الگوريتم ژنتيك
635
طراحي و تهيه طرح كسب و كار براي مراكز درماني جهت توصيف و توجيه اقتصادي آن ها
636
طراحي و تهيه نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي بر پايه آهن و ارزيابي عملكرد كاتاليزوري آن ها در سنتز چند جزيي تركيبات هتروسيكل نيتروژن دار
637
طراحي و تهيه نرم افزار جامع بهينه سازي
638
طراحي و تهيه نرم افزار جامع بهينه سازي زمان چراغ راهنمايي با استفاده از روش شبيه سازي
639
طراحي و تهيه نرم افزار جامع بهينه سازي زمان چراغ راهنمايي با استفاده از روش شبيه سازي
640
طراحي و تهيه نرم افزار جامع بهينه سازي زمان چراغ راهنمايي با استفاده از روش شبيه سازي
641
طراحي و تهيه نقشه هاي ساخت يك اتاق نيمه صامت
642
طراحي و تهيه ي ساختار ژنتيكي يك فلوبادي حاوي پروتئين سبز فلورسنت و قطعه ي تك زنجيره اي ناحيه ي متغير آنتي بادي ضد گيرنده ي CD4 انساني
643
طراحي و تهيه ي نانوحامل هاي آلجيناتي به منظور دارورساني خوراكي
644
طراحي و توسعه آب شيرين كن خورشيدي با كلكتور سهموي خطي
645
طراحي و توسعه الگوريتم آشكارسازي اجسام متحرك و كنترل در محيط شبكه
646
طراحي و توسعه الگوريتم‌هاي تخمين سطح شارژ و بالانس سلول‌ها در يك سامانه مديريت باتريهاي ليتيومي
647
طراحي و توسعه الگوي فرآيند وارسي طرح ها در صندوق هاي سرمايه گذاري خطر پذير
648
طراحي و توسعه الگوي فرايند وارسي طرح ها در صندوق هاي سرمايه گذار خطر پذير
649
طراحي و توسعه بهينه شبكه هاي قدرت
650
طراحي و توسعه جعبه ابزار عمليات پردازشي زماني و تست آن روي پردازنده هدف
651
طراحي و توسعه چارچوب نرم افزاري ساخت نرم افزارهاي جورسازي
652
طراحي و توسعه روشي براي تعيين و تطبيق مسير يادگيري با استفاده از توليد خودكار نقشه مفهومي
653
طراحي و توسعه سيستم تشخيص موانع در گذر گاه هاي همسطح
654
طراحي و توسعه فضاهاي باز عمومي در محدوده خيابان شهيد بهشتي شهر كرج ﴿ حد فاصل ميدان امام تا ميدان شهدا ﴾
655
طراحي و توسعه فضاهاي شهري با تاكيد بر قابليت زيست محيطي ﴿ نمونه موردي: منطقه يك تهران، محله باغ فردوس ﴾
656
طراحي و توسعه كنترل كننده مقاوم H∞ Loop-Shaping با هدف كنترل توان خروجي توربين بادي
657
طراحي و توسعه مدل ارزش خالص فعلي واقعي به كمك اختيارات واقعي
658
طراحي و توسعه مدل استوار تحليل پوششي داده هاي شبكه اي با مورد مطالعاتي
659
طراحي و توسعه مدل رياضي براي زمان بندي بهينه پرواز هواپيماهاي مسافربري
660
طراحي و توسعه مدل رياضي براي زمانبندي بهينه پرواز هواپيماهاي مسافربري
661
طراحي و توسعه نرم افزار بازرسي محموله هاي ورودي (مطالعه موردي: واحد دريافت كالا شركت ساي÷ا)
662
طراحي و توسعه نرم افزار بازرسي محموله هاي ورودي (مطالعه موردي: واحد دريافت كالا شركت ساي÷ا)
663
طراحي و توسعه نرم افزار تبديل تبلت قلمدار به ابزار ورودي قلم براي كامپيوتر شخصي
664
طراحي و توسعه نرم افزار تصميم يار پزشك
665
طراحي و توسعه نرم افزاري جهت تنظيم قرار ملاقات بر روي سيستم عامل iOS
666
طراحي و توسعه ي استخراج گزينش پذير ريز فاز جامد براي اندازه گيري كتكول آمين ها در خون و ادرار انسان با استفاده از كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا و آشكارساز فلورسانس و طراحي و توسعه ي ريز استخراج فاز جامد بر مبناي ايروژل آلي - فلزي براي اندازه گيري كلرو بنزن ها در نمونه هاي زيست محيطي با استفاده از كروماتوگرافي گازي و آشكارساز ربايش الكترون
667
طراحي و توسعه يك سيستم ديداري سازي نوين براي تالارهاي بر خط به منظور تسهيل و تسريع درك محتواي آن ها
668
طراحي و توسعه يك سيستم راهنماي هوشمند جهت بهبود طراحي در فرآيند ورقكاري
669
طراحي و توسعه يك سيستم نرم افزاري براي تشخيص كلاهبرداري كارت بانكي
670
طراحي و توسعه يك سيستم هوشمند تحت وب ثبت و ارايه خدمات شهروندي به صورت آنلاين با تمركز بر نحوه مديريت كسب و كار و امكان سنجي و بازاريابي
671
طراحي و توسعه يك سيستم هوشمند تحت وب جهت تشخيص و ارائه خدمات بهداشتي و درماني با تمركز روي بخش فني و پياده سازي سيستم
672
طراحي و توسعه‌ي نرم‌افزار تشخيص اشيا در موزه
673
طراحي و توليد اتاقك سنتيلاسيون جهت اندازه گيري گاز رادن
674
طراحي و توليد بافت هاي مختلف با ماشين تخت باف الكترونيك
675
طراحي و توليد پارچه هاي دو لايه تاريپودي در طرح بافت هاي مختلف و بررسي خواص آنها
676
طراحي و توليد پارچه‌هاي سه بعدي جهت تقويت پي در هنگام زلزله
677
طراحي و توليد پوشاك گرم كننده الكتريكي
678
طراحي و توليد چهار قطعه پرده رنگي ويژه تزئينات داخلي
679
طراحي و توليد رابيتس با استفاده از پارچه حلقوي تاري و رزين
680
طراحي و توليد سراميك هاي نقش برجسته در نماي ساختمان با الهام از شيوه هاي رسم گره هاي هندسي
681
طراحي و توليد سوپرآگونيست هورمون رشد با نيمه عمر طولاني
682
طراحي و توليد سيستم جتمع برنامه ريز هوشمند دانشگاهي ﴿ نرم افزار تداخل ﴾
683
طراحي و توليد سيستم كاربردي مقياس پذير مبتني بر وب
684
طراحي و توليد سيستم مكانيزه نگهداري و تعميرات پيشگيرانه (PM)
685
طراحي و توليد شيشه هاي تزئيني با روش فيوزينگ گلاس با استفاده از كوره هاي سراميكي
686
طراحي و توليد كلاسه كننده هاي چند تايي متخصص در داده كاوي داده هاي جرياني
687
طراحي و توليد گزارشگر لوسيفرازي با هدف اتصال به آنتي بادي IgG
688
طراحي و توليد لباس فارغ التحصيلي با الهام از لباس هاي زمان ميرزا تقي خان اميركبير
689
طراحي و توليد محتواي الكترونيكي آموزش واژگان زبان تخصصي و تأثير آن بر مشاركت و يادگيري دانشجويان
690
طراحي و توليد محتواي الكترونيكي آموزش واژگان زبان تخصصي و تأثير آن بر مشاركت و يادگيري دانشجويان
691
طراحي و توليد محصولات چرمي با تكنيك ساخت براي تزئينات داخلي با الهام از نقوش اسليمي كاشيهاي حرم مطهر رضوي
692
طراحي و توليد مخلوط هاي بتن آسفالتي گرم سرباره اي
693
طراحي و توليد ميل پيچشي
694
طراحي و توليد نانوذرات مغناطيسي پوشيده شده با پليمر پرشاخه جهت كاربردهاي دارو‌رساني
695
طراحي و توليد نرم افزار تحت وب مديريت ارتباط با مشتري (CRM) براي كسب و كار هاي كوچك و متوسط (SMEs)
696
طراحي و توليد نرم افزار كاربردي مديريت كاريابي مبتني بر C‎#‎ و ASP.NET
697
طراحي و توليد نرم افزارACCOUNTING
698
طراحي و توليد نرم‌افزار محاسبه دز به روش كلاركسون
699
طراحي و توليد نگهدارنده جانبي نسوز واگن كوره عمليات حرارتي از فولاد ريختگي مقاوم به حرارت
700
طراحي و توليد نگهدارنده نبشي نسوز واگن كوره عمليات حرارتي از فولاد ريختگي مقاوم به حرارت
701
طراحي و توليد يك سيستم مبتني بر وب براي مكان يابي ربات ها از طريق بازسازي تصوير
702
طراحي و توليديك نانوسامانه نوين داراي قابليت انتقال دارو بر پايه اكسيدگرافن و پليمر پرشاخه پلي گليسرول
703
طراحي و جانمايي اجزاي يك موتورسيكلت هيبريد برقي براي تبديل موتورسيكلت‌هاي بنزيني
704
طراحي و جايايي اتوماتيك فيلترهاي قدرت در نرم افزار پاشا
705
طراحي و جمع آوري شبكه فاضلاب شهري
706
طراحي و چاپ پارچه (در كارخانه چيت سازي تهران ) ـ رنگرزي و تكميل
707
طراحي و چاپ پارچه با استفاده از نقوش دست بافته هاي منطقه كردستان
708
طراحي و چاپ پارچه با الهام از نقوش قاليچه هاي روستاي پيشبر
709
طراحي و چاپ پارچه با توجه به جنس و كاربرد پارچه
710
طراحي و چاپ پارچه در كارخانه چيت سازي تهران : رنگرزي و تكميل
711
طراحي و چاپ تي شرت با استفاده از نقوش سكه هاي قبل از اسلام
712
طراحي و چاپ تي شرت با الهام و استفاده از موتيف و نقشمايه هاي قالي و گليم كردي ﴿سنه﴾
713
طراحي و چاپ تيشرت با استفاده از خط كوفي
714
طراحي و حفظ آثار تاريخي موجود در پلاك هاي جديد شهري در بافت پيرامون حرم امام رضا با رويكرد فرصت سازي
715
طراحي و حل مدلي براي مسئله توزيع بهنگام در مديريت زنجيره تامين
716
طراحي و حل يك مدل برنامه ريزي چند هدفه فازي جهت انتخاب تامين كننده با در نظر گرفتن شرايط تخفيف و ريسك
717
طراحي و حل يك مدل مكان‌يابي، موجودي، حمل‌ونقل در زنجيره تامين كالاي فله‌اي
718
طراحي و خط توليد يك واحد سم پاشي سازي
719
طراحي و خلق الگوهاي جديد در طراحي پوشاك با استفاده از خطاهاي ديد به منظور افزايش جذابيت بصري
720
طراحي و دستگاه دانه بندي و خندان كن فندق
721
طراحي و دوخت كيف چند منظوره ﴿كيف حمايلي، كيف دستي، كيف پول﴾ براي دانشجويان دختر رشته هنر
722
طراحي و راه اندازي دستگاه و تعيين تجربي ضريب پساي كره ي در حال چرخش
723
طراحي و راه اندازي سامانه تله مديسين در دانشگاه علوم پزشكي شيراز و بررسي نتايج آن
724
طراحي و راه اندازي سيستم آزمايشگاهي اندازه گيري سطح مقطع راداري
725
طراحي و راه اندازي سيستم كنترل وايرلس در كنترل آبياري و شرايط محيطي هيدروپونيك و گلخانه جهت ارتقاي كارايي سيستم
726
طراحي و راه اندازي قسمت دريافت و پردازش صوت پروتز حلزون شنوائي
727
طراحي و راه‌اندازي يك شبكه‌ي بي‌سيم صنعتي به منظور جمع‌آوري دماي نقاط مختلف در يك مجتمع مسكوني
728
طراحي و رسم نقشه هاي هيدروليك به كمك كامپيوتر
729
طراحي و رشد سلول خورشيدي با ساختار Pn با نيمه هادي كاليم آرستايد﴿GaAs﴾، به روش MBE
730
طراحي و رشد سلولي خورشيدي از نوعTandemبا ساختار “AlxGa1- xAs /GaAs
731
طراحي و رنگ در كامپيوتر
732
طراحي و روان سنجي ابزار پيشگيري از مرگ و ميرهاي پيش بيماستاني ناشي از حوادث ترافيكي
733
طراحي و روانسنجي ابزار سنجش ارائه خدمات دوستدار مدد جو و بررسي اثر بخشي برنامه آموزش ازدواج سالم با رويكرد حساس به جنسيت در وضعيت ارائه خدمات دوستدار مددجو در داوطلبين ازدواج
734
طراحي و روانسنجي ابزار سنجش ارائه خدمات دوستدار مددجو و بررسي اثر بخشي برنامه آموزشي ازدواج سالم با رويكرد حساس به جنسيت در وضعيت ارائه خدمات دوستدار مددجو در داوطلبين ازدواج
735
طراحي و روايي سنجي يك آزمون جديد فزاينده هوازي
736
طراحي و روشنايي محوطه هاي بازماند خيابانهاي تونلها و پاركها توسط كامپيوتر
737
طراحي و زمانبندي چراغهاي راهنمايي
738
طراحي و زير همسانه سازي ژنپروتئين نو تركيب ضد ويروسي القا كننده مرگ برنامه ريزي شده سلول در ناقل ... و بررسي بيان آن در ...
739
طراحي و ژياده سازي سيستم مترجم و خلاصه ساز متن تك سنده
740
طراحي و ساخت - CODEC با استفاده از ميكروپروسسور
741
طراحي و ساخت "تستر و استخراجگر پرتابل پاسخ فركانسي خطوط انتقال مخابراتي "
742
طراحي و ساخت "كنترل كننده اتوماتيك بهره "
743
طراحي و ساخت ( اتصال دو كامپيوتر از طريق امواج راديويي )
744
طراحي و ساخت (MFD(Multi Function Display
745
طراحي و ساخت (لانچر) دو نوع آنتن موج رونده در باند Ku با استفاده از تكنولوژي موجبر شكافي
746
طراحي و ساخت (ماكسيمتر ديجيتالي )
747
طراحي و ساخت .. كانال ... آنالوگ
748
طراحي و ساخت ...
749
طراحي و ساخت ... با استفاده از مايكرواستريپ در باند يو اچ اف
750
طراحي و ساخت ... با امكان مدولاسيون مستقيم
751
طراحي و ساخت ... متر ديجيتالي
752
طراحي و ساخت 2 ميكروروبات تعقيب كننده خط به دو شيوه آنالوگ و ديجيتال و مقايسه اين دو روش
753
طراحي و ساخت 4- TONE OSCILATOR
754
طراحي و ساخت A/D به كمك FPGA
755
طراحي و ساخت AMP .PRE رادار
756
طراحي و ساخت AUDIOMETER
757
طراحي و ساخت branch-line coupler با سايزكوچك شده و توانايي حذف هارمونيك
758
طراحي و ساخت Cable Equalizer & Splitter در سيستمهاي ديجيتال
759
طراحي و ساخت Caller Nurse
760
طراحي و ساخت CODER AND DECODER -LINE CODING
761
طراحي و ساخت cohoدر رادار MTI
762
طراحي و ساخت CONTROLLER GATE RANGE
763
طراحي و ساخت CPU بخش AFC رادار
764
طراحي و ساخت CURVE TRACER با استفاده از كامپيوتر
765
طراحي و ساخت D/A، B بيتي از نوع FLASH و استفاده از آن در سافت اسيلوسكوپ حافظه دار كامپيوتري
766
طراحي و ساخت DAS 002
767
طراحي و ساخت DATA SWITXH
768
طراحي و ساخت dds function generator
769
طراحي و ساخت Digital CHart recorder
770
طراحي و ساخت Direct Digital Synthesis
771
طراحي و ساخت DNA واكسن آنفلوانزا تيپ A بر مبناي ژن كد كننده ي نوكلئوپروتئين در تركيب با ژن كد كننده ي اينترلوكين 18 و ارزيابي اثر ايمنولوژيك آن در مدل موشي BALB/c
772
طراحي و ساخت dro
773
طراحي و ساخت Dynamic RAM
774
طراحي و ساخت EYE PATTERN TESTER
775
طراحي و ساخت Fold Mani جهت نصب كاربراتور در مجرائي عمودي مدرن بر روي موتور پيكان 1600
776
طراحي و ساخت FRONT END )003 MHZ-008MHZ(
777
طراحي و ساخت Front Endيك گيرنده كم نويز در باند L
778
طراحي و ساخت hfe متر
779
طراحي و ساخت IC Tester
780
طراحي و ساخت IC Tester با استفاده از پورت موازي كامپيوتري
781
طراحي و ساخت IC تستر ديجيتال با ميكروكنترلر 8051
782
طراحي و ساخت lna
783
طراحي و ساخت LNB باند ka با استفاده از ميكسر IRM به كمك ماژول‌هاي MMIC
784
طراحي و ساخت LVDT
785
طراحي و ساخت LVDT جبران شده و مدارات تحريك و آشكارسازي آن
786
طراحي و ساخت LVOT و مدارات تحريك و آشكارسازي آن
787
طراحي و ساخت MIXER REJECTION - IMAGE در باند فركانسي GHZ 1.3-7
788
طراحي و ساخت MODEM [مودم ]
789
طراحي و ساخت NETWORK ANALYZER
790
طراحي و ساخت ORDER WIRE
791
طراحي و ساخت Packte Concentrator
792
طراحي و ساخت phمتر ديجيتالي
793
طراحي و ساخت Player MP3
794
طراحي و ساخت PLC (CONTROLLER LOGIC PROGRAMMABLE)
795
طراحي و ساخت PLD
796
طراحي و ساخت PLL - MULTIPLER
797
طراحي و ساخت PLL در GHZ 75 2/1
798
طراحي و ساخت PLL در فركانس 551.025MHZ
799
طراحي و ساخت POSITFONER آنتن
800
طراحي و ساخت PROGRAMABLE LOGIC CONTROLLER PLC
801
طراحي و ساخت RCL سنج ديحيتالي
802
طراحي و ساخت RTU بعنوان بخشي از سيستم نظارت و كنترل متمركز و گسترده
803
طراحي و ساخت SAVER چراغ خواب با استفاده از ميكرو كنترلرPIC
804
طراحي و ساخت SCADA 38 كاناله (نرم افزار)
805
طراحي و ساخت SERVER FAX جهت شبكه ETHERNET تحت سيستم عامل NETWARE (سخت افزار)
806
طراحي و ساخت SERVER FAX جهت شبكه ETHERNET تحت سيستم عامل NETWARE (نرم افزار)
807
طراحي و ساخت SETUP آزمايشگاهي جهت بررسي اتصال كوتاه دور به دور سيم پيچ و تحليل پاسخ فركانسي آن
808
طراحي و ساخت SP+IDX اتوماتيك
809
طراحي و ساخت SPOOL , SLEEVE در شيرهاي كنترل دبي و تدوين روش ساخت
810
طراحي و ساخت STALOدر رادار MTI
811
طراحي و ساخت Station Master در سيستم هاي نظارت و كنترل متمركز
812
طراحي و ساخت STC
813
طراحي و ساخت THROUGH LINE
814
طراحي و ساخت TONE DECODER با استفاده از فيلتر ديجيتال )IIR(
815
طراحي و ساخت TSCA و شمارنده قابل نصب روي كامپيوتر
816
طراحي و ساخت TTLIC-TESTER
817
طراحي و ساخت UNIT TRIGGER رادار
818
طراحي و ساخت UPS ميكروپروسسوري
819
طراحي و ساخت VCO باند S براي سينتي سايزر رادار MTI
820
طراحي و ساخت VCO و باند X
821
طراحي و ساخت VSWR متررادار
822
طراحي و ساخت WAVEGUIDE STEP TWIST
823
طراحي و ساخت Waveguide Step Twist
824
طراحي و ساخت WIMAX Tranceiver (RF to 1F
825
طراحي و ساخت آب شيرين كن خورشيدي
826
طراحي و ساخت آب شيرين كن خورشيدي
827
طراحي و ساخت آب شيرين كن خورشيدي با كلكتور سهموي-خطي و تحليل فني و اقتصادي سامانه
828
طراحي و ساخت آب شيرين كن خورشيدي با كنوكسيون اجباري
829
طراحي و ساخت آب شيرين كن خورشيدي بر اساس روش رطوبت زني و رطوبت گيري از هوا
830
طراحي و ساخت آب شيرين كن خورشيدي بهينه
831
طراحي و ساخت آب شيرين كن خورشيدي همراه با منعكس كننده
832
طراحي و ساخت آب شيرين كن نوين با استفاده از متمركز كننده سهموي خورشيدي و بررسي عملكرد تجربي آن
833
طراحي و ساخت آب مقطرسازي خورشيدي
834
طراحي و ساخت آب‌شيرين‌كن خورشيدي جهت نصب در ايستگاه‌هاي راه‌آهن
835
طراحي و ساخت آبسرد كن 1000 ليتري
836
طراحي و ساخت آبگرمكن خورشيدي از نوع ثقلي
837
طراحي و ساخت آبگرمكن خورشيدي با جريان اجباري
838
طراحي و ساخت آبگرمكن خورشيدي قابل حمل با بازده بالا
839
طراحي و ساخت آپتا‌حسگرهاي الكتروشيميايي مبتني بر نانومواد براي تشخيص و اندازه‌گيري نشان‌گرهاي زيستي سرطاني
840
طراحي و ساخت آپتاحسگر زيستي بر پايه گرافن / نانولوله هاي اكسيد تيتانيوم به منظور تشخيص و درمان سرطان سينه
841
طراحي و ساخت آپتاسنسور مبتني بر فناوري نانو به منظور تشخيص بيوماركر قلبي تروپونين I و Tو مقايسه آن با روش الايزا
842
طراحي و ساخت آثار چوبي كاربردي جهت آرايه هاي داخلي با بهره گيري از نقوش قالي هاي بلوچ خراسان مركزي
843
طراحي و ساخت آثار سراميكي كاربردي با ايده از نقوش و فرم آثار سفالين هزاره دوم پيش از ميلاد ايران
844
طراحي و ساخت آثار سراميكي كاربردي در دكوراسيون داخلي با استفاده از طرح ها و نقوش گليم شاه سون
845
طراحي و ساخت آجرهاي عايق ديرگداز ورميكوليتي
846
طراحي و ساخت آرايه آنتن تشديد كننده دي الكتريك با تغذيه موجبر مجتمع شده در باند ميليمتري با شكل دهي پرتو آنتن منطبق بر مدل كانال موبايل
847
طراحي و ساخت آرايه آنتن دو قطبي داراي زاويه ي انحراف تشعشعي براي ايستگاه هاي زميني مخابرات سيار
848
طراحي و ساخت آرايه انعكاسي دو بانده در محدوده فركانسي Kuبا پلاريزاسيون دايروي
849
طراحي و ساخت آرايه اي از پروب هاي مغناطيسي براي اندازه گيري پارامترهاي پايه اي پلاسماي توكامك الوند
850
طراحي و ساخت آرايه ها آنتن هاي شكافي بر روي سطح استوانه اي هادي
851
طراحي و ساخت آرايه هاي چوبي مو بر اساس مو آرايه هاي ايراني
852
طراحي و ساخت آزمايشگاهي برج خنك كن تركيبي (تر و خشك) جهت كاهش مصرف آب نيروگاه بخار
853
طراحي و ساخت آزمايشگر كامپيوتري رله هاي ديستانس
854
طراحي و ساخت آسياب پرانرژي و بررسي تاثير زمان آلياژسازي بر اندازه ذرات پودر SIC - AL
855
طراحي و ساخت آسياب گلوله ارتعاشي براي توليد نانو ذرات ، مطالعه موردي:توليد نانو ذرات ريشه درخت انگور و متاكائولن
856
طراحي و ساخت آشكار ساز PSK
857
طراحي و ساخت آشكار ساز قطع تنفس نوزاد
858
طراحي و ساخت آشكار ساز گازي صفحه مقاومتي براي كاربرد تصويربرداري پزشكي
859
طراحي و ساخت آشكارساز ASK, AM
860
طراحي و ساخت آشكارساز بار ضربه اي چرخ هاي قطار مبتني بر ارتعاش سنجي ليزري
861
طراحي و ساخت آشكارساز به منظور اندازه‌گيري پرتوهاي ايكس نرم دستگاه پلاسماي كانوني مينياتوري دانشگاه صنعتي اميركبير
862
طراحي و ساخت آشكارساز سيليكوني تابش آلفا با ساختار P-I-N
863
طراحي و ساخت آشكارساز شعله شيميائي و سل توليد هيدريد جهت آتاليز سلنيم به روش لومينانس شيميايي
864
طراحي و ساخت آكنه ساختار يافته جديد و بررسي كاركرد و كارآيي آن در يك برج آزمايشگاهي
865
طراحي و ساخت آلارم تلفي FX
866
طراحي و ساخت آلكيد رزين و بهبود آن با استايرن
867
طراحي و ساخت آلولايزر صوتي و آمپلي فاير
868
طراحي و ساخت آمپرمتر ديجيتال
869
طراحي و ساخت آناليزگر موج (Analyser Wave Analog)
870
طراحي و ساخت آناليزور آزمايشگاهي با استفاده از گاماهاي آتي براي مواد معدني حجيم
871
طراحي و ساخت آنتن SBFبراي ايستگاه زميني ماهواره LEOدر باند UHF
872
طراحي و ساخت آنتن Stot Tapered باند وسيع
873
طراحي و ساخت آنتن آرايه انعكاسي بدون استفاده ازدي-الكتريك در باندفركانسي Ku
874
طراحي و ساخت آنتن آرايه انعكاسي بر اساس روابط تحليلي
875
طراحي و ساخت آنتن آرايه انعكاسي دوبانده با پلاريزاسيون دايروي (x/ku)
876
طراحي و ساخت آنتن آرايه اي براي ايستگاه ثابت تلفن سيار سلولي
877
طراحي و ساخت آنتن آرايه اي براي كاربرد تلفن همراه در باند فركانسي S و C
878
طراحي و ساخت آنتن آرايه شكافي با حفره پشتي و تكنولوژي ساخت موجبر مجتمع شده در زيرلايه
879
طراحي و ساخت آنتن آرايه صفحه اي دو قطبي ميكرواستريب
880
طراحي و ساخت آنتن آفست
881
طراحي و ساخت آنتن اسلات در باندX
882
طراحي و ساخت آنتن با پترن دلخواه به كمك روش انتقال نوري
883
طراحي و ساخت آنتن باند وسيع لوگ پريوديك (LP) در محدوده فركانسي GHz 12-1
884
طراحي و ساخت آنتن بشقابي با فيد كواكسيال در باند 2GHZ
885
طراحي و ساخت آنتن بوقي كنگره دار
886
طراحي و ساخت آنتن پالسي توان‌ بالاي فوق‌ پهن‌باند بهبود يافته ايرا و طراحي زير سيستم مولد پالس نانوثانيه يك سيستم اخلالگر
887
طراحي و ساخت آنتن پچ روي زير لايه فوتونيك كريستال
888
طراحي و ساخت آنتن شياري همديس
889
طراحي و ساخت آنتن شيپوري SIW با استفاده از لنز لونبرگ
890
طراحي و ساخت آنتن فابري پروت دو بانده ...
891
طراحي و ساخت آنتن فرنل باند ...
892
طراحي و ساخت آنتن قطعي 120 تلفن سيار
893
طراحي و ساخت آنتن كوچك فراپهن باند متناوب لگاريتمي با استفاده از ساختارهاي فركتالي و سطوح امپدانسي راكتيو
894
طراحي و ساخت آنتن ماهواره اي ....
895
طراحي و ساخت آنتن ماهواره تغذيه شونده بوسيله آنتن مارپيچ مدمحوري آنتن به عقب درباند 12 گيگاهرتز
896
طراحي و ساخت آنتن مايكرواستريپ براي موبايل
897
طراحي و ساخت آنتن مايكرواستريپ تحريك روزنه اي بهبود يافته با استفاده از فتونيك كريستال تحت فشرده
898
طراحي و ساخت آنتن متاسرفيس با پلاريزاسيون دايروي
899
طراحي و ساخت آنتن متناوب لگاريتمي دو تحريكه پهن باند
900
طراحي و ساخت آنتن مستطيلي ميكرواستريپ آرايه اي 4*4به روش ممنت
901
طراحي و ساخت آنتن ميكرواستريپ با باند دوگانه ... جهت گوشي هاي موبايل
902
طراحي و ساخت آنتن ميكرواستريپ با قطبش دايروي به روش هيلبرت
903
طراحي و ساخت آنتن هاي مبتني بر موجبر شكافي ريزنواري با كاربرد در باند ku
904
طراحي و ساخت آنتن همه جهته با قطبش دايروي
905
طراحي و ساخت آنتن هورن در فركانس ...
906
طراحي و ساخت آنتن هورن طراحي و ساخت كنترل كننده گردش آنتن رادار گردان
907
طراحي و ساخت آنتن ياگي 50 اهم
908
طراحي و ساخت آنتن ياگي F-011 MHz
909
طراحي و ساخت آنتن يك گيگاهرتز
910
طراحي و ساخت آنتني شامل دو عدد دو قطبي چاپ شده بر روي PCB براي ايجاد خاصيت Polarization-Diversity
911
طراحي و ساخت آهن PDA در باند VHF
912
طراحي و ساخت آونگ هوايي يك درجه آزادي و برد كنترلر براي آن و شبيه سازي سنسور موبايل بر روي برد كنترلر
913
طراحي و ساخت آيسي تستر ديجيتال با كامپيوتر
914
طراحي و ساخت آيفون بي سيم
915
طراحي و ساخت آينه هاي چوبي تزئيني با الهام از نقوش گياهي و هندسي شاهنامه شاه تهماسب
916
طراحي و ساخت ابر چسب هاي بر پايه اپوكسي حاوي نانوذرات سيليكا و هالويسيت فعال شده با پليمرهاي پرشاخه: ارتباط مشخصه هاي پخت با خواص حرارتي و مكانيكي
917
طراحي و ساخت ابزار HTMCA به منظور آناليز گاماهاي ناشي از پراكندگي،در ابزار گاما،گاما
918
طراحي و ساخت ابزار اندازه گيري متغيرهاي نرم افزاري ECU
919
طراحي و ساخت ابزار اولتراسونيك پينينگ
920
طراحي و ساخت ابزار برآورد چگالي بدن و تعيين اعتبار و پايايي آزمون
921
طراحي و ساخت ابزار پرداخت لنزهاي تخت و كروي اپتيكي جهت رسيدن به دقت سطح 2/λ
922
طراحي و ساخت ابزار و پيش شكل نورد حلقه فلنج لوله
923
طراحي و ساخت ابزارگير اتوماتيك تراش CNC
924
طراحي و ساخت ابزارگير براي فرايند تراشكاري به كمك ارتعاشات اولتراسونيك
925
طراحي و ساخت ابزارهاي تشخيص گر مغناطيسي براي مشخصه يابي پلاسماي توكامك الوند
926
طراحي و ساخت ابزاري به منظور جدا كردن شريان از بافت هاي اطراف در حين جراحي
927
طراحي و ساخت اپراتور مراكز تلفن داخلي COMPACT
928
طراحي و ساخت اتاقك با دما و رطوبت قابل كنترل
929
طراحي و ساخت اتاقك برونيابي جهت دزيمتري در ميدان ايكس كم‌انرژي و شبيه‌سازي آن با كمك روش مونت‌كارلو
930
طراحي و ساخت اتاقك تست كنتور گاز
931
طراحي و ساخت اتاقك يونش با حجم قابل تغيير جهت دزيمتري باريكه هاي الكتروني در پرتو درماني
932
طراحي و ساخت اتصال دو كامپيوتر از طريق امواج راديويي ( جلد دوم )
933
طراحي و ساخت اتوپايلوت براي كنترل مد طولي يك هواپيماي مدل
934
طراحي و ساخت اتوترانسفورماتور ﴿متغير سه فاز 20K.V.A)
935
طراحي و ساخت اجاق- آب شيرين كن خورشيدي
936
طراحي و ساخت اجاق خورشيدي پرتابل
937
طراحي و ساخت اجاق و آبگرمكن خورشيدي
938
طراحي و ساخت اجزاي كنترل سرعت موتور جريان مستقيم توسط ميكروپروسسور
939
طراحي و ساخت اجزاي كنترلي يك سيستم مديريت ساختمان
940
طراحي و ساخت اجكتور
941
طراحي و ساخت احجام استليزه چوبي بر اساس اسطوره ي هماي سعادت
942
طراحي و ساخت احجام چوبي با الهام از باغهاي ايراني
943
طراحي و ساخت احجام چوبي تجريدي با الهام از فضا سازي شرقي
944
طراحي و ساخت احجام چوبي و ارائه چند نمونه
945
طراحي و ساخت احجام سراميكي با الهام از طبيعت
946
طراحي و ساخت احجام سراميكي با نگاهي به زيگورات ها
947
طراحي و ساخت احجام سفالين با ايده اي از نقوش منسوجات دوره ساساني
948
طراحي و ساخت احجام و نقش برجسته هاي سفالي با الهام از نقوش شوش
949
طراحي و ساخت احساسگر گرمايي با استفاده از PVDF
950
طراحي و ساخت اختصاصي كننده خط تلفن
951
طراحي و ساخت اختلاف فاز سنج ديجيتال و مدار تصحيح آن
952
طراحي و ساخت ادوات پسيو مايكرواستريپ در باند فركانسيX
953
طراحي و ساخت ارابه خودراهنما (AGV)
954
طراحي و ساخت ارايه چهاتائي انتن ميكرواستريپ
955
طراحي و ساخت ارگ الكترونيك با صفحه كليد نوري مجازي تحت نظارت ميكروپروسسور
956
طراحي و ساخت ارگ الكترونيكي با استفاده از ميكروكنترلر ATMEGA8L
957
طراحي و ساخت اره گردبر دو تيغه اي با چرخش معكوس جهت ايجاد برش مضاعف
958
طراحي و ساخت اسباب بازي براي بزرگسالان با توجه به صنايع دستي
959
طراحي و ساخت اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري ( Electrospray Ionization-Ion Mobility Spectrometry )و بررسي آناليز گونه هاي انتي بيوتيك، فوفورال و ... با استفاده از اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون تخليه كرونا
960
طراحي و ساخت اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري به عنوان آشكار ساز در دستگاه كروماتوگرافي مايع ﴿HPLC-ESI-IMS ﴾ وآناليز آنتي هيستامين ها و سموم قارچ كش
961
طراحي و ساخت اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون كرونا و كاربرد آن در آناليز شيميايي
962
طراحي و ساخت اسپكترومتر عدسي گرمايي ليزري دوپرتويي و بررسي كاربرد آن در تعيين مقادير جزيي گونه هاي شيميايي
963
طراحي و ساخت اسپيندال و ابزارگير ماشين فرز CNC
964
طراحي و ساخت اسپيندال و تارت (ابزارگير) ماشين تراش CNC (ACT2)
965
طراحي و ساخت اسپيندل فرزكاري و دريل كاري
966
طراحي و ساخت اسكر ابرديناميك جديد تست آن درصنعت سيمان
967
طراحي و ساخت اسكرمبلينگ و كد كننده هاي همينگ ، تفاضلي ، كري
968
طراحي و ساخت اسكلت خارجي دست به منظور توانبخشي بيماران مبتلا به سكته مغزي
969
طراحي و ساخت اسكنر ساده آزمايشگاهي
970
طراحي و ساخت اسكنر سه بعدي
971
طراحي و ساخت اسكنر سه بعدي به روش استرئو
972
طراحي و ساخت اسكنر سه بعدي ليزري
973
طراحي و ساخت اسكنر صفحهاي ميدان نزديك براي اندازهگيري پارامترهاي آنتن
974
طراحي و ساخت اسليپ رينگ
975
طراحي و ساخت اسيلاتور ديجيتالي
976
طراحي و ساخت اسيلاتور كريستالي 27MHZ و ميكسر 30MHZ
977
طراحي و ساخت اسيلاتور مايكروويو با محفظه coaxبا Q بالا در باند L
978
طراحي و ساخت اسيلاتور محلي راديو AM [اي. ام.] براي كامپيوتر
979
طراحي و ساخت اسيلاتور محلي گيرنده هاي اتوماتيك AM
980
طراحي و ساخت اسيلاتور041 MHZ مركز تحقيقات مخابرات ايران
981
طراحي و ساخت اسيلو سكپ ديجيتال حافظه دار
982
طراحي و ساخت اسيلوسكوپ ديجيتال
983
طراحي و ساخت اسيلوسكوپ ديجيتال با نمايشگر LCD گرافيكي
984
طراحي و ساخت اسيلوسكوپ ديجيتالي
985
طراحي و ساخت اشيا چوتاشي بر اساس نقوش سقانفارهاي مازندران
986
طراحي و ساخت اشيا سفالين با الهام از فرم و نقش سر علم ها و سر سنجاق هاي مفرغي لرستان
987
طراحي و ساخت اشياء تزئيني و كاربردي در دكوراسيون داخلي
988
طراحي و ساخت اشياء كاربردي سفالي با الهام از حركات سماع
989
طراحي و ساخت اشياي سفالين با ايده اي از درخت سرو در نگاره هاي شاهنامه شاه تهماسب
990
طراحي و ساخت اشياي كاربردي سفالين با الهام از نقش برگ نخل در سفالينه هاي نيشابور (سده 3 تا 4 هجري)
991
طراحي و ساخت اطاقك حمل غذاي گرم
992
طراحي و ساخت اكسترودر توليد فيلامنت پرينترهاي سه‌بعدي
993
طراحي و ساخت اكسترودر و فيكسچر تراش لولا جديد و بهينه كردن قالب قبل آن
994
طراحي و ساخت اكوبه روش ديجيتالي
995
طراحي و ساخت اكولايزر دامنه در باند فركانسي 2-18 گيگا هرتز
996
طراحي و ساخت اكوميكروپروسسوري
997
طراحي و ساخت الكترود طلاي اصلاحشده با نانولوله كربني پوشيده از پليمر هوشمند(قالب مولكولي) براي شناسايي كلسترول
998
طراحي و ساخت الكترود غشايي يون گزين با استفاده از 2,2-ditho)bis(benzothiazoleبه عنوان ليگاند براي يون هاي نيكل )11( , Designing and construction of membrane ionselective electrode using2,2-ditho)bis(benzothiazoleas a ligand for nickel)11(ions
999
طراحي و ساخت الكترود غشايي يون گزين با استفاده از N,N-bis)salicylidene(-1,2-cyclohexanediamine به عنوان ليگاند براي يون هاي آهن (111) , Designing and construction of membrance lon-selective electrode using N,N-bis)salicylidene(-1,2-cyclohexanediamine as a ligand for fe)111( lons
1000
طراحي و ساخت الكترود يون گزين بر پايه مواد نانو متخلخل سيليسي عامل دار شده جهت تعيين آلومينيوم ﴿III)در برخي نمونه هاي دارويي
بازگشت