<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي و ساخت دستگاه آزمايش كشش و فشار هيدروليكي به ظرفيت 10 تن
2
طراحي و ساخت دستگاه آزمايش هيدروليك فيلترهاي تاري پودي
3
طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي اندازه گيري ميزان آب جذب شده در پوشك هاي بچه
4
طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي با لانسينگ ديسك
5
طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي بستر سيال ورسم دياگرام هاي افت افشار بر حسب سرعت سيال
6
طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي تست سطوح انتقال حرارت (رادياتور و فين )
7
طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي تصفيه سرب از قلع و آنتيموان (روش هاريس )
8
طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي تعيين خواص جرمي
9
طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي جهت انجام مطالعه ي تجربي بر روي ضريب هدايت حرارتي نانو سيال
10
طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي ريسندگي دورپيچ (Spinning Wrap) و مقايسه نخ توليدي با نخ مشابه رينگ
11
طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي محفظه نفوذي چرخان براي مطالعه ي سينتيك استخراج حلالي
12
طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي مقاومت استارلينگ
13
طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي و اتثوري متر
14
طراحي و ساخت دستگاه آزمون خستگي شيلنگ هاي قرمز خودرو
15
طراحي و ساخت دستگاه آزمون كشش دو محوره
16
طراحي و ساخت دستگاه آسياب گلوله ، (Mill Ball) و آلياژ سازي بروش مكانيكي (Alloy Mechanical) با استفاده از پودر آهن و مس
17
طراحي و ساخت دستگاه آشكارساز (داراي نمايشگر گرافيك) سيگنال‌هاي الكترواكلوگرام حركت مردمك چشم انسان
18
طراحي و ساخت دستگاه آشكارساز حركت قلب جنين
19
طراحي و ساخت دستگاه آلارم پانل گاز كنترل
20
طراحي و ساخت دستگاه آلفامكانيزم دقيق با قابليت توسعه مود نوسان زاويه‌اي
21
طراحي و ساخت دستگاه آناليز سيگنال قلب
22
طراحي و ساخت دستگاه آناليز سيگنال قلب
23
طراحي و ساخت دستگاه آناليز طيفي تابش گاما سازند
24
طراحي و ساخت دستگاه آونگ نما (Graph Pendulum)
25
طراحي و ساخت دستگاه ابزار گيردستي دستگاه تراش آموزشي CNC
26
طراحي و ساخت دستگاه اتصال آندي و استفاده از آن براي ساخت يك ميكروكانال جهت سنتز نانو ذرات
27
طراحي و ساخت دستگاه اتصال آندي و استفاده از آن براي ساخت يك ميكروكانال جهت سنتز نانو ذرات
28
طراحي و ساخت دستگاه اتو مكانيك جوشكاري تيك براي اتوماسيون توليد ترموكوپل نوعT
29
طراحي و ساخت دستگاه اتوماتيك برش شعلع اي شبكه هاي فولادي با استفاده از كنترل PLC
30
طراحي و ساخت دستگاه اتوماتيك جهت عمليات سوراخكاري سه راهي آبرساني
31
طراحي و ساخت دستگاه اتوماتيك جوجه كشي خانگي
32
طراحي و ساخت دستگاه اتوماسيون آبياري باغ ها و مزارع
33
طراحي و ساخت دستگاه ارتعاش سنج
34
طراحي و ساخت دستگاه ارتعاشات و ثبت آن
35
طراحي و ساخت دستگاه ارزيابي تجربي چگالش
36
طراحي و ساخت دستگاه ازمايش خط انتقال
37
طراحي و ساخت دستگاه اسپكتروفوتومتر با استفاده از CCD
38
طراحي و ساخت دستگاه اسپكتروم آناليزر با قابليت رسم پاسخ دامنه و فاز سيستمها
39
طراحي و ساخت دستگاه اسپيرومتر قابل اتصال به كامپيوتر
40
طراحي و ساخت دستگاه اسپيرومتري با استفاده از سنسور فشار به‌منظور بررسي تأثير عوامل رواني مانند استرس بر الگوهاي تنفسي
41
طراحي و ساخت دستگاه اسپينر
42
طراحي و ساخت دستگاه اسكن چند فركانسي به روش جريان گردابي و بهبود ويژگيهاي آن
43
طراحي و ساخت دستگاه اسكنر ليزري سه بعدي
44
طراحي و ساخت دستگاه اسكنر ولتاژ (80 - وي) با استفاده از 80- زد
45
طراحي و ساخت دستگاه اكو ديجيتال با استفاده از ميكروكنترلر خانواده 8051
46
طراحي و ساخت دستگاه الكتروريسي، توليد نانو الياف پلي اكريلونيتريل و بررسي پارامترهاي موثر بر فرايند توليد
47
طراحي و ساخت دستگاه الكتروكموتراپي (Electrochemotherapy)
48
طراحي و ساخت دستگاه الكتروكوتر
49
طراحي و ساخت دستگاه الكترومايوگرافي چند كاناله
50
طراحي و ساخت دستگاه الكترونيكي اندازه گيري طول موثر كانال ريشه دندان به روش امپدانس متري
51
طراحي و ساخت دستگاه امپدانس متري بافت برونشيال
52
طراحي و ساخت دستگاه انتقال تلفني سيگنال هاي الكتروكارديوگرام
53
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گير امواج مايكروويو در باند فركانسي ماكروفر (2450 مگاهرتز)
54
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گير پاسخ گالوانيكي پوست GSR meter [جي. اس. آر. متر]
55
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گير درصد اكسيژن اشباع محلول در خون
56
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گير سرعت سيال با استفاده از امواج مافوق صوت
57
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گير عمق شكاف فلز به روش تست غير مخرب اختلاف پتانسيل
58
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گير كميات زماني بوسيله ميكروكنترل
59
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گير و پردازشگر مولفه هاي توان و ضريب توان در محيط هاي غير سينوسي
60
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري ارتفاع سطح سيال مخازن با دقت بالا
61
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري اصطكاك پارچه در تمام جهات
62
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري امپدانس ميكروپيپت الكترود(شيشه اي)
63
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري امواج ماكروويو در فركانس كاري GSM
64
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري پارامترهاي برق و كنترل اضافه جريان
65
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري پارامترهاي خطي
66
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري پارامترهاي سيگنال راديويي موبايل
67
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري تنش برشي با تفكيك مكانيكي نيرو و روش انتقال نيرو و به روش غير تماسي
68
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري تنش هاي پسماند به روش مغناطيسي در لوله هاي درز جوشزرزر
69
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري توان امواج RF در مقياس لگاريتمي
70
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري توان هاي رفت و برگشت در يك سيستم 50 اهمي توسط كوپلر استريپ لاين
71
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري خزش
72
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري خواص حرارتي پارچه
73
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري درصد اكسيژن محلول در خون
74
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري دما از راه دور و رسم نمودار تغييرات دما به كمك نرم افزار متلب
75
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري دما و رطوبت و سرعت باد ﴿مانيتوررينگ دما و رطوبت﴾
76
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري رطوبت به كمك كامپيوتر
77
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري زاويه مفاصل بدن
78
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري زمان پاسخگويي نسبت به محركهاي نوري و صوتي
79
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري سرعت واكنش در افراد
80
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري سطح سيگنال و شمارنده فركانس ...
81
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري ضريب انبساط گرمايي طولي
82
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري ضريب انتقال حرارت و افت فشار در جريان دو فازي
83
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري ضريب ژول - تامسون آدياباتيك و محاسبه ضريب ژول - تامسون سيستمهاي مخلوط دوتايي با استفاده از معادلات حالت مناسب
84
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري ضريب كندكسيون
85
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري ضريب هدايت حرارت عايقها
86
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري طيف فركانسي امپدانس زمين سيستم قدرت
87
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري غلظت پلاكت خون
88
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري غلظت ذرات ريز جامد
89
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري فشار خون
90
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري فشار خون
91
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري فشارخون و دماي بدن قابل اتصال به كامپيوتر
92
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري فيريب هدايت حرارتي
93
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري قابليت چالخوري (انديس Sj) و كاليبره كردن آن روي سنگ هاي آهكي
94
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري قند خون به روش غيرتهاجمي با استفاده از NIR
95
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري كيفيت برق
96
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري گشتاور، سرعت و موقعيت زاويه اي
97
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري گلوكز در محلول (خون )
98
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري مركز جرم و ممان اينرسي
99
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري مشخصات سينماتيك حركت دست
100
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري مقاومت الياف نساجي
101
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري مقاومت و ولتاژ و ثبت آنها در حافظه جانبي به وسيله ميكروكنترلر PIC
102
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري ميدان مغناطيسي
103
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري ميكروپروسسوري هارمونيك براي سيستمهاي قدرت
104
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري نرخ تنفس
105
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري نقطه حبابي سيالات به روش ميكروسيالي
106
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري هدايت گرمايي نمونه هاي پودري و نتايج بدست آمده براي نمونه Bi2Te3
107
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري هوشمند
108
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري و مونيتورينگ وضعيت تعادل بدن بالانس سيستم (BS)
109
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري و نمايش چگالي شار موضعي در هسته ترانسفورماتورهاي سه فاز
110
طراحي و ساخت دستگاه اندازه‌گيري ابعاد و ميزان جا‌به‌جايي اجسام برمبناي تصوير بردار خطي CCD
111
طراحي و ساخت دستگاه اندازه‌گيري راحتي سفر در قطارهاي پرسرعت با استفاده از حسگرهاي ميكروالكترومكانيكال
112
طراحي و ساخت دستگاه اندازه‌گيري غلظت پلاكت خون
113
طراحي و ساخت دستگاه باركد خوان
114
طراحي و ساخت دستگاه بازشناسي نت موسيقي note detector
115
طراحي و ساخت دستگاه بافت بريد سه بعدي
116
طراحي و ساخت دستگاه بالانسينگ ميداني
117
طراحي و ساخت دستگاه بخيه زن براي جراحي لاپاروسكوپي
118
طراحي و ساخت دستگاه بذركشي هندوانه
119
طراحي و ساخت دستگاه براي ارسال و دريافت همزمان سيگنال ... با استفاده از يك آنتن
120
طراحي و ساخت دستگاه بررسي سينتيك استخراج حلالي
121
طراحي و ساخت دستگاه بررسي شعله ذرات ريز جامد
122
طراحي و ساخت دستگاه برش استخوان با فركانس متوسط
123
طراحي و ساخت دستگاه برش دو محوره پلاسما باكنترل CNC
124
طراحي و ساخت دستگاه برش سيار سنگ نرم ساختماني
125
طراحي و ساخت دستگاه برش و جدا كننده روكش سيم برق
126
طراحي و ساخت دستگاه بسته بندي گاز استريل
127
طراحي و ساخت دستگاه بنولايزر
128
طراحي و ساخت دستگاه بي حسي الكترونيكي دندان
129
طراحي و ساخت دستگاه بي سيم ثبت سيگنال الكترومايوگرام مجهز به نرم افزار پردازشگر
130
طراحي و ساخت دستگاه بيلي روبين متر غيرتهاجمي
131
طراحي و ساخت دستگاه بيوفيدبك سيگنال EMG (با استفاده از ميكرو كنترلر 8051)
132
طراحي و ساخت دستگاه بيوفيزيك GSR
133
طراحي و ساخت دستگاه بيوفيزيك ضربان قلب
134
طراحي و ساخت دستگاه پاسخگوي اتوماتيك به مكالمات تلفني و حذف بعضي از آنها
135
طراحي و ساخت دستگاه پاسخگوي خط تلفن
136
طراحي و ساخت دستگاه پالس اكسي متر
137
طراحي و ساخت دستگاه پايش سلامت از راه دور
138
طراحي و ساخت دستگاه پايش مسير مبتني بر ماژول GPS
139
طراحي و ساخت دستگاه پايلوت ذوب ريسي الياف مصنوعي
140
طراحي و ساخت دستگاه پرتال اندازه گيري و نمايش همزمان نرخ ضربان قلب (‌قابل استفاده توسط ورزشكاران )‌
141
طراحي و ساخت دستگاه پرداختكاري سايشي لوله ها به كمك ميدان مغناطيسي و تحليل آماري عوامل موثر بر فرايند
142
طراحي و ساخت دستگاه پرس تك سنبه با قابليت اتصال به دستگاه يونيورسال
143
طراحي و ساخت دستگاه پلاسما كانوني مينياتوري 200 ژول
144
طراحي و ساخت دستگاه پلاسماي كانوني مدر 20 كيلو ژول
145
طراحي و ساخت دستگاه پلاسماي كانوني نوع فيليپوف با انرژي 20 كيلو ژول
146
طراحي و ساخت دستگاه پلاسماي كانوني نوع مدر با انرژي 5K.J
147
طراحي و ساخت دستگاه پلاسماي مايكروويو
148
طراحي و ساخت دستگاه پمپ سرنگي
149
طراحي و ساخت دستگاه پوشش مكانيكي (يا سه صفحه اي)
150
طراحي و ساخت دستگاه پوشيدني نظارت برحركت ورزشي
151
طراحي و ساخت دستگاه پيس ميكر قلبي
152
طراحي و ساخت دستگاه تايپ نابينايان توسط ميكروكنترلر
153
طراحي و ساخت دستگاه تايمري 8 كاناله
154
طراحي و ساخت دستگاه تبديل متن به گفتار فارسي
155
طراحي و ساخت دستگاه تحت ضربه به روش سقوط آزاد ﴿با ظرفيت MKJ﴾
156
طراحي و ساخت دستگاه تحريك الكتريكي اعصاب از طريق عبور جريان از پوست TENS
157
طراحي و ساخت دستگاه تحريك الكتريكي عصبي عضلاني به منظور بررسي تاثير فركانس تحريك بر رفلكس هافمن
158
طراحي و ساخت دستگاه تحريك الكتريكي كاركردي
159
طراحي و ساخت دستگاه تحريك الكتريكي لامسه به منظور استفاده در سيستم‌هاي واسط مغز-رايانه
160
طراحي و ساخت دستگاه تحريك كننده الكترومغناطيسي بمنظور تسريع ترميم شكستگي استخوان
161
طراحي و ساخت دستگاه تحريك كننده وراجمجمه اي مغز با جريان الكتريكي مبتني بر سيگنال الكتريكي مغز براي درمان بيماري‌هاي سيستم اعصاب
162
طراحي و ساخت دستگاه تحريك كننده ي الكتريكي و راه اندازي و تجهيز دوچرخه ي كارسنج با قابليت ركاب زني FES
163
طراحي و ساخت دستگاه تحويل دارو از طريق پوست به روش يونتوفورسيس
164
طراحي و ساخت دستگاه تداخل سنج فابري - بر روي رويشي و اندازه گيري پهناي خطوط طيفي منبع سديم
165
طراحي و ساخت دستگاه ترموگرافي امپدانس
166
طراحي و ساخت دستگاه تزريق پودر فلز
167
طراحي و ساخت دستگاه تست JOMINY و مدل سازي فرآيند
168
طراحي و ساخت دستگاه تست التراسونيك پاششي
169
طراحي و ساخت دستگاه تست بالج
170
طراحي و ساخت دستگاه تست براي سيستم هوا رساني بخاري سوخت مستقل اتومبيل براساس استاندارد به منظور تعيين منحني هاي
171
طراحي و ساخت دستگاه تست برش لاستيك
172
طراحي و ساخت دستگاه تست پخت تشعشعي نان مسطح
173
طراحي و ساخت دستگاه تست پمپ روغن خودرو
174
طراحي و ساخت دستگاه تست پيچش
175
طراحي و ساخت دستگاه تست تنفسي
176
طراحي و ساخت دستگاه تست جوش لب به لب لايه آلومينيوم در لوله پنج لايه پكس-آلومينيوم-پكس
177
طراحي و ساخت دستگاه تست چرخدنده Tester Gear Rolling
178
طراحي و ساخت دستگاه تست حركت بوژي بر روي ريل قوس دار در مقياس كوچك
179
طراحي و ساخت دستگاه تست خزش براي مواد پليمري
180
طراحي و ساخت دستگاه تست خزش تك محوره ي بافت بيولو‍‍‍‍ژيك
181
طراحي و ساخت دستگاه تست خستگي
182
طراحي و ساخت دستگاه تست خستگي
183
طراحي و ساخت دستگاه تست خستگي (ميله گردان )
184
طراحي و ساخت دستگاه تست خستگي تحت بارگذاري چندمحوره، آزمون و كاليبراسيون و تحليل ابعادي نمونه
185
طراحي و ساخت دستگاه تست خستگي تير كامپوزيتي تحت كشش محوري روي دستگاه تست كشش
186
طراحي و ساخت دستگاه تست خستگي چرخشي - خمشي
187
طراحي و ساخت دستگاه تست خستگي دوراني
188
طراحي و ساخت دستگاه تست خوردگي به روش مه آب نمك
189
طراحي و ساخت دستگاه تست دوار خنك كاري داخلي پره توربين گاز
190
طراحي و ساخت دستگاه تست روغن سوزي سرسيلندر
191
طراحي و ساخت دستگاه تست زمان القا اكسايش پليمر
192
طراحي و ساخت دستگاه تست سايش پين روي ديسك
193
طراحي و ساخت دستگاه تست ضربه BUMP بر اساس استاندارد BS 2011
194
طراحي و ساخت دستگاه تست ضربه آيزود
195
طراحي و ساخت دستگاه تست ضربه با ارتفاع متغيير
196
طراحي و ساخت دستگاه تست عملكرد پنل تشعشعي كاتاليستي
197
طراحي و ساخت دستگاه تست فشار و انسباط شيلنگهاي ترمز خودرو
198
طراحي و ساخت دستگاه تست فيلتر براساس استانداردهاي EN 779 و 52 ASHRAE
199
طراحي و ساخت دستگاه تست كاسه نمدهاي نوع دوار
200
طراحي و ساخت دستگاه تست كشش سيم بكسلهاي معدني
201
طراحي و ساخت دستگاه تست كشش و فشار چند منظوره 2 تن
202
طراحي و ساخت دستگاه تست كشش يك محوره براي بافت هاي نرم
203
طراحي و ساخت دستگاه تست كمانش براي آمايشگاه مقاومت مصالح
204
طراحي و ساخت دستگاه تست كوره بخاري سوخت مستقل اتومبيل
205
طراحي و ساخت دستگاه تست نشت سر سيلندر پرايد
206
طراحي و ساخت دستگاه تست نشتي خطوط لوله انتقال نفت و گاز
207
طراحي و ساخت دستگاه تست و اندازه گيري سلول سوخت كربنات مذاب
208
طراحي و ساخت دستگاه تشخيص خراب آلودگي به كمك سيگنال EEG
209
طراحي و ساخت دستگاه تشخيص قطع تنفس نوزاد
210
طراحي و ساخت دستگاه تشخيص گر بافت از سنگ در سنگ شكن ليرزي
211
طراحي و ساخت دستگاه تشخيص محل قطع يا اتصال كوتاه بودن كابلهاي مخابراتي
212
طراحي و ساخت دستگاه تشخيص محل قطعشدگي يا اتصال كوتاه كابل
213
طراحي و ساخت دستگاه تشخيص موانع به منظور كمك به جهت‌يابي نابينايان
214
طراحي و ساخت دستگاه تشخيص موانع به‌منظور كمك به جهت يابي نابينايان
215
طراحي و ساخت دستگاه تشخيص و اصلاح تغيير توالي فازها در سيستم سه فاز
216
طراحي و ساخت دستگاه تشخيص و اندازه گيري عمق شكاف در فلزات
217
طراحي و ساخت دستگاه تصحيح اوراق پستي
218
طراحي و ساخت دستگاه تصحيح اوراق تستي با پروسسور 8086
219
طراحي و ساخت دستگاه تصفيه هواي هوشمند
220
طراحي و ساخت دستگاه تعيين رسانندگي گرمائي
221
طراحي و ساخت دستگاه تعيين نرخ جريان مذاب مواد ترموپلاستيك
222
طراحي و ساخت دستگاه تغذيه اضطراري كامپيوتر براي مدت كوتاه
223
طراحي و ساخت دستگاه تفرق ديناميكي نور جهت اندازه‌گيري توزيع اندازه ذرات
224
طراحي و ساخت دستگاه تقطير قطره اي و فيلمي
225
طراحي و ساخت دستگاه تقويت عضلات شكم
226
طراحي و ساخت دستگاه تقويت كننده سيگنال قلب ايزوله
227
طراحي و ساخت دستگاه تقويت كننده سيگنال مغزي (الكتروانسفالوگراف ) جهت آشكارسازي ريتم آلفا
228
طراحي و ساخت دستگاه تلفن ديجيتالي
229
طراحي و ساخت دستگاه تمام اتوماتيك تشخيص بيماري در شير گاو
230
طراحي و ساخت دستگاه تنظيم كننده باتريهاي خورشيدي
231
طراحي و ساخت دستگاه تهيه عصاره گياهان به روش تقطيري
232
طراحي و ساخت دستگاه تو.ليد گاز HHO و بررسي اثر گاز توليد شده بر عملكرد موتورهاي احتراق داخلي
233
طراحي و ساخت دستگاه توقف سريع براي بررسي شكل گيري براده در فرآيند ماشينكاري
234
طراحي و ساخت دستگاه توليد ساپرت پيل سوختي كربنات مذاب با روش تزريق
235
طراحي و ساخت دستگاه توليد فنرهاي زيگزاگ با سيستم مكانيكي
236
طراحي و ساخت دستگاه توليد فيلامنت به روش اكسترودر فيلامنت روميزي
237
طراحي و ساخت دستگاه توليد لايه از ضايعات الياف مصنوعي به روش ترموباندنيك
238
طراحي و ساخت دستگاه توليد محلول خاص از تركيب چند مايع با استفاده از شيرهاي سولونوئيدي و ميكروكنترلر
239
طراحي و ساخت دستگاه توليد نخ از نانو الياف الكتروريسي شده و بررسي خواص كششي آن
240
طراحي و ساخت دستگاه ثبات خطا براي شبكه هاي قدرت
241
طراحي و ساخت دستگاه ثبات گسترده خطا
242
طراحي و ساخت دستگاه ثبت ركورد
243
طراحي و ساخت دستگاه ثبت سيگنال الكترومايوگرافي هشت كاناله و بي‌سيم
244
طراحي و ساخت دستگاه ثبت و پردازش سيگنال الكترومايوگرام تك كاناله باتوجه به كاربردهاي بيومكانيك شغلي
245
طراحي و ساخت دستگاه جت گروتينگ آزمايشگاهي و بررسي رفتار ستون‌هاي جت گروتينگ با استفاده از مدل فيزيكي كوچك‌مقياس
246
طراحي و ساخت دستگاه جت گروتينگ آزمايشگاهي و بررسي رفتار كششي و خمشي ستونهاي جت گروت مسلح با استفاده از مدل فيزيكي كوچك مقياس
247
طراحي و ساخت دستگاه جتآب براي حذف بافت سوخته از محل سوختگي
248
طراحي و ساخت دستگاه جراحي الكتريكي فركانس بالا
249
طراحي و ساخت دستگاه جريان سنج اريفيس براي اندازه گيري دبي هوا در لوله ها مطابق استاندارد 1042 Bs
250
طراحي و ساخت دستگاه جريان سنج چند فازي هسته اي براي سامانه هاي سه فاز نفت-آب-گاز
251
طراحي و ساخت دستگاه جلوگيري از بي تحركي طولاني مدت پا به منظور پيشگيري از بروز بيماري ترومبوز وريدهاي عمقي و واريس
252
طراحي و ساخت دستگاه جمعآوري كننده اطلاعات با استفاده از PC
253
طراحي و ساخت دستگاه جوجه كشي اتوماتيك
254
طراحي و ساخت دستگاه جوش التراسونيك قابل حمل
255
طراحي و ساخت دستگاه جوش پلاستيك WELDING EXTRUDER
256
طراحي و ساخت دستگاه جوش زير پودري
257
طراحي و ساخت دستگاه جوش مقاومتي سربه سر
258
طراحي و ساخت دستگاه جوشش
259
طراحي و ساخت دستگاه چرخش آنتن از راه دور
260
طراحي و ساخت دستگاه چسبدهي لوله هاي قابل انقباض حرارتي
261
طراحي و ساخت دستگاه چگالي سنج و بررسي عوامل موثر بر چگالي ضربه اي
262
طراحي و ساخت دستگاه حذف كننده اصوات مزاحم محيطي
263
طراحي و ساخت دستگاه حركت پسيو مداوم ( CPM ) انگشت سبابه دست
264
طراحي و ساخت دستگاه حضور و غياب با استفاده از ميكروكنترل 08C13
265
طراحي و ساخت دستگاه حفاري آموزشي و بررسي قابليت حفاري سنگ هاي سازند آسماري
266
طراحي و ساخت دستگاه حفاري آموزشي و بررسي قابليت حفاري سنگهاي سازند ايلام
267
طراحي و ساخت دستگاه حفاظت ولتاژ
268
طراحي و ساخت دستگاه خان كشي الكترومكانيكي عمودي كشش و فشاري
269
طراحي و ساخت دستگاه خستگي پيچشي
270
طراحي و ساخت دستگاه خستگي سروهيدروليك 5 تني
271
طراحي و ساخت دستگاه خشك كن خورشيدي جهت استفاده در شرايط آب و هوايي خشك
272
طراحي و ساخت دستگاه خشك كن ميوه كاتاليستي
273
طراحي و ساخت دستگاه خم كاري لوله هاي تودرتو
274
طراحي و ساخت دستگاه خم‌‌‌‌كننده پروفيل‌‌هاي جدارنازك مسي با مقطع مستطيلي با شعاع‌‌هاي مختلف
275
طراحي و ساخت دستگاه خود كار فروشنده
276
طراحي و ساخت دستگاه دروگر بوته براي برداشت دو مرحله اي لوبيا چيتي
277
طراحي و ساخت دستگاه دز كاليبراتور و تاثير ميزان اكتيويته در تصوير برداري پزشكي هسته اي
278
طراحي و ساخت دستگاه دفع مزاحم تلفني
279
طراحي و ساخت دستگاه دنبال كننده GPS با استفاده از بستر 3G
280
طراحي و ساخت دستگاه دياترمي با استفاده از المانهاي نيمه هادي
281
طراحي و ساخت دستگاه ديجيتالي اندازه گيري آويزش پارچه
282
طراحي و ساخت دستگاه ديجيتالي اندازه گيري مدول الاسيسيته خمشي
283
طراحي و ساخت دستگاه رئومتري بيد مغناطيسي با هدف تعيين خواص مكانيكي سلول
284
طراحي و ساخت دستگاه رابط اف اف و تلفن
285
طراحي و ساخت دستگاه راه اندازي تسهيلات مشتركين
286
طراحي و ساخت دستگاه ردياب خورشيدي دو محوره
287
طراحي و ساخت دستگاه رشته پيچي
288
طراحي و ساخت دستگاه رنگ آميزي به روش الكتروتكونيك (در اشل آزمايشگاه Atcolic )
289
طراحي و ساخت دستگاه ريخته گري نواري
290
طراحي و ساخت دستگاه ريزسيالش استخراج مايع-مايع جهت جداسازي يون فلزي
291
طراحي و ساخت دستگاه زلزله نگار تناوب بالا
292
طراحي و ساخت دستگاه زوج ياب كابل v.s
293
طراحي و ساخت دستگاه ژيروسكوپ آزمايشگاهي
294
طراحي و ساخت دستگاه سخت كاري شعله اي
295
طراحي و ساخت دستگاه سرعت سنج خط توليد با استفاده از امواج مافوق صوت
296
طراحي و ساخت دستگاه سنجش شبكه LoRaWAN
297
طراحي و ساخت دستگاه سنجش ضربان قلب
298
طراحي و ساخت دستگاه سنجش كيفيت جريان و ولتاژ برق
299
طراحي و ساخت دستگاه سنجش ميزان عبور نور از پارچه ها با قابليت تعيين اثر تغييرات بافت
300
طراحي و ساخت دستگاه سند بلاست ملخ هاي كوپتر
301
طراحي و ساخت دستگاه سه محوره اندازه گيري نيروي چسبندگي سلول به روش ميكروتيرها
302
طراحي و ساخت دستگاه سيب زميني خلال كن دستي
303
طراحي و ساخت دستگاه سيكل‌ دهنده‌ي حرارتي
304
طراحي و ساخت دستگاه سيم پيچ مخزن پرس ايزواستانيك گرم
305
طراحي و ساخت دستگاه شبيه ساز پالسهاي الكترومغناطيسي صاعقه و كاليبراسيون
306
طراحي و ساخت دستگاه شبيه ساز تلاطم سيال
307
طراحي و ساخت دستگاه شبيه ساز حركات پريستالتيك بدن با تاكيد بر حركت ادرار در ميزناي
308
طراحي و ساخت دستگاه شبيه ساز سيگنال قلبي
309
طراحي و ساخت دستگاه شبيه ساز عمليات كنترل فوران چاه هاي نفت و گاز
310
طراحي و ساخت دستگاه شبيه ساز مفصل زانو جهت تست سايش
311
طراحي و ساخت دستگاه شبيه ساز و آموزشي تراشكاري
312
طراحي و ساخت دستگاه شبيه‏ساز ارتعاشات قابل حمل
313
طراحي و ساخت دستگاه شماره گير گويا ( مخصوص روشندلان )
314
طراحي و ساخت دستگاه شناسايي ترك در چرخدنده ساده
315
طراحي و ساخت دستگاه شنوايي سنجي با استفاده از كامپيوتر
316
طراحي و ساخت دستگاه ضخامت سنج نوري
317
طراحي و ساخت دستگاه ضربان سنج نوري
318
طراحي و ساخت دستگاه ضربه تير فشاري هاپكينسون و مقايسه خواص ديناميك فلزات و مواد مركب
319
طراحي و ساخت دستگاه ضربه جهت آزمون بافت هاي بيولوژيكي
320
طراحي و ساخت دستگاه فاصله سنج التراسونيك با برد چندين متر با استفاده از ميكرو كنترلر
321
طراحي و ساخت دستگاه فاصله ياب مافوق صوت
322
طراحي و ساخت دستگاه فتوديسراپتر ليزري
323
طراحي و ساخت دستگاه فرز كنترل عددي كوچك پنج محوره
324
طراحي و ساخت دستگاه فرستنده fm روي باند اماتوري 441mhz با قدرت خروجي
325
طراحي و ساخت دستگاه فرستنده طيف گسترده
326
طراحي و ساخت دستگاه فرستنده و گيرنده 8 كاناله الكتروكارديگرام با استفاده از RF
327
طراحي و ساخت دستگاه فرستنده و گيرنده دو طرفه آ ام با فركانس هاي كاري ...
328
طراحي و ساخت دستگاه فروش تمام اتوماتيك
329
طراحي و ساخت دستگاه فروش خودكار اجسام كوچك
330
طراحي و ساخت دستگاه فشار خون
331
طراحي و ساخت دستگاه فلزياب
332
طراحي و ساخت دستگاه فلورسانس با آشكارساز دوربين عكاسي ديجيتال و اندازه گيري رودامين B، ويتامينB2 و ويتامين B9.
333
طراحي و ساخت دستگاه فيلامنت و ايندينگ
334
طراحي و ساخت دستگاه قالب گيري دوراني براي تهيه لنزهاي نرم چشم برپايه هيدروكسي اتيل متاكريلات
335
طراحي و ساخت دستگاه قالبگيري با كاليت
336
طراحي و ساخت دستگاه قالبگيري باخلاء در مقياس صنعتي
337
طراحي و ساخت دستگاه قرص سازي با استفاده پودر از فلزات
338
طراحي و ساخت دستگاه قفل الكترونيكي
339
طراحي و ساخت دستگاه قفل با مكانيزم خودكار
340
طراحي و ساخت دستگاه قفل با مكانيزم خودكار
341
طراحي و ساخت دستگاه قندشكن
342
طراحي و ساخت دستگاه قوس دو مفصلي
343
طراحي و ساخت دستگاه كابل گذار زير دريا
344
طراحي و ساخت دستگاه كارتخوان غير تماسي
345
طراحي و ساخت دستگاه كارديوگرافي امپدانسي
346
طراحي و ساخت دستگاه كاسه تغذيه نوساني
347
طراحي و ساخت دستگاه كالتركانتر جهت تعيين و توزيع اندازه ذرات و بررسي پارامترهاي كنترل كننده
348
طراحي و ساخت دستگاه كاليبراسيون ترانسديوسرهاي گشتاورسنج رده ي 0.1 بر اساس استاندارد bs7882
349
طراحي و ساخت دستگاه كاليبره كننده الكتروكارديوگراف
350
طراحي و ساخت دستگاه كامپيوتري تست رله هاي حفاظتي
351
طراحي و ساخت دستگاه كپسول زن براي آزمايش C.S.D
352
طراحي و ساخت دستگاه كشش دومحوري جهت اندازه گيري و ترسيم نمودارهاي حد شكل دهي
353
طراحي و ساخت دستگاه كلكتور خورشيدي جذب مستقيم خورشيدي ساده و با ريب جناقي خلاف جهت جريان به منظور بررسي كارايي نانو سيال كرافن اكسايد
354
طراحي و ساخت دستگاه كلوخه سازي آزمايشگاهي
355
طراحي و ساخت دستگاه كمي لومينسانس و اندازه گيري كدئين با آن
356
طراحي و ساخت دستگاه كنترل اتوماتيك تلفني
357
طراحي و ساخت دستگاه كنترل از راه دور از طريق خط تلفن توسط ميكروكنترلر C51 89 با امكانات منشي تلفن - مزاحم ياب - دزدگير و...
358
طراحي و ساخت دستگاه كنترل از راه دور توسط خط تلفن
359
طراحي و ساخت دستگاه كنترل از راه دور سرورهاي اينترنت از طريق خط تلفن
360
طراحي و ساخت دستگاه كنترل جريان با استفاده از سيستم فينگرتاج
361
طراحي و ساخت دستگاه كنترل دما و رطوبت جهت ماشين جوجه كشي ماكيان
362
طراحي و ساخت دستگاه كنترل روشنايي اتاق توسط موبايل جهت بيماران فلج پاراپلژيك
363
طراحي و ساخت دستگاه كنترل صوتي براي بيماران مبتلا به بيماري حنجره
364
طراحي و ساخت دستگاه كنترل كننده سيستم هاي حساس با كمك صوت
365
طراحي و ساخت دستگاه كنترل كننده لوازم منزل با استفاده از خط تلفن ثابت
366
طراحي و ساخت دستگاه كنترل ولتاژ باطري و اعلام ( تلفن ) بصورت اتوماتيك به مراكز مربوطه
367
طراحي و ساخت دستگاه كنترلر دماي مايعات با دقت 10 سي سي
368
طراحي و ساخت دستگاه كواگولومتر
369
طراحي و ساخت دستگاه گردو پوست كن
370
طراحي و ساخت دستگاه گندله ساز دوار
371
طراحي و ساخت دستگاه لاغري كاويتاسيون
372
طراحي و ساخت دستگاه لايه نشان چرخشي جهت لايه نشاني در فرآيند ساخت ادوات ميكروني
373
طراحي و ساخت دستگاه لپينگ
374
طراحي و ساخت دستگاه لوله بر
375
طراحي و ساخت دستگاه ماساژور
376
طراحي و ساخت دستگاه ماساژور (سخت افزار)
377
طراحي و ساخت دستگاه ماساژور (نرم افزار)
378
طراحي و ساخت دستگاه ماساژور ساق پا
379
طراحي و ساخت دستگاه مبدل بازيافت حرارتي بستر شناور چرخشي و دستگاه توليدكننده هواي گرم
380
طراحي و ساخت دستگاه مترونم
381
طراحي و ساخت دستگاه مته تيزكن نوع مخروطي CONICALSHARPPENNG
382
طراحي و ساخت دستگاه محاسبه كننده صورتحساب مشتركين
383
طراحي و ساخت دستگاه محافظ لوازم الكتريكي
384
طراحي و ساخت دستگاه محرك حس لامسه براي انتقال گفتار به ناشنوا
385
طراحي و ساخت دستگاه محرك عضلاني
386
طراحي و ساخت دستگاه مختل كننده ارتباط در باند فركانسي بلوتوث بين دو دستگاه تلفن سيار يا دو دستگاه كامپيوتر
387
طراحي و ساخت دستگاه مخلوطكن مكانيكي پودر فلزات (مخروطي مضاعف )
388
طراحي و ساخت دستگاه مدل ساز ارتعاش پيچي
389
طراحي و ساخت دستگاه مشابه سازي زيراكس و رسم منحني هاي دشارژ فتو القايي لايه هاي فتور سپتوري
390
طراحي و ساخت دستگاه مفتول بندي رادياتور اتومبيل
391
طراحي و ساخت دستگاه موقعيت ياب GPS [جي. پي. اس.]
392
طراحي و ساخت دستگاه مولتي ويژن QUad multiplexer
393
طراحي و ساخت دستگاه مولد فليكر ولتاژ
394
طراحي و ساخت دستگاه مولد ميكروحباب
395
طراحي و ساخت دستگاه مونيتورينگ باتري
396
طراحي و ساخت دستگاه ميكروپروسوري نمايش دهنده ميزان تغييرات جذب يك طول موج مشخص نور توسط خون ، در اثر فعاليت قبلي
397
طراحي و ساخت دستگاه ميكسر - ستلر در مقايسه نيمه صنعتي
398
طراحي و ساخت دستگاه ميكسر - ستلر در مقياس آزمايشگاهي
399
طراحي و ساخت دستگاه ميكسر خمير نان
400
طراحي و ساخت دستگاه نشان دهنده برخورد دو (جت ) جريان آرام در لوله افقي و تحليل برخورد دو جريان
401
طراحي و ساخت دستگاه نشت ياب گاز منوكسيد كربن
402
طراحي و ساخت دستگاه نقاله فنري
403
طراحي و ساخت دستگاه نقطه جوش آويز ﴿ترانس سرخود﴾
404
طراحي و ساخت دستگاه نقطه جوش آويز ﴿ترانس سرخود﴾
405
طراحي و ساخت دستگاه نمايش حركت سيال و ضريب انتقال حرارت جابجايي گرمائي
406
طراحي و ساخت دستگاه نمك ريز نيوماتيكي (براي خطوط كنسروسازي)
407
طراحي و ساخت دستگاه نمونه برداري جريان و ولتاژ با قابليت اتصال به كامپيوتر و نمايش شكل موج
408
طراحي و ساخت دستگاه نمونه رنگ كني آزمايشگاهي
409
طراحي و ساخت دستگاه نمونه سازي سريع FDM
410
طراحي و ساخت دستگاه نمونه سازي سريع به كمك تزريق پلاستيك
411
طراحي و ساخت دستگاه نورد
412
طراحي و ساخت دستگاه نورد آزمايشگاهي
413
طراحي و ساخت دستگاه نورد آزمايشگاهي
414
طراحي و ساخت دستگاه نورد دندانه بر روي ديوار جانبي ظروف كشش عميق شده
415
طراحي و ساخت دستگاه نونوكارديوگرافي و جداسازي صداهاي اول و دوم قلب به كمك سيگنال الكترو و كارديوگراف
416
طراحي و ساخت دستگاه نويسنده روي صفحه تلويزيون
417
طراحي و ساخت دستگاه هاي ضبط شماره هاي تلفن تماس گيرنده
418
طراحي و ساخت دستگاه هدفون بي سيم
419
طراحي و ساخت دستگاه هشدار مصرف دارو
420
طراحي و ساخت دستگاه هشداردهنده صوتي به افراد نابينا با استفاده از سيستم موقعيت ياب جهاني GPS
421
طراحي و ساخت دستگاه هشداردهنده گريه نوزاد
422
طراحي و ساخت دستگاه هواگرمكن خورشيدي
423
طراحي و ساخت دستگاه هولتر سيگنال ضربان قلب قابل اتصال به كامپيوتر با استفاده از 8052,VB
424
طراحي و ساخت دستگاه هولتر مونيتور ضربان قلب با قابليت ذخيره بر روي كارت MMC
425
طراحي و ساخت دستگاه و آزمايش روش هاي اندازه گيري نفوذ پذيري آب در ژيوتكستايل ها
426
طراحي و ساخت دستگاه يخ ساز با استفاده از سيستم تبريد جذبي ( يخ ساز خورشيدي )
427
طراحي و ساخت دستگاههاي تعرفه براي كنتورهاي اندوكسيوني
428
طراحي و ساخت دستگاههاي ته بند تيوپ
429
طراحي و ساخت دستگاهي بر پايه ي روش اسپكتروسكوپي امپدانس جهت تشخيص كفايت همودياليز در بيماران دياليز(نرم افزار)
430
طراحي و ساخت دستگاهي بر پايه ي روش امپدانس اسپكتروسكوپي جهت تشخيص كفايت همودياليز در بيماران دياليزي﴿سخت افزار﴾
431
طراحي و ساخت دستگاهي براي تخمين هدايت الكتريكي محلول سولفات كادميم و اسيد سولفوريك در آب
432
طراحي و ساخت دستگاهي براي تغذيه ي آبنماي AC از طريق سلول خورشيدي
433
طراحي و ساخت دستگاهي جهت جلوگيري از سرمازدگي درختان
434
طراحي و ساخت دستگاهي جهت كنترل تنبلي چشم در كودكان
435
طراحي و ساخت دستگيره با الهام از مفرغهاي لرستان
436
طراحي و ساخت دفترچه يادداشت كامپيوتري )NOTE BOOK(
437
طراحي و ساخت دكودرتله تكست
438
طراحي و ساخت دگمه براي كت هاي زنانه
439
طراحي و ساخت دماسنج ديجيتال
440
طراحي و ساخت دماسنج ديجيتال باقابليت ارسال به كامپيوتر
441
طراحي و ساخت دمپر مگنتورئولوژيكال شامل ذرات ميكروني آهن كربونيل
442
طراحي و ساخت دمو دولاتور ديتادر باند پايه با روشهاي dsp توسط ميكرو كنترل .
443
طراحي و ساخت دمودولاتور 61qam
444
طراحي و ساخت دو دستگاه آزمايشگاهي براي مطالعه انتقال حرارت يك بعدي در شرايط خطي و شعاعي
445
طراحي و ساخت دو عدد آنتن شيپوري پهن باند در بازه فركانسي 2 الي 6 و 6 الي 18 گيگاهرتز با الگوي تشعشعي گوسي و مركز فاز پايدار
446
طراحي و ساخت دورسنج
447
طراحي و ساخت ديپلكسر مايكرواستريپ با استفاده از مقسم توان °90
448
طراحي و ساخت ديپلكسر مجتمع شده در زيرلايه با استفاده از رزوناتور دو مدي
449
طراحي و ساخت ديتا سوئيچ
450
طراحي و ساخت ديكو در صداي MPEG
451
طراحي و ساخت ديلاتومتر صلب درون گمانه اي(جك گودمن)
452
طراحي و ساخت ديمدولاتور ... بادي اسكرمبلر و دكد كننده گري و تفاضلي
453
طراحي و ساخت ديمدولاتور اف ام با استفاده از پي ال ال
454
طراحي و ساخت ديمر ديجيتال با استفاده از ريموت كنترل
455
طراحي و ساخت دينامومتر تراشكاري با كاربرد در مقاصد آزمايشگاهي
456
طراحي و ساخت ديوار نگاره هاي سراميكي با ايده اي از رنگها و نقوش دست بافته هاي ايل قشقايي
457
طراحي و ساخت ديود شاتكي با نيمه هاديGaAS توسط دستگاه MBE
458
طراحي و ساخت ديود نوري سيليكاني به روش نفوذ حرارتي و اندازه گيري حاملهاي بار آزاد در لايه p-n
459
طراحي و ساخت ديودگان از جنس GaAs به روش MBE
460
طراحي و ساخت ذرات اكسيژن رسان با قابليت رهايش كنترل شده
461
طراحي و ساخت رآكتور براي بررسي تأثير دما و نسبت ZnO به كربن بر احياي روي
462
طراحي و ساخت رآكتور تحقيقاتي حفره زاي هيدرو ديناميكي مركب جهت شدت بخشي فرآيند توليد پيوسته سوخت بيو ديزل
463
طراحي و ساخت رآكتور كاتاليستي و كاربرد راكتور احتراقي به منظور كاهش گاز منوكسيد كربن براساس استاندارد محيط زيست در شركت فولاد مباركه
464
طراحي و ساخت رئومتر استوانه اي هم مركز
465
طراحي و ساخت رابط Phone to Phone
466
طراحي و ساخت رابط USB سخت افزاري يك طرفه
467
طراحي و ساخت رابط نوري بين دو كامپيوتر
468
طراحي و ساخت رادار CW در باندC
469
طراحي و ساخت رادار ارتفاع سنج FMCW
470
طراحي و ساخت رادار اولتراسونيك
471
طراحي و ساخت رادار فراصوت با استفاده از ميكرو كنترلر ATMEGA32
472
طراحي و ساخت رادون سنج با استفاده از كربن فعال جهت اندازه گيري غلظت رادون در منازل مسكوني , Design and make of radon detector with use of activated charcoal for radons concentration and consistency measurment in residential dwellings
473
طراحي و ساخت راديو AM به روش سينتي سايزر
474
طراحي و ساخت راديوكنترلر پرنده ي عمودپرواز كوادروتور
475
طراحي و ساخت راكتور احياء روي به روش پيرو متالورژي
476
طراحي و ساخت راكتور فرايند سنتز احتراقي خود انتشار دما بالا (SHS)
477
طراحي و ساخت راكتور كاويتاسيون هيدروديناميك براي تقويت واكنشهاي اكسيداسيون پيشرفته
478
طراحي و ساخت راكتور مناسب براي بررسي فرآيند تبديل متانول به الفين ها MTO
479
طراحي و ساخت راكتور هسته اي زير بحراني گرافيتي و انجام آزمايش هاي فيزيك نوترون و راكتور در آن
480
طراحي و ساخت راه انداز بدون سنسور موتور رلوكتانس سوئيچي با سرعت بالا
481
طراحي و ساخت راه انداز سامانه استحصال انرژي براي تأمين توان در تراشه هاي قابل كاشت زيستي
482
طراحي و ساخت راه انداز سوئيچهاي صنعتي (MOSFET & IGBT)
483
طراحي و ساخت راه انداز نرم موتور آسنكرون سه فاز
484
طراحي و ساخت راه انداز نرم موتور القايي سه فاز
485
طراحي و ساخت راه انداز نرم موتور سنكرون و آسنكرون متوسط برشگر سه فاز
486
طراحي و ساخت راه اندازي فرم موتور القايي سه فاز با استفاده از برشگر AC
487
طراحي و ساخت راه‌انداز وفقي صفحه نمايش LED با راندمان بالاي 90 درصد
488
طراحي و ساخت راهبند هوشمند ( در چهار راه عبور قطار)
489
طراحي و ساخت رباب مين ياب خودكار با پردازش تصوير
490
طراحي و ساخت ربات آتش نشان
491
طراحي و ساخت ربات آموزشي با شش درجه آزادي
492
طراحي و ساخت ربات الهام گرفته شده از عنكبوت
493
طراحي و ساخت ربات با سه درجه آزادي
494
طراحي و ساخت ربات بازرسي داخل لوله
495
طراحي و ساخت ربات بالبت با كنترلر غيرخطي براي مقابله با تغييرات اصطكاك سطح
496
طراحي و ساخت ربات پوشيدني دست با كاربرد توانبخشي
497
طراحي و ساخت ربات تشخيص دهنده و دسته بندي كننده اجرام سه بعدي
498
طراحي و ساخت ربات تشخيصدهنده و دستهبنديكننده اجسام هندسي ﴿رباط امدادگر﴾
499
طراحي و ساخت ربات توانبخشي مچ دست
500
طراحي و ساخت ربات توپ جمعكن
501
طراحي و ساخت ربات توپ جمعكن
502
طراحي و ساخت ربات جوشكار
503
طراحي و ساخت ربات دلتا و پياده سازي كنترلر و مشاهده‌گر اغتشاش مود لغزشي
504
طراحي و ساخت ربات دو درجه آزادي بي¬سيم جهت تصويربرداري در عمليات جراحي تك منفذي با حداقل تهاجم
505
طراحي و ساخت ربات دوچرخ با تعادل خودكار
506
طراحي و ساخت ربات راه رونده شش پا
507
طراحي و ساخت ربات راه رونده نيمه فعال با تحريك مچ پا
508
طراحي و ساخت ربات راه رونده نيمه فعال با تحريك مچ پا
509
طراحي و ساخت ربات ردياب خط
510
طراحي و ساخت ربات زيردريايي
511
طراحي و ساخت ربات شكل دهنده به گياهان
512
طراحي و ساخت ربات صورت انسان
513
طراحي و ساخت ربات فرمانش لغزشي و پياده سازي الگوريتم رديابي مسيرمرجع بر روي آن
514
طراحي و ساخت ربات كابلي نقاش
515
طراحي و ساخت ربات كابلي نقاش عمودي
516
طراحي و ساخت ربات كارتزين سه محوره
517
طراحي و ساخت ربات مارگون
518
طراحي و ساخت ربات ماهي
519
طراحي و ساخت ربات متحرك با قابليت مانور در برخورد با موانع
520
طراحي و ساخت ربات موج گون
521
طراحي و ساخت ربات ميكروموس
522
طراحي و ساخت ربات مين ياب كلاس manual [منوآل]
523
طراحي و ساخت ربات نرم حفاري الهام گرفته از كرم‌خاكي
524
طراحي و ساخت ربات نقاش
525
طراحي و ساخت ربات هوشمند با فرمانپذيري صوتي
526
طراحي و ساخت ربات هوشمند بي سيم تعقيب مسير
527
طراحي و ساخت رباط تشخيص گل رز در گلخانه و ناوبري بر مبناي تعقيب خطوط مسير
528
طراحي و ساخت رباط جستجوگر
529
طراحي و ساخت رباط دنبال كننده نور
530
طراحي و ساخت رباط مستر - اسليو با دو درجه آزادي
531
طراحي و ساخت ربوت ساده
532
طراحي و ساخت ردياب خورشيدي براي جمع‌كننده فرنل خطي 16 كيلو‌واتي دانشگاه اصفهان
533
طراحي و ساخت ردياب خورشيدي براي صفحه خورشيدي و ارزيابي عملكرد سامانه
534
طراحي و ساخت ردياب دو درجه آزادي بر پايه پردازش تصوير
535
طراحي و ساخت ردياب يك بعدي هوشمند براي شناسايي چشمه پرتو گاما
536
طراحي و ساخت رسوب كننده الكترواستاتيكي تر
537
طراحي و ساخت رطوبت ساز سمت گاز هيدروژن مصرفي پيل سوختي غشاء هيدروژني و آزمايش روي PEM
538
طراحي و ساخت رطوبت ساز هوا از راه پرتابي مولكولي
539
طراحي و ساخت رطوبت سنج
540
طراحي و ساخت رطوبت سنج الكترونيكي با روش سايكرومتري
541
طراحي و ساخت ركولاتور خورشيدي
542
طراحي و ساخت رگولاتور دي سي
543
طراحي و ساخت رگولاتورهاي سوئيچينگ
544
طراحي و ساخت رله بازسبت تك پل هوشمند
545
طراحي و ساخت رله حفاظت رآكتور فشار قوي
546
طراحي و ساخت رله هاي ميكروپروسسوري حفاظت ترانسفورماتور قدرت
547
طراحي و ساخت رمز كننده تلفني به روش LPC
548
طراحي و ساخت رنگدانه سراميكيCoAl2O 4در ابعاد نانو
549
طراحي و ساخت روبات تقليد حركت هولونوميك با ورودي حركت انتقالي و چرخشي
550
طراحي و ساخت روبات تير نورد ﴿كوالا﴾
551
طراحي و ساخت روبات كارتزين سه درجه آزادي
552
طراحي و ساخت روبات مسيرياب
553
طراحي و ساخت روبات مسيرياب
554
طراحي و ساخت روتامتر
555
طراحي و ساخت روتامتر
556
طراحي و ساخت روتامتر
557
طراحي و ساخت ريات عمودپرواز با امكان كنترل خودكار
558
طراحي و ساخت ريتم ساز
559
طراحي و ساخت ريز شتاب سنج با فرآيند ميكروماشينكاري
560
طراحي و ساخت ريزپهپاد عمودپرواز
561
طراحي و ساخت ريل انتقال قطعه مربوطه به نقاله سيستم آموزشي M.I.C
562
طراحي و ساخت ريموت بي سيم براي ربات نگه دار دوربين آندوسكوپ
563
طراحي و ساخت زانوي پروتزي هوشمند
564
طراحي و ساخت زيردري
565
طراحي و ساخت زيست حسگر الكتروشيميايي بر پايه ي نانوكامپوزيت گرافن دوپ شده با نيتروژن/نانوذرات فلزي/پلي آنيلين جهت تشخيص زيست نشان گرهاي سرطان پستان در گردش خون
566
طراحي و ساخت زيست حسگر تار نوري به منظور آشكارسازيِ بدون شناسه زنيِ عوامل زيستي
567
طراحي و ساخت زيست حسگر نوري مبتني بر فيبر نوري باريك شده
568
طراحي و ساخت زينت آلات با استفاده از چوب و فلز از منظر ميني ماليسم
569
طراحي و ساخت زيور آلات با الهام از تزيينات سنگي كليساي سنت استپانوس
570
طراحي و ساخت زيور آلات با الهام از نقش مايه هاي پارچه زربفت دوره معاصر در اصفهان
571
طراحي و ساخت زيور آلات با الهام از نقشمايه درخت موجود در فرشهاي دوره قاجار موزه ملي فرش ايران
572
طراحي و ساخت زيور آلات با الهام از نقشمايه هاي شمسه در تزيينات كتاب آرايي سده 6 تا 10 هجري قمري
573
طراحي و ساخت زيور آلات چوبي با الهام از نقوش گياهي گچبري ساساني
574
طراحي و ساخت زيور آلات شيشه اي با الهام از آثار هنري دوره سلجوقي
575
طراحي و ساخت زيور آلات شيشه اي با الهام از آثار هنري دوره سلجوقي
576
طراحي و ساخت زيور آلات فلزي بر مبناي الگوي نقش و معماري مقبره بوذر جمهرقايني
577
طراحي و ساخت زيورآلات با استفاده از تكنيك مشبك و منبت ﴿كاربرد آيات قرآني ﴾
578
طراحي و ساخت زيورآلات با استفاده از خط بريل براي ناشنوايان
579
طراحي و ساخت زيورآلات با استفاده از نقوش تزئيني عمارت عالي قاپو
580
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از اندام جانوران﴿خزندگان﴾
581
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از جواهرات موجود در نگاره هاي دوره قاجار
582
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از شعر فارسي
583
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از طرح درخت زندگي در هنر صفويه با تاكيد بر بافته هاي اين دوره
584
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از طرح هاي كاشيكاري هاي دوره مظفري در صفه عمر مسجد جامع اصفهان
585
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از فرم كليد و نقش مايه هاي سر در مدرسه چهارباغ
586
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقاشي كودك
587
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش بومي فرش هيبت لوي آباده فارس
588
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش تمدن جيرفت
589
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش دوره هخامنشي﴿به ويژه تخت جمشيد﴾
590
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش فرش هاي قشقايي
591
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش كليساي سنت استپانوس
592
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش گليم شيريكي پيچ افشار كرمان
593
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش گياهي و حيواني اشياء سنگي جيرفت
594
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش محراب ايلخاني مسجد جامع اصفهان
595
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش و الگوهاي ساختاري تزئينات كاشي‌كاري ايوان جنوبي مسجد-مدرسه چهارباغ اصفهان
596
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از هنر جنوب ايران
597
طراحي و ساخت زيورآلات با بهره گيري از تكنيك هاي مينا كاري
598
طراحي و ساخت زيورآلات با بهره گيري از نقش الهه مادر در سر سنجاق هاي لرستان
599
طراحي و ساخت زيورآلات بر اساس چشم زخم در باور عاميانه
600
طراحي و ساخت زيورآلات بر اساس حكايت هايي برگزيده از مثنوي معنوي
601
طراحي و ساخت زيورآلات بر اساس زيورآلات تركمن
602
طراحي و ساخت زيورآلات بر اساس ويژگي هاي زيورآلات معاصر موجود در اقوام تبري و گيل
603
طراحي و ساخت زيورآلات بر مبناي نقوش هندسي و گياهي ظروف فلزي دورۀ سلجوقي (با تأكيد بر طراحي وساخت زنجير)
604
طراحي و ساخت زيورآلات براساس نقوش نجومي(منطقه‌البروج) فلزكاري دوره‌ي سلجوقي
605
طراحي و ساخت زيورآلات در تلفيق با پوشاك گيلان
606
طراحي و ساخت زيورآلات سنتي با توجه به ويژگي هاي فيروزه نيشابور و تكيه بر تكنيك فيروزه كوبي
607
طراحي و ساخت زيورآلات متاثر از رويكردهاي جامعه شناسي
608
طراحي و ساخت زيورآلات معاصر بر اساس اسماء الحسني
609
طراحي و ساخت زيورآلات و تزئينات چوبي بر اساس تطبيق نقوش در آثار قبايل سرخپوستي و هنر ايراني
610
طراحي و ساخت ژنراتور پالسهاي ديجيتالي و امواج سينوسي - مثلثي - مربعي
611
طراحي و ساخت ژنراتور پيزوالكتريك با محرك انساني
612
طراحي و ساخت ژنراتور گاز هيدروكس و بررسي عملكرد آن بر روي خودرو پرايد انژكتوري
613
طراحي و ساخت ژيروسكوپ فيبر نوري تك مد ﴿ FOG)
614
طراحي و ساخت سازدهني با استفاده از تكنيك هاي صنايع دستي
615
طراحي و ساخت سازه پرينتر سه بعدي مدل دلتا
616
طراحي و ساخت سازه دستگاه نورد آزمايشگاهي
617
طراحي و ساخت سازه ژني miRNA Sponge مهار كننده miR-195-5p و بررسي اثر آن در مهار هايپرتروفي در سلولهاي كندروسيتي رده C28/I2
618
طراحي و ساخت سازه نانوليفي PVA/سيليكا ايروژل به منظور رهايش كنترل شده داروي فلوكونازول و بررسي اثر آن بر روي كانديدا آلبيكنس
619
طراحي و ساخت ساعت ايستاده و ميز با تكنيك معرق و منبت با الهام از طرح هاي اسلامي
620
طراحي و ساخت ساعت جهت مركز آموزش
621
طراحي و ساخت ساعت ديجيتال با كنترل صنعتي ميكروپروسسور 6802 - MPU
622
طراحي و ساخت ساعت ديجيتال با كنترل صنعتي ميكروپروسسور 6802 MPU
623
طراحي و ساخت ساعت ديجيتالي
624
طراحي و ساخت ساعت ديجيتالي اذان گو
625
طراحي و ساخت ساعت ديجيتالي سنخنگو
626
طراحي و ساخت ساعت گويا با ميكروكنترلر AVR
627
طراحي و ساخت ساعت گويا به وسيله ميكرو كنترولر AVR
628
طراحي و ساخت ساعت مچي با الهام از نقوش آجر كاري دوره ي سلجوقي
629
طراحي و ساخت ساعت نشان دهنده اوقات شرعي
630
طراحي و ساخت سامانه MSE به منظور اندازه گيري فاكتور ايمني توكامك البرز
631
طراحي و ساخت سامانه آب فوق بحراني و بررسي واكنش هيدروليز و اكسيداسيون سديم تولوئن سولفونات در آب زير و فوق بحراني در حضور دي اكسيد كربن
632
طراحي و ساخت سامانه آزمايش حسگر MAP و MAT
633
طراحي و ساخت سامانه آزمايشگاهي مناسب براي سنجش عملكرد دسته لوله هاي مبدل هاي هوا خنك
634
طراحي و ساخت سامانه آزمون جهت پايش سلامت اتصالات در خط لوله تحت بار عرضي
635
طراحي و ساخت سامانه آزمون، جهت اندازه‌گيري چگالي سيال دو فازي به كمك حسگرهاي پيزوالكتريك
636
طراحي و ساخت سامانه ارزان‌قيمت پايش سطوح ميكروني به وسيله ليزر دستگاه DVD خوان
637
طراحي و ساخت سامانه ارسال پيامك و بررسي بكارگيري آن در دانش والدين در زمينه برخي مراقبتهاي كودك مبتلا به لوسمي تحت درمان با داروهاي شيمي درماني
638
طراحي و ساخت سامانه استخراج و اندازه‌گيري زنون پرتوزا
639
طراحي و ساخت سامانه اي براي اندازه گيري فشاركاف و انتقال داده ي آن به موبايل جهت بيوفيدبك و توانبخشي
640
طراحي و ساخت سامانه پذيرش غذا با استفاده از سيستم RFID و با قابليت پشتيابي از تكنولوژي NFC
641
طراحي و ساخت سامانه پرتابل تقليد رفتارهاي نوري بدن آفتاب پرست
642
طراحي و ساخت سامانه تامين هيدروژن پيل سوختي به روش الكتروليزر غشائي با بهره گيري از برق توليدي نيروگاه بادي و تحليل فني-اقتصادي سيستم هيبريدي
643
طراحي و ساخت سامانه تحريك الكتريكي سيستم عصبي
644
طراحي و ساخت سامانه تحليل گر امپدانس الكتريكي حسگرهاي پيزو الكتريك جهت پايش سلامت سازه
645
طراحي و ساخت سامانه تحليلگر ابعاد ذرات نانو با استفاده از پراكندگي ديناميكي نور
646
طراحي و ساخت سامانه تست فن
647
طراحي و ساخت سامانه تشخيص بلادرنگ آريتمي‌هاي قلبي براي استفاده در دستگاه دفيبريلاتور خودكار
648
طراحي و ساخت سامانه تشخيص دهنده عيوب طيف سنج تلسكوپ
649
طراحي و ساخت سامانه تشخيص و جداسازي انارهاي آفتاب سوخته از سالم با استفاده از روش ماشين بينايي
650
طراحي و ساخت سامانه توليد گاز دي اكسيد گوگرد عاري از اكسيژن با روش دميدن گاز گرم
651
طراحي و ساخت سامانه توليد نقشه درمان مبتني بر تصوير براي راديوتراپي حين جراحي
652
طراحي و ساخت سامانه چندلايه نانو ليفي پلي كاپرولاكتون/كيتوسان براي رهايش دارو و مدل سازي ساختار جهت بررسي انتشار دارو در شرايط pH مختلف
653
طراحي و ساخت سامانه خودكار مديريت نسخه ها، براي يك الگوريتم
654
طراحي و ساخت سامانه رباتيك بازتواني مچ دست با استفاده از ربات فالكن
655
طراحي و ساخت سامانه زمان واقع جداسازي ديجيتال نوترون و گاما به روش آناليز شكل پالس
656
طراحي و ساخت سامانه سخت افزار در حلقه ماشين سوييچ رلوكتانسي با قابليت كنترل سرعت
657
طراحي و ساخت سامانه سيستمهاي تشخيص قند خون
658
طراحي و ساخت سامانه عيب يابي ECU با استفاده از پروتكل KWP2000
659
طراحي و ساخت سامانه فرستنده و گيرنده صوتي آكوستيك
660
طراحي و ساخت سامانه كبد روي تراشه براي بررسي آسيب كبدي ناشي از داروهاي ضدتشنج
661
طراحي و ساخت سامانه ليزري نمايان‌ساز سوراخ‌هاي ميخ داخل ‌استخواني
662
طراحي و ساخت سامانه ماموگرافي نوري به‌منظور تشخيص غير مخرب توده‌هاي سرطاني بافت پستان
663
طراحي و ساخت سامانه موج‌تابي سلولي فركانس پايين توام با امپدانس متري
664
طراحي و ساخت سامانه موقعيت يابي اشخاص بر اساس تكنيك ناوبري كور و ادغام حسگرهاي ميكروالكترومكانيكي ارزان قيمت
665
طراحي و ساخت سامانه موقعيت يابي درون ساختمان با استفاده از فناوري راديويي UWB
666
طراحي و ساخت سامانه نانوكامپوزيتي با قابليت آزادسازي دارو در بافت‌هاي توموري
667
طراحي و ساخت سامانه نورپردازي خورشيدي
668
طراحي و ساخت سامانه نوروفيدبك تك كاناله جهت بررسي امكان بهبود عملكرد سيستم كنترل توجه در انسان
669
طراحي و ساخت سامانه هاي چند لايه اي نانوساختاري براي كپسوله كردن ديودهاي نورگسيل آلي
670
طراحي و ساخت سامانه هاي هيدروژلي نانوساختار بر پايه بيوپليمر كيتوسان اصلاح شده باقابليت رهايش داروي تاموكسيفن براي ترميم پوست
671
طراحي و ساخت سامانه هدايتگر خودكار به منظور هدايت و مسير يابي كم بينايان و نابينايان
672
طراحي و ساخت سامانه هوشمند توليد نور ، با استفاده از ديود هاي نوري سفيد
673
طراحي و ساخت سامانه هوشمند هواشناسي با امكان ارسال ديتا روي خط تلفن و تلفن گويا
674
طراحي و ساخت سامانه ي الكترونيك آشكارساز حركات مردمك چشم
675
طراحي و ساخت سامانه ي اندازه گيري خواص ويسكوالاستيك بافت نرم با استفاده از بارگذاري ديناميكي
676
طراحي و ساخت سامانه ي اندازه گيري نيروي دراگ وارد بر شبيه ساز شناگر
677
طراحي و ساخت سامانه ي كنترل دما براي يك راكتور ناپيوسته
678
طراحي و ساخت سامانه‌هاي اپتيكي چند كانوني عرضي با استفاده از مدولاتور فضايي نور
679
طراحي و ساخت سامانه‌ي پايش مداوم و همزمان فشار، دما و ساير ويژگي‌هاي فيزيكي خمير نان طي تخمير
680
طراحي و ساخت سامانه‌ي پايش يونيت هوادهي
681
طراحي و ساخت سايت مديريت فرودگاه با PHP
682
طراحي و ساخت ست آپ آزمايشگاهي ثبت اختلالات موتور نروني مخچه اي در افراد مبتلا به ام اس
683
طراحي و ساخت ست بهداشتي روشويي و روشنايي سراميكي لعابدار با استفاده از تكنيك ريخته گري
684
طراحي و ساخت ستاپ آزمايشگاهي مكانيزم تنظيم فشار سيستميك فشار خون بدن انسان (بارورفلكس)
685
طراحي و ساخت سخت افزار پورت هاي سوئيچ 25.X و نرم افزار مسيريابي آن
686
طراحي و ساخت سخت افزار رطوبت سنج هاي مورد مصرف در كاربردهاي پزشكي
687
طراحي و ساخت سخت افزار سنجشگر چندكاناله امپدانس الكتريكي قفسه سينه براي ايجاد بازخورد بيولوژيكي در دستگاه ونتيلاتور
688
طراحي و ساخت سخت افزار سيستم توموگرافي امپدانسي الكتريكي
689
طراحي و ساخت سخت افزار مانيتورينگ و واسط كاربر درايور ليزر ديود
690
طراحي و ساخت سخت افزار مودم به منظور استفاده در محيط انتقال ولتا‍ بالا
691
طراحي و ساخت سخت افزار مودم چند حالته ديسك
692
طراحي و ساخت سخت افزار و پياده‌سازي نرم‌افزار دستگاه ارزيابي ريه بر اساس روش FOT
693
طراحي و ساخت سخت افزار و نرم افزار اسكنر سه بعدي ليزري
694
طراحي و ساخت سخت افزار و نرم افزار شبيه ساز ترافيك تلفني
695
طراحي و ساخت سخت نرم افزار مورد نياز براي سنسور CONTRAST
696
طراحي و ساخت سرپناه ايستگاههاي اتوبوس درون شهري با استفاده از مواد كامپوزيتي و تكنولوژي نوين ساخت
697
طراحي و ساخت سرپوش هاي مورد استفاده در تست لوله هاي پلي اتيلن و انتخاب مناسب ترين پارامترهاي طراحي جهت راحتي عملكرد و آب بندي مناسب آن
698
طراحي و ساخت سرعت سنج آب
699
طراحي و ساخت سرعت سنج اولتراسونيك
700
طراحي و ساخت سرعت سنج ديجيتالي قابل نصب بر روي ماشين هاي سواري
701
طراحي و ساخت سرعت سنجش ليزري
702
طراحي و ساخت سروكنترلر براي لامپ كنترون
703
طراحي و ساخت سطوح تزييني با استفاده از تكنيك معرق و منبت
704
طراحي و ساخت سفالهاي تزئيني در قالب ساعت
705
طراحي و ساخت سقف تاشو خودرو
706
طراحي و ساخت سلول TEM
707
طراحي و ساخت سلول استخراج الكترليتي منيزيم و انجام تست مقدماتي
708
طراحي و ساخت سلول الكتروشيميايي نيمه جامد بر پايه هيدروژل هاي پليمري پايه سلولز
709
طراحي و ساخت سلول باز الكترولير منيزيم
710
طراحي و ساخت سلول توليد آلومينيوم به روش الكتروليز
711
طراحي و ساخت سلول جذبي چند عبوري باز و بسته براي بيناب‌نمايي آزمايشگاهي و ميداني
712
طراحي و ساخت سلول خورشيدي پليمري ناهمگون حجمي با ساختار معكوس توسط نانوميله هاي ZnO و TiO2
713
طراحي و ساخت سلول خورشيدي مبتني بر CZTS به منظور افزايش جذب و بازدهي تبديل
714
طراحي و ساخت سلول خورشيدي مبتني بر نقاط كوانتومي ZnS
715
طراحي و ساخت سلول فلوتاسيون ستوني اصلاح شده ﴿3PC﴾ جهت بررسي تأثير آب شستشو و FDB بر عيار كنستانتره
716
طراحي و ساخت سلول هاي خورشيدي انعطاف پذير و امكان سنجي توليد الياف فتوولتائيك
717
طراحي و ساخت سمعك هدايت استخواني
718
طراحي و ساخت سنتزكننده امپدانس در باند فركانسي CL ميكروويو
719
طراحي و ساخت سنتزكننده فركانس
720
طراحي و ساخت سنتزكننده فركانس گيرنده Multiport در باند فركانسيGHz 24-29
721
طراحي و ساخت سنتي اشياء ﴿ تحقيق كلاسي جمعي ازدانشجويان ﴾
722
طراحي و ساخت سنتي اشياء ﴿تحقيق كلاسي جمعي از دانشجويان ﴾
723
طراحي و ساخت سنج نوري
724
طراحي و ساخت سنجشگر نرخ خطاي بيت با نرخ ارسال تا 5 مگابيت بر ثانيه
725
طراحي و ساخت سنسور اندازه گيري ميزان تابش نور با قابليت ثبت و نمايش اطلاعات
726
طراحي و ساخت سنسور با هوش دما بر ميكروكنترلر PIC16F877
727
طراحي و ساخت سنسور تشخيص سكه
728
طراحي و ساخت سنسور جابه جايي دوبعدي نوري
729
طراحي و ساخت سنسور جريان گردابي و سنسور اثر هال
730
طراحي و ساخت سنسور فوتواكوستيك
731
طراحي و ساخت سنسور گازي حساس به گازهاي آلاينده با استفاده از نانو ميله هاي اكسيد روي
732
طراحي و ساخت سنسور نيروي سه درجه آزادي به منظور بخيه زني بافت هاي بيولوژيكي در جراحي رباتيك
733
طراحي و ساخت سنسورهاي الكتروشيميايي برپايه نانو ذرات و الكترودهاي دو قطبي براي اندازه گيري داروها و مواد معدني
734
طراحي و ساخت سنسورهاي زيستي نوري بر اساس ميكرو رزوناتورها
735
طراحي و ساخت سنگ شكن غلتكي (والس )
736
طراحي و ساخت سه كننده امپدانس در باند فركانس S,L
737
طراحي و ساخت سوئيپ ژنراتور در باند 100 مگاهرتز
738
طراحي و ساخت سوئيپ ژنراتور قابل تنظيم توسط كي بورد
739
طراحي و ساخت سوئيچ ...
740
طراحي و ساخت سوئيچ ... يك به چهار
741
طراحي و ساخت سوئيچ HVسريع نيمه هادي براي مدولاتورهاي پالسي ولتاژ بالا
742
طراحي و ساخت سوئيچ اسپارك گپ سه الكترودي با عملكرد تخليه تكراري
743
طراحي و ساخت سوئيچ پورت سري rs_232 به 491
744
طراحي و ساخت سوئيچ زماني
745
طراحي و ساخت سوئيچ زماني 16 كاناله
746
طراحي و ساخت سوئيچ زماني مكاني پي سي ام بدون انسداد براي 256 پورت
747
طراحي و ساخت سوئيچ صوتي
748
طراحي و ساخت سوئيچ مكاني
749
طراحي و ساخت سوئيچ و ضعيف كننده باديود پين
750
طراحي و ساخت سوزن پلاسمايي
751
طراحي و ساخت سولونوئيد والوها
752
طراحي و ساخت سويچ Q براي ليزر YAG : ND
753
طراحي و ساخت سيال تكميل سنگين با در نظر گرفتن كاهش آسيب سازند
754
طراحي و ساخت سيتم مالتي پراسيسنگ با استفاده از ريزپردازنده هاي 68000
755
طراحي و ساخت سيستم : CONTROL ACCESS با كارت هوشمند غير تماسي
756
طراحي و ساخت سيستم C.V.S جهت تكميل سيمولاتور سيستم قدرت موجود در مجتمع سازندگي وآموزش اصفهان
757
طراحي و ساخت سيستم CNC با عملكرد دوراني پنوماتيكي جهت سنگ زني خارج استوانه هاي فلزي غير مغناطيسي ﴿فلزات سنگين﴾ به روش پرداخت با پودر مواد ساينده
758
طراحي و ساخت سيستم CODEC ازنوع DLPCM
759
طراحي و ساخت سيستم OFDM روي كانال باند باريك و چند مسيري
760
طراحي و ساخت سيستم SCADA 38 كاناله
761
طراحي و ساخت سيستم آزمايش جهت اندازه گيري گذردهي توده كربن فعال گرانول در جريانهاي محوري سيال
762
طراحي و ساخت سيستم آزمايشگاهي يك نمونه سلول الكترولايزر همراه با مانيتورينگ شيب ولتاژ و جريان جهت كاربرد در واحدهاي كلرآلكالي
763
طراحي و ساخت سيستم آزمايشگر خطوط مشتركين
764
طراحي و ساخت سيستم آزمون انتقال حرارت پودر نانو توسط اولتراسونيك
765
طراحي و ساخت سيستم آشكار ساز گاز شهري
766
طراحي و ساخت سيستم آشكارساز آلودگي راديواكتيو
767
طراحي و ساخت سيستم آشكارسازي و طبقه‌بندي ايرادات رنگ بدنه خودرو
768
طراحي و ساخت سيستم اتصال چرخان از نوع هم محور جهت اندازه گيريهاي اتاق آنتن
769
طراحي و ساخت سيستم اتوماسيون خانگي بر مبناي پروتكل X10
770
طراحي و ساخت سيستم اجراي فرمان هاي از راه دور توسط امواج راديوئي
771
طراحي و ساخت سيستم اجراي فرمان هاي از راه دور توسط خط تلفن ثابت
772
طراحي و ساخت سيستم اخذ اطلاعات
773
طراحي و ساخت سيستم ادغام كننده 2*2Mb/Sو فشرده سازي آن بوسيله PLD
774
طراحي و ساخت سيستم ارتباط تلفني از طريق آيفون
775
طراحي و ساخت سيستم ارتفاع سنج اولتراسونيك
776
طراحي و ساخت سيستم ارزشيابي كامل دستگاه تنفس انسان
777
طراحي و ساخت سيستم ارسال اطلاعات محيطي از طريق SMS [پيامك]
778
طراحي و ساخت سيستم ارسال دريافت سيگنال صوتي توسط برق شهر
779
طراحي و ساخت سيستم ارسال و دريافت اطلاعات خط تلكس توسط كامپيوتر
780
طراحي و ساخت سيستم ارسال و دريافت صوت از طريق خطوط برق
781
طراحي و ساخت سيستم استخراج حلالي كادميوم براي اصلاح خواص TBP
782
طراحي و ساخت سيستم استخراج كننده¬ي يون و بهينه¬سازي جريان باريكه¬ي يون چشمه¬ي پلاسماي هليكن اميركبير
783
طراحي و ساخت سيستم اسكرامبلر كانال HFجهت امنيت بخشي به سيگنال صحبت
784
طراحي و ساخت سيستم اسكنر جهت تعيين ايزودوزهاي درماني
785
طراحي و ساخت سيستم اعمال نيرو در دستگاه جوشكاري با دوران قوس الكتريكي
786
طراحي و ساخت سيستم اكسترودر نوين به منظور پرينت پليمر PEEK به روش FDM
787
طراحي و ساخت سيستم الكترواپتيك ردياب ستاره
788
طراحي و ساخت سيستم الكترونيكي، جهت كنترل . تثبيت ولتاژ برق شهر با استفاده از اتوترانس
789
طراحي و ساخت سيستم امنيتي مداربسته با قابليت چرخش دوربين بوسيله كامپيوتر
790
طراحي و ساخت سيستم امنيتي منازل با قابليت برنامه ريزي از طريق پورت سريال
791
طراحي و ساخت سيستم امنيتي نيمه اتوماتيك نيمه هوشمند
792
طراحي و ساخت سيستم امنيتي، اعلان حريق و مديريت منازل ﴿boilding manager system﴾
793
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﻨﮕﻴﻦ
794
طراحي و ساخت سيستم انبارداري و بازيابي قطعات و انتقال به تغذيه اصلي در سيستم توليدي انعطاف پذير جامع كامپيوتري
795
طراحي و ساخت سيستم انتقال توان بيسيم براي تغذيه يك تراشه كاشته شده در بدن در فركانس 13.56 مگاهرتز
796
طراحي و ساخت سيستم انتقال قدرت مكانيزم دوران مخالف در دستگاه swaging
797
طراحي و ساخت سيستم انتقال قدرت مكانيزم دوران مخالف در دستگاه swaging
798
طراحي و ساخت سيستم انتقال نوري
799
طراحي و ساخت سيستم انجام آزمايشهاي تعقيب كنايي دستي - چشمي
800
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري Vibration
801
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري بارهاي وارد بر بالك ها در تونل آب
802
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري پارامترهاي ترافيك
803
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري پراكندگي موج يك جهتي خودكار در باند مايكروويو
804
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري توان نسبي ليزر CO2 پيوسته به منظور بهينه سازي آن
805
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري جرم عبوري در واحد زمان در نوارهاي نقاله
806
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري درگ اصطكاكي روي ديواره به روش نيرو سنجي
807
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري دقيق عرض پالسهاي غير بريوديك
808
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري دما با استفاده از ترموكوپل هاي نوع k
809
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري سرعت پيشروي آب در الياف
810
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري سرعت خودرو با استفاده از سنسورهاي ميدان مغناطيسي
811
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري سرعت و دبي هوا در فن ها (لوله پيتوت )
812
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري غيرتهاجمي قند خون مبتني بر فن آوري مادون قرمز نزديك (1468) در محيط invivo
813
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري گاز رادن در خاك به روش غير فعال با قابليت جداسازي تورون
814
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري گاز رادن در خاك به روش غيرفعال با قابليت جداسازي تورون
815
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري و ارسال ديتا آب چشمه ( چشمه اعلا دماوند) به منظور پيش بيني زلزله
816
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري و كنترل پارامترهاي نورد در دستگاه نورد آزمايشگاهي
817
طراحي و ساخت سيستم اندازه¬گيري و تحليلگر ارتفاع پالس چند كاناله براي تحليل ميزان گاماي طبيعي معادن
818
طراحي و ساخت سيستم ايمني ساختمان﴿اعلام حريق و كنترل حركت﴾
819
طراحي و ساخت سيستم بالانس مكانيكي تونل باد زير صوت TQ
820
طراحي و ساخت سيستم باند وسيع شناسايي و اندازه گيري امواج الكترومغناطيسي ناشي از كانال ضربه برگشت صاعقه از نوع ابر به زمين
821
طراحي و ساخت سيستم بهره برداري از انرژي صوتي براي كاربرد هاي توان پايين
822
طراحي و ساخت سيستم بي سيم بلوتوث براي مانيتورينگ سيگنال قلب با قابليت ارسال به تلفن همراه
823
طراحي و ساخت سيستم پايش آب مصرفي در حوزه ي شهري بر مبناي اينترنت اشيا
824
طراحي و ساخت سيستم پايش و اندازه‌گيري واكنش‌هاي آنزيمي در بيوسنسورها بر اساس مدل گلوكزاكسيداز مبني بر سنجش تغييرات پتانسيل و جريان الكتريكي
825
طراحي و ساخت سيستم پايه كنترل درجه حرارت با استفاده از منطق فازي
826
طراحي و ساخت سيستم پايه كنترل و فرمان هوشمند تجهيزات در چارچوب اينترنت اشياء
827
طراحي و ساخت سيستـم پرتودهي نوترون حرارتي براي كاليبراسيون TLD
828
طراحي و ساخت سيستم پردازش موازي با دو DSP موازي GFL50 C40 TMS320
829
طراحي و ساخت سيستم پزشكي از راه دور براي پايش درصد اشباع خون در بيماران مبتلا به آپنه خواب
830
طراحي و ساخت سيستم پوشش¬دهي ديواره محفظه آزمايش (با هدف توسعه سيستمي براي پردازش ديواره توكامك البرز)
831
طراحي و ساخت سيستم پيش يونش و سلنوئيد توكامك البرز
832
طراحي و ساخت سيستم تأمين انرژي يك يخچال با انرژي خورشيدي
833
طراحي و ساخت سيستم تامين و توزيع بهينه اكسيژن بصورت قابل حمل جهت بيماران تنفسي
834
طراحي و ساخت سيستم تحرك و اندازه گيري ديجيتال دستگاه تست پيچش
835
طراحي و ساخت سيستم تحريك كننده بار هارمونيك پويشگر يك تير
836
طراحي و ساخت سيستم تحريك كننده بار هارمونيك پيمايشگر يك تير به روش الكترو مغناطيسي
837
طراحي و ساخت سيستم تخليه تابان الكتريكي DC براي توكامك البرز
838
طراحي و ساخت سيستم تست و عيب يابي كابلهاي شبكه
839
طراحي و ساخت سيستم تست، و انجام آزمايشات عملكرد اجزاي يك ميني موتور توربو
840
طراحي و ساخت سيستم تست، و انجام آزمايشات عملكرد يك ميني موتور توربوجت
841
طراحي و ساخت سيستم تشخيص امواج فروصوت
842
طراحي و ساخت سيستم تشخيص حركت با استفاده از پردازنده ARM
843
طراحي و ساخت سيستم تشخيص حريقِ مناطق ِجنگلي در بستر LoRa
844
طراحي و ساخت سيستم تشخيص و اعلام حريق
845
طراحي و ساخت سيستم تصوير گير بلادرنگ
846
طراحي و ساخت سيستم تعليق مغناطيسي
847
طراحي و ساخت سيستم تعليق مغناطيسي
848
طراحي و ساخت سيستم تعليق مغناطيسي
849
طراحي و ساخت سيستم تغذيه‌كننده پالت در يك سيستم توليد انعطاف‌پذير آزمايشگاهي
850
طراحي و ساخت سيستم تنظيم دما از طريق كنترل موتور شوفاژ
851
طراحي و ساخت سيستم تنظيم دما در اتاقك رشه كريستال
852
طراحي و ساخت سيستم تنظيم سرعت پيشروي پيگ
853
طراحي و ساخت سيستم تنظيم ضخامت در دستگاه نورد و مطالعه تجربي و عددي فرآيند
854
طراحي و ساخت سيستم تهويه آزمايشگاه متالورژي استخراجي
855
طراحي و ساخت سيستم توانبخشي به معلولين قطع نخاعي با كمك سيگنال الكترواكولوگرام
856
طراحي و ساخت سيستم توانبخشي يك درجه آزادي دست مبتني بر تركيب سيگنال هاي حياتي باتمركز بر سيگنال EMG
857
طراحي و ساخت سيستم توانبخشي يك درجه آزادي دست مبتني بر سيگنال هاي حياتي با تمركز روي سيگنال EEG
858
طراحي و ساخت سيستم توربين اتوماتيك
859
طراحي و ساخت سيستم توزين خودرو در حال حركت (WIM) مبتني بر فيبر نوري
860
طراحي و ساخت سيستم توزين ديناميكي تماسي قطار
861
طراحي و ساخت سيستم توليد اكسيژن از طريق واكنش شيميايي
862
طراحي و ساخت سيستم ثبت سيگنال ECG با قابليت ارسال از طريق مودم و تشخيص بيماري
863
طراحي و ساخت سيستم ثبت و پردازش سيگنال صوتي با محدوده ديناميكي بيش از 90 dB
864
طراحي و ساخت سيستم جدايش ماهواره و تستهاي عملكردي
865
طراحي و ساخت سيستم جديد ثبت چند گانه الكتروفيزيولوژيكي به منظور شناخت مجموعه هاي نروني
866
طراحي و ساخت سيستم جمع آوري اطلاعات از ترموكوپل
867
طراحي و ساخت سيستم جمع‎‌‏آوري سيگنال هاي پلاسما در توكامك و انتقال آنها با استفاده از فيبر نوري
868
طراحي و ساخت سيستم حركت ريز ربات به كمك محرك مغناطيسي
869
طراحي و ساخت سيستم حركت ريز ربات به كمك محرك مغناطيسي
870
طراحي و ساخت سيستم حفاظت از ترانس و تجهيزات برقي در مقابل سرقت
871
طراحي و ساخت سيستم حفاظت ميكروپروسسوري خطوط فشار قوي
872
طراحي و ساخت سيستم حفاظت ميكروپروسسوري خطوط فشارقوي
873
طراحي و ساخت سيستم حفاظتي امنيتي آلتراسونيك
874
طراحي و ساخت سيستم حفاظتي كنترل خروج اموال
875
طراحي و ساخت سيستم حفاظتي هوشمند منازل با قابليت ارسال sms در هنگام وقوع سرقت
876
طراحي و ساخت سيستم حفاظتي هوشمند منزل با قابليت ارسال sms
877
طراحي و ساخت سيستم حمل و نقل هوشمند شهري بر روي بستر اينترنت اشياء(IOT)
878
طراحي و ساخت سيستم خبرهOffline جهت تشخيص خطاي سيستم كنترل بويلر نيروگاه
879
طراحي و ساخت سيستم خنك كننده
880
طراحي و ساخت سيستم داده برداري 8 كاناله با استفاده از ميكروكنترلر
881
طراحي و ساخت سيستم درايو كنترل برداري موتور‌ سنكرون مغناطيس دائم به همراه شناسايي پارامترهاي آن با استفاده از DSP
882
طراحي و ساخت سيستم درب باز كن هوشمند با روش بازشناسي اتوماتيك چهره بر اساس شبكه هاي عصبي
883
طراحي و ساخت سيستم دريافت و پردازش داده هاي آرايه آشكارساز خطي مادون قرمز و تبديل آن به تصوير قابل رؤيت در نمايشگر به صورتReal Time
884
طراحي و ساخت سيستم دريافت و پردازش داده هاي آرايه آشكارساز خطي مادون قرمز و تبديل آن به تصويرقابل رؤيت در نمايشگر به صورت Real Time
885
طراحي و ساخت سيستم دستگاه بيهوشي الكتريكي ماهيان
886
طراحي و ساخت سيستم دستيابي هوشمند
887
طراحي و ساخت سيستم دو درجه آزادي ردياب خورشيد و استفاده از فيبر نوري براي انتقال نور به داخل ساختمان
888
طراحي و ساخت سيستم دو منظوره ترموسيفون و آب شيرين كن خورشيدي
889
طراحي و ساخت سيستم ذخيره سازي اتوماتيك داده هاي مخازن ذخيره با قابليت جستجو
890
طراحي و ساخت سيستم ذخيره‌ساز انرژي گرمايي زئوليتي و بررسي تجربي تاثير پارامتر‌هاي مختلف بر عملكرد آن
891
طراحي و ساخت سيستم رأي گيري الكترونيكي
892
طراحي و ساخت سيستم راي گيري الكترونيكي بي سيم
893
طراحي و ساخت سيستم راي گيري به كمك ارسال پيامك
894
طراحي و ساخت سيستم رباتيك تقليد مسير
895
طراحي و ساخت سيستم ردياب الكترواپتيك منبع نور
896
طراحي و ساخت سيستم ردياب تصويري
897
طراحي و ساخت سيستم ردياب خورشيد
898
طراحي و ساخت سيستم ردياب خورشيد
899
طراحي و ساخت سيستم ردياب خورشيدي
900
طراحي و ساخت سيستم ردياب كننده اجسام متحرك
901
طراحي و ساخت سيستم رطوبت سنج مادون قرمز
902
طراحي و ساخت سيستم ركابزني با تحريك الكتريكي عملكردي قابل حمل
903
طراحي و ساخت سيستم رمزكننده صحبت
904
طراحي و ساخت سيستم روانكارهاي جامد فلنج چرخ و ريل
905
طراحي و ساخت سيستم روشنايي هوشمند﴿smart lighting system﴾
906
طراحي و ساخت سيستم ريز پردازنده اي تحريك الكتريكي كاركردي براي ايستادن و گام برداشتن
907
طراحي و ساخت سيستم سرمايش دستگاه آزمايش انتقال حرارت در حالت تقطير و تشكيل برفك
908
طراحي و ساخت سيستم سرومكانيزم ميكروكامپيوتر يراي كنترل جابجايي
909
طراحي و ساخت سيستم سلول خورشيدي براي شارژر باطري اتوموبيل
910
طراحي و ساخت سيستم سنجشي فشار آكوستيكي (AIMS)
911
طراحي و ساخت سيستم شارژ و كنترل پالسي با عملكرد تكراري براي سيستم هاي مولد پينچ پلاسما
912
طراحي و ساخت سيستم شبيه ساز آموزش تيراندازي با قابليت ضبط و آناليز لرزش دست
913
طراحي و ساخت سيستم شبيه ساز جريانهاي حياتي
914
طراحي و ساخت سيستم شناسايي تماس گيرنده ﴿Caller ID)
915
طراحي و ساخت سيستم شيروگرافي
916
طراحي و ساخت سيستم طيف نگاري فوتو آكوستيك ليزري جهت شناسايي گاز SF6
917
طراحي و ساخت سيستم عيب ياب آسانسورهاي ساختمان به طريق پي پيش بينانه و بر اساس اصول مهندسي نگاهداشت و بازطراحي در آناليز انواع خطا و تحليل اثرات آن
918
طراحي و ساخت سيستم عيب ياب كابل جهت تعيين مكان پاركي ( قطع) و اتصال كوتاه به روش )TIME DOMAIN REFLECTOMETRY ( TDR
919
طراحي و ساخت سيستم عيب ياب كامپيوتري منبع تغذيه سوئيچينگ
920
طراحي و ساخت سيستم غبارگير گازـ جامد براي يك واحد خشك كن پاششي نمونه با استفاده از سايكلون
921
طراحي و ساخت سيستم فرمان هاي كنترل از راه دور توسط تلفن همراه ( پيام كوتاه )
922
طراحي و ساخت سيستم فشار قوي پالسي [kv 40-20] 40-20 كيلو ولت (جهت ميكروب زدايي مايعات )
923
طراحي و ساخت سيستم كاليبراسيون كنتورهاي گاز خانگي
924
طراحي و ساخت سيستم كاليبراسيون و تخمين موقعيت بر پايه ي تصويربرداري با دوربين
925
طراحي و ساخت سيستم كپي تراش دوبعدي دوراني
926
طراحي و ساخت سيستم كدينگ براي يك ماهواره كوچك LEO
927
طراحي و ساخت سيستم كدينگ كانال روي كانال هاي چند مسيري HF
928
طراحي و ساخت سيستم كرنش سنج
929
طراحي و ساخت سيستم كسب اطلاعات
930
طراحي و ساخت سيستم كنترل آبياري هوشمند با استفاده از انرژي خورشيدي و كنترل از راه دور
931
طراحي و ساخت سيستم كنترل آسانسور با ميكروكنترلر 8051
932
طراحي و ساخت سيستم كنترل اتوماتيك جريان در شيرها
933
طراحي و ساخت سيستم كنترل ارتعاش يك پل تحت بار متحرك
934
طراحي و ساخت سيستم كنترل از راه دور توسط سيم برق (آيفن PLC)
935
طراحي و ساخت سيستم كنترل از راه دور راديوئي با استفاده از ميكرو كنترلر براي يك ماشين كوچك
936
طراحي و ساخت سيستم كنترل از راه دور راديويي
937
طراحي و ساخت سيستم كنترل انكوباتور كشت سلول هاي بنيادي سازگار با ميدان هاي مغناطيسي
938
طراحي و ساخت سيستم كنترل برداري موتور القايي با هدف بهبود عملكرد در شرا يط كاري مختلف
939
طراحي و ساخت سيستم كنترل برداري موتور القايي سه فاز با استفاده از اينورتر منبع جريان و يكسوسازي با ضريب قدرت واحد
940
طراحي و ساخت سيستم كنترل برف پاك كن با استفاده از ميكروكنترلر 8952
941
طراحي و ساخت سيستم كنترل پرواز يك كوادروتور و تحليل ديناميكي و كنترل آن با بار آويزان
942
طراحي و ساخت سيستم كنترل تابش انعكاسي نور خورشيد به پنجره‌هاي شمالي ساختمان‌ها
943
طراحي و ساخت سيستم كنترل تطبيقي و نصب آن بر روي ماشين تراش
944
طراحي و ساخت سيستم كنترل تعليق مغناطيسي
945
طراحي و ساخت سيستم كنترل تعليق مغناطيسي (2 جلد)
946
طراحي و ساخت سيستم كنترل تهويه مطبوع هوشمند، امن
947
طراحي و ساخت سيستم كنترل توپ روي صفحه
948
طراحي و ساخت سيستم كنترل توپ روي صفحه
949
طراحي و ساخت سيستم كنترل حرارت هوشمند براي كاربرد خانگي
950
طراحي و ساخت سيستم كنترل دبي
951
طراحي و ساخت سيستم كنترل درب منزل به كمك ارسال پيامك
952
طراحي و ساخت سيستم كنترل دست سايبرنتيكي
953
طراحي و ساخت سيستم كنترل دما، كنترل روشنايي، ايمني و امنيتي ساختمان
954
طراحي و ساخت سيستم كنترل دور فن
955
طراحي و ساخت سيستم كنترل دور موتور القايي
956
طراحي و ساخت سيستم كنترل دور موتور جهت تست واحد كنترل سوخت موتور AC
957
طراحي و ساخت سيستم كنترل سطح مايعات
958
طراحي و ساخت سيستم كنترل فرستنده- گيرنده جهش فركانس
959
طراحي و ساخت سيستم كنترل فركانس (AFC) در رادار MTIهماهنگ
960
طراحي و ساخت سيستم كنترل قابل برنامه ريزي PLCبراي كنترل پروسه هاي صنعتي
961
طراحي و ساخت سيستم كنترل كننده پارامترهاي جوشكاري مقاومتي
962
طراحي و ساخت سيستم كنترل كننده شكل موج UPS هاي صنعتي
963
طراحي و ساخت سيستم كنترل ماشين لباسشويي
964
طراحي و ساخت سيستم كنترل مركزي بي سيم با واسط كاربردي نمايشگر لمسي گرافيكي
965
طراحي و ساخت سيستم كنترل موتور پله اي با استفاده از ميكروكنترلر PIC
966
طراحي و ساخت سيستم كنترل موتور پله‏اي مسطح دو بعدي
967
طراحي و ساخت سيستم كنترل موتورهاي يك بازو با 3 درجه آزادي ﴿ رباط [ربات] شطرنج باز﴾
968
طراحي و ساخت سيستم كنترل موقعيت زاويه اي با كدكننده نوري
969
طراحي و ساخت سيستم كنترل موقعيت موتور DC توسط ميكروپروسسور
970
طراحي و ساخت سيستم كنترل هوشمند حرارت دستگاه رنگرزي نساجي ﴿كارخانه بافت آزادي ﴾
971
طراحي و ساخت سيستم كنترل و اندازه گيري دما توسط كامپيوتر
972
طراحي و ساخت سيستم كنترل و مانيتورينگ دستگاه ها با استفاده از شبكه GSM ﴿جي. اس. ام.﴾
973
طراحي و ساخت سيستم كنترل و منبع تغذيه دستگاه راديولوژي
974
طراحي و ساخت سيستم كنترل ولتاژهاي برگشتي از بدن بوسيله كنترل فازي
975
طراحي و ساخت سيستم كنترل يك ربات مارگونه و بهينه سازي ساختار مكانيكي آن
976
طراحي و ساخت سيستم كنترل يك روبات آزمايشگاهي
977
طراحي و ساخت سيستم كنترلي گوي و ميله
978
طراحي و ساخت سيستم كولر آبي اتومبيل
979
طراحي و ساخت سيستم گردآوري اطلاعات خودرو با ميكروكنترلر 196 80c
980
طراحي و ساخت سيستم گرداننده كابين دوار آسانسور پانوراما
981
طراحي و ساخت سيستم گوي و صفحه و پياده سازي كنتر¬ل¬كننده هوشمند جهت پايدار سازي آن
982
طراحي و ساخت سيستم لايه نشاني فلز به روش تبخير
983
طراحي و ساخت سيستم لوله كشي مستقيم و معكوس و مقايسه افت فشار در اين دو سيستم
984
طراحي و ساخت سيستم مالتي پلكس فركانس به روش تربيعي
985
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ 16 كاناله پارامترهاي حياتي با استفاده از ميكروكنترلر 8051
986
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ CCU با امكانات شبكه ، ذخيره سازي و فشرده سازي
987
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ DEDSIDE با استفاده از ميكروكنترلر KC 196 C 80 ,LCD گرافيكي
988
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ بي سيم جريان روتور با استفاده از تكنولوژي بلوتوث
989
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ بيسيم
990
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ بيمارستاني
991
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ دماي 8 نقطه به طور همزمان به وسيله AVR و VISUAL BASIC
992
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ روشنايي بر مبناي اينترنت
993
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ و كنترل مبتني بر وب بر بستر شبكه GSM
994
طراحي و ساخت سيستم مبدل اسيلوسكوپ آنالوگ به ديجيتال
995
طراحي و ساخت سيستم متمركز كننده پرتو ذرات پروتون و دوترون توليد شده در سيكلوترون
996
طراحي و ساخت سيستم محركه و كنترل يك روبات كمك جراح سازگار با محيطهاي MRI
997
طراحي و ساخت سيستم محورشمار با استفاده از سنسورهاي 2 از 2القايي مجاورتي بر مبناي منطق
998
طراحي و ساخت سيستم مديريت آسانسور
999
طراحي و ساخت سيستم مديريت انرژي و كنترل هوشمند يخچال
1000
طراحي و ساخت سيستم مديريت هوشمند پاركينگ
بازگشت