<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي و ساخت دستگاه ثبات خطا براي شبكه هاي قدرت
2
طراحي و ساخت دستگاه ثبات گسترده خطا
3
طراحي و ساخت دستگاه ثبت ركورد
4
طراحي و ساخت دستگاه ثبت و پردازش سيگنال الكترومايوگرام تك كاناله باتوجه به كاربردهاي بيومكانيك شغلي
5
طراحي و ساخت دستگاه جت گروتينگ آزمايشگاهي و بررسي رفتار ستون‌هاي جت گروتينگ با استفاده از مدل فيزيكي كوچك‌مقياس
6
طراحي و ساخت دستگاه جت گروتينگ آزمايشگاهي و بررسي رفتار كششي و خمشي ستونهاي جت گروت مسلح با استفاده از مدل فيزيكي كوچك مقياس
7
طراحي و ساخت دستگاه جتآب براي حذف بافت سوخته از محل سوختگي
8
طراحي و ساخت دستگاه جراحي الكتريكي فركانس بالا
9
طراحي و ساخت دستگاه جريان سنج اريفيس براي اندازه گيري دبي هوا در لوله ها مطابق استاندارد 1042 Bs
10
طراحي و ساخت دستگاه جريان سنج چند فازي هسته اي براي سامانه هاي سه فاز نفت-آب-گاز
11
طراحي و ساخت دستگاه جلوگيري از بي تحركي طولاني مدت پا به منظور پيشگيري از بروز بيماري ترومبوز وريدهاي عمقي و واريس
12
طراحي و ساخت دستگاه جمعآوري كننده اطلاعات با استفاده از PC
13
طراحي و ساخت دستگاه جوجه كشي اتوماتيك
14
طراحي و ساخت دستگاه جوش التراسونيك قابل حمل
15
طراحي و ساخت دستگاه جوش پلاستيك WELDING EXTRUDER
16
طراحي و ساخت دستگاه جوش زير پودري
17
طراحي و ساخت دستگاه جوش مقاومتي سربه سر
18
طراحي و ساخت دستگاه جوشش
19
طراحي و ساخت دستگاه چرخش آنتن از راه دور
20
طراحي و ساخت دستگاه چسبدهي لوله هاي قابل انقباض حرارتي
21
طراحي و ساخت دستگاه چگالي سنج و بررسي عوامل موثر بر چگالي ضربه اي
22
طراحي و ساخت دستگاه حذف كننده اصوات مزاحم محيطي
23
طراحي و ساخت دستگاه حركت پسيو مداوم ( CPM ) انگشت سبابه دست
24
طراحي و ساخت دستگاه حضور و غياب با استفاده از ميكروكنترل 08C13
25
طراحي و ساخت دستگاه حفاري آموزشي و بررسي قابليت حفاري سنگ هاي سازند آسماري
26
طراحي و ساخت دستگاه حفاري آموزشي و بررسي قابليت حفاري سنگهاي سازند ايلام
27
طراحي و ساخت دستگاه حفاظت ولتاژ
28
طراحي و ساخت دستگاه خان كشي الكترومكانيكي عمودي كشش و فشاري
29
طراحي و ساخت دستگاه خستگي پيچشي
30
طراحي و ساخت دستگاه خستگي سروهيدروليك 5 تني
31
طراحي و ساخت دستگاه خشك كن خورشيدي جهت استفاده در شرايط آب و هوايي خشك
32
طراحي و ساخت دستگاه خشك كن ميوه كاتاليستي
33
طراحي و ساخت دستگاه خم كاري لوله هاي تودرتو
34
طراحي و ساخت دستگاه خم‌‌‌‌كننده پروفيل‌‌هاي جدارنازك مسي با مقطع مستطيلي با شعاع‌‌هاي مختلف
35
طراحي و ساخت دستگاه خود كار فروشنده
36
طراحي و ساخت دستگاه دروگر بوته براي برداشت دو مرحله اي لوبيا چيتي
37
طراحي و ساخت دستگاه دز كاليبراتور و تاثير ميزان اكتيويته در تصوير برداري پزشكي هسته اي
38
طراحي و ساخت دستگاه دفع مزاحم تلفني
39
طراحي و ساخت دستگاه دنبال كننده GPS با استفاده از بستر 3G
40
طراحي و ساخت دستگاه دياترمي با استفاده از المانهاي نيمه هادي
41
طراحي و ساخت دستگاه ديجيتالي اندازه گيري آويزش پارچه
42
طراحي و ساخت دستگاه ديجيتالي اندازه گيري مدول الاسيسيته خمشي
43
طراحي و ساخت دستگاه رئومتري بيد مغناطيسي با هدف تعيين خواص مكانيكي سلول
44
طراحي و ساخت دستگاه رابط اف اف و تلفن
45
طراحي و ساخت دستگاه راه اندازي تسهيلات مشتركين
46
طراحي و ساخت دستگاه ردياب خورشيدي دو محوره
47
طراحي و ساخت دستگاه رشته پيچي
48
طراحي و ساخت دستگاه رنگ آميزي به روش الكتروتكونيك (در اشل آزمايشگاه Atcolic )
49
طراحي و ساخت دستگاه ريخته گري نواري
50
طراحي و ساخت دستگاه ريزسيالش استخراج مايع-مايع جهت جداسازي يون فلزي
51
طراحي و ساخت دستگاه زلزله نگار تناوب بالا
52
طراحي و ساخت دستگاه زوج ياب كابل v.s
53
طراحي و ساخت دستگاه ژيروسكوپ آزمايشگاهي
54
طراحي و ساخت دستگاه سخت كاري شعله اي
55
طراحي و ساخت دستگاه سرعت سنج خط توليد با استفاده از امواج مافوق صوت
56
طراحي و ساخت دستگاه سنجش شبكه LoRaWAN
57
طراحي و ساخت دستگاه سنجش ضربان قلب
58
طراحي و ساخت دستگاه سنجش كيفيت جريان و ولتاژ برق
59
طراحي و ساخت دستگاه سنجش ميزان عبور نور از پارچه ها با قابليت تعيين اثر تغييرات بافت
60
طراحي و ساخت دستگاه سند بلاست ملخ هاي كوپتر
61
طراحي و ساخت دستگاه سه محوره اندازه گيري نيروي چسبندگي سلول به روش ميكروتيرها
62
طراحي و ساخت دستگاه سيب زميني خلال كن دستي
63
طراحي و ساخت دستگاه سيكل‌ دهنده‌ي حرارتي
64
طراحي و ساخت دستگاه سيم پيچ مخزن پرس ايزواستانيك گرم
65
طراحي و ساخت دستگاه شبيه ساز پالسهاي الكترومغناطيسي صاعقه و كاليبراسيون
66
طراحي و ساخت دستگاه شبيه ساز تلاطم سيال
67
طراحي و ساخت دستگاه شبيه ساز حركات پريستالتيك بدن با تاكيد بر حركت ادرار در ميزناي
68
طراحي و ساخت دستگاه شبيه ساز سيگنال قلبي
69
طراحي و ساخت دستگاه شبيه ساز عمليات كنترل فوران چاه هاي نفت و گاز
70
طراحي و ساخت دستگاه شبيه ساز مفصل زانو جهت تست سايش
71
طراحي و ساخت دستگاه شبيه ساز و آموزشي تراشكاري
72
طراحي و ساخت دستگاه شماره گير گويا ( مخصوص روشندلان )
73
طراحي و ساخت دستگاه شناسايي ترك در چرخدنده ساده
74
طراحي و ساخت دستگاه شنوايي سنجي با استفاده از كامپيوتر
75
طراحي و ساخت دستگاه ضخامت سنج نوري
76
طراحي و ساخت دستگاه ضربان سنج نوري
77
طراحي و ساخت دستگاه ضربه تير فشاري هاپكينسون و مقايسه خواص ديناميك فلزات و مواد مركب
78
طراحي و ساخت دستگاه ضربه جهت آزمون بافت هاي بيولوژيكي
79
طراحي و ساخت دستگاه فاصله سنج التراسونيك با برد چندين متر با استفاده از ميكرو كنترلر
80
طراحي و ساخت دستگاه فاصله ياب مافوق صوت
81
طراحي و ساخت دستگاه فتوديسراپتر ليزري
82
طراحي و ساخت دستگاه فرز كنترل عددي كوچك پنج محوره
83
طراحي و ساخت دستگاه فرستنده fm روي باند اماتوري 441mhz با قدرت خروجي
84
طراحي و ساخت دستگاه فرستنده طيف گسترده
85
طراحي و ساخت دستگاه فرستنده و گيرنده 8 كاناله الكتروكارديگرام با استفاده از RF
86
طراحي و ساخت دستگاه فرستنده و گيرنده دو طرفه آ ام با فركانس هاي كاري ...
87
طراحي و ساخت دستگاه فروش تمام اتوماتيك
88
طراحي و ساخت دستگاه فروش خودكار اجسام كوچك
89
طراحي و ساخت دستگاه فشار خون
90
طراحي و ساخت دستگاه فلزياب
91
طراحي و ساخت دستگاه فلورسانس با آشكارساز دوربين عكاسي ديجيتال و اندازه گيري رودامين B، ويتامينB2 و ويتامين B9.
92
طراحي و ساخت دستگاه فيلامنت و ايندينگ
93
طراحي و ساخت دستگاه قالب گيري دوراني براي تهيه لنزهاي نرم چشم برپايه هيدروكسي اتيل متاكريلات
94
طراحي و ساخت دستگاه قالبگيري با كاليت
95
طراحي و ساخت دستگاه قالبگيري باخلاء در مقياس صنعتي
96
طراحي و ساخت دستگاه قرص سازي با استفاده پودر از فلزات
97
طراحي و ساخت دستگاه قفل الكترونيكي
98
طراحي و ساخت دستگاه قفل با مكانيزم خودكار
99
طراحي و ساخت دستگاه قفل با مكانيزم خودكار
100
طراحي و ساخت دستگاه قندشكن
101
طراحي و ساخت دستگاه قوس دو مفصلي
102
طراحي و ساخت دستگاه كابل گذار زير دريا
103
طراحي و ساخت دستگاه كارتخوان غير تماسي
104
طراحي و ساخت دستگاه كارديوگرافي امپدانسي
105
طراحي و ساخت دستگاه كاسه تغذيه نوساني
106
طراحي و ساخت دستگاه كالتركانتر جهت تعيين و توزيع اندازه ذرات و بررسي پارامترهاي كنترل كننده
107
طراحي و ساخت دستگاه كاليبراسيون ترانسديوسرهاي گشتاورسنج رده ي 0.1 بر اساس استاندارد bs7882
108
طراحي و ساخت دستگاه كاليبره كننده الكتروكارديوگراف
109
طراحي و ساخت دستگاه كامپيوتري تست رله هاي حفاظتي
110
طراحي و ساخت دستگاه كپسول زن براي آزمايش C.S.D
111
طراحي و ساخت دستگاه كشش دومحوري جهت اندازه گيري و ترسيم نمودارهاي حد شكل دهي
112
طراحي و ساخت دستگاه كلكتور خورشيدي جذب مستقيم خورشيدي ساده و با ريب جناقي خلاف جهت جريان به منظور بررسي كارايي نانو سيال كرافن اكسايد
113
طراحي و ساخت دستگاه كلوخه سازي آزمايشگاهي
114
طراحي و ساخت دستگاه كمي لومينسانس و اندازه گيري كدئين با آن
115
طراحي و ساخت دستگاه كنترل اتوماتيك تلفني
116
طراحي و ساخت دستگاه كنترل از راه دور از طريق خط تلفن توسط ميكروكنترلر C51 89 با امكانات منشي تلفن - مزاحم ياب - دزدگير و...
117
طراحي و ساخت دستگاه كنترل از راه دور توسط خط تلفن
118
طراحي و ساخت دستگاه كنترل از راه دور سرورهاي اينترنت از طريق خط تلفن
119
طراحي و ساخت دستگاه كنترل جريان با استفاده از سيستم فينگرتاج
120
طراحي و ساخت دستگاه كنترل دما و رطوبت جهت ماشين جوجه كشي ماكيان
121
طراحي و ساخت دستگاه كنترل روشنايي اتاق توسط موبايل جهت بيماران فلج پاراپلژيك
122
طراحي و ساخت دستگاه كنترل صوتي براي بيماران مبتلا به بيماري حنجره
123
طراحي و ساخت دستگاه كنترل كننده سيستم هاي حساس با كمك صوت
124
طراحي و ساخت دستگاه كنترل كننده لوازم منزل با استفاده از خط تلفن ثابت
125
طراحي و ساخت دستگاه كنترل ولتاژ باطري و اعلام ( تلفن ) بصورت اتوماتيك به مراكز مربوطه
126
طراحي و ساخت دستگاه كنترلر دماي مايعات با دقت 10 سي سي
127
طراحي و ساخت دستگاه كواگولومتر
128
طراحي و ساخت دستگاه گردو پوست كن
129
طراحي و ساخت دستگاه گندله ساز دوار
130
طراحي و ساخت دستگاه لاغري كاويتاسيون
131
طراحي و ساخت دستگاه لايه نشان چرخشي جهت لايه نشاني در فرآيند ساخت ادوات ميكروني
132
طراحي و ساخت دستگاه لپينگ
133
طراحي و ساخت دستگاه لوله بر
134
طراحي و ساخت دستگاه ماساژور
135
طراحي و ساخت دستگاه ماساژور (سخت افزار)
136
طراحي و ساخت دستگاه ماساژور (نرم افزار)
137
طراحي و ساخت دستگاه ماساژور ساق پا
138
طراحي و ساخت دستگاه مبدل بازيافت حرارتي بستر شناور چرخشي و دستگاه توليدكننده هواي گرم
139
طراحي و ساخت دستگاه مترونم
140
طراحي و ساخت دستگاه مته تيزكن نوع مخروطي CONICALSHARPPENNG
141
طراحي و ساخت دستگاه محاسبه كننده صورتحساب مشتركين
142
طراحي و ساخت دستگاه محافظ لوازم الكتريكي
143
طراحي و ساخت دستگاه محرك حس لامسه براي انتقال گفتار به ناشنوا
144
طراحي و ساخت دستگاه محرك عضلاني
145
طراحي و ساخت دستگاه مختل كننده ارتباط در باند فركانسي بلوتوث بين دو دستگاه تلفن سيار يا دو دستگاه كامپيوتر
146
طراحي و ساخت دستگاه مخلوطكن مكانيكي پودر فلزات (مخروطي مضاعف )
147
طراحي و ساخت دستگاه مدل ساز ارتعاش پيچي
148
طراحي و ساخت دستگاه مشابه سازي زيراكس و رسم منحني هاي دشارژ فتو القايي لايه هاي فتور سپتوري
149
طراحي و ساخت دستگاه مفتول بندي رادياتور اتومبيل
150
طراحي و ساخت دستگاه موقعيت ياب GPS [جي. پي. اس.]
151
طراحي و ساخت دستگاه مولتي ويژن QUad multiplexer
152
طراحي و ساخت دستگاه مولد فليكر ولتاژ
153
طراحي و ساخت دستگاه مولد ميكروحباب
154
طراحي و ساخت دستگاه مونيتورينگ باتري
155
طراحي و ساخت دستگاه ميكروپروسوري نمايش دهنده ميزان تغييرات جذب يك طول موج مشخص نور توسط خون ، در اثر فعاليت قبلي
156
طراحي و ساخت دستگاه ميكسر - ستلر در مقايسه نيمه صنعتي
157
طراحي و ساخت دستگاه ميكسر - ستلر در مقياس آزمايشگاهي
158
طراحي و ساخت دستگاه ميكسر خمير نان
159
طراحي و ساخت دستگاه نشان دهنده برخورد دو (جت ) جريان آرام در لوله افقي و تحليل برخورد دو جريان
160
طراحي و ساخت دستگاه نشت ياب گاز منوكسيد كربن
161
طراحي و ساخت دستگاه نقاله فنري
162
طراحي و ساخت دستگاه نقطه جوش آويز ﴿ترانس سرخود﴾
163
طراحي و ساخت دستگاه نقطه جوش آويز ﴿ترانس سرخود﴾
164
طراحي و ساخت دستگاه نمايش حركت سيال و ضريب انتقال حرارت جابجايي گرمائي
165
طراحي و ساخت دستگاه نمك ريز نيوماتيكي (براي خطوط كنسروسازي)
166
طراحي و ساخت دستگاه نمونه برداري جريان و ولتاژ با قابليت اتصال به كامپيوتر و نمايش شكل موج
167
طراحي و ساخت دستگاه نمونه رنگ كني آزمايشگاهي
168
طراحي و ساخت دستگاه نمونه سازي سريع FDM
169
طراحي و ساخت دستگاه نمونه سازي سريع به كمك تزريق پلاستيك
170
طراحي و ساخت دستگاه نورد
171
طراحي و ساخت دستگاه نورد آزمايشگاهي
172
طراحي و ساخت دستگاه نورد آزمايشگاهي
173
طراحي و ساخت دستگاه نورد دندانه بر روي ديوار جانبي ظروف كشش عميق شده
174
طراحي و ساخت دستگاه نونوكارديوگرافي و جداسازي صداهاي اول و دوم قلب به كمك سيگنال الكترو و كارديوگراف
175
طراحي و ساخت دستگاه نويسنده روي صفحه تلويزيون
176
طراحي و ساخت دستگاه هاي ضبط شماره هاي تلفن تماس گيرنده
177
طراحي و ساخت دستگاه هدفون بي سيم
178
طراحي و ساخت دستگاه هشدار مصرف دارو
179
طراحي و ساخت دستگاه هشداردهنده صوتي به افراد نابينا با استفاده از سيستم موقعيت ياب جهاني GPS
180
طراحي و ساخت دستگاه هشداردهنده گريه نوزاد
181
طراحي و ساخت دستگاه هواگرمكن خورشيدي
182
طراحي و ساخت دستگاه هولتر سيگنال ضربان قلب قابل اتصال به كامپيوتر با استفاده از 8052,VB
183
طراحي و ساخت دستگاه هولتر مونيتور ضربان قلب با قابليت ذخيره بر روي كارت MMC
184
طراحي و ساخت دستگاه و آزمايش روش هاي اندازه گيري نفوذ پذيري آب در ژيوتكستايل ها
185
طراحي و ساخت دستگاه يخ ساز با استفاده از سيستم تبريد جذبي ( يخ ساز خورشيدي )
186
طراحي و ساخت دستگاههاي تعرفه براي كنتورهاي اندوكسيوني
187
طراحي و ساخت دستگاههاي ته بند تيوپ
188
طراحي و ساخت دستگاهي بر پايه ي روش اسپكتروسكوپي امپدانس جهت تشخيص كفايت همودياليز در بيماران دياليز(نرم افزار)
189
طراحي و ساخت دستگاهي بر پايه ي روش امپدانس اسپكتروسكوپي جهت تشخيص كفايت همودياليز در بيماران دياليزي﴿سخت افزار﴾
190
طراحي و ساخت دستگاهي براي تخمين هدايت الكتريكي محلول سولفات كادميم و اسيد سولفوريك در آب
191
طراحي و ساخت دستگاهي براي تغذيه ي آبنماي AC از طريق سلول خورشيدي
192
طراحي و ساخت دستگاهي جهت جلوگيري از سرمازدگي درختان
193
طراحي و ساخت دستگاهي جهت كنترل تنبلي چشم در كودكان
194
طراحي و ساخت دستگيره با الهام از مفرغهاي لرستان
195
طراحي و ساخت دفترچه يادداشت كامپيوتري )NOTE BOOK(
196
طراحي و ساخت دكودرتله تكست
197
طراحي و ساخت دگمه براي كت هاي زنانه
198
طراحي و ساخت دماسنج ديجيتال
199
طراحي و ساخت دماسنج ديجيتال باقابليت ارسال به كامپيوتر
200
طراحي و ساخت دمپر مگنتورئولوژيكال شامل ذرات ميكروني آهن كربونيل
201
طراحي و ساخت دمو دولاتور ديتادر باند پايه با روشهاي dsp توسط ميكرو كنترل .
202
طراحي و ساخت دمودولاتور 61qam
203
طراحي و ساخت دو دستگاه آزمايشگاهي براي مطالعه انتقال حرارت يك بعدي در شرايط خطي و شعاعي
204
طراحي و ساخت دو عدد آنتن شيپوري پهن باند در بازه فركانسي 2 الي 6 و 6 الي 18 گيگاهرتز با الگوي تشعشعي گوسي و مركز فاز پايدار
205
طراحي و ساخت دورسنج
206
طراحي و ساخت ديپلكسر مايكرواستريپ با استفاده از مقسم توان °90
207
طراحي و ساخت ديپلكسر مجتمع شده در زيرلايه با استفاده از رزوناتور دو مدي
208
طراحي و ساخت ديتا سوئيچ
209
طراحي و ساخت ديكو در صداي MPEG
210
طراحي و ساخت ديلاتومتر صلب درون گمانه اي(جك گودمن)
211
طراحي و ساخت ديمدولاتور ... بادي اسكرمبلر و دكد كننده گري و تفاضلي
212
طراحي و ساخت ديمدولاتور اف ام با استفاده از پي ال ال
213
طراحي و ساخت ديمر ديجيتال با استفاده از ريموت كنترل
214
طراحي و ساخت دينامومتر تراشكاري با كاربرد در مقاصد آزمايشگاهي
215
طراحي و ساخت ديوار نگاره هاي سراميكي با ايده اي از رنگها و نقوش دست بافته هاي ايل قشقايي
216
طراحي و ساخت ديود شاتكي با نيمه هاديGaAS توسط دستگاه MBE
217
طراحي و ساخت ديود نوري سيليكاني به روش نفوذ حرارتي و اندازه گيري حاملهاي بار آزاد در لايه p-n
218
طراحي و ساخت ديودگان از جنس GaAs به روش MBE
219
طراحي و ساخت ذرات اكسيژن رسان با قابليت رهايش كنترل شده
220
طراحي و ساخت رآكتور براي بررسي تأثير دما و نسبت ZnO به كربن بر احياي روي
221
طراحي و ساخت رآكتور تحقيقاتي حفره زاي هيدرو ديناميكي مركب جهت شدت بخشي فرآيند توليد پيوسته سوخت بيو ديزل
222
طراحي و ساخت رآكتور كاتاليستي و كاربرد راكتور احتراقي به منظور كاهش گاز منوكسيد كربن براساس استاندارد محيط زيست در شركت فولاد مباركه
223
طراحي و ساخت رئومتر استوانه اي هم مركز
224
طراحي و ساخت رابط Phone to Phone
225
طراحي و ساخت رابط USB سخت افزاري يك طرفه
226
طراحي و ساخت رابط نوري بين دو كامپيوتر
227
طراحي و ساخت رادار CW در باندC
228
طراحي و ساخت رادار ارتفاع سنج FMCW
229
طراحي و ساخت رادار اولتراسونيك
230
طراحي و ساخت رادار فراصوت با استفاده از ميكرو كنترلر ATMEGA32
231
طراحي و ساخت رادون سنج با استفاده از كربن فعال جهت اندازه گيري غلظت رادون در منازل مسكوني , Design and make of radon detector with use of activated charcoal for radons concentration and consistency measurment in residential dwellings
232
طراحي و ساخت راديو AM به روش سينتي سايزر
233
طراحي و ساخت راديوكنترلر پرنده ي عمودپرواز كوادروتور
234
طراحي و ساخت راكتور احياء روي به روش پيرو متالورژي
235
طراحي و ساخت راكتور فرايند سنتز احتراقي خود انتشار دما بالا (SHS)
236
طراحي و ساخت راكتور كاويتاسيون هيدروديناميك براي تقويت واكنشهاي اكسيداسيون پيشرفته
237
طراحي و ساخت راكتور مناسب براي بررسي فرآيند تبديل متانول به الفين ها MTO
238
طراحي و ساخت راكتور هسته اي زير بحراني گرافيتي و انجام آزمايش هاي فيزيك نوترون و راكتور در آن
239
طراحي و ساخت راه انداز بدون سنسور موتور رلوكتانس سوئيچي با سرعت بالا
240
طراحي و ساخت راه انداز سامانه استحصال انرژي براي تأمين توان در تراشه هاي قابل كاشت زيستي
241
طراحي و ساخت راه انداز سوئيچهاي صنعتي (MOSFET & IGBT)
242
طراحي و ساخت راه انداز نرم موتور آسنكرون سه فاز
243
طراحي و ساخت راه انداز نرم موتور القايي سه فاز
244
طراحي و ساخت راه انداز نرم موتور سنكرون و آسنكرون متوسط برشگر سه فاز
245
طراحي و ساخت راه اندازي فرم موتور القايي سه فاز با استفاده از برشگر AC
246
طراحي و ساخت راه‌انداز وفقي صفحه نمايش LED با راندمان بالاي 90 درصد
247
طراحي و ساخت راهبند هوشمند ( در چهار راه عبور قطار)
248
طراحي و ساخت رباب مين ياب خودكار با پردازش تصوير
249
طراحي و ساخت ربات آتش نشان
250
طراحي و ساخت ربات آموزشي با شش درجه آزادي
251
طراحي و ساخت ربات الهام گرفته شده از عنكبوت
252
طراحي و ساخت ربات با سه درجه آزادي
253
طراحي و ساخت ربات بازرسي داخل لوله
254
طراحي و ساخت ربات بالبت با كنترلر غيرخطي براي مقابله با تغييرات اصطكاك سطح
255
طراحي و ساخت ربات پوشيدني دست با كاربرد توانبخشي
256
طراحي و ساخت ربات تشخيص دهنده و دسته بندي كننده اجرام سه بعدي
257
طراحي و ساخت ربات تشخيصدهنده و دستهبنديكننده اجسام هندسي ﴿رباط امدادگر﴾
258
طراحي و ساخت ربات توانبخشي مچ دست
259
طراحي و ساخت ربات توپ جمعكن
260
طراحي و ساخت ربات توپ جمعكن
261
طراحي و ساخت ربات جوشكار
262
طراحي و ساخت ربات دلتا و پياده سازي كنترلر و مشاهده‌گر اغتشاش مود لغزشي
263
طراحي و ساخت ربات دو درجه آزادي بي¬سيم جهت تصويربرداري در عمليات جراحي تك منفذي با حداقل تهاجم
264
طراحي و ساخت ربات دوچرخ با تعادل خودكار
265
طراحي و ساخت ربات راه رونده شش پا
266
طراحي و ساخت ربات راه رونده نيمه فعال با تحريك مچ پا
267
طراحي و ساخت ربات راه رونده نيمه فعال با تحريك مچ پا
268
طراحي و ساخت ربات ردياب خط
269
طراحي و ساخت ربات زيردريايي
270
طراحي و ساخت ربات شكل دهنده به گياهان
271
طراحي و ساخت ربات صورت انسان
272
طراحي و ساخت ربات فرمانش لغزشي و پياده سازي الگوريتم رديابي مسيرمرجع بر روي آن
273
طراحي و ساخت ربات كابلي نقاش
274
طراحي و ساخت ربات كابلي نقاش عمودي
275
طراحي و ساخت ربات كارتزين سه محوره
276
طراحي و ساخت ربات مارگون
277
طراحي و ساخت ربات ماهي
278
طراحي و ساخت ربات متحرك با قابليت مانور در برخورد با موانع
279
طراحي و ساخت ربات موج گون
280
طراحي و ساخت ربات ميكروموس
281
طراحي و ساخت ربات مين ياب كلاس manual [منوآل]
282
طراحي و ساخت ربات نقاش
283
طراحي و ساخت ربات هوشمند با فرمانپذيري صوتي
284
طراحي و ساخت ربات هوشمند بي سيم تعقيب مسير
285
طراحي و ساخت رباط تشخيص گل رز در گلخانه و ناوبري بر مبناي تعقيب خطوط مسير
286
طراحي و ساخت رباط جستجوگر
287
طراحي و ساخت رباط دنبال كننده نور
288
طراحي و ساخت رباط مستر - اسليو با دو درجه آزادي
289
طراحي و ساخت ربوت ساده
290
طراحي و ساخت ردياب خورشيدي براي جمع‌كننده فرنل خطي 16 كيلو‌واتي دانشگاه اصفهان
291
طراحي و ساخت ردياب دو درجه آزادي بر پايه پردازش تصوير
292
طراحي و ساخت ردياب يك بعدي هوشمند براي شناسايي چشمه پرتو گاما
293
طراحي و ساخت رسوب كننده الكترواستاتيكي تر
294
طراحي و ساخت رطوبت ساز سمت گاز هيدروژن مصرفي پيل سوختي غشاء هيدروژني و آزمايش روي PEM
295
طراحي و ساخت رطوبت ساز هوا از راه پرتابي مولكولي
296
طراحي و ساخت رطوبت سنج
297
طراحي و ساخت رطوبت سنج الكترونيكي با روش سايكرومتري
298
طراحي و ساخت ركولاتور خورشيدي
299
طراحي و ساخت رگولاتور دي سي
300
طراحي و ساخت رگولاتورهاي سوئيچينگ
301
طراحي و ساخت رله بازسبت تك پل هوشمند
302
طراحي و ساخت رله حفاظت رآكتور فشار قوي
303
طراحي و ساخت رله هاي ميكروپروسسوري حفاظت ترانسفورماتور قدرت
304
طراحي و ساخت رمز كننده تلفني به روش LPC
305
طراحي و ساخت رنگدانه سراميكيCoAl2O 4در ابعاد نانو
306
طراحي و ساخت روبات تقليد حركت هولونوميك با ورودي حركت انتقالي و چرخشي
307
طراحي و ساخت روبات تير نورد ﴿كوالا﴾
308
طراحي و ساخت روبات كارتزين سه درجه آزادي
309
طراحي و ساخت روبات مسيرياب
310
طراحي و ساخت روبات مسيرياب
311
طراحي و ساخت روتامتر
312
طراحي و ساخت روتامتر
313
طراحي و ساخت روتامتر
314
طراحي و ساخت ريات عمودپرواز با امكان كنترل خودكار
315
طراحي و ساخت ريتم ساز
316
طراحي و ساخت ريز شتاب سنج با فرآيند ميكروماشينكاري
317
طراحي و ساخت ريزپهپاد عمودپرواز
318
طراحي و ساخت ريل انتقال قطعه مربوطه به نقاله سيستم آموزشي M.I.C
319
طراحي و ساخت ريموت بي سيم براي ربات نگه دار دوربين آندوسكوپ
320
طراحي و ساخت زانوي پروتزي هوشمند
321
طراحي و ساخت زيردري
322
طراحي و ساخت زيست حسگر الكتروشيميايي بر پايه ي نانوكامپوزيت گرافن دوپ شده با نيتروژن/نانوذرات فلزي/پلي آنيلين جهت تشخيص زيست نشان گرهاي سرطان پستان در گردش خون
323
طراحي و ساخت زيست حسگر تار نوري به منظور آشكارسازيِ بدون شناسه زنيِ عوامل زيستي
324
طراحي و ساخت زيست حسگر نوري مبتني بر فيبر نوري باريك شده
325
طراحي و ساخت زينت آلات با استفاده از چوب و فلز از منظر ميني ماليسم
326
طراحي و ساخت زيور آلات با الهام از تزيينات سنگي كليساي سنت استپانوس
327
طراحي و ساخت زيور آلات با الهام از نقش مايه هاي پارچه زربفت دوره معاصر در اصفهان
328
طراحي و ساخت زيور آلات با الهام از نقشمايه درخت موجود در فرشهاي دوره قاجار موزه ملي فرش ايران
329
طراحي و ساخت زيور آلات با الهام از نقشمايه هاي شمسه در تزيينات كتاب آرايي سده 6 تا 10 هجري قمري
330
طراحي و ساخت زيور آلات چوبي با الهام از نقوش گياهي گچبري ساساني
331
طراحي و ساخت زيور آلات شيشه اي با الهام از آثار هنري دوره سلجوقي
332
طراحي و ساخت زيور آلات شيشه اي با الهام از آثار هنري دوره سلجوقي
333
طراحي و ساخت زيور آلات فلزي بر مبناي الگوي نقش و معماري مقبره بوذر جمهرقايني
334
طراحي و ساخت زيورآلات با استفاده از تكنيك مشبك و منبت ﴿كاربرد آيات قرآني ﴾
335
طراحي و ساخت زيورآلات با استفاده از خط بريل براي ناشنوايان
336
طراحي و ساخت زيورآلات با استفاده از نقوش تزئيني عمارت عالي قاپو
337
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از اندام جانوران﴿خزندگان﴾
338
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از جواهرات موجود در نگاره هاي دوره قاجار
339
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از شعر فارسي
340
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از طرح درخت زندگي در هنر صفويه با تاكيد بر بافته هاي اين دوره
341
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از طرح هاي كاشيكاري هاي دوره مظفري در صفه عمر مسجد جامع اصفهان
342
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از فرم كليد و نقش مايه هاي سر در مدرسه چهارباغ
343
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقاشي كودك
344
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش بومي فرش هيبت لوي آباده فارس
345
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش تمدن جيرفت
346
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش دوره هخامنشي﴿به ويژه تخت جمشيد﴾
347
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش فرش هاي قشقايي
348
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش كليساي سنت استپانوس
349
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش گليم شيريكي پيچ افشار كرمان
350
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش گياهي و حيواني اشياء سنگي جيرفت
351
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش محراب ايلخاني مسجد جامع اصفهان
352
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش و الگوهاي ساختاري تزئينات كاشي‌كاري ايوان جنوبي مسجد-مدرسه چهارباغ اصفهان
353
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از هنر جنوب ايران
354
طراحي و ساخت زيورآلات با بهره گيري از تكنيك هاي مينا كاري
355
طراحي و ساخت زيورآلات با بهره گيري از نقش الهه مادر در سر سنجاق هاي لرستان
356
طراحي و ساخت زيورآلات بر اساس چشم زخم در باور عاميانه
357
طراحي و ساخت زيورآلات بر اساس حكايت هايي برگزيده از مثنوي معنوي
358
طراحي و ساخت زيورآلات بر اساس زيورآلات تركمن
359
طراحي و ساخت زيورآلات بر اساس ويژگي هاي زيورآلات معاصر موجود در اقوام تبري و گيل
360
طراحي و ساخت زيورآلات بر مبناي نقوش هندسي و گياهي ظروف فلزي دورۀ سلجوقي (با تأكيد بر طراحي وساخت زنجير)
361
طراحي و ساخت زيورآلات براساس نقوش نجومي(منطقه‌البروج) فلزكاري دوره‌ي سلجوقي
362
طراحي و ساخت زيورآلات در تلفيق با پوشاك گيلان
363
طراحي و ساخت زيورآلات سنتي با توجه به ويژگي هاي فيروزه نيشابور و تكيه بر تكنيك فيروزه كوبي
364
طراحي و ساخت زيورآلات متاثر از رويكردهاي جامعه شناسي
365
طراحي و ساخت زيورآلات معاصر بر اساس اسماء الحسني
366
طراحي و ساخت زيورآلات و تزئينات چوبي بر اساس تطبيق نقوش در آثار قبايل سرخپوستي و هنر ايراني
367
طراحي و ساخت ژنراتور پالسهاي ديجيتالي و امواج سينوسي - مثلثي - مربعي
368
طراحي و ساخت ژنراتور پيزوالكتريك با محرك انساني
369
طراحي و ساخت ژنراتور گاز هيدروكس و بررسي عملكرد آن بر روي خودرو پرايد انژكتوري
370
طراحي و ساخت ژيروسكوپ فيبر نوري تك مد ﴿ FOG)
371
طراحي و ساخت سازدهني با استفاده از تكنيك هاي صنايع دستي
372
طراحي و ساخت سازه پرينتر سه بعدي مدل دلتا
373
طراحي و ساخت سازه دستگاه نورد آزمايشگاهي
374
طراحي و ساخت سازه ژني miRNA Sponge مهار كننده miR-195-5p و بررسي اثر آن در مهار هايپرتروفي در سلولهاي كندروسيتي رده C28/I2
375
طراحي و ساخت سازه نانوليفي PVA/سيليكا ايروژل به منظور رهايش كنترل شده داروي فلوكونازول و بررسي اثر آن بر روي كانديدا آلبيكنس
376
طراحي و ساخت ساعت ايستاده و ميز با تكنيك معرق و منبت با الهام از طرح هاي اسلامي
377
طراحي و ساخت ساعت جهت مركز آموزش
378
طراحي و ساخت ساعت ديجيتال با كنترل صنعتي ميكروپروسسور 6802 - MPU
379
طراحي و ساخت ساعت ديجيتال با كنترل صنعتي ميكروپروسسور 6802 MPU
380
طراحي و ساخت ساعت ديجيتالي
381
طراحي و ساخت ساعت ديجيتالي اذان گو
382
طراحي و ساخت ساعت ديجيتالي سنخنگو
383
طراحي و ساخت ساعت گويا با ميكروكنترلر AVR
384
طراحي و ساخت ساعت گويا به وسيله ميكرو كنترولر AVR
385
طراحي و ساخت ساعت نشان دهنده اوقات شرعي
386
طراحي و ساخت سامانه MSE به منظور اندازه گيري فاكتور ايمني توكامك البرز
387
طراحي و ساخت سامانه آب فوق بحراني و بررسي واكنش هيدروليز و اكسيداسيون سديم تولوئن سولفونات در آب زير و فوق بحراني در حضور دي اكسيد كربن
388
طراحي و ساخت سامانه آزمايش حسگر MAP و MAT
389
طراحي و ساخت سامانه آزمايشگاهي مناسب براي سنجش عملكرد دسته لوله هاي مبدل هاي هوا خنك
390
طراحي و ساخت سامانه آزمون جهت پايش سلامت اتصالات در خط لوله تحت بار عرضي
391
طراحي و ساخت سامانه آزمون، جهت اندازه‌گيري چگالي سيال دو فازي به كمك حسگرهاي پيزوالكتريك
392
طراحي و ساخت سامانه ارزان‌قيمت پايش سطوح ميكروني به وسيله ليزر دستگاه DVD خوان
393
طراحي و ساخت سامانه ارسال پيامك و بررسي بكارگيري آن در دانش والدين در زمينه برخي مراقبتهاي كودك مبتلا به لوسمي تحت درمان با داروهاي شيمي درماني
394
طراحي و ساخت سامانه استخراج و اندازه‌گيري زنون پرتوزا
395
طراحي و ساخت سامانه پذيرش غذا با استفاده از سيستم RFID و با قابليت پشتيابي از تكنولوژي NFC
396
طراحي و ساخت سامانه پرتابل تقليد رفتارهاي نوري بدن آفتاب پرست
397
طراحي و ساخت سامانه تامين هيدروژن پيل سوختي به روش الكتروليزر غشائي با بهره گيري از برق توليدي نيروگاه بادي و تحليل فني-اقتصادي سيستم هيبريدي
398
طراحي و ساخت سامانه تحريك الكتريكي سيستم عصبي
399
طراحي و ساخت سامانه تحليل گر امپدانس الكتريكي حسگرهاي پيزو الكتريك جهت پايش سلامت سازه
400
طراحي و ساخت سامانه تحليلگر ابعاد ذرات نانو با استفاده از پراكندگي ديناميكي نور
401
طراحي و ساخت سامانه تست فن
402
طراحي و ساخت سامانه تشخيص بلادرنگ آريتمي‌هاي قلبي براي استفاده در دستگاه دفيبريلاتور خودكار
403
طراحي و ساخت سامانه تشخيص دهنده عيوب طيف سنج تلسكوپ
404
طراحي و ساخت سامانه تشخيص و جداسازي انارهاي آفتاب سوخته از سالم با استفاده از روش ماشين بينايي
405
طراحي و ساخت سامانه توليد نقشه درمان مبتني بر تصوير براي راديوتراپي حين جراحي
406
طراحي و ساخت سامانه چندلايه نانو ليفي پلي كاپرولاكتون/كيتوسان براي رهايش دارو و مدل سازي ساختار جهت بررسي انتشار دارو در شرايط pH مختلف
407
طراحي و ساخت سامانه خودكار مديريت نسخه ها، براي يك الگوريتم
408
طراحي و ساخت سامانه رباتيك بازتواني مچ دست با استفاده از ربات فالكن
409
طراحي و ساخت سامانه زمان واقع جداسازي ديجيتال نوترون و گاما به روش آناليز شكل پالس
410
طراحي و ساخت سامانه سخت افزار در حلقه ماشين سوييچ رلوكتانسي با قابليت كنترل سرعت
411
طراحي و ساخت سامانه سيستمهاي تشخيص قند خون
412
طراحي و ساخت سامانه عيب يابي ECU با استفاده از پروتكل KWP2000
413
طراحي و ساخت سامانه فرستنده و گيرنده صوتي آكوستيك
414
طراحي و ساخت سامانه كبد روي تراشه براي بررسي آسيب كبدي ناشي از داروهاي ضدتشنج
415
طراحي و ساخت سامانه ليزري نمايان‌ساز سوراخ‌هاي ميخ داخل ‌استخواني
416
طراحي و ساخت سامانه موج‌تابي سلولي فركانس پايين توام با امپدانس متري
417
طراحي و ساخت سامانه موقعيت يابي اشخاص بر اساس تكنيك ناوبري كور و ادغام حسگرهاي ميكروالكترومكانيكي ارزان قيمت
418
طراحي و ساخت سامانه موقعيت يابي درون ساختمان با استفاده از فناوري راديويي UWB
419
طراحي و ساخت سامانه نانوكامپوزيتي با قابليت آزادسازي دارو در بافت‌هاي توموري
420
طراحي و ساخت سامانه نورپردازي خورشيدي
421
طراحي و ساخت سامانه هاي چند لايه اي نانوساختاري براي كپسوله كردن ديودهاي نورگسيل آلي
422
طراحي و ساخت سامانه هاي هيدروژلي نانوساختار بر پايه بيوپليمر كيتوسان اصلاح شده باقابليت رهايش داروي تاموكسيفن براي ترميم پوست
423
طراحي و ساخت سامانه هدايتگر خودكار به منظور هدايت و مسير يابي كم بينايان و نابينايان
424
طراحي و ساخت سامانه هوشمند توليد نور ، با استفاده از ديود هاي نوري سفيد
425
طراحي و ساخت سامانه هوشمند هواشناسي با امكان ارسال ديتا روي خط تلفن و تلفن گويا
426
طراحي و ساخت سامانه ي الكترونيك آشكارساز حركات مردمك چشم
427
طراحي و ساخت سامانه ي اندازه گيري خواص ويسكوالاستيك بافت نرم با استفاده از بارگذاري ديناميكي
428
طراحي و ساخت سامانه ي اندازه گيري نيروي دراگ وارد بر شبيه ساز شناگر
429
طراحي و ساخت سامانه ي كنترل دما براي يك راكتور ناپيوسته
430
طراحي و ساخت سامانه‌ي پايش مداوم و همزمان فشار، دما و ساير ويژگي‌هاي فيزيكي خمير نان طي تخمير
431
طراحي و ساخت سامانه‌ي پايش يونيت هوادهي
432
طراحي و ساخت سايت مديريت فرودگاه با PHP
433
طراحي و ساخت ست آپ آزمايشگاهي ثبت اختلالات موتور نروني مخچه اي در افراد مبتلا به ام اس
434
طراحي و ساخت ست بهداشتي روشويي و روشنايي سراميكي لعابدار با استفاده از تكنيك ريخته گري
435
طراحي و ساخت ستاپ آزمايشگاهي مكانيزم تنظيم فشار سيستميك فشار خون بدن انسان (بارورفلكس)
436
طراحي و ساخت سخت افزار پورت هاي سوئيچ 25.X و نرم افزار مسيريابي آن
437
طراحي و ساخت سخت افزار رطوبت سنج هاي مورد مصرف در كاربردهاي پزشكي
438
طراحي و ساخت سخت افزار سنجشگر چندكاناله امپدانس الكتريكي قفسه سينه براي ايجاد بازخورد بيولوژيكي در دستگاه ونتيلاتور
439
طراحي و ساخت سخت افزار سيستم توموگرافي امپدانسي الكتريكي
440
طراحي و ساخت سخت افزار مانيتورينگ و واسط كاربر درايور ليزر ديود
441
طراحي و ساخت سخت افزار مودم به منظور استفاده در محيط انتقال ولتا‍ بالا
442
طراحي و ساخت سخت افزار مودم چند حالته ديسك
443
طراحي و ساخت سخت افزار و نرم افزار اسكنر سه بعدي ليزري
444
طراحي و ساخت سخت افزار و نرم افزار شبيه ساز ترافيك تلفني
445
طراحي و ساخت سخت نرم افزار مورد نياز براي سنسور CONTRAST
446
طراحي و ساخت سرپناه ايستگاههاي اتوبوس درون شهري با استفاده از مواد كامپوزيتي و تكنولوژي نوين ساخت
447
طراحي و ساخت سرپوش هاي مورد استفاده در تست لوله هاي پلي اتيلن و انتخاب مناسب ترين پارامترهاي طراحي جهت راحتي عملكرد و آب بندي مناسب آن
448
طراحي و ساخت سرعت سنج آب
449
طراحي و ساخت سرعت سنج اولتراسونيك
450
طراحي و ساخت سرعت سنج ديجيتالي قابل نصب بر روي ماشين هاي سواري
451
طراحي و ساخت سرعت سنجش ليزري
452
طراحي و ساخت سروكنترلر براي لامپ كنترون
453
طراحي و ساخت سطوح تزييني با استفاده از تكنيك معرق و منبت
454
طراحي و ساخت سفالهاي تزئيني در قالب ساعت
455
طراحي و ساخت سقف تاشو خودرو
456
طراحي و ساخت سلول TEM
457
طراحي و ساخت سلول استخراج الكترليتي منيزيم و انجام تست مقدماتي
458
طراحي و ساخت سلول الكتروشيميايي نيمه جامد بر پايه هيدروژل هاي پليمري پايه سلولز
459
طراحي و ساخت سلول باز الكترولير منيزيم
460
طراحي و ساخت سلول توليد آلومينيوم به روش الكتروليز
461
طراحي و ساخت سلول جذبي چند عبوري باز و بسته براي بيناب‌نمايي آزمايشگاهي و ميداني
462
طراحي و ساخت سلول خورشيدي پليمري ناهمگون حجمي با ساختار معكوس توسط نانوميله هاي ZnO و TiO2
463
طراحي و ساخت سلول خورشيدي مبتني بر CZTS به منظور افزايش جذب و بازدهي تبديل
464
طراحي و ساخت سلول خورشيدي مبتني بر نقاط كوانتومي ZnS
465
طراحي و ساخت سلول فلوتاسيون ستوني اصلاح شده ﴿3PC﴾ جهت بررسي تأثير آب شستشو و FDB بر عيار كنستانتره
466
طراحي و ساخت سلول هاي خورشيدي انعطاف پذير و امكان سنجي توليد الياف فتوولتائيك
467
طراحي و ساخت سمعك هدايت استخواني
468
طراحي و ساخت سنتزكننده امپدانس در باند فركانسي CL ميكروويو
469
طراحي و ساخت سنتزكننده فركانس
470
طراحي و ساخت سنتزكننده فركانس گيرنده Multiport در باند فركانسيGHz 24-29
471
طراحي و ساخت سنتي اشياء ﴿ تحقيق كلاسي جمعي ازدانشجويان ﴾
472
طراحي و ساخت سنتي اشياء ﴿تحقيق كلاسي جمعي از دانشجويان ﴾
473
طراحي و ساخت سنج نوري
474
طراحي و ساخت سنجشگر نرخ خطاي بيت با نرخ ارسال تا 5 مگابيت بر ثانيه
475
طراحي و ساخت سنسور اندازه گيري ميزان تابش نور با قابليت ثبت و نمايش اطلاعات
476
طراحي و ساخت سنسور با هوش دما بر ميكروكنترلر PIC16F877
477
طراحي و ساخت سنسور تشخيص سكه
478
طراحي و ساخت سنسور جابه جايي دوبعدي نوري
479
طراحي و ساخت سنسور جريان گردابي و سنسور اثر هال
480
طراحي و ساخت سنسور فوتواكوستيك
481
طراحي و ساخت سنسور گازي حساس به گازهاي آلاينده با استفاده از نانو ميله هاي اكسيد روي
482
طراحي و ساخت سنسور نيروي سه درجه آزادي به منظور بخيه زني بافت هاي بيولوژيكي در جراحي رباتيك
483
طراحي و ساخت سنسورهاي الكتروشيميايي برپايه نانو ذرات و الكترودهاي دو قطبي براي اندازه گيري داروها و مواد معدني
484
طراحي و ساخت سنسورهاي زيستي نوري بر اساس ميكرو رزوناتورها
485
طراحي و ساخت سنگ شكن غلتكي (والس )
486
طراحي و ساخت سه كننده امپدانس در باند فركانس S,L
487
طراحي و ساخت سوئيپ ژنراتور در باند 100 مگاهرتز
488
طراحي و ساخت سوئيپ ژنراتور قابل تنظيم توسط كي بورد
489
طراحي و ساخت سوئيچ ...
490
طراحي و ساخت سوئيچ ... يك به چهار
491
طراحي و ساخت سوئيچ HVسريع نيمه هادي براي مدولاتورهاي پالسي ولتاژ بالا
492
طراحي و ساخت سوئيچ اسپارك گپ سه الكترودي با عملكرد تخليه تكراري
493
طراحي و ساخت سوئيچ پورت سري rs_232 به 491
494
طراحي و ساخت سوئيچ زماني
495
طراحي و ساخت سوئيچ زماني 16 كاناله
496
طراحي و ساخت سوئيچ زماني مكاني پي سي ام بدون انسداد براي 256 پورت
497
طراحي و ساخت سوئيچ صوتي
498
طراحي و ساخت سوئيچ مكاني
499
طراحي و ساخت سوئيچ و ضعيف كننده باديود پين
500
طراحي و ساخت سوزن پلاسمايي
501
طراحي و ساخت سولونوئيد والوها
502
طراحي و ساخت سويچ Q براي ليزر YAG : ND
503
طراحي و ساخت سيال تكميل سنگين با در نظر گرفتن كاهش آسيب سازند
504
طراحي و ساخت سيتم مالتي پراسيسنگ با استفاده از ريزپردازنده هاي 68000
505
طراحي و ساخت سيستم : CONTROL ACCESS با كارت هوشمند غير تماسي
506
طراحي و ساخت سيستم C.V.S جهت تكميل سيمولاتور سيستم قدرت موجود در مجتمع سازندگي وآموزش اصفهان
507
طراحي و ساخت سيستم CNC با عملكرد دوراني پنوماتيكي جهت سنگ زني خارج استوانه هاي فلزي غير مغناطيسي ﴿فلزات سنگين﴾ به روش پرداخت با پودر مواد ساينده
508
طراحي و ساخت سيستم CODEC ازنوع DLPCM
509
طراحي و ساخت سيستم OFDM روي كانال باند باريك و چند مسيري
510
طراحي و ساخت سيستم SCADA 38 كاناله
511
طراحي و ساخت سيستم آزمايش جهت اندازه گيري گذردهي توده كربن فعال گرانول در جريانهاي محوري سيال
512
طراحي و ساخت سيستم آزمايشگاهي يك نمونه سلول الكترولايزر همراه با مانيتورينگ شيب ولتاژ و جريان جهت كاربرد در واحدهاي كلرآلكالي
513
طراحي و ساخت سيستم آزمايشگر خطوط مشتركين
514
طراحي و ساخت سيستم آزمون انتقال حرارت پودر نانو توسط اولتراسونيك
515
طراحي و ساخت سيستم آشكار ساز گاز شهري
516
طراحي و ساخت سيستم آشكارساز آلودگي راديواكتيو
517
طراحي و ساخت سيستم آشكارسازي و طبقه‌بندي ايرادات رنگ بدنه خودرو
518
طراحي و ساخت سيستم اتصال چرخان از نوع هم محور جهت اندازه گيريهاي اتاق آنتن
519
طراحي و ساخت سيستم اتوماسيون خانگي بر مبناي پروتكل X10
520
طراحي و ساخت سيستم اجراي فرمان هاي از راه دور توسط امواج راديوئي
521
طراحي و ساخت سيستم اجراي فرمان هاي از راه دور توسط خط تلفن ثابت
522
طراحي و ساخت سيستم اخذ اطلاعات
523
طراحي و ساخت سيستم ادغام كننده 2*2Mb/Sو فشرده سازي آن بوسيله PLD
524
طراحي و ساخت سيستم ارتباط تلفني از طريق آيفون
525
طراحي و ساخت سيستم ارتفاع سنج اولتراسونيك
526
طراحي و ساخت سيستم ارزشيابي كامل دستگاه تنفس انسان
527
طراحي و ساخت سيستم ارسال اطلاعات محيطي از طريق SMS [پيامك]
528
طراحي و ساخت سيستم ارسال دريافت سيگنال صوتي توسط برق شهر
529
طراحي و ساخت سيستم ارسال و دريافت اطلاعات خط تلكس توسط كامپيوتر
530
طراحي و ساخت سيستم ارسال و دريافت صوت از طريق خطوط برق
531
طراحي و ساخت سيستم استخراج حلالي كادميوم براي اصلاح خواص TBP
532
طراحي و ساخت سيستم استخراج كننده¬ي يون و بهينه¬سازي جريان باريكه¬ي يون چشمه¬ي پلاسماي هليكن اميركبير
533
طراحي و ساخت سيستم اسكرامبلر كانال HFجهت امنيت بخشي به سيگنال صحبت
534
طراحي و ساخت سيستم اسكنر جهت تعيين ايزودوزهاي درماني
535
طراحي و ساخت سيستم اعمال نيرو در دستگاه جوشكاري با دوران قوس الكتريكي
536
طراحي و ساخت سيستم اكسترودر نوين به منظور پرينت پليمر PEEK به روش FDM
537
طراحي و ساخت سيستم الكترواپتيك ردياب ستاره
538
طراحي و ساخت سيستم الكترونيكي، جهت كنترل . تثبيت ولتاژ برق شهر با استفاده از اتوترانس
539
طراحي و ساخت سيستم امنيتي مداربسته با قابليت چرخش دوربين بوسيله كامپيوتر
540
طراحي و ساخت سيستم امنيتي منازل با قابليت برنامه ريزي از طريق پورت سريال
541
طراحي و ساخت سيستم امنيتي نيمه اتوماتيك نيمه هوشمند
542
طراحي و ساخت سيستم امنيتي، اعلان حريق و مديريت منازل ﴿boilding manager system﴾
543
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﻨﮕﻴﻦ
544
طراحي و ساخت سيستم انبارداري و بازيابي قطعات و انتقال به تغذيه اصلي در سيستم توليدي انعطاف پذير جامع كامپيوتري
545
طراحي و ساخت سيستم انتقال توان بيسيم براي تغذيه يك تراشه كاشته شده در بدن در فركانس 13.56 مگاهرتز
546
طراحي و ساخت سيستم انتقال قدرت مكانيزم دوران مخالف در دستگاه swaging
547
طراحي و ساخت سيستم انتقال قدرت مكانيزم دوران مخالف در دستگاه swaging
548
طراحي و ساخت سيستم انتقال نوري
549
طراحي و ساخت سيستم انجام آزمايشهاي تعقيب كنايي دستي - چشمي
550
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري Vibration
551
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري بارهاي وارد بر بالك ها در تونل آب
552
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري پارامترهاي ترافيك
553
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري پراكندگي موج يك جهتي خودكار در باند مايكروويو
554
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري توان نسبي ليزر CO2 پيوسته به منظور بهينه سازي آن
555
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري جرم عبوري در واحد زمان در نوارهاي نقاله
556
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري درگ اصطكاكي روي ديواره به روش نيرو سنجي
557
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري دقيق عرض پالسهاي غير بريوديك
558
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري دما با استفاده از ترموكوپل هاي نوع k
559
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري سرعت پيشروي آب در الياف
560
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري سرعت خودرو با استفاده از سنسورهاي ميدان مغناطيسي
561
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري سرعت و دبي هوا در فن ها (لوله پيتوت )
562
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري غيرتهاجمي قند خون مبتني بر فن آوري مادون قرمز نزديك (1468) در محيط invivo
563
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري گاز رادن در خاك به روش غير فعال با قابليت جداسازي تورون
564
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري گاز رادن در خاك به روش غيرفعال با قابليت جداسازي تورون
565
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري و ارسال ديتا آب چشمه ( چشمه اعلا دماوند) به منظور پيش بيني زلزله
566
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري و كنترل پارامترهاي نورد در دستگاه نورد آزمايشگاهي
567
طراحي و ساخت سيستم اندازه¬گيري و تحليلگر ارتفاع پالس چند كاناله براي تحليل ميزان گاماي طبيعي معادن
568
طراحي و ساخت سيستم ايمني ساختمان﴿اعلام حريق و كنترل حركت﴾
569
طراحي و ساخت سيستم بالانس مكانيكي تونل باد زير صوت TQ
570
طراحي و ساخت سيستم باند وسيع شناسايي و اندازه گيري امواج الكترومغناطيسي ناشي از كانال ضربه برگشت صاعقه از نوع ابر به زمين
571
طراحي و ساخت سيستم بهره برداري از انرژي صوتي براي كاربرد هاي توان پايين
572
طراحي و ساخت سيستم بي سيم بلوتوث براي مانيتورينگ سيگنال قلب با قابليت ارسال به تلفن همراه
573
طراحي و ساخت سيستم پايش آب مصرفي در حوزه ي شهري بر مبناي اينترنت اشيا
574
طراحي و ساخت سيستم پايش و اندازه‌گيري واكنش‌هاي آنزيمي در بيوسنسورها بر اساس مدل گلوكزاكسيداز مبني بر سنجش تغييرات پتانسيل و جريان الكتريكي
575
طراحي و ساخت سيستم پايه كنترل درجه حرارت با استفاده از منطق فازي
576
طراحي و ساخت سيستم پايه كنترل و فرمان هوشمند تجهيزات در چارچوب اينترنت اشياء
577
طراحي و ساخت سيستـم پرتودهي نوترون حرارتي براي كاليبراسيون TLD
578
طراحي و ساخت سيستم پردازش موازي با دو DSP موازي GFL50 C40 TMS320
579
طراحي و ساخت سيستم پزشكي از راه دور براي پايش درصد اشباع خون در بيماران مبتلا به آپنه خواب
580
طراحي و ساخت سيستم پوشش¬دهي ديواره محفظه آزمايش (با هدف توسعه سيستمي براي پردازش ديواره توكامك البرز)
581
طراحي و ساخت سيستم پيش يونش و سلنوئيد توكامك البرز
582
طراحي و ساخت سيستم تأمين انرژي يك يخچال با انرژي خورشيدي
583
طراحي و ساخت سيستم تامين و توزيع بهينه اكسيژن بصورت قابل حمل جهت بيماران تنفسي
584
طراحي و ساخت سيستم تحرك و اندازه گيري ديجيتال دستگاه تست پيچش
585
طراحي و ساخت سيستم تحريك كننده بار هارمونيك پويشگر يك تير
586
طراحي و ساخت سيستم تحريك كننده بار هارمونيك پيمايشگر يك تير به روش الكترو مغناطيسي
587
طراحي و ساخت سيستم تخليه تابان الكتريكي DC براي توكامك البرز
588
طراحي و ساخت سيستم تست و عيب يابي كابلهاي شبكه
589
طراحي و ساخت سيستم تست، و انجام آزمايشات عملكرد اجزاي يك ميني موتور توربو
590
طراحي و ساخت سيستم تست، و انجام آزمايشات عملكرد يك ميني موتور توربوجت
591
طراحي و ساخت سيستم تشخيص امواج فروصوت
592
طراحي و ساخت سيستم تشخيص حركت با استفاده از پردازنده ARM
593
طراحي و ساخت سيستم تشخيص حريقِ مناطق ِجنگلي در بستر LoRa
594
طراحي و ساخت سيستم تشخيص و اعلام حريق
595
طراحي و ساخت سيستم تصوير گير بلادرنگ
596
طراحي و ساخت سيستم تعليق مغناطيسي
597
طراحي و ساخت سيستم تعليق مغناطيسي
598
طراحي و ساخت سيستم تغذيه‌كننده پالت در يك سيستم توليد انعطاف‌پذير آزمايشگاهي
599
طراحي و ساخت سيستم تنظيم دما از طريق كنترل موتور شوفاژ
600
طراحي و ساخت سيستم تنظيم دما در اتاقك رشه كريستال
601
طراحي و ساخت سيستم تنظيم سرعت پيشروي پيگ
602
طراحي و ساخت سيستم تنظيم ضخامت در دستگاه نورد و مطالعه تجربي و عددي فرآيند
603
طراحي و ساخت سيستم تهويه آزمايشگاه متالورژي استخراجي
604
طراحي و ساخت سيستم توانبخشي به معلولين قطع نخاعي با كمك سيگنال الكترواكولوگرام
605
طراحي و ساخت سيستم توانبخشي يك درجه آزادي دست مبتني بر تركيب سيگنال هاي حياتي باتمركز بر سيگنال EMG
606
طراحي و ساخت سيستم توانبخشي يك درجه آزادي دست مبتني بر سيگنال هاي حياتي با تمركز روي سيگنال EEG
607
طراحي و ساخت سيستم توربين اتوماتيك
608
طراحي و ساخت سيستم توزين خودرو در حال حركت (WIM) مبتني بر فيبر نوري
609
طراحي و ساخت سيستم توزين ديناميكي تماسي قطار
610
طراحي و ساخت سيستم توليد اكسيژن از طريق واكنش شيميايي
611
طراحي و ساخت سيستم ثبت سيگنال ECG با قابليت ارسال از طريق مودم و تشخيص بيماري
612
طراحي و ساخت سيستم ثبت و پردازش سيگنال صوتي با محدوده ديناميكي بيش از 90 dB
613
طراحي و ساخت سيستم جدايش ماهواره و تستهاي عملكردي
614
طراحي و ساخت سيستم جديد ثبت چند گانه الكتروفيزيولوژيكي به منظور شناخت مجموعه هاي نروني
615
طراحي و ساخت سيستم جمع آوري اطلاعات از ترموكوپل
616
طراحي و ساخت سيستم جمع‎‌‏آوري سيگنال هاي پلاسما در توكامك و انتقال آنها با استفاده از فيبر نوري
617
طراحي و ساخت سيستم حركت ريز ربات به كمك محرك مغناطيسي
618
طراحي و ساخت سيستم حركت ريز ربات به كمك محرك مغناطيسي
619
طراحي و ساخت سيستم حفاظت از ترانس و تجهيزات برقي در مقابل سرقت
620
طراحي و ساخت سيستم حفاظت ميكروپروسسوري خطوط فشار قوي
621
طراحي و ساخت سيستم حفاظت ميكروپروسسوري خطوط فشارقوي
622
طراحي و ساخت سيستم حفاظتي امنيتي آلتراسونيك
623
طراحي و ساخت سيستم حفاظتي كنترل خروج اموال
624
طراحي و ساخت سيستم حفاظتي هوشمند منازل با قابليت ارسال sms در هنگام وقوع سرقت
625
طراحي و ساخت سيستم حفاظتي هوشمند منزل با قابليت ارسال sms
626
طراحي و ساخت سيستم حمل و نقل هوشمند شهري بر روي بستر اينترنت اشياء(IOT)
627
طراحي و ساخت سيستم خبرهOffline جهت تشخيص خطاي سيستم كنترل بويلر نيروگاه
628
طراحي و ساخت سيستم خنك كننده
629
طراحي و ساخت سيستم داده برداري 8 كاناله با استفاده از ميكروكنترلر
630
طراحي و ساخت سيستم درايو كنترل برداري موتور‌ سنكرون مغناطيس دائم به همراه شناسايي پارامترهاي آن با استفاده از DSP
631
طراحي و ساخت سيستم درب باز كن هوشمند با روش بازشناسي اتوماتيك چهره بر اساس شبكه هاي عصبي
632
طراحي و ساخت سيستم دريافت و پردازش داده هاي آرايه آشكارساز خطي مادون قرمز و تبديل آن به تصوير قابل رؤيت در نمايشگر به صورتReal Time
633
طراحي و ساخت سيستم دريافت و پردازش داده هاي آرايه آشكارساز خطي مادون قرمز و تبديل آن به تصويرقابل رؤيت در نمايشگر به صورت Real Time
634
طراحي و ساخت سيستم دستگاه بيهوشي الكتريكي ماهيان
635
طراحي و ساخت سيستم دستيابي هوشمند
636
طراحي و ساخت سيستم دو درجه آزادي ردياب خورشيد و استفاده از فيبر نوري براي انتقال نور به داخل ساختمان
637
طراحي و ساخت سيستم دو منظوره ترموسيفون و آب شيرين كن خورشيدي
638
طراحي و ساخت سيستم ذخيره سازي اتوماتيك داده هاي مخازن ذخيره با قابليت جستجو
639
طراحي و ساخت سيستم ذخيره‌ساز انرژي گرمايي زئوليتي و بررسي تجربي تاثير پارامتر‌هاي مختلف بر عملكرد آن
640
طراحي و ساخت سيستم رأي گيري الكترونيكي
641
طراحي و ساخت سيستم راي گيري الكترونيكي بي سيم
642
طراحي و ساخت سيستم راي گيري به كمك ارسال پيامك
643
طراحي و ساخت سيستم رباتيك تقليد مسير
644
طراحي و ساخت سيستم ردياب الكترواپتيك منبع نور
645
طراحي و ساخت سيستم ردياب تصويري
646
طراحي و ساخت سيستم ردياب خورشيد
647
طراحي و ساخت سيستم ردياب خورشيد
648
طراحي و ساخت سيستم ردياب خورشيدي
649
طراحي و ساخت سيستم ردياب كننده اجسام متحرك
650
طراحي و ساخت سيستم رطوبت سنج مادون قرمز
651
طراحي و ساخت سيستم ركابزني با تحريك الكتريكي عملكردي قابل حمل
652
طراحي و ساخت سيستم رمزكننده صحبت
653
طراحي و ساخت سيستم روانكارهاي جامد فلنج چرخ و ريل
654
طراحي و ساخت سيستم روشنايي هوشمند﴿smart lighting system﴾
655
طراحي و ساخت سيستم ريز پردازنده اي تحريك الكتريكي كاركردي براي ايستادن و گام برداشتن
656
طراحي و ساخت سيستم سرمايش دستگاه آزمايش انتقال حرارت در حالت تقطير و تشكيل برفك
657
طراحي و ساخت سيستم سرومكانيزم ميكروكامپيوتر يراي كنترل جابجايي
658
طراحي و ساخت سيستم سلول خورشيدي براي شارژر باطري اتوموبيل
659
طراحي و ساخت سيستم سنجشي فشار آكوستيكي (AIMS)
660
طراحي و ساخت سيستم شارژ و كنترل پالسي با عملكرد تكراري براي سيستم هاي مولد پينچ پلاسما
661
طراحي و ساخت سيستم شبيه ساز آموزش تيراندازي با قابليت ضبط و آناليز لرزش دست
662
طراحي و ساخت سيستم شبيه ساز جريانهاي حياتي
663
طراحي و ساخت سيستم شناسايي تماس گيرنده ﴿Caller ID)
664
طراحي و ساخت سيستم شيروگرافي
665
طراحي و ساخت سيستم طيف نگاري فوتو آكوستيك ليزري جهت شناسايي گاز SF6
666
طراحي و ساخت سيستم عيب ياب آسانسورهاي ساختمان به طريق پي پيش بينانه و بر اساس اصول مهندسي نگاهداشت و بازطراحي در آناليز انواع خطا و تحليل اثرات آن
667
طراحي و ساخت سيستم عيب ياب كابل جهت تعيين مكان پاركي ( قطع) و اتصال كوتاه به روش )TIME DOMAIN REFLECTOMETRY ( TDR
668
طراحي و ساخت سيستم عيب ياب كامپيوتري منبع تغذيه سوئيچينگ
669
طراحي و ساخت سيستم غبارگير گازـ جامد براي يك واحد خشك كن پاششي نمونه با استفاده از سايكلون
670
طراحي و ساخت سيستم فرمان هاي كنترل از راه دور توسط تلفن همراه ( پيام كوتاه )
671
طراحي و ساخت سيستم فشار قوي پالسي [kv 40-20] 40-20 كيلو ولت (جهت ميكروب زدايي مايعات )
672
طراحي و ساخت سيستم كاليبراسيون كنتورهاي گاز خانگي
673
طراحي و ساخت سيستم كاليبراسيون و تخمين موقعيت بر پايه ي تصويربرداري با دوربين
674
طراحي و ساخت سيستم كپي تراش دوبعدي دوراني
675
طراحي و ساخت سيستم كدينگ براي يك ماهواره كوچك LEO
676
طراحي و ساخت سيستم كدينگ كانال روي كانال هاي چند مسيري HF
677
طراحي و ساخت سيستم كرنش سنج
678
طراحي و ساخت سيستم كسب اطلاعات
679
طراحي و ساخت سيستم كنترل آبياري هوشمند با استفاده از انرژي خورشيدي و كنترل از راه دور
680
طراحي و ساخت سيستم كنترل آسانسور با ميكروكنترلر 8051
681
طراحي و ساخت سيستم كنترل اتوماتيك جريان در شيرها
682
طراحي و ساخت سيستم كنترل ارتعاش يك پل تحت بار متحرك
683
طراحي و ساخت سيستم كنترل از راه دور توسط سيم برق (آيفن PLC)
684
طراحي و ساخت سيستم كنترل از راه دور راديوئي با استفاده از ميكرو كنترلر براي يك ماشين كوچك
685
طراحي و ساخت سيستم كنترل از راه دور راديويي
686
طراحي و ساخت سيستم كنترل انكوباتور كشت سلول هاي بنيادي سازگار با ميدان هاي مغناطيسي
687
طراحي و ساخت سيستم كنترل برداري موتور القايي با هدف بهبود عملكرد در شرا يط كاري مختلف
688
طراحي و ساخت سيستم كنترل برداري موتور القايي سه فاز با استفاده از اينورتر منبع جريان و يكسوسازي با ضريب قدرت واحد
689
طراحي و ساخت سيستم كنترل برف پاك كن با استفاده از ميكروكنترلر 8952
690
طراحي و ساخت سيستم كنترل پرواز يك كوادروتور و تحليل ديناميكي و كنترل آن با بار آويزان
691
طراحي و ساخت سيستم كنترل تابش انعكاسي نور خورشيد به پنجره‌هاي شمالي ساختمان‌ها
692
طراحي و ساخت سيستم كنترل تطبيقي و نصب آن بر روي ماشين تراش
693
طراحي و ساخت سيستم كنترل تعليق مغناطيسي
694
طراحي و ساخت سيستم كنترل تعليق مغناطيسي (2 جلد)
695
طراحي و ساخت سيستم كنترل توپ روي صفحه
696
طراحي و ساخت سيستم كنترل توپ روي صفحه
697
طراحي و ساخت سيستم كنترل حرارت هوشمند براي كاربرد خانگي
698
طراحي و ساخت سيستم كنترل دبي
699
طراحي و ساخت سيستم كنترل درب منزل به كمك ارسال پيامك
700
طراحي و ساخت سيستم كنترل دست سايبرنتيكي
701
طراحي و ساخت سيستم كنترل دما، كنترل روشنايي، ايمني و امنيتي ساختمان
702
طراحي و ساخت سيستم كنترل دور فن
703
طراحي و ساخت سيستم كنترل دور موتور القايي
704
طراحي و ساخت سيستم كنترل دور موتور جهت تست واحد كنترل سوخت موتور AC
705
طراحي و ساخت سيستم كنترل سطح مايعات
706
طراحي و ساخت سيستم كنترل فرستنده- گيرنده جهش فركانس
707
طراحي و ساخت سيستم كنترل فركانس (AFC) در رادار MTIهماهنگ
708
طراحي و ساخت سيستم كنترل قابل برنامه ريزي PLCبراي كنترل پروسه هاي صنعتي
709
طراحي و ساخت سيستم كنترل كننده پارامترهاي جوشكاري مقاومتي
710
طراحي و ساخت سيستم كنترل كننده شكل موج UPS هاي صنعتي
711
طراحي و ساخت سيستم كنترل ماشين لباسشويي
712
طراحي و ساخت سيستم كنترل مركزي بي سيم با واسط كاربردي نمايشگر لمسي گرافيكي
713
طراحي و ساخت سيستم كنترل موتور پله اي با استفاده از ميكروكنترلر PIC
714
طراحي و ساخت سيستم كنترل موتور پله‏اي مسطح دو بعدي
715
طراحي و ساخت سيستم كنترل موتورهاي يك بازو با 3 درجه آزادي ﴿ رباط [ربات] شطرنج باز﴾
716
طراحي و ساخت سيستم كنترل موقعيت زاويه اي با كدكننده نوري
717
طراحي و ساخت سيستم كنترل موقعيت موتور DC توسط ميكروپروسسور
718
طراحي و ساخت سيستم كنترل هوشمند حرارت دستگاه رنگرزي نساجي ﴿كارخانه بافت آزادي ﴾
719
طراحي و ساخت سيستم كنترل و اندازه گيري دما توسط كامپيوتر
720
طراحي و ساخت سيستم كنترل و مانيتورينگ دستگاه ها با استفاده از شبكه GSM ﴿جي. اس. ام.﴾
721
طراحي و ساخت سيستم كنترل و منبع تغذيه دستگاه راديولوژي
722
طراحي و ساخت سيستم كنترل ولتاژهاي برگشتي از بدن بوسيله كنترل فازي
723
طراحي و ساخت سيستم كنترل يك ربات مارگونه و بهينه سازي ساختار مكانيكي آن
724
طراحي و ساخت سيستم كنترل يك روبات آزمايشگاهي
725
طراحي و ساخت سيستم كنترلي گوي و ميله
726
طراحي و ساخت سيستم كولر آبي اتومبيل
727
طراحي و ساخت سيستم گردآوري اطلاعات خودرو با ميكروكنترلر 196 80c
728
طراحي و ساخت سيستم گرداننده كابين دوار آسانسور پانوراما
729
طراحي و ساخت سيستم گوي و صفحه و پياده سازي كنتر¬ل¬كننده هوشمند جهت پايدار سازي آن
730
طراحي و ساخت سيستم لايه نشاني فلز به روش تبخير
731
طراحي و ساخت سيستم لوله كشي مستقيم و معكوس و مقايسه افت فشار در اين دو سيستم
732
طراحي و ساخت سيستم مالتي پلكس فركانس به روش تربيعي
733
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ 16 كاناله پارامترهاي حياتي با استفاده از ميكروكنترلر 8051
734
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ CCU با امكانات شبكه ، ذخيره سازي و فشرده سازي
735
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ DEDSIDE با استفاده از ميكروكنترلر KC 196 C 80 ,LCD گرافيكي
736
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ بي سيم جريان روتور با استفاده از تكنولوژي بلوتوث
737
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ بيسيم
738
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ بيمارستاني
739
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ دماي 8 نقطه به طور همزمان به وسيله AVR و VISUAL BASIC
740
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ روشنايي بر مبناي اينترنت
741
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ و كنترل مبتني بر وب بر بستر شبكه GSM
742
طراحي و ساخت سيستم مبدل اسيلوسكوپ آنالوگ به ديجيتال
743
طراحي و ساخت سيستم متمركز كننده پرتو ذرات پروتون و دوترون توليد شده در سيكلوترون
744
طراحي و ساخت سيستم محركه و كنترل يك روبات كمك جراح سازگار با محيطهاي MRI
745
طراحي و ساخت سيستم محورشمار با استفاده از سنسورهاي 2 از 2القايي مجاورتي بر مبناي منطق
746
طراحي و ساخت سيستم مديريت آسانسور
747
طراحي و ساخت سيستم مديريت انرژي و كنترل هوشمند يخچال
748
طراحي و ساخت سيستم مديريت هوشمند پاركينگ
749
طراحي و ساخت سيستم مديريت هوشمند ساختمان
750
طراحي و ساخت سيستم مديريت و مانيتورينگ توان الكتريكي با استفاده از پروتكل ZigBee جهت بهينه‌سازي مصرف انرژي
751
طراحي و ساخت سيستم مرطوب‌ساز غشايي پيل سوختي غشا پليمري
752
طراحي و ساخت سيستم مسدود كننده قابل برنامه ريزي خط تلفن
753
طراحي و ساخت سيستم مشاهده و كنترل دماي فولاد مذاب در محيط صنعتي
754
طراحي و ساخت سيستم مصرف بهينه آب در هنگام شستشو وافزودن خودكار و دقيق ماده شوينده به آب
755
طراحي و ساخت سيستم مكانيزه،تشخيص و تفكيك زباله فلزي از ساير زبالات
756
طراحي و ساخت سيستم مكانيكي دستگاه پرداختكاري مگنتورئولوژيكي و بررسي تجربي تاثير پارامترهاي ماشينكاري بر زبري سطح و نرخ براده برداري
757
طراحي و ساخت سيستم مولتي تايمر 64 كاناله ميزهاي ايندكس خطوط توليد دوار
758
طراحي و ساخت سيستم مولد گاز ازن
759
طراحي و ساخت سيستم مونوپالس در باندS با استفاده ازچهار آنتن مارپيچي مخروطي
760
طراحي و ساخت سيستم مونيتورينگ اسپكتروسكوپي تابش هاي گاما و ديگر تابشها در مراكز هسته اي
761
طراحي و ساخت سيستم ميدان مغناطيسي قطبي به منظور دستيابي به آرايش جداساز در توكامك البرز
762
طراحي و ساخت سيستم مينياتوري و قابل حمل ثبت كينماتيك ركاب دوچرخه با قابليت ارسال دادگان از طريق بلوتوث
763
طراحي و ساخت سيستم ناوبري ارگونوميك جهت هدايت مكانيزم هاي حركتي هولونوميك در صفحه
764
طراحي و ساخت سيستم نرم افزاري و سخت افزاري جهت نمايش بلادرنگ كارديوگرافي برداري
765
طراحي و ساخت سيستم نظارت از راه دور نوزاد بر روي تلفن همراه با استفاده از حساسه هاي حركتي و صوتي
766
طراحي و ساخت سيستم نمايش جريان به كمك توليد دود
767
طراحي و ساخت سيستم نمايش دهنده پروسس هاي صنعتي
768
طراحي و ساخت سيستم نمايش دهنده فضاي پشت اتومبيل با استفاده از سنسور مافوق صوت و ميكرو AVR
769
طراحي و ساخت سيستم نمونه ثبت و ذخيره اطلاعات براي آناليز وضعيت و نظارت بر كاركرد ماشين آلات
770
طراحي و ساخت سيستم نوار نقاله دوقلو براي حمل پالت در سيستم هاي توليد انعطاف‌پذير
771
طراحي و ساخت سيستم نوبت دهي بانكي با استفاده از پيامك
772
طراحي و ساخت سيستم نوري ليزر براي تست جداره هاي داخل لوله
773
طراحي و ساخت سيستم نوين تطبيق دربهاي سكو و دربهاي قطار
774
طراحي و ساخت سيستم هاي اندازه گيري و نظارت پل تلسكوپي فرودگاهي
775
طراحي و ساخت سيستم هاي تشخيصي مغناطيسي شامل پيچه روگوفسكي، پروب مغناطيسي و حلقه شار به منظور استفاده در فرآيند بازسازي تعادل و سيستم كنترل توكامك البرز
776
طراحي و ساخت سيستم هاي حفاظتي با استفاده از انواع ديود IR و Laser و استفاده از KEYBOARD
777
طراحي و ساخت سيستم هپتيك قابل استفاده در آموزش جراحي با حداقل تهاجم
778
طراحي و ساخت سيستم هدف روديوم براي توليد پالاديوم - 103 با استفاده از سيكلوترون
779
طراحي و ساخت سيستم هدف ياب خودكار
780
طراحي و ساخت سيستم هشدار دهنده ليزري تك سنسور با پوشش 360 درجه
781
طراحي و ساخت سيستم هشدار دهنده و پدافند ليزري
782
طراحي و ساخت سيستم هشداردهنده نشت مايعات و رطوبت همراه با تلفن كننده و آژير محلي
783
طراحي و ساخت سيستم هم راستاساز ليزري
784
طراحي و ساخت سيستم همزماني بيت و حامل روي كانالهاي چند مسيري HF
785
طراحي و ساخت سيستم هوشمند اطلاع رساني نشت گاز به همراه باز شدن اتوماتيك پنجره و به صدا در آمدن آژير
786
طراحي و ساخت سيستم هوشمند رزرو جاي پارك خودرو در شهرها
787
طراحي و ساخت سيستم هوشمند كنترل از راه دور كنتور
788
طراحي و ساخت سيستم هوشمند ميكروكنترلري ضد سرقت اماكن مجهز به سيم كارت
789
طراحي و ساخت سيستم هيدروژل- ذره اي با قابليت رهايش كنترل شده داروي ملاتونين و بررسي تمايز سلولهاي بنيادي در مهندسي بافت غضروف
790
طراحي و ساخت سيستم هيدروليك دستگاه پرداخت كاري مگنتورئولوژي و بررسي تجربي تاثير پارامترهاي سيال هوشمند بر زبري سطح و نرخ براده برداري
791
طراحي و ساخت سيستم ولتاژ بالا جهت تيوب پرتو ايكس در مصارف XRF
792
طراحي و ساخت سيستم يك درجه آزادي ارتفاع با ملخ ، قابل كنترل و برنامه ريزي با MATLAB
793
طراحي و ساخت سيستم‌هاي هوشمند رنگي با استفاده از نانو فوم‌هاي فوتونيك كريستال الكتريك فعال
794
طراحي و ساخت سيستمPulsed Eddy Current (PEC)وكاربرد آن در تشخيص خوردگي
795
طراحي و ساخت سيستمي با استفاده از پردازنده TMS320C60 و باس PCI براي كاربردهاي بلادرنگ
796
طراحي و ساخت سيستمي براي جلوگيري از رشد لايه‌مرزي در يك سكوي تست كسكيد خطي
797
طراحي و ساخت سيستمي جهت اندازه‌گيري خواص مكانيكي سلول عصبي
798
طراحي و ساخت سيستمي چه اي ديجيتال كردن تصاوير ويديويي و نمايش آن با برد گرافيكي EGA
799
طراحي و ساخت سيكل روغنكاري براي موتور دو زمانه (200 Veesps)
800
طراحي و ساخت سيكل روغنكاري موتور دو زمانه (وسپا 200)
801
طراحي و ساخت سيگمنت هاي كوه بري
802
طراحي و ساخت سيگنال ژنراتور
803
طراحي و ساخت سيگنال ژنراتور ... با لول متغير
804
طراحي و ساخت سيگنال ژنراتور 400 الي 500 مگاهرتز با فواصل 10 كيلوهرتز
805
طراحي و ساخت سيگنال ژنراتور ار. اف باند فركانس از270 كيلو سيكل تا 300 مگا سيكل
806
طراحي و ساخت سيگنال ژنراتور با avr و نمايش خروجي آن روي lcd گرافيكي
807
طراحي و ساخت سيگنال ژنراتور به كمك PC و ميكروكنترولر 8051
808
طراحي و ساخت سيگنال ژنراتور صوتي با اعوجاج كم
809
طراحي و ساخت سيمولاتور بلادرنگ توربين گازي
810
طراحي و ساخت سيمولاتور تنفس با استفاده از ميكروكنترلر 8051
811
طراحي و ساخت سيمولاتور جراحي با حداقل تهاجم با قابليت هپتيك
812
طراحي و ساخت سيمولاتورمكانيابي صاعقه از نوع ابر به زمين
813
طراحي و ساخت سينتي سايز رفركانسي باند vhf
814
طراحي و ساخت سينتي سايزر رادارFMCW خطي با نويز فاز مناسب براي كاربرد در رادارهاي زنده ياب
815
طراحي و ساخت سينتي سايزر سريع در باند 058 MHz - 059 MHz با استفاده از DDS و PLL
816
طراحي و ساخت سينتي سايزر فركانس
817
طراحي و ساخت سينتي سايزر فركانس 1HZ تا 1MHZ
818
طراحي و ساخت سينتي سايزر فركانسي
819
طراحي و ساخت سينتي سايزر گيرنده و فرستنده سيستم جهش فركانسي
820
طراحي و ساخت سينتي سايزر... با فواصل ...
821
طراحي و ساخت سيني سايزر فركانس شبيه سازي جي اس ام در باند 200-175 مگاهرتز
822
طراحي و ساخت سيني هاي چوبي بر اساس نقشمايه هاي درختان ايراني
823
طراحي و ساخت شئ ياب ليزري با موتور پله‌اي تحت نظارت ميكروكنترلر
824
طراحي و ساخت شاخك هاي مكانيكي Extensometer دستگاه تست كشش Zwick
825
طراحي و ساخت شارژ قابل برنامه ريزي براي باتري هاي مورد استفاده در صنايع مخابراتي
826
طراحي و ساخت شارژر اتوماتيك باطريهاي صنعتي
827
طراحي و ساخت شارژر باتري خودرو بيرون از خودرو تغذيه شونده از برق شهر و با استفاده از تكنيك سوئيچينگ
828
طراحي و ساخت شارژر سوئيچينگ
829
طراحي و ساخت شارژر موبايل با استفاده از سلول خورشيدي
830
طراحي و ساخت شاسي و بدنه خودروي پژو AGV
831
طراحي و ساخت شبكه فعال غيرفاستر با كاربرد در تطبيق امپدانس آنتن ها
832
طراحي و ساخت شبيه ساز BHA براي چاه هاي عمودي و جهت دار
833
طراحي و ساخت شبيه ساز سخت افزار در حلقه ي كنترل كننده خانه هاي هوشمند
834
طراحي و ساخت شبيه ساز سخت افزار در حلقه ي كنترل كننده ي كوريدور انتقال مسافران فرودگاه
835
طراحي و ساخت شبيه ساز سيگنال هاي ورودي و خروجي ecu خودرو
836
طراحي و ساخت شبيه ساز فيدينگ
837
طراحي و ساخت شبيه ساز فيدينگ در راديو هاي ديجيتال
838
طراحي و ساخت شبيه ساز كانال راديويي موبايل
839
طراحي و ساخت شبيه سازي سيگنال قلبي
840
طراحي و ساخت شبيه سازي شبكه سوئيچ
841
طراحي و ساخت شبيه‌ساز ارتعاشات جهت بررسي اثر ارتعاشات در پايش سلامت تير يكسر گيردار به كمك محركه و سنسورهاي پيزوالكتريك
842
طراحي و ساخت شبيه‌ساز زيرسيستم كنترل وضعيت ماهواره
843
طراحي و ساخت شتاب دهنده ميكرو و نانو ذرات در فشار جو و تعيين توزيع اندازه ذرات
844
طراحي و ساخت شكل بهينه آنتن مايكرواستريپ با استفاده از نظريه مودهاي مشخصه و سوپرفرمولا
845
طراحي و ساخت شمارنده 118 مركز مخابرات
846
طراحي و ساخت شمارنده 118 مركز مخابرات با استفاده از ميكروكنترلر 51 C 89
847
طراحي و ساخت شمارنده الكترونيكي براي كنتور هوشمند گاز
848
طراحي و ساخت شمارنده پالس و فرانژ ليزري
849
طراحي و ساخت شمارنده تناسبي
850
طراحي و ساخت شمارنده شش رقمي ديجيتال
851
طراحي و ساخت شمارنده ضربان قلب
852
طراحي و ساخت شمارنده فركانس 01mhz
853
طراحي و ساخت شمارنده فركانس MHZ 10
854
طراحي و ساخت شمارنده فركانس تا يك گيگا هرتز
855
طراحي و ساخت شمارنده فعاليت با بازدهي بالا جهت اندازه گيري شار چشمه هاي نوتروني
856
طراحي و ساخت شماره گير اتوماتيك جهت اعلام خطر با استفاده از ميكروكنترلر AVR
857
طراحي و ساخت شماره گير خودكار تلفن
858
طراحي و ساخت شي ء يابي ليزري
859
طراحي و ساخت شيب سنج ديجيتال با استفاده از ميكروكنترلر 8951
860
طراحي و ساخت شير 2/4 پنوماتيك
861
طراحي و ساخت شير اطمينان
862
طراحي و ساخت شير چندراهه سختي گير 3 اينچي با اجكتور مايعي
863
طراحي و ساخت شير ديجيتالي تنظيم كننده خودكار دما و فشار آب
864
طراحي و ساخت شير كنترل فشار متناسب هيدروليك با تحريك سولنوئيدي
865
طراحي و ساخت شير موتوري VALVE MOTOR
866
طراحي و ساخت شير يكطرفه تك دريچه اي با سيال هوا
867
طراحي و ساخت شير يكطرفه فشار و دما بالا جهت عبور سيال مذاب پليمري غير نيوتني
868
طراحي و ساخت شيرهاي ماسوره اي هيدروليكي براي كنترل جريان
869
طراحي و ساخت شيشه به منظور استفاده و كاربرد در زينت آلات
870
طراحي و ساخت شيشه سراميك بيواكتيو قابل ماشينكاري آپاتيت - و لاستونيت به روش زينترينگ پودر شيشه
871
طراحي و ساخت شيشه هاي كم گسيل (Low- E) در گستره فروسرخ با استفاده از لايه نازك ITO
872
طراحي و ساخت شيكه‌ي حسگرهاي بي‌سيم مبتني برا ماژول XBEE PRO و استاندارد IEEE802.15.4
873
طراحي و ساخت صافي هاي شني فرسوده تصفيه خانه جلاليه
874
طراحي و ساخت صفحات وب
875
طراحي و ساخت صفحه ي هوشمند سه بعدي
876
طراحي و ساخت صفر بند گويا
877
طراحي و ساخت صندلي اپراتور خط مونتاژ تجهيزات مكانيكي (مطالعه موردي :كارخانه گازسوزان)
878
طراحي و ساخت صندلي چرخدار برقي
879
طراحي و ساخت صندلي مخصوص قاليبافي
880
طراحي و ساخت صنعتي رطوبت سنج الكترونيكي با روش سايكرومتري
881
طراحي و ساخت صورت ربات اجتماعي با قابليت تشخيص خنده و ناراحتي مخاطب و واكنش نسبت به آن
882
طراحي و ساخت ضبط صدا بوسيله ي ميكروكنترلر AVR [اي. وي. آر.]
883
طراحي و ساخت ضرب كننده آنالوگ ... به روش ...
884
طراحي و ساخت ضريب كيفيت سنج ديجيتال
885
طراحي و ساخت طيف سنج ليزري فوتوآكوستيك براي آشكارسازي گازها
886
طراحي و ساخت طيف سنج يون تامسون
887
طراحي و ساخت طيف نگار صوتي (20 هرتزتا 20 كيلوهرتز
888
طراحي و ساخت طيفنگار رامان با هدف بررسي فيلمهاي لايه نازك
889
طراحي و ساخت ظروف با تلفيق شيوه هاي بلوئينگ و فيوزينگ
890
طراحي و ساخت ظروف روميزي با الهام از فرم ابريق ايراني و با لعاب هاي چرمي
891
طراحي و ساخت ظروف سراميكي با به كارگيري لعاب هاي پخت سريع
892
طراحي و ساخت ظروف سراميكي ﴿براساس دوره هزاره اول پيش از ميلاد﴾
893
طراحي و ساخت ظروف سراميكي كاربردي با الهام از سفالينه هاي قرن 4 و 5 ه.ق ﴿نيشابور﴾
894
طراحي و ساخت ظروف سراميكي كاربردي با الهام از سفالينه هاي قرن 5 و 6 ه.ق
895
طراحي و ساخت ظروف سفالين با الهام از نقوش كاشي كاري هشت بهشت
896
طراحي و ساخت ظروف سفالين با الهام از نقوش نيشابور
897
طراحي و ساخت ظروف سفالين بر اساس جان بخشي با الهام از سفالينه هاي شهر سوخته
898
طراحي و ساخت ظروف سفالين كاربردي با ايده اي از نقوش فرش تركمن
899
طراحي و ساخت ظروف شيشه اي كاربردي با استفاده از نقوش دوران ساساني
900
طراحي و ساخت ظروف كاربردي با استفاده از گل و دوغاب رنگي
901
طراحي و ساخت ظروف هفت سين با الهام از نقوش سفال مند گناباد
902
طراحي و ساخت عدسي روتمن باند X با استفاده از سطوح سخت
903
طراحي و ساخت عدسي مقعر مايع
904
طراحي و ساخت عدسي مقعر مايع
905
طراحي و ساخت عروسكهاي نمايشي از ديدگاه هنرهاي تجسمي
906
طراحي و ساخت عملگرهاي نرم با تحريك بادي
907
طراحي و ساخت عملگرهاي نرم با قيود مكاني
908
طراحي و ساخت عملگرهاي نرم تركيبي با قابليت حركت سه بعدي در فضا
909
طراحي و ساخت عناصر تزئيني در خانه ايراني
910
طراحي و ساخت غشاي پليمري با استفاده از بستر نانواليافي تهيه شده از طريق فرآيند الكترواسپينينگ و بررسي اثر خواص بستر بر عملكرد آن جهت كاربرد در باتري پليمري
911
طراحي و ساخت غشاي سلولزي جهت استفاده در لباس هاي محافظ شيميايي
912
طراحي و ساخت غشاي نانوليفي سيلندري و بررسي عملكرد آن در همودياليز خون
913
طراحي و ساخت غلتك‏ها و سيستم نگه‏دارنده غلتك‏ها در دستگاه نورد آزمايشگاهي
914
طراحي و ساخت فاصله سنج آلتراسونيك با استفاده از ميكروكنترلر AVR
915
طراحي و ساخت فاصله سنج ديجيتال
916
طراحي و ساخت فاصله و سرعت سنج التراسو نيك به كمك ميكرو كنترلر avr
917
طراحي و ساخت فاصله ياب
918
طراحي و ساخت فاصله ياب آلتراسونيك بروش گيتينگ
919
طراحي و ساخت فاصله ياب اولتراسوند
920
طراحي و ساخت فاصله ياب ليزري با برد 50 متر
921
طراحي و ساخت فاصله ياب ليزري به روش فاز
922
طراحي و ساخت فاصله ياب نوري برد كوتاه با نمايشگر ديجيتال تحت كنترل (FPGA)
923
طراحي و ساخت فاكس كامپيوتري (CARDFAX)
924
طراحي و ساخت فانتوم ريسماني داپلر و ارائه يك الگوريتم جهت تخمين سرعت متوسط داپلر
925
طراحي و ساخت فانتوم سه بعدي آبي جهت اندازه گيري پارامترهاي دزيمتري ميدان هاي تابشي چشمه هاي كاربردي مختلف تابشي ﴿X،گاما و الكترون﴾در پزشكي
926
طراحي و ساخت فانكشن ژنراتور
927
طراحي و ساخت فانكشن ژنراتور
928
طراحي و ساخت فانكشن ژنراتور بوسيله پي سي
929
طراحي و ساخت فانكشن ژنراتور001 KHZ - 3A-52Vpp.
930
طراحي و ساخت فرامين
931
طراحي و ساخت فرز آموزش C.N.C قسمت محور عرضي
932
طراحي و ساخت فرز لولاتراش
933
طراحي و ساخت فرستنده - گيرنده تي دي دي
934
طراحي و ساخت فرستنده - گيرنده در باند VHF
935
طراحي و ساخت فرستنده - گيرنده راديو رله جهش فركانس 32 كاناله باندا - UHF
936
طراحي و ساخت فرستنده بي سيم با مدولاسيون فركانس
937
طراحي و ساخت فرستنده بيسيم جهش فركانس پالسي در باند 225-400MHZ(Part-X)
938
طراحي و ساخت فرستنده بيسيم ديجيتال به روش PCM [پي. سي. ام.]
939
طراحي و ساخت فرستنده پرش فركانس كند در باند VHF
940
طراحي و ساخت فرستنده تلويزيوني يك وات
941
طراحي و ساخت فرستنده راديو آماتور به قدرت 50 وات
942
طراحي و ساخت فرستنده گيرنده DPCM
943
طراحي و ساخت فرستنده گيرنده FM براي تبادل صوت ( Walkie-Talkie )
944
طراحي و ساخت فرستنده -گيرنده hf ((بي سيم )) باند 27 مگاهرتز
945
طراحي و ساخت فرستنده گيرنده دلتا مدولاتور
946
طراحي و ساخت فرستنده گيرنده مافوق صوت باكدمورس
947
طراحي و ساخت فرستنده مايكروويو در باند سي
948
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده DM
949
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده FM
950
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده FM
951
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده TDM-PAM
952
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده باند مادون قرمز
953
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده براي سيستمهاي تله متري پزشكي با استفاده از تكنيك CDMA و مدولاسيون FSK
954
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده بي سيم ديجيتال به روش PCM [پي سي ام]
955
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده تله متري سه كاناله
956
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده ديتاوصوت دو باند VHF (بي سيم )
957
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده ديجيتال (FSK)
958
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده ديجيتال بي سيم
959
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده ديجيتالي
960
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده سيگنال تلويزيوني آنالوگ با استفاده از فيبر نوري
961
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده مادون قرمز
962
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده مدولاسيون دلتاغير تطبيقي در باند صوتي
963
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده مكالمات از طريق خطوط برق شهري )022V/05Hz(
964
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده ي بي سيم ديجيتال به روش PWM [پي. دبيلو. ام.]
965
طراحي و ساخت فرستنده وگيرنده مكالمات از طريق خطوط برق شهري )022V/05Hz(
966
طراحي و ساخت فرستندۀ ليزري مخابرات زير آب
967
طراحي و ساخت فركانس متر ... با لول ورودي ...
968
طراحي و ساخت فركانس متر با تراشه FPGA
969
طراحي و ساخت فركانس متر با ميكرو كنترلر
970
طراحي و ساخت فركانس متر ديجيتال 20 مگاهرتز بالول ورودي ...
971
طراحي و ساخت فركانس متر ديجيتالي از DC تاMHZ 001
972
طراحي و ساخت فركانس متر05HZ-LGHZ
973
طراحي و ساخت فرمانتوري جهت توليد بيوفيلم توسط باكتري جئوباسيلوس استئاروترموفيلوس
974
طراحي و ساخت فروش ژتون سلف سرويس به صورت اتوماسيون
975
طراحي و ساخت فريم گير ويديويي جهت دريافت يك فريم تصويري ازدوربين CCD سياه و سفيد و نمايش كامپيوتري آن از طريق درگاه چاپگر
976
طراحي و ساخت فشار سنج ديجيتال )0-06 PSI(
977
طراحي و ساخت فلزياب
978
طراحي و ساخت فلومتر ديجيتال - آنالوگ FLOWMEIET DIGITAL AND ANALOG
979
طراحي و ساخت فليكرمتر اصلاح شده IEC
980
طراحي و ساخت فن محوري با دو روتور خلاف گرد
981
طراحي و ساخت فنجان فارادي براي اندازه گيري شدت جريان چشمه يون هليكن اميركبير
982
طراحي و ساخت فوتوراكتوري جديد به منظور تخريب آلاينده هاي آلي با استفاده از نانوفتوكاتاليست اصلاح شده تيتانيوم دي اكسيد
983
طراحي و ساخت فوتوفن ليزري (سيستم شنود ليزري)
984
طراحي و ساخت فيكسچر برشي و انجام تست بر روي تك جهته هاي كامپوزيتي
985
طراحي و ساخت فيكسچر تست خستگي دندان و تحليل نتايج تست
986
طراحي و ساخت فيكسچر ميل بادامك توليدي به وسيله متالورژي پودر
987
طراحي و ساخت فيلتذ موجبري در باندX
988
طراحي و ساخت فيلتر SWITCHED- CAPACITOR
989
طراحي و ساخت فيلتر آنتي آلايزينگ
990
طراحي و ساخت فيلتر اپتيكي به منظور جداسازي طول موج اصلي از هارمونيك دوم ليزرهاي Yag:Nd با استفاده از روش كنترلي .M.T.R
991
طراحي و ساخت فيلتر اكتيو آزمايشگاهي
992
طراحي و ساخت فيلتر با استفاده از خطوط ميكرواستريپ داراي تغيير عرض پيوسته
993
طراحي و ساخت فيلتر باند ايكس
994
طراحي و ساخت فيلتر ترانسور سال در باند يو اچ اف با طيف قابل تنظيم
995
طراحي و ساخت فيلتر جريان -ولتاژ اكتيو وفقي
996
طراحي و ساخت فيلتر ديجيتالي BS با فركانس مركزي 004hz و پهناي باند حذف 01Hz بوسيله پنجره همينگ با ميكرو كنترلر
997
طراحي و ساخت فيلتر شانه اي ديجيتال براي استفاده در رادار ام تي اي
998
طراحي و ساخت فيلتر فشرده دو بانده DGSدر باندهاي S,C
999
طراحي و ساخت فيلتر فضايي نوري وندرلوگ
1000
طراحي و ساخت فيلتر فعال تركيبي با مبدل سه سطحي
بازگشت