<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي يك كدينگ كانال امن با بكارگيري كدينگ فضا-زمان توسط يك كليد ايمن
2
طراحي يك كشتي چندمنظوره با ظرفيت 8000 تن و سرعت 16 گره دريايي
3
طراحي يك كلكتور سهموي باز با ظرفيت كم براي توليد بخار به روش مستقيم
4
طراحي يك كمپرسور ديناميكي براي نيروگاه گازي
5
طراحي يك كمك پردازنده براي محاسبه توابع مثلثاتي اعداد مميز شناور
6
طراحي يك كنترل كننده اترنت و پياده سازي آن بر روي FPGA
7
طراحي يك كنترل كننده غير خطي مقاوم براي سيستم ترمز ضد قفل خودرو
8
طراحي يك كنترل كننده منطق فازي با تكنولوژي CMOS
9
طراحي يك كنترل كننده ي PID فازي خودتنظيم براي حفظ وضعيت بالگرد با وجود بار آويزان به آن
10
طراحي يك كنترل كننده يكپارچه براي كنترل همزمان ديناميك خودرو . مصرف انرژي در خودرو هيبريد الكتريكي
11
طراحي يك كنترل كننده يكپارچه براي كنترل همزمان ديناميك خودرو و مصرف انرژي در خودرو هيبريد الكتريكي
12
طراحي يك كنترل گر مناسب براي موتور سنكرون مغناطيس دائم براي استفاده در خودرو برقي
13
طراحي يك كنترل‌گر تطبيقي دستگاه چاقوي سايبر براي تراپي اندام‌هاي با حركات غير ارادي
14
طراحي يك كنترلر باس PCI و پياده سازي آن بر روي FPGA
15
طراحي يك كنترلر جديد تركيبي مقاوم فازي براي سيستم غير خطي آونگ معكوس بهينه شده توسط الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات
16
طراحي يك كنترلر گذرگاه PCI از نوع مقصد و شبيه سازي آن
17
طراحي يك كنترلر يكپارچه سيستم شاسي براي يك خودروي مفصلي
18
طراحي يك كنترلر يكپارچه هوشمند براي بهبود وضعيت ديناميكي موتورسيكلت
19
طراحي يك كنترلگر تطبيقي براي پرتودرماني رشد سرطان پستان
20
طراحي يك كوپلر مايكرواستريپ كوچك شده دو بانده جهت استفاده در حوزه هايRF
21
طراحي يك گريپر شبيه دست انسان، با يك محرك براي گرفتن و جابجايي اجسام استوانه اي و تحليل نيرويي آن
22
طراحي يك گيرنده بي سيم تحت استاندارد IEEE802.11n براي شبكه هاي بي سيم محلي
23
طراحي يك گيرنده شيميايي رنگ سنجي گزينش پذير بر پايه مخلوط ليگاند ها براي تعيين و تشخيص چشمي آمينو اسيد آرژنين در محيط آبي
24
طراحي يك گيرنده شيميايي رنگ سنجي گزينش پذير براي تعيين و تشخيص چشمي آمينواسيدهاي لايزين و آرژنين در محيط آبي با خواص فتوفيزيكي متفاوت بر پايه مخلوط ليگاندها
25
طراحي يك گيرنده شيميايي رنگ سنجي گزينش پذير براي تعيين و تشخيص چشمي آنيون كربنات در محيط آبي بر پايه مخلوط ليگاندها
26
طراحي يك لايه ماناساز جنبه گرا با پشتيباني از پرس وجوي شي گرا
27
طراحي يك لزجت سنج ساچمه اي جهت سنجش لزجت خون
28
طراحي يك لينك فيبر نوري همراه با نحوه انتخاب كابل فيبر نوري
29
طراحي يك ماشين مته عمودي
30
طراحي يك ماشين نورد رينگ شعاعي - محوري
31
طراحي يك مانتو براي دختران جوان بر اساس مد پاييز
32
طراحي يك مبدل DC/DC افزاينده با قابليت بالا جهت كاربردهاي فتوولتانيك
33
طراحي يك مبدل براي موتور سوئيچ رلكتانس به منظور كاهش ريپل گشتاور و بهبود ضريب توان در روش كنترل مستقيم گشتاور
34
طراحي يك مبدل سه فاز براي اتصال به شبكه
35
طراحي يك مبدل مدار چاپي
36
طراحي يك مجتمع مسكوني در شهر اصفهان
37
طراحي يك مجتمع مسكوني در شهر اصفهان
38
طراحي يك مجتمع مسكوني در شهر مشهد
39
طراحي يك مجتمع مسكوني درشهر مشهد
40
طراحي يك مجموعه اقامتي- تفريحي در منطقه طالقان
41
طراحي يك مجموعه شكل دهنده طيف (BSA) براي رآكتور مينياتوري اصفهان (MNSR ) جهت استفاده در درمان به وسيله گير اندازي نوترون توسط بور ﴿BNCT﴾
42
طراحي يك مجموعه فرهنگي در شهر اراك
43
طراحي يك مجموعه فرهنگي در شهر اراك
44
طراحي يك مجموعه مسكوني در شهر اصفهان
45
طراحي يك مجموعه مسكوني در شهر فردوس
46
طراحي يك محصول براي يك برند داراي هفت صفن هويتي مشخص شده
47
طراحي يك محصول دكوراتيو با كاركرد روشنايي بر اساس صندلي واسيلي ساخته مارسل بروئر
48
طراحي يك محله مسكوني در سنندج
49
طراحي يك محيط گرافيكي رابط كاربر (GUI) براي شبيه سازي الگوريتم هاي كنترل آرايش در ديناميك هاي غيرهولونوميك
50
طراحي يك مخزن ذخيره پالايشگاهي تحت بارهاي استاتيكي و ديناميكي
51
طراحي يك مد.ول مولد نيرو به كمك سلول هاي خورشيدي
52
طراحي يك مدار تمام جمع‌كننده/تفريق‌كننده‌ي برگشت‌پذير با قابليت تشخيص خطا بر اساس تكنولوژي كوانتومي
53
طراحي يك مدل آزمايشگاهي قابل سنتز از يك پردازنده 16 بيتي بر پايه زبان VHDL
54
طراحي يك مدل ارزيابي عملكرد يكپارچه ديناميك براي مراكز تحقيقاتي
55
طراحي يك مدل ارزيابي و رتبه بندي عملكرد مديران بيمارستان هاي شهر اصفهان با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره
56
طراحي يك مدل اندازه گيري بهره وري براي كارخانجات توليدي تهران و بكارگيري آن جهت افزايش كارآيي شركت
57
طراحي يك مدل براي ارزيابي ميزان تاثير تكنولوژي اطلاعات در تعالي سازمان
58
طراحي يك مدل براي ايجاد كسب و كار اسلامي با رويكرد اقتصاد مقاومتي
59
طراحي يك مدل براي سيستم هاي پيشنهاد دهنده آگاه از زمينه در كتابخانه هاي ديجيتال
60
طراحي يك مدل براي مساله ي مكان يابي – مسيريابي باتحويل و دريافت انتخابي
61
طراحي يك مدل برنامه ريزي بامتغيرهاي چندگانه براي مقايسه روشهاي مختلف بسته بندي باتاكيد بر قطعات خودرو با استفاده از تكنيكهاي، TOPSIS , ELECTRE
62
طراحي يك مدل برنامه ريزي چند معياره در انتخاب تامين كنندگان با تاكيد بر تخفيف مقداري افزايشي
63
طراحي يك مدل بهينه سازي استوار براي يك شبكه توزيع در يك زنجيره تامين غير قطعي
64
طراحي يك مدل پزشكي ازراه دور مبتني بروب ، جهت بهبود فرايند تشخيص و درمان بيماري هاي مزمن درمناطق محروم ايران
65
طراحي يك مدل پيشنهادي جهت بهينه سازي درمان با پرتوهاي ميكروني ايكس و مقايسه با نتايج اندازه گيري
66
طراحي يك مدل تحليلي براي پيش بيني و تخمين گرم شدن كره زمين
67
طراحي يك مدل تركيبي به منظور رتبه‌بندي اعتباري گروه‌هاي صنعتي
68
طراحي يك مدل تصميم گيري استراتژيك جهت تجزيه و تحليل پورتفوي تجاري يك شركت
69
طراحي يك مدل تصميم گيري چند معياره (MCDM) مبتني بر شبكه هاي عصبي مصنوعي
70
طراحي يك مدل تصميم گيري چند معياره براي اولويت بندي طرحهاي توسعه راه آهن
71
طراحي يك مدل تصميم گيري چند معياره جهت تخصيص بودجه در اداره كل نگهداري راه و ابنيه وزارت راه و ترابري
72
طراحي يك مدل تصميم گيري چندمتغيره - چندتصميم گيرنده براي كنترل موجودي در يك ساختار غيرسري زنجيره عرضه تقاضاي احتمالي
73
طراحي يك مدل تصميم گيري مبتني بر معيارهاي مهندسي ارزش به منظور الويت بندي و انتخاب پروژه هاي ريلي
74
طراحي يك مدل تصميم¬گيري در لايه¬هاي توليد، توزيع و فروش زنجيره تأمين مبتني بر مكانيزم پالايش گروهي در پيشنهاددهنده¬ها
75
طراحي يك مدل جايابي هاب با هدف تعيين مسير جايگزين بر اساس قيمت
76
طراحي يك مدل جهت به اشتراك گذاري اطلاعات در زنجيره تامين مواد فاسد شدني با آر.اف.آي.دي
77
طراحي يك مدل جهت شناسايي شركتهاي غير اقتصادي موسسه جهادنصر با استفاده از روش <<AHP>>
78
طراحي يك مدل چند معياره براي انتخاب تامين كنندگان با در نظر گرفتن هزينه نگهداري، هزنيه سفارش و هزنيه خريد در حالي كه N تامين كننده در دست باشد.
79
طراحي يك مدل چند معياره براي تخصيص منابع محدود با سطح متغيره در پروژه هاي عمراني ، با استفاده از الگوريتم ژنتيك
80
طراحي يك مدل چند منظوره براي انتخاب تامين كننده و تحليل حساسيت جوابها با تاكيد بر روش LP - AHP
81
طراحي يك مدل چند منظوره براي برنامه ريزي تبليغات در شركت گروه بهداشتي فيروز
82
طراحي يك مدل چندمنظوره براي انتخاب شركت برتر در پروژه هاي بيع متقابل در شركت نفت
83
طراحي يك مدل دو جداره به ظرفيت 800 ليتر از ديدگاه انتقال حرارت - ترموديناميكي و هيدروليكي
84
طراحي يك مدل ديفرانسيل اتومبيل
85
طراحي يك مدل ديناميكي از جبرانساز يكپارچه كيفيت توان (UPQC) و كنترل بهره برداري آن
86
طراحي يك مدل رياضي براي سيستم توزيع در لجستيك‌ شهري
87
طراحي يك مدل رياضي جهت تعيين بهينه مواد، ماشين و روش توليد در يك كارخانه نساجي حلقوي پودي: ارائه مدلي جهت تعيين ارتباط متغيرهاي تصميم گيري در طراحي يك واحد صنعت نساجي
88
طراحي يك مدل زنجيره تامين با در نظر گرفتن اثرات زيست محيطي
89
طراحي يك مدل زنجيره تامين سبز
90
طراحي يك مدل شبيه سازي و چارچوب بكارگيري آن در فرايند برنامه ريزي و بودجه ريزي شركت داده پردازي ايران
91
طراحي يك مدل گيتينگ﴿Gating﴾ براي كاهش اختلالات ناشي از حركات ارادي و كاهش پرتو گيري در سيستمهاي سينوگرامي گسسته
92
طراحي يك مدل مذاكره براي عامل تجارتگر مبتني بر تكنيك هاي تئوري بازي
93
طراحي يك مدل مفهومي براي پذيرش تجارت الكترونيك در موسسات كوچك و متوسط صنعتي اصفهان
94
طراحي يك مدل مفهومي شناسايي فرايند هاي كسب و كار در شركت هاي نرم افزاري مبتني بر ابزار QFD و ANP فازي: مطالعه موردي شركت پشتيباني نرم افزار
95
طراحي يك مدل موجودي بر پايه وابستگي بين نرخ هاي تقاضا و بازگشت محصول در لجستيك معكوس
96
طراحي يك مدل هوشمند براي كاهش آرتيفكت تنفسي در پروسه تصحيح تضعيف مبتني بر تصاوير CT در سيستم هاي PET/CT با استفاده از شبكه هاي عصبي
97
طراحي يك مدل هوشمند به منظور تخمين گشتاور سيستم اسكلتي با استفاده از سيگنال الكترومايوگرام سطحي
98
طراحي يك مركزتصديق‌هويت، صدور مجوز و حسابداري (AAA) براي سيستم‌هاي راديوي شناختي
99
طراحي يك مزرعه بادي نمونه از نقطه نظر معيارهاي مكانيكي و الكتريكي
100
طراحي يك مزو ساختار متخلخل با الهام گرفتن از شبكه مرزدانه چند بلوري
101
طراحي يك مسير ياب شبكه هاي بر روي تراشه با قابليت تحمل پذيري اشكال با در نظر گرفتن پارامتر توان مصرفي
102
طراحي يك معماري براي تشخيص آواي صدادار از بي صدا بر اساس تبديل موجك نسل دوم با استفاده از VHDL
103
طراحي يك معماري توزيع شده بر پايه چارچوب EBXML، براي ايجاد يك بازار تجارت الكترونيكي يكپارچه
104
طراحي يك معماري جديد براي جلوگيري از حملات منع خدمت توزيع‌شده
105
طراحي يك معماري چند هسته اي قابل بازپيكربندي براي كاربردهاي بي درنگ
106
طراحي يك معماري خط لوله براي جستجوي IP بر اساس طول پيشوندها و نگاشت آن روي FPGA
107
طراحي يك معماري قابل بازپيكربندي براي كاربردهاي حسابي
108
طراحي يك معماري كاهش سربارپيكربندي درسيستمهاي پيكربندي مجددبااستفاده ازالگوريتمهاي فشرده سازي
109
طراحي يك معماري مبتني بر عامل براي مديريت دانش در سازمان هاي حسابرسي
110
طراحي يك معماري مبتني برگريد براي يك بازار تجارت الكترونيك مجتمع
111
طراحي يك منظومه ماهواره‌اي در مدار لئو براي پوشش مخابراتي
112
طراحي يك منظومه ناوبري بومي
113
طراحي يك موتور احتراق داخلي حفلي بنزيني
114
طراحي يك موتور احتراق داخلي خطي بنزيني
115
طراحي يك موتور توربوفن و نازل خروجي آن
116
طراحي يك موتور جستجوي ساده مبتني بر ايجنت هوشمند
117
طراحي يك مولد فضاي حالت نمادين براي توصيف‌هاي سيستم‌هاي تصادفي گسسته-رخداد و پياده‌سازي آن در چارچوب PDETool
118
طراحي يك مولد هارمونيكي با استفاده از فراسطوح غيرخطي
119
طراحي يك ميان افزار براي سيستمهاي اطلاع رساني توزيع شده كتابخانه رقمي و آموزش الكترونيكي
120
طراحي يك ميز تست براي گيربكس هاي صنعتي
121
طراحي يك ميكرو كنترلرRISCخط لوله
122
طراحي يك ميكرو مكانيزم صفحه اي دولينكي با دو حالت پايدار و مطالعه لقي در يك مفصل
123
طراحي يك ميكروپمپ با استفاده از ميكرو dc موتور
124
طراحي يك ميكروديو ايس براي جداسازي پلاسماي خون با استفاد از نيروهاي اينرسي و دي و الكتروفورزيس
125
طراحي يك ميكروعملگر حرارتي به منظور تحريك سلول
126
طراحي يك نازل ميكروني با استفاده از محرك پيزوالكتريك به منظور استفاده در دستگاه چاپگر زيستي
127
طراحي يك نانو گيره در فرايند گيرش و جدايش نانو لوله هاي كربني تحت بارهاي محوري
128
طراحي يك نرم افزار ساده چاه آزمايي
129
طراحي يك نرم افزار فارسي جهت بكارگيري روش AHP
130
طراحي يك نرم افزار نمايشگر تصاوير DICOM
131
طراحي يك نفتكش 20000 تني
132
طراحي يك نقشه استراتژي پويا با تكيه بر شاخص هاي كليدي عملكرد در بانك ها با استفاده از پويايي هاي سيستمي و نقشه شناختي فازي
133
طراحي يك نمودار كنترل چند متغيره و استوار همراه با ريسك تعديل شده به منظور پايش فرآيند هاي درماني
134
طراحي يك نمودار كنترل ميانگين متحرك موزون نمايي با بازه هاي نمونه گيري متغير براي كنترل تغييرات در ميانگين فرآيند
135
طراحي يك نمونه پيل سوختي غشاء پليمري با مسير جريان گاز نيم مانع و طراحي و تحليل اقتصادي سامانه هاي گرمايش خورشيدي
136
طراحي يك نمونه سيستم اپتيكي زوم براي دستگاههاي تصوير بردار حرارتي
137
طراحي يك نمونه فن سانتريفوژ جهت تهويه پناهگاه
138
طراحي يك نمونه مترجم انگليسي به فارسي بر پايه الگوريتم هاي يادگيري عميق
139
طراحي يك نمونه محفظه حمل و نقل ماهواره
140
طراحي يك نمونه واحد توليد الفين هاي سبك از متانول (MTO)
141
طراحي يك نوسان ساز با نويز فاز كم در گيرنده دو باند GPS و GLONASS
142
طراحي يك نوسان ساز كنترل شونده با جريان همراه با بهبود مشخصات ﴿ با تاكيد بر كاهش نويز فاز﴾
143
طراحي يك نوسان ساز كنترل شونده با جريان همراه با بهبود مشخصات ﴿با تاكيد بر كاهش نويز فاز﴾
144
طراحي يك نوع ماسوره دريايي و تئوريهاي مربوط به آن
145
طراحي يك نيروگاه آبي كوچك
146
طراحي يك نيروگاه به كمك سلولهاي سوختي و مولد MHD
147
طراحي يك نيروگاه هيبريدي بادي خورشيدي به كمك نرم افزارHOMER
148
طراحي يك هاور ابر گرافت
149
طراحي يك هلي كايت
150
طراحي يك همانساز وفقي كور با باز خور تصميم براي كانال هاي تغيير پذير بازمان
151
طراحي يك همبسته ساز آنالوگ كم توان جهت تشخيص سيگنال هاي تپش در سلول هاي مغزي
152
طراحي يك همزمان كننده مبتني بر مخابرات طيف گسترده براي كاربرد در سيستم هاي جهاني ناوبري ماهواره اي GNSS
153
طراحي يك واحد ايزومريزاسيون نفتاي سبك
154
طراحي يك واحد توليد بخار 250MW
155
طراحي يك واحد توليد بخار با ظرفيت 20 تن در ساعت
156
طراحي يك واحد توليد پلي استايرن
157
طراحي يك واحد توليد نانو ذرات بر پايۀ نقره در مقياس نيمه صنعتي
158
طراحي يك واحد توليد نانوذرات بر پايه نقره در مقياس نيمه صنعتي
159
طراحي يك واحد توليد نانوذرات بر پايه نقره در مقياس نيمه صنعتي
160
طراحي يك واحد حرارتي گازسوز با ظرفيت بالائي 100000 كيلو ژول بر ساعت و راندمان بيش از 90%
161
طراحي يك واحد سردسازي جذبي با استفاده از انرژي خورشيدي
162
طراحي يك واحد سردسازي جذبي با استفاده از انرژي خورشيدي
163
طراحي يك واحد سردسازي جذبي با استفاده از انرژي خورشيدي
164
طراحي يك واحد شستشوي كپسولهاي دارويي
165
طراحي يك واحد شستشوي كپسولهاي دارويي
166
طراحي يك واحد صنعتي بازيافت مواد پلاستيكي
167
طراحي يك واحد مسكوني انعطاف پذير با رويكرد به كارگيري تكنولوژي هوشمند
168
طراحي يك واحد مسكوني بر اساس سيستم هاي صنعتي
169
طراحي يك واحد مسكوني در شهر يزد با توجه به چالش هاي مقررات ملي ساختمان در طراحي و ساخت وساز
170
طراحي يك واحد نيمه صنعتي براي توليد اكسيد كروم خالص
171
طراحي يك واحد نيمه صنعتي توليد اكسيد موليبدن خالص
172
طراحي يك واحد همسايگي ﴿با رويكرد اقليمي﴾ در شهر جديد شيب دراز
173
طراحي يك واحد همسايگي در شهر جديد صدرا
174
طراحي يك واحدصنعتي بازيافت مواد پلاستيكي
175
طراحي يك واسط نرم افزاري جهت استخراج تصاوير تانسور انتشار (DTI) از اطلاعات MRI عملكردي
176
طراحي يك وب سايت تطبيقي مبتني بر تكنيكهاي شناسايي الگو
177
طراحي يك وسيله محافظ شنوايي در برابر اصوات انفجاري
178
طراحي يك ويرايشگروقالب دهنده محاورهاي متون واشكال INTERATIVE TEXT And GRAFIC EDITOR And FORMATTER
179
طراحي يكپارچه برنامه پرواز و تخصيص ناوگان توسط الگوريتم مورچگان
180
طراحي يكپارچه بهينه كنترلي-پارامتري بازوي رباتيك
181
طراحي يكپارچه زنجيره تامين چند محصولي با در نظر گرفتن محدوديت ظرفيت در مراكز توزيع و مسير هاي ارتياطي
182
طراحي يكپارچه زنجيره تامين چهار سطحي چند محصولي با در نظرگرفتن سطوح ظرفيت در واحدهاي توليدي و مراكز توزيع
183
طراحي يكپارچه سيستم هدايت فاز مياني و فاز نهايي يك موشك زمين به هوا
184
طراحي يكپارچه شبكه زنجيره تأمين مستقيم و معكوس؛ با در نظر گرفتن ملاحظات زيست‌محيطي و قابليت اطمينان قطعات
185
طراحي يكپارچه شبكه لجستيك مستقيم و معكوس از ديدگاه عامل سوم با در نظر گرفتن انبارهاي تركيبي
186
طراحي يكپارچه مدل جايابي- موجودي با درنظرگيري ريسك هاي اختلال در زنجيره تامين
187
طراحي يكدستگاه اره كله زني
188
طراحي يكدستگاه اره كله زني
189
طراحي يكدستگاه پرس جهت در آوردن لاستيك گريدرو لودر
190
طراحي يكدستگاه جعبه دنده الكتروموتور آسانسور 9 نفره به انضمام مكانيزم ترمزي ان
191
طراحي يكدستگاه شيشه بالا بر برقي ساده جهت نصب بر روي پيكان
192
طراحي يكدستگاه فن كويل صنعتي
193
طراحي يكسيستم تعميم يافته توليد سلوليدر محيط پويا وفازي با استفاده از يكرويكرد عصبي
194
طراحي يكسيستم توليد گزارشمستقل از دامنه
195
طراحي يكي سيستم تركيبي برداشت انرژي بدن با استفاده از ريزفناوري
196
طراحي يونيت و قلم دستگاه جراحي الكتريكي فركانس بالا و تجهيز قلم ان به ساكشن
197
طراحي يونيفرم موزه‌داران تركمن بر اساس ارزش‌هاي فرهنگي قوم تركمن
198
طراحي‌ و پياده سازي سيستم كنترلي واحد مونتاژ سيستم توليد انعطاف پذير آزمايشگاهي
199
طراحي‌اقتصادي طرح‌هاي نمونه‌گيري جهت پذيرش بااستفاده از تابع زيان تاگوچي در حالت وجود دو بازار متفاوت
200
طراحي" خانه گاه معماري ايران" ﴿ تاملي بر تربيت فطري در طريق " صوفيسم و تائوليسم" ﴾
201
طراحي, شبيه‌سازي و ساخت آنتن آرايه بازتابي پهن‌باند در باند X
202
طراحي, كنترل و شبيه سازي ميز يك درجه آزادي با دقت جابه جايي ميكروني
203
طراحي˛ ساخت و بررسي عملكرد آندهاي پايدار ابعادي ﴿DSA ) مورد استفاده در صنايع كلرآلكالي
204
طراحي، آناليز و ساخت تشخيص دهنده فاز دو بيتي در باند C
205
طراحي، آناليز و شبيه سازي فرستگيرنده براي مدولاسيون ssk
206
طراحي، آناليز و شبيهسازي به روش المان محدود براي يك موتور سنكرون خطي آهنربا دائم به منظور كاربرد در سيستم الكترومغناطيسي پرتاب هواپيما
207
طراحي، آناليزوآزمايش يك سيستم تله اپراتوري ماكرو-ميكرو با استفاده از عملگرهاي پيزوالكتريك
208
طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه آموزشي در خصوص دود دست دوم سيگار در مردان سيگاري بر ميزان مواجهه همسران باردار آنها
209
طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه آموزشي مبتني بر مدل رشد مثبت نوجهان بر بهزيستي دانش آموزان دختر مدارس متوسطه شهر يزد با استفاده از مدل سي دي سينرژي
210
طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه آموزشي مبتني بر مدل فرايندهاي موازي توسعه يافته در زمينه رفتارهاي پيشگيري كننده از سرطان مري در بستگان درجه اول بيماران مبتلا به سرطان مري با رويكرد تركيبي
211
طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه ي آموزش اورژانس هاي پزشكي به شيوه ي مبتني بر شايستگي در دانشجويان دندانپزشكي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1395
212
طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌ي آموزش طب انتقال خون به شيوه‌ي مبتني بر شايستگي در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
213
طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌ي آموزش طب انتقال خون به شيوه‌ي مبتني بر شايستگي در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
214
طراحي، اجرا و ارزشيابي تأثير برنامه آموزشي با استفاده از تلفيق مدل اعتقاد بهداشتي و تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر انجام ماموگرافي در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر خرم آباد: يك مطالعه تركيبي
215
طراحي، اجرا و ارزشيابي تأثير برنامه توانمندسازي مبتني بر مدل اطلاعات، انگيزه و مهارتهاي رفتاري (IMB) بر تبعيت از رژيم درماني در بيماران HIV مثبت مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري در كرمان
216
طراحي، اجرا و ارزشيابي تأثير برنامه مداخله اي كاهش خطر مواجه با پديده گردوغبار در افراد مبتلا به بيماري هاي قلبي و عروقي ساكن شهر اهواز بر اساس تئوري انگيزش محافظت: يك رويكرد تركيبي
217
طراحي، اجرا و ارزشيابي كانون ارزيابي توسعه شايستگي هاي رهبري و مقايسه اثربخشي آن با يك برنامه آموزشي ساختارمند
218
طراحي، اجرا و ارزشيابي ميزات تأثير مداخله مبتني بر الگوي تعاملي بر استرس و كيفيت زندگي بيماران تحت درمان با همودياليز در مراكز منتخب شهر تهران: يك پژوهش تركيبي
219
طراحي، اجرا و تحليل اطلاعات برنامه جامع غربالگري بيماري هاي شايع غيرواگير كاركنان سازمان صدا و سيما شهر تهران در سال 1394
220
طراحي، اجرا و تحليل روش تسهيم بهاي انرژي حرارتي مصرفي در مجتمع هاي مسكوني
221
طراحي، اجرا و ساخت پايگاه داده آب تهران
222
طراحي، اجرا و مكانيزاسيون يك سيستم اطلاعاتي كنترل توليد و موجودي ﴿در يك نمونه عملي﴾
223
طراحي، اجرا وارزشيابي تاثير مداخله آموزشي بر بهبود رفتارهاي تغذيه اي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر يزد با استفاده از مدل ارتقاء سامت پندر
224
طراحي، ارائه و تبيين مدل سيستم يكپارچه محاسبه درآمدهاي خدمات فرودگاهي درفرودگاه هاي كشور ايران
225
طراحي، اعتباريابي و اجراي الگوي برنامه درسي در آموزش مجازي علوم پزشكي
226
طراحي، انجام بهينه سازي توپولوژي و شكل بر روي شير كنترلي گلوب و ساخت آن
227
طراحي، بررسي آماري و پياده سازي سيستم هاي نقش آب زني چندرسانه اي مقاوم
228
طراحي، بررسي و پياده سازي تكنيك كاليبراسيون در مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال
229
طراحي، بررسي و مقايسه دستگاه جوش پلاسما
230
طراحي، بهينه سازي و ساخت دستگاه جوش پلاستيك بلبلل
231
طراحي، بهينه سازي و تحليل ساختار چندلايه ي محافظت تشعشعي براي قطعات الكترونيكي ماهواره
232
طراحي، بهينه سازي و ساخت آشكارساز TGEMبا استفاده از سيستم هاي هوشمند جهت بالا بردن بهره
233
طراحي، بهينه سازي و ساخت پيوننده هاي حلقوي ميكرواستريپ
234
طراحي، بهينه سازي و ساخت تقويت كننده توان براي يك سيستم انتقال توان بيسيم به ادوات پزشكي قابل كاشت در بدن
235
طراحي، بهينه سازي و ساخت سازه استوانه اي دوار ناهمگن با خواص تابعي
236
طراحي، بهينه سازي و ساخت شارسنج گازي با استفاده از امواج فراصوت
237
طراحي، بهينه سازي و ساخت فيلتر مايكرواستريپي فراپهن باند ...
238
طراحي، بهينه سازي و ساخت لينك القايي انتقال انرژي بدون تماس براي شارژ خودروهاي الكتريكي
239
طراحي، بهينه سازي و كنترل يك ساختار تعليق الكترومغناطيسي با قابليت عملكرد يكپارچه تعليق و هدايت و سيستم پيشران مكمل
240
طراحي، بهينه سازي و نمونه سازي ميكروپمپ با استفاده از سامانه هاي ميكروالكترومكانيك جهت كاربرد در سيستم هاي يكبار مصرف تزريق دارو
241
طراحي، بهينه سازي، ساخت و اندازه گيري فيلترهاي ميان گذر حذف هارمونيك با استفاده از تشديد كننده هاي با انتهاي مدار باز و اتصال كوتاه
242
طراحي، بهينه سازي، ساخت و بهبود مشخصات مقسم توان 6 دهانه اي ليم- ايوم (Lim-Eom) با نسبت توان خروجي متغير در باند فركانسي S
243
طراحي، بهينه سازي، شبيه سازي و ساخت فيلتر خط شانه اي ميانگذر مايكروستريپ در باند S
244
طراحي، بهينه‌سازي و ساخت محفظه‌ي تراكم كمپرسورهاي ديافراگمي
245
طراحي، پياده سازي و ساخت پمپ سرم و كنترل كننده ي آن
246
طراحي، پياده سازي و كنترل پايدار ربات دوزيست آبي-هوايي
247
طراحي، پياده سازي و كنترل هوانورد چهارموتوره و كنترل آن با دست
248
طراحي، پياده سازي و كنترل يك خانه هوشمند
249
طراحي، پياده‌سازي و ارزيابي عملكرد شبكه‌هاي عصبي-فازي در سامانه‌هاي كنترل تحت شبكه
250
طراحي، پياده‌سازي و ساخت رادوم مخروطي با استفاده از سطوح انتخابگر فركانس
251
طراحي، پياده‌سازي و كنترل ردياب حداكثر توان پنل خورشيدي با بكارگيري سيستم دو محوره چرخان - خطي مقاوم
252
طراحي، پياده‌سازي، ساخت و ارزيابي مزاياي راديوگرافي صنعتي دو-انرژي در آزمون‌هاي غيرمخرب با استفاده از روش مونت-كارلو
253
طراحي، تجزيه تحليل و شبيه سازي زير سيستم نشانه روي اكتساب و رهگيري در مخابرات نوري بي سيم
254
طراحي، تحت ايمن در برابر آوار ناشي زلزله با استفاده از بهينه سازي تركيبي
255
طراحي، تحليل ، بررسي عملكرد و بازدهي يك توربين باد محور افقي كوچك
256
طراحي، تحليل استاتيك و ارايه روش ساخت سازه اصلي واگنهاي مسافري با استفاده از كامپوزيت ها
257
طراحي، تحليل ترموديناميكي، اقتصادي، زيست محيطي و بهينه سازي سيكل هيبريدي پيل سوختي اكسيد جامد، توربوشفت و موتور استرلينگ
258
طراحي، تحليل ديناميكي و ساخت و كنترل سيستم تير و توپ(Ball and Beam)
259
طراحي، تحليل سازه اي پره روتور اصلي يك هليكوپتر بدون سرنشين
260
طراحي، تحليل سينماتيكي و ديناميكي و كنترل سامانه رباتيكي جهت انجام تزريقات چشمي
261
طراحي، تحليل غير‌خطي و شبيه‌سازي تقويت‌كننده‌هاي قدرت به همراه خطي‌ساز جهت كاربرد در مخابرات ماهواره‌اي در باند Ka
262
طراحي، تحليل غيرخطي و ساخت آنتن فعال در باند فركانسي S
263
طراحي، تحليل غيرخطي و ساخت تقويت كننده Doherty براي مدولاسيون OFDM در شبكه هاي WiMAX
264
طراحي، تحليل و بهينه سازي تركيب شكل يك موتور سنكرون مغناطيس دائم داخلي با سدكننده شار دو لايه در روتور به صورت الگوي ماچائون با استفاده از روش تاگوچي
265
طراحي، تحليل و بهينه سازي جريان چندفازي در اجكتور پيل سوختي غشاپليمري
266
طراحي، تحليل و بهينه سازي ماشين AC بدون جاروبك با ميدان كمكي DC
267
طراحي، تحليل و بهينه سازي موتور مغناطيس دائم با سرعت پايين و توان بالا
268
طراحي، تحليل و پياده سازي كنترل فعال فرمان چرخ¬هاي جلو روي خودروي راديو كنترلي
269
طراحي، تحليل و ساخت آنتن پچ لبه دار U باند C
270
طراحي، تحليل و ساخت آنتن چند-پورتي باند وسيع براي استفاده در سيستم جهت يابي
271
طراحي، تحليل و ساخت آنتن فرا پهن باند داراي باند حذف در محدوده فركانسي WLAN بدون ايجاد اختلال در ساختار عنصر تشعشعي
272
طراحي، تحليل و ساخت آنتن ماهواره با پلاريزاسيون دايروي و پترن زين اسبي در باند فركانسي X
273
طراحي، تحليل و ساخت تقويت كننده توان كلاسEM با در نظر گرفتن خازن هاي پارازيتي غيرخطيMOSFET
274
طراحي، تحليل و ساخت جاذب هاي الكترومغناطيسي بر مبناي ساختار FSS در باند X
275
طراحي، تحليل و ساخت حسگر پيزوالكتريكي جهت پتانسيل سنجي جريان باد
276
طراحي، تحليل و ساخت ساختارهاي AMC به منظور كاهش سطح مقطع راداري
277
طراحي، تحليل و ساخت سلول خورشيدي رنگدانه اي مبتني بر بستر سيليكوني متخلخل
278
طراحي، تحليل و ساخت سيستم كنترل دقيق موقعيت با استفاده از موتور آهنرباي دائم سنكرون درايو مستقيم
279
طراحي، تحليل و ساخت فيدرهاي خطي و سطحي براي منعكس كننده كروي
280
طراحي، تحليل و ساخت كوره شار متقاطع چند ناحيه اي با ساختار و كنترل جديد به منظور بهبود شاخص هاي عملكردي براي عمليات حرارتي ورق هاي صنايع غذايي
281
طراحي، تحليل و ساخت مكانيزم كمكيار سالمندان جهت برخاستن
282
طراحي، تحليل و ساخت منبع تغذيه سوئيچينگ رزونانسي جريان ثابت براي تغذيه ديود ليزري
283
طراحي، تحليل و ساخت موتور آهن ربايي خط رله انداز با هدف بهبود گشتاور راه اندازي و قابليت سنكرو شدن
284
طراحي، تحليل و ساخت يك ريز سامانه الكترومكانيكي جهت مطالعه و كاربرد در مكانيك سلولي
285
طراحي، تحليل و ساخت يك ريز ميراگرا با استفاده از آلياژ حافظه دار
286
طراحي، تحليل و ساخت يك ژنراتور الكتريكي شار- متقاطع
287
طراحي، تحليل و ساخت يك نمونه موتور هيستريسس با ساختاري نو و بهينه
288
طراحي، تحليل و شبيه سازي تقويت كننده توان SSPA در باند Ku بر پايه GaN
289
طراحي، تحليل و شبيه سازي تقويت كننده متوازن با استفاده از موجبرهاي مجتمع در زيرلايه
290
طراحي، تحليل و شبيه سازي عملكرد تقويت كننده ي پلاسمونيك سطحي با استفاده از پيوند شاتكي
291
طراحي، تحليل و شبيه سازي عملكرد گيرنده هوشمند سيستم 5G در باند Ka موج ميليمتري
292
طراحي، تحليل و شبيه سازي كاواك و مولد موج راديويي يك شتاب‌دهنده صنعتي الكترون توان متوسط
293
طراحي، تحليل و شبيه سازي كدهاي CDMA به منظور كاهش تداخل بين كاربرها
294
طراحي، تحليل و شبيه سازي گيرنده شش دهانه اي دوبانده براي كاربردهاي موج مييمتري در باند فركانسي GHz 60
295
طراحي، تحليل و شبيه سازي مجموعه كمكي در اتوبوس هيبريدي به منظور كاهش مصرف سوخت و آلاينده ها
296
طراحي، تحليل و شبيه سازي يك نمونه تقويت كننده ي گسترده با استفاده از خطوط انتقال غيرخطي ابررسانا
297
طراحي، تحليل و شبيه‌سازي آنتن موج نشتي جديد با قابليت اسكن زاويه‌اي تا 50 درجه و بهره‌ي 10 دسي‌بل
298
طراحي، تحليل و شبيه‌سازي پديده‌ي تونلينگ انرژي الكترومغناطيسي در خط انتقال بارگذاري شده با فراماده ENZ
299
طراحي، تحليل و شبيه‌سازي ساختار‌هاي تركيبي شكل‌دهي پرتو‌هاي آنتن در باند ku
300
طراحي، تحليل و شبيه‌سازي، تلفيق شبكه اقتضائي و شبكه سلولي
301
طراحي، تحليل و شبيه‏سازي كنترل‏كننده مقاوم H براي يك سيستم موقعيت‏دهي دقيق تك محوره
302
طراحي، تحليل و كنترل موقعيت عملگر نهايي بازوي رباتيكي چند درجه آزادي
303
طراحي، تحليل و مدلسازي هسته سوئيچينگ يك روتر پلاسمونيك
304
طراحي، تحليل و نمونه سازي يك ساختار جديد براي موتور القايي تكفاز قطب چاكدار
305
طراحي، تحليل، بهينه سازي و پردازش مدارات RF در رادار Tacan براي توليد پرتو چندلوبه
306
طراحي، تحليل، ساخت و اندازه گيري آنتن چهار رشته اي مارپيچ
307
طراحي، تحليل، شبيه سازي و ساخت آنتن PIFAدو بانده در محدوده فركانسي UHF با استفاده از روش ممان بر پايه معادلات انتگرالي حجمي
308
طراحي، تحليل، شبيه‌سازي، ساخت و آزمايش يك چينش آزمايشگاهي جهت بررسي اثر امواج مكانيكي بر تغيير مشخصات الكترومغناطيسي ماده با هدف كاربرد در آزمون غيرمخرب
309
طراحي، تدوين و انتخاب استراتژي هاي موثر در ارتقاي جايگاه رقابتي در صنايع لبني بر اساس رويكرد BSC با استفاده از تلفيق مدلهاي SPACE, SWOT, FUZZY AHP ﴿مورد مطالعه: شركت صنايع لبني هبه ورامين﴾
310
طراحي، تست و تحليل عددي جريان در اجكتور بخار
311
طراحي، تهيه و شناسايي كوپلي ايميدهاي نانو ساختار حاوي قطعه هاي آمينو اسيد و ساخت نانو كامپوزيت هاي پلي وينيل پيروليدون و كوپلي ايميدها با استفاده از نانو ذره هاي اصلاح شده روي اكسيد، تيتانيم دي اكسيد و رس
312
طراحي، تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت‌هاي مغناطيسي عامل‌دار‌شده با ارتو-فنيلن‌دي‌آمين، كيتوسان و L-پرولين و بررسي عملكرد كاتاليزگري آنها در سنتز تركيبات آلي نيتروژن‌دار
313
طراحي، تهيه و شناسايي نانوكامپوزيتهاي بر پايه هالوزيت و بررسي كاربردهاي كاتاليزگري آنها در واكنش هاي آلي تراكمي
314
طراحي، تهيه و شناسايي نانوكامپوزيتي جديد بر پايه ي گرافن اكسايد و تركيبات پلي ساكاريدي و بررسي كاربرد آن به عنوان يك چارچوب زيست - سازگار جهت رشد سلولي
315
طراحي، تهيه و كاربرد پيل الكتروليزي ميكروبي تك محفظه ي در تخريب زيستي فنل
316
طراحي، توسعه و ارزيابي سامانه‌ي كمك هدايتگر تراكتور در كاشت با دستگاه كمبينات
317
طراحي، توسعه و ارزيابي قابليت نسل جديد ايمونوتوكسين هاي هوشمند، مؤثر بر ساركوما
318
طراحي، توسعه و بررسي مكانيسم حاكم بر فرآيند پيوسته استخراج حلال هوايار براي بازيابي مس از محلول‌هاي رقيق آبي
319
طراحي، توليد و مشخصه‌يابي نانوذرات كمپلكس كوركومين-سايكلودكسترين به عنوان يك نانوحامل جديد
320
طراحي، ساخت ، ارزيابي و شبيه سازي سامانه مرتب ساز قلعه ها در يك قلمه كار نيشكر
321
طراحي، ساخت مكانيزن بسته بندي كاه و كلش
322
طراحي، ساخت مكانيكي، تست و راه‌اندازي رابط گرافيكي ربات انعطاف‌پذير با مفاصل دوراني كشويي
323
طراحي، ساخت و آزمايش يك حساسه نيرو
324
طراحي، ساخت و آزمون يك دستگاه پيل سوختي غشاء پليمري شفاف با هدف مديريت آب
325
طراحي، ساخت و ارزيابي ارگونوميك ايستگاههاي كاري كاربافي در شهرستان ميبد
326
طراحي، ساخت و ارزيابي برون تني نانوحامل اكسيد گرافن اصلاح شده جهت كاربرد در ژن درماني
327
طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر اندازه گير جريان جرمي دانه بر اساس گشتاور محور بالابر كمباين غلات
328
طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر رطوبت‌سنج دي‌الكتريك قابل نصب روي فروسنج افقي چندنوكي
329
طراحي، ساخت و ارزيابي حسگرهاي اندازه گير مقاومت مكانيكي و رطوبت خاك به صورت بلادرنگ
330
طراحي، ساخت و ارزيابي خاك ورز نواري جهت كشت محصولات رديفي
331
طراحي، ساخت و ارزيابي خشك كن پمپ حرارتي براي خشك كردن برنج استان اصفهان
332
طراحي، ساخت و ارزيابي خشك كن خورشيدي به همراه سيستم ذخيره ساز انرژي
333
طراحي، ساخت و ارزيابي خطي كار نرخ متغير
334
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه جمع آوري بقاياي يونجه تلف شده حين عمليات بسته بندي
335
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه چمن بر
336
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه خودكار مفتول گذار تونل هاي پلاستيكي كشت صيفي جات
337
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه درجه بندي كننده سيب درختي با استفاده از ماشين هاي بينايي
338
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه سيلوكن پلاستيكي ذرت علوفه اي
339
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه سيلوكن ذرت علوفه اي در كيسه هاي پلاستيكي
340
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه شاخه تكان و تعيين بهترين دامنه و بسامد بر ريزش بهار نارنج
341
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه قطعه ساز يونجه به منظور دست يابي به دانسيته بهينه در بسته بندي
342
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه كنترل خودكار درجه تراكم بسته هاي مكعبي علوفه
343
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه كوبش دندانه لاستيكي براي برداشت آفتابگردان آجيلي با كمباين
344
طراحي، ساخت و ارزيابي راكتور پلاسماي جفت شده¬ي القايي و شبيه سازي فرايندهاي فيزيك پلاسما
345
طراحي، ساخت و ارزيابي سامانه پايش عملكرد به منظور تهيه نقشه تغيير پذيري گندم
346
طراحي، ساخت و ارزيابي سامانه توليد پيوسته بيوديزل با كمك ريزموج و ميدان مغناطيسي
347
طراحي، ساخت و ارزيابي سامانه كنترل خودكار عميق تيغه ماشين تسطيح ليزري
348
طراحي، ساخت و ارزيابي سرخ‌كن خلال سيب‌زميني تحت خلأ
349
طراحي، ساخت و ارزيابي سطح- خاك ورز تيغه مورب به منظور استفاده در خاك ورزي حفاظتي
350
طراحي، ساخت و ارزيابي سيستم رطوبت زدا با ماده جاذب جامد
351
طراحي، ساخت و ارزيابي سيستم ميكرواستريوليتوگرافي به روش تصوير كردن ماسك
352
طراحي، ساخت و ارزيابي عملكرد خشك كن خورشيدي غيرفعال بهبود يافته
353
طراحي، ساخت و ارزيابي عملكرد زيست حسگرهاي الكتروشيميايي بر پايه نانوالياف به‌منظور اندازه گيري تروپونين I
354
طراحي، ساخت و ارزيابي عملكرد نانوبيوسنسور الكتروشيميايي سنجشگر microRNA 199a-5p به منظور كاربرد تشخيصي در سرطان سينه سه گانه منفي
355
طراحي، ساخت و ارزيابي عملكرد يك سامانه حذف آلاينده¬هاي جامد و ميكروبي موجود در هواي يك محيط بسته
356
طراحي، ساخت و ارزيابي فيلتر الكترواستاتيك به منظور جذب سيليس
357
طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين برداشت هويج
358
طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين بوجاري و درجه بندي غلات
359
طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين هرس فرم پرچين
360
طراحي، ساخت و ارزيابي مزرعه اي دستگاه كج ساق جفت - تيغه ارتعاشي
361
طراحي، ساخت و ارزيابي مكانيزم بردارنده بوته لوبياي نيمه رونده
362
طراحي، ساخت و ارزيابي مكانيزم بسته بردار اتوماتيك بسته هاي يونجه و كاه
363
طراحي، ساخت و ارزيابي موزع ماشين كاشت قله نيشكر با الگوي كاشت هم پوش
364
طراحي، ساخت و ارزيابي ميكروسوزن براي كمك به رهايش دارو به منظور ترميم اسكارهاي جراحي قلب
365
طراحي، ساخت و ارزيابي هد برداشت كننده برگ و سر شاخه هاي نيشكر
366
طراحي، ساخت و ارزيابي واحد تغذيه قلمه به موزع قلمه كار نيشكر
367
طراحي، ساخت و ارزيابي واحد رطوبت و حرارت دهي به منظور تهيه جو پرك براي تغذيه دام
368
طراحي، ساخت و ارزيابي يك آبپاش هوشمند دبي متغير بر مبناي سنسور در سيستم آبياري باراني كلاسيك ثابت
369
طراحي، ساخت و ارزيابي يك حسگر تركيبي صوتي- نيرويي به منظور اندازه گيري بلادرنگ مقاومت مكانيكي خاك
370
طراحي، ساخت و ارزيابي يك دستگاه پف زاي يونجه درو شده
371
طراحي، ساخت و ارزيابي يك سامانه هوشمند به منظور كنترل انفرادي تغذيه گاوهاي شيري
372
طراحي، ساخت و ارزيابي يك شير ديجيتال هيدروليك
373
طراحي، ساخت و ارزيابي يك قلمه كار نيشكر مجهز به موزع با الگوي كاشت هم پوش
374
طراحي، ساخت و ارزيابي يك نانوحسگر و يك زيست حسگر به منظور اندازه گيري اسيد فوليك در آرد گندم
375
طراحي، ساخت و بررسي اقتصادي لرزشگير دوربين
376
طراحي، ساخت و بررسي تجربي تاثير همزمان نانوسيال و لوله خلاء در كارايي كلكتور سهموي خطي
377
طراحي، ساخت و بررسي تجربي عملكرد كندانسور با مبرد CO2 جهت به كارگيري در اولين محصول مبتني بر پلتفرم ملي خودرو
378
طراحي، ساخت و بررسي عملكرد بيو فيلتر براي حذف وينيل كلرايد از هوا
379
طراحي، ساخت و بررسي عملكرد خشك كن بستر جهنده مجهز به مايكروويو در خشك كردن مواد غذايي﴿مطالعه موردي ذرت دانه اي﴾
380
طراحي، ساخت و بررسي عملكرد دستگاه مستقر كنند خودچرخان
381
طراحي، ساخت و بررسي عملكرد يك آبگرمكن خورشيدي سهموي جديد
382
طراحي، ساخت و به كارگيري سامانه هاي ميكروفلويديك Lab-on-a-Disk در كاربردهاي تشخيص پزشكي
383
طراحي، ساخت و بهبود دريافت‌كننده براي جمع‌كننده فرنل خطي 16 كيلو‌واتي
384
طراحي، ساخت و بهبود شاخصهاي عملكردي اينورتر رزونانس موازي منبع جريان براي كاربرد در كوره هاي القايي
385
طراحي، ساخت و بهبود عملكرد حسگر فشار پيزومقاومتي
386
طراحي، ساخت و بهبود مبدل هاي دو جهته سوييچينگ نرم ايزوله
387
طراحي، ساخت و بهينه سازي آشكارسازي جديد براي كروماتوگرافي گازي بر مبناي تخليه كروناي منفي
388
طراحي، ساخت و بهينه سازي آنتن مايكرو استريپ دو با ند H شكل فشرده در باند GSM با تركيب روش ممان بر اساس توابع پايهRWG و الگوريتم ژنتيك
389
طراحي، ساخت و بهينه سازي عملكرد سامانه قابل حمل توليد توان و حرارت با بهره گيري از كلكتور متمركزكننده خورشيدي
390
طراحي، ساخت و بهينه سازي گيرنده متمركزكننده ديش سهموي خورشيدي
391
طراحي، ساخت و بهينه سازي منبع ذخيره انر‍ي خورشيدي با مواد تغييرفازدهنده
392
طراحي، ساخت و بهينه سازي يك مبدل با هدف كاهش رسوب گذاري با استفاده از حركت ذرات
393
طراحي، ساخت و بهينه‎سازي سامانه تعقيب‎كننده‌ي خورشيدي براي جمع‌كننده ي سهموي نقطه‎اي
394
طراحي، ساخت و بومي سازي روش كلريمتري براي اندازه گيري ميزان نيتريك اكسيد در مايعات بيولوژيكي و نمونه هاي بافتي از طريق سنجش متابوليت هاي پايدار
395
طراحي، ساخت و پياده سازي حسگر با ابعاد ميليمتري پيزوالكتريك: بهينه سازي ساختاري جهت بالا بردن حساسيت در حسگري
396
طراحي، ساخت و پياده سازي سيستم پايش غيرمخرب مخازن به روش امپدانس با استفاده از مواد پيزو الكتريك
397
طراحي، ساخت و پياده سازي سيستم پوششي-تشخيص مانع جركت نابينايان
398
طراحي، ساخت و پياده سازي نرم افزارهاي مكانيزه با رويكرد MIS
399
طراحي، ساخت و پيادهسازي بستر كنترل تحت شبكه براي ربات دوپا
400
طراحي، ساخت و تحليل دستگاه پيوند دهنده آهنربايي
401
طراحي، ساخت و تحليل عملكرد آب شيرين كن خورشيدي پلكاني بهبود يافته مجهز به پيش گرم كن متمركز كننده و تقطير كننده انتهايي
402
طراحي، ساخت و تحليل عملكرد سامانه ذخيره انرژي سرمايي با استفاده از كپسول هاي كروي
403
طراحي، ساخت و تحليل مولد شار محوري آهنريابي
404
طراحي، ساخت و تحليل نامعيني يك حسگر ميدان مغناطيسي سه محورة نوع Flux-Gate
405
طراحي، ساخت و تحليل يك مفصل زانوي پروتزي توليد كننده قدرت توسط ماهيچه مصنوعي
406
طراحي، ساخت و تزيين جعبه چوبي قرآن با بهره گيري از هنرهاي قرآني عصر تيموري (با تأكيد بر نمونه هاي موجود در مركز آستان قدس رضوي)
407
طراحي، ساخت و تست آنتن گيرنده ي GPS با الگوي تشعشعي فازي بهينه
408
طراحي، ساخت و تست آنتن هورن چهارشياره دو پلاريزه با استفاده از سطوح انتخابگر فركانسي امپدانس بالا جهت بهبود مشخصات تشعشعي در باند فركانسي 2-12 گيگاهرتز
409
طراحي، ساخت و تست شناور حامل استوانه هاي قائم دوار
410
طراحي، ساخت و تست كباب پز تابشي كاتاليستي
411
طراحي، ساخت و تست كباب پز تابشي كاتاليستي
412
طراحي، ساخت و تست هيتر تابشي كاتاليستي لوله اي
413
طراحي، ساخت و تست يك ابزار جراحي نوين مجهز به حس لامسه مصنوعي به منظور كلمپ شريان آئورت در جراحي قلب با حداقل تهاجم
414
طراحي، ساخت و تست يك ابزار رباتيك انعطاف پذير نوين به منظور كنترل خونريزي به كمك پودر هموستاتيك در جراحي هاي با حداقل تهاجم
415
طراحي، ساخت و تعيين ويژگي يك آنزيم تري گليسريد ليپاز باسيلوس ترموكاتنولاتوس جديد باكتريايي از طريق جهش زايي هدفمند
416
طراحي، ساخت و راه اندازي شبيه سازپرواز آموزشي آزمايشگاه واقعيت مجازي
417
طراحي، ساخت و سخت سازي پوشش نابازتابنده چندلايه بر بستره سولفيد روي در ناحيه طول موجي 8 تا 12 ميكرومتر
418
طراحي، ساخت و شبيه سازي خازن هاي فشار قوي مورد نياز در مولدهاي ضربه اي
419
طراحي، ساخت و شبيه سازي صفحات fss جهت بهبود عملكرد فيلتر ميان نگذر ژهن باند
420
طراحي، ساخت و شبيه سازي علمگر توربين گاز
421
طراحي، ساخت و شبيه سازي كنترل سرعت موتور القايي سه فاز به روش VVVF
422
طراحي، ساخت و شبيه سازي هوشمندانه سيستم كاليبراسيون گاز رادن
423
طراحي، ساخت و شبيه سازي يك ميكروميكسر بر مبناي سامانه ريزسيال
424
طراحي، ساخت و كاربست تزئينات روي قاب عينك با استفاده از مواد گوناگون
425
طراحي، ساخت و كاليبراسيون دستگاه CST به منظور تعيين مقاومت فشاري تك محوره سنگ ها
426
طراحي، ساخت و كاليبراسيون دستگاه اكستنسوگراف
427
طراحي، ساخت و كاليبراسيون دستگاه تست ضربه پاندولي جهت تست مواد كامپوزيتي
428
طراحي، ساخت و كنترل پروتز فعال براي افراد قطع عضو بالاي زانو
429
طراحي، ساخت و كنترل ربات پاندولي (Pendubot)
430
طراحي، ساخت و كنترل سختي يك ربات كابلي و تحليل آن در حضور تغيير شكل استاتيكي كابلها
431
طراحي، ساخت و كنترل سكوي الكترواپتيكي دومحوره دريايي
432
طراحي، ساخت و كنترل سيستم گوي و ميله با استفاده از پردازش تصوير
433
طراحي، ساخت و كنترل سيستم نمايش لمسي با كاربرد ويژه در سيستم كنترل لودينگ شبيه ساز پرواز
434
طراحي، ساخت و كنترل فازي- تطبيقي بازوي ربات مين ياب ضد نفر
435
طراحي، ساخت و كنترل محفظه توليد پودرهاي سوپرآبگريز
436
طراحي، ساخت و كنترل نمونه آزمايشگاهي ربات برداشت گوجه فرنگي گلخانه اي
437
طراحي، ساخت و مدل سازي ربات يك درجه آزادي با بازوي انعطاف پذير
438
طراحي، ساخت و مدل سازي رياضي يك دستگاه آب گرم كن خورشيدي
439
طراحي، ساخت و مدلسازي بازوي ربات شش درجه آزادي جابجا كننده ربات شستشوگر مقره
440
طراحي، ساخت و مشخصه يابي داربست نانو كامپوزيتي ليفي پلي كاپرولاكتون- فورستريت براي كاربردهاي مهندسي بافت استخوان
441
طراحي، ساخت و مشخصه يابي داربست هاي پليكاپرولاكتون - مترونيدازول حاوي نانو ذرات سيليكا متخلخل KIT-5 جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان و بررسي رهايش دارو از داربست ها
442
طراحي، ساخت و مشخصه يابي داربست هاي كلسيم فسفاتي پوشش دار، تهيه شده به روش چاپ سه بعدي جهت كاربرد در مهندسي بافت
443
طراحي، ساخت و مشخصه يابي ديود نور گسيل نانو ساختاري آلي
444
طراحي، ساخت و مشخصه يابي سامانه هاي چند لايه اي نانومتري رساناي شفاف
445
طراحي، ساخت و مشخصه يابي سلول نانو ساختاري خورشيدي با استفاده از مواد آلي و پليمري
446
طراحي، ساخت و مشخصه يابي سلول هاي خورشيدي آلي دو لايه اي
447
طراحي، ساخت و مشخصه يابي سيستم آزمايشگاهي ساخت افزودني DMD بر مبناي پاشش پودر به كمك ليزر به منظور توليد قطعات سه بعدي فلزي
448
طراحي، ساخت و مشخصه يابي غشاي نانوليفي پلي يورتان جهت فيلتراسيون دود سيگار
449
طراحي، ساخت و مشخصه يابي قطعات با ابعاد ميكروني با استفاده از يك سيستم ساخت افزودني مبتني بر روش استريوليتوگرافي
450
طراحي، ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت پلي لاكتيك اسيد/شيشه زيست فعال جهت استفاده در شكستگي استخوان ظريف
451
طراحي، ساخت و مشخصه يابي مكانيكي جايگزين عروقي نانو ساختار بر پايه پلي يورتان - ژلاتين
452
طراحي، ساخت و مشخصه يابي نانو بيو كامپوزيت تزريقي دارورسان كيتوسان - بتا گليسروفسفات / هيدروكسي آپاتيت - سيليكا جهت بازسازي بافت استخوان
453
طراحي، ساخت و مشخصه‌يابي پلاسما جت هوا در فشار اتمسفري
454
طراحي، ساخت و مشخصه‌يابي داربست نانوالياف الكتروريسي شده تركيب ژلاتين / سلولزاستات / الاستين براي كاربرد مهندسي بافت پوست
455
طراحي، ساخت و مشخصه‌يابي غشاي توليد شده از نانو الياف توخالي پلي‌اكريلونيتريل و كاربرد آن در جذب صوت
456
طراحي، ساخت و مطالعه آزمايشگاهي يك دستگاه آب شيرين‌كن خورشيدي
457
طراحي، ساخت و مطالعه آزمايشگاهي يك سامانه آب شيرين‌كن به روش رطوبت‌زني-تراكمي و بهينه‌سازي عملكرد آن بر مبناي مدلسازي رياضي
458
طراحي، ساخت و مطالعه تجربي سيستم ذخيره ساز گرماي نهان ابشاري براي يك كلكتور خورشيدي سهموي خطي
459
طراحي، ساخت و مطالعه خواص داربست نوين نانو ساختار پليمري مهندسي بافت عصب
460
طراحي، ساخت و مطالعه سيستم ردياب خورشيدي براي كلكتور سهموي نقطه‌اي خورشيدي 6.5 كيلووات
461
طراحي، ساخت و مطالعه ي آزمايشگاهي عملكرد دريافت كننده ‌ي حرارتي ويژه‌ ي تبادل حرارت در يك جمع كننده‌ ي خورشيدي
462
طراحي، ساخت و مطالعه‌ي آزمايشگاهي راكتور خورشيدي به منظور تصفيه فاضلاب داروئي آموكسي سيلين با روش فتوكاتاليست خورشيدي
463
طراحي، ساخت و نصب يك سيستم مانيتورينگ نشت پاره هاي شكافت از غلاف سوخت در راكتور تحقيقاتي تهران TRR
464
طراحي، ساخت و نصب يك كنترلر حلقه بسته با قابليت كنترل از مركز بر روي پمپهاي سانتريفوژ
465
طراحي، ساخت وارزيابي ماشين پوست گير يولاف
466
طراحي، ساخت، تست و برآورد عملكرد يك ابزار نوين جهت آناستوموز روده بزرگ در جراحي با حداقل تهاجم
467
طراحي، ساخت، مطالعه آزمايشگاهي و مدل سازي رياضي يك دستگاه آب شيرين كن خورشيدي
468
طراحي، ساخت، مطالعه ي آزمايشگاهي و مدل سازي رياضي يك دستگاه خشك كن خورشيدي
469
طراحي، ساخت، نصب و تست اجاق و آبگرمكن خورشيدي همزمان
470
طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي دستگاه پلاسماي كانوني از نوع مدر و بهينه سازي اشعه ايكس سخت حاصله از اين دستگاه در فشارهاي مختلف گاز كاري
471
طراحي، ساخت، و ارزيابي پروبهاي درون رگي MRI
472
طراحي، ساخت،و تحقيق در قالبهاي يكبار مصرف و موقت ﴿گچي، گرافيتي، سراميكي،..﴾
473
طراحي، سنتز مشتقات جديد كومارين و بررسي اثرات مهار همزمان آنزيم‌هاي استيل كولين استراز، بوتريل كولين استراز جهت درمان بيماري آلزايمر
474
طراحي، سنتز مشتقات جديد كومارين و بررسي اثرات مهار همزمان آنزيم‌هاي استيل كولين استراز، بوتيريل كولين استرازجهت درمان بيماري آلزايمر
475
طراحي، سنتز و ارزيابي نانو ذرات بر پايه گرافن بعنوان يك جاذب موثر جهت استخراج آفلاتوكسينها از مواد غذايي و استخراج انتخابي برخي از سموم دفع آفات نباتي از مواد غذايي به كمك پليمر حكاكي شده مولكولي و اندازه گيري آنها توسط دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
476
طراحي، سنتز و بررسي اثر مهاركنندگي آنزيم ليپواكسيژناز مشتقات پيرازوليني جديد ديكلوفناك
477
طراحي، سنتز و بررسي اثرات سايتوتوكسيك مشتقات جديد N-(5-(]1‘,1-بي فنيل[-4-ايل متيل)-1,3,4-اكساديازول-2-ايل)آريل سولفوناميد
478
طراحي، سنتز و بررسي اثرات مشتقات جديد پيرازولي فروليك اسيد بعنوان مهاركننده ليپواكسيژناز
479
طراحي، سنتز و بررسي خواص آنتي بيوتيكي رنگينه هايβ -تري متين جديد با استفاده از نمك هاي ويناميدينيوم (5،1- پنتاديازونيوم) و تركيبات هتروسيكل سفالسپورين-'3-ديازونيوم ديولات هاي دهنده نيتريك اكسيد
480
طراحي، سنتز و بررسي خواص فتوشيميايي و فتوولتاييك كوپليمر مزدوج جديد بر پايه ي مونومرهاي تيوفني، پيريديني و آميني و امكان سنجي كاربرد آن در نانولايه هاي مورد استفاده در سلولهاي خورشيدي پليمري
481
طراحي، سنتز و بررسي عملكرد مزوپورهاي دندريمري سيليكاتي براي استفاده در مهندسي بافت استخوان و سيستم‌هاي نوين دارورساني براي تحويل هدفمند و كنترل‌شده دارو‌هاي ضد‌‌سرطان با استفاده از روش‌هاي سونوديناميك‌تراپي و فوتوترمال‌تراپي
482
طراحي، سنتز و شناسايي تركيباتي بر پايه ي S- تري آزين و بررسي خواص ضد ميكروبي آن ها
483
طراحي، سنتز و شناسايي نانو سامانه هاي كو پلي (اتر-يورتان) زيست تخريب پذير عامل دار جديد پايه آبي بر پايه سيكلوپپتيد ال-لوسين انيدريد و پلي (اتيلن گليكول) با پتانسيل رهايش هدفمند دارو
484
طراحي، شبيه سازي سخت افزار يك Codec صحبت براي VOIP
485
طراحي، شبيه سازي سوئيچ SPDT و بهبود پارامترهاي آن براي فرستنده و گيرنده باند مايكروويو
486
طراحي، شبيه سازي نويز فاز و ساخت سينتي سايزر فركانسي كسري با استفاده از تكنيك سيگما- دلتا در باند L
487
طراحي، شبيه سازي و آناليز حساسيت آنتن هاي آرايه شكافي بر روي موجبرهاي مجتمع در مدار چاپي
488
طراحي، شبيه سازي و ارزيابي عملكرد brt مسير جنوب به شمال شهرستان خوي با استفاده از نرم افزار aimsun
489
طراحي، شبيه سازي و ارزيابي مجازي سازه نوين ايمونوتوكسيني موثر بر بدخيمي‌هاي پانكراس
490
طراحي، شبيه سازي و ارزيابي يك پروتكل جديد جهت بهبود مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
491
طراحي، شبيه سازي و امكان سنجي ساخت اسكنر دو بعدي جهت هدايت تفنگ دستگاه پوشش دهي سطح به روش HVOF
492
طراحي، شبيه سازي و امكان سنجي ساخت سيستم انتقال انرژي به كمك امواج RF ، به منظور شارژ از راه دور دستگاه‌هاي الكترونيكي
493
طراحي، شبيه سازي و امكان سنجي ساخت كليدهاي فشار قوي SF6
494
طراحي، شبيه سازي و برآورد اقتصادي واحد تبديل كربن دي‌اكسيد به مواد باارزش افزود
495
طراحي، شبيه سازي و برآورد اقتصادي واحد تبديل كربن دي‌اكسيد به مواد باارزش افزود
496
طراحي، شبيه سازي و برآورد اقتصادي واحد توليد بيولوژيكي اسيد لاكتيك
497
طراحي، شبيه سازي و بررسي امكان سنجي ساخت يك نوسان ساز براي شتابگر سينكر وتروني
498
طراحي، شبيه سازي و بررسي تجربي اثرات عوامل محيطي بر لينك مخابرات نوري فضاي آزاد
499
طراحي، شبيه سازي و بررسي ساخت ربات مارك زن بر روي تختال و كويل فولادي
500
طراحي، شبيه سازي و بررسي عملكرد اينورتر و موتورهاي القايي چندفازه
501
طراحي، شبيه سازي و بررسي قابليت اطمينان برد كنترل كننده‌ي چراغ سيگنال در مترو
502
طراحي، شبيه سازي و بهبود ماتريس زمان بندي جهت زمان بندي گروهي وظايف در سامانه هاي خوشه اي
503
طراحي، شبيه سازي و بهينه سازي آنتن GPS با كاهش موج سطحي (RSW) به وسيله ساختارهاي پريوديك
504
طراحي، شبيه سازي و بهينه سازي ساختار و خواص سوئيچ فوتونيك كريستالي مبتني بر اثرات غيرخطي
505
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي امولاتور ژنراتور سنكرون با استفاده از مبدل الكترونيك قدرت
506
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي كد كننده صحبت براي كانال نيم رخ GSM
507
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي كنترل دور موتور القائي با استفاده از شبكه هاي عصبي
508
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي كنترل كننده غيرخطي نيرو و موقعيت ربات دستيار جراح قلب
509
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي كنترلر يك ربات كارتزين براي عمليات تعقيب مسير مقيد با استفاده از روش هيبريدي
510
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي مدار راه AC با قابليت خود تنظيم
511
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي يك شبكه حسگر بي سيم چند گره اي به روش مش براي اندازه گيري دماي يك محيط سه بعدي
512
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي يك مبدل الكترونيك قدرت به همراه كنترلر آن براي راه اندازي يك موتور خطي سنكرون مغناطيس دائم
513
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي يك مبدل الكترونيك قدرت به همراه كنترلر آن براي راه اندازي يك موتور خطي سنكرون مغناطيس دائم
514
طراحي، شبيه سازي و پيشنهاد ادوات غيرخطي منطقي كريستال فتوني جهت كاربرد پردازنده هاي تمام نوري
515
طراحي، شبيه سازي و تحليل صفحات شفاف و منعكس كننده مايكروويوي با استفاده از صفحات گزيننده فركانس
516
طراحي، شبيه سازي و تحليل مبدل AC/DC بر اساس روش DPC-SVM در شرايط نامتعادل شبكه و مقايسه روش هاي كنترلي PI و فازي
517
طراحي، شبيه سازي و تحليل مكانيزم حلقه (لوپ) در كاهش نويزفاز نوسان سازهاي كم نويز مايكروويو
518
طراحي، شبيه سازي و تحليل نرم افزاري فورج بدون پليسه قطعات برنجي مورد استفاده در صنايع توليد شير و اتصالات
519
طراحي، شبيه سازي و تحليل وركتور مايكروويو بر پايه فناوري MEMS
520
طراحي، شبيه سازي و تعيين پارامترهاي مكان تقاطع پرتو ليزر با سنگ براي حفاري چاه هاي نفت
521
طراحي، شبيه سازي و ساخت آرايه آنتن ميكرواستريپي در باندkuبراي رادار روزنه مصنوعي
522
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن بوقي چهار تيغه اي با اصلاح و بهينه سازي پارامترهاي ساختاري آنتن جهت بهبود عملكرد آنتن
523
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن چاپي و بهبود عملكرد آن با استفاده از ساختار متناوب الكترومغناطيسي
524
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن چند باندي F معكوس مسطح (PIFA)
525
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن دوبانده قابل كاشت در بدن انسان
526
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن عدسي روتمن در باند KU با ساختار SIW
527
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن كوچك پهن باند UHF با استفاده از تئوري مدهاي مشخصه
528
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن لاگ پريوديك صفحه اي ارزان قيمت
529
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن مايكرواستريپ فشرده چند ورودي-چند خروجي با سه باند محذوف براي كاربرد هاي UWB
530
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن مجتمع فعال گيرنده موج ميليمتري براي سيستم هاي مخابرات نسل پنجم (5G)
531
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن موج سطحي با استفاده از ساختارهاي متناوب روي سطوح منحني
532
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن موجبر يكطرفه روزنه¬اي موج متحرك با بهره بالا و در نظر گرفتن آفست شكافها در يك جهت و بهينه سازي مسير شكاف ها در باندx
533
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن مونوپالس Cavity-Backed SIW دوموده با پلاريزاسيون دايروي در باند X
534
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن‌هاي مايكرواستريپ آرايش‌پذير فركانسي در سيستم‌هاي مخابراتي پهن‌باند و MIMO چندباندي
535
طراحي، شبيه سازي و ساخت ابرسطح الكترومغناطيسي براي كاهش سطح مقطع راداري در باندهاي مايكروويو و تراهرتز
536
طراحي، شبيه سازي و ساخت پمپ آب خورشيدي با استفاده از سيكل استرلينگ به منظور بررسي عوامل موثر بر عملكرد آن
537
طراحي، شبيه سازي و ساخت پيش تقويت كننده حساس به بار با سرعت بالا و نرخه پايين
538
طراحي، شبيه سازي و ساخت ترانسديوسرهاي بدون هسته ولتاژ و جريان
539
طراحي، شبيه سازي و ساخت تقسيم كننده توان ويلكينسون با استفاده از رزوناتور مثلثي اصلاح شده با ابعاد فشرده و تضعيف هارمونيك ها
540
طراحي، شبيه سازي و ساخت تقسيم كننده توان ويلكينسون با استفاده از فيلتر پايين گذر براي كاربرد در سيستم هاي مخابراتي
541
طراحي، شبيه سازي و ساخت تقويت كننده قدرت در فركانس 5/2 GHZ و نوسان ساز سينسوسي در فركانس 4/2 GHZ
542
طراحي، شبيه سازي و ساخت تقويت كننده كم نويز متوازن در باندS
543
طراحي، شبيه سازي و ساخت تيونر 2.4 GHz
544
طراحي، شبيه سازي و ساخت تيونر باند GSM
545
طراحي، شبيه سازي و ساخت حسگر شيميايي مبتني بر پلاسمون پلاريتون هاي سطحي جعلي در باند فركانسي مايكروويو
546
طراحي، شبيه سازي و ساخت سامانه مايكروويو سينترينگ تركيبي براي توليد نانو كامپوزيت ها با رفتار مكانيكي بهينه
547
طراحي، شبيه سازي و ساخت سطوح انتخابگر فركانس برپايه محفظه تشديد موجبر مجتمع شده زيرلايه
548
طراحي، شبيه سازي و ساخت سيستم MPPT سلول هاي فوتو ولتائيك (PV)
549
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر باند باريك و دو بانده متامتريالي براي كاربردهاي WLAN
550
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر پايين گذر مايكرواستريپ با ابعاد فشرده و پهناي باند قطع وسيع با استفاده از رزوناتورمستطيلي اصلاح شده و بارگذاري شده با استاب
551
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر مايكرواستريپ پايين گذر با استفاده از تضعيف گر استوانه اي و رزوناتورهاي دايره اي اصلاح شده
552
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر مايكرواستريپ پايين گذر با استفاده از رزوناتور مستطيلي و بارگذاري شده با استاب امپدانس بالا
553
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر ميان گذر باند عريض با سه حفره فركانسي( ناچ )با استفاده از ساختار امپدانس پله اي
554
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر ميان گذر دو بانده با استفاده از تشديدگر CRLHبا باند حذف پهن
555
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر هاي ميان گذر متامتريالي مايكرواستريپ با استفاده از تشديد كننده CELC
556
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلترفعال با استفاده از تكنولوژي HEMT و پهناي باند 10%
557
طراحي، شبيه سازي و ساخت قالبهاي تزريق بكمك كامپيوتر
558
طراحي، شبيه سازي و ساخت كوپلر، فيلتر و هايبريد باند X از نوع مايكرواستريپ
559
طراحي، شبيه سازي و ساخت كوپلر، هايبريد و فيلتر باند X از نوع استريپ لاين
560
طراحي، شبيه سازي و ساخت گيت هاي كوانتومي نوري براساس زوج فوتون هاي درهم تنيده
561
طراحي، شبيه سازي و ساخت لنز ميكرواستريپ جهت چرخش 360 درجه اي پرتو
562
طراحي، شبيه سازي و ساخت ماژولهاي آنتن و فيلتر ميان گذر به منظور استفاده در ترانسيور باندي ﴿ GHZ 2/5﴾
563
طراحي، شبيه سازي و ساخت مبدل DC/DC كاهنده با روش كنترل لغزشي و مقايسه با روش كنترل PWM
564
طراحي، شبيه سازي و ساخت مبدل باك شبه رزنانسي سوئيچينگ جريان صفر
565
طراحي، شبيه سازي و ساخت مبدل پالس ژنراتور دو سويه دستگاه ديفيبريلاتور خارجي
566
طراحي، شبيه سازي و ساخت مبدل تصحيح ضريب قدرت تك و دومرحله اي و مقايسه آنها از ديدگاه قابليت اطمينان
567
طراحي، شبيه سازي و ساخت مبدل نيم پل شبه رزنانسي، سوئيچينگ جريان صفر
568
طراحي، شبيه سازي و ساخت محركه كنترل سرعت بدون سنسور موتور BLDC با استفاده از DSP
569
طراحي، شبيه سازي و ساخت محركه موتور تكفاز القايي با هدف بهينه سازي مصرف انرژي و داراي توجيه اقتصادي
570
طراحي، شبيه سازي و ساخت محركه‎ي كنترل سرعت بدون سنسور موتور دي‎سي بدون جاروبك دو استاتور
571
طراحي، شبيه سازي و ساخت موتور سوئيچ رلوكتانس مدولار جديد براي كاربرد در خودروهاي برقي
572
طراحي، شبيه سازي و ساخت ميكسر باند باريك بالا برنده فركانس در 215GHZ
573
طراحي، شبيه سازي و ساخت نماي متحرك ساختمان با هدف بهبود مقدار نور داخل ساختمان و كاهش انرژي الكتريكي مصرفي
574
طراحي، شبيه سازي و ساخت يك آنتن شكافدار مايكرواستريپي براي حذف هارمونيك هاي فركانسي بالاتر و بهبود مشخصات تشعشعي و امپدانسي آنتن
575
طراحي، شبيه سازي و ساخت يك نمونه تقويت كننده توان سيستم WiMAX با راندمان بالا با به كار گيري تكنيك خطي سازي EER
576
طراحي، شبيه سازي و ساخت يك نمونه تقويت كننده ي كلاس E
577
طراحي، شبيه سازي و ساخت يكسوساز الكترونيكي تك فاز
578
طراحي، شبيه سازي و سنتز يك فيلتر ديجيتال FIRبراي پياده سازي در FPGA
579
طراحي، شبيه سازي و سهخت واحد پردازنده پالس ديجيتال براي آشكارسازهاي تك فوتوني
580
طراحي، شبيه سازي و كاهش همشنوايي در موجبرهاي نوري تقاطعي كريستال فتوني
581
طراحي، شبيه سازي و كنترل خودروي هيبريد هيدروليكي
582
طراحي، شبيه سازي و كنترل فازي مديريت انرژي خودروي هيبريد پيل سوختي
583
طراحي، شبيه سازي و مانيتورينگ كارواش اتوماتيك بر مبناي Logo با قابليت كنترل راه دور توسط ماژول
584
طراحي، شبيه سازي و مشاركت در ساخت سيستم كنترل سيكلوترون 10MeV و سيستم اندازه گيري ميدان مغناطيسي مگنت
585
طراحي، شبيه سازي و مقايسه الگوريتم هايي جهت كاهش اثر نويز تناوبي از تصاوير ديجيتال
586
طراحي، شبيه سازي وساخت فيلتر ميان گذر تنظيم پذير درباندهاي فركانسي بي سيم
587
طراحي، شبيه سازي يك آنتن ميكرواستريپي پهن باند MIMO
588
طراحي، شبيه سازي، تحليل عملكرد و ساخت آنتن آرايه دوباره بازتاب دهنده دو بانده با بكارگيري ساختارهاي متامتريالي
589
طراحي، شبيه‌ سازي، ساخت و تست يك مبدل صوتي سونار پهن‌ باند
590
طراحي، شبيه‌سازي و بهبود عملكرد يك مدار CMOS Readout در سيستم‌هاي تصويري مادون قرمز
591
طراحي، شبيه‌سازي و بهينه سازي يك حسگر تصويربرداري بر پايه CMOS به‌منظور بهبود نسبت سيگنال به نويز در سيستم‌هاي هشداردهنده ليزري
592
طراحي، شبيه‌سازي و بهينه‌سازي سوئيچ خازني ميكروالكترومكانيكي RF به‌منظور كاهش ولتاژ تحريك
593
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت FSS با عناصر فركتالي جديد در باند WLAN
594
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت آنتن مايكرواستريپ شكافي فركانس متغير با استفاده از سوئيچ الكترونيكي
595
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت اينورتر تك طبقه‌اي با بهره ولتاژ و بازدهي بالا براي سيستم‌هاي فتوولتاييك متصل به شبكه
596
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت پروب بيوامپدانس براي آشكارسازي رگ دست با استفاده از خواص الكتريكي بافت توسط آرايه‌اي از الكترود‌ها
597
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت حسگر شيميايي ميكروفلوئيديك مبتني بر رينگ رزوناتور پلاسمون سطحي محلي كاذب يك چهارم مد براي تشخيص همزمان دو ماده شيميايي
598
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت فيلتر مايكرواستريپي طرح‌پذير با استفاده از تشديد كننده‌هاي دو مودي
599
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت مبدل DC/DC ايزوله 100 وات با فركانس و چگالي توان بالا
600
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت موتور خطي سنكرون بهبوديافته آهنربايي بدون جاروبك
601
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت موتور سنكرون آهن‌رباي دائم ‌اتصال مستقيم، جهت كنترل موقعيت دقيق
602
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت يك نمونه سلول خورشيدي بر پايه CdTe
603
طراحي، شبيه¬سازي و ساخت يك آرايه فوتوديودي جهت آشكارسازي تابش
604
طراحي، شبيه‏سازي، ساخت و بهينه‏سازي مشخصه‏هاي الكتريكي و اپتيكي آشكارسازهاي مدرن ماوراءبنفش مبتني بر نانوساختارهاي ZnO
605
طراحي، شناسايي و كاربرد N،N-دي اتيل-N-سولفواتان آمينيوم تري‌فلورواستات به عنوان كاتاليزوري كارآمد براي واكنش تراكمي β-نفتول با آلدهيدها و سنتز 14-آريل-H14-دي¬بنزو [a,j] زانتن¬ها و سنتز N-[(2-هيدروكسي نفتالن-1-ايل) (آريل)متيل] تيواستاميدها در شرايط گرمايي، ريزموج و فراصوت
606
طراحي، شناسايي و كاربرد مايعات يوني اسيدي (بر پايه كاتيونهاي آمينيوم و ايميدازوليوم) و نانوكاتاليزورهاي جديد براي سنتز مشتقات -1آميدوآلكيل--2نفتول، بيس(پيرازوليل)متان، پيرازول--4كربونيتريل و -2آمينو--4Hكرومن
607
طراحي، شناسايي و كاربرد مايعات يوني اسيدي بر پايه كاتيون¬هاي آمينيوم، پيريدينيوم و ايميدازوليوم، و مايعات يوني تثبيت شده روي سيليكاژل براي سنتز مشتقات دي¬هيدروپيرانوپيرازول، دي¬هيدروپيريميدين-اون (و تيون)، تتراهيدروبنزوپيران، دكاهيدروآكريدين، تيوآميدوآلكيل نفتول¬ و بيس(پيرازوليل)متان
608
طراحي، شناسايي و كاربرد مايعات يوني مونو و دي كاتيوني اسيدي به عنوان كاتاليزورهايي كارآمد براي سنتز مشتقات N-](2-هيدروكسي نفتالن-1-ايل)(آريل)متيل[تيواستاميد و 8،1-دي-اكسو-دكاهيدروآكريدين¬ها
609
طراحي، شىاسايي ي كاربرد -N،Nدياتيل--Nسًلفًاتانآميىيًم تريفلًرياستات به عىًان كاتاليسيري كارآمد براي ياكىش تراكمي -β وفتًل با آلدهيدها ي سىتس -41آريل--41Hديبىسي [ ]a,jزاوتهها ي سنتس -2([-Nهيدريكسيوفتاله--4ايل) (آريل)متيل] تيًاستاميدها در شرايط گرمايي،ريز موج و فراصوت
610
طراحي، شيبه سازي، ساخت و كنترل انگشت رباتيكي
611
طراحي، كنترل و پياده سازي گريپر بر پايه پيزوالكتريك
612
طراحي، كنترل و پياده سازي يك سيستم تله اپراتوري غير خطي با تخمين نيرو
613
طراحي، كنترل و شبيه سازي ربات ماشينكار حركت كننده
614
طراحي، كنترل و شبيه سازي سيستمهاي ذخيره كننده انرژي ...
615
طراحي، محاسبه و انتخاب اجزاي سردخانه پنج هزار تني دو منظوره و دو مداره بر اساس مبردهاي آمونياك و دي‏اكسيدكربن و مقايسه آن‌ها
616
طراحي، محاسبه و انتخاب سيستم لوله كشي تجهيزات برودتي
617
طراحي، محاسبه و اندازه گيري چرخ دنده ها
618
طراحي، محاسبه ي ترموديناميكي و بهينه سازي سامانه ي توليد همزمان برودت، حرارت و قدرت CCHP براي يك مجتمع تجاري با زيربناي تقريبي 10000 متر مربع
619
طراحي، مدل سازي و بهينه سازي سيستم تصويربرداري نفوذ پرتو فروسرخ براي كاربردهاي پزشكي
620
طراحي، مدل سازي و ساخت يك سيستم تبريد اجكتري
621
طراحي، مدل سازي و ساخت يك سيستم تبريد اجكتوري
622
طراحي، مدل سازي و شبيه سازي سيستم تعليق براي تخت آمبولانس
623
طراحي، مدل سازي، ساخت و ارزيابي ساختار سلولي فلزي براي توليد سازه‌هاي سبك به روش ذوب گزينشي به كمك ليزر
624
طراحي، مدل سازي، شبيه سازي، پياده سازي و بهبود زيرسيستم انر‍ي يك ماهواره در مدارهاي LEO و GEO از ديد توليد و تبديل انرژي
625
طراحي، مدل‌سازي و ساخت يك نمونه ربات كروي
626
طراحي، مدل‌سازي و شبيه‌سازي يك مبدل DC-DC با آرايش تمام‌پل و با قابليت انتقال توان دوطرفه بين منبع و بار
627
طراحي، مدل‌سازي، ساخت و ارزيابي ساختارهاي مشبك سلولي فلزي براي مقاومت به‌ضربه با ‌روش ذوب انتخابي به‌كمك ليزر
628
طراحي، مدل‌سازي، شبيه‌سازي و تحليل مبدل‌ DC/DC چنددرگاهي دوطرفه جهت كاربرد در شبكه‌هاي تغذيه راه‌آهن DC
629
طراحي، مدلسازي و بهينه سازي شبك ههاي مش فيبرنوري DWDM خودترميم (تحم لپذير خطا)
630
طراحي، مدلسازي و بهينه سازي شبك ههاي مش فيبرنوري DWDMخودترميم (تحم لپذير خطا) ززرزرزر
631
طراحي، مدلسازي و بهينه سازي موتور سنكرون خطي آهنرباي دائم
632
طراحي، مدلسازي و ساخت بازوي عملگر ربات شستشوي مقره
633
طراحي، مدلسازي و ساخت مكانيزم مبتني بر عملگر پيزوالكتريك جهت جابجايي اسپول شير سروو هيدروليك
634
طراحي، مدلسازي و ساخت يك برج جذب حبابي مجهز به پخش كننده گاز و ميدان مغناطيسي جهت جداسازي Co2 توسط نانو سيال مغناطيسي
635
طراحي، مدلسازي و شبيه سازي ابات سيلر و استاندارد سازي آن
636
طراحي، مدلسازي و شبيه سازي جبرانساز توان لحظه اي بر اساس تئوري p-q-r
637
طراحي، مدلسازي و شبيه سازي سيستم هاي كامپيوتري چند پردازنده
638
طراحي، مدلسازي و شبيه سازي مكانيزم خيز متغير سوپاپ جهت بهبود عملكرد يك موتور احتراق داخلي
639
طراحي، مدلسازي و شبيه سازي يك آنتن آراي هاي خطي فشرده در فركانس 800 مگاهرتز به منظور افزايش وضوح فازي
640
طراحي، مدلسازي و كاربرد راكتور با جريان برخوردي در واكنش آنزيمي مايع - جامد تبديل گلوكز به فروكتوز
641
طراحي، مدلسازي و كنترل يك سيستم تله اپراتوري با عملگر هيدروليكي تناسبي
642
طراحي، مدلسازي وتحليل يك راكتور متغيرجهت محدود سازي جريان خطا
643
طراحي، مدلسازي، بهينه سازي و ساخت مولد دوراني ديسكي آهنربايي شارمتقاطع با ساختار جديد
644
طراحي، مدلسازي، ساخت و آزمايش يك حسگر لامسه اي نوين بر اساس تغيير شكل يك غشا الاستيك جهت تعيين سفتي بافت بيولوژيكي
645
طراحي، مدلسازي، شبيه سازي و تست ربات متحرك با بازوي مكانيكي
646
طراحي، مقايسه و بكارگيري انواع الگوهاي ساختار شكست كار ﴿WBS﴾ در پروژه هاي اكتشافي معدني
647
طراحي، مميزي و اصلاح سيستم تهويه مطبوع ساختمان شماره 2 مجتمع فني مهندسي
648
طراحي، نحليل غيرخطي و ساخت تقويت كننده توان نسل سوم مخابرات سيار و خطي سازي آن با روش فيدفوروارد
649
طراحي، واكاوي و ساخت يك مولد جديد شار معكوس
650
طراحي، يكپارچه يك زنجيره تامين سه سطحي با تقاضاي تصادفي
651
طراحي،آناليز و شبيه سازي به روش المان محدود براي يك موتور خطي سوئيچ رلوكتانس به منظور كاربرد در سيستم الكترو مغناطيسي پرتاب هواپيما
652
طراحي،اجرا و ارزشيابي مداخله آموزشي بر اساس مدل رشد مثبت جوانان بر كاهش گرايش به سوئ مصرف مواد مخدر در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم
653
طراحي،اجرا وارزشيابي برنامه آموزشي كاهش مصرف خود سرانه دارو سالمندان جوان شهر اهواز بر اساس تئوري انگيزش محافظت :يك رويكرد تركيبي
654
طراحي،اجرا وارزيابي استراتژي هاي مداخله اي مبتني برمدل جامع براي ارتقاء فعاليت بدني كاركنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي
655
طراحي،اجراو ارزشيابي برنامه آموزشي جهت زوج هاي شركت كننده در كلاس هاي مشاوره قبل از ازدواج در شهرستان بهمئي 94
656
طراحي،برنامه نويسي و ساخت چشم ربات
657
طراحي،تحليل و امكان سنجي پياده سازي سيستم‌هاي مخابرات كوانتومي
658
طراحي،تحليل و شبيه سازي تقويت كننده توان در كلاس Fوارون
659
طراحي،تحليل و شبيه سازي سلول گيلبرت جهت كاربرد در سيستمهاي مخابرات سيار
660
طراحي،ساخت و بررسي تجربي بستر ذرات در حضور جت هوا
661
طراحي،ساخت و كاليبراسيون پراب CMM نوع TP20
662
طراحي،ساخت و كنترل سيستم رديابي خورشيدي دو درجه آزادي
663
طراحي،ساخت وبومي سازي روش كلريمتري براي اندازه گيري ميزان نيتريك اكسيد در مايعات بيولوژيكي ونمونه هاي بافتي از طريق سنجش متابوليت هاي پايدار
664
طراحي،ساخت،مشخصه يابي و مدل سازي تيتانات باريم متخلخل با پوشش هيدروكسي آپاتيت نانو ساختار
665
طراحي،شبيه سازي ساخت تقويت كننده باند وسيع رهگير پوش
666
طراحي،شبيه سازي و بهينه سازي آنتن آرايه اي ضد جمينگ جي پي اس با روش كليد زني
667
طراحي،شبيه سازي و ساخت فيلتر ميان گذر فوق پهن باند با استفاده از تزويج غير هم صفحه MS و CBCPW
668
طراحي،شبيه سازي و ساخت يك مبدل DC به DC تشديدي
669
طراحي،شبيه سازي وكلونينگ سازه نوين ايمونوتوكسيني مؤثر بر سرطان پستان
670
طراحي،شبيه سازي،بهينه سازي و ساخت ابزار چاه پيمايي گاما-گاما
671
طراحي،شبيهسازي و ساخت فيلترهاي Dual Band با استفاده از رزوناتورهاي CSRR
672
طراحي،شناسايي و كاربرد ايزاتين--Nسولفونيك اسيد و فتاليميد-N-سولفونيك اسيد به عنوان كاتاليزورهايي جديد وكارآمد براي سنتز بدون حلال 2-آميدوآلكيل¬فنل¬ها
673
طراحي،شناسايي و كاربردفتاليميد سولفونيك اسيد به عنوان يك كاتاليزورجديد براي ساخت پلي هيدروكينولين ها
674
طراحي،مدلسازي و كنترل پلتفرم استوارت(هگزاپاد)
675
طراحيآرايههاي حسگري با استفاده ازروشحسگري فشرده براي جهتيابيمنابع
676
طراحيشهري خيابان مىوچهري تهران با تأكيد برمعيار هويت
677
طراحيك الگوريتم براي سازماندهي و اولويت بندي مراحل كدينگ انبار
678
طراحيمجتمع مسكوني بارويكرد پايداري اجتماعي ﴿مطالعه موردي:شهرستان ايلام﴾
679
طراحيمدلتركيبيهوشمندماشينكميتهمبتنيبرالگوريتمرقابتاستعماريباهدفپيشبينيسرعتحفاريدرميدانگازيپارسجنوبي
680
طراحيو ساخت فيوز الكترونيكي با قابليت برنامه ريزي
681
طراحيو ساختآنتن دوبانده قابل كاشتدر بدن انسان
682
طراحيورشد سلول خورشيدي تندم از جنس لايه‌هاي نامتجانس AlGaAs/GaAs/InGaAs بر روي ويفر GaAs
683
طراحيوساخت نمونه مهندسي يك حسگر مغناطيسي ديجيتال سه محوره از نوع فلاكس¬گيت
684
طراحيوسيله كمك اموزشي براي كودكان :طراحي وسيله برايبالا بردن سرعت عكس العمل و دقت در كودكان كم توان ذهني
685
طراخي سيستم اطلاعاتي بازنگري جزء به جزء ﴿D.T.S.)و سيستم نگهداري و تعميرات پويا (D.M )با ديدگاه سيستم "نت" بهره ور جامع ﴿T.P.M )
686
طراي راهبردي براي محله الهيه در حوزه شمالي شهر تهران
687
طراي شهري بدنه هاي تجاري اداري و تدوين ضوابط مربوط با هدف ايجاد پيوستگي محدوده مورد مطالعه : حدفاصل چهارراه وليعصر تا چهارراه طالقاني
688
طراي و ساخت سطوح انتخابگر فركانس
689
طرح (دي )- بهينه بيزي براي مدل (اي ماكس)
690
طرح ، ساخت و آناليز يك آشكارساز نوري HPT (فتوترانزسيتور با پيوند ناهمگون ) در محدوده Mm 3/1
691
طرح -d بهينه براي مدل رگرسيوني بتا با اثر تصادفي
692
طرح -D بهينه جهت مدل رگرسيوني بتا - نرمال
693
طرح -D بهينه موضعي براي مدل رگرسيون لجستيك با سه متغير
694
طرح D بهينه بيزي براي مدل رگرسيون گامپرتز با پارامترهاي تصادفي
695
طرح D- بهينه بيزي براي مدل رگرسيون لجستيك با دو متغير مستقل
696
طرح -D بهينه بيزي براي مدل رگرسيوني بتا
697
طرح آبرساني به معدن درين كاشان
698
طرح آبرساني شهر دماوند
699
طرح آبرساني شهر دماوند
700
طرح آبرساني و شبكه توزيع آب شهرفيروزكوه جلد 2
701
طرح آبرساني و شبكه توزيع شهر فيروزكوه
702
طرح آزمايش
703
طرح آزمايش ها
704
طرح آزمايش ها براي مدل هاي خطي تعميم يافته
705
طرح آزمايش ها در علوم كشاورزي
706
طرح آزمايشات آماري
707
طرح آزمايشهاي عاملي تو درتو جهت بررسي كيفيت بهزيستي شخصي كودكان پيش دبستاني قم
708
طرح آماده سازي اراضي 200 هكتاري محدوده چهارباغ "منطقه 22 شهر تهران"
709
طرح آماده سازي اراضي 30 هكتاري واقع در منطقه 22
710
طرح آماده سازي اراضي 50 هكتاري ناحيه 5 منطقه 22 تهران
711
طرح آماده سازي اراضي 50 هكتاري ناحيه 5 منطقه 22 تهران
712
طرح آماده سازي اراضي 70 هكتاري در شهر جديد هشتگرد
713
طرح آماده سازي ارضي 35 هكتاري شمال منطقه 22 تهران
714
طرح آماري نمودارهاي كنترلي توام Xو S با دو بار نمونه گيري
715
طرح آمايش سرزمين سيستم حمل و نقل ايران در افق 1414
716
طرح اتوماسيون كوره هاي عمليات حرارتي به كمك كامپيوتر
717
طرح احيا برج كبوتر هزار جريب مبتني بر ساختارهاي قابل انتقال
718
طرح احيا و تغيير كاربري عمارت فرسوده باغ ملي براي تبديل به دانشكده ي معماري و شهرسازي
719
طرح احيا و مرمت خانه قلمبر 2
720
طرح احيا وتغيير كاربري تالار تيموري اصفهان با تأكيد بر حفظ ارزشهاي معمارانه
721
طرح احياء قنات قنبرآباد بم در راستاي حفاظت پايدار قنوات به عنوان عنصر برجسته منظر فرهنگي بم
722
طرح احياء كاروانسراي عقدا ﴿به منظور توسعه صنعت گردشگري﴾
723
طرح احياء گذر تاريخي آقا بزرگ كاشان با تمركز بر ارتقاء روابط اجتماعي
724
طرح احياء و باززنده سازي محله شنبدي در بافت قديم بوشهر و طرح مرمت مسجد ملك
725
طرح احياء و سازماندهي بافت تاريخي ـ طبيعي شهر تفت با رويكرد پديدارشناسي محيط بببب
726
طرح احياء و ساماندهي امامزاده ابراهيم اصفهان
727
طرح احياء و ساماندهي عملكردي مجموعه تاريخي وكيل- كرمان بر مبناي برنامه‌ريزيبرنامه‌ريزي راهبردي
728
طرح احياء و ساماندهي گذر تاريخي صاحب جمع كرمانشاه
729
طرح احياء و ساماندهي ميدان ارگ كرمان به مثابه يك فضاي شهري
730
طرح احياء و مرمت بناها و مجموعه هاي تاريخي با توجه به نقش آنها در توسعه جاذبه توريست (نمونه موردي عمارت سرهنگ‌آباد زواره)
731
طرح احياي آسياب ريگاره با رويكرد باززنده‌سازي آسياب‌هاي زيرزميني
732
طرح احياي خانه‌ي بخردي به مهمانسرا بر مبناي مطالعه‌ي تغييركاربري هاي صورت گرفته دربناهاي مشابه در شهر اصفهان
733
طرح احياي مجموعه تاريخي قزاقخانه تهران بر مبناي چشم انداز آموزشي دانشگاه هنر
734
طرح احياي ميدان درب خانه¬ي ديواني رشت مبتني بر ريخت‌شناسي كالبدي و كاركردي
735
طرح استحكام بخشي قسمت هاي باقيمانده پايه غربي پل كلهر لرستان
736
طرح استحكام بخشي و مرمت تكميلي رباط عشق
737
طرح اشيا در تمدن اسلامي
738
طرح اشياء در تمدن اسلامي ﴿تحيق كلاسي﴾
739
طرح افزايش تاب آوري محله نمونه موردي: محله گودال مصلي يزد
740
طرح اكتشافي مقدماتي سنگ تزئيني (مرمريت )منطقه خرقان روستاي عباس آباد
741
طرح الگويي بازاريابي صادرات فرش دست بافت
742
طرح امكان سنجي استفاده از الگوي برنامه ريزي مشاركتي در بهسازي و نوسازي بافت فرسوده محله امامزاده عباس ساري
743
طرح امكان سنجي خوشه گبه در استان فارس ﴿ فيروز آباد ﴾
744
طرح انتقال آلارم ايستگاههاي كم ظرفيت مايكروويو
745
طرح انتقال ذخيره و توزيع آب سلطان آباد
746
طرح اندازه هاي تكراري
747
طرح انسان وا نسان در طرح (درايران قبل از اسلام )
748
طرح اوليه موتور الكتريكي با كمك فنر متغير
749
طرح ايجاد موزه سفال در شهر لالجين
750
طرح ايمن سازي و بررسي تصادفات در محور آوج - همدان
751
طرح باز زنده سازي بافت تاريخي محله ميارميار تبريز - بلوك شهري پاساژ
752
طرح باز زنده سازي فضاي داخلي ايستگاه راه آهن مشهد
753
طرح باز زنده سازي محور پياده راه زنديه شيراز ﴿از خيابان طالقاني تا كاروانسراي روغني﴾
754
طرح باز زنده سازي ميدان قيصريه لار
755
طرح بازآفريني پايدار كوي‌هاي مسكوني كوتاه‌مرتبه (نمونه مطالعاتي: مجموعه مسكوني خيام مشهد)
756
طرح بازآفريني منابع انساني : عاملي بنيادي در ايجاد ظرفيت و انرژي درجهت اثر بخشي سازماني
757
طرح بازخواني براي احياي كارخانه ريسباف به عنوان مركز هنرهاي نمايشي
758
طرح باززنده سازي بازار و مركز محله قلعه محمود كرمان با تاثيرپذيري از مشاركت مردمي
759
طرح باززنده سازي باغ تاريخي بهلگرد بيرجند با تكيه بر مفهوم اصالت
760
طرح باززنده سازي بافت مركزي شهر تاريخي خوانسار با تأكيد بر معماري ميان افزا
761
طرح باززنده سازي كارخانه چيت سازي بهشهر و ايجاد كاربري جديد دانشكده معماري
762
طرح باززنده سازي كارخانه ريسباف اصفهان به صورت مجموعه اي فرهنگي با رويكرد پايداري و محوريت بهره گيري از نور روز
763
طرح باززنده‌سازي دولتخانه ي صفوي قزوين
764
طرح بازسازي و گسترش مجموعه سواركاري گنبد كاووس با رويكرد جذب گردشگر و رونق اقتصادي
765
طرح بازيابي مواد و انرژي از زباله
766
طرح بدنه‏ سازي ضلع شمالي خيابان سپه اصفهان
767
طرح بررسي ايجاد كارخانه توليد محصولات و فآورده هاي سيب
768
طرح بررسي تغذيه كودكان زير 2 سال استان يزد
769
طرح بررسي تغذيه كودكان زير 2 سال استان يزد
770
طرح بررسي ميزان شيوع حاملگي هاي نا بجا در مراجعين به بيمارستان افشار يزد به مدت 4 سال ﴿69-65﴾ و مقايسه آن با نرخهاي جهاني و معرفي 3 مورد نادر حاملگي نابجا
771
طرح بررسي ميزان شيوع حاملگي هاي نابجا در مراجعين بيمارستان افشار يزد بمدت4 سال (69-65) و مقايسه آن با نرخهاي جهاني و معرفي 3 مورد نادر حاملگي نابجا
772
طرح بررسي و رنگ گليم شيركي پيچ كرمان
773
طرح بررسي يكساله تروماهاي مغز و نخاع در استان يزد
774
طرح بررسي يكساله تروماهاي مغز و نخاع در يزد
775
طرح برق رساني به كارخانه نساجي
776
طرح بلوكي بهينه براي مقايسه ي تيمارها با يك كنترل وقتي خطاها همبسته اند
777
طرح بناهاي ميان افزا در مرمت و احياء بازار نهاوند
778
طرح بهسازي و بازپيرايي بازار دردشت اصفهان
779
طرح بهسازي و بازپيرايي بازار دردشت اصفهان
780
طرح بهسازي و توان بخشي و مرمت محله بالاي ميبد
781
طرح بهسازي و ساماندهي فرحزاد
782
طرح بهسازي و ساماندهي كوچه دوازده متري مسجد جامع تبريز
783
طرح بهسازي و نوسازي با نگاهي به تكنولوژي هاي جديد ساخت (نمونه موردي:يك بناي مسكوني در شهر اصفهان)
784
طرح بهسازي وبازپيرايي بازار در دشت اصفهان ،2جلد
785
طرح بهينه براي مدلهاي رگرسيوني با دادههاي نادقيق و مشاهدات فاصلهاي
786
طرح بهينه برجهاي انتقال نيرو
787
طرح بهينه پلاستيك سازه ها
788
طرح بهينه در مطالعه هاي فارماكوكينتيك/فارماكوديناميك
789
طرح بهينه سازي مصرف سوخت (سي ان جي )
790
طرح بهينه سامانه هاي فولادي مشخص شده (تاثير محل باد بند بر وزن كل ساختمان )
791
طرح بهينه سدهاي قوسي
792
طرح بهينه سرريز هاي شسته شونده ﴿فيوزپلاك﴾
793
طرح بهينه سيستم انتقال در مقابل ضربه قوچ
794
طرح بهينه شكل سد بتني وزني تحت بار زلزله با استفاده از روش هاي فراكاوشي
795
طرح بهينه شكل سد هاي بتني دو قوسي با استفاده از الگوريتم هاي ازدحام ذرات و ژنتيك
796
طرح بهينه قابهاي فولادي شيبدار و مسطح با مقطع متغير
797
طرح بهينه مربوط به مقايسه هاي زوج شده براي مدلي با حداقل دوعامل وبا اثرات متقابل با استفاده ازمعيار بهينگي پايا
798
طرح بهينه مقطع سد هاي وزني با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري نوين
799
طرح بهينه واحدهاي اسكان موقت با سازه هاي فضايي تاشو
800
طرح بونكر آرد
801
طرح پارچه براي آپارتماني در ديزين
802
طرح پارچه براي مهد كودك مركز رفاه خانواده در چالوس
803
طرح پايدارسازي و رفتارنگاري شيرواني سنگي در سد كارون 3
804
طرح پايش سلامت سازه هاي پل و بررسي طول عمر آن ها
805
طرح پژوهشي
806
طرح پژوهشي (گرانت ) تصحيح و تحقيق اخلاق جلالي
807
طرح پژوهشي (گرانت ):بررسي نيازهاي اطلاعاتي (رفتار اطلاع يابي )اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور استان تهران
808
طرح پژوهشي : تهيه تركيبات جديد بينول :تهيه تركيبات اوره و تيواوره ازاماكروسيكي دي نفتوسولفيدي و بررسي انها با استفاده از ميكروسكوپ الكترونيكي
809
طرح پژوهشي در قالب گرانت
810
طرح پژوهشي در قالب گرانت . بخش 1- كاربرد1- متيل -2- متيل ايميدازوليوم برميد ، ليتيوم برميد تريتيل كلريد و نانو ذرات سيليكاژل در سنتز آلي . بخش 3- استفاده از3-متيل -1-سولفونيك اسيد ايميدازوليوم كاريد به عنوان كاتاليزوري جديد در واكنشهاي عالي
811
طرح پژوهشي در قالب گرانت .بخش آ)سنتز مشتقات -N آلكيل وn,N دي آلكيل سولفوناميدها بخش ب )سنتز كينوكسالينها....
812
طرح پژوهشي در قالب نيازهاي محلي
813
طرح پژوهشي سنخيت (جنسيت در مثنوي)
814
طرح پمپ سانتريفوژ
815
طرح پمپ سانتريفيوژ
816
طرح پي جويي سراسري بروي اكتشافات مقدماتي ذخاير بردر ايران
817
طرح پياده راه سازي خيابان پاسداران(حصار) اراك با رويكردي بر مرمت، احياء و طراحي جداره هاي تاريخي ؛ نمونه موردي : جداره تاريخي خانه معطري
818
طرح پيش توزيع كليد HIMMO
819
طرح پيشنهادي براي تشكيل "خانه فيلم دانش آموز"
820
طرح پيشنهادي براي تشكيل "خانه فيلم دانش آموز"
821
طرح پيشنهادي فضاي سبز
822
طرح پيشنهادي موزه باستان شناسي دشت مغان﴿گرمي﴾
823
طرح پيشنهادي موزه تاريخ پزشكي فارس
824
طرح تاسسيات ، دستگاه ها و تجهيزات تهويه و حرارت مركزي كارخانه ريسندگي با ظرفيت 25000 دوك (ريسندگي پنبه )
825
طرح تبديل دستگاههاي بافندگي ماكوئي كم عرض به دستگاههاي بافندگي ايرجت
826
طرح تبديل كاروانسراي معين التجار اهواز به موزه صنايع دستي استان خوزستان
827
طرح تثبيت و مرمت ايوان خسرو در تخت سليمان
828
طرح تحقيق ، بهسازي تاسيسات و شبكه توزيع با هدف كاهش پرت آب شرب شهر قم
829
طرح تحقيق در مورد بيماران بيمارستان شماره 1 ذوب آهن در سال 1353
830
طرح تحقيق و بررسي وضعيت و روش كار در هر مرحله از فرايند ريسندگي سيستم پنبه اي و الياف مصنوعي
831
طرح تحقيق و بررسي وضعيت و روش كار در هر مرحله از فرايند ريسندگي كلفت ريسي
832
طرح تحقيقاتي به منظور تعيين روش عملي تعمير لوله هاي معيوب گاز ناشي از خوردگي بدون تعويض لوله ها
833
طرح تحقيقاتي تعيين شيوع اوتيت سروز گوش مياني و عوامل همراه آن در مدارس ابتدايي شهرستان يزد
834
طرح تحقيقاتي تعيين شيوع اوتيت سروز گوش مياني و عوامل همراه آن در مدارس ابتدايي شهرستان يزد
835
طرح تحقيقاتي تعيين شيوع اوتيت سروز گوش مياني و عوامل همراه آن در مدارس ابتدايي شهرستان يزد سال تحصيلي 75-1374
836
طرح تدوين و عنوان شرح درس عكاسي مطبوعاتي (عكاسي خبري)
837
طرح ترانسفورماتورهاي توزيع
838
طرح ترمينال فرودگاه جديد مهر آباد
839
طرح ترمينال فرودگاه جديد مهرآباد
840
طرح ترمينال فرودگاه داخلي و بين المللي شهركرد
841
طرح تسهيم چند راز آستانه اي
842
طرح تسهيم چند راز تصديق پذير بر مبناي دنباله هاي LFSR
843
طرح تسهيم چند راز چندبار مصرف بر اساس دوگان كدهاي خطي مينيمال
844
طرح تسهيم چند-رازه تصديق پذير و كاربردها
845
طرح تصفيه فاضلاب صنعتي كارخانه فيبر بابلسر
846
طرح تعيين شاخص DMFT در كودكان 6 ساله مدارس ابتدايي شهر يزد در سال 1377
847
طرح تعيين شاخص DMFT در كودكان 6 ساله مدارس ابتدايي شهر يزد در سال 77
848
طرح تغذيه كننده پرس
849
طرح تفصيلي بافت باغ شاطر تهران
850
طرح تفصيلي روستاي حصارك
851
طرح تفصيلي محدوده باغ فيض واقع در منطقه 5 تهران با مقياس 1:2000
852
طرح تفصيلي محله محموديه ، منطقه يك شهرداري تهران
853
طرح تفصيلي محله محموديه تهران
854
طرح تفصيلي ناحيه جواديه
855
طرح تفضيلي محله اوين، منطقه يك شهرداري تهران
856
طرح تفضيلي محله فهادان با نگرشي نو و كاربرد GIS
857
طرح تفضيلي محله كوچه بيوك يزد
858
طرح تفويض اختيار در بانك صادرات استان خوزستان
859
طرح تك نگاري مهدي شهر﴿سنگسر﴾
860
طرح تكميلي و محوطه سازي دانشگاه پيام نور اردكان
861
طرح تهيه آب شيرين دهكده هاي صيادي بريس پسا بندر در بلوچستان
862
طرح تهيه شناسنامه معابر درون شهري
863
طرح تهيه فيلم هاي مستند روستائي
864
طرح توجيه اقتصادي پروتزهاي ارتوپدي
865
طرح توجيه اقتصادي كارخانه ي توليد پوشاك نوزاد
866
طرح توجيه جهت ايجاد واحد صنعتي «پرورش الاغ براي توليد شير»
867
طرح توجيهي - اقتصادي ،گلخانه گوجه فرنگي باغيك
868
طرح توجيهي احداث كارخانه نان فانتزي
869
طرح توجيهي احداث يك واحد توليدي شترمرغ گوشتي
870
طرح توجيهي احداث يك واحد توليدي كرم ابريشم
871
طرح توجيهي ارزش تفريحي مجتمع ايران مال به روش ارزش گذاري مشروط
872
طرح توجيهي اقتصادي گلخانه خيارواقع درشهردستجرد
873
طرح توجيهي توليد زغال فعال از پسماند خشك حاصل از استحصال شكر از نيشكر
874
طرح توجيهي فرودگاه بين المللي وشهر فرودگاهي قم
875
طرح توجيهي فني احداث كارخانه لوله پلي اتيلن
876
طرح توجيهي فني و اقتصادي توليد شمش منيزيم با استفاده از سنگ معدن دولوميت به روش حرارتي پيژن (PidgeOn)
877
طرح توجيهي فني و اقتصادي توليد ميل لنگ و ميل بادامك پژو 405 و مدلهاي مشابه به همراه برنامه كامپيوتري
878
طرح توجيهي فني واقتصادي گلخانه كشت هيدروپونيك گل رز
879
طرح توجيهي گلخانه توت فرنگي به روش كشت بدون خاك
880
طرح توجيهي گلخانه خيار
881
طرح توريسم در حوزه ده بالا: تجزيه و تحليل و جمع بندي و ارزيابي توان اكولوژيك ﴿ جهت كاربري حفاظت و توريسم ﴾
882
طرح توريسم در حوزه ده بالا: شناسايي اكولوژيك پايدار جهت كاربري حفاظت و توريسم
883
طرح توريسم در حوزه ده بالا: شناسايي اكولوژيك ناپايدار جهت كاربري حفاظت و توريسم
884
طرح توريسم در حوزه ده بالا: عكسها و نقشه ها ﴿ جهت كاربري حفاظت و توريسم ﴾
885
طرح توزيع هواي فشرده براي جبهه كار پيشروي خط شش مترو
886
طرح توسعه استاديوم فوتبال (نمونه موردي: استاديوم پانزده هزار نفري كرمانشاه)
887
طرح توسعه انرژي الكتريكي تحت شرايط عدم قطعيت
888
طرح توسعه بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس و بهبود شرايط عملكردي فضاهاي درماني با رويكرد كنترل عفونت
889
طرح توسعه بيمارستان هاجر به روش ميان افزا
890
طرح توسعه پايانه فرودگاه اشرفي اصفهاني كرمانشاه با رويكرد استفاده حداكثري از نور روز
891
طرح توسعه توليد ليفت تراك تناژ بالا با انتخاب و انتقال تكنولوژي جديد (بررسي و انتخاب تكنولوژي)
892
طرح توسعه حرم مطهرحضرت معصومه ﴿س﴾
893
طرح توسعه دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر اصفهان با رويكرد افزايش مشاركت اجتماعي
894
طرح توسعه دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد با نگاه پايداري اقتصادي
895
طرح توسعه دانشگاه پيام نور علي آباد
896
طرح توسعه فرودكاه رامسر
897
طرح توسعه كاربري مختلط شهري ﴿سينما - مركزشهر﴾
898
طرح توسعه كارخانه كشتي سازي كوهين دريا
899
طرح توسعه كالبدي شهر بندر ريگ ﴿ براساس پتانسيلهاي اقتصادي شهر و منطقه ﴾
900
طرح توسعه كتابخانه مركزي استان كرمان
901
طرح توسعه گردشگري بينالود﴿با تاكيد بر اكوتوريسم رود - دره ها﴾
902
طرح توسعه گردشگري منطقه بينالود با تاكيد بر اكرتورپسم رود - دره ها
903
طرح توسعه معماري هتل پارسيان كوثر
904
طرح توسعه موزه ايران باستان با هدف تسهيل فرايند مسيريابي و ارتقاي كيفيت اجتماع پذيري با روش نحو فضا
905
طرح توسعه و احياي مجموعه بين راهي رباط زين الدين
906
طرح توسعه و الحاق بخش سوختگي به بيمارستان شهيد زاده بهبهان
907
طرح توسعه و عمران شهر رامشير
908
طرح توسعه واحياء مجموعه بين راهي رباط زين الدين
909
طرح توسعه‌ي كالبدي دانشكده‌ي هنر و معماري يزد با تمركز بر ابعاد اجتماعي- اقتصادي
910
طرح توليد اسيد بوريك
911
طرح توليد چتر باراني : ارزيابي اقتصادي-مالي
912
طرح توليد سيمان پوزولاني هگمتان
913
طرح جامع امامزاده عليرضا قم
914
طرح جامع امامزاده عليرضا قم
915
طرح جامع زمين شناسي حوزه پير ناركي - مهريز
916
طرح جامع سيستمهاي اطلاعاتي انبارهاي شركت توزيع برق مشهد و مديريت كالا
917
طرح جامع فناوري اطلاعات
918
طرح جامع گردشگري با رويكرد تاريخي فرهنگي نمونه موردي محله جلفاي اصفهان
919
طرح جامع مديريت مناطق خشك حوضه آبخيز مرور ميبد
920
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه خضرآباد - همت آّباد: ارزيابي وضعيت فعلي بيابان زايي و شيوه هاي مديريت و كنترل آن
921
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه خضرآباد - همت آّباد: پوشش گياهي، مرتعداري، جنگل
922
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه خضرآباد - همت آّباد: خاكشناسي و ارزيابي خاك ها و اراضي
923
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه خضرآباد - همت آّباد: مطالعات جامع فرسايش و رسوب
924
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه خضرآباد - همت آّباد: مطالعات فيزيوگرافي
925
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه خضرآباد: مطالعات زمين شناسي و ژئومورفولوژي
926
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه خضرآباد: مطالعات هيدرولوژي و منابع آب
927
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز
928
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز: بخش مطالعات هوا و اقليم شناسي
929
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز: مطالعات اقتصادي - اجتماعي و كشاورزي و دامداري
930
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز: مطالعات پوشش گياهي
931
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز: مطالعات خاكشناسي
932
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز: مطالعات زمين شناسي و ژئومورفولوژي
933
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز: مطالعات فرسايش و رسوب
934
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز: هيدرولوژي و منابع آب
935
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت خضرآباد - همت آّباد: بخش تلفيق و برنامه ريزي
936
طرح جامع مديريت و احياء بيابان محدوده خضرآباد - همت آّباد: اقتصادي، اجتماعي، دامداري، كشاورزي
937
طرح جامع مديريت و احياء بيابان محدوده خضرآباد - همت آّباد: هوا و اقليم شناسي
938
طرح جامع مديريت و احياء بيابان مطالعات جامع هوا و اقليم شناسي حوزه دولاب - ابراهيم آباد
939
طرح جامع مديريت و احياء بيابان مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز دولاب - ابراهيم آباد: بخش خاكشناسي و ارزيابي اراضي
940
طرح جامع مرتع و آّبخيزداري حوزه طزرجان: فيزيوگرافي - هيدرولوژي - هوا و اقليم
941
طرح جامع مرتع و آّبخيزداري: ارزيابي اراضي و خاكها
942
طرح جامع مرتع و آبخيزداري بخش تلفيق و برنامه ريزي ﴿ حوضه آبخيز طزرجان ﴾
943
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه ﴿ خاك شناسي و قابليت اراضي و فرسايش و رسوب ﴾
944
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه ﴿ درند ﴾ ﴿ مطالعات اقتصادي - اجتماعي ﴾
945
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ تلفيق و برنامه ريزي ﴾
946
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ خاكشناسي و ارزيابي اراضي ﴾
947
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ زمين شناسي ﴾
948
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ ژئومرفولوژي ﴾
949
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ فيزيوگرافي ﴾
950
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ مطالعات اقتصادي - اجتماعي ﴾
951
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ مطالعات پوشش گياهي و جنگلداري ﴾
952
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ هوا و اقليم ﴾
953
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ هيدرولوژي ﴾
954
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز بيدآخويد: اقتصادي، اجتماعي - تلفيق و برنامه ريزي
955
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز بيدآخويد: پوشش گياهي - مرتعداري - جنگل شناسي
956
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز بيدآخويد: خاكشناسي، قابليت و منابع اراضي، فرسايش و رسوب
957
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز بيدآخويد: زمين شناسي، ژئومورفولوژي
958
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز دره كت ﴿ سانيج ﴾: پوشش گياهي
959
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز طزرجان بخشش پوشش گياهي و مرتعداري
960
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز نصرآباد ﴿ زير حوزه همت آباد ﴾: فيزيوگرافي - هوا و اقليم - هيدرولوژي
961
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه اشتيجه ﴿ عقدا ﴾ ﴿زمين شناسي - ژئومرفولوژي ﴾
962
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه اشتيجه ﴿ عقدا ﴾ ﴿مطالعات اقتصادي، اجتماعي - تلفيق و برنامه ريزي ﴾
963
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت پوشش و جنگل و جنگلكاري
964
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: تلفيق و برنامه ريزي
965
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: خاك شناسي و ارزيابي اراضي و خاكها
966
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: زمين شناسي و ژئومورفولوژي
967
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: فرسايش و رسوب
968
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: فيزيوگرافي و هوا و قليم
969
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: كشاورزي و اقتصاد اجتماعي
970
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: مرتع و مرتعداري
971
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: هيدرولوژي
972
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار : فرسايش و رسوب، اقتصادي، اجتماعي، كشاورزي
973
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: پوشش گياهي و مرتعداري
974
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: تلفيق و ارزيابي
975
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: خاكشناسي و ارزيابي خاكها و اراضي
976
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: زمين شناسي - ژئومورفولوژي
977
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: ژئومورفولوژي
978
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: فرسايش و رسوب
979
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: فيزيوگرافي، هوا و اقليم، هيدرولوژي
980
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: هوا و اقليم
981
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ لاي بيد: پوشش گياهي - مرتعداري
982
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ لاي بيد: خاكشناسي، ارزيابي خاكها و اراضي، فرسايش و رسوب
983
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ لاي بيد: زمين شناسي و ژئومرفولوژي
984
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ لاي بيد: فرسايش و رسوب
985
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ لاي بيد: هوا و اقليم شناسي
986
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چاه خوني ﴿ اقتصادي - اجتماعي، تلفيق و برنامه ريزي ﴾
987
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چاه خوني ﴿ خاكشناسي و قابليت اراضي - فرسايش رسوب ﴾
988
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چاه خوني ﴿ زمين شناسي- ژئومرفولو‍ژي ﴾
989
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چاه خوني ﴿ فيزيوگرافي، هوا و اقليم شناسي، هيرولو‍ژي﴾
990
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چاه خوني ﴿ مرتعداري و پوشش گياهي ﴾
991
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ تلفيق و برنامه ريزي ﴾
992
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ خاكشناسي و قابليت اراضي ﴾
993
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ زمين شناسي ﴾
994
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ فرسايش و رسوب ﴾
995
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ مرتعداري و گياهشناسي ﴾
996
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ مطالعات اقتصادي اجتماعي ﴾
997
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ هوا و اقليم ﴾
998
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ هيدرولوژي ﴾
999
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه حسين آباد سالاري - يزد ﴿ نصرآباد﴾ : فيزيوگرافي - هوا و اقليم شناسي - هيدرولوژي
1000
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه حسين آباد سالاري: پوشش گياهي
بازگشت