<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي و ساخت يك مدل اوليه ديلاتومتر
2
طراحي و ساخت يك مدل ساده ميكروسكوپ تونلي روبشي STM
3
طراحي و ساخت يك مرطوب ساز براي كاربرد در پيل سوختي غشاء پليمري
4
طراحي و ساخت يك مقسم توان موج سطحي با استفاده از متاسرفيس
5
طراحي و ساخت يك مكانيزم براي ايجاد ميكروحفره روي سطح با استفاده از روش ميكرو شكل دهي
6
طراحي و ساخت يك مكانيزم براي جاذب خورشيدي
7
طراحي و ساخت يك مكانيزم نيوماتيك جهت باز و بسته نمودن سوپاپ هاي موتور احتراق داخلي طبق يك برنامه ريزي معين در ecu و حذف ميل سوپاپ
8
طراحي و ساخت يك منبع ولتاژ متغيرDC ، صفرالي 40 ولت 10 آمپر با استفاده از پل سه فاز تريستور
9
طراحي و ساخت يك موتور استرلينگ پيستون آزاد مولد برق
10
طراحي و ساخت يك مودم ويژه با استفاده از تكنيك طيف گسترده با نرخ 1200ـ600 بيت بر ثانيه بر عملكرد 5ـ10 >pe تحت شرايط 0<N/S
11
طراحي و ساخت يك ميكرو / نانو مكانيزم با خاصيت چسبندگي با استفاده از روش اچ الكترو شيميايي
12
طراحي و ساخت يك ميكرو وسيله جهت جداسازي گلبول قرمز از خون
13
طراحي و ساخت يك ميكروگريپر با محرك الكتروموتور جهت استفاده در كاربري هاي سلولي
14
طراحي و ساخت يك نرم افزار كاربردي واقعيت افزوده براي پشتيباني از يك كتاب درسي
15
طراحي و ساخت يك نمايشگر كانال مستقل قدرت خطي در راكتور تهران
16
طراحي و ساخت يك نمونه GFCI (interrupter circuit fault Ground)
17
طراحي و ساخت يك نمونه HPV و تحليل تنش بدنه و ركاب آن
18
طراحي و ساخت يك نمونه آنتن مايكرواستريپ در باند 9-11 گيگا هرتز و بهينه سازي sll با استفاده از الگوريتم pso
19
طراحي و ساخت يك نمونه اجاق خورشيدي قابل حمل
20
طراحي و ساخت يك نمونه بردار هم سرعت ذرات جامد
21
طراحي و ساخت يك نمونه پايلوت ربات بازرس خط مترو و راه‌آهن
22
طراحي و ساخت يك نمونه پروب خوردگي از نوع مقاومت الكتريكي و تست و كاليبراسيون آن
23
طراحي و ساخت يك نمونه خشك كن دارو
24
طراحي و ساخت يك نمونه دانسيتومتر
25
طراحي و ساخت يك نمونه ربات 5 درجه آزادي براي ساخت پروتزهاي دنداني
26
طراحي و ساخت يك نمونه ربات خود مختار زير آبي براي تشخيص و دنبال كردن اهداف مبتني بر تكنيك هاي بينايي كامپيوتر
27
طراحي و ساخت يك نمونه ساده دستگاه اسپيرومتر
28
طراحي و ساخت يك نمونه سلول خورشيدي رنگدانه اي
29
طراحي و ساخت يك نمونه سلول فوتوولتائيك CdS -Cu2S و بررسي خواص آن
30
طراحي و ساخت يك نمونه سلول فوتوولتائيك Cds-Cu2s و بررسي خواص آن
31
طراحي و ساخت يك نمونه سينتي سايزر فركانس در محدوده ي فركانسي 1400MHZ تا 1900MHZ
32
طراحي و ساخت يك نمونه شير كنترل الكترونيكي
33
طراحي و ساخت يك نمونه كنترل دستي اتومبيل براي رانندگي معلولين
34
طراحي و ساخت يك نمونه مشعل محيط متخلخل با نسبت كاهش زياد
35
طراحي و ساخت يك نمونه‌ي آزمايشگاهي موتور مونو پروپلنت بر پايه‌ي پراكسيد هيدروژن
36
طراحي و ساخت يك نوسان‌ساز توان كلاس E خودتنظيم‌شونده براي انتقال بي‌سيم اطلاعات و توان به يك ريزسامانه قابل كاشت پزشكي
37
طراحي و ساخت يك نوسانساز پايدار باند X
38
طراحي و ساخت يك نوع انتن broad band
39
طراحي و ساخت يك نوع پرتابه پايدار جرمي الكترومغناطيسي
40
طراحي و ساخت يك نوع سيستم سرمايش تبخيري خورشيدي جهت استفاده در شهر اصفهان
41
طراحي و ساخت يك نوع موتور سوخت جامد به روش مهندسي معكوس
42
طراحي و ساخت يك و اتمتر نوري با صفحه ديجيتال در حوزه 100 ميكرو وات تا 100 ميلي وات و در حدوده فركانسي نور قرمز
43
طراحي و ساخت يك واحد آزمايشگاهي هيپ ليچينگ مخزني
44
طراحي و ساخت يك واحد الكترو وينينگ آزمايشگاهي
45
طراحي و ساخت يك واحد الكترو وينينگ پيوسته آزمايشگاهي و تعيين راندمان احياي كاتدي براي فلز روي
46
طراحي و ساخت يك واحد الكترووينينگ منگز
47
طراحي و ساخت يك واحد پايلوت راكتور بستر سيال
48
طراحي و ساخت يك واحد كوچك الكتروليچينگ آزمايشگاهي
49
طراحي و ساخت يكدستگاه ثبت و پردازش اطلاعات چند كاناله
50
طراحي و ساخت يكسو ساز pwm با ضريب قدرت واحد و جريان ورودي سينوسي
51
طراحي و ساخت يكسوساز جهت وصل بارهاي DC به سيمولاتور قدرت مجتمع اصفهان و آناليز هارمونيك ها
52
طراحي و ساخت يكسوكننده سنكرون جريان بالا با كنترل كننده AC در ورودي
53
طراحي و ساخت يكسوكننده مدولاسيون پهناي پالس تكفاز با قابليت حذف توان نوساني ورودي
54
طراحي و ساخت يونيت شيشه بالابر برقي با Anti traP به همراه طراحي و ساخت دستگاه تست انتهاي خط توليد شيشه بالابر پژو 405 و سمند
55
طراحي و ساخت: كنترل كننده عمل تراز با استفاده از تكنيك هاي بينايي ماشين
56
طراحي و ساختمان دستگاه الكترو انسفالوگراف هشت كاناله كامپيوتر
57
طراحي و ساختيك لينگ فرستنده وگيرنده پي سي ام
58
طراحي و ساماندهي بافت محله ي صوفيان شهرستان بروجرد
59
طراحي و ساماندهي بافت مركزي شهر لنگرود در حاشيه رود
60
طراحي و ساماندهي بخشي از محله يوسف آباد با محوريت ميدان سلماس
61
طراحي و ساماندهي بقعه سيد حمزه و گذر سرخاب به عنوان يك قطب مجهز توريستي، فرهنگي با رويكرد شهر موزه
62
طراحي و ساماندهي خيابان دانشكده كشاورزي كرج با رويكرد پياده مداري
63
طراحي و ساماندهي راسته تجاري و خدماتي در ورودي شرقي اصفهان
64
طراحي و ساماندهي فضاهاي عمومي بافت تاريخي علي قلي آقا
65
طراحي و ساماندهي قسمتي از بافت مسئله دار محله مجيديه تهران با استفاده از تئوريHome zone
66
طراحي و ساماندهي كالبدي ميدان ونك با رويكرد توسعه پايدار
67
طراحي و ساماندهي محله سنگ سياه شيراز مرمت و احياء خانه سعادت
68
طراحي و ساماندهي محور ليان و حوزه نفوذ آن در بوشهر با رويكرد شهر شهروند محور
69
طراحي و ساماندهي محور ناهار خوران گرگان با رويكرد مردم محوري
70
طراحي و سخت افزار ديجيتالي يك شبكه عصبي پيشخور چند لايه
71
طراحي و سفارشي سازي سامانه ويدئوكنفرانس مبتني بر openmeetings براي كاربردهاي دانشگاهي
72
طراحي و سلامت ﴿بررسي بخش بستري كودكان در بيمارستان هاي تامين اجتماعي مازندران﴾
73
طراحي و سنتز برخي تركيبات ژل كننده¬ي آلي جديد پاسخگو به چند محرك و بررسي كاربرد آنها به عنوان حسگر شيميايي و يا ژل كننده حلال-هاي آلي مختلف
74
طراحي و سنتز پپتيدهاي كلردار شده و مطالعه خواص فيزيكي-شيميايي آن¬ها با قابليت حمل¬كننده داروها از سد خوني-مغزي
75
طراحي و سنتز پچ قلبي با خواص مكانيكي بهينه شده
76
طراحي و سنتز شبكه آلي فلزي متخلخل انعطاف پذير براي دارورساني
77
طراحي و سنتز كموسنسورهاي داراي حلقه ي هتروسيكل نيتروژن دار جديد و بررسي اسپكتروشيميايي كمپلكس هاي آنها با كاتيون هاي مختلف
78
طراحي و سنتز مشتقات جديد 4-آنيلينو كينازولين به عنوان مهاركننده هاي بالقوه آنزيم تيروزين كيناز رسپتورهاي فاكتور رشد اپي درمي (EGFR )
79
طراحي و سنتز مشتقات جديد N- ((2- كلروكينولين- 3- يل) متيلن)-4- متيل (منوكسي) بنزن آمين و بررسي اتصال آن ها به آنزيم ها و پروتئين ها (Docking) بااستفاده از نرم افزار GOLD 5..
80
طراحي و سنتز مشتقات جديد N4,N1- بيس ﴿2- كلروكينولين-3- يل﴾ متيلن﴾ بنزن-1، 4- دي ايمين و بررسي اتصال آنها به آنزيم ها و پروتئين ها ﴿Docking) با استفاده از نرم افزار GOLD5.2.2
81
طراحي و سنتز مشتقات جديد آريل سولفوناميدو تياديازوليل كومارين كربوكساميد به عنوان عوامل بالقوه ضد سرطان
82
طراحي و سنتز مشتقات جديد آمينوبنزوتيازول لينك شده بت بايفنيل استيك اسيد به عنوان مهاركننده استيل كولين استراز و بتا سكرتاز
83
طراحي و سنتز مشتقات جديد بنزوتيازوليل-2-هيدروكسي بنزيليدن آمين كومارين كربوكساميد و بررسي اثرات مهار همزمان آنزيمهاي استيل كولين استراز، بوتيريل كولين استراز و اثر كليت كنندگي آهن جهت درمان بيماري الزايمر
84
طراحي و سنتز مشتقات جديد پيريميديني و بررسي اثر آنها در پايدار سازي توالي G-quadruplex و سميت سلولي در رده هاي سلولي پستان MCF-7، پروستات PC3 و ليمفوما
85
طراحي و سنتز مشتقات جديد شبه پپتيدي آمينوبنزوتيازول هيبريد شده فروليك اسيد به عنوان مهاركننده دوگانه آنزيم هاي كولين استراز
86
طراحي و سنتز مشتقات جديد فروليك اسيد به عنوان مهاركننده كولين استراز
87
طراحي و سنتز مشتقات جديد كومارين و بررسي اثر مهاري آنها روي آنزيم استيل كولين استراز و بوتريل كولين استراز در درمان بيماري آلزايمر
88
طراحي و سنتز مشتقات كومارين استيل آريل سولفونيل هيدرازيد و ارزيابي مهار آنزيم‌هاي استيل كولين استراز، بوتيريل كولين استراز و ليپواكسيژناز به عنوان عوامل
89
طراحي و سنتز مشتقات( 2 - (2 - كلرور كينولين - 3 - ايل) متيلن) - 1 و 1 - دي متيل هيدرازين توسط واكنشگر N و N دي متيل هيدرازين و بررسي اتصال آن ها به آنزيم ها و پروتئين ها
90
طراحي و سنتز نانوبيوكونژوگه كوانتوم دات - ارگانوفسفره هيدرولاز در تشخيص سموم ارگانوفسفره
91
طراحي و سنتز نانوذرات اكسيد آهن پوشش¬دار شده با پليمر زيست-سازگار براي اهداف تصويربرداري چندگانه در CT/MRI
92
طراحي و سنتز نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن به منظور درمان سرطان پروستات
93
طراحي و سنتز واحد واكشي يك پرازنده ابرعددي با قابليت مقياس پذيري
94
طراحي و سنجش اثر بخشي چندرسانه آموزش با نرم افزار captivate در حيطه حفاظت و احياي منابع طبيعي (مطالعه موردي:بخش گهواره، شهرستان دالاهو)
95
طراحي و سيستم كنترل ارتفاع و زاويه مسير با يك گيرنده GPS
96
طراحي و سيستم گسيل كاميون ﴿ديسچينگ﴾ معدن مس سونگون اهر و بررسي امكان استفاده از GPS
97
طراحي و شاخت دستگاهي براي ثبت سيگنال نبض به روش طب سنتي ايراني
98
طراحي و شبي هسازي مدار حلقه كنترل عرض پالس با بهبود محدوده فركانسي
99
طراحي و شبيه ‌سازي COA بهبود يافته و به ‌كارگيري آن در CMIA با مشخصات بهبود يافته
100
طراحي و شبيه حلقه فقل تاخير با فركانس GHz1
101
طراحي و شبيه سا زي مدار آشكار ساز خازن سنسورهاي خازني بصورت مجتمع با تكنولوژي ‍‍COMS
102
طراحي و شبيه ساري تقويت كننده كم نويز داراي سه باند فركانسي براي مخابرات بيسيم نسل 4
103
طراحي و شبيه سازي , ساخت يك مبدل رزونانسي با سويچينگ نرم و بازدهي بالا، مناسب براي كاربرد توليد پراكنده
104
طراحي و شبيه سازي ... با ...
105
طراحي و شبيه سازي ASIC ناهمگام سيستم رمزنگاري DES
106
طراحي و شبيه سازي BIST براي مبدل ديجيتال به آنالوگ با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
107
طراحي و شبيه سازي DFC بازيابي گاز هاي فلر با استفاده از اجكتور مايع
108
طراحي و شبيه سازي Dll با محدوده قفل نامحدود و عناصر تاخير خطي
109
طراحي و شبيه سازي FCL ابر رساناي نوع مقاومتي مبتني بر مسائل حفاظتي سيستم قدرت
110
طراحي و شبيه سازي LP-LV CMOS Op-Amp
111
طراحي و شبيه سازي LV/LP CCII با فابليت تنظيم الكترونيكي
112
طراحي و شبيه سازي PLL ديجيتال توسط رايانه
113
طراحي و شبيه سازي QSTBC در سيستم هاي MIMO بر مبناي آنتن هاي توزيعي
114
طراحي و شبيه سازي آبسردكنهاي فشاري
115
طراحي و شبيه سازي آرايه 2*2پچ مايكرواستريپ پاپيوني با پلاريزاسيون دايروي در باند ايكس
116
طراحي و شبيه سازي آرايه آنتن انعكاسي بزرگ در باند فركانسي S
117
طراحي و شبيه سازي آرايه اي از رزوناتورهاي مايكرواستريپ براي كاربردهاي تشديد مغناطيسي
118
طراحي و شبيه سازي آرايه هاي الكترونيكي اولتراسوند جهت توليد موج ضربه، Shock- Wave ، به منظور درمان سنگ كليه و بررسي اثرات غير خطي آن
119
طراحي و شبيه سازي آرايه هاي سيستوليك براي حل معادلات خطي
120
طراحي و شبيه سازي آرايه هاي فاز دار الكترونيكي اولتراسوند به منظور درمان تومارهاي سرطاني با روش گرما درماني
121
طراحي و شبيه سازي آرايه ي 2*2 اسلات مايكرواستريپ با پلاريزاسيون دايروي در باند x
122
طراحي و شبيه سازي آشكار ساز فروسرخ دماي اتاق بدون سامانه خنك كننده
123
طراحي و شبيه سازي آشكار سازهاي فرابنفش بر مبناي ZnO با بهينه سازي بازدهي كوانتومي و جريان تاريكي
124
طراحي و شبيه سازي آشكارسازهاي فرابنفش مبتني بر نانوساختارهاي ZnO
125
طراحي و شبيه سازي آموزش شبكه هاي عصبي مصنوعي بصورت مدارهاي VLSI آنالوگ به منظور پياده سازي توابع ديجيتال
126
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه انتقالي با پرتو ايزوفلاكس در باند فركانسي X
127
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه اي GPS با پترن فاز بهينه
128
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه اي بهينه براي تعيين موقعيت ماهواره
129
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه اي دايپل 4 تايي
130
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه اي فعال مايكرو استريپي
131
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه اي مايكرواستريپ با پلاريزاسيون دايره اي
132
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه بازتابي دوپلاريزه
133
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه فازي از نوع مايكروستريپ جهت رادار آرايه فازي فعال
134
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه فازي استوانه اي جهت شكل دهي پترن مجذور كسكانت
135
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه فازي با عنصر دهانه باز موجبري در باند X
136
طراحي و شبيه سازي آنتن با الگوي تشعشعي غير متمركز و متغير با فركانس براي كاربردهاي تصوير برداري
137
طراحي و شبيه سازي آنتن با پلاريزاسيون دايروي در باند K_a براي كاربرد در تلفن همراه نسل پنجم
138
طراحي و شبيه سازي آنتن تراهرتز با قطبش دايروي
139
طراحي و شبيه سازي آنتن شيپوري پهن باند بر پايه تكنولوژي SIW
140
طراحي و شبيه سازي آنتن مايكرواستريپ دو بانده به منظور افزايش پهناي باند
141
طراحي و شبيه سازي آنتن موج نشتي CRLHبر روي SIW با بهره بالا در باند فركانسي X
142
طراحي و شبيه سازي آنتن هاي آرايه اي صفحه اي مايكرواستريپ بهينه شده با استفاده از ساختار هاي متناوب در باند هاي فركانسي C و X و كاهش اثرات نامطلوب امواج سطحي
143
طراحي و شبيه سازي آنتن هاي مايكرواستريپ با Matlab
144
طراحي و شبيه سازي آنتن و الگوريتم ردگيري مناسب براي ارتباطات ماهواره اي در محيط متحرك
145
طراحي و شبيه سازي آنتن وصله اي مينياتوري در فركانس 2/4 گيگا هرتز مبتني بر فرامواد
146
طراحي و شبيه سازي آينه جريان كم مصرف بهبود يافته با تأكيد بر مشخصات پهناي باند در جريان هاي بسيار پايين، مقاومت ورودي و خروجي و كمينه ولتاژهاي ورودي و خروجي
147
طراحي و شبيه سازي آينه جريان ولتاژ پايين و توان پايين با مشخصات بهبود يافته
148
طراحي و شبيه سازي اتاقهاي آنتن با استفاده از روش دنبال نمودن اشعه
149
طراحي و شبيه سازي اثر نانو
150
طراحي و شبيه سازي الكترومگنت شتاب دهنده ي سيكلوترون قطاع مجزاي 100MeV يون هيدروژن منفي با استفاده از نرم افزار توسكا
151
طراحي و شبيه سازي الكوريتمي جديد جهت افزايش عمر شبكه هاي حسگر بي سيم
152
طراحي و شبيه سازي الگوريتم اولويت دهي وظايف در پردازنده ي قابل بازپيكربندي با استفاده از منطق فازي
153
طراحي و شبيه سازي الگوريتم تحمل پذير نقص در عامل متحرك با بكارگيري روش لوله اي
154
طراحي و شبيه سازي الگوريتم تحمل پذيري خطا در سيستمهاي خطي
155
طراحي و شبيه سازي الگوريتم ترتيب بندي جهت تضمين كيفيت سرويس در شبكه WiMAKS
156
طراحي و شبيه سازي الگوريتم تعيين همزمان وضعيت و موقعيت ماهواره با استفاده از حسگرهاي وضعيت
157
طراحي و شبيه سازي الگوريتم تعيين وضعيت يك ماهواره LEO
158
طراحي و شبيه سازي الگوريتم توازن بار خوشه اي نامتمركز در محاسبات ابري
159
طراحي و شبيه سازي الگوريتم كنترل سازش پذير با خطا براي يك سيستم الكترو مكانيكي
160
طراحي و شبيه سازي الگوريتم هاي آشكارسازي و جداسازي عيب براي چرخ هاي عكس العملي ماهواره با استفاده از روش هاي مبتني بر سيگنال
161
طراحي و شبيه سازي الگوريتم هاي تشخيص نوع تهديدات ليزري، زاويه ي تهديدات و پارامترهاي دقت تشخيص در سيستم هشداردهنده ي ليزري
162
طراحي و شبيه سازي الگوريتم هاي جمع و ضرب با ديدگاه حداكثر سرعت
163
طراحي و شبيه سازي الگوريتم هاي كنترلي مودهاي عملكردي ماهواره سه محوره با استفاده از روش پايدار سازي گراديان جاذبه اي
164
طراحي و شبيه سازي الگوريتم هاي مسير يابي تحمل پذير نقص در شبكه بر روي تراشه
165
طراحي و شبيه سازي الگوريتمي جهت طبقه بندي تصاوير بافت شناسي سرطان سينه
166
طراحي و شبيه سازي المان آرايه بازتابي مايكرواستريپ دوپلاريزه
167
طراحي و شبيه سازي انتقال ديتا از طريق خطوط برق و استفاده از اين سيستم در كنترل روشنايي معابر
168
طراحي و شبيه سازي انتقال مداري كم-تراست بهينه‌ي يك ماهواره‌ي مخابراتي از مدار كم ارتفاع به مدار زمين ايستا
169
طراحي و شبيه سازي اينورتر چندسطحي با كاهش تعداد عناصر
170
طراحي و شبيه سازي اينورتر منبع ولتاژ چند فازه براي تغذيه بارهاي چند فازه و مطالعه تاثيرات آن بر شبكه
171
طراحي و شبيه سازي باليس نوع غيرفعال در سيستم كنارخط ETCS
172
طراحي و شبيه سازي بخش Beam Forming آرايه فازي در باند x
173
طراحي و شبيه سازي بخش IF فرستنده ي ماهواره اي با قابليت اطمينان بالا بر روي بستر FPGA، براساس استاندارد CCSDS
174
طراحي و شبيه سازي بخش عدد صحيح پردازنده R3000 MIPS به صورت ناهمگام با روش مارتين
175
طراحي و شبيه سازي بخش مالتي پلكس و فريم بندي يك سيستم تله متري
176
طراحي و شبيه سازي برج تقطير ديوار مياني اتان پلاس
177
طراحي و شبيه سازي برچسب RFID بدون تراشه
178
طراحي و شبيه سازي برخي مدارات منطقي تمام نوري بر پايه ساختارهاي بلور فوتوني دو بعدي
179
طراحي و شبيه سازي برد واسط شبكه براي رمزنگاري و بوجود آوردن امنيت در مبادلات شبكه محلي اترنت
180
طراحي و شبيه سازي بلادرنگ سيستم كنترل تاب آور بر روي شبكه برق هوشمند
181
طراحي و شبيه سازي بلور فوتوني با گاف نوار فوتوني مناسب براي افزايش بازدهي سلولهاي خورشيدي لايه نازك
182
طراحي و شبيه سازي بلورهاي فوتوني دو بعدي سيليكوني آغشته به نانو ذرات فلزي
183
طراحي و شبيه سازي بلوك محاسباتي آنالوگ
184
طراحي و شبيه سازي بلوك‌هاي داخلي يك ريزسيستم ثبت سيگنال عصبي 8كاناله پردقت قابل كاشت
185
طراحي و شبيه سازي پاسخ آشكارساژ ژرمانيومي براي طيف نگاري در ناحيه كم انرژي
186
طراحي و شبيه سازي پالسر گاماي طبيعي
187
طراحي و شبيه سازي پالسر مثبت گاماي طبيعي
188
طراحي و شبيه سازي پايداري كوادكوپتر با كنترلر PID [پي. آي. دي.] در نرم افزار Matlab [مطلب]
189
طراحي و شبيه سازي پردازنده هاي فوتوني مجتمع
190
طراحي و شبيه سازي پروتكل دسترسي به رسانه براي شبكه هاي مش بيسيم چند كاناله مبتني بر آنتنهاي جهتدار
191
طراحي و شبيه سازي پروتكلي جهت اعمال سرويس هاي امنيتي به صورت انتها به انتها در SMS
192
طراحي و شبيه سازي پروتكلي جهت شارژ حسگرهاي شبكه ي WSN
193
طراحي و شبيه سازي پمپ اسلاري
194
طراحي و شبيه سازي پمپ سير كولاتور خطي
195
طراحي و شبيه سازي پوسته ورودي به توربين اگنيو
196
طراحي و شبيه سازي ترانزيستور يونيزاسيون برخوردي نانومتري
197
طراحي و شبيه سازي تغيير دهنده ي فاز ديودي PIN توان بالا در باند X
198
طراحي و شبيه سازي تغييردهنده فاز 6 بيتي با كمترين ابعاد
199
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده ابزار دقيق حالت جرياني بر مبناي ناقل جريان نسل دوم تمام تفاضلي
200
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده توان 50 وات در باند فركانسي 1GHZ-2/5GHZ
201
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده چاپري كم توان و كم نويز
202
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده كم نويز CMOS تمام تفاضلي گيت مشترك براي كاربردهاي UWB
203
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده كم نويز پهن باند با اولويت دادن به پارامترهايي مانند توان مصرفي، بهره، نويزفيگر و تلفات بازگشتي
204
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده كم نويز پهن باند براي كاربردهاي چندبانده
205
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده كم نويز در فركانس 2/4 گيگا هرتز با تكنيك خطينگي فيدبك جهت كاربرد واي فاي
206
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده كم نويز متوازنSIW
207
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده هاي با آفست پايين براي كاربرد در حسگرهاي اثر هال
208
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده هاي كم نويز ﴿LNA﴾ باند وسيع براي راديوهاي شناختگر
209
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده ي توان كلاس جي پهن باند با استفاده از شبكه ي تطبيق وفقي به هدف بررسي بهبود بازدهي
210
طراحي و شبيه سازي تقويت كنندهي كم نويز در باند فراپهن با استفاده از تكنيك هاي استفاده دوباره از جريان و حذف نويز جديد براي كاربردهاي باند پهن
211
طراحي و شبيه سازي تنظيم كننده هاي ولتاژ خودكار با استفاده از كنترل كننده هوشمند
212
طراحي و شبيه سازي توربين جزر و مدي محور افقي
213
طراحي و شبيه سازي توربين جزر و مدي هانتر
214
طراحي و شبيه سازي توقف اتوماتيك قطار در يك سيستم مونوريل بر اساس استراتژي كنترل فازي
215
طراحي و شبيه سازي جبران كننده از نوع Deeision Feedbaek
216
طراحي و شبيه سازي جبران كننده بهينه با پلانت و تابع هدف دلخواه با استفاده از الگوريتم ژنتيك
217
طراحي و شبيه سازي جستجو گر رتيكلي بر مبناي تئوري ICA
218
طراحي و شبيه سازي جفت كننده جهتدار و بازآواگرهاي ميكروحلقه
219
طراحي و شبيه سازي جفتگر فراپهن باند 10دسي بل با ساختار ساده
220
طراحي و شبيه سازي چهارقطبي مغناطيسي توسط كد CST
221
طراحي و شبيه سازي حسگر بار گيت شناور
222
طراحي و شبيه سازي حسگر تار نوري پلاريتون پلاسمون سطحي
223
طراحي و شبيه سازي حسگرهاي چندگانه CMOS براي تجزيه و تحليل سلولي
224
طراحي و شبيه سازي حسگرهاي نوري مبتني بر تشديد پلاسمون هاي سطحي
225
طراحي و شبيه سازي حفاظ متحرك سيكلوترون 10 مگاالكترونولتي
226
طراحي و شبيه سازي حملات جانبي زماني و تواني و كاربرد هاي آن در كارت هاي هنوشمند
227
طراحي و شبيه سازي حمله به1
228
طراحي و شبيه سازي خط پرس هيدروليك دو مرحله اي
229
طراحي و شبيه سازي خط تاخير مايكروويو فوتونيك
230
طراحي و شبيه سازي درايو موتور سنكرون آهنرباي دائم با سيم پيچ انتها باز
231
طراحي و شبيه سازي دستگاه كمك درماني براي عضلات اندام فوقاني بدن انسان: جهت كاربرد در توانبخشي
232
طراحي و شبيه سازي دي مالتي پلكسر تمام نوري براي سيستم هاي dWdM بر اساس كريستالهاي فتوني
233
طراحي و شبيه سازي ديجيتال يك بناي تجاري - اداري مدلسازي بنا بر اساس شرايط واقعي و با استفاده از نرم افزارهاي Object- oriented
234
طراحي و شبيه سازي ديواره هاي با ضريب عايقي كوچكتر از يك با استفاده از صفحات FSS
235
طراحي و شبيه سازي رابط و خط لوله ي درون تراشه اي پرسرعت كشسان
236
طراحي و شبيه سازي راه انداز ولتاژ بالا در تكنولوژي ولتاژ پايين
237
طراحي و شبيه سازي رايانه اي مبدلهاي حرارتي هواخنك
238
طراحي و شبيه سازي ربات قابل كنترل با كامپيوتر براي اندازه گيري سفتي بازو
239
طراحي و شبيه سازي ربات لرزشگير دست جراح در جراحي هاي حساس
240
طراحي و شبيه سازي ردگير هفت دهانه اي براي ردگيري رادار در باند X
241
طراحي و شبيه سازي ردياب پرتو ليزري با استفاده از آشكارساز 4Q
242
طراحي و شبيه سازي ردياب ليزري با استفاده از آشكار سازهاي اثر جانبي
243
طراحي و شبيه سازي رشته آنتن هاي رادار با PRF مشخص و پترن چرخان
244
طراحي و شبيه سازي رگولاتورهاي ولتاژ ldo با توان مصرفي پايين براي كاربردهاي داخل تراشه
245
طراحي و شبيه سازي روشهاي كدينگ و رمز نگاري در سيستم راديو نرم افزار
246
طراحي و شبيه سازي زمانبندي گروهي وظايف به صورت تطبيقي در سامانه هاي پردازشي موازي
247
طراحي و شبيه سازي زير سيستم رنجينگ در ماهواره هاي مخابراتي
248
طراحي و شبيه سازي ساختار EBG جهت بهبود بازدهي تشعشعي آنتن هاي آرايه اي مايكرواستريپ در باند X
249
طراحي و شبيه سازي ساختار UC-EBG و زيرلايه بريده شده جهت كاهش تزويج متقابل آنتن آرايه اي
250
طراحي و شبيه سازي ساختار حافظه سلسله مراتب كم مصرف
251
طراحي و شبيه سازي ساختارهاي بهينه روكش هاي ضد بازتاب مورد استفاده در سلول هاي خورشيدي مبتني بر عناصر و تركيبات گروه III-V
252
طراحي و شبيه سازي ساختارهاي فراسطح به منظور كاهش سطح مقطع راداري
253
طراحي و شبيه سازي ساختاري نوين به منظور بهينه سازي پارامترهاي الكتريكي و نوري در سلول هاي خورشيدي CZT(S,Se)
254
طراحي و شبيه سازي ساز و كار آشكارسازي شكست پرتو ايكس براي تصويربرداري با تباين بالا
255
طراحي و شبيه سازي سامانه هاي كنترل از طريق شبكه بي سيم
256
طراحي و شبيه سازي سامانهي شمارندهي تمام بدن براي تعيين آلودگي داخلي با كد محاسباتي MCVP
257
طراحي و شبيه سازي سلول ... با نرم افزار ...
258
طراحي و شبيه سازي سلول TEM
259
طراحي و شبيه سازي سلول اتوماسيون شعله گيري ركاب خودرو
260
طراحي و شبيه سازي سلول خورشيدي سيليكون بلورين مبتني بر نانوسيم هاي عمودي به منظور بهينه سازي مشخصات الكتريكي و نوري
261
طراحي و شبيه سازي سلول هاي خورشيدي پروسكايت
262
طراحي و شبيه سازي سلول هاي خورشيدي پلاسمونيك با استفاده از نانوذرات طلا و نقره
263
طراحي و شبيه سازي سلول هاي خورشيدي مبتني بر نقاط كوانتومي
264
طراحي و شبيه سازي سلول¬هاي خورشيدي لايه ‌نازك چالكوجنايد با استفاده از ساختارهاي مختلف لايه هاي بافر به‌منظور افزايش بازدهي
265
طراحي و شبيه سازي سنتز كننده فركانس باند GSM
266
طراحي و شبيه سازي سنسور موج صوتي سطحي براي آشكار سازي گازها
267
طراحي و شبيه سازي سوييچ نوري بهينه مبتني بر ادوات كريستال فوتوني غير خطي
268
طراحي و شبيه سازي سي .اف .دي راكتور شكست حرارتي اي.دي.سي
269
طراحي و شبيه سازي سيركولاتور فعال مايكروويو
270
طراحي و شبيه سازي سيستم PACS براي بيمارستاني
271
طراحي و شبيه سازي سيستم ابر عددي و ابر خط لوله اي براي يك پردازنده كم دستور
272
طراحي و شبيه سازي سيستم اپتيكي آشكارساز و سيستم هاي الكترونيكي وابسته به آن در ماهواره نمونه
273
طراحي و شبيه سازي سيستم اتوماتيك ترمز قطار جهت توقف دقيق در ايستگاه هاي خط 2 قطار شهري مشهد
274
طراحي و شبيه سازي سيستم اتوماتيك جدا سازي رزين هاي پلاستيك از يكديگر داخل زباله هاي شهري
275
طراحي و شبيه سازي سيستم احساس نيروي كنترلي ﴿بارگذار كنترلي﴾ براي سيمولاتور
276
طراحي و شبيه سازي سيستم الكترونيكي شنوايي حلزوني با ولتاژ كم توان كم
277
طراحي و شبيه سازي سيستم انتقال CDMA و پياده سازي 256 كد در مسير Dowinlink براي سيستم UMTS
278
طراحي و شبيه سازي سيستم انتقال نور طبيعي در ساختمان ها با امكان كاربرد در PV و باتري
279
طراحي و شبيه سازي سيستم بازشناسي گفتار مقاوم در برابر نويز با استفاده از استخراج ويژگيهاي مقاوم
280
طراحي و شبيه سازي سيستم پنس اپتوالكترونيك براي دستكاري تك سلول
281
طراحي و شبيه سازي سيستم تحليل رفتار پرداخت و دسته بندي مشتريان يك بازي آنلاين با استفاده از مدل RFM
282
طراحي و شبيه سازي سيستم تركيبي جبرانساز ديناميكي ولتاژ و محدود كننده جريان خطا جهت تداوم اتصال مزارع بادي به شبكه توزيع
283
طراحي و شبيه سازي سيستم تست كننده مدارات آنالوگ با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
284
طراحي و شبيه سازي سيستم تست كننده مدارهاي mixed signal با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
285
طراحي و شبيه سازي سيستم تعليق ربات متحرك خود مختار
286
طراحي و شبيه سازي سيستم تغذيه انرژي خورشيدي براي مصارف خانگي
287
طراحي و شبيه سازي سيستم چند ورودي-جند خروجي در ابعاد بزرگ در فراسو
288
طراحي و شبيه سازي سيستم حافظه نهان براي يك پردازنده كم دستور
289
طراحي و شبيه سازي سيستم خط تزريق باريكه از سيكلوترون 14MeV به سيكلوترون قطاع مجزاي 100MeV با استفاده از كد Trace-3D
290
طراحي و شبيه سازي سيستم ذخيره ساز انرژي سوپر خازن جهت كاربرد در سيستم هاي ريلي
291
طراحي و شبيه سازي سيستم ذخيره ساز هيبريدي خازن-باتري و پياده سازي آن جهت استاده در وسايل نقليه برقي و هيبريدي
292
طراحي و شبيه سازي سيستم ردياب توان بيشينه پنل هاي خورشيدي به‌منظور تأمين توان ماهواره زمين آهنگ(ژئو)
293
طراحي و شبيه سازي سيستم رديابي نقطه توان بيشينه در آرايه هاي فوتوولتائيك خورشيدي با استفاده از كنترل پيش بين مدل
294
طراحي و شبيه سازي سيستم روشنايي خيابان مبتني بر انرژي خورشيدي و با شدت روشنايي اتوماتيك
295
طراحي و شبيه سازي سيستم شناسايي و اصلاح اختلال در حسگرهاي سيستم تعيين و كنترل وضعيت يك ماهواره سه محوره
296
طراحي و شبيه سازي سيستم ضد جمينگ GPS
297
طراحي و شبيه سازي سيستم فرستنده گيرنده براي تشخيص بدون تماس علايم حياتي بدن
298
طراحي و شبيه سازي سيستم كنترل اصلاح ضريب توان به روش لغزشي
299
طراحي و شبيه سازي سيستم كنترل اصلاح ضريب توان به روش لغزشي
300
طراحي و شبيه سازي سيستم كنترل دستگاه توليد راديوداروهاي FDG و NaF با استفاده از ميكروكنترلر AVR
301
طراحي و شبيه سازي سيستم كنترل كروز انطباقي با قابليت كار در سرعت هاي مختلف با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي
302
طراحي و شبيه سازي سيستم كنترل كننده وضعيت موتور DC با استفاده از كنترلر نرم افزاري PID توسط كامپيوتر
303
طراحي و شبيه سازي سيستم كنترل گشتاور در موتورهاي الكتريكي ناهمسان گرد
304
طراحي و شبيه سازي سيستم كنترل موتورهاي DCبدون جاروبك
305
طراحي و شبيه سازي سيستم كنترل وضعيت يك ماهواره سه محوره با استفاده از گشتاور دهنده هاي مغناطيسي و چرخ ممنتم
306
طراحي و شبيه سازي سيستم كنترلي با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند در ريز شبكه هاي مستقل از شبكه اصلي براي كنترل فركانس ريز شبكه
307
طراحي و شبيه سازي سيستم كنترلي سامانه ترمز جريان گردابي
308
طراحي و شبيه سازي سيستم مخابرات نوري فضاي آزاد
309
طراحي و شبيه سازي سيستم مديريت حرارتي فعال براي مجموعه ي باتري مورداستفاده در خودروهاي الكتريكي
310
طراحي و شبيه سازي سيستم مولد بار موتور القايي با استفاده از روشكنترل مستقيم گشتاور
311
طراحي و شبيه سازي سيستم مولد بار موتور القايي بااستفاده از روش كنترل مستقيم گشتاور
312
طراحي و شبيه سازي سيستم هدايت نزديك بهينه موشك بالستيك زمين به زمين
313
طراحي و شبيه سازي سيستمي يك مودم ADSL و طراحي بخش Equalizer آن براي مدارات مجتمع
314
طراحي و شبيه سازي سيكلوترون هاي با انرژي زير 10MeV با استفاده از نرم افزار CST
315
طراحي و شبيه سازي سيگنال و نويز تقسيم كننده فركانس مايكروويو در باند C
316
طراحي و شبيه سازي سيمولاتور پالسي الكترومغناطيسي
317
طراحي و شبيه سازي شارژر خودروهاي الكتريكي جهت شارژ در زمان هاي كوتاه
318
طراحي و شبيه سازي شبكه توزيع
319
طراحي و شبيه سازي شبكه زمين با استفاده از روش المان محدود
320
طراحي و شبيه سازي شبكه عصبي كنترل كننده سيستم گوي و ميله با استفاده از نرم افزار MATLAB
321
طراحي و شبيه سازي شبكه عصبي مبتني بر ممريستور
322
طراحي و شبيه سازي شبكه مانيتورينگ رادار تكن با استفاده از نمونه برداري از سيگنال ستون ها در باند فركانسي 960-1230مگا هرتز
323
طراحي و شبيه سازي شبكه هاي عصبي سلولي براي شناسايي الگو
324
طراحي و شبيه سازي شبكه ي كنترل خودرو با درايو هيدرواستاتيك
325
طراحي و شبيه سازي شتاب دهنده سيكلوتروني
326
طراحي و شبيه سازي شكل دهنده پرتو براي آرايه وفقي فراصوت در فضاي k
327
طراحي و شبيه سازي شمارنده بالا/پايين شمار براساس QCA
328
طراحي و شبيه سازي ضد حمله در الگوريتم هاي رمزنگاري
329
طراحي و شبيه سازي عددي توربين آبي جريان متقاطع
330
طراحي و شبيه سازي عملكرد تقويت كننده هاي فيبرنوري با ناخالص ا ربيوم و كاربردهاي آن
331
طراحي و شبيه سازي فاصله ياب ليزري به روش FMCW
332
طراحي و شبيه سازي فاصله ياب ليزري به روش تداخل سنجي
333
طراحي و شبيه سازي فرآيند توليد پلي هيدروكسي بوتيرات
334
طراحي و شبيه سازي فرآيند توليد و بهره برداري از ميادين نفتي در حوضه آب هاي عميق (با مطالعه موردي درياي خزر)
335
طراحي و شبيه سازي فرآيند كشش عميق به كمك كامپيوتر
336
طراحي و شبيه سازي فراسطح بسيار پهن باند براي كاهش سطح مقطع راداري
337
طراحي و شبيه سازي فراماده سطحي با استفاده از گرافن
338
طراحي و شبيه سازي فرايند توليد قطعه Y- block
339
طراحي و شبيه سازي فرايند فراورش هيدروژني نفتا
340
طراحي و شبيه سازي فرستنده MHz 1800/900 GSM با استفاده از فناوري CMOS
341
طراحي و شبيه سازي فرستنده سيگنال ECGدر محيط سلولار
342
طراحي و شبيه سازي فرستنده ي UWB با مدولاسيون مناسب براي كاربردهاي WBAN
343
طراحي و شبيه سازي فركانس متر لحظه اي در باند فركانسي 1-GHz 8
344
طراحي و شبيه سازي فن محوري با دو روتور خلاف گرد
345
طراحي و شبيه سازي فيبر جبران ساز پاشيدگي كريستال نوري مبتني بر ساختار هاي با تلفات اتصال بهينه
346
طراحي و شبيه سازي فيلتر Gm-cميانگذر ولتاژ پايين با استفاده از FGMOS
347
طراحي و شبيه سازي فيلتر انتخاب كانال براي گيرنده فركانس راديويي چند استانداردي با باند فركانسي قابل تنظيم در تكنولو‍زي 90 نانومتر سي ماس
348
طراحي و شبيه سازي فيلتر خطوط شانه اي چبي شف
349
طراحي و شبيه سازي فيلتر مايكرو ويوي اكتيو قابل تنظيم براي نرم افزار
350
طراحي و شبيه سازي فيلتر مجتمع ترارسانا ـ خازن با توانايي برنامه ريزي
351
طراحي و شبيه سازي فيلتر ميان حذف موجبري در باند X با ابعاد كوچك و گزينش فركانسي زياد
352
طراحي و شبيه سازي فيلتر ميان گذر قابل تنظيم بر اساس فيلم نازك باريم استرانسيوم تيتانات
353
طراحي و شبيه سازي فيلتر ميانگذر دوباندي ميكرواستريپ با استفاده از ساختارهاي راستگرد / چپگرد تركيبي متامتريال
354
طراحي و شبيه سازي فيلتر نوري مبتني بر كريستالهاي فوتوني
355
طراحي و شبيه سازي فيلترهاي در هم پيچشي سريع بر اساس بانك فيلتر چندنرخي با قابليت تنظيم بالا براي استفاده در راديو نرم افزاري
356
طراحي و شبيه سازي فيلترهاي فضائي نوري وندرلوگ
357
طراحي و شبيه سازي فيلترهاي وفقي ديجيتال براي حذف اعوجاجات خطي بر روي خطوط استيجاري
358
طراحي و شبيه سازي قسمت ابتدايي (RF FRONT END) گيرنده UWB در باند 3.1 تا 4.8 گيگا هرتز
359
طراحي و شبيه سازي قطعات تمام نوري پلاسموني
360
طراحي و شبيه سازي قطعات كريستال فتوني بر اساس مهندسي ويژگيهاي پاشندگي
361
طراحي و شبيه سازي قطعات مبتني بر كريستال فوتوني براي كاربردهاي مخابرات نوري
362
طراحي و شبيه سازي قواي محركه ي هيبريد فلايويلي براي يك ميني-خودرو
363
طراحي و شبيه سازي كارت نمونه بردار با FPGA
364
طراحي و شبيه سازي كامپيوتري برجهاي آكنده همراه با ساخت آزمايشگاهي آن
365
طراحي و شبيه سازي كاهش صداهاي ناهنجار در محيط
366
طراحي و شبيه سازي كاواك براي سيكلوترونن 10MeV توسط نرم افزار CST
367
طراحي و شبيه سازي كاواك سيكلوترون 18 مگا الكترون ولت
368
طراحي و شبيه سازي كاواك ليزر فمتوثانيه تيتانيوم سافاير به روش روزنه نرم
369
طراحي و شبيه سازي كليد (سوئيچ) تمام نوري بر پايه ي گرافن و بلور فوتوني
370
طراحي و شبيه سازي كليدهاي چند طول موج نوري
371
طراحي و شبيه سازي كنترل حركت كامل (تعليق، هدايت و پيشرانش) قطار مگلو EMS
372
طراحي و شبيه سازي كنترل دور موتور AC دو كاناله توسط ميكروكنترلر AvR
373
طراحي و شبيه سازي كنترل ديناميك سيستم شناوري قطار مغناطيسي به
374
طراحي و شبيه سازي كنترل ديناميك سيستم شناوري قطار مغناطيسي به منظور بهبود زمان تغييرات فاصله شكاف هوايي
375
طراحي و شبيه سازي كنترل سازش پذير با خطا براي يك زير سيستم صنايع پتروشيمي
376
طراحي و شبيه سازي كنترل سرعت تركيبي فازي - LQR بر روي سيستم سروالكتروهيدروليك
377
طراحي و شبيه سازي كنترل سرعت موتور رلوكتانسي سنكرون بدون بلبرينگ
378
طراحي و شبيه سازي كنترل كننده بازوي انعطاف پذير مبتني بر شكل دهي ورودي
379
طراحي و شبيه سازي كنترل كننده پيش بين غير خطي چند متغيره مبتني بر مدل وينر
380
طراحي و شبيه سازي كنترل كننده تحريك الكتريكي عملكردي براي برخاستن بيماران پاراپلژيك با استاده از كنترل پيش بين غير خطي
381
طراحي و شبيه سازي كنترل كننده تطبيقي بهنگام براي يك راكتور تانك همزن پيوسته شيميايي CSTR
382
طراحي و شبيه سازي كنترل كننده تعقيب مسير براي سيستمهاي روباتيك به منظور مقابله با تغييرات مسير
383
طراحي و شبيه سازي كنترل كننده جريان اينورتر منبع ولتاژ ،جهت بكارگيري در دستگاه ميكروپروسسوري تزريق جريان kA 25
384
طراحي و شبيه سازي كنترل كننده مقاوم براي كنترل آونگ واژگون با پارامترهاي نامعين به روش چند جمله ايها
385
طراحي و شبيه سازي كنترل كننده هاي statcom .sssc.up fc با روش هاي كنترلي piانتگرالي تناسبي و Rbfn شبكه تابعي اساس شعاعي به منظور بهبود پايداري گذرا
386
طراحي و شبيه سازي كنترل كننده هاي محلي و مركزي سيستم HVDC از روش هاي كلاسيك
387
طراحي و شبيه سازي كنترل هوشمند تصوير در پريسكوپ سه درجه آزادي و پياده سازي آن بر روي نمونه آزمايشگاهي
388
طراحي و شبيه سازي كنترل هوشمند سكوي ردياب الكترواپتيكي و پياده سازي آن برروي نمونه ميداني
389
طراحي و شبيه سازي كنترلر مناسب براي UPQC در سيستم هاي سه فاز چهارسيمه جهت بهبود كيفيت توان
390
طراحي و شبيه سازي كوپلر جهتي موجبري فشرده بر اساس ساختار موجبر مجتمع درون زير لايه
391
طراحي و شبيه سازي كوپلر مايكروويو با خطوط مايكرو استريپ تزويج شده
392
طراحي و شبيه سازي گيت كوانتومي نوري با استفاده از موجبرهاي ليتيوم نايوبيت و مبتني بر عوامل تفكيك و درهم تنيدگي مد، فركانس و پلاريزاسيون
393
طراحي و شبيه سازي گيت ها و مدارهاي منطقي تمام نوري مبتني بر بلورهاي فوتوني
394
طراحي و شبيه سازي گيت هاي منطقي تمام نوري
395
طراحي و شبيه سازي گيرنده تبديل مستقيم (DICON-RECEIVER) در سيستم راديو سلولار GSM
396
طراحي و شبيه سازي گيرنده نوري بصورت مدار مجتمع با فن آوري CMOS
397
طراحي و شبيه سازي لنز مسطح مايكرواستريپي با پلاريزاسيون دايروي در باند X
398
طراحي و شبيه سازي لينك آكوستيكي زير آبي پر سرعت، مقاوم در برابر چند مسيري
399
طراحي و شبيه سازي لينك بين ماهواره اي (ISL) براي ماهواره هاي LEO و GEO
400
طراحي و شبيه سازي مبدل DC-DC افزاينده با بهره ولتاژ بالا با استفاده از سلف كوپل شده
401
طراحي و شبيه سازي مبدل آنالوگ به ديجيتال با معماري successive approximation register
402
طراحي و شبيه سازي مبدل آنالوگ به ديجيتال بروش لوله اي
403
طراحي و شبيه سازي مبدل آنالوگ به ديجيتال قابل برنامه ريزي با استفاده از نانو ممريستور
404
طراحي و شبيه سازي مبدل الكترواستاتيك انرژي باد و مقايسه آن با توربين بادي متعارف
405
طراحي و شبيه سازي مبدل تصحيح ضريب قدرت بوست با مدولاسيون سيگما-دلتا و كنترل ديجيتال جهت بهبود ديناميك مبدل
406
طراحي و شبيه سازي مبدل هاي DC-DCدر خودرو هاي هايبريد
407
طراحي و شبيه سازي مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال نوع Flash
408
طراحي و شبيه سازي مبدل هاي چند پالسه با استفاده از ساختار هاي مختلف اتو ترانسفورماتور
409
طراحي و شبيه سازي مبدل هاي چند سطحي چند سلولي متوالي با منابع نامتقارن و ساخت نمونه آزمايشگاهي
410
طراحي و شبيه سازي مبدلهاي حرارتي فشرده
411
طراحي و شبيه سازي متاسرفيس به منظور توليد بيم هاي گردابي تكانه زاويه اي مداري
412
طراحي و شبيه سازي متاسرفيس كدشده به منظور كنترل دقيق توزيع توان بيم هاي چندگانه بازگشتي
413
طراحي و شبيه سازي محدود كننده جريان خطا در شبكه راه آهن برقي AC
414
طراحي و شبيه سازي محركه الكتريكي يك بار كششي با در نظر گرفتن ديناميك بار
415
طراحي و شبيه سازي محركه بدون حسگر موتورالقايي تغذيه شونده با اينورتر منبع جريان ﴿CSI﴾ با هدف بهبود هارمونيك هاي جريان و تخمين دقيق تر شار
416
طراحي و شبيه سازي محفظه تك نفره هايپربار اكسيژن براي حيوانات كوچك
417
طراحي و شبيه سازي مخزن وكيوم 120 متر مكعبي براي خشك كردن ترانس هاي مجتمع فولاد مباركه
418
طراحي و شبيه سازي مخلوطكننده بالابرنده باند KA
419
طراحي و شبيه سازي مدار آشكارساز فاز توسط گيت هاي منطقي بهبود يافته مبتني بر طراحي مد جريان
420
طراحي و شبيه سازي مدار آنالوگ مدل كلسيم Li-Rinzel با استفاده ازتكنولوژي CMOS
421
طراحي و شبيه سازي مدار بازيافت پالس ساعت و اطلاعات نيم نرخ 5/2 گيگابيت در ثانيه
422
طراحي و شبيه سازي مدار تصحيح تداوم كلاك براي مدار حلقه قفل تاخير با فركانس 1GHz
423
طراحي و شبيه سازي مدار خوانش ژيروسكوپ ارتعاشي MEMS به همراه جبران سازي خطاي يك چهارم
424
طراحي و شبيه سازي مدار قشر بينايي مغز بعنوان واسط مغز و كامپيوتر با استفاده از مدل نوروني جمع و آتش
425
طراحي و شبيه سازي مدار مجتمع فشرده به‌منظور تقليد عملكرد سلول ممريستور
426
طراحي و شبيه سازي مدار يادگيري بر پايۀ اسپايك با استفاده از مدل نورون I&F تعميم يافته و مدار آستروسيت
427
طراحي و شبيه سازي مداررمزكننده RFدر سيستمهاي كنترل دسترسي
428
طراحي و شبيه سازي مداري براي جبران سازي جريان در ثانويه ترانسفور ماتورهاي جريان
429
طراحي و شبيه سازي مدل مداري ديناميكي براي سلول هاي QCA
430
طراحي و شبيه سازي مدلي انعطاف پذير براي زمانبندي در محيط گريد محاسباتي
431
طراحي و شبيه سازي مدني انعطاف پذير براي زمانبندي در محيط گريد محاسباتي
432
طراحي و شبيه سازي مدولاتورهاي سيگما- دلتاي تركيبي زمان گسسته و زمان پيوسته براي كاربردهاي باند وسيع در تكنولو‍‍ژي 90 نانومتر CMOS
433
طراحي و شبيه سازي مدولاتورهاي سيگما- دلتاي زمان- پيوسته باند وسيع با رويكرد افزايش سرعت و كاهش توان مصرفي
434
طراحي و شبيه سازي مدولاتورهاي سيگما-دلتا براي كاربردهاي باند وسيع در تكنولو‍ژي 90 نانومتر ‍‍CMOS
435
طراحي و شبيه سازي مرجع فركانسي روي تراشه
436
طراحي و شبيه سازي مسيريابي تحمل پذير نقص و آگاه از ازدحام در شبكه برتراشه
437
طراحي و شبيه سازي مگنت براي سيكلوترون 30MeV توسط كد CST و مقايسه با سيكلوترون كرج
438
طراحي و شبيه سازي مگنت سيكلوترون 18 مگاالكترون ولت با استفاده از كد هاي CST و TOSCA
439
طراحي و شبيه سازي مگنت سيكلوترونAVF توسط كد CST براي پروتون هاي با انرژي MeV10 و MeV30
440
طراحي و شبيه سازي مگنت شتابدهنده سيكلوترون 100 مگاالكترون ولتي قطاع مجزا
441
طراحي و شبيه سازي منبع تغذيه سوئيچينگ يك كيلو وات فلاي بك با استفاده از مدارات كمكي
442
طراحي و شبيه سازي موجبر دو سيم استوانه اي موازي بهينه شده براي حداكثر پهناي باند با استفاده از اگوريتم pso
443
طراحي و شبيه سازي موجبر هاي كريستال فتوني با سرعت گروه پايين با استفاده از روش PWE
444
طراحي و شبيه سازي موجبرهاي شياردار موازي و موجبر بلور فوتوني شياردار براي آشكارسازي
445
طراحي و شبيه سازي مولد ساعت مجتمع فركانس بالا بر مبناي DLL
446
طراحي و شبيه سازي نانوكانال بهينه جهت شيرين سازي آب
447
طراحي و شبيه سازي ناهمگام واحد عمليات رياضي يك ريزپردازنده RISC
448
طراحي و شبيه سازي نمونه اوليه اسكلت خارجي قفسه سينه
449
طراحي و شبيه سازي نوسان ساز كنترل شونده با ولتاژ كم‌توان
450
طراحي و شبيه سازي نوسان ساز كنترل شونده با ولتاژ مايكروويو در تكنولوژي CMOS
451
طراحي و شبيه سازي هسته پردازشگر رمزنگاري بر مبناي منحني بيضوي
452
طراحي و شبيه سازي هسته پردازنده صحبت در گوش بيونيكي
453
طراحي و شبيه سازي هسته مركزي پردازنده شبكه
454
طراحي و شبيه سازي هسته مركزييك پردازنده DSP
455
طراحي و شبيه سازي هيبريد o 180 فشرده پهن باند براي باند 2-8 GHz
456
طراحي و شبيه سازي هيدروليك و استاتيك برج تقطير سيني دار
457
طراحي و شبيه سازي و آناليز قابليت اطمينان برد كنترل كننده ماشين سوزن
458
طراحي و شبيه سازي و ارزيابي مدلي براي شبكه اخلي خودرو مبتني بر بلوتوث
459
طراحي و شبيه سازي و اندازه گيري پارامترهاي فيلترهاي غير فعال در طرف جريان مستقيم HVDC
460
طراحي و شبيه سازي و روش هاي ساخت مالتي پلكسرها با استفاده از Quantum-dot Cellular Automata
461
طراحي و شبيه سازي و ساخت آشكارساز پرتوي ايكس و ذرات باردار سنگين با قدرت تفكيك مكاني بالا مبتني بر نانوسيم هاي سوسوزن اكسيد روي
462
طراحي و شبيه سازي و ساخت فيلتر چاپي بدون انعكاس در باند فركانسي L
463
طراحي و شبيه سازي و ساخت مولتيمتر ديجيتال
464
طراحي و شبيه سازي و ساخت نويز ژنراتور باند VHF
465
طراحي و شبيه سازي و سنتز سخت افزاري الگوريتم رمز نگاري ...
466
طراحي و شبيه سازي و مقايسه توپولوژي هاي مختلف اينورترهاي Z-Source با تغذيه ولتاژ
467
طراحي و شبيه سازي واحد ايزومريزاسيون نفتاي سبك
468
طراحي و شبيه سازي واحد ايزومريزاسيون نفتاي سبك
469
طراحي و شبيه سازي واحد پايپلاين يك پردازنده PowerPC
470
طراحي و شبيه سازي واحد محاسباتي مميز شناور (FPU) با استفاده از زبان VHDL
471
طراحي و شبيه سازي واحد محاسبه و منطق تحمل پذير نقص با استفاده از قابليت بازپيكر بندي
472
طراحي و شبيه سازي واحد محاسبه و منطق خود آزمون
473
طراحي و شبيه سازي واحد نم زدايي از گاز طبيعي
474
طراحي و شبيه سازي واحد نم زدايي از گاز طبيعي
475
طراحي و شبيه سازي واحد ورودي سوئيچ ATM
476
طراحي و شبيه سازي يك IQ Mixer براي گيرنده راديويي WiMAX با ساختار Zero-IF
477
طراحي و شبيه سازي يك VCO با دو فاز متعامد براي گيرنده راديويي WiMAX
478
طراحي و شبيه سازي يك آرايه آنتن جهت ياب با بررسي اثر متقابل
479
طراحي و شبيه سازي يك آرايه ميكسر توان براي بهبود خطينگي و بازده توان
480
طراحي و شبيه سازي يك آنتن آرايه اي بازتابنده در باند X با الگوي تشعشعي مجذور كسكانت
481
طراحي و شبيه سازي يك آنتن آرايه¬اي بازتابنده با دو پلاريزاسيون خطي متعامد براي كاربردهاي ماهواره¬اي
482
طراحي و شبيه سازي يك آنتن جهت ياب با استفاده از آرايه ي از آنتن ها
483
طراحي و شبيه سازي يك آنتن كاشتني در بافت بدن
484
طراحي و شبيه سازي يك آنتن موج نشتي دو پرتويي بر مبناي هولوگرام
485
طراحي و شبيه سازي يك آنتن موج نشتي يكنواخت با SLL پايين بر پايه ي SIW در باند X
486
طراحي و شبيه سازي يك آنتن ميكرو استريپي پهن باند با باند قطع توسط رزوناتور
487
طراحي و شبيه سازي يك آنتن ميكرواستريپي با سطح مقطع راداري پايين باند وسيع
488
طراحي و شبيه سازي يك الگوريتم تطبيقي - نظارتي براي يك ماهواره چرخان
489
طراحي و شبيه سازي يك الگوريتم تعقيب وضعيت ماهواره
490
طراحي و شبيه سازي يك الگوريتم مسير يابي در يك شبكه بر تراشه با همبندي توري با مصرف انرژي بهينه
491
طراحي و شبيه سازي يك الگوريتم مناسب براي شكل دهي به پترن آنتن با كمك پردازش آرايهاي براي سيگنالهاي باندپهن
492
طراحي و شبيه سازي يك اينورتر تك فاز متصل به شبكه با محدود كننده جريان به منظور گذر از خطاي شبكه
493
طراحي و شبيه سازي يك اينورتر چندسطحي فتوولتاييك با ساختار جديد
494
طراحي و شبيه سازي يك اينورتر نقطه ي خنثي مهارشده با جريان نشتي صفر براي كاربردهاي فتوولتايي
495
طراحي و شبيه سازي يك بار الكترونيكي DC با قابليت كار در نواحي اول و دوم منحني مشخصه ي (V-I)
496
طراحي و شبيه سازي يك برچسب هوشمند سازگار با حسگر MEMS
497
طراحي و شبيه سازي يك بلوك محاسباتي آنالوگ با كارآيي بالا براي آرايه آنالوگ قابل برنامه ريزي
498
طراحي و شبيه سازي يك پردازشگر فازي ﴿بلوك فازي ساز﴾
499
طراحي و شبيه سازي يك پردازنده آرايه سيستوليك جهت كاهش خطاي تخمين موقعيت هدف در رادار
500
طراحي و شبيه سازي يك پردازنده قطار بيت نوري
501
طراحي و شبيه سازي يك تابش اختلاف بسامد در رژيم تخليه كامل
502
طراحي و شبيه سازي يك تراشه به منظور فشرده سازي تصاوير با استفاده از پردازشهاي موازي
503
طراحي و شبيه سازي يك ترانزيستور تك مولكولي
504
طراحي و شبيه سازي يك تغيير دهنده فاز به كمك ساختار SIWبا زير لايه فريت LTCCبراي كاربرد آرايه فازي
505
طراحي و شبيه سازي يك تقويت كننده ابزار دقيق حالت جريان ولتاژ پايين توان پايين بر مبناي ناقل جريان تمام تفاضلي
506
طراحي و شبيه سازي يك تقويت كننده ابزاردقيق حالت جرياني برمبناي ناقل هاي جريان تمام تفاضلي نسل دوم
507
طراحي و شبيه سازي يك تقويت كننده كم نويز (LNA) براي گيرنده راديويي UWB
508
طراحي و شبيه سازي يك تقويت كننده ي چاپري كم توان Design an​d simulation of a low power chopper amplifier
509
طراحي و شبيه سازي يك تقويت كننده ي كم نويز براي گيرنده ي راديويي WiMAX
510
طراحي و شبيه سازي يك تقويت كننده ي كم نويز پهن باند با بهره ي انتقالي زياد و مسير پس خور
511
طراحي و شبيه سازي يك چرخه تبريد تراكم بخار براي يك ميكرو يخچال
512
طراحي و شبيه سازي يك چرخه تبريد تراكم بخار براي يك ميكرو يخچال
513
طراحي و شبيه سازي يك دستگاه مولتي متر با قابليت ارتباط با كامپيوتر و كاليبراسيون
514
طراحي و شبيه سازي يك دمدولاتور FSK با تكنولوژي CMOS و نرم افزار HSPICE
515
طراحي و شبيه سازي يك ژيروسكوپ ميكروالكترومكانيكي(MEMS) براي كاربرد در خودرو
516
طراحي و شبيه سازي يك سامانه اپتيكي براي اندازه گيري پاشندگي لايه هاي نازك اپتيكي در گستره 1000-500 نانومتر
517
طراحي و شبيه سازي يك سي پي يو به كمك نرم افزار ...
518
طراحي و شبيه سازي يك سيستم
519
طراحي و شبيه سازي يك سيستم تشخيص نفوذ براي حمله‌هاي اختلال در ترافيك شبكه
520
طراحي و شبيه سازي يك سيستم كنترل براي مركز كنترل كيفيت توان
521
طراحي و شبيه سازي يك سيستم هيدروليكي به وسيله ي نرم افزار متلب
522
طراحي و شبيه سازي يك شبكة عصبMLFتحت FPGA و اجراي يادگيري در شبكه به صورت On-chip
523
طراحي و شبيه سازي يك شبكه عصبي MLP تحت FPGA و اجراي يادگيري شبكه به صورت On - Chip
524
طراحي و شبيه سازي يك ضربكننده آنالوگCMOSبا خطساني بالا و ولتاژ پائين و توان پائين
525
طراحي و شبيه سازي يك فرستنده راديو ضربه فراپهن باند براي بهبود عملكرد توامان با سيستمهاي باند باريك
526
طراحي و شبيه سازي يك فيلتر پايين گذر با پهناي باند قابل تنظيم براي گيرنده هاي راديويي WiMAX و Wi - Fi
527
طراحي و شبيه سازي يك فيلتر كالمن توسعه يافته و اعمال آن بر روي سيستم تعيين وضعيت ماهواره
528
طراحي و شبيه سازي يك قطبي كن فيبري پلاسمونيكي
529
طراحي و شبيه سازي يك كاواك براي شتاب دهنده ي خطي الكترون با انرژي 10 Me V
530
طراحي و شبيه سازي يك كمك - پردازنده شبكه عصبي
531
طراحي و شبيه سازي يك كنترل كننده با استفاده از شبكه هاي عصبي براي كلاسي از سيستمهاي غيرخطي
532
طراحي و شبيه سازي يك كنترل كننده تطبيقي براي كنترل فاصله هوايي قطار مگلو EMS
533
طراحي و شبيه سازي يك كنترلر پيش بين تعميم يافته براي مبدل هاي سوئيچينگ در DG ها
534
طراحي و شبيه سازي يك گيرنده رادار مبتني بر نرم افزار شبه نويز تصادفي با تأكيد بر قابليت مقابله با اقدامات متقابل الكترونيك
535
طراحي و شبيه سازي يك مبدل آنالوگ به ديجيتال ---- در تكنولوژي CMOS
536
طراحي و شبيه سازي يك مبدل آنالوگ به ديجيتال Time-Interleaved با معماري Pipelined در تكنولو‍ژي 90 نانومتر CMOS
537
طراحي و شبيه سازي يك مبدل آنالوگ به ديجيتال خط لوله اي با كاربردهاي مخابراتي
538
طراحي و شبيه سازي يك مبدل الكترونيك قدرت براي راه¬اندازي موتور و تثبيت فركانس برق يك هواپيماي مسافربري
539
طراحي و شبيه سازي يك متعادل كننده باتري براي ماهواره مدار ژئو با سرعت و بازدهي بالا
540
طراحي و شبيه سازي يك مخلوط‌كننده در باند GHz45 با بهبود خطينگي
541
طراحي و شبيه سازي يك مدار آنالوگ جهت بررسي عملكرد آستروسيت در ناهمزماني يك جمعيت نوروني
542
طراحي و شبيه سازي يك مدار مجتمع به عنوان مدار واسطه بين خروجي شتاب سنج و سيستم هاي الكترونيكي
543
طراحي و شبيه سازي يك مدار نورومورفيك آنالوگ با قابليت خودتعميري
544
طراحي و شبيه سازي يك مدل بهينه جهت تست مدارات مجتمع سيستم روي يك تراشه
545
طراحي و شبيه سازي يك مدولاتور پالسي MW4 براي شتاب دهنده خطي
546
طراحي و شبيه سازي يك مدولاتور دلتا سيگماي ولتاژ پايين و تمام ماسفتي در تكنولوژي استاندارد ديجيتال COMS
547
طراحي و شبيه سازي يك مقسم توان با استفاده از موجبر پلاسمونيكي
548
طراحي و شبيه سازي يك مودم HDSL/ADSLبا استفاده از روش مدولاسيون چند حاملي كد شده
549
طراحي و شبيه سازي يك ميكسر سي ماس تبديل پايين ولتاژ كم - خطينگي زياد
550
طراحي و شبيه سازي يك نمونه مدول T/R در باند فركانسي 9.3-9.8 گيگاهرتز
551
طراحي و شبيه سازي يك نوسان ساز كنترل شونده با ولتا‍ژ با قابليت محدوده تنظيم وسيع براي راديوهاي شناختگر
552
طراحي و شبيه سازي يك نوسان ساز كنترل شونده با ولتاژ با قابليت محدوده تنظيم وسيع در تكنولوژي 90 نانومتري CMOS
553
طراحي و شبيه سازي يكسو ساز DPC-PWMبه منظور بهبود عملكرد ميز تست ماشين هاي الكتريكي
554
طراحي و شبيه سازي يكسوساز سه فاز با ضريب توان بالا در ورودي
555
طراحي و شبيه‌ سازي آنتن حلزوني در محدوده فركانسي GHz 8- 2 براي استفاده در سيستم‌ هاي منوپالس
556
طراحي و شبيه‌سازي آنتن آرايه‌اي بازتابنده تاشده
557
طراحي و شبيه‌سازي الگوريتم تشخيص و تصحيح اشباع ترانسفورماتور جريان
558
طراحي و شبيه‌سازي الگوريتم تعيين مدار يك ماهواره LEO مبتني بر روش فاصله‌يابي‌دوگانه
559
طراحي و شبيه‌سازي الگوريتم تكاملي جهت نگاشت و زمان¬بندي در سيستم¬هاي قابل بازپيكربندي
560
طراحي و شبيه‌سازي الگوريتم حذف نويز تصاوير B-اسكن آزمون فراصوت
561
طراحي و شبيه‌سازي اينورتر قدرت با كليدزني نرم
562
طراحي و شبيه‌سازي بلوك ناقل جريان نسل دوم با تأكيد بر كاهش ولتاژ تغذيه و توان مصرفي ، بهبود پهناي باند و حساسيت نسبت به متغيرهاي فرايندي ، ولتاژي و دمايي(PVT)
563
طراحي و شبيه‌سازي بلوك‌هاي داخلي شبكه‌ي عصبي سلولي با حافظه‌ي نسبت
564
طراحي و شبيه‌سازي بلوك‌هاي داخلي يك آرايه آنالوگ قابل پيكربندي پردقت
565
طراحي و شبيه‌سازي تجهيزات فرآيندي واحد شيرين‌سازي پالايشگاه گاز ايلام
566
طراحي و شبيه‌سازي تفنگ الكتروني جريان پالسي جهت استفاده در شتابدهنده‌هاي صنعتي
567
طراحي و شبيه‌سازي تقويت كننده‌هاي كم‌نويز (LNA) باند وسيع با دقت خطي بالا در تكنولوژي‌هاي نانومتر CMOS
568
طراحي و شبيه‌سازي تقويت‌كننده گسترده در كاربرد سنجش طيف سيستم راديوهاي شناختي
569
طراحي و شبيه‌سازي تقويت‌كننده‌ي توان كلاس E در فركانس راديويي با تلاش براي افزايش بازدهي
570
طراحي و شبيه‌سازي تقويت‌كننده‌ي فركانس زياد با كنترل بهره (خودكار)
571
طراحي و شبيه‌سازي جاذب خورشيدي مبتني بر فرامواد و كريستال‌هاي فوتوني
572
طراحي و شبيه‌سازي حلقه‌ي قفل فاز با قابليت فيلتر كردن هارمونيك دوم و پاسخ ديناميكي سريع براي اينورترهاي تك‌فاز متصل به شبكه
573
طراحي و شبيه‌سازي دسته‌موتور مجهز به ضربه‌گير و بهينه‌سازي آن براي پلتفرم ملي
574
طراحي و شبيه‌سازي دي‌مالتي‌پلكسر تمام ‌نوري براي سيستم‌هاي DWDM بر اساس كريستال‌هاي فتوني
575
طراحي و شبيه‌سازي ساختار پيزوالكتريك جهت استفاده در ميراگر مگنتورئولوژيك
576
طراحي و شبيه‌سازي سامانه رمزنگاري با امنيت بالا مبتني بر جداسازي كور منابع
577
طراحي و شبيه‌سازي سيستم ICCP
578
طراحي و شبيه‌سازي سيستم الكترونيكي قابل كاشت در چشم
579
طراحي و شبيه‌سازي سيستم تشخيصي ناهنجاري‌هاي دنداني با استفاده از پراب‌هاي التراسوند
580
طراحي و شبيه‌سازي سيستم جبران‌ساز ديناميكي شبكه‌هاي تراكشن
581
طراحي و شبيه‌سازي سيستم جبرانساز شبكه راه‌آهن برقي AC با در نظر گرفتن انرژي برگشتي قطار
582
طراحي و شبيه‌سازي سيستم ذخيره‌سازي انرژي تركيبي توسط باتري و ابر خازن
583
طراحي و شبيه‌سازي سيستم شبيه ساز بالانس گرانش وسايل كوچك فضايي
584
طراحي و شبيه‌سازي سيستم كنترل وضعيت يك ماهواره سه‌محوره، با جهت‌گيري دائم به سمت زمين و خورشيد
585
طراحي و شبيه‌سازي فتوديود تقويت‌شده با نانو ساختارهاي فلزي
586
طراحي و شبيه‌سازي فرامواد سه‌بعدي و نانولايه‌اي با ضريب شكست منفي در فركانس تراهرتز
587
طراحي و شبيه‌سازي فوتوراكتور جهت تبديل فوتوكاتاليستي دي اكسيد كربن به سوخت سنتز
588
طراحي و شبيه‌سازي فيلتر تركيبي قدرت موازي از نوع تزريقي با اعمال روش‌هاي مختلف كنترلي
589
طراحي و شبيه‌سازي كليد مغناطيسي و مدار باز نشاني مغناطيسي هسته
590
طراحي و شبيه‌سازي كنترل نظارتي در شبكه‌هاي تك خطه دو جهته با روش حفره‌هاي زماني
591
طراحي و شبيه‌سازي كنترل‌كننده پيش‌بين در مبدل DC-DC دو ورودي غيرايزوله براي كاربردهاي انرژي تجديدپذير
592
طراحي و شبيه‌سازي كنترل‌كننده‌ي پيش‌بين جريان خروجي اينورتر تك‌فاز متصل به شبكه براي كاربردهاي فتوولتائيك
593
طراحي و شبيه‌سازي گيت‌هاي منطقي و معماري FPGA با استفاده از ساختار ممريستور
594
طراحي و شبيه‌سازي مبدل DC-DC با بهره ولتاژ بالا با سويچينگ نرم براي استفاده در خطوط HVDC Light
595
طراحي و شبيه‌سازي مبدل آنالوگ به ديجيتال فلش MCML كم مصرف همه منظوره، با فركانس بالا و دقت بالا
596
طراحي و شبيه‌سازي مبدل تك مرحله‌اي تك‌فاز سيستم‌هاي فتوولتائيك با قابليت افزايش بهره و بهبود كنترل كليد‌ها
597
طراحي و شبيه‌سازي مبدل ولتاژ DC-DC سوئيچينگ داخل تراشه بدون سلف با استفاده از توپولوژي خازن سوييچ شونده سري
598
طراحي و شبيه‌سازي مبدل‌هاي آنالوگ به ديجيتال توان پايين با معماري SAR
599
طراحي و شبيه‌سازي مبدلDC-DC تشديديLLC با استفاده از اينورتر شبه امپدانسي
600
طراحي و شبيه‌سازي مدار تبديل فوريه آنالوگ 8 نقطه‌اي با توان مصرفي پايين و سرعت بالا براي مقابله با اختلال در گيرنده‌ GPS
601
طراحي و شبيه‌سازي مدار مجتمع حسگر موقعيت زاويه‌اي مبتني بر اثر هال
602
طراحي و شبيه‌سازي مدارهاي واسط CMOS براي شتاب سنج هاي خازني MEMS با رزولوشن گرانشي ميكرو
603
طراحي و شبيه‌سازي مداري براي حالت گذراي كليد قدرت
604
طراحي و شبيه‌سازي مدولاتورهاي سيگما-دلتا براي استانداردهاي چندگانه مخابرات بي‌سيم در تكنولوژي 90 نانومتر CMOS
605
طراحي و شبيه‌سازي مشاهده‌گر سرعت براي كنترل موتور القايي خطي
606
طراحي و شبيه‌سازي مقايسه كننده يك مبدل آنالوگ به ديجيتال لوله‌اي خطا كم - توان كم
607
طراحي و شبيه‌سازي مولد مركزي الگو مبتني بر ممريستور
608
طراحي و شبيه‌سازي و ساخت فيلتر CRLH SIW با هدف كوچك‌سازي
609
طراحي و شبيه‌سازي واحد مبادله اطلاعات باليس (BTM) بر مبناي سيستم اروپايي كنترل قطار
610
طراحي و شبيه‌سازي يك الگوريتم هوشمند پردازشي به منظور تشخيص عيوب در تصاوير آزمون فراصوت
611
طراحي و شبيه‌سازي يك اينورتر پنج سطحي تمام‌پل بهبوديافته‌ي متصل به شبكه با قابليت انتقال توان راكتيو و THD بسيار كم براي كاربردهاي فوتوولتائيك
612
طراحي و شبيه‌سازي يك اينورتر پنج سطحي نقطه‌ي خنثي مهارشده با تعداد كليدهاي كم و فركانس زياد براي كاربردهاي فوتوولتائيك
613
طراحي و شبيه‌سازي يك اينورتر متصل‌به‌شبكه با رويكرد پايدارسازي شبكه
614
طراحي و شبيه‌سازي يك بخش جلويي ثبت سيگنال عصبي كم‌نويز و كم‌توان با ملاحظات سازگاري الكترومغناطيسي
615
طراحي و شبيه‌سازي يك پروتكل كنترل همبندي در شبكه‌هاي اقتضايي و حسگري به منظور بهينه‌سازي مصرف توان
616
طراحي و شبيه‌سازي يك تقويت كننده كم نويز (LNA) با چندين باند دريافتي قابل تنظيم براي گيرنده راديويي WiMAX
617
طراحي و شبيه‌سازي يك ضرب‌كننده‌ي آنالوگ چهار ربعي حالت جريان
618
طراحي و شبيه‌سازي يك فيلتر FIR مقاوم در برابر خطا
619
طراحي و شبيه‌سازي يك ماسفت افقي با ساختار ACCFET روي زير لايه SiC
620
طراحي و شبيه‌سازي يك مبدل AC-DCغيرايزوله‌ي بدون‌پل مبتني بر ساختار بوست با سلف كوپل شده
621
طراحي و شبيه‌سازي يك مبدل آنالوگ به ديجيتال با معماري SAR و توان بسيار پايين براي كاربردهاي مهندسي پزشكي
622
طراحي و شبيه‌سازي يك مبدل آنالوگ به ديجيتال با معماري پايپ‌لاين و توان پايين در تكنولوژي 90 نانومتر CMOS
623
طراحي و شبيه‌سازي يك مبدل آنالوگ به ديجيتال توان پايين و دقت بالا با معماري Pipeline در تكنولوژي 90 نانومتر CMOS
624
طراحي و شبيه‌سازي يك مبدل آنالوگ به ديجيتال فلش ولتاژ و توان پايين با مشخصات بهبود يافته براي كاربرد فراپهنباند(UWB) بويژه در تلفن همراه و كانالخوان راهانداز لوح فشرده (HDDRC
625
طراحي و شبيه‌سازي يك مبدل‌ DC-DC بهره‌‌زياد غيرايزوله با قابليت انتقال توان در دو جهت براي سيستم‌هاي فوتوولتائيك متصل به شبكه
626
طراحي و شبيه‌سازي يك متعادل‌ساز جديد براي بسته سلول‌هاي باتري‌ ليتيم-يون سري شده
627
طراحي و شبيه‌سازي يك مدار Barrel shifter جديد با استفاده از تكنولوژي QCA
628
طراحي و شبيه‌سازي يك مدارتثبيت كننده ي ولتاژ كم افت با جبران سازي پويا
629
طراحي و شبيه‌سازي يك ميكرواينورتر فتوولتاييك تك‌فاز متصل به شبكه با رويكرد كاهش ظرفيت خازن جداساز توان
630
طراحي و شبيه‌سازي يك نانوحسگر بر پايه تحريك پلاسمون پلاريتون¬هاي سطحي با باند وسيع در محدوده مادون قرمز نزديك
631
طراحي و شبيه‌سازي يك نوسان‌ساز I/Q با نويزفاز كم ودقت فاز بالا
632
طراحي و شبيه‌سازي يك هيبريد90 درجه پهن باند فشرده
633
طراحي و شبيه¬سازي پروتكل جستجوي سبك وزنِ امن در يك سامانه¬ي RFIDو پياده‌سازي سخت‌افزاري آن
634
طراحي و شبيه¬سازي تراشه ژيروسكوپ تك محوره به كمك فرآيند ميكروماشينكاري
635
طراحي و شبيه¬سازي تقويت¬كننده كم¬نويز فراپهن¬باند با روش حذف نويز
636
طراحي و شبيه¬سازي مكانيزم مديريت اعتماد در شبكه¬هاي سيار اقتضايي به منظور بهبود مسيريابي
637
طراحي و شبيه¬سازي يك كنترل مقاوم براي شتاب¬سنج MEMS
638
طراحي و شبيه¬سازي يك ليزر Er:glass دمش از پهلوي ديودي با كليدزني Q
639
طراحي و شبيه‏سازي UPSهاي تك‏فاز موازي
640
طراحي و شبيهسازي اثر نانو ذرات نقره بر مختصات الكتريكي و نوري فيلم لايه نازك اكسيد تيتانيوم
641
طراحي و شبيه‎سازي ادوات مبتني بر متامتريال‎هاي با ضريب شكست نزديك به صفر
642
طراحي و شبيهسازي بافل حسگر ستاره و تعيين پارامترهاي آن
643
طراحي و شبيهسازي پرابهاي فراصوت بر اساس مدل پيشنهادي مخازن نفت براي استفاده در فرآيند افزايش برداشت
644
طراحي و شبيهسازي تقويتكننده كم - نويز CMOS تمام تفاضلي گيتمشترك براي كاربردهاي UWB
645
طراحي و شبيهسازي تقويتكننده كمنويز و سنتزكننده فركانسي توان پايين CMOS براي فرستنده–گيرنده شبكههاي حسگر بيسيم
646
طراحي و شبيهسازي سري كردن MOSFET هاي قدرت و پيادهسازي آن
647
طراحي و شبيهسازي فيلترهاي تمام نوري انتخابگر طولموج مبتني بر كريستالهاي فتوني
648
طراحي و شبيهسازي كدكننده و ديكدكننده صوت در موبايلهاي نسل سوم، مبتني بر استاندارد AMR
649
طراحي و شبيهسازي منظومههاي سيگنالي مبتني بر ميدانهاي عددي براي استفاده همزمان در كانالهاي AWGN و Rayleigh Fading
650
طراحي و شبيهسازي يك DLL تركيبي با جيتر پايين و بازة فركانسي وسيع
651
طراحي و شبيهسازييك شبكه بر تراشهي كارا با راهگزيني تركيبي
652
طراحي و ششبيه سازي مدل لوكوموتيو و پياده سازي برخي الگوريتم هاي tcs در محيط Blender
653
طراحي و شناخت ساختار درزها در سازه هاي بتني
654
طراحي و شناخت ساختار درزها در سازه هاي بتني
655
طراحي و شناخت ضربه گيرهاي مكانيكي
656
طراحي و صحنه آرائي در فيلمهاي نقاشي متحرك
657
طراحي و صنعتي سازي شير انتخاب كننده ميكروسيالاتي
658
طراحي و طرح ريزي پروژه مشتري محوري در شركت بين المللي پخش بهروز نيك (با رويكرد CRM)
659
طراحي و طرح ريزي پروژه مشتري محوري در شركت بين المللي پخش بهروزنيك (با رويكرد (CRM )
660
طراحي و عملكرد سيستم ترمز
661
طراحي و عملكرد مولد بخار نيرو گاهي
662
طراحي و فرايند ساخت گيربكس
663
طراحي و قالب برش ورقه هسته ترانس و ساخت ترانس جوشكاري
664
طراحي و كاربرد توربو شارژر در موتورهاي احتراق داخلي
665
طراحي و كاربرد جيگ و فيكسچر در صنايع هوايي
666
طراحي و كاربرد حسگر پتانسيو متري انتخابگر جديد با استفاده از ليگاندهاي باز شيف
667
طراحي و كاربرد حسگر پتانسيومتري انتخابگر جديد با استفاده از ليگاندهاي بار شيف
668
طراحي و كاربرد داربست رساناي اليگومرپيرول-كيتوسان براي مهندسي بافت غضروف
669
طراحي و كاربرد صدا خفه كن هاي مقاومتي در سيستم اگزوز خودرو
670
طراحي و كاربرد قطعات RNAi جهت كاهش بين ژن PEP
671
طراحي و كاربرد نظريه بازي ها در قيمت گذاري رقابتي پويا با يك رهبر و n پيرو غير مستقل
672
طراحي و كاربرد يك مدل اطلاعاتي به منظور هزينه يابي هوشمند فعاليت ها و محاسبه بهاي تمام شده خدمات بيمارستاني
673
طراحي و كاربست الگوي L3Y2T براي تحليل و اولويت بندي عوامل نوآوري و چابكي مورد گروه صنعتي قدس نجف آباد
674
طراحي و كاليبراسيون مبدل‌هاي آنالوگ به ديجيتال Pipeline بدون استفاده از تقويت‌كننده‌ عملياتي
675
طراحي و كنترل بازوي مكانيكي
676
طراحي و كنترل پيچه ي هلمهولتز سه محوره جهت انجام تست هاي الكترومغناطيسي ماهواره در حضور اغتشاشات محيطي
677
طراحي و كنترل تثبيت كننده مجازي در ربات هاي پزشكي براي محيط هايي با امپدانس متغيير
678
طراحي و كنترل تطبيقي مسير چند منظوره يك بازوي مكانيكي متحرك چرخ دار
679
طراحي و كنترل توربين -ژنراتورهاي محركه مستقيم مبتني بر ماشين هاي شار محور و مبدل هاي الكترونيك قدرت چند سطحي
680
طراحي و كنترل ربات پيشواي عمومي با قابليت بازگشت نيرو
681
طراحي و كنترل سيستم Place and Pick
682
طراحي و كنترل سيستم اگزواسكلت رباتيك اندام فوقاني: بازوي رباتيك
683
طراحي و كنترل سيستم غيرخطي توان‌بخشي‌ازدور مبتني بر درمان و آموزش
684
طراحي و كنترل سيستم مونتاژ محور عقب خودرو
685
طراحي و كنترل سيستم هيبريد باد و خورشيد (PV/Wind) به منظور كمك در تأمين برق مناطق دور افتاده و منازل مسكوني
686
طراحي و كنترل شبكه اي از خودروهاي نيمه خودكار با توانايي مقابله با حملات سايبري، بر پايه سيستمهاي يچند عاملي
687
طراحي و كنترل عملگر با واسطه ي انعطاف پذير در اسكلت خارجي براي مصارف توان افزايي
688
طراحي و كنترل فيلتر اكتيو سه فاز جهت بهبود كيفيت توان
689
طراحي و كنترل مبدل هاي تشديدي چندسطحي
690
طراحي و كنترل يك بازوي روبات داراي هوش مصنوعي با قدرت درك فرامين صوتي
691
طراحي و كنترل يك جبرانگر پوياي ولتاژ چندمنظوره
692
طراحي و كنترل يك سيستم ربات جراحي MIS از راه دور مبتني بر فيدبك هپتيك
693
طراحي و كنترل يك سيستم مستر-اسليو مشاركتي به منظور جابجايي تير با طولها و وزنهاي نامشخص
694
طراحي و كنترل يك شيپوره همگرا واگرا
695
طراحي و كنترل يك وسيله فعال توانبخش زانو با به كارگيري سيال مگنتورئولوژيك
696
طراحي و گسترش مدل برنامه ريزي پويا در ارزيابي و انتخاب گزينه هاي اقتصادي و ارائه نرم افزار آن
697
طراحي و گسترش يك سامانه ي واسط مغز - رايانه براي كنترل برخط حركت يك بازوي رباتي با پنج درجه‌ آزادي
698
طراحي و لي اوت پيشرفته ﴿ترجمه كتاب نوشته ي برايان ليمي﴾
699
طراحي و لي اوت پيشرفته ﴿ترجمه كتاب، نوشته برايان ليمي﴾
700
طراحي و ماكت نمايشنامه فاوست كتاب اول (صحنه شب والپورگيز)
701
طراحي و ماكت نمايشنامه مرگ در پائيز اثر: اكبررادي
702
طراحي و مبدل و دستگاه اندازه گيري قوس كمر و هشدار دهنده براي كودكان
703
طراحي و محاسب واگن
704
طراحي و محاسبات پست KV 132/11 كيلو ولت نيروگاه مارون تنظيمي
705
طراحي و محاسبات تاسيسات حرارتي و مرورتي و سيستمهاي آبياري سالن پرورش موز
706
طراحي و محاسبات تاسيسات مكانيكي يك استخر
707
طراحي و محاسبات تخليه دستگاههاي خط توليد الكل از ملاك چغندرقند به ظرفيت سه ميليون ليتر در سال
708
طراحي و محاسبات خطوط انتقال مايكروويو به كمك كامپيوتر
709
طراحي و محاسبات ساخت سيستمهاي هيدروليكي و كنترل ماشين آلات راهسازي
710
طراحي و محاسبات شارژكننده و پردازنده شمش از تجهيزات مجتمع فولاد مباركه
711
طراحي و محاسبات مربوط به چكش بادي
712
طراحي و محاسبات مربوط به سيستم تهويه دستگاه اسكنر سيار
713
طراحي و محاسبات مربوط به يك فروند شناور يدك كش 3000 اسب بخار
714
طراحي و محاسبات مربوط به يك فروند كشتي - يدك كش بقدرت 2400 اسب بخار
715
طراحي و محاسبات هيدرواستاتيكي به همراه ساخت مدل شناور sar
716
طراحي و محاسبات يك فروند شناور يدك كش با نيروي كشش حدود 15 تن
717
طراحي و محاسبات يك فروند شناور يدك كش به قدرت حدود 900 اسب بخار
718
طراحي و محاسبات يك فروند شناور يدكش با نيروي كشش حدود 15 تن
719
طراحي و محاسبع سردخانه سه هزار تني دو مداره
720
طراحي و محاسبه آب شيرين كن خورشيدي به كمك تكنيك خلاء غيرفعال
721
طراحي و محاسبه آسانسور با ظرفيت چهار نفر براي ساختمان پنج طبقه
722
طراحي و محاسبه اجزاء چيلر جذبي شعله مستقيم
723
طراحي و محاسبه اجزاء دستگاه تنظيم پمپ انژكتور
724
طراحي و محاسبه اجزاء مكانيكي ماشين كله زني
725
طراحي و محاسبه اجزاي دستگاه تنظيم پمپ انژكتور
726
طراحي و محاسبه اره اهن بر مداري عمودي
727
طراحي و محاسبه الكتروفيلتر جدا كننده غبار از گاز
728
طراحي و محاسبه انتقال تلسكوپي به ظرفيت SToN
729
طراحي و محاسبه ايركولر پالايشگاه نفت
730
طراحي و محاسبه ايستگاه تقويت فشار گاز طبيعي
731
طراحي و محاسبه بار حرارتي و تاسيسات يك استخر سرپوشيده سونا و جكوزي
732
طراحي و محاسبه بالابر 3 تني
733
طراحي و محاسبه به همراه نقشه هاي ساخت
734
طراحي و محاسبه بهينه برج خنك كن تر
735
طراحي و محاسبه بويلر در نيروگاه سيكل تركيبي
736
طراحي و محاسبه پخش صداي راديويي فركانس موج متوسط (MW) 1695KHZ-595
737
طراحي و محاسبه پرس 40 تن ضربه اي
738
طراحي و محاسبه پرس 40 تن ضربه اي
739
طراحي و محاسبه پرس خم هيدروليكي
740
طراحي و محاسبه پرس ضربه اي 4 تن
741
طراحي و محاسبه پرس ضربه اي 4 تن
742
طراحي و محاسبه پرس ضربه اي 40 تن
743
طراحي و محاسبه پرس ضربه اي 63 تن
744
طراحي و محاسبه پرس مكانيكي 16 تن
745
طراحي و محاسبه پرس هيدروليك 150 تن (قلامين)
746
طراحي و محاسبه پرس هيدروليك 150شن ﴿ملاميري﴾
747
طراحي و محاسبه پرس هيدروليكي
748
طراحي و محاسبه پل
749
طراحي و محاسبه پل همسان راه با شاهتيرهاي تير ورق
750
طراحي و محاسبه پمپ MHO جيوه براي توان يك كيلو وات در فشار 0/1 بار
751
طراحي و محاسبه پمپ پره اي ﴿تيغه اي ﴾
752
طراحي و محاسبه پمپ پره اي تيغه اي Sliding Vone Pomp
753
طراحي و محاسبه پمپ ديافراگن سنجشي با مكانيزم تنظيم لنگ متغير
754
طراحي و محاسبه پمپ روتاري Roots Rotry Pump
755
طراحي و محاسبه تاسيسات تهويه مطبوع مجتمع دلكده واقع در نور
756
طراحي و محاسبه تاسيسات تهويه مطبوع مركز آلاينده هاي خودرو
757
طراحي و محاسبه تاسيسات تهويه مطبوع يك ساختمان 5 طبقه مسكوني
758
طراحي و محاسبه تاسيسات تهويه مطبوع يك مدرسه به همراه سالن ورزشي
759
طراحي و محاسبه تاسيسات حرارتي و برودتي و بهداشتي يك بيمارستان 96 تختخوابي
760
طراحي و محاسبه تاسيسات حرارتي و برودتي يك برج 23 طبقه
761
طراحي و محاسبه تاسيسات سيلندر پركني گاز مايع
762
طراحي و محاسبه تاسيسات مجتمع مسكوني به مساحت هزار متر مربع
763
طراحي و محاسبه تاسيسات مكانيكي ترمينال مسافربري سنندج
764
طراحي و محاسبه تاسيسات مكانيكي ساختمان
765
طراحي و محاسبه تاسيسات مكانيكي ساختمان مسكوني پانزده طبقه
766
طراحي و محاسبه تاسيسات مكانيكي قسمتي از يك بيمارستان
767
طراحي و محاسبه تاسيسات مكانيكي يك برج 2 طبقه
768
طراحي و محاسبه تاسيسات مكانيكي يك برج 20 طبقه
769
طراحي و محاسبه تاسيسات مكانيكي يك ساختمان 4 طبقه
770
طراحي و محاسبه تاسيسات مكانيكي يك كارخانه نساجي
771
طراحي و محاسبه تاسيسات مكانيكي يك مجتمع اداري تجاري به مساحت 3000 متر مربع
772
طراحي و محاسبه تاسيسات مكانيكي يك مجتمع سينمايي
773
طراحي و محاسبه تاسيسات يك برج 18 طبقه در تهران توسط نرم افزار CARRIER
774
طراحي و محاسبه تاسيسات يك ساختمان 10 طبقه مسكوني و مقايسه آن در دو حالت مركزي ويكيچ
775
طراحي و محاسبه تخت بيمارستاني صندلي شوالكتريكي (تخت معلول)
776
طراحي و محاسبه ترموديناميكي رادياتور موتور ديزل ژنراتور نيروگاهي
777
طراحي و محاسبه ترموديناميكي سامانه زباله سوز پسماند جامد شهري با تاكيد بر روش هاي نوين كنترل آلاينده هاي خروجي
778
طراحي و محاسبه ترموديناميكي سيستم تغليط پسابهاي صنعتي
779
طراحي و محاسبه ترموديناميكي سيستم تهويه مطبوع يك ساختمان تا سقف 25 طبقه به روشهاي نوين صرفه جويي انرژي
780
طراحي و محاسبه ترموديناميكي سيستم توليد مشترك حرارت و قدرت به ظرفيت حداكثر 500KWe
781
طراحي و محاسبه ترموديناميكي سيستم هاي خنك كننده موتور ديزل كمپوسور پالايشگاهي
782
طراحي و محاسبه ترموديناميكي كوره برقي هوا گردشي به ظرفيت گرمادهي حداكثر 1000 كيلو وات
783
طراحي و محاسبه ترموديناميكي كوره پخت سراميك به ظرفيت 28000 تن در سال
784
طراحي و محاسبه ترموديناميكي كوره پخت نان لواش از نوع گردان
785
طراحي و محاسبه ترموديناميكي ميكرو توربين براي توليد همزمان قدرت و حرارت براي يك مجتمع مسكوني - تجاري به ضخامت تقريبي 25000m
786
طراحي و محاسبه ترموديناميكي وبهينه¬¬سازي سامانه توليد همزمان حرارت و قدرت براييك بيمارستان 150 تختخوابي
787
طراحي و محاسبه ترموديناميكي يك دستگاه پكيچ تهويه سرد و گرم گرمايش مستقيم هوا براي آپارتماني به ساخت 150 مترمربع
788
طراحي و محاسبه ترموديناميكي يك دستگاه هواساز با قدرت هوادهي حداقل 20000M3/HR
789
طراحي و محاسبه ترموديناميكي يك سامانه ي زباله سوز براي يك واحد بيمارستاني 200 تختخوابي
790
طراحي و محاسبه ترموديناميكي يك كندانسور هوايي براي سيكل تبريد تراكمي با حداكثر ظرفيت 750 تن تبريد
791
طراحي و محاسبه ترمودينايكي سيستم تصفيه فيزيكي آمين در خط توليد گاز 352
792
طراحي و محاسبه تسمه نقاله 20 تني با طول 60 متر
793
طراحي و محاسبه تفنگ الكتروني با انحراف پرتو صفر و 180 درجه
794
طراحي و محاسبه تهويه مطبوع 44 واحد مسكوني
795
طراحي و محاسبه تهويه مطبوع يك مجتمع 7 طبقه با تاكيد بر روش هاي نوين صرفه جويي انر‍ژي
796
طراحي و محاسبه توربوشاژر
797
طراحي و محاسبه توربوكمپوسور محوري
798
طراحي و محاسبه توربين آبي
799
طراحي و محاسبه توربين بخار 1200 كيلوواتي
800
طراحي و محاسبه توربين گاز به قدرت 10 مگاوات
801
طراحي و محاسبه توليد روزانه 2000 نخ پشمي 2.10 متريك
802
طراحي و محاسبه تيرهيدروليك توليد نوسانات فشار
803
طراحي و محاسبه جرثقيل آويز
804
طراحي و محاسبه جرثقيل آويز
805
طراحي و محاسبه جرثقيل سقفي 3 تن
806
طراحي و محاسبه جرثقيل سقفي ﴿3 تن﴾
807
طراحي و محاسبه جعبه دنده اصلي ماشين تراش
808
طراحي و محاسبه جعبه دنده اصلي ماشين تراش
809
طراحي و محاسبه جعبه دنده براي دستگاه فرز يا بورينگ تك كاره
810
طراحي و محاسبه جعبه دنده براي يك دستگاه فرزيا بورينگ تك كاره
811
طراحي و محاسبه جعبه دنده پيچ تراشي (شريك اينجي و ديامترال و مدولي)
812
طراحي و محاسبه جعبه دنده ماشين فرز يونيورسال
813
طراحي و محاسبه چكش كار ريل كوب
814
طراحي و محاسبه چيلر با موتور گاز سوز و تحليل ترموديناميكي و اقتصادي آن
815
طراحي و محاسبه چيلر تراكمي به ظرفيت 20 تن
816
طراحي و محاسبه چيلر جذبي با منبع انرژي خورشيدي براي تهويه مطبوع يك ساختمان مسكوني
817
طراحي و محاسبه چيلرهاي جذبي دو عمله
818
طراحي و محاسبه خشك كن ماكاروني
819
طراحي و محاسبه خط توليد كاغذهاي صنعتي
820
طراحي و محاسبه خم كن ميلگرد
821
طراحي و محاسبه دستگاه آزمايش پمپ روغن
822
طراحي و محاسبه دستگاه آماده ساز ماسه ريخته گري
823
طراحي و محاسبه دستگاه اره تيزكن خودكار
824
طراحي و محاسبه دستگاه بالا بر غلات
825
طراحي و محاسبه دستگاه بلوك زني اتوماتيك
826
طراحي و محاسبه دستگاه پكيج يونيت
827
طراحي و محاسبه دستگاه پودر كن تخم مرغ در مقياس بزرگ بظرفيت 5400 كيلو در روز
828
طراحي و محاسبه دستگاه تاي پارچه
829
طراحي و محاسبه دستگاه ترموفورميك
830
طراحي و محاسبه دستگاه توليد فيلم نايلون
831
طراحي و محاسبه دستگاه جدا كننده گازهاي صنعتي
832
طراحي و محاسبه دستگاه رنگ زدايي لوله ها
833
طراحي و محاسبه دستگاه ساخت فلانچ هاي انعطاف پذير
834
طراحي و محاسبه دستگاه شات پلاستيك قطعات ريخته گري
835
طراحي و محاسبه دستگاه كشش سيم
836
طراحي و محاسبه دستگاه نورد حلقه
837
طراحي و محاسبه دستگاه هواساز
838
طراحي و محاسبه دستگاه هواساز (زنت ) دانشكده معدن دانشگاه
839
طراحي و محاسبه دستگاه هواساز و تنظيم كننده شرايط محيط براي گلخانه هاي زمستان توليد صيفي جات با استفاده از سوختهاي فسيلي
840
طراحي و محاسبه دستگاه يخ ساز اتوماتيك
841
طراحي و محاسبه دهانه سوپاپ خروجي موتورهاي بنزيني و گازوئيلي چهار ضرب توسط نرم افزار كامپيوتري
842
طراحي و محاسبه دو گزينه اي تاسيسات مكانيكي يك مجتمع مسكوني با هدف بهينه سازي مصرف انرژي
843
طراحي و محاسبه ديفرانسيل انتقال قدرت لودرو لوو BM4400
844
طراحي و محاسبه ديگ بخار بظرفيت 8 تن در ساعت كه آب ورودي با دماي 80c و فشار 8آتمسفر به آن وارد و بخار از آن مي گردد
845
طراحي و محاسبه ربات
846
طراحي و محاسبه ژنراتور مگننو هيدروديناميك با قدرت KW 20
847
طراحي و محاسبه ساخت سازه هاي بندري دريايي (موج شكن )
848
طراحي و محاسبه سد خاكي زرين گل
849
طراحي و محاسبه سردخانه 1500 تني
850
طراحي و محاسبه سردخانه 3000 تني
851
طراحي و محاسبه سردخانه 5000 تني
852
طراحي و محاسبه سردخانه 8000 تني توزيع مواد غذائي
853
طراحي و محاسبه سردخانه آمونياك 14000 تن
854
طراحي و محاسبه سردخانه پنج هزار تني آمونياكي
855
طراحي و محاسبه سردخانه پنج هزار تني دو مداره
856
طراحي و محاسبه سردخانه پنج هزارتني
857
طراحي و محاسبه سردخانه دو تن گوشت طراحي و حاسبه سردخانه پنجاه تن سيب
858
طراحي و محاسبه سردخانه لبنيات با توليد 60 تن شير پاستوريزه در روز
859
طراحي و محاسبه سرو مكانيزم
860
طراحي و محاسبه سطح و انتقال حرارت در كلكتورهاي مسطح خورشيدي
861
طراحي و محاسبه سكان و نيروي محركه آن
862
طراحي و محاسبه سيستم آبگرم خورشيدي براي حمام عمومي در مناطق محروم جهت استفاده 100 نفر در روز
863
طراحي و محاسبه سيستم آنودا بر پروفيل هاي آلومينيوي
864
طراحي و محاسبه سيستم اكترونيوماتيك قطار
865
طراحي و محاسبه سيستم بخار صنعتي گرمايش كارخانه كربن سازي 29 تبريز
866
طراحي و محاسبه سيستم بخار صنعتي و گرمايش كارخانه كبريت سازي 29 بهمن تبريز
867
طراحي و محاسبه سيستم بخار صنعتي و گرمايش كارخانه كبريت سازي ملي 29 بهمن تبريز
868
طراحي و محاسبه سيستم ترمپنوماتيك قطار
869
طراحي و محاسبه سيستم ترمز هيدروليك اتومبيل مزدا
870
طراحي و محاسبه سيستم تسمه نقاله
871
طراحي و محاسبه سيستم تهويه خودرو (اتوبوس) با توجه به شرايط اقليمي ايران
872
طراحي و محاسبه سيستم تهويه مطبوع اتاق كاميون
873
طراحي و محاسبه سيستم تهويه مطبوع براي سالن تزئينات شماره 4 سواري سازي شركت ايران خودرو به مساحت تقريبي 40 هزار مترمربع
874
طراحي و محاسبه سيستم تهويه مطبوع تاسيسات بهداشتي فاضلاب و سردخانه دو مداره (بالاي صفر و زير صفر) مجتمع آموزشي خوابگاهي (در ميانه)
875
طراحي و محاسبه سيستم تهويه مطبوع جهت يك برج 20 طبقه در تهران
876
طراحي و محاسبه سيستم تهويه مطبوع خودرو خورشيدي دو نفره
877
طراحي و محاسبه سيستم تهويه مطبوع خورشيدي در يك ساختمان مسكوني 5 طبقه و مقايسه آن با سيستمهاي متعارف
878
طراحي و محاسبه سيستم تهويه مطبوع مركزي يك مجتمع آموزشي به مساحت تقريبي 4000 مترمربع
879
طراحي و محاسبه سيستم تهويه مطبوع مسافربري ATRBUS 300-600
880
طراحي و محاسبه سيستم تهويه مطبوع واگن مسافربري فرد به ظرفيت 200 نفر
881
طراحي و محاسبه سيستم حركتي يك ماشين كاري
882
طراحي و محاسبه سيستم خشك كن خلاء براي توليد يك تن كشمش در روز
883
طراحي و محاسبه سيستم خنك كن (خشك - غيرمستقيم)
884
طراحي و محاسبه سيستم خنك كن هواي كوره سيمان كارخانه سيمان آبيك قزوين
885
طراحي و محاسبه سيستم سرمايش و گرمايش يك ساختمان با انرژي خورشيدي و مقايسه آن با روش‏هاي متداول
886
طراحي و محاسبه سيستم كنترل آلودگي ذرات در يك سالن سرپوشيده با بار آلودگي شديد
887
طراحي و محاسبه سيستم كنترل قدرت ماشين كله زني
888
طراحي و محاسبه سيستم گرمايش از طريق كف و سقف اتاق
889
طراحي و محاسبه سيستم گرمايش از طريق كف يك استاديوم ورزشي
890
طراحي و محاسبه سيستم گرمايش رنو
891
طراحي و محاسبه سيستم مدار بسته جريان هوا براي اتاق خشك كن ماكاروني
892
طراحي و محاسبه سيستم هاي حرارت مركزي ها تهويه مطبوع ساختمانهاي فرودگاه بندر لنگه
893
طراحي و محاسبه سيستم هاي حرارت مركزي و تهويه مطبوع و تاسيسات الكتريكي
894
طراحي و محاسبه سيستم هاي حرارت مركزي و تهويه مطبوع و تاسيسات الكتريكي آبرساني و فاضلاب
895
طراحي و محاسبه سيستم هاي حفاظتي ماشين آلات صنعتي و ساخت يك نمونه مشخص از آن
896
طراحي و محاسبه سيستم هاي حفاظتي ماشين آلات صنعتي و ساخت يك نمونه مشخص از ان
897
طراحي و محاسبه سيستم هاي خنك كنندگي دستگاه تزريق پلاستيك با تاكيد بر انتقال حرارت
898
طراحي و محاسبه سيستم هاي خنك كنندگي دستگاه تزريق پلاستيك با تاكيد بر انتقال حرارت
899
طراحي و محاسبه سيستم هاي خنك كنندگي دستگاه تزريق پلاستيك با تاكيد بر انتقال حرارت
900
طراحي و محاسبه سيستم هاي گرمايش و سرمايش ساختمان يا الگوگيري
901
طراحي و محاسبه سيكل تبريد
902
طراحي و محاسبه سيم پركن پاك انواع پودر
903
طراحي و محاسبه شبكه تهيه و توزيع هواي فشرده در پالايشگا ه پازنان
904
طراحي و محاسبه شبكه تهيه و توزيع هواي فشرده در پالايشگاه با زنان
905
طراحي و محاسبه شبكه تهيه و توزيع هواي فشرده در پالايشگاه با زنان
906
طراحي و محاسبه شبكه گاز رساني و حفاظت كاتريك دانشگاه علم و صنعت
907
طراحي و محاسبه شير فشار نشكن هيدروليكي
908
طراحي و محاسبه طرح آبياري قطره اي تحت فشار
909
طراحي و محاسبه عمومي سردخانه ها
910
طراحي و محاسبه غلتك (دستگاه فولادي) غلطشي
911
طراحي و محاسبه قالب گيره لباس
912
طراحي و محاسبه قالبهاي بست شبكه 220 ليتري
913
طراحي و محاسبه قالبهاي تزريق پلاستيك
914
طراحي و محاسبه قسمتهاي مختلف توليد تبادل حرارت و پمپ يك طبقه سانتريوژ مربوط به خط توليد مصنوعات P.V.C
915
طراحي و محاسبه كارخانه يخ سازي سيار بظرفيت پنج تن در روز
916
طراحي و محاسبه كارخانه يخ سازي سيار به ظرفيت 5 تن در روز
917
طراحي و محاسبه كارخانه يخ سازي ظرفيت 10 تن
918
طراحي و محاسبه كپي تراش خراطي
919
طراحي و محاسبه كمپرسور گاز كلر
920
طراحي و محاسبه كمپرسورهاي رفت و برگشتي
921
طراحي و محاسبه گير بكس جيپ
922
طراحي و محاسبه گيربكس جيپ
923
طراحي و محاسبه گيربكس صنعتي
924
طراحي و محاسبه لوله خم كن هيدروليكي
925
طراحي و محاسبه لوله كشي آب و سيستم فاضلاب ساختمان با نرم افزار Spipe
926
طراحي و محاسبه ماشين اكسترو در پلاستيك
927
طراحي و محاسبه ماشين اكسترودر پلاستيك
928
طراحي و محاسبه ماشين تازني
929
طراحي و محاسبه ماشين زنجير نقاله حمل شمس مجتمع فولاد مباركه
930
طراحي و محاسبه ماشين سخت كاري ميل با دامك
931
طراحي و محاسبه ماشين فرزكپي تراش هيدروليك
932
طراحي و محاسبه ماشين مخصوص توليد لولاي صنعتي
933
طراحي و محاسبه مبدل حرارتي پوسته و لوله اي
934
طراحي و محاسبه مدار 3 ضرب هيدروليكي دستگاه دايكاست
935
طراحي و محاسبه مشعل گازي بقدرت صدهزار كيلو كالري
936
طراحي و محاسبه مكانيزم تراش پليگون
937
طراحي و محاسبه مكنده بخار به روش سانتريفوژ براي ماشين خشك كن پيوسته به ظرفيت 1420KG/H
938
طراحي و محاسبه مواد موج ضربه
939
طراحي و محاسبه موتور احتراق دوار وانكل
940
طراحي و محاسبه موتور بنزيني در سيلندر پيستون متقابل با سيستم خنك كاري هوايي
941
طراحي و محاسبه موتور درو نسوز محوري
942
طراحي و محاسبه نقاله غلتكي با شافت محرك
943
طراحي و محاسبه نقاله غلتكي با محرك متعدد
944
طراحي و محاسبه نيروگاه خورشيدي
945
طراحي و محاسبه نيروگاه خورشيدي برج نيرو با هواي گرم به ظرفيت 20KW
946
طراحي و محاسبه نيروگاه خورشيدي سهموي خطي به ظرفيت 100 كيلو وات
947
طراحي و محاسبه نيروي ماشين بافندگي
948
طراحي و محاسبه هيترمكشي با استفاده از لوله هاي گرمايي در كاربرد
949
طراحي و محاسبه و بررسي تاسيسات مكانيكي يك برج 18 طبقه
950
طراحي و محاسبه و ساخت آبگرمكن خورشيدي با گردآور پارابوليك سخت شده
951
طراحي و محاسبه و ساخت پمپ ديافراگمي حرارتي
952
طراحي و محاسبه و ساخت پمپ شناور
953
طراحي و محاسبه و ساخت تست گردآور خورشيدي آبي با پروفيل آلومينيومي
954
طراحي و محاسبه و ساخت و آزمايش سه محفظه احراق از نوع پسته روان
955
طراحي و محاسبه و ساخت يك دستگاه سنگ گردسايي داخل زني و خارج جهت نصب برروي ماشينهاي تراش
956
طراحي و محاسبه و ساخت يك شيپوره به همگرا - واگرا
957
طراحي و محاسبه و ساخت يك نمونه از آينه هاي متحرك نيروگاه خورشيدي
958
طراحي و محاسبه و ساخت يكدستگاه چوب خردكن رنده اي
959
طراحي و محاسبه و مقايسه فني و اقتصادي دو نوع جام خورشيدي (كلكتوري - شني و ماسه اي )
960
طراحي و محاسبه و نصب و راه اندازي دستگاه دينامومتر شاسي
961
طراحي و محاسبه واحد تبريد ترموالكتريك
962
طراحي و محاسبه واحد ميزگردان ماشينهاي مخصوص (دوجلد)
963
طراحي و محاسبه ي ثابت دريايي ﴿تيپ ژاكت﴾
964
طراحي و محاسبه ي سامانه ي تهويه مطبوع يك مجتمع مسكوني 6 طبقه با تاكيد بر كاهش هزينه هاي انرژِي
965
طراحي و محاسبه ي سيستم تهويه مطبوع يك ساختمان مسكوني به دو روش حرارت مركزي و بدون حرارت مركزي SPLIT UNIT
966
طراحي و محاسبه يخچال و شيريني رو باز
967
طراحي و محاسبه يخچالهاي خانگي
968
طراحي و محاسبه يخچالهاي ويتريني
969
طراحي و محاسبه يك بتونير به ظرفيت 75 ليتر
970
طراحي و محاسبه يك پمپ حرارتي از نوع جذبي به ظرفيت 10 تن تبريد
971
طراحي و محاسبه يك توربين بخار به قدرت 1600 كيلو وات
972
طراحي و محاسبه يك توربين بخار به قدرت يك مگاوات
973
طراحي و محاسبه يك تونل انجماد براي (5) تن مرغ
974
طراحي و محاسبه يك چيلر جذبي لتيوم برومايد به ظرفيت 5 تن تبريد
975
طراحي و محاسبه يك چيلر جذبي نمونه به ظرفيت يك تن تبريد
976
طراحي و محاسبه يك دستگاه اسپري دراير با ظرفيت مشخص نيم تن در ساعت شيرخشك
977
طراحي و محاسبه يك دستگاه پرس هيدروليكي مكانيكي
978
طراحي و محاسبه يك دستگاه جوش نقطه اي
979
طراحي و محاسبه يك ديگ بخار از نوع فاير تيوب
980
طراحي و محاسبه يك سيستم پمپ حرارتي به ظرفيت 3 تن
981
طراحي و محاسبه يك سيكل توربين بخار
982
طراحي و محاسبه يك فروند حوض شناور با ظرفيت بالابري 2500 تن
983
طراحي و محاسبه يك فروند شناور صيادي 45 متري كف روب
984
طراحي و محاسبه يك نيروگاه گازي 2 مگاواتي و مقايسه با انواع مشابه آن در ايران
985
طراحي و محاسبه يك هيتركارگاهي
986
طراحي و محاسبه يك هيدروموتور تيغه اي با تغذيه داخلي
987
طراحي و محاسبه يك واحد سردخانه 5500 تني
988
طراحي و محاسبه يك واحد فرز عمودي
989
طراحي و محاسبه يك واحد فن كويل
990
طراحي و محاسبه يك واحد يونيت دندانپزشكي
991
طراحي و محاسبه يكدست قالب فلزي «دكمه فلزي»
992
طراحي و محاسبه يكدستگاه Bagfilter
993
طراحي و محفظه بندي بدنه جاروبرقي خانگي با تأكيد بر كنترل صدا
994
طراحي و مدل سازي جمع كننده خورشيدي پوسته استوانه اي با دو درجه آزادي
995
طراحي و مدل سازي داربست نخ هيبريدي ابريشم/ پلي 3- هيدروكسي بوتيرات جهت مهندسي بافت تاندون و ليگامنت
996
طراحي و مدل سازي ديناميكي شتاب سنج و ژيروسكوپ ميكرو الكترومكانيكي در يك ساختار
997
طراحي و مدل سازي سامانه خنك كن هوشمند به منظور بهينه نمودن انرژي مصرفي و كاهش سوخت و آلودگي حاصل از موتور
998
طراحي و مدل سازي سيستم اندازه گيزي و تاثيرپذيري شتاب ثقل
999
طراحي و مدل سازي سيستم تركيبي WIND/PV/H2 با هدف افزايش توليد و ذخيره سازي گاز H2 با استفاده از روش الكتروليز آب
1000
طراحي و مدل سازي سيستم كنترل سطح آب مولدهاي بخار هسته اي با استفاده از روش كنترل مدل داخلي در سيستم هاي غيركمينه فاز
بازگشت