<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي يك 2000 tones landing craft به كمك ائين نامه DNV
2
طراحي يك A/D دلتا-سيگماي زمان پيوسته توان كم با محدوده پويايي وسيع
3
طراحي يك PSS عصبي جهت بهبود رفتار ديناميكي ژنراتور سنكرون متصل به شبكه بينهايت توسط خازن سري
4
طراحي يك STATCOM هوشمند با ويژگي¬ها و عملكرد بهبود يافته
5
طراحي يك آب گرمكن خورشيدي براساس استاندارد تدوين روش تست استاندارد
6
طراحي يك آشيانه تعميراتي هواپيما براساس فاكتورهاي انساني و بهروري
7
طراحي يك آنتن تكرار كننده با استفاده از متامتريال غيرخطي
8
طراحي يك آنتن شكل‏پذير در باند L با قابليت تغيير پترن و پلاريزاسيون به منظور استفاده در ترمينال‏هاي زميني ماهواره‏هاي LEO
9
طراحي يك اپتد بر اساس نشانش كمپلكس شيف باز[4 - متيل N - وN بيس ( ساليسليدن )- 1 و 2 فنيلن دي آمين ] تري بوتيل فسفين كبالت )IIII( پر كلرات مونوهيدرات بر روي غشا تري استيل سلولز براي اندازه گيري آمونياك
10
طراحي يك اپتدبراساس تثبيت دايتيزون برروي غشاي تري استيل سلولز جهت اندازه گيري كادميم در نمونه هاي آب و خاك آلوده
11
طراحي يك اتو كلاو خورشيدي سبك براي ضد عفوني كردن لوازم پزشكي
12
طراحي يك ارتز خارجي جهت بالانس گرانشي پاي انسان
13
طراحي يك ارتز لگني غير فعال نوين جهت توانبخشي راه رفتن با بهره گيري از مدل ديناميكي سه بعدي
14
طراحي يك استك سه سل بيل سوختي غشاء بليمري جهت توليد قوه الكتريكي
15
طراحي يك استنت از جنس آلياژ حافظه دار و تحليل آن به روش آناليز المان محدود
16
طراحي يك اقامتگاه نوين ميان راهي با رويكرد معماري همساز با اقليم
17
طراحي يك الگو براي سنجش ريسك اعتباري مشتريان حقيقي بانك سرمايه
18
طراحي يك الگوريتم ابتكاري براي حل مساله مسيريابي وسيله نقليه سايز بزرگ و تصادفي
19
طراحي يك الگوريتم بازيابي تصوير بر اساس محتوا مبتني بر بافت
20
طراحي يك الگوريتم براي طبقه بندي هدف
21
طراحي يك الگوريتم بهينه براي تنظيم امپدانس در حين حركت
22
طراحي يك الگوريتم تجميعي مبتني بر درخت تصميم جهت دسته بندي اعتباري مشتريان بانك ها
23
طراحي يك الگوريتم جديد بازيابي تصوير بر اساس محتوا مبتني بر شكل
24
طراحي يك الگوريتم رتبه بندي كاربر محور براي موتور هاي جستجو در وب فارسي
25
طراحي يك الگوريتم رمزگذاري و رمز گشايي و پياده سازي آن بر روي فايلهاي متني MS- Word
26
طراحي يك الگوريتم زمان بندي به منظور ارائه كيفيت سرويس تضمين شده در شبكه MPLS
27
طراحي يك الگوريتم مسيريابي براي شبكه هاي تركيبي سلولي و موردي
28
طراحي يك الگوريتم مسيريابي مبتني بر انرژي در شبكه هاي مش بيسيم خورشيدي با استفاده از اطلاعات فيدبك
29
طراحي يك الگوريتم مكان يابي مبتني بر تخمين حالت توزيع شده براي شبكه هاي حسگري بي سيم
30
طراحي يك الگوي برنامه درسي استدلال باليني و بررسي تأثير آن بر مهارت استدلال باليني دانشجويان دوره كارآموزي داخلي اطفال
31
طراحي يك الگوي برنامه ريزي نيروي انساني براي شركت هاي چند پروژه اي با در نظر داشتن مديريت پرتفولوي شركت (مطالعه موردي: شركت ژئوفيزيك دانا)
32
طراحي يك الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي نيوكينزي براي اقتصاد ايران در شرايط اشتغال ناقص
33
طراحي يك الگوي توسعه منابع انساني جهت بكارگيري اثر بخش فناوري اطلاعات در سازمان
34
طراحي يك الگوي كنترل پذيرش براي شبكه هاي راديوشناختي سلولي Underlay
35
طراحي يك الگوي معماري براي ايجاد قطعات خود مختار با قابليت باز پيكربندي پويا
36
طراحي يك اينورتر چندسطحي با رويكرد كاهش THD مبتني بر روش هاي كنترل جريان براي كاربردهاي فوتوولتائيك
37
طراحي يك اينورتر فوتوولتايي متصل به شبكه با جرياننشتي كم
38
طراحي يك بارج تانكر 2000 تني با آيين نامه لويدز انگلستان
39
طراحي يك بارج تانكر 2500 تني با آيين نامه لويدز انگليس
40
طراحي يك بازي با استفاده از CUDA و GPU
41
طراحي يك بازي جدي مبتني بر گفتار و صوت جهت پيشگيري از نقصان حافظه
42
طراحي يك بال با كنترل اتوماتيك جهت استحصال انرژي باد در ارتفاعات بالا (انرژي كايت)
43
طراحي يك برد با قابليت پيكربندي مجدد براي كامپيوتر شخصي
44
طراحي يك برنامه يادگيري تركيبي مبتني برتفكر انتقادي و مقايسه تاثيرات روانشناختي آن با آموزش سنتي
45
طراحي يك بسته نرم افزاري اطلاعاتي جامع با متدلوژي شي گرا با استفاده از Access در شركت زمزم ايران
46
طراحي يك بسته ي نرم افزاري جهت بكارگيري ابرنقاط براي توليد هندسه هاي دوبعدي
47
طراحي يك بعدي كمپرسور گريز از مركز به همراه طراحي معكوس مجراي خم 90 درجه بين ديفيوزر شعاعي و ديفيوزر محوري
48
طراحي يك بعدي كمپرسور محوري در خط مياني و تهيه نقشه عملكرد
49
طراحي يك بلوك محاسباتي قابل پيكربندي آنالوگ حالت جريان در ناحيه زير آستانه
50
طراحي يك پايدارساز غيرخطي براي شناورهاي كم تحرك
51
طراحي يك پردازش گر رادار MTI
52
طراحي يك پردازشگر ساده زبان فارسي
53
طراحي يك پردازشگر مركب نوري-ديجيتال به منظور تشخيص چهره ي انسان به روش فيلتر كردن نوري
54
طراحي يك پردازنده آرايه اي جهت استخراج و تطبيق ويژگي هاي تصاوير بيومتريك شبكيه
55
طراحي يك پردازنده ي نمونه با استفاده از تكنولوژي QCA
56
طراحي يك پردانده خاص منظوره جهت پياده سازه الگوريتم رمز معماگر بر روي FPGA
57
طراحي يك پروتكل امن و كارآمد پرداخت الكترونيكي سيار
58
طراحي يك پروتكل چند طرفه امن براي اعمال مدل l-diversity با حفظ حريم خصوصي و بدون حضور شخص ثالث مورد اعتماد
59
طراحي يك پروتكل كارا براي لاية پيوند داده در معماري بين لايه اي در شبكه هاي حسگر صوتي زيرآبي
60
طراحي يك پروتكل كنترل ازدحام مبتني بر نرخ با استفاده از كنتر لگر فازي در شبكه هاي سيار پيشا
61
طراحي يك پروتكل مسيريابي امن در مقابل حملات DoS در VANET
62
طراحي يك پروگرامر براي ميكروكنترلرهاي AVR با استفاده از يك برنامه سطح بالا LABVIEW از طريق پورت سريال
63
طراحي يك پلتفرم ديسك چرخان جهت اختلاط كنترل شده در فرآيندهاي زيست پزشكي
64
طراحي يك پلتفرم مبتني بر رايانش ابري براي زنجيره تأمين دارو
65
طراحي يك پمپ دنده اي با
66
طراحي يك پمپ گريز از مركز
67
طراحي يك پيش گرمكن هوا جهت يك نيروگاه بخار بقدرت 15 مگاوات
68
طراحي يك تابع درهم‌ساز امن مبتني بر شبكه‌ عصبي مصنوعي
69
طراحي يك تحريك كننده ارتعاشي از نوع الكترو-اپتيك براي سازه منعطف
70
طراحي يك تحليل گر تفكيكي براي سيستم تطبيقي پردازش و انتقال تصاوير به منظور كنترل يك خودرو از راه دور
71
طراحي يك تراشه شبكه عصبي Controller-Neuro با قدرت يادگيري روي تراشه line on
72
طراحي يك تقسيم كننده مميزشناور سريع با استفاده از الگوريتم گُلدِشميت
73
طراحي يك تقسيم‌كننده وظايف آگاه از مصرف انرژي در خوشه‌هاي كامپيوتري پردازنده مركزي و گرافيكي
74
طراحي يك تقويت كننده باند وسيع مجتمع
75
طراحي يك تقويت كننده صوتي با پاسخ فركانسي قابل تنظيم، كنترل اتوماتيك بهره و ولتاژ و توان مصرفي پايين قابل استفاده در وسايل كمك شنوايي
76
طراحي يك تقويت كننده كم نويز فرا پهن باند با استفاده از تكنيك حذف نويز و فيدبك مقاومتي
77
طراحي يك تقويت كننده كم نويز فرا پهن باند با توان مصرفي پايين
78
طراحي يك تقويت كننده كم نويز فراپهن باند با خطينگي مطلوب
79
طراحي يك تقويت‌كننده كم‌نويز دو فركانسه همزمان با بهره بالا در گيرنده تلفيقي GPS و GLONASS
80
طراحي يك توربو كمپرسور گريز از مركز
81
طراحي يك توربوكمپرسور گريز از مركز
82
طراحي يك توربين آبي
83
طراحي يك توزيع كننده جريان با نسبت انبساط 3 به 10 با قابليت كاربرد در پيل سوختي
84
طراحي يك جمع كننده كامل 8 بيتي با استفاده از تكنيك هاي مختلف به منظور بهينه سازي توان مصرفي و افزايش سرعت
85
طراحي يك چاپگر زيستي سه بعدي و تحليل ديناميكي ساختار حركتي آن
86
طراحي يك چارچوب مديريت بحران مبتني بر مديريت دانش (دربحران زلزله )
87
طراحي يك چهارچوب جهت هدايت پروژه هاي مديريت دانش سازماني
88
طراحي يك چيدمان از دبي سنج هاي سرچاهي دوفازي متناسب با رژيم جريان براي ميادين نفتي
89
طراحي يك حامل دارويي جديد بر پايه نانو لوله هاي كربني عامل دار براي استفاده در سيستم هاي انتقال دارو جهت درمان سرطان سينه
90
طراحي يك حسگر تصويربرداري CMOS نانومتري باقابليت ذخيره‌سازي انرژي
91
طراحي يك حسگر رنگ سنجي - فلوئورساني جديد با گزينش پذيري بالا براي يون هيدروژن سولفات بر پايه 1 و 5 - دي فنيل كاربازون در محيط استونيتريل - آب
92
طراحي يك حسگر رنگ سنجي - فلورساني جديد با گزينش پذيري بالا براي يون فلوريد بر پايه اينديگو كارمين در حلال دي متيل سولفوكسايد
93
طراحي يك حسگر رنگ سنجي جديد براي تشخيص و اندازه گيري پي در پي نيكل(II) و هيستيدين و كاربردهاي بيولوژيكي آن بر پايه موراكسايد
94
طراحي يك حسگر زيستي نوري بر پايه DNA با بستفاده از نانو ذرات طلا و ميكروپليت هاي پوشش دارشده با كايتوسان جهت تشخيص هليكوباكتر پايلوري , designing an optical DAN-based using gold nanoparticle and coating microplate with chitosan for detection of helicobacter pylori
95
طراحي يك حسگر شيميايي جديد براي تعيين لايزين برپايه‏ي پاسخ‏دهي رنگ‏سنجي در محيط آب و دي متيل سولفوكسيد
96
طراحي يك حسگر شيميايي جديد براي تعيين و تشخيص حساس و گزينشي آرژنين بر پايه پاسخ دهي رنگ سنجي و فلورساني در محيط آبي
97
طراحي يك حسگر شيميايي رنگ سنجي جديد براي تشخيص و تعيين گزينشي گلوتامين برپايه مخلوط ليگاندهاي آلي در محيط آبي
98
طراحي يك حسگر شيميايي رنگ سنجي جديد براي تعيين و تشخيص گزينشي يون كربنات بر پايه كمپلكس كلسيم -هيدروكسي نفتول بلو در محيط آبي
99
طراحي يك حسگر نوري براي اندازه گيري يون مس(II) بر پايه قرارگرفتن پيروكتكول وايولت بر روي غشا تري استيل سلولز
100
طراحي يك حسگر نوري نيتريت براساس نشانش متيل-2- {[1-متيل-2- (4- متوكسي- فنولات) متيليدين نيتريلو] اتيل} آمينو-1 - سيكلوپنتن دي تيو كربوكسيلات مس (II) (شيف باز) بر روي غشا تري استيل سلولز
101
طراحي يك حسگرگازي بااستفاده‌ازنانو ساختارهاي گرافيني به روش تابعي چگالي
102
طراحي يك حمله عمومي به تصاوير پنهان نگاري شده در فرمت JPGبا استفاده از همبستگي هاي ذاتي تصوير
103
طراحي يك خانه اقليمي در كرج
104
طراحي يك خانه در شهر ايلام براي بازآفريني كيفياتي گمشده از خانه ايراني
105
طراحي يك خط انتقال فشرده براي انتقال انرژي در فواصل طولاني
106
طراحي يك خط توليد پيراهن مردانه
107
طراحي يك خودروي سه چرخ با قابليت فرمانگيري تمامي
108
طراحي يك خودروي سه چرخ با قابليت فرمانگيري تمامي چرخ ها
109
طراحي يك داشبورد مديريت زنجيره تامين
110
طراحي يك دستگاه PGNAA براي تشخيص عناصر كادميوم و جيوه در خاك توسط كد MCNP
111
طراحي يك دستگاه اكستروژن هيدرواستاتيكي
112
طراحي يك دستگاه اكستروژن هيدرواستاتيكي
113
طراحي يك دستگاه بدنسازي چند منظوره براي مصرف خانگي
114
طراحي يك دستگاه برش دهنده ﴿كاتر﴾
115
طراحي يك دستگاه برش دهنده ها كاتر
116
طراحي يك دستگاه پراكندگي تامسون همخوان با توكامك البرز
117
طراحي يك دستگاه پكيج جهت گرمايش و سرمايش غير مستقيم يك واحد آپارتمان به مساحت 15000
118
طراحي يك دستگاه پكيج حرارتي براي يك واحد آپارتمان 200 مترمربعي
119
طراحي يك دستگاه پكيج حرارتي برودتي براي واحد مسكوني چهار طبقه (هر طبقه به مساحت 12 متر مربع)
120
طراحي يك دستگاه پكيچ جهت سرمايش و گرمايش غيرمستقيم آپارتماني به ساخت 150 مترمربع
121
طراحي يك دستگاه پله برقي جهت انتقال افراد در اماكن عمومي با عرضي 1/2m و ارتفاع 4m
122
طراحي يك دستگاه چسب زن دو روي ورقهاي نئوپان فيبر و غيره
123
طراحي يك دستگاه خشك كن محصولات باغي با استفاده از تريز
124
طراحي يك دستگاه زنت جهت تهويه گرم و سرد آپارتماني به مساحت حداكثر 150 متر مربع
125
طراحي يك دستگاه ماشين ماسوره پيچي
126
طراحي يك دستگاه هوا خنك كن صنعتي
127
طراحي يك دستگاه يخچال 12 فوتي با مبردهاي طبيعي
128
طراحي يك دستگاه يخچال ويتريني با مبردهاي جديد و مقايسه آن‌ها
129
طراحي يك دسته بند بر اساس مفاهيم سيستم هاي ايمني
130
طراحي يك دسته بندي كننده فازي مبتني بر ماشين بردار پشتيبان با كرنل تطبيق پذير
131
طراحي يك دستورالعمل راهنما براي ايجاد كسب و كار روستايي
132
طراحي يك دفتر طراحي
133
طراحي يك دنبال‌كننده نقطه بيشينه توان (MPPT) هوشمند براي آرايه‌هاي خورشيدي يك ماهواره مدار پايين (LEO)
134
طراحي يك رادياتور با سيستم لوله هاي گرمايي براي گرمايش يك سالن اتاق عمل
135
طراحي يك راه حل تركيبي پيشگيري - تشخيص براي مسيريابي امن در شبكه هاي اقتضايي سيار
136
طراحي يك راهكار جهت كاهش آب مصرفي برج تر نيروگاه اصفهان با استفاده از برج هاي خشك
137
طراحي يك ربات چهارژا با الهام از طبيعت توسط عملگر SMA در ابعاد سانتيمتري
138
طراحي يك ربات سه درجه آزادي
139
طراحي يك ردياب فازي - عصبي نقطه توان بيشينه براي سلول هاي خورشيدي
140
طراحي يك روزنامه اينترنتي
141
طراحي يك روش انتقال مطمئن در شبكه هاي حسگر بي سيم
142
طراحي يك روش بهبود يافته جهت دنبال كردن توان بيشينه در سيستم هاي فتوولتائيك
143
طراحي يك روش بهنگام براي تخمين عمر باقيمانده عايق بندي موتورهاي القايي
144
طراحي يك روش بهينه براي بازيابي تصاوير تار مبتني بر تخمين تابع توزيع نقطه‌اي
145
طراحي يك روش دنبال كننده نقطه حداكثر توان مبتني بر منطق فازي براي سيستم هاي فتوولتائيك تحت شرايط سايه جزئي
146
طراحي يك روش كنترلي براي توربين گاز در حضور عدم قطعيت مدل
147
طراحي يك روش مسيريابي سازگار با محيط زيست در شبكه‌هاي بين خودرويي
148
طراحي يك روش مسيريابي مبتني بر زيرساخت شبكه هاي مش بي سيم سازگار با استاندارد IEEE802.11 با هدف افزايش طول عمر شبكه
149
طراحي يك روش هوشمند به‌منظور تعيين مشخصات نقص در آزمون جريان گردابي
150
طراحي يك روش يادگيري تقليدي به كمك شبكههاي عصبي مصنوعي جهت تعليم رفتارهاي پيچيده به ربات انساننما
151
طراحي يك ريزتراشه جهت جداسازي يونهاي خون
152
طراحي يك زبان براي برنامه نويسي موازي كامپيوترهاي مشبك
153
طراحي يك زبان پرسش فارسي در سطح دانش و توليد مفسر آن در محيط محدود تعريف شده
154
طراحي يك زبان پرسشي سطح بالا جهت داده كاوي بر روي بانكهاي اطلاعاتي چند گانه
155
طراحي يك زبان مدلسازي گردش كار مبتني بر شبكه‌هاي فعاليت تصادفي و ارائه روشهاي تحليل آن
156
طراحي يك زمان بند وظيفه جديد توسط الگوريتم هاي هوش مصنوعي براي سيستم هاي محاسباتي در شبكه هاي توري
157
طراحي يك زنجيره تامين با تعيين تصميمات قيمت و كيفيت
158
طراحي يك زندان با نظر اگزيستانسياليسم
159
طراحي يك زيست حسگر الكتروشيميايي مبتني بر آپتامر جهت تشخيص پروتئين ترومبين
160
طراحي يك ساختار كنترل دسترسي براي محيط¬هاي محاسبه فراگير
161
طراحي يك ساختار كنترلر-رويتگر در سيستمهاي تله اپراتوري غيرخطي دو طرفه
162
طراحي يك ساختار كنترلي براي اينورتر توليد پراكنده به منظور گذار يكپارچه ميان حالتهاي عملكردي متصل به شبكه و جزيره اي
163
طراحي يك ساختمان تحت عنوان ZEB (يا انرژي صفر) به كمك نرم افزار carrier
164
طراحي يك سازمان (سيستم ) انكوباتور منطبق با شرايط ايران با استفاده از روش مقايسه تطبيقي بين سازمانهاي مشابه در جهان
165
طراحي يك سازه پايدار نجومي با رعايت شرايط رصدي
166
طراحي يك سامانة ابتكاري براي توليد خودكارفارسي LTAGفارسي
167
طراحي يك سامانه حفاظت از عابر پياده با در نظر گرفتن شتاب ترمزگيري و تاب خودرو
168
طراحي يك سامانه كامپوزيت هيدرو‍ل شبكه اي شونده و قابل تزريق بر پايه پلي اكرين آميد جزئي هيدروليز شونده و هيدروكسي آپاتيت، مورد مصرف در بازسازي آسيب هاي غضروفي: مطالعه ارتباط مكانيك هيدرو‍ل با سازگاري سلول هاي بنيادي مزانشيمال غضروف ساز
169
طراحي يك سامانه محصول خدمات براي ساماندهي فرايند حمل و جابجايي بار در بازار بزرگ تهران
170
طراحي يك سامانه محصول خدمت براي بهينه سازي تجربه مشتريان در فرايندهاي پيش از پرواز
171
طراحي يك سامانه مراقبت از راه دور براي بيماران فنيل كتونوري
172
طراحي يك سامانه ميكروپمپ انسولين داراي ميكروبازياب انر‍ژي
173
طراحي يك سامانه‌ي خبره به منظور غربال‌گري روش‌هاي ازدياد برداشت
174
طراحي يك سخت افزار تسريع كننده براي عمليات پردازش هرمي تصاوير
175
طراحي يك سردخانه 5000 تني
176
طراحي يك سردخانه براي شهر تهران براي جمعيت 100000 نفر براي 30 سال آينده با سه مبرد R404A، R22 و R717
177
طراحي يك سرويس براي بهبود برند پدر خوب
178
طراحي يك سرويس وب اتكاء پذبر مبتني بر فنون تك نگارشي و نمونه سازي و ارزيابي آن
179
طراحي يك سلول انعطاف پذير براي جوشكاري نقطه اي بدنه خودروي سواري
180
طراحي يك سلول تمام جمع‌كننده با استفاده از فناوري ترانزيستورهاي اثر ميداني نانولوله‌هاي كربني و استفاده از آن درمدار جمع‌كننده‌هاي چهاربيتي
181
طراحي يك سلول حافظه ي سه ارزشي قابل آدرس دهي با محتوا با استفاده از ممريستور
182
طراحي يك سلول خورشيدي براي توليد انرژي پاك
183
طراحي يك سنسور با گزينش پذيري بالا براي شناسايي داروي زايلوتن با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با پليمر قالب مولكولي
184
طراحي يك سوئيچ آربيتر سريع
185
طراحي يك سويچ - روتر PPS با قابليت حمايت از سرويسهاي متمايز
186
طراحي يك سيستم Air Conditioning براي يك فضاي تحت كنترل
187
طراحي يك سيستم BCI بر اساس فعاليت هاي ذهني در سيگنال هاي EEG با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
188
طراحي يك سيستم EBD پيشرفته بر مبناي بهينه سازي لغزش چرخ ها
189
طراحي يك سيستم GPS براي حفاظت و مديريت پست هاي توزيع برق
190
طراحي يك سيستم ارزيابي عملكرد بر پايه كارت امتيازي متوازن، پويايي هاي سيستمي و تئوري بازيها، مطالعه موردي: شهرداري منطقه 4 تهران
191
طراحي يك سيستم اطلاعات مديريت (MIS) براي صنايع مخابراتي
192
طراحي يك سيستم اطلاعات مديريت در مركز تحقيقات مخابرات ايران
193
طراحي يك سيستم اطلاعاتي براي مديريت پروژه
194
طراحي يك سيستم اطلاعاتي شي گرا با Queryهاي فازي براي يك شركت خدماتي
195
طراحي يك سيستم افزاينده پايداري براي جنگنده F104A
196
طراحي يك سيستم الكترونيكي XRF قابل حمل براي شناسائي و اندازه گيري V وth معادن ايران
197
طراحي يك سيستم اندازه گيري و تشخيص جيوه در كليه به روش مونتي كارلو
198
طراحي يك سيستم باند پايه ديجيتال
199
طراحي يك سيستم براي مقايسه و ارزيابي برخي معماريهاي نرم افزار براي سيستمهاي اطلاعاتي
200
طراحي يك سيستم برخط واسط مغز - كامپيوتر مبتني بر سيگنال هاي برانگيخته بينايي جهت كنترل بازو
201
طراحي يك سيستم برخط واسط مغز-كامپيوتر P مبتني بر سيگنال 300
202
طراحي يك سيستم بويي و نوري
203
طراحي يك سيستم بي درنگ واسط مغز-كامپيوتر براي كنترل حركت دست: رسيدن، بستن و بازكردن پنجه دست
204
طراحي يك سيستم بي درنگ واسط مغز-كامپيوتربراي كنترل حركت دست: رسيدن، بستن و بازكردن پنجه دست
205
طراحي يك سيستم پاسخ به نفوذ وفق پذير و حساس به هزينه براي تضمين پيوستگي سرويس‌هاي شبكهها
206
طراحي يك سيستم پردازش آلارم هوشمند براي پست فشار قوي
207
طراحي يك سيستم پسورد صوتي با استفاده از شبكه هاي عصبي مدولار با مدول هاي وابسته به نوع اوا
208
طراحي يك سيستم پشتيبان تشخيص براي بهبود تشخيص سرطان سينه
209
طراحي يك سيستم پشتيباني تصميم براي استخراج دانش بر اساس نظريه ساختار ذهني افراد
210
طراحي يك سيستم پشتيباني تصميم براي سرمايه گذاري
211
طراحي يك سيستم تبريد كاسكيد براي مايع كردن پرويان در فشاراتمسفر
212
طراحي يك سيستم تحمل پذير عيب براي زير سيستم تعيين و كنترل وضعيت يك ماهواره پايدار شونده سه محوره
213
طراحي يك سيستم تحويل داروي هدفمند با استفاده از توكسين منفذ ساز نوتركيب،ليستريولايزين o،اختصاصي شده براي گيرنده LHRH در رده سلولي MDA-MB-231
214
طراحي يك سيستم تركيبي براي توليد برق با استفاده از انرژي باد و خورشيد
215
طراحي يك سيستم تركيبي پيشنهاد دهنده برچسب بر اساس استخراج كلمات كليدي و تصفيه همكارانه
216
طراحي يك سيستم تركيبي مبتني بر انرژي هاي تجديد پذير و شبيه سازي آن با نرم افزار HOMERجهت تامين انرژي الكتريكي مورد نياز در يك شبكه مستقل
217
طراحي يك سيستم تركيبي مبتني بر انرژيهاي تجديدپذير و شبيه سازي آن با نرم افزارHOMERجهت تأمين انرژي الكتريكي مورد نياز در يكشبكه مستقل
218
طراحي يك سيستم ترمرز A.B.S براي يك خودرو سبك
219
طراحي يك سيستم تشخيص آنتي ساكاد بر اساس تصاوير ويدئويي ثبت‌شده با وب كم
220
طراحي يك سيستم تشخيص نفوذ مبتني بر توصيف براي پايگاه داده ها در سطوح تراكنش و وظيفه كاربر
221
طراحي يك سيستم تصويربرداري آني در نوترون راديوگرافي
222
طراحي يك سيستم تعميم يافته توليد سلولي در محيط پويا و فازي با استفاده از يك رويكرد عصبي
223
طراحي يك سيستم تعيين موقعيت مستقل مبتني بر ناوبري سماوي اپتيكي
224
طراحي يك سيستم تقسيم توان و نحوه نصب آن بر روي خودروي هيبريد
225
طراحي يك سيستم تله اپراتوري با استفاده از رويكردهاي كنترل پيش بين
226
طراحي يك سيستم تله اپراتوري در محيط ناشناخته با در نظر گرفتن گذر بين حركت هاي آزاد و مقيد
227
طراحي يك سيستم تله اپراتوري ماكرو- ميكرو با عملگر پيزو در محـيطهاي نرم
228
طراحي يك سيستم توزيع محتواي نظير به نظير مبتني بر تخمين مشاركت نظيرها و كدگذاري شبكه تطابقي
229
طراحي يك سيستم توزيع‌شده معنايي جهت اجراي الگوريتم‌هاي فيوژن اطلاعات و مديريت منابع
230
طراحي يك سيستم توصيه گر منطق براي بهينه سازي مدارهاي مجتمع ديجيتال بر مبناي الگوريتم هاي هوش مصنوعي
231
طراحي يك سيستم توليد مداوم هوش براي سازمانهاي اموزشي
232
طراحي يك سيستم جامع كنترل موجودي در صنايع نساجي و كاربرد آن در كارخانجات صنايع پوشش ايران
233
طراحي يك سيستم جبران خدمت كارا بر پايه استراتژي هاي سازماني در شهرداري اصفهان
234
طراحي يك سيستم جديد PEM با روش مونت كارلو
235
طراحي يك سيستم جديد برش نگاري پوزيتروني ويژه مغز با روش مونت كارلو
236
طراحي يك سيستم جمع آوري اطلاعات آنالوگ به صورت مجتمع با تكنولوژي CMOS
237
طراحي يك سيستم چند عاملي هوشمند فازي مبتني بر يادگيري تقويتي براي قيمت دهي بهينه در بازار برق
238
طراحي يك سيستم حافظه نهان با مصرف انرژي بهينه با استفاده از تكنيك هاي ويژه سخت افزاري و نرم افزاري
239
طراحي يك سيستم حس كننده لامسه اي جهت تشخيص وجود جسم خارجي در درون بافت بيولوژيكي مشابه سازي شده
240
طراحي يك سيستم حمل و نقل جامع(ميلك ران) با در نظر گرفتن عدم قطعيت در موجودي انبار و رويكرد نظريه امكان
241
طراحي يك سيستم خانكشي افقي
242
طراحي يك سيستم خبره براي مشاوره دانشجويي
243
طراحي يك سيستم خبره براي مشكلات كنترل توليد يك واحد صنعتي
244
طراحي يك سيستم خبره به منظور انتخاب مناسب ترين روش تصميم گيري چند معياره با توجه به مسئله ي تصميم گيري
245
طراحي يك سيستم خبره جهت عيب يابي و تشخيص خطا در عملكرد رله هاي حفاظتي ايستگاههاي فشار قوي
246
طراحي يك سيستم خبره فازي نوع دوجهت تشخيص بيماري هاي تيروئيد
247
طراحي يك سيستم خبره فازي نوع دوم براي پيش بيني بازگشت سرطان سينه
248
طراحي يك سيستم خبره فازي نوع دوم به كمك مجموعه سخت براي تشخيص بيماري نارسايي كليه
249
طراحي يك سيستم خبره فازي نوع دوم جهت تشخيص بيماري آسم
250
طراحي يك سيستم خبره فازي نوع دوم جهت تشخيص سرطان خون لوسمي
251
طراحي يك سيستم خبره فازي نوع دوم جهت تشخيص عفونت استخوان در بيماران زخم پاي ديابتي
252
طراحي يك سيستم خبره‌ي فازي براي تشخيص سرطان ريه مبتني بر الگوريتم‌هاي تكاملي
253
طراحي يك سيستم خود امولسيون شونده بر پايه نمكهاي صفراوي به منظور دارورساني خوراكي تاموكسيفن سيترات
254
طراحي يك سيستم خود امولسيون شونده به منظور دارورساني خوراكي نلفيناوير مسيلات
255
طراحي يك سيستم خورشيدي جهت گرمايش استخر دانشگاه يزد
256
طراحي يك سيستم دستكاري سلول (Cell manipulation)
257
طراحي يك سيستم دسته بندي تصاوير و پياده سازي آن با استفاده از يك برد مجهز به تراشه Virtex II-Pro
258
طراحي يك سيستم ديده باني تابش هاي گاماي حاصل از آلودگيهاي ساختماني در مراكز تحقيقاتي تابش هاي هسته اي به روش مونت كارلو
259
طراحي يك سيستم رمزنگاري تصوير
260
طراحي يك سيستم رمزنگاري جايگزين جهت استاندارد GSM
261
طراحي يك سيستم رمزنگاري كليد همگاني مبتني بر كدها كنترل خطا
262
طراحي يك سيستم سرمايش آپارتماني با ظرفيت 3 تن تبريد
263
طراحي يك سيستم سنجش آمادگي شهرها براي مقابله با زلزله. مطالعه موردي: كلان‌شهر تهران
264
طراحي يك سيستم شناسايي عيوب كريستال با استفاده از پردازش تصوير
265
طراحي يك سيستم فازي تشخيص التهاب ريه براساس پردازش تصاوير پزشكي
266
طراحي يك سيستم فازي نوع دوم بازه اي با استفاده از تئوري هاي امكان و اعتبار و توسعه آن در صنعت نفت
267
طراحي يك سيستم فعال براي پايدارسازي ايستادن افراد داراي ضايعه نخاعي در صفحه ي طولي بر مبناي استراتژي حركت بالاتنه
268
طراحي يك سيستم قاعده-محور جهت شناسايي ساختار تصميم مشتري
269
طراحي يك سيستم كروز كنترل مقاوم براي قطارهاي پرسرعت
270
طراحي يك سيستم كسب و كار با استفاده از منابع محلي از جمله كسب و كارهاي خرد محلي در شيراز و حومه
271
طراحي يك سيستم كنترل انعطاف‌‌‌‌پذير براي بازيابي عملكرد سيستم معيوب
272
طراحي يك سيستم كنترل براي اينورتر هاي متصل به شبكه جهت بهبود پارامترهاي كيفيت توان الكتريكي
273
طراحي يك سيستم كنترل به منظور كاربرد در چاپگر زيستي
274
طراحي يك سيستم كنترل بهينه جهت شارژ باتري ليتيم يون با در نظرگرفتن قيود عملي
275
طراحي يك سيستم كنترل جهت جلوگيري از رسيدن شار حرارتي بحراني
276
طراحي يك سيستم كنترل دو لايه براي كنترل خودكار
277
طراحي يك سيستم كنترل دو لايه براي كنترل خودكار مسير يك خودروي دوار در سرعت هاي پايين
278
طراحي يك سيستم كنترل ديناميك موتورسيكلت الكتريكي بر مبناي كنترل خطي با ضرايب بهره متغير
279
طراحي يك سيستم كنترل كاهش حركات شناورهاي دو بدنه تندرو
280
طراحي يك سيستم كنترل مود لغزشي به منظور تثبيت موقعيت ديناميكي شناورهاي سطحي در حضور نامعيني ها
281
طراحي يك سيستم كنترل يكپارچه براي سيستم كنترل ديناميك خودرو DYC و كنترل فعال زاوايه فرمان AFS
282
طراحي يك سيستم كنترلي تك ورودي - تك خروجي نامعين با تاخير زماني به روش QFT
283
طراحي يك سيستم گرافيكي ممانعت از برخورد با موانع
284
طراحي يك سيستم ليزر تار نوري براي شناسايي مواد چاه نفت به كمك طيف‎سنجي فروشكست القايي ليزري و طيف‎سنجي فلورسانس القايي ليزري
285
طراحي يك سيستم مبتني بر FPGA به منظور يافتن محل صورت در تصاوير رنگي
286
طراحي يك سيستم مبتني بر عامل‌هاي هوشمند فازي براي مسائل زمان بندي كار كارگاهي پويا
287
طراحي يك سيستم مدون كنترل فرايند خط توليد كوئيل روغني در شركت طوبي الكتريك
288
طراحي يك سيستم مديريت اطلاعات در پروژه هاي سد سازي مطالعه موردي سد و نيروگاه بختياري
289
طراحي يك سيستم مديريت انرژي براي ريزشبكه‌هاي صنعتي
290
طراحي يك سيستم مديريت پايگاه اطلاعاتي بر روي ميكرو كامپيوتر PC-DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM
291
طراحي يك سيستم مديريت مدل براي حل مسائل برنامه ريزي خطي
292
طراحي يك سيستم مكانيزه نگهداري و تعميرات براي ناوگان هواپيمايي " هما "
293
طراحي يك سيستم مكانيزه نگهداري و تعميرات در ناوگان هما
294
طراحي يك سيستم موثر تعيين نياز آموزشي ،اجرا و سنجش تبعات آموزش هاي عرضه شده دررسيدن به اهداف به كمك مدل هاي تصميم گيري
295
طراحي يك سيستم نانو الايزاجهت تشخيص سريع وحساس آنفلوانزاي مرغي
296
طراحي يك سيستم نانوالايزا جهت تشخيص سريع و حساس آنفلوانزاي مرغي
297
طراحي يك سيستم نمونه سازي سريع براي ساخت داربستهاي استخوان از جنس كلسيم فسفات
298
طراحي يك سيستم هشدار انحراف از جاده و پياده سازي آن بر روي تبلت با سيستم عامل اندرويد
299
طراحي يك سيستم هوشمند با استفاده از شبكه هاي عصبي - فازي در تعيين نوع فولاد از چدن
300
طراحي يك سيستم هوشمند تحت وب مولد دوره هاي آموزشي زبان انگليسي با استفاده از داده كاوي
301
طراحي يك سيستم هوشمند جديد جهت معاملات در بازار سهام با رويكرد داده كاوي
302
طراحي يك سيستم هوشمند عامل محور فازي نوع دوم جهت زمان بندي عمليات در صنعت فولاد
303
طراحي يك سيستم هوشمندم موضوع بندي و تعيين ارتباطات معنايي در متن هاي متراكم فارسي
304
طراحي يك سيستم واسط مغز - كامپيوتر مبتني بر پتانسيل P300
305
طراحي يك سيستم واسط مغز و رايانه براي تشخيص و طبقه بندي صرع بر اساس سيگنال هاي EEG
306
طراحي يك سيستم يكپارچه براي كنترل خودكار مسير خودرو
307
طراحي يك سيستم يكپارچه خبره فازي هوشمند جهت بررسي و تحليل عوامل ارگونوميكي( ميكرو- ماكرو) در يك واحد پتروشيمي
308
طراحي يك سيستمEBDهوشمند بر مبنايبهين هسازي لغزش چرخها
309
طراحي يك سيستمم ديناميكي به منظور تجزيه وتحليل بازار عرضه و تقاضاي مسكن
310
طراحي يك سيگنال اخلال گر مناسب جهت سيستمهاي مخابراتي پرش فركانسي
311
طراحي يك شبكه DCS مبتني بر Ethernet
312
طراحي يك شبكه ارتباط متحرك براي تهران
313
طراحي يك شبكه پرسپترون چند لايه براي مدلسازي بيماران اوتيسم به روش پس انتشار خطا
314
طراحي يك شبكه رفت و برگشتي با در نظر گرفتن ريسك، زمان تحويل و موجودي اطمينان
315
طراحي يك شبكه كلي:بررسي همزمان مكانيابي تركيبي ومسئله طراحي شبكه
316
طراحي يك شبيه ساز مستقل از معماري براي سيستم هاي چند پردازنده اي
317
طراحي يك شناور صيادي Trawler Bottom and Stern
318
طراحي يك شناور نفت كش به ظرفيت DWT 5000ton
319
طراحي يك شير نيوماتيكي با استفاده از نرم افزارهاي MATLAB و FLUENT
320
طراحي يك شيفت دهنده ي بشكه اي بر پايه ي ترانزيستورهاي نانولوله كربني
321
طراحي يك صندلي فعال به منظور بهبود رفتار ديناميكي موتور سيكلت
322
طراحي يك ضرب كننده چهار بيتي سريع براساس الگوريتم كاراتسوبا وافمن مبتني برفن‌آوري ترانزيستورهاي اثر ميدانينانولوله‌هاي‌كربني
323
طراحي يك ضرب‌كننده ترتيبي با قابليت تحمل‌پذيري خطا
324
طراحي يك طبقه توربين محوري بر اساس روش گذر جرمي ثابت
325
طراحي يك طبقه فن محوري گذر صوت به همراه شبيه سازي عددي سه بعدي آن در نقاط طراحي و خارج طراحي
326
طراحي يك عامل هوشمند براي محيطهاي چند عاملي بر اساس تئوري بازيها
327
طراحي يك فاصله سنج ليزري با مدولاسيون فاز براي فواصل چند صد متر
328
طراحي يك فرآيند بهينه براي بازيابي سيستم قدرت
329
طراحي يك فروند بارج 1000 تني فله بر
330
طراحي يك فروند تانكر بارج با وزن مرده 3000 تن مطابق با آئين نامه S-B-A
331
طراحي يك فروند حوض شناور با ظرفيت بالابري 3500 تن
332
طراحي يك فروند شناور باري (Cargo General) به طول تقريبي 160 متر ظرفيت تقريبي 20000 تن با سه يا چهار انبار و سرعت درحدود 16 گره دريايي
333
طراحي يك فروند شناور تانكر به ظرفيت 3000 تن
334
طراحي يك فروند شناور جنرال كارگو به ظرفيت 4000 تن و سرعت 13 نات
335
طراحي يك فروند شناور صيادي به طول 21 متر و سرعت 10 گره دريايي
336
طراحي يك فروند شناور صيادي به طول 60 متر
337
طراحي يك فروند شناور كانتينربر به ظريت 25000 تن
338
طراحي يك فروند شناور كشتي سريعالسير 18 متري
339
طراحي يك فروند شناور ماهيگيري 16 متري
340
طراحي يك فروند شناور ماهيگيري 28 متري
341
طراحي يك فروند شناور ماهيگيري تراول كش با طول حدود 5/23 متر
342
طراحي يك فروند شناور ناوشكن موشك انداز كلاس سبك با سرعت 30 گره دريايي و به وزن حدود 1500 تن
343
طراحي يك فروند كشتي باربري عمومي به ظرفيت 14000 تن و سرعت 16 گره دريايي
344
طراحي يك فروند كشتي باربري عمومي به ظرفيت 8000 تن و سرعت 16 گره دريايي
345
طراحي يك فروند كشتي باري چندمنظوره (محاسبات هيدروديناميك و دانش )
346
طراحي يك فروند كشتي جنرال كارگو با ظرفيت 11000 تن
347
طراحي يك فروند كشتي جنرال كارگوي با ظرفيت باربري 1200 تن و سرعت 17 گره
348
طراحي يك فروند كشتي چندمنظوره به ظرفيت 22000 تن
349
طراحي يك فروند كشتي فله بر به ظرفيت 30000 تن WT.D
350
طراحي يك فروند كشتي كانتينربر با ظرفيت 10000 تن و با سرعت 10 گره دريايي
351
طراحي يك فروند كشتي ماهيگيري به ظرفيت انبار ماهي 115 مترمكعب
352
طراحي يك فروند كشتي نفتكش با ظرفيت 20000 تن W.D
353
طراحي يك فروند كشتي نفتكش با ظرفيت 20000 تن W.D
354
طراحي يك فروند لندينگ كرافت با ظرفيت 1200 تن
355
طراحي يك فروند ناوچه ضربتي تهاجمي 18 متري با سرعت 20 گره
356
طراحي يك فروند ناوچه گشتي تندرو به طول 20 متر و سرعت 28 گره
357
طراحي يك فروند نفتكش با ظرفيت 15000 تن W.D و شعاع عملياتي 10000 مايل
358
طراحي يك فروند نفتكش دوجداره 30000 تني بر اساس كنوانسيون مارپول 78/73
359
طراحي يك فروند نفربر لجستيكي به طول 56 متر و سرعت 12 گره دريايي
360
طراحي يك فروند واحد تندرو گشتي به طول 30 متر و سرعت 32 گره
361
طراحي يك فروند يدك كش 2400 اسب بخار
362
طراحي يك فروند يدك كش 2400 اسب بخار
363
طراحي يك فروند يدك كش با قدرت 900 اسب بخار
364
طراحي يك فيلتر FIR بازپيكربندي شونده پويا، قابل پياده سازي بر روي FPGA
365
طراحي يك فيلتر FIR هوشمند به‌ منظور حذف سيگنال تداخلي GPS در حمله فريب تأخيري
366
طراحي يك فيلتر GM_C با قابليت انتخاب كانال تحت استانداردهاي GSM,W-CDMA,IEEE 802.11b/g,WiMAX
367
طراحي يك فيلتر آنالوگ ولتاژ پايين با استفاده از تكنيك خازن سوئيچ شده با قابليت عمل در سه مد پايين گذر، بالا گذر، ميان گذر
368
طراحي يك فيلتر ميان گذر ولتاژ پايين با فركانس مركزي متغير
369
طراحي يك قرارداد بيمه اي بين دو سطح تامين كنندگان و كارفرما با بكارگيري مباحث سبز از طرف تامين كنندگان (مطالعه موردي: شركت ملي گاز ايران)
370
طراحي يك كابراتور ساده
371
طراحي يك كارخانه كشتي سازي براي ساخت سه فروند كشتي تا ظرفيت 20 هزارتن و تعمير پنچ فروند كشتي
372
طراحي يك كارخانه يخ آمونياك باسيكل تراكمي تبخيري به ظرفيت 34 تن در روز
373
طراحي يك كارگزار پهناي باند مقياس پذير براي تضمين كيفيت سرويس انتها به انتها با استفاده از منطق فازي
374
طراحي يك كتابخانه براي مدل محاسبات كوانتومي يك‌طرفه
375
طراحي يك كد كننده غير خطي جهت افزايش امنيت در سيستم هاي مخابراتي طيف گسترده و بررسي همزمان آن
376
طراحي يك كدينگ كانال امن با بكارگيري كدينگ فضا-زمان توسط يك كليد ايمن
377
طراحي يك كشتي چندمنظوره با ظرفيت 8000 تن و سرعت 16 گره دريايي
378
طراحي يك كلكتور سهموي باز با ظرفيت كم براي توليد بخار به روش مستقيم
379
طراحي يك كمپرسور ديناميكي براي نيروگاه گازي
380
طراحي يك كمك پردازنده براي محاسبه توابع مثلثاتي اعداد مميز شناور
381
طراحي يك كنترل كننده اترنت و پياده سازي آن بر روي FPGA
382
طراحي يك كنترل كننده غير خطي مقاوم براي سيستم ترمز ضد قفل خودرو
383
طراحي يك كنترل كننده منطق فازي با تكنولوژي CMOS
384
طراحي يك كنترل كننده ي PID فازي خودتنظيم براي حفظ وضعيت بالگرد با وجود بار آويزان به آن
385
طراحي يك كنترل كننده يكپارچه براي كنترل همزمان ديناميك خودرو . مصرف انرژي در خودرو هيبريد الكتريكي
386
طراحي يك كنترل كننده يكپارچه براي كنترل همزمان ديناميك خودرو و مصرف انرژي در خودرو هيبريد الكتريكي
387
طراحي يك كنترل گر مناسب براي موتور سنكرون مغناطيس دائم براي استفاده در خودرو برقي
388
طراحي يك كنترل‌گر تطبيقي دستگاه چاقوي سايبر براي تراپي اندام‌هاي با حركات غير ارادي
389
طراحي يك كنترلر باس PCI و پياده سازي آن بر روي FPGA
390
طراحي يك كنترلر گذرگاه PCI از نوع مقصد و شبيه سازي آن
391
طراحي يك كنترلر يكپارچه سيستم شاسي براي يك خودروي مفصلي
392
طراحي يك كنترلر يكپارچه هوشمند براي بهبود وضعيت ديناميكي موتورسيكلت
393
طراحي يك كنترلگر تطبيقي براي پرتودرماني رشد سرطان پستان
394
طراحي يك كوپلر مايكرواستريپ كوچك شده دو بانده جهت استفاده در حوزه هايRF
395
طراحي يك گريپر شبيه دست انسان، با يك محرك براي گرفتن و جابجايي اجسام استوانه اي و تحليل نيرويي آن
396
طراحي يك گيرنده بي سيم تحت استاندارد IEEE802.11n براي شبكه هاي بي سيم محلي
397
طراحي يك گيرنده شيميايي رنگ سنجي گزينش پذير بر پايه مخلوط ليگاند ها براي تعيين و تشخيص چشمي آمينو اسيد آرژنين در محيط آبي
398
طراحي يك گيرنده شيميايي رنگ سنجي گزينش پذير براي تعيين و تشخيص چشمي آمينواسيدهاي لايزين و آرژنين در محيط آبي با خواص فتوفيزيكي متفاوت بر پايه مخلوط ليگاندها
399
طراحي يك گيرنده شيميايي رنگ سنجي گزينش پذير براي تعيين و تشخيص چشمي آنيون كربنات در محيط آبي بر پايه مخلوط ليگاندها
400
طراحي يك لايه ماناساز جنبه گرا با پشتيباني از پرس وجوي شي گرا
401
طراحي يك لزجت سنج ساچمه اي جهت سنجش لزجت خون
402
طراحي يك لينك فيبر نوري همراه با نحوه انتخاب كابل فيبر نوري
403
طراحي يك ماشين مته عمودي
404
طراحي يك ماشين نورد رينگ شعاعي - محوري
405
طراحي يك مانتو براي دختران جوان بر اساس مد پاييز
406
طراحي يك مبدل DC/DC افزاينده با قابليت بالا جهت كاربردهاي فتوولتانيك
407
طراحي يك مبدل براي موتور سوئيچ رلكتانس به منظور كاهش ريپل گشتاور و بهبود ضريب توان در روش كنترل مستقيم گشتاور
408
طراحي يك مبدل سه فاز براي اتصال به شبكه
409
طراحي يك مبدل مدار چاپي
410
طراحي يك مجتمع مسكوني در شهر اصفهان
411
طراحي يك مجتمع مسكوني در شهر اصفهان
412
طراحي يك مجتمع مسكوني در شهر مشهد
413
طراحي يك مجتمع مسكوني درشهر مشهد
414
طراحي يك مجموعه اقامتي- تفريحي در منطقه طالقان
415
طراحي يك مجموعه شكل دهنده طيف (BSA) براي رآكتور مينياتوري اصفهان (MNSR ) جهت استفاده در درمان به وسيله گير اندازي نوترون توسط بور ﴿BNCT﴾
416
طراحي يك مجموعه فرهنگي در شهر اراك
417
طراحي يك مجموعه فرهنگي در شهر اراك
418
طراحي يك مجموعه مسكوني در شهر اصفهان
419
طراحي يك مجموعه مسكوني در شهر فردوس
420
طراحي يك محصول براي يك برند داراي هفت صفن هويتي مشخص شده
421
طراحي يك محصول دكوراتيو با كاركرد روشنايي بر اساس صندلي واسيلي ساخته مارسل بروئر
422
طراحي يك محله مسكوني در سنندج
423
طراحي يك محيط گرافيكي رابط كاربر (GUI) براي شبيه سازي الگوريتم هاي كنترل آرايش در ديناميك هاي غيرهولونوميك
424
طراحي يك مخزن ذخيره پالايشگاهي تحت بارهاي استاتيكي و ديناميكي
425
طراحي يك مد.ول مولد نيرو به كمك سلول هاي خورشيدي
426
طراحي يك مدار تمام جمع‌كننده/تفريق‌كننده‌ي برگشت‌پذير با قابليت تشخيص خطا بر اساس تكنولوژي كوانتومي
427
طراحي يك مدل آزمايشگاهي قابل سنتز از يك پردازنده 16 بيتي بر پايه زبان VHDL
428
طراحي يك مدل ارزيابي عملكرد يكپارچه ديناميك براي مراكز تحقيقاتي
429
طراحي يك مدل ارزيابي و رتبه بندي عملكرد مديران بيمارستان هاي شهر اصفهان با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره
430
طراحي يك مدل اندازه گيري بهره وري براي كارخانجات توليدي تهران و بكارگيري آن جهت افزايش كارآيي شركت
431
طراحي يك مدل براي ارزيابي ميزان تاثير تكنولوژي اطلاعات در تعالي سازمان
432
طراحي يك مدل براي ايجاد كسب و كار اسلامي با رويكرد اقتصاد مقاومتي
433
طراحي يك مدل براي سيستم هاي پيشنهاد دهنده آگاه از زمينه در كتابخانه هاي ديجيتال
434
طراحي يك مدل براي مساله ي مكان يابي – مسيريابي باتحويل و دريافت انتخابي
435
طراحي يك مدل برنامه ريزي بامتغيرهاي چندگانه براي مقايسه روشهاي مختلف بسته بندي باتاكيد بر قطعات خودرو با استفاده از تكنيكهاي، TOPSIS , ELECTRE
436
طراحي يك مدل برنامه ريزي چند معياره در انتخاب تامين كنندگان با تاكيد بر تخفيف مقداري افزايشي
437
طراحي يك مدل بهينه سازي استوار براي يك شبكه توزيع در يك زنجيره تامين غير قطعي
438
طراحي يك مدل پزشكي ازراه دور مبتني بروب ، جهت بهبود فرايند تشخيص و درمان بيماري هاي مزمن درمناطق محروم ايران
439
طراحي يك مدل پيشنهادي جهت بهينه سازي درمان با پرتوهاي ميكروني ايكس و مقايسه با نتايج اندازه گيري
440
طراحي يك مدل تحليلي براي پيش بيني و تخمين گرم شدن كره زمين
441
طراحي يك مدل تركيبي به منظور رتبه‌بندي اعتباري گروه‌هاي صنعتي
442
طراحي يك مدل تصميم گيري استراتژيك جهت تجزيه و تحليل پورتفوي تجاري يك شركت
443
طراحي يك مدل تصميم گيري چند معياره (MCDM) مبتني بر شبكه هاي عصبي مصنوعي
444
طراحي يك مدل تصميم گيري چند معياره براي اولويت بندي طرحهاي توسعه راه آهن
445
طراحي يك مدل تصميم گيري چند معياره جهت تخصيص بودجه در اداره كل نگهداري راه و ابنيه وزارت راه و ترابري
446
طراحي يك مدل تصميم گيري چندمتغيره - چندتصميم گيرنده براي كنترل موجودي در يك ساختار غيرسري زنجيره عرضه تقاضاي احتمالي
447
طراحي يك مدل تصميم گيري مبتني بر معيارهاي مهندسي ارزش به منظور الويت بندي و انتخاب پروژه هاي ريلي
448
طراحي يك مدل تصميم¬گيري در لايه¬هاي توليد، توزيع و فروش زنجيره تأمين مبتني بر مكانيزم پالايش گروهي در پيشنهاددهنده¬ها
449
طراحي يك مدل جايابي هاب با هدف تعيين مسير جايگزين بر اساس قيمت
450
طراحي يك مدل جهت به اشتراك گذاري اطلاعات در زنجيره تامين مواد فاسد شدني با آر.اف.آي.دي
451
طراحي يك مدل جهت شناسايي شركتهاي غير اقتصادي موسسه جهادنصر با استفاده از روش <<AHP>>
452
طراحي يك مدل چند معياره براي انتخاب تامين كنندگان با در نظر گرفتن هزينه نگهداري، هزنيه سفارش و هزنيه خريد در حالي كه N تامين كننده در دست باشد.
453
طراحي يك مدل چند معياره براي تخصيص منابع محدود با سطح متغيره در پروژه هاي عمراني ، با استفاده از الگوريتم ژنتيك
454
طراحي يك مدل چند منظوره براي انتخاب تامين كننده و تحليل حساسيت جوابها با تاكيد بر روش LP - AHP
455
طراحي يك مدل چند منظوره براي برنامه ريزي تبليغات در شركت گروه بهداشتي فيروز
456
طراحي يك مدل چندمنظوره براي انتخاب شركت برتر در پروژه هاي بيع متقابل در شركت نفت
457
طراحي يك مدل دو جداره به ظرفيت 800 ليتر از ديدگاه انتقال حرارت - ترموديناميكي و هيدروليكي
458
طراحي يك مدل ديفرانسيل اتومبيل
459
طراحي يك مدل ديناميكي از جبرانساز يكپارچه كيفيت توان (UPQC) و كنترل بهره برداري آن
460
طراحي يك مدل رياضي براي سيستم توزيع در لجستيك‌ شهري
461
طراحي يك مدل رياضي جهت تعيين بهينه مواد، ماشين و روش توليد در يك كارخانه نساجي حلقوي پودي: ارائه مدلي جهت تعيين ارتباط متغيرهاي تصميم گيري در طراحي يك واحد صنعت نساجي
462
طراحي يك مدل شبيه سازي و چارچوب بكارگيري آن در فرايند برنامه ريزي و بودجه ريزي شركت داده پردازي ايران
463
طراحي يك مدل گيتينگ﴿Gating﴾ براي كاهش اختلالات ناشي از حركات ارادي و كاهش پرتو گيري در سيستمهاي سينوگرامي گسسته
464
طراحي يك مدل مذاكره براي عامل تجارتگر مبتني بر تكنيك هاي تئوري بازي
465
طراحي يك مدل مفهومي براي پذيرش تجارت الكترونيك در موسسات كوچك و متوسط صنعتي اصفهان
466
طراحي يك مدل مفهومي شناسايي فرايند هاي كسب و كار در شركت هاي نرم افزاري مبتني بر ابزار QFD و ANP فازي: مطالعه موردي شركت پشتيباني نرم افزار
467
طراحي يك مدل موجودي بر پايه وابستگي بين نرخ هاي تقاضا و بازگشت محصول در لجستيك معكوس
468
طراحي يك مدل هوشمند براي كاهش آرتيفكت تنفسي در پروسه تصحيح تضعيف مبتني بر تصاوير CT در سيستم هاي PET/CT با استفاده از شبكه هاي عصبي
469
طراحي يك مدل هوشمند به منظور تخمين گشتاور سيستم اسكلتي با استفاده از سيگنال الكترومايوگرام سطحي
470
طراحي يك مركزتصديق‌هويت، صدور مجوز و حسابداري (AAA) براي سيستم‌هاي راديوي شناختي
471
طراحي يك مزرعه بادي نمونه از نقطه نظر معيارهاي مكانيكي و الكتريكي
472
طراحي يك مزو ساختار متخلخل با الهام گرفتن از شبكه مرزدانه چند بلوري
473
طراحي يك مسير ياب شبكه هاي بر روي تراشه با قابليت تحمل پذيري اشكال با در نظر گرفتن پارامتر توان مصرفي
474
طراحي يك معماري براي تشخيص آواي صدادار از بي صدا بر اساس تبديل موجك نسل دوم با استفاده از VHDL
475
طراحي يك معماري توزيع شده بر پايه چارچوب EBXML، براي ايجاد يك بازار تجارت الكترونيكي يكپارچه
476
طراحي يك معماري جديد براي جلوگيري از حملات منع خدمت توزيع‌شده
477
طراحي يك معماري چند هسته اي قابل بازپيكربندي براي كاربردهاي بي درنگ
478
طراحي يك معماري خط لوله براي جستجوي IP بر اساس طول پيشوندها و نگاشت آن روي FPGA
479
طراحي يك معماري قابل بازپيكربندي براي كاربردهاي حسابي
480
طراحي يك معماري كاهش سربارپيكربندي درسيستمهاي پيكربندي مجددبااستفاده ازالگوريتمهاي فشرده سازي
481
طراحي يك معماري مبتني بر عامل براي مديريت دانش در سازمان هاي حسابرسي
482
طراحي يك معماري مبتني برگريد براي يك بازار تجارت الكترونيك مجتمع
483
طراحي يك منظومه ماهواره‌اي در مدار لئو براي پوشش مخابراتي
484
طراحي يك منظومه ناوبري بومي
485
طراحي يك موتور احتراق داخلي حفلي بنزيني
486
طراحي يك موتور احتراق داخلي خطي بنزيني
487
طراحي يك موتور توربوفن و نازل خروجي آن
488
طراحي يك موتور جستجوي ساده مبتني بر ايجنت هوشمند
489
طراحي يك مولد فضاي حالت نمادين براي توصيف‌هاي سيستم‌هاي تصادفي گسسته-رخداد و پياده‌سازي آن در چارچوب PDETool
490
طراحي يك مولد هارمونيكي با استفاده از فراسطوح غيرخطي
491
طراحي يك ميان افزار براي سيستمهاي اطلاع رساني توزيع شده كتابخانه رقمي و آموزش الكترونيكي
492
طراحي يك ميز تست براي گيربكس هاي صنعتي
493
طراحي يك ميكرو كنترلرRISCخط لوله
494
طراحي يك ميكرو مكانيزم صفحه اي دولينكي با دو حالت پايدار و مطالعه لقي در يك مفصل
495
طراحي يك ميكروپمپ با استفاده از ميكرو dc موتور
496
طراحي يك ميكروديو ايس براي جداسازي پلاسماي خون با استفاد از نيروهاي اينرسي و دي و الكتروفورزيس
497
طراحي يك ميكروعملگر حرارتي به منظور تحريك سلول
498
طراحي يك نازل ميكروني با استفاده از محرك پيزوالكتريك به منظور استفاده در دستگاه چاپگر زيستي
499
طراحي يك نانو گيره در فرايند گيرش و جدايش نانو لوله هاي كربني تحت بارهاي محوري
500
طراحي يك نرم افزار ساده چاه آزمايي
501
طراحي يك نرم افزار فارسي جهت بكارگيري روش AHP
502
طراحي يك نرم افزار نمايشگر تصاوير DICOM
503
طراحي يك نفتكش 20000 تني
504
طراحي يك نقشه استراتژي پويا با تكيه بر شاخص هاي كليدي عملكرد در بانك ها با استفاده از پويايي هاي سيستمي و نقشه شناختي فازي
505
طراحي يك نمودار كنترل چند متغيره و استوار همراه با ريسك تعديل شده به منظور پايش فرآيند هاي درماني
506
طراحي يك نمودار كنترل ميانگين متحرك موزون نمايي با بازه هاي نمونه گيري متغير براي كنترل تغييرات در ميانگين فرآيند
507
طراحي يك نمونه پيل سوختي غشاء پليمري با مسير جريان گاز نيم مانع و طراحي و تحليل اقتصادي سامانه هاي گرمايش خورشيدي
508
طراحي يك نمونه سيستم اپتيكي زوم براي دستگاههاي تصوير بردار حرارتي
509
طراحي يك نمونه فن سانتريفوژ جهت تهويه پناهگاه
510
طراحي يك نمونه محفظه حمل و نقل ماهواره
511
طراحي يك نمونه واحد توليد الفين هاي سبك از متانول (MTO)
512
طراحي يك نوسان ساز با نويز فاز كم در گيرنده دو باند GPS و GLONASS
513
طراحي يك نوسان ساز كنترل شونده با جريان همراه با بهبود مشخصات ﴿ با تاكيد بر كاهش نويز فاز﴾
514
طراحي يك نوسان ساز كنترل شونده با جريان همراه با بهبود مشخصات ﴿با تاكيد بر كاهش نويز فاز﴾
515
طراحي يك نوع ماسوره دريايي و تئوريهاي مربوط به آن
516
طراحي يك نيروگاه آبي كوچك
517
طراحي يك نيروگاه به كمك سلولهاي سوختي و مولد MHD
518
طراحي يك نيروگاه هيبريدي بادي خورشيدي به كمك نرم افزارHOMER
519
طراحي يك هاور ابر گرافت
520
طراحي يك هلي كايت
521
طراحي يك همانساز وفقي كور با باز خور تصميم براي كانال هاي تغيير پذير بازمان
522
طراحي يك همبسته ساز آنالوگ كم توان جهت تشخيص سيگنال هاي تپش در سلول هاي مغزي
523
طراحي يك همزمان كننده مبتني بر مخابرات طيف گسترده براي كاربرد در سيستم هاي جهاني ناوبري ماهواره اي GNSS
524
طراحي يك واحد ايزومريزاسيون نفتاي سبك
525
طراحي يك واحد توليد بخار 250MW
526
طراحي يك واحد توليد بخار با ظرفيت 20 تن در ساعت
527
طراحي يك واحد توليد پلي استايرن
528
طراحي يك واحد توليد نانو ذرات بر پايۀ نقره در مقياس نيمه صنعتي
529
طراحي يك واحد توليد نانوذرات بر پايه نقره در مقياس نيمه صنعتي
530
طراحي يك واحد توليد نانوذرات بر پايه نقره در مقياس نيمه صنعتي
531
طراحي يك واحد حرارتي گازسوز با ظرفيت بالائي 100000 كيلو ژول بر ساعت و راندمان بيش از 90%
532
طراحي يك واحد سردسازي جذبي با استفاده از انرژي خورشيدي
533
طراحي يك واحد سردسازي جذبي با استفاده از انرژي خورشيدي
534
طراحي يك واحد سردسازي جذبي با استفاده از انرژي خورشيدي
535
طراحي يك واحد شستشوي كپسولهاي دارويي
536
طراحي يك واحد شستشوي كپسولهاي دارويي
537
طراحي يك واحد صنعتي بازيافت مواد پلاستيكي
538
طراحي يك واحد مسكوني انعطاف پذير با رويكرد به كارگيري تكنولوژي هوشمند
539
طراحي يك واحد مسكوني بر اساس سيستم هاي صنعتي
540
طراحي يك واحد مسكوني در شهر يزد با توجه به چالش هاي مقررات ملي ساختمان در طراحي و ساخت وساز
541
طراحي يك واحد نيمه صنعتي براي توليد اكسيد كروم خالص
542
طراحي يك واحد نيمه صنعتي توليد اكسيد موليبدن خالص
543
طراحي يك واحد همسايگي ﴿با رويكرد اقليمي﴾ در شهر جديد شيب دراز
544
طراحي يك واحد همسايگي در شهر جديد صدرا
545
طراحي يك واحدصنعتي بازيافت مواد پلاستيكي
546
طراحي يك واسط نرم افزاري جهت استخراج تصاوير تانسور انتشار (DTI) از اطلاعات MRI عملكردي
547
طراحي يك وب سايت تطبيقي مبتني بر تكنيكهاي شناسايي الگو
548
طراحي يك وسيله محافظ شنوايي در برابر اصوات انفجاري
549
طراحي يك ويرايشگروقالب دهنده محاورهاي متون واشكال INTERATIVE TEXT And GRAFIC EDITOR And FORMATTER
550
طراحي يكپارچه برنامه پرواز و تخصيص ناوگان توسط الگوريتم مورچگان
551
طراحي يكپارچه بهينه كنترلي-پارامتري بازوي رباتيك
552
طراحي يكپارچه زنجيره تامين چند محصولي با در نظر گرفتن محدوديت ظرفيت در مراكز توزيع و مسير هاي ارتياطي
553
طراحي يكپارچه زنجيره تامين چهار سطحي چند محصولي با در نظرگرفتن سطوح ظرفيت در واحدهاي توليدي و مراكز توزيع
554
طراحي يكپارچه سيستم هدايت فاز مياني و فاز نهايي يك موشك زمين به هوا
555
طراحي يكپارچه شبكه زنجيره تأمين مستقيم و معكوس؛ با در نظر گرفتن ملاحظات زيست‌محيطي و قابليت اطمينان قطعات
556
طراحي يكپارچه شبكه لجستيك مستقيم و معكوس از ديدگاه عامل سوم با در نظر گرفتن انبارهاي تركيبي
557
طراحي يكپارچه مدل جايابي- موجودي با درنظرگيري ريسك هاي اختلال در زنجيره تامين
558
طراحي يكدستگاه اره كله زني
559
طراحي يكدستگاه اره كله زني
560
طراحي يكدستگاه پرس جهت در آوردن لاستيك گريدرو لودر
561
طراحي يكدستگاه جعبه دنده الكتروموتور آسانسور 9 نفره به انضمام مكانيزم ترمزي ان
562
طراحي يكدستگاه شيشه بالا بر برقي ساده جهت نصب بر روي پيكان
563
طراحي يكدستگاه فن كويل صنعتي
564
طراحي يكسيستم تعميم يافته توليد سلوليدر محيط پويا وفازي با استفاده از يكرويكرد عصبي
565
طراحي يكسيستم توليد گزارشمستقل از دامنه
566
طراحي يكي سيستم تركيبي برداشت انرژي بدن با استفاده از ريزفناوري
567
طراحي يونيت و قلم دستگاه جراحي الكتريكي فركانس بالا و تجهيز قلم ان به ساكشن
568
طراحي يونيفرم موزه‌داران تركمن بر اساس ارزش‌هاي فرهنگي قوم تركمن
569
طراحي‌ و پياده سازي سيستم كنترلي واحد مونتاژ سيستم توليد انعطاف پذير آزمايشگاهي
570
طراحي‌اقتصادي طرح‌هاي نمونه‌گيري جهت پذيرش بااستفاده از تابع زيان تاگوچي در حالت وجود دو بازار متفاوت
571
طراحي" خانه گاه معماري ايران" ﴿ تاملي بر تربيت فطري در طريق " صوفيسم و تائوليسم" ﴾
572
طراحي, شبيه‌سازي و ساخت آنتن آرايه بازتابي پهن‌باند در باند X
573
طراحي, كنترل و شبيه سازي ميز يك درجه آزادي با دقت جابه جايي ميكروني
574
طراحي˛ ساخت و بررسي عملكرد آندهاي پايدار ابعادي ﴿DSA ) مورد استفاده در صنايع كلرآلكالي
575
طراحي، آناليز و ساخت تشخيص دهنده فاز دو بيتي در باند C
576
طراحي، آناليز و شبيه سازي فرستگيرنده براي مدولاسيون ssk
577
طراحي، آناليز و شبيهسازي به روش المان محدود براي يك موتور سنكرون خطي آهنربا دائم به منظور كاربرد در سيستم الكترومغناطيسي پرتاب هواپيما
578
طراحي، آناليزوآزمايش يك سيستم تله اپراتوري ماكرو-ميكرو با استفاده از عملگرهاي پيزوالكتريك
579
طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه آموزشي در خصوص دود دست دوم سيگار در مردان سيگاري بر ميزان مواجهه همسران باردار آنها
580
طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه آموزشي مبتني بر مدل فرايندهاي موازي توسعه يافته در زمينه رفتارهاي پيشگيري كننده از سرطان مري در بستگان درجه اول بيماران مبتلا به سرطان مري با رويكرد تركيبي
581
طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه ي آموزش اورژانس هاي پزشكي به شيوه ي مبتني بر شايستگي در دانشجويان دندانپزشكي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1395
582
طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌ي آموزش طب انتقال خون به شيوه‌ي مبتني بر شايستگي در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
583
طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌ي آموزش طب انتقال خون به شيوه‌ي مبتني بر شايستگي در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
584
طراحي، اجرا و ارزشيابي تأثير برنامه آموزشي با استفاده از تلفيق مدل اعتقاد بهداشتي و تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر انجام ماموگرافي در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر خرم آباد: يك مطالعه تركيبي
585
طراحي، اجرا و ارزشيابي تأثير برنامه توانمندسازي مبتني بر مدل اطلاعات، انگيزه و مهارتهاي رفتاري (IMB) بر تبعيت از رژيم درماني در بيماران HIV مثبت مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري در كرمان
586
طراحي، اجرا و ارزشيابي تأثير برنامه مداخله اي كاهش خطر مواجه با پديده گردوغبار در افراد مبتلا به بيماري هاي قلبي و عروقي ساكن شهر اهواز بر اساس تئوري انگيزش محافظت: يك رويكرد تركيبي
587
طراحي، اجرا و ارزشيابي كانون ارزيابي توسعه شايستگي هاي رهبري و مقايسه اثربخشي آن با يك برنامه آموزشي ساختارمند
588
طراحي، اجرا و ارزشيابي ميزات تأثير مداخله مبتني بر الگوي تعاملي بر استرس و كيفيت زندگي بيماران تحت درمان با همودياليز در مراكز منتخب شهر تهران: يك پژوهش تركيبي
589
طراحي، اجرا و تحليل اطلاعات برنامه جامع غربالگري بيماري هاي شايع غيرواگير كاركنان سازمان صدا و سيما شهر تهران در سال 1394
590
طراحي، اجرا و تحليل روش تسهيم بهاي انرژي حرارتي مصرفي در مجتمع هاي مسكوني
591
طراحي، اجرا و ساخت پايگاه داده آب تهران
592
طراحي، اجرا و مكانيزاسيون يك سيستم اطلاعاتي كنترل توليد و موجودي ﴿در يك نمونه عملي﴾
593
طراحي، اجرا وارزشيابي تاثير مداخله آموزشي بر بهبود رفتارهاي تغذيه اي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر يزد با استفاده از مدل ارتقاء سامت پندر
594
طراحي، ارائه و تبيين مدل سيستم يكپارچه محاسبه درآمدهاي خدمات فرودگاهي درفرودگاه هاي كشور ايران
595
طراحي، اعتباريابي و اجراي الگوي برنامه درسي در آموزش مجازي علوم پزشكي
596
طراحي، انجام بهينه سازي توپولوژي و شكل بر روي شير كنترلي گلوب و ساخت آن
597
طراحي، بررسي آماري و پياده سازي سيستم هاي نقش آب زني چندرسانه اي مقاوم
598
طراحي، بررسي و پياده سازي تكنيك كاليبراسيون در مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال
599
طراحي، بررسي و مقايسه دستگاه جوش پلاسما
600
طراحي، بهينه سازي و ساخت دستگاه جوش پلاستيك بلبلل
601
طراحي، بهينه سازي و ساخت آشكارساز TGEMبا استفاده از سيستم هاي هوشمند جهت بالا بردن بهره
602
طراحي، بهينه سازي و ساخت پيوننده هاي حلقوي ميكرواستريپ
603
طراحي، بهينه سازي و ساخت تقويت كننده توان براي يك سيستم انتقال توان بيسيم به ادوات پزشكي قابل كاشت در بدن
604
طراحي، بهينه سازي و ساخت سازه استوانه اي دوار ناهمگن با خواص تابعي
605
طراحي، بهينه سازي و ساخت شارسنج گازي با استفاده از امواج فراصوت
606
طراحي، بهينه سازي و ساخت فيلتر مايكرواستريپي فراپهن باند ...
607
طراحي، بهينه سازي و ساخت لينك القايي انتقال انرژي بدون تماس براي شارژ خودروهاي الكتريكي
608
طراحي، بهينه سازي و نمونه سازي ميكروپمپ با استفاده از سامانه هاي ميكروالكترومكانيك جهت كاربرد در سيستم هاي يكبار مصرف تزريق دارو
609
طراحي، بهينه سازي، ساخت و اندازه گيري فيلترهاي ميان گذر حذف هارمونيك با استفاده از تشديد كننده هاي با انتهاي مدار باز و اتصال كوتاه
610
طراحي، بهينه سازي، ساخت و بهبود مشخصات مقسم توان 6 دهانه اي ليم- ايوم (Lim-Eom) با نسبت توان خروجي متغير در باند فركانسي S
611
طراحي، بهينه سازي، شبيه سازي و ساخت فيلتر خط شانه اي ميانگذر مايكروستريپ در باند S
612
طراحي، بهينه‌سازي و ساخت محفظه‌ي تراكم كمپرسورهاي ديافراگمي
613
طراحي، پياده سازي و ساخت پمپ سرم و كنترل كننده ي آن
614
طراحي، پياده سازي و كنترل هوانورد چهارموتوره و كنترل آن با دست
615
طراحي، پياده سازي و كنترل يك خانه هوشمند
616
طراحي، پياده‌سازي و ارزيابي عملكرد شبكه‌هاي عصبي-فازي در سامانه‌هاي كنترل تحت شبكه
617
طراحي، پياده‌سازي و ساخت رادوم مخروطي با استفاده از سطوح انتخابگر فركانس
618
طراحي، پياده‌سازي و كنترل ردياب حداكثر توان پنل خورشيدي با بكارگيري سيستم دو محوره چرخان - خطي مقاوم
619
طراحي، پياده‌سازي، ساخت و ارزيابي مزاياي راديوگرافي صنعتي دو-انرژي در آزمون‌هاي غيرمخرب با استفاده از روش مونت-كارلو
620
طراحي، تجزيه تحليل و شبيه سازي زير سيستم نشانه روي اكتساب و رهگيري در مخابرات نوري بي سيم
621
طراحي، تحت ايمن در برابر آوار ناشي زلزله با استفاده از بهينه سازي تركيبي
622
طراحي، تحليل ، بررسي عملكرد و بازدهي يك توربين باد محور افقي كوچك
623
طراحي، تحليل استاتيك و ارايه روش ساخت سازه اصلي واگنهاي مسافري با استفاده از كامپوزيت ها
624
طراحي، تحليل ترموديناميكي، اقتصادي، زيست محيطي و بهينه سازي سيكل هيبريدي پيل سوختي اكسيد جامد، توربوشفت و موتور استرلينگ
625
طراحي، تحليل ديناميكي و ساخت و كنترل سيستم تير و توپ(Ball and Beam)
626
طراحي، تحليل سازه اي پره روتور اصلي يك هليكوپتر بدون سرنشين
627
طراحي، تحليل سينماتيكي و ديناميكي و كنترل سامانه رباتيكي جهت انجام تزريقات چشمي
628
طراحي، تحليل غير‌خطي و شبيه‌سازي تقويت‌كننده‌هاي قدرت به همراه خطي‌ساز جهت كاربرد در مخابرات ماهواره‌اي در باند Ka
629
طراحي، تحليل غيرخطي و ساخت آنتن فعال در باند فركانسي S
630
طراحي، تحليل غيرخطي و ساخت تقويت كننده Doherty براي مدولاسيون OFDM در شبكه هاي WiMAX
631
طراحي، تحليل و بهينه سازي تركيب شكل يك موتور سنكرون مغناطيس دائم داخلي با سدكننده شار دو لايه در روتور به صورت الگوي ماچائون با استفاده از روش تاگوچي
632
طراحي، تحليل و بهينه سازي جريان چندفازي در اجكتور پيل سوختي غشاپليمري
633
طراحي، تحليل و بهينه سازي ماشين AC بدون جاروبك با ميدان كمكي DC
634
طراحي، تحليل و بهينه سازي موتور مغناطيس دائم با سرعت پايين و توان بالا
635
طراحي، تحليل و پياده سازي كنترل فعال فرمان چرخ¬هاي جلو روي خودروي راديو كنترلي
636
طراحي، تحليل و ساخت آنتن پچ لبه دار U باند C
637
طراحي، تحليل و ساخت آنتن چند-پورتي باند وسيع براي استفاده در سيستم جهت يابي
638
طراحي، تحليل و ساخت آنتن فرا پهن باند داراي باند حذف در محدوده فركانسي WLAN بدون ايجاد اختلال در ساختار عنصر تشعشعي
639
طراحي، تحليل و ساخت آنتن ماهواره با پلاريزاسيون دايروي و پترن زين اسبي در باند فركانسي X
640
طراحي، تحليل و ساخت تقويت كننده توان كلاسEM با در نظر گرفتن خازن هاي پارازيتي غيرخطيMOSFET
641
طراحي، تحليل و ساخت جاذب هاي الكترومغناطيسي بر مبناي ساختار FSS در باند X
642
طراحي، تحليل و ساخت حسگر پيزوالكتريكي جهت پتانسيل سنجي جريان باد
643
طراحي، تحليل و ساخت ساختارهاي AMC به منظور كاهش سطح مقطع راداري
644
طراحي، تحليل و ساخت سلول خورشيدي رنگدانه اي مبتني بر بستر سيليكوني متخلخل
645
طراحي، تحليل و ساخت سيستم كنترل دقيق موقعيت با استفاده از موتور آهنرباي دائم سنكرون درايو مستقيم
646
طراحي، تحليل و ساخت فيدرهاي خطي و سطحي براي منعكس كننده كروي
647
طراحي، تحليل و ساخت كوره شار متقاطع چند ناحيه اي با ساختار و كنترل جديد به منظور بهبود شاخص هاي عملكردي براي عمليات حرارتي ورق هاي صنايع غذايي
648
طراحي، تحليل و ساخت مكانيزم كمكيار سالمندان جهت برخاستن
649
طراحي، تحليل و ساخت منبع تغذيه سوئيچينگ رزونانسي جريان ثابت براي تغذيه ديود ليزري
650
طراحي، تحليل و ساخت موتور آهن ربايي خط رله انداز با هدف بهبود گشتاور راه اندازي و قابليت سنكرو شدن
651
طراحي، تحليل و ساخت يك ريز سامانه الكترومكانيكي جهت مطالعه و كاربرد در مكانيك سلولي
652
طراحي، تحليل و ساخت يك ريز ميراگرا با استفاده از آلياژ حافظه دار
653
طراحي، تحليل و ساخت يك ژنراتور الكتريكي شار- متقاطع
654
طراحي، تحليل و ساخت يك نمونه موتور هيستريسس با ساختاري نو و بهينه
655
طراحي، تحليل و شبيه سازي تقويت كننده توان SSPA در باند Ku بر پايه GaN
656
طراحي، تحليل و شبيه سازي تقويت كننده متوازن با استفاده از موجبرهاي مجتمع در زيرلايه
657
طراحي، تحليل و شبيه سازي عملكرد تقويت كننده ي پلاسمونيك سطحي با استفاده از پيوند شاتكي
658
طراحي، تحليل و شبيه سازي عملكرد گيرنده هوشمند سيستم 5G در باند Ka موج ميليمتري
659
طراحي، تحليل و شبيه سازي كاواك و مولد موج راديويي يك شتاب‌دهنده صنعتي الكترون توان متوسط
660
طراحي، تحليل و شبيه سازي كدهاي CDMA به منظور كاهش تداخل بين كاربرها
661
طراحي، تحليل و شبيه سازي گيرنده شش دهانه اي دوبانده براي كاربردهاي موج مييمتري در باند فركانسي GHz 60
662
طراحي، تحليل و شبيه سازي مجموعه كمكي در اتوبوس هيبريدي به منظور كاهش مصرف سوخت و آلاينده ها
663
طراحي، تحليل و شبيه سازي يك نمونه تقويت كننده ي گسترده با استفاده از خطوط انتقال غيرخطي ابررسانا
664
طراحي، تحليل و شبيه‌سازي پديده‌ي تونلينگ انرژي الكترومغناطيسي در خط انتقال بارگذاري شده با فراماده ENZ
665
طراحي، تحليل و شبيه‌سازي ساختار‌هاي تركيبي شكل‌دهي پرتو‌هاي آنتن در باند ku
666
طراحي، تحليل و شبيه‌سازي، تلفيق شبكه اقتضائي و شبكه سلولي
667
طراحي، تحليل و شبيه‏سازي كنترل‏كننده مقاوم H براي يك سيستم موقعيت‏دهي دقيق تك محوره
668
طراحي، تحليل و كنترل موقعيت عملگر نهايي بازوي رباتيكي چند درجه آزادي
669
طراحي، تحليل و مدلسازي هسته سوئيچينگ يك روتر پلاسمونيك
670
طراحي، تحليل و نمونه سازي يك ساختار جديد براي موتور القايي تكفاز قطب چاكدار
671
طراحي، تحليل، بهينه سازي و پردازش مدارات RF در رادار Tacan براي توليد پرتو چندلوبه
672
طراحي، تحليل، ساخت و اندازه گيري آنتن چهار رشته اي مارپيچ
673
طراحي، تحليل، شبيه سازي و ساخت آنتن PIFAدو بانده در محدوده فركانسي UHF با استفاده از روش ممان بر پايه معادلات انتگرالي حجمي
674
طراحي، تحليل، شبيه‌سازي، ساخت و آزمايش يك چينش آزمايشگاهي جهت بررسي اثر امواج مكانيكي بر تغيير مشخصات الكترومغناطيسي ماده با هدف كاربرد در آزمون غيرمخرب
675
طراحي، تدوين و انتخاب استراتژي هاي موثر در ارتقاي جايگاه رقابتي در صنايع لبني بر اساس رويكرد BSC با استفاده از تلفيق مدلهاي SPACE, SWOT, FUZZY AHP ﴿مورد مطالعه: شركت صنايع لبني هبه ورامين﴾
676
طراحي، تست و تحليل عددي جريان در اجكتور بخار
677
طراحي، تهيه و شناسايي كوپلي ايميدهاي نانو ساختار حاوي قطعه هاي آمينو اسيد و ساخت نانو كامپوزيت هاي پلي وينيل پيروليدون و كوپلي ايميدها با استفاده از نانو ذره هاي اصلاح شده روي اكسيد، تيتانيم دي اكسيد و رس
678
طراحي، تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت‌هاي مغناطيسي عامل‌دار‌شده با ارتو-فنيلن‌دي‌آمين، كيتوسان و L-پرولين و بررسي عملكرد كاتاليزگري آنها در سنتز تركيبات آلي نيتروژن‌دار
679
طراحي، تهيه و شناسايي نانوكامپوزيتهاي بر پايه هالوزيت و بررسي كاربردهاي كاتاليزگري آنها در واكنش هاي آلي تراكمي
680
طراحي، تهيه و شناسايي نانوكامپوزيتي جديد بر پايه ي گرافن اكسايد و تركيبات پلي ساكاريدي و بررسي كاربرد آن به عنوان يك چارچوب زيست - سازگار جهت رشد سلولي
681
طراحي، تهيه و كاربرد پيل الكتروليزي ميكروبي تك محفظه ي در تخريب زيستي فنل
682
طراحي، توسعه و ارزيابي سامانه‌ي كمك هدايتگر تراكتور در كاشت با دستگاه كمبينات
683
طراحي، توسعه و ارزيابي قابليت نسل جديد ايمونوتوكسين هاي هوشمند، مؤثر بر ساركوما
684
طراحي، توسعه و بررسي مكانيسم حاكم بر فرآيند پيوسته استخراج حلال هوايار براي بازيابي مس از محلول‌هاي رقيق آبي
685
طراحي، توليد و مشخصه‌يابي نانوذرات كمپلكس كوركومين-سايكلودكسترين به عنوان يك نانوحامل جديد
686
طراحي، ساخت ، ارزيابي و شبيه سازي سامانه مرتب ساز قلعه ها در يك قلمه كار نيشكر
687
طراحي، ساخت مكانيزن بسته بندي كاه و كلش
688
طراحي، ساخت مكانيكي، تست و راه‌اندازي رابط گرافيكي ربات انعطاف‌پذير با مفاصل دوراني كشويي
689
طراحي، ساخت و آزمايش يك حساسه نيرو
690
طراحي، ساخت و آزمون يك دستگاه پيل سوختي غشاء پليمري شفاف با هدف مديريت آب
691
طراحي، ساخت و ارزيابي ارگونوميك ايستگاههاي كاري كاربافي در شهرستان ميبد
692
طراحي، ساخت و ارزيابي برون تني نانوحامل اكسيد گرافن اصلاح شده جهت كاربرد در ژن درماني
693
طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر اندازه گير جريان جرمي دانه بر اساس گشتاور محور بالابر كمباين غلات
694
طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر رطوبت‌سنج دي‌الكتريك قابل نصب روي فروسنج افقي چندنوكي
695
طراحي، ساخت و ارزيابي حسگرهاي اندازه گير مقاومت مكانيكي و رطوبت خاك به صورت بلادرنگ
696
طراحي، ساخت و ارزيابي خاك ورز نواري جهت كشت محصولات رديفي
697
طراحي، ساخت و ارزيابي خشك كن پمپ حرارتي براي خشك كردن برنج استان اصفهان
698
طراحي، ساخت و ارزيابي خشك كن خورشيدي به همراه سيستم ذخيره ساز انرژي
699
طراحي، ساخت و ارزيابي خطي كار نرخ متغير
700
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه جمع آوري بقاياي يونجه تلف شده حين عمليات بسته بندي
701
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه چمن بر
702
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه خودكار مفتول گذار تونل هاي پلاستيكي كشت صيفي جات
703
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه درجه بندي كننده سيب درختي با استفاده از ماشين هاي بينايي
704
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه سيلوكن پلاستيكي ذرت علوفه اي
705
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه سيلوكن ذرت علوفه اي در كيسه هاي پلاستيكي
706
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه شاخه تكان و تعيين بهترين دامنه و بسامد بر ريزش بهار نارنج
707
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه قطعه ساز يونجه به منظور دست يابي به دانسيته بهينه در بسته بندي
708
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه كنترل خودكار درجه تراكم بسته هاي مكعبي علوفه
709
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه كوبش دندانه لاستيكي براي برداشت آفتابگردان آجيلي با كمباين
710
طراحي، ساخت و ارزيابي راكتور پلاسماي جفت شده¬ي القايي و شبيه سازي فرايندهاي فيزيك پلاسما
711
طراحي، ساخت و ارزيابي سامانه پايش عملكرد به منظور تهيه نقشه تغيير پذيري گندم
712
طراحي، ساخت و ارزيابي سامانه توليد پيوسته بيوديزل با كمك ريزموج و ميدان مغناطيسي
713
طراحي، ساخت و ارزيابي سامانه كنترل خودكار عميق تيغه ماشين تسطيح ليزري
714
طراحي، ساخت و ارزيابي سرخ‌كن خلال سيب‌زميني تحت خلأ
715
طراحي، ساخت و ارزيابي سطح- خاك ورز تيغه مورب به منظور استفاده در خاك ورزي حفاظتي
716
طراحي، ساخت و ارزيابي سيستم رطوبت زدا با ماده جاذب جامد
717
طراحي، ساخت و ارزيابي سيستم ميكرواستريوليتوگرافي به روش تصوير كردن ماسك
718
طراحي، ساخت و ارزيابي عملكرد خشك كن خورشيدي غيرفعال بهبود يافته
719
طراحي، ساخت و ارزيابي عملكرد زيست حسگرهاي الكتروشيميايي بر پايه نانوالياف به‌منظور اندازه گيري تروپونين I
720
طراحي، ساخت و ارزيابي عملكرد نانوبيوسنسور الكتروشيميايي سنجشگر microRNA 199a-5p به منظور كاربرد تشخيصي در سرطان سينه سه گانه منفي
721
طراحي، ساخت و ارزيابي عملكرد يك سامانه حذف آلاينده¬هاي جامد و ميكروبي موجود در هواي يك محيط بسته
722
طراحي، ساخت و ارزيابي فيلتر الكترواستاتيك به منظور جذب سيليس
723
طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين برداشت هويج
724
طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين هرس فرم پرچين
725
طراحي، ساخت و ارزيابي مزرعه اي دستگاه كج ساق جفت - تيغه ارتعاشي
726
طراحي، ساخت و ارزيابي مكانيزم بردارنده بوته لوبياي نيمه رونده
727
طراحي، ساخت و ارزيابي مكانيزم بسته بردار اتوماتيك بسته هاي يونجه و كاه
728
طراحي، ساخت و ارزيابي موزع ماشين كاشت قله نيشكر با الگوي كاشت هم پوش
729
طراحي، ساخت و ارزيابي ميكروسوزن براي كمك به رهايش دارو به منظور ترميم اسكارهاي جراحي قلب
730
طراحي، ساخت و ارزيابي هد برداشت كننده برگ و سر شاخه هاي نيشكر
731
طراحي، ساخت و ارزيابي واحد تغذيه قلمه به موزع قلمه كار نيشكر
732
طراحي، ساخت و ارزيابي واحد رطوبت و حرارت دهي به منظور تهيه جو پرك براي تغذيه دام
733
طراحي، ساخت و ارزيابي يك آبپاش هوشمند دبي متغير بر مبناي سنسور در سيستم آبياري باراني كلاسيك ثابت
734
طراحي، ساخت و ارزيابي يك حسگر تركيبي صوتي- نيرويي به منظور اندازه گيري بلادرنگ مقاومت مكانيكي خاك
735
طراحي، ساخت و ارزيابي يك دستگاه پف زاي يونجه درو شده
736
طراحي، ساخت و ارزيابي يك سامانه هوشمند به منظور كنترل انفرادي تغذيه گاوهاي شيري
737
طراحي، ساخت و ارزيابي يك شير ديجيتال هيدروليك
738
طراحي، ساخت و ارزيابي يك قلمه كار نيشكر مجهز به موزع با الگوي كاشت هم پوش
739
طراحي، ساخت و ارزيابي يك نانوحسگر و يك زيست حسگر به منظور اندازه گيري اسيد فوليك در آرد گندم
740
طراحي، ساخت و بررسي اقتصادي لرزشگير دوربين
741
طراحي، ساخت و بررسي تجربي تاثير همزمان نانوسيال و لوله خلاء در كارايي كلكتور سهموي خطي
742
طراحي، ساخت و بررسي تجربي عملكرد كندانسور با مبرد CO2 جهت به كارگيري در اولين محصول مبتني بر پلتفرم ملي خودرو
743
طراحي، ساخت و بررسي عملكرد بيو فيلتر براي حذف وينيل كلرايد از هوا
744
طراحي، ساخت و بررسي عملكرد خشك كن بستر جهنده مجهز به مايكروويو در خشك كردن مواد غذايي﴿مطالعه موردي ذرت دانه اي﴾
745
طراحي، ساخت و بررسي عملكرد دستگاه مستقر كنند خودچرخان
746
طراحي، ساخت و بررسي عملكرد يك آبگرمكن خورشيدي سهموي جديد
747
طراحي، ساخت و به كارگيري سامانه هاي ميكروفلويديك Lab-on-a-Disk در كاربردهاي تشخيص پزشكي
748
طراحي، ساخت و بهبود دريافت‌كننده براي جمع‌كننده فرنل خطي 16 كيلو‌واتي
749
طراحي، ساخت و بهبود شاخصهاي عملكردي اينورتر رزونانس موازي منبع جريان براي كاربرد در كوره هاي القايي
750
طراحي، ساخت و بهبود عملكرد حسگر فشار پيزومقاومتي
751
طراحي، ساخت و بهبود مبدل هاي دو جهته سوييچينگ نرم ايزوله
752
طراحي، ساخت و بهينه سازي آشكارسازي جديد براي كروماتوگرافي گازي بر مبناي تخليه كروناي منفي
753
طراحي، ساخت و بهينه سازي آنتن مايكرو استريپ دو با ند H شكل فشرده در باند GSM با تركيب روش ممان بر اساس توابع پايهRWG و الگوريتم ژنتيك
754
طراحي، ساخت و بهينه سازي عملكرد سامانه قابل حمل توليد توان و حرارت با بهره گيري از كلكتور متمركزكننده خورشيدي
755
طراحي، ساخت و بهينه سازي گيرنده متمركزكننده ديش سهموي خورشيدي
756
طراحي، ساخت و بهينه سازي منبع ذخيره انر‍ي خورشيدي با مواد تغييرفازدهنده
757
طراحي، ساخت و بهينه سازي يك مبدل با هدف كاهش رسوب گذاري با استفاده از حركت ذرات
758
طراحي، ساخت و بهينه‎سازي سامانه تعقيب‎كننده‌ي خورشيدي براي جمع‌كننده ي سهموي نقطه‎اي
759
طراحي، ساخت و بومي سازي روش كلريمتري براي اندازه گيري ميزان نيتريك اكسيد در مايعات بيولوژيكي و نمونه هاي بافتي از طريق سنجش متابوليت هاي پايدار
760
طراحي، ساخت و پياده سازي حسگر با ابعاد ميليمتري پيزوالكتريك: بهينه سازي ساختاري جهت بالا بردن حساسيت در حسگري
761
طراحي، ساخت و پياده سازي سيستم پايش غيرمخرب مخازن به روش امپدانس با استفاده از مواد پيزو الكتريك
762
طراحي، ساخت و پياده سازي سيستم پوششي-تشخيص مانع جركت نابينايان
763
طراحي، ساخت و پياده سازي نرم افزارهاي مكانيزه با رويكرد MIS
764
طراحي، ساخت و پيادهسازي بستر كنترل تحت شبكه براي ربات دوپا
765
طراحي، ساخت و تحليل دستگاه پيوند دهنده آهنربايي
766
طراحي، ساخت و تحليل عملكرد آب شيرين كن خورشيدي پلكاني بهبود يافته مجهز به پيش گرم كن متمركز كننده و تقطير كننده انتهايي
767
طراحي، ساخت و تحليل عملكرد سامانه ذخيره انرژي سرمايي با استفاده از كپسول هاي كروي
768
طراحي، ساخت و تحليل مولد شار محوري آهنريابي
769
طراحي، ساخت و تحليل نامعيني يك حسگر ميدان مغناطيسي سه محورة نوع Flux-Gate
770
طراحي، ساخت و تحليل يك مفصل زانوي پروتزي توليد كننده قدرت توسط ماهيچه مصنوعي
771
طراحي، ساخت و تزيين جعبه چوبي قرآن با بهره گيري از هنرهاي قرآني عصر تيموري (با تأكيد بر نمونه هاي موجود در مركز آستان قدس رضوي)
772
طراحي، ساخت و تست آنتن هورن چهارشياره دو پلاريزه با استفاده از سطوح انتخابگر فركانسي امپدانس بالا جهت بهبود مشخصات تشعشعي در باند فركانسي 2-12 گيگاهرتز
773
طراحي، ساخت و تست شناور حامل استوانه هاي قائم دوار
774
طراحي، ساخت و تست كباب پز تابشي كاتاليستي
775
طراحي، ساخت و تست كباب پز تابشي كاتاليستي
776
طراحي، ساخت و تست هيتر تابشي كاتاليستي لوله اي
777
طراحي، ساخت و تست يك ابزار جراحي نوين مجهز به حس لامسه مصنوعي به منظور كلمپ شريان آئورت در جراحي قلب با حداقل تهاجم
778
طراحي، ساخت و تست يك ابزار رباتيك انعطاف پذير نوين به منظور كنترل خونريزي به كمك پودر هموستاتيك در جراحي هاي با حداقل تهاجم
779
طراحي، ساخت و تعيين ويژگي يك آنزيم تري گليسريد ليپاز باسيلوس ترموكاتنولاتوس جديد باكتريايي از طريق جهش زايي هدفمند
780
طراحي، ساخت و راه اندازي شبيه سازپرواز آموزشي آزمايشگاه واقعيت مجازي
781
طراحي، ساخت و سخت سازي پوشش نابازتابنده چندلايه بر بستره سولفيد روي در ناحيه طول موجي 8 تا 12 ميكرومتر
782
طراحي، ساخت و شبيه سازي خازن هاي فشار قوي مورد نياز در مولدهاي ضربه اي
783
طراحي، ساخت و شبيه سازي صفحات fss جهت بهبود عملكرد فيلتر ميان نگذر ژهن باند
784
طراحي، ساخت و شبيه سازي علمگر توربين گاز
785
طراحي، ساخت و شبيه سازي كنترل سرعت موتور القايي سه فاز به روش VVVF
786
طراحي، ساخت و شبيه سازي هوشمندانه سيستم كاليبراسيون گاز رادن
787
طراحي، ساخت و شبيه سازي يك ميكروميكسر بر مبناي سامانه ريزسيال
788
طراحي، ساخت و كاربست تزئينات روي قاب عينك با استفاده از مواد گوناگون
789
طراحي، ساخت و كاليبراسيون دستگاه CST به منظور تعيين مقاومت فشاري تك محوره سنگ ها
790
طراحي، ساخت و كاليبراسيون دستگاه اكستنسوگراف
791
طراحي، ساخت و كاليبراسيون دستگاه تست ضربه پاندولي جهت تست مواد كامپوزيتي
792
طراحي، ساخت و كنترل پروتز فعال براي افراد قطع عضو بالاي زانو
793
طراحي، ساخت و كنترل ربات پاندولي (Pendubot)
794
طراحي، ساخت و كنترل سختي يك ربات كابلي و تحليل آن در حضور تغيير شكل استاتيكي كابلها
795
طراحي، ساخت و كنترل سكوي الكترواپتيكي دومحوره دريايي
796
طراحي، ساخت و كنترل سيستم نمايش لمسي با كاربرد ويژه در سيستم كنترل لودينگ شبيه ساز پرواز
797
طراحي، ساخت و كنترل فازي- تطبيقي بازوي ربات مين ياب ضد نفر
798
طراحي، ساخت و كنترل محفظه توليد پودرهاي سوپرآبگريز
799
طراحي، ساخت و كنترل نمونه آزمايشگاهي ربات برداشت گوجه فرنگي گلخانه اي
800
طراحي، ساخت و مدل سازي ربات يك درجه آزادي با بازوي انعطاف پذير
801
طراحي، ساخت و مدل سازي رياضي يك دستگاه آب گرم كن خورشيدي
802
طراحي، ساخت و مدلسازي بازوي ربات شش درجه آزادي جابجا كننده ربات شستشوگر مقره
803
طراحي، ساخت و مشخصه يابي داربست نانو كامپوزيتي ليفي پلي كاپرولاكتون- فورستريت براي كاربردهاي مهندسي بافت استخوان
804
طراحي، ساخت و مشخصه يابي داربست هاي پليكاپرولاكتون - مترونيدازول حاوي نانو ذرات سيليكا متخلخل KIT-5 جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان و بررسي رهايش دارو از داربست ها
805
طراحي، ساخت و مشخصه يابي داربست هاي كلسيم فسفاتي پوشش دار، تهيه شده به روش چاپ سه بعدي جهت كاربرد در مهندسي بافت
806
طراحي، ساخت و مشخصه يابي ديود نور گسيل نانو ساختاري آلي
807
طراحي، ساخت و مشخصه يابي سامانه هاي چند لايه اي نانومتري رساناي شفاف
808
طراحي، ساخت و مشخصه يابي سلول نانو ساختاري خورشيدي با استفاده از مواد آلي و پليمري
809
طراحي، ساخت و مشخصه يابي سلول هاي خورشيدي آلي دو لايه اي
810
طراحي، ساخت و مشخصه يابي سيستم آزمايشگاهي ساخت افزودني DMD بر مبناي پاشش پودر به كمك ليزر به منظور توليد قطعات سه بعدي فلزي
811
طراحي، ساخت و مشخصه يابي غشاي نانوليفي پلي يورتان جهت فيلتراسيون دود سيگار
812
طراحي، ساخت و مشخصه يابي قطعات با ابعاد ميكروني با استفاده از يك سيستم ساخت افزودني مبتني بر روش استريوليتوگرافي
813
طراحي، ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت پلي لاكتيك اسيد/شيشه زيست فعال جهت استفاده در شكستگي استخوان ظريف
814
طراحي، ساخت و مشخصه يابي مكانيكي جايگزين عروقي نانو ساختار بر پايه پلي يورتان - ژلاتين
815
طراحي، ساخت و مشخصه يابي نانو بيو كامپوزيت تزريقي دارورسان كيتوسان - بتا گليسروفسفات / هيدروكسي آپاتيت - سيليكا جهت بازسازي بافت استخوان
816
طراحي، ساخت و مشخصه‌يابي پلاسما جت هوا در فشار اتمسفري
817
طراحي، ساخت و مشخصه‌يابي داربست نانوالياف الكتروريسي شده تركيب ژلاتين / سلولزاستات / الاستين براي كاربرد مهندسي بافت پوست
818
طراحي، ساخت و مشخصه‌يابي غشاي توليد شده از نانو الياف توخالي پلي‌اكريلونيتريل و كاربرد آن در جذب صوت
819
طراحي، ساخت و مطالعه آزمايشگاهي يك دستگاه آب شيرين‌كن خورشيدي
820
طراحي، ساخت و مطالعه آزمايشگاهي يك سامانه آب شيرين‌كن به روش رطوبت‌زني-تراكمي و بهينه‌سازي عملكرد آن بر مبناي مدلسازي رياضي
821
طراحي، ساخت و مطالعه تجربي سيستم ذخيره ساز گرماي نهان ابشاري براي يك كلكتور خورشيدي سهموي خطي
822
طراحي، ساخت و مطالعه خواص داربست نوين نانو ساختار پليمري مهندسي بافت عصب
823
طراحي، ساخت و مطالعه سيستم ردياب خورشيدي براي كلكتور سهموي نقطه‌اي خورشيدي 6.5 كيلووات
824
طراحي، ساخت و مطالعه ي آزمايشگاهي عملكرد دريافت كننده ‌ي حرارتي ويژه‌ ي تبادل حرارت در يك جمع كننده‌ ي خورشيدي
825
طراحي، ساخت و مطالعه‌ي آزمايشگاهي راكتور خورشيدي به منظور تصفيه فاضلاب داروئي آموكسي سيلين با روش فتوكاتاليست خورشيدي
826
طراحي، ساخت و نصب يك سيستم مانيتورينگ نشت پاره هاي شكافت از غلاف سوخت در راكتور تحقيقاتي تهران TRR
827
طراحي، ساخت و نصب يك كنترلر حلقه بسته با قابليت كنترل از مركز بر روي پمپهاي سانتريفوژ
828
طراحي، ساخت وارزيابي ماشين پوست گير يولاف
829
طراحي، ساخت، تست و برآورد عملكرد يك ابزار نوين جهت آناستوموز روده بزرگ در جراحي با حداقل تهاجم
830
طراحي، ساخت، مطالعه آزمايشگاهي و مدل سازي رياضي يك دستگاه آب شيرين كن خورشيدي
831
طراحي، ساخت، مطالعه ي آزمايشگاهي و مدل سازي رياضي يك دستگاه خشك كن خورشيدي
832
طراحي، ساخت، نصب و تست اجاق و آبگرمكن خورشيدي همزمان
833
طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي دستگاه پلاسماي كانوني از نوع مدر و بهينه سازي اشعه ايكس سخت حاصله از اين دستگاه در فشارهاي مختلف گاز كاري
834
طراحي، ساخت، و ارزيابي پروبهاي درون رگي MRI
835
طراحي، ساخت،و تحقيق در قالبهاي يكبار مصرف و موقت ﴿گچي، گرافيتي، سراميكي،..﴾
836
طراحي، سنتز مشتقات جديد كومارين و بررسي اثرات مهار همزمان آنزيم‌هاي استيل كولين استراز، بوتريل كولين استراز جهت درمان بيماري آلزايمر
837
طراحي، سنتز مشتقات جديد كومارين و بررسي اثرات مهار همزمان آنزيم‌هاي استيل كولين استراز، بوتيريل كولين استرازجهت درمان بيماري آلزايمر
838
طراحي، سنتز و ارزيابي نانو ذرات بر پايه گرافن بعنوان يك جاذب موثر جهت استخراج آفلاتوكسينها از مواد غذايي و استخراج انتخابي برخي از سموم دفع آفات نباتي از مواد غذايي به كمك پليمر حكاكي شده مولكولي و اندازه گيري آنها توسط دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
839
طراحي، سنتز و بررسي اثر مهاركنندگي آنزيم ليپواكسيژناز مشتقات پيرازوليني جديد ديكلوفناك
840
طراحي، سنتز و بررسي اثرات سايتوتوكسيك مشتقات جديد N-(5-(]1‘,1-بي فنيل[-4-ايل متيل)-1,3,4-اكساديازول-2-ايل)آريل سولفوناميد
841
طراحي، سنتز و بررسي اثرات مشتقات جديد پيرازولي فروليك اسيد بعنوان مهاركننده ليپواكسيژناز
842
طراحي، سنتز و بررسي خواص آنتي بيوتيكي رنگينه هايβ -تري متين جديد با استفاده از نمك هاي ويناميدينيوم (5،1- پنتاديازونيوم) و تركيبات هتروسيكل سفالسپورين-'3-ديازونيوم ديولات هاي دهنده نيتريك اكسيد
843
طراحي، سنتز و بررسي خواص فتوشيميايي و فتوولتاييك كوپليمر مزدوج جديد بر پايه ي مونومرهاي تيوفني، پيريديني و آميني و امكان سنجي كاربرد آن در نانولايه هاي مورد استفاده در سلولهاي خورشيدي پليمري
844
طراحي، سنتز و بررسي عملكرد مزوپورهاي دندريمري سيليكاتي براي استفاده در مهندسي بافت استخوان و سيستم‌هاي نوين دارورساني براي تحويل هدفمند و كنترل‌شده دارو‌هاي ضد‌‌سرطان با استفاده از روش‌هاي سونوديناميك‌تراپي و فوتوترمال‌تراپي
845
طراحي، سنتز و شناسايي تركيباتي بر پايه ي S- تري آزين و بررسي خواص ضد ميكروبي آن ها
846
طراحي، سنتز و شناسايي نانو سامانه هاي كو پلي (اتر-يورتان) زيست تخريب پذير عامل دار جديد پايه آبي بر پايه سيكلوپپتيد ال-لوسين انيدريد و پلي (اتيلن گليكول) با پتانسيل رهايش هدفمند دارو
847
طراحي، شبيه سازي سخت افزار يك Codec صحبت براي VOIP
848
طراحي، شبيه سازي سوئيچ SPDT و بهبود پارامترهاي آن براي فرستنده و گيرنده باند مايكروويو
849
طراحي، شبيه سازي نويز فاز و ساخت سينتي سايزر فركانسي كسري با استفاده از تكنيك سيگما- دلتا در باند L
850
طراحي، شبيه سازي و آناليز حساسيت آنتن هاي آرايه شكافي بر روي موجبرهاي مجتمع در مدار چاپي
851
طراحي، شبيه سازي و ارزيابي عملكرد brt مسير جنوب به شمال شهرستان خوي با استفاده از نرم افزار aimsun
852
طراحي، شبيه سازي و ارزيابي مجازي سازه نوين ايمونوتوكسيني موثر بر بدخيمي‌هاي پانكراس
853
طراحي، شبيه سازي و ارزيابي يك پروتكل جديد جهت بهبود مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
854
طراحي، شبيه سازي و امكان سنجي ساخت اسكنر دو بعدي جهت هدايت تفنگ دستگاه پوشش دهي سطح به روش HVOF
855
طراحي، شبيه سازي و امكان سنجي ساخت سيستم انتقال انرژي به كمك امواج RF ، به منظور شارژ از راه دور دستگاه‌هاي الكترونيكي
856
طراحي، شبيه سازي و امكان سنجي ساخت كليدهاي فشار قوي SF6
857
طراحي، شبيه سازي و برآورد اقتصادي واحد تبديل كربن دي‌اكسيد به مواد باارزش افزود
858
طراحي، شبيه سازي و برآورد اقتصادي واحد تبديل كربن دي‌اكسيد به مواد باارزش افزود
859
طراحي، شبيه سازي و برآورد اقتصادي واحد توليد بيولوژيكي اسيد لاكتيك
860
طراحي، شبيه سازي و بررسي امكان سنجي ساخت يك نوسان ساز براي شتابگر سينكر وتروني
861
طراحي، شبيه سازي و بررسي تجربي اثرات عوامل محيطي بر لينك مخابرات نوري فضاي آزاد
862
طراحي، شبيه سازي و بررسي ساخت ربات مارك زن بر روي تختال و كويل فولادي
863
طراحي، شبيه سازي و بررسي عملكرد اينورتر و موتورهاي القايي چندفازه
864
طراحي، شبيه سازي و بررسي قابليت اطمينان برد كنترل كننده‌ي چراغ سيگنال در مترو
865
طراحي، شبيه سازي و بهبود ماتريس زمان بندي جهت زمان بندي گروهي وظايف در سامانه هاي خوشه اي
866
طراحي، شبيه سازي و بهينه سازي آنتن GPS با كاهش موج سطحي (RSW) به وسيله ساختارهاي پريوديك
867
طراحي، شبيه سازي و بهينه سازي ساختار و خواص سوئيچ فوتونيك كريستالي مبتني بر اثرات غيرخطي
868
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي امولاتور ژنراتور سنكرون با استفاده از مبدل الكترونيك قدرت
869
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي كد كننده صحبت براي كانال نيم رخ GSM
870
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي كنترل دور موتور القائي با استفاده از شبكه هاي عصبي
871
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي كنترل كننده غيرخطي نيرو و موقعيت ربات دستيار جراح قلب
872
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي كنترلر يك ربات كارتزين براي عمليات تعقيب مسير مقيد با استفاده از روش هيبريدي
873
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي مدار راه AC با قابليت خود تنظيم
874
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي يك مبدل الكترونيك قدرت به همراه كنترلر آن براي راه اندازي يك موتور خطي سنكرون مغناطيس دائم
875
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي يك مبدل الكترونيك قدرت به همراه كنترلر آن براي راه اندازي يك موتور خطي سنكرون مغناطيس دائم
876
طراحي، شبيه سازي و پيشنهاد ادوات غيرخطي منطقي كريستال فتوني جهت كاربرد پردازنده هاي تمام نوري
877
طراحي، شبيه سازي و تحليل صفحات شفاف و منعكس كننده مايكروويوي با استفاده از صفحات گزيننده فركانس
878
طراحي، شبيه سازي و تحليل مبدل AC/DC بر اساس روش DPC-SVM در شرايط نامتعادل شبكه و مقايسه روش هاي كنترلي PI و فازي
879
طراحي، شبيه سازي و تحليل مكانيزم حلقه (لوپ) در كاهش نويزفاز نوسان سازهاي كم نويز مايكروويو
880
طراحي، شبيه سازي و تحليل نرم افزاري فورج بدون پليسه قطعات برنجي مورد استفاده در صنايع توليد شير و اتصالات
881
طراحي، شبيه سازي و تحليل وركتور مايكروويو بر پايه فناوري MEMS
882
طراحي، شبيه سازي و تعيين پارامترهاي مكان تقاطع پرتو ليزر با سنگ براي حفاري چاه هاي نفت
883
طراحي، شبيه سازي و ساخت آرايه آنتن ميكرواستريپي در باندkuبراي رادار روزنه مصنوعي
884
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن بوقي چهار تيغه اي با اصلاح و بهينه سازي پارامترهاي ساختاري آنتن جهت بهبود عملكرد آنتن
885
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن چاپي و بهبود عملكرد آن با استفاده از ساختار متناوب الكترومغناطيسي
886
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن چند باندي F معكوس مسطح (PIFA)
887
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن دوبانده قابل كاشت در بدن انسان
888
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن عدسي روتمن در باند KU با ساختار SIW
889
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن كوچك پهن باند UHF با استفاده از تئوري مدهاي مشخصه
890
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن لاگ پريوديك صفحه اي ارزان قيمت
891
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن مايكرواستريپ فشرده چند ورودي-چند خروجي با سه باند محذوف براي كاربرد هاي UWB
892
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن مجتمع فعال گيرنده موج ميليمتري براي سيستم هاي مخابرات نسل پنجم (5G)
893
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن موج سطحي با استفاده از ساختارهاي متناوب روي سطوح منحني
894
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن موجبر يكطرفه روزنه¬اي موج متحرك با بهره بالا و در نظر گرفتن آفست شكافها در يك جهت و بهينه سازي مسير شكاف ها در باندx
895
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن مونوپالس Cavity-Backed SIW دوموده با پلاريزاسيون دايروي در باند X
896
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن‌هاي مايكرواستريپ آرايش‌پذير فركانسي در سيستم‌هاي مخابراتي پهن‌باند و MIMO چندباندي
897
طراحي، شبيه سازي و ساخت ابرسطح الكترومغناطيسي براي كاهش سطح مقطع راداري در باندهاي مايكروويو و تراهرتز
898
طراحي، شبيه سازي و ساخت پمپ آب خورشيدي با استفاده از سيكل استرلينگ به منظور بررسي عوامل موثر بر عملكرد آن
899
طراحي، شبيه سازي و ساخت پيش تقويت كننده حساس به بار با سرعت بالا و نرخه پايين
900
طراحي، شبيه سازي و ساخت ترانسديوسرهاي بدون هسته ولتاژ و جريان
901
طراحي، شبيه سازي و ساخت تغييردهنده تپ ترانسفورماتور با استفاده از كليدهاي الكترونيك قدرت
902
طراحي، شبيه سازي و ساخت تقسيم كننده توان ويلكينسون با استفاده از رزوناتور مثلثي اصلاح شده با ابعاد فشرده و تضعيف هارمونيك ها
903
طراحي، شبيه سازي و ساخت تقسيم كننده توان ويلكينسون با استفاده از فيلتر پايين گذر براي كاربرد در سيستم هاي مخابراتي
904
طراحي، شبيه سازي و ساخت تقويت كننده قدرت در فركانس 5/2 GHZ و نوسان ساز سينسوسي در فركانس 4/2 GHZ
905
طراحي، شبيه سازي و ساخت تقويت كننده كم نويز متوازن در باندS
906
طراحي، شبيه سازي و ساخت تيونر 2.4 GHz
907
طراحي، شبيه سازي و ساخت تيونر باند GSM
908
طراحي، شبيه سازي و ساخت حسگر شيميايي مبتني بر پلاسمون پلاريتون هاي سطحي جعلي در باند فركانسي مايكروويو
909
طراحي، شبيه سازي و ساخت سامانه مايكروويو سينترينگ تركيبي براي توليد نانو كامپوزيت ها با رفتار مكانيكي بهينه
910
طراحي، شبيه سازي و ساخت سطوح انتخابگر فركانس برپايه محفظه تشديد موجبر مجتمع شده زيرلايه
911
طراحي، شبيه سازي و ساخت سيستم MPPT سلول هاي فوتو ولتائيك (PV)
912
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر باند باريك و دو بانده متامتريالي براي كاربردهاي WLAN
913
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر پايين گذر مايكرواستريپ با ابعاد فشرده و پهناي باند قطع وسيع با استفاده از رزوناتورمستطيلي اصلاح شده و بارگذاري شده با استاب
914
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر مايكرواستريپ پايين گذر با استفاده از تضعيف گر استوانه اي و رزوناتورهاي دايره اي اصلاح شده
915
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر مايكرواستريپ پايين گذر با استفاده از رزوناتور مستطيلي و بارگذاري شده با استاب امپدانس بالا
916
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر ميان گذر باند عريض با سه حفره فركانسي( ناچ )با استفاده از ساختار امپدانس پله اي
917
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر ميان گذر دو بانده با استفاده از تشديدگر CRLHبا باند حذف پهن
918
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر هاي ميان گذر متامتريالي مايكرواستريپ با استفاده از تشديد كننده CELC
919
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلترفعال با استفاده از تكنولوژي HEMT و پهناي باند 10%
920
طراحي، شبيه سازي و ساخت قالبهاي تزريق بكمك كامپيوتر
921
طراحي، شبيه سازي و ساخت كوپلر، فيلتر و هايبريد باند X از نوع مايكرواستريپ
922
طراحي، شبيه سازي و ساخت كوپلر، هايبريد و فيلتر باند X از نوع استريپ لاين
923
طراحي، شبيه سازي و ساخت گيت هاي كوانتومي نوري براساس زوج فوتون هاي درهم تنيده
924
طراحي، شبيه سازي و ساخت لنز ميكرواستريپ جهت چرخش 360 درجه اي پرتو
925
طراحي، شبيه سازي و ساخت ماژولهاي آنتن و فيلتر ميان گذر به منظور استفاده در ترانسيور باندي ﴿ GHZ 2/5﴾
926
طراحي، شبيه سازي و ساخت مبدل DC/DC كاهنده با روش كنترل لغزشي و مقايسه با روش كنترل PWM
927
طراحي، شبيه سازي و ساخت مبدل باك شبه رزنانسي سوئيچينگ جريان صفر
928
طراحي، شبيه سازي و ساخت مبدل پالس ژنراتور دو سويه دستگاه ديفيبريلاتور خارجي
929
طراحي، شبيه سازي و ساخت مبدل تصحيح ضريب قدرت تك و دومرحله اي و مقايسه آنها از ديدگاه قابليت اطمينان
930
طراحي، شبيه سازي و ساخت مبدل نيم پل شبه رزنانسي، سوئيچينگ جريان صفر
931
طراحي، شبيه سازي و ساخت محركه كنترل سرعت بدون سنسور موتور BLDC با استفاده از DSP
932
طراحي، شبيه سازي و ساخت محركه موتور تكفاز القايي با هدف بهينه سازي مصرف انرژي و داراي توجيه اقتصادي
933
طراحي، شبيه سازي و ساخت محركه‎ي كنترل سرعت بدون سنسور موتور دي‎سي بدون جاروبك دو استاتور
934
طراحي، شبيه سازي و ساخت موتور سوئيچ رلوكتانس مدولار جديد براي كاربرد در خودروهاي برقي
935
طراحي، شبيه سازي و ساخت ميكسر باند باريك بالا برنده فركانس در 215GHZ
936
طراحي، شبيه سازي و ساخت نماي متحرك ساختمان با هدف بهبود مقدار نور داخل ساختمان و كاهش انرژي الكتريكي مصرفي
937
طراحي، شبيه سازي و ساخت يك آنتن شكافدار مايكرواستريپي براي حذف هارمونيك هاي فركانسي بالاتر و بهبود مشخصات تشعشعي و امپدانسي آنتن
938
طراحي، شبيه سازي و ساخت يك نمونه تقويت كننده توان سيستم WiMAX با راندمان بالا با به كار گيري تكنيك خطي سازي EER
939
طراحي، شبيه سازي و ساخت يك نمونه تقويت كننده ي كلاس E
940
طراحي، شبيه سازي و ساخت يكسوساز الكترونيكي تك فاز
941
طراحي، شبيه سازي و سنتز يك فيلتر ديجيتال FIRبراي پياده سازي در FPGA
942
طراحي، شبيه سازي و سهخت واحد پردازنده پالس ديجيتال براي آشكارسازهاي تك فوتوني
943
طراحي، شبيه سازي و كاهش همشنوايي در موجبرهاي نوري تقاطعي كريستال فتوني
944
طراحي، شبيه سازي و كنترل خودروي هيبريد هيدروليكي
945
طراحي، شبيه سازي و كنترل فازي مديريت انرژي خودروي هيبريد پيل سوختي
946
طراحي، شبيه سازي و مانيتورينگ كارواش اتوماتيك بر مبناي Logo با قابليت كنترل راه دور توسط ماژول
947
طراحي، شبيه سازي و مشاركت در ساخت سيستم كنترل سيكلوترون 10MeV و سيستم اندازه گيري ميدان مغناطيسي مگنت
948
طراحي، شبيه سازي و مقايسه الگوريتم هايي جهت كاهش اثر نويز تناوبي از تصاوير ديجيتال
949
طراحي، شبيه سازي وساخت فيلتر ميان گذر تنظيم پذير درباندهاي فركانسي بي سيم
950
طراحي، شبيه سازي يك آنتن ميكرواستريپي پهن باند MIMO
951
طراحي، شبيه سازي، تحليل عملكرد و ساخت آنتن آرايه دوباره بازتاب دهنده دو بانده با بكارگيري ساختارهاي متامتريالي
952
طراحي، شبيه‌ سازي، ساخت و تست يك مبدل صوتي سونار پهن‌ باند
953
طراحي، شبيه‌سازي و بهبود عملكرد يك مدار CMOS Readout در سيستم‌هاي تصويري مادون قرمز
954
طراحي، شبيه‌سازي و بهينه سازي يك حسگر تصويربرداري بر پايه CMOS به‌منظور بهبود نسبت سيگنال به نويز در سيستم‌هاي هشداردهنده ليزري
955
طراحي، شبيه‌سازي و بهينه‌سازي سوئيچ خازني ميكروالكترومكانيكي RF به‌منظور كاهش ولتاژ تحريك
956
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت FSS با عناصر فركتالي جديد در باند WLAN
957
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت آنتن مايكرواستريپ شكافي فركانس متغير با استفاده از سوئيچ الكترونيكي
958
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت اينورتر تك طبقه‌اي با بهره ولتاژ و بازدهي بالا براي سيستم‌هاي فتوولتاييك متصل به شبكه
959
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت پروب بيوامپدانس براي آشكارسازي رگ دست با استفاده از خواص الكتريكي بافت توسط آرايه‌اي از الكترود‌ها
960
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت حسگر شيميايي ميكروفلوئيديك مبتني بر رينگ رزوناتور پلاسمون سطحي محلي كاذب يك چهارم مد براي تشخيص همزمان دو ماده شيميايي
961
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت فيلتر مايكرواستريپي طرح‌پذير با استفاده از تشديد كننده‌هاي دو مودي
962
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت مبدل DC/DC ايزوله 100 وات با فركانس و چگالي توان بالا
963
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت موتور خطي سنكرون بهبوديافته آهنربايي بدون جاروبك
964
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت موتور سنكرون آهن‌رباي دائم ‌اتصال مستقيم، جهت كنترل موقعيت دقيق
965
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت يك نمونه سلول خورشيدي بر پايه CdTe
966
طراحي، شبيه¬سازي و ساخت يك آرايه فوتوديودي جهت آشكارسازي تابش
967
طراحي، شبيه‏سازي، ساخت و بهينه‏سازي مشخصه‏هاي الكتريكي و اپتيكي آشكارسازهاي مدرن ماوراءبنفش مبتني بر نانوساختارهاي ZnO
968
طراحي، شناسايي و كاربرد N،N-دي اتيل-N-سولفواتان آمينيوم تري‌فلورواستات به عنوان كاتاليزوري كارآمد براي واكنش تراكمي β-نفتول با آلدهيدها و سنتز 14-آريل-H14-دي¬بنزو [a,j] زانتن¬ها و سنتز N-[(2-هيدروكسي نفتالن-1-ايل) (آريل)متيل] تيواستاميدها در شرايط گرمايي، ريزموج و فراصوت
969
طراحي، شناسايي و كاربرد مايعات يوني اسيدي (بر پايه كاتيونهاي آمينيوم و ايميدازوليوم) و نانوكاتاليزورهاي جديد براي سنتز مشتقات -1آميدوآلكيل--2نفتول، بيس(پيرازوليل)متان، پيرازول--4كربونيتريل و -2آمينو--4Hكرومن
970
طراحي، شناسايي و كاربرد مايعات يوني اسيدي بر پايه كاتيون¬هاي آمينيوم، پيريدينيوم و ايميدازوليوم، و مايعات يوني تثبيت شده روي سيليكاژل براي سنتز مشتقات دي¬هيدروپيرانوپيرازول، دي¬هيدروپيريميدين-اون (و تيون)، تتراهيدروبنزوپيران، دكاهيدروآكريدين، تيوآميدوآلكيل نفتول¬ و بيس(پيرازوليل)متان
971
طراحي، شناسايي و كاربرد مايعات يوني مونو و دي كاتيوني اسيدي به عنوان كاتاليزورهايي كارآمد براي سنتز مشتقات N-](2-هيدروكسي نفتالن-1-ايل)(آريل)متيل[تيواستاميد و 8،1-دي-اكسو-دكاهيدروآكريدين¬ها
972
طراحي، شىاسايي ي كاربرد -N،Nدياتيل--Nسًلفًاتانآميىيًم تريفلًرياستات به عىًان كاتاليسيري كارآمد براي ياكىش تراكمي -β وفتًل با آلدهيدها ي سىتس -41آريل--41Hديبىسي [ ]a,jزاوتهها ي سنتس -2([-Nهيدريكسيوفتاله--4ايل) (آريل)متيل] تيًاستاميدها در شرايط گرمايي،ريز موج و فراصوت
973
طراحي، شيبه سازي، ساخت و كنترل انگشت رباتيكي
974
طراحي، كنترل و پياده سازي گريپر بر پايه پيزوالكتريك
975
طراحي، كنترل و پياده سازي يك سيستم تله اپراتوري غير خطي با تخمين نيرو
976
طراحي، كنترل و شبيه سازي ربات ماشينكار حركت كننده
977
طراحي، كنترل و شبيه سازي سيستمهاي ذخيره كننده انرژي ...
978
طراحي، محاسبه و انتخاب اجزاي سردخانه پنج هزار تني دو منظوره و دو مداره بر اساس مبردهاي آمونياك و دي‏اكسيدكربن و مقايسه آن‌ها
979
طراحي، محاسبه و انتخاب سيستم لوله كشي تجهيزات برودتي
980
طراحي، محاسبه ي ترموديناميكي و بهينه سازي سامانه ي توليد همزمان برودت، حرارت و قدرت CCHP براي يك مجتمع تجاري با زيربناي تقريبي 10000 متر مربع
981
طراحي، مدل سازي و بهينه سازي سيستم تصويربرداري نفوذ پرتو فروسرخ براي كاربردهاي پزشكي
982
طراحي، مدل سازي و ساخت يك سيستم تبريد اجكتري
983
طراحي، مدل سازي و ساخت يك سيستم تبريد اجكتوري
984
طراحي، مدل سازي و شبيه سازي سيستم تعليق براي تخت آمبولانس
985
طراحي، مدل سازي، ساخت و ارزيابي ساختار سلولي فلزي براي توليد سازه‌هاي سبك به روش ذوب گزينشي به كمك ليزر
986
طراحي، مدل سازي، شبيه سازي، پياده سازي و بهبود زيرسيستم انر‍ي يك ماهواره در مدارهاي LEO و GEO از ديد توليد و تبديل انرژي
987
طراحي، مدل‌سازي و ساخت يك نمونه ربات كروي
988
طراحي، مدل‌سازي و شبيه‌سازي يك مبدل DC-DC با آرايش تمام‌پل و با قابليت انتقال توان دوطرفه بين منبع و بار
989
طراحي، مدل‌سازي، ساخت و ارزيابي ساختارهاي مشبك سلولي فلزي براي مقاومت به‌ضربه با ‌روش ذوب انتخابي به‌كمك ليزر
990
طراحي، مدل‌سازي، شبيه‌سازي و تحليل مبدل‌ DC/DC چنددرگاهي دوطرفه جهت كاربرد در شبكه‌هاي تغذيه راه‌آهن DC
991
طراحي، مدلسازي و بهينه سازي شبك ههاي مش فيبرنوري DWDM خودترميم (تحم لپذير خطا)
992
طراحي، مدلسازي و بهينه سازي شبك ههاي مش فيبرنوري DWDMخودترميم (تحم لپذير خطا) ززرزرزر
993
طراحي، مدلسازي و بهينه سازي موتور سنكرون خطي آهنرباي دائم
994
طراحي، مدلسازي و ساخت بازوي عملگر ربات شستشوي مقره
995
طراحي، مدلسازي و ساخت مكانيزم مبتني بر عملگر پيزوالكتريك جهت جابجايي اسپول شير سروو هيدروليك
996
طراحي، مدلسازي و ساخت يك برج جذب حبابي مجهز به پخش كننده گاز و ميدان مغناطيسي جهت جداسازي Co2 توسط نانو سيال مغناطيسي
997
طراحي، مدلسازي و شبيه سازي ابات سيلر و استاندارد سازي آن
998
طراحي، مدلسازي و شبيه سازي جبرانساز توان لحظه اي بر اساس تئوري p-q-r
999
طراحي، مدلسازي و شبيه سازي سيستم هاي كامپيوتري چند پردازنده
1000
طراحي، مدلسازي و شبيه سازي مكانيزم خيز متغير سوپاپ جهت بهبود عملكرد يك موتور احتراق داخلي
بازگشت