<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي و ساخت كمپروسر هوا به همراه پيستوله رنگ
2
طراحي و ساخت كنترل آسانسور هوشمند
3
طراحي و ساخت كنترل از راه دور با امواج راديويي شش كاناله
4
طراحي و ساخت كنترل از راه دور توسط تلفن
5
طراحي و ساخت كنترل از راه دور دو كاناله با امواج راديوئي
6
طراحي و ساخت كنترل از راه دور ديمر روشنايي
7
طراحي و ساخت كنترل از راه دور راديوي 8 كاناله با برد مفيد 200 متر
8
طراحي و ساخت كنترل از راه دور وسايل خانگي توسط خط تلفن به همراه بر گشت نتيجه كار
9
طراحي و ساخت كنترل الكترونيكي ECUسيستم ترمز ضد قفل ABSخودرو
10
طراحي و ساخت كنترل انژكتور به منظور مصرف بهينه سوخت
11
طراحي و ساخت كنترل بدون حسگر موتور سنكرون مغناطيس دائم داخلي در سرعت‌هاي پايين
12
طراحي و ساخت كنترل برداري سرعت موتور القايي بر اساس تنظيم بهينه ضرايب كنترل كننده ها به روش هوشمند
13
طراحي و ساخت كنترل دور موتور به صورت Wireless
14
طراحي و ساخت كنترل دور موتورهاي جريان مستقيم توسط برشگرهاي .M.W.P ( با ميكروكنترلر 80196)
15
طراحي و ساخت كنترل روشنايي ديمر توسط امواج مادون قرمز
16
طراحي و ساخت كنترل سرپرست يك ربات صنعتي با ساختار كنترل موازي مفاصل
17
طراحي و ساخت كنترل سه فازه برق شبكه
18
طراحي و ساخت كنترل غير خطي براي يك راكتور پليمريزاسيون ناپيوسته
19
طراحي و ساخت كنترل كننده DB اينورترهاي سه فاز چهارساق به منظور تغذيه بارهاي نامتعادل
20
طراحي و ساخت كنترل كننده به منظور پياده سازي در مكانيزم حركتي صندلي مددجو
21
طراحي و ساخت كنترل كننده پنج كاناله از طريق خط تلفن با استفاده از ميكرو كنترلر 8051
22
طراحي و ساخت كنترل كننده جهت تنظيم نور يك لامپ با توجه به ميزان روشنايي محيط و قابليت كنترل از راه دور
23
طراحي و ساخت كنترل كننده چراغهاي روشنايي
24
طراحي و ساخت كنترل كننده چند ناحيه اي )MULTI- ZONE CONTROLLER(
25
طراحي و ساخت كنترل كننده خازني جبران توان راكتيو
26
طراحي و ساخت كنترل كننده در موتور القايي سه فاز (بخش الكترونيك ديجيتال و كنترل )
27
طراحي و ساخت كنترل كننده دستگاه تراش دو محوره با استفاده از ميكرو كنترلر و كامپيوتر
28
طراحي و ساخت كنترل كننده دو موتور القايي سه فاز
29
طراحي و ساخت كنترل كننده دور و موقعيت موتور القايي قفس سنجابي سه فاز
30
طراحي و ساخت كنترل كننده ديجيتال با استفاده از Z80
31
طراحي و ساخت كنترل كننده ديجيتال دستگاه همودياليز
32
طراحي و ساخت كنترل كننده ديجيتال دماي حمام روغن به روش PID
33
طراحي و ساخت كنترل كننده سرعت موتور رلكتانسي سوئيچ شونده SRM با منطق فازي FLC
34
طراحي و ساخت كنترل كننده سرعت و وضعيت موتور DC با استفاده از منطق فازي
35
طراحي و ساخت كنترل كننده سطح مايعات
36
طراحي و ساخت كنترل كننده سيستم تغذيه الكتروفيلترهاي صنعتي با استفاده از كامپيوتر
37
طراحي و ساخت كنترل كننده فركانس رادار
38
طراحي و ساخت كنترل كننده قابل برنامه نويسي PLC ﴿ بر اساس ساختار PC)
39
طراحي و ساخت كنترل كننده كليدهاي OFF/ON به صورت قابل برنامه ريزي
40
طراحي و ساخت كنترل كننده لوازم خانگي با ميكروكنتلر 8051
41
طراحي و ساخت كنترل كننده لوازم منزل از طريق تلفن ثابت با استفاده از ماژول هاي بيسيم
42
طراحي و ساخت كنترل كننده موتور پله اي به عنوان موتور آسانسورتوسط ميكروكنترلر
43
طراحي و ساخت كنترل كننده هاي ديجيتال و شبيه سازي زمان - واقعي با استفاده از ميكرو كنترلر 87C51GB
44
طراحي و ساخت كنترل كننده هوشمند شارژ باتري هاي ليتيوم - يون با استفاده از تخمين حالت شارژ
45
طراحي و ساخت كنترل كننده وسايل منزل با استفاده از دستگاه تلفن
46
طراحي و ساخت كنترل لوازم ( برقي ) منزل بوسيله تلفن با شماره گير تن
47
طراحي و ساخت كنترل لوازم منزل از طريق تلفن از راه دور
48
طراحي و ساخت كنترل ماژولهاي دستگاههاي نيمه صنعتي
49
طراحي و ساخت كنترل مصرف كننده كمتر از 003w با زدن كف دست
50
طراحي و ساخت كنترل مفاصل ربات صنعتي در ساختار كنترل موازي مفاصل
51
طراحي و ساخت كنترلر PWM پروژكتورهاي LED تمام رنگي )RGB( به روش كنترل جريان
52
طراحي و ساخت كنترلر براي دستگاه وادادگي تنشي و بررسي وادادگي كابل هاي هفت رشته اي با اين دستگاه
53
طراحي و ساخت كنترلر بي سيم 16 كاناله در باند UHF[
54
طراحي و ساخت كنترلر بيسيم روباتهاي انسان نما
55
طراحي و ساخت كنترلر دما با استفاده از ميكروكنترلر AVR براي محفظه رشد كريستال
56
طراحي و ساخت كنترلر دما بر اساس پرو فايل زماني با استفاده از ميكروكنترلر AVR
57
طراحي و ساخت كنترلر دما مجهز به RTC و قابليت Time Stamp
58
طراحي و ساخت كنترلر دماي كوزه به روش PID ديجيتال توسط ميكروكنترلر 8051
59
طراحي و ساخت كنترلر سرعت و موقعيت و جهت steepmotor بوسيله پورت موازي كامپيوتر
60
طراحي و ساخت كنترلر گاز CO مجهز به كاليبراتور دما
61
طراحي و ساخت كنترلر ماشين تراش CNC
62
طراحي و ساخت كنترلر موتور القايي تكفاز به روش سيكل انتگراحي
63
طراحي و ساخت كنترلر موقعيت موتور خطي سنكرون مغناطيس دائم به روش كنترل برداري با استفاده از DSP
64
طراحي و ساخت كنترلر و پاندول وارون
65
طراحي و ساخت كنترلر و پاندول وارون
66
طراحي و ساخت كنترولر دور موتور C.D توسط برشگرهاي .M.W.P در دو حالت موتوري و ترمز ژنراتوري (با ميكرو كنترولر 80196)
67
طراحي و ساخت كنتور انرژي ميكروپروسسوري و برنامه ريزي آن
68
طراحي و ساخت كنتور برق با خروجي ديجيتال و طراحي سيستم جمع آوري اطلاعات آنها
69
طراحي و ساخت كنتور تعرفه دار ديجيتال
70
طراحي و ساخت كنتور تكفاز ديجيتال به روش مقاومتي و سنسور اثر هال
71
طراحي و ساخت كنتور تكفاز ديجيتال مجتمع
72
طراحي و ساخت كنتور خانگي
73
طراحي و ساخت كنتوربرق ديجيتال
74
طراحي و ساخت كنتورهارمونيكي
75
طراحي و ساخت كندانسور و راه اندازي دستگاه تبريد آزمايشگاه ترموديناميك
76
طراحي و ساخت كنسول مركز كنترل شبكه هاي مخابراتي سراسر ايران ...
77
طراحي و ساخت كوادروتور
78
طراحي و ساخت كوادروتور و كنترل هوشمند آن
79
طراحي و ساخت كوادروتور و كنترل هوشمند آن
80
طراحي و ساخت كوانتايزر غير خطي و خطي اپتيم
81
طراحي و ساخت كوپلر لانژ(در باند )l
82
طراحي و ساخت كوپلر مايكروويو باند x
83
طراحي و ساخت كوپلرموجبري COMMON SIDE - WALL WAVEGUIDE COUPLER
84
طراحي و ساخت كوره با اتمسفر كنترل شده
85
طراحي و ساخت كوره پخت تفلون به صورت پيوسته
86
طراحي و ساخت كوره تست المان هاي پيل سوختي
87
طراحي و ساخت كوره تست حسگر هاي گاز H2S
88
طراحي و ساخت كوره جهت تست و بررسي عملكرد مشعل هاي گازسوز
89
طراحي و ساخت كوره حمام مذاب و بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند پوشش دهي قلع بروش غوطه وري داغ (DIP HOT) بر روي ورق فولادي
90
طراحي و ساخت كوره حمام مذاب و بررسي پارامترهاي موثر بر فرايند گالوانيزاسيون آلياژ روي - آلومينيم به روش غوطه وري داغ (DIP HOT) بر روي ورق فولادي
91
طراحي و ساخت كوره حمام نمك بمنظور انجام عمليات حرارتي آستمپرينگ چدن نشكن
92
طراحي و ساخت كوره حمام نمك به منظور عمليات حرارتي فولاد 12 St بسيار ريزدانه
93
طراحي و ساخت كوره عمليات حرارتي سريع با منبع مادون قرمز
94
طراحي و ساخت كوره مقاومتي افقي با اتمسفر كنترل شده
95
طراحي و ساخت كوره و مقطع قالب L شكل براي اكستروژن آلومينيوم و بررسي سيلان مواد در اكستروژن
96
طراحي و ساخت كولر آبي براي خودرو
97
طراحي و ساخت كولر ابي بدون پوشال
98
طراحي و ساخت كيت هاي سيستم گازسوز خودرو و كاربرد آن روي يك نمونه و تدوين تكنولوژي آن
99
طراحي و ساخت كيف با استفاده از تكنيك هاي مختلف بافت پارچه
100
طراحي و ساخت كيف براي خانم هايي با سبك زندگي لوكس جهت جا به جايي حداقل وسايل (با تاكيد بر جنبه ي بصري محصول)
101
طراحي و ساخت كيفهاي دست دوز چرمي
102
طراحي و ساخت گاگل ثبت سيگنال EOG و نرم افزار مربوطه و بررسي الگوي حركت چشم در شكل هاي حركتي پايه
103
طراحي و ساخت گراسپر آندوسكوپي هوشمند قابل استفاده در جراحي كيسه صفرا
104
طراحي و ساخت گردآورنده تخت خورشيدي باراندمان مناسب
105
طراحي و ساخت گرداي گاز با استفاده از پرخوران خودرو
106
طراحي و ساخت گروه micaz، سنسور بورد400 mts و ساخت شبكه حسگر
107
طراحي و ساخت گريپر دو انگشتي ربات KUKA KE 612
108
طراحي و ساخت گريپر مكشي هوشمند با قابليت تشخيص انحراف قطعه حين برداشته شدن
109
طراحي و ساخت گوشواره
110
طراحي و ساخت گوشواره براي بانوان، با نگاهي نو
111
طراحي و ساخت گوشي تلفن با امكانات جديد
112
طراحي و ساخت گيربكس خورشيدي نسب دور متغير
113
طراحي و ساخت گيربكس كاهنده دور
114
طراحي و ساخت گيربكس كاهنده سرعت خورشيدي
115
طراحي و ساخت گيربكس مغناطيسي با قابليت نسبت دور پيوسته
116
طراحي و ساخت گيرنده fmراديويي با جستجو گر خودكار))auto scan((
117
طراحي و ساخت گيرنده تلويزيوني ماهواره
118
طراحي و ساخت گيرنده چند دهانه اي براي شبكه هاي بدون سيم LMDS و Wimax
119
طراحي و ساخت گيرنده طيف گسترده در باند پايه
120
طراحي و ساخت گيرنده هاي پرش فركانس كند در باند VHF
121
طراحي و ساخت گيرنده و فرستنده آزمايشگاهي AM
122
طراحي و ساخت گيرنده وفقي براي كانالهاي چند مسيري
123
طراحي و ساخت گيرنده‌ي اپتيكي بازتابي لينك مخابرات ليزري فضاي آزاد
124
طراحي و ساخت گيرندۀ ليزري مخابرات زير آب
125
طراحي و ساخت گيره نيوماتيكي
126
طراحي و ساخت لايه نازك نانوساختاري نابازتابنده دوگانه
127
طراحي و ساخت لودسل به ظرفيت 1 تن
128
طراحي و ساخت لولاي صلب بوم ماهواره با قفل لنگ
129
طراحي و ساخت لوله حرارتي نوساني حاوي نانوسيال و بررسي شرايط كاركرد آن در زواياي مختلف قرارگيري
130
طراحي و ساخت لوله شوك
131
طراحي و ساخت لوله گردبادي
132
طراحي و ساخت لوله گردبادي Vortex Tube
133
طراحي و ساخت لوله ي حفاري كامپوزيتي و بررسي هيدروليك آن
134
طراحي و ساخت ليزر پر توان CO2 با جريان محوري سريع گاز
135
طراحي و ساخت ليزر پرتوان CO2 با جريان محوري سريع گاز
136
طراحي و ساخت ليزر پرتوان CO2با جريان محوري سريع گاز
137
طراحي و ساخت ليزر تار نوري تپي نانوثانيه باريك نوار
138
طراحي و ساخت ليزر تپي فمتوثانيه Sapphire :Ti براي انجام تحقيقات طيف نگاري فوق سريع
139
طراحي و ساخت ليزر حالت جامد شبه پيوسته ND:YAG در نرخ تكرار KHZ 1 با دمش ديودي
140
طراحي و ساخت ليزر رزينه اي با دمش ليزر اگزايمر و باريك سازي طيفي آن به منظور تعيين شدت اشباع و بهره سيگنال كوچك
141
طراحي و ساخت ليزر رزينه اي كوك پذير دمش با هارمونيك دوم ليزر Nd:YAG
142
طراحي و ساخت ليزر فيبري 1500 وات با كيفيت پرتو بهينه با كنترل ناپايداري مدي
143
طراحي و ساخت ليزر فيبري پالس كوتاه با توان متوسط 10 وات در طول موج 1060 نانومتر با استفاده از نوسانساز در طول موج 1550 نانومتر
144
طراحي و ساخت ليزر گاز كربنيك با تحريك عرضي در فشار اتمسفر (TEA) با پيش يونش كرونا
145
طراحي و ساخت ليزر گاز كربنيك تپي عرضي در فشار اتمسفر و با نرخ تكرار بالا
146
طراحي و ساخت ليزر يوني مس با كند و پاش در محيط تخليه كاتد توخالي
147
طراحي و ساخت لينك چهار كاناله صوتي
148
طراحي و ساخت لينك سريال BLUETOOTH
149
طراحي و ساخت لينك فيبر نوري
150
طراحي و ساخت مادربورد ماژولار TOT
151
طراحي و ساخت ماژول آزمايشگاهي سامانه محركه ديجيتال
152
طراحي و ساخت ماژول اينترفيس روبات با بكارگيري كامپيوتر
153
طراحي و ساخت ماژول بهينه شده‌ي اندازه‌گيري فشار‌خون شرياني غيرتهاجمي با كاف
154
طراحي و ساخت ماژول هايي متشكل از آلياژهاي حافظه دار
155
طراحي و ساخت ماژول هموديافيلتريشن آنلاين دستگاه همودياليز (Online-HDF)
156
طراحي و ساخت ماشين بافندگي راپيري
157
طراحي و ساخت ماشين برداشت نمك
158
طراحي و ساخت ماشين بسته بندي باند پانسمان قبل از برش
159
طراحي و ساخت ماشين پوشش كاري سيم هاي راهنماي قلبي – عروقي از جنس فولاد زنگ نزن 304 بر پايه پليمرهاي زيست سازگار
160
طراحي و ساخت ماشين تراش CNC بستر محور X و محور Z
161
طراحي و ساخت ماشين تراش تك كاره با حركت
162
طراحي و ساخت ماشين حساب به همراه ساعت ديجيتال با استفاده از ميكروكنترلرAVR
163
طراحي و ساخت ماشين حساب گوِيا براي استفاده افراد نابينا و كم بينا
164
طراحي و ساخت ماشين حساب مهندسي تاچ اسكرين
165
طراحي و ساخت ماشين دو استاتوري با چگالي گشتاور بالا و حداقل نيروي شيار و دندانه اي
166
طراحي و ساخت ماشين شستشوي اولتراسونيك
167
طراحي و ساخت ماشين كالابر
168
طراحي و ساخت ماشين محرك چرخ لنگر چند لايه براي افزايش پايداري شبكه قدرت
169
طراحي و ساخت ماشين مخصوص خط مونتاژ توليد قفل
170
طراحي و ساخت ماشين مخصوص سنگ زني تيغهاي جراحي و تدوين روشهاي مرسوم تيزكاري و پرداخت نهايي در توليد تجهيزات پزشكي
171
طراحي و ساخت ماكت براي نمايشنامه : زن نيك سچوان اثر برتولت برشت
172
طراحي و ساخت ماكت براي نمايشنامه گاليله ، اثر برتولت برشت
173
طراحي و ساخت ماكت طرح ليچينگ (اسيدشويي )
174
طراحي و ساخت ماكت يك معدن روباز چند پله اي
175
طراحي و ساخت ماكس آنالوگ سه كاناله
176
طراحي و ساخت مالتي متر و خازن سنج به وسيله كامپيوتر
177
طراحي و ساخت مالتي نانو بيوسنسور براي تشخيص همزمان گازهاي دي اكسيد كربن، متان، اتانول و آمونياك
178
طراحي و ساخت مانومتر چند شاخه
179
طراحي و ساخت ماهك گيربكس خاور 608
180
طراحي و ساخت ماوس بي سيم
181
طراحي و ساخت مبادله گر گرمايي هوا - هوا
182
طراحي و ساخت مبدل (حرارتي ) با استفاده از بستر فشرده
183
طراحي و ساخت مبدل ... و بالعكس
184
طراحي و ساخت مبدل DC [دي سي] افزاينده و كنترل حلقه بسته آن
185
طراحي و ساخت مبدل dc به dc دوطرفه 12 به 24 ولت
186
طراحي و ساخت مبدل DC/DC ولتاژ پايين با حداكثر جريان مشخص قابل به كار گيري براي يك محدوده ولتاژ
187
طراحي و ساخت مبدل استاتيكي AC/AC تكفاز به سه فاز براي محركه هاي راندمان بالا
188
طراحي و ساخت مبدل اصلاح ضريب توان با كنترل كننده فازي براي منابع تغذيه سويچنيگ
189
طراحي و ساخت مبدل اصلاح ضريب توان بدون پل باك ولتاژ گسسته سه سطحي
190
طراحي و ساخت مبدل افزاينده DC-DC براساس سلف¬تزويج و ساختار سوپرليفت
191
طراحي و ساخت مبدل انتقال توان بي سيم براي خودروهاي الكتريكي در سكون و حركت در مقياس آزمايشگاهي
192
طراحي و ساخت مبدل انرژي سينتيك به پتانسيل مكاترونيكي جهت نصب در خودروهاي احتراق داخلي و هيبريدي الكتريكي
193
طراحي و ساخت مبدل بالا دست الكترونيكي تك مرحله اي سوئيچينگ نرم با PFبالا براي لامپهاي تخليه گاز
194
طراحي و ساخت مبدل بلادرنگ صورت به فرمت MP3 و ذخيره سازي آن در MEMORY FLASH COMPACT
195
طراحي و ساخت مبدل پورت RS232 به RS485
196
طراحي و ساخت مبدل تصحيح كننده ضريب قدرت بوست با مدولاسيون سيگما- دلتا و كنترل ديجيتال جهت بهبود كارايي مبدل
197
طراحي و ساخت مبدل تكفاز به سه فاز
198
طراحي و ساخت مبدل چند سطحي فركانس محدود با مدار تعقيب كننده حداكثر توان جهت سيستمهاي انرژي خورشيدي متصل به شبكه
199
طراحي و ساخت مبدل حرارت و جرم غشايي با كانال‌هاي جريان همراه با مانع
200
طراحي و ساخت مبدل حرارتي با جريان متقاطع
201
طراحي و ساخت مبدل حرارتي پوسته و لوله ﴿ با نگاهي به ساير انواع مبدل ها﴾
202
طراحي و ساخت مبدل حرارتي گاز مايع با تماس مستقيم
203
طراحي و ساخت مبدل حرارتي لوله و پوسته شيشه اي
204
طراحي و ساخت مبدل خط E1 به تعداد متناهي خط نرخ پايه ISDN با قابليت جداسازي صوت و داده
205
طراحي و ساخت مبدل رزونانسي تطبيقي براي اجاق القايي سازگار با ظروف ساخته شده از فلزات مختلف و با روش انتخاب هارمونيكي
206
طراحي و ساخت مبدل سوئيچينگ با بازدهي و بهره ولتاژ بالا براي كاربرد در دستگاه جوش الكتروني
207
طراحي و ساخت مبدل فتوولتائيك با آرايه خورشيدي متحرك با دو درجه آزادي و بررسي ميزان افزايش انرژي قابل جذب با سازه متحرك
208
طراحي و ساخت مبدل فلاي بك
209
طراحي و ساخت مبدل كابل كواكسيال به موجبر دايره اي
210
طراحي و ساخت مبدل كانال صوتي به سيگنال 46KB/S جهت سيستم ORDER WIRE راديو ديجتال
211
طراحي و ساخت مبدل كدcmi به nrz و بالعكس
212
طراحي و ساخت مبدل هاي اصلاح ضريب توان تك مرحله اي جديد بر مبناي مبدل كاهنده در حال ولتاژ گسسته و مبدل فلاي بك
213
طراحي و ساخت مبدل هاي امپدانس ميكرو استريپ به روش عددي كمترين مربعات
214
طراحي و ساخت مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال با استفاده از ميكروپروسسور
215
طراحي و ساخت مبدلهاي حرارتي جهت دستگاه Mountlng PRESS
216
طراحي و ساخت مبدلي با خروجي جريان ثابت مقاوم و حداقل تلفات، بر اساس تحليل ساختارهاي شبكه هاي تشديدي مرتبه بالا
217
طراحي و ساخت متعادل ساز جريان پسيو براي ژنراتور اندو كسيوني خود تحريك
218
طراحي و ساخت متعادل كننده صوتي
219
طراحي و ساخت متمركز كننده استوانه اي خورشيدي با مكانيزم دنبال كننده خورشيدي بطور اتوماتيك
220
طراحي و ساخت متمركزكننده خورشيدي سهموي
221
طراحي و ساخت متمركزكننده هاي خورشيدي بر اساس مواد نورزا
222
طراحي و ساخت مته هاي سر الماسه حفاري نمونه بردار چاه بطريق متالورژي پودر
223
طراحي و ساخت مجتمع سيستم الكترونيكي كنترل دما در خودرو
224
طراحي و ساخت مجموعه آزمايشگاهي آشكارساز FM به كمك PLL
225
طراحي و ساخت مجموعه آزمايشگاهي تبخير قطره
226
طراحي و ساخت مجموعه اندازه گيري به منظور مطالعه پارامترهاي عملكردي در محيط متخلخل فيبري كاتاليستي
227
طراحي و ساخت مجموعه برف پاكن خودرو سپند K,P
228
طراحي و ساخت مجموعه تغذيه مواد، كنترل ابعادي و تهيه نرم افزار مديريت جامع در سيستم توليد انعطاف پذير جامع كامپيوتري
229
طراحي و ساخت مجموعه تغذيه و تخليه رباتيك ماشين هاي تراش و فرز در سيستم توليد انعطاف پذير
230
طراحي و ساخت مجموعه دستگاه دوار تست خنك‌اري جابجايي پره توربين گاز
231
طراحي و ساخت مجموعه سيلندر و پيستون كمپرسور ديافراگمي
232
طراحي و ساخت مجموعه كيفيت سنج همزمان روغن موتور خودرو
233
طراحي و ساخت مجموعه مبلمان خانگي با رويكرد احياي حضور دستباف هاي ايراني در زندگي روزمره
234
طراحي و ساخت مجموعه مكاترونيكي آونگ وارونه آيروديناميكي
235
طراحي و ساخت مچ سه درجه آزادي
236
طراحي و ساخت مچ و پنجه ربات
237
طراحي و ساخت محافظ شخصي در برابر صاعقه
238
طراحي و ساخت محدودكننده جديد جريان خطا جهت بهبود عملكرد در شبكه توزيع
239
طراحي و ساخت محرك الكتريكي عصب دپرسور سمت چپ آئورت (Left Aortic Depressor Nerve)، به منظور كنترل فشار خون بالاي مقاوم به دارو
240
طراحي و ساخت محركه جريان مستقيم
241
طراحي و ساخت محرمانه كننده خط تلفن
242
طراحي و ساخت محرمانه كننده مكالمات تلفني
243
طراحي و ساخت محصولات سفالين و سراميكي بر مبناي هويت ايراني
244
طراحي و ساخت محفظه تزريق اسپكترومتر تحرك يوني جهت اندازه گيري مستقيم نمونه هاي جذب سطحي بر روي ميله چرخان
245
طراحي و ساخت محفظه تزريق براي اسپكترومتر تحرك يوني، مبتني بر خاصيت پيزوالكتريك، جهت اندازه گيري تركيبات ناپايدار گرمايي
246
طراحي و ساخت محفظه تست پالس - ترموگرافي
247
طراحي و ساخت محفظه تغيير فشار كمپرسور ديافراگمي
248
طراحي و ساخت محفظه حجم ثابت احتراقي با پنجره‌هاي شفاف اپتيكي براي انجام آزمون‌هاي بررسي جريان افشانه و شعله
249
طراحي و ساخت محفظه خلأ
250
طراحي و ساخت محفظه سردكن آزمايشگاهي (اتاقك سرد) قابل تنظيم تا دماي 12- درجه سانتيگراد با استفاده از نيتروژن مايع
251
طراحي و ساخت محفظه مشعل پلاسما با تاكيد بر تعيين جنس آند-كاتد وعايق كاري هاي سيستم هاي وابسته
252
طراحي و ساخت محفظه مشعل پلاسما با تاكيد بر گاز مصرفي و رفتار پلاسما
253
طراحي و ساخت محور چهارم دوراني سيستم CNC جهت تحليل پارامترهاي پرداخت كاري چرخدنده مخروطي به روش MAF
254
طراحي و ساخت محور سوم ميز CNC دومحوره
255
طراحي و ساخت محيط كشت آزمايشگاهي
256
طراحي و ساخت محيط ويرايش فارسي براي LCD
257
طراحي و ساخت مخازن تحت فشار
258
طراحي و ساخت مخزن آماده ساز
259
طراحي و ساخت مخزن دما ثابت با حرارت ورودي متغير
260
طراحي و ساخت مخلوط كننده و بازيابنده صحبت
261
طراحي و ساخت مخلوط‌كن كوكوپيت و پرليت به منظور تهيه بستر گياه
262
طراحي و ساخت مدار : فرمان از دور سه كاناله
263
طراحي و ساخت مدار De-Q-ingجهت تنظيم دامنه پالسهاي خروجي مدولاتور در فرستنده هاي رادار
264
طراحي و ساخت مدار preamplifier باند باريك 150mhz
265
طراحي و ساخت مدار TRIGGERING دو پالس با تاخير 10 الي 1000 نانو ثانيه
266
طراحي و ساخت مدار آزمايشي براي مطالعه پارامترهاي ترموهيدروليكي راكتورهاي هسته اي
267
طراحي و ساخت مدار اتوماتيك شارژ باتري هاي نيكل - كادميوم NI-CD و نيكل هيدريد فلزي NI-MH
268
طراحي و ساخت مدار اديوسكوپ
269
طراحي و ساخت مدار اشكار ساز غلظت گاز
270
طراحي و ساخت مدار انتقال توان توسط لينك القايي براي حسگرهاي كاشته شده در مغز
271
طراحي و ساخت مدار انتقال داده به درگاه Usb رايانه توسط Cpld
272
طراحي و ساخت مدار اندازه گير پارامترهاي FET
273
طراحي و ساخت مدار اندازه گير ضريب هدايت الكتريكي مايعات
274
طراحي و ساخت مدار اندازه گيري دماي محيط بيرون و ارسال بي سيم آن به دخل ساختمان
275
طراحي و ساخت مدار بينايي ربات (طراحي و ساخت سخت افزاري)
276
طراحي و ساخت مدار پاسخگويي و ضبط مكالمات تلفني در IBM-PC
277
طراحي و ساخت مدار پردازنده سيگنال ديجيتال براي دستگاه PET
278
طراحي و ساخت مدار پيش تقويت كننده ي ديجيتالي به منظور بهينه سازي اثرات نويز، كسر نقصاني ، اثر چمع شدگي پالس آشكارسازهاي سوسوزن و نيمه هادي
279
طراحي و ساخت مدار تحريك كننده رادار
280
طراحي و ساخت مدار تشخيص دهنده حباب هوا در لوله سرم
281
طراحي و ساخت مدار تطبيق دهنده خط مشترك با سوئيچ ديجيتال
282
طراحي و ساخت مدار تقويت كننده باند عريض )1GHZ(
283
طراحي و ساخت مدار ثبت تهاجمي و ارسال بي سيم سيگنالهاي عصبي
284
طراحي و ساخت مدار ثبت سيگنال الكترومايوگرام با قابليت اتصال به كامپيوتر
285
طراحي و ساخت مدار جمع آوري ارقام به دو صورت پالسي و فركانسي
286
طراحي و ساخت مدار خودكار خفه كن نويز (Squelch)
287
طراحي و ساخت مدار رابط GPIB
288
طراحي و ساخت مدار راه اندازي موتور DC و تهيه نرم افزار نمايش حركت دست سيبرنتيكي
289
طراحي و ساخت مدار ضبط و پخش سيگنال صداي قلب PCG بوسيله FPGA
290
طراحي و ساخت مدار فرستنده و گيرنده سيگنالهاي حياتي و آماده سازي آن براي پردازش چند كاناله در كامپيوتر
291
طراحي و ساخت مدار فركانس راديويي سطح پايين سيكلوترون 10Mev
292
طراحي و ساخت مدار فرمان كاتر (كارخانه سيگار سازي)
293
طراحي و ساخت مدار فرمان يك اينورتر هفت سطحي قابل برنامه ريزي براي ايجاد سيگنالهاي فرمان كليدها بر مبناي استراتژي هاي سوئيچينگ مختلف
294
طراحي و ساخت مدار قرائت ژيروسكوپ MEMS و همكاري در ساخت سنسور ژيروسكوپ مزبور
295
طراحي و ساخت مدار قلك تلفنهاي استيجاري
296
طراحي و ساخت مدار كنترل آسانسور سه طبقه و شبيه ساز آن
297
طراحي و ساخت مدار كنترل از راه دور 10 كانال به كمك تلفن همراه
298
طراحي و ساخت مدار كنترل از راه دور پنكه با امواج مادون قرمز
299
طراحي و ساخت مدار كنترل توسط اپراتور
300
طراحي و ساخت مدار كنترل درجه حرارت با ميكرو كنترلر C59 89
301
طراحي و ساخت مدار كنترل دماي ماشين جوجه كشي
302
طراحي و ساخت مدار كنترل دماي يخچال با استفاده از ميكروكنترلر 8951
303
طراحي و ساخت مدار كنترل گشتاور موتور آسنكرون بروشهاي آنالوگ و ميكروپروسسوري
304
طراحي و ساخت مدار كنترل و پايش فن سيستم DWDM و شبيه سازي تحليل دمايي ترانسپندر سيستم DWDM
305
طراحي و ساخت مدار كنترل و پايش فن سيستم DWDM و شبيه سازي تحليل دمايي رك سيستم DWDM
306
طراحي و ساخت مدار كنترل و ثبت كننده داده به وسيله ميكروكنترلر PCI16F877
307
طراحي و ساخت مدار مبتني بر FPGA به منظور حذف تطبيقي نويز برق شهر از سيگنال الكتروكارديوگرام
308
طراحي و ساخت مدار محافظ برق گرفتگي
309
طراحي و ساخت مدار مدولاتور و دمودولاتور خطي
310
طراحي و ساخت مدار ميكروكنترلر آبياري هوشمند
311
طراحي و ساخت مدار هواساز و كاليبره كردن دستگاه آزمايش انتقال حرارت در حالت تقطير و تشكيل برفك و بدست آوردن نتايج تجربي در حالت جابجائي آزاد
312
طراحي و ساخت مدار واسط بازشناسي كلمات
313
طراحي و ساخت مدار واسط تبادل داده با كامپيوتر با استفاده از پورت PCI
314
طراحي و ساخت مدار واسط شارژ بهينه ي باتري از طريق سلول هاي فتوولتائيك
315
طراحي و ساخت مدار واسط كنترل دور موتورهاي DC بوسيله كامپيوتر
316
طراحي و ساخت مدار واسط گيرنده برنامه هاي تلويزيوني (VHF و UHF)
317
طراحي و ساخت مدار واسطه كنترل دور دو جهته موتور DC بوسيله كامپيوتر
318
طراحي و ساخت مدار واسطه كنترل دور موتور پله اي با كامپيوتر
319
طراحي و ساخت مدار يك الكتروكارديوگراف ساده
320
طراحي و ساخت مدارperam plifierباند باريك 051mhz
321
طراحي و ساخت مدارات اضافي براي كنتورهاي الدوكسيوني
322
طراحي و ساخت مدارات الكترونيك روبشگر مكانيكي
323
طراحي و ساخت مدارات الكترونيكي ربات هوشمند انباردار
324
طراحي و ساخت مدارات اينترفيس جهت اتصال دو سيستم مركز تلفن DSX-001 به صورت TIE TRK ، سيگنالينگ به صورت DX
325
طراحي و ساخت مدارات تطبيق امپدانس آنتن هايكال
326
طراحي و ساخت مدارات تقويت كننده مايكرواستريپ و تضعيف كننده استريپ لاين در باند فركانسي S
327
طراحي و ساخت مدارات شبيه ساز سيگنال و گيرنده آنالوگ سيستم NMR
328
طراحي و ساخت مدارات فرستنده و گيرنده جهت تحقق قرارداد X10
329
طراحي و ساخت مدارات كنترلي شارژ و دشارژ منابع تغذيه ي توكامك
330
طراحي و ساخت مدارات كنترلي ماشين لباسشويي
331
طراحي و ساخت مدارات مورد نياز جهت تبديل صفحه كامپيوتر به صفحه نمايش رادار
332
طراحي و ساخت مدارگسترده تلفن همراه
333
طراحي و ساخت مدارهاي الكترونيكي كنترل برداري با اينورتر CSI
334
طراحي و ساخت مدارهاي كنترلي چراغهاي راهنمايي بطور ديناميكي
335
طراحي و ساخت مدارهاي كنترلي ماشين شبيه ساز تراش
336
طراحي و ساخت مدارهاي محافظت از نوسانات برق شهر با ...
337
طراحي و ساخت مداري كه تلفن هاي نيمه وقت را بطور اتوماتيك در اختيار مشتركين قرار دهد
338
طراحي و ساخت مدل آزمايش دستگاه نمونه سازي سريع به كمك تخليه الكتريكي
339
طراحي و ساخت مدل آزمايش دستگاه نمونه سازي سريع به كمك تخليه الكتريكي
340
طراحي و ساخت مدل آزمايشگاهي توربين ژنراتور منبسط كننده گاز
341
طراحي و ساخت مدل آزمايشگاهي جهت ارتقاء كيفيت نفت خام سنگين ميدان نفتي پايدار شرق (مطالعهي موردي ميدان پايدار شرق)
342
طراحي و ساخت مدل آزمايشگاهي چرخ عكس العملي
343
طراحي و ساخت مدل آزمايشگاهي خط انتقال
344
طراحي و ساخت مدل آزمايشگاهي دستگاه چاپ تخت
345
طراحي و ساخت مدل آزمايشگاهي و انجام آزمايشات ناپايداري شيب ها در اثر بالا آمدن سطح آب
346
طراحي و ساخت مدل آزمايشگاهي يك ربات زير سطحي با سيستم رانش ماهي
347
طراحي و ساخت مدل آزمايشگاهي يك سيستم قدرت بمنظور بررسي اثرات توان راكتيو و سلفهاي كنترل شونده
348
طراحي و ساخت مدل اوليه سامانه اينرسيايي تحليل حركت وارائه روشي براي معتبر سازي نتايج
349
طراحي و ساخت مدل تريماران و انجام تستهاي مانور بر اساس تست آزاد
350
طراحي و ساخت مدل تست عملكرد توربين باد محور افقي
351
طراحي و ساخت مدل توپك هوشمند و تخمينايجاد نقص با استفاده از الگوريتم هاي نوروفازي
352
طراحي و ساخت مدل چاه ارت با حالت هاي چهارگانه و مقايسه مقاومت چاه با ساختارهاي مختلف
353
طراحي و ساخت مدل ژايش موقعيت يابي بهينه و ژويا جهت تامين انرژي مورد نياز BTS ها
354
طراحي و ساخت مدلاتور FSK به روش حلقه باز
355
طراحي و ساخت مدم 4800 بيت بر ثانيه
356
طراحي و ساخت مدم آزمايشگاهي پي ام - اف ام
357
طراحي و ساخت مدم خط تلفن )MODEM(
358
طراحي و ساخت مدم خط توزيع قدرت ﴿PLM ) با استفاده از روش طيف گسترده DS
359
طراحي و ساخت مدم دو طرفه با سرعت 06 BPS
360
طراحي و ساخت مدم ديجيتالي
361
طراحي و ساخت مدم فركانس و فاز MODEM FM-PM
362
طراحي و ساخت مدول غشايي الياف توخالي براي كاربرد جداسازي گاز
363
طراحي و ساخت مدول كامل دريافت سيگنالهاي بيولوژيك
364
طراحي و ساخت مدول هوشمند بر پايه اينترنت بي سيم جهت تفكيك مصرف انرژي براي مديريت انرژي و داده كاوي هاي مربوطه
365
طراحي و ساخت مدول ورودي و خروجي ديجيتال 8 كاناله با استفاده از ميكروكنترلر PIC 16F877
366
طراحي و ساخت مدولاتور 046am با اسكرمبلروكد گري و تفاضلي
367
طراحي و ساخت مدولاتور 4-QAM
368
طراحي و ساخت مدولاتور 61-QAM
369
طراحي و ساخت مدولاتور MSK
370
طراحي و ساخت مدولاتور الكترواپتيك KERR
371
طراحي و ساخت مدولاتور الكترواپتيك نوري
372
طراحي و ساخت مدولاتور در فرستنده رادار
373
طراحي و ساخت مدولاتور دلتا در باند ژايه با روشهاي دي اس پي توسط ميكروكنترلر
374
طراحي و ساخت مدولاتور كوپلاژ جهتي
375
طراحي و ساخت مدولاتور مستقيم ...
376
طراحي و ساخت مدولاتور مگنتواپتيك
377
طراحي و ساخت مدولاتور و دمدلاتور كيو آ ام
378
طراحي و ساخت مدولاتور و دمودولاتورqpsk
379
طراحي و ساخت مدولاتور و دهدولاتور
380
طراحي و ساخت مدولاتور و دي مدولاتور
381
طراحي و ساخت مدولاتور و دي مدولاتور پي سي ام چهاركاناله
382
طراحي و ساخت مدولاتور و ديمدولاتور ...
383
طراحي و ساخت مدولاتور و ديمدولاتور ....
384
طراحي و ساخت مدولاتور و ديمدولاتور AM
385
طراحي و ساخت مدولاتور و ديمدولاتور آزمايشگاهي ...
386
طراحي و ساخت مدولاتور و ديمدولاتور اف ام
387
طراحي و ساخت مدولاتور و ديمدولاتور پي سي ام
388
طراحي و ساخت مدولاتور و ديمدولاتور پي سي ام
389
طراحي و ساخت مدولاتور و ديمدولاتور دلتا
390
طراحي و ساخت مدولاتور و ديمولاتور ...
391
طراحي و ساخت مدولاتور و گيرنده ليزر
392
طراحي و ساخت مدولاسيون كانال راديو سيار GSM
393
طراحي و ساخت مركز تلفن دو به هشت با استفاده از آيسي هاي سري MJTEL
394
طراحي و ساخت مركز تلفن ديجيتالي (8-1)
395
طراحي و ساخت مركز تلفن ديجيتالي 8-1
396
طراحي و ساخت مركز سوئيچ تلفن 2*8
397
طراحي و ساخت مركز سوئيچ شانزده شماره به كمك كامپيوتر پنتيوم
398
طراحي و ساخت مسدود كتننده قابل برنامه ريزي خط تلفن با سيستم تن و پالس
399
طراحي و ساخت مشعل پلاسماي غير حرارتي تخليه سد دي الكتريك
400
طراحي و ساخت مصنوعات چوبي تزئيني ، كاربردي در فضاي داخلي
401
طراحي و ساخت مفتول به روش قالبگيري تزريقي فلز
402
طراحي و ساخت مفصل زانو و مچ پا در يك سيستم ارتز
403
طراحي و ساخت مفهومي دستگاه ماموگرافي با گسيل پوزيترون مبتني بر زمان پرواز (TOF-PEM)
404
طراحي و ساخت مقدماتي چشمه يوني مولتي كاسپ جهت ارتقائ چگالي جريان سيكلوترون CYCLONE30
405
طراحي و ساخت مقطع آزمايش و بررسي انتقال حرارت از دسته لوله‌ فوم فلزي پاره پوششي
406
طراحي و ساخت مقطع آزمون آزمونگر محفظه احتراق توربين گاز
407
طراحي و ساخت مقلد زمان حقيقي ترانسفورماتور قدرت براساس آرايه منطقي برنامه پذير
408
طراحي و ساخت مكانيزم انتخاب فرمان نخ تار در پارچه هاي قطبي
409
طراحي و ساخت مكانيزم انتقال دهنده پر آب در دهانه تونل باد
410
طراحي و ساخت مكانيزم بالابر پنيوماتيكي و جابه جا كننده جداول سيماني
411
طراحي و ساخت مكانيزم بردارنده و انتقال دهنده بوته خشك لوبيا چيتي
412
طراحي و ساخت مكانيزم برش دوجهته ورقهاي كامپوزيتي به كمك مكانيزم انتقال قدرت انعطاف پذير
413
طراحي و ساخت مكانيزم برش ورق هاي كامپوزيتي
414
طراحي و ساخت مكانيزم به حركت درآورنده پارو براي قايق پارويي
415
طراحي و ساخت مكانيزم پرداختكاري سايشي به كمك ميدان مغناطيسي و ارتعاش آلتراسونيك
416
طراحي و ساخت مكانيزم پرينتر سه بعدي دلتا
417
طراحي و ساخت مكانيزم تثبيت ضخامت پوشش "روي" در خط گالوانيزه و ارائه مدل تجربي تخمين ضخامت پوشش
418
طراحي و ساخت مكانيزم تزريق تدريجي
419
طراحي و ساخت مكانيزم تشخيص پنچري در حين حركت
420
طراحي و ساخت مكانيزم تغيير دور براي دستگاه ريخته گري سانتريفيوژ
421
طراحي و ساخت مكانيزم توليد پارچه‌هاي با تقارن مركزي و بررسي خواص مكانيكي آن‌ها
422
طراحي و ساخت مكانيزم جابجاكننده يك قطعه
423
طراحي و ساخت مكانيزم جايگزين مهره آسيب ديده بدن انسان
424
طراحي و ساخت مكانيزم جداكننده چتر فرود
425
طراحي و ساخت مكانيزم حركتي چهار چرخ بهبود يافته هولونوميك
426
طراحي و ساخت مكانيزم حركتي شبيه ساز خورشيد در آزمايشگاه تعيين و كنترل وضعيت
427
طراحي و ساخت مكانيزم خودكار برش‌ و رول‌ بانداژ پزشكي
428
طراحي و ساخت مكانيزم ربات توانبخشي عصبي مچ پا
429
طراحي و ساخت مكانيزم رباتيكي كمك فرشباف
430
طراحي و ساخت مكانيزم ضربه زدن با قابليت تنظيم قطر در دستگاه swaging
431
طراحي و ساخت مكانيزم ضربه زدن با قابليت تنظيم قطر در دستگاه swaging
432
طراحي و ساخت مكانيزم كامپيوتري برداشت پارچه بر روي ماشين هاي بافندگي تاري و پودي (ماشين دراپر)
433
طراحي و ساخت مكانيزم مدل دستگاه مجري پوششهاي خميري بر روي سطوح صاف
434
طراحي و ساخت مكانيزم نگهدارنده (L.S) براي واحد فولادسازي مجتمع فولاد مباركه
435
طراحي و ساخت مكانيزم هاي بهينه براي دستگاه هاي تمرين شناي كرال سينه در خشكي
436
طراحي و ساخت مكانيزمي جهت ايجاد حركت مورد نياز شيء پرنده
437
طراحي و ساخت مكنترون باند X
438
طراحي و ساخت مكنده براي دستگاه سي ان سي
439
طراحي و ساخت منابع تغذيه پالسي
440
طراحي و ساخت منبع اطلاعات جهت آزمايشگاه مخابرات
441
طراحي و ساخت منبع تغذيه 4007 و 4A با فركان تا 100KHZ جهت تست عايقهاي تحت فركانسهاي بالا
442
طراحي و ساخت منبع تغذيه AC/DC [اي. سي./ دي.سي.]
443
طراحي و ساخت منبع تغذيه DC [دي. سي.] ديجيتالي به كمك ميكروكنترلر
444
طراحي و ساخت منبع تغذيه DC متغير با استفاده از پل تمام موج سه فاز تريستوري
445
طراحي و ساخت منبع تغذيه اضطراري چندمنظوره: برق اضطراري، تثبيت ولتاژ و اصلاح ضريب قدرت
446
طراحي و ساخت منبع تغذيه با ولتاژ متغير صفر تا 5/21 كيلوات مستقيم و جريان يك آمپر
447
طراحي و ساخت منبع تغذيه پيوسته ليزر فيبر با قابليت تنظيم ولتاژ و جريان
448
طراحي و ساخت منبع تغذيه دقيق با دقت mV و nA
449
طراحي و ساخت منبع تغذيه ديجيتال
450
طراحي و ساخت منبع تغذيه سوئيچنيگ 500 وات متغير با ولتاژ قابل تنظيم
451
طراحي و ساخت منبع تغذيه سوئيچنيگ براي توليد ولتاژ بالا . 6KV DC
452
طراحي و ساخت منبع تغذيه سوئيچينگ با ساختاري جديد و مشخصات بهبود يافته براي كاربردهاي ولتاژ بالا
453
طراحي و ساخت منبع تغذيه سوئيچينگ با ميكروكنترلر 8951
454
طراحي و ساخت منبع تغذيه سوئيچينگ با ولتاژ پايين و جريان بالا
455
طراحي و ساخت منبع تغذيه سوئيچينگ دوبل فلاي بك با قابليت سوئيچ زني در ولتاژ صفر با استفاده از يكسوساز سنكرون
456
طراحي و ساخت منبع تغذيه سوئيچينگ كامپيوتر
457
طراحي و ساخت منبع تغذيه سوئيچينگ مركز تلفن
458
طراحي و ساخت منبع تغذيه سوئيچينگ يك كيلو وات با ساختار فلاي بك
459
طراحي و ساخت منبع تغذيه فايل برنامه ريزي با دقت دو رقم اعشار
460
طراحي و ساخت منبع تغذيه كوره هاي القايي كوچك
461
طراحي و ساخت منبع تغذيه ليزر ديود و رسم مشخصه هاي ليزر ديود
462
طراحي و ساخت منبع تغذيه مدولار توان بالا به روش ZVZCS
463
طراحي و ساخت منبع تغذيه مناسب براي افزايش راندمان موتورهاي القايي تكفاز
464
طراحي و ساخت منبع تغذيه موتورهاي پله اي براي فركانس بالا
465
طراحي و ساخت منبع تغذيه هسته اي و پيكره آن
466
طراحي و ساخت منبع تغذيه ولتا‍ژ بالا با قابليت سوئيچينگ براي آشكارساز تناسبي گازي حساس به موقعيت
467
طراحي و ساخت منبع تغذيه ولتاژ بالا در فرستنده رادار
468
طراحي و ساخت منبع جريان سينوسي كنترل شده با ولتاژ
469
طراحي و ساخت منبع سوئيچنگ يك كيلو وات [1KW]
470
طراحي و ساخت منبع نشر كاتيون قليايي با استفاده از تركيبات بين لايه سازي شده گرافيت
471
طراحي و ساخت منبع يونش پلاسماي سرد براي طيف‌سنج تحرك يوني
472
طراحي و ساخت منبع يونيزاسيون الكتروسپري تقويت شدهبا گاز مه پاشي ﴿يون اسپري﴾ با هدف آناليز كمي مستقيم پروتين ها به روش اسپكترومتري تحرك يوني
473
طراحي و ساخت منحني نگار ترانزيستور و ديود با استفاده از كامپيوتر
474
طراحي و ساخت منحني نگارترانزيستور
475
طراحي و ساخت منسوج محافظ الكترومغناطيس بر اساس نظريه سطوح انتخابگر فركانسي
476
طراحي و ساخت مواد اصطحكاكي با مدول حساس به دما بااستفاده از TPE به منظور كنترل صدازايي
477
طراحي و ساخت موازي‌ساز باريكه خروجي ليزر نيمه‌هادي
478
طراحي و ساخت موتور آسنكرون
479
طراحي و ساخت موتور استرلينگ
480
طراحي و ساخت موتور استرلينگ
481
طراحي و ساخت موتور استرلينگ نوع آلفا
482
طراحي و ساخت موتور القائي خطي ديسكي با استفاده از روش FEM
483
طراحي و ساخت موتور القايي خطي با ساختار سيم پيچي توروئيد
484
طراحي و ساخت موتور پله اي مكانيكي
485
طراحي و ساخت موتور خطي پله اي
486
طراحي و ساخت موتور سوئيچ رلوكتانس دو فاز خودراه انداز
487
طراحي و ساخت موتور سوئيچ رلوكتانسي دو فاز با عرض دندانه هاي استاتور متفاوت
488
طراحي و ساخت موتور سوييچ رلوكتانس روتورخارجي با قطب هاي مجزا با استفاده از ورق هاي آماده ترانسفورمر جهت بكارگيري در چرخ
489
طراحي و ساخت موتور قطب چاكدار
490
طراحي و ساخت موتورهاي القايي خطي لوله اي M-T
491
طراحي و ساخت موجتاب لاملي فركانس پايين باقابليت مشاهده همزمان ميكروسكوپي
492
طراحي و ساخت مودگردان دايروي TM01 و TE11
493
طراحي و ساخت مودلاتور و ديمدولاتور ...
494
طراحي و ساخت مودم ... سه كاناله
495
طراحي و ساخت مودم ADSL
496
طراحي و ساخت مودم DBPSK با سرعت 4MBPS در باند VHF
497
طراحي و ساخت مودم DSB و SSB
498
طراحي و ساخت مودم PPM
499
طراحي و ساخت مودم اFSK جهت ضبط اطلاعات ديجيتال
500
طراحي و ساخت مودم با مدولاسيون ...
501
طراحي و ساخت مودم ديجيتالي fsk
502
طراحي و ساخت مودم راديويي baud 9600
503
طراحي و ساخت مودمهاي ASK--FSK--PSK
504
طراحي و ساخت مودمهاي قابل برنامه ريزي (سخت افزار - نرم افزار)
505
طراحي و ساخت مودولاتور و ديمدولاتور ...و ... آزمايشگاهي
506
طراحي و ساخت موقعيت ياب خودرو
507
طراحي و ساخت موقعيت ياب خودرو
508
طراحي و ساخت مولتي پلكس سه كاناله )FDM(
509
طراحي و ساخت مولتي متر فركانسي
510
طراحي و ساخت مولد بار به منظور توليد پروفيل بارهاي مختلف با استفاده از موتورالقايي
511
طراحي و ساخت مولد بينائي ربات ( طراحي و شبيه سازي)
512
طراحي و ساخت مولد پلاسماي كانوني مينياتوري با انرژي حدود 200 ژول، با تغذيه سوئيچينگ ولتاژ بالا و عملكرد در مد تخليه تكراري
513
طراحي و ساخت مولد تن مراكز تلفن PABX
514
طراحي و ساخت مولد سيگنال ديجيتال
515
طراحي و ساخت مولد شبه تصادفي
516
طراحي و ساخت مولد قابل حمل با توان تقريبي 100 وات
517
طراحي و ساخت مولد ولتاژ ضربه تكراري با پارامترهاي قابل تغيير
518
طراحي و ساخت مونوسل (تك‌سلول) باتري واناديومي با استفاده از كاتاليزور مناسب
519
طراحي و ساخت مي نيمم سيستم 8086
520
طراحي و ساخت ميدان مغناطيسي ويسكومتر مغناطيسي همورئولوژيكي
521
طراحي و ساخت ميز - كتابخانه و نيمكت با استفاده از تكنيك معرق
522
طراحي و ساخت ميز CNC دو محوره
523
طراحي و ساخت ميز ارتعاشي به منظور مطالعه تاثير ارتعاش و نوع بسته بندي بر صدمات مكانيكي سيب گلدن دليشس
524
طراحي و ساخت ميز بالنس
525
طراحي و ساخت ميز برش دو بعدي با كنترل CNC
526
طراحي و ساخت ميز بريا كاتر متناسب با سبك زندگي و كار در دنياي امروز
527
طراحي و ساخت ميز سوپروايزري با استفاده از ريز پردازنده Z08
528
طراحي و ساخت ميز شبيه ساز زلزله و پياده سازي سيستم دمپر جرم فعال بر روي يك سازه نمونه
529
طراحي و ساخت ميز شبيه ساز سه درجه آزادي ﴿آزمايشگاه سخت افزار در حلقه﴾
530
طراحي و ساخت ميز لرزان
531
طراحي و ساخت ميزنهارخوري و هشت عدد صندلي با استفاده از تكنيك منبت مشبك و گره چيني
532
طراحي و ساخت ميكرو توربين گازي به همراه تحليل تنش سانتريفوژ پره هاي توربين
533
طراحي و ساخت ميكرو ذرات كاتيوني شده طلا جهت رهايش اسيدهاي نوكلئيك در سلولهاي گياهي
534
طراحي و ساخت ميكرو كامپيوتر سيستم نمايش رادار
535
طراحي و ساخت ميكرو كپسول هاي اسانس دار جهت تست عملكرد حس بويايي
536
طراحي و ساخت ميكروباتري V3+/Fe3 از لوح فشرده طلا با استفاده از روش مته كردن
537
طراحي و ساخت ميكروپروسسوري كنترل كننده جريان خروجي دستگاه تزريق جريان25Kaبا استفاده از FPGA
538
طراحي و ساخت ميكروپروسسوري كنترلرهاي صنعتي اطمينان پذير(خشك كن چوب )
539
طراحي و ساخت ميكروپمپ پيزوالكتريك با بكارگيري ميكرووالوهاي تسلاي اصلاح شده
540
طراحي و ساخت ميكروپمپ حرارتي با دبي نسبتا ثابت و زمان عملكرد طولاني
541
طراحي و ساخت ميكروحامل هاي PLGA به عنوان داربست سلولي جهت كاربرد در درمان بيماري پاركينسون
542
طراحي و ساخت ميكروذرات كلوتريمازول با استفاده از پليمر پلي اتيلن گليكول 6000 و بيزوكس
543
طراحي و ساخت ميكروذرات كلوتريمازول با استفاده از پليمر پلي اتيلن گليكول 6000 و بيزوكس
544
طراحي و ساخت ميكروژنراتور لرزشي الكترومغناطيسي براي تغذيه ي حسگرهاي پايش بي سيم در شبكه هاي الكترونيكي هوشمند
545
طراحي و ساخت ميكروساختارها
546
طراحي و ساخت ميكروسوزن جهت كاربردهاي تشخيصي در ورزش
547
طراحي و ساخت ميكروسيم پيچ فركانس راديويي براي Mini-NMR
548
طراحي و ساخت ميكروفن ليزري
549
طراحي و ساخت ميكروگريپر
550
طراحي و ساخت ميكروگريپر.
551
طراحي و ساخت ميكسر آشوبناك با پرهاي چرخان براي جريان آرام
552
طراحي و ساخت ميكسر آشوبناك براي سيال نيوتني
553
طراحي و ساخت ميكسر متعادل تكي با بالن هم صفحه
554
طراحي و ساخت ميكسر، تقويت كننده اي اف با آ جي سي
555
طراحي و ساخت ميلگرد خم كن صنعتي و آزمايشگاهي
556
طراحي و ساخت ميلي اهم متر
557
طراحي و ساخت ميني كانالها
558
طراحي و ساخت مينيم سيستم 08C691
559
طراحي و ساخت مينيمم سيستم 8085
560
طراحي و ساخت مينيمم سيستم اندازه گيري پارامترهاي شبكه سيار
561
طراحي و ساخت مينيمم سيستم با اي سي
562
طراحي و ساخت مينيمم سيستم بوسيله ميكروكنترلر...
563
طراحي و ساخت مينيمم سيستم ميكروكنترلر 196kc 80c
564
طراحي و ساخت مينيمم سيستم ميكروكنترلر 535(C)80
565
طراحي و ساخت مينيمم سيستم ميكروكنترلر C51 80 با قابليت برنامه ريزي
566
طراحي و ساخت نازل قلع گير و برج خنك كن براي نوار برنجي
567
طراحي و ساخت ناظر و فعال كننده سيستمهاي دريافت تصاوير ماهواره اي و سنكرون كردن آن به كمك GPS
568
طراحي و ساخت نانو بيو متريال پايه تيتانيومي جهت حمل دارو در كاشتني هاي اورتوپدي
569
طراحي و ساخت نانو پوشش اپتيكي چند لايهاي به عنوان انتخابگر طيفي در پنلهاي فتوولتائيك سيليكوني
570
طراحي و ساخت نانو پوشش هاي جاذب مايكروويو تهيه شده از فلزات و پليمرهاي رسانا
571
طراحي و ساخت نانو چشمه ي گاما شكل پذير
572
طراحي و ساخت نانو زيست حسگر برپايه ميكروآرايه هاي محلول جهت تشخيص زودرس بيماري هاي ژنتيكي
573
طراحي و ساخت نانو زيست حسگر تشخيص زودهنگام بيماري هاي ژنتيكي برپايه ي ميكروآرايه هاي اپتيكي
574
طراحي و ساخت نانو زيست حسگر حاوي نانو ذرات Fe3O4 به روش الكتروشيميايي به‌منظور تشخيص قند خون
575
طراحي و ساخت نانو زيست حسگر نوري غيرتهاجمي با استفاده از تركيب فنولي طبيعي جهت تشخيص قند خون
576
طراحي و ساخت نانو زيست حسگرهاي الكتروشميايي بر پايه DNA جهت اندازه گيري سودان II در نمونه هاي غذايي، آميترول به عنوان علف كش و تشخيص تخريب DNA
577
طراحي و ساخت نانو ساختار متخلخل مرتبه‌‌اي براي فوتوآند سلول خورشيدي رنگدانه‌‌اي و مدل‌‌سازي عملكرد آن
578
طراحي و ساخت نانو سامانه گرافني جهت بارگذاري داروي ضد سرطان كوئرستين و ارزيابي اثر سلولي آن
579
طراحي و ساخت نانو‌زيست‌حسگر غير‌تهاجمي الكتروشيميايي جهت تشخيص گلوكز خون
580
طراحي و ساخت نانو/ مايكرو كامپوزيت‌هاي پليمري چند منظوره با پايداري حرارتي (ضد حريق) بالا
581
طراحي و ساخت نانوبيوحسگر جهت تشخيص افلاتوكسين B1 و بهينه سازي روش طراحي و ساخت نانوبيوحسگر جهت تشخيصافلاتوكسين
582
طراحي و ساخت نانوبيوسنسور تشخيص گليادين براي بيماري سلياك برپايه ي ميكروآرايه هاي محلول
583
طراحي و ساخت نانوحسگر گاز رادن بر پايه‏ي گرافن
584
طراحي و ساخت نانوحسگرهاي ميكروفلوييديك كاغذي و الكتروشيميايي بر پايه نانوساختارهاي پپتيد خودآرا براي تشخيص نشانگرهاي سرطاني و دارويي
585
طراحي و ساخت نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد پوشش داده شده با شيشه‌ي زيستفعال، جهت كاربردهاي هم‌زمان دارورساني و تصويربرداري
586
طراحي و ساخت نانوژنراتور تريبوالكتريك تخريب پذير بر پايه اكسيد گرافن، جهت تحريك الكتريكي و بازسازي عصب
587
طراحي و ساخت نانوسامانه هيدروكسيد دوگانه لايه‌اي (LDH) و كاتچين چاي سبز واثرات بيولوژيك آن برروي رده سلولهاي سرطاني
588
طراحي و ساخت نانوسامانه‌ي دارورساني فرامولكولي برپايه‌ي سايكلودكسترين به منظور انتقال داروهاي آبگريز
589
طراحي و ساخت نانوغشاهاي الومينايي حاوي تبادلگرهاي پروتوني جهت كاربرد در پيل هاي سوختي
590
طراحي و ساخت نانوكامپوزيت براي حفاظت در برابر اشعه ايكس
591
طراحي و ساخت نانوكامپوزيت زمينه پليمري تقويت شده با ذرات آلومينا Al2O3 و بررسي عملكرد آن در كفپوش‌هاي ورزشي چندمنظوره
592
طراحي و ساخت نانوكامپوزيت زمينه پليمري تقويت شده با نانوذرات تيتانيم دي اكسيد ﴿TiO2﴾ و بررسي عملكرد آن در كفپوش هاي ورزشي چند منظوره
593
طراحي و ساخت نانوكامپوزيت‌هاي بر پايه‌ي پلي‌يورتان براي كاربرد در كف‌پوش‌هاي ورزشي چندمنظوره
594
طراحي و ساخت نانوكپسول چند لايه سيكلودكسترين- پليمر حساس به pH با كاربرد تشخيص و درمان هم زمان
595
طراحي و ساخت نانولوله مغناطيسي DNA حامل Apta-Enzyme اختصاصي براي شناسايي انسولين
596
طراحي و ساخت نانو-ميكروالكترودهاي سلسله مراتبي طلا براي تشخيص الكتروشيميايي سكته قلبي و باكتري
597
طراحي و ساخت نرم افزار آموزشي دستگاه شبيه ساز تراشكاري
598
طراحي و ساخت نرم افزار اندرويدي مديريت دروس
599
طراحي و ساخت نرم افزار ترفيع و ارتقاء اساتيد
600
طراحي و ساخت نرم افزار جهت محاسبه افت فشار خطوط انتقال آب و انتخاب مناسبترين پمپ براي تلمبه خانه
601
طراحي و ساخت نرم افزار سيال حفاري
602
طراحي و ساخت نرم افزار سيستم آموزشي
603
طراحي و ساخت نرم افزار مركزي تحت ويندوز منبع تغذيه سوئيچينگ ايزوله براي سيستم مانيتورينگ علائم حياتي
604
طراحي و ساخت نرم افزار و سايت مطب دندان پزشكي
605
طراحي و ساخت نرم ربات خزشي الهام گرفته از كرم خاكي
606
طراحي و ساخت نرم ربات فيزيوتراپي مفصل زانو
607
طراحي و ساخت نشاندهنده فارسي پيامهاي تلفن كارتي همگاني
608
طراحي و ساخت نشيمنگاه پايين فنر سوپاپ در سر سيلندر پرايد
609
طراحي و ساخت نفر بر نيم شني
610
طراحي و ساخت نفر بر نيم شني
611
طراحي و ساخت نفربر شني
612
طراحي و ساخت نقاله سيستم آموزشي FMS
613
طراحي و ساخت نقش برجسته هاي سفالي با الهام از نقوش آرامگاه خواجه ربيع مشهد مقدس
614
طراحي و ساخت نقش برجسته هاي سفالين
615
طراحي و ساخت نقش برجسته و كاربرد آن در معماري با ايده اي از گليم هاي شاهسون
616
طراحي و ساخت نمايش ارقام ساعت ديجيتالي روي صفحه تلويزيون
617
طراحي و ساخت نمايشگر پمپ بنزين
618
طراحي و ساخت نمايشگر منحني با استفاده از LED
619
طراحي و ساخت نمايشگر ميكروسكوپي مدرج براي مشاهده و اندازه گيري ادوات مجتمع نيمه هادي
620
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاه كوره القايي جهت سختي كاري سطحي
621
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي ارتفاع سنج از سطح مايعات با شعاع ليزر
622
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي براي ارتعاشي سيستم داده پردازي و تحليل داده هاي دستگاه اندازه گري هندسه ريل
623
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي بسكت خروج سنگ ارولوژِي
624
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي پرنده عمودپرواز داكت فن
625
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي تك‌لايه ضدبازتاب پهن‌باند بر زيرلايه سيليكون به روش متخلخل‌سازي
626
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي چرخ رطوبت زداي دوار با تمركز بر ساخت ماده پايه چرخ
627
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي چگالي سنج هسته اي
628
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي دبي سنج گاز فراصوتي
629
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي دبي سنج گاز فراصوتي
630
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي دزيمتر كروي نوترون
631
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي دستگاه ECG پرتابل با قابليت تشخيص آريتمي و اتصال به كامپيوتر
632
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي دستگاه اندازهگيري غيرتهاجمي فشارخون شرياني بدون استفاده از كاف
633
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي دستگاه جذب غبار كوره هاي سيمان
634
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي دستگاه جراحي الكتريكي فركانس بالا با قابليت كنترل هوشمند توان خروجي
635
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي دستگاه كمكقلبي خارج آئورتي
636
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي دستگاهي هولتر مانيتور
637
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي دفيبريلاتور خارجي قلبي خودكار با امكان تشخيص برخط فيبريلاسيون بطني
638
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي ردگير نوري به روش مرور مخروطي
639
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي ردگيري نوري به روش مرور مخروطي
640
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي سامانه گرمايش از كف خورشيدي بهينه‌شده با مواد تغيير فاز دهنده
641
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي سامانه هدايت ربات مبتني بر سيگنالهاي مغزي
642
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي سامانه هيبريدي كلكتور خورشيدي با ديزل زيستي به منظور برسي پارامترهاي موثر در افزايش راندمان سيستم
643
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي سطح سنج هسته اي
644
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي كنترل كننده فازي سرعت موتور القايي
645
طراحي و ساخت نمونه افشانه تزريق مستقيم گاز جهت استفاده در محفظه احتراقي حجم ثابت
646
طراحي و ساخت نمونه الكترت و كاربرد آن در دزيمتري پرتوها
647
طراحي و ساخت نمونه اوليه دستگاه اندازه گيري تنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ايكس
648
طراحي و ساخت نمونه اوليه ربات جراح آندوسكوپي با ساختار ماري شكل
649
طراحي و ساخت نمونه برف پاكن تك اهرمي براي اتومبيل پرايد
650
طراحي و ساخت نمونه پخش كننده ليزري براي مطالعه رفتار پرتو درمان (PDT) بصورت Invitro
651
طراحي و ساخت نمونه جديد آزمايشگاهي دستگاه ثبت سطحي EMG/NCV به‌منظور امكان‌سنجي تشخيص عوارض ماهيچه‌اي و عصبي
652
طراحي و ساخت نمونه سيستم ارزشيابي كامل دستگاه تنفس انسان
653
طراحي و ساخت نمونه مدارات پسيو مايكرواستريپ در باند S
654
طراحي و ساخت نمونه هاي بتني متناسب با خواص پتروفيزيكي و مكانيك سنگي سازندهاي نفتي كشور
655
طراحي و ساخت نمونه ي اوليه ي پمپ تزريق سرم باليني
656
طراحي و ساخت نمونه‏ي آزمايشگاهي دستگاه چرخه استرلينگ خورشيدي
657
طراحي و ساخت نمونهي اوليه تجهيزات مورد استفاده در جراحي باند ليگاسيون اندوسكوپيك
658
طراحي و ساخت نوار نقاله
659
طراحي و ساخت نوار نقاله آموزشي
660
طراحي و ساخت نوسان ساز چندلايه با استفاده از تشديد كننده SIW در باند x
661
طراحي و ساخت نوسان ساز دو مودي با استفاده از تشديدكننده SIW
662
طراحي و ساخت نوسان ساز2 گيگا هرتزبا mar2
663
طراحي و ساخت نوسان نما با استفاده از صفحه نمايش نيمه هادي )LED(
664
طراحي و ساخت نوسانگر پارامتر يك نوري شبه جور شده فازي در باند 3 مايكرون
665
طراحي و ساخت نوسانگر پارامتري نوري در ناحيه بينايي فروسرخ مياني
666
طراحي و ساخت نوسانگر ميكسرو آشكار ساز گيرنده در باند X
667
طراحي و ساخت نوعي المان حسگر آرايه اي، جهت پردازش الگوهاي ديناميك فشار، در نقاط مختلف كف پا
668
طراحي و ساخت نوعي غشا نانواليافي جديد از طريق فرايند برق ريسي جهت حذف آلاينده هاي فلزات سنگين از آب و پساب
669
طراحي و ساخت نيمه صنعتي رله حفاظت خطوط انتقال فشار قوي با استفاده از ميكرو كنترلر 80196 ( بخش نرم افزار)
670
طراحي و ساخت نيمه صنعتي رله حفاظت خطوط انتقال فشارقوي با استفاده از ميكروكنترلر 80196 (بخش سخت افزار)
671
طراحي و ساخت نيمه صنعتي سيستم حفاظت از خطوط انتقال فشار قوي (نرم افزار)
672
طراحي و ساخت نيمه صنعتي سيستم حفاظت از خطوط انتقال فشار قوي با استفاده از پردازش TMS (سخت افزار)
673
طراحي و ساخت هايدروفون براي اندازه گيري فشار آكوستيكي در داخل مايعات
674
طراحي و ساخت هدايت و مونيتوره كردن AGV
675
طراحي و ساخت هدف جريان بالا براي توليد راديو داروي FDG با باريكه پروتون
676
طراحي و ساخت هدف مناسب جهت تهيه Sr m 87 براي مصارف پزشكي
677
طراحي و ساخت هدف هاي جامد دوتريومي و اندازه گيري شارنوتروني آنها در شتابدهنده
678
طراحي و ساخت هدفون بي سيم
679
طراحي و ساخت هدفون بي سيم مادون قرمز
680
طراحي و ساخت هفت دستگاه آزمايشگاهي ديجيتال
681
طراحي و ساخت هفت دستگاه آزمايشگاهي ديجيتال ( چند منظوره )
682
طراحي و ساخت هلي كوپتر راديو كنترل
683
طراحي و ساخت هليكوپتر چهارپره اي كنترل شونده توسط كامپيوتر
684
طراحي و ساخت هليكوپتر راديوكنترل
685
طراحي و ساخت همزمان كننده باند پايه سيستم مخابرات طيف گسترده
686
طراحي و ساخت همزن جريان آرام آزمايشگاهي
687
طراحي و ساخت همزن جريان آرام آشوبناك با تحريك ديناميكي
688
طراحي و ساخت هواپيما با نيروي انساني
689
طراحي و ساخت هواپيماي بدون سرنشين خورشيدي
690
طراحي و ساخت هواپيماي مدل راديو كنترل
691
طراحي و ساخت هيدرو موتور تيغه اي
692
طراحي و ساخت هيدرو موتور تيغه اي به توان 3MP
693
طراحي و ساخت هيدرو موتور دوار پيستوني
694
طراحي و ساخت هيدرو موتور دور متغير پرده اي
695
طراحي و ساخت و آزمايش وسيله انتقال حرارت جابجايي آزاد
696
طراحي و ساخت و آناليز سينتي سايزر باند VHF با امكان افست فركانسي با پله KHZ 10 با توان DBM 10
697
طراحي و ساخت و اجراي سردخانه يك موسسه ي آموزشي
698
طراحي و ساخت و ارزيابي آب شيرين كن تقطيري يك مرحله اي
699
طراحي و ساخت و ارسال سيستم تله متري با استفاده از تلفن همراه )SMS(
700
طراحي و ساخت و بررسي پارامترهاي مؤثر در دمپرهاي هوشمند مگنتورئولوژيك
701
طراحي و ساخت و بررسي سينتيك استخراج -استريپ سيستم‌هاي آلي-آبي
702
طراحي و ساخت و بهينه سازي تيوپ گايگر - مولر استاندارد با قابليت شارژ مجدد
703
طراحي و ساخت و تست دستگاه چكش دوار
704
طراحي و ساخت و تست كوپلر جهتي 3db باند UHF در ساختار استريپ لاين
705
طراحي و ساخت و شبيه سازي كامپيوتري يك سيستم متحرك باهوش مصنوعي
706
طراحي و ساخت و كنترل سيستم هاي گرمايش و سرمايش غلطكهاي نوردلاستيك و مواد قابل اشتغال
707
طراحي و ساخت و نحوه تغذيه انتنهاي بشقابي در فركانس 4ghz
708
طراحي و ساخت و يلچر استيا
709
طراحي و ساخت وات متر ديجيتال به روش آرون )ARON( يا دو واتمتري
710
طراحي و ساخت واحد آزمايشگاهي تعيين عملكرد حرارتي لوله در جريان هوا
711
طراحي و ساخت واحد بازخواني و پردازش اطلاعات بصورت ديجيتال براي كاربردهاي تصويربرداري
712
طراحي و ساخت واحد تست سيستم كنترل سوخت
713
طراحي و ساخت واحد ديجيتايزر سرعت بالا مجهز به الگوريتم SLIDING SCALE براي استفاده در سيستم تحليلگر ارتفاع پالس چند كاناله
714
طراحي و ساخت واحد كنترل ماشين فرز CNC با استفاده از كامپيوترشخصي AT
715
طراحي و ساخت واحد كنترل ماشينهاي CNC
716
طراحي و ساخت واحد كنترل مربوط به ربات MA2000-TQ
717
طراحي و ساخت وارمتر ديجيتالي
718
طراحي و ساخت واسط انتقال اطّلاعات توسط ليزر در فضاي آزاد
719
طراحي و ساخت واسط انسان- كامپيوتر مبتني بر سيگنال الكتريكي مغز
720
طراحي و ساخت واسط انسان-كامپيوتر پوشيدني مبتني بر سيگنال الكتريكي چشم
721
طراحي و ساخت واسط بين گيرنده GPS و رايانه به كمك نرم افزار
722
طراحي و ساخت واسط كاربر و ربات كمك جراح لاپراسكوپ
723
طراحي و ساخت واسطه تبديل اسيلوسكوپ به مونيتور
724
طراحي و ساخت واسطه ديجيتال
725
طراحي و ساخت واكرويلچر برقي
726
طراحي و ساخت وب سايت
727
طراحي و ساخت وب سايت آپلودسنتر
728
طراحي و ساخت وسائل روشنايي فلزي با كاربردي در معماري داخلي
729
طراحي و ساخت وسائل كاربردي چوبي بر اساس نقشمايه هاي كاخ هشت بهشت اصفهان
730
طراحي و ساخت وسايل چوبي بر اساس نقوش اسليمي و گره چيني طبقه سوم كاخ عالي قاپو اصفهان
731
طراحي و ساخت وسايل روشنايي با استفاده از تكنيك منبت و مشبك
732
طراحي و ساخت وسايل كاربردي با شيوه تلفيق چوب و ورشو به منظور احياء هنر ورشوسازي ايران
733
طراحي و ساخت وسايل ميكروفلوئيديك به كمك چاپگر سه بعدي و به كارگيري آن در سامانه هاي الكتروشيمي دوقطبي براي شناسايي چند شكلي هاي تك نوكلئوتيدي و اندازه گيري هيدروژن پراكسيد با استفاده از نانوذرات پلاتين پوشيده شده با لومينول
734
طراحي و ساخت وسيله سنجش پايداري ديناميكي
735
طراحي و ساخت وسيله ي كاليبراسيون اسپيرومتر در زمان استفاده ي باليني
736
طراحي و ساخت وسيله ي كمك آموزشي زانو
737
طراحي و ساخت وكتور پلاستيدي حاوي ژنstxB شيگلا ديسانتري تيپІ براي گياه كاهو
738
طراحي و ساخت وكتور كلونينگ حاوي ژن core ويروس هپاتيت c ژنوتيپ 1a
739
طراحي و ساخت ولت مترو فركانس متر با PIC
740
طراحي و ساخت ولتمتر ديجيتالي
741
طراحي و ساخت ولتمتر ديجيتالي ويژه اسپكتروم اناليز موجود در ازمايشگاه ديجيتال
742
طراحي و ساخت وي سي او و بافر در باند فركانسي 450 مگاهرتز
743
طراحي و ساخت ويديو افتالموسكوپ با توانايي اتصال به پرونده الكترونيك سلامت
744
طراحي و ساخت وينچ صفحه اي
745
طراحي و ساخت ي مبدل دوربعي دو طرفه باسوئيچينگ نرم جهت مدار واسط ابر خازن ها
746
طراحي و ساخت يدك شخم زن تيلر
747
طراحي و ساخت يراق آلات رخت دان با الهام از نظام آب و درخت سرو در باغ فين
748
طراحي و ساخت يك Conditioner Signal قابل برنامه ريزي
749
طراحي و ساخت يك LNA متعادل با NF كم به منظور افزايش محدوده ديناميكي براي رادار پسيو
750
طراحي و ساخت يك PLC با ميكركنترولر 80196
751
طراحي و ساخت يك PLC صنعتي
752
طراحي و ساخت يك PLC صنعتي
753
طراحي و ساخت يك آب سردكن
754
طراحي و ساخت يك آشكارساز تناسبي چندآندي، مناسب جهت تصويربرداري پزشكي
755
طراحي و ساخت يك آشكارساز گازي با صفحات مقاومتي باقابليت ثبت زمان پرواز
756
طراحي و ساخت يك آنتن راديويي براي ثبت اطلاعات از لايه هاي مختلف يون سپهري
757
طراحي و ساخت يك ابزار انعطاف پذير در جراحي با حداقل تهاجم
758
طراحي و ساخت يك ابزار جراحي براي فيستولكتومي مسير اصلي فيستول هاي آنال.
759
طراحي و ساخت يك ابزار جراحي نوين قابل استفاده در جراحي هاي استخوان ركابي گوش
760
طراحي و ساخت يك ابزار نوين به منظور تعيين مكان و راستاي قرارگيري پيچ پديكل در جراحي ستون فقرات
761
طراحي و ساخت يك ابزار هوشمند براي جراحي سرطان مري (ازوفاژكتومي) با حداقل تهاجم
762
طراحي و ساخت يك ابزار هوشمند مجهز به حس لامسه مصنوعي در جراحي تعويض مفصل ران
763
طراحي و ساخت يك اپتد جديد بر اساس نشانش آنيلين بلو بر روي فيل PVC براي اندازه گيري PH
764
طراحي و ساخت يك اتاقك يونساز مناسب جهت دزيمتري باريكه هاي الكتروني در پرتودرماني
765
طراحي و ساخت يك اديومتر كامپيوتري
766
طراحي و ساخت يك الكترود خمير كربن جديد يون مس مبتني بر بيس ( 2 و 4 - دي هيدروكسي بنزيلايدن ) - 1 و 6 - دي آمينوهگزان
767
طراحي و ساخت يك ايزولاتور نوري
768
طراحي و ساخت يك اينورتر با قابليت سوئيچينگ نرم براي درايو موتور BLDC
769
طراحي و ساخت يك باتري شارژر خورشيدي و پياده‌سازي الگوريتم كنترل در ميكروكنترلرها
770
طراحي و ساخت يك برد تسريع كننده پردازش تصوير
771
طراحي و ساخت يك برد جهت شناسايي ماشين سنكرون بصورت لحظه اي (Line-On)
772
طراحي و ساخت يك بستر سيال به منظور مطالعه و مدل‌سازي پليمريزاسيون الفين‌ها
773
طراحي و ساخت يك پايگاه داده از آيين نامه هاي اداره كل آموزش
774
طراحي و ساخت يك پرتاب گر مغناطيسي
775
طراحي و ساخت يك پيكره آزمايشگاهيِ اندازه گيري افت فشار در لوله با نشت هاي متفاوت
776
طراحي و ساخت يك پيل سوختي ﴿PEM﴾ با قدرت حدود 2 وات
777
طراحي و ساخت يك پيل سوختي متانولي مستقيم بدون غشاء با واكنش گر مخلوط
778
طراحي و ساخت يك تقويت كننده قدرت در باند X و تحليل به روش سري ولترا
779
طراحي و ساخت يك تقويت كننده كلاس E براي انتقال بي سيم اطلاعات و توان به ريزسامانه هاي قابل كاشت در بدن
780
طراحي و ساخت يك تقويت كننده كم نويز در باند فركانسي L
781
طراحي و ساخت يك تقويت كننده ي توان كلاس E براي انتقال توان و اطلاعات به يك ريزسامانه ي قابل كاشت در بدن به همراه برقراري ارتباط كامپيوتري
782
طراحي و ساخت يك توربين بادي مگنوس اصلاح شده
783
طراحي و ساخت يك جاروبگر دوبعدي جهت اجراي تست هاي غيرمخرب
784
طراحي و ساخت يك جداساز الكتروستاتيكي و مطالعه پديده هاي الكتروستاتيكي در فيزيك سطح
785
طراحي و ساخت يك جفت اينتركام (آيفون ) از طريق برق شهر
786
طراحي و ساخت يك چسب زيستي براي كنترل عارضه "شل شدگي پيچ اباتمنت در ايمپلنت هاي دنداني"
787
طراحي و ساخت يك چشمه يوني براي سيستم اسپكترومتر جرمي
788
طراحي و ساخت يك حسگر جديد پتانسيومتري يون گزين روي بر پايه باز شيف N و N - بيس (2 هيدروكسي - 4 - متوكسي بنزآلدهيد) - 2 و 6- دي آمينو پيريدين
789
طراحي و ساخت يك حسگر ضريب شكست مبتني بر تشديدكنندهاي ميكروفيبري حلقوي
790
طراحي و ساخت يك حسگر لامسه مصنوعي قابل استفاده در جراحي هاي رباتيك
791
طراحي و ساخت يك حسگر نوري جديد بر اساس نشانش ايندوفنول بر روي غشاتري استات سلولز براي اندازه گيري يون نيكل
792
طراحي و ساخت يك حسگر نوري جديد بر اساس نشانش رزبنگال بر روي غشاء تري استات سلولز براي اندازه گيري يون نقره
793
طراحي و ساخت يك حسگر نوري جديد براي اندازه گيري pH در محلول هاي آبي
794
طراحي و ساخت يك حسگر نوري جديد براي اندازه گيري pH در محلول هاي آبي
795
طراحي و ساخت يك حسگر نوري جديد)optode( براي اندازه گيري PH در ناحيه قليايي
796
طراحي و ساخت يك حسگر نوري شيميائي با استفاده از يك غشاء...
797
طراحي و ساخت يك حسگر ولتامتري بر اساس پليمرهاي قالب مولكولي براي تشخيص گزينشي داروي املوديپين در سيال هاي بيولوژيك
798
طراحي و ساخت يك حسگر ولتامتري براساس پليمرهاي قالب مولكولي براي تشخيص گزينش داروي ديلتيازم در سيال هاي بيولوژيك
799
طراحي و ساخت يك داربست استخواني به كمك چاپگر سه بعدي
800
طراحي و ساخت يك داربست براي پديده رگ زايي
801
طراحي و ساخت يك درايو موتور جريان مستقيم بدون جاروبك بر مبناي يك كنترل كننده غير خطي
802
طراحي و ساخت يك درايو موتور سوئيچ رلكتانس4kw ،چهار فاز و بهبود كيفيت جريان ورودي آن با استفاده از يكسو كننده جرياني
803
طراحي و ساخت يك دستگاه آب شيرين كن تقطيري خورشيدي
804
طراحي و ساخت يك دستگاه آب شيرين كن تقطيري خورشيدي
805
طراحي و ساخت يك دستگاه آزمايشگاهي براي بررسي تاثير حركت رگ در جريان خون جاري در آن ، مدلي براي بررسي تاثير حركت سر در جريان خون درون رگ
806
طراحي و ساخت يك دستگاه آزمايشگاهي جهت محاسبه تجربي ضريب انتقال حرارت جابجايي بين گاز و ذرات جامد در يك بستر شناور
807
طراحي و ساخت يك دستگاه آزمايشگاهي جهت مطالعه حركت توپك در داخل لوله
808
طراحي و ساخت يك دستگاه اديومتري براي به دست آوردن نمودار آستانه شنوايي
809
طراحي و ساخت يك دستگاه اديومتري دو كاناله PC BASE
810
طراحي و ساخت يك دستگاه الكترو وينينگ پيوسته آزمايشگاهي
811
طراحي و ساخت يك دستگاه الكتروليچنيك آزمايشگاهي
812
طراحي و ساخت يك دستگاه پرينتر سه بعدي اف اف اف با مكانيسم حركتي دلتا
813
طراحي و ساخت يك دستگاه سوئيپ ژنراتور سوتي و نشان دادن پاسخ فركانسي يك فيلتر يا تقويت كننده بر روي صفحه اسيلوسكوپ
814
طراحي و ساخت يك دستگاه قلب نگار مبتني بر امپدانس و راكتانس
815
طراحي و ساخت يك دستگاه كنترل و آزمون همزمان تعليق قطار شناور مغناطيسي و ارتعاشات قطار-خط
816
طراحي و ساخت يك دستگاه كولر آبي جديد
817
طراحي و ساخت يك دستگاه ليزر T.E.A-CO2 با آهنگ تكرار بالا
818
طراحي و ساخت يك دستگاه مخلوط كننده جهت انجام مطالعات آزمايشگاهي براي بهبود فرايند اختلاط در توليد روغن توربين بخار
819
طراحي و ساخت يك دستگاه منبع تعذيه آزمايشگاهي DIGITAL DISPLAY با مشخصات )0 03 V( )0 3 A(
820
طراحي و ساخت يك ديتالاگر به همراه نمايشگر گرافيكي
821
طراحي و ساخت يك ديسپنسر پنوماتيك به منظور استفاده در چاپگر زيستي
822
طراحي و ساخت يك رابط تبديل قرارداد ميان سيستمهاي ناهمگون
823
طراحي و ساخت يك راه رونده ي تناوبي پر بازده
824
طراحي و ساخت يك ربات با قابليت تشخيص موانع
825
طراحي و ساخت يك ربات بازرس براي خطوط سرد انتقال فشار قوي
826
طراحي و ساخت يك ربات پرنده شناور زميني
827
طراحي و ساخت يك ربات تك‌پاي جهنده
828
طراحي و ساخت يك ربات فرمانش لغزشي و مكان يابي آن با استفاده از حسگر هاي اينرسي
829
طراحي و ساخت يك رباط متحرك
830
طراحي و ساخت يك ردياب هوشمند نقطه توان بيشينه سلولهاي خورشيدي در كاربردهاي فضايي
831
طراحي و ساخت يك رسم كننده XY با استفاده از موتورهاي پله اي
832
طراحي و ساخت يك رمز كننده
833
طراحي و ساخت يك رمز كننده 64 كيلوبيت بر ثانيه با استفاده از الگوريتم پي در پي
834
طراحي و ساخت يك روبات دو مفصله در دستگاه پردازش كننده بافت و كنترل آن توسط كامپيوتر
835
طراحي و ساخت يك روبات مدولار مارشكل
836
طراحي و ساخت يك زبان الكترونيكي ساده (Electronic tongue) براي اندازه گيري همزمان كاتيون هاي پتاسيم، سديم و كادميم
837
طراحي و ساخت يك زيست حسگر DNA براي شناسايي ناهمجوري تك بازي در توالي نوكلئوتيدها و تشخيص الكتروشيميايي .....
838
طراحي و ساخت يك ژايروي كنترل ممان تك جيمبال (SGCMG)
839
طراحي و ساخت يك سامانه انتقال توان و داده به يك پروتز حلزون شنوايي با استفاده از روش FSK
840
طراحي و ساخت يك سامانه اندازه گيري دما
841
طراحي و ساخت يك سامانه اندازه‌گيري دما 64 كاناله
842
طراحي و ساخت يك سامانه بر خط به منظور اندازه گيري سفتي خرما مبتني بر روش غير مخرب ضربه
843
طراحي و ساخت يك سامانه براي اندازه گيري طول موج ليزر بر اساس مدولاتور فضايي دامنه اي نور
844
طراحي و ساخت يك سامانۀ انتقال توان القايي و انتقال داده به روش ASK به يك كاشتينۀ پزشكي با استفاده از جابه جايي نقطۀ كار يك تقويت كنندۀ كلاس E در ناحيۀ با بازدهي بيشينه
845
طراحي و ساخت يك سرعت سنج ليزري براي اندازه گيري توزيع فضايي سرعت سيالات گازي و مايع
846
طراحي و ساخت يك سلول D-flip flopبه كمك تكنولوژي I2L
847
طراحي و ساخت يك سنسور تماسي ديناميكي براي تشخيص ويژگي هاي مورفولوژيكي سطوح مختلف
848
طراحي و ساخت يك سيستم ... بطور گسترده
849
طراحي و ساخت يك سيستم اخفاي حريق هوشمند
850
طراحي و ساخت يك سيستم استخراجي حلالي مس و نيكل توسط D2EHPA با اصلاح كننده TBP
851
طراحي و ساخت يك سيستم اعلام خودكار ايستگاه قطار و اتوبوس با استفاده از ماژول GPS [جي. پي. اس.]
852
طراحي و ساخت يك سيستم امنيتي براي اتومبيل پرايد با ميكروكنترلر PIC
853
طراحي و ساخت يك سيستم اندازه گير سرعت موتور
854
طراحي و ساخت يك سيستم براي اندازه‌گيري نيروهاي وارده توسط سر ابزار جراحي انعطاف‌پذير بر روي بافت، حين جراحي
855
طراحي و ساخت يك سيستم براي موقعيت يابي ميلگردها در ستون بتني
856
طراحي و ساخت يك سيستم پخت القايي براي كاربردهاي خانگي
857
طراحي و ساخت يك سيستم پخش نوري اطلاعات
858
طراحي و ساخت يك سيستم تعليق الكترومغناطيسي جديد براي خودروها
859
طراحي و ساخت يك سيستم خبره جهت انتخاب منبع و ماخذ با تاكيد ويژه بر روي تكنيكهاي ساخت پايگاه دانش
860
طراحي و ساخت يك سيستم داپلر فراصوت پالسي جهت بررسي عروق مغزي
861
طراحي و ساخت يك سيستم دايورسيتي فضائي ...
862
طراحي و ساخت يك سيستم دريافت سيگنال سنسور فشار و پردازش و نمايش آن بر روي نمايشگر
863
طراحي و ساخت يك سيستم راه انداز و كنترل سرعت موتور DC با استفاده از مبدل هاي DC و DC
864
طراحي و ساخت يك سيستم سخت افزاري به كمك ميكروكنترلر PIC براي اجراي نت هاي موسقي كه اطلاعات نت ها توسط يك كامپيوتر و از طريق پورت سريال به سيستم ارسال مي گردد
865
طراحي و ساخت يك سيستم شكل دهي تدريجي ضربه اي و تست يك نمونه ساده
866
طراحي و ساخت يك سيستم شيمي لومينسانس و كاربرد آن در اندازه گيري برخي از تركيبات شيميايي
867
طراحي و ساخت يك سيستم فراخوان )... (
868
طراحي و ساخت يك سيستم قابل نصب بر روي درب بازكن هاي معمولي با استفاده از روش انتقال ديجيتال بصورت آسنكرون
869
طراحي و ساخت يك سيستم كامپيوتري ثبت و گزارش گيري ارتباطات تلفني در سمت گيرنده
870
طراحي و ساخت يك سيستم كمك به نابينايان در تشخيص موانع
871
طراحي و ساخت يك سيستم كنترل براي دستگاه كشش بافت نرم
872
طراحي و ساخت يك سيستم كنترل براي دو جسم متحرك
873
طراحي و ساخت يك سيستم كنترل جهت هدايت قطارهاي سنگين﴿ لكوترول﴾
874
طراحي و ساخت يك سيستم لامسه‌اي نوين به‌منظور تعيين محل قرارگيري فيبروئيدهاي داخل ديواره رحمي، در حين جراحي با حداقل تهاجم مايولايزيس
875
طراحي و ساخت يك سيستم مارك كننده ديتا مبتني بر موجك جهت اندازه گيري و ثبت ميدان هاي ناشي از صاعقه
876
طراحي و ساخت يك سيستم مخابراتي cvsd
877
طراحي و ساخت يك سيستم مخاط چسب دهاني براي درمان عفونتهاي مزمن دنداني
878
طراحي و ساخت يك سيستم مولد پلاسماي مينياتوري پالسي
879
طراحي و ساخت يك سيستم مولد ميدان مغناطيسي يكنواخت براي ارزيابي اثرات غير حرارتي بر موش صحرايي
880
طراحي و ساخت يك سيستم ميكروسيالاتي سانتريفيوژال براي جداسازي اجزاي خون و ارزيابي عوامل موثر در خلوص پلاسما
881
طراحي و ساخت يك سيستم ناوبري و هدايت براي بالگرد چهارموتوره به روش شار نوري
882
طراحي و ساخت يك سيستم نوسانگر پيزوالكتريك شامل كنترلر
883
طراحي و ساخت يك سيستم هپتيك به منظور توانبخشي عضلات دست
884
طراحي و ساخت يك سيستم هپتيك به منظور كاربرد در سيمولاتورهاي جراحي
885
طراحي و ساخت يك سيستم هوشمند براي دستگاه ردياب خورشيدي با دو درجه آزادي
886
طراحي و ساخت يك سيستم هوشمند لامسه اي جهت تشخيص توده هاي بافت سينه
887
طراحي و ساخت يك سيستم هوشمند مديريت آب خورشيدي
888
طراحي و ساخت يك سيكل تبريد
889
طراحي و ساخت يك شارژ كننده سريع باتري هاي نيكل - كادميوم با استفاده از ميكرو كنترلر
890
طراحي و ساخت يك شبكه سنسوري بي سيم نمونه با هدف ايجاد يك ساختمان هوشمند
891
طراحي و ساخت يك شبيه ساز ارتعاشات چند درجه آزادي
892
طراحي و ساخت يك شيب سنج الكتريكي و روان سنجي آن جهت اندازه گيري مفاصل بدن انسان
893
طراحي و ساخت يك شيفت دهنده فاز استاتيك (SPS)
894
طراحي و ساخت يك صحنه نمايش گردان ويژه
895
طراحي و ساخت يك طيف نگار نجومي با توان تفكيك بالا
896
طراحي و ساخت يك عملگر تركيبي براي استفاده در يك واسط هپتيكي كابلي يك درجه آزادي
897
طراحي و ساخت يك عملگر﴿actuator﴾ با استفاده از مواد پيزوالكتريك
898
طراحي و ساخت يك فاصله سنج ليزري بر اساس روش مثلث سازي
899
طراحي و ساخت يك فاصله ياب ليزري به منظور تشخيص اشياء با فاصله معين از سطح زمين در يك صحنه
900
طراحي و ساخت يك فانتوم تغييرشكل پذير براي بافت نرم اطراف رگ جهت استفاده در الاستوگرافي
901
طراحي و ساخت يك فرستنده كم قدرت در باند اف ام
902
طراحي و ساخت يك فرستنده و گيرنده مخابراتي
903
طراحي و ساخت يك فرستنده و گيرنده موبايل
904
طراحي و ساخت يك فرستنده و گيرنده نوري WDM سه كاناله براي انتقال صدا
905
طراحي و ساخت يك فركانس متر ديجيتال با مولتي ويبراتورمونواستابل
906
طراحي و ساخت يك فيلتر اكتيو قدرت موازي براي جبران سازي بارهاي غير منطقي
907
طراحي و ساخت يك فيلتر ميان گذر باند Xبه روش SIW با ورودي و خروجي هاي مايكرواستريپي
908
طراحي و ساخت يك فيلم كوتاه جهت معرفي سينماي ايران در جشنواره هاي سينمايي
909
طراحي و ساخت يك قالب متالورژي پودر و بررسي اثر گرانيت بر خواص سيلان و تراكم پذيري پودر آهن
910
طراحي و ساخت يك قطعه پلاستيكي دقيق پزشكي با استفاده از فرآيند قالب گيري تزريقي به منظور كمينه كردن اعوجاج
911
طراحي و ساخت يك كامپوزيت لايه‏اي جاذب امواج رادار در محدوده باند X
912
طراحي و ساخت يك كانال ... دو طرفه با امكان شماره گيري ...
913
طراحي و ساخت يك كد قالبي خطي (4 و 8)
914
طراحي و ساخت يك كد قالبي خطي (4 و7)
915
طراحي و ساخت يك كد كننده و ديكدكننده كانال براي ارسال داده هايي با ميزان دو مگابيت بر ثانيه
916
طراحي و ساخت يك كلاستر كامپيوتري با 16 گره محاسباتي و مدل سازي تاخير گره - به - گره در آن
917
طراحي و ساخت يك كلاستر كامپيوتري با 16 گره محاسباتي و مدل سازي تاخير گره-به-گره درآن
918
طراحي و ساخت يك كلاستركامپيوتري با 16 گره محاسباتي و شبيه سازي تاخير گره-به-گره درآن
919
طراحي و ساخت يك كلاستركامپيوتري با 16 گره محاسباتيو شبيه سازي تاخير گره-به-گره درآن
920
طراحي و ساخت يك كنترل كننده ديجيتال براي كنترل آونگ واژگون به روش QFT
921
طراحي و ساخت يك كنترلر سرعت اتومبيل
922
طراحي و ساخت يك گره براي شبكه هاي سنسوري بيسيم
923
طراحي و ساخت يك گلايدر مدل بدون سرنشين
924
طراحي و ساخت يك گيرنده نوري
925
طراحي و ساخت يك لوله حرارتي و مطالعه عملكرد آن
926
طراحي و ساخت يك لينك PCM يكطرفه آزمايشگاهي
927
طراحي و ساخت يك لينك ليزري چهار كاناله صوتي اتمسفريك به كمك FPGA
928
طراحي و ساخت يك لينك نوري كوتاه برد در غير امتداد خط ديد
929
طراحي و ساخت يك ماشين سوييچ رلوكتانس دو استاتوره با بازآرايي ريز نيروها (ِDSSRM)
930
طراحي و ساخت يك ماشين سيار با قابليت يادگيري مسير
931
طراحي و ساخت يك مبدل ac به dc سيكل كامل بهبوديافته جهت كنترل سرعت موتور جريان مستقيم بر اساس كاهش هارمونيك ها و زيرهارمونيك ها
932
طراحي و ساخت يك مبدل DC-DC با راندمان بالا براي كاربردهاي فضايي
933
طراحي و ساخت يك مبدل DC-DC چند ورودي با بهره ولتاژ بالا براي كاربرد در ريزشبكه ها
934
طراحي و ساخت يك مبدل اينترليو DC-DC افزاينده با بهره ولتاژ بالا
935
طراحي و ساخت يك مبدل جديد براي موتور سوئيچ رلوكتانس با قابليت افزايش و كنترل ولتاژ مغناطيسي زدايي
936
طراحي و ساخت يك مبدل نشانگر عقربه اي به نمايشگر ديجيتال
937
طراحي و ساخت يك مجموعه آزمايشگاهي براي گيرنده هاي FM
938
طراحي و ساخت يك مجموعه باز خوراني دود (EGR) بر روي موتور پيكان 1600
939
طراحي و ساخت يك مجموعه پنج درجه آزادي شامل ميز شبيه‌ساز سه درجه آزادي و جستجوگر گيمبال دو درجه آزادي
940
طراحي و ساخت يك محيط واقعيت مجازي براي شبيه سازي روباتهاي متحرك
941
طراحي و ساخت يك مخزن خاك دوار به منظور ارزيابي سايشي تيغه هاي ابزار خاك ورز
942
طراحي و ساخت يك مدار كنترلي با صداي سوت (يا دست )
943
طراحي و ساخت يك مدل اوليه ديلاتومتر
944
طراحي و ساخت يك مدل ساده ميكروسكوپ تونلي روبشي STM
945
طراحي و ساخت يك مرطوب ساز براي كاربرد در پيل سوختي غشاء پليمري
946
طراحي و ساخت يك مقسم توان موج سطحي با استفاده از متاسرفيس
947
طراحي و ساخت يك مكانيزم براي ايجاد ميكروحفره روي سطح با استفاده از روش ميكرو شكل دهي
948
طراحي و ساخت يك مكانيزم براي جاذب خورشيدي
949
طراحي و ساخت يك مكانيزم نيوماتيك جهت باز و بسته نمودن سوپاپ هاي موتور احتراق داخلي طبق يك برنامه ريزي معين در ecu و حذف ميل سوپاپ
950
طراحي و ساخت يك منبع ولتاژ متغيرDC ، صفرالي 40 ولت 10 آمپر با استفاده از پل سه فاز تريستور
951
طراحي و ساخت يك موتور استرلينگ پيستون آزاد مولد برق
952
طراحي و ساخت يك مودم ويژه با استفاده از تكنيك طيف گسترده با نرخ 1200ـ600 بيت بر ثانيه بر عملكرد 5ـ10 >pe تحت شرايط 0<N/S
953
طراحي و ساخت يك ميكرو / نانو مكانيزم با خاصيت چسبندگي با استفاده از روش اچ الكترو شيميايي
954
طراحي و ساخت يك ميكرو وسيله جهت جداسازي گلبول قرمز از خون
955
طراحي و ساخت يك ميكروگريپر با محرك الكتروموتور جهت استفاده در كاربري هاي سلولي
956
طراحي و ساخت يك نرم افزار كاربردي واقعيت افزوده براي پشتيباني از يك كتاب درسي
957
طراحي و ساخت يك نمايشگر كانال مستقل قدرت خطي در راكتور تهران
958
طراحي و ساخت يك نمونه GFCI (interrupter circuit fault Ground)
959
طراحي و ساخت يك نمونه HPV و تحليل تنش بدنه و ركاب آن
960
طراحي و ساخت يك نمونه آنتن مايكرواستريپ در باند 9-11 گيگا هرتز و بهينه سازي sll با استفاده از الگوريتم pso
961
طراحي و ساخت يك نمونه اجاق خورشيدي قابل حمل
962
طراحي و ساخت يك نمونه بردار هم سرعت ذرات جامد
963
طراحي و ساخت يك نمونه پايلوت ربات بازرس خط مترو و راه‌آهن
964
طراحي و ساخت يك نمونه پروب خوردگي از نوع مقاومت الكتريكي و تست و كاليبراسيون آن
965
طراحي و ساخت يك نمونه خشك كن دارو
966
طراحي و ساخت يك نمونه دانسيتومتر
967
طراحي و ساخت يك نمونه ربات 5 درجه آزادي براي ساخت پروتزهاي دنداني
968
طراحي و ساخت يك نمونه ربات خود مختار زير آبي براي تشخيص و دنبال كردن اهداف مبتني بر تكنيك هاي بينايي كامپيوتر
969
طراحي و ساخت يك نمونه ساده دستگاه اسپيرومتر
970
طراحي و ساخت يك نمونه سلول خورشيدي رنگدانه اي
971
طراحي و ساخت يك نمونه سلول فوتوولتائيك CdS -Cu2S و بررسي خواص آن
972
طراحي و ساخت يك نمونه سلول فوتوولتائيك Cds-Cu2s و بررسي خواص آن
973
طراحي و ساخت يك نمونه سينتي سايزر فركانس در محدوده ي فركانسي 1400MHZ تا 1900MHZ
974
طراحي و ساخت يك نمونه شير كنترل الكترونيكي
975
طراحي و ساخت يك نمونه كنترل دستي اتومبيل براي رانندگي معلولين
976
طراحي و ساخت يك نمونه مشعل محيط متخلخل با نسبت كاهش زياد
977
طراحي و ساخت يك نمونه‌ي آزمايشگاهي موتور مونو پروپلنت بر پايه‌ي پراكسيد هيدروژن
978
طراحي و ساخت يك نوسان‌ساز توان كلاس E خودتنظيم‌شونده براي انتقال بي‌سيم اطلاعات و توان به يك ريزسامانه قابل كاشت پزشكي
979
طراحي و ساخت يك نوسانساز پايدار باند X
980
طراحي و ساخت يك نوع انتن broad band
981
طراحي و ساخت يك نوع پرتابه پايدار جرمي الكترومغناطيسي
982
طراحي و ساخت يك نوع سيستم سرمايش تبخيري خورشيدي جهت استفاده در شهر اصفهان
983
طراحي و ساخت يك نوع موتور سوخت جامد به روش مهندسي معكوس
984
طراحي و ساخت يك و اتمتر نوري با صفحه ديجيتال در حوزه 100 ميكرو وات تا 100 ميلي وات و در حدوده فركانسي نور قرمز
985
طراحي و ساخت يك واحد آزمايشگاهي هيپ ليچينگ مخزني
986
طراحي و ساخت يك واحد الكترو وينينگ آزمايشگاهي
987
طراحي و ساخت يك واحد الكترو وينينگ پيوسته آزمايشگاهي و تعيين راندمان احياي كاتدي براي فلز روي
988
طراحي و ساخت يك واحد الكترووينينگ منگز
989
طراحي و ساخت يك واحد پايلوت راكتور بستر سيال
990
طراحي و ساخت يك واحد كوچك الكتروليچينگ آزمايشگاهي
991
طراحي و ساخت يكدستگاه ثبت و پردازش اطلاعات چند كاناله
992
طراحي و ساخت يكسو ساز pwm با ضريب قدرت واحد و جريان ورودي سينوسي
993
طراحي و ساخت يكسوساز جهت وصل بارهاي DC به سيمولاتور قدرت مجتمع اصفهان و آناليز هارمونيك ها
994
طراحي و ساخت يكسوكننده سنكرون جريان بالا با كنترل كننده AC در ورودي
995
طراحي و ساخت يكسوكننده مدولاسيون پهناي پالس تكفاز با قابليت حذف توان نوساني ورودي
996
طراحي و ساخت يونيت شيشه بالابر برقي با Anti traP به همراه طراحي و ساخت دستگاه تست انتهاي خط توليد شيشه بالابر پژو 405 و سمند
997
طراحي و ساخت: كنترل كننده عمل تراز با استفاده از تكنيك هاي بينايي ماشين
998
طراحي و ساختمان دستگاه الكترو انسفالوگراف هشت كاناله كامپيوتر
999
طراحي و ساختيك لينگ فرستنده وگيرنده پي سي ام
1000
طراحي و ساماندهي بافت محله ي صوفيان شهرستان بروجرد
بازگشت