<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي و ساخت دمودولاتور 61qam
2
طراحي و ساخت دو دستگاه آزمايشگاهي براي مطالعه انتقال حرارت يك بعدي در شرايط خطي و شعاعي
3
طراحي و ساخت دو عدد آنتن شيپوري پهن باند در بازه فركانسي 2 الي 6 و 6 الي 18 گيگاهرتز با الگوي تشعشعي گوسي و مركز فاز پايدار
4
طراحي و ساخت دورسنج
5
طراحي و ساخت ديپلكسر مايكرواستريپ با استفاده از مقسم توان °90
6
طراحي و ساخت ديپلكسر مجتمع شده در زيرلايه با استفاده از رزوناتور دو مدي
7
طراحي و ساخت ديتا سوئيچ
8
طراحي و ساخت ديكو در صداي MPEG
9
طراحي و ساخت ديلاتومتر صلب درون گمانه اي(جك گودمن)
10
طراحي و ساخت ديمدولاتور ... بادي اسكرمبلر و دكد كننده گري و تفاضلي
11
طراحي و ساخت ديمدولاتور اف ام با استفاده از پي ال ال
12
طراحي و ساخت ديمر ديجيتال با استفاده از ريموت كنترل
13
طراحي و ساخت دينامومتر تراشكاري با كاربرد در مقاصد آزمايشگاهي
14
طراحي و ساخت ديوار نگاره هاي سراميكي با ايده اي از رنگها و نقوش دست بافته هاي ايل قشقايي
15
طراحي و ساخت ديود شاتكي با نيمه هاديGaAS توسط دستگاه MBE
16
طراحي و ساخت ديود نوري سيليكاني به روش نفوذ حرارتي و اندازه گيري حاملهاي بار آزاد در لايه p-n
17
طراحي و ساخت ديودگان از جنس GaAs به روش MBE
18
طراحي و ساخت ذرات اكسيژن رسان با قابليت رهايش كنترل شده
19
طراحي و ساخت رآكتور براي بررسي تأثير دما و نسبت ZnO به كربن بر احياي روي
20
طراحي و ساخت رآكتور تحقيقاتي حفره زاي هيدرو ديناميكي مركب جهت شدت بخشي فرآيند توليد پيوسته سوخت بيو ديزل
21
طراحي و ساخت رآكتور كاتاليستي و كاربرد راكتور احتراقي به منظور كاهش گاز منوكسيد كربن براساس استاندارد محيط زيست در شركت فولاد مباركه
22
طراحي و ساخت رئومتر استوانه اي هم مركز
23
طراحي و ساخت رابط Phone to Phone
24
طراحي و ساخت رابط USB سخت افزاري يك طرفه
25
طراحي و ساخت رابط نوري بين دو كامپيوتر
26
طراحي و ساخت رادار CW در باندC
27
طراحي و ساخت رادار ارتفاع سنج FMCW
28
طراحي و ساخت رادار اولتراسونيك
29
طراحي و ساخت رادار فراصوت با استفاده از ميكرو كنترلر ATMEGA32
30
طراحي و ساخت رادون سنج با استفاده از كربن فعال جهت اندازه گيري غلظت رادون در منازل مسكوني , Design and make of radon detector with use of activated charcoal for radons concentration and consistency measurment in residential dwellings
31
طراحي و ساخت راديو AM به روش سينتي سايزر
32
طراحي و ساخت راديوكنترلر پرنده ي عمودپرواز كوادروتور
33
طراحي و ساخت راكتور احياء روي به روش پيرو متالورژي
34
طراحي و ساخت راكتور فرايند سنتز احتراقي خود انتشار دما بالا (SHS)
35
طراحي و ساخت راكتور كاويتاسيون هيدروديناميك براي تقويت واكنشهاي اكسيداسيون پيشرفته
36
طراحي و ساخت راكتور مناسب براي بررسي فرآيند تبديل متانول به الفين ها MTO
37
طراحي و ساخت راكتور هسته اي زير بحراني گرافيتي و انجام آزمايش هاي فيزيك نوترون و راكتور در آن
38
طراحي و ساخت راه انداز بدون سنسور موتور رلوكتانس سوئيچي با سرعت بالا
39
طراحي و ساخت راه انداز سامانه استحصال انرژي براي تأمين توان در تراشه هاي قابل كاشت زيستي
40
طراحي و ساخت راه انداز سوئيچهاي صنعتي (MOSFET & IGBT)
41
طراحي و ساخت راه انداز نرم موتور آسنكرون سه فاز
42
طراحي و ساخت راه انداز نرم موتور القايي سه فاز
43
طراحي و ساخت راه انداز نرم موتور سنكرون و آسنكرون متوسط برشگر سه فاز
44
طراحي و ساخت راه اندازي فرم موتور القايي سه فاز با استفاده از برشگر AC
45
طراحي و ساخت راه‌انداز وفقي صفحه نمايش LED با راندمان بالاي 90 درصد
46
طراحي و ساخت راهبند هوشمند ( در چهار راه عبور قطار)
47
طراحي و ساخت رباب مين ياب خودكار با پردازش تصوير
48
طراحي و ساخت ربات آتش نشان
49
طراحي و ساخت ربات آموزشي با شش درجه آزادي
50
طراحي و ساخت ربات الهام گرفته شده از عنكبوت
51
طراحي و ساخت ربات با سه درجه آزادي
52
طراحي و ساخت ربات بازرسي داخل لوله
53
طراحي و ساخت ربات بالبت با كنترلر غيرخطي براي مقابله با تغييرات اصطكاك سطح
54
طراحي و ساخت ربات پوشيدني دست با كاربرد توانبخشي
55
طراحي و ساخت ربات تشخيص دهنده و دسته بندي كننده اجرام سه بعدي
56
طراحي و ساخت ربات تشخيصدهنده و دستهبنديكننده اجسام هندسي ﴿رباط امدادگر﴾
57
طراحي و ساخت ربات توانبخشي مچ دست
58
طراحي و ساخت ربات توپ جمعكن
59
طراحي و ساخت ربات توپ جمعكن
60
طراحي و ساخت ربات دلتا و پياده سازي كنترلر و مشاهده‌گر اغتشاش مود لغزشي
61
طراحي و ساخت ربات دو درجه آزادي بي¬سيم جهت تصويربرداري در عمليات جراحي تك منفذي با حداقل تهاجم
62
طراحي و ساخت ربات دوچرخ با تعادل خودكار
63
طراحي و ساخت ربات راه رونده شش پا
64
طراحي و ساخت ربات راه رونده نيمه فعال با تحريك مچ پا
65
طراحي و ساخت ربات راه رونده نيمه فعال با تحريك مچ پا
66
طراحي و ساخت ربات ردياب خط
67
طراحي و ساخت ربات زيردريايي
68
طراحي و ساخت ربات شكل دهنده به گياهان
69
طراحي و ساخت ربات صورت انسان
70
طراحي و ساخت ربات فرمانش لغزشي و پياده سازي الگوريتم رديابي مسيرمرجع بر روي آن
71
طراحي و ساخت ربات كابلي نقاش
72
طراحي و ساخت ربات كابلي نقاش عمودي
73
طراحي و ساخت ربات كارتزين سه محوره
74
طراحي و ساخت ربات مارگون
75
طراحي و ساخت ربات ماهي
76
طراحي و ساخت ربات متحرك با قابليت مانور در برخورد با موانع
77
طراحي و ساخت ربات موج گون
78
طراحي و ساخت ربات ميكروموس
79
طراحي و ساخت ربات مين ياب كلاس manual [منوآل]
80
طراحي و ساخت ربات نقاش
81
طراحي و ساخت ربات هوشمند با فرمانپذيري صوتي
82
طراحي و ساخت ربات هوشمند بي سيم تعقيب مسير
83
طراحي و ساخت رباط تشخيص گل رز در گلخانه و ناوبري بر مبناي تعقيب خطوط مسير
84
طراحي و ساخت رباط جستجوگر
85
طراحي و ساخت رباط دنبال كننده نور
86
طراحي و ساخت رباط مستر - اسليو با دو درجه آزادي
87
طراحي و ساخت ربوت ساده
88
طراحي و ساخت ردياب خورشيدي براي جمع‌كننده فرنل خطي 16 كيلو‌واتي دانشگاه اصفهان
89
طراحي و ساخت ردياب يك بعدي هوشمند براي شناسايي چشمه پرتو گاما
90
طراحي و ساخت رسوب كننده الكترواستاتيكي تر
91
طراحي و ساخت رطوبت ساز سمت گاز هيدروژن مصرفي پيل سوختي غشاء هيدروژني و آزمايش روي PEM
92
طراحي و ساخت رطوبت ساز هوا از راه پرتابي مولكولي
93
طراحي و ساخت رطوبت سنج
94
طراحي و ساخت رطوبت سنج الكترونيكي با روش سايكرومتري
95
طراحي و ساخت ركولاتور خورشيدي
96
طراحي و ساخت رگولاتور دي سي
97
طراحي و ساخت رگولاتورهاي سوئيچينگ
98
طراحي و ساخت رله بازسبت تك پل هوشمند
99
طراحي و ساخت رله حفاظت رآكتور فشار قوي
100
طراحي و ساخت رله هاي ميكروپروسسوري حفاظت ترانسفورماتور قدرت
101
طراحي و ساخت رمز كننده تلفني به روش LPC
102
طراحي و ساخت رنگدانه سراميكيCoAl2O 4در ابعاد نانو
103
طراحي و ساخت روبات تقليد حركت هولونوميك با ورودي حركت انتقالي و چرخشي
104
طراحي و ساخت روبات تير نورد ﴿كوالا﴾
105
طراحي و ساخت روبات كارتزين سه درجه آزادي
106
طراحي و ساخت روبات مسيرياب
107
طراحي و ساخت روبات مسيرياب
108
طراحي و ساخت روتامتر
109
طراحي و ساخت روتامتر
110
طراحي و ساخت روتامتر
111
طراحي و ساخت ريات عمودپرواز با امكان كنترل خودكار
112
طراحي و ساخت ريتم ساز
113
طراحي و ساخت ريز شتاب سنج با فرآيند ميكروماشينكاري
114
طراحي و ساخت ريزپهپاد عمودپرواز
115
طراحي و ساخت ريل انتقال قطعه مربوطه به نقاله سيستم آموزشي M.I.C
116
طراحي و ساخت ريموت بي سيم براي ربات نگه دار دوربين آندوسكوپ
117
طراحي و ساخت زانوي پروتزي هوشمند
118
طراحي و ساخت زيردري
119
طراحي و ساخت زيست حسگر الكتروشيميايي بر پايه ي نانوكامپوزيت گرافن دوپ شده با نيتروژن/نانوذرات فلزي/پلي آنيلين جهت تشخيص زيست نشان گرهاي سرطان پستان در گردش خون
120
طراحي و ساخت زيست حسگر تار نوري به منظور آشكارسازيِ بدون شناسه زنيِ عوامل زيستي
121
طراحي و ساخت زيست حسگر نوري مبتني بر فيبر نوري باريك شده
122
طراحي و ساخت زينت آلات با استفاده از چوب و فلز از منظر ميني ماليسم
123
طراحي و ساخت زيور آلات با الهام از تزيينات سنگي كليساي سنت استپانوس
124
طراحي و ساخت زيور آلات با الهام از نقش مايه هاي پارچه زربفت دوره معاصر در اصفهان
125
طراحي و ساخت زيور آلات با الهام از نقشمايه درخت موجود در فرشهاي دوره قاجار موزه ملي فرش ايران
126
طراحي و ساخت زيور آلات با الهام از نقشمايه هاي شمسه در تزيينات كتاب آرايي سده 6 تا 10 هجري قمري
127
طراحي و ساخت زيور آلات چوبي با الهام از نقوش گياهي گچبري ساساني
128
طراحي و ساخت زيور آلات شيشه اي با الهام از آثار هنري دوره سلجوقي
129
طراحي و ساخت زيور آلات شيشه اي با الهام از آثار هنري دوره سلجوقي
130
طراحي و ساخت زيور آلات فلزي بر مبناي الگوي نقش و معماري مقبره بوذر جمهرقايني
131
طراحي و ساخت زيورآلات با استفاده از تكنيك مشبك و منبت ﴿كاربرد آيات قرآني ﴾
132
طراحي و ساخت زيورآلات با استفاده از خط بريل براي ناشنوايان
133
طراحي و ساخت زيورآلات با استفاده از نقوش تزئيني عمارت عالي قاپو
134
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از اندام جانوران﴿خزندگان﴾
135
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از جواهرات موجود در نگاره هاي دوره قاجار
136
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از شعر فارسي
137
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از طرح درخت زندگي در هنر صفويه با تاكيد بر بافته هاي اين دوره
138
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از طرح هاي كاشيكاري هاي دوره مظفري در صفه عمر مسجد جامع اصفهان
139
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از فرم كليد و نقش مايه هاي سر در مدرسه چهارباغ
140
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقاشي كودك
141
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش بومي فرش هيبت لوي آباده فارس
142
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش تمدن جيرفت
143
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش دوره هخامنشي﴿به ويژه تخت جمشيد﴾
144
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش فرش هاي قشقايي
145
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش كليساي سنت استپانوس
146
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش گليم شيريكي پيچ افشار كرمان
147
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش گياهي و حيواني اشياء سنگي جيرفت
148
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش محراب ايلخاني مسجد جامع اصفهان
149
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از نقوش و الگوهاي ساختاري تزئينات كاشي‌كاري ايوان جنوبي مسجد-مدرسه چهارباغ اصفهان
150
طراحي و ساخت زيورآلات با الهام از هنر جنوب ايران
151
طراحي و ساخت زيورآلات با بهره گيري از تكنيك هاي مينا كاري
152
طراحي و ساخت زيورآلات با بهره گيري از نقش الهه مادر در سر سنجاق هاي لرستان
153
طراحي و ساخت زيورآلات بر اساس چشم زخم در باور عاميانه
154
طراحي و ساخت زيورآلات بر اساس حكايت هايي برگزيده از مثنوي معنوي
155
طراحي و ساخت زيورآلات بر اساس زيورآلات تركمن
156
طراحي و ساخت زيورآلات بر اساس ويژگي هاي زيورآلات معاصر موجود در اقوام تبري و گيل
157
طراحي و ساخت زيورآلات بر مبناي نقوش هندسي و گياهي ظروف فلزي دورۀ سلجوقي (با تأكيد بر طراحي وساخت زنجير)
158
طراحي و ساخت زيورآلات براساس نقوش نجومي(منطقه‌البروج) فلزكاري دوره‌ي سلجوقي
159
طراحي و ساخت زيورآلات در تلفيق با پوشاك گيلان
160
طراحي و ساخت زيورآلات سنتي با توجه به ويژگي هاي فيروزه نيشابور و تكيه بر تكنيك فيروزه كوبي
161
طراحي و ساخت زيورآلات متاثر از رويكردهاي جامعه شناسي
162
طراحي و ساخت زيورآلات معاصر بر اساس اسماء الحسني
163
طراحي و ساخت زيورآلات و تزئينات چوبي بر اساس تطبيق نقوش در آثار قبايل سرخپوستي و هنر ايراني
164
طراحي و ساخت ژنراتور پالسهاي ديجيتالي و امواج سينوسي - مثلثي - مربعي
165
طراحي و ساخت ژنراتور پيزوالكتريك با محرك انساني
166
طراحي و ساخت ژنراتور گاز هيدروكس و بررسي عملكرد آن بر روي خودرو پرايد انژكتوري
167
طراحي و ساخت ژيروسكوپ فيبر نوري تك مد ﴿ FOG)
168
طراحي و ساخت سازدهني با استفاده از تكنيك هاي صنايع دستي
169
طراحي و ساخت سازه پرينتر سه بعدي مدل دلتا
170
طراحي و ساخت سازه دستگاه نورد آزمايشگاهي
171
طراحي و ساخت سازه ژني miRNA Sponge مهار كننده miR-195-5p و بررسي اثر آن در مهار هايپرتروفي در سلولهاي كندروسيتي رده C28/I2
172
طراحي و ساخت سازه نانوليفي PVA/سيليكا ايروژل به منظور رهايش كنترل شده داروي فلوكونازول و بررسي اثر آن بر روي كانديدا آلبيكنس
173
طراحي و ساخت ساعت ايستاده و ميز با تكنيك معرق و منبت با الهام از طرح هاي اسلامي
174
طراحي و ساخت ساعت جهت مركز آموزش
175
طراحي و ساخت ساعت ديجيتال با كنترل صنعتي ميكروپروسسور 6802 - MPU
176
طراحي و ساخت ساعت ديجيتال با كنترل صنعتي ميكروپروسسور 6802 MPU
177
طراحي و ساخت ساعت ديجيتالي
178
طراحي و ساخت ساعت ديجيتالي اذان گو
179
طراحي و ساخت ساعت ديجيتالي سنخنگو
180
طراحي و ساخت ساعت گويا با ميكروكنترلر AVR
181
طراحي و ساخت ساعت گويا به وسيله ميكرو كنترولر AVR
182
طراحي و ساخت ساعت نشان دهنده اوقات شرعي
183
طراحي و ساخت سامانه MSE به منظور اندازه گيري فاكتور ايمني توكامك البرز
184
طراحي و ساخت سامانه آب فوق بحراني و بررسي واكنش هيدروليز و اكسيداسيون سديم تولوئن سولفونات در آب زير و فوق بحراني در حضور دي اكسيد كربن
185
طراحي و ساخت سامانه آزمايش حسگر MAP و MAT
186
طراحي و ساخت سامانه آزمايشگاهي مناسب براي سنجش عملكرد دسته لوله هاي مبدل هاي هوا خنك
187
طراحي و ساخت سامانه آزمون جهت پايش سلامت اتصالات در خط لوله تحت بار عرضي
188
طراحي و ساخت سامانه آزمون، جهت اندازه‌گيري چگالي سيال دو فازي به كمك حسگرهاي پيزوالكتريك
189
طراحي و ساخت سامانه ارزان‌قيمت پايش سطوح ميكروني به وسيله ليزر دستگاه DVD خوان
190
طراحي و ساخت سامانه ارسال پيامك و بررسي بكارگيري آن در دانش والدين در زمينه برخي مراقبتهاي كودك مبتلا به لوسمي تحت درمان با داروهاي شيمي درماني
191
طراحي و ساخت سامانه استخراج و اندازه‌گيري زنون پرتوزا
192
طراحي و ساخت سامانه پذيرش غذا با استفاده از سيستم RFID و با قابليت پشتيابي از تكنولوژي NFC
193
طراحي و ساخت سامانه پرتابل تقليد رفتارهاي نوري بدن آفتاب پرست
194
طراحي و ساخت سامانه تامين هيدروژن پيل سوختي به روش الكتروليزر غشائي با بهره گيري از برق توليدي نيروگاه بادي و تحليل فني-اقتصادي سيستم هيبريدي
195
طراحي و ساخت سامانه تحريك الكتريكي سيستم عصبي
196
طراحي و ساخت سامانه تحليل گر امپدانس الكتريكي حسگرهاي پيزو الكتريك جهت پايش سلامت سازه
197
طراحي و ساخت سامانه تحليلگر ابعاد ذرات نانو با استفاده از پراكندگي ديناميكي نور
198
طراحي و ساخت سامانه تست فن
199
طراحي و ساخت سامانه تشخيص بلادرنگ آريتمي‌هاي قلبي براي استفاده در دستگاه دفيبريلاتور خودكار
200
طراحي و ساخت سامانه تشخيص دهنده عيوب طيف سنج تلسكوپ
201
طراحي و ساخت سامانه تشخيص و جداسازي انارهاي آفتاب سوخته از سالم با استفاده از روش ماشين بينايي
202
طراحي و ساخت سامانه توليد نقشه درمان مبتني بر تصوير براي راديوتراپي حين جراحي
203
طراحي و ساخت سامانه چندلايه نانو ليفي پلي كاپرولاكتون/كيتوسان براي رهايش دارو و مدل سازي ساختار جهت بررسي انتشار دارو در شرايط pH مختلف
204
طراحي و ساخت سامانه خودكار مديريت نسخه ها، براي يك الگوريتم
205
طراحي و ساخت سامانه رباتيك بازتواني مچ دست با استفاده از ربات فالكن
206
طراحي و ساخت سامانه زمان واقع جداسازي ديجيتال نوترون و گاما به روش آناليز شكل پالس
207
طراحي و ساخت سامانه سخت افزار در حلقه ماشين سوييچ رلوكتانسي با قابليت كنترل سرعت
208
طراحي و ساخت سامانه سيستمهاي تشخيص قند خون
209
طراحي و ساخت سامانه عيب يابي ECU با استفاده از پروتكل KWP2000
210
طراحي و ساخت سامانه فرستنده و گيرنده صوتي آكوستيك
211
طراحي و ساخت سامانه كبد روي تراشه براي بررسي آسيب كبدي ناشي از داروهاي ضدتشنج
212
طراحي و ساخت سامانه موج‌تابي سلولي فركانس پايين توام با امپدانس متري
213
طراحي و ساخت سامانه موقعيت يابي اشخاص بر اساس تكنيك ناوبري كور و ادغام حسگرهاي ميكروالكترومكانيكي ارزان قيمت
214
طراحي و ساخت سامانه موقعيت يابي درون ساختمان با استفاده از فناوري راديويي UWB
215
طراحي و ساخت سامانه نانوكامپوزيتي با قابليت آزادسازي دارو در بافت‌هاي توموري
216
طراحي و ساخت سامانه نورپردازي خورشيدي
217
طراحي و ساخت سامانه هاي چند لايه اي نانوساختاري براي كپسوله كردن ديودهاي نورگسيل آلي
218
طراحي و ساخت سامانه هاي هيدروژلي نانوساختار بر پايه بيوپليمر كيتوسان اصلاح شده باقابليت رهايش داروي تاموكسيفن براي ترميم پوست
219
طراحي و ساخت سامانه هدايتگر خودكار به منظور هدايت و مسير يابي كم بينايان و نابينايان
220
طراحي و ساخت سامانه هوشمند توليد نور ، با استفاده از ديود هاي نوري سفيد
221
طراحي و ساخت سامانه هوشمند هواشناسي با امكان ارسال ديتا روي خط تلفن و تلفن گويا
222
طراحي و ساخت سامانه ي الكترونيك آشكارساز حركات مردمك چشم
223
طراحي و ساخت سامانه ي اندازه گيري خواص ويسكوالاستيك بافت نرم با استفاده از بارگذاري ديناميكي
224
طراحي و ساخت سامانه ي اندازه گيري نيروي دراگ وارد بر شبيه ساز شناگر
225
طراحي و ساخت سامانه‌ي پايش مداوم و همزمان فشار، دما و ساير ويژگي‌هاي فيزيكي خمير نان طي تخمير
226
طراحي و ساخت سامانه‌ي پايش يونيت هوادهي
227
طراحي و ساخت سايت مديريت فرودگاه با PHP
228
طراحي و ساخت ست آپ آزمايشگاهي ثبت اختلالات موتور نروني مخچه اي در افراد مبتلا به ام اس
229
طراحي و ساخت ست بهداشتي روشويي و روشنايي سراميكي لعابدار با استفاده از تكنيك ريخته گري
230
طراحي و ساخت ستاپ آزمايشگاهي مكانيزم تنظيم فشار سيستميك فشار خون بدن انسان (بارورفلكس)
231
طراحي و ساخت سخت افزار پورت هاي سوئيچ 25.X و نرم افزار مسيريابي آن
232
طراحي و ساخت سخت افزار رطوبت سنج هاي مورد مصرف در كاربردهاي پزشكي
233
طراحي و ساخت سخت افزار سنجشگر چندكاناله امپدانس الكتريكي قفسه سينه براي ايجاد بازخورد بيولوژيكي در دستگاه ونتيلاتور
234
طراحي و ساخت سخت افزار سيستم توموگرافي امپدانسي الكتريكي
235
طراحي و ساخت سخت افزار مانيتورينگ و واسط كاربر درايور ليزر ديود
236
طراحي و ساخت سخت افزار مودم به منظور استفاده در محيط انتقال ولتا‍ بالا
237
طراحي و ساخت سخت افزار مودم چند حالته ديسك
238
طراحي و ساخت سخت افزار و نرم افزار اسكنر سه بعدي ليزري
239
طراحي و ساخت سخت افزار و نرم افزار شبيه ساز ترافيك تلفني
240
طراحي و ساخت سخت نرم افزار مورد نياز براي سنسور CONTRAST
241
طراحي و ساخت سرپناه ايستگاههاي اتوبوس درون شهري با استفاده از مواد كامپوزيتي و تكنولوژي نوين ساخت
242
طراحي و ساخت سرپوش هاي مورد استفاده در تست لوله هاي پلي اتيلن و انتخاب مناسب ترين پارامترهاي طراحي جهت راحتي عملكرد و آب بندي مناسب آن
243
طراحي و ساخت سرعت سنج آب
244
طراحي و ساخت سرعت سنج اولتراسونيك
245
طراحي و ساخت سرعت سنج ديجيتالي قابل نصب بر روي ماشين هاي سواري
246
طراحي و ساخت سرعت سنجش ليزري
247
طراحي و ساخت سروكنترلر براي لامپ كنترون
248
طراحي و ساخت سطوح تزييني با استفاده از تكنيك معرق و منبت
249
طراحي و ساخت سفالهاي تزئيني در قالب ساعت
250
طراحي و ساخت سقف تاشو خودرو
251
طراحي و ساخت سلول TEM
252
طراحي و ساخت سلول استخراج الكترليتي منيزيم و انجام تست مقدماتي
253
طراحي و ساخت سلول الكتروشيميايي نيمه جامد بر پايه هيدروژل هاي پليمري پايه سلولز
254
طراحي و ساخت سلول باز الكترولير منيزيم
255
طراحي و ساخت سلول توليد آلومينيوم به روش الكتروليز
256
طراحي و ساخت سلول جذبي چند عبوري باز و بسته براي بيناب‌نمايي آزمايشگاهي و ميداني
257
طراحي و ساخت سلول خورشيدي پليمري ناهمگون حجمي با ساختار معكوس توسط نانوميله هاي ZnO و TiO2
258
طراحي و ساخت سلول خورشيدي مبتني بر CZTS به منظور افزايش جذب و بازدهي تبديل
259
طراحي و ساخت سلول خورشيدي مبتني بر نقاط كوانتومي ZnS
260
طراحي و ساخت سلول فلوتاسيون ستوني اصلاح شده ﴿3PC﴾ جهت بررسي تأثير آب شستشو و FDB بر عيار كنستانتره
261
طراحي و ساخت سلول هاي خورشيدي انعطاف پذير و امكان سنجي توليد الياف فتوولتائيك
262
طراحي و ساخت سمعك هدايت استخواني
263
طراحي و ساخت سنتزكننده امپدانس در باند فركانسي CL ميكروويو
264
طراحي و ساخت سنتزكننده فركانس
265
طراحي و ساخت سنتزكننده فركانس گيرنده Multiport در باند فركانسيGHz 24-29
266
طراحي و ساخت سنتي اشياء ﴿ تحقيق كلاسي جمعي ازدانشجويان ﴾
267
طراحي و ساخت سنتي اشياء ﴿تحقيق كلاسي جمعي از دانشجويان ﴾
268
طراحي و ساخت سنج نوري
269
طراحي و ساخت سنجشگر نرخ خطاي بيت با نرخ ارسال تا 5 مگابيت بر ثانيه
270
طراحي و ساخت سنسور اندازه گيري ميزان تابش نور با قابليت ثبت و نمايش اطلاعات
271
طراحي و ساخت سنسور با هوش دما بر ميكروكنترلر PIC16F877
272
طراحي و ساخت سنسور تشخيص سكه
273
طراحي و ساخت سنسور جابه جايي دوبعدي نوري
274
طراحي و ساخت سنسور جريان گردابي و سنسور اثر هال
275
طراحي و ساخت سنسور فوتواكوستيك
276
طراحي و ساخت سنسور گازي حساس به گازهاي آلاينده با استفاده از نانو ميله هاي اكسيد روي
277
طراحي و ساخت سنسور نيروي سه درجه آزادي به منظور بخيه زني بافت هاي بيولوژيكي در جراحي رباتيك
278
طراحي و ساخت سنسورهاي الكتروشيميايي برپايه نانو ذرات و الكترودهاي دو قطبي براي اندازه گيري داروها و مواد معدني
279
طراحي و ساخت سنسورهاي زيستي نوري بر اساس ميكرو رزوناتورها
280
طراحي و ساخت سنگ شكن غلتكي (والس )
281
طراحي و ساخت سه كننده امپدانس در باند فركانس S,L
282
طراحي و ساخت سوئيپ ژنراتور در باند 100 مگاهرتز
283
طراحي و ساخت سوئيپ ژنراتور قابل تنظيم توسط كي بورد
284
طراحي و ساخت سوئيچ ...
285
طراحي و ساخت سوئيچ ... يك به چهار
286
طراحي و ساخت سوئيچ HVسريع نيمه هادي براي مدولاتورهاي پالسي ولتاژ بالا
287
طراحي و ساخت سوئيچ اسپارك گپ سه الكترودي با عملكرد تخليه تكراري
288
طراحي و ساخت سوئيچ پورت سري rs_232 به 491
289
طراحي و ساخت سوئيچ زماني
290
طراحي و ساخت سوئيچ زماني 16 كاناله
291
طراحي و ساخت سوئيچ زماني مكاني پي سي ام بدون انسداد براي 256 پورت
292
طراحي و ساخت سوئيچ صوتي
293
طراحي و ساخت سوئيچ مكاني
294
طراحي و ساخت سوئيچ و ضعيف كننده باديود پين
295
طراحي و ساخت سوزن پلاسمايي
296
طراحي و ساخت سولونوئيد والوها
297
طراحي و ساخت سويچ Q براي ليزر YAG : ND
298
طراحي و ساخت سيتم مالتي پراسيسنگ با استفاده از ريزپردازنده هاي 68000
299
طراحي و ساخت سيستم : CONTROL ACCESS با كارت هوشمند غير تماسي
300
طراحي و ساخت سيستم C.V.S جهت تكميل سيمولاتور سيستم قدرت موجود در مجتمع سازندگي وآموزش اصفهان
301
طراحي و ساخت سيستم CNC با عملكرد دوراني پنوماتيكي جهت سنگ زني خارج استوانه هاي فلزي غير مغناطيسي ﴿فلزات سنگين﴾ به روش پرداخت با پودر مواد ساينده
302
طراحي و ساخت سيستم CODEC ازنوع DLPCM
303
طراحي و ساخت سيستم OFDM روي كانال باند باريك و چند مسيري
304
طراحي و ساخت سيستم SCADA 38 كاناله
305
طراحي و ساخت سيستم آزمايش جهت اندازه گيري گذردهي توده كربن فعال گرانول در جريانهاي محوري سيال
306
طراحي و ساخت سيستم آزمايشگاهي يك نمونه سلول الكترولايزر همراه با مانيتورينگ شيب ولتاژ و جريان جهت كاربرد در واحدهاي كلرآلكالي
307
طراحي و ساخت سيستم آزمايشگر خطوط مشتركين
308
طراحي و ساخت سيستم آزمون انتقال حرارت پودر نانو توسط اولتراسونيك
309
طراحي و ساخت سيستم آشكار ساز گاز شهري
310
طراحي و ساخت سيستم آشكارساز آلودگي راديواكتيو
311
طراحي و ساخت سيستم آشكارسازي و طبقه‌بندي ايرادات رنگ بدنه خودرو
312
طراحي و ساخت سيستم اتصال چرخان از نوع هم محور جهت اندازه گيريهاي اتاق آنتن
313
طراحي و ساخت سيستم اتوماسيون خانگي بر مبناي پروتكل X10
314
طراحي و ساخت سيستم اجراي فرمان هاي از راه دور توسط امواج راديوئي
315
طراحي و ساخت سيستم اجراي فرمان هاي از راه دور توسط خط تلفن ثابت
316
طراحي و ساخت سيستم اخذ اطلاعات
317
طراحي و ساخت سيستم ادغام كننده 2*2Mb/Sو فشرده سازي آن بوسيله PLD
318
طراحي و ساخت سيستم ارتباط تلفني از طريق آيفون
319
طراحي و ساخت سيستم ارتفاع سنج اولتراسونيك
320
طراحي و ساخت سيستم ارزشيابي كامل دستگاه تنفس انسان
321
طراحي و ساخت سيستم ارسال اطلاعات محيطي از طريق SMS [پيامك]
322
طراحي و ساخت سيستم ارسال دريافت سيگنال صوتي توسط برق شهر
323
طراحي و ساخت سيستم ارسال و دريافت اطلاعات خط تلكس توسط كامپيوتر
324
طراحي و ساخت سيستم ارسال و دريافت صوت از طريق خطوط برق
325
طراحي و ساخت سيستم استخراج حلالي كادميوم براي اصلاح خواص TBP
326
طراحي و ساخت سيستم استخراج كننده¬ي يون و بهينه¬سازي جريان باريكه¬ي يون چشمه¬ي پلاسماي هليكن اميركبير
327
طراحي و ساخت سيستم اسكرامبلر كانال HFجهت امنيت بخشي به سيگنال صحبت
328
طراحي و ساخت سيستم اسكنر جهت تعيين ايزودوزهاي درماني
329
طراحي و ساخت سيستم اعمال نيرو در دستگاه جوشكاري با دوران قوس الكتريكي
330
طراحي و ساخت سيستم اكسترودر نوين به منظور پرينت پليمر PEEK به روش FDM
331
طراحي و ساخت سيستم الكترواپتيك ردياب ستاره
332
طراحي و ساخت سيستم الكترونيكي، جهت كنترل . تثبيت ولتاژ برق شهر با استفاده از اتوترانس
333
طراحي و ساخت سيستم امنيتي مداربسته با قابليت چرخش دوربين بوسيله كامپيوتر
334
طراحي و ساخت سيستم امنيتي منازل با قابليت برنامه ريزي از طريق پورت سريال
335
طراحي و ساخت سيستم امنيتي نيمه اتوماتيك نيمه هوشمند
336
طراحي و ساخت سيستم امنيتي، اعلان حريق و مديريت منازل ﴿boilding manager system﴾
337
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﻨﮕﻴﻦ
338
طراحي و ساخت سيستم انبارداري و بازيابي قطعات و انتقال به تغذيه اصلي در سيستم توليدي انعطاف پذير جامع كامپيوتري
339
طراحي و ساخت سيستم انتقال توان بيسيم براي تغذيه يك تراشه كاشته شده در بدن در فركانس 13.56 مگاهرتز
340
طراحي و ساخت سيستم انتقال قدرت مكانيزم دوران مخالف در دستگاه swaging
341
طراحي و ساخت سيستم انتقال قدرت مكانيزم دوران مخالف در دستگاه swaging
342
طراحي و ساخت سيستم انتقال نوري
343
طراحي و ساخت سيستم انجام آزمايشهاي تعقيب كنايي دستي - چشمي
344
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري Vibration
345
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري بارهاي وارد بر بالك ها در تونل آب
346
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري پارامترهاي ترافيك
347
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري پراكندگي موج يك جهتي خودكار در باند مايكروويو
348
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري توان نسبي ليزر CO2 پيوسته به منظور بهينه سازي آن
349
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري جرم عبوري در واحد زمان در نوارهاي نقاله
350
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري درگ اصطكاكي روي ديواره به روش نيرو سنجي
351
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري دقيق عرض پالسهاي غير بريوديك
352
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري دما با استفاده از ترموكوپل هاي نوع k
353
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري سرعت پيشروي آب در الياف
354
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري سرعت خودرو با استفاده از سنسورهاي ميدان مغناطيسي
355
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري سرعت و دبي هوا در فن ها (لوله پيتوت )
356
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري غيرتهاجمي قند خون مبتني بر فن آوري مادون قرمز نزديك (1468) در محيط invivo
357
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري گاز رادن در خاك به روش غير فعال با قابليت جداسازي تورون
358
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري گاز رادن در خاك به روش غيرفعال با قابليت جداسازي تورون
359
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري و ارسال ديتا آب چشمه ( چشمه اعلا دماوند) به منظور پيش بيني زلزله
360
طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري و كنترل پارامترهاي نورد در دستگاه نورد آزمايشگاهي
361
طراحي و ساخت سيستم اندازه¬گيري و تحليلگر ارتفاع پالس چند كاناله براي تحليل ميزان گاماي طبيعي معادن
362
طراحي و ساخت سيستم ايمني ساختمان﴿اعلام حريق و كنترل حركت﴾
363
طراحي و ساخت سيستم بالانس مكانيكي تونل باد زير صوت TQ
364
طراحي و ساخت سيستم باند وسيع شناسايي و اندازه گيري امواج الكترومغناطيسي ناشي از كانال ضربه برگشت صاعقه از نوع ابر به زمين
365
طراحي و ساخت سيستم بهره برداري از انرژي صوتي براي كاربرد هاي توان پايين
366
طراحي و ساخت سيستم بي سيم بلوتوث براي مانيتورينگ سيگنال قلب با قابليت ارسال به تلفن همراه
367
طراحي و ساخت سيستم پايش آب مصرفي در حوزه ي شهري بر مبناي اينترنت اشيا
368
طراحي و ساخت سيستم پايش و اندازه‌گيري واكنش‌هاي آنزيمي در بيوسنسورها بر اساس مدل گلوكزاكسيداز مبني بر سنجش تغييرات پتانسيل و جريان الكتريكي
369
طراحي و ساخت سيستم پايه كنترل درجه حرارت با استفاده از منطق فازي
370
طراحي و ساخت سيستم پايه كنترل و فرمان هوشمند تجهيزات در چارچوب اينترنت اشياء
371
طراحي و ساخت سيستـم پرتودهي نوترون حرارتي براي كاليبراسيون TLD
372
طراحي و ساخت سيستم پردازش موازي با دو DSP موازي GFL50 C40 TMS320
373
طراحي و ساخت سيستم پزشكي از راه دور براي پايش درصد اشباع خون در بيماران مبتلا به آپنه خواب
374
طراحي و ساخت سيستم پوشش¬دهي ديواره محفظه آزمايش (با هدف توسعه سيستمي براي پردازش ديواره توكامك البرز)
375
طراحي و ساخت سيستم پيش يونش و سلنوئيد توكامك البرز
376
طراحي و ساخت سيستم تأمين انرژي يك يخچال با انرژي خورشيدي
377
طراحي و ساخت سيستم تامين و توزيع بهينه اكسيژن بصورت قابل حمل جهت بيماران تنفسي
378
طراحي و ساخت سيستم تحرك و اندازه گيري ديجيتال دستگاه تست پيچش
379
طراحي و ساخت سيستم تحريك كننده بار هارمونيك پويشگر يك تير
380
طراحي و ساخت سيستم تحريك كننده بار هارمونيك پيمايشگر يك تير به روش الكترو مغناطيسي
381
طراحي و ساخت سيستم تخليه تابان الكتريكي DC براي توكامك البرز
382
طراحي و ساخت سيستم تست و عيب يابي كابلهاي شبكه
383
طراحي و ساخت سيستم تست، و انجام آزمايشات عملكرد اجزاي يك ميني موتور توربو
384
طراحي و ساخت سيستم تست، و انجام آزمايشات عملكرد يك ميني موتور توربوجت
385
طراحي و ساخت سيستم تشخيص امواج فروصوت
386
طراحي و ساخت سيستم تشخيص حركت با استفاده از پردازنده ARM
387
طراحي و ساخت سيستم تشخيص حريقِ مناطق ِجنگلي در بستر LoRa
388
طراحي و ساخت سيستم تشخيص و اعلام حريق
389
طراحي و ساخت سيستم تصوير گير بلادرنگ
390
طراحي و ساخت سيستم تعليق مغناطيسي
391
طراحي و ساخت سيستم تعليق مغناطيسي
392
طراحي و ساخت سيستم تغذيه‌كننده پالت در يك سيستم توليد انعطاف‌پذير آزمايشگاهي
393
طراحي و ساخت سيستم تنظيم دما از طريق كنترل موتور شوفاژ
394
طراحي و ساخت سيستم تنظيم دما در اتاقك رشه كريستال
395
طراحي و ساخت سيستم تنظيم سرعت پيشروي پيگ
396
طراحي و ساخت سيستم تنظيم ضخامت در دستگاه نورد و مطالعه تجربي و عددي فرآيند
397
طراحي و ساخت سيستم تهويه آزمايشگاه متالورژي استخراجي
398
طراحي و ساخت سيستم توانبخشي به معلولين قطع نخاعي با كمك سيگنال الكترواكولوگرام
399
طراحي و ساخت سيستم توانبخشي يك درجه آزادي دست مبتني بر تركيب سيگنال هاي حياتي باتمركز بر سيگنال EMG
400
طراحي و ساخت سيستم توانبخشي يك درجه آزادي دست مبتني بر سيگنال هاي حياتي با تمركز روي سيگنال EEG
401
طراحي و ساخت سيستم توربين اتوماتيك
402
طراحي و ساخت سيستم توزين خودرو در حال حركت (WIM) مبتني بر فيبر نوري
403
طراحي و ساخت سيستم توزين ديناميكي تماسي قطار
404
طراحي و ساخت سيستم توليد اكسيژن از طريق واكنش شيميايي
405
طراحي و ساخت سيستم ثبت سيگنال ECG با قابليت ارسال از طريق مودم و تشخيص بيماري
406
طراحي و ساخت سيستم ثبت و پردازش سيگنال صوتي با محدوده ديناميكي بيش از 90 dB
407
طراحي و ساخت سيستم جدايش ماهواره و تستهاي عملكردي
408
طراحي و ساخت سيستم جديد ثبت چند گانه الكتروفيزيولوژيكي به منظور شناخت مجموعه هاي نروني
409
طراحي و ساخت سيستم جمع آوري اطلاعات از ترموكوپل
410
طراحي و ساخت سيستم جمع‎‌‏آوري سيگنال هاي پلاسما در توكامك و انتقال آنها با استفاده از فيبر نوري
411
طراحي و ساخت سيستم حركت ريز ربات به كمك محرك مغناطيسي
412
طراحي و ساخت سيستم حركت ريز ربات به كمك محرك مغناطيسي
413
طراحي و ساخت سيستم حفاظت از ترانس و تجهيزات برقي در مقابل سرقت
414
طراحي و ساخت سيستم حفاظت ميكروپروسسوري خطوط فشار قوي
415
طراحي و ساخت سيستم حفاظت ميكروپروسسوري خطوط فشارقوي
416
طراحي و ساخت سيستم حفاظتي امنيتي آلتراسونيك
417
طراحي و ساخت سيستم حفاظتي كنترل خروج اموال
418
طراحي و ساخت سيستم حفاظتي هوشمند منازل با قابليت ارسال sms در هنگام وقوع سرقت
419
طراحي و ساخت سيستم حفاظتي هوشمند منزل با قابليت ارسال sms
420
طراحي و ساخت سيستم حمل و نقل هوشمند شهري بر روي بستر اينترنت اشياء(IOT)
421
طراحي و ساخت سيستم خبرهOffline جهت تشخيص خطاي سيستم كنترل بويلر نيروگاه
422
طراحي و ساخت سيستم خنك كننده
423
طراحي و ساخت سيستم داده برداري 8 كاناله با استفاده از ميكروكنترلر
424
طراحي و ساخت سيستم درايو كنترل برداري موتور‌ سنكرون مغناطيس دائم به همراه شناسايي پارامترهاي آن با استفاده از DSP
425
طراحي و ساخت سيستم درب باز كن هوشمند با روش بازشناسي اتوماتيك چهره بر اساس شبكه هاي عصبي
426
طراحي و ساخت سيستم دريافت و پردازش داده هاي آرايه آشكارساز خطي مادون قرمز و تبديل آن به تصوير قابل رؤيت در نمايشگر به صورتReal Time
427
طراحي و ساخت سيستم دريافت و پردازش داده هاي آرايه آشكارساز خطي مادون قرمز و تبديل آن به تصويرقابل رؤيت در نمايشگر به صورت Real Time
428
طراحي و ساخت سيستم دستگاه بيهوشي الكتريكي ماهيان
429
طراحي و ساخت سيستم دستيابي هوشمند
430
طراحي و ساخت سيستم دو درجه آزادي ردياب خورشيد و استفاده از فيبر نوري براي انتقال نور به داخل ساختمان
431
طراحي و ساخت سيستم دو منظوره ترموسيفون و آب شيرين كن خورشيدي
432
طراحي و ساخت سيستم ذخيره سازي اتوماتيك داده هاي مخازن ذخيره با قابليت جستجو
433
طراحي و ساخت سيستم ذخيره‌ساز انرژي گرمايي زئوليتي و بررسي تجربي تاثير پارامتر‌هاي مختلف بر عملكرد آن
434
طراحي و ساخت سيستم رأي گيري الكترونيكي
435
طراحي و ساخت سيستم راي گيري الكترونيكي بي سيم
436
طراحي و ساخت سيستم راي گيري به كمك ارسال پيامك
437
طراحي و ساخت سيستم رباتيك تقليد مسير
438
طراحي و ساخت سيستم ردياب الكترواپتيك منبع نور
439
طراحي و ساخت سيستم ردياب تصويري
440
طراحي و ساخت سيستم ردياب خورشيد
441
طراحي و ساخت سيستم ردياب خورشيد
442
طراحي و ساخت سيستم ردياب خورشيدي
443
طراحي و ساخت سيستم ردياب كننده اجسام متحرك
444
طراحي و ساخت سيستم رطوبت سنج مادون قرمز
445
طراحي و ساخت سيستم ركابزني با تحريك الكتريكي عملكردي قابل حمل
446
طراحي و ساخت سيستم رمزكننده صحبت
447
طراحي و ساخت سيستم روانكارهاي جامد فلنج چرخ و ريل
448
طراحي و ساخت سيستم روشنايي هوشمند﴿smart lighting system﴾
449
طراحي و ساخت سيستم ريز پردازنده اي تحريك الكتريكي كاركردي براي ايستادن و گام برداشتن
450
طراحي و ساخت سيستم سرمايش دستگاه آزمايش انتقال حرارت در حالت تقطير و تشكيل برفك
451
طراحي و ساخت سيستم سرومكانيزم ميكروكامپيوتر يراي كنترل جابجايي
452
طراحي و ساخت سيستم سلول خورشيدي براي شارژر باطري اتوموبيل
453
طراحي و ساخت سيستم سنجشي فشار آكوستيكي (AIMS)
454
طراحي و ساخت سيستم شارژ و كنترل پالسي با عملكرد تكراري براي سيستم هاي مولد پينچ پلاسما
455
طراحي و ساخت سيستم شبيه ساز آموزش تيراندازي با قابليت ضبط و آناليز لرزش دست
456
طراحي و ساخت سيستم شبيه ساز جريانهاي حياتي
457
طراحي و ساخت سيستم شناسايي تماس گيرنده ﴿Caller ID)
458
طراحي و ساخت سيستم شيروگرافي
459
طراحي و ساخت سيستم طيف نگاري فوتو آكوستيك ليزري جهت شناسايي گاز SF6
460
طراحي و ساخت سيستم عيب ياب آسانسورهاي ساختمان به طريق پي پيش بينانه و بر اساس اصول مهندسي نگاهداشت و بازطراحي در آناليز انواع خطا و تحليل اثرات آن
461
طراحي و ساخت سيستم عيب ياب كابل جهت تعيين مكان پاركي ( قطع) و اتصال كوتاه به روش )TIME DOMAIN REFLECTOMETRY ( TDR
462
طراحي و ساخت سيستم عيب ياب كامپيوتري منبع تغذيه سوئيچينگ
463
طراحي و ساخت سيستم غبارگير گازـ جامد براي يك واحد خشك كن پاششي نمونه با استفاده از سايكلون
464
طراحي و ساخت سيستم فرمان هاي كنترل از راه دور توسط تلفن همراه ( پيام كوتاه )
465
طراحي و ساخت سيستم فشار قوي پالسي [kv 40-20] 40-20 كيلو ولت (جهت ميكروب زدايي مايعات )
466
طراحي و ساخت سيستم كاليبراسيون كنتورهاي گاز خانگي
467
طراحي و ساخت سيستم كاليبراسيون و تخمين موقعيت بر پايه ي تصويربرداري با دوربين
468
طراحي و ساخت سيستم كپي تراش دوبعدي دوراني
469
طراحي و ساخت سيستم كدينگ براي يك ماهواره كوچك LEO
470
طراحي و ساخت سيستم كدينگ كانال روي كانال هاي چند مسيري HF
471
طراحي و ساخت سيستم كرنش سنج
472
طراحي و ساخت سيستم كسب اطلاعات
473
طراحي و ساخت سيستم كنترل آبياري هوشمند با استفاده از انرژي خورشيدي و كنترل از راه دور
474
طراحي و ساخت سيستم كنترل آسانسور با ميكروكنترلر 8051
475
طراحي و ساخت سيستم كنترل اتوماتيك جريان در شيرها
476
طراحي و ساخت سيستم كنترل ارتعاش يك پل تحت بار متحرك
477
طراحي و ساخت سيستم كنترل از راه دور توسط سيم برق (آيفن PLC)
478
طراحي و ساخت سيستم كنترل از راه دور راديوئي با استفاده از ميكرو كنترلر براي يك ماشين كوچك
479
طراحي و ساخت سيستم كنترل از راه دور راديويي
480
طراحي و ساخت سيستم كنترل انكوباتور كشت سلول هاي بنيادي سازگار با ميدان هاي مغناطيسي
481
طراحي و ساخت سيستم كنترل برداري موتور القايي با هدف بهبود عملكرد در شرا يط كاري مختلف
482
طراحي و ساخت سيستم كنترل برداري موتور القايي سه فاز با استفاده از اينورتر منبع جريان و يكسوسازي با ضريب قدرت واحد
483
طراحي و ساخت سيستم كنترل برف پاك كن با استفاده از ميكروكنترلر 8952
484
طراحي و ساخت سيستم كنترل پرواز يك كوادروتور و تحليل ديناميكي و كنترل آن با بار آويزان
485
طراحي و ساخت سيستم كنترل تابش انعكاسي نور خورشيد به پنجره‌هاي شمالي ساختمان‌ها
486
طراحي و ساخت سيستم كنترل تطبيقي و نصب آن بر روي ماشين تراش
487
طراحي و ساخت سيستم كنترل تعليق مغناطيسي
488
طراحي و ساخت سيستم كنترل تعليق مغناطيسي (2 جلد)
489
طراحي و ساخت سيستم كنترل توپ روي صفحه
490
طراحي و ساخت سيستم كنترل توپ روي صفحه
491
طراحي و ساخت سيستم كنترل حرارت هوشمند براي كاربرد خانگي
492
طراحي و ساخت سيستم كنترل دبي
493
طراحي و ساخت سيستم كنترل درب منزل به كمك ارسال پيامك
494
طراحي و ساخت سيستم كنترل دست سايبرنتيكي
495
طراحي و ساخت سيستم كنترل دما، كنترل روشنايي، ايمني و امنيتي ساختمان
496
طراحي و ساخت سيستم كنترل دور فن
497
طراحي و ساخت سيستم كنترل دور موتور القايي
498
طراحي و ساخت سيستم كنترل دور موتور جهت تست واحد كنترل سوخت موتور AC
499
طراحي و ساخت سيستم كنترل سطح مايعات
500
طراحي و ساخت سيستم كنترل فرستنده- گيرنده جهش فركانس
501
طراحي و ساخت سيستم كنترل فركانس (AFC) در رادار MTIهماهنگ
502
طراحي و ساخت سيستم كنترل قابل برنامه ريزي PLCبراي كنترل پروسه هاي صنعتي
503
طراحي و ساخت سيستم كنترل كننده پارامترهاي جوشكاري مقاومتي
504
طراحي و ساخت سيستم كنترل كننده شكل موج UPS هاي صنعتي
505
طراحي و ساخت سيستم كنترل ماشين لباسشويي
506
طراحي و ساخت سيستم كنترل مركزي بي سيم با واسط كاربردي نمايشگر لمسي گرافيكي
507
طراحي و ساخت سيستم كنترل موتور پله اي با استفاده از ميكروكنترلر PIC
508
طراحي و ساخت سيستم كنترل موتور پله‏اي مسطح دو بعدي
509
طراحي و ساخت سيستم كنترل موتورهاي يك بازو با 3 درجه آزادي ﴿ رباط [ربات] شطرنج باز﴾
510
طراحي و ساخت سيستم كنترل موقعيت زاويه اي با كدكننده نوري
511
طراحي و ساخت سيستم كنترل موقعيت موتور DC توسط ميكروپروسسور
512
طراحي و ساخت سيستم كنترل هوشمند حرارت دستگاه رنگرزي نساجي ﴿كارخانه بافت آزادي ﴾
513
طراحي و ساخت سيستم كنترل و اندازه گيري دما توسط كامپيوتر
514
طراحي و ساخت سيستم كنترل و مانيتورينگ دستگاه ها با استفاده از شبكه GSM ﴿جي. اس. ام.﴾
515
طراحي و ساخت سيستم كنترل و منبع تغذيه دستگاه راديولوژي
516
طراحي و ساخت سيستم كنترل ولتاژهاي برگشتي از بدن بوسيله كنترل فازي
517
طراحي و ساخت سيستم كنترل يك ربات مارگونه و بهينه سازي ساختار مكانيكي آن
518
طراحي و ساخت سيستم كنترل يك روبات آزمايشگاهي
519
طراحي و ساخت سيستم كنترلي گوي و ميله
520
طراحي و ساخت سيستم كولر آبي اتومبيل
521
طراحي و ساخت سيستم گردآوري اطلاعات خودرو با ميكروكنترلر 196 80c
522
طراحي و ساخت سيستم گرداننده كابين دوار آسانسور پانوراما
523
طراحي و ساخت سيستم گوي و صفحه و پياده سازي كنتر¬ل¬كننده هوشمند جهت پايدار سازي آن
524
طراحي و ساخت سيستم لايه نشاني فلز به روش تبخير
525
طراحي و ساخت سيستم لوله كشي مستقيم و معكوس و مقايسه افت فشار در اين دو سيستم
526
طراحي و ساخت سيستم مالتي پلكس فركانس به روش تربيعي
527
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ 16 كاناله پارامترهاي حياتي با استفاده از ميكروكنترلر 8051
528
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ CCU با امكانات شبكه ، ذخيره سازي و فشرده سازي
529
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ DEDSIDE با استفاده از ميكروكنترلر KC 196 C 80 ,LCD گرافيكي
530
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ بي سيم جريان روتور با استفاده از تكنولوژي بلوتوث
531
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ بيسيم
532
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ بيمارستاني
533
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ دماي 8 نقطه به طور همزمان به وسيله AVR و VISUAL BASIC
534
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ روشنايي بر مبناي اينترنت
535
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ و كنترل مبتني بر وب بر بستر شبكه GSM
536
طراحي و ساخت سيستم مبدل اسيلوسكوپ آنالوگ به ديجيتال
537
طراحي و ساخت سيستم متمركز كننده پرتو ذرات پروتون و دوترون توليد شده در سيكلوترون
538
طراحي و ساخت سيستم محركه و كنترل يك روبات كمك جراح سازگار با محيطهاي MRI
539
طراحي و ساخت سيستم محورشمار با استفاده از سنسورهاي 2 از 2القايي مجاورتي بر مبناي منطق
540
طراحي و ساخت سيستم مديريت آسانسور
541
طراحي و ساخت سيستم مديريت انرژي و كنترل هوشمند يخچال
542
طراحي و ساخت سيستم مديريت هوشمند پاركينگ
543
طراحي و ساخت سيستم مديريت هوشمند ساختمان
544
طراحي و ساخت سيستم مديريت و مانيتورينگ توان الكتريكي با استفاده از پروتكل ZigBee جهت بهينه‌سازي مصرف انرژي
545
طراحي و ساخت سيستم مرطوب‌ساز غشايي پيل سوختي غشا پليمري
546
طراحي و ساخت سيستم مسدود كننده قابل برنامه ريزي خط تلفن
547
طراحي و ساخت سيستم مشاهده و كنترل دماي فولاد مذاب در محيط صنعتي
548
طراحي و ساخت سيستم مصرف بهينه آب در هنگام شستشو وافزودن خودكار و دقيق ماده شوينده به آب
549
طراحي و ساخت سيستم مكانيزه،تشخيص و تفكيك زباله فلزي از ساير زبالات
550
طراحي و ساخت سيستم مكانيكي دستگاه پرداختكاري مگنتورئولوژيكي و بررسي تجربي تاثير پارامترهاي ماشينكاري بر زبري سطح و نرخ براده برداري
551
طراحي و ساخت سيستم مولتي تايمر 64 كاناله ميزهاي ايندكس خطوط توليد دوار
552
طراحي و ساخت سيستم مولد گاز ازن
553
طراحي و ساخت سيستم مونوپالس در باندS با استفاده ازچهار آنتن مارپيچي مخروطي
554
طراحي و ساخت سيستم مونيتورينگ اسپكتروسكوپي تابش هاي گاما و ديگر تابشها در مراكز هسته اي
555
طراحي و ساخت سيستم ميدان مغناطيسي قطبي به منظور دستيابي به آرايش جداساز در توكامك البرز
556
طراحي و ساخت سيستم مينياتوري و قابل حمل ثبت كينماتيك ركاب دوچرخه با قابليت ارسال دادگان از طريق بلوتوث
557
طراحي و ساخت سيستم ناوبري ارگونوميك جهت هدايت مكانيزم هاي حركتي هولونوميك در صفحه
558
طراحي و ساخت سيستم نرم افزاري و سخت افزاري جهت نمايش بلادرنگ كارديوگرافي برداري
559
طراحي و ساخت سيستم نظارت از راه دور نوزاد بر روي تلفن همراه با استفاده از حساسه هاي حركتي و صوتي
560
طراحي و ساخت سيستم نمايش جريان به كمك توليد دود
561
طراحي و ساخت سيستم نمايش دهنده پروسس هاي صنعتي
562
طراحي و ساخت سيستم نمايش دهنده فضاي پشت اتومبيل با استفاده از سنسور مافوق صوت و ميكرو AVR
563
طراحي و ساخت سيستم نمونه ثبت و ذخيره اطلاعات براي آناليز وضعيت و نظارت بر كاركرد ماشين آلات
564
طراحي و ساخت سيستم نوار نقاله دوقلو براي حمل پالت در سيستم هاي توليد انعطاف‌پذير
565
طراحي و ساخت سيستم نوبت دهي بانكي با استفاده از پيامك
566
طراحي و ساخت سيستم نوري ليزر براي تست جداره هاي داخل لوله
567
طراحي و ساخت سيستم نوين تطبيق دربهاي سكو و دربهاي قطار
568
طراحي و ساخت سيستم هاي اندازه گيري و نظارت پل تلسكوپي فرودگاهي
569
طراحي و ساخت سيستم هاي تشخيصي مغناطيسي شامل پيچه روگوفسكي، پروب مغناطيسي و حلقه شار به منظور استفاده در فرآيند بازسازي تعادل و سيستم كنترل توكامك البرز
570
طراحي و ساخت سيستم هاي حفاظتي با استفاده از انواع ديود IR و Laser و استفاده از KEYBOARD
571
طراحي و ساخت سيستم هپتيك قابل استفاده در آموزش جراحي با حداقل تهاجم
572
طراحي و ساخت سيستم هدف روديوم براي توليد پالاديوم - 103 با استفاده از سيكلوترون
573
طراحي و ساخت سيستم هدف ياب خودكار
574
طراحي و ساخت سيستم هشدار دهنده و پدافند ليزري
575
طراحي و ساخت سيستم هشداردهنده نشت مايعات و رطوبت همراه با تلفن كننده و آژير محلي
576
طراحي و ساخت سيستم هم راستاساز ليزري
577
طراحي و ساخت سيستم همزماني بيت و حامل روي كانالهاي چند مسيري HF
578
طراحي و ساخت سيستم هوشمند اطلاع رساني نشت گاز به همراه باز شدن اتوماتيك پنجره و به صدا در آمدن آژير
579
طراحي و ساخت سيستم هوشمند رزرو جاي پارك خودرو در شهرها
580
طراحي و ساخت سيستم هوشمند كنترل از راه دور كنتور
581
طراحي و ساخت سيستم هوشمند ميكروكنترلري ضد سرقت اماكن مجهز به سيم كارت
582
طراحي و ساخت سيستم هيدروژل- ذره اي با قابليت رهايش كنترل شده داروي ملاتونين و بررسي تمايز سلولهاي بنيادي در مهندسي بافت غضروف
583
طراحي و ساخت سيستم هيدروليك دستگاه پرداخت كاري مگنتورئولوژي و بررسي تجربي تاثير پارامترهاي سيال هوشمند بر زبري سطح و نرخ براده برداري
584
طراحي و ساخت سيستم ولتاژ بالا جهت تيوب پرتو ايكس در مصارف XRF
585
طراحي و ساخت سيستم يك درجه آزادي ارتفاع با ملخ ، قابل كنترل و برنامه ريزي با MATLAB
586
طراحي و ساخت سيستم‌هاي هوشمند رنگي با استفاده از نانو فوم‌هاي فوتونيك كريستال الكتريك فعال
587
طراحي و ساخت سيستمPulsed Eddy Current (PEC)وكاربرد آن در تشخيص خوردگي
588
طراحي و ساخت سيستمي با استفاده از پردازنده TMS320C60 و باس PCI براي كاربردهاي بلادرنگ
589
طراحي و ساخت سيستمي براي جلوگيري از رشد لايه‌مرزي در يك سكوي تست كسكيد خطي
590
طراحي و ساخت سيستمي جهت اندازه‌گيري خواص مكانيكي سلول عصبي
591
طراحي و ساخت سيستمي چه اي ديجيتال كردن تصاوير ويديويي و نمايش آن با برد گرافيكي EGA
592
طراحي و ساخت سيكل روغنكاري براي موتور دو زمانه (200 Veesps)
593
طراحي و ساخت سيكل روغنكاري موتور دو زمانه (وسپا 200)
594
طراحي و ساخت سيگمنت هاي كوه بري
595
طراحي و ساخت سيگنال ژنراتور
596
طراحي و ساخت سيگنال ژنراتور ... با لول متغير
597
طراحي و ساخت سيگنال ژنراتور 400 الي 500 مگاهرتز با فواصل 10 كيلوهرتز
598
طراحي و ساخت سيگنال ژنراتور ار. اف باند فركانس از270 كيلو سيكل تا 300 مگا سيكل
599
طراحي و ساخت سيگنال ژنراتور با avr و نمايش خروجي آن روي lcd گرافيكي
600
طراحي و ساخت سيگنال ژنراتور به كمك PC و ميكروكنترولر 8051
601
طراحي و ساخت سيگنال ژنراتور صوتي با اعوجاج كم
602
طراحي و ساخت سيمولاتور بلادرنگ توربين گازي
603
طراحي و ساخت سيمولاتور تنفس با استفاده از ميكروكنترلر 8051
604
طراحي و ساخت سيمولاتور جراحي با حداقل تهاجم با قابليت هپتيك
605
طراحي و ساخت سيمولاتورمكانيابي صاعقه از نوع ابر به زمين
606
طراحي و ساخت سينتي سايز رفركانسي باند vhf
607
طراحي و ساخت سينتي سايزر رادارFMCW خطي با نويز فاز مناسب براي كاربرد در رادارهاي زنده ياب
608
طراحي و ساخت سينتي سايزر سريع در باند 058 MHz - 059 MHz با استفاده از DDS و PLL
609
طراحي و ساخت سينتي سايزر فركانس
610
طراحي و ساخت سينتي سايزر فركانس 1HZ تا 1MHZ
611
طراحي و ساخت سينتي سايزر فركانسي
612
طراحي و ساخت سينتي سايزر گيرنده و فرستنده سيستم جهش فركانسي
613
طراحي و ساخت سينتي سايزر... با فواصل ...
614
طراحي و ساخت سيني سايزر فركانس شبيه سازي جي اس ام در باند 200-175 مگاهرتز
615
طراحي و ساخت سيني هاي چوبي بر اساس نقشمايه هاي درختان ايراني
616
طراحي و ساخت شئ ياب ليزري با موتور پله‌اي تحت نظارت ميكروكنترلر
617
طراحي و ساخت شاخك هاي مكانيكي Extensometer دستگاه تست كشش Zwick
618
طراحي و ساخت شارژ قابل برنامه ريزي براي باتري هاي مورد استفاده در صنايع مخابراتي
619
طراحي و ساخت شارژر اتوماتيك باطريهاي صنعتي
620
طراحي و ساخت شارژر باتري خودرو بيرون از خودرو تغذيه شونده از برق شهر و با استفاده از تكنيك سوئيچينگ
621
طراحي و ساخت شارژر سوئيچينگ
622
طراحي و ساخت شارژر موبايل با استفاده از سلول خورشيدي
623
طراحي و ساخت شاسي و بدنه خودروي پژو AGV
624
طراحي و ساخت شبكه فعال غيرفاستر با كاربرد در تطبيق امپدانس آنتن ها
625
طراحي و ساخت شبيه ساز BHA براي چاه هاي عمودي و جهت دار
626
طراحي و ساخت شبيه ساز سخت افزار در حلقه ي كنترل كننده خانه هاي هوشمند
627
طراحي و ساخت شبيه ساز سخت افزار در حلقه ي كنترل كننده ي كوريدور انتقال مسافران فرودگاه
628
طراحي و ساخت شبيه ساز سيگنال هاي ورودي و خروجي ecu خودرو
629
طراحي و ساخت شبيه ساز فيدينگ
630
طراحي و ساخت شبيه ساز فيدينگ در راديو هاي ديجيتال
631
طراحي و ساخت شبيه ساز كانال راديويي موبايل
632
طراحي و ساخت شبيه سازي سيگنال قلبي
633
طراحي و ساخت شبيه سازي شبكه سوئيچ
634
طراحي و ساخت شبيه‌ساز ارتعاشات جهت بررسي اثر ارتعاشات در پايش سلامت تير يكسر گيردار به كمك محركه و سنسورهاي پيزوالكتريك
635
طراحي و ساخت شبيه‌ساز زيرسيستم كنترل وضعيت ماهواره
636
طراحي و ساخت شتاب دهنده ميكرو و نانو ذرات در فشار جو و تعيين توزيع اندازه ذرات
637
طراحي و ساخت شكل بهينه آنتن مايكرواستريپ با استفاده از نظريه مودهاي مشخصه و سوپرفرمولا
638
طراحي و ساخت شمارنده 118 مركز مخابرات
639
طراحي و ساخت شمارنده 118 مركز مخابرات با استفاده از ميكروكنترلر 51 C 89
640
طراحي و ساخت شمارنده الكترونيكي براي كنتور هوشمند گاز
641
طراحي و ساخت شمارنده پالس و فرانژ ليزري
642
طراحي و ساخت شمارنده تناسبي
643
طراحي و ساخت شمارنده شش رقمي ديجيتال
644
طراحي و ساخت شمارنده ضربان قلب
645
طراحي و ساخت شمارنده فركانس 01mhz
646
طراحي و ساخت شمارنده فركانس MHZ 10
647
طراحي و ساخت شمارنده فركانس تا يك گيگا هرتز
648
طراحي و ساخت شمارنده فعاليت با بازدهي بالا جهت اندازه گيري شار چشمه هاي نوتروني
649
طراحي و ساخت شماره گير اتوماتيك جهت اعلام خطر با استفاده از ميكروكنترلر AVR
650
طراحي و ساخت شماره گير خودكار تلفن
651
طراحي و ساخت شي ء يابي ليزري
652
طراحي و ساخت شيب سنج ديجيتال با استفاده از ميكروكنترلر 8951
653
طراحي و ساخت شير 2/4 پنوماتيك
654
طراحي و ساخت شير اطمينان
655
طراحي و ساخت شير چندراهه سختي گير 3 اينچي با اجكتور مايعي
656
طراحي و ساخت شير ديجيتالي تنظيم كننده خودكار دما و فشار آب
657
طراحي و ساخت شير كنترل فشار متناسب هيدروليك با تحريك سولنوئيدي
658
طراحي و ساخت شير موتوري VALVE MOTOR
659
طراحي و ساخت شير يكطرفه تك دريچه اي با سيال هوا
660
طراحي و ساخت شير يكطرفه فشار و دما بالا جهت عبور سيال مذاب پليمري غير نيوتني
661
طراحي و ساخت شيرهاي ماسوره اي هيدروليكي براي كنترل جريان
662
طراحي و ساخت شيشه به منظور استفاده و كاربرد در زينت آلات
663
طراحي و ساخت شيشه سراميك بيواكتيو قابل ماشينكاري آپاتيت - و لاستونيت به روش زينترينگ پودر شيشه
664
طراحي و ساخت شيشه هاي كم گسيل (Low- E) در گستره فروسرخ با استفاده از لايه نازك ITO
665
طراحي و ساخت شيكه‌ي حسگرهاي بي‌سيم مبتني برا ماژول XBEE PRO و استاندارد IEEE802.15.4
666
طراحي و ساخت صافي هاي شني فرسوده تصفيه خانه جلاليه
667
طراحي و ساخت صفحات وب
668
طراحي و ساخت صفحه ي هوشمند سه بعدي
669
طراحي و ساخت صفر بند گويا
670
طراحي و ساخت صندلي اپراتور خط مونتاژ تجهيزات مكانيكي (مطالعه موردي :كارخانه گازسوزان)
671
طراحي و ساخت صندلي چرخدار برقي
672
طراحي و ساخت صندلي مخصوص قاليبافي
673
طراحي و ساخت صنعتي رطوبت سنج الكترونيكي با روش سايكرومتري
674
طراحي و ساخت صورت ربات اجتماعي با قابليت تشخيص خنده و ناراحتي مخاطب و واكنش نسبت به آن
675
طراحي و ساخت ضبط صدا بوسيله ي ميكروكنترلر AVR [اي. وي. آر.]
676
طراحي و ساخت ضرب كننده آنالوگ ... به روش ...
677
طراحي و ساخت ضريب كيفيت سنج ديجيتال
678
طراحي و ساخت طيف سنج ليزري فوتوآكوستيك براي آشكارسازي گازها
679
طراحي و ساخت طيف سنج يون تامسون
680
طراحي و ساخت طيف نگار صوتي (20 هرتزتا 20 كيلوهرتز
681
طراحي و ساخت طيفنگار رامان با هدف بررسي فيلمهاي لايه نازك
682
طراحي و ساخت ظروف با تلفيق شيوه هاي بلوئينگ و فيوزينگ
683
طراحي و ساخت ظروف روميزي با الهام از فرم ابريق ايراني و با لعاب هاي چرمي
684
طراحي و ساخت ظروف سراميكي با به كارگيري لعاب هاي پخت سريع
685
طراحي و ساخت ظروف سراميكي ﴿براساس دوره هزاره اول پيش از ميلاد﴾
686
طراحي و ساخت ظروف سراميكي كاربردي با الهام از سفالينه هاي قرن 4 و 5 ه.ق ﴿نيشابور﴾
687
طراحي و ساخت ظروف سراميكي كاربردي با الهام از سفالينه هاي قرن 5 و 6 ه.ق
688
طراحي و ساخت ظروف سفالين با الهام از نقوش كاشي كاري هشت بهشت
689
طراحي و ساخت ظروف سفالين با الهام از نقوش نيشابور
690
طراحي و ساخت ظروف سفالين بر اساس جان بخشي با الهام از سفالينه هاي شهر سوخته
691
طراحي و ساخت ظروف سفالين كاربردي با ايده اي از نقوش فرش تركمن
692
طراحي و ساخت ظروف شيشه اي كاربردي با استفاده از نقوش دوران ساساني
693
طراحي و ساخت ظروف كاربردي با استفاده از گل و دوغاب رنگي
694
طراحي و ساخت ظروف هفت سين با الهام از نقوش سفال مند گناباد
695
طراحي و ساخت عدسي روتمن باند X با استفاده از سطوح سخت
696
طراحي و ساخت عدسي مقعر مايع
697
طراحي و ساخت عدسي مقعر مايع
698
طراحي و ساخت عروسكهاي نمايشي از ديدگاه هنرهاي تجسمي
699
طراحي و ساخت عملگرهاي نرم با تحريك بادي
700
طراحي و ساخت عملگرهاي نرم با قيود مكاني
701
طراحي و ساخت عملگرهاي نرم تركيبي با قابليت حركت سه بعدي در فضا
702
طراحي و ساخت عناصر تزئيني در خانه ايراني
703
طراحي و ساخت غشاي پليمري با استفاده از بستر نانواليافي تهيه شده از طريق فرآيند الكترواسپينينگ و بررسي اثر خواص بستر بر عملكرد آن جهت كاربرد در باتري پليمري
704
طراحي و ساخت غشاي سلولزي جهت استفاده در لباس هاي محافظ شيميايي
705
طراحي و ساخت غشاي نانوليفي سيلندري و بررسي عملكرد آن در همودياليز خون
706
طراحي و ساخت غلتك‏ها و سيستم نگه‏دارنده غلتك‏ها در دستگاه نورد آزمايشگاهي
707
طراحي و ساخت فاصله سنج آلتراسونيك با استفاده از ميكروكنترلر AVR
708
طراحي و ساخت فاصله سنج ديجيتال
709
طراحي و ساخت فاصله و سرعت سنج التراسو نيك به كمك ميكرو كنترلر avr
710
طراحي و ساخت فاصله ياب
711
طراحي و ساخت فاصله ياب آلتراسونيك بروش گيتينگ
712
طراحي و ساخت فاصله ياب اولتراسوند
713
طراحي و ساخت فاصله ياب ليزري با برد 50 متر
714
طراحي و ساخت فاصله ياب ليزري به روش فاز
715
طراحي و ساخت فاصله ياب نوري برد كوتاه با نمايشگر ديجيتال تحت كنترل (FPGA)
716
طراحي و ساخت فاكس كامپيوتري (CARDFAX)
717
طراحي و ساخت فانتوم ريسماني داپلر و ارائه يك الگوريتم جهت تخمين سرعت متوسط داپلر
718
طراحي و ساخت فانتوم سه بعدي آبي جهت اندازه گيري پارامترهاي دزيمتري ميدان هاي تابشي چشمه هاي كاربردي مختلف تابشي ﴿X،گاما و الكترون﴾در پزشكي
719
طراحي و ساخت فانكشن ژنراتور
720
طراحي و ساخت فانكشن ژنراتور
721
طراحي و ساخت فانكشن ژنراتور بوسيله پي سي
722
طراحي و ساخت فانكشن ژنراتور001 KHZ - 3A-52Vpp.
723
طراحي و ساخت فرامين
724
طراحي و ساخت فرز آموزش C.N.C قسمت محور عرضي
725
طراحي و ساخت فرز لولاتراش
726
طراحي و ساخت فرستنده - گيرنده تي دي دي
727
طراحي و ساخت فرستنده - گيرنده در باند VHF
728
طراحي و ساخت فرستنده - گيرنده راديو رله جهش فركانس 32 كاناله باندا - UHF
729
طراحي و ساخت فرستنده بي سيم با مدولاسيون فركانس
730
طراحي و ساخت فرستنده بيسيم جهش فركانس پالسي در باند 225-400MHZ(Part-X)
731
طراحي و ساخت فرستنده بيسيم ديجيتال به روش PCM [پي. سي. ام.]
732
طراحي و ساخت فرستنده پرش فركانس كند در باند VHF
733
طراحي و ساخت فرستنده تلويزيوني يك وات
734
طراحي و ساخت فرستنده راديو آماتور به قدرت 50 وات
735
طراحي و ساخت فرستنده گيرنده DPCM
736
طراحي و ساخت فرستنده گيرنده FM براي تبادل صوت ( Walkie-Talkie )
737
طراحي و ساخت فرستنده -گيرنده hf ((بي سيم )) باند 27 مگاهرتز
738
طراحي و ساخت فرستنده گيرنده دلتا مدولاتور
739
طراحي و ساخت فرستنده گيرنده مافوق صوت باكدمورس
740
طراحي و ساخت فرستنده مايكروويو در باند سي
741
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده DM
742
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده FM
743
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده FM
744
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده TDM-PAM
745
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده باند مادون قرمز
746
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده براي سيستمهاي تله متري پزشكي با استفاده از تكنيك CDMA و مدولاسيون FSK
747
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده بي سيم ديجيتال به روش PCM [پي سي ام]
748
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده تله متري سه كاناله
749
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده ديتاوصوت دو باند VHF (بي سيم )
750
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده ديجيتال (FSK)
751
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده ديجيتال بي سيم
752
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده ديجيتالي
753
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده سيگنال تلويزيوني آنالوگ با استفاده از فيبر نوري
754
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده مادون قرمز
755
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده مدولاسيون دلتاغير تطبيقي در باند صوتي
756
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده مكالمات از طريق خطوط برق شهري )022V/05Hz(
757
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده ي بي سيم ديجيتال به روش PWM [پي. دبيلو. ام.]
758
طراحي و ساخت فرستنده وگيرنده مكالمات از طريق خطوط برق شهري )022V/05Hz(
759
طراحي و ساخت فرستندۀ ليزري مخابرات زير آب
760
طراحي و ساخت فركانس متر ... با لول ورودي ...
761
طراحي و ساخت فركانس متر با تراشه FPGA
762
طراحي و ساخت فركانس متر با ميكرو كنترلر
763
طراحي و ساخت فركانس متر ديجيتال 20 مگاهرتز بالول ورودي ...
764
طراحي و ساخت فركانس متر ديجيتالي از DC تاMHZ 001
765
طراحي و ساخت فركانس متر05HZ-LGHZ
766
طراحي و ساخت فرمانتوري جهت توليد بيوفيلم توسط باكتري جئوباسيلوس استئاروترموفيلوس
767
طراحي و ساخت فروش ژتون سلف سرويس به صورت اتوماسيون
768
طراحي و ساخت فريم گير ويديويي جهت دريافت يك فريم تصويري ازدوربين CCD سياه و سفيد و نمايش كامپيوتري آن از طريق درگاه چاپگر
769
طراحي و ساخت فشار سنج ديجيتال )0-06 PSI(
770
طراحي و ساخت فلزياب
771
طراحي و ساخت فلومتر ديجيتال - آنالوگ FLOWMEIET DIGITAL AND ANALOG
772
طراحي و ساخت فليكرمتر اصلاح شده IEC
773
طراحي و ساخت فن محوري با دو روتور خلاف گرد
774
طراحي و ساخت فنجان فارادي براي اندازه گيري شدت جريان چشمه يون هليكن اميركبير
775
طراحي و ساخت فوتوراكتوري جديد به منظور تخريب آلاينده هاي آلي با استفاده از نانوفتوكاتاليست اصلاح شده تيتانيوم دي اكسيد
776
طراحي و ساخت فوتوفن ليزري (سيستم شنود ليزري)
777
طراحي و ساخت فيكسچر برشي و انجام تست بر روي تك جهته هاي كامپوزيتي
778
طراحي و ساخت فيكسچر تست خستگي دندان و تحليل نتايج تست
779
طراحي و ساخت فيكسچر ميل بادامك توليدي به وسيله متالورژي پودر
780
طراحي و ساخت فيلتذ موجبري در باندX
781
طراحي و ساخت فيلتر SWITCHED- CAPACITOR
782
طراحي و ساخت فيلتر آنتي آلايزينگ
783
طراحي و ساخت فيلتر اپتيكي به منظور جداسازي طول موج اصلي از هارمونيك دوم ليزرهاي Yag:Nd با استفاده از روش كنترلي .M.T.R
784
طراحي و ساخت فيلتر اكتيو آزمايشگاهي
785
طراحي و ساخت فيلتر با استفاده از خطوط ميكرواستريپ داراي تغيير عرض پيوسته
786
طراحي و ساخت فيلتر باند ايكس
787
طراحي و ساخت فيلتر ترانسور سال در باند يو اچ اف با طيف قابل تنظيم
788
طراحي و ساخت فيلتر جريان -ولتاژ اكتيو وفقي
789
طراحي و ساخت فيلتر ديجيتالي BS با فركانس مركزي 004hz و پهناي باند حذف 01Hz بوسيله پنجره همينگ با ميكرو كنترلر
790
طراحي و ساخت فيلتر شانه اي ديجيتال براي استفاده در رادار ام تي اي
791
طراحي و ساخت فيلتر فشرده دو بانده DGSدر باندهاي S,C
792
طراحي و ساخت فيلتر فضايي نوري وندرلوگ
793
طراحي و ساخت فيلتر فعال تركيبي با مبدل سه سطحي
794
طراحي و ساخت فيلتر فعال شياردار... 300 هرتز
795
طراحي و ساخت فيلتر كربن فعال
796
طراحي و ساخت فيلتر كوپلاژ موازي دندانه اره اي
797
طراحي و ساخت فيلتر گپ ويوگايد در باند 28 گيگاهرتز با كاربرد در مخابرات سلولي نسل پنجم
798
طراحي و ساخت فيلتر گوسي ميان گذر
799
طراحي و ساخت فيلتر ميان گذر پهن باند در باند X مبتني بر موجبر مجتمع زير نهشتي
800
طراحي و ساخت فيلتر ميان گذر مايكرواستريپ از نوع كوپلاژلبه
801
طراحي و ساخت فيلتر ميان گذر موجبري باند ايكس از نوع ميله اي
802
طراحي و ساخت فيلتر ميانگذر اي اف اليپتيك با پهناي باند قابل تنظيم از يك تا ده درصد
803
طراحي و ساخت فيلتر ميانگذر موجبري صفحه E بهبود يافته با روش تطبيق مودها
804
طراحي و ساخت فيلتر ميانگذر ميكرواستريپ با استفاده از رزوناتور مربعي حلقه باز
805
طراحي و ساخت فيلتر ميانگذر ميكرواستريپ بسيار پهن باند جديد توسط مدارهاي تشديد امپدانس پله اي
806
طراحي و ساخت فيلتر ميكرواستريپ پايين گذر با استفاده از استاپ هاي امپدانس بالا و پايين
807
طراحي و ساخت فيلتر ميكرواستريپ ميان گذر تنظيم پذير با رزناتورهاي حلقوي
808
طراحي و ساخت فيلتر نانو كامپوزيت براي بهينه سازي فرآيند جداسازي مواد
809
طراحي و ساخت فيلتر وفقي براي حذف اختلال در رادار با استفاده از ريزپردازنده TMS023C52
810
طراحي و ساخت فيلترموجبري با استفاده از پنجره هاي سقفي با پيك توان 600كيلو وات
811
طراحي و ساخت فيلترهاي ... در باند...
812
طراحي و ساخت فيلترهاي اينتر ديجيتال ميله اي
813
طراحي و ساخت فيلترهاي ديجيتال (با قابليت انتخاب مشخصات فيلتر)
814
طراحي و ساخت فيوز الكترونيكي
815
طراحي و ساخت قاب آينه و روشنايي با تلفيق شيشه و چوب و با الهام از نقش خورشيد در هنر ايران باستان
816
طراحي و ساخت قابهاي مقطع مستطيلي
817
طراحي و ساخت قالب آهنگري چرخ دنده ساده
818
طراحي و ساخت قالب آهنگري نشيمنگاه فنر سوپاپ خودرو (نيسان )
819
طراحي و ساخت قالب اكستروژن پودر AL + SIC و بررسي حد خستگي پودر اكسترود شده توسط آن
820
طراحي و ساخت قالب اكستروژن دوفنجاني به منظور تعيين ضريب اصطكاك در فرآيندهاي ميكروشكل‌دهي در حضور ارتعاشات فراصوتي
821
طراحي و ساخت قالب اكستروژن زاويه اي و بررسي نحوه تاثير اين روش بر خواص مكانيكي آلومينيوم
822
طراحي و ساخت قالب اكستروژن مقطع ناوداني و بررسي نحوه سيلان مواد
823
طراحي و ساخت قالب الاستومر
824
طراحي و ساخت قالب بسته بندي كاغذهاي باطله
825
طراحي و ساخت قالب پاركابي راست و چپ خودرو PK بروش CAD/CAN
826
طراحي و ساخت قالب پلاستيكي يك انگاره
827
طراحي و ساخت قالب پلاستيكي يك انگاره
828
طراحي و ساخت قالب تزريق پلاستيك
829
طراحي و ساخت قالب تزريق پلاستيك
830
طراحي و ساخت قالب تعيين قابليت تراكم پودر و بررسي اثر مس بر قابليت تراكم پودر آهن
831
طراحي و ساخت قالب در پوش لوله استاندارد شده سبز (سايز 32mm)
832
طراحي و ساخت قالب درب رزوه دار قطره چكان بدون گيربكس
833
طراحي و ساخت قالب دستگيره پلاستيكي شير رادياتور
834
طراحي و ساخت قالب دو نمونه از پنسهاي پلاستيكي پشت مدالها و آرمهاي سوزن دار
835
طراحي و ساخت قالب ريخته گري به روش قالب گيري پوسته اي
836
طراحي و ساخت قالب ريخته گري دقيق پره رديف اول توربين گازي v.94با استفاده از تكنولوژي CAD/CAM
837
طراحي و ساخت قالب فورج براي نشيمنگاه بالاي فنر سوپاپ در سر سيلندر اتومبيل سواري پرايد
838
طراحي و ساخت قالب فيلتر هوا به طريق تزريق پلاستيك
839
طراحي و ساخت قالب قوطي پلاستيكي
840
طراحي و ساخت قالب كشش عميق و بررسي شكل پذيري ورق فولادي كم كربن
841
طراحي و ساخت قالب گرمكار و فشردن گرم كامپوزيت AL-10% WT SIC
842
طراحي و ساخت قالب گيربكسي تزريق پلاستيك درب تيوپ چسب رازي
843
طراحي و ساخت قالب متالورژي پودر بادامك
844
طراحي و ساخت قالب متالورژي پودر براي ساخت بوش
845
طراحي و ساخت قالب نكينگ (Neking) و مقايسه آن با ديگر فرآيندهاي توليدي
846
طراحي و ساخت قالب نمونه لتست كشش بروش متالورژي پودر
847
طراحي و ساخت قالب هاي اكستروژن مقاطع تو پر به كمك كامپيوتر
848
طراحي و ساخت قالب و توليد لاينر آلومينيومي مخازن تحت فشار كامپوزيتي
849
طراحي و ساخت قالب يك نمونه پروتز چشمي جهت درمان آب سياه
850
طراحي و ساخت قالبهاي پلاستيك به كمك كامپيوتر
851
طراحي و ساخت قالبهاي ترزيق پلاستيك (بدنه شيد نيوماتيك برق )
852
طراحي و ساخت قالبهاي ترموفرميگ (روش شكل دادن ظرفهاي يكبار مصرف )
853
طراحي و ساخت قالبهاي تزريق پلاستيك
854
طراحي و ساخت قالبهاي تزريقي پلاستيك
855
طراحي و ساخت قالبهاي فرم دهي انعطاف پذير
856
طراحي و ساخت قالبهاي فلزي (دكمه فلزي)
857
طراحي و ساخت قالبهاي فوم براي مواد غذايي
858
طراحي و ساخت قرايت و ارسال اطلاعات كنتور گاز از راه دور
859
طراحي و ساخت قرقره هاي درز جوش
860
طراحي و ساخت قسمت كنترل كننده براي ماژول فرستنده - گيرنده بي سيم XTR-903-A4
861
طراحي و ساخت قسمت مكانيكي دستگاه كشش دو محوري براي بافت هاي نرم
862
طراحي و ساخت قسمت هاي آنالوگ يك سيستم ثبت سيگنال الكتروانسفالوگرام 16 كاناله با استفاده از تراشه ADS1298
863
طراحي و ساخت قسمت هاي ارتباط با كامپيوتر و نمايش سيگنال يك سيستم ثبت سيگنال الكتروانسفالوگرام 16كاناله
864
طراحي و ساخت قسمت ورودي-خروجي يك سيستم پردازش تصوير بلادرنگ
865
طراحي و ساخت قسمتهاي الكترونيكي ويلچر برقي
866
طراحي و ساخت قسمتهاي مكانيكي ويلچر برقي
867
طراحي و ساخت قطب نماي ديجيتالي به وسيله ي ميكر كنترلر AYR
868
طراحي و ساخت قطبنده ي ليزري در طول موج 1540 نانومتر با انباشت لايه هاي نانومتري اپتيكي و بررسي آستانه آسيب پذيري ليزري آن
869
طراحي و ساخت قطعات آزمونه براي تست NDT بوسيله تكنولوژي توليد افزايشي (AM)
870
طراحي و ساخت قطعاتي از پمپ كف كش
871
طراحي و ساخت قفل الكتريكي رمزدار و منبع تغذيه تلفن كارتي از خط تلفن
872
طراحي و ساخت قفل الكتريكي كنترل از راه دور توسط ميكروكنترلر 89S51
873
طراحي و ساخت قفل ديجيتال 10 رقمي با استفاده از SD Card
874
طراحي و ساخت قفل ديجيتال با 100 حافظه
875
طراحي و ساخت قفل ديجيتال به وسيله ميكروكنترلر AVR
876
طراحي و ساخت قفل رمز ديجيتال با ميكروكنترلر
877
طراحي و ساخت قفل سخت افزاري با ميكروكنترلر 1508
878
طراحي و ساخت قفل كارتي
879
طراحي و ساخت قفل هوشمند با قابليت احراز هويت با اثر انگشت
880
طراحي و ساخت قلم مجازي براي نقاشي بر روي نمايشگر كامپيوتر
881
طراحي و ساخت قوطي ماهواره سهايداس با ماموريت بازيابي محموله زيستي
882
طراحي و ساخت قيد و بند مودولار
883
طراحي و ساخت كاپ پروتز مفصل هيپ بر پايه HA و PDMS و UH MWPE و بهينه سازي خواص
884
طراحي و ساخت كاراكتر ژنراتور تلگرافي
885
طراحي و ساخت كارت ACQUISITION DATA قابل نصب بر روي باس ISA
886
طراحي و ساخت كارت ioقابل نصب روي اسلات كامپيوتر با سرعت 001kbyte/sec
887
طراحي و ساخت كارت PCI براي كنترل موقعيت و سرعت روبات
888
طراحي و ساخت كارت آنالوگ به ديجيتال هشت كاناله سيستمهاي هثبت سيگنالهاي حياتي ، متصل به درگاه موازي كامپيوتر
889
طراحي و ساخت كارت ازمايشگاهي گيرنده هاي چند فركانسي
890
طراحي و ساخت كارت اسيلوسكوپ ديجيتال ... به كمك ...
891
طراحي و ساخت كارت اسيلوسكوپ ديجيتال دوكاناله
892
طراحي و ساخت كارت اينترفيس سيگنالينگ ... با دكاوهتوسط ميكروكنترلر 8051
893
طراحي و ساخت كارت پخش صوت ...
894
طراحي و ساخت كارت تلفن براي نصب روي باس ISA
895
طراحي و ساخت كارت ثبت داده مخصوص ويسكوهتر
896
طراحي و ساخت كارت خوان كارت مغناطيسي و پياده سازي روش رمز نگاري AES
897
طراحي و ساخت كارت خوان كارت مغناطيسي و پياده سازي روش رمزنگاريAES
898
طراحي و ساخت كارت داخلي A/D_D/A
899
طراحي و ساخت كارت رابط كامپيوتر )PARALLEL INTERFACE I/O(
900
طراحي و ساخت كارت رمز دار
901
طراحي و ساخت كارت سريال 8 كاناله جهت PC-IBM (A1 X18) به منظور MONITORING 8 كانال DATA بصورت Time Neal
902
طراحي و ساخت كارت صوتي
903
طراحي و ساخت كارت كنترل كامپيوتري لوازم خانگي
904
طراحي و ساخت كارت كنترل ولتاژ و فركانس
905
طراحي و ساخت كارت لاين 16 كاناله
906
طراحي و ساخت كارت هاي آزمايشگاهي ريز پردازنده
907
طراحي و ساخت كارت واسط پردازش سيگنالها
908
طراحي و ساخت كارت ورودي و خروجي با امكانات ويژه براي اسلات
909
طراحي و ساخت كاردينگ آزمايشگاهي و مقايسه كاركرد آن با كاردينگ معمولي
910
طراحي و ساخت كاشي براساس مطالعات قوم شناختي با نگاهي به آثار صنايع دستي استان كهگيلويه و بويراحمد
911
طراحي و ساخت كاشي دو جداره با ايده اي از سفال هاي دوپوسته قرن پنجم و ششم هجري
912
طراحي و ساخت كالريمتر گرافيتي
913
طراحي و ساخت كامپوزيت پايه پليمري جهت جايگزيني شبكه سربي در باتريهاي سربي - اسيدي
914
طراحي و ساخت كامپوزيت هاي زمينه اپوكسي تقويت شده با نانو ذرات سراميكي به منظور كاربرد در كفپوش هاي ورزشي چند منظوره
915
طراحي و ساخت كامپوزيت هيدرو‍‍‍ژل كيتوسان-ژلاتين / الياف الكتروريسي پلي كاپرولاكتون براي كاربرد بعنوان جايگزينهاي پوستي
916
طراحي و ساخت كامپيوتر آنالوگ (شبيه سازي سيستمهاي مرتبه 1 و 2)
917
طراحي و ساخت كامپيوتر روي برد يك ماهواره كوچك و پياده سازي الگوريتم هاي كنترلي بر روي آن
918
طراحي و ساخت كامل يكدستگاه اسيلاتورگان باند X با قابليت تيون فركانس در ساختار موج بري
919
طراحي و ساخت كانال اندازه گيري قدرت راكتور تحقيقاتي تهران توسط آشكار ساز Fission Chamber در مد لگاريتمي
920
طراحي و ساخت كانال عمودي فرار
921
طراحي و ساخت كانال هاي نانوفلوئيدي به‌عنوان اجزا اوليه تشكيل دهنده غشاها
922
طراحي و ساخت كانال هدايت عصبي نانوليفي پلي كاپرولاكتون براي مهندسي بافت عصب محيطي با استفاده از مدل سازي سيستم الكتروريسي
923
طراحي و ساخت كاهنده سرعت سيلكوئيدي
924
طراحي و ساخت كاواك مايكروويو با استفاده از فريت استرانسيم
925
طراحي و ساخت كد كنترل كننده و ديكد كننده تصاوير ويدئوئي
926
طراحي و ساخت كدر و دي كدرHDB3
927
طراحي و ساخت كدر و ديكدر (DTMF)
928
طراحي و ساخت كدك باينري - 3 ...
929
طراحي و ساخت كرنش سنج ديجيتال
930
طراحي و ساخت كفش هوشمند مخصوص بيماران مبتلا به آلزايمر با استفاده از تكنولوژي GPS & GSM
931
طراحي و ساخت كلاج گريز از مركز قابل رگلاژ و نصب و راه اندازي آن برروي يك سيستم جهت نمايش چگونگي عملكرد
932
طراحي و ساخت كلاچ نيمه خودكار
933
طراحي و ساخت كلاف پيچ الكتريكي
934
طراحي و ساخت كلكتور تخت خورشيدي بهينه
935
طراحي و ساخت كلكتور خورشيدي با مواد تغيير فاز دهنده
936
طراحي و ساخت كلگي آلتراسونيك با قدرت 1KW و فركانس 22KHZ با استفاده از محركه هاي پيزو الكتريك
937
طراحي و ساخت كلگي التراسونيك سوراخكاري/فرزكاري
938
طراحي و ساخت كلگي دستگاه برش با آب
939
طراحي و ساخت كله گي 4 محوره قابل تنظيم ماشين هاي متر
940
طراحي و ساخت كله گي چاقوي برش التراسونيك
941
طراحي و ساخت كله گي يكپارچه شستشوي آلتراسونيك
942
طراحي و ساخت كليد رمز دار ديجيتالي براي دستگاه الكترونيكي
943
طراحي و ساخت كليد رمزدار با ضريب اطمينان بالا با ميكروكنترلر
944
طراحي و ساخت كمپروسر هوا به همراه پيستوله رنگ
945
طراحي و ساخت كنترل آسانسور هوشمند
946
طراحي و ساخت كنترل از راه دور با امواج راديويي شش كاناله
947
طراحي و ساخت كنترل از راه دور توسط تلفن
948
طراحي و ساخت كنترل از راه دور دو كاناله با امواج راديوئي
949
طراحي و ساخت كنترل از راه دور ديمر روشنايي
950
طراحي و ساخت كنترل از راه دور راديوي 8 كاناله با برد مفيد 200 متر
951
طراحي و ساخت كنترل از راه دور وسايل خانگي توسط خط تلفن به همراه بر گشت نتيجه كار
952
طراحي و ساخت كنترل الكترونيكي ECUسيستم ترمز ضد قفل ABSخودرو
953
طراحي و ساخت كنترل انژكتور به منظور مصرف بهينه سوخت
954
طراحي و ساخت كنترل بدون حسگر موتور سنكرون مغناطيس دائم داخلي در سرعت‌هاي پايين
955
طراحي و ساخت كنترل برداري سرعت موتور القايي بر اساس تنظيم بهينه ضرايب كنترل كننده ها به روش هوشمند
956
طراحي و ساخت كنترل دور موتور به صورت Wireless
957
طراحي و ساخت كنترل دور موتورهاي جريان مستقيم توسط برشگرهاي .M.W.P ( با ميكروكنترلر 80196)
958
طراحي و ساخت كنترل روشنايي ديمر توسط امواج مادون قرمز
959
طراحي و ساخت كنترل سرپرست يك ربات صنعتي با ساختار كنترل موازي مفاصل
960
طراحي و ساخت كنترل سه فازه برق شبكه
961
طراحي و ساخت كنترل غير خطي براي يك راكتور پليمريزاسيون ناپيوسته
962
طراحي و ساخت كنترل كننده DB اينورترهاي سه فاز چهارساق به منظور تغذيه بارهاي نامتعادل
963
طراحي و ساخت كنترل كننده به منظور پياده سازي در مكانيزم حركتي صندلي مددجو
964
طراحي و ساخت كنترل كننده پنج كاناله از طريق خط تلفن با استفاده از ميكرو كنترلر 8051
965
طراحي و ساخت كنترل كننده جهت تنظيم نور يك لامپ با توجه به ميزان روشنايي محيط و قابليت كنترل از راه دور
966
طراحي و ساخت كنترل كننده چراغهاي روشنايي
967
طراحي و ساخت كنترل كننده چند ناحيه اي )MULTI- ZONE CONTROLLER(
968
طراحي و ساخت كنترل كننده خازني جبران توان راكتيو
969
طراحي و ساخت كنترل كننده در موتور القايي سه فاز (بخش الكترونيك ديجيتال و كنترل )
970
طراحي و ساخت كنترل كننده دستگاه تراش دو محوره با استفاده از ميكرو كنترلر و كامپيوتر
971
طراحي و ساخت كنترل كننده دو موتور القايي سه فاز
972
طراحي و ساخت كنترل كننده دور و موقعيت موتور القايي قفس سنجابي سه فاز
973
طراحي و ساخت كنترل كننده ديجيتال با استفاده از Z80
974
طراحي و ساخت كنترل كننده ديجيتال دستگاه همودياليز
975
طراحي و ساخت كنترل كننده ديجيتال دماي حمام روغن به روش PID
976
طراحي و ساخت كنترل كننده سرعت موتور رلكتانسي سوئيچ شونده SRM با منطق فازي FLC
977
طراحي و ساخت كنترل كننده سرعت و وضعيت موتور DC با استفاده از منطق فازي
978
طراحي و ساخت كنترل كننده سطح مايعات
979
طراحي و ساخت كنترل كننده سيستم تغذيه الكتروفيلترهاي صنعتي با استفاده از كامپيوتر
980
طراحي و ساخت كنترل كننده فركانس رادار
981
طراحي و ساخت كنترل كننده قابل برنامه نويسي PLC ﴿ بر اساس ساختار PC)
982
طراحي و ساخت كنترل كننده كليدهاي OFF/ON به صورت قابل برنامه ريزي
983
طراحي و ساخت كنترل كننده لوازم خانگي با ميكروكنتلر 8051
984
طراحي و ساخت كنترل كننده لوازم منزل از طريق تلفن ثابت با استفاده از ماژول هاي بيسيم
985
طراحي و ساخت كنترل كننده موتور پله اي به عنوان موتور آسانسورتوسط ميكروكنترلر
986
طراحي و ساخت كنترل كننده هاي ديجيتال و شبيه سازي زمان - واقعي با استفاده از ميكرو كنترلر 87C51GB
987
طراحي و ساخت كنترل كننده هوشمند شارژ باتري هاي ليتيوم - يون با استفاده از تخمين حالت شارژ
988
طراحي و ساخت كنترل كننده وسايل منزل با استفاده از دستگاه تلفن
989
طراحي و ساخت كنترل لوازم ( برقي ) منزل بوسيله تلفن با شماره گير تن
990
طراحي و ساخت كنترل لوازم منزل از طريق تلفن از راه دور
991
طراحي و ساخت كنترل ماژولهاي دستگاههاي نيمه صنعتي
992
طراحي و ساخت كنترل مصرف كننده كمتر از 003w با زدن كف دست
993
طراحي و ساخت كنترل مفاصل ربات صنعتي در ساختار كنترل موازي مفاصل
994
طراحي و ساخت كنترلر PWM پروژكتورهاي LED تمام رنگي )RGB( به روش كنترل جريان
995
طراحي و ساخت كنترلر براي دستگاه وادادگي تنشي و بررسي وادادگي كابل هاي هفت رشته اي با اين دستگاه
996
طراحي و ساخت كنترلر بي سيم 16 كاناله در باند UHF[
997
طراحي و ساخت كنترلر بيسيم روباتهاي انسان نما
998
طراحي و ساخت كنترلر دما با استفاده از ميكروكنترلر AVR براي محفظه رشد كريستال
999
طراحي و ساخت كنترلر دما بر اساس پرو فايل زماني با استفاده از ميكروكنترلر AVR
1000
طراحي و ساخت كنترلر دما مجهز به RTC و قابليت Time Stamp
بازگشت