<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي و ساخت آرايه ها آنتن هاي شكافي بر روي سطح استوانه اي هادي
2
طراحي و ساخت آرايه هاي چوبي مو بر اساس مو آرايه هاي ايراني
3
طراحي و ساخت آزمايشگاهي برج خنك كن تركيبي (تر و خشك) جهت كاهش مصرف آب نيروگاه بخار
4
طراحي و ساخت آزمايشگر كامپيوتري رله هاي ديستانس
5
طراحي و ساخت آسياب پرانرژي و بررسي تاثير زمان آلياژسازي بر اندازه ذرات پودر SIC - AL
6
طراحي و ساخت آسياب گلوله ارتعاشي براي توليد نانو ذرات ، مطالعه موردي:توليد نانو ذرات ريشه درخت انگور و متاكائولن
7
طراحي و ساخت آشكار ساز PSK
8
طراحي و ساخت آشكار ساز قطع تنفس نوزاد
9
طراحي و ساخت آشكار ساز گازي صفحه مقاومتي براي كاربرد تصويربرداري پزشكي
10
طراحي و ساخت آشكارساز ASK, AM
11
طراحي و ساخت آشكارساز بار ضربه اي چرخ هاي قطار مبتني بر ارتعاش سنجي ليزري
12
طراحي و ساخت آشكارساز به منظور اندازه‌گيري پرتوهاي ايكس نرم دستگاه پلاسماي كانوني مينياتوري دانشگاه صنعتي اميركبير
13
طراحي و ساخت آشكارساز سيليكوني تابش آلفا با ساختار P-I-N
14
طراحي و ساخت آشكارساز شعله شيميائي و سل توليد هيدريد جهت آتاليز سلنيم به روش لومينانس شيميايي
15
طراحي و ساخت آكنه ساختار يافته جديد و بررسي كاركرد و كارآيي آن در يك برج آزمايشگاهي
16
طراحي و ساخت آلارم تلفي FX
17
طراحي و ساخت آلكيد رزين و بهبود آن با استايرن
18
طراحي و ساخت آلولايزر صوتي و آمپلي فاير
19
طراحي و ساخت آمپرمتر ديجيتال
20
طراحي و ساخت آناليزگر موج (Analyser Wave Analog)
21
طراحي و ساخت آناليزور آزمايشگاهي با استفاده از گاماهاي آتي براي مواد معدني حجيم
22
طراحي و ساخت آنتن SBFبراي ايستگاه زميني ماهواره LEOدر باند UHF
23
طراحي و ساخت آنتن Stot Tapered باند وسيع
24
طراحي و ساخت آنتن آرايه انعكاسي بدون استفاده ازدي-الكتريك در باندفركانسي Ku
25
طراحي و ساخت آنتن آرايه انعكاسي بر اساس روابط تحليلي
26
طراحي و ساخت آنتن آرايه انعكاسي دوبانده با پلاريزاسيون دايروي (x/ku)
27
طراحي و ساخت آنتن آرايه اي براي ايستگاه ثابت تلفن سيار سلولي
28
طراحي و ساخت آنتن آرايه اي براي كاربرد تلفن همراه در باند فركانسي S و C
29
طراحي و ساخت آنتن آرايه شكافي با حفره پشتي و تكنولوژي ساخت موجبر مجتمع شده در زيرلايه
30
طراحي و ساخت آنتن آرايه صفحه اي دو قطبي ميكرواستريب
31
طراحي و ساخت آنتن آفست
32
طراحي و ساخت آنتن اسلات در باندX
33
طراحي و ساخت آنتن با پترن دلخواه به كمك روش انتقال نوري
34
طراحي و ساخت آنتن باند وسيع لوگ پريوديك (LP) در محدوده فركانسي GHz 12-1
35
طراحي و ساخت آنتن بشقابي با فيد كواكسيال در باند 2GHZ
36
طراحي و ساخت آنتن بوقي كنگره دار
37
طراحي و ساخت آنتن پالسي توان‌ بالاي فوق‌ پهن‌باند بهبود يافته ايرا و طراحي زير سيستم مولد پالس نانوثانيه يك سيستم اخلالگر
38
طراحي و ساخت آنتن پچ روي زير لايه فوتونيك كريستال
39
طراحي و ساخت آنتن شياري همديس
40
طراحي و ساخت آنتن شيپوري SIW با استفاده از لنز لونبرگ
41
طراحي و ساخت آنتن فابري پروت دو بانده ...
42
طراحي و ساخت آنتن فرنل باند ...
43
طراحي و ساخت آنتن قطعي 120 تلفن سيار
44
طراحي و ساخت آنتن كوچك فراپهن باند متناوب لگاريتمي با استفاده از ساختارهاي فركتالي و سطوح امپدانسي راكتيو
45
طراحي و ساخت آنتن ماهواره اي ....
46
طراحي و ساخت آنتن ماهواره تغذيه شونده بوسيله آنتن مارپيچ مدمحوري آنتن به عقب درباند 12 گيگاهرتز
47
طراحي و ساخت آنتن مايكرواستريپ براي موبايل
48
طراحي و ساخت آنتن مايكرواستريپ تحريك روزنه اي بهبود يافته با استفاده از فتونيك كريستال تحت فشرده
49
طراحي و ساخت آنتن متاسرفيس با پلاريزاسيون دايروي
50
طراحي و ساخت آنتن متناوب لگاريتمي دو تحريكه پهن باند
51
طراحي و ساخت آنتن مستطيلي ميكرواستريپ آرايه اي 4*4به روش ممنت
52
طراحي و ساخت آنتن ميكرواستريپ با باند دوگانه ... جهت گوشي هاي موبايل
53
طراحي و ساخت آنتن ميكرواستريپ با قطبش دايروي به روش هيلبرت
54
طراحي و ساخت آنتن هاي مبتني بر موجبر شكافي ريزنواري با كاربرد در باند ku
55
طراحي و ساخت آنتن همه جهته با قطبش دايروي
56
طراحي و ساخت آنتن هورن در فركانس ...
57
طراحي و ساخت آنتن هورن طراحي و ساخت كنترل كننده گردش آنتن رادار گردان
58
طراحي و ساخت آنتن ياگي 50 اهم
59
طراحي و ساخت آنتن ياگي F-011 MHz
60
طراحي و ساخت آنتن يك گيگاهرتز
61
طراحي و ساخت آنتني شامل دو عدد دو قطبي چاپ شده بر روي PCB براي ايجاد خاصيت Polarization-Diversity
62
طراحي و ساخت آهن PDA در باند VHF
63
طراحي و ساخت آونگ هوايي يك درجه آزادي و برد كنترلر براي آن و شبيه سازي سنسور موبايل بر روي برد كنترلر
64
طراحي و ساخت آيسي تستر ديجيتال با كامپيوتر
65
طراحي و ساخت آيفون بي سيم
66
طراحي و ساخت آينه هاي چوبي تزئيني با الهام از نقوش گياهي و هندسي شاهنامه شاه تهماسب
67
طراحي و ساخت ابر چسب هاي بر پايه اپوكسي حاوي نانوذرات سيليكا و هالويسيت فعال شده با پليمرهاي پرشاخه: ارتباط مشخصه هاي پخت با خواص حرارتي و مكانيكي
68
طراحي و ساخت ابزار HTMCA به منظور آناليز گاماهاي ناشي از پراكندگي،در ابزار گاما،گاما
69
طراحي و ساخت ابزار اندازه گيري متغيرهاي نرم افزاري ECU
70
طراحي و ساخت ابزار اولتراسونيك پينينگ
71
طراحي و ساخت ابزار برآورد چگالي بدن و تعيين اعتبار و پايايي آزمون
72
طراحي و ساخت ابزار پرداخت لنزهاي تخت و كروي اپتيكي جهت رسيدن به دقت سطح 2/λ
73
طراحي و ساخت ابزار و پيش شكل نورد حلقه فلنج لوله
74
طراحي و ساخت ابزارگير اتوماتيك تراش CNC
75
طراحي و ساخت ابزارگير براي فرايند تراشكاري به كمك ارتعاشات اولتراسونيك
76
طراحي و ساخت ابزارهاي تشخيص گر مغناطيسي براي مشخصه يابي پلاسماي توكامك الوند
77
طراحي و ساخت ابزاري به منظور جدا كردن شريان از بافت هاي اطراف در حين جراحي
78
طراحي و ساخت اپراتور مراكز تلفن داخلي COMPACT
79
طراحي و ساخت اتاقك با دما و رطوبت قابل كنترل
80
طراحي و ساخت اتاقك برونيابي جهت دزيمتري در ميدان ايكس كم‌انرژي و شبيه‌سازي آن با كمك روش مونت‌كارلو
81
طراحي و ساخت اتاقك تست كنتور گاز
82
طراحي و ساخت اتاقك يونش با حجم قابل تغيير جهت دزيمتري باريكه هاي الكتروني در پرتو درماني
83
طراحي و ساخت اتصال دو كامپيوتر از طريق امواج راديويي ( جلد دوم )
84
طراحي و ساخت اتوپايلوت براي كنترل مد طولي يك هواپيماي مدل
85
طراحي و ساخت اتوترانسفورماتور ﴿متغير سه فاز 20K.V.A)
86
طراحي و ساخت اجاق- آب شيرين كن خورشيدي
87
طراحي و ساخت اجاق خورشيدي پرتابل
88
طراحي و ساخت اجاق و آبگرمكن خورشيدي
89
طراحي و ساخت اجزاي كنترل سرعت موتور جريان مستقيم توسط ميكروپروسسور
90
طراحي و ساخت اجزاي كنترلي يك سيستم مديريت ساختمان
91
طراحي و ساخت اجكتور
92
طراحي و ساخت احجام استليزه چوبي بر اساس اسطوره ي هماي سعادت
93
طراحي و ساخت احجام چوبي با الهام از باغهاي ايراني
94
طراحي و ساخت احجام چوبي تجريدي با الهام از فضا سازي شرقي
95
طراحي و ساخت احجام چوبي و ارائه چند نمونه
96
طراحي و ساخت احجام سراميكي با الهام از طبيعت
97
طراحي و ساخت احجام سراميكي با نگاهي به زيگورات ها
98
طراحي و ساخت احجام سفالين با ايده اي از نقوش منسوجات دوره ساساني
99
طراحي و ساخت احجام و نقش برجسته هاي سفالي با الهام از نقوش شوش
100
طراحي و ساخت احساسگر گرمايي با استفاده از PVDF
101
طراحي و ساخت اختصاصي كننده خط تلفن
102
طراحي و ساخت اختلاف فاز سنج ديجيتال و مدار تصحيح آن
103
طراحي و ساخت ادوات پسيو مايكرواستريپ در باند فركانسيX
104
طراحي و ساخت ارابه خودراهنما (AGV)
105
طراحي و ساخت ارايه چهاتائي انتن ميكرواستريپ
106
طراحي و ساخت ارگ الكترونيك با صفحه كليد نوري مجازي تحت نظارت ميكروپروسسور
107
طراحي و ساخت ارگ الكترونيكي با استفاده از ميكروكنترلر ATMEGA8L
108
طراحي و ساخت اره گردبر دو تيغه اي با چرخش معكوس جهت ايجاد برش مضاعف
109
طراحي و ساخت اسباب بازي براي بزرگسالان با توجه به صنايع دستي
110
طراحي و ساخت اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري ( Electrospray Ionization-Ion Mobility Spectrometry )و بررسي آناليز گونه هاي انتي بيوتيك، فوفورال و ... با استفاده از اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون تخليه كرونا
111
طراحي و ساخت اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري به عنوان آشكار ساز در دستگاه كروماتوگرافي مايع ﴿HPLC-ESI-IMS ﴾ وآناليز آنتي هيستامين ها و سموم قارچ كش
112
طراحي و ساخت اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون كرونا و كاربرد آن در آناليز شيميايي
113
طراحي و ساخت اسپكترومتر عدسي گرمايي ليزري دوپرتويي و بررسي كاربرد آن در تعيين مقادير جزيي گونه هاي شيميايي
114
طراحي و ساخت اسپيندال و ابزارگير ماشين فرز CNC
115
طراحي و ساخت اسپيندال و تارت (ابزارگير) ماشين تراش CNC (ACT2)
116
طراحي و ساخت اسپيندل فرزكاري و دريل كاري
117
طراحي و ساخت اسكر ابرديناميك جديد تست آن درصنعت سيمان
118
طراحي و ساخت اسكرمبلينگ و كد كننده هاي همينگ ، تفاضلي ، كري
119
طراحي و ساخت اسكلت خارجي دست به منظور توانبخشي بيماران مبتلا به سكته مغزي
120
طراحي و ساخت اسكنر ساده آزمايشگاهي
121
طراحي و ساخت اسكنر سه بعدي
122
طراحي و ساخت اسكنر سه بعدي به روش استرئو
123
طراحي و ساخت اسكنر سه بعدي ليزري
124
طراحي و ساخت اسكنر صفحهاي ميدان نزديك براي اندازهگيري پارامترهاي آنتن
125
طراحي و ساخت اسليپ رينگ
126
طراحي و ساخت اسيلاتور ديجيتالي
127
طراحي و ساخت اسيلاتور كريستالي 27MHZ و ميكسر 30MHZ
128
طراحي و ساخت اسيلاتور مايكروويو با محفظه coaxبا Q بالا در باند L
129
طراحي و ساخت اسيلاتور محلي راديو AM [اي. ام.] براي كامپيوتر
130
طراحي و ساخت اسيلاتور محلي گيرنده هاي اتوماتيك AM
131
طراحي و ساخت اسيلاتور041 MHZ مركز تحقيقات مخابرات ايران
132
طراحي و ساخت اسيلو سكپ ديجيتال حافظه دار
133
طراحي و ساخت اسيلوسكوپ ديجيتال
134
طراحي و ساخت اسيلوسكوپ ديجيتال با نمايشگر LCD گرافيكي
135
طراحي و ساخت اسيلوسكوپ ديجيتالي
136
طراحي و ساخت اشيا چوتاشي بر اساس نقوش سقانفارهاي مازندران
137
طراحي و ساخت اشيا سفالين با الهام از فرم و نقش سر علم ها و سر سنجاق هاي مفرغي لرستان
138
طراحي و ساخت اشياء تزئيني و كاربردي در دكوراسيون داخلي
139
طراحي و ساخت اشياء كاربردي سفالي با الهام از حركات سماع
140
طراحي و ساخت اشياي سفالين با ايده اي از درخت سرو در نگاره هاي شاهنامه شاه تهماسب
141
طراحي و ساخت اشياي كاربردي سفالين با الهام از نقش برگ نخل در سفالينه هاي نيشابور (سده 3 تا 4 هجري)
142
طراحي و ساخت اطاقك حمل غذاي گرم
143
طراحي و ساخت اكسترودر توليد فيلامنت پرينترهاي سه‌بعدي
144
طراحي و ساخت اكسترودر و فيكسچر تراش لولا جديد و بهينه كردن قالب قبل آن
145
طراحي و ساخت اكوبه روش ديجيتالي
146
طراحي و ساخت اكولايزر دامنه در باند فركانسي 2-18 گيگا هرتز
147
طراحي و ساخت اكوميكروپروسسوري
148
طراحي و ساخت الكترود طلاي اصلاحشده با نانولوله كربني پوشيده از پليمر هوشمند(قالب مولكولي) براي شناسايي كلسترول
149
طراحي و ساخت الكترود غشايي يون گزين با استفاده از 2,2-ditho)bis(benzothiazoleبه عنوان ليگاند براي يون هاي نيكل )11( , Designing and construction of membrane ionselective electrode using2,2-ditho)bis(benzothiazoleas a ligand for nickel)11(ions
150
طراحي و ساخت الكترود غشايي يون گزين با استفاده از N,N-bis)salicylidene(-1,2-cyclohexanediamine به عنوان ليگاند براي يون هاي آهن (111) , Designing and construction of membrance lon-selective electrode using N,N-bis)salicylidene(-1,2-cyclohexanediamine as a ligand for fe)111( lons
151
طراحي و ساخت الكترود يون گزين بر پايه مواد نانو متخلخل سيليسي عامل دار شده جهت تعيين آلومينيوم ﴿III)در برخي نمونه هاي دارويي
152
طراحي و ساخت الكترود يون گزين حساس به تيامين (ويتامين )B و كاربرد آن در بررسي اتصال تيامين به پروتئين ومطالعه رفتارالكتروشيميايي الكترودكربن شيشهاي اصلاح شده با4-هيدروكسي فنيل استيك اسيد98
153
طراحي و ساخت الكترودهاي خشك پليمري انعطاف پذير با تطابق بالا با بدن با استفاده از فن آوري MEMS به منظور پايش بلند مدت سيگنال هاي ECG
154
طراحي و ساخت الكتروگونيومتر
155
طراحي و ساخت الكترولايزر براي پيل سوختي و بهينه كردن شرايط عملياتي
156
طراحي و ساخت الكترونيكي سيستم كنترل راكتور
157
طراحي و ساخت الكترونيكي يك روبات راهياب اولتراسوند
158
طراحي و ساخت الگوريتم رمز DVB-CSA و بهبود در سرعت و نرخ خروجي داده
159
طراحي و ساخت المان اختلاط ورتكسي براي افزايش كيفيت اختلاط در سيستم هاي مبتني بر ميكروسيالات دوراني
160
طراحي و ساخت المان جداسازي مارپيچ بر روي سيستم هاي مبتني بر ميكروسيالات گريز از مركز
161
طراحي و ساخت امولاتور درون مداري ريز پردازنده هاي 8086, 8088 در مد مينيموم
162
طراحي و ساخت امولاتور گيتهاي منطقي با ميكروكنترلر 80C552
163
طراحي و ساخت انبار اتوماتيك AS/RS سيستم توليد انعطاف‌پذير آزمايشگاهي
164
طراحي و ساخت انباره خاك خطي
165
طراحي و ساخت انتقال دهنده هوشمند براي تعيين غلظت گاز مونواكسيد كربن
166
طراحي و ساخت انتن بشقابي ميله اي با هورن مستطيلي در فركانس2mhz
167
طراحي و ساخت انتن شكاف دار)notch antenna(
168
طراحي و ساخت انتن هاي روزنه اي
169
طراحي و ساخت انتن هليكال سه تايي باندc
170
طراحي و ساخت انتن ياگي f_011mhz
171
طراحي و ساخت انتن ياگي اودا دوبل باند 900 مگاهرتز با گين 18db
172
طراحي و ساخت انرژي سنج بي سيم خود توان به منظور اندازه گيري انرژي گرمايي در ساختمان هاي هوشمند
173
طراحي و ساخت انژكتور بخار
174
طراحي و ساخت انعكاس سنج شش دهانه اي در فركانس 1-10 گيگاهرتز
175
طراحي و ساخت انكوباتور خودكار
176
طراحي و ساخت انگشتر براساس كاربردهاي متفاوت آن در ايران
177
طراحي و ساخت انيميشن
178
طراحي و ساخت انيميشن ۲
179
طراحي و ساخت اهم متر خطي
180
طراحي و ساخت اولين پليمري مولكولي چاپ شده براي ويتامين D و تعيين غلظت برخي از متابوليت هاي آن
181
طراحي و ساخت ايپرام امولاتور
182
طراحي و ساخت ايپرام امولاتور
183
طراحي و ساخت ايپيرام امولاتور با ظرفيت 64 كيلوبايت
184
طراحي و ساخت ايفون 2تا 10 كاناله
185
طراحي و ساخت ايمپلنت سفارشي دندان به كمك فناوري پرينترهاي سه‌بعدي
186
طراحي و ساخت ايمفيوژن پمپ (پمپ تزريق آهسته سرنگ )
187
طراحي و ساخت ايمونوتوكسين اختصاصي عليه گيرنده اي پي اچ اي 2 و ارزيابي اثرات آن روي سلول هاي سرطاني
188
طراحي و ساخت اينتر فيس مشتركين آنالوگ و مالتي پلكس كردن آنها
189
طراحي و ساخت اينترفس دوربين ويدئويي CCDبه كامپيوتر
190
طراحي و ساخت اينترفيس دستگاه ترانسپيوتري با هاردديسك از طريق لينكسريال
191
طراحي و ساخت اينترفيس رابط بين موبايل و كامپيوتر
192
طراحي و ساخت اينورتر ‎5 ‏سطحي‎Cascaded H-Bridge ‏با حامل هاي غير هم فركانس
193
طراحي و ساخت اينورتر PWA سه فاز 3KVA
194
طراحي و ساخت اينورتر PWM
195
طراحي و ساخت اينورتر با قدرت دو كيلو وات
196
طراحي و ساخت اينورتر تك فاز به روش دنبال كردن مرجع سينوسي براي منابع تغذيه اضطراري با قابليتهاي بالا
197
طراحي و ساخت اينورتر تك مرحله‌اي با شبكه شبه امپدانسي و با بهبود پارامترهاي عملكردي
198
طراحي و ساخت اينورتر تكفاز براي كنترل موتور القايي تكفاز
199
طراحي و ساخت اينورتر خورشيدي مستقل از شبكه تكفاز
200
طراحي و ساخت اينورتر سه فاز براي راه اندازي موتور جريان مستقيم بدون جاروبك به روش كنترل پهناي باند هيسترزيس
201
طراحي و ساخت اينورتر فركانس متوسط براي تغذيه كوره القايي
202
طراحي و ساخت اينورتر كنترل شونده با مدولاسيون سيگما- دلتا به عنوان رابط DG به شبكه
203
طراحي و ساخت اينورتر موج مربعي
204
طراحي و ساخت باتري جرياني اكسايشي-كاهشي واناديومي
205
طراحي و ساخت باتري نيمه‌هادي بتاولتائيك
206
طراحي و ساخت باتري واناديومي اكسايشي كاهشي با جريان سيال و بررسي عملكرد آن
207
طراحي و ساخت بارسنج براي آنكرهاي پيش‌تنيده
208
طراحي و ساخت باز كنترل فرامين در شبيه سازهاي پروازي
209
طراحي و ساخت بازتاب سنج مايكروويو در راستاي اندازه گيري چگالي الكترون توكامك (البرز)
210
طراحي و ساخت بازكننده پارچه هاي گردباف با سه درجه آزادي و تاثير آن بر روي رنگرزي و تكميل پارچه
211
طراحي و ساخت بازوي ربات اسكارا
212
طراحي و ساخت بازوي ربات با چهار درجه آزادي
213
طراحي و ساخت بازوي ربات موازي چهار درجه آزادي با ساختار متوازي‌الاضلاع
214
طراحي و ساخت بازوي مكانيكي با پايه متحرك و انجام تستهاي آزمايشگاهي
215
طراحي و ساخت بازي رايانه اي ترس كودك به منظور پيشگيري از ابتلا به ترس مرضي
216
طراحي و ساخت بازي فوتبال براي كامپيوتر و موبايل
217
طراحي و ساخت بازي گوي براي گوشي اندرويد
218
طراحي و ساخت باطري شارژر مخصوص جهت تعمير باطريهاي سرب اسيدي ساكن و صنعتي
219
طراحي و ساخت باطري نوري تعقيب كننده خورشيد به همراه آينه انعكاس دهنده نور آن به يك نقطه معين
220
طراحي و ساخت بال براي هواپيماهاي سبك
221
طراحي و ساخت بالابر
222
طراحي و ساخت بالابر هيدروليكي
223
طراحي و ساخت بالابر يك تني
224
طراحي و ساخت بالاست الكترونيكي با قابليت تنظيم ذاتي توان
225
طراحي و ساخت بالاست لامپ كم مصرف
226
طراحي و ساخت بالانس امپلي فاير
227
طراحي و ساخت بالانس شش مولفه اي نيرو و گشتاور
228
طراحي و ساخت بالانس شش مولفه اي نيرو و گشتاور 1395
229
طراحي و ساخت بالن
230
طراحي و ساخت بانك فيلتر
231
طراحي و ساخت بخش if گيرنده سوپرهتروداين
232
طراحي و ساخت بخش RF فرستنده UHF ماهواره
233
طراحي و ساخت بخش RF فرستنده يك سيستم فرستنده گيرنده MIMO 4×4 با استفاده از مدولاسيون تطبيقي
234
طراحي و ساخت بخش RF گيرنده يك سيستم فرستنده گيرنده MIMO 4×4 با استفاده از مدولاسيون تطبيقي
235
طراحي و ساخت بخش RFگيرنده ماهواره LNBباند VHF
236
طراحي و ساخت بخش الكترونيك يك نمونه آزمايشگاهي دستگاه فتومتر
237
طراحي و ساخت بخش الكترونيكي سرعت سنج ليزري
238
طراحي و ساخت بخش الكترونيكي و كنترل مسير يك ربات همه جهته در حضور موانع متحرك
239
طراحي و ساخت بخش پردازش تصوير براي كنترل عمليات رباتيك جوشكاري
240
طراحي و ساخت بخش سخت افزاري ربات با لينك الاستيك
241
طراحي و ساخت بخش شكل دهي و آغشته سازي دستگاه فرآيند پالتروژن به كمك وزش هوا
242
طراحي و ساخت بخش كنترل كننده يك ربات با دو درجه آزادي بوسيله JOY STICK و توانايي تكرار مجدد يكي از حركت ضبط شده به دفعات دلخواه ﴿Learn﴾ با استفاده از ميكرو كنترلر AVR
243
طراحي و ساخت بخش مدولاسيون تطبيقي يك سيستم فرستنده گيرنده MIMO 4×4 با استفاده از مدولاسيون تطبيقي
244
طراحي و ساخت بخش مكانيكي ربات با لينك الاستيك
245
طراحي و ساخت بخش منبع تغذيه دستگاه طيف نماي نوري (اسپكترومتر)
246
طراحي و ساخت بخش نوري حسگرجريان تار نوري حلقه باز
247
طراحي و ساخت بخشهاي الكترونيك سرعت سنج ليزري با استفاده از روش زماني
248
طراحي و ساخت بخشهايي از دستگاه سنجش و بهبود تعادل
249
طراحي و ساخت بخشي از پروژه DISPATCHING
250
طراحي و ساخت بدنه ي كامپوزيت فيبر كربن دوچرخه ي مدل شهري
251
طراحي و ساخت بر AVR Ethernet
252
طراحي و ساخت برج جذب co 2 [سي. ا]
253
طراحي و ساخت برج جذب حبابي براي بررسي جذب گاز CO_2در نانوسيال هاي Fe_3 O_4/H_2 Oو Al_2 O_3/H_2 Oتحت ميدان مغناطيسي
254
طراحي و ساخت برج خنك كن فشرده با استفاده از شبكه هاي متخلخل و ارزيابي و عملكرد آن
255
طراحي و ساخت برج خنك كننده تر آزمايشگاهي
256
طراحي و ساخت برج نيرو در مقياس آزمايشگاهي
257
طراحي و ساخت برد A/D سريع با سرعت نمونه برداري معادل 04MSPS
258
طراحي و ساخت برد آموزشي DSP Processor
259
طراحي و ساخت برد آموزشي اف پي جي اي
260
طراحي و ساخت برد آموزشي ميكروكنترلرavr
261
طراحي و ساخت برد ارزياب ميكروكنترلر 80196 و نرم افزار واسط
262
طراحي و ساخت برد الكترونيك روبات مار خزنده
263
طراحي و ساخت برد الكترونيكي كنترل آسانسور هشت طبقه
264
طراحي و ساخت برد انتقال امواج فراصوت از پراب به كامپيوتر و پردازش تصاوير
265
طراحي و ساخت برد انتقال مكالمات ، از راه دور
266
طراحي و ساخت برد اندازه گيري ميدان مغناطيسي
267
طراحي و ساخت برد پردازش سيگنال ديجيتال به منظور شناسايي و جداسازي ذرات نوترون و گاما در آشكارسازهاي يدور سزيم
268
طراحي و ساخت برد پردازشگر ترانسپيوتري و كاربرد آن در شبكه آرايه اي
269
طراحي و ساخت برد پردازشگر داده
270
طراحي و ساخت برد توسعه براي آي سي هاي 25120 - ISD به همراه يك مثال كاربردي در مخابرات
271
طراحي و ساخت برد توليدكننده هماهنگ قابل برنامه ريزي
272
طراحي و ساخت برد چراغ راهنمايي
273
طراحي و ساخت برد دريافت كننده سيگنال ECG براي سيستم مانيتورنيگ بيمارستاني
274
طراحي و ساخت برد دوبله (386) كنترل مركزي سيستم ترانزيت
275
طراحي و ساخت برد ديجيتايزر صوت
276
طراحي و ساخت برد ذخيره ساز تصاوير رنگي ( به كمك )...
277
طراحي و ساخت برد رمزنگار
278
طراحي و ساخت برد روان پيامكي
279
طراحي و ساخت برد شبكه بر اساس استاندارد 3.802 IEEE
280
طراحي و ساخت برد شبيه ساز الگوريتم زيرسيستم تعيين و كنترل وضعيت ماهواره بر اساس پردازنده ARM Cortex-M3
281
طراحي و ساخت برد ضد لغزش به كمك )ASS( 1508
282
طراحي و ساخت برد ضد لغزش به كمك ...
283
طراحي و ساخت برد كنترل دما و نورتحت شبكه حسگر بي سيم
284
طراحي و ساخت برد كنترل زاويه آتش فيلامان دستگاه COATING در خلاء
285
طراحي و ساخت برد كنترل ماشين تزريق پلاستيك
286
طراحي و ساخت برد مدار واسط جهت جايگزيني پرينتر حرارتي دستگاه اتوآنالايزر MIRA COBAS با پرينتر 300 - LQ EPSON
287
طراحي و ساخت برد نيوماتيك
288
طراحي و ساخت برد نيوماتيك
289
طراحي و ساخت برد واسطه براي انتقال تصاوير MRI به كامپيوتر
290
طراحي و ساخت بردتن جديد براي مركز تلفن عصر شامل 8 تن تك فركانس با مشخصات توصيه شده CCITT
291
طراحي و ساخت بردزميني پايداركننده هاور براي يك بالگرد راديو كنترل به همراه آزمايش سخت افزار در حلقه
292
طراحي و ساخت بردهاي ارتباط دو طرفه (DOD) و بردهاي ارتباط يكطرفه (DID) در مركز تلفن فجر با استفاده از SLIC
293
طراحي و ساخت برشگر DC [دي. سي.] كاهنده و كنترل حلقه بسته آن
294
طراحي و ساخت برشگر سه فازه
295
طراحي و ساخت برف پاك كن تك اهرمي براي خودروي سواري
296
طراحي و ساخت برنامه ريز حافظه هاي FPROM, EEPROM
297
طراحي و ساخت برنامه ريز ميكروكنترولرهاي سري C51 89
298
طراحي و ساخت بستر بردهي جامد
299
طراحي و ساخت بستر حركت خطي رباط
300
طراحي و ساخت بستر سخت افزار در حلقه به منظور همسان سازي دو سيستم آشوبناك
301
طراحي و ساخت بستر محرك يك درجه آزادي
302
طراحي و ساخت بسترهاي اصلاح سطح شده ي نانوكامپوزيتي جهت تثبيت باكتريايي
303
طراحي و ساخت بسترهاي كامپوزيتي پليمر-سراميك نانو ساختار زيست تخريب پذير به منظور تمايز سلول هاي بنيادي به سلولهاي استخوان ساز
304
طراحي و ساخت بسترهاي هيبريدي نانو ساختار زيست سازگار به منظور تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي به سلول غضروف ساز
305
طراحي و ساخت بسته نرم افزاري طراحي لينكهاي راديو ديجيتال
306
طراحي و ساخت به همراه تحليل و شبيه سازي تقويت كننده كم نويز مايكروويو با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
307
طراحي و ساخت بورد آزمايش مدارهاي الكترونيكي نوري
308
طراحي و ساخت بورد تقويت كننده EMG كامپيوتري تك كاناله
309
طراحي و ساخت بورد كنترل DC-MOTOR, STEP- MOTOR با ميكروپروسسور 6808-8808
310
طراحي و ساخت بي بي سي دانشكده مخابرات
311
طراحي و ساخت بي سيم دستي واكي تاكي
312
طراحي و ساخت بيناب‌نماي ليزري مدولاسيون طول‌موج f1/f2 تعميم يافته در ناحيه‌ي فروسرخ
313
طراحي و ساخت بيني الكترونيكي
314
طراحي و ساخت بيوراكتور اعمال تحريك الكتريكي و بررسي اثر آن بر رفتار سلول هاي كشت شده بر روي داربست پليمري رسانا
315
طراحي و ساخت بيوسنسور آنزيمي جهت غربالگري بيماري ادرار شربت افرا
316
طراحي و ساخت بيوسنسور قند خون با استفاده از آنزيم گلوكز اكسيداز و نانولوله هاي كربني
317
طراحي و ساخت بيوسنسور گلوكز
318
طراحي و ساخت بيوسنسور مبتني بر پروكسي DNAzyme براي تشخيص آني miRNA
319
طراحي و ساخت پاراوان با استفاده از نقوش بته جقه ﴿تكنيك معرق، منبت، مشبك﴾
320
طراحي و ساخت پاراوان و بوفه با الهام از طرح هاي عصر سلجوقي
321
طراحي و ساخت پارچه ي هادي بر پايه ي فناوري نانو
322
طراحي و ساخت پاسخ فركانس كابل
323
طراحي و ساخت پاك كننده هاي سطوح آموزشي
324
طراحي و ساخت پالايه چند لايه اي تداخلي فلز دي الكتريك در گستره مرئي ه روش تاگسيل القايي
325
طراحي و ساخت پالايه چند لايه اي تداخلي فلز دي الكتريك در گستره مرئي ه روش تاگسيل القايي
326
طراحي و ساخت پالايه ي تداخلي فلز - دي الكتريك با پهناي عبور چند نانومتر به روش تراگسيل القايي در گستره ي فروسرخ نزديك با استفاده از سيستم سنجي اپتيكي
327
طراحي و ساخت پالسر مكانيكي در پلاسما فرسيس غشايي و بررسي جذب پروتئين بر روي غشا
328
طراحي و ساخت پاندول وارون
329
طراحي و ساخت پاندول وارون
330
طراحي و ساخت پانل خورشيدي پلاستيكي
331
طراحي و ساخت پايداركننده سيستم هاي قدرت PSS جهت سيميلاتور قدرت
332
طراحي و ساخت پايگاه داده تحليلي جغرافيايي
333
طراحي و ساخت پايلوت جهت بررسي حذف كاتاليستي اكسيژن محلول در سيكل آب و بخار نيروگاهها بوسيله تزريق هيدروژن
334
طراحي و ساخت پايه تلسكوپ با قابليت تصحيح خودكار خطاي رديابي
335
طراحي و ساخت پايه نگهدارنده و تنظيم كننده سرعت سنج صوتي داپلر
336
طراحي و ساخت پخش كنترل و لاجيك سيستم جهش فركانسي راديو - رله 32كاناله در باند 1 UHF
337
طراحي و ساخت پراب كمپراتور بادي
338
طراحي و ساخت پراب گير جريان گردابي
339
طراحي و ساخت پرتال دانشگاه
340
طراحي و ساخت پرتوگستر با استفاده از نرم افزار Zemax و Glad
341
طراحي و ساخت پردازشگر سخت افزازي جهت پردازش سيگنال هاي رادار MTI
342
طراحي و ساخت پردازشگر گفتار پروتز شنوايي با استفاده از پردازنده ديجيتال S320VC5510 TM
343
طراحي و ساخت پردازنده رادار MTIبا استفاده از پردازشگر TMS01023
344
طراحي و ساخت پرنده بدون سرنشين چهار موتوره به منظور تعقيب ناهمواري زمين در ارتفاع كم
345
طراحي و ساخت پروب َ‍ACFM جهت تشخيص و اندازه گيري شكاف هاي سطحي در فلزات
346
طراحي و ساخت پروب آرايه اي دو بعدي جهت تشخيص و اندازه گيري عيوب سطحي در فلزات با روش ACFM
347
طراحي و ساخت پروب حلقه همراه با مدار تطبيق و مدار حفاظت
348
طراحي و ساخت پروب سنجش سفتي بافت نرم توسط مكانيزم تماسي
349
طراحي و ساخت پروب سيستم هاي تشخيصي مبتني بر پرتوهاي فراصوت
350
طراحي و ساخت پروب گير اسكنر سه محوره
351
طراحي و ساخت پروب لانگمور دو آرايه اي
352
طراحي و ساخت پروب لانگموير تك آرايه اي براي توكامك البرز
353
طراحي و ساخت پروب ماخ دو وجهي و اندازه گيري شار ذرات در پلاسماي تخليه تابان
354
طراحي و ساخت پروب مدار منطقي با ارسال صوت
355
طراحي و ساخت پروب مغناطيسي جهت مطالعه ديناميك لايه جريان در دستگاه پلاسما كانوني اميركبير
356
طراحي و ساخت پروتز عصبي كنترل‌كننده‌ي ادرار براي بيماران ضايعه نخاعي
357
طراحي و ساخت پروژه كنسول كنترل
358
طراحي و ساخت پروگرامر ميكروكنترلرهاي PIC سري PIC18CXXX
359
طراحي و ساخت پروگرامر ميكروكنترلرهاي سري
360
طراحي و ساخت پروگرمر ميكروكنترولرهاي سري ...
361
طراحي و ساخت پريز برق شهر هوشمند
362
طراحي و ساخت پريمتر
363
طراحي و ساخت پست هاي دنداني
364
طراحي و ساخت پلاك ارتوپدي بر پايه كامپوزيت هاي پليمري
365
طراحي و ساخت پلتفرم تست تعيين وضعيت يك درجه آزادي به همراه پياده سازي الگوريتم تعيين وضعيت ايستا
366
طراحي و ساخت پلتفرم ربات اجتماعي چرخدار با الهام از طبيعت انسان
367
طراحي و ساخت پمپ آب خورشيدي
368
طراحي و ساخت پمپ آب كولرهاي آبي
369
طراحي و ساخت پمپ تزريق با قابليت كنترل فشار خون
370
طراحي و ساخت پمپ جريان محوري
371
طراحي و ساخت پمپ خلاء تزريقي
372
طراحي و ساخت پمپ قابل كنترل براي توليد جريان فيزيولوژيكي
373
طراحي و ساخت پنجره دي الكتريك جهت تصويربرداري راداري از سيم پيچ ترانسفورماتور
374
طراحي و ساخت پنجه پنوماتيك ربات
375
طراحي و ساخت پنجه ربات
376
طراحي و ساخت پنجه ربات با كنترل PLC
377
طراحي و ساخت پنجه ربات صنعتي
378
طراحي و ساخت پنجه ربات همراه با عمل كنند پنوماتيك
379
طراحي و ساخت پنل ماشين لباسشوئي
380
طراحي و ساخت پهپاد عمود پرواز هيبريد و پياده سازي الگوريتم كنترل و هدايت
381
طراحي و ساخت پورت ورودي هشت بيتي موازي جهت ازمايشگاه اجزاء كامپيوتر
382
طراحي و ساخت پورد ميكروكنترلر سينتي سايزر فركانسي باند L
383
طراحي و ساخت پوزيشنر آنتن و نرم افزار هاي مربوطه
384
طراحي و ساخت پوشش الاستومري زيست سازگار حلزون شنوائي
385
طراحي و ساخت پوشش پرتوشكاف تيغه اي دورنگ نما در دو ناحيه ي طول موجي از مادون قرمز و محاسبه تنش پسماند پوشش
386
طراحي و ساخت پوشش فنا شونده براي كامپوزيت هاي پليمري
387
طراحي و ساخت پوشش نورپخت پايدار و پرانرژي حاوي نانوذره بر سطح پلي اتيلن
388
طراحي و ساخت پوشش نوين ترميم زخم بر پايه كيتوسان
389
طراحي و ساخت پوششي جهت ترميم پوست : تثبيت كيتوسان و ژلاتين بر روي سيليكون با واسطه پيوند پلي اكريليك اسيد به وسيله اصلاح سطح با روش پلاسما
390
طراحي و ساخت پي ال سي آموزشي
391
طراحي و ساخت پيچ ، بدنه و قالب دستگاه اكسترودر در مقياس آزمايشگاهي براي سموم كشاورزي
392
طراحي و ساخت پيس ميكر مصنوعي قلب
393
طراحي و ساخت پيش تصحيح كننده تاخير گروه سيگنال ويدئو
394
طراحي و ساخت پيش تقويت كننده و تقويت كننده كانال گيرنده فاصله ياب ليزري به روش زمان پرواز
395
طراحي و ساخت پيش مخلوط كن سوخت و هوا براي يك مشعل متخلخل با توان 5 كيلووات
396
طراحي و ساخت پيشخوان هوشمند چندلمسي
397
طراحي و ساخت پيكره انسان با چوب
398
طراحي و ساخت پيكره چوبي به نام " مهر مادر"
399
طراحي و ساخت پيكوآمپرمتر ساده
400
طراحي و ساخت پيل سوختي غشاء پليمري با استفاده از نانو غشاء و با طراحي نويني از صفحات دو قطبي براي افزايش راندمان و كارايي
401
طراحي و ساخت پيل سوختي ميكروبي و بررسي استفاده از انرژي نور خورشيد در آن
402
طراحي و ساخت پيل سوختي ميكروبي و بهينه سازي پارامترهاي موثر بر عملكرد آن
403
طراحي و ساخت پيل سوختي ميكروبيولوژي
404
طراحي و ساخت پيوننده خط شاخه‌اي دوبانده با استفاده از خطوط امپدانس پله‌اي
405
طراحي و ساخت تابلو با تكنيك معرق و منبت
406
طراحي و ساخت تابلو با تكنيك منبت و معرق
407
طراحي و ساخت تابلو تبليغاتي
408
طراحي و ساخت تابلو روان الكترونيكي
409
طراحي و ساخت تابلو روان ديجيتال
410
طراحي و ساخت تابلو سه لته اي با استفاده از تكنيك منبت و معرق
411
طراحي و ساخت تابلوهاي LED روان و ثابت
412
طراحي و ساخت تابلوي تبليغات ( تابلوي روان كامپيوتري)
413
طراحي و ساخت تابلوي تبليغات با استفاده از ميكروپروسسور8086
414
طراحي و ساخت تابلوي نمايشي و تبليغاتي
415
طراحي و ساخت تاكومتر ديجيتال
416
طراحي و ساخت تاكومتر ليزري
417
طراحي و ساخت تايمر الكتروفيلتر ضربه زن
418
طراحي و ساخت تايمر ديجيتالي قابل برنامه ريزي از 1 تا 99990ثانيه
419
طراحي و ساخت تايمر قابل برنامه ريزي
420
طراحي و ساخت تايمر و مدار فرمان يك كليد تريستوري
421
طراحي و ساخت تب سنج ديجيتال
422
طراحي و ساخت تجهيزات آزمايشگاهي تست ضربات وارده به سر
423
طراحي و ساخت تجهيزات تكميلي هماهنگ براي موتور سيكلت سي. جي. 125 هوندا، جهت حفاظت و رفاه راكب
424
طراحي و ساخت تجهيزات جهت بررسي تاثير دماي آستنيته و تمپر بر سختي وريز ساختار فولاد 101740
425
طراحي و ساخت تجهيزات ذخيره سازي هيدروژن براي اتومبيل پيكان
426
طراحي و ساخت تجهيزات كارخانه توليد لوله هاي سفالي - اشل صنعتي
427
طراحي و ساخت تجهيزات متالوگرافي سه بعدي و بررسي تاثير عمليات حرارتي بر روي فولاد 1.2379
428
طراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز جهت انجام تست جريان گردابي
429
طراحي و ساخت تجهيزات ميكرو فرمينگ سريع ورق
430
طراحي و ساخت تحريك كننده الكتريكي براي پروتز عصبي به منظور باز تواني حركت رسيدن در بيماران ضايعه ي نخاعي سطوح C5/C6
431
طراحي و ساخت تحريك كننده پنوماتيكي دوجهته تير
432
طراحي و ساخت تحريك كننده جريان الكتريكي
433
طراحي و ساخت تحريك كننده مغناطيسي فركانس پايين (سينوسي ، مرجعي )
434
طراحي و ساخت تحليل گر چند كاناله براي آشكارسازهاي پرتو گاما با قدرت تفكيك بالا به منظور كاربرد در سيستمهاي چاه پيمايي هسته اي
435
طراحي و ساخت تحليل گر چند كاناله براي آشكارسازهاي پرتوگاما با قدرت تفكيك به لايه منظور كاربرد در سيستم هاي چاه پيمايي هسته اي
436
طراحي و ساخت تحليلگرتك كاناله
437
طراحي و ساخت تخت بيمارستاني تك شكست
438
طراحي و ساخت تخت بيمارستاني قابل تنظيم
439
طراحي و ساخت تداخل‌سنج ماخ-زندر در يك فيبر نوري و بررسي خواص حسگري آن
440
طراحي و ساخت ترازوي ديجيتال
441
طراحي و ساخت ترازوي ديجيتال
442
طراحي و ساخت تراستر الكتريكي براي تعيين وضعيت و انتقال مداري
443
طراحي و ساخت ترانسديو سر جريان ...
444
طراحي و ساخت ترانسديوسر آلتراسونيكي پيزوالكتريكي
445
طراحي و ساخت ترانسديوسر اولتراسونيك
446
طراحي و ساخت ترانسديوسر اولتراسونيك پيزوالكتريكي براي مبدل حرارتي و تعيين ابعاد مبدل
447
طراحي و ساخت ترانسديوسر مقاومت
448
طراحي و ساخت ترانسديوسرچرخشي توليد كننده ارتعاشات ما فوق صوت و تحليل آن در فرايند سوراخكاري
449
طراحي و ساخت ترانسفورماتور نمونه جوشكاري با كنترل جريان
450
طراحي و ساخت تركيب كننده - تقسيم كننده توان مايكروويو
451
طراحي و ساخت تركيب كننده توان 100 وات مايكرواستريپ 5 دهانه اي باند 12-8 گيگاهرتز
452
طراحي و ساخت تركيب كننده ي راديال 16:1 در باند X
453
طراحي و ساخت تركيب‏هاي هگزا فريت باريم و الگوسازي سازوكارهاي اتلاف امواج ميكروويو در آن‌ها
454
طراحي و ساخت ترموستات الكترونيكي
455
طراحي و ساخت ترموكوپل هاي لايه نشاني شده با عناصري نظير بور به منظور آشكارسازي نوترون
456
طراحي و ساخت ترمومتر ديجيتال
457
طراحي و ساخت ترمومتر ديجيتالي
458
طراحي و ساخت ترنسهيتر 8 كاناله با استفاده از ميكروكنترلر
459
طراحي و ساخت تزئينات داخلي با الهام از هنر تنگ بري
460
طراحي و ساخت تزيينات چوبي داخلي بنا با به كارگيري تكنيك فلزكوبي ﴿مطالعه موردي آثار قاجاري اصفهان﴾
461
طراحي و ساخت تست استند احتراق HTAC و انجام آزمايشهاي اوليه
462
طراحي و ساخت تست سل بسته ي موتور ميكروجت
463
طراحي و ساخت تست سل كمپرسور روتور مستقل
464
طراحي و ساخت تست كننده قطعات الكترونيكي
465
طراحي و ساخت تستر آي سي هاي 741 و 555
466
طراحي و ساخت تستر آي سي هاي تي تي ال با كمك ميكروكنترولر
467
طراحي و ساخت تستر پيوستگي كابلهاي با زوج بالا
468
طراحي و ساخت تستر ترمز دستي
469
طراحي و ساخت تستر تلفن
470
طراحي و ساخت تستر فركانسهاي شنوائي
471
طراحي و ساخت تستر كابل به روش ديجيتالي با قابليت برنامه ريزي
472
طراحي و ساخت تسترTIME TAPPER درS.T.D
473
طراحي و ساخت تستريونيت U10 و كارتهاي الكترونيكي كنترل پنل
474
طراحي و ساخت تسمه نقاله سيلو فيدر
475
طراحي و ساخت تشخيص دهنده قطعي و ثبت مدت زمان قطعي سيستم
476
طراحي و ساخت تضعيف كننده مايكروديو در فركانس ﴿هرتز46-2 ﴾
477
طراحي و ساخت تضعيف كننده متغير با استفاده ديود PIN
478
طراحي و ساخت تطبيق گر بين ماشين سوزن هاي الكترو مكانيكي B700K و اينترلاكينگ بر پايه پروتكل CAN BUS
479
طراحي و ساخت تعويض گر چرخ پرايد
480
طراحي و ساخت تغذيه‌كننده‌كاسه‌اي ارتعاشي در سيستم توليد انعطاف پذير آزمايشگاهي
481
طراحي و ساخت تغيير طول سنج و زاويه سنج نوري ديجيتال
482
طراحي و ساخت تغييرطول سنج هوشمند
483
طراحي و ساخت تقسيم كننده توان باند وسيع چندلايه با استفاده از تكنولوژي SICL و SIW
484
طراحي و ساخت تقسيم كننده توان يك به چهار مايكرواستريپي با اختلاف فاز مختلف بين خروجي ها
485
طراحي و ساخت تقسيم كننده فركانسي بازتوليد كننده با مرتبه كسري بر اساس آناليز غير خطي
486
طراحي و ساخت تقسيم كننده ي توان ويلكينسون اصلاح شده براي حذف هارمونيك n ام
487
طراحي و ساخت تقويت كننده 250 وات باند UHF تلويزيوني
488
طراحي و ساخت تقويت كننده 500 وات باند (HF (1/6-30MHZ
489
طراحي و ساخت تقويت كننده FM در كلاس D
490
طراحي و ساخت تقويت كننده FM كلاس C
491
طراحي و ساخت تقويت كننده IF گيرنده FIX - DICKE
492
طراحي و ساخت تقويت كننده IFرادار
493
طراحي و ساخت تقويت كننده IFرادار با كنترل اتوماتيك بهره (AGC)
494
طراحي و ساخت تقويت كننده LNA در باند فركانسي X
495
طراحي و ساخت تقويت كننده MTL با محدودكننده
496
طراحي و ساخت تقويت كننده VHF براي ارسال تصوير ويدئو با برد محدود
497
طراحي و ساخت تقويت كننده استرين‌گيج
498
طراحي و ساخت تقويت كننده اي اف در فركانس ...
499
طراحي و ساخت تقويت كننده باند
500
طراحي و ساخت تقويت كننده باند 03db,TV
501
طراحي و ساخت تقويت كننده باند C و S با توان خروجي 100 وات با استفاده از ماژولهاي 20 وات
502
طراحي و ساخت تقويت كننده باند D.B X10G.HZ( 7/11 - 95/10)
503
طراحي و ساخت تقويت كننده پربازده و پهن باند در باند L و S با استفاده از روش تنظيم هارمونيكي
504
طراحي و ساخت تقويت كننده توان دوهرتي 90 واتي پهن باند
505
طراحي و ساخت تقويت كننده سيگنال الكترواكولوگرام
506
طراحي و ساخت تقويت كننده سيگنال ويدئو با حداقل ... گين
507
طراحي و ساخت تقويت كننده سيگنالهاي آكوستيكي زير آب براي راه اندازي ترانسديوسرهاي الكترواكوستيكي
508
طراحي و ساخت تقويت كننده سيگنالهاي بيوالكتريك
509
طراحي و ساخت تقويت كننده صوتي با استفاده از مدولاسيون پهناي پالس
510
طراحي و ساخت تقويت كننده صوتي كلاس دي 80 وات با اكولايزر
511
طراحي و ساخت تقويت كننده فركانس راديوئيبا فركانس150 مگاهرتز و توان 30 وات و كاربردهاي پزشكي آن
512
طراحي و ساخت تقويت كننده قدرت RFباند Lبا توان 50 وات پيوسته
513
طراحي و ساخت تقويت كننده قدرت در فركانس 051mhz كلاس c
514
طراحي و ساخت تقويت كننده قدرت مايكروويو در باند فركانسي (L ( 1/2-1/4GHZ
515
طراحي و ساخت تقويت كننده كم نويز در باند 3.7-4.2GHZ
516
طراحي و ساخت تقويت كننده كم نويز متوازن در باند فركانسي 7/2 تا 1/3 گيگاهرتز
517
طراحي و ساخت تقويت كننده كم نويز و نوسانساز ميكروويو به روش ميكرو استريپ
518
طراحي و ساخت تقويت كننده گسترده توان در باند UWB
519
طراحي و ساخت تقويت كننده محدودكننده در رادار MTI
520
طراحي و ساخت تقويت كننده هاي صوتي و تصويري
521
طراحي و ساخت تقويت كننده هشت كاناله استرين گيج
522
طراحي و ساخت تقويت‌كننده توان باند پهن 100 وات در باند فركانسي860-470 مگاهرتز
523
طراحي و ساخت تقويت‌كننده توان پهن باند و پربازده در باند فركانسي L، C و S
524
طراحي و ساخت تقويت‌كننده فيبري پالسي نانوثانيه اربيوم ايتربيوم با نرخ تكرار پايين
525
طراحي و ساخت تقويم الكترونيكي
526
طراحي و ساخت تك لايه ضدبازتاب پهن باند بر روي زيرلايه سيليكوني با استفاده از بلور فوتوني
527
طراحي و ساخت تلفن بي سيم
528
طراحي و ساخت تلفن بي سيم
529
طراحي و ساخت تلفن بي سيم
530
طراحي و ساخت تلفن بي سيم
531
طراحي و ساخت تلفن ديجيتالي با استفاده از ميكروپروسسور 8086
532
طراحي و ساخت تلفن سكه اي 50، 100 و 250 ريال
533
طراحي و ساخت تلفن هشت خط
534
طراحي و ساخت تلفن همگاني كارتي با امكانات ويژه
535
طراحي و ساخت تلكس كامپيوتري
536
طراحي و ساخت تله مانيتور ينگ قلب
537
طراحي و ساخت تمام نگار 360 درجه
538
طراحي و ساخت تن ژنراتور الكترونيكي براي مراكز تلفني كم ظرفيت
539
طراحي و ساخت تنش سنج ديجيتال دقيق و اندازه گيري جرم مجهول
540
طراحي و ساخت تنظيمكنندههاي هارمونيكهاي فركانسي صوت ﴿اكيولايزر﴾ و ميكسر صوتي
541
طراحي و ساخت تنفس سنج الكترونيكي
542
طراحي و ساخت توان سنج نوري
543
طراحي و ساخت توربين آبي پلنون تورگر
544
طراحي و ساخت توربين باد عمود محور
545
طراحي و ساخت توربين بادي
546
طراحي و ساخت توربين بادي با محور عمودي
547
طراحي و ساخت توربين بادي مارپيچي شهري
548
طراحي و ساخت توربين بادي محور عمود ديسكي
549
طراحي و ساخت توربين بادي مولد برق و كاربرد آن در مناطق مختلف ايران
550
طراحي و ساخت توري با تناوب طولاني مبتني بر ميكروفيبرهاي نوري براي استفاده در كاربردهاي حسگري مبتني بر يك روش جديد
551
طراحي و ساخت توري پراش با آستانه تخريب بالا براي تقويت پالس ليزهاي پرقدرت
552
طراحي و ساخت توزيع كننده و جمع كننده جريان سيال يك پيل سوختي غشا پليمري
553
طراحي و ساخت توكامكي آزمايشي با سطح مقطع D شكل و اندازه گيري جريان، ولتاژ و گرمايش اهمي پلاسما
554
طراحي و ساخت توليد ... هاي زبان فارسي با استفاده از سيستم مي نيمم زد 80
555
طراحي و ساخت توليد انرژي الكتريكي با استفاده از سيستم تبديل انرژي ترموالكتريك در موتورسيكلت
556
طراحي و ساخت تونل باد آزمايشگاهي
557
طراحي و ساخت تونل باد با سرعت هاي كم
558
طراحي و ساخت تونل باد سوپر سونيك
559
طراحي و ساخت تونل باد مادون صوت
560
طراحي و ساخت تونل باد مافوق صوت مكشي با در نظر گرفتن روش اثر تزريق هوا بعد از مقطع آزمايش
561
طراحي و ساخت تونل دو فازي
562
طراحي و ساخت تونل دود
563
طراحي و ساخت تيغه تاخير انداز فاز در طول موج 1064 نانو متر با انباشت لايه هاي نانومتري اپتيكي
564
طراحي و ساخت ثبات نور ﴿1﴾
565
طراحي و ساخت ثبات نور ﴿2﴾
566
طراحي و ساخت ثبت كننده اطلاعات (LOGGER DATA)
567
طراحي و ساخت ثبت كننده زمان مكالمات تلفني
568
طراحي و ساخت جاذب در باند فركانسي GHz10-1
569
طراحي و ساخت جاروب كننده اصلايه
570
طراحي و ساخت جاروي پنوماتيكي صنعتي
571
طراحي و ساخت جبران ساز توان راكيتواستاتيك (SVC) تك فاز
572
طراحي و ساخت جبران كننده اينورتري سوئيچينگ نرم جهت جبران توان راكتيو و حذف هارمونيك
573
طراحي و ساخت جت پالسما سرد اتمسفري و مشخصهيابي آن به روش بيناب نمايي نوري
574
طراحي و ساخت جداكننده هاي پارچه اي با استفاده از تكنيك نقاشي روي پارچه﴿باتيك﴾ و با الهام از مينياتورهاي ايراني
575
طراحي و ساخت جداكننده هاي فضاي داخلي
576
طراحي و ساخت جرثقيل سبك 12 ولت جهت نصب بر روي كاميونت (قسمت اول )
577
طراحي و ساخت جرثقيل سبك 12 ولت جهت نصب بر روي كاميونت قسمت دوم : طراحي و ساخت و پنج الكتريكي
578
طراحي و ساخت جريان سنج اولتراسونيك دقيق براي سنجش ميزان آب گيري از خون در همودياليز
579
طراحي و ساخت جعبه بر مبناي هنرهاي چوبي ايراني
580
طراحي و ساخت جعبه تست آكوستيك با 5 عايق متخلخل قابل پياده سازي در سازه ها و ماشين هاي ريلي
581
طراحي و ساخت جعبه هاي آلومينايزينگ و بررسي پارامترهاي موثر بر كالورايزينگ
582
طراحي و ساخت جعبه هاي پاپيه ماشه
583
طراحي و ساخت جك صفحه اي براي اندازه گيري تنش هاي برجا
584
طراحي و ساخت جلو داشبورد براي كاميونت آذرخش
585
طراحي و ساخت جمع كننده مكانيكي الكتروريسي
586
طراحي و ساخت جهت ياب راديويي در باند ايكس
587
طراحي و ساخت جواهر با الهام از درب فلزي مسجد جامع عباسي
588
طراحي و ساخت جواهرات با الهام از نقوش فلز كاري سبك خراسان
589
طراحي و ساخت جواهرات بر اساس نقوش شانه اي گليم سيستان
590
طراحي و ساخت چراغ خودكار
591
طراحي و ساخت چراغ ويژه ارائه پروژه هاي دانشجويان
592
طراحي و ساخت چرخ شانه پيشرفته و بررسي سيگنال‌هاي مغزي بيماران سكته مغزي طي يك دوره توانبخشي با دستگاه مذكور
593
طراحي و ساخت چرخ متر ديجيتنال Digital Wheel Meter
594
طراحي و ساخت چرخدنده با بكارگيري روشهاي متالوژي پودر
595
طراحي و ساخت چشم روبات
596
طراحي و ساخت چشمه اشعه ايكس مشخصه عناصر
597
طراحي و ساخت چشمه پلاسماي هليكن
598
طراحي و ساخت چشمه يوني كافمن
599
طراحي و ساخت چشمه يوني هيدروژن
600
طراحي و ساخت چند برابر كننده فركانس
601
طراحي و ساخت چند برابر كننده فركانس باند
602
طراحي و ساخت چندكننده يكنواخت هشت سطحي Quantizer Scaler
603
طراحي و ساخت چهار برابر كننده تصويرتلويزيون سياه و سفيد
604
طراحي و ساخت چهارپره اندرويدي هوشمند
605
طراحي و ساخت چيدمان تست پمپ رفت و برگشتي براساس استاندارد به منظور تعيين منحني هاي عملكرد
606
طراحي و ساخت چيني آزمايشگاهي
607
طراحي و ساخت حجم با استفاده از دورريزهاي فلزي
608
طراحي و ساخت حد واسط اتصال ريز استخراج فاز جامد از فضاي فوقاني با دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري و استفاده از آن براي اندازه گيري ونلافكسين در نمونه هاي ادرار و پلاسماي انساني
609
طراحي و ساخت حذف كننده انتخابي اصوات مزاحم محيطي
610
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲMIP 2 ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي2-آمينوپيريدينبه عنوان يك ناخالصي در داروي پيروكسيكام
611
طراحي و ساخت حسگر MEMS براي تشخيص گاز CO
612
طراحي و ساخت حسگر آسكوربيك اسيد با بررسي رفتار الكتروكروميك نانو سيم¬هاي پلي¬آنيلين در سامانه الكتروشيمي دوقطبي
613
طراحي و ساخت حسگر اشعه ي ماوراء بنفش با استفاده از ساختار سيليكون متخلخل
614
طراحي و ساخت حسگر اكسيژن الكتروشيميايي جهت ارزيابي غلظت اكسيژن محلول در خون
615
طراحي و ساخت حسگر الكتروشيميايي بر پايه نقاط كوانتومي كربني و نانو لوله هاي كربني چند ديواره و استفاده از آن براي اندازه گيري متادون در نمونه هاي بيولوژيكي
616
طراحي و ساخت حسگر الكتروشيميايي بر پايه ي الكترود كربن سراميك اصلاح شده با نانو پليمرقالب مولكولي براي اندازه گيري آلپرازولام
617
طراحي و ساخت حسگر الكتروشيميايي جديد بر پايه ي نانو كامپوزيت نقره / پلي آنيلين براي تعيين و اندازه گيري داروي ضد سرطان 5 - فلوروراسيل در نمونه هاي بيولوژيكي
618
طراحي و ساخت حسگر اندازه گيري اكسيژن و مدارات آن
619
طراحي و ساخت حسگر بهبود يافته مشخصات الكترومغناطيسي مواد بر پايه رزوناتورهاي كوچك مسطح
620
طراحي و ساخت حسگر بي سيم براي عيب يابي بيرينگ ها
621
طراحي و ساخت حسگر تغيير مكان از نوع LVDT [ال. وي. دي. تي.]
622
طراحي و ساخت حسگر ثبت اطلاعات كينماتيك با استفاده از شتاب سنج سه درجه آزادي و سيستم جمع آوري دادگان آن
623
طراحي و ساخت حسگر حساس قالب مولكولي فلوئورسانس براي تشخيص و اندازه گيري آنتي بادي IgG در پلاسما
624
طراحي و ساخت حسگر شيب به كمك ريز حسگرهاي MEMS
625
طراحي و ساخت حسگر صافي سنج بر اساس آناتومي سبيل موش
626
طراحي و ساخت حسگر فشار خازني
627
طراحي و ساخت حسگر فلورسانس برپايه پليمرهاي قالب مولكولي براي اندازه گيري داروي ناليديكسيك اسيد در پلاسما
628
طراحي و ساخت حسگر فيبر نوري باريك شده به منظور استفاده در كاربردهاي زيستي
629
طراحي و ساخت حسگر گاز سولفيد هيدروژن
630
طراحي و ساخت حسگر گاز هيدروژن با استفاده از فيبرنوري نازك‌شده مبتني بر تداخل‌ مدها
631
طراحي و ساخت حسگر گاز هيدروژن مبتني بر فيبرنوري نازك شده
632
طراحي و ساخت حسگر لامسه اي شناساگر سنگ كليه در حين جراحي لاپاراسكوپي
633
طراحي و ساخت حسگر ميكروني خورشيد (Sun Sensor) مبتني بر ساخت با ميكروماشين كاري (MEMS)
634
طراحي و ساخت حسگر نوري بر پايه نقاط كربني و نانو ذرات طلا بر اساس روش هاي فلورسانس مولكولي و اسپكترومتري فرابنفش- مرئي جهت اندازه گيري مقادير بسيار كم يون سولفيد
635
طراحي و ساخت حسگر نوري فلوئورسانس براي يون Cu+2با استفاده از ليگاند 6-برومو-3﴿2متيل-3، ﴿2متيل -3،2-دي هيدروبنزوتيازول-2-ايل﴾ 2H- كرومن- 2- اون
636
طراحي و ساخت حسگر نوري قلع ﴿II)بر اساس نشانش دايتيزون روي غشاء تري استات سلولز و كاربرد آن در اندازه گيري ميزان قلع موجود در كنسروهاي غذائي
637
طراحي و ساخت حسگر نوري نيكل )II(براساس نشانش 1-(2-پيريديل آزو)-2-نفتول روي غشاتري استيل سلولز
638
طراحي و ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي بر پايه الكترودهاي خمير كربن و صفحه – چاپي كربني اصلاح شده با نانو ذرات و پليمرهاي قالب گيري شده جهت اندازه گيري تركيبات دارويي آرامبخش
639
طراحي و ساخت حسگرهاي بخار نانوكامپوزيت رساناي پليمر/CNT براي شناسايي گاز H2S
640
طراحي و ساخت حسگرهاي فلورسانس بر پايه ي نقاط كوانتومي كربني و نقاط كوانتومي نقره سولفيد براي اندازه گيري تيامين، كافئين، اتيون و سريم
641
طراحي و ساخت حسگرهاي نوري بر پايه ي نقاط كوانتومي گرافني با روش فلورسانس مولكولي جهت شناسايي و اندازه گيري داروهاي كنترل قند خون
642
طراحي و ساخت حفاظ نانو ساختار عاري از سرب پرتو X جهت استفاده در دستگاه هاي تشخيصي پزشكي
643
طراحي و ساخت حلقه دستي تجهيز شده جهت تحليل ديناميكي رانش ويلچر دستي
644
طراحي و ساخت حمام آبكاري سيانوري روي و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
645
طراحي و ساخت حمام آبكاري مشكي و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
646
طراحي و ساخت حمام الكترولس نيكل و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
647
طراحي و ساخت حمام فسفاته تري كاتيوني و بررسي اثر آماده سازي سطح بر وزن پوشش
648
طراحي و ساخت حمام فسفاته تريكاتيوني و بررسي اثر انواع شتابدهنده بر وزن پوشش
649
طراحي و ساخت حمام مذاب روي و بررسي اثر غلظت فلاكس و مدت زمان غوطه وري بر ضخامت ورق ST12
650
طراحي و ساخت حمام نمك عمليات حرارتي فولاد زنگ نزن مارتنزيني
651
طراحي و ساخت حمام هاي آبكاري پلاستيك و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
652
طراحي و ساخت حمام هاي آبكاري كروم سخت و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
653
طراحي و ساخت حمام هاي جديد نيتروكربوراسيون مايع با سميت كم
654
طراحي و ساخت حمام هاي داكرومات و بررسي ميزان اسيد كروميك بر مقاومت به خوردگي
655
طراحي و ساخت حمام هاي فسفاته روي - كلسيم و بررسي نسبت اسيد كل به اسيد آزاد در وزن پوشش
656
طراحي و ساخت حمام هاي نيتركربوراسيون مايع
657
طراحي و ساخت حوضچه خورشيدي
658
طراحي و ساخت خازن سنج Autorange [اتورنج] به كمك ميكروكنترلر
659
طراحي و ساخت خازن سنج و فركانس متر
660
طراحي و ساخت خشك كن بترسيال
661
طراحي و ساخت خشك كن پاششي (استفاده از افشانك دوار) قسمت خشك كن
662
طراحي و ساخت خشك كن تركيبي
663
طراحي و ساخت خشك كن خورشيدي
664
طراحي و ساخت خشك كن خورشيدي
665
طراحي و ساخت خشك كن زيست توده در بستر سيال فوراني براي توليد سوخت بيوديزل و بررسي اثر محيط زيستي و اقتصادي آن
666
طراحي و ساخت خشك كن سيني دار با جريان برگشتي
667
طراحي و ساخت خط شكافدار كواكسيال
668
طراحي و ساخت خط مصنوعي
669
طراحي و ساخت خطي كننده تقويت كننده هاي قدرت حالت جامد در فركانس 2GHZ
670
طراحي و ساخت خلبان خودكار سحاب با استفاده از اطلاعات GPS
671
طراحي و ساخت خود همبسته سازنوري جهت اندازه گيري پهناي زماني تپ هاي ليزري فوق كوتاه
672
طراحي و ساخت داتر كارت مورد نياز براي پياده سازي فرستنده و گيرنده SSB
673
طراحي و ساخت داربست با غلظت متغير اكسيژن براي كاربرد در فصل مشترك غضروف-استخوان
674
طراحي و ساخت داربست دو بعدي و سه بعدي بر پايه عسل-پودر ارزن-لايه الكتروريسي شده كلاژن-كيتوسان-هيالورنان در مهندسي بافت پوست
675
طراحي و ساخت داربست زيست سازگار و زيست تخريب پذير بر پايه نانوكامپوزيت از پلي استر غيراشباع و نانو هيدروكسي آپاتيت
676
طراحي و ساخت داربست كامپوزيتي پلي كاپرولاكتون-هيدروكسي آپاتيت با استفاده از چاپگر زيستي سه بعدي براي كاربردهاي مهندسي بافت استخوان
677
طراحي و ساخت داربست كامپوزيتي جديد كيتين/كيتوسان/بيوسراميك نانو ديوپسايد براي كاربرد هاي اساسي در مهندسي بافت
678
طراحي و ساخت داربست كامپوزيتي نانوالياف/هيدروژل حاوي نانوذرات سيليكون با قابليت رهايش دارو براي مهندسي بافت استخوان
679
طراحي و ساخت داربست متخلخل سه بعدي نانو ليفي بوسيله الكتروريسي دو جزيي پلي كاپرولاكتون و ژلاتين جهت مهندسي بافت استخوان
680
طراحي و ساخت داربست نانو ساختاري با هدف القا و بهبود رگزايي در محيط برون تني
681
طراحي و ساخت داربست نانو كامپوزيتي PLGA/ كيتوزان و ارزيابي تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي بر روي آن جهت مهندسي بافت عصب
682
طراحي و ساخت داربست نانوالياف پپتيدي خودآرا براي بندآوردن سريع خونريزي
683
طراحي و ساخت داربست نانوفيبري پلي لاكتيك اسيد در مهندسي بافت عروق
684
طراحي و ساخت داربست نانوكامپوزيت ابريشم/تيوفن و بررسي كاربردهاي آن در ترميم بافت رباط
685
طراحي و ساخت داربست نانوكامپوزيتي بر مبناي نانوالياف ژلاتين و پلي(‌لاكتيك‌اسيد) حاوي نانوذرات هيدروكسي آپاتيت براي مهندسي بافت استخوان
686
طراحي و ساخت داربست نانوكامپوزيتي پلي كپرولاكتون/ شيشه ي زيست فعال 58S حاوي يون استرانسيوم براي كاربرد در مهندسي بافت استخوان
687
طراحي و ساخت داربست نانوكامپوزيتي پلي يورتان - طلا براي كاربرد در مهندسي بافت عضله قلب
688
طراحي و ساخت داربست نانوليفي الكتروريسي شده بر مبناي پلي‌(اترسولفون) اصلاح شده براي بازسازي بافت استخوان
689
طراحي و ساخت داربست نانوليفي سه بعدي پايه پلي گليسرول سباسات جهت بازسازي بافت قلب
690
طراحي و ساخت داربست هادي آلژينات ، ژلاتين ، پلي اتيلن ديوكسي تيوفن به منظور بررسي اثر هدايت الكتريكي بر سلول هاي چشم
691
طراحي و ساخت داربست هادي قابل تزريق براي كاربرد در مهندسي بافت قلب
692
طراحي و ساخت داربست هاي زيست سازگار بر پايه نانوالياف الكتروريسي شده ژلاتين
693
طراحي و ساخت داربست هاي نانوساختار ازپليمرهاي طبيعي به روش الكتروريسي
694
طراحي و ساخت داربست هاي نوين نانوساختار با استفاده از الكترواسپينينگ، جهت ترميم سلول هاي عصبي
695
طراحي و ساخت داربست هاي هيبريدي نانوليفي برپايه پلي لاكتايد و آلجينات به منظور ارزيابي رفتار و زيستايي سلول هاي بنيادي
696
طراحي و ساخت داربست هيدروژل ژلاتين تقويت شده با گرافت كيتوسان/گرافن اكسيد
697
طراحي و ساخت داربست هيدروژلي نانو / ميكرو ساختار با قابليت الگودهي به منظور بهبود رگزايي در سيستم چندكشتي
698
طراحي و ساخت داربست‌هاي اليافي الكتروريسي شده فوق‌آبدوست مقاوم در محيط‌هاي آبي بر پايه پلي‌كاپرولاكتون و نانولوله‌هاي اصلاح شده هالويزيتي حاوي دارو
699
طراحي و ساخت داربست‌هاي مهندسي شده براي ترميم بافت غضروفي
700
طراحي و ساخت داربست‌هاي نانوليفي اصلاح‌شده با گروه‌هاي آنيوني جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان و ارزيابي برهمكنش آن‌ها با سلول‌هاي بنيادي
701
طراحي و ساخت داروي حامل ايزوتوپ هاي پايدار بور10 براي درمان هوشمند تومورهاي سرطاني از طريق گيراندازي نوترون با بور در نانوپزشكي هسته اي
702
طراحي و ساخت دبي سنج آلتراسونيك داپلو و بررسي عملكرد آن در گازها
703
طراحي و ساخت دبي سنج التراسونيك
704
طراحي و ساخت دبي سنج التراسونيك زمان عبوري تك مسيره
705
طراحي و ساخت دبي سنج سيالات توسط امواج فراصوت
706
طراحي و ساخت دبي سنج لحظه اي مصرف بنزين خودرو
707
طراحي و ساخت دبي سنج نوساني به منظور اندازه گيري دبي آب
708
طراحي و ساخت در بازكن الكتريكي با نمايش اطلاعات شخصي
709
طراحي و ساخت در باند فركانسي S
710
طراحي و ساخت در سرديسكي و بررسي پارامترهاي موثر در فرآيند در سينگ با ابزار ديسكي
711
طراحي و ساخت درايو الكتريكي شير كنترل سوخت موتور توربوجت
712
طراحي و ساخت درايو كنترل موتور DCدر گستره 100 ولت و 100 آمپر و توسعه روشهاي سوئيچينگ در توان بالا
713
طراحي و ساخت درايو ماشين رلكتانسي سوئيچ شونده(SRM)
714
طراحي و ساخت درايو موتور DC
715
طراحي و ساخت درايو موتورالقائي به روش كنترل برداري
716
طراحي و ساخت درايو و كنترلر موتور سنكرون آهنرباي دائم (PMSM) به روش كنترل مستقيم گشتاور (DTC) با استفاده از ميكروكنترلر ARM
717
طراحي و ساخت درايور بدون سنسور موتور آهنرباي دائم سنكرون معكوس گرد
718
طراحي و ساخت درايور جريان ليزر ديود
719
طراحي و ساخت درايور موتور Brushless DC
720
طراحي و ساخت درايور و كنترلر گشتاور و سرعت موتور براشلس dc با ميكروكنترلر avr
721
طراحي و ساخت درايوهاي القايي شش فاز سري با روش مدولاسيون بردار فضايي ﴿SVM﴾ براي كنترل غير خطي سيستمهاي پيچشي مواد قابل انعطاف ﴿web﴾
722
طراحي و ساخت درب بازكن خودكار همراه با كنترل تعداد افراد
723
طراحي و ساخت درب بازكن سيار ( آيفون سيار)
724
طراحي و ساخت درب بازكن هاي الكتريكي
725
طراحي و ساخت درب قوطي پلاستيكي در دو اندازه 30×30 40×40
726
طراحي و ساخت دربازكن خودكار با استفاده از ميكروكنترلر
727
طراحي و ساخت دربازكن درب منزل با استفاده از خط تلفن
728
طراحي و ساخت دربازكن هوشمند
729
طراحي و ساخت دربان ديجيتال
730
طراحي و ساخت دريل هيدرونيوماتيك
731
طراحي و ساخت دزدگير آلتراسونيك
732
طراحي و ساخت دزدگير بي سيم
733
طراحي و ساخت دزدگير پژو 405
734
طراحي و ساخت دزدگير ديجيتال پيشرفته
735
طراحي و ساخت دزدگير ميكروكنترلي
736
طراحي و ساخت دزيمتر اشعه گاما توسط ميكروكنترلر AVR با استفاده از آشكار سازهاي گازي
737
طراحي و ساخت دزيمتر فعال نوترون بر پايه مبدل لايه نازك Lif 6 و سنسور نيمه هادي و بهينه سازي پارامترهاي ضخامت
738
طراحي و ساخت دزيمتر گاز رادن در هوا
739
طراحي و ساخت دستكاه TURBIDIMETER (كدورت سنج )
740
طراحي و ساخت دستكش ثبت كننده حركت
741
طراحي و ساخت دستگا Expander رادياتور ولوو
742
طراحي و ساخت دستگاه تست عملكرد گرمكن تشعشعي
743
طراحي و ساخت دستگاه ( محاسبه صورتحساب تلفن در منزل مشترك )
744
طراحي و ساخت دستگاه ...
745
طراحي و ساخت دستگاه AUTOREDIAL
746
طراحي و ساخت دستگاه Battery Intercell Welder
747
طراحي و ساخت دستگاه Caller ID For Blinds
748
طراحي و ساخت دستگاه caller ID تصويري
749
طراحي و ساخت دستگاه Caller ID سخنگو
750
طراحي و ساخت دستگاه CNC سه محوره طلا سازي
751
طراحي و ساخت دستگاه CNC سوراخكاري بردهاي الكترونيكي
752
طراحي و ساخت دستگاه Continuos Passive Motion Device تحت عنوان (CPM)
753
طراحي و ساخت دستگاه LDv
754
طراحي و ساخت دستگاه Logger Data بيمارستاني
755
طراحي و ساخت دستگاه Nasometer
756
طراحي و ساخت دستگاه OXIMETERO PULSE
757
طراحي و ساخت دستگاه PCR با استفاده از فناوري ميكروسيالات گريز از مركز
758
طراحي و ساخت دستگاه PH متر
759
طراحي و ساخت دستگاه pick and Place نيوماتيكي و كنترل آن توسط PLC
760
طراحي و ساخت دستگاه Scani - VaLve
761
طراحي و ساخت دستگاه TENS مبتني بر PC با استفاده از نرم افزار LAB VIEW
762
طراحي و ساخت دستگاه UPS 005W
763
طراحي و ساخت دستگاه آب شيرين كن خورشيد
764
طراحي و ساخت دستگاه آزمايش اصطكاك در لوله
765
طراحي و ساخت دستگاه آزمايش پديده ضربه قوچ
766
طراحي و ساخت دستگاه آزمايش تيرهاي خميده
767
طراحي و ساخت دستگاه آزمايش سايش استاندارد
768
طراحي و ساخت دستگاه آزمايش سيستم تعليق (RIG SUSPENSION)
769
طراحي و ساخت دستگاه آزمايش سيستم خود محرك (اندازه گيري ضريب اصطكاك لغزشي خشك )
770
طراحي و ساخت دستگاه آزمايش ضربه پاندولي براي نمونه هاي پلاستيكي
771
طراحي و ساخت دستگاه آزمايش ضربه سقوط آزاد (12 تن - متر)
772
طراحي و ساخت دستگاه آزمايش ضربه و فوران
773
طراحي و ساخت دستگاه آزمايش كشش و فشار هيدروليكي به ظرفيت 10 تن
774
طراحي و ساخت دستگاه آزمايش هيدروليك فيلترهاي تاري پودي
775
طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي اندازه گيري ميزان آب جذب شده در پوشك هاي بچه
776
طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي با لانسينگ ديسك
777
طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي بستر سيال ورسم دياگرام هاي افت افشار بر حسب سرعت سيال
778
طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي تست سطوح انتقال حرارت (رادياتور و فين )
779
طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي تصفيه سرب از قلع و آنتيموان (روش هاريس )
780
طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي تعيين خواص جرمي
781
طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي جهت انجام مطالعه ي تجربي بر روي ضريب هدايت حرارتي نانو سيال
782
طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي ريسندگي دورپيچ (Spinning Wrap) و مقايسه نخ توليدي با نخ مشابه رينگ
783
طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي محفظه نفوذي چرخان براي مطالعه ي سينتيك استخراج حلالي
784
طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي مقاومت استارلينگ
785
طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي و اتثوري متر
786
طراحي و ساخت دستگاه آزمون خستگي شيلنگ هاي قرمز خودرو
787
طراحي و ساخت دستگاه آزمون كشش دو محوره
788
طراحي و ساخت دستگاه آسياب گلوله ، (Mill Ball) و آلياژ سازي بروش مكانيكي (Alloy Mechanical) با استفاده از پودر آهن و مس
789
طراحي و ساخت دستگاه آشكارساز (داراي نمايشگر گرافيك) سيگنال‌هاي الكترواكلوگرام حركت مردمك چشم انسان
790
طراحي و ساخت دستگاه آشكارساز حركت قلب جنين
791
طراحي و ساخت دستگاه آلارم پانل گاز كنترل
792
طراحي و ساخت دستگاه آلفامكانيزم دقيق با قابليت توسعه مود نوسان زاويه‌اي
793
طراحي و ساخت دستگاه آناليز سيگنال قلب
794
طراحي و ساخت دستگاه آناليز سيگنال قلب
795
طراحي و ساخت دستگاه آناليز طيفي تابش گاما سازند
796
طراحي و ساخت دستگاه آونگ نما (Graph Pendulum)
797
طراحي و ساخت دستگاه ابزار گيردستي دستگاه تراش آموزشي CNC
798
طراحي و ساخت دستگاه اتصال آندي و استفاده از آن براي ساخت يك ميكروكانال جهت سنتز نانو ذرات
799
طراحي و ساخت دستگاه اتصال آندي و استفاده از آن براي ساخت يك ميكروكانال جهت سنتز نانو ذرات
800
طراحي و ساخت دستگاه اتو مكانيك جوشكاري تيك براي اتوماسيون توليد ترموكوپل نوعT
801
طراحي و ساخت دستگاه اتوماتيك برش شعلع اي شبكه هاي فولادي با استفاده از كنترل PLC
802
طراحي و ساخت دستگاه اتوماتيك جهت عمليات سوراخكاري سه راهي آبرساني
803
طراحي و ساخت دستگاه اتوماتيك جوجه كشي خانگي
804
طراحي و ساخت دستگاه اتوماسيون آبياري باغ ها و مزارع
805
طراحي و ساخت دستگاه ارتعاش سنج
806
طراحي و ساخت دستگاه ارتعاشات و ثبت آن
807
طراحي و ساخت دستگاه ارزيابي تجربي چگالش
808
طراحي و ساخت دستگاه ازمايش خط انتقال
809
طراحي و ساخت دستگاه اسپكتروفوتومتر با استفاده از CCD
810
طراحي و ساخت دستگاه اسپكتروم آناليزر با قابليت رسم پاسخ دامنه و فاز سيستمها
811
طراحي و ساخت دستگاه اسپيرومتر قابل اتصال به كامپيوتر
812
طراحي و ساخت دستگاه اسپيرومتري با استفاده از سنسور فشار به‌منظور بررسي تأثير عوامل رواني مانند استرس بر الگوهاي تنفسي
813
طراحي و ساخت دستگاه اسپينر
814
طراحي و ساخت دستگاه اسكن چند فركانسي به روش جريان گردابي و بهبود ويژگيهاي آن
815
طراحي و ساخت دستگاه اسكنر ليزري سه بعدي
816
طراحي و ساخت دستگاه اسكنر ولتاژ (80 - وي) با استفاده از 80- زد
817
طراحي و ساخت دستگاه اكو ديجيتال با استفاده از ميكروكنترلر خانواده 8051
818
طراحي و ساخت دستگاه الكتروريسي، توليد نانو الياف پلي اكريلونيتريل و بررسي پارامترهاي موثر بر فرايند توليد
819
طراحي و ساخت دستگاه الكتروكموتراپي (Electrochemotherapy)
820
طراحي و ساخت دستگاه الكتروكوتر
821
طراحي و ساخت دستگاه الكترومايوگرافي چند كاناله
822
طراحي و ساخت دستگاه الكترونيكي اندازه گيري طول موثر كانال ريشه دندان به روش امپدانس متري
823
طراحي و ساخت دستگاه امپدانس متري بافت برونشيال
824
طراحي و ساخت دستگاه انتقال تلفني سيگنال هاي الكتروكارديوگرام
825
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گير امواج مايكروويو در باند فركانسي ماكروفر (2450 مگاهرتز)
826
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گير پاسخ گالوانيكي پوست GSR meter [جي. اس. آر. متر]
827
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گير درصد اكسيژن اشباع محلول در خون
828
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گير سرعت سيال با استفاده از امواج مافوق صوت
829
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گير عمق شكاف فلز به روش تست غير مخرب اختلاف پتانسيل
830
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گير كميات زماني بوسيله ميكروكنترل
831
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گير و پردازشگر مولفه هاي توان و ضريب توان در محيط هاي غير سينوسي
832
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري ارتفاع سطح سيال مخازن با دقت بالا
833
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري اصطكاك پارچه در تمام جهات
834
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري امپدانس ميكروپيپت الكترود(شيشه اي)
835
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري امواج ماكروويو در فركانس كاري GSM
836
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري پارامترهاي برق و كنترل اضافه جريان
837
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري پارامترهاي خطي
838
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري پارامترهاي سيگنال راديويي موبايل
839
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري تنش برشي با تفكيك مكانيكي نيرو و روش انتقال نيرو و به روش غير تماسي
840
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري تنش هاي پسماند به روش مغناطيسي در لوله هاي درز جوشزرزر
841
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري توان امواج RF در مقياس لگاريتمي
842
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري توان هاي رفت و برگشت در يك سيستم 50 اهمي توسط كوپلر استريپ لاين
843
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري خزش
844
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري خواص حرارتي پارچه
845
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري درصد اكسيژن محلول در خون
846
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري دما از راه دور و رسم نمودار تغييرات دما به كمك نرم افزار متلب
847
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري دما و رطوبت و سرعت باد ﴿مانيتوررينگ دما و رطوبت﴾
848
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري رطوبت به كمك كامپيوتر
849
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري زاويه مفاصل بدن
850
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري زمان پاسخگويي نسبت به محركهاي نوري و صوتي
851
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري سرعت واكنش در افراد
852
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري سطح سيگنال و شمارنده فركانس ...
853
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري ضريب انتقال حرارت و افت فشار در جريان دو فازي
854
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري ضريب ژول - تامسون آدياباتيك و محاسبه ضريب ژول - تامسون سيستمهاي مخلوط دوتايي با استفاده از معادلات حالت مناسب
855
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري ضريب كندكسيون
856
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري ضريب هدايت حرارت عايقها
857
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري طيف فركانسي امپدانس زمين سيستم قدرت
858
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري غلظت پلاكت خون
859
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري غلظت ذرات ريز جامد
860
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري فشار خون
861
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري فشار خون
862
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري فشارخون و دماي بدن قابل اتصال به كامپيوتر
863
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري فيريب هدايت حرارتي
864
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري قابليت چالخوري (انديس Sj) و كاليبره كردن آن روي سنگ هاي آهكي
865
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري قند خون به روش غيرتهاجمي با استفاده از NIR
866
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري كيفيت برق
867
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري گشتاور، سرعت و موقعيت زاويه اي
868
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري گلوكز در محلول (خون )
869
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري مركز جرم و ممان اينرسي
870
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري مشخصات سينماتيك حركت دست
871
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري مقاومت الياف نساجي
872
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري مقاومت و ولتاژ و ثبت آنها در حافظه جانبي به وسيله ميكروكنترلر PIC
873
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري ميدان مغناطيسي
874
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري ميكروپروسسوري هارمونيك براي سيستمهاي قدرت
875
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري نرخ تنفس
876
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري نقطه حبابي سيالات به روش ميكروسيالي
877
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري هدايت گرمايي نمونه هاي پودري و نتايج بدست آمده براي نمونه Bi2Te3
878
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري هوشمند
879
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري و مونيتورينگ وضعيت تعادل بدن بالانس سيستم (BS)
880
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري و نمايش چگالي شار موضعي در هسته ترانسفورماتورهاي سه فاز
881
طراحي و ساخت دستگاه اندازه‌گيري ابعاد و ميزان جا‌به‌جايي اجسام برمبناي تصوير بردار خطي CCD
882
طراحي و ساخت دستگاه اندازه‌گيري راحتي سفر در قطارهاي پرسرعت با استفاده از حسگرهاي ميكروالكترومكانيكال
883
طراحي و ساخت دستگاه اندازه‌گيري غلظت پلاكت خون
884
طراحي و ساخت دستگاه باركد خوان
885
طراحي و ساخت دستگاه بازشناسي نت موسيقي note detector
886
طراحي و ساخت دستگاه بافت بريد سه بعدي
887
طراحي و ساخت دستگاه بالانسينگ ميداني
888
طراحي و ساخت دستگاه بخيه زن براي جراحي لاپاروسكوپي
889
طراحي و ساخت دستگاه بذركشي هندوانه
890
طراحي و ساخت دستگاه براي ارسال و دريافت همزمان سيگنال ... با استفاده از يك آنتن
891
طراحي و ساخت دستگاه بررسي سينتيك استخراج حلالي
892
طراحي و ساخت دستگاه بررسي شعله ذرات ريز جامد
893
طراحي و ساخت دستگاه برش دو محوره پلاسما باكنترل CNC
894
طراحي و ساخت دستگاه برش سيار سنگ نرم ساختماني
895
طراحي و ساخت دستگاه برش و جدا كننده روكش سيم برق
896
طراحي و ساخت دستگاه بسته بندي گاز استريل
897
طراحي و ساخت دستگاه بنولايزر
898
طراحي و ساخت دستگاه بي حسي الكترونيكي دندان
899
طراحي و ساخت دستگاه بي سيم ثبت سيگنال الكترومايوگرام مجهز به نرم افزار پردازشگر
900
طراحي و ساخت دستگاه بيلي روبين متر غيرتهاجمي
901
طراحي و ساخت دستگاه بيوفيدبك سيگنال EMG (با استفاده از ميكرو كنترلر 8051)
902
طراحي و ساخت دستگاه بيوفيزيك GSR
903
طراحي و ساخت دستگاه بيوفيزيك ضربان قلب
904
طراحي و ساخت دستگاه پاسخگوي اتوماتيك به مكالمات تلفني و حذف بعضي از آنها
905
طراحي و ساخت دستگاه پاسخگوي خط تلفن
906
طراحي و ساخت دستگاه پالس اكسي متر
907
طراحي و ساخت دستگاه پايش سلامت از راه دور
908
طراحي و ساخت دستگاه پايش مسير مبتني بر ماژول GPS
909
طراحي و ساخت دستگاه پايلوت ذوب ريسي الياف مصنوعي
910
طراحي و ساخت دستگاه پرتال اندازه گيري و نمايش همزمان نرخ ضربان قلب (‌قابل استفاده توسط ورزشكاران )‌
911
طراحي و ساخت دستگاه پرداختكاري سايشي لوله ها به كمك ميدان مغناطيسي و تحليل آماري عوامل موثر بر فرايند
912
طراحي و ساخت دستگاه پرس تك سنبه با قابليت اتصال به دستگاه يونيورسال
913
طراحي و ساخت دستگاه پلاسما كانوني مينياتوري 200 ژول
914
طراحي و ساخت دستگاه پلاسماي كانوني مدر 20 كيلو ژول
915
طراحي و ساخت دستگاه پلاسماي كانوني نوع فيليپوف با انرژي 20 كيلو ژول
916
طراحي و ساخت دستگاه پلاسماي كانوني نوع مدر با انرژي 5K.J
917
طراحي و ساخت دستگاه پلاسماي مايكروويو
918
طراحي و ساخت دستگاه پمپ سرنگي
919
طراحي و ساخت دستگاه پوشش مكانيكي (يا سه صفحه اي)
920
طراحي و ساخت دستگاه پوشيدني نظارت برحركت ورزشي
921
طراحي و ساخت دستگاه پيس ميكر قلبي
922
طراحي و ساخت دستگاه تايپ نابينايان توسط ميكروكنترلر
923
طراحي و ساخت دستگاه تايمري 8 كاناله
924
طراحي و ساخت دستگاه تبديل متن به گفتار فارسي
925
طراحي و ساخت دستگاه تحت ضربه به روش سقوط آزاد ﴿با ظرفيت MKJ﴾
926
طراحي و ساخت دستگاه تحريك الكتريكي اعصاب از طريق عبور جريان از پوست TENS
927
طراحي و ساخت دستگاه تحريك الكتريكي عصبي عضلاني به منظور بررسي تاثير فركانس تحريك بر رفلكس هافمن
928
طراحي و ساخت دستگاه تحريك الكتريكي كاركردي
929
طراحي و ساخت دستگاه تحريك الكتريكي لامسه به منظور استفاده در سيستم‌هاي واسط مغز-رايانه
930
طراحي و ساخت دستگاه تحريك كننده الكترومغناطيسي بمنظور تسريع ترميم شكستگي استخوان
931
طراحي و ساخت دستگاه تحريك كننده وراجمجمه اي مغز با جريان الكتريكي مبتني بر سيگنال الكتريكي مغز براي درمان بيماري‌هاي سيستم اعصاب
932
طراحي و ساخت دستگاه تحريك كننده ي الكتريكي و راه اندازي و تجهيز دوچرخه ي كارسنج با قابليت ركاب زني FES
933
طراحي و ساخت دستگاه تحويل دارو از طريق پوست به روش يونتوفورسيس
934
طراحي و ساخت دستگاه تداخل سنج فابري - بر روي رويشي و اندازه گيري پهناي خطوط طيفي منبع سديم
935
طراحي و ساخت دستگاه ترموگرافي امپدانس
936
طراحي و ساخت دستگاه تزريق پودر فلز
937
طراحي و ساخت دستگاه تست JOMINY و مدل سازي فرآيند
938
طراحي و ساخت دستگاه تست التراسونيك پاششي
939
طراحي و ساخت دستگاه تست بالج
940
طراحي و ساخت دستگاه تست براي سيستم هوا رساني بخاري سوخت مستقل اتومبيل براساس استاندارد به منظور تعيين منحني هاي
941
طراحي و ساخت دستگاه تست برش لاستيك
942
طراحي و ساخت دستگاه تست پخت تشعشعي نان مسطح
943
طراحي و ساخت دستگاه تست پمپ روغن خودرو
944
طراحي و ساخت دستگاه تست پيچش
945
طراحي و ساخت دستگاه تست تنفسي
946
طراحي و ساخت دستگاه تست جوش لب به لب لايه آلومينيوم در لوله پنج لايه پكس-آلومينيوم-پكس
947
طراحي و ساخت دستگاه تست چرخدنده Tester Gear Rolling
948
طراحي و ساخت دستگاه تست حركت بوژي بر روي ريل قوس دار در مقياس كوچك
949
طراحي و ساخت دستگاه تست خزش براي مواد پليمري
950
طراحي و ساخت دستگاه تست خزش تك محوره ي بافت بيولو‍‍‍‍ژيك
951
طراحي و ساخت دستگاه تست خستگي
952
طراحي و ساخت دستگاه تست خستگي
953
طراحي و ساخت دستگاه تست خستگي (ميله گردان )
954
طراحي و ساخت دستگاه تست خستگي تحت بارگذاري چندمحوره، آزمون و كاليبراسيون و تحليل ابعادي نمونه
955
طراحي و ساخت دستگاه تست خستگي تير كامپوزيتي تحت كشش محوري روي دستگاه تست كشش
956
طراحي و ساخت دستگاه تست خستگي چرخشي - خمشي
957
طراحي و ساخت دستگاه تست خستگي دوراني
958
طراحي و ساخت دستگاه تست خوردگي به روش مه آب نمك
959
طراحي و ساخت دستگاه تست دوار خنك كاري داخلي پره توربين گاز
960
طراحي و ساخت دستگاه تست روغن سوزي سرسيلندر
961
طراحي و ساخت دستگاه تست زمان القا اكسايش پليمر
962
طراحي و ساخت دستگاه تست سايش پين روي ديسك
963
طراحي و ساخت دستگاه تست ضربه BUMP بر اساس استاندارد BS 2011
964
طراحي و ساخت دستگاه تست ضربه آيزود
965
طراحي و ساخت دستگاه تست ضربه با ارتفاع متغيير
966
طراحي و ساخت دستگاه تست عملكرد پنل تشعشعي كاتاليستي
967
طراحي و ساخت دستگاه تست فشار و انسباط شيلنگهاي ترمز خودرو
968
طراحي و ساخت دستگاه تست فيلتر براساس استانداردهاي EN 779 و 52 ASHRAE
969
طراحي و ساخت دستگاه تست كاسه نمدهاي نوع دوار
970
طراحي و ساخت دستگاه تست كشش سيم بكسلهاي معدني
971
طراحي و ساخت دستگاه تست كشش و فشار چند منظوره 2 تن
972
طراحي و ساخت دستگاه تست كشش يك محوره براي بافت هاي نرم
973
طراحي و ساخت دستگاه تست كمانش براي آمايشگاه مقاومت مصالح
974
طراحي و ساخت دستگاه تست كوره بخاري سوخت مستقل اتومبيل
975
طراحي و ساخت دستگاه تست نشت سر سيلندر پرايد
976
طراحي و ساخت دستگاه تست نشتي خطوط لوله انتقال نفت و گاز
977
طراحي و ساخت دستگاه تست و اندازه گيري سلول سوخت كربنات مذاب
978
طراحي و ساخت دستگاه تشخيص خراب آلودگي به كمك سيگنال EEG
979
طراحي و ساخت دستگاه تشخيص قطع تنفس نوزاد
980
طراحي و ساخت دستگاه تشخيص گر بافت از سنگ در سنگ شكن ليرزي
981
طراحي و ساخت دستگاه تشخيص محل قطع يا اتصال كوتاه بودن كابلهاي مخابراتي
982
طراحي و ساخت دستگاه تشخيص محل قطعشدگي يا اتصال كوتاه كابل
983
طراحي و ساخت دستگاه تشخيص موانع به منظور كمك به جهت‌يابي نابينايان
984
طراحي و ساخت دستگاه تشخيص موانع به‌منظور كمك به جهت يابي نابينايان
985
طراحي و ساخت دستگاه تشخيص و اصلاح تغيير توالي فازها در سيستم سه فاز
986
طراحي و ساخت دستگاه تشخيص و اندازه گيري عمق شكاف در فلزات
987
طراحي و ساخت دستگاه تصحيح اوراق پستي
988
طراحي و ساخت دستگاه تصحيح اوراق تستي با پروسسور 8086
989
طراحي و ساخت دستگاه تعيين رسانندگي گرمائي
990
طراحي و ساخت دستگاه تعيين نرخ جريان مذاب مواد ترموپلاستيك
991
طراحي و ساخت دستگاه تغذيه اضطراري كامپيوتر براي مدت كوتاه
992
طراحي و ساخت دستگاه تفرق ديناميكي نور جهت اندازه‌گيري توزيع اندازه ذرات
993
طراحي و ساخت دستگاه تقطير قطره اي و فيلمي
994
طراحي و ساخت دستگاه تقويت عضلات شكم
995
طراحي و ساخت دستگاه تقويت كننده سيگنال قلب ايزوله
996
طراحي و ساخت دستگاه تقويت كننده سيگنال مغزي (الكتروانسفالوگراف ) جهت آشكارسازي ريتم آلفا
997
طراحي و ساخت دستگاه تلفن ديجيتالي
998
طراحي و ساخت دستگاه تمام اتوماتيك تشخيص بيماري در شير گاو
999
طراحي و ساخت دستگاه تنظيم كننده باتريهاي خورشيدي
1000
طراحي و ساخت دستگاه تهيه عصاره گياهان به روش تقطيري
بازگشت